juni 2010 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 302

JAARGANG 26

JUNI 2010

PRIJS: 2,30 €

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

GELOVEN ZONDER TWIJFELs - sikhs - rooms-katholieken - evangelische christenen - ahmadiyya moslim gemeenschap

satbir singh en zoon

ONZE REPORTER TER PLAATSE

kloosters en kloosterlingen

MEERMARKT

mariaveld FOTO © WWW.FOTOVANHUFFEL.BE

dhm_juni_302.indd 1

20-5-2010 12:53:38

D


column Zaterdag 24 april: zomerse temperaturen in de Kempen. De gelegenheid, volgens mijn wederhelft, om met de fiets én met de kinderen naar de 800-jarige stad te rijden voor het riddertornooi van “Wolfs@knight”. Op tijd vertrokken want zo groot is de fiets van de jongste nog niet, daarna parkeren langs de straat want alleen zondags konden ze in een bewaakte zone worden gestald. De eraan verbonden tombola konden we dus ook wel vergeten, fietsen worden waarschijnlijk alleen op de dag des heren ontvreemd. De oudste had al snel een laatste staanplaats aan de nadarhekken gevonden, pal in de vurige koperen bol. De enkele flesjes water kwamen hier goed van pas, dat leer je als ouder met de jaren. We hadden liever op de tribune gezeten, zoals in het “Land van Ooit”, daar waar de kinderen baas waren. Maar enkele riddersknechten wezen ons terecht terug: de plaats van de “Genodigden van de Academische Zetel” was niet voor het gepeupel. Neen, zolang wij niet tussen “accolades” worden genoemd, blijft ons plaats aan de hekken, wachtend op wat komen gaat. Na meer dan een half uur, zeg maar drie kwartier, kwam er beweging in de zandbak. Toevallig liep ook op dat moment in no-time de tribune vol.

Politieke ridders “ ‘t Kan verkeren”, zei Bredero alsook mijn vader zaliger. Vendeliersgilde “Gelmelzwaaiers” van Hoogstraten probeerde wanhopig zowel recht als in de maat te blijven, maar de vendeliers hadden duidelijk niet op dergelijk strandterrein geoefend. Een gemiste kans voor een thuiswedstrijd. Marc Pairon, rangschikker van woorden, mocht daarna zijn verjaardagsgedicht “Hoogstraten 800”, na een mooie voordracht, overdragen aan heer Arnold af Meer-Meer, huidige opvolger van onder meer de heren van Salm-Salm. Dit was het moment om de kinderen op een verdiend ijsje te trakteren, maar dan ben je wel je bevoorrechte plaats aan het dranghekken kwijt. Eén van de nadelen als je niet tussen “accolades” staat. Als brave lijfeigenen uit één der randsteden van Hoogstraten, ondergingen wij geduldig ons lot, en luisterden dan maar met een half oor naar onze verklede burgervader. En toen, luid aangemoedigd, kwamen zij met z’n vieren aangedraafd, drie ridders en één ridster, gezeten op hun temperamentvolle paarden van het Iberische ras. Samen vochten zij geen speekspel maar een steekspel uit, dit alles voor de weggewaaide witte zakdoek van pretendente-in-spe Tinne van Heerle-Heerle. Is deze taak eigenlijk niet weggelegd voor een blozend maagdelijk prinsesje ?

‘t Was zoals in het oude Rome: geef het volk brood en spelen. En de winnaar was: jawel de Ridder van … (allemaal samen) … HOOGSTRATEN. Toevallig in rood-witte outfit. Dat heeft Jan Martens goed geregeld. Oké, eind goed al goed, de kinderen hun verdiende ijsje, en hop naar het Begijnhof. Even rondsnuffelen in het kampement van “De Gentsche Gezellen” die een Middeleeuwse markt organiseerden. Leerrijk en kleurrijk, onze ouderlijke opvoeding krijgt een opwaardering. Maar opgelet, even later verzeilen we in een intens vuurgevecht tussen het “Franse 16ième demi-brigade” en de “Franse 8ième léger” achter het begijnhof. Knallend buskruit met bijbehorende rookontwikkeling: een lust voor ieders oog en de kleinsten bovendien met vingers in de oortjes. Als toetje nog een fusillade van de twee laatste overlevenden van de tegenpartij. Daarna volgde de laconieke mededeling van de winnende commandant: “In het echt was het nog veel erger ! “. Zij zullen ook alleen maar uitgevoerd hebben wat hen was opgedragen. Zij waren geen ridders, misschien alleen maar lotelingen, ook zij stonden niet tussen “accolades”. “Politiek”, toen al en nu nog altijd. (JJ)

V g o n g g w

N w t v b k D e

I w g

D m 2 . H d g h o I b g t “ – w m

D d d Z m s z t z B A

Fusillade achter het begijnhof: de werkelijkheid overtreft de gespeelde voorstelling. 2 - JUNI 2010

dhm_juni_302.indd 2

20-5-2010 12:53:39


e t

e -

n

s n

g

n

OVER GOD EN GEBOD Vrijheid van godsdienst staat in onze grondwet en dat al meer dan anderhalve eeuw. Nog niet zo heel lang geleden was het overgrote deel van de mensen hier katholiek en de meesten zijn dat nog, althans in naam. Hun overtuiging was destijds gewoonweg radicaal. Zo herinner ik me mijn grootmoeder. Van haar mochten we niet naar de Hollandse teevee kijken want dat waren allemaal protestanten en daar kon niks goeds van komen. Mijn grootmoeder kende al helemaal geen mensen die een andere godsdienst aanhingen, geen moslim, geen hindoe, geen orthodox. Wellicht had ze er zelfs nooit over gehoord en ze wilde er ook niet over horen. Er was maar één waar geloof en dat was het hare. En bij al de andere mensen uit haar dorp was dat evenzo. Nu de wereld ons dorp is geworden – en ons dorp de wereld – is dat niet meer zo. Ook hier in Hoogstraten worden veel verschillende religies beoefend en voor de meesten van ons maakt dat weinig verschil. Zijn we dan toleranter geworden? ik denk het niet, eerder onverschillig. Zoals we onze medemensen niet meer beoordelen volgens hun vroomheid of gebrek daaraan, doen we dat evenmin met mensen die andere godsdiensten beoefenen. Maar die mensen zijn vaak niet zo lauw als wij als het over hun godsdienst gaat. Zoals er ook nog katholieken zijn die hun godsdienst zeer ernstig nemen. Daarom vonden wij het interessant om eens te luisteren naar mensen die hier tussen ons wonen en die hun eigen, soms heel andere, opvattingen hebben over god en gebod..

DE AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP Wederzijds respect, daar gaat het om In onze gemeente wonen heel wat moslims, hoeveel, dat weten we niet en kunnen we ook moeilijk weten. De godsdienst die men belijdt behoort tot het privédomein van ieder mens. Er wordt niet naar gevraagd bij het verzamelen van persoonsgegevens en dus wordt het ook niet geregistreerd. De Ahmadiyya Muslim Jama’at (kortweg Ahmadiyya) komt graag uit voor haar religie. In 2007 is hierover uitvoerig in dit blad geschreven . Onze toenmalige “reporter ter plaatse” Dries Horsten, woonde een informatienamiddag van deze organisatie bij en was later te gast in het gezin van Ahmed Bashir uit Minderhout waar hij heel gastvrij werd ontvangen en later hierover verslag deed. In het begin van dit jaar kwam de Ahmadiyyabeweging nog in het nieuws toen ze met een hele groep de Vrijheid kwamen opkuisen op de ochtend van 1 januari. Als uitleg hiervoor zegden ze “dat ze zelf niet zo Nieuwjaar vierden en daarom – als geschenk aan hun gastland – hun steentje wilden bijdragen tot een letterlijk en figuurlijk mooie start van het nieuwe jaar”

Hoogstraten aankwam en sinds 2002 in de Venhoef in Minderhout woont.

De Ahmaddiyya-beweging is een afsplitsing van de traditionele islam en werd in 1889 gesticht in de Punjaab in Indië door Mirza Ghulam Ahmad. Zijn volgelingen aanzien deze heilige man als de messias die door profeet Mohammed werd voorspeld. De andere moslims geloofden dit niet en zo kwam het in Pakistan tot een conflict en later tot vervolging. Heel veel Ahmadiyya-gelovigen zijn toen gevlucht, ook naar ons land. Ook in België zijn er velen terecht gekomen waaronder Ahmed Bashir met zijn gezin die eind 1999 in

Jullie wonen nu al 11 jaar in Hoogstraten. Hebben jullie nog heimwee naar uw land en gaan jullie daar soms op bezoek? We zijn één keer terug geweest want onze ouders (grootouders van de kinderen) zijn in Pakistan gebleven. Onze moeder is 2 jaar geleden overleden, ja, heimwee zal er altijd zijn. Safir zegt het zo: wij zijn hier als vreemdeling gekomen maar geleidelijk aan is het hier onze thuis geworden. Voor onze kinderen komt dat vooral door de school, voor onze vader door zijn

Daar gingen we hen opzoeken en ontmoetten vader Ahmed, moeder Fozia in Indische kledij, zoon Safir die in de 3de Latijnse zit op het seminarie en dochters Amtulnoor, Mairah en Sairah. Ahmed werkte tot voor kort in de kringwinkel in Meer maar volgt nu een opleiding voor computerkunde en secretariaat. Fozia is huismoeder en de meisjes gaan naar de lagere school in Hoogstraten waar ze godsdienstlessen krijgen in de islam. We spraken vooral met Ahmed en Safir die beiden goed Nederlands spreken, Fozia is nog Nederlands aan het leren; ze begrijpt wel wat er gezegd wordt maar spreken is nog moeilijk.

Safir Bashir JUNI 2010 - 3

dhm_juni_302.indd 3

20-5-2010 12:53:40


w z

V E s g o D i v I A w l o t M v h

A n H D e H p v v

e b S

H J s w N d v g

E D m l

M v I m D ( f s

4 - JUNI 2010

dhm_juni_302.indd 4

20-5-2010 12:53:42


RELIGIES werk. Onze moeder heeft dan weer veel contact met andere gelovigen als ze, samen met ons, naar de vrijdagvieringen in Turnhout gaat. Vertel eens iets meer over die vieringen. Elke week gaan we op vrijdagavond naar de gebedsviering en ook naar samenkomsten in Turnhout. Er is daar wel geen moskee zoals in sommige grote steden in België maar wij komen samen in een gewoon huis waar ook onze “president” (voorzitter) woont. De gelovigen zijn verdeeld in 3 groepen die ieder apart bijeenkomen. Er is de jongerengroep (mannen en jongens van 7 tot 40(!) jaar), de groep van de oudere mannen en de vrouwengroep. Ik (Ahmed) ben de voorzitter van de jongerengroep voor de provincie Antwerpen en tegelijk de ondervoorzitter voor heel België. Tijdens het weekend moet ik daardoor veel in Antwerpen zijn. Daar zijn verschillende samenkomsten waar vooral gesproken wordt over de godsdienst en over wat mag en niet mag volgens onze godsdienst. Er is soms ook wel tijd voor sport en spel. Maar het is niet zo dat wij enkel omgaan met geloofsgenoten. Wij kennen veel christenen, via het werk en ook via de school van de kinderen en wij hebben even veel respect voor hen en voor hun geloof. Ahmed, uw zoon moet de katholieke godsdienst volgen op het seminarie. Hebt u het daar niet moeilijk mee? Helemaal niet. Moslims geloven dat alle godsdiensten hun waarde hebben. Doorheen de geschiedenis zijn er verschillende godsdiensten ontstaan en elk van die godsdiensten heeft een eigen profeet. Zo is er Krysna voor de Hindoe’s, Boeddha voor de boedhisten; ook de Joden hebben verschillende profeten, de kristenen hebben Jezus (volgens ons is hij wel niet de zoon van God) en de moslims hebben Mohammed. Verschillende benamingen, verschillende profeten maar God spreekt door hen allen. Zo zien wij het

Door het dragen van deze speciale kledij laat de vrouw zien: ik ben niet beschikbaar.

en daarom is het voor ons geen probleem om een andere godsdienst te bestuderen. Safir: Ik heb het er ook niet moeilijk mee, ik leer zo veel bij. Heb je vrienden, Safir? Jazeker, al vanaf de lagere school ben ik bevriend met andere jongens en sommigen van hen zijn ook op het seminarie. Ik ben niet bij een jeugdbeweging maar wel bij een voetbalvereniging waar ik ook kameraden heb. Naar café gaan doe ik niet. Ik vertel dan aan mijn vrienden waarom wij dat niet doen en zij hebben daar alle begrip voor. Ik heb dat nu al veel ervaren: je beantwoordt hun vragen, je legt het rustig uit en we blijven even goede vrienden. En als je de leeftijd hebt om te trouwen, Safir, hoe verloopt dat dan? De eerste kennismaking gebeurt door onze ouders. Zij stellen iemand voor maar het is aan de jongen of het meisje om te beslissen of ze die omgang willen voortzetten. De jongeren hebben altijd het laatste woord daarover. Moslimmannen zien er – wat kledij betreft – hetzelfde uit als mannen van hier. De meisjes en vrouwen echter – met hoofddoek, boerka en Indische kledij – zien er helemaal anders uit. Maakt dat de omgang met elkaar niet moeilijker? Dat hebben we nog niet ondervonden. (Inmiddels zijn er twee bezoekers aangekomen; één van hen heeft een hoge functie in de Ahmadiyya-beweging en legt uit wat de betekenis is van de speciale kledij voor moslima’s ) Het dragen van de sluier en de boerka is

niet verplicht door de Koran. Het is een eigen keuze van de vrouw en zij mag daar niet toe verplicht worden. Zij die het doen hebben verschillende redenen. Om te beginnen is het een bescherming; een vrouw is lichamelijk zwakker dan de man en kan zich minder verdedigen bij aanranding e.d. Door het dragen van deze speciale kledij laat de vrouw zien: ik ben niet beschikbaar, ik ben bestemd voor mijn verloofde of mijn man of mijn familie. Met die houding krijgt zij respect van haar omgeving. Het dragen van een sluier door de vrouw is een wijd verbreid gebruik in vele culturen en godsdiensten, ook bij de katholieken vroeger toen de vrouwen nooit zonder hoofddeksel naar de kerk gingen.. Kijk naar onze Lieve Vrouw, hoe die is afgebeeld … Is er ook veel omgang tussen jullie en de “gewone” moslims? In Pakistan zijn jullie vijanden. In Pakistan is geen vrijheid van godsdienst zoals hier, daar worden wij aanzien als ketters. Maar hier kunnen wij best goede vrienden zijn; tenslotte zijn er tussen hen en ons veel meer overeenkomsten dan conflicten. Zij menen dat de moslim-messias nog niet is gekomen, wij daarentegen geloven dat dit wel het geval is maar de Koran is voor ons allebei hetzelfde heilige boek. Inmiddels is de tafel gedekt en worden wij uitgenodigd voor een heerlijk maal met allerhande verschillende gerechten. Mijn honger is een beetje te klein om van alles te proeven maar wat ik proef is heel lekker. Mijn tafelgenoten zijn Ahmed, Safir en de 2 bezoekers. Moeder Fozia en de dochters hadden al vroeger gegeten. Bij het gesprek kwam ook even de toekomst van Safir ter sprake. Hij vertelde dat hij hoopte om zijn hogere studies in Engeland te kunnen doen; hij wil graag voor dokter studeren en ook (misschien) voor Imam. In Engeland is nl. een grote Ahmadiyya –gemeenschap waardoor het mogelijk is om voor deze functie te studeren. “Hij zal de trots van zijn vader worden” zeg ik. “Dat is hij nu al”, antwoorden de bezoekers. (Jof)

JUNI 2010 - 5

dhm_juni_302.indd 5

20-5-2010 12:53:44


religies

ROOMS-KATHOLIEK “De Sint Katharinakerk, dat is voor mij als een living” Luc Rombouts en Anja Van Damme vormen met hun drie kinderen, Ruben, Joachim en Eva een typisch Hoogstraats gezin. Hij is onderwijzer in het derde leerjaar van het Klein Seminarie, zij is maatschappelijk werkster in dagcentrum De Oever in Wuustwezel. Samen zijn ze bewust gelovig, hoewel ze elk hun eigen accenten leggen binnen dat geloof. Welke Godsdienst ze beleven? De Rooms-katholieke, “Hoewel we weinig opkijken naar Rome,” zegt Luc onmiddellijk. “Ik nog minder dan jij, denk ik,” vult Anja aan. Ben je van huis uit gelovig? Anja: Ik ben afkomstig uit Londerzeel. Mijn moeder is van thuis uit katholiek opgevoed. Van kindsbeen af stelde ze het katholieke geloof in vraag. Mijn moeder kijkt nu nog steeds kritisch naar elke vorm van geloof. Mijn vader is Jehova’s Getuige. Zodra ik kon lezen, maakte ik via mijn vader kennis met allerlei Bijbelverhalen uit het oude en het nieuwe testament. Mijn ouders vonden dat ik later zelf de keuze moest maken. Ik liep school op een katholieke school. Tijdens de eucharistievieringen voelde ik me weleens een buitenbeentje. Ik was toen de enige uit de hele school die niet gedoopt was. Zo legde ik het ook uit aan mijn klasgenoten. Gelukkig accepteerden ze me zoals ik was. Toen ik verder opgroeide, bezocht ik samen met mijn moeder regelmatig alternatieve vieringen in een gehucht van Londerzeel. In 1994, een jaar voor we huwden, ben ik gedoopt. Tijdens dezelfde eucharistieviering ben ik gevormd en ben ik voor het eerst ‘officieel’ te communie gegaan. Mijn vader respecteert mijn keuze net zoals ik zijn keuze nu respecteer. Luc: Ik ben geboren en getogen in Hoogstraten, meer bepaald in de Hees, waar mijn ouders boerden. Zij waren allebei diepgelovig. In mijn

kindertijd gingen we wekelijks naar de kerk, soms zelfs vroeg uw bed uit, om naar de vroegmis te gaan, want daarna ging het werk op de boerderij door. Dat was nog in de tijd van deken Hannes, halfweg de jaren ‘70. Later gebeurde het wel, als we niet op tijd waren voor de vroegmis, dat we naar het half-twaalfke gingen. Mijn moeder was afkomstig van Meerle en zij had een speciale Maria-devotie. Zij zong ook veel, en in het bijzonder Marialiederen. Je hebt in Meerle trouwens ook het lied van Ons Lief’ Vrouwke van Meerle. Soms was naar de mis gaan wel van ‘moeten’, als kind. Maar toen ik ouder werd, veranderde dat. Ik mocht van mijn ouders ook in het knapenkoor zingen, dat onder leiding stond van Jos

j K v g w l t

Bruurs. Later werd ik, als jonge gast en onderwijzer in wording, gevraagd om bij de kindervieringgroep te komen. Ik vind het nog steeds belangrijk om verantwoordelijkheid op te nemen in mijn geloof. Na de gezinsvieringen zijn de jongerenvieringen gekomen in Hoogstraten, onder impuls van onderpastoor Frans Wouters. Dat waren vieringen met teksten en vooral muziek gericht op jongeren. Dat sloeg heel erg aan. Toch vonden we dat we de jongeren niet genoeg bereikten, dat we ze nog meer konden betrekken. Deken Van Dyck stelde voor om deel te nemen aan het tentenkamp van het bisdom Antwerpen. Op een bepaald moment kwam dat tentenkamp naar hier, in het Klein Seminarie. Ik vond die sfeer daar geweldig. Het gaf de kracht om er weer tegen te gaan, te zeggen: “en toch”. En toch haalt het iets uit. Je voelt er de vonk van het geloof in Jezus. Op één van die kampen heb ik trouwens Anja leren kennen. Eigenlijk heeft het geloof ons daar samengebracht.

De doop van Anja: Diaken Vic Hofkens, verantwoordelijke voor de volwassenen catechisatie, dient het doopsel toe. Onmiddellijk daarna wordt ze ook gevormd door Deken Van Dyck.

Anja: Toen ik 16 werd, leerde ik via een leerkracht godsdienst het tentenkamp kennen. Ik had honger naar een plek, zoals een jeugdbeweging, waar ik ergens bij zou kunnen horen. Helaas bestonden er in Londerzeel destijds alleen maar

6 - JUNI 2010

dhm_juni_302.indd 6

20-5-2010 12:53:46

L o e g e i e o k s v o m a

B j A c e L u d j t o A o o w b l L d a v d n


-

n

n

e

p -

t

a r

d , s

religies

Luc tijdens de week in Taizé. De gitaar als verbroederingsinstrument bij uitstek. jeugdbewegingen met een ‘K’ zoals de Chiro of KSJ en KAJ. Die waren vanwege hun katholieke visie voor mij ‘not done’. Op het tentenkamp ging er een hele, nieuwe wereld voor mij open, waarin ik op een positief kritische manier in ’t leven kon staan. Zo is mijn interesse in het katholieke geloof gegroeid. Luc: Begin jaren ’90 stelde deken Van Dyck voor om met een groepje vanuit het jeugdpastoraal een week naar Taizé te gaan (een oecumenische gemeenschap in Frankrijk, red). We gingen met een groep vrienden uit Hoogstraten. Daar was ik echt vol van. De ervaring om daar in gebed echt tot jezelf te kunnen komen, dat was echt overweldigend. Die week in Taizé gaf me veel kracht, en de bevestiging dat geloof iets universeels en oecumenisch is. Die spirit heeft er ook voor gezorgd dat ik, de jaren daarna elk jaar op oudejaarsavond naar de Europese Jongeren Ontmoetingsdagen ben gegaan, die elke keer in een ander land plaatsvonden. Ben je nu nog actief bezig met je geloof, in jullie geval, in de kerk? Anja: Dit jaar begeleiden wij mee de vormselcatechese en ondersteunen we die samen met enkele andere steunpilaren heel sterk. Luc: Onze Ruben doet dit jaar zijn vormsel. Vanuit het parochieteam was de vraag gekomen aan de ouders van de toekomstige vormelingen: wil je mee in het kerngroepje komen, om dit voor te bereiden? Vanuit ons engagement hebben wij onmiddellijk ‘ja’ gezegd. Anja: Ik heb, toen we pas getrouwd waren, zelf ook nog vormselcatechese gegeven, toen nog onder de ‘klassiekere’ vorm, waarin we bijna wekelijks met een klein groepje vormelingen bijeenkwamen om samen te werken rond geloofsgerelateerde thema’s. Luc: Gelukkig blijkt dat 90 procent van alle ouders wel bereid zijn om mee te helpen, ze zien het alleen niet zitten om alles te coördineren of om vieringen mee te ontwerpen. De drempel is voor de meeste mensen veel te groot. Dat is bij mij niet zo, ik ben net bewust altijd actief gebleven

binnen de parochie. De Sint Katharinakerk, dat is voor mij eigenlijk net als een living. Anja: Ik ben ook thuis in het maken van die vieringen, ik heb namelijk lang deel uitgemaakt van het kerngroepje van de kringvieringen, alternatieve vieringen die doorgingen in de stille ruimte van het Spijker. Wij organiseerden die een tiental keer per jaar. Die expertise kan ik nu wel gebruiken om mee de kar te trekken. Wij merken wel dat we een bepaalde voeding nodig hebben om te blijven geloven, in eender welke vorm. Luc: Het is tweeërlei: aan de ene kant voedt het je, aan de andere kant krijg je de kans om zelf iets door te geven aan anderen. Jullie voeden jullie kinderen ook bewust gelovig op? Anja: De kinderen zijn alle drie wel gedoopt, ja, en de oudste twee hebben ook hun eerste communie gedaan. Maar het is meer dan dat: we proberen zo veel mogelijk liefdevolle waarden met hen te delen. Luc: Maar wij dwingen ze niet, hoor. ‘t Is niet zo dat wij zeggen: “Mannen, doe uw gebedjes voor ’t eten.”. Terwijl mijn moeder dat wel deed. Wel bezoeken we met de kinderen de kindervieringen in de kerk. Maar wij dwingen ze niet, we proberen te stimuleren zonder dwang. Wat we wèl doen, is ze een kruisje geven voor het slapengaan. In het geval van de sacramenten, zoals onze Ruben zijn vormsel, zijn het uiteindelijk toch vooral de ouders die daarvoor kiezen, niet de kinderen. Terwijl dit eigenlijk de kinderen hun eigen keuze zou moeten zijn, op dat moment. Wij proberen dat onze Ruben ook wel duidelijk te maken. In die zin zou het beter zijn dat dit vormsel pas op 18 jarige leeftijd wordt toegediend. Hoewel ik betwijfel of er dan nog veel zullen zijn, die deze keuze maken. Vind je het jammer, dat steeds minder mensen de bewuste keuze maken, om gelovig te zijn? Luc: Het klimaat is tegenwoordig niet meer dat men denkt: ‘Man, ge zijt ne loser als gij in God gelooft’. Wat men van de Kerk denkt, da’s iets

anders, maar wat betreft geloven is men verdraagzamer geworden: leven en laten leven. Dat is een tolerantie, maar ook wel een beetje een nonchalance, een desinteresse. Die tolerantie vind ik goed, die desinteresse betwijfel ik toch. Anja: Ik vind het nogal cru om het zo uit te drukken. Ik zou dat niet zo direct nonchalance noemen. Andere mensen denken volgens mij ook wel na over wel of niet gelovig zijn. Ik vind het juist een goede evolutie, dat mensen niet meer zo snel oordelen. Enkele generaties geleden werd je erop aangekeken als je niet katholiek was. Gelukkig speelt in deze tijd de verzuiling toch veel minder sterk een rol dan vroeger. Voor mij telt eerder de kwaliteit en de intensiteit waarop je je geloof kan beleven dan de kwantiteit. Luc: Anderzijds vind ik het ook wel een beetje jammer dat je als actieve gelovige meer de uitzondering dan de regel bent vandaag de dag. Anja Het kan me eerlijk gezegd weinig schelen. Luc: Ik zit er niet meer mee. Maar er treedt toch een soort van vervlakking op. Zelf heb ik ook geen schuldgevoel meer omdat ik niet meer elke week naar de mis ga. Kan je je geloof beleven zoals je zelf wil? Luc: Ik vind Hoogstraten een hele sterke parochie, waar heel veel gebeurt. Er zijn toch nog veel mensen die zich inzetten voor de parochie, zeker als je het vergelijkt met de grootstad. Maar wij zijn maar mensen. Soms zitten we wel eens in elkaars vaarwater. Da’s niet altijd gemakkelijk, dat samenwerken. Anja: Tja, waar mensen zijn, daar wordt gemenst. Wordt je er weleens op aangesproken, dat je actief gelovig bent? Luc: Ik zie dat eerder juist positief: dat wij de springplank zijn tussen wat andere mensen niet durven en wij wel. Zoals een pastoor aanspreken, of iemand van het parochieteam, of als men in de kerk iets wil gaan doen. Mensen komen met hun vragen eerder bij ons terecht. Anja: Als aanspreekpunt werken wij drempelverlagend. Tot slot: wat vind je waardevol om te onthouden, of om mee te geven aan anderen? Luc: Het feit dat ik gelovig ben, is dat ik het geluk heb gehad om goede wegwijzers te hebben, zoals mijn ouders, maar ook priesters, zoals Fons Van Dyck en Frans Wouters. En ook jonge gezinnen binnen de parochie, die toen ik jong was, een jaar of tien ouder waren dan ik. Dat heb je wel nodig. Ik vraag me af of ik, als ik in een parochie terecht gekomen zou zijn, waar één of andere saaie piet pastoor is, die conservatief is of die de gave van het woord niet heeft, of ik dan nog zo actief zou zijn in de parochie. Anja: Wat voor mij uiteindelijk telt is dat, welk geloof je ook hebt of zelfs niet hebt, als het van binnen maar goed zit. Als iemand maar menslievend is en zich openstelt voor andersdenkenden. Dan speelt het niet zo’n rol of iemand nu katholiek, moslim, atheïst, vrijzinnig of boeddhist is.(ms)

JUNI 2010 - 7

dhm_juni_302.indd 7

20-5-2010 12:53:47


religies

k “ w L d g h i

EVANGELISCH GELOOF “Geloven is voor ons een drang en geen dwang.” Leo en Marijke Van Eersel -Van Tongerloo wonen al dertig jaar in Wortel, eerst samen met hun kinderen Sigrid, Inge, Dieter en Esther. Zij bekeerden zich destijds tot het evangelische geloof. De kinderen zijn ondertussen het huis uit en Leo is met brugpensioen. Zo hebben ze tijd genoeg om te genieten van kleinkinderen Kobe en Sebastiaan, of tijd te maken om te vertellen over hun geloof. Welk geloof belijden jullie, of hoe zou je je geloof benoemen? Leo: Wij zijn evangelische christenen. Het gaat bij ons niet over de kerk, het instituut of organisatie, maar het gaat om Jezus zelf. Wat betekent hij voor mij: ons leven ligt in zijn handen. Het gaat niet om hiërarchie, of om kerkstructuren, of geschiedenis. De geschiedenis is voor ons niet van belang, die ligt achter ons. Marijke: Voor mij is het eerder een relatie in plaats van een religie. Jezus Christus komt op de eerste plaats. Leo: Het gaat ons om het geloof in Jezus Christus, en waar vinden we dat? In het woord van God, de Bijbel. Marijke: Wij zijn niet protestants, daar doe je ons beetje oneer mee aan. Wij zijn ook geen Nederlands geloof. Ben je van huis uit gelovig, of ben je bekeerd? Marijke: Ik ben via mijn ouders tot geloof gekomen. Zij lazen in de Bijbel, en daardoor kwamen zij tot een ontmoeting met Jezus. Hoewel het vroeger niet mocht in het katholieke geloof, las mijn vader al in de Bijbel toen hij op de unief zat. Veel later kwam hij pas in contact met christenen en kwam hij tot geloof. Nadien heeft hij mij zijn Bijbel gegeven, en ben ik daarin gaan lezen. De zoektocht naar godsdienst gaat ook terug tot in mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in de Congo: daar kwam ik ook in contact met andere religies. Dan vraag je je toch wel af: zit ik juist? Als twaalfjarige stond ik daar wel bij stil, Tijdens mijn plechtige communie, in de kerk, vroeg ik mij af: Is dit het nu? Kan ik hier zeker van zijn? Daarna is die vraag een tijd weggeweest. Later ben ik dan met Christenen in contact gekomen, en er is iemand hier op bezoek gekomen die het evangelie kwam uitleggen. En dan dacht ik: “Ja, dit is het voor mij: het is Jezus Christus die voor de zonden van de mensen gestorven is, en dat heb ik aanvaard.” Maar het is wel geleidelijk aan gegroeid. Leo, hoe ben jij dan tot je geloof gekomen? Leo: Wij waren ondertussen al getrouwd, toen Marijke tot geloof kwam. Ik ben een kind van de

streek: ik ben van Merksplas afkomstig, daar heb ik de lagere school doorlopen, en in het middelbaar zat ik op het Klein Seminarie in Hoogstraten. Je zit als het ware in die hele structuur van het katholicisme ingebed, je denkt daar eigenlijk niet bij na. De eerste vragen kwamen bij mij in die Seminarietijd, midden de jaren ’60. Ik zag daar priesters die uit het priesterambt stapten. Ik dacht: Hoe kan dat nu, die mensen hebben daar toch voor gekozen?

het precies allemaal verplicht is. Leo: Geloof is een drang, in plaats van een dwang, dat zegt Jezus ook in het evangelie. Dat sprak mij echt aan. Bij die Bijbelverdieping ben ik ook onder de indruk geraakt van een citaat uit het evangelie van Johannes, dat zegt: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”. Daar ligt voor mij de sleutel van mijn geloof. Omdat hij belooft dat hij zal terugkomen. Dus wij zijn in verwachting van zijn wederkomst. Is dat dan voor jullie de essentie van het geloof, die wederkomst? Marijke: Ja, daar kijken we wel naar uit, maar de essentie is dat Jezus het offer is voor de zonden van de mensen, en dat de mens zondig is, tegenover God. Jezus is voor eens en voor altijd geofferd. Aan het kruis heeft Jezus ook gezegd:

J o M z L n M k t l l s n z g d l L M

W l L

Marijke: Wij gingen toen wel elke zondag naar de kerk, tenminste, zo veel als we konden. Leo: Toen ik hier pas woonde, was ik op zoek naar meer diepgang. Zo heb ik de pastoor gevraagd of ik kon meewerken in de kerk. Dat kon, als lector. Dat heb ik enkele maanden gedaan, maar dat gaf me niet echt voldoening. Ik was stilaan op zoek naar echte authenticiteit, naar waarheid. Zo kwam ik bij de persoon van Jezus Christus uit. Dat vond ik niet in de traditionele kerk. Marijke: Dat gevoel heb ik ook weleens gehad, die teleurstelling. Als ik hier in Wortel naar de mis ging, dan hoorde je soms bij het buitengaan: “Zo, hèhè, daar zijn we ook weer vanaf.” Alsof

het is volbracht. Hij had zijn taak volbracht. En het mooie is, en dat geloven we ook, dat hij na drie dagen is verrezen uit de dood. En daaraan kan je zien dat hij God is. Dus geloven wij ook dat wij na het leven eeuwig bij hem zullen zijn. Leo: Wij geloven dat wij het eeuwig leven hèbben, we hoeven dat niet te verdienen, daar hangen geen prestaties vanaf. Eigenlijk begint de gemeenschap met God hier al op aarde. Hebben jullie dan tijdens je bekering niet getwijfeld over die keuze? Marijke: Er was toch wel twijfel, hoor. In feite doe je een soort van kostenberekening. Je weegt de keuze af, tegen alle gevolgen die er zullen

8 - JUNI 2010

dhm_juni_302.indd 8

L k L j n n V d g W o o j n h z e

20-5-2010 12:53:47

S


n

n t

-

d :

religies komen. Anderzijds moet ik mij niet afvragen: “Wat gaan de mensen van mij denken?”. Maar wel: “Wat denkt God over mij?”. Leo: Die keuze uit zich concreet in een beetje anders zijn, in het feit dat onze kinderen een andere godsdienst volgden dan de rest van de school. Het heette protestantse godsdienst, maar het werd ingevuld als evangelische godsdienst. Leo, hoe keken ze bij jou thuis aan tegen die keuze? Leo: Bij mij thuis was er wel veel weerstand, ja. Mijn ouders die gingen wel elke week trouw naar de kerk, maar eigenlijk dachten ze daar niet zoveel bij na, het was meer een gewoonte. Vooral mijn vader had moeite met onze keuze, die verstond dat niet, die had zoiets van: “Gij gaat pastoor worden, zeker?”. Wij hebben dan ook jarenlang gebeden voor mijn ouders. Het gebed is namelijk heel belangrijk bij ons. Maar zij zijn katholiek gebleven en dat kan je hen niet kwalijk nemen. Een echt geloof kan je namelijk niet opdringen. Mijn ouders dachten in het begin dat het een bevlieging was, die wel over zou gaan. Maar later merkten ze dat ons geloof echt was, en respecteerden ze dat. Jullie kinderen zijn ook evangelisch gelovig opgevoed? Marijke: Ja, maar het is hun eigen keuze. Je kunt ze niet iets opdringen. Leo: Kinderen zijn geen eigendom, hè. Wij kunnen hen ons geloof enkel maar presenteren. Marijke: Uiteindelijk hebben ze ook de vrije keuze, en moeten we de kinderen daarin loslaten, ze moeten zelf het woord ontdekken door te lezen in de Bijbel. De kinderen hebben uiteindelijk niet voor een ander geloof gekozen, maar bij sommigen van hen staat het lezen in de Bijbel of naar de kerk gaan wel op een laag pitje of is er zelfs niet meer bij. Uiteindelijk is geloof iets dat gepaard gaat met pieken en dalen. En wij denken dat ze op dit moment in een dal zitten, maar dat later weer wel zal keren. Leo: Wij blijven bidden voor hen. Marijke: We leggen het in Gods’ handen. Welk engagement houdt jullie geloof voor jullie concreet in? Leo: Onze dag begint na het ontbijt en het aankle-

den met een moment dat wij ‘stille tijd‘ noemen. Dat is ontmoetingstijd met God, en daarvoor trekken wij ons terug, apart van elkaar. Je kan een aantal teksten of een hoofdstuk lezen, dat kies je zelf. Marijke:’s Avonds voor het slapen gaan, sluiten we samen de dag af met gebed. Leo: Dat bidden vinden we heel belangrijk. Niets alleen als koppel, maar ook als gemeenschap. Elke zondagvoormiddag komen we samen in onze kerk van 10 tot 12 uur, dat is in de Karel Boomstraat. Daarnaast komen we ook regelmatig samen in huiskringen. Een huiskring is een groepje van enkele gelovigen uit de kerk, dat tweewekelijks samenkomt om een stuk uit de Bijbel lezen. Zo’ n huiskring wordt voorgezeten door een kringleider, die leidt alles in, zoals het gebed en samenzang bij aanvang. Er is geen verplichting om bij een kring aan te sluiten, zoiets gebeurt spontaan. Daarnaast zijn er ook nog gebedsgroepen, dat is op kleinere schaal. Bijvoorbeeld enkele mannen of enkele vrouwen die op momenten samenkomen om te bidden. Zo zit ik ook in een gebedstrio, met drie mannen. Wij komen om de maand samen, maar dat wordt onderling afgesproken. Ook hebben we eens in de maand een ontdekkingsavond. Dat is de gelegenheid om mensen uit je familie, kennissenkring of omgeving uit te nodigen om mee te komen luisteren. Zeg maar: een soort van opendeur avond. Marijke: We hebben wel eens bij een speciale gelegenheid mensen persoonlijk uitgenodigd om mee te komen. Krijg je soms reactie van anderen, op je gelovig zijn? Marijke: Wij hebben ooit wel negatieve reactie gehad, ja. Leo: Vroeger, op mijn werk, hadden we onder de middag een uur vrije tijd, wat wil zeggen dat je dan mag doen wat je wil. Als ik dan mijn Bijbel boven haalde, dan werd ik weleens scheef bekeken. Op een gegeven moment kwam de directeur eens kijken en vragen stellen. Waarna hij er het zijne van dacht. Maar niet dat het me verboden werd. Marijke: Maar je hebt het wel eens meegemaakt dat je geen affiche mocht ophangen van een Bijbeltentoonstelling.

Godsdienst of zedenleer? In het gemeentelijk onderwijs is er een keuze tussen verschillende godsdiensten en zedenleer. In Hoogstraten volgen 167 kinderen de katholieke godsdienst, 18 kinderen volgen zedenleer; 6 kinderen de islamitische en 6 leerlingen de protestantse godsdienst. Dan zijn er nog 5 die onderwezen worden in het orthodoxe geloof. In de lagere school van Wortel volgen 87 leerlingen de katholieke leer en 20 kinderen zedenleer. In Meer zijn er 207 leerlingen die onderwezen worden in het katholieke geloof en 2 die zedenleer volgen. In Meersel-Dreef volgen 55 leerlingen les in de katholieke godsdienst en 7 kozen voor zedenleer. Leo: Niet dat ik me daarin benadeeld voelde. Maar ik heb de laatste jaren wel gevoeld dat, om het even wat je gelooft, dat je daarvoor niet zomaar mag uitkomen. Want dat je dan anderen daardoor discrimineert. Marijke: We hebben toch ook wel meegemaakt, kort nadat we ons bekeerd hadden, dat er mensen waren die ineens niet meer tegen ons spraken. Ik denk vooral uit schrik, dat ze vreesden om zelf bekeerd te worden. Dat ze dachten dat wij sektarisch waren en mensen wilden bekeren, zoals de Jehova’s Getuigen. Dat raakt je wel, maar je weet, doordat je in de Bijbel leest, dat zoiets kan gebeuren. En dat er mensen zijn in andere landen, die nog veel erger moeten verdragen. Leo: Toch merken we wel dat mensen tegenwoordig wel respect hebben voor een geloof dat echt is. Maar daarom niet meteen dat geloof willen volgen. Hoe kijk je ten slotte tegen het traditionele katholieke geloof aan? Leo: Ik heb daar wel waardering voor. De mensen die nu nog actief met de katholieke kerk bezig zijn, dat zal de laatste jaren ook wel erg uitgedund zijn. (ms)

a n

-

t

Samen op de foto na een viering JUNI 2010 - 9

dhm_juni_302.indd 9

20-5-2010 12:53:48


religies

SIKHS

Singh

Satbir Singh, Sikh in Meerle In de streek van Sint-Truiden zijn ze al lang geen fenomeen meer, de rijzige donkere mannnen met gitzwarte baarden en kleurige tulbanden om het hoofd. De Sikhs uit Indië. Ze doen er sedert vele jaren de fruitpluk, velen zijn er blijven wonen en zijn ondertussen behoorlijk ingeburgerd. Ze kwamen eind jaren tachtig, begin jaren negentig naar Europa, dikwijls op de vlucht voor de repressie in hun land, op zoek naar een beter leven voor hen en voor hun kinderen. Langzamerhand zijn ze over heel Vlaanderen uitgezwermd en zijn er ook in onze gemeente terechtgekomen. Onterecht worden ze als het typevoorbeeld van de Indiër aangezien. Maar de meeste Indiërs dragen geen tulband en zijn Hindoe. Sihks zijn een minderheid in Indië, zijn hoofdzakelijk afkomstig uit het Indische Punjab en belijden het Sikhisme, dat niets met het Hindoeïsme te maken heeft. Ze hebben hun godsdienst naar hier meegebracht en proberen hem naar best vermogen hier te belijden en in ere te houden. We spraken er met Satbir Singh over, die met zijn vrouw en twee jonge kinderen in Meerle woont en werkt.

Veel Europeanen durven wel eens denken dat alle Indiërs Singh heten. Dat is niet het geval, het is wel een veel voorkomende titel en naam, voornamelijk in Noord India. De naam Singh is afgeleid van het Sanskrit woord ‘Siṃha’ wat ‘leeuw’ betekent. Anderzijds heten alle Sikhs wel Singh. In 1699 werd de naam Singh in de Punjab aangenomen door de aanhangers van Sikhisme, in navolging van de wensen van Goeroe Gobind Singh. Voor alle religeuze Sikhs is Singh als tweede naam verplicht, onafgezien van hun georgafische of culturele bindingen.

Het Sikhisme Het Sikhisme (Punjabi: Sikhi) is een monotheïstische godsdienst die in het begin van de 16e eeuw ontstond in noordelijk India door de eerste leermeester Guru Nanak Dev. Het is een apart geloof en geen samenvoeging van hindoeïsme en islam, zoals soms gedacht wordt. De meeste aanhangers wonen in de Indiase deelstaat Punjab; hier wonen ongeveer 21 miljoen van de 26 miljoen aanhangers van het sikhisme (sikhs). Er zijn ook sikhgemeenschappen in Maleisië, Singapore, Oost-Afrika, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Het sikhisme werd geïnspireerd op het onderwijs van tien goeroes: belangrijke religieuze onderwijzers en predikers. Een separate en progressieve religie met als basisgedachten één God, gelijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen. Deze religie doet een beroep op zijn volgelingen om een leven van discipline, hard werken, liefdadigheid en meditatie te leiden. Zij accepteert het bestaan van alle geloven en tolereert geen bevooroordeling of onderdrukking op basis van godsdienst, kaste, kleur, geloofsbelijdenis, ras en/of sekse.

Satbir werd geboren en groeide op in Kiri Afgana in de Punjab, het gedeelte van India waar de Sihks vandaan komen.In 1992 kwam hij naar België om in Limburg fruit te plukken. Later kwam hij in Hoogstraten, huwde in 2002 met Manpreet, samen hebben ze twee kinderen, Tejbir en Dilraj. Sedert een goed jaar baat Satbir in Meerle op de Ulicotenseweg nr. 9 een nachtwinkel uit. Zijn godsdienst, het Sikhisme, beoefent hij van jongsaf aan; zijn ouders, grootouders, zijn hele

familie zijn Sikh. De godsdienst wordt ook door het hele gezin beoefend, zij zetten de traditie voort. De kinderen worden de waarden van het geloof bijgebracht. In het Sikhisme zijn geen speciale regels voor de vrouwen. Elke zondag gaat het gezin naar de tempel, in Rotterdam of in Brussel. Ze ontmoeten er familie en geloofgenoten, ze worden door de Giani Ji (een schriftgeleerde) onderwezen in de kenmerken en de waarden die Sikhs mee- en uitdragen. Satbirs kinderen gaan in Meerle naar school (1e leerjaar en kleuterklas).

De doctrines zijn vastgelegd in de Goeroe Granth Sahib, het heilige boek voor sikhs. De stichter en de eerste goeroe was Goeroe Nanak (1469–1539). Goeroe Nanak stichtte dit geloof in de 15de eeuw met zijn ideologie van “Alle mensen zijn gelijk, vormen een onderdeel van het Goddelijke licht en kunnen de allerhoogste (spirituele) staat bereiken door samen te smelten oftewel op te gaan in die éné Almachtige God”. Het woord sikh is afgeleid van ‘sikkha’ uit Pãli of ‘šiSya’ uit het Sanskriet; beide betekenen ‘discipel’. Sikhs discipelen zijn van de tien goeroes.

10 - JUNI 2010

dhm_juni_302.indd 10

20-5-2010 12:53:48


religies

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

Ze volgen er de gewone godsdienstlessen, in hun eigen religie worden ze door ouders en in de tempel onderwezen. Een aantal essentiĂŤle waarden van het Sikhisme zijn ook in andere godsdiensten terug te vinden. Er is slechts ĂŠĂŠn God, die oneindige macht en invloed heeft; Hij of Zij is identiek voor alle godsdiensten. Sikhs moeten op een goede en eerlijke manier hun brood verdienen, dat mag nooit ten koste van anderen gaan. Wat een Sikh verdient, wordt gedeeld met anderen. Naastenliefde en gastvrijheid staan hoog in aanzien: het huis is altijd open voor iedereen, ongeacht zijn achtergrond, religie, overtuiging, ras of geslacht. Alle mensen zijn gelijk, allemaal zijn het de zonen en dochters van de Almachtige. Het is de plicht van elke Sikh om de ‘vijf kwaden’ te verslaan: egoĂŻsme, woede, hebzucht, gehechtheid en verlangen. Dat moeten ze doen met ‘vijf wapens’: tevredenheid, liefdadigheid, vriendelijkheid, positieve houding, nederigheid. Ook bij Sikhs is de familie de hoeksteen van de samenleving, men moet in gezinsverband leven om kinderen te krijgen en op te voeden. Uiteraard zijn er ook verschillen. In het Sikhisme heeft God geen geslacht en is aanwezig in alle dingen en alle plaatsen. Sikhs geloven in reĂŻncarnatie, karma en redding: alle schepselen hebben zielen die na de dood tot andere organismen overgaan, tot uiteindelijk de bevrijding wordt bereikt. Sihks kennen ook geen speciale feestdagen, ze geloven niet dat een enkele dag heiliger is dan andere dagen, zoals christenen en moslims dat doen. Bidden bestaat bij de Sikhs hoofdzakelijk uit meditatie, s’ morgens en ’s avonds, op zondag in de tempel. De vroege ochtenduren, vóór het opkomen van de zon, zijn het meeste aangewezen voor meditatie en het ervaren van eenheid met God. Als uitwendige tekenen van hun geloof zijn alle mannelijke Sikhs getooid met de vijf symbolen van KhĂŁlsĂŁ, allen beginnend met de letter K. Het belangrijkste symbool is Kesh (haar). KhĂŁlsĂŁ mogen hun hoofdhaar, baard en snor niet knippen of scheren. Ongeknipt haar wordt als heilig beschouwd, een traditie die tot de eerste goeroes teruggaat. Ze binden hun haar op met behulp van een tulband (Dastar). Daarnaast zijn er KanghĂŁ (kam), Kacch (een korte broek die meestal onder de kleding wordt gedragen), KirpĂŁn (dolk), en KĂŁrĂŁ (een metalen armband, die om de rechterarm gedragen wordt). Deze voorschriften zijn zo goed mogelijk na te leven, maar kunnen vooral in het Westen pragmatisch worden geĂŻnterpreteerd om zo normaal mogelijk te kunnen functioneren. Zo zullen de Sikhs in BelgiĂŤ wel een baard en lang haar dragen, de andere symbolen worden veel thuis en op zondag in de tempel gedragen. Met een dolk op straat lopen is immers niet toegelaten hier te lande. Satbir, en met hem alle Sikhs hebben veel respect voor de andere godsdiensten, hier vooral voor de Christelijke religie. Hij heeft bewondering voor alle gelovigen die hun religie in alle openheid kunnen en durven beleiden. (jaf)

JUNI 2010 - 11

dhm_juni_302.indd 11

20-5-2010 12:53:49


RELIGIES

Recente geschiedenis van de Sikhs Na het einde van de kolonisatie door GrootBrittannië ontstonden in 1947 India en Pakistan. Hierop volgde een gewelddadige volksverhuizing van Moslims naar het huidige Pakistan en Sikhs en Hindoes naar het huidige India. Wederzijds was er veel bloedvergieten en de mensen lieten al hun bezittingen achter. Ondanks hun grote inzet bij de onafhankelijkheid van India en tegen beloftes in, kregen de Sikhs slechts een beperkte rol toebedeeld bij het opstellen van de grondwet van het nieuwe India in 1950 en werd de Sikh religie hierin niet erkend. Later werden de verschillende staten van India gereorganiseerd op basis van taal, waarbij het oude Punjab verdeeld raakte en veel van zijn grondgebied en rijkdom moest inleveren. Vandaag ligt West-Punjab in Pakistan en Oost-Punjab in India. De meerderheid van de bewoners van de Indiase Punjab zijn Sikhs. Deze Punjab groeide uit tot de graanschuur van India en werd in de jaren zeventig de welvarendste staat van India en is dat tot op vandaag gebleven. Wegens het gebrek aan erkenning door het centrale bestuur, onstonden er in de jaren zeventig politieke strubbelingen tussen de Sikhs

en de centrale overheid van India. De directe aanleiding was dat Punjab naar verhouding veel belasting betaalde maar in de ogen van veel Sikhs daar weinig voor terug kreeg. Daarnaast was er nog steeds de oude wonde dat de Sikh religie niet erkend was als een onafhankelijke religie. Deze onvrede zette een kleine groep Sikhs in de jaren zeventig aan tot radicalisering. Deze Sikh strijders eisten dat Punjab een onafhankelijke staat zou worden met de naam Khalistan. Deze politieke kwestie leidde tot grote spanningen tussen de radicale Sikhs en de Indiase overheid in de jaren zeventig en tachtig. Premier Indira Gandhi gelastte de Operatie Blue Star met als doel het verzet van de Sikhstrijders, die zich hadden verschuild in Harmandir Sahib (de Gouden Tempel) neer te slaan. Het Indiase leger bestormde de tempel en hierbij kwamen naast de Sikhstrijders vele pelgrims om. Schattingen over het aantal doden variëren van enkelen tot tienduizend, waaronder veel vrouwen en kinderen. De dood van gewone burgers zette veel kwaad bloed bij gematigde Sikhs die zich tegen de regering keerden en zich achter de Sikh strijders schaarden. Zij stelden Indira Gandhi verantwoordelijk voor het bloedbad. Vijf maanden later werd Gandhi door haar Sikh lijfwachten vermoord. In

de daaropvolgende dagen braken - volgens de Sikhs door de regering aangestuurde – hevige rellen uit, waarbij de niet-Sikhs in het hele land, maar vooral in Delhi, hun woede koelden op iedere Sikh die ze maar konden vinden. Daarbij deden zich afschuwelijkste gewelddaden en schendingen van mensenrechten voor, waarbij Sikhs levend op straat werden verbrand. Ruim drieduizend Sikhs komen om en vijfendertigduizend Sikhs vluchtten naar opvangkampen in en om de hoofdstad. De Sikh-strijders en vooral jonge Sikhs werden tot begin jaren negentig voornamelijk in Punjab hardhandig aangepakt, waarbij velen onder het mom van de strijd tegen extremisten - verdwenen en vermoord werden. Eind jaren negentig is de rust in Punjab teruggekeerd, de onvrede is niet geheel verdwenen. Hoewel de Sikhs slechts ongeveer twee procent van de totale Indiase bevolking vormen, hebben ze in het verleden en ook nu nog in bijna alle facetten van het maatschappelijke leven grote successen geboekt; in het leger, landbouw, sport, industrie, onderwijs, geneeskunde en techniek. Door hun avontuurlijk en ondernemend karakter en harde werk zijn zij in bijna alle landen van de wereld te vinden.

DE WERELD VAN

N n d e g b

W

H O h v h n t k n v d l h d b t t B d i a v w t g 2 I A e i h s a e v v “ g d n i

M

W s

12 - JUNI 2010

dhm_juni_302.indd 12

20-5-2010 12:53:50


VANUIT HET STADHUIS

Woon- en Zorgcentrum toch van start

Miljoenenclaim ontlopen Na wekenlang juridisch touwtrekken is de kogel eindelijk door de kerk. De werken aan het nieuwe Woon- en zorgcentrum zullen kortelings starten zonder dat het OCMW van Hoogstraten de schadeclaim van 2 miljoen euro zal moeten betalen. Van Roey –Vanhout zal de koek echter moeten delen met de Antwerpse Bouwwerken. Intussen discussieert de Hoogstraatse gemeenteraad over het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: zet bijkomend woongebied in de buitendorpen de nieuwe plannen terug op de helling? WZC toch van start Het zag er allemaal erg somber uit voor het OCMW van Hoogstraten. Nadat er jaren overheen gegaan waren om een oplossing te vinden voor het verouderde rusthuis in Hoogstraten, kon het bestuur vorig jaar uitpakken met een gloednieuw plan. Alles leek nu in stroomversnelling te gaan, tot plots één van de twee overgebleven kandidaten roet in het eten strooide. Zij stapte naar de rechtbank en verkreeg een schadeclaim van 2 miljoen euro indien de andere kandidaat de opdracht zou toegewezen krijgen. De tijdelijke handelsvennootschap Van Roey- Vanhout had weliswaar een hogere prijs ingediend voor de bouw van het nieuwe WZC, maar scoorde beter op andere punten zoals technische kwaliteiten en tijdschema. Zij behaalde 90,5 punten tegenover de andere kandidaat Thv Antwerpse Bouwwerken – Valens met 87,5. Dexia, de bank die de financiële kant van de zaak bereddert en in dit project als bouwheer optreedt, gaf gunstig advies aan het OCMW-bestuur om de gunning van Van Roey-Vanhout goed te keuren en het werk voor 19.542.619 euro (zonder BTW) toe te wijzen aan deze firma’s uit de Kempen. En zo geschiedde. Het OCMW keurde op 25 februari 2010 de gunning van Van Roey – Vanhout goed. In de daaropvolgende ‘standstill’ periode stapte Antwerpse Bouwwerken naar de rechtbank en eiste een schadevergoeding van 2 miljoen euro indien de werken definitief aan Van Roey – Vanhout zouden worden toegekend. Voor de buitenstaander werd het toen erg stil, de juristen van alle mogelijke belangengroepen draaiden daarentegen op volle toeren. En uiteindelijk viel het verdict op 6 mei 2010. In een persmededeling van OCMW-voorzitter Jef Van Looy lezen we: “Vandaag 6 mei 2010 heeft de betekening van de gunning plaatsgevonden aan de Tijdelijke Handelsvennootschap (THV) Van Roey nv. - Vanhout nv . … De start der werken zal gegeven worden in de week van 24 mei 2010. ”

Mantel der liefde? Wanneer je dit leest, zal je je uiteraard vragen stellen waar de schadeclaim van 2 miljoen euro

Wanneer u dit leest zijn de aannemers hier al aan het werk nu gebleven is. Het was vanaf het begin al vrij duidelijk dat noch het OCMW, noch Dexia maar ook Van Roey-Vanhout niet, het risico wilden lopen om het OCMW met 2 miljoen extra te bezwaren. Het nieuwe WZC zal sowieso al 25 miljoen euro, of een slordige 1 miljard oude Belgische Franken, kosten. De werken uitstellen en de schadeclaim aanvechten zou anderzijds wellicht een straatje zonder einde betekenen en gans het project op een wel hele lange baan schuiven. Heeft Antwerpse Bouwwerken dan echter ingebonden en alles met de mantel der liefde bedekt? Niets lijkt ons minder waar. Wij hebben het stellige vermoeden dat de zaak keihard gespeeld werd en dat uiteindelijk iedereen min of meer tevreden uit de impasse gekomen is. Het leek ons al langer duidelijk dat Antwerpse Bouwwerken in gans dit project ook een deel van de koek wilde. En uiteindelijk is het haar gelukt. De werken zullen uitgevoerd worden door drie firma’s, nl. Van Roey nv, Vanhout nv en Antwerpse Bouwwerken nv. Daarnaast zullen ook nog andere kleiner firma’s in onderaanneming bij het project betrokken worden.

Aan de slag Bij Dexia was men erg tevreden dat het juridisch geschil een oplossing gevonden heeft. “De tijdelijke handelsvennootschap Van Roey – Vanhout zullen de werken uitvoeren en de schadeclaim werd ingetrokken. Je mag er gerust bijzetten dat dit het gevolg is van een staaltje van toponderhandelen waarbij onze jurist van Dexia een zeer belangrijke rol gespeeld heeft. Ook de juristen van het OCMW en de tegenpartij hebben positief werk geleverd. Er is een compromis uit de bus gekomen waarbij de drie firma’s zullen samenwerken om dit project tot een goed einde te brengen. Wij hopen in juni van start te kunnen gaan en we volgen de termijn die door Van Roey nv en Vanhout nv overeengekomen is. Zij hebben een overeenkomst om de werken binnen een termijn van 349 werkdagen uit te voeren.” Het is nu wachten op de definitieve start van de werken. Hopelijk komt er nergens nog een kink in de kabel.

JUNI 2010 - 13

dhm_juni_302.indd 13

20-5-2010 12:53:51


VANUIT HET STADHUIS Meer woongebied? Bij het opstellen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen kreeg het centrum van Hoogstraten en Minderhout het statuut van kleinstedelijk gebied”. De rest van de fusiegemeente is ‘buitengebied’. Dit houdt in dat woonuitbreiding enkel nog mogelijk is in het kleinstedelijk gebied en niet meer in de andere deeldorpen van Hoogstraten. Dat dit zijn weerslag heeft op de bevolking en het onderwijs doet zich raden. Terwijl er in Hoogstraten centrum en Minderhout ruimte moet bijgezocht worden voor het gemeentelijk basisonderwijs, dreigen de andere scholen stilaan leeg te lopen. Maar ook de prijs van bouwgronden in de fusiegemeente maakt het er niet gemakkelijker op voor jongeren en jonge gezinnen. Deze aspecten kwamen onlangs nog eens ruim aan bod in een discussie in de gemeenteraad naar aanleiding van een bijkomend advies dat de gemeente kon inbrengen bij het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het college opteert voor bijkomende woongebied in het buitengebied. Op die manier wil ze de prijzen van de bouwgronden terugdringen De oppositiepartij Groen!-Hoop heeft het hier erg moeilijk mee en voert aan dat dit enkel in de kaart van de bouwpromotoren speelt en geen enkele weerslag heeft op de prijs.

Geen leegloop “Het is een fout beeld als zouden de buitengebieden ontvolken”, meent raadslid Fons Jacobs. “Het aantal inwoners daalt niet. Dat het sociale weefsel inderdaad achteruit gaat, dat kunnen we bijtreden, maar de oorzaak zit niet in de ‘ontvolking’ maar in de verstoring van de normale evolutie van een dorp , van zijn bevolking. De oorzaak ligt zeker voor een deel bij het duurder worden van de bouwgronden en de woningen, mede door de grensimmigratie vanuit Nederland. Het aansnijden van woongebieden stopt dat echter niet, is daar geen remedie tegen.”

En Jacobs haalt enkele voorbeelden aan “Na de goedkeuring van het PRUP Hoogstraten in 2005 is een groot pakket woonuitbreidingsgebied beschikbaar gekomen en wat zien we: projectontwikkelaars hebben binnen de kortste tijd zowat alle vrijgekomen gebieden ingenomen en verkaveld, de gemeente blijft een paar kruimels. De percelen en woningen komen volop op de markt. Heeft dat een gunstige invloed gehad op de prijs? Nul komma nul. Integendeel, de prijzen zijn alleen gestegen. Anders zouden de projectontwikkelaars er niet zo snel bij geweest zijn. 1 m² kost al snel 250 tot 325 euro. Via structuurplannen gronden beschikbaar maken betekent naar onze mening opnieuw een aanzienlijke hoeveelheid landbouwgrond prijsgeven aan de eerdere genoemde gewiekste projectontwikkelaars, die niet rekenen met sociaal weefsel, met

sociale noden, maar met opbrengsten. Het valt trouwens op dat er van uit landbouwmiddens weinig protest komt als landbouwgrond bouwgrond wordt. “

Sociaal ?

I o é O d z M i a i

Voor de oppositiepartij Groen!-Hoop zijn “sociale bouwgronden” al lang niet meer ‘sociaal’, ook al zijn ze 80% van de privaatprijs. Daarnaast is er ook een sterke evolutie in de vroegere sociale woningen in de verschillende dorpen van Hoogstraten. “Destijds werden die allemaal als sociale woning gebouwd en aan de man gebracht, toen nog aan echt sociale prijzen. Diezelfde woningen komen steeds meer op de markt, ze worden helaas haast allemaal ingenomen door meer kapitaalkrachtige mensen (dikwijls van over de grens) van middelbare leeftijd, waarvan de kinderen het huis uit zijn. Er is thans niets dat er op wijst dat opnieuw gronden aansnijden niet voor hetzelfde effect zorgt over een aantal jaren, dat dit perverse effect kan tegengehouden worden. Maak daar dus een beleid van: dat sociale woningen sociaal moeten blijven, eender hoelang ze in het bezit zijn van de bewoners. Dat sociale bouwgronden van de gemeente of IOK niet na 10 jaar op de vrije markt komen, maar voor sociale vervangingsmarkt dienen. Dat woningen en bouwgronden dienen om te wonen, niet om te speculeren, om ruim geld mee te verdienen. Het herstel van een sociaal weefsel van de deeldorpen kan en mag niet opgelost worden door meer woongebieden in deze dorpen te creëren .”

H h

V

Veiligstellen Schepen Rombouts wijst raadslid Jacobs er op dat het vastleggen voor 20 jaar van “Wonen in eigen gebied” slechts mogelijk is in nieuwe projectgebieden. “Wij kunnen het sociaal weefsel in de deeldorpen enkel veiligstellen door woonuitbreiding te creëren in deze dorpen. Wij willen dit sociaal weefsel terug optimaliseren en zetten daarom maximaal in op sociale huisvesting. De projecten geconcentreerd in het kleinstedelijk gebied willen wij vooral toewijzen aan eigen inwoners. Maar ook in het buitengebied willen wij ruimte kweken en dat kan alleen door uitbreiding van het woongebied. Wij willen niet zomaar kavels op de markt brengen.” Ook schepen Baets springt bij in de discussie: “Wij willen best geen ontvolking en daarom willen we er alles aan doen om de bevolking in de deeldorpen te houden.” Volgens burgemeester Van Aperen komen er in de vier deeldorpen klassen leeg te staan terwijl er in de andere dorpen moet bijgebouwd worden. Hij erkent dat leegstaande woningen vaak duur worden opgekocht maar meestal niet door Nederlanders. Raadslid Jacobs daagt het college uit om eens te gaan kijken hoeveel eigen mensen uit Hoogstraten er in de nieuwe verkavelingen zijn komen wonen. “In het verleden hebben we hier een klein-

stedelijk gebied afgebakend. Als we hier nu aan gaan prutsen, dan vrees ik dat men steeds verder en verder zal gaan en dat het hek helemaal van de dam zal zijn.” In deze discussie is zeker het laatste woord nog niet gezegd. Wellicht komen we hier ten gepaste tijden op terug. (jh)

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand

14 - JUNI 2010

dhm_juni_302.indd 14

20-5-2010 12:53:51

I d t P v O s N W ( a 1 S W t H v s b d w s w D I W g S g v


n

KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN

Alle zusters zijn nu verdwenen … … en wat met de paters en broeders? In de weekkrant ‘Kerk & Leven’ van 3 maart lezen we: ‘Op de parochiebladzijden stoot je geregeld op zusters of paters die afscheid nemen van de plaatselijke gemeenschap. In tien jaar tijd sloot bij mannelijke religieuzen één op de vier huizen de deuren, bij de zusters zelfs drie op de tien.’ Ook in onze gemeente waren er in de vorige eeuw nog verschillende religieuze gemeenschappen actief. Maar de kloosterzusters die werkzaam waren in Hoogstraten, Meer, Meerle, Meersel-Dreef, Minderhout en Wortel zijn allemaal weg; alleen de paters en broeders kapucijnen van Meersel-Dreef zijn er nog. Met onze reeks artikelen over ‘kloosters en kloosterlingen’ willen we hun aanwezigheid in onze gemeenschap in herinnering brengen. We hopen dat hun werk niet wordt vergeten en we zoeken de sporen die zij hebben achtergelaten. Wat is het lot van de kloosters en kapellen, de scholen en de tuinen? Dit verhaal is een soort inventaris én een stuk geschiedenis.

‘Congregaties laten sporen na, zelfs als huizen sluiten’

Deel 1 - Mariaveld ‘Wat God wil, is ook onze wil.’ Hoe kwamen die ‘Duitse nonnen’ hier in Minderhout terecht? Eigenlijk begint dit verhaal al in het midden van de 19de eeuw met ‘de verkoop van de eeuw’. Voorgeschiedenis In oktober 1795 werden de Oostenrijkse Nederlanden eenvoudig bij Frankrijk ingelijfd. De tijd van het Oude Regime was definitief voorbij. Prins Konstantijn van Salm-Salm, derde hertog van Hoogstraten, verloor hier al zijn bezittingen. Op 18 juni 1815 werd Napoleon in Waterloo verslagen. Dit was het einde van de Franse tijd in de Nederlanden. De Prins van Oranje werd koning Willem I van het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830). Konstantijn van Salm-Salm kreeg al zijn verloren goederen terug. Hij overleed in 1828 en zijn oudste zoon, Willem Florentijn van Salm-Salm, volgde hem op. Willem Florentijn woonde in 1821 en 1822 enige tijd in het huis Sint-Niklaas aan de Vrijheid in Hoogstraten. Het huis werd later samen met de volledige inboedel verkocht aan de familie Brosens-Boom. De verkoop van alle Hoogstraatse bezittingen van de familie Salm-Salm hing in de lucht. De familie was groot en complex geworden, boordevol profiteurs die allen in grote stijl leefden op de kap van de familiebezittingen, waarover Willem Florentijn familiehoofd was. De schulden werden te groot. In 1845 werd ‘de verkoop van de eeuw’ een feit. Willem Florentijn overleed in 1846 en werd opgevolgd door zijn zoon, vorst Alfred van SalmSalm. De verkoop van de hertogelijke bezittingen in het Land van Hoogstraten ging gewoon verder. Op negen jaar tijd gingen 2400 ha grond,

liggend in zeven gemeenten, en vele hoeven en molens, onder de hamer, samen goed voor een totaal bedrag van 1.650.000 fr. Dat toen 12% van de oppervlakte van het kanton Hoogstraten van eigenaar veranderde, was een belangrijk feit in de Hoogstraatse geschiedenis. Bij de verkoping van de eigendommen van de familie Salm-Salm waren de belangrijkste kopers de Gentse industriëlen Jaequemyns, Rolin en Voortman. Hun bezit strekte zich uit over de gemeenten Meer, Meerle en Minderhout en bedroeg ongeveer 2000 ha, waarvan 1300 ha in het bezit van de familie Jaequemyns-Rolin en 700 ha in handen van de familie Voortman. Deze drie families, waarvan de belangen onderling sterk verweven waren, gingen in gezamenlijk overleg tot deze aankoop over. Bovendien verwierven zij jacht- en lusthoven. In Minderhout verbleven Rolin (Broederstede) en Jaequemyns (Heerles Hof). Het faillissement van één der Rolins, het gevolg van een borgstelling bij de aanleg van spoorwegen in het buitenland, was de aanleiding tot een grote verkoop. In 1891 werd de eigendom, landgoed Broederstede, bijgebouwen en aanhorigheden, samen 150 ha, openbaar verkocht aan Weizmann, Ludwig en deelhebbers. In 1895 kocht een Duitse missionaris, pater Antonius Bodewig dit domein in twee delen: ten westen van de Bredaseweg, tussen Meerle en Minderhout, 105 ha voor 85.000 fr. en ten oosten 10 ha voor 10.000

fr. Hij stichtte er een klooster voor mannen en vrouwen, dat Mariaveld werd geheten. Van de familie Rolin-Jaequemyns kocht Arthur Stas de Richelle (vader van Etienne) in 1905 een eigendom van 700 ha met meer dan tien hoeven voor de som van 300.000 fr.

Antonius Bodewig In het jaar 1891 stichtte de voormalige Indiamissionaris, pater Antonius Maria Bodewig, in

JUNI 2010 - 15

dhm_juni_302.indd 15

20-5-2010 12:53:52


KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN zijn geboortestad Keulen de vereniging ‘Missiegezelschap van de Onbevlekte Ontvangenis’ voor de missionering in India. De vereniging ontwikkelde zich zo snel dat in 1895 al 22 missiehelpers (8 broeders en 14 zusters) naar India konden vertrekken. Bij haar ontstaan werd deze vereniging in het begin gesteund door het bisdom Keulen. Maar al snel ontstonden er misverstanden en meningsverschillen. Zijn voorliefde voor India was één van de geschilpunten met de kerkelijke overheid die door politieke verhoudingen werd beïnvloed. India was een Engelse kolonie en Duitsland gaf de voorkeur aan Duitse aanwezigheid in Afrika voor hun kolonisatie plannen. Niettegenstaande het Pauselijk Werk voor de Voortplanting van het Geloof zich in 1894 nog lovend had uitgesproken over het werk van deze missievereniging, kreeg het toch geen officiële kerkelijke goedkeuring. Pater Bodewig zag zijn werk in Keulen bedreigd en in 1895 besloot hij Duitsland te verlaten. België was gekend als een zeer katholiek land waar men het missiewerk een groot hart toedroeg. Hij was ook een goede vriend van de kapucijnen en kon hier de nodige grond kopen. Zo kwam de zetel van zijn vereniging naar België, naar het Mariaveld in Minderhout, in die tijd nog het bisdom Mechelen. Ook zonder kerkelijke goedkeuring bleven nieuwe leden uit Duitsland aansluiten. Rond de eeuwwisseling telde de gemeenschap bijna 150 leden. Antonius Bodewig wilde India voor de Roomse Kerk veroveren maar werd door Rome definitief afgewezen. In augustus 1905 werd het Missiegezelschap van de Onbevlekte Ontvangenis voor de missionering in India bij decreet van het Heilig Officie ontbonden. De broeders en zusters legden hun oorspronkelijke kleding af en gingen als private personen met het vroegere werk verder. De leden van de gemeenschap konden vrij kiezen: de vereniging verlaten, aansluiten bij een

erkende missiecongregatie of ook om gewoon samen te gaan leven en zo missioneringswerk te gaan doen. Bijna alle leden van de vereniging kozen voor de laatste mogelijkheid. Pater Bodewig bleef zich al die jaren inspannen om het decreet van 1905 te laten intrekken. Hij was ook tot in 1914 de geestelijke leider van de gemeenschap Mariaveld. De broeders en zusters werkten samen op de boerderij en op het veld. Zij vormden een aparte wereld die zichzelf kon onderhouden. Behalve de boerderij hadden zij ook een steenbakkerij en een smidse. Maar bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog (1914-’18) moesten alle Duitse onderdanen het Mariaveld verlaten. Ze werden een tijd geïnterneerd. Een deel van de zusters ging naar Duitsland en Italië om daar in veldhospitalen te gaan werken. Later mochten zij naar het Mariaveld terugkeren. Tijdens de oorlogsjaren was pater Petrus, kapucijn van Meersel-Dreef, de bestuurder van Mariaveld en C. De Bougne, pastoor te Minderhout, was hun biechtvader. De oorlog was een ramp voor het Mariaveld. De gronden en gebouwen waren eigendom van de Duitse broeders en zusters en het hele goed stond op hun naam. Omdat zij Duitse staatsburgers waren, werden deze bezittingen na de oorlog door de Belgische staat aangeslagen. De eigendom van het Mariaveld werd verkocht om de Duitse rijksschulden te betalen. Het waren moeilijke tijden voor de zusters. In 1915 ging Antonius Bodewig naar Rome om aan de paus nogmaals zijn verzoek voor te leggen. Hij was al erg verzwakt en ziek en stierf in de nacht voor de audiëntie bij de paus, op 76-jarige leeftijd. Op zijn grafsteen in Rome staat: Voor India.

Theodor Innitzer Al in 1905, na de ontbinding, begaven zich enkele

Na de Eerste Wereldoorlog (1914-’18) kon de congregatie zich tamelijk snel herstellen en vertrokken er weer zusters naar het missiegebied in India.

Bidprentje van Zuster Bonificia, geboren te Bochum (Westfalen, Duitsland) in 1868 en overleden te Minderhout in 1946. Veel zusters kwamen, juist zoals de stichter pater A. Bodewig, uit Westfalen en het Duitse Rijnland. leden, broeders en zusters, naar Wenen in Oostenrijk, in opdracht van pater Bodewig. Daar moest later het hoofdhuis van de congregatie komen. In Wenen waren zij werkzaam in de ziekenverpleging maar ijverden ook voor het missiewerk in India. Er was daar heel wat belangstelling voor hun werk en met vele missievrienden ontstond er in 1916 de vereniging ‘Katholiek Missiewerk voor India’ die wel door de kerkelijke en burgerlijke overheid werd erkend. Deze activiteiten werden opgemerkt door prof. dr. Theodor Innitzer, onderdirecteur van het priesterseminarie in Wenen en vicepresident van het missiewerk. Hier ontstond toen een ‘Damesvereniging voor de Zananamissie’. Ook T. Innitzer zette zich in voor een missiecongregatie van priesters, broeders en zusters voor de evangelisering van India. Zijn inspanningen werden beloond door kardinaal Piffl van Wenen. Hij kreeg in 1923 van de Apostolische Stoel (Rome) de toelating voor de oprichting van een missiecongregatie onder de titel ‘Koningin der Apostelen’ met het hoofdhuis in Wenen. In 1925 scheidde de zustergemeenschap zich af van de mannelijke tak en werd een zelfstandige gemeenschap. De mannelijke tak werd in 1953 opgeheven. Alle gevestigde huizen van zusters, afkomstig van het in 1905 ontbonden genootschap, en gedeeltelijk uit nieuw ingetreden leden, sloten bij de nieuw opgerichte congregatie aan. T. Innitzer werd in 1932 aartsbisschop van Wenen

16 - JUNI 2010

dhm_juni_302.indd 16

20-5-2010 12:53:52

N o z h

e b d s z X T d

E

I k k h 1 m P o v H w N e w w e C s i d v A I t a v


n 8 l e

-

n

d

-

e

n -

l

r 5

-

j

KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN een mannelijke en vrouwelijke tak, woonden er alleen nog maar zusters op het Mariaveld in Minderhout. De meeste zusters hielden zich bezig met ziekenverpleging aan huis en de andere zusters onderhielden het klooster en zorgden voor de bewoners. Mariaveld was ook een herstellingsoord voor mensen die rust en gezonde lucht nodig hadden. De zusters hadden maar het hoognodige want al het geld dat ze konden sparen ging naar de missies. Soms verbleven er ook zusters uit India een korte tijd hier in het klooster tijdens de zomermaanden. Een aantal Indische zusters waren en zijn nog werkzaam in Duitsland en Oostenrijk, o.a. in de kinderopvang, het sociaal en pastoraal werk. Zij vervangen daar de oude zusters van de orde.

Na de Tweede Wereldoorlog (1940-’45) werd de kloostergemeenschap steeds kleiner en ouder. Achteraan in de deuropening staat zuster Annette, de laatste overste, en vooraan zit een Indische zuster. Jonge Indische zusters kwamen soms voor een korte vakantie naar het Mariaveld om de oudere zusters te helpen. en in 1933 kardinaal. Hij kwam in 1931 ook op bezoek naar het Mariaveld in Minderhout om er de nieuwe kapel in te wijden en de zusters persoonlijk te leren kennen. Deze congregatie was zijn werk. Op 7 april 1949 werd door paus Pius XII de congregatie ‘pauselijk recht’ toegekend. Tot aan zijn dood in 1955 bleef Theodor Innitzer de geestelijke leider van de zusters.

Een nieuw begin In 1925 werd het hele domein in 110 loten verkaveld. De zusters kochten, met de steun van kardinaal Mercier, het oostelijke deel van 10 ha. Het westelijke deel, bijna 100 ha, werd in 1927 in Hoogstraten, in café De Zwaan, voor 2,1 miljoen fr. gekocht door het huis Bernheim uit Parijs. De prachtige boerderij met vijver, aan de overzijde van Mariaveld, is nog een overblijfsel van de vroegere bezittingen van E. Jaequemyns. Het ommuurde, schuin er achterliggende perceel, was de vroegere groententuin. Na de aankoop van het nieuwe Mariaveld gingen een aantal, meestal bejaarde Duitse zusters, die wel de sympathie van de bevolking genoten, daar wonen. Het klooster werd vergroot en er kwam een nieuwe kapel met de hulp van eerwaarde heer Ceulemans, pastoor van het begijnhof van Hoogstraten. In 1931 werd de nieuwe kloosterkapel ingewijd door kardinaal Innitzer. De goddelijke diensten werden er tevens toegankelijk gemaakt voor de inwoners uit de buurt, ’t Heike. Al in 1927 waren de eerste missiezusters naar India uitgezonden. Het missiewerk was uitsluitend gericht op de meest afgelegen streken en de armste dorpen. Men leefde volledig in de geest van de stichter, pater Bodewig. Hij wilde uitslui-

tend bij de allerarmsten werken en zijn missionarissen moesten het leven van de mensen daar delen, hetzelfde voedsel, dezelfde behuizing. Tot in 1939 waren er daar twaalf zusters werkzaam. Het begin van de Tweede Wereldoorlog (1940-’45) maakte een einde aan het afreizen van nieuwe missiezusters. Men startte in India met het opnemen van inlandse roepingen. De stad Benares werd het centrum, hier kwam het hoofdhuis van de missies.

Vroom en sober Na de splitsing van de congregatie in 1925 in

De vraag om hulp kwam meestal via de huisarts, soms ook door de familie, bij een ziekte of sterfgeval. Ziekenverpleging, dodenwake en het afleggen van de overledenen, waren zaken waarvoor men de hulp van de zusters vroeg. De meeste zusters waren gediplomeerden met een Duits of Oostenrijks diploma. Dat gaf wel weer moeilijkheden. De diploma’s waren hier niet erkend en bijgevolg had men geen erkenning door het Ministerie van Volksgezondheid en konden de mensen ook niet genieten van terugbetalingen door het ziekenfonds. De zusters werkten ook niet volgens een bepaald tarief. De mensen waren vrij om iets te geven of niet. Ze bepaalden zelf hoeveel de hulp waard was. Het dagelijkse kloosterleven was een leven van gebed en werk. De dag begon ’s morgens om half zes met een half uur meditatie. Daarna was het tijd voor de lauden en het morgengebed. Na het ontbijt kwam de dagelijkse misviering. Tijdens de voormiddag werd er gewerkt tot twaalf uur. Gedurende twintig minuten werd er in de kapel gebeden voor het middagmaal. Ook de namiddag werd volledig aan het werk besteed tot aan

Het klooster Mariaveld aan de Bredaseweg in Minderhout na de uitbreiding en verbouwingen einde jaren twintig van de vorige eeuw. JUNI 2010 - 17

dhm_juni_302.indd 17

20-5-2010 12:53:53


KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN de vespers. Na het avondeten was er soms nog wat werk tot aan het avondgebed. Om tien uur ’s avonds lag iedereen in bed. Het dagelijkse leven was streng geregeld en uiterst sober, armoede was heilig.

De laatste jaren De kloostergemeenschap van het Mariaveld kon ook niet ontsnappen aan de geest van de tijd. Het aantal zusters werd steeds kleiner en zij die er nog waren werden steeds ouder. De zusters met een niet-Belgische nationaliteit kwamen ook niet in aanmerking voor een sociale uitkering.

De zusters hadden het niet breed. Bijna alle grond werd verhuurd en de boerderij verkocht. Toen de vraag naar thuisverpleging verdween, probeerde men nieuwe inkomsten te verwerven met een tehuis voor herstellenden. Maar ook dit project werd niet erkend door Volksgezondheid en de ziekenfondsen, die zelf moderne instellingen hadden. Er zijn ook plannen geweest om in het klooster een afdeling voor thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis op te richten, maar ook dat is niet gelukt. In het parkje achter het klooster hadden de zusters drie bungalows die ze tijdens de zomervakantie konden verhuren. Maar ook deze huisjes stonden meestal leeg. Met de hulp

De oude kapel is vandaag een woonkamer. Waar nu de zetels staan, stond toen het altaar dat na de verkoop toch nog spoorloos verdween.

India In het laatste kwart van de vorige eeuw kende de ‘Missiezusters Koningin der Apostelen’ geen aangroei meer in Europa. Maar dankzij talrijke zusterroepingen in India werd het werk daar toch een groot succes. Benares werd het centrum en het hoofdhuis van de Indische missie. Op het einde van de vorige eeuw waren er meer dan 700 inlandse zusters. De bejaarde Europese zusters werden uit de missies teruggetrokken. De zusters zijn werkzaam in verschillende bisdommen en talrijke missiehuizen in kleine dorpen in het binnenland van India. Momenteel hebben ze ook enkele missieposten op de Filipijnen. Soms komen ook Indische zusters naar Europa, niet enkel voor studie, maar ook als hulp. van de Bouworde werd het kloostergebouw in 1984 nog vergroot. Zo kon men over een tiental grote en kleine kamers en een appartementje beschikken die ook verhuurd konden worden aan herstellenden en mensen die op zoek waren naar rust. Spijtig voor de zusters, maar ze kregen weinig gasten. Ook de zoektocht naar priesters op rust en oudere mensen die hulp nodig hadden, bleef zonder gevolg. De zusters verhuurden lokalen en verzorgden ‘koffietafels’ voor allerlei familiefeesten. Maar het aantal klanten was heel beperkt. De kloostergemeenschap nam allerlei initiatieven om wat inkomsten te verwerven maar het resultaat was erg pover. Het weinige geld dat de zusters konden verdienen werd dan meestal nog gespaard om naar de missies in India te kunnen sturen. In het klooster Mariaveld leefde men in

s z t v g é z d r

M

I D v n g D k z d i r r e I b I d a d p A b d g e

H 18 - JUNI 2010

dhm_juni_302.indd 18

20-5-2010 12:53:55


n -

n n n

-

-

e

KLOOSTERS EN KLOOSTERLINGEN stille armoede. De gemeenschap werd klein en de zorg voor de bejaarde zusters nam met de jaren toe. Gelukkig kon men ook rekenen op de steun van het hoofdhuis in Oostenrijk (Kreuzwiesengasse 9, Wien). Het klooster in Minderhout was één van de weinige eigendommen van de missiezusters ‘Koningin der Apostelen’. In 1938 werd de volledige eigendom overgenomen door de Parochiale Werken van de Dekenij Hoogstraten.

Mariaveld te koop! In de zomer van 2001 werd het nieuws bekend: De Duitse nonnen gaan hier weg en het Mariaveld wordt verkocht. In oktober kwam er definitief een einde aan deze afdeling van de congregatie missiezusters Koningin der Apostelen. De drie laatst overgebleven zusters verlieten het klooster. De enige Belgische zuster van de drie, zuster Annette, tevens overste, sloot als laatste de deuren. Zij verhuisde naar een appartement in de Mouterijstraat. Twee oudere zusters waren al vroeger vertrokken naar het Hoogstraatse rusthuis. De overige twee zusters gingen naar een klooster in Duitsland. In het najaar van 2001 werd het klooster en de bijhorende grond verkocht. In de verkoopakte lezen we over de herkomst van de eigendom: ‘Voorschreven eigendom hoort toe aan de ‘Vereniging der Parochiale Werken van de Dekenij Hoogstraten’ om onder grotere oppervlakte te hebben verkregen van Gromöller Anna Margaretha, kloosterzuster te Minderhout, bij akte verleden voor notaris Stanislas Gilles, destijds te Hoogstraten op 21 oktober 1938. Een gedeelte van de gebouwen is door dezelfde vereniging opgericht.’

Duits nonneke Bij veel mensen leefde er een verkeerd beeld van de kloostergemeenschap. Als men vroeger sprak over het Mariaveld dacht men automatisch aan zuster Lydia. In de volksmond stond deze zuster beter bekend als het ‘Duits nonneke’. ‘Het was bij ons zeker geen regel dat wij ons bedelend moesten onderhouden’, vertelde zuster Annette, moeder-overste van het Mariaveld. ‘Er is hier vroeger wel veel armoede geweest. Hoewel de gasten die hier verbleven goed leefden, hebben de zusters vaak honger geleden. Het beeld van zuster Lydia met haar bedelen en autostop was zo goed gekend in de streek. Dat was ook de reden dat ze bij mij thuis nogal bedroefd waren als ik naar hier kwam. Wij hebben dikwijls genoeg geprobeerd ze in het klooster te houden, maar dat bedelen zat er bij haar zo diep in dat we haar niet binnen konden houden. Zij was van zeer goede afkomst, uit de hogere middenklasse. Zij verloor echter al vroeg haar moeder en werd als kind van vier jaar in een weeshuis geplaatst. En omdat ze zo klein en tenger was, werd ze door één van die bedelzusters mee de straat op genomen. Dit zou ze heel haar leven verder meedragen. Ze had echter ook veel goede vrienden die zelfs nu nog langskomen, enkele jaren nadat ze gestorven is.’ (bron: DHM, nr. 65, september 1990)

Twee gezinnen kochten samen deze eigendom voor 22 miljoen BEF (of 545.365,75 EUR). Danny Van der Linden en Igma Janssen uit Hoogstraten en Jacques Broers en Lief Verhoeven uit Meersel-Dreef gingen er later met hun kinderen wonen. Het was voor de inwoners van de omgeving een hele opluchting. Bijna iedereen vreesde dat een kapitaalkrachtige Nederlander, of een andere vreemdeling, het hele complex zou kopen. Wat er dan met het klooster zou gebeuren was niet te voorspellen. De nieuwe eigenaars hadden allerlei plannen. De kapel zou tijdelijk een open atelier worden en mocht verschillende jaren gebruikt worden door de gehandicaptenvereniging De Slinger. Naast het kloostergebouw kochten ze ook nog een bos en drie kleine weilanden.

Tijdens een tweedaagse rommelmarkt en koopjesdagen op 20 en 21 oktober kon men in het klooster over de koppen lopen. Al een uur voor de opening verdrongen de kopers en kijkers zich bij de ingang van het klooster om allerlei curiosa en waardevolle dingen in ogenschouw te nemen. Gedurende enkele weken hadden de vrienden (vrijwilligers) van het Mariaveld alles netjes gerangschikt in de verkoopsruimte. De uitverkoop van de inboedel was een groot succes. Ook in deze periode, nà de verkoop, verdwenen een aantal waardevolle elementen uit het klooster die niet tot de inboedel behoorden, zoals het altaar uit de kapel, een mooie houten vloer, e.a. Dat was geen aangename vaststelling voor de nieuwe eigenaars. Maar helaas, voor het oude Mariaveld was het doek voorgoed gevallen. (js)

n n

Het klooster vandaag, een woning voor twee gezinnen.

Bredaseweg 30. Vroeger de ingang van de kapel en nu de voordeur van de woning van de familie J. Broers-Verhoeven. JUNI 2010 - 19

dhm_juni_302.indd 19

20-5-2010 12:53:57


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE Een blik achter de schermen

MEERMARKT Beste mensen, ze zijn er weer, de rommelmarkten, de jaarmarkten, dus ook, de wijd en zijd bekende aloude Meermarkt. Zeg maar Mèèrmeirt, een enkeling die een andere benaming kent, in deze streken. Hogen tijd vond de redactie om eens op zondagochtend 2 mei noordwaarts naar Meer te trekken. Om van de eerste markt van het nieuwe seizoen 2010, en van alles wat er rondhangt een krachtige reportage te maken. Waarbij zeker niet te vergeten, de gezond nieuwsgierige blik achter de schermen. De kraampkes in dit geval. Order der redactie ten onzent Neem contact op met het marktcomité, en vraag of ge daar eens moogt komen kijken. Om te zien wat er te zien is. Maar vooral, hoe het er langs den binnenkant uitziet. De organisatoren, de achterliggende filosofie, de financiën, de standhouders, het publiek, de animatie, de sfeer, hap en tap…

De val in het water Het was te verwachten, Frank had het ’s avonds gezegd. Het zou de hele zaterdagnacht, die hele zondag van 2 mei regenen. En nog geen klein beetje. Bakken. Slapengaan dus met de troostende gedachte dat Frank er wel eens naast zit. De wekker plichtbewust op vroeg ingesteld, we zouden vanaf den beginne rapporteren. Eilasie, driewerf, Frank zat erop, met bakken en al. Wat gewacht op beterschap, den buienradar dan maar, één zwart-grijze massa boven onze contreien. En ons moeder, de Heer hebbe haar ziel, met hare zonneschijn die altijd na de regen komt, zoals ze wel eens placht te zeggen, niks zonneschijn. Toch maar naar Meer. Waar een totaal gebrek aan geparkeerdheid de vermoede realiteit onheilspellend in beeld bracht. Drie kramen in de Donckstraat, enkele dapperen in het kloosterbos, het marktcomité geschuild onder een tentje, meer verzopen kat dan bezig bestuur. Snel enkele fotootjes gemaakt vooraleer iedereen zou inpakken. Met het comité, dat ook ging opbreken, dan maar afgesproken in het lokaal van de St. Jorisgilde voor een verder informatief gesprek. Ze waren nu immers quasi op volle kracht aanwezig. Van de nood een deugd gemaakt. Van deugd gesproken, nog maar amper waren we gezeten of de volle geoorde potten gildebier

stonden op al tafel. Amper een wijle later kwamen de tongen vlottig los en aanhoorden we het verhaal van Mèèrmeirt in al zijn majeur, ook in een beetje mineur. Weet dat we niettegenstaande alle nattige ellende, het pand van de heilige Joris af Meer rond de middag in een licht aangeschoten toestand verlieten. Gelukkig als we waren ons vergezeld te weten van onze teerbeminde, die de deugd der geheelonthouding had beoefend. Zodat wij de heer Wodca niet hoefden te vrezen. En het verhaal hadden we, lees maar.

Een blik in het verleden De ontstaansgeschiedenis van Meermarkt heeft haar verloop gekend over drie perioden. Zo noemen ze het zelf: de eerste generatie, de marktloze tussenperiode, de tweede generatie. Van een eerste ‘generatie’ spreken is een te machtig woord, maar in Meer zien ze de zaken groot. Het was Jan Hoeck die in het begin van de jaren tachtig met een rommelmarkt van start ging in de Donckstraat. Maar dit initiatief bloedde na enkele jaren dood. Gelukkig, het vuur was niet geblust, enkelen wilden opnieuw beginnen. Meer was intussen door Hoogstraten geannexeerd waarbij men bij wijze van troost wel een dorpsraad aan over hield. En waarbinnen 17 jaar geleden onder impuls van de St. Jorishoofdman Jef Van Opstal, de wat ambtelijk klinkende organisatie “Dorpsraad Meer – werkgroep Meerse Markt” werd opricht. Bij het verouderen van Jef van Opstal, nam Jan Dufraing het voortouw. Om gezondheidsredenen laat Jan zich dit marktseizoen vervangen door Jef Van Bavel, maar Jan hoopt volgend jaar opnieuw het touw te strakken

Meermarkt speelt zich voor een groot gedeelte af op de geklasseerde site van het voormalig klooster. Uit vijf voorstellen van herbestemming koos een jury voor het voorstel van Bouwmaatschappij De Noorderkempen samen met vzw Klooster Meer. De vijf historisch gebouwen krijgen een functie die iets betekent voor Meer. Vraag: wat zal er met Meermarkt gebeuren. Niks, zo werd ons verteld door Frans Horsten, de coördinator van het project: “Meermarkt kan daar zeker blijven, net zoals andere evenementen die ‘de draagkracht van de site niet te boven gaan’ om het mooi te zeggen.” Is inderdaad zeer mooi gezegd van Frans. En wat dat ‘te boven gaan’ betreft, voor Meermarkt zijn wij daar zeer gerust in. Inmiddels betitelen ze zichzelf wat minder ambtelijk als het ‘Meerse Marktcomité’, of in de gesprekken gewoonweg het ‘comité’. Oorspronkelijk samengesteld uit leden van de verschillende Meerse verenigingen, ondertussen gesmeed tot een hechte band van vrolijk enthousiaste kerels en kerelinnen. Die er duidelijk veel plezier aan beleven. We zetten ze dan ook met alle soorten van genoegen en met hun portret in de gazet.

De filosofie Het comité is hierin zeer pertinent. Mèèrmeirt was, is, en zal het altijd blijven, een volkse be-

20 - JUNI 2010

dhm_juni_302.indd 20

20-5-2010 12:53:57

d g c v m z d a V M t n H b w m s p g o Z ‘ k p h h b t h a D ‘ e H e ‘ D d l e c l d g z D e 0 z p e w


-

-

t s

-

VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE doening. Laagdrempelig, plezant, gezellig, niet grootschalig, dorps, gericht op het kleinkunstig creatieve, voor arm en rijk, voor jong en oud, voor groot en klein, voor iedereen die om de maand, van mei tot september, een vermakelijke zondagvoormiddag tussen 09.00 en 12.00 uur in de mooie dorpskern van Meer wil deelachtig zijn aan het gebeuren. Voor zover wij het goed hebben ingeschat draait Meermart rond drie hoofdcomponenten. Te weten: het marktthema, de verkoop, en de randanimatie. Het thematische situeert zich in het mooie bos naast het klooster waar alles kan verkocht worden wat met het thema te zien heeft. Op het meer centrale zandplein is er plaats voor alle soorten van thema-evenementen, op of rond een podium, dat in de geest van de grondfilosofie gewoon bestaat uit een alledaagse camion met opgetrokken zijzeil. Zo had de uitgeregende zondag van 2 mei ons een ‘kunst- en lentemarkt’ moeten bieden. Waarbij kunstenaars van alle fatsoenlijke soorten en dito pluimage, hun kunsten aan de gretige bezoeker hadden kunnen tonen en prijzen. Het lenteaspect had zich moeten aandienen via verkopers van bloemen, planten, groenten, fruit en andere lenteproducten. Voor de kinderen was er een creahoekje voorzien om te tekenen. Maar daar is dus allemaal niks van in huis gekomen. Daarom niet getreurd. Op zondag 6 juni is er een ‘muziek- en dansmarkt’, op 4 juli een ‘middeleeuwse kindermarkt’ in het teken van 800 jaar Hoogstraten, op 1 augustus een ‘bier-, wijn-, en smulmarkt’, en tenslotte op 5 september een ‘authentieke boerenmarkt’. De verkoop is binnen het oirbare voorbehouden aan lieden van alle slag, die spullen van allerlei aard gratis mogen te koop zetten. Alleen, enkel de hobbyist, de amateur-marktkramer, de curiosaverkoper wordt toegelaten. Professionelen worden uitdrukkelijk geweerd. Bij twijfel dient het comité voorafgaandelijk te worden geraadpleegd. De kramers stellen zich op voor zover plaats in het bos aan het klooster, en in de Donckstraat. Wat de plaats betreft, wie eerst komt eerst maalt. Wat wil zeggen dat er zijn die al om 05.00 uur hun opwachting maken. Verder dienen zij zich te houden aan de richtlijnen gegeven ter plaatse (het comité is aanwezig vanaf 06.30 uur), en aan de regels die keurig zijn vermeld op de www.meermarkt.be. Niet reglementmatig van

artikel 1 tot artikel zoveel. Nee, weeral volgens de grondfilosofie, in een beleefde tekst. De randanimatie wordt volledig verzorgd door het comité, en is meestal muzikaal van aard. Wat niet wil zeggen dat diegene die zich, zij het ongevraagd, geroepen voelt het om met gezang, instrument, of met beiden het godsvolk te verheffen, zonder verwijl het Land van Meir wordt uitgeschopt. Integendeel. Zo hadden op 2 mei radio Valencia, de Strawberry Sailor Singers en het Zeemanskoor Zundert hun opwachting moeten maken. Samen met een Minderhoutse dweilorkestje, een bloemlezing van de fanfare de Marckezonen, die onder de veelzeggende naam van ‘Weit van schwone, schwone van weit’ de streek onveilig maken. Maar zoals al gezegd, die hemelsluizen…

De geldmarkt Standplaatsen op Meermarkt zijn gratis, de toegang nog meer. De vraag dus, hoe houdt dat comité het financiële hoofd boven water?

Voor de volledigheid, hun uitgaven situeren zich voornamelijk in de gebieden van de vergoedingen voor de randanimeerders en de daaraan verbonden ‘sabam’, het huren van materieel, verzekeringen,drukwerk en zo van die dingen. Aan de stad hoeven ze niks te betalen. In de wandelgangen konden we evenwel opvangen dat die stad van den andere kant logistiek niet erg toeschietelijk is. Maar dat mochten we zeker niet schrijven. Weten ze daar in Meer lang nog niet dat wij een heel slecht karakter hebben. Niets liever doen dan stoken.

Tot besluit We zullen het maar toegeven, ons was, shame on you, Mèèrmeirt enkel bekend van horen zeggen. Wij hadden het vermoeden van enkel een rommelmarkt, van dertien in het dozijn. Van niks thema, niks randanimatie, niks creatieve meerwaarde, niks sterke organisatie. Van niks desinteresse voor eigen belang, eerzucht en persoonlijk geldgewin. Wat wij mochten ontmoeten was een stelleke zot maar gezond volk. Dat zijn eigen

Het Meermarktcomité. V.l.n.r.: Achter: Dries Voeten, Fons Gillis, Jef Van Bavel, Ben Dekkers, Jan Van Dun. Midden: Guy Herreygers, Peter Schelles. Vóór: Marc Bastijns, Frank Voet, Ann Van Aelst, Sabine Goetschalckx, Marc Verschraegen. Niet op de foto: Jan Dufraing en Staf Laurijssen. Voor zover we het begrepen hebben, ze zijn een arm huishouwe, maar proper. Dat wil zeggen ze komen juist rond, maar dat is het dan ook. Inkomsten puren ze naast een kleine sponsoring, enkel uit hap en tap die ze aanbieden op hun terras op het eerder genoemde zandplein. Er zeker bij vertellen dat ze twee van de vijf zondagen dat terras niet voor eigen gewin uitbaten, maar de winst laten aan een vereniging die binnen het thematisch kader één of andere activiteit organiseert.

pinten betaalt op de maandelijkse comitévergadering. Van de soort zoals er meer moesten zijn in deze wereld. En wat de markt betreft, wij komen zeker terug beste mensen. Als de zon het zwerk begloort, of zo toch ongeveer. Om er nog eens een goeie te drinken, maar dan op uw eigenste terras, ter zandpleine bij het klooster. So long mannen. En vrouwen. (nad).

JUNI 2010 - 21

dhm_juni_302.indd 21

20-5-2010 12:53:59


dorpsleven www.demaand.be REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be

Minderhout:

VIVAT HOOGHSTRAETEN Op de volgende bladzijden publiceren we enkele foto’s van Vivat Hooghstraeten op 24 en 25 april. Op onze site www.demaand.be kan u honderden foto’s bekijken en uw eigen foto’s er bij plaatsen, dan zorgen we voor een mega fotoarchief rond 800 Hoogstraten. Zeker doen dus. Vivat Hooghstraeten moest één van dé evenementen van “800 Hoogstraten” worden en werd het ook. “Dit weekend kan niet mislukken”, zei coördinator Jan Martens me zaterdagmorgen nog voor het eerste riddertornooi. “Als het weer meezit is iedereen over alles tevreden. Als het slecht weer is valt men over kleine details die er altijd zijn”, zei Jan, ook al hebben wij er weinig of niets van gemerkt. Het begon op zaterdagmorgen met een eerste voorstelling van wat een Middeleeuws riddertornooi moest voorstellen. Uiteraard allemaal fake, want we wisten niet dat er zoveel Middeleeuwers plat Antwerps spraken. Fake dus, en toevallig was het ook erfgoeddag met ‘fake’ als thema. Dus dat kwam goed. In de namiddag en ook op zondag waren er een aantal historische taferelen op het begijnhof, langs de Elisabethlaan, bij het Seminarie en achter de kerk. Hoogstraten was verrast door de zin voor het authentieke en de gedrevenheid van de meer dan 200 deelnemers aan de kampementen. En de deelnemers zelf stonden versteld van de massa toeschouwers en de interesse van de bezoekers. En zondag was het één groot feest: met zijn allen aan tafel op een verkeersvrije Vrijheid. Echte vrijheid. Als toeschouwer of deelnemer lijkt het allemaal zo gewoon, zo gemakkelijk. Maar Vivat Hooghstraeten was het resultaat van maandenlange inzet van ambtenaren en vrijwilligers. Tien jaar na de begijnhoffeesten eindelijk terug een groot feest in het centrum. Hopelijk beseft het bestuur dat de inwoners op zo’n evenementen zitten te wachten en er aan mee willen werken. (fh)

Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Met 2.871 mensen samen aardbeien proeven. Dat moet Hoogstraten zijn.

K

22 - JUNI 2010

dhm_juni_302.indd 22

20-5-2010 12:54:00


HOOGSTRATEN

VIVAT HOOGHSTRAETEN

Kampementen en historische taferelen op verschillende plaatsen in de stad vertellen het verhaal van Hoogstraten JUNI 2010 - 23

dhm_juni_302.indd 23

20-5-2010 12:54:01


hoogstraten

VIVAT HOOGHSTRAETEN

Schepen Haseldonckx bij de Middeleeuwse genezers

Burgemeester Van Aperen in aangepaste kledij.

H w h g

De ridder van Hoogstraten, toevallig de beste

Op twee weken tijd waren de 2.250 plaatsen uitverkocht 24 - JUNI 2010

dhm_juni_302.indd 24

20-5-2010 12:54:03


hoogstraten

HOOGSTRAATS BALLONFEEST

HVV organiseerde, samen met Louis (Ballon) Vanluffelen, het eerste Hoogstraats ballonfeest. Dat evenement moest het met minder goed weer stellen. ’s Namiddags, net op het moment dat er veel volk was, begon het te regenen en was het uit met de kermispret. En dan was het lang wachten tot de 18 ballonnen de toelating kregen om op te stijgen. Eenmaal zo ver was het prachtig spektakel, zowel aan de grond als in de lucht.

LEZERS SCHRIJVEN

75ste in het 175ste jaar

Vivat Hooghstraeten Het weekend van Vivat Hooghstraeten op 24 en 25 april kondigde zich vooraf uitstekend aan. Mooi weer, een spectaculair riddertornooi en interessante historische kampementen zorgden terecht voor een groot aantal belangstellenden. Alleen de feestbrunch op de Vrijheid zorgde bij een aantal deelnemers voor gemengde gevoelens. Enkele gerechten uit het buffet waren al volledig op toen personen van onze tafel voor de tweede keer hun bord wilden vullen. Voor wie nog een derde keer ging, was het aanbod nog beperkter. Nadien hoorde ik dat ook bij andere tafels sommige gerechten (onder andere soep) snel weg waren. Mijn tafelgenoten en ikzelf hebben geen honger geleden, maar toch waren we een beetje verbaasd. Hopelijk houdt men daar bij een eventuele nieuwe feestbrunch over 50 jaar, of eerder, rekening mee. Als dit het enige minpuntje blijft van het nog komende feestprogramma dan ziet het er goed uit. Ronny van den Ackerveken

HOOGSTRATEN - Jolien Vorselmans viel op 11 mei de eer te beurt om in het feestjaar omwille van de 175ste verjaardag van het Klein Seminarie als 175ste nieuwe leerling te worden ingeschreven. Jolien woont in Wuustwezel en is de dochter van Mark Vorselmans en Maggie Jacobs. Ze zal volgend schooljaar les volgen in de eerste moderne. Even wist Jolien niet wat haar overkwam. Maar directeur Michel De Laet legde het haarfijn uit. Jolien ontving alvast een starterpakket als geschenk. Om van een droomstart te spreken! Dat geldt ook voor het Klein Seminarie. Op de inschrijvingsdagen werden alle voorgaande records verpulverd. (OA) JUNI 2010 - 25

dhm_juni_302.indd 25

20-5-2010 12:54:04


HOOGSTRATEN

Veel belangstelling voor Mariaviering GROOT-HOOGSTRATEN - Donderdag 29 april vierde Hoogstraten-Centrum ’25 jaar kapellekensbidden en volksdevotie’. Want ja, al een kwarteeuw zorgt de plaatselijke werkgroep voor een meimaand vol versierde kapelletjes en regelmatig avondlijk bidden. En dat mocht gevierd worden. Na eerst een mooi beiaardconcert, waarin Luc Dockx bekende en minder bekende Marialiederen speelde, ging in de Begijnhofkerk een mooie misviering van start. Na afloop, het begon al te schemeren, vormden de aanwezigen een kaarskensprocessie, die langzaam doorheen het Begijnhof schreed, terwijl het rozenhoedje

gebeden werd. Dan volgde nog een optreden van de jeugdvendeliers en afsluiten deed men met een drankje, een koekje en een babbeltje. Zondag was het dan in gans de fusie open kerkendag, waarbij overal ook enkele foto’s van kapellen te bewonderen waren. Door het slechte weer geraakten niet alle geïnteresseerden ter plaatse, maar er werd al afgesproken dat een aantal foto’s nog tot eind mei in de Sint-Katharinakerk te bekijken zijn. Een boeiend herinneringsboekje, samengesteld door erfgoedmagazine Den Hoftuin en het Stedelijk Museum, is aan 1 euro te verkrijgen in het museum of de toeristische dienst. (dh/red.)

In Meersel-Dreef niet onbekend, in Fatima en Lourdes schering en inslag, maar ook in ons Begijnhof heel mooi en sereen: een echte kaarskensprocessie! Felicitaties aan de werkgroep kapellekens, met hun 25-jarig bestaan!

Fietszoektocht langs onze kapellen GROOT-HOOGSTRATEN – Naar aanleiding van 25 jaar kapellekensbidden kan u tot eind augustus deelnemen aan een fietszoektocht langs de kapellen van de fusie Hoogstraten. De zoektocht is ongeveer 40 km lang en brengt u in alle kerkdorpen van Hoogstraten en tot bij een aantal kapellen of kapelletjes waarvan u misschien het bestaan niet kende. Echte uitingen van vrome volksdevotie. Misschien is de tocht belangrijker dan de zoektocht op zich, ook al moet je bij zo’n zoektocht

beter opletten en zie je details waar je anders niet bij stil zou staan. In totaal moet je een antwoord zoeken op 25 vragen, waarvan drie fotovragen. Met de schiftingsvraag wordt de samensteller van de zoektocht in de schijnwerper gezet. Je moet raden hoeveel tijd Jan Jansen en zijn vrouw Maria nodig hebben om het parcours van de zoektocht af te leggen. De wegbeschrijving en de deelnemingsformulieren kan u gratis verkrijgen in het Stedelijk museum en de Dienst voor toerisme. (fh).

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Woensdag en donderdag gesloten

Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

Winnaars voorjaar 800 jaar Hoogstraten HOOGSTRATEN - Dit voorjaar kon u prachtige prijzen winnen als u mee hebt gedaan met de tekenwedstrijd, het oplossen van de rebus of indien u tijdens Vivat Hoogstraten met de fiets bent gekomen. De winnaars zijn nu gekend. Dankzij de actie ‘Hoogstraten Fietsstad’ op zondag 25 april kwamen 856 bezoekers met de fiets naar Hoogstraten en parkeerden hun fiets op één van de speciaal ingerichte fietsparkings. Elke fietser mocht een deelnameformulier invullen en drie personen wonnen volgende prijzen; een barbecue voor Mieke Brusseleers uit Hoogstraten, een fiets voor Kris Vergouwen uit Wortel en een GSM-toestel voor Bernadette Fockaert uit Minderhout. Denise Peeraer uit Hoogstraten loste de rebus op die op de website stond. Ontcijferd betekende de rebus “In 2010 viert Hoogstraten 800 jaar Stad en Vrijheid ” . Dat antwoord leverde haar een ballonvlucht op. In de Hoogstraatse scholen werd een tekenwedstrijd georganiseerd. Leerkrachten van IKO kozen de twee winnaars die tijdens het riddertornooi op zaterdag 24 april tot ridder en jonkvrouw werden benoemd. Daarnaast wonnen per school nog een aantal kinderen een speelgoedprijs. Jonkvrouw werd Luna Simons, Ridder was Martin Keustermans en de overige prijzen gingen naar:. Kirsten van Gils, Heleen Verschueren, Thom Mermans, Corbin Smink, An-Sofie Geerts, Jenthe Jansen, Evert van Bavel, Senne Lambregts, Nathan Casteleyn, Aurélie Bellog, Martijn Rikkert, Catho Schrijvers, Kaat Verheyen, Diana Ghinvnici, Linsey Rijvers. (fh)

En wat ruist er nu weer in Den Hoftuin? GROOT-HOOGSTRATEN - Véél! En da’s nog een understatement! In Meersel-Dreef ruist het aan de watermolen, die dit jaar precies 100 kaarsjes mag uitblazen. Dan volgt een reisreportage naar de streek rond het Spaanse Girona. In Wortel nemen we het beschermde winkelwoonhuis Horsten onder de loep. Uiteraard brengen we ook uitgebreid verslag uit over het openingsweekend van 800 jaar Vrijheid Hoogstraten. Tot slot zijn daar onze vaste rubrieken zoals ‘vroeger en nu’, de ‘dag klapper’ en de nu al legendarische ‘erfgoedpoezie’. Houdt u van Hoogstraten? Houdt u van erfgoed en architectuur? Dan mag Den Hoftuin niet in uw collectie ontbreken! Meer info? horstendries@hotmail.com. Or find us on facebook! (dh)

26 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 26

20-5-2010 12:54:20

H v B D t E v e


hoogstraten

Foto’s zeggen veel, maar lang niet alles

Programma Heilig Bloed

-

f s

p e

. ;

l Zaterdag 29 mei 18 uur Plechtige INZET van de HEILIG BLOEDWEEK in de St.-Katharinakerk, met uitvoering van de Missa Modalis van Jos Bruurs door het Piuskoor. Inkom gratis.

p e

-

Zaterdag 29 mei 19 uur Plechtige OPENING van de H. BLOEDFOOR door het stadsbestuur.

g

Zondag 30 mei 10 uur Plechtige HOOGMIS voorgegaan door Monseigneur Paul Van den Berghe met assistentie van Vicaris Z.E.P. Bruno Aerts, norbertijn en Z.E.H. Eredeken Fons Van Dijck.

.

,

s

-

HOOGSTRATEN - Om het geheim van deze prent te ontsluieren kom je naar de tentoonstelling van het IKO. Deze jaarlijkse kunsthappening gaat zoals steeds door op de kermiszondagen van H. Bloed, telkens van 10 tot 18 uur. De moeders en vaders die op die dagen gastvrouw of -heer zijn voor familie of vrienden, hoeven niets te missen. Voor hen is er nog de nocturne op maandagavond 31 mei van 18 tot 22 uur. En wie weet? Mocht je zelf zin krijgen om in te schrijven, twijfel dan niet want volwassen inwoners van Hoogstraten genieten een korting van 100 Euro op het inschrijvingsbedrag. Maar dan moet je er wel snel bij zijn want vol is vol! (JM/red)

-

Zondag 30 mei 11.15 uur HEILIG BLOED PROCESSIE met ommegang richting Statie Woensdag 2 juni vanaf 18.30 uur VERLICHTE AVONDMARKT en STRATENLOOP Donderdag 3 juni 10 uur SACRAMENTSDAG Plechtige hoogmis verzorgd door het OKRA-koor met aansluitend processie in de kerk. Zondag 6 juni 10 uur Plechtige HOOGMIS voorgegaan door Z.E.H. Richard Niessen, pastoor van Boxtel.

t

?

Zondag 6 juni 11.15 uur HEILIG BLOED PROCESSIE met ommegang langs Gelmelstraat, Vrijheid en Heilig-Bloedlaan.

JUNI 2010 - 27

DHM_juni_302.indd 27

20-5-2010 12:54:21


HOOGSTRATEN

Week van de fiets in de gemeenteschool

H S d s t E v g d d w E

V

Kleuters op hun fietsen

Vrachtwagens en de dodehoekspiegel]

HOOGSTRATEN - 11 mei 2010 was de start van de week van de fiets. Het was meteen een succes. Die maandagmorgen telden we al 218 fietsen. Dat is nog meer dan op een gewone schooldag. De gemachtigde opzichters aan de schoolpoort zagen heel wat ouders achter hun (soms onzekere) kinderen fietsen en gaven een pluim aan alle kinderen met een fluo-hesje. Er waren die dagen opvallend minder auto’s aan de schoolpoort.

Op maandag en dinsdag organiseerden we praktische fietslessen. De kinderen van de het vierde leerjaar fietsten op de ruime speelplaats. De kinderen van 1, 2 en 3 oefenden in de (doodlopende) Deken Sendenstraat en die van de hoogste klassen deden, onder toezicht van een tiental ouders en leerkrachten, fietsproeven op de openbare weg. Zij konden ook ervaren waarvoor een dodehoekspiegel dient en hoe belangrijk het is om,

Ridder Herman Van Rompuy

HOOGSTRATEN - De Grootmeesters van het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten waren woensdag 12 mei op bezoek in het EU-hoofdkwartier te Brussel. Zij hadden daar een goed gesprek met Herman Van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad, over de tuinbouw in de Noorderkempen. Tijdens een kort, maar plechtig kapittel, werd Herman Van Rompuy als Ridder van de Ghesellen van de Aardbei, in het Hoogstraatse gezelschap opgenomen. (js)

zeker in de buurt van vrachtwagens, heel voorzichtig te zijn. Op woensdag brachten ook de kleuters hun versierde fiets mee naar school en reden een uitgetekende omloop op de speelplaats. De optocht met de versierde fietsen op woensdag was de apotheose van het geheel. Begeleid door de politie fietsten ze een toer door het centrum van Hoogstraten en hielden daarna een minuut stilte voor de verkeersslachtoffers. (jv/red.)

Gemeenteschool een kinderboerderij HOOGSTRATEN - Op zaterdag 12 juni mag iedereen een kijkje komen nemen in de kleuterschool waar het project rond dieren wordt voorgesteld. Het voorjaar en de ontluikende natuur boeit alle kinderen. Met verwondering kijken we hoe het kuiken uit het ei breekt, de lammetjes in de wei dartelen en alles in bloei komt. De boerderij is dan ook een jaarlijks weerkerend thema in de scholen. Kleuters zaaiden tuinkers en zonnebloemen, de kinderen van het tweede plantten aardappelen en die van het vijfde vergeleken de groei van een boon en een erwt. Van 7 tot 11 juni werken de kleuters rond dieren. Ze gaan picknicken in de wei en naar de dieren kijken. De groteren leren over de verschillende dieren. Ze gaan ze bekijken en tekenen of fantaseren er zelf. Op 12 juni mogen de kleuters hun huisdier meebrengen en tonen aan de andere kinderen. Ook de werkjes die de kinderen tijdens de voorgaande week maakten, stellen we dan tentoon. Iedereen is welkom tussen 10.30 en 12 uur op de speelplaats van de gemeenteschool in de Gravin Elisabethlaan, 21. (jv/red.)

28 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 28

20-5-2010 12:54:23

H m w d n d v n l m r d d o d v

G

E b d h i G


-

-

t

hoogstraten

Uitbreiding kinderdagverblijf Spijker HOOGSTRATEN - Het kinderdagverblijf Spijker heeft een bouwaanvraag ingediend voor de uitbreiding van hun vestiging in de Gelmelstraat, waarvoor twee arbeiderswoningen moeten verdwijnen. Erfgoed Hoogstraten is niet tegen de uitbreiding van het kinderdagverblijf. Integendeel. Maar volgens de erfgoedvereniging kan dit zonder dat men de arbeiderswoning Gelmelstraat 79, links naast de villa, moet slopen. Met wat creativiteit en de wil om de woning te behouden is dit, volgens Erfgoed Hoogstraten, perfect mogelijk.

Voormalige rectorswoning Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de voormalige woning van de rector van het Spijker, een waardevolle beeldbepalende villa ontworpen door de gekende architect J. Huygh. Voor de noodzakelijke uitbreiding wil men de villa aan de linkerzijde en achteraan uitbreiden. Tot zover is er geen probleem. Maar, zoals de plannen nu voorliggen gaan de twee arbeiderswoningen links van de villa tegen de vlakte om plaats te maken voor een nieuwbouw, die in sfeer en karakter breekt met de architectuur en de volumes die de Gelmelstraat kenmerken. Het ontwerp van de nieuwbouw, zoals het nu voorligt, is door het opzichtig gebruik van kleuren en materialen te dominant ten opzichte van de villa. Dat gebouw verdient meer respect.

Gelmelstraat Erfgoed Hoogstraten twijfelt niet aan de goede bedoelingen van de raad van bestuur van het kinderdagverblijf, noch aan de creatieve mogelijkheden van de architecten. De erfgoedvereniging is echter van mening dat het slopen van de woning Gelmelstraat 79 een vergissing is.

Het moet mogelijk zijn om het kinderdagverblijf uit te breiden met behoud van de woning Gelmelstraat 79. Dat gedeelte van de Gelmelstraat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van arbeidershuizen die voornamelijk dateren uit de 19de en begin 20ste eeuw. Zij werden gebouwd in de zijstraten van de Vrijheid, met zijn herenhuizen en winkelpanden. De arbeidershuizen werden gebouwd aan de randen van de stad en vormen een wezenlijk onderdeel van Hoogstraten. De laatste twintig jaar zijn dat soort woningen in snel tempo verdwenen. Als men alleen de “grote en betere” architectuur behoudt en de “bescheiden kleinere” architectuur laat verdwijnen, gaat een wezenlijk deel van de geschiedenis van de stad verloren.

Volgens de erfgoedvereniging is het perfect mogelijk om de nieuwbouw, met alles erop en eraan, te realiseren en toch het karakter van de omgeving te bewaren. Erfgoed Hoogstraten stelt voor om de gecementeerde woning (nr. 77) te vervangen door een bescheiden sober volume dat aansluit bij het hoekhuis café (nr. 75). Het volume en de gevels van woning 79 kan men integreren in de nieuwbouw. Het is allicht niet de gemakkelijkste weg, maar voor het verhaal van Hoogstraten is het de beste oplossing. (fh)

g

t

s

e n n

k

JUNI 2010 - 29

DHM_juni_302.indd 29

20-5-2010 12:54:23


hoogstraten

The New Industry brengt debutalbum uit HOOGSTRATEN - Waar The New Industry vooral niet van houdt is stilzitten. Integendeel! Na een geweldig 2009 bracht de band haar debuutalbum “Lights On Saturday” uit. De release ging door in muziekcentrum TRIX op woensdag 12 mei. Het eerste optreden van deze 6 jonge wolven uit Hoogstraten dateert nog maar van maart 2009, maar sindsdien heeft de trein niet stilgestaan. Optredens met bands als The Hickey Underworld, Customs, Confuse the Cat, The Galacticos en Axl Peleman werden afgewerkt. Het regende selecties voor demowedstrijden en rockrally’s. Zo wonnen ze de wedstrijd Groot Lawijt en mochten daarom het Linkerwoofer festival openen met oa. Mintzkov, Admiral Freebee en CpeX. Dit gaf hen buiten persaandacht ook lovende kritieken over het optreden zelf. Uit meer dan 200 bands werden ze geselecteerd voor een plaatsje op de Gentse Feesten. ATV en RTV filmden hen al en als kers op de taart schopte The New Industry het tot in de finale van FrappantPOP, het popconcours van de provincie Antwerpen. Ze sloten de avond in TRIX-zaal af met een spetterende show. Als finalist stroomden ze door naar “100%-puur”, een traject dat kwalitatieve speelkansen biedt over heel Vlaanderen, ondersteund door Poppunt. Dit alles werd verzilverd met een selectie voor Humo’s Rock Rally 2010. Aan slaap en rust hebben de jongens klaarblijkelijk lak. De band is voortdurend nummers blijven schrijven. Producer Patrick Delabie (bekend van werk met o.a. Confuse The Cat) nam hen onder zijn hoede en liet de band tot zijn volle recht komen in zijn studio 195 te Wernhout, vlak over de grens in Nederland. Begin 2010 zagen de jongens zich klaar om 10 songs op een schijf te droppen en uit te brengen. Titelsong “Lights On Saturday” omschrijft zowat het hele concept

dat achter de groep schuilgaat. Noem het postpunk, indie, poprock; het kan allemaal kloppen. Van pittig en ruw over melancholisch naar vinnig dansbaar, met altijd een vette knipoog naar aanstekelijke elektronica. Maar niet alleen het muzikale is belangrijk. Het artwork werd verzorgd door de opkomende Hoogstraatse kunstenaar Bart Verschueren. De hoes zelf werd dan weer ontworpen door Kris Martens, huistekenaar van de Hoogstraatse Maand nota bene. Dit alles vraagt om een feestje en dat gaat dus door op woensdag 12 mei in muziekcentrum TRIX te Antwerpen. “Lights On Saturday” wordt daar te koop aangeboden. Humo’s Rock Rally finalist Psycho 44 doet de support.

Eerste bewakingscamera geplaatst

Burgemeester Van Aperen is trots op de bewakingscamera HOOGSTRATEN – Sinds midden mei hangt er een bewakingscamera tegen de gevel van stadhuis. De camera zal op vrijdag en zaterdag van 22 uur tot 6 uur ’s morgens de Vrijheid filmen in de hoop om er de overlast nog terug te verminderen. “De laatste weken is er weinig overlast” zegt burgemeester Van Aperen “maar in het recent verleden moesten bushokjes, bloembakken en etalages van winkels eraan geloven”. Aanvankelijk wou men de camera in de Lodewijk De Konincklaan ophangen, maar na overleg met de plaatselijke horeca kreeg hij een plaats tegen het stadhuis, ongeveer vier meter hoog. De camera kan 180 graden draaien, zodat hij de zone van café Bizar tot de vroegere rijkswachtkazerne in beeld brengt. Ze is bovendien uitgerust met infrarood zodat de beelden die men ’s nachts maakt de zelfde kwaliteit hebben als die van overdag. Later dit jaar wordt het gebruik van de camera geëvalueerd en zal het stadsbestuur in overleg met de politie beslissen of men het gebruik van bewakingscamera’s zal uitbreiden. (fh)

30 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 30

20-5-2010 12:54:25


hoogstraten

In memoriam Louis Fransen Louis Fransen, geboren te Beerse op 10 oktober 1928, echtgenoot van Michiyo Ogata, is op 26 april 2010 overleden in het ziekenhuis van Odawara (Japan). Hij was de oudste zoon in het gezin Edward Fransen-Verheyen. Zijn vader was overste van de boerderij van de strafschool in Hoogstraten. Zo woonde het gezin nabij de hoeve van het Penitentiair Schoolcentrum (Gelmelstraat). Louis had nog een broer, Stan en twee zussen, Maria en Els. Aan het Klein Seminarie (retorica 1947) was hij een uitblinker in tekenen en de primus in de tekenklas van Jos Tegenbos. Toen de tijd was gekomen om zijn legerdienst te vervullen, leerde Louis de Milac-werking kennen. Dat was een initiatief om het contact te bewaren tussen de jongens, die toen een lange militaire dienst vervulden, en de familie thuis. Lang niet overal bestond er zo’n ‘thuisfront’ voor de miliciens; ook niet in Hoogstraten. Daarom richtte Louis Milac-Hoogstraten op, samen met Edmond Rigouts, die toen eveneens zijn militaire dienst vervulde. Na zijn humaniora studeerde Louis Fransen filosofie en theologie aan het Groot Seminarie te Mechelen (1947-’53). Na zijn wijding als diocesane priester op 25-jarige leeftijd en nadat hij een jaar les (Grieks) had gegeven aan het Sint-Jan Berchmansinstituut te Mol, begon hij aan het noviciaat van Scheut. In 1957 kwam hij als missionaris van Scheut naar Japan en in 1959 werd hij benoemd aan het Klein Seminarie van Nagasaki. Louis onderwees er godsdienst en studeerde er ook zelf aan diverse instellingen.

Toch bleef hij nauw contact houden met Hoogstraten, de plaats waar hij zijn jeugd had doorgebracht. Hij was ook een van de medeoprichters van het Instituut voor Kreatieve Opvoeding in Hoogstraten. Hij vormde een comité met Jos Martens, Louis Croes, Leon Doms, Toon Rombouts en E.H. J. Rogge. Het IKO kreeg spoedig een vaste voet in de gemeenschap. Vanuit Japan volgde hij de evolutie in de onderhandelingen met het gemeentebestuur.

Later, na een tijdje in Spanje en Mexico geleefd te hebben, verliet Louis Fransen de orde van Scheut, begon een eigen bedrijf in Yugawara, werkte samen met een Japanse vennoot, raakte ingeburgerd en trok zich terug uit het priesterlijk leven. Hij trouwde met Michiyo Ogata en ging gedurende zo’n vijftien jaar lesgeven aan de universiteit van Okinawa. Maar de kunstenaar won het van de docent. Hij werd de medeoprichter van Creare, een bedrijf dat o.a. als doel had om gebouwen van het openbaar vervoer te verfraaien. Werken van Louis kan men niet alleen bewonderen in talrijke kerken, kapellen en scholen, maar ook in Japanse stations, luchthavens, gerechtsgebouwen, e.a. Zijn werk varieerde van kruiswegen, mozaïeken, beelden, glasramen en fresco’s tot schilderijen, tekeningen, muurschilderingen, muurkeramieken, tegels, enz. Op donderdag 22 april vernam Louis dat hij aan een ongeneeslijke ziekte leed. Hij stierf op maandag 26 april. Woensdag 28 april is hij begraven in de kapel vlakbij de campus van de Sophia University in Hatano. Hij kwam vaak naar deze stille plaats, die hij zelf nog versierd had, om spirituele rust te vinden. Hij had ook deze plek voorbestemd voor zijn begrafenis. Nadat zijn kist voor de crematie in de oven werd geschoven, zei zijn vrouw Michiyo: ‘Ik gaf hem terug aan God’. (JB/LG, dd, js)

Later zal er voor Louis Fransen nog een herdenking worden gehouden in Tokyo (Japan) én in Hoogstraten.

-

Geluk bij een geluk... HOOGSTRATEN - Ad Jochems en An Herrijgers trouwden op 24 april. Hun huwelijk kreeg een wel opmerkelijke bescherming mee. Namelijk deze van de Bergsche Battery, die op dat moment, onder bevel van Prins Maurits, net Hoogstraten aan het bevrijden waren van de Spanjaarden. Of zoiets... (lvr)

n g -

t

t n

e

a

JUNI 2010 - 31

DHM_juni_302.indd 31

20-5-2010 12:54:25


S

GOUD IN HOOGSTRATEN Fons Van Huffel en Monique Quirijnen

D D C h s K

Linkerschoen vindt rechterschoen en vormt zo al vijftig jaar een paar

A k s w h a

Dekt een titel telkens de lading? Soms wel en soms niet. Maar in dit geval konden wij er niet aan voorbij: De metafoor van een paar schoenen gebruiken om een viering van een gouden bruiloft te beschrijven. Een linkerschoen is niets zonder een rechterschoen want dan zouden zij geen paar vormen. Zo is dat ook voor Fons Van Huffel en Monique Quirijnen. De voorzet tot deze titel werd ons gegeven toen zij vertelden beiden kind te zijn van een schoenlapper. Vader Van Huffel werkte in Hoogstraten en vader Quirijnen oefende dit beroep uit in Wuustwezel. Deze beide vaders hadden elkaar leren kennen tijdens hun legerdienst en werden gezworen kameraden. Hun kinderen zouden elkaar later ontmoeten. Zoon van een schoenmaker

Dochter van een schoenmaker

Fons werd geboren in de Hoogstraatse Gelmelstraat als 2de in een rij van vier bij de toenmalige schoenmaker. Tijdens zijn jeugd maakte hij deel uit van de jeugdverenigingen en werd alzo hoofdleider van de KAJ. Ondertussen volgde hij op het VITO een opleiding tot schrijnwerker. Het moeten doen van een legerdienst van 18 maanden was voor hem een zegen. Hierbij kreeg hij de gelegenheid om zich bij te scholen. Betrokken bij de dienst die alle ongevallen met legervoertuigen moest verslaan, kreeg hij de mogelijkheid om zich te verdiepen in het verzekeringswezen. Een gegeven dat hem in zijn latere carrière een enorme boost zou geven.

Monique was de enige dochter van de schoenmaker uit Wuustwezel. Daarnaast had zij nog vijf broers. Na de lagere school diende zij al vroeg haar moeder die overleden was te vervangen in de huishouding. Een niet onbelangrijke taak in een gezin waar nog zes mannen vertoefden. Via de vriendschap tussen hun beider vaders leerden zij elkaar kennen. Van kennen kwam dan verliefdheid wat leidde tot een huwelijk op 30.04.1960.

Soep op tijd op tafel Uit hun huwelijk werden drie kinderen ge-

L o F z b s m

E

boren: Luc in 1961, Paul in 1962 en Greet in 1967. Ondertussen zijn er in de familie nog acht kleinkinderen bijgekomen zodat de familietafel redelijk vol zit. In 1965 startte Fons als bode voor de CM in Hoogstraten. Al vlug kwam daarbij een bankkantoor van de BAC en een verzekeringsagentschap van DVV. Monique moest dan af en toe al wel eens bijspringen in het kantoor maar anderzijds was haar eerste taak toch de opvoeding en zorg voor de kinderen, of anders uitgedrukt zorgen dat de soep op tijd op tafel stond.

32 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 32

20-5-2010 12:54:26

I g w e e e V z d h O d

P

E z o p b j D m h z w D e v h m n V L


n t

n

p l s g n

hoogstraten Succes De activiteiten van Fons binnen CM, BAC en DVV maakten dat hij diep verankerd zat in de Christelijke Arbeiders Beweging en al vlug was hij bij andere activiteiten betrokken. In Hoogstraten werd hij voorzitter van het ACV en de KWB, kortom hij was overal bij. Als hoofdagent van de verzekeringstak DVV kende hij grote successen, niet alleen op plaatselijk maar ook op landelijk gebied. Meermaals werd hij uitgeroepen tot het beste kantoor van het land. In de regio leidde hij diverse andere agenten op. Later werd BAC omgevormd tot BACOB en later opgeslokt door Dexia. Fons stapte in 2001 uit de actieve sector. Door zijn werkgever werd hij voor de jarenlage inzet beloond met een geschilderd portret van “hofschilder”: Louis Van Gorp uit Arendonk. Een mooi werkstuk dat nu hun woonkamer siert.

En later In een latere fase werd dan Immo Van Huffel opgericht, een verekerings- en immobiliënkantoor welk nu verder gezet wordt door de kinderen. Af en toe loopt vader er toch nog eens binnen om een oogje in het zeil te houden en hier en daar enig advies te geven Verder blijft Fons HVV in zijn hart dragen en zijn tuinieren in zijn eigen tuin en gaan vissen de geliefkoosde hobby”s. Voor Monique blijft het allemaal wat dichter bij huis. Het koor van OKRA mag op haar rekenen en zeker natuurlijk de kleinkinderen.

EEN OPROEP GROOT-HOOGSTRATEN – Het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) wil de inventaris van ons bouwkundig erfgoed, opgenomen in het boek “Bouwen door de eeuwen heen” actualiseren en op termijn, waar dat nodig is, aanvullen. Het VIOE doet daarvoor een beroep op de vzw Erfgoed Hoogstraten, die op haar beurt op zoek gaat naar mensen met een digitaal fototoestel en oog voor details.

Waar gaat het om In de jaren ’90 maakte de Cel Onroerend Erfgoed (toen Monumenten & Landschappen) een inventaris van de meest waardevolle al of niet als monument beschermde gebouwen in groot Hoogstraten. De inventaris werd in 2002 in boekvorm uitgegeven, maar de ‘lijst’ kreeg pas een juridisch bindend karakter bij de zogenaamde “vastlegging” op 14 september 2009 door de administrateur-generaal van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed. Het VIOE wil de lijst nu actualiseren omdat er een behoorlijk aantal gebouwen intussen gesloopt of sterk verbouwd zijn. Er zijn ook gebouwen die in het boek voorkomen en niet op de lijst van het VIOE staan en omgekeerd. Tenslotte wil het VIOE op iets langere termijn gebouwen, die men in de jaren ’90 over het hoofd zag, aan de lijst toevoegen.

U kan helpen. Erfgoed Hoogstraten zoekt mensen die willen

helpen bij het inspecteren en fotograferen van de gebouwen. U ontvangt een fiche per woning met daarop de vroegere foto en de beschrijving van het gebouw zoals die opgenomen is in het boek. De vereniging verwacht dat u een nieuwe foto maakt en controleert of er wijzigingen aan het gebouw zijn aangebracht na de inventaris in de jaren ’90, het moment dat de foto en de beschrijving gemaakt werden. Aangenaam, rustig en boeiend werk. Indien u belangstelling hebt om mee te werken neemt u contact op met Frans Horsten op het nummer 0495 25 25 05 of franshorsten@telenet.be (fh)

Politiek Een vraag over politiek mocht in dit gesprek zeker niet ontbreken. Fons blijft daarover liever op de achtergrond. Natuurlijk wordt je door de politiekers gespot wanneer je voorzitter bent van bewegingen zoals ACV en KWB, of wanneer je bode bent van CM of verzekeringsagent van DVV. Je wordt aangesproken en gepusht om toch maar mee te doen. En dat lukte dan. Fons zijn hart lag eerder bij het OCMW omdat hij daar van zichzelf aan dienstbetoon kon in leggen. Toch was hij in 1976, bij de fusie, bijna burgemeester. De voordrachtsakte was reeds onderweg, maar een klacht van de tegenpartij leidde tot nieuwe verkiezingen met een andere uitslag. Rouwig is hij daarom niet geweest, zaken lopen nu eenmaal zoals ze lopen. Zo is dat ook met het leven: niemand weet vooraf wat het ons brengen zal. Vandaag goud vieren en over tien jaar diamant. Laat ons het hopen. (pd)

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand

JUNI 2010 - 33

DHM_juni_302.indd 33

20-5-2010 12:54:27


hoogstraten

Financiële positie van Veiling Hoogstraten is gezond nanciële positie van het bedrijf gezond met een eigen vermogen van ruim 33 % en een cash-flow van ruim 2 miljoen euro.

Productomzet bleef op peil

HOOGSTRATEN - Veiling Hoogstraten slaagde er in om na een erg slecht tuinbouwjaar 2009 toch een mooi resultaat te presenteren. Uit de jaarrekening bleek een winst van 593.000 euro, waarvan 24.000 euro werd vergoed aan het kapitaal in de vorm van een dividenduitkering en 569.000 euro werd toegevoegd aan de reserves van de onderneming. Belangrijk is echter de vaststelling dat in dit resultaat al een coöperatieve teruggave was verrekend van 1,3 % op de waarde van de omzet van de leden. Hierdoor bedraagt de aangerekende veilcommissie over het voorbije jaar gemiddeld 1,2 % op de omzet. Daarnaast slaagde de veiling er in om van de ontvangen betoelaging uit Europese fondsen voor ruim 1,3 miljoen euro direct te laten terugstromen naar de producenten in de vorm van betoelaging van aanvaarde teleracties. Ondanks de erg scherpe tariefstellingen is de fi-

Veiling Hoogstraten slaagde er ook in om tijdens het voorbije jaar de productomzet nagenoeg op peil te houden met 119,5 miljoen euro. Het totale zakencijfer overschreed net de kaap van 150 miljoen euro. Dit was vooral het gevolg van forse volumetoenames in zowel aardbeien (+15%), tomaten (+44%) en paprika (+30%). Enkel komkommer kende bij de hoofdproducten een terugval (-8%). Precies deze volumetoenames compenseerden de zwakke tot uitgesproken slechte prijsvorming die het voorbije jaar in heel de sector aan de orde was. De jaarmiddenprijzen van 2009 daalden voor de aardbeien met 11,9%, tomaten met 27,3%, paprika met 35,6% en komkommer met 6,8% ten overstaan van 2008. Deze slechte prijsvorming drukte erg zwaar op de uitbating van de aangesloten groenten- en fruitbedrijven. Een coöperatieve teruggave van deze omvang was dus meer dan welkom.

Investeren met milieuwinst Het veilingbedrijf investeerde ondanks het negatieve klimaat voor ruim 5,2 miljoen euro. Het grootste budget ging naar een nieuwbouw en renovatie van de verpakkingsafdeling én de

installatie van 3.300 m2 fotovoltaische panelen. De verduurzaming van de bedrijfsvoering bleek eveneens uit de investering in bijkomende ondergrondse opslag van hemelwater ten behoeve van het koelproces en de uitdienststelling en vervanging van de laatste luchtgekoelde koelingcondensors door watergekoelde condensors. Deze ingrepen gebeurden nadrukkelijk met milieuwinst en reductie van het energieverbruik voor ogen. Veiling Hoogstraten commercialiseert voornamelijk aardbeien en glasgroenten (tomaat, paprika en komkommer). Er zijn samenwerkingsverbanden met andere coöperatieve partijen in de markt. De meest uitgesproken relatie is deze met de nabijgelegen CLTV Zundert. Het volledige pakket aardbeien van deze coöperatie wordt via Veiling Hoogstraten onder één gemeenschappelijk merk vermarkt. Tijdens de voorbije winterperiode traden eveneens een groot aantal aardbeitelers van de voormalige Veiling Profruco (Vrasene) toe. Deze toetreding maakt deel uit van de uitstapmogelijkheid uit Profruco nadat deze laatste partij door fusie werd overgenomen door de Belgische Fruitveiling (Sint-Truiden). De huidige areaalsopgaven geven aan dat ook in 2010 het volume product op de veiling nog verder zal toenemen. Hopelijk krijgen de telers dit jaar een goede marktprijs zodat ze de zure nasmaak van het slechte 2009 kunnen doorspoelen. (GO/ DvdP, red.)

G z g p d h d I o h w

N

H 2 s e m ( h v d g m v w i s z s d L a t k

M

H m o H l s L n s t g a d v

34 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 34

20-5-2010 12:54:28


hoogstraten

GOUD IN HOOGSTRATEN Marcel Leunen en Suzanne Jespers

k

e

Als hij er van iets twee had begon hij een verzameling

.

-

t e l

Gelukkig voor Suzanne heeft Marcel nooit twee vrouwen gehad (dat zegt hij toch) anders was het misschien wel een heuse verzameling geworden. Zo zit Marcel nu eenmaal in elkaar: Verzamelen is passioneel voor hem. We kennen hem vooral voor zijn fotoboeken die hij samenstelde in de jaren tachtig-negentig. Uiteindelijk werden het er 10. Die stuk voor stuk een bijdrage zijn aan het erfgoed van diverse gemeenten hier in het Noorden van de provincie Antwerpen. In het verleden werd dit fenomeen al uitvoerig beschreven in ons maandblad. In deze bijdrage ter gelegenheid van het gouden huwelijksjubileum willen wij ook wel zijn eega Suzanne aan het woord laten.

r

Nog steeds een sezzie gepikt

n r r

Hoewel Suzanne geboren werd in Turnhout op 27.01.1937, in een gezin van 8 kinderen en er slechts 8 jaar woonde, voelt zij zich nog steeds een echte Turnhoutse en vereenzelvigt zij zich met het beroemde spreekwoord ooit een sezzie (deken) gepikt te hebben. Op haar achtste verhuisde het gezin naar Oostmalle waar vader chef van de statie werd. Zij volgde er technisch onderwijs en was vooral sportief bezig. Zij was een gedreven basketbalspeelster en kon zich meten met menig mannelijk exemplaar in haar omgeving. Dat prikkelde in ieder geval Marcel. Hij woonde met zijn tien broers en zussen vlakbij, in Oostmalle. Er geboren op 22.02.1935 speelde sportiviteit een zeer grote rol in het oudergezin. Vader was er schoenmaker maar toch werd sportief zijn aangemoedigd. Een sportieve jonge dame in de buurt prikkelde dan wel de zinnen. Logisch dat zij elkaar zo leerden kennen. Niet alleen Marcel huwde met een Jespers, maar ook twee zussen van Marcel vonden in één van de kinderen Jespers een ideale echtgenoot.

/

Met de bal aan de voet

Sport maal sport doet binden

Hoewel basketbal aan de bron lag van de kennis met elkaar had Marcel het toch eerder begrepen op voetbal. Na een opleiding aan het Vito in Hoogstraten trok hij naar Brussel om er regent lichamelijke opvoeding te worden. Ondertussen schopte hij het tot basisspeler in de ploeg van Lierse (eerste klasse) om nadien over te stappen naar Herentals welke toen nog in tweede klasse speelde. Uiteindelijke belandde hij in Hoogstraten, niet alleen als leraar aan het Vito maar ook gedurende 16 jaar verbonden aan HVV. Eerst als speler-trainer en later als trainer. Hij maakte de opgang mee van tweede provinciale naar bevordering.

We haalden het reeds aan: de sportieve belangstelling van zowel Marcel als Suzanne zorgden voor de ontmoeting. Een ontmoeting die uiteindelijk uitdraaide op een huwelijk. Op 21.04.1960 gaven zij elkaar hun ja-woord. Een ja-woord dat nu reeds langer dan 50 jaar mag duren. Het eerste dat zij deden was er twee maanden tussenuit trekken. Gans Italië doorkruist om dan eindelijk uit te rusten op Sicilië. Een onvergetelijke huwelijksreis. Nadien moest er gewerkt worden. Marcel werd leraar lichamelijke opvoeding aan het Vito en bleef dat gans zijn carrière. Suzanne ging werken als telefoniste. Eerst op de centrale van Oostmalle, later op die van Beerse om uiteindelijk te

eindigen in Hoogstraten. Het netwerk was toen geautomatiseerd en telefonistes met stekker en koptelefoon waren niet meer nodig. Dan maar moeder aan de haard. Drie dochters werden geboren: Tine (1964), Ann (1966) en Lies (1967). Ondertussen komen er ook 6 kleinkinderen op bezoek in hun woning die zij bouwden in de Lindendreef.

Over hobby’s en bezigheden De voetbalexploten van Marcel werden ooit reeds uitvoerig beschreven. Ook zijn verzamelwoede kwam uitgebreid aan bod. Het is zoals hij zelf zegt: Als ik er twee van iets heb, begin ik een

verzameling. Tijdrovend is zoiets in ieder geval wel. Toch bleef er daarnaast tijd om samen met Suzanne te gaan tennissen bij de Hoogstraatse Tennisclub. Suzanne was nog een tijdje onthaalmoeder, ondermeer van Dries Horsten die bij haar allicht de microbe van verzamelen en heemkunde te pakken kreeg. Daarnaast werd vermaakt en gestikt aan kleding voor iedereen uit de buurt. Gelukkig bleef er ook nog tijd om zwemles te geven en in de winter te gaan schaatsen op Bootjesven. Nu met het ouder worden is het eerder rustig geworden. Marcel kan nog steeds niet stilzitten maar samen wordt er gefietst en gewandeld, kortom genoten. Wij wensen hen het allerbeste toe en hopelijk zien we elkaar ten minste over tien jaar weer. (pdn)

JUNI 2010 - 35

DHM_juni_302.indd 35

20-5-2010 12:54:29


hoogstraten

GOUD IN HOOGSTRATEN Jaak Fockaert en Emma Vinck En nu: Genieten van de geneugtens ‌ Kan een mens gelukkiger zijn wanneer hij ziet dat zijn kroost het goed heeft, zelf een goede gezondheid heeft en in de mogelijkheid is om te genieten van de geneugtens des levens? Wij denken van niet en voor het gouden paar Jaak Fockaert en Emma Vinck is dat ook zo. Jaak en Emma wonen in de Gravin Elisabethlaan en delen dus al 50 jaar lief en leed. Zij leerden elkaar kennen op de kermis in Rijkevorsel en van de eerste keer af was het dikke mik. Zij huwden op 14 mei 1960 en uit hun relatie werden twee kinderen geboren. Dochter Dianne in 1961 en zoon Dirk in 1963. Ondertussen zijn er drie kleinkinderen die de hoop vergroten. Jaak werd geboren op 23.08.1937 en volgde aan de Vito een opleiding tot elektricien. Een beroep dat hij ook zijn ganse leven heeft uitgeoefend. Vele jaren was hij onderhoudsman bij de Boerenbond (AVEVE) in Merksem. De kans die hem werd geboden om op 55 jaar met pensioen te gaan liet hij zich niet ontglippen en zo kan hij zich reeds sinds 1992 bezig houden met zijn hobby’s. Emma werd geboren op 09.01.1936 en na het huwelijk wachtte haar de drukke taak van huismoeder. Naast de opvoeding en het grootbrengen van de kinderen was zij thuis nog actief in de nevenactiviteit zijnde de augurken en aardbeienteelt zoals zovelen voor haar, met haar en na haar deden. HVV is voor hen beiden een hobby, om maar niet te zeggen een passie geweest. Meer dan vijftig

jaar werden alle thuismatchen maar ook het gros van de wedstrijden op verplaatsing gevolgd. Sedert hun pensionering kunnen wij hen regelmatig treffen ergens aan de Belgische kust waar zij ten volle genieten van de geneugtens des levens.

Met het vieren van hun eigen gouden bruiloft zetten zij een traditie binnen de familie voort: De grootouders van Jaak hadden het genoegen om zelfs hun diamanten bruiloft te vieren en zijn ouders geraakten zelfs tot aan briljant (65jaar). Natuurlijk wensen wij hen dat ook toe. (pdn)

G b h t d w

D i k v d n D v a t v u

I p M d N g g k D c

36 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 36

20-5-2010 12:54:30


.

hoogstraten

Gezocht!

Een ongelukkig manoeuvere

GROOT-HOOGSTRATEN - Ben je minimum 18 en maximum 30 jaar? Heb je zin om kinderen, tieners of jongeren met autisme en een verstandelijke beperking een hartverwarmende vakantie te bezorgen? Dan zoeken we jou! We zoeken voor onze vakantie van 10 tot 18 juli in Hoogstraten nog 10 enthousiaste begeleiders. Je begeleidt één deelnemer en doet ook de meeste activiteiten per twee. Daarnaast zijn er ook een aantal groepsactiviteiten en uitstappen gepland. Naast de activiteiten, sta je ook in voor de verzorging van jouw deelnemer. Elke avond zorgen we voor ontspanning voor de begeleiders. Swingende singstar of toch liever een rustig gezelschapsspel, er is voor elk wat wils. Ervaring is niet vereist, je wordt op vakantie ondersteund door ervaren leefgroepverantwoordelijken en je krijgt ook een vorming vooraf. Eén ding weet je zeker, dit wordt een onvergetelijke ervaring! Meer info: www.hannibalvakanties.be> vakanties>autisme>Hoogstraten (ma)

HOOGSTRATEN – Bij het maaien van het oude erf op het Begijnhof maakte de chauffeur van een grastractor een ongelukkig manoeuvere en reed de waterput aan diggelen. De schade is bijzonder groot en niet te herstellen door ‘zomaar’ een splinternieuwe put te metsen, zoals je die kan vinden bij fermettes uit de jaren ’80. De waterput op het begijnhof is samengesteld uit

zeer oude en oude trapeziumvormige putstenen en meer recent metselwerk bovenaan. De waterput is drager van veel kleine maar historisch belangrijke sporen. Slopen en vervangen door een nieuwe put is geen optie, omdat die zal storen in het geheel van het zacht gerestaureerde begijnhof. Het restaureren van de put is monnikenwerk voor bekwame vakmannen in overleg met de Cel Onroerend Erfgoed. (fh)

Strijd mee tegen de stierkikker GROOT-HOOGSTRATEN - De stierkikker of brulkikker is een uitheemse kikker die onze inheemse fauna bedreigt. Daarom dient deze soort te worden bestreden. Om dit efficiënt te kunnen doen, is samenwerking noodzakelijk.Geef uw waarnemingen door aan de milieudienst. De stierkikker of brulkikker (Rana catesbeiana) is oorspronkelijk een Noord-Amerikaanse kikker. In 1932 werd deze soort ingevoerd in Europa voor de productie van kikkerbillen. Intussen is deze soort ontsnapt uit de kwekerijen tot in onze natuur en plant zich er voort. De stierkikker vormt echter een reële bedreiging voor onze inheemse amfibieën. Hij eet niet alleen alles op want in zijn bek past (van kikkervisjes tot kuikens). De stierkikker draagt ook een gevaarlijke schimmelziekte die kan leiden tot het uitsterven van al onze inheemse kikkersoorten. In Hoogstraten komt momenteel een kleine populatie stierkikkers voor tussen De Mosten en de Mark. Daarom is het stadsbestuur o.a. samen met de provincie, de Vlaamse overheid, de provincie Noord-Brabant in het Europese Invexo-project gestapt. De bedoeling van dit project is om na te gaan hoe we deze Stierkikkers uit deze vijvers kunnen krijgen. De eigenaars van deze vijvers zijn intussen gecontacteerd en steunen het project. Maar ook jij

kan nog helpen! Alle waarnemingen van stierkikkers zijn welkom op de milieudienst of je kan ze zelf ingeven op www.waarnemingen.be.

Hoe stierkikkers herkennen?

wel een lengte van iets meer dan 20 cm lengte bereiken en wel 500 g wegen. De bovenzijde is olijfgroen of bruin gekleurd en zonder rugstreep. Op de dijbenen zijn donkere banden aanwezig en de buik is vuilwit en grijs gevlekt. (IB/red)

De stierkikker is de reus onder de kikkers en kan

JUNI 2010 - 37

DHM_juni_302.indd 37

20-5-2010 12:54:31


HOOGSTRATEN

175ste verjaardag werd een groots leerlingenfeest HOOGSTRATEN - Het Klein Seminarie van Hoogstraten viert dit jaar haar 175ste verjaardag. Daar kan je niet naast kijken vanop de Vrijheid in Hoogstraten. Bij een verjaardag hoort ook een feest, in de eerste plaats voor de leerlingen zelf. De leerlingenraden staken de hoofden bijeen en beslisten dat een feest best de vorm zou kunnen krijgen van een heus muziekfestival, op de speelplaats van de school. Met de hulp van een aantal leerkrachten en de onvoorwaardelijke steun van de directie, maakten de leerlingen er een prachtige happening van. Iedereen genoot mee: het personeel, de leerkrachten, de directie en ook een delegatie van de basisschool. De leerlingen deden een beroep op het TMFStressfactorfestival en namen zelf heel de organisatie op zich. Ze ontvingen de gasten, de artiesten, maakten gezonde hapjes en drankjes, zorgden voor de verkoop, maakten affiches, persberichten, foto’s en een vijftal leerlingen trokken naar de Plantyn Hogeschool in Antwerpen om er t-shirts te ontwerpen onder begeleiding van een echte lector. Vrijdag 23 april was het zo ver. 1200 leerkrachten en leerlingen leefden zich uit op de tonen

Gedicht van De Maand

H D m S o w B n e

van Jack In The Box, Ellektra, Willie Wartaal, … maar ook op de muziek van de DJ-sets van enkele leerlingen. Opdat hun oren de week nadien terug afgestemd zouden zijn op de (zonder enige

twijfel) interessante lessen van de leerkrachten, kregen de leerlingen gratis oordopjes aangeboden. De leerlingen kregen ook de kans om kennis te maken met echte mocktails… (AO)

Ook feest in de basisschool

2 m w t S v d j e s k C k v b g S b i o

week einde gelezen deze week een bisschop die op kinders keek een voetbalclub in euforie de Belgen naar Leterme Drie

H w i b t b

maandagmorgen half acht een nieuwe week die wacht het vliegtuig mag weer vliegen de aarde zal weer wiegen

W K c j t D v

van links naar rechts van vree naar rechts de wereld wentelt door het booreiland zakt door

B c m p l i

R. Servaes BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

info@bfdg.be www.bfdg.be

184

HOOGSTRATEN - Omdat het Klein Seminarie van Hoogstraten in 2010,175 jaar bestaat, werden de leerlingen op 23 april 2010 extra in de watten gelegd. Terwijl in het secundair TMF-stressfactor van zich liet horen, konden de kinderen van de basisschool aan heel wat keuze-activiteiten deelnemen.

Dankzij veel ouders konden de leerlingen zich inschrijven voor verschillende knutsel- en sportactiviteiten. Je kon zelfs een voetmassage krijgen of een tochtje met de huifkar maken. De speeltijden waren extra lang en het middageten was in open lucht. Tijdens die speeltijden konden de leerlingen genieten van “straattheater” en de zon maakte deze feestdag compleet.

38 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 38

20-5-2010 12:54:33


,

hoogstraten

Dag van Hoogstraten HOOGSTRATEN - De gehandicaptendag of Dag van Hoogstraten neemt elk jaar een prominente plaats in op de kalender van het Klein Seminarie, en terecht. Het is één van de meest opmerkelijke initiatieven die in het verleden werden genomen en het nog altijd goed doen. Bezieler Jan Sneyers (oud-leraar, oud-internaatsopvoeder, priester) kon er dit jaar voor de eerste keer niet bij zijn. 24 april werd de 36e editie georganiseerd. Voor meer dan driehonderd jongeren met een handicap werd dit opnieuw het hoogtepunt van het jaar. Het thema: Ridder Jan Van Krottekotte! Samen met een groep enthousiaste collega’s en vrienden van buiten de school neemt adjunctdirecteur Joeri Van Gils al sinds een flink aantal jaren het voortouw, in navolging van Jan Sneyers. ” Jan Sneyers was priester-leraar hier in onze school. Tijdens de vakantiemaanden ging hij op kamp met gasten met mentale handicap van het CM-verbond Turnhout. Op het einde van die kampen werd telkens opnieuw de nood aangevoeld om in de loop van het jaar nog een keer bijeen te komen om de lange tijd te overbruggen. Jan stapte naar zijn collega’s van het Klein Seminarie met deze verzuchting. Het werd het begin van een lange reeks gehandicaptendagen in het Klein Seminarie. Het is een belevenis en onvergetelijk voor iedereen die ooit aanwezig

Juni: Compostmaand

mocht zijn op deze bijeenkomst. De werkgroep zorgde telkens voor de organisatie. Dat gebeurt iedere keer in nauwe samenspraak met de monitoren van de CM-kampen. ” “De organisatie van zo’n dag kost een heleboel geld. Gelukkig kunnen we op de steun van heel veel mensen rekenen en een deel van de opbrengst van de acties die leerlingen en de werkgroep van de JOT in de school organiseren,

gaat naar deze dag. Onze school draagt de gehandicaptendag een warm hart toe. Leerlingen, leerkrachten en personeel steken bereidwillig de handen uit de mouwen om de dag te doen slagen. In de keuken bereiden we een heerlijke feestmaaltijd. Omdat we zoveel liefde en dankbaarheid terugkrijgen, komen de leerlingen die deelnamen ook dikwijls weer terug. Ook al zijn ze al lang van onze school weg.” (AO)

7500 euro voor waterproject Sataqa

HOOGSTRATEN - Wat doet u tijdens het weekend? Onkruid wieden en grasmaaien? Dat is zonde van uw tijd. Zet vaste planten die de bodem bedekken. Zo bespaart u tijd en tuinresten. Of gebruik uw tuinresten om de bodem te beschermen. Wilt u nog tips om meer te genieten van uw tuin? Kom dan naar de opendeur van de Hoogstraatse compostmeesters. Zij heten u welkom op 12 juni tussen 9.30u en 12.00u op hun demonstratieplaats in het containerpark. Doe mee met de wedstrijd en win een vat vol verrassingen! Bezoekt u in juni een activiteit van de Vlaamse compostmeesters, dan kan u ter plaatse deelnemen aan de kringloopwedstrijd. Er zijn 26 compostvaten vol tuingereedschap van het merk Polet, elk ter waarde van 250 euro, te winnen! Meer info www.junicompostmaand.be (fh) HOOGSTRATEN - Mensen van Sataqa brachten voor een tweede keer dit schooljaar een bezoek aan het Klein Seminarie. In het najaar van 2009 kwamen Jef Huet en zijn vrienden uitleg geven over het werk van de Hoogstraatse organisatie in het Zuid-Amerikaanse land Guatemala. Oud-leerling Fons Huet verricht er prachtig werk, met ondermeer de steun van Sataqa. De leerlingen van de eerste graad van het Klein Se-

-

minarie beslisten daarop om een groot gedeelte van het geld dat ze bijeenstapten tijdens de sponsortocht en van de acties in het kader van Broederlijk Delen aan Sataqa te schenken. Sataqa kreeg uit de handen van 1A2, die de leerlingen van de eerste graad mochten vertegenwoordigen, een cheque van 7 500 euro. Het geld zal besteed worden aan de aankoop van waterbassins voor de opvang van regenwater. (AO)

JUNI 2010 - 39

DHM_juni_302.indd 39

20-5-2010 12:54:35


HOOGSTRATEN

JAC nu meer zichtbaar HOOGSTRATEN - Het Jongeren Advies Centrum (JAC) gehuisvest in De PAX te Hoogstraten, is voor velen vaak moeilijk te vinden. Het lokaal is immers gelegen aan de zijkant van het gebouw en is daarom niet goed zichtbaar voor wie op zoek is naar het JAC. Om dit probleem op te lossen maakten de leerlingen van het Deeltijds Onderwijs Noorderkempen een plaat met het logo van JAC. Donderdag 22 werd de plaat goed zichtbaar opgehangen tegen de voorgevel van de Pax. “Het JAC is sinds juni 2009 actief in Hoogstraten” zegt schepen voor jeugd Tinne Rombouts. “Na een half jaar werking kunnen wij al spreken van een succes. Onze jongeren kunnen er terecht met allerlei vragen. En het enthousiasme onder de jongeren om elkaar te helpen is duidelijk aanwezig. Bij de eerste oproep voor de cursus jeugdadviseurs waren er maar liefst 20 jongeren geïnteresseerd. Het JAC werkt zeer goed samen met onze scholen, het CLB, de jeugdraad en de jeugdverenigingen,…. (fh)

Rookverbod in tenten bij fuiven en evenementen

Carolien, de medewerkster van JAC, moest van de leerlingen bovenop de ladder.

Gluren bij de buren

GROOT-HOOGSTRATEN - Indien je een fuif of bal organiseert in een polyvalente zaal, jeugdhuis of gesloten tent, geldt altijd het rookverbod! Sinds 1990 is het roken in openbare plaatsen in België verboden. In 2005 en 2006 is deze regel aangepast en aangescherpt. Het komt er op neer dat het in alle openbare gelegenheden verboden is te roken. Uitzondering hierop is de horeca, die aan speciale eisen moet voldoen zoals het aanbrengen van een afzuiginstallatie. Roken is verboden in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn en ook tenten zijn gesloten plaatsen, tenzij minimum twee wanden volledig open zijn. Dan wordt het gelijk gesteld met openlucht. Indien je een fuif of bal organiseert in een polyvalente zaal, jeugdhuis of gesloten tent, geldt dus altijd het rookverbod! Om aan de huidige rookreglementering te voldoen moet je: • voldoende pictogrammen ‘verboden te roken’ op zichtbare plaatsen aanbrengen; • nergens asbakken voorzien; • er op toezien dat er binnen niet gerookt wordt. Medewerkers hebben de verantwoordelijkheid om de bezoekers op het rookverbod te wijzen. Vanaf vorig jaar houdt FOD Volksgezondheid extra controles op de toepassing van het rookverbod en zowel de roker als de organisator of de uitbater kunnen beboet worden. Die boetes gaan van 150 euro tot 1.650 euro. (red)

HOOGSTRATEN - De Hoogstraatse Davidsfondsafdeling ging een kijkje nemen in onze buurgemeente. Paul Driesen, die eveneens stadsgids is in Hoogstraten, liet het gezelschap kennismaken met Sint-Lenaarts onder de noemer: “Van klei tot hooggotiek”. Van de steenbakkerijen langs de Vaart ging het via landelijke wegen richting dorp om te eindigen in de Sint-Leonarduskerk. (red)

Groenten en fruit. Vers, lekker en gezond! Rechtstreeks van land- en tuinbouwer - aan betaalbare prijzen - vandaag geoogst, morgen bij u thuis

www.groentenclub.be

Heerle 1A 2322 Minderhout 03/315 88 71 info@groentenclub.be

40 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 40

20-5-2010 12:54:37

H s D z G C


hoogstraten

Met 278 aan tafel

St.-Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten 03 314 33 33

www.totaalgarage.be info@totaalgarage.be

HOOGSTRATEN – De basisschool van het Spijker nam massaal deel aan de viering 800 jaar Hoogstraten Zoals alle leerlingen van de basisscholen uit Hoogstraten namen ze deel aan de tekenwedstrijd en maakten de leerlingen van het Spijker een tekening rond het thema “800 jaar Hoogstraten”. Drie leerlingen van basisschool Spijker mochten een prijs in ontvangst nemen: Diana Ghivinci (6B), Kaat Verheijen (3A) en Catho Schrijvers (2B). Hun tekeningen kan je, samen met deze van de andere laureaten, bewonderen

in de kelder van het stadhuis, bij de toeristische dienst! Voor het evenement tafelen in volle Vrijheid reserveerde de school maar liefst twee tafels. Iedereen verzamelde die zondagochtend op de speelplaats, nam een ballon in ontvangst en trok in grote stoet via de Gelmelstraat richting Vrijheid. Met 278 personen viel de school wel erg op in het straatbeeld. Je kon er niet naast kijken. De sfeer zat er goed in. Het weer zat mee en iedereen liet het heerlijke buffet smaken. (MVD/red.)

Florejan en de klas van juf Leen

e

-

HOOGSTRATEN - Florejan Verschueren is een bezig bij. Naast zijn optredens in theaters en in de radiostudio, is hij ook hier in de streek bij allerlei zaken betrokken. Daarnaast componeert hij. Zo verscheen onlangs bij het Davidsfonds het boek “Van A tot Z” met teksten van Wally De Doncker en muziek van Florejan. Over elke letter maakte hij een liedje. Voor één van die liedjes mochten de kinderen van de klas van juf Leen in de Gemeenteschool meezingen. De kinderen waren natuurlijk heel benieuwd naar het resultaat. Ze keken in het boek en beluisterden de CD. Ze vonden alle liedjes wel mooi, maar dat van hen zelf toch het allermooiste! (JV/red) JUNI 2010 - 41

DHM_juni_302.indd 41

20-5-2010 12:54:39


wortel

Wortel viert mee

Wortelse brassband op uitstap naar Houffalize

WORTEL – Juist, de STAD Hoogstraten is in Wortel ontstaan. Het is dus niet meer dan normaal dat de oudste deelgemeente een stukje van de grote feesttaart krijgt. En laat het nu toevallig nog Wortel kermis zijn. Het feest kan niet stuk.

W o v a k e t s C s i

In de vooravond van zaterdag 10 juli is er een speciaal programma voor de kinderen. Naar aanleiding van van 800 jaar Hoogstraten is het BK2010, wat staat voor (B)engeltjesKermis 2010. De jongsten en hun ouders kunnen gratis genieten van Billy The Tit (theater froefroe) en de muziek van Woody (Jan Desmet en Arne Van Dongen). ‘s Avonds gaat dan WK2010 (WortelKermis2010) van start met een stevige pot rock. We’re Wolves opent de avond, Kapitan Korsakov en Drums Are For Parades nemen de honneurs over en doen het feest helemaal ontploffen. Afsluiten doen ze in Wortel met een stomende dj-set! Zondag 11 juli wordt het feest voortgezet met de lokale grunge/stonerrock van Tangled Horns. Wallace Vanborn drukt nog even stevig het gaspedaal in en Mint sluit met een nieuw album achter de kiezen de zondagavond af! De muzikanten van The Bamboo Applecutters zorgen voor een stevig swingende set rootsmuziek op maandag 12 juli. The John Henry Orchestra vuurt vervolgens nog een reeks hits op het publiek af. Een BK én WK te samen? Dat kan alleen in Wortel natuurlijk. (jdb/fh)

W

D d n g 8 2 e v WORTEL - Het wordt stilaan een jaarlijkse traditie.... Brassband Wortel ging voor de derde keer op rij op uitstap. Twee jaar geleden waren we te gast in Brugge.Vorig jaar verzorgden we een concertje in Oostende naar aanleiding van het Europees kampioenschap voor brassbands en dit jaar werd voor een uitstap gekozen naar de andere kant van België: Houffalize. Op zondag 9 mei vertrok om 7 uur ’s morgens een volle bus met muzikanten en sympatisanten richting Houffalize. Daar waar het de laatste 2 jaren aangenaam lenteweer was, hadden we dit jaar minder geluk: grijs weer en heel wat minder aangename temperaturen...Maar dat kon de pret niet drukken. Eerst kregen we een rondleiding in de plaatselijke brouwerij “La Chouffe” waarna er geproefd kon

worden van dit welbekende plaatselijke bier. De meningen waren verdeeld maar over smaken en geuren kan niet gediscussieerd worden.... Aansluitend werd er gegeten in de taverne van de brouwerij waar we konden kiezen uit 3 verschillende hoofdschotels. Het smaakte! Om 14.30 uur verzorgden we een concertje van een dik uur. Een gevarieerd en licht verteerbaar programma werd gebracht voor spijtig genoeg niet zoveel luisteraars. Onder de luisteraars was er een oude man uit Nederland die zei dat hij blij was ons gehoord te te hebben. Toch leuk om te horen! De dag in La Chouffe werd afgesloten op het terras en dan weer richting Wortel.

G e g d m s H m l

Voor herhaling vatbaar dus.... (BP/red)

3de Garageverkoop Op zondag 6 juni tussen 10 en 16 uur organiseert KWB Wortel haar derde garageverkoop. De eerste maal namen liefst 50 Wortelse gezinnen deel, vorig jaar waren dat er 45. Dus voor herhaling vatbaar. Ook dit jaar haalde men zolders, kelders en tuinhuizen leeg en staat er prullaria allerhande te koop. Een klein kinderfietsje, een oude kookplaat, een onvolledige reeks glazen, overschot van slaplantjes, speelgoed van de kinderen. Dat alles en nog veel meer wordt u tijdens de garageverkoop aangeboden. Zondag 6 juni kan u vanaf 10.00 uur terecht bij de KWB-infostand op de gemeenteparking aan De Guld waar u een deelnemerslijst kan ophalen. Dan kan je op stap om dat unieke stuk te vinden waar je al jaren naar zocht. Een gezellige babbel, het afspreken van de juiste prijs,…. : het zijn eenvoudige ingrediënten voor een prachtige dag. (fh)

W w v M t d o d a d G

42 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 42

20-5-2010 12:54:40


g s j

wortel

Een mega serre bij een beschermd landschap WORTEL – Tot 29 mei loopt er een openbaar onderzoek naar aanleiding van de bouwaanvraag van een gigantische serre in de schaduw van het als landschap beschermde domein van Wortelkolonie. De buurtbewoners zien het niet zitten en zijn bang van overlast en Erfgoed Hoogstraten zal allicht bezwaar indienen. Wanneer we dit schrijven (12 mei/red) kennen de reactie van de Cel Onroerend Erfgoed (Monumenten & Landschappen) en andere partners, betrokkenen bij het inrichtingsplan van de kolonie, nog niet.

Wat staat er te gebeuren De firma Basterca, Polder 10 te Wortel wil in de omgeving van de reeds bestaande serre, een nieuwe serre bouwen van maar liefst 15.000 m² groot: 80 meter breed, 182 meter lang en bijna 8 meter hoog. Bij de serre komt een loods van 20 x 20 meter en een gebouw van 24 x 11 meter en 6 hoog, met 11 kleine studio’s voor de huisvesting van seizoensarbeiders. Glastuinbouw is nu eenmaal een belangrijke economische activiteit in de regio, maar de ligging van zo’n groot complex is uitgerekend op die plaats wel bijzonder ongelukkig. De fundamenten van het gebouw raken, bij manier van spreken, de als landschap beschermde kolonie. Het verkeer van en naar het tuinbouwcomplex moet langs de Grote Plaats, via de smalle gevaarlijke weg bij Het Meuleken en tenslotte over een

Naast deze dreef van Wortel-kolonie komt een verharde weg. Het is de toegangsweg naar de gigantisch grote serre, waarvan de schaduw op het beschermde landschap van de kolonie valt. Geen voorbeeld van goede ruimtelijke ordening. nieuw aan te leggen weg, evenwijdig aan een bestaande dreef van de kolonie. Dichter bij de kolonie kan niet. Op het moment dat de Nederlandse en Belgische

kolonies ijveren om de voormalige landbouwkolonies een plaats te geven op de lijst van het Werelderfgoed, zou het een bijzonder slecht signaal zijn om de bouw van zo’n complex, dat aanleunt tegen de kolonie, toe te laten. (fh)

Appel- en worstenbrood bij de St.-Jorisgilde Schrijn- en timmerwerken

t

Karel JANSEN Schrijn- en timmerwerken

PVC RAMEN en DEUREN Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN PVC RAMEN en DEUREN Kömmerling Wij leveren en plaatsen

PVC RAMEN DEUREN alle schrijnen en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, Kömmerling

WORTEL – Op donderdag 22 april trakteerde de St.-Jorisgilde 29 van haar leden op worsten- en appelbrood. De aanleiding was het naamfeest op St.-Joris, de patroonheilige van de kruisboogschutters. Maar de gilde van Wortel heeft dit jaar nog meer redenen om te feesten. Het is precies twintig jaar geleden dat de schutters hun lokaal in gebruik namen, nadat ze er iets meer dan een jaar lang met man en macht aan gewerkt hadden. Op (nakermis)zaterdag 17 juli organiseert de gilde een schieting tussen een ploeg van de koning tegen een tweede van de hoofdman. Op zaterdag 21 augustus brengt men een bezoek aan Bokrijk, met speciale aandacht voor de hoeve die destijds in Wortel stond en op zaterdag 18 september nodigt de gilde al haar leden en oud-leden uit op een receptie naar aanleiding van 20 jaar De Guld. (F.H.)

binnendeuren. Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Hoogeind 49plafonds, Daken, ramen, deuren, 2321 Hoogstraten-Meer binnendeuren.

Tel. 03/315 75 66

189

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

JUNI 2010 - 43

DHM_juni_302.indd 43

20-5-2010 12:54:42


wortel

Niet één maar twee ‘Goede doelen’ WORTEL - Op vrijdag 27 augustus wordt de 8e KWB-landlopersjogging georganiseerd. Elk jaar opnieuw gaat de opbrengst van dit evenement naar een plaatselijk goed doel. In het verleden werd er al gelopen ten voordele van de KLJ, Ispahan, de Brasband, het onderzaal van de parochiezaal enz.

W f F i o n d

Dit jaar zal de opbrengst verdeeld worden tussen twee verenigingen die de steun best kunnen gebruiken. Enerzijds is dat De Slinger, een organisatie die zich inzet voor de opvang van gehandicapte jonge kinderen en die sinds kort haar lokalen heeft in een gedeelte van de voormalige boerderij van Wortel-kolonie. Daarnaast is de vereniging van Oud-soldaten en Oud-strijders als doel gekozen. Zoals overal heeft deze vereniging tot doel om de herinnering aan en vooral de gruwel van de Wereldoorlogen levend te houden, zodat wij en de jeugd dat nooit vergeten. Het is te hopen dat de niet voor de hand liggende samenwerking van deze twee verenigingen een positieve uitstraling mag hebben op de deelname van joggers en de vrijwilligers die straks dit evenement weer vorm moeten geven.

E s l D g k s W v W

Op sportief vlak is het seizoen van de joggings weer losgebarsten. Overal kunnen mensen hun sportief kunnen weer testen. De KWB-landlopersjogging maakt deel uit van het Falos-criterium en het criterium van de Noordloper. Beide criteriums verenigen een groot aantal joggings in onze omgeving, zodat er bijna elke week wel ergens in de Kempen een sportief evenement plaats vindt. Zie ook: http://home.base.be/vt6194345/landlopersjogging/ (fh)

H t v t n k g g s

Opendeur bij Widar in de kolonie WORTEL - Op zondag 30 mei 2010 organiseert dorpsgemeenschap Widar uit Merksplas zijn jaarlijkse opendeurdag. Dit jaar vindt de opendeurdag plaats in Wortel Kolonie, rondom het kruispunt “De vier gebouwen”, waar de bouwwerkzaamheden aan de toekomstige, nieuwe dorpsgemeenschap Balder volop aan de gang zijn.

V v k

N i W t l o a

Het eerste woonhuis van dorpsgemeenschap Balder zal Ekkehart heten. De werkzaamheden zijn bijna afgerond en nu straalt het huis weer, helemaal opgeknapt aan de buitenkant, in het mooie geklasseerde landschap van Wortel Kolonie. Mensen die met argwaan het bouwproces volgden zijn nu tevreden met het resultaat. Binnenin wordt er nu druk gewerkt. De stukadoor is klaar. Dan moet nog de binnenschrijnwerkerij en de sanitaire installatie… en onze eigen ploeg kan alweer beginnen te schilderen. We gaan er van uit dat begin 2011 zeven bewoners samen met een inwonende familie op deze plek aan de slag zullen gaan. En dat zij de pioniersgroep zullen vormen voor een nieuwe gemeenschap: Dorpsgemeenschap Balder. We zijn ook begonnen met het heropbouwen van de parallelbouw die vroeger achter het Casino stond. Die werd midden vorige eeuw afgebroken. Nu verrijst hij weer in het landschap rondom het Casino. De oude grondvorm wordt weer opgepakt. Er zal een prachtig binnenpleintje ontstaan.

N g

W m o n w g l

In de toekomst zou deze parallelbouw dan dienen om 10 bewoners die meer zorg vragen op te kunnen nemen. Dat wordt dan het tweede huis van dorpsgemeenschap Balder. Als dat klaar is, kan de nieuwe gemeenschap naar een grotere zelfstandigheid groeien. Dan wordt het initiatief in Wortel Ko-

lonie minder afhankelijk van Widar. En kan het zijn eigen dynamiek en ontwikkeling gaan. Op onze opendeurdag kan iedereen kennismaken met onze nieuwe dorpsgemeenschap. Van harte welkom van 14 tot 18u met rondleidingen, informatie over de nieuwbouw, een verkoopstand, kinderanimatie, een drankje en een hapje! (fh)

44 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 44

20-5-2010 12:54:43

O z g G a n e

D l


t

n

wortel

Het nieuwe dorpsfeest

‘Vagebond’

WORTEL - Landloperij was in de vorige eeuwen een maatschappelijk fenomeen. Aan het einde van de 18de eeuw kreeg de armenzorg met de Franse overheersing een nieuwe structuur en nam de overheid diverse initiatieven. Zo richtte ze in 1822 in Wortel een vrije landbouwkolonie op. Twintig jaar later werd de kolonie gesloten omdat de kolonisten er niet in slaagden de grond te ontginnen. Na de nodige aanpassingen startte de Rijksweldadigheidskolonie in 1881 opnieuw. Er bestond dus in Wortel al van voor de Belgische onafhankelijkheid in 1830, een opvang voor landlopers, thuislozen, zwervers en clochards. De mensen noemden deze dakloze mannen “vagebonden”. Het waren meestal goedmenende kerels die op één of andere manier op de pechstrook van de samenleving waren beland en in Wortel een bed, eten, en verplichte tewerkstelling vonden op de grote boerderij en in de bossen van Wortel Kolonie, 500 ha groot. Het was een prachtig initiatief. Zonder veel omtrekkende bewegingen probeerde men een rechte voor te ploegen met die kerels, zonder het legertje hulpverleners dat men tegenwoordig meent nodig te hebben om een thuisloze anarchist te kunnen begrijpen. Als de gasten tegen de zomer genoeg centen hadden verdiend, konden zij weer gaan zwerven, waarheen dat ook was, ergens tussen West-Vlaanderen, Antwerpen en Wallonië. Velen beschouwden Wortel als hun thuis en bleven terugkomen. Zij hebben er zelfs een eigen kerkhof. Na de afschaffing van de wet op de landloperij in 1993 werd de Rijksweldadigheidskolonie van Wortel omgevormd tot een gewone strafinrichting. De maatregel tot afschaffing van de landloperij kwam er op verzoek van “Europa” en omdat de tijdsgeest de hulpverlening vanuit een andere invalshoek zag. Nu slapen de dakloze mannen onder Stenen Bruggen of dolen op kosten van vele OCMW’s. Wij, vier enthousiastelingen, zijn met enkele mensen sinds februari bezig om het dorpsgevoel onder de inwoners te stimuleren door Wortel opnieuw op de kaart te zetten. Als thema hebben we “Vagebond” gekozen, een voor de hand liggend onderwerp gezien ons lange verleden met landlopers en vagebonden. Onder de naam “Vagebond” organiseren we op zondag 29 augustus een groot dorpsfeest. Alles gaat door op de parking achter de kerk, gratis. Guido Belcanto met zijn orkest sluit de avond af met een optreden van acht tot tien uur. In de namiddag tussen vier en acht uur spelen J-Red en Trio C tot-de-derde.

n De fietsers van “Schakel-Noord” uitnodigen leek ons een stap om Wortel en zijn inwoners

door meer mensen te laten ontdekken. De fietsers vinden onderdak in de “Vagebondhut”, een startplaats en een controlepost van de grote fietstocht. Wij zorgen voor toiletten, eten, drinken en animatie. Guido Belcanto voorstellen is eigenlijk overbodig. Wortels meest bekende vagebond en zwerver woonde hier tijdens zijn eerste vijf levensjaren, als zoon van een cafébaas, met een winkeltje. De vagebonden kwamen in die tijd in het café, “De Verzekering Tegen Dorst”, na de voetbal met hun bewaker een pint drinken. Het orkest van Guido Belcanto bestaat uit Lieven Demaesschalck: gitaar, accordeon, piano, backingvocals, harmonium en elgamorgel; Nicolas Rombouts: contrabass, producer van de plaat; Geert Hellings: gitaren, banjo, pedalsteel en backingvocals en Bert Huysentruyt: drums, trompet en backingvocals. Zij brengen de show: “Ik zou mijn hart willen weggeven”, gebaseerd op de laatste CD. Trio C tot de derde komt uit Amersfoort. De drie jonge musici, Carel den Hertog (viool), Coos Lettink (accordeon) en Caspar Terra (klarinet) vormen samen Trio C tot de derde. Ze laten zich inspireren door klezmer, balkan- en zigeunermuziek. Door hun ontembare drang tot improviseren geven ze traditionele melodieën vaak bijzondere en onverwachte wendingen en creëren zo een uniek geluid. Al improviserend spelen de jongens niet alleen met elkaar, maar ook naar elkaar, door op speelse wijze elkaar muzikaal uit te dagen en te verleiden tot virtuositeit en lyrisch spel. Hun muziek geeft uitdrukking aan zowel euforische vrolijkheid als intens verdriet en leent zich zodoende voor dansen, maar ook voor dromen. J-Red is een band uit Hoboken. Johan Roodhooft (lees J-Red) is stichter en passionele duwer van de band.De broers vinden hun roots in de C&W-scene en dat geeft de basis voor oorstrelende close harmony partijen. Maar J-Red tovert je niet in slaap! Je zal genieten van een gevarieerd optreden van geroutineerde podiumbeesten: interactief entertainment van frontman Albert maakt een J-Red-optreden tot een feest, zowel op als voor het podium. J-Red past perfect op een pretentieloos dorpsfeest. J’Red brengt op een eigenwijze manier covers van bekende songs

Guido Belcanto nam het samen met de actiegroep ‘Red Wortel-kolonie’ op voor het behoud en de bescherming van de kolonie. Toen de actiegroep op 9 september 1995 de Mars op Wortel-kolonie organiseerde, zong hij het gelegenheidslied ‘de Weurtel colonie bleus” uit de rock, blues en countryscene: CCR, Robert Palmer, Santana, Alabama, …’60, ’70 en ’80 jaren. Naast Johan Roodhoofd (basgitaar, zanger) maken volgende mensen nog deel uit van de groep: Ria De Tollenaere (zangeres, percussie), Ben Smagge (drummer), Rudy Smagge (solo gitaar, zanger), Miguel Smagge (solo gitaar, zanger), Albert Smagge (zanger, ritmegitaar). Info: Rik Verschueren. (RV/red.)

JUNI 2010 - 45

DHM_juni_302.indd 45

20-5-2010 12:54:44


WORTEL

Wortel in de 19° eeuw WORTEL - Vrijdag 12 maart was historicus Eric Vanhaute te gast bij KWB Wortel met zijn verhaal over de veranderingen in Wortel en omgeving in de loop van de jaren 1800. De capaciteit van de kelder bij Roger Mariën en Mieke Huet bedraagt 75 personen. Deze plaatsen waren op amper 2 weken tijd volzet. Er werd een wachtlijst aangelegd met daarop tientallen namen van mensen die men moest ontgoochelen. Er kon echt niemand meer bij. En of het de moeite loonde?

boer op vijf had een paard. - Op het einde van 19de eeuw was er in Wortel een molen, brouwerij, kleermaker, kaarsenmaker maar 2 klompenmakers, bakkers, smeden en mandenvlechters. Verder kwamen ter sprake - De houten molen van Schellekens - Bolckmans: de rijkste en invloedrijkste man van ons dorp. Hij was brouwer, burgemeester, sprak vloeiend Frans en ging zelfs op reis - De oude school in Wortel, aangebouwd aan de huidige kapelanie - De stichting van Wortelina, de oudste voetbalclub van Wortel - De oudste foto van de Wortelse fanfare van 1874

Het werd een prachtige avond met een begeesterend verteller (de appel valt inderdaad niet ver van de boom). Geen feiten en data zoals dat bij het vak geschiedenis in het verleden nogal eens het geval was maar een boeiend verhaal, het verhaal van een wandelaar die op het einde van de jaren 1700 een tocht maakt van Antwerpen, over Hoogstraten en Wortel naar Turnhout. We pikken er een paar zaken uit: - De tocht ging van Antwerpen naar Oostmalle want de baan Antwerpen - Turnhout was de enige verharde weg. Verder waren er niets dan karsporen. De Vrijheid was het enige verharde stukje straat in de streek. - Heidevelden overheersten het landschap met een paar bossen zoals het Heesbos en Bouwhoefbos. Dit laatste hoorde bij het kasteel van de hertogen van Salm-Salm van Hoogstraten. - De onverharde hoofdweg naar Wortel liep achter het kasteel over de huidige Bosuil. Deze weg liep toen rechtdoor tot in Baarle. De Lindendreef was niet toegankelijk voor de man in de straat. Het was een privéweg van de hertogen van hun kasteel naar het stadje. - De huidige baan van Hoogstraten naar Wortel was niet verhard en liep langs de Blauwhoeve, over de stenen Klinkerbrug tot aan de kerk. Er was geen huis te bekennen. Het dorp lag volledig achter de kerk op De Plaats, de huidige Grote Plaats. - Plaatsnamen uit die tijd waren Clinkert, Poeleinde of Lijkweg, Krabbershoek, Neerven, Stip Stappenpad, Stackhoevel, Papenvoort Cabaret, Botven, Hactel, Grammel, Castel,…. - Rond 1850 werden de gemeentelijke heidevelden verkocht aan Frederik I, broer van Willem I van de Nederlanden, die een ontginningsproject opstartte genaamd ZuidFrederiksoord in Wortel en Merksplas. Het kruispunt ‘De vier gebouwen’ werd aangelegd. Er werden 70 hoevetjes gepland maar de leefbaarheid was van korte duur. - Rond 1860 werd het wegtraject van de Oude Weg of Oude Baan verlaten en het huidige wegtraject - Klinketstraat - werd in gebruik genomen, dwars door het moeras. Ook voorbij het dorp liep de weg niet meer over De Plaats maar rechtdoor, volgens het huidige traject. Er ontstond heel wat commotie want

Eric Vanhaute met het verhaal van Wortel gronden werden daardoor minder waard. Maar daardoor ontstond ook het dorpsplein ‘De Boomkes‘. - Op ongeveer 100 jaar tijd vielen de heidegebieden terug van 65 tot 15 % van de totale oppervlakte, het akkerland steeg van 15 naar 37 %. Er waren op het einde van de jaren 1800 ongeveer 150 boerderijen waarvan 55 met een oppervlakte kleiner dan 0,5 ha en 50 met een oppervlakte tussen 0,5 en 5 ha. Eén

Op het einde van de jaren 1800 was de grote weg verhard, lag er een tramspoor, werd er gefietst, was er elektriciteit en kon men bootje varen op Bootjesven. En uitgeweken Wortelnaren zongen in de Pothoek in Antwerpen uit volle borst het ‘Lied van Oud-Wortelnaren’. Dit alles is slechts een kleine greep uit het verhaal van Eric. Je hoort dikwijls zeggen: afwezigen hebben ongelijk. Maar dat kan je na deze avond zeker besluiten. Gelukkig zijn er beeld- en klankopnamen gemaakt zodat dit alles voor de toekomst bewaard kan blijven. Bovendien vernemen we dat deze avond, of een variant ervan, in het najaar zal worden hernomen in De Klapekster. Men zegge het voort!!!! (rs/red)

“De Groote Plaats”, vroeger het centrum van het dorp.

46 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 46

20-5-2010 12:54:46

W j


WORTEL

Met niet aflatende ijver WORTEL - Op de KWB-bestuursvergadering van begin mei was er een kleine viering van secretaris René Sprangers. Die zorgt nl. al heel veel jaren voor het opstellen en schrijven van het Raakske, een bijlage met plaatselijk KWB-nieuws bij het ledenblad Raak. Het laatst verschenen Raakske was het 350ste in de reeks en daar wilde het bestuur toch wel even bij stilstaan. In september van 1978 verscheen het eerste Raakske, een beetje aarzelend, met de bedenking dat men dit eens wou proberen, of er belangstelling voor zou zijn, of er voldoende nieuws zou zijn? …En jawel, in ’83 waren er al 50 verschenen en in ’87 schreef René het 100ste exemplaar. Dat was ook een KWB-topjaar met 228 leden in Wortel.

l

-

n

n

Wat ook wel merkwaardig is, is dat in de 63 jaar dat KWB-Wortel bestaat, er slechts 2 secretarissen waren, Gerard Huet en René Sprangers, waaruit alweer blijkt dat dat trouwe, ijverige en toegewijde mannen zijn. Wij van De Hoogstraatse Maand wensen René en de hele KWB-ploeg van harte proficiat voor deze prestatie. Tenslotte hebben zij al hun 350ste nummer laten verschijnen en wij zijn nog maar aan 300! (Jof)

René Sprangers is de tweede secretaris in de 63 jaar dat KWB Wortel bestaat. Hij werd gevierd naar aanleiding van de 350ste uitgave van het Raakske.

,

Fiets- en autozoektocht

KVLV “Hangt het uit”

-

n

f n t

WORTEL- Op zondag 29 juni organiseert jeugdhuis ’t Slot haar 38ste toeristische autozoektocht en haar 28ste fietszoektocht. De afstand van de autozoektocht bedraagt ongevaar 40 km, fietsers krijgen een tocht van ongeveer 20 km voor de wielen. U kan inschrijven tussen 12.30 en 15 uur, maar men verwacht dat u ten laatste om 19 uur uw antwoordblad binnenbrengt. De prijsuitreiking heeft plaats in ’t Slot zelf vanaf 20.00 uur. Deelnemen kost 6 euro, maar dan krijg je er wel een consumptie bij. (fh)

WORTEL – Met een ludieke actie geven de KVLV vrouwen ons de raad om je droogkast een dag vrijaf te geven door je was buiten te hangen. Dat bespaart niet alleen op het milieu maar ook in onze portemonnee. Met affiches kondigden ze de actie van 24 en 25 april aan, in de hoop dat er zoveel mogelijk mensen zouden deelnemen. Maar men hoopt dat er nog meer, ook na het ‘Hang het uit!’-weekend, bereid zijn om bewuster om te gaan met energie. (fh)

Love 2 heal

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Mensen zijn eenzaam omdat ze muren bouwen in plaats van bruggen... JUNI 2010 - 47

DHM_juni_302.indd 47

20-5-2010 12:54:47


MEER

Meermarkt uitgeregend

MEER - Deze dappere Chiro-meisjes stonden al van half zeven met hun stand paraat op de markt. Zij konden zo een goed plaatsje veroveren en wilden hun slag slaan op de eerste Meermarkt van het seizoen. Het weer besliste er echter anders over. Wat normaal een mooie zonnige dag in mei had moeten worden ontpopte zich als de koudste en natste 3 mei sinds de metingen in 1830. Geen wonder dat de bezoeker het liet afweten. En de marktkramers hun koffers terug pakten. Uitgezonderd deze dappere meisjes van de Chiro. Afspraak nu op de volgende markt van juni. (ma)

Winnaar eerste graad: Emelie Martens

De Meerse Markt doet een nieuwe poging MEER - Na de kletsnatte en volledig uitgeregende start van de Meerse Markt in mei, hoopt het marktcomité dat de weergoden de Muzieken Dansmarkt op zondag 6 juni wat meer in het zonnetje willen plaatsen. Het muziek- en dansgedeelte van de markt is dit keer bijna volledig in handen van Radio Valencia, die ook het drankterras op het zandplein zal uitbaten. Samen met het marktcomité werkte zij het volgende programma uit: tot 10.00u: achtergrondmuziek door Radio Valencia 10.00u - 10.30u: dansen Gezinsbond 10.30u - 11.30u: optredens Valencia 11.30u - 12.00u: dansen OKRA 12.00u – 13.00u: optredens Valencia

Aan de stand van de Aardbeikring zijn de deelnemers aan de teken- en kleurwedstrijd van de vorige markt welkom om hun prijs in ontvangst te nemen. De tekening en de gedichten van de vier winnaars kan je bewonderen op de bijgevoegde foto’s. Wie nog meer informatie wenst over deze muziek- en dansmarkt, neemt best contact op met Jan Dufraing ( tel: 03/315 86 80 ) of bezoekt de website www.meermarkt.be­­­­­­(jd/red.)

Winnaar tweede graad: Kirsten Van Gils

Op het grasplein organiseert het marktcomité een workshop met de MOOSS-Muziekmobiel. Kijk je naar de Muziekmobiel, dan gaan je vingers jeuken, want deze constructie hangt vol met muziekmachines en instrumenten. Kinderen en volwassenen kunnen instrumenten proberen, ritmes aanleren, enz. Meer muziek is er op het Joris-Mussenplein, waar Jack van Aert & Wil van Kuyck opnieuw het beste van zichzelf geven. ­Uiteraard blijven alle amateur-standhouders uitgenodigd in de ­­­Donckstraat en het kloosterpark van 09.00 tot 12.30 u voor een gratis standplaats.­ Belangrijk is wel om tijdig aanwezig te zijn om alles klaar te zetten. Tussen al de muziek en dans door, is er ook aandacht voor de kinderen. Speciaal voor hen staat er op het grasplein een draaimolen, die wordt uitgebaat door het comité zelf.

Winnaar bij de kleuters: Bram Martens

Winnaar derde graad: Melissa Schuring

48 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 48

20-5-2010 12:54:49

M M W m d b O o K j o D v D D s Z g j h D g D v u d M s D g “ K e t W v


MEER

Meerfeest

MEER - Op zaterdag 26 juni organiseert KWB Meer zijn jaarlijks openluchtfestival Meerfeest. Wat begonnen is in 2004 op de koer van de toenmalige lagere school in Meer, gaat nu reeds voor de zevende keer door, nu echter op het grasveld bij het oude klooster. Ook dit jaar is er weer gekozen voor groepen uit onze eigen streek. King’s Size bijt als eerste de spits af, voor deze jonge mannen uit Meer is het hun allereerste optreden. Dus zowel voor hen als het publiek zal het een verrassing zijn. De tweede groep is “The New Industry”. Deze groep, ook uit Meer afkomstig, heeft zijn sporen reeds verdiend in de muziek. Ze staan nu ook in de actualiteit met het uitbrengen van hun eerste album en ze hebben eind vorig jaar het tot in de finale van FrappantPop gebracht, het popconcours van de provincie Antwerpen. De derde en laatste groep komt net van over de grens. De groep “Kaal” brengt bekende covers. Degene die vorig jaar op de “Kersthappening” van de KWB waren, kunnen beamen wat voor uitstekende muziek deze groep brengt en dat dit dus de perfecte afsluiter is. Meerfeest opent zijn deuren om 19.00 uur en het sluitingsuur is voorzien om 1.00 uur. De inkom is gratis. De opbrengst van dit festival gaat zoals de vorige jaren naar het goede doel : “Kom op tegen kanker”. Vorig jaar mocht de KWB-Meer 750,- € aan dit goede doel schenken, en zij hopen natuurlijk dit jaar dit ook minstens te kunnen storten aan “KTK” Wij zorgen voor een hapje en een drankje, jullie voor de sfeer en de gezelligheid. Tot dan. (ma)

Alle informatie, elke foto is belangrijk

Elke foto en alle informatie kan nuttig zijn voor de historische nota MEER – De vzw Klooster Meer werkt, samen met Bouwmaatschappij De Noorderkempen, met veel enthousiasme aan de herbestemming van de kloostersite in Meer. De vzw is op dit moment in onderhandeling met verschillende partners om in elk van de vijf historisch meest waardevolle gebouwen een voor Meer zinvolle herbestemming onder te brengen. Op dit moment werkt de vzw aan een historische nota, een essentieel deel van de restauratiedossiers die later opgemaakt worden. Twijfel niet. U hebt allicht belangrijke informa-

tie. Het hoeven echt geen grote verhalen te zijn. Elk detail, elke prentkaart, elke foto, elk rapport of herinnering aan de kloosterzusters of de school kan belangrijk zijn. Neem contact op met een van de verantwoordelijken, ook al denkt u dat uw informatie of foto misschien niet veel betekent. De leden van de vzw zullen u dankbaar zijn. Info: Guy Cools, Meerleseweg 39 te Meer (guy. cools@telenet.be), Jef Van Bavel (jef@vanbavelrommens.be), of Frans Horsten (Franshorsten@telenet.be) (fh)

Kinderdisco MEER – De Gezinsbond organiseert een swingende kinderdisco in café-discotheek ’t Fortuin (Meerdorp 13) op zaterdag 12 juni van 14 tot 16 uur. Breng gerust al je vriendjes en vriendinnetjes, nichtjes en neefjes mee. We houden dan ook een kleurwedstrijd voor alle aanwezige kinderen. Tekeningen zijn te verkrijgen op de dansshow of bij inschrijving of via e-mail: devos.vermetten@ skynet.be - hilde.goetschalckx@telenet.be Vertel ook nog even aan je ouders dat er enkel frisdrank en chips te verkrijgen is voor 1,25 euro

per consumptie. Inkom: 1,5 euro als je inschrijft. Leden Gezinsbond krijgen bij inschrijving 1 consumptie gratis. 2 euro als je vergeten in te schrijven bent. Kinderen met lidkaart danslessen 2009-2010 krijgen een korting van 1 euro op de inkom op vertoon van deze kaart uiteraard! Dus schrijf je vlug in voor 6 juni bij Lea Jansen, Beulken 12, tel. 03 315 44 83 of bij Ilse Herijgers, Bergenstraat 27, tel. 03 315 99 70. Tot dan! (HG)

Bloedinzameling MEER - Op woensdag 23 juni zal het Rode Kruis een bloedinzameling organiseren in de gemeentelijke basisschool, Terbeeksestraat 6. U kan bloed komen geven van 18.00 tot 20.30 uur.

JUNI 2010 - 49

DHM_juni_302.indd 49

20-5-2010 12:54:50


meer

Processie doorheen de velden MEER - Tradities zijn er om in ere gehouden te worden. Zo ook de jaarlijkse dank-viering van de landelijke gilde waarbij gevraagd wordt om een vruchtbare oogst. Gevolgd door een processie doorheen de velden, ergens op een mooi plekje van Meer. (ma)

R h i

R g a r M d e d h d t s b g

Grootouderfeest bij kleuterschool Kiekeboe MEER - Het grootouderfeest van de kleuterschool trok heel wat nieuwsgierige opa’s en oma’s naar Kiekeboe. Het was een aangenaam feest waarbij de kleintjes het beste van zichzelf gaven (ma)

J o h O d n t

Antiek en Vlooienmarkt van de Eendracht MEER - In het weekend van 17-18 april hield de Eendracht haar vlooienmarkt in de parochiezaal. Bezoekers kijken hier met grote interesse naar de tentoongestelde waren. Naast vele geprijsde artikelen konden de mensen nadien de ‘kroonjuwelen’ van de vlooienmarkt pogen te verwerven via de verkoop per opbod. (ma)

50 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 50

20-5-2010 12:54:51

D S z h g g I g j w

N o


meer

GOUD IN MEER René Van Opstal en Julia Vermeiren

n g

d -

l n t n

Tijd… tekort René Van Opstal en Julia Vermeiren waren 50 jaar gehuwd. Dit heuglijk feit werd gevierd met familie, vrienden en kennissen in Zaal Victoria te Meer. René, want zo kennen de mensen hem best, is geboren in Hoogstraten, in de Karel Boomstraat, als vijfde van elf kinderen. Tijdens de tweede wereldoorlog verhuisde het gezin naar Maxburg in Meer. Daar beleefde René een heerlijke, geweldige, onbezorgde jeugd. Tijdens de oorlog werd er op Maxburg les gegeven aan de kinderen. Na de oorlog moesten de kinderen die op deze uithoek van Meer woonden naar de school in het dorp. ’s Middags kon men dan de boterhammetjes in de pastorie opeten. ’s Avonds dan weer snel naar huis om een boterham met spekvet en bruine suiker te eten. Vanuit Maxburg trok het gezin later naar de Meerseweg.

met een tankwagen om melk op te halen bij de boeren. Werk dat hij graag deed en wat hij kon behouden ook nadat de melkerij overging naar de Inza. Toen hij de kans kreeg om op prepensioen te gaan heeft hij niet geaarzeld en is hij thuis gebleven. Thuis was er ook altijd werk. Dat was bij Julia thuis niet anders, ook al is zij geboren en getogen Meerse. Meer nog, zij heeft altijd op Nend gewoond. Toen René met halfvasten Julia tegen het lijf liep in de tent bij Jan Faes kon ook de liefde beginnen te werken. Na bijna twee jaar verkering werd er gehuwd. Julia bleef, na haar huwelijk, voor het gezin zorgen; er werden vier dochters geboren, Linda, Erna, Dianne en Els. Op hun beurt zorgden zij voor negen kleinkinderen. Intussen zijn er reeds twee achterkleinkinderen.

Julia is in Meer geboren en getogen. Zij is altijd op de streek van Nend gebleven. Het ouderlijk huis stond bijna aan het begin van de huidige Oude Meerlesebaan. Daar werd zij geboren als derde van zeven kinderen. Ook Julia ging in Meer naar school maar bleef na de huishoudschool thuis om op het geboer te helpen.

Lang geleden speelde René met de duiven. De beestjes verdwenen toen de kleinkinderen gingen voetballen. Ook dat is verdwenen want nu koersen de kleinkinderen. Van Dorien is René vurig fan. Nu rijdt Dorien bij de Elite maar René blijft haar felste supporter, zolang hij kan blijft hij haar loopbaan volgen. En het wordt beaamd door Pieter, de broer van Dorien, als René een aanmoediging roept heb je het wel gehoord.

De vader van René werkte bij bouwaannemer Stan Janssens uit Hoogstraten. Wanneer er een zoon niet meer naar het school moest gaan ging hij met vader mee. Er werden toen meerdere uren geklopt in de bouw dan nu met minder materiaal: geen kraan was er toen gekend. In 1960 werd er gehuwd. Na een drietal jaren gewoond te hebben in het Meulenkotje had het jonge koppel een eigen woonst gebouwd, de woning waar zij nu nog verblijven. Na zeventien jaar verliet René firma Janssens om op de melkerij te Meerle te gaan werken. Hij reed

KAPPERSZAAK VREDEBOOMSTRAAT 8 2321 MEER

Maandag: 9.00 - 18.00 Dinsdag: 9.00 - 21.00 Woensdag: gesloten Donderdag: 9.00 - 21.00 Vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 8.00 - 16.00 Zondag gesloten

03 - 315 15 25 www.haarbazaar.com

Om aan te sluiten bij één of andere vereniging heeft René geen tijd. Hij zal zelf zijn tijd wel invullen al moeten ze hem met een rolstoel naar de koers brengen. Maar supporteren zal hij blijven doen. Met de fiets naar Breda rijdt Julia graag maar dan moet het wel goed weer zijn. Julia zal blijven genieten, samen met haar zuster en nicht, van een koffie met gebak in “De Glazen Koepel”. Is het niet met de fiets dan is het met de auto. (FS)

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand JUNI 2010 - 51

DHM_juni_302.indd 51

20-5-2010 12:55:14


meerle

Een dorp vol vogelschrikkers

Avondmarkt en muziekfeest MEERLE – Op vrijdag 4 juni houdt de fanfare haar jaarlijkse avondmarkt. Zoals vorig jaar met succes beproefd, maken ze er ook dit jaar een echte Mjeelse markt van. Vele verenigingen zullen er met een stand staan. Om de vereniging te promoten, een spelletje of wedstrijd te organiseren of eigengemaakte producten te verkopen. Ook de middenstand van Meerle zal er vertegenwoordigd zijn en mensen die allerlei producten aan de man/vrouw willen brengen. Van 18.00u tot 21.00u kan je terecht bij de kraampjes. Speciaal voor de kinderen is er een springkasteel. In de feesttent achter de school op het grote speelplein is er na de markt een meezingavond met ‘De Lustige 5’ met bekende liedjes die je allemaal kan meezingen. Bij goed weer is het optreden in open lucht.

MEERLE – Toevallige passanten moeten wel denken dat er in Meerle veel vogels zitten (wat gelukkig waar is) en dat ze die niet graag in de tuin hebben (wat even gelukkig niet waar is). Want heel het dorp door stonden meer dan 60 vogelschrikken. Nu waren het niet zomaar vogelschrikken, er was werk van gemaakt. De fantasie en creativiteit waren alle kanten opgegaan. En hoewel het weer die zondag niet echt meezat (een van de koudste meidagen ooit) waren heel wat toch op de fiets geklommen voor een

tochtje Wiedewaaien (wind was er ook) langs alle vogelschrikkers. Ze mochten er gelijk punten voor geven voor de mooiste, de leukste, de meest creatiefste, enz. Ze konden er zelf nog een prijsje mee winnen. De prijs voor de mooiste en meest creatieve vogelschrik werd door de Wiedewaaiers toegekend aan Hanne Jespers en haar tante Wendy Jespers. Terecht, ze hadden er veel werk van gemaakt en een fraai tafereel, naar het sprookje van Hans en Grietje, in de voortuin gezet. (jaf)

Bij ons thuis …

Voor een gezellige dorpsavond weet je waar je moet zijn. Voor de studenten: een laatste keer goed doorzakken vooraleer de examens beginnen. (info Cel Geenen 0486/71.70.33) (ep)

Bloedinzameling MEERLE - Op maandag 21 juni zal het Rode Kruis een bloedinzameling organiseren in de voetbalkantine van FC Meerle, gelegen aan de Chaamseweg. U kan bloed komen geven van 17.30 tot 20.00 uur.

D r w m v l o a g

H n d U

O i d H z

N l M w n v

… Put en putmik

Frans van de Voort schrijft elke maand een verhaaltje met herinneringen uit zijn kindertijd in Meerle. Tegenwoordig woont hij in het diepe zuiden van ons land. Zijn kleindochter, Babs M. Fuchs, maakt telkens een mooie tekening bij het verhaal van grootvader.

M d d t s n D 2

Water in uw huis is niet altijd een vanzelfsprekend iets geweest. Een dorpsbron of pomp is nog altijd zichtbaar in sommige dorpen en steden. De pomp was ook dikwijls een punt van samenkomst, overleg en gezelligheid. Toen ik heel klein was, weet ik nog dat er een waterput stond achter ons huis en een raar ding erbij om water uit de put te hijsen. Dat houten stel om water op te halen noemden we ‘putmik’. Het was als een soort hefboom om met een emmer gemakkelijk water uit de put omhoog te trekken. Wij hadden al een gemetselde put in de grond met een rondvormig, stenen muurtje boven de grond. Bovenaan was die put al halfdicht gelegd met planken. Het water dat naar boven gehesen werd, was niet zo helder, maar licht gekleurd bruin en toch drinkbaar. Onze buren hadden ook een waterput, maar daar was het water helder als kristal. Na een paar jaren werd onze put dichtgelegd en kregen we een pomp om met de hand water te pompen. Zeker 25 jaar heeft het geduurd vooraleer we leidingwater hadden. De put is ook uit het zicht verdwenen en alles van de oude tijd is weg. Maar gezond, drinkbaar water is onmisbaar. Wees daar maar zeker van!

V à 2 m W o h k

E a i 1 k 4

Frans van de Voort

52 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 52

M b E b z h d t d

20-5-2010 12:55:15


e t n e

. n t

t

e

-

meerle

De klas van 60 MEERLE / HOOGSTRATEN – Wat reünies betreft is Jan Van Der Kaa niet aan zijn proefstuk. Een tijdje terug wist hij alle Jannen Van Der Kaa bijeen te halen. Dit maal toog hij op zoek naar zijn klasgenoten die 50 jaar geleden samen met hem de allereerste leergang “autotechnieken” in de “vakschool” afsloten. Hij vond ze allemaal terug en bracht ze terug samen in de VITO, in de klas “autotechniek” van nu. De richting autotechnieken werd in 1957 opgericht met Jos Bevers als leerkracht en ook hij was op de reünie van de partij. De klas was niet meer dezelfde, de auto’s ook niet, de school is vele malen groter geworden. De leraar en de leerlingen zijn uiteraard ook een halve eeuw ouder geworden. Maar net als de VITO en de afdeling autotechnieken verkeren ze allen in goede gezondheid. Het gezelschap, leraar en leerlingen met hun partners kregen een fijne ontvangst en een rondleiding in de school door directeur Jan Van Opstal. Uiteraard hoort daar een foto bij. Op de foto staan de pioniers van de klas van 60 in dezelfde volgorde als op de oude foto, zoals die terug te vinden is in het boek over 75 jaar Vito Hoogstraten. Tussen haakjes de gemeente waar ze een halve eeuw geleden woonden. Na het bezoek aan de Vito trokken de oud-leerlingen en hun partners naar taverne De Paters in Meersel-Dreef voor een Kempische koffietafel, waar er veel tijd was om bij te praten. Dat was nodig, want velen hadden elkaar na het schooljaar van 1960 niet meer teruggezien. (jaf)

Van links naar rechts: Martin Vissers (Wuustwezel), leraar Jos Bevers, René Hertogs (Brecht), Mardel Faes (Meer), Hubert Van Gestel (Meer), Jan Van der Kaa (Minderhout), Louis Van der Velden (Meerle), Willy De Keyser (Minderhout), Jan Jochems (Rijkevorsel) en Jozef Van Ham (Wuustwezel).

20e Avond-fiets-4-daagse Meerle MEERLE – Al jaren een klassieker net voor de grote vakantie: de avondfietsvierdaagse van de KWB-Wielertoeristen. Een sociaal én sportief gebeuren: zoveel mogelijk mensen op een sportieve en milieuvriendelijke manier van de natuur en de mooie omgeving laten genieten. Dit jaar al voor de 20e keer, op 23,24, 25 en 26 juni 2010. Voor elke avond is een route uitgestippeld van 25 à 30 km, zaterdagkan je kiezen tussen een rit van 25 of 40 km. Onderweg wordt aan elke deelnemer een verfrissing en versnapering aangeboden. Wie drie van de vier avonden deelneemt, krijgt ook nog een aandenken. Iedere deelnemer, ook al heeft hij maar één dag heeft meegereden, maakt kans op een mooie prijs uit de tombola. Er zijn ook dagprijzen voorzien. De start en de aankomst zijn aan de parochiezaal “Ons Thuis” in Meerle. De vertrekuren zijn van 18.30u tot 19.30 u. Zaterdag mag je al om 18.00u vertrekken, zodat de liefhebbers de langere rit van ca. 40 km kunnen doen. Deelnemen kost voor KWB

- leden 1,25 euro per dag, voor 4 avonden 4,50 euro; niet - leden betalen 1,75 euro per avond of 6 euro voor 4 avonden. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 1 euro per dag Fietsen is gezond en bovendien kan je uitgebreid genieten van de groene natuur van de Kempen, een ervaring die je samen met honderden andere fietsers kan delen. Een belevenis voor iedereen die houdt van fietsen tussen de bossen, langs de heide en de weilanden en een gezonde ontspanning. Na de fietstocht kan je bij een biertje of een koffie nog even napraten in de parochiezaal of op het terras als het weer het toelaat. Op zaterdag staat er voor de kleinsten een springkasteel en worden later op de avond de prijzen uitgereikt. Alvast veel fietsplezier gewenst. Voor inlichtingen: Jos Donckers, Elsakker 4, Meerle – Tel. 03/315.92.01 – email - jozef.donckers@telenet.be (jaf)

Schoolfeest in ‘de klimtoren’ MEERLE – De Vrije Basisschool ‘de Klimtoren’ organiseert op zondag 6 juni 2010 haar jaarlijks schoolfeest. De leerkrachten en de leerlingen zijn al volop bezig met de voorbereidingen. Om 10.00 beginnen de feestelijkheden in de parochiekerk. De werkgroep ‘gezinsvieringen’ zorgt voor aangepaste teksten en het kinderkoor luistert de viering muzikaal op. Vanaf 13.30 staat de poort van de kleuterschool open en kan de spelletjesmarkt van start gaan. Op de markt is pret te beleven voor groot en klein met onder meer eendjes vissen, pony rijden, touwtje trek, ballen gooien, schieten, paardenmolen, … In de loop van de namiddag wordt het ‘open podium’ geopend voor de jonge artiesten van ‘de Klimtoren’. Dus beste mensen … reden genoeg om eens een kijkje te komen nemen! We duimen alvast voor goed weer! (lj)

JUNI 2010 - 53

DHM_juni_302.indd 53

20-5-2010 12:55:16


meerle

GOUD IN MEERLE Rik Willemse en Jeanne Van Boxel

‘Heimwee naar twee straten verder’ MEERLE – Feest in de Langstraat. Jeanne en Rik (Rikske zegt Jeanne – als ze Rik roept weet ik hoe laat het is, zegt Rik met een knipoog) waren onlangs 50 jaar getrouwd en dat werd met de nodige luister gevierd door familie, buren en vrienden. “Of we eens mochten langskomen voor een babbel”, vroegen we. Dat mocht, maar een babbel was het niet, eerder een ‘spraakwaterval’. Zo kennen ze in de buurt Jeanne blijkbaar allemaal. Jeanne werd geboren op wat toen de Hooge Rooy heette, nu is het Heerle. Op achtjarige leeftijd verhuisde ze met het gezin naar Meerle Dorp, op de boerderij aan de wissel, recht tegenover de Langstraat. Ze was de zesde in een gezin van acht kinderen, helemaal niet ongewoon die jaren. Ze ging in Meerle naar de meisjesschool en haalde best goede uitslagen. Ze was vele malen de eerste van de klas, maar van doorleren was helaas geen sprake: “Dat kwam bij ons thuis nog niet in de gedachten”. Dus was het op 14-jarige leeftijd thuis blijven werken op de boerderij en hier en daar gaan helpen, zoals dat toen ging. Rik kwam niet ver van het Dorp vandaan ter wereld, op de grond waar hij nog altijd woont, die hij slechts even heeft verlaten. In de Langstraat, die toen nog geen naam had. Het was een zandweg naar de velden. Hij was de vierde van zes. Ook bij hem was het gedaan met leren na de jongensschool in Meerle. Er was meer dan werk genoeg thuis. Daar bleef hij tot hij naar den troep moest. Twee maanden in Turnhout en dan 16 maanden naar Sieg in Duitsland. Jeanne en Rik kenden elkaar eigenlijk heel hun jong leven, ze woonden maar een paar honderd meter van elkaar. De jeugd troepte dan altijd wel ergens in omtrek samen, om te buurten. Rik had blijkbaar meer oog voor Jeanne dan voor anderen en zo is het stillekaans aangeraakt. Een officiële datum kunnen ze er niet op plakken, maar voor Jeanne was het zeker toen Rik met Meerle kermis aan haar vader kwam vragen of hij Jeanne mee naar de Kermis mocht nemen. En het mocht. Het was een goede kermis en Rik en Jeanne zijn daarna samen nog naar vele kermissen gegaan, als koppel. Op een mooie meidag in 1960 stapten ze samen naar kerk en gemeentehuis en wat ze daar beloofd hebben, hebben ze tot vandaag gestand gedaan: samen door het leven, in goede en in slechte dagen. Gelukkig veel meer goede dan slechte dagen, want zowel Jeanne als Rik hebben een vrolijke en blijgezinde kijk op het leven. Na de trouw ging het jonge paar in de Kerkstraat wonen. Niet ver van hun vroegere stek, maar

toch had Rik heimwee naar zijn geboortegrond. “Als hij van het werk thuis was en nadat hij zijn avondeten op had, moest hij altijd efkens naar zijnen thuis” weet Jeanne. “Dat heeft geduurd tot we een huis gebouwd hebben op zijn ouderlijke grond. Toen moest hij niet meer naar zijn ouders. ‘k Heb hem toen wel eens plagend gevraagd of hij nu de mem niet meer moest”. Rik was dus echt thuis in zijn nieuwe huis en ook Jeanne woonde en woont er nog altijd graag. Ze kregen er drie kinderen. Rina, Monique en Guido. De goede dagen konden haast niet op. Tot Rina plotseling op 16 jarige leeftijd na een hersenbloeding overleed en het gezin in rouw dompelde. Een gemis dat tot op vandaag gevoeld word. Het leven stopte echter niet en samen zijn ze verder gegaan en zijn er nog veel gelukkige dagen gekomen. Rik werkte 8 jaar op de Etna in Breda, maar was wel blij dat hij dan bij ‘Bruggen en Wegen’ aan de slag kon voor het onderhoud van de wegen. “Ik was veel liever buiten, eender welk het weer het was, alles liever dan binnen in de fabriek”. Hij bleef er tot aan zijn pensioen. Jeanne deed het huishouden, bracht de kinderen groot, ging in het seizoen wat plukken in de omgeving. Zo zag menig vrouwenleven er uit in ons dorp die tijd. Hun vrije tijd ging voor een groot deel naar KFCMeerle. Rik is van zijn 18e tot zijn 45e (!) actief voetballer geweest, heeft lang in het eerste elftal van Meerle gestaan. Hij was en is een echte KFC-man en stoppen met voetballen deed hem zeer, zelfs op zijn 45. Elf jaar hebben Jeanne en Rik de zorg voor de kantine van KFC gedragen. Week in week uit, samen met Toon Jacobs en Maria Lenaerts met wie ze tijdens een kermis aan de praat waren geraakt. Er is een jarenlange

en nog altijd durende vriendschap uit gegroeid. Samen bewaren ze aan die kantinetijd de beste herinneringen. Ze hebben er vele bekenden aan over gehouden en zijn er tot ver in de Kempen bekend mee geraakt. Rik gaat nog elke thuiswedstrijd van Meerle kijken, is er nog steeds graag bij. Verder vult hij zijn dagen met het bijhouden van zijn grote tuin, met groenten en vooral heel veel bloemen. Ook de straat in zijn buurt houdt hij bij, met zijn bosmaaier. ‘Ik werk deeltijds aan de gemeente’ grapt hij. Met Jeanne gaat hij fietsen en wandelen, meestal onder hun tweetjes. Met de buren Jaak en Jeanne spelen ze kaart en gaan ze elk jaar een keer samen op reis, met de bus. De kinderen wonen in de buurt en zorgden voor drie kleinkinderen; Vicky, Dennis en Pieter. Ondertussen zijn er ook 2 achterkleinkinderen, Berre en Jill en is er een derde op komst. Als het uitkomt, speelt Jeanne nog kinderoppas voor hen. Rik en Jeanne zijn gezond, vinden het leven mooi en genieten er alle dagen van. Ze genoten ook met volle teugen van het feest en de mooie stoet die familie en burenvoor hen georganiseerd hadden. Ze gaan er nog veel aan terugdenken. Dat ze dat nog lang mogen doen, wensen wij hen ook van harte. (jaf)

54 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 54

20-5-2010 12:55:17

K

M J t E n g h o h

O v c r N k l H d o H d d d D z g T


minderhout

Keizersviering en Koningsschieting bij de St.-Jorisgilde

e

e t

. n ’

n

. -

s

n

d . n

Keizer Jan Stoffels en keizerin Lisette Paulussen MINDERHOUT - Op zaterdag 1 mei 2010 werd Jan Stoffels, de Koning van St.-Joris Minderhout, tot Keizer gekroond. Een gildenbroeder die driemaal na elkaar de koningsvogel weet af te schieten wordt tot keizer gekroond. Eén periode duurt zes jaar. Jan Stoffels heeft er dus een periode van 18 jaar koningsschap opzitten. Nooit eerder werd bij St.-Joris Minderhout een Keizer gekroond. Op zaterdagmorgen trokken alle gildenleden, voorafgegaan door de roffelaar naar de parochiekerk van Minderhout waar de Keizersviering plaats vond. Na een woord van welkom door de hoofdman kon de eredienst aanvatten. De dienst werd geleid door Eerwaarde Heer Soontjes. Het OLVA koor stond onder leiding van Eerwaarde Heer Van Hoof. Voor de muzikale omlijsting op het orgel tekende Mr Luc Dockx. Het hoogtepunt van de viering was ongetwijfeld de wijding van de keizersbreuk en de wijding van de Keizer en de Keizerin. Vanaf dit ogenblik kon de huidige Koning zich Keizer noemen. Door hoofdman Marcel Floren werd een overzicht gegeven van de activiteiten van de Koning gedurende de afgelopen 18 jaar.Luitenant Frans Tackx gaf een uiteenzetting, aan de hand van

Koning Louis Van Bergen en koningin May Leemans

foto’s, over de verschillende onderdelen van de prachtige Keizersbreuk ontworpen door de heer Xavier Aertgeerts. Na de plechtigheid werd ter ere van de Keizer en de Keizerin “de Lancierskadril van Turnhout” uitgevoerd door de dansgroep van Sint-Joris Minderhout. Vervolgens trokken de gildenleden en genodigden onder begeleiding van de vendeliers van Hoogstraten in een grote stoet naar de parochiezaal voor het feestmaal. De Keizer en de Keizerin konden plaats nemen in een prachtige koets. Na de middag trok heel het gezelschap, voorafgegaan door de fanfare van Minderhout en de vendeliers van Hoogstraten , de Keizer en Keizerin in hun koets, naar het oud voetbalveld voor de koningsschieting. De hoofdman verwelkomde de burgemeester van Hoogstraten, de Schepen, de Keizers, Koningen, Hoofdmannen en genodigden, gildenbroeders en gildenzusters. De burgemeester Arnold Van Aperen wenste de koningsschieting en de nieuwe koning veel succes toe. De genodigden konden, onder begeleiding van enkele schutters, hun kans wagen om de vogel af te schieten. Een kleine bijdrage in de beurs zou de kosten voor de nieuwe koning moeten mil-

deren. Terwijl de schutters van Minderhout een volgnummer op hun schoen geschreven kregen gaven de vendeliers een staaltje van hun kunnen. Vervolgens werd het reglement van de koningsschieting voorgelezen door onze luitenant en kon de schieting beginnen. 29 schutters traden aan. Volgens het reglement kon de vogel twee maal teruggeplaatst worden in een aparte ronde. Het lukte Wim Hendrickx en Leo Gabriëls om de vogel af te schieten maar zij maakten gebruik van de mogelijkheid om de vogel terug te plaatsen. De klok tikte verder, het weer kon niet gunstig genoemd worden maar wie nu de vogel naar beneden kon halen zou per definitie koning worden. Het was tenslotte Louis Van Bergen die de vogel wist af te schieten. Minderhout had een nieuwe koning. Louis en May werden veel geluk toegewenst. De dansgroep voerde een dans uit ter ere van het nieuwe koningspaar. Ook de vendeliers brachten hulde aan de nieuwe koning. Onder begeleiding van de fanfare en de vendeliers trok het hele gezelschap richting gildenlokaal waar een receptie, met gildenbier, ter ere van de nieuwe koning werd aangeboden aan alle aanwezigen. Dat er nog geruime tijd werd nagefeest hoeft geen verdere uitleg. (M.F./red)

JUNI 2010 - 55

DHM_juni_302.indd 55

20-5-2010 12:55:18


minderhout

ACW Solidariteitsquiz MINDERHOUT / HOOGSTRATEN - - Op zaterdag negen mei heeft er in de parochiezaal te Minderhout de achtste solidariteitsquiz plaatsgevonden. Net zoals de vorige organisaties was het heel gemoedelijk. Met 19 ploegen van zes mensen werd vol goede moed gestart. Reeds in de eerste tussenstand na drie ronden, was er al een eerste tendens merkbaar. Gelukkig was het deelnemen zeker zo belangrijk als het winnen. In de eindstrijd bleek de ploeg van KWB Minderhout 2 te sterk voor de andere deelnemers. Dankzij deze overwinning krijgt het Revalidatiecentrum Pulderbos 300 euro op de rekening geschreven. Vijf goede doelen ontvingen 150 euro. Na trekking werd dit geld geschonken aan; a) St Mary’s Primary school Bloemfontein (Aids), b) Wistik, c)Monnikenheide, d) Ziekenzorg Meerle en e) Katholieke Vereniging Gehandicapten afdeling Hoogstraten, Minderhout en Wortel.

M v D a i d a o s

De uitslag: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)

KWB Minderhout 2, 75 punten Davidsfonds Hoogstraten 73 punten KWB Wortel 73 punten De Mol 69 punten b KWB Hoogstraten 68 punten c KWB Minderhout 1, 68 punten KWB Volley vrouwen Meer 67 KWB Meerle 67 punten d OKRA Wortel 66 punten Amn. Int. Hoogstraten 65 punten KAV Meer 65 punten Wereldwinkel 63 punten KWB Meer 61 punten KAV Meerle 59 punten KVG Hoogstraten, Minderhout, Wortel 55 punten Ziekenzorg Wortel 55 punten De Slinger 55 punten e OKRA Meerle 54 punten OKRA Minderhout 53 punten

KWB-Minderhout

H a

KBC Bank & Verzekeringen kantoren Meer, Meerle, Minderhout en Hoogstraten KBC Verzekeringen Aertsen & Partners nv Vrijheid 169 2320 Hoogstraten KBC Verzekeringen Coenegrachts Desmedt bvba Desmedtstraat 8 2322 Minderhout

we hebben het voor u

56 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 56

20-5-2010 12:55:19


minderhout

Provincie vernietigt bouwvergunning

18de Kapellekensloop

MINDERHOUT – De bestendige deputatie heeft de door het schepencollege afgeleverde vergunning voor het bouwen van een woning achter de kapel van O.L.Vrouw in den Akker, vernietigd. De logica zelf als men weet dat het de derde aanvraag was om er te bouwen en dat de twee eerste aanvragen geweigerd werden. Voor de derde aanvraag was het gebouw wel in details aangepast, maar in essentie veranderde er weinig of niets. Er was dan ook geen enkele reden waarom de bestendige deputatie nu haar negatief advies, dat ze formuleerden bij de tweede aanvraag, zou wijzigen. De argumenten die de bestendige deputatie toen, op 25 september 2008, formuleerden bleven ook nu overeind. Natuurlijk is dat spijtig voor de eigenaar, maar het beleid moet nu eenmaal behoorlijk besturen en het algemeen belang dienen. Daar (fh)

MINDERHOUT – Op zaterdag 12 juni wordt de 18de editie van de kapellekensloop georganiseerd. Deze organisatie is zonder twijfel één van de hoogtepunten van KWB-Minderhout. Ook dit jaar verwacht men weer 900 tot 1.000 deelnemers aan deze Minderhoutse stratenloop. Iedereen kan die dag deelnemen, zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Mannen en vrouwen, competitielopers, recreatielopers, joggers en gelegenheidslopers. Onder het motto “Deelnemen is belangrijker dan winnen” en naar ieders eigen mogelijkheden worden verschillende afstanden gelopen. De Kapellekensloop bestaat uit drie luiken, namelijk de kinderstratenloop, de jogging en een halve marathon voor de volwassenen en de jeugd.

Het programma: 14.00 uur 14.10 uur 14.20 uur 14.30 uur 14.45 uur 15.00 uur

Het is logisch dat de bestendige deputatie de vergunning voor de bouw van een woning achter de kapel van O.L.Vrouw in den Akker vernietigde.

Boekhoudbureau

Profisk cvba

 Boekhouding en administratie  B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten  Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten  Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen  Advies sociale wetgeving

Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

E

Kleuters geb. 2006 en later Kleuters geb. 2005 Kleuters geb. 2004 Kinderen geb. 2002-2003 Kinderen geb. 2000-2001 Kinderen geb. 1998-1999

100 m 100 m 100 m 400 m 600 m 800 m

Na de kinderreeksen is er animatie voor de kinderen voorzien. 16.00 uur Jogging 3,0 km 17.00 uur Halve Marathon 21,1 km 17.00 uur Jogging 15,75 km 17.05 uur Jogging 10,42 km 17.10 uur Jogging 5,08 km Inschrijven kan vanaf 13.00 uur aan de parochiezaal tot een kwartier voor de start van elke kinderreeks en een half uur voor de start van de jogging of halve marathon. Deelnemen aan de kinderjogging kost 1 euro. Voor deelname aan de jogging of de halve marathon betalen KWB-leden (op vertoon van hun lidkaart) 3 euro en niet KWB-leden 5 euro. Voor elk deelnemend kind is een medaille en een snoepzak voorzien. Elke volwassen deelnemer ontvangt heerlijke Hoogstraatse aardbeien. Er zijn geldprijzen en bloemen voor de 1ste, 2de en 3de van elke reeks in de halve marathon en trofeeën voor de eerste drie in elke reeks van de jogging De reeksen zijn als volgt vastgelegd: dames tot en met 34 jaar, dames veteranen vanaf 35 jaar, heren tot en met 39 jaar en heren veteranen vanaf 40 jaar. De uitslagen zijn direct na de aankomst van de laatste per reeks beschikbaar en kan men ook vinden op internet http://users.skynet.be/kwb. minderhout Deze wedstrijd is opgenomen in het provinciaal Falos-KWB joggingscriterium en het criterium “De Noordloper”. Inlichtingen: Luc Herthogs: 03 314 38 92 of Koen de Bie: 03 314 81 30 (LH/red)

JUNI 2010 - 57

DHM_juni_302.indd 57

20-5-2010 12:55:20


meersel-dreef

Oud-drumbandleden gezocht voor kermisinzet MEERSEL-DREEF– Traditioneel zet jaarlijks de fanfare “Voor Eer en Deugd” van MeerselDreef de kermis in met een muzikale rondgang door het dorp . In 2004, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de fanfare, waren ook de oud-drumbandleden welkom. De drumband bestond van 1973 tot 1999, steeds onder leiding van René Oprins. Een hele generatie meisjes leerden trommelen onder zijn deskundige en enthousiaste leiding. Met het 100-jarig bestaan mochten de liefhebbers nog eens trommelend de kermis mee inzetten. Dat beviel hen zo goed dat ze dat in 2005 nog eens overdeden. Een vaste club was weer aanwezig en het trommelen zat hen nog steeds in de vingers. Ze hadden toen heel wat bekijks en maakten veel plezier, er werden natuurlijk heel veel herinneringen opgehaald. Ondertussen zijn we vijf jaar verder en zoals beloofd gaat de fanfare dit jaar de kermis weer inzetten met de

oud-drumbandleden. Een kleine werkgroep is al druk in de weer om de oud-drumbandleden die vorige keer meededen aan te schrijven maar er zijn er nog veel meer. Daarom deze oproep, wil je als oud-drumbandlid ook graag de kermis mee inzetten, meld je dan via e-mail aan Frank Roelands, roelands.kox@casema.nl of per tel.: 00.31.76 596 18 06. Dit jaar staat de kermisinzet van zaterdag 10 juli, in het teken van het 800-jaar bestaan van de stad Hoogstraten. Er vertrekken die dag vanaf de watermolen, die dit jaar 100-jaar in z’n huidige vorm bestaat, enkele historische wandelingen door Meersel-Dreef . De fanfare blaast deze feestnamiddag met muziek in gang, daarom start de namiddag om 14u30 in de speeltuin “Bij de Paters”, het einde is voorzien omstreeks 19u met een hongerstiller. Daarom dames, oud-drumbandleden, zorg dat je erbij bent, alvast van harte welkom. (tv).

Open-deur-dag in de kerk MEERSEL-DREEF - In de kerk van de H. Drievuldigheid van de Paters Kapucijnen en in alle andere kerken van de deeldorpen is op zondag 2 mei een open-deur-dag gehouden. Het accent was hierbij gevestigd op Onze-Lieve-Vrouw. Verschillende beelden, boeken, een vaandel uit 1906, enzoverder, stonden in de zijbeuk tentoon. Relikwieën die je anders weer jaren niet in het openbaar kunt bezichtigen. Dit alles was mooi en eenvoudig opgezet. Meer moet dat niet zijn. Blikvanger was toch wel het grote Maria-beeld dat vroeger in de processies werd meegedragen. Wie foto’s van een processie in zijn bezit heeft, mag deze doormailen, want in het najaar zal er nog een reportage over het klooster volgen. (PL/JJ)

De fanfare en oud-drumband, brengen met veel plezier een serenade tijdens de kermisinzet van 2005. Oud-drumbandleden die er in 2010 bij willen zijn, mogen zich nu aanmelden!

Bedevaart OKRA Het processiebeeld van de gekroonde Maria met kind.

MEERSEL-DREEF - De jaarlijkse OKRA-bedevaart van het gewest Hoogstraten (met inbegrip van Rijkevorsel en Sint Jozef) werd dit jaar gehouden op vrijdag 7 mei. Ondanks het slechte weer kon er toch nog een rozenkrans gebeden worden in de Maria-grot door de bijna 250 aanwezige gelovigen. (JJ) 58 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 58

20-5-2010 12:55:21

M a d H g t b E d d d D s E e e e D l o b b s t W m

M p I s d v M d z z T t b J j H d m v V s s E


-

r

l

meersel-dreef

Hang het uit MEERSEL-DREEF - In het weekend van 24-25 april heeft de KVLV-afdeling van Meersel-Dreef de propere was uitgehangen ! Heel Vlaanderen werd door het hoofdbestuur gevraagd om de droogkasten enkele dagen vrijaf te geven, en door mee te doen laat je zien dat je bewuster wil omspringen met energie. Een gezin met kinderen kan bijna niet zonder droogkast, maar als het even kan, mag je gerust de witte of bonte was te drogen hangen aan de droogmolen of droogrek. De droogkasten zijn namelijk echte energieverslinders. Elke droogkastbeurt kost je ongeveer een halve euro. Niet veel, zal je zeggen, maar tel het maar eens bij elkaar op jaarbasis, dan hou je daar toch een leuk centje aan over. Toch snel verdiend. De KVLV-afdeling had daarom op verschillende plaatsen grote spandoeken opgehangen om de mensen hierop attent te maken, en in het bewuste weekend hing op veel plaatsen, vooral bij bestuursleden, symbolisch de was uit aan de straatkant, met een flyer om de voorbijgangers te informeren over hun actie. Wel jammer dat de beloofde lingerie van de dames er niet tussen hing. (JJ)

De boodschap van de KVLV is kort maar krachtig: “Hang het uit: geef je droogkast een dagje vrij” !

Zwerfvuil-actie MEERSEL-DREEF - “Zo d’ouwen zongen, zo piepen de jongen”, zegt het spreekwoord. Ik hoop dat bij de zwerfvuilactie van de lagere school ‘t Dreefke het net andersom is, en dat de ouderen het voorbeeld van de kinderen eens volgen. Met stralend weer en met fluo-hesje aan, trokken de graadklassen vrijdagnamiddag 23 april er afzonderlijk op uit om onder leiding van hun juffen zwerfvuil in de bermen te verzamelen. Tegelijkertijd werd het afval onmiddellijk gesorteerd: PMD bij PMD, restafval bij restafval, glas bij glas, enzoverder. Jammer maar helaas, maar hun opdracht is elk jaar opnieuw een succes. Hoe moeten de kinderen vertrouwen krijgen in de grote-mensen-wereld, als zij op dergelijke manier geconfronteerd worden met de onwelvoeglijke manieren van grote mensen ? Vooral bierblikjes, frisdrankjes, sportdrankjes, sigarettenpakjes, drankflessen, enz. vind je massaal terug. Een beter leefmilieu begint bij jezelf. (JJ)

De kinderen van graadklas 1 en 2 van Juf Heidi en Juf Griet rusten even uit in de berm van de Oude Tramweg. Proficiat kinderen, dat hebben jullie weer goed gedaan ! (foto ’t Dreefke)

Oase schoonheidsinstituut

Heerle 15 - 2322 Minderhout - Tel: 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be

Ken uw buren, ken uw dorp

lees

De Hoogstraatse Maand JUNI 2010 - 59

DHM_juni_302.indd 59

20-5-2010 12:55:23


meersel-dreef

Zo maar uit het dagboek ge-p-luk-t (deel 3) MEERSEL-DREEF - Iedereen heeft wel eens gedacht om een dagboek bij te houden, om je gedachten schriftelijk te ordenen en datgene aan het papier toe te vertrouwen wat je anders misschien zal vergeten of juist om het goed te kunnen onthouden hoe het was geweest, omdat je niet altijd op je geheugen kunt blijven vertrouwen. Door de loop van de jaren gaat ook veel (rand-) informatie verloren, en wat is er dan beter om het op te schrijven. Bij de paters van Meersel-Dreef is dat niet anders. Hierbij volgt deel 3, met dank aan de auteur ervan.

O i h

I g l z m d h e e k

Eén vraag Eén vraag van de bedevaarders is toch ietwat moeilijker op te lossen. Mogen we de viering houden aan de grot? Geen probleem! En zal het ook goed weer zijn om buiten aan de grot te zitten? Dan doen we een voorstel en vragen we gewoon aan de bedevaarders om goed weer mee te brengen, dan kunnen wij er intussen ook van genieten. Maak je niet te veel zorgen over het weer, zelfs daarvoor hebben we een oplossing, niet altijd met volle zekerheid maar toch het proberen waard.

Hoe moeten we aan goed weer geraken? Dat zit zo. Sinds heel lang bestaat er een gewoonte dat de mensen een korf eieren brengen naar de Arme Klaren (Zusters Clarissen) en ze vragen de zusters om te bidden voor goed weer. De brave zusters doen het gaarne en bidden inderdaad tot Sinte Clara, opdat het goed weer mag zijn die dag. Clara betekent: klaar, zuiver en helder als de zonneschijn. De zusters Clarissen zijn volgelingen van Sinte Clara, en zijn gekend om hun slotkloosters en hun gebed, weg van de wereld, in de stilte van het klooster. Mirakelen kunnen ze echter niet doen, bidden wel. Sinds jaren staat een beeltenis van Ste Clara en St Franciscus achteraan in het park. Zo komen de mensen naar het park en leggen een grote salamiworst of iets dergelijks bij het beeld van Ste. Clara en komen aan ons vragen om te bidden voor goed weer. Wat wij uiteraard ook doen.

D V D d h

Ste.-Clara en St.-Franciscus naast elkaar in de grot, een “kapelleke” geschonken uit dank door C.H. Broere uit Etten-Leur (Nederland) van het bouwjaar des heren 1985. Wanneer ik dergelijke mensen aan de deur ontvang en hun vragen beluister, zeg ik hen wel eens: “Heel goed, maar kom, we gaan er meteen aan beginnen,” en we bidden samen een Onze Vader en Wees Gegroet. Sommigen bidden goed mee, anderen murmelen zo maar een beetje na, omdat ze niet zo zeker meer zijn van hun gebedskennis. Maar kom, Ons Heer zal ook naar hen wel luisteren. De goede wil kan ook veel bekomen. Als tegenzet offeren ze die salamiworst bij het beeld van Ste. Clara. (We laten ze gewoonlijk niet te lang liggen om te verkomen dat de een of andere hond er kermis mee gaat houden.)

De grote kuis Voor we aan de meimaand beginnen, is het hoognodig een grote kuis te houden. Daarvoor doen we een oproep aan de vele vrijwilligers om de handen uit de mouwen te steken en een paar dagen vrij te maken om de grot, het plein voor de grot, alle beelden, wegen, banken enz. een goede beurt te geven en proper te maken. Dat lukt meestal wel. De tijd dat een paar landbouwers met hun tractor aanrukten, is reeds lang voorbij. Met dikke slangen zogen ze het water uit de beek

Rommelmarktseizoen MEERSEL-DREEF - Het jaarlijkse rommelmarkt-seizoen te MeerselDreef, georganiseerd door de plaatselijke Fanfare “Voor Eer en Deugd”, gaat weer van start. Elke zondag in de maanden juni, juli en augustus wordt er in de Dreef richting de grens weer allerlei rommel, curiosa, kleding, boeken, elektra, enz. van zolders, kelders en garages te koop aangeboden. Het begint telkens om 8.00 uur ‘s morgens en eindigt om 16.00 uur ‘s namiddags. Meer informatie kan je bekomen bij bestuurslid Jaak Snijders op tel. 03.315.76.59 of email-adres jac.ann@telenet.be (JJ).

om daarna de beelden af te spuiten. Met de harde schuurborstel en bruin zeep werden de beelden aangepakt, met hak en rakel werden de wegen zuiver gemaakt. Nu zijn we gemoderniseerd en gebruiken we een sterke hogedrukreiniger, die het beter en rapper doet dan in de tijd van toen. Telkens mogen we ons verheugen op een 20 à 25 vrijwilligers. Ouderdom speelt geen rol, dit jaar was de oudste om en rond de tachtig en de jongste telg amper zestien. Hier hebben vele gepensioneerden in al die jaren een vaste waarde betekend in het opkuisen en schoon maken van de grot. Een arbeider is zijn loon waard. Op de middag schuiven ze met zijn allen aan de tafel in de grote refter bij de paters voor een stevig middagmaal. Waar is de tijd dat men niet in het “slot” mocht. Een stevig middagmaal, lekkere warme soep met ballekes en zoveel meer, kikkert de werkers op, om met nieuwe moed de namiddag aan te pakken. Telkens is het een vrolijke en blije bedoening zo met zijn allen aan tafel. Het heeft soms iets weg van een Breugels feestmaal. (PL/JJ)

Tentoonstelling St.-Luciakapel MEERSEL-DREEF - Naar jaarlijkse gewoonte zal er weer een tentoonstelling gehouden worden in de St. Lucia-kapel te Meersel. Hierbij worden dit jaar schilderwerken tentoon gesteld van Greet Koyen, Ineke Van Poppel en Lief De Bie. Verder zal er ook keramiek te bewonderen zijn van Chris De Bie. Alle liefhebbers zijn welkom in het weekend van 26-27 juni en van 3-4 juli, telkens van 14.00 tot 18.00 uur. De inkom is gratis, dus daar hoef je het niet voor te laten. (JJ)

60 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 60

20-5-2010 12:55:24

D n r o D w W

I g s D D f l

O v

M M g s d o g

O s i h b d

B d m d w


k

n

r

e

e

t

-

-

Ook dat nog! Op donderdag 8 april rond 20 uur worden in de Dokter Versmissenstraat, in de buurt van het kerkhof, twee jonge meisjes benaderd door een exhibitionist.

In de nacht van woensdag 14 april wordt er in Meer op vier plaatsen ingebroken en op twee plaatsen is er een poging tot inbraak. In een woning langs de Meerleseweg maken de daders een gaatje in het raam, waardoor ze deze kunnen openen. Ze gaan er met een spaarpot vandoor. Op dezelfde manier dringen ze binnen in een woning langs de Meerseweg. Daar wordt de bewoner wakker en de inbreker gaat er zonder buit vandoor. In de Driehoekstraat nemen ze een kleine som geld mee. In dezelfde straat gaan ze er met twee handtassen vandoor. In Looi nemen ze twee jassen mee. In een woning langs de Frankenberg zijn er sporen van inbraak, maar daar kan men niet binnen.

De rechtbank in Turnhout veroordeelt Mario B. (35) uit Hoogstraten, Davy V.G. (27) uit Beerse en Nick S. (29) uit Vosselaar tot twee jaar cel. Voor Dave V.G en Nick S. zijn tien van vierentwintig maanden met uitstel. De drie hadden een handel in xtc opgezet. De rechter verklaarde 7.500 euro, hun auto’s en gsm’s verbeurd.

De raadkamer in Turnhout verwijst eenendertig leden van een internationale drugsbende, met Cor A. (52) uit Meerle als kopstuk, naar de strafrechter. Cor A. verschijnt aangehouden voor de strafrechter. Eind oktober onderschepten de speurders in de haven van Antwerpen 433kilo cocaïne. De drugs hadden een straatwaarde van meer dan 20miljoen euro. De bende wordt verdacht van drugshandel, witwassen, oplichting en verduistering. Wanneer men de zaak zal behandelen is nog niet duidelijk.

In de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 april controleert de politie jongeren die met bussen van De Lijn naar Highstreet afzakken. Er worden slechts kleine hoeveelheden drugs en enkele verboden wapens gevonden. Die zelfde nacht worden er ook controles uitgevoerd langs de Lodewijk De Konincklaan en de Sint-Lenaartseweg en in Gammel. Veertien chauffeurs hebben te veel gedronken en bij drie wordt het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.

Op vrijdag 30 april komt de Tom D.W. uit Hoogstraten in Rammel (Rijkevorsel) met zijn personenwagen frontaal in botsing met een vrachtwagen die uit Hoogstraten komt. De 31-jarige chauffeur van de personenwagen overleeft de klap niet. Tom D.W. is vermoedelijk in slaap gevallen of onwel geworden en daardoor van zijn rijvak afgeweken. De bestuurder van de vrachtwagen van Initial Textiles bleef ongedeerd.

Maandagvoormiddag 3 mei wordt er ingebroken in een woning langs de Minderhoutsestraat in Hoogstraten. Op het moment dat de dader de eigendom verlaat komt de dochter des huizes thuis. Zij kon een goede beschrijving van de dader geven, waardoor de politie de man iets later op de Vrijheid kon oppakken. Het gaat om E.M.A. (10) uit Vlimmeren, maar op dit moment zonder vaste verblijfplaats. De man zat tot voor kort in de gevangenis en heeft een indrukwekkend strafblad.

Op zondag 2 mei sukkelt in Minderhout een autobestuurder van de E19 snelweg richting Nederland. De wagen duikt van de hoge berm en belandt in de gracht naast de autostrade met zijn snuit onder water. De brandweer haalt de 68-jarige bestuurder uit zijn wagen, maar er kan geen hulp meer baten. De man uit Gent is verdronken. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om het ongeval te onderzoeken.

Bij een controle van de politie in de Gelmelstraat moeten twee bestuurders hun rijbewijs onmiddellijk afgeven. Eén van hen heeft maar liefst zes maal meer alcohol gedronken dan maximum toegestaan. Nog dezelfde dag worden op diverse plaatsen snelheidscontroles uitgevoerd. In totaal worden 103 auto’s geflitst.

JUNI 2010 - 61

DHM_juni_302.indd 61

20-5-2010 12:55:25


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

KVSK United uitblinker in 13de Herdenkingstornooi Tim Meyvis Alhoewel de weergoden hun beste bui achter het wolkendek verstopt hielden, mocht dit 13de herdenkingstornooi, georganiseerd door Eddy Meyvis en KFC Meer, toch terugblikken op een uiterst geslaagd evenement qua toeschouwers en sportieve kwaliteit. Volgens insiders een van de mooiste en best bezochte in de rij. Als grote winnaar bij zowel de scholieren als de juniores kwam KVSK United uit de bus! Zo’n kwalitatief hoog genoteerd tornooi op poten zetten in de juiste banen leiden vraagt echter heel wat kopbrekens en loopt niet altijd van een leien dakje. Eddy Meyvis wil in schoonheid eindigen en verkondigt dan ook dat hij stopt met organiseren. Spijtig! Misschien dagen er wel kandidaten op om een vervolg te breien aan dit jaarlijkse tornooi. (rel) Eindklassement Scholieren KVSK United Hoogstraten VV KV Mechelen Germinal Beerschot KSK Beveren Diegem Sport Vacla Selectie KFC Meer

Juniores KVSK United KV Mechelen Capellen SK Lierse KFC Meer Hoogstraten VV

B

Eddy Meyvis en Frie Pemen met in het midden Sam Van den Abeel van Germinal Beerschot die verkozen werd tot beste speler bij de scholieren.

D-Duiveltjes van KFC Meerle: kampioenen in de dop

MEERLE – De D-duiveltjes, de zesjarige voetballertjes van Meerle, hebben er hun eerste seizoen als echte voetballer opzitten. Hoewel er in deze leeftijdscategorie nog geen klassement wordt bijgehouden, zijn het echte kampioenen: ze wonnen in het seizoen 2009-2010 alle gespeelde wedstrijden, maar wat nog belangrijker is, ze hebben een heel seizoen hun best gedaan en veel

KFC Meerle Degradatie voor de KFC en spijtig genoeg, zonder met een beschuldigende vinger te wijzen, hadden de buren uit Meer en Minderhout groenwit een handje kunnen helpen om hen uit die benarde positie te kunnen halen. Maar die laatste strohalm waaraan Meerle zich nog probeerde vast te klampen werd ,door de slechte slechte resultaten van Meer en MVV tegen rechtstreekse concurrenten Maccabi en Maria ter Heide, geknakt. Daar de degradatie aan wijten zou echter iets te kortzichtig zijn, daarvoor moet de KFC natuurlijk de hand in eigen boezem steken. De eerste periode werd geen enkele match gewonnen en slechts drie keer gelijk gespeeld. Elf punten met twee gewonnen wedstrijden en vijf gelijke spelen kenmerkten de tweede periode terwijl in het derde deel van de competitie aan een inhaalmanoeuvre werd begonnen met als resultaat 17 punten met vijf gewonnen partijen en twee draws. Zo zakt Meerle naar de laagste afdeling van de Belgische competitie, hopelijk is de heropstanding al voor volgend jaar en kan men weer genieten van de klassieke derby’s. (rel)

plezier gehad. Daarom willen de mama’s en de papa’s niet alleen de spelertjes, maar ook hun trainer, Peter Van Gog, en hun afgevaardigde, Marc Van Alphen, een dikke proficiat wensen. Hopelijk wordt volgend seizoen er eentje met evenveel voetbalplezier (en evenveel doelpunten). (ns)

62 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 62

20-5-2010 12:55:25

H l m v k d v

V t M e K F t d g r t z D e s g d e v


e

e

e n n

-

SPORT

Minderhout VV Bij aanvang van het seizoen bleek al duidelijk dat voor MVV de hoogste prioriteit was het behoud in de huidige reeks te verzekeren en dat heeft de club dan ook met verve gerealiseerd. Met 37 punten eindigde ze als negende op de grens van de linker- en rechterkolom. Tien wedstrijden werden met een overwinning afgesloten, dertien verloren en zes gelijk. Veertig doelpunten scoorden de goalgetters en de defensie werd vijfenveertig keer in gebreke bevonden. De eerste periode werd afgeklokt met veertien punten, de tweede met achttien en in de derde mocht men slechts vijf punten op de rekening bijschrijven, telde men maar één overwinning en zeven verliesmatchen. Toch werk voor de boeg voor volgend seizoen! (rel)

Bij MVV overhandigde trainer Eddy Vermeiren de Gouden Schoen aan Geert Mertens

Hoogstraten VV Het voetbalseizoen behoort alweer tot het verleden , de rooikens mogen terugblikken op een mooi seizoen en eindigden juist in het midden van het klassement. Goed meedraaien in derde klasse was het beoogde doel voor de club en dit doel werd met verve bereikt. HVV blijft alzo de vaandeldrager van de streek. Voor hun laatste wedstrijden stond er slechts één thuismatch op het programma, nl. tegen Racing Mechelen, helaas op een woensdagavond. Maar eerst trokken de HVV’ers nog richting Torhout KM Elke week opnieuw dienden hoofdtrainer Frank Braeckmans en zijn hulp Jean Paul Nuijten heel wat aanpassingen en verschuivingen door te voeren ten gevolge van kwetsuren en geschorsten. Op een moeilijk bespeelbaar terrein nam HVV het initiatief, maar het was echter het thuisteam dat de roodjes op achtervolgen zette in de beginfase na de appelsientjes, 1-0! De wedstrijdleiding kende ook een slechte dag en van voetballen was niet veel sprake. Torhout speelde voor het behoud, HVV was daar al langer zeker van maar het probeerde toch nog een doelpuntje aan te tekenen. Het lukte niet meer en men verloor uiteindelijk met het kleinste verschil. Daarna tegen Racing Mechelen, ondertussen gedegradeerd, de laatste thuismatch voor HVV, maar ook de laatste wedstrijd voor de kapitein, steunpilaar en zeer ervaren pion Peter Meeusen. HVV zal hem missen in het roodwitte shirt. HVV nam het initiatief, maar het waren wel de bezoekrs die het meest efficiënt waren qua afwerking. Halfweg de eerste time een te eenvoudige doorbraak en 0-1. Mechelen bleef er voor gaan. Wanneer dan de bezoekers, gesteund door hun twaalfde man hun voorsprong konden verdubbelen was het spel gespeeld. En dat allemaal voor de rust! Na de koffie probeerden de roodjes nog wel, maar zonder resultaat. Zowel

Ben Van Bael als Clepkens hielden hun netten proper. Een terechte overwinning voor de bezoekers! De laatste matchen van de competitie moesten op een zondag afgehaspeld worden. Eerst de verplaatsing naar Vigor Wuitens Hamme, een directe tegenstander uit de reeks, dus een overwinning was meer dan welkom na de twee vorige nederlagen. In de basis veel jonge gasten, nl. Koen Matyn, Bob Swaegers, Michiel Van Gemert, enz.! HVV hield de druk op de ketel en kregen de beloning voor hun gedrevenheid. Een vrijschop gegeven door Michiel Lanslots kreeg een vervolg via een sterk acterende Michiel Van Gemert en de afronding in de rebound door Toon Vervoort, 0-1! Het bleef er goed uitzien tot het thuisteam onder stoom kwam en dat zorgde ook voor een beloning Via een vrije trap kwamen de gastheren op gelijke hoogte. In voetbal loopt het niet altijd zoals je wil, ook deze keer niet. HVV ging voor de drie punten, maar Hamme scoorde tenslotte toch de winning-goal. HVV met lege handen naar huis en zakte alzo iets verder weg in het klassement. De laatste wedstrijd op KSV Sottegem diende gewonnen te worden wilde men nog in de rechterkolom eindigen. Sottegem had de punten nodig om zonder eindronde hun behoud veilig te stellen, maar daar hadden de jongen rooikens geen boodschap aan. Een seizoen in schoonheid eindigen, dat was winnen en alzo een mooi afscheid geven aan o.a. Peter Meeusen, Kurt Rombouts, Jens Govaerts, Toon Vervoort, Koen Matyn, Yarrith Kwik, Stef Daemen, Tim De Keyser. Het beloofde dus een spannend einde van het tweede opeenvolgende verblijf van HVV in derde klasse. De Hoogstraatse honger naar winst kreeg al vorm in het eerste kwartier. Een vrijschop gegeven door Koen Matyn en Michiel Lanslots breide er met een laag en hard schot een fraai vervolg aan, 0-1! HVV bleef er voor gaan, maar laat in de tweede helft even onoplet-

tendheid, een scherpe counter van de thuisploeg en 1-1! In de blessuretijd werd het duidelijk dat Sottegem geen cadeaus diende te verwachten. En ja, op aangeven van Dirk Mathyssen was het Gouden Schoen Jimmy Fockaert die de 1-2 cijfers op het scorebord prikte. De topscoorder zorgde voor een gepaste seizoensafsluiter voor HVV met als resultaat een achtste plaats in de reeks. Aan het versterkt team van volgend seizoen om beter te doen. Geniet van de vakantie, voor je het weet gaat het weer allemaal van start. Succes rooikens! (luc/rel)

Jimmy Fockaert, de Hoogstraatse goalgetter en topscoorder met twintig doelpunten, mocht van de club en de supportersclub de Gouden Schoen in ontvangst nemen JUNI 2010 - 63

DHM_juni_302.indd 63

20-5-2010 12:55:26


SPORT

KVNA Wortel Indien KVNA de laatste twee wedstrijden wint en Gierle één match verliest, dan speelt het de eindronde. In Grobbendonk speelden de blauw-witten zeker niet hun beste wedstrijd. Ze begonnen wel goed, maar zwakten al vlug af. Bij de rust was de stand nog 0-0. Na de pauze waren de aanvallen snediger. In de 60e minuut speelde Tom Van Gorp Willem De Gruyter knap vrij en de kapitein scoorde een mooi doelpunt. Even later kon de plaatselijke doelman een harde knal van Raf Braspenning onvoldoende stoppen en Maarten Adriaensen duwde de bal over de doellijn. De 2-0 kwam nooit meer in gevaar. Het bezoekende Pulle had zeker een aanmoedigingspremie gehad en verdedigde zich met man en macht. Voor de rust kregen Maarten Adriaensen en Marijn Frans mooie kansen Na de pauze herstelden de bezoekers het evenwicht. Er waren nu kansen voor beide doelen tot in de 80e minuut Maarten Adriaensen Willem Pleysier alleen voor doel bracht. Deze werkte koelbloedig af. ( 1-0 ) Na het bericht dat Gierle had verloren werd het winnen van de derde periodetitel uitbundig gevierd. De loting bracht KVNA weer tegen Grobbendonk, een team waar het in de competitie tweemaal geklopt had. Vooral de uitwedstrijd was zeer goed, al verlengde de thuisploeg al in de 3e minuut een vrijschop in doel. Wortel creëerde daarna meerdere kansen, maar de supporters moesten wachten tot vlak voor de rust. Gerd De Vos doelde met een strak schot. Na de pauze bracht Dennis Rosiers met een schuiver Wortel op voorsprong. Er volgden nog mooie kansen. De thuisploeg, groter in gestalte, was enkel gevaarlijk bij corners en vrijschoppen. In de 87e minuut nam Maarten Adriaensen alle onzekerheid weg. ( 1-3 ) In de terugwedstrijd streed Grobbendonk voor een talrijk publiek met open vizier om de achterstand op te halen met als gevolg dat Wortel

H a v G k v e

WORTEL – Guy Donckers werd gevierd als 40 jaar lid van KVNA Wortel, eerst als speler en vervolgens als bestuurslid, schatbewaarder en zeer gewaardeerd secretaris.

K s V o

WORTEL – Het eerste elftal van Wortel eindigde maar net binnen de eerste tien in de rangschikking, maar won wel de 3de periodetitel. Daardoor speelde de ploeg de eindronde voor promotie naar 3de provinciale. ontelbare kansen kreeg. Ze werden niet benut omdat onze voorspelers misten, ze een goede doelman tegenkwamen en ook omdat ze dikwijls buitenspel liepen. Gerd De Vos vond in de 20e minuut dan toch een opening. In de tweede periode dreigde Grobbendonk meer, maar de aanvallen werden door de defensie goed in blok opgevangen. In de 65e minuut nam Gerd

De Vos met zijn tweede goal alle onzekerheid weg. ( 2-0 ) De twee wedstrijden tegen Hoboken, dat Puurs uitschakelde, zullen beslissen wie promoveert. Voor KVNA Wortel is deze eindronde, na een tiental jaren in de kelder van 4e provinciale een geweldige opsteker. Het verdere verloop kan u lezen in de volgende uitgave. (frbr)

64 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 64

20-5-2010 12:55:27

S e v t w h s a z E p d k d d g i V v z v t z k g


SPORT

Pats 800

KFC Meer Het seizoen 2009-2010 is achter de rug en een achtste plaats met 45 punten werd het eindverdict voor KFC Meer. Geen promotie- of degradatieronde, de KFC kan met gerust gemoed het volgende seizoen voorbereiden. Dertien wedstrijden gewonnen, elf verloren , zes gelijke spelen, 52 doelpunten

gescoord en 44 tegen! Het bilan van een heel jaar voetbal. De laatste wedstrijden hadden nog weinig om het lijf en de puntenwinst was dan ook uiterst gering: 2-1 verloren op Maccabi, 1-0 verlies op het veld van kampioen SK Wilrijk, 2-1 verlies op FC Merksem en als afsluiter een 1-1 gelijkspel tegen Maria ter Heide. (rel)

r

e e

s

n

u

KFC Meer huldigde zijn verdienstelijke spelers. Op de foto links Ben Adriaensen (bronzen schoen) in het midden Jef Adriaensen, de winnaar van de Gouden schoen en rechts Pieter Voeten, winnaar van de zilveren schoen. Jef Adriaensen werd als revelatie van het seizoen ook winnaar van de Tonny Priem-Trofee.

Leve de marathon Sla de sportbladzijden van de dagbladen open en elke week vallen je de uitslagen onder ogen van marathons die her en der, nationaal en internationaal, betwist werden. Velen hebben deze winter niet in de meest comfortabele omstandigheden hun trainingsschema’s kunnen afwerken: sneeuw, ijzel, koude…! Toch hebben de meeste afstandlopers zich al van hun beste zijde laten zien, zie maar naar de Marathon van Antwerpen. Er zijn atleten die zich focussen op één wedstrijd per jaar, anderen lopen vier, vijf, zes of meer keer de 42,195 km! De ene vindt zich opperbest in de kleine, gezellige natuurmarathons terwijl de andere de drukte van een grote stadsmarathon met duizenden deelnemers prefereert. Eenmaal aangestoken door de microbe van de lange afstand is het toch moeilijk om er niet mee door te gaan. Van één komen er twee, drie, vier… en je bent verslaafd aan deze discipline zonder dat je het zelf beseft. Niet alle deelnemers kraaien echter victorie en de man met de hamer kan elk moment toeslaan. Door blessures, onvoldoende training, zelfoverschatting, weersomstandheden… bereiken ook heel wat atleten nooit de finish en dat gaat soms tot 20% van de deelnemers. Dichter bij

huis, zaterdag 3 juli, staat voor de vierde keer de Marathon der Noorderkempen op het programma met start en aankomst in Rijkevorsel en met passages door Hoogstraten, Wortel, Merksplas, Oostmalle en Sint-Lenaarts. Supporters op post om je favorieten aan te moedigen! (JJ/rel)

Uitslagen

Marathon Gilze (NL): zondag 14 maart: Jef Jacobs (M.-dreef) in 3.41.35 Marathon Rotterdam (NL): zondag 11 april: Raf Aernouts (Wortel) in 3.51.32: Harrie Hendrickx (Meerle) in 4.12.40 Marathonn Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen (NL): Jef Jacobs (M.-Dreef) in 3.44.56 Marathon Antwerpen: zondag 25 april: Jan Hendrickx (Hoogstraten) in 2.42.28; Bart Meeusen (Hoogstraten) in 2.55.46; Johan Mostmans (Wortel) in 3.29.09; Chris Boonen (Meer) in 3.41.07; Koen Van Doninck (Hoogstraten) in 3.43.52; Marc Van Alphen (M.-Dreef) in 3.45.06; Gert Voeten (Hoogstraten) in 3.49.51; Jan Van Boxel (Meer) in 4.15.05 Marathon Praag (Tsj.): zondag 9 mei: Jef Jacobs (M.-Dreef) in 3.39.05

Pat Leysen is een notoir langeafstandsloper. 800 jaar Hoogstraten inspireert hem tot de uitdaging van zijn leven. Hoe ontgoocheld kan een (sport) mens zijn. Pijn en mentale afbraak tijdens een extreem lange inspanning zijn moeilijk te beschrijven. Maar nog moeilijker is de ontgoocheling onder woorden te brengen wanneer de wedstrijd waarnaar je zo hebt toegeleefd, mislukt. Des te meer wanneer je hiermee ook je ploeg in de steek laat. Twijfels in je hoofd, boosheid waar je geen antwoord op hebt. Het voorjaar verliep tot nog toe vlekkeloos met drie veelbelovende voorbereidingswedstrijden. Maar wanneer het er echt toe doet, het WK op de 24 uur in Brivela-Gaillarde, loopt het mis. Na een twijfelende start viel alles nochtans snel in de juiste plooi: droog, leuk parcours in het centrum van de stad, grandioze ambiance en een inspirerend deelnemersveld uit 32 landen. Heel gecontroleerd, met een stipte bevoorrading door de Belgische crew, maalde ik rustig de eerste 100 km in 9 uren, goed voor een 23ste plek op dat moment. In de landenrangschikking vertaalde dit zich voor de Belgen in een podiumplaats. Gewettigde hoop dus en hooggespannen verwachtingen voor het tweede deel van de wedstrijd. Maar met het vallen van de avond ging ook bij mij het licht uit en ik vond de schakelaar niet meer op dit weer aan te knippen. Na 135 km gooide ik vooral mentaal gebroken, de handdoek. De vijf andere Belgen draaiden door en ook de coaches trotseerden de koude nacht. Mijn vrouw werkte door met en voor de anderen. Ik dook diep onder de dekens om er liefst nooit meer vanonder te komen. Beschaamd voor mezelf, de ploeg, de selectiecommissie, mijn supporters. Neen, ik was niet de enige Belgische tegenvaller. Pieter Vermeesch, onlangs nog 2u.20 min. op de Londen marathon, bleef met zijn 202 km ook diep onder de verwachtingen. Vallen en weer opstaan. Analyseren en bijsturen. Maar hierdoor wordt Pats 800 ineens toch weer minder evident…

JUNI 2010 - 65

DHM_juni_302.indd 65

20-5-2010 12:55:28


sport

Tafeltennisclub Minderhout

Het vorige seizoen evenaren , met vijf ploegen de titel spelen, zou wel een huzarenstukje betekenen. Gewoonweg een onmogelijke opdracht. Alle wedstrijden van het huidige seizoen zijn

achter de rug en de punten geteld. Toch kan de TTC terugblikken op een mooi seizoen waarin heel wat wedstrijden op het scherp van de snee werden betwist, een seizoen dat hoogtes en laagtes kende en waarbij een aantal ploegen spijtig genoeg met het forfait van enkele spelers werden geconfronteerd.De A-ploeg, met Tom Lauryssen, Yorick Michiels, Lense Swaenen en Glen Pelkmans, zorgde dit seizoen voor een nieuwe stunt. Na een hevige strijd kaapte ze ruim voldoende punten weg om aanspraak te kunnen maken op de kampioenstitel in 2de provinciale B. Door deze formidabele prestatie zal er het volgende seizoen voor het eerst in de lange clubgeschiedenis een ploeg aantreden in 1ste Provinciale. De B, C en D-ploegen en de enige ploeg in de Katholieke Liga wisten het behoud in hun huidige afdeling veilig te stellen. Jammer genoeg bleken de E

2de Prov. B Minderhout A Antonius C Gierle F Tecemo C Geelse E Schoten B Hallaar A BASF Kapellen C Borsbeek A Zoersel C Sokah F

Ptn. 63 60 59 48 45 44 42 40 39 32 28

Nijlen A

28

3de Prov. C Dylan Berlaar F Hulshout B Geelse F Retie B Antonius D Hemiksem B Hallaar B Gierle H Minderhout C Sokah I Nijlen B

Ptn. 62 59 52 46 46 44 44 44 40 35 33

4de Prov. C BASF Kapellen F Nodo I Lille B Hulshout B Minderhout D Dylan Berlaar G AFP Antwerpen I Geelse H Hallaar D Gierle K Nijlen C

Ptn. 62 51 51 48 48 47 45 43 40 38 32

Stemat A

21

Antonius G

22

Senioren in de Katholieke Tafeltennis Liga 11 Prov. A Koningshof I Schilde J BASF Kapellen D Bart Merksem E Virtus E Leugenberg F Vlug Vooruit B Lierse D Minderhout A Vorselaar E Groenendaal C Whiff’s D de

Ptn. 38 37 36 35 19 17 16 16 14 12 12 12

3de Prov. D Rijkevorsel B Zoersel D Retie A Gierle G Geelse G Antonius E Wommelgem A Hallaar C Minderhout B Lille A Borsbeek B

Ptn. 59 50 49 46 39 38 35 33 33 30 24

en F-ploeg dit seizoen onvoldoende slagkracht te hebben om zich echt te kunnen laten gelden in hun reeks. De jeugdspelers lieten, net als het vorige seizoen, weer mooie dingen zien. De jeugd A-ploeg legde uiteindelijk beslag op een knappe tweede plaats. Heel wat spelers konden tijdens het seizoen hun technische vaardigheid flink opkrikken en stegen dan ook in het individuele klassement, terwijl anderen al blij waren hun huidge klassering te kunnen behouden. De best geklasseerde speler op dit moment is Lense Swaenen, maar ook heel wat jeugdigen maakten weer een hele sprong voorwaarts op de ladder. (Dirk Vervoort/rel)

Een overzicht :

Senioren in de Vlaamse Tafeltennis Liga : 4de Prov. D Virtus B AFP Antwerpen J Zoersel E Geelse I Lille C Antonius F Borsbeek C Rijkevorsel C Sint Lenaarts A Gierle J Minderhout E Hallaar E

Ptn. 62 58 58 54 46 43 42 38 37 30 30

Sokah L

28

5de Prov. D Gierle M Geelse J Virtus C Retie E Dessel A Nijlen D Zoersel F Bp A AFP Antwerpen Q Minderhout F AFP Antwerpen P

Ptn. 58 54 54 42 40 37 35 34 33 27 25

Jeugd Afdeling 1 BASF Kapelen A Minderhout A Nodo A Dylan Berlaar A Sokah A

Ptn. 54 47 40 32 27

Persoonlijk klassement bij aanvang van het seizoen: C0 : Lense Swaenen (C4) – C2 : Yorick Michiels (C6) – C4 : Glen Pelkmans (C4) D0 : Tom Lauryssen (C6) en Ruben Naulaerts (D4) D2 : Ronny Geens (D0), Glenn Geets (E4), Jens Michiels (E0), Robin Pelkmans (D4),

Vince Van De Heijing(D6) en Ruben Van Dijck (D4) D4 : Cees De Leeuw (E0), Bart Fransen (E4) en Yannick Van Den Eijnden (D6) D6 : Franck Van Bavel (D6), Dominiek Van Hees (E2) en Boris Voorspoel (E0) E0 : Dirk Vervoort (E0) E2 : Paul De Meester en Dominic De Rijk (E2) E4 : Guy Ansoms (E4), Jan Raats (E4), Marc Segers (E2), Bob Verschueren (E6) E6 : Jeroen Bots (E6), Gert Brosens (NG), Stief Lauryssen (E6), Tom Van Delm (E4) , Gert-Jan Van Valckenborgh (E6) en Jimmy Vanstalle (E6) (Dirk Vervoort)

66 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 66

20-5-2010 12:55:28

S

O a h z z v

N

O v t d j M k v k

D g k t

N l 2 s

O t n w b


t

t

e

k

n

sport

Huldiging Hoge Gilderaad der Kempen GROOT-HOOGSTRATEN - Op de eerste zondag van mei worden de verdienstelijke leden van een schuttersgilde gehuldigd door de Hoge Gildenraad der Kempen. Dit jaar ging de huldiging door in het Ontmoetingscentrum te Lichtaart. Deze verdienstelijke leden uit onze gemeenten ontvingen een onderscheiding: Handboog: Sint Sebastiaansgilde Meerle: Michel Voortman, Augusta Michielsen en Angelina Willemsen. Buks: Sint Ambrosius Meer: Stan Vermeiren en Jeanne Verschueren en ook Arnold Van Aperen en Maria Tackx. Grote kruisboog: Sint-Jorisgilde Meer: Jan Dufraing en Pauline Hessels; Sint-Jorisgilde Meerle: Jan Jansen en Jeanne Van Ginneken; voor Sint-Jorisgilde Minderhout: Frans Sprangers, José Koyen, Jos Schrijvers en Fin Aerts, Maria Vermeiren en Frans Snijders.

St.-Joris Loenhout

Proficiat Frans en Gaby

Ook bij St.-Joris Loenhout was het feest. Op 24 april vierde de gilde niet alleen zijn patroonheilige maar werden ook Frans Van Hasselt en zijn vrouw Gaby Van Aken in de bloemen gezet, naar aanleiding van 40 jaar hoofdmanschap van Frans.

geleid door zoon Hans de eerste Deken, naar het gildelokaal .

Na de misviering trok het gezelschap in stoet,

Na een overzicht van 40 jaar hoofdman, waarin

Gaby werd in de bloemetjes gezet en daarna werden de 40 jaren hoofdman van Frans vereeuwigd door het overhandigen van een zilveren hoofdmansikkel. (fs/red)

Men kan individueel deelnemen of met een trio. Ook dit jaar wordt er weer in verschillende categorieën gelopen.

ment wordt opgemaakt. Uiteraard is iedereen meer dan welkom, men steunt tenslotte een goed doel.

Een speciale oproep aan de sportievelingen van groot Hoogstraten waarvoor een apart klasse-

INSCHRIJVEN EN ALLE INFORMATIE: WWW.MEETRIA.BE

Na de receptie brachten de vendeliers “Gildegroet” aan Frans en danste men “Dans rond de Schout” ter ere van Frans en Gaby.

inzet en gedrevenheid, respect en dankbaarheid de hoofdtoon voerde, was het tijd voor geschenken.

Derde Meetria Triatlon Op zaterdag 19 juni 2010 organiseert Meetria voor de derde maal een triatlon in het recreatiedomein De Mosten. Zoals alle jaren gaat ook dit jaar de opbrengst naar een goed doel. Dit jaar zal de opbrengst gaan naar ‘t Vonderke in Merksplas. ‘t Vonderke is een dagopvang voor kinderen met een ernstige mentale en / of meervoudige handicap Omwille van hun handicap kunnen ze niet naar school. De organisatoren zullen dit jaar ook de werkgroep Boemerang steunen. Zij voorzien vakantieopvang voor kinderen met een handicap tijdens de zomerperiode.

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR

s Nieuw dit jaar is de KIDS RUN. Voor de triatlon kunnen de kinderen geboren tussen 1995 en 2003, om 14 uur, gratis deelnemen aan deze Inschrijven kan ter plaatse vanaf 13 uur.

c

f n )

Om 16 uur start dan de 3” editie van onze 1/8 triathlon. Alle deelnemers zwemmen 500 m, nadien 21 km fietsen (3 x 7 km) op de Meerse wegen met als afsluit het lopen van 5 km in de bosrijke omgeving.

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

JUNI 2010 - 67

DHM_juni_302.indd 67

20-5-2010 12:55:29


Wie zichzelf herkent in het cirkeltje op de foto stuurt voor de 10de van de maand een kaartje naar De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of een mailtje aan kopje@ demaand.be (zie ook www.demaand.be). Hij of zij is daarmee winnaar van een boekenbon ter waarde van € 12,5 van Standaard boekhandel in Hoogstraten. Wie het kopje ook herkent mag ook een kaartje of mailtje sturen. Zij komen, bij lottrekking door een onschuldige hand, ook in aanmerking voor een boekenbon ter waarde van € 12,50. Die wij nota bene naar uw eigenste adres opsturen, of in de bus komen steken, als het niet te ver is.

N

Opgave vorige maand De foto loog er dit keer niet om. Het antwoord moest inderdaad gezocht worden in de landelijke sfeer. Ergens in de jaren negentig nam deze groep jongelingen, allen lid van de landelijke kring, deel aan een ploegwedstrijd vermoedelijk in Ramsel. Of ons kopje die wedstrijd gewonnen heeft weten wij niet. Wat wij wel weten is dat hun nu de winnaar is van een boekenbon ter waarde van 12,5 €, te verzilveren in de Standaardboekhandel. Het gaat dan ook om Christ Mertens, Hal

34A in Minderhout. Tal van anderen herkenden hem ook en dan is het natuurlijk het lot dat moet beslissen over de toewijzing van de tweede boekenbon. Het lot viel deze maal op Rit Adriaensen, Poeleinde 29c te 2323 Wortel.

Van Aperen omringd door een hele bende andere jongeren. Wij omcirkelden slechts 1 hoofdje. Maar van wie is dat? Plus wat bijkomende uitleg zou prettig zijn. pdn

Opgave deze maand Op deze foto zien we een nog jonge burgemeester

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten

M o i g b p h M d o s n s d b s a g w t w v g z v o v o v N o

P

N t j v g i d n r e p d g e s g j N l B e M a e (

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

68 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 68

20-5-2010 12:55:30


e

Natuurpunt Markvallei Met vereende krachten hebben we geprobeerd om zondag 23 mei zoveel mogelijk soorten te inventariseren en door te geven via waarnemingen.be. De actie kaderde in het verhaal van het behoud van de biodiversiteit in onze wereld. Dit punt prijkt samen met onze zorgen om het klimaat hoog op de politieke agenda’s van wereldleiders. Maar we kunnen vooral ook op lokaal vlak veel doen, te beginnen in onze eigen tuin. Het strak gemaaide gazonnetje, de in het gelid staande conifeertjes, de door het vergif bruin uitslaande grassen en de “Herasachtige” afsluitingen moeten dan wel wijken voor een natuurvriendelijke tuin waarin we terug tijd vinden om te kunnen genieten. Daarnaast zal Natuurpunt Markvallei ook moeite doen om het stadsbestuur van Hoogstraten te overhalen het biodiversiteitcharter van Natuurpunt mee te ondertekenen.

Plantenwandelingen Natuurpunt Markvallei organiseert elk jaar plantenwandelingen, van de maand april tot en met juli. De plantenwandelingen zijn ondertussen volop bezig. Elke donderdagavond trekt een groep geïnteresseerden er op uit om planten te inventariseren. Het is de uitgelezen manier om de plantenwereld beter te leren kennen. Ervaren natuurkenners delen graag hun kennis met anderen. Grote afstanden worden niet afgelegd. Het is eerder de bedoeling om zoveel mogelijk nieuwe planten te vinden en deze in kaart te brengen op de verschillende percelen. Sommige wandelingen brengen je op plaatsen waar de natuur nog echt haar gang kan gaan. Een overweldigende schoonheid mag dan je deel zijn. Op het programma staan nog volgende wandelingen: 3 juni om 19 uur aan de Castelhoeve (Groeske, Nederland) voor een inventarisatie van de vallei van het Merkske – 10 juni om 19 uur aan BC De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) voor een inventarisatie van de gebieden langs het Merkske in Zondereigen – 17 juni om 19 uur aan de Castelhoeve (Groeske, Nederland) voor een inventarisatie van de vallei van het Merkske (met Staatsbosbeheer) – 24 juni om 19 uur aan

BC De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel) voor een inventarisatie van de gebieden langs het Merkske in Zondereigen – 1 juli om 19 uur aan BC De Klapekster voor een inventarisatie aan het Zwart Goor in Merksplas – 8 juli om 19 uur aan de Castelhoeve (Groeske, Nederland) voor een inventarisatie van de vallei van het Merkske - 15 juli om 19 uur aan de kerk in Rijkevorsel voor een inventarisatie van de Poelberg in Rijkevorsel Info: Jack Govaerts (03-315 71 85)

de Lange Gooren en de Waaienberg. De Lange Gooren en Krochten zijn eigendom van Staatsbosbeheer en is een langgerekt gebied dat bestaat uit drie moerasachtige stukken. Deze worden afgewisseld door hoger gelegen drogere gebieden, naald- en loofbos, open heide en verschillende beken zoals de Goorloop. Het gebied ligt langs de Belgische grens. Info: Jack Govaerts (03-315 71 85)

Werken in de natuur Werken in de natuur is ontspannend. Met Natuurpunt Markvallei maken we er de laatste jaren een punt van om elke drie maanden twee keer de handen uit de mouwen te steken tijdens beheerswerkzaamheden. Op zaterdag 19 juni

Snel naar het eind Weg van de stilte Die dreigt En zacht fluistert In mijn oor Dat ik hier niet hoor

Lange Gooren en Waaienberg Jack Govaerts maakt ook graag tijd vrij voor een zondagswandeling waar er ook wat meer tijd kan vrijgemaakt worden voor cultureel-historische aspecten. Op zondag 13 juni verzamelen de wandelaars daarom om 9 uur aan de Vredesboom in Meer. Van daaruit rijden de deelnemers naar

gaan we het maaisel van de ‘lage beemd’ in de Halsche Beemden afvoeren. Voor soep met een boterham wordt gezorgd. Gelieve voor 15 juni aan Bart Hoeymans te laten weten of je komt. Op die manier kan hij de nodige voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. (bart.hoeymans@ hotmail.com, 0479 79 93 61) Iedereen brengt best een riek, hooirijf en laarzen mee. Je wordt verwacht om 9 uur aan het infopaneel van de Halsche Beemden.

Natuurgidsen van Natuurpunt Markvallei scholen zich bij. In de kolonie krijgen ze tekst en uitleg over de geschiedenis en tal van wetenswaardigheden. JUNI 2010 - 69

DHM_juni_302.indd 69

20-5-2010 12:55:31


TENTOONSTELLINGEN Tot 20 juni IN DE GLORIA, tentoonstelling met werk van beeldhouwer Luc Van Soom in het Stedelijk museum en monumentale werken op de bleekweiden van het begijnhof.

Uw activiteiten in De Maand? Meld het ons

redactie@demaand.be

Zaterdag 26 en zondag 27 juni Zaterdag 3 en zondag 4 juli SCHILDER- en KERAMIEKKUNST met werk van Greet Koyen, Inneke Lammerse-Van Poppel, Lief De Bie en Christ De Bie. Van 14 tot 18 uur in de Sint-Luciakapel te Meersel-Dreef. Tot 30 juni PAPHAEL DEMARTEAU, tentoonstelling in Galerie De Laro, Lage Rooy 14 te Meerle, Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 en na afspraak 32(0)3 315 00 11 Tot 31 augustus MINERALEN, tentoonstelling van de collectie Jos Botermans in De Klapekster in Wortel-kolonie. Geopend van donderdag tot en met zondag van 13 tot 17 uur.

HOOGSTRATEN Zaterdag 29 mei HEILIG BLOEDRIT van De Hoogstraatse Trappers. Vertrek om 12.30 uur aan Fun 2 Move. Info: 0476 55 89 80. Zaterdag 29 mei OPENING HEILIG BLOEDWEEK met om 18 uur uitvoering van de Missa Modalis van Jos Bruurs door het Piuskoor in de St.-Katharinakerk. OPENING VAN DE KERMIS. Na het concert in de St.-Katharinakerk opening van de kermis door het stadsbestuur. Zondag 30 mei HEILIG BLOEDPROCESSIE om 11.15 uur processie-ommegang in de richting van de Statie Zondag 30 en maandag 31 mei IKO TENTOONSTELLING in de ateliers van IKO. Zondag van 10 tot 18 uur, maandag van 18 tot 22 uur.

MEERLE Zondag 30 mei OPENDEURDAG KEGELEN in het kegellokaal Voort 38. Organisatie en info: Okra Meerle 03 315 79 43. Zondag 6 juni HEILIG BLOEDPROCESSIE om 11.15 uur processie-ommegang langs Gelmelstraat, Vrijheid en Heilig Bloedlaan. Zondag 6 juni IKO TENTOONSTELLING in de ateliers van IKO van 10 tot 18 uur. Zaterdag 12 juni COMPOSTEREN, demonstratie van de compostmeesters van 9.30 tot 12 uur in het containerpark. Vrijdag 18 tot zondag 20 juni MOTORTREFFEN met festival bij de watermolen. Info 0472 51 52 82. Zaterdag 26 juni LIVE@DEMOLEN festival bij de watermolen van 20 tot 3 uur, met optreden van Marasquin. Info: 0494 91 87 63.

Vrijdag 4 juni MJEELSE MARKT vanaf 17.30 uur op het gemeenteplein. Vanaf 21 tot 3 uur een meezingavond gericht op een breed publiek. Organisatie en info: Fanfare St.-Cecilia 0486 71 70 33. Zondag 6 juni SCHOOLFEEST DE KLIMTOREN vanaf 13 uur. Info: 03 315 82 88 Woensdag 23 tot zaterdag 26 juni AVONDFIETSVIERDAAGSE, vertrek om 18.30 uur aan de parochiezaal (zaterdag om 17.30). Organisatie en info KWB, 0477 75 45 14

Z O u

Z S v L i

Vrijdag 25 en zaterdag 26 juni PROCLAMATIEFUIF op vrijdag en LIVE-OPTREDENS op zaterdag van 21 tot 4 uur. Organisatie en info: Chiro 0476 40 64 24.

MEER Zondag 30 mei GARAGEVERKOOP van 9 tot 15 uur. Inschrijven verplicht. Info: Jos Cools, tel 03 315 03 37 en Roger Embrechts 03 315 02 98. 199

Zondag 6 juni MEERSE MARKT, Muziek- en Dansmarkt vanaf 9 uur in de Donckstraat en bij het klooster. Info: 03 315 86 80

Z K 1

Zaterdag 12 juni KINDERDISCO in café-discotheek ’t Fortuin van 14 tot 16 uur. Info: 03 315 44 83

Woensdag 2 juni STRATENLOOP en AVONDMARKT vanaf 17.30 uur in het centrum van Hoogstraten

Zaterdag 19 juni TRIATLON van 14 tot 18 uur bij De Mosten. Organisatie en info: Meetria 0484 33 51 61.

Donderdag 3 juni SACRAMENTSDAG plechtige hoogmis met processie in de kerk.

Zaterdag 26 juni MEERFEEST vanaf 19 uur in de omgeving van het Klooster. Info: 0497 28 17 31.

D P O

198

70 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 70

E R 3

20-5-2010 12:55:31

Z K o H


e

WORTEL Zondag 30 mei OPENDEURDAG bij WIDAR in Wortel-kolonie met animatie en rondleidingen van 14 tot 18 uur. Zondag 6 juni GRENZELOZE NATUUR, natuurwandeling o.l.v. Bart Hoeymans, vertrek om 14 uur aan de Klapekster. Info: Toerisme Hoogstraten 03 340 19 55. Zondag 6 juni GARAGEVERKOOP van 10 tot 16 uur. Organisatie en info KWB, 0472 30 66 80 Zondag 20 juni AARDBEIENWANDELING, vertrek om 7 uur aan de parochiezaal. Info: 03 314 66 58

MEERSEL-DREEF Elke zondag in juni ROMMELMARKT van 8 tot 16 uur. Info: 03 315 76 59 of jac.ann@telenet.be Zondag 6 juni OPENDEUR SINT-LUCIAKAPEL vanaf 14 uur. Info: 03 315 78 70 Zaterdag 26 en zondag 27 juni SCHILDER- en KERAMIEKKUNST met werk van Greet Koyen, Inneke Lammerse-Van Poppel, Lief De Bie en Christ De Bie. Van 14 tot 18 uur in de Sint-Luciakapel te Meersel-Dreef.

m m

-

200

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Woensdag en donderdag gesloten

Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

Zaterdag 26 en zondag 27 juni GLOEIKOPPERSWEEKEND, demonstratie met gloeikop tractoren langs de Beukendreef. Op zaterdag van 12 tot 18 uur, op zondag van 9 tot 17 uur. Info: 0473 29 12 94. Zondag 29 juni FIETS en AUTOZOEKTOCHT met vertrek aan ’t Slot tussen 12.30 en 15 uur.

Activiteiten juni Woensdag 16 en 30 juni PETANQUE in Markdal te Meer om 14 uur. Voor vervoer bellen naar Stan Floren o3 314.57.13 Maandag 07 juni DAGFIETSTOCHT van in totaal ongeveer 55 km. Vertrek aan het lokaal om 9 uur. Bijeenkomst op de parking aan brug 2 (weg van Retie naar Postel) ’s Middags halte in de Beiaard in Postel (à la carte), ’s namiddags stoppen we in “De Kaasboerin” Dinsdagen 1, 8, 15, 22 en 29 juni KAARTEN en BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 uur in het lokaal van de St. Jorisgilde. Dinsdagen 1, 8, 15, 22 en 29 juni RUMMY CUP in het lokaal van de St. Jorisgilde. Woensdagen 2, 9, 16, 23 en 30 juni ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 uur in ‘De Wildert’ te Zundert Woensdagen 2, 9, 16, 23 en 30 juni AQUA JOGGEN van 11.30 tot 12 uur in “De Wildert” te Zundert Donderdagen 3, 10, 17 en 24 juni NORDIC WALKING van 9.30 tot 11 uur, Bijeenkomst in Castelré

MINDERHOUT Zondag 6 juni KAMPIOENSCHAP EVENTING LRV van 9 tot 19 uur in de Blauwbossen. Info: 0496 55 92 62 Donderdag 10 en vrijdag 11 juni PETANQUE TORNOOI om 13 uur bij het OKRA Trefpunt. Info: 03 315 79 20. Zaterdag 12 juni KAPELLEKENSLOOP jogging voor jong en oud en halve marathon vanaf 14 uur. Info: Luc Herthogs, 03 314 74 21

Ken uw buren, ken uw dorp

lees

De Hoogstraatse Maand JUNI 2010 - 71

DHM_juni_302.indd 71

20-5-2010 12:55:32


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

Wild & Gevogelte

Kip aan ‘t spit

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

STOFFELS

LOKALE POLITIE

bvba

din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Sofie Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lou Van Bouwel 03.314.41.50. – 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68. – 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85. – 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Joris Buyle 03.314.13.08. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be

Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens BEL 0900 10-500 Van 28 tot en met 30 mei Apotheek Rombouts, Worteldorp 11, Wortel, tel 03 314 38 68 Zaterdag 29 mei van 9 tot 12.30 uur. Apotheek Rombouts, Worteldorp 11, Wortel, tel 03 314 38 68 Van 31 mei tot en met 3 juni Apotheek Rombouts, Worteldorp 11, Wortel, tel 03 314 38 68 Van 4 tot en met 6 juni Apotheek Pharma Noord, Meerdorp 48, Meer, tel.: 03 315 77 73 Zaterdag 6 juni van 9 tot 12.30 uur Apotheek Pharma Noord, Meerdorp 48, Meer, tel.: 03 315 77 73 Van 7 tot en met 10 juni Apotheek De Meester, Vrijheid 216, Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Van 11 tot en met 13 juni Apotheek Biopharm, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014 63 33 83 Zaterdag 12 juni van 9 tot 12.30 uur Apotheek Luyten, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74 Van 14 tot en met 17 juni Apotheek Schevelenbos, Kapelstraat 11, Loenhout, tel.: 03 669 64 24 Van 18 tot en met 20 juni Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 Meerle, tel. 03 315 73 75 Zaterdag 19 juni van 9 tot 12.30 uur. Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 Meerle, tel. 03 315 73 75 Van 21 tot en met 24 juni Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 Meerle, tel. 03 315 73 75 Van 25 tot en met 27 juni Apotheek De Meester, Vrijheid 216, Hoogstraten, tel.: 03 314 51 50 Zaterdag 26 juni van 9 tot 12.30 uur. Apotheek Horsten, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel 03 314 57 24 Van 28 juni tot en met 1 juli Apotheek De Volksmacht, Hoek 16, Rijkevorsel, tel.: 03 314 62 25

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 30 juni

OPGELET Wij verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 15 JUNI redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

72 - JUNI 2010

DHM_juni_302.indd 72

20-5-2010 12:55:33


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.