mei 2010 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 301

JAARGANG 26

MEI 2010

PRIJS: 2,30 €

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

PAUL GOOS

RONDE VAN VLAANDEREN VOOR WIELERTOERISTEN

biebond 300 jaar

hoogstraten is toch een stad

john graham brit kijkt naar hoogstraten

DE CD KOMT EEN TIP VAN DE SLUIER

hoogstraten fotografeert

DOSSIER: het warm water van meer geothermie, megaserres, pekelkreeftjes, of koe voor vis

krijgen de spilzakken alsnog gelijk?


EEN BLIK ACHTER DE KLEUREN

column Er viel, zo meende de redactie, deze maand voor ‘uw reporter ter plaatse’ nergens een relevante blik achter schermen te werpen. Er waren blikken die nog te vroeg zouden zijn, ofwel al te laat. Te algemene, te beperkte of wat voor blikken dan ook. Niettegenstaande, er had er wel eentje gesuggereerd om ons op paaszaterdag een reportage te laten maken over de veldslag van KFC Meerle tegen FC Meer. Maar voorleer deze onverlaat de kans had gehad om tot achter zijn oren rood uit te slaan, werd zijn suggestie ongenadig de grond ingeboord. Naar het schijnt wordt er door partijen na die wedstrijd lang nagekaart, waarbij de tapkraan allicht niet onberoerd wordt gelaten. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Het risico dat er dan achteraf excuses zouden moeten aangeboden worden aan de clubvoorzitters, wilde men liever vermijden. Kortom de redactie, staande of beter gezegd zittend voor een probleem, besloot dan maar om uw dienaar in deze tot het schrijven van ‘de column’ te dwingen. Er was er trouwens ook gene enkele andere die door een gebeurtenis of een menspersoon met een ei was opgezadeld, en het absoluut kwijt wilde. Een actie waarvoor ‘de column’ nogal eens het decor aanreikt.

Vraag, waar moeten we dan eigenlijk over hebben? Want dat zeggen ze er natuurlijk niet bij, die van de redactie. Moet ge zelf uw plan maar mee trekken. Awel, als we dat nu eens deden sè. Als we nu eens aan de klok zouden hangen hoe het er zoal aan toe is gegaan tijdens de laatste redactieraad. Over de kleuren van het nummer 300. Nooit nog zal deze jongen gevraagd worden ‘de column’ te vullen. Wraak kan zoet zijn, hoewel, zeer onchristelijk. Het begon al doordat er nogal wat waren die Jef Schellekens in kleuren op het voorblad er wel goed zagen uitzien. En dat dat van kleiner naar kleiner goed gevonden was van onze graficus. Maar dat men o schande vergeten was Jeffes naam erbij te zetten. Want niet iedereen kent hem, zo sprak men. Diegenen die verantwoordelijk waren voor het verzuim, weerden zich stellende dat Jef wél algemene bekendheid bezit. Al was het maar van bij de Ghezellen van de Erbizzem. Zoals dezen verkleed met de tekenen hunner waardigheid verder in de Maand met naam en toenaam, met koning en al, en met hun portret in de gazet stonden. Op pagina 33 om juist te zijn. Welles nietes, de toon al gezet nog vóór het kleurendebat de broederstrijd zou hevigen.

Want vond men de kleuren aanvankelijk goed, de standpunten zouden wijzigen. Het werd gaandeweg te fel en te bleek, te licht en te donker, te groen en te blauw, te wit en te zwart, te glanzend en te mat, te dik en te dun, te zwaar en te licht. Het zou teveel gaan kosten. Teveel op de boekskens gaan lijken, het deed nu al aan de Kempenklok denken. Of dit een compliment was of niet…, laat maar. Tussendoor had er nog eentje de gemoedsgesteltenissen wat opgezweept door er op te wijzen dat men Jef alias Rabbas Mertens en zijn Gisella Knaepkens onder ‘Goud in Meer’ had laten hertrouwen. Een affront zonder zijns gelijke. Eens curieus hoe men dat gaat goedmaken. Kortom, het compromis diende gezocht en werd gevonden. Op zijn Bels. Het kleurendebat wordt verschoven naar het jaarlijkse redactieconclaaf in juli. Bij de paters op Dreef. Veni Creator Spiritus. Allez kom, nog een toemaatje. Kennen jullie de technische term voor dat kleiner en kleiner maken wat onze graficus met Jef Schellekens heeft gedaan op de voorpagina van nummer 300? Wij wel. Dat heet ‘droste’ of in het wat meer geleerds ‘recursie’. Geen dank. (nad)

HOOGSTRATEN IS WEL EEN STAD

In 1210, nu 800 jaar geleden, ontving Hoogstraten vrijheidsrechten. Pas in de jaren '80 van vorige eeuw werd Hoogstraten als stad erkend. Zie blz. 19. 2 - MEI 2010


Het warm water van Meer terug op temperatuur?

Grootse plannen voor concentratie van serres Begin jaren ’80. Terwijl de boortorens in Meer en Merksplas dag en nacht op volle toeren draaiden, gonste het van geruchten over grote serreparken en tropische stranden aan de Mosten. De Spilzakken konden hun pret niet op. De douche in Meer was echter ijskoud. Er werd geen warm water gevonden. Alleen de Spetsers vielen in de prijzen. Maar uiteindelijk kwam ook daar niets van terecht. De olieprijzen daalden, de interesse zakte weg en het project ging de diepvries is. Vandaag de dag, meer dan 25 jaar later, is de interesse voor een concentratie van glastuinbouw meer dan ooit actueel. De energieprijzen zijn echter danig hoog en WKK of Warmtekrachtkoppeling is het modewoord in de sector. Maar ook dat verloopt niet van een leien dakje. Het huidige elektriciteitsnet in de streek blijkt niet bestand om al de geproduceerde stroom te kunnen ontvangen. Is het in het licht van deze evolutie niet hoog tijd om de resultaten van het geothermisch onderzoek uit de jaren ’80 terug vanonder het stof vandaan te halen? Biedt geothermie of aardwarmte misschien toch de ultieme oplossing voor de glastuinbouw in de streek? Op 21 november zingen de Spilzakken op het grote volksfeest wellicht voor het eerst terug over het warm water af Meer. Hun optreden is slechts eenmalig. Het warm water tekent misschien voor een lange tournee. Warm water in Meer Einde jaren ’70 was een bange tijd voor de wormen in de Hoogstraatse regio. Met honderden en duizenden spoedden ze zich naar de oppervlakte voor het geweld van de rijdende trilplaten. Maandenlang werd de Noorderkempen doorheengeschud in een doorgedreven studie van de Belgische Geologische Dienst naar de structuren van de ondergrond. In een vroeger verleden (jaren ’60) was er al eens geboord naar petroleum en gas in Loenhout maar hier was men van een kale reis thuisgekomen. Alles deed evenwel vermoeden dat de ondergrond in de Noorderkempen wel eens een andere schat zou kunnen herbergen. Warm water in een tijd van stijgende energieprijzen en oliecrisis leek dan ook een godsgeschenk. Het onderzoek strekte zich uit over een ruim gebied en kreeg uiteindelijk zijn voltooiing in een aantal proefboringen in Meer en Loenhout. Uit de gegevens van het onderzoek voorzag men een aantal boringen in Loenhout om de mogelijkheid van een ondergrondse opslagplaats voor aardgas te benutten. Voor Meer hoopte men een warmwaterlaag van meer dan 60 °C aan te treffen op een diepte van ongeveer 1700 meter. Het idee groeide al snel om een groot serrepark van 20 ha. op te richten dat met deze energiebron zou kunnen verwarmd worden. De Spilzakken droomden al van een naaktstrand in Meer.

Serrecomplex in Meer Meer is traditioneel een tuinbouwgebied met een vrij grote concentratie aan serres. Dit lag dan ook mede aan de basis om hier een aantal boringen uit te voeren. Buiten aspecten van de diepte van

Uit seismisch onderzoek in de jaren ’70 bleek dat de Noorderkempen en het noordoosten van Limburg het grootste potentieel heeft voor directe geothermie. Zware vrachtwagens met trilplaten doorkruisten Hoogstraten en omstreken. de waterhoudende lagen en het debiet dat beschikbaar is, is een temperatuur van 60 °C wel een minimum vereiste voor verwarming van serres. Dit hoopte men aan te treffen in de kalksteen van de zogenaamde diepere “kolenkalk”. Uit wetenschappelijke onderzoek werd aangetoond dat de temperatuur van de diepere waterlagen in Vlaanderen geleidelijk aan toeneemt in de richting van de Kempen. De hoogste waarden worden opgetekend in de Antwerpse Noorderkempen en in het noordoosten van Limburg. Hier ligt dan

ook het grootste potentieel voor directe geothermie . Er zijn ook wel andere waterhoudende kalklagen. Deze uit de krijtkalklaag heeft een lagere temperatuur maar ligt niet zo diep. Normaal mag men stellen dat per 1000 meter diepte de temperatuur stijgt met ongeveer 30 ° C. In de Noorderkempen zou dit zelfs stijgen met een 34 °C per km diepte. Groot was dan ook de verrassing en de ontgoocheling dat men in Meer niet tot in de kolenkalklaag geraakte en dus ook niet de verhoopte

MEI 2010 - 3


dossier warmwaterlaag aantrof. Er werd geboord tot op 2500 m diepte en toen werd de boring stopgezet. Iets over de grens in Nederland werden er later boringen uitgevoerd tot op 3500 m en ook hier geraakte men niet in deze kalklaag. Was het een verkeerde interpretatie geweest van de seismische opmetingen? Zit er wel het verhoopte warm water en zo ja op welke diepte? Bij het gegeven dat de temperatuur stijgt met de diepte zou men kunnen denken dat er geen probleem is wanneer me iets dieper zou moeten boren. De hogere temperatuur zou dan een compensatie zijn voor de hogere kosten van het boren. Toch moet er ook nog met andere aspecten rekening gehouden worden zoals het debiet en de doorstromingsmogelijkheden. Opgepompt water moet ook terug kunnen geïnjecteerd worden. Misschien onderwerp voor een later onderzoek, maar toch werd de droomballon van een groot serrecomplex op geothermie in Meer anno 1983 doorprikt.

Pekelkreeftjes in Meer Het enthousiasme mocht dan al bekoeld zijn, toch was er in Meer de vaststelling van een minder diepe watervoerende krijtlaag met een temperatuur van maximum 35°C. Dergelijke temperatuur kan benut worden voor de opwarming van zwembaden of voor de kweek van vis. Binnen de Universiteit van Gent heeft de faculteit Bioingenieurswetenschappen zich gespecialiseerd in aquacultuur. In dit kader liet prof. Patrick Sorgeloos in de jaren ’80 zijn oog vallen op deze gegevens uit het onderzoek om hier in Meer een pilootproject voor de kweek van pekelkreeftjes op te starten. Het opgepompte water heeft een hoog zoutgehalte en zou dus qua temperatuur en structuur ideaal zijn voor dit kweekprogramma. Pekelkreeftjes of artemias kunnen een belangrijk voedselelement zijn in de opkweek van vis in aquacultuur. Volgens Michiel Dusar van de Geologische Dienst van België was er in oorsprong zeker de intentie om deze bron te benutten. Doch volgens hem lag deze boring te dicht bij de Mark en een natuurontwikkelingsgebied en was een verwerkingsinstallatie op deze plaats niet mogelijk. Daarbij moest men ook rekening houden met vervuiling door afvalwater. “Om milieuredenen is dit project niet doorgegaan. Het water was er wel voor geschikt”, aldus Dusar. In tegenstelling tot de diepere kolenlaag blijkt deze kalklaag evenwel in gans de streek op dezelfde diepte te liggen en dus zou de exploitatie ervan op eender welke plaats in Hoogstraten kunnen gebeuren. Dit zou zelfs mogelijk zijn op het industrieterrein van Hoogstraten.

Meer toekomst in Merksplas

Jarenlang hebben de boortorens in Loenhout, Meer en Merksplas het uitzicht van het landschap mee bepaald. De firma Smet uit Dessel boorde in opdracht van de Geologische Dienst van België dag en nacht. 4 - MEI 2010

Toen de boringen in Meer mislukten startte men in Merksplas een nieuw project, en met succes. In 1983 vond men hier inderdaad de watervoerende laag op 1760 meter. De temperatuur van het opgepompte water bedroeg 72°C. Er was echter één tegenvaller. De waterproductie stabiliseerde rond 75 m³ per uur. Dit was beduidend minder dan de 200 m³ /h die men voorspeld en verwacht had. Volgens Ben Laenen van het

Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) uit Mol is de lagere productiviteit ten dele toe te schrijven aan de manier waarop deze put werd uitgevoerd. Door de lager dan verwachte productiviteit en de dalende energieprijzen was het project medio ’80 niet meer economisch rendabel. In 1987 vond nog een productieproef plaats. “Technisch was de proef een succes, maar door gebrek aan financiering, het afhaken van de mogelijke afnemers van warmte en de dalende olieprijzen, is men er niet in geslaagd het project af te werken;” aldus Laenen. Met dit project in Merksplas wilde men aanvankelijk de gevangenis van Merksplas-Kolonie verwarmen. De afstand tussen de boorput en de gevangenis bedroeg echter 1 km en dus moest er ook een dure geïsoleerde leiding aangelegd worden. Justitie bleek hierin geen interesse meer te hebben. Nadien werd er gezocht naar lokale afnemers voor serreverwarming. Er werd een exploitatiemaatschappij opgericht met Nederlandse financiers, maar deze gingen bankroet. De noodzakelijke gewestplanwijziging had intussen ook vijf jaar geduurd. Nadien is opnieuw de interesse afgenomen.

Nieuwe toekomst? Intussen is de situatie grondig gewijzigd, zeker deze van de energiekosten. Momenteel zijn de olieprijzen lager dan twee jaar geleden toen deze een ongekende hoogte bereikte. Maar de algemene verwachting is toch dat de prijs terug de hoogte in zal schieten wanneer de economie echt terug op gang schiet. Anderzijds zien we dat er in de tuinbouwsector en dan vooral in de glastuinbouw heel wat in beweging is. De tuinbouwsector evolueert naar grotere bedrijven en ook het aantal serres neemt toe. Vooral de regio Hoogstraten werd in het ruimtelijk structuurplan van de provincie Antwerpen (RSPA) aangeduid als concentratiegebied voor glastuinbouw waar grootschalige glastuinbouw kansen moet krijgen. In deze context liet het provinciebestuur een studie uitvoeren door IOK en de Universiteit van Gent over de huidige structuur en de mogelijkheden voor de glastuinbouw in de macrozone Hoogstraten. Die zone omvat de gemeenten Merksplas, Rijkevorsel, Hoogstraten, Wuustwezel, Brecht, Beerse en Malle. De bedoeling is om één of meerdere locaties voor een glastuinbouwbedrijventerrein aan te duiden waar middelgrote tot grootschalige glastuinbouwbedrijven zich kunnen vestigen. Eén locatie zou op korte tot middellange termijn moeten verwezenlijkt worden. De nieuwe tendens in deze grootschalige glastuinbouwsector is het gebruik van de WKK’s of de warmtekrachtkoppeling. Met deze formule wordt er elektriciteit geproduceerd die deels in het bedrijf gebruikt wordt en deels verkocht wordt en anderzijds warmte die in de serre benut wordt. Nochtans blijkt de afvoer van elektriciteit naar het net niet van een leien dakje te gaan. In het licht van deze gegevens is de vraag naar het heropdiepen van de studiegegevens over geothermie in de streek misschien wel niet zo ver gezocht.


dossier Clustervorming in de glastuinbouw Tijdens het provinciaal onderzoek in de tuinbouwsector kwam tot uiting dat er in de macrozone Hoogstraten nog een vraag is naar een 200 hectare extra grond voor de tuinbouw. Op 19 februari 2009 keurde de deputatie van de provincie Antwerpen het ‘Actieplan glastuinbouw macrozone Hoogstraten’ goed. Ook de gemeenteraad van Hoogstraten keurde dit in mei 2009 goed. In de brochure ‘Ruimte voor Glas’ uitgegeven door het provinciebestuur worden een aantal zones aangeduid waarin verdere uitbreiding en mogelijkheden voor nieuwe grootschalige glastuinbouwbedrijven bestaan en waar bestaande bedrijven kunnen doorgroeien. Via samenvoeging of clustering van bedrijven wil men op die manier komen tot tuinbouwcentra van 50 à 100 hectaren. De mogelijkheden die voor ogen gehouden worden zijn gelegen langs de ‘centrale knopenas E19 en in de ‘gedifferentieerde overgangszone Zuid’ waarin ook Merksplas gelegen is. Concreet gezien verwijst de studie naar mogelijkheden voor nieuwe grootschalige glastuinbouwbedrijven aan weerzijden van de E19. Deze regio zou gunstig zijn voor clustervorming zowel in nieuwe projectgebieden als in de opvulgebieden. Opvulgebieden zijn gebieden waar reeds een zekere concentratie van glastuinbouw voorkomt maar waar er nog zowel grootschalige bedrijven als kleinere bedrijven kunnen ingepast worden. Hier denkt men dan aan het noorden van Meer waar momenteel al heel wat concentraties van middelgrote glastuinbouwbedrijven voorkomen Verdere opvulling zou hier volgens de studie geen bedreiging vormen voor de grondgebonden landbouw. Daarnaast ziet men in Meirberg een potentieel projectgebied, zeker door de goede bereikbaarheid en de nabijheid van lokale bedrijventerrein . ”Dit zou een ruimtelijke bundeling van dynamische activiteiten kunnen betekenen.”, aldus de brochure ‘Ruimte voor Glas’. Daarnaast wordt een mogelijk projectgebied naar voor geschoven ten zuid-oosten van het op – en afrittencomplex E19 in Loenhout. Tot slot is er de omgeving van Koekhoven in Merksplas die al een sterke concentratie van serres kent. Dit gebied wordt in de studie als een prioritair opvulgebied aanzien.

In de gemeenteraad van oktober 2009 is er in Hoogstraten heel wat discussie geweest over het beroep bij de Raad van State dat het college van Burgemeester en Schepen van Hoogstraten indiende tegen de vergunning voor twee windturbines aan de E19. In september 2008 had zij reeds een exploitatievergunning geweigerd. Het college verantwoordde aanvankelijk deze stap door er op te wijzen dat er op dat ogenblik geen mogelijkheid was voor tuinbouwbedrijven met WKK (warmtekrachtkoppeling) om hun elektriciteit aan het net te kunnen leveren. Zolang dit probleem niet opgelost is zou het stadsbestuur zich verzetten tegen de nieuwe inplanting van windmolens op haar grondgebied. Het lokale elektriciteitsnet van Hoogstraten-Rij-

kevorsel beschikt blijkbaar niet over voldoende capaciteit om de steeds stijgende stroom van de WKK’s op te vangen en te transporteren. Elia blijkt dan ook genoodzaakt om aanvragen tot aansluiting van nieuwe WKK-installaties te weigeren.

Kan geothermie hier een oplossing bieden? Tot enkele jaren geleden bleek er nergens in Vlaanderen nog interesse voor de ontwikkeling van geothermie. Volgens de woordvoerder van de Geologische Dienst van België bleek geothermie op geen enkele officieel programma nog voor te komen. Enkel het Vlaams Instituut voor

Meer en Merksplas Als we nu even naar de twee belangrijkste gebieden kijken die voor uitbreiding en clustering in aanmerking komen dan zijn het juist die gemeenten waar indertijd heel wat onderzoek gebeurd is naar geothermie. Beide projecten zijn toen om technische of economische redenen terug afgevoerd. Vraag blijft of geothermie in de huidige ontwikkeling opnieuw een kans kan krijgen. Vooreerst is er de problematiek van de afzet van elektriciteit aan het net. Vorig jaar heeft Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, een nieuwe kabel voor middenspanning aangelegd van Berkelaar (Merksplas) tot in Beerse. Kostprijs 6,1 miljoen euro waarvan 600.000 euro voor de twee grote serres op Berkelaar.

Toen in Merksplas het water rijkelijk vloeide en ook nog de verhoopte temperatuur bleek te hebben , was het al euforie wat de klok sloeg. Enkele jaren later stierf de droom een stille dood. De toenmalige Hoogstraatse Gazet stond er toen al bij en keek er naar. MEI 2010 - 5


DOSSIER

De spilzakken droomden al van een naaktstrand aan de Mosten en vrouwelijk schoon met heel weinig textiel…. “Maar ’t warm water wier kou en ’t schoon weer was gedaan!” ’t Is heel lang geleden, ‘k was amperkes tien. Dat ik zong bij de knapen, ’t was ferm om te zien, van schoon is de Kempen en vlak is mijn land. Mer nauw zing ik van ‘ warm water af Meer, Dat schoot uit de grond, lijk een drukton vol beer. ———— Ja da water dat spoot daar nog heter dan stoom. Zo begon dan ineens de Noord-Kempischen droom. Want zie wa gebeurde twee weken nadien Was ’t water zelfs warm in de put aan den E10. Ge kunt er na zwemmen en bruinen aan de kant. Het duurde ni lang of ’t was just een Spaans strand. ———— Na enige weken was Meer een paradijs. Veur vakantie en zon gingen wij nooit op reis. We lagen hier beter as on de Casta del Sol. De zon scheen, ’t was warm en ’t liep hier al vol Van vrouwelijk schoon in heel weinig tekstiel’t Was goe veur mijn hart, mer fataal veur mijn ziel. ———— De tuinders verbouwden hun serre tot zonnebank. En zie da was raak, want het duurde ni laank Of het lag daar vol vrouwvolk op een lapke na bloot, Te bakken en te braaien, schoon bruin of knalrood. En den boer, och, hij ploegde zo hevig ni meer. Hij kneep hij de katjes en dee ze ni zeer. ———— Zo wier zelfs de Kempen mondain en beroemd En in enen asum met ‘sterren’ vernoemd. ’t Verteer in de kroegen ging pielsnel omhoog. Ze stonden met zevenen achter den toog. En drinken en vrijen, allemaal om ter meest. Hoe later hoe harder, ’t was soms van de beest! ———— En op zekere morgend, van ’t fuiven nog zat, Dook ik mej m’n knap lief in ’t warmwaterzwembad. Jong, da viel oons tegen, ’t was verdomme ijskoud. Was da ni gebeurd, ‘k woor mej heur nog getrouwd. Na vertrok ze heel kwaad en zag mij ni meer staan. ’t Warm water wier kou en ’t schoon weer was gedaan. ———— Het begon wer te waaien, renger viel keihard neer. Twee dagen nadien was (t wer echt Belgisch weer. Gedaan warm water, gedaan zacht klimaat. Alleman trok hier weg, ’t wier wer rustig op straat. Het land was heel triestig, de lucht donkergrijs. Dus we gon van miserie nor Spanje op reis. 6 - MEI 2010

Technologisch Onderzoek bleek de enige instantie te zijn die nog verder onderzoek voerde in het kader van deze natuurlijke energiebron. Daarom legden wij in het licht van de nieuwe ontwikkelingen ons oor te luisteren bij Ben Laenen van het VITO. “De vraag rijst of onder de huidige omstandigheden geothermie in de Kempen rendabel kan zijn voor de verwarming van serres. Om die vraag te beantwoorden vergelijken we de kostprijs voor warmte geproduceerd via geothermie met die voor warmte opgewerkt met een WKK-installatie. Zonder steun bedraagt deze laatste ongeveer 18 euro/MWh. Voor het berekenen van de kostprijs van geothermische warmte baseren we ons op de resultaten van de proef in Merkplas. We gaan uit van een investering voor een geothermisch doublet (oppompen en terug injecteren na warmteafgave,jh) met twee boringen tot op een diepte van 1700 m. Vandaag de dag kost het boren van de twee putten een kleine 5 miljoen euro. Wanneer we ook de kosten voor de warmtewisselaar, studiewerk en engineering in rekening brengen, komen we op een totale investering van 6 miljoen euro. We schrijven deze investering af over een termijn van 10 jaar bij een belastingsvoet van 34% en een inflatierente van 5%. De werkingskosten begroten we op 270.000 euro/jaar. Dit bedrag omvat de kosten voor onderhoud, het aandrijven van de elektrische pomp, en de aanvoer van CO2 om de groei van de planten te bevorderen. De opbrengst wordt bepaald door het thermische vermogen van de productieput. Deze is een functie van temperatuur en het haalbare productiedebiet. Conform de resultaten van de proef nemen we aan dat de temperatuur van het opgepompte water gemiddeld 70°C is, en dat we het water afkoelen tot 40°C. De grote onbekende is echter de hoeveelheid warm water die we uit het reservoir kunnen ontrekken. De test in Merksplas leverde een debiet op van 75 m³/h. Op basis van productiegegevens uit de Kolenkalk lijkt bij een goede uitvoering van de boringen een debiet van 100 m³/h een realistisch minimum. Onder gunstige omstandigheden zou zelfs een debiet van 200 m³/h haalbaar moeten zijn. Deze onzekerheid is opgenomen in de kostenberekening. De kost van de geothermische warmte varieert met het debiet. Uit de grafiek blijkt dat bij een debiet van ongeveer 100 m³/h, een geothermisch doublet kan concurreren met een WKK, evenwel zonder steun. Ten overstaan van een WKK met investeringssteun en warmtekrachtcertificaten is een efficiënt geothermisch doublet ruim dubbel zo duur.”

Concurrentieel “Samengevat kunnen we stellen dat geothermie zeker concurrentieel is als ze op een gelijksoortige ondersteuning kan rekenen zoals bij de Wkk. Het voordeel van geothermie is dat de primaire energiebehoefte beperkt blijft tot de elektriciteit nodig om de pompen aan te drijven. Verwarming op basis van geothermie is dan ook maar in beperkte mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Aan de keerzijde van de medaille staan de hoge investeringskosten. Die maken dat geothermie enkel concurrentieel kan zijn bij een hoge warmtebehoefte. Geothermie lijkt dan ook alleen een optie voor de verwarming van grote serreoppervlakten, vanaf 4,5 à 5 ha afhankelijk van de warmtebehoefte van de teelt. Een bijkomende hindernis is dat het vaak niet mogelijk is het vermogen van een doublet op voorhand accuraat te berekenen. Tot je het reservaat hebt aangeboord ben je nooit 100% zeker van de stromingseigenschappen en de temperatuur. Dit risico is inherent aan elke uitbating van de diepe ondergrond. In Nederland en Duitsland bestaan er echter al garantieregelingen die toelaten zich daartegen in te dekken.” Tot zover Ben Laenen van VITO. Volgens Michiel Dusar van de Belgische Geologische Dienst ligt Hoogstraten blijkbaar aan de verkeerde kant van de grens. Anders was het wellicht helmaal anders geweest. “In Nederland is geothermie volop van de grond gekomen. Omdat er zoveel concurrentie ontstond voor exploitatie is men zelfs begonnen met het opmaken van een kadaster voor de ondergrond. In België zit er momenteel voor echt diepe geothermie geen beweging in. De diepere lagen blijven risicovol. Zonder overheidssteun en verzekering zal dat hier niet echt van de grond komen. De overheid gaat voorlopig niet investeren in dat gebied. Wel voor ondiepe geothermie die aangewend wordt bij warmtepompen voor particulieren. Uit de actualisatie door VITO blijkt evenwel dat groenteteelt in de omgeving van Hoogstraten een mogelijke gebruiker is.”


DOSSIER

Fons Vermeiren uit Minderhout weet wel waar de put gebleven is. “Wij hebben hem op één meter diepte afgezaagd en het zout water afgeleid naar de gracht. Daar groeit nu wel geen onkruid meer in. “

Wie ruilt zijn koe voor vis? In het blad van VILT, Vlaams infocentrum landen tuinbouw gaf Patrick Sorgeloos op 9 november 2009 een interview onder de titel: ‘Kunnen boeren straks beter visjes kweken?’ Aanleiding was het voorstel van Colruyt om boeren om te schakelen naar viskweek. Patrick Sorgeloos is prof aan de Universiteit van Gent en is vooral gespecialiseerd in aquacultuur en de kweek van artemia’s of pekelkreeftjes. In die context geraakte hij in de jaren ’80 betrokken bij het warmwaterproject in Meer. Hier wilde zijn Faculteit een proefproject opzetten voor de kweek van deze kreeftjes. Het water in Meer had de goede temperatuur en het zoutgehalte kreeg men er gratis bij. Sorgeloos bevestigt dat dit project toen niet is kunnen doorgaan. “De kostenbaten verhouding waren niet goed. Moest dit nu geweest zijn, dan was dit project onmiddellijk opgenomen. De evolutie in de aquacultuur in heel erg geëvolueerd. Er wordt momenteel heel wat onderzoek gedaan wat de beste vissoorten zijn voor aquacultuur in België en Nederland. We zouden de resultaten van Meer terug moeten bekijken qua temperatuur en zoutgehalte. Indien men dit pekelwater zou vermengen met zoet water om de samenstelling van zeewater te krijgen, dan kan ik u verzekeren dat in de Kempen ook zeevis kan gekweekt worden, en dat is financieel een grote meerwaarde.” “Op wereldschaal bestaat reeds de helft van de visconsumptie uit gekweekte vis”, aldus Sorgeloos. “Voor België ligt die verhouding misschien nog hoger omdat alle pangasius, zalm en forel op onze markt afkomstig zijn uit aquacultuur. Blijkbaar vertoont de aquacultuur de jongste decennia jaarlijkse groeicijfers van ongeveer 9% terwijl dit bij de vleesproductie slechts 2,8% is en in de visserij 1%. De Europese Commissie wil graag een versnelling hoger schakelen met duurzame viskweek, en hiervoor werden er de voorbije jaren vele miljarden euro’s gepompt in de opbouw van de nodige expertise, zoals dat het geval is

boor kapot gegaan op die harde laag. Er werden twee putten geboord. Die ene put gebruikten ze ook voor het noodzakelijke water om te kunnen boren. Heel deze akker was een echte werf. Zo lagen er ook vier grote bezinkputten waarin het boorwater werd geloosd. Nadien werd al dat bezinksel afgevoerd door Van Spaendonck en gestort in de kleiputten van Desta. Toen men maar niet in de gezochte laag geraakte wilde men uiteindelijk nog tot 2800 meter boren. Maar er bleven zich heel wat moeilijkheden voordoen en uiteindelijk zijn ze er mee gestopt. De put bleef bestaan en boven de grond stak een ijzeren kop. Toen kreeg ik het voorstel van Smet om op die grond een palingkwekerij te beginnen. Die zouden dan kunnen gevoed worden met een soort pekelkreeftjes. De zoon van Smet had al ergens een palingkwekerij maar daar was wat misgelopen met een ziekte onder de vissen. Omwille van die plannen heeft men mijn grond nog twee jaar langer gehuurd. Men stelde mij voor om opzichter te worden van die palingkwekerij. Maar uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Ook van de oorspronkelijke plannen om hier een

in het Labo voor Aquacultuur in Gent.” Volgens prof. Sorgeloos kweekt men best zoetwatervissen in gesloten recirculatiesystemen zoals men dat ook doet bij de opkweek van pootvisjes. En dan denkt men vooral aan de kweek van snoekbaars of de gestreepte baars. Toch blijft het voor een omschakeling op aquacultuur voor boeren en tuinders nog te vroeg, aldus Sorgeloos. “Er zijn al een aantal proefprojecten zoals in het proefcentrum van Kruishoutem waar men probeert de kweek van tomaten en vis te combineren. Ook aan de universiteiten van Leuven en Gent worden er verscheidene projecten uitgeprobeerd. Binnen drie jaar worden alle proefprojecten geëvalueerd waarna men met betrouwbare cijfergegevens naar de boeren kan gestapt worden.” Misschien een kans voor Meer?

Maar waar is de put? Bij de Geologische Dienst van België is men de put in Meer blijkbaar zoek. Er is geen bovengrondse installatie meer te bekennen. Daarom gingen wij op zoek naar de eigenaar van de grond, Fons Vermeiren uit Minderhout. Fons, momenteel gepensioneerde landbouwer, runde zijn bedrijf aan de Lage Weg in Minderhout. Zijn akkers lagen nogal erg verspreid en één ervan bevond zich op Bergen. Het is voor die grond dat Fons begin jaren ’80 het bezoek kreeg van toenmalig schepen Jef Desmedt en van Marcel Vanderbruggen, directeur van het Proefbedrijf. Of hij het stuk, een kleine 1,5 ha, niet tijdelijk wilde afstaan om boringen op te doen. En Fons stemde toe. “Uit de resultaten van het onderzoek met trillingen bleek dat stuk het geschiktste om proefboringen te doen. Ongeveer een jaar of drie heeft dat allemaal geduurd. Gedurende die tijd kreeg ik een vergoeding om op een andere plaats mais te kunnen aankopen. De firma Smet uit Dessel voerde de boringen uit. Dat is met heel wat moeilijkheden gepaard gegaan. Ze dachten op ongeveer 1800 meter het warm water te kunnen vinden, maar dat klopte niet. Nadien is ook de

Volgens Ward Baets, schepen van Landbouw van Hoogstraten en directeur van het Proefbedrijf in Meerle blijft aardwarmte zeker een onderdeel van de studie naar nieuwe concentratiegebieden voor de glastuinbouw. serrecomplex neer te zetten van 20 ha. kwam niets terecht. In totaal heb ik die grond vijf jaar niet in gebruik gehad. Nadien stelden we vast dat die boorput maar bleef lekken. Heel die bovengrondse kop was helemaal verroest door het water en het zoutgehalte. Rond die put was hierdoor de grond niet meer te bewerken. Daarom hebben we op

MEI 2010 - 7


dossier zeker moment de put bloot gegraven en op een diepte van één meter afgezaagd. Daar hebben we dan een andere buis op aangekoppeld en zo het water afgevoerd naar de gracht. Niemand heeft ooit nog met ons contact daarover gehad. Wij hadden vroeger alleen maar contact met de mensen van de boorinstallatie, namelijk Smet uit Dessel.” Samen met Fons zijn we eens ter plaatse gaan kijken en inderdaad het water loopt permanent de gracht in. “Ja, zegt Fons, “hier groeit geen onkruid meer in de gracht. In de winter dampt die gracht hier constant.” Het water voelt lauw aan en proeft inderdaad zout. Intussen is Fons al 12 jaar op pensioen en heeft zoon Jan het bedrijf overgenomen. “Wie weet, misschien was ik ooit palingboer geworden als alles hier wat meegezeten had. Maar ja, dan was ik nu ook al op pensioen geweest.”

Veel lawaai Ook Jef Van Den Heuvel en May Mertens herinneren zich die periode nog zeer goed. Vooral de slapeloze nachten. Zij baten sinds 1977 een aardbeibedrijf uit vlak naast het vroegere boorterrein. Sinds 2004 heeft ook zoon Wim er een gloednieuw aardbeienbedrijf naast gezet. “Er

werd hier toen dag en nacht geboord”, vertelt May. “ Dat was constant een lawaai en gedaver. Heel het terrein was ook hel verlicht, terwijl er hier in de straat geen straatlampen hingen. ’s Nachts kon je zeker geen raam open zetten omwille van het lawaai. Heel dat terrein was verhard of ingenomen door bergen zand en zavel. Onze Wim heeft er nog heel wat gecrost met zijn fietsje. Ik herinner mij dat de eerste boring fout zat. De buis was te schuin gegaan. Men heeft toen alle buizen er terug uitgehaald en 10 meter verder opnieuw beginnen boren. Maar uiteindelijk heeft het allemaal niet veel uitgehaald. Moest het een succes geweest zijn, dan had men hier een serrepark van een 20 hectaren gepland. Wij zouden zeker interesse gehad hebben als het goedkoper was geweest dan de prijs van de mazout. Wij lagen er ook het dichtste bij. “Nadien is er sprake geweest om een visproject op te starten”, vult Jef aan. ”Marcel Vanderbruggen is mij nog komen voorstellen om zo een bedrijf uit te baten. Ik zou dan verantwoordelijke worden. Ik heb dat toen toegezegd, maar er is niets van in huis gekomen.”

Geothermie niet afgeschreven Ward Baets, schepen van Landbouw en directeur van het Proefcentrum in Meerle, is vrij dicht be-

DE WERELD VAN

8 - MEI 2010

trokken bij het onderzoek naar de toekomst van de glastuinbouw in de streek. Op onze vraag naar het mogelijk herbekijken van geothermie in het kader van de plannen voor concentratie van serres bevestigt hij alvast dat dit onderdeel zeker mee in de studie opgenomen wordt. “ Momenteel is het onderzoek naar de toekomstmogelijkheden voor de glastuinbouw echt terug in gang geschoten. Er wordt vooral uitgekeken naar een uitbreiding met een 100 à 150 hectare voor de tuinbouw. We onderzoeken waar er nog concentraties van serres kunnen komen maar evengoed waar er best nulgebieden en afremgebieden worden vastgelegd. Wegens problemen op provinciaal vlak heeft het onderzoek vorig jaar lang stilgelegen. Alle problemen zijn nu wel opgelost, maar de timing klopt natuurlijk niet meer. De methodiek wordt terug opgenomen. Er zijn verschillende werkgroepen waaronder die o.a. van energie. Deze werkgroep onderzoekt de mogelijkheden voor de injectie van elektriciteit in het net , maar evenzeer deze van de geothermie. Geothermie wordt in dat energievraagstuk zeker bekeken. Met allerlei experten wordt er bekeken wat er op dat vlak nog mogelijk is. Ook deze van Meer. Er bestaan al heel wat gegevens over en we steken ook ons licht op buiten de landsgrenzen. Geothermie blijft zeker een onderdeel van de studie.” (jh)


BOEK

Het geluk van de lezer Het is wat wij, op zeer bescheiden schaal, met dit blad nastreven. Het is ook de titel van het eerste boek van Toon Horsten en met hem hebben we wat gemeen. Want naast een boek, schrijft Toon ook al lang mee aan dit blad. Met een pen waar velen van ons jaloers op zijn, een pen een hogere zaak waardig. Een boek bijvoorbeeld. Als dat er dan is, willen we het graag onder de aandacht van onze lezer brengen, wie weet wordt hij er gelukkiger van of kan het zijn leven veranderen. Een boek zeiden we. Helemaal juist is het niet, want het is niet als boek geschreven. Een bundel is het juiste woord, een bundeling van de columns die Toon gedurende de voorbije jaren schreef voor de Standaard der Letteren. Er moet tenslotte brood op de plank, van de schrijfsels voor dit blad is dat niet mogelijk. Nu schrijft Toon al zolang hij een potlood kan vastghouden. Naast schrijven leest hij en luistert hij naar muziek. Zijn oude huis getuigt ervan. Het kreunt onder boeken en platen. In Toons huis hebben de plaatsen als eerste taak boeken herbergen, vervolgens mogen ze leefkamer, keuken, badkamer zijn. Tot in het kleinste kamertje kom je lectuur tegen. Als hij niet leest of muziek luistert, is Toon op zoek naar lectuur en cd’s of platen. Voor die bezigheden heeft hij een opmerkelijk talent. Hij weet overal en heel snel mooie dingen te vinden. Let op, hij haalt voor niets zijn neus op, is altijd nieuwsgierig. Je weet immers nooit vooraf waar je dat moois kan vinden, al weet Toon onderhand wel waar hij best kan zoeken. Als een visser die de plekjes kent waar hij de grootste snoeken kan verschalken. Op de achterflap van zijn boek lezen we. “Jarenlang ging Toon Horsten in boeken van vaak vergeten schrijvers op zoek naar wijsheden die ons beter maken. Meestal vond hij iets helemaal anders.” Ik geloof er niets van. Vaak vergeten schrijvers, ja. Op zoek naar wijsheden? Denk ik niet, Toon is niet gemakkelijk onder de indruk van wijsheden, waarom zou hij er dan op zoek naar zijn. “Ik zoek niet, ik vind” staat als motto

vooraan in zijn boek. Wat hij vind zijn mooie en opmerkelijke dingen. Anders dan de genoemde visser wil hij zijn kennis graag met ons delen.Over die mooie dingen, schrijft hij stukjes. Fijne stukjes, spits geschreven, met veel humor. Met aandacht voor opmerkelijke details die hem in de boeken zijn opgevallen en die hij ons met merkelijk plezier meedeelt. Wij zouden veel van die dingen wellicht nooit opmerken, al lazen wij hetzelfde boek drie keer. Hij haalt de geweldige quotes en citaten eruit als was hij Gerd De Ley. Maar liever dan een citatenboek, maakt hij er een verhaal van, geeft hij de context van die heerlijke zinnen mee. Zodat ook wij eindelijk snappen wat de man / vrouw die deze oneliners bedacht, ermee wilde zeggen. Wat ook bijzonder aardig is, is dat Toon blijkbaar geen toestanden uit verre en exotische landen nodig heeft voor zijn opmerkelijke verhalen. Hij neemt het misschien iets breder dan De Hoogstraatse Maand, maar blijft veelal in ons kleine landje, zelfs een opmerkelijk aantal keren in de Kempen hangen. Daar waar wij nog al snel menen dat in onze ‘Stille Kempen’ nooit iets gebeurd is, merkt hij waar de grote geschiedenis – vooral die van kunst en cultuur - langs onze kleine dorpen gepasseerd is en weet hij ons dat op boeiende wijze te vertellen. Dat hij tenslotte in een van zijn columns een lans breekt voor de lokale en regionale pers, voor de ijverige lokale redacteurs, hangt daar wellicht

Love 2 heal

mee samen. Hij beschouwt het als zijn leerschool, waar hij het metier geleerd heeft. Waar hij de verhalen heeft leren ontdekken, waar het werkelijke leven van alledag zich afspeelt, waarover ook wij graag berichten. Het stemt ons blij. En dat één van ons het daarmee tot schrijver van een boek heeft geschopt, maakt ook ons een beetje trots. Er is altijd hoop. (jaf)

Biografie Toon Horsten schrijft over literatuur voor De Standaard en Knack, en publiceerde eerder ook in De Morgen, Le Soir en Gazet van Antwerpen. En niet te vergeten, De Hoogstraatse Maand. Daarnaast is hij directeur van het Strip Turnhoutfestvial en hoofdredacteur van Stripgids. Lees ook het interview met Toon Horsten over Het geluk van de lezer op http://www.suikerkrant.be/interview ‘Het geluk van de lezer’ (ISBN 978-90-5720-350-3) is uitgegeven door Linkeroever Uitgevers, Antwerpen en verkrijgbaar in de boekhandel.

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Mensen zijn eenzaam omdat ze muren bouwen in plaats van bruggen... MEI 2010 - 9


VANUIT HET STADHUIS

OCMW in de problemen met het rusthuis

Schadeclaim van 2 miljoen euro De definitieve toewijzing voor de bouw van het nieuwe Woon- en Zorgcentrum in Hoogstraten wordt voorlopig uitgesteld. Er hangt het OCMW een schadeclaim van bijna 2 miljoen euro boven het hoofd. Nadat zij onlangs in de raad unaniem koos voor de firma Van Roey-Van Hout stapte de tegenkandidaat naar de rechtbank. Project van 25 miljoen euro

87,5 voor de Antwerpse bouwfirma.

Na een lange voorbereidende ronde dienden uiteindelijk slechts twee kandidaten een offerte in voor de bouw van het nieuwe Woon- en Zorgcentrum van Hoogstraten. Aan de hand van een aantal criteria waaronder uiteraard de prijs, maar ook de technische kwaliteiten en de uitvoeringstermijn werd er tenslotte gekozen voor de tijdelijke handelsvereniging Van Roey-Van Hout. Dit gebeurde op voorstel van Dexia, die in dit project fungeert als bouwheer. De andere kandidaat, Antwerpse Bouwwerken-Valens, werd bedankt. Omdat de prijzen van beide kandidaten oorspronkelijk erg hoog lagen was er vooraf ook een onderhandelingsronde ingelast waarna beide offertes een stuk daalden. In laatste instantie zakte ook van Roey-Van Hout nog een stuk in de prijs. Het prijsverschil tussen beide lag uiteindelijk niet zo ver uit elkaar. Van Roey-Van Hout legde een offerte voor van 19.542.619 euro, Antwerpse Bouwwerken-Valens ‘slechts’18.974.277 euro, alle bedragen uiteraard zonder btw. Hoewel de firma uit Rijkevorsel een hogere kostprijs inbracht helde de eindbalans toch naar haar over met een totaal aantal punten van 90,5 tegenover

Twee weken stilte Zoals het past bij dergelijke aannemingen werd er een periode van twee weken (standstill) ingelast om de andere kandidaat de mogelijkheid te geven bezwaar aan te tekenen. Intussen kon de opdracht niet gegund worden aan de gekozen inschrijver. Zulk bezwaar of schorsingsberoep kan gebeuren in kort geding voor een rechtbank of via een procedure voor de Raad van State bij hoogdringendheid. Het bleef echter langer dan voorzien erg stil op het terrein en de reacties van sommige betrokkenen waren gespannen. Zelfs al was de standstill periode al een tijdje verlopen, de lippen bleven overal stijf op elkaar. Alles deed dan ook vermoeden dat er wat op til was. Waar de meesten verwacht hadden dat er een bezwaar bij de Raad van State zat aan te komen, bleek plots dat de thv Antwerpse Bouwwerken-Valens naar de gewone rechtbank gestapt was. Er werd een schadevergoeding geëist van 10% van het gunningbedrag. Dat betekent een schadeclaim van 1.954.261 euro. Bij Dexia en het OCMW zat men met de handen in de haren.

Het is wellicht een goede beslissing geweest om de kapel in de tuin van het rusthuis te laten staan. Zo kan het OCMW-bestuur en alle betrokkenen er een karrenvracht kaarsen laten branden voor een goede afloop in het dossier van de schadeclaim.

Toelichting

Het OCMW van Hoogstraten zit in een erg moeilijke situatie. Ofwel loopt men tegen een boete van 2 miljoen euro ofwel wordt de bouw van het nieuwe WZC voor onbepaalde tijd uitgesteld. De juristen zullen hun huiswerk snel en degelijk moeten maken om een aanvaardbare oplossing te vinden. 10 - MEI 2010

Op 12 april 2010 komt de OCMW-raad opnieuw in vergadering bijeen. Als laatste punt op de agenda lezen we “Stand van zaken nieuwbouw”. Voorzitter Jef Van Looy geeft uitleg over de situatie. Negen raadsleden luisteren geboeid. “Op woensdag 17 maart krijgen wij het bezoek van een deurwaarder in opdracht van de firma Antwerpse Bouwwerken-Valens met de officiële vermelding dat er een eis tot schadevergoeding is ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Wij hadden verwacht dat zij naar de Raad van State zouden getrokken zijn met de eis tot vernietiging van de toewijzing aan Van RoeyVan Hout, maar dat bleek dus niet. Dit betekent dat we in principe zouden kunnen doorgaan met de bouw van het zorgcentrum maar dat we dan wel een schadevergoeding van een 2 miljoen euro moeten betalen. Dexia stelde ons voor om samen een advocaat te nemen uit het Gentse. Dit leek ons geen goede zaak. Wij hebben beslist om zelf een eigen advocaat aan te stellen. Als het OCMW een


VANUIT HET STADHUIS schadevergoeding moet betalen, moet Dexia die dan niet betalen? Wij hebben deze toch speciaal ingehuurd om zulke zaken te vermijden. Vorige week hebben wij samen gezeten met Dexia en het architectenbureau Osar met hun advocaten en we hebben alle voor – en nadelen afgewogen. Er blijkt wel een meningsverschil tussen onze advocaat en deze van Dexia. Op vrijdag 26 maart is de zaak voorgekomen voor de rechtbank, maar alle betrokken partijen wilden uitstel vragen. Dit wordt een procedure die jaren kan duren. De toewijzing is wel niet gecontesteerd maar we zitten wel in een moeilijk parket. Er zijn een aantal mogelijkheden die we kunnen overwegen. We zouden het besluit kunnen herschrijven en de mogelijke moeilijkheden eruit halen. Van Roey-Van Hout was met 1 miljoen euro gezakt in prijs en dit wordt door de tegenpartij gecontesteerd. De advocaat van Dexia stelt voor om dit er uit te halen en daarna gewoon toe te wijzen. Dan zit Van Roey dus wel één miljoen euro hoger dan nu. We kunnen ook de procedure terug starten vanaf het punt waarop de onderhandelingen gestart zijn. We kunnen ook opnieuw starten met een verkorte procedure. Dan moet ge ongeveer 52 dagen rekenen voor de procedure en de toewijzing. Dan wordt het augustus- september vooraleer we kunnen betekenen en vooraleer men dan effectief aan het werk is zijn we weer twee maanden verder. De laatste mogelijkheid is er één waar wij niets aan in te brengen hebben maar dat ge tegenwoordig wel veel ziet: namelijk dat de twee betrokken firma’s samen slaan in een tijdelijke vennootschap om samen de bouw te realiseren.

Dexia aan zet Het is wachten hoe de knoop zal doorgehakt worden. Het is Dexia die uiteindelijk de toewijzing

moet doen. Er is nog heel wat werk voor de boeg voor de verschillende juristen. Raadslid Dimitri Van Pelt van de oppositiefractie Groen-Hoop stelt zich de vraag hoe dat uiteindelijk mogelijk is geweest. “Ik heb die vraag op 25 februari ook gesteld. Wij hadden maar heel kort het dossier kunnen inzien en toch viel mij al direct op dat de korting van 1 miljoen euro, die Van Roey op 10 februari indiende, iets heel raar was. Uiteindelijk is dat wel de reden van deze schadeclaim. Als mij dat toen zo direct opviel, hoe komt het dan dat dat architectenbureau of Dexia zich daar geen zorgen over maakte? De prijs wordt toch ook mee verrekend in punten. In die zin is dat miljoen toch heel bepalend geweest. “ “De reden zit daar niet”, repliceert voorzitter Van Looy.” De echte reden zit in de onderhandelingsprocedure. Dexia heeft zonder Osar en het OCMW te kennen een brief laten vertrekken over dit laatste bod. Die brief hebben wij vooraf niet gezien. Anderzijds kan je ons toch niet verwijten dat Van Roey zakt met zijn prijs. Wij weten ook niet wat de reden daarvan geweest is, maar wij kunnen dat miljoen toch niet weggooien,hé? Ik zou verder nog heel wat meer kunnen zeggen, maar dat kan ik momenteel niet. Dexia heeft nu gans dit dossier in handen. Nu er iets misgaat, wordt de bal naar ons doorgeschoven. Dat vinden wij er toch wat over”

Stilzwijgen gehandhaafd Ook dit maal belden wij de contactpersoon bij Dexia en hoopten op een iets vriendelijker reactie dan enkele weken geleden. En het moet gezegd, het was ditmaal een kordate maar beleefde toelichting over de zaak. “Dit heeft geen zin om hier nu iets over te zeggen. Er loopt een procedure bij de rechtbank en er wordt gewerkt aan een oplossing. Op dit ogenblik is de voor-

zitter van het OCMW bezig een oplossing uit te zoeken. We zullen alles nauwkeurig bekijken wat haalbaar is. Wij gaan heel zeker geen schadevergoeding riskeren door de opdracht nu toe te wijzen. Het zit momenteel heel moeilijk, maar ik hoop binnen twee weken iets meer duidelijkheid te hebben in dit dossier. Voorlopig is het zeker nog geen uitgemaakte zaak hoe wij hier uit zullen geraken.” Bij de Antwerpse Bouwwerken kregen we voorlopig de verantwoordelijke niet aan de lijn. Bij de firma Van Roey bevestigde men ons dat zij inderdaad nog geen bevestiging van Dexia hadden gekregen hoewel de toewijzing goedgekeurd is door de OCMW-raad van Hoogstraten. “ Ik kan hier best ook niet op ingaan. De situatie zit momenteel heel moeilijk. Later wil ik daar gerust meer uitleg over geven. Ik begrijp heel goed dat dit voor het OCMW van Hoogstraten heel moeilijk is. Zij wil natuurlijk snel vooruitgaan met dit project, maar kan moeilijk het risico lopen op zulke hoge boete die boven je hoofd hangt. Wij zijn al langer voorstander om zulke grote werken te laten gunnen op “waarden” en niet op prijs. Ik wil daar later wel eens uitvoerig over spreken. Daarnaast zie je dat er in zulke dossiers vaak heel erg gefragmenteerd te werk gegaan wordt. Men begint met een architect, zoekt financiering, schrijft offertes uit, enz., maar nadien komen de problemen. Als je kijkt wat er allemaal rond hangt in een dossier als dit: ocmw, gemeente, Dexia, externe partijen, bouwfirma’s, juristen, enz. . Het is bijna alsof je met een auto vertrekt en na een stukje rijden ineens tot de vaststelling komt dat ge niet meer verder kunt. Dit zou op een andere methode moeten aangepakt worden. Maar daar hebben we het later wel eens over.” Tot zover de woordvoerder bij Van Roey in Rijkevorsel. (jh)

MEI 2010 - 11


De Ronde en haar uitdagers : een haat-liefde verhouding Wanneer het oude jaar op slot gaat en een verse 365-daagse zich aankondigt, zoemt het van goede voornemens en ultieme uitdagingen. Enkele would-be gladiatoren van de weg kruisen met een dikke non-washable stift 3 april aan : Vlaanderens Mooiste voor wielertoeristen. Ze zouden gaan voor de full Monty...260 km kriskras langs kleine en venijnige wegeltjes sluipen om hun ‘moment de gloire’ te beleven in de laatste rechte lijn in Meerbeke en een stukje persoonlijke geschiedenis te schrijven. Er hangt een macho-geurtje aan, maar een mens moet af en toe een stukje grens verleggen. Het bourgondische leven mocht niet verguisd worden, maar een min of meer strak trainingsschema was een absolute voorwaarde om het project op de rails te krijgen en te houden. Vandaag is D-day. De reus van Vlaanderen zwaait de poorten ver open en nodigt de dwangarbeiders van de fiets uit in haar arena. Het is vroeg dag. Om 4 uur opstaan heeft weinig charme: de medeburger moet nog aan zijn laatste droomfase beginnen, de nacht serveert het pikdonker. Een sloot sterke koffie en een warme douche doen echter wonderen. De snelweg is leeg en het gashendeltje kan even open. Tot in Schelle : Ineke is onze chauffeuse van dienst en ze ziet er zelfs in het holst van de nacht stralend en glimmend uit. Haar vacht blinkt. Koen is gezond nerveus, wat zich vertaalt in een frequent bezoek aan het kleinste kamertje.

Doseren, doseren In Brugge gonst het al. Alle deelnemers worden geacht langs en op het grote podium te passeren. Net echt en het doet iets met een mens. Rond kwart voor 8 trekken we ons op gang, op zoek naar een interessant groepje om ons de eerste 3-4 uur in de luwte te laten meedrijven. Sabine Hagedoren heeft met haar geweldige voorgevel de grillen van april niet tegen kunnen houden. Onheilspellende dikke krullen op de weerkaart zijn de voorbode van een tempeest op D-day. De wolken zijn wel heel erg zwanger vandaag en een strakke zuidwester jaagt hen vooruit. Ach moeder, wanneer breekt het water ? Het sleutelwoord voor de eerste 150 km : doseren, doseren, doseren. Geen haantjesgedrag. We zouden ons in de klassieke buik van een mooi

film: Lotto Cycling TV pelotonnetje nestelen, veilig weggestopt en beschut tegen regen en wind. Laat de ‘knechten en de stoempers van dienst’ zich maar plooien en leeg laten lopen. Wij slepen en surfen in de luwte van de anonimiteit. Dat kijken we dan maar even proper af van de profs. Oscarito zie je ook een hele dag niet, maar in de laatste rechte lijn gaat het doosje van Pandora open en ranselt hij iedereen uit het wiel. Het vogeltje is dan gevlogen en tooit zich even later met de grote lauwerkrans.

Bakken water

foto: Alain Buyck 12 - MEI 2010

260.000 m is een eind. De hamvraag blijft: gaan lijf en leden niet geweldig tegenpruttelen wanneer de kuitenbijters ons vanaf km 150 in vol ornaat en in een strakke slagorde ongenadig opwachten. Een zonnetje met wateroogjes doet haar best, maar het is geen eerlijke strijd en na een uur of 2 krijgen we wat we niet verdiend hebben : bakken water. Handschoenen, lange broek, schoe-


WIELERSPORT nen, sokken...doorweekt. Het water sopt tussen mijn tenen. Fuck !! Armand Pien zaliger heeft medelijden met de would-be Flandrien en duwt vanuit zijn zuurverdiende hemel een pakje droog weer in onze richting. Pfff. Oef. Het gaat niet oerend hard, maar we schieten goed op en rond het middaguur botsen we op den Ast, de eerste helling van de dag. Een meevaller. Nog wat verder dobberen en de beentjes krijgen een eerste serieuze test te verwerken. De Kluisberg. Ik kom boven, Koen komt boven. We kijken elkaar aan en mopperen in koor: dat viel tegen. En we zijn ocharme amper halfweg en de echte smeerlappen moeten nog komen.

Kuitenbijters en rotkasseien Nederig maar vastberaden dokkeren we verder. We naderen angstvallig de zone van de waarheid, met een paternoster van kuitenbijters en rotkasseien. Al moet ik zeggen dat die kasseien ons wel liggen : pezige lichtgewichten springen van links naar rechts. Wij hebben blijkbaar wat meer ‘gabarit’ en volgen de raad uit de wielerboekskes : buitenblad, handen losjes boven op het stuur en rammen. Het werkt want we schieten die ukkies voorbij die ons op hun beurt weer verderlicht voorbijfladderen in het werk bergop. Je kan niet alles hebben.

Het melkzuur moet nu haast wel klaarzitten om de eerste prikjes uit te delen. Stiekem hoop ik zelfs dat de knokels genre Paterberg en Koppenberg bezaaid liggen met halve lijken die zich het snot uit hun lijf gereden hebben en ons dwingen pedibus de weg naar de top voort te zetten. Flauw, maar niet onrealistisch. Paterberg: er staan verdorie nadarhekken in het gootje. We proeven dus alleen kasseien. Idem dito voor de Taaienberg. De Koppenberg hangt daar ergens tussen: nat met een laagje vunzig slijk. En danseuse is geen optie wegens chronisch slipgevaar. Achter op het zadel en duwen, hard duwen. En die lijken...ze staan te voet en ik kan er niet door. Jammer...maar ik geef ootmoedig toe dat ik daardoor ook een voetje aan de grond heb moeten zetten. En ik vond het niet eens heel erg. En Armand haalt het even niet van Sabine. Ze stuurt een stukje striemende hagel in onze richting. Moest dat nu echt. Ach kom...we ronden dadelijk de kaap van 200 km en dat geeft de burger moed. We verdapperen maar je voelt dat de uren op de fiets en de km stilaan beginnen wegen. De spetterende jus is er een beetje uit. Het is nog niet echt afzien, maar je weet gewoon dat het mannetje met de hamer en de verzuring om het

hoekje loeren. Voldoende eten en drinken is de boodschap.

Het Walhallah De Muur annex Kapelmuur...het heeft iets episch en heroisch. Het is vaak de scherprechter: kijk maar hoe de tank uit Bern fluks en monter van ons Tommeke wegdenderde. De Muur is niet vreselijk lastig, maar je spieren vinden het stilaan tijd om te gaan protesteren. Het lukt, en als toemaatje kon er nog een sprintje af op de Kapelmuur. Zal ook wel te maken hebben met de toeschouwers die je naar boven schreeuwen...als waren we echte Flandriens. De Bosberg is het laatste obstakel. Op de top weet je dat je het gaat halen. Endorfines en adrenaline spuiten door je lijf. Nog een dikke 10 km in gestrekte draf, met de grote molen, lichtjes bergaf, naar het walhallah van de hoogmis...de laatste rechte lijn in Meerbeke. Met ons bakkes vol aangekoekt en opgedroogd slijk, moegetergd maar voldaan, met het schuim op de mond mogen we Meerbeke in onze armen sluiten en een voor die dag laatste oerkreet slaken : we did it !!! Een sportief orgasme dat nog dagen blijft nazinderen. En volgend jaar komen we terug. Flandrien voor één dag. (Paul Goos)

MEI 2010 - 13


John Graham, auteur van

“Hoogstraten & Flanders – a newcomer’s view.” John Graham, een Britse schrijver is 6 maanden geleden in Hoogstraten komen wonen. Zo ’n 13 jaar geleden heeft hij zijn huidige vrouw Emmy Roos, een Belgische, ontmoet en heeft hij Hoogstraten leren kennen. Eerst woonden ze in Colorado, maar nadien besloten ze om naar het geboorteland van Emmy te trekken. Een nieuwe stad, een nieuwe geschiedenis en een nieuw idee heeft uiteindelijk geleid tot een nieuw boek: “Hoogstraten & Flanders – A newcomer’s view’’. De Hoogstraatse Maand werd nieuwsgierig en trok uit op interview. DHM: Hoe bent u op het idee gekomen een boek over Hoogstraten te schrijven? Graham: “Als schrijver ben je altijd op zoek naar nieuwe ideeën. Ik belandde in een nieuwe omgeving met nieuwe verhalen en ik besloot om me wat meer te verdiepen in de geschiedenis en vooral de mensen van deze stad. Ik heb gesprekken gevoerd en veel gelezen om de informatie te vinden die ik nodig had. Ik dacht “We zullen eens een kijkje nemen en wel zien waar het op uitdraait!” En zo is dit boek tot stand gekomen. Het eerste deel is een ruwe schets van de geschiedenis en gaat voornamelijk over mensen die belangrijk zijn geweest voor Hoogstraten. Want het zijn de mensen die karakter geven aan een stad. Het tweede deel gaat over geheel Vlaanderen: het leven; de liefde en de strijd tussen de verschillende delen van Vlaanderen.” DHM: Waarom zijn jullie naar Hoogstraten gekomen, was Colorado niet goed genoeg? Graham: “Colorado is geweldig! Eigenlijk honderd keer beter dan Hoogstraten. De zon schijnt er altijd en de wereld is daar uitgestrekter. De straten zijn er ook veel breder. Alles is groter, wat ook logisch is, want Colorado is 9 keer zo groot als België en is minder bevolkt. Daarbij, de BTW ligt lager. In Colorado betaal je maar 5% terwijl je hier 21% betaalt. Op kleren, eten en boeken betaal je zelfs helemaal geen belastingen! Er is maar 1 minpunt aan Colorado, en dat zijn de scholen. Daarom zijn we ook naar hier verhuisd. De kinderen kunnen niet naar school voordat ze 6 jaar zijn, tenzij je een hele hoop geld betaalt. Als ze 6 zijn kunnen ze naar de “city school”. Die zijn gratis, maar heel slecht. De

14 - MEI 2010

goede scholen zijn veel te duur, dat konden we ons niet permitteren. Dan betaal je 1000 dollar per maand, per kind.” DHM: Wat vind je nu het leukste/mooiste aan Hoogstraten? Graham: “Dat wat me het eerste opviel, was dat alles hier gemaakt is van baksteen. Ik vind de kleur en de vorm prachtig. Ons huis in Colorado was gemaakt van hout, zoals de meeste huizen in de V.S. Als ze bakstenen gebruiken is dat vaak alleen om de voorkant van het huis te decoreren. Maar er worden geen hele huizen van baksteen gemaakt. En het eten in Hoogstraten is heerlijk. Ik heb in mijn boek over Hoogstraten enkele pagina’s besteed aan de goede restaurants hier op de Vrijheid. Het eten is hier veel beter dan in de V.S.”

John Graham DHM: Heb je nog veel andere boeken geschreven? Graham: “Jazeker! Ik heb al zo’n 20-tal boeken geschreven. Ik heb altijd over onderwerpen geschreven waar ik op dat moment geïnteresseerd in was. En erover schrijven is de beste manier om meer over dat onderwerp te weten te komen. Ik heb in Groot-Brittannië Wiskunde gestudeerd en ik ben heel mijn leven wetenschapper en schrijver tegelijkertijd geweest. Dus ik heb veel geschreven over wetenschappen. Het boek dat het meeste succes heeft gehad ging over marathonlopen. Zelf heb ik al veel marathonwedstrijden achter de rug en enkele trofeeën gewonnen. De meeste heb ik allemaal weggegooid, maar eentje heb ik nog bewaard. Dat was van een wedstrijd in de bergen die in totaal 70 mijl was, dat is ongeveer 112 km. De trofee was een mijlpaal in het klein, gemaakt van hout. Het is een mooie prijs, want in zo’n wedstrijd is dat alles wat je wil zien.. Yes, weer een mijlpaal voorbij!” DHM: Tijdens het lezen van “Hoogstraten & Flanders” viel er een licht negatieve houding tegenover Nederlanders en Fransen te bespeuren. Enkele persoonlijke aanvaringen mee gehad? Graham: “Ah, dat heb je toch opgemerkt! Wel, in het eerste deel van het boek heb ik geprobeerd om zo objectief mogelijk te blijven. Het gaat eerder over wat de mensen van Hoogstraten denken. En ik merk gewoon op dat ze vaak zeggen: “Het zijn die Nederlanders weer”! Als er in een restaurant


interview een groep lawaaimakers zit, dan wordt er ook meteen gedacht dat het Nederlanders zijn. Je merkt die mentaliteit vooral op bij mensen die dicht bij de grens wonen. Hoe dichter iemand bij de grens woont, hoe minder graag ze de personen van over de grens mogen. Een grens is er ook niet voor niets. Dat betekent dat er verschillen zijn geweest in het verleden, b.v. religieuze verschillen. In de V.S heeft een grens een totaal andere betekenis. Die grenzen zijn gewoon op de kaart getekend om de kaart in te delen. Of je nu net wel in Colorado of net niet in Colorado woont, maakt geen enkel verschil. De V.S. is een mengelmoes van mensen, er zijn ook weinig verschillen zichtbaar. Persoonlijk heb ik niets tegen Nederlanders, maar de Fransen zijn bij mij toch niet zo geliefd. Maar het is algemeen bekend dat Britten niet zo goed overweg kunnen met Fransen.” DHM: Wie is je lievelingsschrijver? Graham: ‘’Dylan Thomas! Een van mijn lievelingsboek is ‘Under Milk Wood’. Er is weinig actie in dit boek. De hoofdrolspeler loopt ‘s nachts in de stad en luistert naar de dromen van de mensen die in hun bed liggen. Hij kan zijn adjectieven en bijwoorden heel erg mooi gebruiken. Ik koop het liefst dunne boeken. Schrijvers schrijven dikke boeken als ze niets te vertellen hebben. Je moet dan namelijk veel schrijven, omdat je zo weinig te vertellen hebt. Ik had een hele mooie verzameling boeken, maar ik heb er zo’n 900 weg moeten geven omdat het onmogelijk was om die allemaal mee naar hier te nemen.’’ DHM: Je hebt veel gereisd in je leven. Waar heb je het meeste interesse in als je reist? Graham: “Vooral in de mensen. Ik hou ervan om alles van die mensen te weten te komen. Het is jammer dat je de taal soms niet kunt spreken. Zo heb ik ooit een rondreis in Tibet gemaakt, maar niemand sprak daar Engels. Ik ben niet geïnteresseerd in activiteiten voor toeristen. De kerk of kathedraal (het gebouw), vind ik ook minder bijzonder. Er staat er een in elke stad. Ik ben ook helemaal niet religieus. Tegenwoordig worden de kerken ook voor andere doeleinden gebruikt. Het is nu eerder een kunsttentoonstelling. In de Antwerpse kathedraal betaal je voornamelijk om de kunst te bewonderen. Er is nog een heel klein hoekje waar je dan kunt bidden. Maar dat duurt niet lang meer.” DHM: Het boek “Hoogstraten & Flanders” gaat over de geschiedenis van Vlaanderen. Heb je altijd al zo’n interesse in geschiedenis gehad? Graham: “Nee, eigenlijk niet. Ik had altijd de slechtste punten voor geschiedenis. Maar ik denk dat dat komt omdat we nooit iets leerden over de mensen zelf. We leerden in Groot-Brittannië over het koninklijk paleis en over de vele koningen die regeerden. Als ze misschien over de mensen vertelden en hun levenswijze dan had ik waarschijnlijk meer interesse getoond.” DHM: Je hebt ook al verschillende boeken over ‘schilderen’ geschreven. Vanwaar komt die interesse? Graham: “Een zoon van mij is afgestudeerd in computertechnologie en de dag dat hij zijn diploma in handen had, wilde hij niets meer met computers doen. Hij is ‘kunst’ gaan studeren in Firenze. Aanvankelijk was ik bang dat hij niet aan een job zou geraken. Daarna is hij samen gaan wonen met een kunstenaar in New York. Een groot deel van zijn werk heeft hij kunnen verkopen aan YAHOO. Hij was plotseling rijk. Hij stopte met werken en toen is hij begonnen met schrijven. Omdat hij bezig was met kunst, ben ik me er ook in gaan interesseren. Vermeer is een van mijn lievelingsschilders.”

800 jaar Hoogstraten

STUUR ONS JE FOTO’S Wanneer je dit leest zijn de feestelijkheden rond 800 jaar Hoogstraten op kruissnelheid gekomen. En werden er reeds honderden, zoniet duizenden mooie foto’s genomen. In dit digitale tijdperk wordt er veel gefotografeerd en is het jammer dat de foto’s zomaar op ieders eigen harde schijf te ruste worden gelegd. Daarom, heb je foto’s genomen tijdens (of voor of na!) eender welk evenement van 800 jaar Hoogstraten, dan krijg je nu de kans om ze wereldwijd te presenteren. De Hoogstraatse Maand, in samenwerking met Google Picasa, heeft een albumsysteem opgestart waarin jij je foto’s kunt ‘droppen’. Hoe je te werk gaat? Simple comme bonjour! 1. Ga naar www.demaand.be 2. Klik op Hoogstraten Fotografeert 3. Klik op het bestemmingsadres: demaand.hoogstraten800@gmail. com 4. Hecht je foto’s gewoon als een ‘attach’ aan uw mail (opgelet: uw provider beperkt het aantal Mb per mail, meestal max. 10Mb, soms minder). De foto’s worden door de redactie van De Hoogstraatse Maand manueel gesorteerd en in aparte albums gezet. Daarom zullen ze niet meteen online zijn. De bedoeling is dat op het einde van het feestjaar de mooiste (of grappigste) foto’s vereerd zullen worden met mooie prijzen. Maar later meer daarover. Heb je nog vragen, mail dan naar: demaand@gmail.com En ja, de reeds aangeleverde foto’s kan je nu reeds bekijken. Ga daarvoor maar meteen naar www.demaand.be En 3 klikken later ben je er!(lvr)

DHM: Heel erg bedankt voor dit gesprek. (dd)

200

MEI 2010 - 15


16 - MEI 2010


MarkAante Kempen

Land- en tuinbouw opnieuw ontdekken NOORDERKEMPEN – De vzw Plattelandsklassen lanceert het project ‘Ontwikkeling van een plattelandseducatief netwerk’. De algemene doelstelling is het verkleinen van de kloof tussen de landen tuinbouwer enerzijds en de consumenten en ‘gebruikers’ van het platteland anderzijds. Met dit project wil men het brede publiek, en jongeren in het bijzonder, kansen bieden om zich beter te informeren over de activiteiten op het platteland. Men kan zo kennismaken met de hedendaagse familiale land- en tuinbouwbedrijven. Momenteel werkt men aan een netwerk van nabijheidsboerderijen in de gemeenten Arendonk, Brecht, Essen, Hoogstraten, Kalmthout, Ravels en Wuustwezel. Al 12 bedrijven hebben hun medewerking toegezegd. In deze fase wil men op de eerste plaats werken via de kinderen en daarom zullen alle plaatselijke basisscholen uit de gemeenten worden benaderd. Zowel de land- en tuinbouwers als de leerkrachten krijgen de nodige vorming en ondersteuning zodat een bezoek aan het bedrijf grondig kan voorbereid worden. Met dergelijke bezoeken, waar de boer gids is op zijn eigen bedrijf, krijgen de leerlingen uit het basisonderwijs een beter beeld van de moderne land- en tuinbouw. Zo leren de kinderen waar en hoe hun voedsel geproduceerd wordt. Na de grote vakantie, vanaf september, kunnen de bedrijfsbezoeken starten.

Er samen iets moois van maken Plattelandsklassen vzw is, als onderdeel van de Landelijke Gilden, het grootste centrum voor landbouweducatie in Vlaanderen. De vereniging wil via ervaringen de mensen terug in contact

brengen met het Vlaamse platteland in het algemeen en de agrarische activiteiten in het bijzonder. Elke activiteit nodigt de deelnemers uit hun zintuigen goed te gebruiken. Zien, horen, voelen, ruiken en smaken staan steeds centraal en het aspect ‘beleven’ is zeer belangrijk. De vzw organiseert al jaren plattelandsklassen als leuk alternatief voor de gekende bosen sneeuwklassen. Plattelandsklassen vzw is ook de hoofdpromotor van het Leaderproject ‘Ontwikkeling van een plattelandseducatief netwerk’. Hebt u een idee waarmee u het platteland in uw streek in de kijker kan zetten? Of bent u beroepshalve bezig met land- en tuinbouw en wenst u zich te engageren als nabijheidsboerde-

rij? Neem dan contact op met Chris Verboven, tel. 0497 71 20 15.

Iedereen mee op de kar Leader staat voor ‘Liaison Entre Actions de Dévelopment de l’Economie Rurale’. Het is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het biedt kansen aan vernieuwende en duurzame initiatieven op het platteland, bedacht en uitgewerkt door mensen die er wonen. De MarkAante Kempen is als projectregio erkend voor de periode 2008-2013. Tijdens deze periode kunnen goedgekeurde projecten rekenen op Europese, Vlaamse en Provinciale steun en middelen. Binnen dit kader kwam het project ‘Ontwikkeling van een plattelandseducatief netwerk’ tot stand. Via de plaatselijke groep MarkAante Kempen kan het totale project genieten van een substantiële financiële steun. Het Leadergebied Mark-Aante Kempen ligt in het noorden van de provincie Antwerpen en omvat 10 gemeenten. Meer informatie hieromtrent vind je via www. plattelandseducatiemarkaantekempen.be (js)

MEI 2010 - 17


18 - MEI 2010


dorpsleven www.demaand.be REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be

Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Ja, Hoogstraten is wel een stad! In de vorige editie (DHM nr. 300, pag. 23) zocht Piet Van Deun een antwoord op de vraag: ‘Is Hoogstraten wel een stad?’ Hij besloot zijn bijdrage met de troostende definitie: Een stad is wat zich een stad durft noemen. Maar dat is natuurlijk niet het einde van het verhaal. Hoogstraten wel of geen stad, kent nog een vervolg. ‘Met het oog op de samenstelling van de Staten van de Provinciën’ werd tijdens de Hollandse tijd (1815-1830) een lijst opgemaakt van de Belgische gemeenten die gerechtigd waren de titel van stad te voeren. Op deze lijst, bij koninklijk besluit van 30 mei 1825, wordt Hoogstraten niet vermeld. Nochtans gebruikte het bestuur van Hoogstraten al lang in officiële stukken een zegel met het randschrift ‘Bestuur der Stad Hoogstraten’. Was men Hoogstraten misschien gewoon maar vergeten? Deze ‘dwaling’ werd op het einde van de vorige eeuw hersteld. Senator Mevrouw De LooreRaeymaekers diende op 3 november 1980 een voorstel van wet in ‘tot toekenning van de titel van stad aan de gemeente Hoogstraten’. Artikel 1 – De gemeente Hoogstraten is gemachtigd de titel van stad te dragen. Artikel 2 – Deze wet treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. De goedkeuring van dit wetsvoorstel was voor minister CharlesFerdinand Nothomb de aanleiding om voor het hele land eindelijk op historische basis orde op zaken te stellen.

Antwerpen (1951-1960) en freelance journaliste (1960-1967). Als feministische journaliste rapporteerde zij kritisch over o.a. de Parijse modecollecties. Maar ze was ook een bijzonder gedreven politica: als gemeenteraadslid te Vosselaar (1970-1982), provinciaal senator (1977-1981), volksvertegenwoordiger (1981-1988) en lid van de Vlaamse Raad (1977-1988). Een erg pijnlijk moment in haar parlementaire loopbaan was de stemming over het plaatsen van kernraketten. Door als enige in de meerderheid een ‘onthouding’ uit te brengen, steunde Zefa de massa met wie ze kort daarvoor had betoogd. Maar dat konden de politieke vrienden niet erg waarderen. Ook de poëzie had en heeft nog steeds een belangrijke plaats in haar leven. Voor dit werk gebruikt zij het pseudoniem Rita Reene, een anagram voor Retienare. Zefa Raeymaekers is weduwe van Paul De Loore en Staf Vos. (js) (Info, met dank aan Xavier Brosens en Patricia Lasoen)op

Waarom doet een politica, die toen in Vosselaar woonde, zoveel moeite voor Hoogstraten? Vandaag woont Josepha ‘Zefa’ Raeymaekers terug in haar geboortedorp Retie. We gingen het haar gewoon vragen. ‘Omdat ik Hoogstraten graag zie. Ik houd van de Vrijheid en de Sint-Katharinakerk. Pastoordeken Jozef Lauwerys heeft mij dit prachtige monument leren kennen. Vooral het koorgestoelte vind ik heel bijzonder. Ik heb ook goede vrienden in Hoogstraten, zoals Etienne en Magda Van Nyen-Michielsen. Maar het is Aloïs Van den Bossche uit Hoogstraten, nu notaris in Vorselaar, die mij destijds gevraagd heeft om dit initiatief te nemen. ‘Hoogstraten de titel van Stad’ is één van mijn drie wetsvoorstellen die de eindstemming hebben gehaald. De twee andere voorstellen waren: ‘Bescherming tegen kunstlicht’, een van de vier echte milieuwetten en het decreet ‘IJzertoren en zijn site, symbool van de Vlaamse ontvoogding.’ Zefa Raeymaekers (87 jaar) was o.a. redactielid van diverse weekbladedities van Gazet van

Hoogstraten een stad, dankzij Zefa Raeymaekers. MEI 2010 - 19


hoogstraten

AAN DE KANT Flor, Florejan, Jan en veel anderen maken een CD met Hoogstraatse muziek Zoals elk land zijn volkslied heeft, zou elk van de zes kerkdorpen van Hoogstraten een eigen dorpslied krijgen. Liefst geschreven door een plaatselijk talent. Verzameld op een cd zou het een ideaal aandenken zijn aan het feestjaar 2010. Een geschenk voor elk gezin. Een waanzinnig idee, tenzij je een beroep kunt doen op Flor Verschueren, die alles coördineert en voor de productie zorgt. Nieuwsgierig als we zijn vroegen we hem: “Lukt het een beetje”? Flor Verschueren: Alle nummers die op de cd komen zijn nu zo ongeveer gekend zodat we met de opnames kunnen beginnen. Maar gemakkelijk was dat zeker niet. In het ene dorp ging dat al vlotter dan in het andere, maar dikwijls moesten we vragen en smeken: “wil je a.u.b. iets maken of meewerken”. Het mag ook geen cd van mij en Florejan worden hé. Dat is de bedoeling natuurlijk niet.

Met af en toe wat wringerij Flor Verschueren: Het dorpslied van Meer is geschreven door Jan Dufraing en het gaat echt over wat er in Meer leeft.

We zijn zo koppig als een ezel Maar ’t leven is hier toch zo fijn We voelen het in elke vezel Wat is het goed van Meer te zijn We genieten van het leven Met af en toe wat wringerij. De groep Jiving Sister Fanny heeft het ingebracht. Dat is een vrij goed ding en we gaan dat nu zondag (18 april/red) opnemen in de studio van Jan-Kris Vinken (de drummer van Over de muur/red). Florejan zit dan achter de knoppen en zondagavond moet het basismateriaal er op staan. De afwerking kan dan later nog. Tegenwoordig heb je met opnames nogal wat mogelijkheden.

De productie van de cd is in handen van Flor Verschueren. Dat zit goed. DHM: En wanneer beginnen de opnames? Flor Verschueren: Nu maandag (19 april/red) nemen we een kort maar vrolijk nummer op in Le Cirq. Er moest een polonaiselied opkomen, iets vrolijks dat men kan zingen op teerfeesten en zo. Achter elkaar aanhossen, ge kent dat soort liederen. Ik heb dat dan geschreven. Ik heb daar dan een heel simpele driestemmige versie van gemaakt voor fanfares met alle mogelijkheden; achttien bladzijden voor een heel klein stukje muziek. Voor de opname hebben we o.a. de Fanfare St.-Catharina gevraagd en het Piuskoor. Maar het Piuskoor is bezig met zijn concert, de fanfare werkt mee aan de musical enz. Kortom het wordt nu spannend, in de zin van wie gaat er maandag zijn en hoe gaat dat klinken? Nu mag dat nummer nogal losjes zijn van sfeer. Zo van: “we zijn hier al twee uur aan het feesten en dan komt dat melodieke AAN DE KANT”. Af-

20 - MEI 2010

wachten, maar het komt wel in orde. Het moet het meest volkse nummer worden.

De burgers van Hoogstraten Flor Verschueren: Dat is een bestaand nummer van Thomas Maerley, waar Jan Martens een tekst op geschreven heeft:

De Burgers van Hoogstraten zijn blij en uitgelaten. De stad voorwaar, vandaag achthonderd jaar vandaag achthonderd jaar. Dat zou het begin van de cd kunnen zijn. Het is een vijfstemmig lied. Zover staan we daar nu mee. Het is de bedoeling dat we dat met een klein koor van vijf of een veelvoud van vijf stemmen opnemen. Heel plezant materiaal.

Mijn Meersel lief Voor Meersel-Dreef zijn we terecht gekomen bij hun lijflied “Min Meersel lief”. Ik kende het niet, maar Toon Verleye zegt dat iedereen dat kent in Meersel. Het is een Marialied.

Mijn Meersel lief zo schoon voor mij nauw lig je mij aan ’t harte Het schoonste plekje op aard zijt gij dat ik min in vreugd en smarten Uw vrome Vlaamse zeden bewaart gij nog op heden Gij bleeft aan God en taal getrouw en onze Lieve Vrouw Een lied met een lange traditie, maar er is werk aan. We zouden dat graag in een ENYA sfeer brengen (speelt op de piano/red). Ik ga dat ook


hoogstraten in een vierstemmige versie maken. Wie dat zal zingen dat weten we nog niet, maar we hebben al wel gesproken met de fanfares en die zouden heel blij zijn met zo’n vierstemmige versie omdat ze dat dan ook kunnen spelen. Ik heb hun dat beloofd.

Hoogstraten ik zien aw geire Het lied van Hoogstraten is al voorgesteld op de uitreiking van de Cultuurprijs in januari. Een aantal mensen hebben het dus al gehoord. Het Piuskoor zal dat zingen en ze beginnen er terug aan na hun concert ‘Ode aan Hoogstraten’, dus na 18 april. Het is lied met een dualiteit. Het begint met een bijna sacrale vierstemmige versie van de eerste strofe, om dan over te gaan in een accordeonmelodie dat een walske is en een eerste strofe in het plat Hoogstraats. Wie dat precies gaat zingen weten we nog niet maar het is er.

Mjeelse pier en Bootjesven Voor Meerle heb ik een melodie geschreven. Het wordt een luisterlied. (speelt op de piano/red) We hebben aan Karel Pauwels gevraagd om daar een tekst op te schrijven over de Mjeelse pier. Karel heeft er in 1950 een tekst over geschreven en

gaat die nu herwerken om die op de melodie te krijgen die ik zojuist speelde. In Wortel hebben we mensen aangesproken maar zonder resultaat. Uiteindelijk heeft Jan Martens een tekst geschreven die ik op muziek heb gezet (speelt op de piano/red). Het is een nostalgisch lied vol jeugdherinneringen aan Bootjesven:

De allermooiste plek die ik ken Telkens ik op wandel ben, Dat is in Wortel: Bootjesven. Wie dat het zal zingen dat weten we nog niet. We moeten proberen het te doen met iemand van Wortel zelf. Dat hopen we toch.

De foxtrot van Minderhout Voor het lied van Minderhout zijn we vertrokken van een oud lied dat de fanfare vroeger al eens opgenomen heeft. Omdat het nogal gedateerd was heb ik voorgesteld om de tekst te behouden en er een andere melodie en een andere sfeer op te zetten. Toen kwam Jan Martens met het voorstel om er een dansbaar nummer van te maken. Dus heb ik op de bestaande tekst een foxtrot geschreven. Het ruwe materiaal is opgenomen, alleen de zang moet er nog op. (draait een vrolijk nummer op cd/red)

Ons dorp aan de Marck in het Noorden van het land, Ons dorp met zijn tuiders en boeren in het zand. Het Heike, de Beemden, het Dorp en de Straat Den Aard, Hal en Bergen‘k Hoop dat dat nooit vergaat. Het Heike, de Beemden, het Dorp en de Straat Den Aard, Hal en Bergen‘k Hoop dat dat nooit vergaat. We weten niet wie de tekst geschreven heeft, maar op die melodie moet dat klinken. Er zijn enkele kandidaten die het willen zingen, maar wie het zal worden weten we nog niet.

en de rest Flor Verschueren: Er is door veel mensen al hard aan gewerkt. En dan komen er op die cd, naast de nummer per dorp, nog nummers op van Eddy Sabbe, van de Spilzakken, van MCC en van de musical Gelmel. Voor het verlof moet alle basismateriaal opgenomen zijn. Dan hebben we in juli en augustus nog tijd om het fijne werk te doen. Ik denk dat men de cd rond het volksfeest in november wil verdelen. (fh)

KBC Bank & Verzekeringen kantoren Meer, Meerle, Minderhout en Hoogstraten KBC Verzekeringen Aertsen & Partners nv Vrijheid 169 2320 Hoogstraten KBC Verzekeringen Coenegrachts Desmedt bvba Desmedtstraat 8 2322 Minderhout

we hebben het voor u

MEI 2010 - 21


Een beetje vrijheid en feestgedruis OVER

DE MUREN van de gevangenis

Sinds begin april volgen Hoogstraatse jongeren en jonge gedetineerden uit de strafinrichting van Wortel en het penitentiair schoolcentrum in Hoogstraten workshops fotografie en percussie. De resultaten kan je horen en zien op maandag 24 mei, tijdens de jaarlijkse rommelmarkt in Wortel-kolonie. Alles begon op 6 april met een lasworkshop. Onder begeleiding van Stef Van Eyck, één van de eerste Belgische kunstenaars in vindmaterialen, maakten de gedetineerden van olievaten en oud ijzer een metalen constructie die zal dienstdoen als slagwerkinstrument voor het sociaal-artistiek project OVER DE MUREN. Met dit project, dat deel uitmaakt van de viering van 800 Hoogstraten, waait er een beetje vrijheid en feestgedruis over de muren van de gevangenissen van Hoogstraten en Wortel.

Ritmes en beelden Vanaf 10 april worden er zes zaterdagen na elkaar in de strafinrichting van Wortel zes workshops fotografie en percussie ingericht. Uiteenlopende technieken: de ene is stil, de andere laat van zich horen. Maar alle twee gaan ze aan de slag met hetzelfde thema: ritme. Ritme verwijst naar regelmaat. In de maat blijven. Maat houden. Vooral gedetineerden worden daarmee heel sterk geconfronteerd. Flor Verschueren, Jan-Kris Vinken en Luc Meyvis (percussie) en Sofie Nagels, Luc Meeuwis en Kris Martens (fotografie) begeleiden de workshops.

Ontmoeting en uitwisseling De jongeren zijn niet alleen creatief met drumstok of fototoestel. De workshops zijn een uit-

Flor Verschueren en beeldend kunstenaar Jan-Kris Vinken begeleide de gedetineerden bij het lassen van de percussieconstructie gelezen kans voor ontmoeting en uitwisseling. Hoogstraatse jongeren krijgen een beter beeld van het leven in een gevangenis en zijn bewoners. Voor gedetineerden is het een kans om het dagelijkse ritme in de gevangenis te doorbreken en deel te nemen aan het grote feestjaar in Hoogstraten.

Flor Verschueren en OVER Het was niet zo eenvoudig om de gedetineerden te motiveren om aan het project deel te nemen. We kunnen het ons moeilijk voorstellen, maar het is een totaal ander ritme. Als ze geen werk hebben is er de leegte. Deelnemen aan zo’n workshop vraagt inzet en veel actie en dat zijn ze niet meer gewoon of willen ze niet. Wij zouden denken “’t Is een afleiding, maar zij zien dat anders. De gedetineerden die wel werk hebben moeten een keuze maken: meedoen of wat geld verdienen. De meesten zitten 22 van de 24 uur per dag in hun cel. Dat doet iets met een mens. Wij kunnen ons dat niet of nauwelijks voorstellen. Het vraagt wel iets van hen. Voor de gedetineerden van Hoogstraten is de beveiliging in Wortel zelfs een vreemd gegeven. Aanvankelijk was het niet voorzien dat de gedetineerden ook de constructie voor slagwerk zouden maken. Maar we kregen de toelating en Stef Van Eyck en ikzelf hebben vier, vijf gedetineerden van Wortel begeleid, waarvan er drie goed konden lassen en ook goede ideeën aanbrachten. Om de deelnemers uit te leggen wat de bedoeling is en de mogelijkheden zijn, hebben we

22 - MEI 2010

DE MUREN

hen eerst een film van Stomp getoond, die spelen op zo’n grote constructies. Maar ze blijven met vragen zitten. Zij niet alleen trouwens, wij ook. Gelukkig had ik de hulp van Jan-Kris Vinken, een goede slagwerker, en van Luc Meyvis die ook veel slagwerkervaring heeft en goed met die gasten om kan. De eerste workshops zitten erop en nu al wordt duidelijk dat het goed wordt. Indrukwekkend. Voor de voorstelling op 24 mei wilden we eerst met camera’s werken en buiten de instelling projecteren. Maar die mannen moeten onherkenbaar blijven, ook al maken ze daar zelf weinig uit. Maar misschien moeten we ze tegen zichzelf beschermen. We spelen dus achter de oorspronkelijke poort, de vroegere ingang langs de dreef en werken met versterking. Waarschijnlijk drie optredens van een half uur. We spelen natuurlijk geen partituur, geen noten. Maar wel met blokken en wie weet soms in combinatie met andere instrumenten om er kleur in te brengen. We hebben onszelf opgelegd dat we iets moeten presenteren. We gaan Stomp niet kunnen evenaren, maar dat is ook niet de bedoeling. (fh)

www.overdemuren.be maakt de link met de buitenwereld. Je leest er over ervaringen en vorderingen van de deelnemers. In de gevangenissen zelf kunnen alle gedetineerden het verhaal volgen via het interne teletextsysteem

Live voorstelling De resultaten van deze workshops kan je horen en zien tijdens de rommelmarkt van Wortel op maandag 24 mei. Op het binnenplein achter de muren van de gevangenis leven de drummers zich uit op het slagwerk. Buiten de muren kan je tegelijk een animatie bekijken van de gemaakte foto’s op het ritme van het slagwerk. OVER DE MUREN. Even is er een verbinding tussen binnen en buiten. Tussen de drummers en fotografen. Tussen klank en beeld. Tussen de gedetineerden en de marktbezoekers. Meer informatie Jeugddienst Hoogstraten Sara Driesen - jeugd@hoogstraten.be - 03 340 19 52. Vormingplus Kempen - Christa Truyen - christa.truyen@vormingpluskempen.be - 014 41 15 65.

OVER DE MUREN is een organisatie van het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen, afdeling justitieel welzijnswerk, de Federale Overheidsdienst Justitie, Directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Welzijn, Volkgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving, de Stad Hoogstraten en Vormingplus Kempen. (fh)


HOOGSTRATEN

De Heilig Bloedprocessie en de kermis kunnen elkaar niet missen Een gesprek met Johan Ooms, voorzitter van de Heilig Bloedstichting HOOGSTRATEN - Twee zondagen op rij, op 30 mei en 7 juni, trekt de Heilig Bloedprocessie weer door de straten van Hoogstraten. In een tijd waarin de kerken leeglopen is er een groeiende belangstelling voor processies in het algemeen en dus ook voor de Heilig Bloedprocessie. Religie of erfgoedzorg, wie zal het zeggen. Wij spraken met Johan Ooms, voorzitter van de Heilig Bloedstichting, over het werk achter de schermen, het probleem van orde en respect en de samenwerking met Boxtel, de Heilig Bloed zustergemeente in Nederland. De verering van het Heilig Bloed met een ommegang door de straten van Hoogstraten is een traditie die teruggaat tot 1652. De Heilig Bloedstichting zelf is er gekomen in 1980, op een ogenblijk dat de processie sterk achteruit ging. Nu dertig jaar later ‘staat’ de processie er weer en kan voorzitter Johan Ooms rekenen op een grote groep mensen die er ontzettend veel tijd insteken. DHM: Wat komt er allemaal bij kijken voor de processie kan uitgaan? Johan Ooms: Wat de materialen betreft zitten we heel goed. We hebben een vaste ploeg die het groot onderhoud en de schilderwerken doet. Die beginnen er in september aan. Dan is er een ploeg dames, die er voor zorgen dat alle kleding goed onderhouden en bewaard blijft. Na de processie worden er herstellingen uitgevoerd en een maand voor de processie wordt alle textiel indien nodig gewassen. Dit jaar worden o.a. de boetekleden onder handen genomen. Zo’n kleed weegt zeven kg en kan maar amper in een wasmachine. ‘s Vrijdags voor de processie moet alles klaar staan en wordt er met man en macht gestreken. Een enorm werk. Heilig Bloed…..voor een aantal mensen is daar een gans jaar door werk aan. DHM: Heb je dit jaar speciale problemen moeten oplossen? Johan Ooms: Ja, we hebben het toenemend probleem van de wanorde aangepakt. We hadden een lang gesprek met het schepencollege rond één vraag: “Is Hoogstraten nog geïnteresseerd in de Heilig Bloedprocessie”. Bij een positief antwoord vragen wij niet meer en niet minder dan dat tussen 11 uur en 12.30 alles in het teken staat van de processie, zodat die sereen kan verlopen. Vorig jaar moest er nog een bus van De Lijn door en stonden er zelfs op plaatsen waar de straat al niet breed is nog auto’s geparkeerd. Een processie met 630 deelnemers die kan zo’n hinder niet aan, de processie kan zich in zo’n geval niet meer herstellen. En dan waren er horecazaken die soms aan twee kanten van de straat terrassen hadden staan. Dan liepen de garçons met plateaus pinten door de processie. De weg werd elk jaar smaller en smal-

ler tot op een punt dat het echt niet meer kan. En als de processie vijf meter voorbij een foorkraam was, “vollen bak muziek”. Op die manier kan een processie niet overleven. Men noemt het nu al een stoet…

DHM: En dat is nu allemaal besproken? Johan Ooms: Ja we hadden een constructief overleg met de horeca en de foorkramers. Uiteindelijk kunnen we elkaar niet missen. Zonder processie geen kermis en ook andersom. We moeten

Jacques Van Loon, Jaak Brosens en Jos Janssens, drie van de vele helpers waarop Johan Ooms kan rekenen.

Jos Schrijvers vernieuwde dit jaar de sokkel waarop het schrijn van het Heilig Bloed rust. MEI 2010 - 23


hoogstraten dus samenwerken met respect voor elkaar. Dus op dat gebied zitten we nu ook goed. Johan Ooms: En dan is er de constante zorg voor de vele vaak waardevolle processiestukken. De vorige jaren werden het kleed en het baldakijn gerestaureerd en nu is het nog vaandel van het Heilig Bloed van 1840, dat in ’94 totaal verkeerd gerestaureerd is. Vooral de drie medaillons zijn

Programma Heilig Bloed Zaterdag 15 mei 20 uur HEILIG BLOEDCONCERT om 20 uur in de St.-Katharinakerk. Meester-organist BART WUILMUS brengt een orgelimprovisatie tijdens de projectie van “Das Kind der Grossstadt” een stille film 1914. KEES VAN HOUTEN, organist uit Boxtel, speelt Barok en Romantiek op het grote orgel. THED VAN DE AKER, geneesheer en organist uit Boxtel, vertolkt werk van J.S. Bach en tijdgenoten op het koororgel. Zaterdag 29 mei 18 uur Plechtige INZET van de HEILIG BLOEDWEEK in de St.-Katharinakerk, met uitvoering van de Missa Modalis van Jos Bruurs door het Piuskoor. Inkom gratis. Zaterdag 29 mei 19 uur 19 uur Plechtige OPENING van de H. BLOEDFOOR door het stadsbestuur. Zondag 30 mei 10 uur Plechtige HOOGMIS voorgegaan door Monseigneur Paul Van den Berghe met assistentie van Vicaris Z.E.P. Bruno Aerts, norbertijn en Z.E.H. Eredeken Fons Van Dijck. Zondag 30 mei 11.15 uur HEILIG BLOED PROCESSIE met ommegang richting Statie Woensdag 2 juni vanaf 18.30 uur VERLICHTE AVONDMARKT en STRATENLOOP Donderdag 3 juni 10 uur SACRAMENTSDAG Plechtige hoogmis verzorgd door het OKRA-koor met aansluitend processie in de kerk. Zondag 6 juni 10 uur Plechtige HOOGMIS voorgegaan door Z.E.H. Richard Niessen, pastoor van Boxtel. Zondag 6 juni 11.15 uur HEILIG BLOED PROCESSIE met ommegang langs Gelmelstraat, Vrijheid en Heilig-Bloedlaan.

24 - MEI 2010

Boxtel en Hoogstraten Toen Eligius van den Aker, kapelaan in het Nederlandse Boxtel, in 1380 tijdens een misviering de kelk met witte wijn omstootte, verschenen er bloedvlekken op het altaardoek. Pogingen om het altaardoek te wassen mislukken en de kapelaan verstopt de doeken in een kist. Pas op zijn sterfbed vertelt de kapelaan het voorval aan zijn biechtvader. Na onderzoek erkend de kerk het wonder en geeft op 27 juni 1380 de toelating om de Heilig Bloeddoeken jaarlijks in processie rond te dragen om ze aan het volk te tonen. Tijdens de protestantse overheersing besliste men in 1608 om de doeken in veiligheid te brengen. Eerst in een klooster in Den Bosch, daarna in Antwerpen en tenslotte op 20 mei 1652 in Hoogstraten. Op 26 mei 1652 vond de eerste Heilig Bloedviering te Hoogstraten plaats. Tweehonderd jaar later wou de bevolking van Boxtel de Bloeddoeken terug. Er werden een aantal pogingen ondernomen om de relieken terug te krijgen, maar het was wachten tot 27 februari 1924. Toen besliste het Vaticaan dat de altaardwaal in Hoogstraten zou blijven en dat de corporale aan Boxtel toekwam. Op 12 juni 1924 werd dat altaardoek naar Boxtel overgebracht. Het wordt er nu bewaard in de St. Petruskerk, de kerk waar alles begon.

zeer waardevol en zullen dan ook met de grootste zorg gerestaureerd worden. Dit jaar krijgen de Ridders van het Heilig Bloed een nieuwe mantel. Die waren 60 jaar oud en versleten. De hoeden worden niet vervangen, want dat zou ons 2.500 euro of 100.000 oude franken per stuk kosten. Ook de sokkel waarop het schrijn in de kerk een vaste plaats heeft is vervangen. Dat is werk van Jos Schrijvers. Een staaltje van ambachtelijk werk zoals weinigen het hem zullen of kunnen nadoen. DHM: Vernieuwen, onderhouden en restaureren. Het moet bergen geld kosten? Johan Ooms: In 2002, het jaar van 350 jaar Heilig Bloed, is er een eerste grote restauratie van de processie geweest. Toen hebben we acties ondernomen en, zeg maar van gemeenschap van Hoogstraten, behoorlijk wat middelen gekregen. We leven eigenlijk van den “hemelsen dauw”: schenkingen en het geld dat onze bedeldames tijdens de processie ophalen. We gaan nu ook voor (Europese) Leadersubsidies. Dat doen we samen met twee andere processies uit het gebied MarKante Kempen: St.Lenaarts en Loenhout. We zullen trouwens ook op andere vlakken gaan samenwerken. DHM: Hebben jullie veel contact met Boxtel, de plaats waar alles begon? Johan Ooms: Nu meer dan ooit. Toen ik in 2000 voorzitter werd heb ik de contacten met Boxtel terug aangehaald. Nu is er een driemaandelijks overleg en werken we samen aan enkele projecten. Zo maken we een historische film over Heilig Bloed samen met een educatief luik om de processies en het volksgeloof in de scholen voor te stellen. We werken ook aan een boek waarin we het werk van Lauwerys willen aanvullen.

Een derde manier van samenwerking is een culturele uitwisseling. Vorig jaar is Vialta daar opgetreden en dit jaar ontvangen wij verschillende mensen van Boxtel. Op 15 mei treden hier twee organisten uit Boxtel op. De tweede zondag van Heilig Bloed gaat de pastoor van Boxtel voor in de hoogmis en zingt er het Petruskoor van Boxtel. De zelfde dag stappen de St.-Joris en St.-Barbaragilde van Boxtel mee op in de processie. Tenslotte willen we ook een fietspad van Boxtel, ’s Hertogenbosch, Hoogstraten bewegwijzeren op het traject dat vroeger deel uitmaakte van de weg naar Compostella. DHM: Gaat er in Boxtel ook een Heilig Bloedprocessie uit? Johan Ooms: Ja, op onze eerste processiedag maar dan in de namiddag. In het verleden vertrokken enkele van onze groepen direct na onze processie naar Boxtel. Ze kwamen dan nog juist op tijd om ook daar mee op te stappen. Dit jaar stapt de gilde St.-Joris en St.-Barbara de tweede zondag hier mee op uitnodiging van St.-Joris Hoogstraten. (fh)

Tentoonstelling IKO

Naar jaarlijkse gewoonte toont IKO tijdens de Heilig Bloedweek het werk van haar cursisten. U kunt vrij in en uit lopen in de twee ateliers: IKO Dr Versmissenstraat en IKO Groenewoud op de zondagen 30 april en 7 juni van 10 tot 18 uur. Nieuw is de nocturne op maandag 31 mei van 18.00u tot 22.00u. U kan tijdens de tentoonstelling inschrijven voor het volgende academiejaar. (fh)


hoogstraten

Dit jaar was er een overleg tussen de Heilig Bloedstichting, Horeca Hoogstraten en de foorkramers. Alle partijen beseffen dat ze elkaar nodig hebben en maakten duidelijke afspraken zodat de processie in een rustige serene sfeer kan uitgaan.

MEI 2010 - 25


HOOGSTRATEN

Ecocyclo, fietstochten voor groepen HOOGSTRATEN – Op 17 maart stelde het stadsbestuur ECOCYCLO een vernieuwend toeristisch initiatief voor. Het zijn vijf fietstochten langs knooppunten waarbij u zich vragen stelt en antwoorden zoekt over ‘Fair Trade’ en ‘duurzame landbouw’. Een hapklaar idee voor uw vereniging of familie. U hebt de keuze uit vijf fietstochten van verschillende lengte die (samen) alle kerkdorpen van Hoogstraten aandoen. Onderweg kom je langs land- en tuinbouwers, bedrijven en organisaties en uiteraard langs mooie landschappen en gebouwen. Elk van de vijf fietstochten staat in het teken van een welbepaald thema dat afhankelijk is van de stopplaatsen. U heeft de keuze uit volgende thema’s: “fair trade”, “verbreding van de landbouw”, “land- en tuinbouw vroeger en nu”, “water en energie”, en tenslotte “grondgebruik”. Elke tocht toont u initiatieven of aspecten van verduurzaming van de landbouw en legt een link naar Fair Trade en het Zuiden.

Gratis inrijden op 9 mei Op zondag 9 mei wordt in de namiddag het startschot gegeven aan Ecocyclo. Wie zin heeft, kan gratis onder begeleiding mee fietsen en een bezoek brengen aan een aantal bedrijven die in de fietslus zijn opgenomen. Je kan inschrijven tot 5 mei bij de Dienst voor toerisme 03 340 19 55

26 - MEI 2010

Een voorbeeld? Fietstocht één is 20 km lang en vertrekt in het centrum van Hoogstraten. De tocht brengt u o.a. naar de Wereldwinkel, het Tugas café, de Laermolen, paardenmelkerij ’t Groeske, een varkenshouderij op Hal, een appel en perenboer in de Bergenstraat,’T Eirbissemhof in de Beeksestraat, het containerpark, de zonnepanelen bij een komkommerbedrijf in Achteraard, de Tuinafdeling van VITO en de Veiling. De toeristische dienst kan je helpen om de fietslus te kiezen die het beste bij je past. De andere fietstochten zijn respectievelijk 14, 16, 11 en 18 km lang en brengen u naar andere voorbeelden van duurzaamheid of verbrede landbouw. Verenigingen kunnen deze fietstocht opnemen in het jaarprogramma. Onder begeleiding van een gids kunnen ze een fietslus naar keuze afleggen en een bezoek brengen aan de bedrijven of organisaties langs de route. De toeristische dienst regelt de gids en de bedrijfs- of horecabezoeken en maakt een berekening van een eventuele kostprijs. Meer info: dienst voor toerisme, 03 340 19 55 of toerisme@hoogstraten.be (fh)

Een verzorgde brochure met de routebeschrijving en tekst en uitleg.


hoogstraten

“De historie van Hoogstraten - een stadje met smaak”

Een nieuwe historische gids voor Hoogstraten GROOT-HOOGSTRATEN - Op vrijdag 23 april stelde het V.V.V. haar nieuwe historische gids voor Hoogstraten aan de pers voor. Het werd een frisse uitgave: vlot geschreven en rijk geïllustreerd. Dus geen saaie brochure, maar een vlot leesbaar boekje dat zich richt tot de inwoner van (groot) Hoogstraten, die meer wil weten over het verhaal van zijn ‘stad’. We bekeken de uitgave samen met de twee auteurs: Piet Van Deun en Leslie Brosens. DHM: Waarom een nieuwe historische gids over Hoogstraten. Piet Van Deun: Omdat het echt nodig was. De laatste enigszins vergelijkbare uitgave was de toeristische gids van Deken Lauwerys uit 1986. Maar die uitgave was uitgeput en ook sterk gedateerd. Nu beschikken we over veel betere druktechnieken, betaalbare kleurendruk en noem maar op. Er is over Hoogstraten natuurlijk al veel historisch werk verschenen, denken we maar aan de grote reeks HOK-boeken, maar die werken richten zich tot een andere doelgroep. De historische gids die we nu uitgeven is een bundeling van historisch juiste informatie, toegankelijk en uitnodigend voor een breed publiek. Geen werk om de boekenkast te versieren, maar een handig boekje dat de lezer regelmatig terug zal raadplegen. DHM: Jullie spreken van historische gids, geen toeristische brochure? Leslie Brosens: Uiteraard zal de bezoeker aan Hoogstraten blij zijn met de uitgave. Maar verwacht in deze gids geen uitgestippelde wandelingen enz. De gids vertelt bondig het grote verhaal van Hoogstraten en zijn kerkdorpen. De gids richt zich op de eerste plaats tot de inwoners van Hoogstraten en de vele bezoekers, die verrast zijn door het groot aantal monumenten, getuigen van een even groot verleden. DHM: Jullie zijn co-auteurs, wie schreef dan welke teksten Leslie Brosens: Bij de verdeling van de taken hebben we gewoon rekening gehouden met de persoonlijke interessesfeer van elk van ons. Daarna wisselden we de teksten uit en de eindredactie is teamwerk. DHM: Hoe is de gids samengesteld? Waar mag de lezer zich aan verwachten? Piet Van Deun: De rode draad is uiteraard de geschiedenis of het verhaal

van Hoogstraten. We beginnen bewust bij de eerste bewoners op de Meirberg zo’n 13.500 jaar geleden en dus lang voor de eerste permanente bewoning. Vervolgens bespreken we het ontstaan van die permanente bewoning, eerst in Wortel in de 12de eeuw en verder in de andere dorpen in de 13de eeuw. Over de graven en hertogen van het Land van Hoogstraten gaat het verhaal verder tot het grootgrondbezit en het ontstaan van land- en tuinbouw. We eindigen bij de fusie der gemeenten in 1977. Met die fusie is een groot deel van het vroegere ‘Land van Hoogstraten’ terug samengebracht. Leslie Brosens: Om het geheel zo leesbaar mogelijk te maken, worden er bepaalde onderwerpen in een afzonderlijk hoofdstuk belicht. Zo is er een katern over het begijnhof, over het Gelmelslot, de molens, de kerken van het graafschap, de historische panden op de Vrijheid, Heilig Bloed, het klooster in Meersel Dreef en Wortel-kolonie.

Piet Van Deun en Leslie Brosens, auteurs van de nieuwe historische gids.

De gids ‘De Historie van Hoogstraten, een stadje met smaak’’ kost 7 euro en is verkrijgbaar bij de Dienst voor Toerisme, het Stedelijk Museum Hoogstraten en de lokale boekhandels. (fh)

MEI 2010 - 27


HOOGSTRATEN

2010 als Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

OCMW organiseert wedstrijden tegen armoede! In Europa leven nog steeds miljoenen mensen onder de armoedegrens. De bestrijding van armoede en sociale uitsluiting is een van de hoofddoelstellingen van de Europese Unie en haar lidstaten. Om deze strijd kracht bij te zetten is 2010 uitgeroepen tot het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Aan de OCMW’s is gevraagd om campagne te voeren om de bevolking te sensibiliseren over armoede en sociale uitsluiting. Hoogstraten wil zeven acties uitwerken. Twee ervan stellen we u in deze bijdrage voor.

wedstrijd Kook je fit! Kook je fit is een kookwedstrijd die de ongelijke toegang tot gezondheid centraal stelt. Er zijn mensen die elke maand met een leefloon of een kleine uitkering moeten rondkomen. Zij kunnen dikwijls maar een paar euro per dag aan voeding besteden. Met dit initiatief wil men iedereen uitdagen om met een beperkt budget een gezond en lekker menu samen te stellen en te bereiden. Zo kan men ontdekken dat gezond en lekker eten mogelijk is met een beperkt budget, als men de nodige creativiteit aan de dag legt.

Hoe deelnemen? Het OCMW is op zoek naar enthousiaste kookploegen die willen deelnemen aan deze wedstrijd. Een kookploeg bestaat uit minstens twee personen. Men mag met meer personen inschrijven, maar tijdens de wedstrijd kunnen er maar twee mensen effectief koken. Van de kookploegen wordt verwacht dat ze minstens een 2-gangenmenu voor vier personen bereiden met een budget van maximum 3 euro per persoon. Het volledige verloop kan u vinden u in het wedstrijdreglement. De kookwedstrijd vindt plaats op donderdag 14 oktober in het VTI Spijker. Op deze avond worden de menu’s geproefd en beoordeeld door een professionele jury. Er zijn leuke prijzen te winnen voor het lekkerste en het creatiefste menu. Daarnaast wordt er ook een publieksjury samengesteld die een publieksprijs zal uitreiken. Voor elke deelnemende kookploeg wordt een attentie voorzien. Alle deelnemers krijgen die avond gratis een gezonde, lekkere en budgetvriendelijke maaltijd aangeboden, bereid door een professionele kok (Jef Van den Bossche). De recepten worden gebundeld in een receptenboekje. Voor meer info of voor het wedstrijdreglement kan u terecht bij de sociale dienst OCMW - 03 340 21 51 katrien.vandenbossche@ocmwhoogstraten.be

28 - MEI 2010

Ontwerpwedstrijd: Creatief tegen armoede! Met deze wedstrijd gaat men op zoek naar creatieve geesten die een ontwerp maken van een tekening die o.a. op T-shirts gedrukt zal worden. Iedereen kan en mag deelnemen! Het enige dat je in principe nodig hebt, is pen en papier en een dosis creativiteit. De ontwerpen moeten binnengebracht worden op A4 formaat. Ze mogen in kleur zijn of in zwart-wit zijn en ze mogen met de computer of met de vrije hand gemaakt worden. Er mag ook met tekst(en) gewerkt worden. Het ontwerp moet wel verband houden met (de strijd tegen) armoede en sociale uitsluiting. De T-shirts met het winnende ontwerp zullen tijdens de acties in het kader van het Europees Jaar tegen Armoede (en daarna) door verschillende mensen gedragen worden. Ook hier zijn er uiteraard prijzen te winnen! Kinderen (tot 12 jaar) en volwassenen worden apart beoordeeld. De hoofdprijs voor de volwassenen is een cadeaubon voor een bedrag van 100 euro. Voor de tweede en derde plaats wordt een cadeaubon voorzien van respectievelijk 50 en 25 euro. De kinderen kunnen boekenbonnen winnen ter

waarde van 35, 25 of 15 euro (respectievelijk voor de eerste, tweede en derde plaats). De ontwerpen moeten voor 2 juli binnengebracht worden op de Dienst voor Toerisme (Vrijheid 149). Begin september worden de winnaars uitgenodigd op een officiële prijsuitreiking. Op het ontwerp zelf mogen geen persoonlijke gegevens staan daar de ontwerpen anoniem gejureerd worden. Je persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer) moet je in een gesloten omslag samen met het ontwerp binnen brengen. Wie een bepaalde symboliek in zijn ontwerp legt, mag deze toelichten. Deze toelichting moet bij het ontwerp gevoegd worden. Zorg er zeker voor dat de toelichting niet in de enveloppe met de persoonlijke gegevens zit. Voor meer info of voor het wedstrijdreglement kan u terecht bij de sociale dienst OCMW – 03 340 21 51 - katrien.vandenbossche@ocmwhoogstraten.be of bij de Dienst voor toerisme, 03 340 19 55 - toerisme@hoogstraten.be (kvdb/red)


hoogstraten

Het Davidsfonds nodigt u uit voor twee lenteactiviteiten

Een bedevaart van klei tot hooggotiek

HOOGSTRATEN - Paul Driesen liet ons vorig jaar Brecht en zijn geschiedenis ontdekken. Op acht mei is hij onze gids in Oost-Brecht, SintLenaarts dus. De titel die Paul aan deze verkenning gaf, bevat alle elementen die aan bod zullen komen: - Een bedevaart – naar de Heilige Leonardus - De vaart - kanaal zoals ze daar zeggen - Klei – de teloorgegane steenbakkerijen - Hooggotiek - de kerk (voordien kapel) van St.-Lenaarts, een pareltje van gotiek in de Kempen Het interieur van de kerk wordt momenteel

gerestaureerd: beschildering van omstreeks 1900 wordt weggehaald ten voordele van veel oudere fresco’s. Hopelijk kunnen we dat ook bekijken.

Praktisch:

Een bedevaart van klei tot hooggotiek op zaterdag 8 mei. Verzamelen aan de Pax te 13.30 uur en doen aan carpooling. Je kan natuurlijk ook met de bus of met de fiets. Begin van de wandeling te 14 uur aan de parking van het voetbalveld van St.-Lenaarts in de Kerkstraat (een 150m voorbij de kerk richting kanaal). Nakaarten doen we in taverne de Klok, tegenover de kerk. Bijdrage: 5 euro, ter plaatse te betalen aan Joos Croes. Graag met gepast geld.

Wandelen in de Halsche Beemden HOOGSTRATEN / MINDERHOUT - In het uiterste noorden van Vlaanderen vormt het Merkske, een zijrivier van de Mark, de natuurlijke grens tussen Nederland en België. In Vlaanderen ligt pal naast het riviertje De Halsche Beemden, een prachtig natuurgebied met bloemenrijke hooilandjes en bosjes. Bart Hoeymans, die als boswachter waakt over dit gebied loodst ons door de beemden en de bosjes, over bruggetjes en plankenpaden tot bij de geheimen van de flora. Maar het wandelpad kan modderig zijn.

Laarzen zijn onontbeerlijk, zeker na een paar regendagen.

Praktisch:

Wandelen in de Halsche Beemden op zaterdag 22 mei. We verzamelen aan het kapelleke op Hal te 13.30 uur. Als je met de wagen komt, let er dan op geen hinder te veroorzaken voor de bezoekers van bloemisterij Mertens. Nakaarten doen we in taverne Het Heiken. Bijdrage: 5 euro, ter plaatse te betalen aan Joos Croes. Graag met gepast geld. (RP/RED)

Hoogstraats Ballonfeest

HOOGSTRATEN - Op zaterdag 1 mei zal de skyline van Hoogstraten gevuld zijn met een twintigtal warme luchtballonnen. De ballonnen in alle mogelijke kleuren gaan de lucht in van op de voetbalterreinen van HVV. Het wordt een feestelijke familiedag waar enorm veel meer te beleven is. Louis Vanluffelen organiseert dit evenement samen met HVV dat instaat voor de randanimatie. Vanaf 14 uur zijn er kermisattracties, grime voor kinderen, een roofvogelshow, een penaltycup, demonstraties van de Gelmelzwaaiers, live optredens enz.. De luchtballons stijgen op vanaf 18.30 uur. De inkom is gratis. (fh)

Maria in de mei Mei is traditioneel de Mariamaand. Dit jaar worden er extra initiatieven genomen naar aanleiding van “ 25 jaar kapellekensbidden en volksdevotie”. Donderdag 29 april, startavond op het Begijnhof. Om 19.00u Marialiederen door Luc Dockx op de beiaard, om 20.00u Plechtige Mariale eucharistieviering in de Begijnhofkerk en daarna een kaarskensprocessie over het hof, met een afwisseling van zang en een Rozenhoedje. Afsluiting aan de kapel O.L.Vr. van Smarten, met feestelijk vendelzwaaien en een drankje. Zondag 2 mei, open kerkendag in de fusie. In elke kerk zullen foto’s van de kapellekens van ter plaatse, naast andere Maria bezienswaardigheden, te bezichtigen zijn. Er is ook een korte uitleg door een plaatselijke gids. Van begin mei tot eind augustus Zoektocht, per fiets of met de auto. Organisatie: Jan Jansen. In het kader van deze festiviteit: uitgave van brochure: Onze Lieve Vrouw in de straat en veldkapellekens van de fusie Hoogstraten.

LEZERS SCHRIJVEN HOEGSTRATEN

Op vrijdagavond 2 april kijk ik naar “Mastermind” op de BBC. De eerste reeks vragen behandelen een gespecialiseerd onderwerp en de vierde reeks gaat over Charles II koning van Engeland (1630-1685) die na de executie van zijn vader, Charles I naar Frankrijk en later naar Nederland vluchtte. De vraag luidt : waar verbleef de koning van Engeland toen hem werd gevraagd terug te keren naar zijn land en de troon te bestijgen? De kandidaat weet het antwoord niet en de quizmaster helpt “het gaat om een klein stadje aan de Belgisch-Nederlandse grens”. De kandidaat weet het nog steeds niet en dus wordt het antwoord gegeven door de quizmaster “Karel II van Engeland verbleef in Hoogstraten”!!!! In het engels klonk het een heel klein beetje anders als “Hoegstraten” En dat weten wij niet?

Els Fransen

MEI 2010 - 29


hoogstraten

De Vespa – Aardbeienroute Nieuws uit de Bib De bib sluit:

Zaterdag 1 mei: Hoogstraten, Meerle, Dreef Vrijdag 7 mei: sportdag stadspersoneel: Hoogstraten, Meer, Wortel Donderdag 13 mei: Hoogstraten, Minderhout Maandag 24 mei: Hoogstraten, Minderhout

Bib innoveert

Flink wat verwondering is er bij de bibliotheekgebruikers in de hoofdbib voor het nieuwe uitleensysteem met RFID. Zelfbediening is veel eenvoudiger dan verwacht door de gebruiksvriendelijke helpteksten en de aanwijsschermen. Maar indien je wenst, kan je altijd de hulp van een van onze medewerkers inroepen bij inleveren, uitlenen of betalen. Aan dit systeem werd ook een beveiligingssysteem gekoppeld. Je kan nu zelf ook meer materialen ontlenen: 6 boek- en 6 multimediamaterialen. In 2009 investeerde de stad Hoogstraten in dit RFID-innovatieproject voor de hoofdbibliotheek. In 2010 voorziet de provincie Antwerpen voor Hoogstraten een flinke bijdrage in de kosten van dit bibliotheekinnovatietraject. We kunnen rekenen op 24000 euro subsidie. Mooi meegenomen dat resultaat. Essentieel ook bij deze innovatie was het renoveren van de centrale balieruimte voor publiek en personeel. We kozen voor duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen. Onze medewerkers kunnen door RFID actiever op de bibvloer aanwezig zijn om onze klanten te helpen bij het vinden van een goed boek of samen naar informatie te zoeken. Was je nog niet bij ons dit voorjaar,

meld je aan de balie. Onze medewerkers zullen u graag tonen hoe het systeem werkt.

Wandeling tijdens de Weken van het reisboek HOOGSTRATEN - Hoogstraten is dit jaar 800 jaar jong, dus richt de Hoogstraatse bib zich tijdens de weken van het reisboek op het lokaal toerisme. In de Kempen, en bij uitstek in Hoogstraten, is het ideaal om te wandelen en te fietsen: je wordt overweldigd door de prachtige natuur en de herinneringen aan het recente en verre verleden. De bib organiseert daarom 5 wandelingen in de omgeving van de hoofdbibliotheek: naar het kasteel, naar de kerk en naar het begijnhof. Gidsen zullen je tijdens de wandeling begeleiden zodat je ook de verhalen hoort die achter de prachtige beelden schuilgaan. Je kan je inschrijven voor een wandeling naar keuze. In de namiddag kan je naar het Begijnhof of naar het kasteel, ’s avonds bezoeken we ook de kerk. Je bent anderhalf tot twee uur onderweg, afhankelijk van de bestemming. Als afsluiter van de geleverde inspanning en de opgedane kennis kan je in de bib genieten van een drankje.

Praktisch

Vrijdag 28 mei 2010, deelname: 2,50 euro. De wandelingen naar het begijnhof en het kasteel vinden plaats in de namiddag (startuur nog te bepalen) en ’s avonds om 19 uur. De wandeling naar de kerk en het bezoek ervan start om 19 uur aan de hoofdbibliotheek. (ra/red)

Boekhoudbureau

Profisk cvba

 Boekhouding en administratie  B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten  Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten  Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen  Advies sociale wetgeving

Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

30 - MEI 2010

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

Op een Vespa door de streek van de aardbeien. Een nieuw toeristisch aanbod. HOOGSTRATEN - Gesto Events van Gert Snoeys, en BWClassics uit Kessel zijn samen gestart met “Vespatoeren in en rond Hoogstraten”, een nieuw aanbod in de toeristische sector. U huurt een omniumverzekerde Vespa voor 1 of 2 personen, model naar keuze. je krijgt - indien nodig - een regenpak en een GPS, die u ongeveer vier uur lang de weg wijst langs een 60 km lange uitgestippelde tocht. De Vespa Aardbeienroute vertrekt in de Dr. Versmissenstraat en leidt je langs een verrassend stukje grensgebied. Mooi, vlak Kempens land, waar de Mark in alle rust meandert richting Nederland. De aardbeienteelt staat centraal, geen wonder als je weet dat de jaarlijkse productie zo’n 14.000 ton bedraagt. De tocht brengt je dan ook langs kleine en grotere bedrijven in Meer en Meerle. Vooral natuur dus, ook al brengt de route je langs een aantal monumenten zoals het klooster in Meersel-Dreef, het begijnhof, de Laermolen en de 105 meter hoge St.-Katharinakerk, die volgens de persnota “sinds 2009 gestut wordt na scheefzakken”. Voor info, prijsafspraken, reservaties enz. kan je tercht bij Gesto Events, tel 03 314 91 93 of 0475 27 27 57. of gert@gesto-events.be (fh)

E

Bloedinzameling Op 26 mei zal er een bloedinzameling plaatsvinden in het Rode Kruis lokaal van Hoogstraten, Slommerhof 18. Iedereen die bloed wil geven kan daar terecht van 17.30 tot 20.30 uur.


hoogstraten

Van de Koning naar de Gouverneur HOOGSTRATEN / ANTWERPEN – Donderdag 1 april stonden de Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten in de prachtige panoramazaal op de 15de verdieping van het provinciehuis te Antwerpen. Enkele weken na het bezoek aan de Koning in Brussel gaan de Grootmeesters ook op bezoek bij de Gouverneur en de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen om de aardbeien van het nieuwe seizoen te promoten. Bij deze gelegenheid werd dit jaar gouverneur Cathy Berx als ‘Ridder van de Hoogstraatse Aardbeien’ opgenomen in het Hertogelijk Genootschap. (js)

Feestconcert Piuskoor: een echte ode aan Hoogstraten

HOOGSTRATEN - Twee keer een uitverkochte kerk. Twee keer een prachtconcert, met deze keer iets lichter werk van onder anderen Barber, Bach en Vivaldi. Het Piuskoor werd versterkt met kamerorkest La Passione en er waren gastoptredens van sopraan Ann Janssens en alt Lieve Mertens. Het thema Ode aan Hoogstraten werd extra ondersteund met sfeervolle foto- en filmbeelden van het leven in Het land van Hoogstraten. De presentator was net weggelopen uit het schilderij van Karel Boom. Al kwam hij ons toch bekend voor...(lvr) MEI 2010 - 31


DIAMANT IN HOOGSTRATEN Wim Haest & Mit Lochten Een hele tijd geleden, toen ik op bezoek kwam bij moemoe en vovo in de Heilig Bloedstraat, hadden ze het over dé Diamanten Bruiloft. Vovo zat in zijn zetel, moemoe aan tafel. “Nog 22 maanden,” zei Vovo, “dan is het zover. Moeten we al een zaal vastleggen?” Wim Haest (1922, Castelré) en Mit Lochten (1927, Meerle) leerden elkaar kennen op Jal Kermis. Ze waagden zich aan een dansje en voelden dat het goed zat. De week erop spraken ze opnieuw af, bij de voetbalmatch Meerle – Wortel. En vanaf toen kwam Wim elke zondag op bezoek bij Mit. Op 12 april 1950 zijn ze getrouwd in Meerle. Wim reed met de fiets naar de familie Lochten. Voor het vervoer van de Voort naar ’t gemeentehuis had hij een taxi besteld. Maar die liet op zich wachten… Vader Lochten werd ongeduldig, en dus namen ze met z’n allen de lijnbus die passeerde. Uiteindelijk kwam de taxi toch nog aanrijden –- hij was onderweg stilgevallen. Na de trouw kocht Wim, samen met zijn broer Jan, een bouwgrond in de Heilig Bloedstraat. Het huis, een tweewoonst, hebben ze helemaal zelf gezet. Bijna zestig jaar lang hebben moemoe en vovo daar gewoond. In en rond dat huis hebben ze vier kinderen (Cel, An, Vera, Jan) grootgebracht. Duizenden aardbeien en augurken geteeld. Met de duiven gespeeld. Wafels gebakken. Daar zijn ze samen oud geworden. Nu wonen ze 750 meter verder, in het rusthuis. En ’t is ook daar dat ze, exact zestig jaar na de stilgevallen taxi, hun Diamanten Bruiloft vierden. Het begon ’s ochtends met een feestelijk ontbijt voor de hele eerste verdieping. Iedereen had een strikje opgespeld, er hing een foto en een krans aan de deur, en een grote ‘60’ sierde de ingang van de refter. Er waren een heleboel kaartjes en bloemen van familie en medebewoners. ’s Namiddags kwam de volksdansgroep uit Meer/ Meerle optreden. Moemoe waagde zich zelfs aan een paar pasjes! Vovo hield haar goed in de gaten en genoot van de muziek. Daarna werd er in een

grote kring ‘Lang zullen ze leven’ gezongen, een emotioneel moment. De dag werd afgesloten met een heerlijke breugheltafel, en als dessert: een taart met vuurwerk! Een week eerder, op Paasmaandag, werd er ook al feest gevierd. In de kleine zaal van de Pax, met kinderen en kleinkinderen, broers en zussen. In de zaal stonden er een heleboel persoonlijke spullen uitgestald. Twee paspoppen droegen de kostuums waarin moemoe en vovo jaren gedanst hebben bij ‘De Lindelei’. Een reeks oude (familie)foto’s. Het handwerk van moemoe, zelfgemaakte poppen en beren, haar naaimachine.

Bouwgerief dat vovo vroeger gebruikte bij het metsen. Een blikken doos wafeltjes, die moemoe voor ons bakte als we jarig waren. Vovo’s duivenkorven, -ringen, -kaartjes én zelfs twee levende exemplaren. Nadat vovo de duiven had losgelaten –- met een gemak alsof hij het nog alle dagen doet -- schoven we aan tafel. We genoten van het heerlijke eten, met natuurlijk een grote verjaardagstaart. Ongetwijfeld het mooiste cadeau kregen vovo en moemoe enkele dagen later, op 9 april. Toen werd het eerste achterkleinhaestje geboren: Sien! (kh)

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n k e n v l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

32 - MEI 2010

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

Ken uw buren, ken uw dorp

lees

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

De Hoogstraatse Maand


hoogstraten

The Marckriver N.O. Jazzclub presenteert The Bob French Connection 1992: Frank Roberscheuten en ik zelf besloten

een Tournee te organiseren met Bob French met diverse lokale gastmuzikanten . Het orkest mocht er wezen. Zo vond ook Bob! Vanwege de neutraliteit, bedacht ik de naam Bob French Connection. Uit eerdere tournees met The Maryland Jazz Band was er reeds zo een goede verstandhouding dat wij Bob als gast ten huize hielden. Om deze tournees zelfstandig te organiseren liet ik Bob zelfs een nieuw drumstel overbrengen uit de USA. Toen Bob mij in ’93 belde om Wendell Brunious te vervangen in zijnTuxedo Jazz Band op het Heritage & Jaz Festival, was mijn ticket snel besteld. Tijdens deze reis is ook een CD opgenomen. Aangezien wij meestal in NO bij Bob logeerden, was een jaarlijks wederkerig Bob French-bezoekje traditie in de volgende jaren ’90. Het was niet altijd eenvoudig om optredens te zoeken , maar gelukkig waren steeds muzikanten bereid tot een soepele medewerking. The BFC trad op in Hoogstraten in 1995 en in 1998. In ’95 was dat zelfs met trombonist “Frog” Joseph . De laatste BFC dateert van 2005! Wij zien ons niet veel meer, bellen doen wij des te meer.

2010: De Bob French Connection in Hoog-

straten wordt weer een samengestelde band met Joris De Cock( trompet), Gijs Van Helden (contrabas), Luc Van Hoeteghem ( banjo, guitaar), Harry Kanters ( piano), Romain Van Driesche ( trombone) en Eddy Sabbe ( klarinet en sax)

ROBERT T. FRENCH is sedert een paar jaar geen onbekende meer voor Vlaanderen. Het is de 3de maal dat de “Bob French Connection“ in de Marckriver N.O.Jazzclub te gast is: in ’95 met eveneens trombonespeler “Frog” Joseph, en in ’98. Nu 12 jaar later, kan een groter publiek deze authentieke New Orleans drum­mer aan het werk zien. Bob is de derde in een familiegeneratie van musici in N.O. Vader was Albert “Papa” French, bekend banjospeler. Samen met broer George, gewaardeerd zanger en bassist, en George’s zoon drummer Gerald zal de naam French nog wel enige continuïteit in the Crescent City verzekeren. Bob start zijn muzikale carrière terwijl hij “High School “ volgt . De naam van zijn eerste band is “The Turqouis” met klinkende namen als James Booker, Art en Charles Neville. Hij is eerder Rhythm and Blues gericht en behaalt daar zijn eerste successen Hij is er fier op gewerkt te hebben met of opgenomen te hebben met Snooks Eaglin, Fats Domino, Dr John, James Booker enz... Door echter vaders “Tuxedo Jazz Band” met zijn bus te transporteren, leert hij ook stilaan de groot­meesters van de traditionele jazz kennen en appreciëren. Dit schijnt onlogisch, echter New Orleans was en is nog steeds een stad met meerdere muziekgenres. Het blijft prettig om Bob te horen vertellen hoe hij als professioneel drum­

mer van zichzelf vond dat hij helemaal niet kon spelen vooral­eer Louis Barba­rin hem de knepen van het vak bijbracht. Deze superdrummer blijft dan ook Bob’s idool. In 1961 wordt hij militair en vult zijn tijd spelend met de plaatselijke bands. Terug uit het leger speelt hij nog een tijdje met Dave Bartholomew, en vormt terug een eigen band: The Storryville J.B. Samen met Teddy Riley-tpt, Freddie Lonzo-tbn, Ralph Johnson-cl&sax, vader Marsalispno,en George French-bs speelt hij 7 jaar in Crazy Shirly’s bar op de hoek van Bourbon en St Peterstreet. Na deze lange verbintenis gaat Bob eindelijk in THE ORIGINAL TUXEDO JAZZ BAND spelen ondertussen onder leiding van vader Albert “ Papa” French. Als zijn vader in ’77 overlijdt, neemt Bob het orkest over en is tot op heden nog steeds leider van de band. The Bob French Connection (USA-B-NL) op maandag 10 mei om 20 uur in zaal St.-Cecilia. Info: 03 314 67 08. (ES/red)

Joris De Cock

Rik Torfs op de preekstoel HOOGSTRATEN – Op zaterdag 27 maart opende Rik Torfs, professor Kerkelijk recht aan de KULeuven en mediafiguur, de tentoonstelling van beeldhouwer Luk Van Soom van op de preekstoel in de begijnhofkerk. In vier aspecten, die belangrijk zijn voor kunst, legde Rik Torfs een link tussen het religieus geïnspireerde werk van Luk Van Soom en onze katholieke traditie. Torfs eindigde met volgende gedachte: “Misschien zou zonder de katholieke traditie Luk Van Soom er niet geweest zijn. Anderzijds is het ook zo dat zonder Luk Van Soom de kerkelijke traditie hier vandaag niet zo prachtig zou oplichten”. (fh)

MEI 2010 - 33


hoogstraten

Cas Goossens en Z.E.H. Tegenbos

Gedicht van De Maand Mijn radio is een rammelkast En een of andere kwade kwast Heeft het beschikt om half zeven. Niks aan te doen. En niks daarneven. Een hijgstem op radio één, Alsof ze wiebelt op een been, en net nog vastigheden vindt, bij een of ander lint. De liedjes zijn zo rommelig, Zo zagerig en tommelig. Daartussen juffrouw zus en zo, Die zingen lof op eigen co. Ze spelen slechts zichselve toe. Wat word ik van zulk praten moe. Dan nog de djingel met reclame. En dan begint het nieuws met dame. x of y of zet of weg. Of heer. Ze doen ’t ook met z’n twee. Het wordt presso, presso gelezen. In tien minuten! ’t Mag er wezen. Mijn radio is een rammelaar. Ik zet hem af. En daarmee klaar. Geen enk’le post doet mij nog wat. Zelfs het klassiek blaast droog en nat. R. Servaes

HOOGSTRATEN - De Heilig Bloedstichting organiseert van 30 april tot 16 mei een tentoonstelling rond Z.E.H. Jozef Tegenbos. De tentoonstelling wordt plechtig geopend met een academische zitting op zaterdag 30 april om 19 uur in de St.-Katharinakerk. Gastspreker is Cas Goossens, voormalig directeur van de VRT en oud-leerling van Z.E.H. Tegenbos. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het dameskoor Marcanto en de Hoogstraatse organisten. Iedereen is welkom. De tentoonstelling zelf in de St.-Katharinakerk is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 17 uur. Gratis inkom.

Activiteiten mei Woensdag 26 mei PETANQUE in Markdal te Meer om 14 uur. Voor vervoer bellen naar Stan Floren 03 314 57 13. Maandag 19 mei FIETSTOCHT halve dag. Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur. Route via Ulicoten en Zondereigen naar Baarle Nassau (+/- 36 km). Locatie: Den Engel in Baarle Nassau. Donderdag 20 mei LEDENVERGADERING in Hof ter Smisse. Aanvang 14.00 uur. Spreker: Mia Doornaert met “De islam en Europa” Maandag 31 mei FIETSTOCHT halve dag. Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur. Locatie: Veldekenshof Turhout Dinsdag 4, 11, 18 en 25 mei KAARTEN/BILJARTEN van 13.30 tot 17.30 uur. Locatie: lokaal St. Jorisgilde. Dinsdag 4, 11, 18 en 25 mei RUMMY CUP in het lokaal St. Jorisgilde Woensdag 5, 12, 19 en 26 mei ZWEMMEN van 10.15 tot 11.30 in ‘De Wildert’ te Zundert Woensdagen 5, 12 en 18 mei AQUA JOGGEN van 11.30 tot 12 uur in “De Wildert” te Zundert Donderdag 6, 13, 20 en 27 mei NORDIC WALKING van 9.30 tot 11 uur. Bijeenkomst in Castelré

In de ban van 800 jaar Hoogstraten ! HOOGSTRATEN – Basisschool Spijker is in de ban van 800 jaar Hoogstraten. Een heleboel activiteiten van zowel kleuters als leerlingen van de lagere school van het Spijker staan in het teken van 800 jaar Hoogstraten. Themalessen over de geschiedenis van Hoogstraten, een bezoek aan het begijnhof, muzische activiteiten, deelname aan Tafelen in volle Vrijheid met bijna 300 deelnemers … Op de Opendeur van zondag 2 mei tussen 10u. en 17u. zal Hoogstraten zeker in beeld komen ! Van harte welkom ! (red)

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand

34 - MEI 2010


hoogstraten

Een project rond verslavingszorg Het hoeft niet meer gezegd. Overmatig alcohol- en/of druggebruik houdt ernstige risico’s in op lichamelijk, geestelijke en sociaal vlak. Het OCMW deelt deze zorg en doet een beroep op het Centrum voor Geestelijke Gezondheidzorg (CGG) Kempen. Dat start in Hoogstraten met een kleinschalig project rond verslavingszorg. Om een voor ons duistere reden gaf men het project de naam ‘CRAcht’, dat staat voor “Community Reinforcement Approach” (vertaald: “Gemeenschapsversterkende Aanpak”). Nergens ter wereld wordt meer alcohol geconsumeerd dan in de Europese landen. Onze rijke en aloude biercultuur in acht genomen, is dit misschien iets waarbij sommigen zich trots op de borst kloppen. Nochtans schuilt er ook een keerzijde aan deze medaille: het feit dat zo’n 500. 000 Belgen dagelijks meer drinken dan gezond is. De meesten van hen zijn tussen de 45 en 54 jaar. Wat echter niet wil zeggen dat de ernst bij jongeren onderschat dient te worden, ook bij hen scoort alcohol het hoogst als genotsmiddel. Arne Jacobs (projectverantwoordelijke): Die bezorgdheid is er ook naar jongeren en druggebruik, als je weet dat ongeveer 1 op de 10 scholieren wel eens cannabis gebruikt en meer dan 10 % ook écht problemen krijgt als gevolg van wat men aanvankelijke experimenteren noemt. Voor harddrugs zien we verontrustende cijfers in de uitgaans - en studentenmilieu. DHM: En stoppen is moeilijk? Arne Jacobs: Juist. De onmiddellijk effecten,

het plezier en de stressontlasting van alcohol en drugs worden als aangenaam ervaren, zodat minderen of stoppen erg moeilijk wordt. Dat is één van de redenen waarom slechts 1 op de 6 mensen die te veel drinken of gebruiken naar de hulpverlening stapt. Ontkenning en schaamte spelen allicht ook een rol. Maar ook als men zich daar over zet blijft de stap groot. Dat heeft zeker ook te maken met de toegankelijkheid van de hulpverlening. In een regio als Hoogstraten is die stap misschien nog groter omdat men voor de dichtstbijzijnde diensten naar Turnhout of Zoersel moet gaan. DHM: Vandaar het initiatief van het OCMW? Arne Jacobs: Ja, het OCMW start in samenwerking met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidzorg (CGG) Kempen met ‘CRAcht’. In dit project zullen een aantal buurtwerkers de jongeren en volwassenen opzoeken die kampen met een moeilijke toegang tot hulpverlening, weinig financiële middelen,…. Omdat het project nog

in de kinderschoenen staat, beperken we ons tot enkele buurten. Een vrijwillige hulpverlener komt aan huis om samen te kijken hoe men de moeilijkheden het best te boven kan komen. Zo stelt men vaak vast dat middelengebruik hand in hand gaat met moeilijkheden op het vlak van werk, familie, vrije tijd, emotioneel welbevinden,.... Door ook aandacht te besteden aan die zaken, tracht men een ‘alternatieve levensstijl’ te introduceren, waarbij de belonende waarde van middelengebruik vervangen wordt door andere waardevolle dingen, zoals familie, werk, sport, cultuur,…om de levenskwaliteit van de persoon en zijn omgeving te verbeteren. Indien u vragen heeft rond dit project kan u terecht op het telefoonnummer 0494 54 16 75 telkens op donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17 uur (verantwoordelijke: Arne Jacobs) of bij de lokale buurtwerkers Karin Cotteleer en Jos Vanluffelen op 0474 40 44 08 tijdens de kantooruren. (fh)

Schoolfeest en “Hoogstraten viert feest” HOOGSTRATEN - Op zondag 28 maart hield de Basisschool van het Spijker haar jaarlijks schoolfeest. Het thema lag dit jaar voor de hand: 800 jaar Hoogstraten. De kleuters namen het talrijk opgekomen publiek van ouders, grootouders en sympathisanten mee op een tocht door Hoogstraten. De allerjongste kleuters van de eendjesklas van juf. An en juf. Chris zorgden al van bij de start voor de juiste sfeer. Het was wel even wennen om op een reuzengroot podium te acteren. Met de berenklas van juf. Annick trokken we naar de Mosten om lekker te zwemmen en te spelen. De 3-jarige kleuters waren daarna te gast op de uitbundige Antilliaanse Feesten. Juf. Annick reed met haar vlinderklas naar “De bonte beestenboel” in Wortelkolonie. Onze leerlingen van het tweede leerjaar waren daar nog maar pas op boerderijklassen. Nadien sprongen onze kleuters weer de fiets op richting de proeftuin in Meerle. Na de pauze waren de kleuters van de lieveheersbeestjesklas van juf. Karin en juf. Dorien te gast in het rusthuis van Hoogstraten. Daar werd gesport en … bingo gespeeld. De Gelmelzwaaiers mochten natuurlijk ook niet

ontbreken, maar het was oefenen geblazen om dit onderdeel onder de knie te krijgen! Tot slot liet de dolfijnenklas van juf. Tessy het publiek kennismaken met de Heilig-Bloedzondagen van toen, met een live-optreden van de

Spilzakken en een bezoek aan de IKO-tentoonstelling. Tot slot zong de hele zaal een feestslotlied over Hoogstraten op de melodie van “Vrolijke vrienden”, een echte apotheose! (red)

MEI 2010 - 35


hoogstraten

36 - MEI 2010


wortel

Fotogroep ’t Slot stelt tentoon WORTEL - Voor het 32st opeenvolgende jaar stelt Fotogroep ’t Slot haar recent werk tentoon in het gelijknamige jeugdhuis. Fotogroep ‘t Slot is uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande fotogroepen van Vlaanderen. Getuige hiervan zijn hun exposities in binnen en buitenland, in culturele centra te Antwerpen , Turnhout, Eindhoven…, als graag geziene gast op internationale fotofestivals; FOFETU 2000 te Turnhout, Bredafoto 2004, 2006…2008….2010 Fotogroep ‘t Slot is altijd een buitenbeentje geweest; een groep gevormd uit professionele en niet professionele fotografen met als enige binding fotografie bedrijven als expressie van persoonlijke creativiteit. De expositie toont een selectie uit het werk van de Slotfotografen over de periode 2009-2010. Eigenzinnig zoals altijd. Fotogroep ’t Slot stelt tentoon in Jeugdhuis Het Slot op zondag 23 en maandag 24 mei van 10 tot 18 uur. Info: 03 314 71 93. (fh)

Zee (foto Fotogroep ’t Slot)

Opendeur bij Widar in de kolonie WORTEL - Op zondag 30 mei 2010 organiseert dorpsgemeenschap Widar uit Merksplas zijn jaarlijkse opendeurdag. Dit jaar vindt de opendeurdag plaats in Wortel-kolonie, rondom het kruispunt “De vier gebouwen”, waar de bouwwerkzaamheden aan de toekomstige, nieuwe dorpsgemeenschap Balder volop aan de gang zijn. Het eerste woonhuis van dorpsgemeenschap Balder zal Ekkehart heten. De werkzaamheden zijn bijna afgerond en nu straalt het huis weer, helemaal opgeknapt aan de buitenkant, in het mooie geklasseerde landschap van Wortel Kolonie. Mensen die met argwaan het bouwproces volgden zijn nu tevreden met het resultaat. Binnenin wordt er nu druk gewerkt. De stukadoor is klaar. Dan moet nog de binnenschrijnwerkerij en de sanitaire installatie… en onze eigen ploeg kan alweer beginnen te schilderen. We gaan er van uit dat begin 2011 zeven bewoners samen met een inwonende familie op deze plek aan de slag zullen gaan. En dat zij de pioniersgroep zullen vormen voor een nieuwe gemeenschap: Dorpsgemeenschap Balder.

We zijn ook begonnen met het heropbouwen van de parallelbouw die vroeger achter het Casino stond. Die werd midden vorige eeuw afgebroken. Nu verrijst hij weer in het landschap rondom het Casino. De oude grondvorm wordt weer opgepakt. Er zal een prachtig binnenpleintje ontstaan. In de toekomst zou deze parallelbouw dan dienen om 10 bewoners die meer zorg vragen op te kunnen nemen. Dat wordt dan het tweede huis van dorpsgemeenschap Balder. Als dat klaar is, kan de nieuwe gemeenschap naar een grotere zelfstandigheid groeien. Dan wordt het initiatief in Wortel Kolonie minder afhankelijk van Widar. En kan het zijn eigen dynamiek en ontwikkeling gaan. Op onze opendeurdag kan iedereen kennismaken met onze nieuwe dorpsgemeenschap. Van harte welkom van 14 tot 18 uur met rondleidingen, informatie over de nieuwbouw, een verkoopstand, kinderanimatie, een drankje en een hapje! (fh)

Ziekenzorguitstap WORTEL – In navolging van de gewestelijke ziekendag nodigt Ziekenzorg Wortel u uit op woensdag 26 mei voor een mooie uitstap naar het volksmuseum in Wuustwezel. Dit is een uitzonderlijke gelegenheid om op een rustige manier en onder leiding van een gids het leven van vroeger en nu te bekijken. Het is echt de moeite en iedereen kan dit aan. We vertrekken om 13 uur met auto’s op het pleintje aan de Guld. Rond 14 uur zijn we in Wuustwezel en worden daar ontvangen met koffie en gebak. Daarna is er een rondleiding en bezoek aan het volksmuseum met uitleg van een gids. Achteraf genieten we van een koffietafel in een nabije gelegenheid. Om 17.30 uur vertrekken we terug naar Wortel. Als inschrijving vragen we 10 euro per deelnemer als deelname in de onkosten. U bent van harte welkom! Inschrijvingen dienen langs uw ziekenbezoekster binnen te komen, bij Annie Van Keulen, ten laatste op 18 mei. (HV/red)

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand MEI 2010 - 37


wortel

Biegilde Sint-Ambrosius Wortel bestaat 300 jaar De St.-Ambrosiusgilde, de vereniging die men in Wortel de “Biebond” noemt bestaat 300 jaar en is daarmee, na de St.Jorisgilde, de op een na oudste nog bestaande vereniging van Wortel. Het aantal bieboeren kan men op één hand tellen, maar den biebond heeft leden zat Op 9 december 1710 werd de Biegilde van SintAmbrosius te Wortel gesticht. In de stichtingsakte lezen we dat “hun sal gegeven worden eene caerte ende ordonnantie gelijk alle gulden van Brabant”. Een echte gilde dus. Een tweede belangrijk document is een schepenbrief van 14 oktober 1729 waarin ‘Willem Meeus ende Cornelis Jan Geerden schepenen des dorps ende heerlijckheyt van Rijckevorssel’ de verkoop regelen van “een perceel hooiland genaamd “ het biebeemdeken” gelegen onder de gemeente Rijckevorsel tegen de Marck nabij de Keirschotsebrug”. Een eigendom van 20 are

Na enkele glazen begeven de leden zich een stuk vrolijker naar het lokaal waar het teerfeest plaats heeft. Vroeger was dat een van de vele herbergen van Wortel, de laatste jaren is dat steevast in de voetbalkantine van K.V.N.A. Daar begint het feest met een kaartprijskamp rikken. Maar ook de Biegilde ontkwam in de twintiger jaren van de vorige eeuw niet aan de modernisering. Overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 besliste het bestuur om de reglementen aan te passen en van de gilde een ‘vereniging zonder winstgevend doel’, een VZW, te maken.

De standaard van de St.-Ambrosiusgilde

Rijstpap met bruine suiker

Met een borrel in de hand bij ‘den beemd’. V.l.n.r.: Guy Sterkens (Schrijver – Schatbewaarder), Marcel Van Ammel (Onderman), Bert Snyers (Hoofdman), Lu Van Opstal (Bestuurslid), Jan Tilburgs (Deken), Jos Simons (Bestuurslid), Marcel Sterkens (Onderdeken). en 35 ca aangekocht van Anna Gevaerts voor de som van honderd vijf gulden.

Daar drinken we op Het zijn twee gebeurtenissen waaraan de gildebroeders en gildezusters tot op de dag van vandaag veel genoegen beleven. Het is voor hen de aanleiding om elk jaar een teerfeest te houden. Dat teerfeest is pas geslaagd wanneer het begint met een bezoek aan de beemd, een traditie die vanaf 1729 in gebruik is. De leden begeven zich in alle ernst naar hun beemd. Nadat men heeft vastgesteld dat alles nog bij het oude is, worden de borrels en de jenever bovengehaald om te toosten op de beemd in het algemeen en de gilde in het bijzonder.

38 - MEI 2010

In de statuten van die vzw, die dateren van 8 december 1930, werden niet alle bepalingen van de vroegere ‘caert’ opgenomen. Zo stond er in het vroegere reglement een artikel als volgt: “De leden herbergiers lokaalhouders hebben recht op een beurt voor het houden van het jaarlijkse teerfeest. De volgorde dezer beurten is door onderling akkoord vastgesteld. Nieuwe lokaalhouders volgen mits tijdige aanvraag achter aan deze reeks”. Of dit artikel in de raad van bestuur nog een rol heeft gespeeld, vertelt de geschiedenis niet. Wel staat vast, dat de gilde haar jaarlijkse teerfeest sedert jaren houdt in de kantine van K.V.N.A. Wortel.

De gilde is gehecht aan haar tradities. Zo hoort het ook. Het bestuur hoeft zich geen zorgen te maken over de samenstelling van het diner. Het menu heeft de eeuwen overleefd: groentesoep met ballekens, stoofvlees, aardappelen, erwtjes en peekens en rijstpap met bruine suiker. Dat alles aan een democratische prijs, wat wil je meer. Uit het jaarverslag 1955 leren we het volgende: Bij de aanvang van het jaar was er 3.985,70 BEF in kas. Als inkomsten noteerde men lidgelden voor een bedrag van 1.110 BEF, inkomsten van het teerfeest 2.065 BEF, inclusief huur van de beemd aan 200 BEF, verkoop worstenbrood 120 BEF en twee nieuwe leden die samen 40 BEF betaalden. Zo kon de gilde in 1955 beschikken over een bedrag van 7.520,70 BEF aan liquide middelen. Bij de uitgaven noteren we onder meer 11 kg stoofvlees en 15 kg soeprol aan 1.170 BEF, melk en eieren 296 BEF, kolen 100 BEF, 120 worstenbroden 1.020 BEF en kosten van de muzikant 500 BEF. De onkosten bedroegen in totaal 4.509,25 BEF, zodat het kassaldo 3.011,45 BEF bedroeg. In huidige valuta was het vermogen op 1 januari 1955 dus 99 euro, de inkomsten bedroegen 88 euro en de uitgaven 112 euro, zodat op 31 december 1955 het kassaldo 75 euro bedroeg. De waarde van de beemd werd getaxeerd op 15.000 BEF of 365 euro. De gilde beschikte in 1955 over een vermogen van 440 euro. Daar doet de gilde het tegenwoordig niet meer voor. Het is allemaal iets duurder geworden, maar niet minder geslaagd.

Werkende leden In de statuten van de gilde lezen we dat de vereniging “voor doel heeft, het aanmoedigen en bevorderen van bieenteelt en gezellige bijeen-


wortel trouwboekje controleert, staat niet vermeld. Zelf lijkt mij dat een aardig werkje voor de dekens. Deze functionarissen komen ook heden ten dage langs om het lidgeld te innen, de namen van de deelnemers te noteren en de bijdrage voor het teerfeest te ontvangen. Men was niet vrijblijvend lid. In het reglement staat dat “ieder lid verplicht is op staf van boete, door den beheerraad vastgesteld, de Heilige Mis bij te wonen, die alsdan ‘s morgens voor de overleden leden der Gilde wordt opgedragen”. Voor de werkende leden is van belang, dat “de biestokken, eigendom der Gilde, jaarlijks op de algemene vergadering aan de meestbiedenden onder de leden verpacht zullen worden. De opbrengst en andere inkomsten der vereniging , zoals de verkoopopbrengst van de op de beemd groeiende bomen, zullen worden besteed tot aanmoediging der bieenteelt en bekostiging van het teerfeest”.

Het gildenboek is, zoals de gilde zelf, 300 jaar oud komsten der leden”. De vereniging telt werkende leden ( bieentelers ) en ereleden. De rechten der werkende en ereleden zijn gelijk. Met het aantal werkende leden is het slecht gesteld. Slechts twee van de 40 leden houden nog bijen. Bijna alle leden mogen zich dan ook ereleden noemen. Tijdens het teerfeest kan men vaststellen dat met dit ledenbestand feitelijk alle aandacht uitgaat naar het tweede gedeelte van de doelstelling, het houden van gezellige bijeenkomsten der leden. Wie zijn nu de werkende leden; onze laatsten der Mohikanen. Dat zijn Jos Simons en Neel Keustermans, hobby imkers pur sang. Jos Simons begon rond 1960 met het houden van bijen met 24 kasten. De hulp van zijn echtgenote was daarbij onontbeerlijk. Bijen worden rustig bij regelmatig dagelijks bezoek aan de kasten. Dat doet de honingproductie toenemen. Jos heeft nog vier kasten, die nu echter leeg zijn in verband met de zogenoemde verdwijnziekte. Hij gaat weer opstarten. De bijen vinden in de Kolonie onder meer nectar uit de acacia en de fruitbomen. De honing wordt gewonnen door de honingraten in een ton te “slingeren“. Dat levert circa 40 kg honing per keer op. Neel Keustermans heeft het vak van imker van zijn ouders geleerd. Hij begon rond 1975 met 12 kasten, per kast rond 40.000 bijen. Nu heeft hij er 7, eveneens vanwege de verdwijnziekte thans ontvolkt. Een doorstart ligt ook bij hem voor de hand.

Uit de inkomsten werden ook de benodigde investeringen voldaan. Zo werden volgens het jaarverslag van het jaar 1921 vijfentwintig heesters gekocht bij August van den Berch te Achtel aan twee frank per stuk om door Quirijn Nees in den beemd voor 4,50 frank op 15 februari 1921 te laten planten. In de kas zat een bedrag van 43,25 frank, zodat dit werk een kastekort opleverde van 11,25 frank, waarschijnlijk voorgeschoten door de schrijver-schatbewaarder. Het is kennelijk allemaal goed gekomen. Het teerfeest heeft er niet onder geleden, de gilde teerde dat jaar bij Henri Horsten.

300-jarig bestaan Op 29 mei 2010 zullen de gildezusters en gildebroeders het glas heffen op het 300-jarig bestaan van de Biegilde van Sint-Ambrosius, te Wortel. Van de hoofdman vernam ik, dat bij een dergelijk jubileum een speciaal jubileumdiner behoort. Dus geen soep met ballekes, geen stoofvlees en rijstpap. Daarvoor zullen de leden geduld moeten hebben tot het teerfeest 2011 op de eerste zaterdag na Lichtmis. Traditiegetrouw zouden de 25 jaar geleden geplante bomen op de beemd worden gekapt voor de viering van het jubileum. Maar, de markt zit dit jaar niet mee. De opbrengst zou nagenoeg gelijk zijn aan de kosten van de (verplichte) herbeplanting. Voor het volgende jubileumfeest in 2035 heeft onze schrijver-schatbewaarder dus nog een appeltje voor de dorst. Gaat de gilde dat feest halen? Dat ligt in de toekomst verborgen. De tekenen zijn echter gunstig, zodat men allicht nog niet aan de toepassing van de slotbepaling van de statuten, die handelen over de ontbinding van de vereniging, moet denken. Hierin is vastgelegd, dat het batig saldo onder de leden zal worden verdeeld met uitzondering van het perceel hooiland, genaamd het Biebeemdeken. De bestemming daarvan zal bepaald worden door de rechtbank. Dus voorlopig geen beslag op de tijd van de rechters. De leden van de ‘Biebond’ zullen doorgaan met het beheren van de beemd, zodat de band die op 9 december 1710 en op 14 oktober 1729 tussen gilde en beemd is gesmeed, wordt verder gezet. (JvdB/FH).

De zorg voor het wel en wee van de gilde ligt in handen van het bestuur. Dat bestaat uit zeven leden, waaronder een voorzitter of hoofdman, een onderman, een deken en onderdeken en een schrijver-schatbewaarder. Er zijn meer opmerkelijke bepalingen. Zo mag ieder werkend- of erelid zijn vrouw mee naar het teerfeest brengen. Ongehuwde vrouwen worden echter op deze feesten niet toegelaten. Wie van het bestuur het

MEI 2010 - 39


wortel

Concert Brassband Wortel groot succes

WORTEL - Het concert dat de Brassband uit Wortel op zaterdag 10 april verzorgde mag een groot succes genoemd worden. Al vlug, lang voor het optreden begon, was het duidelijk dat men voor een overvolle zaal zou spelen. Tot net voor de aanvang van wat voor Brassband Wortel HET muzikaal evenement van het jaar moest worden, werden er stoelen bijgeplaatst in parochiezaal “Tref Punt” Wortel. De leden van de brassband waren verheugd om zoveel bekende gezichten, maar ook veel nieuwe gezichten te zien. En dan was het zover. Om 20 uur betraden de muzikanten en dirigent van de brassband het podium. In het openingswoord werden naast een paar praktische afspraken ook een aantal nieuwe muzikanten én de nieuwe dirigent voorgesteld. Daarna nam Inge Sprangers het woord. Zij was de Lady-speaker van de avond, die zeker niet onopgemerkt bleef door haar sympathieke en vrolijke aanpak. Men vloog er meteen in met een stevig openingswerk. Dirigent Jan De Maeseneer zei hierover: “Na het eerste werk wist ik al dat het goed zat en dat we er een mooi concert van zouden maken”. De brassband speelde een zeer gevarieerd programma, met zowel originele brassbandwerken als een stevige mars en luchtige bekende nummers, ook mochten er dit jaar 3 solisten aantreden, Dave Onincx op euphonium, Eddy Meeuwesen op althoorn en Miel Vriens op es-cornet. Na het bedankwoordje werd het laatste nummer ingezet en hieraan was duidelijk te merken dat ook de muzikanten goed in hun vel zaten. Dit moet dan ook goed overgekomen zijn voor het publiek, want na de laatste noten aarzelden ze niet om een biss-nummer af te dwingen. Hier gingen muzikanten en dirigent dan ook graag op in, waarna een staande ovatie uit de zaal volgde. Het is altijd leuk om te merken dat niet alleen de muzikanten en dirigent het naar hun zin hebben, maar ook dat we het publiek een fijne avond hebben kunnen bezorgen. Na het concert werd er dan ook zeer positief gereageerd, en zijn er velen, zowel onder de muzikanten als aanwezigen een beetje tipsy huiswaarts gegaan. Dit was waarschijnlijk ook te wijten aan het succes van een speciaalbier van het vat dat zeer goed in de smaak viel. Het bestuur en muzikanten willen dan ook iedereen aanwezig bedanken en hopen jullie ook bij onze volgende optredens terug te zien. (DO/red)

40 - MEI 2010


wortel

Borderbrass wordt 10 jaar WORTEL - Op zaterdagavond 15 mei organiseert Brassband Borderbrass haar jaarlijkse concertavond. Omdat de Brassband Borderbrass dit jaar tien jaar bestaat, wordt het een extra feestelijke editie. In 2000 speelden enkele enthousiaste muzikanten met het idee om een nieuwe brassband op te richten die zich zowel tot Belgische als Nederlandse muzikanten zou richten. Nu, 10jaar later, is deze band uitgegroeid tot een vaste waarde in Wortel en omstreken. De doelstelling was om brassbandmuziek te spelen vanuit het grote arsenaal aan originele brasswerken en ook arrangementen uit lichte en klassieke muziek. Het repertoire van de band varieert daarom van ‘easy-listening’ tot klassiek. Het onderscheid dat deze Brassband wil realiseren is dat zij zich niet richt op het ‘top-niveau’ maar meer op het ‘goede midden’. Een extra bijzonderheid aan deze band is dat de muzikanten lid blijven van hun eigen vereniging en Borderbrass als een extraatje ervaren. Om van 2010 een feestjaar te maken staan er tal van concerten op het programma, zo is er de deelname aan het Vlaams Open Brassband Kampioenschap te Mechelen op zondag 18 april, een muziekavond op zaterdag 16 oktober in het teken van ‘Hafabra’ (deelname door de 3 verschillende soorten van muziekmaatschappijen:een harmonie, een fanfara en een brassband) en op het einde van het jaar een heuse jubileumconcert met het beste uit 10jaar Borderbrass. Deze avond staat gepland op 4 december en gaat door bij onze hoofdsponsor ‘De Kneut’ te Ulicoten (Nederland). Brassband Borderbrass onder leiding van hun dirigent Roland Van Buggenhout nodigen jullie uit op het jaarconcert dat doorgaat op zaterdag 15 mei in het ‘Tref Punt’ (parochiezaal) te Wortel. Het concert vangt aan om 20.00u. Kaarten kan je verkrijgen bij de muzikanten, via brassbandborderbrass@hotmail.com of op het nummer 0472/533821 (Tinne Aerts) en kosten 5 euro in voorverkoop. Aan de kassa betaal je de avond zelf 7 euro. Voor meer informatie kan je steeds terecht op www.brassbandborderbrass. be .(TA/red)

Rock ‘n’ Rollercoaster I WORTEL – Anno 2010 moet alles ‘trendy’ zijn. De juiste outfit, het gewaagdste kapsel, de nieuwste i-pod en zoveel mogelijk muziekgenres door de blender halen om zo origineel mogelijk over te komen. Geloof me muziekliefhebbers, larie en apekool. We moeten terug naar de roots, naar de tijd waarin een groep slechts bestond uit bas, drum, gitaar en zang. Een periode waar jong en oud nu al nostalgisch op terugblikken. Hail! Hail! Rock ‘n’ Roll! De enige geschikte locatie daarvoor is het aftandse Casino in Wortel kolonie. Op vrijdag 21 mei geven de vetste Kempische rockbands om 20.00 u de aftrap voor een avondje ouderwets uit de bol gaan. De jonge honden van Point of no Return zullen de lont aansteken. Verwacht u aan frisse, funky riffs gemengd met een streep hardrock. Daarna is het de beurt aan Gipsy on the Rocks. Deze formatie uit Rijkevorsel staat garant voor southern hardrock ‘n’ roll en swingt als een tiet. Luchtgitaar meebrengen! Uit de assen van The Stitch herrees een nieuwe kopstoot: Tangled Horns. Log, stevig beukwerk met als kopman de stormram Tuk. Wie durft, mag van voor komen staan… Eindigen doen we in stijl met The Flashin’ Meadows. Ze coveren op over-

Tangled Horns tuigende, eigenzinnige wijze de groten der aarde. Johnny Cash, The Rolling Stones, The Who en Bob Seger razen voorbij aan een verschroeiend tempo. Geen platte covers, maar poepstrakke, snedige versies van de grootste bands uit de rockgeschiedenis. De afterparty wordt verzorgd door DJ The Walrus.

Benieuwd? Gewoon komen! Kaarten kosten in voorverkoop slechts 5 euro en zijn te verkrijgen in de Cahier of te bestellen op het nummer 0473/60.64.80. Aan de kassa kost een kaart 8 euro. Let there be rock!

MEI 2010 - 41


wortel

Als Grabbelpas langs komt WORTEL – Tijdens de vakantie kunnen de kinderen bij Grabbelpas terecht. In Wortel bracht Grabbelpas een bezoek aan Tennisclub De Langenberg. Een 30-tal kinderen kwamen er tennissen en spelen dat het een lieve lust was. Sofie, Geert en Marcel zorgden voor een vakkundige begeleiding en dolle pret voor de kinderen. (fh)

Voor één dag geen Stiltegebied WORTEL - Rurant, de onlangs door de provincie opgerichte vzw die de Kempen moet promoten, organiseerde haar eerste happening 'PURE KEMPEN' in Wortel- en Merksplas-kolonie. Een stralende zon en evenementen als het Belgisch kampioenschap schapendrijven en een Kempense specialiteitenmarkt brachten duizenden bezoekers naar het domein dat de andere 364 dagen van het jaar een stiltegebied moet zijn. Alle verenigingen of instellingen die een plaats hebben in de kolonie verwenden de bezoekers met infomomenten, wandelingen en veel spijs en drank. (fh)

Het grootste deel van de duizenden bezoekers kwam met de fiets naar de kolonie, zoals de inrichters gevraagd hadden. Het schaap stond centraal tijdens 'Pure Kempen'. Binnenkort start de vzw Kempens Landschap met een begrazingsproject in de kolonie. 42 - MEI 2010


meersel-dreef

Werken in uitvoering: De Markweg MEERSEL-DREEF - De aannemer van grondwerken Nooyens uit Turnhout heeft op één week tijd vakkundig en snel de 15 parkeerplaatsen op de Markweg aangelegd. Oorspronkelijk waren er zelfs 18 parkeerplaatsen voorzien. De omwonenden en voorbijgangers hadden weinig hinder te ondervinden van de werkzaamheden. De parkeerplaatsen zijn aangelegd met grasdals, zoals ook de parkeerplaatsen langsheen de Mariagrot. Dit moet op termijn een “groener” geheel vormen met de omgeving. Eerstdaags worden vermoedelijk ook de nieuwe bomen aangeplant in de Markweg, oorspronkelijk 39 maar omdat er enkele parkeerplaatsen zijn afgevallen, zullen er dit misschien wel enkele meer worden. Hopelijk volgt er dan ook snel een correcte parkeersignalisering met bijbehorende preventieve controle door de bevoegde overheid, want anders is alle moeite voor niets geweest. (JJ)

De grondwerkers leggen de laatste hand aan de 15 parkeerplaatsen van grasdals in de Markweg, en zorgen ervoor dat het wildparkeren hier eindelijk tot het verleden zal behoren.

Banken en bidden

Vijfde motorrun MC Op Dreef MEERSEL-DREEF - MC Op Dreef organiseert reeds voor de vijfde maal een motorrun voor elke motorliefhebber op zaterdag 15 mei. Inschrijven kan tussen 12.00 en 14.00 uur bij café Den Bud in het centrum van het dorp. Deelnameprijs is 6 euro per motor en hiervoor ontvangt U ook nog eens 2 consumptiebonnen. De afstand bedraagt ongeveer 150 km. De rit wordt gereden met een roadbook of met GPS (Garmin). Voor informatie kan U bekomen via mcopdreef@ telenet.be of op de website www.mcopdreef.be . Men zegge het voort. (JJ)

MEERSEL-DREEF - Trots laat Pater Luk de Mariagrot zien, waarbij de houten banken van merbau door vrijwilligers werden afgeschuurd en opnieuw vernist. Let op de ingefreesde naam van ons dorp in alle banken ! Ook Bernadette kreeg een nieuwe verflaag, want ook dat was nodig. Het Maria-beeld in de nis van de grond is ook nog eventjes onderhanden genomen door de “beeldendokter”. De paters zijn nu helemaal klaar voor de bedevaarders die massaal in de mei-maand naar Meersel-Dreef afzakken. (JJ)

MEI 2010 - 43


meersel-dreef

R.K.V.V. GESTA MEERSEL-DREEF - De voetbalmicrobe laat ook veel jongeren van Meersel-Dreef niet onberoerd. Enkelen spelen bij Meerle of bij Meer of weet ik veel waar. Maar het merendeel speelt bij R.K.V.V. GESTA ofwel “Galder en Strijbeek Ten Aanval”, het naburig dorp juist over de grens. Want ja, Meersel-Dreef heeft geen voetbalveld zoals de andere deeldorpen. Nu organiseerde supermarkt De Boer uit Ulvenhout een sessie waarbij alle spelers, begeleiders, bestuursleden, trainers enz. werden gefotografeerd. En door er boodschappen te gaan doen in deze supermarkt kreeg je voor elk x-bedrag gespendeerd aan boodschappen een aantal voetbalkaarten, en voor een aantal producten kreeg je zelfs extra-kaarten. Zo kan je alle leden van de club verzamelen in een speciale club-kaft, die je wel moest aankopen. Uiteindelijk kun je via ruilen met anderen de hele verzameling compleet maken. Vooral de moeders waren hiermee intens bezig.

Brent Verheijen, Sam Muesen en Joeri Jansen, Dreefse spelers van A1 Gesta-jeugd, poseren in het rood-witte outfit van RKVV Gesta. Zo leer je natuurlijk ook onbekende spelers kennen dus dat was dan ook weer mooi meegenomen. De supermarkt vaarde er wel bij want de om-

zet zou tijdens deze periode met 15% gestegen zijn. Ondanks het reukje van commercie dat er om zweeft, toch een leuk initiatief. (JJ)

Pannenkoekendag MEERSEL-DREEF - Op zondag 28 maart organiseerde de dansgroep “The Country Smiley Dancers” een heuse pannenkoekendag voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar in hun leslokaal Dreef 8 te Meersel-Dreef (fam. Huybrechts-Thielemans). Tezelfdertijd werd een mooie kleur/plak/knip-wedstrijd voor de kinderen georganiseerd met leuke prijzen. Er was slechts één voorwaarde: het moest over cowboys of indianen gaan. Bovendien konden de kinderen zich ook nog laten schminken. Een echt feest dus voor de jonge gasten. En daarbij kregen zij ook nog gratis les in “Country Line Dance”, en het is zoals spreekwoord zegt: jong geleerd is oud gedaan. Het zogenaamd “cowboy-dansen” is niet zo simpel als je zou denken. Als je het eens wil proberen, dan kan je best contact opnemen met Lisette Huybrechts-Thielemans op haar email-adres lisette.huybrechts@skynet.be of bellen kan ook op haar GSM-nummer +32 (0) 494/131526. Wie durft ? (JJ)

Het leslokaal van “The Country Smiley Dancers” was amper groot genoeg om alle liefhebbers en sympathisanten van Line Dancers te ontvangen. 44 - MEI 2010

’t Dreefke sponsort Haïti De leerkrachten en de leerlingen van ‘t Dreefke wensen ook hun steentje bij te dragen voor financiële hulp aan de gevolgen van de verschrikkelijke natuurramp in de Republiek Haïti, een eilandstaat in de Caraibische Zee. Hiervoor kwam Lien Van Erck uit Belsele, die zelf een half jaar in Haïti heeft gewerkt, op een zeer kinderlijke manier vertellen hoe de kinderen in Haïti leven. Ook vertelde zij over de grote contrasten die er zijn tussen hun en onze leefgemeenschap. Ondanks hun beperkingen zijn de Haïtianen nog steeds heel fier op hun land. Elke dag zingen de Haïtiaanse kinderen op het school met de hand op het hart hun nationaal volkslied. Tijdens het bekijken van filmfragmenten mochten onze kinderen dat ook meedoen. Zij werden even ondergedompeld in een heel andere wereld waar alle luxe, die wij bezitten, echt niet zo vanzelfsprekend is. Op dinsdag 4 mei wordt er door de school een sponsortocht per kilometer georganiseerd, met als einddoel 5 km wandelen voor Haïti. Voor de (kleinste) kleuters, wordt er zelfs voor een buggy gezorgd, zodat iedereen kan meedoen. De opbrengst gaat uiteindelijk naar één van de projecten van Jeannine De Beleyr. Deze is gericht op de nazorg, de revalidatie van het land – in de nabije maar vooral ook de verdere toekomst. (MJ/JJ)


meersel-dreef

Zo maar uit het dagboek ge-p-luk-t (deel 2)Â MEERSEL-DREEF - Iedereen heeft wel eens gedacht om een dagboek bij te houden, om je gedachten schriftelijk te ordenen en datgene aan het papier toe te vertrouwen wat je anders misschien zal vergeten of juist om het goed te kunnen onthouden hoe het was geweest, omdat je niet altijd op je geheugen kunt blijven vertrouwen. Door de loop van de jaren gaat ook veel (rand-) informatie verloren, en wat is er dan beter om het op te schrijven. Bij de paters van Meersel-Dreef is dat niet anders. Â Hierbij volgt deel 2, met dank aan de auteur ervan.

De voorbereiding van de meimaand: de bedevaartsmaand bij uitstek ! In deze periode staan er dagelijks autobussen geparkeerd met gelovige mensen die ons Heiligdom (zie DHM 298) willen bezoeken en komen bidden. En dit gaat niet altijd van een leien dakje, ook dit moet georganiseerd worden, en hoe. De paar maanden voorafgaand aan de meimaand, ondervinden we dat samen met de lentekoorts ook de bedevaartkoorts begint te stijgen. Om te beginnen krijgen we tientallen telefoons van alle hoeken van Vlaanderen en Nederland gepaard met alle mogelijke en onmogelijke aanspreektitels. Soms vragen ze naar “vader abt of pater prior,â€? dat zijn de nieuwelingen die voor het eerst naar Meersel-Dreef wensen te komen. Deze zijn nog niet op de hoogte van het reilen en zeilen. Anderen proberen het met “vader oversteâ€? of â€œmijnheer de paterâ€?. Deze wonen al dichterbij. Weer anderen hebben al meer ondervinding en houden het gewoon bij het traditionele: “Met de paters van de Meersel-Dreef ? â€? Wanneer ze reeds een paar maal op bedevaart geweest zijn, vragen ze meer naar de een of andere medebroeder die ze reeds ontmoet hebben. Een vraag die zeer regelmatig terugkomt is de vraag naar die “Pater met zijn baard en lang kleed.â€? Meestal zijn ze de naam vergeten, maar helpen we met “Broeder Xavier?â€?, dan antwoorden ze enthousiast: â€œJa, dat is ‘m, die kent ons en kan ons zeker helpen.â€? Per slot van rekening komt het er niet op aan wie de telefoon opneemt. Elke medebroeder kent de regels van het spel en weet wat en hoe alles te noteren in de agenda van de bedevaarten. Deze bedevaart-agenda ligt altijd klaar in het “portierskotjeâ€?, het kleine kamertje rechts aan de inkomdeur. Toch gaat het dikwijls gepaard met een kleine marathon door de gangen van het klooster of holderdebolder de trappen af, al naargelang waar men de telefoon opneemt. Gaat het in de telefoon om een bedevaart dan moet men willens nillens naar het “portierskotjeâ€? rennen om alles netjes te noteren in het bedevaartagenda.

“Sermoon aan de grotâ€?, ofwel een predicatie als deel van een godsdienstoefening. EĂŠn van de vele oude postkaarten van de Mariagrot. De mensen waren toen nog echt op z’n zondags gekleed.

En de vragen‌

groepen? (Graag gedaan.) Hoeveel mogen we betalen? (We zijn tevreden met de collecte. Of: Ge geeft maar wat, al naargelang ge blij bent die dag.) En zoveel meer vragen. Meestal hebben we wel een positief antwoord klaar, tot tevredenheid van de organisatoren. Wordt vervolgd. (PL/JJ)

De klassieke vragen van onze kant: Wanneer komt ge? Van welke parochie of gemeente? Welke vereniging? Met hoeveel komt ge? Om welk uur verlangt ge de viering? Hebt ge een priester mee of moet een van de paters de H. Mis opdragen? Wordt er gezongen? Wie be7K76 @Vciddg geleidt de gezangen? Zijn er speciale voorstellen? Mogen we je telefoonnummer a.u.b.? Met de verkregen antwoorden <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , kunnen we voorlopig '('% =dd\higViZc voort.

L;HIC?II;D

@7DII;DI

Dan komen de vragen naar ons toe: Hebt u eventueel een paar rolstoelen ter beschikking? (Jawel.) Kunnen we een tasje koffie gebruiken of middagmaal? (In de zaal naast de deur, zoveel als ge maar verlangt.) Zijn er die dag nog andere bedevaarten? (Zal ik direct even nakijken.) Kunnen we toch wel alleen met onze groep een viering houden? (Als het past in het tijdschema, zo niet, doen we het wel passen.) Mogen we aansluiten bij andere

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

MEI 2010 - 45


MEERSEL-DREEF

Gezegende paardensport MEERSEL-DREEF - De rijvereniging en ponyclub “De Marckeruiters” van Meerle/MeerselDreef, organiseerde op zondag 28 maart te Meersel een dressuur- en springdag voor de paarden en pony’s van het gewest Hoogstraten (Meerle/ Meersel-Dreef, Meer, Minderhout, Hoogstraten, Wortel). Ongeveer 90 combinaties hadden zich hiervoor ingeschreven. In de voormiddag werden de dressuurwedstrijden gereden. Bij de pony’s waren de winnaars: Marieke Snoeys (Wortel), Jan Faes (Minderhout), Sara Van Aperen (Meer), Vincent Willemsen (Meer), Nele Revyn (Minderhout), Maité Desmedt (Minderhout), Jill Fransen (Wortel), Arnout Augustijns (Minderhout), Kaat Van Aperen (Meer) en Annelies Geerts (Wortel).

Marijke Bax (Wortel) gaat vlot over één der hindernissen van het uitgezette parcours te Meersel.

Bij de paarden waren de winnaars: Marijke Bax (Wortel), Rik Bax (Wortel), Eveline Michielsen (Meerle), Sofie Faes (Minderhout), Christel Herremans (Meerle), Marijke Bax (Wortel) en Klaar Van den Heuvel (Minderhout).

Paardenwijding Om twaalf uur vertrok de ganse groep naar de St. Lucia-kapel voor de paardenzegening. Elk jaar zijn er toch wel enkele pony’s en paarden die het niet zo hebben op dat gewijd water van Pater Luk. Maar toch blijft het een plezant evenement. Na de uitreiking van de dressuurprijzen konden de paarden en pony’s zich eerst uitleven in een kleine cross in de bossen van Meersel. Nadien konden ze nog een parcours springen, zodat deze dag weer goed gevuld was. De Marckeruiters zijn de terreineigenaars dankbaar voor het ter beschikking stellen van hun gronden voor het mogen inrichten van deze wedstrijd. (JA/TC/JJ)

Pater Luk in volle actie. De Heilige Quirinus keek geamuseerd toe en zag dat het goed was.

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

46 - MEI 2010


MEERSEL-DREEF

Eerste communie

MEERSEL-DREEF - Vijf kinderen hebben op paasmaandag 5 april hun Eerste Communie gedaan, van links naar rechts Wout Schrickx, Edith Huijbregts, Teun van Boxtel, Sam Mook en Seppe Jacobs, onder begeleiding van Juf Griet en onder het toeziend oog van Pater Luk natuurlijk. (JJ)

Plechtige communie

MEERSEL-DREEF - Slechts drie kinderen hebben op zaterdag 10 april hun Plechtige Communie gedaan. Op de foto herkennen we Pater Luk natuurlijk, Letizia Vermonden, Wouter Verbeek, Eline Jochems, en Z.E.H. Vicaris Luc De Fleurquin. Toch nog een dikke proficiat aan deze kinderen. (JJ)

MEI 2010 - 47


meerle

Volksdansgroep SHILSHOEL viert 20-jarig bestaan MEERLE – Na 10 jaar binnen de Chiro gedanst te hebben onder de naam “de Heimeulen” werd in 1990 gestart met een volksdansgroep waar iedereen welkom was. Voor deze “nieuwe” groep moest er gezocht worden naar een naam. Het moest een naam worden die verband had met Meerle, maar die toch niet te herkenbaar was. Omdat men de inwoners van Meerle “Mjeelse pieren” noemde, vonden we het een leuk idee om op zoek te gaan naar vertalingen van regenworm, en zo kwamen we bij Shilshoel terecht, dat het hebreeuws is voor regenworm. Maar wie kent er nog het verhaal van de Mjeelse pier? Daarom vonden we het een goed idee om enkele legendes van Meerle nog eens terug op te frissen. Dit was het basis-idee van: “Hap en stap door Mjeelse legendes”. Op 21 mei kan je een wandeling van ±3km maken langs de plaatsen waar de Mjeelse legendes zich afspeelden, waar ze opnieuw verteld worden door Mjeelse mensen. Twee plaatsen waar we zeker stoppen zijn de pas gerestaureerde Heimeulen en de kerk, waar we de gelegenheid krijgen deze te bezoeken. In de kerk klimmen we zelfs tot de gewelven. (voor de liefhebbers) Onderweg wordt er op verschillende plaatsen gezorgd voor een lekkere maaltijd: Aperitief (aan de start bij het raadhuis), soep (aan de molen), varken aan ’t spit met groenten en gebakken patatjes (op de Chiro) en een dessert (in de parochiezaal). Iedereen is welkom om met ons mee te vieren. De kostprijs is e15 per persoon en e10 voor kinderen tot 12 jaar. We vragen om zelf een

soepbord of soepkom, een bord en bestek mee te brengen, dit omdat we niet met wegwerpmateriaal willen werken. Vertrek is voorzien tussen 18.00u en 20.00u aan het Raadhuis van Meerle. Voor minder mobiele mensen vertrekt er een huifkar om 18.00u. Voor inlichtingen en

Paasfeestje van ziekenzorg MEERLE – Op 10 april 2010 werden de zieken, 80- plussers en hun partners verwelkomd door onze voorzitter in de mooi versierde parochiezaal. In een sfeervolle viering voorgegaan door mijnheer pastoor en Benno hebben 44 mensen de ziekenzalving ontvangen. Daarna was er een lekkere maaltijd: groentesoep met balletjes, groentebedje met vogelnestje, championnesaus en puree. Als dessert lekker ijs met warme krieken. Nadat de magen goed gevuld waren was het tijd voor de ontspanning. “De grensmuzikanten”, vier zangers/muzikanten uit Reusel brachten liedjes van vroeger. Het was plezant dat iedereen een kaft kregen met de teksten van alle liedjes zodat ze mee konden zingen, er konden ook liedjes aangevraagd worden. In de pauze was er koffie of thee met een paaseitje. Dan was het tijd geworden voor een mooie tombola en voor een paar mededelingen door Jaan. Daarna brachten de kernleden onze zieken en 80- plussers weer veilig naar huis. (gvb)

48 - MEI 2010

inschrijvingen kun je contact opnemen met May Koyen 03/315 90 54. Inschrijven kan tot 8 mei 2010. Betalen kan op rekeningnummer: 733-0451928-35 (betaald is pas ingeschreven). (gc)


meerle

Fanfare wint dorpsquiz Meerle MEERLE – Op 27 februari was het weer zover… Na de feestelijke editie van vorig jaar, waren we dit jaar al aan de elfde dorpsquiz, georganiseerd door school in samenwerking met de oudervereniging van De Klimtoren. Alle 32 ploegen die de vorige jaren hadden deelgenomen, waren weer trouw op post zodat de parochiezaal goed gevuld was. Iedereen was nieuwsgierig of De Mol zijn zegereeks kon verder zetten, ze wonnen al zes keer! Misschien namen de nummers 2 en 3 van vorig jaar, respectievelijk De Landelijke Gilde en Mengelmoes, die felbegeerde eerste plaats wel over. Of zou er toch rekening gehouden moeten worden met een outsider… Het was een gezellige en spannende avond: de eerste plaats werd gedurende de quiz ingenomen door verschillende ploegen, maar zoals iedereen wel weet worden de prijzen pas uitgedeeld aan de eindstreep. Na een avondje het hoofd te breken over allerhande vragen, droedels, raadsels, foto’s, … gekaderd in het thema ‘Wel in je vel’, was de winnaar gekend. De Mol moest dit jaar zijn eerste plaats afstaan: ze eindigden, samen met Mengelmoes, op een verdienstelijke derde plaats. De Landelijke Gilde deed met een tweede

plaats even goed als vorig jaar. De nieuwe winnaar van de Mjeelse Schoolquiz was … De Fanfare, met een trotse aanvoerder Cel Geenen. Langs deze weg wil de oudervereniging De

Garageverkoop zorgt voor toeloop

Fanfare alsnog een dikke proficiat wensen met hun overwinning. Hopelijk zijn alle ploegen er volgend jaar weer voor een leuk avondje quizzen! (ts)

Pierendag MEERLE – Op zondag op 16 mei organiseert het feestcomité ten voordele van de bouwwerken aan onze parochiezaal de 3e Pierendag zonder Grenzen. Van 14 tot 18 uur nemen ploegen van 6 het tegen elkaar op in een zeskamp van actie- en estafettespelen. Wie zich nog het legendarische ‘Spel zonder Grenzen’ herinnert, weet waar zich aan te verwachten. De winnaars van vorig jaar, Chiro Jongens, zorgen samen met het feestcomité voor een uitdagende competitie tussen de deelnemende ploegen. Als het weer wat mee wil, wordt het net als vorige editie weer een voltreffer. Goed voor ons dorp ook. Omdat er veel volk samengebracht wordt voor een leuke competitie, waar niet alleen deelnemers wat aan hebben maar ook de supporters en kijkers hun hart kunnen ophalen. Waar je met je dorpsgenoten een klappeke kan doen, een pintje kan drinken en een hapje eten. Je kinderen mogen gerust meekomen, heel de namiddag wordt er voor hen voor animatie gezorgd.

MEERLE – Voor de garageverkoop van de KWB Meerle hadden zich 56 deelnemers aangemeld en ze mochten niet klagen van de belangstelling. Al van lang voor het officiële beginuur kregen ze kooplustigen aan de deur. In de loop van de voormiddag was het echt begankenis in het dorp. Hoewel het weer het een beetje liet afweten – een koude wind uit het Oosten en regelmatig wolken – was het overal een drukte van jewelste. Naar we hoorden, viel ook de verkoop mee. (jaf)

En natuurlijk is het ook goed voor ons dorp omdat de opbrengst volledig ten goede komt van onze parochiezaal, tot nader order het ontmoetingscentrum voor Meerlenaars en de Meerlese verenigingen. Meedoen is de boodschap, of komen kijken en supporteren. Een zondagse dorpsdag, ’t zou zonde zijn hem te missen. (jaf)

MEI 2010 - 49


meerle

Bij ons thuis …

… nonkel Jef en Perzik

Frans van de Voort schrijft elke maand een verhaaltje met herinneringen uit zijn kindertijd in Meerle. Tegenwoordig woont hij in het diepe zuiden van ons land. Zijn kleindochter, Babs M. Fuchs, maakt telkens een mooie tekening bij het verhaal van grootvader.

Wiedewaaien: fietstocht langs de vogelverschrikkers! MEERLE – Met de lente in aantocht deden KWB en KAV een oproep om de fantasie de vrije loop te laten bij het ontwerpen van een vogelverschrikker. Ze willen er op ludieke wijze het dorpsgevoel mee aanwakkeren. Onderhand heeft die fantasie tot resultaten geleid en verschijnen er alom vogelverschrikkers in het dorp. Je kan ze zien staan in tuinen, langs gevels, in vitrines, in weiden en langs de straatkant….. En nu is het tijd om ze te gaan bekijken en te keuren.

Mijn vader had verschillende broers en zusters, maar die we meest ‘thuis’ zagen, was nonkel Jef en zijn vrouw. Hij leek erg op mijn vader. Ze hadden geen kinderen en bezaten wel een auto in die tijd. Mijn vader heeft nooit een wagen gehad. Alleen enkele mensen in ’t dorp hadden er toen ene. Dat was toen in de verre verte nooit mogelijk en niet te voorspellen. Nonkel Jef woonde ten zuiden van Brussel in een kleine, mooie villa, die ‘Les roches fleuris’ heette. Dat was voor ons vertaald als ‘De bebloemde rotsen’. Hij was hoofd van een lagere school en steeds fijn en elegant gekleed. Ze reden iedere grote vakantie naar de Côte d’Azur in Frankrijk.

Tante Melanie, zo heette ze, noemden we zo wel, maar achteraf zegden we altijd: ‘Die lijkt precies op een perzik’, omdat ze zo dik geschminkt was en roze gekleurd. We moesten er in ieder geval vriendelijk tegen zijn. Je weet maar nooit waar ’t goed voor is. Ze kon heel goed Vlaams spreken, maar dat vergat ze wel eens; niets van te verstaan, misschien niet voor onze oren bestemd. Ze waren beiden vriendelijk en sympathiek, maar ja, geen kinderen. De naam suikernonkel of suikertante kenden we nog niet. Elk jaar zagen we ze weer in ons ‘nederig Kempendorpje’. Maar … nu is de hele wereld ‘ons dorp’. Heb je soms ook heimwee? Alles heeft zijn tijd. Frans van de Voort Op de slotzondag 9 mei kan iedereen de vogelverschrikkers bewonderen tijdens een fiestocht door het dorp. Vrij vertrek aan de parochiezaal van Meerle vanaf 10.00 uur tot 14.00 uur. Iedere fietser kan voor 2 euro een routeblad aanschaffen en al fietsend de genummerde vogelverschrikkers bekijken en punten te geven, zodat we ’s avonds weten wie er gewonnen heeft. Op het gemeenteplein en voor het raadhuis zijn dan de vogelverschrikkers te bewonderen die door de verschillende verenigingen zijn gemaakt. Bij terugkomst aan de parochiezaal is er gelegenheid om iets te eten of te drinken, terwijl de vogelverschrikkers geprojecteerd worden op groot scherm in de zaal. Zo kunnen de mensen die niet zo mobiel zijn toch genieten van de vogelverschrikkers. Rond 18.00 uur volgt dan de prijsuitreiking! Zowel de makers van de vogelverschrikkers als de fietsende deelnemers maken kans op een mooie prijs! Doe mee, iedereen is welkom ook mensen van buiten het dorp! Info - Email: vogelverschrikkersmeerle@gmail. com of gsm 0472/53.38.29

50 - MEI 2010


meerle

GOUD IN MEERLE To en Stan Boudewijns-Martens

Feest op Jal

Schoolfeest in ‘de klimtoren’ MEERLE – De Vrije Basisschool ‘de Klimtoren’ organiseert op zondag 6 juni 2010 haar jaarlijks schoolfeest. De leerkrachten en de leerlingen zijn al volop bezig met de voorbereidingen. Om 10.00 beginnen de feestelijkheden in de parochiekerk. De werkgroep ‘gezinsvieringen’ zorgt voor aangepaste teksten en het kinderkoor luistert de viering muzikaal op. Vanaf 13.30 staat de poort van de kleuterschool open en kan de spelletjesmarkt van start gaan. Op de markt is pret te beleven voor groot en klein met onder meer eendjes vissen, pony rijden, touwtje trek, ballen gooien, schieten, paardenmolen, … In de loop van de namiddag wordt het ‘open podium’ geopend voor de jonge artiesten van ‘de Klimtoren’. Dus beste mensen … reden genoeg om eens een kijkje te komen nemen! We duimen alvast voor goed weer! (lj)

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

info@bfdg.be www.bfdg.be

Heel Jal was present op de gouden bruiloft van To en Stan. Onder prachtig lenteweer – net als 50 jaar geleden trouwens – werd het gouden paar met stoet en fanfare naar het dorp gebracht. Stan en To zijn dan ook echt van Jal. Stan werd er geboren, woont nog steeds in de ouderlijke boerderij en gaat er alleen weg “als het niet anders

kan”! Hij bracht er 50 jaar geleden To Martens mee naar toe en samen brachten ze er hun 6 dochters groot. Wiza, Roos, Mai, Marleen, Jenny en Francine zorgden op hun beurt dat To en Stan 18 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen kregen. Ze kwamen allemaal naar Jal om mee te feesten en het gouden paar geluk te wensen. Wij doen onze gelukwensen er graag bij. (jaf)

184

’t Mjeels Parlement zoekt Parlementsleden MEERLE – Toneelvereniging ’t Mjeels Parlement is op zoek naar allerhande medewerkers. Zoek je een toffe hobby, iets om uw zinnen te verzetten, dan ben je bij ’t Mjeels Parlement aan het juiste adres. Ziehier welke vacatures ze allemaal hebben: Acteur / Actrice: Al ooit op de planken gestaan? ’t Parlement zoekt zowel dames als heren om onze ploeg uit te breiden. Decorbouw: Timmer en knutsel je graag en ben je er eens graag een avondje uit? Gereedschap genoeg om nog wat lege handen te vullen! Souffleur / Regieassistentie: Beleef de repetities vanuit de coulissen, aan de zijde van de regisseur en help een handje bij het noteren van de aanwijzingen. Geluid & Belichting: Hou je meer van donder -& bliksemeffecten? Er kan altijd een stoel bij achter de techniektafel. De vereniging nodigt alle geïnteresseerden uit om kennis te maken op maandag 10 mei om 20 uur in de parochiezaal van Meerle. Kan je niet aanwezig zijn, maar wil je wel meewerken dan mag je telefoneren naar de regisseur Erik Vinckx - tel. 03/315.47.84 (na 19 uur) of stuur een e-mail naar erikvinckx@hotmail.com. (ev/jaf)

MEI 2010 - 51


meerle

GOUD IN MEERLE Louis Koyen en Anna Van Den Bogerd “Er kunnen veel kindjes op een klein plaatske” Louis Koyen en Anna Van Den Bogerd waren op 21 april vijftig jaar getrouwd. Enige tijd voordien gingen we eens bij hen langs om hen te feliciteren en te praten over hoe het vroeger was.

Telefoniste Anna De hoeve waarin Anna in 1930 geboren werd, kun je nu nog bekijken op een schilderijtje aan de muur van de woonkamer. Het lijkt klein, zeker als je bedenkt dat daar 15 kinderen geboren werden; 12 van hen mochten er ook groot worden; drie kleintjes stierven heel jong. En er was ook nog een grootvader bij die inwoonde bij hen. “Maar, zo zegt Anna,” er kunnen veel kindjes op een klein plaatske”. Ze was de 2de jongste maar de enige die van dit groot gezin is overgebleven. Anna ging in Meerle naar school, vaak op klompen en met een “tipsjaal”, gekruist over de borst en geknoopt op de rug. Kinderen droegen in die tijd geen jas, ook hartje winter niet, wel veel dik ondergoed. Op haar 14de ging ze van school af en de volgende dag was ze al aan het werk als hulp in de huishouding van een gezin in Strijbeek. “Ik was natuurlijk nog jong maar dat werk had ik al van kleinsaf gezien en gedaan, dat schrikte me niet af. Bovendien kon ik elke dag naar huis, dat viel wel mee.” Maar na 3 jaar ging ze toch liever als telefoniste op het gemeentehuis werken. Haar zuster was daar al bezig en toen er meer werk kwam, mocht Anna ook meedoen. “We hadden 2 werktijden, een vroege en een late. Mijn zus en ik wisselden elkaar af zodat we op elkaars kinderen konden passen terwijl de ander aan het werk was. Later verhuisde de telefonie naar Ipenrooi en zaten wij, de telefonistes, in een gewoon bur-

52 - MEI 2010

gerhuis, in de “beste kamer” daar. En neen, wij luisterden nooit iemand af aan de telefoon, daar stonden trouwens zware straffen op.”

Boerenjongen Hoewel ook Louis zich een echte Meerlenaar voelt, werd hij daar niet geboren, wel in “Meersel-Dreef onder Meer” zoals hij het noemt. Het gedoe van Dreveniers voor een zelfstandige Dreef spreekt hem niet zo aan, wat overdreven, vindt hij. Ook Louis werd op een boerderij geboren , als 2de oudste van 11 kinderen; dat was in 1926. Zijn weg naar school was wel wat langer dan die van Anna: 3 kilometer liep hij ’s morgens, ’s middags en ’s namiddags, samen met broers en zussen en kinderen uit het gebuurte. Na zijn schooltijd bleef hij enkele maanden thuis helpen maar ging daarna bij een boer aan het werk. Hij verbleef daar dag en nacht, enkel ’s zondags mocht hij naar huis gaan maar moest ’s avonds weer op tijd terug om “het werk” te doen. “Thuis waren ze misschien blij dat ze zo een plaatske meer hadden” zegt Louis. Louis sliep daar samen met de kinderen; hij was tenslotte ook nog maar een groot kind. Koeien melken hoorde ook tot zijn taken, dus elke dag om 5u opstaan. “Ik kende het boerenwerk al van thuis uit, alleen met het paard rijden, heb ik daar moeten leren. Bij ons thuis was er namelijk een inwonende nonkel

en die was de vaste voerman en wij, kinderen, mochten er niet aankomen.” Hij bleef daar 5 jaar – de tijd van de oorlog – en ging toen thuis werken omdat zijn vader een grotere boerderij gehuurd had en hem goed kon gebruiken. Maar na enige tijd, toen zijn broers ook groter werden, trok Louis naar de melkfabriek Inza in Schoten. Dat betekende heel vroeg op om per fiets van Meersel-Dreef naar Hoogstraten te rijden, daar op de tram tot Oostmalle en op een andere tram weer verder om te 7u in de fabriek te staan. Toen een broer in melk ging handelen in Merksem vroeg hij Louis om mee te helpen. En zo is hij ook nog melkboer geworden en had een melktoer op de Luchtbal en omgeving. Maar ook dat bleef niet lang duren want op een keer vroegen ze een secretaris voor de tuinbouwafdeling in Meer en dat werd Louis’ “job van zijn leven”. Na enkele jaren werd hij benoemd op de Veiling in Hoogstraten en daar bleef hij tot zijn 63ste.


meerle Van een bruiloft komt een andere bruiloft Anna en Louis waren niet meer zo piepjong toen ze elkaar beter leerden kennen. Dat is misschien niet zo te verwonderen als je ziet hoe miniem het uitgangsleven was voor een braaf meisje in die tijd: “Op mijn 18de mocht ik eens naar ’t toneel gaan, ja”. Bij de telefonie was er maar één vrije zondag op de 3. En ’s avonds? “Dan baden we het rozenhoedje en stopten en breiden we sokken (dat doe ik nu nog); de jongens schilden een emmer patatten voor ’s anderendaags”. Louis knikt, ook hij schilde menige emmer vol. Louis was een stuk vrijer in zijn jeugd en dat kwam door de B.J.B. (BoerenJeugdBond) van Meersel-Dreef. Hij was daar ook enige tijd leider, dus veel vergaderingen, het inrichten van de gewestelijke zomerspelen en paardrijden bij de ruiterij. Misschien had hij het zo wel te druk om een meisje te zoeken. Maar gelukkig waren er toen nog van die grote bruiloften waar veel volk bij was. En zo gebeurde het dat Louis en Anna daar samen waren, aan het dansen geraakten en elkaar sympathiek vonden; goed voor een nadere kennismaking. Dat was niet moeilijk want een telefoniste is makkelijk te vinden en zo kwam Louis al gauw ’s avonds naar Ipenrooi om Anna af te halen en “naar huis te doen”. De verkering duurde een jaar en in april 1960 stonden ze voor het altaar in de kerk van Meerle.

Veel kleinkinderen Om te beginnen gingen ze in de Kerkstraat wonen maar al gauw begonnen ze aan hun nieuw huis te bouwen in de Hazenweg. In ’62 was het klaar en verhuisden ze naar het huis waar ze nu nog wonen. Anna bleef als telefoniste werken tot ze in verwachting was van haar 3de kind, dat werd een Jan, de gekende landmeter. Voor hem kwamen 2 meisjes: Maria en Nelly en na hem nog 3 jongens: Gust, Jef en Luc. Samen zorgden die voor 17(!) kleinkinderen en die “kunnen nog allemaal binnen” zegt Anna. Anna en Louis zijn nu 80 en 84 jaar en , behalve wat ouderdomskwaaltjes, nog goed te been en wat méér is, nog bij de tijd van nu. In de beginjaren van Louis’ pensioen gingen ze nog allebei helpen bij hun familie: tomaten plukken in de serre en Louis ging een handje toesteken bij hun zoon landmeter. Maar zijn hele volwassen leven heeft Louis veel tijd en moeite gestoken in het verenigingsleven, zo was hij heel wat jaren bestuurder van De Bond van de Gezinnen en ook de parochie heeft altijd veel op hem beroep gedaan. Hij was enige tijd koster en later hulpkoster, lector in de mis en nu doet hij nog steeds de gebedsviering in de kerk als er geen mis is in het weekend. Maar nu is het tijd om te vieren. 10 Jaar geleden deden hun kinderen dit al met foto- en tekstboeken waar Anna en Louis nog dikwijls in bladeren. Maar nu weten ze nog van niets maar dat het een heerlijk ontroerend feest wordt, dat weten ze zeker. Ook onze felicitaties. (Jof)

KAPPERSZAAK VREDEBOOMSTRAAT 8 2321 MEER

Maandag: 9.00 - 18.00 Dinsdag: 9.00 - 21.00 Woensdag: gesloten Donderdag: 9.00 - 21.00 Vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 8.00 - 16.00 Zondag gesloten

03 - 315 15 25 www.haarbazaar.com

MEI 2010 - 53


meerle

GOUD IN MEERLE Anneke en Bob Van der Aa-Roeckx

“Wij willen hier nooit meer weg” Nederlandse koppels wonen er maar genoeg in Meerle, ook koppels die na hun pensioen hier zijn komen wonen voor een rustige oude dag. Soms vieren ze hier hun gouden bruiloft, maar meestal gaat dat voorbij aan het gebuurte. Als je bij een Nederlands gouden paar een door de buren verzorgde feestboog ziet staan, dan weet je dat ze hier al langer wonen en dat ze goed ingeburgerd zijn. Dat is zeker het geval met Anneke en Bob op de Voort in Meerle. Ze wonen er ruim 40 jaar, kennen alle buren en velen in het dorp en hebben ze het zeer naar hun zin. Bob en Anneke waren stadsmensen, van Rotterdam. Om de drukte van de stad tenminste in de weekends te onvluchten, gingen ze begin jaren 70 op zoek naar een buitenhuisje op het platteland. Aanvankelijk in Noord-Brabant, maar tijdens hun zoektochten staken ze op keer ook de grens over. Ze zagen daar op de Voort “een bietenakker” te koop, mooi gelegen, precies goed voor een fijne buitenstek. Bleek destijds de grond hier nog bijzonder goedkoop te zijn en er mocht nog op gebouwd worden ook. Ze kwamen de weekends naar hier, kampeerden in een tent en begonnen met de bouw van hun huis. “Kamer voor kamer hebben we dat hier gebouwd. Als het nodig was, haalden we er een vakman bij om ons met raad en daad bij te staan, maar liefst deden we alles zelf. We vonden het gewoon een heel leuk tijdverdrijf. Ook van de buren, met wie het meteen klikte, kregen we hulp en goede raad. We voelden ons hier van in het begin zeer welkom.” In 1976 besliste het echtpaar voorgoed naar hier te verhuizen. Anneke: “De kinderen waren het

huis uit of op kamers voor hun studies, Bob kon ook van hieruit werken als arts. En we vonden het hier veel fijner dan in de stad. We gaan hier nooit meer weg!” Gaandeweg groeide hun huis en tegelijk de vele bomen, struiken en bloemen in hun tuin. Anneke ging heel de regio rond om voor KVLV lessen en voordrachten te geven over kinderverzorging en opvoeding. “Een hele fijne ervaring, de mensen zijn altijd bijzonder hartelijk voor mij geweest, waar ik ook kwam en ondanks ik Nederlandse ben. Heb er nooit een opmerking over gehoord!”.

St.-Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten 03 314 33 33

www.totaalgarage.be info@totaalgarage.be

Anneke en Bob genieten nu van de rust van de tuin, van de vele vogels en kleine dieren erin. Ze zijn beiden gezond, reizen nog steeds. Vorige maand vierden ze met familie en vrienden en de vele geburen hun Gouden Bruiloft in het Heike, op de Voort. De fanfare speelde ter hunne ere op het feest, waar ze beiden heel veel deugd van hadden. Een onvergetelijke dag. We voegen er graag de wensen van ons blad aan toe. (jaf)

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Schrijn- en timmerwerken

PVC RAMEN en DEUREN Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC RAMEN en DEUREN Kömmerling Wij leveren en plaatsen

PVC RAMEN DEUREN alle schrijnen en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, Kömmerling binnendeuren. Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Hoogeind 49plafonds, Daken, ramen, deuren, 2321 Hoogstraten-Meer binnendeuren.

54 - MEI 2010

Tel. 03/315 75 66

189

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189


GLUREN BIJ DE BUREN

De Brug gaat voorgoed dicht Rijkevorsel – Rond deze tijd, als u nummer 301 van De Hoogstraatse Maand in handen heeft, verschijnt in Rijkevorsel ook weer ‘De Brug’. Deze keer een speciaal nummer van het ‘Veussels Volksblad’ nummer 200. En nog specialer, het zal het laatste nummer zijn. Na 34 jaar houdt de redactie het voor bekeken. Niet omdat er geen nieuws meer te melden valt in Rijkevorsel; ook niet bij gebrek aan lezers. Net als ons eigenste blad in Hoogstraten heeft De Brug altijd kunnen rekenen op een trouwe aanhang. Het blad verschijnt op 1.000 exemplaren en telt een veelvoud aan lezers. Ook konden ze steevast beroep doen op een vaste ploeg medewerkers om het blad aan huis te bezorgen. Daar dus geen redenen om er mee te kappen.

Ooit werden daardoor zelfs de subsidies van de gemeente aan De Brug ingetrokken. De beslissing om met De Brug te stoppen werd al in het voorjaar van 2009 genomen, en in het begin van dit jaar publiek bekend gemaakt. De lezers kregen de 2 laatste nummers gratis. Het allerlaatste nummer (nr. 200) brengt een bloemlezing uit ‘33 jaar Veussels Volksblad De Brug’: een collectors item! Daarin zal wellicht plaats inge-

ruimd worden voor één van de schrijfvaardigste medewerkers ooit - wijlen - Bruno Van Dooren. Frans Willemse: “Onder het pseudoniem ‘Dr. Ras Kiekenboer’ schreef hij een volledig fictieve ‘Geschiedenis van Veussel’, waarin onder meer de toenmalige BR’s (bekende Rijkevorselnaren) in historische contexten in actie kwamen. Ooit maakte een Rijkevorselse student aan het Klein Seminarie van Hoogstraten zijn eindwerk over de geschiedenis van zijn gemeente met als enige bronvermelding: ‘De geschiedenis van Veussel’ van Dr. Ras Kiekenboer. Of hij geslaagd was, laten we in het midden”. Misschien komen we het in het laatste nummer aan de weet. De vereniging stopt dan wel met haar ‘Veussels Volksblad’; ze blijft bestaan als culturele vereniging. Frans Willemse: “Een aantal activiteiten zullen we ook in de toekomst blijven verder zetten: de Brugquiz, Kookeneten, toneel- en andere voorstellingen, uit beeld zullen we dus niet verdwijnen. En wie weet zijn er nu ook jongeren in Rijkevorsel, die – net als wij indertijd - met een nieuw dorpsblad (al dan niet gedrukt of digitaal, …) willen beginnen. Onze logistieke en morele steun krijgen ze in alle geval.” Die van de Hoogstraatse Maand ook, het doet ons zeer dat onze schrijvende broeders en zusters er de pen bij neerleggen. (jaf)

“De hoofdreden voor het stopzetten is dat de draagkracht voor een te beperkte redactie te groot wordt om de ‘kwaliteit’ te houden die het blad met de tijd gekregen heeft. Te weinig volk om ze te maken, het werk rust al jaren op slechts enkele schouders”, aldus medeoprichter en redacteur Frans Willemse. “Binnen onze vereniging is er geen opvolging voor het maken van ons blad en we houden er liever mee op op een hoogtepunt en met opgeheven hoofd, dan misschien later slabakkend en met een slecht gevoel te moeten stoppen.” De Brug ontstond toen ruim 33 jaar een ploegje enthousiaste jongelingen de draad oppikte van het enkele jaren eerder teloorgegane soldatenblad van Milac, dat ook ‘De Brug’ heette. “De oudgedienden van dat soldatenblad gaven onze ‘nieuwe Brug’ 1 jaar. We hebben het 33 jaar volgehouden, niet mis zouden we zeggen. Doe het maar eens na.” Het nieuwe blad was een schot in de roos, het had destijds (eind 1976) al 600 abonnees nog voor het eerste nummer verscheen. Het eerste nummer verscheen begin februari 1977. Meer dan 33 jaar hield het blad de vinger op de Rijkevorselse pols. Naast mededelingen van de verenigingen bestond de inhoud voor driekwart uit redactioneel werk. Nieuws uit straat en buurt, mensen uit het dorp, cultuur met een grote en kleine ‘c’. Een kritische kijk op de gemeentepolitiek die bij de beleidsmakers niet altijd even goed aankwam.

De redactie van De Brug: v.l.n.r.: Jef Matthé, Paul Snels, André Palmans, Marc Ooms, Stanny Nooyens, Dirk Geets, Frans Willemse en Erik Poelemans

Ken uw buren, ken uw dorp

lees

De Hoogstraatse Maand MEI 2010 - 55


minderhout

Handboog koningschieting te Castelré CASTELRE - Zoals het de gewoonte is bij Vrede en Eendracht Castelré wordt er op tweede paasdag altijd geschoten voor de titel van koning en prins. Men begint er, zoals het reglement het voorschrijft, met als eerste de schieting voor de titel van prins. Iedereen schiet er tien schoten om de meeste punten, deze titel werd behaald door Kurt Verheyen met 86 punten. Dan werden de stoppen op het blazoen gestoken en mocht onze uittredende koning Jan Bastiaansen zijn voorkeurschot doen. Hij miste de stop op het nippertje. Daarna mocht iedereen zijn kans wagen maar het duurde niet lang alvorens de stop knalde. Reeds in de tweede ronde liet de jongste schutter, Wannes Verheyen, de stop knallen. Vader Kurt en zoon Wannes zijn dus voor één jaar prins en koning bij Vrede en Eendracht. Bij de 20 meter was de titel voor Sanne Geerts en op de afstand van twaalf meter schoot zus Kelly Geerts het beste. (FR/red)

Dank u wel MINDERHOUT - Op woensdag 24 maart kwamen enkele trouwe klanten in de café Papillon bijeen. Marc en Janny, An en Jan, Wendy, Ingrid, Jef en Kamilla, Bjorn en Marieke en ook de Rik bouwden een afscheidsmoment voor Jakke en Lind van frituur Papillon. Na het maken van een spandoek ging de ganse groep deze persoonlijk ophangen in de frituur. Als dank voor de voorbije acht jaar werd de groep nog éénmaal verwend met spijs en drank. Waarvoor dank. (fs)

Groenten en fruit. Vers, lekker en gezond! Rechtstreeks van land- en tuinbouwer - aan betaalbare prijzen - vandaag geoogst, morgen bij u thuis

www.groentenclub.be

Heerle 1A 2322 Minderhout 03/315 88 71 info@groentenclub.be

56 - MEI 2010


minderhout

Hoogstraats Darts kampioenschap MINDERHOUT - Op zaterdag 27 maart 2010 organiseerden de leden van DC Papillon het Hoogstraats Dartskampioenschap in hun clublokaal Cafe Papillon te Minderhout. 24 spelers uit de fusiegemeente Hoogstraten of aangesloten bij een Hoogstraatse Dartsclub daagden op om te strijden voor deze titel. Na een ongemeen spannende strijd ging de titel dit jaar voor de 3de opeenvolgende keer naar Rudy van Alphen uit Meerle. Een opmerkelijk sterke prestatie, 10 wedstrijden moeten werpen op één avond en slechts 2 legs verloren, een verdiende Hoogstraatse kampioen. Hij won de finale tegen Ben Jespers eveneens uit Meerle. De hoogste uitworp ging uiteindelijk ook naar de kampioen Rudy van Alphen, die in de finale een uitworp had van 111 punten. De verliezersronde werd gewonnen door Bjorn van den Heuvel uit Hoogstraten. (fs)

DC Papillon kan terugblikken op een goede organisatie en een vlot verlopen Hoogstraats kampioenschap.

Verleden tijd

MINDERHOUT - Net zoals onze buurgemeenten verdiende Minderhout al lang meer en betere voetbalvelden. Nu de voetballers de nieuwe terreinen volledig benutten, kan er verder gewerkt worden op het oud voetbalveld aan de Hoge Weg. Hier zijn de afbraak- en opruimwerkzaamheden reeds gestart. Het bouwwerk, de vroegere kantine, was in een oogwenk met de grond gelijk gemaakt. Ook de rest wordt afgebroken en opgeruimd. Op het ogenblik van de foto stonden de reclameborden nog aan de zijkant van het vroegere veld. Voetballen aan de Hoge Weg is nu verleden tijd, maar die periode zal bij veel mensen toch nog lang herinneringen oproepen. (fs)

Oase schoonheidsinstituut

Heerle 15 - 2322 Minderhout - Tel: 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be

Optreden van Xander De Rycke in Papillon MINDERHOUT - Op vrijdag 14 mei organiseert Cafe Papillon een COMEDY AVOND. In het voorprogramma vanaf 21.30 u treedt Bram Vanden Broecke op. Deze onemanshow combineert taal, geloof, humor en tragedie. De gevoelige punten van de mens, de grote fantasie van de schrijver en het onverwachte van wat er op een podium kan gebeuren. Een show waarvan misschien de artiest zelf niet weet hoe die eindigen zal. Kortom een stuk waar fantasie en werkelijkheid meedogenloos vermengd worden. Het publiek krijgt de humor niet altijd met de paplepel in de mond maar moet soms meegaan in de hersenkronkels van Bram om de vele grappen te snappen. Voor de hoofdact vanaf 22.30 uur zorgt Xander De Rycke Xander doorkruist het Vlaamse Comedy landschap als een storm.Talloze succesvolle voorprogramma’s van Alex Agnew, winnaar van Comedy Casino Cup 2007, winnaar van Homo Cabarectus 2006, finalist Lunatic Comedy Award 2006, oprichter van projecten als “A Joker Comedy Night”, oprichter van de “Comedians Of Comedy (BE)” tour,.... Wie doet het hem na?! Kortom weer een avond lachen en gieren. Voorverkoop in Cafe Papillon aan 6 euro. Indien er de avond zelf nog plaatsen beschikbaar zijn betaal je 8 euro. Het aantal plaatsen is beperkt tot 75 personen. (fs)

MEI 2010 - 57


meer

Chirofeesten met kippenfestijn en 5-kamp

MEER - De chiro vierde feest en nodigde iedereen uit op haar fuif en de dag daarna op het kippenfestijn. Het meest berucht onderdeel van de chirofeesten is de 5-kamp met diverse zware proeven. Twaalf teams van divers pluimage streden er om de titel en om de eer. We zien hier de kerels van Meer in actie bij de waterbak. (ma)

St.-Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten 03 314 33 33

www.totaalgarage.be info@totaalgarage.be

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Schrijn- en timmerwerken

MEER - Eénmaal het lekkere eten verorberd is er tijd voor napraten en nadrinken. (ma)

PVC RAMEN en DEUREN Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC RAMEN en DEUREN Kömmerling Wij leveren en plaatsen

PVC RAMEN DEUREN alle schrijnen en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, Kömmerling binnendeuren. Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Hoogeind 49plafonds, Daken, ramen, deuren, 2321 Hoogstraten-Meer binnendeuren.

Tel. 03/315 75 66

189

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer BOEKHOUDING Tel. 03/315 75 66 FISCALITEIT

189

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

MEER - Zij zagen dat het goed was en poseerden gewillig voor deze onvergetelijke foto. (ma) 58 - MEI 2010

info@bfdg.be www.bfdg.be

184


meer

De Meerse Markt luidt de lente in MEER - Na een wat moeizaam seizoen in 2009 gaat het Meerse marktcomité er helemaal voor om van 2010 opnieuw een memorabel marktseizoen te maken. De Donckstraat en de kloosteromgeving worden weer omgetoverd tot één van de gezelligste marktplaatsjes in de Noorderkempen. Het concept met de thema’s blijft natuurlijk behouden, maar elke keer probeert men nieuwe en originele accenten te leggen. In de eerste plaats gaat het immers om de gezelligheid en op de tweede plaats komt de markt, die zich richt op de ware amateur. Geen professionele handelaars, maar de man in de straat die iets wil verkopen. Moeilijk is het niet, want een standplaats is volledig gratis en moet voor 09.00 u opgesteld worden. Dat kan op de volgende zondagen in 2010: zondag 2 mei KUNST- en LENTEMARKT zondag 6 juni MUZIEK- en DANSMARKT zondag 4 juli MIDDELEEUWSE KINDERMARKT in het kader van 800 jaar Hoogstraten. zondag 1 augustus BIER-, WIJN- en SMULMARKT zondag 5 september BOERENMARKT De eerste markt op 2 mei plaatst de kunstenaars op het zandplein. Ze komen uit Meer en daarbuiten en stellen een mooie variatie van allerlei

kunstvormen voor. Het marktcomité biedt zelf een creahoek aan voor alle kinderen die willen meedoen. Aan de aardbeistand kunnen de kinderen bovendien deelnemen aan de jaarlijkse teken- en kleurwedstrijd. Tussendoor is er ook de kans om met de pony’s te rijden. Het lenteaspect van de markt komt vooral tot uiting op de rest van de markt en doet een beroep op de verkopers van bloemen, planten, groenten, fruit, enz... Denk bijvoorbeeld aan de overheerlijke asperges en aardbeien die er ongetwijfeld te koop zullen zijn. Uiteraard wordt er ook de nodige animatie aangeboden. In de Donckstraat zorgt Radio Valencia voor de ambiance en op het zandplein is er plaats voor de Strawberry Sailor Singers, het zeemanskoor uit Zundert. Vorig jaar viel hun optreden zowat letterlijk in het water, dus zij verdienen een tweede kans. “Weit van schwone, schwone van weit” is een dweilorkestje uit Minderhout en zal over de markt lopen en ook met het Zeemanskoor afwisselen op het zandplein. Centraal op de markt baat het marktcomité het drankterras uit, waarop je kan genieten van de muziek, een drankje, een hapje en hopelijk veel zon. Deze Kunst- en Lentemarkt gaat door op zondag 2 mei van 09.00 u tot 12.30 u in de Meerse Donckstraat. Wie nog meer informatie wil, kan terecht bij Jan Dufraing, Louis Domsstraat 30, 2320 Hoogstraten ( 03/315 86 80 ) of op de website www.meermarkt.be (JD/red)

Dansshow

MEER – De Gezinsbond organiseert een dansshow op zaterdag 8 mei van 13.30 uur tot 15 uur in de polyvalente ruimte van kleuterschool Kiekeboe. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Garageverkoop MEER - Zit uw zolder, garage of tuinhuis ook volgestouwd met dingen die u waarschijnlijk nooit meer gaat gebruiken? Dat oude kastje of tafeltje, dozen met oude boeken of speelgoed, een grasmaaier of een kinderfietsje die niet meer worden gebruikt, … of wat voor spulletjes dan ook. Wat doet u ermee? Naar het containerpark of de kringwinkel? Mogelijk vindt u dit zonde, of nog te goed om zomaar weg te doen. Dan heeft KWB Meer voor u de oplossing. Zet heel die handel te koop in uw garage of tuin met onze garageverkoop. Deze garageverkoop vindt plaats op zondag 30 mei 2010, van 9u00 tot 15u00. Vooraf inschrijven is verplicht Je kan inschrijven tot 17 mei bij Jos Cools of Roger Embrechts, later is niet mogelijk! Deelname kost 3 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden. De KWB zorgt voor de nodige promotie via allerlei kanalen. De deelnemers ontvangen een week op voorhand een brief met alle uitleg en materiaal. Voor meer info (algemeen reglement) en inschrijvingen kan U terecht bij Jos Cools, Driehoekstraat 25, tel 03 315.03.37 jos1.cools@telenet.be of bij Roger Embrechts, Lokbosstraat 16, tel 03 15 02 98, roger.embrechts@telenet.be KWB Meer organiseert tal van activiteiten zoals infoavonden, koken voor mannen, sporten (wandelen, fietsen, volleybal), gezinsactiviteiten, enz. Voor meer info of een folder met het jaarprogramma kan u terecht bij voorzitter Frank Voet, 03 315 43 88 of frankvoet@skynet.be (ma)

Ziekenzorg viert feest

MEER - Naar jaarlijkse gewoonte vierde ziekenzorg feest. Naast een eucharistieviering met ziekenzalving werd er ook getafeld en genoten de aanwezigen van een gastoptreden. (ma) MEI 2010 - 59


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Minderhout VV Geen denderende verrichtingen van de MVV’ers in de derde periode van de competitie. Tegen Wildert werd de smaak van de overwinning nog eens geproefd, maar dit was dan ook al zes weken geleden. Met de degradatie of promotie had MVV helemaal niets meer te maken zodat de resterende wedstrijden op een ontspannen manier afgehaspeld kunnen worden. helft speelde MVV vlot mee en kreeg enkele leuDe verplaatsing naar het laatstgeklasseerde en ke kansen voorgeschoteld. Het laatste kwarteir reeds lang veroordeelde Heibos zou normalervan de eerste helft meer bezoekende druk en dit wijze een gezondheidswandelingetje moeten beresulteerde tenslotte in 0-1. Een koude douche tekenen.MVV begon uitstekend, een eerste uitedat wel, die zou nog kouder worden als een thuisspeelde kans en Mattias Van der Linden scoorde verdediger de bal in eigen doel verwerkte. Vlak de 0-1. MVV controleerde de wedstrijd, maar voor de rust wist Iwein Moorkens toch te mildekreeg toch een serieuze verwittiging in de 25ste ren zodat de tweede helft nog spannend kijkstuk minuut wanneer een vrije trap tegen de deklat kon worden. Die illusie duurde niet lang, want pletste. De bezoekers ontwaakten, maar slaagden onmiddellijk na de herneming 1-3, Oostmalle er niet meer in om de score op te drijven voor de op rozen en werd voor de rest van de wedstrijd rust. Nadien een gretiger Heibos en dat leverde nog weinig verontrust. Op Wildert moest er toch ook de gelijkmaker op. MVV eventjes de kluts iets te rapen vallen. Na tien minuten echter thuiskwijt, aan voetballen werd nog weinig gedacht, voordeel met 1-0 tegen de gang van het spel in. maar in de 89ste minuut een geschenk uit de hemel MVV dwong dan de meeste kansen af en op het vanwegde de ref in de vorm van een strafschop kwartier lukte Jens Lenaerts de gelijkmaker. Paal en 1-2! Nog was de wedstrijd niet gedaan want in en lat noemden zich dan de grootste spelbrekers volle blessuretijd kreeg de thuisploeg eenzelfde voor de rust. Na de verfrissing terug een offensief presentje aangeboden en… 2-2! Vlug vergeten ingesteld MVV en Geert Mertens legde de 1-2 die match! Wilde men de puntjes thuis houden tebinnen. De thuisploeg vond het dan welletjes, gen het hooggeklasseerde FC Ekeren dan moest nam het initiatief over en doelman Hans Jacobs er beslist uit een ander vaatje getapt worden. En stond op de juiste plaats. In de slotfase nam Jens dat deed MVV! In de beginfase kwam men reeds Lenarts dan alle twijfels weg met een derde doelop voorsprong, wel dankzij een own-goal, maar punt. Eindelijk nog eens een overwinning want die tellen ook. De bezoekers lieten zich door dit dit was al een tijd geleden. De midweekwestrijd voorval niet intimideren en nog voor de rust wees met als tegenstander Olympic Deurne werd een de stand 1-2! Een gelijkopgaand spel in de tweede dubbeltje op zijn kant en waarin MVV met nipte speelhelft met toch meer bezoekende druk. MVV 0-1 cijfers de duimen moest leggen. (rel) kreeg in de 75ste minuut toch zijn beloning in de vorm van een strafschop die door Geert Mertens droog werd binnengeknald. Eindstand 2-2! Het Wedstrijd bezoek van medeleider Oostmalle beloofde een Zondag 2 mei 15.00 uur zware brok te worden. Vooral tijdens de eerste Minderhout VV – KFC Meerle

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

KFC Meerle Of Meerle het degradatiespook heeft weten uit te schakelen weet u al langer als je dit artikel leest. Of wordt het sprankeltje hoop nog verschoven naar de laatste wedstrijd op 2 mei? Ongetwijfeld spijtig dat de KFC uit derde provinciale zou moeten verdwijnen, voor de club zelf maar ook voor de buren Meer en Minderhout. Bij het hooggeplaatste Zwijndrecht legde de KFC een gave prestatie op de grasmat. Een beetje zoeken in de beginperiode met een sterkere thuisploeg. Eens het evenwicht hersteld kwam groenwit meer op de proppen, maar een vlijmscherpe counter kwam hen duur te staan. 1-0 bij de rust! Nadien een herboren Meerle op het veld en de thuisploeg zocht zijn heil in de verdediging. Openingen werden er echter weinig gecreëerd tot zes minuten voor tijd Jeroen Verbreuken de ban brak en de 1-1 scoorde, na voorbereidend werk van Druyts, Vissers en Vos. De KFC wilde meer en Stijn Koyen lukte in de 88ste minuut de 1-2. Vijf minuten blessuretijd vol spanning, maar Meerle bleef overeind en veroverde drie kostbare punten. Rechtstreeks concurrent voor de degradatie Maccabi op bezoek aan de Chaamseweg. Het greintje hoop moest bewaard blijven en daarom was winnen een absolute must. De Antwerpenaars hadden ongetwijfeld hetzelfde uitgangspunt voor ogen en binnen de tien minuten wezen de bordjes 0-2! Boeken dicht? Geen paniek bij de KFC en Voeten milderde op het halfuur. Na de rust kwam het meeste initiatief van de thuisploeg en Mertens scoorde de gelijkmaker. Meerle met vleugels en Maccabi in paniek. Christian Vissers benutte nog een strafschop en Van Aert nam alle twijfels weg met een vierde doelpunt. Einduitslag 4-2! Volgende wedstrijd de grote clash tussen KFC Meerle en KFC Meer, bijgewoond door tweehonderd bezoekers. Na een eerste studieronde zonder veel doelgevaar waren het toch de buren die in de 18de minuut op voorsprong kwamen. Na een stevige ingreep op Henk Vos werd geen penalty toegekend en in de 35ste minuut leidde Meer met 0-2, tevens ook de ruststand. Geen cent gaf men nog voor de Meerlese huid, maar dat was dan buiten groenwit gerekend. Christian Vissers milderde via strafschop en in de 72ste minuut lapte Henk Vos de 2-2 op het bord. De dreiging van de thuisploeg bleef, maar het winnend doelpunt kwam niet meer uit de lucht vallen. (rel)

Wedstrijd Zondag 2 mei 15.00 uur Minderhout VV – KFC Meerle

60 - MEI 2010


sport

KVNA Wortel Het bezoekende Oosthoven dwong in het begin enkele mooie kansen af. Wortel herstelde al vlug het evenwicht, was op haar beurt erg gevaarlijk, maar de laatste pass was meestal verkeerd. De bezoekers zagen nog een strafschop gestopt door keeper Tom Van Den Broeck. Na de rust was de laatste pass wel goed en het regende open kansen. Enkel Dennis Rosiers benutte een strafschop voor fout op de doorgebroken Maarten Adriaensens. Bij deze fase werd de keeper uitgesloten. De oververdiende winninggoal bleef echter uit. De bezoekers, in numerieke minderheid, kwamen eenmaal op onze speelhelft en het was 1-1. Voor de schitterende tweede helft had Wortel wel een ruime overwinning verdiend. Thuis tegen Pulderbos werd de uitgestelde wedstrijd met zware 0-4 verloren. Wortel creëerden wel een viertal open kansen, maar ze werden allen gemist. De trainer kon geen beroep doen op 10 spelers uit de kern: gekwetsten, geschorsten en spelers op reis tijdens deze oorspronkelijke vrije dag. De verdedigers waren niet op elkaar ingespeeld en moesten veel hoek- en vrijschoppen toestaan. Juist deze fazen werden fataal. Deze nederlaag, tegen een volgens mij niet zo sterke tegenstrever, gaat ons in de eindafrekening nog zuur opbreken. In Brecht lieten onze verdedigers zich verrassen door de zeer slechte staat van het speelveld. De thuisploeg kwam hierdoor in de 6e minuut via vrijschop op voorsprong. De thuisploeg drukte nog even, maar Wortel werd beter en scoorde in de 25e minuut een prachtig doelpunt na combinatie van Rosiers , De Vos en Adriaensens. De rest van de wedstrijd was Wortel wel beter in het spel, maar de thuisploeg maakte dit goed door inzet en duelkracht. De 1-1 was zo een billijke uitslag. In het begin kon KVNA tegen het bezoekende Gierle goed stand houden, maar deze nam het overwicht en scoorde in de 16e minuut een doelpunt uit het boekje. Enkele minuten later maakte de thuisploeg een zeer ongelukkige owngoal. De bezoekers doelden dan nog vlak voor de rust zeer gemakkelijk uit vrijschop. De wedstrijd was nu gespeeld, maar de twee laatste doelpunten hadden nooit mogen vallen. De tweede helft was daardoor een maat voor niets. De bezoekers waren fysisch en technisch de betere ploeg; Ondanks dit overwicht speelden ze toch weinig kansen bij elkaar, terwijl Wortel toch kansen kreeg. We moesten wachten tot Bert Tilburgs vlak voor affluiten na een mooie dribbel de 1-3 vastlegde en zo de eer kon redden. Door deze overwinning werd Gierle de verdiende kampioen. Dit werd nog uitbundig gevierd.

De resterende wedstrijd Zondag 18 april 15.00u KVNA Wortel – Pulle. (frbr)

KFC Meer Voor de KFC zit het seizoen er op! Een mooie ereplaats in de eerste helft van het klassement mag zeker een mooi resultaat genoemd worden. Voor de eindronde met als inzet een bijkomende stijger zat men wel enige tijd in de running, maar het verlies op Maccabi deed alle deuren dicht zodat de wedstrijd van zondag 2 mei ook de laatste van het seizoen zal zijn. Tegen de gang van het spel in kwam Meer in de 29ste minuut op achterstand tegen Olympic Deurne dat uit dit doelpunt meer offensieve bedoelingen putte en de thuisploeg voor de rust nog enkele keren serieus wist te bedreigen. Na de koffie een aanvallend Meer dat tweemaal appeleerde voor een strafschop zonder gevolg. Een counter in de 70ste minuut en 0-2, een stand die in de 84ste minuut nog opgedreven werd tot 0-3. De eerredder voor Meer kwam er dan toch via strafschop omgezet door Roel Hofmans. Zeker geen onverdiende overwinning voor de bezoekers die de kansen optimaal benutten, terwijl de thuisploeg verzuimde dit te doen. Op Wildert startte Meer gezwind, zorgde voor gevaar, maar kreeg in de 29ste minuut het deksel op de neus, 1-0! Geelzwart werd na de pauze toch beloond, Koen Koyen werkte de verdiende gelijkmaker binnen. Beide ploegen speelden dan de offensieve kaart en in de 77ste minuut pareerde Wes Lauryssen een nochtans knap geschoten strafschop. Dat zou Wildert zwaar opbreken want in de 92ste minuut was het weer Koen Koyen die de 1-2 binnentrapte. De legendarische derby KFC Meerle – KFC Meer lokte toch weer zo’n tweehonderd supporters. Meer had nog weinig te winnen of te verliezen, terwijl voor Meerle de drie punten bijschrijven de hoogste prioriteit betekende. Een studieronde van een tiental minuten en de eerste prikken werden uitgedeeld, waarvan Koen Koyen profiteerde om het eerste doelpunt aan te tekenen in de 18de minuut. De thuisploeg liet zich niet pramen, maar toch was het geelzwart dat via Roel Hofmans aandikte tot 0-2! Boeken dicht zou je denken en de match rustig uitspelen. Een extra gemotiveerd Meerle kwam na de rust dichterbij na een strafschopdoelpunt van Christian Vissers en Henk Vos scoorde in de 72ste minuut de gelijkmaker. De thuisdreiging bleef aanhouden, maar het gaatje om de felbegeerde drie punten werd niet meer gevonden. Eindstand 2-2! Geen al te beste wedstrijd tegen Borsbeek dat duidelijk om een puntje naar Meer kwam afgezakt. Een versterkte verdediging liet de Meerse vrijbuiters weinig scoringskansen, ter-

wijl de bezoekers er helemaal niets van bakten. Toch bleef de overwinning thuis dankzij Koen Koyen die in de 70ste minuut het enige doelpunt van de partij wist aan te tekenen. Op Maccabi zag men een krampachtig Meer vol goede wil aan het werk. Halfweg forceerde geelzwart wel enkele doelkansen, maar ook Wes Lauryssen moest de handen ut de mouwen steken. In de 36ste minuut voorsprong voor Meer via Sven Philips na een verre inworp van Koen Koyen. Vlak voor het rustsignaal scoorde de thuisploeg tegen en in de 54ste minuut kwam ze op voorsprong. Een enthousiast Maccabi gaf deze winstmarge niet meer uit handen, punten van goudwaarde in de degradatiestrijd! (rel)

Wedstrijd Zondag 2 mei 15.00 uur KFC Meer – Maria ter Heide

Sven Philips (KFC Meer) in een vriendelijk onderonsje met Fred Nosa (Maccabi)

Herdenkingstornooi Tim Meyvis Zaterdag 8 mei 2010 organiseert Eddy Meyvis met medewerking van de familie Meyvis en KFC Meer voor de 13de keer reeds het “Herdenkingstornooi Tim Meyvis” en dit voor scholieren en juniores. De wedstrijden gaan door op de terreinen van KFC Meer in de John Lysenstraat. Het belooft vanzelfsprekend weer een boeiende voetbaldag te worden die van start gaat om 09.30 uur. De finale van de scholieren wordt gespeeld

om 16.00 uur en de finale van de juniores vindt plaats om 16.45 uur. Deelnemende ploegen Juniores: KVSK United, KLierse SK, KV Mechelen, R.Cappellen FC, Hoogstraten VV, KFC Meer Scholieren: KFC Meer, Germinal Beerschot, KV Mechelen, KVSK United, KSK Beveren, Hoogstraten VV, Diegem Sport, Vacla Selectie

MEI 2010 - 61


sport

Pats 800

Hoogstraten VV Een sterke periode heeft HVV alleszins achter de rug met driepunters tegen o.a. Waregem, Temse, Willebroek, Ieper, Kapellen zodat het klassement voor roodwit er heel wat rooskleuriger uitziet. De sportieve lijnen voor het nieuwe seizoen werden al wat uitgezet, veel blijvers aangevuld met diverse versterkingen. Dat ziet er goed uit voor het nieuwe seizoen. Ondertussen werden ook jeugdproducten Michiel Verheyen en Jef Dupont voor het komende seizoen terug opgenomen in de Hoogstraatse voetbalfamilie. Het HVV van na de jaarwisseling toonde zich vastberaden om er nog een goed voetballend vervolg aan te breien. De wedstrijd in het mooie sportcomplex van de stad Sint-Niklaas beloofde geen al te gemakkelijke opdracht te worden. Enkele belangrijke pionnen dienden door kwetsuren en schorsingen gemist te worden. Toch kwamen de rooikens op voorsprong via Thijs Schrauwen. Sint-Niklaas toonde zich helemaal niet onder de indruk en het nam goalie Ben Van Bael regelmatig op de korrel. Het beloofde nog een spannende tweede helft te worden die ook iets snediger zou verlopen. De thuisploeg bleef zich gevaarlijk aanstellen en scoorde tenslotte ook de gelijkmaker, een gelijkspel waarmee beide ploegen vrede namen. Op Wielsbeke speelden de rooikens in de heenronde 2-2 gelijk, het HVV van dit ogenblik kan veel meer en dat ondervonden de bezoekers maar al te duidelijk. Na 10 minuten kwam HVV op voorsprong na corner gegeven door Jimmy Fockaert en netjes ingekopt door Tim De Keyser. En de thuisploeg bleef zich sportief en voetballend sterk tonen. Na een knappe rode aanval via diverse stations zorgde Thijs Schrauwen voor de 2-0. Kort daarna weer rood vuruwerk en Toon Vervoort gaf de laatste knal, 3-0. De rooikens bleven zich roeren en de gasten stevenden af op een heuse afstraffing. Nog voor de appelsientjes kon topscoorder Jimmy Fockaert de bordjes op 4-0 brengen. HVV kwam nooit echt in de problemen en een extra vijfde treffer na de pauze, weer via Fockaert, zette de puntjes op de i. Dan de midweekmatch in Koksijde! Normaal verblijf je aan de kust louter voor je ontspanning, voor roodwit betekende het echter een verre trip in de hoop de volle buit in de wacht te slepen. In de thuismatch hadden de rooikens een zware afstraffing gekregen en dit wilde men natuurlijk rechtzetten. Maar de juiste spirit kon niet opgebracht worden tijdens de eerste helft en na een kwartier was men reeds op achtervolgen aangewezen. HVV probeerde wel wat terug te doen, maar het was de thuisploeg

die het gevaarlijkst voor de dag kwam en ook de score verdubbelde. Voor de koffie probeerde men nog het een en ander recht te trekken en Jimmy Fockaert trapte ook de aansluitingstreffer binnen. Na der rust probeerde HVV nog niets uit de brand te slepen, maar het was het thuisteam dat in de slotminuten nog een derde treffer vanop de penaltystip voor zijn rekening nam. Niet prettig om met lege handen huiswaarts te keren, maar zeggen dat HVV aanspraak mocht maken op de overwinning zou al te optimistisch klinken. Ook tegen Ternat had HVV het een en ander recht te zetten. Op de “akker” van Ternat, met dito accommodatie, verloor HVV toen onterecht na een penalty. HVV diende dit wrang gevoel dus weg te werken. Maar ook deze keer was roodwit voor de rust in mindere doen en Ben Van Bael moest regelmatig tussenbeide komen. In de slotfase voor de koffie gebeurde het dan toch na een dekkingsfout in de verdediging, 0-1! Gelukkig kregen de toeschouwers nadien een gedrevener en beter acterend rood geheel voorgeschoteld. Een fraaie aanvalsrush met aansluitend een dito schot door Niels Cox stelde de bordjes gelijk. Een tweetal minuten later nog meer zekerheid, voorbereidend werd door Jef Van Gansen bracht de bal vervolgens via een heel mooie doorsteekpas van Bob Swaegers tot bij Jimmy Fockaert die zo’n aanbieding niet weigerde, 2-1! En ook al probeerde vooral de jonge aanvalsgarde nog wat meer te behalen, de score wijzigde niet meer! Nog één keer thuis en tweemaal op verplaatsing en dan kan HVV zeker terugkijken op een gelukt seizoen! (luc/rel)

Wedstrijden Woensdag 28 april 20.00 uur Hoogstraten VV – Rac.Mechelen Zondag 2 mei 15.00 uur Hamme – Hoogstraten VV Zondag 9 mei 15.00 uur Zottegem – Hoogstraten VV

Rood-witte bloemen voor Dames A van HVV die met riante voorsprong de kampioenstitel veroverden in eerste provinciale en volgend seizoen aantreedt in derde klasse 62 - MEI 2010

Pat Leysen is een notoir langeafstandsloper. 800 jaar Hoogstraten inspireert hem tot de uitdaging van zijn leven. Bovenmaats gelukkig maar gebroken. Geen enkele vezel in mijn hele lijf niet verzuurd. Zo voelt maandagochtend. Maar dat went. Ik weet dat enkel tijd de plooien van pijn glad strijkt. Lopen is ver uit de gedachten en ik geef me over aan een lang begeerd maar altijd uitgesteld frietje met. En ik verdwaal weer op dat immense Hollandse strand. Alleen en putje nacht. Twee lopers voor me, twintig achter. Ik zoek mijn weg tussen schuimende golven en opwaaiende duinen. Noordwaarts, altijd maar meer noordwaarts moet ik, 161 lange eenzame kilometers, zo snel mogelijk. Ik probeer wakken en bijhorende natte voeten te ontlopen. De wind is mijn welkome bondgenoot. Dank God. Hoe alleen op de wereld kan je zijn. De safetylamp bengelt onhandig aan mijn arm. De marinerupsen, geïmproviseerde bevoorradingsposten, staan me te ver. Goed om de eerste uren door te komen maar dan slaan twijfel en flauwte toe. Halfweg. Stoppen of doorgaan. De eerste optie lijkt me het meest redelijk. Maar lopen doe je niet met verstand. Doorgaan dus met een opklarend zwerk in ’t verschiet. Een fietser loodst me langs het sluizencomplex van IJmuiden (en ontfutselt mijn zaklamp). Vroege wandelaars annex keffende viervoeters worden mijn deel. Zuig, zomp, slurp, de golven eten het strand weer op. Nog een marathon te gaan. Ik hoor dat nummer twee een kwartiertje voor me ligt. Nummer vier volgt op een dik half uur. Consolideren dus die derde plaats. Meer dan ooit verhoopt. Ik houd het tempo strak (10 per uur is in deze fase inderdaad strak) en zink weg in een zalige zelfvoldaanheid. ‘Respect’ hoor ik en handgeklap. Een emotionele aai door mijn verwarde haren (of wat daar nog van overblijft). Het Hollandse strand is bedwongen na 16 uur en 10 minuten. Opnieuw een stevige knauw in pats800. Genieten van die frietjes nu. Want vanaf morgen klinkt het weer: Ik ga efkes lopen, hé Greet... (DHM800@gmail.com)


SPORT

TTK Minderhout - A-ploeg

naar 1ste provinciale Na de titelzeges vorig seizoen van B- tot en met F-ploegen van TafelTennisKlub Minderhout, ligt dit jaar de beker voor het grijpen van de A-ploeg. Niet zonder slag of stoot echter, want dé topmatch tegen rechtstreeks concurrent Antonius C diende zaterdag 27 maar eerst gewonnen te worden. In de heenronde werd nog een 6-10 verlies genoteerd en winst was dus absoluut noodzakelijk. Minderhout A kwam aan de bak met de vaste ploeg bestaande uit Lense Swaenen (C4), Glen Pelkmans (C4), Yorick Michiels (C6) en Tom Lauryssen (C6). Antonius C kwam op hun beurt zwaar versterkt voor de dag met twee oerdegelijke spelers uit 1ste provinciale aangevuld met jong talent uit van de Leuvense topsportschool. Op papier was Antonius ongetwijfeld de sterkste ploeg. De start voorspelde niet veel goeds. Na eerst een 0-2 op het scorebord, volgde 1-3. Hierbij werd door Glen een erg spannende vijfsetter binnengehaald, een cruciale match zonder meer. Deze achterstand werd gelukkig niet vergroot toen de Minderhoutse youngster Yorick zijn eerste zege van de avond boekte. Tom kwam na een sterke match nipt te kort in de 5de set. Stand 2-4! In de volgende twee matchen werd de score geëffend. Lense herpakte zich en won met tactisch spel en Glen sleepte opnieuw een overwinning uit de brand na een knappe match. De stand kwam op 4-4! Alles lag nog open. De volgende serie gaf de kans om het eerste gat in Minderhouts voordeel te slaan. Het lukte Tom, na een 9-7 voorsprong in de 5de set, net niet om dit te verzilveren., ondanks de felle supporters van de thuisbasis. Winst van Yorick zorgde voor een gelijke tred: 5-5! Ook in de volgende twee matchen werd geen gat geslagen. Glen verloor van de Antonius kopman en Lense boekte een 3-0 zege: 6-6! Drie van de volgende vier matchen zouden gewonnen moeten worden, waardoor de spanning te snijden was. Yorick kon met zijn agressief spel zijn tegenstander afhouden na een match met enkele mooie “spin op spin” rally’s. Tom aan de andere tafel haalde ondertussen zijn welverdiende eerste zege van de avond. Zijn tegenspeler wist niet door het secure blokspel van Tom te geraken en werd daarenboven occasioneel geflankeerd door snoeiharde voorhand topspins: 8-6 voor Minderhout. Op de laatste twee matchen zou het dan aankomen. De kansen werden hierbij voornamelijk op Glen gezet, die het na een mindere match echter in de vijfde set moest afleggen. De match tussen de twee kopmannen zou de beslissing brengen. Gedragen door het talrijke publiek en met enkele bommen van overspins uit de tweede lijn, werd de zege echter binnengesleept met 3-1. Einduitslag 9-7 in het voordeel van TTK! Een onvergetelijke avond die nu reeds de annalen in mag! Met nog twee resterende matchen in het lopende seizoen, is de kampioenstitel binnen handbereik. Hiermee gaat promotie naar 1ste provinciale gepaard, een primeur in de geschiedenis van de club en een belofte op vele knappe matchen volgend seizoen.

Rik Van Schaeren neemt afscheid van de HCC Hoe is het momenteel met jouw conditie gesteld? Na de winter enkele kilootjes aangedikt, trap je na enkele seconden al duchtig op je adem, is trappen doen een verschrikkelijk karwei, groeit het tuinwerk boven je hoofd, stramme spieren…? Hoog tijd dat er op een positieve manier gereageerd moet worden. In je eentje je “slechte” gewoontes een kwart draai geven is niet zo evident. In groep gaat het beter! In Hoogstraten bestaat sinds geruime tijd een club waarin je je lichaamsconditie kan testen en verbeteren, nl. de Hoogstraatse Conditie Club (HCC) die al heel wat jaren geleden opgestart werd door toenmalig sportfunctionaris van de stad Paul Janssen. Momenteel zijn zo’n dertig leden wekelijks actief, zowel mannen als vrouwen, jeugd, tweede jeugd…! Door de fitnessrage van de laatste jaren heeft de HCC wel wat van haar populariteit ingeboet. Rik Van Schaeren, jarenlang voorzitter van de HCC, nam onlangs om gezondheidsredenen afscheid van de club en door de actieve leden werd hij bedacht met enkele attenties die hem

zichtbaar deugd deden. Rik krijgt als opvolgers Jan Vermeiren en Stefaan Van Dyck en onder hun leiding hoopt de HCC verder in positieve zin te evolueren.

Oproep Voor het volgend seizoen hoopt de HCC zijn ledenaantal te zien aangroeien en daarom doet het ook een oproep aan sportievelingen met of zonder buikje om aan te sluiten. Een basisconditie is niet absoluut vereist, maar is wel aan te raden. Het seizoen loopt vanaf de 1ste maandag van september tot eind mei en dit van 20.00 tot 21.00 uur in de sporthal van het ASO Spijker. Dit alles onder de deskundige leiding van Annelies Stoffels, licenciate LO, uit Rijkevorsel. Vooraleer je definitief de groep wil vervoegen mag je rustig enkele keren komen kijken en oefenen! Geen drempelvrees, de leden van de HCC zullen je met open armen ontvangen en je met raad en daad bijstaan. Maar… jij moet het doen! (rel)

Niets dan stralende gezichten en in conditie verkerende lichamen bij de leden van de HCC bij het afscheid van voorzitter Rik Van Schaeren (boven, rechts). Jan Vermeiren (onder, links), Stefaan Van Dyck (boven, tweede links) en trainster Annelies Stoffels (boven, naast Rik) zorgen voor de continuïteit in de HCC

Eventing - Karin Donckers 3de in CCI** te

Compiègne

Een honderdtal internationale combinaties stuurden hun inschrijving voor deze prestigieuze tweesterrenwedstrijd in de omgeving van Parijs. Met Gazelle de la Brasserie stond Karin na de dressuur op de derde plaats met 36.2 strafpunten. Een mooi uitgangspunt voor de cross die ze na nadien ook foutief afhaspelde. Daardoor bleef ze een podiumplaats behouden en na de veterinaire keuring stond de springproef op het programma, ook hier werd een foutloos parcours

afgelegd zodat Karin op een mooie derde plaats eindigde. Deze wedstrijd zag ze vooral als directe voorbereiding op de viersterrenwedstrijd in Badminton (GB), tevens het grootste eventingevenement ter wereld dat doorgaat van vrijdag 30 april tot en met maandag 3 mei . Weinig rust voor Karin want voor de volgende wedstrijd tijdens het weekend van 16 tot 18 april maakte ze haar opwachting in Vairano (It.) voor een tweeen driesterrenwedstrijd. (rel)

MEI 2010 - 63


Dag van de Biodiversiteit

JNM Markvallei en Natuurpunt Markvallei bekommerden zich tijdens de zwerfvuilactie over het zwerfvuil in Wortel-Kolonie. Het is bedroevend vast te stellen dat mensen nog altijd de vreselijke reflex durven hebben om afval achteloos langs de wegkant weg te gooien. Een opruimactie gaat daar niet veel aan veranderen, een mentaliteitsverandering uiteraard des te meer. Maar zover zijn we nog niet, nog een lange weg af te leggen dus. Met verenigingen als Natuurpunt en JNM proberen we die mentaliteitsverandering op gang te brengen. Dat doen we in Hoogstraten al dertig jaar! Misschien kan de lezer zich alvast de vraag stellen: “Waarom heb ik dertig jaar lang gedaan alsof mijn neus bloedt. Waarom liet ik dertig jaar na om me aan te sluiten? Wel, zorg er voor dat het dus geen 31 jaar duurt en wordt lid van Natuurpunt om zo de natuur en het leefmilieu in onze regio een hart onder de riem te steken.

Amfibieën De activiteitenkalender van Natuurpunt Markvallei barst deze maand uit haar voegen. Op zondag 2 mei maken we met boswachter Bart Hoeymans een amfibieënwandeling in Wortel Kolonie. We worden allemaal een beetje aangetrokken door het mysterieuze leven van deze glibberige aardbewoners. Spijtig genoeg zien we ze alsmaar minder. Bart zal op 2 mei de geïnteresseerden wegwijs maken in de wondere wereld van de bij ons levende amfibieën. Afspraak om 14 uur aan de Klapekster (Kolonie 41 in Wortel). Info: 0479 79 93 61.

Zonne-energie Terwijl links en rechts de discussie oplaait over het wel en wee van de zonnepanelen op onze daken, is Natuurpunt overtuigd van de positieve impact op ons leefmilieu en het terugdringen van het broeikaseffect. Zonnepanelen blijven op dit ogenblik nog altijd een bijzonder gunstige investering, ook als het over de portemonnee gaat van Jan Modaal. Natuurpunt werkt samen met Linea Trovata en werkte een gunstig aanbod uit voor Natuurpuntleden, misschien een reden te meer om lid te worden. Wil je alles te weten komen over zonnepanelen en zonneboilers, moet je op 7

mei zeker naar de informatieavond in de Klapekster komen. Een medewerker van Linea Trovata legt alles uit, wellicht is dit het duwtje in de rug dat je eigenlijk al lang nodig had om de stap te zetten. De infoavond begint om 20 uur en vindt plaats in de Klapekster. Info: 03-315 02 45

Met de vogels opstaan Op zondag 9 mei organiseert Natuurpunt Markvallei een “vroege vogelwandeling”. In de vroege ochtend wandelen de deelnemers over de Castelrésche Heide naar de Halsche Beemden. Ze hebben vooral oor voor de geluiden van de vogels in de ochtend. Bij terugkomst in de Klapekster kunnen diegenen die dat wensen aan tafel aanschuiven voor spek met eieren (of voor de vegetariërs “kaas met eieren”). Voor het ontbijt moet wel vooraf ingeschreven worden bij Ria Van Aelst (03-315 74 41). Volwassenen betalen acht euro, kinderen tot 12 jaar betalen vijf euro. Iedereen mag zoveel eten als men kan. Voorwaarde: Je moet om 6 uur ’s morgens aan de Klapekster zijn om met de groep te kunnen vertrekken. Jack Govaerts is de gids die de geluiden op naam zal brengen. Info: 03 315 71 85.

Zondag 23 mei staat volledig in het teken van de Biodiversiteit. In het weekend van 22 en23 mei 2010 dagen we je uit om minstens 2010 verschillende soorten waar te nemen! Ontdek hoe je met ons mee kan tellen! Biodiversiteit is belangrijk. Te weinig mensen beseffen dat we samen met zoveel anderen onze aarde delen en dat elk organisme belangrijk is. Want dankzij de wisselwerking tussen de minstens 40.000 verschillende dier- en plantensoorten die in Vlaanderen voorkomen, wonen we in een aangename leefomgeving. In 2004 trokken de Europese leiders een eerste keer aan de alarmbel. Ze engageerden zich om de afname van de biodiversiteit te stoppen tegen 2010, het internationale jaar van de biodiversiteit. Nu, in 2010, beseft iedereen dat het doel om de afname van de biodiversiteit te stoppen, niet gerealiseerd is. Er is dringend actie nodig! Net zoals we onze eigen gezondheid regelmatig moeten opvolgen door een bloeddrukcontrole of bloedonderzoek, moeten we ook de gezondheid van onze biodiversiteit meten. Door de vinger aan de pols te houden, kunnen we op tijd aan de alarmbel trekken. Maar hoe hou je de vinger aan de pols van zo’n omvattend netwerk als onze biodiversiteit?

Wim Verschraegen is de “hoffotograaf” van Natuurpunt Markvallei. Het is niet toevallig dat hij de publieksprijs won bij de tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Wim “trekt” ook de fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei. Op zondag 16 mei gaan de mensen met een passie voor natuurfotografie samen op stap in de kolonie. Ze vertrekken om 9 uur aan de BC De Klapekster (Konoie 41 in Wortel). Info: 03-314 47 75)

Bijna dagelijks gaan er honderden vrijwilligers op pad om de gezondheid van onze biodiversiteit te meten. De biodiversiteit onder deze vrijwilligers is groot. Sommigen zijn echte specialisten en weten alles over één soortgroep, bvb. wilde bijen. Anderen kennen een heleboel soorten van verschillende soortengroepen en kunnen een groot deel van de soorten in één gebied inventariseren. Sommigen zijn al jaren actief, anderen zetten hun eerste –soms schuchtere- stappen. Met onze afdeling gaan we ook ons “steentje” bijdragen om de teller op 2010 te kunnen zetten.

Vogels ringen

Iedereen is welkom op volgende activiteiten op zondag 23 mei:

Bezoekers van de Klapekster hebben ongetwijfeld de creatie van Magriet Van de Ven gezien. De installatie van de Minderhoutse kunstenares heeft als onderwerp het vogelringen. Inspiratie deed ze op tijdens de tochten met vogelringer Ludo Berckvens. Hij zal op zondag 16 mei meer uitleg geven over het ringen en de manier waarop dat gebeurt. Vooral voor kinderen is dit zeker een belevenis. Afspraak om 14 uur aan BC De Klapekster.

• 100 soortenwandeling in natuurgebied Bolkse Beek in Rijkevorsel; bijeenkomst Bolks Heike om 8 uur • Vlinder, libellen en spinnen wandeling: start 14 uur aan bezoekerscentrum De Klapekster. • Avond: de spot op nachtvlinders en vleermuizen, start om 20.30 uur aan bezoekerscentrum De Klapekster.

Foto’s van de natuur

In bezoekerscentrum De Klapekster zal doorlopend ook de tussenstand van het aantal soorten die geteld werden in de Markvallei (Rijkevorsel en Hoogstraten) worden getoond. Belangrijk om melden is dat alle waarnemingen tellen, ook wat je ziet in je eigen tuin. Geef daarom tijdens het weekend van 22 en 23 mei al je waarnemingen in op ww.waarnemingen.be. Misschien wordt Markvallei wel verkozen tot de meest biodiverse afdeling!!! (AO)

64 - MEI 2010


jong gezegd

SIMON ZEGT

Cultuur in Hoogstraten (or the lack of)

Simon Den Haerynck is 23 jaar. Hij woont in Hoogstraten en studeert in Antwerpen: hij zit in z’n derde Bachelor Engels, Toneel, Film- en Literatuurwetenschappen. Enkele weken geleden ben ik mijn stage beginnen lopen bij poppentheater DE MAAN, vlak aan het cultureel centrum onder de St.-Romboutstoren te Mechelen, en ik vroeg mij gewoon af ‘Waarom hebben wij geen cultureel centrum in Hoogstraten?’ … Beter : ‘Waarom wordt er zo weinig cultuur van Hoogstraatse makelij gepromoot in de stad zelf?’ … Nog beter : ‘Waarom wordt er geen aandacht geschonken aan hedendaagse, regionale kunstwerken die buiten het klassieke aanbod vallen?’

gemeenschappelijke kans geven? Vanwaar die valse bescheidenheid? Of denkt men dat er geen markt voor is? Misschien past hedendaagse kunst en cultuur niet meteen in de kraam van de gemiddelde Hoogstraatse middenstander, of vind onze burgemeester dat er met de beschikbare ruimtes ‘wel nuttigere dingen gedaan kunnen worden’ (lees: peperdure appartementsblokken zetten), maar ik vind dat het hoog tijd wordt voor een volwassen cultureel hoofdstuk in het jeugdbeleidsplan.

Ik ken nochtans veel sterke artiesten en dito potentieel in en rond onze rode toren. Ga maar gewoon eens naar www.upandabove.wordpress. com en kijk uw ogen uit. Ik wil het niet zo ver drijven dat er ergens een gebouw uit de grond gestampt moet worden waar iedere pipoow zijn kiekjes en kladderprobeersels kan neerpoten, maar laten we even stilstaan bij het talent dat blijkbaar huist in onze stadsgenoten en waar regionaal geen aandacht aan wordt geschonken. De lijst is maar een fractie van het aantal fotografen, kunstenaars en muzikanten, ontsproten uit onze Kempense klei, bezig met ‘hun ding’. Waarom zouden we ‘dat ding’ dan niet eens een

Na een eerste, weliswaar oppervlakkige lezing van dit jeugdbeleidsplan (opgemaakt in 2007), moet ik concluderen dat er in Hoogstraten vrijwel niets wordt gedaan voor jongeren van 18-25 jaar die serieus bezig zijn met kunst en cultuur. Er zijn 80 sportclubs, 26 jeugdverenigingen (een soort van georganiseerde kinderopvang), 3 politieke jongerenbewegingen (‘politieke jongeren’ is een oxymoron), 3 jeugdhuizen (waar het ongetwijfeld volzit met kunstminnende tooghangers) beschikbaar, samen met verscheidene bewegingen van allerlei pluimage (oa. jeugdpastorale werking, JNM, Markvallei enz.). Natuurlijk is er nog het IKO en de Academie voor Muziek en

Woord De Noorderkempen, maar laten we eerlijk zijn, als je intensief met één van beide bezig bent of iets experimentelers wil doen, denk ik dat je daar op je 20 ook bent uitgekeken. Nu, al deze bewegingen, organisaties en clubs bieden mijns insziens een te beperkte culturele ontplooiing voor de jeugd ouder dan 18 jaar. Het mag voor velen als een verrassing komen, maar lang niet alle jongeren zijn geïnteresseerd in deze klassieke vrijetijdsbestedingen. Ze willen geen buitenspelval leren bij HVV, niet werken aan hun forehand op de Vrijheid, geen partijplannen bestuderen bij CD&V jongeren en geen forten leren sjorren om hun vlag te verdedigen bij de KLJ. Deze activiteiten passen niet meer bij de wereld die zo snel om hen heen veranderd is. 15 Jaar geleden, toen ik bij ons in de Alfred Oststraat nog jockari speelde op straat en de Wereldakker nog niet bestond, was het aanbod meer dan voldoende. Ik was er tevreden mee, wist niet beter. Maar met de algemene verstedelijking en globalisering wordt het misschien wel eens tijd dat we verder kijken dan onze neus lang is en voor een frisse bries zorgen door onze cultuurbeerput. (sdh)

Wie zichzelf herkent in het cirkeltje op de foto stuurt voor de 10de van de maand een kaartje naar De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of een mailtje aan redactie@demaand.be. Hij of zij is daarmee winnaar van een boekenbon ter waarde van € 12,5 van Standaard boekhandel in Hoogstraten. Wie het kopje ook herkent mag ook een kaartje of mailtje sturen. Zij komen, bij lottrekking door een onschuldige hand, ook in aanmerking voor een boekenbon ter waarde van € 12,50. Die wij nota bene naar uw eigenste adres opsturen, of in de bus komen steken, als het niet te ver is. De oplossing van vorige maand: Wij dachten: we nemen gewoon één van de knapsten van de (toenmalige) klas, die zal iedereen nog wel kennen. Tarrare ja, we kozen, zonder het zelf te weten, de juffrouw. Het ging hier immers om de jongens en meisjes van Wortel die precies 20 jaar geleden 30 jaar werden. U kan dus uittellen hoe oud ze nu zijn. De meisjes hadden ook hun juffrouw van het eerste studiejaar uitgenodigd en die staat mee op de foto. Centraal en met een cirkeltje rond haar hoofd. Het zou gaan om Lilianne Braspenning. Zij gaf enkele jaren les in Wortel en zoals dat in die tijd ging, men huwde en volgde de man naar

andere oorden. Op die manier hebben wij ook niet haar huidig adres, laat staan dat zij zichzelf herkende. Bij de schaarse inzendingen waren er wel enkele juiste. De boekenbonnen gaan dus hun richting uit: Frans De Jonghe, Lage Weg 4 te Minderhout en Staf Peerlinck, Prinsenweg 3 te Wortel. De opgave van deze maand: Ook deze maand graven (of moeten we in dit

geval zeggen: ploegen) wij in ons rijk archief. Een foto van een tractor met daarachter een ploeg en ervoor stoere knapen of mannen: het kan niet anders of deze foto verwijst naar de landbouw. Weet u ons te zeggen: wie wat waar wanneer? (pdn)

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten MEI 2010 - 65


TENTOONSTELLINGEN Tot 20 juni IN DE GLORIA, tentoonstelling met werk van beeldhouwer Luc Van Soom in het Stedelijk museum en monumentale werken op de bleekweiden van het begijnhof. Tot 23 mei DOMINIQUE AMPE, tentoonstelling in Galerie De Laro, Lage Rooy 14 te Meerle, Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 en na afspraak 32(0)3 315 00 11 Tot 30 juni PAPHAEL DEMARTEAU, tentoonstelling in Galerie De Laro, Lage Rooy 14 te Meerle, Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 en na afspraak 32(0)3 315 00 11 Tot 31 augustus MINERALEN, tentoonstelling van de collectie Jos Botermans in De Klapekster in Wortel-kolonie. Geopend van donderdag tot en met zondag van 13 tot 17 uur. Van 30 april tot en met 16 mei Z.E.H. JOZEF TEGENBOS, tentoonstelling in de St.-Katharinakerk. Geopend van 10 tot 17 uur. Maandag gesloten Van 23 april tot en met 2 mei KUNST IN DE ETALAGE. Handelszaken stellen hun etalage ter beschikking van niet professionele kunstenaars. Info Cultuurdienst. Zondag 23 en maandag 24 mei FOTOGRAFIE-EXPOSITIE met recent werk van de fotogroep Het Slot, van 10 tot 18 uur in Jeugdhuis ’t Slot.

198

66 - MEI 2010

Uw activiteiten in De Maand? Meld het ons

redactie@demaand.be HOOGSTRATEN Donderdag 29 april MARIAVERERING en kaarskensprocessie vanaf 20 uur op het begijnhof. Vrijdag 30 april VERLICHTE AVONDMARKT van 17 tot 22 uur. Organistaie en info Gebuurte Luizenmarkt 0472 34 51 61 Zaterdag 1 mei HOOGSTRAATS BALLONFEEST vanaf 10 uur op de jeugdterreinen van Hoogstraten VV met kinderanimatie, optredens, vendelzwaaiers, roofvogelshow, penaltycup enz. Zondag 2 mei OPEN KERKENDAG in de kerken van de verschillende kerkdorpen Donderdag 6 en 20 mei FIETSAVOND, een recreatieve fietstocht van ongeveer 2 uur aan een rustig tempo. Organisatie KWB, vertrek om 19 uur aan de Pax Zaterdag 8 mei EEN BEDEVAART VAN KLEI TOT HOOGGOTIEK, bezoek aan Sint Lenaerts. Vertrek om 13 uur aan de Pax. Organisatie Davidsfonds, Iedereen welkom. Zaterdag 8 mei GENTLEMEN OF VERONA + WHERE IS JOHNNY vanaf 21 uur in De Cahier. Inkom 7 euro. Zondag 9 mei ECOCYCLO gratis fietstocht als kennismaking met vijf routes met oog voor duurzame landbouw en Fair Trade. Inschrijven tot 5 mei, Dienst voor toerisme, tel. 03 340 19 55 Zondag 9 mei OPENDEURDAG VITO vanaf 10 uur. Info 03 340 40 30 Maandag 10 mei The Bob French Connection om 20 uur in zaal St.-Cecilia. Organisatie en info:The Marckriver New Orleans Jazzclub, tel. 03 314 67 08 Zaterdag 15 mei HEIL BLOEDCONCERT, driedelig orgelconcert om 20 uur in de St.-Katharinakerk. Inkom gratis. Donderdag 20 mei CONCERT in de begijnhofkerk. Organisatie Rotary Hoogstraten Zaterdag 22 mei WANDELEN IN DE HALSE BEEMDEN, Verzamelen om 13.30 uur aan het kapelleke op Hal. Organisatie Davidsfonds. Iedereen is welkom.

Vrijdag 28 en zaterdag 29 mei KERMISFUIF vanaf 21 uur in de Kleine Pintstraat. Organisatie KLJ Hoogstraten. Zaterdag 29 mei HEILIG BLOEDRIT van De Hoogstraatse Trappers. Vertrek om 12.30 uur aan Fun 2 Move. Info: 0476 55 89 80. Zaterdag 29 mei OPENING HEILIG BLOEDWEEK met om 18 uur uitvoering van de Missa Modalis van Jos Bruurs door het Piuskoor in de St.-Katharinakerk. OPENING VAN DE KERMIS. Na het concert in de St.-Katharinakerk opening van de kermis door het stadsbestuur. Zondag 30 mei HEILIG BLOEDPROCESSIE om 11.15 uur processie-ommegang in de richting van de Statie Zondag 30 en maandag 31 mei IKO TENTOONSTELLING in de ateliers van IKO. Zondag van 10 tot 18 uur, maandag van 18 tot 22 uur.

199


MEER Zondag 2 mei MEERSE MARKT vanaf 9 uur in de Donckstraat en de omgeving van het klooster. Zondag 2 mei SCHOOLFEEST De MEERPAAL vanaf 14 uur. Thema ‘Proeven van Techniek”. Info 03 315 77 51. Zondag 2 mei OPEN KERKENDAG in de kerken van de verschillende kerkdorpen Zaterdag 8 mei DANSSHOW van 13.30 tot 15 uur in de polyvalente ruimte van kleuterschool Kiekeboe. Zondag 23 mei TREKKER TREKWEDSTRIJD van 9 tot 19 uur langs de Gestelsestraat. Info: 0473 31 45 52. Zondag 30 mei GARAGEVERKOOP van 9 tot 15 uur. Inschrijven verplicht. Info: Jos Cools, tel 03 315 03 37 en Roger Embrechts 03 315 02 98.

Zaterdag 22 mei KARAOKEAVOND vanaf 20 uur in het Chirolokaal, Ulicotenseweg 2. Info 0479 38 84 35. Zondag 23 mei BINGO-AVOND ten voordele van Fanfare Sancta Cecilia, om 20 uur in parochiezaal Ons Thuis. Info 03 315 72 62. Zondag 30 mei OPENDEURDAG KEGELEN in het kegellokaal Voort 38. Organisatie en info: Okra Meerle 03 315 79 43.

MEERSEL-DREEF Zondag 2 mei OPENDEURDAG SINT-LUCIAKAPEL vanaf 14 uur. Info 03 315 78 70 Zondag 2 mei OPEN KERKENDAG in de kerken van de verschillende kerkdorpen. Zaterdag 15 mei VIJFDE MOTORRUN van MC OP DREEF, inschrijven tussen 12 en 14 uur bij café Den Bud.

MINDERHOUT

MEERLE Van zaterdag 1 tot en met zaterdag 15 mei VOGELVERSCHRIKKERSFESTIVAL op verschillende locaties in het dorp. Organisatie en info KWB en KAV: 03 315 92 09. Zondag 2 mei OPEN KERKENDAG in de kerken van de verschillende kerkdorpen. Zondag 9 mei WIEDEWAAIEN, fietstocht of wandeling langs de tentoongestelde vogelverschrikkers. Er zijn deelnemingsformulieren ter beschikking. Organisatie en info KWB en KAV: 03 315 92 09. Zaterdag 8 en zondag 9 mei PAAPTORNOOI van 13 tot 18 uur aan de Ulicotenseweg 2. Organisatie en info Chiro Meerle, 0472 72 79 18. Zondag 16 mei PIERENDAG, Spel zonder grenzen van 13 tot 20 uur op het Gemeenteplein. Info: 0486 71 70 33. Vrijdag 21 mei HAP en STAP door MJEELSE LEGENDES naar aanleiding van 20 jaar SHILHOEL om 18 uur aan de parochiezaal Ons Thuis. Info 0496 17 70 33.

Zondag 2 mei OPEN KERKENDAG in de kerken van de verschillende kerkdorpen. Zondag 2 mei AUTOCROSS van 11 tot 20 uur langs het Paterspad. Info 0031 622 419 425. Zondag 9 mei SCHOOLFEEST in DE SCHARREL van 11 tot 19 uur. Info 0478 20 51 98. Vrijdag 14 mei COMEDY AVOND vanaf 21.30 in De Papillon

200

WORTEL Zaterdag 1 mei KOETSENTOCHT van 9 tot 18.30 uur, vertrek en aankomst aan het Casino in Wortel-kolonie. Info: 0472 60 40 77. Zondag 2 mei OPEN KERKENDAG in de kerken van de verschillende kerkdorpen. Zondag 2 mei AMFEBIEENWANDELING met Bart Hoeymans, vertrek om 14 uur aan De Klapekster. Info 0497 79 93 61. Vrijdag 7 mei ZONNE-ENERGIE, infoavond op 20 uur in De Klapekster. Info 03 315 02 45. Zondag 9 mei VROEGE VOGELWANDELING met vertrek om 6 uur aan De Klapekster. Info: 03 315 71 85. Zaterdag 15 mei CONCERT van BRASSBAND BORDERBRASS om 20 uur in parochiezaal Trefpunt te Wortel. Kaarten en info: 0472 53 38 21. Zondag 16 mei NATUURFOTOGRAFIE onder leiding van Wim Verschraegen. Vertrek om 9 uur aan De Klapekster. Info: 03 314 47 75. Vrijdag 21 mei ROCK’N ROLLERCOASTER, optreden van Gipsy On The Rocks, Flashing Meadows en Tangled Horns vanaf 20 uur in het Casino. Info 0473 60 64 80. Zondag 23 en maandag 24 mei FOTOGRAFIE-EXPOSITIE met recent werk van de fotogroep Het Slot, van 10 tot 18 uur in Jeugdhuis ’t Slot. Maandag 24 mei ROMMELMARKT van 6 tot 18 uur in de dreven van Wortel-kolonie. Organisatie en info: Personeelskring Wortel-kolonie, 0474 84 46 84. Maandag 24 mei OVER DE MUREN, voorstelling van de fotoen percussieworkshops met jongeren binnen en buiten de gevangenis. In Wortel-kolonie tijdens de rommelmarkt. Maandag 24 mei PINKSTERTOCHT NAAR POSTEL vertrek aan parochiezaal Trefpunt. Inschrijven verplicht: 03 314 56 39. Woensdag 26 mei UITSTAP ZIEKENZORG vertrek om 13 uur op de parking bij De Guld. Zondag 30 mei OPENDEURDAG bij WIDAR in Wortel-kolonie met animatie en rondleidingen van 14 tot 18 uur.

MEI 2010 - 67


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Voor dringende gevallen op zaterdagen, zondagen en feestdagen belt u het centraal nummer 090 33 99 69

Wild & Gevogelte

Kip aan ‘t spit

bvba

din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Sofie Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lou Van Bouwel 03.314.41.50. – 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68. – 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85. – 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Joris Buyle 03.314.13.08. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06

68 - MEI 2010

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Bij afwezigheid van de huisarts, tijdens weekdagen vanaf 18 uur ’s avonds tot de volgende dag 8 uur ‘s morgens én tijdens het weekend tot maandagmorgen 8 uur één centraal oproepnummer: 014/410.410. U wordt dan doorverbonden met de huisarts van wacht in uw eigen regio of met de Wachtpost regio Turnhout, Campus Blairon, Steenweg op Gierle 100, 2300 Turnhout.

STOFFELS

LOKALE POLITIE

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be

Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

APOTHEKERS Tussen 22 uur en 9 uur ’s morgens BEL 0900 10-500 Van 30 april tot en met 2 mei Apotheek Biopharm Merksplas, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014 63 33 83 Van 3 tot en met 6 mei Apotheek De Marck, Leopoldstraat 7 Merksplas, tel. 014 63 31 66 Van 7 tot en met 9 mei Apotheek De Volksmacht, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 03 314 62 25 Zaterdag 8 mei van 9 tot 12.30 uur Apotheek Biopharm, Meerledorp 46 Meerle, tel. 03 315 73 75 Van 10 tot en met 13 mei Apotheek De Marck, Leopoldstraat 7 Merksplas, tel. 014 63 31 66 Van 14 tot en met 16 mei Apotheek Luyten, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74 Zaterdag 15 mei van 9 tot 12.30 uur. Apotheek Luyten, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74 Van 17 tot en met 20 mei Apotheek Luyten, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74 Van 21 tot en met 24 mei Apotheek Horsten, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel 03 314 57 24 Zaterdag 22 mei van 9 tot 12.30 uur. Apotheek Horsten, Vrijheid 98 Hoogstraten, tel 03 314 57 24 Van 25 tot en met 27 mei Apotheek Horsten, Vrijheid 98 Hoogstraten, tel 03 314 57 24 Van 28 tot en met 30 mei Apotheek Rombouts, Worteldorp 11, Wortel, tel 03 314 38 68 Zaterdag 29 mei van 9 tot 12.30 uur. Apotheek Rombouts, Worteldorp 11, Wortel, tel 03 314 38 68 Van 31 mei tot en met 3 juni Apotheek Rombouts, Worteldorp 11, Wortel, tel 03 314 38 68

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 26 mei

OPGELET Wegens de feestdagen verwachten wij alle kopij ten laatste op

MAANDAG 10 MEI redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.