december 2009 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 296

JAARGANG 25

DECEMBER 2009

PRIJS: 2,30 €

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

DE LELIJKSTE PLEKKEN VAN HOOGSTRATEN

www.demaand.be

MIA TIMMERMAN MET PENSIOEN

” Tevreden, maar niet zonder weemoed

SPORTLAUREATEN ZIJN BEKEND as dit w

9 0 0 2

OVERZICHT

DHM_dec_296.indd 1

19-11-2009 11:24:23


column

De melaatsheid der dingen

Meersel-Dreef is het noordelijkste dorpje van groot-Hoogstraten, van het arrondissement Turnhout, van de Provincie Antwerpen, van het Vlaamse Gewest én van het Koninkrijk België. En wat hebben wij wat een ander niet heeft? Twee “vervelende” postnummers, met alle nefaste gevolgen van dien.

De postnummers werden gemeengoed. Als je 2328 opgeeft woon je automatisch in Meerle en met 2321 ben je in één keer af Meer. Een postnummer zet je op je plaats. De rasechte Drevenier wordt daar ziek van. Je wordt een rare allochtoon beschouwd als je hierover begint, ook al ben je van geboorte een Dreefse autochtoon.

De Regie der Posterijen creëerde in 1969 postnummers om de arbeidsintensieve postbedeling te moderniseren. Elke gemeente kreeg één zo’n nummer, op uitzondering van ons geliefde Meersel-Dreef. De lont zat toen al in het kruidvat.

Er werd weleens geopperd om Meersel-Dreef het postnummer 2329 te geven: ludiek, eigenwijs, brutaal: maar ook dat bracht geen zoden aan de dijk. Je werd hoogstens argwanend bekeken en de wijsvingers ging richting voorhoofd.

Sinds de fusie der gemeenten in 1976 wordt Meersel-Dreef als dorpsgemeenschap erkend: één van de zes deeldorpen, niet meer maar ook niet minder dan dat. Dreveniers voelden zich nooit ‘af Meer’ of een “Mjeelse” pier. We schrijven 1976… Meerle en Meer, daar waren we vanaf. Dat dachten wij toch.

Het rare is dat het vierde cijfer van een postnummer niets uitmaakt. Alléén de eerste drie cijfers 2 3 2 van het postnummer zijn van tel! De nul van Hoogstraten, de één van Meer, de twee van Minderhout, de drie van Wortel en de acht van Meerle zijn voor De Post volledig achterhaald. Met eigen ogen en contactlenzen gezien op het postkantoor. Elke straat, weg, dreef, lei of wat dan ook, bestaat slechts éénmaal in groot Hoogstraten. Er is nog maar één Kerkstraat (Meerle), één Schoolstraat (Minderhout), enz. Andere gelijknamige straten in andere deeldorpen werden na de fusie omgedoopt en kregen nieuwe namen, of je die nu mooi vond of niet.

Maar in ‘69 werd er geen postnummer aan Meersel-Dreef toegekend, wat vaak vervelend is bij de postbedeling. Aan een zijde van Heieinde/ Meersel krijgt men de krant ’s morgens vroeg, terwijl de overzijde moet wachten tot ‘s middags. Deze zijde krijgt een doodsbrief, de andere niet. Vervelende toestanden.

Eénmaal werden de postnummers door de Post nog vereenvoudigd, maar ons waren ze (weer) vergeten. En sommige mensen van MeerselDreef hebben natuurlijk ook boter op hun hoofd. Zij voegen of Meerle of Meer achter het postnummer en vergeten kortzichtig dat ze van MeerselDreef zijn. Niet zelden is zo’n houding erfelijk bepaald en meestal zijn het Dreveniers die niet in het centrum, maar aan de buitenkant van het dorp wonen en daardoor meer aanleunden bij het naburige dorp. Ze gingen er naar de kerk of liepen er school. Meersel-Dreef is niet groot, maar heeft het recht om als dorp aangeschreven te worden, met of zonder dat verdomde postnummer. Daarom adviseer ik om voortaan 2320 als postnummer te gebruiken, gevolgd door ons mooie Meersel-Dreef, een ode aan onze twee historische hoofdstraten. Ik hoop dat al de deeldorpen van groot-Hoogstraten solidair zijn met ons en daarom ook de “nul” gebruiken in plaats van één, twee, drie of acht. Enkele dagen geleden ontving ik een brief van de beheerraad van de Gemeentelijke Sportraad Hoogstraten vzw met de vermelding: 2320 Meersel-Dreef. Ik juich niet te vroeg, maar het voelt wel als een erkenning. (JJ)

N O i w v z d

V

I d d d w g g g n n j K

KERKHOF – ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

D

D e

Geen extra poetsbeurt en geen bloemen voor het graf van René Van den Kieboom en zijn echtgenote Maria Janssens (vooraan rechts). R. Van den Kieboom (1880-1957) was lid van de Gemeenteraad Hoogstraten (1921-1932), lid van de Bestendige Deputatie provincie Antwerpen (1932-1944), lid van de Provincieraad Antwerpen (1932-1945), burgemeester van Hoogstraten (1926-1932) én stichter en eerste voorzitter van Veiling Hoogstraten (1933-1945). (js) 2 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 2

19-11-2009 11:24:25

I i T W w n k v h


)

k

t j f

INTERVIEW

Mia Timmerman gaat met pensioen

‘Tevreden, maar niet zonder enige weemoed’ Na ruim 32 jaar verlaat Mia Timmerman de sociale dienst van het OCMW van Hoogstraten. Er is in die periode heel veel veranderd in het maatschappelijk werk, niet alleen de aard en de manier van werken, maar ook het publiek, de mensen die om hulp komen vragen. Maatschappelijke veranderingen worden misschien nergens zo duidelijk ervaren als binnen het werk van een lokale sociale dienst. Het is niet altijd gemakkelijk, maar wel boeiend.

t

m r -

d

t

e

Via Nederland naar Hoogstraten Ik heb de opleiding maatschappelijk werk gedaan en mijn man ook. Hij moest stage doen in de sociaal-culturele sector in Nederland. Ik heb daar toen ook werk gezocht en daarom hebben wij een tijdje in Nederland gewoond. Maar België bleef wat het wonen betreft toch de voorkeur genieten. Zo zijn wij terecht gekomen in het begijnhof van Hoogstraten. Dat was toen (1977) nog niet het begijnhof wat het nu is. Er woonden nogal wat jonge mensen op het begijnhof. Enkele jaren later zijn we verhuisd naar de Lodewijk de Konincklaan, in het huis van de familie Fransen.

verdeeld en ik heb daar (in Etten-Leur) zo’n groep gedurende die tijd begeleid. Heel toevallig – we woonden toen al in het begijnhof – zag ik een advertentie in een reclameblad: OCMW-Hoogstraten zocht een maatschappelijk assistent. Frans Meyers had zijn ontslag gegeven. Ik schreef me zonder veel hoop in voor het examen want ik was toch niet van Hoogstraten en ik had hier geen politieke connecties. In die tijd was nog algemeen aanvaard dat men toch iemand moest kennen. Maar ik kwam blijkbaar als beste uit het examen en werd aangenomen voor deze functie. Zo ben ik er ingerold, bijna 33 jaar geleden.

Wie is Mia Timmerman? Ik ben niet afkomstig van Hoogstraten, maar een inwijkeling van Oost-Vlaanderen. Ik ben geboren in Aalst op 23 november 1949. Dit is mijn officiële geboorteplaats maar eigenlijk woonden mijn ouders in Haaltert, een dorp in de buurt. Mijn man, Walter De Wolf, is nu ook met pensioen. Na zijn opleiding maatschappelijk assistent heeft hij nog academie gedaan, afdeling keramiek, in Antwerpen. Na deze studie is hij gelukkig snel kunnen gaan werken aan de academie in Turnhout, avondonderwijs aan volwassenen, tot vorig jaar. Ik heb twee kinderen. De oudste heet Eva en was even actief in de journalistiek (ATV) en is nu woordvoerster van Monica De Coninck, schepen van Antwerpen en OCMW-voorzitter. De jongste, ons Anneke, is maatschappelijk assistent en werkzaam in de thuisbegeleiding bij mensen die moeilijk alleen kunnen wonen. Onze twee dochters wonen nu in Antwerpen.

De jongste jaren is er een opmerkelijke stijging van jongeren tussen 18 en 25 jaar oud. Daarna hebben we in Wortel (Grote Plaats) ons eigen huis gebouwd. In Nederland ben ik ruim vijf jaar actief geweest in het vormingswerk met werkende jongeren. Toen bestond daar al het deeltijds onderwijs. Wie 14 jaar was en stopte met leren mocht gaan werken maar moest nog twee dagen per week naar school gaan en een bepaalde vakopleiding kiezen of naar het vormingswerk gaan. Dat was vooral algemeen maatschappelijke vorming en handenarbeid. Die jongeren werden in groepen

Het werk is veel veranderd Ik ben in het OCMW begonnen op een ‘éénmanspost’ in opvolging van Frans Meyers. Kort daarna is ook collega Jan Vermeiren aangenomen. Ik ben altijd ‘direct werk’ blijven doen; het werken met cliënten en dossiers: de mensen ontvangen, problemen proberen op te lossen en hen hierbij begeleiden. Na een aantal jaren ben ik hoofd van de sociale dienst geworden. Dat is ook een stuk coördinatie want er is wel heel veel variatie gekomen in het werk van de sociale dienst.

Vandaag is er een groot verschil met toen ik hier begon te werken. Vroeger hadden we vooral te maken met oudere mensen. Er was een traditie van ouderenzorg en wij functioneerden dan als een soort ombudsdienst voor de oudere Hoogstraatse bevolking, o.a. begeleiding op sociaal administratief gebied. Denk maar aan de mensen die geen raad wisten met formulieren. De mensen waren ook veel minder mondig dan nu. We gaven ook vrij veel voorschotten op pensioenen en kinderbijslag omdat de federale diensten veel logger werkten en het soms lang duurde vooral-

DECEMBER 2009 - 3

DHM_dec_296.indd 3

19-11-2009 11:24:26


interview eer alles in orde was. Dat is tegenwoordig veel verbeterd. De dossiers worden vlugger afgewerkt en de mensen moeten niet meer zo lang wachten op de betalingen waarop ze recht hebben. Je voelt ook de administratieve vereenvoudiging zodat de mensen minder problemen hebben. Het publiek dat we nu helpen is veel verjongd. Daardoor is de problematiek ook veranderd. Nu werken we vooral voor jongere gezinnen die met financiële of andere problemen zitten. De jongste jaren is er ook een opmerkelijke stijging van jongeren tussen 18 en 25 jaar. Dat is trouwens merkbaar in elk OCMW, in heel de sector. Ze vinden moeilijk de juiste weg om zelfstandig te worden. Er is een veelheid aan factoren: ze hebben onvoldoende scholing, de drugsproblematiek en de ontwrichting van gezinnen. Er zijn jongeren die als ze 18 jaar zijn het gezin verlaten of er zijn ouders die tegen de 18-jarigen zeggen: adieu en gaat maar naar het OCMW. Dat was vroeger onbestaande. Dit soort problemen blijft toenemen. Onze eerste sociale tewerkstellingen bij de gemeente waren dikwijls mensen met te weinig arbeidsdiscipline. Maar vandaag wordt dat niet meer aanvaard en daarom geraken deze jongeren nu veel moeilijker nog aan werk. Vroeger was hiervoor meer tolerantie. Daarom hebben we nu een dienst arbeidstrajectbegeleiding, specifiek voor deze doelgroep. Dit is zeer arbeidsintensief werk en vraagt heel nauwkeurige opvolging, zowel met de werknemer als met de werkgever. Die groep breidt uit: geen opleiding, geen werk, drugsproblemen en (voor hen) de onbetaalbaarheid van huisvesting. De doelgroep is veranderd en ook de manier van werken is veranderd.

is een federale uitkering. Wij maken het verslag maar elke steunaanvraag wordt beoordeeld door het bestuur. Maar er zit gewoonlijk weinig beoordelingsmarge in. Wij werken dus autonoom binnen de bestaande regelgeving. Het sociale beleid vandaag overstijgt voor een flink deel het lokale niveau. Een OCMW-bestuur wordt niet altijd op basis van interesse of deskundigheid samengesteld. Er spelen daarin andere elementen mee. Maar wij hebben hier in Hoogstraten op dat vlak weinig conflicten gehad. Er bestaat ook een regionale overlegstructuur (Vemasok) voor de sociale diensten van de OCMW’s van Rijkevorsel, Beerse, Baarle-Hertog, Merksplas, Vosselaar en Hoogstraten. De laatste jaren staat die werking wel op een laag pitje omdat alle sociale diensten nu veel meer

Het waren mensen met een goede opleiding en zij waren niet zwart.

Samenwerking, overleg en advies De grote lijnen van onze werking worden door het bestuur bepaald. Anderzijds hebben wij als sociale dienst altijd een vrij grote autonomie gehad binnen de werking van het OCMW. Maar we zijn vaak uitvoerders van Vlaamse en federale wetten waar het plaatselijke bestuur weinig aan kan veranderen. Het leefloon, bijvoorbeeld,

uitgebreid zijn. Vroeger was de sociale dienst in veel gemeenten een éénmanspost. Wij werken hier vandaag met negen mensen. Daardoor is de behoefte aan regionaal overleg verminderd. In de deelwerking binnen de sociale dienst, zoals de thuisdiensten, gezins- en bejaardenhulp, schuldbemiddeling, e.a. bestaat wel meer overleg. Daardoor komt het algemene overleg enigszins in het gedrang. Wij hebben ook een dienst schuldbemiddeling voor mensen die op een of andere manier in de problemen zijn geraakt en een grote schuldenlast hebben. Die komen dan in aanmerking voor budgetbeheer. Hiervoor hanteert men een regionaal draaiboek zodat in elke gemeente dezelfde werkwijze wordt gevolgd. De Lokale Advies Commissie (LAC) is geen echt overleg. Dat is in het leven geroepen door een Vlaams decreet zodat een leverancier van energie (elektriciteit en gas) en water niet zomaar de levering hiervan kan afsluiten. Het diensthoofd van de sociale dienst is tevens de voorzitter van deze adviescommissie. De commissie bestaat verder

Love 2 heal

Assistent van wie? Vandaag spreken we meestal over maatschappelijk werk. Maar het diploma heet officieel maatschappelijk assistent. Veel mensen hadden – vroeger meer dan nu – problemen met die titel. De titel suggereerde dat men assistent was van iemand, terwijl de onderliggende idee was dat je mensen assisteert in het helpen functioneren binnen de maatschappij. Zo is later de term maatschappelijk werker in zwang gekomen, maar dat is geen officiële benaming. Onder die term verzamelt men vandaag ook mensen die niet het diploma van maatschappelijk assistent hebben, maar bijvoorbeeld wel gezinswetenschappen, sociale readaptatie wetenschappen, e.a. hebben gestudeerd. De term maatschappelijk werker is moderner. uit een vertegenwoordiger van de leverancier en een vertegenwoordiger van het OCMW-bestuur. Als de commerciële leverancier een woning afsluit, komt men terecht bij de sociale leverancier. Voor de elektriciteit is dat Eandis. De mensen krijgen dan een budgetmeter. Hebben ze dan toch nog problemen met de betaling van de energie moet Eandis aan de voorzitter vragen om de commissie bijeen te roepen vooraleer de levering te stoppen. De definitieve beslissing moet altijd in consensus genomen worden. Het is echt niet sporadisch. Bijna elke maand zitten we met Eandis aan tafel voor de bespreking van gemiddeld een twintigtal dossiers. Het zijn geen gemakkelijke beslissingen. Eerst worden de mensen gehoord zonder onmiddellijke afsluiting. Dan wordt er een afbetalingsplan afgesproken of opgelegd. Als dat niet lukt wordt het dossier opnieuw behandeld en de mensen weer opgeroepen. Zo blijven sommige dossiers in behandeling, maar er komen ook altijd nieuwe bij. Het is niet eenvoudig. Water bijvoorbeeld, is een basisbehoefte. De leverancier is Pidpa. Maar er is geen alternatieve leverancier en de watermaatschappij heeft geen budgetmeter zoals Electrabel. We praten dan soms over schulden van twee à drieduizend euro. De leverancier is geen OCMW. Als maatschappelijk werker zit je daar een beetje met een dubbele pet. Je zit met de eis tot beta-

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Dood is doodgewoon, alleen kunnen wij er niet aan wennen. 4 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 4

19-11-2009 11:24:26

V

W i d o é w a m O h L c m A o z p l d D g g o z v h g g d B

S

H l m e a s e M w p g n w

D g g c M v b t I h b G o M o m


interview ling van de leverancier en je weet ook dat sommige mensen denken dat ze toch niet zullen afgesloten worden. Toch is het al enkele keren gebeurd. Het blijft heel moeilijk.

Vluchtelingen

n

Wij moeten ook de asielzoekers opvangen. Toen de eerste vluchtelingen in Hoogstraten aankwamen was dat echt nieuws. Ik stond toen, samen met de burgemeester, met een foto in de krant onder de titel: ‘Acht Iranezen opgevangen in Hoogstraten’. Het waren mensen met een goede opleiding én zij waren niet zwart. Heel Hoogstraten sprak daarover. Zij kregen een woning in de Van Aertselaerstraat. We hoorden dan wel opmerkingen zoals: Het geld, ons geld, gaat naar die vreemdelingen. Nu is dat geen nieuws meer. De federale overheid verwijst de asielzoekers naar een gemeente. Ondertussen hebben we zoal een paar honderd dossiers behandeld. Wij hebben hiervoor twee werkingen. LOI is het lokaal opvang initiatief. Vluchtelingen kregen niet langer financiële steun - in een poging om de toestroom te verminderen - maar alleen materiële hulp. De OCMW’s moesten deze lokale opvang organiseren. Anders kreeg je alleen financiële vluchtelingen: ze kwamen hier hun geld ontvangen en gingen dan elders, vooral in de grote steden, een onderdak zoeken. Daarom heeft Hoogstraten toen twee huizen gekocht en een appartement gehuurd in de Mouterijstraat voor de opvang van elf vluchtelingen. Die krijgen wel nog wekelijks het leefgeld voor voeding en voor de rest dus onderdak en gratis energie. Daarnaast krijgen we steeds meer dossiers van vluchtelingen die we wel geld moeten geven. Dat bedrag is gelijk aan het leefloon dat ook aan Belgen wordt betaald. Elke gemeente krijgt een bepaald quotum dat je moet opvangen. De gemeente moet deze mensen een woning aanbieden maar zij zijn niet verplicht om dat aanbod ook te nemen. Meestal geven zij er de voorkeur aan om toch naar een stad te trekken waar ze meer mensen van hun land kunnen ontmoeten. Het is dus niet zo dat zij in de steden worden gedumpt. Zij kiezen zelf. Op dit moment hebben we 15 dossiers van deze groep vluchtelingen. Ondertussen wonen hier al een aantal ex-asielzoekers die ondertussen geregulariseerd zijn, die hier werken en soms ook al de Belgische nationaliteit hebben.

d

Straks met pensioen …

. .

h

n

, t

n

.

-

Het was soms zwaar werk maar wel boeiend. We hebben een hele evolutie doorgemaakt van een éénmanspost met vooral de zorg voor oudere mensen. Ondertussen is de dienstverlening uitgebreid, het cliënteel is heel erg veranderd en juist zoals overal is ook hier de manier van werken nu anders. De tijd dat we hier met papiertjes zaten te werken en veel brieven schreven is voorbij, nu gaat alles online. De administratie is ook een stuk eenvoudiger geworden. Maar al bij al is het toch een leerzame en leuke periode in mijn leven geweest. Natuurlijk zal ik hier ook wel met enige weemoed vertrekken. De plaats is deze zomer officieel vacant gesteld, er zijn al proeven en examens geweest, maar een nieuwe benoeming is op dit moment (5 november) nog niet bekend. Mijn opvolger zal geen maatschappelijk assistent zijn maar wel iemand met een universitaire opleiding.

… en wat dan? Dan is het december, een drukke maand, maar toch eerst en vooral eens goed uitrusten en uitwaaien aan de zee waar we een appartement hebben gehuurd. Daarna zien we wel weer. Natuurlijk moet een mens zijn sociale contacten onderhouden én ook tijd maken voor zijn persoonlijke conditie. Misschien zoek ik straks wel één of andere vorm van vrijwilligerswerk. Ik voel me wel te jong om te gaan kaarten. Het is toch vreemd dat men blijkbaar alle mensen die ouder dan zestig jaar zijn, bekijkt als één doelgroep, terwijl de onderlinge verschillen toch heel groot zijn. In dit soort werk word je heel veel geconfronteerd met miserie maar ik heb ook fijne herinneringen: mensen die je later komen bedanken of een bloempje komen geven. Nog niet zo lang geleden kreeg ik een mail uit Groot-Brittannië van één van de Iranezen die we hier destijds hebben opgevangen. Hij heeft ginder nu goed werk en voelt zich er ook thuis. Maar hij vond het wel nodig om ons nog eens extra te bedanken voor de opvang, zoveel jaren geleden. Kijk, dat zijn ervaringen die dit werk zo mooi maken. (js)

DECEMBER 2009 - 5

DHM_dec_296.indd 5

19-11-2009 11:24:27


publi-reportage

Zwart/Wit communicatie

bvba

Sinds begin oktober huist Zwart/Wit communicatie in de Vrijheid 10 te Hoogstraten.De man achter de schermen is Dominique Van Huffel, grafisch vormgever–fotograaf. Van Huffel verdiende zijn sporen in de artistieke fotografie. Hij stelde tentoon in binnen- en buitenland en is laureaat van verschillende prijzen. Tien jaar geleden startte hij Zwart/Wit communicatie op, uit liefde voor de zwart-witfotografie. Hij werkt nu hoofdzakelijk voor zelfstandigen en bedrijven, maar ook particulieren kunnen van zijn diensten gebruik maken voor een portret en/of reportage.

H h l h V

fotografie-vormgeving-webdesign “ van idee tot afgewerkt product “ Het is niet onbelangrijk dat zelfstandigen en bedrijven één aanspreekpunt hebben. Iemand die de wereld van de communicatie kent en voor ieders budget een passend grafische oplossing kan aanbieden. Dat kan gaan over het ontwerpen van een logo, het uitwerken van een persoonlijke huisstijl, de opmaak van brochures, folders of catalogi, tot het aanleveren van een afgewerkt produkt. Ook het ontwerpen en restylen van websites en helpen bepalen wat de noden zijn om up to date te blijven is onze job. Wij staan voor het samengaan van tekst en beeld over verschillende media. Indien u plannen hebt en deze vrijblijvend met mij wil bespreken, bent u welkom op 10/11 en 12 december van 09.00 – 17.00 uur. Gelieve je komst, datum en uur, te melden via mail: info@fotovanhuffel.be.

D i b b b 2 u t s A N d z e w v g m e w

“ een portret met karakter, een reportage met inhoud “ De nieuwe fotostudio en volledig digitale workflow geven de mogelijkheid om ook voor particulieren “de fotograaf “ te zijn. Dacht je aan trouwen of iets bijzonders te vieren, een portret op locatie of familiefoto? We geven een passend fotografisch antwoord voor ieders budget. U kan vrijblijvend even binnen lopen op zaterdag en zondag 19/20 december van 10.00 – 17.00 uur. Er hangt steeds een selectie uit mijn artistieke werk, en misschien is een cadeaubon wel een mooi eindejaarsgeschenk? Wie durft?

Onze normale openingsuren zijn van maandag-vrijdag van 09.00-12.00 en van 14.00- 17.00 uur en op afspraak. Wilt u niet voor gesloten deur staan, maak een afspraak via gsm 0478/391 327 of mail info@fotovanhuffel.be.

ZWART/WIT communicatie bvba Vrijheid 10 2320 Hoogstraten

tel./fax: 03/314 87 29 gsm: 0478/391 327 info@fotovanhuffel.be

www.fotovanhuffel.be

6 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 6

19-11-2009 11:24:28

“ g


ruimtelijke wanorde

Hoogstraten is ongelooflijk mooi in toeristische folders. Maar het is een klein kunstje om naast het “Deken Lauwerijspad” een “Kankerplaatsroute” uit te stippelen. Een fiets- of wandelroute langs verwaarloosde leegstaande gebouwen of verwilderde onbebouwde percelen. Wij keken heel even rond en stellen u zes ‘bezienswaardigheden’ voor. Volgt u maar….

MINDERHOUTDORP - MINDERHOUT De zagerij heeft me al veel geld gekost De voormalige houtzagerij Van Erck, gevestigd in de Desmedtstraat te Minderhout, werd gebouwd in 1926 en kreeg nadien een aantal uitbreidingen en aanpassingen. In 1956 werd het bedrijf overgenomen door Alfons Van Erck (op 28 februari 2009 overleden), zoon van de vorige uitbater August Van Erck. Alle bedrijfsactiviteiten werden in 1990 overgebracht naar de Zandstraat in Wortel waar Paul Van Erck, zoon van Alfons, de zakelijke belangen behartigt. Na de verkoop van het pand ruim tien jaar geleden, aan de heer Willy Vermeiren uit Loenhout, zijn de gebouwen nog jaren overeind gebleven en de tand des tijds deed duchtig haar afbraakwerk. Op 12 maart 2007 werd een vergunning voor het slopen van de bedrijfsgebouwen aangevraagd en sindsdien blijft de 4425 vierkante meter grond bezaaid met allerlei onkruid, afval en ander fraais in de dorpskom en dit doet heel wat wenkbrauwen fronsen.

Hoe is het zover kunnen komen? Op 8 december 1997 ontving het stadsbestuur een eerste aanvraag voor het bouwen van : tankstation met shop-kassa, carwashtunnel en self carwash, werkplaats voor olieverversing en autobanden, het bouwen van vijf appartementen en vijf garages, het slopen van een magazijn. Door verontruste omwonenden werden 170 bezwaarschriften ingediend en in de zitting van 25 mei 1998 besliste het college van burgemeester en schepenen de bouwvergunning te weigeren. Reden: de omvang van de aangevraagde inrichtingen is al te zeer in conflict met de omliggende bebouwing in het centrum van Minderhout en derhalve onverenigbaar met de onmiddellijke omgeving. Tegen deze weigering tekende de eigenaar beroep aan bij de Bestendige Deputatie, maar trok ze daarna terug in. Op 4 april 2001 belandde een tweede aanvraag op het stadhuis voor: bouwen van een benzinestation (90 000 l

“Foert”, zegt de eigenaar, “De voormalige zagerij heeft me al te veel gekost en ik krijg geen medewerking van het stadsbestuur”

benzine, 96 000 l gasolie en andere olieproducten) met shop, één appartement, tunnelcarwash en selfcarwash, slopen van een nijverheidsgebouw. Weerom kwamen de buurtbewoners in opstand en leverden 350 bezwaarschriften af. Op 8 oktober 2001 werd de vergunning geweigerd. Reden: de aanvraag is niet verenigbaar met de onmiddellijke omgeving. Derde keer, goede keer moet de eigenaar gedacht hebben. De aanvraag: bouwen van een benzinestation met shop, tunnelcarwash en selfcarwash, één appartement en slopen van een nijverheidsgebouw. In de zitting van 15 september 2003 volgde weer een weigering door het stadsbestuur en ook na het beroep bij de Bestendigde Deputatie. Een vierde poging op 20 juli 2006: bouwen van een woonerf (44 appartementen en 2 woonhuizen), het aanleggen van verharding en het kappen van bomen. Weer bezwaarschriften! Opnieuw volgde een negatieve evaluatie op 16 oktober 2006 en dit om verschillende redenen, o.a. het ter beschikking stellen van sociale bouwkavels binnen een verkaveling zoals voorzien in het gemeentelijk reglement van 17 november 2003. Ook in beroep werd de aanvraag verworpen uit o.a. oogpunt van een goede ruimtelijke ordening. Toekomst Over verdere plannen van de eigenaar hebben de officiële instanties geen weet! Dan maar de eigenaar zelf opgespoord, die momenteel in De Haan woont,en gevraagd naar de toekomstplannen van die kankerplek in de Minderhoutse dorpskom. Zijn antwoord: “Ik heb alles geprobeerd om daar iets op poten te zetten! Van het stadsbestuur heb ik geen greintje medewerking gekregen en heel dit project heeft me al heel wat geld gekost! En voorlopig zitten alle plannen in de koelkast! Schrijf dit zo maar gerust in De Hoogstraatse Maand!” Bij deze is dit dan ook gebeurd en van die wildernis in Minderhoutdorp zal men zonder twijfel nog geruime tijd kunnen genieten! (rel)

DECEMBER 2009 - 7

DHM_dec_296.indd 7

19-11-2009 11:24:29


RUIMTELIJKE WANORDE

HOOGSTRATEN Gelmelstraat verdient beter

Op de hoek van de Gelmelstraat en het Peperstraatje achter scheefgezakte afsluitingshekken ligt een perceel dat voor menig Hoogstratenaar een doorn in het oog is. Niet enkel de buren ergeren zich aan dit mistroostig stuk braakland, want het ligt er nu reeds twee jaar verlaten bij, vlakbij het centrum en bijna een meter diep uitgegraven. Eén klein pluspuntje: in de uitgegraven

naar Brosens van de gelijknamige Hoogstraatse brouwerij verkocht werd aan NV Skimmo. Dit makelaarsbureau uit Malle vroeg in april 2007 een sloopvergunning aan en in het najaar van hetzelfde jaar ging heel het gebouw tegen de vlakte. Van toen af werd het stil op de hoek van het Peperstraatje. Nu onlangs ook de woningen aan de overzijde van de Gelmelstraat zijn afgebroken gaapt er een geweldig gat in deze buurt. En dan hebben we het nog niet gehad over de afbraak

In april 2007 kreeg nv Skimmo een sloopvergunning en in het najaar ging het gebouw tegen de vlakte. Nu staat de bouwgrond te koop. diepte hebben zich intussen tal van vlinderstruiken geworteld die in de zomer gelukkig nog een beetje kleur achter de hekken geven. De weelderige groei onttrekt evenwel de blikken aan de groeiende opstapeling van zwerfvuil dat gretig over het hek geslingerd wordt. Blikjes, flesjes, plastieken zakjes, het vindt er al geruime tijd haar bestemming. Ooit was deze plek een oord van rust en gebed voor het de mondaine toer opging. In de 17-de eeuw stond hier een oude pastorie maar voor zover andere herinneringen teruggaan werd dit pand in 1893 herbouwd tot twee woningen. Eén van deze woning werd later café Prinsenhof waar de ouders van Maria Deconinck, beter bekend als ‘May van Copkens’ uit de latere Roma, hun kostwinning verdienden. Tijdens en na de tweede wereldoorlog werd het pand gedeeltelijk cinema en café waarover Jos Van Loon de plak zwaaide. Van de oorspronkelijke naam ‘Roxy’ evolueerde het naar ‘cinema Rex’ . Nadien ging de filmzaal een andere toer op en werd er een discotheek in ingericht. The Witch, Discobell, Icarus en The Quest volgden elkaar op tot het pand uiteindelijk door de eige-

van de voormalige bakkerij Faes, waarover u hier verder in dit nummer ook kan lezen. We zijn intussen twee jaar verder, het onkruid groeit welig, het zwerfvuil stapelt zich op, de buren ergeren zich blauw en menig Hoogstratenaar schudt meewarig zijn hoofd als hij deze plek passeert. Volgens enkele buren werden er reeds enkele aangetekende brieven verstuurd naar de betreffende firma en werd er bij de gemeente beklag gedaan, maar veel leverde dit uiteindelijk niet op. Volgens de website van Skimmo is deze plaats voorbestemd voor de bouw van 5 appartementen en garages. Ook zou er een carport voorzien worden in de Peperstraat. Wanneer men met de bouw zal beginnen is voorlopig nog niet geweten. Feit is evenwel dat intussen de bouwvergunning vervallen is en er dus een nieuwe vergunning dient aangevraagd. Hier zal dus ook weer de nodige tijd overheen gaan. Een telefoontje naar de firma in Malle bracht ons echter een heel andere kijk op het gegeven. “Wij gaan geen appartementen meer bouwen en individueel afgewerkt verkopen zoals oorspronkelijk gepland. Het perceel wordt nu in

het geheel verkocht als projectgrond. Wij hebben schrik om er anders niet van af te geraken. De markt van appartementen is serieus teruggevallen en wij gaan geen risico’s lopen om er met een aantal te blijven zitten. Dit is één van de gevolgen van de economische crisis waarvoor wij ook niet gekozen hebben. Wij hebben vorige week nog een serieuze inspanning gedaan om dit perceel te verkopen met bouwvergunning en al. Wij hebben de prijs laten zakken van 375.000 euro naar 325.000 euro. Een bouwfirma kan er direct aan beginnen.” Wanneer wij de woordvoerder van de firma er op wijzen dat de bouwvergunning echter vervallen is ontkent hij dit ten stelligste. Nochtans kwam onze informatie uit bevoegde bron van de stedelijke administratie. Op onze vraag naar de ergernis van buren en bewoners van Hoogstraten kan de firma hier begrip voor opbrengen. “Het is niet onze schuld dat de markt gestagneerd is. Wij gaan geen risico’s nemen. U kan wel zeggen, maak plannen, biedt het te koop aan en breek dan pas af om direct daarna te kunnen gaan bouwen, maar als er geen kopers zijn zitten wij ook weer met verkrotting van gebouwen en komen daar ook weer problemen uit voort. Op vraag van de gemeente om doeken te spannen rond dit perceel, hebben wij dit ook gedaan. Maar als dan blijkt dat na enkele tijd twee doeken verdwenen zijn en er volop affiches aangeplakt worden, dan begrijp je wel dat we dat niet kunnen herhalen. Zo’n doek kost ook heel wat geld.”

H n d V D

Het ziet er dus voorlopig naar uit dat er niet vlug iets zal veranderen op deze hoek. Willens nillens zullen we ons nog een tijdje moeten verzoenen met deze kanker in de Gelmelstraat. Een suggestie van één van de buren om het gat terug dicht te gooien, een beetje te fatsoeneren en er een tijdelijke parkeergelegenheid van te maken, behoort misschien tot de mogelijkheden? Maar misschien is dat ook kiezen tussen de pest en de cholera? (jh)

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

info@bfdg.be www.bfdg.be

184

8 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 8

O v Z e a s H m v k v

19-11-2009 11:24:30

V i


n

n n n

l r n e

RUIMTELIJKE WANORDE

KERKSTRAAT - MEERLE Erfeniskwesties in de Kerkstraat

Op deze kankerplek in de Kerkstraat stonden vroeger twee voor deze straat typische huizen. Ze waren eertijds eigendom van Neel Hollanders en zijn echtgenote Lien Verschueren. Ze waren afkomstig van de familie Verschueren. Lien Verschueren stierf kinderloos. Na zijn dood liet Neel Hollanders de eigendom van het pand per testament over aan de nonnekes van Meerle, ten bate van het toenmalige weeshuis. Het vruchtgebruik kwam zolang ze leefde toe aan de 2de echtgenote van Neel, To Sprangers. Zij overleed in 1973.

ook van toen af de rechtmatige eigenaar te zijn van het pand. Maar de familie Hollanders had daar een andere mening over. Gezien zowel het weeshuis als de daarbij horende nonnen niet meer bestonden in Meerle, meenden ze dat de erfenis de familie toekwam. Jef Hollanders vocht in naam van de familie Hollanders het testament aan voor de rechtbank van 1ste aanleg in Turnhout. Wegens het grote aantal mogelijke erfgenamen, verspreid over België, Nederland en zelfs de USA, duurde het jaren eer het dossier voor de rechtbank rond was. In 1978 deed de rechtbank uitspraak ten gunste van de Parochiale Werken.

Het weeshuis (en andere werken van de nonnekens) was toen al lang ondergebracht onder de koepel van de Dekanale werken, officieel de VZW Vereniging der Parochiale Werken van de Dekenij Hoogstraten. Deze vzw meende dan

Daarmee was de kous niet af, want de eisers tekenden tegen dit vonnis beroep aan. Opnieuw de hele procedure om het dossier samengesteld te krijgen. De zaak kwam een eerste maal op de rol van het Hof van Beroep te Antwerpen in

e e n

.

n

r r e -

n .

1990, maar werd toen niet gepleit wegens procedurefouten. Ondertussen stonden de huizen danig te verkrotten. Tot voor ca. 1988 waren de huisjes verhuurd. De huurgelden werden door notaris Michoel – lange tijd de bewaarder van het goed - op een rekening gestort bij de Consignatiekas, ten gunste van de door de rechtbank aan te duiden rechtmatige eigenaar. Daarna stonden ze leeg en begon de onvermijdelijke verkrotting. De achterliggende gronden – tot aan de Hazenweg verwilderden. Verkrotting is nooit fraai en zorgt uiteindelijk voor overlast. De ramen gingen eraan, er vielen stukken van de dakgoten en dakpannen op de stoep, vandalisme in de avondlijke uren. Het wekte de ergernis van omwonenden en andere dorpsbewoners. Het was een aantal jaren een weerkerend onderwerp op de algemene vergaderingen van de dorpsraad. In februari 2000 maakte het gemeentebestuur daar bekend dat het de afbraak van de huizen gelast had. Voor de veiligheid – de kelders bleven immers zitten - werd er een houten afscherming geplaatst langs de straatzijde. In 2002 werd in het kader van het project Kunst in de Klimtoren de houten afsluiting door de kinderen beschilderd met kleurrijke figuren. Helaas is deze kunst niet voor eeuwig en is het verval alweer geruime tijd bezig. Het pand krijgt langzaam maar zeker weer het uitzicht van een kankerplek in het straatbeeld. Nu is er een vijftal jaren geleden wel een definitieve uitspraak geweest door het Antwerpse hof van beroep. Daarbij werd het eigendomsrecht van deze en andere panden definitief toegewezen aan de erfgenamen van de familie Hollanders. Er werden stappen gezet om de eigendommen te verkavelen met het oog op verkoop en bebouwing. Maar de man die het dossier onder zijn hoede had – Jef Hollanders – overleed kort daarna. En dus is het opnieuw aan de notaris van de familie Hollanders om de afwikkeling van de erfenis te regelen. En weer begint de procedure voor het samenstellen van het dossier van alle erfgenamen, tot in de USA toe. Benieuwd wanneer de notaris de schikkingen kan treffen zodat de panden eventueel kunnen verkocht worden.

s n

g

, r

Vroeger en u. In 2000 werd deze bubbelwoning gesloopt, nu is het een weinig fraai hoekje in de Kerkstraat.

Of dan ook definitief een einde komt aan deze kanker in de Kerkstraat weet wellicht alleen de Allerhoogste. (jaf)

DECEMBER 2009 - 9

DHM_dec_296.indd 9

19-11-2009 11:24:31


ruimtelijke wanorde De mooie toeristische plaatjes en praatjes vinden we ook terug in verkiezingsdrukwerk en in beleidsnot's allerhande. Hoe ons bestuur dat beleid in de praktijk toepast vroegen we aan Ward Baets, schepen bevoegd voor Ruimtelijke Ordening.

De visie van het stadsbestuur De visie van het beleid wordt volgens mij zeer goed weergegeven in het werk dat we tot nu afgelegd hebben met de Stedelijke Werkgroep Bouwkundig Erfgoed. We willen vermijden dat we in onze zorg voor ruimtelijke ordening en erfgoed, voor dilemma’s geplaatst worden, dat we zaken geïsoleerd moeten beoordelen. We moeten een stedenbouwkundige aanvraag niet eenzijdige maar in zijn geheel, in zijn kader kunnen beoordelen. In die zin mogen we geen eenzijdig beoordelingsinstrument hanteren, maar rekening houden met meerdere facetten zoals de huidige en toekomstige functie van het gebouw, de culturele en architecturale waarde, de omgeving enz. Het zijn allemaal aspecten die bij de beoordeling aan bod moeten komen. Een methodiek en beoordelingsinstrument waarin ruimtelijke ordening, erfgoed, stadsontwikkeling en economie elkaar kunnen vinden. Hoe combineer je de zorg voor ons erfgoed in harmonie met de logische ontwikkeling van een stad of een gemeente, dat is de uitdaging Op 21 december heeft de Werkgroep een cruciale vergadering. Die wordt door Erfgoed Hoogstraten, onze administratie, een medewerker van de Vlaamse bouwmeester en een deskundige betrokken bij de methodiek “Behoud door ontwikkeling” van Oostende grondig voorbereid. Het college heeft alvast in de begroting 2010 een bedrag ingeschreven voor het geval we ook volgend jaar deskundige hulp nodig hebben om het geheel af te ronden. De werkgroep zal nooit de functie krijgen om een bouwvergunning af te leveren, maar kan toch zaken beoordelen en een omstandig advies formuleren rekening houdend met respect voor ‘behoud’ en de noodzaak van ‘ontwikkeling’.

Niet zomaar slopen De Werkgroep was, eventueel samen met M&L, al betrokken bij enkele concrete projecten en formuleerde al voorstellen. Zo worden er niet langer sloopvergunningen afgeleverd zonder dat we een inzicht hebben in de doelstellingen van de eigenaar en de architectuur die er zal komen. Na een sloop, als die er al moet komen, zou er een continu proces van realisatie moeten komen, zodat “kankerplekken”, zoals er die nu inderdaad zijn, beperkt blijven. Hoe men zo’n bouwproces in een juridisch in een ‘stappenplan’ kan hard maken is een ander probleem. Bij vier van de zes problemen die jullie behandelen, heeft het beleid nu weinig of geen mogelijkheden om in te grijpen. Dan is er de site Sterkens, dat kadert in het Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) Meer-Oost. In grote lijnen willen we daar het parkgebied behouden en zelfs uitbreiden. Een gedeelte van de KMO-zone wordt parkgebied en een gedeelte woonzone, maar niet verder dan de bebouwing in de Driehoeksstraat nu gaat. Het GRUP is er nog niet, maar we zullen daar zeker geen appartementen toelaten. Meer is een landelijk gebied en moet dat ook blijven. Ook het zicht vanuit Het Looy op het parkgebied moeten we behouden. Maar, nogmaals, het GRUP komt er straks aan. Als alles normaal verloopt, zou er voor het verlof 2010 een voorontwerp moeten zijn, gevolgd door een vaststelling in de gemeenteraad en een openbaar onderzoek. Eind volgend jaar moeten we al ver staan, ook voor het GRUP zonevreemde bedrijven en het GRUP Van Aertselaarplein De voormalige zagerij Van Herck is een ander probleem. De eigenaar heeft daar, als ik het goed heb, op het einde van vorige legislatuur een bouwvergunning ingediend voor twee appartementsblokken in de eerste lijn, twee in de tweede lijn met daarachter nog woningen. Hij wou die site niet ontsluiten met een straat maar beschouwde het als een woonerf, in een poging om niet aan de verplichtingen van het voorzien van sociale woningbouw te moeten voldoen. Dat is afgekeurd en daarop is alles blijven hangen. De bal ligt hier in het kamp van de eigenaar. (fh)

10 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 10

19-11-2009 11:24:32

O s d F k D g b 1 s t

O M b H c v l z

E s s m h m b b M o

B p l

D m


t n

,

n

t

k

-

-

e ,

ruimtelijke wanorde

VRIJHEID - HOOGSTRATEN Als de kandidaat kopers toehappen

Op dinsdagmoren 10 oktober 2006, zeggen en schrijven 40 uren nadat u uw stem uitbracht voor de gemeenteraad, ging de voormalige bakkerij Faes tegen de vlakte. Het eenvoudig mooie winkelpand sierde sinds 1928 de Vrijheid. De sobere voorgevel vormde als het ware één geheel met het ernaast gelegen én als monument beschermde pand “De Kroon”. Dit barokke in 1635 gebouwde pand kwam, door de sobere schoonheid van de bakkerij ernaast, nog beter tot zijn recht.

het pand van bakker Faes met het risico dat het gebouw niet mocht verdwijnen. Nu hij over een sloop en bouwvergunning beschikte kon hij met een bouwrijp perceel, dat daardoor enkele euro’s meer waard was, de markt op. Hij verkocht het aan “Immobiliëngroep De Boer & Partners nv”, die op 4 augustus 2008 de toelating kregen om er een pand te bouwen in wat we zouden kunnen noemen “de Hans en Grietje stijl”. Kitscherig historiserend.

Ondanks een negatief advies van de afdeling Monumenten en Landschappen en een aantal bezwaarschriften waaronder dit van Erfgoed Hoogstraten, besliste het toenmalige schepencollege op 19 juni 2006 dat het gebouw mocht verdwijnen, ook al stemden de schepenen Peerlinck en Sprangers, die toen in de meerderheid zaten, tegen. Erfgoed Hoogstraten kon zich niet bij die beslissing neerleggen en ging in beroep bij de Bestendige deputatie van de provincie. Maar het mocht niet baten. Erfgoed Hoogstraten moest het opnemen tegen de tegenpartij en tegen toenmalig schepen Van Ammel, die zonder blozen beweerde dat het schepencollege zich bij haar beslissing liet leiden door de adviezen van de Monumenten en Landschappen, wat pertinent onjuist was. Bakkerij Faes mocht dus tegen de grond en dat paste precies in het plan van projectontwikkelaar Petrus Van Rijkevorsel van Meer. Hij kocht

Meer dan drie jaar na de sloop van de voormalige bakkerij Faes is er nog geen spoor van nieuwbouw. De kopers happen (nog) niet toe. onbebouwde perceel aan ons oog onttrok door er een kwaliteitsvolle afsluiting te plaatsen.

u

Als de verkoop optrekt We worden bijzonder vriendelijke ontvangen bij De Boer & Partners. Op onze vraag naar de stand van zaken, deelt men ons mee dat zij inderdaad eigenaar zijn en er een gebouw willen realiseren in de stijl “van wat er vroeger stond meneer, zoals je kan zien op onze site meneer”.

t g

d s

Beneden komen hun eigen kantoren en boven is er plaats voor twee luxeappartementen en een duplex appartement. Wanneer men met de bouw zal starten kan men nu niet zeggen. Er zijn gegadigden en zodra die potentiële kopers een ‘compromis’ ondertekenen beginnen we te bouwen.

P

e

n

Nu, meer dan drie jaar na de sloop, is er nog geen steen verlegd. Een pluim echter voor de eigenaar, die enkele maanden geleden de puinhoop op het

De voormalige bakkerij Faes, een beeldbepalend gebouw langs de Vrijheid, moet plaats maken voor kantoren, twee luxeappartementen en één duplex studio.

“We nemen zelf het gelijkvloers in gebruik meneer. U beseft dat we liefst zo snel mogelijk willen verhuizen maar eerst moeten de kopers toehappen” (fh)

DECEMBER 2009 - 11

DHM_dec_296.indd 11

19-11-2009 11:24:33


ruimtelijke wanorde

MEERDORP - MEER wachten op uitvoeringsplannen Begin 2008 verleende het schepencollege de Brouwerij Sterkens Immo nv een sloopvergunning voor de vroegere bedrijfsgebouwen en vijf aanpalende woningen in het centrum van Meer. Van de Cel Onroerend Erfgoed mochten alle gebouwen verdwijnen, behalve twee woningen: Meerdorp 22 en 24. Voor die twee woningen gaf de Cel Onroerend Erfgoed een (weliswaar niet

Waarom en hoe lang nog?” Jef: Waarom? Wij beschikten hier over een bedrijfsterrein van iets meer dan 3 ha in het centrum van Meer, waarvan nog maar een klein gedeelte gebruikt werd. Het waren activiteiten die op een andere plaats beter en efficiënter konden gebeuren met hetzelfde personeel. De brouwerij is hier stap voor stap gegroeid tot een bedrijf dat in essentie niet in het centrum van een dorp thuis hoort. Het is een fenomeen dat zich op verschil-

Aan deze enorme krater in het straatbeeld zullen we moeten wennen. Het zal nog enkele jaren duren voordat op deze KMO-zone bewoning mogelijk is. bindend) negatief advies, maar daar hield het college geen rekening mee. Voor het vroegere Monumenten & Landschappen waren de twee woningen, vooral de woning nr. 22 met het mooie mansardedak met twee dakkapellen en evenveel ovale ‘oeils-de-boeuframen’, te waardevol om af te breken. Men vroeg om beide woningen te behouden en te integreren in het stedenbouwkundig geheel dat de eigenaars er wilden ontwikkelen. Maar de fracties van de meerderheid hadden er geen oren naar, ook niet toen de oppositie tijdens de gemeenteraad van februari 2008 de vraag van M&L herhaalde. Het college gebruikte allerhande argumenten, tot en met de verbreding van de smalle Driehoekstraat, om de sloop te rechtvaardigen. Met de afbraak sloeg men een krater van bijna 100 meter in het straatbeeld van Meerdorp. Wat blijft is een immens grote desolate vlakte, een weinig fraai gezicht waaraan we zullen moeten wennen. Nog jaren lang. Wij dus naar Jef Sterkens van Brouwerij Sterkens Immo, met de vraag

lende plaatsen voordoet: een familiezaak die groeit tot een bedrijf dat eigenlijk op een industrieterrein thuis hoort. Ongeveer de helft van het terrein hier is KMOzone, ook drie kwart van de strook tegen de straat (Meerdorp)is nu geen bouwzone. Het is volgens ons een enige kans én veel beter om die bedrijfsactiviteiten hier weg te nemen en in de dorpskern aan ‘inbreiding’ te doen. Binnen het structuurplan zijn er wat Meer betreft niet zoveel kansen meer om nog te bouwen. Om dat te realiseren moeten bepaalde delen een andere bestemming krijgen. De KMO-zone moet omgezet worden in bouwzone en de aflijningen van bepaalde bestemmingsgebieden moeten aangepast worden. Als KMO-zone heeft deze plaats geen toekomst meer, daar zal iedereen mee akkoord zijn.

Maar waarom die kaalslag, waarom moest alles nu al weg? Jef: De leegstaande bedrijfsgebouwen waren sterk in verval en de huizen waren opgeleefd en nauwelijks of niet meer te verhuren. Ze waren in een toestand dat elke fatsoenlijke huurder er weg wou, maar de kosten van kadastraal inkomen en belasting op leegstand liepen door. Hoe lang ligt het terrein er nog zo bij denk je? Jef: Het is nu wachten op een Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP). Daar is men volop aan bezig. En al hebben we alle vertrouwen in de werking van de administratie, zo’n procedure met adviezen allerhande heeft nu eenmaal een lange rit te gaan. Bezwaren om de KMO-zone hier weg te nemen verwachten wij zeker niet, in tegendeel, maar de snelheid van de administratieve molen kan je nu eenmaal niet opdrijven. Het bewuste GRUP omvat ook het parkgebied aan de andere kant van de Driehoekstraat en reikt tot achter de Frankenberg. Men zal dat allemaal als een geheel bekijken. Er is regelmatig overleg, want ook wij kijken uit naar het moment dat we het beeld daar kunnen verfraaien. Als alles normaal verloopt zal het GRUP, met een openbaar onderzoek en alles wat er bij hoort, begin volgend jaar officieel van start kunnen gaan. De looptijd van het officieel traject bedraagt, al naargelang eventuele aangetekende bezwaren, 15 maanden tot maximaal iets meer dan twee jaar. Dan kunnen we beginnen plannen en ook die procedure vraagt zijn tijd. Wat willen jullie daar eigenlijk realiseren? Jef: We moeten natuurlijk het GRUP afwachten, maar als het van ons afhangt komen daar woningen op maat van de landelijke gemeente Meer en allicht enkele bouwpercelen, maar daar kunnen we nu onmogelijk aantallen op plakken. De administratieve molen draait nog en moet eerst tot stilstand komen. Pas dan kennen we de mogelijkheden en kunnen we aan het werk. (fh)

Roept u maar…. Wij hebben uw hulp nodig bij het uitstippelen van onze “Kankerplaatsroute”. We willen zo veel mogelijk kankerplaatsen in de verschillende deeldorpen in kaart brengen. We willen ons niet beperken tot vervallen gebouwen en onbebouwde kavels. Ook kankers in een groene omgeving moeten aan bod komen. Vandaar deze oproep. Als u ergens een stadskanker of een bijna-stort in een groene omgeving kent graag een seintje aan redactie@demaand.be. Onze redactie doet de rest..

12 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 12

19-11-2009 11:24:34

O s a d p v z k h g e d


t

n

ruimtelijke wanorde

ULICOTENSEWEG MEERLE Langdurig bouwproject

Op deze plaats vooraan in de Ulicotenseweg stond vele jaren de statige burgerwoning van aannemer Pier Tackx. Achter de woning stonden een werkplaats en garage en een opslagplaats voor bouwmaterialen. Na het overlijden van Pier en zijn echtgenote, kwam het pand aan zijn opvolger Ludo Tackx toe, die er later zelf kwam wonen. Het was echter nogal groot voor hem en hij besloot het te verkopen. Zo kwam het goed in handen van een projectontwikkelaar die er appartementen zou bouwen. Ludo Tackx zou daarvan zelf een gaan bewonen.

k

-

u

In 2006 verschenen de gele brieven voor een aanvraag voor een bouwvergunning voor de afbraak van de woning, atelier en opslagplaatsen en voor de bouw van 12 appartementen en een aantal garages. De vergunning voor de appartementen werd geweigerd omdat ze “het landelijk karakter van de omgeving” teveel zouden schaden en “een te grote ruimtelijke impact” zouden hebben op de buurt. Noodgedwongen veranderde de bouwheer, T.A.A.M uit Malle, zijn plannen en werden de appartementen gewijzigd in 6 eengezinswoningen. Hiervoor werd in september 2007 wel een bouwvergunning afgeleverd en spoedig werden huis en aanhorigheden gesloopt. Niet lang daarna werd begonnen met het optrekken van de garages, uitgraven voor en het leggen van de funderingen voor de woningen. Maar even plots vielen de werken stil en sindsdien ligt het er zo bij als op de foto te zien is. Een langzaam aan verloederende bouwwerf, midden in het dorp. Niemand die goed weet wat er gaat gebeuren en wanneer. Volgens de aannemer van het bouwproject, Halpaco NV uit Malle, liggen de werken stil wegens tijdelijke financiële problemen van de bouwheer. De aannemer verwacht wel dat de werken in het voorjaar van 2010 zullen hervat worden en dat het project dan zal afgewerkt worden. Op voorwaarde natuurlijk dat er kopers opdagen voor de woningen, houdt hij een slag om de arm.

j e

t

De bouwheer heeft een lichtelijk andere uitleg. Volgens Philippe Vandenhaute van T.A.A.M.

t t

liggen de problemen eerder bij de aannemer, die zouden te maken hebben met de financiële en economische crisis. De bouwheer zoekt een uitweg en meent die gevonden te hebben. Als alles volgens plan verloopt wordt het hele project binnen enkele weken verkocht aan een geïnteresseerde aannemer, die alles wil afwerken en de woningen, met uitzondering van de woning bestemd voor Ludo Tackx, in eigen beheer zou gaan verhuren. Want de diepere oorzaak van het in het slop geraken van het project is natuurlijk dat, mede door de financiële crisis, dergelijke woningen veel moeilijker verkocht raken. Mocht de vergunning voor appartementen verleend zijn geweest, was alles al lang afgewerkt geweest. Daarvoor was toen immers heel wat belangstelling, er was voor meerder appartementen al een koopoptie afgesloten. Het bouwproject zou wellicht veel sneller terugverdiend zijn geweest dan nu het geval is. Wat ook de redenen zijn, dat het geen zicht is zoals het er nu bij ligt, zal iedere inwoner van de Meerlese dorpskern kunnen beamen. Het blijft dus afwachten en hopen dat het project snel afwerkt kan worden. (jaf)

DE WERELD VAN

t

r n

, n n

DECEMBER 2009 - 13

DHM_dec_296.indd 13

19-11-2009 11:24:36


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE Achter de schermen van het VTI SPIJKER

HET JAARLIJKS STREEKGERECHTENBANKET Of wat het had moeten zijn.

Na ons zijsporig verslag verleden maand over het met bus en trein langs het station NoorderKempen van Brecht tot in Antwerpen geraken, mochten we voor december terugkeren naar datgene waarvoor we zijn aangeworven, het gaan kijken achter schermen. Ditmaal achter die van de keuken van het VTI Spijker. Omschrijving van onze opdracht Op de redactie is er een uitnodiging binnengekomen vanwege het VTI, en dit naar aanleiding van de Week van de Smaak (12-22 november). Ga dus naar het Spijker en spreek daar met de VTI-baas. En zeg hem dat we elk jaar in november ter gelegenheid van die Week en van het Streekgerechtenbanket bij hem zo wat met zijn honderdtwintigen aan tafel gaan. En dat we denken dat daar toch nogal wat bij komt kijken. Achter hun schermen.

Maar wat er toen gebeurde grenst aan het klassieke drama. De vermelde driekoppigheid had zich punctueel voorbereid op een diepgaand gesprek over ‘hun’ Week van de Smaak. Waar wij eigenlijk zoals al gezegd, gekomen waren om eens achter de schermen van de VTI-keuken te kijken, naar aanleiding van het vierde Streekgerechtenbanket op 21 november. Let wel, het banket is geen initiatief van ons (VTI) maar van de Werkgroep Culinair Erfgoed

dingen. En natuurlijk past het initiatief perfect in de opleiding, daar niet van, maar dat zult ge zelf ook wel weten. Een oen, zullen ze gedacht hebben die die redactie weer naar ons gestuurd heeft, beleefd als zij waren om het niet te zeggen. Enkel te denken. En dan zult ge daar als beginnend journalist maar zitten, met uw ambitie een bloedstollende reportage te schrijven. Over grootkeukerige toestanden. Met laaiendgloeierige kookvuren, koudkillerige frigo’s, wasemkapperige dampkappen, warmeluchterige ovens, watervallerigoverkokende soepen, grondwaartsneerstortende schotels, schiftendklonterige sauzen, sergeanterigtierende chefs, toptenigoverstresste obers. Forget it, buziness as joejoewell, zo ‘n banket voor VTI Spijker. Voor ons, om een oog uit te blèten, korte armkes van te krijgen, onder de dallen te kruipen. Maar waarom eigenlijk getreurd? Waarom het ijzer niet gesmeed? Laat die mensen hun verhaal doen en schrijf het op. De redactie kan toch niet méér dan het eruit gooien. Ons, onverlaten, ontslaan. Daarom dus:

De Week van de Smaak in VTI Spijker

De initiatiefnemers van het streekgerechtenbanket kunnen rekenen op de medewerking van VTI Spijker met o.a. Det De Vrij (links) en directeur Luc Meynen (3de van links)

Het grote misverstand Wij dus met hernieuwde moed aan de slag, en naar het Spijker. Waar we vriendelijk ontvangen werden door een driekoppige delegatie. Bestaande uit Luc Meynen, directeur VTI, Bernadette (Det) De Vrij, technisch adviseur en coördinator, maar ook schoonzus van onze verantwoordelijke uitgever de heer Frans Brosens, en ook geen minne. Was ook nog aanwezig Arsène Willems, in dezelfde hoedanigheid als Det. Genoemde was iets te laat binnengekomen, maar dat deed niks. Koffie, thee of iets fris, en stel gerust uw vragen.

in samenwerking met VTI Hotelschool Spijker en het Lokaal Comité van de Smaak. Het geheel geïncarneerd in de personen van Gust Lauryssen en Dries Horsten. Die het thema bepalen, en dit aan ons (VTI) overmaken. Voor 2009 ‘koken met bier’ of ‘er is leven in de brouwerij’. Onze kok Guy Sannen samen met Jef Van Den Bosch stellen aan de hand van dit thema het menu samen, en Det coördineert de hele logistieke bedoening. Wij zijn dus ondersteunend aan het project, leveren enkel de nodige diensten en infrastructuren. Eigenlijk iets routineus voor ons, zo iets van tussen de soep en de patatten. We doen door het jaar immers wel meer van die

De deelname aan de Week is een vrije keuze. Niemand wordt verplicht. Daarom is in Hoogstraten VTI de enige deelnemer. Noch de andere afdelingen van het Spijker, noch de andere scholen doen mee. Een vaststelling, niet meer dan dat. De brainstorming begint zo ergens in april. Onder de hoofden van de VTI-afdelingen. Want spreek voortaan niet meer over de Hotelschool. VTI Spijker onderwijst Brood en Banket, Hotel, Kantoor, Restaurant en Keuken, stw Toerisme, Verzorging en Voeding. “Bedankt voor de gratis reclame”. “Geen dank, we komen nog wel eens eten”. We zijn dan al eind mei als het projectconcept via Gust Lauryssen naar ‘Brussel’ wordt gestuurd. Gust is daartoe ongetwijfeld de geschikte man. Jarenlang algemeen directeur als hij was van het VTI, en uitbouwer van de TSO-afdeling ‘Hotel’. Kent daarom als geen ander de weg in ‘Brussel’.

14 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 14

19-11-2009 11:24:37


.

n

-

, -

-

,

-

t .

a .

n

reporter ter plaatse

De burgemeesters koken In de marge van ons gesprek kwam de in de stede levende ambitie ter sprake om ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan te dingen naar de titel ‘HOOGSTRATEN Stad van de Smaak 2010’. In de brochure die ons ter hand werd gesteld, lezen we dat deze eer dit jaar te beurt is gevallen aan Leuven. En ter dier gelegenheid heeft Tobbackcity nogal wat activiteiten op het programma staan om haar titel te rechtvaardigen. Nu, niet dat we willen pretenderen enig benul te hebben in deze, toch menen wij dat er, wil het Stadje deze titel behalen, er wel één en ander zal moeten gebeuren. En laat het dan aan ons niet liggen. Wij geven alsnog een hint waarvan de uitvoering de titel binnen bereik moet brengen. Let op. In dezelfde brochure staan 2 (twee) volle pagina’s lijsten van steden en gemeenten waar de burgemeester in de kookpotten gaat staan klojen. Wij citeren enkele gemeenten uit den omtrek: “Brasschaat. Als volleerde chef staat Dirk de Kort zeven avonden achter het fornuis in zeven verschillende restaurants.” “Geel. Frans Peeters verenigt op 15 november de mediterrane rijkdom in één menu”. “Kalmthout. De Kalmthoutse natuurgidsen worden op 15 november culinair verwend door Lucas Jacobs met een Turks mezebuffet (wat dat ook moge wezen, red.). “Kasterlee. Ward Kenis kookt een gerecht uit het multicultureel kookboekje van De Parel. “Malle. Harry Hendrickx creëert op 15 november met de hulp van enkele top-chefs een nieuw Mals gerecht met streekproducten. Wij zien vol verwachting uit naar een nieuw Meers gerecht. Met streekproducten. Zeer specifiek aan het concept is de connectie van Smaak niet enkel met de tong, maar met de vijf zintuigen des mens. Een oen weet zoiets niet, maar iemand die verder denkt moet kunnen constateren dat bijvoorbeeld ‘zien’ een component smaak in zich draagt. Het zien van een kunstwerk is onlosmakelijk verbonden met het opwekken van een smaak. Effe nadenken, en je hebt hem. VTI gaat nog een stap verder en koppelt elke connectie met een zintuig aan één van zijn afdelingen. Met in het achterhoofd dat Turkije dit jaar voor gastland speelt, wordt dit principe als volgt vertaald: - De afdeling Verzorging gaat Turkije ‘voelen’, en gaat zich verdiepen in de geneugten van een hammam, zeg maar een Turks bad. - Hotel, Bakkerij en Keuken gaan koeken en ander Turks lekkers bakken, en aanbieden in

een Turkse bazaar. Met uiteraard een verwijzing naar de ‘smaakzin’. - Voeding houdt geurende theeceremonieën, hetgeen zal te ‘ruiken’ zijn. - Toerisme gaat zich onderdompelen in de Soefimuziek. Onnodig te zeggen dat hierbij het ‘gehoor’ zal worden gestreeld. Althans naar wordt verhoopt. - Tenslotte zal Kantoor zich de Oosterse weeftechnieken eigen maken, en ‘zien’ wat ervan komt. Deze onderwerpen worden tijdens de Week in eerste instantie behandeld in de praktijklessen van de verschillende afdelingen. Maar er wordt niet aan navelstaarderij gedaan. ‘Afdelingenoverschrijdend’ wordt er samengewerkt. Er wordt ook cultuur-historisch gepeild. Hoe heeft één en ander zich ontwikkeld? Zijn er raakpunten met onze Westerse cultuur? Daartoe wordt ter illustratie een kaartspel gemaakt met op elke kaart een Oosters icoon en de Westerse verwijzing ernaar. Doorheen heel de Week wordt toegewerkt naar een slotmanifestatie onder de naam: ‘Turkije, land van 1001 smaken’. 5000 jaar oude geschiedenis van het grensgebied tussen Europa en Azië wordt de toeschouwer geboden. En dit middels dans, muziek, gastvrijheid en kraampjes met van alle lekkers. Oneerbiedig durfden wij het om ter vergelijking te herinneren aan de in onzen jonge tijd toenmalige alom bekende jaarlijkse Vlaamse Kermis van ‘t Spijker. Waarbij in de struiken van de even toenmalige Hof van ‘t Spijker - hij staat thans vol gebouwen - menige verbintenis werd voorbereid die enkel door de dood kan worden ontbonden. Naar zekerheid zeer tegen de zin van de ook al toenmalige Eerwaarde Zusters Ursulinnen. De enige doelstelling der Kermis was immers de leniging der noden in de arme landen. Nu ontwikkelingshulp genoemd. De ongelovige blik van drie gezichten was ons lot. We worden dus oud. Wat we eigenlijk al wisten. Maar goed, terug naar de slotmanifestatie. Helaas kan enkel de aanwezigheid van ouders en genodigden worden weerhouden. Wegens gebrek aan een aangepaste infrastructuur om de grote volksmassa’s te laten toelopen. Er wordt wel op gedrukt dat een onvrijwillig verloren gelopene de deelname aan het feest niet zal worden ontzegd. Tot slot werden we door de driekoppigheid gemaand om toch zeker nog melding te maken van een zeer interessant experiment dat twee jaar geleden met medewerking van de blindenvereniging Licht en Liefde tijdens de Week werd opgezet. In een volledig donkere ruimte werd door een

blinde ober een maaltijd geserveerd aan enkele ‘goedziende’ genodigden. Die in volle duisternis door blinde begeleiders naar hun tafelplaats werden gebracht. Nadien kwam men tijdens de evaluatie tot enkele onthutsende vaststellingen. Eerstens, de handigheid waarmee de blinde mens zich in het donker weet te behelpen, en de hoeveelheid aan hulpmiddelen die hem daarvoor ter beschikking staan. Tweedens, en daarmee samenhangend, een blinde zit na de maaltijd nog aan een smetteloos tafelkleed. De meeste ‘zienden’ zagen zich bij het ontwaken gezeten midden de smurrie. Derdens en het meest verbazende, op zicht van het menu bij daglicht dachten de ‘zienden’ dat ze totaal iets anders gegeten hadden. Of hadden we het al eerder niet over Smaak en ‘zien’? Gezegd werd dat de aanwezige leerlingen na afloop door het gebeuren derwijze waren verwonderd dat een herhaling van het experiment in het vooruitzicht wordt gesteld.

Vóór het scheiden Waagden we het er toch nog op de driekoppigheid te verzoeken om nog enkele vragen aangaande het Streekgerechtenbanket te mogen stellen. In een vertwijfelde poging de onvermijdelijke toorn van de redactie een weinig te milderen. Achter de schermen van dit banket lag immers onze oorspronkelijke opdracht. Dame en twee heren toonden zich welwillend. Wat zeggen we, zij maakten zich zelfs deelgenoot van onze bezorgdheid. Daarmee aangevend dat ze zichzelf allicht al in een vergelijkbare omstandigheid hadden weten te bevinden. Zoals hoger gezegd, het thema van het banket wordt aangereikt door de heren Gust Lauryssen en Dries Horsten van de Werkgroep Culinair Erfgoed. Maar hoe vertalen de kokken Guy Sannen en Jef Van Den Bosch ‘koken met bier’ in een menu dat ook de rot verwende gastronoom tot de dis kan lokken. Gaan ze daarbij te werk aan de hand van bestaande en veilige recepten? Of schrikken zij niet terug voor het risicovolle experiment. En trotseren zij desnoods gemor en geknars der tanden van een ontevreden publiek? Het antwoord was kort en duidelijk: beide. Onze tweede vraag betrof de ingrediënten. Streekgerechten roepen immers om streekproducten. Zijn deze in voldoende mate voorradig in eigen regio? Of dient men de einder te verruimen. Het antwoord was kort en duidelijk: beide. Onder dankzegging verlieten we het pand. Waarbij we het niet konden laten om nog eens te gaan kijken waar naar ons gedacht toenmalig die struiken moeten gestaan hebben. En dat bruggetje over die vijver. Wie weet het nog? (nad)

DECEMBER 2009 - 15

DHM_dec_296.indd 15

19-11-2009 11:24:38


publi-reportage

DACAR Digital Printing bvba Groots drukwerk voor een zeer redelijke prijs

Als je hier in de regio mega-drukwerk ziet, dan kijk je waarschijnlijk naar een product van Dacar Digital Printing uit Hoogstraten. Want sinds kort zit deze jonge en dynamische firma op het bedrijvenpark Het Groot Veld aan de Gelmelstraat (De Ster). Dit opmerkelijk familiebedrijf, met oorsprong in Rijkevorsel, moest vanwege het steeds groeiende machinepark uitwijken naar een nieuwe en vooral grotere locatie. Aan de inkomdeur merk je al meteen hun kwaliteit. De reuzegrote vinyl raamklever is tegelijkertijd een sprekend naamkaartje, een bewijs van technisch kunnen én een hartelijke welkom. Achter dit statement vinden we vier gedreven mensen, de broers Dennis en Erik van der Lingen en hun ouders Fons en Connie. Ieder heeft zijn specifieke taak in het bedrijf. Ze onvangen ons in een bezig en gezellig bureel. Het indrukwekkende machinepark achteraan draait op volle toeren. Om niet te technisch te worden vernoemen we slechts de ultrasnelle Primera CX1200e labelprinter, de eerste in België en iets verder de grootformaat-printer die tot 320cm breedte aankan. Daartussen zit een gans gamma van specifieke machines voor specifieke taken en producten. En dat kunnen zijn - even diep ademen - spandoeken, werfhekdoeken, vlaggen en banieren, canvas op kader, harde reclamepanelen, displays, pancartes, werfborden, affiches, vergrote foto's, doorkijkklevers, vinyl autobelettering, posters, … nu ja, bedenk het maar. Maar ook

het kleinere drukwerk zoals naamkaartjes, etiketten en labels, stickers, flyers … Dacar Digital Printing heeft veel professionele klanten zoals reclamebureau's, drukkerijen en immo's, en levert, zo nodig, bij hun klanten door heel Europa, bijvoorbeeld voor beurzen of filialen. Als handelaar maak je met een goed doordachte raamklever of banner op de stoep zeker het verschil. Een vereniging kan zich met het juiste spandoek, affiche, flyer of vlag onderscheiden van de middenmoot. En als particulier kun je een geslaagde digitale foto met een beetje overleg prachtig op doek laten printen. Of een ideetje bij de geboorte volledig creatief uitwerken. Wil je alle troeven van Dacar Digital Printing kennen? Loop dan gewoon eens door de deur van het 'naamkaartje' naar binnen. Je wordt er goed ontvangen en je leert er veel!

(achteraan) Connie en Fons, (vooraan) Erik en Dennis bij de supergrote digitale printer, goed voor 320cm breed printwerk op eender welke ondergrond.

De gigantische raamsticker is tegelijkertijd een naamkaartje en een welkom.

GESCHIEDENIS Het was Dennis van der Lingen die, als student nog, op het idee kwam zijn Citroën C2 te laten beletteren als reclamewagentje voor derden. Omdat hij niet tevreden was over het geleverde lettersnijwerk besloot hij zelf een snijplotter aan te schaffen. Al snel werd zijn zolderkamertje te klein en nam hij de huiselijke veranda half mede in gebruik. Daarna ging het meteen al heel snel en in 2007 werd mama Connie voltijds ingeschakeld. Toen de thuisruimte te krap werd, besloot Dennis zijn zaak te verhuizen naar de Merksplassesteenweg in Rijkevorsel. Broer Erik gaf zijn voltijdse baan op en versterkte het team. Hij werd het technische brein terwijl Dennis meer tijd kon besteden aan de prepress en klantenvoorlichting. Medio 2008 besloot dan ook vader Fons fulltime in de jonge zaak te stappen. De gedrevenheid en de vakkennis van het viertal werd gewaardeerd en al snel was ook de ruimte in Rijkevorsel te krap. Daarom dus de verhuis naar Hoogstraten. Op dit moment behoort Dacar Digital Printing tot de Belgische top 5 in zijn branche. Wie dacht dat daarmee het einddoel als bereikt wordt beschouwd zit mis. Er wordt hard gewerkt aan een vernieuwde website met een online bestellingstool en nu reeds een contactpunt voor het snellere kleindrukwerk zoals fotokopieën, enveloppen, briefhoofden, flyers, e.d. Hou ze goed in de gaten, die jongens!

DACAR Digital Printing bvba Ma-vr: 8.00u 18.00u Gelmelstraat 92/5 2320 Hoogstraten T: 03 321 10 23 F: 03 312 01 28 www.dacarreclame.be info@dacarreclame.be

16 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 16

19-11-2009 11:24:38

J m A b l v n v d o t d s

C k z g I w

H z v z 4

D v b 1

E n c M


PERSOVERZICHT JANUARI

januari – juni

Dexia Real Estate Banking heeft bij het stadsbestuur een bouwvergunning ingediend voor het nieuwe rusthuis. Het vroegere moederhuis wordt afgebroken en er komen vier torengebowen van elk zes verdiepingen. Er is plaats voor 154 bedden en een dienstencentrum. De kostprijs wordt geraamd op 22 tot 25 miljoen euro. Door de hoge kosten van het nieuwe zorgcentrum zal de dagprijs om er te verblijven vermoedelijk oplopen tot 45 en 47 euro. Na de stookoliedieven worden er nu steeds meer zonnepanelen gestolen. Boomkweker Jan Van Alphen uit Minderhout is een van de slachtoffers. Daar worden in één nacht 50 van de 464 zonnepanelen, die op een open veld achter de serres stonden, gestolen. De Raad van State vernietigt het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) van de sportvelden Heistraat en de bouwvergunning van de kantine en de tribune van de Minderhoutse voetbalclub. Het stadsbestuur wil zo vlug mogelijk een nieuw Gemeentelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan (GRUP) laten opstellen.

2009

een man van de poetsploeg met zijn arm tussen een ketting van een transportband. Collega’s kunnen de machine stilzetten. De brandweer die massaal ter plaatse komt moet een gedeelte van de machine ontmantelen om de man te bevrijden. De 16 jarige Chrèl Jansen werd op het zebrapad aangereden door een automobilist die het rood licht negeerde en toch moet zij zelf opdraaien voor de kosten. Omdat de verkeerslichten aan het Klein Seminarie zeer onduidelijk staan werd het strafdossier geseponeerd. Het stadsbestuur werkt aan een nota over de toekomst van De Mosten. Het recreatiedomein trekt elk jaar voldoende bezoekers, maar is toch verlieslatend. Het is niet de eerste maal dat gesuggereerd wordt dat het beter is om De Mosten van de hand te doen.

FEBRUARI Het stadsbestuur wordt in snelheid genomen bij de inrichting van een verkaveling tussen de

JANUARI – “Ik ben gekozen voor iedereen, maar niet door iedereen”, zegt Arnold Van Aperen (69). Op 2 januari is hij precies 20 burgemeester van onze stad. Zijn politieke loopbaan begon 38 jaar geleden als schepen van het toen nog zelfstandige Meer. Daarna was hij ook provincieraadslid, Vlaams volksvertegenwoordiger en senator. “Ondanks het feit dat deze coalitie in moeilijke omstandigheden gevormd is, wil ik de volle termijn uitdoen en, bij leven en welzijn, kan de partij ook in 2012 op mij rekenen”, besluit Van Aperen. Cris Smeekens heeft een verrassing voor de kinderen van Meersel-Dreef. Hij heeft een van zijn weilanden langs de Maaihoek onder water gezet, zodat de kinderen er kunnen schaatsen. In de zomer staan er aardbeien, maar tijdens de wintermaanden ligt het braak. Hoogstraten voerde op 1 maart 2008 de blauwe zone in in de Vrijheid. Tot eind december schreven de agenten 3.176 parkeerretributies uit: zo’n 10 per dag. Dat bracht de stadskas al ruim 42.000 euro op. De stad Hoogstraten nadert de ‘magische’ kaap van 20.000 inwoners. In 2008 kwamen er 340 bewoners bij, wat het totaal aantal inwoners op 19.556 brengt. Evenementenbureau Euro Sales Events nomineerde eerst elf cafés in hun wedstrijd ‘het betere café’. Uiteindelijk eindigde café Het Fortuin van Meer als derde.

JANUARI – In overleg met de eigenaars hebben de Chiromeisjes en –jongens beslist om de kloostersite te verlaten. Als alles normaal verloopt zal men in de loop van 2010 beginnen met de bouw van een nieuw lokaal op de vroegere voetbalvelden van Meer. Er is een bouwcomité opgericht met leden van de leiding, oud-leiders, ouders en volwassen begeleiders. Na een eerste beoordeling dor een deskundige jury blijven er nog drie kandidaten over voor de herbestemming van het klooster in Meer. Voor een verkoop is het nog te vroeg, maar nu al staat vast dat de site een publieke functie met wooneenheden krijgt.

Leemstraat en de ’s Boschstraat. Lang geleden al gaf het stadsbestuur de IOK de opdracht om voor deze verkaveling een overeenkomst af te sluiten met de kerkfabriek St.-Katharina, maar moet nu vaststellen dat de kerkfabriek een akkoord afsloot met projectontwikkelaar Vastgoed CW.

In de varkensslachterij Comeco in Meer sukkelt

De hoofdbibliotheek investeert 140.000 euro in

DECEMBER 2009 - 17

DHM_dec_296.indd 17

19-11-2009 11:24:39


PERSOVERZICHT automatisering. Met het nieuwe systeem kunnen de gebruikers hun boeken binnenbrengen en ontlenen zonder dat er een personeelslid aan te pas komt. Het Centrum voor Geestelijke Gezondheid (CGG) Kempen opent een antennepost in het vroegere moederhuis te Hoogstraten. Jongeren met psychische- of gedragsproblemen kunnen er terecht op dinsdag, woensdag en donderdag.

januari – juni

Elke deelgemeente krijgt dit jaar een tienerhonk op een speel- of skateterrein. Een tienerhonk is een metalen meubel, waarop jongeren tijdens het sporten even kunnen uitrusten of gewoon een babbeltje slaan. René Sprangers (Groen!Hoop) neemt ontslag als gemeenteraadslid. Zijn opvolger Staf Peerlinck neemt het mandaat niet op, zodat Ria Vinckx, bij de verkiezingen lijsttrekker van HOOP zijn plaats inneemt.

2009

worden uitgereikt aan parkings langs snelwegen die voldoen aan de strenge van de Vlaamse overheid voor onder andere veiligheid en netheid.

APRIL Stanislaw M. (56) en zijn vrouw Natasja B. (40), twee getuigen van Jehova, werden voorwaardelijk veroordeeld tot drie jaar celstraf. Tussen 1996 en 2006 randde de man zijn vier stiefkinderen herhaaldelijk aan. Ze werden alle twee ook veroordeeld voor het aanbrengen van slagen en verwondingen. Dieven breken in in een losstaande garage in de John Lijsenstraat en gaan er vandoor met trailer met een speedboot. Bij attractieverhuurbedrijf Bogaerts gaan vier kleine vrachtwagens en twee bestelwagens in vlammen op. De brandweerkorpsen van Ulvenhout, Rijsbergen, Hoogstraten en Brecht kwamen ter plaatsen en hadden de brand snel onder controle. De oorzaak van wat men een verdachte brand noemt is niet gekend.

FEBRUARI – Op 13 februari om 9 uur ’s morgens werd André Borry in Wortel-kolonie begraven op het kerkhof dat hij jarenlang als landloper onderhouden heeft. Hij verbleef samen met nog drie ex-landlopers in het rusthuis te Hoogstraten. Op dit moment verblijven er nog zes landlopers in Wortel- en drie in Merksplas-kolonie. Een aannemer start met de bouw van de nieuwe school in Meersel-Dreef. De bestaande gebouwen gaan deel uitmaken van de nieuwbouw met onder andere drie kleuterklassen en een lokaal voor de lagere school. De totale kostprijs wordt geraamd op zo’n 2,1 miljoen euro. Bij de bouw van het nieuwe rusthuis wil men zoveel mogelijk energiezuinige toepassingen gebruiken. Er komt een warmte-koudeopslagsysteem waarbij er in de zomer koel water door de muren wordt gestuurd, zodat het binnen relatief koel blijft. Hetzelfde water wordt in de winter gebruikt om te verwarmen. In de hondenfokkerij New Meerlenhof worden achttien chihuahua’s gestolen. De eigenares zag pas na enkele dagen dat ze 18 van de ruim 300 chihuahua’s miste. De dader was goed op de hoogte van het reilen en zeilen in de kennel. Hij ontweek de bewakingscamera’s en wist goed welke de duurste dieren waren. Een teler uit Etten-Leur, net over de Nederlandse grens, voerde de eerste 10 bakjes van 200 gram aardbeien aan. Supermarkt Dehaize kocht de eerste aardbeien voor 4.000 euro. Traditioneel verdubbelt de Veiling dit bedrag, zodat men een bedrag van 8.000 euro kan overmaken aan Kom Op tegen Kanker.

Twee broers moeten zich voor de strafrechter verantwoorden omdat ze tussen 1997 en 1999 zedenfeiten hebben gepleegd op hun zus. Aanvankelijk ontkenden de beklaagden, maar bij een test met de leugendetector vielen ze door de mand.

MAART Het centrum van Hoogstraten wordt sinds enkele maanden tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag geteisterd door vandalisme. De daders zijn meestal bezoekers van Highstreet die naar het centrum trekken om daar de bus te nemen. De politie overweegt de plaatsing van camera’s. In Meersel-Dreef is het aantal inwoners met Belgische nationaliteit terug gelopen tot iets meer dan veertig procent. Door de ligging, vlak bij de grens en niet ver van Breda, komen er elk jaar meer en meer Nederlanders in MeerselDreef wonen. VITO Hoogstraten wordt door de Bouwunie uitgekozen als school die de meeste inspanningen levert om het imago van de bouwsector en de opleidingen in een positief daglicht te stellen. De parking langs de E19 richting Antwerpen in Minderhout behaalt twee kwaliteitssterren. Die

De luxebeurs Exquise is volgens de organisatoren een groot succes. Tijdens de VIP-avond waren er 1.500 gasten. “Verspreid over de drie andere dagen telden we 6.000 bezoekers” zegt Get Snoeys van Gesto Events. Bij hondenfokkerij Meerlenhof in Meerle worden een veertigtal rashonden in beslag genomen en overgebracht naar dierenasielen in Essen en Sint Truiden. Tegen de fokker zijn meermaals acties ondernomen. De kwekerij is gesloten. Conny Van der Veken (43) uit Meer is de eerste boerin die langs het programma ‘Boer zkt vrouw’ op zoek gaat naar een vrouwelijke partner. Uit haar vorige stukgelopen relatie heeft Conny drie kinderen. Ze is niet de biologische moeder, maar de ‘meemoeder’ van een tweeling van bijna 16 en een dochter van 14 jaar. Het bosgebied Elsakker is één van de drie bossen in de provincie Antwerpen met het internationaal Forest Stewardship Council (FSC) label. Het FSC-label wordt wereldwijd aanzien als de garantie van verantwoord beheerde bossen voor hout- en papierproductie. Twee aardbeitelers krijgen een boete van 2.750 euro omdat tijdens een controle van de wooninspectie in 2007 een aantal caravans niet in orde zijn met de wet. Bij Joannes M. uit Meerle had de inspectie brand- en elektrocutiegevaar vastgesteld in enkele van de 14 caravans op zijn terrein. Bij Jan J. uit Hoogstraten waren de caravans, woonwagen en loods niet brandveilig.

18 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 18

19-11-2009 11:24:40

M ‘ k t

D D u r R b e v d

R T g d o

V d o e 2 4

N d A w


-

PERSOVERZICHT Verzekeringsmaatschappij DVV stuurt een tevredenheidsenquête over haar brandverzekeringen aan de tien jaar geleden bij een brand in de Rommensstraat te Meer omgekomen Tom Koyen. “Door uw mening te geven, verbetert u onze dienstverlening en daar vaart ook u goed bij” staat er in het schrijven dat zeer pijnlijk en bijzonder ongepast is.

januari – juni

geplaatst, maar die kwam er niet op tijd. Uiteindelijk beslisten de dokters om, na veel overleg met de ouders, een stuk lever van de moeder te gebruiken om Eveline te redden. Een klein wonder, want een dergelijke operatie was in ons land nog nooit eerder uitgevoerd. Kathleen D. (31) krijgt van de rechter een werk-

n

-

-

MAART – Onder het oog van verschillende tv-camera’s opent burgemeester Van Aperen ‘Grensapotheek De Douanier’. Met deze ludieke actie wil Ziekenzorg, de KWB, Geneeskunde voor het volk met de steun van CM en de socialistische mutualiteiten de aandacht vestigen op de grote prijsverschillen tussen medicijnen aan deze en gene kant van de grens.

MEI Door het koelbloedig optreden van de chauffeur Davy Meeuwsen zijn tientallen kinderen tijdig uit een brandende lijnbus geraakt. Lijnbus 433 reed met schoolkinderen van Hoogstraten via Rijkevorsel over Beerse naar Turnhout. Op een bepaald moment ontstond er rookontwikkeling en zorgde de chauffeur ervoor dat iedereen de bus verliet. Daarna ontstond een brand die het voorste deel van de bus volledig vernielde. René B. (37) uit Meerle is door de rechtbank in Turnhout veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. De man pleegde in de zomer van 2007 verscheidene feiten van openbare zedenschennis in Hoogstraten.

r

-

d

. ,

JUNI

In de Jan Van Cuyckstraat is een parking voor 73 voertuigen geopend als oplossing voor langparkeerders in het centrum. De stad huurt de grond van de kerkfabriek voor 20.000 euro per jaar. Parkeren is er (voorlopig) gratis.

r

e ’ t e

plannen om twee bijkomende windturbines te plaatsen aan de grensovergang met Nederland. De twee nieuwe turbines kunnen stroom opwekken voor 24.000 gezinnen.

Dieven breken in in het OCMW-gebouw in de Jaak Aertslaan. De daders forceren enkele deuren en gaan er vandoor met een gps, een beamer en maaltijdcheques.

n

-

2009

Het kasteel ‘Vorfeld’ langs de Kampweg in Meersel-Dreef was in 1999 een enorme bouwovertreding. Er volgde een veroordeling en een vordering tot herstel in de oorspronkelijke staat. In beroep wordt na een plaatsbezoek beslist om af te zien van de vordering tot herstel.

e

t

Voor de tuinders zijn het geen goede tijden. Op de Veiling blijven de prijzen van de aardbeien onder de verwachtingen met 4 in plaats van 5 euro. Ook de komkommers doen het slecht met 25 euro cent per kilo. Normaal gezien zou dat 40 cent moeten zijn. Nadat de dokters vaststelden dat Eveline, het dochtertje van Anne-Mie Costermans en Benny Aerts, aan een levensbedriegende ziekte leed werd ze op een wachtlijst voor een donorlever

straf van zestig uur. Als verpleegster van het WitGele Kruis beroofde ze een 75-jarige vrouw uit Hoogstraten voor in totaal zo’n 3.000 euro.

De Bestendige deputatie van de provincie verwerpt het beroep tegen de verkavelingsvergunning voor CW Vastgoed in de ’s Boschstraat. Het actiecomité gaat in beroep bij de Raad van State, maar die procedure is niet opschortend zodat de verkavelaar kan doorwerken. De rechter in Turnhout veroordeelt Luc S (51) tot een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een boete van 5.000 euro. In zijn illegale fokkerij aan de Boskantweg trof de politie 232 honden aan die niet naar behoren verzorgd werden.

Ter gelegenheid van de komst van de trein Brecht – Antwerpen kunnen de inwoners van Brecht en de aangrenzende gemeenten op zondag 15 juni gratis naar Antwerpen en terug sporen. Er worden 15.750 gratis tickets uitgedeeld.

De groep Initial Textiles met hoofdzetel in Brecht schrapt 199 van de 1.350 jobs. In Hoogstraten vallen 50 ontslagen in de industriële wasserij, maar die zouden allemaal terecht kunnen in de wasserij voor ziekenhuizen enkele kilometer verder.

Een colonne landbouwvoertuigen trekt van de veiling in Hoogstraten naar het vleesbedrijf Comeco in Meer. Met deze actie protesteert het Algemeen Boerensyndikaat (ABS) tegen de lage vleesprijzen, na een gelijkaardige actie in maart tegen de lage melkprijzen. “Het kost ons 1,47 euro per kilo om de dieren slachtrijp te maken, maar we krijgen maar 1,17 euro per kilo uitbetaald”, zeggen de boeren.

Het oude voetbalveld van Minderhout VV zal verkaveld worden. De gronden zijn eigendom van de stad, die er twintig percelen wil maken. Het is geen sociale verkaveling maar toch zullen er lagere prijzen gehanteerd worden.

De rechtbank van Breda veroordeelt Greet D. (36) uit Meerle tot vijf jaar effectieve gevangenisstraf. De vrouw reed op 10 oktober vorig jaar twee bejaarden aan op de Meerleseweg in Ulicoten, die alle twee overleden. De vrouw verklaarde na de feiten dat ze opzettelijk met haar hoofd naar beneden met de wagen was gaan slingeren. De rechter achtte doodslag bewezen. Het stadsbestuur verzet zich niet langer tegen de

Op een boerderij in Wortel zijn op korte tijd 65 melkveerunderen gestorven. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) komt ter plaatse en stelt vast dat de dieren gestorven zijn aan botulisme. Pulp uit een afgesloten silo zou aan de basis liggen. Het stadsbestuur en het actiecomité dat zich jarenlang verzet heeft tegen de voetbalvelden voor MVV in de Heistraat in Minderhout hebben een overeenkomst bereikt. De stad betaalt 35.000 euro om de gerechtskosten van het actiecomité te dekken, op voorwaarde dat het geen verdere stappen meer onderneemt. (FH)

DECEMBER 2009 - 19

DHM_dec_296.indd 19

19-11-2009 11:24:40


hoogstraten

dorpsleven

www.demaand.be REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Hoogstraten: ‘Vechten? Da boeit ni!’ GROOT-HOOGSTRATEN - De voorbije maanden waren er in de Hoogstraatse regio een aantal voorvallen die uitmondden in heuse vechtpartijen of vandalisme. Dit draagt de bekommernis mee van zowel het bestuur, de jeugdraad, de jongerenverenigingen alsook van een aantal cafés waar veel jongeren komen. Daarom sloegen zij de handen in elkaar en dachten na over een strategie en actie om deze voorvallen aan de kaak te stellen en om te keren in positieve zin.

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

I o h g v v

Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net FOTO’s & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be

De jeugdraad, jeugdverenigingen en gemeentebestuur van Hoogstraten willen duidelijk stelling innemen tegen geweld en vandalisme in het uitgaansleven. Vanaf begin december start de actie ‘Vechten? Da boeit nie!’. De Hoogstraatse jeugdraad en jeugdverenigingen willen duidelijk stellen dat zij zich sterk afzetten tegen het toenemende geweld en vandalisme, die het uitgaansleven in Hoogstraten tijdens het weekend ontsieren. In alle jeugdcafés worden op bierviltjes gedrukte cartoons verspreid waarop staat hoe uitgaan voor iedereen plezant kan blijven. Daarnaast zullen in heel Hoogstraten affiches hangen op plaatsen waar jongeren elkaar ontmoeten: bals, fuiven, publieke plaatsen …. Tijdens een vergadering van de jeugdraad in april van dit jaar kwam het onderwerp ‘vechten en geweld tijdens het uitgaan’ ter sprake. Aanleiding was een golf van vechtpartijen tussen jongeren tijdens het weekend. Het gemeentebestuur was bereid om hieraan mee te werken.

Het doel van deze actie is om het geweld en vandalisme in Hoogstraten ter sprake te brengen, af te keuren en duidelijk te maken dat er zeer veel jongeren zijn die graag op een leuke en geweldloze manier willen uitgaan. Want ‘Vechten? Da boeit ni!’ De cartoons zijn ontworpen door Kris Martens uit Hoogstraten. Het gemeentebestuur betaalde de kosten. Onderaan de viltjes staan de logo’s van de verschillende jeugdverenigingen en jeugdcafés die hun medewerking aan dit initiatief verleenden. Maar niets mag andere cafés of dancings weerhouden om ook in hun zaak enkele affiches uit te hangen of de bierviltjes te gebruiken. Deze actie verdient immers alle steun want van vechten en vernielen is nog nooit iemand beter geworden. Integendeel. Meer info: Jeugddienst Hoogstraten, Sara Driesen, 03 340 19 52 of jeugd@hoogstraten.be (sdn/pdn)

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

20 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 20

Z f d i f h v

W

Meerle:

Minderhout:

m d I

19-11-2009 11:24:43

O ‘ S m l e k R

W t


hoogstraten

Een feestelijk programma voor 800 jaar “Stad en Vrijheid” Wanneer Hertog Jan I van Brabant, in 1210 Hoogstraten (en daarbij ook Turnhout – Herentals en Oirschot (Tilburg) stadrechten verleende, dan deed hij dit niet omdat wij dat nu 800 jaar later luisterlijk zouden kunnen vieren. Hij had andere motieven. Maar daarover later meer. 800 jaar “Stad en Vrijheid” is er natuurlijk om te vieren en mag dus niet zomaar voorbij gaan. Gedurende het ganse feestjaar zullen wij maandelijks verslag uitbrengen. In deze eerste bijdrage kondigen wij u de topics aan die u en ons het volgend jaar te wachten staan. Zoals aangebracht tijdens de inleidende persconferentie: “We in 2010 onze blik vanuit het verleden over het heden naar de toekomst richten. Dat is meteen de rode draad doorheen het komende feestjaar in Hoogstraten. Want al viert deze tante haar 800-ste verjaardag, ze bruist meer dan ooit van vitaliteit en van jeugd”.

Wat mogen we verwachten? In de feestkalender werden allerlei activiteiten opgenomen die zowel door verenigingen als door het stadsbestuur als door “toevalligheid” op het getouw werden gezet. Toch zullen een aantal van deze grotere ogen gooien dan andere. Even voor u op een rijtje:

a

Op 27 maart opent een beeldententoonstelling ‘Verwijlen in de hippocampus’ van Luk Van Soom, in op ‘den Bleyck’ voor het Stedelijk museum in het Begijnhof. Deze tentoonstelling loopt tot 20 juni 2010. Luk Van Soom is een internationaal gerenommeerd beeldend kunstenaar met Kempische roots en wonend in Rijkevorsel.

e

Wie op nationaal niveau schapen wil zien hoeden trekt best op 17 en 18 april naar Wortel-kolonie

f

voor het Belgisch kampioenschap. Schapen zijn door de eeuwen heen voor de Kempen en dus niet alleen voor het land van Hoogstraten belangrijk geweest. 24 april – De opening van het toeristisch seizoen wordt gegarandeerd een eerste hoogtepunt. Al van ’s morgens vroeg zullen ridders en hofdames hun intrek nemen in een historisch kampement in het centrum van Hoogstraten. Vanaf 11 uur zullen zij voor de pui van het stadhuis onder elkaar de hoogste eer bekampen tijdens een heus steekspel. Tijdens de namiddag doen zij dit nog eens dunnetjes over. Wie er op 24 april niet bij kon zijn, krijgt nog een kans op 25 april om deze historische taferelen te bekijken. Daarnaast zal men kunnen tafelen tijdens een brunch op de Vrijheid of kan men supporteren voor de wereldrecordpoging “aardbeien proeven”. H.Bloed zal ook niet onopgemerkt voorbij gaan. Het stadsbestuur heeft er in ieder geval kortingbonnen voor over. Ook de traditionele stratenloop zal het geweten hebben wanneer zij voorafgegaan worden door gocarts.

In Meerle heeft er op 4 juli een Middeleeuwse kermis plaats. Terwijl men op 7 juli in De Mosten kan meehelpen om het wereldrecord “zandtaartenbakken” te breken. Het “vatje van ’t stadje” wordt opengebroken op 9 juli. De volgende dagen heeft er een dorpsfeest plaats in Wortel (10 juli) en in Meersel Dreef (11 juli) Augustus is de maand van de Antilliaanse feesten. Dit maal zullen zij hun weerklank hebben tot in Hoogstraten-centrum met een Caribean fair op 13-14-15 augustus. Op 15 augustus gevolgd door een bodypaintfestival. In september is het aan de Vlaamse gilden. Op 26 september zullen zij in optocht door de Vrijheid trekken. “Gelmel” (the musical) gaat in première op 26 november en moet zowat het hoogtepunt van dit feestjaar worden. Immers Gelmel ligt, volgens de legende, aan de bron van de stichting van ‘het stadje met smaak’ – Hoogstraten. Kortom, bij deze een greep uit het aanbod dat ons een jaar lang in de ban zal houden. (Jms/pdn)

s

.

r

e

DECEMBER 2009 - 21

DHM_dec_296.indd 21

19-11-2009 11:24:44

M in ve

AP de oo


hoogstraten

de musical, heeft voet aan wal

HOOGSTRATEN - Het heeft even geduurd maar de musical Gelmel heeft intussen voor de speeldata een dak boven zijn hoofd: niemand minder dan de alom bekende stoere Veiling van Hoogstraten heeft zich aangeboden de musical te huisvesten. Bovendien heeft Gelmel inmiddels een ruime ploeg om zich heen geschaard. De leden van dit team kunt u bewonderen en ontleden op de website www.musicalgelmel.be, die overigens binnenkort in een nieuw jasje wordt gestoken. Naast de reeds gekende namen mochten we Jos Dom als regisseur in onze armen sluiten. Degenen bij wie deze naam geen belletje doet rinkelen, raad ik aan om af te stemmen op Eén en een aflevering van Thuis mee te pikken. Het is ‘den Herman’ die onze Gelmel door woelige wateren zal leiden.

We horen u intussen op de achtergrond al vragen: maar wie zal Gelmel nu uiteindelijk vertolken? Want waar u ook keek of luisterde, onze oproep voor auditanten was alom tegenwoordig: de pers volgde ons op de voet. Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, de musicalsite, RTV en uiteraard De Hoogstraatse Maand steunden ons in de schreeuw om de juiste kandidaat op te sporen. We mochten dan ook veel talentvolle mensen ontmoeten in onze zoektocht. We hadden nooit verwacht dat het zo moeilijk zou zijn. Er is een kleine groep van 12 mensen weerhouden voor een tweede ronde, dus houdt u vast aan de takken van de bomen, want volgende maand laten we u zien wie er als Gelmel op de planken zal staan. En hoewel er zich intussen reeds 197 mensen aangemeld hebben die de musical als figurant, zanger of orkestlid vorm willen geven, hebben we nog wat (voornamelijk mannelijk) vlees te kort. Bent u dan weer niet zo een showbizz talent, maar hebt u liever iets om handen achter de schermen: ook handige Harry’s en Henriettes, decorbouwers en decorbouwsters, naaisters en naaimannen kunnen zich volledig laten gaan in dit project.

GELMEL ZOEKT … MUZIKANTEN voor een gelegenheidsharmonieorkest (niveau middelbare graad): klarinet, hobo, fagot, altklarinet, basklarinet, altsax, trompet, hoorn, alto, trombone, bastrombone, bastuba, contrabas, piano, harp, slagwerk/drums. Repetities onder leiding van Hans Casteleyn. Aanmelden met relevant CV en orkestervaring via orkest@musicalgelmel.be

V p

ZANGERS (vooral mannen) voor een gelegenheidskoor dat ook mee figureert op de scène. Repetities onder leiding van Sara Van Opstal en Anke Seeuws. Aanmelden met relevant CV en koorervaring via koor@musicalgelmel.be

FIGURANTEN (vooral mannen) voor de grote scènes. Repetities (onder meer schermlessen) onder leiding van Jos Dom en Tina Van Roy. Aanmelden met vermelding van contactgegevens, foto en geboortedatum via info@musicalgelmel.be

SKATEBOARDERS voor een spetterende skate-show. Repetities onder leiding van een ervaren skate-instructeur. Aanmelden met vermelding van contactgegevens, foto en geboortedatum via info@musicalgelmel.be

DANSER(ES)S(EN) voor de grote choreografieën. Repetities onder leiding van Tina Van Roy. Aanmelden met vermelding van contactgegevens, foto en geboortedatum via info@musicalgelmel.be

MEDEWERKERS

Het team achter de musical Gelmel tijdens de audities

Prijswinnaars Belgerinkel Het stadsbestuur, UNIZO Hoogstraten en de drie Hoogstraatse fietshandelaars Morello, Van den Ouweland en Verschueren reikten samen de vier fietsen uit aan de campagnewinnaars van ‘Belgerinkel’ en nog een vijfde fiets aan de winnaar van de aanwezigheidstombola van Groenten & Bloemen. De winnaars zijn: Ciclo Morello - Gust Adams, Minderhout Verschueren - Jan Donckers, Wortel VD Ouweland - Christiane Jansen, Meerle Belgerinkel fiets - Elke Adriaanse, Hoogstraten Fiets Autoloze zondag - Emmy Brokken, Hoogstraten

Timmermannen, decorbouwers, naaisters, grimeurs, kleedsters, tappers,….. Alle hulp is welkom, ook van verenigingen! Contact via info@ musicalgelmel.be of 0479/41 72 88 (RV/AL/ FH)

Winnaars Groenten & bloemen

Hieronder de winnaars van de kleurwedstrijd en de wedstrijd rond 800 jaar Hoogstraten! Winnen een waardenbon van ‘t Klavertje vier: 1. Arne Martens - Minderhout - 4 jaar 2. Anne-Sophie Schrauwen - Hoogstraten - 7 jaar 3. Quinten Vanluffelen - Hoogstraten - 9 jaar 4. Sofia - Minderhout - 11 jaar Winnen een ballonvaart geschonken door Veiling Hoogstraten 1. Leonarda Meeus - Retie 2. Frans Roelen - Wortel 3. Carlo De Gussem - Overmere

22 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 22

19-11-2009 11:24:45

H

m h Z v k s V k v D g


hoogstraten

Een prentkaart van 310,50 euro

,

r

-

t r

g

Voor de prentkaart links moest men 305,50 euro meertellen. Voor de kaart rechts betaalde een verzamelaar104,50 euro. Verzamelen van prentkaarten is voor Hoogstratenaren een bijzonder dure hobby. Een tiental liefhebbers drijven de prijzen tegen elkaar op HOOGSTRATEN / MEERSEL-DREEF - Verzamelaars van prentkaarten, postzegels, munten en bakbiljetten en zoveel meer kunnen hun hartje ophalen op de site www.delcampe.be. Ze kunnen er een bod doen op meer dan 2 miljoen voorwerpen, waaronder meer dan de helft prentkaarten van over gans de wereld, netjes gerangschikt per continent, land, provincie en dorp. Van België alleen staan er meer dan 60.000 prentkaarten in de aanbieding, waarvan meer dan 700 van Hoogstraten en zijn deeldorpen. De prentkaarten van Hoogstraten zijn zeer gegeerd. Blijkbaar telt onze stad een behoorlijk

aantal verzamelaars die niet te beroerd zijn om diep in hun geldbeugel te tasten en flink tegen elkaar opbieden. Echt goedkoop zijn de kaarten niet. De minimum vraagprijs ligt gemiddeld rond de tien euro, maar als er personen, voertuigen of ander fraais op zo’n kaart staat durft men er twee tot driemaal zoveel voor vragen….. en dan moet het bieden nog beginnen. Wij telden voor u een tiental regelmatige bieders die onder hun echte naam of achter een schuilnaam bieden en de prijzen zonder probleem opdrijven tot 40, 50 of veel meer euro’s.

De prentkaart van de Sint Luciakapel in Meersel-Dreef waarop de prijs door middel van 75 biedingen opgedreven werd tot 310,50 euro is wel een uitzondering, maar het is dan ook veel geld. In dezelfde periode ging een andere kaart van de Dreef na 30 biedingen voor 140,50 euro weg. Voor nog een andere allicht zeldzame kaart van Wortel-kolonie moest een andere bieder 80,10euro neertellen. Maar goed, elke hobby is duur en zelfs als u geen kaarten verzamelt is de site de moeite waard om te bezoeken, je surft er van het ene nostalgische plaatje naar het andere. Best boeiend. (fh)

. -

-

@ /

DECEMBER 2009 - 23

DHM_dec_296.indd 23

19-11-2009 11:25:12


hoogstraten

Week van het IBO HOOGSTRATEN - In de week van 19 tot 23 oktober was het pret alom op Stekelbees Hoogstraten! De buitenschoolse kinderopvang in Hoogstraten was één van de weinige locaties in Vlaanderen die deelnam aan week van het IBO (Initiatief voor Buitenschoolse Opvang). Dit jaar was het thema “anders gewoon, gewoon anders”. Elke dag van de week hadden de kinder-

begeleidsters andere activiteiten voorzien rond dit thema. Op maandag mochten de jongens voor een keertje meisjes zijn en natuurlijk mochten de meisjes dan jongens zijn. Het was lachen geblazen met snorretjes voor de meisjes en blozende wangetjes en lippenstift voor de jongens. Dinsdag tot en met donderdag hebben de kinderen andere culturen ervaren door middel van muziek, dans en lekkere recepten. Stekelbees leek

even omgetoverd tot een Antilliaanse Feesten voor kinderen! Vrijdag hadden de kinderbegeleidsters dan weer activiteiten voorzien rond het leven met een lichamelijke handicap door middel van leuke buitenspellen. Het was zowel voor de kinderen als de kinderbegeleidsters een erg geslaagde week die zeker nog eens herhaald mag worden in de toekomst!(Pien Plu/ms)

1

V R A s F A C

2

V J r B C m s s e

Eigen gemaakte sangria: een lekkere en leuke manier om eens kennis te maken met een andere cultuur.

Op vrijdag konden de kinderen zelf ondervinden hoe het is om te leven met een lichamelijke beperking.

Den Hoftuin komt uit GROOT-HOOGSTRATEN - Normaal moeten we wachten tot het voorjaar eer onze hoftuinen beginnen te bloeien. Maar “Den Hoftuin” zal vier keer per jaar uitkomen en eind november was het alweer de beurt aan editie twee. Den Hoftuin, què? “Den Hoftuin”, dat is die nieuwe periodiek over Hoogstraats (erf)goed. Monumenten, landschappen, maar evengoed streekgerechten en volks leven komen er in aan bod. Al wie voor eind november op het vorige nummer reageerde, krijgt

editie twee gratis toegestuurd, dit bij wijze van promotie. Wie Den Hoftuin nog niet kent, maar graag een proefnummer ontvangt, neemt best contact op met Dries Horsten (horstendries@ hotmail.com of 03/314.57.24). Wie nu al graag een abonnement neemt voor de vier nummers van 2010, betaalt hiervoor best 6 euro (cash of op 414-6076061-17, met vermelding ‘hoftuin’ en uw naam en adres). Mensen die buiten de fusie wonen, betalen 9 euro, tenzij ze het nummer persoonlijk kunnen oppikken. (dh)

Eén van de artikels in den tweeden Hoftuin is een “rode draad” over de Statie. Aan de hand van zes oude postkaarten wordt de evolutie van dit wat vergeten stadsdeel ontrafeld.

Activiteiten december Woensdag 02 december BEDRIJFSBEZOEK aan Urania en Alfacam, vertrek aan de kerk om 08.30 uur. Woensdag 09 en 23 december PETANQUE in Markdal te Meer om 14 uur. Voor vervoer 03 314.57.13 Maandag 14 december JENEVERWANDELING in Keirschot, vertrek aan het lokaal om 13.30 uur. Woensdag 16 december EINDEJAARSFEEST in Hof ter Smisse. Ontvangst vanaf 17 uur. Statutaire algemene vergadering Dinsdagen: 01-08-15-22 en 29 december KAARTEN / BILJARTEN / RUMMY CUP van 13.30 tot 17.30 uur in het lokaal van de St. Jorisgilde te Hoogstraten Woensdag en: 02-09-16-23 en 30 december ZWEMMEN van 10 tot 10.45 uur in ‘De Wildert’ te Zundert Woensdagen 02-09-16-en 23 december AQUA JOGGIN van 11 uur tot 12 uur in “De Wildert” te Zundert Donderdagen 03-10-17-24 en 31 december NORDIC WALKING van 9.30 tot 11 uur, bijeenkomst in Castelré

24 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 24

19-11-2009 11:25:14

O v d D v u e o Z d R h Z B


-

hoogstraten

Hoogstraten - Wij zijn al / maar 80 jaar 1936-’37 – op de speelplaats V.l.n.r. (onder) J. Vinck, F. Goris, X. Brosens, R. Van Bergen, K. Meyvis, J. Pillot – (midden) A. Valdez, J. Michielsen, J. de Wilde, J. Verschueren, G. Krols, A. Van Dun, J. Govers, J. Fockaert, A. Fockaert – (boven) F. Verschueren, A. Mees, M. Graumans, R. Bellens, P. Hermans, C. Snoeys, J. Diels en F. Hofkens.

2009 – aan de feestzaal V.l.n.r. (staan) K. Bilcke, L. Koyen, X. Brosens, J. Pillot, L. Aerts, K. Meyvis, J. Coertjes, E. Marijnissen, J. Govers, C. Oomen, L. Van Nyen, K. Boeckx, J. Theeuwens, L. Van Gestel – (zitten) R. Coertjes, J. Verschueren, mevr. Oomen-Peeraer, mevr. Van Loon-Tilburgs, mevr. Jespers-Brosens, mevr. Noeyens-Swaegers, mevr. Laurijssen-Wens, mevr. Willems-Mertens, J. Michiels en J. De Meester. (Xavier Brosens)

,

KERSTCONCERT

k

-

n -

e

Op zaterdag 19 december kan u weer genieten van een mooi kerstconcert. Het Davidsfonds kon daarvoor het Octopus Kamerkoor engageren. Dit koor is onder de bezielde en gedreven leiding van Bart van Reyn op nauwelijks tien jaar tijd uitgegroeid tot een semiprofessioneel koor met een sound en een muzikale visie die in niets hoeft onder te doen voor de beste koren van het land. Zij stonden al op het podium met koren als Magdalen College Choir Oxford, Chapel Choir of Royal Holloway London, Ensemble Polyfoon, het Vlaams Radio Koor en de Kooracademie. Zij zongen samen met orkesten als het Octopus Barokorkest, het Vlaams Radio Orkest, de Fil-

harmonie, Musica Viva Moskou en barokorkest B’Rock. Onlangs nog traden zij op in de Bozar en in de ”Cité de la musique” in Parijs. In Hoogstraten brengt deze groep met 45 uitvoerders een gevarieerd programma van kerstmuziek: Mendelssohn, Brahms, Vaughan Williams, Eric Whitacre, Morten Lauridsen, maar ook een portie traditionele kerstliederen. Bart Van Reyn studeerde aan de Conservatoria van Antwerpen (koordirectie) en Brussel (orkestdirectie). Hij is werkzaam als assistent-dirigent bij de Vlaamse Opera. Hij assisteerde eveneens aan de Munt en Opera-Zuid. Bart Jacobs studeerde orgel, klavecimbel en kamermuziek aan het Lemmensinstituut te Leuven. Hij behaalde er in 2000 het Meestergraaddiploma orgel met de grootste onderscheiding. Hij is docent orgel en klavecimbel aan het Ste-

delijk Muziekconservatorium te Mechelen, de Academie van Muziek, Woord en Dans te Bornem, en de Gemeentelijke Muziekacademie te Sint-Agatha Berchem. Sinds 2000 is hij in de Brusselse Sint-Michiels en Goedelekathedraal verbonden als vast organist aan de Capella SS. Michaelis et Gudulae o.l.v. Kurt Bikkenbergs. Davidsfonds Kerstconcert door het Octopus Kamerjoor o.l.v. Bart Van Reyn, op zaterdag 19 december om 20 uur in Sint-Katharinakerk Toegangskaarten: 12 euro, Davidsfondsleden en 3-pas in VVK: 10 euro, Studenten met jongerenpas: 5 euro, -12-jarigen: gratis. VVK bij de Dienst voor Toerisme (03/ 340 19 55) en bij de bestuursleden. (rp/fh)

DECEMBER 2009 - 25

DHM_dec_296.indd 25

19-11-2009 11:25:15


HOOGSTRATEN

Nieuws uit de Bib Marijke Goossens vertelt Vertelactiviteit voor kinderen van 5 tot 9 jaar

Dansen is hun regel wel

Marijke Goossens is een sprankelende verhalenverteller. Zij heeft van sprookjes en verhalen haar beroep gemaakt! Met magische woorden en klanken tovert zij als uit het niets….gevleugelde fantasiewerelden tevoorschijn. Zij nodigt iedereen uit op haar verteltapijt voor de verhalen van Kikker en Pad. Ook Pad weet hoe leuk het is om voor te lezen. Hij leest zelfs voor aan zijn ….pasgezaaide zaadjes. En Frederik de Muis? Hoe klein hij ook is, hij kent de grote kracht van verhalen. Zou hij zijn vriendjes kunnen helpen de koude winter door te komen? Kom je warmen aan deze heerlijke dierenverhalen voor zij aan hun winterslaap beginnen! Vrijdag 11 december om 18.30 uur, voor kinderen van 5 tot 9 jaar. Gratis deelname. Maximum 40 deelnemers Vooraf inschrijven verplicht in de bibliotheek of via het e-loket

De BIB sluit:

GROOT-HOOGSTRATEN – Niet dat de leden van OKRA kwezels zijn, verre van. Maar eenmaal per jaar verbroederen de OKRA dansgroepen en organiseren ze een massa-dansmanifestatie, dit jaar in de feestzaal van het Klein Seminarie. (fh)

CINE HORIZON HOOGSTRATEN - Op donderdag 10 december vertoont Ciné Horizon de film BOY A, een Marokkaans – Belgische film van regisseur Jawad Rhalib uit 2008. Amper 22 jaar oud, komt Boy A na 10 jaar cel weer vrij. Om in de wereld buiten de gevangenismuren te kunnen overleven is het noodzakelijk dat hij zichzelf een nieuwe identiteit aanmeet. Toch blijft het verleden door zijn hoofd spoken. De film roept gegarandeerd vragen op over het geven van kansen en het recht hebben op een nieuw begin. Of over hoe moeilijk het kan zijn om met je eigen zelf te leven. In de inleiding gaat men in op de tegenstelling tussen en de leefbaarheid van familiale en industriële landbouw en visvangst in Noord en Zuid. Organisator: het stadsbestuur Hoogstraten in samenwerking met de landbouwraad, Open Doek en Vorming Plus. “Boy A”, op donderdag 10 december om 19.30 in het auditorium van het Klein Seminarie, inkom 3 euro. Info: 03 340 19 54. (fh)

Donderdag 24 december 2009: Hoogstraten, Minderhout Vrijdag 25 december 2009: Hoogstraten, Meer, Wortel Zaterdag 26 december 2009: Hoogstraten, Meerle, Meersel-Dreef Donderdag 31 december 2009: Hoogstraten, Minderhout Vrijdag 1 januari 2010: Hoogstraten, Meer, Wortel Zaterdag 2 januari 2010: Hoogstraten, Meerle, Meersel-Dreef

VIP-kaarten Highstreet Velen voelden zich geroepen, maar slechts 10 x 2 lezers konden een uitnodiging bemachtigen voor VIP-avond naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van Highstreet. Een meer dan onschuldige hand besliste dat volgende tien lezers met een partner erbij konden zijn: Wesley Bartholomeeusen (Minderhout), Valerie Buts (Hoogstraten), Joyce Hinneman (Minderhout), Gunter Legrand (Hoogstraten), Jos Martens (Hoogstraten), Annick Pemen (Meer), Jorik Rombouts (Hoogstraten), René Schoofs (Merksplas), Frank van den Broek (Hoogstraten) en Dominique Van Huffel (Hoogstraten).

26 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 26

19-11-2009 11:25:15


n

Winter in het gezelligste café van Hoogstraten = Genieten van lekker drankje, in een aangepast decor, met een leuke eindejaarsagenda...

12 dec:

Hoogstraatse café’s.

k

18 dec:

j

e

r

k

,

,

Hoogstraatse Kroegentocht: live muziek in de

19 dec: 20 dec: 24 dec: 25 dec: 29 dec: 30 dec: 31 dec:

« Smooth Flavour » live @ De Gelmel Inzet bouwverlof (met dé beste sfeer en muziek om je vakantie te beginnen) Opening van onze Gelmel-SKIHUT(!) Jenever- & Glühweinfestijn (open v.a. 20.00u) Breng samen met ons kerstavond door in een ongedwongen, gezellige omgeving. Niet meer, niet minder… (open v.a. 17.00u) Gesloten Gesloten Skihut open met GRATIS WARME CHOCOMELK voor alle jonge nieuwjaarszangers!

-

,

,

1/01/2009 (open v.a. 17.00u)

Café De Gelmel

Heilig Bloedlaan 285

2320 Hoogstraten

DECEMBER 2009 - 27

DHM_dec_296.indd 27

19-11-2009 11:25:17


hoogstraten

30-jarigen vieren feest HOOGSTRATEN - Een tijdje geleden namen vijf dertigers het heft in handen om een reünie van 30-jarigen te organiseren. Op zaterdag 3 oktober was het dan zo ver, een grote groep dertigers kwam samen in zaal Pax. De babbels kwamen vlug op gang. En al zag de ene er al net iets anders of ouder uit dan de andere, de dertigers vonden dat hun generatie er nog best mag wezen. Wie doet nu wat, wie woont nu waar, wie heeft hoeveel kindjes…. Verhalen van nu, verhalen van vroeger… Het ging allemaal zo vlot dat men besloot om binnen 10 jaar elkaar nog eens terug te zien. (fh)

Bovenste rij v.l.n.r.: Greet Van Hasselt, Griet Janssen, Pau Culebras Huet, Dennis Verschueren , Philip Kerremans, Peter Vandersmissen, Jeroen Haest, Tom Vandenberghe, Jimmy Lauryssen, Cindy Bastiaensen, Joke Van Hullebusch, Ellen Peeters, Jan Blockx, Jef Van Den Bossche 2de rij v.l.n.r.: Marc Vermeersch, Ingrid Lenaerts, Liesbet Terreur, Katrien Peeters, Suzy Sonck, Anneke De Wolf, Martine Adams, Ann Blommaert, Mattias Pellegrin, Lies Vissers, Sofie De Keuster, Mieke Verschueren Onderster rij v.l.n.r.: 3de rij v.l.n.r.: Tinne Jonckers, Leen Verlinden, Loes Mombaers, Britt Engels, Jef Meyvis, Nicolas Vanderborght, Filip Coppenholle, Christophe Bekkers, Igor Vermander, Thomas Swaenepoel Onderaan v.l.n.r.: Mieke Oostvogels, Joachim Swaenepoel, Erik Broekmans, Andy Goris

28 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 28

19-11-2009 11:25:18


r

.

n

  

  

 

DECEMBER 2009 - 29

DHM_dec_296.indd 29

19-11-2009 11:25:29


hoogstraten

800 jaar Hoogstraten in de Gemeenteschool HOOGSTRATEN - In de Gemeenteschool wil men een beetje de weerspiegeling zijn van de grote wereld en dus ook geregeld aansluiten bij wat er in de schoolomgeving gebeurt. Daarom gaan de feestelijkheden rond 800 jaar Hoogstraten er niet ongemerkt voorbij. Bij het begin van het schooljaar gaven Leslie Brosens en Veerle Beernaert van het Stedelijk museum aan alle leerkrachten van de school toelichting bij de geschiedenis van Hoogstraten en de hulp die ze kunnen geven bij de verwerking ervan. Ze vertelden o.a. over de taak van een museum: • Verzamelen (bijeenzoeken, lenen, kopen, bewaren, … • Bestuderen (opzoeken, ordenen, … ) • Tonen (presenteren, toezicht doen, uitleg geven, …) Dat bracht de kinderen van het eerste leerjaar op het idee om het materiaal dat ze verzamelden tijdens hun herfstwandeling naar de Hees verder te bestuderen en tentoon te stellen. Kinderen verzamelen echter nog veel meer spulletjes en – eens

de smaak te pakken - wilden ze nog meer tonen. Daarom bouwden de kinderen van 1a en 1b een tentoonstelling op van hun eigen, erg uiteenlo-

pende, verzamelingen. Daarop nodigden ze de andere kinderen van de school uit om een kijkje te komen nemen.

Een bezoek aan het begijnhof HOOGSTRATEN – De leerlingen van het 1ste en het 2de brachten een bezoek aan het begijnhof op zoek naar de verhalen achter ‘Begijntjes laat Besluit’ en ‘het Knechtjeshuis’. Eerst was er een voorbereiding in de klas. Veerle Beernaert vertelde er uit ”Het boek van Katrien”. Aan de hand van dit prentenboek kwamen de kinderen veel te weten over het ontstaan van het begijnhof en het werk van de begijntjes. Bij hun bezoek ontdekten ze de eigenheid van het begijnhof: de typische witte huisjes met de zwarte boord onderaan, gebouwd rond de begijnhofkerk. Het grasveld waar de begijntjes de was droogden, de waterput en de waterpomp, het huis waar vroeger de ziekenboeg was en een groot huis, het convent, waar nu het stedelijk museum is.

Oase schoonheidsinstituut

Heerle 15 - 2322 Minderhout - Tel: 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be

De kinderen tekenden een huisje na. Ze moesten goed kijken, want de juf moest kunnen zien welk huisje ze getekend hadden. In de school werden de huisjes mooi geschilderd en opgekleefd op dozen. Zo vormden ze een maquette van het begijnhof. De begijntjes gaan de kinderen boetseren in het IKO. De leerlingen van het 2de leerjaar brachten een bezoek aan het begijnhof en het museum. Ze verdiepten zich in het ontstaan van het Knechtjeshuis en de leefwereld van de kinderen die er vroeger moesten verblijven. (JV/FH)

30 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 30

19-11-2009 11:25:36


e

                              

e

t

e . e t

x

x

n

e ,

x x

n

n p t -

x

                      

e

r

  

  

 

DECEMBER 2009 - 31

DHM_dec_296.indd 31

19-11-2009 11:25:37


hOOGSTRATEN

Zwarte jongeren tussen witte geitjes

Technopolis in de Gemeenteschool De kinderen van de Gemeenteschool gaan dit jaar “samen, actief op ontdekking” in de wereld van de techniek en in die van de geschiedenis van Hoogstraten. Daarom reden de kinderen van het 3de en 4de leerjaar op 9 oktober naar Technopolis in Mechelen. Enkele dagen later mochten ze vertellen over de proeven die ze gezien hadden. Ze legden uit wat er juist gebeurde en hoe dat allemaal kwam. Zouden ze zelf ook zo’n proefjes kunnen doen?

HOOGSTRATEN - Deze zomer trokken drie leerlingen van Vito naar Oeganda in het kader van een gezamenlijk project Zwarte jongeren tussen witte geitjes. In het kader van een uitwisseling tussen Belgische en Oegandese jongeren bracht einde oktober een 11-tal Oegandese leerlingen een bezoek aan een aantal landbouwbedrijven in Hoogstraten en omstreken. Vorige zomervakantie waren drie leerlingen van Vito al op bezoek geweest in dit Afrikaanse land en hadden zij kennisgemaakt met vooral de landbouwproblemen ter plaatse. De organisatoren Zuiddag en Vredeseilanden willen hiermee vooral jongeren een betere kijk geven op de Noord-Zuid-problematiek en tevens een plaatselijk landbouwproject ondersteunen.

Hiervoor was er op 16 oktober al een ‘werkdag voor het zuiden’ georganiseerd waarbij 5000 Vlaamse jongeren één dag vrijwillig en tijdens de schooluren gingen werken in bedrijven, organisaties en bij particulieren waarbij de opbrengst van die dag werd overgemaakt aan het project van Zuiddag in Oeganda. In Vito hebben er een 70-tal leerlingen de schoolbanken verwisseld voor een dag vrijwilligerswerk. Het waren de leerlingen van de laatste jaren uit de afdelingen Landbouw, Tuinbouw en Biotechnische Wetenschappen. Dinsdag 20 oktober bezochten de Afrikaanse jongeren o.a. de geitenboerderij van de familie Boeren in Meerle (zie foto). Een dag later werkten zij samen met Hoogstraatse leerlingen op de proefvelden van Vito. Voor beide partijen alvast een zeer leerrijke ervaring. (jh)

In allerlei boeken en tijdschriften, uit hun geheugen en van het internet, verzamelden ze een heleboel proefjes die ze wilden uitproberen. Er werden lijsten gemaakt van wat ze nodig hadden en samen gezocht waar ze de spullen konden halen. Daarna werden de proefjes uitgeprobeerd en legden de leerlingen aan elkaar uit hoe alles werkte. Het was immers al snel duidelijk dat sommige leerlingen later ook ‘wetenschapper’ wilden worden.

G z s E s e w k b G w R h v Z n

G M e g t W m d w v p B I M w S 1 g

“Ons mama en onze papa zouden nogal verschieten als ze ons al die experimenten zien uitvoeren”, zei één van de kinderen. “En waarom niet”, vroegen de meester en de juffen zich af. De kinderen waren in ieder geval al snel enthousiast. Vrijdag 23 oktober was het zo ver. Direct na de middag werd de refter omgetoverd tot miniTechnopolis. Een eerste voorstelling werd gegeven voor de kinderen van het eerste en tweede leerjaar. Na de namiddagspeeltijd konden de leerlingen op heel wat belangstelling rekenen van hun ouders. Die hadden er deugd van en waren al net zo fier als de jonge wetenschappers zelf. (JV/FH)

32 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 32

D e m t

19-11-2009 11:25:38


hoogstraten

GOUD IN HOOGSTRATEN Gust Strijbos en Roza Snoeys

t

n t

t

n

t ’

“Ik ga te voet naar huis” Dat klinkt alsof er ruzie in het huishouden is. Wat geenszins het geval is want Roza en Gust zijn al meer dan 50 jaar gelukkig samen en mochten op 31.10.2009, samen met kinderen en kleinkinderen, hun gouden bruiloft vieren in de Meterkensstraat te Hoogstraten.

Nu zij van een pensioen genieten zijn voor Gust vissen, fietsen en natuurlijk wandelen de voornaamste bezigheden. Zo is hij stichter/voorzitter van wandelclub “De Noorderkempen” Roza zit liever in haar tuin bij de bloemen en kan heerlijk genieten van een goed boek. Wij hopen dat zij dat zo nog jaren mogen doen en wensen hen van harte proficiat. (pdn)

Gust, geboren in Wortel in 1936, als achtste telg in een rij van 15, is gans zijn leven van geen kleintje vervaard geweest. Beroepsmatig was hij metser, net als zijn vader en broers maar na de arbeid kon hij zijn gangen gaan. En met gaan bedoelen wij dan ook letter gaan. Hij kon naar het schijnt al stappen op 7 maanden. Hij nam 10 maal deel aan de Bornemse dodentocht, een wandeling van 100km. Ook nu nog heeft hij van die kuren. Enkele weken geleden was hij samen met Roza in Antwerpen aan de statie en dan kwam dat ineens bij hem op: Ik ga te voet naar huis. De daad wordt dan bij het woord gevoegd en als Roza met de bus naar huis komt rijdt deze Gust voorbij ergens tussen Schoten en St.Job. Omdat het donker begon te worden heeft Gust dan maar de bus genomen in Brecht. Roza werd geboren in Antwerpen in 1938, en was enig kind. Wanneer haar vader mee komt helpen aan de heropbouw van de Hoogstraatse kerk verhuisden zij naar hier en vonden een vaste stek in de Karel Boomstraat. Zij heeft jaren gewerkt bij Mr. Duym – architect in Hoogstraten die later naar Mechelen verhuisde. Gust en Roza leerden elkaar kennen op een bal in Wortel ergens in 1956. Maar Gust moest nog naar het leger en aangezien hij in die tijd niet zo een brave was raakte het af. Na 16 maanden kwamen zij elkaar weer tegen op Statiekermis en toen ging het wel goed zodat zij op 31.10.1959 trouwden. Wij vroegen hen wat men van thuis kreeg als men trouwde: Gust kreeg mee: een slaapkamer en een stoof. Gelukkig huwden zij op het einde van de maand want enkele dagen later werd door de baas de pree uitbetaald en was er wat geld in het laatje. Roza had het geluk dat juist in die tijd een tante verhuisde naar Canada en zij kreeg de eetkamer, het salon, de potten en pannen en het servies. Op die manier konden zij hun huurhuisje in de Karel Boomstraat aardig stofferen. De huur bedroeg in die tijd 1000fr. per maand. In 1962 konden zij van de Kleine Landeigendom een woning kopen in de Meterkensstraat en hiervoor moest een lening van 1.100 BEF. per maand worden afgelost. Maar net iets meer dan de huur, dus goed te doen. Samen kregen zij 2 kinderen. Luc werd geboren in 1960 en Marleen in 1963. Ondertussen zijn er 2 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen bij gekomen.

Boekhoudbureau

Profisk cvba

,

n

 Boekhouding en administratie  B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten  Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten  Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen  Advies sociale wetgeving

e e

Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

DECEMBER 2009 - 33

DHM_dec_296.indd 33

19-11-2009 11:25:39


HOOGSTRATEN

The New Orleans Night Owls

Gedicht van De Maand

HOOGSTRATEN – “Mei 1989 was de eerste keer dat de New Orleans Night Owls op een affiche stonden”, zegt bandleider Joris De Cock, “Naast de vele andere bands, waar ik mocht mee samenwerken, was het tijd om ‘een eigen ding’ te doen”. De afkorting NONO verwijst naar een onbestaande band en wat “uilen” betreft Joris De Cock sprak Joep Peeters deze wijze woorden: “Uilen hebben een 360 graden gezichtveld, zo is ook het programma van dit orkest”. NONO is nog steeds bewust een gelegenheidsorkest. Sommige jaren zelfs op een heel laag pitje! New Orleans muziek is “a simple melody with a beat”, definiëerde Bill Russel. Hij was een uitstekende violist die zijn hart verloor aan NO en zeer belangrijke opnames startte in die stad. NONO is ook “simpel” georganiseerd. Een trompettist en drummer voor de basis, aangevuld met goede solisten tot een volledige band. De bezetting blijft wisselend samengesteld met musici die naast hun vaste verbintenissen op vrije momenten een NONO concert verzorgen. Ondertussen een zeer lange lijst. Dat sommigen soms als dixieland-, of swingmuzikant worden gebrandmerkt heeft eerder te maken met de platencollectie van de toehoorder. “If he can play, he can do the job” is een veel gehoord statement in New Orleans. Meer moet dat niet zijn! Toch een kleine statistiek: Sedert 1995 is Robert Veen 8 op 10 keer als rietblazer van de partij. Aangezien de aanzienlijke afstand tussen onze woonplaats, toch een verrassende prestatie. Als je dan weet hebt van alle muzikale activiteiten van Robert, een echte duizendpoot!

omdat de daken schuin gaan hangen veel verlangen in de schuren hanen kraaien kraaien graaien mispels uit de grond en in de schuren schaduw half gelaat naast rood alaam erwten, fruit. Komt saam.

De rest van de leden dient niet meer voorgesteld, of wel? Voor wie wil, ga maar even kijken via internet… En ook dit nog. Als er met NO-drummer Bob French (USA) werd gemusiceerd werd de band herdoopt in “The Bob French Connection”. Zo was deze band verscheidene malen te gast in Hoogstraten. De uilen van dienst zijn: Robert Veen, rieten Frederik Van den Berghe, drums, Dirk Van Der Linden, piano, Karel Algoed, contrabas, Luc Van Hoeteghem, Banjo – gitaar Joris De Cock, trompet “Aangezien het tijdstip hopen wij een paar sfeervolle kerstliederen te mogen vertolken”, zegt Joris De Cock, “Het programma blijft een mix van grote voorbeelden als: New Orleans Revival jazz: Paul Barbarin’s NO JB, Traditional: Louis Armstrong’s all stars. R&B: Fats Domino, Dave Bartholomew …en alles wat wij zelf goede muziek vinden. “Zelf zie ik er naar uit om met deze bezetting te mogen musiceren”, besluit Joris De Cock. The New Orleans Night Owls op maandag 14 december om 20 uur in zaal Sint-Cecilia. (es/fh)

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n k e n v l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

H

Herfst

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

Duikels aan toe, in meer en toegewassen Komt over de beemden, wei, Vaart over oever, lamGeslagen. Soms door wind, soms het klamMe zweet van zomer, Lichte ijlte In de kop. Voorwaarts. Winter. Waar Heen toch deze loop. Dit wenden van weten hoe. Tot niet. Tot ongekende. R. Servaes

11.11.11 in het lager onderwijs HOOGSTRATEN - Dank zij de samenwerking tussen de verschillende scholen en de dienst ontwikkelingssamenwerking konden heel wat lagere schoolkinderen op een aangename, begrijpbare manier kennis maken met de 11.11.11-actie. Het onderwerp was telkens aangepast aan de verschillende leeftijden. Zo was er informatie over de Millenniumdoelstellingen, Arbeiders zijn geen gereedschap, Indonesië en Peru. Van de leerlingen van het 3de leerjaar van de gemeenteschool in Hoogstraten vernamen we het volgende: In het kader van 11.11.11 mochten wij met Manuel (een jongen van onze leeftijd) mee op ontdekkingsreis doorheen zijn land Peru. Wij leerden op die tocht meer over de Peruviaanse eetgewoontes. De kleren die ze in dat land dragen, mochten sommigen van onze klas ook zelf eens aantrekken. Ze leken wel echte Peruviaanse mannequins! Oordeel zelf maar! We leerden ook over het Andesgebergte en het alpacaschaap (soort lama) dat er dienst doet als pakezel. We maakten kennis met hun speelgoed en hun muziekinstrumenten. De meeste mensen in Peru zijn arm. Ze slagen erin om van afval originele dingen te maken! Daar kunnen wij nog heel wat van leren!

34 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 34

19-11-2009 11:25:40

t i k H d

W k t M O w


HOOGSTRATEN

De Verwilderde architect HOOGSTRATEN - Wij persifleren hier de titel van een (helaas) ter ziele gegane rubriek in dit blad. Een persiflage om een niet zo fraaie kant van architectonische details welke je in het Hoogstraatse straatbeeld kan aantreffen in het daglicht te stellen. Wat je op bijgaande foto’s ziet kan je in werkelijkheid bekijken op het Van Aertselaerplein ter hoogte van de bushalte richting MinderhoutMeer-Meerle. Op de bus staan wachten is niet altijd leuk zoals wij zelf ook al wel eens ervaarden. Zitten wach-

ten is iets leuker, al is het maar op de dorpel of op een vensterbank. Anderzijds is het zien plakken van konten tegen je ramen ook niet plezant. Toch vragen we ons af of de problemen zo opgelost moeten worden. De appel, die gespietst werd, lieten wij vallen van op +-50cm hoogte. Het toont alleen maar aan dat de haaientanden, die op de vensterbanken werden gevezen, vlijmscherp zijn. We durven er dan ook niet aan denken wat er zou gebeuren als wachtende kinderen gaan fikfakken, uit verveling van op de bus te moeten wachten en één van hen

zou vallen … of wanneer een toevallige voorbijganger zou struikelen … De “architect” die dit bedacht moet in ieder geval een “verwilderd” moment hebben gehad. We vragen ons zelfs af of zoiets mag? In ieder geval een situatie die om een oplossing vraagt. Al jaren horen wij op de dorpsraad praten over de herinrichting van het Van Aertselaerplein en natuurlijk wordt hiermee ook bedoeld de herinrichting van de bushaltes. Het is immers een belangrijk knooppunt voor en van diverse lijnen. Misschien moet daar nu maar eens eindelijk werk van gemaakt worden. (pdn)

g

-

e s

e e

j e -

e

p

e

DECEMBER 2009 - 35

DHM_dec_296.indd 35

19-11-2009 11:25:41


hoogstraten

Succesvolle oud-leerlingenavond Gemeenteschool HOOGSTRATEN - Leerlingen die het zesde leerjaar van de Gemeenteschool verlaten, komen in het eerste middelbaar nog eens langs om te vertellen hoe het met hen gaat in de nieuwe school. Meestal komen ze, aan de hand van hun rapport, vertellen over hun positieve en negatieve ervaringen. Hun vroegere meesters en de juffen zijn altijd enorm geïnteresseerd. Verloopt alles zoals verwacht? Zijn er vakken waarbij de leerlingen systematisch sterk of zwak scoren? Juist voor de paasvakantie komen deze ‘ervaringsdeskundigen’ hun opvolgers inwijden in de geheimen van de middelbare school. Dat is een heel interessante hulp bij de studiekeuze. Maar daarna vallen die bezoeken aan de school van hun kindertijd stilaan weg. Sommige kameraden zien elkaar nog tijdens de weekends. Anderen geraken stilaan uit het oog. Uit het oog? Ja, maar niet uit hun geheugen. Hoe zou het met die of gene zijn? Hem of haar zou ik nog wel eens terug willen zien. Zou meester Frits, de meester van het zesde, zo’n bijeenkomst kunnen organiseren? Als iemand iedereen terug kan vinden, is hij het. Tientallen keren kreeg de meester dezelfde vraag voorgeschoteld. Nu de kleuterschool begonnen is aan het 25ste schooljaar, wilden de 2 kleuterleidsters die met de school gestart zijn, dit toch op de één of andere manier vieren. En het eerste waaraan ze dachten, was: “Wat zou er van die kleuters van toen geworden zijn? Die willen we nog wel eens terugzien! ”. Met de hulp van de collega’s werd een hele avond op poten gezet. Er waren foto’s om in te snuisteren, albums met foto’s en krantenknipsels, oude schoolkrantjes, video’s van de sportkampen en natuurlijk heel wat klasfoto’s, genoeg om massa’s herinneringen op te halen, het geheugen op te frissen en te zorgen voor heel wat gespreksstof. Zaterdag 24 oktober was het zo ver. Tussen 20 en 21 uur passeerde het ene groepje na het andere het ontvangstcomité. Sommigen waren onherkenbaar veranderd, anderen bijna niet, maar voor de meesten was er een voornaam of een hint nodig om het “O, ja, nu zie ik het” te horen. De 2 klasfoto’s van 25 jaar geleden, hingen naast de verjaardagstaart te pronken bij de tafeltjes van het eerste uur en Mariette, de eerste klaspop. De kleuters van het eerste uur proostten op het blije weerzien. Als blijvende herinnering aan deze

W i d b

D B z h s h n e S d e L h t

V

N v “ b h m m u s B W e d avond werden er opnieuw klasfoto’s getrokken. Om het weer echt als vroeger te maken, mocht Debbie zelfs terug op de schoot van juf Inn. Net als vroeger trokken de verschillende schooljaren in groep van de ene plaats naar de andere. Ze zetten zich op de blokken in hun vroegere kleuterklasjes en vertelden honderduit. Bij de video-opnamen keken ze verbaasd hoe ze zich gedroegen tijdens de sportklassen van zo lang geleden. In de lagere school moesten ze toch een boodschap op het bord van hun vroegere klas nalaten. Honderden herinneringen kwa-

men weer naar boven en de deugd was op alle gezichten te zien. Dat bleek ook uit de reacties in het gastenboek. “We kunne ni w88 op de volgende editie”, was de teneur die in alle commentaren terug te vinden was. Ook de leerkrachten genoten nog een hele tijd na van het hartverwarmend weerzien met hun vroegere pupillen. En in de leraarskamer moest iedereen het beamen : ‘Wat was het toch gezellig, hartverwarmend en … wat hebben we toch een prachtig beroep.’ (jv/fh)

R

J r d l s m h g S g g H

W

k T h

R d d t p

36 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 36

19-11-2009 11:25:42


. s

n

h

wortel

Lion-Francoutprijs voor directeur Jef Buts WORTEL - Jef Buts, die sinds december 2006 directeur is van de gevangenis van Wortel, ontving op 28 oktober de Lion-Francoutprijs voor een blinde persoon met bijzondere verdienste. De nu 58-jarige Jef Buts lijdt aan tunnelzicht. Bij zijn geboorte kon hij goed zien, maar vanaf zijn twintigste ging zijn zicht fel achteruit, zag hij alleen het verschil tussen licht en donker en sinds zijn veertigste is hij volledig blind. Die handicap belette hem niet om, na zijn humaniora aan het Koninklijk Instituut voor Doven en Blinden te Sint-Lambrechts-Woluwe en het Sint-Gabriëlinstituut te Boechout, een licentie in de Criminologie en een licentie in de Familiale en Seksuologische Wetenschappen aan de K.U. Leuven te behalen. Die laatste licentie behaalde hij terwijl hij reeds directeur was van het Penitentiair Schoolcentrum Hoogstraten.

Vooroordelen

lokale, nationale en internationale projecten. Uit een lange lijst vermelden we lukraak het project “HERSTELGERICHTE DETENTIE”, dat poogt gedetineerden te betrekken bij de problematiek van hun slachtoffers. Dit project heeft ertoe geleid dat heel wat gedetineerden vrijwillig zijn gaan werken om de schade die zij aan hun slachtoffers toegebracht hebben, te vergoeden. Strafinrichtingen in Nederland, Duitsland, Zweden en Japan betoonden belangstelling voor dit project. In dezelfde lijn ontstond in 1999 een project van de Koning Boudewijnstichting “Schuldenregeling voor gedetineerden”, waarin niet alleen de vergoeding van de burgerlijke partijen aan de orde is maar ook het beheer van de schulden van de gedetineerden.

Stichting “Lion-Francout” Enkele jaren voor zijn dood besliste Joseph Lion om, ter nagedachtenis van zijn blinde vrouw Constance Francout, een prijs in het leven te roepen die elke jaar de inzet van een bijzonder verdienstelijk blind persoon zou belonen. Na zijn dood heeft de Stichting LionFrancout die activiteit overgenomen. Een jury die bestaat uit zeven leden beslist wie van de voorgedragen kandidaten de 25.000 euro krijgt. De kandidatuur van Jef Buts werd voorgedragen door Wendy Mercelis, een medewerker van de directeur. Zijn uiteindelijke betrachting is een goede reclassering van de gedetineerden in de samenleving. “Onze maatschappij kan daar alleen maar baat bij hebben”, zegt de directeur, “Maar er zijn meer inspanningen nodig dan nu in de wetgeving voorzien is” (fh).

Natuurlijk zijn er vooroordelen ten opzichte van een blinde gevangenisdirecteur”, zegt Buts, “Mensen kunnen maar moeilijk geloven dat een blinde gevangenisdirecteur kan worden”, zegt hij, “maar opmerkingen in de zin van: het is niet moeilijk dat er zoveel gevangenen ontsnappen met zo iemand aan het hoofd, blijven gelukkig uit” lacht Buts. “Toen ik op mijn 25ste in Hoogstraten begon kon ik nog behoorlijk zien”, zegt Buts, “Ik kende mijn weg daar. Maar nu ik in Wortel sta, gaat mijn blindegeleidehond Foster elke dag mee werken. Dankzij hem ben ik minder afhankelijk van derden”.

Reclassering Jef Buts zet zich als directeur vooral in voor de reclassering van gedetineerden. Hij motiveert de gedetineerden voortdurend om beroepsopleidingen te volgen voor bijvoorbeeld drukker, schrijnwerker, metaalbewerker, elektricien, metser, bakker, hulpkok enz. Daardoor stijgen hun kansen op de arbeidsmarkt wanneer zij de gevangenis verlaten. Sommige van die opleidingen, zoals vrachtwagenchauffeur en magazijnier, worden buiten de gevangenis gegeven. Hij heeft zich buitenmate ingezet voor tal van

De heer J. Piret, emeritus procureur-generaal bij het Hof van Cassatie (links) reikt de ‘Lion Francout’prijs uit aan Jef Buts(rechts op de foto).

Voor Rikkers en Jokkers WORTEL - Op vrijdag 18 december kan je een kaartje komen leggen in de Wortelse parochiezaal Trefpunt. Je kan inschrijven vanaf 19.00 uur en het eerste spel start om 19.30 uur stipt. Rikkers en jokkers spelen elk 4 ronden. Er worden rondeprijzen voorzien en op het einde van de avond heeft iedereen prijs. De beste kaarters kunnen het thuisfront verrassen met een prachtige kerstkalkoen. Verder zijn er tientallen

mestkippen, zakken appelen en peren en andere gezonde, lekkere spullen te winnen. Deze kaartavond maakt deel uit van het kaartcircuit Noorderkempen met deelnemende verenigingen uit Hoogstraten, Wortel en Rijkevorsel. Op het einde van het kaartseizoen tellen de 8 beste resultaten mee van de 12 avonden. De prijzenpot bedraagt maar liefst 400,00 €. Ook voor een pintje en een babbeltje ben je van harte welkom! (rs/fh)

DECEMBER 2009 - 37

DHM_dec_296.indd 37

19-11-2009 11:25:43


wortel

Met zijn allen op tram drie

W

WORTEL - Op 24 oktober, een natte zaterdagavond, was het zover: de ‘Reünie van de 30-jarigen’ vond plaats in het kleine zaaltje van Trefpunt, de parochiezaal van Wortel.

p s t r F M p v ( a v s

Ongeveer 20 papboeren geboren in 1979, die vroeger veel samen geravot hebben in Wortel waren van de partij, al dan niet met hun partner. Voor sommigen was het 18 jaar geleden dat ze elkaar nog gezien hadden. Anderen zien elkaar nog wekelijks terug. Bij een hapje en drankje konden ze bijpraten over vroeger en nu, over koetjes en kalfjes …. tot in de vroege uurtjes werd er gebabbeld.

I

Dankzij de medewerking van de ouders kwamen er verschillende foto’s uit de oude doos naar boven, altijd plezant om aan de vervlogen tijden terug te denken. De organisatoren waren dan ook zeer tevreden toen ze de deuren van de parochiezaal achter zich dichttrokken. Natuurlijk was er ook even tijd voor een foto en die wilden we jullie niet onthouden. In 2019 zien ze elkaar zeker terug. (kvdk/fh)

Op de foto herkennen we bovenaan v.l.n.r. Kristof Vriens, Tom Van Bavel, Leen Verlinden, Liesbeth Stoffels, Ben Van Opstal, Kris Goossens, Koen van der Kaa, Ellen Geerts, Leen Meeuwissen, Tinne Marieën, Tim Van de Plas, Kim Van Opstal en Sofie van de Mierop. Onderaan v.l.n.r.: Jan Van Bergen, Roeland Van Overveld, Gitte Van Hofstraeten, Vicky Van Looveren en Katrien Peeters

Een halve eeuw oud WORTEL – Vrijdag 6 november zijn de 50-jarigen van Wortel, geboren in 1959, samengekomen in café De Nieuwen Buiten. In een ontspannen sfeer konden de leeftijdsgenoten bijpraten en verhalen ophalen uit een halve eeuw geschiedenis. Voor anekdotes uit de lagere school waren meester Leo Vanhaute en juffrouw Rita Beuls uitgenodigd. Wij waren blij dat zij aanwezig waren om samen met de foto’s van toen de herinneringen op te halen en de confrontatie aan te gaan met de leerlingen van toen, die er blijkbaar een andere mening op na hielden dan de leerkrachten zelf. Bedankt mensen voor uw aanwezigheid. Graag afspraak over vijf jaar, dan worden we allemaal hopelijk 55 jaar!

Op de foto herkennen we: staande v.l.n.r. Juffrouw Rita Beuls, Guy Van Opstal, Luc Donckers, Leon Lenaerts, Lei Janssens, Lyd Matthé, Johan Swennen, Magd Vermeiren, Ludo Geens, Els Braspenning, François Snijers, Ludo Jansen, Staf Haest, Piet Sommen, Fred Marynissen, Jan Vermeiren. Zittend: Ann Sterkens, Brigitte Vriens, Lief Snels, Lizzy Van Calster, Leo Kimpe en meester Leo Vanhaute. Enkele mensen konden niet aanwezig zijn door omstandigheden. (FM/Jof) 38 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 38

19-11-2009 11:25:44

M d j m d e D s t m r O n e a

W

h v v v d p e é v d k e l h b k i v D g h g m h e h N p i m


, n

y

wortel

Goed en minder goed nieuws voor de kolonies WORTEL / MERKSPLAS – De vzw Kempens Landschap blijft zich inzetten voor de realisatie van een optimale herbestemming van Wortel- en Merksplas-kolonie. Zo kan de Stichting rekenen op 152.000 euro steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met dat geld wil de Stichting in Wortel het kruispunt bij het Casino en de voormalige boerderij van de kolonie opwaarderen en in Merksplas (heel) dringende onderhoudswerken uitvoeren aan het dak van de grote boerderij en de omgevingswerken rond het als monument beschermde schooltje van de kolonie uitvoeren. Internationale samenwerking Maar er is meer. Men wil de contacten tussen de kolonies in Nederland en Vlaanderen, die er jaren zijn, aanhalen en ook gaan samenwerken met andere soortgelijke projecten in andere landen, zoals New Lanark in Schotland om er maar een te noemen. Door die samenwerking wil men Europese steun verwerven om de kolonies kwaliteitsvol te beheren en toeristisch te promoten. Op termijn wil men de kolonies voordragen als Werelderfgoed. Op 6 november zijn in dit verband internationale contacten gelegd en wanneer u dit leest is er al een onderhoud met Unesco Vlaanderen achter de rug.

De Nederlandse kolonies, Frederiksoord en Veenhuizen, gaan nauwer samenwerken met Wortel- en Merksplas-kolonie. Op de foto een koloniehuis van Frederiksoord, zoals er ooit in Wortel 124 stonden. Een groot probleem Minder goed nieuws is er wat de herbestemming en een eventuele restauratie van de ondertussen totaal vervallen grote boerderij van Merksplas betreft. De volstrekte VLD meerderheid heeft jaren al haar hoop op VLD minister Van Mechelen gesteld. Hij richtte ‘monumentinvest’ op, een initiatief dat bedrijven moest stimuleren om te investeren in monumenten. De monumenten van Merksplas-kolonie zouden als een soort

proefproject dienen. Maar mede door de crisis kwam het project niet van de grond. Ondertussen nam het gemeentebestuur, die eigenaar is van de boerderij, een afwachtende houding aan met het resultaat dat er geen begin van een dossier op de tafel van de nieuwe minister Geert Bourgeois ligt. Er is nog veel werk aan de winkel om voor het immense probleem van de grote boerderij een herbestemming te zoeken en die te realiseren. (fh)

r

n a

d

t

Een kunstproject in Turijn WORTEL / TURIJN – Naar aanleiding van het kunstproject “Territori Fluttuanti” werden vier jonge Belgische kunstenaars, waaronder de van Wortel afkomstige Pol Matthé, uitgenodigd voor een kunstenaarsverblijf te Turijn. Zij nodigden iedereen uit om hen tot 21 november een postkaartje te sturen. De vier jonge kunstenaars - Pol Matthé, Nico Dockx, Helena Sidiropoulos en Jochem Vanden Ecker - werken en wonen er één maand in het kader van het concept ‘zelfvoorziend leven’. Ze verblijven in een oude tram die door Progetto Diogene, een groep Italiaanse kunstenaars en architecten werd omgebouwd tot een woning. De tram is uitgerust met zonnepanelen en zelfontworpen meubilair. De tram waarin het viertal verblijft staat op een tramspoor dat buiten gebruik is op een drukke rotonde op de kruising van Corso Verona en Corso Regio Parco in de “Siciliaanse” buurt.” De bedoeling is om van deze rotonde een levendige plek te maken. Daarbij werd de omgeving al betrokken. Zij kregen een postkaart die zij kunnen terugsturen met hun reflecties, bedenkingen, ideeën, kritiek, mogelijke utopieën, enz. Een postbus ontbrak, maar met de materialen die zij vonden in de buurt, hebben de jonge kunstenaars zelf een postbus in elkaar geknutseld. En de plaatselijke postbode heeft hen graag in zijn ronde opgenomen. Niet enkel de buurtbewoners konden hen een postkaart zenden. Iedereen die bedenkingen, ideeën, … heeft kon deze opschrijven en op die manier meewerken aan het kunstproject. (fh)

Ken uw buren, ken uw dorp

lees

De Hoogstraatse Maand DECEMBER 2009 - 39

DHM_dec_296.indd 39

19-11-2009 11:25:45


wortel

Kersttochten langs Wortelse grenzen WORTEL - De huidige economische situatie zal ervoor zorgen dat de wintervakanties naar sneeuw of zon misschien niet kunnen doorgaan. Echter een kleine organisatie in Wortel zal voor het 3de jaar zorgen voor een eenvoudig vermaak op de zondag 27 december, de zondag na Kerstmis. Een begeleide wandelavond die loopt langs de 4 kerststallen nabij de gemeentegrenzen doorheen de bossen van Wortel-Kolonie. Op zondag 27 december 2009 komen we samen om 17:45h bij de kerststal aan de kerk van Wortel, welke jaarlijks opgezet wordt door de gepensioneerden van Wortel. Hier is een ruime parking aanwezig voor de buitendorpse wandelaars. Van daar trekken we naar de stal opgezet door café “De Nieuwe Buiten” waar er een optreden van een kinderkoor plaats vindt, die dus voor de nodige kerstsfeer zal zorgen. Ondertussen kunnen aangepaste dranken gebruikt worden. Deze kerststal werd opgezet door buren, vrienden en kennissen van het café en dit op volledige vrijwillige basis. Daarna wandelen we in groep, begeleid door een 6-tal lantaarndragers, naar WortelKolonie waar het enige bushokje is omgetoverd naar een rustieke kerststal met de nodige levende dieren.De kleine gemeenschap van Wortel-Kolonie runt deze attractie al verschillende jaren waarbij er op regelmatige tijdstippen ook drank is te verkrijgen. Na deze tussenstop vertrekken we naar de stal over de grens in Castelré bij café “In Holland” waar het kinderkoor opnieuw aanwezig zal zijn. Hier zullen acteurs die avond de kerststal bemannen samen met een kudde schapen. Accordeonmuziek zal ten gehore gebracht worden bij de kersstallen, de knetterende vuren in de korven zorgen voor enige warmte terwijl dranken kunnen gebruikt worden aan zeer democratische prijzen. Dus een warme aanrader die de vorige jaren zeer sfeervol verliep. Deze tochten zijn bewegwijzerd en kunnen dus ook individueel bewandeld worden. Meer info over deze tochten zijn verkrijgbaar bij Toerisme Hoogstraten en in de deelnemende café’s. Door vooraf te reserveren kun je in beide gelegenheden die deelnemen ook een kleine maaltijd gebruiken. Namens de vrijwilligers en inrichters van deze kersttocht, een zalig en vredevol kerstfeest. (FS)

Landlopersjogging

WORTEL - De inrichters van de landlopersjogging hebben onlangs symbolisch de cheque overhandigd met de inkomsten van de stratenloop aan Ispahan vzw. Dr. Mertens, voorzitter Beschermcomité, Frans Van Bergen, vrijwilliger en Herman Verlinden, lid van het Beschermcomité van Ispahan, hebben dit bedrag in ontvangst genomen. Mits hard werken van de inrichters en hun medewerkers van de jogging, het bestuur van ziekenzorg, de vrijwilligers van Ispahan, de familie Van Bergen en KWB-Wortel is de mooie som van 3050 euro overhandigd. Mede dankzij de vele sponsors is dit bedrag behaald. Dr. Mertens sprak zijn dank en waardering uit voor dit gebaar ten voordele van Ispahan vzw.

Vzw Ispahan werd eind 1990 opgericht om de palliatieve thuiszorg in het arrondissement Turnhout te ondersteunen. Vzw Ispahan maakt het mogelijk dat er in onze regio nu beduidend meer mensen thuis kunnen verzorgd worden en overlijden dan voorheen. Dat is belangrijk want de meeste mensen willen graag thuis blijven om er te sterven. Mensen die terminaal ziek zijn en hun familie hebben vooral angst voor de pijn en zitten met de vraag of ze het wel aankunnen. Met de hulp en ervaring van de verpleegkundigen en vrijwilligers van vzw Ispahan kunnen de meeste patiënten vrij van pijn in hun vertrouwde omgeving sterven. Deze dienstverlening is tevens gratis.

Wat kunt u doen? Zoals u kunt lezen, biedt vzw Ispahan haar diensten gratis aan. Gelukkig kan zij rekenen op subsidies van de overheid (vooral voor verpleegkundige ondersteuning) en van giften van tal van sympathisanten. Met het toenemende aantal aanvragen stijgen echter ook de uitgaven en is elke bijdrage welkom. Daarom zijn wij heel blij met de keuze van de Landlopersjogging om dit jaar de winst te schenken aan vzw Ispahan. Ook u kunt daaraan een bijdrage leveren door een bedrag te storten op rekening 789-5692922-10 of 230-0293999-12 van Ispahan vzw, Stationstraat 60-62 in 2300 Turnhout met vermelding ‘Landlopersjogging t.v.v. Ispahan’. U ontvangt hiervoor een fiscaal attest vanaf € 30. Uw bijdrage aan dit project zou een enorme steun betekenen voor heel wat mensen in uw directe omgeving. Daarvan zijn wij overtuigd.

Namens vzw Ispahan, Dr. Paul Cornil, voorzitter, Frans Van Bergen, vrijwilliger, Ispahan vzw, Palliatieve Zorgen Kempen, Stationstraat 60-62, 2300 Turnhout, tel. 014 42 66 02, ispahan@ispahan.be en namens het Beschermcomité van vzw Ispahan, Dr. Michel Mertens, voorzitter en Herman Verlinden, lid van het comité, Pastorijstraat 23, 2323 Wortel, tel. 03 314 68 57, verlinden_herman@hotmail.com

Kerstfeestje WORTEL – Ziekenzorg nodigt uit voor een kerstfeestje op dinsdag 15 december om 13.30 uur rond de kerstboom in de parochiezaal. Het gezellige samenzijn, de babbel ondereen en samenzang wordt afgesloten met een maaltijd om 15.30 uur. Het einde is voorzien omstreeks 16.30 uur. De inschrijvingsprijs bedraagt drie euro per persoon. U bent van harte welkom. Inschrijvingen dienen langs uw ziekenbezoekster binnen te komen bij Annie Van Keulen, tel. 03 314 27 20, ten laatste op 8 december. Duidelijk het aantal personen vermelden en of je zelf naar de zaal komt of wenst afgehaald te worden. (HV/JS).

40 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 40

19-11-2009 11:25:47

B M e t J

M


r

-

m

n f t -

,

n t -

n 0 t

-

,

meersel-dreef

Broeder Xavier stapt over naar de 80-jarigen Godvruchtig van aard ging hij ten rade bij de Paters Kapucijnen op de Ossenmarkt in Antwerpen. Zijn besluit was genomen. Hij liet er geen gras over groeien. Weldra nam hij ontslag bij de “Welvaart” en na rijp overleg belde hij aan bij de Paters in Edingen waar hij zijn voorbereiding op het noviciaat begon op Allerheiligen 1962. Een mooie dag om een nieuw leven naar eigen heiligheid te beginnen.

Broeder Xavier, een heel vertrouwd beeld in Meersel-Dreef. Iedereen heeft hem al wel eens de straat zien oversteken van het Klooster naar het Mariapark, en omgekeerd. (foto Jos Gysbrechts) MEERSEL-DREEF - Het leven van onze illustere medebroeder Xavier kunnen we samenvatten in drie grote perioden: zijn kinderjaren, zijn jeugdjaren en zijn kloosterjaren. Deze derde periode draagt een heel stuk Dreefse geschiedenis met zich mee. 0p 21 september 1929 liet hij voor het eerst zijn stem horen toen hij in het moederhuis ergens in Antwerpen op de wereld kwam. Zijn vader Frans Jozef Janssens en zijn moeder Maria Martha Feyt waren blij en fier met hun zoon die als derde kind de familie kwam vergroten. Zij lieten hem opschrijven in het gemeenteregister onder de naam François Jozef Maria Janssens. Later kwam er nog een zusje de familievreugde vergroten. Nog een broekventje van 7 jaar verhuisde hij mee naar Merksem waar hij opgroeide, school liep bij de Broeders en zijn broeken op de schoolbanken versleet, want studeren deed hij eigenlijk niet graag. De muziek, dat lag hem wel. In de muziekklassen van Merksem en later in Mortsel, bloeide hij open en was hij de primus. Evenals al zijn klasmakkers kreeg een oproep om het Vaderland te dienen en het Belgisch leger te vervoegen. Blij dat deze periode achter de rug was, zocht hij naar werkgelegenheid die hij vond bij de “Welvaart Coöperatief” alwaar hij tien jaar aan het werk bleef. Hij werd medereiziger bij het transport van de bestelde winkelwaren. Zo doorkruiste hij heel België . Ook nu nog weet hij precies te vertellen, waar welk dorp of stadje ligt, hoe ver het is en welke baan je moet nemen. Met hem in de auto heb je geen GPS of Tom-Tom nodig. Dit werk voldeed hem echter niet ten volle. Onze broeder verlangde iets meer.

Op 18 mei 1964 sprak hij in aanwezigheid van familie, vrienden en medebroeders zijn gelofte van trouw aan de orde uit in Edingen. Nu begon een nieuw leven als echte kloosterling ten dienste van de orde, de kerk en de medebroeders naar het voorbeeld van St. Franciscus. Zijn eerste benoeming brengt hem naar Izegem. Als nederige broeder krijgt hij de taak te zorgen voor de refter: de refter klaar zetten, de vaatwas doen en netjes in de kasten schikken, zorgen dat de refter altijd proper is en verder hulpje in de keuken. Een nederige huistaak in dienst van de medebroeders. Daarbij komen er nog allerhande karweitjes zodat na verloop van tijd zijn dagen te kort zijn. Op 12 juli 1966 krijgt hij een nieuwe benoeming, ditmaal dichter bij huis nl. Meersel-Dreef waar hij de taak opneemt van Bedelbroeder. Op zijn bedeltoer leerde hij bijna alle mensen kennen in heel groot Hoogstraten en ver er buiten. Altijd droeg hij zijn habijt, alleen zijn jongere haarbos van toen had iets meer kleur waardoor hij overal gekend was als “den Rosse Broeder.” In Edingen had men een koster en ziekenbroeder nodig. Zo werd hij terug naar Edingen geroepen op 1 augustus 1978. Ook hier heeft hij zich volledig geven in dienst aan zijn zwakke medebroeders. Diep in zijn hart echter bleef hij hunkeren naar Meersel-Dreef, naar de grot en het Mariapark, naar de Kempen. Op 2 juli 1979 krijg hij zijn laatste benoeming: terug naar MeerselDreef. Halleluja! Sindsdien is hij te Meersel-Dreef gebleven. En daar is hij niet meer weg te denken. Zijn muzikale talenten kwamen hier tot zijn volle recht. Van thuis had hij zijn “Trombone” mee gekregen en mocht hij deze met speciale toestemming van Pater Provinciaal als zijn instrument behouden. Weldra was hij lid van de fanfare “Voor eer en Deugd.” Hier op de Dreef ontplooide hij zich ten volle en was de man van vele klusjes en

karweitjes, altijd klaar voor iedereen: O.-L.Vrouw in de grot, heel het park, koster in de kerk, dirigent van het Mariakoor, hulporganist in de kerk, manager voor de speeltuin en de Zevenster, verkoper van bier en ijsjes, occasionele kok, portier van het klooster, toegewijde ziekenbroeder, hulp in de tuin, enz. enz. Hij was werkelijk “den duvel doet al” ! Het liep niet altijd van een leien dakje. In al die jaren was hij regelmatige klant in het ziekenhuis waar ze met een paar wisselstukken, knie en heupen, van hem weer een nieuwe maakte. Eens was hij bijna vertrokken toen zijn hart even stilstond. Met veel moeite en hartmassage door het MUG-personeel, sloeg zijn motor weer aan en een paar weken later liep hij weer rond in het park. Het overlijden van zijn lieve ouders heeft diepe sporen nagelaten. Elk jaar laat hij nog met veel dank en eerbied een H.Mis opdragen voor hun zielenrust. Zijn enige broer heeft hij op jongere leeftijd verloren. Ook dit was een droevige ervaring. Diep in zijn hart draagt hij ze allen mee. Maar wat er ook gebeurt, hij kan altijd rekenen op zijn twee bezorgde zussen die hem tijdig een bezoekje brengen en steeds erg begaan zijn met hun enig broer. Hijzelf gaat graag voor een paar dagen naar Berchem, waar ze wonen. De jaren komen niet alleen. Dagen, weken en maanden volgen elkaar op en dan sta je daar ineens voor je 80-ste verjaardag. Niet te geloven! Nog steeds is Broeder Xavier een bezige bij. Wel iets trager dan 40 jaar geleden, maar als hij een paar dagen weg is, weten en voelen we pas wat hij allemaal doet. Wij zijn hem dankbaar voor alles en we wensen en hopen dat hij hier op “de Dreef” nog vele jaren bij ons mag blijven. (Pater Luk/JJ).

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

DECEMBER 2009 - 41

DHM_dec_296.indd 41

19-11-2009 11:25:47


meersel-dreef

Thérèse is terug

Thérèse Coppens en Meersel-Dreef zijn een onafscheidelijk duo geworden, dus mochten ze ook samen op de foto. Hoogstraten, opgelet, we zijn weer terug ! MEERSEL-DREEF - In de gemeenteraad van maandag 19 oktober 2009 viel er voor Meersel-Dreef op politiek vlak toch wel een kleine verrassing uit de herfstlucht. Thérèse Coppens (KVB) zetelt opnieuw in de Gemeenteraad van Hoogstraten. Haar politieke carrière begon bij haar opkomst in 1982 waarbij zij echter niet verkozen werd. Maar tijdens deze legislatuur in 1985 overleed burgemeester Jos Van Aperen, en als plaatsvervangster werd zij toen aangeduid om de resterende termijn uit te doen. In 1988 en in 1994 werd zij rechtstreeks verkozen.

Bij de verkiezingen van 2000 was het Lisette Huybrechts-Thielemans die verkozen werd, maar zij nam in 2003 ontslag waardoor Thérèse opnieuw als plaatsvervangster mocht aantreden. En nu is het weer zover: Leen Vermeersch (KVB) treedt in het huwelijk en verhuist naar Merksplas, waardoor haar mandaat als gemeenteraadslid vacant was. Opnieuw komt zij in aanmerking als plaatsvervangende raadslid bij de gemeenteraad, en na lang wikken en wegen stemt zij toe om dit mandaat weer op te nemen. Gevraagd naar haar doelstellingen en/of verwachtingen, antwoordt zij dat zij er wil zijn voor de gemeenschap, door te luisteren naar het volk. Zij staat voor een open beleid en samenwerking met elkaar, en niet naast elkaar. Zij wil op termijn duidelijke prioriteiten stellen voor het algemeen gemeenschapsbelang. Haar ideeën over de gemeentepolitiek zijn niet mals: het is een log orgaan dat je niet kan vergelijken met de privé-sector. De regelgeving van de overheid is soms hemeltergend. Men werkt er nog te veel volgens de letter en niet naar de geest, waardoor men op gemeentelijk vlak soms met handen en voeten gebonden is! Het gezonde boerenverstand ontbreekt bij sommige beleidsmakers. Voor de volgende verkiezing zal de toekomst uitwijzen of er voor haar nog een rol is weggelegd. De dorpsgemeenschap van Meersel-Dreef kan alleen maar blij zijn dat er weer een Drevenier in de gemeenteraad zetelt, en dat inderdaad het gemeenschappelijk belang de bovenhand en de prioriteit krijgt in de slangenkuil van de politiek. (JJ)

Huishoudelijk plastic bij restafval

M

Vanaf 1 januari 2010 worden de groene afvalzakken met huishoudelijk plastic niet meer opgehaald. U kan die zakken nog wel afgeven op het containerpark. Heeft u geen vervoer naar het containerpark, dan mag u uw huishoudelijk plastic in uw grijze huisvuilcontainer doen. Met de nieuwe verwerkingsmethodes van het huisvuil wordt dit plastic uitgesorteerd en gebruikt als secundaire brandstof

Ophaling van groot huisvuil Als u groot huisvuil wil meegeven moet u zich melden bij de milieudienst Daar vult men samen met u een aanvraagformulier in en betaalt u 25 euro. U ontvangt dan een bewijs van inschrijving en krijgt de datum wanneer men het huisvuil komt ophalen. De periode dat u zich kan inschrijven loopt van 1 tot 20 november 2009. Met spullen die u niet langer wil, maar die niet versleten zijn kan u terecht in de kringwinkel. U kan uw spullen afgeven in de kringwinkel te Meerseweg 135 te Meer of vragen om ze op te halen: tel 014 44 20 40.

Herfstconcert van de fanfare MEERSEL-DREEF - De Fanfare voor Eer en Deugd heeft op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober een gratis dubbel herfstconcert aan de bevolking aangeboden. De zaal bij de Paters werd mooi aangekleed en de fanfare speelde tegen de sterrenhemel, wat een intieme sfeer met zich meebracht. De uitnodiging met de felrode vliegenzwam kon je in feite gewoon niet afslaan. Vooreerst brachten enkele leden van het jeugdorkest een kleine voorstelling: jong geleerd is oud gedaan. De fanfare zelf bracht daarna twee voorstellingen met een tussenpauze. Zij werden bijgestaan door opgetrommelde invallers, om enkele zieke muzikanten te vervangen. Het eerste deel opende met Fasten Seatbelts, gevolgd door Cry of the Falcon, Gabriellas sang, Libertango en Brother Bear. Na de pauze werden weer andere mooie afwisselende nummers ten gehore gebracht: Textilaku, Dancing on the Seashore, A Rockin’ Halloween, Smoke on the Water, Obsession en als laatste de Groene Gemeente, een prachtige mars speciaal

De Fanfare voor Eer en Deugd in volle actie, met Hans Aernouts als leidende dirigent, die de muzikanten weer een puike prestatie doet neerzetten. geschreven voor de groente gemeente AlphenChaam. Het mag gezegd worden: het was een fijne voor-

stelling, die alleen maar kan worden verwezenlijkt door veelvuldige oefening en trouwe inzet van alle muzikanten. (JJ)

42 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 42

19-11-2009 11:25:48

d z o A t d D a v m r l E w d s A m D b I t H v l w

M v O o K d d w l


meersel-dreef

Werk in Uitvoering MEERSEL-DREEF - Zonder veel aankondiging werd er begonnen aan vervelende werkzaamheden in de bocht aan de oude watermolen op het Moleneinde. Arbeiders breken de oude gaskabine af, om deze te vervangen door een nieuwe, die meer gas kan distribueren naar de aangesloten woonhuizen. Dit alles is het gevolg dat steeds meer mensen aardgas als verwarming gebruiken, in vervanging van mazout ofwel huisbrandolie. Steeds meer mensen doen hun oude mazouttank verwijderen of cleanen, omdat dit tot zware kosten kan leiden bij lekkage. En wat moet, dat moet, ook al heb je er flink wat verkeershinder van, want de werkzaamheden vinden plaats in het begin van onze hoofdstraat. Alleen wel jammer dat de verkeersomleiding meer dan zéér onduidelijk is. Dit werd dan ook aangekaart bij de Dienst Openbare Werken van het stadsbestuur. In elk geval ziet het er naar uit dat de paraplutechniek hier wordt toegepast. Het plaatsen van verkeerslichten had op een éénvoudige manier alle problemen in één keer opgelost. Ook al moet je even voor het rode stoplicht wachten: het werkt alsnog tijdsbesparend en is

Een nieuwe gaskabine verrijst op de oude fundamenten zodat de Drevenier straks weer lekker warm de winter kan doorkomen. veel milieuvriendelijker dan 4 kilometer of meer te moeten omrijden. Conclusie: de omleiding is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet ! Ook de Politie is hiervan op de hoogte en kon al menig proces-verbaal uitschrijven, naar het schijnt aan 150 euro per stuk.

In feite is dit allemaal niet nodig als de juiste mensen op de juiste plaats hun verantwoordelijkheid nemen. Dit zou veel wrevel voorkomen zowel bij de plaatselijke bevolking als voor onze bezoekers. Maar ja, de Dreef is de Vrijheid niet. (JJ)

OKRA Zangfeest MEERSEL-DREEF - De familie Pauwels verzorgde op dinsdag 10 november voor OKRA een anderhalf uur durende muzikale ontspanningsmiddag met het zingen van Kempense, Vlaamse, vrolijke en minneliederen. Ondanks de mindere kwaliteit van de foto, kan je toch zien dat er aandachtig werd geluisterd naar deze mooie voorstelling. (foto Karel Pauwels / JJ)

Kinderen in het verkeer MEERSEL-DREEF – De kinderen van de eerste en de tweede klas van ‘t Dreefke brengen hun verkeerslessen in de praktijk. Eerst geoefend op de speelplaats en daarna in het echte verkeer: goed wandelen op het voetpad, extra uitkijken bij uitritten en garages, alsook hoe iemand kruisen op het voetpad. (JJ/foto ’t Dreefke))

t

DECEMBER 2009 - 43

DHM_dec_296.indd 43

19-11-2009 11:25:49


minderhout

GOUD IN MINDERHOUT Gust Martens en Maria Vorsselmans

“Tussen drijfriem en vliegwiel!” Of ze deugd beleefd hebben aan hun 50-jarig huwelijksjubileum? Dat is zo goed als een open deur intrappen! Het aantal felicitaties netjes uitgestald in de woonkamer sprak wel boekdelen. Twee krasse, gezonde jubilarissen. En toch heeft het feest nog aan een zijden draadje gehangen, want enkele weken voordien belandde Gust nog een aantal dagen in het ziekenhuis. Gelukkig kwam alles op tijd terug in de goede plooi! Het jaar dat koning Albert I verongelukte en de huidige koning Albert II het levenslicht zag werd Gust als vijfde kind op 18 augustus 1934 geboren op Hoogeind in Meer in het gezin van Karel Martens en Maria Voeten, dat later nog aangevuld werd met zeven kinderen. Zo groeide Gust op tussen zijn broers en zussen en tussen de koeien en de kalfjes. In Meer ging hij naar de kleuteren lagere school en nadien volgde hij nog enkele jaren avondlandbouwschool om de knepen van de boerenstiel nog beter te beheersen. Eventjes thuis gewerkt en dan geruime tijd als knecht aan de slag geweest op de boerderij van nonkel Jan Brosens (Mast). Dan werd het stilaan tijd om het land te gaan dienen en hij mocht drie maanden van de zee gaan genieten in Lombardsijde, daarna nog een verlengd verblijf van vijftien maanden in Tienen bij het 38ste Luchtafweer. “Altijd content geweest bij “den troep” en ik liet het eten smaken. Toen ik binnenging als recruut wees de

naald op de weegschaal 58 kg en bij de afzwaai bleef ze pas steken op 75!”

Zagerij In 1958 zocht hij een andere job, enkele jaren vroeger had hij zijn Maria leren kennen waar anders dan op Meerkermis en de trouwplannen hingen toch al ergens tussen de wolken. In de houtzagerij bij Fons Van Erck (dit jaar overleden) zochten ze nog een bekwame werkkracht en Gust werd aangenomen voor de volgende 35 jaar. Van ongelukken gevrijwaard gebleven? “Over veiligheid werden in die tijd nog niet zoveel woorden vuil gemaakt en nu en dan gebeurden er weleens accidentjes. We waren ook altijd met machines en zagen bezig en soms kun je weleens te gerust worden. Ik ben eens met mijn arm tussen de drijfriem en het vliegwiel geraakt. Heel veel geluk gehad toen, want voor hetzelfde geld zat er hier een invalide met een arm minder!”

Eén klas Maria lachte de wereld toe op 19 juni 1935, het jaar dat er kredieten werden vrijgemaakt voor de aanleg van de eerste snelweg in België, nl. Brussel-Oostende, die in 1937 dan verwezenlijkt werd. In het Vaalmoer in Meer beoefenden haar ouders, Adriaan Vorsselmans en Mit Remeysen ook de boerenstiel. (Vier kinderen uit de familie Vorsselmans huwden met vier kinderen uit de familie Remeysen.) Het gezin telde vier kinderen, twee meisjes en twee jongens,. In het wijkschooltje van Maxburg, tijdens de oorlog, leerde ze lezen, schrijven en rekenen in één klas met jongens, meisjes en alle studiejaren bijeen. Een schooltje voor kinderen die te ver van het dorp woonden. “Te voet naar school langs een aarden weg die er in de winter abominabel bij lag en kou dat we geleden hebben onderweg!” Zo allemaal bijeen in één klas was zeker niet ideaal en daarom stuurde vader Vorsselmans zijn dochter naar de school in Meerdorp. Nadien volgden nog drie jaar als interne leerling in de huishoudschool van ’t Spijker. Daarna was het werken geblazen thuis en als ontspanning de zondagse bijeenkomst van de BJB. Gust kwam dan haar leven binnengeslopen en op 20 oktober 1959 werd het huwelijk in Meer door “Prouwke” Aerts ingezegend, de pastoor die graag een druppeltje dronk met zijn parochianen en zeker als ze belangstelling voor bijen toonden.

Jeugd Geen televisie, geen computers, de natuur was hun speelterrein. De kwajongensstreken die Gust en zijn kameraden destijds uithaalden, staan hem nog fris voor de geest. Een volle bokaal meikevers uitgekieperd op de meisjesslaapkamer in de geburen , notenschelpen onder de kattenpootjes

44 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 44

19-11-2009 11:25:50


minderhout binden en ze zo al tokkelend over de zolder laten lopen, een slapende visser aan de Mark van enkele koeienvlaaien laten genieten, vogeltjes zoeken…! Het Vaalmoer bereiken in die tijd was ook geen klein bier. “Geen elektriciteit, er stonden maar twee boerderijen. Kaarsen en olielampen moesten ’s avonds sfeer in huis brengen en de lange winteravonden duurden dan ook ontzaglijk lang! Vroeg gaan slapen was dan de boodschap!Toen ik twintig was kregen we dan eindelijk elektriciteit, maar de palen tot aan de openbare weg hebben we nog zelf moeten betalen!”

r

r n

e

t n p n

Overval Over de oorlog weten Gust en Maria ook hele verhalen te vertellen. Bommen die neervielen vlak bij hun ouderlijk huis en heel wat schrik en schade veroorzaakten., slapen in de kelder…! “Maar de koekskes en de chocolade die we van de soldaten kregen, deden voor ons als kind de oorlog een beetje vergeten!” In het Vaalmoer stortte ook een vliegtuig neer, de Canadese piloot kon zich redden met zijn parachute en vader Vorsselmans heeft hem gedurende vijf weken verzorgd in een “kot” in de wei. “Onze vader zweeg daarover als vermoord, niemand mocht het weten, want als de bezetter lont rook, kon je het wel vergeten. Bij ons is er ook eens een bende binnengevallen, kerels uit Loenhout en Brecht die gewapend

l

e r

s

k e n

waren en niet terugdeinsden om te schieten. We hadden juist enkele paarden verkocht, er was geld in huis, alles hebben ze meegenomen, ook de spaarpotjes van de kinderen, maar het ergste was wel de bedreiging die van hen uitging. Later werden ze opgepakt en veroordeeld!”

Actief Na hun huwelijk woonde het paar nog enkele weken thuis en verhuisde nadien naar de Minderhoutsestraat. In 1963 bouwden ze in diezelfde straat een nieuwe stek waar ze nu nog wonen. Maria runde het huishouden en om wat bij te verdienen legden ze zich toe op de aardbeienteelt en later augurken. Het sociaal leven liet hen ook niet onberoerd. Gedurende 25 jaar vervulde Maria in de KVLV de taak als verslaggeefster van de algemene vergaderingen en nu is ze nog steeds wijkleidster. Ook in het zangkoor OLVA is ze niet weg te denken. In OKRA zijn ze ook actief, vooral kaartspelen en onderlinge sportwedstrijden tussen de verschillende afdelingen van de streek spreekt hen bijzonder aan. Bij goed weer mag de fiets ook buiten, hun vijf kinderen en twaalf kleinkinderen vragen ook hun aandacht en de grote tuin wordt ook niet verwaarloosd en zeker niet de konijnen en de geiten. Nog bezigheden genoeg en geen tijd om te vervelen! Gust en Maria gefeliciteerd! (rel)

s t

DECEMBER 2009 - 45

DHM_dec_296.indd 45

19-11-2009 11:25:56


MINDERHOUT

Breugheltocht KVLV 3 oktober 2009

MINDERHOUT - De weerman voorspelde veel wind en kans op regen. En ja,hoor! De wind was écht wel aanwezig. Maar 43 KVLV-vrouwen lieten zich niet tegenhouden om een fietstoer van 25km te doorstaan. We moesten ons inschrijven aan het pleintje in Minderhout, waar we tevens een aperitiefje kregen met versnaperingen. (al extra energie om te wind te doorkruisen??) Daar werd ons ook duidelijk dat vrouwen echt wel multifunctioneel zijn. We moesten fietsen, de GPS orders opvolgen(op papier), maar tevens vraagstukken oplossen en aan de hand van foto’s, bepaalde dingen zoeken. Deze opdrachten maakten de fietstocht extra spannend,want er zou ook een

prijs zijn voor de winnaar. Er was dus echt wel wat competitie tussen de groepjes. Nadat we het eerste gedeelte hadden gefietst(véél windop, wat enige rode hoofden opleverde), kregen we op onze eerste smulstop een lekkere groentesoep met veel ballekes. Dit opkikkertje deed echt deugd! Vol goede moed stapten we terug op onze fiets. En het was misschien maar een idee, maar de wind vertoonde precies wat minder stormachtige eigenschappen. Na enige extra kilometers (we hadden onze GPS orders niet goed gelezen) en vele mooie natuurlandschappen, kwamen we aan op onze 2de smulstop, helemaal gedecoreerd in herfstsfeer. De organisatoren van deze fiets-

tocht hadden ook hun beste culinaire recepten bovengehaald, want de frikadellen met krieken waren heerlijk. Als extra proef , mochten we daar de pitjes tellen van een zonnebloem. Dit lijkt gemakkelijk,maar het waren er écht wel veel. Lekker voldaan, legden we de laatste kilometers af. Na een laatste krachtinspanning (de wind was er weer) kwamen we aan op onze eindbestemming. Hier moesten we een spelletje spelen binnen een bepaalde tijd, wat de competitie weer even aanwakkerde. Nadien konden we nog genieten van heerlijke rijstpap en afsluiten met een drankje tijdens het nazinderen van deze gezellige, sportieve, voor herhaling vatbare fietsnamiddag. (CVL/FH)

KAPPERSZAAK

Herdenking oorlogsslachtoffers

VREDEBOOMSTRAAT 8 2321 MEER

MINDERHOUT - Woensdag 11 november, een dag van guur, koud weer. Maar ook de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. Na de dienst in de kerk kwamen de aanwezigen hulde brengen aan de slachtoffers van dit zinloos geweld dat 91 jaar geleden zoveel slachtoffers eiste. Vijf verschillende verenigingen waren met hun vlaggen aanwezig, samen met de fanfare en enkele aanwezigen. Tinne Rombouts en Annie Desmedt legden namens het Stadsbestuur een krans neer aan het monument. (fs)

Maandag: 9.00 - 18.00 Dinsdag: 9.00 - 21.00 Woensdag: gesloten Donderdag: 9.00 - 21.00 Vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 8.00 - 16.00 Zondag gesloten

03 - 315 15 25 www.haarbazaar.com

Kom op tegen kanker Er werden 2. 356 azalea’s verkocht. De opbrengst van de plantjesverkoop bedraagt 14.227,44 euro. Dit bedrag gaat naar projecten van ‘Kom op tegen Kanker’ in de psychosociale kankerzorg en het kankerfonds van de Vlaamse Liga tegen Kanker voor mensen met kanker die het niet breed hebben.

46 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 46

19-11-2009 11:26:22

M r D U O f j g h m z b o T n p e v O v w m Z g z

D D K E s O s “ D m N v i g e D w V v • • • • • O v


n r t

r

t

MINDERHOUT

Veilig zingen op 31 december MINDERHOUT - Het organiserende comitĂŠ heeft reeds een vergaderingske achter de rug om de zingende kinderen op DONDERDAG 31 DECEMBER veilig de baan te laten oversteken in Minderhout dorp. Uiteraard wordt gehoopt dat de verschillende verenigingen (KWB, Oudervereniging, BGJG, KVLV, KSJ, KLJ, dorpsraad, parochiaal hulpfonds) en sponsors (de Paul en de Jakke, de Marc en Jani, ...) die de afgelopen jaren op welke wijze dan ook hun steentje hebben bijgedragen tot het welslagen van deze activiteit dat ook dit jaar weer zullen doen. Zonder hen zou het al heel wat moeilijker zijn om het veilig oversteken te organiseren. Maar helemaal moeilijk wordt het wanneer er geen kandidaat-overstekers meer zouden zijn. Daarom, wanneer u via de traditionele wegen, het briefje vanuit de vrije basisschool of via het Rakkertje, u niet kan inschrijven, kan u dit ook nog op een derde manier doen: bel even of loop even langs bij Johan Bastiaansen, Torenakker 4, tel 03/3147550 (met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum (voor de verzekering) en uur dat u kunt komen helpen oversteken: 9 tot 10.45 uur of 10.45 tot 12.30 uur of 9 uur tot 12.30 uur) en dit voor 18 december 2009. Het organiserend comitĂŠ zal dan in de loop van de volgende dagen meedelen op welke oversteekplaats u terecht kunt. Ook dit jaar wordt de Minderhoutsestraat weer afgesloten voor alle verkeer tussen 9u en 12u30. Het organiserend comitĂŠ hoopt dat de bewoners van de Minderhoutsestraat en hun zijstraten hier rekening mee wensen te houden en verontschuldigt zich voor dit ongemak. Zoals al ettelijke jaren de gewoonte is zal in Minderhoutdorp voor de zingende kinderen weer warme chocolademelk en pannenkoekjes voorhanden zijn in het KLJ-lokaal. (fs)

Kerststal in CastelrĂŠ De donkere dagen komen eraan. De dagen zijn korter, de nachten langer. Koning Winter doet zijn entree. En daar is dan ook het eindejaar, met feesten, vakantie en ‌ de kerststal. Ook in CastelrĂŠ wordt, voor het 3de opeenvolgende jaar alweer, de kerststal weer opgebouwd. Net zoals de vorige jaren zullen er ook nu weer de “levende figurenâ€? te “bewonderenâ€? zijn. De vorige jaren vonden vele mensen de weg naar de stal en de initiatiefnemers durven hopen dat dat dit jaar ook weer het geval zal zijn. Naast het kerstgebeuren is er ook plaats voor gezellig samen zijn. Daarvoor zorgen ook de mensen achter den toog in de schuur. Zij verzorgen de innerlijke mens die, na een gezonde wandeling in de omgeving, hier kan genieten van een warme chocola, verse soep, een heerlijke glĂźhwein of een deugddoende borrel. De brandende houtkorven bij de stal zorgen verder voor een gezellige warmte en de aangepaste stemming. Voor dit alles kan u terecht bij cafĂŠ “In Hollandâ€? bij Jos Snoeys op de volgende dagen: • zaterdag 19 december van 14.00 tot 18.00 uur. • zondag 20 december van 11.30 tot 19.30 uur. • vrijdag 25 december met kerst van 14.00 tot 18.00 uur. • zaterdag 26 december van 11.30 tot 18.00 uur. • zondag 27 december van 11.30 tot 19.00 uur. Op zondag 27 december is er ook de avondwandeling langs de kerststallen van Wortel en CastelrĂŠ. Meer informatie daarover vindt u ter plaatse. (fs)

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand

L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

DECEMBER 2009 - 47

DHM_dec_296.indd 47

19-11-2009 11:26:22


meerle

N d h h A f m i V m

GOUD IN MEERLE Toke Pelckmans en Mon Jacobs

Met de koets en de paardjes naar het dorp “Goud in Meerle” schrijven we hier, maar hier is het een grensgeval. Toke en Mon wonen net niet in Minderhout. Nu is het gebuurte daar, laten we zeggen ‘grensoverschrijdend’, ze zijn zowel in Meerle als in Minderhout thuis. Maar vooral in hun eigen gebuurte ‘Heike’. En dat was duidelijk te merken aan de viering van deze gouden bruiloft. Samen hadden ze een prachtige stoet gemaakt en samen met de familie maakten ze er voor de jubilarissen een onvergetelijke dag van. Edmond – Mon – Jacobs werd 77 jaar geleden tegelijk met zijn tweelingbroer Jaak geboren op een steenworp afstand van waar hij nu nog altijd woont, op de boerderij van vader Jan Jacobs op de Voort. Hij liep school in Meerle, elke dag het hele stuk te voet met de andere kinderen van ’t Heike. Op zijn 14e was het uit met leren en ging hij werken op de Hero. Goed een jaar later, hij was nauwelijks 16, tekende Mon een contract om in de mijn van Beringen te gaan werken. Om de kolenproductie terug op peil te brengen loofde ‘Achille charbon’ - zoals de toenmalige minister Achiel Van Acker genoemd werd – een premie van 1000 frank uit aan al wie een contract van 6 maanden tekende om in de mijn te gaan werken. Een fors bedrag die tijd, dat Mon en ook Jaak naar de mijn lokte. Mon zou er 13 jaar blijven. “Een zware stiel en lange dagen. Om half vier in Hoogstraten de bus op, om zes uur de put in tot twee uur ’s middags. Om drie uur de bus naar huis, zodat je om vijf uur, half zes thuis was. En dan dikwijls een hele dag zwaar werken in gangen van 70, 80 cm hoog. Stelt u maar eens voor dat ge de hele dag daar onder de tafel moet werken. Hoe uwe rug en uw knieën dan voelen ’s avonds. En dat zes dagen per week”. Nochtans heeft Mon er goede en warme herinneringen aan. “Er heerste een grote, hechte solidariteit en kameraadschap onder de mijnwerkers. Een kilometer onder de grond waren er geen rassen of standen. Daar waren we allemaal gelijk en kwamen we allemaal voor elkaar op. Ik ben het later niet meer tegengekomen op de fabrieken.”

het in de catechismus stond. Zondag na het lof mochten we dan naar huis, tot maandag morgen vroeg. Ik heb er goede herinneringen, vooral aan Treza Bruyndonckx, dat was de oudste meid. Die zorgde goed voor ons, speelde een beetje moeder, ook al was ze zelf nog maar in de 20”. Na het seminarie werkte Toke nog bij bakker Schrijvers, notaris Rommens en bij ‘madame’ Sterkens. Het pad van Toke en Mon kruiste de eerste keer op het teerfeest van de visserbond van Meer. Toke dacht dat het toen de 2e keer was, want ze had Mon als eens op haar stoel gevonden in de cinema. Dacht ze, want dat bleek achteraf Mon’s tweelingbroer Jaak geweest te zijn. De volgende keer troffen ze elkaar op het bal in Meer op 2e paasdag. “Op 29 maart 1959, weet Mon, ’t was een vroege Pasen dat jaar”. Die avond heeft Mon Toke thuisgebracht. Dat heeft hij daarna nog 7 maanden lang gedaan en toen zijn ze getrouwd en samen thuis gebleven. Ze gingen op Mariaveld wonen, dicht bij Mon’s thuis, dichtbij hun huidige thuis. Mon is nooit ver van zijn geboorteplaats weg gegaan. Toke

M

had in begin wel vaart naar Meer en toog regelmatig terug. “Elke keer als ik tijd had, binnendoor langs de zandpaadjes”. In 1964 bouwden ze zichzelf het huis op de Voort waar ze tot vandaag wonen. Ze kochten en vier kinderen. Mai, Ward, Hild en Jan. Enkele jaren na hun huwelijk stopte Mon in de mijn. Toke had hem liever een beetje meer thuis. Hij ging bij Tomado aan de slag en later bij SDL in Aartselaar. Op zijn 54e werd hij daar bij een herstructurering met brugpensioen gestuurd. “In het begin moest ik dat echt gewoon worden” zegt Toke, “ineens altijd een man in huis. ’t Was gelijk een olifant in een huis, altijd wel ergens in de pad”. Mon kan er nu om lachen, toen moest hij even zijn weg zoeken. Gelukkig kon hij veel gaan vissen, met zijn onafscheidelijk tweelingbroer Jaak. “Daar heb ik veel last van gehad, toen die weggevallen is. Hij stierf op zijn 70e aan de longen, een gevolg van de mijn. Ik heb toen enkele jaren helemaal niet gaan vissen, zonder mijne maat ging dat precies niet. En iedereen aan’t water vroeg ‘ awel waar is uw maat’ ik kon daar niet tegen, werd er altijd week van”.

Catharina – iedereen zegt Toke – Pelckmans is ‘af Meer’. Ze was een van de zes kinders van Ward Pelckmans, boer en tuinder op Werkhoven. Ze ging net als zowat alle Meerse meisjes naar de nonnekesschool en dan nog 2 jaar naar de huishoudschool. Dan was ze klaar ‘om te gaan dienen’, zoals de nonnen dat toen zeiden. Toke kwam in het Klein Seminarie in dienst als meid, een woord dat ze nog altijd niet graag hoort. “Een goede plaats, maar wel streng. We werden strikt van bij de jongens daar vandaan gehouden, moesten veel bidden. Als we een werk begonnen, als een werk gedaan was. Letterlijk zoals

48 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 48

19-11-2009 11:26:24

M l d t “ d o t t


n ,

.

n t -

t

, n

r n

meerle Nu hebben zowel Toke als Mon veel en sterk deelgenomen aan het sociale leven. Toke is heel haar leven lid geweest van KAV, heel lang in het bestuur en 7 jaar voorzitster. Mon is trouw ACV militant gebleven, was een tijd delegé in de fabriek. Hij is nog altijd lid van KWB en wijkmeester (de 1e wijkmeester die 50 jaar getrouwd is) en nog altijd bij de koepelorganisatie ACW. Voor de vogeltjesbond in Meer is hij nog altijd medeorganisator van de tentoonstelling.

Samen zijn ze lid van OKRA, gaan 2 keer per week kaarten en regelmatig een pintje pakken in ’t Heike. Uiteraard kan ook het gebuurt op hen rekenen. En dan zijn er nog de kleinkinderen, Bieke, Cedric en Lars. Hun zoon Jan is geëmigreerd naar Mexico en 2 jaar terug hebben ze hem ginder gaan bezoeken. Met een uitgebreide rondreis in Mexico. Met uitzondering van Jan – Mexico is nogal ver om even over en weer te komen – was iedereen

Kerstmarkt MEERLE - Op het plein van de kleuterschool De Klimtoren, Ulicotenseweg 1, kan men op zaterdag 12 december vanaf 17 uur genieten van een leuke kerstmarkt voor jong en oud. Vele kraampjes met o.a. kerstmutsen, sieraden, vogelvoer, kerststukjes en een knutselhoek voor de kinderen. Maar ook kraampjes met spulletjes die de leerlingen zelf gemaakt hebben. En dat alles aan zeer milde prijzen. Vergeet ook niet onze zelfgebakken wafels met warme chocolademelk. Voor de papa’s, mama’s, oma’s en opa’s is er glühwein en jenever. (LO/JS)

op de Gouden Bruiloft. Het gebuurte had enorm zijn best gedaan, Toke raakt er niet over uitgesproken. “Met de koets en de paardjes naar het dorp. En zoveel mensen langs de weg, ik kreeg zelfs niet tegen iedereen een goede dag en een merci gezegd. Een heel schone mis. Allemaal onvergetelijk”. Mon en Toke kunnen al de mensen die dat gedaan hebben niet genoeg danken. Ze zullen er lang en veel aan terugdenken. (jaf)

Bij ons thuis …

… Sinterklaas komt

Frans van de Voort schrijft elke maand een verhaaltje met herinneringen uit zijn kindertijd in Meerle. Tegenwoordig woont hij in het diepe zuiden van ons land. Zijn kleindochter, Babs M. Fuchs, maakt telkens een mooie tekening bij het verhaal van grootvader.

Familiezaakjes MEERLE – Wie je een avondje goed lachen, dan geeft ’t Mjeels Parlement je daar de perfecte gelegenheid voor. Op zaterdag 5 en zondag 6 december brengen ze in parochiezaal Ons Thuis in Meerle een blijspel in twee bedrijven door John Vermeulen. “Advocaat Patrick De Vlaminck woont samen met zijn vrouw Greet en dochter Kathleen op een appartement. Wanneer de moeder van Patrick overlijdt, hoopt iedereen op een grote erfenis. Patricks broer Karel is notaris en komt na de begrafenis langs om de laatste wilsbeschikking voor te lezen. Voor de broers valt er niets te erven omdat hun moeder net als Nostradamus helderziend was. Ze wist precies wanneer ze zou doodgaan en heeft alles op tijd opgedaan. Maar in plaats van een testament is er wel een brief waarin ze enkele rare voorspellingen doet voor haar familie.” Wil je meer weten dan moet je gaan kijken. Dat kan op zaterdag 5 en zondag 6 december om 19u30 in parochiezaal Ons Thuis in Meerle. Deuren open vanf 1830 uur.. De inkomkaarten aan 4 euro zijn nog te verkrijgen bij Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41 - tel 03/315.92.09 aan 4 euro! In de zaal kosten de kaarten 5 euro. (jvb/jaf) Sinterklaas werd bij ons ieder jaar goed gevierd. ’t Was als een magneet waar we rond bleven hangen. Dagen voor 6 december bracht hij op zolder allerlei gekleurde, lekkere snoepjes. Alles lag daar ineens geheimzinnig op ons ’s morgens te wachten. Wel hoorden we iets op het dak rijden of bewegen. Of was het toch de wind? Mijn schoonbroer heeft ooit voor ons een schilderij gemaakt van Sint-Nicolaas op zijn wit paard met Zwarte Piet er ook bij. Dat schilderij hing er dagen op voorhand te pronken … indrukwekkend hoog en breed, wel 3 meter hoog en 2,5 meter breed. ’t Was precies of die echt, levend in huis waren. Welk kind zou dat nog in de huiskamer gehad hebben? De avond voor de dag van Sint waren we echt niet te genieten. We hadden de enige speelgoedwinkel in het dorp dagen vooraf al bekeken en bewonderd. Die avond moesten we denken aan het paard van Sint-Niklaas en een dikke wortel in de korf leggen. ’s Nachts konden we eigenlijk niet slapen en ’s morgens zaten we al heel vroeg bij de volle korf te genieten en te keuren. Veel dingen hadden we gevraagd en gekregen. Wat een feest! Zouden we vandaag naar school moeten? Frans van de Voort

DECEMBER 2009 - 49

DHM_dec_296.indd 49

19-11-2009 11:26:24


meerle

Kerstconcert MEERLE – In de aanloop naar Kerstmis brengt het Meerlese Kerststalcomité naar goede 2-jaarlijks gewoonte een kerstevocatie. Kwestie van u alvast in de goede muzikale stemming te brengen. Dit jaar put het comité uit zangtalent en –traditie van eigen bodem. Treden op in de Salvatorkerk: Het kinderkoor, onder de vleugels van Marleen Jacobs en Chris Mertens, de fanfare Sancta Cecilia onder leiding van Christel Verreyd en het Salvatorkoor met dirigent Karel Pauwels. De zang wordt ondersteund door orgelist Lu Dockx. De koren brengen ook kerstnummers begeleid door de fanfare. Het wordt een muzikale namiddag waarin we reeds in de kerstsfeer gebracht worden. Tijdens de pauze worden de luisteraars vergast op een glühwein of een warme chocomelk. . Dat alles op Zondag 13 december in de parochiekerk Sint-Salvator in Meerle om 14.00 uur. Inkomkaarten aan 5 euro zijn te bekomen bij de leden van de deelnemende koren en fanfare en op de dienst Toerisme in Hoogstraten. Van harte aanbevolen! (kp/jaf)

Werk in uitvoering MEERLE – De Chiro zit niet stil, dat hoort zo voor een jeugdbeweging. Maar buiten de wekelijkse werking en de kampen, dragen ze ook zorg voor hun lokalen. Vermits ze met de middelen daarvoor zuining moeten omspringen, doen ze al wat ze kunnen zelf. Zo kan je op vrije dagen chiroleiders en –leidsters aan het werk zien aan hun lokaal aan de Ulicotenseweg. Na ruim 30 jaar kunnen de gevels een opknapbeurt gebruiken en zijn de ramen aan vervanging toe. Voegen en ramen plaatsen vraagt een professionele aanpak, de voegen uitslijpen en de ramen uitbreken kunnen ze zelf. (jaf)

D v l v p V

F t H l v i s ( v

H A s t h N Z S

Bloedgeven

MEERLE - Op maandag 21 december organiseert het Rode Kruis een bloedinzameling. Die zal doorgaan in de voetbalkantine van FC Meerle aan de Chaamseweg van 17.30 tot 20.00 uur.

M

F z

60 jarigen van Meerle en Meersel-Dreef houden reünie MEERLE – Bij een hapje en een drankje ontmoeten de 60-jarigen van Meerle en Meersel-Dreef mekaar eind oktober in de parochiezaal van Meerle. Ze hadden mekaar heel wat te vertellen, wan voor velen was het weerom 10 jaar geleden dat ze mekaar zagen. Het deed deugd en nu hebben ze afgesproken dat het niet zo lang hoeft te duren om nog eens samen te zijn. 65 lijkt hen een uitstekkende gelegenheid. Tot over 5 jaar dus. (tg/jaf)

M k A D h z G R V F a 50 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 50

19-11-2009 11:26:26


e

n

meer

Unesco-prijs voor François Houtart De godsdienstsocioloog François Houtart (84 jaar), oud-inwoner van Meer, en de Pakistaanse filantroop Abdul Sattar Edhi, zijn de laureaten van de tweejaarlijkse Unesco-prijs voor de bevordering van verdraagzaamheid en geweldloosheid. De uitreiking vond plaats op maandag 15 november, Internationale Dag van de Verdraagzaamheid. F. Houtart is professor emeritus van de universiteit Louvain-la-Neuve waar hij tot 1990 les gaf. Hij is ook de grondlegger van de andersglobaliseringsbeweging. Houtart wordt nu gehuldigd voor zijn ‘levenslange inzet voor wereldvrede, interculturele dialoog, mensenrechten en de verspreiding van de verdraagzaamheid’. De Unesco (1) erkent ook zijn strijd tegen de sociale onrechtvaardigheid in de wereld. Houtart woonde als adviseur van de LatijnsAmerikaanse bisschoppen het Tweede Vaticaanse Concilie (2) bij en werkte mee aan de redactie van ‘Gaudium et spes’ (3). Als oprichter van het Centre Tricontinental Cetri, een Belgische NGO die zich inzet voor de ontwikkeling in het Zuiden, lag hij mee aan de basis van het Wereld Sociaal Forum.

Meer François Houtart is langs moederszijde de kleinzoon van de voormalige Belgische eerste minis-

ter graaf Henri Carton de Wiart, die begin 20ste eeuw een centrale figuur was binnen de katholieke partij. François H., geboren 7 maart 1925 in Ukkel, is het oudste kind van Paul Houtart en Gudule Carton de Wiart. De familie verhuist in 1930 van Gaasbeek naar Werkhoven in Meer, vanaf 1947 John Lijsenstraat 40 (tot 1977). Het gezin Houtart-Carton de Wiart had in Meer 14 kinderen: acht jongens en zes meisjes. Vader Houtart is op 2 februari 1966 in Meer overleden. François H. studeerde van 1944 tot 1949 filosofie en theologie aan het Groot Seminarie te Mechelen. Hij werd priester gewijd in 1949 en werd toen aalmoezenier bij de KAJ in Brussel. In de jaren vijftig studeerde hij nog politieke en sociale wetenschappen aan de universiteit van Leuven en in de VSA. Van 1954 tot 1959 was hij secretaris van de aartsbisschop van Mechelen. Houtart studeerde, was professor, publiceerde, gaf lezingen en was heel actief binnen de sociale (arbeiders-) beweging en de derde-wereldproblematiek. Hij

noemt zichzelf een niet-dogmatische marxist en beschouwt het marxisme ook vandaag nog als het meest adequate wetenschappelijke instrument om de samenleving te begrijpen. François Houtart is dr. Honoris Causa van de universiteit Notre Dame van Indiana. De familie Houtart behoort tot de Franstalige hogere Brusselse burgerij. Een aantal jaren geleden vroeg Frans Boenders, schrijver en filosoof, tijdens een radio-interview aan François Houtart waar hij zijn Nederlands had geleerd. Het antwoord: “Tijdens mijn jonge jaren ging ik sjotten met de jeugd van Meer.” (js)

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Vaticanum II van 11.10.1962 tot 08.12.65. Over de Kerk in de wereld van deze tijd (07.12.1965).

60 Jaar ‘t Heidebloempje Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

.

Schrijn- en timmerwerken

PVC RAMEN en DEUREN Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN PVC RAMEN en DEUREN Kömmerling Wij leveren en plaatsen

PVC RAMEN DEUREN alle schrijnen en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, Kömmerling binnendeuren. Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Hoogeind 49plafonds, Daken, ramen, deuren, 2321 Hoogstraten-Meer binnendeuren.

MEER - Om de viering van het 60-jarig bestaan extra in de verf te zetten, liet toneelkring ‘t Heidebloempje het publiek zelf het jubileumstuk kiezen. Dat werd “Paprika uit Afrika” en de vier volle zalen lieten er geen twijfel over bestaan: het was de juiste keuze. De bulderlach rolde als vanouds door de Zaal voor Kunst en Volk en ook de spelers zelf hadden er dolle pret in. Iedereen tevreden dus en daar gaat het om. Op de foto staan ze allemaal mooi bijeen. Van links naar rechts herkennen we staand: Mieke Meyvis, Jos Godrie (techniek), Stan Strybos (decor), May Roos (opgeefster), Martine Boeren, Marcel Roos (regisseur), Jos Cools, en Karel Martens (geluid en muziek). Zittend v.l.n.r. Nick Van Dun, Bie Rombouts met kleine Bobo, Tommy Bruynen, Wim Delcroix, Fonne Brosens, Frie Adriaensen, Emilie Kerstens, Domien Cools en Jeff Dictus. Van harte proficiat aan allen. (JD/FH)

Tel. 03/315 75 66

189

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

Kringwinkel MEER - De Kringwinkel zal gesloten zijn op vrijdag 25 en zaterdag 26 december.

DECEMBER 2009 - 51

DHM_dec_296.indd 51

19-11-2009 11:26:27


meer

Nooit meer oorlog

Wijn drinken voor het klooster MEER – De vzw Klooster Meer gaat in het

MEERLE – Veel oudstrijders zijn er niet meer, maar hun vereniging houdt de herinnering aan de beide wereldoorlogen levend. Nooit meer oorlog is de boodschap tijdens de herdenking van de slachtoffers van de beide wereldoorlogen op 11 november. Ook in Meerle wordt de traditie in ere gehouden. (jaf)

Sinterklaas is in het land

vooruitzicht van de feestdagen de boer op om wijn te verkopen. U dringt een kwaliteitswijn en steunt bij elk glas een vereniging die een even kwaliteitsvol project wil realiseren op de kloostersite. Een project voor de mensen van Meer. Zoals u weet is de kloostersite toegewezen aan Bouwmaatschappij De Noorderkempen, die voor de herbestemming van de historisch waardevolle gebouwen en het dorpsplein samenwerkt met de vzw Klooster Meer. Voor de Noorderkempen tot aankoop kon overgaan, waren er van haar kant nog enkele opschortende voorwaarden, maar die zijn inmiddels van de baan. Vzw Klooster Meer stelt nu een architect aan, zoals dat wettelijk voorzien is, en gaat er stevig tegenaan. Maar koken kost geld en de vzw is geen projectontwikkelaar die winsten maakt op de realisatie van het project. De vzw rekent dus op giften en steun. De bijzonder smaakvolle witte en rode wijn “Chateau Couvent du Lac”, kost maar 9 euro per fles, ideaal om thuis te drinken of als relatiegeschenk te geven. U kan de wijn bestellen bij: Guy Cools, Meerleseweg 39, tel 03 315 87 89 of guy.cools@telenet.be Peter Schelles, Meerseweg 48, tel 0474 35 46 61 of p.schel@skynet.be of Marc Van Aperen, Meerleseweg 16, tel 0473 77 73 66 of marc.vanaperen@sknet.be Zij brengen de godendrank nog voor de feestdagen bij u thuis. (fh)

Kersthappening en kerstmarkt

MEER – In zaal Voor Kunst en Volk was het erg druk. Vele kinderen hadden Sinterklaas afgehaald en konden voor het eerst kennismaken met de goede lieve man. En nu maar wachten tot 6 december. Dan komt hij nog een keer. (ma)

MEER - Op zaterdag 12 december 2009 organiseert KWB-Meer zijn jaarlijkse Kersthappening en Markt aan het Klooster, Donckstraat te Meer. Aanvang : 18u00. De toegang is gratis. De Kerstman is wederom aanwezig en zal de kinderen verblijden met wat lekkers. Er is natuurlijk ook gedacht aan muzikaal vertier. Fanfare De Eendracht uit Meer zal de spits afbijten met een mooi programma. Aansluitend zal Marc Vervoort en de Coverband Kaal uit Breda het publiek opwarmen. Een greep uit hun repertoire (The Smiths-Racoon-The Kooks-A Balladeir en Keane) Tevens is er een markt waar plaatselijke verenigingen en standhouders hun waren kunnen verkopen en is er een zeer afwisselend aanbod van allerhande artikelen. KWB-MEER heeft zich voorbehouden voor de verkoop van bieren, frisdranken, jenevers en andere alcoholische dranken. Wie zich nog wil inschrijven als standhouder moet contact opnemen met : Frank Voet, Frankenberg 10, te Meer Tel: 03/315.43.88 E-mail : frankvoet@skynet.be (ma)

52 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 52

19-11-2009 11:26:28

M b b o j Z j v v m d fi k v g g o t Z O v m m d

M


n

e

e

s p

n r -

9

6

7

-

e

-

d

-

r

e

meer

50 jaar geleden ...... MEER – In 1959 dus werden deze mensen geboren. Ze zijn allen afkomstig van Meer en hebben dus bij elkaar in de lagere school gezeten, of ze zijn in Meer komen wonen en zijn ook 50 jaar geworden. Zij vinden allemaal dat je de 50 niet zo maar aan je voorbij moet laten gaan en, zo blijkt, het werd voor hun een echt feestjaar. Ten eerste werd de verjaardag in familie en vriendenkring gevierd met de gebruikelijke Sarah of Abraham voor de deur. Natuurlijk werd je ook uitgenodigd op de fifty-party van heel wat leeftijdsgenoten. En als klap op de vuurpijl, je doet mee aan deze reünie van de 50 jarigen. Elkaar al sinds jaren niet meer gezien hebben. Benieuwd zijn wat er van elkaar geworden is. Naar de toekomst kijken en vooral oude herinneringen ophalen. De leerkrachten van toen. Ze zijn er haast niet meer. Je eigen ouders. Ze worden oud. En jijzelf bent op je hoogtepunt. Op de drempel van het oud zijn. Maar nog jong van geest. Kortom, in de fleur van je leven. De mensen op de foto vonden dat je de 50 stevig moest vieren. En dat hebben ze gedaan. Tot in de vroege uurtjes. (ma)

Bloedgeven MEER - Op woensdag 30 december organiseert het Rode Kruis een bloedinzameling. Die zal doorgaan in de gemeentelijke gemengde lagere school gelegen aan de Terbeeksestraat 6 van 18.00 tot 20.30 uur.

Tips om griep te voorkomen

Tijdens een grieppandemie is het bijna onmogelijk om te voorkomen dat u ook ziek wordt. Maar u kunt wel iets doen om de kans op besmetting met het virus te verkleinen. Een aantal tips: • Zorg dat je in goede conditie bent. • Beweeg en zoek de buitenlucht op. • Houd je hand of zakdoek voor je mond als je niest of hoest. • Was regelmatig je handen met water en zeep. • Raak zo min mogelijk je mond, neus of ogen aan. • Gebruik papieren zakdoeken of tissues bij hoesten, niezen of snuiten en gebruik ze maar eenmaal. Gooi ze daarna in de vuilnisbak. • Hoest en nies in de elleboog. • Maak voorwerpen, zoals deurklinken, afstandsbedieningen en toetsenborden regelmatig schoon. • Ventileer woon- en slaapruimten. • Wrijf je handen regelmatig in met handalcohol. • Risicogroepen en 65+’ers wordt aangeraden zich ook voor de gewone seizoensgriep te laten inenten.

Zij vierden feest. Van links naar rechts: boven: Jan Koeken, Luc Aerts, Staf Laurijssen, Jef Laurijssen, Miel van den Heuvel, Achiel Delcroix, André Aerts, Jos Renders, Jef Tilburgs, Ria Renders, Marcel Vinckx, Hilda Brosens, Jan Vinckx, Emilia Vervoort Midden: Annemie van Aperen, Carin Roelen, Lief Roos, Fanny van Opstal, MariaVan der Velden, Verhoeven Maria, Greet Braspenning, Paula Voeten, Annie Herreijgers,Rit van Gils, Lilian lambrechts Onder: Marcel Adriaensen, Herman van Bergen, René van der Velden, Jan Bastijns, Linda Jansen, Ann Roelen, Verschraegen May

Groenten en fruit. Vers, lekker en gezond! Rechtstreeks van land- en tuinbouwer - aan betaalbare prijzen - vandaag geoogst, morgen bij u thuis

www.groentenclub.be

Heerle 1A 2322 Minderhout 03/315 88 71 info@groentenclub.be

DECEMBER 2009 - 53

DHM_dec_296.indd 53

19-11-2009 11:26:29


meer

In de prijzen dankzij de Kringwinkel

MEER - Op het einde van de maand oktober vierde de kringwinkel in Meer haar vijfjarig bestaan. Het werd een onverhoopt succes, ook de pannenkoeken smaakten heerlijk. Iedereen die er binnen kwam kon deelnemen aan een gratis tombola. Mevrouw Mertens uit Zundert, nauw betrokken bij de plaatselijke bingo, kwam graag de hoofdprijs, een laptop, in ontvangst nemen. Mevrouw Vorselmans uit Meer (links op de foto) ontving als tweede prijs een grillkookpan. (FS)

Eerste muziekquiz bij Valencia MEER - Op vrijdag 13 november werd bij Radio Valencia voor de eerste keer een algemene muziekquiz georganiseerd met medewerking van Dennie Damaro, bekend als zanger maar ook van de vele muziekquizzen die onder zijn impuls werden georganiseerd in Essen. Tegen ieders verwachting in betrof het niet hoofdzakelijk Nederlandstalige onderwerpen maar was de quiz heel gevarieerd,wat door de 15 ploegen van elk 6 deelnemers op prijs werd gesteld. Na een spannende nek aan nek race tussen de ploeg “Van alles wat” en de Meerse ploeg “Heroes” werd deze eerste editie uiteindelijk gewonnen door de thuisspelers. In totaal waren er 200 punten te verdienen. De uitslag: Heroes 161 punten, Van alles Wat 155 punten, Decibel 140 punten, De Achterblijvers 131 punten, FC zat gezever 121 punten, VZW Meedoen 111 punten, Fjordenhof 111 punten, De Wezels 110 punten, DJ Jerry 104 punten, Fam. Huybrechts 97 punten, Radio Lichtaart 94 punten, Berita 92 punten, Lucky Luke 87 punten, Bosduin 65 punten, De Krabbers 52 punten. Proficiat aan de inrichters voor deze geslaagde eerste editie!We kijken al uit naar de volgende. (hm/ma)

Jos Leenaerts en Mit Van Aken, 50 jaar getrouwd

B f r f c v

D t u u r

E k d o D g n E C z z

D s a w d p g

V w n w p a

T Z v w v

D v m G s z b I g

MEER - Op 24 oktober vierde de familie Leenaerts feest, omwille van het gouden huwelijksjubileum van vader en moeder. Jos Leenaerts woont al heel zijn leven in Meer, vroeger op de Elsterdijk, na hun huwelijk, op 20 oktober 1959, op de Hoge Akker 9 en sinds enkele jaren op Hoogeind nummer 10. Mit Van Aken heeft haar kindertijd in Brecht doorgebracht. Na hun trouwen wierpen ze zich volledig op de boerenstiel, die ze hier en daar combineerden met wat tuinbouw. Nu genieten ze van hun vijf kinderen en hun gezinnen. Jos en Mit vragen ons langs deze weg om iedereen te bedanken die op welke manier dan ook bijgedragen heeft tot hun onvergetelijk feest. (foto: fotodesign Meer / fh) 54 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 54

19-11-2009 11:26:30

D t h p t g


g

n n

n

-

-

e .

p

Ook dat nog!

   

Bij een controle op donderdagnacht 15 oktober haalt de politie een chauffeur met 2,5 promille alcohol in het bloed uit het verkeer. De man moet zijn rijbewijs minstens twee weken inleveren. Er waren nog drie andere chauffeurs onder invloed van alcohol en één onder invloed was van drugs. Negen chauffeurs droegen geen autogordel, vijf konden geen verzekeringsbewijs voorleggen en drie bestuurders hadden geen geldig rijbewijs.

    

De strafrechter in Turnhout veroordeelde de Nederlander Erik S. (35) tot achttien maanden celstraf en 5.500 euro boete, waarvan de helft met uitstel. De man baatte tussen juli en augustus 2007 een cannabisplantage uit in Hoogstraten. Aan Iveka moet hij een schadevergoeding betalen van ruim 9.000 euro.

Een criminele organisatie, onder de leiding van Cor A. uit Meerle, is 433 kilo cocaïne kwijtgespeeld. De straatwaarde van de drugs bedraagt meer dan 20 miljoen euro. Negen bendeleden zitten in de cel. De politie nam ook wapens, geld en een drugslab in beslag. De speurders beschouwen kopstuk Cor A. (52) als een échte grenscrimineel. Vanuit zijn villa aan de Rietweg in Meerle organiseerde hij zijn zaakjes. Zijn netwerk spreidde zich uit over heel Europa. Hij deinsde er niet voor terug om geweld te gebruiken. Cor A. beschouwde zijn criminele business als een familieactiviteit. Ook zijn vrouw Hendrica V.N., zijn schoonbroer Johannes V.N. (48) en zijn stiefzoon Jeffrey V.H. maakten deel uit van de bende en zitten in voorarrest.

De politie controleert 23 bromfietsen op snelheid. Ze werden ter plaatse of aan het politiebureau op testrollen gezet. Tegelijkertijd keken de agenten na of het rijbewijs en de verzekeringspapieren in orde waren. Er worden acht bromfietsen in beslag genomen. “We hopen dat de ogen van de bromfietsliefhebbers nu geopend zijn”, zegt Jelle Willebrords van de politie. “Het is niet de bedoeling dat zij hun leven en dat van anderen in gevaar brengen.”

     

   

    

Vrijdagavond 30 oktober ontstaat er brand ontstaan in een stal nabij een woning op de Ulicotenseweg in Meerle. Het gebouw wordt volledig vernield door het vuur, maar de brandweer slaagt erin om de woning te vrijwaren. De woning en de stal zijn eigendom van Hilda en Luk, die het huis pas volledig gerenoveerd hebben en drie weken geleden verhuisden. De afgebrande schuur moest een paardenstal worden. .

Twee dagen later wordt de brandweer opgeroepen voor een stalbrand. Zondag 1 november krijgt de brandweer melding van een brand in een varkensstal in Wortel-kolonie. Eenmaal ter plaatse blijkt het om rookontwikkeling te gaan. De brandweer verdrijft de rook uit het gebouw en de varkens in de stal blijven ongedeerd.

De rechtbank van koophandel in Turnhout heeft drie bedrijven failliet verklaard. Het gaat telkens om firma’s waar geen economische activiteit meer is. In de Moerstraat in Hoogstraten is markt- en onderzoeksbureau General Control Applications door de belastingen gedagvaard. Er is geen spoor meer van de vennootschap en de zaakvoerder zou in de gevangenis zitten. Ook adviesbureau Marmir in de Sint-Janstraat in Wortel is door de belastingen gedagvaard. De zaakvoerder woont tegenwoordig in China. In de Luxemburgstraat in Meer gaat NV Ziko, handel in motorvoertuigen, op de fles.

De strafrechter in Turnhout heeft Vicky V.D.H. (36) uit Wortel veroordeeld tot een celstraf van drie maanden voor meerdere feiten van belaging. Ze heeft onder meer haar buurman en haar voormalige werkgever in Merksplas lastiggevallen. Volgens haar advocate had V.D.H. nog geld van hem tegoed. De rechter hield bij het vonnis rekening met eerdere veroordelingen van Vicky V.D.H. (FH)

DECEMBER 2009 - 55

DHM_dec_296.indd 55

19-11-2009 11:26:31


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

S R S

Sportlaureatenviering 2009 Voor de 31ste maal reeds schitterden de Hoogstraatse sporters in de spotlights en ditmaal op het podium van de feestzaal van het Klein Seminarie. Heel wat sportievelingen zorgden in vorige edities voor een overvolle zaal, maar zaterdag 14 november lieten velen het afweten. Ook heel wat minder kandidaten voor de nominaties deze keer en dat stemt zeker tot nadenken. Komt er of is er sleet op de formule? Moet er anders gedelibereerd worden? Hoeveel keer kan men de trofee overhandigd krijgen? Aan de Hoogstraatse sportraad om dat zeker eens van naderbij te bekijken wil men de volgende jaren terug wat meer belangstelling opwekken bij de vele sportclubs die Hoogstraten toch rijk is!

Sportman Jos Verbaeten

Vier genomineerden voor de begeerde titel: Jan Stoffelen (Rijver. St.-Clemens Minderhout) ruiter, Patrick Leysen (Atletiekver.Noorderkempen) ultraloper, Herman Martens (De Pieretrappers Meerle) wielrenner cyclocross, Jos Verbaeten ( Handboogm. “De Noordervrienden” Minderhout) schutter. Deze laatste kreeg de meeste stemmen achter zijn naam wegens zijn knap palmares het voorbije jaar. Eventjes overlopen: Belgisch archery kampioen outdoor 25 m bij de masters; nieuw Belgisch archery record outdoor 25 m bij de masters; kampioen outdoor 25 m bij de Kon.Kempische doelschuttersbond; 1ste plaats Belgische archery prins der prinsen (29 clubs); 1ste plaats bondskampioenschap Noorderbond; 1ste plaats (gedeeld) algemene rozenprijs Noorderbond; 2de plaats Belgische archery kampioenschap outdoor 70 m bij de masters; 2de plaats Belgium archery indoorcup 18 m; 1ste plaats Vlaams kampioenschap voor teams indoor 18 m met nieuw Belgisch record (230 op 240 punten, het Europees record staat op 231 punten); selectie voor Belgisch team 25 m outdoor.

Sportvrouw Karin Donckers

Slechts één nominatie bij de sportieve dames om de eenvoudige reden dat er ook maar één kandidaat in de running was. De keuze lag dus voor de hand. Karin is aangesloten bij de Rijvereniging St.-Clemens Minderhout en verzamelde reeds twaalf cups bij de verkiezing van sportvrouw van het jaar. Karin werd Belgisch kampioene Eventing met paard Lamicell Charizard te Waregem op 13 september 2009. Op het Europees kampioenschap in Frankrijk op 27 september 2009 veroverde ze een knappe 6de plaats met paard Gazelle de la Brasserie en een bronzen medaille met het Belgische team. Daarnaast veroverde ze nog een stel mooie ereplaatsen nationaal en internationaal en staat momenteel op een 7de stek in de wereldranglijst eventing.

Sporttiener Willem Jan Otten…

m M v z C : G k e d j k m s

versloeg Loes Lenaerts (Rijver. St.-Clemens Minderhout) in de rush naar de titel. Deze tiener uit de Minderhoutse Witherenweg, aangesloten bij handboogmaatschappij “De Noordervrienden” Minderhout en “Kalmthoutse Heideschutters” heeft heel wat pijlen op zijn boog. Hij kon de jury overtuigen met volgende resultaten: Belgisch kampioen 1 pijl bij de cadetten; Belgisch kampioen 3 pijlen cadetten; Belgisch kampioen 50 en 30 m cadetten; nieuw Belgisch record cadetten (342 op 360 punten); provinciaal kampioen 60 m cadetten; provinciaal kampioen 1 pijl en 3 pijlen cadetten; provinciaal kampioen 50 en 30 m cadetten.

56 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 56

19-11-2009 11:26:32

O d z g O a a H V S e v v G v m o O p V A K h g E d 2 h P I


r

h l n

sport

Sportvereniging Ruiterijvereniging St.-Clemens Minderhout…

Sportverdienste

moest het opnemen tegen Touwtrekvereniging Mertensmannen en “Meetria” Meerse triatlonvereniging en won het pleit met voorsprong zonder strafpunten. Sprekende resultaten kon St.Clemens voorleggen met nationale kampioenen : Karin Donckers, Jan Stoffelen, Loes Lenaerts, Greet Van Mieghem. Het achttal van de ponyclub kroonde zich tot provinciaal kampioen klasse L en op het nationaal tornooi te Ardooie veroverden ze een 5de plaats.De rijvereniging viert dit jaar ook haar 50-jarig bestaan en al die jaren kende het een erg dynamisch LRV-clubleven met het organiseren van ruitertornooien, dressuur- en springwedstrijden; eventings nationaal

werd in de weegschaal gelegd met Marcel Goetschalckx die als vrijwilliger iedere vrijdag training geeft aan de ponyruiters met beperking in het Zwart Goor te Merksplas. Paul Versmissen, die op jonge leeftijd getroffen werd door een ernstige ziekte en daardoor gehandicapt bleef, kreeg de trofee overhandigd voor zijn doorzettingsvermogen en zijn medewerking aan het Hoogstraatse sportgebeuren. Voorbije zomer fietste hij nog naar Rome, toch zo’n 2040 km. Al jarenlang is hij actief medewerker bij verscheidene sportverenigingen als bestuurslid. Hij is medestichter van de badmintonclub en is trouwe sponsor van de Hoogstraatse stratenloop. (rel)

Paul Versmissen…

St.-Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten 03 314 33 33

www.totaalgarage.be info@totaalgarage.be

Huldiging van de kruisboog kampioenen Op vrijdagavond 16 oktober was er in het Guldenhof te Loenhout de uitreiking van de ereprijzen en de huldiging van de kampioenen met de grote kruisboog. Opperhoofdman Jan Gijsbregts verwelkomde alle aanwezigen en lichtte het verloop van de avond verder toe. Penningmeester Frans Van Hasselt had de eer de jubilarissen te huldigen: Cor Van Gils uit Castelré voor 25 jaar hoofdman, Jos Schrijvers uit Hoogstraten voor 50 jaar schutter en Herman Gabriëls, eveneens uit Hoogstraten, voor 60 jaar schutter. Herman is echter in de loop van het jaar overleden. Griffier Wim Druyts begeleidde het uitreiken van de rozenprijzen. Dit jaar mochten er niet minder dan 49 schutters een tinnen bordje in ontvangst nemen. Opperhoofdman Jan Gijsbregts kon de kampioenen een tinnen bord aanbieden. Voor het alternatief kampioenschap mocht Frans Aerts, koning van Sprundel, naar voor komen. Koning Bert Eelen nam voor de gilde van Meer het tinnen bord voor het kampioenschap per gilde in ontvangst. En dan waren er de individuele kampioenen. In de B reeks werd Brian Koenen uit Sprundel met 246 punten kampioen. Frans Gillis uit Minderhout werd tweede met 240 punten voor Cees Pellens uit Rijsbergen met 238. In de A reeks heeft Karel Verschueren uit Meerle

Op de foto herkennen we: Bert Eelen afgevaardigde voor St.-Joris Meer als gildenkampioen, Karel Verschueren (Meerle) kampioen in de A-reeks, Gery Dockx (Meer) kampioen E-categorie, Brian Koenen (Sprundel) kampioen B-reeks en Frans Aerts de koning en afgevaardigde van Sprundel winnaars van het alternatief clubkampioenschap. zich kampioen geschoten met een totaal van 255 punten. Bloemen waren er voor Paul Eelen uit Meer en Harry Hendrickx uit Meerle. In de Ere reeks behaalde Gery Dockx uit Meer de zege met 272 punten. Jan Rombouts uit Meer

en Frank Pellens uit Rijsbergen eindigden op één punt. Een gezellig samenzijn sloot deze avond af. (FS)

DECEMBER 2009 - 57

DHM_dec_296.indd 57

19-11-2009 11:26:34


SPORT

KFC Meer Het blijft elke wedstrijd knokken voor de drie punten tegen evenwaardige tegenstanders zodat men wel kan spreken van een sterke reeks. KFC Meer staat in de middenmoot geklasseerd, maar het puntenverschil met de subtop blijft bijzonder miniem. het zelfs 3-1. Meer vond geen tegenzet meer en moest zich noodgedwongen neerleggen bij het negatieve verdict. De thuismatch tegen Maccabi liep uit op een doeltjeskermis. Maccabi opende in de 19de minuut en Pieter Donckers scoorde tegen in de 35ste minuut. Even voor de rust lukte Jef Swaenen de 2-1 en Roel Hofmans zette Meer op rozen via penalty. Maccabi kwam echter al vlug terug tot 3-2 en de angst sloop in de Meerse rangen. Enkele opstootjes volgden, maar ref. Taëls kweet zich van zijn taak. In de 85ste minuut strafschop voor de bezoekers en de 3-3 was een feit. Zes goals, het gebeurt niet elke week! Op het veld van Brasschaat mocht men niet van een hoogstaande partij voetbal spreken. Meer oogde wel iets scherper, voetbalde iets beter dan de thuisploeg en werd in de 47ste minuut beloond via Roel Hofmans die het enige doelpunt van de partij aantekende. Meer kreeg nog enkele kansen voorgeschoteld, maar de thuisgoalie liet zich opmerken door enkele knappe ingrepen. Verdiende zege! (rel)

Rik Aerts (r.) in duel met Erivan Dos Santos in de wedstrijd tegen Maccabi

In de thuiswedstrijd tegen Halle startte KVNA zeer goed. Dennis Rosiers was al vroeg zeer gevaarlijk en in de 20e minuut verschalkte dezelfde speler met een fantastische lob de keeper. De bezoekers drongen daarna aan, maar stuitten op een secure doelman Tom Van den Broeck. Nog voor de rust werd een goed schot van Maarten Adriaensen onvoldoende weggewerkt en Bert Tilburgs maakte er 2-0 van. Dennis Rosiers was nog gevaarlijk op vrijschop.

Op hun veld blijft het stugge Molenkring voor Wortel een moeilijke en niet te kloppen tegenstrever.

vermijdbare doelpunten. Tussendoor had Dennis Rosiers een strafschop voor fout op Maarten Adriaensen verzilverd.

Met Schilde kregen we de leider op bezoek. De wedstrijd kon niet slechter beginnen. De bezoekers profiteerden van een aarzeling om in de 5e minuut de score te openen. KVNA was aangeslagen, maar geleidelijk konden ze het evenwicht herstellen.

Na de rust achtervolgden de bezoekers, maar ze waren niet gevaarlijk tot in de 80e minuut wanneer ze met een vrijschop de aansluitingstreffer maakten. De blauw-witte aanvallers kregen nog twee reuzekansen, maar ook onze verdedigers werden onzekerder en lieten zich dom verrassen. In blessuretijd zetten de bezoekers dan nog een onnodige strafschop om.( 3-1 ) Zo werden de 3 punten te grabbel gegooid.

Schilde verdedigde zijn voorsprong met een dubbele afweergordel. Zo noteerden we dan ook weinig kansen tot in de 85e minuut Tom Van Den Broeck werd onderuit gehaald en Dennis Rosiers de strafschop omzette. ( 1-1 ) Na deze goede en spannende wedstrijd moest iedereen toegeven dat er geen verschil was tussen de leider en Wortel.

Direct na de rust caprioleerde een slecht ontzetten van onze doelman in eigen doel.( 4-1 ) Het duurde even voor KVNA deze slag te boven kwam, maar onze voorspelers kregen nog meerdere mooie kansen, maar ze werden gemist. Wanneer Maarten Adriaensen en Willem Pleysier toch doeltreffend waren was het te laat. ( 4-3 ) Zonder de kwetsuur van onze doelman zouden we nooit verloren hebben.

In de derby van de Noordhoek trapte Koen Koyen pas in de slotminuut het winnende doelpunt binnen. Geen hoogstaand voetbalspektakel, wel hing er voortdurend spanning in de lucht. KFC Meerle, dat de puntjes goed kon gebruiken, kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong en kon die score ook behouden tot het rustsignaal. Enkele minuten na de pauze verschalkte Koen Koyen doelman Verheyen en deze stand bleef op het bord tot de 90ste minuut, het moment dat Meer het laken naar zich toetrok. Verdiend volgens de thuisaanhangers, een punt voor Meerle zou zeker niet gestolen zijn volgens de tegenpartij. De volgende wedstrijd op het veld van Ekeren FC werd een maat voor niets voor de Meerse elf. Een weinig boeiende eerste helft met als voornaamste kenmerk het doelpunt van Roel Hofmans in de 43ste minuut. De thuisploeg kwam extra opgepept uit de kleedkamer en Wes Lauryssen moest de mouwen opstropen. Langzamerhand verhoogde de Ekerense druk en doelpunten bleven ook niet uit. In de 57ste en 62ste minuut werd Meer uitgeteld en enkele minuten laten werd

Wedstrijden

Zondag 29 november 14.30 uur KFC Meer – FC Wilrijk Zondag 6 december 14.30 uur Maria ter Heide – KFC Meer Zondag 13 december 14.30 uur KFC Meer – Minderhout VV Zondag 20 december 14.30 uur Wildert – KFC Meer

D r o s N m n g T k s s n d g v g a w k i c e S

KVNA Wortel

Op het veld van Molenkring rondde Tom Van Gorp al vlug een mooie aanval af. Willem De Gruyter kopte nog op de lat. De thuisploeg, zoals we deze al jaren kennen, speelde zeer hard. Dikwijls erover, maar de scheidsrechter trad voor zware overtredingen niet streng genoeg op. Onze spelers werden nerveus en moesten voor de rust nog twee vermijdbare doelpunten slikken. Raf Tilburgs trof nog de paal. In de 80e minuut kwamen de mannen van Lichtaart via een strafschop op 3-1. Bart Snels kon dan nog milderen tot 3-2.

In Massenhoven waren onze spelers in het begin zeer gevaarlijk en kregen meerdere mooie kansen. Vooral Raf Tilburgs alleen voor doel had er meer mee moeten doen. In de 16e minuut dook onze doelman Thomas Van Coillie naar de bal en terwijl hij deze vast had werd hij vol in het gelaat getrapt. Hij loste de bal en de dader trapte de bal nonchalant in doel. Tot ieders verbazing keurde de scheidsrechter het doelpunt goed. Dit was het keerpunt in de match. Thomas moest vervangen worden – zoals later bleek – met een hersenschudding en drie breuken in het aangezicht. Onze aangeslagen spelers slikten nog twee

Er zijn nu twaalf wedstrijden gespeeld en enkel in Oosthoven waren we de minderen. In de andere matchen waren we minstens de evenknie van de anderen. Toch blijven we met een schamele 8 punten in de lagere regionen.

De wedstrijden

Zondag 29 november 14.30u KVNA Wortel - Grobbendonk Zondag 6 december 14.30u Pulle - KVNA Wortel Zondag 13 december 14.30u Westmalle - KVNA Wortel Zondag 20 december 14.30u KVNA Wortel – Oosthoven. (frbr)

N

58 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 58

D H

19-11-2009 11:26:34


SPORT

Cyclocross

Niels Albert solo in de Blauwbossen

De tweede manche van de Superprestige, gereden in de Minderhoutse Blauwbossen in een organisatie van “De Hoogstraatse Spurters�, schreef een oppermachtige wereldkampioen Niels Albert op zijn naam. Oppermachtig wel, maar gemakkelijk ging het dan toch ook weer niet voor de man uit Tremelo, want praktisch de ganse wedstrijd moest hij de in Essen wonende Tsjech Zdenek Stybar in zijn zog dulden en die kraakte pas in de allerlaatste ronde. Kort voor de start scheen er nog geen vuiltje aan de lucht te bespeuren, maar eens de vlag naar beneden begonnen de regendruppels te vallen en dit gedurende de hele wedstrijd zodat het koersgebeuren flink geteisterd werd. Het vlot te berijden parcours van de voormiddag veranderde al vlug in een glibberige schaatsbaan en de renners moesten op al hun behendigheid beroep doen om hun tweewieler in het juiste spoor te houden. Valpartijen konden dan ook niet uitblijven. Albert wisselde iets vroeger van banden dan de rest van zijn concurrenten, daar haalde hij wel duidelijk profijt uit en in de vierde ronde trok hij op avontuur met Stybar. Sven Nys wisselde te laat van banden,

maakte kennis met de grond en was op achtervolgen aangewezen hetgeen hem uiteindelijk nog een derde plaats opleverde, maar dit op een respectabele afstand van de winnaar. Albert bleef een strak tempo aanhouden, Stybar steeds op een vijftal seconden achter zich houdend. De laatste ronde was er teveel aan voor de moedige Tsjech en Niels Albert won op schitterende wijze deze door de weersomstandigheden zware wedstrijd. De beloften, dames en juniores zorgden voor interessante nevenwedstrijden met als inzet de Europese titel. Op een droog en superberijdbaar terrein konden zij hun rondjes afmalen. Bij de beloften ging de Europese trui naar de Slovaak Robert Gavenda voor de Pool Pawel Szczepaniak en de Belg Tom Meeusen. Oranje boven bij de dames met als sterkste Marianne Vos voor haar landgenote Daphny van den Brand. De Fransman Emilien Viennet toonde zich de beste finisher bij de juniores en daar was het vooral uitkijken naar de prestatie van de plaatselijke favoriet Jens Adams. Jens hoopte op een toptienplaats, reed een sterke wedstrijd en eindigde tenslotte op de 6de plaats waarmee hij dik tevreden was. (rel)

Minderhoutenaar Jens Adams die een mooie zesde plaats voor zijn rekening nam

s n

e

e -

Dames v.l.n.r. Daphny van den Brand (Ned), Marianne Vos (Ned), Helen Wyman (Gr.Br)

Juniores v.l.n.r. Laurens Sweeck (B), Emilien Viennet (Fr), Michiel van der Heyden (Ned)

e

Niels Albert voor en na de wedstrijd DECEMBER 2009 - 59

DHM_dec_296.indd 59

19-11-2009 11:26:35


sport

Minderhout VV Enkele serieuze kanshebbers voor de titel dwarsboomden deze maand de intenties van MVV! Op Oostmalle kon men nog de drie puntjes meegrabbelen, Loenhout werd op twee doelpunten acherstand geplaatst, maar men liet zich nog bijbenen, en tegen Zwijndrecht en Deurne (de eerste en tweede uit het klassement) werd eervol het onderspit gedolven. In de maand december hoogdagen voor spelers, supporters en kassiers voor de derby’s tegen Meer en Meerle.. Op het veld van Oostmalle kon MVV het eerste halfuur wel het meeste balbezit voor zich opeisen, maar zonder resultaat. De thuisploeg kwam dan beter uit de verf en doelman Jacobs zorgde voor de brilscore aan de rust. Na de siësta meer gedecideerde gastheren die de overwinning wilden thuis houden. MVV wist zijn verdediging te organiseren en ook te scoren op counter via Koen Lenaerts. Gevleid misschien, maar het zijn de goals die tellen. Wegens natrappen kreeg een thuisspeler nog een rode kaart aangesmeerd en MVV ging met een krappe 0-1 overwinning naar huis. De zondag daarop in de Heistraat de derby tegen Loenhout! Een betere eerste helft voor MVV waarin het ook met 1-0 voorkwam, dank zij een doelpunt van Geert Mertens. Druk van de bezoekers tijdens het eerste kwartier van de tweede speelhelft zonder veel gevaar. MVV loerde op de counter en Jens Lenaerts zorgde voor de 2-0. Met de vingers in de neusgaten de match uitspelen zou men denken! Loenhout voerde de

druk op, MVV trok zich terug in verdediging en 2-1 in de 70ste minuut. Eén minuut later 2-2, tevens ook de eindstand, in een betwistbare fase, maar de scheidsrechter blijft de baas op het veld. Toch een billijk gelijkspel! Naar Olympic Deurne, een goedvoetballende ploeg en vooraan in het klassement! MVV speelde zijn geliefkoosd spelletje, vanuit een georganiseerde verdedigende opstelling de counter hanteren. Olympic probeerde zo snel mogelijk de grendel weg te schuiven, maar MVV hield gemakkelijk stand tot de 25ste minuut wanneer Hans Jacobs met een dropshot verrast werd. De thuisploeg probeerde de bezoekers uit hun stelling te lokken,maar die trapten daar duidelijk niet in. Net voor de rust een vrije trap en 2-0. Eventjes verpozen en nadien toch een meer aanvallender MVV. 3-0 in de 60ste minuut na voorafgaand handspel waarin de scheidsrechter geen graten zag. MVV trok dan het spel naar zich toe en Iwein Moorkens lukte de 3-1. Eén minuut later

4-1! De Minderhoutse druk bleef aanhouden en Iwein lukte nog de 4-2, maar de Olympicjongens lieten zich nadien niet meer verschalken. De leider uit de reeks Verbr.Zwijndrecht werd partij gegeven in de Heistraat en MVV liet zich zomaar niet intimideren. Integendeel, groenwit toonde zich het gevaarlijkst in de eerste 45 minuten, maar verzuimde te scoren. MVV liet ook niet begaan in de tweede helft en speelde de aanvallende kaart. Uit een van de schaarse kansen waren het echter de bezoekers die het laken naar zich toe trokken en de stand openden. Dit deden ze nog eens over in de 80ste minuut. In de eindfase een cadeautje voor de gasten in de vorm van een strafschop, maar doelman Jacobs liet zich niet ringeloren. MVV verdiende minstens een punt, maar de eindstand was duidelijk, 0-2! (rel)

Wedstrijden

Zondag 29 november 14.30 uur Minderhout VV – Maria ter Heide Zondag 6 december 14.30 uur KFC Meerle – Minderhout VV Zondag 13 december 14.30 uur KFC Meer – Minderhout VV Zondag 20 december 14.30 uur Minderhout VV – FC Ekeren

M e m d t i

N n t d J v h d v O h z e D s k o H n v k h v l

I w v

De A-Duiveltjes van KFC Meer en Minderhout VV leverden onlangs een pakkende partij voetbal die eindigde op een 10-11 stand in het voordeel van MVV

60 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 60

19-11-2009 11:26:35

H d v 1 m o o i a k K l l v w w o n s o v k d v s t


n -

h t -

n

n e n t ,

t

sport

Hoogstraten VV Mag men spreken van een minicrisis in het HVV-huishouden? Een magere puntenwinst en dan vooral in de thuiswedstrijden waarin de rooikens de voorbije seizoenen moeilijk te manipuleren waren. Niets meer daarvan! Nederlagen tegen Waregem, Deinze, Sint-Niklaas, de afstraffing tegen Koksijde, doen de homereputatie volledig wegsmelten. Hoop doet echter leven en de alarmbel hoeft nog niet direct te klinken gezien het geringe puntenverschil in de middenmoot, maar…! Na de goede prestatie op het veld van Willebroek nog eens een thuismatch tegen een van de directe tegenstanders uit de reeks, nl. Ieper. Al vroeg in de partij kwamen de roodjes op voorsprong via Jimmy Fockaert. Dat zag er goed uit, maar nog voor de pauze kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. Een goede tien minuten na de koffie schilderde Nick Van Huffel een vrijtrap op het hoofd van Kurt Rombouts die netjes kon inkoppen, 1-2. Ondanks het naarstige werk van HVV waren het toch de gasten die weer voor de gelijkmaker zorgden. Nog iets meer dan een kwartier te gaan en opnieuw hoop voor de thuisploeg wanneer Dirk Mathyssen de 3-2 op het bord plaatste.Toch slaagden de nietaflatende bezoekers een derde keer te scoren zodat de match eindigde op een onbesliste 3-3! Voor de volgende opdracht trok HVV richting R.Cappelen FC. Daar had men nog iets recht te zetten na de slechte prestatie van vorig seizoen. De thuisploeg speelde ook deze keer met vertrouwen in een wedstrijd waarin heel wat gebeurde, maar toch kwam HVV op voorsprong langs Dirk Mathyssen. De gastheren lieten zich echter niet onbetuigd en een tiental

minuten na de rust wezen de bordjes weer gelijk. Ondanks veel goede wil kon rood-wit niet meer scoren en bleef het weer bij een gelijkspel. Niet verloren, maar weinig puntengewin! Met SintNiklaas op bezoek kregen de rooikens weer een directe tegenstander uit de reeks voorgeschoteld. De bezoekers hadden reeds een sterke uitreputatie opgebouwd, ze verloren namelijk nog niet op verplaatsing. Een sterkspelende Bob Swaegers was een van de smaakmakers uit het rode kamp en hij bracht HVV op voorsprong. De bezoekers lieten zich echter niet kisten en hadden de cadeautjes thuis gelaten. Zij trokken de aanvallende kaart, de concentratie bij HVV verzwakte en dat was het signaal om de score aan te dikken, 1-2! HVV probeerde de trein nog wel op de rails te krijgen, maar het lukte niet echt en wanneer de bezoekers uitliepen tot 1-3 was het hek helemaal van de dam.Op Wapenstilstand, 11 november, een midweekmatch op het veld van Wielsbeke. Na een kwartier kwam HVV op voorsprong na een doelpunt van Niels Cox. Iets later kwam de thuisploeg terug in de wedstrijd. Een vrijtrap vanop 18 meter,een stuitende bal en Ben Van Bael

was gezien. Nog voor de appelsientjes zorgde de thuisploeg voor voorsprong. Na de rust trok HVV meer de aanvallende kaart en probeerde nog wat uit de brand te slepen. Dat lukte ook en in de slotfase kon Dirk Mathyssen nog een puntje uit de brand slepen voor de rooikens. Zeker niet onverdiend, maar nog steeds was het wachten op een volgende overwinning. Misschien zouden de kustjongens uit Koksijde het gelag betalen, want de thuissupporters werden nog niet echt verwend dit seizoen. In het begin van de competitie kon HVV nog overtuigend de bovenhand houden tegen Torhout en Aalst thuis. Tegen Koksijde kon de thuisploeg weer niet bekoren met als gevolg een zoveelste afstraffing op rij. De bezoekers die duidelijk niet gekomen waren om met lege handen terug naar zee te trekken, konden na afloop van de partij een 0-4 overwinning bijschrijven. Een zware nederlaag en hoog tijd voor de kentering! (luc/rel)

Wedstrijden

Zaterdag 28 november 20.00 uur Hoogstraten VV – Vigor Hamme Zaterdag 5 december 20.00 uur Rac.Mechelen – Hoogstraten VV Zaterdag 12 december 20.00 uur Hoogstraten VV – Zottegem Zaterdag 19 december 20.00 uur Hoogstraten VV – Rupel Boom

KFC Meerle In de gekende hoek waar de klappen vallen bevinden de groentjes zich wel degelijk en het lijkt ook moeilijk het tij te doen keren. Na elf wedstrijden een negatieve balans met nul overwinningen, drie schamele puntjes, de minste goals gescoord en een resem tegengoals. Toch valt er de laatste wedstrijden enige beterschap te bespeuren en snakt men verbeten naar de eerste overwinning! Hard werken, maar weinig voetbal kenmerkte de derby tegen KFC Meer! Wel een droomstart voor groenwit wanneer Kenny Van Aert in de 10de minuut de 0-1 op het bord neerpootte en de match openschoot. Meer bleef wel gevaarlijk op stilstaande fases, maar had niet de power om op gelijke hoogte te komen. Weinig kansen dus in de eerste helft voor beide teams. Een meer aanvallende thuisploeg na de pauze en Meerle kwam daardoor toch stilaan onder druk te staan. Koen Koyen lukte dan de 1-1 en de wedstrijd leek zo ook te eindigen. De laatste minuten tellen echter ook mee en de groenen weten daarvan mee te spreken. In de 90ste minuut was het weer zover! Meerle kreeg de bal onvoldoende weggewerkt en Koen Koyen profiteerde ervan om doelman Verheyen voor de tweede keer het nakijken te geven. De verslagenheid na de partij sprak boekdelen! Op eigen veld tegen Wildert, ook in de onderste regionen van het klassement verzeild geraakt, moest zeker het onderste uit de kan gehaald worden om de punten thuis te houden. Een wedstrijd van het allergrootste belang voor beide ploegen gezien hun penibele klassering. Het kon niet slechter beginnen voor de thuisploeg. Amper vier minuten bezig en al 0-2

in het krijt. Een archislechte eerste helft, Meerle kon niet en Wildert hoefde precies niet meer. De trainer in alle staten en… Karel Geerts scoorde tegen in de 48ste minuut. De KFC voerde nu de forcing en de jonge Bjorn Voeten kopte de 2-2 tegen het net. Meerle wilde nu beslist meer en Kenny Van Aert zorgde voor de 3-2. Eindelijk een overwinning? De laatste minuten hingen in de lucht, al dikwijls fataal voor de lokalen, deze keer ook weer en met 3-3 moest men zich met een schamel puntje tevreden stellen. Te weinig voor het gepresteerde werk! Naar Borsbeek dan ! Meerle kende een sterke start, had het meeste balbezit, maar te weinig kansen en… 1-0 na een te korte terugspeelbal. Na de pauze hetzelfde spelbeeld, maar weer viel de goal aan de overzijde, 2-0! De aansluitingstreffer lag dan binnen handbereik, Karel Geerts trapte de strafschop naast. De meest aanvallende ploeg werd dan gecounterd en krijgt de 3-0 op het menu. In de slotfase een beetje zalf op de hete wonde wanneer Vissers het meer dan eervolle doelpunt kan scoren. Een bijna volledig Meerle aan de aftrap tegen een voetbaltechnisch zeer getalenteerd FC Merksem met een resem Brazilianen in de ploeg. Een redelijk bitsig eerste kwartier mocht tellen als opener.

Verbreuken lukte in de 19de minuut het doelpunt van de wedstrijd voor de thuisploeg die zich voor de pauze ook het sterkst toonde, maar de echte kansen boden zich pas later aan. Uiteraard trokken de bezoekers op zoek naar de gelijkmaker en de overwinning, maar de Meerlese counters bleven gevaarlijk. Allerlei onsportieve ingrepen langs bezoekerszijde leverden geel en rood op en hierbij stelde de ref zich nog te tolerant op. De lokalen kregen dan nog kansen genoeg om de wedstrijd in een definitieve plooi te leggen, maar tot overmaat van ramp viel de gelijkmaker op ongelukkige wijze in de 94ste minuut aan de overzijde. Blessuretijd die Meerle dit seizoen al menig puntje gekost heeft. (rel)

Wedstrijden

Zondag 29 november 14.30 uur Heibos – KFC Meerle Zondag 6 december 14.30 uur KFC Meerle – Minderhout Zondag 13 december 14.30 uur FC Ekeren – KFC Meerle Zondag 20 december 14.30 uur KFC Meerle - Maccabi

DECEMBER 2009 - 61

DHM_dec_296.indd 61

19-11-2009 11:26:36


VIERKANT VOOR HET LAND

U m t w o D h v b h i D n s o D m n d b s o

D

M n r w m z p a i a k i

Jos Verschueren – Poeleinde Wortel – bezitter Vlaams Paard In de jaren 50 verdween het werkpaard van onze akkers. Tussen de beide oorlogen had het aantal zich hersteld nadat Duitsland tijdens WO I meer dan 100.000 van de beste paarden had opgeëist. Waren er in 1950 in België nog 215.000 ingeschreven, met de komst van de mechanisatie en motorisatie ging het daarna snel achteruit. Het Vlaamse paard was tijdens de middeleeuwen zeer gegeerd als strijdros. Met de opkomst van de artillerie (buskruit) in de15de eeuw werden de zware knollen echter systematisch vervangen door lichtere en meer wendbare Arabische paarden. In de Kempen kennen we het boerenpaard vooral als akkerpaard maar het werd ook met tienduizenden ingezet als ‘natiepaard’ in de haven, als boomsleper in de Ardennen en, als zielig dieptepunt, als mijnpaard. In 1885 kende de Société Nationale du Cheval de trait Belge nog drie categorieën trekpaarden: Vlaamse Paarden, Brabanders en Ardenners.

In 1886 echter werd het Vlaams Paard als ras geschrapt en, op zoek naar nog een national symbool, gewoon Belgisch trekpaard genoemd. Dat had als gevolg dat ook het Vlaamse Paard hier te lande vermengd werd met andere rassen. Gelukkig was de uitvoer naar Amerika in diezelfde periode zo gigantisch groot, dat het er in zijn zuivere vorm tot heden bleef bestaan, weliswaar onder de benaming Belgian. Sinds een twintigtal jaren voeren enkele liefhebbers het zuivereVlaamse Paard weer in vanuit Amerika (Amish). In 2005 ondertekende toenmalige minister-president Leterme zelfs een ministerieel besluit dat het Vlaams Paard weerom als ras erkent. Jos Verschueren (54) is één van de hobbyisten die, uit louter jeugdsentiment, enkele Vlaamse paarden houdt. Hoewel zijn paarden niet raszuiver zijn en (nog) niet ‘geleerd’ zijn ze een rustpunt in het landschap en een mooie getuigenis van levend erfgoed.(lvr)

62 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 62

19-11-2009 11:26:37


D

U kent het ondertussen wel of toch niet helemaal: De nieuwe werkwijze schijnt nog niet tot iedereen te zijn doorgedrongen: Dus een wat ruimere uitleg: Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto en zich meldt bij DHM, wint een boekenbon van 12,5 euro. Het heeft dus geen zin om reeds bij het verschijnen van DHM zich aan te bieden in de Standaardboekhandel voor deze bewuste bon. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. De beide namen publiceren wij in het volgende nummer en pas dan kan men naar de boekhandel stappen. Anders kan iedereen wel zeggen dat hij of zij het kopje is. Dus wie wil meespelen: Het kopje zelf moet zich melden – de mogelijke tweede winnaar geeft de naam van het kopje en zijn eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan DHM – Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten of via een e-mail: kopje@demaand.be Zie ook www.demaand.be.

De opgave van vorige maand: Meerkermis blijkt één van de plezantste bedoeningen van het jaar te zijn. Het bier stroomt dan rijkelijk en iedereen is enthousiast. Misschien wel omdat het zo wat de afsluiter van het kermisseizoen is. Onze fotograaf moest er dus bij zijn. Ondanks alles waren er toch nog een 15-tal personen die het kopje in die toestand herkenden als dit van Koen ‘Keusje’ Kustermans, wonende in Meer aan het Hoogeind 38a. Koen was al zo fier als een gieter naar de boekhandel gestapt maar kreeg zijn bon niet mee. Het reglement voorziet immers dat het kopje zelf zich bij DHM bekend

moet maken op één van de hierboven geschreven manieren. We hebben tot vandaag (13.11) gewacht, maar geen “Keusje” in onze mailbox of brievenbus te zien. Spijtig maar dan ook geen boekenbon: RIR is RIR. Uit de 15 goede inzenders hebben wij dus 2 gelukkigen geloot met name: Maria Van Bergen, Watermolenweg 9 te 2321 Meersel Dreef en Annick Pemen, Hoogeind 38 te 2321 Meer (toevallig het buurmeisje van het kopje). Zij mogen voor een bon of boek naar de boekhandel.

De opgave van deze maand: Blazen en nog eens blazen, de ziel uit je lijf. Het resultaat zijn zoete en heldere klanken die, al decennia lang, een dorp verblijden bij iedere

feestelijke gebeurtenis. (Het lijkt wel of we in een prozaïsche bui zijn). In ieder geval verdient zulk een inspanning een boekenbon. Maar dan moet het kopje wel zichzelf herkennen en bij ons melden. Ook de medemuzikanten mogen hun kans wagen.

De winnaars De winnaars van deze maand, mogen hun boekenbon (of ineens een boek) vanaf het verschijnen in DHM zelf gaan afhalen in de Hoogstraatse Standaardboekhandel. Wij brengen hen van de juiste identiteit op de hoogte en de boekhandel gelooft u op uw woord.

(pdn)

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten

r d

r

r

DECEMBER 2009 - 63

DHM_dec_296.indd 63

19-11-2009 11:26:38


halve eeuw

I

W E n r a e d d N n d t J

1959

R

O t l j d d v

W

M v c O r w d

Z

N g d o

K

B g w C p n D

E

O e h g t H d l b k D

64 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 64

19-11-2009 11:26:40


Lezers schrijven Iedereen vlucht naar de natuur Wandelaars, fietsers, mountainbikers, natuurliefhebbers, ruiters, … ze zoeken allemaal de natuur op. En ze zijn er welkom! Maar de massale vlucht naar de natuur brengt uiteraard met zich mee dat die natuur ernstig onder druk kan komen te staan. Nu al is het voor beheerders van die natuur en open ruimte een moeilijke evenwichtsoefening. Het zou niet zo’n probleem zijn als er voldoende natuur aanwezig zou zijn. Als die natuur die we toch allemaal zo begeren, niet zo kwetsbaar was geworden en niet teruggedrongen werd op een minimale oppervlakte, zou het geen probleem zijn. Het zou daarom heel fijn zijn dat al die mensen en verenigingen die toch zo graag hun toevlucht zoeken in de natuur, die natuur ook buiten hun vrije tijd in hun hart zouden willen sluiten. Natuurpunt probeert zoveel mogelijk natuur te vrijwaren in onze regio. Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in Vlaanderen, waar bijna negentigduizend gezinnen bij zijn aangesloten! We nodigen iedereen uit om hun voorbeeld te volgen opdat we nog sterker staan om die natuur, waar we toch zo aan verknocht zijn, te beschermen. Je kan alvast eens kennis komen maken op een hele reeks activiteiten.

Rudi Rombouts (onderwaterfotografie) Op 27 november organiseert Natuurpunt Markvallei een lezing in de Klapekster (Kolonie 41 in Wortel). De lezing wordt volledig ingevuld door Rudi Rombouts. Deze man uit Merksplas oogst overal lovende commentaren omwille van zijn foto’s. Het is een topfotograaf. Hij is een sportduiker die al jaren bezig is met het fotograferen onder water. Tijdens de lezing leert hij de aanwezigen meer over de problemen met het licht, de kleuren en het zien onder water. Tevens geeft hij een beetje geschiedenis over oude en nieuwe onderwatercamera’s. Vele onderwaterfoto’s zullen de revue passeren en voorzien worden van een vakkundig woordje uitleg.

Werken in de Halsche Beemden Misschien heeft de lezer ondertussen ook al genoten van een wandeling in het mooiste natuurgebied van Hoogstraten: de Halsche Beemden. De nieuwe wandelfolder is verkrijgbaar in de bezoekerscentrum De Klapekster. Elke drie maanden wordt er één of twee keer gewerkt in het natuurgebied. Op zondag 29 november is het zo ver. In de voormiddag, vanaf 9 uur, gaan we er het maaisel afvoeren, een houtkant afzetten en enkele wilgen knotten. Mensen die graag een handje komen toesteken worden om 9 uur aan het infobord van de Halsche Beemden verwacht. Je kan meer info krijgen over deze activiteit op het nummer 0479 79 93 61.

Zondagswandeling Strijbeekse Heide/ Bleeke Heide Net over de Nederlandse grens vind je de Strijbeekse Heide. Het is een prachtig en uitgestrekt natuurgebied. Jack Govaerts gidst de wandelaars langs de mooiste plekjes op zondag 6 december. Hij laat de deelnemers ook kennismaken met de overwinterende vogels op de Bleeke Heide. Iedereen is welkom op 6 december. Om 9 uur wordt verzameld op het kerkplein in Meerle. Info: 03-315 71 85

Kobe Van Looveren Ben je een beetje vertrouwd met natuurfotografie? Dan zegt de naam Kobe Van Looveren je ongetwijfeld iets. Samen met Erwin Christis neemt hij op 11 december iedereen mee op stap in een wereld vol tegenstellingen! Of ze dieren, planten of landschappen fotograferen, de fotografen van Creative Nature proberen steeds het onzichtbare zichtbaar en het ontastbare tastbaar te maken. De presentatie bestaat uit drie delen: Van hooibeestje tot lepelaar - In het spoor van de natuur - Nationaal Park Hoge Kempen. De lezing begint om 20 uur en wordt georganiseerd in bezoekerscentrum De Klapekster.

Eerlijk Heerlijk – Heerlijk Eerlijk Oxfam-Wereldwinkel Hoogstraten en Natuurpunt Markvallei organiseren op zondag 20 december een geschenkenbeurs. In het bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41 in Wortel, kan je met je hele gezin of familie vanaf 10 uur tot 18 uur terecht voor eerlijke, heerlijke geschenken. Naast ons gangbare geschenkenassortiment vind je hier ook cadeauartikelen van Natuurpunt, Amnesty International, Velt en enkele privé-initiatieven die het zuiden een warm hart toedragen. Bovenal is er sfeer. Het wordt gewoon heerlijk om eerlijke geschenken te kopen. Natuurpunt Markvallei zorgt ervoor dat de kinderen en hun papa’s nestkastjes kunnen timmeren en Oxfam Wereldwinkel Hoogstraten laat de bezoekers proeven van hun heerlijke, eerlijke wijnen. Buiten staan kraampjes opgesteld en bij de vuurkorven wordt het gezellig toeven.Uiteraard kan je dit bezoek aan onze geschenkenbeurs koppelen aan een gezonde wandeling in de prachtige kolonie.Iedereen is van harte welkom! Info: Drej Oomen (03-315 02 45 of via drej.oomen@telenet.be)

De inzender is verantwoordelijk voor tekst en inhoud. Anonieme bijdragen worden genegeerd. De redactie mag de bijdragen inkorten, redigeren of weigeren

Onze vrijheid, de fiets …

Naar aanleiding van uw artikel (DHM nr. 294, okt. 2009, pag. 2) in verband met de files in de Vrijheid van Hoogstraten, heb ik een simpel en uitvoerbaar idee. Elke week doen we boodschappen met de auto naar de supermarkt. Maar men moet ook al eens bij de post, bank, gemeentehuis, apotheek, … zijn. Om al die dingen snel, milieuvriendelijk en zonder stress te doen, had ik gedacht om bij de GB, Delhaize en de Vossengang enkele fietsen te zetten, die men dan voor die kleine boodschappen kan gebruiken. In samenspraak natuurlijk. Hopelijk zijn er nog meer lezers die hier wel iets in zien. Maria Geerts, Wortel.

Klooster Meer

De kloostersite van Meer moet dringend een nieuwe bestemming krijgen. De waardevolle gebouwen staan al jaren leeg, de aftakeling ervan is al volop bezig. De eigenaars – de Kerkfabriek en Decanale werken- beslisten een aantal jaren geleden de site in zijn geheel te verkopen en lieten zich vertegenwoordigen door het parochiale team van Meer. Later heeft het driehoeksoverleg (een groep mensen van binnen en buiten het parochiale team) een wedstrijd georganiseerd. Het beste voorstel mocht de site kopen en ontwikkelen. Na 2 jaar intensief plannen, overleggen èn rekenen is er aan de hand van de vooropgestelde breekpunten een ‘voorlopige’ beslissing gevallen. De wedstrijd is gewonnen door de samenwerking van VZW Klooster en Bouwmaatschappij Noorderkempen. Toch raar dat de jury van het driehoekoverleg zegt een ‘voorlopige’ beslissing genomen te hebben, terwijl er nu al leden van het driehoeksoverleg samen werken met VZW Klooster. VZW Klooster zoekt ondertussen verder nog een architectenbureau, bestemmingen èn financiële partners…. Op basis van welk plan of voorstel hebben zij deze “wedstrijd” dan gewonnen? Er werd gevraagd om een voorstel realiseerbaar binnen de 5 jaar. Heel erg jammer dat er nu gekozen wordt voor een groep die een tijdstermijn tot 10 jaar nodig heeft!!!! Is er eigenlijk al die tijd wel een wedstrijd geweest? Carlo van Boxel, Yvonne Engelen, Danny van der Linden

DECEMBER 2009 - 65

DHM_dec_296.indd 65

19-11-2009 11:26:41


TENTOONSTELLINGEN Tot 20 december VAN MEIRBERG TOT HELHOEKHEIDE, tentoonstelling over archeologie in de regio in het Stedelijk museum, geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak. Woensdag 2 december MARKANT bezoek aan de tentoonstelling HOOGSTRATEN IN DE STEENTIJD en NIEUWJAARRECEPTIE. Info: 03 314 38 48, deelname 5 euro.

Uw activiteiten in De Maand? Meld het ons

redactie@demaand.be MEERSEL-DREEF

Vrijdag 4 december RIKKEN EN JOKKEN vanaf 19 uur in zaal Pax, Organisatie KWB Hoogstraten, deelname 3 euro Donderdag 10 december CINE HORIZON, filmvoorstelling “BOY A” om 19.30 in het auditorium van het Klein Seminarie. Een organisatie van het stadsbestuur en de landbouwraad. Vrijdag 11 december MARIJKE GOOSSENS vertelt om 18.30 uur in de Bib. Inkom gratis. Info 03 314 32 61.

198

MEER Zaterdag 12 december KERSTMARKT & KERSTHAPPENING om 18 uur aan het Klooster, Donckstraat te Meer. De toegang is gratis.

Zondag 13 december SINT-LUCIAVIERING, jaarlijks gezongen viering van St.-Lucia om 14 uur in de St.-Luciakapel. Inkom gratis. Info: 03 315 78 70

WORTEL Vrijdag 18 december RIKKEN en JOKKEN vanaf 19 uur in parochiezaal Trefpunt. Vrijdag 27 november ONDERWATERFOTOGRAFIE, lezing door Rudi Rombouts om 20 uur in De Klapekster in Wortel-kolonie.

Maandag 14 december THE NEW ORLEANS NIGHT OWLS met een kerstprogramma om 20 uur in zaal St.-Cecilia. Organisatie en info: The Marckriver New Orleans Jazzclub 03 314 67 08.

Zondag 29 december GESCHENKENBEURS van 10 tot 18 uur in De Klapekster in samenwerking met Oxfam Wereldwinkel. Info: 03 315 02 45.

Zaterdag 19 december KERSTCONCERT door het Octopus Kamerkoor om 20 uur in de St.-Katharinakerk. Organisatie Davidsfonds.

Zondag 20 december WANDELEN MET MARKDAL, vertrek om 14 uur stipt aan het Casino. Organisatie en info: Wandelclub Markdal 03 314 62 26.

Zaterdag 19 en zondag 20 december KERSTSHOPPING & GLUHWEINFESTIVAL van af 10 uur in het centrum. Organisatie HoHo en Unizo Hoogstraten.

MEERLE Zaterdag 5 en zondag 6 december TONEELVOORSTELLING “Familiezaakjes”, blijspel in twee bedrijven door ’t Mjeels Parlement, telkens om 19.30 in parochiezaal Ons Thuis. VVK 4 euro, zaal 5 euro. Kaarten: Heimeulenstraat 41 of tel 03 315 92 09. Zondag 6 december WANDELING in de Strijbeekse & Bleeke heide, vertrek om 9 uur op het Kerkplein. Organisatie en info: Natuurpunt 03 315 02 45

199

Zaterdag 12 december 2009 KERSTMARKT vanaf 17 uur in de Vrije basisschool De Klimtoren. Inkom gratis. Info 03 315 82 88.

Zondag 27 december KERSTSTALLENWANDELING, vertrek om 17.45 uur aan de kerststal. Deelname is gratis. Organisatie en info 0499 149 638

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Woensdag en donderdag gesloten

Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

Zondag 13 december KERSTCONCERT door de Fanfare Sancta Cecilia, het Salvatorkoor en het kinderkoor, om 14 uur in de parochiekerk. Inkom 5 euro. Info: 03 315 72 62.

66 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 66

19-11-2009 11:26:43


Jaarvergadering van Voka Noorderkempen

-

In een positieve en ontspannen sfeer konden de talrijke deelnemers samen aan de receptie. Om onder het nuttigen van een drankje en een hapje te ‘netwerken’ zoals dat heet. (jaf)

n

-

:

. 200

www.jumpy-springkastelen.be

Op 27 oktober waren de Noordkempische ondernemers te gast in De Welgezinde in het Hoogstraatse gemeentehuis voor hun jaarlijkse algemene vergadering. Ook de burgemeesters van de 4 gemeenten, Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas en BaarleHertog waren uitgenodigd om er een lezing te horen en tegelijk commentaar te geven over de “Gemeentelijke Fiscale Barometer”. Voka heeft voor heel de Kempen uitgevlooid met welke gemeentelijk belastingen ondernemers geconfronteerd worden en hoe dat van gemeente tot gemeente verschilt. Het zijn er alles bijeen nogal wat en de kosten voor de ondernemingen kunnen fors oplopen. Nu hadden de burgemeesters wel een uitleg over het hoe en het waarom van deze lasten, voor de noodzaak ervan voor het gemeentebudget. Wat Voka echter wilde aantonen was de grote waaier van de belastingen (gemeenzaam wel eens pestbelastingen genoemd), de aanzienlijke verschillen tussen de gemeenten en het niet transparante karakter ervan. Ondernemers die willen investeren werken met strikte budgetten en weten graag met welke kosten ze moeten rekenen, hoe hoog ze zullen zijn, wanneer ze gelden. Het is niet leuk dat een onderneming plots geconfronteerd wordt met nieuwe lasten, die er vorig jaar niet waren. Bvb. de gemeentelijke saneringsbijdrage voor lozingen op de riolen. Dat wordt berekend op het verbruikte water, ongeacht of de onderneming dat water zelf zuivert of niet. Voor grootverbruikers zoals in de voedingsindustrie en vleesverwerking zijn dat grote sommen die ze opeens maar moeten ophoesten. Voka dringt dan ook aan bij

de burgemeesters dat ze bij de volgende begrotingsopmaak eens goed kijken naar de gevolgen van alle gemeentelijke belastingen voor de ondernemers. Voka pleit voor transparantie (zet op je website wat de ondernemers aan belastingen kunnen verwachten), uniformiteit (wegwerken van lokale verschillen) en vooral eenvoud. De burgemeesters beloven aandacht, maar kunnen ter plekke natuurlijk geen beloften doen. Ze nemen de aanbevelingen mee naar hun respectieve colleges. De ondernemers nemen er nota van.

DECEMBER 2009 - 67

DHM_dec_296.indd 67

19-11-2009 11:26:44


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

HUISARTSEN Van maandag tot donderdag van 19 tot 8 uur ’s morgens 03 314 28 18. Vanaf vrijdagavond, tijdens het weekend en op feestdagen 014 41 04 10 van de huisartsenwachtpost regio Turnhout.

Kip aan ‘t spit

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be

Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

APOTHEKERS

Wild & Gevogelte

STOFFELS

LOKALE POLITIE

bvba

din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Sofie Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lou Van Bouwel 03.314.41.50. – 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68. – 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85. – 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Joris Buyle 03.314.13.08. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06

Tussen 23 uur en 9 u ’s morgens BEL 0900 10-500 Van 27 november tot en met 3 december APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout. tel. 03 314 40 74 Zaterdag 28 november van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout. tel. 03 314 40 74 Van 4 tot en met 6 december APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel. tel. 03 314 62 25 Zaterdag 5 december van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten. tel. 03 314 51 50 Van 7 tot en met 10 december APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. tel. 014 633 166 Van 11 tot en met 17 december APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 314 57 24 Zaterdag 5 december van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 314 57 24 Van 11 tot en met 17 december APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 314 57 24 Zaterdag 12 december van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 314 57 24 Van 18 tot en met 24 december APOTHEEK BIOPHARM, Meerledorp 46 te Meerle. tel. 03 315 73 75 Zaterdag 19 december van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK BIOPHARM, Meerledorp 46 te Meerle. tel. 03 315 73 75 Van 25 tot en met 27 december APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer. tel. 03 315 77 73 Zaterdag 26 december van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer. tel. 03 315 77 73 Van 28 tot en met 31 december APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9, Merksplas. tel. 014 633 383 Zaterdag 2 januari 2010 APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel. tel. 03 314 38 68

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 30 december

OPGELET Omwille van de feestdagen erwachten alle kopij

ten laatste op ZATERDAG 12 DECEMBER redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

68 - DECEMBER 2009

DHM_dec_296.indd 68

19-11-2009 11:26:45


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.