september 2009 - De Hoogstraatse Maand

Page 35

MEERSEL-DREEF

Restauratie H. Hart: herinnering aan de gesneuvelden MEERSEL-DREEF - Reeds enkele maanden zijn vrijwilligers druk bezig om de sokkel en de kolom van het H. Hartbeeld in het Mariapark te vervangen. Door de slechte staat van het metselwerk was het dringend nodig om zowel de sokkel als de kolom te vernieuwen. De fundamenten van het beeld werden extra verstevigd met beton en hierop verrees een nieuw met stenen gemetselde sokkel en een nieuwe kolom, waarop twee arduinen herdenkingsplaten met tekst werden bevestigd. In het najaar wil men de omgeving van het beeld terug aanplanten met bloeiende planten en struiken. Het beeld is van de hand van beeldhouwer De Beule uit Gent en werd op 17 juni 1923 gewijd door de Pastoor-Deken uit Hoogstraten. Het is een blijvende herinnering aan de toewijding van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek aan het H.Hart. Volgens de archieven van het klooster waren bij deze plechtigheid duizenden mensen aanwezig, die uit alle windstreken waren gekomen om deze plechtigheid bij te wonen. Op de grote arduinen plaat op de sokkel staat te lezen: “Meersel, Galder en Strybeek aan het H.Hart”. Mocht iemand foto’s hebben van de inwijding, dan kan U deze steeds aan de redactie bezorgen ! De tweede kleinere plaat vermeldt de naam van drie soldaten die gesneuveld zijn in de Eerste Wereldoorlog. De tekst van deze herdenkingsplaat luidt: “19141918 Heer Jezus, ontferm U onzer gesneuvelden Jozef Van Gils, Albert en Adriaan Van Gils”. Na mijn oproep, in de Hoogstraatse Maand van mei 2009, naar de herkomst hiervan kwam ik wel wat te weten. Eerst werd ik door Nelly JansenBastiaansen op het goede spoor gebracht, daarna werd ik gecontacteerd door Jos Gysbrechts, en van het één kwam het ander.

Hieronder volgt het relaas van Jos Gysbrechts die heel wat schitterend opzoekingswerk verricht heeft onder meer in het Flanders Field Museum Ieper, in het Bel-Memorial, in het Stadtarchiv Möckern en het Stadsarchief van Hoogstraten : s $E AANLEIDING TOT %ERSTE 7ERELDOORLOG BEGON met de moord op Aartshertog Franz Ferdinand en het daaropvolgend ultimatum aan Servië, gegeven door Oostenrijk-Hongarije. Toen Servië het ultimatum niet aanvaardde, mobiliseerde Oostenrijk-Hongarije hun troepen en verklaarde Servië de oorlog. De Duitsers hadden te kennen gegeven Franz Jozef, de keizer van Oostenrijk-Hongarije, te steunen in zijn ultimatum. De Serven hadden door een verdrag de steun van de Tsaar van Rusland.

Toen ook dit land zich mobiliseerde en daarna de oorlog verklaarde, volgde een kettingreactie waardoor vele Europese landen elkaar de oorlog verklaarden. Het militair conflict, dat van 28 juli 1914 tot 11 november 1918 plaatsvond, eiste een zware tol. Tussen de 15 en 17 miljoen militairen en burgers vonden de dood. Dit militair conflict had grote gevolgen voor de wereld en dit op verschillende vlakken. Deze oorlog werd als de “Grote Oorlog” betiteld. Ook voor Meersel-Dreef had dit gevolgen, zo werden 3 jonge mannen welke woonachtig waren of gewoond hadden te Meersel-Dreef betrokken bij de Grote Oorlog en ook zij zijn in dit conflict gestorven voor het Vaderland. s $E EERSTE WAS *OZEF 6AN 'ILS GEBOREN TE -EER op 24 maart 1886, zoon van Corneel Van Gils en Dorothea Grauwmans. Hij was ongehuwd en woonachtig te Meerle. Hij was soldaat van de lichting 1906 en ingedeeld bij het 3de Linie Regiment, 6e Compagnie, en hij sneuvelde op 6 mei 1915 te Reninge. Hij werd begraven in een veldgraf, 100 meter ten westen van de baan ReningePijpegale ter hoogte van de boerderij Vandermeersch (grafnr. 5). Later werd hij herbegraven op de Militaire begraafplaats van Westvleteren (grafnr. 302) waar hij nog steeds rust. s $E TWEEDE WAS !LBERT 6AN 'ILS GEBOREN TE Meerle op 26 maart 1887, zoon van Jean Francois Van Gils en Maria Cornelia Verschueren. Hij was gehuwd met Pelagia Matthijs en woonachtig in Merksem. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. Het jongste kind heeft nooit haar vader gekend. Hij was soldaat lichting 1907 en ingedeeld bij het 5e Linie Regiment. Werd krijgsgevangen genomen en afgevoerd naar het krijgsgevangenkamp Alten Grabow (D.) en overleed op

De herdenkingsplaat van de gesneuvelden Jozef, Albert en Adriaan Van Gils op het H.Hartbeeld in het Mariapark. (foto Jos Gysbrechts)

Grafschrift van Jozef Van Gils op de Militaire begraafplaats van Westvleteren. (foto Jos Gysbrechts) 24 november 1918 ten gevolge van hartproblemen in het lazaret te Theessen, in de deelstaat Saksen-Anhalt, district Jerichower Land (Duitsland) alwaar hij ook werd begraven. s $E DERDE WAS !DRIAAN 6AN 'ILS GEBOREN TE Meerle op 22 januari 1895, en broer van Albert Van Gils. Hij was korporaal BV lichting 1914 en ingedeeld bij het 2de Linie Regiment, en overleed op 5 juni 1915 om 08.00 uur te Adinkerke (veldhospitaal “Cabour”). In Lizerne had hij op 21 mei 1915 verwondingen opgelopen, namelijk een granaatscherf in rechterlong. Ondanks het oorlogsgeweld werd hij op 25 mei 1915 overgebracht naar Adinkerke, waar hij na 10 dagen overleed. Hij werd begraven te Adinkerke op 6 juni 1915 en later met militaire eer herbegraven te Meerle. (Jos Gysbrechts/JJ)

Bloedgeven MEERLE - Op maandag 14 september organiseert het Rode Kruis een bloedinzameling. Dit zal doorgaan in de voetbalkantine van FC Meerle gelegen aan de Chaamseweg van 17.30 tot 20.00 uur

SEPTEMBER 2009 - 35


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.