juli 2009 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 291

JAARGANG 25

PRIJS: 2,30 `

JULI 2009

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

DE SENIOREN VAN HOOGSTRATEN

WAT DOEN ZE? WAT DRIJFT ZE? WE SPRAKEN MET MAY SERVAES EN JOHN VERHEYEN

VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE HET TUGASCAFE PORTUGAL VER VAN HUIS

VERKIEZINGEN IN HOOGSTRATEN


COLUMN

Iene miene mutte...

Zondag 7 juni. Ochtend in Hoogstraten. De zo gevreesde regen blijft uit, en het Bloed kan beginnen. Straks misschien even tot aan de stoet wandelen, of later de kermis over. Was er dan nog iets aan de gang? Och ja, da’s juist: verkiezingen. Maar daar ga ik niet heen, denk ik. Hèhè.

En yep, hier is die ‘Oef’ van zojuist weer. Want ben ik even blij dat ik hier geen mening over hoef te hebben. Ik zou bij God niet weten op wie of wat ik had moeten stemmen. En die knoop moet je steeds doorhakken. Advies om te stemmen, op “de zjuuste”, “de goei”, dat geven ze je graag, te graag, en liefst zelf. Ligt het aan mij, of heb ik het gevoel dat er nog nooit zoveel om de oren is geslagen met folders, flyers, advertenties? Veel titels, gezichten, en nummers, vooral nummers. Terwijl het nieuwsblad me leert dat er dankzij -of ondanks?- de crisis een pak minder folders en flyers zijn gebust, dondert er alweer een folder (glossy, vier pagina’s met nietjes middenin!) door de brievenbus. Maar het helpt mij alleszins geen ene moer. Terwijl ik in de Heimat precies weet welke club mijn politieke voorkeur wegdraagt, zou ik het hier echt niet weten. Zou ik op iemand van hier stemmen, een lokaal gezicht? Op louter een gezicht? Of op een sterk merk? Of juist op een programma? En werken al die gedrukte blaadjes en praatjes ook? Zou ik juist wel op de coming lady aan het Hoogstraatse politieke firmament stemmen, die me de voorbije weken vanop zowat op elke straathoek breed lachend aankijkt? Juist òmdat ze me zo vaak toelacht? Of krijg ik het daardoor zwaar op

Heb ik effe mazzel! Als bezitster van een andere nationaliteit dan de Belgische (Welke? Herlees de zin hierboven ‘effe’, joh!) heb ik het geluk dat ik niet hoef te stemmen. OEF! Leg ik zo dadelijk even uit. Want inderdaad, autochtonen, dat wist u misschien niet, maar wij, vreemden, migranten, wij hoeven niet. Wij mogen desgewenst voor een aantal verkiezingen. Voorbeeld: Europees? Mogen we zelf weten. Parlement eigen land? Ook, als we zin hebben (als we liever op dat moment een terrasje doen, is ook goed). Gemeentelijk? Ook dat m-o-g-e-n wij. Ja, we moeten ons wel laten registreren, dat wel. Maar we mogen ons te allen tijde laten de-registreren. Dus in se niks te ‘plicht’, wel recht. En federaal of regionaal? Jammer, daar hebben we tot nader order geen papje in te brokken.

m’n heupen, en stem ik op een gezicht dat me minder in het geheugen staat gegrift? Of folders met een ‘gepersonaliseerde’ toets, waar de hoofding iets als ‘nieuws uit Hoogstraten’ kopt. Spreekt me dat net aan, of accentueert het enkel de inwisselbaarheid van zo’n titel en geeft dat het gevoel dat ik wordt beetgenomen met een holle boodschap? En al die brieven en mails? Werken die? Werkt de brief die ik aankrijg van iemand die me van harte aanbeveelt op z’n broer te stemmen? Of denk ik daardoor juist: ‘Er is iets mis met die broer, dat ie niet voor zichzelf op kan komen, en de voorspraak van een ander nodig heeft.’? Nee, echt, ik zou het niet weten. Maar da’s niet erg. Ik ga, denk ik, straks ergens een terrasje doen (nog niet wetend dat het dan hevig zal gaan regenen). Hopelijk weet u wel beter wie te kiezen. Ach ja, als dit gedrukt staat, is de uitslag al even bekend. Bij dezen dus, beste medeburger, hoop ik van harte dat u wel een keuze hebt gemaakt, meer nog, dat u op de juiste club hebt gestemd! Zo niet, over vier jaar meer geluk. En tot het zover is: Bredero zei het al: ’t kan verkeren… en ik herhaal het graag nog eens ’n keer. (ms)

KASTEEL MAG BLIJVEN STAAN

Eind jaren tachtig…. verontwaardiging en massaal protest. Twintig jaar later beslist het hof van beroep in Antwerpen dat het kasteel aan de Kampweg in Meerle mag blijven staan. Zie blz. 33. 2 - JULI 2009


“Het komt er niet op aan hoe oud wij zijn, maar hoe we oud zijn”, deze negentiendeeeuwse uitspraak klinkt nog bijzonder hedendaags. Senioren zijn vandaag niet meer “oud,”. Integendeel, ze vormen een actieve groep die tijd en (financiële) middelen heeft om zich te ontspannen, van het leven te genieten, te reizen en zich in te zetten voor anderen, tot ze zelf hulpbehoevend worden. Door de vergrijzing wordt de groep senioren alsmaar groter en zijn ze ook een economisch belangrijke doelgroep.

DE SENIOREN VAN HOOGSTRATEN Op 1 januari 2008 was 34,6 % van de inwoners van Hoogstraten ouder dan 50 en 20,7 % ouder dan 60. Binnen deze groep zijn de vrouwen talrijker dan de mannen. We evolueren naar een bevolking waarvan één op drie ouder zal zijn dan 60. De grootste groep is de zelfstandig niet georganiseerde senioren, anderen zijn lid van een vereniging voor senioren. Wij gingen praten met bestuursleden van OKRA en van NEOS en staken ons licht op bij de stedelijke SENIORENRAAD. Want de vergrijzing is ook voor onze beleidsverantwoordelijken een uitdaging. (fh)

-trefpunt Meerle In de volksmond spreekt men nog steeds van de gepensioneerdenbond en gewoonten zijn moeilijk te verdrijven. Na een bestaan van 50 jaar durfde de KBG (Kristelijke Bond voor Gepensioneerden) het aan om een facelift te doen. Na lang beraad en studiewerk kwam de benaming OKRA tevoorschijn. Het letterwoord OKRA staat hierin voor: Open Kristelijk Respectvol en Actief en wil zich richten tot alle 55 plussers. Op slag werden alle gepensioneerdenbonden omgetoverd tot OKRA-trefpunten. Schelmen noemen het ook wel eens de “oude-kraken”. Maar goed, met het verstrijken van de jaren zal de inburgering van de nieuwe benaming wel volgen. In ons stadje tellen we ondertussen dus 6 trefpunten voor ouderen. Eén daarvan is Meerle en daar gingen wij de voorzitter, John Verheyen opzoeken om eens te peilen naar de werking.

Te jong om er bij te gaan John woont samen met zijn Paula in Meerledorp. Geboren in 1935 mocht hij in 1995, op zestigjarige leeftijd op pensioen na een gevulde loopbaan bij Janssen Pharmaceutica in Beerse. Zestig jaar was volgens John veel te jong om bij de gepensioneerden te gaan. Ook bij andere verenigingen was hij niet aangesloten. Immers werken in een wisselend ploegenstelsel liet dat niet toe. Tot dan was er dus weinig sprake van een sociaal-cultureel leven. Na lang aandringen

liet hij zich in 2001, op 66 jarige leeftijd toch verleiden om lid van de gepensioneerdenbond te worden. Zijn kwaliteiten werden al snel opgemerkt en na enkele jaren werd hij reeds verkozen tot penningmeester. Een functie die hij 4 jaar vervulde. Bij de volgende bestuursverkiezingen (die gebeuren om de vier jaar) werd hij tot voorzitter gebombardeerd. Nu vervult hij die functie al drie jaar met verve en maakt daarnaast ook deel uit van de Hoogstraatse ouderenraad.

John Verheyen

De week van de voorzitter Van gepensioneerden wordt al wel eens gezegd dat zij in een week 8 dagen zouden moeten hebben. Dan hadden zij ten minste 1 dag om uit te rusten. De 7 zijn immers dikwijls zo gevuld met activiteiten dat er nauwelijks tijd over blijft om hetzij het huishouden te doen, hetzij in zijn hof te werken, laat staan eens uit te rusten. Die vergelijking gaat zeker op voor de voorzitter van een ouderenvereniging.

JULI 2009 - 3


SENIOREN We mochten van John even zijn agenda van de komende week inkijken en troffen daarin volgende afspraken (gewoon op een rijtje): - prijzen gaan kopen voor het kegelen – kaartnamiddag – kegelnamiddag – oefenen voor de sportfeesten (materiaal aanhalen) – naar Hoogstraten met vlag op Sacramentsdag – vergadering voor de vaderdagviering – organisatie van de feestmarkt samen met de fanfare (we gaan smoutebollen bakken) – fietsen grote toer – fietsen kleine toer – gewestvergadering – klein bestuur …..en zo zouden we nog even kunnen doorgaan.

Een voorzitter voor iedereen Wanneer John voorzitter werd van OKRA-Meerle was zijn leuze: “Een voorzitter voor iedereen.” Een leuze die hij hoog in het vaandel is blijven dragen. Zo zal hij bij iedere begrafenis van een lid aanwezig zijn om de laatste eer te bewijzen. Bij iedere gouden of diamanten bruiloft van leden zal hij er bij zijn om namens de vereniging een rijkgevulde fruitmand aan te bieden. Niemand mag hierin worden uitgesloten, rijk of arm, dik of dun. Gelukkig zegt John kan hij hierin rekenen op sterk gemotiveerde bestuursleden, verantwoordelijken van de verschillende ontspanningsgroepen en een gedreven secretaris, Fons Van Alphen, die hem hierin steunen. De penningmeester houdt de beurs in het oog. Deze mensen vormen het “klein bestuur” van de vereniging en zij vergaderen maandelijks om de werking en activiteiten te bespreken. Zo bereiden zij zich nu voor op de viering van het 50-jarig bestaan van hun vereniging. Deze viering zal, met de nodig luister, plaatsvinden op 24 september 2009.

Netwerking Naast het “klein bestuur” bestaat er ook een “groot bestuur” dat regelmatig de koppen bij elkaar steekt. Het bestaat uit de leden van het klein bestuur en de wijkmeesters aangevuld met de “vingerknipper”. Het belang van het werken met “wijkmeesters” willen wij hier wel even onderstrepen. Hun taak bestaat hierin dat zij maandelijks het OKRA-ledenblad aan huis brengen van de leden uit hun wijk. Niet enkel dit tijdschrift is van belang maar nog meer het “klapke” dat zij bij die gelegenheid met de mensen (kunnen) doen. Even tijd maken voor mensen die misschien in de loop van de week (maand) weinig of geen contact hebben met andere mensen is hierin belangrijk. Het doorbreekt zeker wat de vereenzaming. Anderzijds is er ook tijd en ruimte om grote en kleine problemen of vragen te detecteren en mee te nemen. Wijkmeesters kunnen daarin binnen de vergaderingen van het groot bestuur wat gevormd worden om als antenne te fungeren. Een antenne om zowel problemen te ontvangen als om een aanzet tot oplossing uit te zenden. In professionele termen spreken we hier van “netwerking”, een onmisbare schakel in het welgevoelen van ieder mens. Spijtig genoeg raakt deze werkwijze de laatste jaren in de verdrukking, laat staan dat ze aan het verdwijnen is. Waar is immers de tijd dat de bodes maandelijks of periodiek aan huis kwamen, die van de vakbond, die van de ziekenkas, die van de elektriciteitsmaatschappij, die van de verenigingen … en die zo weet hadden van de wissewasjes in ieder huishouding, niet om ze uit te bazuinen maar om ze te aanhoren en waar mogelijk een aanzet tot oplossing te geven dan wel ze mee te nemen en te signaleren bij bevoegde instanties.

De vingerknipper In haar “moderne” werking willen de OKRA-trefpunten hieraan tegemoet komen. In iedere afdeling zoekt men een “vingerknipper”. Een vertrouwenspersoon aan wie “problemen” gesignaleerd kunnen worden, die deze centraliseert, maar mogelijk een aanzet tot oplossing kan geven dan wel andere instantie inschakelt. Persoonlijk hebben we het wat moeilijk met de term “vingerknipper”. Het lijkt er op dat deze persoon met “1” vingerknip een oplossing kan bieden aan alle problemen. Dat is natuurlijk een ideale verwachting die men nooit mag koesteren en zeker niet vervat mag zien in 1 persoon, los nog van de professionaliteit van die persoon. De “vingerknipper” is een lovenswaardig initiatief van OKRA doch naar onze persoonlijke mening (deze van de schrijver van dit artikel) zou het een stap verder mogen gaan. Als we de nota van de ouderenraad lezen, met daarin het verzoek tot het oprichten van een 1-loket voor ouderen, dan kunnen we niet anders stellen dat dit een prioriteit zou moeten zijn. Een “ouderen-informatie-punt” waar iedereen terecht kan met al zijn vragen. In onze ogen een ideaal te verwezenlijken binnen een dienstencentrum. Een

4 - JULI 2009


SENIOREN dienstencentrum kan deze functie optimaal vervullen. De overgang tussen ontspanning, vorming, informatie en diensten is er immers naadloos en juist daarom kan men de vinger aan de pols houden. De functie ontspanning wordt via de verenigingen reeds meer dan vervuld.

Een weekje OKRA Ieder trefpunt zal zo wel zijn eigenheid hebben en wat bij de ene succesvol is, kent bij de andere geen belangstelling. Zij zijn mensen nu eenmaal. Het aanbod voor Meerle ziet er als volgt uit: Wekelijks gaat men tweemaal fietsen. Enthousiaste fietsers stippelen iedere maandag een grote en een kleine toer uit. De grote toer is er één van 90km. en de kleine eentje van 40km. Iedereen kan deelnemen naargelang zijn of haar mogelijkheden. Een nieuwe tendens in dit fietsgebeuren zijn de elektrische fietsen. Bijna 7 op 10 van de ouderen beschikken over zulk een gesofisticeerd model. Hierdoor gaat

Verzuchtingen Tijdens ons gesprek geeft John meermaals aan dat hij kan rekenen op een fantastische bestuurploeg die hem steun door dik en dun en de vereniging op handen dragen. Toch geeft hij een aantal verzuchtingen aan. Enerzijds zijn er de beperking om activiteiten te organiseren. Zo is er bijvoorbeeld een vragende groep om linedansen te organiseren maar lesgevers zijn te duur om dit in eigen vereniging te doen. Gelukkig kwam er een samenwerking op gang tussen Meerle, Minderhout en Hoogstraten om dit samen te organiseren. Petanquebanen zijn er wel in Meer (De Mosten) maar niet ter plaatse. Toch blijft het een beetje wrang om te moeten vaststellen dat ieder jaar het ledenaantal daalt en dat de gemiddelde leeftijd een eind boven de 70 is. Hij spreekt zichzelf niet tegen aangezien hij ook reeds 66 was voor hij toetrad maar John moet nu zelf vaststellen dat, hoewel hij dit zeker wel zou willen, verjonging van de vereniging moeilijk tot onmogelijk is. OKRA-Meerle telt op dit ogenblik 222 leden maar toch moet worden vastgesteld dat er ieder jaar een aantal leden minder zijn. Tijdens de ledenfeesten is ongeveer de helft van het aantal leden aanwezig. In feite is dit een beetje tegengesteld aan een maatschappelijke ontwikkeling. Steeds meer ouderen komen er bij – steeds meer jong-gepensioneerden (denk maar aan brugpensioen) dienen zich aan, maar toch komen de ouderenverenigingen niet tot een grotere bloei. Misschien blijven de nieuwe ouderen hangen bij hun traditionele verenigingen waar zij reeds jaren lid van zijn, ofwel shoppen zijn op zichzelf en nemen her en der deel aan activiteiten die hen interesseren dan wel zich te organiseren in groepsverband. Dit laatste is een spijtige tendens want hierdoor valt de hierboven beschreven netwerking nog meer uit elkaar. Maar anderzijds zal het wel een gevolg zijn van onze steeds meer en meer geïndividualiseerde maatschappij.

Conclusie Ouderen willen zich niet oud, noch out weten. Hoewel Hoogstraten statistisch nog een vrij jonge gemeente is, moet men toch oog hebben voor de toekomstige veroudering . Niet enkel zorg en huisvesting verdienen onze aandacht maar ook ontspanning, creatie en vorming en zeker informatie verdienen onze aandacht. Verenigingen blijven hierin een belangrijke rol spelen maar ook aan hen mogen mogelijkheden (financieel en logistiek) worden aangeboden. Zij zijn immers ideale partners om de netwerking tussen leden (lees mensen) te versterken. Maar ook het bestuur moet zijn rol vervullen … (pdn) het wat makkelijker, zeker bergop. Onderweg is er een rustplaats voorzien en de begeleiders hebben een fijne neus om te weten waar de koffie (al dan niet met bijschenk) het goedkoopste zijn. Ook op woensdag trekt de fietsploeg er op uit telkens met een 25-tal deelnemers. Op dinsdag komen, in het “kot” bij Vermonden, de kaarters en de kegelaars aan bod. Afwisselend wordt er gekaart en gekegeld op een geautomatiseerde baan. Tijdens de winterperiode is op donderdag de hobbyclub actief met allerlei knutselwerk. In die periode worden ook de kaarters en de turners actiever. Zo heeft men een tweewekelijkse competitie kaarten en strekken de turners iedere week de spieren. Jaarlijks worden een tweetal daguitstappen ondernomen en periodiek is er een ledenfeest. De ledenfeesten staan in het teken van “vaderdag” of “moederdag” of “kerstfeest” of … maar omvatten telkens een bezinningsmoment door de K-verantwoordelijke, een ontspanningspakket met een optreden, een tombola en een koffietafel waar ieder zijn buik kan vullen. Het doorgeven van informatie komt ook hier aan de orde.

Gewestwerking De diverse OKRA-trefpunten organiseren zich ook gewestelijk. Zo worden deze van de gemeente Hoogstraten aangevuld met deze van Rijkevorsel tot één gewest. Zij organiseren onderlinge uitwisselingen al was het maar om elkaars kas te spekken. Zo komt men in Hoogstraten pannenkoeken eten, in Minderhout petanquen of zijn er smoutebollen in Wortel. Ook binnen de ganse Kempen ontmoeten de leden elkaar tijdens kaarttornooien of tijdens een artiestennamiddag. Kortom voor wie echt wil is iedere dag wel ingevuld.

JULI 2009 - 5


SENIOREN

junior onder de verenigingen voor senioren Niet alle gepensioneerden stappen naar de traditionele ‘Bond van gepensioneerden’. Een groot aantal ‘blijft hangen’ in de seniorenwerking van hun vroegere werkkring of organiseren activiteiten voor senioren met de vereniging waarvan ze al jarenlang lid zijn. Bijna elke school heeft een vereniging voor leerkrachten op rust en veel verenigingen, zoals de gilden, organiseren fietstochten, wandelingen, kaartnamiddagen tot en met een afzonderlijke competitie voor hun iets oudere schutters. Verder van huis is er, bijvoorbeeld, een seniorenwerking voor gepensioneerde spoorwegarbeiders en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. In essentie is ook NEOS zo ontstaan. Dat verhaal tekenden we op na een gesprek met May Servaes, voorzitter van Neos Hoogstraten. NEOS is 37 geleden ontstaan in de provincie West-Vlaanderen. De vereniging heette toen nog CRM, wat stond voor “Club van Rustende Middengroepen”. Het was een vereniging van gepensioneerde middenstanders, die werkte onder de vleugels van het NCMV, (Nationaal Christelijk Middenstands Verbond), wat nu UNIZO is. U merkt het al, er is behoorlijk wat geschoven met afkortingen en namen om zich aan te passen aan een snel evoluerende samenleving.

Middenstand Pas acht jaar later, in 1980, ging CRM nationaal en werden er ook in andere provincies afdelingen opgericht. Toch zou het nog tot 1990 duren vooraleer vanuit het NCMW de vraag kwam om ook in Hoogstraten een vereniging voor gepensioneerden uit de middengroep op te richten. Cor Van Boxel was aanwezig bij de verkennende gesprekken om vanuit de plaatselijk NCMW afdeling een CRM afdeling op te richten.

6 - JULI 2009

Twee jaar later was het dan zover. De vereniging startte met een dertigtal leden, onder de leiding van een bestuur dat op 9 juni 1992 gekozen werd met Cor Van Boxel als voorzitter en Odette De Smedt, Stan Floren, Fons Laurijssen, Jos Lauryssen, Louis Nees, Nini Peeraer, Jos Swolfs en Jos Van Loon als bestuursleden. Cor Van Boxel maakte van CRM één van de meest actieve verenigingen van de regio Hoogstraten, want de vereniging telt ook een tiental leden van Rijkevorsel. Ook mensen van Merksplas zijn in principe welkom, omdat de vereniging in onze regio maar actief is in Beerse, Turnhout, Oud-Turnhout en Ravels. Op 15 mei 2003 besliste Cor van Boxel om een stap opzij te zetten. “Want”, zei hij toen, “een dynamische vereniging moet zich vernieuwen anders blijft het mooie liedje niet duren”. Hij aanvaardde de titel van erevoorzitter en blijft een gewaardeerd lid van de vereniging.

May Servaes

Ondernemende senioren Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de vereniging in 2005 werd de naam CRN veranderd in Neos, wat staat voor “Netwerk van Ondernemende Senioren”. NEOS richt zich al lang niet meer alleen tot gepensioneerde middenstanders. Ook kaderleden, bedienden en arbeiders maken deel uit van NEOS. De keuze om lid te worden van NEOS is geen kwestie van rang of stand, maar eerder van de belangstellingssfeer van de persoon in kwestie. Als mensen zich goed voelen bij NEOS, zijn ze welkom, zo simpel is dat. De leden van Neos zijn dus moeilijk onder één


SENIOREN noemer te vatten. het is dus niet zozeer het beroepsverleden dat een rol speelt, maar wel de gemeenschappelijke interesses, een brede belangstelling, een open geest en een positieve ingesteldheid om samen met leeftijdsgenoten een leuke tijd te beleven. Het is alleszins een formule

De 242 leden van NEOS vinden elk hun gading in het programma van de vereniging. Naast een nieuwjaarsreceptie en een eindejaarsfeest, staan er elk jaar – meestal in de winter - vier voordrachten op het programma. De onderwerpen zijn zeer verschillend, de sprekers zijn altijd zeer deskun-

die werkt, want met 242 leden is NEOS Hoogstraten een van de weinige ouderenverenigingen die er jaar na jaar op vooruitgaat.

dig. Zo’n voordracht wordt meestal afgesloten met een lichte maaktijd.

Op dit moment is May Servaes voorzitter. Drie maanden nadat ze in december ’97 terug naar haar geboortestreek kwam was ze al bestuurslid van CRM Hoogstraten, in april 1998 werd ze provinciaal bestuurslid en in oktober van hetzelfde jaar werd ze lid van het nationaal bestuur. Op dit moment is May al zes jaar ondervoorzitter van NEOS nationaal, een engagement dat ze nog twee jaar wil volhouden. “Op dat moment heb ik er twee termijnen van vier jaar opzitten en maak ik plaats voor jongeren” zegt May nu.

Van zodra de eerste zonnestralen zichtbaar zijn, organiseert NEOS uitstappen. Vier daguitstappen per jaar, waarvan één met een bezoek aan een bedrijf. Tijdens die daguitstappen koppelt men het leerrijke aan het aangename. Na een goed gevuld programma, mag er ook gegeten en gedronken worden. Leden die graag hun conditie onderhouden kunnen deelnemen aan fiets- en wandeltochten. Ook hier primeert de goede sfeer op de prestaties. Vandaar dat er fietstochten van een halve dag, een ganse dag en een fietsvierdaagse op het programma staan. Zo trok men al met de fiets naar Drente en Twente.

... een ledenvergadering Tijdens de laatste ledenvergadering van het werkjaar 1998 – 1999 kwamen 94 leden van NEOS opdagen voor een voordracht van Siegfried Bracke over ‘De Loge’, een voor ons allen onbekend en mysterieus gezelschap. Bracke sprak zeer open over het ‘genootschap’ en betreurt dat er niet meer leden zijn die zich willen ‘outen’ als lid van De Loge. Op dit moment is het nog steeds zo dat je enkel mag zeggen dat jezelf lid bent van De Loge, maar dat je geen namen van andere leden mag noemen. Op dit moment telt de Belgische Loge ongeveer 10.000 logebroeders of –zusters. Het lidmaatschap is geen verworven recht. Leden kunnen ‘in slaap worden gesteld’. Alhoewel het in hoofdzaak mensen van liberale of socialistische signatuur zijn, wordt er niet aan politiek gedaan. Alle andere onderwerpen kunnen wel aan bod komen. Niet alleen de voordracht van Bracke was goed, ook de asperges op Vlaamse wijze, het glas witte wijn en de Hoogstraatse aardbeien als toetje werden gesmaakt.

Het hoogtepunt van het jaar is voor veel leden de meerdaagse buitenlandse reis. NEOS deed de afgelopen jaren al landen als Kroatië en Bulgarije aan. Maar het hoeft allemaal niet zo indrukwekkend te zijn. Gezellig samenzijn en elkaar ontmoeten staat centraal en dat kan wekelijks tijdens het kaarten of biljarten, tijdens en na het zwemmen of aqua joggen, het nordic- of (traditioneel) wandelen. Tot slot neemt NEOS Hoogstraten regelmatig deel aan de activiteiten die door NEOS provincie Antwerpen of nationaal georganiseerd worden. Zo konden de leden genieten van André Rieu, diverse operaspektakels in Vorst Nationaal, Helmut Lotti in de Elisabethzaal in Antwerpen, een Europadag in Brussel, Holiday on Ice in het Antwerpen, enz..

Groepswerk Een dynamische vereniging vraagt een goed bestuur met een duidelijke taakverdeling. Naast voorzitter May Servaes bestaat het bestuur uit ondervoorzitter Stan Floren, penningmeester Herman Mertens, en secretaris Jos Michielsen. De organisatie van de evenementen is in handen van Guy Vermeiren en René Jespers voor al het sportieve, May Pans en Mia De Sutter voor de feestelijkheden, May De Clerck voor het ziekenbezoek en Walter Van Steenbergen voor biljarten en kaarten, May Van Riel en May Servaes zelf zijn verantwoordelijk voor de daguitstappen en de reizen. (fh)

JULI 2009 - 7


SENIOREN

Voorstellen voor een gemeentelijk ouderenbeleid Bij aanvang van de legislatuur stelde de gemeentelijke ouderenraad, na een bevraging bij de ouderen, een beleidsnota op. Die werd door de ouderenraad en de verengingen van ouderen goedgekeurd met het uitdrukkelijke verzoek de punten op te nemen in het gemeentelijk Lokaal Sociaal BeleidsPlan (LSBP) 2007-2012. Wij haalden er de krachtlijnen uit. Een gemeentelijk ouderenplan De bejaardenraad vraagt aan het bestuur om een gemeentelijk ouderenbeleidsplan op te maken als onderdeel van het ‘lokaal sociaal beleidsplan’. Daarnaast moet men in alle andere beleidsplannen uitdrukkelijk rekening houden met de specifieke noden en behoeften van ouderen. Wonen en zorg, zowel thuis als residentieel, sociale veiligheid en verkeersveiligheid zijn prioritair voor de ouderen. Aanvullend moet meer aandacht gaan naar levenslang leren en de actieve rol die ouderen kunnen spelen in het gemeenschapsleven en het gemeentelijk beleid.

Inspraak in het beleid Ook al is er sinds 1989 een bejaardenraad, erkend door de gemeente en het OCMW, toch blijft inspraak vaak beperkt tot informatie over genomen beslissingen. De bejaardenraad vraagt in bepaalde dossiers medezeggenschap van bij de start.

Participatie en activering Ouderen worden gestimuleerd om zich in te zetten voor alles wat kan bijdragen tot het verbeteren van de samenleving. Er zijn heel wat ouderen betrokken bij vrijwilligerswerk in het rusthuis, de handicar, de mindermobielencentrale, ziekenvervoer, de koffiekrant, Hoogstraten in groenten en bloemenpracht, het verenigingsleven, adviesraden enz.. Het zou zinvol zijn om een vrijwilligerscentrale en een dienstencentrum op te richten.

Mobiliteit en veiligheid De uitbouw van een veiligheidsbeleid is belangrijk en stelt zich voor ouderen op een specifieke manier. Veel ouderen zijn alleenstaand, zijn opgegroeid in een maatschappij met duidelijk waarden en normen en een grotere sociale controle. Nu worden ze geconfronteerd met een snel evoluerende, complexe samenleving waarin iedereen meer op zichzelf aangewezen is. In de toekomst zullen bejaarden nog minder kunnen terugvallen op een sociaal netwerk van familie, vrienden en buren, wat het gevoel van veiligheid nog vermindert. De bejaardenraad dringt aan op meer voorlichtingscampagnes. De inzet van familie, buren en vrienden kan beloond en aangemoedigd worden door de mantelzorgtoelage. Deze toelage moet men behouden en ondersteuning langs ontmoetings- en vomingsmomenten. De wijkagenten moeten meer aanspreekbaar

8 - JULI 2009

en meer zichtbaar aanwezig zijn in het straatbeeld. Er moeten voldoende zebrapaden zijn ter hoogte of op loopafstand van kruispunten, zijwegen en bepaalde diensten. De loopafstand tot zo’n oversteekplaats mag niet meer dan 500 meter zijn. Concreet vraagt de bejaardenraad een oversteekplaats aan Quirijnen in Meer, aan het politiekantoor, de bushalte Van Aertselaarplein, Aldi en tussen de Thijsakker en Minderhoutdorp. Ook fietssuggestiestroken op het gedeelte van de Vrijheid vanaf nr. 47 tot de het fietspad van de Van Aertselaarstraat en in de Gelmelstraat vanaf het Spijker tot aan de Vrijheid en in Meerdorp zijn belangrijk. Voor de aflevering van een bouwvergunning voor publiek toegankelijke gebouwen moet men deze toetsen op bereikbaarheid en de toegankelijkheid.

Openbaar vervoer De belbus is geen volwaardig alternatief voor vaste lijnen, vandaar de vraag om een aantal vaste lijnen beurtelings tot Meer of tot Meerle te laten rijden.

Informatie en communicatie De uitbouw van de eenloketfunctie moet prioriteit krijgen. Er is nood aan een informatie- en voorlichtingsplan voor ouderen, waarbij traditionele én nieuwe informatiekanalen gebruikt worden. Initiatie- en opvolgingscursussen moeten ouderen op het digitale spoor helpen. De bejaardenraad vraagt een vaste rubriek in het infoblad van de gemeentelijk en een driemaandelijkse bijeenkomst om hen te informeren en te raadplegen over het ouderenbeleid.

Cultuur Het sport- en cultuuraanbod is vooral overdag beperkt. Dit moet uitgebreid worden zonder in concurrentie te treden met de verenigingen. Uitbreiding van openingstijden van de bibliotheek en de uitleenposten overdag is wenselijk en, als er een uitleenpost gesloten wordt, moet dit gecompenseerd worden door een Bibbus. Het probleem van lokalen voor de verenigingen moet de nodige aandacht krijgen. In afwachting van de bouw van een cultuurcentrum moeten andere lokalen aangeboden worden.

Dienstverlening en zorg Men vraagt een kwaliteitsvolle dienstverlening,

toegankelijk voor alle ouderen, die de behoeften dekt en doorzichtig is. Zolang het haalbaar is voor de zorgbehoevende, zijn omgeving en de zorgverleners wordt de zorg aan huis gegeven. Er moet goede informatie zijn over het zorgaanbod in de regio. Het is nodig om het bestaande thuis- en residentieel zorgaanbod van privé‚- en overheidsdiensten te coördineren. Informele en professionele zorg moeten elkaar versterken.

Residentieel wonen Het geplande nieuwe rusthuis moet ruimte bieden aan ieder individu en een aanpak op maat. Er moeten bijzondere inspanningen worden gedaan om ook het residentiële wonen betaalbaar te houden. Het bestuur moet zorgen voor de omkadering van het vrijwilligerswerking zodat het ook in de toekomst blijft bestaan.

Thuiszorg Het aanbod moet worden afgestemd op de reële behoeften. De wachttijden zijn te lang en er zijn teveel dagen dat men geen hulp krijgt door ziekte of vorming en overlegvergaderingen van personeel. In het gemeentelijk aanbod moet maximale prioriteit gaan naar de financieel en sociaal zwakkeren. Het personenalarmsysteem moet nog meer worden gepromoot.

Mantelzorg De mantelzorgers verdienen extra ondersteuning vanuit de professionele wereld. De mantelzorgpremie moet worden behouden als aanmoediging en waardering.

Zelfzorg In afwachting van de bouw van het nieuw zorgcentrum moet er tijdelijk een alternatief lokaal dienstencentrum komen. Gaan de gemeente en het OCMW opnieuw alles centraliseren in Hoogstraten of durft men een kleinschalig proefproject opzetten in bv. Meer met een sociaal restaurant en ontmoetingsplaats voor ouderen? Er moet bijzondere aandacht zijn voor geïsoleerde oudere personen en ouderen die familie of andere significante personen verliezen.

Wonen Senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Daarom moet men streven naar betaalbare en aangepaste woonvormen. Er moet regelmatig informatie worden gegeven over premies om woningen aan te passen. Integratie is belangrijk om gettovorming tegen te gaan.

Fiscaliteit De gemeente moet een doelmatig en niet discriminerend fiscaal beleid voeren waarbij aandacht gaat naar ouderen en sociaal zwakkeren. (pdn)


SENIOREN

De Hoogstraatse ouderenraad Vlaanderen heeft sedert enkele jaren een ouderendecreet, dat de verhouding tussen ouderenraad en het gemeentebestuur (en OCMW) zou moeten regelen. Omdat er tot vandaag nog geen uitvoeringsbesluiten voor het decreet zijn blijft het nog een beetje dode letter. Hierdoor is er geen echte verplichting om een ouderen(advies)raad op te richten in iedere gemeente, en is er geen sprake van een subsidiëringregeling. Hoogstraten heeft echter wel, sedert jaar en dag, een ouderenraad. De benaming van het decreet: “Het ouderendecreet” maakt dat Vlaanderen een keuze heeft gemaakt inzake benoeming van deze bevolkingsgroep: Officieel spreekt men van ouderen en niet meer van senioren of bejaarden. Niet iedereen is daar gelukkig mee want “ouderen zijn zo oud” maar men kan het ook benaderen als “oud” maar niet “out”.

De samenstelling De ouderenraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse verenigingen voor ouderen. Iedere deelgemeente heeft een OKRAtrefpunt. Hiervan worden telkens 2 personen afgevaardigd naar de ouderenraad. Daarnaast is er in Hoogstraten ook een Neos-groep actief. Ook zij vaardigen twee leden af evenals de senioren van de Landelijke Gilde. De bewoners van het rustoord en van de serviceflats hebben ook hun vertegenwoordigers in de ouderenraad. De schepen met het ouderenbeleid in haar portefeuille, Tinne Rombouts, volgt nauwgezet de vergaderingen samen met haar collega, voorzitter van het OCMW, Jef Van Looy. De secretaris van het OCMW, de directrice van het rustoord, het hoofd van de sociale dienst, de coördinator van het lokaal sociaal beleid en de ouderenconsulent maken als deskundigen deel uit van de ouderenraad. De voorbije maanden werden ook een aantal onafhankelijke leden aangetrokken om zitting te hebben in de ouderenraad. Zij vertegenwoordigen wel geen vereniging maar werden toch gevraagd om, op basis van hun deskundigheid en vaardigheden, deel te nemen aan de vergaderingen. Louis Tilburgs, voorzitter van OKRA-Meer is voorzitter van de ouderenraad. De ouderenconsulent, Hild Rigouts, zorgt voor de verslaggeving. Al bij al een flinke groep van bijna veertig leden die regelmatig vergaderen.

De vergadering Hierover polsten wij Louis Tilburgs, voorzitter van de ouderenraad. De raad wordt aangestuurd door een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter van het OCMW, de schepen, de ouderenconsulent, Louis zelf en twee leden van de ouderenraad. Zij roepen de vergadering samen en stellen de dagorde op. Vergaderen doet met 4 à 5 maal per jaar. Vooral praktische zaken die de ouderen aanbelangen worden besproken of toegelicht. Belangrijke thema’s hierin zijn veiligheid en wonen. Veiligheid in alle mogelijke aspecten zowel over losliggende stoeptegels die een valrisico inhouden, dan wel de vraag naar bijkomende oversteekplaatsen voor voetgangers. Inzake wonen gaat het vooral over het verstrek-

ken van informatie over voordelen en of tussenkomsten die men kan genieten bij aanpassing van de woning of om het langer in eigen omgeving te kunnen blijven wonen te ondersteunen. Volgens Louis kan niet altijd alles “direct” gerealiseerd worden maar dat heeft gewoon met politiek te maken. Een vast punt op de agenda is steeds een overzicht van de adviezen en verslagen van de andere raden en dan voornamelijk de punten die ook ouderen aanbelangen. Zo zetelt er een afvaardiging van de ouderenraad in de verkeersraad en de hierboven geciteerde stoepen en oversteekplaatsen komen ook daar aan de orde. De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum is natuurlijk een belangrijk item voor de ouderenraad. Iedere vergadering wordt de stand van zaken toegelicht door de voorzitter van het OCMW.

Louis vindt dat het nu maar moet vooruitgaan het heeft immers allemaal al veel te lang geduurd en spijtig genoeg wordt het er niet goedkoper op. De bouw zal een dure zaak worden. Via de ouderenraad worden de verenigingen geïnformeerd over nieuwigheden in de wetgeving, voorzieningen en andere actuele zaken die voor de ouderen van belang kunnen zijn. Dit is zeker van belang voor de “vingerknippers” van de diverse OKRAtrefpunten. Zo kunnen zij hun leden en wijkmeesters op de hoogte houden en de juiste informatie verstrekken waar mogelijk en nodig.

Inspraak Een verzuchting van de ouderenraad, zo lezen wij in de knelpuntennota die werd opgesteld naar aanleiding van de opmaak van het lokaal sociaal beleidsplan, is het gebrek aan inspraak.

JULI 2009 - 9


SENIOREN Zo lezen we: Hoogstraten heeft reeds sinds 1989 een bejaardenraad die erkend is door de gemeente en door het OCMW. De ouderenraad waardeert de ondersteuning door het bestuur en de aanwezigheid van de schepen en OCMW-voorzitter. De inspraak blijft echter te vaak beperkt tot het informeren over genomen beslissingen. De ouderenraad vraagt dat zij wordt geraadpleegd en medezeggenschap krijgt in bepaalde dossiers van bij de start. De ouderenraad vraagt dat in alle beleidsdomeinen aandacht is voor senioren en in alle thematische adviesraden een vertegenwoordiging van 65+-ers. Ook vandaag blijft de ouderenraad deze stelling onderschrijven. Vaak is vergaderen het aanhoren van zaken die reeds lang beslist zijn. Natuurlijk is het zo dat ieder bestuur zelf bepaalt hoe het met “inspraak” omgaat. Natuurlijk kan dit anders en misschien ook beter vanaf het ogenblik dat er centen aan vasthangen. Dit is zo bijvoorbeeld het geval bij de jeugdraad en de cultuurraad. De decreten betreffende jeugd en cultuur voorzien in een Vlaamse subsidiëring wanneer aan alle voorwaarden uit het decreet voldaan is. Een belangrijke bepaling hierin is dat zowel jeugdraad als cultuurraad advies moeten uitbrengen aan het bestuur bij zaken die hen aanbelangen. Voor de ouderenraad is dit spijtig genoeg niet het geval omwille van het ontbreken van uitvoerings-

DE WERELD VAN

10 - JULI 2009

besluiten verbonden aan het ouderendecreet. Hopelijk gaat de nieuwe Vlaamse regering hier werk van maken.

Thematisch werken Een andere doelstelling van de ouderenraad is om in de toekomst thematisch te werken. Een eerste aanzet werd hierin gegeven door het verlenen van hun medewerking aan de “week van de smaak”. Voor 2010 heeft het comité van de smaak zich tot doel gesteld te streven naar de titel “Stad van de smaak”. Het doet hiervoor een beroep op de ouderen om eens in hun kast te duiken en oude recepten op te diepen. Laat maar stellen dat allerlei gerechten “op grootmoeders wijze” op tafel zullen komen. Wie leuke ideeën heeft mag die nu reeds doorspelen aan de ouderenraad. Vermoedelijk gaan wij hier later nog over horen.

De ouderenraad nodigt uit Een volgend project dat de ouderenraad nu aan het uitwerken is, is de organisatie van een “praatcafé” voor alle Hoogstraatse ouderen tijdens de ouderenweek in november. Zowel in Meerle als in Hoogstraten zullen de beleidsmensen: burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden hun oor te luisteren leggen bij de ouderen rond diverse thema’s: Hoe

ouderenvriendelijk is het beleid? Komen alle ouderen zowel hoogbejaarden als medioren aan bod? Zowel de financieel zwakkeren, als alleenstaanden, gehuwden al dan niet zelfredzaam of hulpbehoevend? Voor het OCMW is naast de thuiszorg en de individuele maatschappelijke dienstverlening, de bouw van het woonzorgcentrum (het nieuwe rustoord en dienstencentrum) van groot belang. In de komende weken zal hierover op ruimer vlak berichtgeving worden verspreid en zullen geïnteresseerden zich kunnen inschrijven om aan het praatcafé deel te nemen. De beleidsmensen zullen vanuit de hun toebedeelde bevoegdheden ingaan op vragen van ouderen. Ook hierover later meer.

Nieuw logo De komende tijd wil de ouderenraad meer werken aan zijn “herkenbaarheid”. De ouderenraad, die tot voor kort nog “bejaardenraad” heette, is op zoek naar een nieuw logo. Bij het uitschrijven van dit artikel waren er nog 3 ontwerpen in de running. We zullen de primeur dan maar aan de ouderenraad zelf laten om in hun komende publicaties het logo aan de Hoogstraatse bevolking te presenteren. Kortom de Hoogstraatse ouderenraad heeft met haar naamsverandering een flinke doorstart gemaakt en wij gaan in de komende tijd nog van hen horen. (pdn)


FAMILIEKUNDE

Heen-en-weer over de grens

Van der Kaa zoekt zijn oorsprong MEERLE – Wie in de grensstreek is geboren en getogen heeft dikwijls familie langs beide zijden van de rijksgrens. Immigratie tussen Nederland en België heeft altijd bestaan, maar meer van noord naar zuid dan omgekeerd. Ook de familie Van der Kaa heeft hier en daar familie. Maar Jan Van der Kaa uit Meerle (Dalweg) vernam dat er nog meer Van der Kaa’s waren met Jan als voornaam. Zouden die allemaal familie van elkaar zijn en verwijst Jan misschien naar een gemeenschappelijke voorvader? Zo begon de zoektocht naar de geschiedenis van de familie Van der Kaa.

Het gezin Van der Kaa-Krijnen telt drie kinderen: Elisabeth, Bartholomeus en Marcus. Vandaag wonen Jan en Teresa aan de Dalweg in Meerle. Maar als jonggehuwden woonden en werkten zij ook zeven jaar op het domein van Stas de Richelle in Minderhout. Het was zeker niet de leukste tijd van hun leven en daarom ging Jan ook elders werk zoeken. Nu is Jan al een tijdje gepensioneerd en de familiegeschiedenis is één van zijn hobby’s geworden.

De familie “van der Kaa” vindt zijn oorsprong in het dorp Raamsdonk (Noord-Brabant). Het waren eenvoudige boeren. De boerderij van de familie stond in de 17de eeuw aan de Kadestraat of Caesloot, op de grens van Raamsdonk en Waspik. Omstreeks 1650 woonde daar Jacob Hendricx. In die tijd waren er nog veel families zonder officiële familienaam. Kinderen kregen dikwijls de voornaam van vader als achternaam. Dat werd dus in dit geval Jacobs of Jacobse. Maar in die tijd woonden er in Raamsdonk nog meer Jacobsen. Om een onderscheid tussen de families te kunnen maken, werden de kinderen van Jacob Hendricx aangesproken met ‘van Jacobs van de Ka’. Een generatie later was de nieuwe familienaam Van der Kaa geboren. In Raamsdonk bestaat de Kaastraat nog steeds.

Naar Minderhout Grootvader Gerardus van der Kaa, geboren op 2 december 1881 te Teteringen en overleden op 25 augustus 1963 te Ulicoten, was op 30 oktober 1907 gehuwd met Anna Antonetta de Koning, geboren op 9 februari 1887 te Ginneken en te Ulicoten overleden op 13 oktober 1950. Het gezin Van der Kaa-De Koning telde twaalf kinderen. Het vijfde kind was Cornelius van der Kaa, de vader van Jan van der Kaa uit Meerle. Cornelius (Kees) van der Kaa is geboren op 22 maart 1915 te Dorst (NL) en overleden te Minderhout op 17 oktober 1957, 42 jaar oud. Hij was op 21 mei 1938 in Minderhout gehuwd met Elisabeth Geenen, geboren te Minderhout op 4 juni 1915. Het gezin Van der Kaa-Geenen telde acht kinderen: Gerardus, Johannes, Joseph, Renaat, Maria, Frans, Annie en Emmy. Kees Van der Kaa verliet het ouderlijke huis in Postel - Baarlese heide - (ten oosten van de Gouverneursbossen) in Ulicoten (gemeente BaarleNassau) om te gaan werken bij de familie Stas de Richelle, grootgrondbezitters in Minderhout (Heerle). De werkmensen woonden daar in een eenvoudige woning en mochten een stuk grond op het domein van de familie Stas de Richelle voor eigen gebruik bewerken. In ruil hiervoor moesten

Jan van der Kaa v.l.n.r. uit Oisterwijk / Nieuw-Zeeland (°1939), genealoog uit Rijen (°1941), uit Ulicoten (°1961), ook uit Rijen (°1940) en uit Meerle (°1943). zij wel (voor een klein loon) bij wijze van spreken dag en nacht klaar staan voor de heer Stas en het werk op zijn domein. Later is de familie Van der Kaa-Geenen aan de Voort in Meerle gaan wonen. Joannes (Jan) van der Kaa, tweede zoon van Kees en Liza, is geboren op 27 februari 1943 te Minderhout. Hij is gehuwd met Theresia Krijnen, geboren op 5 september 1942 te Meersel.

Vijfmaal Jan van der Kaa In het Nederlandse bedrijf waar Jan destijds werkte, ontmoette hij Gerard van der Kaa, een collega-werknemer. Die had een broer Jan, pater aan de andere kant van de wereld. Later vernam Jan (uit Meerle) dat er ook nog een Jan van der Kaa in Rijen woonde. Deze man was al jaren bezig met stamboomonderzoek. Samen zijn ze

JULI 2009 - 11


FAMILIEKUNDE dan op zoek gegaan naar nog meer naamgenoten. Ze vonden nog een Jan van der Kaa in Rijen en een vijfde in Ulicoten. De vijf Jannen zijn familie van elkaar. Pater Jan van der Kaa woont in Nieuw-Zeeland. Boven hem moeten ze vele generaties teruggaan om bij dezelfde voorouders te komen. Maar de andere vier Jannen hebben dezelfde overgrootvader, Johannes van der Kaa (1846-1928), landbouwer, geboren in Raamsdonk en overleden te Teteringen. Deze Johannes van der Kaa was tweemaal gehuwd. Uit het eerste huwelijk kwam Gerardus van der Kaa, de grootvader van Jan van der Kaa uit Meerle en Ulicoten. De twee Jannen van der Kaa uit Rijen zijn nakomelingen uit de andere tak van de tweede echtgenote van Johannes van der Kaa. Toen al deze familierelaties duidelijk waren, vonden Jan en Teresa de tijd rijp om de vijf Jannen eens samen te brengen in Meerle. Het was gewoon wachten tot pater Jan uit Nieuw-Zeeland naar Nederland kwam. Zondag 17 mei stonden ze netjes op een rij in de tuin aan de Dalweg. Natuurlijk werd die zondagmiddag de familiegeschiedenis uitvoerig besproken. Genealoog Jan van der Kaa uit Rijen kon het een en ander tonen van zijn opzoekwerk. De familie Van der Kaa is geen grote familie. Volgens het rijksregister van 1998 woonden er op dat moment in BelgiĂŤ 63 personen met de familienaam Van der Kaa. Het is zeker mogelijk om de ganse familie volledig in kaart te brengen. Het is een mooie uitdaging voor de Jannen van der Kaa die elkaar nu al kennen. Wij wensen ze veel succes! (js)

12 - JULI 2009

De familie Van der Kaa-Geenen in 1956: v.l.n.r. (boven) Jan, Gerard en Jos, (onder) Maria, vader Kees met Frans, Annie, moeder Liza met Emmy en RenĂŠ.


FAMILIEKUNDE

Stamboomonderzoek Vroeger was er in elk dorp wel een gepensioneerde ambtenaar, een gemeentesecretaris of een schoolmeester die in zijn vrije tijd op zoek ging naar zijn voorouders. Vooral de afstamming van vader op vader kreeg de meeste belangstelling en men probeerde zover mogelijk in het verleden te geraken. Vandaag vind je haast in elke familie wel iemand die de afstamming en verwantschap van zijn familie gaat onderzoeken. Vroeger zag je soms een eenzame onderzoeker in de archieven zitten, vandaag worden deze plaatsen veelvuldig bezocht door mensen die allemaal met hun stamboom bezig zijn. Want bij het volgende huwelijksjubileum of een familiereünie wil men toch zeker het begin van een stamboom of een familiegeschiedenis kunnen presenteren. Deze enorm toegenomen belangstelling voor de genealogie is ontstaan in de tweede helft van de vorige eeuw. Waarom? Misschien wel omdat een aantal relaties tussen de mensen minder eenvoudig zijn geworden. Tot in het midden van de 20ste eeuw waren er in de meeste families – zeker op het platteland – min of meer vaste regels voor de naamgeving. Het gebruik en de volgorde van de voornamen werd al voor een deel bepaald na de geboorte, bij het doopsel. Eerst kwamen de namen van de grootouders, dan de broers en zussen van de ouders volgens leeftijd: voor de jongens de familie van de vader en voor de meisjes de familie van de moeder. Het was een strikte hiërarchie waarover niet gediscussieerd werd. De oudste zoon in elk gezin kreeg de naam Jozef als grootvader langs vaderszijde ook een Jozef was. De oudste dochter kreeg de naam Maria als grootmoeder langs moederszijde Maria heette. Men kon precies weten wanneer men aan de beurt was om peter of meter te mogen zijn. Deze familietraditie was en is zeer handig bij het samenstellen van vroegere families. Maar op het einde van de Tweede Wereldoorlog, bij de bevrijding in 1944-’45, liepen hier dappere soldaten rond die Billy, Danny of Willy heetten en zeker met de uitvoering van het Marshallplan in de jaren vijftig, nam de ‘amerikanisering’ van de maatschappij snel toe. Het bleef niet beperkt tot nieuwe elektrische huishoudapparaten en CocaCola, ook de kinderen kregen de voornamen van helden en sterren uit films en populaire liederen. De oude naamtraditie verdween!

zetten. Velen gingen noodgedwongen in de stad werk zoeken. Steeds meer mensen konden een auto kopen of verhuisden naar de gemeente waar ze werk hadden gevonden. Er was een tijd geweest dat je al aan de familienaam van iemand bijna met zekerheid kon raden van welk dorp hij of zij afkomstig was. Ook die tijd was stilaan voorbij. Er kwamen in de dorpen families wonen met vreemde, nietKempense familienamen. De stamboomonderzoeker moest vanaf nu vaak verder van huis, in andere gemeentelijke archieven, zijn informatie gaan zoeken. Tot ver in de vorige eeuw trouwde bijna iedereen slechts een keer. Was men jong weduwnaar of weduwe geworden, trouwde men – soms uit noodzaak – nog een tweede keer, vaak nog met de broer of zus van de overleden persoon. Een echtscheiding was een grote uitzondering. Het was zoiets als een hevige storm of een zwaar ongeluk waar gans het dorp nog weken over sprak. Vandaag komen er echtscheidingen voor in haast alle families. Men trouwt twee of meer keren of men gaat gewoon in een nieuwe relatie samenwonen. Zo ontstaan er nieuw samengestelde gezinnen met kinderen die een verschillende vader of moeder hebben en die niet allemaal nog dezelfde familienaam dragen en dezelfde erfenisrechten hebben. De onderlinge relaties in veel families worden ingewikkelder met halfbroers en halfzus-

Niet alleen de genealogie maar ook de heraldiek krijgt in Vlaanderen veel aandacht. (familiewapen Schellekens) sen, met stiefouders en stiefgrootouders. Ook zij krijgen een plaats in de familiegeschiedenis. Maar het wordt tegenwoordig nog moeilijker voor de genealoog. Met de komst van vreemdelingen, mensen uit andere landen en continenten, krijgen we partners, vaders en moeders met namen die we niet goed kunnen schrijven en moeilijk kunnen uitspreken. Je krijgt dan wel een familiegeschiedenis die zich over een groot deel van de wereld kan verspreiden. Maar hoe verzamel je deze familiegegevens? Nieuwe Belgen komen vaak uit landen waar de gemeentelijke dienst bevolking of de burgerlijke stand maar weinig ontwikkeld is. Enigszins vergelijkbaar is het probleem bij geadopteerde kinderen. Wat kunnen we van hun verleden nog te weten komen? De afstamming en verwantschap van families onderzoeken is een monnikenwerk. Een echte familiegeschiedenis schrijven is veel meer dan een verzameling namen met data van geboorte, huwelijk en overlijden. Toch zijn er steeds meer mensen die op zoek gaan naar hun wortels. Familie is voor iedereen een belangrijk deel van zijn of haar identiteit. Nu de samenleving zo complex is geworden, willen we toch dat stuk van de eigen identiteit en ons familieverleden beter kennen. (js)

Stamboomonderzoekers vinden informatie bij: www.svvf.net - www.familiekunde-vlaanderen.be - www.familienaam.be - www.vvf-kempen.be

De mensen in de Kempen waren weinig mobiel en heel honkvast. Velen bleven van geboorte tot aan de dood in hetzelfde dorp wonen. Te voet loop je ook niet ver van huis. Men trouwde dikwijls met een jongen of een meisje uit hetzelfde dorp. Een lief gaan zoeken in een naburig dorp was soms niet zonder risico. Maar na de periode van wederopbouw, tweede helft jaren vijftig en begin jaren zestig, was er veel werkloosheid en men kon niet alle kinderen thuis aan het werk

JULI 2009 - 13


Ook Hoogstraten heeft gekozen De verkiezingen van 7 juni 2009 hebben Hoogstraten eens te meer in een oranje kleurtje gezet. CD&V komt met 34,7 % als grote overwinnaar uit de bus en het plaatselijk boegbeeld Tinne Rombouts haalt een geweldige score van 32.877 voorkeurstemmen. De grote verliezers zijn Open VLD, Vlaams Belang en de opiniepeilingen. Hiermee zit Hoogstraten in dezelfde trend als gans het Vlaamse land. Een terugblik.

7 juni 2009 Net zoals vijf jaar geleden trokken we met zijn allen naar de stembus voor de verkiezing van het Vlaams Parlement. In totaal moesten er 124 parlementsleden gekozen worden. Voor de kieskring Antwerpen, waaronder het kanton Hoogstraten behoort, werden er 33 vertegenwoordigers verkozen. Op de 12 ingediende lijsten vonden we slechts twee Hoogstraatse kandidaten terug: Tinne Rombouts op de vierde plaats bij CD&V, en Dimitri Van Pelt op de negende opvolgersplaats van Groen! Tegelijkertijd moest er ook gekozen worden voor een nieuw Europees Parlement. België wordt hierin vertegenwoordigd door 13 Nederlandstaligen, 8 Franstaligen en één Duitstalig parlementslid.

Verwachtingen Het zag er naar uit dat het wel eens heel boeiende en belangrijke verkiezingen zouden kunnen worden. De impasse in de federale verkiezing, het gekrakeel tussen partijen onderling en de opkomst van een aantal nieuwe partijen beloofden niet veel goeds voor de vorming van

14 - JULI 2009

een stevige nieuwe Vlaamse regering. Eens te meer bleek dat opiniepeilingen vooraf best met de nodige nuances en kritische zin moeten geinterpreteerd worden. Zo was er bijvoorbeeld een opiniepeiling in Het Nieuwsblad over de kiesintentie van de Hoogstraatse kiezer. Vlaams Belang scoorde hierin 31 %. In realiteit haalde deze partij slechts 14,5 %. CD&V zou op 19 % afkloppen. De uitslagen zouden hoe dan ook erg verrassend worden.

De grote overwinnaars Zonder enige twijfel worden zowel CD&V als NVA de grote winnaars van deze verkiezingen. Vier jaar geleden trokken zij in kartel naar de kiezer, dit maal gingen ze ieder hun eigen weg. In 2004 behaalde het kartel voor het ganse Vlaamse land 26,1 %. Voor het kanton Hoogstraten was dit 35,7 %. Dit betekende dat 1 op 3 kiezers voor het kartel stemde. Nu, vijf jaar later, liggen de cijfers nog extremer en stemt bijna 1 op 2 kiezers in het kanton voor de twee voormalige kartelpartners. Zij behalen immers afzonderlijk 34,7 % (CD&V) en 12,8 (NVA), een totaal van 47,5 % van de stemmen.

Dit is een zeer hoge score want voor het totale Vlaamse Gewest liggen deze cijfers op 23,4 % en 13,3 % of een totaal van bijna 37 %. Hoogstraten kleurt dus overwegend oranje. Buiten het kanton Puurs met 41,5 % behaalt de CD&V in het kanton Hoogstraten de hoogste score uit de kieskring Antwerpen. De traditie en de figuur van Tinne Rombouts zullen daar zeker niet vreemd aan zijn. In het verleden scoorde de CVP ook steeds rond hetzelfde percentage in het kanton Hoogstraten. Enkel in 1999 kreeg zij een flinke klap in de nasleep van de dioxine-crisis. Toen maakten vooral Agalev en de toenmalige VU-ID de grootste winst. Voor de Kamer verloor CVP toen zelfs 10,1 % terwijl VLD toen 7,4 % vooruitging. Dit had toen heel veel te maken met de persoon van Arnold Van Aperen die de kamerlijst vanVLD trok in het kiesdistrict Mechelen-Turnhout. Voor alle duidelijkheid: het kanton Hoogstraten bestaat uit de gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas en BaarleHertog, in totaal goed voor 27.200 stemgerechtigde kiezers.

Tinne Rombouts Tinne Rombouts, eerste schepen in de gemeente Hoogstraten, behaalde bij deze verkiezingen een


VERKIEZINGEN

In Memoriam Juul Verhulst

onvoorziene monsterscore. Zij verdubbelde haar persoonlijk stemmenaantal van vijf jaar geleden en kreeg daarmee 32.788 kiezers achter zich. Dat is de derde hoogste score van CD&V op de lijst voor de kieskring Antwerpen. Zij moet alleen lijsttrekker Kris Peeters en Inge Vervotte laten voorgaan. Voor het ganse Vlaamse land eindigt zij nog juist in de top tien van haar partij en op de 20° plaats voor alle partijen samen. Tinne Rombouts stond niet alleen op de vierde plaats op deze lijst, maar ook langs alle straten en pleinen doorheen de provincie Antwerpen. Deze campagne is alvast een succes geweest.

nieuwe Kempense minister. “En waarom zou dat dan niet Tinne Rombouts mogen zijn?” vragen sommigen zich hardop af.

Open VLD en VB verliezen fors Ook in het kanton Hoogstraten lijden Open VLD en Vlaams Belang fors verlies. Open VLD gaat 6,1 % achteruit, Vlaams Belang bijna 7 %. Met deze cijfers volgt Hoogstraten de nationale trend. Het ontbreken van een alternatief voor de streek met een stemmenkanon zoals burgemeester Arnold Van Aperen dat vroeger jaren geweest is heeft deze terugval wellicht ook mee verklaard. Burgemeester Frank Wilrycks uit Merksplas behaalt 1.920 voorkeurstemmen in het kanton. Toch behaalt Open VLD nog 18 % van de stemmen, terwijl het VB terugvalt tot 14,5 %. Van deze laatste partij werd in sommige kringen nochtans heel wat meer verwacht daar zij traditioneel op heel wat anti-stemmen mag rekenen.

Ook Groen! deelt in de klappen

CD&V was ook deze keer de grote overwinnaar in het kanton Hoogstraten. Hiermee volgt zij een traditie van vele jaren en vele verkiezingen. Je zou voor minder je kiezers danken. Vijf jaar geleden, bij de verkiezing van 2004, verscheen Tinne Rombouts voor het eerst in de politieke arena en bezette de tiende plaats op de CD&V – NVA-lijst. Mede door een uitgekiende campagne ‘Tinne op tien’ werd zij onverwachts verkozen in het Vlaams Parlement met meer dan 16.000 stemmen. Zij werd meteen het jongste raadslid (24 jaar). In het kanton Hoogstraten verzamelde zij toen 2.879 voorkeurstemmen, 900 stemmen meer dan burgemeester Arnold Van Aperen die toen als voorlaatste op de VLD-lijst had postgevat. Dit jaar haalt zij 4.375 voorkeurstemmen in het kanton Hoogstraten. Het is duidelijk dat Tinne Rombouts aan een steile klim toe is. Twee jaar geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen werd zij ei zo na de jongste burgemeester van het Vlaamse land. Zij behaalde toen ook al 2.677 voorkeurstemmen in de gemeente Hoogstraten. Hier en daar worden al wensen geuit voor een

Van Groen! werd algemeen verwacht dat zij deze maal in de lift zou zitten. Opiniepeilingen vooraf gaven haar een winst met enkele procenten tot de gedroomde 10 %. Het werd evenwel een kater, want in plaats van de gehoopte vooruitgang verloor de partij in het Vlaamse landsgedeelde ongeveer 1,1 % tot een totaal van 6,5 %. In Hoogstraten ging de achteruitgang zelfs met 1,8 % tot 5,8 %. Groen! moet evenwel geen zetels inleveren en blijft met zeven verkozenen in het Vlaams Parlement waaronder nieuwkomer Dirk Peeters uit Oud-Turnhout. Dimitri Van Pelt uit Hoogstraten, OCMW-raadslid voor Groen! stond op de negende plaats bij de opvolgers en kreeg 956 voorkeurstemmen achter zijn naam.

Foert Als we de nuchtere cijfers voor het kanton Hoogstraten even onder ogen nemen dan moeten we vaststellen dat er ook deze maal heel wat foertstemmers geweest zijn. Op een totaal van 27.200 kiesgerechtigde inwoners namen er 25.434 kiezers aan de stemming deel. 1.495 kiezers stemden blanco of ongeldig. Dat is 5,9 % van het totaal en 113 stemmen meer dan bijvoorbeeld de partij Groen! Ook heel wat kiezers kwamen gewoon niet opdagen. (JH)

Juist een week voor de verkiezingen van 7 juni 2009 overleed Juul Verhulst, jarenlang het boegbeeld en het geweten van Agalev en Groen! in Hoogstraten. De talrijke vertegenwoordigers van de Hoogstraatse politiek op zijn afscheidsviering, over alle partijen heen, waren een tastbaar bewijs voor het respect en waardering die Juul genoot bij vriend en tegenstanders. Jaren vooraleer hij zelf op een verkiezingslijst verscheen of zelf verkozen werd, was Juul achter de schermen reeds betrokken bij het politieke gebeuren in Hoogstraten. Vanuit het ACW-bestuur dokterde hij in de jaren ‘70 mee aan de CVP-lijsten. Toen hij zich uiteindelijk niet meer kon verzoenen met een aantal standpunten van de toenmalige CVP koos hij resoluut voor de groene partij Fusiebelangen van Fons Sprangers waarmee hij in 1982 tot schepen werd verkozen. Vanaf 1 januari 1983 tot einde’88 bleef hij schepen. Vanaf 1989 tot en met 2005 zetelde hij verder als raadslid in de gemeenteraad en zou zijn taak als oppositielid met verve vervullen. Zijn alom geprezen dossierkennis en zijn doorzettingsvermogen maakten hem niet altijd even geliefd bij de toenmalige meerderheidspartijen. Hij kon zich als geen ander vastbijten in een dossier. De laksheid van het toenmalige bestuur in een aantal ernstige bouwovertredingen werden door hem heel consequent aangeklaagd en meer dan eens moest de provinciegouverneur de argumentatie van Juul bijtreden en werd het gemeentebestuur terechtgewezen. In 1999 deelde Juul Verhulst in het succes van Agalev bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. Als derde op de lijst (het waren toen nog arrondissementele kieskringen) zorgde hij mee voor een score van 14,4 % in het kanton Hoogstraten, daar waar het cijfer voor de provincie Antwerpen op 13,1 % lag. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2006 plaatste Juul Verhulst zich op de laatste plaats van Groen! Voor hem zou het de laatste keer zijn om actief deel te nemen aan de verkiezingen en hij kondigde vooraf aan niet meer te gaan zetelen. Toch werd hij verkozen. Zijn plaats werd daarop ingenomen door eerste opvolger Fons Jacobs. Toch zou Juul de politiek nog blijven volgen van op afstand. Zijn ziekte en zijn dood hebben er echter anders over beslist. Wij blijven hem dankbaar voor de grote inzet voor de Hoogstraatse gemeenschap en de wijze waarop hij de Hoogstraatse politiek gekruid heeft.

JULI 2009 - 15


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

PORTUGAS IN HOOGSTRATEN Het is heel lang stil geweest, daar op de hoek van de Gelmelstraat en de Gustaaf Segersstraat. Daar waar de echte en ouwe Hoogstratenaren de ‘Pots’ nog hebben weten huizen. Het is er nadien lang een komen en gaan geweest van verschillende horeca’s die meestal terug verdwenen waren vooraleer men er erg in had dat ze er waren. Maar, daar is verandering in gekomen. Elke voorbijkomer zal al gemerkt hebben dat er de laatste tijd heel wat leven is in die dode hoek. Wij ook, en dan kunnen wij journalist zijnde, het niet laten om daar eens een kijkje te gaan nemen. Je weet maar nooit of daar een nieuwsje te rapen valt. Temeer daar we van horen zeggen hadden dat er nogal wat Portugees geklapt werd.

Onze entree Met een bon giorno waren we binnen gestapt. Om er te laat achter te komen dat dat Italiaans is, geen Portugees. Toegegeven dat we bij god niet weten hoe ne goeiendag in die taal mag klinken. We zagen dan ook nogal wat argwaan op de aanwezige gezichten. Terecht, men hoort de taal te spreken van diegene wiens huis men betreedt. Op onze vraag sprak de herbergier geen Nederlands of Engels. Wel verwees hij ons vriendelijk door naar een dame die langs de kant zorgzaam gebogen stond over een kinderwagen. Ah, goeiendag, sorry dat ik geen perfect Nederlands spreek, maar het zal wel lukken. Geen perfect Nederlands? Maar wat goed dat ze haar appreciatie niet hoefde uit te spreken over ons ‘geen perfect Portugees’. De Hoogstraatse Maand? Natuurlijk ken ik die. Natuurlijk mag je daarin een stukje over ons schrijven. Met alle plezier. Ga zitten en zeg me wat je drinkt. En ziet, de vloer werd nat van smeltend ijs. Warm volk, die Portugezen.

Tappen onder de Portugese vlag.

Wie staat er aan de tapkraan De naam is Ana Dinis en samen met António Dinis baten wij hier dit café uit. Broer en zus dus. Nee meneer, in Portugal neemt de vrouw bij huwelijk de achternaam aan van de man. Hadden we eigenlijk ooit wel eens gehoord, nu dat ge ’t zegt. Wij zijn afkomstig van Porto, ja meneer de stad van ‘de’ Porto, en hebben hier in de regio al een tweetal jaren in de tomatenpluk gezeten. Tot we merkten dat er meer Portugezen van hetzelfde gedacht waren geweest. Wat ons dan weer op het gedacht bracht om daar wat mee te doen. En zo is ’t gekomen. Wij hebben gezocht, gevonden en deze locatie hier gehuurd van de brouwerij Brosens. Brouwerij Brosens? Die bestaat toch niet meer. Ah nee meneer, moet goed verstaan, dat zijn Edgard en zijn broeder Xavier. Een boekhouder heeft voor de nodige documenten gezorgd en zo zijn we in juli 2008 hier begonnen. Eerst samen met een partner, maar vanaf juni

16 - JULI 2009


2008 wij samen, mijn man en ik. António is voltijds met het café aan de gang, ikzelf werk bij de GB in Hoogstraten.

Tugas Aan de beide zijden van de hoekgevel hebben we een plaat zien hangen met de aanduiding ‘TUGAS CAFE’. Café dat kennen we, maar ‘Tugas’, wat betekent dat eigenlijk? Heel simpel meneer, ‘Tugas’ komt van ‘Portugas’. En Portugas staat op zijn Portugees voor Portugal. Hadden we op eigen kracht nooit achter kunnen geraken. Een stukje Portugas in Hoogstraten dus. Si, si.

De tapgasten De vraag stellen was het antwoord geven. Overwegend jonge Portugezen uiteraard die hier in de tuinbouw wat meer centen willen verdienen dan dat daarmee in het moederland te verdienen valt (zie ook kaderstukje). En zoals elke deftige bierwinkel heeft Tugas ook een caféploeg. Maar in tegenstelling tot, wel een zaalvoetbalploeg. Gestart als een gelegenheids-

Den tap Met alle plezier mochten we gerust voor nadere studie een kaart mee naar huis nemen. Ze ligt hier nu voor ons en het eerste wat ons opvalt zijn de zeer democratische prijzen die den Tugas zijn kliënteel aanrekent. De dorstigen laven wordt er dus meer in een bijbelse dan commerciële zin bekeken. Verder zien we dat er een zeer ruim assortiment van dranken en drankjes wordt gepresenteerd. Waarbij er de nadruk op werd gelegd dat buiten onze eigen Cristal Alken alles recht uit Portugal komt. We laten u even meeproeven: vinho, aperitivos, sumos, agua, chá, café, favaios, adega velha, aldeia velga, ponte de amarante, bagaçao, croft, macieira, licor beirao, amendoa amarga, passoa, cachaça, malibu… Aan u om het eens te gaan proeven, als ge niet zoudt weten wat het is. Wij, weten het eigenlijk niet meer. Voor de liefhebber valt er ook een kleinigheid te verhapstukken in de vorm van een ‘pastéis de bacalhau’ (kabeljouwpasteitje) of een ‘rissois de carne’ (vleeskroket).

Info Adres: Gelmelstraat 75 Hoogstraten. Tel: 0498 47 54 91.

Ana (30) en Antonio Dinis (33) met de kinderen Hugo (4) en Vasco (2m). Hugo zit op de kleuterschool van het Klein Seminarie bij juf Kim. ploegje dat zo nu en dan al eens een matchke speelde in de sporthal van het Spijker, werd er verleden seizoen in competitieverband aangetreden in Rijkevorsel. Met een negende plaats op veertien als resultaat. Maar de zaal schijnt daar in Vorsel te klein, zodat men zinnens is om in september de nieuwe competitie aan te vatten in Turnhout. De laatste tijd zien we ook stilaan wat Roemenen afzakken naar den Tugas. Maar eerder in kleine getale. Bij de vraag of ons eigen volk de weg naar Tugas al gevonden heeft, zagen we eerder een bezorgde blik op het gezicht van Ana Dinis verschijnen. Nee dus, enkel wat passerende fietsers. We zijn niet in de centroem van Hoogstraten meneer. Vandaar.

E-mail: tugas.cafe@hotmail.com. Openingsuren: - maandag gesloten; - werkdagen: van 17.00 tot 10.30 uur; - vrijdag: van 17.00 tot 01.00 uur; - zaterdag: van 10.00 tot 01.00 uur; - zondag: van 10.00 tot 10.30 uur; Op het moment van sluiten gaat de deur onverbiddelijk op slot. Wie er nog zit mag zijn drankje uitdrinken maar moet dan naar huis. ’s Anderendaags hoort men immers fris en monter aan de pluk te gaan. Arrivederci riepen we nog ten afscheid. Waarmee we verdummele weer fout zaten. ‘Adeus’ blijkt dat in het Portugees te zijn. “Adeus.” “Si, adeus.” (ND)

Al schrijvende flitste ons herhaaldelijk de vraag door de kop van hoe of dat nu eigenlijk juist zit met die buitenlandse arbeidskrachten uit de Europese gemeenschap. Wetende dat daar nogal wat vraagtekens bij staan, en misverstanden over in omloop zijn. Een goed journalist ziet het dan ook als zijn plicht de lezer te informeren. Wij dus naar Herman Van Looveren die een grote serre heeft staan aan uwe rechterkant in Wortel, juist vóór de Papenvoort. Een man van de praktijk. Om te beginnen dient men in de tuinbouw onderscheid te maken tussen twee verschillende categorieën van werknemers. Zij die wat men noemt een ‘plukkaart’ hebben, en zij die permanent zijn ingeschreven. De plukkaart is een werkvergunning voor 65 dagen en kan slechts hernieuwd worden na een tussentijd van twee kwartalen. Met een plukkaart genieten zowel werkgever als werknemer van een voordelig sociaal tarief. Vermits er evenwel in de serreteelten het jaar rond werk is, wordt er meer en meer overgestapt naar een permanente inschrijving. 65 dagen zijn immers veel te kort om iemand een degelijke opleiding te geen. De plukkaart is wel interessant voor piekperiodes. Voor de vast-ingeschrevenen zijn zowel werkgever als werknemer gebonden aan de Belgische sociale en fiscale wetgeving. Zoals die zo goed geldt voor ons als voor alle ingezetenen van de Europese gemeenschap. Wat de verloning betreft is het Belgische verplichte minimumloon nog altijd veel voordeliger dan de lonen in de landen van herkomst. Vermits Portugal binnen de Europese gemeenschap nog altijd als één van de armste landen wordt beschouwd, waren de Portugezen dan ook de eersten die in onze serres verschenen. Na de recente toetreding van o.a. de Baltische staten komt er meer en meer toestroom van werkzoekenden uit die landen. Een beetje tot frustratie van de eerstaanwezende Portugezen. Waarvan er naar schatting een twee à driehonderdtal in de Hoogstraatse regio werkzaam zouden zijn. De huisvesting. Was tot voor kort een hekel punt. We hebben allemaal beelden gezien van wantoestanden geschapen door enkele ‘cowboys’ die het niet zo nauw namen met de menselijke waardigheid. Daar is evenwel een einde aan gekomen sinds er vorig jaar op Europees niveau een duidelijke normering is ingevoerd. Bedankt Herman. Een pint tot dank zal bij gelegenheid uw deel zijn. En waarom eigenlijk niet in den Tugas?

JULI 2009 - 17


GROOT-HOOGSTRATEN

dorpsleven www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

46 miljoen euro voor Kempense gevangenissen HOOGSTRATEN / WORTEL - De volgende jaren wil de federale overheid in de vier Kempense gevangenissen in totaal 220 cellen bijbouwen. Daarvoor wordt een bedrag van 46 miljoen euro vrijgemaakt. Het grootste project is de twee volgende jaren gepland in het penitentiair centrum van Hoogstraten waar 80 nieuwe cellen komen. Vijftien daarvan zijn bijna klaar en begin volgend jaar komen er nog eens evenveel bij. ‘We willen de boerderij, bakkerij en de werkhuizen renoveren’, zegt Johan Vanderborght

van de Regie der Gebouwen. ‘Daar kunnen vijftig cellen in ondergebracht worden.’ De kosten voor de uitbreiding en renovatie in Hoogstraten worden geraamd op 24 miljoen euro. In Turnhout komt een nieuwbouw met tachtig cellen op de parking van de gevangenis. Die kosten zullen ongeveer 8 miljoen euro bedragen. Ook de gevangenis van Wortel krijgt een nieuwbouw. De werken voor de uitbreiding met zestig cellen starten volgend jaar en de kosten worden op 7 miljoen euro geraamd. Bovendien zal er in Wortel een nieuwe veiligheidsomheining gezet worden. (fh)

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be

Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net FOTO’s & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

18 - JULI 2009

De overheid wil flink investeren in de gevangenissen van Hoogstraten en Wortel.

Herbronningweek na kanker GROOT-HOOGSTRATEN - Van maandag 7 september tot en met vrijdag 11 september 2009 organiseert de vzw Wistik in samenwerking met de Belgische Federatie tegen Kanker een herbronningsweek na kanker. Hierbij wordt de gelegenheid geboden om kennis te maken met enkele mogelijkheden van aanvullende en ondersteunende hulp. Bovendien wordt

doorheen de hele week een rode draad geweven om meer in voeling te treden met wat – voor ieder op een verschillende wijze – bron van leven kan zijn. De week gaat door in Koningsteen, een gerenoveerd kasteeltje midden in een prachtig park, te Kapelle-op-den Bos. Voor verdere informatie en een meer uitgebreide folder kan u terecht bij Marijke Baken: tel/fax 052/25 68 30 en email marijke.baken@unitedadsl.be (fh)


GROOT-HOOGSTRATEN

Het ACW en de treinen vanuit Station Noorderkempen GROOT-HOOGSTRATEN - Het ACW Hoogstraten is erg blij dat er na jarenlang wachten eindelijk treinen rijden tussen Brecht en Antwerpen. De eerste trein vertrekt vanuit Brecht om 6.08 uur, de laatste om 19.08 uur. De treinen doen een kwartier over het traject tot AntwerpenCentraal. Dit is volgens het ACW een mooie stap vooruit, ook al heeft men enkele vragen: - Waarom rijdt de trein niet tot ’s avonds laat, zodat ook mensen die in ploegen werken of naar theater gaan, er gebruik van kunnen maken? - Waarom rijdt de trein niet in het weekend, zodat gezinnen tijdens het weekend Antwerpen kunnen bezoeken en volop kunnen genieten van het aanbod aan NMBS-dagtrips? Maar er is nog meer. - Hoe moeten bv. mensen uit Meer het station bereiken? Via de E19 tot Sint-Job-in’t Goor en dan terugkeren naar Brecht? Dat is inderdaad te gek. Er zit niets anders op dan via de dorpskernen van Minderhout, Hoogstraten, Sint Lenaarts en Brecht naar het station te rijden totdat het nieuwe op- en afrittencomplex in Brecht af is. En dat kan nog wel enkele jaren duren. Dat is dus alles behalve een vlotte verbinding. - In april 2007 verklaarde een verantwoordelijke van de NMBS dat er vanaf september 2007 elk uur een trein zou rijden, dat vanaf eind 2008 de trein de steden Den Haag en Breda via Brecht zou verbinden met Antwerpen en dat het streefdoel drie treinen per uur

Het ACW is niet te spreken over de treinverbinding Brecht – Antwerpen en de bereikbaarheid van het station. zou bedragen. Ondertussen weet men dat van deze toezeggingen in huis is gekomen.

van De Lijn tussen Hoogstraten en Station Noorderkempen in gebruik zal worden genomen.

Het ACW is van mening dat een uitgebreide dienstverlening, ook tijdens de weekends, een enorme promotie zou betekenen voor de NMBS. De kans is niet onbestaande dat de bezetting van de trein zal tegenvallen waardoor verdere stappen in een uitbreiding van de dienstverlening wordt verschoven in de tijd. Bovendien stelt men zich de vraag wanneer de gevraagde snelle verbinding

Kortom: NMBS zorgt vandaag eindelijk voor een beperkt treinaanbod. Er wacht onze politieke verantwoordelijken nog een belangrijke taak om enerzijds dit aanbod uit te breiden tot een volwaardige treinontsluiting voor onze gemeente en onze regio en anderzijds voor een vlotte verbinding te zorgen vanuit onze gemeente met Station Noorderkempen. (rs./fh)

“Geef langdurig zieken opslag” GROOT-HOOGSTRATEN - Op dinsdagvoormiddag 2 juni voerden enkele CM vrijwilligers actie om aandacht te vragen voor de langdurig zieken. Aan het CM kantoor in Hoogstraten stond een tent met affiches en vlaggen die de aandacht van de voorbijgangers moest trekken. Na wat extra uitleg, over het hoe en het waarom van de actie, werden de mensen uitgenodigd om hun handtekening te plaatsen onder een petitie. Daarin vraagt CM om het budget voor de uitkeringen aan langdurig zieken te verhogen. Dat is meer dan nodig. (rv/fs).

De solidariteit tussen de mensen werd duidelijk in het groot aantal handtekeningen dat werd verzameld. JULI 2009 - 19


GROOT-HOOGSTRATEN

Hoogstraatse klimaatwijkers besparen 13% energie

Een ongevalletje is nooit ver weg… G R O OT- H O O G STRATEN - Elke dag gebeuren er ontelbare kleine of grotere ongevallen bij mensen thuis, op straat, op het werk. Meestal is er dan geen dokter in de buurt en hangt de eerste hulp af van familie, voorbijgangers of collega’s. Vanaf het jaar waarin je 16 wordt kan je bij het Rode Kruis deze eerste hulp leren. Wat te doen bij reanimatie, bloedingen, brandwonden, beroerte, insectensteek, flauwte… Rode Kruis-Hoogstraten is dan ook blij in Hoogstraten deze te kunnen organiseren. De cursussen zijn gratis en gaan door in ons Rode-Kruislokaal te Hoogstraten.

GROOT-HOOGSTRATEN - Tijdens het slotfeest in de Arenbergschouwburg begin juni werden de resultaten van de campagne klimaatwijken bekend gemaakt. De kyoto streefnorm van 8% werd zonder problemen gehaald: bijna 65 gezinnen in Hoogstraten bewezen in 6 maanden tijd dat zij samen 13% energie konden besparen, dat komt neer op een vermeden uitstoot van 46 ton CO²! De resultaten van de vijf wijken : Carolinewijk elf deelnemers besparen 14 % energie; Natuurpunt Markvallei negen deelnemers besparen 13 % energie Stadhuis Hoogstraten achtien deelnemers besparen 12 % energie Klimaatclub zestien deelnemers besparen 8 % energie KWB Minderhout elf deelnemers besparen 5 % Enkele voorbeelden: Energiemeesters Jef en Sofie uit de Carolinewijk gaven het goede voorbeeld. Ze bespaarden 36 %

bespaard door het licht te doven, slim te verwarmen en de grootste energievreters in huis uit te schakelen of te vervangen. Gerd van stadhuis Hoogstraten haalde met gemak 40% besparing door de installatie van een nieuwe condensatieketel. Frans van Klimaatclub bespaarde 63% op het elektriciteitsverbruik. Hij plaatste een timer op de boiler, gebruikte spaarlampen en regelde de warmtepomp opnieuw. Het energieverbruik van de wijken Klimaatclub en KWB Minderhout lag bij aanvang van de campagne al lager in vergelijking met de rest. Dat maakt het uiteraard al iets moeilijker om nog extra energie besparen. Sommige gezinnen namen al voor de derde keer deel en bewezen hiermee dat energiebesparing voor hen intussen een gewoonte is geworden. Wil je ook in groep energie besparen? De volgende campagne start in oktober: hou de berichtgeving van het stadhuis in de gaten en schrijf je in voor volgend jaar. (js/fh)

De eerste cursus ‘Eerste Hulp’: op maandagen en donderdagen van 20.00u tot 22.15u. Data zijn: 07, 10, 14, 17, 21, 24 september 2009 Examen op vrijdag 02 oktober 2009 vanaf 20.00u De tweede cursus ‘Eerste Hulp’, op zaterdagen van 09.00u tot 12.15u. Data zijn: 03, 10, 17, 24 oktober 2009 Examen op zaterdag 31 oktober 2009 vanaf 09.00u. De cursus ‘Helper’, op zaterdagen van 09.00u tot 12.15u. Data zijn:14, 21, 28 november en 05 december 2009. Examen op zaterdag 12 december 2009 vanaf 09.00u. Dit is een vervolg op ‘Eerste Hulp’

Inschrijvingen kan bij: Christianne: 03 314 11 62 Suzy 03 294 48 36 Maria 03 295 39 05 Of ook via mail: vorming@hoogstraten.rodekruis.be Onze website: http://hoogstraten.rodekruis.be

Varkensboeren blokkeren slachterij GROOT-HOOGSTRATEN – Als protest tegen de lage vleesprijzen trokken een aantal landbouwers uit de hele Kempen met hun tractoren op woensdag 20 mei van de veiling in Hoogstraten naar het vleesbedrijf Comeco in de John Lijsenstraat in Meer. Een dertigtal trekkers blokkeerde in een mum van tijd alle in- en uitgangen van de grote slachterij. Met deze actie verraste het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) de bedrijfsleiding compleet en

20 - JULI 2009

er ontstonden verhitte discussies tussen de boeren en de directie van het vleesbedrijf.. Na klachten over te lage melkprijzen in maart, was er nu protest tegen de lage vleesprijzen. “Het kost ons 1,47 euro per kilo om de dieren slachtrijp te maken” zei Luc Van Dommelen, “maar we krijgen op dit moment maar 1,17 euro per kilo uitbetaald”. Van Dommelen wees er verder op dat de consument steeds meer betaalt voor vlees, maar dat het andere schakels in de keten zijn die met de winst gaan lopen.

Directeur Erik Dieu wees erop dat Comeco, dat elke dag tot 2.600 dieren verwerkt, tot de Covavee-groep behoort en zo een landbouwcoöperatie is. “Door de boel nu lam te leggen, drijven de boeren de kostprijs nog omhoog.”, aldus de directeur van Comeco. Toch kan de directeur begrip opbrengen voor de verontwaardiging bij de boeren. “Maar”, zegt hij “wij moeten op Europees prijsniveau concurreren, want zestig procent van ons vlees is bestemd voor export”. (fh)


IN MEMORIAM

Denkend aan Juul Verhulst Door Michel De Laet - directeur Klein Seminarie Hoogstraten Een politicus, zo stond het hem voor ogen, dient niet de eigen belangen of die van zijn partij, wel die van de maatschappij.

Op 31 mei 2009 overleed Juul Verhulst op 68-jarige leeftijd. Geboren en getogen in het polderdorp Berendrecht in een gezin met zeven kinderen, belandde hij in 1953 als leerling in het Klein Seminarie. Na zijn humaniora verruilde hij Hoogstraten voor universiteitsstad Leuven waar hij vanaf 1960 geschiedenis studeerde. In afwachting van de verplichte legerdienst keerde hij even terug voor een interimopdracht, om vervolgens gedurende een jaar lesgever te worden in Brugge. Lang zou dat niet duren, want toen Superior Frans Verwimp hem de kans gaf om een opdracht geschiedenis op te nemen in de school, greep hij die met beide handen aan. Het zou een definitieve terugkeer naar Hoogstraten worden, hij vestigde zich samen met zijn echtgenote Lieve Noels voorgoed in de streek. In hun woning aan de rand van Minderhout, met uitzicht op de groene beemden, zou het gezin van Juul gezegend worden met vier kinderen. Velen zullen kunnen getuigen dat Juul een begenadigd leraar was. Geschiedenis was voor hem een levende materie die hem oprecht boeide. Die nieuwste tendensen in zijn vakgebied bleef hij op de voet volgen. In zijn lessen wilde hij leerlingen verder laten kijken dan de grenzen van het vak geschiedenis of de muren van een klaslokaal. Daar slaagde hij ook in omdat hij een begeesterende lesgever was die de verbanden tussen heden en verleden op een heldere manier kon aanbrengen. Binnen de school was hij een bijzonder gewaardeerd collega. Zelden of nooit deed men vergeefs een beroep op hem voor het vele werk dat komt kijken bij de brede schoolwerking die het Seminarie eigen is. Zo zette hij zich actief in voor de vele initiatieven vanuit de sociale en ecologische accenten van het opvoedingsproject: inspraak van leerlingen en van leerkrachten, de Noord-Zuidproblematiek, Broederlijk delen, het scholierenparlement, de projectweken, de milieuwerkgroep, de gehandicaptendag en nog zo veel meer. Het hoorde bij wat in zijn ogen een goede leerkracht in een goede school behoort te doen. Omgaan met jongeren ging hem bijzonder goed af, ook in de laatste jaren voor zijn pensioen. Dat had veel te maken met de brede achtergrondkennis en de voortdurende vernieuwing die op een overtuigende manier uit zijn lessen spraken.

Dossiers zoals de nieuwbouw van het stadhuis, het begijnhof, inplanting van bedrijven, de aanleg van veilige verkeersinfrastructuur, dorpskernvernieuwing en ruimtelijke ordening lagen hem na aan het hart. Op plaatselijk vlak vertaalde hij dit in een eerste eigen jongerenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1970. Hoewel die poging weinig succesvol was, werd het meteen het begin van een lange politieke loopbaan in de Hoogstraatse politiek. Zijn sociaalvoelendheid vond een goede voedingsbodem in de werking van het ACW en vertaalde zich in het lidmaatschap van Fusiebelangen, waarvoor hij ook een schepenmandaat zou opnemen. Die plaatselijke partij zag hij mee evolueren binnen het grotere kader van het toenmalige Agalev. Ook toen zijn partij in de oppositie belandde, bleef hij een van de stuwende krachten achter Agalev, later Groen! Eerst als boegbeeld, later op een vanzelfsprekende manier in de schaduw van de partijwerking: hij wilde immers volop ruimte bieden aan jongere kandidaten.

Het wekte dan ook geen verwondering dat hij na zijn pensionering de draad van het lesgeven nog oppakte binnen de Dynamowerking. Zo groot als zijn engagement binnen het Klein Seminarie was, zo groot was dit ook in politiek en samenleving. Politiek was immers een levenslange passie voor hem. Zijn engagement daarvoor was oprecht omdat dit diep verankerd was in een gedragen visie op mens en maatschappij. Met bewonderenswaardige volharding maakte hij zich een leven lang sterk voor een rechtvaardige samenleving in een groene wereld. Dienstbetoon, electoraal bejag of kortetermijnpolitiek hoorden daar niet in thuis. Zijn stellingnames in dossiers getuigden van een stevige dossierkennis, iets wat ook de politieke andersdenkenden wel zullen getuigen. Voor de politicus Juul waren principes geen loze inhoudsloze term: zelfs wanneer hij maar al te goed wist dat een standpunt niet populair zou zijn, bleef hij dit op een consequente manier verdedigen wanneer hij overtuigd was van de juistheid ervan. Het maakte hem niet altijd bij iedereen even geliefd, maar uiteindelijk wel gerespecteerd.

Juul maakte zich evenzeer verdienstelijk op andere vlakken. Hij was een gewaardeerd medewerker aan de wereldwinkels, Vakantiegenoegens, KWB… Zijn overlijdensbericht toont het beeld van een wandelaar op het strand. De schoenen in de hand, uitkijkend over de zee, een spoor van voetafdrukken achter zich latend. Dit beeld zegt veel over de leraar, de politicus, de sociaal bewogen mens die Juul Verhulst was: met beide voeten op de grond, in voeling met de natuur die bron is van alle leven, op een niet dwingende manier voor-ganger zijn voor anderen. En zo is hij ons nu ook voorgegaan in de dood… Wij bieden aan Lieve, de kinderen en kleinkinderen onze oprechte deelneming aan. De enige troost die wij kunnen geven is dat wij ons gelukkig mogen prijzen een zo gewoon bijzonder man gekend te mogen hebben. Het spoor dat hij heeft nagelaten in het zand wordt misschien wel door de branding weggespoeld - maar niet het vastberaden weten van de richting die hij aangaf. Dank je wel voor alles, Juul.

(Michel De Laet)

JULI 2009 - 21


HOOGSTRATEN

GOUD IN HOOGSTRATEN

Jaak Aerts en Hilda Mertens Men zegt weleens dat gelukkige mensen geen geschiedenis hebben. Daaraan dachten we even toen we op bezoek waren bij Jaak Aerts en Hilda Mertens die op 2 juni vijftig jaar getrouwd waren. Bij koffie en koek vertelden ze over die jaren en hun verhaal leek op dat van velen van hun generatie. Allebei van boerenafkomst en opgegroeid in een groot gezin waar vroomheid en hard werken de belangrijkste deugden waren. Samen hebben ze een mooi tuinbouwbedrijf uitgebouwd op de gronden langs de Heuvelstraat en genieten nu van hun pensioen in een groot mooi huis op diezelfde plaats.

Jaak Jaak werd in 1934 geboren in een gezin van 7 kinderen en groeide op in een boerderij aan de Moerstraat. Hijzelf wilde liefst ook boer worden maar dat was niet zo vanzelfsprekend met zoveel broers en zussen. Hij ging dan maar op zoek naar werk en kwam terecht bij Brimo, een steenfabriek in Rijkevorsel. Jaak: “De steenfabrieken waren toen zowat de enige tewerkstelling in de streek voor boerenzonen die geen specifieke opleiding hadden gevolgd. Mijn collega’s bij Brimo waren dan ook allemaal boerenzonen ; in hun hart wilden velen van hen liever boer worden maar voor de meesten was dat niet mogelijk.”

22 - JULI 2009

In zijn vrije tijd ging Jaak, als alle boerenzonen toen,naar de B.J.B. waar vooral de sport hem aantrok. En dan vooral de ruiterij, maar tot zijn grote spijt, wilden zijn ouders daar niet van weten. Hij ging dan maar bij de vendeliers, waar hij zijn hartje ophaalde bij het trommelen.

Hilda Hilda werd geboren in 1936 in een gezin van 4 kinderen. Ze woonden in een boerderij waarvan de stal in St.Lenaarts stond en het woonhuis in Rijkevorsel. “Dat had het voordeel dat je naar 2 kermissen mocht gaan.” Ze ging naar school in Rijkevorsel en nadien naar Oostmalle “om nog wat te leren naaien”. Haar hele jeugd werkte ze thuis mee op de boerderij. In haar schaarse vrije tijd ging ze naar de B.J.B. en ook was ze lid van de E.K. (Eucharistische Kruistocht). (Wellicht kennen nog weinigen de E.K., een bijzonder vrome organisatie met als doel jongeren aan te zetten veel te bidden en vaak de kerk te bezoeken. Het waren vooral de nonnekes die zich daarmee bezig hielden waardoor het meestal meisjes waren die lid werden) Zo ook Hilda die zowel bij de B.J.B. als bij de E.K. in het bestuur zat. “Zo komt het dat ik in mijn jeugd heel veel naar het lof ben gegaan; dat was een heel eind fietsen naar het dorp en zo brachten jonge meisjes in die tijd hun zondag-

Jaak en Hilda op 2 juni 1959 namiddag door. Uitgaan, dat was er bij ons niet bij, juist naar de kermis in het dorp, dat mocht wel. Ook als er een sterfgeval in de familie was, mochten wij maandenlang niet uitgaan.”

5 jaar verkering 19 jaar was Hilda toen ze Jaak voor het eerst zag. Die was naar het bal van de burgemeester gekomen en dat was nu juist een bal waar Hilda naartoe mocht. Toch scheelde het niet veel of ze was er niet want ze was daags tevoren te voet naar Scherpenheuvel geweest en haar voeten stonden vol blaren. Maar, bleinen of niet, nu ze mocht gaan dansen was ze daar met niks vanaf te


HOOGSTRATEN brengen en zo kwam ze Jaak tegen. Na die eerste kennismaking duurde het nog een hele tijd eer de eerste kus gewisseld werd en de verloving een feit was. Die duurde 5 jaar want zowel bij Hilda thuis als bij Jaak vonden ze hen nog te jong, en vooral “ze konden niet gemist worden” zoals dat toen vaak gebeurde.

Oud-leerlingen van de ‘Vakschool’

In een klein boerderijtje begonnen Na hun trouwen trokken Jaak en Hilda naar een klein boerderijtje, eigendom van vader Aerts, in de Moerstraat, pal naast de kapel van Sinte Katrien. Jaak was inmiddels bij de Boerenbond gaan werken; hij deed daar ploegenarbeid zodat hij nog een deel van de dag op zijn hoeve kon werken. Maar op de duur werd dat te zwaar en werd hij voltijds boer-tuinbouwer, samen met Hilda. Maar daar was hun boerderij dan weer te klein voor en na enige jaren trokken ze naar de Heuvelstraat waar nog ruim plaats was voor een middelgroot bedrijf. Er werd een serre gebouwd en alle soorten groenten en fruit geplant, geoogst en naar de veiling gebracht. Jaak zorgde voor het vervoer naar de veiling van al de tuinbouwproducten in hun straat; 45 jaar lang heeft hij zo heen en weer gereden, al vanaf hij nog thuis woonde. In het gezin werden 4 kinderen geboren: Jan, Marc, Griet en Bart. Die zorgden dan weer voor 10 kleinkinderen en één achterkleinkind. Hilda en Jaak, en ook hun kinderen, hebben het natuurlijk heel druk gehad met het bedrijf: “In het seizoen waren het lange dagen en er werd ook op zaterdag en zondag de hele dag gewerkt. Maar in de winter zijn we toch verschillende jaren met vakantie gegaan; in de laatste maand van december gingen we dan één weekje naar Tenerife. Je moest wel zo ver gaan om het een beetje warm te hebben.”

HOOGSTRATEN - 46 jaar geleden studeerden deze oud-leerlingen af aan ‘de vakschool’ van Hoogstraten. Reden genoeg om eens terug te gaan naar die plek waar het schoolleven in juni ’63 voor hen definitief eindigde. Fier als geen ander poseerden ze voor het gebouw dat zij zelf nog samen opgetrokken hebben. Bij de verdere rondgang in het Vito van vandaag was het grote ogen opentrekken over de evolutie van het huidige onderwijs en een technische school in het bijzonder. (jh)

Koken voor kleuters

Het drukke leven van de gepensioneerden Ze zijn allebei op pensioen gegaan op Jaaks 61ste verjaardag en enkele jaren later verhuisden ze ook. Ze bouwden een nieuw ruim huis naast het vorige en hielden enkel één serre over voor de groenten van hen en hun kinderen. Voor de rest gebruikten ze het overtollig land om herten te houden, schapen te fokken en ook pauwen te houden. “Allemaal op kleine schaal en als hobby, zegt Jaak. Ik kan nu eenmaal niet binnen blijven.” Maar je kunt niet altijd met je hobby’s bezig zijn en dus wordt er nog veel buitenshuis gedaan. Vooral gefietst, met Okra, of met de familie en vrienden; naar Limburg, naar de Vlaanders en naar Nederland. Zo hebben ze zich voor deze maand ingeschreven voor de 11-stedentocht, samen met hun familie. Ze hopen dat nog lang te kunnen doen “al komt er toch wel sleet op”. Dat kan moeilijk anders na zo’n werkzaam leven maar zelf zeggen ze: “We zijn content en als we opnieuw zouden kunnen beginnen, zouden we hetzelfde doen”. (Jof)

HOOGSTRATEN - Op vrijdag 12 juni gingen de kinderen van de lagere school op schoolreis. De kleuters hadden dus de hele school voor zich, dus ook de keuken, de refter, … Ze maakten van de gelegenheid gebruik om zelf hun middagmaal te bereiden. Eitjes werden gesneden, vleesje opgerold, worteltjes geraspt, sla gewassen, … Voor het bakken van de frietjes werden enkele ouders opgetrommeld. Smullen van al dat lekkers, … dat konden de kleuters zelf wel! (fh)

JULI 2009 - 23


HOOGSTRATEN

Heilig-Bloedstichting huldigt verdienstelijke medewerkers HOOGSTRATEN – Tijdens de openingsviering van de Heilig-Bloedweek op zaterdag 6 juni bracht voorzitter Johan Ooms hulde aan een aantal verdienstelijke medewerkers. Enkele van de vele mensen die, vroeger of nu, soms bergen werk verzetten en er voor zorgen dat wij, als toeschouwers, het maar normaal vinden dat de processie uitgaat.

ken en zoveel meer. Ook Karel Aerts werd gehuldigd. Niet alleen omdat hij zijn 70ste verjaardag viert, maar vooral omdat hij zich al 25 jaar lang inzet als lid van de kerkfabriek van St.-Katharina. Met zo’n monumentale, onschatbaar rijke kerk is dat een zware taak, met dagelijks kleine en veel grote zorgen.

van de bisschop, de zilveren medaille van verdienste overhandigen. “Tenslotte”, zei Johan Ooms, “is het voor mij een uitzonderlijk eer om namens de ganse parochiegemeenschap een grote dame te mogen eren: mevrouw Simonne Bruurs-Michielsen. Simonne zet zich al meer dan 50 jaar op allerlei

Jan Mercelis, Theo Vanderhallen en Imelda Bruurs mochten, in naam van de bisschop de zilveren medaille in ontvangst nemen. Simonne Bruurs ontving een gouden medaille. In de persoon van Marcel Govaerts bracht Johan Ooms hulde aan alle mensen die elk jaar opnieuw in de processie opstappen. Mensen die de processie ‘maken, zoals die 42 jaar lang het vaandel van het Heilig Bloed droeg en nu voor een opvolger zorgde.

In het licht van dertig jaar Heilig-Bloedstichting bracht de voorzitter hulde aan Theo Vanderhallen, Jan Mercelis en Imelda Bruurs. Mensen die in de jaren zeventig nog geloofden in het religieuze aspect van de processie en in de historische en de culturele waarde ervan.

Daarna waren er bloemen voor Jos en Maria Schrijvers - De Meyer, zestig jaar getrouwd en onmisbaar bij het onderhoud van processiestuk-

Theo en Jan waren vanaf het eerste uur betrokken bij de Heilig-Bloedstichting, Imelda Bruurs trad iets later toe. Johan Ooms mocht hen, in naam

manieren in voor onze gemeenschap, vaak in kleine, onmisbare dingen. Bloemenschikster in de kerk, bezieler van de ‘zilverploeg’, organisator van de jaarlijkse grote strijk op de vooravond van Heilig-Bloed, het onderhouden en bijhouden van kledingstukken van de processie en uiteraard zoveel jaren trouw lid van het Piuskoor. Om al die en zoveel andere verdienste mocht mevrouw Bruurs, in naam van de bisschop, de gouden medaille van verdienste in ontvangst nemen. (fh)

De Heilig Bloedprocessie heeft voor een aantal toeschouwers een belangrijk religieus aspect, voor anderen is het traditie of erfgoed. 24 - JULI 2009


HOOGSTRATEN

Indrukwekkend jubileumconcert van Kamerkoor Vialta De ‘man’ achter Vialta Uit het dankwoord naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van het koor onthouden we vooral het volgende: “Als Kamerkoor Vialta hier zijn twintigjarig jubileum viert, dan hebben we dat vooral te danken aan één man. Hij stond mee aan de wieg van het koor, lang voor dat ‘Kamerkoor Vialta ‘heette. Hij bleef al die tijd het trouwste lid. Hij zocht mee naar nieuwe leden, nieuwe bestuursleden, nieuwe begeleiders, nieuwe dirigenten, nieuwe uitdagingen en projecten zoals dit. Hij is de drijvende kracht achter het koor, en hij voelt er zich persoonlijk verantwoordelijk voor dat alle leden op tijd op alle repetities aanwezig zijn. Als Kamerkoor Vialta staat waar het nu staat hebben we dat vooral aan hem te danken. Beste mensen, de meest onmisbare man achter Kamerkoor Vialta is, zoals dat trouwens wel vaker het geval is, een vrouw! Mag ik, en nu richt ik mij vooral ook tot de leden van het koor, een warm applaus voor, al twintig jaar onze voorzitter, Mieke Vervloet.” HOOGSTRATEN - Zondag 31 mei luisterde Kamerkoor Vialta de half-twaalfviering in de St. Catharinakerk van Hoogstraten op met een integrale uitvoering van de Missa Brevis van Jacob De Haan. Ze deden dit ter gelegenheid van hun twintigjarig bestaan. Dat Kamerkoor Vialta een vaste waarde is geworden in het Hoogstraats muzikaal landschap werd snel duidelijk. De grote kerk liep zo vol dat het zoeken was naar een plaatsje in de middenbeuk

vanwaar je het beste zicht had op het koor, en waar ook de balans tussen het koperensemble van Kon. Fanfare Ste. Catharina, het orgel en het koor ideaal was. Dat de Heilig Bloedstichting, die het concert mee organiseerde als opening van de Heilig Bloedfeesten, een uitgebreide promotiecampagne op touw zette, heeft er vast toe bijgedragen dat men uiteindelijk een 400-tal toehoorders mocht verwelkomen. Ook E.H. Van Dijck was aangenaam verrast door

deze grote opkomst voor een Pinksterviering. In zijn openingswoordje alludeerde hij dan ook op het feit dat hij wel wist dat de meesten voor de opvoering van de Missa Brevis kwamen, maar dat ze zeker niet mochten vergeten dat ze in de eerste plaats een eucharistieviering bijwoonden. Net voor de zegen en wegzending gaf E.H. Van Dijck nog even het woord aan het koor. Mieke Vervloet, als 20 jaar voorzitter, werd zelf even in de bloemetjes gezet, waarna het haar beurt was om de dirigente (Sara Van Opstal), de orgeliste (Annemie Ooms), en het koperensemble (Staf Brosens, Gert Huybrechts, Peter Roovers, Johan Sysmans, Huug Vinckx, Liesbeth Vinckx, Michiel Vinckx, ) met een bloemetje te bedanken. Dank was er ook voor de Heilig Bloedstichting voor de vlotte samenwerking bij de organisatie en voor alle aanwezigen. Na de viering was er dan een receptie, aangeboden door de Heilig Bloedstichting. Daar hoorde je niets dan lovende commentaar op de opvoering. De combinatie van het koor met het orgel en het koperensemble betekende een flinke meerwaarde bij de uitvoering van deze mis. Velen verbaasden zich erover dat een relatief klein koor, Kamerkoor Vialta telt 25 leden, zo’n mooie, volle klank kon produceren in die grote kerk, perfect in harmonie met het orgel en het koperensemble. Kamerkoor Vialta nodigt u alvast uit op haar tweede jubileumconcert, ergens in het najaar. Het programma, de precieze datum en locatie worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. (c.v.)

JULI 2009 - 25


HOOGSTRATEN

Fietsen naar naar Santiago de Compostela HOOGSTRATEN – Op pinkstermaandag 1 juni zijn ze vertrokken naar Santiago de Compostela, een groep van acht wielertoeristen en een begeleider. Op het moment dat we dit schrijven (8 juni) fietsen ze ergens tussen Rochefort sur Mer en Lacanau, om op 18 juni aan te komen in het bedevaartsoord. Tijdens de wekelijkse fietstochten van de wielertoeristen komen er vaak uitdagingen aan bod en zo kwam een bedevaart naar Santiago de Compostela bovenaan het verlanglijstje van Jos Van Loon en Frans Snyers te staan. Om praktische redenen (met meer is het gezelliger en beter te organiseren) beslissen Jos en Frans om de organisatie op zich te nemen, maar er een aantal fietsvrienden bij te betrekken. Acht fietsers waarvan de sportieve kwaliteiten niet te ver uit elkaar liggen lijkt het ideaal. Vorig jaar in de herfst zijn de acht deelnemers gekend en blijkt dat men een aantal potentiële kandidaten moet teleurstellen. Dan wordt de route uitgestippeld, waarbij men de tocht niet alleen als fietsers maar ook als bedevaarders wil maken. Daarom worden ze lid van het “Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela”.

De acht fietsers en hun begeleider bij hun vertrek. V.l.n.r.: boven en midden: Dré Lodewijks, Harry Schellekens, begeleider Wim Moonen, Frans Sneyers, René Verkoyen en Jos Brosens. Onder Jos Van Loon, Jos Jacobs en Adriaan Van Der Steen. Uiteindelijk wordt het een tocht met 17 fietsdagen, een rustdag in Estella en nog een bedevaartsdag. De gemiddelde afstand die ze per dag

afleggen is ongeveer 125 km en de totale afstand bedraagt 2120 km. In onze volgende uitgave kijken we nog even achterom. (fh)

Een uitdagende ontdekkingstocht voor kleuters HOOGSTRATEN - Wie door de Antoon de Lalaingstraat rijdt kan er niet omheen. Op de groene muur van kleuterschool Spijker zwaaien Jules en zijn vriend je hartelijk toe. Het is duidelijk: hier zijn kindjes welkom! Dagelijks stappen hier tientallen kleuters met mama of papa vrolijk de schoolpoort binnen. Het is telkens weer de start van een uitdagende, ontdekkingsrijke dag. Na het spel met vriendjes en vriendinnetjes op de speelplaats trekken de kleuters naar hun eigen vertrouwde sfeervolle klas. Elk van de klassen is op een ervaringsgerichte manier ingericht zodat de kleuters de volle kansen krijgen tot ontwikkeling. In onze school wordt extra aandacht gegeven aan onze jongste kleuters. Zij zetten dan de eerste stap naar het echte schoolleven. We proberen deze instap zo vlot en aangenaam mogelijk te maken met onze aparte speelplaats voor de jongste kleuters. Ze spelen hier naar hartenlust met hun leeftijdsgenootjes. Ook ’s middags kunnen zij apart eten in het eetklasje onder toeziend oog van onze kinderverzorgster. Zij is ook in de speelklas aanwezig om onze kleine kleuters en kleuterleidster te helpen waar nodig. U ziet het: in het Spijker is het fijn voor groot en klein! Indien u graag meer info heeft over de werking van onze school aarzel dan niet om contact op te nemen met ons (03/314 58 08)of bezoek onze website www.basisschoolspijker.be.

26 - JULI 2009

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 29 juli. We verwachten alle kopij ten laatste op DINSDAG 14 juli.


HOOGSTRATEN

Jack Roos opnieuw koning

Op de foto ziet u naast alferis Jan Diels, koning Jack Roos en hoofdman Jef Servaes, Jos Schrijvers en Luc Anthonis, de twee keizers die St.-Joris Hoogstraten telt. Zij waren, voor Jack Roos, elk 18 jaar of drie ambtstermijnen van zes jaar lang koning van hun gilde. HOOGSTRATEN - Op maandag 1 juni organiseerde de St-Jorisgilde haar zesjaarlijkse koningsschieting. Uittredend koning Jack Roos kon zijn titel verlengen, na een aantal voor hem beslist spannende momenten. Om 13 uur verzamelden de leden van de gilde en een groot aantal genodigden in het gildenlokaal in de Brouwerijstraat. Een half uur later werd de optocht gevormd. Voorop stapten de Gelmelzwaaiers, gevolgd door de gildenbroeders van Hoogstraten zelf en daarna de genodigden, leden van andere gilden en sympathisanten. Het gezelschap trok in stoet naar het centrum van de stad, waar men burgemeester Van Aperen en de schepenen Martens en Haseldonckx afhaalde op de pui van het stadhuis. Vandaar ging het verder naar de schutsboom, opgesteld aan de voetbalterreinen van HVV. Hoofdman Jef Servaes heette alle aanwezigen welkom, waarna gildenbroeder en parochieaal werker Stephane Declerq voorging in een kort gebed. De koningsbreuk werd van de schouders van uittredend koning Jack Roos genomen, de koningsbeurs, waarin alle deelnemers een bijdrage kunnen deponeren, werd aan de schutsboom gehangen en de koningsvogel werd op de staak geplaatst. Naast de koningsvogel waren er enkele “kallen” of kleine zijvogels aangebracht. Als een van schutters die kan raken en naar beneden kan halen, ontvangt hij een stoopje jenever. Eerst kregen de genodigden de kans om een ereschot te doen. Slechts één van hen, John Van Haperen koning van de St-Joris Meerle, kon de “kallen” raken. Meer zelfs, met één schot haalde hij er twee naar beneden en verdiende hij twee stoopjes jenever. Vader Jan zal thuis kunnen genieten. Na de ereschoten was het de beurt aan uittredend koning Jack Roos. In de drie voorkeurschoten, die hij als uittredend koning krijgt, kon hij de koningsvogel niet beroeren. Daarna was het beurt aan de andere leden van de gilde, in volgorde van het aantal jaren dat ze lid zijn van de gilde. Al snel was het duidelijk dat verschillende van de 24 deelnemende leden van gilde kandidaat waren om het ambt van koning op zich te nemen. Marc Bleys schoot als eerste de vogel naar beneden. Even later deed uittredend koning Jack Roos hem dat na. De andere gildenbroeders misten hun enige kans. Na deze eerste ronde werd er overleg gepleegd tussen de twee schutters die de vogel afschoten en hoofdman Jef Servaes. Marc Bleys, die de vogel als eerste naar beneden haalde, besloot om de afkoopsom die men moet betalen als men het koningschap niet aanvaard, te betalen en daarmee verlengde Jack Roos, zonder dat hij moest kampen zijn titel van koning voor de eerstkomende zes jaar. Jack heeft al de nodige ervaring en weet wat er, naast de eer om koning te zijn, aan “verdiend” is. Hij nam al direct al de aangename taak op zich om zijn gildenbroeders en –zusters te trakteren tot ze van het gildenlokaal terug naar huis gingen. (fs)

Vat van ’t Stad omdat Vlaanderen Feest

HOOGSTRATEN - In het kader van Vlaanderen Feest! wordt op vrijdag 10 juli opnieuw “ ‘t Vat van ‘t Stad “ georganiseerd. Iedereen is welkom op het middenplein van het begijnhof, waar u kunt genieten van een muzikaal programma dat ‘den blijk’ ongetwijfeld in vuur en vlam zal zetten. Om 19 uur wordt het feest in gang getrokken door The Stairs. Dit jong talent van eigen bodem brengt electro akoestische muziek. Divan Express, de tweede groep van dienst, is bekend van het één-programma ‘Zo is er maar één’ en speelt Nederlandstalige country en reggae. Sébi Lee, een rocker in hart en nieren, sluit met zijn rock ‘n’ roll blues het programma af. Naar goede gewoonte is de toegang gratis en daarbovenop trakteert het stadsbestuur iedereen op een gratis consumptie.

Het programma 19 UUR: The Stairs: jong talent van eigen bodem met electro akoestische muziek. 20 UUR: Divan Express: mix van Nederlandstalige country en reggae, bekend van het één programma ‘Zo is maar één’. 22 UUR Sébi Lee: Rock ‘n’ Roll Blues

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

JULI 2009 - 27


HOOGSTRATEN

Comeniusproject bekroond in IJsland. HOOGSTRATEN - Gedurende drie schooljaren kreeg de Gemeenteschool van Hoogstraten subsidies van de Europese gemeenschap om een Comeniusproject uit te werken. Maandag 15 juni presenteerden ze hun eindproduct ‘Indoor out / outdoor in’. Aanvankelijk waren vooral de hogere klassen bij het project betrokken. Toch waren ook de kleuters enthousiast omdat de rondreizende mascottes hen zo aanspraken. Daarom ging de school op zoek naar andere kleuterscholen om samen een project uit te werken. Er werden contacten gelegd met een Noorse, een Duitse, een IJslandse en een andere Belgische school, die samen iets uitwerkten rond buitenactiviteiten en tijdens de bezoeken bij elkaar inspiratie opdeden om taalontwikkeling te bevorderen. Nog voor het begin van het project zorgde elke school voor een mascotte en een ‘karakter’ dat bij de mascotte past. Bolleke, de mascotte van de Gemeenteschool, wordt graag geknuffeld en wil altijd meedoen, hij wil alles zien, mee op reis, mee naar buiten .. en hij heeft graag dat er goed voor hem wordt gezorgd. Daarom heeft hij in zijn koffer ook een vers T-shirt, een tandenborstel, … en moet hij op tijd in zijn bedje. (Allemaal dingen die kleuters echt aanspreken). Wilder Kerl, de Duitse mascotte, daarentegen is een stoere bink met een klein hartje, verstopt zich graag, doet graag ruwe spelletjes, … Hij was niet door alle kleuters even geliefd, maar sommige kleuters herkenden zich hier wel in en het gaf mooi de gelegenheid om conflicten en emoties te bespreken. De eerste gezamenlijke meeting vond plaats in Reykjavik, de school met de meeste personeelsleden. Daar werden ook afspraken gemaakt over het verder verloop van het project. Op die manier waren er zes meetings: twee in IJsland, twee in Duitsland en twee in België. Verder waren er vier uitwisselingen: IJsland ging naar Duitsland en België en Hoogstraatse leerkrachten bezochten IJsland en Noorwegen. Tijdens de bezoeken werden de schoolsystemen

besproken, werd de dagelijkse werking ervaren en werden ideeën meegenomen i.v.m. de inrichting van de klas, het speelmateriaal, de lesactiviteiten, enz. De meeste aandacht ging, zoals afgesproken, naar buitenactiviteiten en taalontwikkeling. Vanuit deze ideeën werd een map gemaakt met 30 buitenactiviteiten. De officiële voorstelling hiervan vond eind mei plaats in Friedrichstadt (Duitsland) en het project werd onlangs bekroond in Reykjavik. Het werd er voorgedragen door de ouders en bekroond door de onderwijsraad van de stad, ook omwille van de verrijking voor de school en de inhoud van het eindproduct. Naast de verrijking voor de school was het pro-

ject ook een persoonlijke verrijking voor de leerkrachten, vooral op gebied van ICT-gebruik, verbeteren van de Engelse taalvaardigheid en van de algemene culturele achtergrond. Jef Versmissen, directeur van de Gemeenteschool, beklemtoonde dat het uitwerken van zo’n project een heel effectieve nascholing en een enorme verrijking is voor de school, maar dat dit staat of valt met de inzet en de betrokkenheid van het personeel. Alle aanwezige scholen mochten een map met 30 buitenactiviteiten meenemen. Andere scholen die geïnteresseerd zijn in deze map, kunnen die op eenvoudig verzoek verkrijgen bij de school. (jv/fh).

IKO-laureaten in het Stedelijk museum HOOGSTRATEN - Ook dit jaar stellen de laureaten van het IKO opnieuw tentoon in het Stedelijk museum van Hoogstraten. De laureaten van de afdelingen tekenkunst, grafiek, schilderkunst, interieurvormgeving, beeldhouwkunst, fotografie en keramiek krijgen hierdoor de kans hun werk aan het grote publiek te tonen. De tentoonstelling loopt van 27 juni tot en met 2 augustus. Het Stedelijk museum is geopend van woensdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Meer info: Stedelijk museum Hoogstraten, Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten, tel.03 314 65 88 en museum@hoogstraten.be. (pvd)

28 - JULI 2009


HOOGSTRATEN

Geen archeologische vondsten in de ‘s Boschstraat HOOGSTRATEN – Archeologen van de bvba Archaeological Solutions uit Mechelen, voerden archeologisch onderzoek uit op de gronden langs de ’s Boschstraat, waar CW Vastgoed de veel besproken verkaveling wil realiseren. Ondanks het vermoeden van het VIOE (Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed) dat er materiaal uit de ijzertijd aanwezig kon zijn, hebben de archeologen er niets gevonden. AC Vastgoed zette de archeologen begin juni aan het werk, een tiental dagen voor de uitspraak van de bestendige deputatie in het beroep dat de fractie GROEN!-HOOP en het plaatselijk Actiecomité tegen de geplande verkaveling indienden bij de provincie. De tegenstanders van de verkaveling zijn van mening dat de projectontwikkelaar de opgravingen nog niet mocht laten uitvoeren. Volgens de dienst Ruimtelijke Ordening van de provincie mocht de projectontwikkelaar het archeologisch onderzoek al uitvoeren, maar doet hij dit op eigen risico. Als de bestendige deputatie geen groen licht geeft en de vergunning die het schepencollege afleverde vernietigt, is hij eraan voor de moeite. (fh)

Ook al mag AC Vastgoed het archeologisch onderzoek al laten uitvoeren, voor de tegenstanders van de verkaveling zijn alle werken die de verkavelaar laat uitvoeren voor hij over een definitieve vergunning beschikt, een regelrechte provocatie.

Houttechnieken van VITO in de prijzen

Gedicht in De Maand Beerse klein kristallen huisje in morsig, natte straat met loodglas en half pension een poortje waar de hond uitgaat en keuken met twee kasten de deuren groen geverfd de brug te ver, café dichtbij, en in de muren vloek gekerfd. Het staat op moeren, zompig, nat. Het grote schap, het schop, de zolder. Met klein vertoon van rode ruiten. Met knoestig werk en grove kolder. Ik ril bij kijken naar en verder. November, koud en leeg die keuken. De deuren open, planken naast. Ik rijd op aarden weg vol deuken.

HOOGSTRATEN - Voor de tweede maal op rij viel het zevende jaar Houttechnieken van VITO in de prijzen bij de jaarlijkse prestigieuze GRAM-wedstrijd. Vorig jaar werd de eerste prijs behaald, dit jaar moest men tevreden zijn met een tweede plaats, ook al scheelde het maar een half procentje met de winnende school uit Nijlen. “Het is moeilijk om aan de top te komen, maar het is nog moeilijker om er te blijven. Het Vito slaagt daar in”, aldus de voorzitter van de jury die vol lof was over het gepresteerde werk van deze leerlingen. “Het project is opgevallen door een zeer verzorgde uitvoering waarbij op een originele wijze moderne technieken (CNC-machine) gecombineerd werden met oude verbindingstechnieken.” Tevens moest hij constateren dat de kwaliteit van de ingediende projecten er jaar op jaar op vooruitgaat. Dit jaar werden er 38 projecten ingediend waaronder 2 van Vito Hoogstraten. Deze GRAM-prijs is speciaal in het leven geroepen om gemotiveerde en bekwame leerlingen uit het beroepsonderwijs een extra waardering te geven en te stimuleren om op deze weg verder te gaan. (jh)

R. Servaes

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 info@bfdg.be www.bfdg.be

184

JULI 2009 - 29


WORTEL

Toeristische auto-en fietszoektocht Zoals steeds trekt de tocht over rustige weggetjes door de mooiste plaatsjes in Hoogstraten en de Nederlandse randgemeenten. Zelfs na 40 jaar proberen we de deelnemers aangenaam te verrassen door een route uit te leggen, waar zelfs streekgenoten nog nooit geweest zijn.

WORTEL - Al jaren organiseert jeugdhuis ’T SLOT van Wortel een toeristische auto- en fietszoektocht. Dit jaar is het de 39ste editie van de auto- en de 29ste editie van de fietszoektocht. Voor de de deelnemers per auto’s is een tocht van 40 km uitgezet en voor de meer sportieve deelnemers is een rit van 20 km met de fiets voorzien. De zoektocht is doorspekt van leuke afwisselende eenvoudige vragen, ontspannende praktische opdrachten en een niet te versmaden fotoronde.

Met domeinen als de natuurgebieden van Castelré en Wortel kolonie in de buurt, geeft dit jaarlijks een originele en rustgevende route voor zowel deelnemers per auto als per fiets. Dit jaar gaat de tocht door op zondag 28 juni. Inschrijven kan van 12.30 tot 15h in de lokalen van Het Slot en vertrekken kan eveneens van 12.30 tot 15h. Deelnemen kan voor de prijs van 6 ` ( inbegrepen gratis consumptie), zowel voor deelname per auto als per fiets. De prijsuitreiking heeft plaats om 20.00 u en voor elke deelnemer is een prachtige prijs voorzien. (rk/fh)

Ziekenzorg WORTEL - De winnende nummers van de tombola: wint een aankoopcheck van 125 euro het lot 194801; winnen een aankoopcheck van 50 euro de loten 194531 en 195531; winnen 25 euro 195222, 194443, 195443, 194719, 195719 en 194940; wint 25 euro het nummer van de omslag (roze kleur) 28955. Proficiat aan de winnaars en de anderen dank voor uw steun! Voor het bekomen van uw prijs, zie keerzijde van uw lot. (HV)

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 29 juli. We verwachten alle kopij ten laatste op DINSDAG 14 juli.

30 - JULI 2009

Kermiswandeling WORTEL – Onder het motto www – Wortel Wandelt Weer organiseert het sportcomité elk jaar op kermiszondag 12 juli een wandeling naar een bijzondere plaats in Wortel. Uitzonderingen bevestigen de regel, want dit jaar vertrekt men na de zondagsmis, zeg maar om 9.15 uur, naar ons aller Castelré. Daar kunt u het verhaal horen van het in Nederland gelegen Castelré, dat niet bezet werd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is het verhaal van de stroom vluchtelingen die over de grens wilden vluchten, waardoor de Duitsers in 1915 een elektrische draad aanbrachten van Cadzand tot Vaals, waardoor het gehucht geïsoleerd met alle ellende vandien. Afspraak dus op zondag 12 juli om 9.15 aan De Guld. (fh)

In Wortel lusten ze vlaaien! WORTEL - Ze lusten vlaaien en ze houden van hun parochiezaal, die van Wortel. Liefst 583 vlaaien werden in Wortel verkocht en opgegeten (al zullen er hier en daar nog wel in de diepvriezer zitten) ten voordele van het herstel van de parochiezaal. Dankzij milde schenkers, de steun van de verenigingen en acties in het hele dorp kon al een en ander gebeuren aan die parochiezaal; belangrijkste was wel de vervanging van het sanitaire blok , verder kwam er een nieuw plafond en vloer in het vergaderlokaal, nieuwe ramen en buitendeur in de kleine zaal en nog enkele kleine vernieuwingen. In Wortel zijn ze er fier op dat zoveel mensen bezig zijn met het herstel; daaraan kun je zien dat de parochiezaal hen aan het hart gaat. (Jof)


WORTEL

In de tijd van pastoor Fons Van Dijck WORTEL – In zijn boek “In de tijd van meneer pastoor – Toen de kerken nog vol zaten” spreekt Julien van Remoortere met 16 Vlaamse priesters en één priester die uitgetreden is. Eén van die priesters, de op één na jongste in het gezelschap is ‘onze’ pastoor Fons Van Dijck. De jongste is 70 jaar oud, de oudste 89. Ze zijn priester gewijd tussen 1945 en 1968, elk van hen in het gezelschap van 28 tot 72 andere, want van een tekort aan priesters was nog lang geen sprake.

Van Remoortere vraagt hen hoe katholiek Vlaanderen wel was in de tijd dat de kerken nog vol zaten, maar vooral hoe ze terugkijken op hun ‘carrière’, op de ontkerkelijking en op het instituut kerk in het algemeen. Voor de meeste onder hen ligt het scharnierpunt rond de studentenrevoltes in ’68. Tegen de achtergrond van sociale onrust verscheen de encycliek Humanae vitae van paus Paulus VI. Daarin beriep de paus zich op zijn onfeilbaar gezag om, onder andere, het gebruik van voorbehoedsmiddelen als zondig te bestempelen. Iets vroeger al, vanaf ‘63 – ’64, moest alles anders. Men moest de kerk bij de mensen brengen. Het altaar werd gedraaid, het Latijn verdween en de priesters hingen hun soutane aan de haak. “Alles moest anders. Dan was het pas goed. Maar misschien hebben we toen toch ietwat te hard aan de poten van de (heilige) stoel gezaagd…” zegt pastoor Van Dijck daarover. Het zijn 17 gesprekken met soms spijt of heimwee naar wat definitief voorbij is, maar ook met een onwankelbaar geloof om op post te blijven. Maar ook met bitterheid bij hen die zich in de steek gelaten voelden door hun oversten. Voor de oudere lezer is het boek een aaneenschakeling van bijna vervlogen herinneringen en nostalgie. De jonge lezers komen terecht in een wereld die hen vreemd is. “Hoe was het in Gods naam mogelijk” zullen een aantal onder hen denken. (fh)

JULI 2009 - 31


WORTEL

Euraudax wandeling WORTEL - Op zaterdag 25 juli kan je in Wortel deelnemen aan een Euraudax-wandeling. We vroegen tekst en uitleg aan organisator Jan Brosens. Euraudax-wandelen wil zeggen in groep wandelen aan een regelmatig tempo van ongeveer 6 km per uur, waarbij in principe elk uur 10 minuten rust mag nemen voor een korte drinkpauze. Deze pauzes worden meestal samen geteld al naargelang de afstand. Dat wil zeggen dat men op de kortste afstand (25km) 50 minuten rust heeft, maar dat men de afstand wel op minder dan 5 uur moet afleggen.

Drie dagen ’s avonds fietsen WORTEL - De KWB-fietsdriedaagse gaat ook dit jaar door in de week voor Wortelkermis, namelijk op woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag 10 juli. KWB stippelde ook dit jaar weer drie tochten van 25 tot 30 km uit rond ons prachtig dorp. Inschrijven kan in De Guld tussen 18.30 en 19.00 uur. Daar is ook het eindpunt. KWB-leden betalen 2 euro, niet-leden 3 euro en bij drie deelnames is de derde avond gratis. Halverwege elke fietstocht is er kans om de grootste dorst te lessen, zorgen de organisatoren voor een gezond stuk fruit of voor een ijskoude traktatie. De laatste avond worden er, onder diegenen die drie avonden hebben meegefietst, vijf aankoopbons van 10 euro verloot. Dat kunnen we dankzij Supra Van Opstal. Iedereen is van harte welkom. (fh)

Vier vrouwen op een rij

In de praktijk komt het er meestal erop neer dat men na ongeveer iedere 9 km een korte pauze van een tiental minuten inlast waarbij men van onze verzorgingsploeg drinken krijgt. Na 25 km komt men terug in een rustpost, meestal een café of een zaal ergens onderweg. Daar wordt meestal iets langer gerust, wat gegeten en kunnen de deelnemers naar het toilet gaan. De verzorgingsposten worden door de organisator vastgelegd, net zoals de aankomst en vertrektijden. De afstanden die men vanuit Euraudax-België kan wandelen zijn 25, 50, 75, 100, 125 en 150 km. Nadat wij met onze ploeg al tien jaar de l00 km hebben georganiseerd en eenmaal de l25 km, hebben we dit jaar gekozen voor de 75 km, 50 km en 25km.

Concreet ’s Morgens om 6.30 uur vertrek voor de 50 of de 75 km, met terugkomst in de vertrekzaal na 50 km. Hier wordt door de deelnemers van de 75 km de warme maaltijd gegeten, en nemen we afscheid van de deelnemers van de 50 km. Hier kunnen de nieuwkomers inschrijven voor 25 km, die om 16.30 uur start.

WORTEL – Op 27 mei 2009 werd Wynne Vermeiren geboren. Met de geboorte van de baby is Wortel een vrouwelijk viergeslacht rijker. De 27-jarige Carolien Kuijpers is haar moeder, de 49-jarige Romy Sprangers haar grootmoeder en overgrootmoeder Paula Hendrickx is 69 jaar.

Vormelingen Wortel

De deelnameprijs is door Euraudax-Belgie vastgesteld en bedraagt: Voor de 75 km 21 euro, een warme maaltijd, drank en versnaperingen op de verzorgingsposten inbegrepen. Voor de 50 km betaalt men 4 euro. In dit bedrag zijn eveneens een broodje en drank op de verzorgingsposten inbegrepen. Voor de 25 km 2 E drank en versnaperingen inbegrepen. Info: Euraudax Hoogstraten 03 314 72 55 en zie ook www.euraudax.be (fh)

WORTEL – boven v.l.n.r.: Celine Verheyen, Caroline Mols, Lore Brosens, Jill Fransen, Marieke Snoeijs, Bieke Van de Walle, Maxime Voet, Carolien Geerts en Hanne Adriaensen. Onder v.l.n.r.: Robins Van der Schoot, Sven AdriaensenThomas Aerts, Joost Horsten, Lars Mertens en Wouter Adriaensen. (fh) 32 - JULI 2009


MEERLE

18de avond-fiets-4-daagse van de KWB Wielertoeristen MEERLE – Ik weet het, het is ruim laat. Maar het bericht was net te laat voor onze vorige edite. Maar als dit blad in je bus valt kan je nog net aanpikken voor de 18e fietsvierdaags van de KWB Wielertoeristen, op de avonden van 24-25-26 en 27 juni 2009. Zoals je ondertussen wel weet, zetten de KWB Wielertoeristen zelf de fiets even aan de kant om anderen de kans te geven de streek te verkennen. De door hen uitgestippelde tochten brengen je langs de mooiste plekjes van onze mooie grensstreek. Alles langs veilige paden, zodat je volop van de omgeving en van je medefietsers kan genieten. De tochtjes zijn telkens 25 tot 30 km lang, op zaterdag kan je kiezen tussen een rit van 25 of een van 40 km. Onderweg wordt aan elke deelnemer een verfrissing en/of versnapering aangeboden. Wie drie

Wandelgemeente 2009

van de vier avonden deelneemt krijgt ook nog een aandenken. Iedere deelnemer, ook als hij of zij maar 1 dag heeft meegereden, maakt kans op een mooie prijs uit de tombola. Er zijn ook dagprijzen voorzien. De start en de aankomst zijn aan de parochiezaal “Ons Thuis” te Meerle. De vertrekuren zijn van 18.30u tot 19.30 u. Zaterdag mag je al om 17.30u vertrekken.

Toerisme Provincie Antwerpen kiest elk jaar een gemeente die net dat beetje meer te bieden heeft op het vlak van wandelen. Hoogstraten viel voor de derde keer in de prijzen. Hoogstraten biedt dan ook 12 themawandelingen aan, goed voor meer dan 160 km wandelplezier.

Een prima kans om je eens lekker én gezond te ontspannen. Bij de terugkomst aan de paochiezaal kan je een terrasje doen, want dat hoort toch ook bij een fietstochtje. We wensen je alvast veel fietsplezier. Meer inlichtingen: Jos Donckers Elsakker 4 B 2328 Meerle – tel. 03-3159201 - gsm 04.77754514 Email: jozef.donckers@telenet.be (jaf)

Jeugdgids In de vernieuwde jeugdgids vind je het jeugdwerkaanbod in Hoogstraten, weliswaar alles in een notendop. Het boekje is gratis af te halen bij de Toeristische Dienst of in de bibliotheek.

Kasteel aan Kampweg mag toch blijven staan MEERLE - Het hof van beroep in Antwerpen heeft beslist dat het kasteel met slotgracht aan de Kampweg in Meerle mag blijven staan. Eind jaren tachtig bouwde de Nederlandse familie Vorfeld de oude hoeve om tot het huidige kasteel. Er was een bouwvergunning om de stallen op te knappen en de vervallen hoeve te vervangen door een nieuwe. De bouwvoorschriften werden niet nageleefd en bovendien heeft men voor de slotgracht een deel van de Kampweg in gebruik genomen. Het stadsbestuur van Hoogstraten schafte ondanks protest uit verschillende hoeken de Kampweg als buurtweg af, maar werd teruggefloten door het provinciebestuur. Uiteindelijk werd het traject van de Kampweg verlegd. Voor het illegaal omgebouwde kasteel eiste de dienst Stedenbouw dat het hersteld moest worden in de oorspronkelijke staat, maar het hof van beroep vindt de vordering tot herstel, die dateert uit 1999, onredelijk. Volgens het hof is de hoeve steeds residentieel in gebruik geweest en heeft niemand hinder ondervonden van de renovatie. Bijkomend argument is dat de bestemming van het gebied sinds de jaren zestig nooit gewijzigd is en dat er toen al een gebouw stond midden in het bosgebied. (fh)

Over de muren De jeugddienst van de Stad Hoogstraten is op zoek naar jongeren tussen de 18 en de 30 jaar die openstaan voor nieuwe ervaringen en graag “over de muren” kijken. Dit project laat je kennismaken met jongeren die nu achter de gevangenismuren zitten. Hoe zien zij hun toekomst en welke verwachtingen koesteren zij als ze vrijkomen? Je kan je opgeven bij de jeugddienst Stad Hoogstraten via e-mail jeugd@hoogstraten. be of op het telefoonnummer 03 / 340.19.52. om mee te werken aan dit project.

Jenever voor vader en zoon MEERLE - Wanneer er binnen het Verbond van St.-Jorisgilden een koningsschieting plaatsvindt, worden ook de andere gilden uitgenodigd en kunnen ook de koningen van de zustergilden een ereschot doen. Op pinkstermaandag 1 juni verdedigde John Van Haperen de kleuren van de St.-Joris Meerle tijdens de koningsschieting in Hoogstraten. En John verraste iedereen. Met één schot haalde hij twee ‘kalken’ of zijvogels naar beneden en verdiende op die manier twee stoopjes jenever. “Goed gedaan jongen”, zei vader Jan toen de bokma ijs en ijskoud over zijn tong naar binnen gleed. (fs)

JULI 2009 - 33


MEERLE Bij ons thuis …

... tante Marie Frans van de Voort schrijft elke maand een verhaaltje met herinneringen uit zijn kindertijd in Meerle. Tegenwoordig woont hij in het diepe zuiden van ons land. Zijn kleindochter, Babs M. Fuchs, maakt telkens een mooie tekening bij het verhaal van grootvader.

Geslaagde avondmarkt nieuwe stijl MEERLE – Voor de editie 2009 van de anvondmarkt had de fanfare een nieuw concept uitgewerkt. Ze wilden er een echte Meerlese markt van maken en daar zijn ze met glans in geslaagd. Naast marktkramen van de lokale middenstanders – die even het vertrouwde terrein van hun winkel verlieten – hadden vele Meerlese verenigingen voor een stand gezorgd. Kwestie van hun vereniging een beetje te promoten en tegelijk een en ander aan de kuiernde bezoekers te slijten. Konden ze meteen hun kas een beetje spijzen. Het was, om het met een moderne term te omschrijven, een win-win situatie. Het was er heel de tijd gezellig druk. Je kon er een en andere beleven, zoals aan broekspijpen hangen, met een katrol naar beneden suizen, met de kruisboog leren schieten. Wafels kopen, frietjes of scampis of ijskreem eten. Enfin, te veel om op te noemen. En daarna kon je bij de fanfare een pint (of twee) gaan pakken en ondertussen meezingen met de Lustige 4. Het weer zat mee en de formule sloeg aan. Er zit nog groei in ook, want nog niet alle verenigingen waren er. En er is nog plaats op de markt ook. Ben nu al benieuwd voor volgend jaar? (jaf)

Een heerlijk aroma hing rond haar. Ze was mooi, lang en slank, lief en vriendelijk. Ze had een aantrekkelijke charme. Tante Marie was een zus van mijn moeder en haar zo passende beroep was naaister, eigenlijk een bekende persoon. Ze werd door vele mensen gevraagd om te naaien. Ik geloof dat ze zelfs kleren ontwierp en afwerkte. Nu zouden ze ervan zeggen dat ze heel creatief was. Ik weet nog goed dat ze voor mijn zus een plechtig communiekleed maakte. Het was van blinkende, lichtblauwe stof en lang, met aan de hals een soort grof geweven hartje als een soort symbool van de ‘liefde voor Christus’. Soms kwam mijn tante Marie naar ons thuis om te passen en te kijken hoe het vorderde. Daarna gingen we, na dagen, met de hele familie naar tante Marie thuis. Dat was zeker plezant en ook nodig. Tante Marie had een zoontje en die was zo oud als ik. Op een keer had hij mij, waar de aardappelen gerooid waren, in het zand ingegraven. Ze moesten mij dringend ontgraven en eigenlijk was het een gewaagd spelletje. In alle geval, mijn zus had een prachtig communiekleed en ik heb me nooit meer laten ingraven. Met deze begrafenismop konden ze niet meer lachen. Geen tweede keer meer! Ons lesje was geleerd.

Frans van de Voort

34 - JULI 2009

8e Fietszoektocht voor de parochiezaal MEERLE – Hij is er weer! De fietszoektocht van Meerle t.b.v. de Parochiezaal. Hij brengt je langs de mooiste plekjes van de fusiegemeente Hoogstraten. Het thema is dit jaar: Schoorstenen. De tocht is ongeveer 34 km en is helemaal niet moeilijk, jong en oud kan meedoen. Voor 4 euro koop je de route met de bijhorende foto’s en dan op zoek naar de passende schoorsteen. . Je kunt deelnemen van 15 juni tot 1 oktober 2009 en rijden wanneer je wilt. Er zijn 20 prijzen voorzien. Op 11oktober 2009 worden in de parochiezaal van Meerle (17.00 uur) de winnaars van de fotozoektocht bekend gemaakt. Meer informatie is te vinden op www.meerleonline.be Verkoopadressen voor de zoektocht: Toeristische Dienst Hoogstraten – Beenhouwerij Van Den Bogerd, Heimeulenstraat 8 - ‘t Winkeltje, Meerledorp 2 - Prima Van Boxel, Strijbeekseweg 41 - Jos van Bavel, Heimeulenstraat 41 (tel. 03/315 92 09) (jvb)


MEERLE

Digidak onder nieuw dak MEERLE – Digidak startte in Hoogstraten in het najaar van 2008. Al van bij de start werd er gekozen om ook een lokaal in Meerle op te richten. Het nieuwe buurthuis in de oude melkerij bleek de ideale locatie. Door het grote aantal bezoekers in het buurthuis en digidak, werd de locatie echter al snel te klein. Ondertussen verhuisde het buurthuis, en dus ook het digidaklokaal naar de Hazenweg 4 bus 2. Voor de begeleiders van digidak Hoogstraten hét uitgelezen moment om dit samen met de vrijwilligers van het buurthuis en de organisatoren van SPK een glaasje te drinken. Het lokaal werd plechtig geopend door Bart Wuyts, streekmanager van SPK (Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw) en zelf Hoogstratenaar. In enkele woorden lichtte Bart Wuyts het ontstaan en het succes van het project toe. Dit kon maar mogelijk gemaakt worden door heel wat partners. De stad Hoogstraten en het ocmw speelden hier een belangrijke rol, evenals de provincie Antwerpen. Hij sprak ook een speciale dank uit aan alle begeleiders die door hun groot engagement ervoor zorgen dat digidak in Hoogstraten ondertussen niet meer weg te denken is. In digidak kan iedereen terecht om op een heel eenvoudige manier, gratis en met begeleiding kennis te maken met de computer en het internet.

Naast vrije inloopmomenten, kan je in digidak ook deelnemen aan computerlessen. Dit kan in Hoogstraten op 3 plaatsen, namelijk in Meerle, in de bibliotheek van Hoogstraten en in buurthuis de Mouterij in Hoogstraten. Wil je meer weten

GOUD IN MEER

over digidak en de lessen die er gegeven worden? Loop dan vrijblijvend eens binnen op één van deze locaties of telefoneer naar 014/71 11 03. Nieuwe lessen starten in september. Inschrijven kan vanaf einde augustus. (rl)

Fons Boudewijns en Maria Brosens

MEERLE – Het was weer groot feest op Jal, een gebuurte dat nog heel sterk aaneen hangt. Jos en Maria wonen daar al heel hun getrouwd leven. Fons zelfs al veel langer, hij is er geboren en getogen. Hij volgde zijn vader op en zette de ouderlijke boerderij verder. Die boerderij blijft in de handen van de familie, want zoon Stanny zet het bedrijf verder sedert Fons met pensioen ging. Maar Fons en Maria blijven er ook wonen, van Jal weggaan, dat zal niet voor direct zijn. Fons en Maria brachten er vier kinderen groot: Ria, Jos, Stanny en Ludo. Die bezorgden het gouden paar ondertussen negen kleinkinderen. Met een mooie stoet bracht het gebuurte Fons en Maria naar het dorp van Meerle voor de feestelijke viering van hun Gouden Bruiloft. Het werd een bijzondere dag en daar hoort een bijzondere foto bij in dit blad. Van harte gelukgewenst aan het gouden paar. (jaf) ( foto: Foto-Design, Meer ) JULI 2009 - 35


MEERSEL-DREEF

Eerste steenlegging nieuw schoolgebouw MEERSEL-DREEF - Op vrijdag 29 mei werd onder een stralende zon, in aanwezigheid van onder meer Burgemeester Arnold Van Aperen en Schepen Jos Martens, de ofďŹ ciĂŤle eerste steenlegging gedaan van het nieuwe schoolgebouw, samen met alle kinderen van de school. Toezicht op het hele gebeuren werd gehouden door de bouwvakkers die hierdoor een vrij kwartiertje hadden. Het was Ward Koyen van de kleuterschool die, gezeten in de kruiwagen van Robbe Van Opstal, kwam aangereden met zowel de eerste steen als met een buis vol schooltekeningen die in de eerste steen wordt ingemetseld. Dit gebeurt natuurlijk allemaal onder deskundige leiding van Schepen Jos Martens, die de stiel van aannemer nog steeds niet verleerd is. De buis vol tekeningen is een tijdsweergave van de huidige kind-generatie op dit moment, en als deze ooit weer te voorschijn komt, zal het herinneren aan de eerste steenlegging op de laatste vrijdag van de maand mei. Met belangstelling wordt uitgekeken naar het moment van de ingebruikname van dit nieuw schoolgebouw, zowel door de kinderen als door de ouders maar ook zeker door het onderwijzend personeel. (JJ)

Robbe Van Opstal rijdt Ward Koyen in de kruiwagen naar de bouwplaats, zoals dat een goed bouwvakker beaamt.

36 - JULI 2009

Ward Koyen overhandigt de buis aan Schepen Jos Martens, die de buis daarna deskundig zal inmetselen in de eerste steen.


MEERSEL-DREEF

Heraanleg van de Markweg MEERSEL-DREEF - Het begin van de Markweg tussen de Dreef en de Kemelsbrug zal er binnenkort heel anders uitzien. Alle bomen zullen worden gekapt, en niet alléén voor de heraanleg van dit gedeelte van de Markweg. De kastanjebomen zouden besmet zijn met de onbekende bloedingsziekte. De verspreiding en de oorzaak van deze bloedingsziekte is nog in onderzoek, maar ondertussen is het kwaad al geschied. De overlevingskansen van de aangetaste bomen zijn vrijwil nihil. Bij geen enkele boom is tot op heden nog herstel aangetoond. Er moeten tot aan de eerste bocht 18 parkeerplaatsen in grasdals komen, namelijk 10 aan de linkerkant en 8 aan de rechterkant vanaf de Dreef. Vanaf dan volgt er een parkeerverbod tot aan de Kemelsbrug. ‘t Is alleen te hopen dat er op dit parkeerverbod beter wordt toegezien dan op de bestaande regelgeving. De kostprijs wordt geraamd op 19.635,88 EUR incl. BTW. Goed nieuws is er ook: er komen ook 39 andere bomen, waarschijnlijk knotwilgen of esbomen

Het huidige bladergehemelte van de Markweg behoort weldra tot het verleden. “Fraxinus”, dewelke beter in de omgeving zouden passen. We moeten dan wel weer 25 jaar wachten om weer het idyllisch uitzicht, dat we nu reeds gratis hebben, opnieuw te krijgen.

Misschien was het wel een goed idee om enkele van de 18 parkeerplaatsen voor te behouden aan fietsers en aan motorfietsen, want deze worden her en der geparkeerd, tot overlast van buren en passanten. (JJ)

Zo zal het begin van de nieuwe Markweg er uit gaan zien.

JULI 2009 - 37


MEERSEL-DREEF

Concert in de kloostertuin MEERSEL-DREEF - De paters Kapucijnen en de fanfare Voor Eer en Deugd van MeerselDreef, Galder en Strijbeek nodigen u uit voor het 2-jaarlijks Kloostertuinconcert op zondag 28 juni 2009 van 14.00 tot 17.30 uur. De zomer is dan al weer begonnen en u trekt er wat vaker op uit op uw vrije zondagmiddagen. Lekker weg op de fiets of met de auto. Een aanrader voor zondagmiddag 28 juni is MeerselDreef. U loopt even over de rommelmarkt, eet een smakelijk Belgisch frietje en dan op naar het terras in de tuin van de paters. Daar kunt u genieten van zang en muziek en een lekkere drankje (bv een Drevenier) of een koel ijsje. Er is een tombola (altijd prijs) en kinderen kunnen zich laten schminken. Ver van huis hoeft u het dus niet te zoeken om uw zondagmiddag op een plezierige manier door te brengen. Het leuke van het kloostertuinconcert is dat het op een ongedwongen en sfeervolle wijze gebracht wordt. Aan deze middag werken mee, de fanfare Voor Eer en Deugd, Popkoor Njoy, percussiegroep Fidelis, en de zanggroep Weerijs bezingt het levenslied. De toegang is 2,00 euro en voor kinderen tot 12 jaar is het gratis toegankelijk. De tuin is open vanaf 13.30 uur en u kunt naar binnen langs de Boerenpoort. De gehele opbrengst komt ten goede aan het jeugdorkest en de opleidingen. We zien u graag aan de poort verschijnen. (BD/ JJ)

38 - JULI 2009

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 29 juli. We verwachten alle kopij ten laatste op DINSDAG 14 juli.

Kermisspelen MEERSEL-DREEF - Op maandag 13 juli en dinsdag 14 juli is het weer zover. De kermisspelen tussen de 5 gebuurten Moleneinde, MiddenDreef, Meersel, Geiteneinde en Heieinde zullen dan weer van start gaan. Naar jaarlijkse traditie zullen op maandag vanaf 13.00 uur de kermisspelen bij de verschillende cafés doorgaan en op dinsdag mogen de gebuurten zelf hun outfit bepalen. Dit geeft altijd aanleiding tot hilarische taferelen en de voorstelling van hun thema’s wordt ten zeerste gesmaakt door de talrijk aanwezige toeschouwers. De voorstelling van de gebuurten begint vanaf 13.00 uur, waarna de verklede kermisspelen weer zullen gehouden worden op een wei in de Markweg. Iedereen zet zijn beste beentje voor, ook al moet er door sommigen op voorhand al wel wat moed ingedronken worden. Het is telkens reikhalzend uitkijken hoe al de gebuurten het dit jaar zullen gaan doen en het ervan af zullen brengen. De kermisspelen van Meersel-Dreef zijn dan nog wel geen cultureel erfgoed, maar het is en blijft nog steeds de moeite waard om er een paar dagen verlof voor te nemen.

Peter Daems, de nieuwe voorzitter van de kermisspelen, houdt het hoofd koel. Dit jaar worden de kermisspelen voor de eerste maal georganiseerd door Peter Daems, die de fakkel heeft overgenomen van Jef Jacobs. De continuïteit van de kermisspelen is weer voor jaren verzekerd. (JJ)


MEERSEL-DREEF

Voedselprijzen (h)eerlijk? MEERSEL-DREEF - Je kan er niet naast kijken: de grote aankondigingsplaten op verschillende percelen landbouwgrond. Eerst denk je nog dat het een verkiezingsbord is van Groen! maar bij nader inzicht zijn het er van de Boerenbond, met de boodschap www.voedselprijzen.be. De boodschap is zo eenvoudig dat je interesse is gewekt. Met andere woorden: de slogan werkt. Boeren en tuinders zorgen namelijk voor gezonde en lekkere voedingsproducten. Maar krijgen ze wel loon naar werk? Op de site van www.voedselprijzen.be kan je de gemiddelde prijs voor de boer of tuinder vergelijken met de gemiddelde aankoopprijs voor de consument van 11 producten. Zo kan u zelf nagaan of de boer voor heerlijk voedsel ook een eerlijke prijs uitbetaald kreeg. Je moet natuurlijk wel een computer met internetaansluiting hebben, dus de boodschap zal veel oudere mensen wellicht niet bereiken. (JJ)

7de gezinsfietstocht “De Dreefse Trip” MEERSEL-DREEF - Op zaterdag 4 juli organiseren De Dreefse Trappers voor de 7e maal een gezinsfietstocht. De te fietsen afstand is ± 25 km, dus voor jong en oud goed te doen. Vertrek en aankomst bij café den Bud. Inschrijven kan tussen 13.00 en 14.30 uur. De kosten hiervoor bedragen, net als vorig jaar, 3 euro per fietsende deelnemer. Hiervoor krijg je bij de tussenstop en bij de aankomst een consumptie aangeboden. Bij drukke oversteekplaatsen zullen onze leden klaar staan zodat iedereen veilig kan oversteken. Uiteraard vragen we de verkeersregels in acht te nemen, deelname is immers op eigen risico. We hopen op een grote opkomst en mooi weer, zodat het wederom een gezellige middag wordt. (TS/JJ)

Eerlijk voedsel voor een (h)eerlijke prijs

Busje komt zo

KLJ Zomerfestival

MEERSEL-DREEF - Sinds kort is er weer een rechtstreekse busverbinding tussen MeerselDreef en Breda, en dat is goed nieuws voor de gebruikers van het openbaar vervoer. De Nederlandse vervoersmaatschappij Veolia heeft de verbinding opnieuw leven in geblazen. Het gaat hier om Lijn 145. Er is slechts één halte in België namelijk bij de Nieuw Dreef. Een fietsrek en een bushok waren reeds aanwezig. De vertrektijden zijn ieder uur telkens op het halfuur tussen 6.30 en 18.30 uur en van maandag tot en met vrijdag. De rit duurt ongeveer 30 min. en een dagkaart kost 3 euro. Gemakkelijker en goedkoper kan bijna niet, of je moest natuurlijk naar Breda fietsen. Er is echter wel een vakantieregeling voorzien, dus je moet wel even het dienstblad in het bushok tijdig controleren. Oh ja, de Nederlanders kunnen Meersel-Dreef wél goed schrijven, die van De Lijn daarentegen nog steeds niet. (JJ)

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

MEERSEL-DREEF - De KLJ van MeerselDreef presenteert het kermisfeest van het jaar met als ronkende naam “Zomerfestival 2009”. Dit alles zal doorgaan in de Belgische Markweg op zaterdag 11 juli 2009. De avond begint om 18.00 uur met een voorstelling van “KLJ Toen en Nu” met prachtige kampfoto’s. Mocht je nog foto’s hebben, dan kan je deze nog steeds bij de leiding bezorgen. Tevens zal er een springkussen zijn voor de kinderen, alsook muziek uit de oude doos. De Fanfare “Voor Eer en Deugd” zal om 20.00 uur het startschot blazen, waarna DJ André voor de verdere muzikale omlijsting zal zorgen. Tevens is er live-zang door “Blinde-Ed”. Voor de dorstigen onder ons: tussen 20.00 en 21.00 is het happy-hour (2 halen = 1 betalen). ‘t Is voor een goed doel, dus ik zou zeggen: allen daarheen ! U kan steeds de website van de KLJ bekijken voor meer informatie over deze jeugdvereniging, te weten: http://www.freewebs.com/kljmeerseldreef/ Meer info kan je bekomen bij kljmeerseldreef@ hotmail.com.

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

JULI 2009 - 39


MEER

Verrassingsfeest bij St-Ambrosiusgilde MEER - Vijfentwintig jaar lang aan het hoofd van een gilde staan is niet niks, net zoals de Gouden Plaat die je daarvoor van de Hoge Gildenraad der Kempen in ontvangst mag nemen. Op het eerste gezicht liet het de gildenbroeders van de St-Ambrosiusgilde van Meer onberoerd. Keizer Frans Van De Locht en hoofdman Jan Jansen waren bij hun thuiskomst verrast door de koele ontvangst. Een proficiat uit beleefdheid, meer zat er aanvankelijk niet in. De gildenleden hadden blijkbaar meer aandacht voor hun pint bier dan voor de jubilarissen met hun Gouden Plaat. Maar niets was minder waar! Jan mocht vooraf van niets weten maar de gildenleden hadden voor die gelegenheid een groot feest in elkaar gebokst. Op zondag 17 mei was het dan zover. De vrouw van Jan, Maria Tilburgs, moest Jan mee naar het lokaal krijgen. Geen gemakkelijke opgave, maar met enig aandringen lukte het.

Toen Jan nog steeds niets vermoedend het lokaal binnenstapte kreeg hij een ovatie van de groep en welgemeende felicitaties van alle aanwezigen. Niet alleen van de eigen leden maar ook van de afvaardigingen van de andere gilden van het dorp; de kleine en grote kruisboog en van de karabijnschutters van de zustergilde uit Meersel-Dreef. Nadat Jan en Maria hun gildenkledij aan hadden nam eerst griffier Ad De Bruyn het woord en kwam burgemeester Van Aperen Jan Jansen alle lof toezwaaien. Jan Jansen moest heel even een traan wegpinken van emotie maar sprak toen een welgemeend dankwoord uit. Hij bracht op de eerste plaats hulde aan Charel Vorsselmans en oud-koning Frans Theeuwes, die onlangs overleden zijn en veel hebben betekend voor Jan toen hij pas hoofdman was. Ook zijn eigen vrouw, Maria Tilburgs werd ruim in zijn dankwoord betrokken. Zonder haar was het allemaal niet mogelijk geweest.

De gouden plaat van Jan Jansen, 25 jaar hoofdman van St-Ambrosius Meer. Na de overhandiging van een geschenk aan Jan en aan Maria vierde de gilde haar 25-jarige hoofdman, zoals dat alleen in Meer mogelijk is. (fs)

Bij zo’n feest hoort uiteraard de traditionele groepsfoto.

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand 40 - JULI 2009


MEER

Barbecue en vissen omdat Vlaanderen Feest MEER - De Vlaamse Vereniging BechterewpatiĂŤnten (VVB-Turnhout) en buurtbewoners van de Rietweg in Meer vieren op 11 juli feest naar aanleiding van Vlaamse feestdag. Jong en oud kan er vissen en aanschuiven aan een barbecue. De ziekte van Bechterew is een speciďŹ eke vorm van reuma. Het is een auto-immuunziekte: de patiĂŤnt maakt afweerstoffen tegen zijn eigen weefsel. Hierdoor gaan bepaalde delen van het skelet ontstekingsreacties vertonen, waarbij het bindweefsel geleidelijk aan gaat verbenen en de beweeglijkheid van de gewrichten kleiner wordt. Opvallend is dat de ziekte in veel gevallen pas uitbreekt nadat een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden: soms een (onschuldige) infectie, een ongeval. Er is dus een uitlokkende factor nodig om van een latente voorbestemdheid over te doen naar de effectieve ziekte. In afwachting van de opheldering van de werkelijke oorzaak kunnen de symptomen, zoals ontsteking en pijn, bestreden worden.

De vereniging organiseert iedere dinsdagavond in het Giels Bos trainingen als therapie tegen de ziekte en ĂŠĂŠnmaal per jaar is er feest en een verbroedering met de inwoners van Meer, bewoners van de Rietweg, Ipenrooise dijk, Groot Eysel enz. Vissen kan vanaf 12 uur. Lokaas, visgerief en begeleiding voor de kinderen is voorzien. De barbecue begint om 16 uur. Drinken bij de barbecue is naar eigen keuze zelf te voorzien. Deelname bedraagt 10 euro per persoon, -12 jarigen betalen 5 euro. Info en inschrijving Vlaamse Vereniging BechterewpatiĂŤnten vzw, VVB-Turnhout, Hemelrijkstraat 22 te 2340 Beerse. tel: 014 61 71 34. vvb-turnhout@skynet.be (fh)

Dansen in de Disco

!"# $ % & & '$ $(( & !"# ) % ' $

&

Kleine ďŹ etszoektocht MEER - Op zondag 12 juli organiseert KWBMeer zijn jaarlijkse kleine ďŹ etszoektocht (+- 15 km) Deze tocht met de nodige vragen en enkele praktische proeven (deze zijn echt niet moeilijk) is geschikt voor alle leeftijden. Inschrijven kan aan het klooster (Donckstraat) tussen 13u00 en 14u30 De kostprijs bedraagt voor leden 4 Euro en niet leden 5 Euro. Kinderen tot 12 j : 3 Euro Er zijn broodjes voorzien bij aankomst. Kinderen hebben altijd prijs !!! Voor meer info kunt u terecht bij Frank Voet 03 / 315 43 88. (ma)

Danslessen

MEER – 1 maal per jaar organiseert ‘de bond’ een kennismaking van de kinderen met de disco van het Fortuin. En dat is dolle pret. (ma)

MEER – De Gezinsbond organiseert danslessen voor kinderen en jongeren van 3 tot en met 18 jaar: disco, free-style, Studio 100-muziek, modern, enz. Alles komt aan bod in de verschillende leeftijdsklassen. De lessen gaan door vanaf 19 september tot en met 8 mei 2010, iedere zaterdagmiddag, uitgezonderd tijdens de schoolvakanties. De Gezinsbond kan deze lessen aanbieden aan democratische prijzen. Van 5 tot en met 16 jaar: 1 uur voor 65 euro (leden) en 75 euro nietleden; 4-jarige: 45 minuten voor 50 euro (leden) en 55 euro niet-leden; 3-jarige: 30 minuten voor 35 euro (leden) en 40 euro niet-leden. Vanaf het derde gezinslid betaalt men 10 euro minder. Verzekering is inbegrepen. Betaling bij inschrijving. De juiste uren zijn bekend vanaf 4 juli. Meer info bij Saskia Vermetten, tel. 03 315 45 94 of Hilde Goetschalckx, tel. 03 315 11 41. Iedereen is welkom in de turnzaal van de lagere school.

JULI 2009 - 41


MEER

Vernieling van een bushokje

Kinderen veroveren de Meerse Markt MEER - Op zondag 5 juli staat de Meerse Markt in het teken van de kinderen. Met het thema “Kindermarkt” nodigt het marktcomité alle kinderen van Meer en omstreken uit in de Donckstraat van 09.00 u tot 12.30 u. Via de scholen kregen zij daarover een flyer met daarop de belangrijkste activiteiten. Het programma ziet er als volgt uit:

MEER – Buspassagiers zijn erg blij met een bushokje. Het geeft namelijk schuil tegen wind en kou. Dat hadden de vandalen die hier huisgehouden hebben niet begrepen. Je kan maar 1 ding hopen, dat ze gevat werden en op moeten draaien voor de kosten. Met een sanctie er bovenop ! (ma)

Hoogdagen in de Mosten

1. Een playbackshow ( zang + dans) m.m.v. Radio Valencia op een groot podium. Prijzen voor alle deelnemers. 2. Optreden van clown/goochelaar. 3. Een ballonwedstrijd voor alle kinderen van de fusiegemeente aan de verkoopstand van de Hoogstraatse Aardbei. Vele mooie prijzen en de prijsuitreiking vindt plaats op de Boerenmarkt van 6 september 2009. 4. Een springkasteel. 5. Een paardenmolen en/of andere kermisattractie. 6. Rijden met een hondenkar. 7. Kans om eigen spullen te verkopen of ruilen. 8. En nog enkele verrassingen... Om een goede, gratis standplaats te hebben, is het best voor 08.00 u aanwezig te zijn en een tafeltje of deken mee te brengen voor het uitstallen. De volwassen standhouders en bezoekers mogen zich zeker niet laten afschrikken door het kinderthema, zoals steeds blijven zij meer dan welkom. Speciaal voor hen wordt in het kloosterpark door Radio Valencia trouwens een drankterras uitgebaat, zodat iedereen onder de meest aantrekkelijke omstandigheden kan genieten van de playbackwedstrijd en de andere marktactiviteiten. Wie naast drank ook eten wilt, komt zeker aan zijn gerief: de eetstand van Brassband Ste.Rosalia is een vaste waarde en daar komt opnieuw de braadpan van Meir Culinair bij. Meesterkoks Fred De Gruyter en Guy Cools broeden weer lekkere plannen uit, opgefrist met een passend drankje, dat zal uitgeschonken worden door de specialist ter zake: Marc Koyen.

MEER – En jawel ! Het is was nog geen zomer maar de zon was paraat. Het publiek aarzelde niet en kwam massaal af naar het recreatiedomein de Mosten. Hopelijk krijgen we nog veel meer van dat tijdens de zomervakantie. (ma)

Wie bij deze Kindermarkt nog vragen heeft of meer informatie wenst, kan daarvoor terecht bij Jef Van Bavel ( 03/315 72 54 ) of op de website www.meermarkt.be. (jd)

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand 42 - JULI 2009


MINDERHOUT

Met KVLV naar de boerengolf MINDERHOUT - KVLV, dat zijn vrouwen met vaart! Dat is een groep dames vol bruisende energie. Om hun werkjaar af te sluiten hadden ze nog een sportieve activiteit op hun programma staan. Op vrijdag 22 mei reden ze, onder een mooie zonnige hemel, met de fiets door het ‘Land van Hoogstraten.’ Een rit langs rustige wegen en grillige paadjes tot bij de Bouwhoeve in Wortel. Daar stond een lekkere brunch klaar, waar de leden zeker van genoten hebben. Met een goed gevulde maag, kwamen ze terug in actie. De groep werd in twee teams gesplitst, elk met een ludieke naam: de Huppeltrutjes en de Sara’s. Men zocht voor iedereen het geschikte materiaal ui (links- of rechtshandig), waarna men in groep het weiland in trok. Voorzien van een houten stok met een klompje aan en een lederen balletje, kon de wedstrijd boerengolf beginnen. Met veel gillen, aahh’s en oohh’s, werden allerlei hindernissen genomen: over de grachten, door de koeienvlaaien, in de sloot, rakelings langs de grazende koeien, onder de prikkeldraad, lange afstanden, en uiteindelijk scoren. Niets had aan het eind van de middag nog geheimen voor hen. Je houdt het niet voor mogelijk wat er allemaal gebeurt als de vrouwen van KVLV-Minderhout een partijtje boerengolf spelen. De winnaars werden beloond met een leuke attentie en tijdens de koffie achteraf, (met koekje natuurlijk) konden ze nog veel leuke anekdotes ophalen. Kortom, weer een geslaagde activiteit waar iedereen veel plezier aan beleefd heeft. Tijdens de zomermaanden maakt KVLV vooral uitstapjes met de fiets. Korte ritjes ’s avonds en tochten tijdens de namiddag in eigen streek. Bij een daguitstap verkennen ze al eens de verdere omgeving en tijdens de fietstweedaagse trekt men naar Nederland. Keuze te over voor geoefende fietsers, maar ook minder sportieve vrouwen zijn zeker welkom. Wil je ook lid worden van deze vrouwenbeweging? Houd dan tijdens de zomer zeker je brievenbus in de gaten, want er komen nog enkele leuke kennismakingsactiviteiten waaraan je vrijblijvend kan deelnemen. (KVLV Minderhout/fh)

Avond-fiets-vierdaagse MINDERHOUT - Ook dit jaar kunt u, op 1, 2, 3 en 4 juli, weer deelnemen aan de Avond-fiets-vierdaagse van KWBMinderhout. De succesvolle formule van de vorige jaren blijft ongewijzigd. U heeft de mogelijkheid om tijdens deze vier avonden gezellig te fietsen met het hele gezin, de buren, de vrienden en/of kennissen. Elke avond wordt een route afgelegd van ±25 km langs rustige, landelijke wegen. Ook dit jaar zijn weer vier prachtige routes uitgezet, zodat u per fiets onbezorgd kunt genieten van de prachtige natuur, rust en ruimte. Om niet verloren te rijden, ontvangt u een duidelijke routebeschrijving. Kortom, U hoeft alleen nog maar de route te volgen en op de trappers te duwen om de route op eigen tempo af te leggen. Op de uitgestippelde routes kom je zelden een café tegen. Onderweg biedt KWB-Minderhout je daarom gratis een drankje en een versnapering aan. Men kan iedere avond starten tussen 18.30 en 19.30 uur aan het Parochiecentrum. Wie minimum 3 van de 4 avonden deelneemt, krijgt als extra nog een gezonde verrassing. De kinderen ontvangen een mooi, betonnen beeldje. Dankzij onze gulle sponsors vindt de laatste avond nog een aanwezigheidstombola plaats met prachtige prijzen. Dit jaar wordt er ook een trofee voor de jongste en oudste fietsende deelnemer uitgereikt. Dit alles wordt U aangeboden aan volgende democratische prijzen KWB-leden ` 1,25 per avond, ` 3,50 voor 4 avonden Niet KWB-leden ` 1,75 per avond, ` 5,00 voor 4 avonden Meer inlichtingen bij Marc Verschueren, Bergenstraat 2a , Minderhout, tel. 03/315.04.76. (fs)

Voordeur

RECHTZETTING ‘De Kuipfeesten’ Fanfare De Marckezonen bedankt de redactie voor de aandacht die we in ons juninummer schonken aan de kuipfeesten. Omdat hun website nog niet aangepast is, publiceerden we tot onze grote spijt het programma van vorig jaar en dat willen we graag rechtzetten. Dit jaar The baboons, King Freddy en Jiving Sister Fanny op het programma. In onze volgende uitgave leest u er alles over. (js/fh).

MINDERHOUT - Dirk en Hanneke organiseerden een feestje voor “den hoop”. Deze uitnodiging, of beter de gevolgen ervan, konden de feestelingen uit de Pastoor Van Dijckstraat pas ’s nachts toen ze thuis kwamen vaststellen. Ze moesten hun huis noodgedwongen langs de garagedeur binnen gaan. De voordeur was vakkundig dichtgemetseld. JULI 2009 - 43


MINDERHOUT

Trekker Trek in de Blauwbossen MINDERHOUT - Voor de 6de maal reeds organiseerde Minderhout VV een Trekker Trekwedstrijd voor tractoren en ditmaal in het evenementenparadijs de Blauwbossen, the place to be want de publieke belangstelling was groot. Deze sport kent heel wat organisaties en wordt zowat overal in Europa fanatiek bedreven. In Amerika, waar anders, is deze krachtdiscipline in de jaren ’50 ontstaan op het platteland en dit gebeurde daar tussen de farmers onderling. Grote keien waren de voorlopers van de huidige sleepwagen. Het is de bedoeling die wagen zo ver mogelijk te trekken over een baan van 100 m. Hoe verder er getrokken wordt hoe meer kracht het kost om deze vooruit te krijgen. Dat er heel wat lawaai en rook bij zulke trekprestaties geproduceerd worden, hoort natuurlijk bij de ambiance die rond deze wedstrijden gecreeerd wordt. (rel)

De vele aanwezigen trotseerden stof en lawaai om de uitzonderlijke tractoren aan het werk te zien.

Lauryssen Electronics, niet alleen een nieuwe gevel

MINDERHOUT - Het Minderhoutse straatbeeld wordt reeds enkele maanden bepaald door het opgewaardeerde gevelzicht van Lauryssen Electronics. Hoewel het bedrijf zich nu proďŹ leert als Selexion Lauryssen blijft het een overwegend familiaal proďŹ el behouden. Op 4 juni was er de ofďŹ ciĂŤle receptie en het weekend daarop kon ook het grote publiek, onder het genot van een welkomsdrankje, van de vernieuwde inrichting kennis nemen. Hoewel de zaak enorm uitgebreid is, zorgt het systeem shop-in-shop voor een overzichtelijk geheel. Het verkoops- en technisch team straalde, maar waar is stichter Jos? Jos zag dat zijn medewerkers het goed doen en ging prompt ďŹ etsen in de Dordogne‌

! " # $ %" # $

Hoe stiller het wordt, hoe meer je hoort. 44 - JULI 2009


OOK DAT NOG!

Ook dat nog! Een thuisverpleegster bekent dat ze een bejaarde vrouw heeft bestolen. Een 79-jarige vrouw dacht dat ze het getroffen had met Kathleen D. (32) uit Hoogstraten. Ze was opvallend behulpzaam en deed boodschappen voor de vrouw. Ze kreeg zelfs haar bankkaart mee, tot de vrouw eind 2006 merkte dat ze bestolen werd. De verpleegster betaalde niet alleen voor de vrouw, maar trok er ook mee naar de automaat om geld voor zichzelf af te halen. In totaal ging het om zo’n 3.000 euro waarvan ze al een gedeelte terugbetaalde. Kathleen D. bekende de feiten en betoonde haar spijt. ‘We waren aan het bouwen en ik handelde uit geldgebrek’, verklaarde ze aan de speurders. De rechter veroordeelde de vrouw tot een werkstraf van 60 uren, waarvan 40 uur met uitstel. De rechtbank in Breda veroordeelde Greet D. (36) uit Meerle tot vijf jaar gevangenis. Ze reed twee bejaarde ďŹ etsers dood. De botsing met de twee ďŹ etsers gebeurde op 10 oktober 2008 op de Meerleseweg in het Nederlandse Ulicoten, net over de grens. De bestuurster verklaarde achteraf dat ze die dag woedend was en zich wilde afreageren in het verkeer. Uit razernij reed ze opzettelijk slingerend over de baan waar het ongeval zich voordeed. Haar onverantwoord gedrag op de weg leverde haar de betichting van ‘doodslag’ op. Volgens de OfďŹ cier van Justitie gebruikte ze haar auto als een wapen. De vrouw kreeg ook nog een rijverbod van vijf jaar opgelegd. De openbare aanklager had acht jaar celstraf gevorderd. Uit het psychiatrisch rapport van D. bleek dat de vrouw psychische problemen heeft die haar verminderd toerekeningsvatbaar maken. Ze verklaarde op de rechtbank dat ze bewust een ongeluk wilde veroorzaken om aandacht te vragen. Twee psychiaters kwamen verklaren dat ze een psychiatrisch verleden had en soms aan waanideeĂŤn leed. De Nederlandse rechter stoorde zich tijdens de behandeling van de zaak aan het feit dat de beklaagde nog geen excuses had aangeboden aan de nabestaanden van de twee slachtoffers. (fh)

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

Enkele zware jongens uit Nederland plaatsten een apparaatje op de terminal van een geldautomaat in Hoogstraten. Daarmee probeerden ze de gegevens van klanten te achterhalen. Op die manier zouden ze zelf geld kunnen afhalen van de bankrekeningen van de slachtoffers. Een klant merkte op dat er iets niet pluis was met het toestel en lichtte de politie in. Die wist de Nederlanders na observatie op te pakken voor ‘skimming’. Bert S. (39) uit Hoogstraten werd beticht van het dealen van drugs. Tijdens een huiszoeking trof de politie in zijn woning 1liter GHB (vloeibare xtc), 160gram cannabis, twee wapens en een metalen pot aan waarin GHB geproduceerd was. In zijn brieventas stak ruim 3.000 euro. De man beweerde dat hij drugs gebruikte, maar niet dealde. De strafrechter in Turnhout sprak Bert S. echter vrij. De rechter was van mening dat de huiszoeking onwettig was. Op het ogenblik van de inval waren er volgens haar onvoldoende aanwijzingen van schuld. De rechter verklaarde de aangetroffen drugs en wapens wel verbeurd. (fh) Dieven dringen langs een raam in de achtergevel binnen in de gebouwen van het OCMW in de Jaak Aertslaan en gaan aan de haal met maaltijdcheques en een beamer. De inbrekers forceerden heel wat deuren en maakten daarbij gebruik van een koevoet. Ze doorzochten het bureau van OCMW voorzitter Jef Van Looy en dat van de boekhouder. Blijkbaar waren ze op zoek naar geld, maar dat was er niet. Hoeveel maaltijdcheques er juist weg zijn, is moeilijk te zeggen. De schade die ze hebben aangericht, is in elk geval groter dan de waarde van de gestolen materialen. (fh)

JULI 2009 - 45


GLUREN BIJ DE BUREN Kempens hartcentrum Het AZ St. Elisabeth ziekenhuis van Herentals en de gefusioneerde ziekenhuizen St.-Jozef en St.-Elisabeth van Turnhout slaan de handen in elkaar. De vlotte samenwerking voor een aantal medische specialisaties zoals kankerbehandeling, cardiologie, urologie en NMR-onderzoeken zal nog worden uitgebreid. De nieuwe ziekenhuisgroepering telt meer dan 900 bedden. Dat is tweederde van het totaal aantal ziekenhuisbedden in de Kempen. Met de samenwerking lijkt de kans groter dat de Vlaamse overheid het fameuze hartcentrum voor de Kempen in Turnhout zal onderbrengen. Bijkomend voordeel is dat er in Turnhout al een ziekenhuisvleugel staat die meteen in gebruik kan worden genomen als hartcentrum. Zo’n hartcentrum moet je natuurlijk ook de klok rond bemannen. “Door de nieuwe samenwerking denken wij dat we dat aankunnen”, zegt Felix Vanbel, die vanaf 1 september algemeen directeur wordt van het Turnhoutse fusieziekenhuis. (fh)

Topografische wandelkaarten Het Nationaal Geografisch Instituut en uitgeverij Lannoo hebben een handig hulpmiddel uitgebracht voor wandelaars die de Antwerpse Kempen willen ontdekken. Een dvd-rom bundelt de meest gedetailleerde topografische kaarten op schaal 1:10.000. Uniek is dat deze schijf de eerste dvd met intelligente routeerbare vectorkaarten voor de Kempen is. Dat betekent dat het programma zelf een route uitstippelt langs kleine en rustige wegen. De dvdrom bevat daarnaast ook vooraf uitgetekende wandeltochten. (fh)

Eindelijk treinen in Brecht Vanaf 15 juni kunnen we vanuit Brecht met de trein naar Antwerpen. De vrijdag voor Pinksteren was er al een feestelijke eerste rit en een receptie, maar de NMBS-top vond het niet nodig om de bevolking bij de viering te betrekken. Daarom organiseerde het gemeentebestuur van Brecht zelf een volksfeest. Alle belangstellenden mochten tijdens het pinksterweekeinde en op 6 en 7 juni een gratis rit maken van Brecht naar Antwerpen en terug en na de treinrit kregen de reizigers nog een gratis drankje. (fh)

46 - JULI 2009

Nieuwe cellenvleugel in Merksplas In de gevangenis van Merksplas is een nieuwe cellenvleugel geopend voor zestig geïnterneerden met een mentale handicap. Het moderne gebouw, De Haven, staat in schril contrast met de bestaande strafinrichting die dateert van 1825. De nadruk ligt er op zorg en therapie. In het complex is plaats voor zestig geïnterneerden (psychisch zieken die een misdrijf hebben gepleegd) met een mentale handicap hun intrek. De nieuwe cellenvleugel is ontworpen in overleg met begeleiders van ‘t Zwart Goor. Met dat dienstverleningscentrum werkt de strafinrichting al sinds 2002 samen. In het nieuwe gebouw kunnen 53 personeelsleden aan de slag. In de gevangenis van Merksplas verblijven momenteel 400 gedetineerden en 280 geïnterneerden. “De Haven richt zich specifiek op 60 van de 280 geïnterneerden met een mentale handicap” zegt directeur Brebels. Ook de wandelkoer verschilt enorm van de wandelruimte in de eigenlijke strafinrichting. Er zijn graspleintjes en een moestuintje en in de hoek is er een duiventil en een kippenren. Al die faciliteiten maken, volgens de directie, deel uit van hun therapie. De Haven heeft een oppervlakte van 1.815 vierkante meter en heeft 5.500.000 euro gekost. Het

complex bestaat uit twee verdiepingen en telt 18 duo- en 27 individuele cellen. De kostprijs van de ruwbouw en afwerking bedroeg zo’n 5 miljoen euro. De veiligheidsomheining ruim 350.000 euro, de rest van de investering ging naar de aanleg van de wandelkoer en omgevingswerken. Bij de ingebruikname van ‘De Haven’ trok het ACV aan de alarmbel. Volgens de vakbond is de overheid er, ondanks hun beloften in september 2008, nog steeds niet in geslaagd om gekwalificeerd personeel aan te werven. Daarnaast staat het nieuwe gebouw in schril contrast met de middeleeuwse toestanden in de rest van het gevangenisgebouw. Daar slapen 700 mensen in slaapzalen en totaal verouderde cellen. (fh)

OCMW Turnhout bouwt nieuw rusthuis Het OCMW van Turnhout wil voor de zomer van 2010 starten met de bouw van een nieuw rusthuis in de omgeving van de bestaande serviceflats in de Albert Van Dyckstraat. Er komen 120 vaste kamers en 4 kamers voor kortverblijf. De kamers zullen ongeveer 31vierkante meter groot zijn en ze krijgen een eigen keukentje en sanitair. Elke verdieping krijgt een eigen keuken en eetruimte. Het OCMW heeft in het ontwerp veel rekening gehouden met energiebesparende maatregelen, kleinere glaspartijen en goede isolatie. Daarnaast wordt de warmtelast beperkt door beton kernac-

tivering. Daarbij wordt de massa van het beton gebruikt om het gebouw in de winter te verwarmen (warm water) en in de zomer te koelen (koud water). De betonmassa dient dus als een thermische buffer. De binnenmuren en de plafonds zijn niet verankerd in de buitenmuren. ‘De binnenkant kan dus een compleet andere invulling krijgen als dat nodig zou zijn. De kamers kunnen bijvoorbeeld van grootte veranderen zonder grote verbouwingen. De kostprijs bedraagt zo’n 18 miljoen euro (fh).

Vzw Nieuwe Kaai bouwt tweede rusthuis Omdat er veel mensen op de wachtlijst staan voor het rusthuis van de vzw De Nieuwe Kaai, die op de gelijknamige plek in Turnhout al een rusthuis heeft, gaat de vzw een tweede rusthuis bouwen. Het nieuwe rusthuis zal 74 kamers tellen, een dagcentrum voor dementerenden en een minicrèche.

Het rusthuis wordt gebouwd op de Ancosite, achter het woonproject. De kamers zijn nog groter dan die van De Nieuwe Kaai, want daar is veel vraag naar. Daarnaast komt er nog een grote tuin van 1.800 m² en een ondergrondse garage. In het rusthuis kunnen tachtig personeelsleden aan het werk. Omdat de twee rusthuizen dicht bij elkaar liggen kan het nieuwe rusthuis personeel uitwisselen met De Nieuwe Kaai. De bouwvergunning is aangevraagd. Begin 2011 moet het complex klaar zijn. (fh)


GLUREN BIJ DE BUREN Zwemkorting voor inwoners De inwoners van Rijkevorsel krijgen een korting om te gaan zwemmen in zwembaden in de ruime omgeving. Het gemeentebestuur wil zoveel mogelijk inwoners aan het zwemmen krijgen, maar dat kan niet in de eigen gemeente. De gemeente subsidieert daarom met steun van de Vlaamse overheid het zwemmen buiten Rijkevorsel. “De inwoners krijgen een toelage van twintig procent op elke beurtenkaart of abonnement”, zegt burgemeester Gust Van De Mierop. “We hebben hiervoor 4.800 euro ter beschikking.” Het subsidiereglement geldt in de zwembaden De Wildert in Zundert (Nederland), Netepark in Herentals, het gemeentelijk zwembad in Lille, Elshout in Brasschaat, Stadspark in Turnhout en ‘t Beerke in Beerse. Tijdens de gemeenteraad vroeg de CD&V-fractie of het schepencollege zal participeren in de bouw van een zwembad in Hoogstraten. Schepen van Sport Roger Kemland (SP.a) zei dat Rijkevorsel dit niet zal doen. (fh)

Koffiehuis in de pastorij te Turnhout Het OCMW van Turnhout brengt de woningen van het begijnhof druppelsgewijs in erfpacht op de markt. Niet iedereen is gelukkig met de erfpachtconstructie die men in Turnhout gebruikt. De erfpachtnemer moet, naast een eenmalig bedrag om de woning te verwerven, ook elke maand een behoorlijk grote canon (zeg maar huur) betalen en draait op voor alle kosten van restauratie en onderhoud. De oude pastorij van het begijnhof is de tweede woning die het OCMW op die manier vervreemt. Tijdens de eerste zitdag was er een erfpachtbod van 20.000 euro, maar tijdens de tweede zitdag waren er drie ernstige kandidaten en werd dit bedrag op 49.000 euro gebracht. De maandelijks te betalen canon bedraagt 600 euro. Eind vorig jaar werd een eerste woning in een zelfde formule voor 10.000 euro overgedragen. De nieuwe eigenaars van de oude pastorij, die voorlopig anoniem willen blijven, willen een koffiehuisje beginnen in het pand. (fh)

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand

Meer gevangenen ontsnapt

Dan maar naar Beerse

In 2008 ontsnapten in totaal 62 gedetineerden uit een Belgische gevangenis. Dat zijn er 22 meer dan in 2007. Van de 62 ontsnapte gevangenen werden er 49 terug opgepakt. Er ontsnapten 22 gedetineerden uit een gesloten instelling en 40 uit een open strafinrichting. Wat de gesloten gevangenissen betreft, ontsnapten de meeste gedetineerden uit Wortel en Lantin (elk 3), gevolgd door Antwerpen, Dinant, Vorst, Itter en Verviers (elk 2). De meeste ontsnappingen uit open instellingen gebeurden uit St Hubert (24), Marneffe (8), Hoogstraten (6) en Ruiselede (2). (fh)

Jeugdhuis Spiraal sluit de deuren Jeugdhuis Spiraal in Rijkevorsel sluit (tijdelijk) de deuren. De jongeren palmden al jaren de kelder van het parochiehuis in, maar zagen zich verplicht om te stoppen omdat ze tegen een schuldenberg van 30.000 euro aankijken. De beheerraad van het Spiraal zoekt een oplossing en mogelijk opent het jeugdhuis toch nog zijn deuren op een andere locatie. (fh)

Basisschool Merksplas wint Koningin Paolaprijs Het zesde leerjaar van de Vrije Basisschool Merksplas heeft de Koningin Paolaprijs voor creativiteit en innovatie gewonnen. De Vrije Basisschool heeft sinds 2005 een uniek project. Leerlingen van het zesde leerjaar organiseren allerhande activiteiten voor de andere kinderen van de school. Met dit project hebben ze nu de Koningin Paolaprijs gewonnen en daaraan hangt een prijskaartje van 6.500 euro vast. Beide directeurs, Ronny Das en Koen Thoné, zijn heel opgetogen met de prijs. Omdat het de kinderen zijn die beloond worden komt het bedrag van 6.500 euro niet in de algemene kas van de school terecht, maar moet het de kinderen ten goede komen. De directie wil er het onderhoud van de materialen voor de middagspelen mee betalen en een speelpleintje aan de overzijde van de school renoveren. De prijs werd overhandigd door koningin Paola. Daarna mochten de leerlingen samen met haar op de foto. Dat maakte er een onvergetelijke gebeurtenis van. (fh)

Wat in Hoogstraten maar niet wil lukken, kan in Beerse blijkbaar wel. De gemeente heeft een gemeenschapscentrum, organiseert voorstellingen en geeft kans aan artistiek talent, ook uit Hoogstraten. Wie staat er in het najaar zoal op de planken: Lucas Van den Eynde, Jelle Cleymans, Yasmine, Maggie McNeal, Living Roots, Circus Ronaldo, Alex Agnew, De Nieuwe Snaar, Frank Vander Linden, Nicole & Hugo, Steph Goossens, Guido Belcanto. Daarnaast is er een groot filmaanbod, zijn er familievoorstellingen, voordrachten en vormingsactiviteiten. Tussen al die evenementen organiseert Beerse kwaliteitsvolle tentoonstellingen. Zo is er volgend jaar de 10de internationale Beeldenbiënnale en krijgen talentvolle Kempense kunstenaars, zoals Margriet Van der Ven uit Minderhout en Bart Verschueren uit Hoogstraten er een kans om hun werk te tonen. U moet beslist de brochure ‘Uit in Beerse aanvragen. Info GC ’t Heilaar, 014 600 770. (fh)

Passies in de provincie Het provinciebestuur van Antwerpen heeft een brochure uitgegeven met als thema “Ontdek 42 passies in jouw provincie” van 1 juli tot 15 september 2009. Er worden verrassende activiteiten ingericht zoals velodromen in Wilrijk, fietsen op grote autopetten in het Peerdsbos van Brasschaat, TuinAvonturen en de huur van een picknickfiets in het Arboretum van Kalmthout, een Duvels koffiearrangement in Puurs enz. Meer inlichtingen kan je bekomen bij Terra Nova, Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen (tel. 03/240 58 43) of www.terranova.provant. be. (mv/fh)

JULI 2009 - 47


LEZERS SCHRIJVEN Bezoek aan land- en tuinbouwbedrijven Ik wil reageren op het verslag over het bedrijfsbezoek van leerlingen van de lagere van Meer in De Hoogstraatse Maand nr. 290 – juni 2009 blz.63. Op 30 april werd door de lagere school een bezoek gebracht aan twee Meerse land- en tuinbouwbedrijven. Bij Jan en Ria Brosens-Pauwels konden de leerlingen kennismaken met de varkens-teelt. Het is me opgevallen dat een grote oppervlakte in de stal is opgevuld met zeugenboxen. Men ziet dit inderdaad nog op verschillende boerderijen waar intensief aan varkensteelt wordt gedaan. Ik vraag me toch af of deze zeugen slechts tijdelijk moeten opgesloten worden in deze boxen, ofwel of ze er hun hele, zij het misschien korte, leven in moeten doorbrengen! Nog al te dikwijls beschouwt men dieren als louter economische producten, die zo snel mogelijk winst moeten opbrengen. Het blijven echter levende wezens met eigen gevoelens, ze kunnen pijn en angst voelen, zich vervelen, kortom psychisch en lichamelijk lijden. Gelukkig worden vanaf januari 2013 alle zeugenboxen definitief verboden, mede dankzij het moedig protest van Gaia. M.V.

Rondje blufpoker in de ’s Boschstraat Beste lezer, Eind vorig jaar diende CW Vastgoed voor de 3de keer een verkavelingsaanvraag in voor de mooie gronden langs de ’s Boschstraat. Nadat er eerder 48 en 73 bezwaarschriften binnenkwamen, leverde deze 3de aanvraag er zelfs 93 op. Dat hield het Schepencollege echter niet tegen om toch een vergunning af te leveren. Zowel ons Actiecomité ’s Boschstraat als de fractie Groen!-HOOP trokken daarop in beroep naar de Bestendige Deputatie. Op het moment dat ik dit schrijf, 9 juni 2009, heeft de beroepszitting nog niet plaatsgevonden, die is pas op dinsdag 16 juni. Maar CW Vastgoed vond het niet nodig om met de voorbereidingswerken te wachten. Op vrijdag 5 juni immers, werden 4 enorme sleuven uitgegraven ter voorbereiding van het archeologisch onderzoek. Dat men voor dergelijke reliëfwijziging echter een definitief goedgekeurde bouw- of verkavelingsvergunning nodig heeft, daar lijkt de verkavelaar zich niets van aan te trekken. Nu waarom zou je, als je al drie jaar in al je grillen door het stadsbestuur gevolgd wordt? Ooit noemde ik Hoogstraten het Knokke van de Kempen. Sorry, het moest Palermo zijn …

Dries Horsten

Cecilia is dankbaar! Bloed, zweet en tranen hebben de instandhoudings- en verfraaiingswerken aan het Ceciliazaaltje al gekost. We willen altijd meer, maar soms moeten we gewoon enkele maanden sparen om een grotere kost te kunnen dragen. Daarom was er ook nu al een tijdje niet veel meer gebeurd in dit officieuze cultureel centrum. Maar dan kwam de familie Martens, die onze oogappel wilde huren voor een overzichtstentoonstelling ter ere van stamvader Jos, die op paasmaandag 90 was geworden. En men vond de zaal bijzonder geschikt, maar zag haar toch graag wat opgefrist. We moesten even gaan zitten, toen men ons een voorstel deed. Immers, zij zouden de beide binnenmuren van een nieuwe laag verf voorzien en dat kregen wij, Cecilianen, gewoon cadeau! Enkele herstellingen en een mooie rode loper kregen we er, als kers op de taart, bovenop. En het resultaat was waaw! De zaal en de hal werden mooi bijgepunt, de tijdelijke aankleding van de buitengang was fenomenaal en niet te vergeten was ook de tentoonstelling van vader Jos absoluut een bezoekje waard. Via deze weg willen we Jos Martens, de ‘acht’ van Martens, Luc De Backker en al de helpers van harte danken voor deze prachtige geste!

48 - JULI 2009


VIERKANT VOOR HET LAND

JEF MEYVIS – HOEFSMID Tot in de jaren ’60 had elke smid een vaste hoefstal in zijn werkplaats, waar boerenpaarden een paar keer per jaar van nieuwe ijzers werden voorzien. Het werkende boerenpaard verdween maar in de plaats kwam het rijpaard als recreatiedier. En dus verdween het ambacht van de hoefsmederij niet. Jef Meyvis (°1979) is hoefsmid. Hij heeft, zoals de meeste hoefsmeden nu, een ingerichte bestelwagen en beslaat de paarden en pony’s op verplaatsing: op het erf of in de manège. Jef volgde 3 jaar hoefsmederij in de meest gerenommeerde school van de Benelux, die van Anderlecht. Daar leerde hij vooral ijzers smeden uit een recht stuk metaal. De echte hoefsmederij leerde hij echter als stagiair en werknemer bij een ervaren hoefsmid.

Zo’n 8 jaar geleden startte hij als zelfstandige. De ijzers maakt hij niet meer zelf maar betrekt ze uit de grootste hoefijzerfabriek van Nederland. Hoefijzers worden geleverd in een schier oneindig gamma van modellen, materialen en maten. Een hoefsmid is niet alleen bekwaamd in het aanbrengen van ijzers maar kent ook heel wat van de anatomie van de voet van het paard. Paarden die een beetje onrustig zijn bij het beslaan krijgen soms een tranquilizer toegediend en in uiterste gevallen een injectie door een dierenarts. Paarden beslaan is niet gevaarlijk maar Jef heeft toch reeds drie tanden moeten opofferen. Een paard moet om de 8 à 10 weken opnieuw beslagen worden. (lvr) JULI 2009 - 49


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Hoogstraten VV klaar voor de aftrap Met het oog op een volgend verblijf in Derde Nationale heeft HVV zich versterkt met enkele ervaren spelers, aangevuld met jonge talentrijke voetballers. Zo kan en mag rood-wit alvast uitkijken naar een (nog beter?) seizoen in derde klasse en jawel, misschien zelfs een plaatsje in de linkerkolom of de top vijf ambiëren! Volgende spelers verlieten HVV en gaan elders hun voetbalgeluk zoeken: Nick Vermeiren, Karel Snoeckx en Wesley Peeraer trekken naar Lille. Koen Gommers, Anthony Dooms, Jan Verachtert en Gianni Convalle zullen Duffel vertegenwoordigen. Tim Monsieurs gaat naar St.-Lenaarts, Tom Kermans naar Nieuwmoer, Ben Adriaensen naar Meer en Mike Mossel (?). Alvast veel succes aan hen allen! Hoogstraten VV zat ook niet stil en heeft zijn team reeds klaar voor het volgende seizoen. Vanuit de beloften werden Michiel Van Gemert, Yarrith Kwik, Stef Mattheussen en Nick Van Huffel (reeds vanaf januari bij de A-kern) doorgeschoven. Zullen de jonge talentrijke pionnen uit eigen clubwerking, die reeds in de A-kern vertoefden, nl. Bob Swaegers, Tom Cornelissen, Jens Jochems en natuurlijk de ervaren Michiel Lanslots vervoegen. Ook leuk om te vermelden is het feit dat zowel Ben Van Bael en Thijs Schrauwen, beiden hebben ondermeer jeugdopleiding bij HVV genoten, terug van weggeweest zijn en opnieuw het rood-witte plunje zullen aantrekken. Dan even de aanwinsten voorstellen: Jochem Tanghe (22 j.), doelman en komende van Londerzeel speelde in ’t verleden ook bij Antwerp en Lierse. Bram Weyten (20 j.) afkomstig uit Rijkevorsel, aanvallende middenvelder en vorig seizoen spelend bij Willem II. Thijs Schrauwen (26 j.) ex-HVV/KV Turnhout/Capellen, zal het Hoogstraatse geheel zeker een meerwaarde bieden. Kurt Rombouts (27 j.), de voormalige kapitein en verdediger van Cappellen. Yuri Meyvis, de kapitein van St.-Lenaarts, na vele omzwervingen eindelijk eens bij HVV. Ben Van Bael (26 j.), ook terug van weggeweest, doelman en rots in de branding, ook komende van St.-Lenaarts. Dirk Mathyssen (21 j.) jonge spits en komende van Waasland, speelde in ’t verleden ook bij Lierse en Cappellen. Stef Daemen (19 j.), jonge linkerverdediger en ook komende van Willem II. Onder voorbehoud geven we ook even de voorlopige (nieuwe) reeks voor Hoogstraten VV: Hamme, Deinze, Zottegem, Oudenaarde, St.-Niklaas, Aalst en Temse (Oost-Vlaanderen). Waregem, Koksijde, Ieper en Torhout (WestVlaanderen). Hoogstraten, Mechelen, RupelBoom, Willebroek-Meerhof, Heist en Cappellen (Antwerpen). En om het rijtje te vervolledigen: Ternat (Brabant). (Luc)

50 - JULI 2009

Oefenwedstrijden Zaterdag 11 juli 19.00 uur Hoogstraten VV – Jong PSV

Zaterdag 18 juli 15.00 uur Edegem – Hoogstraten VV Zondag 19 juli 15.00 uur Geel-Meerhout – Hoogstraten VV Dinsdag 21 juli 19.30 uur Hoogstraten VV – RBC Roosendaal Zaterdag 25 juli 19.30 uur Wuustwezel – Hoogstraten VV Woensdag 29 juli 19.30 uur St.-Lenaarts – Hoogstraten VV Zaterdag 1 augustus 19.30 uur Hoogstraten VV – KV Turnhout

De HVV-aanwinsten v.l.n.r. Jochem Tanghe, Bram Weyten, Thijs Schrauwen, Kurt Rombouts, Yuri Meyvis, Ben Van Bael, Dirk Mathyssen (Stef Daemen ontbreekt)


SPORT

1ste penaltytornooi van KFC Meer Ongetwijfeld een succes dit terug opgeviste penaltytornooi, waarvan de initiatiefnemers bij de spelers van het eerste elftal te vinden zijn. En belangstelling was er. Zomaar eventjes 24 ploegen bestaande uit vijf penaltytrappers(-sters) stuurden hun inschrijving binnen. Eerst werden de voorrondes afgehaspeld en in de damesfinale ging het hard om hard tussen KFC Meer en Minderhout VV. Spannend tot het einde met tenslotte een 8-7 zege voor de Meerse dames. Bij de heren voetballers verliep de eindstrijd al even spannend. Het “Mega Mindy Swaffelteam” en de “Grellige Schutters” gaven mekaar ook geen duimbreed toe tot Jo Donckers de verlossende bal binnentrapte voor de grellige mannen. Zeker voor herhaling vatbaar! (rel)

KFC Meer transfers In: Sven Philips (21 j.) Brecht SK Wout Janssens (21 j.) Brecht SK Ben Adriansen (17 j.) Hoogstraten VV Uit: Sander Laurijssen (24 j.) St.-Lenaarts Ringo Jacobs (28 j.) Lentezon Beerse

Waarschijnlijke reeksindeling Heren 3de provinciale A: KFC Meer, KFC Meerle, Loenhout, Minderhout VV, Maria ter Heide, Brasschaat, Wildert, Heibos, FC Ekeren, Olympic Deurne, FC Merksem, SK Wilrijk, Maccabi, Borsbeek, Zwijndrecht, Oostmalle

De “Grellige Schutters”, winnaar van het penaltytornooi: onder v.l.n.r. Art Laurijssen, Marco Lauryssen, Stef Verschueren; boven v.l.n.r. Jo Donckers, Dirk Godrie, Rik Aerts (verantw.org.), Tonny Priem (PR-KFC Meer)

Dames 2de provinciale: KFC Meer, Zandhoven A, Blauberg, St.-Jozef, Vlimmeren A, Merksem SC B, VNA Wortel, Vrij Arendonk, Weelde, Maria ter Heide A, Lierse SK A, Oud-Turnhout, KV Mechelen B, Moldavo A

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

De KFC Meer aanwinsten: v.l.n.r. Wout Janssens, Sven Philips, Ben Adriaensen JULI 2009 - 51


SPORT

Maarten Van Der Donck primus in 17de Kapellekensloop MINDERHOUT- Op woensdag druilerige regen tijdens de Hoogstraatse stratenloop, drie dagen later in Minderhout om je luilekker langs de zijlijn te plaatsen met een frisse pint. Niet zo gunstig misschien voor de 500 deelnemers die een beetje koelte zeker hadden weten te appreciëren. Een hoogdag voor de KWB-initiatiefnemers (met medewerking van de veiling Hoogstraten en basisschool Scharrel) alleszins, die jaarlijks een gevarieerd aanbod van activiteiten aan zijn 430 leden (grootste afdeling van de provincie Antwerpen) aanbiedt. Rond 14.00 uur stonden ook zo’n 500 kleuters en kinderen van de basisschool klaar voor de kinderstratenloop en deelnemen was voor hen zeker belangrijker dan winnen. De snoepzak, de medaille en het drankje achteraf deden kinderogen blinken. Daarna was het de beurt aan de volwassenen en jeugd voor de joggings van 3 km, 5 km, 10 km, 15 km. Het hoofdnummer blijft ongetwijfeld de halve marathon en daarvoor boden zich 83 atleten aan die het beste van zich gaven. Al van bij de start lieten de grote tenoren van zich spreken, lieten hun hielen zien en Maarten Van Doninck (Herentals) won tenslotte het pleit met 52 sec. voorsprong op Eric Bartholomeeusen (St.-Lenaarts). En of de aardbeien na afloop gesmaakt hebben! (rel)

Uitslagen Halve marathon 21,1 km (83 deeln.) Mannen Maarten Van Doninck (Herentals: 1.15.03) Eric Bartholomeeusen (Eindhout: 1.16.55) Stijn Jacobs (Vorselaar:1.20.29) Jan Hendrickx (Hoogstraten: 1.17.18) Stijn Jacobs (Vorselaar: 1.20.29) Vrouwen Karen De Voecht (Antwerpen: 1.36.36) Viviane Lanslots (Merksplas: 1.40.03) Hilde Ottevaere ( Vosselaar: 1.45.38) Van Elsen Karine (Begijnendijk:1.46.46) Fleur Hatters (Sprundel: 1.55.42)

Jogging 15,76 km (32 deeln.) Mannen Michel Kerstens (Beerse: 0.57.33) Luc Steenackers (Kasterlee: 1.03.30) Guido Hendrickx (Meerle: 1.04.28) Dames Evelien Brosens (Rijkevorsel: 1.15.41) Hilde Druyts (Turnhout: 1.17.48) Lucienne Koyen (Rijkevorsel: 1.21.09

Jogging 10,42 km (104 deeln.) Heren Stef Anthonissen (Wuustwezel: 0.39.40) Guy Arnouts (Essen: 0.39.48) Niels Koyen (Minderhout: 0.40.03) Dames Evy Hens (Wuustwezel: 0.43.33) Christel Van Looy (Herentals:0.44.36) Maria Van Laerhoven (Zundert:0.49.11)

52 - JULI 2009

Liefde is zijn eigen kansen opofferen om kleine broer veilig naar de finish te leiden

Jogging 5,08 km

Jogging 3 km (66 deeln.)

Heren Michiel Verheyen (Hoogstraten: 0.17.14) Dennis Vervloet (Malle: 0.17.16) Kurt Aerts (Minderhout:0.18.08) Dames 1.Joyce Van Ammel (Turnhout:0.21.27) 2. Edith Gijsbregts (Brecht: 0.23.24) 3. Carla Boden (Wuustwezel: 0.23.32)

Heren Kevin Verschueren (Brecht: 0.09.56) Luc Vervoort (Laakdal: 0.10.00) Bart Van Nijlen (Kasterlee: 0.10.11) Dames Ann Staes (Baarle-Nassau: 0.11.36) Kaat Van Hees (Minderhout: 0.12.48) Annelot Staes (Baarle-Nassau: 0.13.18)

Onderscheidingen voor gildenleden GROOT-HOOGSTRATEN - Steeds op de eerste zondag van mei reikt de Hoge Gildenraad der Kempen onderscheidingen uit aan de gildenbroeders en de gildenzusters. Voor de gildenbroeders bestaat er de Orde van de Papegaai, de gildenzusters worden opgenomen in de Orde van Trouw. Ook dit jaar werden er verschillende mensen uit Hoogstraten gehuldigd: Jos Schrijvers van St-Joris Hoogstraten heeft in het verleden reeds alle eretekens ontvangen en ontving nu een diploma. Herman Gabriëls, van dezelfde gilde, ontving de Gouden Plaat voor 60 jaar lidmaatschap. Cor van Gils van de St-Joris Castelré ontving de Gouden Plaat voor 25 jaar hoofdmanschap. Bij de St-Ambrosiusgilde van

Meer ontving Jan Jansen de Gouden Plaat voor 25 jaar hoofdmanschap en Frans Van De Locht, die reeds de gouden papegaai bezit als keizer van de gilde, kreeg nu de Gouden Plaat voor zijn 35 jaar lidmaatschap van de gilde. Zijn vrouw Jeanne Van Dun ontving de zilveren Orde van Trouw voor 35 jaar lidmaatschap. Annie Donckers ontving de Gouden Plus onderscheiding voor 60 jaar lidmaatschap van St.-Joris Meer. Van de St-Joris Minderhout ontvingen Louis Van Bavel en Jaqueline Van Den Heuvel beiden de zilveren onderscheiding voor 35 jaar lidmaatschap. In totaal, voor gans de Hoge Gildenraad, ontvingen er 35 gildenbroeders en 31 gildenzusters een onderscheiding. (fs/fh)


SPORT

Eventing

Mooie score voor de nationale deelnemers op de internationale wedstrijd te Minderhout Diegenen die de sportspecial van de Minderhoutse Ruiterij op RTV zagen, wisten dat er een grote wedstrijd eventing paarden zat aan te komen in de Blauwbossen.Als twee mensen 50 jaar getrouwd zijn, dan wordt dat terecht uitgebreid gevierd.Als een club 50 jaar wordt, dan moet dit ook gevierd worden. Hoe konden wij dat beter vieren, dan met een internationale wedstrijd eventing CIC** , CIC*paarden en met het nationaal kampioenschap LRV- paarden voor de reeksen Zwaar, Midden, Licht en Beginnelingen.

Raf Kooremans De hoofdwedstrijd was de Concours International Complet op het niveau van 2 sterren. (afgekort is dit de CIC **) waarin het nationale kampioenschap LRV- klasse Zwaar (Z) verweven zat. Met meer dan 40 deelnemers aan de start was dit een goed bezette wedstrijd. Met een 20 tal buitenlandse deelnemers een meer dan volwaardige internationale wedstrijd. Vooral de paardenlanden Duitsland en Nederland waren sterk vertegenwoordigd. Ook Zwitserland, Groot-BrittanniĂŤ en zelfs AustraliĂŤ zonden hun zonen en dochters uit. We zagen een sterke prestatie van onze LRV- ruiters in de internationale wedstrijd CIC**/Z. Gelukkig hadden we het Wilhelmus in huis, want de verdiende winnaar werd Raf Kooremans uit Merksplas. In de internationale wedstrijd reed Raf onder de Nederlandse vlag, maar hij rijdt ook nog steeds voor LRVSint-Maarten Merksplas. Alhoewel hij volgend jaar ambities heeft voor de Wereldruiterspelen in de Verenigde Staten, blijft hij een landelijke ruiter in hart en nieren. Hij vertelde me dat hij slechts zelden een achttaloefening overslaat en zowat alle tornooien meedoet. Tweede werd Frederik Smet uit Kieldrecht en de derde plaats was weggelegd voor onze plaatselijke Olympische amazone Karin Donckers. Karin liet haar echte toppers op stal en reed de wedstrijd met Maxwell Steele, een topper in wording. Plaats 4 was eveneens voor onze club met Pieter De Cleene. Verder behoorden ook de volgende buitenlandse talenten tot de prijswinnaars: Dirk Schrade en Ina Tapken uit Duitsland en Alice Naber-Lozeman uit Nederland.

Duitsland boven In de internationale wedstrijd CIC * kwamen er 50 deelnemers aan de start en was er een mooie eerste plaats voor Steve Van Winkel uit Rotselaar voor de Belg Xavier Snackers. De top drie werd hier vervolledigd door Andreas Ostholt , een echte “klasbakâ€? uit Duitsland. In de top 13 stonden er maar liefst 6 Duitsers. De plaatselijke amazone Lisa Sabbe maakte het succes van Eventingteam Vlaanderen compleet door met Britt (4de) en met PaciďŹ c (12de) zeer sterk te presteren.Binnen de

nationale wedstrijd M viel een zeer mooie overwinning te noteren voor Greet Van Mieghem uit Minderhout.Drie ringen in de klasse L en dus ook drie winnaars; Raf Kooremans toonde zijn vormpeil door ook hier een overwinning te behalen. In de andere ringen stonden Peter De Wispelaere uit het verre Ardooie en Koen Maes uit Arendonk op het hoogste schavotje.

Samenwerking De sport kent altijd winnaars en verliezers, maar

in Minderhout waren er vooral veel “winnaars�. Er was een hoopvolle, goede samenwerking tussen de internationale en de nationale federaties, een gemoedelijke sfeer, veel volk, gemotiveerde medewerkers, tevreden deelnemers en erg mooie sport. In deze tijd is het niet evident om zo’n wedstrijd op poten te zetten en binnen elke club zijn er mensen die meer dan hun steentje bijdragen tot het welslagen van deze organisatie.Via deze weg willen wij iedereen danken die zijn of haar steentje heeft bijgedragen en de sponsors voor hun jarenlange trouw. ( Piet Desmedt)

% & ' !' '

#$!

! " !

JULI 2009 - 53


SPORT Ultraloop

Afgang in Bergamo (It) maar top in Haarlemmermeer (NL) Het WK 24-uren in het Italiaanse Bergamo moest het hoogtepunt worden van het loopvoorjaar van de Minderhoutse ultraloper Pat Leysen. Alle trainingsarbeid en mentale voorbereiding stonden in het teken van dat ene doel. Alles wees er ook op dat hij er klaar voor was. De medische check-up was hoopvol. De meest verraderlijke pijntjes zetten niet echt door. Het moreel stond op zenith. De sfeer, het weer en het parcours in het Italiaanse noorden waren perfect. Bovendien was de Belgische ploeg gelogeerd in een prachtig hotel met zicht op de startzone van de wedstrijd. Het weekend kondigde zich veelbelovend aan. Die zaterdagochtend besloot hij om rustig te starten, zich niet op sleeptouw te laten nemen en zich te concentreren op een resultaat plus 230 km. Een aantal uren draaide hij rondjes met de Italiaanse vedette Monica Casiraghi, perfect tempo en de ambiance van het publiek was lekker meegenomen. Zonder forceren schoof Pat op naar een twaalfde plaats na een tiental uren. Zijn twee teamgenoten volgden zoals verwacht op enkele kilometers. Maar dit betekent niks in een wedstrijd die 24 lange uren duurt. Situaties kunnen heel snel erg veranderen. Hij maakte de begeleiders duidelijk dat hij zich nog altijd erg goed voelde en was er van overtuigd dat 240 km tot de mogelijkheden moest behoren. Maar in een mum van tijd rilde hiij als een riet langs een winderige waterkant en had hij zijn lichaamstemperatuur niet meer onder controle. From here to zero in no time. Een hele dag onder een loden zon op een dampend asfalt had zijn tol geëist: zonneslag was de conclusie. Geen ijs, tranen of

54 - JULI 2009

wandelpauzes brachten enig soelaas. Noodgedwongen probeerde Pat ijlend de nacht te verbijten op een hotelkamer waar hij op dat moment niet hoorde te zijn. De andere toploper gaf er op datzelfde moment de brui aan met een maag die geen voedsel of drank meer kon inhouden. Dan is verder doen zinloos. Gelukkig bracht de derde Belg wel een persoonlijk record mee naar huis met 220 km en een 19de plaats. Voor de ploeg toch een pleister op de wonde.

Haarlemmermeer De ontgoocheling wegwerken na een gemist piekmoment vraagt tijd. Recuperatie, fysiek maar ook mentaal. Je zoekt een uitweg om die mislukking zo snel mogelijk te verzachten zonder de wetten van de sport al te zeer te tarten. Voor de 6 uren van Haarlemmermeer in de buurt van Amsterdam, kon Pat zich niet meer bedwingen: een tussentijdse conditietest. Zulke “korte” wedstrijd is mentaal natuurlijk minder belastend, maar anderzijds moet je ook van de eerste kilometer goed meedraaien. De eerste drie uren kon hij zich in derde positie handhaven en begon hij toch al stilaan rekening te houden met een podiumplaats. Hij voelde zich lekker en de twee relatief lange hellingen deden hem (nog) niet echt pijn. Verbazing toen hij hoorde dat de koploper uit de wedstrijd was gestapt. Bovendien

Ultraloper Pat Leysen op zijn zegetocht in Haarlemmermeer zag hij in de kering dat hij behoorlijk inliep op de tegenstander voor hem. Die sputterde nog wat tegen als een vis op het droge, maar gaf na een kleine vijf uur wedstrijd ook definitief de pijp aan maarten. Vrij spel dus op de eerste plaats, want nummer twee volgde ondertussen op enkele kilometers. Dat was alvast genieten. Na zes uren rondjes draaien klokte Pat af met een afstand van 75,979 km en op dit geaccidenteerd parcours kon hij hiermee best tevreden zijn. De andere Belg aan de start, Leo Pardaens, eindigde als tweede met een afstand van 69,320 km. Hebben zij die (sympathieke) Hollanders en die enkele Duitsers toch lekker “een poepje laten ruiken”. En de kater van Bergamo maakte opeens ook veel minder lawaai. Nu kunnen ze weer rustig opbouwen naar de piek voor het najaar: de Spartathlon in Griekenland. Een wedstrijd over 246 km van Athene naar Sparta waarbij men hitte en kou moet trotseren bij klaarlichte dag, maar ook in het pikkedonker, rennen langs snelwegen, over onverharde wegen, langs gapende afgronden… De zwaarste loop in zijn soort met meer dan 70% uitvallers. Er is een tijdslimiet van 36 uren en het record staat op naam van de Griek Yiannis Kouros in 20.25.00! Een uitdaging om u tegen te zeggen. (pl)


SPORT

Het voorseizoen van Touwtrekvereniging Mertensmannen De afgelopen weken en maanden werd er door de Mertensmannen hard aan de kracht en conditie gewerkt. En het mag gezegd, dit begint stilaan zijn vruchten af te werpen. Om bij het begin te beginnen zijn de competitiewedstrijden gestart eind januari. Tot juni hebben ze er zeven van de tien wedstrijden afgewerkt. Drie ervan werden uitgevochten in paardenmanege’s, tijdens de koude en natte winterdagen, de rest op een weide of grasmat. Met een gemiddelde van 10 teams zijn het pittige wedstrijden als je weet dat je met elke tegenstander 2 x oog in oog staat. Want elke trek wordt langs beide kanten aangevat. Dit jaar konden de Mertensmannen twee teams opstellen. Helaas is het 2de team niet iedere keer voltallig waardoor ze een voorlopige 5e plaats bezetten. Het 1ste team staat voorlopig aan de leiding. Met nog drie competitiewedstrijden te gaan, wil men er alles aan doen om die leiderspositie te behouden.

Tijdens het eerste weekend van augustus gaat men nog eens stiekem kijken in Engeland, op het internationaal touwtrektornooi van Touwtrekteam Holland. Tegen dan zou de ploeg weeral wat beter moeten zijn.

Naast de competitiewedstrijden nemen ze ook deel aan bekerwedstrijden, internationale wedstrijden, en kampioenschappen. De eerste international wedstrijd dit jaar vond plaats in het eerste weekend van juni. Hiervoor waren ze te gast in het Duitse Dietenbach. Zeven uur aanschuiven op de autobaan voor de tien man die gingen kijken hoe de buitenlandse teams er bijstaan. In september is het weer Europees Kampioenschap in het Nederlandse Assen, en daar wil men ook tot de top 10 doordringen. Dus daarom vooraf even gaan polsen hoe het met de andere teams gaat is niet verkeerd. En jawadde, de Mertensmannen streden mee in twee gewichtscategorieĂŤn, 640 kg en 680 kg. In de 680 kg klassen konden ze zich aardig verweren en nogal wat punten bij elkaar trekken, net ĂŠĂŠn puntje te kort om de ďŹ naleronden te halen. Maar in de 640 kg reeks, kwam men te weten dat de ploeg nog enkele weken hard moet verder trainen. Nu weten ze tenminste waar ze staan, als ze naar het EK vertrekken. En met de neus op de feiten en de voeten op de grond, gaat men de komende maanden keihard doortrainen om een mooi resultaat te behalen op het EK.

In de 6-tallen staat er geen gewichtslimiet op en daar doen de West- en Oost-Vlaamse teams liever aan mee. Hier was soms een gewichtsverschil van 200 kg vast te stellen en toch.

Op de zondag van de verkiezingen werd in het West-Vlaamse De Haan het Belgische Kampioenschap gehouden. Daar werd voor de titels van 640 kg, 600 kg en 6-tallen gestreden. Met de T.T.V. Mertensmannen deden ze in elke reeks mee en in de 6-tallen met twee teams. Men begon met de 640 in een met regen doordrenkt gazonneke. Na een goeie uur van trekken en slibberen trokken we de eerste titel binnen. Deze reeks afgewerkt startten de teams die met 8 personen onder de 600 kg bleven. Hier waren de weersomstandigheden al beter en het gazon liet toe om je metalen hakken goed vast te zetten. Ook hier haalden we de overwinning binnen.

De lichtere Kempense teams konden de Vlaamse zwaargewichten toch doen kraken en het touw naar hun kant te halen. Van de 10 teams, 6 Kempense waarvan 3 in de ďŹ nale. Ook hier werd de ďŹ nale getrokken tussen Mertensmannen en Fam. Janssens uit Retie. Omdat ze in de – 640 kg en – 600 kg klassen nipt wonnen van de Janssens, moest men in de 6-tallen de familie Janssens laten voorgaan. Zo konden ze achteraf, allebei met een goed gevoel naar huis. Tussen al die wedstrijden door, kwamen de jongens en meisjes van het VITO op donderdag 28 mei bij ons hun sportdag houden. Een 70-tal jonge kerels kwamen kennismaken met het touwtrekken, op ons trainingsterrein. Het weer was redelijk (aan de klammige kant) maar toch was het weer aangenaam werken met dat jeugdig geweld. Na de knepen van het touwtrekken een beetje onder de knie te hebben werden er pittige partijen uitgevochten. Achteraf dan tegen de leerkrachten met enkele Mertensmannen, om zo met een touwtrekgevoel terug te keren naar de school. (rm/fh)

Zeven uur aanschuiven in de ďŹ le voor een internationale wedstrijd in het Duitse Dietenbach

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand

JULI 2009 - 55


SPORT

Maarten Bosmans wint de 24ste stratenloop HOOGSTRATEN – Goedgemutst toonden de weergoden zich alleszins niet voor deze 24ste editie van stratenloop en jaarmarkt. Toch konden de regendruppels de pret niet drukken! Uitstekend weer om de benen uit te slaan, geen onaardige temperatuur en veel zuurstof in de lucht. De jongens en meisjes van de jeugdloop beten de spits af gevolgd door de jeugdigen die de jogging van 5 of 10 kilometer voor hun rekening namen. 402 wedstrijdlopers verschenen daarna in de Vrijheid met start en aankomst voor de Sint-Katharinakerk en temidden van een massale belangstelling snelde Maarten Bosmans uit Kalmthout als eerste over de finish. (rel)

Uitslagen (10 km) Mannen (tot 39 jaar: 157 deeln.) Maarten Bosmans (Kalmthout: 0.30) Huub Maas (Wuustwezel: 0.30.08) Gunter Geens (Herentals: 0.30.19) Gino Steemans (Retie: 0.30.38) Pieter Hendrickx (Arendonk: 0.32.24)

45 – 49 jaar (53 deeln.) 1. Jos Lemmens (Laakdal: 0.31) 2. Michel Kerstens (Beerse: 0.33.38) 3. Paul Van Riel (Loenhout: 0.34.56) 50 – 54 jaar (23 deeln.) 1. Jan Hendrickx (Hoogstraten:0.34.16) 2. Edgard Quirijnen (Merksplas: 0.36.33) 3. Ludo Quirijnen (Hoogstraten: 0.40.37) 55 – 59 jaar (14 deeln.) 1. Johan De Wolf (Breda: 0.39.25) 2. Wilfried Pauwels (Broechem: 0.42) 3. Rob Brosens (Hoogstraten: 0.43.57) 60 – 64 jaar (6 deeln.) 1. Guido Everaert (Hoogstraten: 0.38.17) 2. Eddy Beutels (Lichtaart: 0.44.39) 3. Jack Stuijfmeel (Prinsenbeek NL: 0.45.55) 65 – 69 jaar 1. Herman Martens (Minderhout: 0.43.23) 2. Michel Van de Sanden (Zundert NL: 0.46.51) 3. Karel Valentijn (Antwerpen: 0.46.58)

Maarten Bosmans (324) zij aan zij met Gunter Geens (299) klaar voor de beslissende jump die hem de overwinning bezorgde

Masters vrouwen Vrouwen (tot 34 jaar: 32 deeln.) Annelies Stoffels (Rijkevorsel: 0.37.17) Bianca Bellekens (Malle: 0.37.34) Evy Hens (Wuustwezel: 0.37.51)

Masters mannen 40 – 44 jaar (49 deeln.) 1. Toon Heeren (St.Willebrord NL: 0.30.40) 2. Richart Van Oosterhout (St.Willebrord NL:0.31.28) 3. Luc De Kinderen (Ravels: 0.33.13)

35 – 39 jaar (13 deeln.) 1. Ellen Van den Broek (Meersel-Dreef: 0.45.25) 2. Els Brosens (Hoogstraten: 0.45.41) 3. Carla Boden (Wuustwezel: 0.47.15) 40 – 44 jaar (22 deeln.) 1. Els Van Hooydonck (Essen: 0.35.48) 2. Marian Van den Broek (Chaam NL: 0.41.57) 3.Hilde Geysen (Wuustwezel: 0.44.41) 45 – 49 jaar (13 deeln.) 1. Hilda Mariën (St.-Lenaarts: 0.43.43)

2.Frie Adriaensen (Meer: 0.47.50) 3. Dominique Tilburgs (Wortel: 0.48.08) 50 – 54 jaar (8 deeln.) 1. May Costermans (Kalmthout: 0.47.45) 2. Vera Verrept (Antwerpen: 0.50) 3. Corrie Van der Zijde (Herentals: 0.50.52) 55 – 59 jaar (4 deeln.) 1. Jeannine Coenen (Ravels: 0.42.22) 2. Maria Van Laerhoven (Achtmaal NL: 0.44.43) 3. Lydia Jansen (Hoogstraten: 0.52.09)

Knappe zesde plaats voor Dylan Nagtzaam MEERSEL-DREEF - In het mooie Constant Vanden Stock-voetbalstadion van Anderlecht werd op 13 mei de finale gehouden van de Elektro Challenge 2009. Om 10.00 uur schieten de 32 finalisten uit de startblokken voor een drie uur durende finaleproef. De elektroknobbels bestuderen het eendraadschema, pluizen het implementatieschema uit en bekijken de documentatie over de componenten aandachtig. Hier en daar is er gezucht te horen. Een pittige proef, zoveel is duidelijk. De finalisten maken hier kennis met de allerrecentste componenten. Moeilijk, maar superleerrijk. Na drie uur zit de wedstrijd erop. De eerste reacties: “Moeilijk maar interessant.” – “Een beetje te weinig tijd, wel tof.” – “Keiveel bijgeleerd.” Elektro Challenge is een geweldige wedstrijd, met een stevige reputatie. Reken maar dat wie hier goed presteert, een mooie carrière tegemoet gaat. Dylan behaalt er een mooie zesde plaats in de categorie “industriële elektriciteit” op zestien finalisten. Hij verdiende er 750 euro mee voor het VITO . Zelf hield hij er een nieuwe gsm aan over en een hoop ervaring. (PN/JJ)

56 - JULI 2009

Dylan Nagtzaam poseert trots bij zijn eindwerk. (foto Pierre Nagtzaam)


U kent het ondertussen wel: Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint een boekenbon van 12,5 euro. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Dus wie wil meespelen: Geeft de naam van het kopje en zijn eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan DHM – Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten of via een e-mail: kopje@demaand.be Maar vergeet niet: naam en adres te vermelden. Zie ook www. demaand.be.

De uitslag van de vorige maand: Zo is het leven: De ene maand weet niemand het (of veel te laat) en de andere maand is het een overrompeling. Niet minder dan 29 lezers reageerden en allen wisten zij ons te vertelen dat het kopje dit van Frans De Jonghe uit Minderhout – Lage weg 4, is. Maar hij was toen nog veel jonger dan hij nu is. Vermoedelijk werd de foto genomen in 1976 en staat het ganse toenmalige lerarenkorps van de lagere school van het Klein Seminarie er op. Frans mag dus een boekenbon gaan afhalen in de Standaardboekhandel. Maria Rommens uit de Werkhovensestraat 2 in Meer mag met Frans meegaan want het lot viel toevallig op haar. De anderen zullen volgende maand opnieuw moeten proberen.

Opgave voor deze maand:

een school te maken. We vragen ons dan af wie heeft er ooit zijn kind zo naar school durven sturen? Maar misschien hebben we er zelf ook zo bijgelopen want hij dateert al van heel wat jaren geleden. Terwijl iedereen braaf naar de fotograaf kijkt is ons kopje de enige die door de juf in bedwang moet worden gehouden. Was hij toen al zo’n ‘haantje vooruit’?

Medewerkers aan dit blad sturen ons soms de meest foto’s door. Deze heeft duidelijk iets met

Laat ons zijn naam weten en wij belonen hem maar misschien ook u met een boekenbon.

Nieuw vanaf heden: De winnaars, het kopje zelf en de gelukkige herkenner, mogen voortaan hun boekenbon (of ineens een boek) zelf gaan afhalen in de Hoogstraatse Standaardboekhandel. Wij brengen hen van de juiste identiteit op de hoogte en de boekhandel gelooft u op uw woord. (pdn)

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten

JULI 2009 - 57


AGENDA

TENTOONSTELLINGEN Tot 2 augustus IKO LAUREATEN, tentoonstelling van de laureaten tekenkunst, grafiek, schilderkunst, interieurvormgeving, beeldhouwkunst, fotografie en keramiek van het IKO. Geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur. Info 03 314 65 88. Tot 30 augustus HOOGSTRATEN ONDERSTEBOVEN, tentoonstelling met foto’s van Louis Geets in de Laermolen. De tentoonstelling is geopend tijdens de bezoekuren van molen (zie agenda)

Uw activiteiten in De Maand? Meld het ons

redactie@demaand.be

200

MEER Zaterdag 27 juni MEERFEEST optreden van lokale groepen vanaf 20 uur bij het klooster. Zaterdag 27 juni FIETSTOCHT van ongeveer 35 km. Vertrek om 13 uur bij Radio Valencia, Gaarhof 5. Info luc. en.ingrid@skynet.be of 0475 86 63 18

www.jumpy-springkastelen.be

HOOGSTRATEN Zaterdag 27 juni LIVE@DE MOLEN vanaf 20.30 uur optredens bij de Laermolen. Info: 0494 91 87 63. Vrijdag 10 juli VAT VAN ’t STAD, in het kader van Vlaanderen Feest, vanaf 19 uur op de bleekweide van het begijnhof. Info: dienst Cultuur 0484 29 44 81. Donderdag 16 juli PARKFEESTEN vanaf 20 uur optreden van Continetal Rock in de Gravin Elisabethlaan. Organisatie en info: HVV Zondag 12 en 26 juli LAERMOLEN IN WERKING van 14 tot 16 uur

Zondag 5 juli KINDERMARKT vanaf 9 uur in de omgeving van het Klooster in de Donckstraat. Info: 03 315 86 80 Zondag 12 juli KLEINE FIETSZOEKTOCHT vertrek om 13 uur. Organisatie en info KWB Meer 03 315 43 88. Vrijdag 17 juli MAXBURG HEIFEESTEN vanaf 21.30 uur Golden Oldies en optreden van de Spur Dancers en (nadien) paaldanseressen. Zaterdag 18 juli MAXBURG HEIFEESTEN vanaf 21 uur optreden van deejays en paaldansspektakel.

Zondag 19 juli MIERDENRIT, fietstocht van 80 km met vertrek om 8 uur aan De Gelmel. Info: Hoogstraatse Wielertoeristen 0497 94 01 86.

Vrijdag 24 juli BUURTFEEST MOUTERIJSTRAAT met om 20 uur een quiz met ploegen van max. 6 personen. Info: Karin.cotteleer@digidak.net of 0478 31 04 65

58 - JULI 2009

Woensdag 24 tot en met zaterdag 27 juni AVOND-FIETS-4-DAAGSE van 18.30 tot 19.30, vertrek aan de parochiezaal. Organisatie en info KWB Wielertoeristen 03 315 92 01 Vrijdag 24 juli AVN JOGGING TWEEDAAGSE, 2de dag vertrek om 19 uur aan de parochiezaal van Meerle. Info Atletiek Vereniging Noorderkepen 0473 70 18 66. 1ste dag op donderdag 23, zelfde uur aan het Casino in Wortel.

Dinsdag 14 en 28 juli LAERMOLEN IN WERKING van 19.30 tot 21.30 uur.

Donderdag 23 juli PARKFEESTEN vanaf 20 uur optreden van Blue Thrill in de Gravin Elisabethlaan. Organisatie en info: HVV.

MEERLE

198

Vrijdag 31 juli NACHTVLINDERWANDELING, vetrek om 21 uur aan Den Elsakker. Info Natuurpunt 03 315 02 45.


AGENDA

MEERSEL-DREEF

MINDERHOUT

WORTEL

Zondag 5, 12, 19 en 26 juli ROMMELMARKT op het Geiteneinde, telkens van 8 tot 16.30 uur. Organisatie Fanfare Voor Eer en Deugd, info bertdamen@skynet.be of 03 315 76 59

Van woensdag 1 t.e.m. zaterdag 4 juli AVOND-FIETS-VIERDAAGSE, vertrek aan het parochiecentrum op woensdag, donderdag en vrijdag om 18.30 uur, op zaterdag om 18 uur. Organisatie en info KWB Minderhout 03 315 04 76.

Zondag 28 juni. FIETS- en AUTOZOEKTOCHT, inschrijven en vertrekken kan van 12.30 tot 15.00 uur in ’t Slot.

Zondag 5 juli OPENDEUR MEERSELMOLEN vanaf 10 uur. Info: 03 315 95 56 Zondag 5 juli OPENDEUR ST.-LUCIAKAPEL, tussen 14 en 18 uur. Info 03 315 78 70 Zaterdag 11 juli KLJ ZOMERFESTIVAL vanaf in de tent in de Markweg. Zondag 12 juli KERMISVIERING in de Sint-Luciakapel. Organisatie en info Sint-Luciacomité 03 315 78 70. Zondag 12 en 19 juli KERMIS in het centrum

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Woensdag en donderdag gesloten Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

Zondag 12 juli KERMISWANDELING naar Castelré, vertrek om 9.15 uur aan De Guld. PROGRAMMA ‘t SLOT Vrijdag 10 juli: The Hot Stewards Zaterdag 11 juli: To The Bone The Rones Creature With The Atom Brain Soda & Suds Zondag 12 juli: Diablo Blvd Osdorp Posse Maandag 13 juli: The New Industry Cole Park The Youreallygotme’s Maandag 13 juli WIELERWEDSTRIJD om 14.30 uur. Vertrek en aankomst Worteldorp. Organisatie Sportcomité 03 314 57 70.

Maandag 13 juli KERMISSPELEN tussen de vijf gebuurten in de hoofdstraat. Dinsdag 14 juli Voorstelling en verklede KERMISSPELEN tussen vijf gebuurten in de hoofdstraat en de Markweg

Donderdag 23 juli AVN JOGGING TWEEDAAGSE, 1ste dag vertrek om 19 uur bij het Casino. Info Atletiek Vereniging Noorderkepen 0473 70 18 66. 2de dag, vrijdag 24 juli zelfde uur bij de parochiezaal in Meerle. Zaterdag 25 juli EURAUDAX-WANDELING met vertrek aan de parochiezaal. Om 6.30 voor 50 of 75 km en om 16.30 uur voor 25 km. Info Euraudax Hoogstraten 03 314 72 55

199

AANVULLENDE HULP BIJ KANKER Informatie en verhalen op www.wistik.be Bezoek infotheek in nr 40 op het Begijnhof in Hoogstraten op afspraak, tel 03 314 10 11 of via mail info@wistik.be Herbronningsweek In 2009 van 7 september tot 11 september 2009 In 2010: van 19 april tot 23 april en van 4 tot 8 oktober Info en inschrijven bij Marijke Baken tel 052 25 68 30 of via mail marijke.baken@unitedadsl.be

JULI 2009 - 59


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

TANDARTSEN Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

03 314 32 11

HUISARTSEN Van maandag tot donderdag van 19 tot 8 uur ’s morgens 03 314 28 18. Vanaf vrijdagavond, tijdens het weekend en op feestdagen 014 41 04 10 van de huisartsenwachtpost regio Turnhout. & $ ' "

Kip aan ‘t spit

! " # $ %

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

APOTHEKERS NACHTDIENST Tussen 23 uur en 9 u ’s morgens BEL 0900 10-500

WACHTDIENST handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

Van 26 juni tot en met 2 juli APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 314 57 24 Zaterdag 27 juni van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 314 57 24 Van 3 tot en met 9 juli APOTHEEK BIOPHARM, Meerledorp 46 te Meerle. tel. 03 315 73 75 Zaterdag 4 juli van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK BIOPHARM, Meerledorp 46 te Meerle. tel. 03 315 73 75

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en SoďŹ e Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lou Van Bouwel 03.314.41.50. – 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68. – 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85. – 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Joris Buyle 03.314.13.08. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06

60 - JULI 2009

Van 10 tot en met 16 juli APOTHEEK DERVEAUX, Kerkstraat 20, St.Jozef Rijkevorsel. tel. 03 312 12 20 Zaterdag 11 juli van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 314 57 24 Van 17 tot en met 19 juli APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten. tel. 03 314 51 50 Zaterdag 18 juli van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten. tel. 03 314 51 50 Van 20 tot en met 23 juli APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel. tel. 03 314 62 25 Van 24 tot en met 30 juli APOTHEEK LIECKENS, Dorp 24-25, Rijkevorsel. tel. 03 314 60 38 Zaterdag 25 juli van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. tel. 03 314 60 04

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 29 juli.

OPGELET We verwachten alle kopij ten laatste op

DINSDAG 14 juli. redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.