april 2009 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 288

MAANDBLAD JAARGANG 25 PRIJS: 2,30 € APRIL 2009 AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

wonen in

hoogstraten zijn nieuwe verkavelingen zijn nieuwe rusthuis zijn juridische 'eigen streek'

en voor mij ne...

CREATIEF MET LANDBOUW paUL & RIT BOEREN - GEITENBOERDERIJ PETER & HILD LEEMANS - HOEVE-IJS LUDO & LEEN GEENS - HOEVETOERISME

HET ZOMERBIER VAN 2009

UW GEWICHT IN BIER blz 20

DHM_april_288.indd 1

19-3-2009 14:22:38


Battlestar Orgasmica

column Zo’n vrijdagavond waarop het regent. Zes weldenkende mensen rond een tafel. In het kleuterschooltje waar de kinderen van het echtpaar aan de kop school lopen. We zijn opgetrommeld for old time’s sake. Ooit zaten we zelf samen in de klas. Veertig kilometer van hier, dat wel, en meer dan twintig jaar geleden. Maar toch, samen in de klas. Een vrolijke avond vlak voor het begin van de lente zal het worden, dat weten we wel zeker. Onder het goedkeurend oog van een kruisbeeld en een foto van onze koning en koningin. Leve het oudercomité, dat deze avond zo mooi in mekaar heeft gestoken. “Jullie moeten eerst aanduiden in welke categorie jullie de joker inzetten”, geeft de presentator mee. “Voor een goed antwoord krijgen jullie dan dubbele punten.” Zullen we maar voor de categorie ‘Dag allemaal’ gaan? Of toch maar ‘allemaal beestjes’ pakken? Nee, na ampel beraad valt de keuze op ‘parodie’. Met ons gevoel voor humor mag dat geen probleem zijn. Elke derde vraag in elke ronde is voor ons. Yes! Dubbele punten. Laat maar komen. Twee jaar geleden dat we nog aan een quiz hebben meegedaan. Maar we voelen het meteen: de overwinning wenkt.

Dat lijkt aanvankelijk te kloppen. Met ‘Clement Peerens’ en ‘Camille Huysmans’ halen we de twee eerste vragen meteen binnen. Helemaal klaar voor de derde vraag, de eerste in de categorie ‘parodie’. Dubbele punten. We zijn niet te verslaan. De presentator ademt diep in, en kondigt ‘onze’ categorie aan. “De eerste vraag in onze categorie ‘parodie’. Heeft er iemand zijn joker hierop ingezet?” Gedwee steken we onze hand in de hoogte. ‘Parodie’ is namelijk helemaal ons ding. Nog twee andere ploegen denken er ook zo over. “Pornofilms laten zich in hun titels vaak inspireren op bestaande films uit het reguliere circuit”, legt de man vervolgens uit. “In deze ronde geven we telkens de titel van een film die iedereen kent. U geeft ons de titel van de pornoparodie.” Je zou kunnen zeggen dat het angstzweet ons uitbreekt. Maar nee, dit is erger. We weten meteen: deze avond valt niet meer te redden. Al onze ambities worden in één klap van de tafel geveegd. En we hebben onze joker hier op ingezet. Hemeltje lief! Moedeloosheid slaat toe, uit onze ooghoeken loeren we naar mekaar. Zou er misschien iemand aan onze tafel zitten die de

antwoorden kent, maar het niet durft te zeggen? We zullen het nooit weten. De stilte regeert aan tafel zestien. En terwijl de antwoorden op ons worden afgevoerd, blijven we de rest van de avond puntenloos achter in onze eigen categorie. Star Trek: The Next Penetration. Kennen we niet. Porn on the 4th of July. Nul punten. Forrest Hump. Nihil. Good Will Humping. Noppes. The Queer Hunter. Nada. Schindler’s Lust. Zero. Sperms of Endearment. Rien de knots. Crocodile Blondie. Zelfs mét joker geen punten. Terwijl wij naar onze schoenen zitten te kijken, en steeds verder achterop hinken in de algemene rangschikking, gaat de rest van de tafels helemaal uit de bol bij elk antwoord dat de presentator wereldkundig maakt. Battlestar Orgasmica. Woeha! De refter van het kleuterschooltje ontploft. Gieren. Brullen. Lachen. Treurig kijken wij naar onze steeds sneller lege bierglazen. Leve het oudercomité, dat deze avond zo mooi in mekaar heeft gestoken. Het is toch niet meer wat het geweest is, het katholiek onderwijs. (TH)

DE MEANDERS VAN DE MARK

D l t O j d s v W h

P i g G z n

W i u e d i a M w g i h

E j

MEERSEL-DREEF / MEER - Misschien dat het water weer door de oude meanders mag stromen, als getuige van een nog niet zo ver verleden, dat toch al bij velen begint te vervagen. Zie blz. 34. 2 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 2

19-3-2009 14:22:39


omslagverhaal

Plattelandstoerisme, alternatieven voor de landbouw Door de schaalvergroting in de landbouwsector en de toenemende regelgeving stellen steeds meer landbouwers zich vragen bij de toekomst van hun familiebedrijf. Op het zelfde moment kent het toerisme een enorme boost en het is dan ook niet meer dan logisch dat beide sectoren elkaar vinden. Op Vlaams niveau hebben de vijf provinciale toeristische federaties samen met de Boerenbond op 1 januari 2005 de ‘vzw Plattelandstoerisme’ opgericht en ook op lokaal niveau krijgt de verruiming van de landbouw steeds meer aandacht. Zo nam de gemeente Wuustwezel begin februari het initiatief om, samen met De Landelijke Gilde, Plattelandsklassen en Rurant, de vzw PLECKSKE op te richten. Eén van de doelstellingen is het stimuleren van toeristische activiteiten in de landbouwsector. Wij bezochten voor u drie bedrijven die op zoek gingen naar alternatieve activiteiten die aanleunen bij hun boerenbedrijf.

PAUL EN RIT BOEREN - GEITENBOERDERIJ

Paul, Rit en de 530 geitjes Paul Boeren (44) en Rit Adams (42) zijn in het gehucht Groot Eyssel in Meerle de trotse zaakvoerders van een melkveebedrijf en een geitenbedrijf. Maar ze zijn vooral heel trots op hun vier dochters. Geen opvolger? Dochter Lesley was al eens een keer ijverig op zoek in “Boer zoekt Vrouw”, voorlopig bracht ook die inspanning nog geen opvolger over de vloer. We hebben een afspraak om 20.30 uur. “Dan ben ik klaar met het melken van de geiten.”, legt Rit uit. Als we op het kraaknette erf arriveren is er echter nog geen Rit te bekennen. Dochter Jessy doet de deur open. “Ons mama is er nog niet. Ze is nog bezig met de geiten. Ik ben mijn huiswerk aan het maken. Ze komt zo. Ga daar maar zitten. Moet je iets drinken?” Amai, wat een vloed van woorden. Je merkt het direct. Dit dametje heeft geleerd haar plan te trekken. Ze zit nog maar net in het eerste secundair, maar aan uitleg ontbreekt het haar niet. Even later komt Rit binnen. “Er zijn jonge geitjes. Die moet ik met de hand voeden. Daarom

duurde het wat langer.” Rit legt uit dat de boerenstiel bij Paul en haar zelf in de genen zit. “Paul is de zoon van Jos en Elza Boeren. Zijn ouders wonen hier iets verderop. Ze hadden ook een boerderij. Zelf ben ik ook een boerendochter, mijn moeder is Lisa Vermeiren. We hadden een boerderij in Merksplas.”

Melkvee “Toen we 21 jaar geleden begonnen, startten we met een melkveebedrijf. Daar konden we toen onze kost mee verdienen. Nu hebben we zestig melkkoeien en nog 45 stuks jongvee. Door de

schaalvergroting van alle bedrijven is een bedrijf van deze omvang op zich niet meer groot genoeg om voldoende te kunnen verdienen. De ouders van Paul stopten. Ze hadden nog een varkensbedrijf. De nutriëntenvergunning van deze mestvarkens hebben we kunnen overnemen. Maar ik was niet zo voor varkens. Dus werden het geiten. Geiten produceren minder mest. Onze geiten staan ook in een potstal en produceren dus vaste mest, geen drijfmest. Het vaste mest moet echter wel afgezet worden, en dat kost veel geld.” Het liep allemaal niet zo eenvoudig als het klinkt. “We hebben er twee jaar over nagedacht.”, legt

APRIL 2009 - 3

DHM_april_288.indd 3

19-3-2009 14:22:40


omslagverhaal

S e T a j h

D b H t r e w k b ‘

Rit uit. “Overal gingen we kijken. Ik liep stage bij een geitenbedrijf in Huybergen, vlakbij Essen. Het was van in het begin duidelijk dat ik me met de geiten zou bezighouden en dat Paul zich zou concentreren op het melkvee. Natuurlijk springen we mekaar bij als het wat te druk wordt.” Paul komt er ook bij zitten. “Eigenlijk ben ik wel wat jaloers.”, geeft hij toe. “Geiten zijn heel aanhankelijke dieren. Dat heb je bij koeien echt niet. Ook als je kijkt naar de melkprijs, die is in verhouding veel lager dan de prijs van geitenmelk.” Rit: “De markt van de geitenmelk is echter wel aan het verzadigen. De geitenbedrijven ontsnappen ook niet aan schaalvergroting en worden alsmaar groter. Het aanbod aan geitenmelk groeit. De prijzen van geitenmelk zijn onderhevig aan schommelingen. Zelf hebben we vierhonderd melkgeiten en 125 opfokgeitjes.”

Kaasmakerij “Geitenmelk is wel heel populair geworden, vooral de geitenkazen. Elk zichzelf respecterend restaurant heeft een gerecht met geitenkaas op het menu staan. Geitenmelk is ook heel gezond. De melk van geiten is onder andere veel beter verteerbaar dan koeienmelk. Geitenmelk bevat minder lactose en mensen met eczeem of een slecht functionerend spijsverteringsstelsel, hebben er blijkbaar ook baat bij. Kinderen die allergisch zijn voor koeienmelk, kunnen meestal wel geitenmelk verdragen. Het is dus echt niet zo verwonderlijk dat het product in de lift zit. Onze geitenmelk wordt elke dag opgehaald door een kazenmakerij uit Halen, bij Diest. Diezelfde melkerij haalt ook geitenmelk op bij de geitenbe-

drijven net over de grens. De kaasmakerij maakt van onze geitenmelk vooral zachte kazen met honing, kruiden of naturel.” Een geit in het bedrijf van Rit en Paul levert op jaarbasis 980 liter melk. Dat is een goed gemiddelde. De verzorging van de geiten neemt echter veel tijd in beslag. “Tot vorig jaar hadden we ook nog aardbeien, maar daar zijn we nu mee gestopt omdat het veel te druk werd. Het voederen en melken van de geiten neemt heel veel tijd in beslag. De voeding van de geiten is vergelijkbaar met hetgeen de koeien eten. Op het menu staan hooi, maïs, ccm (fijngemalen maïskorrel) en drap (restproduct van brouwerijen). Aan het voederen alleen heb ik al bijna een fulltime-job.” Het wordt vooral druk als de geiten moeten lammeren. “De fokgeiten worden één keer per jaar gedekt. Dat gebeurt in de periode van augustus tot februari. We spreiden die dekbeurten over vier momenten zodat de lammeren ook niet allemaal tegelijk geboren worden. Een geit draagt 150 dagen. Het grote voordeel van geiten is ook dat ze niet beginnen lammeren als het donker is. Bij schapen bijvoorbeeld heb je dat wel. Als geiten moeten lammeren gebeurt dat ten vroegste rond 6 uur ’s morgens.” “Je moet altijd wel in de buurt blijven. Vorige week nog zag ons Lysanne dat er iets fout liep. Ze is ons toen snel komen halen zodat we het jonge geitje en de moeder nog konden redden. Lysanne is onze jongste. Zij helpt wel het meeste in het bedrijf. Ze is als eerste thuis van school en jaagt de geiten altijd in de wachtruimte. Daar moeten ze even wachten voor ze gemolken kunnen worden.”

Paul en Rit plaatsten in 2006 enkele automaten langs de straatkant van het bedrijf. “Mensen komen hier verse koeien- en geitenmelk halen. In de zomerperiode verkopen we er ook geitenkaasjes en aardbeien in een automaat. De automaten staan in een chaletje, zo staat de apparatuur droog en kunnen de klanten ook op een comfortabele manier hun boodschappen komen doen. We zien hen niet dikwijls. De automaten zorgen voor een lage drempel en er zijn wel heel wat mensen die regelmatig terugkomen. De hele installatie wordt elke twee dagen volledig gereinigd. Dat moet omwille van de hygiëne.” Rit is een bezige bij. Omdat ze regelmatig overstelpt wordt met vragen over de geitenboerderij, besloot ze ook groepen te ontvangen en hen in het bedrijf rond te leiden. “Ik ben een ervaringdeskundige. Elke dag zit ik met mijn neus tussen de geiten, dus ik zal er wel wat van kennen. Aan de hand van een powerpointpresentatie leg ik de bezoekers uit hoe het er hier aan toe gaat. Ze krijgen een aantal proevertjes en een tas koffie en nadien leid ik hen in het bedrijf rond. Zo’n rondleiding neemt in het totaal 1,5 tot 2 uren in beslag.” Mensen die geïnteresseerd zijn mogen Rit altijd telefoneren (0473745166). “Dochter Jente maakte ook een website en we lieten een folder drukken. Tegen de opening van het nieuwe toeristische seizoen wordt die publicatie vernieuwd.” Jente zorgt tegen het verschijnen van dit blad voor een update van de website van de Caprahoeve. Op www.caprahoeve.be kan je kijken wat ze van haar belofte terecht bracht. Eén ding is alvast duidelijk: In de Caprahoeve weten ze van aanpakken. AO

4 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 4

D a H m H e j b D

19-3-2009 14:22:42

l e z

I w d E


n

n

g e n n

omslagverhaal

PETER EN HILD LEEMANS – HOEVE-IJS ‘t IJSKLOMPKE

De waardering van onze klanten, daar doen we het voor Sinds haar huwelijk met Peter Leemans combineerde Hild Janssen en haar man een melkveebedrijf met vrij intensieve aardbeiteelt. Toen Hild in 2000 problemen kreeg met haar rug keken ze uit naar alternatieve mogelijkheden voor hun familiebedrijf. Sinds juni vorig jaar kan je langs de Elsakker in Meerle terecht voor kwaliteitsvol hoeve-ijs. DHM: Hoe lang hebben jullie al een boerenbedrijf? Hild: Toen ik in 1985 met Peter Leemans trouwde namen we een gedeelte van de boerderij van de ouders van Peter over. We bouwden een nieuwe stal en we kochten melkquota bij, tot we een boerderij hadden met een 60-tal melkkoeien. Daarnaast deden we er nog aardbeien bij. We hadden wandelkappen en deden veel ‘verlaatte teelt’*. DHM: Wanneer heb je voor het eerst gedacht aan bijkomende activiteiten? Hild: In 2000 viel ik uit met mijn rug, ik lag drie maanden lang plat. Dan begin je na te denken. Hoe moet dat hier verder? Blijven we die aardbeien doen enz. Uiteindelijk hebben we nog enkele jaren gewoon verder gewerkt, maar het hield me bezig; ik wou iets doen met die melk. De landbouw geraakt volgens mij te veel geïso-

dat in de winkel staat, maar weten niet meer hoe dat daar komt. Daar wilden we iets aan doen. We hebben nooit gedacht aan een horecazaak. We wilden een verband leggen tussen de boerderij en het eindproduct, dus iets beginnen naast en bij de boerderij.

Fruitsappen DHM: Wanneer ben je dan concreet begonnen? Hild: We zijn eerst, in 2004, begonnen met de productie van fruitsappen, maar daar zijn we ondertussen mee gestopt. Het probleem is niet de productie, maar de distributie. Je maakt een zeer goed product, een natuurproduct, maar je moet het ook aan de man kunnen brengen. En, wat de distributie betreft, moet je het opnemen tegen grote bedrijven zoals Looza, Minute Maid en noem maar op. Daar kan je echt niet tegenop.

t t

,

-

g

2

r leerd, er is geen binding meer tussen de landbouw en het eindproduct. Niet bij de gewone man en zeker niet bij kinderen. Ik heb het dikwijls genoeg meegemaakt wanneer we hier groepen leerlingen ontvingen. Kinderen die denken dat bruin koeien chocomelk geven. Echt waar. Ze kennen alleen nog het eindproduct

Daar zijn we dan ook tijdig mee gestopt, zonder brokken te maken. DHM: Ondertussen was je ook al begonnen met hoeve-ijs? Hild: Nee, zo simpel is dat niet. Je hebt veel vergunningen nodig en dat vraagt veel tijd. Echt veel hulp krijg je daar niet bij, je staat er toch vaak

alleen voor en je moet veel geduld hebben. De horeca concentreert zich in Hoogstraten natuurlijk op de Vrijheid, dat verstaan wij ook wel. We zijn in 2005 beginnen plannen en het heeft bijna drie jaar geduurd voor alles rond was. Plattelandstoerisme is hier nog relatief nieuw. We gaan elk jaar naar de Plattelandsdag in Geel, de eerste zondag van september. In Geel werkt men al langer rond plattelandsontwikkeling en plattelandstoerisme en dat voel je. Hoe je daar ontvangen wordt en hulp krijgt, dat is onvoorstelbaar. Misschien moet Toerisme Hoogstraten daar eens contact mee opnemen. Hier is er elk jaar de opening van het toeristisch seizoen, daar werken wij ook aan mee. ’t Is een goed initiatief maar, om het met Marc Uyterhoeven te zeggen “Alles kan beter”. De stad zou bijvoorbeeld de mensen die werken rond plattelandstoerisme eens samen kunnen brengen om gezamenlijke initiatieven te nemen en samen promotie te voeren. Ik denk dat er ideeën genoeg zijn, maar iemand moet ze coördineren. DHM: Wanneer ben je dan kunnen starten? Hild: We zijn vorig jaar einde mei geopend. Zonder publiciteit. Na twee weekends zat het terras hier vol. Ik kan het nog altijd niet geloven.

APRIL 2009 - 5

DHM_april_288.indd 5

19-3-2009 14:22:43


omslagverhaal DHM: Je maakt het ijs zelf, waar heb je dat geleerd? Hild: Ja, natuurlijk maken we het ijs zelf. En hoeve-ijs kan alleen op de boerderij gemaakt worden, vandaar dat het er ook thuis hoort. We melken de koeien, we pasteuriseren de melk, laten de melk een dag rijpen. We voegen er een bindmiddel, een klein beetje suiker en wat room aan toe en draaien het ijs af. Het kookt drie minuten op 85° en dan koelt dat tot 3°. Die basis wordt gebruikt voor de 26 smaken die we op dit moment aanbieden. Ik ben eerst op ‘den HIK’ in Geel lessen gaan volgen in het verwerken van melk tot eindproducten zoals kaas, yoghurt, boter, ijs enz. Toen we beslist hadden om met ijs te beginnen zijn we naar verschillende bedrijven geweest die ijs maken en zijn we ijs gaan proeven. Want er is een enorm verschil in ijs. Zo hebben we ook beslist welke machines we zouden kopen en ook die mensen hebben ons begeleid. DHM: Is hoeve-ijs anders dan ‘gewoon’ ijs? Hild: Hoeve-ijs is kwaliteitsijs, gemaakt met natuurlijke producten. Je moet landbouwer zijn anders kan je geen hoeve-ijs maken. Onmogelijk. Er zijn mensen die schrik hebben van hoeve-ijs, mensen die denken dat het zwaar op de maag is. Maar dat hoeft echt niet, dat hangt van de bereiding af, van de producten die je gebruikt. En wij zien de mensen terug komen, dat zegt genoeg zeker. We verkopen ook meeneemijs in dozen, ijs voor diabetici en steeds meer ijstaarten. Vanaf dit seizoen hebben we ook een ijskar en komen we ter plaatse op evenementen, op schoolfeesten, trouwfeesten, communiefeesten, verjaardagsfeesten, personeelsfeesten en noem maar op.

Hoevetoerisme en educatie DHM: Heb je nu bereikt wat je wilde bereiken?

Hild: ’t Is te zeggen. We zouden graag het hoevetoerisme nog verder uitbreiden. Onze tweede oudste dochter Leen heeft de hotelschool gevolgd en is nu afgestudeerd. We kunnen trouwens ook op de hulp van onze andere drie kinderen, Liselotte, Elien en Tine rekenen. We willen in de toekomst misschien nog andere producten gaan maken en met Bed & Breakfast beginnen. Er zijn in Hoogstraten veel te weinig mogelijkheden om te overnachten, er zijn zeker nog veel mogelijkheden. We wonen hier in een prachtige streek met veel mogelijkheden voor wandelaars en fietsers. Het komt erop neer om het ‘product’ Hoogstraten zo goed mogelijk te verkopen. Dat kunnen wij niet alleen, promotie moet men samen doen. Wat heeft Hoogstraten minder te bieden dan bijvoorbeeld Kasterlee of Geel, om er maar twee te noemen. Ik denk dat we zelfs meer te bieden hebben, maar dat we het onvoldoende beseffen.

tig scholen ontvangen. De kinderen vallen van de ene verbazing in de andere. We willen in elk geval uitbreiden, want 2012 is voor de landbouw een cruciaal jaar. Wat gaat er gebeuren? Wordt het melkquota afgeschaft en gaat men over naar een wereldmarktprijs. De toekomst van de landbouw is hoe dan ook onzeker, om meer dan één reden. Op tijd zoeken naar alternatieven is nodig.

N

2 e r w

voetnoot Er is ook nog enorm veel te doen op educatief vlak. Zoals ik al zei, de kinderen en zelfs de volwassenen kennen de landbouw niet meer, ze kennen alleen de producten die in de rekken van het warenhuis liggen. Ik heb lessen gevolgd bij VLAM en we hebben in het verleden al regelma-

“Verlaatte teelt” – de aardbeiplantjes worden eind november bij de Veiling in de koeling geplaatst. De teler bepaalt zelf wanneer hij de plantjes afhaalt en zes tot acht weken later kan oogsten.

6 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 6

D – g n B w 2 b w w g d L b g

19-3-2009 14:22:47

L m n w d b s r a m v l v b


e

n

-

n

omslagverhaal

LUDO GEENS en LEEN GEYSEN – BED & BREAKFAST - BOERENGOLF

Logeren in de vroegere koestallen De Bouwhoef is in Wortel goed gekend. Eertijds – heel lang geleden – was het de naam van een grote hoeve, behorend tot het domein van het naburige kasteel. Toen heette het gebouw nog Blauwhoef, later werd het Bouwhoef en dat werd ook de naam van het hele gehucht. In de 2de Wereldoorlog werd de hoeve bestookt met brandbommen en brandde volledig uit. Al vlug werd de boerderij terug opgebouwd waardoor ze wat minder authentiek oogde en ook wat minder groots. Al vele jaren is het de familie Geens die de boerderij uitbaat en ook nu is dat nog zo. Ludo Geens (50) en Leen Geysen (48) zijn nu de boer en boerin en tegelijkertijd de gastheer en gastvrouw van hun vakantieboerderij.

Nutteloze koestal 20 Jaar geleden werd Ludo zelfstandig boer en erfde hij, samen met huis en schuur, ook een ruime koestal met hooizolder die aan het huis was aangebouwd. Leen: Die koestal was niet meer bruikbaar in een modern landbouwbedrijf, we hadden toen een nieuwe stal voor onze 40 koeien maar we bleven wel met die oude lege stal zitten. Afbreken vonden we zonde; het bouwwerk was nog stevig en bij afbraak zou dat het uitzicht van onze woning schaden. Wat dan? We dachten eerst aan verhuren, aan een timmerman bijvoorbeeld die de stal als atelier en opslagplaats zou kunnen gebruiken maar we schrokken terug van de rommel die na verloop van tijd op en rond het erf zou komen te liggen. Een andere mogelijkheid zagen wij in een verhuurbedrijf met allerhande materiaal voor de bouw maar daar waren we ook wat bang van: je

leent het uit maar hoe komt het terug? Het leek ons een te groot risico. Het idee van hoevetoerisme kwam bij ons op toen Europa dat begon te promoten als een mogelijkheid om het inkomen van de boeren wat op te krikken. Er was toen meer en meer sprake van het afschaffen van de subsidies in de landbouw en tegelijkertijd zocht men naar nieuwe inkomsten of bijverdiensten voor de landbouwers. De overheid stak toen een helpende hand uit en kwam met subsidies voor de dag om het hoevetoerisme op gang te helpen. Zo raakten we overtuigd dat hoevetoerisme de oplossing was om onze oude stal weer te kunnen gebruiken.

Traplift en zonne -energie Ludo: In 2003-2004 zijn we begonnen met de verbouwing. We deden daarvoor een beroep op architect en aannemer. Eerst hadden we gedacht om het zelf te doen maar dat zou te veel van onze tijd vragen met de boerderij erbij. We hadden geen zin om dat jaren te laten aanslepen . De inrichting van de 6 appartementjes hebben

APRIL 2009 - 7

DHM_april_288.indd 7

19-3-2009 14:22:49


omslagverhaal we wel zelf gedaan: 2 voor 6 personen en 4 voor 4 vakantiegangers. Elke flat heeft een woonkamer met ingebouwd keukentje, aparte slaapkamer(s) en badkamer. Zo’n 2 jaar geleden hebben wij zonnepanelen op ons dak geplaatst waardoor wij nu 70% van onze energie op die manier kunnen betrekken. Dat was toen nog een nieuwigheid en bij het in gebruik nemen kregen we toen het bezoek van minister Peeters. Leen: Eén appartement is speciaal ingericht om mensen met een handicap te ontvangen. Verder hebben we overal extra brede deuren, geen of kleine drempels en sinds kort ook een traplift. Die is er gekomen toen we boven nog 3 kleinere appartementen erbij hebben gemaakt, elk voor 2 personen. Voor oudere mensen was dat al een hele klim zodat die traplift ook voor hen van pas zal komen.

Kostwinning Ludo: Boeren blijft ons hoofdberoep. Zeker voor mij, ik heb nooit iets anders gedaan en wil dat ook blijven doen. Ons hoofdinkomen komt vooral van de legkippen, ik zie de vakantieboerderij als een bijverdienste. Leen: Het ligt er ook aan hoe de landbouw verder evolueert. Als we naar ons pensioen toegaan zou het kunnen dat we nog enkel met de vakantieboerderij verdergaan. Het gaat de laatste tijd weer niet zo goed in de landbouw. Volgens wat ik hoorde van de Agra-verantwoordelijke zouden er de laatste tijd in Wortel (+Bolk) weer een aantal boeren gestopt zijn of één van de twee, man of vrouw zou ander werk gezocht hebben. Ik krijg dan ook wel eens vragen, of we met onze vakantieboerderij goed geld verdienen, maar volgens mij is hoevetoerisme geen oplossing voor de landbouwproblemen, hoogstens een hulp voor enkelen.

n d k p a d

De vakantiegangers Ludo: Je kunt bij ons verblijven per week, per midweek of in het week-

end. In de schoolvakanties wordt er meestal een midweek geboekt, tijdens het jaar ook in de weekends en dan zijn er ook mensen die een tijd in Hoogstraten logeren voor hun werk of stage en die zijn dan bij ons van maandag tot en met vrijdag. Nu we de kleinere appartementjes erbij hebben zou men hier ook voor één nacht kunnen verblijven maar dat is niet echt de bedoeling. De prijzen variëren naargelang het hoog- of laagseizoen; om een idee te krijgen: per midweek in het hoogseizoen 195 euro (app. tot 6 pers.), in het laagseizoen 175 euro; de kleinere appartementen (2 à 4 pers.) kosten respectievelijk 175 euro in het hoogseizoen en 155 euro in het laagseizoen. Midweek is het meest populair, als men voor 1 of 2 weken komt zijn dat meestal mensen die van ver komen. Zo komt er volgende zomer een Duits gezin voor 2 weken naar hier.

Vakantie houden Leen: De meeste mensen komen naar hier voor een korte vakantie. Gezin-

In sommige kamers kun je afbeeldingen zien van hoe de Blauwhoeve ooit was: een monumentale boerderij die oorspronkelijk eigendom was van het nabije kasteel. 8 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 8

19-3-2009 14:22:55


omslagverhaal

Boerengolf De Bouwhoef is in de streek misschien meer gekend om zijn “Boerengolf” dan als vakantieverblijf. Boerengolf is een speelse sport die in groep wordt gespeeld. Het is afgekeken van het echte golfspel maar dan een volkse of liever boerse versie daarvan. Het golfterrein is een echte wei met koeien erin en met koeienvlaaien. De “holes” zijn ingegraven melkemmers en de sticks zijn stokken met aan het uiteinde een klompje. Een spelronde duurt 1,5 à 2 uur en in groep gespeeld is het vooral een plezante bedoening waar veel gelachen wordt. De deelnameprijs is 6,5 euro per persoon, een welkomkoffie inbegrepen. Het adres: Bouwhoef 2 in Wortel nen met kleine kinderen blijven meestal hier op de boerderij. We hebben veel speeltuigen (gokarts, fietsjes) waarmee ze zich amuseren, veel plaats ook, een speeltuintje en een grote schuur als het buiten regent of te koud is. Binnen in de vakantieboerderij zelf hebben we een grote

ontspanningsruimte met poolbiljart, teevee en heel veel spellen. Mensen gaan ook wandelen (Bouwhoeveroute: wandeltocht van 7 km) en fietsen ; we hebben een vaste verhuurder die de fietsen hier naartoe brengt en weer komt halen. Er kan ook gebarbecued worden, zowel op het erf als in onze grote schuur. Logeren bij ons is voor sommigen ook een uitvalbasis naar Bobbejaanland, de Efteling, enz. Soms ook om de grote steden rondom te bezoeken: Amsterdam, Antwerpen, Brugge… En dan zijn er ook nog de festiviteiten, de Antilliaanse Feesten zorgen hier elk jaar voor een tjokvolle vakantieboerderij. Soms komen er ook mensen die van ver moeten komen om hier een feest mee te maken; een familiebijeenkomt, een bruiloft en die blijven dan hier overnachten. Vorig jaar 2008 was ons beste jaar tot nu toe, toen haalden we een gemiddelde bezettingsgraad van 70%, daar zijn we dik tevreden mee. Nu er weer 3 appartementen meer zijn, zullen we dat getal wellicht niet halen.

Enkel rozengeur?

doe het wel graag maar het moet ook kunnen: de boerderij, het huishouden; de kinderen zijn nu wel bijna volwassen maar toch blijft ook dat een zorg. Wat ook wel eens onderschat wordt is de reclame die je moet maken, het adverteren, het opmaken en bijhouden van brochures, de site op internet, de boekingen. En dan is er nog iets heel belangrijk: je verliest een groot stuk privacy op je eigen erf en dat valt niet altijd mee, daar moet je echt aan wennen .. (Jof)

RECHTZETTING De prachtige natuurfoto’s van Wortelkolonie en het domein de Elsakker, die verschenen in De Hoogstraatse Maand nr. 286 - februari 2009, werden genomen door Wim Verschraegen en niet door Tom. Die vergissing willen we met deze recht zetten.

Leen: Het is en blijft veel werk natuurlijk. Ik

DE WERELD VAN

-

-

.

-

m

APRIL 2009 - 9

DHM_april_288.indd 9

19-3-2009 14:23:15


“ t T

O m e z

D L d v m

H v v i B d t t

H b d r g d e

A d

10 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 10

19-3-2009 14:23:17


actueel

‘Wonen in eigen streek’ ….of eigen inwoners eerst “Eindelijk krijgen gezinnen een extra duwtje in de rug om een bouwgrond te vinden in de eigen streek”, zeggen de Vlaamse volksvertegenwoordigers Tinne Rombouts en Tom Dehaene. Op sommige plaatsen in Vlaanderen is de bouwgrond zo duur dat de eigen minder kapitaalkrachtige bevolkingsgroepen geen kans meer krijgen om er te blijven wonen. De jonge gezinnen, de alleenstaanden en de sociaal zwakkeren zijn daar meestal het slachtoffer van. Daarom staat in het decreet Grond- en Pandenbeleid, dat de commissie Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Parlement goedkeurde, het hoofdstuk “wonen in eigen streek”. Elke drie jaar worden, op basis van statistische gegevens de gemeenten aangeduid die voor deze nieuwe maatregel in aanmerking komen.

In de geselecteerde gemeenten wordt het mogelijk dat gronden of woningen, 20 jaar lang, enkel overgedragen kunnen worden aan personen die een band hebben met de gemeente. Daarover oordelen provinciale commissies op basis van de volgende criteria: • Zes jaar onafgebroken in de gemeente of aangrenzende gemeente wonen; • Minstens een halftijdse job in de gemeente hebben; • Een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente hebben. Pas als men aan één van deze drie voorwaarden voldoet, behoort men tot de categorie van ‘mensen uit eigen streek’ en heeft men recht om via de voorrangsregel een grond of een woning te kopen.

Hoogstraten en enkele andere gemeenten uit de Noorderkempen komen de volgende drie jaar in aanmerking. In Meersel-Dreef en Poppel is de helft van de inwoners Nederlander. In Meerle is dat al 30 tot 35 %. “Niet dat ik iets tegen de Nederlanders heb”, zegt Tinne Rombouts, “Maar de nieuwe Belgen zijn meestal niet meer van de jongste. Daardoor heb je de kans dat de crèches en de scholen leeglopen, de jeugdbewegingen wegkwijnen en tradities verloren gaan. Het worden steeds meer slaapsteden of –gemeenten, waar de gezonde samenlevingsopbouw verloren gaat”.

Welke gronden komen in aanmerking voor deze voorrangsregel voor mensen uit de eigen streek? • Gronden gelegen in een woonuitbreidingsgebied. Met andere woorden, wanneer men een verkavelingsvergunning of bouwvergunning krijgt op gronden gelegen in woonuitbreidingsgebied; • Gronden in andere woongebieden kunnen op basis van een gemeentelijk reglement, een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) of een verkavelingsvergunning ook voorbehouden worden voor ‘wonen in eigen streek’ en dit voor max. 10% van de totale woonoppervlakte in de gemeente.

Het zijn de steden of gemeenten waar jonge mensen geen kans meer hebben om in hun geboortedorp een ‘betaalbaar’ stuk grond te kopen. Naast de Noorderkempen komen ook een aantal gemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel in aanmerking. Daar zijn het de Europese ambtenaren die de grondprijzen doen stijgen. Ook de kustgemeenten, waar veel gepensioneerden een eerste of tweede verblijf kopen, kennen dat fenomeen. Ook Gent en Antwerpen en hun randgemeenten kennen hetzelfde fenomeen.

De krant De Standaard maakte op 27 februari de bedenking dat de maatregel allicht in tegenstrijd zou zijn met Europese richtlijnen en de zogenaamde Bolkenstein richtlijnen in verband met vrij verkeer van diensten in de Europese Unie. Navraag leert ons dat het decreet goedgekeurd is door de Raad van State en dat minister Dirk Van Mechelen die bedenkingen in het Vlaams parlement heeft weerlegd. (fh)

Als het ‘Grond- en pandendecreet’ goedgekeurd is door het Vlaams parlement, kunnen de steden en gemeenten aangeduid op deze kaart drie jaar lang initiatieven nemen om gronden aan betaalbare prijzen aan te bieden aan inwoners van de eigen gemeente. BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

info@bfdg.be www.bfdg.be

184

APRIL 2009 - 11

DHM_april_288.indd 11

19-3-2009 14:23:17


TOERISME

Opening van het toeristisch seizoen en Erfgoeddag Ook dit jaar staat het lekkers uit eigen streek centraal tijdens de opening van het toeristisch seizoen. Maar er is meer. Ook dit jaar valt de opening van het toeristisch seizoen samen met de Erfgoeddag en de provinciale molendag. De bezoeker en de inwoner van Hoogstraten kan op verschillende locaties terecht en in het toeristisch infokantoor vind je een massa brochures voor een dagje uit. Op zondag 26 april organiseert de Stedelijke dienst voor toerisme voor het stadhuis een markt met streekspecialiteiten waar je naar hartenlust kan proeven kan proeven van al het lekkers dat

Hoogstraten te bieden heeft. In het toeristisch infokantoor kan je nieuwe brochures ontdekken, niet enkel uit de eigen regio maar uit alle streken van ons land.

PROGRAMMA OPENING TOERISTISCH SEIZOEN Van 10.00 tot 17.00 uur • Hoogstraatse specialiteitenmarkt met gratis proevertjes • Opendeur toeristisch infokantoor Van 13.00 tot 17.00 uur • Optreden The Spur Dancers Van 13.30 tot 16.30 uur • Torenbeklimming Sint-Katharinatoren Van 13.30 tot 17.00 uur • Huifkartochten naar de Laermolen

ERFGOEDDAG Van 14.00 tot 17.00 uur • Stedelijk museum: tentoonstelling “Ambras in Hoogstraten” • Animatie door Tejater de lepe hoek, Theater Pas Geverfd en de Academie voor Muziek en Woord Noorderkempen. Om 14.00 en 15.00 uur • Erfgoedwandeling “Erfenis van een graafschap”, vertrek aan het stadhuis

VLAAMSE MOLENDAG Van 10.00 tot 18.00 uur • Opendeur Watermolen Meersel-Dreef • De Laermolen in werking met smoutebollenbak en muzikale animatie.

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN

Proeven van de Vrijheid

lees De Hoogstraatse Maand www.demaand.be

Onder het thema “lekkers uit eigen streek” kan de bezoeker aan de aardbeienkraam de echte Hoogstraatse koninginnen proeven. Wie het liever nog zoeter heeft kan proeven van de handgemaakte chocoladen begijntjes, die VVV Hoogstraten u aanbiedt. De Erbizzemkes (overheerlijke zandkoekjes) worden ook dit jaar ter plaatse gebakken en kunnen dus ovenvers geproefd worden. Paardenmelkerij ‘t Groeske serveert paardenmelkproducten en de plaatselijke tuinbouw wordt opnieuw vertegenwoordigd door de paprika- en tomatentelers en door de appels van Wim Stoffels. Laat je ook verleiden door de geitenkaas van de Caprahoeve en de ambachtelijke honing van de Sint-Ambrosius Gilde.

12 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 12

E

D z m e m

T d e u I n r g

Z L d g r o t b

A S t

E “

Tentoonstelling van werken met als thema ‘Van Harte’ in verschillende etalages

Ken uw buren, ken uw dorp

O b u a d i b k “

19-3-2009 14:23:18

“ m ‘ e l

V v u h

I e “ z H m

E i g w z


g e u

)

-

t n

TENTOONSTELLING Om al dat lekkers door te spoelen staan de streekbieren de “Drevenier” en het “Poorterbier” voor u klaar. Voor de bezoeker die het zomergevoel al wil ervaren, serveert het Lokaal Comité van de Smaak een overheerlijke aardbeiencocktail of is het IJsklompke van Meerle er met het echte boerenijs en ander lekkers. Een ganse dag smikkelen en smullen omdat Hoogstraten de slogan “stadje met smaak” waar wil maken.

En zoveel meer De Sint-Katharinakerk en het begijnhof zijn op zondag 26 april vrij toegankelijk. Je kan de 105 meter hoge Sint-Katharinakerktoren beklimmen en in het Stedelijk Museum de tentoonstelling met werk van Pol Mara bezoeken. Traditiegetrouw kan je ook dit jaar weer een wandeling door Hoogstraten maken onder leiding van een deskundige gids. Dit jaar komt de wandeling uit het boek, “Steengoed” van het Davidsfonds. In dit boek is de Hoogstraatse wandeling “Erfenis van het Graafschap” opgenomen. Een verrassend traject dat heel wat mooie Hoogstraatse gebouwen in de kijker zet. Zet ook een tochtje met de huifkar naar de Laermolen op je agenda . De olieslagmolen is die dag in werking en er worden smoutebollen geserveerd, terwijl Flor en Florejan Verschueren zorgen voor wat muziek. Bovendien is er ook de unieke fototentoonstelling “Hoogstraten ondersteboven”. Daar leest u elders in dit blad meer over. Aan het toeristisch infokantoor zijn het de The Spur Dancers die in de namiddag een mooi staaltje van hun kunnen geven.

Erfgoeddag: “Uit vriendschap” “Uit vriendschap!?” wil het publiek prikkelen met opvattingen, collecties en meningen over ‘vriendschap’. Symbolen, rituelen, taalgebruik en betekenissen, die door de tijden heen geëvolueerd zijn, vormen de Erfgoeddag 2009. Vriendschap moet niet altijd een positieve invulling te krijgen. Het accent kan ook liggen op uitsluiting of ander minder fraaie aspecten van het menselijk doen en laten. In Hoogstraten kan je in het stedelijk museum een kijkje gaan nemen naar de tentoonstelling “Ambras in Hoogstraten”. Op zondag 26 april zal bovendien het theater gezelschap “De Lepe Hoek” in het begijnhof dit thema op een ludieke manier in de verf zetten. En nog dit.Van april tot en met eind september is het toeristisch infokantoor ook op zondag geopend. U kan dan 7 dagen op 7 terecht. Op weekdagen van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur, op zaterdag, zon- & feestdagen vanaf 10 uur.

Pol Mara in het Stedelijk museum Na de erfgoedtentoonstelling ‘Stenen kantwerk’, eind vorig jaar, en de tentoonstelling van de IKO docenten Lieve Boeykens en Karel Huet, begin dit jaar, toont het Stedelijk museum van 28 maart tot 21 juni werk van de internationaal gekende kunstenaar Pol Mara. De werken die het Stedelijk museum toont zijn geselecteerd uit privéverzamelingen. Een behoorlijk aantal zijn afkomstig uit de privécollectie van de weduwe van Pol Mara zelf. Pol Mara (1920 – 1998) werd geboren in Borgerhout en geniet over de hele wereld bekendheid. Zijn atelier bevond zich in Borgerhout waar tot vandaag een belangrijke persoonlijke collectie van de kunstenaar bewaard wordt. Zijn weduwe Maria Mara woont in het Zuid-Franse Gordes waar het Musée Pol Mara gevestigd is en houdt de herinnering aan de kunstenaar levendig door haar medewerking aan deze tentoonstelling. Mara maakt vanaf de late jaren zestig figuratieve werken op groot formaat in gemengde technieken. In veel van zijn werken staat de schoonheid van jonge vrouwen centraal. Hij schildert een droomwereld. Zijn figuren vertonen verwantschap met de wereld van de modebladen en de reclame. Elementen uit de media als televisie, film en tijdschriften vertaalt hij naar een zeer poëtische, esthetische maar toch fotografische uitbeelding. Het fotorealistische in zijn werk doet denken aan de Pop Art van Andy Warhol. Het poëtische aspect van zijn werk sluit meer aan bij symbolische en impressionistische tradities. Bij een beschouwing van zijn werk valt op hoe Pol Mara zijn tijd vooruit was. De optimistische toets, het onverhulde erotisme en de modernistische transparanties weerspiegelen het euforische levensgevoel van de late jaren zestig. Het Stedelijk museum toont een dertigtal wer-

ken: olieverven, akwarels en één “installatie” in plexiglas. Omwille van de kwaliteiten van zijn werk ontving hij veel onderscheidingen. Hij vertegenwoordigde ons land als Vlaams Cultureel Ambassadeur. In 1997 werd het Musée Pol Mara te Gordes in de Franse Provence ingehuldigd. Tijdens zijn leven nam hij deel aan tentoonstellingen over de hele wereld. In het provinciehuis te Antwerpen was er vorig jaar nog een grote overzichtstentoonstelling, in Hoogstraten kan u een boeiende selectie uit privécollecties bewonderen. Pol Mara tot 21 juni in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 te Hoogstraten, geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur. Info: 03 314 65 88 of museum@hoogstraten.be (fh)

APRIL 2009 - 13

DHM_april_288.indd 13

19-3-2009 14:23:20


.

Pierre Stubbe nieuwe voorzitter van Voka Noorderkempen HOOGSTRATEN / RIJKEVORSEL - Op een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van Voka Noorderkempen bij Heftrucks Hermans, gaf voorzitter Rony Bols de hamer door aan Pierre Stubbe uit Rijkevorsel. Pierre Stubbe is zaakvoerder van zijn metaalbewerkingsbedrijf (draai & freeswerk) in Rijkevorsel. Hij is al enkele jaren actief lid van het bestuur van Voka-Noorderkempen en sedert 2008 ondervoorzitter. In zijn maidenspeech gaf Pierre aan dat hij de lijnen die zijn uitgezet door zijn voorganger verder wil opnemen en verderzetten. De uitbouw van de werking zoals Rony Bols die op de sporen zette. Van een kleine kern in Hoogstraten, nu uitgegroeid en tot de hele Noorderkempen. Een uitbouw die Pierre samen met het Voka-bestuur wil consolideren en verder uitbouwen. Er blijven nog blinde vlekken in de werking van Voka NK, zoals Baarle-Hertog, waar echter beweging merkbaar is. Verder wil de nieuwe voorzitter bijzonder aandacht geven aan de ontwikkeling van bedrijventerreinen, “in een geest van gezond en open

overleg met alle actoren”. Dat hij daarbij verder kan en zal borduren op de diplomatieke expertise van zijn voorganger, vindt hij comfortabel en vanzelfsprekend. De voorzitter noemde speciaal ook Jong Voka, een project waar hij veel belang aan hecht en waar hij volledig achter zal staan. “Want startende, jonge, ondernemende geesten zijn cruciaal voor onze toekomstige welvaart. Zij verdienen zonder meer een eigen platform om er elkaar te ontmoeten en te inspireren. En door hun instroom in het Voka netwerk zal hun ideeëngoed verrijkend en vernieuwend werken. Ook dàt is talent en innovatie in de fameuze Voka-formule E=ti². Een excellente onderneming is vooraanstaand in de sturing van talent, innovatie en internationaal ondernemen. De toekomst kondigt zich in de huidige omstandigheden van crisis en recessie aan als moeilijk. Het zullen juist de vernieuwende

Identikit Pierre Stubbe Geboren in Antwerpen op 27-11-1972. Gehuwd met Chris Dillen Chris - 2 kinderen Louis (2005) en Axelle (2007) Woont in Vijversweg 7, 2310 Rijkevorsel (Tel. 03/314 79 18 - 0475/24 93 83) Opleiding : Hoger Technisch Onderwijs ’90 Electro Mechanica (VITO Hoogstraten) Strategisch Plan Kempen PLATO 800 en PLATO Leadership. Beroepscarrière: arbeider bij ADP Antwerp Diesel Pumps (Internationale Diesel Scheepsherstellingen) - 1991/1994 Medezaakvoerder van ERPO draaiwerk bvba (Metaalbewerking & autosport) 1994/1997 Zaakvoerder van Stubbe Pierre bvba (Metaalbewerking - draai & freeswerk) - 1997/ heden

D S b k r v t 1 D s D € t v d f D t t I

Neven-beroepsactiviteiten : voorzitter GECORO Rijkevorsel en VOKA Noorderkempen Vrije Tijd: Cultuur - reizen, lezen, gastronomie, politieke actualiteit / Sport - fietsen, skiën, sport algemeen / Vereniging - Lionsclub Hoogstraten Markland (Actief lid sedert 2006 – Voorzitter voor 2009/2010)

en creatieve geesten zijn die er de basis leggen van toekomstig succes. En dan is de hoop en blik van het bestuur in eerste instantie op de jonge ondernemers gericht.”

De nieuwe voorzitter van Voka Noorderkempen, Pierre Stubbe (links), heeft bloemen en waardering voor de uittredende voorzitter Rony Bols.

Terugblikkend sprak de nieuwe voorzitter zijn appreciatie voor het vele werk dat zijn voorganger Rony Bols heeft verricht. “Het was bijzonder aangenaam en leerrijk met hem te mogen samenwerken. Begonnen in Hoogstraten, is hij erin geslaagd de werking uit te breiden tot de hele Noorderkempen. Rony is voor hem in de eerste plaats een bruggenbouwer. Hij brengt uiteenlópende mensen en meningen, groepen en standpunten bijeen, waardoor problemen omgebogen worden in opportuniteiten. Hij toonde dat aan met zijn bedrijf Eribel, waarmee hij in 2002 de prijs Ondernemen kreeg en hij ook laureaat was van de Pioniersprijs. Waarmee de nieuwe voorzitter aangaf dat het moeilijk zou zijn de oude voorzitter te evenaren, laat staan te overtreffen. Uittredend voorzitter Rony Bols was zeer vereerd met de lofrede en beloofde actief lid te blijven van het bestuur van Voka-Noorderkempen. Pierre kan op hem rekenen. (jaf)

14 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 14

19-3-2009 14:23:23

C D

g d b b t

E H n j G d S B h e K k v


AARDBEIEN

Daar is de lente … daar zijn de primeurs De kleinste snoepjes van Flandria Specialty Street, de CherryStar tomaatjes, zijn weer beschikbaar. Vrijdag 20 februari werden op de klok van de Mechelse Veilingen de eerste Flandria CherryStar tomaatjes van het nieuwe seizoen verhandeld. Paul Stoffels uit Rijkevorsel, een teler van Veiling Hoogstraten, voerde in totaal 120 dozen (360 kg) CherryStar tomaatjes aan. De firma Wiviprim uit Antwerpen kocht de eerste vijf kisten en betaalde hiervoor € 6,05/kg. De gemiddelde prijs van het totale aanbod was € 3,94/kg. De Flandria CherryStar is een kerstrostomaatje met een gemiddeld vruchtgewicht van 10 à 12 g. Het tomaatje is uiterst zoet en is dus ideaal om te eten als snoepje, maar ook perfect te presenteren in verschillende gerechten. De CherryStar wordt verkocht in de specialiteitenlijn Flandria Specialty Street en ligt voor het tweede seizoen in de supermarkten. In 2008 werd in totaal in de Mechelse Veilin-

Belgische kwaliteit, want de firma kocht eerder ook al de eerste trostomaten en de eerste groene paprika. Veiling Hoogstraten ziet het areaal van deze tomaatjes in 2009 met ruim 25% groeien, van 1,6 ha naar 2 ha. Deze groei is voornamelijk te danken aan de groeiende vraag van de internationale markt. Veiling Hoogstraten heeft er alle vertrouwen in dat deze hoeveelheid succesvol in de markt zal kunnen gezet worden.

… én de eerste Hoogstraten aardbeien Vrijdag 27 februari werden de eerste aardbeien van het nieuwe seizoen in de veiling verkocht. Een doos van 2 kg van de variëteit Clery werd aangevoerd door teler Kees Buijnsters uit EttenLeur. Het is al het tweede jaar voor Kees, lid van CLTV-Zundert. De eerste koop van het nieuwe

Santalina-tomaten (Bellino) met teler Hans Van Gool.

k e

n

-

CherryStar tomaatjes met v.l.n.r. Hans Demeyer (Mechelse Veilingen), koper Willy Van den Dries en Natalie Snijers (Veiling Hoogstraten).

aardbeiseizoen ging ook dit jaar naar de supermarktketen Delhaize Group voor de prijs van 400 euro per bakje van 200g. Naar goede gewoonte staat de producent ook nu de opbrengst van zijn primeur volledig af voor een goed doel. Door de inbreng van de veiling, namens de aardbeitelers, wordt deze opbrengst verdubbeld. Het bedrag van 8000 euro werd overhandigd aan een vertegenwoordiger van “Kom op tegen kanker”. Supermarkt Delhaize is verheugd met de aankoop van de eerste aardbeien. ‘Wij zijn als Belgische supermarktketen enorm begaan met het product afkomstig uit de eigen streek’, zegt Freddy Derave. ‘Aardbeien zijn het product bij uitstek om gezonde voeding te promoten. Fruit en groenten zijn dé basis voor een gebalanceerd en gezond leven!’

gen en Veiling Hoogstraten 350.000 kg Flandria CherryStar verkocht. De gemiddelde prijs bedroeg € 2,31 /kg. Voor 2009 is er een areaal beschikbaar van 25.000 m² CherryStar over de twee veilingen.

e

t

n r

Eveneens op vrijdag 20 februari bracht Veiling Hoogstraten de eerste Santalina tomaten van het nieuwe seizoen 2009 op de markt. Deze tomaatjes komen uit de serre van trotse teler Hans Van Gool. Veiling Hoogstraten is de enige in België die dit ras in de markt zet en is verkrijgbaar in de Specialty Street lijn van Flandria, onder de naam Bellino. De tomaatjes onderscheiden zich door hun geweldige smaak, uitstekende houdbaarheid en hoge brixwaarde. Klant Ben Fresh uit Westerlo kocht de eerste 26 kisten van 3 kg en betaalde daar 5 € per kilo voor. Men kiest hiermee opnieuw bewust voor

Ook de Grootmeesters van het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten waren aanwezig bij de verkoop van de eerste aardbeien in onze veiling. APRIL 2009 - 15

DHM_april_288.indd 15

19-3-2009 14:23:25


RUSTHUIS

Het nieuwe woon- en zorgcentrum van Hoogstraten In De Hoogstraatse Maand nr. 283 november 2008 gaf Ocmwvoorzitter Jef Van Looy tekst en uitleg bij de plannen voor het nieuwe zorgcentrum. Het nieuwe rusthuis zal bestaan uit 4 gebouwen van elk zes verdiepingen. In elk gebouw zijn 38 wooneenheden voorzien met op de 1ste en de 3de en op de 4de en de 6de verdieping telkens negen of tien wooneenheden, terwijl op de verdiepingen daar tussen (het 2de en het 5de verdiep) een woonruimte met een ruim terras,een keuken, een badkamer en een verpleegpost worden voorzien, waar de bewoners eten, zich ontspannen, enz. Natuurlijk is dat maar één visie en willen we ook anderen een stem geven in het debat over het nieuwe rusthuis, dat een grote impact zal hebben op het aanzicht en het leven in Hoogstraten. Enerzijds omdat het een sterk achitecturaal beeld zal geven aan de ‘inkom’ van onze stad, anderzijds omdat het bepalend zal zijn voor een groot deel van de levenskwaliteit van enkele generaties ouderen die er hun laatste levensjaren zullen slijten. Tijd om ook andere stemmen aan het woord te laten. In deze uitgave geven we vrije tribune aan de oppositiepartij Groen! En Hoop voor hun mening en hun visie op het WZC. Later komen nog andere meningen over het nieuwe concept aan bod en natuurlijk wachten we ook op uw mening. redactie@demaand.be. Uw mening telt!

Een andere kijk op het nieuwe WZC Men is het wellicht vergeten, maar het was Agalev dat al in 1996 voorstelde om te starten met de voorbereidingen van een nieuw rusthuis. Dat idee werd toen weggelachen door CD&V en KVB. We zijn ondertussen 13 jaar verder! Was men in 1996 op de kar gesprongen, dan zaten de Hoogstraatse ouderen nu in een modern rusthuis. Tijdens de vorige legislatuur werd er beslist om bejaardenflats te bouwen met als enige motivatie “dat er lange wachtlijsten waren voor bejaardenwoningen in Hoogstraten-centrum”. Alleen Groen! stelde voor om in de plaats van bejaardenflats serviceflats te bouwen . Uit het zorgstrategisch plan bleek immers dat, naast een modern rusthuis, vooral daar nood aan was. Helaas, het werden bejaardenflats. Noodgedwongen worden deze ondertussen wel gebruikt als rusthuiskamers. En de wachtlijsten voor serviceflats en bejaardenwoningen? Die zijn er nog altijd, en niemand die er zich druk over maakt…. Ondertussen werd er toch werk gemaakt van plannen voor een nieuw WZC. Plannen die eind 2006 zo goed als klaar waren. De nieuwe meerderheid vond echter dat er dringend een aantal aanpassingen dienden te gebeuren aan deze plannen zoals een ondergrondse parking, een uitbreiding naar 150 bedden, enz. Midden zomer 2008 bleek dan dat stedebouw absoluut

niet akkoord kon gaan met de aangepaste plannen. Waardoor snel nieuwe plannen dienden gemaakt te worden.

Op en neer Bij het concept van de 4 torens hebben we nogal wat bedenkingen. Architecturaal kan het ontwerp mooi ogen, misschien wordt het wel een ‘landmark’ voor Hoogstraten. Maar een mooi gebouwencomplex is niet persé een goed woonzorgcentrum voor onze ouderen. Voor ons komt het er grosso-modo op neer dat ouderen worden opgesloten in hoge torens. Weliswaar in kleinere ‘verzorgingseenheden’, maar die zijn telkens gespreid over drie verdiepingen. Alles in de hoogte, verplaatsingen van het ene naar het andere niveau moeten allemaal per lift gebeuren. ‘Mobiel’ kan je dat niet noemen. Ook niet voor het personeel. Wat als er gelijktijdig op de 1e en op de 3e verdieping nood is aan zorg? En

W l p s

G a

wat ’s nachts, als er per toren één personeelslid voorzien is? Een eventuele evacuatie bij brand of andere ongelukken durven we ons zelfs niet inbeelden.

Buiten zitten ‘Elke eenheid heeft zijn eigen groot terras, zodat de mensen ook buiten kunnen’. Wij vrezen dat de mensen uit onze regio een andere idee van ‘buiten’ hebben. Het merendeel van de bewoners komt uit een huis met ruime tuin. Misschien willen ze bij goed weer een wandelingetje maken in de buurt, naar de dieren gaan kijken, met de kleinkinderen een blokje rond: dat wordt in alle geval een hele klus.

Dienstencentrum en keuken Het dienstencentrum wordt een ontmoetingsplaats voor oudere mensen in onze gemeente. In het nieuwe concept doen we dat gezellig ondergronds, in de kelderverdieping van het gebouw. Ja, er komt een glooiende tallud en grote vensters. Maar geeft dat hetzelfde effect als wanneer je gelijkvloers zit, waar je op mooie dagen meteen naar buiten kan? Voor de keuken kiest men voor een ‘koude lijn’. Dat wil zeggen dat men afstapt van de bereidingen in huis (warme lijn). Heel mooi, maar is het ook duurzaam? Misschien gaat men de maaltijden voor Hoogstraten aanvoeren vanuit West-

16 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 16

O

19-3-2009 14:23:25

A f w


RUSTHUIS Vlaanderen, ’s nachts, per koelwagen. Waarna ze in koelcellen worden bewaard en voor het eten worden opgewarmd. Ooit al van Kyoto gehoord? Van CO2, van fijn stof, van energiesparen? Natuurlijk kost een warme lijn ook energie, maar de vergelijking op dat gebied is niet gemaakt. Daarenboven verlies je een mogelijkheid tot tewerkstelling in eigen streek, voor eigen sociale tewerkstellingsinitiatieven. Maar misschien kan je die moeilijk te plaatsen werklozen naar WestVlaanderen exporteren.

Onze visie We menen dat het bestuur een kans heeft laten liggen. De volledige afkeuring van het vorige plan was de gedroomde gelegenheid om met een schone lei te beginnen. Groen! en Hoop dachten na over een mogelijk alternatief, steeds met het oog op het ontwerp van

het nieuwe zorgdecreet van ex-Vlaams minister Vanackere. Mensen, zeker op het platteland en zeker ouderen, laten niet graag hun vertrouwde omgeving achter. Wij menen dat een WZC beter geïntegreerd wordt in een project van levenslang wonen. In ‘zorgvriendelijke woonwijken’. In eigen dorp, waar de dienstverlening én het zorgaanbod dichtbij beschikbaar zijn voor iedereen. Kleinschaligheid dus. Individuele woongelegenheden, met optimaal 8 bewoners in één woonunit, geclusterd tot een maximum van 32 woongelegenheden.

Ons alternatief In onze visie is het perfect mogelijk om in verschillende deeldorpen zo’n zorgvriendelijke woonwijk te ontwikkelen met op termijn het totaal aantal vergunde bedden (momenteel 186) voor Hoogstraten.

Vaak wordt gedacht dat decentralisatie en kleinschaligheid duurder is dan het centraliseren en grootschalig organiseren van zorg. Dat hoeft niet. Wanneer je weet dat van de totale kostenzorg de personeelskosten het leeuwendeel voor zich nemen, is het vooral een kwestie van organisatie. Nu vertrekken alle ondersteunende diensten voor thuiswonende ouderen vanuit Hoogstraten. Personeel moet daar naartoe en vervolgens weer de baan op, dikwijls naar de plaats waar ze vandaan komen. Huisartsen moeten dan weer vanuit het dorp naar Hoogstraten. Maaltijden vertrekken vanuit Hoogstraten. Allemaal verplaatsingen die veel tijd en geld kosten en zeker niet duurzaam zijn.

-

-

. -

-

Daarnaast zien we in 3 deeldorpen kleinschalige zorgvriendelijke woonwijken, van telkens 32 woongelegenheden ( 30 rusthuisbedden en 2 kortverblijfbedden), een 10-tal assistentiewoningen en één algemeen dag- en nachtverblijf. In iedere zorgvriendelijke woonwijk streven we naar een kleinschalig dienstencentrum, dat dezelfde ondersteunende rol op zich neemt als dat in Hoogstraten centrum. Verpleging en kinesitherapie aan huis, andere ondersteunende dienstverlening zoals poetshulp, klusjesdienst, ergotherapie, winkeldienst. Er liggen zelfs een aantal locaties voor de hand. Denk aan de kloostersite in Meer, aan de omgeving van het raadhuis te Meerle of het pand van de paters in Meersel-Dreef.

Te duur?

d

e

Concreet zouden we dat als volgt realiseren. De huidige campus in Hoogstraten terugbrengen tot 96 woongelegenheden (3 clusters van 32 woongelegenheden, 90 rusthuiskamers en 6 kamers voor kortverblijf). De huidige serviceflats en residentie De Wingerd kunnen daaraan gekoppeld worden als assistentiewoningen. Daarnaast een kleinschalig dienstencentrum en een algemeen dag- en nachtverblijf. En dit alles uiteraard gelijkvloers. Perfect mogelijk indien de aanpalende gronden van de Hemelrijkse Heide hier voor voorzien worden.

Als wij zouden moeten kiezen, gingen we niet in de hoogte, eerder in het rond. Zoals dit fraaie idee van architect Jean-Paul Bessemans. Geen ruimte hiervoor? Jawel, maar daar wil ons bestuur nu net een zwembad bouwen.

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 29 april. We verwachten alle kopij ten laatste op woensdag 15 april.

Het hoeft ook allemaal niet in één keer gerealiseerd te worden. Spreiding in de tijd is perfect mogelijk. De vergrijzing gaat immers geleidelijk, helaas wel onherroepelijk. Wanneer we bv. eerst de site in Hoogstraten starten en plannen maken voor de kloostersite in Meer, komen we ongeveer op hetzelfde aantal rusthuisbedden uit als vandaag. Voor de andere locaties hebben we nog enige jaren. Deze ideeën hebben we in oktober vorig jaar aan de OCMW-raad ter discussie voorgelegd. “Heel mooi” was de commentaar, “maar te laat”.. De meerderheid en het bestuur houden vast aan hun eigen nieuwe ontwerp, vier torens van zes verdiepingen, in Hoogstraten. We hopen dat we hier geen spijt van krijgen.

De fractie GROEN!HOOP APRIL 2009 - 17

DHM_april_288.indd 17

19-3-2009 14:23:26


UW MENING TELT

Open Brief van de fractie Groen!Hoop Verkaveling projectzone Leemstraat tussen Leemstraat en ‘s Boschstraat Op dit ogenblik wordt het openbaar onderzoek afgesloten over de aanvraag tot verkaveling van het gebied gelegen tussen de Leemstraat en de ’s Boschstraat. Het gaat hier om een omvangrijk gebied, met haast 100 percelen en een aantal appartementsgebouwen. Het gebied wordt ontwikkeld door de projectontwikkelaar CW Vastgoed 2. Of we dit nu willen of niet, het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan heeft dit gebied enkele jaren geleden aangeduid als woonzone en dus kan deze zone inderdaad verkaveld worden. Groen! en Hoop zouden eerder opteren voor een geleidelijke ontwikkeling van het gebied, omdat het zo dan ook mee in de woonbehoeften van de toekomst zou kunnen voorzien. Ons grootste bezwaar is dus niet zozeer het feit dat dit gebied verkaveld gaat worden, maar wel de wijze waarop dit gebied nu uitsluitend door privé projectontwikkelaars verkaveld wordt en ook op de markt zal gebracht worden. Van in het begin was het immers de uitdrukkelijke bedoeling van het gemeentebestuur om dit gebied zelf te ontwikkelen, en dan vooral met het doel om sociale kavels te ontwikkelen en om sociale woningbouw mogelijk te maken. De gemeenteraad van Hoogstraten had daar namelijk al op 25 april 1994 ( dit is ondertussen 15 jaar geleden!) het volgende over beslist:

“De gemeenteraad gaat principieel akkoord om volgende woon- en/of woonuitbreidingsgebieden in groot-Hoogstraten te reserveren voor sociale verkavelingen en/of sociale groepswoningbouw: de binnengronden tussen de Leemstraat en de ’s Boschstraat, met ontsluiting langs de Leemstraat. De aansnijding van het gebied slechts te doen nadat overduidelijk de nood hieraan is aangetoond (autochtone kandidaten). De realisatie te laten geschieden in fasen, in overleg met het schepencollege.“ In uitvoering van deze beslissing besloot de gemeenteraad van 27 juni 1994 dan :

“ De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het ontwerpen van een verkaveling door IOK op percelen gelegen tussen de Leemstraat en de ’s Boschstraat (er volgt dan een opsomming van kadastrale nummers). - De gronden dienen vooraf verworven te worden door IOK. - De verkaveling dient eventueel in ver-

schillende fasen uitgevoerd te worden zoals opgelegd, eventueel door het schepencollege. - De toewijzing van de bouwpercelen dient te gebeuren volgens de gekende IOKvoorwaarden.” De ontwikkeling van deze gronden zal uiteindelijk om verschillende redenen vertraging opgelopen, die vooral te maken hadden met de opmaak van het eerder genoemde PRUP “kleinstedelijk gebied Hoogstraten” , dat op 14.05.2007 bij ministerieel besluit werd goedgekeurd. Na de goedkeuring van het betreffende PRUP, bevestigde het college de opdracht aan de IOK, dat hiervoor al een voorontwerp van verkaveling opmaakt voor dit gebied. Op 25 februari 2008 keurt de gemeenteraad het voorgestelde verkavelingsreglement voor het verkavelingsproject ‘Leemstraat’ van IOK ( op vraag van het IOK) nog unaniem goed. Groot was dan ook onze verbazing toen we in een verslag van het College van Burgemeester en Schepenen konden lezen dat uit een verslag van een vergadering van 17 september 2008 van de kerkfabriek Sint Katharina bleek dat tussen de betreffende kerkfabriek en Vastgoed CW2 een principeakkoord gesloten werd over een grondruil. Het verslag vermeldt letterlijk: “ het principeakkoord werd besproken met afgevaardigden van het provinciebestuur en stadsbestuur.” , wat door enkele schepenen op de gemeenteraad van 26 januari 2009 nadien tegengesproken wordt.

Zeer concreet betekent dit echter dat de IOK, en dus ook het stadsbestuur, hun plannen voor dit gebied kunnen opbergen. Weg (echte) sociale kavels! Weg sociale woningbouw! Welkom aan de privé-projectontwikkelaars met hun commerciële projecten waar Hoogstraten al van uitpuilt! Eens te meer moeten we vaststellen dat het bestuur hier weer in snelheid gepakt wordt door welbekende en zeer actieve projectontwikkelaars. Waar blijven de langbeloofde ‘Stedenbouwkundige verordeningen” die het nieuwe bestuur een meer sturende rol moest bezorgen in het woon- en verkavelingbeleid in de eigen gemeente? Tegen de tijd dat deze verordeningen klaar zullen zijn, zullen alle door het PRUP aangeduide woongebieden ingevuld zijn door projectontwikkelaars. Maar uiteraard niet aan sociale voorwaarden, voor deze mensen gelden uiteraard heel andere beweegredenen.

De fractie Groen!Hoop stelt zich grote vragen over de houding van het college van burgemeester en schepenen in deze. Waarom heeft het college stilgezeten en zich niet proactief met dit gebied beziggehouden? Is hier sprake van schuldig verzuim? Hun opmerking dat de markt hier gespeeld heeft - “de kerkfabriek heeft gekozen voor de meestbiedende en daar kunnen wij niet tegenop” – is ons veel te mager. Wij willen graag onderzoeken waar het misgelopen is. Welke acties heeft IOK effectief ondernomen om zijn opdracht uit te voeren? Waar zijn de verslagen van de vergaderingen en de besprekingen die hierover met alle actoren gevoerd werden? Op dit soort vragen zouden we graag in de gemeenteraad in alle openheid een antwoord krijgen.

W ‘

Het stoort ons ook dat het weerom dezelfde projectontwikkelaar is die het gebied in handen krijgt, met name diegene die ook de verkaveling in de ’s Boschstraat voor zijn rekening neemt, en die ook de verkaveling in de Beemden ontwikkelt, telkens met de nodige problemen en bezwaarschriften van omwonenden en bezorgde Hoogstraatse burgers.

P t l t W v k E n b s t h t

Tenslotte is ook de rol van de kerkraad in deze ongehoord. Waar is haar sociale reflex? Zijn de leden van deze kerkraad uit hoofde van hun opdracht niet verplicht ook de belangen van hun gemeenschap te dienen, een gemeenschap die smacht naar betaalbare gronden voor haar kinderen? Telde voor hen echt alleen de poen? Want waarom konden zij niet met IOK tot een akkoord komen en wel met een projectontwikkelaar? Om wat euro’s meer? Om een paar centen meer?

Fractie Groen!Hoop Hoogstraten

Werken Op het kruispunt Hinnenboomstraat-Loenhoutseweg start binnenkort de bouw van een rotonde. Industriezone De Kluis is tijdens de werken niet bereikbaar vanuit de Loenhoutseweg.

Jobstudenten De stad Hoogstraten is op zoek naar jobstudenten voor in de zomermaanden. Meer info kan u bekomen op de website van de stad Hoogstraten.

18 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 18

19-3-2009 14:23:26

O ‘ s o d a b %

A v

K V

M w n i K t g m g b i d m j W o t d b

ACW k e


n

d -

e

-

-

e e

n

t

m

UW MENING TELT

Open brief van het ACW Hoogstraten Er loopt wat mis met het sociaal woonbeleid in Hoogstraten Wat noemen we in Hoogstraten ‘sociale kavels’? Onze gemeente wijst op dinsdag 31 maart 17 ‘sociale kavels’ toe. Deze kavels kwamen tot stand omdat privéverkavelaars verplicht worden om minimaal de helft van de ontwikkelde kavels, die niet gelegen zijn aan een uitgeruste weg, aan te bieden als sociale kavel. De verkoopprijs bedraagt 80 % van de schattingsprijs. Dit is 80 % van 290 €/m2 ofwel 232 €/m2. Ondanks het feit dat de grootte van de kavels de laatste jaren sterk is afgenomen komt de prijs in de buurt van 100 000 € per kavel.

ACW vindt dat hier geen sprake is van ‘sociale bouwkavels’. Personen met een bescheiden inkomen die van thuis uit geen stevige financiële steun ontvangen lukken er nooit in om op die manier een woning te verwerven. We merken dat jonge mensen onze gemeente verlaten omwille van te hoge prijzen van bouwkavels en van onroerend goed. Er is onvoldoende aandacht voor sociale woningbouw. Hiervoor moeten gronden beschikbaar komen voor o.a. sociale huisvestingsmaatschappijen om sociale huur- of koopwoningen te realiseren. Geen mastodontprojecten zoals in het verleden maar kleine projecten die goed integreerbaar zijn in de buurt of het dorp.

Kerkfabriek St.-Katharina en Vastgoed CW2 vinden mekaar.... Maar er loopt nog meer mis. Vorig jaar klaagden we de kwalijke rol aan van Kerkfabriek Begijnhof naar aanleiding van de verkoop van bouwkavels in Wortel. Vandaag neemt Kerkfabriek Sint Katharina Hoogstraten de rol over. Een korte toelichting is hierbij op zijn plaats. De gronden gelegen tussen Leemstraat en ’s Boschstraat komen, door de afbakening van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten, in aanmerking voor woningbouw. Een belangrijk gedeelte van deze gronden is eigendom van Kerkfabriek Sint Katharina. Wat doen de leden van de Kerkfabriek Sint Katharina met deze grond? Zij maken een afspraak met projectontwikkelaar Vastgoed CW2 (CoenegrachtsWoestenborghs) om deze gronden optimaal te ontwikkelen, om zoveel mogelijk bouwkavels te realiseren in het betrokken gebied. Kortom: de kerkfabriek probeert zoveel mogelijk euro’s binnen te halen. ACW vindt dit een schande. Talrijke kerkfabrieken in ons land trekken zich het lot aan van armen en sociaal zwakken, van migranten, van alleen-

staanden met of zonder kinderen, van diegenen die niet over de nodige middelen beschikken om een villa of andere woning te verwerven. Kerkfabriek Sint Katharina zou gesprekken kunnen aangaan met sociale huisvestingsmaatschappijen om een gedeelte van de gronden voor te behouden voor sociale woningbouw, om gronden aan een sterk verlaagde prijs op de markt te brengen. Neen, Kerkfabriek Sint Katharina kiest regelrecht voor de euro’s.

Bepaalde projectontwikkelaars grijpen gretig de mogelijkheden, geboden door onze gemeente. Wij vernoemen hier Vastgoed INM BVBA en Jan Coenegrachts, Vastgoed CW (Coenegrachts-Woestenborghs) en Vastgoed CW2 (Coenegrachts-Woestenborgs). Deze ontwikkelaars hebben zich grondig en goed geïnformeerd. Zowel gisteren als vandaag, zowel op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Zij wisten erg goed welke gronden in het verleden niet gelegen waren in woongebied maar, na het doorlopen van een procedure, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, kwamen te liggen in het woongebied. En kijk: vandaag is het zover. Er zijn nog zekerheden in het makelaarsleven. Wij overlopen voor u even de projecten die op stapel staan. In Beemden Minderhout wordt een verkaveling ontwikkeld met 22 eengezinswoningen. Momenteel loopt een aanvraag voor de verkaveling ’s Boschstraat voor 18 eengezinswoningen en 4 appartementsblokken. Vandaag steekt Vastgoed CW2 veel energie in het ontwikkelen van de verkaveling Leemstraat met 48 eengezinswoningen en 2 appartementsblokken. Natuurlijk moeten ook deze projectontwikkelaars voldoen aan de gemeentelijke raamovereenkomst waarbij minstens de helft van de kavels als sociale kavels worden aangeboden. Zij ontvangen voor deze kavels nog altijd 70 % van de schattingsprijs. De gretigheid waarmee deze ontwikkelaars projecten ontwikkelen is het duidelijkste bewijs dat de winsten niet marginaal zijn. Nu kunnen we daar niet veel op tegen hebben: mensen die risico’s nemen in het leven mogen daarvoor beloond worden. Maar hier worden geen sociale doelstellingen nagestreefd.

En wat doet ons stadsbestuur, meer bepaald in het dossier Leemstraat? Op 25 april 1994 - 15 jaar geleden - ging de gemeenteraad principieel akkoord om deze gronden voor te behouden voor sociale verkavelingen en/of sociale groepswoningbouw. Op 27 juni

1994 duidde de gemeenteraad IOK aan om de verkaveling te realiseren. Toen kon IOK nog niet aan het werk. Maar ondertussen is de benodigde woonbehoeftestudie al lang afgerond en is het kleinstedelijk gebied Hoogstraten afgebakend. Op 24 mei 2004 herbevestigde het schepencollege de opdracht aan IOK voor de ontwikkeling van een sociale verkaveling in de Leemstraat. Er gingen inmiddels meerdere vergaderingen door tussen IOK en onze gemeente. Er werden plannen getekend. Maar ondertussen bereikten Kerkfabriek Sint Katharina en Vastgoed CW2 een principeakkoord voor een grondruil. Uit de verslagen van de vergaderingen van de kerkfabriek blijkt dat dit principeakkoord vooraf werd besproken met afgevaardigden van het provinciebestuur en van het stadsbestuur. ‘Geen van de gecontacteerden maakte opmerkingen of gaf suggesties. Integendeel zij vonden het een heel goede overeenkomst’, aldus lezen we in het verslag van 17 september 2008. Op de gemeenteraad van 26 januari beweerden bepaalde schepenen dat dit verslag geen juiste weergave is van de feiten. Het college verklaarde: het schepencollege heeft de kerkraad laten weten niet akkoord te zijn met het inrichtingsplan zoals dit de voorbije weken in openbaar onderzoek heeft gelegen.

ACW Hoogstraten vindt dat....

Door bijna uitsluitend werk te maken van het realiseren van sociale kavels voert de gemeente een eenzijdig sociaal woonbeleid. Een sociaal woonbeleid is een divers beleid waar, naast sociale kavels, ook sociale huur- en koopwoningen worden gerealiseerd. Het Vlaams Parlement behandelt momenteel het ‘Decreet Grond- en Pandenbeleid’. Eén van de doelstellingen is om wonen betaalbaar te maken voor iedereen: de wachtlijst van 55 000 gezinnen voor een sociale woning moet worden aangepakt. In de periode 2009-2020 moet het sociale woonaanbod uitbreiden met 43 000 sociale huurwoningen, 21 000 sociale koopwoningen en 1000 sociale kavels. Wij vragen dat ons gemeentebestuur haar sociaal woonbeleid vandaag nog diversifieert. Een eerste bijdrage hierin is een bijsturing van het inrichtingsplan van de verkaveling Leemstraat, conform de gemeenteraadsbeslissing van 1994.

ACW Groep Hoogstraten Maart 2009 APRIL 2009 - 19

DHM_april_288.indd 19

19-3-2009 14:23:26


hoogstraten

dorpsleven

www.demaand.be REDACTIE

Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten:

Voor mij nog ‘ne lepe’ HOOGSTRATEN - Misschien heb je deze kreet al gehoord in één of ander café. Op 20 maart stelde Tejater ‘De Lepe Hoek’ immers een nieuw en onvervalst Hoogstraats streekbierke voor. Het gaat om een blond degustatiebierke van 6,2 graden. Een bier gebrouwen naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van Tejater De Lepe Hoek.

Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

In november vorig jaar las ‘Zjosfinks’ van ‘de lepe hoek’ een artikel over de Scheldebrouwerij in de transportzone van Meer. Hij kende Gust Hermans van Hoogstraten “een van de mannen daar”. Zo kwam hij op het idee om een bier te lanceren naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van De Lepe Hoek.

Meerle:

Nu, vijf maanden later, is het bier is er. Best een

redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer:

Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

pittig en bovenal een lekker bierke, 6,2 graden, iets minder sterk dan een Trappist dus. ’t Is een blond bier van hoge gisting met hergisting op de fles. Ideaal als je het drinkt op 9°, nadat je het koud en donker bewaarde. Er was een indrinkavond op vrijdag 20 maart. In de vroege avond in ‘De Marckt’, het café bij het gemeenschapscentrum in Merksplas, en daarna in café In Holland bij Snoeys in Castel. Voorlopig kan je ook in De Velo al ‘ne lepe’ drinken en binnenkort ook in de Sanseveria in Sint Jozef. Later zullen er zeker nog meer café’s volgen. Als je toevallig een café hebt en je wil een goed nieuw bier aanbieden, neem dan contact op met Zjosfinks 0476 72 91 91. Kijk ook eens op www.lepehoek.be (fh)

MEER d i g N WORD m i W •

S

I •

I g V t o D s B

Meersel-Dreef: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

C

SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net

O m d R d R 1 G d l

FOTO’s & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

B

UW GEWICHT IN BIER De Scheldebrouwerij gaat nog een nieuw bier maken en is op zoek naar een typisch kempense naam voor een bier van 9,5 vol.% alcohol. De lezers van De Hoogstraatse Maand mogen een voorstel doorsturen aan gust.hermans@scheldebrouwerij.be. De persoon die de perfecte naam kan bezorgen krijgt zijn gewicht in bier. De naam kan ontleend zijn aan een Kempems verhaal of gewoon een woord zijn uit ons dialect. Eind april moet de naam gekend zijn zodat het bier eind mei op de markt kan komen.

20 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 20

19-3-2009 14:23:27

L m h m V s D a v s

D f


,

é n . ’ n

-

HOOGSTRATEN

Leren werken met de computer MEERLE / HOOGSTRATEN - De GRATIS computerlessen van Digidak zijn al een tijdje gestart en kennen, zowel in het buurthuis Hazenweg in Meerle als in de bibliotheek in de Lindendreef in Hoogstraten, een zeer groot succes. Naast de cursus ‘computerwegwijs’ worden er ook cursussen internet en WORD 2007 georganiseerd. Naast de lessen, waarvoor de deelnemers zich moeten inschrijven, kan je komen oefenen tijdens de zogenaamde ‘vrije inloop’. Dan is iedereen welkom. We herinneren u aan de openingsuren zoals die geldig zijn vanaf april: • In de Bibliotheek in Hoogstraten (tel. 03 314 32 61) gaan de lessen door op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 12 uur. Je kan er vrij in en uitlopen op vrijdag van 9 tot 12 uur. • In het Buurthuis ‘Mouterijstraat’ te Hoogstraten (tel. 03 311 82 25) zijn er geen lessen, maar je kan er wel in en uit op dinsdag van 14 tot 17.30 uur en op donderdag van 14 tot 16.30 uur. • In ’t Mjeels Buurthuis ‘Oude Melkerij’, Hazenweg 4/2 te Meerle (tel. 03 605 10 42) zijn er lessen op maandag en vrijdag van 9 tot 12 uur en op dinsdag en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur. Daar kan vrij in en uit op maandag van 13 tot 16.30 uur.

Snel inschrijven Inschrijven voor de lessen van april 2009 kan nog op volgende dagen: • Voor de Bibliotheek op donderdag 26 maart van 18 tot 20 uur en op dinsdag 31 maart van 9 tot 12 uur. • Voor ’t Mjeels Buurthuis op maandag 30 maart van 13 tot 16.30 uur. Iedereen die inschrijft krijgt naar aanleiding van de digitale week een gratis USB-stick. Voel je je aangesproken? Wil je graag meer weten? Neem dan snel contact op met Rita Lenaerts, 014 71 11 33 of rita.lenaerts@digidak.be (zie ook www.digidak.be) Digidak is een initiatief van het Strategisch Plan Kempen en de Stad Hoogstraten en wordt medegefinancierd door Cera, de Provincie Antwerpen, Belgacom, POD Maatschappelijke Integratie en Microsoft. (fh)

Nieuws uit de bib Cursus fotobewerking Op maandag 27 april start er weer een reeks ‘Eenvoudige Fotobewerking’ met onze lesgeefster Maria Jennes. Er gaan 2 reeksen van telkens 3 lessen door; ze hebben dezelfde inhoud, dus je kan voor 1 reeks inschrijven. Reeks I Fotobewerking op maandag 27 april, donderdag 30 april en dinsdag 5 mei, telkens van 13 tot 16 uur. Reeks II Fotobewerking op donderdag 7 mei, dinsdag 12 mei en dinsdag 19 mei, telkens van 13 tot 16 uur. Geldig inschrijven kan enkel in de bibliotheek van Hoogstraten, Lindendreef 1b vanaf 1 april tussen 14 en 17 uur na betaling van 9 euro voor 3 lessen. Per reeks kunnen 8 personen inschrijven.

Bewegen, een fantastisch medicament Lichamelijke activiteit is zeer goed voor de gezondheid. In een voordracht met 120 prachtige beelden neemt Alfred Coninx u mee op een reis door het lichaam. Hij toont aan waarom bewegen een fantastisch en gratis topmedicament is. Verschillende gezondheidsthema’s, zoals cholesterol, diëten en negatieve stress, komen aan bod. Deze lezing vindt plaats in de bibliotheek van Hoogstraten op dinsdag 21 april om 20 uur. De inkom voor deze boeiende avond is 3 euro. Gelieve u vooraf in te schrijven in de bibliotheek of via het e-loket op www.hoogstraten.be. De BIB van Hoogstraten en Minderhout sluiten op maandag 13 april. (ra/ fh)

APRIL 2009 - 21

DHM_april_288.indd 21

19-3-2009 14:23:45


HOOGSTRATEN

Met de Beiaardvrienden naar Asten en Den Bosch HOOGSTRATEN - Ein-de-lijk, het is geweten! In een schitterend nummer rond kinder- en volksliedjes werkte Toon Hermans toch rond de zinsnede “Dat gaat naar Den Bosch toe”. Maar … “Wat gaat naar Den Bosch toe?” wilde de meester-cabaretier perfors weten. Wel, wij weten dat inmiddels. Het is de Beiaardvereniging van Hoogstraten! En zij gaan op zaterdag 25 april aanstaande. U komt toch mee? En omdat de klokken en de klepels de ‘core business’ van deze vereniging blijven, trekken zij in de namiddag verder naar Asten, alwaar het bekende Beiaardmuseum bezocht zal worden. Het programma … Den Bosch (of ’s Hertogenbosch) is de provinciehoofdstad van Noord-Brabant. Ze kreeg al in 1184 stadsrechten, enige tijd nadat ze was ontstaan als nederzetting van handelaren, aan de samenloop van de Aa en de Dommel. Ook voor Hoogstraten is Den Bosch niet onbelangrijk geweest. Want is ons stadje niet ontstaan als ‘halteplaats’ tussen de steden Breda en Lier enerzijds, en Antwerpen en Den Bosch anderzijds? Zo kreeg onze ’s Boschstraat haar naam al eeuwen geleden, omdat ze in oorsprong een deel van die route naar Den Bosch vormde. Tijdens de geplande stadswandeling door Den Bosch zullen de Beiaardvrienden o.m. ook de ‘kathedrale basiliek Sint-Jan-Evangelist’ bezoeken, een pareltje van late Brabantse gotiek en de bekendste bezienswaardigheid van de stad. Na een smakelijke broodjeslunch in Café Cinq brengt de bus het gezelschap naar Asten, waar het gerenommeerde Beiaardmuseum bezocht zal worden. Dit museum werd in 1969 opgericht, met

klokken van de Koninklijke Gieterij Eijsbouts én de indrukwekkende verzameling etnografische bellen en klokjes van wijlen André Lehr (de Jo Haazen van Nederland zeg maar). In 1975 werd uitgeweken naar een nieuwe locatie aan de rand van het dorp, waar de beiaardcollectie onder één dak kwam met een natuurhistorisch museum. In de beiaardafdeling tref je klokken aan uit Nederland en Vlaanderen, maar ook van ver daarbuiten, zelfs uit China en het Nabije Oosten. Ook zie je er tikkende torenuurwerken waarvan sommige met echte klokken verbonden zijn.

H p c O o w

Er werd een 19de-eeuwse gieterij nagebouwd en in een andere zaal worden de klokken en hun klanken op wetenschappelijke wijze aan de klepel gevoeld. Tot slot kan je er verschillende antieke beiaardklavieren bewonderen. Waar en wanneer? Zaterdag 25 april aanstaande. Vertrek en aankomst met de bus aan de Pax, respectievelijk om 8u30 en 18u15. Inschrijven? Deze uitstap wordt u ‘all in’ aangeboden voor de ronde som van 30 euro per persoon. De inschrijvingen lopen t./m. zaterdag 4 april en u bent maar ingeschreven nadat u ook betaald heeft. Dit kan per overschrijving op het nummer 979-6104916-32, met duidelijke vermelding van de mededeling ‘Asten’, uw naam alsook het aantal deelnemers. Geef daarnaast best ook een seintje aan de secretaris van de vereniging, Dries Horsten (Vrijheid 98, 2320 Hoogstraten, 03/314.57.24 of horstendries@ hotmail.com). Wees wel snel, want het aantal plaatsen is beperkt en vol is vol! (dh)

Op 25 april trekken de Beiaardvrienden naar 's Hertogenbosch én het beiaardmuseum van Asten. (foto Bart Van Delm)

D z I I b fi K h O w a S e

KVG party HOOGSTRATEN / TURNHOUT - KVG Hoogstraten richt in samenwerking met KVG Turnhout een mega party in op vrijdag 24 april voor jongeren vanaf 16 jaar met een handicap. De avond gaat door in zaal Den Bond, Korte Begijnenstraat te Turnhout van 20 tot 24 uur. De inkom bedraagt 2 euro per persoon. Om even tot rust te komen is er ter plaatse een stille / rustige kamer voorzien terwijl de ouders kunnen vertoeven in het gezellige café. (fs)

O a K w ‘ d Z b H a r i W d E u K

Z 22 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 22

19-3-2009 14:23:47


hoogstraten

Waar ligt de grens? HOOGSTRATEN - Je kon er niet naast kijken. Een metershoge prent tussen het stadhuis en de St. Katharinakerk sierde weken het centrum van Hoogstraten. Ook aan de automobilist die Hoogstraten binnen reed werd van op een spandoek de vraag gesteld www.waarligtdegrens.be Wie of wat zit daar achter? De vlotte internetsurfer heeft ondertussen al lang ontdekt dat dit elementen zijn van een kunstproject dat gestuurd wordt vanuit onze academie. Iedereen, jong en oud, wordt hierbij aangemoedigd om regelmatig naar de IKO-weblog te surfen en bijdragen in te sturen. Dit kan in de vorm van een bestaande of persoonlijke tekst, gedicht, maar ook met foto’s, tekeningen, filmpjes, animaties enz. Kortom, hoe meer persoonlijke reacties over de vraag ‘Waar ligt de grens?’, hoe beter. Ook niet-cursisten en kunstenaars uit alle disciplines (van over heel de wereld) worden door deze internetactie aangezet om een persoonlijke reactie in te zenden. Surf dus eens langs www.waarligtdegrens.be en lever misschien ook zelf een bijdrage. De kunstenaars uit het IKO zullen u dankbaar zijn.

Om onze lezers alvast te stimuleren, hierbij enkele vragen die schuilgaan achter de ‘button’ van het IKO zelf. Klassiek – modern? Zijn dat tegengestelde (waarde)begrippen of gelijkwaardige (stijl)omschrijvingen? Bestaat het ene zonder het andere? ‘Moderne kunst’ is dat gelijk aan ‘hedendaagse kunst’ en wordt dat later dan ook automatisch ‘klassieke kunst’? Zouden de ‘bosjesmannen’ uit de Kalahariwoestijn in Zuid-Afrika ook begrippen hanteren als modern en klassiek? Had de Florentijnse edelman Piero Soderini, begin 16de eeuw, toen hij aan Michelangelo de opdracht gaf voor zijn inmiddels onsterfelijk beroemd geworden ‘David’, een klassiek of een modern beeldhouwwerk in gedachte? Waar ligt de grens tussen klassiek en modern? Ligt die voor mij anders dan voor mijn dochter of mijn moeder? En …die beroemde S-vormige stapelstoel uit kunststof van ‘Verner Panton’ uit de jaren zestig, is dat nu een klassiek of een modern meubel? Klassiek – modern? is dat belangrijk in de kunst?

Zegt U het maar op… www.waarligtdegrens.be APRIL 2009 - 23

DHM_april_288.indd 23

19-3-2009 14:23:48


hoogstraten

De beste rikkers en jokkers zijn gekend HOOGSTRATEN / WORTEL – De wintercompetitie “Rikken en Jokken” zit erop. De organisatoren, Jos Aerts en Fons Weerts, mogen fier terugblikken op een geslaagd kaartseizoen 2008 – 2009. Een groot aantal deelnemers, aangename dagprijzen en vooral een goede sfeer. meer moet dat niet zijn. Bij het opmaken van de eindrangschikking komen de zeven beste resultaten van de elf kaartavonden in aanmerking. En dan krijgen we volgende uitslag.

RIKKEN 1. Alfons Vermeiren 2. Francine Goetschalkx 3. René Vermeeren 4. Harry Boeren 5. Maria Vrints 6. Walter Cleymans 7. Tresia Renders 8. Frans Janssens 9. Lea Brugmans 10. Frans Van Opstal

JOKKEN 3.447 punten 3.165 punten 3.114 punten 3.102 punten 3.084 punten 3.078 punten 3.050 punten 3.030 punten 3.023 punten 3.004 punten

1. Louis Van Dijck 2. Jos Laurijssen 3. Eddy Kenis 4. Louis Van Laer 5. René Smouts 6. Wendy De Bruyn 7. Jos Aerts 8. Stijn Goetschalckx 9. Stan Noeyens 10. Fred Hapers

F

EU kiezers

1.503 punten 1.561 punten 1.584 punten 1.587 punten 1.607 punten 1.620 punten 1.642 punten 1.690 punten 1.691 punten 1.692 punten

Op 7 juni worden gelijktijdig verkiezingen voor het Europees Parlement en het Vlaams Parlement georganiseerd.Voor de Europese verkiezingen mogen ook burgers van de EU lidstaten stemmen op voorwaarde dat zij zich al kiezer laten registreren voor 31 maart op de dienst burgerzaken stadhuis Hoogstraten.

H a d

Gedicht in de Maand er was een man die de spiegels zo blonk met doek en met zeem en met zeep hij lipte zijn tong en doopte de pen de randen, de tanden, de zweep over trap, linoleum, het hout. Hij spiegelde spiegels en kocht zelfs gom. En wat hij ook poetste en wat hij ook deed: het glom. Toen kwam er lazarie en ook veel bombarie. Op spiegels, zo net en zo rein, daar zag men een streep! Wat zwart en wat wit! Die man, kon die man toch zo zijn? Men kwam op ’t gestoelte en riep en krioelde: Vort, weg met de man van de spiegels. Wij hebben ons vod en de zeem en het sop. Wij gaan tot de rand en de riegels! De man werd zo moe, de spiegels wat dof. En brekende zon, lucht en wolken, die nooit meer geschitterd en blinkend alom, die niet meer zijn spiegels bevolken.

De beste rikkers en jokkers op een rij. (foto Dries Horsten) Volgende verenigingen namen deel aan het tornooi: De Kasteelvrienden Hoogstraten, KWB Hoogstraten, KWB Wortel, VNA Wortel, Vriendenkring strafinrichting Wortel, Feestcomité HVV, St.Cecilia, OCMW Hoogstraten en de Veloclub Hoogstraten. Noteer nu alvast de startdatum van de competitie 2009 – 2010 in je agenda: vrijdag 30 oktober bij de Kasteelvrienden Hoogstraten. (fh)

Reserveren van de Pax HOOGSTRATEN - Sedert 1 januari 2009 kan u de vergader- en feestlokalen van parochiecentrum Pax in Hoogstraten reserveren op het parochiesecretariaat, Vrijheid 185. U kan er terecht op maandag en vrijdag tussen 9 en 11 uur en op woensdag van 18.30 tot 20 uur. Tijdens deze openingsuren zijn ze ook telefonisch te bereiken op 03 314 51 54. Bij elke reservatie geeft u op: - de naam van de huurder of vereniging en het telefoonnummer van de verantwoordelijke - datum en soort activiteit - welk lokaal men wenst te reserveren (grote zaal, gelagzaal, klein lokaal) - eventuele bijkomende wensen (keukenmateriaal,…) Concrete afspraken i.v.m. het sleutelgebruik en dergelijke maakt u met Jef Adams (0495 52 39 42), liefst tussen 8 en 9.30 uur.

Hij zou nimmer poetsen met zwabber en zeem. Hij liet nu de spiegels op zolder. Hij liet ze betijen met memel en rat. Hij zei ze: Adieu en de kolder! Want die, echt, die kwam er, gezwind en zo fluks. Het spiegelbeeld scheef en zo dof. Men zag er zichzelf, van ver en dichtbij. Nooit echt. En men schreef: Wat is en wat niet? Wat zien’k? In schijn en in recht en in krom? Men schalde het uit en brak zo het glas. De poetser die wist het: Zo dom. Ooit wrijf ik wel weer en schrijf ik wel weer, de lijnen en schijnen, de dans. Dan weet ik het weer, dan is het er weer: een blad en een vlak vol met glans. R. Servaes

24 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 24

19-3-2009 14:23:49

H t z M v r L e m

D v f t m i

P m d d e V

O z k e l F m


hoogstraten

Foto’s van Louis Geets in De Laermolen

Hoogstraten Ondersteboven

Hou je van kinderen?

Wil je graag halftijds werken in een boeiende en speelse voor- en naschoolse kinderopvang in je eigen buurt?

Dan ben jij misschien wel de persoon die wij zoeken!! www.landelijkekinderopvang.be

HOOGSTRATEN – In het jaar 1970 was men wereldwijd reeds volop aan een drastische vernieuwing bezig. Ook in Hoogstraten werd alles ondersteboven gekeerd voor de aanleg van het rioleringsstelsel.

016/24.49.56

2 KINDERBEGELEID(ST)ERS in de buitenschoolse kinderopvang voor locaties Stekelbees HOOGSTRATEN

Wie ben je? - je werkt graag met groepen kinderen tussen 2,5 en 12 jaar - je hebt een vereist diploma : zie www.groepkvlv.be, vacatures, functie : kinderbegeleidster - je bent bereid te werken in onderbroken uren tijdens voor- en naschoolse opvang & aaneengesloten uren in vakanties Wij bieden - een deeltijds contract van 20u, vorming en opleiding - gratis opvang van eigen kinderen (2,5 -12j) tijdens werkuren - na 1 jaar vast contract : recht op gratis hospitalisatieverzekering Interesse? Solliciteer bij voorkeur online via www.groepkvlv.be (vacatures, functie, kinderbegeleidster, Hoogstraten) of bezorg je brief en CV op volgend adres: Groep KVLV, Selectiedienst, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal

Het voormalige “moederhuis” met weerspiegeling van de Sint-Katharinatoren in het water van de omgewoelde Vrijheid, een uniek beeld met een zelfineengeknutselde fotocamera op gevoelige plaat vastgelegd door de Minderhoutse fotograaf Louis Geets in de periode 1970 – 1972. Dit is één van de talloze merkwaardige foto’s uit die tijd, met aanblik van de rioleringswerken in Hoogstraten centrum en omgeving. Sfeerbeelden aan de Laermolen, Mark en ’s Boschstraat passeren vervolgens de lens. Kortom, een zeldzame, in het oog springende collectie, met monnikengeduld samengebracht door Louis’broer Camiel Geets & zoon Dirk. Door hun inzet blijft het erfgoedarchief van wijlen Louis Geets toegankelijk voor een groot publiek. De primeur valt op uitdrukkelijk verzoek van de familie C. Geets te beurt aan de vzw De Laermolen. Met alle complimenten voor kunstenaar Louis, zal iedere bezoeker in de ruimte van de watermolen kunnen zien, dat het uitzicht van Hoogstraten ingrijpend veranderd is vergeleken met vroeger. Periode: Vanaf de opening van het toeristisch seizoen op 26 april tot en met de provinciale molendag op 30 augustus, tijdens de openinguren van de Laermolen, elke 2de & 4de zondag van de maand van 14 tot 16 uur, en de daaropvolgende dinsdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur. Op 26 april en 30 augustus is de molen open van 10 tot 18 uur. Vzw De Maermolen dankt Louis Camiel & Dirk voor de eer!! Ook met de opening van het toeristisch seizoen zal er heel wat activiteit zijn rond het klotsende waterrad. Vooreerst natuurlijk de molen in werking. In de namiddag worden er weer heerlijke smoutebollen gebakken in eigen geproduceerde koolzaadolie. Drank om een en ander door te spoelen is aanwezig. Flor en Florejan Verschueren brengen weer de nodige deuntjes en volkse muziekjes op accordeon, piano,… dus gezelligheid troef!!!! (vzw/fh)

APRIL 2009 - 25

DHM_april_288.indd 25

19-3-2009 14:23:49


HOOGSTRATEN

Carnaval in de gemeenteschool HOOGSTRATEN - Juist voor de vasten nog eens lekker gek doen, dat is carnaval. Ook in de lagere scholen kan de pret niet op. Mega Mindy, prinsessen van één dag helemaal in het roze, vervaarlijke piraten, …vulden de speelplaatsen. In de gemeenteschool is het ook de gewoonte dat de grote mensen, juffen, meesters en al wie komt helpen, zich verkleden. De mensen van het oudercomité beschikken sinds vorig jaar over een eigen bakplaat en ze kregen er gratis nog één in bruikleen. Joost kneedde het deeg en Kim zorgde voor de organisatie ter plaatse. Verkleed als Minnie Mouse kreeg ze de hulp van een heleboel andere Minnies met grote zwarte oren en rode rokjes met witte bollen. Tegen de middag waren er genoeg pannenkoeken gebakken voor de eerste shift van etertjes.

Dan kwamen ook leerlingen van het VTI-Spijker helpen bij het opdienen en het begeleiden van de activiteiten. Sinds verschillende jaren is er een uitstekende samenwerking tussen de leerkrachten die deze workshops begeleiden. Er komt immers heel wat bij kijken. Afspraken maken over organisatie, tijdsgebruik, activiteiten, …

juf te vloeren. Een groep van 5 kleutermeisjes vonden het echter nodig om tijdens de match, midden op het terrein al plannen te maken voor de afterparty.

Dan worden de activiteiten voorbereid in het VTI, zodat alle studenten weten wat er van hen verwacht wordt en waarop ze moeten letten. Op het ogenblik zelf zou alles vlot moeten verlopen, maar een toeziend oog en wat goede raad, zijn er toch wel nodig.

Na de middag waren de meesters en de juffen van de lagere school nergens te bespeuren. Ook bij het belteken kwamen ze niet naar buiten. Blijkbaar hadden ze een middagdutje gedaan, want op het lawaai dat de kinderen maakten, kwamen ze één voor één in hun nachtkleding naar buiten. Gelukkig kregen de kinderen van de hogere klassen hen snel wakker met aangepaste ochtendgymnastiekliedjes.

Intussen speelde FC De Kleuterleidsters eerst een voetbalmatch voor en daarna met de kleuters. Vooral de jongens waren gemotiveerd om hun

Daarna waren er weer knutsel-, zang- en dansactiviteiten en heel veel lekkere pannenkoeken. Een feest voor groot, maar vooral voor klein.

H n o z e b m j t

V w t S o k m m

E T t v c C e l n

P H I v é e

P

P s

P w 26 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 26

19-3-2009 14:23:54


s ,

n

, ,

e

-

HOOGSTRATEN

De Hoogstraatse schaakclub daagt uit !!! HOOGSTRATEN - Al sinds het jaar 2000 organiseert de Hoogstraatse Schaakclub elk jaar een open schaaktornooi in café de Gelmel. Dit wil zeggen dat iedereen die dag zelf kan inschrijven en meedoen. Ondanks het feit dat Hoogstraten bijna 20.000 inwoners telt, hadden we dit jaar maar weinig deelnemers. En het is al het derde jaar op rij dat de wisselbeker naar Turnhout vertrekt. Hoog tijd dus om daar iets aan te doen. Vanuit de wetenschap dat er heel wat geschaakt wordt in huiskamers, scholen, studentenkoten, jongerencafés enz., vatte de Hoogstraatse Schaakclub het plan op om eens vreemd te gaan onder het motto: “Als de berg niet tot Mohammed komt, zal Mohammed tot de berg moeten komen”. Een activiteit in en met de Cahier was een mogelijkheid om eens naar buiten te komen. Er werd contact gezocht met mensen van Cahier. Toevallig begon Cahier toen met een nieuw initiatief dat zij “Carte Blanche” doopten. Hiermee verlenen zij budgettaire en logistieke steun aan creatieve mensen die iets willen organiseren in Cahier: Dit kan héél breed zijn: een leuke DJ, een groep, een stand up comedian, een spelletjesavond, thema-avonden, danscursussen... noem maar op! Perfect op maat gesneden voor het plan van de Hoogstraatse Schaakclub. In overleg met Cahier werd dan maar ineens voor spektakel gekozen, nl simultaanschaak, één tegen allen, David tegen Goliath, kortom een uitdaging.

Paul Fockaert in één tegen allen Paul Fockaert, winnaar van het clubkampioenschap van De Hoogstraatse Schaakclub (DHS),

had op 27 februari de eer om de strijd aan te gaan aan 12 tafels, de vrijgekomen plaatsen werden snel terug ingenomen voor een volgend spel. In totaal speelde Paul 17 partijen waarvan hij er 12 won en 5 verloor; net niet de verhoopte 80 % die de Schaakclub had vooropgesteld maar toch een fraai resultaat. Zeg nu nog dat mannen geen twee dingen tegelijkertijd kunnen doen! DHM: En Paul, hoe verliep de avond Paul: “Ik was aangenaam verrast door de opkomst. Terwijl Willem Lauryssen voor de muziek zorgde begon ik om 9 uur aan mijn eerste zetten. Voor mij was het snelschaak, gewoon zetten wat er in mij opkwam. Mijn tegenstrevers moesten bij de eerste zetten natuurlijk wel wat geduld oefenen maar eens de partijen vorm kregen hadden zij ook tijd nodig om na te denken. Al snel werd duidelijk dat er in de Cahier best wel goede schakers zitten. Gek genoeg kon ik het spelverloop van de verschillende partijen uit elkaar houden. Het werd moeilijker toen er enkele mensen later bij aanschoven; bij de ene partij zit je in het beginspel, bij de andere in het eindspel. Ik heb zelf geen idee hoeveel partijen ik gespeeld heb. Daar hadden we dan weer Tom Verheyen voor, een streng doch rechtvaardig scheidsrechter die ook het scorebord bijhield. Ik heb er alleszins veel plezier aan beleefd.” Zowel de Hoogstraatse Schaakclub als de Cahier kunnen terugblikken op een fijne samenwerking, een avond vol ambiance, een vlekkeloze (zeker nadat de terrastafels en stoelen waren gereinigd ) organisatie. Voor DHS redenen om nog eens meer vreemd te gaan. De Hoogstraatse Schaakclub speelt elke woensdagavond vanaf 20.30 uur in café De Gelmel. Inlichtingen: dirkmyriam@hotmail.com (pf/fh)

Paul Fockaert, kampioen van De Hoogstraatse Schaakclub, speelt 17 partijen tegelijk en wint er twaalf.

Week van de Smaak GROOT-HOOGSTRATEN - De Week van de Smaak is een jaarlijks (eet)cultureel evenement in Vlaanderen dat zoveel mogelijk mensen wil samenbrengen rond smaak en eetcultuur in al hun aspecten. Hoogstraten, stadje met smaak, kan hierbij natuurlijk niet achterblijven! In 2009 willen de organisatoren dan ook uitpakken met een uitgebreid programma in de Week van de Smaak. De stad Hoogstraten, het VTI en het lokale comité van de smaak hebben al enkele interessante activiteiten op stapel staan, maar we hebben ook uw hulp nodig! Organiseert uw vereniging een wafelenbak? Geeft u kooklessen aan mannen? Goesting om jongeren te leren koken op grootmoeders wijze? Heeft u het idee om een andere vereniging uit te nodigen voor een gezellige babbel aan een gastentafel? Of nog geen concreet idee, maar wel interesse om uw culinaire creativiteit aan te spreken? Waarom dan dit jaar niet eens in de Week van de Smaak? De Week van de Smaak vindt plaats van 12 tot 22 november 2009. Gastland in 2009 is Turkije. Daar kan je dus extra inspiratie opdoen. In de Week van de Smaak geniet u van gratis promotie. Zin om mee te doen? Geef zo snel mogelijk een seintje aan de cultuurdienst zodat we het programma op punt kunnen stellen. Meer info: cultuurdienst cultuur@hoogstraten. be of 03 340 19 57

De haalbaarheid van een Erfgoedconvenant GROOT-HOOGSTRATEN – Sinds enkele jaren kunnen steden en gemeenten alleen of in een samenwerkingsverband een Erfgoedconvenant afsluiten met de Vlaamse overheid. Zo’n Erfgoedconvenant geeft de mogelijkheid om op een structurele wijze rond het erfgoed uit eigen streek te werken, door middel van onderzoek en het opzetten van concrete projecten. Het stadsbestuur startte aanvankelijk een overleg met de buurgemeenten Rijkevorsel, Merksplas, Baarle-Hertog, Wuustwezel en Brecht. Deze partners waren geïnteresseerd, maar tijdens het overleg werden ook andere partners genoemd. Zo werden ook de gemeenten, die samen het Leadergebied MArkAante Kempen vormen, aangesproken. Naast de hierboven genoemde gemeenten zijn daar ook Essen, Ravels, Arendonk en Kalmthout bij. Later werden ook Malle en Brasschaat bij het overleg betrokken. Omdat het gebied steeds groter werd, leek het zinvol om eerst een haalbaarheidsstudie uit te laten voeren, samen met de gemeentebesturen van Rijkevorsel, Merksplas, Baarle-Hertog, Wuustwezel, Brecht, Essen en Brasschaat een projectvoorstel als aanvraag ingediend. Als het voorstel wordt goedgekeurd kan de groep een projectmedewerker in dienst nemen, die de mogelijkheden van een erfgoedconvenant moet onderzoeken. (fh)

APRIL 2009 - 27

DHM_april_288.indd 27

19-3-2009 14:23:55


hoogstraten

Promotie technische richtingen

Kempense klavierdag

HOOGSTRATEN - Op zondag 3 mei 2009 wordt in en rond de St.-Katharinakerk de jaarlijkse Kempense klavierdag georganiseerd. Tussen 13 en 17 uur kan u er genieten van orgel, klavecimbel en beiaardconcertjes. Het zijn de leerlingen uit de muziekacademies van Turnhout, Baarle Hertog, Geel, Herentals en Mol die de concertjes verzorgen. De inkom is gratis.

Een bezoek aan ….. BRECHT

HOOGSTRATEN - Als ondersteuning bij hun verdere studiekeuze en ook om de technische richtingen te promoten, organiseren de technische scholen in Hoogstraten (VITO en VTI) bezoeken voor de zesdejaars. Ze mogen er hun vaardigheden uittesten en kunnen hun werkje mee naar huis nemen. Hier een foto van de zesdejaars van de Gemeenteschool na hun bezoek aan het VITO.

De Prinses Elisabethbasis op Antarctica

HOOGSTRATEN - Op 15 februari 2009 werd de Prinses Elisabethbasis officieel geopend. Er waren heel wat mensen aanwezig. De kinderen van het 6de leerjaar van de Gemeentelijke basisschool hebben de bouw van het station op de voet gevolgd. Vorig jaar hebben ze een vlag ontworpen die nu regelmatig op de Zuidpool wappert en dit jaar hebben ze gewonnen met een tekenwedstrijd. Drie van hun tekeningen fleuren nu het interieur op. Redenen genoeg om ook een kleine receptie te houden!

HOOGSTRATEN – Juist, op 18 april kan u samen met leden van het Davidsfonds een bezoek brengen aan Brecht, met Paul Driesen als ervaren gids. Denk niet dat Brecht zo maar een gewoon dorp is. Brecht heeft een rijk verleden en bracht enkele vermaarde humanisten voort: filoloog Custos (1475 – 1525), jurist Mudaeus (1500 – 1560), dichter Jan Van der Noot (1539 – 1600), economist Lessius (1554 – 1623). Wandelend langs pleintjes, straatjes, gebouwen en beelden komt dit merkwaardig verleden tot leven. We vertrekken “op Rome”, de plaats waar de Latijnse school heeft gestaan. In de zestiger jaren werd het schoolgebouw afgebroken. Thans is het nog alleen een onbebouwd perceel voorbij de Sint-Michielskerk op de hoek van de Loenhoutse baan. We wandelen langs de kerk, het standbeeld van Lessius, het Damhof, de waterhoeve, de motte, het beeld van Mudaeus. Op het gemeenteplein brengen we een kort bezoek aan het Kempisch museum in huize Sint-Hubertus. En in de Gulden Poort verpozen we even bij een Tisser, het Brechtse huisbier, ter plaatse gebrouwen. We wandelen verder langs Château de Lange Pad en bereiken langs kleine binnenpaadjes de groene long van Brecht, het gemeentepark. We vinden er het fusiemonument, van kunstenaar Jan Keustermans, en het gemeenschapscentrum Jan Van der Noot met bibliotheek, podiumzaal en vergaderlokalen. De tramstatie, in fraaie art nouveaustijl, heeft gelukkig de tramsporen overleefd. Aan de stenen molen bereiken we ons eindpunt. Daar is gelegenheid om iets te gebruiken en na te kaarten. Voor onze gids Paul Driesen, beroepshalve een Brechtenaar en een boeiend verteller, heeft Brecht geen geheimen. Hij staat garant voor een boeiende namiddag. Mochten wij het minder goed treffen met het weer, dan zal hij meer het accent leggen op het interieur van de kerk en het museum. Bezoek aan Brecht op zaterdag 18 april. Vertrek met carpooling om 13.30 uur aan de Pax. De wandeling zelf begint om 14 uur. (jc/fh)

28 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 28

19-3-2009 14:24:02

H m r p k p 1 L d i w g z n h d p g

D t g d t a z ‘ h o t g d z d p m w g o v d


s

hoogstraten

EEN OPROEP “En gij zorgt voor de wederopbouw” HOOGSTRATEN - Was het bijna militaire marsbevel aan meneer Lauwerys – toen nog leraar geschiedenis aan het Klein Seminarie, later pastoor-deken van Hoogstraten – gegeven door kardinaal van Roey tijdens diens bezoek aan de puinhoop van kerk en toren op 23 november 1944. “Goed, Eminentie” was het antwoord van Lauwerys. Waarbij we ons kunnen voorstellen dat dit antwoord op dat eigenste moment meer ingegeven was door verbouwereerdheid dan door weloverwogen beslistheid. Onwetend als de man gelukkig toen nog was over de hoeveelheid bloed, zweet en tranen die dat “Goed Eminentie” hem nog ging kosten. Totaal onevenredig die hoeveelheid, met het gemak waarmee de kardinaal zijn directief op die bewuste donderdag van op het puin aan voornoemd adres bezorgde. De tijdsgeest van toen der tijd. Zonder twijfel.

, -

e

-

h

e e

r m

n

t r -

k

academischer en vooral met veel meer woorden van tien frank, maar onzen uitleg zult ge allicht beter begrijpen.

Maar goed, terzake nu.

Om reacties los te krijgen zullen we het dus anders moeten gaan aanpakken. En hebben daar dan het volgende op gevonden.

In het februarinummer van De Maand deden wij een oproep tot de overlevers van toen om ons hun verhaal kond te doen. We hadden het eigenlijk gevreesd, geen verhalen dus. Zelf hebben we ondertussen drie negentigers bevraagd en moeten vaststellen dat die droeve tijden te ver in de geesten zijn teruggedrongen. Waren we psycholoog of iets anders van dien aard, we zouden spreken van een normale menselijke vermogen. Om de goeie dingen des levens bij te houden, de slechte te verdringen. Letterlijk, de aangeboren drang om te ‘over’leven. Psychologen zeggen zoiets

Bij regelmaat gaan we middels dit medium, als we van de baas mogen tenminste, een foto tonen met de vraag om eens na te gaan wie er op staat. Kan familie zijn, een buur, een kennis, iemand die ge liever niet meer tegenkomt, bekijk het maar. En dan hopen we dat er zodoende misschien lichtjes gaan branden, verhalen gaan komen. Zo van, oh ja, nu dagget zegt. Snapt ‘m? Concreet, wie kent de dame die op bijgaande foto begrijpelijkerwijs totaal wezenloos en ontmoedigd op het torenpuin voor zich uit staat te staren?

t

n

beestje gezeten hebben, maar voor een meer herderlijke omgang met zijn parochianen heeft hij, nu zeer zeker weten, gene tijd gehad.

Alvast bedankt. Alleen, niet allemaal tegelijk. Daarom juist dat we die kardinaalse dienstorder tot titel hebben gekozen van ons boek – of hetgeen er voor zal moeten doorgaan - dat we over de wederopbouw van kerk en toren zinnens zijn te schrijven. Enerzijds omwille van zijn kernachtigheid – een titel hoort die eigenschap in zich te dragen -, anderzijds als huldeblijk aan ‘den’ deken die de klus (sic) toch maar mooi heeft geklaard. Want nog maar beginnende het onderzoek, zijn wij er nu al meer dan van overtuigd dat deken Lauwerys gebloed, gezweet en getraand heeft. Omwille van de enorme werklast, de duizenden vergaderingen, de honderden reizen naar Brussel om zijn dossiers te pousseren, de tegenwerking, de meest onnozele probleempjes waarmee men afkwam en die hij toch maar moest oplossen, de tegenslagen die hij op zijn weg ontmoette. Die man moet 24 op de 24 uur gewerkt hebben. Kan niet anders. Daardoor dan ook zijn afstandelijkheid tegenover het godsvolk verklarend die, laten we maar eerlijk wezen, zijn dekenschap kenmerkte. Het zal ook wel in het

CD – DVD Piuskoor Het Piuskoor bracht vorig jaar het erg gesmaakte requiem van Fauré ten gehore. Wie het concert moest missen kan nu een cd of DVD van dit concert aanschaffen. De DVD (12 euro) en de CD (10 euro) zijn te koop bij de dienst toerisme.

Als u de vrouw op de foto herkent neem dan contact op met redactie@demaand.be, met Nand Doms, tel. 014 63 35 31 nand.doms@telenet.be of Johan Ooms, tel 014 70 56 92 johan.ooms1@telenet.be. APRIL 2009 - 29

DHM_april_288.indd 29

19-3-2009 14:24:03


j -

l

hoogstraten

Pesten NEE…. WEG ERMEE HOOGSTRATEN - De lagere school van het Klein Seminarie was bijzonder actief tijdens de Vlaamse ‘anti-pestweek’, midden februari. De leerkrachten lieten vooral de leerlingen op verhaal komen. In het derde leerjaar werd het “pestactieplan” van Guy Didelez voorgelezen. Dit handelt over een Turks meisje dat door de nummero uno van de klas gepest wordt, omdat ze niet kan verdragen dat het meisje betere opstelletjes kan schrijven. De andere leerlingen doen mee aan de pesterijen, behalve Tim, die het voor Farida opneemt. Als later blijkt dat de mama van Farida gestorven

is, gaan de meelopers meer respect voor haar tonen. Het boek maakte bijzonder veel indruk op de derdeklassers, die met open mond luisterden en zich perfect konden inleven in de situatie van de bange Farida, die niks durfde te zeggen tegen de pester “Sandra”. De leerkrachten volgden een bijscholing om de onderliggende betekenis van pestgedrag te zien en aan te pakken. Zo denkt men aan een soort “Time-out” - zone te creëren, om leerlingen te laten afkoelen, wanneer ze “door het lint” gaan. (fh)

De leerlingen van de lagere school van het Klein Seminarie stuurden een groot aantal ballonnen in de lucht met de boodschap “pesten nee! Weg ermee!”

En de winnaar is…… HOOGSTRATEN - Op 21 en 22 januari organiseerde de Kempische Kynologen Klub vzw (K.K.K.) Turnhout in de Veiling de 36ste editie van haar Internationale rashondenshow. Een organisatie om U tegen te zeggen van een vereniging van liefhebbers en fokkers van honden. Maar liefst 1.854 honden lieten zich langs hun mooiste zijde zien om gekeurd te worden door één van de 13 eindkeurders die zich lieten bijstaan door 62 ringcommissarissen.

OPROEP Uit het oude moederhuis St.-Anna Maria

H l O v E m d e z v D l

Ik, Annie Michielsen, ergotherapeute in De Wingerd in het woonzorgcentrum van Hoogstraten, wil iedereen nogmaals bedanken, die meegeholpen heeft aan het project van “het oude moederhuis” van Hoogstraten. Bij het opruimen heb ik nog verschillende formuliertjes gevonden van baby’tjes die daar geboren zijn tussen april 1966 en juni 1975. Personen die hiervoor interesse hebben mogen de naam, geboortedatum en adres van de baby doorgeven op het mailadres: anniemichielsen@telenet.be of per telefoon op het nummer 03 314 45 32 van Annie Verschueren-Michielsen. De gevonden formuliertjes wil ik dan graag langs een of andere weg bezorgen op het juiste adres. (a.m.)

V o

G s o d n d D

K k 9 n

H t b m

Op de foto het podium van de herders, gewonnen door een Welsh Corgi Pembroke voor een Australian Shepherd en een Collie Smooth. 30 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 30

19-3-2009 14:24:20


hoogstraten

Bezoek Umicore Olen en activiteiten april

HOOGSTRATEN - Op 19 februari brachten 50 leden van Neos een bedrijfsbezoek aan Umicore Olen, bij velen onder ons beter bekend als de vroegere Union Minière. Eerst werden de bezoekers uitgebreid geïnformeerd over Umicore als wereldfirma, een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in de winning van edelmetalen zoals o.a. germanium gebruikt voor zonnecellen, nikkel en kobalt en in de productie van autokatalysatoren. Daarna bezochten de leden van Neos enkele afdelingen in de productie waarbij vooral de afdeling

germanium bijzonder opviel en dit omwille van de zeer hoge zuiverheidsgraad die hier verlangd wordt hetgeen extreem hoge eisen stelt aan de productie. Tevens werd vastgesteld dat meer en meer edele metalen worden gerecupereerd, zoals o.a. uit oude GSM’s. Dat een Belgisch bedrijf zo hoogtechnologisch presteert en dit op wereldschaal maakt dat de bezoekers het bedrijf met een zekere fierheid verlaten hebben. Voorafgaand aan het bedrijfsbezoek werd een begeleide wandeling in de abdij van Tongerlo voorzien, met speciale aandacht voor het interieur van de kerk. (jm/fh)

Woensdag 1, 15 en 29 april PETANQUE in Markdal te Meer om 14u00. Voor vervoer bellen: Stan Floren 03/314.57.13 Donderdag 16 april ELISABETH, musical in de Stadsschouwburg te Antwerpen. Vertrek met openbaar vervoer aan de kerk te 12.30 uur. Maandag 20 april FIETSTOCHT halve dag. Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur. Over Castelre, Ulvenhout, Baarle Hertog en Zondereigen (35 km). Locatie: Taverne ‘De Engel’ in Baarle Hertog Woensdag 22 april DAGUITSTAP naar GENT, vertrek aan de kerk om 7.45 uur Dinsdag 7, 14, 21 en 28 april KAARTEN / BILJARTEN / RUMMY CUP van 13.30 tot 17.30 uur in het lokaal van de St.Jorisgilde. Woensdag 1, 8, 15, 22 en 29 april ZWEMMEN van 10 tot 10.45 uur in ‘De Wildert’ te Zundert Woensdag 01-08 en 22 april AQUA JOGGEN van 11 tot 12 uur in ‘De Wildert’ te Zundert Donderdagen 02-09-16-23 en 30 aprilt NORDIC WALKING van 9.30 tot 11 uur, bijeenkomst in Castelré

Heb je al aan een studiebeurs gedacht ?

Voor de ouders van een kind in de kleuterschool of de lagere school. GROOT-HOOGSTRATEN - Alhoewel het schooljaar al half voorbij is, zijn er zeker nog ouders die nog niet gedacht hebben om een studietoelage of studiebeurs aan te vragen. Zeker nu dat vanaf dit schooljaar ook kan voor kinderen in de kleuterschool of de lagere school. Dat is nieuw. Kleuters krijgen een vast bedrag van 80,00 euro, kinderen in de lagere school een bedrag tussen 90,00 en 180,00 euro. Je kan de aanvragen indienen tot einde juni van dit schooljaar. Het ACW stelt voor om daar samen werk van te maken. De vereniging wil je gratis helpen bij het invullen van de papieren. Wat moet je meebrengen?

• Je identiteitskaart, eventueel de identiteitskaart van je partner en het identiteitsbewijs van je kind of kinderen. • Het rekeningnummer waarop de toelage mag worden gestort. • Attesten van je inkomen of het alimentatiegeld in 2006, eventueel ook van je partner. Deze gegevens zijn ook terug te vinden op je laatste aanslagbiljet van 2007. Het ACW vult de formulieren samen met u in en respecteert daarbij het persoonlijk karakter van je gegevens. Waar kunt u terecht? • Op maandag 30 maart in Buurthuis Melkerij te Meerle, tussen 10 en 12 en tussen 18 en 20 uur. • Op woensdag 1 april in Buurthuis Mouterij te Hoogstraten, tussen 10 en 12 en tussen 18 en 20 uur.

Jezelf zijn Naar een meer harmonisch en evenwichtig leven HOOGSTRATEN - Wil je jezelf beter leren kennen? Wil je jezelf en anderen beter begrijpen? Wil je meer evenwicht in je leven? In deze cursus staan we stil bij verschillende aspecten van je persoon: je verstand, je gevoel, je lichaam, je capaciteiten…. Je leert die aspecten meer op elkaar afstemmen, om zo meer te kunnen zijn wie je echt bent. Wanneer: op maandag 11, 18 en 25 mei telkens van 19 tot 22.15 Plaats: Begijnhof 40, 2320 Hoogstraten Prijs: 50 Euro voor de volledige cursus Begeleiding: Greet Cox Inschrijving: Greet Cox, Burg. Leestmansplantsoen 6, 2387 Baarle-Hertog, tel: 014/46.06.56 of 0496/10.39.77 email: Greet.cox@prh.be (zie ook www.prh.be) (fh)

Dit is een gratis initiatief van ACW Hoogstraten en wordt georganiseerd in overleg met OCMWbuurtwerkster Karin Cotteleer.

APRIL 2009 - 31

DHM_april_288.indd 31

19-3-2009 14:24:21


HOOGSTRATEN

Schoolfeest in het Spijker HOOGSTRATEN - De afgelopen weken stond ons landje ‘België’ centraal in de lagere school van het Spijker. Zondag 15 maart verzorgden de leerlingen een heus optreden. Dankzij Prof. S. Spicarius ontdekten de leerlingen België op een andere manier. Via de teletijdmachine van de Prof. belandden ze in Plopsaland aan de Belgische kust en leerden daar ook Ensor kennen. De leerlingen werden daarna naar het Sportpaleis geflitst, waar ze belangrijke sportvedetten ontmoetten. Ze woonden daar ook een optreden bij van Milk Inc.

De geleerde professor Spicarius wist heel veel te vertellen over ons land. Hij legde uit dat België over de hele wereld bekend is omwille van zijn speelkaarten die in Turnhout gemaakt worden. De leerlingen brachten het kaartspel zelfs tot leven op het podium. Natuurlijk kwam ook de geschiedenis van ons Belgenlandje aan bod. De teletijdmachine flitste de leerlingen met veel licht-, geluid- en rookeffecten naar de periode van Daens en zelfs tot in de Oertijd. Het Belgische Volkslied werd door jong en oud

uit volle borst meegezongen. Rode Duivels in spé, die zich onder de Spijkerkopjes bevinden, konden dat lied daadwerkelijk meezingen. Mama’s, papa’s, bomma’s, bompa’s en andere geïnteresseerde fans waren massaal aanwezig in de Belgisch getinte Rabboenizaal. Alle leerlingen kregen een daverend applaus voor hun prachtige prestaties. De directie dankt iedereen die zich op één of andere manier heeft ingezet om er weer een geslaagd schoolfeest van te maken!

M v D e v D

L v t E v n

De passie van de meester HOOGSTRATEN - Het was een boeiende avond die Davidsfonds Hoogstraten inrichtte in samenwerking met Erfgoed Hoogstraten op 11 maart! Voor een geïnteresseerd publiek blikte professor Van der Stock vooruit naar de prestigieuze tentoonstelling “Rogier van der Weyden - De Passie van de Meester”, die op 20 september geopend wordt in het vernieuwde Leuvense stadsmuseum en die hij mee gerealiseerd heeft. De onderhandelingen voor het samenbrengen

van de kunstwerken hebben liefst 7 jaar in beslag genomen en een aantal werken werden speciaal voor deze tentoonstelling gerestaureerd of geconserveerd. Sommige stukken keren voor het eerst sinds vele eeuwen terug naar hun plaats van oorsprong. Als Vlaamse primitief werkte Rogier van der Weyden vooral in het hertogdom Brabant, voor de stad Brussel maar ook voor individuen en gilden en ambachten. Men kan zich emotioneel niet alleen herkennen in wat hij schildert, hij raakt ook

vooral de gevoelige snaar van de kijker. De spreker bleef ook even stilstaan bij het werk “ Het leven van Sint Jozef” in onze St.-Katharinakerk dat in diezelfde periode is geschilderd. Vooraleer hierover meer kan verteld worden dan we al weten moet dit werk een diepgaand wetenschappelijk onderzoek ondergaan. Dit juweeltje van een schilderwerk is onlangs opgenomen in de “Topstukken” van “Openbaar Kunstbezit Vlaanderen” , hopelijk komt het daardoor vlugger in aanmerking voor onderzoek. (JV/HB)

32 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 32

19-3-2009 14:24:24


meersel-dreef

Hoe schrijf ik Meersel-Dreef ?

,

g

f

MEERSEL-DREEF - Bij de oprichting van de verschillende dorspraden, zo ook in MeerselDreef, na de fusie der gemeenten in 1976, werd er in deze kleine deelgemeente besloten om voortaan met de uniforme schrijfwijze “MeerselDreef” verder te gaan. Logisch ergens, Meersel-Dreef is van oudsher voortgesproten uit zijn twee belangrijkste straten, zijnde Meersel en Dreef. Een koppelteken tussen de twee namen, en voilà “Meersel-Dreef” staat in de geschiedenisboeken.

Maar bij de aanleg van de rotonde op Klein Eyssel / Groot Eyssel tussen Meerle en Meersel-Dreef liep het weer eens fout. Jarenlang moesten we weer, en het was vroeger ook al eens fout gelopen met de agglomeratieborden, op de foutieve schrijfwijze op de twee aanwijzingsborden van onze deelgemeente kijken. En als je dag in dag uit daar langs komt gereden, dan begin je dat stillekes aan wel beu te worden.

Daarom nam ik mijn fototoestel mee, trok een foto, bezorgde deze aan onze dorpsraad, die dit weer aan het schepencollege in de openbare zitting voorlegde. En zowaar, zes weken later, ik kon mijn ogen niet geloven, hadden de mannen van de gemeente onze dorpsnaam voor eens en voor altijd aangepast. Mijn dank is groot. (J.J.)

Knap werk van Dylan MEERSEL-DREEF - Dylan Nagtzaam van Meersel-Dreef, Heieinde, leerling van het zesde jaar van de VITO te Hoogstraten, kon zich plaatsen voor de finale van de Electro Challenge in de discipline “industriële elektriciteit”. Dit schooljaar vindt de wedstrijd Electro Challenge al voor de derde keer plaats, en het wordt georganiseerd door de elektrische sector. Laatstejaars leerlingen “elektriciteit” krijgen uitgekiende praktische proeven voorgeschoteld, die worden beoordeeld door een professionele jury uit de elektrotechnische sector. De jongeren hebben de keuze uit twee disciplines, residentiële of industriële elektriciteit. De wedstrijd is een uitgelezen kans voor jongeren om zich te meten met andere 'elektrische' talenten. En om na te gaan hoe goed de eigen afdeling elektriciteit scoort ten opzichte van andere scholen en opleidingscentra. Dit schooljaar namen 310 jongeren deel uit 116 scholen en opleidingscentra. De nationale finale vindt plaats op 13 mei in Brussel. Wij wensen Dylan veel succes. Wordt zeker vervolgd. Meer informatie kan je terugvinden op: http://www.stroomopwaarts.be/enquete/elektro_challenge/607-DSY.html (J.J)

.

-

APRIL 2009 - 33

DHM_april_288.indd 33

19-3-2009 14:24:26


MEERSEL-DREEF

KVG De KVG Katholieke Vereniging Gehandicapten Regio Turnhout richt op maandag 20 april een gespreksnamiddag in voor grootouders. Na getuigenis van een grootouder is er de mogelijkheid om elkaars ervaringen uit te wisselen. Maandag 20 april 2009 te 13.30 uur te Kasterlee, Pastorijstraat 10

M t n t e

Vooraf inschrijven is noodzakelijk, dit kan via het algemeen sekretariaat van de KVG op het nummer 014/40.33.60. of via e-mail turnhout@kvg.be

J g w H r

Voor een weeshuis in Kenia

Uitbaggeren Markmeanders

H d

M k n e h

O o w e s w e

A r b (

F k s e k

MEERSEL-DREEF - Als je jarenlang gebruik maakt van het fietspad langs de Mark vanaf de grens in Meersel-Dreef tot in Meer, dan vindt je het wel jammer dat dat oude Markmeanders, die herinneren aan de oude kronkelende rivier van voor de ruilverkaveling van 1984-1985, er helemaal dichtgegroeid, vervuild en brak bij liggen.

schien wel een grondige reden voor gehad hebben om het zo te laten, maar mooi is toch weer anders. Totdat het voorjaar 2009 werd: zware landbouwmachines hebben reeds de meander achter het Klooster geruimd en zijn nu volop bezig aan het eiland tussen Klein en Groot Eyssel.

MEERSEL-DREEF – Toen basisschool ’t Dreefke vorig jaar de prijs van de warmste school in ontvangst mocht nemen, maakte men kennis met Eric Baranyanka van de Ketnet-band.

Dit werd wel eens door de dorpsraad aangekaart, maar veel gebeurde er niet. Er gebeurde feitelijk zelfs niks.

Misschien dat het water nu weer door de oude meanders mag en kan blijven stromen, als getuige van een nog niet zo ver verleden, dat toch al bij velen begint te vervagen, en dat de jeugd niet meer gekend heeft. (J.J.)

Toen vernamen de leerlingen en juffen dat Eric zich inzet voor een weeshuis in Kenia. Zo kwam men op het idee om iets voor het schooltje van dat weeshuis in het buitenland te doen.Er werden plannen gemaakt en op dinsdag 3 maart was het zover. Erik kwam de leerlingen motiveren om geld in te zamelen voor Diani Children’s Vilage, het weeshuis in Kenia waar hij regelmatig op bezoek gaat.

De vrienden van de natuur zullen hiervoor mis-

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n k e n v l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

En, ’t Dreefke blijft niet bij de pakken zitten en organiseert een sponsortocht waarvan de opbrengst integraal gaat naar het schooltje in Kenia. Op maandag 23 maart om 15 uur gingen alle leerlingen samen met hun ouders en sympathisanten vijf kilometer wandelen. Voor meer informatie over het weeshuis kan u terecht op de site www.dianichildrensvilage.org, contact opnemen met de school kan langs ggb.dreefke@ telenet.be (mj/fh)

34 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 34

19-3-2009 14:24:28


meersel-dreef

Carnaval in Meersel-Dreef MEERSEL-DREEF - Op zondag 22 februari trok weer de jaarlijkse carnavalsstoet, georganiseerd door Carnaval Vereniging de Maerkratten, door de hoofdstraten van Meersel-Dreef en Galder. Het was een bont allegaartje van mensen, kleding, allerlei attributen en voertuigen. Je had individuen, duo’s, groepen en praalwagens, en in elke categorie vielen er prijzen te winnen. Het moto van de optocht was dit jaar: “As ut nie recht is , dan is ut wel krom”. Maar het blijkt vooral dat deelnemen belangrijker is dan winnen, en na de optocht nog verder napraten aan het eindpunt in het vernieuwde etablissement Knooppunt Galder in Galder, dat hoort er natuurlijk ook bij. Om aan te geven dat je óók tijdens de carnavalsoptocht meer lol zonder alcohol kunt hebben, waren burgemeesters Nuijten (Alphen-Chaam) en Van Aperen (Hoogstraten)aan de grens Meersel-Dreef / Galder aanwezig om op een ludieke wijze het temperen van het alcoholgebruik nog eens persoonlijk te onderstrepen. Als je nadien hoort dat in Wortel het gerstenat rijkelijk vloeide tijdens de optocht, dan wordt er blijkbaar door de (Belgische) overheid met twee (drank-)maten en twee gewichten gemeten. Foto’s van de optocht en van het randgebeuren, kan je terugvinden op de fotopagina van de website van Meersel-Dreef (www.meerseldreef.be) en deze van C.V. de Maerkratten (www.maerkrattenland.nl). (J.J.)

l

m n

-

-

-

APRIL 2009 - 35

DHM_april_288.indd 35

19-3-2009 14:24:31


meersel-dreef

Mariakoor viert 40 jaar bestaan MEERSEL-DREEF– Het Maria zangkoor van Meersel-Dreef, bestaat dit jaar 40 jaar. Het werd opgericht in 1969. Oorspronkelijk als onderdeel van de EK- Moedersbond. Maar al snel werden ze gevraagd door pater Ernest om wekelijks de hoogmis op te luisteren. Juffrouw Maria Vanderhenst was de eerste dirigente, haar taak werd overgenomen door broeder Xavier, die er zijn levenswerk van maakte. Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan, verzorgden ze op zondag 22 februari een feestelijke misviering, waarvoor ze speciale liederen instudeerden. Ondertussen passeerden meer dan 2000 repetities, bijna evenveel zondagsvieringen en nog enkele honderden opluisteringen van huwelijken, begrafenissen en andere speciale gelegenheden. Daarvoor werden de leden en de dirigent in de bloemen gezet. De parochie trakteerden hen op een uitgebreide receptie en het klooster zorgde voor een feestmaal. Twee leden zijn er bij vanaf het begin: Trees Snijders en Anna Van Boxel, zij werden extra in de bloemen gezet. En zo werd het voor het zangkoor een onvergetelijke dag.

Op het einde van de hun jubileumviering zong het Mariazangkoor “Mijn Meersel Lief”. Voor dit slotlied verhuisden ze van het doksaal naar het altaar. Waarna ze van de kerkgangers een hartelijk applaus ontvingen.

Nieuwbouw school MEERSEL-DREEF - Het is zover! De prefabs aan de achterzijde van de school zijn afgebroken en twee ervan zijn naar de KLJ verhuisd. En toen werd de eerste spade in de grond gestoken voor de nieuwbouw van de school van Meersel-Dreef. Een historisch feit voor deze deelgemeente. Een tiental jaren geleden werd er nog geopperd om de school op MeerselDreef te sluiten, maar gelukkig heeft men ingezien, ook de politiek, dat een dorp zonder school geen leefbaar dorp is. Een dorp zonder schoolbel, zonder schoolfeest, zonder fietsende schoolkinderen met hun veel te zware boekentassen van en naar huis, zonder moeders en vaders in het straatbeeld die de kleine ukkepukken wegbrengen en gaan halen, dat leeft niet. Het contact tussen de opgroeiende kinderen van jongsafaan is een garantie voor de leefbaarheid van elk dorp, nu en in de toekomst. Laten we hopen dat er in de nabije toekomst nog nieuwe sociale bouwgronden op de Dreefse markt komen, dan kan deze investering ten volle gaan renderen. (J.J.)

Zilveren Sleutel

De benaming Zilveren Sleutel staat symbool voor het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Een sleutel hebben betekend ook de eigen woonsituatie in handen hebben. Praktische informatie en ondersteuning om dit te bereiken kan u vinden op www.dezilverensleutel.be

M h H I d g H e v g d i O z k u v a

H b n ’

TUINMACHINES STOFFELS Minderhoutdorp 4 • 2322 Hoogstraten • Tel. 03 314 41 15 • Fax. 03 314 14 20 www.tuinmachinesstoffels.be • info@tuinmachinesstoffels.be

36 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 36

19-3-2009 14:25:12


meersel-dreef MEERSEL-DREEF – Op 20 februari was het feest in ’t Dreefke. Het was carnaval en dat moeten de kinderen van de basisschool natuurlijk vieren. De klassen hadden op voorhand via de leerlingenraad uitdagingen rond carnaval voor elkaar verzonnen. Het waren allerlei leuke opdrachten; van de allerkleinste ukkies & pukkies tot de grootste 5de en 6de klassers. De opdrachten waren zeer verschillend van aard: van een eigen carnavalsklaslied, dansjes en gedichten maken,… tot het maken van knappe knutselwerkjes!

Carnaval in ‘t Dreefke

Wanneer elke klas zijn opdracht tot een goed einde bracht voor de jury van de juffen, dan hadden de juffen op hun beurt een verrassingsact als cheerleader. Alle klassen deden hun uiterste best, dus moesten de juffen - cheerleaders dansen! Nadien was er nog een vrij podium waarbij de kinderen een mop mochten vertellen, een liedje konden playbacken of een toneeltje tonen. En nu weten we het zeker… op de warme school van Dreef zit heel wat talent. Het was een feest met heel veel ambiance. Een feest dat we niet snel zullen vergeten!

. -

Een speciaal woord van dank van gans de school aan Lizette Huybrechts. De leerkrachten en leerlingen danken haar voor haar goede zorgen en voor het gebruik van de mooie zaal. (mj./fh)

Schoolfeest in ’t Dreefke

Vernieuwing speeltuin

MEERSEL-DREEF – Op zaterdag 25 april is het schoolfeest in de lagere school ’t Dreefke. Het feest begint om 16 uur. Iets later, vanaf 16.15 uur, is er een optreden van de verschillende klassen. Daarna, dan zal het ongeveer 16.45 uur zijn, starten de groepsspelen. Het is de bedoeling dat volwassenen, de ouders en vrienden, samen met hun kinderen groepjes vormen van maximum 10 tot 12 personen. Die groepen gaan dan tegen elkaar verschillende opdrachten gaan uitvoeren!! Een nieuw en origineel idee van de school. Om 18.30 uur, wanneer de groepspelen gedaan zijn, kunnen de kinderen zich nog laten schminken en kleuren.... Om 19.00 uur is er de prijsuitreiking van het groepsspelen en de trekking van het winnende lot, zodat het feest om 20 uur afgesloten wordt.

‘Lachen en genieten’ Het grote thema van het schoolfeest sluit aan bij het tweede TOEKA-thema ‘Lachen en genieten’, een thema waarrond alle klassen van ’t Dreefke in januari tijdens de 2de toeka-week gewerkt hebben. TOEKA is een ‘zotte’ vogel, die als een rode draad doorheen de verhalen loopt en de kinderen op een ludieke manier heel veel sociale vaardigheden bijbrengt. De rare vogel werd vorig jaar voor het eerst gebruikt, toen ‘t Dreefke tot ‘warmste’ school van Vlaanderen werd uitgeroepen. Nog één van de redenen om op 25 april een bezoek te brengen aan ’t Dreefke. (mj/fh)

MEERSEL-DREEF - Het zat er al een tijdje aan te komen. De grote schuif-af uit mijn kindertijd was enkele jaren geleden om veiligheidsredenen al onthoofd en gehalveerd. Nu is het restante ook verdwenen. Een stukje archeologisch speeltuin-toestel is niet meer. In vervanging daarvan is er een ultra modern

veelzijdig tuintoestel gekomen waarop je kan muurklimmen, traplopen, afschuiven, enz. En mocht je er alsnog afvallen, dan kom je nog in een grote grindbak terecht, zodat elke lichamelijk letsel tot een minimum wordt herleid. De kinderen hebben het toestel getest en goedgekeurd, en dat is belangrijk want dan kunnen de ouders op het terrasje genieten van een lekkere deugddoende “Drevenier”. (J.J)

APRIL 2009 - 37

DHM_april_288.indd 37

19-3-2009 14:25:14


MEERSEL-DREEF

Rien is Sara geworden… MEERSEL-DREEF– Vijftig jaar, een mijlpaal in je leven en meestal wordt dat naar goede gewoonte uitbundig gevierd. Dat was deze keer niet anders! Alleen met dit verschil, Rien Aerts is de uitbaatster van taverne “Bij de paters”. Tegelijk is dat zowat het “cultureel centrum” van MeerselDreef. Omdat vele verenigingen er onderdak hebben gekregen, hun thuis hebben gevonden, werd ze door de ganse bevolking met veel warmte gevierd. Een zee van bloemen sierde de feestzaal, net één groot park. Ongeveer tweehonderd mensen waren uitgenodigd: familie, vrienden, kennissen, geburen en afgevaardigden van de verenigingen. Ze kwamen om haar te feliciteren en om hun waardering uit te spreken voor haar gastvrijheid. Je moet het maar doen! Rien nog heel veel jaren wensen wij je toe en ook de opvolging is verzekerd, MeerselDreef kan op beide oren slapen! (Therese Coppens)

Lintenconcert MEERSEL-DREEF– De gemeente AlphenChaam vierde vorig jaar zijn tienjarig bestaan. Op zaterdag 7 maart organiseerden de drie muziekverenigingen van de gemeente, waaronder de fanfare “Voor Eer en Deugd” van MeerselDreef, Galder en Strijbeek, een lintenconcert in het cultureel centrum van Alphen. In aanwezigheid van burgemeester en wethouders presenteerden de drie verenigingen zich achtereenvolgens. Tot slot brachten ze gezamenlijk een nieuwe mars, “de groene gemeente”, geschonken door het gemeentebestuur van AlphenChaam. Nadien was er nog tijd om te verbroederen en zels een danspasje te wagen. Iedereen was zo enthousiast dat er werd afgesproken geen 10 jaar meer te wachten voor een volgende editie.

De drie muziekverenigingen spelen hier samen de nieuwe mars van Alphen-Chaam “de groene gemeente” gecomponeerd door Adriaan Martens van Galder.

38 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 38

19-3-2009 14:25:25


r

-

-

t

n g t j -

publireportage

PUBLIREPORTAGE

Op reis naar de Costa Brava, naar May en Will Watapana is de nieuwe, rustig gelegen bed & breakfast (kamer met ontbijt) met zwembad van May Aerts en Will Schroer in het mooie, groene achterland van de Costa Brava. 15 jaar lang hebben ze goed voor hun klanten gezorgd in café De Gelmel. Vanaf nu verwennen ze hun gasten op deze heerlijke locatie. Vlakbij vind je 200 km stranden, rotskusten en boeiende plaatsen van de Costa Brava. Barcelona en Girona zijn vlakbij.

Relaxen of sportief bewegen

Hoe kan je er geraken?

Een breed scala van vrijetijds- en amusementsmogelijkheden maken van de Costa Brava een bestemming waar iedereen iets kan vinden naar zijn smaak. Verschillende sportieve activiteiten kunnen, dankzij de milde mediterrane weersomstandigheden, het hele jaar door beoefend worden: golf (meer dan 10 golfterreinen vlakbij), wandelen, fietsen en mountainbiken (uitgestippelde routes), roeien, parachutespringen, duiken, windsurfen, kajakken en zeilen ...

Per vliegtuig Santa Cristina d’Aro is vlot te bereiken vanaf het vliegveld Girona (o.a. Ryanair) in combinatie met een huurwagen. Het is de gemakkelijkste én de goedkoopste manier om in Santa Cristina d’Aro te geraken. Het vliegveld van Barcelona-Girona ligt op slechts op een halfuurtje rijden. Ryanair, de lagekostenmaatschappij, vliegt op Girona vanuit Charleroi (Brussels South) én

Santa Cristina d’Aro ligt in het achterland van de Costa Brava in het noordoosten van Spanje, net over de Franse grens. Je bent slechts een kwartiertje verwijderd van de stranden van de Middellandse zee en de mooie kust (Calonge, Playa d’Aro, Palamos en Palafrugell...). Barcelona ligt op 100 km en is vlot bereikbaar met de wagen en de trein of de bus. Het mooie Girona is slechts een halfuurtje ver met de wagen.

Costa Brava (de ruige kust)

Kamers

De 200 kilometer lange kustlijn van de Costa Brava en zijn achterland heeft veel meer te bieden dan enkel een ontspannende strandvakantie.

De gasten hebben 4 kamers met ontbijt ter beschikking. Badjassen, bed- en badlinnen, schoonmaak, water en stroom zijn inbegrepen.

Voor elk wat wils

Mr. Brown: 2 persoonskamer met ligbad, lavabo, toilet, föhn en privéterras. € 90 (per kamer - ontbijt voor 2 inbegrepen)

De waaier van bezienswaardigheden, entertainment, sport, cultuur en lekker eten is zeer breed. Zoek bijvoorbeeld eens naar de verborgen plekjes zoals de dolmens van het Albera gamma en de middeleeuwse dorpjes zoals Pals of Peratallada. Het landschap zal je zeker verrassen met de schoonheid van de inhammen en kliffen van Begur, Palafrugell en de vuurtoren van Sant Sebastiá, of met steden die een inspiratiebron voor kunstenaars (Dali!) en schrijvers zijn zoals Cadaques, Tossa de Mar of Calella de Palafrugell.

Rustig ... of druk, naar keuze Zij die zoeken naar contrasten, kunnen de dynamische drukte van stadjes zoals Playa d’Aro, Roses, Lloret de Mar, L’Estartit of Calonge vergelijken met de vrede en rust die de moerassen van de Aiguamolls de l’Empordà, het unieke Banyoles meer, de onverzettelijkheid van Cap de Creus of de natuurparken, botanische tuinen (Cap Roig), musea, festivals en straatmarkten. De Catalaanse keuken is gekend in heel de wereld.

Mr. White: 2 persoonskamer met douche, toilet, lavabo, föhn en privéterras. € 90 (per kamer - ontbijt voor 2 inbegrepen) Mr. Blue: 2 persoonskamer met badkamer op de gang (ligbad, toilet, lavabo en föhn). € 70 (per kamer - ontbijt voor 2 inbegrepen) Mr. Pink: 2 persoonskamer met badkamer op de gang (ligbad, toilet, lavabo en föhn). € 70 (per kamer - ontbijt voor 2 inbegrepen) Het geheel (de 4 kamers + faciliteiten) € 2000 (per week - geen ontbijtservice)

Voorzieningen: - gratis ter beschikking: living, keuken, grote tuin, openluchtzwembad, jacuzzi, kinderbedje, kinderstoel - in de honesty-bar ter plaatse vind je, tegen betaling, een uitgebreid aanbod aan dranken en snacks.

Eindhoven. Als je tijdig boekt zijn de prijzen erg laag. De autoverhuur op de luchthaven is voordelig én handig. De wagen is online te boeken samen met je Ryanairvlucht. Met de wagen Santa Cristina d’Aro ligt slechts 100 km voorbij de Frans-Spaanse grens. Vanaf Hoogstraten bedraagt de afstand met de wagen 1380 km (via de Autoroute du soleil (via Luxemburg, Metz, Nancy, Dijon, Lyon, Avignon, Narbonne, Perpignan). Je kan ook via Parijs, Orléans, Clermont-Ferrand rijden. Will en May ontvangen je graag in Santa Cristina d’Aro.

May Aerts & Will Schroer Vall Repos 214 Santa Cristina d’Aro provincie Girona Spanje Telefoon: +32 477 78 58 23 E-mail: info@watapana.be Je vindt alle informatie op de website: http://www.watapana.be Watapana heeft ook een Facebookgroep. Schrijf je in en je ontvangt regelmatig informatie.

APRIL 2009 - 39

DHM_april_288.indd 39

19-3-2009 14:25:26


wortel

Carnavalweekend lokt record aantal bezoekers

H k i m e d s b o V e s l

WORTEL – Al meer dan 35 jaar is het anders zo rustige Wortel het weekend na Aswoensdag in de ban van carnaval. Dan is Wortel de verzamelplaats van jong en oud, die houden van feestneuzen en confetti en zich niet druk maakt als er links of rechts ‘een paard in de gang’ staat. Voor de organisatoren, de Brassband Wortel, is het werkendag en een belangrijke bron van inkomsten. En, 2009 zal de geschiedenis ingaan als een goed carnavaljaar. Het weer was goed en de feesten verliepen zonder noemenswaardige incidenten. Alles begint op zaterdag met het ‘kindercarnaval’ dat elk jaar meer aandacht krijgt. “We doen er alles aan om de kinderen een onvergetelijke namiddag te bezorgen” zegt Dave Onincx van de Brassband. “Ook dit jaar was de belangstelling voor ons kindercarnaval behoorlijk groot.”

Een foto voor het archief: prins Leo, burgemeester Van Aperen, jeugdprinses Ine Vriens en jeugdprins Lars Martens.

W u J 1 r k b a

’s Zaterdags werd prins Leo (Braspenning) voorgesteld en werd Lars Martens geïnstalleerd als jeugdprins en Ine Vriens als jeugdprinses. Zondag was er dan de traditionele carnavalsstoet, dit jaar met een 30-tal wagens, loopgroepen en muziekmaatschappijen. Voor de stoet vertrok overhandigde burgemeester Van Aperen de sleutels en de macht over de stad aan prins Leo.

O n v u g a K t m s g

Omdat de stoet vorig jaar net iets te lang uitviel, werden er maatregelen genomen om de bonte sliert vlotter door het dorp te loodsen. Met resultaat, want op minder dan 1,5 uur was elke wagen door het dorp. “Zelden hebben we zoveel volk langs de omloop gezien”, zegt Dave Onincx, “En het mag gezegd worden dat iedereen, van jong tot oud, zich dit jaar zeer positief en netjes heeft opgesteld zodat er geen incidenten geweest zijn.

Enthousiaste meisjes uit Meerle “cv effe mej a”

S r m v

Na de optocht was de opkomst zeer groot, zowel voor het bal in de zaal als voor het jeugdbal in de tent. “Met genoegen stellen we vast dat de echte ouderwetse tentfuif nog altijd veel jongeren trekt, misschien omdat we niet de meest moderne maar echte feestmuziek draaien”, stelt Dave vast.. Vanaf 17.30 was het vollen bak ambiance. En omdat het bal zo vroeg begon en bijna iedereen op maandag moet werken kon de muziek tijdig stopgezet worden. Om 1.00u ‘s nachts werd het laatste nummer gedraaid. Een half uur later verlieten de laatste feestvierders de tent en werd het terug rustig in Wortel. (fh)

W g k t U k 1 D d n

40 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 40

A m v e D v d g J 2

19-3-2009 14:25:27


wortel

Solidariteitsquiz HOOGSTRATEN / WORTEL - Ieder van ons kent wel een man of vrouw of organisatie die zich inzet voor een goed doel. Dikwijls met weinig middelen, onbaatzuchtig, met veel enthousiasme en energie, vastberaden om goed te doen voor de medemens. Soms gebeurt dit dicht bij huis, soms ver weg aan de zuidkant van onze wereldbol. Heel dikwijls ver weg van de schijnwerpers, onopvallend en bescheiden. Verdienen deze mensen, deze organisaties geen extra duwtje in de rug? Of misschien beter: een stevige duw in de rug? Vind jij dat ook? Wij willen daar samen met jullie werk van maken. ACW Hoogstraten organiseert op zaterdag 16 mei een solidariteitsquiz. Het principe is erg eenvoudig. Je spreekt af met een groepje vrienden en vriendinnen van 4 tot maximaal 6 personen. Dat kunnen familieleden zijn, buren, leden van je vereniging of sportploeg. Je kiest tevens een goed doel waarvoor je gaat spelen. Je deelt deze gegevens voor zondag 10 mei mee aan Jef Vinckx, John Lijsenstraat, 40, 2321 Meer tel. 03 315 88 26 of via mail: jef.vinckx@telenet.be. We verwachten je op zaterdag 16 mei om 20.00 uur in de Wortelse parochiezaal (Poeleinde). Je betaalt ter plaatse het inschrijvingsgeld van 10 euro per ploeg. Wij zorgen voor zes vragenreeksen van telkens vijftien vragen: gevarieerde kost, geen specialistenwerk voor bollebozen of beroepsquizzers. We maken er een gezellige avond van. Op het einde van de avond kennen we de winnende ploeg. Zij ontvangt van ons 300,00 € voor haar goed doel. Verder worden 5 ploegen uitgeloot die elk 150,00 € ontvangen voor hun goed doel. Zowel de 2° als de laatste van de avond maakt dus evenveel kans op deze prijzen. Kortom: ACW zorgt voor 1050,00 € geldprijzen ter ondersteuning van de ontelbare hartverwarmende initiatieven die onmisbaar zijn in onze samenleving en voor een avond met een hoog goed-gevoel-gehalte.

Solidariteitsquiz op zaterdag 16 mei in parochiezaal te Wortel. Inschrijven voor 10 mei bij Jos Vinckx tel 03 315 88 26 of jef. vinckx@telenet.be (rs/fh)

Koloniale Omzwerving WORTEL - Nordic Walking Hoogstraten organiseert op zaterdag 18 april 2009 de tweede koloniale omzwerving in het domein van Wortel kolonie. U kan kiezen tussen een wandeling van 4 km, 6 km, 10 km of 20 km en vertrekken tussen 9 en 15 uur aan het Casino. Deelnemen kost 2 euro, inclusief een gratis frisdrank. De wandelingen zijn zowel voor de gewone wandelaars als de Nordic Walkers geschikt.

Ziekenzorg tombola WORTEL - De solidariteitsactie van Ziekenzorg ‘geven doet leven’ is een jaarlijks initiatief waarvan de opbrengst rechtstreeks ten goede komt aan langdurig zieke mensen. Een groot gedeelte van de opbrengst blijft in Wortel voor de werking van Ziekenzorg. We noemen een aantal activiteiten: paasfeestje, toeristische rondrit met de nationale ziekendag, het bezorgen van een attentie met Kerstmis en bij andere bijzondere gelegenheden, kerstfeestje en vooral het ziekenbezoek! De prijzenpot bevat tal van aankoopcheques voor een totale waarde van 500.000 euro. Bij aankoop van een volledig boekje loten, krijgt u er een gratis omslaglot bovenop waarmee u onder meer een Audi A4 kunt winnen. De medewerkers van Ziekenzorg komen kortelings bij u langs. Uw aandacht voor ons initiatief is ongetwijfeld de aanzet voor uw mild gebaar. Hartelijk dank voor uw goed onthaal en uw solidariteit. Prijs per lot € 0,80 en voor een boekje € 4 met een gratis omslag, waarmee u een auto kunt winnen.

Paasfeest Ziekenzorg nodigt ook uit voor het paasfeest op dinsdag 7 april om 13.30 uur in de parochiezaal. Na het welkom is er een misviering met paascommunie en ziekenzalving voor hen die dat wensen. Daarna is er tijd voor een gezellige babbel tijdens de koffiemaaltijd. Het einde van de bijeenkomst is voorzien om 17.15 uur. Inschrijvingen dienen langs uw ziekenbezoekster binnen te komen bij Annie Van Keulen ten laatste op 31 maart. De prijs bedraagt 3 euro per deelnemer. Laat dus ook weten met hoeveel personen je komt, of je zelf naar de zaal komt ofwel verlangt om afgehaald te worden. Van harte welkom. (HV)

Muziekavond WORTEL - Zaterdag 25 april zal de jaarlijkse muziekavond van de Brassband plaatsvinden in de parochiezaal om 20 uur. De muzikanten brengen een gevarieerd programma zodat zowel de liefhebbers van traditionele brassmuziek alsook het lichtere genre hun hartje kunnen ophalen. Dit jaar zal Bart Van Ossel voor het eerst in de geschiedenis van de brassband het jaarlijkse concert dirigeren. Bart is voor de band zeker geen vreemde. In het verleden heeft de band al meermaals op hem kunnen rekenen als gastdirigent. Sinds het vertrek van de vorige dirigent, Arne Adriaenssens, heeft Bart de leiding overgenomen en dit op zeer enthousiaste wijze en met een gezonde dosis humor en een enorme passie voor brassbandmuziek. Het resultaat hiervan kan u op deze avond beluisteren. We hopen u dan ook te mogen begroeten op deze avond en willen er voor u en uw familie een gezellige avond van maken. (DO)

Lopen voor ISPAHAN

WORTEL - De opbrengst van de KWB-Landlopersjogging gaat ook dit jaar naar een goed doel. De organisatoren hebben voor de editie 2009 gekozen voor de vzw ISPAHAN. ISPAHAN is een stichting voor palliatieve thuiszorg die praktische, emotionele en psychosociale bijstand biedt aan terminale patiënten en hun families. Vzw Ispahan maakt het zo mogelijk dat patiënten thuis op een menswaardige manier kunnen sterven. Het staat buiten kijf dat dit een goed doel is dat de steun van de Landlopersjogging zeer goed kan gebruiken. Daarom roepen de organisatoren iedereen op om de Landlopersjogging te steunen, mee te helpen of gewoon mee te doen aan de wedstrijd, want hoe meer deelnemers hoe meer opbrengst voor het Goede Doel. Kiezen voor één Goed Doel betekent ook dat de organisatoren andere instanties of instellingen teleur moeten stellen. De organisatoren danken daarom alle kandidaten die zich aangemeld hebben en die dit jaar niet gekozen werden. Ze hopen dat die instellingen de keuze kunnen steunen en dat ze zich volgend jaar opnieuw willen aanmelden, want dan wordt er weer een nieuw Goed Doel gekozen. Op 28 augustus wordt de mooiste jogging van de Noorderkempen gelopen. Op de site kan u meer informatie, de wedstrijdgegevens van de editie 2008 en foto’s vinden. Surf daarvoor naar http:// home.versateladsl.be/vt6194345/landlopersjogging/ (hj/fh)

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Schrijn- en timmerwerken

PVC RAMEN en DEUREN Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

PVC RAMEN en DEUREN Kömmerling Wij leveren en plaatsen

PVC RAMEN DEUREN alle schrijnen en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, Kömmerling binnendeuren. Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Hoogeind 49plafonds, Daken, ramen, deuren, 2321 Hoogstraten-Meer binnendeuren.

Tel. 03/315 75 66

189

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer APRIL 2009 - 41 Tel. 03/315 75 66 189 DHM_april_288.indd 41

19-3-2009 14:25:50


MEER

Vlooienmarkt in de parochiezaal

MILK INC in de Mosten

M e l d h e t e M v e v e

MEER - Ten voordele van Fanfare ‘De Eendracht’ - Meer wordt in de Parochiezaal, Donckstraat te Meer de jaarlijkse Antiek- en Vlooienmarkt georganiseerd. Op zaterdag 25 april van 14 tot 18 uur en op zondag 26 april van 9 tot 12 uur is er gelegenheid tot bezichtiging van de antiek- en vlooienmarkt. In voorverkoop worden dan overigens vele reeds geprijsde voorwerpen te koop aangeboden. Op zondag 26 april om 13.30 uur stipt begint dan de verkoop per opbod in de parochiezaal. Heeft u nog materiaal staan voor de vlooienmarkt? Laat het dan alleszins weten aan één van de volgende personen : Frans Van Bladel, Gestelsestraat 4, tel. 03/315.77.76; Fons Stes, Terbeeksestraat 58, tel. 03/315.73.12; Louis Sterkens, John Lijsenstraat 41, 03/315.00.96 of Jos Oomen, Driehoekstraat 4, tel. 03/315.93.53. Ook in de loop van het jaar is alles welkom en kan u iets laten weten. Alvast dank bij voorbaat en tot in de Meerse parochiezaal. Het loont zeker en vast de moeite om eens te komen zien ... en te kopen .... (ma)

M d v t

MEER – De aankondiging dat Milk Inc op het Dance Festival in de Mosten zou komen deed heel wat jong publiek die kant opkomen. De groep kent namelijk heel wat fans bij dit jonge publiek. Toch vonden enkele toeschouwers dat het optreden erg kort was. En het duurde heel lang voor ze begonnen. Helemaal op het eind wisten enkele ruziestokers het feest nog te verbrodden, zodat de politie moest tussenkomen. Kan beter dus! (ma)

Dansshow

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty

M t

Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

De Gezinsbond organiseert een dansshow in de polyvalente ruimte van de kleuterschool Kiekeboe op zaterdag 9 mei van 13.30 uur tot 15 uur. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Oase schoonheidsinstituut

Heerle 15 - 2322 Minderhout - Tel: 0474 48 00 40 www.schoonheidsinstituut-oase.be

Ruimingswerken MEER – Worden de 3 gezusters in ere hersteld ? De 3 gezusters zijn 3 oude Markmeanders die na het rechttrekken van de Mark in de jaren 70 in onbruik zijn geraakt. Vele jaren na de rechttrekking zijn de inzichten echter veranderd. De meanders worden weer open gemaakt. De slibruimingen moeten weer rijker leven in de Mark mogelijk maken, de waterkwaliteit helpen verbeteren en het water beter helpen bufferen bij overstromingen. Er zullen nog meer oude meanders worden hersteld. Kwestie van de Mark op termijn over haar hele loop te herwaarderen. (ma)

42 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 42

19-3-2009 14:25:53

M n


MEER

Buitenlandse bieder koopt ganse kloostersite MEER – De kogel lijkt door de kerk. Het is op het einde nog snel gegaan. Maar na lang gepalaver leek dit de beste keuze. Een genereuze investeerder koopt de kloostersite op. Naar het schijnt is hij van Roemeense of Russische afkomst. Tijdens een speciale dorpsvergadering nabij het klooster zal hij zijn plannen bekend maken. En, ... er zullen spijkers met koppen geslagen worden. Meteen kunnen mensen intekenen voor een flatje voor de oude dag. Want, er zullen zo’n 25 kant en klare appartementen gecreëerd worden die volgens een systeem van ‘plaatselijke inwoners eerst’ aan de man gebracht gaan worden. Met de opbrengst van deze appartementen wil de investeerder de rest van de kloostersite renoveren. Zeg maar het klooster en de bijgebouwen terug in ere herstellen. Deze gebouwen hebben

weliswaar het comfort van 50 jaar geleden en dus niet meer van deze tijd. Voor mensen uit Rusland, Polen, Roemenie is dit geen probleem. Zij zullen wat al te graag hun intrek nemen in het klooster. Daarbij zal ook het kloosterpark in ere hersteld worden. Er komt terug een poort en de dreef is enkel toegankelijk voor mensen die stilte, rust en devotie zoeken in het kloosterpark. Om de juiste toedracht te weten te komen worden dus alle inwoners van Meer gevraagd naar de dorpsvergadering te komen. Deze zal plaatsvinden op de speelplaats van de vroegere meisjesschool. Intekenen als je interesse hebt ? Zeker doen. Het verbindt je tot niks, en misschien investeer je wel prima in je oude dag. Datum van de vergadering is 1-4-2009 om 15 uur aan het klooster. (ma)

t

MEER- Wie de ware toedracht wil weten komt op 1/4/2009 op 15 uur stipt naar het kloosterpark.

Carnaval

Schouwbrand nog net op tijd geblust MEER – Toen Fons Delcroix van de Maxburgdreef in februari net voor het slapengaan zich een beetje benauwd voelde ging hij eerst nog een luchtje happen. Dat deed hem deugd en hij ging weer naar binnen. Nu viel het onmiddellijk op. Er hangt een verstikkende lucht binnen. Maar waar komt dat vandaan ? Hij ging kijken op zolder. Wat hij daar zag deed hem even verstijven van angst. Bovenaan in de nok, tegen de schoorsteen, brandde de houten balk. Fons herpakte zich onmiddellijk. Hij haalde een emmer water en een potteke om te scheppen. Plaatste een ladder tegen de schouw en zwierde het water tegen het smeulende hout. Het lukte. Het vuurtje werd gedoofd. Nu snelde Fons vlug naar beneden. Belde de brandweer en zijn zoon Andre die iets verderop woont. Hij ging weer verder met blussen. Gelukkig kwam Andre snel toegerend en pakte het blussen over. De brandweer arriveerde na 20 lange minuten. Toen die er was kon Fons eindelijk weer opgelucht ademen. Het huis zou nu niet meer afbranden. Fons weet het alles nog in geuren en kleuren na te vertellen. Ondanks dat de schouw goed onderhouden was, gebeurde dit. De temperatuur van zo een schouw in brand kan oplopen tot boven 1000 graden. Je mag er geen water ingooien ander kan hij ontploffen. En op je 83ste is het niet zo vanzelfsprekend om op een ladder nog zulke stunten uit te halen. Fons: “soms moet je geluk hebben in het leven. Met een beetje pech had het veel slechter kunnen aflopen. Dus laten we de Lieven Heer maar dankbaar zijn dat ons Jeanne en ik het nog na kunnen vertellen”. (ma)

Zorgverzekering Vanaf 1 maart is het bedrag van de zorgvergoeding voor mantel- en thuiszorg en residentiële zorg verhoogd van 125 naar 130 euro per maand. Deze aanpassing zou voor de rechthebbenden automatisch geschieden.

Boerenbuitentocht

g s

n

MEER – Ook in de naschoolse opvang wist men carnaval te vieren. De kleutertjes genieten zienderogen. (ma)

MEER - Op zondag 5 april 2009 organiseert K.W.B.- Meer hun jaarlijkse wandeltocht. Er kunnen gezinswandelingen gedaan worden over volgende afstanden: 5 -10 -15 km. De wandeling gaat langs prachtige en rustige plaatsen waar men anders niet zou langskomen. Halverwege is er een rust voorzien met een drankje. De deelnamekosten bedragen 1 Euro. Je kunt inschrijven bij RADIO VALENCIA, Gaarshof 5 2321 MEER van 8u00 tot 15u00 Meer info bij: Eric Janssens 03 / 315.06.02. Iedereen is welkom. (ma)

APRIL 2009 - 43

DHM_april_288.indd 43

19-3-2009 14:25:54


meerle

De tijd van toen MEERLE – Het waren allemaal vrolijke gezichten op zaterdag 17 januari in de eetzaal van De Klimtoren. Vergezeld van hun ouders kwamen 28 leerlingen van het vijfde leerjaar hun diploma ophalen als finalist van de Junior Journalist-Wedstrijd met als thema ‘De tijd van toen’. Dankzij de medewerking van de Academie voor Muziek en Woord ‘De Noorderkempen’ kreeg dit gebeuren een nog meer feestelijke allure. Annemie en Ilse Oostvogels, cursisten van de afdeling Woord, lazen de opstellen van de winnaars voor. Maarten Wauters, Ine Kuypers en Willem Royens, leerlingen van de afdeling Muziek, brachten tussendoor een mooi stukje muziek. De jury vond het opstel van Wout Goos uit Rijkevorsel met als titel ‘Jantje in de wereldoorlog’ het beste (zie hieronder). De ereplaatsen gingen naar Sophie Rombouts uit Hoogstraten en Jente Van den Heuvel uit Meerle. Zij gingen met de

mooiste boekenprijzen lopen. Maar ook de andere finalisten werden beloond met een mooi jeugdboek. Dat waren in alfabetische orde: Pieter Ansoms, Hoogstraten; Anton Brosens, Hoogstraten; Ron De Bruijn, Meer; Romy De Rave, Meerle; Anna Groeneveld, Meer; Jannes Hendrickx, Hoogstraten; Anse Kuypers, Hoogstraten; Marieke Laeremans, Meerle; Ruben Mertens, Minderhout; Stijn Mertens, Minderhout; Katrien Nijs, Hoogstraten; Rob Rasenberg, Meersel-Dreef; Jan Rijvers, Meer; Charlotte Ronsmans, Kalmthout; Janne Stoffels, Minderhout; Elien Stoffels, Minderhout; Larissa Stoops, Meer; ManuĂŤl Tempelaars, Meer; Saar Van Delm, Hoogstraten; Roos Van Eijl, Meersel-Dreef; Liese Van Looken, Hoogstraten; Vince Van Oorschot, Meerle; Pieter Van Valckenborg, Minderhout; Stefanie Vermonden, Meersel-Dreef en Helene Wouters, Hoogstraten. (JC)

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand

‘Jantje in de wereldoorlog’ 10 mei 1940 was een mooie lentedag. De koeien graasden in de wei en de vogeltjes floten in de boom. Jantje was tien jaar. Hij was de vierde zoon van een arme boer aan de rand van een bos. Jantje moest vroeg opstaan om met zijn vriendjes vier kilometers door het bos en een veld te wandelen naar school. Onderweg hoorden ze klokken luiden en ze dachten: Zou er iemand dood zijn? Ze kwamen aan de schoolpoort en zagen de meester triestig staan. Hij zei: ‘Kindjes, het is oorlog. De school is gesloten. Gaat naar huis. Jullie ouders zullen wel ongerust zijn.’ Jantje was blij en liep zingend naar huis. Daar zat zijn moeder in de keuken te huilen en sprak: ‘Jantje, het is weer oorlog. Ik heb het al eens meegemaakt en het zal erg worden. Ga naar de winkel en breng, peper, zout, suiker en peperkoek mee.’ Vader maakte een schuilkelder diep in het bos met balen stro en zand. De buren kwamen samen op straat om te overleggen wat ze zouden doen. Zij wilden vluchten naar Frankrijk. Maar de oude boer met de grote snor zei: ‘Ik sterf liever hier tussen de koeien dan te vertrekken.’ Jantje sliep voor het eerst in een schuilkelder en begreep dat de oorlog geen spelletje is. (Wout Goos, Rijkevorsel)

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

44 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 44

19-3-2009 14:25:56

M l d d

J k V i


meerle

Koffiestop in onze school MEERLE – Vrijdag 6 maart organiseerden de leerkrachten en de leerlingen van de basisschool de Klimtoren uit Meerle hun koffiestop ten voordele van broerderlijk delen. Je kon voor en na schooltijd een "eerlijk" kopje koffie of iets fris komen drinken. Vele ouders en sympathisanten kwamen op het initiatief af!

Garageverkoop De leerlingen en de kleuters deden ook hun bijdrage in de gelddoos! Iedereen die deze actie heeft gesteund: hartelijk dank! Ook houden we eind deze maand een sponsortocht voor broerderlijk delen en voor onze mjeelse missionarissen... Zeg nu zelf ! Zijn we goed bezig? Ik dacht het wel.... (tj)

MEERLE – Tijdens de 3e garageverkoop van KWB Meerle april kan je alles tegenkomen wat de mensen op zolders, tuinhuizen en garages hebben gevonden. Dingen die voor hen niet meer van nut zijn, maar nog best een tweede of derde leven voor de boeg hebben. Dat oude kastje of tafeltje, dozen met oude boeken of speelgoed, een grasmaaier of een kinderfiets die niet meer word gebruikt,… of wat dan ook. Op zondag 22 april van 9 tot 16 uur zetten de verkopers hun garagedeuren open en kan iederen komen snuisteren in al die leuke of nuttige spullen. En zijn al meer dan 50 deelnemers aangemeld! Als je daar je gading niet kan vinden, weten wij het ook niet meer. De KWB zorgt vooraf voor de nodige promotie via allerlei kanalen. Op de dag zelf hebben ze een opvallende infostand op het gemeenteplein zodat ze geïnteresseerde kopers de weg naar alle koopgarages kunnen wijzen. Info en inschrijven bij Jos Van Bavel, Mgr. Jansenstraat 16, Meerle - tel 03/315.86.70 - e-mail: jos.van.bavel@telenet.be (jaf)

APRIL 2009 - 45

DHM_april_288.indd 45

19-3-2009 14:25:57


MINDERHOUT

KVG midweekwandeltocht

Herinnering aan Johan Geerts team rond het vierspan, een team dat echte vrienden werden. Hij was de voortrekker in dat team, de babbelaar of de PR man zoals wij hem op de wedstrijden noemden. Samen hebben we ontelbare, ongelooflijke dingen beleefd en bovendien veel, heel veel gelachen. Johan vertelde altijd dat op de eerste plaats het plezier kwam, maar zeker op de tweede plaats de beker verbonden aan de wedstrijd. Zijn woorden op oudejaarsdag klinken nog in onze oren “mannen, de beste wensen, en vooral nooit iets doen wat ik ook nooit zou doen”. Bij het naar huis gaan sloeg het noodlot toe bij Johan. Hij viel van één van onze pony’s. Twaalf dagen na die fatale val is Johan voorgoed van ons heengegaan.

Johan hield veel van paarden, van pony’s, maar vooral het mennen van paarden was zijn passie. In 1997 starten we samen met de fjorden, eerst enkel, dan dubbel en toen zijn droom het vierspan. Dit bracht ons ongelooflijk veel voldoening en plezier bij en hij bouwde een

We gaan Johan missen in ons fjordenteam maar zullen trachten de weg te volgen die we samen als team waren ingeslagen. Dag Johan Namens menteam fjordenhof: Cis, Ruud, Dirk en Jan

Saturday Live in café Papillon MINDERHOUT - Je kan er niet naast kijken, de zogenaamde ‘70-‘80-‘90 fuiven zijn enorm in trek, zowel jong als oud gaat uit de bol voor tijdloze muziek en ook in de media word er steeds meer gedaan rond tijdloze klassiekers. Café Papillon gaat nog een stapje verder en brengt deze muziek live op ons podium met het nodige party gehalte... Mogen wij U voorstellen, The Supernatural Heroes. Zij bieden een brede waaier muziekstijlen aan voor elk wat wils gaande van de beste kaskrakers aller tijden, de mooiste hedendaagse hits, de leukste party hits tot de strafste alternatieve pareltjes. Twee zangeressen met uitstraling op het podium en een veelzijdige zanger voor het vocale vuurwerk. Drie stemmen waardoor veel afwisseling en mooie samenzang kenmerkend zijn. Een groepmuzikanten die draait als een geoliede machine staan garant voor muzikaal top vermaak. The Supernatural Heroes weten van elke gelegenheid een feest te maken door telkens met veel enthousisme een plezierig, visueel leuk en vooral sterk optreden op het publiek los te laten en over te dragen...en geloof ons: THEY FREAK OUT!!!! The Supernatural Heroes unplugged, ’70, ’80 en ’90 muziek op zaterdag 25 april in café Papillon. Aanvang 22 uur, inkom gratis. (fs)

MINDERHOUT – Op donderdag 9 april organiseert de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) een midweekwandeling in Minderhout. Inschrijven kan van 9 tot 15 uur in het KVG lokaal in de Schoolstraat. Er zijn vier afstanden voorzien: vier, zeven of acht kilometer. De tocht van vier kilometer is uitermate geschikt voor rolstoelgebruikers. Met de afstanden van zeven en acht kilometer kan u desgewenst een lus maken en een tocht maken van 15 kilometer. Voor de langere afstanden is bij regenweer waterdicht schoeisel aangeraden. De eerste wandeling van zeven kilometer brengt ons richting Hoogstraten. De verkorte route van vier kilometer is in deze wandeling verwerkt. De tweede tocht van acht kilometer maakt de wandelaars duidelijk hoe dicht de Nederlandse grens bij Minderhout is. Binnen de kortste keren bevinden we ons in het buitenland. Castelré is een uniek gehucht van het Nederlandse BaarleHertog. Door de unieke ligging is Castelré echter kerkelijk verweven met Minderhout. Na de wandelingen kunnen de wandelaars en de sympathisanten van de Katholieke Vereniging Gehandicapten in het vertrekpunt nog genieten van een fris drankje of een kom warme soep met een broodje. Info: Jef Adams 0495 / 52.39.42

Vierde fjordenhofrally MINDERHOUT - Op zondag 29 maart wordt de vierde fjordenhofrally georganiseerd. Deze rally bestaat uit een rit van ongeveer 25 km doorheen onze grensstreek. Onderweg is er een stop voorzien waar men de innerlijke mens kan opwarmen. Mocht er een plaatsje vrij zijn op een van de karren kan u meerijden. Voor de deelnemende huifkarren is er een alternatieve route voorzien. Vooraf aanmelden in “het hemeltje” ter plaatse is noodzakelijk voor de wegbeschrijving. Vertrekken kan men tussen 10.30 en 13.00 uur. Na aankomst kan u in ons hemeltje genieten van een hapje en een drankje. Plaats van het gebeuren is het Fjordenhof, Groeske 3 te Castelré. Info: tel. 0495/51.23.42. (fs)

KAPPERSZAAK VREDEBOOMSTRAAT 8 2321 MEER

Maandag: 9.00 - 18.00 Dinsdag: 9.00 - 21.00 Woensdag: gesloten Donderdag: 9.00 - 21.00 Vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 8.00 - 16.00 Zondag gesloten

03 - 315 15 25 www.haarbazaar.com

46 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 46

19-3-2009 14:25:58


MINDERHOUT

Herinnering aan Fons Van Erck “Hout is altijd de rode draad geweest in zijn leven, een symbool van kracht en onverzettelijk-

heid!”

-

f

t u n j

t n

n

-

t

Op 19 januari 1926 werd Fons geboren in het gezin van Gust en Catharina Van Erck-Koyen dat in Minderhoutdorp een wagenmakerij en zagerij uitbaatte. Al op jeugdige leeftijd stapte Fons in de voetsporen van zijn vader. Op 22 april 1952 huwde hij met Theresa Christiaensen en werd in 1956 de bedrijfsleidere van de zagerij die in de volgende jaren uitgebouwd werd tot een modern en bloeiend bedrijf waarin hard moest gewerkt worden. Zijn levenswerk! Zo werd zagerij Van Erck een begrip in de onmiddellijke en verdere regio.

y

e

Zeven kinderen, vijf jongens en twee meisjes zagen het levenslicht en het plotse overlijden van de oudste dochter, Mieke, een tiental jaren geleden, betekende een enorme klap voor het gezin. Naast het dagelijkse werk in het bedrijf bleef er nog voldoende tijd over om te leven en zich in te zetten in het sociaal leven in de Minderhoutse dorpsgemeenschap. Fons behoorde bij de stichters van Minderhout VV en bleef ook 25 jaar actief als bestuurslid. Voor het gebuurte Dorp-Noord was de zagerij Van Erck de draaischijf in het Kapellekenskermisgebeuren van de jaren zeventig. Al van zijn 16de jaar hanteerde Fons met verve de kruisboog, werd tweemaal tot koning gekroond van de bloeiende Sint-Jorisgilde en werd op het nippertje van de keizerskroon gehouden. In 2002 vierde hij samen met zijn vrouw zijn gouden huwelijksfeest en was goed op weg om diamant te vieren. Het heeft niet mogen zijn. Een ingrijpende gebeurtenis in zijn gezondheid, een vijftal jaren geleden, kluisterde hem aan de rolstoel. Niet gemakkelijk voor een man die zijn grootste plezier vond in het buitenleven. Hij kloeg niet, werd liefdevol opgevangen door zijn echtgenote en genoot intens van het thuis zijn. Op zaterdag 28 februari 2009 overleed hij in het AZ Sint-Elisabeth in Turnhout omringd door diegenen die hem liefhadden. (rel)

DE SJO van de KLJ gaan op JOEPIE MINDEHOUT – Juist, met die tittel weet u allicht niet wat er te gebeuren staat. Daarom vroegen wij het aan Marthe Maes, de trotse begeleidster van de oudste groep bij KSJ Minderhout. “Wij nemen dit jaar met onze oudste groep, de zogenaamde SJO, deel aan het JOEPIE evenement, dat georganiseerd wordt door KSJ nationaal”, zegt Marthe, “JOEPIE is een 4-daagse wandeltocht waar duizenden KSJ-ers aan deelnemen om uiteindelijk met z’n allen stad X te bereiken. Elke dag staat er een tocht van 20 tot 30 km op het programma. Op die 4 dagen zullen we ongeveer 80 km gewandeld hebben. Het is dan ook niet zomaar een tocht, we weten nooit in welk dorp we ‘s avonds terecht komen of waar we zullen slapen. Aan de hand van tochttechnieken komen we dan in een bepaald dorp aan. Het wordt ongetwijfeld een geweldige ervaring”. Om deze 4-daagse te bekostigen doet de groep een geldinzamelactie. Een van initiatieven was een sponsorwandeltocht van ongeveer 45 km Turnhout naar Scherpenheuvel. Op woensdag 4 maart namen de elf dappere deelnemers de bus naar Turnhout. Van daaruit ging men te voet verder naar Scherpenheuvel, waar ze ’s avonds rond 19.30 aankwamen. “De ene mankte op het einde al wat meer dan de ander, maar het was een geweldige ervaring! Iedereen was kapot toen we er aankwamen, maar voldaan en blij dat we het einddoel bereikt hadden”, weet Marthe, “De sponsorgelden komen nu binnen. Mensen die onze werking en de deelname aan JOEPIE willen steunen, zijn nog altijd welkom”. (mm/fh)

Ken uw buren, ken uw dorp

-

s

lees De Hoogstraatse Maand APRIL 2009 - 47

DHM_april_288.indd 47

19-3-2009 14:25:59


meerle

Bij ons vaderhuis Bijthuis… ons thuis...…ode…aan deons kauwkes Frans van de Voort schrijft elke maand een verhaaltje met herinneringen uit zijn kindertijd in Meerle. Tegenwoordig woont hij in het diepe zuiden van ons land. Zijn kleindochter, Babs M. Fuchs, maakt telkens een mooie tekening bij het verhaal van grootvader.

O huis, waar ik geboren ben. Zo fris, in groen en wit. Met sterke luiken, die beschermden tegen weer en wind; waar de zon ons omringde met warmte en licht.

Tweedehandsbeurs Gezinsbond MEERLE - Op zoek naar baby - en kinderkleding, badspullen voor de baby, boxen, kinderwagens, kinderstoelen, autostoelen, fietsstoelen en speelgoed? Dan moet je op zondag 19 april tussen 14.00u en 16.00u in de Parochiezaal “Ons Thuis” komen kijken. De Gezinsbond van Meerle en Meersel-Dreef houdt er dan haar 3e Tweedehandsbeurs. Het systeem dat ze hebben uitgedacht staat er borg voor dat alles wat te koop wordt aangeboden in goede staat is. Ten zeerste aanbevolen aan ouders die een koopje willen doen, voor grootouders die oppassen of voor onthaalmoeders die hun uitrusting willen uitbreiden. Wie graag spullen wil verkopen, kan zich inschrijven bij Kalinka Gladinez, Heimeulenstraat 49 a, Meerle – tel. 03/315.09.99 of bij Inge Smeekens, Meerledorp 35 - tel. 03/315.99.01 Ook niet-leden van de Gezinsbond zijn van harte welkom. Voor praktische info over de te verkopen spullen en voor de regelingen van de verkoop, kijk op www.gezinsbondmeerle.be (jaf)

S o h w ‘ V d n z i p

Feestelijke 10e dorpsquiz

O huis, waar mijn vader en moeder wroetten en werkten; hun zorgen ons 'alleen' toegewijd. Waar geweldige bomen ons omringden en groetten te allen tijd. O huis, waar we speelden met speeltuigen, die voor ons 'alleen' gemaakt werden: schommel, kwik-kwak, stelten en vliegers in de lucht. O huis, dat mij zoveel bood. Deze wereld was vol diamanten en juwelen. Ik was daar echt geborgen en gelukkig. Op ons ouderlijk huis stonden twee gemetselde schouwen met een betonnen deksel afgewerkt. De kauwen hadden altijd goesting om daar stokjes en andere rommel tussen te wringen. Soms O huis, ikwe wildaar, dat beeld in mij blijven gelukbrengende moesten als het te erg was,bewaren. iets aan Dag doenlieve, om het weer open te vaderhuis! maken. De schouwen moesten toch trekken. Frans vanhuis de Voort Naast het stond een notelaar, waar de kauwen in zaten te prutsen als er noten te halen waren. Die notelaar stond daar om de muggen op afstand te houden door de sterke geur. Er onder was een dikke boomstam tegen de muur gelegd en daar gingen we regelmatig op zitten in de warme avonden tijdens de zomer. Gezellig was het daar wel. ‘Heb ooit een tamme kauw gehad. Zij kon wel ‘Janneke’zeggen en kwam op mijn schouder zitten. Ze was geknipt en kon dus niet omhoog- of wegvliegen. Eénmaal is ze toch ontsnapt en gaan vliegen want haar vleugels waren aangegroeid. Wel spijtig, zeg. Als er geen bladeren meer aan de bomen langs de beek stonden, kwamen de kauwkes tegen de avond er regelmatig ‘twee-aan-twee’ zitten te kwetteren. ’t Was precies of er weer bladeren aan de bomen stonden. Een buitengewone en indrukwekkende natuurervaring. Ik kan het nooit vergeten. Toen heeft de natuur op mij een fantastische indruk gemaakt. Zulke beelden zijn in onze ziel gebrand. ‘Heerlijke kindertijd!’

Cadeaubon

Onthaalbalie

Vanaf heden zijn er cadeaubonnen met een waarde van 5, 10 en 20 euro te koop bij de toeristische dienst van de Stad Hoogstraten. De bonnen worden verpakt in een speciale geschenkverpakking.

Vanaf 1 mei kan u terecht aan een nieuwe onthaalbalie bij de toeristische dienst. Deze onthaalbalie is dus ook in het weekend geopend. Dit betekent dat u nu ook tijdens het weekend (bijvoorbeeld) drukwerk kan brengen of ophalen.

MEERLE – Voor de tiende maal organiseerde het oudercomité van de Klimtoren op 7 maart de jaarlijkse dorpsquiz. Het was aanschuiven bij binnenkomst; iedereen kreeg een glaasje drinken en een toastje om deze tiende editie te vieren. Een dorpsquiz is niet alleen om je kennis te testen, het is bij uitstek een sociaal gebeuren. Teams van allerlei pluimage, van alle leeftijden. Tussen de vragen door is er tijd voor een babbel, met je ploeggenoten of met andere teams. In allerlei vragenrondes werd er teruggeblikt op de voorbije tien jaar. En ...hier moeten we toegeven dat ons geheugen ook niet meer is wat het ooit geweest is. De organisatoren hebben hun best gedaan, en de deelnemers ook. De finale ronde moest de winnaar aanduiden en....wie heeft de trofee mee naar huis genomen? Juist ja, opnieuw ‘De Mol’ oftewel de mjeelse oudleiding! Vele ploegen proberen om voor één keer de trofee te winnen, maar helaas... De Mol is sterk, heel sterk. Maar niet getreurd en blijven proberen. Volgend jaar in de 11e editie. (tj)

48 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 48

19-3-2009 14:26:02

B a h M I h v w U w d h

H o e ( V O m V v o D v

D e d t g D m


n

n

e

n

e

Ook dat nog! Stanislaw M. en Natasja B. verschenen voor de strafrechtbank in Turnhout omdat ze ervan verdacht worden tien jaar lang hun vier (stief-)kinderen te hebben mishandeld. De feiten speelden zich af in Balen en Hoogstraten, waar de familie heeft gewoond. ‘Dit is een intriest dossier voor de kinderen’, zei openbare aanklager Peter VanderFlaas. ‘Gedurende tien jaar zijn ze psychisch en fysiek mishandeld door hun moeder en stiefvader. Ze behoren tot de getuigen van Jehova en naar buiten uit was het een gewoon gezin. Maar de stiefvader gedroeg zich als een tiran en ook de moeder deelde slagen uit.’ De kinderen zijn intussen geplaatst. Stanislaw M. wordt ook beschuldigd van smaad aan de politie. Vonnis op 1 april.

t e

e n

e

j n

,

-

e -

d

Bij Sabine Devos, een fokster uit Meerle, stelde men een diefstal vast van achttien kostbare chihuahua’s en dit ondanks camerabewaking in en rond haar kennel. De vrouw baat al sinds 2005 de fokkerij in rashonden New Meerlenhof op de Voort in Meerle uit. In totaal ontbraken er negentien honden. Naast één vlinderhondje gaat het allemaal om chihuahua’s. “Die dieren zijn erg populair en zijn bij de verkoop aan een andere kennel toch makkelijk 750 tot 800 euro per stuk waard”, zegt Sabine. Uit de beelden van de camerabewaking blijkt dat de dief heel goed wist welke de kostbaarste hondjes waren, hij mijdt ook nadrukkelijk het oog van de camera. Hij wist dus waar die hing. Het zijn aanwijzingen dat de dief heel goed op de hoogte was van het reilen en zeilen in de kennel. Het stadsbestuur van Hoogstraten krijgt geen schadevergoeding voor het opruimen van een sluikstort in Wortel. Burgemeester Arnold Van Aperen en gemeentesecretaris Eduard Palmans vroegen 78 euro van Robin D.J. (20) . Die liet op 2 april 2008 twee zakken met vuilnis achter op Poeleinde. Volgens rechter François Caers is de schade-eis van de stad ontoelaatbaar. Ofwel moest het hele schepencollege zich burgerlijke partij stellen ofwel moest de stad zich laten vertegenwoordigen door een advocaat. Volgens de burgemeester was het moeilijk om met heel het schepencollege voor de rechter te verschijnen. Een advocaat zou de stad in verhouding ook te veel kosten. De vervuiler is wel bij verstek veroordeeld tot het betalen van een boete van 550 euro. Door verscherpte controles kon de politie in de nacht van zaterdag 7 maart een vandaal op heterdaad betrappen. Zes agenten van de politiezone Noorderkempen hielden die nacht extra toezicht in het centrum van Hoogstraten. ”We betrapten in de Lodewijk De Konincklaan een persoon die over geparkeerde auto’s aan het wandelen was”, zegt korpschef Marc Snels. De 25-jarige man uit Wuustwezel die over de auto’s liep, is voor verhoor meegenomen naar het politiekantoor.

APRIL 2009 - 49

DHM_april_288.indd 49

19-3-2009 14:26:03


GLUREN BIJ DE BUREN 10.000 euro en alle lasten De openbare verkoop in erfpacht van de woning Begijnhof nr. 74 in Turnhout leverde maar 10.000 euro op. Uiteindelijk is dit een goede zaak voor de koper én voor het monument. De nieuwe erfpachter / eigenaar moet, naast de eenmalig te betalen koopsom (of instaprecht), ook nog een maandelijkse canon (zeg maar een huur) van 430 euro betalen. Bovendien draait hij op voor de restauratie, het onderhoud en voor alle kosten die eigen zijn aan een eigendom. Er was maar één bod, hetzelfde bod dat er al was na de eerste zitdag op 16 februari.

Groen! eist ontslag schepen Lenaerts

Een golfterrein in Zondereigen

Omdat de schepen Karel Lenaerts zich bezondigde aan een ernstig bouwmisdrijf eist GROEN! zijn ontslag.” Vorig jaar kocht Karel Lenaerts op Hoekeinde dertien hectare grond met daarop een huisje van ongeveer 50 vierkante meter. De vorige eigenaar wilde het huisje, dat al tientallen jaren leegstond, in 2003 renoveren maar de werkzaamheden werden stilgelegd door Karel Lenaerts, die toen ook al schepen van Ruimtelijke Ordening was. De eigenaars dienden alsnog een bouwvergunning in, maar nadat Lenaerts en de burgemeester een bezoek hadden gebracht aan het huisje werd ook die aanvraag geweigerd. Een zonevreemde, verkrotte woning in beschermd gebied mocht niet gerenoveerd worden, luidde het advies. Nu blijkt dat Lenaerts het huis zelf gerenoveerd heeft zonder dat hij in het bezit is van een vergunning. Dit kan niet. Hij gaat hier zwaar in de fout. Karel Lenaerts beseft dat hij een fout maakte. “Maar, zegt hij, “Ik wist niet dat het niet mocht, want ik ben niet zo vertrouwd met die wetgeving.”

Huwelijken en echtscheidingen

Deze vorm van erfpacht is een verkapte vorm van huur en dat kan niet de bedoeling zijn van erfpacht. Dat was trouwens ook het advies of de kritiek die bestuursleden van Het Convent, die bij de redactie van het erfpachtcontract betrokken waren, aan het OCMW van Turnhout gaven. Het bod van 10.000 euro moet op 19 maart nog aanvaard worden door de OCMW-raad, die zich allicht aan een hoger bod verwacht hadden.

Arendonk Baarle-Hertog Beerse Geel Herentals Hoogstraten Kasterlee Merksplas Mol Ravels Rijkevorsel Turnhout Vosselaar

Huwelijken Echtscheidingen 2007 2007 53 8 83 128 115 63 71 29 125 53 48 185 50

22 5 37 68 65 43 28 20 75 27 27 129 16

Groen dak voor Warandeparking De ondergrondse parking naast de Warande in Turnhout zal al in de helft van dit jaar en niet in voorjaar 2010 klaar zijn. De stad start nu een snelle procedure op om tegen het einde van dit jaar.. Stad en Warande brainstormen nu over het uitzicht van dat plein. Daarbij zijn al enkele concepten naar voor geschoven. Om af te stappen van

alle andere verharde pleinen in de stad kiezen ze voor een parksfeer waaruit creativiteit naar voor springt. Door de aanwezigheid van de Warande moet men het plein ook voor activiteiten of evenementen kunnen gebruiken. Het plein zal allicht in gras aangelegd worden, met paden en verharde stroken om een multifunctioneel gebruik mogelijk te maken. (fh)

Een Nederlandse projectontwikkelaar wil op Ghil in Baarle- Nassau een golfterrein met een dertigtal landhuizen aanleggen. Een deel van het parcours is ligt op het grondgebied van Zondereigen. Baarle-Hertog is akkoord op voorwaarde dat er geen landbouwgrond verdwijnt in Zondereigen. Hertog spant zich nu zelfs in om de plannen bij de Belgische overheid te verdedigen, omdat Nassau zich naar de brandweerfusie schikte. Maar omdat Baarle niet opgenomen is op de lijst van gemeenten waar een golfbaan kan komen, leek het project gedoemd om te mislukken. Maar omdat die lijst maar betrekking heeft op golfterreinen met achttien holes en er in Zondereigen minder komen, is de provincie bevoegd. Daar zou men geen bezwaren maken.

Innovatieve verlichting in nieuw gemeentehuis Baarle zal nog veel voordelen halen uit de bouw van het nieuwe gemeentehuis pal op de grens met Nederland. Het gebouw staat nog maar in ruwbouw maar wekte al de belangstelling van de Nederlandse reus Philips en zijn lichtfabriek in Turnhout. Die gaat nu een samenwerking aan met het Belgische enclavedorp “Philips levert de nieuwste innovatieve verlichting voor de ruimtes in het gemeentehuis”, zegt burgemeester Jan Van Leuven, “Wij zijn zo verzekerd van de modernste en meest geschikte verlichting. In ruil kan Philips met Belgische en Nederlandse klanten op bezoek komen om de lichttoepassingen te bekijken.” Het is de bedoeling dat de lichtcollectie in de kantoren, vergaderruimtes en raadzaal ook op geregelde basis vernieuwd wordt met andere toepassingen. Zo probeert Philips de beste lichtomgeving te creëren, wat ook het gemeentepersoneel ten goede moet komen. “Door dit succes onderhandelen we nu ook met de leveranciers van telecommunicatie en van informatica”, zegt gemeentesecretaris Jan Vervoort. “We bekijken of we in die terreinen een gelijkaardig project kunnen uitwerken.” Niet alleen fabrikanten van kantoortoepassingen vinden het een unieke gelegenheid, ook de diplomatie heeft oren naar een pand bovenop de landsgrens. “De Belgische en Nederlandse ambassadeurs willen onze toekomstige raadzaal als vaste ontmoetingsplek gebruiken”, zegt Van Leuven.

50 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 50

19-3-2009 14:26:05

N e w u v o i z v f w e n D z N e L k l G a v v z t n V i k v a e z d e d p v t z d k n a r


p n t -

-

r

k

.

n

-

t -

s k

e p

-

t

sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Hoogstraten VV Na het nipte verlies bij titelkandidaat Turnhout en de gelijke spelen tegen Boom en Seraing, waren de rooikens erop gebrand om nog eens uit te pakken met een overwinning. Op het veld van Dessel Sport gaf het roodwitte team dan ook een zelfzekere en gedreven indruk. Onder impuls van kapitein Peter Meeusen toonde HVV zijn aanvallend kunnen. Ondersteund door een vocaal stek aanwezige twaalfde man zou al dat fraais zeker niet onbeloond mogen blijven. Het was echter wachten tot de tweede time vooraleer er loon naar werken kwam. Eerst waren er nog doelrijpte pogingen via een bedrjvige Tim De Keyser en Karel Snoeckx, maar een treffer zat er vooralsnog niet in. Aan onze kant diende Nick Vermeiren geregeld gepast tussen te komen en zo zag Dessel zijn offensief in rook opgaan. Langzamerhand trok HVV het laken naar zijn kant en toch was het lang wachten op het verlossende doelpunt. Een knappe rush via Ief Van Gansen kreeg een mooi vervolg via een sublieme actie van Koen Gommers. Deze draaide knap voorbij zijn belager en prikte zijn eerste treffer van dit seizoen tegen de netten: 1-0! HVV bleef zich verder de betere tonen, maar een extra goaltje zat er niet meer in. Nog eens een overwinning en dit smaakte naar meer. Een weekje later Veldwezelt op bezoek en dat liet duidelijk zijn intenties blijken. Aanvankelijk werden de bezoekende aanvallen opgeslorpt en HVV probeerde voor de openingstreffer te zorgen, maar die viel aan de overkant, 0-1! De rooikens gaven zich echter zo maar niet gewonnen, maar Veldwezelt zorgde voor druk zodat HVV voortdurend alert diende te zijn. HVV acteerde heel wat slordiger en zenuwachtiger. Nog voor de rust kon HVV dan toch nog op gelijke hoogte komen via een penalty binnengetrapt door Jimmy Fockaert. Nog voor de koffie werden de bezoekers herleid tot tien man, maar dat bleek zeker geen voordeel te zijn voor de thuisploeg. Een afstandsschot van de bezoekers verdween langs verdediging en keeper tegen de netten, 1-2! In de slotminuten nog een derde bezoekende goal en de kous was af. Voor een volgende wedstrijd verplaatsten de rooiken zich naar Tongeren. Een gelijkwaardige

n

-

-

tegenstander en dus eventueel een haalbare kaart. HVV diende wel enkele sterkhouders te missen, maar startte toch sterk aan de partij. Michiel Lanslots, Rory Hegelmeers, Gianni Convalle, Toon Vervoort e.a. probeerden het rode team met diverse aanvallen op voorsprong te krijgen. Doe daar bovenop de gevaarlijke prikken van Jimmy Fockaert. Een duidelijk bewijs dat HVV gekomen was om iets te oogsten. Tussendoor ook nog eens een wereldsafe van Nick Vermeiren op schot van Bouslama van Tongeren. Een tiental minuten voor de rust kwam de beloning. Op aangeven van Michiel Lanslots kon Jimmy Fockaert met een fraai schot de Tongerse netten bol zetten. In de bijkomende speeltijd van de eerste helft profiteerde de thuisploeg van een mistasten in de defensie om op gelijke hoogte te komen. Na de pauze voerden de gastheren de druk op en HVV loerde op de counter. Toon Vervoort werd nog foutief afgestopt in de zestien, maar geen reactie van de scheidsrechter. Nadien kantelde de wedstrijd meer in het voordeel van HVV, maar een bekroning volgde er niet meer zodat de 1-1 ook de eindstand werd. Met Rac. Mechelen op bezoek in eigen stadion kreeg men weer een taaie klant voorgeschoteld. De bezoekers deden het bijzonder goed in de bekercompetitie en was trouwens het eerste team dat de rooikens een nederlaag toediende in de eerste ronde. Een duizendtal toeschouwers was opgedaagd en die kregen een aangename wedstrijd voorgeschoteld. Nog geen tien minuten gespeeld en dat resulteerde, ietwat verrassend misschien, in een 1-0 voorsprong. Jimmy Fockaert was de goalgetter van dienst. Voor de andere doelpunten was het wachten tot na de koffie. Mechelen kreeg aanvankelijk iets teveel ruimte, maakte daar dankbaar gebruik van en het werd 1-1 via Da Silva. Even leek HVV het uit handen te geven. Wanneer dan een corner via Karel Snoeckx in de daaropvolgende rebound tot bij Jens Govaerts belandde, kon deze aanleggen. Hij zag zijn schot nog lichtjes afwijken, maar de goed gevolgde Anthony Dooms kon er een vervolg aan breien, 2-1. Konden onze HVV’ers voor de verrassing zorgen? Helaas, diep in de blessuretijd konden

de bezoekers nog eens tegenprikken en werd het alsnog een 2-2 gelijkspel. Een puntje bij in het klassement, het is nog even wachten op een volgende thuisoverwinning. (Luc)

Wedstrijden Zaterdag 28 maart 20.00 uur Hoogstraten VV – Mol Wezel Zaterdag 4 april 20.00 uur Hoogstraten VV – Kapellen Dinsdag 7 april Lille – Hoogstraten VV (vr.) Zondag 19 april 15.00 uur Verviers – Hoogstraten VV

HVV-terreinverzorger Staf Verhoeven en zijn echtgenote Lea werden op zaterdag 14 maart ll. eens extra in het zonnetje gezet tijdens het programma “Hartelijke groeten aan iedereen” gepresenteerd door Sofie Van Mol op VRT-één. Vorig jaar is Staf door de KBVB nog gehuldigd tijdens een jongereninterland op het veld van RC Genk als dé vrijwilliger met de langste staat van dienst van alle Belgische voetbalclubs. Ruim 40 jaar vind je hem op en rond het terrein in dienst van HVV. Voor deze prestatie werd hij geselecteerd voor dit programma dat als thema “Werken” koos. Zo werd het vrijwilligerswerk nog eens extra in de kijker geplaatst. (rel) APRIL 2009 - 51

DHM_april_288.indd 51

19-3-2009 14:26:27


sport

Minderhout VV Zeker geen uitbollen geblazen voor MVV in de eindfase van de competitie! Concentratie is geboden, nog enkele driepunters behalen is zeker geen luxe en dit alles om het degradatiespook te vermijden.. Volgend seizoen zal derde provinciale nog maar uit drie reeksen bestaan in plaats van vier. Minstens zes ploegen zijn gedoemd om te verdwijnen, het kunnen er ook meer zijn en dat zal afhangen van de Antwerpse dalers in 4de nationale. Dus MVV, let op je zaak en laat je niet verrassen! Een dominerend Oostmalle dat met 0-2 uitliep in de Heistraat tijdens de eerste 45 minuten en dit telkens na mistasten in de thuisverdediging. Gelukkig scoorde Jens Lenaerts vlak voor de verpozing de aansluitingstreffer, zodat de kansen nog gaaf bleven voor de MVV-elf. Na het opwarmertje een totaal ander spelbeeld met ditmaal MVV in de hoofdrol, alhoewel de bezoekers wel de counter wisten te hanteren. De minuten gingen voorbij en tot in de 80ste minuut werden de zenuwen op de proef gesteld? Yannick Janssen zorgde voor ontspanning en tikte de verdiende 2-2 binnen. MVV wilde meer en Roel Hermans knikte nummer drie tegen het net die uiteindelijk door de scheidsrechter werd weggewuifd wegens een voorafgaande fout. Toch een verdiend gelijkspel voor beide ploegen die elk een helft in hun voordeel opeisten. Dan het derbytreffen op het veld van KFC Meer. Drie riante kansen draaide groenwit in de beginfase de nek om en dat zorgde later voor een heel zure oprisping.. Een foutje van de keeper en 1-0 in het thuisvoordeel. Dat is voetbal! Een slecht ontzetten zorgde dan voor 2-0 en MVV zag zich voor een hopeloze zaak geplaatst. Na de rust controleerde Meer de partij, liet MVV komen, maar de lokale defensie verdedigde secuur. Vijf minuten voor affluiten toch weer hoop in de Minderhoutse rangen toen Roel Hermans een vrije trap in doel verlengde. MVV drong in de slotminuten nog fel aan, maar het was boter aan de galg. Zeker een gevleide overwinning voor de buren uit Meer! Zou het dan tot een driepunter komen tegen Zoersel? Wel een aangename en snelle wedstrijd die na 45 minuten nog helemaal onbeslist bleef. En-

kele minuten na de rust lukte Roel Hermans zijn tiende goal van het seizoen, maar de gasten zorgden tien minuten later voor betaald antwoord. Een spannende match bleef het tot het einde, doch de 1-1 stand veranderde niet meer. Twee stilstaande fasen beslisten over de uitslag in de wedstrijd Horendonk – Minderhout VV.

Een 2 – 0 nederlaag vol ontgoochelingen voor een onkennelijk groenwit dat zich geen enkele reële kans kon toeëigenen, de slechtste wedstrijd van het seizoen speelde en met de vinger wees naar veld en scheidsrechter. Dat bracht natuurlijk geen zoden aan de dijk. Een tegenstander die de vorige wedstrijd (KFCMeerle – Horendonk 7-1) een flinke pandoering om zijn oren kreeg, blijft een niet te onderschatten tegenstander en dat ondervond MVV maar al te goed. Daardoor komt MVV plots weer in de gevarenzone terecht en zal het in de volgende wedstrijden flink op zijn tellen moeten passen. (rel)

Wedstrijden Zondag 29 maart 15.00 uur Oelegem – Minderhout VV Zondag 5 april 15.00 uur Minderhout VV – Achterbroek Zondag 19 april 15.00 uur Loenhout – Minderhout VV

E d n j o w e g p

W s n s o n h m w l e k d

Jens Lenaerts (Minderhout) geeft Jef Adriaensen (Meer) het nakijken

Love 2 heal

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Hoe stiller het wordt, hoe meer je hoort.

P D

52 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 52

19-3-2009 14:26:28


d

e k

n

-

sport

KFC Meer Een aarzelende seizoenstart kende een succesrijk vervolg in de tweede en derde periode van de competitie waarin de KFC nog weinig steken liet vallen. Bij het lezen van dit artikel ken je de resultaten van de wedstrijden tegen leider St.-Job en het onderaan geklasseerde Halle. Dan heeft Meer nog drie belangrijke wedstrijden voor de boeg. Twee thuismatchen tegen Horendonk en Oostmalle en een verplaatsing naar Pulderbos. Op papier geen onoverkomelijke hindernissen met als gevolg dat de Meerse promotiekansen nog altijd gaaf blijven. Winnen tegen KFC Meerle is voor elke Meerse supporter een opkikker die nog geruime tijd blijft nazinderen. Gewoonlijk geen hoogstaand kijkstuk en dat was deze keer aan de Chaamseweg ook weer het geval. Eén ding telt en dat is winnen. Bij de rust nog steeds een blanco stand op het bord na een geenzins opwekkende wedstrijd met wisselende kansen voor beide teams. Een wroetend Meerle poogde in de tweede helft het laken naar zich toe te trekken, stelde zich ook enkele keren gevaarlijk aan, maar het doelpunt kwam aan de overkant gescoord door Rik Aerts in de 57ste minuut. Meteen ook het enige en beslissende doelpunt. 240 kijkers woonden deze derby bij en konden zich min of meer neerleggen bij het eindverdict. De volgende derby meldde zich de volgende zondag reeds aan en Minderhout VV, ook goed op dreef, zou geen gemakkelijke

klus worden. Dat liet het ook al vlug blijken en de beste kansen lagen dan ook in het groenwitte kamp. De KFC kwam dan beter in de wedstrijd en Koen Koyen profiteerde van een misser van doelman Jacobs. MVV toonde zich geenszins aangeslagen, maar een tegenstoot via Rik Aerts leidde toch naar de 2-0. Na de pauze opnieuw een aandringend MVV waar de Meerse defensie wel raad mee wist. In de eindfase lukte Roel Hermans de aansluitingstreffer en werd het nog warm voor het thuisdoel, maar de stand veranderde niet meer. 250 toeschouwers en een tevreden schatbewaarder! Drie derby’s: Loenhout, Meerle en Minderhout betekenden negen op negen. De KFC is goed bezig! De verplaatsing naar Oelegem, tweede in het klassement, zou een zware dobber worden en daarvan was Meer zich maar al te goed be-

Pieter Voeten (Meer) slaags met de altijd op vinkenslag liggende Dirk Van Bavel (Meerle)

wust. Toch weinig doelkansen aan beide kanten, alhoewel een serieus tempo ontwikkeld werd. De KFC kwam voetballend iets beter uit de verf en Pieter Donckers zorgde voor een 0-1 voorsprong. Na de koffie min of meer hetzelfde spelbeeld. De thuisploeg probeerde druk te zetten, voorlopig zonder orgelpunt. Wel raak in de 65ste minuut en de wedstrijd kon herbeginnen. De KFC bleef goed combineren, maar een strafschop in het voordeel van de gastheren deed de boeken dicht. Meer zette nog alles op alles, maar een efficiënt spelend Oelegem liet zich niet meer verrassen. Een graag in de kijker lopende referee Bosmans leed aan “geel” en stak die kleur ook zevenmaal de hoogte in! Hekkensluiter Kalmthout liep in Meer op een zware nederlaag! Voor de rust kon men nog van een wedstrijd spreken waarin de bezoekers goed meespeelden, maar toch tegen een 2-0 achterstand opkeken na doelpunten van Pieter Donckers en Roel Hofmans. Onverwacht viel dan toch de aansluitingstreffer, maar één minuut later zorgde Roel Hofmans voor de 3-1. Sander Laurijssen was dan goed voor de 4-1 en Roel schreef nummer vijf achter zijn naam. Meer was niet meer te stuiten en Roel Hofmans tekende zijn vierde van de dag aan en Koen Koyen zette de 7-1 eindstand op het bord! (rel)

Wedstrijden

Zondag 29 maart 15.00 uur KFC Meer – Horendonk Zondag 5 april 15.00 uur Pulderbos – KFC Meer Zondag 19 april 15.00 uur KFC Meer - Oostmalle

Doelpuntenmaker Rik Aerts (Meer) in duel met Nic Vervoort (Meerle) APRIL 2009 - 53

DHM_april_288.indd 53

19-3-2009 14:26:28


sport

Voetbal een feest

KFC Meerle Op beide oren slapen kan KFC Meerle beslist nog niet wat het behoud betreft in 3de provinciale en in deze fase van de competitie is alle puntenwinst van goudwaarde. Vijf ploegen (Kalmthout, Halle, Achterbroek, Pulderbos, Horendonk) zijn al definitief veroordeeld tot degradatie. Wie wordt nummer zes of zeven? KFC Meerle nog enkele puntjes en de schaapjes zijn op het droge! De derby tegen gebuur KFC Meer altijd goed voor heel wat kijklustigen leverde te weinig stof om een boeiend verhaal neer te pennen. Weinig kansen tijdens de eerste speelperiode en de 0-0 ruststand was dan ook de juiste weergave. De bezoekers tapten uit een ander vaatje na de pauze, enkele kansen werden afgedwongen, één ervan kende succes , Meerle op achtervolgen aangewezen , een Meerse defensie die zijn rangen goed gesloten hield en de drie puntjes mee naar huis nam. Verdiend? Voer voor de supporters en de meningen luidden wel verdeeld! Tijdens de heenronde kreeg Meerle van Zoersel op eigen veld een zware 0-5 pandoering te slikken. Niet voor herhaling vatbaar dacht men in groenwitte kringen en gemotiveerd tot het uiterste trok men richting tegenstander. Op een “patattenveld” voetballen is geen sinecure, de drang om te winnen was groot. Nic Vervoort stond op de goede plek bij een corner en 0-1, even later 0-2 via Kevin Druyts, maar de aansluitingstreffer viel ook nog voor de rust. Een heel andere thuisploeg nadien dat constant op de bezoekende helft acteerde, maar zonder veel gevaar te scheppen. Boudazra werd dan neergehaald in de zestien en de toegekende strafschop was een kolfje naar de hand van Karel Geerts die loeihard binnenknalde. 1-3 en een zucht van verlichting voor de KFC! Een smakelijke lunch voor de wedstrijd tegen Horendonk moest de kopjes allemaal in één richting doen wijzen en dat deden ze ook. De eerste aanval was meteen raak, maar dit gold ook voor de bezoekers zodat de 1-1 al vlug genoteerd stond. De Meerlese motor, die zo efficiënt gestart

was, begon te sputteren en de bezoekers kwamen opzetten. Was de lunch niet goed verteerd? Toch voorsprong voor groenwit langs Stijn Koyen en de bezoekers die een penalty gestopt zien door goalie Koen Verheyen. Drie minuten later 3-1 langs Dirk Van Bavel en pauze. Een barslechte eerste helft toch een beetje opgevrolijkt door vier doelpunten. Na de siësta een ofgefokte thuisploeg dat het schaamrood wilde wegspelen en het ook deed. Nic Vervoort zorgde voor 4-1, Nic Mertens verhoogde tot 5-1, Dirk Van Bavel liet nummer zes niet liggen en Hamed Boudazra legde de 7-1 eindcijfers vast. Iedereen besefte wel dat het op Maria ter Heide een andere wedstrijd zou worden. Een sterk veldoverwicht van Meerle in de beginfase kende vooralsnog geen succes, wel op het halfuur een glasheldere voorzet van Vissers in de voeten van Boudazra die meteen raak schoot. Een belangrijke voorsprong die koste wat het kost moest behouden blijven. Na de rust kon de match nog alle kanten uit met kansen voor beide teams, maar Meerle hield stand en ging met de puntjes lopen die heel belangrijk zouden kunnen zijn in de eindafrekening. (rel)

Wedstrijden Zondag 29 maart 15.00 uur Kalmthout – KFC Meerle Zondag 5 april 15.00 uur KFC Meerle – Loenhout Zondag 19 april 15.00 uur Schilde – KFC Meerle

Boekhoudbureau

Profisk cvba

 Boekhouding en administratie  B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten  Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten  Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen  Advies sociale wetgeving

Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Coca-Cola Cup in Minderhout

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

E

O w r v r u W v

Jaarlijks organiseert de Koninklijke Belgische Voetbalbond in de tien Belgische provincies de Coca-Cola Cup, een voetbalfeest voor jonge voetballertjes. Een 300 000-tal jongens en meisjes hebben in de vorige jaren reeds kennis gemaakt met de actie “Coca Cola Foot Experience”. In de provincie Antwerpen is Minderhout VV dit jaar de trotse gastheer en dit op zaterdag 18 april 2009. De hoofddoelstelling van dit voetbalfeest is het voetbal vanuit een positief standpunt te benaderen. Voetbal is een toffe sport en moet beoefend kunnen worden in een ontspannen sfeer omringd door vrienden en familie. Men wenst de jeugdopleidingsfilosofie van de KBVB over te brengen naar de spelertjes, trainers, bestuurders en supporters. De organisatie bestaat uit twee delen. Enerzijds is er een groot voetbaltornooi. Er nemen maar liefst 112 preminiemenploegen uit de ganse provincie deel, 48 in de voormiddag en 64 in de namiddag. MVV verwelkomt dus een 1000-tal jonge voetballertjes, zowel meisjes als jongens. Elke ploeg speelt drie wedstrijden op een duiveltjesveld. Anderzijds is er het animatiegedeelte. Tussen de wedstrijden door voorziet partner Coca Cola op het C-terrein en omgeving een aantal ontspannende animatievormen zodat de kinderen in combinatie met hun favoriete sport een dagje vol plezier kunnen beleven. Minderhout VV nodigt alle supporters uit op zaterdag 18 april om een kijkje te komen nemen en de inkom is volledig gratis. De Minderhoutse voetbalvereniging is bovendien naarstig op zoek naar een jeugdcoördinator. De bedoeling is o.a. om de diverse jeugdtrainingen te coördineren, te volgen en te evalueren met de betrokken personen. Meer inlichtingen en uitleg is terug te vinden op onze website www. minderhout.be. (rel)

54 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 54

T g h e r n w s m o k w d

19-3-2009 14:26:28

N d g i B n

H c a

D

Z 1 Z 1 Z 1

A

Z k p J d b z v


e

. V

-

t

e

e

l

-

r

e t

sport

KVNA Wortel Tot nu toe was het spelpeil altijd heel behoorlijk geweest, maar na de 5-5 tegen Hezewijk stokte het. Thuis tegen Zandhoven, uit tegen Oosthoven en weer thuis tegen Wechelderzande werd verloren respectievelijk met 0-2, 3-0 en 0-1. Het kwam niet omdat de tegenstrevers speltechnisch beter waren, maar omdat we vermijdbare doelpunten slikten, terwijl bij onze aanvallen er altijd iets mis ging. Ofwel was de laatste pass verkeerd, ofwel stond paal of lat in de weg of een uitstekende redding van de doelman. Deze drie teams waren fysiek sterker en waren harder en beter in de duels dan onze lichte brigade. Op het zeer slechte veld van Achter Olen zagen we een zwakke wedstrijd. De bal maakte soms rare capriolen. De blauw-witten dreigden aanvankelijk wel, maar ze lieten de thuisspelers terugkomen. Deze lukten dan omstreeks het half uur een mooi doelpunt. Net voor de rust maakte Willem Pleysier gelijk na een enorme blunder van een Olenaar. Nadien was Wortel wel het gevaarlijkst, terwijl de thuisploeg niet meer kon dreigen. De meegereisde supporters moesten toch wachten tot in de 88e minuut, wanneer de ingevallen Bart Braspenning al duikelend een mooie aanval binnenkopte.(1-2) Hopelijk zijn onze spelers nu opnieuw gelanceerd om de nog resterende wedstrijden positief af te sluiten.

De wedstrijden

Zondag 29 maart 15.00u KVNA Wortel - HIH Turnhout Zondag 5 April 15.00u KVNA Wortel - Molenkring Zondag 19 April 15.00u Grobbendonk - KVNA Wortel (frbr)

Marathon

Jef, Marc en Pat in Gilze (NL) Zondag 8 maart organiseerde stichting “De Lotgenoten” uit Gilze voor de derde keer een ultraloop en marathon waarvan de opbrengst volledig geschonken werd aan het goede doel. Deze stichting is opgericht in 2005 door (ex)kankerpatiënten met als doel zoveel mogelijk geld te verzamelen voor de hulp aan lotgenoten. Door het organiseren en deelnemen aan sportevenementen willen zij laten zien dat het leven niet stopt na de diagnose van kanker. Marc Van Alpen en Jef Jacobs uit Meersel-Dreef betaalden hun inschrijvingsgeld voor de marathon terwijl Pat Leysen (Minderhout) opteerde voor de 65 km. Voor Marc en Jef was het tweede deelname aan deze 42,195 km. Regenwolken in de ochtend deden niets goeds verwachten, maar bij de start om 11 uur klaarde het op en schoot burgemeester Roep de wedstrijd op gang. Een strakke wind zorgde voor een flink koudegevoel en de hartslag schoot onmiddellijk met een respectabel aantal tellen de hoogte in. Het parcours liep door bossen en velden, zodat je niet teveel moest verwachten van de warme aanmoedigingen van de toeschouwersschare. Wel ondervind je dan een deugddoend verbaal contact met de concurrenten en iedereen heeft zo zijn eigen verhaaltje. “Deelnemen is belangrijker dan winnen” klinkt misschien al wel een beetje banaal, maar in deze marathon is deze slogan zeker van de partij. Wel gaat alleen de eerste met de bloemen lopen, die heeft meestal niet alleen meer getraind, maar bezit gewoonlijk ook dat ietsje talent meer. Een bescheiden marathon in Gilze, maar toch leuk om doen! Marc Van Alpen behaalde de 9de plaats in 3.35.22 en Jef Jacobs de 11de in 3.42.22 en dit op 34 finishers. In de ultraloop legde Pat Leysen beslag op een verdienstelijke 11de plaats. (rel)

Atletiek

Zilver voor Jan Vlamings in BK-Masters Zaterdag 28 februari 2009 vonden de Belgische kampioenschappen indoor atletiek voor Masters plaats in de Topsporthal in Gent. Hoogstratenaar Jan Vlamings, lid van Atletiek Vereniging Noorderkempen of kortweg AVN, behoorde weer bij het deelnemerslot met het vaste voornemen zijn titel op de 60 m horden met hand en tand te verdedigen. Pech voor Jan, maar ditmaal moest

hij de zo begeerde trofee aan zijn neus voorbij laten gaan. Zilver is ook mooi meegenomen. Ook op de 60 m vlak haalde hij het onderste uit de kan, maar strandde net als vorig jaar, op de tweede plaats. Tweemaal het podium, twee zilveren medailles en Jan scheen daar best tevreden mee! (rel)

KOPIJ

-

n .

Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 29 april. We verwachten alle kopij ten laatste op woensdag 15 april.

Eventing

Karin Donckers wint in Portugal

Het eventingseizoen is pas van start geschoten en Karin Donckers laat al onmiddellijk van zich spreken in het Portugese Vale Sabroso waar ze een tweesterrenwedstrijd op haar naam wist te schrijven met haar volbloed Charizard. Na de dressuur veroverde ze de leiding, op een bochtig en heuvelachtig parcours reed ze een foutloze cross en bij de afsluitende springproef werden slechts twee balken uit de lepels gestoten. Aan deze overwinning hield ze zomaar eventjes een Harley Davidson Sportster XL833 Std over. Tevens behaalde ze nog een vierde en vijfde stek met respectievelijk Valentijn en The Boomer. Haar volgende wedstrijd in Barroca d’Alva, ook in Portugal, kende een wisselend succes. In de tweesterrenproef zette ze een vierde plaats met Maxwell Steele en een zevende met Valentijn achter haar naam. Een uitstekende start kende ze in de wedstrijd met drie sterren: in de dressuur veroverde ze de leiding, in de cross telde ze slechts 1,2 strafpunten zodat alleen de jumping haar nog van de overwinning kon houden. En in die eindproef kreeg ze zomaar eventjes 24 strafpunten aangesmeerd, weg ereplaats en een 13de stek als gevolg. Al bij al scheen Karin tevreden over deze eerste wedstrijden. Op dit ogenblik bekleedt ze de 9de plaats op de wereldranglijst en in de top-10 blijven is beslist een van haar doelstellingen. (rel)

APRIL 2009 - 55

DHM_april_288.indd 55

19-3-2009 14:26:29


sport

Kruisboog

Sprundel boven op zes meter De prijsuitreiking van de winterschieting op zes meter georganiseerd door het Verbond van St.Jorisgilden vond dit jaar plaats in het lokaal van St.-Joris Wortel.

Eerst een drietalschieting Voor de aanvang van de prijsuitreiking is er traditiegetrouw een drietalschieting tussen de acht deelnemende gilden. Zo’n drietal bestaat uit één schutter jonger dan 25 jaar, een tweede tussen de 25 en de 50 jaar en tenslotte één schutter ouder dan 50 jaar. De schieting werd er een op het scherp van de snede: na twee schutters leek het Nederlandse Sprundel op een gemakkelijke zege af te stevenen. Niets was echter minder waar. Na het opmaken van de uitslag bleek dat Meerle en Minderhout gelijk waren geëindigd met 288 punten elk. Het reglement werd geraadpleegd waarna Meerle werd uitgeroepen als winnaar voor Minderhout ook dus met 288 punten. Meer en Wortel sloten af op 286 voor Sprundel, Loenhout en Castelré met 282 punten. Hoogstraten werd hekkensluiter met een totaal van 277 punten.

En de kampioenenhulde Voorzitter Frans Tackx maakte een overzicht en een statistiek van het voorbije seizoen. Met vreugde stelde hij vast dat het aantal juniores schutters elk jaar stijgt. Het voorbije seizoen waren er meer dan 20 schutters tussen de 12 en de 16 jaar.

Het zestal op zes meter werd betwist in het lokaal van Meer. Meerle won met 583 voor Minderhout met 580, Meer 579, Loenhout 574, Sprundel en Hoogstraten met 572, Wortel 568 en tenslotte Castelré met 564 punten.

David Koenen uit Sprundel werd gehuldigd als algemeen kampioen 2008-2009, Nick Konings ook uit Sprundel was de beste jongere en Robert Martens uit Hoogstraten legde beslag op de titel bij de senioren.

Kempen heeft de beste schutters Zondag 8 maart kwamen, in het lokaal van St.Joris Wortel, de 16 beste schutters van het Verbond van St-Jorisgilden uit tegen en het Antwerps Kruisboog Verbond. De 12de uitgave van deze competitie werd met behoorlijk verschil gewonnen door het Verbond van St.-Jorisgilden (Kempen). De 16 schutters verzamelden samen 1.551 punten, tegen 1.503 punten voor het Antwerps Verbond. Omdat Kempen de wedstrijd vijf opeenvolgende jaren won gaat de beker volgens het reglement definitief naar het Verbond van St.-Jorisgilden. In de individuele rangschikking staan vijf Kempense schutters vooraan: Dirk Brosens, Glenn Brosens, Harry Vanderhenst, Gery Dockx en Johan Van Dijck behaalden elk 99 punten. (ft/fh)

Op de foto: v.l.n.r.: Jan Gijsbregts en Frans Tackx, respectievelijk ondervoorzitter en voorzitter van de zesmeter competitie van het Verbond der St.-Jorisgilden en Luc Deketelaere, voorzitter en Jacques Van Camp bestuurslid van het Antwerps Kruisboog Verbond. 56 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 56

19-3-2009 14:26:32


sport

In memoriam Fons Van Erck Beste Treza en Familie, In naam van de Sint-Jorisgilde van Minderhout wil ik jullie onze deelneming betuigen bij het overlijden van uw man, vader, grootvader en familielid. Fons heeft in sterke mate bijgedragen tot het voortbestaan van onze aloude gilde, want zoals velen waarschijnlijk niet weten, bestaan de gilden reeds van in de 14de eeuw. Fons is in 1944 op 18 jarige leeftijd lid geworden van de gilde, hij was een talentvolle schutter en heeft veel prijzen op zijn naam staan. In 1951 heeft Fons bij het koningschieten de vogel van de wip afgeschoten en is daardoor voor de eerste maal koning geworden, dat wil zeggen dat hij de baas was van de schutters en het schietgebeuren, zijn vader Gust was toen hoofdman. 6 jaar later heeft hij dat nog eens overgedaan, dat wil zeggen dat hij 12 jaar koning is geweest van de St. Jorisgilde en hij heeft die taak met volle inzet gedaan.

Fons heeft ook nog samen met zijn vrouw Treza in onze volkdansgroep meegedanst in 1969 toendertijd onder leiding nog van Louis Doms. Fons is houder van de zilveren papegaai, de gouden papegaai en de gouden plaat van de Hoge Gildenraad der Kempen, dat staat voor 35, 50 en 60 jaar lidmaatschap als schutter. Ge ziet die onderscheidingen hier liggen naast zijn kruisboog. Fons is dan ook in 1994 op passende wijze met een feestschieting en receptie op 14 mei gevierd voor 50 jaar schutter, zaterdag 3 juli 2004 is dat nog eens overgedaan voor 60 jaar lidmaatschap. Fons en Treza was het koppel dat momenteel het langst in de Gilde was, dat werd dit jaar 65 jaar. Tot slot willen wij U Treza en de ganse familie alle sterkte toewensen bij het verwerken van het heengaan van uw man, vader, grootvader, familielid en onze gildenbroeder.

Namens de Sint-Jorisgilde Frans Tackx Luitenant.

Fons Van Erck, tweemaal zes jaar koning

-

n n

e

-

-

Composteren In het voorjaar van 2009 zal er een cursus plaatsvinden “thuis composteren”. De cursus bestaat uit drie sessies op maandag 4 mei, 11 mei en op 18 mei telkens van 9.00 tot 12.00 uur. Tijdens de eerste sessie wordt composteren thuis uitgelegd. De tweede keer wordt een bezoek gebracht aan het ‘Hof Ter Winkelen’ in Londerzeel. De derde sessie staat de praktijk op het programma. Info op het nummer 014/56.27.92.

APRIL 2009 - 57

DHM_april_288.indd 57

19-3-2009 14:26:34


LEZERS SCHRIJVEN

Tijdens de laatste algemene vergadering die werd georganiseerd in de Klapekster in Wortel Kolonie, bleek dat het ledenaantal van Natuurpunt Markvallei de laatste vijf jaren spectaculair groeide. Daarmee volgt de Hoogstratense afdeling de nationale trend. Meer dan tachtigduizend gezinnen waren op het einde van vorig jaar lid van Natuurpunt! Dat is een heel belangrijk signaal naar onze beleidsmensen, een signaal waar rekening mee gehouden moet worden.

Spectaculaire ledenaangroei Die aangroei is vooral de laatste jaren veelbetekenend. In Hoogstraten en Rijkevorsel telde Natuurpunt Markvallei op het einde van 2003 170 gezinnen met een lidmaatschap van Natuurpunt. Maar op het einde van 2008 telt men maar liefst 374 aangesloten gezinnen. Dat betekent dat op amper zes jaar tijd meer dan een verdubbeling van het aantal leden gerealiseerd werd.

de bereidwillige hulp van sterrenkundige Alwin Wauters). Door het WWF wordt op 28 maart een internationaal initiatief opgezet in de strijd tegen de klimaatverandering onder de noemer “Earth Hour 2009”. Die twee initiatieven vloeien vlekkeloos in mekaar over. We nodigen iedereen uit om deel te nemen. Om 21 uur starten de donkere wandelingen aan de Klapekster in Wortel Kolonie, om 22.30 uur kan je door de gloednieuwe sterrenkijker van Natuurpunt Markvalllei naar allerhande sterren en planeten gluren.

Kelsdonk De zondagswandeling van 5 april leidt iedereen naar Kelsdonk. Jack Govaerts geeft er tekst en uitleg over het natuurgebied. Kelsdonk bevindt zich in Etten-Leur. Jack laat er ons een totaal onbekend gebied ontdekken. Laarzen zijn geen overbodige luxe. Deelnemers worden op 5 april om 8 uur aan de Vredesboom in Meer verwacht. Meer info: Jack Govaerts (03 315 71 85)

Mijn bedenkingen, n.a.v. de verkaveling Leemstraat, waar de kerkfabriek niet wacht tot het aanbod van IOK voor een wellicht meer sociale verkaveling, maar integendeel in zee gaat met een privé-verkavelaar, want die biedt meer …

Don Coeneone En hoe voelt dat nu, geacht College? Die projectontwikkelaar … Jouw hand boven zijn hoofd. Al twee jaar lang, in de Markvallei. En dan aan de overkant van de straat, snoept ie zomaar de kerkfabriek van je af, met wie je, zo zei je althans, graag sociaal verkaveld had … Da’s toch een dolk in de rug? Of was het bij jullie maar een pose? En al had ik een socialere reflex verwacht, voor de kerkfabriek is het zo - met Ste.-Katrien als lopende rekening dat ze misschien niet anders kunnen. Voor de ontwikkelaar: andermaal kassa-kassa. Levensverzekering. Prettig pensioen. Napolitaans of Siciliaans wijntje ontkurkt … En hoe voelt dat nu, geacht College? Hoe voelt dat nu?

(Dries Horsten (lezer), Hoogstraten)

S g d i a d w h o m i w i w D k k d b j g k n t k d r v z

U d k D e D m d

D Natuurpuntleden nemen een sterrenkijker in gebruik. Op zaterdag 28 maart wordt de kijker ingezet om in het kader van de Nacht van de Duisternis de ruimte te verkennen.

Nacht van de Duisternis

Opruimactie

Wellicht leest U dit nog net op tijd. Op zaterdag 28 maart organiseert Natuurpunt Markvallei in samenwerking met het stadsbestuur van Hoogstraten en het VVV van Rijkevorsel opnieuw een activiteit rond duisternis. De Nacht van de Duisternis is een initiatief van BBL waaraan Natuurpunt al jaren haar medewerking verleent. Een avondwandeling in complete duisternis wordt gekoppeld aan een sterrenkijkavond (met

Natuurpunt Markvallei en JNM Markvallei nemen deel aan de opruimactie die door het stadsbestuur wordt georganiseerd. Op 21 maart verzamelen JNM’ers en Natuurpunters aan de Klapekster om 10 uur. Van daaruit vertrekken zij voor een tocht door de kolonie om er het zwerfvuil op te ruimen. De opruimactie wordt omstreeks het middaguur afsgesloten. Iedereen mag komen helpen. Info: 0497-281866

St.-Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten 03 314 33 33

www.totaalgarage.be info@totaalgarage.be

58 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 58

19-3-2009 14:26:35

E d w t d B s b M z d M b


jong gezegd

SARAH ZEGT

Ode aan Soep

Sarah De Wilde (22) studeert fotografie aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Vorige maand verscheen er per ongeluk een illustratie van haar hand, naast een oude ‘Jong Gezegd’. Dat zetten we graag recht. ‘Sarah zegt’ dit keer, met illustratie: Sarah vertelt over Soep.

t t l

Soep was mijn beste vriend. Hij dronk elke morgen twee minuten voor zeven koffie zonder melk, droeg in de winter een te grote jas met ruiten en in de zomer een groene vest met kap, nam alle afleveringen van Samson op in de hoop dat hij deze ooit zou kunnen imiteren, at elke week op woensdag vierentwintig frieten gesopt in spaghettisaus, was gefascineerd door de geur van oude woordenboeken, had zes blauwe T-shirts met foute prints, begreep niet waarom peuteren in de neus vies is, werd kwaad wanneer je het woord ‘pompbaksmoel’ uitsprak, werd gepest in het vierde leerjaar omdat hij één flapoor had, werd in het vijfde leerjaar in elkaar geklopt door Dimitri die later bakker zou worden, trok zijn linkerwenkbrauw op wanneer hij zich sexy voelde, kreeg op zijn vijftiende een hond van zijn ouders die hij Mopsok noemde, ging niet graag naar de beenhouwer omdat het daar naar vlees met muntjes rook, hield van boswandelingen en kabouters, geloofde in het spaghettimonster, neuriede enkel nummers van The Beatles mee, keek graag naar franse films, schreef kortverhalen die hij na twee dagen opnieuw las en verscheurde, kreeg kippenvel in zijn nek van tuffende mensen, liep door de regen wanneer hij vrolijk was, at enkel rode en blauwe Smarties, ging hangen in plaats van zitten op het toilet, verzon absurde bijnamen zoals ‘zeepbelsmoesje’ voor al zijn vrienden,

zweerde dat hij nooit verliefd zou worden, deed dit toch en trouwde met de vrouw van de bakker, typte enkel met zijn wijsvingers, wreef een bananenschil tegen zijn wang omdat dit zo zacht voelde als de billetjes van een baby, schilderde leeuwenkoppen aan een dolfijnenlichaam, begon te kakelen wanneer hij tieners met hanenkammen over straat zag lopen, sloeg op tafel wanneer hij zin had in wafels, keurde de wet op Misleidende en Vergelijkende Reclame Artikel 194 af, at aardbeienijs met een vork, doorzocht ooit het hele bos op zoek naar een frikadelkever (wat volgens hem echt bestond), lachte veel te luid, kocht nooit bloemen, rook het liefst aan sjaals van vreemde mensen, kokosshampoo, de oren van Mopsok en krantenpapier, droomde ervan de makers van zure beertjes te interviewen, vlocht de touwtjes van het tapijt in de gang, stofzuigde alleen op Kerstmis, schoof wel vier keer per jaar uit op de trap omdat hij geen sloefen had, luisterde naar ruziemakende buren en het gezoem van de televisie wanneer deze op stand-by stond, waste zijn handen nadat hij iemand per ongeluk had aangeraakt, genoot van alles wat hij deed, zelfs van niezen. Ik haat niezen. Ik maak me teveel druk in dingen. Ik kan niet tegen traagheid. Ik koop altijd bloemen. Ik drink nooit koffie en eet ook de gele,

groene, bruine en oranje Smarties. Ik word niet kwaad wanneer je het woord ‘pompbaksmoel’ uitspreekt én typ niet enkel met mijn wijsvingers, maar met allemaal. Kippensoep, groentesoep, Italiaanse soep, tomatensoep met balletjes, minuutsoep, bliksoep, maaltijdsoep, soep met sliertjes... Soep, zo heette hij. Absurd, zou je denken. Wel, hij vond van niet. Hij vond dat mensen teveel commentaar geven. Ik vind dat hij gelijk heeft, maar ik vind hem ook wel een beetje absurd. Eigenlijk slaat het allemaal op niet veel, maar dat hoeft ook niet. Wat kan er nu leuker zijn dan zever in plakjes tussen de salami? Of gekookte nonsens op een bedje van zever? Of dikke nonsens in de Hoogstraatse Maand? Wel, ik vind het allemaal kunnen. (sdw)

U kent het ondertussen wel: Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint een boekenbon van 12,5 euro. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Dus wie wil meespelen: Geeft de naam van het kopje en zijn eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan DHM – Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten of via een e-mail: kopje@demaand.be Maar vergeet niet: naam en adres te vermelden. Zie ook www. demaand.be.

De uitslag van de vorige maand: En wij die dachten, dit gaat verwarring zaaien of vonken geven: als kopje de helft van een ééneiige tweeling aanduiden. Niets was echter minder waar. We kregen deze maand slechts 4 reacties waaronder deze van Mirthe Brosens uit de Steenbakkersstraat 9 in 2320 Hoogstraten. Zij herkende zichzelf op de foto naast haar tweelingzus Laura. De foto, samen met Bumba, werd genomen tijdens een uitstap naar Plopsa-indoor in Hasselt samen met de “kadekes” van de KSJ. Wij zijn er zeker van dat Mirthe de boekenbon gaat delen met Laura. Met de drie anderen die Mirthe herkenden deden wij een aftelrijmpje, zowat op de tonen van “inemine mutte, tien pond kaas, inemine mutte is de baas” en we kwamen uit bij: Sarah Clymans, Kerkstraat 42 in 2328 Meerle. Zij was ooit nog buurmeisje van Mirthe en krijgt daarvoor nu een boekenbon in haar brievenbus.

Opgave voor deze maand: Deze maand gaan we duidelijk de sportieve toer op. Deze dames hangen regelmatig in de klimrekken of zwieren aan touwen door de zaal. Maar wie heeft er zijn kopje in het rondeke weten te wringen? Weet het ons te melden en misschien sturen wij dan wel een boekenbon. (pdn)

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten APRIL 2009 - 59

DHM_april_288.indd 59

19-3-2009 14:26:37


halve eeuw HALVE EEUW GELEDEN LENTE 1959

60 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 60

19-3-2009 14:26:40


halve eeuw

APRIL 2009 - 61

DHM_april_288.indd 61

19-3-2009 14:26:50


agenda Zondag 26 april SCHOOLFEEST vanaf 14 uur in de GEMEENTESCHOOL, Gravin Elisabethlaan. Info: 03 314 84 44. Zondag 26 april OPENDEURDAG in Instituut Spijker vanaf 10 uur. Info: info@spijker.be en 03 314 55 36.

TENTOONSTELLINGEN Tot 21 juni POL MARA, tentoonstelling in het Stedelijk museum, Begijnhof 9. Geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur. Info 03 314 65 88 of museum@hoogstraten.be Tot 30 augustus HOOGSTRATEN ONDERSTEBOVEN, tentoonstelling met foto’s van Louis Geets in de Laermolen. De tentoonstelling is geopend tijdens de bezoekuren van molen (zie agenda)

CURSUSSEN

Uw activiteiten in De Maand? Meld het ons

redactie@demaand.be

Woensdag 29 april JAZZ & LICHTE MUZIEKDAG in de Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen, Karel Boomstraat 44. Info madn@scarlet.be of 014 699 539.

Dinsdag 14 en 21 april LAERMOLEN IN WERKING van 19.30 tot 21.30 uur.

Zondag 26 april WIELERTOERISTENTOCHT België-Holland, over een afstand van 65 of 85 km, vertrek om 8 uur aan café De Gelmel. Info: fons.fransen@ telenet.be of 0497 94 01 86

Zaterdag 18 april BEZOEK AAN BRECHT, vertrek om 13.30 uur aan de Pax

IN DE CAHIER

Van 3 april tot 5 juni JOGGEN VOOR BEGINNERS, trainingschema om na 10 weken een afstand van 5 km aan te kunnen. Telkens op vrijdag om 19.30 op de piste van het Klein Seminarie. Deelnemen kost 10 euro. Organisatie KWB Hoogstraten

organisatie Davidsfonds

Van 27 april tot 5 mei en van 7 mei tot 19 mei EENVOUDIGE FOTOBEWERKING, drie lessen van telkens drie uur. Inschrijven in de Bib

Dinsdag 21 april BEWEGEN een fantastisch medicament: lezing door Alfred Coninx om 20 uur in de Bib. Inkom 3 euro, inschrijven noodzakelijk. hoogstraten@ bibliotheek.be of 03 314 32 61.

Zaterdag 18 april AUTOZOEKTOCHT met kaartleesopdrachten op een uitgestippeld parcours. Vertrek om 20 uur. Info: RT-Titanic Kasterlee, 0498 52 48 91

Zaterdag 4 april DIABLO BLVD + Bliksem + Gipsy on the Rocks Dinsdag 14 april U-Gene + The Normandics + Afterparty met Vic ‘n Lloyd & Assman Vrijdag 24 april DJ-CONTEST Zaterdag 25 april FUIF van de VOETBALDAMES

Zaterdag 25 april GEHANDICAPTENDAG vanaf 14 uur jaarlijkse ontmoetingsdag van mindervaliden in het Klein Seminarie. Info 03 340 40 40.

Z T k p G

Zaterdag 25 april NAAR ASTEN en DEN BOSCH met de Vrienden van de Beiaard, verrek om 18.30. Info 03 314 57 24.

HOOGSTRATEN Zondag 29 maart TWEE LANDEN FIETSTOCHT, vertrek om 9 uur aan café De Velo. Organisatie en info: De Hoogstraatse Trappers, 0476 59 89 80. Woensdag 1 maart INFO STUDIEBEURS van 10 tot 12 en van 18 tot 20 uur in Buurthuis Mouterij. Zondag 12 april LAERMOLEN IN WERKING van 14 tot 16 uur.

Zondag 26 april ERFGOEDDAG met als thema ‘Uit (met de) vriendschap van 10 tot 18 uur in het Stedelijk museum. Info museum@hoogstraten.be of 03 314 65 88. Zondag 26 april STEENGOED, erfenis van een graafschap. Erfgoedwandeling naar aanleiding van Erfgoeddag. Vertrek aan het stadhuis. Info: museum@hoogstraten.be of 03 314 65 88.

Z G v t

MEER Zaterdag 28 maart LENTECONCERT van FANFARE DE EENDRACHT om 20 uur in de parochiezaal. Info: 03 315 77 76. Zaterdag 4 en zondag 5 april ROMMEL- & SNUFFELMARKT op zaterdag vanaf 13 uur, op zondag vanaf 10 uur in de Zaal voor kunst en volk. Organisatie en info Brassband Ste Rosalia, tel 03 315 90 79. Zondag 5 april BOERENBUITENTOCHT, verschillende afstanden, vertrek om 8 uur aan Radio Valencia, Gaarshof 5. Deelnemen kost 1 euro.

62 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 62

Z A h 4

Z G v 8

Vrijdag 24 april GEZOND ONTBIJT om 8 uur aan huis geleverd door de gemeenteschool. Info: 03 314 84 44.

Zondag 26 april OPENING TOERISTISCH SEIZOEN vanaf 10 uur, met een groot aantal evenementen in de omgeving van het stadhuis. Info toerisme@ hoogstraten.be of 03 340 19 55.

M I 2

19-3-2009 14:26:51


agenda Donderdag 9 april MIDWEEKWANDELTOCHT van KVG, inschrijven van 9 tot 15 in het lokaal Schoolstraat

MINDERHOUT Donderdag 9 april MIDWEEKWANDELING, verschillende afstanden, vertrek om 8.30 uur aan het KVG lokaal in de Schoolstraat. Organisatie en info KVG Hoogstraten, Wortel & Minderhout, tel 03 314 49 03.

Zaterdag 25 en zondag 26 april ANTIEK- & VLOOIENMARKT, in de parochiezaal. Zaterdag van 14 tot 18 uur, zondag van 9 tot 12 en van 13.30 tot 19 uur. Organisatie en info: Fanfare De Eendracht tel 03 315 77 76.

Zaterdag 18 april COCA COLA-CUP, voetbaltornooi voor Preminiemen vanaf 9 uur. Info 03 315 03 21.

-

f

Zondag 26 april SCHOOLFEEST vanaf 14 uur in de Gemeenteschool De Meerpaal, Terbeeksestraat 6. Info: 03 315 77 51

Zaterdag 25 april THE SUPERNATURAL HEROES vanaf 22 uur in de Papillon

8

WORTEL 200

MEERLE Maandag 30 maart INFO STUDIEBEURS tussen 10 en 12 en 18 en 20 uur in Buurthuis Melkerij. Zaterdag 18 april ASPIROCK vanaf 21 uur in een tent achter het Chirolokaal Ulicotenseweg 2. Info 0476 40 64 24 Zondag 19 april GARAGEVERKOOP vanaf 9 uur. Infostand van de BWB op het gemeenteplein. Info: 0474 89 64 40.

Zaterdag 4 en 11 april OPENDEUR TENNISCLUB DE LANGENBERG telkens vanaf 14 uur. Info 03 314 84 31. www.jumpy-springkastelen.be

Zaterdag 7 april PAASFEEST ZIEKENZORG om 13.30 uur in de parochiezaal Zaterdag 18 april KOLONIALE OMZWERVINGEN, voor Nordic- en andere wandelaars. Verschillende afstanden, vertrek om 9 uur aan het Casino in Wortelkolonie. Organisatie en info Nordic Walking Hoogstraten, tel 03 315 76 58. Zaterdag 25 april MUZIEKAVOND door de Brassband om 20 uur in de parochiezal

Zondag 19 april TWEEDEHANDSBEURS verkoop baby- en kinderkleding en speelgoed van 14 tot 16 uur in parochiezaal ‘Ons Thuis’. Organisatie en info: Gezinsbond tel 03 315 99 01 of 03 315 09 99

198

MEERSEL-DREEF Zondag 29 maart ST-QUIRINUSVIERING & PAARDENWIJDING om 11.30 uur aan de Sint-Luciakapel. Info: 03 315 78 70. Zaterdag 25 april SCHOOLFEEST vanaf 16 uur in basisschool ’t Dreefke Zondag 26 april OPENDEUR WATERMOLEN, naar aanleiding van de Vlaamse molendag, met rondleidingen vanaf 10 uur. Info hans.snel@telenet.be of 03 315 95 56

Zondag 22 april GARAGEVERKOOP van 9 tot 16 uur. Inschrijven en info 03 315 86 70 of jos.van.bavel@ telenet.be

:

199

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Woensdag en donderdag gesloten

,

Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

APRIL 2009 - 63

DHM_april_288.indd 63

19-3-2009 14:26:53


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

TANDARTSEN Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

03 314 32 11

HUISARTSEN Van maandag tot donderdag van 19 tot 8 uur ’s morgens 03 314 28 18. Vanaf vrijdagavond, tijdens het weekend en op feestdagen 014 41 04 10 van de huisartsenwachtpost regio Turnhout.

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be

Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

Wild & Gevogelte

STOFFELS Kip aan ‘t spit

bvba

din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144 .be

eiken trappen maatmeubels

zaterdag open open zondag zondag gesloten

weekdagen op op afspraak weekdagen afspraak

03 314 82 86

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en Sofie Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lou Van Bouwel 03.314.41.50. – 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68. – 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85. – 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Joris Buyle 03.314.13.08. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06

APOTHEKERS NACHTDIENST

Tussen 23 uur en 9 u ’s morgens BEL 0900 10-500

WACHTDIENST Van 27 maart tot en met 2 april APOTHEEK BIOPHARM, Meerledorp 46 te Meerle. tel. 03 315 73 75 Zaterdag 28 maart van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK BIOPHARM, Meerledorp 46 te Meerle. tel. 03 315 73 75 Van 3 tot en met 9 april APOTHEEK DERVEAUX, Kerkstraat 20, St.Jozef Rijkevorsel. tel. 03 312 12 20 Zaterdag 4 april van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten. tel. 03 314 51 50 Van 10 tot en met 16 april APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout. tel. 03 314 40 74 Zaterdag 11 april van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout. tel. 03 314 40 74 Van 17 tot en met 19 april APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9, Merksplas. tel. 014 633 383 Zaterdag 18 april van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 314 57 24 Van 20 tot en met 23 april APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. tel. 014 633 166 Van 24 tot en met 26 april APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer. tel. 03 315 77 73 Zaterdag 25 april van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer. tel. 03 315 77 73 Van 27 tot en met 30 april APOTHEEK SCHEVELENBOS, Kapelstraat 11, Loenhout. tel. 03 669 64 24

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 29 april. We verwachten alle kopij ten laatste op woensdag 15 april.

64 - APRIL 2009

DHM_april_288.indd 64

19-3-2009 14:26:59


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.