maart 2009 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 287

MAANDBLAD JAARGANG 25 PRIJS: 2,30 ` MAART 2009 AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

DE ZESDE DEELGEMEENTE

www.demaand.be

ZIJ KOZEN VOOR EEN

VAK BEGRAFENIS IN WORTELKOLONIE

” FIETSEN OP EEN ZEBRAPAD

DORPSRAAD HOOGSTRATEN MEERLE

PATISSIER-KOK: JEF VAN DEN BOSSCHE KOELTECHNICUS: RAF FRANSEN HOUTBEWERKER: DIRK VAN GOMPEL LERARES CHEMIE: PASCALE VAN CLEUVENBERGEN


COLUMN

Ook dat nog

Nostalgie, dat gevoel iets belangrijks of dierbaars te zijn kwijtgeraakt, is misschien geen ernstige of gevaarlijke aandoening. Veel mensen denken dat deze melancholie iets te maken heeft met herinneringen uit vervlogen tijden, je weet wel, die goede oude tijd. Daarom veronderstelt men dat vooral bejaarde mensen voor dit soort gevoelens vatbaar zijn. Maar alles verandert zo snel. Niet alleen de gepensioneerde zestiger, maar zelfs een frisse dertiger kan door nostalgie bevangen worden. Deze indruk had ik toch na het lezen van de column in de vorige editie van dit maandblad.

weg. Heerlijk om hier te wonen. Maar eind jaren zestig gaf het bestuur van Hoogstraten de voorkeur aan een in- en uitrit op de E10 (nu E19). Meer en Brecht stonden wel op het oorspronkelijke plan, maar Loenhout/Hoogstraten niet. Voor Hoogstraten was een westelijke rondweg ontworpen van de Leemputten (Rijkevorsel) tot aan de Meerseweg (Minderhout). Het plan was klaar voor uitvoering maar het Hoogstraatse bestuur wuifde deze halve rondweg weg en gaf de voorkeur aan een aansluiting op de snelweg.

Begin jaren zestig had de Hoogstraatse Commissie van Openbare Onderstand (nu OCMW) waarschijnlijk wat extra geld nodig. Daarom verkocht de COO een aantal bouwgronden langs de Loenhoutseweg. Wij waren toen op zoek naar een stukje grond voor ons toekomstig huis en vonden dit de ideale plaats. De weg van Hoogstraten naar Loenhout werd nauwelijks gebruikt. Het was een smalle, hobbelige kasseiweg met daarnaast een strook zand. Auto’s reden liever via de Sint-Lenaartseweg. Studenten van het Klein Seminarie moesten soms voor straf een aantal kilometers over de Loenhoutseweg lopen. Zo nu en dan kwam er een boer met paard en kar voorbij. Maar meestal was het een stille, rustige

Dit was het begin van het einde. In 1972 werd de snelweg officieel in gebruik genomen en de Loenhoutseweg werd aangepast voor het drukke verkeer. Voorbij de rust en de stilte, druk autoverkeer vanaf zes uur in de morgen tot laat in de avond. In 1989 kocht de veiling een bouwperceel en enkele aangrenzende huizen langs de Loenhoutseweg en verhuisde de hoofdingang van het veilingterrein van de Sint-Lenaartseweg naar de Loenhoutseweg. Het gevolg is niet moeilijk te raden: nog meer vrachtwagens en tractoren, nog meer drukte en lawaai aan de voordeur. Gelukkig, dachten wij, is het nog mooi en kalm aan de achterzijde van onze tuin met uitzicht op weilanden, velden en speelterreinen van het

Klein Seminarie. Maar ook dat stil genoegen was niet van lange duur. De Hoogstraatse voetbalvereniging, verdreven van de Thijsakker, zocht en vond hier op de velden van de school een nieuw onderkomen. Nu konden we, zonder te betalen, meegenieten van de drukte tijdens de voetbalwedstrijden, trainingen, feesten, enz. Zo verdween ook de stilte en de rust aan onze achterdeur. Maar een mens probeert met het onvermijdelijke te leven en hoopt dat alles wel zal wennen. Maar wat horen we nu zeggen? Hoogstraten gaat een zwembad laten bouwen en er komt een grote parking voor veel auto’s. Hoera voor het zwembad, maar waar komt deze nieuwe infrastructuur? Precies, achter onze tuin op het laatste stuk weiland naast de voetbalvelden. We kunnen ons hierbij wel iets voorstellen: nog meer drukte, nog meer lawaai, van voor en van achter. Ook dat nog! Hopelijk krijgen we een mooie zomer. Dan kunnen we tijdens een warme avond nog even rustig in de tuin gaan zitten. Vooral in juli, tijdens het bouwverlof, is er veel minder verkeer. Waarschijnlijk denken we dan weer terug aan die tijd van toen, maar ook aan de prijs van de nieuwe tijd. (js)

DE VERVLOEKTE KOLONIE

Een avondwandeling door Wortel-kolonie brengt u langs dertien taferelen gebracht door prachtig gegrimeerde acteurs. Zie blz 39. 2 - MAART 2009


Technisch of beroepsonderwijs:

een positieve en bewuste keuze We hebben het allemaal meegemaakt, maken het mee met onze kinderen. Na allemaal samen naar de basisschool te zijn geweest, moet er een keuze gemaakt worden. Tussen algemeen secundair onderwijs, technisch onderwijs of beroepsonderwijs. Maar weten we op dat ogenblik genoeg om die keuzes te maken? Kennen we voldoende de capaciteiten en de interesses van het kind? Het zijn doorgaans de ouders die de keuze maken en nog steeds wordt er om diverse redenen – ja, ook prestige – gekozen voor ASO. Ook voor kinderen die een meer praktische of technische aanleg hebben. “Je kunt altijd zakken”. Dat brengt vanzelf al mee dat technisch onderwijs nogal eens als tweede keus aanzien wordt. En dan krijg je nog het beruchte watervalsysteem. Vele leerlingen uit het ASO zakken inderdaad af, vallen zoals in een waterval naar beneden. Van ASO naar TSO, van TSO naar BSO. Het heeft mede voor gevolg dat het BSO en TSO vaak een slecht imago krijgen. TSO en BSO is nog steeds voor te weinigen een positieve, eerste keuze. Als je even de term “watervalsysteem” googelt, krijg je al een even grote waterval van beschrijvingen en studies van oorzaken en gevolgen. Van remedies en oplossingen aangedragen door allerhande overheden, onderwijsinstellingen, van mandatarissen, volksvertegenwoordigers, professoren, ministers: de Vlaamse Minister

van Onderwijs op kop. De vraag die steeds terugkomt is “hoe overtuigen wij jongeren om een gerichte studiekeuze te maken en daarbij de richtingen van tso en bso niet als ‘tweede keuze’ te beschouwen? “. Er wordt gezwaaid met allerlei statistieken, die aanduiden dat de afgestudeerden van het TSO en het BSO het bijzonder goed doen op de arbeidsmarkt (zie kader). In West Limburg heeft men een project “Knappe Koppen Kiezen Technisch”, dat laatstejaarsleerlingen van het basisonderwijs bewuster en objectiever wil laten kiezen “Door een informatieve en boeiende confrontatie tussen leerlingen en bedrijven, willen ze het imago van technische beroepen positief beïnvloeden. Dit zal de aandacht voor technische en beroepsstudies

vergroten, met een betere instroom als gevolg.” Allemaal mooi dachten wij. Maar misschien kunnen wij ook een steentje bijdragen. Zegt het spreekwoord niet “Woorden wekken, voorbeelden strekken”? Wij op zoek naar voorbeelden in onze omgeving. Naar mannen en vrouwen die als afgestudeerden van TSO of BSO aan de slag zijn gegaan, een fijn beroep uitoefenen, zich een goede werkomgeving vonden. Kortom, die er wat van gemaakt hebben en uiterst tevreden over hun job in het leven staan. We kregen mooie verhalen. Een betere reclame voor onze technisch onderwijs en voor een bewuste keuze ervoor kunnen we ons niet indenken. (jaf)

Foto: Doedagen in VITO Hoogstraten MAART 2009 - 3


EEN BEWUSTE KEUZE

PATISSIER-KOK - JEF VAN DEN BOSSCHE

Ambitie tot bij de sterren Van jongs af aan is Jef met eten bezig geweest. Dit is dan ook het verhaal van een passie. Reeds een vijftal jaren woont Jef samen met zijn Kim in de Leemstraat te Hoogstraten. Nog net geen 30 jaren oud blaakt hij van gezondheid maar ook van ambitie. Hij volgde aan Het Spijker een BSO opleiding als bakker-patissier, een keuze waar hij tot op de dag van vandaag nog geen spijt van heeft.

Zo vader zo zoon De kookgenen zal Jef zeker meegekregen hebben van zijn vader zaliger (Lon Van den Bossche). Ook die droomde er van om kok te worden maar hij mocht niet van huis uit zodat hij er maar voor koos om in de tuinaanleg te gaan werken. Als hobbykok verdiende hij later zijn strepen. Jef herinnert zich niet anders dan dat hij heel zijn leven al met “eten” bezig is geweest en liet dat aan zijn ouders duidelijk merken: “Ik wil kok” worden. Na de lagere school deed hij één jaar de moderne. Maar zin in studeren had hij in het geheel niet. Van armoede werd hij er doorgelaten maar het was voor hem zeker dat hij een andere richting zou uitgaan. Zijn vader gaf hem hierin stimulansen vooral door hem te laten aanvoelen wat het was om in de horeca te gaan werken. Wanneer andere jongeren nog aan

4 - MAART 2009

spelen en ravotten dachten werd Jef in zijn vrije tijd bakkersgast.

Een hekel aan de zaal Een TSO-opleiding zagen zijn ouders nog wel zitten en met een gerenommeerde hotelschool tegenover de deur was de schoolkeuze dan ook voor de hand liggend. Maar… bij een opleiding restaurant hoorde ook de zaalbediening … en dat zag Jef echt niet zitten. Dan maar gekozen voor een BSO-opleiding als bakker-patissier. Een keuze waar hij tot op heden geen spijt van heeft gehad. Wat hem in de opleiding interesseerde was niet zozeer het brood bakken dan wel de fijnere desserten en garnituren in de vorm van taart en gebak. Stages dienden gelopen te worden en Jef deed dit als bakkersgast bij feestservice Vanders-

missen en bij de bekende bakker Dela-faille in Schoten. Na het zesde jaar wilde Jef een zevende jaar bijdoen, doch dan kwamen de tegenstelling tussen de opleiding bakker en kok aan het licht. Hij mocht geen zevende jaar TSO doen en kon dus geen attest om een later een restaurant uit te baten behalen. Bij gebrek aan zaalkennis, net waar hij een hekel aan had Dan maar naar Sintra het centrum voor een middenstandsopleiding in Turnhout. Een opleiding onder leercontract hoorde daarbij.

De koude kant Een gelegenheid hiertoe vond hij in restaurant “Armejaan” in Hoogstraten. Het was wel even doorbijten, als 23-jarige tussen gasten van 16 à 17 jaar gaan zitten – en dan nog met verplichte aanwezigheid – was niet altijd gemakkelijk. Maar hij heeft zich er doorheen gezet. Ondertussen werkt Jef nog steeds in restaurant Armejaan als souschef. De koude kant van de keuken is zijn ding: de voorgerechten en de nagerechten maakt hij er klaar. Bij afwezigheid van de chef neemt hij natuurlijk diens plaats in en dat zullen ze in de zaal niet gemerkt hebben.


EEN BEWUSTE KEUZE Van zijn opleiding in de Horeca heeft hij nog altijd geen spijt. Hij doet het nog steeds graag al is het steeds nachtwerk. Het blijft fijn werk en al ziet hij zijn Kim alleen nog maar in bed. Maar dat is natuurlijk ook al wat.

Vision Cookery Na de werkuren blijft er gelukkig nog wat tijd over voor wat anders. Jef startte een nevenactiviteit als zelfstandige op onder de benaming “Vision cookery”. Wie een feestje voor vrienden of familie organiseert en zelf geen zin heeft om te koken kan Jef in huis halen. Van voorbereiding tot afwas wordt dan het feestje georganiseerd, op maat en naar ieders wens. Maar met oog voor kwaliteit. Voor Jef een zijsprongetje waar hij zijn eigen creativiteit in kwijt kan en misschien een sprong naar later om andere ambities waar te kunnen maken.

Tot bij de sterren De ambitie legt Jef tot bij de sterren. Dat is nog hoger dan “the sky is the limit”, maar volgens ons moet dat kunnen voor jonge mensen. Iets meer haalbaar is de droom om ooit een eigen zaak te kunnen opstarten maar dan niet zomaar een gewone brasserie maar een restaurant met klasse. Op dat vlak is Jef een vakidioot die dag en nacht voor zijn “ding” wil gaan. Het behalen van “Michelin-sterren” zal dan ook wel heel ver weg zijn, maar dat sluit niet uit dat jonge mensen niet meer mogen dromen. Volgens de uitleg van Jef gaat al zijn vrije tijd uit naar zijn werk. Werk is zijn hobby en hobby is zijn werk. Ultramodern op de kookscene is het moleculair koken: smaken zoals zout, bitter, zoet en zuur subtiel bij elkaar brengen is dan de boodschap. Het gaat hem dan niet om veel of weinig dan wel om: “Doe eens iets met gewoon, maar dan speciaal”. Die uitdaging wil Jef in de komende jaren aangaan en hiermee experimenteert hij al volop.

800 jaar Hoogstraten Ondertussen maakt Jef deel uit van de werkgroep “800 jaar Hoogstraten – een stadje met smaak”, dit naar aanleiding van de viering van “800 stad en vrijheid” welke in 2010 op het getouw zal worden gezet. Hij denkt hier mee na over het culinaire aspect en activiteiten die daar rond kunnen worden georganiseerd. Zo zou een gegidste wandeling door Hoogstraten, waarbij naast historische aspecten ook culinaire hoogstandjes aan bod kunnen komen, tot de mogelijkheden moeten kunnen behoren.

Informeren en nadenken Terug, even recapitulerend tussen droom en werkelijkheid, wil Jef de boodschap meegeven dat het in een studiekeuze vooral belangrijk is dat je, je vooraf informeert en er goed over nadenkt. Het feit dat zijn vader hem reeds als kind heeft wil-

len ondersteunen in zijn keuze, maar dan vooral door hem te laten aanvoelen wat het is om in de Horeca te werken, is en blijft voor hem enorm waardevol. Het heeft hem er toe aangezet om goed na te denken over wat hem te wachten stond. Immers in een Horeca-zaak werken is niet altijd je dat. Werken wanneer anderen plezier maken kan alleen maar plezant zijn als je je werk ook plezierig vind.

Erwten en wortelen Een laatste vraag voor iemand met zoveel passie voor eten kan dan ook alleen maar zijn: “Wat hebben jullie vandaag gegeten?”. Het antwoord was vrij simpel: “Kotelet met erwten en wortelen en gebakken patatten, maar die erwten en wortelen, uit een doosje, waren wel wat aangebrand.” Kortom je raakt al die hoogstandjes ook al wel eens beu en daarbij het kan niet alle dagen feest zijn. (pdn)

MAART 2009 - 5


EEN BEWUSTE KEUZE

LERARES CHEMIE PASCALE VAN CLEUVENBERGEN

'Als je echt wil, kan je veel bereiken' Vito Hoogstraten, 30 jaar geleden nog “de vakschool”, een echt mannenbastion. Geen school voor brave meisjes, zeker geen droomjob voor vrouwelijke leerkrachten. Met de jaren heeft de school echter een ware gedaanteverwisseling ondergaan. Meer en meer meisjes volgen nu technisch onderwijs en steeds meer vrouwelijke leerkrachten vullen de openstaande vacatures in. ‘Algemene vakken’ wordt stilaan een vrouwelijke aangelegenheid, de praktijkvakken blijven stevig in mannelijke handen. Eén van de uitzonderingen is wellicht Pascale Van Cleuvenbergen, lerares chemie en fysica. Zij combineert de praktijk met de theorie. Als oudleerlinge van de school ervaart zij als geen ander de waarde van het technisch onderwijs. DHM: Hoe ben je indertijd in het technisch onderwijs terechtgekomen? Ik ben ik 1987 in Vito begonnen aan mijn studies in de scheikunde, waarin ik drie jaar later mijn A2-diploma behaalde. Maar voordien zat ik drie jaar in de moderne van het Spijker. Dat ging mij echter niet zo goed af omdat ik hard moest werken om te kunnen slagen voor Frans en Engels. Talen lagen mij immers niet zo goed. Daarom maakte ik de overstap naar het technisch onderwijs. DHM: Niet direct een heel bewuste keuze? Ja, toch wel. De keuze voor Chemie was voor mij snel gemaakt omdat wiskunde en wetenschappen mij wel erg lagen. Kwam daarbij dat die richting toen al enkele jaren in Hoogstraten kon gevolgd worden (de afdeling Chemie in vito startte in 1983, jh) wat meteen handig was voor de verplaatsing. Dat deze richting een finaliteit is, kwam mij goed uit want als 14-jarige had ik toen echt geen zin om na mijn 18-de nog verder te studeren.

DHM: Hoe reageerden je ouders daarop? De keuze voor Vito was voor mijn ouders helemaal niet vanzelfsprekend. Dit was toch wel een echte jongensschool en dat schrok mijn ouders wel af. Ik heb het toch doorgedrukt en daar ben ik heel blij om. Ik was vroeger wel een beetje een ‘deeseke’, en hier heb ik haar op mijn tanden gekregen. Ik heb wel geleerd mijn mannetje te staan. DHM: Wat wilde je dan eigenlijk worden? Dat wist ik toen helemaal nog niet. Waarschijnlijk laborante. In mijn klas zaten toen wel heel wat meisjes. Wij zijn in het vierde jaar gestart met 32 leerlingen, drie jaar later zijn we met 14 afgestudeerd. Van dat jaar zijn er uiteindelijk maar weinigen gaan voortstuderen. Heel wat van mijn medeleerlingen zijn direct bij Janssen Farmaceutica aan de slag gegaan. Een aantal afgestudeerden van nu opteren ook om snel aan het werk te gaan en snel geld te verdienen. Een aantal volgen dan vaak nog een interne opleiding in het bedrijf zelf. Maar daar stond ik bij mijn keuze voor Chemie helemaal nog niet stil. DHM: Hoe is het dan verder verlopen? Tijdens mijn secundair onderwijs kreeg ik geleidelijk aan meer zin om toch verder te studeren.

Pascale Van Cleuvenbergen, stevige voet in het technisch onderwijs: eerst als leerlinge, nu als leerkracht Chemie. Na Vito ben ik dan naar Hoboken getrokken waar ik aan het Don Bosco Instituut mijn diploma van Industrieel Ingenieur Chemie optie Biochemie heb behaald. DHM: Was dat geen grote stap?

Pascale Van Cleuvenbergen temidden van enkele leerlingen uit het vijfde jaar Biotechnieken. 6 - MAART 2009


EEN BEWUSTE KEUZE Dat viel voor mij best mee. Voor de wetenschapsvakken had ik immers heel wat voorsprong op de studenten die uit het ASO kwamen. Wiskunde daarentegen was iets anders. Hier had ik wel een achterstand. Daarom werd mij aangeraden een vakantiecursus wiskunde te volgen. Daar heb ik toch nog wel een aantal onbekende begrippen geleerd. In mijn jaar zaten er slechts enkele studenten die uit het technisch onderwijs kwamen. DHM: Maar toch heb je uiteindelijk voor het onderwijs gekozen? Ja, en ik heb ook heel veel geluk gehad. Ik geef nu les waar ik 21 jaar geleden met knikkende knietjes binnenstapte. In het begin deed dat wel erg raar. Mijn voormalige leerkrachten werden plots mijn collega’s. Ik ben begonnen met een tijdelijke opdracht, een interim, en geleidelijk is dat een vaste betrekking geworden. In het begin was het ook een hele drukke tijd met lesvoorbereidingen en het opzoeken van allerlei lesmateriaal. DHM: Ben je gelukkig in je job? Ja, ik doe mijn job bijzonder graag. Het geeft voldoening om leerlingen iets bij te brengen. Ik geef les in de afdeling Chemie en in de afdeling Biotechnieken. Dit zijn in onze school twee afzonderlijke richtingen. Scheikunde is een finaliteitrichting. Dit betekent dat je met je diploma direct aan de slag kan. De meeste leerlingen in deze richting komen uit de afdeling TechniekWetenschappen van de school zelf. Na de afdeling Biotechnieken moet je best nog verder studeren, hoewel je natuurlijk ook wel kan gaan werken. Heel wat leerlingen in deze afdeling komen uit andere scholen, veelal uit het ASO. In beide afdelingen geef ik chemie en wetenschappen. Momenteel werk ik echter deeltijds om meer tijd te kunnen spenderen aan mijn drie kinderen. Dat was voor mij niet zo gemakkelijk om deze stap te zetten. Ik had het moeilijk om ‘mijn’ vakken terug uit handen te geven. Maar later zal ik wellicht met heel veel plezier terug

fulltime les gaan geven. DHM: Achteraf bekeken, zou je deze studies terug opnieuw doen? Ja zeker. Door eerst een TSO-richting te volgen ben ik een heel stuk zelfzekerder geworden. Daardoor heb ik de stap naar hoger onderwijs gemakkelijk overwogen. Het enige gemis is mijn talenkennis. Als ik de moderne had beëindigd had ik in het buitenland misschien wat vlotter ter taal geweest. DHM: Welke andere mogelijkheden heb jij nog met je diploma? Buiten het onderwijs zijn er natuurlijk nog tal van mogelijkheden. Die situeren zich vooral in bedrijven en in onderzoekslabo’s van universiteiten. Tijdens mijn studies in Antwerpen heb ik een tijd stage gelopen in zo ’n onderzoekslabo waarin je van alles kon uitdokteren. Dat was voor mij geweldig boeiend. Als ik niet verder had gestudeerd was ik wellicht in een bedrijf terechtgekomen als laborante. Van al diegenen die met mij aan Vito zijn afgestudeerd werken er 7 als laborante, 4 zijn zelfstandige, één zit in de immobiliën, iemand werkt als bediende-verkoopster, en ik zelf ben lerares. DHM: Is er een evolutie in het technisch onderwijs tussen de tijd toen jij studeerde en nu? Dat is een vraag die je misschien beter aan mijn collega’s en voormalige leerkrachten kan vragen. Als leerling kijk je hier toch anders tegenaan dan als leerkracht. DHM: Maar toch zie jij wel een verschil in de school anno 1987 en vandaag? De school was toen veel kleiner dan nu. We kregen als leerlingen best veel gedaan, maar er zaten leerlingen bij die niet vies keken om een

evenement in elkaar te steken. Toch was er toen ook al een streng reglement en dat was, net zoals nu, ook wel nodig. Wij zijn toen met veel meisjes gestart en dat vonden de jongens toen wel erg plezierig. Vito had toen nog niet zo lang gemengd onderwijs. Nu is het heel normaal dat er meisjes in de school rondlopen. De meeste leerkrachten uit mijn leerlingentijd zijn nog steeds actief in de school, maar doordat Vito in

VITO was een echte jongensschool, ik heb geleerd mijn mannetje te staan. de loop der jaren sterk gegroeid is, zijn er veel nieuwe jonge en vooral vrouwelijke leerkrachten bijgekomen. DHM: Als één van je eigen kinderen later interesse heeft in handenarbeid of een technisch beroep, wat zou je hem of haar dan aanraden? Ik zou het niet erg vinden als één of meerdere van mijn kinderen zouden kiezen voor technisch of beroepsonderwijs. Zij moeten kiezen voor iets dat zij graag doen, want op die manier zijn ze ook gemotiveerder. Ze moeten momenteel al vroeg een keuze maken, te vroeg eigenlijk. Maar wat je ook kiest, als je echt wil kan je veel bereiken. Ik heb een nichtje dat beroepsonderwijs gevolgd heeft. Zij heeft nadien een zevende jaar BSO gedaan en is dan gaan voortstuderen. Zij heeft de opleiding van regentes zonder problemen beëindigd. Je ziet dus maar, als je echt wil zijn er nog altijd veel mogelijkheden. (jh)

MAART 2009 - 7


EEN BEWUSTE KEUZE

HOUTBEWERKER DIRK VAN GOMPEL

Tussen het hout en mijn gasten ‘Ambachtelijk timmerbedrijf’ staat op de naamplaat bij het huis en het atelier van Dirk Van Gompel in Meer. Die vlag dekt volledig de lading: Dirk maakt er met liefde en met zijn gasten mooie dingen uit massief hout. Zijn verhaal begint in de Vito, vele jaren terug. DHM: Uit welk nest kom je eigenlijk? Dirk: Mijn vader was bedrijfsleider bij Friswit. Hij was een hele slimme mens en deed wat ze noemen intellectuele arbeid. Op dat gebied heb ik er dus geen voorbeeld aan genomen. Ik zat ook weinig met mijn neus in de boeken, deed andere dingen liever. Als bengel was ik al bezig met herstellen en opmaken van fietsen om een centje te verdienen. Mijn schoolresultaten in het Seminarie (lagere school) waren niet van dien aard dat een keuze voor ASO voor de hand lag. Mijn ouders zagen dat ook. Technische dus. Dat was een bewuste keuze, want dat ik liever iets creatiever wilde doen, dat was al langer duidelijk. Ik voelde me daar meteen op mijn gemak.

DHM: Wat wilde je later worden? Dirk: Wat ik wilde worden? Eigenlijk dacht ik daar niet aan op die leeftijd. Wat weet je dan? De beslissing voor de vakschool was er, dat ik later timmerman zou worden, daar had ik nog geen gedacht van. Het eerste jaar was een oriëntatiejaar. Dan moest je kiezen voor hout, metaal of bouw. Hout sprak me gewoon het meeste aan. Als materiaal, als materie waarmee je creatief kon omgaan. Het was puur gevoelsmatig. Een goede keus blijkbaar, want ik heb de middelbare graad heel vlot doorlopen. Ik ging graag naar school en haalde goede resultaten. Op mijn 17e was ik klaar en moest ik eigenlijk naar het leger. Daar had ik nog geen zin in, ik vond me zelf te jong. Daarom trok ik naar Turnhout voor een 7e

“Timmerbedrijf Dirk Van Gompel: Angelo, Toon, Dirk en Giel” 8 - MAART 2009

specialisatiejaar. Meubelspecilalisatie. In Vito was de opleiding heel gericht op houtbewerking in de bouw (ramen en deuren, daktimmer), nu kreeg ik vooral de meubelmakerij onderwezen. Ook met hout, toch een heel andere ding. Houtsnijwerk, werk met de beitel. Het fijne werk. Heel interessant. Daarna het vaderland gaan dienen. Vanwege mijn technische opleiding in het 11e genie. Vlotten en bruggen bouwen, een tank heb ik nooit gezien. Met houtbewerking heb ik niet veel te maken gehad, maar toch weer met techniek. DHM: Toen je klaar was met de school en legerdienst, dacht je dan dat je goed opgeleid was? Dirk: Nee, eigenlijk niet echt. Je stond daar niet


EEN BEWUSTE KEUZE bij stil, maar je wist dat je de ‘stiel’ op het terrein moest gaan leren. Je had een diploma, het echte werk leerde je bij een baas, in een bedrijf, op de werf. En dat is ook gebleken, ik was toen te groen. Ik denk dat het nu beter geregeld is. Ze laten de studenten tenminste ruime stages lopen op het terrein waar ze later moeten terechtkomen. Ze weten vooraf beter was ze kunnen verwachten als ze klaar zijn. DHM: Toen aan het werk? Dirk: Ja, maar spijtig genoeg was er op dat ogenblik – 1984 – geen werk in de bouw. Crisis, hoge intresten en dus weinig bouwers. Mijn eerste job was magazijnarbeider. Heel creatief was dat niet en heel lang heeft dat dus niet geduurd. Dan ben ik bij de snelschoenmaker in Hoogstraten gaan werken, bij Jan Van De Looverbosch. Dat was wel iets naar mijn goesting. Ook weer met mooi materiaal, leder. Een werk dat handigheid en creativiteit vergt. En tussen de mensen. Ik heb dat heel graag gedaan. Helaas was de zaak te klein om er met 2 voltijdse schoenmakers te werken. Toen ik nood had aan vastigheid wegens trouwen en misschien wel kinderen kopen, ben ik van job veranderd. Nu wel naar het hout, bij houthandel Loos. Daar heb ik veel geleerd, zij het veel op mijn eigen. Uiteindelijk ben ik bij Vernibouw (nu Eribel) terechtgekomen, dat toen nog een jong bedrijf was. Al snel was ik daar verantwoordelijk voor een ploeg monteurs die binnendeuren plaatsten, vooral in grote gebouwen. Kantoren, flats, klinieken. Een fijn en afwisselend werk. Wel veel onderweg, we werkten veel in het Brusselse. Maar de firma groeide snel en het werd steeds meer standaardwerk. Dat was nodig voor de firma, voor mij werd het uiteindelijk een beetje te veel ‘fabriek’ naar mijn zin. Ik kon mijn creativiteit er niet meer in kwijt. Die kriebels, die kregen de overhand. De oplossing daarvoor was zelf iets opstarten, je eigen ding doen. DHM: Was het een grote stap? Dirk: Ja en neen. Na een gesprek met een boekhouder, om eens uit te rekenen wat je moet omzetten om er van te kunnen leven, wat er nodig is, heb ik de knoop doorgehakt en op mijn eigen begonnen. Om eerlijk te zijn, wist ik niet meteen in wat juist. Iets met hout, dat stond vast. Ik ben voorzichtig geweest in het begin. Ik had alleen een boormachine. Houtbewerkingmachines heb ik tweedehands gekocht van een timmerman die ermee stopte. Mijn atelier is de schuur van de oude woning die ik hier op Hoogeind had gekocht. Het risico was dus niet zo groot. Bewust. Ging het niet, zou ik terug bij een baas aan het werk gaan Nu, om niet in hetzelfde straatje te komen als bij Vernibouw, zocht ik het buiten de bouw zelf. Wat hard opkwam waren die landelijke woningen, Engelse country stijl, pastorijwoningen. Mijn

Toon, Giel en Angelo….. …. zijn ondertussen in het werkhuis aan een gezamenlijke klus bezig. Dat moet wel, ze schaven massieve balken van meer dan 150 kg. Dat kan je niet alleen. Ze zijn bezig voor een project van de stad Antwerpen. Een architect heeft een ontwerp gemaakt voor zitbanken waarvoor zulke balken nodig zijn. Ze zijn er best fier op dat de aannemer daarvoor bij hen is komen aankloppen, er zijn weinig bedrijven die dat willen maken.

Met Dirk delen ze de liefde voor het massieve hout en voor mooie ambachtelijke voorwerpen die ze daarmee maken. Ze vinden vooral de afwisseling in hun werk van groot belang, samen met een zekere zelfstandigheid. Ze worden, naargelang de aard van de job, er alleen of met twee op uitgestuurd en moeten dan de klus zelf zien te klaren. Alle drie hebben ze heel bewust voor de opleiding hout in Vito gekozen en zijn ze tevreden met wat ze daar geleerd hebben. Maar de beste leerschool is nog altijd het bedrijf, de praktijk. Neen, iets anders zouden ze niet willen doen. En ze vinden Dirk een goede baas. Het kan natuurlijk zijn dat ze dat zeggen omdat die in de poort staat te kijken en te luisteren. De lach op hun gezicht laat me besluiten dat ze het menen. (jaf)

eerste opdrachten waren houten poorten maken bij dergelijke woningen, naar wens van de klant en op maat gemaakt.

boekenwanden. Enfin alles wat mensen graag willen in massief hout. Ik wil graag met mooi materiaal werken.

DHM: Dat liep vlot? Dirk: Mijn eerste klant was mijn ex-werkgever. En al gauw ging dat Hoogstraten rond. Mond op mondreclame is de beste reclame. Ik heb nooit meer zonder werk gezeten. Al snel kreeg

DHM: En de beslissing om met gasten te gaan werken? Dirk: De vraag werd steeds groter en het was ook niet altijd eenvoudig om sommige werken alleen te doen. Een zware poort afhangen, dat vergt heel wat van je gestel. Dat gaat veel vlotter met twee. Bovendien kreeg ik de vraag om een stagiair te nemen van Vito. Die jongen, Toon, is dat zelf komen vragen. Hij kende me al en wist ook wat ik deed. Hij wou dat ook graag doen. Het klikte heel goed tussen ons. Toen hij klaar was met school, heb ik hem via een IBO (interne beroepsopleiding via VDAB om een nieuwe werknemer in een bedrijf te integreren, met het oog op een vast dienstverband) in dienst genomen.

En als je graag met je handen werkt, graag creatief bezig bent, kies dan meteen voor een technische opleiding. ik ook vragen om andere dingen te maken dan poorten. Carports, rustieke tuinhuizen, moderne ‘poolhouses’. Dan tuinmeubelen die daarbij passen, vervolgens meubelen op maat, tafels,

DHM: Dat contact met Vito en met stages is je bevallen? Dirk: Heel goed, want zo zijn ook mijn twee andere gasten – Giel en Angelo – bij mij aan het werk gegaan. Het zijn de leerlingen die ook

MAART 2009 - 9


EEN BEWUSTE KEUZE zelf op zoek gaan naar een stageplaats en daar speelt je reputatie natuurlijk een rol. Ik heb een goed contact met de praktijkleraars van Vito, zij weten wat ik maak, met welk materiaal we werken. Eerlijk gezegd weet ik dat ze het mooie producten vinden. Het gevolg is dat zij weten welke leerlingen bij mijn bedrijf passen. Dat is tot hiertoe ook voor het volle honderd percent uitgekomen. Ik ben heel tevreden over de samenwerking met Vito. Misschien dat de feedback een beetje beter kan, dat ik iets meer zou weten hoe de stagiairs hun stage ervaren hebben. Ze maken wel hun verslagen en die zie je ook, bvb. tijdens de opendeurdagen. DHM: Worden de leerlingen goed opgeleid tegenwoordig? Dirk: Ik vind dat het best meevalt. Als ik vergelijk met mijn eigen opleiding, is het mijn ondervinding dat ze een stuk verder staan als ze hun diploma halen. Dat heeft mijns inziens veel te maken met die stages. Ze hebben nu ten-

minste al kennis gemaakt met de praktijk in de bedrijven, op de werf, op de werkvloer. Moeten samenwerken met andere werknemers, wat iets anders is dan overeenkomen met schoolmakkers, met klasgenoten, met de leraars. Ze leren meteen ook wat over de gewenste arbeidshouding: stiptheid, beleefdheid, omgaan met oversten, met collega’s, met klanten. In mijn ervaring zit dat in de VITO wel goed. Ze zijn er nog streng genoeg, er is nog voldoende discipline. Dat krijgen ze daar nog mee en ik denk dat het heel goed is om snel werk te vinden. Ik heb tot hiertoe alleen goede ervaringen gehad met de stagiairs. Ze werken dan ook allemaal vast bij mij en ik ben er tevreden over. En zij ook over mij denk ik. DHM: De toekomst? Dirk: Ik sta op een cruciaal punt. Mijn werkhuis is eigenlijk te klein, maar een nieuw kopen of bouwen is niet evident. Het is een grote

investering en ik moet daar nog eens goed over nadenken. Het zou natuurlijk wel nieuwe mogelijkheden geven. Nog een ruimer aanbod, wat makkelijker werken. Anderzijds wil ik me ervoor hoeden dat het geen fabriek wordt, dat ik zelf alleen nog achter het bureel moet zitten. Ik hou van het ambacht, sta zelf het liefst tussen mijn gasten, tussen de machines en tussen het hout. DHM: Heb je nog een advies voor jongeren die voor een keuze van studierichting staan? Dirk: 12-13 jaar is jong om te kiezen. Wie kan op die leeftijd zeggen wat hij later gaat doen, waar hij terecht gaat komen. Maar je mag niet bang zijn een keuze te maken. En als je graag met je handen werkt, graag creatief bezig bent, kies dan meteen voor een technische opleiding. Je zult er veel plezier aan beleven. Ik en ook mijn gasten zijn heel trots op wat we maken, dat we kunnen zeggen “zie eens wat we gemaakt hebben”. Het zorgt voor een hele grote tevredenheid. (jaf)

Uit de “Studie schoolverlaters 2007/2006” van VDAB ASO(3)

Aantal schoolverlaters: Aantal ingeschreven VDAB: Nog werkzoekend na 1 jaar: Restpercentage: Zonder werkervaring:

BSO (3) + BSO (4)

TSO (3)

Huidige

Vorige

Huidige

Vorige

Huidige

Vorige

5.500 2.604 641 11,7% 4,3%

6.070 2.870 757 12,5% 6,0%

14.829 10.920 1.762 11,9% 3,1%

14.150 11.031 2.032 14,4% 5,3%

13.017 8.326 1.316 10,1% 3,2%

13.026 8.659 1.617 12,4% 5,1%

(ASO3/BSO3/TSO3 = volledige middelbare (3 graden) / BSO4= volledige middelbare (3 graden) + 7e jaar )

Veel schoolverlaters uit het ASO3 zijn afkomstig uit richtingen met een sterk wetenschappelijke of wiskundige inslag (40,3%). Schoolverlaters uit het ASO vinden nog vrij vlot aansluiting met de arbeidsmarkt maar dikwijls in een job beneden hun capaciteiten. Intrinsiek moeten velen bekwaam zijn om een bachelor- of masterdiploma te halen waardoor zij een belangrijke bijdrage zouden kunnen leveren aan de oplossing van een aantal knelpunten op de arbeidsmarkt. Het rest% voor het ASO3 daalt licht van 12,5% naar 11,7%, het aandeel zonder werkervaring na 1 jaar daalt met 28% waar deze daling voor de middengeschoolden globaal 39% bedraagt. Hoewel het beroepssecundair onderwijs van de 3de en 4de graad (BSO3 & BSO4) meer afgestemd is op mannen dan op vrouwen is het aantal schoolverlaters verdeeld naar geslacht praktisch in evenwicht. Het BSO3 & BSO4 blijft het goed doen op de arbeidsmarkt. Zowel mannen als vrouwen vinden beter aansluiting met de arbeidsmarkt dan in de vorige studie, maar aan het verschil in rest% in het voordeel van de mannen wijzigt niets. Het technisch secundair onderwijs van de 3de

10 - MAART 2009

graad (TSO3) presteert voor het 2de jaar op rij beter wat niet echt verwonderlijk is in het licht van de sterk toegenomen vraag van de arbeidsmarkt.

Ook in dit niveau is het aandeel schoolverlaters zonder werkervaring na 1 jaar sterk afgenomen en situeert zich nu rond de 3%.

Conclusies Veel kansen voor gekwalificeerden uit het technisch- en beroepsonderwijs! Het technisch en beroepsonderwijs van de 3de en 4de graad blijven het goed doen. Ook in deze studie resten nog minder schoolverlaters 1 jaar na het verlaten van de school en vooral het aantal schoolverlaters dat de kans krijgt om werkervaring op te doen gaat er sterk op vooruit. Voor wie zijn studies in het BSO of het TSO afmaakt ligt de weg naar een duurzame job open. Wie daarenboven nog een 7de specialisatiejaar volgt ziet zijn kansen om na 1 jaar niet meer werkzoekend te zijn fel verbeterd, in het BSO krijg je er na het 7de jaar ook nog eens een diploma bovenop. Nog altijd 5.500 schoolverlaters met een ASOdiploma komen op de arbeidsmarkt met een diploma uit het algemeen vormend onderwijs. De meesten onder hen hebben dan reeds kennis

gemaakt met het hoger onderwijs maar zonder succes. Omdat deze schoolverlaters beschikken over een goede algemene kennis vinden zij wel vrij vlot werk, zeker in een periode van economische hoogconjunctuur. Zij zijn echter dikwijls afhankelijk van bijkomende kansen om het echt te kunnen waarmaken op de werkvloer. Het leidt geen twijfel dat er voor de arbeidsmarkt een belangrijk verlies schuilt in de schoolverlaters die met een ASO-diploma op de arbeidsmarkt komen. Een enorm potentieel gaat verloren aan bachelors en masters die nu en in de toekomst belangrijke knelpunten op de arbeidsmarkt zouden kunnen wegwerken. Dat het daarbij in belangrijke mate gaat om studenten uit ‘sterke richtingen’ die allicht over de nodige capaciteiten moeten beschikken om hoger onderwijs af te maken maakt het alleen maar erger. (Bron = www. vdab.be/trends/schoolverlaters.shtml)


EEN BEWUSTE KEUZE

KOELTECHNICUS - RAF FRANSEN

Van werknemer tot werkgever Eind januari was het groot feest bij FKT (FransenKoudeTechnieken). Het bedrijf was vanuit de Oude Weg in Wortel naar de nieuwe KMO-zone bij De Ster getrokken en vierde dat met familie, vrienden en klanten. In augustus ’94 was Raf Fransen als zelfstandige begonnen en nu, 15 jaar later, heeft hij 11 werknemers en bijna evenveel bedrijfswagens die naar alle uithoeken van het land rijden om daar bezig te zijn met plaatsing, onderhoud en herstel van allerhande installaties die met koeling te maken hebben.

Via het Vito Raf: Het lag voor de hand dat wij (Raf en tweelingbroer Hans) naar het Vito zouden gaan. Van kleinsaf waren wij knutselaars, altijd bezig met dingen uitproberen , met timmeren en kampen bouwen, aan brommers sleutelen. Over die keuze voor het technisch onderwijs moest niet veel nagedacht worden. We waren niet de slimste leerlingen in de lagere school, dus was het simpel: naar het Vito. Ik koos voor de richting Metaal, daarna elektriciteit en op mijn 16de was ik klaar. Ik vond mezelf nog te jong om te gaan werken en zocht naar iets om erbij te leren. Ik zocht het ook graag wat verder, in Antwerpen, en naar een opleiding die toen nog niet zo bekend was: Koeltechnieken, dat leek me wel interessant. De opleiding duurde een jaar en je leerde daar de basis van wat koeling is, kennen. Meer niet, de ontwikkelingen en toepassingen, die heb ik later zelf door ondervinding moeten bijleren. We leerden zelfs niet over de airco, daar was toen amper sprake van.

Van kleinsaf was ik een knutselaar, het lag dan ook voor de hand dat ik naar het Vito zou gaan.

Sonja en Raf op de trap van de nieuwe toonzaal. Naast hen de bijzonder originele luchter, bestaande uit 2028 stuks bestek; gerecycleerde lepels, vorken en messen, bijeen gesmeed door Ed Leys.

Op zoek naar een interessante job Na de legerdienst ben ik aan het werk gegaan in de containerkoeling in de haven van Antwerpen. Erg boeiend is dat niet: je staat in een atelier en de ene container na de andere wordt nagekeken, er zijn 3 soorten van die containers, nu ja, daar ben je vlug op uitgekeken. Ik wilde wat meer vrijheid, wat meer afwisseling ook. Dat kreeg ik toen ik bij Stephens Industries ging werken. Vanaf de eerste dag mocht ik daar in de camionette rondrijden en “trekt uw plan”, zegden ze. Ik reed de hele dag rond om herstellingen te doen. Alles waar koeling in zit, kreeg ik onder handen, van kleine bierkoelertjes in café’s tot scheepsruimen, diepvrieshuizen, de koelcellen van Chiquita in de haven tot proceskoeling in de BASF (koeling van vloeistoffen tijdens de productie en de menging). Uiteindelijk is het altijd hetzelfde procédé, van heel klein tot gigantisch groot. Zo’n 16 jaar heb ik dat gedaan en daarbij veel bazen versleten want ik was nogal

gauw op iets uitgekeken. Nieuwe werkplekken waren telkens interessanter, nieuwe systemen, moderner werken, dat boeide me vooral. Zo ben ik ook bij ABB geraakt waar men zich bezig houdt met de koeling van schepen. Daar kreeg ik de kans om naar Saoedi-Arabië te gaan om daar te werken aan de 3 grootste sleepboten die in België ooit gemaakt zijn maar waar de scheepswerf dan ook aan failliet is gegaan. De opdrachtgevers, de Saoedi’s, keurden de boten af en zo begon een langdurig gevecht om die schepen toch in orde te krijgen. De koeling was daar een klein onderdeel van maar ook wij konden dat niet klaar krijgen. De hitte en de vochtigheid is daar zo hoog, in zo’n omstandigheden hadden wij nog nooit moeten werken. Voor mij en de collega’s was dat echter een geweldig avontuur dat we niet hadden willen missen. Daar heb ik pas begrepen wat het woord cultuurshock betekent.

MAART 2009 - 11


EEN BEWUSTE KEUZE

Regelen, regelen en nog eens regelen In augustus ’94 ben ik als zelfstandige begonnen, in het begin enkel met de hulp van mijn vrouw Sonja en één personeelslid. In die beginjaren zijn ook onze twee dochters geboren en werd het extra druk. Ikzelf reed toen de hele dag rond met mijn pieperke op zak en deed hetzelfde werk als vroeger maar nu voor eigen rekening en in mijn eigen camionette. Maar met de jaren werd het steeds drukker, er kwam meer personeel bij en nu denk ik soms wel eens “Waar ben ik nu eigenlijk mee bezig?” Met regelen eigenlijk, regelen en nog eens regelen van de vroege morgen tot de late avond : met de klanten omgaan, het personeel instrueren, fouten corrigeren en problemen oplossen . Die gsm, ’t is een schoon uitvinding maar ze kunnen u altijd bereiken en dus hang ik de helft van de dag aan de telefoon. Mijn medewerkers zijn goei mannen en ze willen wel (en dat vind ik het belangrijkste: wie wil die kan het leren) maar ze zijn nog jong en onervaren zodat ik soms nog les moet geven ook, zo tussendoor. Aan echt werken zoals vroeger kom ik niet meer toe. Ik begin ‘s morgens zo rond 6 à 7 uur en stop meestal rond 10u ’s avonds, ook ’s zaterdags maar dan minder uren. Soms denk ik wel eens: “Waar ben ik aan begonnen?” Ik ben tenslotte werkman, technieker, geen manager, daar heb ik niet voor geleerd. Alle problemen komen bij mij terecht en er wordt verwacht dat ik het ook allemaal oplos, maar dat vraagt veel. Elke keer als we iemand nieuw aanwerven, zeggen Sonja en ik: “Deze is nu de laatste, meer kunnen we niet aan, maar ja, we zijn erin gerold en dus moeten we verder …”

Doedagen helpen kinderen keuze maken

HOOGSTRATEN - Het schooljaar vliegt ook dit jaar weer snel voorbij. Voor de leerlingen van het zesde leerjaar van het basisonderwijs komt een belangrijke beslissing nu wel erg dichtbij. Kiezen zij volgend jaar voor het technisch onderwijs of wordt het ASO? Om die keuze iets makkelijker te maken richten verscheidene scholen uit de regio dan ook extra bezoekdagen in om deze kinderen met het secundair onderwijs en met de betreffende school kennis te laten maken. Zo richt VITO Hoogstraten al jaren lang haar traditionele doedagen in. De voorbije weken passeerden zo’n 25 basisscholen de revue en maakten meer dan 800 leerlingen kennis met het aanbod van het technisch onderwijs. Er werden nestkastjes getimmerd, muurtjes gemetseld, allerlei laboproeven uitgevoerd, buxusplantjes gestekt, elektrische koppelingen gemaakt, en fotohoudertjes in elkaar gedraaid. Alvast een leerrijke en aangename halve dag boordevol activiteit. Nu alleen nog een keuze maken en het echte schoolleven kan beginnen

De KFT ploeg: V.l.n.r. staande: Eric Verwilt, Dave Geerts, Danny Engelen, Jurgen Wouters, Jef Ooms en Filip Max. Zittend Kristof Costermans, Tim Verschueren, Bart Van Den Bouhede en Mieke Fransen. Vooraan Monique Voortmans 12 - MAART 2009


EEN BEWUSTE KEUZE

Sonja en FKT-horeca Echtgenote Sonja Echelpoel heeft vanaf het begin haar mannetje gestaan in het bedrijf. Sonja: Van opleiding ben ik bejaardenverzorgster dus heb ik alles stap voor stap moeten leren. Toen Raf zelfstandige werd, werkte ik nog 2 dagen buitenshuis maar al vlug ben ik daarmee gestopt om hier thuis op kantoor te werken. In het begin kon ik de computer niet eens opzetten maar met de hulp van enkele cursussen gaat het nu vlot. In 2004 zijn we binnen ons bedrijf met een horeca-shop begonnen: een toonzaal met alle benodigdheden voor groot-keukens en voor keukens in café’s en restaurants. Dat is een groot deel van mijn werk nu. Ik zorg voor die afdeling, ontvang de klanten en volg de bestellingen op. Raf: Vroeger waren wij dat niet van plan maar ook dat is stilaan gegroeid. Ik kwam op vele horecabedrijven voor de plaatsing en onderhoud van hun toestellen en dan werd al eens gevraagd: “Raf, kijk ook eens naar onze wasmachine, die doet het niet meer”. Ik deed dat en meestal kon ik dat wel herstellen. En zo is het begonnen. Allerhande toestellen die in panne gevallen waren werden me onder de neus geduwd om “eens naar te kijken”. Na een tijd begon men ons om advies te vragen bij de aankoop van zulke toestellen, bij de inrichting van een keuken, enz. en nog later vroegen ze ons om die toestellen te bestellen. Toen begonnen we te denken aan een toonruimte

om dat allemaal te laten zien; daar hoorden dan ook potten, pannen en koppen en schotels bij en toen was de showroom een feit.

Crisis? Raf: Van de crisis hebben we tot nu toe niets gevoeld, integendeel zelfs. Het is misschien wat minder met herstellingen en dat is merkwaardig want juist in crisistijd wordt er meer gerepareerd om een nieuwe aanschaf uit te stellen. Het is wel zo dat we enige tijd geleden zwaar moesten investeren in de nieuwe vestiging maar toen was het nog hoogtij op economisch gebied en nog geen sprake van crisis. Die is er nu wel en dan denk je daar toch wel aan: “hebben we daar wel goed aan gedaan?” In ieder geval moeten we er nu zeker volop voor gaan, van inkrimpen kunnen we niet beter worden.

door en door. Dat heb ik natuurlijk niet geleerd in die paar jaar in de vakschool en ook niet in dat ene jaar Koeltechniek, maar daar is wel de basis gelegd. Zonder die basis zou ik het niet zo ver kunnen brengen. Die technische kennis heb je wel nodig om te beginnen; als je dan bezig bent en je interesseert je voor wat je doet en je wilt er meer van weten, dan geraak je ergens, daar ben ik van overtuigd. In mijn tijd op het Vito heb ik ook ondervonden dat het meestal beter is meteen een technische

Het is beter om meteen een technische opleiding te kiezen, zonder omweg langs het algemeen secundair.

Technisch onderwijs is de basis Raf: Eigenlijk heb ik bijna alles geleerd uit ervaring, gewoon door het te doen. Ik ben tenslotte ook maar een gewone jongen uit Wortel maar de techniek waar het bij ons om gaat ken ik nu

opleiding te kiezen en geen omweg te maken langs het algemeen secundair (Aso). Ik heb zo’n jongens gekend die naar ons kwamen in het 3de jaar en meteen begonnen in de moeilijkste afdeling MTS (electro-mechanica). Dikwijls kwamen ze met Kerstmis al terug naar ons en later zagen we ze soms terug in het Beroeps. Als ge in het 3de jaar begint en ge kunt nog niet eens een hamer vasthouden zoals het moet, dan is er nog een lange weg te gaan voor die mannen en mislukken ze nogal eens. (jof)

DE WERELD VAN

MAART 2009 - 13


GEMEENTERAAD

vanuit het stadhuis... IOK en stad vissen achter het net

Leemstraat wordt privé-verkaveling Het lijkt wel of Hoogstraten aan een inhaalmanoeuvre bezig is in het aanbod aan verkavelingen voor woningbouw. Het ene plan na de andere valt van de tekentafel. Toch blijven de prijzen hoog, ondanks het grote aanbod en de vele sociale kavels. Maar ook de kritiek op het woonbeleid van de gemeente blijft aanhouden. Niet alleen staan sommige locaties onder druk, het snel opgebruiken van alle mogelijke gronden doet vragen oproepen voor de toekomst. En dan is daar plots de Leemstraat, een mogelijke verkaveling voor sociale kavels waar IOK al geruime tijd zijn zinnen op gezet had. IOK vist echter achter het net, een makelaar trekt het laken naar zijn kant. Heeft de eigenaar, de kerkfabriek van Sint Catharina Hoogstraten, hierin dan geen sociale taak of blijft het college in gebreke? Wij aanhoorden de discussies in de gemeenteraadszitting van januari 2009. Dure gronden Het woonbeleid in Hoogstraten staat al jaren ter discussie. Vooral de nabijheid van de grens heeft de grondprijzen flink de hoogte ingejaagd. Het wordt voor vele jonge gezinnen hoe langer hoe moeilijker om aan een aanvaardbare prijs gronden te verwerven in hun geboortestreek. Komt daarbij de afbakening van het kleinstedelijk gebied. Enkel Hoogstraten en Minderhout kunnen nog nieuwe verkavelingen huisvesten, de overige deeldorpen zullen het moeten stellen met wat er nog voorhanden is. Nieuwe uitbreidingen zijn hier niet meer mogelijk. Gelukkig is daar de gemeentelijke verordening dat minstens 50% van nieuwe verkavelingen moeten verkocht worden als sociale kavels. Dit betekent de schattingsprijs min 20%. Het scheelt een hele slok op een borrel, maar toch blijven de prijzen hoog. In het verleden werden er regelmatig voorstellen geopperd opdat de gemeente in gans dit woonbeleid zelf het initiatief in handen zou nemen. Zij zou zelf gronden kunnen aankopen en verkavelen. Op die manier zouden er tenslotte gronden aan kostprijs kunnen verkocht worden. Dit voorstel van de oppositiepartij Groen! heeft echter nooit weerklank gevonden binnen de meerderheid. Onder impuls van KWB-ACW is men uiteindelijk wel gekomen tot de huidige regeling voor sociale kavels.

Nieuwe verkavelingen Heel wat nieuwe verkavelingen in Hoogstraten en Minderhout liggen op de tekentafel. Sommige zijn niet onbesproken gebleven. Het verkavelingsvoorstel in de ’s Boschstraat staat onder felle druk omwille van de locatie in de mooie Markvallei en het inpalmen van landbouwgronden als tuin. Ook in de Beemden werd landbouwgrond netjes via een handigheidje in het woonproject

14 - MAART 2009

ingebracht. De voorziene verkaveling tussen Achtelsestraat en Heilig Bloedstraat doet dan weer vragen rijzen naar de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer van gans dit gebied. Dit is een oud zeer dat al sinds de eerste verkavelingen in de Heilig Bloedstraat meegesleept wordt. Ook zijn er al jaren plannen om tussen de Leemstraat en de ’s Boschstraat een nieuwe verkaveling op te zetten. De eerste stappen in deze oorspronkelijk woonuitbreidingszone dateren al van 1994. Doch het meest verrassende nieuws viel plots uit de lucht toen bekend raakte dat niet IOK maar een privé-verkavelaar met een deel van de gronden aan de haal ging. De kerkraad Sint-Katharinakerk, die het grootste deel van deze gronden in eigendom heeft, sloot een samenwerkingsintentie af met Vastgoed CW uit Hoogstraten. Het college werd in deze ter verantwoording geroepen tijdens de laatste gemeenteraad.

Onbegrip De oppositiepartij Groen-Hoop stelt vast dat het gemeentebestuur weer ‘in snelheid gepakt wordt door welbekende en zeer actieve projectontwikkelaars’. “Er is een stedenbouwkundige verordening in de maak die het bestuur een meer sturende rol moet bezorgen in het woon- en verkavelingbeleid in de eigen gemeente. Tegen de tijd dat deze verordening eindelijk klaar zal zijn, zijn alle door het PRUP aangeduide woongebieden ingevuld door projectontwikkelaars. Allerminst aan sociale voorwaarden, voor hen gelden uiteraard andere beweegredenen. Waarom heeft het college stilgezeten en zich niet proactief met dit gebied bezig gehouden? Is hier sprake van schuldig verzuim? “ vraagt oppositielid René Sprangers zich af. Ook voor de kerkraad is hij niet mals. ”Haar rol vinden wij ongehoord. Waar is haar sociale reflex? Zijn de leden van de raad

dat niet vanuit hun opdracht verplicht? Telt voor hen alleen de poen? Waarom konden zij niet met IOK tot een akkoord komen en wel met een projectontwikkelaar?”

College in verweer “Hoewel deze zone reeds vanaf 1994 ter sprake kwam voor een nieuwe verkaveling, was het wachten op het PRUP in 2006. Na deze definitieve goedkeuring kon IOK trachten deze gronden te verwerven. Er waren drie eigenaars mee gemoeid waarvan de kerkfabriek de belangrijkste was. Wij hebben regelmatig met IOK overlegd. In april vorig jaar vernamen we uit het verslag van het kerkfabriek dat zij contact had met de privé-verkavelaar. Wij hebben toen IOK er op gewezen dat er kapers op de kust waren. Er zijn nadien nog heel wat informele gesprekken over gevoerd, maar het was IOK die het overleg over de aankoop moest voeren met het kerkfabriek. Wij hebben IOK wel tot spoed aangemaand. Wij betreuren het dat het op deze manier verlopen is, maar het bod van de private verkavelaar lag hoger en dus had IOK geen kans. Het is het kerkfabriek die de beslissing genomen heeft waardoor het college geen kans meer heeft om een ander voorstel te doen. Dit betekent nog niet dat het college akkoord zal gaan met de vorm van deze verkaveling.” Aldus schepen Baets. Raadslid Sprangers heeft het wat moeilijk met deze uitleg van de schepen en leest het verslag van het kerkfabriek voor. Hierin wordt blijkbaar verwezen naar de goedkeuring van het college. “Het college heeft het verslag aanvaard” aldus het raadslid. Schepen Haseldonckx reageert onmiddellijk op deze bewering van de oppositie:”Wij hebben


dit verslag pas twee maanden later ontvangen en met verbazing gelezen. Dat was dan ook de reden waarom we het kerkfabriek hebben uitgenodigd op het college.” De discussie wordt tenslotte beëindigd met de bedenking van de oppositie dat Hoogstraten aan het werk is met partners die verdacht goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in het woonbeleid van de gemeente. “Dit zijn verdachtmakingen die hier niet aan de orde zijn” repliceert schepen Baets waarna men kan overgaan naar het volgende punt van de agenda. Bij navraag bij IOK blijkt dat ook zij het nieuws over het akkoord tussen de eigenaar en de makelaar in de pers hebben moeten vernemen. Het was haar opdracht vanuit de stad Hoogstraten om met de eigenaars te onderhandelen teneinde een nieuwe verkaveling op punt te zetten. Het nieuws kwam voor hen ook als een verrassing. Haar werd niets formeel medegedeeld.

In de kou In de marge van deze discussie over sociale kavels maakte de oppositiepartij Groen-Hoop nog een aantal bedenkingen over het sociaal woonbeleid. Sociale kavels te koop aanbieden is prima, maar de nood aan sociale huurwoningen is zeker zo belangrijk. ”Wij zijn fout bezig als we sociaal woonbeleid uitsluitend definiëren met sociale kavels. Denken we maar aan de toenemend aantal alleenstaanden, dikwijls met kinderen de op zoek zijn naar een woning. Denken we maar aan de koppels waarvan één van de partners niet kan werken omwille van bv. een handicap of omwille van de opvoeding van de kinderen. Denken we aan de jonge mensen met 2 bescheiden of gemiddelde inkomens, aan koppels waarvan één van de partners werkloos is. Zij kunnen het onmogelijk financieel aan om een sociale kavel te kopen en een woning te bouwen. Zij zijn aangewezen op de huurmarkt of op het huren of kopen van een sociale woning. De Vlaamse Regering zou de budgetten voor het bouwen van sociale koopwoningen vanaf dit jaar hebben verdubbeld. Het streefdoel voor het aantal sociale huurwoningen per gemeente tegen 2012 zou verhoogd zijn van 6% tot 9%. Ondanks de grote ontwikkelingsprojecten in onze gemeente is er nergens een spoor te bekennen van sociale groepswoningbouw. Is de gemeente bijvoorbeeld bereid om een project sociale groepswoningbouw op te nemen in de projectzone Leemstraat? En hier eventueel gelden uit het gemeentelijk grondfonds in te investeren?” In 2003 werd het “Gemeentelijk Grondfonds” opgericht waardoor de gemeente een reserve zou hebben om tijdelijk gronden aan te kopen. Dit werd bijvoorbeeld aangewend om niet verkochte kavels in een sociale verkaveling aan te schaffen om later terug te verkopen aan sociale prijzen. Op die manier wordt speculatie vermeden.

“Met het grondfonds zullen we momenteel niet veel kunnen uitvoeren, want dat is gewoon leeg. Het vorige bestuur heeft er voor gekozen om die gelden te boeken bij de algemene inkomsten in plaats van in apart grondfonds te stopen. Wij zullen de inkomsten wel in een buitengewoon fonds steken om die gelden te gebruiken voor speciale aankopen.” “Wij zijn wel degelijk van plan dit fonds te realiseren en correct te beheren” besluit zij op een ietwat verbeten toon. Ook schepen van Financiën Marc Haseldonckx wijst er op dat de nieuwe inkomsten in dit fonds zullen terecht komen, maar niet dat de gelden die er vroeger in zouden moeten gestopt zijn nu nog in dit fonds kunnen terechtkomen. “De aankopen van sociale woningen die niet verkocht worden zullen dus nu noodgedwongen met gewone middelen aangekocht worden.” Schepen Rombouts van haar kant vermoedt dat alle sociale percelen in ‘Hooiopper’ en ‘Leemakker’ wel zullen verkocht worden . “De inschrijvingen liepen tot 31 januari 2009 en er waren enkele dagen voor het afsluiten 35 kandidaten voor deze 17 kavels. Toch moet men rekening houden dat sommige kandidaten zich in meerdere projecten inschrijven. Intussen zijn er bijkomende plannen voor sociale huurwoningen. De Kleine Landmaatschappij wil samen met De Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting (TMH) een 10-tal koopwoningen voorzien in de Venhoef. TMH heeft nog plannen voor 20 huurwoningen in Venhoef en Noorderkempen voorziet nog een mix (huur + koop) van 20 woningen in Minderhout dorp en nog 10 koopwoningen in Slommershof in Hoogstraten centrum.” Voor de middengroep ziet schepen Rombouts alle heil in een goed overleg met eigenaars en verkavelaars om zoveel mogelijk sociale kavels uit de brand te slepen. In de huidige PRUP’s is immers niets terug te vinden aan bindende voorwaarden. De meeste mensen willen vooral een eigen woning en vele van hen zijn zelfbouwers. Maar dit wordt moeilijk bij groepswoningbouw. Dit is nog stof tot verdere discussie. Intussen wil het college ook werk maken voor een oplossing in Meer en Meerle. Hier kunnen momenteel immers geen nieuwe woongebieden meer aangesneden worden.

GEMEENTERAAD Problemen voor MVV In 1991 kocht de stad Hoogstraten gronden aan in de Heistraat in Minderhout om MVV uit de benarde situatie te halen. Na heel wat problemen werd een BPA Heistraat opgemaakt en goedgekeurd. Vier omwonenden trokken echter naar de Raad van State en haalden hun slag thuis. Op 26 november 2008 vernietigde dit rechtscollege het BPA en de twee stedenbouwkundige vergunningen die op basis van dit BPA werden toegekend. Dit betreft de kleine wijziging aan het terrein profiel, het aanleggen van drainage voor de voetbalvelden, de toegangsweg, parkeerplaatsen, tijdelijke verhardingen, het bouwen van een clublokaal met uitrustingen, het plaatsen van verlichtingspalen,enz. De voltallige raad opteert ervoor om een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor dit gebied op te maken en er alles voor te doen dat MVV hier toch kan blijven voetballen. In een later stadium komen we hier zeker nog op terug.

Illegale gracht Op een perceel aan de Hemelrijksestraat werd op 22 december 2008 een gracht gegraven van 7 meter breed, 3 meter diep meer dan 200 meter lang. Het betreft hier gronden van de firma Belgicaplant. Hiervoor was geen vergunning afgeleverd door de administratieve diensten. De politie liet de werken stilleggen nadat ze daar door omwoners op gewezen werd. Intussen loopt er wel een aanvraag voor het verleggen van de Raamloop die hier in de buurt ligt. Schepen Baets bevestigt dat de werken volledig illegaal waren. Er werd geen aanvraag ingediend. Normaal dient een aanvraag ingediend te worden bij de provincie waarna de gemeente een openbaar onderzoek uitvoert. Dit is dus niet gebeurd. Burgemeester Van Aperen beaamt dat de wijkagent de werken heeft stil laten leggen maar dat er geen PV werd opgesteld. Er werd aan de technische diensten van de stad opdracht gegeven de afwatering in orde te brengen en herstellingswerken uit te voeren. Het terrein zal terug in de oorspronkelijke staat moeten worden hersteld, maar dit moet via een procedure bij het gerecht. Dit kan nog wel even duren indien ze het zelf niet spontaan herstellen, aldus de burgemeester. Momenteel zijn er nog geen concrete plannen voor het verleggen van de Raamloop.

Woonbeleid Schepen Rombouts is er niet van overtuigd dat ‘groepswoningbouw’ ook een garantie betekent dat de bewuste doelgroep ook bereikt wordt.

Zonder een aanvraag of een vergunning verlegt Belgicaplant de Raamloop. Het college is verontwaardigd en liet de werken stilleggen. MAART 2009 - 15


ZO WAS HET

ZO IS HET

16 - MAART 2009

Worteldorp rond 1930


HOOGSTRATEN

dorpsleven www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Hindi Boum Boum GROOT- HOOGSTRATEN - De campagne 2009 ‘Tilak heeft ook talent’ van Broederlijk Delen zet dit jaar India in de kijker. Op het Indiase platteland steunt Broederlijk Delen 16 partnerorganisaties in twee deelstaten: Chhattisgarh en Orissa in Centraal-India. Via training en workshops trachten ze de levensomstandigheden van de inheemse bevolking te verbeteren. Solidariteitsdag ‘Hindi Boum Boum’ in Hoogstraten

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Meersel-Dreef: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net FOTO’s & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Op zaterdag 7 maart wordt in Hoogstraten een solidariteitsdag “Hindi Boum Boum” georganiseerd. Vanaf 14 uur biedt pluswerking JOZIB de jongeren van 11 tot 15 jaar het inleefspel ‘Indiscoop’ aan in zaal Pax. Al spelend leven de jongeren zich in, in de wereld van de Bollywoodfilm en India. De solidariteitsavond begint om 19 uur aan zaal Pax. Eerst is er een sfeervolle fakkeltocht door het centrum, begeleid door vendeliers en trommelaars. Eenmaal terug in de Pax, omstreeks 19.50u, onthult schepen Annie Desmedt een rangooli, een Indiase vloertekening gemaakt door kunstenaar Marc Beeckmans. Vanaf 20 uur wordt in zaal Pax volgend programma aangeboden: - 20.00 uur: Kennismaking met de campagne ‘Tilak heeft ook talent’ aan de hand van een film. - 20.30 uur: Lezing ‘Landbouw, de achilleshiel

van India’ door journaliste Alma De Walsche. Zij trok vorige zomer naar de deelstaten Madhya Pradesh en Orissa op zoek naar de toekomstkansen voor de Indiase landbouw . - Vanaf 21.15 uur: boeiende reisverslagen van Hoogstraatse India-reizigers Chris Van Loon en Fons Leenaerts Tegelijkertijd, voor wie liever actief kennismaakt met India: - Culinair Solidair: De Indiase keuken o.l.v. Hilde Faes. Kooksessie voor al wie India wil leren proeven, smaken en ruiken. - Kinderwerkwinkel rond India (6-11-jarigen) o.l.v. Mieke Augustyns - Jongerenwerkwinkel India (vanaf 12 jaar) o.l.v. Broederlijk Delen Antwerpen - Doorlopend Wereldcafé door Oxfam Wereldwinkel Hoogstraten - De Wereldwinkel Hoogstraten organiseert ter plekke een wereldbar. Vanaf 22.30 uur: Muziekoptredens voor India. Lokale muziekgroepen staan dit jaar op het podium van Jeugdhuis Cahier om belangeloos de ziel uit hun lijf te spelen voor de India-partners van Broederlijk Delen. Hindi Boum Boum op zaterdag 7 maart is een samenwerking van de Broederlijk Delen regio Hoogstraten, Mondiale Raad, Vormingplus Kempen, Jeugdwerking Jozib, JH Cahier, en de stad Hoogstraten. Info: hildpeeters@skynet.be of 03 314 12 77.

Cursussen voor jongeren HOOGSTRATEN / MALLE - Het Provinciebestuur organiseert dit voorjaar een drietal cursussen in het voorjaar in het Provinciaal Vormingscentrum in de Smekenstraat 61 in Malle. Het gaat over volgende cursussen: - Geluidstechnieker op 4 en 5 april 2009 (heel de dag) - Belichtingstechnieker op 6 en 7 april 2009 (heel de dag) - Videoclips; video promo popmuziek op13 maart 2009 (‘s avond), op 14 maart 2009 (heel de dag) en op 16 maart 2009 (‘s avond) Voor verdere informatie en prijs van deelname kan u ons bereiken via e-mail, vormingscentrum@pvm.provant.be of u kan ons telefoneren op het nummer 03 312 8014

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 25 maart. We verwachten alle kopij ten laatste op woensdag 11 maart.

MAART 2009 - 17


HOOGSTRATEN

De wereldwinkel kookt voor India

Opruimactie GROOT-HOOGSTRATEN - Op 20, 21 en 22 maart organiseert de milieuraad en het stadsbestuur hun jaarlijkse opruimactie. We houden dus letterlijk een grote lenteschoonmaak in onze straten en gooien al het zwerfvuil “in de vuilbak”.Op vrijdag kunnen de scholen aan de slag. Zaterdag 21 maart en zondag 22 maart zijn gereserveerd voor verenigingen. Jullie kunnen met je vereniging in je eigen dorp of buurt aan de slag. Jullie kunnen zelf als vereniging een keuze maken op welke dag jullie deelnemen en om welk uur.

Elk jaar in maart maken de wereldwinkeliers een lekker exotisch maal klaar voor hun gasten. Dit keer hebben ze India gekozen als inspiratiebron voor het samenstellen van het menu. Niet enkel omdat de Indische keuken zo lekker is maar ook omdat de opbrengst voor een groot deel gaat naar projecten van broederlijk delen in India.

Wie zich dus aan een culinair avontuur wil wagen zonder grote risico’s (de gerechten zullen niet té pikant zijn) en tegelijk ook het goede doel wil dienen, kan inschrijven via e-mail: of tel.of in de wereldwinkel. Graag inschrijven voor 9 maart (jof)

De Stad zorgt voor een pakket met handschoenen, vuilzakken en een verrassing voor alle deelnemers. Dit wordt vooraf bezorgd aan de verantwoordelijke. Wil je deelnemen? Neem dan uiterlijk 1 maart contact op met de milieudienst op het nummer 03 340 19 47 of bij afval@hoogstraten.be

The New Orleans Heat in Sint Cecilia HOOGSTRATEN - De Vlaamse New Orleans muziek is geënt op het Engelse voorbeeld. Het waren immers de Engelsen die als eersten deze muziekvorm naar het Europa brachten in het begin van de jaren vijftig. Denk maar aan Ken Coyler, Barber, Littleton. Zij gaven een elan die in Vlaanderen snel werd overgenomen door de eerste orkesten zoals, De Roof, De Cotton en de Jeggpap. Met de jaren is de Vlaamse tak enigszins geëvolueerd. Onze muziek is iets braver, iets meer gepolijst, iets harmonischer geworden. De Engelse New Orleans muziek heeft het originele ruwe en oerritmische karakter weten te bewaren. Een Engelse New Orleansband beluisteren brengt ons steeds weer jaren terug in de muziekgeschiedenis. De Engelse groep die op 9 maart op uitnodiging van The Marckriver New Orleans Jazzclub in zaal Sint Cecilia optreedt, werd in 1960 opgericht door de zeer bekende klarinettist Chris Blount als “ The Chris Blount New Orleans Jazzband”. Zij speelden al die jaren in New Orleans, Denemarken, Zweden, Duitsland, Nederland, België en uiteraard zeer veel in Engeland. Na het overlijden van Chris in 1998 is de naam, in overleg met zijn weduwe, veranderd in “The Blount Band”. In verband met het promoten van hun nieuwe CD, besloten de groepsleden in november 2001 om de band opnieuw een andere naam te geven: “ The New Orleans Heat” Sindsdien spelen ze onder min of meer vaste bezetting. Vorig jaar waren ze bijzonder succesvol met een muzikale vakantie in St.-Lucia, een festival in Malta, een Rijncruise, en een vijf-wekendurende concertreis door Scandinavië.

18 - MAART 2009

Het orkest was al te gast in Hoogstraten op 10 februari 2003. Het was toen een reuzeavond met een geweldige sfeer, en dat wordt het opnieuw. We kijken er reikhalzend naar uit. Barry Grummet (piano/leader), Gwyn Lewis (trompet), John Scantlebury ( klarinet /sax), Mike Taylor (trombone), Colin Bushell (drums),

Harry Slater (bas) en Tony Peatman (banjo) spelen onder het motto: helping to keep the real jazz alive The New Orleans Heat Jazzband op maandag 9 maart vanaf 20 uur in zaal Sint Cecilia, Gelmelstraat te Hoogstraten. Info: 03 / 314. 67. 08. (e.s./f.h.)


HOOGSTRATEN

Ik zie Cecila…. HOOGSTRATEN - Nu het gebouw op de hoek van de Gelmel- en de Dr. Versmissenstraat gesloopt wordt, komt Sint-Cecilia even in beeld. Normaal is enkele de achtergevel in de Dr. Versmissenstraat zichtbaar en binnen afzienbare tijd zal de zaal opnieuw verborgen zijn tussen nog meer nieuwbouw appartementen. Het lokaal van de “Toon- en Toneelvereniging Sint-Cecilia” dateert uit 1882, terwijl de vereniging zelf al in 1839 werd opgericht. Op 10 januari 1882 wordt er 280 m² bouwgrond gekocht in de Gelmelstraat en zes maanden later, op 25 juni 1882, wordt de eerste steen gelegd van een zaal, die tot vandaag de locatie is waar culturele verenigingen van Hoogstraten terecht kunnen.

Nog in het zelfde jaar, op 19 november 1882, wordt de zaal officieel ingehuldigd. Toondichter Peter Benoit houdt de gelegenheidstoespraak met als titel “De kunst is heilig, zij veredelt de menschheid en sticht vrede en heil”. In één van de zeldzame archiefstukken die bewaard zijn gebleven lezen we dat “deze zin één van de vele opschriften was waarmee de zaal versierd was”. Van die oorspronkelijke decoratie is er niets meer over gebleven. Het zaaltje werd, bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, zwaar beschadigd wanneer men de toren van de St.-Katharinakerk deed springen. Bij de heropbouw werd de zaal niet in zijn oorspronkelijke glorie hersteld. (fh)

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Zaal Sint-Cecilia wacht op een grondige restauratie, maar de vereniging heeft geen middelen en de stad heeft andere en grotere plannen.

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

MAART 2009 - 19


HOOGSTRATEN

Davidsfonds feest in ’t Spijker

Activiteiten in maart

HOOGSTRATEN – Om tegemoet te komen aan de wensen van een aantal trouwe leden, werd voor de eerste keer gekozen voor het ledenfeest op zondagmiddag. Na de hoogmis in de Sint-Katharinakerk werden de leden bij een kopje kofďŹ e ontvangen in de eetzaal van het internaat. Hedwig Vercammen, directrice van het internaat, leidde daarna het gezelschap door de gebouwen van het voormalige klooster van de zusters Ursulinen. Vooral de prachtige houten trap en het nog bewaarde kantoormeubilair oogstten veel bewondering. Nadien mochten de leden aanschuiven voor een lekkere buffetmaaltijd in de Rabboenizaal, waarna Rik Deweerdt, oud-leraar, de aandacht van de aanwezigen in de ban hield met zijn dubbele Spijkerverhaal: de geschiedenis van het gebouw en de instelling, aangevuld met de ‘petite histoire’ van markante ďŹ guren zoals zuster Elisabeth en evenementen zoals de legendarische toneelopvoeringen. (HB)

Woensdag 4 en 18 maart om 14 uur, PETANQUE in Markdal te Meer. Voor vervoer bellen naar Stan Floren 03/314.57.13 Dinsdag 10 maart. WANDELING ten voordele van Broederlijk Delen. Deelnemen kost 10 euro. Vertrek aan het lokaal Brouwerijstraat 2 om 14 uur. Na de wandeling zijn er boterhammen met kop en kaas in het lokaal. Donderdag 19 maart. LEDENVERGADERING in Hof ter Smisse. Aanvang 14 uur. Voordracht door Geert Horsten over microďŹ nanciering in Tanzania. Dinsdagen 03, 10, 17 en 24 maart, van 13.30 tot 17.30 uur, KAARTEN, BILJARTEN en RUMMY CUP in het lokaal van de St.-Jorisgilde, Brouwerijstraat 2 te Hoogstraten Woensdagen 4, 11, 18 en 25 maart van 10 tot 10,45 uur ZWEMMEN in ‘De Wildert’ in Zundert Woensdag 4en 11 maart van 11 tot 12 uur: AQUA JOGGEN in ‘De Wildert’ in Zundert Donderdagen 5, 12, 19 en 26 maart van 9.30 tot 11 uur: NORDIC WALKING. Bijeenkomst in CastelrĂŠ

Grabbelpasbegeleiders (m/v) gezocht GROOT-HOOGSTRATEN - Grabbelpas is een gevarieerd activiteitenaanbod voor kinderen van 3 tot 12 jaar tijdens de paas- en zomervakantie. De kinderen kunnen kiezen uit een ruim programma met daguitstappen, spelnamiddagen, koken, creatieve en avontuurlijke activiteiten, enz. Het stadsbestuur zoekt nog begeleid(st)ers, zowel voor de paasvakantie als voor de zomervakantie. Voor de paasvakantie kunnen de kandidaten helpen bij ĂŠĂŠn of meerdere activiteiten, meestal zijn dit workshops van externe organisaties. In de zomervakantie vragen we dat je een volledige week meedraait in de monitorenploeg. Je kan je opgeven voor meerdere weken.

Voorwaarden: minimum 16 jaar oud zijn of worden in 2009, interesse hebben om groepen kinderen te animeren en met eigen vervoer op de verschillende locaties geraken. Ervaring in het werken met kinderen is een pluspunt. Wij bieden: een kostenvergoeding voor vrijwilligers van 14,50 euro per dagdeel (of 29 euro voor een volledige dag). De kans om ervaring op te doen en uiteraard het plezier van blije spelende kinderen. Hoe: op de jeugddienst kan je een invulblad bekomen. Inschrijvingen voor de paasvakantie bezorg je voor 1 maart. Inschrijvingen voor de zomervakantie moeten voor 1 mei binnen zijn. Meer info: jeugddienst - 03 340 19 52 - jeugd@ hoogstraten.be (fh)

Dag van de jeugd HOOGSTRATEN-WORTEL - Op zondag 15 maart 2009 organiseert de jeugdraad in samenwerking met het stadsbestuur en vele jeugdverenigingen opnieuw de Dag van de jeugd. Dit evenement staat open voor alle kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar en vindt plaats in de

20 - MAART 2009

Veiling van Hoogstraten. Er staan weer tal van activiteiten op het programma: sport, spel, crea, koken, muziek, enz. Meer info over het programma volgt nog, maar kruis deze datum alvast aan in je agenda. (fh)


HOOGSTRATEN

Het Spijker met nieuwe website HOOGSTRATEN - Een week werd het geduld van de leerlingen van het Instituut Spijker op de proef gesteld. Een mysterieuze boodschap op de ramen wekte interesse en nieuwsgierigheid op. Maar vrijdagochtend 6 februari werden alle speculaties in ĂŠĂŠn klap weggeveegd. Toen werd duidelijk dat het Spijker uitpakt met een nieuwe website en slogan. De slogan: ‘Het Spijker want je wilt meer’ overkoepelt de meerwaarde die de school aan haar leerlingen geeft. Wat dat betekend vroegen we aan Greet Kesselaers en Arne Dondeyne. Greet Kesselaers. “Onze leerlingen staan centraal en worden uitgedaagd om het beste van zichzelf te geven. In een groene omgeving en met de meest moderne technologie krijgen onze leerlingen elke dag opnieuw de kans om iemand te worden. Iemand die meer wil dan alleen maar studeren, die met vertrouwen aan verdere studies kan beginnen, iemand die meer is dan alleen een naam.â€? Die meerwaarde komt sterk aan bod in de nieuwe website www.asospijker.be. Arne Dondeyne: “Eigenlijk ben ik mijn job als webmaster nu kwijt, want van ĂŠĂŠn master is nu geen sprake meer. Elke individuele leerkracht of werkgroep kan nu zijn of haar eigen informatie kwijt op het web, zonder ook maar iets van html of andere webgerelateerde kennis nodig te hebben. Ik voel me nu eerder als een webmanager. Een goede en toegankelijke website wordt steeds belangrijker. Leerlingen, ouders, toekomstige ‘spijkerkoppen’ en zelfs oud-leerlingen volgen graag het reilen en zeilen van deze bruisende school mee op het webâ€?. (fh)

HET GEZELLIGSTE CAFÉ IN HOOGSTRATEN PRESENTEERT: TE RDAGAVON D ELKE VR IJDAG- EN ZA

DAN C E PARTY! WITH HAR M

M!

ONY DJ TEA

ZATE R DAG 14 MAART

GE N E D E R LAN D STALIG DAN C E PARTY! WITH DJ G LE

N!

ZATERDAG 28 MAART

MEXICAN DISCONIGHT!

WITH CORONA!

Na de vlag op ‌ , nu 3 schilderwerkjes in de Prinses Elisabethbasis HOOGSTRATEN - Iedereen zal het stilaan wel weten: BelgiĂŤ heeft sinds kort weer een wetenschappelijke basis op Antarctica. De voorbije maanden kwam de ontwerper, Johan Berte, enkele keren het project toelichten in Hoogstraten (o.a. in de bib). Ook de leerlingen van de gemeenteschool bleven het project volgen. Vorig jaar zorgde Johan er immers voor dat ze met hem konden telefoneren en mailen terwijl hij op de Zuidpool was. Hij liet ook de vlag, ontworpen en gemaakt door de kinderen, wapperen boven op de basis. Johan zit al weer geruime tijd op de Zuidpool. Hij is immers verantwoordelijk voor de technische installatie van verwarming, verluchting, verlichting, elektriciteit, ‌ Het komt erop aan om al die onderdelen zo te installeren en op elkaar af te stellen dat ze slechts een minimum aan plaats en een minimum aan energie nodig hebben. Op zondag 15 februari 2009 werd de Prinses Elisabethbasis op Antarctica ofďŹ cieel geopend. Naast het technische aspect past bij de inrichting van zo’n station ook een esthetisch aspect. Voor de aankleding van ĂŠĂŠn van de ruimtes koos men voor kindertekeningen. Er werd een wedstrijd uitgeschreven voor alle Vlaamse kinderen van 8 tot 12 jaar. 3 Hoogstraatse meisjes van de gemeenteschool werden bekroond. Hun tekeningen sieren de basis op Antarctica. Wil je de schilderwerkjes van Manou Luquili, Ariane Snels en Natasha van den Elshout in kleur zien, surf dan naar http:// www.antarcticstation.org/index.php?s=28&rs=29&uid=357 of naar www. gemeenteschoolhoogstraten.be

VRIJHEID 139, HOOGSTRATEN 03 3141777

IEDERE HAPPY DAG HOUR van 1 7.30 tot 18.3 uur 0 uur

(36/%*( -$% 57 Â… )% Â… )% SFBEZ SFBEZ Â… $POUSBTU Â… )%.*

DN t DN t

WBOBG

E

#FTUFMMFO WJB PG WJB XXX HTNNBSLU CF "G UF IBMFO PQ 7SJKIFJE )PPHTUSBUFO

,*+, 7003 .&&3 ;055& ""/#*&%*/(&/ 01 888 (4.."3,5 #&

Opendeur rusthuis HOOGSTRATEN – Op zondag 8 maart houdt het OCMW zijn jaarlijkse opendeurdag in het woon- en zorgcentrum langs de Heilig Bloedlaan. De dag begint om 10 uur met een eucharistieviering, daarna kan u kennis maken met de werking van het rusthuis. De cafetaria is doorlopend open van 11 tot 17 uur. (fh)

MAART 2009 - 21


HOOGSTRATEN

Boerenballondag HOOGSTRATEN - Op tweede Pinksterdag is het traditioneel ‘Boerenballondag’. Die dag mogen een 50-tal landbouwers gratis de lucht in met één van de tien ballonnen die soms op hun eigendom landen. De verstandhouding tussen de Kempense ballonvaarders, met Louis Vanluffelen op kop, en de landbouwers is uitstekend en dat wil men zo houden. Bij elke landing – meestal op de eigendom van een landbouwer – vult de ballonvaarder een landingskaart in waarop het perceel en de eigenaar ervan vermeld staat. Eénmaal per jaar organiseren de Kempense ballonvaarders een tombola, waarbij ze een 50-tal ballonvluchten verloten aan evenveel eigenaars van gronden waarop ze in de loop van dat jaar een landing maakten. Om de loting een meer officieel karakter te geven, zijn de ballonvaarders elk jaar te gast in het gemeentehuis van een Kempens dorp. Op zaterdag 24 januari was Hoogstraten aan de beurt. (fh)

De onschuldige hand van burgemeester Van Aperen bepaalt welke landbouwers een gratis vlucht mogen maken als dankbaarheid voor de goede verstandhouding tussen de landbouwers en de Kempense ballonvaarders.

Gedichten in het kippenhok? HOOGSTRATEN - Naar aanleiding van de gedichtendag organiseerde de basisschool van het Klein Seminarie een gedichtenzoektocht. Elke klas koos een gedicht en verstopte het ergens in de school. Aan de hand van raadseltjes konden de leerlingen van de andere klassen zoeken waar ze de gedichten konden vinden. De ganse dag gingen de leerlingen op speurtocht naar gedichten. In het Ecoland, het leeseiland, de hoekenklas, ja zelfs in het kippenhok en de toiletjes konden de leerlingen op een speelse manier kennis maken met gedichten. (fh).

Een gedicht verborgen in een tekening opgehangen in het kippenhok

Gevonden voorwerpen verkocht HOOGSTRATEN – Ook dit jaar organiseerde het stadsbestuur een publieke openbare verkoop van voor het bestuur overbodige en door de diensten gevonden voorwerpen. Secretaris Eduard Palmans loodste de 122 loten feilloos en als een volleerd veilingmeester door de verkoop per opbod. De grootste belangstelling ging uit naar de 47 te koop aangeboden fietsen. Maar er was veel meer: 15 loten brandhout, enkele bromfietsen, elektrische toestellen, tafels en stoelen tot en met een ligbad en een Turkse pijp. In totaal bracht de verkoop 3416 euro op. Dat bedrag kan alvast in de spaarpot voor de bouw van ons zwembad. (fh)

22 - MAART 2009


HOOGSTRATEN

Gevaarlijk kruispunt aan het Seminarie

Charèl Jansen draait op voor de kosten HOOGSTRATEN - De 16-jarige Charèl Jansen werd in juli vorig jaar in het centrum van Hoogstraten aangereden toen ze bij groen licht met haar fiets over het zebrapad de baan overstak. De verzekering van de automobilist die door het rood licht reed eist dat Charèl de schade aan de auto én aan haar fiets betaalt. Charèl stak met haar fiets aan het Seminarie de baan over op het moment dat het groen licht gaf voor de voetgangers en werd gegrepen door een wagen die uit de Achtelsestraat kwam. Na het ongeval werd ze naar het ziekenhuis in Turnhout gebracht, waar ze gelukkig vast stelden dat ze maar enkele oppervlakkige letsels had. Er werd een strafdossier opgesteld, maar dat werd al vlug geseponeerd omdat het verkeerslicht daar volgens de politie onduidelijk geplaatst is. Charèl weet dat ze een fout beging door al fietsend een zebrapad over te steken, maar zou nu ook de schade aan de wagen moeten betalen. De verzekering van automobilist wil zelf de schade aan haar fiets niet betalen. De kosten vallen al bij al nog mee, maar de eerste 230 euro moet ze wel zelf betalen en daar stellen Charèl en haar ouders zich vragen bij. Onze redactie ontving een brief van Cis Verboven, die het stadsbestuur vraagt om naast elk zebrapad een fietsoversteekstrook te schilderen.

Politie Volgens de politie is dat een mogelijkheid, maar het stadsbestuur is daar niet bevoegd voor omdat het een gewestweg is en dan beslist de Administratie Wegen en Verkeer (AWV). Maar, op de plaats van de aanrijding, aan het Klein Seminarie, stelt zich nog een ander probleem. De automobilist die Charèl aanreed komt uit de Achtelsestraat, waar geen lichten staan, hij ziet dat het licht op rood staat voor de auto’s die van Rijkevorsel komen en is van menig dat hij mag doorrijden. Volgens de politie moeten er verkeerslichten geplaatst worden richting Achtelsestraat. Een andere optie bestaat erin dat men het zebrapad en de fietsoversteekstrook verschuift in de richting van de kerk, zodat de wagens die uit de Achtelsestraat komen en rechtsaf draaien zich duidelijk op de grote baan bevinden als ze het zebrapad en de fietsoversteekstrook

Charèl Jansen moet haar fiets zelf laten herstellen en draait ook op voor de kosten aan de wagen die door het rode licht reed. naderen. “Het is een verkeerssituatie waarvoor we het advies van deskundigen moet inwinnen” klinkt het bij de politie. Hoe dan ook, fietsen over een zebrapad is verboden, tenzij de politie andere instructies geeft. Wanneer de politie voor of na de schooltijd het verkeer in goede banen leidt, gaan hun instructies boven het verbod om op zo’n zebrapad te rijden. (fh)

Verzekering Wat de verzekering betreft is er in dit specifieke geval een discussie van aansprakelijkheid. Als de verzekeringen het tot een rechtszaak laten komen is de kans groot dat de rechter de aansprakelijkheid onder beide partijen verdeelt. (fh)

MAART 2009 - 23


PUBLIREPORTAGE

Samensmelting Megafit / 2Be-Fit

Megafit en 2Be-Fit, dé 2 fitnesscentra in Hoogstraten, hebben besloten om hun activiteiten te bundelen. Niet evident, 2 concurrenten die samen gaan werken, zullen velen denken.. Wat gaat daarvan komen? Beide zaakvoerders leggen hun motieven en toekomstvisie hier uit: Erik Van Hemeldonck (Megafit): Wij bestaan al 15 jaar in Hoogstraten. We hebben de hele opkomst van de fitness meegemaakt. Wij waren de 1ste in Hoogstraten. Barry (2Be-fit) heeft enkele jaren geleden Fun’nFit overgenomen en heeft op 3 jaar tijd een zeer mooi centrum en bijzondere wijze van werken ontwikkeld. Barry Jespers (2Be-Fit): Voor hetgeen Erik gerealiseerd heeft in Hoogstraten en omstreken kan ik alleen maar respect voor opbrengen. Een fitnesszaak runnen is geen 9-to-5-job, maar hij doet dit toch al 15 jaar en niet met 1 centrum, maar zelfs nog een 2de in Oostmalle. Megafit is met deze 2 ruime moderne centra onbetwist de grootste in de Noorderkempen.

Waarom deze samensmelting? Erik: heel gemakkelijk. Elk centrum heeft zijn sterke punten. , en toeval of niet, maar die zaken kunnen elkaar perfect aanvullen. Dus waarom elkaar beconcurreren, als het samen zoveel beter kan ?

Verandert er veel voor de mensen? Barry: Voor de leden van 2Be-Fit verandert alleszins het meest tast24 - MAART 2009

bare: wij verhuizen met zijn allen naar de locatie van Megafit. Maar door de grotere ruimte en de samenvoeging van de toestellen van beide clubs, krijgen ze in één keer een pak meer mogelijkheden. En ook op gebied van de begeleiding verandert er voor hen niets. Erik: Ook voor onze mensen gaan er ook wel enkele dingen veranderen, de basis blijft, maar ook voor hen komen er nieuwe mogelijkheden. Twee voorbeeldjes: ons groepslesrooster zal door deze samenwerking serieus uitgebreid worden; en de kleedkamers worden voorzien van sauna’s. De leden die we beiden opgebouwd hebben, willen we behouden. Het zal een centrum worden waarbij mensen de mogelijkheid hebben om te kiezen waar zij voor willen komen. Op hun maat gemaakt. Daar staan zowel Barry als ik garant voor.

Wat zijn de speerpunten dan van dit “nieuwe” centrum? Barry: Ik denk dat ik hierover ook in naam van Erik mag spreken. We zijn met dit gegeven niet over 1 nacht ijs gegaan, er is veel denkwerk aan vooraf gegaan om een goed systeem te verkrijgen dat alle aspecten van beide centra kan combineren naar de behoefte van elke klant. Maar over het belang-

rijkste waren we het direct eens: We willen een icoon worden in Hoogstraten en omstreken op vlak van fitness in al zijn mogelijke varianten. Als mensen willen afvallen, conditie opbouwen revalideren, fun hebben tijdens het sporten, kracht trainen, groepslessen volgen dan is er maar 1 plaats: Megafit!

Samen hebben we al enkele projecten in de schuif liggen die we de volgende weken/maanden bekend zullen maken. De mensen mogen gerust zijn: voor welk aspect van bewegen dan ook: 1 + 1 maakt in dit geval minstens 3, en Megafit wordt dan ook HET fitness-centrum van de Noorderkempen Zo zijn we ook al gestart met het geven van Zumba. Dé nieuwste rage in meerdere landen. Wij zijn op dit moment nog maar de 2de in de provincie Antwerpen die dit geeft. Onze lesgever heeft zijn opleiding in Parijs genoten. Dit om aan te geven dat wij alles uit de kast zullen halen om de kwaliteit voor onze leden te garanderen. En dit is nog maar 1 voorbeeld. De volgende weken en maanden mogen de mensen nog veel dingen van ons verwachten. Voor mij mag het eigenlijk al starten.

Dan wens ik jullie beiden nog veel succes.

TEKST AANGELEVERD DOOR ADVERTEERDER


HOOGSTRATEN

Leerkrachten op de planken HOOGSTRATEN - Op zaterdag 14/03 om 20.00u. brengen enkele leerkrachten van het Klein Seminarie het toneelstuk “Huit Femmes” voor u in de feestzaal van de school. Reserveren is verplicht op het nummer 03/340.40.40 tijdens de schooluren, doorlopend van 8.15u. tot 16.00u. Een ticket kost ` 8 (pauzedrankje inbegrepen) en de opbrengst gaat volledig naar de gehandicaptendag, een groots feest dat jaarlijks op het Klein Seminarie wordt georganiseerd voor de gehandicapten uit de omstreken.

Wat mag U verwachten van “Huit Femmes” ?

Acht vrouwen komen samen in een groot herenhuis op het platteland om de verjaardag van Mammy te vieren. Veel kans tot feesten krijgen ze echter niet, want de volgende ochtend wordt de heer des huizes dood teruggevonden. Al snel wordt duidelijk dat een van de acht aanwezige vrouwen hem van het leven beroofd heeft. Eerst verdenken de dames elkaar in stilte, maar het duurt niet lang voor er luidop beschuldigingen geuit worden. Naarmate de spanning stijgt, komen er steeds meer geheimen boven water en blijkt dat elk van de vrouwen een motief had om Marcel naar een andere wereld te helpen…

Ontbijt aan huis HOOGSTRATEN - KWB Hoogstraten organiseert op 22 maart een actie “Ontbijt aan huis”. Verras je man, je vader of je grootvader eens met een uitgebreid en lekker ontbijt aan huis! De mannen kunnen uiteraard hetzelfde doen voor hun vrouw, hun moeder of hun grootmoeder! Maar ook andere familieleden, vrienden en vriendinnen kun je van dit smakelijke aanbod laten genieten (dus ook mensen die geen lid zijn van KWB!). De ontbijtpakketten kosten 9,00 euro per stuk en de levering ervan gebeurt naar keuze tussen 7.30 en 10.00 uur. Inschrijving en betaling ten laatste op 15 maart 2008 bij Jozef Smouts, Gelmelstraat 38, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 31 37.

Nordic Walking in zes lessen GROOT-HOOGSTRATEN – De vereniging Nordic Walking Hoogstraten richt een reeks initiatiecursussen Nordic Walking in voor alle leeftijden. Een reeks bestaat uit zes lessen van 1,30 uur, telkens op zaterdagochtend om 10 uur. De lessen starten op 21 maart en lopen tot en met 25 april (in het paasweekend is er geen les). De zes lessen kosten samen 35 euro per persoon, inclusief de verzekering en het gebruik van de poles (stokken).

De leerkrachten van het Klein Seminarie die het toneelstuk “Huit Femmes” op de planken brengen.

Geïnteresseerd? Bel dan 03 315 76 58 of mail nordicwalkinghoogstraten@hotmail.com. Stort het cursusgeld op rekening 979-2383821-51 met vermelding van de naam van de cursist(en). De cursussen gaan enkel door indien er minimaal 12 inschrijvingen zijn. (fh)

8257 vlaaien! Instituut Spijker breekt records HOOGSTRATEN - Naar jaarlijkse gewoonte houdt het instituut Spijker (ASO) begin februari een vlaaienslag. Op 9 februari werden de laatste bestellingen binnengebracht. Al gauw werd duidelijk dat het een top-vlaai-jaar zou worden voor de school. Er werden tijdens de voorbije weken maar liefst 8.257 vlaaien verkocht. Dat is ruim 2.000 vlaaien meer dan vorig jaar! Een absoluut record! Met de opbrengst van de verkoop wordt de school verder gemoderniseerd. Systematisch worden alle lokalen voorzien van een computer en beamer! Het instituut Spijker kiest voor moderne klassen en integreert ICT in zoveel mogelijk lessen. De leerlingen van 2GL verkochten elk gemiddeld 36,5 vlaaien. Zij zijn hiermee de onbetwiste winnaar van de vlaaienslag. In de tweede graad won 4GL-LATb, met een gemiddelde van 31,5 vlaaien per leerling. Samenwerken gaf dit mooie resultaat. Beide klassen winnen een daguitstap naar keuze. De school betaalt alvast de busreis. Op woensdag 18 februari werden de vlaaien verdeeld en rondgebracht. De speelplaatsen waren te klein voor alle dozen. De schoolfotografen zorgden voor een fotoreportage die u op de nieuwe website www. asospijker.be kan bekijken. (fh)

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

MAART 2009 - 25


HOOGSTRATEN

Eerste optreden van The New Industry HOOGSTRATEN - Het is even stil geweest rond The Greens. De Hoogstraatse band die met het nummer “Society With No Memory”, dat via Hype Channel enkele weken in de playlist van Studio Brussel prijkte, heel wat belangstelling kreeg. De aanstekelijke indierock van dit jong geweld sloeg aan en ze werden zelfs geselecteerd voor de TAXL-rubriek van het VRT-programma “Zomer 2007” waarin Axl Peleman hen naar een optreden vervoerde en samen met hen een akoestische versie bracht van Read my Mind van The Killers. Begin 2008 kondigde zanger Tuur Sanen echter zijn vertrek aan en enkele maanden later stapte ook bassist Ruud Oomen uit de groep om naar Australië te vertrekken. Men besloot niet bij de pakken te blijven zitten en er werd een nieuwe start genomen. Kane Breugelmans (ex-Dead System) nam de zang over. Bert Roos (Jiving Sister Fanny, ex-Speedway King) verving Ruud als bassist. Sander Hereijgers (Jiving Sister Fanny) nam de toetsen voor zijn rekening. The New Industry was geboren. Noem het postrock, postpunk, indie; het kan allemaal kloppen. De zeskoppige formatie gaat van pittig en ruw over melancholisch naar vinnig dansbaar, met altijd een vette knipoog naar aanstekelijke elektronica. Het verschil in muzikale achtergrond/interesse van de bandleden vormt in plaats van hinder een verrijking. Invloeden van hedendaagse bands als The Killers, Coldplay, Editors, Bloc Party en Trail of Dead zijn zeker aanwezig, maar ook de legendes Joy Division, Gang of Four en The Clash worden niet vergeten.

The New Industry (foto Marlies Verschraegen)

Sinds begin 2009 staat de groep er terug met een nieuwe pompende set. Optredens met bands als Confuse the Cat, Barbie Bangkok, Balthazar en The Hickey Underworld staan al op de lijst. The New industry geeft hun eerste show in club Le Cirq te Hoogstraten. Believo! en Confuse the Cat (oa. bekend van Pukkelpop, StuBru, Ancienne Belgique, ...) komen de Hoogstratenaren vergezellen. Daarna wordt er verder gefeest met een zinderende afterparty tot in de vroege uurtjes.

Voor meer info over de band, surf naar www. myspace.com/thenewindustrymusic Het eerste optreden van The New Industry (voorheen The Greens) op vrijdag 6 maart in Le Cirq te Hoogstraten. Kaarten kosten 5 euro. Ze zijn verkrijgbaar bij de leden van The New Industry of stuur een mailtje naar thenewindustry@live.be

Vier Viskens

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

HOOGSTRATEN - Op 2 februari werd in het Middelheimziekenhuis in Antwerpen Roan geboren, de zoon van Tom, het kleinkind van Michel en het achterkleinkind van Henri Viskens . Opa Michel werd in Hoogstraten geboren en als eerste ingeschreven in het nieuwe stadhuis, overgrootvader Henri woont nog altijd in de Buizelstraat nr. 18 in Hoogstraten 26 - MAART 2009

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189


HOOGSTRATEN

Het groot Nederlands dictee GROOT-HOOGSTRATEN - Op Valentijnsdag was het weer dicteedag. Niet minder dan 157 taalliefhebbers kwamen opdagen om de kennis van hun spelling te testen. Niet gemakkelijk want de opgave zit vol valkuilen, temeer omdat het niet gaat om een klassiek dictee; je moet in een gedrukte tekst de fouten aanduiden. Dit brengt mee dat je vaak twijfelt aan woorden die je bij een zelf te schrijven tekst nooit fout zou schrijven. In een eerste deel moeten de deelnemers groepjes van bv. vier woorden of woordgroepen het item aanduiden dat niet fout gespeld is. In een tweede deel moeten ze de woorden onderstrepen die fout gespeld zijn. Onderstreept men een woord dat juist gespeld is, dan wordt dat ook als fout aangerekend. Met onderstaande tekst kan je jezelf eens testen. Het is een gedeelte uit het tweede deel van het juniorendictee, d.w.z. de 3e graad van het secundair onderwijs. De oplossing vind je op bladzijde 26.

Onderstreep in de volgende zinnen de 10 woorden of woordgroepen die fout gespeld zijn. 1. Bij beheerswerken in het kasteelpark wordt dit jaar de onderbegroeiing aangepakt. Er groeien nogal wat accacia’s. Zo’n goed gedijende exoot verschraalt de variatie in de inheemse flora, met alle gevolgen van dien voor het dierenleven. Sommige vlindersoorten hebben het bijvoorbeeld moeilijk omdat planten die voor hen van levensbelang zijn in de verdrukking komen. 2. Doordat steeds meer toeristen naar de Tropen reizen, worden ook Europese artsen gecon-

fronteerd met kwalen die ze vroeger alleen uit de literatuur kenden. 3. Wat begon als een banale burenruzie, escaleerde gaandeweg in wederzijds getreiter en gekoejoneer dat uitmondde in een ware vendetta en tot een aantal rechtzaken leidde. 4. Sommige paddestoelen hebben het effect van een LSD-trip. Consumptie ervan verwekt hallucinaties die naargelang van het geval hemels of affreus kunnen uitvallen. De duur van de nawerking kan allesbehalve feilloos

En ziehier het palmares met de winnaars Specialisten

Scholieren

1. Marc Joosen, Hoogstraten 1. Sofie Olivier, Wortel

1. Astrid Bevers, Rijkevorsel 2. Jolien Segers, Loenhout 3. Liane Hendrickx, Hoogstraten

Liefhebbers

Cadetten

1. Heidi Bekaert, Hoogstraten

1. Didier Goossens, Minderhout 2. Wout Mees, Rijkevorsel 3. Lorraine Bellom, Weelde

Anderstaligen

Junioren 1. Lies Verschueren, Meer 2. Thomas Van Hoey, Vlimmeren 3. Roeland Heerema, Rijkevorsel

Miniemen 1. Stien Vanderhallen, Minderhout 2. Hanne Ooms, Loenhout 3. Hanne Kenis, Loenhout

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand www.demaand.be

voorspeld worden. 5. Een hele ploeg hielp bij het zoeken naar de vermiste Zigeunermeisjes, maar de duisternis dwong de meeste onverrichterzake terug te keren. De politie ging nog een paar uur door, waarbij zelfs een helicopter met infraroodcamera’s werd ingezet. De dag daarop werd ook al tevergeefs in de nabij gelegen vijver gedregd.

Dertien windmolens naast de E19? HOOGSTRATEN – LOENHOUT – Het bedrijf Air Energy wil twaalf tot dertien windmolens plaatsen naast de E19. Twee van de windmolens zouden op het grondgebeid van Hoogstraten komen. Het nieuwe windmolenpark zou energie kunnen leveren aan 15.000 huizen. Air Energy heeft al met 90 % van de eigenaars een contract afgesloten. De windmolens zouden tussen 2009 en 2011 gebouwd worden en 2 tot 3 miljoen euro per stuk kosten. De molens zouden 100 meter hoog worden met wieken van 50 meter doormeter. (fh)

Snelheidscontroles MINDERHOUT - De politie houdt regelmatig snelheidscontroles op de Bredaseweg. In 2005 werden er negen processen uitgeschreven nadat er 766 voertuigen gecontroleerd werden. In 2007 werden bijna achtduizend voertuigen gecontroleerd en kregen 155 bestuurders een boete wegens overdreven snelheid. Vorig jaar werd de snelheid van 1.415 wagen gemeten en werden er 40 overtredingen opgesteld. (fh)

MAART 2009 - 27


HOOGSTRATEN

Grootouderfeest in de gemeenteschool Pa is moe, moe is moe, broer is moe en zus is moe Oom is moe, tante moe, iedereen is moe. Voorjaarsmoe, najaarsmoe, zomermoe en wintermoe Weekendmoe, levensmoe. Waar moet ‘t naar toe ? HOOGSTRATEN - Deze woorden van Toon Hermans zijn af en toe overal wel eens van toepassing, ook in een school. En we weten allemaal: “Als we op voorhand al met tegenzin aan iets beginnen, dan brengen we er meestal niet veel van terecht, als we ergens met volle goesting tegenaan gaan, lukt alles veel beter.. Daarom is het jaarthema van de gemeenteschool dit jaar: “Onze school bruist van energie”. Om genoeg energie te hebben zijn er verschillende zaken: voldoende nachtrust, afwisselende voeding, een gezond ontbijt, frisse lucht, voldoende beweging … maar ook zorgen dat je je goed voelt op school. Daarom ging elke klas op zoek naar dingen die hen oppeppen; zaken waardoor ze ineens weer heel de wereld aankunnen. In elke klas was hierover een klasgesprek en overal werd er één puntje uit gekozen; één ding dat hen blij maakt, iets dat hen energie geeft. Bij de kleinste kleuters is dat Jules, de klaspop. ’t Is een feest als Jules erbij is. De kleuters van juf Inn, de tweede kleuterklas, voelen zich al groot. Ze kunnen alles zelf. De wil om al die dingen te ontdekken, doet hen op korte tijd heel veel nieuwe dingen leren. In de volgende kleuterklas doet een knuffel wonderen als er wel eens traantjes zijn. Bij juf Inge zijn ze goed gezind als de zon schijnt en bij juf Nancy komen ze in de juiste stemming als ze gaan dansen en springen. Wat de kinderen van de lagere school blij maakt, presenteerden ze tijdens het grootouderfeest. Ook zij hadden eerst een klasgesprek waarin ze een onderwerp kozen. Bij die onderwerpen noteerden ze ook een beetje uitleg, soms een toffe zin. Al die onderwerpen werden bezorgd aan de kinderen van het zesde. Zij probeerden er al enkele mooie zinnen, rijmpjes, … bij te noteren.

tartine pour madame Nana”, was vorig jaar een hit bij de oudste kleuters. Hans is bezig om in Gent een basisschool op te richten voor kinderen die houden van muziek. Die school zal ‘de Wonderfluit’ heten. Vorig schooljaar maakten de kinderen van de gemeenteschool in Hoogstraten tijdens de tekenles tekeningen bij een verhaal over een wonderfluit en die tekeningen bezorgden ze aan Hans voor zijn school. Na de kerstvakantie had hij 15 teksten klaar, voor elke klas één. Flor Verschueren, begeleidt de kleuters bijna maandelijks tijdens de gezamenlijke zangstonden. Hij schreef de muziek voor die teksten. Op 22 januari kwam Flor met zijn synthesizer naar de TV-klas om de liedjes uit te proberen. Het was even wennen. De jongste kinderen moesten de tekst nog van buiten leren en aan de teksten van de oudere kinderen moest hier en daar wat gewijzigd worden om de klemtonen en het aantal lettergrepen juist te laten vallen. Maar al vlug zat de schwung erin. Elk liedje heeft een eigen sfeer, een aangepast ritme en vooral de kinderen herkenden het als ‘hun’ lied. Een thema dat

hen aan het hart ligt en tekst en muziek die bij hen past. Binnen het half uur was het lied ‘van hen’. De jongste kinderen namen de muziek op in hun lichaam. Dat zag je aan het wiegen, het zwaaien met hun benen en het klappen van het ritme. De groteren maakten al plannen. Ze zagen al danspassen, gebaren, … een hele choreografie voor ‘hun’ lied. Daarna gingen ze elk in hun klas verder oefenen, taken verdelen, accessoires zoeken, … want ze willen dit presenteren aan hun grootouders op 12 februari. Die donderdag genoten bijna 400 grootouders van de voorstelling. De kinderen van juf Myriam (1a) zongen over buiten spelen en die van meester Dirk (1b) leren zo graag. Misschien worden ze ooit wel ‘de slimste mens’. De kinderen van juf Leen (2a) worden – volgens eigen zeggen – beslist Olympisch kampioen, terwijl die van meester Jan (2b) nu al dromen van een vakantie aan het strand. Het groentenjazzorkest van juf Agnes deed de zaal swingen en de kinderen van juf Mieke en meester Koen nodigden de toeschouwers uit op de tentoonstelling van hun meesterwerken in 2059. De kinderen van de vierde leerjaren zongen in het Frans. Die van juf Tineke (4a) over een gezond ontbijt en die van juf Dorien en juf Ann (4b) over reizen. De kinderen van het vijfde leerjaar (juf Lydie) zongen over megaboos en megablij en die van het zesde (meester Frits) dansten dat school wel tof is omdat ze dan bij hun vrienden zijn.

Na de herfstvakantie werd alles bezorgd aan Hans Schmidt. Hans schreef al vele liedjes. Hij leerde dat kinderen gemakkelijk en graag Frans leren met aangepaste Franse liedjes. Zijn liedje ‘Une

1. acacia’s 2. tropen 3. gekoeioneer; rechtszaken 4. paddenstoelen; lsd-trip 5. zigeunermeisjes; onverrichter zake; helikopter, nabijgelegen

De tien fouten

Nederlands dictee 28 - MAART 2009

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand www.demaand.be


Een Centrum voor Geestelijke Gezondheid

Op 29 januari opende het CGG, het Centrum voor Geestelijke Gezondheid van Turnhout, een antennepost in Hoogstraten. Voorlopig is die ondergebracht in het voormalige moederhuis, met een discrete ingang langs de achterzijde van het gebouw. In eerste instantie richt de antennepost zich tot kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar met ontwikkelingsproblemen, gedrags- en emotionele problemen ten gevolge van traumata en jongeren met eet-, leer- of motorische stoornissen… Hoogstraten is een scholencentrum met een 6.000-tal leerlingen én het feit dat een groot aantal directies van lagere en middelbare scholen aanwezig waren bij de opening, bewijst dat zo’n centrum een noodzaak is in Hoogstraten.. “Het heeft geen zin om de problemen die er ook hier zijn te negeren” zei schepen Tinne Rombouts, “We moeten durven erkennen dat ook onze bewoners soms hulp nodig hebben, dat ook onze

Bij de inhuldiging van de antennepost van het Centrum voor Geestelijke Gezondheid in het vroegere moederhuis. Van rechts naar links: Tinne Rombouts, burgemeester Van Aperen, voorzitter van CGG Fons Michiels en directeur Wim Wouters. jongeren een steuntje in de rug kunnen gebruiken tijdens moeilijke momenten, dat ook onze ouders soms ondersteuning nodig hebben in de keuze rond opvoedingsvragen,… Relatiemoeilijkheden, scheidingsbemiddelingen, ouder-kind problemen, overmatig middelengebruik, puberproblemen,… al die zaken

staan ook in de Hoogstraatse woordenboek”. Tot vandaag was het dichtstbijzijnde CGG in Turnhout of Zoersel,het dichtstbijzijnde JAC of opvoedingsondersteuningspunt in Turnhout,het dichtstbijzijnde drughulpverlening in Turnhout en voor de residentiële opvang moest men zelfs naar Antwerpen,…voor hulpverlening is dat te ver.(fh)

MAART 2009 - 29


HOOGSTRATEN

Piuskoor voor het goede doel HOOGSTRATEN -Op 20 december 2008 organiseerde het Piuskoor van Hoogstraten een schitterend kerstconcert in de SintKatharinakerk. Een volle kerk genoot van de prachtige koralen en sfeervolle kerstliederen. Maar het Piuskoor verbond er ook een sociale dimensie aan. Zij schonk de opbrengst van deze avond aan een goed doel. Via de Hoogstraatse vereniging Sataqa werd een som van 2000 euro overgemaakt voor het werk van Fons Huet en Marta Macz Pacay in Guatemala. Zaterdag 14 februari overhandigden enkele trotse bestuursleden van het Piuskoor voor het stadhuis van Hoogstraten een symbolische cheque aan een afvaardiging van de steungroep Sataqa.

Grootoudersfeest Spijker “hits for kidsâ€? HOOGSTRATEN - In het Spijker was er weer een groot feest voor alle kleuters en hun grootouders. Alle oma’s en opa’s mochten komen genieten van een prachtig spektakel, gebracht door hun kleine spruiten. Zij deden dansjes op muziek van Bumba, Kabouter Plop, Samson en Gert en K3. Je zag hoe alle grootouders ervan genoten. Na de optredens werden zij met hun kleinkinderen verwacht in de hotelschool van VTI-Spijker voor een lekker gebakje en een tasje kofďŹ e of thee. Op zondag 15 maart is het schoolfeest van de lagere school van het Spijker met als thema SPIJKER@BELGIE.BE Iedereen is welkom in de Rabboenizaal van het Spijkerinstituut. Inschrijvingen van nieuwe kleuters kan op dinsdag 31 maart om 13.30 uur in de kleuterschool. Alle kleuters die nieuw komen mogen eens een namiddag komen spelen in ons klasje. Alvast tot dan!

Meer foto's van het grootoudersfeest kan u vinden op www.basisschoolspijker.be

30 - MAART 2009

Medische keuring Sinds 15 november 2008 hebben sommige bestuurders geen vermelding van bezoldigd vervoer meer nodig op hun rijbewijs en zijn dus vrijgesteld van medische keuring. Meer informatie kan u bekomen op de dienst bevolking op het stadhuis te Hoogstraten op het telefoonnummer 03/340.19.30.

Buurtspeelpleintjes Wijken of gebuurten die een speelpleintje willen inrichten kunnen een beroep doen op het stadsbestuur voor de aankoop van speeltoestellen en ook voor advies van de jeugdconsulent. Wilt u voor de zomer een speelpleintje in orde hebben dan moet u aanvraag op het stadhuis binnen zijn voor 1 april.


HOOGSTRATEN

Leerkrachtenfeest van de Spijkerkoppen HOOGSTRATEN – Donderdag 29 januari was de dag van het leerkrachtenfeest van het instituut Spijker Humaniora in de Rabboenizaal. Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de zesdejaars één keer per jaar een moment om alle leerkrachten eens in de bloementjes te zetten. Het leerkachtenfeest is een groot spektakel dat de leerlingen helemaal zelf in elkaar zetten. De voorbereiding start gewoonlijk al in het vorige schooljaar. Er moet een script geschreven worden waarin de verschillende groepen aan bod komen, gaande van een rode draad doorheen heel het gebeuren, tot kleinere stukjes toneel met een mythe of een vleugje humor, maar ook een aantal dansen en een echte muziekband met instrumentalisten en zangers. Het unieke aan dit hele gebeuren is dat alles bedacht en uitgewerkt wordt door de 96 laatstejaars, zonder hulp of medeweten van de leerkrachten.

Zo’n 200 leerlingen uit de lagere jaren van 1 tot en met 5 doen ook vrijwillig mee. Ongeveer de helft van de schoolbevolking doet zijn uiterste best om dit alles tot een prachtig einde te brengen.

Huldiging personeel GROOT-HOOGSTRATEN - Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het stadsbestuur werden een aantal personeelsleden gehuldigd. Louis De Bie, Jos Janssen, Anita Vanweerelt en Guido Wynen kregen het Ereteken van de Arbeid Tweede Klasse. Het Ereteken van de Arbeid Eerste klasse was voor Ludo Donckers en

de Burgerlijke Medaille eerste klasse ging naar Diane Fockaert. Arnold Van Aperen, Karel Aerts en Jos Brosens kregen het Burgerlijk Kruis Eerste Klasse voor meer dan 35 jaar dienst. En dan waren er nog Louis De Bie, Jos Janssen, Marcel Stoops en Herman Janssen die gehuldigd werden omdat ze op pensioen gaan. (fh)

Het was weer een sprankelend stuk met o.a. mooie dansen. Zowel de deelnemers als de toeschouwers genoten van de wervelende show. (js)

Herbronningsweek voor mensen met of voorbij kanker Al vele jaren organiseert de vzw Wistik een herbronningsweek voor mensen met kanker. In een uitnodigende omgeving die ruimte biedt aan ontspanning en rust wordt een programma aangeboden om de verbinding met jezelf te herstellen en te verdiepen en om daarin de weg naar vreugde weer te openen. Enkele reacties van deelnemers spreken voor zich:

“Door deze week heb ik weer verbinding gevoeld, weet ik wat mijn leven wil en herken ik wat is!” “Ik wist niet wat ik verwachten kon van deze week, maar het resultaat overtreft mijn stoutste dromen. Zowel door de inhoud van deze week, als door de praktische omkadering was ik aangenaam verrast. Ik voel me een heel stuk beter en het zindert allemaal nog na.” “Ik heb er sterkte en vertrouwen gevonden in mijn groeiproces als mens. Het werd een inwijdingsweek in mijn tweede leven.” Alle personeelsleden die gehuldigd werden moesten uiteraard samen op de foto.

In 2009 zijn er 2 mogelijkheden om deel te nemen: 2-6 maart en 7-11 september, telkens in Koningsteen, Kapelle-op-den-Bos. Voor meer informatie: Marijke Baken, Dam 154 - 2890 Sint-Amands, tel. 052 25 68 30, e-mail: marijke.baken@unitedadsl.be of surf naar www.wistik.be en www.cranio-sacraal.be (FH) MAART 2009 - 31


HOOGSTRATEN

Een WOORD-weekend om te onthouden

Inderdaad, zo stond er op een bord geschreven: “En het werd een WOORD-weekeinde om nooit te vergeten…”. Dat werd het ook, met in totaal vijf activiteiten en optredens waarop gedurende het hele weekeinde zo’n 290 bezoekers op af kwamen. De 70 leerlingen en cursisten van de Academie voor Muziek en Woord die meewerkten kregen ruim de gelegenheid om hun kunsten aan het publiek te vertonen, zoals in het gezellige Café Parlant op zaterdagavond (zie foto). De bezoeker werd er getrakteerd op een avond met poëzie en performance afgewisseld met o.a. zang en piano. Dit alles in het kader van de dag van Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) op 14 februari. Kortom, het opendeur-weekeinde van de Woordafdeling was een succes. Noteer alvast in uw agenda: volgend jaar afspraak voor een tweede editie. Wij zijn dan alvast van de partij, u ook? (ms)

www.waarligtdegrens.be tussen kunst en kitsch?, tussen klassiek en modern?, tussen begin en einde, tussen figuratief en abstract?, tussen mooi en lelijk en tussen zoveel andere zaken… Dat is de vraag het IKO bezig houdt en waarover men ook uw mening wil kennen. Het project kadert in de week van het Deeltijds Kunstonderwijs. Surf naar de site www.waarligtdegrens.be, laat u inspireren en laat weten waar voor u de grens ligt.

32 - MAART 2009


HOOGSTRATEN

Info-avond isoleren

Meer dan vergaderen alleen

GROOT-HOOGSTRATEN - Dat energie besparen goed is voor het milieu en uw portefeuille, weet iedereen intussen. Maar bent u er ook al achter hoe je dat moet aanpakken? Een PV-installatie op je dak plaatsen lijkt ďŹ nancieel interessant, maar een slecht geĂŻsoleerde woning aanpakken loont altijd: Maar hoe begin je daar nu aan? Op woensdag 18 maart wordt door het stadsbestuur en het IOK een info-avond georganiseerd. Investeren in goede isolatie verdien je snel terug dankzij de vele premies, ďŹ scale aftrek en lagere stookkosten. De Vlaamse overheid geeft bovendien een bijkomende premie van 500 euro voor dakisolatie. Laat die kans niet liggen en kom langs op het stadhuis, op 18 maart. De info-avond start om 20 u. Inschrijven is niet nodig, iedereen is welkom ! Voor meer info kan je terecht op duurzaam@hoogstraten.be of tel. 03 340 19 23.

Molenaar Jan Van de Reijt gebruikte tijdens zijn rondleiding tientallen spreuken en uitdrukkingen die hun oorsprong vonden in het vak van de molenaar. HOOGSTRATEN – De algemene vergadering van de vzw Erfgoed Hoogstraten was dit jaar veel meer dan het statutair verplicht nummer met de goedkeuring van de jaarrekening, de begrotingen enz. De vereniging nodigde haar leden uit in de Salm-Salmmolen en kreeg er na het ofďŹ ciĂŤle gedeelte een rondleiding van eigenaar en gastheer Harry Van Der Pas en hun molenaar Jan Van de Reijt. De stenen molen die er nu staat werd in 1902 gebouwd met onderdelen van twee andere molens die er vroeger stonden maar vernield werden. Van de oudste molen is voor het eerst sprake in een bekendmaking van Jan van Kuyc op 31 januari 1380. De molen was toen eigendom van de graaf, net zoals de verdwenen watermolen van Ibrugge in Minderhout, de Laermolen, de

watermolen van Meersel-Dreef, de windmolens van Rijkevorsel en Merksplas en uiteraard ook de rosmolen bij het Gelmelslot. Die molen werd in 1695 volledig verwoest en voor 1708 vervangen door een nieuwe houten staakmolen. Na de Franse revolutie sloeg de Republiek in 1795 al de goederen van de hertog van Salm-Salm aan. De molens werden domeingoederen die door de staat beheerd werden. Op 17 augustus 1854 kocht Frans Van De Mierop, pachter sinds 1845, de molen voor 10.500 BEF. De molen werd op 5 april 1902 door een felle stormwind omvergerukt en nog in hetzelfde jaar vervangen door een molen met een stenen romp. Tijdens de rondleiding kon de molenaar precies vertellen welke onderdelen afkomstig zijn van de eerste en de tweede molen. (fh)

% & ' !' '

#$!

! " !

De KWB-afdelingen van onze gemeente gaan nog een stapje verder maar daar leest u hieronder alles over.

Samenaankoop isolatiemateriaal

De KWB-afdelingen van de verschillende gemeenten van Hoogstraten organiseren een samenaankoop van isolatiemateriaal voor dak en zolder. Want isoleren van dak en zolder is de goedkoopste, eenvoudigste en efďŹ ciĂŤntste manier om energie en euro’s te besparen: bij goede plaatsing van 25 tot 45 %! Bovendien kan je een inke premie krijgen van de Vlaamse overheid (500 euro of meer) en van je energieleverancier. Voor alle belangstellenden met medewerking van het stadsbestuur. Ook niet-leden van KWB zijn van harte welkom. Komen onder andere aan bod: s Hoe kan je zelf een dak of zolder goed isoleren? s Wat zijn veel voorkomende plaatsingsfouten? s Welke premies kan je bekomen? Je krijgt natuurlijk product- en prijsinformatie. Omdat KWB een afspraak heeft met een grote leverancier kunnen KWB-leden dakisolatie bestellen aan prijzen die 30 tot 40 % lager liggen dan in de handel. De prijzen worden die avond meegedeeld. De bestelling gebeurt enkele weken later. Een organisatie van KWB Hoogstraten, Minderhout, Meer, Meerle en Wortel. (fh)

MAART 2009 - 33


DORPSRAAD HOOGSTRATEN

Vragen…? – geen vragen Onder het motto “Horen , zien en zwijgen”, brachten meer dan honderd inwoners van Hoogstraten een maandagavond door in het Administratief centrum bij het stadhuis. Na elk agendapunt kon voorzitter Aloïs Ruts alleen maar vaststellen dat niemand zich vragen stelde bij de uitleg van de burgemeester of één van de schepenen. Een tevreden publiek in zaal de Welgezinde. De voorzitter opende de vergadering met een terugblik op wat er het afgelopen jaar gerealiseerd was: het fietspad en de rotonde langs de St.-Lenaartseweg, de verhoogde opstapplaatsen bij de bushaltes, de invoering van controle op het

gebruik van parkeerschijf, de parking bij het tennisplein in de Achtelsestraat en een aantal zaken die in de loop van de avond opnieuw aan bod zouden komen. Daarna keek men achteruit, naar die zaken die eerder al op de agenda stonden.

DE PRIORITEITENLIJST 2008 Herinrichting Van Aertselaarplein

Een zwembad in Hoogstraten

Voor de realisatie van dit punt, dat al van 1995 op de prioriteitenlijst staat, is vorig jaar opdracht gegeven aan de IOK. Die maakte een eerste voorontwerp. Men wil gans de site aanpakken met als voornaamste doel het verbeteren van de mobiliteit. Voor het college de voorstudie kan vrijgeven moet er nog onderhandeld worden met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en De Lijn, die daar een belangrijke speler is. De afspraak met De Lijn ligt al vast en het college wil in 2009 de voorstudie afronden en met de bewoners bespreken.

Voorzitter Ruts weet dat men al 30 jaar of meer over een zwembad spreekt en wil weten hoe ver het er nu mee staat. Schepen Tinne Rombouts zegt dat het college al langer beslist heeft om een zwembad te bouwen in een privaat, publieke samenwerking (PPS). De privé partner maakt niet alleen de plannen, hij bouwt ook het zwembad en zorgt voor de uitbating en het onderhoud. De stad heeft daarvoor niet de expertise in huis. Ook de locatie ligt al langer vast, namelijk achter de bejaardenwoningen, in de omgeving van de sportvelden van HVV.

Eind 2007 diende het college bij de Vlaamse gemeenschap een subsidiedossier in voor de bouw van een eenvoudig zwembad. Nadat de overheid in 2008 nog een aantal uitvoeringsbesluiten goedkeurde, kreeg de stad de vraag om haar aanvraag te bevestigen of aan te passen. Op dat moment heeft het college beslist om de aanvraag voor het klein bad in te trekken en te vervangen door een aanvraag voor een multifunctioneel sportcomplex. Daar waren drie redenen voor: s de eerste aanvraag week al sterk af van wat men onder een ‘eenvoudig zwembad’ verstaat. Men voorzag in die eerste aanvraag al een 25 meterbad met 6 of 8 banen, een doelgroepenbad en een peuterbad. Omdat het al meer was dan een ‘eenvoudig zwembad’ zouden alle extra kosten niet gesubsidieerd worden. s bij een aanvraag voor een eenvoudig zwembad zou de stad in een constructie stappen van tien dergelijke projecten, die verplicht door één en dezelfde privé partner uitgevoerd zouden worden. s bij een multifunctioneel sportcomplex heeft de stad veel meer autonomie, in die zin dat de stad zelf haar privé partner mag kiezen en het project op maat van Hoogstraten kan en mag uitschrijven. Eind vorig jaar heeft de Vlaamse overheid principieel beslist om de bouw van het zwembad financieel te ondersteunen. Dat wil zeggen dat de overheid 30 jaar lang voor 30 % tussenkomt in de kosten van de bouw, de uitbating en het onder-

Op deze luchtfoto is de inplanting van de nieuwe aanvraag van de verkaveling langs de ’s Boschstraat aangegeven. Op dit moment verwerkt de administratie een groot aantal bezwaarschriften, daarna moet het college zich uitspreken. 34 - MAART 2009


DORPSRAAD HOOGSTRATEN houd van het zwembad en dat tot een maximum bedrag van 265.000 euro per jaar. De stad moet dan wel eigenaar worden van de grond, die nu nog van het OCMW is. Bij het zwembad komt een piste en een grote groene parking die ook voor het woon- en zorgcentrum zal dienen. In een tweede fase komt er een Cultuurcentrum bij. Het bestuur spreekt duidelijk over een tweede fase, maar wil bij de plannen al rekening houden met wat men later wil hebben aan zalen enz. Men moet nu beslissen welke functies, zoals het onthaal en de cafetaria, in de toekomst gemeenschappelijk kunnen zijn. In gans het ontwerpproces laat de stad zich begeleiden door een PPS kenniscentrum en door de ‘sportfacilitator’, een groep experten op Vlaams niveau.

Ontsluiting verkaveling Houvast en H. Bloedstraat De Dorpsraad vraagt al sinds 1995 aandacht voor dit probleem, dat Hoogstraten niet alleen kan oplossen. Schepen Marc Haseldonckx heeft opnieuw contact opgenomen met de gemeente Rijkevorsel en met nog twee andere medespelers: het AWV en de VLM, in het kader van de ruilverkaveling. Omdat men afhankelijk is van derden kan en wil de schepen geen beloften doen.

Vernieuwing Alfred Oststraat Burgmeester Van Aperen laat weten dat er budgetten voorzien zijn voor de vernieuwing van deze straat met een gescheiden rioleringstelsel. De bestaande riolering blijft behouden voor de afvoer van proper water en er komt een nieuwe riolering voor het afvalwater. De bewoners van de straat en de Dorpsraad zullen tijdig op de hoogte gebracht worden.

Het fietspad Gelmelstraat tot aan het Spijker Het fietspad dat van Wortel komt eindigt aan de Lindendreef. Verder worden de fietsers aan hun lot overgelaten. Schepen Marc Haseldonckx zegt dat ook dit punt sinds de nieuwe legislatuur geactiveerd is. De stad kan subsidies krijgen voor de aanleg van fietspaden langs een gewestweg en voor fietspaden in de omgeving van scholen. Er is een ontwerper aangesteld en er is al een eerste ‘praatplan’. Het college kan het nog niet tonen omdat er nog een groot aantal aanpassingen moeten gebeuren. Er komt een vrijliggend fietspad aan beide zijden van de straat vanaf de Lindendreef tot in de bocht voor het Spijker. In de bocht zelf komen een fiets suggestiestroken, zoals die ook in Merksplas en Rijkevorsel aangebracht werden. Zo’n suggestiestroken komen er ook verder in de Gelmelstraat in de omgeving van de kinderopvang van het Spijker. Als het plan

In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 januari werd een wachthuisje bij de bushalte in het centrum van Hoogstraten centrum vernield. Na een gericht optreden van agenten werd de 23-jarige dader opgepakt. Door een goede samenwerking van de politie en De Lijn werd de 23-jarige dader snel opgepakt. klaar is zullen de aangelanden en de schooldirecties geraadpleegd worden.

Daarna gaf het college uitvoerig toelichting bij het nieuwe ontwerp van het woon- en zorgcentrum en bij de ‘schoolbereikbaarheidskaart’. Over het nieuwe rusthuis in-

formeerden we u in ons novembernummer en in het januarinummer stelden we de schoolbereikbaarheidskaart voor. Over de feestelijkheden rond de viering van 800 jaar Hoogstraten in 2010 leest u meer op een andere plaats in dit blad.

VRAGEN VAN DE DORPSRAAD De Zuidelijke randweg rond Hoogstraten Marc Haeseldonckx herinnert eraan dat er ooit een tracé voor een Zuidelijke randweg rond het centrum was, maar dat die, althans gedeeltelijk, werd afgeschaft. De randweg is een complex probleem. Het verkeer komt van de E19 langs de Loenhoutseweg Hoogstraten binnen. Men kan de vrachtwagens aan de rotonde afleiden naar de St.Lenaartseweg en zo verder naar Rijkevorsel. Er zijn gesprekken geweest met Rijkevorsel en AWV om de Houtelweg als een volwaardige randweg met vrijliggende fietspaden in te richten. Het stadsbestuur zou eventueel bereid zijn om het gedeelte van de St.-Lenaartseweg tot de grote baan te onderhouden, op voorwaarde dat AWV er een goed uitgeruste weg aanlegt. Maar dan wordt het probleem verlegd naar Rijkevorsel en verder naar Malle en Zoersel. In elk van deze gemeenten moet dan een randweg komen. Een prachtig scenario, maar financieel een utopie. De schepen gelooft meer in de gesprekken die er nu met de IOK en de provincie zijn om een studie uit te voeren over de verkeersproblematiek in

gans de regio. We moeten erkennen dat dit een bovengemeentelijke materie is. De provincie heeft beloofd dat er nog dit jaar gelden uitgetrokken worden om die mobiliteitsstudie uit te voeren. “Maar, laat duidelijk zijn, dit probleem lossen we niet op zes jaar op”, zegt de schepen.

Inrichting en verkaveling ’s Boschstraat Wat de verkaveling in de ’s Boschstraat betreft gaat schepen Baets even terug in de tijd. In 2005 is het Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (Gemrup) goedgekeurd waarin die zone in de ’s Boschstraat opgenomen is als uitbreidingsgebied van de woonzone. In uitvoering van dat Gemrup heeft de provincie die zone ook als dusdanig opgenomen in het Provinciaal ruimtelijk structuurplan (Prup), dat in juni 2007 goedgekeurd is, samen met nog een zestal andere Prups. Vervolgens is er voor de ’s Boschstraat een verkavelingsaanvraag ingediend, die door de gemeenteraad is goedgekeurd. Uiteindelijk is er een beroep aangetekend, in hoofdzaak omwille van inname van een stuk agrarisch gebied. In overleg met Ruimtelijke ordening Antwerpen

MAART 2009 - 35


DORPSRAAD HOOGSTRATEN en met de gewestelijke ambtenaar zijn er aanpassingen aangebracht in het dossier, zoals gevraagd in het advies van de deputatie. Ondertussen is er een nieuwe aanvraag ingediend, is er opnieuw een openbaar onderzoek ingesteld en zijn er nieuwe bezwaarschriften binnen gekomen. Als die verwerkt zijn door de administratie zal het college zich opnieuw uitspreken over het dossier. Dan is er ook nog de herinrichting van het eerste gedeelte van de ’s Boschstraat. Hier verduidelijkt schepen Haeseldonckx dat het daar gaat om een (te) brede stoep die als rijweg gebruikt wordt. Er zijn gesprekken geweest met de bewoners, er werd een proefopstelling met blokken opgesteld en er werden conclusies getrokken en afspraken gemaakt met de bewoners. Aanvankelijk was de uitvoering van de werken voorzien in 2008. Maar omdat er verder in de straat misschien een verkaveling komt wacht het bestuur omdat er voor die verkaveling allicht nutsvoorzieningen aangebracht moeten worden.

Belgicaplant en de Raamloop Er is vastgesteld dat er werken zijn uitgevoerd aan de Raamloop. Er is een nieuwe gracht gegraven van meer dan vijf meter breed. Dat is gebeurd zonder de nodige vergunningen en het college is zeer verontwaardigd. Toen men dit signaleerde heeft het bestuur de werken onmiddellijk laten stilleggen en proces verbaal laten opmaken. De provincie, die in die zaak de vergunning moet geven, heeft nog geen aanvraag binnen gekregen. Als er bij de provincie een aanvraag binnen komt, volgt er een openbaar onderzoek en wordt ook het advies van de gemeente gevraagd. De toestand zoals die nu is, is onaanvaardbaar en volledig illegaal. De aanwezigen weten dat de werken uitgevoerd worden in opdracht van Belgaplant. Eén van de aanwezigen vraagt naar de stand van zaken in verband met de bouwplannen van Belgaplant daar. Schepen Baets verwijst naar het afbakeningsproces van de glastuinbouw in de macrozone Hoogstraten, dat wil zeggen Hoogstraten en zes omliggende dorpen. Men gaat op zoek naar plaatsen waar er nog glastuinbouw kan en mag komen in de ruime regio. Alle aanvragen die er komen zullen getoetst worden aan die visie of afbakening. Belgicaplant beschikt over een bouwvergunning afgeleverd in 2004. Na aflevering van zo’n bouwvergunning moet men binnen de twee jaar met de werken starten. Wanneer men binnen die termijn werken laat uitvoeren die inherent zijn aan de bouw, wordt de termijn verlengd en dat is precies wat Belgicaplant doet. Zo beschikken ze nog altijd over een geldige bouwvergunning. Ze kunnen hun plannen echter niet uitvoeren zonder de Raamloop te verleggen en dat zal allicht niet vergund worden. Bij een nieuwe bouwaanvraag zal men immers rekening houden met de afbakening van de glastuinbouw.

Parking achter de Vossengang Marc Haeseldonckx is blij met de realisatie van de parking, achter de Vossengang, voor langparkeerders en cursisten van de (nieuwe) IKO. Als de weersomstandigheden het toelaten start men eerstdaags met de aanleg van de parking voor 73 wagens, waarvan een vijftal voor personen met een handicap. De parking is met de wagen alleen te bereiken langs de Jan van Cuyckstraat, het verlengde van de Buizelstraat. Voetgangers kunnen langs de Vosssengang naar de Vrijheid en langs een van onze oude trage wegen naar de Buizelstraat en de Dr. Versmissenstraat. Het parkeren is er (voorlopig?) gratis, ook al betaalt de stad 20.000 euro huur per jaar aan de Kerkraad St.-Katharina, die eigenaar is van de gronden, en zal de aanleg van de parking 220.000 euro kosten. De plannetjes die we hierbij afdrukken tonen duidelijk dat de parking zeer centraal gelegen is. Op de vraag of er nog andere plaatsen komen voor langparkeerders, gaf de schepen een overzicht van alle parkeermogelijkheden die er nu zijn en verwees hij, zonder in detail te gaan, naar een mogelijk privé initiatief aan de andere kant van de Vrijheid.

36 - MAART 2009


DORPSRAAD HOOGSTRATEN NIEUWE AANDACHTSPUNTEN Vandalisme langs de Vrijheid Voorzitter Alois Ruts wijst op het relatief nieuw probleem van vandalisme langs de Vrijheid. Burgemeester bevestigt dit en wijst erop dat het probleem zich vooral op vrijdagavond en zaterdagmorgen stelt. Er is al overleg met De Lijn en met Highstreet, die ook niet gelukkig zijn met wat er allemaal gebeurt. Het gaat om jongeren die op vrijdagavond vanuit Antwerpen met de bus naar Hoogstraten komen. Op die bussen is er regelmatig controle op het bezit van drank en drugs. Maar de problemen stellen zich op zaterdagnacht. Er zijn jongeren die om diverse redenen in Highstreet geweigerd worden en dan naar het centrum afzakken en zich afreageren op het straatmeubilair, wachthuisjes van De Lijn, brievenbussen en andere zaken. Het gebeurt ook de dat de jongeren ’s morgens niet allemaal op eerste bus om 4.30 uur kunnen en uit verveling vandalenstreken uithalen. Volgens de burgemeester stelt het probleem zich veel minder op zaterdagavond en zondagmorgen omdat Highstreet dan een totaal ander publiek trekt. Sinds een aantal weken rijden er ’s morgens twee controleurs mee met de bussen en worden de bussen gevolgd door een personenwagen van De Lijn, voor het geval dat er zich ernstige problemen voordoen.

Laden en lossen langs De Vrijheid Naast het drukke vrachtverkeer langs de Vrijheid is er ook het probleem van het lossen en laden dat voor hinder en stilstaand verkeer zorgt. Schepen Haeseldonckx weet dat de drie grootste knelpunten aan het Seminarie, in de omgeving van de Rijkswachtkazerne en aan de Tinnenpotstraat liggen. Aan het Seminarie (Apart keukens) zijn opmetingen gebeurd en daar kan men een parkeerhaven maken op voorwaarde dat er één boom mag sneuvelen, waarvoor men uiteraard de toelating moet hebben van de Cel Onroerend erfgoed.

De parking is met de wagen bereikbaar langs de Jan Van Cyckstraat. Langs de Vossengang wandelt u naar de Vrijheid en langs een van onze trage wegen naar de Dr. Versmissenstraat. In de omgeving van de Rijkswachtkazerne wil men een proefproject opstarten door gedurende bepaalde dagen, enkele uren per dag, twee parkeerplaatsen te reserveren voor vrachtwagens. Agenten zullen toezien op het naleven van het parkeerverbod en na een drietal maanden zal men het project evalueren. Andere knelpunten tracht men op te lossen door overleg met de betrokken winkeliers. Zo wil men in de Tinnenpotstraat en de Buizelstraat een parkeerplaats voor vrachtwagens voorzien en afspreken dat de winkeliers hun goederen daar (laten) lossen. (fh)

De parking achter de Vossengang ligt centraal op loopafstand van de Vrijheid en in de onmiddellijke omgeving van de ateliers van het IKO Groenewoud. MAART 2009 - 37


HOOGSTRATEN

Spijkerquiz HOOGSTRATEN - Op vrijdag 6 februari zat de Rabboenizaal vol met meer dan 60 ploegen die zich onderwierpen aan het jaarlijkse spervuur van vragen. De quiz wint elk jaar aan populariteit en barst echt uit zijn voegen. Oud-leerlingen, jonge en oudere leerkrachten, leerlingen, bevriende quizploegen en een paar straffe ploegen beleefden een intense avond. Er werd gezwoegd, gelachen, wat gedronken en zij die er bij waren, kunnen beamen dat wie thuis bleef, ook dit jaar ongelijk had. De jongste leerkrachten van het Spijker stonden een tijdje op de laatste plaats, maar pakten na de pauze uit met een indrukwekkende remonte. Uiteindelijk ging de overwinning naar de ploeg ‘Wellomb nieblont’. Met een score van maar liefst 89% waren zij de verdiende overwinnaars. Het volledige klassement is overigens te bekijken op www.asospijker.be U kan alle vragen kortelings online bekijken, zodat iedereen zijn eigen ‘quizgehalte’ kan testen. Houd de site in de gaten. (fh)

Ontbijt en winterwandeling van het oudercomité

HOOGSTRATEN - Op zondag 2 februari organiseerde het oudercomité van de gemeenteschool een ontbijt met aansluitend een winterwandeling. Het warme drankje halverwege deed deugd, want

het vroor en er stond een sterke wind. Met blozende kaakjes genoten de kinderen en hun ouders zagen dat het goed was.

Gedicht in de Maand konijntje wit konijn vast tegen mond open ogen open wit hemd rond konijn mensen rond roepen rond zusje bij moeder bij rokken rond jongentje de hemden roepen R. Servaes

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 info@bfdg.be www.bfdg.be

38 - MAART 2009

184


WORTEL

De Vervloekte Kolonie

WORTEL - Na het enorme succes van vorig jaar organiseert de Gezinsbond Wortel op 14 maart de derde editie van de geanimeerde avondwandeling â€? De Vervloekte Kolonie “. Wij vroegen uitleg aan voorzitter Boudewijn Janssens en Willy en Jacqueline Suiskens, die samen met hun medewerkers zorgen voor de prachtige make-up, de kostuums en de decors. Boudewijn: De Vervloekte Kolonie is een wandeling van ongeveer 5 kilometer in de donkere bossen van Wortel-kolonie met, op verschillende plaatsen in het bos, theater en animatie. De bezoekers worden op een dertiental plaatsen verrast door allerlei schimmige wezens. We brengen de bezoekers tot in heksenhuizen, pesthuizen, duivelsgebied en bij het cafĂŠ van Zwarte Marjan. Ze komen langs bostrollen, paters, zombies, hysterische Mien. Dit jaar is het de derde editie. Het eerste jaar was de opkomst eerder gering, maar door de enorm goede reacties en de mond aan mond reclame

namen vorig jaar meer dan 200 wandelaars deel aan de tocht. Willy: De Vervloekte Kolonie moet je zien als een toneelstuk waar je doorloopt. Het wisselt sterk tussen hilarisch en eng. We steken veel tijd in de afwerking van de tocht. De kostuums, de decors en special effects zijn speciaal gemaakt voor de voorstelling en worden elk jaar aangepast of in een andere context gebruikt. Bovendien wordt de grime verzorgd door een team van professionele grimeurs, onder de leiding van mijn vrouw Jacqueline. In totaal kunnen we beroep doen op 50 acteurs, ďŹ guranten en begeleiders. De organisatie van zo’n evenement is alleen mogelijk dankzij de medewerking van andere verenigingen van Wortel. Boudewijn: De Vervloekte Kolonie is een avondwandeling voor jong en oud. De Gezinsbond zet geen leeftijdgrens omdat ieder kind anders is en u zelf beter kan inschatten of uw kind het aankan of niet. Er wordt gelopen in verschillende groepen en iedere groep heeft twee begeleiders.

Jacqueline: De eerste twee groepen, die vertrekken om 19.00 en 19.15 uur, zijn speciaal voor mensen met jonge kinderen. Door de spelers wordt er rekening gehouden met hun leeftijd, ze passen hun act aan zodat het voor de kinderen zeker niet te eng overkomt. Daarna volgen er nog zes groepen voor jongeren en volwassenen. Na de tocht kan iedereen zich opwarmen met een Heksenborrel in het Casino. Boudewijn: Deelnemen kost 8 euro voor volwassenen en 5 euro voor de jeugd tot 12 jaar. Dat bedrag is inclusief een opwarmertje onderweg. Leden van de Gezinsbond genieten een korting. Alles wijst erop dat de belangstelling dit jaar zeer groot wordt, we krijgen al geruime tijd aanvragen. De kaarten in voorverkoop zijn vanaf 31 januari exclusief te koop bij Haarstudio Vicky, Worteldorp 54 te Wortel. Er worden maximum 320 wandelaars toegelaten. Als je erbij wil zijn wacht je best niet te lang, want op is op. Info: http:// users.telenet.be/gezinsbond-wortel (fh)

! " # $ %" # $

Hoe stiller het wordt, hoe meer je hoort. MAART 2009 - 39


WORTEL

Carnaval in Wortel

WORTEL - Ook dit jaar zal de brassband van Wortel er weer een spetterend feest van maken aan het einde van de krokusvakantie. Op donderdag 26 en vrijdag 27 februari starten alle vrijwilligers met de opbouw van de tent, de tap, het podium, de dansvloer, plaatsen van tafels, testen van het bier, … Op zaterdag 28 februari ‘s morgens wordt alles afgewerkt. Samen met de Raad van Elf - ‘De Papboeren’ - vliegen ze erin met een heus kindercarnavalbal, een optocht en een jeugdbal. Traditiegetrouw start het weekend met een kinderbal dat dit jaar doorgaat op zaterdag 28 februari, speciaal voor alle kinderen (en mama’s en papa’s) van Wortel. Ook dit jaar zal er een grote feesttent staan achter de parochiezaal. Vanaf 13.30 uur mag er gedanst, gehost en natuurlijk gedronken en gesnoept worden. Er zal ook een tekenwedstrijd zijn (breng je kleurtjes mee!) en de discobar zorgt voor de nodige kinderanimatie. De organisatoren gaan natuurlijk weer op zoek naar een jeugdprins en jeugdprinses. Wil jij graag naast al die mooi verklede heren en dames op de wagen staan? Schrijf je dan in bij Frans Van Boxel, nr. 0479 72 40 14. Om 18 uur stopt de muziek en drinken de papa’s nog een laatste pintje. Zondag 1 maart trekt de stoet door Wortel met voorop de reuzen Suske en Wiske en daarachter een sliert carnavalswagens. De rij wordt gesloten door onze Raad van Elf met hun prinsenwagen en de pas verkozen jeugdprins en –prinses er bovenop. De stoet start om 14.30 uur. Nadat alle wagens door de straten van Wortel gepasseerd zijn, start het jeugdbal in de tent en kunnen alle toeschouwers, ouders en kinderen nog wat napraten in de parochiezaal. Dat feest duurt zoals gewoonlijk tot een kot in de nacht, waarna ook al de medewerkers graag even gaan slapen. Want zij moeten alles op maandagmorgen terug opkuisen. Het bestuur en de muzikanten van Brassband Wortel verwelkomen u dan ook graag op het kindercarnavalbal, de optocht en het jeugdbal en willen alvast alle medewerkers en vrijwilligers groot en klein bedanken.

40 - MAART 2009


WORTEL

Een begrafenis in Wortel-kolonie Op vrijdag 13 februari om 9 uur ’s morgens werd André Borry in Wortelkolonie begraven op het kerkhof dat hij jarenlang als landloper onderhouden heeft en dat hij beter kende dan wie ook. Gelukkig hebben ze hem links gelegd. “Aan de linkse kant van het kerkhof is het zavel, daar is het veel beter om iemand te begraven”, vertelde hij ons een paar jaar geleden, “Aan de rechterkant is de grond verbrand, daar zijn veel mensen begraven die gestorven zijn aan ziektes”. Hij heeft zelf veel landlopers begraven. “Het ligt hier vol”, vertelde hij toen, “Overal stoot je op schedels en gebeente. Ook achter het kerkhof, onder de dennenbossen, liggen tientallen slachtoffers van de Eerste en de tweede Wereldoorlog. De begrafenisondernemer werkt in opdracht van het OCMW van Diest, de stad waar Borry het laatst verbleef voor hij naar Wortel kwam. Naast OCMW voorzitter Jef Van Looy, twee OCMW personeelsleden, twee landlopers die nu ook in het rusthuis verblijven en de grafdelvers is er niemand aanwezig. “We hebben geen familie gevonden” zegt men op de dienst bevolking. Toch heeft hij ons ooit over een zuster gesproken; die is misschien al dood of wil André niet kennen. Dat kan ook. André was 72 jaar oud. Hij is op 21 maart 1936 geboren in het Franse Duinkerke, maar zijn eerste herinneringen gaan terug tot in Zoetenaaie, een gehucht van 27 zielen bij Diksmuide. Vader is een boerenarbeider. ’s Nachts werkt hij in een steenfabriek en overdag thuis in een klein boerderijtje met één paard, drie koeien, vier varkens en een vijftiental ‘kiekens’. Als André vijftien jaar is, blijft hij thuis van school en gaat hij werken in een fabriek in Lichtervelde. Al die jaren wordt hij streng katholiek opgevoed; elke zondag naar de mis en uitgaan is er niet bij. “Eigenlijk was ik een brave jongen voordat ik in het leger ging”, zei hij ooit. In de 18 maanden legerdienst leert hij autorijden en maakt hij kennis met

vrouwen en drank. In die periode sterft zijn moeder en omdat vader dat verlies niet aankan, gaat André niet meer naar huis. Het zoekt gezelschap in café’s, bij vrouwen en drank. Even schijnt hij zich te herpakken, wanneer hij werk vindt bij een internationale transporteur. Hij woont in zijn camion en klopt enorm veel uren. Wanneer hij denkt dat hij ‘de vrouw van zijn leven’ gevonden heeft zegt hij voor haar zijn werk op. Maar met die vrouw loopt het mis en met André nog meer. Hij leeft acht jaar lang in Antwerpen. Zonder vast werk, zonder vast inkomen en zonder vaste verblijfplaats. Drank maakt zijn situatie uitzichtloos. Hij drinkt om zijn miserie te vergeten, waardoor de miserie groter wordt. Ten einde raad geeft hij zichzelf aan bij de politie. Hij wordt van Antwerpen naar Turnhout gebracht en in de kolonie in Merksplas geplaatst. Nu heeft hij een vaste plaats om te slapen, is er regelmatig eten en verdient hij een klein uurloon. Na 2,5 jaar heeft hij genoeg verdiend om het buiten opnieuw te proberen. Maar wat binnen kan, lukt buiten de kolonie niet en al vlug zit hij terug in de miserie van de drank. “Ge kunt uw leven breken op enkele dagen, maar alles weer bij elkaar krijgen is veel moeilijker”, zei hij ooit. In 1975 geeft hij zich opnieuw aan en wordt bij arrest in Wortel geplaatst waar hij tot 2002 woont en werkt. In de beschermde omgeving van de kolonie functioneert hij perfect, daar kan hij wat hem buiten nooit lukt. De laatste jaren brengt hij door in het rusthuis, in een kamer met zicht op de Vrijheid. De vrijheid, daar heeft hij nog een zestal jaar van kunnen genieten… letterlijk en figuurlijk. “We zullen hem missen”, zegt een van de medewerkers van het rusthuis, “hij werkte bij ons in de tuin en was de achterdeurportier”. (fh)

Op dit moment verblijven er nog drie ex-landlopers in het rusthuis, nog zes in Wortel-kolonie en drie in Merksplas. MAART 2009 - 41


MEER

Heidebloempje wint dorpsquiz MEER - De toneelkring ‘het Heidebloempje’ heeft met een klein verschil de quiz gewonnen, met St. Rosalia als verdienstelijke tweede. Dat was de uitkomst na het jaarlijkse avondje dorpsquizzen. Dat deze quiz in Meer een boeiende dorpsactiviteit is bewijst het deelnemersveld en de volle parochiezaal. De winnaar van vorig jaar, de Mussenakker, trad dit jaar op als gastheer en mocht de quiz in elkaar steken. “We hadden voor afwisseling gezorgd”, zei organisator Jan van Erck, “maar toch zo dat het niet te moeilijk was. Het verloop was zoals je het graag ziet gebeuren. Tot aan de laatste ronden zat alles kort op elkaar en waren nog vele uitkomsten mogelijk. Tot uiteindelijk ‘het Heidebloempje’ als winnaar uit de bus kwam. Een goede winnaar dus en ook een goede gastheer voor volgend jaar. Want dan wordt van hen verwacht dat zij de quiz organiseren. En dat hebben ze aanvaard. Tevredenheid alom dus. Blij dat het goed verlopen is. Blij dat het vele werk van de voorbereiding nu gedaan is.” (ma)

Voorzitter Marcel Roos van het Heidebloempje doet zijn vreugdespeech. Links horen Stef Kustermans, Jan van Erck en Stephanie Tilburgs van de Mussenakker aandachtig toe. Evenals Jos Brosens en Jos Cools aan de rechterkant. Wat er na de speech gaat gebeuren is duidelijk. Er zal duchtig op de overwinning gedronken worden. (ma)

25 jaar Levensvreugd MEER – Dansclub Levensvreugd, een afdeling van OKRA, vierde haar 25-jarig bestaan. Tijdens de feestzitting van het jubileum werden Fons en Marie MartensTimmermans gehuldigd. Zij leren immers al 20 jaar de danspasjes aan bij de dansers en danseressen. Het is een mooie groep van dertig leden die elke maandag een grote verscheidenheid van dansen oefenen: Engelse wals, tango, rumba en nog andere dansen. De dansnamiddag wordt besloten met disco-dansen. Vaak gaan ze ook op verbroedering waar ze met andere dansgroepen hun beste beentje voorzetten. We wensen hen nog vele jaren dansgenot want zo blijft men fit en gezond. (KP)

Sportquiz MEER – Ook dit jaar werd er in Meer weer een sportquiz gehouden. En dit al voor de 3e keer op rij. 22 teams van over de hele fusie braken hun hoofd over diverse sportvragen. Organisator Kristof Janssens: “De derde editie van de quiz was een groot succes en ‘t was spannend tot op het laatst. De rode draad en de superronde hebben de doorslag gegeven, waardoor de ‘ontembare leeuwen’ hun titel konden verlengen door voor het tweede jaar op rij te winnen. (ma)

42 - MAART 2009


MEER

Brassband Sinte-Rosalia met “Stars on Stage� MEER - Dirigent Bart Van Ossel en zijn muzikanten va n Sinte-Rosalia leggen op dit ogenblik de laatste hand aan de voorbereidingen van het jaarconcert. De dirigent selecteerde de werken zo dat elke instrumentengroep ruim aandacht krijgt. Hij wil dus zijn muzikanten en leerlingen in de schijnwerpers zetten en daarom kreeg het concert als titel mee: “Stars on Stage�. Brassband Sinte –Rosalia zet de sterren twee maal op het podium van Zaal voor Kunst en Volk aan de Meerseweg: zaterdag 14 maart om 19.30 u. en zondag 15 maart om 15 u. Kaarten kosten aan de ingang ` 5, maar u kan ze in voorverkoop aanschaffen aan ` 4. U kan daarvoor terecht bij bestuurslid Liesbeth Brosens, GSM 0498 48 53 25, e-mail fonnyliesbeth@ telenet.be. Uw kaarten liggen dan aan de inkom klaar. Jongeren onder de 15 jaar mogen gratis binnen. (jv)

Lenteconcert van de Eendracht MEER - Fanfare ‘De Eendracht’nodigt iedereen uit op haar jaarlijks lenteconcert dat doorgaat op zaterdag 28 maart om 20:00 uur in de parochiezaal aan de Donckstraat te Meer. Dirigent Marleen Proost is samen met haar muzikanten van de fanfare al geruime tijd ijverig aan ‘t repeteren voor een mooi programma. Dit programma is zeer afwisselend samengesteld zodat ongetwijfeld iedereen zijn gading zal vinden. Overigens is er tevens een optreden van de jeugdfanfare voorzien : de leerlingen maken zich op om van zichzelf het beste voor u te geven. Zoals de voorgaande jaren is de inkom volledig gratis. Iedereen is van harte welkom op deze gezellige concertavond.

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

Er komt weer een MEETRIA MEER - Op zaterdag 20 juni 2009, wordt voor de 2de maal een triathlon tvv het goede doel, namelijk de strijd tegen KINDERREUMA georganiseerd. Niet enkel volwassenen kunnen met reuma te maken krijgen, maar helaas ook steeds meer kinderen worden al veel te vroeg met deze ziekte geconfronteerd. Door een sportief evenement te organiseren willen de organisatoren die dag deze kinderen even extra in de kijker zetten en hun hierbij onze steun geven. Vorig jaar kon aan de organisatie Orka (= vereniging van Ouders van Reuma Kinderen en Adolescenten) een cheque overhandigd worden van 5.000,00 ` waarmee ‘ Heen en weerboekjes‘ werden gelanceerd. Hierin kunnen de kinderen, ouders, de school en hun artsen hun bevindingen in vermelden om zo de communicatie tussen beiden te verbeteren. Ook dit jaar wordt weer een steentje bijgedragen voor de kinderen met reuma. Op zaterdag 20 juni zal om 16.00 u het startschot gegeven worden door Hilde Debaerdemaeker, beter bekend van Louis Louise op VTM !! De wedstrijd begint aan het recreatiedomein de Mosten, waar in de visvijver 350 m wordt gezwommen, nadien gaat men 20 km ďŹ etsen op de Meerse wegen, waarna men op de transportzone in Meer het loopparcour van 5 km afwerkt. In de Romestraat, aan de feesttent, zal de aankomst worden voorzien. Men kan individueel deelnemen of met een trio. Ook dit jaar zullen er weer verschillende categoriĂŤn worden opgemaakt. Een speciale oproep voor onze Meerse deelnemers, apart klassement voor de beste 3 mannen en 3 vrouwen van ons dorp !! Inschrijven kan via onze website : www.meetria.be of op het nr 0484/335061 (max 200 deelnemers !) (ma)

TUINMACHINES STOFFELS -INDERHOUTDORP s (OOGSTRATEN s 4EL s &AX WWW TUINMACHINESSTOFFELS BE s INFO TUINMACHINESSTOFFELS BE

MAART 2009 - 43


DORPSRAAD MINDERHOUT

Buren kunnen voetbalclub tackelen Zoals in de andere kerkdorpen begint de vergadering van de Dorpsraad met een omstandige uiteenzetting van OCMW voorzitter Jef Van Looy over de nieuwbouw voor het woon- en zorgcentrum. Daarna tekent schepen van cultuur Annie Desmedt de grote lijnen van het programma van het feestjaar 2010 uit en stelt schepen van mobiliteit Marc Haseldonckx het nieuwe schoolbereikbaarheidsplan voor. Daarna kwamen de prioriteiten en de agendapunten van de Dorpsraad van Minderhout aan bod.

De Schoolstraat

Vragen bij het zwembad

De probleem van de veiligheid in en om de school en dan vooral in de Schoolstraat wordt door het college aangepakt. De parkeergelegenheid aan de zijde van de bomen blijft behouden, maar aan de andere kant van de straat komt er een parkeerverbod. Zo wil men een veilige doorgang creëren en het gevaar bij het begin en het einde van de lessen, met een overdosis wagens als gevolg, beperken.

Over de toelichting in verband met de bouw van het zwembad verwijzen we u naar het verslag van de Dorpsraad in Hoogstraten, kwestie van niet in herhaling te vallen. Een aantal inwoners stelt zich vragen bij de locatie en vooral bij die van het zwembad. Het college, met Tinne Rombouts op kop, is echter formeel. De beslissing om een zwembad te bouwen is genomen en men wenst daar niet op terug te komen. De locatie is voornamelijk gekozen in functie van de (middelbare) scholen die overdag gebruik zullen maken van de infrastructuur. Wat de kostprijs betreft kan men 30 jaar rekenen op een tussenkomst van de hogere overheid van 1/3 van de werkelijke kosten, met een maximum bedrag van 256.000 euro per jaar.

Schepen Marc Haseldonckx vraagt aan de ouders van de leerlingen om het eenrichtingsverkeer vanuit Minderhoutdorp te respecteren en deelt verder mee dat er bij de provincie een aanvraag ingediend is om op het kruispunt met Minderhoutdorp knipperlichten te zetten.

De restauratiewerken aan de kapel van O.L.Vrouw van den Akker zullen nog dit jaar uitgevoerd worden.

Problemen voor de voetbalploeg Meer animo kwam er in de zaal toen het dossier van het voetbalplein ter sprake kwam. Minderhout V.V. nam in 2007 de nieuwe accommodatie in de Heistraat in gebruik. De onteigeningen sleepten lang aan omdat niet alle omwonenden meteen akkoord gingen. De Raad van State vernietigde in november de afgeleverde vergunningen omdat de watertoets voor het terrein niet geldig zou zijn. Daardoor ligt het terrein op dit moment zonevreemd. Er moet een nieuw Gemrup (Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan) opgesteld worden.

De Raad van State vernietigde de vergunningen voor de inplanting van de voetbalvelden van Minderhout VV. Als de omwonenden het hard spelen kunnen ze de boel plat leggen.

Het stadsbestuur wil die situatie zo snel mogelijk in orde brengen en tegelijk vermijden dat buren van de club alsnog naar de rechtbank stappen. Schepen Ward Baets benadrukte dat het schepencollege wil dat Minderhout VV in de Heistraat kan blijven voetballen en dat men alles in het werk wil stellen om nieuw ongenoegen bij de omwonenden te vermijden. Het college”, zei Baets, “zal bij het provinciebestuur informeren wat het moet doen om geen tegenkanting te krijgen. We proberen met de omwonenden een consensus te bereiken.”

44 - MAART 2009


DORPSRAAD

Kantoor van Notarissen

Jan MICHOEL & Filip MICHOEL Burgemeester Van Aperen zei dat de voetbalactiviteiten kunnen doorgaan, zolang de omwonenden niet naar de rechtbank stappen. Hij voegde er aan toe dat met de actievoerders is afgesproken om geen bezwaar in te dienen. Jef Stoffels, buur van de voetbalclub en bestuurslid van de Minderhoutse dorpsraad, was het daar niet mee eens. “Als de stad niet akkoord gaat met onze eisen, dan leggen we de boel plat.”, zei Stoffels.

De Markvallei De inkleuring of de bestemming van de gronden van Markvallei wordt herzien. De herziening of bevestiging van het gewestplan kadert in een doelstelling om de open ruimte op Vlaams niveau voor 1/3 in te kleuren als bos- of natuurgebied en voor 2/3 als landbouwgebied. Voor de afbakening van de bestemming, aan beide zijden van de Mark, gebruikt men ‘harde’ perceelsgrenzen zoals wegen of waterlopen. De uiteindelijke bestemming van de gronden van de Markvallei is op dit moment nog niet volledig gekend. Voor het herstel van de meanders achter de zogenaamde Zeemansbrug is een nieuw voorontwerp opgemaakt dat rekening houdt met een aantal bemerkingen uit het openbaar onderzoek.

Lopende zaken De kapel Onze-Lieve-Vrouw op den Akker wordt binnenkort gerestaureerd. Schepen Jos Martens deelde mee dat de aanbesteding van de werken plaats heeft op 9 maart, zodat de werken nog dit jaar kunnen starten. Nu de gemeenteraad de afbakening van de bebouwde kom heeft goedgekeurd, kan de aanvraag voor een 50 km zone in de Desmedtstraat gebeuren, net zoals de aanvraag voor het verplaatsen van het bushokje. Voor de zeebrapaden aan de Hemelstraat en aan de Aldi moet het bestuur wachten op de uitvoering die door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) moet gebeuren. Op dit moment heeft AWV er nog geen kredieten voor, maar het college zal dit opnieuw aankaarten.

Burg. J. Van Aperenstraat 8 - HOOGSTRATEN Tel. 03/314.51.77 - Fax 03/314.65.56 Email: info@notaris-michoel.be

OPENBARE VERKOPING VAN EEN WONING, MINDERHOUTSESTRAAT 99 EN NOODWONING, MINDERHOUTDORP 42 gelegen te 2322 HOOGSTRATEN/MINDERHOUT Geassocieerde notarissen Jan & Filip MICHOEL te Hoogstraten, zullen met winst van 1% premie openbaar verkopen: ONDER HOOGSTRATEN/MINDERHOUT KOOP 1: Woning, Minderhoutsestraat 99, sectie A nummer 379/Y groot 449 m2, Ingedeeld als volgt: inkomhal, living, keuken, kelder, berging, boven 2 slaapkamers en berging. Buiten: berging en carport voor 2 auto's. KADASTRAAL INKOMEN: E 386 Stedenbouwkundig uittreksel dd. 22 sept. 2008 vermeldende: sted. vergunning van 20 aug. 1960 voor het bouwen van 2 woningen, geen sted. overtreding gekend; de meest recente sted. bestemming volgens het plannenregister is: woongebied; geen dagvaarding en rechterlijke beslissingen bekend; geen voorkooprechten; geen verkavelingsvergunning afgeleverd.

KOOP 2: Noodwoning en bergplaats, Minderhoutdorp 42, sectie B nummers 190/Z/2 en 190/S/2, groot 714 m2, bestaande uit drie kamers. KADASTRAAL INKOMEN: E 296 Stedenbouwkundig uittreksel dd. 17 sept. 2008 vermeldende: geen vermoeden van vergunning, geen sted. overtredingen gekend; de meest recente sted. bestemming volgens het plannenregister is: woongebied; geen dagvaarding en rechterlijke beslissingen bekend; geen voorkooprechten; geen verkavelingsvergunning afgeleverd.

De Schoolstraat ligt er verlaten bij. Voor en na de schooltijd kan het er echter gevaarlijk druk zijn. Het stadsbestuur wil maatregelen treffen. Als laatste punt kwam de hondenpoep aan de orde, en dan vooral hondenpoep in weilanden, waardoor een bacteriële infectie van het vee kan plaatsvinden. Door zo’n infectie kan een koe haar kalfje verliezen. De economische schade zou zelfs oplopen tot 5.600 euro per landbouwbedrijf op jaarbasis. Voor controle kijkt men naar de wijkagent, ook al weet men dat dit niet eenvoudig is. (fh)

BESCHIKBAAR: Onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten. ZITDAGEN: Inzet op dinsdag 24 februari 2009 Toewijzing op dinsdag 10 maart 2009 telkens om 16 uur 30 in het Parochiecentrum, Koestraat te Minderhout. BEZICHTIGING: 's zaterdags van 10 u tot 12 u. (vanaf 7 februari) INLICHTINGEN: te bekomen op het kantoor van de verkopende notarissen.

MAART 2009 - 45


MINDERHOUT

Axiss en The Stairs live

Nieuwjaarsduik met Papillon

MINDERHOUT – Op zaterdag 21 maart treden, vanaf 21.30 uur, twee jonge plaatselijke groepen op in de Papillon. Axiss bestaat uit drie jonge knapen uit Rijkevorsel en een zanger uit Hoogstraten. Sinds 2006 bracht dit jong geweld één cd in de rekken. In een mum van tijd was die uitverkocht en ze gingen op hun elan door. Via het Gentse festival Woodrock doorkruiste zij de praktisch de hele Kempen en komen nu in de Papillon terecht. Met nummers al Tante Heidi, Geile Stier en Nieuwe drums van Fisher Price trachten zij telkens opnieuw de keet op stelten te zetten en hun muziek een snuifje humor bij te brengen. Tot dan! Gratis inkom.

SUS DE IJSMAN

Een tiental stoere stamgasten van café Papillon namen deel aan de nieuwsjaarsduik in Oostende. Marc van den Broek herstelde van een longontsteking en kon dit jaar niet mee in het extra koude water.

overal waar men komt langs vlaamse wegen kom je renners van wtc papillon minderhout tegen overal waar je komt op de mooie minderhoutse wegen kom je vast en zeker onze sus baard tegen voorzitter ,bestuurslid,biljart ,voetbal, de sus doet het allemaal maar hij houd zeker van elke zondag fietsen met helm en sjaal zelfs bij een temperatuur van - 5 graden vliegt sus er mee in met als resultaat aan zijn helm een 5 centimeter lange ijspin we hebben hem dan maar sus de ijsman gedoopt en stilletjes hebben we van hem daar ne tourne generale aan vast geknoopt ................. de renners van Papillon

46 - MAART 2009


MINDERHOUT

Gust is zestig jaar lid MINDERHOUT - De fanfare de Marckezonen in Minderhout heeft weer een reden om te feesten: Gust Vermeiren viert dit jaar zijn zestigste jaar als spelend lid van de vereniging. Een bijzondere verjaardag, die uw en onze aandacht verdient. Want laten we eerlijk zijn, zestig jaar lang in de fanfare, dat overschrijdt zelfs toch wel de gemiddelde leeftijd in onze vereniging. Maar aangezien het enthousiasme en de zin voor muziek die Gust nog steeds laat zien op elke repetitie, verschoten we er zelf toch ook wel van. Veertig jaar geleden; dat moet dus het jaar 1949 geweest zijn dat Gust als veertienjarige knaap lid werd van de fanfare. Hij is begonnen met eerste bugel te spelen en is pas zo’n twintig jaar later overgeschakeld naar z’n huidige instrument : de barriton. Volgens vader Jan zou het nooit een echt goeie muzikant worden, maar we kunnen wel stellen dat die er ver naast zat. Getuige daarvan enkele muzikanten links en rechts van hem in de rij op de repetities, die Gust z’n steun wel eens missen als ie er niet is. Vroeger gaf Gust ook nog lessen op de manège. Dat moet daar nogal een vals geschetter geweest zijn, daar hij helemaal in de stilte van de Blauwbossen z’n lessen zat te geven. In 1962 is Gust in het bestuur gegaan, enkele jaren als ondervoorzitter, en dat heeft ie in totaal zo’n veertig jaar lang gedaan. Gust was een diplomaat en bemiddelaar in het bestuur en dat

zal vast dikwijls nodig geweest zijn. In financiële nood is ie zelfs een keer huis aan huis gegaan om de Minderhoutenaren lid te maken van de fanfare, op die manier heeft hij veel geld voor de fanfare kunnen inzamelen. We kunnen alleen maar hopen dat hij daarvoor toen hartelijk bedankt is geweest. Maar ook bij de andere activiteiten van de fanfare is Gust aanwezig geweest. Hij heeft in de parochiezaal nog mee op de planken gestaan. Dat is blijkbaar ook al weer even geleden, want titels van toneelstukken konden we ons niet meer herinneren. Iets met “het stalleke van de Jutter” ofzo… Blijkbaar deden er toen ook nog geen vrouwen mee met het toneel, we zijn wel benieuwd hoe Gust er in een vrouwenrol zou uitzien natuurlijk. Bij de beginjaren van het kamp van de jeugd lieten Gust en zijn vrouw Lisa hun kooktalent zien… Uiteraard kon hij het in de keuken alleen niet houden en stond hij geregeld mee te sjotten op het veld. Tot hij het blijkbaar eens aan z’n tikker kreeg tijdens een matchke voetbal en dat zou het laatste jeugdkamp van Gust en Lisa geweest zijn. Maar dat hebben we uiteraard alleen maar van horen zeggen. De laatste jaren kennen we Gust vooral van z’n sterke aanwezigheid op de repetities en de Hoegaarden en het potje kaarten achteraf. Wie er dan altijd wint dat weten we niet, maar dat het wel eens heel laat kan worden eer ze daar

zelf achter zijn, dat staat vast. Gust werd het afgelopen teerfeest van de fanfare welverdiend in de bloemetjes gezet en kreeg samen met z’n vrouw Liza een weekendje weg in het Vlaamse Vakantieland. We hopen dan ook dat de Fanfare van Minderhout nog lang op Gust z’n gezelschap mag rekenen!

MAART 2009 - 47


MINDERHOUT

40 jarigen

MINDERHOUT – Deze foto is genomen op het feest van de 40-jarigen in het zaaltje bij Snoeys in Castelré. We herkennen van boven v.l.n.r.: Dirk Goetschalckx, Kris Elst, Dirk Adriaensen, Danny Bruurs, Jos Adams, Cis Van Den Broeck, Ed Braspenning, Jan Braspenning en Ivan Adriaensen. Midden v.l.n.r Hilde Michiels, Katelijne Hoet, Karin Laurijssen, Iréne Severijns, An Stoffels, Linda Geerts, LeenVan Den Broeck en Linda Koyen. Onder v.l.n.r.: Marc Van Aelst, Linda Bolckmans, Carine Krijnen, Els Huybrechts en Lind Laurijssen.(fs)

Lenteconcert van De Marckezonen MINDERHOUT - Fanfare De Marckezonen speelt op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart hun jaarlijks Lenteconcert. De avond start met optredens van onze nieuwe muzikanten die notenleer volgen, het samenspel en het instaporkest. Spannend werk mag weer verwacht worden van de drumband, die onder leiding van Jan Mattheusen het beste van zichzelf brengen. De fanfare tenslotte kan met mooie herinneringen terug kijken naar de concerten van Tim Van Medegael, die vorig jaar de Marckezonen in het verre Minderhout heeft omgeruild voor de dichterbij gelegen Hagelandse brassband. Vervanging werd gezocht en gevonden bij Kevin Absilis, trombonist en bekende voor de fanfare, die als dirigent voor het eerst een lenteconcert in Minderhout zal leiden. Voor een avondje ontspanning en kennismaking met onze nieuwe muzikanten : iedereen welkom vanaf 19.30u in het PC van Minderhout.

48 - MAART 2009


MEERLE

Goedkope medicijnen in grensapotheek ‘De Douanier’ MEERLE – Het gebeurt niet vaak dat ons bescheiden dorp de nationale en zelfs internationale (i.c. Nederlandse) media haalt. Als het dan gebeurt, is het gewoonlijk niet in positieve zin, maar omdat er 3 doden vielen in de ‘dodenbocht’ of door de beruchte moord op Ran Biemans. Op vrijdag 30 januari waren ze er echter allemaal, de Tv-nieuwsdiensten, de grote gazetten. Ze kwamen kijken naar de plechtige opening van de grensapotheek ‘De Douanier’. Wij kennen die gelegenheid als een café. Voor een ludieke actie hadden Ziekenzorg CM, de Kristelijke Werknemersbeweging (KWB) en Geneeskunde voor het Volk, met steun van CM en socialistische mutualiteiten de plek uitgekozen om er een tijdelijke apotheek in onder te brengen. Ze wilden met de ludieke actie de aandacht vestigen op de grote prijsverschillen tussen medicijnen aan deze en gene kant van de grens. En voor wie er mocht aan twijfelen, aan gene kant zijn medicijnen veel goedkoper. Dat heeft te maken met wat men noemt het ‘kiwimodel’, zo genoemd omdat het uit Nieuw-Zeeland is komen overwaaien. Dat model wordt door de overheid in Nederland gebruikt om voor bepaalde, veel voorgeschreven medicijnen een aanbesteding uit te schrijven. De goedkoopste inschrijver kan dan deze medicijnen leveren voor al wie ze voorgeschreven krijgt en ze via de sociale zekerheid ook terugbetaald krijgt. Door deze werkwijze zijn een aantal veel voorkomende medicijnen fenomenaal veel goedkoper in Nederland. De organisaties die de actie op touw zetten, willen deze methodiek ook in België toegepast zien. Tot hiertoe gebeurt dat slechts voor een paar medicijnen. Nochtans worden niet alleen de

Onder het oog van de tv-cameras opent de burgemeester de grensapotheek De Douanier. patiënten er beter van, maar heel onze sociale zekerheid. Burgemeester Van Aperen was door de organisatie uitgenodigd om de apotheek in te huldigen, minister Onkelinx had andere bezigheden. “Het is crisis, elke euro telt”, zei de burgemeester.

“Het is niet logisch dat geneesmiddelen aan de andere kant van de grens zoveel meer kosten dan bij ons. Daarom steun ik deze actie.” Hij wordt met een applaus beloond. Na de plechtige opening door de burgemeester trekken twee bussen met vooral senioren naar Ulvenhout om er echt medicijnen te gaan kopen. Bij hun terugkomst aan de grens leggen ze aan de pers uit hoeveel ze daarmee bespaard hebben en wat het zou betekenen voor hun maandbudget mochten ze altijd aan die prijzen kunnen kopen. Want het is door de ziekenfondsen, door ziekenzorg en andere patiëntenorganisaties al meer duidelijk gesteld: ziek maakt arm. Als je dan tot 150 euro per maand kan besparen op medicijnen, is dat dikwijls het verschil tussen toekomen met je loon, pensioen of uitkering, of de maand niet uitgeraken zonder geldzorgen. Geneesmiddelen waren er in de Douanier niet te koop, maar het punt werd duidelijk gemaakt aan de overheid: zorg dat het in België ook goedkoper kan! De actie was mee opgezet door KWB en KWBMeerle, de logische schakel om heel de zaak – er kwamen meer dan 300 mensen op af – logistiek in goede banen te leiden. Als naar goede gewoonte hebben ze zich uitstekend van deze taak gekweten. (jaf)

Na het werk, even napraten met een gekend medicijn. De prijs van dit medicijn zal niet zo veel verschillen langs beide zijden van de grens. Over de kwaliteit is er vaak minder eensgezindheid. MAART 2009 - 49


MEERLE

AC/QUO en veel meer MEERLE – Op zeterdag 14 maart organiseert het feestcomitÊ van de parochiezaal een GOLDEN OLDIES PARTY met muziek van de jaren 70 – 80 en 90. Vanaf 21 uur kan u er terecht voor live muziek van de AC/QUO en voor DJ Cis Van Aperen. Aan de kassa betaalt u 5 euro, in voorverkoop maar 3 euro. Voor kaarten kan u terecht bij Aloïs, Cel, Cis, Julia, May of Peter.

( )

! "

# $

# % & '

Gezelschaps-spelenavond in en voor de parochiezaal MEERLE - Op vrijdag 13 maart om 20.00 uur houdt KWB Meerle zijn eerste gezelschapsspelenavond in de parochiezaal van Meerle. Deelnemers komen gewoon langs de grote zaal binnen want die avond is het ook kaarten ten voordele van de parochiezaal. De gezelschapsspelen worden in een andere zaaltje gehouden, zodat de kaarters iet gestoord worden in hun belangrijk spel en de anderen hun lokaal kunnen ombouwen tot een heus speelpaleis. Komt je wederhelft kaarten, kom dan gerust mee en doe terwijl mee aan de gezelschapsspelenavond. Wat staat er op het programma. WB heeft een spellenkoffer van het verbond gehuurd met zeker 20 verschillende gezelschapsspelen van de laatste jaren. Zoals De kolonisten van Catan,

50 - MAART 2009

Carcassonne, Machiavelli, Reliky, Regenwormen, enz. Als je eens wat nieuwe gezelschapsspelen wil ontdekken alvorens ze te kopen, dan is deze avond zeker voor jou. Je mag ook gerust je eigen gezelschapsspel meebrengen dat je nog eens graag wil spelen maar waarvoor je thuis niet genoeg spelers vindt. Ook niet-KWB-leden zijn van harte welkom. Het einde is voorzien als iedereen uitgespeeld is. Zet je verwarming op de nachtstand en kom naar het parochiezaaltje voor een ouderwetse gezellige speel avond. Uiteraard wordt er voor een natje en een droogje gezorgd. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij: Ronny Van Den Ackerveken (tel 0496/11.29.73), Rene Van Best (tel. 03/297.37.72) of Jos Van Bavel (tel 03/315.92.09). (jaf)

Of kaarten ‌ MEERLE - Je kan natuurlijk ook kiezen voor het meest verbreide gezelschapsspel in onze streken, misschien wel ter wereld. Doe mee aan de Kaartwedstrijd Rikken van het zaalcomitĂŠ van Meerle. Als deze editie van ons blad verschijnt zijn er nog twee avonden te gaan, de vrijdagavonden 6 en 13 maart 2009, uiteraard in onze onvolprezen parochiezaal ‘Ons thuis’. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur en de eerste gift wordt gedeeld om 20.00 uur. De inleg is 3 euro per avond. Elke avond worden er twee ronden van 20 giften gespeeld en zijn er ronde- en dagprijzen te winnen. De twee beste uitslagen tellen voor de eindrangschikking. Kaarters van Meerle, op post! (jaf)


MEERLE

Tweedehandsbeurs Gezinsbond MEERLE – Op zoek naar baby - en kinderkleding, badspullen voor de baby, boxen, kinderwagens, kinderstoelen, autostoelen, fietsstoelen en speelgoed? Dan moet je op zondag 19 april tussen 14.00u en 16.00u in de Parochiezaal “Ons Thuis” komen kijken. De Gezinsbond van Meerle en Meersel-Dreef houdt er dan haar 3e Tweedehandsbeurs. Het systeem dat ze hebben uitgedacht staat er borg voor dat alles wat te koop wordt aangeboden in goede staat is. Ten zeerste aanbevolen aan ouders die een koopje willen doen, voor grootouders die oppassen of voor onthaalmoeders die hun uitrusting willen uitbreiden. Wie graag spullen wil verkopen, kan zich vanaf 21 februari 2009 al inschrijven bij Kalinka Gladinez, Heimeulenstraat 49 a, Meerle – tel. 03/315.09.99 of bij Inge Smeekens, Meerledorp 35 - tel. 03/315.99.01 Ook niet-leden van de Gezinsbond zijn van harte welkom. Voor praktische info over de te verkopen spullen en voor de regelingen van de verkoop, kijk op www. gezinsbondmeerle.be (jaf)

Kinderen ‘veilig online’ MEERLE - Het internet biedt heel wat mogelijkheden. Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd voor het computerscherm om te gamen, te chatten, informatie op te zoeken voor een huistaak, … Maar het internet is niet altijd een veilige plaats. Ouders maken zich soms zorgen over het internetgedrag van hun kinderen. In de pers verschijnen hierover alarmerende berichten. Hoe ze begeleiden bij het chatten, mailen en surfen? Het is nodig om ouders te wijzen op de gevaren van het internet. Maar we willen vooral aantonen hoe we deze kunnen voorkomen. Mits wat ouderlijke begeleiding biedt het internet voor kinderen en voor jongeren een waaier aan mogelijkheden en kansen. In de toekomst zal de rol van het internet alleen maar toenemen. Tijd dus om op een positieve manier te leren omgaan met dit wonderlijke medium. Via een multimediapresentatie, die samen met Child Focus gemaakt werd, wordt ‘visueel’ getoond hoe kinderen en jongeren (tussen 6 en 15 jaar) omgaan met internet. Je wordt wegwijs gemaakt in een aantal technische aspecten en leren hoe een betere beveiliging mogelijk is. Ook hoe ouders hun kinderen kunnen begeleiden bij het chatten, mailen en surfen komt aan bod. Er zijn opvoedingstips per technologie, maar ook algemene tips. In beeldfragmenten krijg je voorbeelden van situaties thuis, bijv. Over cyberpesten of het bezoeken van ongeschikte websites. Maandag 16 maart om 20u komt psychologe Nadia Pauwels dit alles toelichten. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Nadere info over de locatie (waar nog over gedacht wordt als we dit stukje schrijven) kan je terecht bij www.gezinsbondmeerle.be of www. deklimtoren.be (jaf)

11e Grenswandeling in Meerle MEERLE – Volgens de weerkundige kalender begint de lente op 21 maart. Het kan dus best ook echt lenteweer zijn op zondag 22 maart, als de wandeldag van KWB in Meerle plaatsvindt. In het kader van het verbondelijk wandelcriterium organiseert de plaatselijke KWB afdeling de Meerlese editie, de “11e grenswandeling”. De afstanden zijn te kiezen uit 7, 14, 18 of 25 km. De inschrijvingskosten zijn als overal, namelijk 1 euro per persoon, verzekering inbegrepen. Deze keer heeft KWB zich voor het uitstippelen van het parcours laten inspireren door de eertijds bloeiende smokkel tussen België en Nederland. De wandeling volgt veelal de oude smokkelwegen van vroeger, langs waar de mensen boter en vee over de grens brachten, om niet gepakt te worden door de douane of door de Duitsers tijdens de oorlog. Onderweg is er één of tweemaal een sanitaire stop voorzien, waar je ook iets kan drinken en eten. Vertrek aan de parochiezaal van Meerle aan het Gemeenteplein, tussen 7.30 uur en 15 uur. Iedereen is welkom. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Marcel Van Bavel, Heimeulenstraat 15, Meerle (tel. 03/315.80.55) of Jef Wouters, Heimeulenstraat 25, Meerle (tel. 03/315.86.64) - E-mail jos-vanbavel@skynet.be (jaf)

Gezinsbond brengt ontbijt op bed MEERLE – Voor wie nog geen kado heeft voor Vaderdag, heeft de Gezinsbond Meerle/MeerselDreef een fijn idee. Op zondag 22 maart 2009 organiseren ze hun eerste “Ontbijt op bed”- aktie. U hoeft enkel te bestellen en zij brengen uw Vaderdagontbijt bij u aan huis (vanaf 8u). Wat mag u verwachten? Voor de volwassenen: 1 pistolet, 1 sandwich, 1 croissant, 1 koffiekoek, kaas en ham, choco, confituur en boter. Yoghurt, gemengd fruit, sinaasappelsap. Natuurlijk koffie, thee, melk en suiker. Dat alles voor 7 euro (niet leden betalen 8 euro). Kinderen krijgen 1 sandwich, 1 croissant, ontbijtgranen, choco, boter, yoghurt, chocomelk en een kleine verrassing. Prijs 4 euro (niet leden 5 euro). Dus aarzel niet en grijp deze kans om de papa te verwennen met Mickey Mouse worst! Laat het voor 8 maart 2009 weten bij: An Van Bavel-Hofkens, Voort 20, Meerle - Els AertsVerheyen, Hazenweg 39, Meerle - May JespersGeenen, Burgemeester Jespersstraat 7, Meerle. Meer info op www.gezinsbondmeerle.be (jaf)

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 25 maart. We verwachten alle kopij ten laatste op woensdag 11 maart.

Hoogstraats Dartskampioenschap MEERLE – Op zaterdag 21 maart 2009 organiseert de Meerlese dartsclub ‘No Fear’ het Hoogstraats Dartskampioenschap met de wisselbeker ‘Voegwerken Jan Van Boxel’. In de verbruikszaal van Radio Valencia in Meer. Er wordt gespeeld in een poulesysteem met verliesronde. Het tornooi is enkel bestemd voor in-

woners uit de fusie Hoogstraten. Mensen buiten de fusie, maar spelend in een ‘erkende’ club van de fusie zijn eveneens welkom! Inschrijven kan tot 19u00. De eerste pijlen vliegen om 19u30. Inschrijfgeld = prijzengeld Voor verdere info tel. 0497/74.19.04 (jaf)

MAART 2009 - 51


DORPSRAAD MEERLE

Mag het ook even over Meerle gaan? MEERLE – De dorpsraad van Meerle heeft een vrij grote schare trouwe aanhangers en die waren naar goede gewoonte weer naar de parochiezaal afgezakt voor de jaarlijkse algemene vergadering. Zoals elk jaar kwamen daar de schepenen (de burgemeester was verontschuldigd dit jaar) uitleg geven over hun beleid en vooral – tenminste dat is eigenlijk de bedoeling – voor wat ons bestuur in Meerle van plan is. Voor vragen waarmee de Meerlenaars zitten en wel eens met het stadbestuur van gedachten willen wisselen. Wel, dit jaar was de avond al heel ver gevorderd voor het over Meerle ging.

Van alles en nog wat Stipt om 20 uur gaf voorzitter Frans Rombouts de aftrap voor wat uiteindelijk een behoorlijk lange avond zou worden. Hij schetste de taak van het bestuur van de dorpsraad en gaf aan dat ze vooral de schakel willen vormen tussen de bewoners, de verenigingen en al wat er verder leeft in het dorp en het bestuur van onze gemeente in het stadhuis in Hoogstraten. Om te beginnen gaf hij aan wat het stadsbestuur op vraag van de dorpsraad het voorbije jaar had gedaan. Een gelede bus (meer plaats op de bus!), opruimen van bloembakken in Meerledorp, plaatsen van enkele voorrangsborden, verplaatsen van de brievenbus op het gemeenteplein, wegnemen van enkele parkeerplaatsen aan het kruispunt Kerkstraat – Meerledorp om het zicht te verbeteren, uitbreiding van fietsenstallingen aan de bushalte in de Kerkstraat, enkele nieuwe bushokjes met fietsenstalling en de bladkorven. Vooral dat laatste was door veel bewoners naar waarde geschat, er waren daarover veel positieve reacties binnengelopen. Na deze opsomming gaf de voorzitter het woord aan Jef Van Looy, de OCMW-voorzitter. Die was speciaal gekomen om het nieuwe rusthuis, het Woon- en Zorgcentrum voor te stellen. Geen klein bier, gezien de omvang van het project. Hij had bijna een uur nodig voor zijn betoog. Vervolgens mocht schepen van mobiliteit Marc Haseldonckx het schoolbereikbaarheidsplan voorstellen. Kort, maar toch 10 minuten. Dan was het de beurt aan schepen van Cultuur Annie Desmedt om de plannen van het stadsbestuur voor de viering van 800 jaar Hoogstraten uit te leggen, weer 10 minuten verder. Schepen Jos Martens had maar 5 minuten nodig voor de zoneringsplanning voor de aanleg voor gescheiden rioleringen te vertellen. Volgende in de rij was schepen van Milieu en Ruimtelijke ordening Ward Baets om het Leader-project ivm plattelandsontwikkeling uit de doeken te doen. 10 minuten. Niet lang voor een toch wel belangrijk gegeven voor onze gemeente, maar de avond vorderde. Dan was het opnieuw de beurt aan schepen De-smedt om in naam van de Mondiale Raad nog een woordje te doen over ‘Ethisch beleggen’. Weerom kort, maar toch nog eens 10 minuten. Daarmee was het kwart voor tien en tijd voor de pauze. En alles wel bekeken had het 5 minuten over Meerle gegaan. Na de pauze kwam ook schepen Tinne Rombouts nog even aan het woord (ca. 15 minuten) over de toekomst van De Mosten en vooral over de plannen voor een zwembad en andere sportinfrastructuur in Hoogstraten. Allemaal razend interessant. Maar ook allemaal al via andere kanalen (onder andere ook in dit blad) aan alle bewoners van Hoogstraten uitgelegd. Je zult mij niet horen klagen als onze bestuurders informatie willen geven over belangrijke projecten in de gemeente, ook al zijn ze voor heel de fusiegemeente bestemd. Het gaat om zaken die een belangrijke impact hebben op de toekomst van onze gemeente, die ook enorme happen uit de begroting nemen en waar we dus met zijn allen nog lang zullen voor moeten betalen. Mijn vraag is of dat allemaal op de jaarlijkse algemene vergadering van de dorpsraden moet uitgelegd worden? En dan nog allemaal tegelijk.

52 - MAART 2009

Misschien binnenkort een sokkel voor ons kunstwerk. Een plaatje met het hoe en het waarom en met de naam van de kunstenaar mag ook wel. Het zou toch perfect mogelijk zijn voor deze projecten – zoals het Woonen Zorgcentrum of het Zwembad – een aparte voorlichtingsvergadering te geven. Voor iedereen van de fusie. Kan iedereen die er geïnteresseerd in is gaan luisteren, misschien zelfs nog mee discussiëren. Maar dan kan het op de dorpsraden over het dorp gaan. Nu moet dat deel van de agenda nog laat op de avond behandeld worden en dan is bij veel mensen – niet alleen bij de luisteraars – de fut er wel een beetje uit. Bovendien blijft er weinig tijd en mogelijkheid voor discussie. Dat is volgens de voorzitter van de dorpsraad niet meteen de bedoeling van de algemene vergadering, maar dan blok je toch gewettigde vragen en opmerkingen van de inwoners af. Zoals over het geplande fietspad langs de Ulicotenseweg. Daar is een ‘praatplan’, maar blijkbaar is deze vergadering niet de plaats om daarover te praten. Waar dan wel? Of belangt het alleen de bewoners van de Ulicotenseweg zelf aan? Misschien toch een paar dingen om over na te denken voor de volgende algemene vergadering.


DORPSRAAD Begroting 2009 Enfin, tenslotte ging het ook nog even over Meerle. Schepen van Financiën Marc Haseldonckx gaf een overzicht van de projecten in Meerle, waarvoor in de begroting fondsen voorzien zijn - 25.000 euro voor erelonen voor de opmaak van plannen en lastenboek voor de buitenrestauratie van het raadshuis - 15.000 euro voor aanpassingen ten behoeve van de buitenschoolse opvang - 25.000 euro voor erelonen voor de opmaak van plannen en lastenboek voor een fietspad langs de Chaamseweg - 320.00 euro voor de verwerving van gronden voor de aanleg van het fietspad langs de Strijbeekseweg - in de budgetten voor het onderhoud van wegen en voetpaden (600.000 euro voor heel de gemeente) zijn ook werken in Meerle opgenomen - een budget voor een sokkel of een degelijke omkleding van het kunstwerk op het gemeenteplein

Prioriteiten en vragen van 2008 Het gemeentebestuur gaf uitleg over de zaken die de dorpsraad als prioritair had aangeduid.

Betaalbare bouwgronden in Meerle Weinig evolutie in deze. Binnen het bestaande ruimtelijk structuurplan is er geen ruimte om nieuwe woongebieden aan te snijden in het ‘buitengebied’. Het bestuur van de dorpsraad had nog een poging gedaan om over de creatie van een aantal percelen te praten in de Dalwijk II (met enige creativiteit kunnen daar 6 tot 8 bouwpercelen gecreëerd worden) maar het wijkbestuur heeft daar negatief op gereageerd. De dorpsraad wil dat toch nog verder proberen te realiseren, door met de wijkbesturen in gesprek te gaan. Het gemeentebestuur van zijn kant stelt een beetje hoop op het “woondecreet” van de Vlaamse regering, dat eventueel soelaas zou kunnen bieden daar waar dorpen dreigen ‘leeg te bloeden’.

Zebrapaden op Meerledorp ter hoogte van het Winkeltje en de Hazenweg Er was toelating van AWV, helaas waren ze de schildering ervan vergeten op te nemen in de werken. Het gemeentebestuur houdt het levendig in het overleg met AWV.

Het verlagen van de drempel aan het begin van het fietspad op Meerledorp en verbeteren van de aanduiding van ‘verplicht fietspad’ De drempels zijn aangepast en de aanduidingen herschilderd. Ook werden voor aankomend verkeer ruim vooraf borden geplaatst met de waarschuwing dat er fietsers op de rijbaan kunnen komen wegens einde fietspad.

Het aanpassen van de (doden)bochten op de Voort Het gemeentebestuur had hiervoor een goed gestoffeerd dossier opgemaakt voor de Provinciale Verkeerscommissie. Daar wordt gevraagd naar de plaatsing van flitspalen, LED-borden en bermverhardingen. Helaas, driewerf helaas. Het dossier is op AWV of op de provincie kwijtgeraakt en dus nog steeds niet behandeld. Het college heeft ondertussen het dossier opnieuw ingediend en hoopt kortelings op een antwoord. (Ondertussen lijken er toch maatregelen op komst. Even voor de deadline van dit artikel vernamen we dat de flitspalen er zullen komen, één in elke rijrichting. Wanneer juist is nog afwachten. Mogelijk zal ook een de maximumsnelheid van zeventig kilometer per uur ingesteld worden vanaf de bebouwde kom in Meerle tot aan het Proefcentrum. Verder zou men de bocht veiliger maken door het aanleggen van grasdals in de binnenbocht. Zo verdwijnt het niveauverschil tussen de berm en het wegdek, wat de oorzaak is geweest van enkele ongevallen - jaf)

MAART 2009 - 53


DORPSRAAD MEERLE Naschoolse opvang Waar al een hele tijd plaatsen te kort zijn. Volgens schepen Desmedt is uit het overleg tussen de schepen, IBO-begeleiders en de schooldirectie geen structureel tekort vastgesteld. Zolang van daaruit geen signaal komt, is er geen uitbreiding van het aantal opvangplaatsen te verwachten. Het oudercomité heeft het tekort nochtans al meermaals aangekaart en kortelings daarover nog een brief aan het gemeentebestuur gericht. Ze kregen hierop geen reactie. Schepen Desmedt zal de wachtlijsten opvragen en hierover met begeleiders en schooldirectie overleg plegen. Ondertussen is er wel een oplossing in de maak voor het acute plaatsgebrek voor de opvang. De huidige situatie, waarbij kleuterschool en opvang een deel van de lokalen delen, is verre van ideaal. Door de bouw van een nieuwe school in Meersel-Dreef komen er daar een paar klascontainers vrij. Het bestuur wil twee daarvan op de koer van de jongensschool plaatsen. De muur van de koer tussen de turnzaal en de bib wordt daarvoor afgebroken en daar komen de twee containers te staan. Dit tot de Meerlese school zijn eigen bouwplannen heeft kunnen uitvoeren. Op dat moment komen er gewone klaslokalen vrij in de jongensschool.

Gebruik en bestemming van het raadshuis Het gemeentebestuur heeft negatief gereageerd op een vraag van de fanfare om het raadshuis te mogen gebruiken voor zijn activiteiten, vooral dan de repetities. Eerst gaat het bestuur een architect aanstellen voor de buitenrestauratie. Als die afgerond is, zal men opnieuw naar mogelijke bestemmingen gaan kijken. In het midden van de Heibergstraat staan paaltjes die het doorgaand verkeer onmogelijk maken. Nu blijkt er een motorrijder te zijn die zich hieraan niet stoort en de hindernis met grote snelheid neemt. Kan men de paaltjes niet dichter bij elkaar zetten, zodat dit onmogelijk wordt. De wijkagent is op de hoogte, maar kent de motorrijder niet. Hij vraagt de klagers ‘man en paard’ te noemen. Het probleem kan perfect opgelost worden door een ernstig gesprek met de motorrijder, maar dan moet hij wel bekend zijn.

Fietspaden Strijbeekseweg en Ulicotenseweg Voor de Strijbeekseweg staan de nodige kredieten ingeschreven voor de onteigeningen. Daarna zal meteen met de aanleg gestart worden. In tegenstelling tot wat vroeger gepland was, hoeft men niet meer te wachten op het leggen van riolering. Hiervoor werd een alternatief gevonden (drukriolering). Men hoopt nog dit jaar een uitvoerder aan te wijzen. Voor de Ulicotenseweg is, zoals eerder al vermeld, er een eerste plan gemaakt, een denkoefening. “Een praatplan” noemt schepen Haseldonckx dit, maar daar wil hij in het kader

54 - MAART 2009

Op de plaats van deze muur wil het gemeentebestuur twee klascontainers plaatsen, om ruimte te geven aan de naschoolse kinderopvang.

Nieuwe vragen van de inwoners

woorden later. Een overzicht van de onderwerpen die de dorpsbewoners deze tijd beroeren: - Aandacht van de gemeente voor de ‘Digitale Week’. Kan mooi aansluiten bij ‘Digidak’ - Tafels en stoelen (voor evenementen van verenigingen) opnemen in de uitleendienst, daar ze duur zijn om te huren bij de privé - Energie sparen en lichtpollutie tegengaan door de verlichting van de kerk te beperken tot het weekeinde - Sneeuwvrijmaken van fietspaden: het college wijst erop dat hier veel inspanningen geleverd zijn door AWV, ook op de 1e dag van de sneeuw. IJzel is echter moeilijk te bestrijden, strooien heeft weinig effect als er geen verkeer over gaat. - Drukwerk (in drukkerij van gemeente) voor verenigingen toelaten met reclame (is nu verboden). Hiervoor is een nieuw reglement in de maak dat 30% reclame toelaat. Er wordt aangedrongen dit tot 50% op te trekken. - Weerom ‘Hondenpoep’, lijkt wel iets voor de eeuwigheid te worden. De wijkagent doet een oproep aan de hondenbezitters tot burgerzin. - Eveneens weerom ‘Parkeren op de stoepen’ o.m. aan de Fortisbank. Advies van de wijkagent ‘Op de stoep parkeren is niet toegestaan. Op de rijweg wel, als er geen stroken op geschilderd zijn en er minimaal 3 meter ruimte over blijft. - Een half uitgereden boom op de Strijbeekseweg (al in april 2008) en nog steeds niet opgeruimd en vervangen: wordt doorgegegeven aan AWV - Heel veel tevredenheid over de bladkorven, maar er is vraag naar meer. Indien er nood is, dit doorgeven aan de diensten op het gemeentehuis. Het bestuur maakt een evaluatie en kijkt waar er bij moeten komen of waar er een teveel is.

Als naar gewoonte nog heel wat vragen voor het gemeentebestuur, te veel om allemaal in detail te behandelen. Zo direct konden onze bestuurders er ook niet altijd een antwoord op geven. Dan kan hen ook niet kwalijk genomen worden; de dingen eerst eens goed nakijken geeft zeker betere ant-

Aan het bestuur van de dorpsraad om dat allemaal een beetje op te volgen en er de prioriteiten uit te distilleren. Op het einde van deze avond spoedde iedereen zich naar huis, want het was behoorlijk laat geworden. (jaf)

van deze dorpsraad niet over praten. Dat wil hij behouden voor het overleg met de aangelanden.

Belbus en uitbreiding van de buslijn naar en van Antwerpen tot Meerle (ipv tot in Meer) met een passage om de 2 uren Vooral kotstudenten blijken problemen te hebben met de belbus op vrijdagavond. Om mee te kunnen moeten ze al op woensdagmorgen reserveren. Bovendien moeten ze dan ten laatste om 19.40 uur in Hoogstraten zijn, want om 20 uur is de dienst van de belbus ten einde. Heel wat studenten geraken dus niet met het openbaar vervoer thuis. Dat strookt volgens hen niet met het begrip ‘basismobiliteit’, waarvoor de belbus in het leven is geroepen. Schepen Haseldonckx is op de hoogte van het probleem en neemt het op in het overleg met De Lijn. De belbus is in onze regio een groot succes, maar de mogelijkheden zijn niet onbeperkt. Op het terugbrengen van een reguliere dienst wil De Lijn op basis van tellingen niet ingaan. De verlenging zou onvoldoende rendement opleveren.

Betonstroken langs de Zwartvenweg Het college blijft bij zijn standpunt om hier geen betonstroken naast de weg te leggen, omdat een bredere weg uitnodigt tot snel rijden, wat de veiligheid nog meer in het gedrang brengt. De putten dichten wordt ook moeilijk in de toekomst, omdat het storten van steenpuin door het Vlaamse Gewest verboden is. De dorpsraad dringt toch aan op herziening van het standpunt, aangezien deze weg wel eens gebruikt wordt als omleidingsweg wanneer er op Groot-Eyssel of op de baan naar Minderhout een ongeval gebeurd is.


MEERSEL-DREEF

Den Bud ziet Abraham ! MEERSEL-DREFF - Den Bud van het gelijknamige café Den Bud werd op maandag 19 januari 50 jaar. ‘s Zondagsavond versierden familie en vrienden het café binnen en buiten met allerlei soorten Abrahams en andere attributen om de brave man aan zijn halve eeuw te herinneren. En op maandag was het zover: het feest van de man die ergens ten velde 50 jaar geleden werd geboren als, jawel Adrianus Eekels. Niet iedereen kent zijn echte naam, maar iederen kent wel Den Bud. De boomlange man die al meer dan een kwarteeuw de tapkraan bedient, niet alleen voor de Dreefse bevolking maar ook voor velen van ver buiten het dorp die zijn etablissement aandoen.

Verschillende verenigingen voelen zich er thuis, dus moest het café van binnen en van buiten grondig versierd worden. Iedereen moest het weten, den Bud werd 50.

Zijn verschijning, zijn lach en zijn schalkse humor bezorgen je een aangename verpozing in ons jachtige en stresserige bestaan. Eerst baatte hij nog de oude Stad Lourdes uit, maar nu heeft hij zijn eigen café dat zijn naam draagt. Kort en krachtig: den Bud. Hij heeft nu echt wel definitief afscheid genomen van zijn 50-jarige jeugd en hij nodigde jan en alleman uit om dat te komen vieren in het Fortuin te Meer. De hele zaal liep vol met familie, vrienden, kennissen en klanten.

Verschillende regelmatige en minder regelmatige klanten, waaronder enkele vreemde snuiters, kwamen den Bud feliciteren met z’n eerste halve eeuw op z’n palmares.

Het werd een groots feest voor iedereen om nooit te meer te vergeten. En voor hen die ‘s anderendaags moesten gaan werken, was het niet altijd even gemakkelijk, maar zoals ik hem zag in het laat van de avond, is elke kermis een geseling waard. (Jef Jacobs)

Bingo MEERSEL-DREEF– Op zaterdag 7 februari was het weer gezellig spannend, op de jaarlijkse bingoavond voor de Ereleden van onze fanfare “Voor Eer en Deugd”. De zaal zat goed vol en je kon een speld horen vallen. Tot met een Bingokreet de hoofdprijs een Wii-spelconsole in de schoot van Marice Hendrickx terecht kwam. Verder melden we nog even dat u op zaterdag 21 maart om 20u welkom bent in “De Zaal bij de Paters” voor een verbroederingsconcert met harmonie Constantia uit Ulvenhout. Kom dat horen!

MAART 2009 - 55


DORPSRAAD MEERSEL-DREEF

Meersel-Dreef de zesde deelgemeente Een 40-tal inwoners van Meersel-Dreef krijgen eerst, zoals in elke deelgemeente, een toelichting bij de bouw van het nieuwe woon- en zorgcentrum, bij de schoolbereikbaarheidskaart en bij de feesten naar aanleiding van het 800-jarig bestaan van Hoogstraten in 2010. Daarna volgen de agendapunten van de Dorpsraad zelf met eerst een toelichting bij de lopende zaken.

STAND VAN ZAKEN Verharding begin van de Markweg Schepen Marc Haseldonckx toont een aangepast ontwerp met parkeren langs de beide zijden van de straat. Na uitvoering van de werken, in eigen beheer, zal het praktisch onmogelijk zijn om nog te parkeren op de rijbaan.

Meersel-Dreef op de kaart Meersel-Dreef wil als een volwaardige zesde deelgemeente erkend worden. De Dorpsraad ergert zich al jaren dat Meersel-Dreef niet als dusdanig niet vermeld staat op de kaart van de gemeente, die in de verschillende scholen opgehangen is. Het college beloofde vier jaar geleden, tijdens de vorige legislatuur, al om dit op te lossen. Nadat de Dorpsraad het probleem nog maar eens aankaartte bij het stadsbestuur, ontving men volgend schriftelijk antwoord:

“In een directievergadering van de scholengemeenschap in 2006 werd beslist om de officiële erkenning van de vijf deelgemeenten, te weten Hoogstraten, Minderhout, Meer, Meerle en Wortel te behouden […….] daar Meersel-Dreef officieel geen erkende deelgemeente is. Einde citaat. De Dorpsraad is niet gelukkig met dergelijke uitlatingen, zeker als die komen van personen die moeten instaan voor de opvoeding van onze kinderen. De Dorpsraad wenst meer duidelijkheid over de redenen achter die motivatie…. De Dorpsraad vraagt dan ook dat de burgemeester en schepen van onderwijs een officieel schrijven richten aan de scholengemeenschap en aan alle directies van de scholen afzonderlijk met de mededeling dat Meersel-Dreef wel degelijk een zelfstandige deelgemeente is. Het standpunt van de voorzitter van de Dorpsraad is duidelijk: Hoogstraten telt zes deelgemeenten… Burgemeester Van Aperen verwijst naar het ant-

Meersel-Dreef ijvert al lang voor de erkenning als zesde deelgemeente van Hoogstraten. Een vergelijking met een gehucht gaat helemaal niet op. woord van de schooldirecties en het feit dat ze vasthouden aan die beslissing. Het stadsbestuur heeft daar geen vat op en de directies houden vast aan het woord “DEELGEMEENTEN” en willen niet praten over ‘deeldorpen’ of ‘leefgemeenschap’. Op de vraag om MEERSEL-DREEF alsnog in plakletters te vermelden op de bewuste kaarten, verwijst de burgemeester naar een gehucht als ACHTEL, dat ook niet vermeld staat op de kaart van Rijkevorsel. Die vergelijking gaat volgens de vergadering niet op en als verslaggever gaan onze gedachten spontaan naar 1830, naar de opvoering van de “De Stomme van Portici” bij de onafhankelijkheid van België. Maar dat ter zijde. De Dorpsraad grijpt ter informatie terug naar hun verzoek dat na de vergadering van 27 augustus 2008 verstuurd werd aan het college van Burgemeester en schepenen:

“De Dorpsraad vraagt aan het stadsbestuur dat de directies van alle scholen om Meersel-Dreef op hun kaart van de gemeente als een ZELFSTANDIG DEELDORP aan te duiden. Een deeldorp met een eigen leefgemeenschap, een eigen school, een eigen Parochie, een eigen verenigingsleven, een eigen dorpskermis, een eigen erkende dorpsraad, enz. Meersel-Dreef is als kleinste deeldorp wel de grootste toeristische trekpleister met de grootste speeltuin, de grootste rommelmarkt, het goedkoopste dorpscafé, kortom de fijnste gemeenschap van gans Hoogstraten.”

Een GSM mast in MeerselDreef. Binnen enkele dagen, als de weeromstandigheden het toelaten starten de werken aan de nieuwe lagere school. De containers die nu als leslokalen gebruikt worden krijgen een andere bestemming. 56 - MAART 2009

De bereikbaarheid per GSM laat in MeerselDreef te wensen over. Langs ‘De Stuw’, een blad dat in Meersel-Dreef verschijnt, heeft de Dorpsraad aan de inwoners gevraagd om haar


DORPSRAAD MEERSEL-DREEF vraag om een extra GSM mast te plaatsen, te ondersteunen. Tot vandaag ontving de Dorpsraad een 100-tal handtekeningen. Die handtekeningen kwamen spontaan binnen zonder een huis aan huis rondvraag of iets dergelijks. Een aantal handtekeningen vertegenwoordigen bovendien ook meer dan één GSM gebruiker. Wat kunnen we hiervoor ondernemen? Dat niet alle inwoners op een GSM mast zitten te wachten blijkt uit volgende brief. We citeren: “Betreffende de vraag om de kosten van het mobiel bellen te doen dalen door het plaatsen van een bijkomende zendmast, het volgende. Andere dorpsraden en buurtcomités laten petities rondgaan tegen het plaatsen van een zendmast. Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de gevolgen van een zendmast in de buurt van woningen. De uitkomsten waren onder andere: meer slapeloosheid en prikkelbaarheid, concentratieproblemen, maar ook een verhoogde kans op kanker enz…. dus zint eer u begint. Denk aan uw kinderen en kleinkinderen. Vriendelijke groet…een inwoner van de Jan de Wysestraat….” De Dorpsraad wijst erop dat de GSM mast niet in bebouwde kom moet staan. Men kan die kan op Strijbeek of in de Scheurdekous plaatsen, ver genoeg van bewoning. Bovendien zou men het gebruik van de GSM, zeker door kinderen, moeten afraden. Maar, die mensen die wel bereikbaar moeten zijn, mag men niet op extra kosten jagen. Inwoners van Meersel-Dreef die nog een formulier om de bereikbaarheid van GSM te verbeteren willen invullen en ondertekenen kunnen nog terecht op Oude Tramweg 11 of Dreef nr. 8 . De handtekeningen die men verzamelde zullen bezorgd worden aan de providers met een extra ondersteuning van het gemeentebestuur.

Het BIN (Buurt-InformatieNetwerk) Inwoners van Meersel-Dreef konden zich langs De Stuw aanmelden of uitschrijven uit het Buurt Informatie Netwerk. (BIN). Die gegevens zullen door de BIN verantwoordelijken,in overleg met de politie, verwerkt worden. In dit verband ontving de Dorpsraad een vraag voor meer veiligheid. Concreet vraagt men naar de mogelijkheid om de wijkagent één dag per week per fiets te laten opereren. Daardoor zou de wijkagent de bevolking beter leren kennen en vice versa. De wijkagent vindt dit een positief voorstel en zal dit verder bekijken. Wordt vervolgd.

in het in het donker en dikwijls zonder licht. Het zijn levengevaarlijke toestanden! Daarnaast heb je het toeristisch fietsverkeer op zomerdagen en gepensioneerden die in de zomer een of twee dagen per week die weg gebruiken, voor een uitstap of om te petanken in de Mosten. Dit punt staat al meer dan tien jaar op de verlanglijst van de Dorpsraad en het gaat hier om de veiligheid van mensen, mensenlevens worden hier dagelijks op het spel gezet, gewoon omdat er geen degelijk alternatief is. Daarom de vraag aan het stadsbestuur om dit punt als een prioriteit op te nemen in een volgende begroting. Het college reageert enigszins verbaasd. Volgens het college zou dit een veilige fietsroute zijn. De schepenen willen wel eens weten hoeveel fietsers er dagelijks langskomen. Het antwoord hierop komt uit de zaal: dagelijks vertrekken een 60-tal leerlingen aan de kapel naar Hoogstraten. En dan zijn er nog de kinderen die in de omgekeerde richting naar school op Dreef of naar Nederland fietsen. Die leerlingen bevestigen dat ze langs de school nooit iets gehoord hebben over de schoolbereikbaarheidskaart. Ook ouders van schoolgaande kinderen op Dreef hebben daar nooit van gehoord. De schepenen beloven dit te onderzoeken.

is met de mogelijkheden aan het begin van de Jan de Wysestraat te onderzoeken. De Dorpsraad heeft de indruk dat voor de IOK de uitbreiding van industriezones langs het kanaal Herentals-Geel-Meerhout veel belangrijker is dan een probleem in de verre Noorderkempen. Omdat men niet veel verwacht van de IOK vraagt de Dorpsraad of ze zich niet kunnen richten tot een sociale bouwmaatschappij met de vraag om de mogelijkheden in Meersel-Dreef te onderzoeken. Volgens schepen Ward Baets ligt de zaak niet stil. Integedeel. De IOK voorziet eind 2009 begin 2010 een resultaat.

Toestand fietspad op Strijbeek

Na een korte pauze komen er nog enkele vragen van de aanwezigen aan bod

De aanwezigen kennen de slechte toestand van dit fietspad. In de verkeersraad is al voorgesteld om een gedeelte van het fietspad af te sluiten om de overheid te doen inzien dat dit zo niet langer kan. Een melding aan de gewestelijke overheid alleen levert niets op. De Dorpsraad vraagt om een plaatsbezoek te organiseren samen met mensen van het gewest. Volgens schepen Marc Haseldonckx komt er nu schot in de zaak. De aanleg van het fietspad is niet meer gekoppeld aan de aanleg van de riolering en de weg zelf is intussen hersteld. Of de onteigeningen al rond zijn weet hij niet met zekerheid. Hij zal dit laten nagaan..

Woonbeleid in MeerselDreef Wanneer dit onderwerp ter sprake komt, krijgt de Dorpsraad steeds te horen dat de IOK bezig

Fietspad langs de Mark Er stellen zich twee problemen. De houten bruggen langs het toeristisch fietspad, vooral het bruggetje aan de Sluis, beginnen te rotten en worden een gevaar voor de veiligheid. Komt daarbij dat er dringende onderhoudswerken aan fietspad langs de Mark zijn. Het college kent het probleem. Er zijn al reparatiewerken uitgevoerd aan bepaalde bruggen en er zijn er nog gepland aan het fietspad. Dergelijke problemen mogen altijd langs het meldingsblad gesignaleerd worden.

De jeugdbeweging klaagt over een lekkende tent die men huurde van het stadsbestuur. Het college kent het probleem en heeft intussen nieuwe zeilen gekocht. Waarom werden de bewoners niet uitgenodigd bij de inhuldiging van het kunstwerk en komt er bij het eigentijds beeld noch tekst en uitleg. De inhuldiging op 12 december 2008 viel samen met de uitreiking van de cultuurprijzen van de stad. Al de verenigingen die genomineerd waren voor de Cultuurprijzen waren uitgenodigd samen met de leden van de Dorpsraad. Deze officiële inhuldiging was ook bekend gemaakt in het gemeentelijk infoblad en in de plaatselijke pers. Zowel bij het beeld in Meersel-Dreef als bij de andere kunstwerken komt nog een plaat met de naam van de kunstenaar en uitleg over het beeld. (fh met dank aan Jef van Boxel)

VRAGEN Fietspad richting De Mosten De kinderen van Meersel-Dreef rijden ’s morgens langs de De Mosten naar school en ’s avonds terug naar huis. In de winter rijden ze in groepjes

MAART 2009 - 57


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Veldrijden

Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Sven Nys autoritair in de Blauwbossen

Een knalweekend (7 en 8 februari) werd het voor Sven Nys! Tweede in de GVAtrofee te Lille waar hij nipt geklopt werd in een millimetersprint door wereldkampioen Niels Albert en een uitgesproken overwinning in de Superprestige in de Blauwbossen te Minderhout. Een prachtige, maar loodzware omloop werd de renners onder de wielen geschoven. Een echt ouderwets crossparcours waar kracht en techniek werkelijk hand in hand gaan. Geen snelheidswedstrijd op hardbevroren ondergrond, maar wel zand, slijk, klimpartijen en scherpe afdalingen. Het terrein voor de echte, ervaren cyclocrosser. Een kolfje naar de hand van Nys die er geen gras over liet groeien en hij wilde vooral zijn eerste plaats in het Superprestigeklassement veilig stellen. Al vroeg in de wedstrijd koos hij eieren voor zijn geld en duldde geen enkele renner meer in zijn directe omgeving. Niemand scheen ook bekwaam hem te volgen en al vlug werd een halve minuut voorsprong opgetekend. Een voorsprong die hij verder uitbouwde. Hoe Albert, Stybar en Wellens zich ook kromden, er was gewoonweg geen kruid gewassen tegen de Belgische kampioen en dit onder het toeziend oog van naar schatting tienduizend toeschouwers. Ook lieten enkele plaatselijke jeugdige renners zich in gunstige zin opmerken en dan

Ongenaakbaar torent Belgisch kampioen Sven Nys boven de toeschouwers en letterlijk en figuurlijk boven al zijn tegenstanders uit. wel in de categorie van de juniores. Niels Koyen (Minderhout) eindigde tiende , Jens Adams (Minderhout) finishte als dertiende en Jens Joo-

Hard labeur is echte cross MINDERHOUT - Herman Martens uit Minderhout is een vaste waarde in het fiets-crosseizoen. Voor de zevende maal op 13 deelnames stond hij op het hoogste schavotje. Op zaterdag 24 januari waren de zenuwen hooggespannen in Minderhout. Voor de dertiende maal op rij vertrok Herman Martens naar Mol waar het wereldkampioenschap cyclo-cross betwist werd. Met zijn 67 jaar is Herman nog steeds bij de beste, ook al was hij ditmaal enige Belg in zijn reeks. Twaalfmaal nam hij reeds deel aan deze cros en twaalfmaal stond hij op het ere-podium. Bovendien was hij reeds zesmaal de beste in zijn categorie. 22 deelnemers namen de start voor een rit van 35 minuten plus de laatste ronde. Het parcours is daar op het lijf van Herman geschreven. Viermaal per ronde van uw fiets, over balken, door water en het mulle zand. Hij was zonder meer in zijn element. Dat is tenminste echte cross, labeuren! Eén schaduwzijde werd er merkbaar tijdens de wedstrijd. Een hollandse deelnemer bleef in zijn wiel klitten. Dat tot daartoe want hij kon toch

58 - MAART 2009

alleen maar aanklampen. De houding van de supporters van die hollander was allesbehalve sportief. Nog nooit heeft Herman zoveel scheldwoorden naar zijn hoofd gehad. Toen hij dat zo beu werd gaf hij er in een Vlaamse koleire een lap op en kon de hollander voorgoed van zich afschudden. Maar sportief is anders. Herman won de wedstrijd, een beetje zoals gehoopt en verwacht. Op het hoogste schavotje staan, de medaille in ontvangst nemen en dan luisteren naar het Belgisch volkslied geeft Herman toch steeds een speciaal gevoel. Of dat er volgend jaar nog een nieuwe cross inzit is nu koffiedik kijken. De UCI verhoogt de som om de cross te mogen inrichten. Voor Mol is dit bedrag niet meer haalbaar. Als de UCI bij haar mening blijft dan is de volgende cross nog niet zeker laat staan waar dat die dan zou plaatsvinden. Herman zou het heel spijtig vinden maar als volgend jaar de afstand te ver is in het buitenland dan moet hij noodgedwongen passen. Maar zijn wereldkampioenentruien zal hij blijven koesteren. (fs)

sen (Hoogstraten) twintigste. Drie jeugdige knapen die al een heel seizoen heel wat ereplaatsen op zak mochten steken. (rel)


SPORT

Lopen en wandelen in de regio REGIO HOOGSTRATEN - Twaalf gemeenten die deel uitmaken van de ‘Sportregio Noorderkempen’ organiseren voor het vijfde opeenvolgende jaar een mooi aanbod crossen en joggings, waaraan iedereen kan deelnemen. Naast het criterium loopwedstrijden organiseert de sportregio ook zeven wandelingen voor nordicof andere wandelaars. Het programma 2009 werd, voor de aanvang van de eerste loopwedstrijd, op zaterdag 24 januari in Wortel-kolonie voorgesteld.

De Noordloper Het criterium de Noordloper kan elk jaar op meer deelnemers rekenen. Van 533 deelnemers in 2005 over 793 lopers in 2006, klokte de Noordloper in 2007 af op 1.000 deelnemers. In 2008 kwamen er nog 300 deelnemers bij. Een succes dat blijft groeien en waar de organisatoren terecht trots op zijn. Om deel te nemen koopt u een criteriumkaart en maakt u kans op een mooie beloning. Volwassenen die minstens acht maal een afstand uit het Noordloperscriterium afleggen en jongeren die minimum vijfmaal meelopen krijgen een loopshirt cadeau. Daarnaast doen alle houders van een criteriumkaart mee aan een tombola. De prijzen van deze tombola worden uitgereikt na de laatste wedstrijd in Gierle op zondag 1 november.

Lucienne Koyen als 2de bij de Masters + 45 jaar vrouwen en Jan Hendrickx als 3de bij de Masters + 40 jaar heren.

Agenda De Noordloper Veldloop te Wortel De organisatoren, de Atletiekvereniging Noorderkempen (AVN), waren eerder teleurgesteld dat er ondanks de aangename weersomstandigheden maar 173 lopers en loopsters kwamen opdagen: 80 volwassenen en 93 jongeren. Onder de 173 deelnemers telden we 37 AVNleden. Acht onder hen behaalden een ereplaats: Julie Wouters als 2de bij de Benjamins meisjes, Berre Quirynen als 2de bij de Benjamins jongens, Hélène Wouters als 3de plaats bij de Pupillen meisjes, Evelien Brosens als winnaar en Inge Van Gils als 2de bij de Seniors vrouwen, Carine Jochems als 2de bij de Masters + 35 jaar vrouwen,

Wat Hoogstraten betreft komen volgende wedstrijden in aanmerking voor het criterium De Noordloper: Donderdag 16 april om 18.30 uur AVN Lente Coopertest op de piste van het Klein Seminarie Woensdag 10 juni, vanaf 18.25 uur 24ste stratenloop Hoogstraten Zaterdag 13 juni vanaf 14.00 uur Kapellekensloop te Minderhout Donderdag 23 juli vanaf 18.30 uur AVN Jogging 2-daagse, Casino Wortel-kolonie Vrijdag 24 juli vanaf 18.30 uur AVN Jogging 2-daagse Parochiezaal Meerle

Vrijdag 28 augustus vanaf 18.45 uur Landlopersjogging te Wortel Donderdag 17 september om 18.30 uur AVN Herst Coopertest op de piste van het Klein Seminarie.

De Noordwalker Naast de 26 loopwedstrijden van de Noordloper, organiseert de Sportregio voor het tweede jaar ook de Noordwalker, een criterium van zeven organisaties voor nordic walkers en andere wandelaars. Wandelaars die aan vier van de zeven wandelingen deelnemen krijgen een wandelshirt. Eén van de zeven wandelingen heeft plaats in Wortel-kolonie op zaterdag 18 april. Tijdens de ‘Koloniale Omzwervingen’ kan je deelnemen aan een wandeling van 4, 6, 10 of 20 km. (fh)

Sportvorming In de maand februari organiseert de sportregio in samenwerking met Bloso sport cursussen van diverse sporten. In Hoogstraten neemt in de maand februari de cursus aspirant-initiator badminton een aanvang. In de maand maart wordt gestart met de cursus algemeen gedeelte initiator. Meer informatie bij de sportdienst op het stadhuis te Hoogstraten.

MAART 2009 - 59


SPORT

Hoogstraten VV De voetbalgoden waren de rooikens tijdens de eerste ronde alleszins heel wat gunstiger gestemd en kende men ook heel wat meer geluk. Stilaan maar zeker is HVV na een reeks nederlagen weggedeemsterd in het klassement, maar het beoogde doel zich handhaven in 3de nationale is altijd nog aan de eerste orde. Tegen Rupel Boom en FC Sérésien kon dan toch een puntje geoogst worden en hopelijk is de heropstanding nabij! Na de verrassende nederlaag thuis tegen hekkensluiter Kelmis, trok roodwit richting KV Turnhout voor de confrontatie tegen de gedoodverfde titelkandidaat. Na een spannende start waarbij de Binken zich lieten gelden hielden de rooikens toch goed stand. De Turnhoutse pogingen werden goed gefilterd en de tegenprikken via o.a. Toon Vervoort en Jimmy Fockaert werden dan weer in de kiem gesmoord. Ook keeper Tim Monsieurs deed een aardige duit in het zakje om HVV te behouden voor achterstand.Ruststand 0-0! Nadien bleef de thuisploeg zich het gevaarlijkst aanstellen met tussendoor wat roodwitte flitsen. Ietwat verrassend slaagde Fockaert er toch in HVV op voorsprong te brengen. Turnhout liet ondertussen de kansen liggen. Nog een kwartier te gaan en via penalty kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Nadat Koen Gommers een iets te zware rode kaart kreeg, diende HVV met tien verder te gaan en enkele minuten voor tijd was het dan zover. Een secuur getrapte vrije trap en 2-1! Zeker geen slechte prestatie, maar qua puntenwinst nihil. Vervolgens een thuismatch

tegen Bocholt. Op een bevroren, moeilijk te bespelen veld trokken de bezoekers onmiddellijk de offensieve kaart en kwamen vrij vroeg op voorsprong. Bocholt gaf vervolgens geen krimp tegen de roodwitte pogingen en bleef defensief sterk voor de dag komen. Na een halfuur spelen verdubbeling van de voorsprong en HVV met de billen bloot. HVV beet pas na de koffie beter van zich af en kreeg uiteindelijk ook de beloning via Jimmy Fockaert, 1-2! HVV duidelijker op het voorplan nu en de wedstrijd kon nog alle kanten op. Rots in de branding, Tim De Keyser, werd nog mee doorgeschoven om alzo nog een puntje te redden. Helaas, het waren de bezoekers die nog een extra tik uitdeelden met een laat doelpunt en een 1-3 eindstand als gevolg. Dan maar proberen de neerwaartse spiraal om te buigen op het terrein van Rupel Boom. Weer geen eenvoudige opdracht . Na een sterke Hoogstraatse start zakte het rode legioen geleidelijkaan meer en meer weg. Het kwam wel op een 0-1 voorsprong langs Anthony Dooms. Een minder sportief wedstrijdvervolg op de grasmat

beïnvloedde danig het wedstrijdbeeld voor de rust. HVV verloor meer en meer de controle over het spel. Deze wending werd dan ook door de thuisploeg uitgebuit. Op corner werd het dan 1-1 en even later weer op hoekschop 2-1. Boom voerde de druk nog meer op, maar HVV bleef bij de zaak. Als bij donderslag bij heldere hemel kon een inzenden van Karel Snoeckx door Anthony Dooms ingekopt worden en HVV trok met één puntje terug naar huis. Voor de volgende thuismatch kreeg men FC Sérésien voorgeschoteld. Ook nu weer een keiharde grasmat en voetbal spelen was zeker geen sinecure. In een wisselvallige eerste helft zag men na een aftastende start een goed en sterkspelend Sérésien en de thuispogingen liepen meestal uit op een sisser. Na de pauze nam HVV een droomstart met een doelpunt van Toon Vervoort. De gastheren bleven zich tonen, maar wisten de doelrijpe kansen niet te benutten. Ook de bezoekers bleven niet bij de pakken zitten en in de slotfase pikten zij nog een puntje mee. Einstand 1-1! (Luc)

Wedstrijden Zaterdag 7 maart 20.00 uur Sp.Tongeren – Hoogstraten VV Zaterdag 14 maart 20.00 uur Hoogstraten VV – Rac.Mechelen Zondag 22 maart 15.00 uur Hamoir – Hoogstraten VV Zondag 29 maart 15.00 uur Hoogstraten VV – Mol-Wezel

KVNA Wortel Met DOSKO kwam de vorige maar erg teruggezakte leider op bezoek. In een evenwichtige eerste speelhelft kwamen de Baarlenaren via een penalty op voorsprong. Na de rust werden de blauw-witten beter. Gerd De Vos maakte op voorzet van Raf Tilburgs gelijk en Dennis Rosiers legde met een magistraal schot de 2-1-eindcijfers vast. De bezoekers konden onze secure verdediging niet meer verontrusten en de punten bleven verdiend in Wortel. Bij leider Poederlee waren we zeker de eerste speelheft de beteren, maar het harde veld maakte het onze spelers moeilijk om af te werken. Na de pauze werd een doelpunt van Gerd De Vos ten onrechte voor buitenspel afgekeurd, maar ook de thuisploeg kwam in de slotminuten nog tweemaal dicht bij een doelpunt. De 0-0 was dan ook een logische uitslag in deze goede match, maardoor de staat van de grasmat met te weinig doelkansen. Thuis tegen Westmalle werd er door beide ploegen behoorlijk gespeeld, maar er viel weinig doelgevaar te noteren;

60 - MAART 2009

De scheidsrechter floot dan terecht twee strafschoppen voor fouten op Gerd De Vos en Tom Van Den Broeck. De eerste werd door kapitein Willem De Gruyter op de doelman getrapt, maar Dennis Rosiers benutte de tweede wel. In de 70e minuut verdubbelde zelfde speler de score. De bezoekers konden geen vuist meer maken en zo eindigde deze knappe wedstrijd in een verdiende 2-0. Een verplaatsing naar Hezewijk is altijd moeilijk. Een poging van Gerd De Vos werd op de lijn gered. Op tegenaanval werd onze verdediging verrast. Gerd De Vos kopte een voorzet van Willem Pleysier binnen, maar de thuisploeg kwam weer op voorsprong. Willem Pleysier bracht nog de bordjes in evenwicht. Vlak voor rusten liepen we tot 2-4 uit door doelpunten van Gerd De Vos en Dennis Rosiers. Alle meegereisde supporters hoopten op een rustige tweede helft, maar de fysiek sterkere thuisspelers wonnen op het zware veld de meeste duels en kwamen op gelijke hoogte. KVNA reageerde nu wel met twee goede kansen tot Raf Tilburgs,

na een knappe doorsteekpas van Maarten Sprangers er 4-5 van maakte. In de allerlaatste minuut benutte de thuisploeg een vermijdbare vrije trap. Door hun inzet verdiende de thuisploeg deze 5-5 misschien wel, maar onze spelers mogen hun voorsprong niet meer uit handen geven. Onze ploeg speelt meestal goed en verzorgd voetbal, maar heeft in de laatste minuten van de wedstrijden zeker al 10 punten te grabbel gegooid. Dit euvel moet in de toekomst zeker vermeden worden.

De wedstrijden Zondag 1 maart 15.00u Oosthoven - KVNA Wortel Zondag 8 maart 15.00u KVNA Wortel – Wechelderzande Zondag 15 maart 15.00u Achter Olen – KVNA Wortel Zondag 22 maart 15.00u Pulle - KVNA Wortel Zondag 29 maart 15.00u KVNA Wortel - Molenkring. (frbr)


SPORT

KFC Meer Langzaam maar zeker is KFC Meer de subtop binnengeduikeld. Met overwinningen tegen Maria ter Heide, Achterbroek en Loenhout en een gelijkspel tegen Brecht houdt Meer zelfs nog alle kansen gaaf voor een eventuele promotie naar tweede provinciale. Erg benieuwd naar de prestaties in de resterende wedstrijden.

wijselijk terug en keeper Wes Lauryssen deed de rest. De bezoekers kregen wel de kansen, maar konden ze niet benutten. Zeker geen onverdiende zege voor de Meerse elf, die daarmee een gouden zaak deden in het klassement. (rel)

Maria ter Heide, met een gemiddelde ouderdom van 31 jaar, vast wel het oudste team uit de reeks, maar met ervaren ratten in hun midden, heeft aan Meer traditiegetrouw een te duchten tegenstrever. Een licht Meers veldoverwicht in de eerste helft werd niet beloond, alhoewel enkele riante kansen voor voordeel hadden kunnen zorgen. Na de rust een beter geïnspireerde thuisploeg en Koen Koyen zorgde voor 0-1 na knap voorbereidend werk van de heroptredende Benjamin Broere na vier maanden blessureleed. De gelijkmaker hing wel enkele malen in de lucht, maar een secure Meerse verdediging wist wel raad met de aandringende gastheren. In de 90ste minuut miste Roy Muesen nog de kans van zijn leven toen hij alleen voor de keeper opdaagde. Een nipte maar verdiende zege! Brecht kwam op bezoek en bewees ook meteen waarvoor het kwam. In de 4de minuut reeds een opdonder voor de thuisploeg en deze stand wijzigde niet meer voor de rust. De KFC bleef niet bij de pakken zitten en Benjamin Broere zorgde voor de gelijkmaker en tevens de eindstand. Scheidsrechter Frans Maes beleefde geen gemakkelijke namiddag en trok vier keer geel voor een mekkerend Brecht.

Zondag 1 maart 15.00 uur Oelegem – KFC Meer Zondag 8 maart 15.00 uur KFC Meer – Kalmthout Zondag 15 maart 15.00 uur Sint-Job – KFC Meer Zondag 22 maart 15.00 uur KFC Meer – Halle Zondag 29 maart 15.00 uur KFC Meer – Horendonk

Op Achterbroek speelde Broere zijn 100ste wedstrijd in het eerste elftal en een overwinning zou een mooie beloning zijn. Geen uitgesproken kansen vielen er te noteren in de eerste helft, alhoewel Meer toch een keer de paal als bondgenoot kende. Toch zorgde Sander Laurijssen in de 45ste minuut voor de 0-1 en dat zette de KFC aan tot extra inzet in de tweede helft. De thuisploeg liet zich echter zomaar niet in de doeken doen, maar nadat ze tot tien man herleid werd, nam Meer het initiatief over en Pieter Donckers, die na twee maanden heroptrad, stelde de Meerse zege veilig. Scheidsrechter Cayir en zijn assistenten leidden foutloos en dat mag zeker ook weleens onderstreept worden. Winnen tegen Loenhout

schijnt elk seizoen een onoverkomelijke klus te zijn en ditmaal startte de match ook niet onder een gunstig gesternte. Al vroeg in de wedstrijd kreed Sander Laurijssen rood onder de neus en kon Meer noodgedwongen met tien man verder. Niet getreurd echter want Roel Hofmans haalde uit en 1-0 voor de KFC. De bezoekers kwamen dan meer en meer opzetten, maar de rust werd toch bereikt met dezelfde stand. Een Loenhouts offensief tijdens de tweede helft! Meer trok zich

Wedstrijden

Dolle vreugde bij de KFC Meer-dames na de spectaculaire 2-1 zege tegen het sterke KV Mechelen B (Rechtsonder trainer Dirk Verheyden)

MAART 2009 - 61


SPORT

KFC Meerle Niet alleen veldoverwicht, karakter en goede wil volstaan om wedstrijden winnend af te sluiten. Doelpunten zijn het toetje op de taart, daarvoor komen de toeschouwers naar het voetbalveld en daar nijpt momenteel het schoentje toch een beetje bij KFC Meerle. Onverdiend verloren tegen leider Sint-Job, met de hakken over de sloot bij laagvlieger Halle, de wet dicteren op het veld van Oostmalle en toch de boot ingaan. Oppassen voor de eindafrekening! Na de nipte en onverdiende nederlaag tegen SintJob aan de Chaamseweg gaf de KFC de volgende zondag partij tegen kandidaat-hekkensluiter Halle. Van de top naar het dal, maar ook hier liggen wolfijzers en schietgeweren op de loer. Meerle leek op dreef en leek er kort spel mee te willen maken, maar dat was zonder de waard gerekend. Naarmate de wedstrijd vorderde toonde Halle zich het meest bedrijvig en doelman Koen Verheyen moest de nul op het bord houden… tot vlak voor de rust de thuisploeg victorie kraaide. Nog 45 minuten om deze situatie recht te zetten. Slechts tegen het einde aan kwam Meerle aandringen en Dirk Van Bavel stelde gelijk in de 90ste minuut. En nog was het niet gedaan! In blessuretijd, twee minuten later, zorgde Nick Mertens voor de 1-2. Een slechte wedstrijd die toch

in extremis drie punten opleverde. Een andere laagvlieger in het klassement,Pulderbos, had niet veel in de pap te brokken aan de Chaamseweg. Dirk Van Bavel zette Meerle al vroeg in de wedstrijd op 1-0 en de ganse eerste helft boden de kansen zich aan om de score op te drijven. Pas in de allerlaatste minuut van de eerste time slaagde Hamed Boudarza er in de bezoekende keeper te omzeilen en een oververdiende 2-0 op het bord te plaatsen. Zelfde spelbeeld in het tweede deel van de partij. Doelman Koen Verheyen genoot van een rustdag, slechts één bal tussen de palen, te weinig om op temperatuur te komen, want het was nog flink koud ook. Meerle kreeg dan nog een strafschop die door Geerts gemist werd. Het derde doelpunt moest en zou er komen en daar zorgde Nic Mertens voor met

een schot in de kruising. Een zonder tegenspraak verdiende overwinning die veel hoger had kunnen en moeten uitvallen. In de wedstrijd op het veld van Oostmalle kreeg groenwit een 2-0 nederlaag aangesmeerd. Een vertekend beeld van de wedstrijd alleszins.Meerle starte explosief en nam het initiatief volledig in handen. De thuisploeg kwam en keek er naar zonder een poot in de wedstrijd te krijgen. Wil je winnen, moet je ook scoren en de geboden kansen volop benutten en dat verwaarloosde de KFC volkomen. Ook tijdens de tweede 45 minuten gaf Meerle de toon aan, maar de thuisploeg scoorde helemaal tegen de gang van het spel in. De balende gasten slikten tenslotte nog een tweede tegentreffer en boeken dicht natuurlijk. (rel)

Wedstrijden Zondag 1 maart 15.00 uur KFC Meerle – Horendonk Zondag 8 maart 15.00 uur Maria ter Heide – KFC Meerle Zondag 15 maart 15.00 uur KFC Meerle – Brecht Zondag 22 maart 15.00 uur Achterbroek – KFC Meerle Zondag 29 maart 15.00 uur Kalmthout – KFC Meerle

Minderhout VV Stilaan klimt MVV uit de gevarenzone en kan het met een geruster gemoed aan voetballen denken. Eigenaardig toch dat men het woord degradatie in de mond moet nemen als je op een gunstige plaats genesteld staat in het klassement. Maar door de reorganisatie van 3de provinciale volgend seizoen moet men toch blijven uitkijken daar de kloof tussen de tien best geklasseerden toch maar een luttel aantal puntjes blijft. De concentratie zeker niet laten verzwakken in de resterende wedstrijden. Hekkensluiter Kalmthout kwam op bezoek in de Heistraat en zulke tegenstanders mag men zeker niet onderschatten. MVV deed dat ook niet en reeds na drie minuten strafschop in het voordeel van groenwit. Jan De Roover gelastte zich met de klus, maar de bezoekende goalie was hem te vlug af. De gastheren bleven echter het hoge woord voeren en Wim Adams kopte in de 22ste minuut de 1 – 0 tegen de touwen. Na tien minuten in de tweede helft 2-0 via Geert Mertens en de match was gespeeld. Negen wedstrijden zonder nederlaag en een 23 op 27! Nieuwbakken leider Sint-Job stopte de zegereeks en liet MVV met 3 – 0 cijfers in het zand bijten. Het eerste kwartier verliep gelijkopgaand, maar dan volgde de knock-out in twee minuten met evenveel doelpunten. Roel Hermans zag daarna zijn kopbal door de lat gestuit en de thuisploeg dikte aan via

62 - MAART 2009

vrijschop. De tweede speelhelft werd een maat voor niets! St.-Job was de betere ploeg en verliezen tegen de leider is zeker geen schande. Deze opdoffer liet echter geen sporen na in de wedstrijd tegen Halle. Wel voorlaatste in het klassement, maar de beer zeker niet verkopen vooraleer hij geschoten is. MVV ging met overtuiging in de aanval en na tien minuten tikte Jens Lenaerts nummer een tegen het net. De wederoptredende Dries Schrauwen zorgde daarna nog voor vier doelpunten en Pieter Hendrickx legde ook nog een ei in de korf. Eindstand 7-0! Genieten voor de supporters! Dubbele cijfers hingen nog in de lucht, maar MVV voelde zich ruimschoots voldaan. Met optimisme naar Pulderbos toe! Aanvankelijk was er geen vaart in de partij te krijgen, te onzuiver aan beide zijden en een tergend traag tempo. Toch pech als Wim Adams de bal op de

paal ziet stranden. Heel anders verliep het in de tweede periode. Eerst benutte Roel Hermans een strafschop en vervolgens zorgde de ingevallen Christof Remeysen voor de 0-2. De schaapjes helemaal op het droge voor groenwit toen Geert Mertens de 0-3 binnentrapte. (rel)

Wedstrijden Zondag 1 maart 15.00 uur Minderhout VV – Zoersel Zondag 8 maart 15.00 uur Horendonk – Minderhout VV Zondag 15 maart 15.00 uur Minderhout VV – Maria ter Heide Zaterdag 21 maart 19.30 uur Brecht – Minderhout VV Zondag 29 maart DOSKO Westmalle - Hezewijk


JONG GEZEGD

KAAT ZEGT

Pink

Kaat Haest (19) is derdejaars student aan het Antwerpse Herman Teirlinck Instituut. Tijdens een workshop vorig academiejaar, met Bernard Dewulf, columnist in De Morgen, kreeg ze de opdracht te schrijven over een lichaamsdeel. Duimen, wijzen, opgestoken en omringd worden. Elke vinger zijn vaardigheid. De pink is er om te peuteren. Subtiel een prutje wegvegen, bedorven navelpluis verwijderen of diepzittend oorsmeer loswrikken. Mijn ex-lief was een gepassioneerd peuteraar. Fascinerend, vond ik dat, en ook wel schattig, als ik hem zo stiekem bezig zag. Hij had er de perfecte vingers voor: geen worsten, niet te benig. In de handleeskunde staat de pink (en het bijbehorende kussentje) symbool voor de vaardigheid om met anderen te overleggen. Hoe sterker de pink en hoe dikker het kussentje, hoe meer die vaardigheid ontwikkeld is. Mijn pinken zijn dun, krom en slap, met putjes waar kussentjes horen. De pink van mijn ex-lief was perfect. Ik werd verliefd en besloot hem ’s nachts te lenen.

Vastberaden maar voorzichtig begon ik aan de voorbereiding. Langzaam to the point. Hand in hand werd pink in pink. Bescheiden op straat, losbandig binnenskamers. Een potje paringspinken. In bed geraffineerder. Kwestie van zijn pink te pakken voor hij insliep. Dunne kromme zoekt stevige rechte. En dan te wachten. Tot hij diep sliep. Oren, neus, navel. Mijn nachtelijke escapades. Mijn hoogtepunt, mijn stil genot, de climax van mijn nacht. Hij kwam erachter. Op een ochtend. Toen zijn linkerpink nog vastzat in mijn rechteroorsmeer. Dronken onzorgvuldigheid. Altijd de sporen wissen. Mijn nieuw lief slaapt licht, heeft dikke vingers

en wil in bed niet aangeraakt worden. En dus dienen vingers maar voor vier dingen. Duimen, wijzen, opgestoken en omringd worden.(kh)

U kent het ondertussen wel: Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint een boekenbon van 12,5 euro. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Dus wie wil meespelen: Geeft de naam van het kopje en zijn eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan DHM – Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten of via een e-mail: kopje@demaand.be Maar vergeet niet: naam en adres te vermelden. Zie ook www. demaand.be. De uitslag van de vorige maand: Ja watte, wij die dachten, iemand aan de zijkant, stijf in de naad, zal zich wel wat onwennig voelen in een groep die duidelijk podiumervaring heeft. Uit de 27 reacties die we mochten ontvangen blijkt niets minder waar. Het gaat hier, niet meer of niet minder, om steracteur en sterartiest: Benny Goetschalckx, Kerkpad 2B in 2323 Wortel. Duivel-doet-al bij toneelgezelschap “Willen is kunnen” dat op de foto zijn 25 jarig bestaan vierde. Benny kan men tijdens voorstellingen zowel voor, als op, als achter, als onder, als boven de scène vinden. (Niet alleen bij “willen is kunnen” hebben wij kunnen merken – want als het om toneel gaat heeft Benny een groot hart) De eerste boekenbon gaat dus zijn richting uit. Voor de tweede riepen wij de hulp in van onze

hoofdredacteur. Die liet spontaan het nummer 26 ontglippen wat in onze lijst met juiste inzendingen overeenkwam met: Heidi Verstricht uit de Beukendreef 4A in 2323 Wortel. Zij mag dus ook een boekenbon verwachten.

is zouden wij niet weten welk. U misschien wel en wanneer u daarbovenop nog het kopje herkent is dat misschien wel een boekenbon waard. Laat het ons weten.

Opgave voor deze maand: Het lijkt een foto ergens genomen in één of ander pretpark. Maar aangezien ons grut al wat groter

-ET MEDEWERKING VAN 3TANDAARD "OEKHANDEL (OOGSTRATEN MAART 2009 - 63


Natuurpunt Markvallei neemt, samen met de stad Hoogstraten, deel aan de Nacht van de Duisternis. De organisatie wil hiermee lichtvervuiling en lichthinder onder aandacht van het publiek brengen. Op 28 maart is iedereen van harte welkom vanaf 20 uur in de Klapekster in WortelKolonie. De eigenlijke activiteiten beginnen pas om 21 uur, maar Natuurpunt Markvallei heeft naar aanleiding van de Nacht van de Duisternis wel iets te vieren. Vorig jaar besliste het Hoogstraatse stadsbestuur immers om de verlichting ’s nachts gedeeltelijk te doven. Dat levert niet alleen een belangrijke energiebesparing op, het zorgt er mee voor dat de nacht nog even een klein beetje nacht kan zijn. Al moet je eerlijk toegeven dat het een druppel op een hete plaat blijft. Omdat het stadsbestuur de moed heeft gehad deze beslissing te nemen, trakteert Natuurpunt Markvallei de aanwezigen op een drankje. Tegelijkertijd wil Natuurpunt Markvallei de gelegenheid aangrijpen om het stadsbestuur en de aanwezigen aan te moedigen om verder te gaan. Er zijn eenvoudige ingrepen mogelijk die er mee voor kunnen zorgen dat overbodig licht ’s nachts niet nodig is. Om 21 uur start dan een wandeling in het duister. In de kolonie wandelen we zonder verlichting. Alle deelnemers laten de zaklampen thuis, alleen laarzen kunnen mogelijk van pas komen. Na de wandeling krijgt iedereen de gelegenheid om in de ruimte naar sterren en andere hemellichamen te turen.

De nacht de nacht laten … De Nacht van de Duisternis is een campagne die gemeenten wil overtuigen om rationeel om te springen met openbare verlichting en om lichthinder zoveel mogelijk te beperken. Op deze nacht vragen Bond Beter Leefmilieu (met Natuurpunt en JNM), vzw Preventie Lichthinder en de Vereniging voor Sterrenkunde aan de gemeentebesturen om de openbare verlichting en klemtoonverlichting te doven. En om samen met lokale verenigingen knusse activiteiten in het duister te organiseren. Kortom, om mensen te laten proeven van de gezelligste nacht van het jaar. In 2008 kwamen naar schatting ruim 18.000 mensen naar lokale activiteiten in 109 (geregistreerde) gemeenten. BBL roept gemeenten op om op 28 maart de openbare verlichting en klemtoonverlichting te doven, een gezellige activiteit te organiseren die het belang van een duistere nacht in de verf zet. Wanneer u (een deel van) uw verlichting symbolisch dooft, kan u zich eveneens registreren bij www.earthhour.be. Op die manier neemt u deel aan een internationale oproep aan steden, bedrijven en burgers om klimaatverandering tegen te gaan en geeft u zo een signaal naar de volgende klimaatconferentie in Kopenhagen.

64 - MAART 2009

Er zijn verschillende redenen om deel te nemen aan de Nacht en werk te maken van rationele verlichting: Efficiënte openbare verlichting bespaart veel geld op de gemeentelijke factuur. U helpt mee aan het halen van de Kyotonorm en u geeft het (visueel sterke) goede voorbeeld. Lichtvervuiling wordt als hinderlijk ervaren door burgers, het verstoort de slaap en kan een negatieve impact hebben op de gezondheid. Ook dieren waarvan het broed- of trekgedrag wordt geregeld door het ritme van dag en nacht ondervinden hinder.

Zondagswandelingen in Terra Incognita Op de eerste zondag van de maand maart, dat is op 1 maart, neemt gids Jack Govaerts wandelaars mee op pad door de Regte Heide. Het is een minder gekend gebied, maar bijzonder mooi. Om 8 uur verzamelen de wandelaars op het kerkplein in Minderhout. Op zondag 5 april wordt de wandeling georganiseerd in het Kelsdonk in Etten-Leur. Ook dit gebied is minder bekend, maar Jack kent er de weg. Laarzen zijn in dit gebied zeker geen overbodige luxe. Om 8 uur wordt verzameld aan de vredesboom in Meer. Info: Jack Govaerts (03 3157185).

Op zoek naar weidevogels Het gaat niet goed meer met de weidevogels in onze streek. Ze worden alsmaar verder teruggedreven. De open ruimte wordt ingenomen door grote constructies, de intensieve landbouw biedt weinig of geen ruimte meer om tot goede broedsels te komen. Toch kan je de weidevogels nog zien. De Ini’s van JNM organiseren een

weidevogeltocht. Iedereen die wil deelnemen (Je moet tussen 12 en 25 jaar oud zijn!) moet er wel voor zorgen dat zijn verrekijker niet op het nachtkastje blijft liggen.

Zwerfvuil Het is ergerlijk om vast te stellen hoeveel zwerfafval je langs de wegkanten ziet liggen. Daarom organiseert het stadsbestuur op zaterdag 21 maart een opruimactie. Natuurpunt Markvallei en JNM Markvallei doen mee en iedereen mag komen meehelpen Om 10 uur verzamelen we aan de Klapekster in Wortel-Kolonie. In de kolonie zullen we het zwerfvuil zoveel mogelijk proberen op te ruimen. Maar het is natuurlijk ergerlijk als je het vuil van een ander moet opruimen! Afval op straat en in het groen vergaat vaak maar traag; zwerfafval zorgt dus jarenlang voor ergernis en vervuiling. Behalve de ergernis die deze rommel oplevert, kost het opruimen ervan ook veel geld. In 2001 werden in Nederland vijftig miljoen blikjes en flesjes in het zwerfafval geteld. De Nederlanders gooien elk jaar honderd miljoen kilogram blikjes, vuilniszakken, papier en andersoortig afval weg. Daarvan slingert dertig miljoen kilo langs snelwegen en op parkeerplaatsen. Omgerekend zijn dat zeven volle vrachtwagens per dag. Zwerfafval is niet zozeer een milieuprobleem. Maar zwerfvuil heeft wel invloed op de ervaren kwaliteit van leefomgeving. Burgers meten die kwaliteit mede af aan de hoeveelheid afval op straat. Rommel veroorzaakt dus ergernis, maar trekt ook ongedierte aan. Sommige producten, zoals kleine stukjes plastic en metaal, kunnen dieren verwonden of zelfs doden. (AO)


Ook dat nog!

Bij tuinbouwer Jan Van Alphen in Minderhout worden vijftig zonnepanelen gestolen. De waarde van de buit bedraagt zo’n 50.000 euro. De kweker van komkommers investeerde twee jaar geleden 450.000 euro in de installatie van in totaal 464 zonnepanelen. De panelen, die opgesteld staan in een veld, leveren energie voor de verwarming van de serres. De tuinbouwer merkte de diefstal op nadat hij had vastgesteld dat er plots minder stroom werd opgewekt. De diefstal is mogelijk het werk van een georganiseerde bende die opereert vanuit Nederland. Eind oktober vorig jaar vond de politie ruim twee kilogram cannabis in de koffer van het voertuig van Mohammed A., een Franse Marokkaan. Zijn passagier die beweerde dat hij niets met de feiten te maken heeft, werd eerder al vrijgelaten. Het openbaar ministerie vordert nu achttien maanden celstraf en de verbeurdverklaring van het voertuig en de drugs. De 35-jarige Kevin A. wordt door de strafrechtbank in Turnhout veroordeeld wegens mensenhandel. De man krijgt tot een celstraf van 18 maanden, waarvan zes met uitstel en een geldboete. De Ghanese Belg liet een andere man op zijn naam anderhalf jaar werken bij een bedrijf in Hoogstraten. Het loon kwam op de rekening van A. terecht. De rechtbank heeft de 15.800 euro winst verbeurd verklaard. De Nederlander Serge M. van de ďŹ rma Agro Clean Nederland verscheen voor de strafrechtbank in Turnhout omdat hij personeel tewerkstelde zonder arbeidsvergunning. De feiten kwamen aan het licht tijdens een controle in een kippenstal in Hoogstraten op 28 februari 2007.

)*+, -.-/.0+

! " #$%& $

' !"# $! % & " " ' %

( '

!) " *!"# $! + $

% & (

, , * " ' " "

+ ' & ' -. % /.0." " 1 2 " 3)$4 5

In de Sint-Clemensstraat in Minderhout werd ingebroken in een kampeerwagen. De daders namen een dvd-speler mee. Vermoedelijk stalen dezelfde daders ook een cd-speler uit een auto in de Van Aertselaerstraat. Robin D.J. moest zich op de strafrechtbank in Turnhout melden omdat hij verdacht wordt van sluikstorten, maar de man gaf verstek. Vorig jaar liet hij enkele vuilniszakken achter in een gracht op Poeleinde in Wortel. “Hij heeft toegegeven dat de vuilniszakken van hem waren, maar de man beweert dat iemand anders ze daar heeft gedumpt�, zei openbaar aanklager Peter Van der Flaas. Het stadsbestuur van Hoogstraten stelt zich burgerlijke partij om 78 euro, de kosten van het opruimen, terug te vorderen. Luigi L. (31) uit Turnhout is door de strafrechtbank veroordeeld tot een celstraf van zes maanden en een boete. De man zit sinds november in de cel voor het leveren van drugs. Een dealer die werd betrapt in Highstreet had hem genoemd als zijn leverancier. Zijn kompaan Robby C. werd veroordeeld tot een werkstraf van 60uur, waarvan de helft met uitstel. De Nederlander Robert T., die een hoeve huurde in de John Lysenstraat en verdacht werd van de uitbating van een hennepplantage is vrijgesproken. Hij is wel schuldig bevonden aan het illegaal aftappen van elektriciteit. Nadat de eigenaar van het pand had gemeld dat zijn huurder spoorloos was, ging de politie over tot een huiszoeking. In het lege huis trof men sporen aan van een vroegere cannabisplantage. Op de vloer stonden 153 afdrukken van potten. Er waren bovendien gaten gemaakt in het plafond en de muren voor afzuiging en verlichting. Het openbaar ministerie was dan ook overtuigd dat er een plantage was geweest en vorderde tien maanden cel. De beklaagde beweerde dat hij van plan was om er een plantage te beginnen, maar dat er zich kort voor het opstarten een kortsluiting voordeed. De rechter sprak de man vrij op grond van twijfel. ‘Er zijn nooit stekjes of planten aangetroffen’, meende de rechter. De man werd wel veroordeeld voor de diefstal van elektriciteit. Hij kreeg zes maanden voorwaardelijke celstraf, met uitzondering van de periode die hij doorbracht in voorarrest. Bovendien moet hij 1.460 euro schadevergoeding betalen aan Iveka.

MAART 2009 - 65


AGENDA

TENTOONSTELLINGEN Tot 22 maart GEZICHTEN, tentoonstelling met werk van Lief Boeykens en Karel Huet in het Stedelijk museum, Begijnhof 9. Geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur. Info 03 314 65 88 of museum@hoogstraten.be

CURSUSSEN

Uw activiteiten in De Maand? Meld het ons

redactie@demaand.be

RIJBEWIJS VRIJE BEGELEIDING. Op vrijdag 13, 20 en 27 maart en 3, 10 en 17 april, telkens om 19.30 uur in zaal Pax. Organisatie KWB.

Zaterdag 14 maart HUIT FEMMES, toneelvoorstelling door leerkrachten van het Klein Seminarie. Aanvang 20 uur in de feestzaal. Reserveren verplicht 03 340 40 40 tijdens de schooluren Zaterdag 14 maart KOKEN VOOR INDIA, de wereldwinkel nodigt u uit voor een etentje in De Beestenboel in Wortel-Kolonie. Inschrijven via e-mail: Hoogstraten@oww.be of tel.03.3144924 of in de wereldwinkel.

HOOGSTRATEN Vrijdag 27 februari SIMULTAANSCHAKEN om 20.30 uur in de cahier. Zondag 1 maart COMME CHEZ KSJ!, een culinair initiatief van de KSJ, inschrijven voor 22 februari lans www. ksjhoogstraten.be Zondag 1 maart DAUWWANDELING, vertrek om 6 uur aan zaal Pax. Organisatie en info: KWB Hoogstraten 03 314 68 34 Woensdag 4 maart INFOAVOND voor leerlingen van het 6de leerjaar om 19 uur in het Klein Seminarie

Donderdag 5 maart LANGS TIGRIS & EUFRAAT, de cultuur van het oude Mesopotamië, van 14 tot 16 uur in het Klein Seminarie. Organisatie: Universiteit Vrije Tijd Vrijdag 6 maart RIKKEN & JOKKEN, vanaf 19.30 uur, kaartavond in de lokalen van de Nieuwe Olijftak, Brouwerijstraat. Organisatie Veloclub, info 03 314 62 26 Vrijdag 6 maart THE NEW INDUSTRY in Le Cirq. Kaarten aan 5 euro. Info thenewindustry@live.be. Zaterdag 7 maart HINDIA BOUM BOUM, actie van Broederlijk Delen rond India om 14 uur in zaal Pax. Info 0496 86 97 98 Zondag 8 maart OPENDEUR RUSTHUIS. Van 10 tot 17 uur opendeur in het woonzorgcentrum langs de Heilig Bloedlaan. Info: wzc@ocmwhoogstraten.be Zondag 8 maart TURN- & DANSSPEKTAKEL door ’t Spagaatje, om 14 uur in sporthal De Zevensprong. Info: 03 314 91 11.

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Woensdag en donderdag gesloten Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

Maandag 9 maart JAZZOPTREDEN door N.O. HEAT om 20 uur in zaal Sint Cecilia. Info: 03 314 67 08 Woensdag 11 maart LENTECONCERT met muziek en woord door leerlingen van de Academie.

www.jumpy-springkastelen.be

66 - MAART 2009

199

Woensdag 11 maart OPENKLASSENDAG van 13.30 tot 16 uur in het ASO Spijker, Lindendreef 37. Inschrijven op het nummer 03 314 55 36

Zaterdag 14 maart GELMELRIT, wielertoeristentocht van 65 km. Vertrek om 12 aan café De Gelmel. Info Hoogstraatse Wielertoeristen vzw 0497 94 01 86. Zaterdag 14 en zondag 15 maart PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ARTISTIEK GYMNASTIEK DAMES, telkens vanaf 9 uur in sporthal De Zevensprong. Organisatie Gymfed i.s.m. ’t Spagaatje. Info: 03 314 91 11. Zaterdag 14 en zondag 15 maart LENTEOPENDEURDAGEN van de Hoogstraatse winkeliers. Van 15 tot en met 28 maart JEUGDBOEKENWEEK in de Bib. Info 03 314 32 61.


AGENDA Zaterdag 28 maart LENTECONCERT van FANFARE DE EENDRACHT om 20 uur in de parochiezaal. Info: 03 315 77 76.

MEERLE Vrijdag 27 februari KAARTPRIJSKAMP RIKKEN voor en in de parochiezaal. Inschrijven vanaf 19.30 uur

200

Vrijdag 6 maart KOFFIESTOP, verkoop van koffie en thee ten voordele van broederlijk delen. Op het gemeenteplein van 8 tot 9 uur en van 15 tot 16 uur. Organisatie en info: De Klimtoren 03 315 82 88. Vrijdag 6 maart KAARTPRIJSKAMP RIKKEN voor en in de parochiezaal. Inschrijven vanaf 19.30 uur Vrijdag 13 maart KAARTPRIJSKAMP RIKKEN voor en in de parochiezaal. Inschrijven vanaf 19.30 uur

198

Woensdag 18 maart NA-ISOLEREN, een infoavond na-isoleren om 20 uur in het Administratief centrum. Organisatie stadsbestuur en IOK. Info duurzaam@hoogstraten.be of tel. 03 340 19 23. Donderdag 19 maart SCHRIJFAVOND van AMNESTY INTERNATIONAL om 20 uur in café De Gelmel. Dinsdag 24 maart NACHT VAN DE GESCHIEDENIS met het archief van de Hoogstraatse Dekenij door Johan Ooms. Om 20 uur in zaal Pax. Organisatie en info: Davidsfonds 03 314 11 88. Zondag 29 maart TWEE LANDEN FIETSTOCHT, vertrek om 9 uur aan café De Velo. Organisatie en info: De Hoogstraatse Trappers, 0476 59 89 80.

MEER Zondag 1 maart DE OUDE TRAMBAAN, begeleide wandeling met vertrek om 14 uur. Organisatie Wandelclub Markdal Zaterdag 14 en zondag 15 maart STARS ON STAGE - CONCERT BRASSBAND STE-ROSALIA, op zaterdag om 20 uur, op zondag om 14.30 uur, telkens in zaal Voor Kunst en Volk. Info: 03 315 90 79

Zaterdag 14 maart GOLDEN OLDIES BAL, vanaf 21 uur in de parochiezaal. Organisatie en info Feestcomité parochiezaal 0486 71 70 33. Zondag 15 maart WAFEL- & SMOUTBOLLENDAG vanaf 12 uur in parochiezaal Ons Thuis. Organisatie en info: OKRA 03 315 79 43 Maandag 16 maart KINDEREN VEILIG ‘ONLINE’, Organisatie en info www.gezinsbondmeerle.be of www. deklimtoren.be Maandag 16 maart WORKSHOP BLOEMSIERKUNST onder leiding van May Boudewijns om 20 uur in haar atelier. Organisatie en info: Markant, 03 314 28 63 Zondag 22 maart 11de GRENSWANDELING, vertrek vanaf 7.30 uur aan de parochiezaal

MEERSEL-DREEF Zondag 29 maart ST-QUIRINUSVIERING & PAARDENWIJDING om 11.30 uur aan de Sint-Luciakapel. Info: 03 315 78 70.

MINDERHOUT Zondag 1 maart WANDELING REGTE HEIDE, vertrek om 8 uur op het kerkplein. Organisatie en ifo Natuurpunt 03 315 02 45 Vrijdag 6 en zaterdag 7 maart LENTECONCERT van Fanfare De Marckezon vanaf 19.30 uur in het parochiecentrum. Zaterdag 7 maart HARRY POTTER zaklampentocht, vertrek om 18 uur aan de manege Blauwbosssen. Organisatie KWB, info koen.pauwels@skynet.be of 03 314 89 74 Zaterdag 7 maart INZAMELEN OUD IJZER in De Kuip, Minderhoutdorp. Organisatie KLJ, info: 0475 86 61 71. Maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 maart CIRCUS BARONES telkens om 18 uur (woensdag ook om 15 uur) in de circustent op het maktplein Vrijdag 20 maart ALGEMENE QUIZ om 20 uur in het parochiecentrum. Organisatie en info: KWB 03 314 74 21. Zaterdag 21 maart THE STAIRS en AXISS vanaf 21.30 uur in café Papillon Woensdag 25 maart INFO SAMENAANKOOP ISOLATIE van 20 tot 22 uur in het parochiecentrum. Organisatie KWB.

WORTEL Zaterdag 28 februari KINDERCARNAVAL van 13.30 uur tot 18 uur in de feesttent achter de parochiezaal Zondag 1 maart CARNAVALSTOET vanaf 14.30 uur Zaterdag 14 maart DE VERVLOEKTE KOLONIE, geanimeerde avondwandeling. Vertrek om 19 uur aan het Casino. Organisatie en info: Gezinsbond 03 314 89 16

Zaterdag 14 maart JUNIORSFUIF TAIL-BAL vanaf 21 uur in de feesttent op het oud-voetbalveld. Organisatie KFC Meer. Donderdag 19 maart GRENSWANDELING van Euraudax, verschillende afstanden, start vanaf 9 uur aan zaal Victoria. Info: 03 314 72 55.

MAART 2009 - 67


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

TANDARTSEN Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

03 314 32 11

HUISARTSEN

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be

Van maandag tot donderdag van 19 tot 8 uur ’s morgens 03 314 28 18. Vanaf vrijdagavond, tijdens het weekend en op feestdagen 014 41 04 10 van de huisartsenwachtpost regio Turnhout.

Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

& $ ' "

Kip aan ‘t spit

APOTHEKERS

! " # $ % .be

zaterdag open open zondag zondag gesloten

NACHTDIENST Tussen 23 uur en 9 u ’s morgens BEL 0900 10-500

WACHTDIENST

weekdagen op op afspraak weekdagen afspraak

03 314 82 86

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en SoďŹ e Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lou Van Bouwel 03.314.41.50. – 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68. – 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85. – 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Joris Buyle 03.314.13.08. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31.

68 - MAART 2009

Van 27 februari tot en met 1 maart APOTHEEK SCHEVELENBOS, Kapelstraat 11, Loenhout. tel. 03 669 64 24 Zaterdag 28 februari van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout. tel. 03 314 40 74 Van 2 tot en met 5 maart APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. tel. 014 633 166 Van 6 tot en met 8 maart APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel. tel. 03 314 62 25 Zaterdag 7 maart van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer. tel. 03 315 77 73 Van 9 tot en met 12 maart APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten. tel. 03 314 51 50 Van 13 tot en met 19 maart APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 314 57 24 Zaterdag 14 maart van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 314 57 24 Van 20 tot en met 26 maart APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel. tel. 03 314 38 68 Zaterdag 21 maart van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel. tel. 03 314 38 68 Van 27 maart tot en met 2 april APOTHEEK BIOPHARM, Meerledorp 46 te Meerle. tel. 03 315 73 75 Zaterdag 28 maart van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK BIOPHARM, Meerledorp 46 te Meerle. tel. 03 315 73 75

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 25 maart. We verwachten alle kopij ten laatste op woensdag 11 maart.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.