januari 2009 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 25 NR. 285 PRIJS: 2,30 ` JANUARI 2009 AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

EEN VOORSPOEDIG EE

2009 2

VOOR ONZE LEZERS VO

Jeanne Muësen en

CONGO

ARNOLD VAN APEREN 20 JAAR BURGEMEESTER

NA DE ZIEKTE

DE BERG OP

''De sjerp ten dienste van het volk''

CULTUUR PRIJZEN

2008 DHM_januari_285.indd 1

23-12-2008 9:52:50


Column

Kassa vier

Toen ik nog een klein, dun manneke was – the times, they are a-changin’ – toen winkelden wij heel lokaal. En een bakker of beenhouwer is er nog altijd, maar waar is die buurtwinkel van weleer? Wij woonden aan Bruurs en dat was op driewielerafstand van verschillende zaken. Jos Gillis aan de Statie, Jos ‘van den Houvast’ voorbij de kerk

Nog dichterbij was De Gouden Bol en daar moest je niet eens de straat voor over. En terwijl broer en zus hun huiswerk maakten, mocht ik dan als klein dropke mee met May die op ons paste. In De Gouden Bol aangekomen, ging ik vooraan op het winkelkarreke staan, als een kapitein op zijn schip, en keek ik welk lekkers er voor ’s avonds in de kar werd geworpen. Oké, het was geen

Bij de column – JOS WENS (1895-1992), “In Den Antwerpschen Goeden Koop” – foto Frank Croes, voor een campagne van Mentos, ca. 1980.

en vlakbij nog het winkeltje van Borremans, waar we voor onze schoolreis de obligate zak snoep kochten.

Carrefour maar we misten eigenlijk niets en je had er verse groenten en charcuterie. Bovendien werd je bediend door mensen die je kende. En de

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN VOORSPOEDIG

gangen, die waren er zo smal dat je absoluut niet kon kruisen of voorbijsteken. Enige diplomatie was dus vereist en waar dat tegenwoordig zonder politionele tussenkomst moeilijk zou zijn, destijds gaf de opstopping enkel aanleiding tot een babbel of goeiedag. Maar Hoogstraten werd dus een stad en De Gouden Bol zou verdwijnen. Dan gingen we naar één van die grote supermarkten, waar je weliswaar álles kon krijgen, maar waar ik als kind ook bang was. Hoge schabben. Zóveel gangen. Gevaartes van karren en bij regelmaat een al te vriendelijke mededeling door de speaker. Absoluut mooie winkels, maar ik denk te groot voor mijn kinderlijk bevattingsvermogen en het valt dus af te wachten of zij ooit een plaatsje binnen mijn jeugdsentiment zullen krijgen … Dit laatste is wel gebeurd met één van de kleinste winkels, die van Jos Wens waar nu de Cahier is. Een bomvolle kruidenier, met handgesneden kaas en versgemalen koffie. Ik was drie toen Jos, al ver in de tachtig, de winkel sloot, maar het interieur staat nog op mijn netvlies gebrand. Metershoge schabben met daaronder bakken voor meel en graan. Bakken waar Jos, ondanks nieuwe heup en vermaningen van dochter Jenny, op ging staan om erboven iets te pakken. Vooraan in de winkel een toog met weegschaal en koffiemolen en een soort pupitter waarop Jos de rekening maakte en de zegeltjes telde. Ik meen me nog altijd May’s eerste werkdag bij ons thuis te herinneren. We mochten mee naar Jos voor wat kaas en May vroeg aan zus Lies of ik al kon staan. Die zei ja, al bedoelde ze eigenlijk niet dat ik dit ook al alleen kon. Maar May zette me dus neer, waarop ik meteen omver zeilde om vervolgens onzacht met mijn hoofd tegen de toog terecht te komen. Je ziet het nog een beetje. En de toog is weg. Ik moet een half jaar zijn geweest en wellicht is de herinnering me dus grotendeels aangepraat, maar ergens lijk ik het toch nog te weten. Ook bij Jos Wens moest ons Lies wel eens naar ‘goei boter’ gaan vragen. Waarop Jos dan steevast en gespeeld verontwaardigd grapte: “Ik héb alleen maar goei!” En mijn zus, bange mus, helemaal van hare melk.

z w

j z d

v

w b

Z h m g fi

h g

Goei boter bestaat nog altijd, maar Jos Wens is niet meer. Zijn winkeltje evenmin. En voor je inkopen moet je nu de fiets op of de auto in. Muntje in de kar. Nummertje aan het vlees. Keus genoeg en heel laat open. Clean en kwaliteit. Alles groter en zelfs goei boter! Maar wanneer ‘ns hoor je hier: “Voor een kwinkslag, kassa vier”? (dh)

2009

2 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 2

w n A k p

23-12-2008 9:52:51

j


ARNOLD VAN APEREN

Twintig jaar burgemeester ten dienste van het volk Toen Arnold Van Aperen in januari 1989 burgemeester werd in Hoogstraten was dat voor de meeste inwoners niet direct een verrassing. Hoogstraten kwam net uit één van de moeilijkste periodes van de naoorlogse gemeentepolitiek. Als toenmalig voorzitter van het OCMW had Arnold deze storm gemakkelijk kunnen omzeilen. Zijn stevig uitgebouwd dienstbetoon en zijn status van provinciaal en nationaal politicus hadden hem intussen geen windeieren gelegd. Toch was hij door omstandigheden heel wat jaren in de schaduw gebleven van zijn nonkel Jos Van Aperen, die van 1983 tot aan zijn dood in 1987 burgemeester was van de fusiegemeente Hoogstraten. Bij de eerstvolgende verkiezingen (1988) nam Arnold resoluut de leiding van zijn Kristelijke Volkspartij op zich en kon hij met trots de nationale driekleur aansjorren. Drie periodes van zes jaar stond hij vastberaden aan het hoofd van de gemeente en de kritieken op zijn beleid liet hij onbewogen over zich heen gaan. Het beeld van een zelfzekere doelman onder de lat bij FC Meer nam hij met plezier mee naar het stadhuis in Hoogstraten. “De sport heeft mij karakter gegeven” zal hij meermaals verklaren. Maar in 2006 kraakte er even iets. CD&V plaatste een nieuwe spits en de kersverse Tinne Rombouts scoorde van op de stip. Arnold Van Aperen was verslagen en Rombouts wierp zich op als de nieuwe en tevens jongste burgemeester van Vlaanderen. Dit was echter buiten de waard gerekend want enkele weken nadien werd Arnold Van Aperen als burgemeester voorgedragen en later ook beëdigd. Een storm van protest en scheldpartijen waren het gevolg. Zelfs politieke tegenstrevers hadden bij momenten met Van Aperen te doen. Dit had hij wellicht zelf niet voorzien. De burgemeesterzetel was dan wel binnen, maar zijn partij bleef verdeeld achter en zijn populariteit had een ferme deuk gekregen. Nu twee jaar later lijkt nog niet alles vergeten maar kijkt hij met fierheid terug op 20 jaar burgemeesterschap. Tussen de vele vergaderingen, telefoontjes en festiviteiten door zochten wij hem op en noteerden voor u het wel en wee van het boegbeeld van de laatste 20 jaar uit de Hoogstraatse gemeentepolitiek. Arnold, op één januari 2009 zal het precies 20 jaar geleden zijn dat je burgemeester werd van Hoogstraten. Wordt dit een speciale feestdag voor u? Voor mij wordt dat een dag zoals een ander, juist zoals dat tien jaar geleden een gewone dag was. Ik weet ook wel dat het al een hele periode is, maar soms geloof ik het ook maar amper dat het al 20 jaar is. Ik kijk soms wel eens naar de foto’s hier in de gang van het stadhuis en dan zie ik dat er in Hoogstraten nog wel een burgemeester was met zoveel jaren dienst. Dat was één van de Brosens-familie en die was burgemeester van 1877 tot 1911. In dat rijtje zou ik dan de tweede zijn. Maar in de deelgemeenten zijn er ook wel een paar geweest met meer jaren dienst.

Toch zat je toen in 1988 al wel enkele jaren in de politiek. Wat waren je ambities en verwachtingen toen je in 1970 in Meer in de gemeentepolitiek stapte ? In Meer waren er sinds 1938 geen verkiezingen meer geweest. Ik had toen bij ons op de veiling

een paar jobstudenten waaronder Staf Elst en Jos Vermeiren en op zeker moment spraken wij erover of we zelf eens niet zouden opkomen. Staf wist dat Fons Sprangers en Jan Hoeck ook met plannen rondliepen en zo is van het een het ander gekomen. Ik was zelf nooit verder geweest dan het loket van het gemeentehuis. Op zes weken tijd hebben wij toen een lijst samengesteld. Wij dachten een paar zetels binnen te halen, maar tot mijn grote verwondering behaalden we zeven van de elf zetels. Ik stond tweede op de lijst en zo werd ik schepen. Voor mij ging er wel een hele nieuwe wereld open, want ik had mij tot dan toe nooit met politiek bezig gehouden. Nonkel Jos (Jos Van Aperen, nvdr) zat toen wel in de provincieraad en kwam toen ook op in Hoogstraten. In 1978 vroeg men mij voor de provincieraad, later in 1987 volgde de senaat. Ik heb drie verkiezingen meegedaan voor de senaat tot 94-95 toen de senaat werd afgeslankt en het Vlaams parlement werd opgericht. Ik zat toen in die periode ook al als rechtreeks verkozen senator in de Vlaamse Raad. Toen startte het Vlaams

JANUARI 2009 - 3

DHM_januari_285.indd 3

23-12-2008 9:52:51


ARNOLD VAN APEREN Parlement en werd ik hier als tweede op de lijst na Marleen Vanderpoorten verkozen. Later vroeg men mij de Kamerlijst te trekken en zo ben ik vier jaar volksvertegenwoordiger geweest in de Kamer. Dit heb ik dan gecombineerd met vier jaar Benelux-parlement. Dat laatste was ook wel een hele ervaring. Daar heb ik sterk gepleit voor grensoverschrijdend ambulancevervoer en samenwerking.

Wat deed je het liefste? Dat maakte eigenlijk niet veel uit. In het Vlaamse Parlement zit je het dichtste bij wat er in de gemeenten gebeurt. In het federaal parlement zit je al wat verder weg, maar hier heb ik me wel wat geïnteresseerd in justitie vooral dan wat jongeren betreft. Het heeft mij altijd geboeid hoe je jonge gasten terug in de maatschappij kunt brengen. Voor milieu heb ik altijd gevonden dat er te veel bevoegdheden naar de gewesten gegaan zijn terwijl een giftige lozing in de Maas bijvoorbeeld heel wat consequenties kan hebben over gans het grondgebied van België. Als er verschillende wetgevingen zijn is dat natuurlijk niet goed..

Had je in 1970 nooit aan een politieke carrière gedacht, want het zit toch wel wat in de familie bij jullie? Nee, daar had ik toen nooit aan gedacht. En wat die familie betreft, dat is meer een vervolg-

maar hij had er met mij nooit over gesproken.

Jij was zaakvoerder van de veiling in Meer, maar gaandeweg heeft die politiek toch heel veel tijd in beslag genomen. Hoe viel dat te rijmen met je bedrijf en je familie? In het begin was ik geen zaakvoerder, hé, maar eerder grote gast. Maar dat is zo, de politiek nam altijd meer en meer tijd in beslag. Mijn familie en later ook mijn kinderen hebben mij wel heel dikwijls bijgestaan, zeker in het seizoen. Dank zij hen heb ik dit allemaal kunnen doen. In eerste instantie moest ik mijn boterham verdienen. Ik had een vrouw en vier kinderen. In tweede instantie kwam de politiek. Maar dat nam meer en meer tijd in beslag. In december 1987 werd ik verkozen in het parlement. Ik heb toen dat seizoen nog uitgedaan, maar na 1988 heb ik, buiten hier en daar nog eens een vergadering bijwonen, mij niet meer met de zaak beziggehouden. Van toen af ben ik fulltime politieker geworden. Dat was toen ook minimum drie keer per week naar Brussel. Ik had lange dagen en veel uren gewerkt. Nu is dat iets minder maar 10 à 12 uur per dag kan nu ook nog. Ik heb altijd zelf met de auto gereden, behalve als we naar Luxemburg moesten voor het Benelux-parlement. Dat was 300 km heen en 300 km terug op dezelfde dag. Dan kun je wel een chauffeur gebruiken. Dan kun je

De kleine Arnold, anno 1940

niet zetelen in de gemeenteraad. Je werd toen voorzitter van het OCMW. Was dat toen geen ontgoocheling voor jou? Ik heb altijd voorrang gegeven aan nonkel, hoewel sommigen in de groep het daar moeilijk mee hadden. Ik ben daar wat tegenin gegaan en gezegd: ik ga wel naar het OCMW en we zien wel wat er later komt. Ik heb het met mijn nonkel altijd heel goed kunnen stellen. Hij was de enige broer van mijn vader. Ik heb altijd heel veel sympathie voor hem en tante Jeanne gehad. Wij hadden toen wel een afspraak dat wij na drie jaar zouden wisselen, want hij was mijn opvolger in het OCMW. Hij zou dan 65 jaar worden maar was intussen ernstig ziek geworden. Hij liet mij toen eens komen en stelde voor om te wisselen, maar ik heb hem aangeraden het zo maar te laten. Secretaris Paul Vinckx zou de papieren wel bij hem kunnen binnenbrengen om te tekenen en na te zien. Het ging toen niet goed in de politiek na het ontslag van Milia Horsten. Nonkel zou dan ontslag moeten nemen en ik zou buiten de raad om burgemeester moeten worden. Dat zou het toen allemaal nogal moeilijk gemaakt hebben. Daarom heb ik hem toen voorgesteld om het zo maar te laten. We zouden het wel bekijken en wat komen zou, zou komen. Men had nonkel toen nog een half jaar tot een jaar te leven gegeven

In de kleuterklas in Meer

A verhaal. Juul (broer van Arnold en toenmalig volksvertegenwoordiger voor VLD, nvdr), dat is pas later begonnen en Fons (andere broer, gemeenteraadslid in Brasschaat, nvdr)zal daar het vervolg op zijn. Nonkel Jos hebben ze in 1965 komen vragen voor de PVV omdat die hier in het noorden weinig of niets hadden. In 1970 is die dan samen met Fons Jansen opgekomen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Hoogstraten,

achterin wat dossiers lezen en dingen inspreken. Dat waren toen toch dagen van 6.30u. vertrekken en vergaderen tot een uur of zes uur ’s avonds en dan moesten we nog terug naar huis.

In 1982 stond je achteraan de lijst,maar toch behaalde je meer voorkeurstemmen dan je kopman Jos Van Aperen. Omwille van familiebanden kon je toen

en ik heb dan tegen tante Jeanne gezegd dat hij voor mij als burgemeester zou mogen sterven. Nonkel is dan gestorven in mei 1987 en daarna heeft Fons Jansen nog anderhalf jaar de opvolging gedaan. En toen kwamen de verkiezingen maar dat verliep ook moeizaam door de splitsing in de groep (ontstaan van een aparte groep Democratische Eenheid DE met Fons Jansen en Karel Aerts, nvdr). Tot mijn grote verwondering

4 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 4

23-12-2008 9:52:52


ARNOLD VAN APEREN behaalden we toen 10 zetels, daar waar wij gehoopt hadden op 5 à 6 zetels.

Je hebt altijd heel veel voorkeurstemmen gehaald. Ook voor nationale verkiezingen was je het stemmenkanon van de streek. Heeft dat alles met je dienstbetoon te maken? Voor een stuk natuurlijk wel. De mensen wisten wat ze aan mij hadden. Over dienstbetoon is ooit heel wat geschreven, dikwijls als iets wat ’vies’ was. Ik had daar een andere mening over. Er zijn een aantal mensen die bij je komen omdat ze een tweede oordeel willen.”Klopt het wel zoals ze tegen ons zeggen?” Daarnaast zijn er ook mensen die op een ander iets niet durven gaan vragen of gaan zeggen, en die dat dan aan mij komen vragen. Zij wisten ook wel dat ik daar met niemand iets over zegde, zelfs niet tegen mijn vrouw. Ik heb voor heel wat mensen brieven geschreven voor meer uitleg. Ik weet ook wel, de wet is de wet, maar er zijn altijd zaken die interpreteerbaar zijn. Maar als er iemand bij mij komt met een proces verbaal, dan zal hij dat wel verdiend hebben zeker? Als hij daarover een klacht heeft, dan stuur ik hem naar de zonechef. Het strafste wat ik ooit heb meegemaakt was het volgende. Ongeveer tien jaar geleden komt er een moeder bij mij met een zoon van rond de 40 jaar, ongeletterd. Het waren echt marginale mensen. Zij zei tegen mij:”Onze Johan moet naar den bak. En hij zegt dat hij zich dan zal verdoen.” De feiten bleken allemaal marginale zaken te zijn, maar die man had nooit ergens gevolg aan gegeven, tot hij uiteindelijk na twee jaar een briefje kreeg om naar de gevangenis te gaan. Ik heb daar wel

wel van het leven zou beroven. Een dag of zeven later kreeg ik inderdaad een doodsbrief thuis in mijn bus. Mijn geweten was toen gelukkig wel gesust omdat ik naar al die instanties geschreven had. Als ik dat niet had gedaan dan zou ik dat heel mijn leven wel hebben meegedragen. Ja, en zo zijn er nog wel een aantal zaken geweest.

Gij leefde u soms wel wat te fel in in het leven van iemand anders. Neem nu dat geval met die poema. Ja, maar hoeveel moeite hadden we daar toen al niet mee gehad. De politie wist ook niet goed hoe er aan te beginnen. Op zeker moment zeiden we:”we gaan er vandaag naartoe en we nemen die poema mee.” We kenden al de verhalen van de buren en dan zit ge daar bij die man. Op zeker moment zegt die: ”Jullie hebben toch voor alles geld. Wel geef er dan geld voor, hé!” Daarop zei ik: “Wat vraagt g’er voor?” “30.000 frank” zegt die man. “Verkocht!” zei ik. Maar dan moest ik natuurlijk ook voor geld gaan zorgen,hé. En terwijl de politie alle papieren in orde maakte reed ik naar de bank om dat geld op te halen, en wij hebben die poema gekocht en zelf betaald. Als buitenstaander zeg je dan toch: hier heb je toch wel wat te veel inlevingsvermogen gehad. Zo ook met die bouwtoelatingen die vaak op het randje zaten maar ook dikwijls er over.

van Juul (Juul Verhulst, raadslid Agalev/Groen uit de oppositie, nvdr). Je leert wel van elkaar. Als je alleen maar in je eigen gedachtegoed blijft zitten en geen oor en oog hebt voor een ander, dan leer je nooit iets bij. Soms moet je dan wel eens iets afzwakken of aanschroeven. In sommige gevallen ben ik daar misschien wel wat ver in gegaan.

Voor de derde keer rinkelt de telefoon wat bij ons de vraag ontlokt of hij dat allemaal

Allicht heb ik fouten gemaakt. Ik ben God de Vader niet. niet beu wordt. “Nee, nee, de dag dat ik dat beu wordt, dan stop ik er mee. Zo simpel is dat”antwoordt Arnold categoriek. Men heeft je ook vaak verweten dat er weinig controle was zodanig dat de mensen vaak zelf eerst klacht moesten indienen tegen bijvoorbeeld een buur vooraleer de politie kon ingrijpen. Ik heb ooit vaak verwijten gekregen. Als het terecht was, dan moest ik dat maar incasseren. Als ze onterecht waren, dan dacht ik: binnen een jaar of twee krijg ik misschien toch mijn gelijk. Ik heb in de loop van de jaren altijd wel moeten

Als twaalfjarige al stevig uit de kluiten gewassen op de foto voor de plechtige Communie

Een familiefoto uit 1975 naar aanleiding van de Plechtige Communie van Anne en AnneMie. v.l.n.r. Marie, Maria Tackx, René, Anne, Anne-Mie, Arnold Van Aperen.

drie kwartier op die mensen ingepraat en op de lange duur heb ik een brief geschreven naar de procureur, naar de directeur van de gevangenis, naar de commissaris van politie en naar de sociale dienst van Turnhout. Ik heb die mensen er niet van kunnen overtuigen maar ik heb hen wel laten verstaan dat ik de indruk had dat die man zich

Misschien wel, ja. Allicht heb ik fouten gemaakt. Ik ben ook God de Vader niet, hé. (lacht) Er zijn soms dingen waar ge maar de helft van weet en waarvan ik dan denk: moet dat echt wel zo. Ik weet ook wel dat de wet de wet is, maar interpretatie is mogelijk. In de loop der jaren leer je daar wel in bij, misschien ook wel onder impuls

opboksen tegen kritiek. Het feit dat ik de oudste was van 11 kinderen heeft me aan leerschool geen windeieren gelegd.

Hoe was het leven bij de familie Van Aperen toen? Ik heb mij achteraf dikwijls afgevraagd hoe ze

JANUARI 2009 - 5

DHM_januari_285.indd 5

23-12-2008 9:52:53

Va ve M


ARNOLD VAN APEREN bij ons vroeger de eindjes aan elkaar konden knopen. Op zeker moment zaten wij met 5 op het internaat en ik wist goed genoeg wat er thuis voor moest gedaan worden. Tijdens het groot verlof waren dan was het werken van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Op 1 september gingen wij naar het internaat, maar op 30 augustus waren wij nog volop kolen aan het uitrijden. Ons moeder stond er altijd op dat wij goed gewassen waren, maar als wij twee dagen later op school onze neus snuiten, dan kwam er nog altijd koolgruis uit. Onze Jan ging kolen verkopen en ik en onze Jos haalden die op aan het station in Turnhout en leverden die bij de mensen. Naast alle aardbei- en augurkensoorten kende ik toen ook alle kolensoorten. Toen ik 10 jaar was heb ik twee maanden in bed gelegen, overwerkt. Ik reed toen al alle dagen mee om aardbeien op te halen en weg te doen en einde juli, begin augustus begon dat, hé. Onze Arnold at niet meer, hij sliep niet meer, en ik was toen ook maar een mager manneke. De dokter zei toen: stop hem maar in bed en laat hem maar zoveel eten als hij kan. Kort daarvoor in mei 1949 was mijn derde zus Gusta geboren en ik rustte overdag in het bed van onze va en ons moe. Ik moest dan regelmatig ons Gusta haar tutje geven want die sliep toen in een bedje naast mij.

sport, gezondheid en veiligheid. Wat goed voor mij is, is zeker ook goed voor alle mensen. Dit is altijd zowat mijn gedachtegang geweest. Kijk naar heel het fietspadengebeuren dat ik mee opgestart heb. Vrijliggende fietspaden voor de jongeren die naar school rijden heb ik altijd enorm belangrijk gevonden. Ooit heb ik op een nacht een project uitgetekend voor de halteplaats van de bussen aan het Spijker. Ik noem dat wel eens mijn pyama-project. Wij hebben toen iedereen die er ergens mee betrokken was rond de tafel gezet en dit is er uit de bus gekomen. Tot op heden zijn daar gelukkig, hout vasthouden, geen ernstige ongevallen meer gebeurd. Daar kijk ik nog altijd wel een beetje fier op terug. Ook het feit dat zoveel jongeren in de gemeente aan sport doen, geeft me een grote voldoening. Ik heb zelf nooit gedronken of gerookt omwille van de sport en nu probeer ik ook die jonge gasten van de drugs af te houden, want ik weet hoe erg dat kan zijn. Ik heb onlangs nog een boek gelezen over de gevolgen van drugs op de hersenen, het ontstaan van psychosen, enz. De problemen van de verplaatsing van de koffieshops naar de grens toe zal ons dwingen ons ook hier tegen te wapenen. Ik heb het voor maandag op de agenda gezet van de Belgisch-Nederlandse commissie voor grensoverschrijdende samenwerking.

De drie oudsten bij ons waren jongens, maar wij hebben evengoed in het huishouden moeten helpen. Ik weet nog heel goed hoe we zeepsop moesten maken en rijstpap koken, sokken moesten wassen en hoe we geschuurd hebben. Maar ja, dat leerden we toen allemaal spelenderwijs, hé. Ik heb altijd veel waardering gehad voor mijn ouders.

Ik heb eens een aantal De Hoogstraatse Maand-en van de laatste jaren doorgebladerd en dan sta ik versteld hoe vaak je burgemeester Van Aperen tegenkomt op foto’s van alle mogelijke festiviteiten of evenementen. Dan vraag ik mij af: wat een leven heeft die man? en hoe doet hij dat?

Mijn grootouders woonden bij ons in. Ik mocht dus altijd met vava en moemoe mee. Ik zal altijd een brave jongen geweest zijn, hé? Ik heb op school ook nooit straf gekregen want ik heb altijd proberen te leven binnen de regels. Ik ben ook heel intensief met sport bezig geweest, zelfs nu nog al is het dan meer aan de zijkant. Daarom heb ik in de gemeente ook altijd oog gehad voor

Ik vind dat ik dat verplicht ben ten overstaan van al die vrijwilligers in vele verenigingen en sportclubs en die mensen de waardering van het bestuur verdienen. Ik voel mij verplicht om daar naar toe te gaan. Soms is dat maar één of twee uur. Als ik meer tijd heb en Maria gaat mee, dan durf ik daar ook wel eens een hele avond blijven. Of dat nu een bingo-avond is of bij de duivenbond, of bij de bloedgevers, maakt niet uit.

CV Arnold Van Aperen Geboren in Meer (Meerdorp 55) op 20 augustus 1939 Eerste kind van Frans Van Aperen en Anna Herrijgers Oudste zoon uit een gezin van 11 kinderen Lagere school in Meer Humaniora in Sint-Gabriël-college in Boechout (7 jaar) Tevens op internaat in deze school Studierichting: Wetenschappelijke A Een jaar regentaat wiskunde-fysica in Pius X Antwerpen Erkend verkoper phytofarmaceutische producten Getuigschrift nationaal en internationaal vervoer Trouwt met Maria Tackx. Vier kinderen : Ann, Anne-Mie, Marie, René Bediende en Zaakvoerder van De Vrije Veiling Meer 25 jaar doelman in de eerste ploeg van FC Meer (tot zijn 41 jaar) Kruisboogschutter bij De Verenigde Vrienden Meer 30 jaar voorzitter Landelijke Unie Kruisboogschutters van België Zes jaar eerste schepen in Meer (1971-1976) Zes jaar OCMW-raadslid (1977-1982) Zes jaar OCMW-voorzitter (1983-1988) 20 jaar burgemeester (1989-2008) Negen jaar provincieraadslid (1978-1986) Zestien jaar senator en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement, Kamer, Senaat Vier jaar lid van het Beneluxparlement Ere-senator Co-voorzitter Commissie Grensoverschrijdende Samenwerking

Ik doe dat ook meestal graag en dat is voor mij dan ook geen opdracht. Ik moet natuurlijk wel mijn agenda in het oog houden.

Als ik dat zo hoor en bekijk, dan kan ik me toch wel voorstellen dat het voor jou toch wel heel erg moet geweest zijn wat er hier vorig jaar tijdens de coalitievorming gebeurd is. Al die kritiek die over je heen kwam, .. Ja, dat heeft me wel geraakt. En als je daar dan nog mensen bij ziet staan die je indertijd zelf nog in bescherming genomen hebt en voor wie je alles gedaan hebt wat mogelijk was om die zo goed mogelijk aan hun trekken te laten komen. Als je dan zo’n mensen vooraan ziet staan roepen en schreeuwen, dan valt zo iemand wel

6 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 6

23-12-2008 9:52:53

E H H


ARNOLD VAN APEREN heel laag voor mij. Ik vond dat toen wel heel erg, ja. Moest dat in mijn eerste legislatuur gebeurd zijn, dan had ik er misschien wel de brui aan gegeven. Ze hebben ook een blauwe streep op mijn huis geschilderd en een brandende gazet in de brievenbus gestoken. Ik heb ook heel wat anonieme mailtjes ontvangen. Ik heb daar niet op geantwoord. Dat ze het dan rechtstreeks tegen mij komen zeggen, bijvoorbeeld op mijn zitdag. Die staat voor iedereen open. Dan kunnen zij hun zeg doen en ik de mijne. Maar er wordt ook vaak zo maar wat verteld en men hoort ook veel dingen onrechtstreeks. Er werden toen ook jongeren nietsvermoedend opgetrommeld zonder het probleem te kennen.

In je familie en in je omgeving moet dat toch ook zwaar aangekomen zijn, hoe ze je hier uitgescholden hebben? Ja, dat is zeker. Maria zegt dan tegen mij: “Als dat met mij moest zijn, dat bestond niet!” maar dan zeg ik: “Tijd zal wel raad brengen en ze zullen wel wat meer verstand krijgen en inzien hoe het allemaal verlopen is. De waarheid zal zijn recht wel krijgen. Als de CD&V in het begin wat redelijk geweest was dan was het zover allemaal niet gekomen maar ik wil hierover geen polemiek heropenen. Ik vroeg hier aan tafel gewoon de bevoegdheden die Marcel Van Ammel vroeger had. Die had Onderwijs, Milieu en Ruimtelijke Ordening en Toerisme. Ik zou mijn

bevoegdheden afstaan en eerste schepen worden met de bevoegdheden van Marcel. Roger (Van Aperen, nvdr) en Jos (Martens,nvdr) zouden dezelfde bevoegdheden als vroeger behouden. Maar dat kon blijkbaar onder geen enkel beding. Telkens als het over mijn bevoegdheden ging, was het moeilijk.

Wat was voor hen dan de struikelblok, want zo belangrijk waren die bevoegdheden toch ook niet? Ik weet niet wat hun achtergronden waren, maar in mijn ogen leek het dat ik zo veel mogelijk geïsoleerd moest geraken en zo weinig mogelijk posten kreeg. Die onderhandelingsperiode die duurde en duurde tot op zeker moment Sus Snels mij belde en vroeg wat de moeilijkheden waren. Daarna heb ik onze onderhandelaars gecontacteerd en op 9 november, nadat er tien dagen niets gebeurd was en er ook geen vorderingen waren hebben onze onderhandelaars samen getekend om de onderhandelingen stop te zetten. Wij hebben toen afgehaakt met als gevolg gans die polemiek die toen ontstaan is.

Je bent altijd nogal loyaal geweest tegenover je nonkel Jos, maar zijn zoon Roger is dat wel niet geweest tegenover u. Ja, maar hoe gaat dat, hé. Natuurlijk zat hij daarbij en wist hij dat ook, maar Karel Aerts die zegde

dat hij naar het OCMW zou gaan en stelde voor dat de anderen allemaal maar zouden tekenen. Maar hij zei wel tegen mij: “Gij moet voor mij burgemeester zijn! Gij verdient dat.” O.k. het wordt door iedereen getekend en ik ben daar Fons, Lief en René ( verkozenen van de fractie Groen!-Hoop die samen met KVB een bestuursovereenkomst tekenden, nvdr) nog altijd dankbaar voor. Het is dank zij hen en onze onderhandelaars dat ik nu burgemeester ben. Zij zullen zelf al wel ervaren hebben dat ik zeker niet tegen hen ben, op geen enkele manier. Maar toen is men (verwijst naar CD&V, nvdr) Karel Aerts gaan benaderen vermits wij maar met 13 waren. Karel heeft ook wel een aantal bindingen. Hij heeft zich vooral afgezet tegen Jan Fret (vooropgestelde schepen voor Groen!, nvdr), met het verwijt dat die te weinig stemmen haalde. Maar de vroegere schepenen zoals Verhulst en Milia Horsten zullen in die tijd ook wel niet veel stemmen gehaald hebben. Dat is normaal in een kleine partij. Bij de stemming wisten we dat Karel voor iemand anders zou stemmen voor het OCMW. Roger vroeg toen plots de schorsing in de gemeenteraad. Wij vroegen ons af: “Waarom een schorsing, alles is toch afgesproken?” En toen zei Roger:”Ik weet dat Leen Vermeersch ook niet voor een KVB-kandidaat zal stemmen.” Leen, Roger en Karel wilden toen tijdens de schorsing nog dat we onze afspraken met Hoop en Groen zouden

Een moment om nooit te vergeten: koningin Paola bezoekt Hoogstraten voor de overhandiging van de Europa Nostra-prijs aan de vzw Het Convent voor de restauratie van het begijnhof en ontvangt uit handen van burgemeester Van Aperen een aandenken aan de stad Hoogstraten. JANUARI 2009 - 7

DHM_januari_285.indd 7

23-12-2008 9:52:54


ARNOLD VAN APEREN moet, dan moet dat maar. Anderzijds wisten we ook wel dat er contacten waren (tussen CD&V en Groen-Hoop, nvdr) en wij waren ook een beetje ongerust. Wij vonden het spijtig dat Hoop zo weinig stemmen haalde en Groen! was niet altijd onze beste vriend geweest. Die wilden ons misschien ook wel eens een voetje lichten. 11 plus 2 is ook nog altijd 13, hé. Het was vooral bij Groen! dat er tegenkanting was tegen ons, en dat leefde ook wel bij ons. Toen hebben we maar het zekere voor het onzekere genomen. Ik had het wel in een coalitie met Groen-Hoop gezien. Fons, Lief en René dat waren capabele mensen. Ook de huidige schepenen zijn zeker capabel. Het loopt momenteel goed. In het begin was het nogal stroef. Ik moet wel zeggen, die twee gemeenteraden in november, dat was hard. Als je nooit je hamer hebt moeten gebruiken in de gemeenteraad en als ge dan plots de politie er bij moet laten komen, dan is dat wel pijnlijk. Maar we overleven dat allemaal wel

Blijft zoiets niet knagen? Knagen nu wel niet, maar ge hebt het wel meegemaakt, he, en men vergeet dat niet. Het is een ervaring.

Maar de problemen in je eigen partij, dat is toch wel erger, denk ik.

Ja, die kritiek heeft me geraakt …..zeker als je ziet dat mensen die je vroeger geholpen hebt op de eerste rij staan roepen. opzeggen, wat wij niet deden. Door dat stemgedrag is er iemand van KVB niet gekozen in de OCMW-raad. Dat was toen inderdaad wel hard en even slikken. We zullen maar afwachten wat het geeft, hé. Zij zijn met zijn drieën en voeren een eigen oppositiepolitiek in de gemeenteraad.

Ja, dat is zeker, maar je komt er ook wel sterker uit. Je hangt als groep ook sterker aan elkaar en er wordt regelmatiger contact opgenomen met elkaar. Ik weet ook niet wat die anderen in de toekomst gaan doen. Ik vraag me wel af of de bevolking hun werkwijze apprecieert, zoals zij bezig zijn. Maar iedereen heeft natuurlijk zijn aanhang en elk vogeltje zingt gelijk hij gebekt is.

Wat zijn in die 20 jaar de zaken waar je het meeste voldoening aan gehad hebt en wat zijn je grootste ontgoochelingen, hoewel ik dat laatste nu wel kan inschatten? Ik heb het nooit plezant gevonden dat de voetbal van Minderhout hier aan het stadhuis spandoeken gehangen heeft tegen mij omdat ik wist hoe ik er mee begaan was om voor hen pleinen te bekomen. Ik wist ook wel dat een aantal van hen dat ook heel goed wist. Er zijn altijd van die heethoofden. Soms zaten ze hier wel met bijna honderd in de raadszaal. Ik heb hen altijd gezegd:”Wij willen daar die voetbalvelden”. Ik ben er twee keer voor naar

Uiteindelijk is het wel een zware tol. Je bent wel burgemeester, maar je partij ligt overhoop, en …. How,how, die drie zien we niet meer, maar de rest dat loopt allemaal heel goed. Achteraf gezien, zou je het opnieuw doen? Is het dit waard geweest? Ja, als ze Karel Aerts niet hadden bewerkt, dan hadden we met drie in het college gezeten, samen met Fons, Lief en René. Ik weet niet wat zij binnen vier jaar gaan doen. Er kan nog zoveel water door de Mark lopen. Ik weet ook niet hoe het met mij zal gaan,hé. Ik zeg niet dat ik stop binnen vier jaar. Het had anders kunnen zijn als deze zes jaar normaal hadden gelopen. We zullen maar afwachten hoe het draait.

Toch was je al heel vroeg met de CD&V aan het praten. Je had minder zetels dan de CD&V en ook minder voorkeurstemen dan Tinne Rombouts. Dan wist je toch dat ge geen burgemeester meer zou zijn. Ja, dat klopt, en als zij inschikkelijk geweest waren dan zou ik nu eerste schepen geweest zijn.

Daar had ge u mee kunnen verzoenen? Ge bespreekt dat in de groep,hé. Ik weet nog goed dat Staf Peerlinck op zeker moment belde en zei: ”Wacht nog enkele dagen”. Maar als je dan nog efkens wacht is het misschien te laat. 11 plus 3 is ook 14, hé.(CD&V haalde 11 zetels, Groen-Hoop 3, nvdr) En in je eigen groep zijn er mensen die schepen zijn en een voorzitter van het OCMW en die zeggen dan: gaan we nu volledig in de oppositie of gaan we dit nu maar doen? Toen heb ik gezegd: ”Wel mannen, ik zal een stapje terugzetten. Ik zal wel eerste schepen worden en na vier jaar wil ik het eens bekijken naar Leen toe. Ik had zelf ook nog wel in de oppositie kunnen gaan zitten. Waarom niet? Als dat

B

8 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 8

23-12-2008 9:52:55


k

ARNOLD VAN APEREN de Raad van State geweest, ik heb mij zelf bij de vrederechter geëngageerd om nog gronden te verwerven. En dan hoor ik hier roepen :Nol dit en Nol dat. Ik heb dat liever niet dan wel. Achteraf blijkt wel dat ik me daar heel erg voor heb ingespannen en nu ligt het er zoals het is. Als je uitgescholden wordt, dan is dat niet plezant, maar dat moeten we er schijnbaar bijnemen, zeker? Maar of dat allemaal zo ethisch is, weet ik niet. Ik zal dat niet zo gemakkelijk doen, al heb ik soms ook wel eens harde woorden gezegd. De verwezenlijkingen waar ik echter met veel plezier naar terug kijk zijn zeker al die fietspaden in de gemeente, de bushalte aan het Spijker, de twee ambulances en het goedkope ziekenvervoer, de goede uitrusting van onze brandweer. Kijk maar naar de laatste brand in de Mouterijstraat. Zo’n brandweerladder heeft dan wel veel geld gekost, 596.000 euro, maar ik ben heel tevreden dat ze er hun werk goed mee hebben kunnen doen. Ook het vele werk in eigen streek, de lage werkloosheid, dat zijn mooie dingen en goed voor onze bevolking. Gezondheid, Veiligheid en preventie, daar ben ik altijd voor te vinden geweest. Ook initiatieven zoals Coda Hospice, Homiva, Ispahan, liggen mij heel nauw aan het hart. Ook de missiewerkers, want voor mij mag alle ontwikkelingshulp naar hen gaan in plaats van naar 11.11.11. Zij zullen wel het beste weten wat zij ermee kunnen doen. Ik kwam ook regelmatig met Stan Goetschalckx ( Broeder van Liefde werkzaam in Afrika, nvdr)

in contact. Die jongen werkt hard en hij heeft dat goed gedaan. Dat is opgevallen waardoor hij nu een groot budget gekregen heeft. Ja, voor al die missiewerkers doe ik mijn petje af. Maar ook voor alle vrijwilligerswerkers hier bij ons. Ook voor de gezondheid heb ik altijd oog gehad. Zeker voor het sporten in de gemeente. Als ik daarin mijn steentje kan bijdragen, dan zal ik dat met liefde en plezier blijven doen.

Nog twee jaar en dan staat er weer een nieuwe verjaardag voor de deur: 40 jaar politiek. Is dit dan een eindpunt, of zie je nog een verder verloop van je politieke carrière? Bij leven en welzijn doe ik deze termijn zeker nog uit en als ze me binnen vier jaar nog nodig hebben, dan kom ik terug op. In 1999 heb ik dat ook gezegd:”Voor mij kan alles en moet niks”. Zelfs nu ook, hé. Ge weet toch dat ik voor de gemeente een goedkope burgemeester ben,hé? Ik trek pensioen van de senaat en dan mag ik zoals iedereen nog wat bijverdienen. Ik kan mijn wedde van de gemeente volledig aannemen en dan van de senaat minder ontvangen. Maar als ik het andersom doe bespaart dat toch voor ons allemaal. Op jaarbasis scheelt dat toch heel wat voor de gemeente. Ik heb dit altijd heel graag gedaan, ook het werk in het OCMW.Sociaal bezig zijn en mensen helpen spreekt me nog altijd aan.

Jij wist indertijd ook wel van de moei-

lijkheden bij de schepenwissel in 1985. Dat lag blijkbaar moeilijk in je groep maar toch heb je er niets van gezegd tegen je coalitiepartner. (Lu Koyen zou volgens de bestuursovereenkomst zijn partijgenoot Milia Horsten als schepen opvolgen, maar Karel Aerts stelde toen zijn kandidatuur en werd als schepen verkozen, nvdr). Dat stond toen wit op zwart op papier en was veel flagranter dan wat nu gebeurd is Ja, dat klopt, maar gij weet toch wel welke vete er toen was tussen Fons Jansen en Lu Koyen? Als Milia toen geen ontslag genomen had was alles gewoon doorgegaan. Het ligt soms toch allemaal op kleine plaatsjes. Hoe mensen overeenkomen is vaak heel belangrijk, ook in de nationale politiek. Als mensen overeenkomen is er ook veel meer vertrouwen. Ik heb hier 18 jaar heel goed samengewerkt met Staf Peerlinck als schepen en coalitiepartner. Ik durfde gerust mijn portefeuille aan hem geven en hij de zijne aan mij, omdat ge mekaar na een aantal jaren blindelings vertrouwt. Ik wist heel goed dat Staf nooit iets achter mijn rug deed en hij wist dat ook van mij.

Iets wat mensen hier nooit goed begrepen hebben, is waarom ge bij de gemeenteraadsverkiezingen nooit onder de naam VLD bent opgekomen, terwijl ge nationaal en provinciaal de kandidaat en de stemmentrekker voor die partij was, ook in Hoogstraten ?

Burgemeester Van Aperen zetelde in de Provincieraad, in de federale Kamer en Senaat, het Vlaams Parlement JANUARI 2009 - 9

DHM_januari_285.indd 9

23-12-2008 9:52:56


ARNOLD VAN APEREN Waarom hield ge u zo vast aan de naam ‘Kristelijke Volksbelangen”? Wij zijn indertijd in 1970 in Meer opgekomen onder de naam Volksbelangen. Nonkel kwam hier in Hoogstraten ook op met een gewone lijst, ook Pol De Clerck in Vosselaar. Dat was toen zo. Er is bij ons in de groep ooit wel eens over gesproken maar wij hadden in onze groep ook altijd wel een paar mensen waarbij dat moeilijk zou liggen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Karel Pauwels, een man waarvoor ik heel veel bewondering heb. Karel was jaren aangesloten en voorzitter van het COV (Christelijk Onderwijzersverbond) en voor hem lag dat moeilijk. Hij kwam daar open voor uit. Wij hebben het daarom zo gelaten onder de naam KVB, want onze groep vond dat het goed ging.

Je hebt lang in de nationale politiek gezeten en een groot dienstbetoon gehad. Dat heeft blijkbaar ook wel zijn invloed op de gemeenteraadsverkiezingen en het burgemeesterschap. Kijk nu naar Tinne Rombouts: zij wordt in 2004 plots verkozen in de Vlaamse Raad en twee jaar later haalt ze bij de gemeenteraadsverkiezingen meer voorkeurstemmen dan jij, die intussen niet meer in het parlement zit. De mensen kiezen blijkbaar toch ook wel voor macht. Ja, maar toen ik in de provincieraad zat, wat wel niet zo bekend was, zat ook Fons Van Huffel daar in, en Annie Desmedt zit al zo lang in de provin-

cieraad. Jef Van Looy zat ook in het Parlement maar toch had die niet te veel voorkeurstemmen in de gemeente. In mijn ogen hebben ze Tinne met alle mogelijke middelen gepromoot, vanuit de Boerenbond, de paardenwereld, KVLV, KLJ, enz.. Dat heeft Jef VanLooy vroeger niet meegekregen. Tinne wel, en dat is goed voor haar. Iedereen moet roeien met de riemen die hij heeft en als je dat aangeboden krijgt is dat meegepakt, hé. In onze partij heb ik altijd gezegd: bij ons moet ge het zelf verdienen. Als je bij de CD&V zit wordt ge op een ‘piëddestalleke’ gezet. Ze doen dan de lichtjes aan, zetten de bloemetjes ervoor, ze bewieroken je en het is in orde. Zij zijn goed georganiseerd. Wij hebben dat niet. Wij moeten het zelf doen met de middelen die we hebben. En we zijn er ook geraakt, weliswaar met hard werken.

Is er voor Arnold Van Aperen nog een toekomst na de politiek? Heel zeker, maar ik zal mij toch altijd wel in de politiek blijven interesseren. Ik heb er heel wat vrienden gemaakt waarmee ik nu ook nog contacten onderhoud. Ik blijf ook elke woensdagavond bereikbaar en ten dienste van de bevolking op mijn bureau thuis. Iedereen is en blijft er wel-

kom. De familie zal wat meer aandacht krijgen. Wij hebben immers een grote familie, heel wat broers en zussen, vier kinderen en 8 kleinkinderen, en daar zal ik dan zeker meer tijd aan besteden. Ook de sport zal mij bezig blijven houden. Sport heeft mij voor een stuk gevormd, zij heeft mij karakter gegeven. Zeker het voetbal en het

D z

E

Als ze me binnen vier jaar nodig hebben, dan kom ik terug op. schieten zal mij heel erg blijven boeien. In het kruisboogschieten ben ik nu nog altijd actief. Ik schiet toch wel zeker 25 wedstrijden per jaar vooral op de 20 m afstand maar ook wel op de 6 m. Ik moet zelfs zaterdag 13 december naar Brussel om mijn zilveren medaille van het nationaal kampioenschap bij de senioren te gaan ophalen. Voor televisie heb ik nooit veel tijd gehad, maar dat mis ik niet. Soms eens een documentaire of een voetbalmatch maar daar blijft het bij. Wat ik zeker wel eens wil doen als ik meer tijd heb, is live naar een grote voetbalmatch gaan kijken. Nee, ik zal mij niet vervelen, maar voorlopig zijn we daar nog niet aan toe. We zien wel wat er komt. (FSN/JH)

j

10 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 10

23-12-2008 9:52:57


f

ACTUEEL

Het Piuskoor wint de Cultuurprijs 2008 De zaal ‘Bij de Paters’ in Meersel-Dreef was behoorlijk volgelopen met afgevaardigden van de zeventien genomineerden. Zeventien verenigingen, evenementen of personen, die in aanmerking komen voor de Cultuurprijs 2008 of één van de twee eervolle vermeldingen. Een uur later vernemen we dat het Piuskoor de Cultuurprijs 2008 in ontvangst mag nemen, dankzij hun uitvoering van het Requiem van Fauré. De eervolle vermeldingen gaan naar het muzisch project ZAP van het Klein Seminarie en naar de Fanfare St.-Katharina. De jury koos voor drie gevestigde waarden uit Hoogstraten centrum. Cultuur is een huis met heel veel kamers. Daardoor vormen de genomineerde personen, evenementen en verenigingen een bont gezelschap, moeilijk met elkaar te vergelijken. De jury, samengesteld door de Cultuurraad, kiest dan ook drie laureaten, in drie verschillende categorieën: het evenement van het jaar, een vernieuwend initiatief en de prijs van de verdienste. De jury kiest eerst drie laureaten en pas daarna één persoon, één initiatief of één vereniging die zich winnaar van dé Cultuurprijs 2008 van de stad Hoogstraten mag noemen.

Een bonte bende Gust Kinschots, voorzitter van de Cultuurraad, stelde de zeventien genomineerden voor. Een bonte bende, die elk op hun manier leven brengen in de culturele brouwerij. In willekeurige volgorde: Ciné Horizon (Hoogstraten), Davidsfonds (Hoogstraten), De Gelmelzwaaiers (Hoogstraten), Fanfare St.-Katharina (Hoogstraten), Fotoclub ‘t Slot (Wortel), het Heidebloempje (Meer), Meer Markt (Meer), Theater ‘De Lepe Hoek’ (Hoogstraten), ’t Verzetje (Hoogstraten), ZAP van het Klein Seminarie (Hoogstraten), het Fauré concert van het Piuskoor, ‘Tussen wijding en vernieling’ van de Heilig Bloedstichting en vijf verdienstelijke personen Jos Bruurs, Jos Van den Kieboom, Jef Martens, Etienne Van Nijen en Rik Michielsen

De verdienste van St.-Katharina

Een pluim voor het Piuskoor

Voor de tweede vermelding selecteerde de jury Fanfare St.-Katharina van Hoogstraten. Een vereniging met een jarenlange staat van dienst en daarom weerhouden in de categorie ‘Verdienste op lange termijn’.

In haar zoektocht naar het ‘cultureel evenement’ van 2008, was de jury unaniem in haar keuze voor het indrukwekkend Fauré-concert van het Piuskoor. Samen met de meer dan 900 andere aanwezigen waren de juryleden onder de indruk van het concert, hun bijdrage aan de herdenking aan de heropbouw van de St.-Katharinakerk. Dank zij dirigent Willem van de Weerd, dank zij het bestuur, maar vooral dank zij de inzet van alle zangers, muzikanten en andere medewerkers werd de opvoering van het Requiem van Fauré, ondersteund door het gebruik van multimedia, een onvergetelijk cultureel hoogtepunt in 2008. Daarom verdienen zij de Cultuurprijs van de stad Hoogstraten. Als winnaar van de Cultuurprijs ontvangt het Piuskoor een bedrag van 250 euro, Het Klein Seminarie en de Fanfare St.-Katharina krijgen elk 125 euro. Maar de erkenning en de waardering van het bestuur en de aanwezigen tijdens de uitreiking van de prijzen zal al even belangrijk zijn. (fh)

Al sinds 1880 is Fanfare St.-Katharina een begrip in Hoogstraten. Op het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw maakte de fanfare deel uit van de zogenaamde ‘Katholieke Kring’. Die vereniging telde, naast de fanfare, ook een toneelafdeling, organiseerde studiedagen, kende een vrouwenafdeling en organiseerde in de jaren ‘30 de eerste filmvoorstellingen in Hoogstraten. Maar St.-Katharina heeft haar eervolle vermelding niet alleen te danken aan het verleden. De fanfare is ook vandaag bijzonder actief en succesvol. Met een promotie van de ‘Tweede afdeling’ naar de categorie ‘Uitmuntendheid’ – een niet alledaagse stap voorwaarts – dwingt St.-Katharina respect af in de in de wereld van Harmonies, Fanfares en Brassbands.

ZAP, een vernieuwend project Een eervolle vermelding ging naar ZAP een evenement in het Klein Seminarie dat weerhouden werd als vernieuwend project. Met het muzisch project ZAP creëren de leerlingen samen met enkele leraars van het Seminarie een persiflage op het fenomeen ‘Reality-TV’, ZAP werd dit jaar al voor de vierde maal georganiseerd, maar blijft vernieuwend omdat de leerlingen telkens een nieuw project creëren, waarin men muziek, zang, dans en toneel combineert met plastisch werk. Technisch creatieve leerlingen zorgen voor de decors, geluid, belichting en computergestuurde effecten. Het resultaat is een prachtig spektakel voor het publiek en, voor de leerlingen, onvergetelijke uren van samen werken en plezier maken en veel creatieve impulsen.

Een foto voor het archief. V.l.n.r. boven: schepen Jos Martens en schepen Ward Baets. Midden: Staf Brosens en Hugo Vinckx van Fanfare St.-Katharina en Anke Van Roey en Lut Goetschalckx van het Klein Seminarie. Onder: Schepen Ann Desmedt, Frieda Martens en Tin Lambrix van het Piuskoor, Gust Kinschots, voorzitter van de Cultuurraad en burgemeester Arnold Van Aperen. JANUARI 2009 - 11

DHM_januari_285.indd 11

23-12-2008 9:52:58


PERSOVERZICHT

juli – december

2008

(fh, foto's Mia Uydens)

JULI

euro wordt er een bedrag van 76.600 euro vermogensvoordeel verbeurd verklaard.

Volgens Het Nieuwsblad is “Den Bud” in Meersel-Dreef één van de vijf goedkoopste cafés in Vlaanderen. Een pint kost er nog altijd maar 1 euro.

Twee Roemenen die in het voorjaar 250 liter diesel aftapten uit de tank van een vrachtwagen, krijgen van de rechter respectievelijk tien en twaalf maanden celstraf.

Volgens Gazet van Antwerpen ligt het middelpunt van Hoogstraten op een wei eigendom van landbouwer Gust Van Gestel, in een gehucht van Minderhout.

Aan de verschillende ingangen van de transportzone Meer-Hazeldonk worden camera’s geplaatst die voor beveiliging van de bedrijfzone moeten zorgen.

Drie jongeren laten een spoor van vernieling aan langs de Lindendreef en het Hoefijzer. Bloempotten, reclameborden en brievenbussen moeten eraan geloven. In het voetpad bij het Klein Seminarie worden elf tegels geplaatst die elk verwijzen naar een seminarist die belangrijk was op Vlaams of Internationaal niveau. In de Riyadhlaan in Meer wordt een hoeveelheid fruit gestolen. De daders gaan er met vier paletten dadels vandoor.

AUGUSTUS Air Energie, de Belgische specialist in windmolens, dient een aanvraag in voor de bouw van twee extra windmolens naast de E19 ter hoogte van De Mosten. Het provinciebestuur heeft het beroep aanvaard dat omwonenden hebben ingediend tegen een geplande verkaveling in de ’s Boschstraat Een van redenen daarvoor is dat de aanvraag niet past in de ruimtelijke ordening. In het vooruitzicht van het nieuwe schooljaar heeft minister Crevits de opdracht gegeven om de fietspaden langs de gewestwegen op te kuisen. Het stadsbestuur neemt het initiatief over en geeft ook de fietspaden langs de gemeentewegen een extra veegbeurt.

JULI – Door een accijnsverhoging in Nederland is diesel in België tot 8 eurocent goedkoper. Nederlandse truckers trekken massaal de grens over om hier te tanken.

Erfgoed Hoogstraten organiseert “Sporen van geweld” een wandeling en een fototentoonstelling over de schade aan gebouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het stadsbestuur wil extra parkeergelegenheden aanleggen op de Vossengang. Om dit mogelijk te maken wil men per jaar 19.000 euro huur betalen aan de kerkfabriek van St.-Katharina.

A I I

Er zijn akoestische problemen in de gloednieuwe kleuterschool langs de Terbeeksestraat in Meer. Het stadbestuur trekt 65.000 euro uit om de problemen met extra isolatie en verlaagde plafonds op te lossen. Stedenbouw geeft een negatief advies voor de bouw van het nieuwe rusthuis. Het is een weigering ‘om architectonische redenen’, wat zelden voorkomt. Vandalen stichten brand tegen de voordeur van één van de woningen van het begijnhof. De brand wordt tijdig ontdekt zodat de schade nog beperkt blijft. De rechtbank veroordeelt Hendrikus V.E. (45) uit Minderhout tot een jaar cel, nadat de politie in mei bij de man een cannabisplantage met 354 planten ontmantelde. Naast een boete van 5.500

AUGUSTUS – De Gelmelzwaaiers organiseren hun driejaarlijks folklorefestival. Vier dagen lang zijn volksdansgroepen en muzikanten uit Nederland, Tsjechië, Litouwen, Egypte en Frankrijk te gast in Hoogstraten.

12 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 12

23-12-2008 9:52:59


PERSOVERZICHT Gezinnen kunnen beroep doen op een energiesnoeier. Die komt ter plaatse en geeft adviezen om energie te besparen. Dit jaar zijn in Hoogstraten al een honderdtal energiescans uitgevoerd. Hoogstraten is wat wonen betreft de duurste gemeente van de Kempen. Een huis kost er gemiddeld 260.289 euro, een villa 406.112 euro en een appartement 189.558 euro. Dessel is het goedkoopst. Hoogstraten telde in 2007 iets minder dan 188.000 varkens op haar grondgebied en staat daarmee op de eerste plaats in Vlaanderen. Als gevolg van het groot aantal varkens worden de nitraatnormen op 7 van de 9 meetpunten overschreden. Op voorstel van de politie dient het stadsbestuur een aanvraag in voor het plaatsen van flitspalen op de Voort in Meerle en de Langenberg in Wortel. Beide gewestwegen hebben enkele gevaarlijke bochten waar regelmatig ongevallen gebeuren.

De werkgroep Koffiekrant organiseert een week lang “Verhalen over de Tweede Wereldoorlog” in de bib. De belangstelling is bijzonder groot. Het stadsbestuur dient, bij het Sportinfrastructuurfonds, een aanvraag in voor het bouwen van een multifunctionele sportinfrastructuur achter het rusthuis. Deze aanvraag vervangt de vraag voor de bouw van een eenvoudig zwembad, die het bestuur vorig jaar al indiende. Op de site moet ook een Cultuurcentrum komen. Iveka en Eandis investeren negen miljoen euro voor technische aanpassingen aan het elektriciteitsnet voor 28 tuinders in de regio Hoogstraten, bij wie wwk’s (warmtekrachtkoppelingsinstallaties) mogelijk zijn. Twintig andere wwk’s zijn nog niet aansluitbaar omdat het elektriciteitsnet vol zit. Ballonvaarder Louis Vanluffelen en fotograaf Ludo Verhoeven gaan samen de lucht in om de Kempen vanuit de hoogte in beeld te brengen.

AUGUSTUS – De 74-jarige pastoor Fons Van Dijck viert zijn vijftigjarig priesterjubileum. Pastoor Van Dijck weet nog veel mensen te bezielen met onder meer zijn druk bezochte parochiewebsite.

OKTOBER Vijftig jaar geleden, op 23 oktober 1944, werd de St.-Katharinatoren opgeblazen door de wegtrekkende Duitsers. Om de heropbouw van de kerk te herdenken organiseert de kerkfabriek de tentoonstelling “Tussen wijding en vernieling”.

AUGUSTUS – Het OCMW heeft een nieuw ontwerp klaar voor het woon- en zorgcentrum. In het nieuwe ontwerp bestaat het rusthuis uit vier gebouwen van zes verdiepingen hoog. In elk van de vier gebouwen worden twee woongroepen ondergebracht.

SEPTEMBER De recent totaal vernieuwde Loenhoutseweg krijgt een nieuwe toplaag in asfalt. Het stadsbestuur heeft de werken nooit willen opleveren omdat de vernieuwde weg trillingen veroorzaakte. Bij boomkweker Leenaerts in het Paterspad in Minderhout gaan dieven er vandoor met ruim 300 planten, voornamelijk buxus. Tijdens een alcoholcontrole bleek dat I.D., een handelaar in dranken, positief was met maar liefst 2,25 promille alcohol in zijn bloed. De rechtbank veroordeelt hem tot een geldboete van 1.100 euro.

Het resultaat is te zien op de site www.dekempenvanuitdelucht.be Een vuurwerkhandelaar uit Meerle moet een boete betalen van 1.100 euro omdat de etiketten van zijn vuurwerk niet conform de wetgeving waren en het vuurwerk zonder vergunning opgeslagen was. Hij moet ook 2.786 euro betalen voor het vernietigen van het in beslag genomen vuurwerk. Bij de nieuwe verkaveling Beemden in Minderhout liggen elf kavels voor meer dan de helft in agrarisch gebied. Oppositiepartij GROEN!HOOP stelt zich vragen bij deze gang van zaken.

Europa geeft 190.943 euro subsidie voor het provinciale project “Samen voor de glastuinbouw’. Er wordt een coördinator aangesteld die de heroriëntering van de sector in goede banen moet leiden. De glastuinbouwzone Hoogstraten is samen met Sint-Katelijne-Waver en Boechout opgenomen in het project. De Heilig Bloedprocessie is, samen met de St.Dimpnaviering (Geel), Houtem Jaarmarkt (St.Lievens Houtem), het Feest van de Krakelingen (Geeraadsbergen), het Oud Limburgs schuttersfeest en de Vlaamse Gebarentaal opgenomen op het lijst van het Vlaams erfgoed. Het Carnaval van Aalst en de Heilig bloedprocessie van Brugge krijgen het statuut van Unesco Werelderfgoed. Nadat vier Roemenen niet binnen mogen in café Bizar, trekken ze naar ’t Verschil, waar er een vechtpartij ontstaat. Het viertal wordt opgepakt. Zonechef Marc Snels heeft geen probleem met het stakingsrecht van de cipiers, maar wijst erop dat de normale dienstverlening van zijn korps in het gedrang komt omdat zijn agenten om de haverklap het werk van de cipiers moeten overnemen.

JANUARI 2009 - 13

DHM_januari_285.indd 13

23-12-2008 9:53:00


PERSOVERZICHT Bij een ongeval op de Meerleseweg in Ulicoten, net over de grens veroorzaakt een 35-jarige vrouw uit Hoogstraten een ongeval waarbij twee fietsers om het leven komen. De vrouw blijft aangehouden en wordt beticht van doodslag. In 2007 waren er op de Kempense wegen 3.782 mensen slachtoffer bij een verkeersongeval. In Turnhout noteerde men, met 381 personen, het grootst aantal slachtoffers. Hoogstraten telde het grootst aantal dodelijke slachtoffers. In 2007 stierven er acht personen bij een ongeval. Het Driehoeksoverleg ontvangt vijf voorstellen voor de herbestemming van de kloostersite langs de Donckstraat in Meer. In november zal een hoofdzakelijk externe, deskundige jury de projecten beoordelen. De eerste uitgave van “Tinne Feest” in juni kende een groot succes. De 1.800 bezoekers zorgden er samen voor dat de vrienden van Tinne een bedrag van 6.283 euro konden overmaken aan het goede doel, de vzw Cliniclowns. Een loslopende hond zorgt voor heel wat verkeershinder op de E 19 snelweg bij de afrit Meer richting Nederland. De eerste oproep kwam binnen om 11 uur en pas om 14.30 uur kon men de hond oppakken. Dieven breken zowel in de Witherenweg als in de Minderhoutsestraat in, in een Seat Alhambra. Op beide plaatsen worden er zetels uit de auto’s gestolen. Baarle-Nassau laat een haalbaarheidsstudie uitvoeren in verband met de aanleg van een fietspad van Nassau naar Minderhout en van de deelgemeente Ulicoten naar Meerle. Het stadsbestuur stelt een ontwerper aan voor de aanleg van voetpaden in de Lindendreef. De ACW-pluim gaat dit jaar naar de organisatoren van 3 voor 11: de Cahier, de Mussenakker en ’t Slot. De in Meer gevestigde Scheldebrouwerij won met hun ‘Wildebok’ bier de prijs van het beste Nederlandse bokbier. Bokbier is seizoenbier dat in de periode van oktober tot februari verkrijgbaar is. Jan O. de zaakvoerder van het kalverbedrijf nv Vilatca moet zich verantwoorden voor het opstellen van een aantal valse facturen ten nadele van een vetmester. Deze laatste vraagt een schadevergoeding van 350.000 euro.

N

H

De KSJ van Minderhout ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van 20.000 euro voor de bouw van hun nieuw lokaal. 14 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 14

23-12-2008 9:53:02


PERSOVERZICHT De 35-jarige vrouw uit Meerle die op 10 oktober in Ulicoten een ongeluk veroorzaakte waarbij twee fietsers om het leven kwamen, moet nog minstens 90 dagen in de cel blijven. Dat heeft te maken met de ernst van het ongeval en het feit dat het voor de Nederlandse justitie veel moeilijker wordt om het onderzoek verder te zetten als men de vrouw naar België laat vertrekken.

NOVEMBER De politie voert op vrijdagavond 7 november een grootschalige controle uit op de buslijn Antwerpen naar Hoogstraten. Er worden kleine hoeveelheden soft- en harddrugs en verboden wapens in beslag genomen.

Hoogstraten voor een gala-avond ten voordele van Coda Hospice in Wuustwezel. Een grote groep vrijwilligers verkochten 2.840 plantjes voor de actie Kom Op Tegen Kanker. Samen met een aantal spontane giften bracht de verkoop 14.102,70 euro op. Het Centrum Geestelijke Gezondheid Turnhout opent vanaf 1 januari een antennepost in Hoogstraten. Het CGG kan tijdelijk terecht in enkele lokalen van het voormalige moederhuis dat nog enkele jaren blijft staan. In de opstartfase gaat de prioriteit naar de begeleiding van kinderen, jongeren en gezinnen.

ling Hoogstraten een rijk geïllustreerd boek uit over de tuinbouw in de regio en het ontstaan van de Veiling. Een Roemeense bende kopieert wereldwijd de gegevens van bankkaarten. In ons land kopieerde de bende bankkaarten aan geldautomaten in Aalst, Beerzel, Sint-Pieters-Leeuw en Hoogstraten. Hoeveel slachtoffers de bende in ons land heeft gemaakt, kan het gerecht nog niet zeggen. Het Piuskoor wint de Cultuurprijs 2008 door de uitvoering van het requiem van Fauré. Het muzisch project ZAP van het Klein Seminarie en

Vijf cursisten en de lesgeefster van de afdeling Fotokunst van het IKO selecteren zich voor de finale van een fotowedstrijd die de Belgische Senaat inricht naar aanleiding van 60 jaar stemrecht voor vrouwen. Uit 900 inzendingen worden 25 finalisten gekozen, waarvan er dus 5 les volgen in het IKO. Omdat Roosendaal en Bergen Op Zoom hun coffeeshops willen sluiten, roept Luc Jacobs, de burgemeester van Kalmthout, zijn collega burgemeesters van Benego (Belgisch Nederlands Grensoverleg) samen om de mogelijke gevolgen te bespreken. Topchef Wout Bru komt op uitnodiging van Gesto Events en Hof Ter Smisse als gastkok naar

NOVEMBER – Touch It, een multicultureel evenement in Highstreet HI25, verloopt al vier jaar zonder problemen. Elke derde vrijdag van de maand feesten verschillende nationaliteiten op urban-electric muziek. Om die verjaardag te vieren speelde top dj Mystique, bekend van TMF en NOXX.

DECEMBER Erfgoed Hoogstraten geeft een derde jaarboek uit. De bevrijding van Meer, het ontstaan van Hoogstraten, het bestuur van de stad in de 17de en 18de eeuw en de opgravingen in het begijnhof komen erin aan bod. Gesto-Events is in onderhandeling met de organisatoren van de Ronde van Frankrijk om de tourcaravaan in 2010 door Hoogstraten te laten rijden. In 2010 start de Tour waarschijnlijk in Rotterdam. Een doortocht in Hoogstraten zou perfect passen in de viering van het 800 jarig bestaan van de stad.

NOVEMBER – Er breekt brand uit in een appartement op de bovenste verdieping van de sociale woonblok in de Mouterijstraat. Het vuur verplaatst zich langs het dak naar een tweede woningblok. Om aan de brand te kunnen moet de brandweer gaten in het dak maken. Burgemeester Van Aperen volgt de bluswerken van zeer nabij. (foto: Ton Wiggenraad)

Jeugdhuis ’t Slot bestaat 40 jaar. Al die jaren lang kan de jeugd van Wortel terecht in de boerderij van Jaak Aerts en Jeanneke De Clerck. In het voorjaar wordt er gefeest, want een veertigste verjaardag wil men niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Naar aanleiding van haar 75 jarig bestaan geeft De Hoogstraatse Pers in opdracht van de Vei-

de Fanfare St.-Katharina van Hoogstaten krijgen een eervolle vermelding. De KSJ van Minderhout ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van 20.000 euro voor de bouw van hun nieuw lokaal. Meersel-Dreef heeft nu zijn kunstwerk. De jury koos voor het werk ‘Ontmoeting’ van Raf Thys. In zijn werk komen wegen samen als symbool voor mensen en culturen die elkaar in MeerselDreef ontmoeten. De stad wil de gronden achter het OCMW-rusthuis verwerven en werk maken van het dossier voor de bouw van een zwembad. Er komt een sportbad, een doelgroepenbad, een zone voor recreatie en wellness, een cafetaria en een verlichte Finse piste. Volgens de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) is de tewerkstelling van PWA’ers in de naschoolse kinderopvang illegaal, omdat PWA’ers geen pedagogische taken mogen uitvoeren. Volgens schepen Tinne Rombouts is er geen probleem. “De PWA’ers voeren alleen ondersteunende taken uit en dat mogen ze”, zegt de schepen. (FH)

JANUARI 2009 - 15

DHM_januari_285.indd 15

23-12-2008 9:53:02


TUINBOUW

VEILING HOOGSTRATEN

.

Tuinbouw brengt welvaart in de Noorderkempen In volle economische crisis beslisten in 1933 enkele plaatselijke notabelen en tuinders om in Hoogstraten een coöperatieve veiling te stichten. Met dit initiatief werd de jonge tuinbouw in deze streek 75 jaar geleden gered. Voor de veiling van Hoogstraten was deze verjaardag een goede reden om een schitterend feestjaar te organiseren. Tijdens het slotfeest op zaterdag 22 november in de veiling werd het boek “ 75 jaar Veiling Hoogstraten ” aan de genodigden gepresenteerd. Vlaams Minister-President Kris Peeters kreeg na zijn gelegenheidstoespraak het eerste exemplaar. In het voorjaar van 2006 kreeg het feestprogramma voor de viering van 75 jaar Veiling Hoogstraten stilaan zijn definitieve invulling. Bestuur en directie wensten het feestjaar 2008 te kunnen afsluiten met de presentatie van een boek over ’75 jaar veiling in woord en beeld’. Aan Jozef Schellekens werd gevraagd om het historisch deel te schrijven, het project te coördineren, de redactie en de uitgave te verzorgen. Voor de auteur begon toen de zoektocht naar documenten en andere bronnen. Jozef Schellekens De veiling heeft een bescheiden maar weinig geordend oud archief. Toch kon met enige hulp een zeker overzicht bekomen worden. Het echte bronnenmateriaal was eerder beperkt. Gelukkig bezit het stadsarchief van Hoogstraten alle edities van de Gazet van Hoogstraten. In dit weekblad werd heel wat aandacht besteed aan de plaatselijke land- en tuinbouw. Ook de oprichting en de werking van de veiling werden tamelijk uitvoerig besproken. De Katholieke Veilingver-

eniging der Noorderkempen had een wekelijkse rubriek in het blad. Paul Van der Hallen, oud-directeur, werd gevraagd om de grote verzameling foto’s en andere illustraties te sorteren. Hij schreef ook over de latere ontwikkeling van de veiling en de teelten. Gaston Opdekamp, directeur, schreef o.a. een bijdrage over de toekomst van veiling en tuinbouw. Voor de vormgeving van dit jubileumboek kon men rekenen op de medewerking van Leo Van Riel.

Samen zijn we sterk Het boek ’75 jaar Veiling Hoogstraten’ is meer dan een bedrijfsgeschiedenis. Ook de opkomst en de ontwikkeling van de tuinbouw in de Noorderkempen komen ruimschoots aan bod. Het is het verhaal van kleine boeren, landarbeiders en burgers die o.a. met de groei van de tuinbouw de samenleving stilaan zien veranderen. Op het einde van de 19de eeuw leefden hier nog veel mensen op de rand van de armoede. De industriële revolutie was grotendeels aan de Noorderkempen voorbijgegaan. De bevolking was afhankelijk van de oogsten op deze schrale zandgrond. Maar ruim een eeuw geleden bleek dat de tuinbouw misschien wel voor verbetering van de welvaart kon zorgen.

j Dankzij de visie en de moed van een kleine groep initiatiefnemers, die geloofden in de toekomst van de tuinbouw, koos men voor een coöperatieve organisatie. De oprichting van een veiling in volle economische crisis was niet zo vanzelfsprekend. De overtuiging van ‘samen zijn wij sterk’ heeft voor de nodige energie gezorgd. De zes hoofdstukken van het boek vertellen het verhaal van deze pioniers. We vernemen hoe de tuinbouw als bijberoep stilaan maar zeker voor een groot aantal gezinnen de voornaamste bron van inkomsten wordt. De lezer krijgt ook een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de veiling en hoe diverse vormen van samenwerking de commercialisering van de tuinbouw hebben verbeterd. In het laatste hoofdstuk gaat de aandacht naar de rol en de betekenis van de veiling voor de gemeenschap in Hoogstraten en omstreken. Het boek sluit met een aantal interessante bijlagen: statistieken, de samenstelling van bestuur en directie, over feesten en de Ghesellen van de Aardbei.

Personeel van de veiling 2008 (foto: Joost De Greef) 16 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 16

23-12-2008 9:53:04


TUINBOUW Ook voor lezers die vandaag niet actief betrokken zijn bij de tuinbouw en de veiling is dit boek zeker de moeite waard. De bloei van de tuinbouw heeft rechtstreeks en onrechtstreeks grote invloed gehad op de welstand van de hele streek. De burger, misschien in een vorig leven nog tuinder als bijberoep, kan hier lezen hoe de tuinbouw is geĂŤvolueerd en hoe een moderne veiling vandaag werkt en hoe groot de zorg is voor de kwaliteit en gezondheid van de producten. Naast het verhaal van deze ontwikkelingen, kan men ook genieten van de talrijke prachtige foto’s. Het is natuurlijk een mooi boek voor de boekenkast maar men moet het werk zeker ook lezen. Het is een boeiend deel van onze geschiedenis want de veiling is een belangrijke katalysator geweest binnen het maatschappelijke transformatieproces in de Noorderkempen. ‘Veiling Hoogstraten, 1933-2008, in woord en beeld’, 192 pagina’s, rijkelijk geĂŻllustreerd met oude en nieuwe foto’s en tekeningen, druk full colour, harde kaft met stofwikkel, formaat 24 x 24 cm, genaaid gebonden, is een uitgave van De Hoogstraatse Pers. Het boek is te koop bij de Standaard boekhandel in Hoogstraten voor de prijs van 29,95 euro.

! ! "#$%& %$'(%)*+' ,

WIJ GEVEN 3 BOEKEN WEG ! We doen het eigenlijk niet graag. Maar goed, het is maar ĂŠĂŠn keer nieuwjaar. Wil je graag het boek 75 Jaar Veiling Hoogstraten, ga dan naar www.demaand.be en laat daar je gegevens achter. Je hoeft onderstaande vraag over de meisjes NIET te beantwoorden om te kunnen winnen. De onschuldige kinderhand doet de rest.

!

" # ! $ %&

Wie zijn ze, wie zijn ze?

' ( ) * (( + ,

In de Zondagsvriend van juni 1952 verscheen een artikel over de aardbeienteelt in de Noorderkempen. Op de cover (omslag heette dat toen) prijkte een duo aardbeipluksters, vermoedelijk moeder en dochter. De dochter heeft duidelijk twee ‘bennekes’ van Veiling Hoogstraten onder de armen. De foto is prominent opgenomen in het jubileumboek 75 Jaar Veiling Hoogstraten. Weet er echter iemand wie deze twee vrouwen zijn? Meld het telefonisch (03 314 55 04) of via www.demaand.be

,

JANUARI 2009 - 17

DHM_januari_285.indd 17

23-12-2008 9:53:04


JEANNE MUËSEN

Ik heb mijn hart verpand aan Congo Jeanne Muësen heeft haar hart verpand aan Congo. Reeds 48 jaren is zij werkzaam in dit Afrikaanse land. Zij staat midden in het “gewone” volk en helpt waar ze kan. Even was ze in thuisland België, in Hoogstraten. Jeanne (°1933) is afkomstig van Meerle, van de Chaamsebaan. Ze is de vierde van elf kinderen. Ze behaalde in in 1958 in Duffel het diploma van verpleegster. In 1959 in Leuven dat van vroedvrouw en een jaar later in het Tropisch Instituut van Antwerpen het diploma van tropische ziekte in 1960. Bij de aanvang van haar studies stond het al vast dat zij haar toekomst zag in een minder ontwikkeld land dan België. In 1960 was er op gebied van ontwikkeling nog heel veel werk in Congo. De onafhankelijkheidstrijd had daar diepe wonden geslagen. Ontelbare mensen van de diensten van ontwikkelingshulp - Belgen en andere nationaliteiten - vertrokken, wat de diensten van administratie, onderwijs en de medische kant totaal verlamden. Het eerste doel van Jeanne was te vertrekken naar Kalimie (vroeger Albertstad) in Noord – Katanga om te werken in de medische sociale diensten van het bisdom, maar Katanga was in 1960 onbereikbaar omwille van de politieke toestand onder Tjombé 1960-1963. Terwijl toen in Kinshasa de universiteit van Lovanium (Leuven) al bestond met een verpleegstersschool niveau A II sinds 1958, dat gesloten geweest was voor de evenementen van de onafhankelijkheid in juni 1960. Einde 1960 besliste de universiteit van Leuven om Lovanium en de verpleegstersschool te heropenen. Ze vroegen aan Jeanne om met hun medewerkers te vertrekken naar Lovanium in afwachting om naar Kalimie te kunnen gaan. Dat was de start voor Jeanne en andere mensen

om van daaruit een aanzet te geven tot het opleiden in de gezondheidszorg van de plaatselijke jongere mensen. De verpleegstersschool van Lovanium was de eerste school voor gediplomeerde verpleegsters niveau A II van Afrika, zodat er studenten waren van vijf verschillende Afrikaanse landen.

Toen de Europeanen vertrokken vanuit Congo ging de welstand nog geruime tijd door. Toch voltrok er zich een neerwaartse spiraal. In de strijd om de politieke macht werd de gewone bevolking uit het oog verloren. De bestaande voorraden werden opgebruikt, het bestaande werd niet onderhouden en de vertrekkende mensen konden niet op hetzelfde niveau vervangen worden, nog erger was dat daarvoor geen voldoende middelen meer ter beschikking waren.

Hulp Over één ding was iedereen het eens. Congo, onze vroegere kolonie, moest geholpen worden.

Bij onlusten neemt de bevolking Jeanne in bescherming, een bewijs van waardering. Het leven in 1960 In 1960 was in Congo het leven veel eenvoudiger dan nu. Toch een verrassende vaststelling! Het grote verschil was dat er in 1960 het openbaar vervoer in orde was. De nutsvoorzieningen konden zonder problemen gebruikt worden. Er heerste een betrekkelijke rust in het land. De bevolking was relatief tevreden, had werk, en ook een toekomst.

Bestaande organisaties stuurden hulp vanuit België en deden wat zij konden. Waren hun middelen opgebruikt dan vertrokken zij weer. Om meestal niet meer terug te keren. Soms werden zij vervangen door anderen maar die moesten dan weer opnieuw van nul beginnen. Telkens werd de bevolking aan zijn lot overgelaten want waar moesten zij heen? Wanneer zij echter een stamhoofd hadden die goed voor hen zorgde en oog had voor hun noden dan konden zij, hoofdzakelijk door landbouw, in de eigen levensbehoeften voorzien.

Vertrouwen Grote hoop stelden de mensen op de verkiezingen. Ook daar was eigengewin niet uit te sluiten zodat de plaatselijk bevolking nog dieper wegzakte. Het vertrouwen in de leiders ging verloren, erger nog het geraakte totaal zoek. Het lukte niet om als een verenigd land uit de verkiezingen te komen.

Jeanne Al deze perikelen heeft Jeanne van op de eerste rij meegemaakt. Daardoor heeft zij zich onsterfelijk gemaakt bij de plaatselijk bevolking. Gewoon omdat zij bij haar mensen is gebleven zij het op verschillende plaatsen in het grote land. Van 1968 tot 1970 werkte zij in het bisdom Kindu op aanvraag van de bisschop om vijf gezondheidscentra op te richten met lokaal personeel. In 1970 vroeg het bisdom van Kongolo om naar Makutano te komen, om het opstarten van een

18 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 18

23-12-2008 9:53:05


k

JEANNE MUËSEN gezondheidscentrum en moederhuis en dit met vier Congolese zusters van Kalimie. Na vijf jaar was het personeel gevormd en genoeg in aantal. De zusters konden zelf het roer in handen nemen. In 1975 keerde Jeanne terug naar Kalimie om daar een vervallen bestaande verpleegsterschool niveau A III in handen te nemen en op te krikken tot niveau A II. Een school voor vroedvrouwen werd op dezelfde campus opgetrokken. 450 jongeren hebben op tien jaar tijd hun diploma behaald, verschillende van hen bekleden nu actuele posten in verschillende medische diensten van de staat en vooraanstaande bedrijven. Ze doen het zo goed als ze kunnen met de karige middelen die ze tot hun beschikking hebben. In 1985 verliet Jeanne de school die overgeven werd aan een Congolese staf. Functionerend tot op heden. In 1985 verliet Jeanne dus de verpleegstersschool in het voordeel van de chronische zieken die door de staat totaal aan hun lot werden overgelaten. Zo startte ze met een nieuw project, gevraagd door het bisdom Kalimie, met tien van de beste finalisten verplegers van 1985. Deze ploeg bekommert zich nu op gebied van diagnose, behandeling en nazorg van tuberculose, lepra, epilepsie, diabetis, rivierenblindheid, drepanocytose en oogziekten-patiënten. Voor de behandeling van tuberculose, lepra, en aidspatiënten komt er hulp van de Damiaanactie van België sinds 1988. De algemene dienst van bloedtransfusie voor Kalimie en de zorg voor aids patiënten is ook in hun handen. Intussentijd is daar voldoende geschoold en gevormd personeel aanwezig, de toekomst is verzekerd. Eveneens de opvolging van Jeanne door een gediplomeerde Congolese zuster.

Bezorgd Jeanne blijft bezorgd voor de toekomst van Congo, het land waar zij al zolang leeft en werkt. Ook nu nog is er een schrijnend tekort aan alles. Onderwijzers moeten in hun eigen behoefte voorzien. Kinderen brengen hun eigen papier, pen en zitje mee naar school. Iedereen beseft dat school volgen broodnodig is om een toekomst te kunnen uitbouwen. Helaas is er van bovenuit geen ondersteuning met als gevolg dat er nu, zeker in het binnenland, al scholen te weinig of nog niet bestaande zijn. Bovendien steken er steeds meer onlusten de kop op. Het leger mist vorming en leiding waardoor de soldaten overstappen naar een of ander rebellen leger, met alle gevolgen van dien. Wanneer de onlusten dicht bij Jeanne komen wordt zij door de plaatselijke bevolking afgeschermd. Zelfs ’s nachts waken de mensen over de veiligheid van Jeanne. Dat is hun erkenning voor datgene dat Jeanne voor hen betekent. Als er al enige verbetering merkbaar zou zijn dan kost dit steeds offers, soms zelfs mensenlevens. Dat de bevolking voorgaat op eigen gewin is nog steeds niet mogelijk in het huidige Congo. Congo heeft aan de ene kant inwoners die ontgoocheld zijn in het beleid terwijl de economische toestand niet verbetert. In grote delen van het land liggen mijnen die landbouw onmogelijk maken. De gewone man op het platteland is ontmoedigd, er is geen enkele verbetering merkbaar. Langs de andere kant worden de mensen mondiger. Zomaar alles wordt niet meer aanvaard. Zij worden weerbaarder maar laten zich niet zomaar doen. Soms wordt dit niet aanvaard. Er zijn mensen die daarvoor in de gevangenis belanden.

Wens In deze tijd van het jaar, tussen kerst en nieuwjaar, mag je een wens doen; Jeanne hoopt dat de Congolezen de moed vinden om verder te werken ondanks alle miserie en ontgoocheling die zij al hebben meegemaakt. Het kan niet zijn dat de inwoners eeuwig afhankelijk blijven van buitenstaanders om in hun noodzakelijke levensbehoeften te voorzien. Jeanne zal hen blijven helpen en opleiden waar ze kan. Zij heeft immers haar hart verloren aan Congo. Als de toestand rustig blijft dan wil zij daar ook wel eeuwig rusten wetende dat zij haar best gedaan heeft voor de minder-bedeelden onder ons. Ook al was het soms gevaarlijk en spijtig genoeg slechts een druppel op een hete plaat. In januari vertrekt Jeanne terug naar de Congo. Wij wensen haar het allerbeste toe. (FS)

Als

LEZERS gaan SCHRIJVEN OPROEP

WIE HEEFT ER GEWERKT BIJ

Anton Joosen werkt aan een boek over de alom bekende TOMADO fabriel in Etten-Leur. Honderden Belgische grensbewoners hebben er in de jaren vijftig, zestig en zeventig gewerkt. Tomado was van een enorm belang voor de werkgelegenheid in een grote regio. Het boek wil op de eerste plaats een herinnering zijn aan de mensen die er ooit gewerkt hebben. Het wordt dus vooral een fotoboek, aangevuld met documenten, getallen, verhalen, anekdotes enz. Joosen zelf heeft er van 1961 tot 1970 gewerkt in de gereedschapmakerij en kent al een aantal mensen die er ook gewerkt hebben, maar nog lang niet genoeg. De auteur van het boek gaat op zoek naar zoveel mogelijk mensen die er ooit gewerkt hebben: hun namen, de periode dat ze er gewerkt hebben, hun functie enz. Als iemand foto’s ter beschikking kan stellen worden die gescand in de computer, zodat het origineel bij de eigenaar blijft. Anton Joosen weet dat er mensen uit Hoogstraten, Minderhout, Wortel, Meer en Meerle bij Tomado gewerkt hebben en zou graag zoveel mogelijk van die mensen met naam en eventueel met foto in het boek willen hebben.

Als u bij Tomado gewerkt heeft of (reeds overleden) mensen kent die er werkten, neem dan contact op met Anton Joosen, Seminarielaan 25, 4741DL Hoeven (NL). Tel 0031 165-752672 of debieb@zonnet.nl U mag ook contact opnemen met onze redactie: Begijnhof 26 te Hoogstraten, tel 0495 25 25 05 of redactie@demaand.be (fh)

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

JANUARI 2009 - 19

DHM_januari_285.indd 19

23-12-2008 9:53:05


PRESTATIE

NA DE ZIEKTE

DE BERG OP

Mont Ventoux: De renners van de Ronde van Frankrijk vinden het een afschuwelijk monsterlijke berg. Als eerste aan de zendmast toekomen heeft een goudwaarde en geeft eeuwige roem. Tom Simpson liet er, getooid in de regenboogtrui, het leven. Volgend jaar is het weer zover: Op de voorlaatste dag van de Ronde siert hij “als kers op de taart” het menu van de renners. De laatste jaren heeft deze berg ook voor recreatieve sporters en andere moedigen een symboolfunctie gekregen. Iedereen wil er op.

H

L Lief Hectors

Meer In oktober 2003 zou Lief Hectors er niet aan gedacht hebben dat zij deze berg ooit te voet zou beklimmen. Op dat ogenblik trof haar een ander verdict: Borstkanker. Een serieuze behandeling volgde: chemotherapie en bestralingen. We laten haar aan het woord: Je leeft van behandeling naar behandeling en daalt af in een enorme put van bijna totale uitputting in de hoop er weer gezond uit te komen. Ik heb deze periode relatief goed doorstaan. Elk celletje van mijn lichaam vocht met kracht en doorzettingsvermogen tegen deze gruwelijke ziekte. Gelukkig vond ik thuis een ruim klankbord en steun bij mijn man en kinderen. Na de behandeling is

het lijdensproces niet afgerond. Feit is: Ik heb kanker gehad. Je moet er mee leren omgaan, je er naar schikken en je leven herschikken. Maar doe dat maar eens als alle kracht uit je lichaam verdwenen is en de gedachte: “hoe moet het nu verder” blijft overheersen. Bij iedere controle is het enkele dagen bang afwachten. De angst om te hervallen is groot. De kanker is een enorm keerpunt in mijn leven geweest. Ik relativeer meer, ik profiteer meer. Ik ben en ik leef …en ik pluk de dag.

Luminosa Dit project komt als een geschenk uit de hemel.

In 2006 pikt Els Van Passen, kinesist, het idee op. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat fysieke activiteit de vermoeidheidklachten, waar ook “genezen verklaarde” patiënten mee te kampen hebben, doen verminderen. Els Van Passen is ook lesgeefster nordic-walking en vanuit een cursus revalidatie na kanker vat zij het idee op om met ex-kankerpatiënten een fysieke uitdaging aan te gaan. Naast het deugddoende van het sporten is er ook het mentale. Het is een project waar lotgenoten elkaar vinden en samen het verwerkingsproces kunnen aangaan. In 2007 werd voor de eerste maal de Ventoux beklommen. In 2008 schreven weerom 16 deelneemsters, allen (borst)kankerpatiënten zich in. Voor vrouwen

onder elkaar is het gemakkelijker om te praten over de operatie, de chemo, de prothese wel of niet … Gelukkig is er ook de hulp van de vrijwilligers van CODA, het centrum voor palliatieve zorg in Wuustwezel. Zij hebben ook een dagcentrum met ontmoetingsplaats voor kankerpatiënten. Hun psychologische steun is onmisbaar voor het project.

Mont Ventoux Acht maanden lang trainen de 16 vrouwen samen op wekelijkse basis. Tijdens de tweede week van september was het dan zover. Samen de berg op. Het werd een tocht van 8 uren waarbij wat afge-

huild werd. Niet tranen van pijn maar tranen van blijdschap, voldoening en ontroering. Ieder van de 16 vrouwen had haar eigen rugzak mee, een rugzak door de jaren en maanden van behandeling heen, volgestouwd met zorgen, onzekerheid, vragen en verdriet. Die rugzak wilden zij allen achterlaten boven op die berg. Volgens Lief Hectors lijkt de Mont Ventoux een beetje op een kanker: De berg duikt ineens uit het niets op, net zoals kanker je overvalt, hij is kaal, kaal zoals je zelf ook wordt tijdens de behandeling en tot slot de grilligheid en onberekenbaarheid van de berg welke ook het lot is van een kankerpatiënt. De berg overwinnen door hem te beklimmen maakt je een ander mens, de berg wordt een andere berg, de kanker overwonnen. Samen in de groep van 16 met begeleiders hebben we er 8 maanden aan gewerkt. Het groepsgevoel dat ontstond maakte ons sterker om samen wat op te bouwen en samen die berg te overwinnen. Onze rugzak zouden we boven achterlaten en de eeuwige vriendschap zouden we me naar beneden nemen. Om 7u. ’s morgens zijn we vertrokken om langs de natuurparkroute de beklimming te doen. Om 15.11u. waren we boven en zijn we in elkaars armen gevallen. Eindelijk kan ik deze periode van vijf jaar afsluiten en durf ik te zeggen: Je hebt twee keuzes als tegenslag je leven kruist: ofwel raak je depressief en verbitterd en kies je voor de slachtofferrol, ofwel probeer je jouw lot te aanvaarden en zie je het als een kans om bewuster met je leven om te gaan. Ik kreeg kanker, ja, maar ik ben geen kanker! Een aantal dingen kan je niet meer, maar dit weegt niet op tegen alles wat je nog wel kan … of die je nog in je hebt en nog niet ontdekt hebt! Eind september 2008: Case closed.

Luminosa gaat verder: Ook tijdens 2009 zal dit project verder gezet worden en wordt een nieuwe tocht richting Mont Ventoux gepland. Wie informatie wil kan contact opnemen via www.luminosa.be. Natuurlijk kost ook hier koken geld: giften zijn dan ook welkom op het rekeningnummer van “Luminosa vzw” 143-0708537-53. (pd)

20 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 20

23-12-2008 9:53:06

H


TENTOONSTELLING

IKO-docenten stellen tentoon

GEzichten HOOGSTRATEN - Van zondag 11 januari tot zondag 22 maart loopt in het Stedelijk Museum op het Begijnhof de expositie GEzichten, met schilderijen van Karel Huet en grafisch werk van Lieve Boeykens. Naast het SteMu zelf treedt kunstacademie IKO als medeorganisator op. In het IKO is het immers een tweejaarlijkse traditie dat telkens twee leerkrachten van de school tentoonstellen. Aanvankelijk was dat in het IKO zelf, in de zogenaamde galerij ARTIKO. Maar omdat deze ruimte door plaatsgebrek als atelier moest gaan dienen, verhuisde men de tentoonstellingen vanaf 2004 naar het Stedelijk Museum. Nu men daar voor de derde keer te gast is, is het de beurt aan Karel Huet en Lieve Boeykens. Zowel Karel als Lieve hebben in het IKO lesgegeven aan kinderen, tieners en volwassenen. Nu uitsluitend nog aan deze laatste groep. Lieve doceert vrije grafiek en Karel eerst 20 jaar schilderkunst en nu al zo’n 10 jaar tekenkunst. ‘Charel’ Huet werd in 1952 in Hoogstraten geboren. Hij volgde de studies Schilderkunst

Nu speelt de suggestie sterker en de ‘herkenning’ veel minder. Mooi wordt schoon, ook in de zin van ‘schoon genoeg van mooi’. Charel werkt nu intenser en kritischer. Het resultaat is daardoor soberder doch rijker geworden; uitgepuurd en ontdaan van franje. Naar deze werkwijze werd heel bewust gezocht en Charel is nu dicht bij waar hij komen wil. Al is de zoektocht – gelukkig – nooit echt af. Schoonheid blijft zijn betrachting. En de natuur zijn leidraad, niet meer maar ook niet minder. Daarvan vertrekt hij om er zijn geheel eigen weergave van te maken, vaak ver verwijderd van het voor-beeld, maar dichter bij zijn eigen beeld, zijn na-beeld. Tot slot speelt hij ons nog toe dat hij zich nu pas echt op dreef voelt. Lieve Boeykens werd in Turnhout geboren in

Het werk dat we van Karel Huet te zien krijgen heeft ‘zichten’ als onderwerp: landschappen of afgeleiden. op Sint-Lucas in Brussel. Ging in 1977 aan de slag als leerkracht in het IKO Hoogstraten. En aanleg of genen mogen een kunstenaar dan wel helpen, net als goede leraars, maar alles staat en valt volgens Charel toch bij wat je er zelf in investeert: 5 procent inspiratie en 95 procent transpiratie dus. De natuur vormt – op enkele periodes na – al heel lang een inspiratiebron in zijn werk. Acryl, gouache en schuurpapier zijn z’n middelen. Van zijn vroege werk is hij naar eigen zeggen intussen wat vervreemd. Het was te “mooi”, te glad.

Sergei Tsvetkov. Sinds 1974 doceert ze aan het IKO in Hoogstraten. Lieve maakt in haar grafisch werk liefst gebruik van diep- en vlakdruktechnieken. Met zuiver lijnenspel enerzijds, en het combineren van verschillende technieken anderzijds, probeert ze haar ideeën tot uiting te brengen. De onderwerpen van haar werk ontstaan uit dingen die haar getroffen hebben; boeken en oude culturen – inzichten en landschappen – vergezichten, mensen – gezichten. En vooral deze laatste twee komen steeds weer bovendrijven in de verschillende werken. Landschappen, idyllische zichten of verwoeste grond, soms heel up-to-date, maar vaak ook herinneringen uit een ver verleden, verweerd, bewonnen en echt geleefd. Mensen, jong en oud, de ziel ontbloot in het gezicht. Blijdschap, woede, angst en pijn … Emoties zonder naam maar echt gemeend. In de tentoonstelling die komt toont Lieve gezichten. Soms in detail, soms in structuren, soms in alle pracht of soms in vergane glorie. Gezichten die leven in vergezichten, elk hun eigen leven leidend, maar nooit zonder elkaar. Beide getekend door wat ze hebben meegemaakt. De ene keer is het de omgeving, het landschap die de mens beïnvloedt, hem mooier maakt, hem blij of juist angstig maakt. De andere keer is het de mens die zijn omgeving verandert, de natuur naar zijn hand zet. Altijd leven ze samen, jonge mens in eeuwenoude natuur, elke mens met zijn eigen natuur.

In de expositie GEzichten toont Lieve Boeykens ons haar grafisch werk rond het thema ‘gezichten’.

1951, maar woont intussen ook al heel wat jaren in Hoogstraten. Ook zij volgde haar studies in Sint-Lucas Brussel, waar ze in 1972 afstudeerde aan de afdeling grafiek. In 1971 al, werd haar naar aanleiding van een tentoonstelling, een reisbeurs naar Japan toegekend door het Ministerie van Nederlandse Cultuur. Na haar studies in Brussel volgde ze nog normaalleergangen van het Pedagogische Hoger Onderwijs. Daarnaast volgde ze verschillende masterclasses bij o.a. Graig Zamiëllo, Miyayama Hiroaki, Ernst Hanke, Walter Dohmen, Alfons Bytautus en

Naast de ‘gezichten’ van Lieve, zal Karel landschappen of afgeleiden tonen, ‘zichten’ zo u wil. En zo vullen ze elkaar prima aan. Een aanrader … Praktisch? De tentoonstelling loopt van zondag 11 januari tot en met zondag 22 maart 2009, in het Stedelijk Museum, Begijnhof 9 te Hoogstraten. Het museum is alle dagen open, behalve maandag en dinsdag, en dit telkens van 14 tot 17 uur. Na afspraak zijn ook andere momenten mogelijk. (dh)

JANUARI 2009 - 21

DHM_januari_285.indd 21

23-12-2008 9:53:34


ZO WAS HET

ZO IS HET

22 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 22

23-12-2008 9:53:35


GROOT-HOOGSTRATEN

dorpsleven www.demaand.be

Zangers voor volksliederen gezocht !

REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Begijnhof 15, tel. 03 312 19 92, drieshorsten@skynet.be

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Meersel-Dreef: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

De geluidsbank van de Erfgoedbank Hoogstraten www.hoogstraeten.be Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net FOTO’s & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

HOOGSTRATEN - Het stedelijk museum Hoogstraten lanceert een nieuw item op haar Erfgoedbank www.hoogstraeten.be: de geluidsbank ! In verschillende rubrieken maak je kennis met het Hoogstraats verleden d.m.v. geluidsfragmenten. In de rubriek ‘Op het oorlogspad’ kan je luisteren naar fragmenten uit de interviews die Erfgoed Hoogstraten heeft gehouden over ons oorlogsverleden. Hoe ging het er hier aan toe de eerste oorlogsdagen, de bevrijding, de bezetting, … ? Maak kennis met het oorlogsverleden van onze streek ! Vzw Erfgoed Hoogstraten en het stedelijk museum Hoogstraten werken al enkele jaren samen aan dit project. Een tweede rubriek is ‘Hoogstraten in geluid’. Je vindt hier de speeches en radioreportages die gemaakt zijn naar aanleiding van de eerste steenwijding van de Sint-Katharinakerk. Ook de legendarische Louis Doms komt aan het woord met een volksverhaal over stropers te Meer ! Een derde rubriek gaat over het begijnhof van Hoogstraten. In 1972 sterft de laatste begijn in Hoogstraten. Hiermee kwam een einde aan meer dan 600 jaar aanwezigheid van begijnen in onze stad. Het hoogtepunt van de begijnenbeweging situeert zich ook hier in de zeventiende

eeuw. In de negentiende eeuw komen er hoe langer hoe minder begijnen. In de jaren dertig van de twintigste eeuw worden de laatste twee begijnen geprofest: begijn Slangen en begijn Van Den Wijngaard. Aan de hand van verschillende geluidsfragmenten kan u zich inleven in de leefwereld van de laatste generatie begijnen in Hoogstraten. In een laatste interessante rubriek staat ons ‘muzikaal erfgoed’ online. Je kan teksten en mp3’s downloaden van oude volksliederen van de streek. Zo kan je alle liederen van de Spilzakken beluisteren. Lang vergeten volksliederen van soms meer dan een eeuw oud kun je herontdekken. Benieuwd waar de ‘Verenigde Meerlenaren’ of de ‘Maatschappij De Wortelnaren’ over zongen ? Welke liederen zongen de rederijkers of begijnen te Hoogstraten ? Wat was dat nu juist met die moord te Meerle ? U komt het allemaal te weten in de geluidsbank ! Om dit laatste item nog uit te breiden, zijn we momenteel nog steeds op zoek naar zangers of zangeressen die enkele oude liederen willen inzingen om online te plaatsen. Indien u ons wil helpen, neem dan contact op met het Stedeljik museum Hoogstraten op museum@hoogstraten. be of 03 314 65 88 ! (pvd)

JANUARI 2009 - 23

DHM_januari_285.indd 23

23-12-2008 9:53:35


GROOT-HOOGSTRATEN

Voorstelling Schoolbereikbaarheidskaart GROOT-HOOGSTRATEN - Op maandag 24 november werd in zaal De Welgezinde op ’t stadhuis, de zogenaamde ‘Schoolbereikbaarheidskaart’ voorgesteld en dit onder ruime belangstelling. Een knap samenwerkingsproject tussen onder meer Stad Hoogstraten, scholengemeenschap Markdal en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Het ‘onderwijsstadje’ Hoogstraten telt in totaal 8 basisscholen en 4 middelbare scholen, wat overeenkomt met alles samen 6490 leerlingen. En daar zijn de leerlingen van het IKO, de Academie voor Muziek & Woord of de cursisten van de talrijke avondlessen nog niet bijgeteld. Een flink deel van deze leerlingen komt per fiets of te voet naar school, wat uiteraard ten zeerste toe te juichen valt. Met de ‘Schoolbereikbaarheidskaart’ wil men ertoe bijdragen dat dit ook op een veilige manier gebeurt. Want al is er de laatste jaren wel één en ander ten goede veranderd, we zijn er nog lang niet. Zeker niet wanneer we bedenken dat het verkeer nog ieder jaar drukker wordt. In zijn openingswoord somde Burgemeester Arnold Van Aperen heel wat realisaties van de laatste 10 jaar op: fietspaden naar Rijkevorsel, Wortel, Merksplas, Meer, Meerle, enzovoort. Hij verwees daarbij nadrukkelijk naar de actie

steeds constructief wordt gewerkt wanneer het om dossiers als de fietspaden gaat. Vervolgens nam Michel De Laet het woord namens de scholengemeenschap Markdal, de initiatiefnemer van het project.

“Zou het toeval zijn? Neen, het is misschien het noodlot en dat noodlot heeft vele namen.” Michel vertelde het verhaal van Bob, die naar school reed. Heel wat jaren geleden ondertussen. En van Bob die niet op school aankwam, maar voor wie het laatste kruispunt voor de school, meteen ook zijn laatste kruispunt werd … Zelden hebben we het zo stil geweten in De Welgezinde. En de aanwezigen – zonder uitzondering – beseften weer dat we wat de veiligheid van onze kinderen betreft, nooit te snel tevreden mogen zijn. Maar Michel stelde ook vast dat er in de lagere

De Schoolbereikbaarheidskaart De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (ontstaan uit het vroegere Belgisch Instituut voor VerkeersVeiligheid, BIVV) maakte eerder al schoolbereikbaarheidskaarten voor onder meer Tienen, Mechelen, Essen en Wuustwezel. In Hoogstraten legden Jef en Paul Michielsen begin 2008 contacten met de scholengemeenschap Markdal. Vervolgens werd het stadsbestuur aangesproken, waar men meteen oren had naar een samenwerking. Drukker Jan Croes – die onder meer al heel wat werk voor Toerisme Hoogstraten verrichte – werd als uitvoerder aangesproken. Ten eerste is er de kaart zelf, waarop heel de fusiegemeente staat afgebeeld, aangevuld met enkele veilige invalswegen voor fietsers, vanuit de omringende gemeenten. Ten tweede staan er op de achterkant uitvergrootte detailkaartjes van de verschillende Hoogstraatse deeldorpen. Ten derde zijn er de verkeersveiligheidstips, voor zowel voetgangers, en fietsers, als voor automobilisten, bromfietsers en zelfs busen treinpassagiers. Tot slot worden enkele ‘zwarte punten’ – gevaarlijke kruispunten waar veel voetgangers en fietsers passeren – met een foto afgebeeld. (dh)

E

z ders echt mee gewerkt zou worden. Namens de scholengemeenschap dankte Michel tot slot de Stichting Verkeerskunde én de stad, omdat zij de handschoen mee op hadden willen nemen. Schepen van Mobiliteit Marc Haseldonckx sloot af met onder meer een dankwoord voor de vele partners in dit project. Allereerst natuurlijk de makers: Jef en Paul Michielsen van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en Jan Croes van CM Producties. Verder ook de politie en de verkeersraad voor hun waardevolle adviezen. De directies van de basis- en middelbare scholen voor het mee in kaart brengen van de routes en de knelpunten. De collega’s van het College en de betrokken ambtenaren, diensthoofd Harry Vanderhenst in het bijzonder. Tot slot ook de Werkgroep Oude Voetwegen, die de routes vanuit hun werkveld analyseerden.

“Trage wegen kunnen belangrijk zijn als veilige alternatieven op drukke tijdstippen,”

Schepen Marc Haseldonckx, Seminariedirecteur Michel De Laet en Burgemeester Arnold Van Aperen tonen vol trots de ‘Schoolbereikbaarheidskaart Hoogstraten’. ‘Fietspaden Nu!’ en haar kartrekkers Michel De Laet en Paul Van Dijck. Zonder deze actiegroep hadden we wellicht nu nog niet zo ver gestaan. Ook de collega’s van het College en in het bijzonder Schepen van Mobiliteit Marc Haseldonckx kregen een dankjewel voor de manier waarop

en middelbare scholen al goed gewerkt wordt rond verkeer – denken we maar aan de intrede van de fluo hesjes – maar dat het dus altijd nog beter kan. Hij sprak dan ook de hoop uit dat de schoolbereikbaarheidskaart géén dooie letter zou blijven, maar dat er in de scholen én door de ou-

zo stelde Haseldonckx terecht. De schepen sloot af met drie verwachtingen. Ten eerste de hoop dat de kaart een gespreksonderwerp zou worden tussen ouders en kinderen. Ten tweede dat de kaart ertoe zou bijdragen dat men minder op gemotoriseerde wijze naar school zou komen. En tenslotte de hoop dat de kaart vaak als didactisch materiaal aan bod zal komen in lagere en middelbare scholen. Een driedubbele boodschap, waar wij ons alleen maar kunnen achterzetten. (dh)

24 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 24

23-12-2008 9:53:36


GROOT-HOOGSTRATEN

Enkele van de vele verkeerstips ‌

Een fragment van de Schoolbereikbaarheidskaart. Met op de ‘echte kaart’: veilige routes in het groen, routes met beperkte voorzieningen in het oranje en te mijden routes in het rood. Waar een school staat werd een ‘S’ gezet. (Rode) bollen zijn aandachtspunten en F1 (enz.) zijn aandachtspunten waarvan een foto werd opgenomen. Vermeldenswaardig is zeker ook de aandacht voor trage wegen in de verschillende deeldorpen.

Zorg dat je als ďŹ etser goed zichtbaar bent in het verkeer. Dat doe je met je ďŹ etsverlichting die altijd brandt als het nodig is. Met uorescerende en reecterende kledij zien andere weggebruikers je van op veel verdere afstand. Een absolute aanrader tijdens donkere dagen en bij slecht weer. Als er geen ďŹ etspad is, dan steek je loodrecht over als er geen verkeer aankomt. Kies een veilige plaats, bijvoorbeeld niet in een bocht, op een helling of tussen geparkeerde auto’s. Voetgangers hebben voorrang op een zebrapad. Maar wist je dat ďŹ etsers geen voorrang hebben op ďŹ etsoversteekplaatsen? Wanneer je op zo’n oversteekplaats bent, dan moet je altijd voorrang geven aan het verkeer dat van links of van rechts komt. Houd de nabije schoolomgeving autoluw. Parkeer je verderop op een veilige parking waar je de zachte weggebruiker niet hindert. Dat kleine eindje stappen, maakt alles zo veel veiliger en is goed voor je gezondheid. Laat passagiers uitstappen aan de kant van de stoep. Leer hen oplettend te zijn voor voetgangers en ďŹ etsers voor ze het portier openen. ‌

TUINMACHINES STOFFELS -INDERHOUTDORP s (OOGSTRATEN s 4EL s &AX WWW TUINMACHINESSTOFFELS BE s INFO TUINMACHINESSTOFFELS BE

JANUARI 2009 - 25

DHM_januari_285.indd 25

23-12-2008 9:53:36


GROOT-HOOGSTRATEN

NEOS viert Kerstmis

NEOS bezocht Breda GROOT-HOOGSTRATEN - Breda, een stadje dat – zogezegd – ieder van ons kent … Toch trokken op 19 november liefst 44 leden van NEOS mee op verkenning naar ‘het Brabantse Breda’. Eerst op de agenda stond het stadion van NAC, een ware belevenis. Want wie wist er tevoren welke geheimen er allemaal achter een voetbalclub schuilgaan? Wie wist er welke organisatie er allemaal aan te pas komt? Het is niet alleen een plein waar zaterdag of zondag 22 spelers het veld op gaan, het is nog heel wat meer dan dat. Twee spelers die nog bij Hoogstraten voetbalden fungeerden als gids in het grote stadion. De kleedkamers, de socioruimte, de douches, de fitnesszaal enzovoort werden bezocht. Daarna stond de Prinsenkade op het programma, waar de Mark opnieuw door Breda stroomt. Henk

Van Tooren – Bredakenner – zorgde hier voor de kundige uitleg. Een uitgebreide koffietafel in restaurant ‘Hook aan de Haven’ leverde de nodige energie voor het namiddaggebeuren. Eerst kwam er een wandeling door het Valkenbergpark, richting Koninklijke Militaire Academie, vervolgens het Begijnhof, de SintAntoniuskatehdraal, het stadhuis, het Chassétheater (ook achter de schermen) en het Casino, waar enkele mensen een gokje waagden en nog wonnen ook! Als afsluiter wandelde men terug naar ‘Hook aan de Haven’ waar een uitgebreid buffet klaarstond. Een welgevulde, vermoeiende maar vooral leerrijke dag! (dh, foto Jos Michielsen)

Voorzitster May Servaes overloopt het voorbije werkjaar. GROOT-HOOGSTRATEN - U kon het de voorbije maanden al merken: bij het ‘Netwerk van Ondernemende Senioren’ zit men zelden stil … Tenzij het op een stoel is om eens goed feest te vieren! Zoals op 17 december in Hof ter Smisse, voor de jaarlijkse algemene vergadering. Eerst bracht voorzitster May Servaes verslag uit van het voorbije werkjaar. Er waren vier ledenvergaderingen met sprekers, waarbij gemiddeld 60 personen aanwezig waren. Er waren ook vier daguitstappen: naar Zeebrugge en Torhout, naar Vilvoorde en Grimbergen, naar het IOK in Geel en het Gasthuismuseum in Geel en ook naar de haven van Rotterdam. Ook de meerdaagse reizen naar Maaseik en Slovenië kenden veel belangstelling. Vanuit NEOS Nationaal kon men mee naar The Night of the Proms, het Straussconcert en ‘De Triomf van het Rode Leger’. Op sportief vlak werden de petanque, de zwemnamiddagen, de wandelingen, de Nordic walk en het fietsen genoemd. Verder nog het biljarten, de rummycup en ga zo maar door … Ook leden die iets te vieren hadden werden vernoemd. De 80-jarigen van de vereniging alsook de huwelijksjubilarissen: Gerard en Hilda Mariën (60 jaar), René en Louisa Voet, Jules en May Druyts en Frans en Betsy Goos (50 jaar). Na een welgemeend dankwoordje aan haar bestuursleden en een hartverwarmende kerstboodschap, sloot de voorzitster het officiële gedeelte af. Dan werd het tijd voor de lekkere maaltijd: kabeljauwhaasje met preiroom en truffelsaus, kersroomsoep, filet van everzwijn “Grand Veneur”, perenfantasie en mokka met koekjes … (mmm!). Eddy Sabbe & Friends zorgden voor de muzikale noot. Kent u die gepensioneerden die zeggen nooit tijd te hebben? Ik zou er niet van verschieten dat zij allemaal lid zijn van Neos. (dh)

H

D

j p

Neos Hoogstraten bracht een boeiend bezoek aan de stad Breda.

En wat doen we met NEOS? GROOT-HOOGSTRATEN - Begin januari staat ‘Apasionata’ op het programma vanuit NEOS Nationaal. De woensdagen 7 en 21 januari kan je mee gaan petanque spelen. Zondag de 11de vindt de jaarlijkse eucharistieviering plaats waarin de overleden leden worden herdacht. Donderdag de 15de is het dan ledenvergadering met als gastspreker Jef Schellekens, die komt vertellen over ‘den tram’. En op maandag 19 januari is het weer winterwandeling. Ook interesse in NEOS? Contacteer vrijblijvend voorzitster May Servaes (maria.servaes@pandora.be of 03/314.70.89). (dh)

z p

Davidsfonds GROOT-HOOGSTRATEN - Op zaterdagnamiddag 17 januari zal het fonds naar jaarlijkse gewoonte de winnaars van de Junior Journalistwedstrijd bekendmaken (Klimtoren Meerle). U leest het winnende opstel volgende maand in dit blad. Op maandag de 26ste zal Hans Van Nijen de Davidsfondsers alles komen leren over goede, betaalbare wijnen. En begin februari volgt dan traditiegetrouw het Ledenfeest. Dit jaar wel op zondag, met een voorafgaand bezoek aan Het Spijker, 175 jaar jong. Meer info bij secretaris Joos Croes, 03/314.49.24 of joos_croes@telenet.be. (dh)

26 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 26

23-12-2008 9:53:37


HOOGSTRATEN

Topkok kookt voor Coda HOOGSTRATEN - Op vrijdag 21 november organiseerde evenementenbureau GESTO in samenwerking met Hof ter Smisse een beneďŹ etavond ten voordele van Coda Hospice, het gekende huis voor palliatieve zorgen. De ruim 150 gasten brachten in totaal liefst 5.050 euro in het laatje! Als gelegenheidskok werd niemand minder dan Wout Bru aangezocht, die in een speciaal voor de gelegenheid geĂŻnstalleerde open keuken het beste van zichzelf kwam geven. En dat is heel wat ‌ Want Bru – afkomstig uit Beerse – woont en werkt ondertussen al verschil-

lende jaren in het Franse Eygalières. Daar heeft hij een restaurant dat in de laatste Michelingids tot het selecte groepje van tweesterrenrestaurants wordt gerekend! De menu mocht er dan ook wezen: een voorgerecht van koningskrab & oester, een tussengerecht van gepocheerd ei met 3 soorten vis en een hoofdgerecht van hoogwaardig Spaans varkensvlees, dat speciaal met een koelwagen tot in Hoogstraten werd gevoerd ‌ Bijzonder lekker tafelen en tegelijkertijd een goed doel steunen: wat wil u nog meer? (www. gesto-events.be) (dh)

Gert Snoeys, Phaedra Hoste, Wout Bru en Vicky Van Herle omringen Magda Van Hove van Coda Hospice. (Foto: Het Laatste Nieuws)

Zangfeestje Gemeenteschool HOOGSTRATEN – Regelmatig komen alle kleuters van de Gemeenteschool in de speelzaal samen om te zingen en te dansen. Dan oefent elke klas een liedje met gebaren in dat ze dan tonen aan de andere kleuters. Flor en Florejan zorgen telkens voor live begeleiding, wat het extra plezierig maakt. Sinds de start van de zangstonden vorig jaar, heeft men ondertussen al best een repertoire bij elkaar. Eens per maand worden de ouders dan uitgenodigd om mee te komen zingen en bewegen en – uiteraard – te applaudisseren voor hun kroost! Op woensdag 10 december was het nog eens zover en bezorgden de kleuters hun ouders weer de mooiste momenten ‌ (Meer info: www. gemeenteschoolhoogstraten.be) (dh, jv)

JANUARI 2009 - 27

DHM_januari_285.indd 27

23-12-2008 9:53:39


HOOGSTRATEN

Verwond’er’ing werd gesmaakt

Ik zag Cecilia teren … HOOGSTRATEN - De oudste muziekmaatschappij van de stad is precies 169 jaar oud geworden. Immers, “de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij Sint-Cecilia Vzw” werd gesticht op 18 november 1839. Ooit hadden zij ook een toneelgroep én een symfonie, hoogst uitzonderlijk in de streek. Alleen de harmoniegroep is nu nog over … én hun alom gekend feestzaaltje natuurlijk, ingehuldigd op 20 november 1882 en daarmee dus ook al 126 jaar oud! Op zaterdag 6 december vond het jaarlijks teerfeest plaats. Liefst 84 eters schreven zich in voor de lekkere maaltijd van Chrisje Roelen; daarnaast ook nog wat feestvierders die later zouden

toekomen. Iedere vierkante meter van de zaal werd benut en zelfs op het podium moesten enkele tafels worden opgesteld. Daar werd ineens bewezen dat de zaal een ‘echt’ podium heeft, want de soep reikte aan de ene kant tot aan de rand van het bord en liep er aan de andere kant gewoon uit. ‘En montant’ en ‘en descendant’ of hoe noemen ze dat? Na de tombola met mooie prijzen was het dan hoog tijd om de beentjes los te gooien, hetgeen gebeurde op aangeven van een uitstekende DJ. Enkele (?) drankjes daarbij natuurlijk, en je weet dat de avond meer dan af was. De afwezigen … (vul zelf maar aan). (dh)

HOOGSTRATEN - Zaterdag 29 november vond in de aloude Ceciliazaal de veelbelovende voorstelling “Verwond’er’ing” plaats. De schitterende teksten van Rosette Servaes, huisdichteres van dit blad, vormden de solide basis voor het knappe programma dat Flor Verschueren ermee maakte. Enkele gedichten werden voorgedragen door Kaat Haest, Johan Govaerts of Jef Van Gils. Andere werden door Flor eerst op muziek gezet om daarna gezongen te worden door opnieuw Jef en Johan, maar ook door Lut Martens. Florejan Verschueren (piano), Hanne Hofkens (saxofoon) en Flor Verschueren zelf (accordeon), tekenden voor de muzikale begeleiding. Zoon Bram stond in voor licht en geluid; Jef Van Gils voor de knappe affiches. Artistiek was de voldoening er zeker waardoor men nu al aan het vergaderen is voor een vervolg. Maar ook het randgebeuren – ‘café houden’ zeg maar – was in orde en daarvoor toch ook een pluimpje aan het bestuur van Sint-Cecilia, dat zich engageerde om gastheer te spelen voor dit experiment. (dh)

j

H j

Enkele van de vaste helpers van Sint-Cecilia: Rob Goris, Frans Van Boxel, Maurice Claessens en Jos Van Sas. Verwond’erd’ evenwel dat er geen foto’s werden genomen door die verdomde dorpsredacteur. Een archieffoto dan maar van de coördinator van het geheel … (dh)

Achtelsestraat

E f D

HOOGSTRATEN - In de Achtelsestraat verloopt het verkeer moeizaam ter hoogte van de Indoor tennis. Om dit te trachten op te lossen zal er ter plaatse een parkeerhaven worden ingericht met zes parkeerplaatsen. Aan de overzijde van de straat komt er dan een parkeerverbod. (FS)

Hobbytentoonstelling

En dat het smaakte! Meer dan 80 eters namen deel aan ‘the party to be’ die het teerfeest van Cecilia inmiddels geworden is.

HOOGSTRATEN – KWB en KAV organiseren naar jaarlijkse gewoonte een hobbytentoonstelling in zaal Pax, Dr. Versmissenstraat 3. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 7 februari van 14.30 uur tot 19 uur en op zondag 8 februari van 10 uur tot 19 uur. De toegang is gratis.

28 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 28

23-12-2008 9:53:40

D


HOOGSTRATEN

The Marckriver New Orleans Jazzclub presenteert:

The Fondy Riverside Bullet Band HOOGSTRATEN - Op maandagavond 12 januari speelt ‘The Fondy’ op het Sint-Ceciliapodium. De Fondy Riverside Bullet Band is een jazzorkest dat zijn wortels enerzijds in de Belgische Rupelstreek heeft en anderzijds in New Orleans. De band werd in 1970 opgericht door een handvol “Boom-enaars”. Daar zijn er nu nog 2 van over: de gebroeders Van Breedam, met Johnny op trompet en Kamiel op trombone. Al die jaren dreven zij ook hun eigen jazzclub, “Het Veerhuis” in Klein Willebroek. Absoluut een bezoekje waard. De Fondy Riverside Bullet Band zoekt zijn inspiratie in de jazzmuziek van New Orleans en dan hoofdzakelijk in de periode van de Revival, alsook in de jaren ’20. Natuurlijk is het lichtend genie van Louis Armstrong een belangrijke drijfkracht geweest, maar ook muzikanten als George Lewis, Bunk Johnson, Jim Robinson, Kid Thomas en DeDe Pierce vormden een bron van inspiratie. De Fondy Riverside Bullet Band is geen dixielandorkest. Het is geen band die functioneert als een heropwindbaar mechanisme. De groep vormt een levend geheel dat reageert op humeur, sfeer, inspiratie, enthousiasme en publiek. Als het orkest op zijn best is, dan werkt het als een magneet. Al wie zich dan in die invloedssfeer bevindt, wordt er door aangetrokken en bewogen. Dat hebben muziekliefhebbers in vele zalen en clubs in vele landen al mogen ondervinden.

The Fondy Riverside Bullet Band, op 12 januari in Cecilia. Eén van de zuiverste en goed-in-het-oor-liggende New Orleans orkesten in België en omgeving … De bezetting? Kamiel Van Breedam (trombone, leader), Johnny Van Breedam (trompet, zang), Danny Everaer (klarinet en sax), Jos Koster

(banjo), Vigdis De Kouter (piano, overigens ook dochter van Koen), Karel Algoed (stringbas) en Philipke De Smet (drums). Waar en wanneer? Maandag 12 januari vanaf 20 uur in het enige echte cultuurzaaltje van onze stad: Sint-Cecilia in de Gelmelstraat. (dh, es)

Spijkerkoppen krijgen Sinterklaasoptreden HOOGSTRATEN - ASO Spijker heeft al jaar en dag van die extraatjes die de school net dat tikkeltje meer geven … Het leerkrachtenfeest waarbij tientallen leerlingen een hele trimester zwoegen om een indrukwekkend theaterstuk voor hun leerkrachten op poten te zetten is daar één voorbeeld van. Een andere vaste waarde is het Sinterklaasfeest, waarbij de rollen omgedraaid worden. Dan brengen de leerkrachten een meestal humoristisch stuk voor de leerlingen, die dit ten zeerste appreciëren! Ook vaste pion op dit feest is natuurlijk zijne heiligheid himself, die traditiegetrouw met een bijzonder vervoermiddel naar de school komt om de kinderen ook nog lekkers allerhande uit te delen. In het verleden noteerden we al eens een luchtballon, motor of helikopter. Dit jaar kwam hij helemaal met de tractor uit Spanje aangetuft … Meer info over de school? (www.instituutspijker-hoogstraten. be) (dh, foto Diane De Neve)

JANUARI 2009 - 29

DHM_januari_285.indd 29

23-12-2008 9:53:41


j -

l

HOOGSTRATEN

Preselectie Groot Nederlands Dictee GROOT-HOOGSTRATEN - Op zaterdag 23 februari (9 uur) vindt de preselectie van het Groot Nederlands Dictee plaats in de lokalen van het Klein Seminarie. Naar jaarlijkse gewoonte geeft het Davidsfonds haar leden en ook andere belangstellenden de gelegenheid om ter plaatse aan de preselectie deel te nemen. De nationale finale heeft plaats op 10 maart in het Vlaams Parlement. De proef bestaat uit twee delen. Een eerste opdracht bestaat erin dat je in groepjes van drie of meer woorden telkens het juist gespelde woord aanduidt. Bij een tweede opdracht moet je in een tekst de fout gespelde woorden onderstrepen. Een goede test om eens na te gaan hoe het met je kennis van de spelling gesteld is, zonder daarbij het risico te lopen in het publiek af te gaan, want alleen de namen van de winnaars worden geproclameerd. Zij kunnen een mooie prijs winnen. Na afloop ontvang je een blad met de oplossingen.

Pas geverfd! HOOGSTRATEN - Neen, het is niet wat u denkt. Niet de zebrapaden op de Vrijheid. Evenmin de stoelen van Café De Sportvriend. U mag gewoon gaan zitten en genieten van een toneelgezelschap. Pas nieuw en vandaar ook ‘Pas geverfd’. Jos Vinckx – zjosfinks voor het publiek – is al vele jaren één van de drijvende krachten en momenteel ook voorzitter van onze welgerespecteerde ‘Lepe Hoek’. Maar geheel en al opgeslorpt door de acteermicrobe wilde hij daarnaast ook al langer eens met wat andere mensen wat uitproberen en daarom werd ‘Pas geverfd’ dus boven de

doopvont gehouden. Naast Jos zelf acteert ook broer Jan in deze groep, alsook Dries De Bakker en Joos Thijs. Volgens mijn bescheiden mening alle vier m./v. met talent! Uw dorpsredacteur mocht hen immers al aan het werk zien tijdens de inhuldiging van de kerstverlichting door de plaatselijke middenstand en daar overtroffen zij alvast zijn nochtans hoge verwachtingen. Verrassingstheater op tentoonstelling, bedrijfsrecepties of waar u maar wil, maar evengoed straattheater, het zijn allemaal uitdagingen die ze wel zien zitten. Meer info bij Jos zelf, via 0476-729191 of zjosfinks@hotmail.com. (dh)

Volwassenen kunnen deelnemen als specialist of als liefhebber. De benaming spreekt voor zich. Voor jongeren zijn er vier categorieën, aangepast aan de leeftijd. Zij schrijven best in langs de school. Ter plaatse inschrijven is niet mogelijk. Je moet vóór 9 februari 2008 6 euro overmaken op rekening nummer 431-0664161-69 t.n.v. Davidsfonds Leuven. Voor leden van het Davidsfonds of van Knackclub is het 5 euro (wel lidnummer vermelden!). Vergeet niet te vermelden: Hoogstraten (als preselectieplaats) en specialist of liefhebber (als wedstrijdcategorie). Je krijgt een deelnemerskaart toegestuurd, die je zeker mee moet nemen om te mogen deelnemen. Ook een eigen balpen is absoluut noodzakelijk. De proef voor de volwassenen begint om 9 uur. De proclamatie mag je verwachten vanaf 11.45 uur. Voor meer informatie kan je terecht bij Joos Croes (03/314 49 24 of joos_croes@telenet.be) en op de webstek van het Davidsfonds www. Davidsfonds.be. (dh)

Enkele voorbeelden uit vorige edities … Wat is het enige correct gespelde woord? - bouillabaise - stracciatella - sambucca - attacca En kende u deze al? Roetsjbaan, gedesillusioneerd, smeuïge, recreatief hasjiesjgebruik, dobermannpincher, vergeet-mij-nietblauwe broeken of Madagaskische cineraria’s? Véél succes! (dh)

Zjosfinks, Dries De Bakker, Joos Thijs en Jan Vinckx. Samen ‘Pas geverfd’.

Bib Biep! Nieuws uit de bibliotheek!

Gedichtendag GROOT-HOOGSTRATEN - In het kader van de jaarlijkse Gedichtendag organiseert onze bibliotheek een voordracht van Peter HolvoetHanssen. De dichter-troubadour zal zijn toehoorders meenemen op een avontuurlijke en gevarieerde tocht doorheen zijn kleine universum. Hij laat daarbij verschillende teneuren en voordrachtvormen horen. De voordrachten zijn bedoeld voor leerlingen van het 5de en 6de jaar van het middelbaar onderwijs, maar iedereen is welkom. Waar en wanneer? In de hoofdbibliotheek in de Lindendreef, op donderdag 29 januari om 10 uur 30 en 14 uur. Inschrijven is verplicht en deelnemen kost 3 euro. (dh, ra)

Gedicht in de Maand alleen de stoel waar hij op zit is nieuw de oude stoel van zijn krom moedertje brandt hij kijkt gras zijn schoenen pronken wat morgen? morgen maak ik bloemen ik zet ze op tafel als ik thuiskom zijn daar de nieuwe stoel, de schoenen, het gras en de bloemen

R. Servaes

30 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 30

23-12-2008 9:53:43


HOOGSTRATEN

Voorlezen op school

De middenstand verlicht het land HOOGSTRATEN - Want “Waw!”. Dat hoorden we toch weer tijdens het Sinterklaasweekend, toen de jaarlijkse kerstverlichting ontstoken werd. Daarbij lijkt het of de firma er ieder jaar beter in wordt, zo mooi werden de lampenslierten dit jaar doorheen de takken van de lindebomen geweven. Vorig jaar waren we in Parijs en eerlijk gezegd is ’t hier bij ons stijlvoller dan op die andere Champs Elysées. Meer dan een week duurt telkens het hangen en verwijderen van de lampjes en kosten doet het ook heel wat. Vandaar dus felicitaties aan UNIZO, HoHo! en stad Hoogstraten. En dank aan de middenstanders zelf voor de vele financiële bijdragen. Chapeau! (dh)

HOOGSTRATEN - Het werd al vaker bewezen: voorlezen is de beste manier om kinderen leesplezier te schenken. Ter gelegenheid van de Voorleesweek eind november, kwam de Leesbus naar de bib, maar ook in de Gemeenteschool werd veel voorgelezen. Heel wat mama’s en papa’s maar ook oma’s en opa’s trokken even tijd uit om aan kleine groepjes voor te lezen. Ook de leesmoeders lazen dit keer zelf voor en de kinderen genoten ervan. Op donderdag hadden de kinderen geen huistaak, maar hun ouders nu eens wel. Zij moesten thuis ook voorlezen voor hun kind. En bij de oudste leerlingen lazen de meesters en juffen voor voor de kinderen van hun vorige klas. (Meer info: www.gemeenteschoolhoogstraten.be) (dh, jv)

Intussen een vaste waarde tijdens de eindejaarsperiode: de kerstverlichting op de Vrijheid. JANUARI 2009 - 31

DHM_januari_285.indd 31

23-12-2008 9:53:44


HOOGSTRATEN

Ouderenweek

HOOGSTRATEN - Marcel Onincx liep voor ons langs in het rusthuis tijdens de ‘Ouderenweek’ en hij legde voor ons heel wat activiteiten vast: zetelfietsen, turnen met de leerlingen van de Gemeenteschool en een mooi optreden van de accordeonclub. (dh)

Sprookjes in het Spijker

E

HOOGSTRATEN - Naar jaarlijkse gewoonte vond eind november in gans Vlaanderen de Voorleesweek plaats. Ook dit jaar tracht men in ontelbare bibliotheken en scholen om kinderharten te laten wegsmelten bij een goed verhaal. De lagere school van het Spijker richtte zich dit jaar tot Sprookjes. En zeg nu zelf: een sprookje blijft toch fascinerend voor jong en oud? Herinner jij je nog hoe je kon genieten van één of ander spannend verhaal met een wolf, een heks, een trol of kabouter? Kreeg jij géén kippenvel op het moment dat oma verslonden werd, Hansje vetgemest werd of op het moment dat de klok om middernacht twaalf keer sloeg en Assepoester tijdig de balzaal moest verlaten? Op donderdagochtend groepeerden de leerkrachten van het Spijker de ganse school in de kapel van het internaat waar men werd opgewacht door een lakei die, in vol ornaat en ondersteund door de juiste muziek, een nooit eerder gehoord sprookje voorbracht. De zaal was muisstil en werd meegesleurd in het verhaal over het mysterie van de Efteling. Een klein ventje, Koos, ging er op zoek naar een groot geheim en vervolledigde zijn zoektocht via allerlei sprookjes om uiteindelijk de sleutel te vinden die hem zou leiden tot het ontrafelen van dit geheim… De kinderen genoten zienderogen van dit inleidingsmoment, zowel als van de rest van de Voorleesweek, tijdens dewelke ze iedere dag een sprookje te verorberen kregen … Een ganse week keerden ze terug naar die magische wereld waarin alles kan … Op vrijdag keerde de lakei terug op school, deze keer niet om een verhaal te vertellen, maar om een sprookjesquiz te organiseren, waarin de kinderen hun kennis over enkele bekende en minder bekende sprookjes konden tonen. De winnende groep van deze quiz kreeg een mooie beloning: de magische sleutel die kleine Koos, het hoofdpersonage uit het verhaal van de lakei, zocht om zijn geheim op te lossen… Zullen onze kinderen met deze sleutel het geheim ook ontdekken? (dh, mvd)

z

Een volle Spijkerkapel luisterde aandachtig naar de verhalen van de lakei …

32 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 32

23-12-2008 9:53:47


HOOGSTRATEN

De Sint op school

Teenager meets Alzheimer HOOGSTRATEN – Mensen worden alsmaar ouder waardoor de kans op dementie stijgt. En zo komen ook meer en meer kinderen ermee in aanraking in hun nabije omgeving. De vereniging ‘Tandem’ uit Turnhout – wat staat voor Turnhouts Advies Netwerk voor Dementie – probeert dit alles bespreekbaar te maken voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar. Een verteller kwam op bezoek in het Spijker en in de Gemeenteschool. De kinderen lazen het boek ‘Honden niet toegelaten’ en spraken over ouder worden, vergeten en Alzheimer. Daarna werd het rusthuis bezocht, waar het personeel hun vragen beantwoordde en hen begeleidde in het contact met de bewoners. Vooral de gezamenlijke turnoefeningen werden gesmaakt. “Als er kinderen bijzijn, dan zetten onze mensen hun beste beentje voor … Ze bewegen dan dubbel zo goed,” zo verklaarde één van de begeleidsters ons. (Meer info: www.gemeenteschoolhoogstraten.be) (dh, jv)

Digidak HOOGSTRATEN - Het hing al weken in de lucht … de Sint zou komen. Er werden liedjes over gezongen. Er werd geknipt, gekleefd, gekleurd en getekend. Tijdens de turnles deden de kleuters heuse ‘zwarte pietentoeren’. En in de poppenkast moest Jan Klaassen de Sint redden uit de handen van een overijverige politieman. Eindelijk was het dan 5 december. Onder het luide gezang van meer dan 100 kinderen werd de goedheilig man ontvangen aan de schoolpoort. Waarna het in de zaal weliswaar misliep … Zwarte Piet zag niet meer goed en greep naast de pakjes! Gelukkig was er net iemand van het CLB, die medisch schooltoezicht hield. Hij onderwierp Zwarte Piet aan enkele oogtests waarbij duidelijk bleek dat hij een bril nodig had! Van toen af lukte het gelukkig toch waarna de pakjes nog net op tijd op hun plaats geraakten. Sint en Piet reuzenblij maar de kinderen nog meer, want zij kregen heel wat nieuw speelgoed voor op de speelplaats! (Meer info: www.gemeenteschoolhoogstraten.be) (dh, jv)

HOOGSTRATEN - Digidak organiseert een nieuwe lessenreeks over computerkennis vanaf 2009. In Hoogstraten kan u hiervan doorlopend gebruik maken in de bibliotheek maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. In het buurthuis Mouterijstraat kan u terecht op dinsdag van 14.00 tot 19.00 uur en op donderdag van 14.00 tot 16.30 uur. (FS)

JANUARI 2009 - 33

DHM_januari_285.indd 33

23-12-2008 9:53:47


34 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 34

23-12-2008 9:53:49


JANUARI 2009 - 35

DHM_januari_285.indd 35

23-12-2008 9:53:51


WORTEL

Wat doen de Poepieboys in de keuken van de Slinger? WORTEL – De Slinger zet weer een goede stap in de richting van een volledig uitgerust lokaal. Deze Hoogstraatse jeugdvereniging voor gehandicapten verbouwt al sinds enkele jaren een deel van de boerderij van de voormalige landloperskolonie om tot haar jeugdlokaal. Het werd een werk van vele vrijwilligers, veel geduld maar ook veel middelen die nodig zijn. De Slinger kon daarbij ook rekenen op sponsors die deze bijzondere jeugdvereniging genegen zijn.

Marleen De Meyer over haar opgravingen in Egypte Vrijdag 16 januari om 20.00 uur in de kelder bij Roger MariĂŤn

De Poepieboys zijn een groep vrienden uit Meer die sinds enkele jaren tijdens de kermis het in Meer beroemde Poepieboysbal organiseren. Het bleek een succesformule en er werd winst gemaakt. In de loop der jaren werden er al verschillende projecten gesteund. Zo gaat er jaarlijks een bedrag naar Ziekenzorg, waarmee kerstpakjes worden gekocht. Er kwam ook via vrienden contact met een weeshuis. Er werd een bedrag geschonken voor de aankoop van materialen voor de weeskinderen. En dit jaar is de Slinger aan de beurt. Er werd keukengerief gekocht voor de nieuwe keuken van de Slinger. 14 december werden de spullen overhandigd. Het werd een aangename kennismaking. Volgens Marina Swaenen van de Poepieboys en Gils: “Eigenlijk moeten wij iedereen danken die naar het Poepiebal komt. Zo kunnen we elk jaar een goed doel blijven steunen. (ma)

Met een welkome gift van de Poepieboys en –Girls kan de Slinger nu haar keuken uitrusten.

% & ' !' '

#$!

! " !

WORTEL - Onze Hoogstraatse dorpsgenote Marleen De Meyer is 33 jaar en is opgegroeid in de Pater Declerckstraat in Wortel. Ze is oudstudente van het Spijker en nu een specialiste in de geschiedenis en de cultuur van het oude Egypte. Zij is werkzaam binnen de Katholieke Universiteit van Leuven. Sinds 2002 voert de KULeuven opgravingen uit in Dayr al-Barsha in Midden-Egypte. Hier bevinden zich grafvelden die behoorden bij een Oudegyptische provinciehoofdstad, en die dateren van circa 2300 tot 1300 voor Christus. Vorig jaar leidden deze opgravingen tot de vondst van het ongeschonden graf van Henu, een hooggeplaatste ambtenaar in het Egypte van circa 2050 voor Christus. In dit graf bevond zich de intacte mummie van Henu in een houten lijkkist, die omgeven was door allerlei grafgiften. Deze grafgiften bestonden voornamelijk uit houten miniatuurbeeldjes die scènes uit het dagelijkse leven van de oude Egyptenaren afbeelden. Deze vondst is zeer uitzonderlijk, niet alleen omdat het graf ongeschonden gebleven is, maar ook omdat de beeldjes en de mummie perfect bewaard bleven. Marleen De Meyer, die de opgravingen in het graf van Henu leidde, vertelt op vrijdag 16 januari om 20.00 uur in de kelder bij Roger MariĂŤn en Mieke Huet, Langenberg, 49a over deze vondst. Wat bracht haar ertoe om net op die plaats te gaan graven? Maar daar blijft het niet bij. Bij zo’n opgraving gaat elk jaar een internationaal team van wetenschappers aan de slag om verschillende onderzoeken te doen op allerlei aspecten van de Oudegyptische cultuur. Marleen zal in haar voordracht laten zien wat voor onderzoek er verricht wordt en door wie. Uiteraard zal de avond rijkelijk geĂŻllustreerd worden met beelden en foto’s. Wil je deze unieke avond, een organisatie van KWB Wortel, bijwonen geef dan je naam op bij Guy Thijs tel. 03 314 80 16 of RenĂŠ Sprangers tel. 03 314 68 77. Vooraf inschrijven is verplicht en het aantal plaatsen is beperkt. De toegang is gratis. De opbrengst van de drank gaat integraal naar het werk van Fons Huet en zijn echtgenote Martha binnen de Indiaanse gemeenschap in Guatemala. (RS/FH)

36 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 36

23-12-2008 9:53:52


WORTEL

Opbrengst Worteljogging WORTEL - Aan de Worteljogging, die de KWB elk jaar op het einde augustus organiseert, is telkens een goed doel verbonden. De opbrengst ging dit jaar naar het parochieteam dat met allerlei activiteiten de bouw van een sanitair blok aan de parochiezaal wil financieren. Op 22 november konden de organisatoren van de Worteljogging een bedrag van 2.250 euro overhandigen aan het parochieteam, als bijdrage voor het bouwfonds. “Dit bedrag overstijgt ver onze stoutste verwachtingen”, zegt Jef Meyvis die spreekt in naam van de parochie. “Wij mogen hieruit concluderen dat de mensen het initiatief om een nieuw sanitair blok aan de parochiezaal te bouwen, echt appreciëren. Wij zijn overtuigd dat deze vernieuwing zeker een grote meerwaarde voor onze parochiezaal betekent”. “Wij danken op de eerste plaats de mensen van de Worteljogging voor de toewijzing van het doel en de prima samenwerking. Zij verdienen trouwens alle lof voor hun schitterende organisatie”, gaat Jef Meyvis verder. “Wij danken ook alle

helpers, vergeten zeker Louike niet!, en iedereen die gesteund heeft. De werken schieten goed op, vooral dankzij de goede verstandhouding en het

harde werk van de vrijwilligers. Hartelijk dank vanwege de Kerkfabriek en de parochiezaal”. (JM./HJ/FH)

De kerststal van Castelré CASTELRE - Al verschillende jaren bouwen vrijwilligers een kerststal aan Café In Holland in Castelré. Ook dit jaar kon men weer op voldoende hulp rekenen. Op zaterdag 13 december kwam pastoor Van Dijck de kerststal inzegenen. De meer dan 20 aanwezigen konden dit gebaar ten zeerste waarderen. Het kerstverhaal wordt in Castelré uitgebeeld door levende figuranten. De stal is nog te bewonderen tot 4 januari. (FS)

Drinken en rijden Drinken en met de auto rijden gaan niet samen. In de maand december en ook in de eerste helft van januari zullen er veelvuldig controles plaatsvinden. Een verwittigd man / vrouw is er twee waard.

JANUARI 2009 - 37

DHM_januari_285.indd 37

23-12-2008 9:53:53


WORTEL

Jeugdhuis ’t Slot bestaat 40 jaar WORTEL - ’t Slot bestaat 40 jaar en dat moet gevierd worden. Al even lang heeft het jeugdhuis een vaste stek in een boerderij eigendom van Jaak Aerts en Jeanne De Clerck (80). “Toen de jongeren veertig jaar geleden op zoek waren naar een stek, moesten Jaak en ik niet lang nadenken”, vertelt Jeanneke. “Ze mochten de boerderij aan de Boomkens gebruiken op voorwaarde dat ze zouden instaan voor het onderhoud. We hebben er nog geen moment spijt van gehad.” “Jaak (82) verblijft nu in het rusthuis, maar vroeger kwamen we vaak naar activiteiten. De barbecue, de brouwerijbezoeken, de fototentoonstelling, steeds waren we van de partij. “In het begin was Jaak ook voorzitter van de jeugdclub, ook al deed Leo Wouters van in het begin al het werk. Hij heeft dat trouwens heel lang volgehouden.” Nu is Jan De Bie al zeven jaar voorzitter van ’t Slot. “Het is een prachtige hobby, maar er komt heel veel bij kijken. We merken op dit ogenblik een dalend succes van de Hoogstraatse jeugdhuizen. Zeker in Wortel omdat er minder jeugd is dan enkele jaren geleden.”

Kermis “Gelukkig hebben we de kermis nog”, zegt De

Vergadering Dorpsraad

Bie. “Daar haalt ’t Slot genoeg inkomsten uit om een heel jaar te draaien. Dat hebben we echt nodig”. Nu Jan voor de tweede maal vader wordt, denkt hij eraan om er een punt achter te zetten. Het is nu weer aan anderen om de fakkel over

te nemen.” Het veertigjarige bestaan zal in mei uitgebreid gevierd worden met optredens en een brouwerijbezoek. Het programma ligt nog niet helemaal vast, maar ’t Slot zal de verjaardag niet ongemerkt voorbij laten gaan. (A.O./FH)

Nieuwe uitbaters in De Guld

WORTEL - De jaarlijkse algemene vergadering van de Dorpsraad Wortel heeft dit jaar plaats op donderdag 8 januari om 20 uur in de refter van basisschool De Wijsneus. Op agenda staat vanuit het college: een toelichting bij het concept van het nieuw woon- en zorgcentrum; voorstelling van de schoolbereikbaarheidskaart een stand van zaken in verband met de feestweek Hoogstraten 2010; uitleg rond ethisch beleggen. Het bestuur van de Dorpsraad zal een aantal punten bij op de agenda plaatsen, maar die zijn ons nog niet bekend. Daarnaast hebben de aanwezigen kans om vragen te stellen aan het college van burgemeester en schepenen.

Energetics Sportraad Hoogstraten en KVLV Wortel starten op maandag 5 januari te 19.30 uur een initiatiecursus energetics in de parochiezaal. Iedereen die het leuk vindt om te bewegen op muziek kan deelnemen. De cursus kost 30 euro voor 10 lessen. Meer info bij Magda Vermeiren op het nummer 03 314.56.92.

WORTEL - François Wauters en Annick Krouwer zijn sinds kerstdag de nieuwe uitbaters van De Guld, het dorpscafé en het lokaal van de St.Jorisgilde in Wortel. Kris Verschueren, de vorige uitbater, nam De Guld pas in april vorig jaar over. Hij kende een druk en goed seizoen, maar omdat hij meer vertrouwd was met de uitbating van een jeugdcafé, ontdekte hij al vlug dat een dagcafé niet echt zijn ding was. Vandaar. François en Annick baten op dit moment ook nog café ’t Hemeltje uit in Sint Anthonius-Zoersel.

Een café dat ze succesvol uitgebouwd hebben, maar dat eind 2009 moet verdwijnen. In De Guld hebben ze een nieuwe uitdaging gevonden. Ze willen het uitbouwen tot een echt dorpscafé, dat zich gelet op de ligging ook zal richten op wandelaars en fietsers. Voorlopig is het café op maandag en woensdag gesloten. Wortel heeft met De Nieuwen Buiten al één succesvol café, hopelijk kunnen François en Annick Wortel een tweede café geven, waarop het recht heeft. (fh)

38 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 38

23-12-2008 9:53:56

I


WORTEL

Kijk eens naar het monument WORTEL - Ook in steen gebeitelde woorden gaan vervagen, zelfs op een monument. De namen van de Wortelse oorlogsslachtoffers werden stilaan onleesbaar. Daarom was het een goed idee van de gemeente om een nieuwe steen te laten maken waarop de namen weer duidelijk zichtbaar zijn. Ook de tekst waarin gevraagd wordt om die namen te bewaren voor het nageslacht werd op de nieuwe steen aangebracht. Maar waarom die twee lelijke fouten in die tekst (men had het toch maar gewoon over te schrijven)? (JOF)

Een vooruitziend volkje

WORTEL – Met de kerstdagen staat er in elk kerkdorp van de stad minstens één kerststal. In Wortel staan er drie en als je die van Castelré er bij telt zijn het er vier. Bij de kerststal in de Wortel-kolonie heeft men een tijdelijke ‘drankstand’ gebouwd. De drie andere kerststallen staan opvallend dicht bij een café. Je weet maar nooit dat er geen plaats meer is in de herberg…. (FH)

JANUARI 2009 - 39

DHM_januari_285.indd 39

23-12-2008 9:53:59


MINDERHOUT

Als de baas trakteert Spranco bestaat 30 jaar

j

MINDERHOUT – Zaterdag 13 december was het feest voor de werknemers van Spranco. Die dag trokken ze met zijn allen naar de Nederland voor een rondvaart met diner op Biebosch, Lage Zwaluwe. Op die manier wilde stichter en zaakvoerder Marcel Sprangers zijn personeel bedanken voor hun inzet. Gunther Vermeiren en Rudi Michielsen doen het verhaal van Spranco of beter; het verhaal van Marcel Sprangers. De firma Spranco werd 30 jaar geleden in 1978 gesticht. Maar Marcel Sprangers was al langer actief. Afkomstig van Meerle startte Marcel in het begin van de jaren ’70 in de Minderhoutsestraat als loodgieter in bijberoep. Zijn aandacht werd al vlug getrokken door de tuinbouwsector en het boren van waterputten. Ooit knutselde Marcel nog een boortoren in elkaar met hoofdzakelijk onderdelen van een Volkswagen-kever.

De baas, zaakvoerder Marcel Sprangers en zijn vrouw

Spranco, aan de Ambachtstraat in Minderhout

Nieuwjaarszingen MINDERHOUT - Ook dit jaar komen de kinderen ons op muzikale wijze hun beste nieuwjaarswensen aanbieden. Veel ouders wachten geduldig langs de straatkant terwijl de kleine guit een centje of snoepje krijgt. De Minderhoutsestraat is op woensdag 31 december van 9 tot 12.30 uur afgesloten voor het verkeer. Aan chauffeurs die écht in deze straat moeten wordt gevraagd extra voorzichtig te zijn. Langs de hoofdweg in het Dorp staan vrijwilligers van verschillende Minderhoutse verenigingen in om de kinderen op de meest veilige manier de straat over te laten steken. Gelukkig zijn er op die dag weinig haastige chauffeurs. In het lokaal van de KLJ kunnen de kinderen even verpozen, even rusten en genieten van een warme chocomelk. De ouderen genieten aan de Papillon van een kort drankje, écht wel bedoeld tegen de koude voeten. Even later gaan de kinderen verder op pad om al zingend nog een zakcentje te verdienen. Ook in de namiddag wordt er nog gezongen al lijkt dat elk jaar te verminderen. (FS)

Als er ook hier in de tuinbouwsector vraag komt naar beregeningssystemen, stak Marcel de grens over vanuit Nederland kennis en materialen naar Vlaanderen te halen. We mogen hier rustig spreken van pionierswerk. De activiteiten werden verruimd met staal- en metaalconstructies en zo werd in 1978 de firma Spranco gesticht. Wanneer er in de jaren ’80 vanuit de sector vraag komt naar specifieke voedingssystemen en doseerinstallaties, wordt het zusterbedrijf Spranco-Matic pgericht. De magazijnen en werkplaatsen barsten uit hun voegen, zodat het bedrijf verhuist naar gronden achter het zuiveringsstation en ‘den Bosant’, wat we nu de Ambachtstraat noemen. Op dit moment stelt Marcel Sprangers een vijftigtal personen tewerk. Onze gesprekspartners Rudi en Marcel werken er al bijna 20 jaar, de jongste werknemer is al vijf jaar in dienst. (fh)

KWB- Dropping op 31 januari MINDERHOUT - Een dropping blijft een spannende activiteit. Niet alleen voor de leden van een jeugdvereniging, maar ook voor volwassenen. In Minderhout mogen wij hiervan getuigen. De laatste jaren hebben telkens een 100-tal volwassenen (en enkele kinderen) deelgenomen aan de jaarlijkse dropping van de KWB. Velen onder hen zien er al maanden naar uit. Een afgeplakte bus zorgt direct voor de stemming. Zodra de bus rijdt, is iedereen snel het noorden kwijt. Na de bustocht wordt je in groepjes gelost op verschillende dropplaatsen. Uitgerust met reflecterende armbanden en jasjes, en de zelf meegebrachte zaklantaarns gaan de droppers hun eigen weg om de afgesproken verzamelplaats te vinden. Hulpmiddelen, zoals kompas, stafkaarten, poolster, zijn uiteraard toegestaan. Dergelijke hulpmiddelen zijn te verkiezen boven het aanbellen bij het eerste beste huis dat men tegenkomt of het gebruik van een GPS. Eens je weet waar je bent, is er een heel stukje van de sfeer weg. Loop je

ondanks je slecht oriëntatievermogen toch verloren, geen nood. Elke groep krijgt immers een telefoonnummer mee voor het geval dat ze echt het noorden kwijt zijn. Op de verzamelplaats is voor elke deelnemer nog een warm hapje voorzien. De groepen met kinderen krijgen de voorkeur om met de 1ste bus om 19u00 te vertrekken. KWB dropping op 31 januari. Vertrek aan het gemeenteplein: 1ste groep om 19 uur, de 2de groep om 20.30 uur. Deelnemen kost 3 euro voor KWB-leden en 8 euro voor niet KWB-leden. Prijs niet KWB-leden: 8 euro Spreek af met je buren, je familie of je vrienden. Het belooft weer een toffe avond te worden. Heb je niemand om mee te gaan? Geen probleem. Fons Muesen of Steve van Dun zullen je wel een paar groepen voorstellen waarin je je wel zal thuis voelen. Inschrijven voor 19 januari bij Fons Muesen, tel. 03/314.55.69 – Steve van Dun, tel. 03/314.29.49. (FS)

40 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 40

23-12-2008 9:54:00


MINDERHOUT

Kinderdisco 18 januari MINDERHOUT – De KWB opent het nieuwe jaar feestelijk met een echte kinderdisco waar voor groot en klein welkom is. Wie was de vorige jaren niet met zijn kinderen aanwezig op de spetterende kinderdisco? Jij niet? Dan heb je zeker wat gemist, want de kinderdisco slaat grandioos aan bij het jonge publiek. Op zondagmiddag 18 januari organiseert de KWB reeds voor de 13de maal een spetterende kinderdisco. Het DJ-team HARMONY zorgt tussen 14u en 17u voor een gezellige namiddag. Regelmatig staat de DJ-animator op de dansvloer om de kinderen dansjes aan te leren op een kindvriendelijke manier. Hun lichtshow en rookinstallatie zal gegarandeerd voor extra sfeer zorgen. Dansen en uitleven is die middag de boodschap. De aanwezige ouders worden regelmatig bij het dansen betrokken, waardoor de kinderen er nog meer plezier aan beleven. Voor de prijs hoef je het zeker niet te laten. De toegangsprijs bedraagt slechts 1,50 euro. Kinderdisco op zondag 18 januari in het parochiecentrum te Minderhout. De deuren gaan open vanaf 13.30 uur. Inkom 1,50 euro. Alle kinderen tot en met 12 jaar, al of niet vergezeld van hun ouders, zijn van harte welkom op deze dansinstuif. Dus zowel voor KWB-leden als voor niet KWB-leden. Meer inlichtingen: Luc Herthogs, 03 314 74 21. (FS)

KWB quiz op 20 maart MINDERHOUT - Bent u een fervent TV-nieuwskijker, een dagelijkse krantenlezer, een sportkenner of heb je gewoon een hoge algemene kennis, dan is de vijfde algemene quiz van KWB-Minderhout op 20 maart de ideale gelegenheid om na te gaan of je een sterk geheugen hebt. Toets je algemene kennis met andere ploegen uit Minderhout en omstreken. Je kan een ploegje zoeken in onze grote KWB-kennissenkring, of je hebt in je eigen gezin of familie genoeg vertrouwen, aarzel dan niet en schrijf je tijdig in. Je kan ook je wijkmeester aangenaam verrassen door in je straat een paar mensen aan te spreken. Zo kan dit misschien leiden tot een onderling wedstrijdje tussen verschillende straten, gehuchten of wijken. Uiteraard kunnen ook buitendorpse quiz-ploegen zich inschrijven. Aangezien het aantal ploegen beperkt is, is dit een tijdige waarschuwing aan alle geĂŻnteresseerde leden en dorpsgenoten om niet te treuzelen en zich tijdig in te schrijven. Uw ploeg mag bestaan uit maximum 6 personen. De eerste 5 ploegen winnen een geldbedrag en er worden 10 ploegen voorzien van een inschrijvingsbon voor het volgende jaar, dat bepaald wordt door loting. Daar vorig jaar het maximum aantal ploegen bereikt was, hebben we nog een aantal ploegen moeten teleurstellen. Daarom adviseren we je om zo snel mogelijk in te schrijven. Eerst is eerst!!! Gewoonlijk zijn de plaatsen uitverkocht rond Nieuwjaar. Praktisch: KWB Quiz op vrijdag 20 maart om 20 uur stipt in het parochiecentrum te Minderhout. Deelname kost slechts 15 euro per ploeg. Inschrijven en betalen kan bij: Luc Herthogs, Lage Weg 33, 03 314.74.21 of luc.herthogs@telenet.be. (FS)

Onthaalouder worden De Landelijke Kinderopvang is op zoek naar nieuwe onthaalouders. Voor meer informatie contacteert u 03 / 314.81.56.

JANUARI 2009 - 41

DHM_januari_285.indd 41

23-12-2008 10:25:01


MINDERHOUT

Subsidie voor nieuw KSJ lokaal MINDERHOUT – Samen met honderdtwintig andere Vlaamse jeugdverenigingen krijgt de KSJ van Minderhout een forse subsidie om hun lokaal bouwen. De Minderhoutse vzw ’t Spelleke, die instaat voor de bouw van de nieuwe KSJ-lokalen ontvangt 20.000 euro subsidie. “Dat is heel goed nieuws.”, zegt Tim Willekens van vzw ’t Spelleke. Bert Anciaux, de minister bevoegd voor o.a. Cultuur, Jeugd en Sport verhoogde het budget van het fonds voor verenigingslokalen met één miljoen euro. Door de verhoging van het budget komen 120 infrastructuurprojecten in aanmerking voor een subsidie van maximaal 20.000 euro. “We hadden er niet echt op gerekend, maar we kunnen deze extra injectie goed gebruiken.”, zegt Tim. “We dienden een dossier in, maar beseften onmiddellijk dat het niet eenvoudig zou zijn. In het dossier legden we de klemtoon op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Dat werd ook expliciet gevraagd. De geselecteerde projecten moeten een voorbeeldfunctie krijgen.” Leerlingen van Vito-Hoogstraten zijn bijna klaar met de ruwbouw. “Nu begint het echte vrijwilligerswerk en zullen we een beroep moeten doen op oud-leiding, oud-leden en ouders. We hopen het gebouw tegen het einde van volgend jaar klaar te hebben. Voor de KSJ van Minderhout wordt het echt wel een verademing. Met 150 tot 160 leden in twee schamele lokalen een jeugdwerking opzetten is echt niet eenvoudig. We liepen al tien jaar met plannen rond. Nu komt er echt schot in de zaak. (A.O./FH)

En men danste mee met de KSJ … MINDERHOUT - KSJ Minderhout is een succesvolle jeugdbeweging met zo’n 160 leden. Zo’n beweging wil én moet natuurlijk in de eerste plaats met de kinderen bezig zijn. Die vormen hun core business. Dat er voor een lokaal moet worden gezorgd is logisch, maar zo’n zorg zou nooit de hoofdbrok mogen gaan vormen. Maar bouwen is wel een noodzaak. Met 2 lokalen spring je niet ver in zo’n grote vereniging … Daarom besloten enkele ouders van jeugdleiders een tijdelijke werkgroep te vormen. Het hoofddoel van deze groep is om de KSJ-leiding die zware financiële druk te helpen dragen. Maar daarvoor moet er natuurlijk geld in het laatje komen! Deze gedreven moeders besloten dan ook om het nuttige aan het aangename te koppelen

en een heus dansfestijn op te zetten om de kas te spijzen. Op zaterdag 22 november was het zover … De Minderhoutse parochiezaal liep goed vol met KSJ-ers, ouders, oud-leden en sympathisanten. De dansvloer stond vol van het begin tot het einde waardoor we dus gerust van een succes mogen spreken. ’s Nachts was het nog wel even hard werken, want de zaal was de ochtend daarop verhuurd, maar als het goed geweest is, dan heb je dat er natuurlijk graag voor over … Heeft u deze toffe activiteit gemist? Een steuntje blijft welkom op het rekeningnummer 833-5647950-92, met vermelding ‘bouw KSJ Minderhout’. Alle bedragen, hoe klein ook, zijn welkom. Meer info? yo.schrijvers@scarlet.be of www. ksjminderhout.be. (dh)

Z t

Veel belangstelling voor de dansavond van de KSJ!

j

42 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 42

23-12-2008 10:25:04


MINDERHOUT

Lichtmisconcert

Fleur Claesen en Tuur Segers in concert Zorgvuldig onderstrepen in je agenda: vrijdag 6 februari 2009 om 20.15 uur in de Sint-Clemenskerk te Minderhout in een organisatie van Minarte Lichtmisconcert nummer 15! Twee uiterst gedreven muzikale virtuozen sieren het programma en zullen het publiek zonder twijfel verwarmen in uiteenlopende genres. Fleur Claesen

Tuur Segers

Fleur Claesen Eerst en vooral presenteert Minarte pianiste Fleur Claesen uit Oud-Turnhout. Op 5-jarige leeftijd leefde ze zich reeds uit op het klavier en momenteel vindt ze haar weg naar diverse concertpodia in binnen- en buitenland en weet ze haar publiek te boeien met virtuositeit, een uitzonderlijk mooie klank en artistieke ďŹ jngevoeligheid. “Piano spelen doe je niet met je vingers alleen, maar vooral met je hart en je gevoel!â€? (Fleur Claesen). Een lust voor het oog om deze 29-jarige pianiste het klavier te zien betokkelen. Zij brengt klassieke pianomuziek met een toegankelijke, hedendaagse invulling en heeft een voorkeur voor de romantische melodieĂŤn van Liszt en Chopin, alhoewel ze andere toondichters ook niet schuwt. Zij wil de klassieke muziek ook introduceren bij een groter en liefst ook jonger publiek. Dit concert van deze jonge, bijzonder talentvolle pianiste, een lust voor het oog en het gehoor, mag je zeker niet missen!

In het voorprogramma een jonge virtuoos met de klassieke gitaar! Tuur Segers! Doet die naam een belletje rinkelen? Zijn roots liggen in Minderhout en hij woont momenteel in Weelde. Sinds enkele jaren streelt hij de gitaarsnaren en vorig jaar tijdens “My ďŹ rst nightâ€?, de Night of the Proms voor de jonge garde, stond hij op het podium in de Lotto Arena te Antwerpen in het gezelschap van Il Novecento, de Ketnet Band, Belle Perez, Stan Van Samang‌! In Duitsland behaalde hij de eerste prijs in de jongste leeftijdscategorie in de “Dexia Classicsâ€? met deelnemers uit achttien landen. Ook in de Koninklijke Muntschouwburg en de Bozar in Brussel kennen ze Tuur. In de zomer van 2008 volgde hij een “guitarsymposium masterclassâ€? te Iserlohn (Duitsland) en kreeg hij ook een uitnodiging vanuit Apeldoorn om als gastleerling een masterclass te volgen. In januari

2009 gaat het dan richting Vigo (Spanje) om deel te nemen aan de “Honarary prizes David Russell� voor Young Talented Performers.Tuur wordt vooral geprezen voor zijn natuurlijke manier van spelen, zijn technische kwaliteiten en briljante klank en zijn muzikaal inlevingsvermogen. Dit alles te zien en te horen in Minderhout! Kaarten zijn te bekomen aan de prijs van 12 euro in het Bureau voor Toerisme te Hoogstraten en telefonisch kan u ze ook bestellen en afhalen bij Kristine Hermans St.-Clemensstraat 31, 2322 Minderhout , tel. 03 314 48 99. (rel)

Kerstboomverbranding MINDERHOUT - Op zaterdag 10 januari organiseren de Landelijke Gilden en de Oudervereniging van Vrije Basisschool Scharrel voor de derde maal een kerstboomverbranding. Dit alles gaat door op de Vooraard 14a, aan de serre van Jan en Steve Schrijvers. Vanaf 17u00 kan je een kleine wandeltocht maken over “Den Aardâ€?. De kerstbomen worden aangestoken om 18 uur. Bij het aanschouwen van het vuur kan je genieten van heel wat lekkers: glĂźhwein, jenevers, soepen, hotdogs, warme chocomelk, frisdranken en verschillende bieren. In de verwarmde hal kunnen de kinderen zich uitleven aan de karaoke terwijl er voor de kleinsten ook een kleurhoekje wordt ingericht. Om 20u00 volgt er ook nog een optreden van onze Minderhoutse fanfare, de Marckezonen. Kortom, een avond die je niet mag missen. Tot dan! (FS)

Tuur Segers

! " # $ %" # $

Wat je hebt kan je verliezen, wat je bent niet. JANUARI 2009 - 43

DHM_januari_285.indd 43

23-12-2008 10:25:04


MEER

Akkerpopcontest 2008 MEER - De Akkerpopcontest is een rockrally, rockconcours, muziekwedstrijdje, hoe je het ook wil noemen… een reeks van optredens waar gewoon de beste wordt uitgekozen, gelet op muzikale uitvoering, beheersing van instrumenten, podiumprésence, … de gehele reutemeteut. De winnaars (publieksprijs en juryprijs) openen Akkerpop 2009. JH Mussenakker mocht volgende 9 bands verwachten die een spreekwoordelijke gooi gingen doen naar 1 dezer titels, in willekeurige volgorde. 2nd een rockend punkgroepje uit Vilvoorde mocht de Mussenakkermachine in gang steken. Hier en daar was er nog wel wat muzikaal prutswerk, maar het beloofde een mooie dag te worden. Point of No Return bevestigde deze verwachting en blies niet enkel jury, maar ons gehele mussenkot weg. Deze lokale band bewijst nogmaals dat onze Noorderkempen een actief nest is en blijft voor muzikaal talent. Het had echt op z’n plaats geweest dat ze als eerste eindigden in de categorie van de publieksprijs, ze moesten helaas genoegen nemen met een tweede plaats. The Octopussy’s bezorgden de jury een sentimentele knipoog naar de goeie, ouwe skatepunkperiode. Uiteraard gepaard met een gezonde dosis flauwe humor, wat de performance vervolledigde. Charles3 (oftewel Charles The Third) begon de soundcheck met een funkachtig iets en menig toeschouwer zag z’n eerste kans om een diepe zucht te slaken, even te rollen met de ogen en misschien een vroege hap te gaan eten. Toegegeven ook ikzelf werd nerveus van de soundcheck,… Maar geduld is een deugd en laten we de organisatie danken om deze groep te programmeren. De driekoppige jury was zo onder de indruk van de gehele act dat ze de juryprijs in de wacht sleepten. Angelskin kwam aanzetten met loeiharde, oerdegelijke metalcore. Naast het feit van enkele bottinnen in m’n nek te hebben gekregen, waren ze de meest dynamische groep van de avond, iets wat perfect zou passen op de Corestage van Akkerpop, bij deze dus… Lier vaardigde Polly Poison af, naast een eigenzinnige, erg strakke bassist wisten ze niet elk jurylid te bekoren. Maar het was allesbehalve van een laag niveau… Nog een band uit onze Hoogstraatse muzikale vijver is Pure Vomit, een bedenkelijke naam, maar goed. Een relatieve jonge groep, waarin wel talent zit, maar het komt er nog niet uit… De volledige overgave van de bassist die na de act een gebroken knieschijf overhield, is enerzijds erg Rock ’n Roll, anderzijds… ach er is geen anderzijds. Die jongens moeten gewoon de ruwe kantjes wat wegwerken en dat kunnen ze. Ze hebben het bewezen met hun laatste nummer. The Stairs was de voorlaatste groep van de avond en brachten even alles terug op orde en relatieve rust in het jeugdhuis. Deze groep puilt uit van het talent en het ligt er nog vingerdik op ook. Wat ze wel een beetje missen is de interactie met het

MEER – Een hoogtepunt voor beginnende groepkes is de Akkerpop Contest in de Mussenakker. Je eerste noten op een podium voor een life publiek. En hopen dat je wint. Want de winnaar mag openen op het echte Akkerpop. En daar droomt toch elke beginnende groep van. (ma)

publiek en het omgaan hiermee. Het zit echter wel reuzesnor met deze band… en dat vond ook een deel van het publiek dat deze band graag op een derde plaats ziet. De vijfkoppige band van All Riot sloot op voortreffelijke wijze de avond af. De sfeer zat er al een aantal uren in, maar kwam tot een hoogtepunt tijdens deze band. De groep maakte hier aardig gebruik van, met het logische gevolg dat

deze groep als eerste eindigde in de poule van de publieksprijs. De eerste bands van Akkerpop 2009 zijn bekend, tijd om eens werk te gaan maken van onze gehele affiche. De ideeën en de wil zijn er en het wederom fantastische Akkerpop-team belooft u plechtig om er weer een fantastische editie van te maken. In de namiddag kan u alvast All Riot, Charles The Third en Angelskin verwachten… is dat al niet voldoende? (NDR)

44 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 44

23-12-2008 10:25:05


MEER

Het einde van DE WITTE NEGER

MEER - Alle cultuurprijzen nog aan toe, wat was me dat allemaal zeg, daar in Meer?! Toegegeven, sommige scènes duurden misschien iets te lang en het leek meer een veredelde bonte avond dan een echt toneelstuk, maar mensenlief, “De Witte Neger” van ’t Heidebloempje liet wel een verpletterende indruk na. Origineel, grappig,

gedurfd, inspirerend,… het regende complimenten na de opvoeringen. Vooral de perfecte mix van het toneel van ’t Heidebloempje en de muziek van Jiving Sister Fanny sloeg velen met verstomming. Op de foto zien we ze allemaal nog eens bijeen: de hele bende die onstuitbaar “De Witte Neger”

Openbare vergadering Dorpsraad

Valencia Cyclo Cross MEER - Op zondag 30 november vond weer de jaarlijkse cross en mountainbikewedstrijd plaats in de Mosten. Deze werd ingericht door wielerploeg wtcValencia. In de voormiddag starten 2 reeksen mountainbikers in druilige koude ochtend. Zij reden over een vernieuwd parcours rond het recreatiedomein. In de namiddag vonden er 4 reeksen veldcross plaats in drogere omstandigheden. Het waren mooie wedstrijden op een mooi parcours. Deze wedstrijden zijn in competitieverband in het verbond der Noorderkempen. ( VDN ) Er rijden ook veel renners mee van Groot - Hoogstraten en met groot succes. Van onze wielerploeg reden er ook een 4-tal renners mee. Het was een sportieve zondag daar in de Mosten. Dank aan iedereen die meegeholpen heeft om deze wedstrijden mogelijk te maken. (JVD).

over het podium joeg en daarbij heel wat toeschouwers kippenvel bezorgde. De zalen waren lang op voorhand uitverkocht en de vraag naar kaarten was veel groter dan het aanbod. Toch komen er geen extra voorstellingen in het voorjaar. Dat is spijtig en raar, maar waar. (JD)

MEER – Op 13 januari bijt Meer traditiegetrouw de spits af van een reeks dorpsraadsvergaderingen in de fusie Hoogstraten. Als u in Meer woont houdt u best de brievenbus in de gaten voor de uitnodiging. Of beter nog, je komt gewoon want elke inwoner van Meer is van harte welkom. Door uw aanwezigheid toont u aan het stadsbestuur dat mensen niet onverschillig zijn wat hun dorp en directe leefomgeving aanbelangt.

Geen internationale veldrit in de Mosten dit jaar. Dat deze, in de plaats daarvan, doorgaat in Minderhout begrijpt niet iedereen. In het Mostenparcours met zijn unieke zandduinen vond wel de Valenciacross plaats. De renners genoten zichtbaar van het parcours en de inrichters kunnen terugblikken op een geslaagde wedstrijd. (ma)

Misschien ook de gelegenheid om meer over de toekomst van het klooster en omgeving te weten te komen. Een dossier dat de hele Meerse bevolking aanbelangt. Afspraak dus op 13 januari in de refter van de lagere school ‘de Meerpaal’ in de Terbeeksestraat. (ma)

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 info@bfdg.be www.bfdg.be

184

JANUARI 2009 - 45

DHM_januari_285.indd 45

23-12-2008 10:25:07


MEER

Huldiging verdienstelijke leden van de Eendracht

Fanfare De Eendracht met op de bovenste rij: Paul Van Velthoven, Frans Rijvers, Stanny Mostmans, Bieke, Struyf, Sanne Janssens, Rik Rieberghs (VLAMO), Fons Stes en Jaak Vermeiren In het midden: Frans Vriends, Luc Van Bladel, Erwin Roelen en Wim Aerts Onderaan: Frans Lambrechts, Peter Stes, René Van Bladel en Louis Sterkens. Ontbreken op de foto: Jos Oomen, Kurt Eekels en Ronnie Oomen. MEER – Op zaterdagavond 22 november 2008 vond bij Fanfare ‘De Eendracht’ het jaarlijkse teerfeest plaats. Vooraf werden de overleden leden en ereleden herdacht tijdens de H. Eucharistieviering die muzikaal werd opgeluisterd door de fanfare. Na het lekkere feestmaal werden dit jaar een hele groep verdienstelijke muzikanten in de bloemetjes gezet voor jaren dienst in de fanfarewereld. De afgevaardigde van VLAMO (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie), de heer Rik

Rieberghs, kon voor een goed gevulde parochiezaal de volgende muzikanten een ereteken overhandigen : voor 5 jaar dienst : Erwin Roelen, Kurt Eekels, Frans Rijvers, Jaak Vermeiren voor 10 jaar : Bieke Struyf, Wim Aerts, Paul Van Velthoven, Sanne Janssens voor 15 jaar : Ronnie Oomen, Peter Stes, Frans Vriends voor 25 jaar :

Frans Lambrechts voor 35 jaar : Luc Van Bladel, Fons Stes, René Van Bladel voor 45 jaar : Stanny Mostmans en ten slotte voor 50 jaar dienst : Jos Oomen en Louis Sterkens Ook voor de partners was een attentie voorzien. Na de huldigingen werd er geklonken op de gevierden en werd het nog een lange en gezellige dans- en buurtavond… (ma)

Huldiging bloedgevers MEER - Op vrijdag 12 december waren de bloedgevers van Meer weer talrijk opgekomen in zaal Victoria. Naar jaarlijkse gewoonte werden eerst de verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet. Volgende bloedgevers mochten een ereteken in ontvangst nemen: Voor 20 bloedgiften: Eric Lambregts en Marc Bastijns. Voor 40 bloedgiften: Francis Willebrords en Ann Fockaert. Voor 80 bloedgiften: Antoon Jochems en voor 100 bloedgiften: Martha Loomans. De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn met o.a. een bingo wedstrijd. (FS)

M

M

Digidak Om aan de vraag te voldoen is Digidak op zoek naar mensen die hun computerkennis willen delen met beginners. Voor info en contact Rita Lenaerts 014/71.11.33.

46 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 46

23-12-2008 10:25:09


MEERSEL-DREEF

De sint op bezoek bij ‘t Dreefke

MEERSEL-DREEF – Op vrijdag 5 december, bracht de goede sint nog een bezoek aan de kinderen van basisschool ‘t Dreefke. De kinderen zongen, speelden en zorgden voor allerlei optredens. En omdat ze braaf waren kregen ze natuurlijk ook nog wat lekkers.

’t Dreefke zal meer kosten MEERSEL-DREEF – Nog voor de eerste steen van de nieuwe gebouwen van basisschool ’t Dreefke gelegd is, wil de aannemer al vijf procent meer. De nieuwbouw, ontworpen door Architect Brent Seeuws, zou ongeveer twee miljoen euro kosten, maar de aannemer wil nu al honderdduizend euro bij. Volgens de aannemer komt de prijsverhoging er omdat Agion, de instantie die de subsidies van het ministerie van onderwijs moet toekennen, te laat was met de definitieve toekenning van die subsidies. Volgens Agion werden de subsidies later toegekend omdat de aannemer bepaalde informatie te laat bezorgde. “Gelukkig heeft Agion ondertussen zijn akkoord gegeven”, zegt Annie Desmedt, schepen van onderwijs (CD&V). “We gaan ervan uit dat de toelage van de overheid nu ook berekend wordt op de hogere kostprijs. “Maar niet alles wordt gesubsidieerd” gaat de schepen verder, “We hebben er bewust voor gekozen om de school ruimer te bouwen. Zo zal bijvoorbeeld de turnzaal groter zijn, zodat de verenigingen er ook terecht kunnen”. (fh)

Sint Luciaviering Kerstverlichting

MEERSEL-DREEF – Op zondagnamiddag 14 december ging de jaarlijkse St.-Luciaviering door in de gelijknamige kapel op Meersel. Buurtbewoners en Luciavrienden zijn dan op post. De viering is een organisatie van het Luciacomité en werd opgeluisterd door het Mariakoor van Meersel-Dreef. Na de viering kon men nog wat napraten met een glaasje warme chocomelk of glühwein. Op de foto brengt pater Luk de vredeswens over aan de aanwezigen.

MEERSEL-DREEF – Alhoewel de paterskerk en de St.-Luciakapel elk jaar met lichtjes versierd worden, missen we toch de kerstverlichting op de Dreef. De gemeente Hoogstraten heeft onlangs beslist om na Hoogstraten centrum, ook elk deeldorp volgend jaar te versieren met kerstverlichting, die zal aangebracht worden aan de lantaarnpalen. Dus nog een jaartje wachten.

JANUARI 2009 - 47

DHM_januari_285.indd 47

23-12-2008 10:25:11


MEERSEL-DREEF

Ontbijtactie van ‘t Dreefke MEERSEL-DREEF - Op 14 februari organiseren wij met basisschool ’t Dreefke een ontbijtactie . In de loop van januari komen onze schoolkinderen weer rond om dit ontbijtpakket bij u aan te prijzen ! Zoals elk jaar kunnen alle mensen van MeerselDreef weer genieten van verse sandwiches,pistolets,koffiekoeken, beleg ,…en er zit ook weer een extra verrassing bij elk ontbijtpakket!. Wij hopen natuurlijk dat u onze school een warm hart toedraagt en daarom wilt sponsoren. De opbrengst komt zoals steeds ten goede van alle dreefse schoolkinderen . Alvast zeer vriendelijk bedankt ! Vanwege het schoolteam ’ t Dreefke. (fh)

Kruispunt Kerzelseweg - Heieinde

M

MEERSEL-DREEF – Men is momenteel druk bezig met de heraanleg van het kruispunt Heieinde (B) - Kerzelseweg (NL). De weg is gedeeltelijk verlegd, zodat je een beter zicht hebt op het verkeer komende van Rijsbergen.

Algemene vergadering dorpsraad MEERSEL-DREEF – De dorpsraad van Meersel-Dreef nodigt iedere inwoner van Meersel-Dreef uit om aanwezig te zijn op de algemene vergadering van de dorpsraad. Die

gaat door op donderdag 22 januari in de zaal “Bij de Paters”. Ook de burgemeester en schepenen zullen aanwezig zijn om al uw vragen te beantwoorden. Steek de vrijwilligers van de dorpsraad een hart onder de riem en laat u zien op de algemene vergadering. Van harte welkom! (fh)

2008 – 1968 = 40 ! MEERSEL–DREEF - Op 15 november vierden de 40-jarigen van Meer en Meersel-Dreef feest in café d’n Bud in Meersel–Dreef. Die af Meer zakten af naar de Dreef om samen onder het genot van een hapje en een drankje de herinneringen aan hun “jonge jeugd” nog eens boven te halen. Het werd een heel gezellige avond, met de afspraak om het feest binnen 10 jaar zeker samen weer over te doen! (fh)

Wie goed kijkt kan tussen de knappe koppen van Meer de niets veranderde gezichten van de Dreefse jeugd herkennen: in de tweede rij zijn dat Jos Aerts, Ed Schrickx en Luc Snijders. Op de derde rij zie je Dirk Mertens, Robert Hendrickx, Gust Koyen en Paul Kox. Op de vierde rij herkennen jullie Lydia Aerts, Annemarie Laurijssen, Lief Jansen en Lian Snoeys en op de bovenste rij Lizette Van Opstal 48 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 48

23-12-2008 10:25:13

E


t t

MEERSEL-DREEF

‘Ontmoeting’….. een kunstwerk voor Meersel-Dreef MEERSEL-DREEF - Met de inhuldiging van ‘Ontmoeting’, een kunstwerk van beeldhouwer Raf Thys heeft elk deeldorp nu minstens één kunstwerk in de openbare ruimte. Aanvankelijk was de Dorpsraad niet gelukkig met de keuze van de jury. Die selecteerde het beeld uit twaalf inzendingen, het resultaat van een wedstrijd uitgeschreven door het stadsbestuur. Gaandeweg leerde men de kunstenaar en zijn werk kennen en waarderen. Onbekend en vernieuwend was ook hier onbemind. Na ‘De Papboeren’ in Minderhout, de ‘Ode aan de landbouw’ in Wortel en het beeld van deken Lauwerys in Hoogstraten, besliste het stadsbestuur drie jaar geleden om ook in de andere kerkdorpen een kunstwerk te plaatsen. Om een kunstenaar en een kunstwerk te kiezen, gaf het stadsbestuur de Cultuurdienst de opdracht om een wedstrijd uit te schrijven. Zo selecteerde de jury drie jaar geleden het werk ‘Monumentaal’ van Jan Geerts en vorig jaar het kunstwerk ‘Nest’, ook van Raf Thys. Omdat de jury het werk kiest zonder dat ze de naam van de kunstenaar kent, stelde men na de keuze vast dat het kunstwerk voor Meersel-Dreef ook een ontwerp van Raf Thys was. Geen probleem en een bewijs dat Thys boeiend werk maakt met relatief beperkte middelen.

A

nn Desmedt, schepen van Cultuur, gaf tekst en uitleg bij het kunstwerk. De kunstenaar liet zich voor het werk inspireren door het specifieke karakter van Meersel-Dreef. Ontzettend veel mensen passeren hier of komen bewust naar Meersel-Dreef. Mensen van verschillende culturen komen langs verschillende wegen naar MeerselDreef om elkaar te ontmoeten of rust te vinden in de omgeving van het klooster, de plaats waar het beeld staat.

J

‘Ontmoeting’ een kunstwerk van Raf Thys

os Huybrechts, de voorzitter van de Dorpsraad, stak niet onder stoelen of banken dat men aanvankelijk niet gelukkig was met de keuze van de jury. De Dorpsraad en de inwoners van Meersel-Dreef hadden eerder aan een realistisch beeld gedacht, misschien een pater of zo. Maar nadat men het beeld leerde kennen, evolueerde hun visie. Nu weet men beter. “Een realistisch kunstwerk kun je bekijken,,,en ja,.. dat is het dan…en als je er dikwijls langs loopt dan ken je het wel…”, zei Jos Huybrechts. “Het kunstwerk dat we vandaag inhuldigen is abstract maar met herkenbare elementen opgebouwd. Het is een eigentijds beeld met strakke lijnen,…..in een vormentaal die we vandaag op meerdere plaatsen in Hoogstraten kunnen ontdekken. Het werk stemt tot nadenken, het doet je twijfelen en zet je aan om de verschillende facetten die er in zitten te ontdekken …Jawel..het mag gezien worden! Mensen zullen samen komen rond het beeld… en het zal ook die mensen doen twijfelen. Ze zullen er samen naar kijken en hun indrukken delen… ze zullen elkaar bij het beeld ontmoeten en elk hun eigen weg gaan, zoals het beeld ook aangeeft. (fh)

‘steenslag’

‘kasseien’

Wegen, mensen en culturen ontmoeten elkaar in Meersel-Dreef

Op een arduinen sokkel staat een volume in brons. De vier zijden van het volume zijn vier afgietsels van vier soorten wegoppervlak van evenveel invalswegen van Meersel-Dreef. Ze staan symbool van Meersel-Dreef als kruispunt en ontmoetingsplaats van wegen, maar ook van culturen. Zo is het beeld een abstracte ode aan het heel eigen karakter van Meersel-Dreef. De plaats waar het beeld zou komen werd gekozen in overleg met de kunstenaar en de Dorpsraad van Meersel-Dreef. De plaats waar het beeld nu staat, in de onmiddellijke omgeving van het Mariapark en het klooster en niet ver van de grens, versterkt nog het idee achter het beeld. Hier is plaats voor diversiteit.

Een ‘blokjesweg’

JANUARI 2009 - 49

DHM_januari_285.indd 49

23-12-2008 10:25:16


MEERLE

De sint in Meerle

MEERLE –De goedheilig man werd dit jaar ingehaald door de in de 60er en 70er jaren alomtegenwoordige ‘2CV’, ook wel geit genaamd. Die hebben het voordeel dat heel het dak open kan, zodat de Sint iedereen langs de straten kon begroeten. Met fanfare op kop en vele kinderen trok hij in stoet door Meerle en dan naar de parochiezaal. Nat als in Antwerpen kwam hij daar tot de bevinding dat er ook in Meerle geen stoute kinderen bij waren. (jaf)

Shilshoel danst MEERLE – Shilshoel is een groep enthousiaste volksdansliefhebbers, waar gezelligheid en ontspanning in de vorm van gezonde lichaamsbeweging centraal staan. Op zaterdag 24 januari 2009 organiseren wij een volksdansinstuif in de parochiezaal ‘Ons thuis’ in Meerle (Hoogstraten). Daarom nodigen wij iedereen uit om te komen kijken en mee te dansen op internationale folkloremuziek uit de Balkanlanden, Armeniën, Turkije,… Wat valt er nog te beleven die avond? De groep Shilshoel treedt op met een eigen choreografie, en er is live muziek van de groep ‘Bravade’ uit Nederland. Kom meedansen… je zult je zeker niet vervelen! Inkom: 5,00 euro. Aanvang: 20u en het einde is voorzien rond 1u. Meer info: Gust Koyen, Burg. Glenissonstraat 40, Meerle – tel. 03/315 03 53 – e-mail: chrisengust@hotmail.com Hartelijk welkom . (jaf)

Praten met je kind

Bij ons thuis …

MEERLE – In tijden van opvoedingsprogramma’s zoals Super Nanny krijgen we als ouders veel tips hoe we kinderen moeten bijsturen wanneer hun gedrag onaanvaardbaar is. Hoe we de grenzen moeten stellen, en hoe we best straffen en belonen als dat nodig is. Uiteraard zijn dit waardevolle elementen in de opvoeding van kinderen, die we dagelijks kunnen toepassen. Waarvoor er meestal veel minder aandacht is, is de vraag wat er bij een kind leeft. Waarom doet een kind wat het doet? Wat is de drijfveer achter lastig gedrag? Als hieraan geen aandacht geschonken wordt, geraken problemen dikwijls niet opgelost. Kinderen leven in een maatschappij die niet altijd gemakkelijk is. Ervaren ook verdriet, frustraties, voelen zich benadeeld … Ouders zien graag dat hun kind gelukkig is. Wat helaas kan betekenen dat kinderen minder begrip ervaren voor hun probleem. KWB en KAV willen er graag een keer de aandacht op vestigen, op een informatieavond ‘Praten met je kind’. Op deze avond kruip je als het ware een beetje in de huid van een kind. Er worden vaardigheden aangereikt die ouders helpen om kinderen op moeilijke momenten te ondersteunen. Opdat een kind meer begrip en steun ervaart voor wat hem of haar bezighoudt. Ouders (en andere opvoeders) leren op een praktische manier vaardigheden aan om de communicatie tussen hen en hun kind open te houden. Ze krijgen inzicht in de factoren die meespelen om de ouder-kind-relatie tot een succes of een mislukking te maken. Een boeiende activiteit over communicatie tussen ouders en kinderen, die ook vertaalbaar is naar alle vlakken waar mensen samenzijn. Iedereen heeft immers graag een luisterend oor en een gevoel dat je begrepen wordt wanneer je er nood aan hebt. Op woensdag 21 januari 2009, van 20:00 tot 22:00 uur in de parochiezaal ( zaaltje boven de keuken). Deelnemen kost 1 euro per persoon, koffie inbegrepen. Inschrijven vóór 10 januari bij Çois Christiaensen - tel 03/3150297 – e-mail cois. christiaensen@telenet.be of bij Marcel van Oorschot - tel 03/3150234 – e-mail marcelsaskia@skynet.be (jaf)

wafels en pannenkoeken

Frans van de Voort schrijft elke maand een verhaaltje met herinneringen uit zijn kindertijd in Meerle. Tegenwoordig woont hij in het diepe zuiden van ons land. Zijn kleindochter, Babs M. Fuchs, maakt telkens een mooie tekening bij het verhaal van grootvader.

Af en toe, als we tijd hadden, bakten we wafels en pannenkoeken. Dat was meestal op de zondagnamiddag als we tenminste niet naar ‘het lof’ moesten in de kerk. Want de volgende maandag zou de onderwijzer willen weten of we naar misviering en lof geweest waren. Dat was zo de gewoonte en niemand durfde protesteren. Mijn moeder kon twee soorten wafels bakken: een soort Brusselse wafels met grote putten erin en kleinere wafels met kleine putjes en zeer zoet. Als het maar wafels waren; we lustten ze wel. Ook waren het wel eens pannenkoeken die aan de beurt waren. Alles werd op het vuur van de Leuvense stoof gebakken. Het vuur kon groter of kleiner gemaakt worden met een ringensysteem dat men groter of kleiner kon leggen. Mijn moeder bakte volle gas en mijn vader zorgde ervoor dat het vuur goed brandde.

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR

Meestal moesten we wachten tot alles gebakken was zodat we samen aan tafel konden gaan om te smikkelen en te genieten. Ondertussen maar snuffelen en op voorhand al profiteren van verlangen.

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

Zo werd de zondag nog een heerlijke dag in onze jeugdtijd. Met veel sympathie en verbeelding denken we terug aan deze lekkere wafels en pannenkoeken die ons leven kleurden en vrolijk maakten. ‘Leve deze lekkere zondagen!’

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

50 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 50

23-12-2008 10:25:17

y A


MEERLE

Hobbytentoonstelling

Ulicotens koor opent de kerststal

MEERLE – De eindejaarsfeesten worden in Meerle tradtioneel sfeervol ingezet met de opening van de kerststal. Dit jaar had het kerststalcomité daarvoor het kerkkoor van Ulicoten uitgenodigd. Eerst luisterden ze de plechtige hoogmis op, daarna brachten ze aan de kerststal enkele stemmige kerstliederen. Vele parochianen genoten ervan, met een glas glühwein of warme chocomelk. (jaf)

MEERLE – Naar goede gewoonte houden KAV en KWB Meerle we hun tweejaarlijkse hobbytentoonstelling . Ook dit jaar weer waren er verschillende deelnemers te bewonderen waarvan een heel aantal uit eigen dorp. Je kan komen kijken op zaterdag 17 januari van 16.00 tot 22.00 uur en op zondag 18 januari van 10.00 tot 19.00 uur in de parochiezaal van Meerle. De toegang is gratis. De fijnproevers vinden zonder twijfel weer de weg naar het “Bruin café” in de kelder, alwaar ze enkele speciale bieren en enkele lekkere wijnen kunnen proeven. Broeder abt tapt en serveert er persoonlijk. Op zaterdagavond wordt er een kaartwedstrijd (rikken) gehouden. Inschrijvingen vanaf 19.00 uur, eerste gift om 20.00 uur. Iedereen die graag een kaartje legt is welkom en iedere deelnemer heeft prijs. Ga gerust eens langs, misschien doe je wel ideeën op voor je eigen vrije tijd. (jaf)

70-jarigen van Meerle en Meersel-Dreef aan het feest MEERLE – Een rond getal, altijd aanleiding om een feestje te bouwen. Daar staat geen leeftijd op, dat mag ook als je 70 wordt. De 70-jarigen van Meerle en Meersel-Dreef lieten de gelegenheid niet voorbijgaan en kwamen met velen samen voor een fijne reünie. (jaf)

(vlnr vooraan) Jeanne Lochten, Anna Laurijssen, Rit Van den Ouweland, Cor Bastiaensen, Anna Aerts, Catharina Aerts, Maria Gijsbrechts, Carolina Jansen, August Sprangers. (vlnr achteraan) Marcel Van den Bogerd, Jaak Jacobs, Cornelia Geerts, Yvonne Hendrickx, Maria Verbunt, Louis Krijnen, Petrus Snoeys, Bernarda Michielsen, Aloïs Jansen, Emma Van Bavel, Adriaan Aerts, Jan Hendrickx, Sonia Kenis, Louis Jacobs, Neel Verschueren, Antoon Koyen. Foto: Foto-Design, Meer JANUARI 2009 - 51

DHM_januari_285.indd 51

23-12-2008 10:25:18


OOK DAT NOG!

Ook dat nog! De federale politie rolt een internationale Roemeense bende op die de gegevens van bankkaarten kopieerde. In BelgiĂŤ worden zeven Roemenen aangehouden. Bij huiszoekingen in RoemeniĂŤ en Spanje worden nog eens acht leden van dezelfde bende opgepakt. Met een mondstukje dat ze op de gleuf van de bankkaartautomaat bevestigden, kopieerden de dieven de magneetstrook van de kaart. Met een mini camera die ze boven het klavier verstopten, kwamen ze de pincode te weten. Met die gegevens maakten de dieven hun eigen kaarten waarmee ze enkele uren later aan de andere kant van de wereld geld afhaalden. De bende zou meer dan 1 miljoen euro buit gemaakt hebben, maar dat bedrag zal zeker nog oplopen naarmate het onderzoek vordert. De bende was wereldwijd actief: in acht Europese landen, in Canada, AustraliĂŤ, Nieuw-Zeeland, de Dominicaanse Republiek, Turkije en Marokko. In ons land kopieerde de bende bankkaarten aan de geldautomaten in Aalst, Beerzel, Hoogstraten en Sint-Pieters-Leeuw. Hoeveel slachtoffers de bende in ons land heeft gemaakt, kan het gerecht nog niet zeggen. Om een onbekende reden rijdt de bestuurder van een Audi personenauto op de Meerleseweg tegen een betonnen muurtje tussen de weg en de Mark. De wagen wordt in de lucht gekatapulteerd, komt op zijn kop op de houten balustrade van een voetgangersbrug over de Mark terecht en belandt ten slotte in de gracht. Van de wagen schiet er weinig over en de bestuurder wordt zwaargewond uit het wrak gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Met medewerking van de Belgische ambassade in Boekarest komen tientallen Roemenen met valse documenten naar de Hoogstraten, waar ze aan de slag gaan in het tuinbouwbedrijf van Frans G. Hij wordt verdacht lid te zijn van een netwerk van mensenhandelaars. G. maakt van de Roemenen zelfstandige vennoten om de wetgeving rond illegale arbeid te omzeilen. Om vennoot te worden, moesten ze 50.000 BEF aan G betalen. Daarna mogen ze in caravans slapen en komkommers plukken. Ze werden betaald per stuk. Het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding stelt zich burgerlijke partij tegen Frans G., zijn vrouw Ludovica V.D.V. en enkele medewerkers. Volgens het Centrum is het systeem een moderne vorm van slavernij. Het vonnis valt op 8 januari

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

In de sociale woningen in de Mouterijstraat breekt brand uit als gevolg van een kortsluiting. Tien appartementen zijn onbewoonbaar en 27 bewoners moeten geĂŤvacueerd worden De brand ontstaat in een appartement op de bovenste verdieping en verplaatst zich langs het dak naar een tweede woningblok. Om aan de brand te kunnen moet de brandweer gaten in het dak maken. Het bluswater sijpelt van boven naar beneden waardoor de waterschade groot is. De renovatie van sommige appartementen zal allicht enkele maanden duren.

j

Ivo H. gooide tijdens een ruzie in Highstreet een glas naar een dancingbezoeker. Het slachtoffer liep een litteken op in zijn aangezicht en was een jaar werkonbekwaam. Ivo H. moest voor de rechtbank in Turnhout verschijnen, maar hij stuurde zijn kat. â€?De beklaagde ontkent de feiten, maar er zijn verschillende verklaringen van getuigenâ€?, zegt openbare aanklager Maud Mampay. Ze vroeg een effectieve straf. Vonnis op 16 december. De 35- jarige automobiliste uit Meerle die twee bejaarde ďŹ etsers dood reed in Ulicoten blijft nog minstens tot 15 januari in de cel. Op die datum moet ze zich verantwoorden voor de Nederlandse rechter. Onderzoek wees uit dat de bestuurster geen alcohol had gedronken. Toch bleef ze aangehouden. Volgens de Nederlandse krant BN De Stem heeft de vrouw verklaard dat ze in een agressieve bui achter het stuur was gekropen. De bewoner van een huis in de Gemeentestraat in Minderhout wordt ‘s nachts rond 4.15uur gewekt door inbrekers. Als hij gaat kijken ziet hij twee ďŹ guren vluchten in de richting van de Minderhoutsestraat.

j

52 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 52

23-12-2008 10:25:19


Dolomieten - Slovenië en Kroatië

De Kerstmarkt die in de Klapekster georganiseerd werd, kende een groot succes. Veel mensen kwamen neuzen op de zolder om er geschenkjes te kopen van de Wereldwinkel, uit Afrika (Togo en Gambia) of van de Noord-Amerikaanse indianen. Op die manier leverde Natuurpunt Markvallei ook een bijdrage aan de eerlijke handel en aan de derde wereld. Natuurpunt Markvallei zorgde zelf ook voor een stand met allerhande artikelen die met natuur te maken hebben. Vooral de zelf gemaakte nestkastjes en de vogeltaarten vonden gretig hun weg naar de bezoekers. De vogels kunnen er dus weer tegen de volgende maanden. Het voorbije jaar mag voor Natuurpunt Markvallei als bijzonder vruchtbaar bestempeld worden. De activiteiten worden druk bijgewoond en voor het eerst sinds lange tijd kon er nog eens een perceel natuur aangekocht worden, met name in de Aschputten in Meer. Het is uiteraard de bedoeling van de Hoogstraatse natuurvereniging om op de ingeslagen weg verder te gaan. Op 4 januari staat alvast een klassieker op het programma.

Zondagswandeling Op 1 februari organiseert Natuurpunt Markvallei de eerste zondagswandeling van het jaar. Doel van de trip wordt de Bonte Klepper in Rijkevorsel. Het is een oud natuurgebied dat tegen de Volharding aan ligt. De Bonte Klepper was vroeger ook de naam voor de klapekster. De vogel kwam dus ook hier veelvuldig voor. Jack Govaerts leidt de wandelaars door het gebied rond en zorgt voor de nodige uitleg. Geïnteresseerd wandelaars nemen best contact op met Jack Govaerts of raadplegen de website: www.natuurpunt.be/markvallei

Bart Royens uit Rijkevorsel geeft op 6 februari een lezing over de Dolomieten, Slovenië en Kroatië. Hij maakte de reis met zijn gezin. Het was de eerste keer dat we naar de bergen trokken met de kids en in de Dolomieten waren wij nog niet geweest (andere hogere sferen hebben we vroeger wel regelmatig geproefd). De streek waar wij zaten was het uiterste noorden van Italië, een deel dat vroeger tot Oostenrijk behoorde. Je vind er de gründlichkeit van Oostenrijk en dit gecombineerd met de Italiaanse zwier. Wat wij vooral wilden doen was de bergen ontdekken, wandelingen tot boven de boomgrens, tussen de mooie flora en fauna op de vele almen. Tegelijkertijd werd een stukje cultuur meegepikt in de verschillende mooie stadjes in de buurt zoals Brüneck, Brixen en het al echte Italiaanse Bolzano. “ De lezing vindt plaats op 6 februari om 20 uur in de Klapekster. (A.O.)

Nieuwjaarswandeling De jaarlijkse nieuwjaarswandeling wordt georganiseerd op 4 januari in Wortel-Kolonie. Om 9 uur vertrekken de wandelaars onder leiding van gids Jack Govaerts. Ze halen eerst een frisse neus in de kolonie en hopen uiteraard op een waarneming van de Klapekster. Niet getreurd als het niet zou lukken, na de wandeling biedt Natuurpunt Markvallei alle wandelaars een nieuwjaarsdrink aan in de Klapekster.

Ludo Berckvens

Vogelringer Ludo Berckvens legt aan geïnteresseerde kinderen en volwassenen uit hoe het vogelringen in zijn werk gaat.

Je hebt hem misschien al een keer opgemerkt in de kolonie, Ludo Berckvens. Hij is de man die de vogels ringt in het Wortelse natuurgebied. Op 16 januari komt hij in de Klapekster om 20 uur een woordje uitleg geven over zijn “werk”. Dat doet hij aan de hand van een powerpoint-presentatie en vele sappige verhalen. De lezing draagt de titel “vogels en vogels ringen”.

Zeeland Natuurpunt Markvallei organiseert op 18 januari een busreis naar Zeeland. In de wintermaanden is het ideaal om de duizenden ganzen in het zuiden van Nederland te kunnen waarnemen. De Zeelandtrip zorgt traditioneel voor enkele prachtige waarnemingen. Een verrekijker meebrengen is uiteraard een must. Daarnaast is warme kledij ook geen overbodige luxe. Het kan heel koud zijn in Zeeland. Wie geïnteresseerd is, neemt best contact op met Jaak Brosens. Bij hem kan je ook inschrijven.

JANUARI 2009 - 53

DHM_januari_285.indd 53

23-12-2008 10:25:20


GLUREN BIJ DE BUREN Een ecoduct over de E19 en de HSL Infrabel (het vroegere NMBS) en de Vlaamse overheid bouwen volgend jaar een ecoduct over de E19 en de hogesnelheidslijn in Loenhout. De ‘brug voor dieren’ komt 25 meter ten zuiden van de brug van de Vlamingstraat, de weg die de grens met Hoogstraten vormt. Planologen hadden de brug liever aan de noordzijde en dus in Hoogstraten gebouwd, maar dan kwam men te dicht bij het service- en tankstation langs de E19. Tot de jaren tachtig lag de overheid niet wakker van de weerslag van grote infrastructuurwerken op de natuur. Nadat de Vlaamse overheid in 2000 besliste om er bij de aanleg van de HSL wel rekening mee te houden, voorzag men de bouw van een ecoduct in Loenhout. In essentie is een ecoduct een brede met struiken begroeide brug waarlangs dieren veilig aan de andere kant van de autosnelweg en de HSL spoorlijn kunnen geraken.

Nu de fietspaden van Wuustwezel naar Hoogstraten aangelegd worden en het bovenlokaal fietspad langs de HSL wordt doorgetrokken tot in Loenhout is de houding van de gemeentebesturen veranderd. Er werd een landschapsplan opgemaakt en het oorspronkelijke ontwerp van het ecoduct werd opgewaardeerd tot een “ecologisch visiekaartje”

voor alle (Europese) automobilisten die vanuit het noorden Vlaanderen binnenrijden. Dankzij het ecoduct krijgt het landschap en de recreatie in het gebied een nieuwe uitstraling. Het verkeer op de snelweg kijkt aan tegen een aantrekkelijke en milieuvriendelijke houten constructie. De brug die naast het ecoduct loopt wordt een nieuwe recreatieve troef. Een informatiewand op de brug legt de voorbijgangers uit hoe het ecoduct werkt. De bestaande fietsroutes worden aangepast met de brug van de Vlamingstraat als een belangrijke stopplaats. Op dit moment onteigent de Vlaamse Landmaatschappij de gronden en wordt de brug aanbesteed. Begin volgend jaar worden de werken toegewezen, zodat de dieren als alles normaal verloopt eind 2009, begin 2010, over ‘hun’ brug kunnen. Op onze vraag naar de kostprijs van het project begon de afgevaardigde van het Vlaams gewest behoorlijk rond de pot te draaien. Uiteindelijk liet hij ons verstaan dat het geheel allicht 5 tot 6 miljoen euro zal kosten. (fh)

Waar komt het ecoduct? Het ecoduct komt op 25 meter ten zuiden van de brug van de Vlamingstraat, dus juist op het grondgebied Loenhout. Het ecoduct is 110 meter lang en 60 meter breed. Het wordt 7 meter boven de E19 gebouwd met een lange aanloop aan beide zijden van de snelweg, waardoor men alles samen 6 ha grond moet onteigenen.

Haas, ree en bunzing. Aan de oostkant van de E19 zijn er belangrijke hazenpopulaties, vooral in het natuurreservaat ‘Put Den Aerd’. Reeën verzamelen zich aan de westkant van de snelweg, in de ‘Zundertse bossen’, en ‘het Moer’. De bunzing leeft dan weer langs de Muntbeek. Door het ecoduct worden deze en andere natuurgebieden, zoals Maxburg en de Markvallei met elkaar verbonden. In die zin zou de brug beter ten noorden van Vlamingstraat in Hoogstraten staan maar dat was onmogelijk omdat men te dicht bij het servicestation zou komen.

Van een kritisch”neen” naar een ondersteunend “ja”. Het ecoduct was één van de voorwaarden die door de toenmalige Vlaamse regering opgelegd werd in de bouwvergunning voor de HSL. De gemeentebesturen van Wuustwezel en Hoogstraten stelden zich destijds grote vraagtekens bij de (on?)zin van het project. De locale besturen waren van mening dat men met het voorziene budget beter fietspaden kon aanleggen. De kritische houding van Wuustwezel en Hoogstraten is meteen de reden waarom de bouw van het ecoduct zo lang op zich liet wachten.

Het ecoduct, waarlangs dieren veilig over de snelweg en de HSL geraken, is 100 meter lang en 60 meter breed. De brug wordt gebouwd voor dieren, maar wordt ook een toeristische attractie.

Brepolsproject van start TURNHOUT - Na meer dan dertig jaar leegstand krijgen de vroegere gebouwen van drukkerij Brepols in het centrum van Turnhout een tweede leven. De vroegere fabrieken en kantoren maken grotendeels plaats voor het prestigieuze “Turnova”, een project van het stadsbestuur en privépartner Armada. Het beschermde kantoor-

gebouw en Atelier zes blijven staan, de rest gaat de volgende maanden tegen de vlakte. In de plaats komen tegen 2012 ruim tweehonderd wooneenheden, winkels, ruimte voor de academies, een ondergrondse parking met 950 plaatsen en als blikvanger een 55 meter hoge toren met ronddraaiend restaurant. (fh)

54 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 54

23-12-2008 10:25:21


r

GLUREN BIJ DE BUREN Vernieuwing gemeentehuis

Voordeur moet verkaveling redden

BEERSE - Het gemeentebestuur van Beerse raamt de vernieuwing van het gemeentehuis in de Bisschopslaan op drie miljoen euro. De oppositiepartijen uiten kritiek op de grootte van dit bedrag. Via een procedure van open oproep door de Vlaamse Bouwmeester wil het gemeentebestuur voorstellen van architecten ontvangen voor de grondige vernieuwing van het gemeentehuis. De Vlaamse Bouwmeester is van mening dat het gebouw een zekere waarde heeft en stelt dan ook een renovatie voor. De gemeente houdt wel rekening met een prijskaartje van drie miljoen euro, wat uiteraard veel minder is dan de kostprijs van een nieuwbouw. (fh)

BAARLE-HERTOG - De verkavelingsplannen van twee privé-eigenaars op Kapelakkers in Baarle-Hertog dreigden op niets uit te lopen, omdat hun percelen voor een heel klein deel op Nederlands grondgebied liggen. Baarle-Nassau is nu bereid het probleem op te lossen, op voorwaarde dat de voordeuren van de woningen op Belgisch grondgebied komen. “Er is een klein probleempje met de plannen die ongeveer vijftig kavels zouden opleveren”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Leo Van

Burgemeester wil Blood & Honour verbannen

Uit de cijfers die we invullen op ons belastingsformulier blijkt dat de inwoners van Vosselaar het meest verdienen. De inwoners van Vosselaar hebben gemiddeld een netto inkomen van 29.763 euro. In Baarle-Hertog geeft men gemiddeld een nettoinkomen van 22.561 euro aan. (FH)

RIJKEVORSEL - Burgemeester Gust Van De Mierop (Open Vld) is de bezoekjes van extreemrechtse jongeren aan Rijkevorsel beu. Café Valhalla aan de Oostmalsesteenweg zou al voor de derde keer dit jaar een trefplaats zijn geweest voor leden van Blood & Honour. “De politie en de staatsveiligheid zijn hier altijd in de buurt, en ze hebben nog nooit strafbare feiten vastgesteld”, zegt Van De Mierop, “Toch wil ik dat dit ophoudt, want het brengt de goede naam van Rijkevorsel in gedrang”. De burgemeester gaat praten met de uitbater van het café maar weet niet of het juridisch mogelijk is om dergelijke bijeenkomsten te verbieden. Dat het café het extreem-rechtse gedachtengoed genegen is, blijkt op hun website. De achtergrondmuziek is een nummer van een neo-nazistische band uit Duitsland. (fh)

Sp.a wil inwoners donor maken RIJKEVORSEL - De SP.a fractie van Rijkevorsel is gestart met een actie om de inwoners te stimuleren om zich aan te melden voor orgaandonatie. Volgens de fractie zijn de wachtlijsten voor donoren in België veel te lang. Alle gezinnen kregen een brief in de bus met de vraag om zich aan te melden als actieve donor. In theorie is iedereen in België donor, maar in de praktijk loopt dat vaak anders. Na het overlijden kiezen familieleden vaak om orgaandonatie tegen te houden. Door je aan te melden als actieve donor ben je zeker dat na je dood je organen kunnen worden gebruikt. In België hebben per miljoen inwoners slechts 28 mensen zich als donor aangemeld. Dat kan en moet volgens sp.a Rijkevorsel veel beter. Info: www.beldonor.be (fh)

Hoogste inkomens in Vosselaar

Netto inkomen in onze regio Vosselaar Oud-Turnhout Beerse Grobbendonk Kasterlee Mol Merksplas Geel Lille Hoogstraten Herentals Dessel Vorselaar Ravels Arendonk Turnhout Baarle-Hertog

29.763 euro 27.943 euro 27.395 euro 27.206 euro 26.655 euro 25.470 euro 25.970 euro 25.115 euro 25.309 euro 24.758 euro 24.307 euro 24.237 euro 24.017 euro 23.813 euro 23.315 euro 23.303 euro 22.561 euro

Nieuwe auto’s voor Wit-Gele Kruis Op vrijdag 5 december kleurde het grastapijt voor Garage Kenis even wit. Neen, het was geen onaangekondigde sneeuwbui maar er stonden 24 nieuwe Renaults Clio klaar voor het Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw. Hoofdverpleegkundigen Els Broeckx en Carine Berrens namen samen met regioverantwoordelijke Ken Swolfs met een brede glimlach de sleutels in ontvangst van de 24 sneeuwwitte wagens voor afdelingen Beerse en Turnhout. 24 nieuwe Clio’s staan synoniem voor 24 gelukkige en fiere thuisverpleegkundigen! (fh)

Tilburg (CDK). “Beide plannen liggen met een heel smal strookje op Nederlands grondgebied, vlakbij de Nederlandse industriezone. Nederland trekt rond die bedrijventerreinen cirkels waarbinnen niet gebouwd mag worden.” Baarle-Nassau gaat akkoord met de verkaveling op voorwaarde dat de huizen die op de Nederlandse perceelstroken staan hun voordeur op Belgisch grondgebied hebben. In Baarle bepaalt de locatie van de voordeur de nationaliteit van de woning. (fh)

Taelman wil nieuwe gevangenis in Merksplas “Als er dan toch geen goed terrein kan worden gevonden om een nieuwe gevangenis te bouwen in Antwerpen, bouw er dan een in Merksplas. Daar is plaats genoeg en er is geen verzet van het bestuur.” Dat zei senator Martine Taelman (Open Vld) in het Vlaams parlement nadat ze minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) gevraagd had op welke plaats hij zijn nieuwe Vlaamse gevangenis voor 300 gedetineerden wil gaan bouwen. Vandeurzen gaf toe dat de stad Antwerpen de twee voorgestelde locaties (Konijnenweide en D’Herbouvillekaai) niet ziet zitten en hij ”wacht nieuwe voorstellen af”. (fh)

Gezamenlijke aanpak drugsprobleem De burgemeesters van de grensgemeenten van de provincie Antwerpen en Nederland hebben afgesproken dat ze de handen in elkaar slaan om de drugproblematiek in België en Nederland aan te pakken. Twaalf Belgische burgemeesters vroegen een gesprek naar aanleiding van de sluiting van de coffeeshops in Roosendaal en Bergen op Zoom. De burgemeesters van onder andere Kalmthout, Hoogstraten en Kapellen vrezen dat de handel en het gebruik van softdrugs door de sluiting in de illegaliteit terecht zullen komen. Tijdens een gesprek in Bergen op Zoom maakten de burgemeesters allerlei afspraken om de communicatie in de toekomst te verbeteren. Ze willen samen een oplossing zoeken voor de problemen in hun gemeenten. Verder willen ze meer grensoverschrijdende politieacties tegen drugs en een monitoring systeem om de gevolgen van de sluiting van de coffeeshops te onderzoeken. Ze zullen ook samen een brief sturen naar de Belgische en de Nederlandse regering om te vragen het drugsbeleid van België en Nederland beter op elkaar af te stemmen. (fh)

JANUARI 2009 - 55

DHM_januari_285.indd 55

23-12-2008 10:25:21


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Fons Bastijns, de “gentleman-voetballer”, overleden

j

Ex-Club Brugge-verdediger Fons Bastijns is op 15 november 2008 te Brugge, op 61-jarige leeftijd, overleden en dit ten gevolge van de slepende ziekte ALS, een aandoening die de motorische zenuwcellen aantast. In september 2006 manifesteerde de ziekte zich voor de eerste keer, sindsdien ging het stilaan bergaf met zijn gezondheidstoestand en op 22 november 2008 werd hij naar zijn laatste rustplaats gedragen in Assebroek (Brugge) vergezeld van zijn familie, honderden vrienden, ex-ploegmaats en Clubsupporters. Op 28 januari 1947 werd Fons geboren te Meer in een landbouwersgezin waar hij opgroeide te midden van zes zussen en drie broers. Al vlug had de voetbalmicrobe hem te pakken, juist zoals zijn broers Jef en Marcel, en verdedigde al vlug de Meerse geelzwarte kleuren in de regio. Zijn zwierige stijl wekte al vlug de belangstelling van de scouts uit de hogere klassen van het voetbal en in 1965 tekende hij voor Racing White. Enkele jaren later, in 1967 op twintigjarige leeftijd, verkaste hij naar Club Brugge waar hij de glorieperiode meemaakte van de “Gouden Generatie” onder leiding van de legendarische trainer Ernst Happel. Fons was aangetrokken als aanvaller, maar Happel schoolde hem al vlug om tot rechtsachter. Meer dan 500 wedstrijden speelde hij in het eerste elftal van Club en dit gedurende veertien jaren. Vijf maal mocht hij mee de Belgische titel vieren en won drie keer de Beker van België. In Europa gooide hij ook hoge ogen met Club in de finales van de UEFA-cup in 1976 en de landskampioenen in 1978, die telkens met het kleinste verschil verloren werden tegen Liverpool. In 1974 kreeg hij de kapiteinsband om de arm geschoven en ontpopte zich als een ware aanvoerder, zowel op als naast het veld. Voor de nationale ploeg veroverde hij slechts drie caps. Veel te weinig natuurlijk voor een speler van zijn klasse, maar op zijn rechterbackplaats ondervond hij teveel concurrentie van Erik Gerets, de huidige trainer van Ol.Marseille. In 1981 werd het Clubleven afgesloten, speelde hij nog één jaar bij het Franse USLDunkerque en …einde carrière! Het voetbal liet hem echter niet los, werd nog een tijdje succesvol manager bij KV Mechelen, maar die combinatie met een dagtaak als kantoorhouder van een bankfiliaal te Brugge bleek onhoudbaar. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, terug de shoes aangetrokken en nog twee jaar in dienst bij vierdeklasser FC Duffel. Na zijn actieve voetbalperiode bleef hij nog twintig jaar actief in de “vedettenploeg” van ex-spelers en mensen uit de showwereld. Fons zal altijd herinnerd worden als de galante, sierlijke en technisch onderlegde voetballer, geen schoffelende verdediger, een grote persoonlijkheid op en naast het terrein die uitblonk door een grote dosis bescheidenheid, maar wel op tijd zijn woordje wist te plaatsen met de nodige dosis Kempense humor, op handen gedragen door zijn supporters en veel respect afdwong bij Club Brugge seizoen 1979-1980 zijn medemaats. Een “gentleman-voetballer” Boven v.l.n.r.: Jan Ceulemans, Leen Barth, Paul Courant, Walter Meeuws, Laszlo Balint, tout court! Veel te vroeg gestorven! Een groot Georges Leekens, René Vendereycken verlies voor zijn vrouw Rita, zijn kinderen en Onderv.l.n.r.: Fons Bastijns, Raoul Lambert, Jan Sörensen, Jos Volders kleinkinderen. (rel)

56 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 56

E

23-12-2008 10:25:24


SPORT Wedstrijden

Hoogstraten VV Een korte terugblik op de heenronde geeft de volgende positieve balans. Zeven keer werd gewonnen, vijf keer gelijk gespeeld en slechts drie keer verloren. Een fraai resultaat dat duidelijk de juiste ingesteldheid, teamspirit en het collectief van de rooikens extra kleur geeft. Een verstevigde positie in het linker gedeelte van de reeks is dan ook de gepaste beloning voor de winterstop. Het behoud in 3de B geniet zo iets meer zekerheid en jawel, een knappe plaats in de eindafrekening zou meer dan verdiend zijn. Na de laatste twee wedstrijden van de eerste periode verloren te hebben op Rac.Mechelen en Cappellen, konden de rooikens terug aanknopen met een gelijkspel thuis tegen Tongeren. Alvast een goede start van de 2de periode. HVV kreeg vervolgens weer een klepper van formaat voorgeschoteld, één van de kopploegen, nl. Verviers.. De rooikens namen van bij de start de wedstrijd goed in handen op het besneeuwd terrein, kregen geleidelijkaan nog meer vat op de partij en hadden ook geregeld een antwoord klaar op het Vervierse offensief. Onder leiding van o.a. kapitein Peter Meeusen, een hardwerkende Rory Hegelmeers, de jonge Michiel Lanslots, het opbouwend werk via ondermeer Ief Van Gansen en Karel Snoeckx…, kortom het roodwitte geheel was er op gebrand om deze keer de drie punten in eigen kamp te houden. Nog voor de pauze werden de acties van de Hoogstraatse tenoren dan ook beloond. Via een aartsgevaarlijke vrije trap, door Tim De Keyser, kwam de bal in de zone van de waarheid, de HVV’ers stonden goed opgesteld en het was uiteindelijk Jan Verachtert die de 1-0 voorsprong kon aantekenen. Ook na de koffie bleef HVV bekoren, probeerde via aanvallend en drukkend voetbal nog wat extra te verkrijgen. De tegenaanvallen van de bezoekers werden in de kiem gesmoord door een ijverige verdediging en een attente Tim Monsieurs onder de deklat. In een meer bitsig wordend wedstrijdeinde, met de bezoekers op zoek naar de aansluitingstreffer, kon HVV sterk weerwerk bieden en dus de drie punten in eigen kamp houden. De volgende opdracht was de verplaatsing naar Mol-Wezel. Het ideale moment om daar iets te gaan rapen. De thuisploeg vertoefde in het kamp waar de klappen vallen en HVV wou een vervolg breien aan de reeds succesvolle start van de 2de periode. Het roodwitte geheel reageerde gepast op de diverse pogingen van de thuisploeg.. Het Hoogstraatse team stond er weer en kon dat met enkele doelpunten duidelijk maken. Een vrije trap via Tim De Keyser werd knap gecontroleerd met een fraaie draaibeweging en aansluitend schot door Toon Vervoort, de 0-1 was een feit. Een tweetal minuten later was het weer prijs via dezelfde Toon Vervoort die een knappe aanval kon afronden met een pareltje, de 0-2 stond daarmee op het bord. Nog voor de rust snakten de gastheren naar de aansluitingstreffer, maar lukten daar niet in. Nadat het licht al een tijdje was uitgegaan bij Mol-Wezel, had ook de verlichting rond het veld

er blijkbaar even genoeg van. Na een rustperiode kon HVV echter bevestiging brengen. Eerst spatte een knal van Tim De Keyser nog uiteen op de kruising en gelukkig kon Peter Meeusen alle onzekerheid wegnemen. HVV was duidelijk de betere, bleef geconcentreerd spelen en het wedstrijdbeeld bepalen. De verdiende overwinning was een feit. Na deze knappe overwinning kwam één van de titelkandidaten, nl. Visé (Wezet) met ervaren en ronkende namen in de ploeg, op bezoek. De rooikens toonden van het begin af de juiste spirit en controleerden aanvankelijk de match. Dat leverde echter niet veel op. Wanneer dan de bezoekers het laken naar zich toe trokken, konden ze dat ook in hun voordeel omzetten. Een schaarse maar gevaarlijke combinatie na een halfuurtje spelen, zorgde ervoor dat HVV snel met de neus op de feiten gedrukt werd. Iets

Zaterdag 3 januari 19.30 uur Hoogstraten VV – Geel-Meerhout (vriendsch.) Zondag 11 januari 14.30 uur Hamoir – Hoogstraten VV Zaterdag 17 januari 20.00 uur Hoogstraten VV – Kelmis Zaterdag 24 januari 20.00 uur Turnhout – Hoogstraten VV Zaterdag 31 januari 20.00 uur Hoogstraten VV - Bocholt

te gelaten beantwoordde men het Visé-offensief en de 0-1 voorsprong was een feit. Het kalf was nog niet verdronken en de roodwitten probeerden het tij te keren. Helaas liepen diverse offensieve acties spaak op een (te) sterke Jan Moons onder de lat bij Visé. HVV gaf zich niet zomaar gewonnen, doelrijpe aanvallen werden niet verzilverd. Het waren echter de bezoekers die in de slotfase van de wedstrijd, na een penalty, hun voorsprong konden vergroten. Iets later toch nog het eerreddende doelpunt voor de thuisploeg. De mee doorgeschoven Tim De Keyser, op wandel in het middenveld, besloot met een raak afstandsschot. Deze keer was Moons wel verslagen. Ook in de slotminuten konden de rooikens nog een vuist maken, ze kregen echter geen loon naar werken. De eerste thuisnederlaag was een feit en dat was alweer een hele tijd geleden. (Luc)

JANUARI 2009 - 57

DHM_januari_285.indd 57

23-12-2008 10:25:26


SPORT

KFC Meer Drie opeenvolgende overwinningen brachten KSK Meer terug in de bovenste helft van het klassement en kan hierdoor wat ruimer ademen. Met de hakken over de sloot tegen topper St.-Job, een riante zege op Oostmalle , verwachte puntenwinst ten nadele van Pulderbos en dik de boot in tegen leider Schilde, een kandidaat met stip voor de titel. Scheidsrechter Vandenackerveken leidde voor 210 kijkers het duel tegen St.-Job. De bezoekers toonden zich van meetaf het bedrijvigst, Meer onderging het meesterschap en toonde zich bij de 0-0 ruststand bijzonder tevreden. Na de pauze verscheen toch de 1-0 op het bord en dit via een rake kopbal van Sander Laurijssen. Het aandringen van de bezoekers nadien bracht geen zoden meer aan de dijk, dank zij een secure Meerse verdediging, die zich uiterst tevreden toonde bij het eindsignaal. Alleszins een gelukkige overwinning gebaseerd op wilskracht en karakter! Het in de kelder van het klassement geklasseerde Halle zou geen breekpunt mogen zijn voor de geelzwarten. Wegens de erbarmelijke weersomstandigheden (sneeuwstorm) en bij een 1-1 stand

vond de scheidsrechter het welletjes en staakte de wedstrijd tot tevredenheid van iedereen. Een blitzstart voor de Meerse elf de volgende zondag thuis tegen Pulderbos. Een vrije trap na drie minuten en Jan Kustermans krulde de bal naast de muur tegen het net, 1-0. Een tiental minuten later 2-0 langs Sander Laurijssen. Rik Aerts dook neer in de zestien, maar Roel Hofmans trapte de strafschop tegen de kruising. Ruststand 2-0. Nadien wat meer druk van de gasten en de thuisploeg kon de 2-1 niet verhinderen. Alle twijfels verdwenen in de eindfase toen Sander Laurijsen ongenadig de 3-1 binnenkopte. Op speeldag nummer 15 naar Oostmalle ! Een aangename wedstrijd om volgen met twee gelijkwaardige teams tijdens de eerste helft met kansen langs weerszijden die

geen afwerker vonden. In de 49ste minuut brak Sander Laurijssen de ban , Koen Koyen zorgde op het uur voor de 0-2 en Roel Hofmans werkte even later nummer drie achter de lijn. Meer op rozen! Per Boogaerts vervolledigde het Meerse succes met een vierde treffer. Negen op negen en terug bij de grote mensen in het klassement. Dan proberen te overtuigen tegen het bezoekende Schilde! De sterk spelende gasten begonnen het best aan de partij en de Meerse verdediging had handen en voeten vol. Sporadische dreiging van de thuisploeg leidde ook niet tot doelgevaar en ook Schilde kwam niet tot scoren tijdens de eerste 45 minuten. De tweede helft werd Meer fataal, Schilde counterde scherp en lapte de KFC een 0-4 nederlaag aan de broek. (rel)

N

H

Wedstrijden Zondag 28 december 14.30 uur Halle – KFC Meer Zondag 11 januari 14.30 uur KFC Meer – Horendonk Zondag 18 januari 14.30 uur Maria ter Heide – KFC Meer Zondag 25 januari 14.30 uur KFC Meer – Brecht Zondag 1 februari 15.00 uur Achterbroek – KFC Meer

KFC Meerle Flinke resultaten, de uitschuiver bij Minderhout VV terzijde gelaten, hebben KSK Meerle heel wat puntenwinst opgeleverd en daardoor blijft het ook samen met Meer en Minderhout in het nabije zog van de kopploegen. De eerste tien teams van de reeks blijven fel aan mekaar gewaagd, zijn slechts door enkele punten van mekaar gescheiden, een titel- en degradatiestrijd kan nog heel wat verrassingen opleveren. Geen geblesseerden meer bij de KSK zodat groenwit in zijn sterkste opstelling kon optreden tegen het wisselvallige Brecht. Meerle nam het heft onmiddellijk in handen en speelde een voortreffelijke eerste helft, waarin ook alle doelpunten vielen. Van Bavel zorgde op het halfuur voor de 0-1 en Jacobs dikte even later aan tot 0-2. De puntjes binnnen? Vergeet het, want binnen de minuut herleidde de thuisploeg tot 1-2 en kon er in de tweede time nog van alles gebeuren. Meerle hield de touwtjes in handen tot het laatste kwartier waarin Brecht alles op alles zette. Keeper Verheyen hield het hoofd koel, verhinderde de gelijkmaker, en Dave Martens ontpopte zich tot de man van de wedstrijd. Belangrijke overwinning in het kader van de aansluiting met de top! Proberen de trend verder te zetten tegen Achterbroek. Meerle liep uit tot 2-0, dan brak het sneeuwgordijn open en verder spelen was uitgesloten. Een week later op bezoek bij leider Loenhout! Er moest wat geschoven worden wegens kwetsuren en ziekte, maar groenwit kweet

zich voortreffelijk van zijn taak en lukte er in op strafschop, omgezet door Karel Geerts, op voorsprong te komen. De winst vasthouden, luidde de boodschap. De thuisploeg kwam meer en meer op het voorplan en doelman Verheyen schudde enkele opgemerkte reddingen uit de mouw en bij overmacht kon hij toch beroep doen op zijn verdediging. In de 70 ste minuut een perfecte counter en Hamed Boudazra deed Loenhout naar de haren grijpen, 0-2. Vlak voor affluiten toch nog 1-2 en nog even bibbergeld betalen tot het eindsignaal. Drie kostbare puntjes waren binnen! Op de 15de speeldag verwelkomde men Schilde aan de Chaamseweg. Een team met titelambities. Uiteindelijk bleken beide ploegen met de 1-1 puntendeling vrede te nemen. Een derby is en blijft altijd iets bijzonders en dat ondervond groenwit dan weer op het veld van Minderhout VV waar men uiteindelijk met 1-0 cijfers in het verlies werd gespeeld. Een gelijkspel was misschien iets billijker geweest, maar het zijn de goals die tellen. (rel)

Wedstrijden Zondag 28 december 14.30 uur KSK Meerle – Achterbroek Zondag 11 januari 14.30 uur Kalmthout – KSK Meerle Zondag 18 januari 14.30 uur KSK Meerle – St.-Job Zondag 25 januari 14.30 uur Halle - KSK Meerle Zondag 1 februari 15.00 uur KSK Meerle - Pulderbos

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

N

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

D 189

58 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 58

23-12-2008 10:25:28


SPORT

Minderhout VV Niets dan lachende gezichten in de rangen van MVV dat viermaal op rij een driepunten wist te scoren, en dit toch niet bij onbelangrijke tegenstrevers, zodat men nu zij aan zij staat met de buren uit Meer en Meerle. Na nipte overwinningen tegen Maria ter Heide, co-leider Loenhout en buur Meerle telkens met het kleinste verschil, en de hele buit bij Achterbroek, klimt MVV een flinke stap in de goede richting. Een vijftal titularissen moesten verstek geven tegen en op het veld van Maria ter Heide! De gasten combineerden echter alsof er geen vuiltje aan de lucht was en de 0-0 stand bij de rust mocht dik verdiend genoemd worden. Vlak na de pauze viel Yannick Jansen uit met kwetsuur en zag het er voor MVV niet al te rooskleurig uit. Toch forceerde groenwit de openingstreffer via invaller en debutant Christof Remeysen. De thuisploeg werd nog tot tien man herleid, Perry De Graaf geblesseerd en Martijn Hendrickx mocht opdraven zodat de drie gebroeders Hendrickx (Pieter, Gijsbert, Martijn) samen tussen de lijnen stonden. MVV behield de controle, kreeg nog de beste kansen en de 0-1 bleef op het bord. Een overwinning waar helemaal niets op af te dingen viel. De wedstrijd in de Heistraat met als tegenstrever Brecht kende geen lang bestaan.

Koning winter deed kordaat zijn intrede en de overvloedige sneeuwval liet verder spelen niet toe. Wijselijk staakte de scheidsrechter dan ook de wedstrijd. De volgende partij op verplaatsing naar Achterbroek waar MVV in de eerste 45 minuten tot 0-2 uitliep met doelpunten van Roel Hermans, via strafschop, en Wim Adams. Na de koffie een sterkere thuisploeg, maar de MVV-defensie bewees zijn kracht. Stefaan Boudewijns, eenzaam in de spits, knalde nog op de lat en in de slotminuut kon de thuisploeg nog tegenscoren. Het bleef echter bij de eerredder. Moeilijker zou het alleszins worden tegen medekoploper Loenhout dat in de eerste helft wel enkele riante kansen creëerde. Na de verpozing direct gevaar voor de Minderhoutse muit en het was wachten op het doelpunt dat in de 58ste minuut viel via Stefaan Boudewijns, die koelbloe-

Dames veteranen MVV MINDERHOUT - Nieuw bij MVV, dames veteranen. Nieuw maar niet onervaren, want bij hun eerste optreden op zondag 23 november tegen een Europese tegenstander, Gesta, moesten ze maar nipt onderdoen. Minderhout VV - Gesta : 1 – 2. Er zit duidelijk potentieel in dit team. Vooreerst zijn ze op zoek naar competitie, naar tegenstanders. Geïnteresseerde ploegen om de Dames Veteranen te bekampen, graag bellen naar Fred (0494/12.52.60) of Martine (0478/32.91.73).

dig bleef bij het afwerken. Loenhout riep dan nog alle hens aan dek, maar MVV bleef moeiteloos overeind! Na een spannende derby zonder al te veel kansen hield MVV de puntjes thuis tegen KSK Meerle. Het middenveld werd wel door de bezoekers opgeëist, maar Minderhout scoorde de 1-0 via Roel Hermans. Deze voorsprong behouden was de boodschap alhoewel de gasten regelmatig dreigden tijdens de tweede speelhelft. De MVV-defensie, sterk op dreef de laatste weken, liet zich op geen foutje betrappen. Het ultieme bezoekende offensief werd dan ook in de kiem gesmoord en MVV won drie kostbare punten. Nog een pluim voor het arbitraal trio dat een uitstekende leiding ten beste gaf. (rel)

Wedstrijden Zaterdag 27 december 14.30 uur Minderhout VV – Brecht Zondag 11 januari 14.30 uur Oelegem – Minderhout VV Zondag 18 januari 14.30 uur Minderhout VV – Kalmthout Zondag 25 januari 14.30 uur St.- Job – Minderhout VV Zondag 1 februari 15.00 uur Minderhout VV - Halle

Inbraak Voorkomen is beter dan genezen. Sluit daarom bij het verlaten van uw woning alle ramen en deuren goed af; u kan ook een tijdschakelaar gebruiken zodat er in de vooravond enkele lichtjes automatisch aanspringen; of u vraagt de buren een oogje in het zeil te houden. Bovendien kan u aan de politie vragen een extra oogje te houden op uw eigendom.

Ken uw buren, ken uw dorp

lees Op de foto zien we v.l.n.r. boven: Fred Braspenning, Laura Verstraeten, Carina Koyen, Natascha Sleeuwaert, Ann Antonissen, Liesbeth Van Den Bogerd, Els Stoffels, MarieLouise van den Brandt. Onder: May Noyens, Wendy Eyskens, Anja Stoffelen, Martine van Rijckevorsel, Wendy Van Den Bogerd, Wendy Gorrens. Staan niet op de foto, maar horen wel bij de ploeg: Nancy Van den Broeck, Samantha Verhoeven, Marij Verschueren, Kim Romijn

De Hoogstraatse Maand

JANUARI 2009 - 59

DHM_januari_285.indd 59

23-12-2008 10:25:28


SPORT

KVNA Wortel De thuiswedstrijd tegen Pulle werd na 10 minuten bij een 0-1-stand geschorst. Door de sneeuw waren de lijnen niet meer te onderscheiden. Deze wedstrijd wordt op 28 december om 14.30u opnieuw gespeeld. In Molenkring had KVNA voor de rust een drietal keren moeten scoren, maar met 0-0 werd er gedraaid. Onze spelers lieten zich daarna vangen aan het viriele spel van de thuisploeg. De scheids-rechter trad zeker niet streng genoeg op. Molenkring proďŹ teerde hiervan om tweemaal de doelen. Raf Tilburgs, die meerdere keren zwaar werd aangepakt, werd zenuwachtig en werd met twee gele kaarten van het veld gestuurd. Zo werd de match ongelukkig met 2-0 verloren. Grobbendonk was in Wortel veruit de gevaarlijkste ploeg, maar tegen het spelbeeld in was het Stijn De Vleeschouwer, die bij de eerste kans een doorgekopte vrijschop mooi binnentrapte. Direct

na de pauze kon Tom Van Gorp op pas van Stijn De Vleeschouwer een tweede doelpunt maken. De bezoekers benutten nog een vrijschop, maar Stijn De Vleeschouwer legde in de rebound na een vrijschop de 3-1-eindcijfers vast. De eerste speelhelft tegen hekkensluiter Noordstar was gelijkopgaand, maar met de beste kansen voor Wortel. Raf Tilburgs trapte een vrijschop, die door iedereen gemist werd, binnen. De thuisspelers verzuimden dan om de tegenaanvallen te verzilveren. Noordstar kwam gemotiveerd uit de kleedkamers, maar ze misten de kansen en het was Willem Pleysier, die een voorzet van Tom Van Den Broeck mooi intrapte. Het was weer bibberen wanneer de bezoekers een vrijschop voorbij onze doelman trapten. In de laatste minuut nam Raf Braspenninck na een bijzonder lange en knappe ren alle onzekerheid weg. Zo eindigde deze wedstrijd op 3-1.

VNA is door deze twee overwinningen weer opgeklommen tot in de linkerkolom. Wanneer we in eerdere wedstrijden niet altijd kregen wat we verdienden, dan waren de 2 overwinningen in de twee laatste thuiswedstrijden eerder gevleid. Bij momenten wordt er heel goed gevoetbald, maar 90 minuten duren soms heel lang. Ook tegen stevige en hard opzittende teams hebben de spelers het moeilijk.

De wedstrijden: zondag 11 januari hout zondag 18 januari zondag 25 januari zondag 1 februari (frbr)

14.30u VNA – HIH Turn14.30u Gierle - VNA 14.30u VNA - DOSKO 15.00u Poederlee- VNA

Zeven Dreveniers in kampioenenploeg MEERSEL-DREEF - Er spelen liefst zeven jongeren van Meersel-Dreef in de B1 kampioenenploeg van het Nederlandse Galder. Dylan Nagtzaam, Wouter Roovers, Joeri Janssen, Frits Verheyen, Frits van Aert, Sam Muesen en Brent Verheyen en hun afgevaardigde Fons Janssen maken deel uit van B1 ploeg, wat in Nederland gelijk staat met de scholieren in Belgie. Hun laatste wedstrijd wonnen ze met maar liefst 0–11 uit bij TVC Breda. Daardoor kwam het doelsaldo na 9 wedstrijden op 50 voor- en 2 tegendoelpunten. Uit die cijfers blijkt duidelijk dat de Nederlandse KNVB hen te laag heeft ingedeeld. Men had tweede klasse aangevraagd maar dat werd enkele weken voor het begin van de competitie nog veranderd in derde klasse omdat Bavel B1 de plaats van Galder innam. In Nederland is derde klasse altijd een dubbele competitie, een najaars- en voorjaarscompetitie. Na de winterstop worden de vier beste teams van verschillende poules bij elkaar gevoegd om zo een evenwaardigere competitie te krijgen. Hopelijk moet de ploeg na de winter harder knokken voor een overwinning. (FJ)

Maar liefst zeven spelers van Meersel-Dreef maken met Galder mee het goede weer in de Nederlandse competitie.

UIT Vanaf 2009 schakelt de stad Hoogstraten over naar het UIT netwerk van Cultuurnet Vlaanderen. Dit betekent voor alle geĂŻnteresseerden dat ieder een eigen tekst kan ingeven over een activiteit die ingericht wordt. De invoer gebeurt uiteraard gratis. Op verzoek zal de toeristische dienst dit ingeven ook nog blijven verzorgen. Deze manier van werken heeft tot gevolg dat de vertrouwde formulieren voor de evenementenkalender vanaf 2009 niet meer in gebruik zullen zijn.

60 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 60

23-12-2008 10:25:30

H


SPORT

Geen Gebuurtenvoetbal meer HOOGSTRATEN - Het gebuurtenvoetbal is niet meer. Veertig jaar na de oprichting van deze competitie voor gebuurte voetbalploegen komt een einde aan de formule. Te weinig instroom van jonge spelers in de ploegen. Te weinig nieuwe ploegen om hen die stoppen te vervangen. Deze trend begon al jaren geleden. Het huidige bestuur besloot om de knoop dan maar definitief door te hakken. Stoppen dus ! Maar dan niet in rouw. Wel met een feest waar zo veel mogelijk spelers van weleer en heden zouden komen om de sfeer van de goede dagen nog eens te doen opleven. Dat gebeurde in de PAX. We vroegen aan Fons Jacobs, bezieler van het gebuurtenvoetbal en zelf spelend in de Statie om tekst en uitleg. Fons vertelt: “Volgens de geschiedschrijvers begon het allemaal in de periode 1965 – 1966 toen het bestuur van HVV een vriendenwedstrijdje organiseerde tegen het bestuur van de Veloclub. Dit was zo goed meegevallen dat twee van de deelnemende spelers, Jaak Van Opstal en Marcel Van Weereld, die toevallig allebei voorzitter waren van hun gebuurte, een wedstrijdje tussen hun gebuurten organiseerden. Ook dit werd zo’n succes, dat dit nog eens herhaald werd. Andere gebuurten hoorden hier van, en wilden ook wel eens in de wei tegen een andere gebuurte. Het Gebuurtenvoetbal was geboren. Deelnemende ploegen waren toen het Begijnhof, de Luizenmarkt, De Statie, de Westhoek, de Lindendreef ( met Gelmelstraat) die later omgevormd werd tot Oosthoek, en nog later tot Vikings; de Achtelsestraat die later de Buizelhoek zou vormen, Boereneinde, Vrede en Vriendschap. Vele jaren later deden ook de Gelmelboys hun intrede in de Gebuurtenvoetbal, maar ook FC Boskant en jeugdclub De Mussenakker zouden gedurende lange tijd deel uit maken van deze competitie. De laatste twee jaren kwam

zelfs een Portugese ploeg, bestaande uit jongeren van de Portugese gemeenschap in de streek, de competitie verstevigen. Vele jaren lang kon de Gebuurtenvoetbal terecht op het veld Groenewoud, waar vele heldhaftige wedstrijden konden bekeken worden. De oudsten onder de spelers herinneren zich ongetwijfeld nog de koude waterbadjes waar men zich na de wedstrijd in kon “ wassen”. Met het verdwijnen van dit veld kon de Gebuurtenvoetbal gelukkig vele jaren terecht op het veld van FC Boskant. De wedstrijden tegen de spelers van de Gelmelboys, de ploeg van het Penitentiair Schoolcentrum, gingen steevast door op hun eigen veld. Later konden de Gelmelboys zelfs twee ploegen vormen, waardoor een groot stuk van de competitie plaats had op hun beide velden. De gastvrijheid van “ de Kolonie” en de excellente samenwerking met de directie die openstond voor deze sportiviteiten heeft zeker mee bijgedragen tot de uitbouw van de Gebuurtenvoetbal. Hier moet ook zeker vermeld worden dat de kerngroep van het Penitentiair schoolcentrum later ook heel wat taken opnam in de werkzaamheden die de Gebuurtenvoetbal realiseerde bij de afgesproken taken van de Antilliaanse Feesten. Het woord integratie werd hier zeker in de praktijk toegepast en heeft zeker voor vele spelers de beeldvorming over de gevangenen veranderd. Heel wat ploegen organiseerden daarnaast zelf ook nog wat activiteiten. De tornooien van FC Statie en Boereneinde waren zeer gekend, de feesten van de Vikings berucht. FC Boskant be-

schikte niet alleen over een veld, maar ook over deftige kleedkamers en douches, en niet te vergeten een kantine. Jaarlijks werd immers een grote bekeruitreiking georganiseerd, waar alle ploegen uitgenodigd werden om in een onderhoudende sfeer het seizoen af te sluiten. En het moet gezegd, elk jaar werd tijdens deze activiteit een geldsom overhandigd aan een Goed Doel. Veel publiciteit werd hier niet rond gemaakt worden, maar het werd wel jaarlijks gedaan : Het sportieve hart van de Gebuurtenvoetbal zat zeker op de goede plaats. In 1993 werd het 25-jarig bestaan nog uitgebreid gevierd, samen met alle spelers die ooit deelgenomen hadden aan de competitie. Er werd een brochure gemaakt met vele foto’s uit de oude doos, die ondertussen een collector’s item is geworden. Toch bleek dat er stilaan de mot kwam in de werking. Het werd voor verschillende ploegen moeilijker en moeilijker om nog voldoende doorstroming te vinden, en vooral de jongere spelers waren nog moeilijk te motiveren. Individuele sporten zoals tennis, squash,..werden populair, en verdrongen de ploegsporten. Bij gebrek aan spelers dienden enkele ploegen noodgedwongen hun activiteiten stop te zetten, waardoor de competitie met minder ploegen moest gerealiseerd worden, waardoor de ploegen te vaak tegen elkaar moesten spelen. Ondanks de vele inspanningen om toch een competitie te kunnen inrichten, werd dit jaar besloten om er een punt achter te zetten. Het had geen zin tegen beter weten in toch verder te blijven voetballen. Vikings en Westhoek fusioneerden en besloten om in het sportverbond te Rijkevorsel verder te spelen, blijkbaar met succes. Boereneinde gaat verder als recreatieve ploeg , maar voorlopig niet meer in een competitie. FC Statie en Boskant waren al eerder gestopt. Ook de Gelmelboys zullen vermoedelijk enkel nog vriendenwedstrijden spelen. Op 22 november jl. werd er voor alle oud-spelers, bestuursleden en sympathisanten een afscheidsfeest georganiseerd. Voor velen was het nog eens een weerzien waarbij toch nog wat oude verhalen werden opgerakeld. Een stukje sportgeschiedenis van Hoogstraten werd hier afgesloten. Een zekerheid is wel dat heel veel jongeren van Hoogstraten en rond Hoogstraten een zeer prettige tijd hebben gehad in hun respectievelijke voetbalploegen, en dat er zeker vriendschappen zijn ontstaan die de tand des tijds zullen doorstaan.” (ma)

Jos Vermeeren aan de toog met ‘de’ man van de Boskant, Neel Braspenning (rechts). Jos is de enige die het volledige levensverhaal van de Gebuurtenvoetbal actief heeft meegemaakt. Eerst als speler van Vrede en Vriendschap. Later als bestuurslid en tenslotte als kassier. Een welgemeende proficiat is hier op zijn plaats. Maar ook de vele andere bestuursleden die jaarlijks een competitie organiseerden, de scheidsrechters, de terreinverzorgers, … verdienen meer dan respect voor hun belangeloze inzet. (ma) JANUARI 2009 - 61

DHM_januari_285.indd 61

23-12-2008 10:25:31


SPORT

Wandelen in Wortel-kolonie en Castelré Wandelclub De Noorderkempen organiseerde voor haar leden op zaterdag 29 november de eindejaarswandeling. Omstreeks 13 uur vertrok aan de Bonte Beestenboel een groep van 85 wandelaars voor een tocht van 13 km in het grensgebied. Met een lus langs Bootjesven en een grote bocht in de richting van de ‘rooie weg’ kwam men bij café In Holland. Na een korte rustpauze en een warme of koude drank ging het richting Wortel en dan terug naar de kolonie. Het was droog en zonnig en met een temperatuur van ongeveer 5° C was het mooi wandelweer in een prachtige natuur. Haast iedereen kent de streek maar is toch telkens opnieuw, in elk seizoen, verrast hoe mooi het hier wel is. In de grote zaal van de Bonte Beestenboel stonden de borrels al klaar. De tafels waren om 17 uur gedekt en het buffet met de Kempense koffietafel - voor 99 personen - rook heerlijk. Tijd om aan te vallen … maar eerst waren er nog enkele officiële momenten. Vijf leden kwamen in aanmerking voor één van de jaarlijkse wandeltrofeeën: Raf Van Bouwel voor 2.806 km wandelen, Dirk Van Springel voor 7.527 km, May Michielsen 15.782 km en Rik Bouvé 20.327 km. Maar de ‘gouden schoen 2008’ was voor Lisa Bruynen met 42.157 km. Er was ook nog een ferm applaus voor clublid Patrick Leysen uit Minderhout. Hij werd Belgisch kampioen 24-urenloop met een afstand van bijna 231 km. Met enig ongeduld werd nog een groepsfoto gemaakt en daarna verschoof de aandacht toch van het wandelen naar de boterhammen en borden met kip, bloedworst, warme krieken, enz. Wandelclub De Noorderkempen organiseert ook regelmatig busuitstappen om elders in het land,

M

D De wandeltrofeeën 2008 waren voor v.l.n.r. Rik Bouvé, May Michielsen, Raf Van Bouwel, Lisa Bruynen (gouden schoen) en Dirk Van Springel. Voorzitter René Voet (met brandblusapparaat achter de hand) overhandigde de prijzen. of in het buitenland, te gaan wandelen. Zo trekt men op zondag 14 december naar Sint-Truiden en omgeving om daar de kerstsfeer te proeven. Zondag 18 januari gaat men naar Kelmis, vlak bij de Duitse grens, om de vermoeidheid van de jaarwisseling te vergeten. Leden van de club kunnen met de bus mee voor 6 euro en niet-leden betalen 12 euro. Deze wandelclub - met 380 leden - organiseert ook zelf tochten hier bij ons in de streek. De 19de Wintertocht vertrekt op zondag 8 februari te Meersel-Dreef, de 20ste Aardbeientocht op zondag 21 juni in Meerle en de 9de Spilzakkentocht

gaat door op donderdag 1 oktober te Castelré. Praktische informatie over al deze activiteiten kan men lezen in het tweemaandelijks clubblad. Diverse wandelkalenders met alle tochten van 2009 kan men eveneens via de wandelclub aanschaffen. Voor meer informatie over het doen en laten van deze vereniging neemt men best contact op met de voorzitter, René Voet, Gelmelstraat 66, Hoogstraten, tel. 03 314 54 11 of met het secretariaat, Lili Jackers, Pastoor Lambertzstraat 9/4, Hoogstraten, tel. 03 314 66 58. (JS)

62 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 62

23-12-2008 10:25:33


SPORT

Duivenkampioenenen gehuldigd MEERLE – Tijdens een gezellige samenkomst in de parochiezaal net voor de eindejaarsfeesten, huldigde de Meerlese duivenbond zijn kampioenen en die van het samenspel met de buurtgemeenten Minderhout en Meer. (jaf)

De kampioenen van de Noordervlucht Meerle

Kampioenen van de Noordervlucht (Meerle) Quievrain Oude duiven 1e getekende: Antoon & Dirk Brosens 1e + 2e getekende: Adriaan Stoffelen 1e + 2e + 3e getekende : Luc Van Dijck Jaarse duiven 1e getekende: Luc Van Dijck 1e + 2e getekende: Luc Van Dijck 1e + 2e + 3e getekende: Adriaan Stoffelen Jonge duiven 1e getekende: Louis Van Dijck 1e + 2e getekende: Jeffrey Leemans 1e + 2e + 3e getekende: Luc Van Dijck Algemeen kampioen Quievrain: Luc Van Dijck Winnaar van het Herfstcriterium: Marc Van Gestel

Noyon Oude duiven 1e getekende: Antoon & Dirk Brosens 1e + 2e getekende: Antoon & Dirk Brosens 1e + 2e + 3e getekende: Louis Van Dijck Jaarse duiven

Duivenkampioenen MINDERHOUT - Op zaterdag 13 december huldigde de Arkduif de kampioenen van het voorbije seizoen. Karel Aerts werd hierbij de grote slokop. Zijn palmares is indrukwekkend: kampioen oude en jaarse op Noyon, kampioen jonge quevrain 1ste en 2de getekende en bovendien werd hij algemeen kampioen Quevrain en Noyon. Petrus Brosens werd kampioen van de oude duiven op Quevrain met 2de en 3de getekende, bovendien kampioen van de jaarse duiven op Quevrain met de 1ste getekende en is bovendien uitgeroepen tot herfstkampioen. Louis en Gust Schrijvers speelde kampioen van

De kampioenen van het samenspel Noordhoek 1e getekende: Louis Van Dijck 1e + 2e getekende: Victor Hapers 1e + 2e + 3e getekende: Louis Van Dijck Jonge duiven 1e getekende: Antoon & Dirk Brosens 1e + 2e getekende: Antoon & Dirk Brosens 1e + 2e + 3e getekende: Antoon & Dirk Brosens Algemeen kampioen Noyon: Antoon & Dirk Brosens Koning-Kampioen 2008: Antoon & Dirk Brosens

Kampioenen van het samenspel van de Noordhoek 2008 (Meerle, Meer en Minderhout) Quievrain Oude duiven 1e getekende: Jaak Janssens 1e + 2e getekende: Adriaan Stoffelen 1e + 2e + 3e getekende : Luc Van Dijck Jaarse duiven 1e getekende: Peter Brosens 1e + 2e getekende: Francis Jansen

1e + 2e + 3e getekende: Francis Jansen Jonge duiven 1e getekende: Henri Pemen 1e + 2e getekende: Jozef Haest 1e + 2e + 3e getekende: Henri Pemen Algemeen kampioen Quievrain: Stanny Laurijssen Winnaar van het Herfstcriterium: Petrus Brosens

Noyon Oude duiven 1e getekende: Antoon & Dirk Brosens 1e + 2e getekende: Antoon & Dirk Brosens 1e + 2e + 3e getekende: Louis Van Dijck Jaarse duiven 1e getekende: Karel Aerts 1e + 2e getekende: Stanny Laurijssen 1e + 2e + 3e getekende: Stanny Laurijssen Jonge duiven 1e getekende: Henri Pemen 1e + 2e getekende: Gerard Herrijgers 1e + 2e + 3e getekende: Jos Brosens Algemeen kampioen Noyon: Stanny Laurijssen

de oude duiven op Quevrain met de 1ste getekende. Michel Van Den Bogerd speelde bij de jonge kampioen op Noyon met de 1ste, 2de en 3de getekende en ook kampioen van de jonge duiven op Quevrain met de 2de getekende. Cis Jansen speelde kampioen met de jaarlingen op Quevrain met de 1ste getekende. De zesdaagse op Quevrain werd bij de jaarlingen gewonnen door Gino Geets en Joana Rombouts. Bij de jonge duiven werden Karel Aerts en Adriaan Snoeys kampioen. De avond werd besloten met een gezellig samenzijn waar tevens ook de verkoop doorging van de bonnen geschonken door de liefhebbers van de duivensport. (FS)

JANUARI 2009 - 63

DHM_januari_285.indd 63

23-12-2008 10:25:34


JONG GEZEGD

DEBORAH ZEGT Deborah Dirven (20) studeert sinds enkele maanden Nederlandse Taal en Letterkunde aan de Gentse Universiteit. Haar nieuwe leven blijkt een wereld van verschil te zijn met haar oude en vertrouwde Hoogstraatse leventje. Het is bijna een half jaar geleden, de tijd vliegt ontzettend vlug voorbij, dat ik mijn laatste examen in het middelbaar onderwijs heb afgegeven. Een groepje doorgedraaide leerlingen (met mij als leidend figuur) stormde de ‘’examenzaal’’ uit en schreeuwde: ,,’t Is gedaan!’’ Enkele minuten later drong het pas tot me door. Eindelijk kon ik nu gaan doen wat ik echt graag wilde doen. Op de universiteit zouden de strikte, en vaak belachelijke regeltjes verdwijnen als sneeuw voor de zon. Het studentenleven lachte me al aan de horizon toe. Vandaag, 16 december 2008 te Gent, denk ik met heimwee terug aan het Klein Seminarie te Hoogstraten. Ik geef het eerlijk toe, ik mis het. Ik lach mezelf uit als ik terugdenk aan de examenperiode van het middelbaar onderwijs. ,,Nu moet ik de hele dag leren…’’ zuchtte ik. ,,Twee volle weken lang leren!’’ Nu is leren een dagelijkse bezigheid. Uiteraard ‘’moet’’ je niet leren, die regeltjes zijn er inderdaad niet meer, maar dat neemt die zekerheid voor

een groot stuk wel weg. De mentaliteit is eerder ,,Doe maar wat, en hopelijk lukt het…’’ Er is echt geen leerkracht meer die je soms een duwtje in de rug geeft. Hier, op de universiteit in Gent, sta je er ‘’grotendeels’’ alleen voor. Van leerling naar student, van oudste naar jongste, van een naam naar een nummer, van stadje naar stad is als van een zelfverzekerde, haast volwassen, jonge dame terug naar een onzeker, zoekend en onwetend klein meisje die alles opnieuw moet ontdekken. Die nu dezelfde eerst stapjes moet zetten als toen ze voor het eerst leerde lopen. Héél voorzichtig. Want elke val kan fataal zijn…. Langzaamaan begin je het onder de knie te krijgen, je bent nog wel een beetje bang, maar je laat het al niet meer merken. Nog meer dagen gaan voorbij, en je bent nu zelfs al in staat om te rennen. Alles verloopt vlot. Vriendjes maken, eten, omgeving leren kennen, alleen in een groot en nieuw bedje zonder hekje slapen, nieuwe boekjes lezen met meer woordjes, enz. Maar zoals het bekende spreekwoord ons al jaren probeert wijs te maken: ‘Alle begin is moeilijk’.

En dat is het ook, dat valt niet te ontkennen. Na een moeilijke en soms vervelende kennismaking met de realiteit, val je in een wazige en ongestructureerde vrijheid die jou vastgrijpt en voorlopig niet meer loslaat. Nog nooit in mijn leven heb ik zoveel mensen ontmoet, zoveel films gekeken en zoveel uitgeweest. Eindelijk maakte ik kennis met het studentenleven dat ze altijd zo rooskleurig in films voorstellen. Kijk maar naar ‘’First daughter’’: heb je Katie Holmes ooit een boek zien vastpakken in de film? Maar aan de andere kant heb ik ook nog nooit zoveel geleerd. Ik heb kennisgemaakt met de dubbele persoonlijkheid van het studentenleven. Oftewel elimineer je het plezier, oftewel elimineer je het leren. Of je slaapt gewoon niet… Een evenwicht? Dat staat helaas niet meer in mijn woordenboek. Uiteraard lees je op dit moment de verwarrende woorden van een eerstejaarsstudente die totaal nog niet weet waar ze mee bezig is. Een eerstejaarsstudentje dat nog maar een klein deel van haar zoektocht heeft afgewerkt en waarvan het overgrote deel in de hoek op de loer ligt. Hij wacht tot ik even niet oplet en dan slaat ie toe. Ik dacht dat ik, in het middelbaar onderwijs, de zoektocht grotendeels had voltooid. Maar nu besef ik dat die nog maar net is begonnen. Want het is een totaal andere wereld. (dd)

U kent het ondertussen wel: Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint een boekenbon van 12,5 euro. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Dus wie wil meespelen: Geeft de naam van het kopje en zijn eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan DHM – Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten of via een e-mail: kopje@demaand.be Maar vergeet niet: naam en adres te vermelden. Zie ook www. demaand.be.

De uitslag van de vorige maand: De eerste boekenbon toekennen is niet zo moeilijk, zeker niet als de persoon zichzelf herkend heeft. In dit geval was het Erwin van der Linden, Hinnenboomstraat 1b1 te Hoogstraten, die nog wist dat hij in Wortel in dat klasje van juffrouw Magda Goetschalckx, anno 1978 zat. Een bon gaat dus zijn richting uit. Voor de overige 7 inzenders (een 8ste zat er glad naast) hebben wij het volgende bedacht: Rangschik ze van 1 tot 7, neem uit een spel kaarten de schoppen van 1 tot 7, schud ze door elkaar en trek blindelings een kaart: In dit geval werd het de 6 en die correspondeerde met Lieve De Jonghe, St.Michielstraat 17, 2322 in Minderhout. Zij mag dus ook een bon verwachten.

Opgave voor deze maand: Niets dan ernstige gezichten op deze foto genomen tijdens één of andere serieuze uitstap met gids. (We vermoeden dat het ergens in den vreemden is want anders had onze “Wilde Architect”, het gebouw op de achtergrond, al zeker in zijn collectie opgenomen). Sommigen hebben oog voor datgene waar de gids het over heeft, anderen hebben meer aandacht voor de gids dan wel

voor hun fototoestel. Aan jullie om te herkennen wie het lukraak gekozen kopje is en graag daar nog wat uitleg bij ook. Misschien is het wel een boekenbon waard. (pdn)

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten 64 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 64

23-12-2008 10:25:36

D


HALVE EEUW

DECEMBER 1958

JANUARI 2009 - 65

DHM_januari_285.indd 65

23-12-2008 10:25:38


AGENDA

TENTOONSTELLINGEN Van 11 januari tot 22 maart GEZICHTEN, tentoonstelling met werk van Lief Boeykens en Karel Huet in het Stedelijk museum, Begijnhof 9. Geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur. Info 03 314 65 88 of museum@hoogstraten.be

REDACTIE @DEMAAND.BE Uw activiteiten in De Maand? Meld het ons

redactie@demaand.be Vrijdag 16 januari STATIE ‘K WIST, algemene quizavond om 20 ur in de Pax. Deelname 15 euro per ploeg van max. zes personen. Info fonsjacobs@telenet.be of 03 314 57 17. Maandag 26 januari GEMEENTERAAD om 20 uur in de raadszaal van het historisch stadhuis Donderdag 29 januari GEDICHTENDAG in de Bib, met om 10.30 en 14 uur een voordracht door Peter Holvoet-Hanssen. Inkom 3 euro, info 03 314 32 61.

MEER 198

199

Dinsdag 13 januari DORPSRAAD, openbare vergadering om 20 uur in de Gemeenteschool aan de Terbeeksestraat. Zaterdag 31 januari Dorpsquiz in de parochiezaal

MEERLE HOOGSTRATEN Tot zaterdag 24 februari IKO BLOG www.waarligtdegrens.be Een creatief onderzoek naar ‘grenzen’, als onderdeel van het kunstenproject ‘Grenzeloos’. Info 03 314 75 54. Donderdag 1 januari SWINGING FLOYD live on stage in De Gelmel.

Zaterdag 10 januari KERSTBOOMVERBRANDING vanaf 19.30 uur op de Lage Rooy 4. Organisatie en info: Landelijke Gilde 03 315 07 60.

MEERSEL-DREEF Vrijdag 9 januari KERSTBOOMVERBRANDING vanaf 18.30 uur aan de Oude Markweg. Donderdag 22 januari DORPSRAAD, openbare vergadering om 20 uur in de zaal “Bij de Paters”

Zaterdag 17en zondag 18 januari HOBBYTENTOONSTELLING in parochiezaal ‘Ons Thuis’. Gratis inkom. Info ed.hendrickx@ telenet.be of 03 315 00 06

Zondag 4 januari GELMELWANDELING, vertrek om 14 uur aan het Penitentiair Schoolcentrum. Organisatie en info: Wandelclub Markdal, 03 315 07 01.

Woensdag 21 januari PRATEN MET JE KIND, info-avond voor ouders die kinderen op moeilijke momenten willen steunen, van 19.30 tot 22.00 uur in parochiezaal ‘Ons Thuis’. Info: www.prettiggeleerd.be Organisatie KWB Antwerpen

Maandag 12 januari THE FONDY RIVERSIDE BULLET BAND om 20 uur in zaal St.-Cecilia. Organisatie en info: The Marckriver New Orleans Jazzclub

Zaterdag 24 januari VOLKSDANS INSTUIF o.l.v. Gust Koyen in parochiezaal ‘Ons Thuis’. Aanvang 20 uur. Inkom 5 euro. Info 03 315 03 53.

200

66 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 66

23-12-2008 10:25:39


AGENDA

WORTEL Zondag 4 januari NIEUWJAARSWANDELING met receptie. Vertrek om 9 uur aan de Klapekster. Donderdag 8 januari DORPSRAAD, openbare vergadering om 20 uur in de refter van De Wijsneus Zondag 11 januari VELDTOERTOCHT, vertrek om 8 uur aan de parochiezaal. Organisatie en info WTC De Zwaantjes 0476 99 86 81.

Vrijdag 16 januari MARLEEN DE MEYER vertelt over de opgravingen in het graf van Henu in Egypte om 20 uur in de kelder bij Roger Mariën, Langenberg 49a. Inschrijven verplicht op het nummer 03 314 80 16 (Guy Thys) of 03 314 68 77 (René Sprangers) Vrijdag 16 januari FOTOLEZING over het ringen van vogels door Ludo Berckvens om 20 uur in De Klapekster. Vrijdag 30 en zaterdag 31 januari TONEEL “De Vlooientemmer” een (k)luchtig blijspel van Walter Huybrechts om 20 uur in de parochiezaal. Kassa 7 euro. VVK 6 euro.

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Woensdag en donderdag gesloten Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

www.jumpy-springkastelen.be

r

MINDERHOUT Zaterdag 10 januari KERSTBOOMVERBRANDING vanaf 19 uur aan de Vooraard. Organisatie Oudervereniging De Scharrel. Info: 0495 28 88 32. Zondag 18 januari KINDERDISCO vanaf 13.30 uur in het parochiecentrum. Info 03 314 74 21. Donderdag 29 januari DORPSRAAD, openbare vergadering om 20 uur in de parochiezaal Vrijdag 30 januari ALGEMENE KENNISQUIZ om 20 uur in de kantine van Minderhout VV. Deelname 15 euro per ploeg van maximum zes personen.

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 28 januari. We verwachten alle kopij ten laatste op woensdag 14 januari.

JANUARI 2009 - 67

DHM_januari_285.indd 67

23-12-2008 10:25:40


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

TANDARTSEN Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

03 314 32 11

HUISARTSEN

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be

Van maandag tot donderdag van 19 tot 8 uur ’s morgens 03 314 28 18. Vanaf vrijdagavond, tijdens het weekend en op feestdagen 014 41 04 10 van de huisartsenwachtpost regio Turnhout.

Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

& $ ' "

Kip aan ‘t spit

APOTHEKERS

! " # $ % .be

NACHTDIENST Tussen 11u ’s avonds en 9 u ’s morgens BEL 0900 10-500

WACHTDIENST zaterdag open open zondag zondag gesloten

weekdagen op op afspraak weekdagen afspraak

03 314 82 86

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en SoďŹ e Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lou Van Bouwel 03.314.41.50. – 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68. – 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85. – 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Joris Buyle 03.314.13.08. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31.

Van 29 december tot en met 1 januari APOTHEEK DERVEAUX, Kerkstraat 20, St.Jozef Rijkevorsel. tel. 03 312 12 20 Van 2 tot en met 8 januari APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout. tel. 03 314 40 74 Zaterdag 3 januari van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout. tel. 03 314 40 74 Van 9 tot en met 15 januari APOTHEEK LIECKENS, Dorp 24-25, Rijkevorsel. tel. 03 314 60 38 Zaterdag 10 januari van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. tel. 03 314 60 04 Van 16 tot en met 18 januari APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. tel. 014 633 166 Zaterdag 17 januari van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 314 57 24 Van 19 tot 22 januari APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel. tel. 03 314 62 25 Van 23 tot en met 25 januari APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer. tel. 03 315 77 73 Zaterdag 24 januari van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer. tel. 03 315 77 73 Van 26 tot en met 29 januari APOTHEEK SCHEVELENBOS, Kapelstraat 11, Loenhout. tel. 03 669 64 24 Van 30 januari tot en met 1 februari APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten. tel. 03 314 51 50 Zaterdag 31 januari van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten. tel. 03 314 51 50

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 28 januari. We verwachten alle kopij ten laatste op woensdag 14 januari.

68 - JANUARI 2009

DHM_januari_285.indd 68

23-12-2008 10:25:42


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.