november 2008 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 24 NR. 283 NOVEMBER 2008 PRIJS: 2,10 ` AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

1914 E n W a U E HET NI ockm

www.demaand.be

- 1918: 90 JAAR LATER

St UIS e d l i H UHST

R

NCEPT

HET CO

SCHILDERIJ 'HET LEVEN VAN ST.-JOZEF' ERKEND ALS

DE GROOTEN OORLOG IN DE GRENSSTREEK

TOPSTUK TOUWTREKKEN MET DE MERTENSMANNEN

SPORTNIEUWS HET NIEUWE VOETBALSEIZOEN

UIT DE ARCHIEVEN VAN 14 - 18 KENNER JAN HUIJBRECHTS


COLUMN zie ik brede landschappen, traag en gedetailleerd langs mijn ogen gaan… Jawel. Ik ben verkocht. Verknocht. Sinds enkele maanden. Nee nee, niet aan Fair Trade, 11-11-11 of een ander nobel doel. Aan lopen. Start-to-run. Hèt loopprogramma waarmee je iedere sportschlemiel aan het rennen krijgt. Dus ook mij. Voor wie het niet kent: u downloadt het programma met loopschema van Mieke Boeckx van het Web op uw IPod of MP3, en Evy Gruyaert vertelt u dan wat en hoe u joggen moet. De Donnamuziek moet u er voor lief bijnemen. De eerste les leert Evy me dat ik tussendoor moet genieten van het landschap. En inderdaad, ik heb nog nooit zoveel details in het landschap gezien - en soms ook geroken - als voorheen. Wist u dat een platgereden kikker er zo’n vijf weken over doet om van herkenbare poot met vliesjes te transformeren in amorfe zwarte mop? Ja, er gaat een nieuwe wereld voor me open. Ik geniet. Overdag ontdek ik steeds weer nieuwe elementen, ’s avonds sla ik feeërieke beelden in me op. Ik loop in straten waar ik anders nooit kom. Meer nog, overjoggend van enthousiasme

Lopend door Hoogstraten draai ik elke woonwijk in, overtuigd dat ik er een paadje vind wat weer op een andere wijk aansluit. Om even later - doodlopend betekent soms echt doodlopend- met een enorme cool op mijn stappen terug te keren. Soms kom ik ongemerkt op plekjes, waar het heerlijk rustig is. Zo rustig en stil, tussen een haag van hoge maïs door (Moer- naar Minderhoutsestraat), dat ik ineens bedenk dat dit precies zo’n plek is waarvan achteraf gezegd wordt als er me iets overkomt: “Ja, maar ze heeft het zelf gezocht, hè.”. Eén louche traag fietsend figuur op zo’n plek (Bosuil), en ik flip totaal. Als sloot noch boom enige redding bieden, probeer ik me, hevig gesticulerend met GSM aan het oor, toch enigszins te beschermen. Tot nu toe met resultaat. Hallo, wat is dat toch met honden, en vooral: met hun baasjes? Hoe komt het toch dat ik, op een wandelpad (bij het Kasteel), wèl het bordje: “Honden aan de leiband” opmerk, maar het baasje wat ik tegenkom niet? Het baasje heeft geen witte stok vast, dus lezen kan ie. Staat er niet in het scheppingsverhaal: “Op de achtste dag schiep God de hond, en hij zag dat het goed was. Op de negende dag schiep hij de LEIBAND, en zag dat het NOG BETER was”? (Op de 10de dag schiep hij vermoedelijk ook nog de muilkorf,

maar dat zou enkel in de apocriefe geschriften terug te vinden zijn.) Ook al doet Woef niks, ik moet mij maar mooi zien te redden van die loslopende dreiging. En dan gaat het mis: eenmaal in een sloot gesprongen (Molenstraat), gevolg: natte sportschoenen; een keer achter boom verstopt (Stipstappe Pad): geschaafde ellebogen. En m’n loopstukje meteen verpest! Het gekste van al dit rennen en draven is nog dat ik Evy Gruyaert een hele sympathieke madam begin te vinden. Als ik haar stem hoor, flitst er door m’n hoofd: “Ha, daar is Evy weer. Tof!” Wat is dat? Indoctrinatie, of gewoon een Pavlovreflex? Zo is het me al overkomen dat ik maar liefst 10 (!) minuten met een beate glimlach op de mond naar ‘de Rode Loper’ heb gekeken, voor ik doorhad dat het zesuur journaal al een kwartier geleden was geëindigd. Maar goed, ik kan het iedereen van harte aanraden. Lopend door Hoogstraten leer je genieten van je omgeving. Het is heerlijk, behalve de kleine incidentjes onderweg en de bijverschijnselen. Zo, en nu ga ik Boomer uitlaten. Kan ie even lekker los aan het kasteel. (ms)

DE TUINDERS

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Veiling Hoogstraten werd het beeld ‘De Tuinder’ van beelhouwer Jef Martens onthuld tijdens de manifestatie Hoogstraten in groenten en bloemen. 2


14 - 18

Jan Huijbrechts

Ik laat me niet leiden door de tijd 1918-2008, Negentig jaar na “De Groote Oorlog” vroegen wij ons of wie die oorlog destijds in onze contreien had aangericht, of daarvan vandaag nog sporen te vinden zijn. Zoektermen zoals “Hoogstraten Wereldoorlog Eén” leverden niet veel op. Zijn deze gebeurtenissen dan helemaal in de vergeethoek geraakt? Zijn monumenten dan enkel nog te zoeken in de Westhoek? Niets bleek minder waar. We kwamen uit bij Jan Huijbrechts, Hoogstratenaar in hart en nieren, die reeds meer dan 30 jaar met dit thema passioneel begaan is en ieder gerucht over deze periode aangrijpt om aan een nader onderzoek te onderwerpen. Wij mochten van zijn archief vrij gebruik maken om deze bijdrage te stofferen. Logisch dan ook dat wij hemzelf ook eens op de rooster legden.

Wie is? In den beginne gaat het er vrij kort aan toe: “Geboren en getogen in Hoogstraten, in 1962, en na omzwervingen via Antwerpen nu een vaste stek gevonden in Meer. …”. Al vlug blijkt echter dat die gegevens er niet zo veel toe doen, wie hij is, maar des te meer is van belang dat waar hij mee bezig is. Toch hem nog even duiden: Jan volgde een opleiding plastische kunsten en werd zo “tekenleraar”. De wat oudere lezers van dit blad moeten we nu al teleurstellen: Het stripalbum over de geschiedenis van Hoogstraten zal waarschijnlijk nooit voleind worden. Het zal bij die enkele afleveringen, ergens in het begin van de jaren negentig van vorige eeuw blijven. Tekenen doet Jan nauwelijks meer. Af en toe nog eens wat schilderen of tekenen op verzoek. Professioneel ging hij andere wegen op. Sedert enkele jaren werkt hij als politiek secretaris van Vlaams Belang in het Vlaams parlement. Als mandataris vinden wij hem voor deze partij terug in de Hoogstraatse gemeenteraad en in de provincieraad van Antwerpen. Met enige trots weet hij ons te vertellen dat hij dit jaar via “Open Universiteit” zijn masterdiploma “Cultuurwetenschappen” heeft behaald. Voor zichzelf vindt hij het behalen van deze academische titel belangrijk. Voorheen was hij actief als “amateur-historicus”, de opleiding geeft hem een wetenschappelijk onderbouwde manier voor het historisch onderzoek zowel in het methodisch werken, het toepassen van technieken en de verwerking van informatie. Als scriptie maakte hij: “Van Aerd tot Zwembad: Hoogstraten van A tot Z – lexicografie van het Land van Hoogstraten” Een bijna 2000 pagina’s tellend “woordenboek” waarin alle aspecten die op één of andere wijze te maken hebben met “Hoogstraten” aan bod komen, zowel historisch als topografisch als dialectisch. Een werk dat wellicht nooit af zal zijn want telkens opnieuw duiken nieuwe gegevens op.

Vanwaar die belangstelling voor Wereldoorlog Een? Misschien werden de zaden hiertoe gelegd wanneer hij als 16-jarige met zijn familie een reis

maakt naar Verdun en omstreken. Het trof hem hoe het landschap aldaar getekend en verminkt was en is door de gebeurtenissen van 1914-1918. Sedertdien werden materiaal en documenten met betrekking tot deze periode verzameld. In die periode is ook het Vlaams nationalisme – dankzij het bestuderen van de Vlaamse Frontbeweging en het activisme - zijn persoonlijke overtuiging geworden. Ondertussen is zijn verzameling aangegroeid tot een bibliotheek met ongeveer 1800 boeken over WOI en duizenden documenten. Pakweg 25 jaar geleden is hij dan begonnen met het uitschrijven van al wat, binnen het kanton Hoogstraten, met 14-18 te maken had. Een bewuste keuze omdat het kanton een unieke plaats innam. Het kanton werd niet enkel omsloten door een driedubbele draadversperring maar ook Baarle-Hertog maakte er deel van uit. Voor die driedubbele draadversperring verklaren wij ons nader. Een eerste versperring werd opgeworpen ter hoogte van het kanaal TurnhoutSchoten, een tweede versperring is de elektrische draad die dwars door Hoogstraten loopt en de derde versperring is deze waarachter de dorpen Meer en Meerle ingesloten waren en ook de kiekendraad waarachter de inwoners van Baarle-Hertog, een niet bezette Belgische gemeente “gevangen” werden gehouden. Opzoekwerk voerde Jan ondertussen naar talloze archieven van Brussel, Londen, Parijs, Freiburg maar ook tot in Oekraïne toe, waar gezocht werd naar het verloren gewaande graf van een uit Merksplas-Kolonie afkomstig slachtoffer. We kunnen niet anders zeggen dan dat een zeker fanatisme hem drijft: Iedere begraafplaats heeft hij ondertussen bezocht en er gezocht naar sporen. Van de opgedane kennis mogen anderen, studenten of heemkundige kringen gebruik maken. Menigmaal wordt hij verzocht om gegevens te verstrekken voor een eindwerk dan wel spreekbeurten te houden.

Meer dan dat alleen Wonend onder de Meerse kerktoren heeft hij in huis, maar ook in zichzelf, geen uurwerk nodig.

3


14 - 18 Zowel figuurlijk als letterlijk neemt hij de uitspraak: “Ik laat me niet leven door de tijd” tot zich. Letterlijk door zich geen limieten in werken te stellen, de stille nachturen zijn soms de beste, figuurlijk door zich ook niet tot één periode te beperken. Militair gerelateerde geschiedenis in het algemeen blijft hem boeien: Al wat met oorlog te maken heeft omdat: “Oorlog misschien het slechtste maar ook het beste in de mens naar boven haalt”. Ondertussen heeft hij een 10-tal publicaties op zijn naam staan. Ook vandaag is hij met meer dan één project tegelijkertijd bezig. Zo wil hij tegen 2014 wat klaar hebben rond “De slag om Hoogstraten”, een gebeurtenis die plaatsvond, tijdens Napoleontische tijd, op 11.01.1814. Maar ruimer bekijkt hij de situatie van onze streken tijdens de Franse bezetting in de periode 1793-1815 met de verhalen van de lotelingen die hem dan weer brengen tot de archieven van Parijs, Berlijn en St.-Petersburg. De betrachting is dit werkstuk tegen de 200ste verjaardag van het gebeuren klaar te hebben.

Deken Lauwerijs Volgens Jan is het misschien wel deken Lauwerijs geweest die hem tot dit alles aanspoorde. Zo weet het nog dat hij tijdens een geleid bezoek aan de kerk door de deken werd aangesproken: “En vind je dit interessant?” – “Ja!” – “Dan moet je daar later maar eens een schoon boekske over schrijven …”. Net iets wat niet tegen kleine Jan gezegd moest worden. Die boodschap heeft hij onthouden want sedert een aantal jaren werkt hij, naast al het andere, aan een boek dat als werktitel: “Van cleyne luyden ende groete heeren” meekreeg, een bestuurlijke geschiedenis van Hoogstraten door de eeuwen heen. Afgaande op het tipje van de sluier die opgelicht werd mogen wij hopen dat dit werkstuk in 2010, bij de viering van 800 jaar Stad en Vrijheid, gepubliceerd zal worden. Het bevat immers een aantal stellingen en wetenswaardigheden die tot nu toe onontdekt bleven.

Wereldoorlog Een nu Aan iemand met zoveel kennis en ervaring mag zeker de vraag gesteld worden wat Wereldoorlog Een nu nog voor ons te betekenen heeft: Voor de Engelsen was het aanvankelijk “The war to end all wars” maar al vlug bleek het “De moeder van alle oorlogen” te zijn. Nieuwe technieken werden ontwikkeld die tot de dag van vandaag steeds maar verfijnd worden. Tanks doken voor het eerst op, chemische wapens (Ieperiet) werden ontwikkeld, vliegtuigen verschenen boven het strijdtoneel en nieuwe militaire technieken zoals stoottroepen werden uitgeprobeerd. Anderzijds duurt deze oorlog nog tot op de dag van vandaag. Met de regelmaat van een klok vallen nu nog slachtoffers. Boeren die bij het omploegen van hun land stuiten op achtergelaten munitie, maar ook verzamelaars die onoordeelkundig

4

met gevonden munitie omspringen. De ontmijningsdienst in Houthulst heeft het nog steeds druk. In de voorbije negentig jaar na deze oorlog is het een periode stil geweest, maar de huidige jonge generatie heeft er duidelijk weer meer belangstelling in. Getuige hiervan zijn de vele lezingen waartoe Jan wordt uitgenodigd zowel in België als in Nederland. Hier is ook een merkwaardige opmerking op zijn plaats: Begin jaren negentig bezocht Jan Sarajevo en dus ook de plaats van waarop Gravilo Princip de schoten op Frans Ferdinand loste. Sarajevo, een stad in Bosnië-Herzegovina, lag toen zwaar onder vuur van de Serviërs. De strijdende partijen bleven bij hun stelling: De Eerste Wereldoorlog hebben wij ontketend, de Tweede was er een gevolg van en desnoods beginnen we een Derde om onze rechten te krijgen.

Wereldoorlog Een toen Voor de gewone mensen hier in de streek was de Eerste Wereldoorlog erger dan de Tweede. Deels omwille van hun “gevangenschap” achter de draad, men zat er geblokkeerd. Maar ook omwille van de afwezigheid van mannen. Alle jonge, krachtige mannen waren aan het front of waren geïnterneerd in Nederland. Hierdoor was er geen “mankracht” om het land te bewerken, toen zeker nog de belangrijkste bron van inkomsten en voeding. Dit in tegenstelling tot de Tweede Wereldoorlog. Soldaten kwamen na de veldtocht terug naar huis en konden ingezet worden. Wanneer oudere mensen over de periode van Wereldoorlog Een geïnterviewd werden dan hadden zij het vooral over de honger die geleden werd. Internationale hulpprogramma’s werden op het getouw gezet om de noodlijdende bevolking met voedsel te steunen. In die periode waren velddiefstallen legio en zelfs de “zware” criminaliteit nam toe. Boerderijen waar enkel een “zwakke” vrouw woonde werden dikwijls het mikpunt voor overvallen. Ook de opslagplaatsen van levensmiddelen moesten er vaak aan geloven. Ook de militaire bezetting werd tijdens de Eerste harder gevoerd dan tijdens de Tweede. Tijdens de Tweede was alles misschien

beter “georganiseerd” door de Duitsers terwijl tijdens de Eerste de Duitsers vaak omgekocht moesten worden om wat te bereiken. Gelukkig kenden we niet de beschietingen en de vernielingen die op het einde van de Tweede Wereldoorlog in Hoogstraten werden aangericht. Toch was het menselijk leed er niet minder om. Op het einde van de oorlog bleek dat 1 op 10 van de weerbare mannen gesneuveld was en bijna 1 op 3 op één of andere manier gewond raakte.

Ontsluiting Zoals u kan merken is Jan een veelvraat als het om geschiedenis gaat. Ook nu is hij met meerdere projecten tegelijkertijd bezig. Zijn laptop is als het ware een persoonlijk onderdeel van hem en soms heeft de dag uren tekort om toch maar te kunnen schrijven. Afgewerkte projecten staan op de harde schijf en hebben een back-up. Blijft dan natuurlijk de vraag naar de ontsluiting voor een grotere publiek. Jan heeft hierbij zo zijn twijfels: Is daar wel voldoende belangstelling voor? Misschien moet er eens over andere (technologische) mogelijkheden nagedacht worden. In ieder geval maakte hij het voor zichzelf al duidelijk dat zijn verzameling ten minste een legaat voor het museum zal zijn. We zouden zeggen: zorg daartegen dat er heel wat plaats vrij is maar anderzijds zal dat hopelijk nog heel wat jaren duren. (pdn)


14 - 18

Hoogstraten tijdens de Eerste Wereldoorlog

GEVANGEN IN EEN VOGELKOOI De twintigste eeuw begint beloftevol. Een nieuwe toekomst tegemoet in een nieuwe eeuw, met nieuwe technieken en de “Art nouveau” als nieuwe kunstuiting. De Europese vorstenhuizen zijn schoonzussen en zwagers, nonkels en tantes onder elkaar. De tsaar van Rusland is de zwager van keizer Wilhelm II van Duitsland, die de schoonbroer is van de koning van Engeland. Onze koning Leopold II is een neef van de Engelse koning en vier van zijn familieleden zitten ergens in Europa op een troon. Tot Gravilo Princip, op 28 juni 1914, een dodelijke aanslag pleegt op Frans-Ferdinand, de kroonprins van Oostenrijk, en zijn echtgenote prinses Sophia. De jonge Duitse staat, die bij gebrek aan kolonisatie een mogelijke gebiedsuitbreiding gemist heeft, grijpt deze gelegenheid aan om zijn invloedssfeer uit te breiden. De Eerste Wereldoorlog is een feit. Velen verwachtten “ein frischer und freulicher krieg” – “Moeder, tot over een paar weken” riepen velen die mee ten strijde trokken. U en ik weten ondertussen beter. De gruwel zou duren tot 11 november 1918. In deze bijdrage stellen wij u een selectie aan Hoogstraatse figuren voor die op één of andere wijze hun rol gespeeld hebben tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er zijn er natuurlijk nog veel meer maar onze ruimte is beperkt. Hierbij maken wij dankbaar gebruik van het opzoekwerk van Jan Huijbrechts die al bij al reeds om en bij de 600 pagina’s bij elkaar schreef over het kanton Hoogstraten tijdens Wereldoorlog 1.

De inval België verklaarde zich aanvankelijk neutraal in het conflict maar kon niet verhinderen dat de Duitsers, op 4 augustus 1914, via België, Frankrijk in de tang wilden nemen. Het vrij kleine Belgische leger verdedigt zich dapper in en om Luik en Halen (de Slag der Zilveren Helmen) maar moet zich uiteindelijk terugtrekken op de vesting Antwerpen. De fortengordel blijkt echter niet bestand tegen het zware geschut van de Duitsers zodat ook Antwerpen, na enkele weken strijd, wordt opgegeven en de restanten van het leger zich terugtrekken achter de IJzer.

val werd zijn lichaam, enkele dagen later, uit de rivier opgevist. De juistheid van dit verhaal, lees maar oorlogsmisdaad, wordt bevestigd door Gustaaf Peeraer uit Merksplas. Ook hij werd als soldaat gevangen genomen in Aarschot, samen met 28 anderen. Zij werden opgesteld aan de rand van het water en neergeschoten. Gustaaf Peeraer wist zich te redden door in het water te springen en zich voor dood te houden. Hij kon zich, een dag later, terug bij de Belgische troepen voegen. Jan De Groot is één van de 127 Belgische slachtoffers die vielen bij de verdediging van Aarschot en de eerste Hoogstraatse gesneuvelde.

Hoogstraten bezet Op 13 augustus 1914 worden enkele “uhlanen” (Duitse verkenners te paard) gesignaleerd op de St.Lenaartsebaan. Zij trekken zich al snel terug. Na de val van Antwerpen trekken grote gedeelten van het Belgisch en het Engelse expeditiekorps, dat de Belgen ter hulp was gekomen, zich terug richting Nederland in de hoop zo via Engeland naar het IJzerfront te geraken. Een leuke afwisseling voor de Hoogstratenaren waren een twintigtal Schotten die, met kilt en doedelzak voorop, over de Vrijheid marcheerden. Belgische soldaten raakten op 14 en 15 oktober bijna slaags met de Duitse voorhoedes in het

Jan De Groot Deze dienstplichtige, van 22jaar, woonde met zijn ouders in de Gelmelstraat te Hoogstraten. Na de terugtocht uit de vesting Luik moest zijn eenheid,het 9de linieregiment, stelling nemen in de buurt van Aarschot. Overwegen en steenwegen werden versperd met “geleende” prikkeldraad uit de omliggende weiden. In de ochtend van 19 augustus 1914, weet zijn eenheid, waartoe ook John Van Tongerloo uit Meerle behoorde, een eerste aanval af te slaan. De Duitsers zetten echter de grote middelen in. De Belgische eenheden krijgen het bevel zich terug te trekken richting Mechelen. De bevel bereikt echter nooit de compagnie van Jan De Groot en zij raken totaal geïsoleerd. Zij blijven echter moedig weerstand bieden en talrijke Duitsers vallen onder hun gericht vuur. De overmacht is echter te groot en slechts enkelen, waaronder John Van Tongerloo, weten te ontsnappen. De woedende Duitsers koelen hun woede op de gevangengenomen Belgen. Vermoed wordt dat Jan De Groot werd gefusilleerd, samen met enkele tientallen anderen, aan de rand van de Demer. In ieder ge-

“Leve de klas 1914 van Hoogstraten” – Wortel”, lezen we op de foto met staande van links naar rechts: Louis Verbreuken, Alfons Snels, Neel Strijbos, Louis Meyvis, Jaak Aerts en zittend John Van Hoof, Pol Haest en Sooi Mertens. 5


14 - 18 Dorp van Meerle. Zij hadden zich verschanst op de Elsakker, in de omgeving van het kasteel van Dupret. De Duitsers dreigden Meerle in brand te steken als zij zich niet overgaven. Burgemeester Van Nueten startte een pendeldiplomatie. Na twee dagen over en weer geloop trokken de Belgen toch richting Nederland alwaar zij zich lieten interneren. Hiermee was de bezetting een feit.

De eerste maanden In de eerste oorlogsmaanden is grensverkeer nog vrij makkelijk. De duizenden vluchtelingen, uit heel het land, die een veilig onderkomen in Nederland hadden gezocht konden terugkeren. De inwoners van Castelré, neutrale Nederlanders maar Minderhoutse parochianen kunnen

De inwoners van Catelré konden niet meer naar de kerk in Minderhout en Wortel. Omdat Baarle-Hertog – zeker in die dagen – enorm ver was, liet de bisschop van Breda in 1915 een noodkerk met een schooltje bouwen. Hij benoemde de Belg Leon Baes tot pastoor. In Castelré spioneerde hij voor het Belgisch leger en was contactpersoon voor brievensmokkelaars. wordt gearresteerd. Het stervende meisje wordt per kruiwagen vervoerd naar de dichtstbijzijnde boerderij, maar overlijdt even later. Tussen haar kleren vindt men brieven die bestemd zijn voor haar twee broers aan de IJzer. Haar moeder, Joanna Somers, wordt die avond reeds vrij gelaten om humanitaire redenen. Jeanne Philipsen wordt ’s anderendaags begraven aan de zuidzijde van de St.-Catharinakerk. In het erepark, dat na de ontruiming van het kerkhof wordt aangelegd, vinden wij haar graf vandaag nog terug.

De dodendraad Het graf van Jeanne Philipsen vandaag. nog heen en weer naar de zondagsmis in hun kerk. Ook huwelijken en begrafenissen zijn nog toegestaan. Langzaamaan verscherpt echter het toezicht aan de grens, zowel van Duitse als van Nederlandse zijde. Deze laatste willen hun neutraliteit niet in het gevaar brengen en bewaken daarom hun grenzen om conflicten te vermijden.

Jeanne Philipsen Al snel werden door de Duitsers allerlei reglementeringen uitgevaardigd en acties ondernomen om het grensverkeer tussen België en Nederland aan banden te leggen. Toch weten heel wat jonge mannen in die eerste maanden de grens te overschrijden in de hoop het leger te kunnen vervoegen. Er vallen slachtoffers. Op 27 december 1914 stapt, de Hoogstraatse, Jeanne Philipsen (22 jaar) samen met haar moeder en broer naar de brug over de Mark in Minderhout. Deze brug zou de volgende dag versperd worden met Friese ruiters en slagbomen. Een schildwacht tracht het groepje tot staan te brengen en opent daarna het vuur. Jeanne wordt geraakt. Haar broer slaagt er in om, in de verwarring, naar Nederland te vluchten terwijl de moeder

6

Het gebeuren rond het sterven van Jeanne Philipsen verschijnt zelfs in de nationale pers. Merkwaardig is de slotzin van het artikel in de Gazet van Brussel: “Voor de rest is de bevolking best tevreden over de bezetting.” Medio 1915 wordt de grens hermetisch afgesloten met een elektrische draad. Zie hierover de afzonderlijke bijdrage: “De dodendraad staat er weer.” Verhalen over het passeren en smokkelen aan de draad kan men lezen in “Rakkers der grenzen” van J. Vleugels.

Naar het front Maar muren of draden kunnen mensen, met een wil, niet tegenhouden. Weerbare mannen willen zich vervoegen bij de troepen achter de IJzer. Zij trotseren het levensgevaar en passeren de draad. Zij melden zich bij de Belgische zaakgelastigde in Breda die hen naar de Belgische verzamelplaats, in de buurt van het Engelse Folkstone, zendt. Sedert enkele jaren voor de oorlog had België de algemene dienstplicht op 18 jaar ingesteld en men verwachtte dat vrijwillige soldaten ten minste 17 jaar oud zouden zijn. Soms was het anders.

De jongste en de oudste Hubert Van Tongerloo was pas 15 jaar en 4 maanden oud wanneer hij, in februari 1915, de grens passeert en hij zich op 19 maart 1915 voor

de dienst meldt, als vrijwilliger, bij de Belgische staf in Folkstone. Normaal moest men ten minste 17 jaar oud zijn maar over leeftijd werd wel eens gelogen. Zo komt hij aan het front bij de grenadiers. Ziekte en verwondingen doen hem geruime tijd in het hospitaal verblijven. Ook bij het eindoffensief in oktober 1918 raakt hij gewond. Op 26 augustus 1919 wordt hij met onbepaald verlof gezonden. Talrijke eretekens waaronder deze van Ridder in de Orde van Leopold II en Ridder in de Kroonorde sieren dan zijn borstkast. Jan Van Ginneken is nog jonger. Hij werd op 9 maart 1900 geboren in Hoogstraten. Ook hij komt zich in Folkstone bij het leger melden. Hij is dan nog geen 15 jaar oud en men weet niet goed wat met hem aangevangen. Aanvankelijk wordt hij als hulpje ingeschakeld in het opleidingskamp. In december 1915 verschijnt hij aan het front bij de carabiniers-wielrijders. Ook hij raakt gewond maar overleeft en keert behouden terug naar huis. Ouderdomsdeken onder de vrijwilligers voor het front is zeker E.H. Eugene Faes. Bij het uitbreken van de oorlog is hij 73 jaar en aalmoezenier van Merksplas-Kolonie en op het kasteel van Hoogstraten. Op 28 augustus 1914 meldde hij zich, vrijwillig, als militair aalmoezenier in het fort van Oude-God/Mortsel. Twee dagen later werd hij echter, op eigen verzoek, wegens zijn hoge ouderdom eervol uit de dienst ontslagen. Drie voorbeelden waaruit blijkt dat vaderlandsliefde geen leeftijd kent.

Aan het front Vroeger waren oorlogen veldslagen. Men verzamelde zijn troepen en begon te vechten om kwart na vijf, bij het krieken van de dag. Men stopte omstreeks vijf uur in de namiddag, bij valavond, als het donker werd. De doden werden geteld en opgeruimd en één van de twee werd tot overwinnaar uitgeroepen. Na wat plunderen en verkrachten keerde men (tevreden) naar huis terug. Deze keer was het echter anders. Wij kennen uit


14 - 18 onze vaderlandse geschiedenis zeker nog wel de naam van Hendrik Geeraert die, op 29 oktober 1914, er in slaagt de sluizen van Nieuwpoort te openen zodat bij vloed de IJzervlakte onder water loopt en de Duitse opmars wordt gestuit. Ook in Frankrijk slagen Franse en Engelse troepen er in de stellingen, achter de Somme, Marne en Aisne, te behouden. De soldaten zitten vast op hun stellingen en in de loopgraven. Een situatie die vier jaar zou duren. Stellingen en loopgraven worden versterkt en uitvallen om de stellingen van de anderen in te nemen lopen uit op fiasco’s. Men zal wat anders moeten verzinnen.

Neel Strijbos Bij zijn geboorte in Hoogstraten, op 7 september 1894, liet niets vermoeden dat deze eenvoudige volksjongen zou uitgroeien tot wat wij, terecht, “een held” mogen noemen. In juli 1914 wordt hij gemobiliseerd. Hij wordt

ingedeeld bij het roemruchte 12de linie en gaat in de buurt van Luik de eerste confrontatie met de Duitsers aan. In augustus trekken de troepen zich terug op de vesting Antwerpen. Wanneer deze vesting niet meer houdbaar is trekken de troepen zich terug richting de Westhoek. Het 12de linie zorgt voor de achterhoede. Bij de slag om Diksmuide verliest het regiment 1/3 van zijn manschappen. Tijdens de daarop volgende, vier jaar durende, stellingenoorlog zal Neel zich bijzonder onderscheiden. Meermaals wordt hij omwille van zijn moed en zelfopoffering vermeld in de dagorders van het regiment, wat op zich een hele eer was. Zo is er het verhaal dat hij tijdens een Duitse raid, op de Belgische voorposten, alleen achterbleef en met een mitrailleur, tot de laatste kogel toe, de aftocht van zijn makkers dekte. Op die manier redde hij het leven van al zijn kompanen. In september 1918 wordt hij opnieuw vermeld in het dagorder. Wij citeren: “Keursoldaat,

die uitmunt door uitzonderlijke hoedanigheden van vaderlandsliefde, moed en koelbloedigheid. Sedert 40 maanden op het front. Den 26e juli l.l. in ‘t kantonnement zijnde, vroeg hij om de patroelje te mogen vergezellen die den volgende nacht naar de vijandelijke lijnen ten N. van D. zou uitgezonden worden. Bij de terugkomst in de loopgraven, na ‘t welgelukken dezer zending, vernemende dat een der officieren gekwetst was, keerde hij terug onder een regen van kogels, nam den officier op zijnen rug en bracht hem weer in onze lijnen; ten prijze van ongehoorde krachtinspanningen.“ Einde citaat. Net voor het bevrijdingsoffensief raakt hij ernstig gewond en zo zal hij het einde van de oorlog meemaken vanuit een ziekenhuisbed. Wanneer hij, na nog korte tijd deel uitgemaakt te hebben van het Rijnleger (bezettingsleger), keert hij als één van de meest gedecoreerde soldaten, uit de Noorderkempen, terug naar huis. Veel ouderen onder ons zullen hem nog wel herinneren als de forse beenhouwer in zijn zaak op

Den Dodendraad met Duitse en Nederlandse grenswacht (verzameling Herman Janssen)

Het traject van de draad geprojecteerd op een actuele kaart van Hoogstraten 7


14 - 18 lijke persoonlijke ervaringen lagen hieraan waarschijnlijk ten grondslag. Hendrik Versmissen werd op 18 januari 1879 geboren in Hoogstraten als zoon van de onderwijzer. Na zijn humaniora aan het Klein Seminarie trok hij naar Leuven om er in 1903 als huisarts af te studeren. Bij het uitbreken van de oorlog werd hij als legerarts opgeroepen. Na de val van Antwerpen raakte hij afgezonderd van zijn eenheid en kwam zo via Nederland in Engeland. Hij werd er toegewezen aan de keuringscommissie. Medio 1916 vroeg hij zijn overplaatsing naar het front, op het vasteland, om daar hopelijk nuttiger werk te kunnen verrichten. Zijn beginselvast katholicisme en Vlaamsgezindheid bracht hem meermaals in conflict met zijn oversten die hem daarom van een “veilig” hospitaal naar de vuurlinie stuurden om er te werken in de eerstehulpposten. Hij bleef dit levensgevaarlijk werk, vaak onder rechtstreeks vijandelijk vuur, doen tot het einde van de oorlog. Hij kwam in contact met dokter Gravez en Cyriel Verschaeve die zich bezig hielden met de “Heldenhulde”. Zij droegen er zorg voor dat de graven van de gesneuvelde Vlamingen werden voorzien van het Nederlandstalige opschrift: “Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus” in plaats van “Mort pour la patrie”.

August Mathieu

De mannen van ’14-’18. Uiterst rechts bovenaan herkennen we Neel Strijbos. Verder op deze foto: V.l.n.r. boven: Louis Meyvis (Wortel), Jaak Aerts (Hoogstraten), Fons Snels en Louis Verbreuken (Wortel) en Neel Strijbos (Hoogstraten). Midden: Jef Tilburgs (Meer), Marin Sterkens (Minderhout), Rik Adams (Meer-Beek) en Stan Schellekens (Hoogstraten). Onder: Stan Goetschalckx (Meer), Fik Donckers en Jaak Verhoeven (Minderhout–Aard). Onderaan ligt Pol Haest (Wortel). (foto: De Noordhoek van Marcel Leunen).

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden voor het eerst chemische wapens gebruikt met name het gifgas: “Ieperiet”. August Mathieu, afkomstig uit Minderhout was hiervan één van de eerste slachtoffers. Hij was een zoon van Abraham en Joanna Wirken. In begin 1915 liep de oorlog vast in een stellingenoorlog. De “vijanden” stonden slechts enkele meter van elkaar gescheiden, verschanst in loopgraven. “De Heilige Wacht aan de IJzer” was begonnen. Nieuwe middelen werden ingezet om elkaar te bestoken. De eerste gifaanval vond plaats op 22 april 1915. Tegen dit middel had men geen verweer en wie er werd door getroffen had geen enkele kans. August Mathieu werd zwaar gewond door granaatscherven op 29 april wanneer hij zich in de eerste linie bevond in de buurt van Steenstrate/Boezinge, bij een Belgische poging de Duitse doorbraak te stoppen. Enkele dagen later, op 6 mei zou hij aan de gevolgen ervan bezwijken in het veldhospitaal van Hoogstade. Hij was amper 20 jaar oud.

Achter het front Het vrije Belgische grondgebied is op dat ogenblik beperkt tot de Westhoek en Baarle-Hertog. De rest van Belgie is bezet en zit gevangen tussen front en dodendraad. De Duitsers doen er alles aan om in- en uitvoer van

de Vrijheid. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef hij zich onderscheiden al was het dan als noodslachter. Dieren die tijdens de gevechten in september/oktober 1944 gewond geraakten werden door hem in de weide afgeslacht. Zo konden de inwoners toch nog, met vlees, bevoorraad worden. Op 7 november 1944 werd zijn gezin zwaar beproefd wanneer een V-2 inslaat in de Vossengang. Hij en zijn drie dochters raken gewond. De oudste dochter, Maria, zal aan haar verwondingen bezwijken. De oorlogsheld zelf overleed te Hoogstraten op 31 december 1947, slechts 55 jaar oud.

Dokter Hendrik Versmissen Wij kennen deze man vooral als huisarts en heimatschrijver en huldigen hem hiervoor met een gedenkteken achter de Hoogstraatse kerk. Toch schreef hij ook volgende zin: “ … Hoe akelig het leven in de loopgrachten! Zonder toekomstdroom: zonder zekerheid voor den dag van morgen, immer dreigend boven het hoofd de ogenblikkelijke vernietiging!” Het is een citaat uit zijn enige oorlogsroman: “Blond Germanje”, gepubliceerd in 1929. Nooit daarna heeft hij over die periode nog willen schrijven. Zijn afgrijzen voor deze nutteloze slachtpartij en zijn gruwe-

8

Doodsprenten van Corneel Strijbos

Doodsprenten van August Mathieu


14 - 18 derdduizenden dollars die zij als hulp voor de frontsoldaten had ingezameld. Na de oorlog schreef zij zich in aan de Katholieke Hogeschool voor Vrouwen en werd de eerste voorzitster van het Hoogstudentinnenverbond. Hoewel zij zich ver weg hield van partijpolitiek bleef zij haar leven lang de Vlaamse Beweging hoog in het hart dragen. Zij overleed in 1980. Voor Hoogstraten en voor Het Spijker raakte deze vrouw zeker wat in de vergeethoek. Maar misschien kan het nog dat in de school een zaal, gebouw of speelplaats naar haar genoemd wordt.

Activisme “Et pour les Flamands la même chose”, zegt men al eens schertsend. Soms was het ook wel een harde realiteit voor simpele Vlamingen. De Vlaamse ontvoogdingsstrijd is al veel ouder dan de Eerste Wereldoorlog maar kende in die peri-

ode een belangrijke opflakkering. Talrijke actiegroepen, radicale en minder radicale, werden aan het front gesticht. Ook in het bezette gebied had het activisme zijn navolgers.

Lambert Jageneau In het gegeven “activisme” kunnen we in Hoogstraten niet heen om de figuur van Lambert Jageneau. Geboren in Hoogstraten, op 29 juli 1879, als negende en jongste kind in het gezin, vertrok hij na zijn humaniorastudies aan het Klein Seminarie naar Leuven om er rechten te studeren. Hij kwam er in contact met Pieter Thijm, medestichter en eerste voorzitter van het Davidsfonds. Hiermee was zijn belangstelling voor de Vlaamse zaak gewekt. Zijn studie maakte hij niet af maar terug in Hoogstraten vestigde hij zich in het huis “De Kleine Zwaan”, liet het ombouwen tot een handelszaak in Lodewijk XV-stijl en begon er de kunsthandel “Artis Amore”. De deurwaaier

Het gedenkteken van Dr. Hendrik Versmissen, langs de straat die naar hem genoemd is. middelen, mensen en goederen te beperken. Ook de inwoners van Baarle-Hertog worden door de Nederlanders achter een hoge kiekendraad opgesloten. We zitten als het ware allemaal gevangen in een vogelkooi. Het gebrek aan middelen is zwaar zowel voor de bevolking als voor de soldaten. Internationale hulpacties worden dan ook op het getouw gezet om de noodlijdenden bij te staan.

Maria Van Gastel Bij het uitbreken van de oorlog gaf Maria Van Gastel, geboren in Antwerpen op 4 maart 1892, al enkele jaren les Het Spijker. Zij gaf er lessen Frans, handwerk en modetekenen. Bij de inval werd de school ontruimd en meldde zij zich als vrijwilligster bij het Rode Kruis. Zij werd ingeschakeld als hulpverpleegster en werkte in het veldhospitaal aan de Belgiëlei. Wanneer de stelling Antwerpen onder vuur komt te liggen kreeg zij als opdracht de lichtgewonden te begeleiden naar Engeland. Eens daar kon zij niet meer terug naar België en kwam zo begin 1915 in de Verenigde Staten. Zij gaf er Franse les in Dallas, Texas. In 1917 raakt Amerika betrokken in het wereldconflict. Om het expeditieleger uit te rusten waren er veel vrijwilligers en dollars nodig. Maria Van Gastel trok terug haar verpleegstersuniform aan en ging van stad tot stap spreken om soldaten te rekruteren en fondsen te verzamelen. Na koningin Elisabeth was zij zeker de bekendste vertegenwoordigster van ons land in de USA. Uit dankbaarheid voor haar grenzeloze inzet werd door de Amerikaanse regering speciaal voor haar een onderscheiding ontworpen. Maar meer nog, zij, een eenvoudige 25 jarige Belgische hulpverpleegster, mocht als eerste vrouw in de geschiedenis van de Verenigde Staten, het congres toespreken. Dit als dank voor de hon-

Het witte vlakje in dit artikel in De Gazet van Hoogstraten is een cencuurmaatregel. Uit de reeds in lood gezette tekst, werd een gewraakt stukje weggehaald. 9


14 - 18 van het manifest ter vervlaamsing van de Gentse universiteit in 1916. Zijn Vlaamsgezindheid viel in Hoogstraten niet in goede aarde noch bij de superior van het Klein Seminarie, noch bij deken Valvekens. Verwijten werden over en weer gegooid. Wanneer in 1917 de eerste Raad van Vlaanderen wordt opgericht is Jageneau wel aanwezig maar treedt niet toe. Later, in 1918, neemt hij wel zitting in de raad namens de radicale groep “Vrij Vlaanderen”. Begin november 1918 roept zijn overbuur, de deken, hem toe: “Dat zijn ruiten hun langste tijd hadden gehad!” Al enkele dagen na de wapenstilstand wordt winkel en huisraad aan diggelen geslagen en moet hij met zijn bejaarde moeder vluchten. Zijn moeder vindt onderdak in het klooster van Het Spijker, maar Lambert vlucht naar Nederland. Slechts sporadisch durft hij clandestien naar Hoogstraten terugkeren om zijn moeder te bezoeken. Het assisenhof van Brabant veroordeelt hem tot 20 jaar dwangarbeid en een geldboete van 2.508.000frank. Het vonnis wordt uitgehangen op de voordeur van Artis Amore. Pas na afkondiging van de amnestiewet in 1929 keert hij even naar Hoogstraten terug om zijn zaken te regelen maar zal zich daarna voorgoed in Nederland vestigen. Hij start een nieuwe gerenommeerde antiekzaak in Den Haag. Na de Tweede Wereldoorlog wordt hij, verdacht van contacten met belangrijke Nederlandse Nationaal Socialistische voormannen, geïnterneerd. Hij sterft op 11 maart 1946 als gevolg van zijn internering.

Het laatste slachtoffer Op 11 november 1918 wordt in een treinwagon, ergens in het bos van Compiègne, de onvoorwaardelijke overgave van het Duitse leger ondertekend. Aan een vier jaar durende uitputtingsslag is een einde gekomen. Het nieuws van de wapenstilstand raakt al vlug over het ganse land bekend. Vreugdevuren worden ontstoken. Maar is hiermee alle leed geleden?

Jan Van Looveren

Portret van Lambert Jageneau met vaandel. Detail uit het schilderij “Het gulden doek van Vlaanderen” van Hendrik Luyten, dat in de IJzertoren in Diksmuide hangt. (foto: Jan Huijbrechts) is van de hand van Lode Van Boeckel de befaamde Lierse kunstsmid. Als hoofdman van de rederijkerskamer “’t Eglantierke” oogstte hij grote successen. Zowel (toenmalig) graaf Antoon de Lalaing als baron de Broqueville (de latere eerste minister) werden erelid. Als activist trad hij een eerste maal in het daglicht bij de ondertekening

10

Jan Van Looveren was 27 jaar en woonde met zijn hoogzwangere echtgenote Maria Lenaerts en hun twee kleuters in Meer. Zijn ouders woonden in Wuustwezel, maar gescheiden door de draad hadden zij elkaar gedurende jaren niet kunnen zien. Bij

De cijfers Volgende naakte cijfers zeggen toch wel iets over de impact die de WO I had op de totale gemeente Hoogstraten. In het totaal sneuvelden 84 militairen. Een hele generatie jonge mannen werd hiermede uitgedund. Per deelgemeente waren zij als volgt verdeeld: Hoogstraten: 33 Wortel: 5 Minderhout: 11 Meerle en Meersel-Dreef: 24 Meer: 11¨ De Duitsers telden 6 soldaten die op Hoogstraats grondgebied het leven lieten. Daarnaast stierven 7 geïnterneerde Russen in de kolonie. (Hun bijzonder verhaal brengen we op een later tijdstip.) Twee Hoogstratenaren keerden niet weer uit politiek gevangenschap. Niet minder dan 21 slachtoffers vielen te betreuren aan de “dodendraad”. Tijdens de grote vluchtelingenstroom, bij het begin van de oorlog, lieten 21 Belgische vluchtelingen het leven in Hoogstraten. 40 Franse vluchtelingen, die einde 1916 – begin 1917 in Hoogstraten toekwamen overleefden het ook niet. Tot slot keerden (minimaal) 5 Hoogstraatse vluchtelingen niet levend weer uit Nederland. De Hoogstraatse teller stond, op het einde van de oorlog, op minstens 186 slachtoffers. Wat kan tellen. (pdn)


14 - 18 het afkondigen van de wapenstilstand was er dan ook geen houden aan. Het jonge gezin wilde terug naar het ouderlijk huis. Op 11 november hadden zij het al eens geprobeerd. Bij het zien van het grote tumult in het dorp besluiten zij hun bezoek een dag uit te stellen. ’s Anderendaags rijden zij met hun gespan naar de controlepost aan grensovergang aan de splitsing van de Meerseweg en de Bredaseweg. De aanwezige soldaten weigeren echter hen door te laten. In de veronderstelling dat de stroom zou zijn afgezet besluiten zij dan via de draad te gaan. Op Gestel, ter hoogte van de plaats waar nu Marcel Rombouts woont, proberen zij tussen de draad door te gaan. Met een stok wordt beproefd of er nog stroom op staat. Dan grijpt Jan de twee draden vast. Onfortuinlijk genoeg was op dat ogenblik de stroom nog niet in alle vakken uitgeschakeld. Jan Van Looveren wordt zo het laatste slachtoffer van de draad in onze streken. Hulp halen had geen zin meer. Eerlijke Duitse grenswachten, die bij het lijk kwamen, bezorgden wel de brieventas, waarin een dik pak papiergeld stak, aan de familie terug. Jan Van Looveren werd twee dagen later op het Meerse kerkhof begraven.

In de nasleep Om en bij de 9.500.000 militairen vonden de dood tijdens deze grote oorlog. Minstens eens zoveel slachtoffers zouden er vallen in de nasleep van de oorlog die vooral getekend werd door een wereldwijde grieppandemie. De zogenaamde “Spaanse griep” maakte in de periode 1918-1920 naar schatting tussen de 20 en 40 miljoen dodelijke slachtoffers. Met “Spanje” heeft deze ziekte niet te maken. Waar ze vandaan kwam weet men niet met zekerheid. Was het uit Amerika dan wel

uit China? De Amerikanen kwamen zich bij de geallieerden voegen in april 1917. Van de +-100.000 Amerikaanse slachtoffers die aan het Westelijk front stierven, viel de helft ten gevolge van de strijd en de andere helft ten gevolge van de ziekte. De epidemie slaat ook over naar de andere legerkorpsen. De ziekte betekende zeker een verzwakking van de paraatheid van de troepen.

Jan Horsten Jan Horsten, geboren op 06.02.1892, was de oudste zoon van Adriaan Horsten en Jan Horsten, één van de meer dan 20 miljoen slachtoffers van de Amelia Peeraer en Spaanse Griep, overleed in het militair ziekenhuis te St.Jean Cap woonde er met zijn Ferrat. ouders op de Kleine Plaats te Wortel. van Cap Ferrat rust hij nu tussen talrijke andere Als dienstplichtig soldaat was hij eerst ingedeeld Belgische slachtoffers die in diezelfde dagen bij het 7de linieregiment en werd later gereforbezweken aan de pandemie die Europa en de meerd naar het 2de regiment genie. Einde 1917 rest van de wereld teisterde en uiteindelijk meer werd hij gewond en verbleef meer dan een jaar slachtoffers maakte dan het oorlogsgeweld zelf. in het militair ziekenhuis te St.Jean Cap Ferrat Getuige hiervan is ook het “verborgen” kerkhof (Normandië) Zijn verwondingen moeten wel in het bos van Merksplas-Kolonie. Wekenlang van een ernstige aard geweest zijn want op 23 werden hier dagelijks, tot twintig lichamen toe, november 1918 bezweek hij, totaal verzwakt, met ongebluste kalk bestrooid en begraven. Het aan de Spaanse griep. Op het militair kerkhof kerkhof was verboden terrein.

Het militair ziekenhuis te St.Jean Cap Ferrat (Normandië) (foto verzameling fh) 11


12


14 - 18

Zes vredesmonumenten Tijdens een academische zitting in de St.-Catharinakerk, op zaterdag 4 oktober 2008, werd door het Hoogstraatse bestuur het charter “Hoogstraten – vredesgemeente” plechtig ondertekend. Sedert 1999 worden gemeenten gestimuleerd om “vredesgemeente” te worden, dit in het kader van het decennium voor een “Cultuur van Vrede en Geweldloosheid” van de Verenigde Naties (2000 tot 2010). Een initiatief dat een start nam in Hiroshima en dat al snel navolging kreeg in Ieper. Twee steden die waanzinnige beelden oproepen. De één omwille van de eerste atoombom op het einde van de Tweede Wereldoorlog, de tweede omwille van zijn rol in de Eerste Wereldoorlog en het gebruik, voor de eerste maal, van gifgas, het Ieperiet. Ondertussen hebben heel wat gemeentebesturen zich bij deze vereniging aangesloten. Nu dus ook Hoogstaten. (Burgemeester A. Van Aperen, is al langer, op persoonlijk initiatief, lid van de “Majors for peace”).

Met het zich identificeren als vredesgemeente neemt het bestuur het engagement op zich om jaarlijks twee evenementen te ondersteunen. Voor 2009 heeft het stadsbestuur de intentie genomen om de diverse oorlogsmonumenten in de deelgemeenten een opknapbeurt te geven en anderzijds wat te doen aan de “herkenbaarheid” van de graven van de oud-strijders uit de beide wereldoorlogen. Hieronder een compilatie van de 6 monumenten die kort na de Eerste Wereldoorlog in de deelgemeenten werden opgericht. Het ene is in nog betere staat dan het andere maar een opknapbeurt zou zeker op zijn plaats zijn en beter nog: ze aanduiden als een vredesmonument dan wel als een oorlogsmonument.

Minderhout

Meerle

Hoogstraten

Meersel-Dreef

Wortel

Meer 13


14 - 18

De dodendraad staat er weer “Nooit meer oorlog” was de kreet die in alle talen over de wereld klonk wanneer, in 1918 en in de jaren daarna, de werkelijkheid, van de gruwel die de Eerste Wereldoorlog aanrichtte, tot de mensen doordrong. Wij weten ondertussen wel beter hoe loos deze noodkreet en deze verwachting was. Vandaag worden op diverse plaatsen in de wereld conflicten gewapend uitgevochten. Dikwijls in een uitzichtloze strijd zodat de woorden van Erich Maria Remarque (een Duits frontsoldaat van de Eerste Wereldoorlog die zijn ervaringen uitschreef) hier toepasselijk zijn: “Daarom is het steeds weer oorlog: omdat de één niet weet wat de ander lijdt”. Ieder initiatief dat genomen wordt om, op één of andere wijze, de “Nooit meer oorlog”-kreet te laten weerklinken, als een roep om vrede, mag dan ook toegejuicht worden. Of om met een andere oneliner deze inleiding af te sluiten: “Wie het verleden vergeet is gedoemd om het telkens opnieuw te beleven”.

Een unieke situatie De heemkundige kring van Baarle (Hertog en Nassau): Amalia van Solms, heeft deze woorden meer dan ter harte genomen. De kring heeft, onder de stuwende kracht van Herman Janssen, reeds jaren studie verricht naar de situatie van Baarle, dat ook Zondereigen en Castelré omvat, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er was hier immers een unieke situatie ontstaan. Naast het stukje achter de IJzer, dat dapper verdedigd werd door de Belgen en de geallieerden, vormden de enclaves van Baarle-Hertog ook een stukje België dat niet door de Duitsers bezet werd. Het speelde tijdens de jaren 1914-1918 en belangrijke rol, zij het omwille van het zendstation dat er in het geheim werd opgericht, of als doorgangsplaats voor Belgen die de troepen wilden gaan vervoegen maar zeker ook als smokkelroute van brieven, berichten en goederen. Deze en andere

verhalen kan u lezen op de website van de heemkundige kring: www.amaliavansols.org.

Meerle en Meer achter een dubbele draad. Herman Janssen is de grote bezieler van dit project. Herman is geboren en getogen Hoogstratenaar. Hij bracht zijn jeugd door in de Buizelstraat, verhuisde met zijn ouders naar De Beemden in Minderhout en trok na zijn huwelijk naar Merksplas. Sedert heel wat jaren is hij gepassioneerd bezig met de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in zijn en onze streek. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de activiteiten aan de grens. In 1915 trachten de Duitsers de grens tussen Nederland (neutraal) en België (bezet) hermetisch af te sluiten. Zij plaatsen een driedubbele draadversperring, waarvan de mid-

Herman Janssen delste onder stroom staat. “Den draad” volgde in Hoogstraten een bijzonder traject. De bult in de kaart van België die Hoogstraten vormt werd afgesneden. De elektrische versperring liep net boven Wortel-kolonie langs de Grensdreef. Hier is het traject nog duidelijk zichtbaar in het landschap. De dreef zelf is het pad langs de draad waar zowel door Duitse als Nederlandse militairen gepatrouilleerd werd. Aan Belgische zijde werd een strook bos weggekapt om zo vrij zicht te hebben op personen die de grens wilden oversteken. De draad volgde dan verder de grens om boven het dorp van Minderhout naar links af te buigen, richting Loenhout. De deelgemeenten Meerle en Meer bevonden zich achter de elektrische afscherming. Zij werden wel van Nederland afgesloten met een eenvoudige draadversper-

Vroeger en nu: Aquarel van Frans Willems van de Grensdreef anno 1915 (verzameling Amalia van Solms) versus een foto van Grensdreef nu. 14


14 - 18 werd geplaatst langs de weg Zondereigen – Baarle Nassau, net op de grens. Het werd op 12 september plechtig “geopend” door burgemeester Jan Van Leuven van Baarle Hertog. Volgens Herman Janssen is het niet enkel een historisch monument dat ons herinnert aan de manier waarop Nederlanders en Belgen van elkaar gescheiden werden maar het is ook een aanzet om ons te doen nadenken over actuele situaties. Denken wij hierbij maar aan de Berlijnse muur (die ook stilaan uit ons geheugen gewist wordt), aan de scheidingsmuur tussen Israël en Palestina of aan andere “muren” die mensen, families en volkeren van elkaar scheiden. Het historische is belangrijk, de reconstructie laat ons immers kennismaken met een stukje oorlogserfgoed, maar belangrijker is om het geheel te zien als een vredesmonument.

De reconstructie van de draad te Zondereigen (foto: Herman Janssen) ring. Net voor de splitsing naar Meerle en Meer was er een grensovergang. Men mocht, of kon, die enkel passeren met de nodige documenten. Al het andere grensverkeer was clandestien en gebeurde op levensgevaar. Lichamelijk contact met de draad, waarop 2000 volt stond, was dodelijk. Nier minder dan 21 slachtoffers vielen er op Hoogstraats grondgebied.

Na de oorlog werd de draad afgebroken. Relicten blijven er weinig of niet over.

Vredesmonument Als sluitstuk van het project, waar de heemkring van Baarle enkele jaren geleden aan begon, werd nu, midden september 2008, een waarheidsgetrouw stukje van de draad gereconstrueerd. Het

Op dit ogenblik wordt samen met oud-schooldirecteur Frans Van Gils, gewerkt aan lespakketten, eerst voor kinderen uit het lager onderwijs en in een later stadium voor leerlingen uit het middelbaar. Ook volwassenen zullen er enige initiatie kunnen krijgen. Rondleidingen kunnen na de winter geboekt worden bij VVV-Baarle en Merksplas. Op die manier zal de laatste zin uit het oorlogsdagboek van Fons Versmissen, frontsoldaat, afkomstig van Zondereigen en later wonende in Hoogstraten, maar ook vader van Charel Versmissen, niet zo hopeloos meer klinken: “Onzen militairen dienst eindigde op 16 augustus 1919. Dus bijna zes jaren soldatendienst. En voor wie?…” (pdn)

DE WERELD VAN

15


vanuit het stadhuis... Aanvraag goedgekeurd

Zwembad op gronden van het OCMW? Nog nooit is de wil om een zwembad te bouwen in Hoogstraten bij het gemeentebestuur zo groot geweest. Al tientallen jaren verschijnt dit thema met de regelmaat van gemeenteraadsverkiezingen in de folders van verscheidene partijen. Meer dan geldverspillende en overbodige studies heeft dit tot hiertoe niet opgeleverd. Door talloze beloften zijn de verwachtingen momenteel echter erg hoog gespannen. En het moet gezegd, het huidige gemeentebestuur wil er werk van maken. Maar ook het nieuwe Woon- en zorgcentrum eist haar aandacht op, en een cultureel centrum staat hoog op de wachtlijst. Een zware financiële opgave voor het bestuur, zeker in het licht van de financiële onzekerheid op wereldschaal.

Verkiezingen 2006 Toen CD&V de verkiezingsstrijd inzette werd de bouw van een zwembad in Hoogstraten een belangrijk element in de campagne. Dit was zeker geen primeur in de Hoogstraatse gemeentepolitiek. Bijna elke verkiezing werd het zwembad wel eens opgevoerd in de stemmenstrijd. Maar al snel verdween het telkens weer uit de gedachten wanneer de stemmen geteld waren of meestal ook als de centen moesten geteld worden. Want hierover was voor- en tegenstander het al vlug eens: de bouw van een zwembad en nog meer het

onderhoud en dagelijks gebruik ervan kost handenvol geld. Zeldzaam zijn de zwembaden die zichzelf terugbetalen. De bouw van een zwembad zal dus steeds een duidelijke politieke keuze zijn met heel wat financiële consequenties voor de gemeente. En hiervoor heeft het huidige gemeentebestuur van Hoogstraten bewust gekozen. In het financieel beleidsplan wordt er dan ook verwezen naar deze zware investering (750.000 euro) en het optrekken van de gemeentelijke belastingen vanaf 2012 door een verhoging van de opcentiemen.

Schepen van Sport Tinne Rombouts heeft alvast de toezegging van de Vlaamse Overheid op zak dat deze in 30% van de jaarlijkse kosten voor het zwembad zal tussenbeide komen. Met dank aan Minister-president Peeters, hier samen met de schepen tijdens de jaarlijkse stratenloop in Hoogstraten anno 2007.

Locatie

De plaats van het zwembad sluit nauw aan bij het stadion van HVV en de sportvelden van het Seminarie. 16

Op 22 september krijgen de gemeenteraadsleden plots een concreet voorstel van het college voor ogen. Gezien de mogelijkheid van subsidies moet een aanvraag ingediend worden vòòr 6 oktober 2008 bij de Vlaamse Overheid. Het college opteert voor een multifunctioneel sportinfrastructuurproject dat gebouwd zou kunnen worden op de gronden van het OCMW, achter de bestaande bejaardenwoningen. Deze gronden zijn momenteel nog weiland en beslaan een oppervlakte van 3,5 ha. Dit sportcomplex zou bestaan uit een zwembad, douches en kleedkamers voor buitensporters (vb atletiekclub op de nabijgelegen piste van het Seminarie) en een verlichte Finse looppiste. Daarnaast zou er ruimte zijn voor een ruime parking voor minimaal 250 wagens. Ook maakt het college zich sterk dat een ontmoetings- en cultuurcentrum hier in de toekomst in combinatie met het zwembadcomplex op zijn plaats is. ”Het stadsbestuur zal geen strikte bepalingen vooraf vastleggen, uitgezonderd dat er een horecagedeelte aanwezig moet zijn alsook


GEMEENTERAAD een beperkt welness en recreatief zwemgedeelte. Er is zeker ruimte om andere accommodaties in het zwembadcomplex te voorzien, zodat het zwembad commercieel interessanter wordt, maar het stadsbestuur wenst de voorstellen van de private partners te horen en dit verder een onderdeel te laten zijn van de onderhandelingprocedures.�

Kostprijs De totale investering voor dit project wordt geraamd op 6 miljoen euro zonder BTW. Voor de bouw en de uitbating gaat het stadsbestuur op zoek naar een private partner, die ook de ďŹ nanciĂŤle kant van het project op zich neemt. Voor de afkorting van de kosten, de uitbating en het gebruik van deze sportinfrastructuur zal de stad jaarlijks 1.107.000 euro exclusief BTW moeten betalen, en dit gedurende 30 jaar. De Vlaamse Overheid engageert zich om tussen te komen in deze zogenaamde “beschikbaarheidsvergoedingâ€?. Deze subsidie zou 30% kunnen bedragen van dit bedrag, maar met een maximum van 332.000 euro. “Indien we hier nu niet mee instappen verliezen we de mogelijkheid van deze 30% subsidie. Dit is nu een cruciale stap, maar er zijn nog vele verschuivingen mogelijk.â€?, verduidelijkte schepen van sport, Tinne Rombouts. Het ziet er inderdaad naar uit dat het stadsbestuur maximaal ‘de expertise van de private partners wil laten spelen.’ Even bitsig werd het toen de schepen de kritiek van de oppositie trachtte te weerleggen en de pers waarschuwde dat zij de cijfers die de oppositie als kostprijs per inwoner van de gemeente naar voor schoof, niet in de krant wilde zien staan.

Inspraak De oppositie Groen-Hoop had bij monde van raadslid Fons Jacobs wel heel wat kritiek op de manier van werken van het college. Voor het eerst hoorde zij op deze gemeenteraadszitting dat er in december 2007 reeds een aanvraag voor een zwembad was ingediend. “Een dossier dat zo’n ďŹ nanciĂŤle impact heeft voor de bevolking moet uitgebreid en ruim vooraf aan de bevolking en gans de gemeenteraad voorgelegd worden. Nu worden wij plots met de neus op de feiten geduwd juist zoals met gans het dossier van het nieuwe Woon- en zorgcentrum. Een uur voor de beslissende zitting kreeg de OCMW-raad een zeer beperkte toelichting om daarna een beslissing te moeten nemen over een dossier met een waarde van ruim 22 miljoen euro. Ook in dit dossier is communicatie en overleg een zeer zwakke schakel. Dit heeft weinig te maken met de vooraf zo aangekondigde openheid van besturen.â€? De oppositie had wel meer bemerkingen op de gang van zaken, maar zij beklemtoonde dat zij zeker geen tegenstander van een zwembad is in Hoogstraten. “Er is in de aanvangsfase heel wat overleg geweest, maar sinds de laatste vergadering van de werkgroep op 22 mei 2007 werd deze niet meer bijeengeroepen. Tal van vragen en onduidelijkheden blijven. Niet alleen naar ons als politieke partij in de gemeenteraad, maar ook naar het OCMW, het Seminarie, de buurtbewoners, enz. lijkt er alsnog van communicatie weinig sprake. Om al deze redenen zullen wij ons bij de stemming onthouden.â€?

Planoloog

TUINMACHINES STOFFELS -INDERHOUTDORP s (OOGSTRATEN s 4EL s &AX WWW TUINMACHINESSTOFFELS BE s INFO TUINMACHINESSTOFFELS BE

Het schepencollege leek niet erg opgezet met de kritiek en de bemerkingen vanuit de oppositie. De mededeling van Jacobs dat zijn partij positief maar heel goed overwogen wil meewerken werd dan ook op gelach onthaald. “Wij willen de mensen vroegtijdig betrekken in dit dossier. De sportraad heeft zich al verschillende keren gebogen over deze materie. U moet ook de verslagen van het schepencollege lezen. We zullen binnen de werkgroep van het zwembad een stuurgroep samenstellen. Indien jullie een andere locatie kennen voor het zwembad, dan is het nu het moment om dat de zeggen.�, beantwoordde schepen Rombouts de bemerkingen van raadslid Jacobs. De partij Groen-Hoop had zich ook de vraag gesteld of deze locatie wel de beste was voor een zwembad. “Wij werden nog maar pas geconfronteerd met de beslissing om het nieuwe Woon- en zorgcentrum te localiseren in vier losstaande torens van 6 verdiepingen. Zou het niet nuttig zijn om ook eens te onderzoeken of deze gronden, die vlak achter de bejaardenwoningen gelegen zijn, kunnen gebruikt worden om dit nieuwe rusthuis te bouwen maar dan uitgespreid in de breedte in plaats van in de hoogte. En, waarom niet, indien mogelijk gecombineerd met sport- en cul-

17


GEMEENTERAAD turele infrastructuur? Wij dringen er op aan gans de ontwikkeling van deze ruimte vooraf goed te bekijken met een planoloog, een urbanist, en een verkeerskundige.”

Een punt? Hoe men de visie van het college en de bemerkingen van de oppositie ook bekijkt of interpreteert, de aanstelling of advies van een urbanist of planoloog lijkt ons inziens geen overbodige luxe. Wie ter plaatse de situatie even onder ogen neemt zal dit wellicht ook snel inzien. Het oude rusthuis dat aan een herbestemming toe is, het ‘moederhuis’ dat dient afgebroken te worden, de sloop van de oude schuur, de toekomst van

de kapel, de bouw van een nieuw woon-en verzorgingscentrum, een cultuurcentrum, de bouw van een zwembad en bijhorende lokalen voor buitensporten, een ruime parkeergelegenheid, de inplanting van het OCMW, de bejaardenwoningen, de serviceflats, enz, en dit alles aan een druk verkeerspunt Vrijheid - Loenhoutseweg. Het is logisch dat men dit alles in één geheel bekijkt en vooraf zeer goed plant. Hoogstraten moet nog vele jaren mee en aan een kakofonie van een ruimtelijke wanorde heeft dit mooie stadje geen boodschap.

Hoogstraten staat de volgende jaren voor zeer

zware investeringen. Het nieuwe Woon – en verzorgingscentrum wordt voorlopig geraamd op 21.190.000 euro zonder de inrichting van de technische Dienst en zonder de aanleg van de omgeving. Dat dit nu juist samenvalt met de bouw van een stedelijk zwembad maakt het er niet gemakkelijker op. Het college voorziet dat het zwembad moet gerealiseerd zijn vòòr einde 2011. Hoe gans het gedroomde ontmoetings- en cultuurcentrum hierin zal moeten passen is nog af te wachten. Het lijkt duidelijk dat elke euro goed zal bekeken moeten worden en zo nodig nog eens tweemaal rondgedraaid zal worden. De onzekere economische en financiële situatie van vandaag geeft er de stad alvast een extra kopzorg bij. Wordt zeker vervolgd.

speculaties opriep was dus ook niet te verwonderen. De tijd heeft de twijfelaars gelijk gegeven. Bij alle niet –sociale kavels, 11 in totaal, liggen de percelen voor meer dan de helft in de landbouwzone. Bij vier van deze percelen kan zelfs nog extra grond in de landbouwzone aangekocht worden. In totaal wordt er op deze manier ongeveer 5000 m² landbouwgrond aan de sector onttrokken. Hierbij kunnen wij ons alleen maar afvragen waartoe al die energie, tijd en centen gediend heeft om mooie structuurplannen op te stellen. Daarnaast vragen wij ons af hoe het stadsbestuur hierop zal reageren. Toen het col-

lege einde juli 2008 gewezen werd op de vrees dat landbouwgronden mogelijks zouden worden toegevoegd aan de bouwkavels wuifde het college deze vrees weg. Indien wij uitgaan van de goede trouw van ons bestuur, kijken wij benieuwd naar de stappen die zij nu hierin zal nemen. Bij de allereerste plannen, waarbij ‘slechts’ 3600 m² uit de landbouwzone werd onttrokken, onthielden alle CD&V raadsleden zich bij de stemming in de gemeenteraad. Intussen hopen wij maar dat alle kooplustigen zich wel degelijk bewust zijn van deze situatie en van de mogelijke gevolgen op lange termijn.

Zware opgave

Miskleun in de Beemden Toen we eind juli in dit blad berichtten over de nieuwe verkaveling in de Beemden waarschuwden we voor een post-natale depressie. Negen maanden na de eerste aangevochten plannen kwam de verkavelaar met een nieuw plan. De oorspronkelijke plannen hadden immers heel wat tegenwind gekregen omdat een deel van de bouwpercelen in de landbouwzone gelegen was. De bestendige deputatie vernietigde na klacht de verkavelingstoelating. In het nieuwe plan lagen alle bouwpercelen netjes in de bouwzone. De sociale percelen werden 42 m diep, de private slechts 25 m. Dat dit tot enige verwondering en

Verkavelingsplan van de Beemden met bovenaan de percelen van gemiddeld 50 m diepte waarvan 25 m in de woonzone (zie grens : stippellijn) 18


RUSTHUIS

Terwijl de architecten het ontwerp verfijnen

Het concept van het nieuwe zorgcentrum “Over de weigering van Stedenbouw om het rusthuis te bouwen volgens de plannen die voor enkele maanden op tafel lagen, moeten we het niet meer hebben. Belangrijker is het feit dat we nu, met de architecten en in overleg met de overheid en met het personeel, werken aan een totaal nieuw en beter concept. Het principe ligt vast, de details van het ontwerp worden op dit moment verfijnd”. Aan het woord is Jef Van Looy, voorzitter van het OCMW, die er de nadruk op legt dat het al ver gevorderde voorstudies zijn, wat niet wil zeggen dat er links en rechts nog niet wat zaken kunnen wijzigen. Maar dat verneemt u later. Jef Van Looy: Het aantal rusthuiskamers waarop een stad of gemeente recht heeft, is afhankelijk van het aantal inwoners en hun vergrijzing . Zo zou Hoogstraten op dit ogenblik 186 rusthuisbedden moeten hebben en ook in de ons omliggende gemeenten is er een groot tekort aan rusthuisbedden. Maar omdat de overheid mastodonten van 300 kamers en meer wil vermijden, worden er beperkingen opgelegd. In het nieuwe concept mogen we – als bestaand rusthuis - gaan tot 150 kamers exclusief de 4 kamers die we voorzien voor kort verblijf. In vergelijkbare gemeenten waar nog geen rusthuis is, ligt het maximum zelfs op 100 tot 120 kamers. Men hoopt dan dat de privé sector er ook rusthuisbedden creëert, zodat er een goede mix ontstaat. Na de weigering van Stedenbouw zijn we niet bij de pakken blijven zitten. Er is constant overleg met VIPA (die de subsidies moet toekennen), met Stedenbouw en met de Cel onroerend erfgoed. Die drie instanties zijn gelukkig met de nieuwe opvatting en hebben een principieel akkoord gegeven. Men is ook akkoord met de manier waarop we omgaan met de historisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen. De schuur mag gesloopt worden, het oude rusthuis komt in volle glorie vrij te staan en de kapel blijft behouden. Iets waarmee ook de bewoners bijzonder blij zijn.

riode dat ze hier verblijven – gemiddeld is dat maar twee jaar – in een zo huiselijk mogelijke omgeving willen onderbrengen. Wat bouwen we: We bouwen geen ziekenhuis, ook al is er een grote nood aan verzorging. We bouwen een omgeving waar mensen zich in de laatste fase van hun leven ‘thuis’ voelen. Een omgeving waar ze zich goed voelen en die aangepast is aan hun noden en beperkingen. Een klein voorbeeld: in het vorige dossier had elke bewoner een eigen terras, maar uit ervaring en rondvraag in andere centra blijkt dat een grote meerderheid dat terras niet gebruikt of niet kan gebruiken. Ze zijn er alleen, moeten er vaak gebracht worden en missen toezicht. Daarom kiezen we nu voor grote terrassen die aansluiten bij gemeenschappelijke leefruimten.

We bouwen een woongelegenheid met een organisatie voor de opvang van 150 hulpbehoevende mensen. Maar we doen het op zo’n manier dat de bewoners in kleinere eenheden leven. Een bewoner woont in zijn comfortabele zorgstudio van 30 m² (met slaaphoek, zithoek en badkamer), die deel uitmaakt van een leefgroep van maximum 10 personen. Waar bouwen we: Op een relatief beperkt terrein, waar we ook nog ruimte willen voor groen. Dat kunnen we alleen waarmaken door de bebouwde oppervlakte relatief te beperken en hoger te bouwen. De “footprint” maximaal beperken zegt men bij Stedenbouw. Deze gegevens en de absolute wil om af te stappen van een ziekenhuisconcept met, zoals in het vorig ontwerp, meer dan 400 meter gangen,

Een huiselijke sfeer De vragen die we ons bij de ontwikkeling van het concept gesteld hebben zijn: voor wie bouwen we, wat bouwen we en waar bouwen we. Voor wie bouwen we: We bouwen geen rusthuis maar een verzorgingscentrum voor mensen die bedlegerig zijn of in een rolstoel zitten en voor mensen die zich zelfstandig kunnen verplaatsen, maar ook zorg nodig hebben. Het is een groep van hoogbejaarde mensen, die we voor de pe-

Door de inplanting van de vier relatief hogere gebouwen van het zorgcentrum komt er ruimte vrij voor groen. Waar het vroegere moederhuis stond wordt er niet gebouwd, de site wordt meer doorzichtig en de kapel blijft behouden. 19


RUSTHUIS heeft ons doen beslissen om vier gebouwen van zes verdiepingen hoog te bouwen. Vier blokken, ongeveer 22 m hoog en ook 22 m diep en 22 m breed. Een idee waarin we aangemoedigd worden door AROHM en de Cel Onroerend erfgoed. Zij zouden nog een stap verder willen gaan en de gebouwen in verschillende kleuren en verschillend van hoogte bouwen. Dat laatste zien wij niet zitten omdat in dit concept steeds drie verdiepingen samenhangen en er dan één blok 9 verdiepen hoog wordt en een ander slechts 3 verdiepingen. Dit is ook organisatorisch, naar de zorg toe, niet haalbaar. De plaats waar het vroegere moederhuis staat wordt een groene zone. De vier gebouwen worden zodanig ingeplant dat de ganse omgeving luchtiger wordt. Het gesloten karakter dat de site nu heeft wordt open getrokken. Van op elke plaats kan men, bij manier van spreken, elk ander gebouw zien.

of dalen is efficiënter dan werken in een gebouw met lange gangen. Ook voor de bewoners én de bezoekers is een centrum met kleinere eenheden aangenamer. De tien bewoners van één verdiep verblijven in hun zorgstudio of gaan naar hun leefruimte voor diezelfde tien bewoners. Ze kunnen uiteraard op bezoek gaan bij andere groepen of, als ze het fy-

siek aankunnen, naar de cafetaria, de vergaderlokalen of het dienstencentrum gaan. De bezoeker kwam in het vorige ontwerp langs één centrale ingang in een centrum met 153 kamers terecht. Nu begeeft hij zich naar een kleinere en meer herkenbare eenheid. Er is één nadeel aan dit systeem: ’s nachts moeten er vier verpleegkundigen zijn, één voor elk gebouw die

Vier gebouwen, acht wooneenheden, zestien leefgroepen Uiteindelijk worden het dus vier gebouwen van elk zes verdiepingen hoog. Dat lijkt enorm hoog, maar als je die hoogte in de skyline van Hoogstraten ziet, zijn de gebouwen lager dan het Klein Seminarie. Ze staan ook verder van de straat waardoor ze minder imposant zullen overkomen. Er is veel aandacht besteed aan de inplanting en de oriëntatie van de blokken, die op het eerste gezicht willekeurig ten opzichte van elkaar staan. Zo zijn er bijvoorbeeld schaduwstudies gemaakt om de invloed van de zon op de gebouwen en de terrassen te onderzoeken. Elk van de vier gebouwen telt 38 of 39 zorgstudio’s, een kleedruimte voor het personeel en een bureel voor de hoofdverpleegkundige. De 38 kamers van elk gebouw zijn op hun beurt opgedeeld in twee kleinere eenheden van 19 kamers. Die 19 kamers zijn verspreid over drie verdiepingen die aan elkaar gelinkt zijn. We werken dus met modules van drie verdiepingen. Negen kamers op niveau één, een gemeenschappelijke ruimte op niveau twee en tien kamers op niveau drie. Zo komen er dus in totaal 8 modules of kleinere wooneenheden. De bewoners van niveau één gaan naar boven, die van niveau drie gaan naar beneden, waar ze elkaar kunnen ontmoeten in de twee afzonderlijke, naast elkaar gelegen leefruimten voor 9 of 10 personen, met bij elke living een groot overdekt terras. Op dezelfde verdieping is ook een keuken, die uitgerust is voor de 19 bewoners van de module. Aanvankelijk stelde het personeel zich nogal wat vragen bij het werken met die verschillende niveaus. In elk gebouw zijn er twee liften, maar in de praktijk moet men daar op wachten en zullen de personeelsleden vaak de trap nemen. Het nieuwe systeem van werken is te vergelijken met de manier waarop het personeel nu werkt in De Wingerd, de nieuwe flats die we tijdelijk gebruiken als rusthuis. Zo werd al vlug duidelijk dat het goed werkbaar is. Eén verdieping stijgen

20

Elk van de vier gebouwen van het nieuwe zorgcentrum bestaat uit drie modules van elk drie verdiepingen. Tussen twee (woon)verdiepingen met telkens 10 zorgstudio’s (links) is er een (leef)verdieping (rechts). De bewoners blijven rustig in hun kamer of gaan naar de gemeenschappelijke ruimten. Daar kunnen ze terecht in één van de twee livings met een groot terras. Deze leefruimten moeten, samen met een keuken voor een relatief beperkt aantal bewoners, het huiselijk karakter van het zorgcentrum vergroten.


RUSTHUIS

CGG in het moederhuis Het voormalige moederhuis blijft nog een tijdje staan. Meer zelfs, tot het nieuwe rusthuis af is zal het CGG, het Centrum voor Geestelijke Gezondheid, een onderdak vinden in een gedeelte van dit gebouw. In het CGG kunnen ouders terecht die problemen hebben met hun kinderen of ook al diegenen die willen praten over drug- of drankgebruik. Het is, zo centraal gelegen, misschien niet de beste locatie, maar het CGG kan er drie jaar lang proefdraaien en ondervinding op doen.

In het nieuwe concept is er meer ruimte en plaats voor groen. Achter de bejaardenwoningen wordt er een ruime parking voorzien. uiteraard wel met elkaar in verbinding staan. Maar als we dat geregeld krijgen wordt dit nadeel meteen een voordeel.

Van technieken tot het dienstencentrum Omdat we in de omgeving waar we bouwen tot 2,60 meter diep moeten funderen, is er bij het vorige ontwerp even gedacht om die ruimte te benutten als ondergrondse parking. Dat idee geven we om technische en financiële redenen op. In het nieuwe ontwerp gebruiken we die diepte voor een kelderverdieping, waarmee we half in de grond gaan. Onder elk van de vier gebouwen komt dus een kelder die half in de grond zit, zodat de vloer van de gelijkvloerse verdieping

van de vier gebouwen op 1,50 meter boven het maaiveld ligt. De half onder de grond gelegen kelderverdieping wordt doorgetrokken tussen de vier gebouwen. Zo worden de vier gebouwen met elkaar verbonden en ontstaat er centraal een ruimte waar plaats is voor het onthaal, een cafetaria en het dienstencentrum. Een glooiende omgeving moet toelaten dat de ramen van de cafetaria en het dienstencentrum tot op de grond komen. Of anders gezegd, op die plaatsen waar de ramen van de cafetaria en het dienstencentrum zijn, gaan we met de aanleg van het terrein een kleine twee meter naar beneden. Het dak van die centrale kelderverdieping, op ongeveer 1,50 meter boven het maaiveld, wordt in de zomer gebruikt als terras.

In de kelders onder de vier gebouwen vinden we uiteraard berging, de technische dienst en de technieken. Maar hier vinden we ook de administratie van het rusthuis, de coördinatie van het dienstencentrum en de thuisdiensten met aansluitend een dagopvangcentrum voor bejaarden. Bij het cafetaria/restaurant bevindt zich ook de grote centrale keuken. Na veel overleg en bezoeken aan andere centra hebben we, wat de keuken betreft, gekozen voor een koude lijn. Een systeem zoals dat bijvoorbeeld ook bij de betere traiteursdiensten uit onze regio gebruikt wordt. Men kookt en koelt onmiddellijk af. Op dat moment kan je het voedsel onmiddellijk in kleinere porties per persoon verdelen of het in een groter volume naar de acht keukens brengen. Wij gaan werken met het laatste systeem. Het wordt in een van de acht keukens op het bord gebracht, rekening houdend met de wensen van de bewoners. De ene bewoner zal meer eten dan de andere of zijn bord in een andere verhouding laten samenstellen. De functie van die keuken, waar ook de afwas enz. gebeurt, is enorm belangrijk. In bepaalde centra gaat men zo ver dat men de afwas na het ontbijt en het na het avondmaal door al de personeelsleden en de bewoners met de hand laat doen. Maar dat werkt blijkbaar niet zo goed. “We hebben al gans ons leven afgewassen” zeggen de bewoners, “nu zitten we er liever op te kijken”. (fh)

Grafieken: DHM - Bron: FDA_Open Studio voor Architectuur 21


!" ! #$!%&'# ( #$%

* / ' ' ' ' 0*# ' ' / !# !% 1'

)* +!, #!# *$ !!-

!"# )* . #!# .

22


dorpsleven www.demaand.be

Rechtzetting Aantal leerlingen

REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

In onze vorige uitgave brachten we een overzicht van het aantal leerlingen in de Hoogstraatse scholen. In het overzicht van het aantal kleuters was de school van Meerle niet opgenomen, vandaar deze rechtzetting.

DORPSNIEUWS

Kleuteronderwijs

Hoogstraten:

2007

2008

99 32 146 51

93 27 127 51

-6 -5 - 19 0

Totaal aantal kleuters 667

650

- 17

Hoogstraten s 3PIJKER s 'EM "ASISSCHOOL s +LEIN 3EMINARIE -EERLE Meer Meersel-Dreef Minderhout Wortel

Dries Horsten, Begijnhof 15, tel. 03 312 19 92, drieshorsten@skynet.be

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, toon.verleye@telenet.be

Meer dan alleen de jaarkalender

GROOT HOOGSTRATEN - Velen kennen Bond zonder Naam van de jaarkalender. Ook dit jaar weer een pareltje met per halve maand een prachtige foto en een stukje levenswijsheid. Maar dat is zeker niet het enige. Het alomgekende kaarsenaanbod is dit jaar opgefrist met een reeks nieuwigheden: parellichtjes met een versiering van rafďŹ a en pareltjes, sfeerlichtjes, luisterlichtjes in kubusvorm, de ‘helemaal voor jou’-bolkaars, koperen lantaarntjes.

s %EN BOODSCHAPPENTASJE @'OEIENDAG s %EN GASTENDOEKJE OF KLEIN HANDDOEKJE @4HUISgevoel’ s %EN BROODDOOS @MMM "OKES VAN THUIS s %EN KOEKJESDOOSJE @+OEKJESMONSTER Verder een nekkussen gevuld met tarwekorrels en etherische olieĂŤn, een kinder-eece deken, diverse boekjes met teksten en spreuken. Bijvoorbeeld ‘Je leeft maar ĂŠĂŠn dag: Vandaag’ met een spreuk voor elke dag, het hele jaar door. Heb je interesse? Ben je op zoek naar een kaars voor Allerheiligen of voor de eindejaarsperiode? Of een kaars bij een geboorte of een huwelijk? Ben je op zoek naar een origineel geschenkje binnen de familie, voor vriend of vriendin? Wil je gewoon eens komen kijken?

Het aanbod is echter veel ruimer. We denken hierbij o.a. aan: s %EN REEKS SERVETTEN @!LLE DAGEN FEEST

U bent welkom bij de plaatselijke vertegenwoordiger: RenĂŠ en Anny Sprangers-Geerts, Prinsenweg, 5, 2323 Wortel tel. 03 314 68 77

Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Wortel: redactie@demaand.be SPORTNIEUWS: RenÊ Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net FOTO’s & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

185

23


GROOT-HOOGSTRATEN

Jongeren werk(t)en voor 3 voor 11 GROOT-HOOGSTRATEN - Voor het 18de jaar op rij bundelen de Hoogstraatse jeugdhuizen hun krachten om onder de noemer van “3 voor 11” de aandacht te vestigen op de welbekende acties van 11.11.11. Dit keer luidt het thema ‘waardig werk’. De helft van alle werkende mensen in de wereld verdient immers minder dan 1 euro 50 per dag … Nu, werken en straatarm blijven, dat klopt toch niet? Of zonder werk vallen? Of zwanger, ziek of oud worden, en zo op straat komen zonder inkomen? De opbrengst van ‘3 voor 11’ zal er hopelijk toe kunnen bijdragen dat initiatieven voor sociale bescherming kunnen worden opgezet en/of ondersteund. Daarnaast moet meer druk uitgeoefend worden op het internationaal beleid om multinationals een menselijk arbeidsbeleid te laten opzetten. Ter informatie: vorig jaar bedroeg de gezamenlijke opbrengst liefst 14.000 euro en men hoopt uiteraard even goed te doen dit jaar. En dat tracht men te bereiken met volgende, lovenswaardige initiatieven, waarvan enkele reeds voorbij zijn:

Voetbaltoernooi (oud voetbalveld Meer, 12 oktober) Zoals gebruikelijk namen de 3 Hoogstraatse jongerencafés het tegen elkaar op in dit vriendschappelijk toernooi voor het goede doel. Spaghetti (Mussenaker, 18 oktober) Die dag kon je in de Mussenakker terecht voor over(h)eerlijke spaghetti. Ook de aansluitende 80’s Hits Party was ten voordele van het goede doel. Motorrit (Cahier de Brouillon, 19 oktober) Motorrijders of eerder ambitieuze fietsers konden een bewegwijzerde route van ongeveer 100 km volgen. 10 voor 11 Wandeltocht (’t Slot, 26 oktober) Wandelaars konden 5 of 10 km wandelen en iets verteren, allemaal voor het goede doel. U ziet het, onze jongeren hebben alvast meer dan hun best gedaan! Doet u dan nog het uwe wanneer de vrijwilligers met de enveloppen rondkomen? Of als u onze jongeren alsnog wil steunen, ga dan nog naar het slotevenement op zaterdag 1 november. In de vooravond kan genoten worden van een lekkere maaltijd, bereid

Jeugdclubs krijgen ACW-Waarderingsprijzen 2008 GROOT HOOGSTRATEN - ACW Hoogstraten, de koepel van de christelijke werknemersbeweging, kent elk jaar de ‘ACW-Waarderingprijs’ toe. Een prijs voor een initiatief of een vereniging die onze waardering verdient. Onze waardering omwille van het sociale karakter van het initiatief, onze waardering omdat van het initiatief een signaal uitgaat dat aangeeft dat onze samenleving te weinig aandacht heeft voor bepaalde problemen, voor bepaalde mistoestanden. Dit jaar oordeelde 100 bestuursleden van ACV, #- +!6 +7" /+2! 0ASAR EN :IEKENZORG dat het hoog tijd was om de ‘ACW-Waarderingsprijs’ toe te kennen aan de 3 Hoogstraatse jeugdclubs De Cahier, De Mussenakker en ’t Slot voor hun actie ‘3voor11’. Met een aantrekkelijk programma lukken zij er elk jaar in jonge mensen te informeren, te confronteren, te overtuigen om zich in te zetten voor een betere wereld in het kader van de actie 11-11-11. Dit jaar rond het thema ‘Waardig werk’. Zondag 12 oktober werd de aftrap gegeven van ‘3voor11’ met het voetbaltornooi tussen de 3 jeugdclubs op het oud-voetbalveld van Meer. Dat was het gepaste moment op de ‘ACW-Waarderingsprijs 2008’ te overhandigen. De beeldjes werden gemaakt door de gasten van het Muylenberg, een opvangcentrum voor volwassen mentaal gehandicapten in Turnhout. Onder een stralende zon werden de 3 duimen in ontvangst genomen door de vertegenwoordigers van de jeugdclubs. (red)

24

door de vrijwilligers van de Cahier, die voor de gelegenheid wordt omgevormd tot “Restaurant Comme Chez Bonne Maman”. Er worden twee menu’s aangeboden, om 17 uur 30 en om 19 uur. Vooraf inschrijven is een must, op www.3voor11. be of op 0494/99.98.12. Aansluitend wordt in de 3 deelnemende jongerencafés allerlei kunst en curiosa afkomstig van vrijgevige donoren per opbod verkocht voor het goede doel. Je kan je geld laten rollen in de Mussenakker om 21 uur 30, in ’t Slot om 22 uur 30 en in de Cahier om 22 uur 30. Verder feesten kan daarna nog op de roemruchte ‘3 voor 11 fuiven’; een pendelbus rijdt gratis tussen 21 en 3 uur. Info over ‘3 voor 11’? GSM 0478/43.44.69 (Raf), Email raf.laurijssen@hotmail.com, website http://www.3voor11.be. Info over de jongerencafés? www.het-slot.be, www.mussenakker. be en www.cahier.be. (dh)


GROOT-HOOGSTRATEN

Met NEOS op ďŹ etsvierdaagse

Met 50 enthousiastelingen ďŹ etste NEOS door de Knokse en Cadzandse Polders. GROOT-HOOGSTRATEN - Na Giethoorn, Drente, Twente en Maaseik vertrok NEOS Hoogstraten voor de vijfde keer op ďŹ etsvakantie. Cadzand was het reisdoel dit keer ‌ Ze logeerden in Hotel ‘De Wielingen’, gelegen aan de duinen van de Noordzee, met zicht op zee ook. Met 50 mensen werd op maandag 1 september vertrokken, met pak en zak beladen en met de ďŹ ets op het rek. Na een heerlijke broodmaaltijd ging de eerste dagtocht van start. Vanuit Cadzand ging het richTING $E +NOKKERT :UIDZANDE EN 3LUIS WAAR EEN eerste stop werd geprogrammeerd. Via Retran-

chement ging het dan terug naar Cadzand, om na 32 km moe maar voldaan terug in Cadzand aan te komen. Een zwembeurt en een wandelingetje zat er nog in voor de moedigsten onder hen. Dinsdag had men liefst 52 km voor de boeg. Het weer was minder, maar ondanks de daarom noodzakelijke kapjes en regenpakken toonden de foto’s toch vooral lachende gezichten. St. Anna Ter Muiden en Sluis werden aangedaan, en dan langs de wondermooie Damse Vaart naar het piepkleine Hoeke voor een eerste stop. Het witte dorpje Oostkerke en het boekenstadje Damme vormden het aperitief voor een smakelijk mid-

Plussers vierden 20-jarig bestaan

GROOT-HOOGSTRATEN - Zaterdag 4 oktober vierde jeugdbeweging ‘De Plussers’ haar 20-jarig bestaan. Eerst was er een dankviering in de Begijnhofkerk, gevolgd door een receptie in zaal Pax en daarna nog een dansfeest. Volgende Maand gaan we wat dieper in op deze enthousiaste groep (dg, foto: Marcel Onincx)

dagmaal. Terugrijden gebeurde langs RamskaPELLE EN +NOKKE Op woensdag was de hemel opgeklaard. Die dag stonden Vlissingen en het charmant Hollandse Groede op het menu. 45 km werden afgetrapt die dag ‌ Na een laatste nacht in ‘De Wielingen’ was het dan tijd om weer richting Hoogstraten te trekken. Het besluit klonk unaniem: ‘dit is voor herhaling vatbaar’. Met als toevoeging de oprechte felicitaties aan RenĂŠ Jespers en Gie Vermeiren voor het uitstippelen van deze mooie reis. (dh)

Cultuurprijzen 2008 GROOT HOOGSTRATEN +EN JE EEN VEReniging of een persoon, die op cultureel gebied in Hoogstraten uitzonderlijke verdiensten hebben? Was je in 2008 aanwezig op hÊt culturele evenement van het jaar? Deed een vernieuwend initiatief een frisse wind waaien door cultureel Hoogstraten, en moet dit volgens jou beloond worden? Dan kan je deze vereniging, persoon of activiteit voordragen voor de Cultuurprijs. Het stadsbestuur nomineert in elk van deze drie categorieÍn jaarlijks een persoon, vereniging of culturele activiteit. Uit deze drie genomineerden wordt de Cultuurprijs 2008 van Hoogstraten toegekend. Elke door het stadsbestuur erkende vereniging kan zichzelf, een andere vereniging, een activiteit, een evenement of een persoon voordragen. De kandidaturen moeten wel voldoende gemotiveerd zijn. Het college van burgemeester en schepenen vraagt voor de beoordeling van de kandidaturen het advies van een jury, samengesteld door de Cultuurraad. De winnaar van de Cultuurprijs ontvangt een bedrag van 250 EUR, de twee eerVOLLE VERMELDINGEN ELK %52 +ANDIDATUREN moeten vóór 14 november 2008 ingediend worden bij de cultuurdienst. Meer info via cultuur@hoogstraten.be of 03/340 19 57.

25


GROOT-HOOGSTRATEN

Clown Fermichelli GROOT-HOOGSTRATEN - Onder de herfstvakantie verwennen het Davidsfonds, de GezinsBOND EN DE +3* TRADITIONEEL ONZE (OOGSTRAATSE kleinsten. Dit jaar krijgen ze hun deel op zaterDAG NOVEMBER -ICHEL +OKS n AFKOMSTIG UIT Merksplas, maar in Hoogstraten geen onbekenDE n ZAL HEN EEN HELE NAMIDDAG MET ZIJN FRATSEN amuseren. De ouders en grootouders zullen er ook met volle teugen van kunnen genieten. In zijn artiestennaam Fermichelli vind je zijn voornaam terug. Hij is een selfmade man, die zelfs tot ver in Nederland bekendheid verwierf. Wie hem meemaakte, wil hem terugzien.

Dertig jaar wereldwinkel GROOT HOOGSTRATEN - Zaterdag 18 oktober vierden de medewerkers en ex-medewerkers van Oxfam Wereldwinkel Hoogstraten hun dertigste verjaardag. Zij behoren hiermee tot de anciens van de 210 wereldwinkels in Vlaanderen. Op de foto ziet u een deel van de huidige ploeg vrijwilligers. IJverig als ze zijn kon een ander

deel niet aanwezig zijn omwille van andere activiteiten. In de dagelijkse werking laten zij het ECHTER NOOIT AFWETEN +OEN 6AN "OCKSTAL GEDElegeerd bestuurder van Oxfam Wereldwinkels VZW, kwam speciaal naar Hoogstraten om de vrijwilligers alle lof toe te zwaaien om het al die jaren te hebben volgehouden en daagde hen uit om dit ook in de toekomst te blijven doen.

Praktisch Waar en wanneer? Op zaterdag 15 november om 14 uur, in zaal Pax (en dus niet meer zoals voorgaande jaren in het Penitentiair Schoolcentrum). De prijzen? Slechts 3 euro, voor zowel kinderen als volwassenen. (dh)

Gedicht in de Maand Onze huisdichteres is moeder van vier en lerares op rust bovendien. Haar moet je niets leren over leren en studeren. Al weet ook zij, met haar hart van koekenbrood en haar nuchtere verstand, dat die leerling achter de bank er wel eens anders over denkt. Wel eens elders vertoeft ‌ Ik zit te leren, te studeren, op alchemie en algebra. Nou moe, noem het maar potverteren, of een partijtje wie-doet-wa. Maar met het bladen en het gommen, komen mij veel namen na. Want door die saaie lange sommen hoor ik ÊÊn naam, en dat is Swa! Swa heeft veel donkerbruine krullen, een oorbel en een gave clip. Hij heeft een rekening met nullen. En een klein rondje in zijn lip. Nu zit ik wat, nou wat? Te giezen. Ik merk de letters nauw’lijks op. ’t Is winter en mijn tenen vriezen. Met Swa de Himalaya-top!

Op de foto, van links naar rechts: Boven: Ingrid Wuyts, Greet de Bruyn, Erik Smith, Lief Pans, Katelijne Derache, Jos Van Bavel, Leen de Hoon, Hilt Rigouts, Frans Meyers, midden: Tiny Fransen, Riet Plasmans, Josee Fransen, May Verheijen en onderaan Ann Boone, Dorien Van Bavel

Digid@k geopend GROOT-HOOGSTRATEN - Vorige Maand kon u hier al lezen over de uitbreidingsplannen van het project Digid@k, dat 5 jaar geleden in Turnhout van start is gegaan. In Digid@k kunnen mensen op zeer eenvoudige manier kennismaken met de computer en het internet. Dit door het opzetten van kleine computerlokaaltjes met begeleiding in diverse socio-culturele organisaties en verenigingen. Vrij snel na de opstart van het

project in Turnhout was er al interesse van andere gemeenten om het project over te nemen. En zo werden ook dit jaar weer verschillende lokalen geopend. Op 7 oktober was Hoogstraten aan de beurt, met liefst 3 lokalen: ĂŠĂŠn in de bib, ĂŠĂŠn in het Buurthuis Mouterijstraat en in de oude melkerij van Meerle. Meer info op 014/71.11.08, 0473/94.33.08 of www.digidak.be. (dh)

h+OM NOU v ZEGT JUFFER CIJFERS STIJF “Jij zit minuten te verzinnen!� Maar juf weet niet waar ik verblijf. Met Hem wil ik het Al ontginnen!

R. Servaes

Op liefst 3 plaatsen in onze stad kunnen mensen op eenvoudige wijze kennismaken met eenvoudige computerwerking. 26


HOOGSTRATEN

Opendeurdag brandweer

HOOGSTRATEN - De laatste zondag van september hield ons brandweerkorps haar jaarlijkse opendeurdag. Vooral voor de kleintjes altijd leuk, vooral wanneer ze zelf een vuurtje mogen blussen of mogen meerijden in ĂŠĂŠn van die echte brandweerwagens. (dh)

Werelddag van Verzet tegen Armoede GROOT-HOOGSTRATEN - “Ontsnappen aan armoede is een zaak van iedereen! Knoop mee de strijd aan!“ Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding vestigde op 17 oktober 2008 extra de aandacht op deze ‘Werelddag van het Verzet tegen Armoede’. Op die dag wilde men politici, burgers en organisaties laten stilstaan bij het onrecht dat nog

steeds voor onze neus bestaat. Ook Hoogstraten deed mee. Op initiatief van de nieuwe welzijnsschakel “’t Ver-Zet-jeâ€? hingen verschillende instanties als teken van solidariteit aan elkaar geknoopte lakens uit de ramen. Het stadsbestuur, Humaniora Spijker, VTI Spijker, het VITO, het +LEIN 3EMINARIE DE WERELDWINKEL HET /#-7 de werkwinkel en de buurtwinkel in Meerle en Hoogstraten deden alvast mee ‌ “’t Ver-Zet-jeâ€?

zelf stond aan de kerk met een tentje ‘Soep op de stoep’, om de nieuwe Welzijnszorgcampagne “Armoede schaadt de gezondheid� in te luiden. De komende jaren wil “’t Ver-Zet-je� met en voor mensen met minder kansen activiteiten organiseren. -EER INFO BIJ +ARIN #OTTELEER "UURTWERK (OOGSTRATEN OF +ARIN COTTELEER DIGIdak.be. (dh)

verschillende windrichtingen wandelaars naar het dorpsplein in Minderhout. Ze arriveerden daar omstreeks 11 uur. Daar stonden verschillende fanfares uit de gemeente hen op te wachten, om hen met muziek naar Hoogstraten te vergezellen. Ze arriveerden daar aan de Sint Catharina kerk tegen het uitgaan van de hoogmis. Daarbij werden de aanwezige kerkgangers en de jarige kerk getrakteerd op een gezamenlijke serenade.

Nadien kon men nog even verbroederen in de tent van de Lustige Wielrenners. En konden de liefhebbers nog de kerktoren beklimmen.

Torenwandeling HOOGSTRATEN n $AT MEN DIT JAAR DE VIJFTIGste verjaardag viert van de heropbouw van de Sint Catharina kerk in Hoogstraten zal u ondertussen wel opgemerkt hebben. Om ook de deeldorpen bij deze viering te betrekken, organiseerde het VVV van Hoogstraten een torenwandeling vanuit de verschillende deeldorpen. Op zondag 28 september kwamen vanuit

Nadien werden de wandelaars en de muzikanten met een bus teruggebracht naar hun beginpunt. Op de bus ging het er vrolijk aan toe met een extra serenade gebracht door verschillende muzikanten van de fanfares. (tv)

27


HOOGSTRATEN

GOUD IN HOOGSTRATEN Jos Brosens en Wis Snels

Het begon op een bal “bij Kobkesâ€? HOOGSTRATEN - Wis Snels werd in Wortel geboren op 21 maart 1936. Ze kwam zowat in het midden van het grote gezin dat uiteindelijk 12 kinderen zou gaan tellen. Vader Louis en moeder %MMA #HRISTIAENSEN HADDEN EEN BOERDERIJ IN WAT NU DE +ERKSTRAAT heet. Toen Wis 12 jaar oud was, verhuisde het gezin naar Princeven. Daar stond het huis op Minderhout, maar de schuur en de stal in Hoogstraten. In haar jonge jaren is Wis altijd bij de BJB geweest, waar ze vooral plezier beleefde aan het toneelspelen. Jos Brosens werd in Hoogstraten geboren op 2 maart 1936, als 4de in een gezin van 6 kinderen. Het gezin van vader Jef en moeder Catharina Van Weereld had een land- en tuinbouwbedrijf in de Sint-Lenaertsebaan, 2 huizen naast de huidige woonst van ons gouden koppel. Jos beleefde een plezante jeugd, met vogeltjes roven en al het andere kattenkwaad dat men toen nog uithaalde. Na de Hoogstraatse gemeenteschool gevolgd te hebben, ging hij nog 4 jaar naar de Vakschool. Er was weinig werk in die tijd en pas na een tijdje werkloos te zijn geweest vond Jos een eerste job bij de gebroeders Meyers. Daarna kwam de legerdienst, die toen nog 18 maanden duurde. Eens dat achter de rug zou Jos als zelfstandige in de schrijnwerkerij beginnen. Na een jaar of 10 ging hij in eigen werkhuis het schrijnwerk verzorgen voor de ďŹ rma Dinaco (later Segers) uit Deurne, waar men gespecialiseerd was in systeembouw (zoals o.a. de Minderhoutse parochiezaal). Op zijn 50ste besloot Jos terug volledig voor zichzelf

te gaan werken. Hij leidde zijn schrijnwerkersbedrijf tot zijn 60ste, waarna hij het in 1996 aan zijn zoon Gert overliet. De laatste jaren van zijn carrière heeft Jos o.a. nog heel wat daktimmer in het Begijnhof verricht. Wis was eerst naar de Wortelse gemeenteschool gegaan. Daarna volgde ze de huishoudschool van het Spijker. Ze had graag nog verder gestudeerd, maar dat kon toen niet. Wis is altijd huismoeder geweest, wat natuurlijk ook kan tellen in een gezin waar 7 kinderen zouden komen. Bovendien hielp Wis naast het huishouden ook heel wat in de zaak van haar man: zo waren de administratie en de betalingen bijvoorbeeld haar werk. En juist na hun trouw heeft zij ook nog een tijdje aardbeien gekweekt. Jos en Wis kenden elkaar al een tijdje, maar de echte vonk is pas overgesprongen op een bal ‘bij +OBKES IN DE 2OMA BIJ -ARIEKE $E +ONINCK Zoals dat toen de gewoonte was, deed Jos zijn kersvers meisje naar huis. Daarvoor moest hij

Jos en Wis op 23 september 1958. heel wat overhebben, want de weg van Princeven was toen nog ĂŠĂŠn modderpoel en Wis woonde in de verte, ‘daar waar het kleine lichtje brandt’. Ze trouwden op 23 september 1958 in Wis’ parochie Minderhout, hoewel men voor de rest eigenlijk altijd met Hoogstraten meedeed. Jos en Wis gingen meteen in de Sint-Lenaertsebaan wonen, in het huis naast hetgeen zij nu nog bewonen. Zij kregen 7 kinderen: Marc, Luc, Chris, Gert, Lies, +OEN EN 'RIET $AARVAN ZIJN ONDERTUSSEN AL kleinkinderen gekomen, met een leeftijd die varieert van 8 tot 24 jaar. Lies is in Overbroek gaan WONEN EN +OEN IN !CHTEL MAAR DE MEESTEN ZIJN dus in Groot-Hoogstraten blijven wonen, wat Wis en Jos erg prettig vinden. We kunnen het natuurlijk niet over Jos hebben zonder terecht te komen bij de Hoogstraatse poliTIEK .A +AREL !ERTS EN !RNOLD 6AN !PEREN HEEFT hij wellicht de langste staat van dienst: hij werd een eerste keer verkozen voor de gemeenteraad in 1970 en hij zetelde onafgebroken in de raad tot eind 2006. Wis weet nog goed hoe het allemaal begon. De elektriciteit in de Sint-Lenaertsebaan

Jos en Wis, apetrots met de kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen. (Foto: Frank Schrauwen) 28


HOOGSTRATEN was niet goed, waardoor het licht maar op halve kracht werkte, iedere keer men in de boerderij ernaast koeien ging melken. En straatverlichting was er ook al niet ‌ Men raadde Jos aan om deze problemen te gaan melden aan Jos Van Aperen. Deze bracht alles in orde, maar stond enige tijd later wel aan de deur met de vraag of Jos mee OP WOU KOMEN &ONS *ANSEN +AREL !ERTS OUD burgemeester Brosens en Jos Van Aperen stonden al op de lijst en men had nog een werkman nodig bij de eerste 5 ‌ Al was het eigenlijk wel zo dat zij eerst Wis op het oog hadden, maar die wilde niet. Jos werd meteen verkozen en legde op 16 januari de eed af, amper enkele dagen nadat Wis bevallen was van hun jongste. Eigenlijk heeft Jos het altijd graag gedaan, vooral omdat je goed op de hoogte bleef van wat er in de gemeente gebeurde. Hij is nooit een haantje de voorste geweest in de raad zelf, maar op de vele voorbereidende partijvergaderingen werd meestal met z’n allen gedebatteerd. De politiek interesseert Jos nog altijd, al betreurt hij wel de sfeer waarin ĂŠĂŠn en ander is verlopen na de vorige verkiezingen. Tijdens hun werkend leven hadden Jos en Wis amper tijd voor ontspanning. Af en toe eens wat ďŹ etsen of een teerfeest meepikken. En Wis was WEL LID VAN DE +6,6 MAAR HET HEEFT TOT HAAR pensioenleeftijd geduurd eer zij echt tijd had om ook regelmatig te gaan. De laatste jaren wordt er vooral door Wis heel vaak geďŹ etst en al heel wat jaren gaan Wis en soms ook Jos mee op de reizen van de broers en zussen Snels. Schitterende tochten van soms meerdere weken, die vooral door broer Sus en schoonzus Josee worden geleid, en die de Snelsen al brachten tot in +RETA 4HAILAND )NDONESIĂ‘ -AROKKO 3PANJE enzovoort. Jos vindt het spijtig dat hij er enkele heeft moeten missen omdat verre wandelingen hem niet meer zo goed afgaan. Verder zijn Jos EN 7IS LID VAN ZOWEL /+2! ALS .%/3 EN OOK al vele jaren zijn ze bij de Veloclub. Jos is ook lang voetbalsupporter geweest bij HVV. Vroeger volgde hij met wijlen Jos Backx zelfs de matchen op verplaatsing. Tegenwoordig beperkt hij zich wel tot de thuismatchen. Wis Snels en Jos Brosens vierden feest op de zonnige 28ste september, met eerst een dankviering en daarna een feest bij Van der Smissen. Als verrassing namens de kinderen kwam er ook een fotograaf langs die een prachtig herinneringsboek samenstelde van wat voor Wis en Jos ĂŠĂŠn van de mooiste dagen uit hun leven is geworden. Namens de redactie wensen wij hen nog vele gezonde en gelukkig jaren samen. (dh)

Maria Brosens viert eeuwfeest HOOGSTRATEN / MEER - Op 5 oktober 2008 werd Maria Brosens, een bewoonster van het OCMW Woon- en zorgcentrum Hoogstraten, 100 jaar. Maria werd op 5 oktober 1908 in Zundert geboren, als oudste dochter van Constant Brosens en #ATHARINA +ENNIS .A haar volgden nog Net, Tow, Louise, Trees en Jeanne. Haar ouders hadden een boerderij en daar leerde ze al vroeg haar handen uit Maria Brosens vierde op 8 oktober haar 100ste verjaardag! de mouwen steken. De eeuwelinge groeide ook in Zundert op, tot ze Na een tijdje wilde ze graag wat meer gezelschap, rond haar 16de naar Meer verhuisde. Daar ging ze waardoor ze op 8 mei 1996, op 88- jarige leefals jong meisje werken op een andere boerderij. tijd, in het woon- en zorgcentrum kwam wonen. Enkele jaren later huwde ze met Alfons Van Haar zus Louise woonde hier al en zus Jeanne Gestel met wie ze aanvankelijk in Ekeren ging kwam er later ook naartoe. Ze bleef actief meewonen. Onder de oorlog verhuisden ze terug doen met de activiteiten, vooral kaarten, handnaar Meer. Daar begonnen ze een land- en tuinwerk en sjoelen. bouwbedrijf, waar ze als ĂŠĂŠn van de eersten de De laatste tijd lukt dat wat minder goed, maar nu zo beroemde Hoogstraatse aardbeien zouden Maria heeft nog steeds haar sterke wil. Liefst kweken. doet ze alles zelf. Ze houdt ook niet meer van Maria en Alfons hebben samen 6 kinderen grootgrote drukte, wel van de vertrouwde dingen. gebracht: An, Stan, Jeanne, Bart, Margriet (geHaar grote ďŹ erheid zijn haar kinderen, haar 15 storven op 14 jaar) en Louis. Haar man overleed kleinkinderen en 21 achterkleinkinderen. Vol al vrij vroeg, maar Maria trok goed alleen haar trots kijkt Maria naar hun foto’s, die de kamer plan. Ze werkte graag in de tuin en op het veld. sieren. Maria en familie, namens de redactie een De tuin omspitten en hout kappen voor de kadikke proďŹ ciat (dh, foto en info: rusthuis O.L.V. chel kon ze zelf. der Zeven WeeĂŤn).

29


HOOGSTRATEN

Van Ambiorix tot (con)federalisme

Tapas van Tinello

2000 jaar (geschiedenis van) Vlaanderen GROOT-HOOGSTRATEN - Professor FransJos Verdoodt (°1939) is em. hoogleraar aan de hogescholen van Gent, Utrecht en Den Haag. Daarnaast is hij gastdocent aan de faculteit Geschiedenis van de universiteit van Antwerpen en afgevaardigd beheerder en directeur van het ADVN Antwerpen. Zijn onderzoek spitst zich o.m. toe op de geschiedenis van de Vlaamse Beweging. Wat nu Vlaanderen heet, is het resultaat van een BEWOGEN GESCHIEDENIS (IER WOONDEN +ELTEN Romeinen en Germanen. Hier vochten en heersten graven en hertogen, koningen en keizers. Waren het allemaal ‘dwingelanden’? En hoe ‘Vlaams’ waren ze? Hoe stonden ze tegenover de steden, op een bepaald moment de rijkste van de wereld? En hoe leefde de gewone man midden dat alles? 7ELKE TAAL SPRAK +AREL DE 'ROTE 7AS DE 'ULDENsporenslag ‘de laatste Vlaamse overwinning’? (OEVEEL .EDERLANDS VERSTOND +EIZER +AREL Was iedereen tegen de Spanjaarden? Waarom was er toch een ‘Gouden Eeuw’ na de massale uitwijking van protestanten? En hoe kwamen we dan tot ‘arm Vlaanderen’? Waarom waren Belgische koningen aanvankelijk ‘Vlaamsgezind’?

Hoe anders was Vlaanderen in de schoolstrijd, de wereldoorlogen, de koningskwestie? En hoe anders blijft het in Europa? Vlaamse miniaturen, de Vlaamse polyfonie, Vlaamse Primitieven, Breughel, Bosch, Rubens, Van Dyck, het Vlaamse expressionisme‌, zij kwamen er niet zomaar. Een uniek overzicht van 2000 jaar culturele, sociale, economische en politieke geschiedenis. Een cursus die het verleden leert kennen en begrijpen. En daardoor inzicht geeft in ‘nu en straks’.

Praktisch Waar en wanneer? De donderdagen 6,13,20 en 27 NOVEMBER EN EN DECEMBER VAN n UUR TELKENS IN HET !UDITORIUM VAN HET +LEIN 3Eminarie, Vrijheid 234. Parkeren kan aan het voetbalveld van de school, maar niet op de speelplaats. De prijzen? 55 euro, 52 euro met lerarenkaart en EURO VOOR $AVIDSFONDSLEDEN +OFlE EN SYLlabus zijn inbegrepen. Meer info? Of ineens inschrijven? Hiervoor kunt u terecht op www.universiteitvrijetijd.be of contacteer gewoon Alfons Livens (03/314.54.52) of Davidsfonds Nationaal (016/310.670). (df, dh)

Spijkerkopjes maken kennis met ‘Groenten & Bloemen’

HOOGSTRATEN - De zesdeklassers van Basisschool Spijker mochten een bezoek brengen achter de schermen van het spektakel ‘Groenten & Bloemen’. Ze kregen antwoorden op de vragen ‘Wie is het brein hierachter?’, ‘Wanneer begint men eraan?’, Hoe lang duurt de voorbereiding?’, Hoeveel mensen helpen eraan mee?’. Er werd ook een kijkje genomen bij de verschillende groepjes die aan het werk waren. In de ruime Veilinghallen bezochten ze de voorraadkamer, de koelcel en de koelcel met afgewerkte producten. Daar ontdekten ze onder meer de orale zusters, speciaal gemaakt ter gelegenheid van de 175ste verjaardag van hun school. Enkele leerlingen mochten zelfs de handen uit de mouwen steken. Als het meeviel is de opvolging misschien verzekerd? (dh) 30

HOOGSTRATEN - De meest lovende kritiek die een amateur-theatergezelschap kan krijgen is naast een daverend applaus: Het was weer wat anders dan de vorige keer. Toneelgezelschap Tinello doet er in Hoogstraten alles aan om die eer hoog te houden. Voor het najaarprogramma 2008 kozen zij voor een geheel eigen productie: h4APASv +OEN 6AN /PSTAL VORMDE HET BOEK h-Alenaâ€? van Almudena Grandes om tot een theatergebeuren. De toeschouwers worden verwend in de letterlijke en de ďŹ guurlijke zin van het woord. Figuurlijk door het aanhoren van het levensverhaal van Malena met al haar (seksuele) wrok en frustratie ten aanzien van haar zus. Letterlijk door middel van de “tapasâ€? die tussen de scènes door, aan het publiek geserveerd worden. $E VOORSTELLINGEN ZIJN OP n n n n november telkens te 20.00u. en op 16 november om 15.00u. Een inkomkaart kost ` 15 maar dan zijn een glas cava en de tapas inbegrepen. Reserveren kan dagelijks tussen 17.00-19.00u. op het nummer: 03.3143436. (pdn)

Sportlaureaten De laureatenviering gaat door op zaterdag 15 november 2008 in de feestzaal van het +LEIN 3EMINARIE TE (OOGSTRATEN $E DEUREN gaan open om 17u, waarna stipt om 17.30u met de huldiging gestart wordt, gevolgd door een receptie.


HOOGSTRATEN

10de editie Groenten & Bloemen groene creaties. Daarnaast kreeg men ook nu weer hulp van de gemeentelijke groendienst en de technische ploeg, van enkele leerlingen van het VITO en van enkele VVV-vrijwilligers. Dit jaar kwamen verschillende thema’s aan bod: 175 jaar Spijker, 75 jaar Veiling en 50 jaar heropbouw toren. De zondag was het weer erg druk, al leek

een deeltje van het immense publiek nu naar de vrijdag, zaterdag en maandag verschoven te zijn. Andermaal een geslaagd weekend, al blijft het jammer dat er ‘s nachts ieder jaar zoveel baldadigheden worden aangericht. Plezier maken mag, maar kan dat nu eens nooit zonder stukken te maken? (dh)

Het was weer een begankenis. De foto toont de inwandeling door de vrijwilligers op vrijdagavond. Frituur Roma en Café De Gelmel boden hen na afloop weer een schitterende receptie aan.

Absoluut één van de vele blikvangers was de schitterende ‘torenmaquette’, die misschien iets beter tot haar recht was gekomen als ze centraal aan de kerk had gestaan.

HOOGSTRATEN - Wie had het in september DURVEN DENKEN $AT DIT EVENEMENT n IN oorsprong opgezet naar aanleiding van de opeNING VAN HET "EGIJNHOF n NA JAAR NOG ALTIJD zoveel volk, eigenlijk zelfs steeds meer volk, zou aantrekken? Een 100-tal vrijwilligers werkten 3 dagen na elkaar aan de meest uiteenlopende

Veel belangstelling voor reizende beiaard HOOGSTRATEN - In de programmering van het ‘Feestjaar 2008’ vormden de activiteiten van de ‘Beiaardvrienden’ een meer dan fundamenteel deel van de koek. Naast een lezing met concert door de wereldberoemde Jo Haazen (maart), de reizende beiaard in alle deeldorpen (mei), het knappe dubbelconcert voor orgel en beiaard (juni) en het concert met Vlaamse liederen (11 juli), zorgde het bestuur i.s.m. de stad nog voor

een mooie afsluiter ook. Met ‘Groenten & Bloemen’ nodigden zij andermaal de reizende beiaard uit, dit keer om de vele duizenden bezoekers aan het bekende evenement een extraatje te bezorgen. Luc Dockx, thuis met een longontsteking, moest in allerijl vervangen worden door Toni Raats uit Breda, maar verder liep alles zoals gepland. Een eerste concert werd gespeeld aan de Heilig Bloedlaan, speciaal voor de rusthuisbewoners.

Daarna reed de beiaard al spelend naar de kerk, waar een tweede concert volgde. Een laatste concert werd gespeeld voor de Begijnhofpoort, waarbij de muziek te horen was tot in het kinderdorp, dat op den blijk was ingericht. Een waar succes. Laat ons nu alleen nog hopen dat men deze enthousiaste groep voor ‘Hoogstraten 2010’ niet over het hoofd ziet. Ze hebben bewezen dat ze wat in hun mars hebben. (dh)

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand

31


HOOGSTRATEN

Boekenverkoop & Luisterlezer GROOT-HOOGSTRATEN - Onze openbare bibliotheek presenteert altijd graag haar nieuwe collecties. Daarmee samenhangend is er echter ook de traditionele verkoop van de oude collecties. De verkoop van de in 2008 afgevoerde artikelen loopt in de hoofdbib, tijdens de koffiekranturen (elke weekdag van 9 tot 12) en op zaterdagvoormiddag. Je drinkt een tas koffie, leest een krant en zoekt iets naar je wens. Voor de prijs, slechts 1 euro per boek, moet je het niet

laten. Wanneer? Van maandag 24 tot en met zaterdag 29 november … Daarnaast wordt het ook genieten van de Luisterbus. En luisteren naar verhalen, daar zijn kinderen toch gek op? Het prikkelt hun fantasie, die ze dan zelf verder creatief invullen. Zowel het luisteren als het lezen wordt geoefend met de Luisterbus, die op zaterdag 22 november aan onze bib zal parkeren en dit vanaf 9 uur. Inschrijven is wel verplicht.

Nog leuk nieuws is dat de koffiekranturen uitgebreid werden. Voortaan kan je elke voormiddag van 9 tot 12 uur langskomen om je krant of tijdschrift te lezen, het internet te raadplegen enzovoort. Noteer tot slot nog dat de bibliotheek sluit op volgende momenten: zaterdag 1 november (Hoogstraten, Meerle, Dreef), dinsdag 11 november (Hoogstraten, Meerle) en zaterdag 15 november (Hoogstraten, Meerle, Dreef). (dh, ra)

Hoogstraten Kermis geslaagd HOOGSTRATEN - Voor het tweede jaar op rij konden we de laatste zondag van september genieten van onvervalste kermissfeer in de Hoogstraatse binnenstad. Enerzijds was er het leuke en zeer respectabele initiatief van de Fair Trade, die ook nu weer een tiental ‘spelkramen met een geweten’ hadden ingericht. Anderzijds was er natuurlijk het activiteitenpallet dat door de Lustige Wielrijders in elkaar was gebokst. Als 3de speler op het veld was er dit jaar ook de VVV, die de bewoners van de deeldorpen naar aanleiding van ’50 jaar heropbouw toren’ achter de fanfares naar het centrum liet wandelen. Heel veel wandelaars waren er dan wel niet, de sfeer was er niet minder om, zeker niet toen de verzamelde muziekkorpsen nog enkele liederen ten beste gaven aan de voet van de toren. $E 6ELOCLUB DAN x +ORT NA DE MIDDAG GINGEN de nieuwelingen van start, voor een toer van 8 RONDEN MET AANKOMST n ZOALS HET HOORT n OP DE Vrijheid. Om half 5 was het dan de beurt aan de beloften en elite zonder contract, die liefst 13 toeren moesten afmalen. Naast haar corebusiness ‘de koers’ (zie sportrubriek), had de veloclub echter ook voor enkele kermiskramen gezorgd, waar zij onder andere de kinderen die meereden met de versierde fietsen, op enkele gratis rondjes trakteerden. Daarnaast mochten de kleintjes ook een welgevuld cadeaupakket mee naar huis

They did it again, Los Cos … 32

Met haar alternatieve kermisattracties wist de Fair Trade heel wat mensen bewust te maken van de (on)eerlijke wereldhandel.

Zoë en Fien, twee fiere ‘versierde fietsen’.

nemen … Om af te sluiten had de Veloclub de inmiddels legendarische groep ‘Los Camarados’ nog eens uitgenodigd, die van 18u tot na 21u het beste van zichzelf gaven. Enkele honderden aanwezigen genoten van dit wellicht laatste concert

van hun reünietournee; op den duur begon men zelfs midden op de Vrijheid te dansen … Het is een cliché als een huis, maar nu hadden de afwezigen echt eens ongelijk! (dh, foto’s: Guy Mertens, Marcel Onincx en dh)


HOOGSTRATEN

Kunst in het Gilde HOOGSTRATEN )N n JAAR GELEDEN n LEGDE ,OUIS .EES ZIJN GILDENEED AF EN werd hij schutter. Het gilde van Hoogstraten zette de jubilaris begin augustus al in de bloemetjes. Tijdens een mooi georchestreerde receptie brachten burgemeester Van Aperen, de Opperhoofdman van het verbond Jan Gijsbregts en de Opperhoofdman van de Hoge Gildenraad der +EMPEN MOOIE BLOEMLEZINGEN AAN HET ADRES VAN de jubilaris. Na de receptie verwelkomde Louis HEEL WAT +EMPENSE KRUISBOOGSCHUTTERS OP ZIJN feestschieting, georganiseerd door het Gilde van Hoogstraten. Het orgelpunt ontbrak echter nog. Een teken van herinnering aan dit unieke jubileum. Het gilde brak hierin met een oude traditie. Vele ereprijzen bestaan binnen hun organisatie uit ‘tin’: tinnen borden als ereprijzen, tinnen kannen als aandenken bij jubilea en andere feestelijkheden. Hoogstraten opteerde voor de gelegenheid van dit jubileum voor een modern kunststuk. Als ĂŠĂŠn van de oudste historische verenigingen van Hoogstraten opent zij hiermee symbolisch een

deur naar de toekomst toe. Uit handen van de Hoogstraatse glaskunstenaar Luc Bastiaens ontving Louis Nees omwille van zijn 60-jarig jubileum een prachtig sculptuur met een erg beduidende inhoud en voorstelling. Deze werd persoonlijk verduidelijkt en voorgesteld door de kunstenaar zelf. Het mooie stuk stelt een Atlas voor: het bovenlichaam van een man, die de pees van een boog torst. Hiermee wordt de kracht van het schieten gesymboliseerd. De ijzeren lat symboliseert op haar beurt de kruisboog, het gehanteerde wapen binnen het Sint-Jorisgilde. Verder drukt het beeldje de inzet uit, nodig om het verenigingsleven mee te kunnen ‘dragen’. En niet toevallig werd ook gekozen voor tinten in rood en wit‌ Een erg geslaagd concept en meteen de geboorte van een nieuwe traditie. Via deze weg wilde het gilde de jubilaris nogmaals proďŹ ciat wensen en danken voor het aangeboden feestmaal. Ook gaat veel dank uit naar de gemoedelijke medewerking van kunstenaar Luc Bastiaens. (Foto en tekst: Jef Servaes)

Opendeurdag Davidsfonds HOOGSTRATEN - Tijdens ‘Groenten & Bloemen’ hield het Davidsfonds traditiegetrouw haar opendeurdag. GeĂŻnteresseerden konden er boeken inkijken en hun bestelling overmaken. Of kennis maken met het rijke activiteitenpallet dat deze vereniging weer bij elkaar heeft gebracht. Zaterdag 15 november om 14 uur kunt u met de kleinsten in zaal Pax naar clown 6ERMICHELLI I S M DE 'EZINSBOND EN DE +3* Op de donderdagen 6, 13, 20 en 27 november en 11 en 18 december komt professor Verdoodt de cursus ‘Van Ambiorix tot (con)federalisme’ geven in het auditorium van het Seminarie. Op vrijdag 12 december is er een uitstap naar het Hofpoorttheater in Turnhout. Zaterdag 17 januari 2009 is er de proclamatie van de Junior Journalist Wedstrijd in Meerle en op maandag 26 januari komt Hans Van Nijen spreken over goede, betaalbare wijnen. Het ledenfeest gaat dit keer op zondagmiddag 8 februari door en de maaltijd wordt voorafgegaan door een bezoek aan de 175-jarige school ‘Spijker’. Zaterdag 14 februari kunnen groot en klein weer deelnemen aan het Groot Nederlands Dictee en in maart zijn er 4 donderdagen gereserveerd voor een cursus over het oude MesopotamiĂŤ. Woensdag 11 maart is er een lezing over Rogier Van der Weyden (i.s.m. Erfgoed Hoogstraten) en voor dinsdag 24 maart kijken we dan uit naar de Nacht van de Geschiedenis, waar Johan Ooms komt spreken over de resultaten van zijn doorgedreven onderzoek VAN HET KERKARCHIEF VAN DE 3INT +ATHARINAPAROchie. Op zaterdag 18 april trekt het fonds naar Brecht voor een rondleiding door Paul Driesen en op zondag 26 april gaat de erfgoedwandeling ‘Steengoed’ door. Op zaterdag 16 mei is er dan nog een natuurwandeling langs ‘Het brandend scheperspad’ en vrijdagavond 22 mei een ďŹ etstocht met bezoek aan Fluxys. Afsluiten gebeurt traditiegetrouw met een daguitstap, die dit jaar naar Nijvel en de abdij van Villers zal leiden. De datum is zaterdag 20 juni. (dh)

Glaskunstenaar Luc Bastiaens overhandigt Louis Nees, 60 jaar schutter, een eerbetoon van het Sint-Jorisgilde.

! " # $ %" # $

De herinnering die je later wil hebben, moet je nu maken... 33


HOOGSTRATEN

Spijker (ASO) steunt Romakinderen HOOGSTRATEN - Met een bijzonder originele actie hebben de leerlingen van de Sociale raad van het Instituut Spijker (ASO) hun klasgenoten warm gemaakt om deel te nemen aan de “Schrijf-ze-vrij-dag”-actie van Amnesty International op vrijdag 10 oktober. Dit jaar werd vooral aandacht besteed aan Romakinderen, die nog vaak de toegang tot gewoon onderwijs worden ontzegd. De actie, die door de leerlingen zelf bedacht was, ging als volgt in zijn werk: kort voor de middagpauze klonk een boodschap van de tuchtprefect door de luidsprekers dat een aantal leerlingen, genoemd met naam, niet langer

welkom waren in de refter. Wanneer daar ’s namiddags in iedere klas uitleg over werd gevraagd door leerlingen, werden deze door de leerkracht de klas uitgestuurd met de boodschap “Ga weg, ik moet jou niet!”. Uiteraard was dit opgezet spel en wisten de betrokken leerlingen wel wat er zou gebeuren. Na een kwartiertje keerden zij dan ook terug naar hun klassen om de klasgenoten uitleg te geven. Direct na het buitensturen was er natuurlijk consternatie alom, maar na de uitleg bleek dat de boodschap van ‘onterechte uitsluiting’ echt wel was aangekomen. (dh)

De ‘buitengezette’ leerlingen van het Spijker wisten hun klasgenoten echt wel te winnen voor het Amnesty-project. (Foto: Marcel Onincx)

Play-in orkest in het Klein Seminarie

HOOGSTRATEN n /P ZATERDAG OKTOBER LIEP HET +LEIN 3EMINARIE VAN (OOGSTRATEN OVER van muziek. Al vanaf halfnegen verzamelden zich verschillende muzikanten van de verbroedering van Hoogstraten, Loenhout, Rijkevorsel en Merksplas. Een honderdtal muzikanten kwamen er een hele dag bij elkaar op het podium van de feestzaal, om er te werken aan een nieuw muziekprogramma, dat ‘s avonds als slot van de dag zou uitgevoerd worden. Dirigent Ronny Roofthooft wierp al zijn deskundigheid in de

34

schaal, om al de muzikanten over de muzikale streep te trekken. Na veel oefenen en bijschaven, was hij tevreden. ‘s Avonds traden verschillende muziekverenigingen op, om dan af te sluiten met een optreden van het play-in concert. Voor de meeste muzikanten een unieke ervaring om met zo’n grote groep samen te musiceren. Fanfare stond in voor de organisatie, ze zorgden er voor, dat het de muzikanten aan niets ontbrak zodat ze zich volledig konden concentreren op het musiceren. (tv)

“The Mardi Gras Jazzband” HOOGSTRATEN - Het 33ste seizoen van de plaatselijke jazzclub werd al meteen goed ingezet met een knap optreden van de Z’Hullus op 13 oktober jl. Maandag 10 november moet u opnieuw in het zaaltje van Cecilia zijn, want dan heeft men er niemand minder dan ‘The Mardi Gras Jazzband’ te gast. Wist u trouwens dat de Marckriver ondertussen al voor het 8ste seizoen samenwerkt met de mensen van Cecilia? Maar nu over de groep … In januari 1983 wordt een zestal Grembergse muzikale vrienden op sleeptouw genomen door de Lokerse ‘New Orleans Train’, om hun eerste stappen te zetten in de oude stijl jazz. Ze kiezen voor de naam ‘Mardi Gras’ omdat dit verwijst naar de vastenavond in New Orleans, dè feestdag bij uitstek in de bakermat van de jazz. Al in de zomer van 1984 staat de ‘MardiGras’ op de affiche van een internationale kroegentocht in Oudenaarde en een jaar later worden de eerste contacten gelegd met de bekende Honky Tonk Jazzclub van Dendermonde. In de 2de helft van de jaren ’80 zijn zij op verschillende festivals te gast, ook in Nederland. Vanaf ‘91 wordt de ‘Mardi Gras’ het huisorkest van de Honky Tonk, waarbij ze o.a. op de befaamde jazzboottochten over de Schelde spelen. In ’94 nemen zij dan de live cd “Lookin’ Fo’ Marie Laveau” op in diezelfde Honky Tonk. Daarop volgt een periode van winstilte die eindigt wanneer enkele van de oorspronkelijke bandleden de draad weer opnemen. Met een haast altijd vaste bezetting brengen zij traditionals, ragtimes, ballades, stomps, spirituals, hymnes en gospels. En alhoewel er constant naar de grootmeesters wordt geluisterd, weten zij toch een heel eigen stijl te brengen, met veelal eigen arrangementen. De groep hangt structureel prima samen, met een front- en second line die elkaar steunen en aanvullen zoals het hoort, en met een speelplezier om U tegen te zeggen. Voeg daarbij de warme stem van de vocalisten en je voelt je op Mardi Gras in New Orleans … Waar en wanneer? Op maandag 10 november om 20 uur in Zaal Cecilia in de Gelmelstraat. De bezetting die avond? Michel Simons (trompet), Jan Coppieters (klarinet), ‘Papa’ Paul Callebaut (trombone), Wim Decommer (piano), Wannes Van Wichelen (banjo), Paul De Boeck (bas) en Rik Van Overstraete (drums). En over de bezetting van de zaal gaan we het hier nu niet hebben … (dh, es)

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 26 november. We verwachten alle kopij ten laatste op woensdag 12 november.


HOOGSTRATEN

Kerktentoonstelling: een voltreffer HOOGSTRATEN - Het enige minpunt van de tentoonstelling “Tussen Wijding en Vernieling” was eigenlijk dat zij zo kort duurde … Want als je de schat aan geboden informatie helemaal wilde doorgronden, dan kon je immers beter meer dan één keer op bezoek komen. Het kan misschien een troost bieden dat coördinator Johan Ooms en architect Nand Doms denken aan de publicatie van een boek met al het gevonden materiaal. Op de startdag liep de kerk al goed vol voor de academische zitting. Het was een welgevuld programma, met enkele puike lezingen van onder andere Jef Van Gils (historiek), Lutgart Stynen (over haar vader-architect), Stijn Cools (over de KEUZE VOOR HEROPBOUW EN +RIS "ROSENS OVER het vooronderzoek van de torenrestauratie). Het geheel werd kundig aan elkaar gepraat door Mieke Vervloet. Ook de muzikale tussendoortjes door haar Vialtakoor, door enkele muzikanten van Sinte-Catharina, door Jos Bruurs en door Ilse Verachtert, mochten er absoluut wezen. Het stuk dat Ilse zong werd speciaal door haar man Luc Dockx geschreven op het Italiaanse gedicht ‘La Torre Distrutta’. Luc, nog herstellende van een longontsteking, werd aan het orgel vervangen door Sara Van Opstal. Napraten en opwarmen kon achteraf in Zaal De Welgezinde bij een glaasje en een snoepje. De tentoonstelling werd gerealiseerd door de Heilig Bloedstichting, i.s.m. het Davidsfonds EN DE +ERKFABRIEK EN MET MEDEWERKING VAN de Stad en de Provincie. Piet Van Deun en zijn hele museumploeg alsook stadsarchivaris Annemie Polé waren zeer behulpzaam bij het ter beschikking stellen van o.a. fotomateriaal en historische documenten. Voormalig provinciaal architect Nand Doms nam het architecturale gedeelte van het torenverhaal voor zijn rekening. Jos Schrijvers maakte eigenhandig heel wat tentoonstellingskasten en Jef Janssens assisteerde Johan Ooms bij de eigenlijke opbouw. Daarbij kregen zij uitstekende hulp van onder meer Stan De Belder, Jack Van Loon, Jaak Brosens, Louis Tuytelaars, Jos Janssens, poetsdame Maria Aerts en nog verschillende anderen … Alex Nys gaf advies bij de opstelling van de tentoonstelling. +EMPI -EUBEL ZORGDE VOOR AL HET TRANSPORT EN Glaswerken Mortelmans uit Wilrijk schonk al het glas voor de tentoonstellingskasten. De bemanning werd verzorgd door de kerkwachters en andere vrijwilligers. De tentoonstelling werd bij het afsluiten van dit nummer al door vele honderden mensen bezocht en bejubeld. Bijzonder daarbij waren o.a.

De tentoonstelling ‘Tussen Wijding en Vernieling’ kon op veel belangstelling rekenen. het bezoek door de familie van meestergast Obbels, door diverse torenbouwers uit België en Nederland en door de familie van Majoor Balfour, die mee instond voor de bescherming van

de kunstschatten na de vernieling van de toren. Bij het ter perse gaan van dit nummer was nog niet geweten of de tentoonstelling verlengd zou worden. (dh)

Succesvol Schaaktoernooi HOOGSTRATEN - Zondag 14 september werd in Café De Gelmel alweer de negende editie van het ‘Hoogstraats Open Schaaktoernooi’ georganiseerd. De delegatie uit Turnhout bleek sterk uit de hoek te komen en domineerde de eerste drie plaatsen. De Hoogstraatse schakers hebben zich echter voorgenomen om de mooie wisselbeker – een groot houten schaakstuk, gedraaid door wijlen Staf Mertens – terug op Hoogstraats grondgebied te krijgen. Trainen gebeurt iedere woensdag vanaf 20 uur 30 in De Gelmel. alle hulp is welkom! (pf, dh) 35


HOOGSTRATEN

Kerkwacht ook op zondag HOOGSTRATEN - Drie seizoenen hebben zij ondertussen afgerond, onze kerkwachters. Zeven maanden per jaar zorgen zij er gratis en voor niks VOOR DAT ONZE 3INT +ATHARINAKERK VEILIG EN GASTvrij kan worden opengesteld voor toeristen en eigen mensen en eigenlijk verdient dat wel een pluim. Dat is erfgoedzorg waarmee je nu eens niemand tegen de borst stoot ‌ Als dank kregen zij ook dit jaar weer een interessante rondleiding aangeboden door de kerkFABRIEK #OR +IEBOOM WERD UITGENODIGD OM HET vervolg van zijn rondleiding over ‘symbolen’ ten beste te geven ‌ En achteraf was er een smakelijk drankje voorzien. Op het hele kerkwachtersproject is eigenlijk nooit echt iets aan te merken geweest, al betreurden de mensen van de Dienst voor Toerisme en het Stedelijk Museum het wel dat de kerk dit jaar op zondag gesloten was ‌ Voor seizoen 2009 zal het probleem echter verholpen worden: dan zal de kerk opnieuw worden opengesteld van 13 tot 16 uur. GeĂŻnteresseerde kerkwachters mogen zich altijd melden bij Dries Horsten, 03/312.19.92 of horstendries@hotmail.com. Wie de zondag niet ziet zitten, maar wel bij de ‘weekgroepen’ wil ko-

Cor Kieboom vergastte de kerkwachters op een boeiende en bij wijlen grappige rondleiding. men, kan kiezen uit de groep ‘Beiaardvrienden’ (aanmelden bij Dries Horsten), de groep ‘NEOS’

-AY 6AN 2IEL OF DE GROEP @+ERKFABRIEK 7IES Voorbraak). (dh)

Erfgoed bezocht Mechelen HOOGSTRATEN/MECHELEN - Met een 40-tal enthousiastelingen trok Erfgoed Hoogstraten op die zonnige 19de oktober naar Mechelen, voor wat een zeer boeiend programma zou BLIJKEN !AN HET +LEIN 3EMINARIE ALDAAR BEWONderden zij een oude toren, het enige restant van het Hof van Hoogstraten. Zeer indrukwekkend was daarna het Hof van Savoye: het paleis van Margaratha van Oostenrijk, waar onze Antoon de Lalaing zeker geen onbekende was. In het oude Schepenhuis kon men dan enkele zeer waardevolle ‘besloten hofkes’ uit Leuven bewonderen: dit waren door de zusters en begijnen gemaakte retabels. Na een zeer smakelijke lunch

(met Gouden Carolus!) in brouwerij Het Anker, begon het gezelschap aan het 2de deel, dat vooral toegespitst was op symboliek in schilderijen en beeldhouwwerken. Eerst werden voorbeelden gezocht in de Sint-Romboutskathedraal. 6ERVOLGENS TROK MEN NAAR HET @:OTTE +UNSTENkabinet’, gevestigd in een huis dat in de 16de eeuw bewoond werd door Mayken Verhulst, de schoonmoeder van Pieter Breughel de Oude. Dit kleine onderzoekscentrum is toegespitst op zogeheten ‘satirisch-moralistische thematiek’, met werken van onder andere HiĂŤronymus Bosch, Otto Venius en de Breughels. En die thematiek bleek een stuk minder onschuldig dan men zou

Erfgoed Hoogstraten mag terugblikken op een geslaagd bezoek aan Mechelen. 36

verwachten, met heel wat verwijzingen naar scheve schaatsen en andere pittige verhalen. Nog meer symboliek werd aangetroffen in de SintJanskerk, waar zelfs een Rubens te bewonderen viel, alsook houtwerk van Theodoor Verhaegen, die in Hoogstraten de preekstoelen van de grote kerk en de Begijnhofkerk gemaakt heeft. Afsluiten deed men met een Gouden Carolus of ander vocht om dan uiteindelijk moe maar voldaan weer naar die andere stad, Hoogstraten, af te zakken. Op naar volgend jaar! (Meer info over deze vereniging? www.erfgoedhoogstraten.be) (dh)


HOOGSTRATEN

Herbronningsweek Wistik

Mooi concert, maar het Begijnhof is gĂŠĂŠn parking

HOOGSTRATEN / KAPELLE-O/D-BOS - Misschien zit je middenin een proces om kanker door te komen. Misschien ben je er al een tijdje doorheen ‌ maar je leven is wel ondersteboven gekeerd. Naast de vaak erg belastende medische behandelingen en de onzekerheid, moet je in zekere zin jezelf weer her-vinden. Niets is meer als voorheen. De vanzelfsprekendheden werken niet meer. De uitnodiging om je nu naar je eigen diepte te keren wordt dwingender. De behoefte aan lucht en licht groter ‌ )N EEN MOOIE EN RUSTIGE OMGEVING LIGT +ONING steen, een gerenoveerd kasteeltje met een prachtig park. Een plek die uitnodigt om dichter bij jezelf te komen en dichter bij wat voor jouw een bron van leven kan zijn. Tijdens de herbronningsweek die er plaatsvindt maakt men ruimte om in verbinding te komen met de helende krachten in onszelf. Leidraad daarbij is de oude mythe uit ons cultureel erfgoed, de mythe van Inanna, waarbij de godin Inanna ons gidst in het meer vertrouwd geraken met de wetten van een veranderingsproces. In de sessies wordt op creatieve wijze gewerkt met focusing (een manier om contact te maken met ons innerlijk weten), met eenvoudig lichaamswerk, met klank, kleur en meditatie. De begeleiding gebeurt door Marijke Baken en Dr. Ivo Nagels. Door de dagen heen wordt ook gezorgd voor tijd om alles te laten bezinken en te laten gebeuren. De groep kan daarbij verrijkend zijn en ondersteunend werken, terwijl tegelijkertijd het individuele proces alle ruimte mag krijgen. Dit is een week voor jezelf! Er wordt zorg gedragen voor het bewaken van een ruimte waarin veel kan, maar niets hoeft. Om dit proces te ondersteunen is er overnachting in gezellige eenpersoonskamers met douche, lavabo en toilet op de kamer. Ook worden lekkere maaltijden voorzien. Elders in dit nummer leest u een interview met een deelneemster aan ĂŠĂŠn van de voorbije herbronningsweken. Waar en wanneer? Maandag 10 tot vrijdag 14 november 2008, maandag 2 tot vrijdag 6 maart 2009 en maandag 7 tot vrijdag 11 september )N +ONINGSTEEN /XDONKSTRAAT IN +Apelle-op-den-Bos. Inschrijven? Bij Marijke Baken (052/25.68.30 of marijke.baken@unitedadsl.be) en pas geldig na overschrijving van 280 euro op rekeningnummer 320-0238797-53 van Wistik vzw, met vermelding ‘herbronningsweek november of maart’. Meer info? info@koningsteen.be, www.koningsteen.be of www.cranio-sacraal.be.

HOOGSTRATEN - De laatste woensdag van september had het Festival van Vlaanderen het vierstemmig vocaal ensemble ‘Encanter’ uitgenodigd in de Begijnhofkerk. Een zeer mooi programma, waarbij het bijzonder was dat de polyfonie, die meestal door mannenstemmen wordt gezongen, nu door vrouwen werd vertolkt. Alleen een beetje jammer dat het Festival, waar men toch beweert bewust voor mooie locaties te kiezen, ieder jaar weer enkele auto’s van medewerkers op het hof parkeert. Omdat het om een vocaal ensemble ging, konden het enkel de twee spots en een doos programmaboekjes zijn die men moest binnendragen. Zo onoverkomelijk is dat toch niet? Overigens stond er ook de eerste zaterdag van oktober weer een auto voor de kerk. Eigenlijk verdienen alleen mensen die het hof in ere laten de kans om er iets te organiseren ‌ (dh)

Billen te koop?

HOOGSTRATEN - Wordt Hoogstraten dan toch een èchte stad, nu er zelfs “billen te koopâ€? zijn? ‘Vreescht niet’, voorlopig (nog) geen kabardouchkes op onze Vrijheid! Het etiketje op de foto stond gewoon bij enkele ‘neusďŹ etsen’ in een niet nader te noemen Hoogstraatse etalage. Moeten er nog ‘r’-en zijn? (dve)

37


HOOGSTRATEN

3de Streekgastronomisch Banket gaat in het ROOD! HOOGSTRATEN - Sinds het voorjaar maakt de ‘Werkgroep Culinair Erfgoed’ deel uit van het ‘Lokaal Comité Smaak’, bekend van de streekgerechtenwedstrijd die de afgelopen zomer de Hoogstraatse horeca onveilig maakte. Op zaterdag 15 november slaan beide groepen de handen opnieuw in elkaar en wel voor de 3de editie van het zo gesmaakte Streekgerechtenbanket. Vorig jaar was het banket helemaal uitverkocht met zelfs een wachtlijst van meer dan 20 personen. En ook nu lopen de inschrijvingen al serieus storm, dus wacht niet te lang met inschrijven …

‘We gaan in het ROOD!’ Aperitiefhapjes

Menu Huisbereide hoofdkaas met rode sla en radijsdressing Schenkelbouillon met rode biet Pladijsfilet met een tomatenkorst op een paprikarijst In rode wijn gesmoorde hoevekip met rode kool, goudrenet en geprakte aardappelen Aardbeien van Hoogstraten in volle glorie +OFlE MET ZOETJES $RANKEN WATER n BIER n WIJN De menu, opgemaakt door Guy Sannen van VTI Spijker, belooft alvast veel goeds (zie kader). En OOK DE BEDIENING n ZOALS VANOUDS VERZORGD DOOR DE LEERLINGEN VAN DE SCHOOL n EN DE SMAAKVOLLE muzikale omkadering zijn van bij de start vaste waarden. Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van onze Veiling werd gekozen om met iets recentere streekproducten te werken: onze rode groenten en fruit om precies te zijn. Dat is alvast een gedeeltelijke verklaring van de titel “We gaan in het ROOD!”. De andere verklaring moeten we zoeken in de banketten aan het vroegere Franse Hof van Lodewijk IV. Daar had je de “gele” banketten, wat gewoontjes, met puddinkjes en andere liflafjes. Groene feestjes liepen ook nog vlotjes, zij het voor sommigen met

VTI en de Week van de Smaak HOOGSTRATEN - Van 13 tot 23 november loopt in Vlaanderen en Brussel opnieuw de steeds bekender wordende ‘Week van de Smaak’. En dan spreekt het voor zich dat we ook in onze Hotelschool moeten zijn. Zo wordt een hele week gewerkt rond de streek “Bourgogne”. Met het ingediende projectvoorstel ‘won’ men zelfs een Franse topchef, niemand minder dan Philippe Godard uit het Franse Sens . Donderdag 20 november neemt hij deel aan een heuse ‘1.000 seconden’, met en voor de leerlingen van het 6de jaar. Op vrijdag de 21ste kan iedereen dan komen meegenieten van een ‘Bourgondisch Banket’, bereid door de leerlingen maar met goede raad van de chef. Reserveren hiervoor kan in de school, op het nummer 03/340.22.80, bij Elke Finck. Het startweekend van de Week van de Smaak werkt het VTI overigens ook weer mee aan het 3de ‘Streekgastronomisch Banket’, waar men i.s.m. het Lokaal Comité Smaak opnieuw heerlijke streekgerechten zal aanbieden, vergezeld van een aangename streep muziek. Meer info over de Week van de Smaak in het algemeen, vind je op www.weekvandesmaak.be. (dh)

38

teveel sla. Blauwe banketten lagen bijzonder delicaat: ‘truite au bleu’ kon nog net, maar wie eet nu graag blauw vlees? En rode banketten? Erg gezocht en druk bezocht, wegens de zeldzame aardbeien, de rode tomaten die toen nog goudgeel waren (‘pomodoro! ) en de toen nog exotische paprika’s. Waar en wanneer? In VTI Spijker, Gelmelstraat 62, op zaterdag 15 november vanaf 19 uur. Inschrijven (vóór 1 november!) kan per brief of mail bij Dries Horsten, Vrijheid 98 in Hoogstraten, maar uw inschrijving is pas geldig wanneer u ook 50 euro per persoon overschrijft op de rekening van het ‘Lokaal Comité Smaak’: 068-2492098-01. (dh)

Christel De Meulder schittert

HOOGSTRATEN - Woensdag 8 oktober hadden het Internaat Spijker en het Davidsfonds niemand minder dan sopraan Christel De Meulder te gast in de kloosterkapel. Men kon op veel belangstelling rekenen en die was meer dan terecht, want haar mooie stem – die we nog kennen van het Requiem van Fauré in maart – was weer absoluut het beluisteren waard. (dh)


HOOGSTRATEN

Wij werden 40 in 2008 HOOGSTRATEN - Op zaterdag 11 oktober vierden de ‘soixantehuitards’ van ons stadje feest. En we bedoelen voor alle duidelijkheid niet die mensen van middelbare leeftijd die zich na 4 decennia nog altijd in hun flower power bevinden, maar wel iedereen uit Hoogstraten, die er geboren werd in 1968. De festiviteiten vonden plaats in de Pax, met een gezellige walking dinner en een DJ met muziek uit de jaren ’80 en ’90. Mooi om zien was zeker ook de originele uitnodiging, alsook de knappe website die een heel jaar lang met regelmaat werd aangevuld. Ga maar eens kijken op www.hoogstraten1968.be.

Op de foto van Marcel Onincx ziet u bovenaan (van links naar rechts): Kris Lauryssen, Hans Van Der Hallen, Danny Vanderlinden, Leo Van Looveren, Luc Marijnissen, Annick Loos, Lou Grieten, Katrine Snyers, Koen Brosens, Jan Servaes (van Karel), Michel Peeraer, Yves Verheyen. 2de rij (v.l.n.r.): Rudi Van Weereld, Jef Van Dijck, Patrick Lambrechts, Frank Van den Broek, Greet Brosens, Els Van den Langenbergh, Lieve Leyten, Greet Bruyndonckx, Ann Hopstaken. 3de rij (v.l.n.r.): Sabine Huysegems, Karine De Beuckelaer, Linda Laurijssen, Sandra Herrijgers, Christine Rommens, Monique Verhoeven, Lieve Govaerts, Linda De Beuckelaer, Kathleen Roos, Ann Van Den Kieboom, An Tuytelaers. Onderaan (v.l.n.r.): Tine Doms, Nancy Krols, Annemie Scheynen, Sabine Van Aert, Eddy Van Dijck, Jan Servaes (van Jos), Pat Pauwels, André Brosens, Danny Vermeeren, Frank Vervoort. (dh)

39 In tijden waar afbraak zegeviert, willen wij de Vrijheid verkopen! Niet letterlijk, we willen ze u gewoon weer graag doen zien … Daartoe brengen we elke maand een detail in beeld dat u en ons charmeert. De Begijnhofpastorij! Zoals het destijds hoorde werd deze net buiten de Begijnhofmuren gebouwd. Met 1874 als bouwdatum en haar nog redelijk intacte staat is het zeker één van de meest waardevolle gebouwen langs onze Vrijheid. Binnen afzienbare tijd zal de kerkfabriek Sint-Evangelist aan een grondige restauratie van het gebouw beginnen. Ter voorbereiding wellicht werd de overwoekerde tuin onlangs proper gezet, hetgeen al meteen een veel betere indruk geeft (foto). Oké, enkele jaren geleden maakten we ons nog boos over het nieuwe metselwerk van de tuinmuur dat een beetje met het mooi gerestaureerde ijzerwerk vloekte, maar als het goed is zeggen we het dus ook! Keep up the good work en succes met de restauratie! (dve) 39


HOOGSTRATEN

Wij werden 70 in 2008 HOOGSTRATEN /P DONDERDAG OKTOBER KWAMEN DE JARIGEN VAN (OOGSTRATEN n ER GEBOREN OF ER MOMENTEEL WONEND n BIJEEN IN (OF TER 3MISse. Het feestcomité kreeg 62 inschrijvingen. Zowel het feestmaal als de stemming waren opperbest! “We wachten geen vijf jaar om opnieuw samen te komen!” was het besluit na deze zeer geslaagde dag! Dus als ‘t God belieft roept het feestcomité iedereen binnen afzienbare tijd nogmaals bijeen! Hopelijk zijn de zieken en de reizigers er dan ook bij, want zij hebben toch echt iets gemist!

Veel bekenden op onderstaande foto, met op de onderste rij (v.l.n.r.): Annie Mertens, Gilberte Van Den Heuvel, Hilda Van Weereld, Estella Dries, Mayke Bilcke, Agnes (Buyens) Hoymans, Lisette (Van Den Bosch) De Landsheer, Maria Tilburgs en Alice Landuyt. Op de 2de rij: Gerard Peeters, Josephine Ribbens, Maria Verbunt, José Van Nyen, Eliane Crols, Corry Hereygers, Lea Cools. Op de 3de rij: Bernard Van Der Veen, Astrid Christiaensen, Angeline Mertens, Francine Peeters en Gerard Van Den Bosch. Op de 4de rij: Julienne Knaepkens, Josephine Kenis, José Janssens, Mariette Van Opstal en Frans Van Hoof. En op de 5de rij tot slot: May Van Riel, Jef Van Gils, Gust Antonissen, Francine Bertels, Jeanne Vermeeren, May Van Hoof, Martin De Roover, Jeanne Aerts, Staf Verhoeven, Jos Van Dyck, Jan Van Dyck, Jules Janssens en Jef Van Maldeghem. (tekst: May Van Riel en dh; foto: Xavier Rombouts)

Tweedehandsbeurs HOOGSTRATEN – De Gezinsbond organiseert op zondag 9 november opnieuw een tweedehandsbeurs in zaal Pax tussen 14 uur en 16 uur. Je kinderen zijn het speelgoed uit hun jonge jaren een beetje beu en kijken er niet meer naar of je wilt je babyspullen van de hand doen of je verwacht een baby en bent op zoek naar een mogelijkheid om allerhande babymateriaal, speelgoed, kinderboeken, fietsen, meubeltjes, … tweedehands aan te kopen. Of je kleinkinderen komen af en toe logeren en je zoekt wat baby- en kleuterspullen en speelgoed voor een prikje. Dan moet je zondag 9 november in de namiddag eens komen kijken. Anders dan de voorbije

40

jaren kan er dit jaar geen kleding te koop worden aangeboden. Meerdere malen kwam de vraag om ‘spullen te schenken voor het goede doel’. Graag willen we ook op die vraag ingaan. Wie niet direct spullen te koop wil aanbieden of de niet verkochte artikelen liever niet terug mee naar huis neemt, kan ze ook schenken. Zo krijgen gebruikte zaken (in goede staat) toch nog een zinvolle bestemming. Ieder gezin kan tot 30 artikelen te koop aanbieden. Bij de verkoop zelf moet het gezin niet aanwezig zijn. De verkoop gebeurt anoniem door de bestuursleden. Aan de verkoper wordt gevraagd een verkoperfiche in te vullen en de artikelen

te etiketteren. Per gezin wordt een bijdrage gevraagd van 4 euro en 8 euro voor niet-leden van de Gezinsbond. Van de verkochte artikelen wordt 15% afgehouden voor de organisatie van de tweedehandsbeurs. Het gezin bepaalt zelf de verkoopprijs van de artikelen die het te koop aanbiedt. Mensen die geïnteresseerd zijn om artikelen te koop aan te bieden, kunnen zich wenden tot één van de volgende contactpersonen: Roos en Jan Leemans, Elsbroeken 26, tel. 03 314 71 04, Mia Schellekens, Lindendreef 39, tel. 03 314 84 99, Werner Bekaert, Louis Domsstraat 12, tel. 03 314 35 97.


HOOGSTRATEN

Een cultuurprogramma in Zaal Cecilia? HOOGSTRATEN - Hoogstraten is alweer heel wat jaren een stad. Draagt die naam alleszins. Een cultureel centrum is er niet. Nooit geweest eigenlijk. En al zal het er misschien nog wel eens komen, niet iedereen wil daar nog op wachten. Gelukkig konden heel wat cultuurmakers de laatste jaren al terecht in het aloude ‘zaaltje van Cecilia’, we denken aan Tinello, de Marckriver, De Lepe Hoek, Markant, … Toch lijkt er daarnaast nog plaats voor een alternatieve programmering, die naast toneel- en jazzliefhebbers ook andere ‘cultuurmensen’ naar de zaal moet brengen. Op initiatief van Flor Verschueren zal daarom binnen de ‘Vzw Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij Sint-Cecilia’ een subgroep worden opgericht die nadenkt over een eigen, kleinschalige agenda. Een eerste activiteit gaat sowieso door op zaterdagavond 29 november aanstaande, onder de veelbelovende titel ‘Verwond(er)ing’. Voor die avond stelde Flor een gevarieerd program-

ma samen dat in het kaderstuk hiernaast wordt toegelicht. Nu zal de uitbating van de zaal voor deze eerste activiteit nog door het Ceciliabestuur worden verzorgd, maar voor de toekomst hoopt men op extra helpende handen. Het vijfkoppige bestuur van Cecilia is immers nu al overvraagd en het project kan maar slagen als er gemotiveerde lieden bijkomen. Bent u geïnteresseerd in zo’n ‘kunstencentrum Cecilia’? Neem dan contact op met Flor Verschueren (flor.verschueren1@ telenet.be of 03/314.68.31 of 0478/48.23.03) of met Dries Horsten (horstendries@hotmail.com of 03/312.19.92). Let wel, de handen zullen uit de mouwen moeten. Men zoekt poetsers, klaarzetters, tappers, kaartenverkopers, techniekers, grafici, mensen die met de computer weg weten of thuis zijn in organisatie, … met weliswaar als gemeenschappelijke kenmerken: een hart voor cultuur én een hart voor het zaaltje. Zien we u alvast de 29ste voor een kennismaking? (dh)

Verwond(er)ing zaterdag 29 november Zaal Cecilia Waarover verwonderen we ons nog? Enkel over een wonder? Of ook over Daens, de musical? Of “Het Zesde Zintuig”? Of over een spinnenweb en hoe dat gemaakt wordt? Kan je horen hoe een spin haar web weeft? Kan iemand beter verwonderd zijn dan een kind? Deze vragen spookten door de hoofden van Rosette Servaes en Flor Verschueren. Ze delen zelf een verwondering: alles moet tegenwoordig ‘af’ zijn, volmaakt. Maar ligt schoonheid niet eerder in het onvolmaakte? Maakt het hoekje chaos de orde niet mooier? Samen verzamelden ze 31 heel uiteenlopende gedichten rond “verwondering” waarvan de helft op muziek werd gezet in verschillende stijlen, gaande van een driestemmig madrigaal tot het echte levenslied, naargelang de tekst erom vraagt. Drie generaties. Vier stemmen. Drie muzikanten. Een voorstelling die ongetwijfeld zelf enige verwondering zal teweegbrengen.

In de loop der jaren passeerden hier al heel wat koosnaampjes voor Zaal Cecilia de revue: de regionale Roma, de would-be Warande, de boerenbourla, … Als de ‘Verwond(er) ing’ op het einde van de maand meevalt, wordt er binnen de Vzw Cecilia misschien nog een aparte programmeringgroep opgericht. (Foto: F. Croes)

Te zien in zaal “Cecilia” op 29 november om 20.15. Met: Johan Govaerts, Kaat Haest, Hanne Hofkens, Lut Martens, Jef Van Gils, Florejan Verschueren en Flor Verschueren. Kaartjes zijn te bestellen op de Stedelijke Dienst voor Toerisme (03/340.19.55 of toerisme@hoogstraten.be); de plaatsen zijn beperkt! (bv)

Heilig Bloedprocessie uitgeroepen tot Vlaams Erfgoed HOOGSTRATEN/BRUGGE/BRUSSEL - In juli 2008 lanceerde het kabinet van Minister van Cultuur Anciaux een oproep om waardevol immaterieel erfgoed uit heel Vlaanderen aan te reiken. Met immaterieel erfgoed wordt ‘niet-tastbaar’ erfgoed bedoeld: tradities, rituelen, feesten, muziek en verhalen. Er werden 11 dossiers ingediend, waarvan er uiteindelijk 8 tot de ‘Vlaamse lijst van immaterieel erfgoed’ werden toegelaten. Eén daarvan was onze eigen Heilig Bloedprocessie. 7 van de 8 dossiers wilden ook kandideren voor de internationale UNESCO-lijst, maar voorlopig werden nog maar 2 dossiers voorgedragen: het carnaval van Aalst en de Heilig Bloedprocessie van Brugge. De definitieve beslissing zal wel pas volgend jaar in mei bekend worden gemaakt. De opname in de Vlaamse lijst is al een mooie opsteker en de kans dat ook onze processie bij een volgende kandidaatstelling wordt toegelaten, is niet ondenkbaar. Een dikke pluim dus voor de mensen van de Heilig Bloedstichting, die het dossier samenstelden! (dh)

41


HOOGSTRATEN

Hoogstraats schilderij opgenomen in Vlaamse topstukkenlijst HOOGSTRATEN - Het “retabel van de Heilige Jozef”, dat in een zijkoor van de Sint-Katharinakerk hangt, heeft al op diverse grote tentoonstellingen gestaan. Eind september kreeg de kerkfabriek, eigenaar van het werk, dan het heuglijke nieuws dat Minister Bert Anciaux het werk heeft opgenomen in de (voorlopige) vernieuwde lijst van ‘Vlaamse topstukken’. Een definitieve bescherming volgt normaal gezien binnen 8 maanden. In navolging van het ‘Topstukkendecreet’ uit 2004 tracht de Vlaamse overheid roerend erfgoed te beschermen dat als ‘uitzonderlijk belangrijk, zeldzaam en onmisbaar’ wordt bestempeld. En zo’n werk blijkt nu al jaar en dag in onze Sint-Katharinakerk te hangen … “Het leven van Sint-Jozef” werd in olieverf op paneel geschilderd. Het schilderij dateert uit de eerste helft van de 15de eeuw en de maker is onbekend. En hoewel het werk door de meeste wetenschappers dus niet langer als een werk van Robert Campin of Van der Weyden wordt beschouwd, is het nog altijd van grote waarde. De iconografie wordt bijvoorbeeld als zeer zeldzaam bestempeld. Jozef werd in de 15de en 16de eeuw immers vooral afgebeeld als echtgenoot van Maria en dit schilderij is geheel aan hemzelf gewijd. Een voorstelling als deze, waarin de verschillende episodes uit een heiligenleven zijn samengevlochten tot één compositie, zijn bijvoorbeeld wel bekend met voorstellingen uit het leven van Jezus, maar nauwelijks met het leven van Jozef. Voorwaar een opsteker! (dh)

“Het leven van Sint-Jozef” werd onlangs uitgeroepen tot ‘Vlaams topstuk’. (Foto: J. Van Cleemput, Provincie Antwerpen)

Verbroedering der Vlaamse Vendeliers HOOGSTRATEN - Op zondag 30 november zal de jaarlijkse verbroedering van de Vlaamse vendeliers doorgaan in de Veiling der Kempen Loenhoutsebaan te Hoogstraten. Inschrijven gebeurt ter plaatse vanaf 9.00 uur. De oefenstonden nemen te 9.30 uur een aanvang. Het einde is voorzien te 16.00 uur. Een knapzak meebrengen is noodzakelijk, drank is ter plaatse te verkrijgen. De deelname aan de onkosten bedraagt 8 euro per persoon. Er zijn voor de deelnemers drie mogelijkheden voorzien: 1) Het aanleren van de “Bierreeks”, een reeks voor ervaren vendeliers 2) De reeksen “Schottisch on the rocks” en “Jorisgroet” 3) Uit de oude doos wordt de muziekreeks “Taxandria” aangeleerd. Verdere inlichtingen en informatie op de nummers 03/34845741 en 0496/593523 Alle vendeliers, zonder onderscheid van federatie of organisatie, zijn welkom.

42

Jeugd in huis HOOGSTRATEN - Vinden je pa en ma je nog te jong om uit te gaan, maar wil je toch graag eens met je vrienden en vriendinnen afspreken om het weekend plezant in te zetten? Dan hebben wij de oplossing voor jou in petto. Met ‘Jeugd in huis’ presenteren we een tienerfuif in elk van de drie jeugdhuizen: de Cahier de Brouillon, de Mussenakker en ’t Slot. Op deze avonden zijn de jeugdhuizen rook- en alcoholvrij tot 23 uur. Pas na 23 uur wordt er alcohol geschonken. Dus ook al ben je nog geen 16 jaar, hiermee kan je zeker wel je ouders overtuigen dat je hier veilig kan uitgaan. +16 jarigen zijn uiteraard ook welkom. De eerste tienerfuif vindt plaats op vrijdag 14 november vanaf 20 uur in de Cahier, Vrijheid 84 te Hoogstraten. De DJ zorgt voor een stevige brok muziek, en enkele caféspelen zorgen voor de nodige ambiance in de keet. De inkom is gratis, spring dus gewoon eens binnen. ‘Jeugd in huis’ is een organisatie van de drie jeugdhuizen in samenwerking met de jeugdraad en stad Hoogstraten. Meer info: jeugddienst - 03 340 19 52 - jeugd@ hoogstraten.be

Koffiekrant HOOGSTRATEN - Voortaan is de koffiekrant in de bibliotheek van Hoogstraten geopend op elke werkdag vanaf negen uur ’s morgens in plaats vanaf tien uur. Voortaan kan je dus je krant een uurtje eerder lezen, langer genieten van een kop koffie, en dit bovendien steeds in rustig gezelschap.


HOOGSTRATEN

Overweldigende druivenoogst HOOGSTRATEN - Jos Mertens uit de Lindendreef kweekt al heel wat jaren druiven in zijn tuin. Het begon allemaal 25 jaar geleden, toen hij van iemand uit Hoeilaart – de man van de zus van zijn vrouw – enkele plantjes en wat tips cadeau kreeg. Nu zijn er wel meer mensen die druiven

telen, maar wanneer je de honderden trossen de tuin van Jos ziet hangen, dan besef je meteen dat hij echt wel een expert in het vak is. Zelf blijft Jos er heel bescheiden bij, maar de oogst van dit jaar is echt wel overweldigend. (dh, de foto is van schoondochter Mellie Sprangers)

Sint-Maartens optocht HOOGSTRATEN – De Gezinsbond organiseert op zaterdag 8 november, in samenwerking met de Gelmelzwaaiers, de Sint-Maartens optocht om 19 uur. Van 14 uur tot 16 uur kunnen de kinderen van 5 tot 8 jaar lampionnetjes knutselen in zaal Pax. Voor de kinderen van 8 tot 12 jaar is er gelegenheid voor kennismaking met vendelzwaaien. Wie graag thuis een lampion maakt, kan ook ’s avonds meegaan met de optocht. Ook je broers, zussen, vrienden, papa’s en mama’s zijn welkom. De optocht vertrekt om 19 uur op de parking van zaal Pax. Nadien is er een kampvuur en wat lekkers.

Zaklampentocht HOOGSTRATEN – De KWB organiseert op vrijdag 14 november voor alle kinderen, hun ouders en grootouders een zaklampentocht, een avondzoektocht met zaklampen en pannenkoekenfeest. Inschrijven kan tussen 18 uur en 19 uur in zaal Pax, Dr. H. Versmissenstraat. De deelnameprijs bedraagt 3 euro per kind en voor de volwassenen is het deze keer gratis. Alle kinderen moeten wel vergezeld zijn van een volwassen begeleider. De deelnemende kinderen krijgen een chocolademelk en een pannenkoek gratis Ên tevens is er voor elk van hen nog een prijs om mee naar huis te nemen.

Jos Mertens bij zijn indrukwekkende druivenoogst (Foto: Mellie Sprangers).

Ook mensen die geen lid zijn van de KWB zijn van harte welkom. Breng dus gerust je familie, buren, vrienden en kennissen mee. Meer inlichtingen bij J. Smouts, tel. 03 314 31 37.

% & ' !' '

#$!

! " !

43


MEER

GOUD IN MEER Adriaan Goetschalckx en Lea Michiels

Een vonk die oversprong In september vierden het echtpaar Goetschalckx-Michiels zijn gouden bruiloft. Een dankmis werd in de kerk te Meer opgedragen waarna er een heerlijk feest plaatsvond. Jaan Jaan is in Meer geboren en getogen. Zijn jeugd beleefde hij in ‘t Looi waar zijn ouders een boerderij in bezit hadden. Hij ging tot zijn 14 jaar naar ’t school in Meer, dat was nog op de plaats waar nu de bibliotheek gevestigd is. In die tijd was er in het zesde schooljaar een “grote” en een “kleine” kant in de laatste klas, d.w.z. het vijfde en het zesde studiejaar volgden tegelijkertijd les in hetzelfde klaslokaal van dezelfde meester. Eénmaal dat Jaan niet meer schoolplichtig was moest er thuis geholpen worden. Van verder leren was toen geen sprake. Jaan was immers de oudste van acht kinderen. Aangezien de eerste vier kinderen zonen waren moest Jaan na verloop van tijd, toen de andere zonen ook van school kwamen, als eerste van het gezin gaan werken. Eerst was het noodzakelijk om met een auto te leren rijden. Hij vond iemand die hem deze kans gaf, maar in ruil moest er gewerkt, onder de zak gelopen worden. Na enkele jaren schakelde hij over naar de Inza om het ook daar na enkele jaren voor bekeken te houden. Jaan ging terug naar een vrachtwagen. Eén van zijn taken bestond erin te gaan lossen op de dokken in Antwerpen. Regelmatig zag hij daar iemand melk en zuivelprodukten thuisbrengen bij de mensen. Dat was het wat hij wilde!!! Hij had HET gevonden. Niet lang daarna begon Jaan een melktoer in Meer. Hij kocht een tweedehands camionette en ging zich bij de mensen bekend maken. Het beviel hem zogoed, en zijn klantenbestand groeide zo aan, dat hij er pas na 34 jaar mee stopte. Hij was intussentijd 60 jaar geworden. Het was goed geweest!

toch enigszins les te volgen werd er uitgeweken naar het Spijker. Kort na het huwelijk met Jaan opende Lea, op Beek in Meer, een buurtwinkel. Na enige moeilijkere beginjaren bleek dit ook een schot in de roos. Toen Jaan op pensioen ging sloot Lea ook de winkel. Het was ook voor haar goed geweest.

Gezin Als jong meisje speelde Lea mee in een, wat wij nu zouden noemen, een drumband. Na een optreden, tijdens een bal bij “Koopkes “ in Hoogstraten geraakte het aan met Jaan. Gewoon een vonk die zo oversprong dat er na iets meer dan een jaar gehuwd werd. Drie zonen vervolledigde hun geluk: Paul, Eric en Luc. Zij zorgden op hun beurt voor vier kleinkinderen. Genietend van het leven wandelden Jaan en Lea dikwijls in het Eifelgebergte. De bergen hebben een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Nu worden dergelijke uitstappen te vermoeiend. Bijna elke dag schijnt voor Jaan en Lea de zon op Nederlandse bodem. Regelmatig drinken zij wel een koffietje in het Nederlandse Baarle. Zij zien er echter ook niet tegenop om te voet van huis naar de AC, gelegen aan de autostrade te Meer, te wandelen. Na de middag is er voor Lea altijd wel één of ander huis- of tuinwerk te doen. Jaan “prult” liever wat in zijn kot. Bijna alles doen deze mensen samen en dat zal zo blijven zolang het kan. (FS)

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Lea Lea daarentegen is in Borgerhout geboren. Zij was de jongste van vier kinderen. Toen zij vier jaar was verhuisde het gezin naar Hoogstraten waar ze gingen wonen in de Karel Boomstraat. Op vaste basis schoolgaan was er niet bij. Het was immers tijdens de oorlog 1940-1945, tijdens de bezetting. In de gemeentelijke scholen in de Karel Boomstraat verbleven er steeds soldaten, eerst Duitsers en daarna de geallieerden. Om

44

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur


MEER

Vijf kandidaten voor het klooster MEER - In juni formuleerde het Driehoekoverleg Klooster Meer, met afgevaardigden van de parochie, het stadsbestuur en de dorpsraad van Meer, hun visie en wensen in verband met de herbestemming van de kloostersite in Meer. De werkgroep stelde een visietekst ter beschikking aan mogelijke kandidaten. In dit dossier formuleerde de werkgroep enerzijds breekpunten waarmee de kandidaten verplicht rekening moeten houden en anderzijds een aantal wensen - elementen met een meerwaarde - die de jury bij de beoordeling van de voorstellen als bijzonder positieve elementen van het project zullen evalueren. Het dossier werd door 12 belangstellenden aangekocht, waarvan er uiteindelijk vijf een uitgewerkt voorstel indienden. Op zaterdag 4 oktober namen de leden van het Driehoekoverleg nota van de ingediende projecten, zonder kennis te nemen van de inhoud. Dat laten ze over aan een deskundige jury die zal bestaan uit: s )LSE 6ERACHTERT AFGEVAARDIGDE VAN DE PAROCHIE EN TEVENS VOORZITTER VAN de jury; s 6IER LEDEN DIE DEEL UITMAAKTEN VAN HET $RIEHOEKOVERLEG :IJ KRIJGEN de opdracht om bij de beoordeling van de voorstellen extra aandacht te schenken aan de waarde van de voorstellen voor de bevolking van Meer en de ruimere omgeving. s 6IER LEDEN DIE ZICH OP 6LAAMS NIVEAU DESKUNDIG MOGEN NOEMEN OP het vlak van monumentenzorg, architectuur en de herbestemming van historische sites. De negen juryleden krijgen ruim de tijd om alle voorstellen grondig te bestuderen en komen begin november samen. Op dat moment krijgen de vijf kandidaten de kans om hun project voor te stellen en te verduidelijken en vervolgens zal de jury beraadslagen en een advies uitbrengen aan de driehoekswerking. De leden van het Driehoekoverleg zijn aangenaam verrast door het aantal ingediende dossiers en hopen dat in de ingediende projectvoorstellen verschillende mogelijkheden voor de kloostersite zijn uitgewerkt. Wellicht zal de jury een moeilijke opdracht hebben, maar het driehoekoverleg heeft er alle vertrouwen in dat een goed project zal kunnen weerhouden worden. Om de beoordeling van de projecten objectief en in alle rust en sereniteit te laten verlopen, is aan de verschillende kandidaten uitdrukkelijk gevraagd om hun project tot nader bericht niet voor te stellen in de pers of te bespreken met de verenigingen van Meer of hun afgevaardigden.

VAN HEMELEN

Handen te kort bij het feestcomitÊ van de ponyclub Sint Joris Meer MEER - Als de grote schoolvakantie achter de rug is, wordt het voor de ruiters die goed gepresteerd hebben pas echt serieus. Dan komt het er namelijk op aan om net dat tandje bij te zetten voor het provinciale- en nadien het nationale ponytornooi. De apotheose van het seizoen vond plaats op het nationale tornooi op 28 september in Schoonbroek. Al vroeg op de dag loodste Lena Bevers haar beide ponys door het springparcours: foutloos met Kimba en 4 strafpunten met Spirit. Dan was het de beurt aan Nathalie Voeten die na een foutloos basisparcours 1 balk aantikte in de barrage. Rond de middag reden dan de zussen Kaat en Sara Van Aperen, beiden provinciaal kampioen in hun dressuurreeks, een keurige proef. Het resultaat mocht er zeker zijn voor Sara met Mopke: zilver. Ook Kaat verdedigde zich goed met een 12de plaats. In de namiddag kwam de dressuur voor Nathalie Voeten en Christophe Sterkens aan de beurt. Nathalie reed eerst een zeer mooie proef met Quando in DL1. Dan kwam Christophe uit met z’n pony Whisper in L2, de hoogste dressuurcategorie voor de C-ponys. Hij bracht een vlotte proef waarin Whisper veel uitstraling toonde bij slechts een paar kleine foutjes. De laatste prestatie van de dag was voor Nathalie met haar ponyhengst Hoppe in DL2, de hoogste klasse voor de D-ponys. Ook hier werd een nette proef neergezet. Met de loodzware concurrentie bleef het echter bij beiden gissen naar de uitslag. Die was dan ook de moeite waard: goud voor Christophe en ook voor Nathalie met Quando. Met Hoppe werd het nog een verdienstelijke 11de plaats. Dat was in Meer nog nooit vertoond: 2 gouden medailles op het nationaal! Het begon gelijk SMS-jes te gonzen tussen Schoonbroek en Meer. Bij hun thuiskomst werd Christophe verrast door een feestcomitÊ dat de oprit nog aan het decoreren was. Er was echter ondertussen ook een feestelijk natje koud gezet. Dit werd staande genuttigd, want ja, er was nog werk! Het ging namelijk spoorslags verder naar de familie Voeten waar de entree ook nog versierd werd voor de andere kampioen en waar de avond dan verder gezellig aiep. Kortom, een dag van topprestaties die de aanzet gaven tot heel gezellige ponyclubmomenten nadien!

Nathalie Voeten met paard Quando ook naar goud in de klasse Cponys op datzelfde nationale kampioenschap.

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

Van Aertselaerstraat 21 - 2320 Hoogstraten

annemie kapsalon 0476 44 32 19 slommerhof ,- +,+) hoogstraten vanaf 1 oktober 2008, di tem zat

Tel.: 03.314.37.67 GSM: 0496.22.57.67 Fax: 03 481 77 42 www.vanhemelenbvba.be

197

45


MEER

Percussie-ensembles te gast bij Sinte-Rosalia

MEER – In Zaal voor Kunst en Volk waren zondag 19 oktober een aantal percussiegroepen uit de grensstreek te gast. Vanuit Nederland waren dat de ensembles Sint-Martinus uit Achtmaal en Afslag uit Ulicoten. Van de Vlaamse kant namen Euphonia uit Retie, de Burgerzonen uit Oud-Turnhout, de combinatie Sint-Remi Baarle / De Kunstvrienden Merks-

plas en Sinte –Rosalia zelf deel aan dit Border Percussion Festival. Voor de Vlaamse bands maakte de overkoepelende vereniging Vlamo van het festival een evaluatieconcert. Dat betekent dat een vakjury een raadgevende rapport opstelt. Geen echte wedstrijd dus, maar voor de deelnemers wel een extra stimulans om zo goed mogelijk voor

de dag te komen. De namiddag werd, zoals de traditie van het Border Percussion Festival het wil, afgesloten met een gezamenlijke uitvoering door alle deelnemers. Onder leiding van dirigent Fons van Aert van Sinte-Rosalia. De deelnemers waren zo enthousiast dat er al plannen voor volgend jaar werden gemaakt. (Jacques Verboven, tv)

Kermisvreugde MEER – De kermis zit erop. Helaas zondags wat regenachtig. Maar de vreugde was er niet minder om. Veel muziekoptredens met onder andere Jiving Sister Fanny op het PoepyBoyBal. En veel ambiance in het Fortuin. De fanfares die hun best doen. Ook de tenten werden druk bezocht. En de echte Merenaar, hij nam verlof om dit alles en de volksspelen te kunnen meemaken. En ook om uit te blazen na al dit geweld. Hier volgt een kort fotoverslag. (ma)

Kindervolksspelen. Eerst bonnetjes verdienen en daarna naar de Foor

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

Volksspelen. Fons Aerts is aan de beurt. De anderen kijken toe. 46


MEER

Meerse familiedag in de parochiezaal. MEER - Op 1 november organiseert K.W.B.-MEER een heerlijke en ongedwongen familiedag. Deze zal aanvangen om 13u00 en eindigen omstreeks 18u00. Om 19u00 volgt dan de prijsuitreiking van de grote fietszoektocht. Doorlopend kan men genieten van pannenkoeken, koffie, gerstenat ..….enz Wegens groot succes van vorig jaar richten we dit jaar opnieuw een familie-wandelzoektocht in. Er zijn aparte vragen voor kinderen en volwassenen (kinderen altijd prijsvolwassenen de 10 beste). Inschrijven kan men hiervoor tussen 13u00 en 14u30. Afstand wandeling : 5 km Kinderen betalen 1 ` en de volwassenen betalen 2 ` per inschrijving. Maximumbedrag te betalen per familie is slechts 5 `. (ma)

Notaris Paul ROMMENS Meerseweg 16, 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 03/315.71.67 – Fax 03/315.71.29 e-mail: info@notaris-rommens.be

OPENBARE VERKOOP VAN HOEVEWONING en LANDBOUWGRONDEN TE HOOGSTRATEN/ MEERSEL-DREEF Notaris Paul ROMMENS zal, ten overstaan van Mevrouw de Vrederechter van Hoogstraten, onder opschortende voorwaarde van uitblijven van hoger bod, openbaar verkopen:

Onder Hoogstraten / Meersel-Dreef:

Ontbijtconcert met Sinte-Rosalia MEER - Dirigent Bart Van Ossel en de muzikanten van Brassband SinteRosalia uit Meer pakken zondag 2 november uit met een nieuw muzikaal initiatief: een ontbijtconcert. In de zaal Voor Kunst en Volk kan u om 10 uur in de voormiddag aanschuiven voor een heerlijk ontbijt: croissantjes, allerhande broodjes, met marmelade en gevarieerd beleg, koffiekoeken, een eitje, een fruitsapje, koffie, thee, melk,… het is er allemaal. Terwijl u, met de hele familie misschien, geniet van al dat lekkers, zorgen de muzikanten voor een gezellige muzikale begeleiding. Deelnemen kost ` 10 (` 6 voor kinderen) en u kan inschrijven bij Jos Brosens; Frankenberg 8A2 (tel. 03 315 90 79), Ad Godrie, Meerleseweg 54 (tel. 03 315 04 70) of het Argenta-kantoor, Meerdorp 23 (tel. 03 315 01 78). Voor het ontbijt luistert Sinte-Rosalia de eucharistieviering van 9 uur op in de kerk. Tijdens die viering worden de overleden leden van de vereniging herdacht.

Nieuws van de Eendracht … De overleden leden en ereleden van Fanfare ‘De Eendracht’ worden ook dit jaar naar goede gewoonte herdacht en wel in de eucharistieviering van zaterdag 22 november om 17:45 uur. Muzikaal wordt deze viering volledig verzorgd door de muzikanten van de fanfare onder de leiding van dirigent mevrouw Marleen Proost. Wellicht wordt het een sfeervolle eucharistieviering. Na deze herdenkingsviering worden de leden en de ereleden van de fanfare verwacht in de parochiezaal voor het jaarlijkse teerfeest. Er wordt een feestmaal geserveerd ter afronding van een druk werkjaar. Na het maal is er gelegenheid tot dans en vermaak. Dit jaar is er wel een bijzonderheid: verschillende verdienstelijke muzikanten zullen gepast worden gehuldigd. Inmiddels zijn de bestuursleden van fanfare ‘De Eendracht’ volop bezig met het bezoeken van de leden en ereleden voor de inschrijving van het teerfeest. U ook kan de fanfare als erelid steunen : de bestuursleden en muzikanten helpen u graag hiermee. De lessen voor de opleiding tot muzikant zijn sedert enkele weken weer van start gegaan : geïnteresseerden, zowel jonge als minder jonge liefhebbers kunnen zich nog steeds melden bij Luc Van Bladel, tel. 03/315.75.71. (ma)

KOPIJ

Koop 1: een oude hoevewoning met aanhorigheden, Strijbeek 14, groot 56a.59ca.. K.I. +/- 950 euro. Bezichtiging: zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Koop 2: perceel weiland, palend naast en achter koop 1, ter streke “Vre Heyde”, aan de straat Strijbeek en een zijweg, groot 1ha.59a.63ca. Koop 3: perceel landbouwgrond, t/s “Vre Heyde”, aan de zijweg van Strijbeek, groot 1ha.31a.50ca. Koop 4: perceel landbouwgrond, t/s “Vre Heyde”, aan de zijweg van Strijbeek, groot 1ha.31a.50ca. Decreet Ruimtelijke Ordening: - stedenbouwkundige vergunning voor het verbouwen van een woonhuis, afgeleverd op 3 december 1974, ref AROHM 140.671/C, voor koop 1. - bestemming volgens Gewestplan: landschappelijk waardevol agrarisch gebied. - geen dagvaardingen, geen rechterlijke beslissingen, geen voorkooprecht en geen verkavelingsvergunning. Samenvoeging: mogelijk maar voorbehouden. Aanvaarding: Koop 1: na betaling koopsom en onkosten. Koop 2, 3 en 4: vanaf 5 januari 2009 na betaling koopsom en onkosten. ENIGE ZITDAG: donderdag 13 november 2008 om 15.00 uur in De Voorthoeve te Meerle, Voort 10. Verdere inlichtingen en plannen ten kantore van de Notaris. Kandidaat-kopers dienen identiteitskaart, trouwboekje en eventueel (wijzigend) huwelijkscontract mee te brengen.

Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 26 november. We verwachten alle kopij ten laatste op woensdag 12 november.

47


MEER

MEER - In de vorige Maand maakten we reeds even kennis met “De Witte Neger”, maar deze keer keren wij hem binnenstebuiten. Wie is hij, waar komt hij vandaan en wat wil hij bereiken? We vroegen het aan zijn scheppers: Jan Dufraing, Marc Koyen en René Michiels. Niet geheel toevallig gebeurde dat in café De Velo, onder het toeziend oog van Luc Meyvis. René: Luc, geef die gast van DHM ook iets. Luc: Wat drinkt gij van die mannen? DHM: Voor mij een Vedett. Jullie zitten hier al een tijdje, zo te zien? Marc: Valt dat zo hard op? René: We zijn nog maar aan onze tweede Duvel, zulle. Jan: Ge staat er maar ene achter. Bestel anders nog een Vedett. DHM: Nee, laat maar. Seffens misschien. Goed mannen, we moeten het over “De Witte Neger” hebben. Wie of wat is dat? René: Er zitten er hier heel wat binnen. Marc: Gij zijt er misschien ook wel ene. Jan: Eigenlijk is “De Witte Neger” de titel van ons nieuw toneelstuk. Het is een verzonnen figuur, die misschien model kan staan voor sommige mannen. René: Dat wist ik niet, dat ik een model was. DHM: Dus jij speelt de Witte Neger? René: Die kerels hier hebben mij in een strooien rokske gepropt. Dat kunnen er niet veel. Luc: Mannen, weten jullie wie dit nummer speelt? ( Iedereen luistert naar de muziek, maar er komt geen reactie.) Luc: Nick Lowe!! Dat zoudt ge niet zeggen hè? Ney?

48

René: Ik heb hem twee keer live gezien en toen klonk hij heel anders. Luc: Maar het is hem. Nick Lowe! Straf hè. DHM: Over muziek gesproken, jullie verwerken graag muziek in je toneel, heb ik begrepen? Jan: Ja, dat is ons ding. Vroeger al bij de bonte avonden van de Mussenakker, maar ook bij ’t Heidebloempje zoeken we altijd een originele manier om muziek in onze stukken te verwerken. Marc: We hebben al vanalles geprobeerd: livemuziek bij E.Z.E.L., een muziekband bij “De Zeven Sacramenten” en de laatste keer de Meerse Brassband Rosalia bij “Vast in de kast”. Ney: Nu wordt het Jiving Sister Fanny, die al de muziek in het stuk live voor het podium gaan uitvoeren. We hadden eerst aan de Stones gedacht, maar die waren al bezet. Of misschien hadden we Nick Lowe moeten pakken, Luc? Luc: Dat is hem hè, Nick Lowe, die ge nu hoort. DHM: Alle muziek live, dat zal wat geven. Marc: Dat is de bedoeling. Meestal zullen ze de nummers volledig zelf brengen, maar soms komt er ook iemand van het toneel zingen. Voor zover

ik weet, ben ik daar gelukkig niet bij. Daar kunnen de mensen alleen maar blij om zijn. Vorige keer heb ik water en bloed gezweet. Ney: Ik mag wel een nummer zingen en ik zie dat volledig zitten. Jan: Die combinatie van toneel met muziek en zang, dat kan heel knappe momenten geven. Op die manier maak je een soort van rock’n roll-theater. DHM: Inderdaad, er is ook nog toneel. Waarover gaat het stuk? Ney: Dat moet eigenlijk geheim blijven. Jan: Een ingewikkeld verhaal moet ge niet verwachten, dat was ook niet de bedoeling. Het is meer een opeenvolging van zes grote sketches met een rode draad erin. Marc: En die rode draad is de Witte Neger en een mysterieus afgodsbeeld dat toevallig in onze contreien verzeild is geraakt. Ney: Ja, ik heb den draad, haha. Jan: Het is bedoeld om te lachen. Puur amusement, grote boodschappen zitten er niet in. Marc: De humor is deze keer wel absurder dan de vorige keren. Meer de stijl die we vroeger hanteerden. Maar evengoed zit er volkse, visuele en stoute humor in. Enfin, dat hopen we toch…

René Michiels, Marc Koyen en Jan Dufraing maken zich in de Velo vrolijk in de belevenissen van de Witte Neger, terwijl Luc Meyvis zorgt voor drank en Nick Lowe.


MEER Ney: Welke cd hebt ge nu opstaan, Luc? Luc: Dat is dezelfde, Ney, dat is nog altijd Nick Lowe. Goed hè? Ney: Bijna zo goed als ons stuk. DHM: Spelen jullie zelf alle drie mee? Jan: Ja. Dit stuk heeft een grote bezetting. Bijna alle actieve leden doen daarom mee. Marc: Er zijn 27 rollen, die gespeeld worden door 21 Heidebloemers. We hadden dus bijna iedereen nodig. We hadden zelfs één man te kort. Daarom hebben we Tommy Bruynen gevraagd mee te doen, die zijn sporen al verdiend heeft bij de Mussenakker en het Gemenebest. Ney: Ik had anders gezegd dat ik niet meer zou meedoen, maar mijn bengels wilden hun vader absoluut nog eens zien acteren. En wat doet ge dan? Jan: Daarom spelen we ook zes opvoeringen, omdat de bezetting zo groot is. Normaal spelen we vier keer. Marc: Plus het feit dat Jiving Sister Fanny meespeelt. Dat zorgt voor een extra aantrekkingskracht. Ney: Ook achter de schermen hebben we veel volk nodig. Geluid, licht, effecten, decor, … Iedereen heeft veel werk. Jan: Gelukkig hebben we daar de perfecte mensen voor. Anders was het niet te doen. DHM: Wanneer zijn de opvoeringen? Marc: Op 28-29 november, 5-6 december en 12-13 december 2008, telkens op vrijdag en zaterdag om 20.00 u stipt in de Zaal voor Kunst en Volk. Jan: De voorverkoop start op zaterdag 8 november bij Stan en Emelie Strybos-Kerstens,

De leden van Jiving Sister Fanny krijgen telefoon van ’t Heidebloempje met de vraag of ze live willen spelen in “De Witte Neger”. Het antwoord wordt ja en zo krijgen we voor het eerst rock’n roll-theater in de Noorderkempen. Meerdorp 49 ( 03/3158344 ) en de kaarten kosten 6 EUR. DHM: Hoe lang denken jullie nog door te gaan met het maken van toneelstukken? Jan: Zolang we kunnen en plezier hebben. Marc: Ge zijt er eens mee weg hè. Ney: Luc, is dat nu precies niet Nick Lowe? Luc: Al heel de tijd! Knap hè?

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 info@bfdg.be www.bfdg.be

184

49


MEER

GOUD IN MEER Fons Faes en Amelie Christiaensen

Zij kennen Meer eb Meer kent hen Op 23 september werd de gouden bruiloft van Fons Faes en Amelie Christiaensen gevierd De geburen hadden met veel enthousiasme en toewijding de Terbeeksestraat versierd en een erehaag geplaatst bij het huis van het gouden paar. Elk huis van het gebuurte had een eigen mooie wens in zijn voortuin staan, en ook aan de kerk hadden zij een erehaag geplaatst. Door de kinderen en de kleinkinderen werd een aangrijpende viering verzorgd, waarbij toch het vocaal ensemble zich liet opmerken. Tijdens de homilie huldigde de pastoor Fons, maar ook Amelie. De 46 jaar dienst aan de kerk en kerkfabriek werden in de schijnwerper gezet met een gouden medaille en een oorkonde ondertekend door de bisschop van Antwerpen. Fons is geboren en getogen in Meer. Hij kent heel Meer en heel Meer kent hem. Is het niet van in de kerk dan is het wel uit de Landelijke gilde of uit een andere vereniging, denken we alleen al maar aan de Meerse melkerij waar hij vele jaren actief bestuurslid was. Fons heeft altijd op Gestel gewoond, ging in Meer naar ’t school totdat hij net geen twaalf jaar was. Toen vloog hij naar het Seminarie in Hoogstraten. Hoezeer hij ook de kans kreeg, hij

Chris, May, Amelia en Fons, Jef, Dirk en Kurt 50

is geen pastoor geworden. Amelie is afkomstig uit Rijkevorsel. De ouderlijke boerderij stond helemaal achterin op Kleine Gammel. Zij woonde daar samen met haar ouders en één broer. Toen Amelia thuis al eens weg mocht was dat naar de ruitertornooien van de jeugd. En natuurlijk, samen met haar familie, mocht haar aanwezigheid op Meer kermis niet ontbreken. Ze was nét 18 jaar geworden toen ze bij Nooyens (nu ’t Fortuin) tijdens Meer kermis Fons leerde kennen. Heerlijk werd er gedanst met elkaar en Fons slaagde erin om Amelie al gelijk naar huis te brengen. Gezien haar jonge leeftijd duurde de verkering tussen beiden bijna vijf jaar. Door het plotse overlijden van de moeder van Amelie, werd er –alle voorbereidingen voor het huwelijk waren immers al getroffen- in sep-

Oorkonde en medaille uitgereikt door het bisdom tember 1958 gehuwd en in alle bescheidenheid gefeest. Een gans bedrijf werd er samen uitgebouwd. Amelia nam, buiten het boerderijwerk, ook de zorg van het gezin op zich: vijf kinderen bracht zij ter wereld; Fons en Amelie zijn ondertussen de trotse grootouders van 13 kleinkinderen. Fons was buiten zijn werk ook sociaal een heel actief man, hij moest onder de mensen zijn. Van zo vlug de kinderen groot genoeg waren, probeerden zij ook elk jaar met maten op vakantie te gaan en zo wat van de wereld te zien. Fons was amper 57 jaar toen hij noodgedwongen, om gezondheidsredenen, met het bedrijf moest stoppen. Er werd aan gedacht alles te verkopen. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan. De twee jongste kinderen van Fons en Amelia zetten sindsdien samen het bedrijf verder. Zo kunnen Fons en Amelie op hun oude dag, als ze niet zijn gaan fietsen of wandelen, toch altijd nog eens terecht op hun “oude stek”, om eens naar de koeien en de kalfjes te gaan kijken. Ruin een jaar voor hun gouden bruiloft liet de gezondheid van Fons hem weer eens in de steek. Fons kroop nog maar eens door het oog van de naald. Fons beseft nu nog des te meer wat een goede gezondheid waard is. Amelia zal hem steunen waar ze kan. Zij blijft liever op de achtergrond maar Fons vertelt er wel bij dat hij alles in zijn leven zo niet had kunnen waarmaken zonder de steun van zijn vrouw. Na het overdoen van hun huwelijk van 50 jaar geleden, en momenteel weer in goede gezondheid, gaan ze er samen weer tegenaan.


MEERSEL-DREEF

Verkeersweek in basisschool ’t Dreefke MEERSEL-DREEF– In de week van 22 tot en met 30 september, vond de eerste verkeersweek in onze basisschool plaats. Er vonden allerlei verschillende verkeersactiviteiten plaats, zoals: voetgangerstraining, ďŹ etsvaardigheden inoefenen, lessen rond de dode hoek, ďŹ etscontroles door de politie enzovoort. Ook konden ze enkele dagen gebruikmaken van de “duurzaam onderweg boxâ€?. Daarbij konden ze op een computer oefenen hoe ze op een veilige manier tijdens het winkelen, sporten, uitgaan, ‌ op hun bestemming kunnen geraken. De kinderen vonden dit heel leuk. Om de verkeersweek op een originele manier aan te brengen, hadden de leerkrachten zelf een ďŹ lmpje gemaakt. Daarbij werden de kinderen van het Dreefke door Hippe Mindy uitgedaagd om verkeerslessen te nemen en om zich veiliger in het verkeer te gaan gedragen. De opdracht werd volbracht en als beloning kregen ze van Hippe Mindy een uovestje. Daarna werden ze voor een tweede maal uitgedaagd, wie wordt de hipste, koelste ďŹ etser of voetganger van de maand. Dagelijks werden er foto’s getrokken en de koelste winnaar werd uitgehangen op het prikbord. Wist u overigens al, dat vanaf dit schooljaar de basisschool ofďŹ cieel tot een verkeersactieve school is uitgeroepen? De leerlingen en leerkrachten van de school behaalden het 10/10 label. (Myriam Jacobs, tv)

De kinderen van ’t Dreefke mochten en moeten gezien worden in hun nieuwe uovestjes. In een drietal themaweken worden ze opgevoed tot verkeersbewuste kinderen.

25 jaar Ziekenzorg Meersel-Dreef

MEERSEL-DREEF – Op woensdag acht oktober vierde ziekenzorg Meersel-Dreef haar 25ste verjaardag. Om 11uur was er een feestelijke eucharistieviering voor de leden en afgevaardigden van de Meersel-Dreefse verenigingen en van de zusterverenigingen van Meer en Meerle. Daarna volgde een receptie en een etentje. Al de leden kregen als aandenken een zilveren bloemenvaasje met anjers. Een muzikaal koppel zorgde voor de muzikale omlijsting met zang, keyboard en trompet. (tv)

51


MEERSEL-DREEF

Reik Mij de Hand MEERSEL-DREEF– Op zaterdag en zondag 20 en 21 september, kon u onder een stralende zon, genieten van het missiefeest “Reik mij de hand”. Al heel de week waren vrijwilligers in de weer om de grote rommelmarkt op te stellen, zowel in de zaal en buiten in de speeltuin. Ook het podium, de stoelen en tafels, de dranktentjes en alles wat erbij komt kijken, kreeg een plaatsje. In het weekend zelf waren tientallen vrijwilligers bezig met de bloemenverkoop, tappen, pannenkoeken bakken, tombolalotjes verkopen en prijzen uitgegeven, rommelmarktspullen verkopen, enzovoort. Ook de dagen nadien moest alles weer ingepakt en opgeruimd worden, al bij al veel werk en dus een grote pluim voor de vrijwilligers. Het feest op zich verliep prima, het gekende recept is nog niet versleten. De mensen genoten volop van de muziek, het snuffelen tussen de rommelmarkt spulletjes, een drankje en hapje op het terras en het mooie weer. Meer moet dat niet zijn. (tv)

Ook dankzij de bloemenverkoop aan de kerk kwam er geld in het laatje voor de missionarissen en werden er tientallen vrouwen getrakteerd op een bloemetje. Twee vliegen in één klap.

Feesten is plezant maar de dag, zeg maar dagen nadien, vergeet men vaak dat er nog met man en macht moet gewerkt worden om alles weer op te ruimen. Zo moeten al de boeken, kopjes en schotels, potjes en pannetjes en wat er ook allemaal te vinden is op een rommelmarkt, terug ingepakt worden. Ook al de zalen en de speeltuin moeten weer ontruimd worden. Gelukkig zijn er de vrijwilligers…

52

Tentoonstelling Jef Verleye

MEERSEL-DREEF – Bij verschillende Meersel-Dreveniers zal de naam Jef Verleye zeker een belletje doen rinkelen. De moeder van Jef, Trees Van Alphen ging dienen in het Brusselse en ontmoette daar Jan Verleye, afkomstig uit de “Vlaanders”. Na hun huwelijk gingen ze in Ruisbroek bij Brussel wonen. Vader Jan Verleye stierf echter veel te vroeg en daarna ging moeder Trees Van Alphen die ook “baakster” was, met de kinderen terug naar Meersel-Dreef wonen. Ze namen hun intrek op de Dreef in het huis naast de winkel de Welvaart op het Geiteneinde. Jef was toen zes jaar en groeide zodoende met broers en zus op in Meersel-Dreef. Al jong maakte hij schilderijtjes. Hij werd verliefd op z’n overbuurmeisje Tonia Teuns. Na hun huwelijk kwamen ze na enkele jaren op de Donk terecht in Brasschaat waar ze een huis kochten. Daar ging er een kunstacademie van start in het Sint Michielscollege en Jef was één van de eerste leerlingen. Hij werd een gepassioneerd schilder. Hij vertoefde veel te Meersel-Dreef en wijde omgeving, om er te schilderen. Z’n liefde voor de streek kwam er tot uiting wanneer hij landschappen schilderde, zichten op de velden en beemden, de Mark, het kapelletje van Meersel enz. Bij verschillende Meersel-Dreveniers hangt er wel één van z’n schilderijen. Hij hield tentoonstellingen op verschillende locaties waaronder in de zaal bij de Paters te Meersel-Dreef. Nadat hij op pensioen ging, kon hij zich nog meer toeleggen op het schilderen. Jammer genoeg stierf hij vrij plots op 25 januari 2003, op 75-jarige leeftijd. Nu vijf jaar later, besloten z’n vrouw en kinderen om een tentoonstelling te houden van de werken die hij naliet. De tentoonstelling gaat door in zaal “Antverpia-bank” op de Sint Antoniuslei 97 in 2930 Brasschaat (een zijstraat van de Kapelsesteenweg in Mariaburg) van 8 tot en met 11 november telkens van 14uur tot 18uur. U bent van harte welkom. (tv)


MEERSEL-DREEF

De Mark groeit dicht

KLJ promoot haar nieuwe logo

MEERSEL-DREEF – Door de opwarming van het klimaat, zagen we al enkele jaren de opmars van meer tropische waterplanten. Eigenlijk bedoeld voor aquarium of een vijver, voelen deze zich steeds meer in hun sas in het Markwater. Zo ondermeer de grote waternavel. Deze plant komt van oorsprong niet voor in ons land, maar hoort thuis in Noord-Amerika en noemen we daarom een exoot. Vaak zijn ze in rivieren, kanalen of sloten terechtgekomen, doordat vijverbezitters na een opknapbeurt van hun vijver de extra waterplanten met de beste bedoelingen hebben uitgezet. Ze zijn redelijk winterhard en ze planten zich gemakkelijk voort, met als resultaat dat de Mark op verschillende plaatsen bijna was dichtgegroeid. Dit belemmert de waterafvoer en brengt de inheemse waterplanten in verdrukking. Om de uitbreiding tegen te gaan werden op verschillende plaatsen de planten met wortel en al met een kraan uit het water geschept, in de hoop zo hun verspreiding tegen te gaan. (tv)

MEERSEL-DREEF – De Katholieke Landelijke Jeugd of KLJ, liet een nieuw logo ontwerpen. Om het nieuwe logo, dat begin dit jaar werd geïntroduceerd, te promoten en om ook Meersel-Dreef eens in de spotlight te zetten, heeft KLJ Meersel-Dreef een aparte stunt uitgehaald. Ze maakten enkele foto’s met de leiding en de alom befaamde broeder Xavier, aan de grot van Meersel-Dreef. Zo wilden ze ook duidelijk de K van KLJ benadrukken. En verstuurde daarna een foto naar de Gazet Van Antwerpen, die ze publiceerde. Met ook nog de publicatie in de Hoogstraatse Maand is deze stunt, met dank aan broeder Xavier, zeker geslaagd. (Niels Roovers , tv)

St.-Ceciliamis fanfare “Voor Eer en Deugd”

MEERSEL-DREEF – Op zondag 19 oktober luisterde de fanfare “Voor Eer en Deugd” de hoogmis op in de paterskerk te MeerselDreef. Zij deden dit ter gelegenheid van hun jaarlijkse Sint Cecilia viering. De aanwezige kerkgangers konden de muzikale omlijsting bijzonder smaken. (tv)

Land- en tuinbouwdagen KVLV

MEERSEL-DREEF – KVLV Meersel-Dreef organiseerde in het weekend van vier en vijf oktober een tentoonstelling ter promotie van de producten uit de land- en tuinbouw. Je kon er kijken en proeven van allerlei groentes, fruit en melkproducten. Om de kas te spijzen, kon je daarna genieten van een lekkere pannenkoek of verse rijstpap. (tv) 53


MINDERHOUT

KVLV – een vat boordevol energie

KWB Forelvissen

MINDERHOUT - Zondag 21 september…Begin van de herfst…Einde van het forelvis-seizoen voor dit jaar. Tussen zeven en acht uur ’s morgens was het weer verzamelen geblazen aan Den Heibaard te Loenhout. Laatste kans om de titel in de wacht te slepen en / of zijn klassement te verbeteren. Zou forelvissen in groepsverband dan toch een zeer stresserende en uiterst belastende activiteit zijn, zowel voor lichaam als voor geest? Het zou wel eens kunnen! Slechts een harde kern van een twaalftal dapperen kon zich nog opladen voor deze laatste krachtmeting. Voor velen was het seizoen blijkbaar te zwaar. Maar ook onze geschubde watervriendjes legden aanvankelijk weinig activiteit aan de dag, ondanks (of dankzij?) het fraaie weer, een lekker zonnetje en nauwelijks wind. Allerlei lekkere hapjes werden hen aangeboden, op allerlei dieptes, allerlei trucjes werden aangewend…aanvankelijk met matig succes! En dan bleek weer eens hoe nuttig de vele jaren ervaring toch wel kunnen zijn! Men zegt wel eens “ge moogt nooit in een hoekje kruipen”, maar lepe vos Jos S. (eventjes later gevolgd door een leergierige Neel K.) vestigde zich toch in het hoekje en kijk: bij het eindsignaal had-

den ze beiden een ruime buit veroverd: 10 stuks elk!!! Dankzij deze ruime oogst werd Jos (met één visneuslengte voorsprong) kampioen voor dit jaar. Gefeliciteerd!!! Naarmate de voormiddag vorderde werden de forellen (gelukkig) van betere wil zodat ook bij de andere (al dan niet loze) vissertjes de leefnetten niet leeg bleven. Een opvallende prestatie werd geleverd door één van de tijdelijk aanwezige juniors die er in gelukte een vrij gewichtig exemplaar op het droge te krijgen…zij het dan op een eerder onorthodoxe manier. Voorwaar een aankomend talent! Voor wie van cijfertjes houd: voor de vier beurten samen werden er 347 vissen uitgezet, waarvan er 333 in de leefnetten belandden. Een licht negatief saldo dus. Beste visser dit jaar was dus, zoals gezegd, Jos Strijbos en verder waren er drie verdienstelijken die elk een waardebon mogen gaan verzilveren: Neel Kerstens, Paul Gladinez en Herman Van Boxel. Wat de KWB betreft gaan de vislijnen nu even in winterrust om te worden nagekeken en hersteld en volgend jaar gaan we er opnieuw met volle moed en blijgezind weer tegenaan. Verslag: het loos vissertje

Toneel door De Marckezonen MINDERHOUT - In de maand december komt de toneelafdeling van de fanfare van Minderhout opnieuw op het podium in het parochiecentrum. Voor dit jaar werd gekozen voor het blijspel “De Hoed van Coco Banana” van Bart Spaey. Het is een dijenkletser met zeer verrassende wendingen! Baron en Barones Delabastita erven een reusachtig fortuin… maar daardoor slaan de stoppen wel eens door en gaat men gekke dingen doen. En het huispersoneel is ook niet direct onbesproken : soms lui, soms brutaal en vaak

54

dom… Of lijkt dat alleen maar zo?? Hoe het allemaal evolueert en afloopt zult u zelf kunnen vaststellen op vrijdag 12 en zaterdag 13 december e.k. Eén ding is zeker : uw lachspieren zullen zwaar op de proef worden gesteld in deze denderende komedie! Meer praktische informatie in het volgende nummer van de Hoogstraatse Maand, maar één ding durven we u toch al aanraden: hou één van deze twee data zeker vrij!! Met de groeten van toneelgroep Fanfare De Marckezonen.

MINDERHOUT - Bij KVLV Minderhout, stonden dit jaar bestuursverkiezingen op het programma. Hieruit is een nieuwe, enthousiaste bestuursploeg ontstaan. Boordevol energie, en met veel frisse moed, wilden wij al meteen van in ons eerste werkjaar, KVLV aan de Minderhoutse vrouwen voorstellen. Onder het motto : ‘ontdek KVLV Minderhout’ werden 2 acties op poten gezet. Eerst werd op een ‘natte’ zomerzaterdagmorgen, post gevat voor de deur van de plaatselijke bakkers. We deelden een lekkere attentie uit, en stelden onszelf voor met allerhande promotiemateriaal. Op vrijdag 3 oktober nodigden we dan alle geinteresseerde vrouwen uit, op onze kennismakingsbeurs. Verschillende informatiestandjes werden opgebouwd : van culinair tot cultuur, van ontspanning tot vorming. Aan de hand van boeken en foto’s en allerlei promotiemateriaal kwamen de daguitstappen, de fietstochten en alle sportactiviteiten aan bod. Al onze creatieve werkjes kregen een plaatsje en het bloemschikken werd mooi voorgesteld. Iedereen kon genieten van een drankje en enkele bestuursleden zorgden voor een gevarieerd en lekker dessertbuffet. Er was veel belangstelling en de prachtig versierde zaal maakte een gezellige indruk. Zo werd het een geslaagde avond waar we veel nieuwe mensen konden verwelkomen, en een voorsmaakje konden geven van KVLV Minderhout: ‘een vat boordevol energie’. Lijkt KVLV ook iets voor jou, aarzel dan niet en neem contact op met Christine Van Looveren 03/314.84.05


MINDERHOUT

GOUD IN MINDERHOUT René Schrijvers en Julia Goetschalckx

“Houden van het goede leven!” Onbegrijpelijk dat een halve eeuw zo snel voorbij kan flitsen als je even bij de zaken blijft stilstaan. En dat ervaarden René en Julia die in de Minderhoutsestraat hun stek hebben maar al te best. Toch kijken ze met een glimlach terug op die voorbije tijd met zijn droevige, maar vooral blije momenten. Ze hebben hard gewerkt, maar ook goed geleefd. De voorbereiding van het gouden jubileum vergde wel de nodige stress! De dag zelf was veel te vlug voorbij en het nagenieten nadien leek wel een thuiskomen uit een droomwereld. “Hier vlakbij heb ik altijd gewoond, ben er geboren en heel mijn jeugd doorgebracht,” verklaart René. Zijn ouders Gust Schrijvers en Julia Goetschalckx (deze naam moet wel een speciale aantrekkingskracht uitgeoefend hebben op de jonge kerel die René was toen hij zijn Julia Goetschalckx in Meer ontdekte) runden een boerderij en kregen negen kinderen, waarvan René, het kakelnestje, op 23 juli 1935

geboren werd. Hij doorliep de lagere school in Minderhout en volgde nadien gedurende vier jaar avondschool in verband met land- en tuinbouw. Na schooltijd was het werken geblazen op de boerderij. Hij leerde dan Julia kennen en op 26 augustus 1958 werd het huwelijksbootje ingezegend en ging het agrarische leven verder op de ouderlijke boerderij. Op het einde van de zestiger jaren verdween de oude hoeve en vlak

ernaast werd een nieuwbouw opgetrokken. Het jeugdleven van Julia verliep zo’n beetje volgens hetzelfde stramien. Louis Goetschalckx en Maria Vermeiren boerden in ’t Looi te Meer en kregen acht kinderen. Julia slaakte haar eerste kreet in de Meerse lucht op 13 april 1932. Haar schoolplicht vervulde ze in de meisjesschool, bleef nadien thuis als hulp in het huishouden en het bedrijf. Bij hun huwelijk volgde ze René naar Minderhout, werkten samen op het gemengd bedrijf en stortten zich later volop in de tuinbouw. Eerst in volle grond, later onder glas en dat heeft hen zeker geen windeieren opgeleverd. René en Julia kregen drie kinderen, twee meisjes en een jongen. Deze laatste trad in de voetstappen van zijn ouders en beheert een tuinbouwbedrijf in Engelenven. Vijf kleinkinderen maken de familie compleet. René en Julia hebben tijdens hun leven goed “geboerd”! Ze hebben er hard voor gewerkt, maar het goede leven hebben ze ook niet versmaad. Op regelmatige tijdstippen werd de wereld verkend met auto, bus of vliegtuig en aan Kreta en Egypte houden ze heel aangename herinneringen over. Het sociale leven in Minderhout lieten ze ook niet voorbijgaan en al meer dan 50 jaar blaast René hoge noten in de Kon.Fanfare De Marckezonen. Samen met het jonge grut en enkele oudgedienden muziek maken blijft nog altijd een aangename bezigheid. Ze zijn ook lid van OKRA en bij mooi weer wordt de fiets van stal gehaald, kwestie van een beetje in conditie te blijven. Een denderend feest werd de apotheose van de dag, de ganse familie tekende present en dit deed de feestelingen vooral deugd aan het hart. René en Julia gefeliciteerd en dat je nog lang mag genieten in de Minderhoutsestraat! (rel)

55


MINDERHOUT

Bouw mee aan de toekomst van onze jeugd en …

Dans mee met KSJ ! MINDERHOUT - De KSJ Minderhout is een succesvolle jeugdbeweging met zo’n 160 leden. Zo’n beweging wil én moet natuurlijk in de eerste plaats met de kinderen bezig zijn. Die vormen hun core business. Dat er voor een lokaal moet worden gezorgd is logisch, maar zo’n zorg zou nooit de hoofdbrok mogen gaan vormen. En de opbrengsten van de bestaande activiteiten zou men ook liever voor de echte jeugdbewegingactiviteiten aanwenden. Maar bouwen is wel een noodzaak. Met 2 lokalen spring je niet ver in zo’n grote vereniging … Daarom besloten enkele ouders van jeugdleiders een tijdelijke werkgroep te vormen. Het hoofddoel van deze groep is om de KSJ-leiding die zware financiële druk te helpen dragen. Maar daarvoor moet er natuurlijk geld in het laadje komen! Deze gedreven moeders besloten dan ook om het nuttige aan het aangename te koppelen en een heus dansfestijn op te zetten om de kas te spijzen. Op zaterdag 22 november worden we verwacht in de parochiezaal van Minderhout voor een heuse volksdansavond – een ‘boombal’ bijna – waarop de oude én jongere volksdansen nog eens worden ingeoefend: de waterdans, bal in de straat en zoveel andere … Wie vreest deze verleerd te zijn kan toch met een gerust hart afkomen: onder deskundige begeleiding worden ook enkele dansen terug aangeleerd! Er wordt gedanst van 20 tot 01 uur, en als afwisseling worden er ook Golden Oldies gedraaid. De inkom bedraagt slechts 3 euro en alle opbrengsten gaan rechtstreeks naar het bouwproject. Voor oud KSJ-ers een ideaal moment om te komen bijpraten, maar laat het duidelijk zijn dat de avond van en voor iedereen is! Wie er echt niet bij kan zijn, maar toch een “steentje” wil bijdragen, die kan altijd storten op het rekeningnummer 833-5647950-92, met vermelding ‘bouw KSJ Minderhout’. Alle bedragen, hoe klein ook, zijn welkom. Meer info? yo.schrijvers@scarlet.be of www.ksjminderhout.be. (dh)

Volg het bouwproces via de website Via de website www.ksjminderhout.be kan je het bouwproces volgen. Je leest er alles over het hoe en waarom van het bouwen. Enkele foto’s en plannetjes geven de recente evoluties weer. In 2006 kreeg men de bouwvergunning. De afbraak van enkele oude stukken kon beginnen, gevolgd door o.a. het gieten van de betonplaat. In 2007 werd er hard verder gewerkt en in 2008 kreeg men dan de hulp van het VITO, die het KSJ-gebouw als één van hun projecten aannam. (dh)

56

Deze KSJ-leiders en –moeders zullen vast en zeker de dansschoenen aantrekken op 22 november.


WORTEL

Rij met je verstand WORTEL - MC Toervrienden, een motorclub uit Sint-Job in ’t Goor, met thuishaven in het Goorhof, hield onlangs een rondrit, gedeeltelijk op Belgische en gedeeltelijk op Nederlandse

bodem. Een eerste controleplaats bevond zich in De Guld te Wortel. Verder werden er controlestempels gezet in het Nederlandse Ulicoten en Zundert. Tijdens deze rondrit scheen de zon

Enkele deelnemers aan de toertocht

in het voordeel van de inrichters, de rondrit van zo’n 160 km werd afgelegd door meer dan 1000 deelnemers. Met zo’n zware motor rijden, gemiddeld ongeveer 300 kg, is niet zo eenvoudig. Je kan volgens kenners best rijden met je verstand in plaats van met je rechterhand waar je enkel gas mee kan geven. Nog te dikwijls gebeuren er ongevallen waarbij motorrijders betrokken zijn. Meestal zijn zij de meest kwetsbare partij. Mocht het toch tot een ongeval komen dan kan de kledij enige bescherming bieden. Een stevige lederen broek met tussenstukken is “een must” . Ook de rest van je lichaam moet goed beschermd zijn en tegenwoordig zien we meer en meer motorrijders met het gele fluo vestje aan. Ook het hoofd moet goed beschermd zijn met een passende helm. En degelijke laarzen aan je voeten zijn zeker aanbevolen. Door steeds met het licht op te rijden, dit is standaard ingebouwd in nieuwe modellen van de motor, ben je nog beter zichtbaar in het verkeer. En als we dan met z'n allen meer verdraagzaam zijn op de weg komt dit ook nog de veiligheid ten goede.

Gefeliciteerd Jeroen

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

Kaos Kaos is op zoek naar boeiende mensen die een plaatsje aan tafel hebben, misschien wel een extra bed om iemand te laten slapen, kortom tijdelijk willen zorgen voor andermans kind. Over de werking van Kaos kan u meer informatie bekomen op maandag 24 november te 20.00 uur. Voorstelling van hun werking vind plaats in de lokalen van Kaos, Papenbruggestraat 6, 2300 Turnhout. Meer informatie kan u vooraf bekomen op het nummer 014 / 43.55.65.

WORTEL - Al vanaf zijn 3de jaar rijdt Jeroen Van Dun te paard. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt want Jeroen heeft een handicap waardoor hij moeilijk kan lopen. Maar de liefde van zijn grootvader Marcel Goetschalckx, zelf een prima ruiter, maakt dat Jeroen nu op zijn 18de, een goed ruiter is. Zo goed zelfs dat hij op zondag 5 oktober kampioen van België is geworden. Dat gebeurde in Tildonk en het was een glorieuze dag voor Jeroen en zijn familie. Jeroen woont in Minderhout en is lid van de rijvereniging “Ruiters van Zwart Goor” die zich richt tot ruiters met een handicap. Ook Leen Adriaensen is lid van deze vereniging en zij was in haar categorie de 2de bij de kampioenschappen in Tildonk. 57


WORTEL

Veel belangstelling voor De Bonte Beestenboel WORTEL - Op zondag 28 september organiseerden Ilse en Greet Somers een Opendeurdag in hun Bonte Beestenboel. Al vanaf 11 uur was de belangstelling en de bewondering voor de realisatie van de twee gezusters bijzonder groot. Wat voor enkele jaren een verre droom was én een gewaagde onderneming leek, is nu een succesvol project. Per jaar genieten honderden kinderen er van de rust, de unieke omgeving en de natuur van Wortel-kolonie.

Feesten voor een sportief doel Het jeugdbestuur van K.VNA Wortel organiseert op 22 november voor het tweede opeenvolgende jaar een fuif voor de iets oudere jongeren of iets jonge ouderen. Kortom een fuif waar iedereen zich thuis zal voelen. Om dat waar te maken doen ze een beroep op drie deejays die hun sporen meer dan verdiend hebben: Marc Van Den Broeck van Studio Vrij, Jan Van Loock van Blackfoot en Theo Martens van Union Servet. Dus, op zaterdag 22 november met zijn allen naar het parochiecentrum van Wortel. Om er een lange nacht van te maken, kan je best op tijd komen. Wie er voor 22 uur is krijgt een gratis consumptie.

Grote prijs “Castelkermis” 2008 Dit jaar werd er door de paardenvrienden en paardenvriendjes Wortel weer fel gestreden voor de grote prijs van Castelkermis. Deze beker, geschonken door jos Snoeijs van Café in Holland, werd ook nu weer overhandigd..... Na een spannende wedstrijd ging de beker van de pony’s naar Jeroen Geerts met pony Paschka en bij de paarden naar Stef Brosens met Silvester. Proficiat aan de winnaars !!!!

58


WORTEL WORTEL / TURNHOUT – De Fotogroep ’t Slot werkt samen met Fotoclub Plata mee aan een tentoonstelling met als thema “De ondraaglijke lichtheid van het bestaan”. Dat thema wordt visueel vertaald in fotobeelden, iedere club en ieder lid individueel op zijn of haar eigen manier. De uitkomst is verrassend en zeer divers: ingetogen, expressief, sensitief, confronterend, uitgelaten. Een thema als startpunt voor een fotografische zoektocht.

OP 5 JANUARI 2009 OPENING MINICRECHE

BOLLEKE DE BEER

AKKERLOOPSTRAAT 14 2322 MINDERHOUT OPENDEURDAGEN OP 06/12/2008 13/12/2008 20/12/2008 VAN 10.00 UUR TOT 16.00 UUR

foto Ludo Van Dun, Fotogroep ‘t Slot

Voor al uw inschrijvingen of inlichtingen 0497 82 16 04 of 0495 53 31 80 Peggy en Marleen geven graag een woordje uitleg. Voorlopig emailadres: peggy.matthys@gmail.com en depeeters@pandora.be

Fotogroep ’t Slot startte in 1969 als hobbyclub op de mansarde van ’t Slot. Van een vrijetijdsbesteding werd fotografie een beleving voor elk van de fotografen en gesteund op een degelijke technische kennis werden de gelaagdheid en de emoties van het beeld belangrijk. Het was zeker geen gemakkelijke weg: hoe schep je een omgeving waarin iedereen zichzelf kan blijven, hoe zorg je als groep voor aansluiting met nieuwe leden, hoe bespreek je in de groep een fotobeeld op inhoud… Fotoclub Plata is een eigenzinnige fotogroep die bestaat uit 16 fotografen. Zij komen 8 x per jaar samen en bekijken elkaars nieuwste werk en bespreken dat kritisch zonder elkaar een stijl of een richting aan te praten, ieder gaat zijn of haar eigen gang. Het expositiethema is dan ook op het lijf van de Plata-leden geschreven. Tijdens de bijeenkomsten van Plata en ’t Slot werden de leden extra geinspireerd. De resultaten hiervan vormen deze boeiende en prikkelende tentoonstelling “De ondraaglijke lichtheid van het bestaan”, een tentoonstelling van Fotogroep ’t Slot en fotoclub Plata, van 25 oktober tot 16 november in cultuurcentrum De Warande is geopend van maandag tot en met zondag van 10 tot 20 uur.

Midweekwandeling KVG WORTEL - De K.V.G., de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten, afdeling Hoogstraten, Minderhout en Wortel richt een midweekwandeling in op donderdag 20 november 2008. De inschrijving vindt plaats in de voetbalkantine van V.NA. Wortel, gelegen aan het Poeleinde te Wortel. Vanaf negen uur ’s morgens kan men inschrijven tot 15.00 uur in de namiddag. Als lid van een wandelfederatie betaal je één euro, als niet lid 1,50 euro. Er kan gewandeld worden over drie verschillende afstanden; 4, 7 en 8 kilometer. De kortste afstand van vier kilometer is uitermate geschikt voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. Met de afstanden van 7 en 8 kilometer is er een lus gemaakt zodat men er desgewenst een tocht van 15 kilometer van kan maken. Deze wandelingen brengen u doorheen de prachtige natuurgebieden van Wortel Kolonie. Meer info over de wandeling bekomt u op het nummer 0495 52 39 42.

59


MEERLE

GOUD IN MEERLE Stan Michielsen en Trees Goetschalckx

Heen en weer tussen Meerle en Meer MEERLE – Meerle en Meer zijn buurdorpen. Logisch dat er nogal eens tussen beiden gependeld wordt, dat er iemand van het ene dorp naar het andere verhuist. Bij het Meerlese gouden paar Stan en Trees is dat niet bij één keer gebleven. Je zal het merken aan hun verhaal, dat we naar aanleiding van hun 50-jarige huwelijksverjaardag in de Langstraat in Meerle gingen opschrijven. Stan Michielsen is van Meerle, zij het niet helemaal. Hij is van Jal en daar willen ze dat niet altijd gezegd hebben, dat ge van Meerle zijt. Enfin het hoorde wel bij Meerle en daar ging Stan ook naar school. Bij Stan thuis waren slechts twee kinderen, één ervan is jong gestorven, zodat Stan eigenlijk enig kind was. Er waren wel veel buurkinderen waar hij mee optrok. Met de hele troep van Jal, langs het Rooyke. “In het school moesten we op tijd zijn voor de bel, maar als we naar huis gingen speelde de tijd zo geen rol. We zijn dikwijls blijven rondhangen onderweg, spelen. Het was ons lang leven toen.” Met 14 was de speeltijd uit en Stan bleef thuis om mee te helpen op de boerderij en tussendoor hier en daar als knecht gaan werken. Met 19 moest hij het vaderland gaan dienen, als chauffeur en als rij-instructeur. Een mooie job en hij beleefde er de tijd van zijn jonge leven. Na het vaderland, diende hij verder thuis, op Jal. Trees ‘van Lukes’ (niemand kent Trees Goetschalcx) werd in 1931 op Werkhoven (thans Gestelsestraat) geboren. Ze was de 2e oudste in een gezin van vier. Bij ‘Luke’ woonden ook nog de twee ongehuwd nonkels en een ongehuwde tante. “Dat waren ‘ons mannen’, zo noemden wij ze. ‘Ga ons mannen eens halen om te komen eten’, ‘Geeft dat eens aan ons mannen’. Ze hoorden gewoon bij het gezin, net als vader en moeder en de kinderen”. Trees ging bij de nonnekens naar school en lag daar in de bovenste schuif: “Dat kwam omdat ze thuis de nonnekens van melk en botermelk voorzagen en ik moest die dikwijls brengen. Ze kenden me dus goed. Het ligt wel daaraan dat ik nooit heb leren crocheteren. Dat kwam omdat, als de zuster iets moest uitleggen aan de meisjes die het niet begrepen hadden, ze altijd mijn werkje pakte en de steken liet zien. Zelf kreeg ondertussen ik de kans niet om het te leren. Ik kan het nu nog altijd niet.” Vanaf haar 15 bleef Trees thuis werken. Op het geboer was werk genoeg. Zeker toen haar vader al vroeg kwam te overlijden. Moeder had een zwakke gezond-

60

heid, zodat een helpende hand in het huishouden meer dan welkom was. Trees bleef thuis tot Stan haar kwam halen. Dat kwam zo. Stan reed met zijn vader naar Meer om beesten te halen. Vader Michielsen besloot om een keer langs te gaan bij zijn peter, nonkel Pier. Nonkel Pier was een van ‘ons mannen’ en tegelijk ook peter van Trees. En dus was Trees daar ook. En het klikte meteen tussen Trees en Stan. Lang verkeren hebben ze niet gedaan. Stan was 29 en Trees 28, ze hadden al genoeg ‘overstondes’ gedaan. Niet zo veel later, op 13 september 1958, stapten ze samen in het bootje. Met een fijne feest in’t Fortuin. Het jonge paar ging op Jal wonen, bij de ouders van Stan. Maar het huis was niet zo echt goed en toen de vader van Stan met pensioen ging, trok Stan naar Meer. Op Terbeek bouwden ze zichzelf een geriefelijk huis, groot genoeg voor hun huishouden en voor de ouders van Stan. Niet te ver van de ‘mannen’ van Trees, zodat ze ook daar nog een handje kon bijsteken. Ze zetten er een kalverbedrijf op, een beetje tuinbouw. Daarnaast werkte Stan in de brouwerij de 3 Hoefijzers in Breda. Stan en Trees kregen twee kinderen,

(foto: Fotodesign, Meer)

“Van Lukes” Je hoort het meer, dat iemand niet gekend is aan de achternaam die op zijn pas staat, maar aan de naam die het dorp hem gegeven heeft. Zo ook Luk Goetschalckx. Iedereen zei ‘Luke’ en zijn gezin zijn ‘die van Lukes’, zoals Trees van Lukes. Stan weet nog hoe hij daar aan gekomen is. Dat was in de tijd van de Kruisdagen, dat de mensen biddend door de veldwegen trokken achter het Kruis van Christus. Luk was met de ossekar op weg naar de melkerij. Toen hij de processie passeerde zongen ze daar net in het latijn “Nicodemus ordinos”, en Luk antwoordde spontaan, zingend op dezelfde wijze “en hier is Luke met den os”.

Maria en Ludo. Het ging het gezin Michielsen, ondanks het toen hard werken was, best goed. Maar het noodlot liet hen niet ongemoeid. Ludo, pas 17, kwam door een ongeluk met zijn bromfiets op de weg van Meerle naar Meer om het leven. Een zware slag en moeilijk om dragen. Desondanks ging het leven door en zorgde ook voor gelukkige tijden. Maria trouwde met Johan en bezorgde Trees en Stan drie ferme kleindochters; Anneleen, Elleke en Laura. In 1993 ging Stan met pensioen.Het huis in Meer was voor hun beiden veel te groot geworden en wat moet je met al die koeien en stallen? Het


MEERLE paar ging op zoek naar iets kleiner, liefst alles gelijkvloers. Ze vonden dat in Meerle, in de Langstraat. Na 30 jaar Meerle en 30 jaar Meer, keerde Stan terug naar Meerle. Voor de volgende en laatste 30 jaar, zegt Stan. Daarvan hebben ze er ondertussen 15 op zitten. Aan het huis in de Langstraat was nog wat bouwgrond over, waar dochter Maria met haar gezin een huis bouwden tegen het huis van Trees en

Mosselen van de KLJ MEERLE – Mosselen, er is nogal wat om te doen geweest de laatste tijd. De Belgische en de Zeeuwse mossel haalden beiden regelmatig het nieuws. Soms nogal onheilspellend nieuws, niettemin blijven ze heerlijk om te eten. Met frieten en een goeie klot mayonaise. Met een frisse pint erbij, het water komt me in de mond terwijl ik dit opschrijf. Bij de KLJ Meerle kunnen ze goed mosselen met frieten maken, ze hebben er jaren ervaring in. Aanschuiven dus, op zondag 23 november 2008 voor het jaarlijkse Mosselfeest van KLJ-Meerle (het 27e al) in de parochiezaal “Ons Thuis”. Vanaf 12 uur tot 18 uur staan de tafels gedekt en kan je met familie en vrienden aanschuiven voor een flinke portie mosselen met frieten, voor de zachte prijs van 14 euro. Wie echt geen mosselen lust, hoeft niet alleen thuis te blijven. Voor hen is er kip verkrijgbaar (10 euro). Ook de kinderen mogen meekomen. Voor hen is er een kindermenu (aan 4 euro) en kinderanimatie, zodat de ouders nog efkens langer kunnen tafelen. Eet je de mosselen liever thuis? Geen probleem. Tussen 11.30 uur en 13.30 uur en tussen 16.30 uur en 18.00 uur kan je je portie ter plekke komen afhalen.

Stan. Allemaal onder hetzelfde dak. De kinderen lopen dagelijks bij hen langs. Stan zorgt een beetje voor de paardjes waar de kleinkinderen mee naar de ruiterij gaan. En ook nog wat in den hof. Zo heeft hij een hele dag nog wat om handen. Trees breit een heel jaar voor 2 missiekringen. Degelijke wollen sokken voor de Meerlese missiekring, lapjes en spreidjes voor de missie van Meer. Als je saai op overschot hebt, mag je die altijd brengen! Trees weet er

raad mee. Het gebuurte - en dat hangt daar in de Langstraat nog heel goed aaneen – heeft voor het gouden paar een fijne stoet opgezet. Met familie, vrienden en geburen hebben Trees en Stan goed gefeest in de Voorthoeve. Toen we bij hen op de babbel waren genoten ze er nog altijd van. Dat ze dat samen nog lang mogen doen, tenminste nog 15 jaar. Dan is de kring Meerle – Meer – Meerle helemaal rond. (jaf)

U begrijpt dat, met het oog op de hoeveelheid mosselen die aangesleept moet worden, inschrijven vooraf noodzakelijk is, zowel voor afhalen als voor het eten in de zaal. Je krijgt de inschrijvingsbrief de volgende dagen in uw bus. Vergeet hem niet in te leveren tegen 13 november, anders geen mosselen! Inschrijven kan ook bij Annelies Kustermans : 0474/69.49.12 of kljmeerle@ hotmail.com Smakelijk! (jaf)

regelmaat verschijnen nieuwe hoofdstukken van het manuscript, dat langzaam maar zeker diverse geheimen onthult. Wie schreef het manuscript en waarom? Vragen waarop je op zaterdag 6 en zondag 7 december om 19u30 in parochiezaal Ons Thuis in Meerle het antwoord kan vernemen. Dan brengt ’t Mjeels Parlement (toneelvereniging van KWB Meerle) deze komische thriller door Jo Snoeren op de planken. De Bestuurleden van KAV komen je de inkomkaarten aanbieden in november aan de prijs van 4 euro. De inkomkaarten zijn ook te verkrijgen bij Van Den Ackerveken Ronny Kerkstraat 31 tel 0496 11.29.73 of bij Jos Van Bavel Heimeulenstraat 41 tel 03.315.92.09 aan 4 euro! In de zaal kosten de kaarten 5 euro. (jvb)

Het manuscript MEERLE – Nog geen jaar geleden kwamen de vrouw en vader van Eduard van Gervenhorst om het leven bij een mysterieus auto-ongeluk. Eduard kan het verlies moeilijk verwerken en zijn dominante moeder Merel maakt daar handig gebruik van door hem als kleine jongen te behandelen. Huishoudster Sara probeert Eduard minder afhankelijk te maken van zijn moeder. Eduards dochter Sandra ligt ook met haar grootmoeder overhoop omdat ze weinig ruimte krijgt om haar eigen leven te leiden. Buurjongen Tom is smoorverliefd op Sandra, maar Merel wil niet dat hij haar kleindochter achterna loopt. Op een dag komt politie-inspecteur Charles langs met het eerste gedeelte van een manuscript. De titel bestaat uit zes woorden en alleen het laatste woord ‘Gervenhorst’ is ingevuld. Met een vaste

Wandeltoerisme in eigen streek

MEERLE – Fietsers zie je in de streek met hopen. Maar ook voor wandelaars heeft de streek veel te bieden. Zo kwamen we op een mooie herfstdag deze dames tegen op Hal. Ze wandelen heel wat af en vinden steeds mooie plekjes, dicht bij huis. En ze eten een boterhammetje in het herfstzonnetje. Meer moet dat niet zijn (jaf)

Bij ons thuis … … oorlogsfoto 1914-’18 Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was mijn moeder met mijn oudste zus terug naar haar ouders gegaan om er in te wonen. Het was een groot boswachtershuis, top in de bossen, met daar een heel andere spreektaal als dialect. Toen de oorlog voorbij was, kwam mijn vader terug thuis. Hij was met de fiets en reed zo vlug mogelijk naar het oude boswachtershuis. Toen hij arriveerde was mijn oudste zus buiten aan het spelen. Zij liep vlug naar binnen uit schrik voor die vreemde kerel. Na ongeveer vijf jaar weg geweest kende ze haar eigen vader niet meer. Natuurlijk veranderde alles in grote vreugde toen het grote nieuws bekend raakte. Na korte tijd konden we weer het vroegere huis bewonen en viel alles in de oude plooi. Later drongen we dikwijls bij mijn oudste zus aan om dat vreemde dialect te spreken. Dat bleef ze heel haar leven kennen … en lol dat we dan hadden. Na de oorlog werd er in ons dorp goed gefeest om het einde van die strijd te vieren. Mijn zus moest ook op een praalwagen zitten en ‘maagdeke’ zijn. Alle mensen kregen of kochten toen een foto van de gesneuvelden uit ons dorp. In onze beste kamer kreeg die oorlogsfoto een ereplaats. Met eerbied en respect bekeken we de foto. Op ’n dag, ik was nog heel klein, vroeg ik: ‘Vader, waar sta jij op die foto?’ Echt gebeurd, maar zeker niet slecht bedoeld. Frans van de Voort

61


MEERLE

’t Zolderke organiseert trampolinewedstrijd MEERLE – Voor de eerste maal in zijn bestaan, was de turnkring ’t Zolderke van Meerle de gastheer voor een wedstrijd tussen vele clubs die zich toegelegd hebben op de spannende en spectaculaire discipline van het trampolinespringen. Ze mochten meer dan 170 springers, hun begeleiders en supporters verwelkomen in de Zevensprong in Hoogstraten voor een manche van de BOT – (Belgische Open Trampoline). Voor de eerste keer in 20 jaar, dat behoeft een woordje uitleg, een terugblik tegelijk. Einde jaren tachtig was in ons kleine, mooie dorp Meerle slechts één sportvereniging voor de jeugd actief, nl. voetbalvereniging Meerle VV. Een fijne sportclub, met veel jeugdspelers. Helaas toen niet voor meisjes. En wie een andere sport verkoos, moest verderop, naar Hoogstraten of de grens over. En dat in een dorp dat met een paar jonge woonwijken een ‘babyboom’ beleefde. Waar de kleuter- en lagere school meer dan 300 leerlingen telde. Het was trouwens de turnleraar van die school, ‘meester Koen’, die vond dat het hoog tijd was dat daar verandering in kwam. Hij verzamelde enkele geïnteresseerde en enthousiaste ouders van kinderen in de school rond zich en samen besloten ze een turnvereniging op te richten. Gericht op omnisport, voor iedereen toegankelijk, met een gezonde sportbeoefening voor iedereen die graag sportief bezig was. Welk talent dan naar boven kwam, zou later blijken, daar kon later wat mee gedaan worden. Misschien klinkt het niet echt geloofwaardig, maar ons dorp noch onze school beschikten over een sportzaal. In de school kregen de kinderen turnles in de refter van de kleuterschool of op de speelkoer! In 1988! De nieuwe turnvereniging kreeg van de school het gebruik van de zolder en de ouders staken de handen uit de mouwen om deze zo goed en zo kwaad mogelijk tot een sportruimte te maken. De eerste activiteiten begonnen dus op de zolder, vandaar dus de naam. De club bleek een schot in de roos. Al snel telde ze meer dan 100 leden en werd er een waaier van activiteiten aangeboden. Kleuterturnen, omnissport in enkele leeftijdsgroepen, jazzdans… De talentvolle sporters begonnen al vrij snel aan specialisatie, nl. tumbling. Geen eenvoudige opgave op een zolder. Maar meester Koen en juffrouw Marion – onze eerste sportbegeleiders – maakten er het beste van. Samen met de school en andere verenigingen is t’ Zolderke gaan ijveren voor een deftige sportzaal in ons dorp. Ze waren er heel blij mee toen ze in 1993 eindelijk in gebruik werd genomen, ze waren er meteen de grootste gebruiker van. De zaal was aan de kleine kant, maar beter uitgerust en ze konden er oneindig veel beter hun ding doen dan op de oude zolder. Voor tumbling bleek ze echter niet genoeg uitgerust (te kort) om tot een behoorlijk niveau te komen. Daarom werd gezocht naar alternatieven. Die werden gevonden in diverse disciplines van trampolinespringen, minitrampoline en grote trampoline.

De jongste springers wachtend op de ceremonie voor de medailles 62

Wegens gebrek aan trainers en begeleiders – Meerle ligt helemaal in het noordelijkste puntje van België – heeft de turnkring zich gaandeweg omgevormd van een omnisportvereniging tot een trampolineclub. Dat was een normale evolutie, de babyboomers van de jaren tachtig zijn ondertussen volwassen en er zijn minder kinderen in het dorp. Het aanbod van activiteiten voor de jeugd is tegelijk alleen maar groter geworden. In 2008 is de turnkring ’t Zolderke een bloeiende trampolineclub, met degelijke en ervaren trainers (Henk, Bianca en Klaartje), enthousiaste springers en een hard werkend bestuur dat de zaken regelt en draaiende houdt. Ze waren blij de vele sporters in Hoogstraten – onze zaal is helaas te klein om allen onderdak te geven – te mogen verwelkomen. Het was een fijne en sportieve dag, waarbij ook de turnkring zelf deelde in de prijzen. Chris den Heijer haalde goud in de categorie ‘zilver’- 12/13 jarigen. (jaf)


MEERLE

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty

Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

OudercomitĂŠ van De Klimtoren MEERLE – Even iets rechtzetten. Op het einde van het schooljaar hebben we in dit blad het afscheid gemeld van voorzitter Peter Cleymans en penningmeester Natascha Snels uit het OudercomitĂŠ. Dat was maar ten dele waar. Natascha geeft haar job van penningmeester door en volgt Peter op als nieuwe voorzitster van het oudercomitĂŠ. Omdat er geen twijfel over zou bestaan, hebben wij het oudercomitĂŠ op de eerste vergadering even opgezocht en op de foto gezet. Het nieuwe werkjaar van oudervereniging ‘De Klimtoren’ is daarmee van start gegaan, met

een enthousiaste groep van vrijwilligers. Zoals ieder jaar staan er weer een hele resem activiteiten op het programma. Aangezien ze rekenen op de aanwezigheid en steun van de Meerlese gemeenschap, zijn hier al een aantal data van hun nieuwe programma: Zondag 16 november 2008: boekenbeurs (verkoop van een uitgebreid assortiment van nieuwe boeken en wenskaarten; de opbrengst gaat integraal naar de school voor de aankoop van nieuwe boeken) Zaterdag 13 december 2008: kerstmarkt (gezel-

lige markt met kraampjes waarin zowel kerstdecoratie als spijs & drank als leuke speeltjes voor de kinderen worden aangeboden; bovendien zorgt de school voor kraampjes gevuld met creaties van de kinderen zelf) Zaterdag 28 februari 2009: quizavond ( een echte dorpsquiz die je niet mag missen; het wordt gegarandeerd weer een leerrijke en gezellige avond) Zondag 7 juni 2009: schoolfeest (de school wordt die dag omgetoverd tot een echt feestpark) Verdere informatie over de activiteiten volgt later nog. Noteer deze data alvast in je agenda. (jaf)

Rechtstaand van links naar rechts: Bianca Vriends, Natasja Snels, Myrna Stevens, Kris Bastiaansen, Tom Huysmans, Yolanda Van Aelst, Pascale Smets, Ron De Hond, Rudy Van Bergen, Liliane Maas Zittend van links naar rechts: Jos Burkx, Natascha Knaven-den Ouden, Hans Leuris, Mieke Buyks, Conny Van Batenburg, Diane Van Dun. Niet op de foto, maar wel belangrijke krachten in de oudervereniging: Gert Brosens, Johnny Deckx, Helma Hulsbosch, Tinne Rommens, Gert Van Bavel & Bart Aerts 63


DORPSNIEUWS

Ook dat nog!

."+!/"00". &+ "&$"+0&'!/" &+0".&"1./

( %# &

De dienst Dierenwelzijn van de federale overheid en medewerkers van drie asielen zijn dinsdag 16 september een ganse dag in de weer om een illegale hondenkwekerij in Meer te ontruimen. In de tot hondenhokken verbouwde stallen van een oude boerderij trof men 232 honden aan en een put waarin de uitbaters dode dieren dumpten. Alle dieren werden in beslag genomen. Daarvoor riep men de hulp in van drie asielen. Dierenasiel Unco-Jerry uit Hulshout stond in voor de coĂśrdinatie. De eigenaar van de boerderij was niet op de hoogte van de praktijken. De uitbaters riskeren een boete van 143 tot 5.500 euro.

" "

" " $ # # $ $"% & #$" $

))" /,,.0"+ "% +$ 0."+!5 ,# () //&"( ".# &+ ()"1."+ 2 + ,// &+0/ *!" ,. 0&" 6,++"3".&+$ "+ 2),". "()"!&+$

Bij boomkwekerij Erwin Lenaerts in Minderhout heeft een plantendief in de nacht van maandag op dinsdag 16 september weer honderden buxusen spireaplanten gestolen. Voor het bedrijf is het de derde diefstal in een week tijd. De zaakvoerder en zijn vrouw gaan ervan uit dat de dader niet professioneel met planten bezig is. “Dat merken we aan de manier waarop ze tewerk gaan. Ze nemen zelfs plantjes mee die hier nog minstens een jaar moeten staan. Ze gebruiken geen spade, maar rukken de planten uit de grond. Daardoor is de kans dat ze doorgroeien zeer klein. De rechtbank in Turnhout veroordeelde tuinbouwer Herman V. tot een gelddboete van 48.000 euro, waarvan 10.000 euro effectief. In zijn paprikabedrijf waren tussen maart 2004 en april 2007 vier illegale personen aan het werk. Een vuurwerkhandelaar uit Meerle kreeg een boete van 1.100 euro omdat de etiketten die op het vuurwerk waren gekleefd niet conform de wetgeving waren. Zijn voorraad vuurwerk lag bovendien zonder vergunning opgeslagen. Voor het stockeren en vernietigen van het in beslag genomen vuurwerk moet hij ook nog een 2.786 euro betalen. Zondagochtend 28 september werden vier Roemenen opgepakt na een vechtpartij in cafĂŠ ‘t Verschil. Omdat het viertal niet toegelaten werd in cafĂŠ Bizar, gingen ze iets verder naar ‘t Verschil, waar de ruzie ontstond. EĂŠn van de Roemenen verwonde iemand met een breekmes. Het slachtoffer moest gehecht worden.

$ % " ! $ & %'#$ %" $ # #$ % %"" $ !# & " % #$ # #$ & %' $ " %"

Dinsdagnacht 30 september werd er ingebroken in een woning in de Meerseweg. De dieven vonden de sleutels van de Volkswagen Multivan en gingen ermee vandoor.

"6,"( ! + 6"(". ""+ 2 + ,+6" &+#, 2,+!"+ ,# ") ,+/ 2,,. *"". &+#,.* 0&"

In de nacht van woensdag op donderdag 2 oktober gingen dieven er vandoor met een vrachtwagen met oplegger, die geparkeerd stond langs de Brusselstraat in Meer. In de nacht van vrijdag op zaterdag 4 oktober gingen dieven in de John Lijsenstraat in Meer aan de haal met de nummerplaat van Opel Astra, eigendom van iemand uit Merksplas.

,.(/%,-/ ,- +2. $ &

De politie merkte maandagavond 6 oktober dat een auto hun controlepost langs de E19 probeerde te ontwijken. De wagen ging er vandoor en getuigen merkten dat de inzittende een pakje door het raam gooide. Daar bleek meer dan een kilogram marihuana in te zitten. De bestuurder werd wat later opgepakt toen hij te voet probeerde te ontkomen. Het gaat om de 22-jarige H.T. uit Frankrijk. De man werd aangehouden en blijft minstens een maand in voorarrest.

" " ! & $ $ ! "#

+ " & & "# & " $ + & % #$ $" ) % *

),"!) +

7 ,,$/0. 0"+ ") 7 4 " * &) &+#, *".0"+/ / %&)!".3".("+ " 194

64

Bij een ongeval op de Meerleseweg in Ulicoten, juist over de Grens met Meerle, worden twee ďŹ etsers aangereden en komen om het leven. Het tweetal werd geschept door een auto. Een 35-jarige vrouw uit BelgiĂŤ zat achter het stuur. Getuigen zagen de auto slingerend en met hoge snelheid over de weg richting Ulicoten rijden. Vlak daarna hoorden ze een harde klap. “We zijn meteen gaan kijken of we konden helpen, maar het was al te laat.â€? De vrouw bleef zelf ongedeerd en is voor verhoor aangehouden.


GLUREN BIJ DE BUREN BAARLE-NASSAU Plustage P. De Katerstr. 5. Tel 0031 3507 84 48 Zaterdag 15 november, 20.30 uur UNDERKARL - één van de boeiendste formaties binnen de Europese jazz scene. Hun interpretatie van de Goldbergvariaties illustreert hun persoonlijke omgang met het verleden.

BRECHT GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, Brecht. Info: www.brecht.be Vrijdag 7 november, 20.30 uur BRAZZAVILLE, een sextet dat een verteerbare en dansbare mix brengt van seventies jazz en funk. Vrijdag 14 november GUNTER LAMOOT met Softie, anderhalf uur pure gezelligheid, playback, poëzie, ontroering en roddels, maar bovenal sfeervolle bulshit met een rode strik rond. Donderdag 27 november, 20.30 uur MASSOT, FLORIZOONE & HORBACZEWSKI, dit trio brengt een repertoire dat bol staat van eigen composities en improvisaties, die balanceren tussen hedendaagse klassieke muziek en jazz.

RIJKEVORSEL de Singer, Bavelstraat 35. Info: www.ajazzexperience.be Vrijdag 7 november, 20.30 uur SEAN BERGIN TRIO, Geboren in Durban in 1948 leert hij de muzikanten Pat Masgakisa en Dick Xhosa kennen. Omdat het apartheidsregime deze gemende groepen verbiedt, vertrekt hij naar Londen. Donderdag 13 november ALEX AGNEW met More human than human (try-out). Na “Kaboom” en “Morimos Solamente” is dit het derde stand-up-comedy-theaterprogramma van Alex Agnew. Hij is gewaagder en vooral grappiger dan alle andere stand-uppers samen. Geen enkel onderwerp is veilig. Lichtgeraakte mensen wezen gewaarschuwd: Agnew balanceert altijd op het randje. Zaterdag 22 november, 21.00 uur THE BABOONS, een jonge Turnhoutse band met een passie voor rootsmuziek. Deze prille twintigers putten zowel inspiratie uit de blues en rhythm ‘n’ blues als uit western swing, early rock’n’roll, surfrock, rockabilly, enz...

WUUSTWEZEL Curieus, zaal Kadans, Achter d’hoven 15. Info: curieus-wuustwezel.be Woensdag 12 november, 20.15 uur KOMIL FOO met Wolf, (benefietvoorstelling) Raf en Mich diepen in deze nieuwe voorstelling hun unieke en persoonlijke stijl verder uit: heftig en compromisloos, hilarisch en ontroerend tegelijk. Virtuoos gemusiceerd, loepzuiver gezongen, fysiek en stomend verteld. Over de mens en zijn alledaagse tragiek. En dat die mens voor zijn medemens een wolf is…. Vrijdag 21 en zaterdag 22 november ALEX AGNEW met More human than human (try-out). Na 'Kaboom' en 'Morimos Solamente' is dit het derde stand-up-comedy-theaterprogramma van Alex Agnew. Hij is gewaagder en vooral grappiger dan alle andere stand-uppers samen. Geen enkel onderwerp is veilig. Lichtgeraakte mensen wezen gewaarschuwd: Agnew balanceert altijd op het randje.

65


GLUREN BIJ DE BUREN Nog geen hartcentrum in de Kempen Ondanks vroegere berichten en verwachtingen is het nog lang niet zeker dat er in de Kempen een hartcentrum komt. Dat maakte minister Steven Vanackere (CD&V) midden september bekend. De Vlaamse regering besliste dat er in Vlaanderen drie nieuwe hartcentra mogen komen. De toekenning zal gebeuren op basis van criteria die de rangorde van de kandidaten zal bepalen. Wat de Kempen betreft is er geen enkele gemotiveerde aanvraag, omdat de ziekenhuizen allemaal cavalier seul spelen. Om eventueel in aanmerking te komen moeten of moesten de vijf Kempense ziekenhuizen samen een aanvraag indienen in associatie met een reeds erkend hartcentrum zoals Leuven of Antwerpen.

Werkloosheid daalt fors Het aantal werkloze werkzoekenden lag in onze regio in september precies 10 % lager dan het jaar voordien. In vergelijking met augustus van dit jaar is er een daling van iets meer dan zes procent. In totaal waren er in september 11.885 mensen of 5,76 % van de beroepsbevolking op zoek naar een baan. In onze regio telt Turnhout, met 8,99 %, het meest werkzoekenden. In Kasterlee en Baarle-Hertog zijn er met 4,21 % het minst werkzoekenden.

KVG Rijkevorsel Rijkevorsel-De Katholieke Vereniging Gehandicapten uit Rijkevorsel viert haar 60-jarig bestaan. Dit gebeurt voor het grote publiek op zaterdag 29 november in de parochiezaal van Rijkevorsel. Vanaf 20 uur speelt daar het orkest Poco a Poco onder leiding van Maaike Peeraer. Poco a Poco bestaat uit maar liefst 80 muzikanten waarvan de helft van de mensen een mentale of fysieke handicap hebben. Toch brengen ze een uitgebreid repertorium van klassieke nummers, gaande van popmuziek tot rock- en filmmuziek. De inrichters willen vooral onder de aandacht brengen dat ook minder-validen probleemloos kunnen meespelen in een groot orkest. Kaarten in voorverkoop kan u vanaf heden bekomen in Rijkevorsel bij dagbladhandel Funco, de KBC bank, bakkerij Nooyens en bij de bestuursleden van KVG. Kaarten in voorverkoop kosten 8 euro, de avond aan de kassa zelf betaal je 10 euro. Meer informatie kan u bekomen bij de voorzitster van KVG Lisette Hermans op het telefoonnummer 03 312 45 79.

66

Eén verkeersdode per dag in de Kempen Meest dodelijke slachtoffers in Hoogstraten. In 2007 waren er in de Kempen welgeteld 3.782 mensen het slachtoffer van een verkeersongeval. In de lijst staat Turnhout bovenaan. Daar telde men 281 verkeersongevallen, met in totaal 381 gewonden en drie dodelijke slachtoffers. In Hoogstraten vielen er in 2007 het grootste aantal dodelijke slachtoffers. Bij 117 ongevallen, telde men in Hoogstraten 174 gewonden en maar liefst 8 dodelijke slachtoffers. In totaal stierven er in de Kempen vorig jaar 57 mensen door een verkeersongeval. Na Hoogstraten met 8 dodelijke slachtoffers, volgen Geel (6), Herentals (5), Brecht (5), Kalmthout (4), Essen, Laakdal, Mol en Turnhout (telkens 3), Arendonk, Hulshout, Lille, Meerhout en Wuustwezel (telkens 2) en Kasterlee, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Vorselaar en Westerlo (telkens 1). “Een verklaring heb ik er niet voor”, zegt Marc Snels van de politiezone Noorderkempen, “Het is zeker geen structureel probleem”.

Zuiderwind in de Noorderkempen BAARLE HERTOG - Southern Wind / Zuiderwind is een unieke mix van Zuid-Afrikaanse gospel-zang en instrumentisten, in samenwerking met Transpiradansa , een dynamische jonge Vlaamse groep gedreven muzikanten o.l.v. Wouter Vandenabeele. Het resultaat is een uitzonderlijke muzikale “cross-over”, die in 2006 internationaal furore maakte. In het kader van een nieuwe tournee door Vlaanderen, met optredens in o.a. de Stadsschouwburg Brugge en het Zuiderspershuis Antwerpen, zijn ze ook te gast in de Noorderkempen! Naast een avondconcert zullen er tijdens de namiddag door vooraanstaande muzikanten uit de groep ook een viertal workshops worden gegeven rond zang, gitaar, percussie en samenspel Wereldmuziek. Deze zijn voor alle geïnteresseerden toegankelijk. Een gebeurtenis om niet te missen! Voor meer info over de workshops: 014 69 95 39. Southern Wind / Zuiderwind op woensdag 26 november om 19.30 uur in de Aula van het Kultureel Centrum Baarle. Tickets aan 7 euro (od 5 euro min 21). Info, reservatie, voorverkoop: Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen 014 69 95 39 - madn@scarlet.be en Bibliotheek Baarle 014 69 94 92

Cannabis als Big Business Cannabis is big business. Het vraagt weinig investeringen en een snel rendement. Een kleine rekensom. Stel je bent een kleine huis- tuin- en keukenkweker die plaats heeft voor 100 planten. Een kleine plantage dus. Eén plant brengt gemiddeld 33 gram cannabis op. De groothandelsprijs van cannabis bedraagt 3.000 euro per kilo. Als we weten dat vier oogsten per jaar makkelijk haalbaar is, is de rekening snel gemaakt: een winst van 39.600 euro. En als je slim bent geef je die inkomsten niet aan. Maar, met de regelmaat van een klok worden er in de Kempen cannabisplantages opgerold. Een overzicht per politiezone, van september 2007 tot september 2008.

Politiezone Noorderkempen 10 september Lievekenshoek Merksplas 25 000 planten 26 maart Heiseneinde Merksplas 160 planten 8 mei Venneweg Meer 354 planten 15 mei Moerstraat Hoogstraten 17 planten 20 mei Bredaseweg Minderhout 699 planten 26 juni Molenakker Hoogstraten 501 planten 19 september Voort Meerle 275 planten

TOTAAL:

27.006 planten

Andere politiezones Regio Turnhout Zeven inbeslagnames 1.662 planten Zone Kempen Noord-Oost Tien inbeslagnames7.636 planten Zone Geel Twee inbeslagnames 321 planten Zone Balen-Dessel-Mol Acht inbeslagnames 1.151 planten Zone Zuiderkempen Drie inbeslagnames505 planten


GLUREN BIJ DE BUREN Faunapassages onder Hoogstraatsebaan Als alles volgens plan verloopt maakt de gemeente Baarle-Nassau voor het einde van dit jaar vier zogenaamde “faunapassages” onder de Hoogstraatsebaan. Met de aanleg van die faunapassages wil men het aantal dieren dat gedood wordt bij het oversteken van de baan tot een minimum beperken. Voor twee doorgangen onder de weg zal men gebruik maken van bestaande duikers van de Heimaasloop en ’t Merkske bij de Baarlebrug. In die duikers zal men daarvoor looprichels aanbrengen. Als de werken uitgevoerd zijn, is meteen de “nieuwe natuur” aan beide zijden van de Hoogstraatsebaan met elkaar verbonden. De kosten worden geraamd op 125.000 euro. Brabants Landschap verleent 75 % subsidie voor dit project.

Fietspad langs spoorlijn hst Wuustwezel, Brecht, Brasschaat en Schoten gaan samenwerken om een fietspad te realiseren naast de spoorlijn van de hogesnelheidstrein tussen de Nederlandse grens en Antwerpen. Het wordt een fietspad dat past in het fietsroutenetwerk van de provincie. De gemeente Brecht zal in naam van de vier gemeenten de aanvraag indienen. De gemeenten rekenen op een subsidie van 40 % van het Vlaams gewest en evenveel van de provincie. Met dit initiatief willen de gemeenten een bijdrage leveren om het mobiliteitsprobleem tussen Antwerpen en het noorden van de provincie op te lossen. De trein tussen het station Noorderkempen in Brecht moest al lang rijden, maar het zal zeker nog wachten zijn tot in december.

Kantoor van Notarissen

Jan MICHOEL & Filip MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 - HOOGSTRATEN Tel. 03/314.51.77 - Fax 03/314.65.56 Email: info@notaris-michoel.be

OPENBARE VERKOPING VAN LANDELIJK GELEGEN WONING gelegen te 2328 HOOGSTRATEN/MEERLE, HEERLE 51 Geassocieerde notarissen Jan & Filip MICHOEL te Hoogstraten, zullen met winst van 1% premie openbaar verkopen: ONDER HOOGSTRATEN, vierde afdeling MEERLE Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, Heerle 51, gekadastreerd sectie B nummers 546/A en 530/G met een oppervlakte van 32a 56ca. (Kadastraal inkomen: 569,- euro)

800 jaar Turnhout in 2012 De Turnhoutse bedrijven willen actief meewerken aan het project ‘Turnhout 2012’. Turnhout is dan niet alleen Vlaamse Cultuurstad, de stad bestaat dan ook 800 jaar. De vzw Parkmanagement, een koepelplatform van het stadsbestuur, ondernemers, IOK en werknemers- en werkgeversorganisatie, zal de initiatieven coördineren. Naast de opmaak van groenbeheersplan denkt de koepelorganisatie aan een actie “Kunst op de bedrijventerreinen”. De conservator van het kwaliteitsvolle Kunstforum Würth wil het project trekken.

Op zoek naar Volkscafés In januari 2008 lanceerde de vzw Volkskunde Vlaanderen het project “Een Hart voor Volkscafés”. Tot vandaag registreerde de vereniging via de site www.volkscafes.be meer dan 800 volkscafés. De vereniging wil werken met de registratie, maar kan dat enkel met de hulp van gedreven vrijwilligers. Wil jij ook je steentje bijdragen tot het valoriseren en het behouden van de volkscafés? Dan ben jij een ‘Een hart voor volkscafés’ op de site geschikte kandidaat-caféspotter!

Wat kan je doen als caféspotter? Als caféspotters lees je eerst de tekst ‘Een hart voor volkscafés’ op de site. Deze tekst geeft informatie over het project en inzicht in wat een volkscafé is. Daarna ga je op zoek naar echte volkscafés. Als je een café wil doorgeven, vul je de “veldwerkfiche” in en zo help jij ook de volkscafé te redden!

Ouders Overleden kinderen Op 7 november organiseert de ouders van overleden kinderen, afdeling Noorderkempen een informatieavond voor lotgenoten en sympathisanten. Na persoonlijke getuigenissen aanhoord te hebben kunnen er vragen gesteld worden of ervaringen uitgewisseld worden. Op vrijdag 7 november is het gespreksonderwerp: verlies van een kind door ziekte. Deze avond zal doorgaan in het Cultureel Centrum Blommaert, Blommaertstraat 22 te 2990 Wuustwezel. In de inkomprijs van 2,5 euro per persoon is een kop koffie inbegrepen.

De woning omvat: op het gelijkvloers: inkom, w.c., living, keuken, woonkamer, wasplaats/CV-ruimte; Boven drie slaapkamers, badkamer en zolder kelder, badkamer Achteraan: garage en berging. Stedenbouwkundig uittreksel dd. 16 september 2008 vermeldende: stedenbouwkundige vergunning van 26 mei 1959 voor het bouwen van een woonhuis, geen stedenbouwkundige overtredingen gekend; de meest recente stedenbouwkundige bestemming volgens het plannenregister is: landschappelijk waardevol agrarisch gebied; geen dagvaarding en rechterlijke beslissingen bekend; geen voorkooprechten; geen verkavelingsvergunning afgeleverd. BESCHIKBAAR: Onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten. ZITDAGEN Inzet op maandag 3 november 2008 Toewijzing op maandag 17 november 2008 telkens om 16 uur 30 in zaal 'De Voorthoeve', Voort 10 te 2328 Hoogstraten/Meerle. BEZICHTIGING: 's zaterdags van 10 u tot 12 u. (vanaf 19 oktober 2008) INLICHTINGEN: te bekomen op het kantoor van de verkopende notaris. Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

67


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

TouwTrekVereniging Mertensmannen Alle mensen van Hoogstraten hebben op de weg van Hoogstraten naar Loenhout al wel eens die rare blauwe constructie zien staan. Slechts weinigen weten wat het effectief moet voorstellen. Wel dit is een ‘touwtrekstel’ van de Mertensmannen. Al heel wat jaren zijn zij de Hoogstraatse vertegenwoordigers in het potige wereldje van de touwtrekkers. Zo pas mochten zij zich kronen met de Belgische kampioenstitel en onlangs werden zij zelfs vierde op het wereldkampioenschap in Zweden.

Het bewuste touwtrekstel Met behulp van een katrolsysteem wordt er een gewicht omhoog getrokken. Dit gewicht wordt aangepast naargelang de ploeg die in het touw staat. Naast het grote blauwe touwtrekstel staat er ook een kleinere. Hier hangen verschillende individuele gewichten aan. Zo kunnen ze onderling zien wie procentueel het meeste gewicht omhoog krijgt, kwestie van de strijd er wat in te houden. Nu denken jullie ongetwijfeld: ‘touwtrekken, moet daarvoor getraind worden?’.

Wereldconfrontatie Wel, het voorlaatste weekend van augustus wordt er traditioneel het Kampioenschap voor de jeugdploegen georganiseerd. Hier doen landen aan mee van over de hele wereld. Zuid-Afrika, Engeland, Ierland, Litouwen, Letland, … allen zijn ze aanwezig! En dat je aan zo’n toernooi niet onvoorbereid kan deelnemen hoeven we natuurlijk niet uit te leggen. Vanaf april wordt er ipv één keer in de week overgeschakeld naar hogere versnelling en wordt er 3x in de week getraind. Wat houdt zo’n training juist in? Enkele kilometers lopen voor de conditie, voor de Power wordt er gepompt, sit-ups enz… en voor de techniek moeten we natuurlijk aan het touw. Want techniek is zeer belangrijk wil je presteren op hoog niveau. Een zeer belangrijke zaak is dat de rug steeds recht wordt gehouden tijdens het trekken, zodat je lichaam als het ware een rechte plank vormt. Dit om je rug niet te belasten want wanneer je dit wel zou doen, kun je het nooit lang genoeg volhouden en moet je uiteindelijk het onderspit delven.

De strijd Na veel zweet en intensief trainen werd het uiteindelijk eind augustus en stond onze jeugd superscherp en perfect op gewicht (maximaal 560 kg met 8 personen). We zouden ze daar wel eens laten zien wat die jongens van Hoogstraten wel niet konden. De 50 deelnemende ploegen worden eerst en vooral in poules opgedeeld. Nadat de poules bekend waren, werden de schoenen vastgeknoopt en de riemen rondgebonden. De spieren kwamen stilaan op spanning en de hartkleppen draaiden op volle toeren. Letten, Engelsmannen, Zuid-Afrikanen, Duitsers, Nederlanders, Zweden, noem maar op… allen werden

68

ze overwonnen, behalve met de Zwitsers hadden we even wat meer werk en werd het uiteindelijk een gelijkspel. Doordat we enkele kilo’s minder wogen dan hen, kwamen we als groepswinnaar uit de poule.

De laatste loodjes In de 8e finales kwamen we uit tegen een Hollandse topploeg, maar ook deze jongens moesten eraan geloven. Hierna volgde het Zwitserse Appenzell, klein maar zeer geblokt… Armen en benen stonden op ontploffen, maar door de zware trainingsarbeid en koppige kempische mentaliteit braken ook de knoestige Zwitsers. Hier begon onze Hoogstraatse trein te haperen, tegen Eschbachtal uit Duitsland lukte het niet en dus werd het strijden om het Brons. In de strijd om het Brons werd Mosnang uit Zwitserland de tegenstander. Hier ging het al iets vlotter en werd er gelijk getrokken, dit betekende nog een 3e trek, hier bleken de Zwitsers net dat ietsje meer te hebben dan wij en zo werden we uiteindelijk op de 4eplaats terecht, net geen brons... Op dit niveau is 4e een prachtig resultaat, hier waren ze (en zijn ze nog ) héél trots op en dat werd dan ook tot in de late uurtjes gevierd!

Wereldkampioenschappen Naast de jeugdploeg hebben de Mertensmannen natuurlijk ook nog een ploeg met de grote

jongens. En ook deze mannen zijn geen watjes. Dit werd in september nog bewezen op het Wereldkampioenschap in Zweden. De herenploeg van de Mertensmannen nam hier deel in 2 verschillende gewichtsklassen, nl. de 680 kg en de 640 kg klasse. Een kleine terugblik.

MEN 680 Donderdagmorgen 4 september, gewogen en gestempeld. Het had de ganse nacht op z'n Zweeds geregend, dat beloofde voor vanmiddag… In een poule van 10 teams, met daarin ploegen uit Zweden, Zwitserland, Amerika, China, Spanje, Nederland,… beloofde het niet simpel te worden. Enkel de 2 eerste teams mochten doorstoten naar de finales. En na veel gezucht, gezweet en gekreun wonnen ze uiteindelijk alle wedstrijden, behalve tegen de Bisons moesten ze de duimen leggen. Bijgevolg 2e in de poule en doorgaan naar de kwartfinales! Hier kregen ze het Zwitserse Sins tegen. De eerste trek werd door de Mannen uit Hoogstraten gewonnen, maar na het wisselen van kant bleek de grond daar een modderpoel te zijn. En hier verloren ze uiteindelijk. Dan maar een 3e trek, de tos was hen echter niet goed gezind. Zij stonden terug op de natte kant en na 5 lange minuten trekken en zwoegen verloren ze ook deze trek. Een 5e plaats op een Wereldkampioenschap is en blijft echter een prachtig resultaat.


SPORT MEN 640 Pieter Peeraer was erbij en doet ons zijn verhaam. “5 september, de kilo’s waren weer in orde, dus mochten we ook starten in de MEN 640 kg. Met extra bananen en suikers trokken we naar het veld. Hier moest het gebeuren. Weer kwamen we terecht in een zware poule, maar wat verwacht je anders op een WK? De grond bezeten van regenwater zou het allemaal extra spannend maken. Volle bak erin dan maar… Zogezegd zo gedaan. Enkel tegen Ebersecken een gelijke trek, de rest werd genadeloos afgemaakt. Waardoor we reekshoofd werden en doorgingen naar de 8ste finales. Nu kregen we de Schotse knoesten van Sands tegen. Groot waren ze niet, maar geblokt en veel praat… De eerste trek kregen de Schotten geen kans, wat ze ook probeerden, er was geen stoppen meer aan, we wonnen foutloos de 1e trek. De tweede trek konden zij ons stilzetten en nadat beide teams 2 strafpunten hadden, kregen wij uiteindelijk als eerste het 3e strafpunt.. Het werd weer een gelijkspel. Terug tossen, wéér slechtste kant. Na 4 minuten zweten, trekken en brullen was het terug winst voor de Schotten. Een goed gevoel kan je hier niet bij hebben, maar lag het echt aan ons blauwe treintje, of zat de grond er ook voor een klein/heel groot stuk tussen, we zullen het nooit weten. Wat we wel weten is dat er volgend jaar nog meer, nog harder en nog zwaarder getraind zal worden. Het podium komt nu toch écht wel héél dichtbij! En zoals elk WK of GENSB worden achteraf de geleverde prestaties gevierd en dat dit in Duitsland (halve liters) en Zweden (euh?) geen probleem was hoeven we natuurlijk niet te vertellen?” PS: “Heb je zin gekregen om ons team te komen versterken? Kijk dan even op onze website en laat van je horen! Iedereen is welkom!”Pieter Peeraer. Info: www.MertensMannen.be en www. GENSB.eu of ook www.TOW2008.com

Wielrennen

Luc Snels wereldkampioen bij de 60+

Luc Snels na zijn prachtige spurtoverwinning in gesprek met de wedstrijdcommentaar in afwachting van de gouden medaille en de regenboogtrui Zondag 3 augustus werd Achtmaal, deelgemeente van Zundert, de place to be voor renners aangesloten bij de alternatieve wielerbond ICF (International Cycling Federation). Zo’n 500 deelnemers uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Letland, Engeland, Australië…stuurden hun inschrijving en zakten af naar het rustige Achtmaal. De categorie 60+ kreeg 89 renners aan de start waaronder Minderhoutenaar Luc Snels. Reeds vroeg in de morgen (09.00 uur) klonk het startsein onder klokkengelui en de zegen van de plaatselijke pastoor. Ook Georges Vonck, de kampioen van vorig jaar was van de partij om

zijn titel te verdedigen. Aanvankelijk kregen de toeschouwers een vrij gesloten wedstrijd onder ogen maar aan het einde van de derde ronde (volledige afstand bedroeg 49,2 km en 8 ronden) kozen Hufkens en Luc Snels het hazenpad. Hun voorsprong bedroeg nooit meer dan een halve minuut zodat het een felle strijd werd tussen de twee koplopers en het achtervolgend peloton. In de voorlaatste ronde rukten nog 9 renners zich los en naderden tot op 15 seconden, maar tot een aansluiting kwam het niet meer. In een spannende eindspurt haalde Luc Snels het nipt voor zijn medevluchter Hufkens. (rel)

69


SPORT sel dat met 2-1 het onderspit moest delven in de Katelijnestraat. (Luc)

Hoogstraten VV De vooropgestelde prioriteit bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen was ongetwijfeld het behoud in derde klasse verzekeren. De spelerskern heeft reeds bewezen dat het veel meer in zijn mars heeft dan een toevallige meeloper te zijn in deze toch interessante reeks voor spelers en toeschouwers, met kleppers als daar zijn Turnhout, Racing Mechelen, Mol-Wezel…! Na acht wedstrijden nog steeds ongeslagen en mee vooraan in het klassement. Wie dacht dat de succesvolle start al vlug tot een einde zou komen is wel degelijk zwaar bedrogen uitgekomen. Met KV Turnhout op bezoek kwam er een titelkandidaat van formaat langs in Hoogstraten. De opdracht voor HVV, één punt in eigen kamp houden zou alles behalve eenvoudig zijn tegen de sterk presterende bezoekers. Turnhout drukte al van bij aanvang de rooikens met de neus op de feiten. De talrijk opgekomen supporters kregen een spannende wedstrijd voor ogen, waarbij HVV met wat geluk de aanvalspogingen van de bezoekers kon afwenden. Wanneer dan een mistasten in de KV-defensie een attente Jimmy Fockaert richting doel dreef, was Horsten van KV kansloos, en werkte Jimmy resoluut af,1-0. In de slotfase van de partij verdubbelde de score zelfs. Na voorbereidend werk van Karel Snoeckx en Anthony Dooms kon de jonge Michiel Lanslots vakkundig afronden tot 2-0. Deze toch wel gevleide uitslag hadden er niet veel verwacht en Hoogstraten VV pronkte al met een 8 op 12. Voor een volgende uitdaging trokken de rooikens richting Seraing. Alweer een moeilijke opdracht. Een sterk van zich afbijtende thuisploeg was duidelijk niet zinnens om de prille nieuwkomer in derde klasse een cadeau te geven. HVV kwam vijf minuten voor de rust zelfs op een 2-0 achterstand na iets te mak weerwerk. Wanneer dan in de slotminuut voor de rust Jef Van Aken nog de aansluitingstreffer kon aantekenen bleef de hoop aanwezig. Roodwit pakte uit met een betere tweede time en een sterke slotfase. Een corner gegeven door Fockaert kreeg een subtiel verlengstuk via de ingevallen Dooms. Tom Kermans kon de gelijkmaker verzilveren. Bijna werden de drie punten nog mee huiswaarts genomen, helaas kon Toon Vervoort net niet afronden in de laatste minuten en bleef de stand ongewijzigd. De volgende thuismatch tegen het goed geklasseerde Rupel Boom. Zou HVV er in slagen om hun reeks van ongeslagen wedstrijden een vervolg te geven? Al na vijf minuten toonden de bezoekers echter al hun intenties en kwamen snel op een 0-1 voorsprong. Nog geen kwartier ver en Nick Vermeiren diende de thuisploeg voor een nog grotere achterstand te behoeden. Een penalty voor Boom werd knap uit het doel gekeerd. Na de rust toonden de rooikens zich wat strijdvaardiger en probeerden dan ook deze keer niet met lege handen achter te blijven. Een alweer aartsgevaarlijke vrije trap. gegeven door de immer sterkspelende Tim De Keyser, verdween haarfijn tegen de bezoekende netten. Er zat nu ook weer meer in, maar beide ploegen bleken gelukkig met dit gelijkspel. Voor een volgend treffen trokken de roodwitten

70

richting Veldwezelt. Voor aanvang van de partij een aantal plaatsen boven HVV geklasseerd en daarom geen eenvoudige opdracht. Bij verrassing kwam HVV al vroeg in de partij op voorsprong. Een scherp getrapte corner van Rory Hegelmeers zette verdedigers en keeper op het verkeerde been en verdween nagenoeg rechtstreeks in doel. En Hoogstraten ging op zoek naar meer, kreeg even een terugval, maar kon dan weer rekenen op het attente werk van keeper Monsieurs. Bij de rust luidde de stand nog steeds 0-1. Hoogstraten probeerde nog meer uit de brand te slepen. Het was echter wachten tot in de slotfase vooraleer de voorsprong kon uitgebreid worden. Jimmy Fockaert via de rechterflank voorbij verdediging en keeper en 0-2. In de slotminuut nog een fraaie actie van Michiel Lanslots en Koen Gommers die Toon Vervoort de kans gaven om de 0-3 te netten. En de succesreeks ging verder tegen Des-

Wedstrijden

HVV-trainer Frank Braeckmans Zondag 2 november 15.00 uur Kapellen – Hoogstraten VV

Zondag 9 november 15.00 uur Willebroek-Meerhof – Hoogstraten VV

Zaterdag 15 november 20.00 uur Hoogstraten VV – Tongeren

Zaterdag 22 november 20.00 uur Hoogstraten VV – Verviers

Zaterdag 29 november 20.00 uur Mol-Wezel - Hoogstraten VV


SPORT

Minderhout VV Zeker geen slechte seizoensstart voor de groenwitten van MVV en toch is men stilaan in de zone belandt waarin men liefst niet te lang vertoeft, kwestie van het vertrouwen niet te verliezen. Enkele overwinningen, gelijke spelen brengen te weinig puntenwinst, kan het moreel zeker opkrikken! Op Kalmthout kroop MVV in het eerste kwartier enkele malen door het oog van de naald en toch kwamen de jongens van trainer Vermeiren op voorsprong langs Jens Lenaerts. Opnieuw toonde de thuisploeg zich het gevaarlijkst voor doel, maar MVV scoorde opnieuw via Roel Hermans. Een riante voorsprong die echter door de gastheren tot één doelpunt herleid werd nog voor de rust en nadien helemaal weggewerkt met een logische 2-2 als gevolg. Een 1-3 nederlaag tegen St.-Job en dit had MVV zeker niet verdiend. Maar ja, kansen krijgen en de klus niet afmaken vraagt om moeilijkheden. Daarbij de tegenstander gewillig laten scoren en de rekening is vlug gemaakt. De verplaatsing naar Halle leverde niet de verhoopte drie punten op, wel één luttel puntje en een billijke uitslag. Dries Schrauwen zorgde voor de 0-1 nog voor de rust en Roel Hermans mocht vroegtijdig naar de kleedkamer met een spierscheur. In de tweede helft wel controlevoetbal van MVV zonder echte dreiging in de zestien. Ex-HVV’er Stef Huygen bracht de thuisploeg nog op gelijke hoogte en de wedstrijd was gespeeld. Zo belandt MVV stilaan in de gevarenzone en een overwinning zou zeer welkom zijn. En die zou er dan ook komen in de Heistraat tegen Pulderbos. Een strenge, jonge scheidsrechter, vooral voor de wedstrijd, die alles controleerde wat er maar te controleren viel en dit is natuurlijk zijn goed recht. MVV miste enkele vaste pionnen: Rombouts en Schrauwen

KVNA Wortel In Baarle-Hertog begon VNA zeer sterk tegen leider Dosko. Willem Pleysier opende al na enkele minuten de score. De plaatselijke verdediging werd voortdurend overklast, maar als bij wonder ontsnapte ze aan enkele doelpunten. Het keerpunt van de wedstrijd kwam vlak voor de rust. Raf Tilburgs - zeker de beste speler op het veld - werd op brutale wijze onderuit gehaald. Iedereen verwachtte een uitsluiting, maar de scheidsrechter hield zijn kaarten op zak. Onze doelman werd nog gehinderd bij een hoge voorzet. De bal kwam tegen de arm van een verdediger. DOSKO benutte de strafschop in cadeauverpakking om, tegen het spelbeeld in, op gelijke hoogte te komen. Na de pauze waren onze spelers te gretig om terug op voorsprong te komen en op counter maakte de thuisploeg er 2-1 van. De blauw-witten probeerden nog, maar de scheidsrechter floot alles in ons nadeel, wat resulteerden in zes gele kaarten. Het werd nog 3-1 na een onterechte vrijschop. De vele meegereisde supporters waren zwaar

Het eerste elftal van Minderhout VV Boven v.l.n.r. Dominik Bevers (hulptr.), Eddy Vermeiren (hoofdtr.), Kris Lauryssen (afgev.), Wim Adams, Pieter Hendrickx, Dries Schrauwen, Roel Hermans, Peter Godrie, Gunther Jacobs, Glen Verlinden, Cor De Bont (verzorger) Onder v.l.n.r. Kris Franssen, Joris Van Ginneken, Yannick Janssen, Wim Schrijvers, Jens Lenaerts, Hans Jacobs, Kurt Hendrickx, Ben Rombouts

geschorst en Hermans geblesseerd. Er moest gewonnen worden, daarvan was iedereen overtuigd. De eerste 20 minuten kwam MVV niet voor in het spel, toch scoorde Jens Lenaerts voor de thuisploeg dicht bij de rust. Yannick Janssen trof nadien nog de paal, maar kon een poosje later prachtig afwerken, 2-0! MVV had de wedstrijd onder controle en Perry de Graaf dikte in de slotminuten nog aan tot 3-0. Een overwinning die het vertrouwen zeker moet aanscherpen, want MVV kan de puntjes zeker gebruiken. (rel)

Wedstrijden

ontgoocheld. VNA speelde zeker zijn beste helft sinds jaren, maar de onkundige scheidsrechter belette ons om de kroon op het werk te zetten. Poederlee kwam in Wortel al spoedig op voorsprong. Beide ploegen speelden behoorlijk maar zonder veel kansen. Direct na de rust kreeg VNA twee reuze kansen. Deze werden nut benut om een verdiend gelijkspel uit de brand te slepen. In Westmalle begon Wortel zeer sterk met een doelpunt van Willem Pleysier na een mooie pass van Tom Van Den Broeck. Er kwamen nog meerder kansen, maar de thuisploeg bracht de bordjes in evenwicht. Gelukkig zorgde Gerd De Vos voor 2-1 na een knappe doorsteekbal van Bert Donckers. Van de vele kansen kon enkel Tom Van Den Broeck er één benutten. Iedereen dacht dat de verdiende punten binnen waren, maar onze spelers slikten nog twee vermijdbare doelpunten. Tussendoor werd Raf Tilburgs nog met twee gele kaarten uitgesloten. Zo eindigde deze wedstrijd in 3-3. Het onbekende Hezewijk speelde goed mee. De beste kansen waren echter voor Wortel. Het

duurde wel tot de 30e minuut vooraleer Tom Van Gorp een goede voorzet van Tom Van Den Broeck inkopte. Na de rust werd een niet te missen kans niet benut. De bezoekers gingen op zoek naar de gelijkmaker, maar kregen weinig kansen tot in de 60e minuut een voorzet werd binnen gekopt. Gerd De Vos werkte nog een mooie actie af om de 2-1 vast te leggen Deze overwinning kwam er na onze slechtste wedstrijd, waarin meerdere titularissen ontbraken.. Het spelpeil van ons team is zeer behoorlijk. Spijtig dat op cruciale momenten nog grote kansen gemist worden. (frbr)

Zondag 2 november 14.30 uur Zoersel – Minderhout VV

Zondag 9 november 14.30 uur Minderhout VV – Horendonk

Zondag 16 november 14.30 uur Maria ter Heide – Minderhout VV

Zondag 23 november 14.30 uur Minderhout VV - Brecht

Zondag 30 november 14.30 uur Achterbroek – Minderhout VV

De wedstrijden: zondag 2 november VNA - Oosthoven zondag 9 november Wechelderzande VNA

zondag 16 november VNA – Achter Olen zondag 23 november VNA – Pulle zondag 30 november Molenkring – KVNA 71


SPORT

KFC Meer

KFC Meerle

Zeker nog geen paniekvoetbal bij KFC Meer dat wel naar de onderste regionen van het klassement verhuisde door driemaal op rij gelijk te spelen (Brecht, Achterbroek, Loenhout). Tegen Maria ter Heide bewees het dan weer zijn waarde en zijn torinstinct. Toch moet men rekening houden met het feit dat dit seizoen zeker een zestal ploegen zullen degraderen gezien de vier derde provinciale reeksen volgend seizoen tot drie zullen herleid worden. Eén of twee overwinningen kan de situatie natuurlijk snel ophelderen!

De KFC Meer A-kern Vooraan v.l.n.r. Rik Aerts, Ben Delcroix, Pieter Voeten, Jan Kustermans, Pieter Donckers, Per Boogaerts Midden v.l.n.r. Tom Deckers, Sander Laurijssen, Bram Kinschots, Jef Adriaensen Achter v.l.n.r. Bert Rombouts, Niels Van den Ouweland, Roy Muësen, Koen Koyen, Roel Hofmans, Wes Lauryssen, Dré Laurijssen (hoofdtrainer) De ex-leiders uit Maria ter Heide zijn wel degelijk als lijders naar hun heimat teruggekeerd. Meer kende een begenadigde dag en na een kwartier spel wezen de bordjes reeds 3-0 met doelpunten van de voet van Pieter Voeten, Koen Koyen en Ben Aerts. Na deze ontnuchtering kwamen de gasten toch beter in de partij en konden ook tegenscoren op slag van rust via een terecht toegekende strafschop. Na de pauze knalde Roel Hofmans op de paal en de bezoekende goalie (41 jaar) redde tweemaal in extremis. Meer hanteerde daarna de counter en liep langs Pieter Donckers verder uit tot 4-1 en uitblinker Rik Aerts zorgde met een vijfde doelpunt voor het toetje. Een jong enthousiast KFC Meer toonde zich vandaag duidelijk een maatje te groot voor de bezoekende “oudjes”. Op Brecht noteerde men het eerste halfuur weinig doelkansen. De thuisploeg kwam in de 42ste minuut op voorsprong, maar Sander Laurijssen zorgde onmiddellijk voor betaald antwoord, zodat de 1-1 stand aan de rust een juiste weergave van het spel mocht genoemd worden. Nadien toch lichte druk van de gasten, maar weer toonde Brecht zich de gelukkigste in het besluiten. Meer profiteerde enkele minuten later van een blunder in de lokale defensie en Ben Aerts zorgde voor de 2-2. De winning-goal hing nog wel in de lucht, maar met een puntendeling waren beide teams toch tevreden. En de draws gingen verder! Een scoreloos gelijkspel aan de John Lijsenstraat tegen Achterbroek bracht eigenlijk te weinig op voor de KFC, dat vooral tijdens de eerste helft de beste kansen kreeg en verkwanselde. Een gelijkopgaande tweede helft

72

bracht geen soelaas voor de thuisploeg die in de slotfase nog op haar tellen moest passen om het verdiende puntje veilig te stellen. Opnieuw een doelpuntenloos gelijkspel op het veld van Loenhout met veel middenveldspel en een uiterst miniem aantal doelkansen en –pogingen. Hetzelfde spelbeeld na de pauze met twee evenwaardige ploegen die mekaar goed in evenwicht hielden. Pas in de eindfase enige opwinding van betekenis, maar doelman Sterkens (Loenhout) toonde zich attent. Toch een doelpunt van Wim Aerts die een vrije trap via de muur binnenlepelde, maar tot grote ontgoocheling van de Meerse aanhang weigerde de ref halsstarrig het punt te valideren. Een driepunten zou meegenomen zijn, maar gezien het geleverde spektakel mochten beide teams zich met het ene puntje gelukkig achten. Meer zakt hierdoor naar de 11de stek, een degradatieplaats, want dit seizoen donderen de ploegen 11 tot en met met 16 een trapje lager naar 4de provinciale. Maar eer we zover zijn moet er nog veel water door de Mark vloeien! (rel)

Wedstrijden Zondag 2 november 14.30 uur KFC Meer – Oelegem

Zondag 9 november 14.30 uur Kalmthout – KFC Meer

KFC Meerle heeft zijn seizoenstart zeker niet gemist en is langzaam maar zeker de subtop binnengeduikeld, dank zij drie overwinningen op rij tegen Halle, Pulderbos en Oostmalle. Toch het vel van de beer niet te vlug verkopen, want in deze fase van de competitie kan één nederlaag al nare gevolgen hebben. Op het veld van Sint-Job werd het een wedstrijd om snel te vergeten. In een erg zwakke partij slaagde Meerle er niet in het de tegenstander moeilijk te maken. Ook de thuisploeg deelde in de algemene malaise, maar het wist toch tweemaal de groenwitte doelman te verschalken en de drie punten thuis te houden. Ja, wie scoort, kan winnen! Een regelrechte revanche volgde echter de zondag daarop weliswaar tegen het laaggekwoteerde Halle dat met zomaar eventjes 7-1 letterlijk werd ingeblikt. De 1-1 cijfers aan de rust, doelpunt van Nic Vervoort, liet zeker geen monsterscore verwachten. Halle startte wel het snelst na de pauze, maar werd al vlug tot tien man herleid na een domme overtreding. Uit die vrijschop puurde Nic Vervoort dan zijn tweede doelpunt en de KFC-trein was vertrokken. De gasten stuikten ineen en Vissers verhoogde de score, één minuut later was het de beurt aan Jeroen Verbreuken. Halle prikte nog enkele keren zonder succes en de thuisploeg liep verder uit langs Vissers en nog tweemaal via de ingevallen Boudazra. Knappe overwinning! In erbarmelijke weersomstandigheden, regen en nog eens regen, toog groenwit naar Pulderbos. Onmiddellijk pressing van de thuisploeg met de wind als bondgenoot. Meerle liet niet begaan, verdedigde stevig en hield de 0-0 tot de rust op het bord. Een gedecideerd groenwit trok na het opwarmertje op zoek naar de ruimte en Dirk Van Bavel kopte nummer een tegen het net. De thuisploeg repliceerde wel, maar Meerle hanteerde de counter en… met succes via Van Bavel.Onverdroten togen de gastheren op zoek naar de aansluitingstreffer en die viel ook in de 85ste minuut. In een turbulente eindfase bleef Meerle overeind en won alzo een tweede driepunter op rij. Oostmalle, één van de titelkandidaten, liet aan de Chaamseweg duidelijk merken wat het in zijn mars heeft. De eerste twintig minuten verliepen volledig in het voordeel van de bezoekers, die dan ook verdiend op voorsprong klommen. Meerle kwam dan beter in de wedstrijd en Vissers stelde gelijk. Na de rust een aandringende thuisploeg en Oostmalle vond tweemaal keeper Verheyen (Meerle) op zijn weg. De wedstrijd kon nog alle kanten uit en vijf minuten voor affluiten zorgde Jeroen Verbreuken voor de winnende goal, zodat groenwit langzaam maar zeker in de subtop belandt. (rel)

Zondag 16 november 14.30 uur KFC Meer – Sint-Job

Wedstrijden

Zondag 23 november

Zondag 2 november

14.30 uur Halle – KFC Meer

14.30 uur Horendonk – KFC Meerle

Zondag 30 november

Zondag 9 november

14.30 uur KFC Meer – Pulderbos

14.30 uur Kalmthout – KFC Meerle


SPORT Zaterdag 15 november 19.30 uur Brecht – KFC Meerle

Zondag 23 november

Mosten minitriatlon blijft bekoren

14.30 uur KFC Meerle – Achterbroek

Zondag 30 november 14.30 uur Loenhout – KFC Meerle

Tafeltennis in Hoogstraten ?? Zeker weten !! MINDERHOUT- Je zou het misschien niet zeggen, maar sinds jaar en dag bestaat in Minderhout een tafeltennisclub. Gesticht in 1978 heeft de club doorheen de jaren heel wat watertjes doorzwommen, maar steeds schommelde het ledenaantal rond een 20-tal leden. Hoewel de club al die jaren actief is geweest, halen velen hun schouders op wanneer iemand hen vraagt waar het lokaal van TTK Minderhout te vinden is. Om die reden besloot het huidige bestuur twee jaar geleden een uitnodiging te sturen aan alle inwoners van onze gemeente en zo de club wat meer bekendheid te bieden. Dit resulteerde in een enorme toeloop van mensen, jong en ook wat ouder, die louter recreatief wel eens een balletje wilden slaan. Al snel werden de meesten gebeten door de tafeltennismicrobe en ondertussen heeft de club nu een 70-tal actieve leden die verdeeld over 14 ploegen deelnemen aan de Vlaamse en/ of Katholieke competitie.Wekelijks wordt er minstens éénmaal getraind en dit werpt merkbaar vruchten af. De jongelingen, die eerst nog de duimen dienden te leggen voor de “oude rotten in de sport”, maken zich met grote sprongen voorwaarts waar in de lopende competitie.Wil ook jij eens kennismaken met het pingpongen, dan ben je altijd welkom in ons sportlokaal (ook gekend als de Noodkerk) in de Schoolstraat, naast Lauryssen Electronics, tijdens de wekelijkse training op donderdagavond of neem alvast een kijkje op onze site : www.ttkminderhout.be

MEER - Geen doorwinterde atleten aan de start, dat is ook de bedoeling niet, wel mensen die een zekere training achter de rug hebben en zich kunnen uitleven in deze just-for-fun formule. De jeugdcategorie stond voor 150 m zwemmen, 3 km fietsen en 1 km lopen. Niels Ost toonde zich de vlugste bij de jongens en Lotte De Vet bij de meisjes. De trio’s kregen een iets zwaarder parcours voorgeschoteld, nl. 250 m zwemmen, 9 km fietsen en 3 km lopen. Zo’n trio is samengesteld uit twee of drie leden van eenzelfde bedrijf, club of vereniging die de laatste 150 m samen aan de finish verwacht worden. Fitnesscentrum 2BE-Fit uit Hoogstraten toonde wel duidelijk zijn aanwezigheid met maar liefst acht teams aan de start. Geen enkel trio bereikte het schavotje, maar het beoogde doel, erbij zijn, werd zeker bereikt. De Naaiwinkel uit Rijkevorsel overschreed als eerste de eindstreep voor de Hoogstraatse Gelmelboys. Ook de dames lieten zich niet pramen, met z’n 14-en doken ze het water in en Bianca Bellekens veroverde het goud. Bij de heren toch meer competitiespirit waar te nemen. De eigen limiet proberen te overschrijden , de grens een beetje verleggen! Wouter Vandermast liet zijn kuiten bewonderen en Joppe Wuyts en Frans Smolderen eisten de ereplaatsen voor zich op. De 8ste Mostentriatlon op 12 september 2009 is reeds in voorbereiding. (rel)

Uitslagen Jeugd jongens (150 m zwemmen, 3 km fietsen, 1 km lopen)

1. Niels Ost (Brasschaat) 2. Tom Suetens (Nijlen) 3. Thijs Ribbens (Wuustwezel) 4. Toon Aerts (Rijkevorsel) 5. Stijn De Wilde (Brasschaat)

0.15.30 0.16.08 0.16.32 0.16.56 0.17.34

Jeugd meisjes (idem als jongens) 1. Lotte De Vet (Gooreind) 2. Ellen Peeters (Vosselaar) 3. Julie Steukens ( Malle) 4.Griet Peeters (Vosselaar) 5. Carlijn Lohrman (Turnhout)

0.18.40 0.19.00 0.21.35 0.21.57 0.22.40

Trio’s (250 m zwemmen, 9 km fietsen, 3 km lopen) 1. De Naaiwinkel (Rijkevorsel) 2.Gelmelboys (Hoogstraten) 3. ALC (Paal-Beringen) 4. De Bie (Wuustwezel) 5. De Mosten (Hoogstraten)

0.32.17 0.32.49 0.34.18 0.35.05 0.35.47

Dames ( idem als trio’s) 1. Bianca Bellekens (Malle) 2. Heleen Adams (Minderhout) 3. Evelyn Bosch (Halle Zoersel) 4. Charlotte De Kort (Poederlee) 5. José Van Aert (Meer)

0.40.02 0.43.51 0.45.17 0.46.30 0.47.04

Heren (idem als trio’s) 1. Wouter Vandermast (Brasschaat) 2. Joppe Wuyts (Herentals) 3. Frans Smolderen (Merksplas) 4. Filip Mariën (Boechout) 5. Wim Van Looveren (Kalmthout)

0.35.07 0.35.19 0.35.30 0.35.40 0.35.53

Organisators Een beeld van de training op dinsdagavond

Intro is een organisatie die werkt aan de toegankelijkheid van muziekfestivals en sportevenementen voor minder-validen. Ze bieden assistentie aan mensen met een handicap: verplaatsing van een rolstoelgebruiker, begeleiden van mensen met een visuele handicap, enz. Voor meer informatie raadpleeg www.intro-events.be

73


SPORT

Kruisboog 55+ Dit jaar werden de senior schutters ingedeeld in drie categorieën: Ere, A of B. Nieuw was ook het feit dat Hoogstraten de 4de volwaardige club werd naast Wortel, Castelré en Minderhout. Het was wachten tot de laatste schieting in Castelré om te weten wie in de Ere- en A- afdeling uiteindelijk vooraan stand zou houden. In categorie B was het al een uitgemaakte zaak: nieuwkomer Frans Gillis schoot zich meteen naar de top met een totaal van 216 punten, gevolgd door Armand Fleerakkers en Jos Van Opstal met 206 punten. In categorie A bleek Robert Martens de sterkst met 221 punten, gevolgd door Jac Roos met 216 punten, Gustaaf Bleys met 215 en Gust Vermeiren met 213 punten. In de Ere-afdeling bleef het spannend, ook al omdat twee van de beste schutters enkele wedstrijden moesten missen. De schutters waren aan elkaar gewaagd en het was wachten tot het laatste schot. Jan Lenaerts werd uiteindelijk individueel kampioen met 233 punten, gevolgd door Jeanine Martens met 231 punten en Ron Verdonck met 223 punten. De rozenprijzen werden gewonnen door Jeanine Martens (Ere met 26 rozen), Jef Joris (A-reeks 19 rozen) en Louis Van Bavel (B-reeks met 11 rozen). De clubtrofee kon voor het derde opeenvolgende jaar naar Minderhout gaan. Bij de voorlaatste

schieting was het verschil tussen Minderhout en Hoogstraten slechts 8 punten. Wortel en Castelré volgden op grotere afstand. Jan Stoffels en Frans Gillis (beiden 33 punten) en Adriaan Braspenning (31 punten) zorgden samen voor 97 punten voor Minderhout. Hoogstraten behaalde met Jeanine Martens (34 punten), Adrienne Van Den Langenberg (31 punten) en Jos Schrijvers (30 punten), een totaal van 95 punten.

De drie beste schutters van Wortel zorgden voor 95 punten en Castelré behaalde er 91. Eindstand voor het clubkampioenschap : Minderhout met 784 punten, Hoogstraten met 774 punten, Wortel met 758 en Castelré met 698 punten. Na deze spannende schieting was het tijd voor het afsluitende teerfeest met zoals gewoonlijk spek en eieren à volonté. Op naar het volgende seizoen in 2009. (RV)

Wielrennen 16de Kampioenschap van Hoogstraten Zaterdag 11 oktober, een datum die de wielertoeristen uit de fusie Hoogstraten al maandenlang rood omlijnd hebben in hun drukke wieleragenda. De meesten slagen er niet in om een Belgische of provinciale trui te veroveren, dan maar alles gezet op de titel van “Kampioen van Hoogstraten”. Staat toch ook altijd mooi op je erelijst en daarmee kun je het nageslacht toch ook nog doen watertanden en blinkogen. Bij de deelnemers een echte onvervalste wereldkampioen, nl. Luc Snels, die in augustus in het Nederlandse Achtmaal de titel bij de 60+, met 89 deelnemers, wist op zak te steken. Dit Hoogstraats onderonsje liep over een afstand van 65 km en ging door op een gesloten circuit te Meer. De deelnemers startten in vijf categorieën, nl. -30 jaar, 30-40jaar, 40-50 jaar, +50 en +60 jaar. Dus vijf titels te verdelen, de moeite om je fiets van stal te halen. De weergoden waren dan ook nog van de partij en dat er serieus gevlamd werd op de Meerse wegen hoeft zeker niet verteld te worden. Geen ploegverband, geen knechten, geen kopmannen, de blik op oneindig en fietsen maar met de zuivere macht. Ieder voor zich en zo winnen de sterksten! (rel)

74

Onder de Hoogstraatse kampioenen, v.l.n.r. Luc Snels (Minderhout,+60), André Lauryssen (Minderhout,+50), Luc Verheyen (Hoogstraten, 40-50), Paul Snels (Minderhout, 30-40), Raf Martens (Minderhout, -30) Boven de vice-kampioenen, v.l.n.r. Bert ter Harmsel (Meer, +50), Piet Herrijgers (Wortel, 40-50), Wijnant De Bruyn (Meer, 30-40), Frank Mertens (Hoogstraten, -30)


SPORT

Uitslag Aardbeienkoers HOOGSTRATEN - Wat is een echte kermis zonder koers? Dat dacht ook veloclub De Lustige Wielrijders toen ze voor het tweede jaar op rij een koers organiseerden tijdens het laatste weekend van september, een koers op niveau evenwel met aankomst op de Vrijheid. Bij de

nieuwelingen kwamen 49 renners aan de start; bij de beloften en elite zonder contract waren er dat zelfs 69. Pluim opnieuw voor de veloclub voor de zoals steeds puike organisatie! (dh, foto’s Guy Mertens)

Zonnebankcenter

Ipatinga

Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 13.30 en van 15.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Zondag en maandag gesloten 206

UIT De Nieuwelingen, geflankeerd door erevoorzitter Karel Versmissen en voorzitter Paul Van Merode. Werner Brosens uit Meer eindigde als eerste, gevolgd door Sander Van Dingenen en Tom Wijdhooge.

Vanaf 2009 schakelt de stad Hoogstraten over naar het UIT netwerk van Cultuurnet Vlaanderen. Dit betekent voor alle geïnteresseerden dat ieder een eigen tekst kan ingeven over een activiteit die ingericht wordt. De invoer gebeurt uiteraard gratis. Op verzoek zal de toeristische dienst dit ingeven ook nog blijven verzorgen. Deze manier van werken heeft tot gevolg dat de vertrouwde formulieren voor de evenementenkalender vanaf 2009 niet meer in gebruik zullen zijn.

De Beloften en Elite zonder contract, in het gezelschap van enkele Ghesellen van de Aardbei en de Schepen van Sport.

75


Natuurpunt Markvallei wil werk maken van de toegankelijkheid van de natuurgebieden die het beheert. Die gebieden zijn sowieso toegankelijk, maar weinig mensen zijn daarvan op de hoogte. Met name de Aschputten en de Halsche Beemden zullen meer in de picture geplaatst worden zodat meer mensen deze pareltjes leren kennen.

Beheerswerkzaamheden In die natuurgebieden wordt door de vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei hard gewerkt. In de Aschputten werd de zandweg vrij gemaakt van takken die een normale doorgang belemmerden. Tegelijkertijd werd in het pas aangekochte bosje werk gemaakt van de bestrijding van exoten (rododendron en Amerikaanse vogelkers verdringen er de inheemse flora). Er zullen nog grote inspanningen geleverd moeten worden om resultaat te boeken, maar het enthousiasme is groot. In de nabije toekomst staan nog beheerswerkzaamheden in de Aschputten op het programma, maar ook in de Halsche Beemden zal binnenkort een werkmoment georganiseerd worden. Dat wordt georganiseerd op 15 november, tijdens de Dag van de Natuur. Om 9 uur wordt iedereen die wil verwacht aan het infopaneel van het natuurgebied. Geïnteresseerden mogen zich altijd wenden tot Bart Hoeymans (0479-799361)

retische lessen worden wekelijks afgewisseld met excursies in de regio. Natuurpunt Markvallei hoopt dat op een aantal van hen in de toekomst ook een beroep mag gedaan worden om groepen te gidsen. Natuurpunt Markvallei krijgt immers regelmatig vragen van groepen die graag een wandeling zouden maken in één of ander natuurgebied. Soms kan op die vraag niet worden ingegaan omdat er geen gidsen voorradig zijn. Deze cursus brengt daar wellicht verandering in.

Lezingen De lezingen in de Klapekster zijn gestart nu de herfst ook haar intrede heeft gedaan. Op 3 oktober was er een zeer gesmaakte fotolezing over de weg naar Santiago de Compostella door Antoon Van Tuijl uit Baarle-Nassau. Hij trok in 2007 te voet naar Compostella en kwam ook nog eens te voet terug. Hij maakte een prachtige fotoreeks over de natuur en de landschappen die hij tegenkwam onderweg. Op 17 oktober was het de beurt aan enkele van de leden van Natuurpunt Markvallei. Bart Hoeymans en Rob Koeken lieten de aanwezigen proeven van Noorwegen, Wim Verschraegen en Ingrid Brosens toonden beelden van hun reis door de Elzas en de Vogezen en Gie Segers toonde “van alles een bitje”.

Natuurgids

Kenia, Spitsbergen, Antarctica

De cursus “natuurgids”, in samenwerking met CVN, startte met 26 cursisten. Dat is een onverhoopt groot succes. De cursisten maken gebruik van het leslokaal dat op de zolder van bezoekerscentrum De Klapekster werd ingericht. De theo-

Op vrijdag 31 oktober staat een echte filmavond op het programma. Pierre en Mieke Adriaensen maakten een rondreis door de prachtige Afrikaanse natuur. Vanaf 20 uur laten zij iedereen in de Klapekster meegenieten van de filmbeelden

76

die zij maakten in het Afrikaanse land. In de zomer van 2007 trokken acht enthousiaste jongeren, onder hen Hans Van Loy, drie weken lang door de toendra van Spitsbergen. Hans Van Loy brengt het meeslepende verhaal over de prachtige natuur en de ontberingen aan de hand van prachtige beelden. Afspraak op 14 november om 20 uur in de Klapekster. Helemaal aan de andere kant van onze aardkloot ligt Antarctica. De Belgen bouwden er onder leiding van Johan Berte (oud-leerling Klein Seminarie) een hypermoderne poolbasis. Maar voor hem werd er al 110 jaar lang pionierswerk geleverd door Belgische onderzoekers. Eén van hen is Jean-Jacques Derwael. In de jaren zestig maakte hij deel uit van verschillende Belgische poolexpedities en overwinterde er zelfs in erbarmelijke toestanden. Jean-Jacques werd door Natuurpunt Markvallei bereid gevonden om hierover een lezing te komen geven in de Klapekster. Het wordt ongetwijfeld een interessante getuigenis van een ervaren poolreiziger en een boeiend verteller. 28 november om 20 uur in de Klapekster.

De Mosten Natuurpunt Markvallei organiseert op zondag 9 november een zondagswandeling. Het doel van de wandeling is vandaag “De Mosten”. Paddenstoelen en herfstbladeren maken ongetwijfeld de hoofdmoot uit van het verhaal van gids Jack Govaerts. Hij verwacht iedereen om 13 uur aan de Vredesboom in Meer. Info: 03-315 71 85

Plantgoedactie Inheemse struiken en bomen kunnen goedkoop aangekocht worden tijdens de plantgoedactie. Deze plantgoedactie wordt zoals elk jaar georganiseerd in samenwerking met het stadsbestuur van Hoogstraten. De bestelde planten kunnen op 22 november om 9 uur afgehaald worden in de gemeentemagazijnen in Hoogstraten. Info: 03-315 88 06.


JONG GEZEGD

KAAT ZEGT

Pink

Kaat Haest (19) is derdejaars student aan het Antwerpse Herman Teirlinck Instituut. Tijdens een workshop vorig academiejaar, met Bernard Dewulf, columnist in De Morgen, kreeg ze de opdracht te schrijven over een lichaamsdeel. Duimen, wijzen, opgestoken en omringd worden. Elke vinger zijn vaardigheid. De pink is er om te peuteren. Subtiel een prutje wegvegen, bedorven navelpluis verwijderen of diepzittend oorsmeer loswrikken. Mijn ex-lief was een gepassioneerd peuteraar. Fascinerend, vond ik dat, en ook wel schattig, als ik hem zo stiekem bezig zag. Hij had er de perfecte vingers voor: geen worsten, niet te benig. In de handleeskunde staat de pink (en het bijbehorende kussentje) symbool voor de vaardigheid om met anderen te overleggen. Hoe sterker de pink en hoe dikker het kussentje, hoe meer die vaardigheid ontwikkeld is. Mijn pinken zijn dun, krom en slap, met putjes waar kussentjes horen. De pink van mijn ex-lief was perfect. Ik werd verliefd en besloot hem ’s nachts te lenen. Vastberaden maar voorzichtig begon ik aan de

voorbereiding. Langzaam to the point. Hand in hand werd pink in pink. Bescheiden op straat, losbandig binnenskamers. Een potje paringspinken. In bed geraffineerder. Kwestie van zijn pink te pakken voor hij insliep. Dunne kromme zoekt stevige rechte. En dan te wachten. Tot hij diep sliep. Oren, neus, navel. Mijn nachtelijke escapades. Mijn hoogtepunt, mijn stil genot, de climax van mijn nacht. Hij kwam erachter. Op een ochtend. Toen zijn linkerpink nog vastzat in mijn rechteroorsmeer. Dronken onzorgvuldigheid. Altijd de sporen wissen. Mijn nieuw lief slaapt licht, heeft dikke vingers en wil in bed niet aangeraakt worden. En dus dienen vingers maar voor vier dingen. Duimen, wijzen, opgestoken en omringd worden.(kh)

U kent het ondertussen wel: Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint een boekenbon van 12,5 euro. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Dus wie wil meespelen: Geeft de naam van het kopje en zijn eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan DHM – Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten of via een e-mail: kopje@demaand.be Maar vergeet niet: naam en adres te vermelden. Zie ook www. demaand.be.

De uitslag van de vorige maand: Natuurlijk was het Sam Huijbrechts, Meersel 17, 2321 Meer (Meersel-Dreef) die wij wisten te vatten op de eerste schooldag na de grote vakantie. Bij flinke Sam waren er geen traantjes en zo te zien bij zijn schoolmakkers ook niet. Zoveel moed verdient dan ook een boekenbon. Hij komt er aan. Zowel zijn onthaalmoeder als zijn schoolmakkers herkenden Sam, maar het is het lot dat moet beslissen over de tweede bon. Onder de 7 juiste inzendingen trokken wij het kaartje (lees mailtje – want zo gaat dat tegenwoordig) van Jef Jacobs, Markweg 6, 2328 Meersel-Dreef. Hij mag samen met Sam een boek gaan kiezen.

Opgave voor deze maand: Deze maand nog eens lukraak in onze archiefdoos gegraaid. Ooit werd deze foto in “De Maand” gepubliceerd en de ondertitel was toen: “Er kwamen heel wat ouden mussen opdagen”. Als dat geen voorzet van jewelste is – die je al-

leen maar moet binnenkoppen – dan weten wij het ook niet meer. U zeker dus wel. (pdn)

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten

77


AGENDA

TENTOONSTELLINGEN FOTOTENTOONSTELLING “De ondraaglijke lichtheid van het bestaan” van Fotogroep ’t Slot en fotoclub Plata, van 25 oktober tot 16 november in De Warande te Turnhout. Geopend van maandag tot en met zondag van 10 tot 20 uur.

REDACTIE @DEMAAND.BE

MEER Zaterdag 1 november FAMILIEDAG KWB en WANDELZOEKTOCHT van 13 tot 18 uur in de parochiezaal

LUDOVICUS VAN EIJNATTE, van 14 september tot 15 november in Kunstgalerie De Laro, geopend van vrijdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur. Info 03.315.00.11 en kunstgalerie@ delaro.com

Zondag 2 november ONTBIJTCONCERT van de Brassband en percussie-ensemble Ste Rosalia, om 9 uur in Zaal voor Kunst en Volk. Info: 0032 765 976 103. Zaterdag 8 en zondag 9 november VOGELSHOW in zaal Victoria. Zaterdag van 18 tot 22 uur, zondag van 9 tot 20 uur. Organisatie en info: De Zandfluiter, 03 315 84 39.

STENEN KANTWERK, tot 21 december, tentoonstelling rond de familie Keldermans, bouwmeesters van de Brabantse gotiek, in het Stedelijk museum, Begijnhof 9. Geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur. Info 03 314 65 88 of museum@hoogstraten.be WINTERTENTOONSTELLING van 16 november tot en met 31 december in Kunstgalerie De Laro, geopend van vrijdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur. Info 03.315.00.11 en kunstgalerie@delaro.com

HOOGSTRATEN Vrijdag 31 oktober RIKKEN EN JOKKEN om 18.30 uur in het Penitentiair Schoolcentrum. Organisatie en info: de Kasteelvrienden, 03 314 62 26. Donderdag 6 en 13, 20 en 27 november UNIVERSITEIT VRIJE TIJD een organisatie van het Davidsfonds om 14 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Info: 03 314 54 52. Zondag 9 november VELDTOERTOCHT, vertrek om 8 uur aan het Klein Seminarie. Organisatie en info: De Lustige Wielrijders 03 315 83 64. Zondag 9 en zondag 23 november LAERMOLEN IN WERKING van 14 tot 16 uur. Info: 0476 90 72 49. Maandag 10 november JAZZCONCERT door Mardi Gras Jazzband, vanaf 20 uur in zaal St.-Cecilia. Info: 03 314 67 08. Dinsdag 11 en dinsdag 25 november LAERMOLEN IN WERKING van 19.30 tot 21.30 uur.

78

200

Vrijdag 7 november: STREKENAVOND in de Cahier met Armedillo, Noxious,The Stairs en Chronicles of blue sustain. Inkom gratis, deuren 21 uur.

Dinsdag 18 november SINT NIKLAASFEEST, in Zaal voor Kunst en Volk. Organisatie en info: Brassband en Percussie ensemble Ste Rosalia, 0476 75 02 72. Vrijdag 28 en zaterdag 29 november DE WITTE NEGER, toneelopvoering door Toneelkring ’t Heidebloempje, om 19.30 uur in Zaal voor Kunst en Volk. Info: 03 315 86 80 of jandufraingswaenen@hotmail.com

Donderdag 13 november CINE HORIZON, om 19.30 in het auditorium van het Klein Seminarie. Info: 03 340 19 54. Vrijdag 14 november JONGEREN IN HUIS: tot 23 uur, alcoholen rookvrije avond in de Cahier. Bedoeld voor -16 jarigen, een co-organisatie met jeugdraad Hoogstraten Zaterdag 15 november CLOWN FERMICHELLI om 14 uur in zaal Pax. Organisatie en info: Davidsfonds 03 314 49 24. Zaterdag 15 november STREEKGERECHTENBANKET in VTI Spijker. Organisatie en info: Lokaal comité Smaak, 03 312 19 92. Zaterdag 22 november: WERELDWINKELDAG in de Cahier Zaterdag 29 november VERWOND(ER)ING, cultuurprogramma in zaal Cecilia. Organisatie en info: Flor Verschueren 03 314 68 31 of flor.verschueren1@ hotmail.com

199


AGENDA

MEERLE Zaterdag 1 november OPENDEURDAG KVG van 10 tot 18 uur, Gemeenteplein. Info: 03 315 73 08 Zondag 9 november GELEIDE WANDELING, Het Nonnenven, vertrek om 14 uur aan Oosteneind. Organisatie en info: Wandelclub Markdal 03 315 83 64.

WORTEL Donderdag 20 november MIDWEEKWANDELING van 9 tot 15 uur. Kantinne KVNA Wortel. Organisatie en info: KVG Hoogstraten 0495 52 39 42. 198

Zaterdag 22 november 30 + FUIF, met deejays Marc Van Den Broeck, Jan Van Loock en Theo Martens.

Zondag 16 november BOEKENBEURS van het Oudercomité van De Klimtoren. Zondag 23 november MOSSELFEEST van KLJ-Meerle, van 12 tot 18 uur in de parochiezaal “Ons Thuis”. Inschrijven of bestellen voor thuis: Annelies Kustermans 0474 69 49 12 of kljmeerle@hotmail.com

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

MINDERHOUT Maandag 3, 10, 17 en 24 november GEZONDHEIDSWANDELING, vertrek om 19 uur aan het Gildenlokaal. Info 03 314 54 66. Maandag 10 november NACHT VAN DE WANSMAAK vanaf 21 uur in de kantinne van MVV. Info: 0497 94 21 80 Zaterdag 15 november DAG VAN DE NATUUR, De Halsche Beemden, vertrek om 9 uur aan de kapel van Hal. Organisatie en info: Natuurpunt 03 315 02 45

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Woensdag en donderdag gesloten Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

Zaterdag 22 november VOLKSDANSAVOND en GOLDEN OLDIES, een soort ‘Boombal’ in de parochiezaal ten voordele van bouwfonds van de KSJ. Zondag 23 november KAPELLEKENSWANDELING, vertrek van 8 tot 14 uur aan de parochiezaal. Organisatie en info: 03 314 55 69.

www.jumpy-springkastelen.be

79


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

TANDARTSEN Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

03 314 32 11

HUISARTSEN

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be

Van maandag tot donderdag van 19 tot 8 uur ’s morgens 03 314 28 18. Vanaf vrijdagavond, tijdens het weekend en op feestdagen 014 41 04 10 van de huisartsenwachtpost regio Turnhout.

Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

& $ ' "

Kip aan ‘t spit

APOTHEKERS

! " # $ % .be

zondag open

zaterdag open zondag gesloten weekdagen op op afspraak weekdagen afspraak

03 314 82 86

Van 31 oktober tot en met 2 november APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9, Merksplas. tel. 014 633 383 Woensdag 1 november APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9, Merksplas. tel. 014 633 383 Van 3 tot en met 6 november APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer. tel. 03 315 77 73 Van 7 tot en met 13 november APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. tel. 03 314 60 04 Zaterdagvoormiddag 8 november APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. tel. 03 314 60 04

THUISVERPLEGING

Van 14 tot en met 20 november APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten. tel. 03 314 51 50

WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zaterdagvoormiddag 15 november APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten. tel. 03 314 51 50

Zelfstandige verpleegkundigen:

Van 21 tot en met 23 november APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel. tel. 03 314 62 25

Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en SoďŹ e Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lieve Roos 03.314.58.76 – 0474.67.73.50, Sonja Verheyen 0476.31.14.41 en Nadia Benkirane 03.314.17.31 – 0474.32.28.10. Lou Van Bouwel 03.314.41.50. – 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68. – 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85. – 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Joris Buyle 03.314.13.08. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31.

80

Zaterdagvoormiddag 22 november APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout. tel. 03 314 40 74 Van 24 tot en met 27 november APOTHEEK SCHEVELENBOS, Kapelstraat 11, Loenhout. tel. 03 669 64 24 Van 28 november tot en met 4 december APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 314 57 24 Zaterdagvoormiddag 29 november APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 314 57 24

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 26 november. We verwachten alle kopij ten laatste op woensdag 12 november.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.