mei 2008 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 24 NR. 277 MEI 2008 PRIJS: 2,10 ` AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

VOETBAL RANGSCHIKKING ALLE REEKSEN

ZONNE-ENERGIE OOK VOOR U? - 4 MEI -

EEN BEIAARD IN ELK DORP Ook Jan en Hild Kustermans kozen ervoor

175 JAAR SPIJKER

www.demaand.be


COLUMN Iedere donderdagnamiddag heb ik het voorrecht om met de auto van Minderhout naar Baarle te rijden. Inderdaad, voorrecht, want tijdens deze ritten valt er altijd wel wat te beleven. Het ligt niet zozeer aan de wagen - een kleine auto - of aan het tijdstip - zo rond de klok van vier - als wel aan de route zelf. De zogenoemde ‘Rooie Weg’. Die geeft me op een of andere manier een grote rust, omdat ie eindeloos lijkt. Altijd weer komt er onderweg dat moment waarop je denkt, “Oh, zijn we nu pas bij dié bocht!”. Alsof het bochtenspel de weg een ritme geeft. Een langzaam ritme. De weg kent ook zijn seizoenen. Zoals de winter - mijn favoriet - wanneer de vorst aan de grond en het vocht in de lucht voor een prachtige mistdeken zorgen. Waarin je je veilig waant èn toch doodsbenauwd, alsof er elk moment een roversbende te paard kan opdoemen. Of de lente, waarop alles op de weg ineens weer tot leven komt en je alert moet reageren op de vele landbouwmastodonten en kuddes wielertoeristen die je her en der passeren. Zo ook de voorbije maanden, waarin er ineens werd gewerkt langs de weg. Zelden heb ik mij onderweg zo geamuseerd als met deze koddige activiteit.

‘Waterdrager, draag het water naar de zee’ In het kader van de ruilverkaveling werden het landschap en de vennen langs de Hoogstratensebaan herschikt en hersteld. Vanaf eind februari tot een week of drie terug zag je er tractoren met hun opleggers af- en aanrijden, van punt a naar punt b, dan weer gevuld met zand, dan weer leeg. Net een colonne mieren. De ene donderdag zag je ze al vanaf de Bosuil, waar ze vlakbij hun tonnen zand afkapten, een andere keer kwam je ze tegen in de buurt van Baarlebrug. Na een tijdje, toen het graafklus stilaan leek geklaard, verschenen her en der langs de weg hopen weipaaltjes, klaar om de nog te maken weien en doorgangen af te palen. Waardoor er een nieuw soort uniforme rust ontstond in het landschap. Vooral dat af- en aanrijden met zand amuseerde me erg. Het leek me zo’n zinloos werk. Triljoenen zandkorrels van de ene naar de andere zandgrond rijden. Net zoiets als water naar de zee dragen. Als ik er passeerde, kwam spontaan dat ene bekende liedje van Boudewijn de Groot in me op. Jawel, ik snap best dat er af en toe een mensenhand nodig is in de natuur om me heen. Maar toch kan ik het niet laten me soms af te vragen hoe ‘natuurlijk’ en ‘oorspronkelijk’ een landschap

KINDERTONEEL IN MEER

2

nog is, wanneer het ‘kunstmatig’ door mensenhanden moet worden hersteld. Hetzelfde gevoel heb ik een beetje als ik in dit blad lees over het ‘herstel van het unieke drevenpatroon van 1822’ op Wortel-Kolonie. Dan vraag ik me af wat er dan nog oorspronkelijk is, en wat kunstmatig? Ik die dacht dat er van oorsprong op de plek van dat drevenstelsel woeste heidegrond lag. Ach, soms is het ook maar goed dat er een mensenhand is die ingrijpt en iets wat verdwenen is terug herstelt in z’n oorspronkelijke staat. Anders vierden we nu niet ’50 jaar wederopbouw toren’, maar stond er op de Vrijheid nog steeds een ‘Gedächtniskirche’-achtige ruïne. Terwijl we als Hoogstratenaren, gelovig of niet, toch trots zijn op die struise kerktoren. En wat betreft de ruilverkaveling rond de Rooie Weg? Daar zal ongetwijfeld over enkele maanden de wandeltoerist die op een donderdag de vallei van het Merkske bezoekt, verrukt verzuchten: “Wat mooi dat ze hier nog zo’n oud landschap hebben kunnen bewaren.”. Terwijl ik dan even verderop voorbij zoef en neurie: “De zee valt, de zee daalt, en brandend rijst de zon omhoog…”(ms)

ZIE PAGINA 42


Investeren in nieuwe energie Het probleem van de opwarming van de aarde en- meer nog - de steeds stijgende energieprijzen raken ons allemaal. Dagelijks worden we geconfronteerd met campagnes die ons aanzetten om energie te besparen of te investeren in alternatieve of duurzame energie. De inspanningen van de hogere en lokale overheid missen hun doel niet. Volgens een recent gepubliceerde enquête beseft 80 % van de bevolking dat ze zelf iets kunnen doen aan het probleem en wil 25 % van de mensen stappen zetten om energie te besparen. Alternatieve energie wordt steeds meer zichtbaar. Mensen laten zich adviseren, bedrijven spelen er op in en op steeds meer daken worden zonnepanelen geplaatst. Een klein en onvolledig overzicht van de mogelijkheden.

Jan en Hild Kustermans

Elektriciteit voor eigen gebruik Jan Kustermans en Hilt Jansen wonen in de Katelijnestraat in Hoogstraten. Hun woning is eind de jaren ’80 gebouwd en is voorzien van elektrische vloerverwarming. Sinds enkele maanden liggen er zonnepanelen op hun dak en sinds 1 maart is de installatie in werking gesteld. Te vroeg om conclusies te trekken, maar Jan heeft zich vooraf goed laten informeren. Jan Kustermans: Ik heb vanuit mijn beroep nogal veel met techniek te maken en, omdat ik ook milieubewust ben, heb ik me goed laten informeren over de mogelijkheden van het winnen van stroom door het plaatsen van panelen met fotovoltaïsche cellen. DHM: Waar haalde je die informatie? Jan: Het is op dit moment echt wel een hype. Op elke vakbeurs, in elk tijdschrift en op internet kan je informatie vinden zoveel je maar wil. Komt daarbij dat mijn zoon bij de firma Vorselmans in Loenhout werkt, die naast ramen en deuren ook verdeler is van Schüco zonnepanelen. Tot voor kort verwarmden we onze woning door vloerverwarming op nachttarief, wat op zich al een gunstiger tarief is. Bij zonne-energie is er van nachttarief natuurlijk geen sprake meer, nu werken we op onze dubbeltarief meter. Men heeft mij voorgerekend dat wij de investering op 9 à 10 jaar terugverdiend hebben en pas dan maken we winst. Je moet het dus zien als een soort belegging die, als meerwaarde, dan nog milieuvriendelijk is. Want hoe je ook bekijkt, je moet het geld – iets meer dan 20.000 euro - hebben en er zijn nog andere manieren om het te investeren ook.

Het terugverdieneffect van de installatie zit minder in de elektriciteit die je wint, maar komt er door toelagen en subsidies. De gemeente geeft een premie van ongeveer 500 euro, je kan genieten van ongeveer 3.000 euro belastingsvoordeel en de overheid geeft langs het VREG twintig jaar lang een premie, die afhankelijk is van de hoeveelheid stroom die je wint. Zonder die toelagen zou het te lang duren voor de investering begint te renderen.

DHM: Het blijft toch iets voor mensen op middelbare leeftijd dus, die het zich kunnen permitteren. Jan: Of voor jongere mensen, een aantal jaren nadat ze gebouwd hebben. Bij nieuwbouw betaal je 21% btw op zo’n installatie. Als je woning meer dan vijf jaar oud is nog maar 6 %. Die 15 % verschil kan je op vijf jaar tijd niet verdienen. Voor jonge mensen is het dus beter om er, bij het opmaken van de plannen, rekening mee te houden en na een aantal jaren, als er terug iets meer financiële ruimte is, de panelen aan te brengen. DHM: Hoeveel stroom kan je recupereren? Jan: Dat is uiteraard afhankelijk van de oppervlakte panelen die je plaatst. Je kan of mag als particulier geen stroom verkopen aan het net, dus je kan maar produceren in functie van het eigen verbruik. Wij hebben ervoor gekozen om niet te veel panelen te leggen en enkel op plaatsen die goed bereikbaar zijn, wat belangrijk is bij het onderhoud. We verwachten een opbrengst van 3.500 kWatt op jaarbasis. Dat is iets minder dan ons werkelijk verbruik en dat was de bedoeling.

3


Kantoor van Notarissen

Kantoor van Notarissen

Jan MICHOEL & Filip MICHOEL

Jan MICHOEL & Filip MICHOEL

Burg. J. Van Aperenstraat 8 Tel. 03/314.51.77 - Fax 03/314.65.56 Email: info@notaris-michoel.be

Burg. J. Van Aperenstraat 8 Tel. 03/314.51.77 - Fax 03/314.65.56 Email: info@notaris-michoel.be

OPENBARE VERKOPING VAN EEN MOOI GELEGEN WOONHUIS EN EEN PERCEEL GROND GELEGEN TE HOOGSTRATEN, EERSTE AFDELING

OPENBARE VERKOPING VAN EEN WONING EN NAASTLIGGENDE GROND GELEGEN TE HOOGSTRATEN/MEER

Geassocieerde notarissen Jan & Filip MICHOEL te Hoogstraten, zullen met winst van 1% premie openbaar verkopen Onder Hoogstraten, eerste afdeling KOOP 1: een woonhuis op en met grond en aanhorigheden te Hoogstraten, Moerstraat 32, gekadastreerd sectie B nummers 111/G en 111/H/deel, groot 27a 44ca Omvattende: gelijkvloers: living, keuken, inkom en garage; eerste verdieping: 2 slaapkamers, badkamer en zolder Kelder Achteraan stal, schuur en aanhorigheden.

Geassocieerde notarissen Jan & Filip MICHOEL te Hoogstraten, zullen met winst van 1% premie openbaar verkopen Onder Hoogstraten, eerste afdeling KOOP 1: woning met aanhorigheden, Hoogeind 1 met een oppervlakte van 619 m2, met gelijkvloers en 1ste verdieping omvattende elke hal, living, keuken, wc, badkamer en 1 slaapkamer.

Kadastraal inkomen: 731 euro KOOP 2: een perceel grond te HOOGSTRATEN, ter streke ‘Stede Akkers’, gekadastreerd sectie B nummer 111/H/deel, groot 92a 75ca. Verpacht derde pachtperiode. Stedenbouwkundig uittreksel dd. 18 maart 2008 vermeldt: stedenbouwkundige vergunning de dato 21 maart 1956 voor het bouwen van een woonhuis (kadaster nummer 111/G), geen stedenbouwkundige overtredingen gekend de meest recente stedenbouwkundige bestemming volgens het plannenregister is: woongebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied, geen dagvaarding en rechterlijke beslissingen bekend, geen voorkooprechten, geen verkavelingsvergunning afgeleverd. Beschikbaar: - Koop 1: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten. - Koop 2: volgens veilvoorwaarden mits betaling van koopprijs en kosten. ZITDAGEN - INZET op 29 april 2008 - TOEWIJZING op 13 mei 2008 telkens om 16 ur in Zaal Victoria te Hoogstraten (Meer), Meerleseweg 4. Bezichtiging: ‘s zaterdags van 14 tot 16 uur (vanaf 12 april 2008) of na telefonische afspraak op nummer: 03/315.71.44

Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in woongebied - Kadastraal inkomen: 537. Beschikbaar: volgens veilvoorwaarden KOOP 2: Perceel grond gelegen in woongebied naast koop 1, met een breedte van 9,88 meter tegen de straat met een oppervlakte van 560m2. Beschikbaar: Onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten. ZITDAGEN - Inzet op maandag 5 mei 2008 - Toewijzing op 19 mei 2008 telkens om 16 uur in ‘Zaal Victoria’ te 2321 Hoogstraten/Meer, Meerleseweg 4 Bezichtiging: ‘s zaterdags van 14 tot 16 u. (vanaf 18 april a.s.)

Plan en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de verkopende notarissen. Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

4

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de verkopende notarissen. Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.


ENERGIE

Jan Van Alphen

De grote oppervlakte Jan Van Alphen, tuinder op de Achteraard in Minderhout (gespecialiseerd in komkommers en trostomaten), plaatste in juli 2007 ruim 765 m² fotovoltaïsche cellen. De jongste 9 maanden, zowat de donkerste van een jaar, ‘oogstte’ hij reeds 61.000 kWatt. Hij zal dan ook gemakkelijk de verwachte productie van 85.000 kWatt halen dit eerste jaar. Op het moment van ons bezoek was het een relatief bewolkte dag. Is de productie zo’n 80 kWatt in volle zon, dan nog werd er op dat moment 20 kWatt productie geregistreerd. Fotovoltaïsche cellen zijn vrijwel onderhoudsvrij. Jan Van Alphen: “Met Tweede Paasdag was er een laagje sneeuw blijven liggen op de onderste rand van de panelen. En plotseling nam het rendement spectaculair af, verhoudingsgewijs veel meer dan de ‘beschaduwde’ oppervlakte. ’s Anderendaags, toen het weer gesneeuwd had, ben ik dan met een ‘aftrekker’ de restjes gaan verwijderen. Drie kwartiertjes werk. Maar verder kan ik me geen enkel moment herinneren

dat ik er omkijken naar had. De panelen reinigen zichzelf” Bij Jan Van Alphen staan de cellen opgesteld op de grond. Landschappelijk en esthetisch absoluut verantwoord. Toch lijken de hogere overheden, niét de gemeentelijke voor alle duidelijkheid, er in de toekomst moeilijkheden over te maken. Jan Van Alphen: “Ik hoor bij collega-tuinders die hetzelfde willen gaan doen, dat ze tegenstand krijgen. Er zou landbouwgrond ingenomen worden en die grond dient voor voedselproductie, zo beweert men. Maar hoe zit dat dan met die koolzaadvelden en dergelijke? Ik gebruik zo veel mogelijk stroom zelf en de rest gaat naar het net. Voor de eigenlijke verwarming

gebruik ik nog steeds fossiele brandstof maar alles wat elektriciteit is, is eigen productie.” De totale installatie bestaat uit twee componenten. Enerzijds de765 m² fotovoltaïsche cellen en anderzijds de 12 ‘omvormers’. Deze laatste zetten de gelijkstroom om in wisselstroom, zodat deze gebruikt kan worden door de gewone installaties en voor het net. Meer dan 90 % van de investering is voor de cellen, de rest is voor de omvormers en andere elektronische apparatuur. Jan Van Alphen: “Eigenlijk heb ik altijd interesse gehad voor alles wat met ‘het weer’ te maken had. En zo kwam ik spontaan bij de behoefte om er ook iets mee te doen. Op het internet zocht ik allerlei informatie op. Uiteindelijk koos ik in februari 2007 voor SolarAccess, maar er zijn verschillende spelers op de markt. Alle toelatingen, ook bij de energieleverancier Eandis, gingen vlot. Enkele maanden later werd alles al geïnstalleerd. De installatie is omnium verzekerd voor 10 jaar en de fotovoltaïsche cellen zelfs voor 25 jaar. Met een dergelijk rendabiliteitsprofiel maken de banken vandaag geen enkel probleem voor een financiering.” (lvr)

5


ENERGIE

Een veilige belegging met een mooi rendement Energie besparen is hot deze dagen. Hoe kan het ook ander; naderend onheil wegens klimaatveranderingen door CO2-uitstoot, prijzen voor gas en elektriciteit die de pan uitswingen. Minder verbruik, minder uitstoot, zonne-energie, allemaal goed en wel maar hoe kom je er aan. Waar vind je de materialen, de expertise. En graag dicht bij de deur a.u.b., anders kost het weer benzine of diesel en die is evenmin goedkoop. Zoals je dat van een Hoogstraats blad mag verwachten, keken we eens rond in eigen gemeente. We kwamen terecht bij het gekende installatiebedrijf Kees van den Berg in Meerle, al meer dan een kwarteeuw bezig met centrale verwarming. Terwijl Jan van den Berg even op de winkel paste, hadden we een leerrijke babbel met Kees en Bert. DHM: Wie komt er bij jullie vragen naar nieuwe vormen van energievoorziening? Uiteraard komen hier veel jonge mensen die gaan bouwen of een huis gekocht hebben, ze hebben immers ook sanitair en verwarming nodig, nog altijd onze grootste bezigheid. Daarbij zijn ze ook geïnteresseerd in de nieuwe energievoorzieningen, zoals de zonneboiler, fotovoltaïsche panelen ( FV), warmtepompen. Helaas is hun budget daar meestal niet meer op voorzien. Voor hen werkt het fiscale voordeel niet. Voor nieuwbouwers is het fiscale aspect beperkt tot het gedeelte hypotheekaftrek, bovendien zitten zij met 21% BTW. Verbouwers betalen maar 6% BTW en hebben het maximum fiscaal voordeel (buiten de hypotheek) al bereikt door isolatie of nieuwe ramen te steken. Beide groepen nemen de alternatieve energie eerder als optie voor later, als ze vijf zes jaar verder zijn. Wat ze wel doen is zo veel mogelijk voorzieningen treffen bij het bouwen of verbouwen, zodat die nieuwe systemen later gemakkelijker kunnen geplaatst worden. De grootste groep klanten voor zonneboilers en FV-panelen zijn zij wiens hypotheek ten einde is

Bert en Kees Van den Berg dus de fiscale aftrek zien wegvallen. Daar waar deze groep vroeger zijn heil zocht in investeren in comfortverbetering – een nieuwe badkamer, een veranda, vergroting van de woning – komen ze nu voor de alternatieve energiesystemen. Omdat hun huizen meestal niet zo oud zijn (15 – 20 jaar), zijn deze geïsoleerd en voorzien van dubbel glas. Dus komen ze eerst voor een nieuwe verwarmingsketel en tegelijk voor de andere energievormen.

DHM: Wat zijn de grootste drijfveren om zulk een investering te doen?

Op steeds meer daken worden zonnepanelen gemonteerd. 6

De allereerste klanten deden dat bijna uitsluitend om ecologische motieven en ook nu blijven er nog enkele idealisten die het in de eerste plaats voor het milieu doen, tegen de opwarming van de aarde, voor kinderen en kleinkinderen. Maar de meeste klanten nu worden echter gedreven door enerzijds de hoge energieprijzen en anderzijds de interessante fiscale voordelen. Velen bekijken het gewoon als een belegging en vergelijken het met andere spaar- en beleggingsproducten. Die zijn vandaag niet zo groot en dan nog onzeker ook. Dan blijken terugverdieneffecten en opbrengst voor zonne-energie vrij goed te scoren.


ENERGIE

Premies Particulieren kunnen rekenen op tal van premies, toelagen en aanmoedigingsmaatregelen bij nieuwbouw of verbouwing. Het premielandschap ligt echter dicht bezaaid. Bovendien moet u vaak bij verschillende instanties aankloppen om die premie te verkrijgen, gaande van het gemeentebestuur, de elektriciteitsnetbeheerder tot en met de fiscus. Voor een snel overzicht van alle energiepremies die voor u van toepassing zijn, kan u terecht op de site van energiesparen (www. energiesparen.be). Wie geen internet heeft, kan bellen naar het gratis nummer van de Vlaamse infolijn op 1700. De nieuwe brochure “premies voor energiebesparing in 2008”, geeft een woordje uitleg over de verschillende subsidies van Eandis, fiscale aftrek en energiebesparende maatregelen. De aanvraagformulieren voor de premies van de netbeheerder Eandis kunnen rechtstreeks van de site gehaald worden. De gemeente geeft zelf ook premies voor zonnepanelen voor elektriciteit en warmwater of geeft brochures en een woordje uitleg. Meer info : duurzaam@hoogstraten.be of 03/340 19 23

We hebben in onze brochure een rekenvoorbeeld opgenomen voor zonnepanelen. Dat rendement kan je op dit ogenblik moeilijk met een andere belegging verdienen, toch niet op een veilige manier. Voor wie het kapitaal van zijn hypotheek geheel of gedeeltelijk opnieuw opneemt, heeft daarboven ook die fiscale aftrek nog. De fiscale stimuli en de premies hebben de vervanging van de oude stookketels door de nieuwe lage-temperatuurketels enorm aangezwengeld. Dat krijgt bij velen een vervolg in een investering in zonne-energie.

DHM: Hebben architecten in hun ontwerpen oog voor de nieuwe energievormen Helaas, te weinig volgens onze ervaringen. Niet voor een zonneboiler, niet voor FV-panelen. We merken ook dat we weinig vragen krijgen van architecten en we vrezen dat ze te weinig kennis hebben van de verschillende systemen. Ze moeten natuurlijk al op veel zaken letten, waar ze aan wettelijke verplichtingen gebonden zijn. En wat ze op papier zetten, daar zijn ze verantwoordelijk voor. Daarmee hebben ze al genoeg te stellen, dus gaan de meeste niet verder dan dat. Waar ze wel veel meer aandacht aan schenken is de oriëntatie van de woning met het oog op het energieverbruik, aan goede isolatie, aan ventilatie en warmterecuperatie. En als dat al goed voorzien is, is ook het energieverbruik al heel laag. En hoe minder je verbruikt, hoe minder je nog kan besparen.

DHM: Hoe pakken jullie het aan als iemand bij jullie langskomt voor zonneenergiesystemen?

Buiten de initiële algemene info over de gangbare systemen, praten we eerst met de (potentiële) klant over zijn huidige situatie. Kan zijn dakconstructie het nodige aantal panelen dragen? Is de ligging ok? Is er plaats voor een zonneboiler en is de cv-ketel ervoor uitgerust? Eigenlijk maken we een beetje een energie-audit. Want al verkopen we graag, een alleenstaande of mensen die heel de dag weg zijn hun dak volleggen met FV-panelen die ze nooit kunnen terugverdienen, daar doen we niet aan mee. Het moet zinvol zijn. Heel dikwijls volgt en na het eerste gesprek een plaatsbezoek. Is klant geïnteresseerd in elektrische energie, dan bekijken we alles in functie daarvan. Gaat het om warmte, bekijken we het hele plaatje. De cv-ketel, isolatie en ventilatie, zonneboiler. Nu, eigenlijk weten de mensen er wel wat over. We merken dat aan de grote belangstelling tijdens onze opendeurdagen. Die hebben de dag van vandaag veel meer een informatief dan een commercieel doel. In het begin moesten de mensen nog weten of het water wel echt warm werd in een zonnepaneel. Ze moesten dat in de proefopstelling kunnen voelen. Nu geloven ze dat wel. Er zijn al genoeg praktijkvoorbeelden en we merken dat er veel over gepraat wordt. Dat gaat zo altijd, mensen moeten door ervaring overtuigd raken. Ik was vroeger een grote promotor van de temperatuurregelingen voor cv, die rekening hielden met de buitentemperatuur. Veel mensen hadden veel liever een knop voor ‘aan’ en ‘uit’. Een klant riep me eens om zo’n regeling terug weg te halen, omdat hij het niet vertrouwde. Samen zijn we naar zijn buren – een woning van gelijke grootte en zelfde cv, maar zonder dergelijke sturing – gegaan om de gasrekening te vergelijken. Hij heeft zijn sturing gehouden. In de huidige systemen is dergelijke sturing geïntegreerd. Niemand stel zich daar nog vragen over.

DHM: Wat raden jullie bouwers aan? Voor nieuwbouw is dat simpel en logisch: zorg dat je zo weinig mogelijk energie nodig hebt en zo weinig mogelijk verlies hebt: isolatie en ventilatie. Vervolgens lagetemperatuurverwarming, vloerverwarming bijvoorbeeld en natuurlijk een condensatieketel. Wanneer die zaken op punt staan zal je al een laag verbruik hebben. Dan kan je nog zonnetechnieken toepassen. Zonneboiler in verbinding met cv-ketel, FV-panelen voor elektriciteitsopwekking.

Spijtig dat voor die twee laatste systemen er bij nieuwbouwers dikwijls geen geld meer is. Al horen we nu toch ook dat banken er rekening mee beginnen houden. Iemand die een lage energierekening heeft, kan misschien een grotere terugbetaling aan. En met de huidige energieprijzen kan dat aardig oplopen. Voor kopers en verbouwers hangt veel af wat ze aan de woning willen of kunnen wijzigen. Daar kunnen de zonnetechnieken sneller aan bod komen omdat bepaalde andere zaken (vloerverwarming) niet zo makkelijk te realiseren zijn. Wat we iedereen wel aanraden – dat heeft niets met energie maar wel met ecologie te maken – is een apart circuit voor gebruik van regenwater. Een regenwaterput is verplicht, dus is het logisch dat je dat water ook voor zoveel mogelijk doeleinden kan gebruiken. Niets alleen voor de tuin, ook voor sanitair, voor het poetsen. Mits een goede filtering is het voor heel veel te gebruiken.

DHM: Hoe ziet de praktijk er uit? Plaatsen jullie veel zonnetechnieken? En zijn de gebruikers er tevreden over? We maken dagelijks offertes en mogen heel wat bestellingen noteren. De reacties achteraf zijn unaniem positief. De beste reclame is nog altijd mondelinge reclame. Zodra er een paar klanten tevreden zijn met hun installaties, verkopen die vanzelf. Voor condensatieketels moeten wij de mensen niet aanporren, de mensen vervangen die spontaan. En dat is een goede zaak, voor de klant zijn geldbeugel én voor het milieu. De particulier is wakker aan het worden. Hij raakt langzaamaan overtuigd. Nu zijn de producten tegenwoordig van goede kwaliteit, zowel ketels als boilers en FV-panelen. Natuurlijk is ook een goed onderhoud cruciaal. Slechte werking kan heel het besparend effect teniet doen. En er zit nog wat aan te komen. Wat veel mensen nog niet weten, is dat al wie een oude installatie heeft (ouder dan 15 jaar), verplicht zal worden een energie-audit te laten uitvoeren door een erkend deskundige. De wet is er, de deskundigen nog niet maar daar wordt aan gewerkt. Voor installateurs tikt een tijdbom, want al die dingen zullen voor een hoop werken zorgen. Er zullen goede bedrijven nodig zijn, met goed opgeleid en deskundig personeel. Daar wringt momenteel het schoentje want goede krachten worden schaars.(jaf) - (bron: www.vdberg.be)

WIE WINT DE BALLONVAART ? Het was te verwachten dat de belangstelling voor een ballonvaart, geschonken door de Veiling Hoogstraten (voor 3 personen) groot zou zijn. Het viel dan ook hard om een winnaar naar boven te halen. Drie gelukkige mensen slechts, tegenover vele honderden die hoopvol doch vergeefs hebben gesmacht. Ons digitale handje trok als winnaar uit de doos… Betty Van Dijck uit Meer. Hoewel een commentaartje achterlaten geen

vereiste was om te kunnen winnen, kon Betty het toch niet nalaten. Ze schrijft: “Graag zou ik Meer en omstreken eens vanuit de lucht willen zien , met een paar zussen die in Malle wonen. Het zou een plezante mededeling zijn als ze mee zouden kunnen! Ik zou hen de grensstreek en de aardbeienstreek kunnen laten zien en ik weet zeker dat het een niet te vergeten ervaring zou worden.” En voor de niet-winnaars: De volgende keer meer succes.

7


ENERGIE

Ondertussen op de energiebeurs

Hebt u uw keuze reeds gemaakt? Tijdens het eerste weekend van april organiseerde het ACW samen met de andere verenigingen uit de christelijke zuil een tentoonstelling rond het gegeven Energiezuinig wonen in de 21ste eeuw. Op zich maakt het niet uit wie een dergelijk initiatief neemt want het zou ons allen moeten bekommeren. De beurs in het Casino van Wortel-Kolonie was dan ook een ideeënbeurs waar iedereen zijn licht kon komen opsteken. Ook Kamp C, het onderzoekscentrum van de provincie Antwerpen voor Duurzaam Bouwen en Wonen in Westerlo, verleende haar medewerking. De goedkoopste energie is deze die je niet verbruikt hebt Men kon er kennismaken met nieuwe mogelijkheden en technieken die ons in staat stellen om minder energie en minder water te gebruiken. Immers de energiefactuur kan hoog, heel hoog oplopen en de goedkoopste energie is nog altijd deze die je niet verbruikt hebt. De organisatie gaf aan kandidaat-bouwers ook een planadvies. Hierbij zou een energieadviseur de plannen onder de loep nemen en een advies geven hoe, gelet op indeling, oriëntatie, compactheid en comfort van de woning beter geïsoleerd kan worden dan wel kan worden uitgekeken naar het beste verwarmingssysteem. Ondanks de kostprijs van zulk advies, was de interesse spijtig genoeg niet erg groot. Op zaterdag was er dan een infosessie rond zonneboilers en zonnepanelen. De zonneboilers maken dat het sanitair water (badkamer-keuken) op een milieuvriendelijke manier voorverwarmd kan worden. De zonnepanelen van hun kant voorzien in de productie van groene stroom en maken de energierekening een pak lager, of zelfs winstgevend. Deze sessie kon wel op heel wat belangstelling rekenen. Hoewel het enerzijds een commercieel verhaal was, werden ook de mogelijkheden van de “concullega’s” (samentrekking van concurrenten en collega’s) voorgesteld. Wij polsten bij enkele deelnemers aan de sessie naar hun motieven en noteerden.

Staf en Magda Van Hullebusch (Hoogstraten) DHM: En heeft de uitleg jullie belangstelling kunnen wekken? Zeer zeker wel. Wij waren al langer op zoek naar mogelijkheden om energie te besparen. Maar we wisten niet goed hoe of wat. Ons huis staat niet goed georiënteerd, en wij dachten al aan een constructie in onze hof. Maar we moeten toch een garage bijbouwen en als dat een plat dak heeft dan schept dat mogelijkheden.

Joris Cools (architect -Wuustwezel) DHM: Jullie hebben bouwplannen en gaan dus met deze informatie rekening houden? Dat is nu juist de ellende, dat laatste miljoen (in Belgische franken) dat je nodig hebt om die energiebesparende maatregelen te nemen dat heb je juist niet als jonge mensen. Wat wij gaan doen is heel uitgebreid isoleren en een mechanisch ventilatiesysteem inbouwen en daarnaast gaan we alle leidingen en schikkingen treffen zoals schachten om later een zonneboiler of zonnepanelen te plaatsen zodat het vrij eenvoudig binnen te brengen is. Daarnaast is het wel belangrijk dat men zich laat informeren. Er lopen wel cowboys rond op de markt.

Dirk Schellekens (Hoogstraten) DHM: Een jong koppel met een kleine op de arm, die hebben zeker bouwplannen zouden wij zo denken … Wij hebben een huis gekocht dat dateert uit eind jaren zestig, een goeie veertig jaren oud dus en in die tijd werd er niet geïsoleerd. We hebben al wel snel dubbele beglazing laten steken en extra isolatie. Het plaatsen van een nieuwe ketel staat nog op het programma. Misschien kan er nog wel iets bij op het vlak van water of elektriciteit, we zullen wel zien.

Echtpaar Luyten-Jennes (Herselt) DHM: Jullie zien er al wel wat ouder uit, euh, nog wat gevonden? Wij zouden op bezoek hebben willen gaan in Kamp C in Westerlo maar daar werd deze toelichting op korte termijn niet meer gegeven dus zijn we maar naar hier gekomen. Maar als mensen van 62-63 jaar mag men nog een zekere levensverwachting hebben, we gaan toch wel de tachtig halen zeker. Dus is er nog 20 jaar te

8


ENERGIE ook nog wat kan besparen of terugverdienen dan is dat mooi meegenomen. Ze stellen het allemaal heel aantrekkelijk voor. Ik heb al enkele jaren een waterboiler liggen en nu zullen er zonnepanelen worden geplaatst.

gaan. Eén ding is er voor mij spijtig: Wij hebben vroeger altijd belasting betaald en nu op brugpensioen moeten wij bijna geen belasting meer betalen en dan kunt ge van die investeringen niet terug trekken. We hebben het geld nu om het te doen maar we kunnen er geen voordeel bij halen, da’s spijtig.

Jos Van Den Bogert (Hoogstraten) DHM: Jij ziet er uit als in de fleur van uw leven en toch hier nog op zoek … Natuurlijk, als ge iets kunt verdienen, als ge het niet moet uitgeven en nog kunt terugtrekken ook is altijd mooi meegenomen. Maar euh, misschien wordt het nog wel goedkoper, we gaan de kat nog wat uit de boom kijken.

Louis Van Oerle en Louisa De Rijck (Hoogstraten) DHM: Toch al wel wat ouder, maar heel geïnteresseerd … Allez, ge moet hier in Hoogstraten eens kijken wat er gebeurt: Allemaal huizen van 40–50 jaar oud, die worden verkocht en met de grond gelijk gemaakt om er appartementen op te zetten. Bij ons zal dat niet zo gauw gebeuren omdat wij een huis van de Kleine Landeigendom hebben en met zo een half huis kunnen ze niets doen om wat anders op te zetten. Maar toch van de 10 huizen die verkocht worden, worden er 9 afgebroken en stel dat die allemaal 10 jaar geleden dubbel glas hebben laten steken, … da’s allemaal voor het stort. Da’s toch allemaal weggegooid geld. Wij hebben goed laten isoleren en wij verstoken ook niet zoveel en dan denken we, als we echt eerlijk mogen zijn, dat we daar, met al die nieuwigheden, niet zoveel op gaan besparen. Misschien als wij als gepensioneerden ook nog een premie zouden kunnen krijgen dan …maar dan is er nog een probleem: onze zolder die steekt helemaal vol en om dan op het dak te geraken …

Familie Cornelissen-Canters (Hoogstraten) DHM: En ook ideeën aan het op doen? Niet echt, we kwamen gewoon maar eens kijken. We willen ook wel eens weten wat de rendabiliteit is van zulk een investering. Gaat dat uiteindelijk

niet geld om geld draaien? Daar zijn ook andere investeringsmogelijkheden op de markt en moet ge uw eigen afvragen: wat is het interessantste, iets dat op uw dak staat en kapot kan of uw geld op de bank dat daar een gewaarborgde opbrengst heeft. Het is dus een afwegen, wat is het meeste waard. Maar zo van die pompen om de warmte uit de grond te halen daar zie ik wel toekomst in maar zo van die panelen op een dak, dat stoort van de ene en voor de andere dan weer niet.

Fam Keustermans-Verschueren met Arne en Myrthe (Hoogstraten) DHM: Aha, nog eens een jong koppel, en ook plannen? We hebben een huis gekocht in Hoogstraten en gaan dat in de zomer verbouwen en we zijn er ons van bewust dat we iets moeten doen om energie te besparen, maar wat juist, dat weten we nog niet. En daarbij we zouden het nu moeten doen, want binnen tien jaar dan moet ge niet weer opnieuw beginnen breken. Natuurlijk blijft het wel geld kosten maar als het zich terugbetaalt dan kunt ge dat wel overwegen. Op dit moment denken wij vooral aan een zonneboiler en later dan misschien aan zonnepanelen. Het huis dat we gekocht hebben is gericht op het zuiden en dat zou daar wel geschikt voor zijn. (pdn)

Frans Van Bergen (Wortel) DHM: Ah, u hebt al een installatie besteld? Ja ik heb mijn bestelling al geplaatst. Ik ben nogal milieubewust, zou ik zeggen, en als ik daarmee

9


M

A

K

+HHUHQ +LOOHZDHUH E

L

A

A

R

Dorp 30 Çż 2360 Oud-Turnhout Çż Tel: 0032 (0) 14/45.10.11 Bredabaan 235 Çż 2930 Brasschaat Çż Tel: 0032 (0) 3/653.31.92

ZZZ KP EH

ZZZ KYEH

S

5HVLGHQWLH GH +RXW]DJHULM HOOGSTRATEN:

2QGHU KHW WRH]LHQG RRJ YDQ GH WRUHQ YDQ GH

6LQW &DWKDULQDNHUN YDQ +RRJVWUDWHQ ERXZW DUFKLWHFW *HUG 9DQ =XQGHUW YODNELM GH 9ULMKHLG

]D 0(, X X

OPEN KIJKDAG

HHQ RXGH KRXW]DJHULM RP WRW HHQ WUHQG\ ORIWJHERXZ 'LW KLVWRULVFK SDQG PHW KRJH SODIRQGV ZRUGW LQJHGHHOG LQ SUDFKWLJH ORIWV GLH YROOHGLJ DIJHZHUNW ZRUGHQ PHW R P VIHHUYROOH SDUNHWYORHUHQ HHQ OX[H NNQ PHW

HLODQG HHQ RSHQ KDDUG HQ HHQ SUDFKWLJH EDGN 'H LQGHOLQJ LV UXLP HQ RSHQ ]RDOV HHQ HFKWH ORIW KRRUW WH

]LMQ +HW JHERXZ ]HOI ZRUGW JHNHQPHUNW GRRU KRJH VWDOHQ UDPHQ DIJHZHUNW PHW VWRSYHUI HHQ VFKLWWHUHQGH VPHHGLM]HUHQ WUDSFRQVWUXFWLH PHW ORRSEUXJ QDDU HHQ JHPHHQVFKDSSHOLMN GDNWHUUDV HHQ ELQQHQWXLQ YRRU

GH JHOLMNYORHUVH ORIW HQ ULDQWH SULYDWH WHUUDVVHQ YRRU GH DQGHUH ORIWV *DUDJHER[ LQFOXVLHI 3ULMV SHU ORIW

Ä“ *HOLHYH 8 LQ WH VFKULMYHQ YRRU GH NLMNGDJ YLD PDLO LQIR# KP EH RI 7HO

'LW XQLHN ORIWSURMHFW LQ KHW FHQWUXP YDQ +RRJVWUDWHQ OLJW RS ZDQGHODIVWDQG YDQ GH 9ULMKHLG 9HUVFKROHQ

DFKWHU HHQ VWUDNNH JHYHO RQWGHNW X DIJHZHUNWH ORIWV HQ HHQ FKDUPDQW JHPHHQVFKDSSHOLMN ]RQQHWHUUDV ERYHQRS GH JDUDJHV

10

HOOGSTRATEN: Romantische villa met buitenzwembad op residentiĂŤle locatie. Inkomhal, woonk, kkn, 4 slpks, 4 bdks en dubbele inpandige garage, kelder. Aangelegde tuin. Ref 374

MEERLE: Schitterend app. van ca. 180 m² met garage. Inkomhal, ruime woonkamer met aangrenzend terras, keuken met bijkeuken, 2 slaapkamers en 2 badkamers. Ref 370

MEER: Landhuis op ca. 2,5ha, perfect voor paarden- en natuurliefhebbers. Unieke plek! 4 weilanden, 10 paardenstallen, buitenpiste: ca. 40m x 40m en stapmolen voor 6 paarden. Ref 99261

MEERLE: Prachtig landhuis (in ruwbouw) met bijgebouw op unieke ligging vlakbij de Nederlandse grens. 4 slpks, 2 bdks, Dub. garage, zolder. Bijgebouw van ca 600m². Ref 367

MERKSPLAS: Villa op ca. 4000 m². Inkomhal, woonk., verandakamer, bureau. Dubbele garage en 2 kelders. 3 slpks, dressing, 2 bdks, zolder. Aangelegde tuin, vijverpartij. Ref 109144

RIJKEVORSEL: Villa op een landgoed van 2,5Ha. Grootse woonkamer, eetkkn, inkomhal, dub. garage, kelder, 4 slpk, 2 badk. Bijkomend te koop : Bouwgrond van 3500m². Ref 119

MERKSPLAS: Modern villaatje in bosrijke locatie (dagrecreatiegebied). Inkomhal, berging, kkn, woonk, bdk en 2 slpks. Kelder. Losstaande garage. Tuin met terrassen. Ref 01/0077

RIJKEVORSEL:Gerenoveerd monumentaal (niet geklasseerd) landhuis gelegen op ca. 3,5 ha grond. Bijgebouw: ca. 50m², garage voor 2 auto’s, werkruimte ca. 33m². Ref 103567


ENERGIE

Energiesnoeiers op pad In Vlaanderen heeft ĂŠĂŠn derde van de woningen enkel glas, een verouderde verwarmingsinstallatie of geen dakisolatie. Vooral ďŹ nanciĂŤle redenen en gebrek aan behoefte weerhouden de mensen om te investeren. Ook de leeftijd blijkt een belemmering te zijn. Hierdoor vliegt het geld misschien elke dag langs ramen en deuren naar buiten. Geen briefjes van 5 en 10 euro natuurlijk, maar geld onder de vorm van energie die wordt verkwist. De gemeente, het OCMW en de distributiebeheerder Eandis willen dit de komende jaren aanpakken. Vanaf begin dit jaar is in onze gemeente een energiesnoeier van de vzw WEB op pad om bij de gezinnen thuis een energiescan uit te voeren. In januari ging onze energiesnoeier langs bij het echtpaar Mil Marynissen en Wis Christiaensen, die wonen in ĂŠĂŠn van de bejaardenwoningen aan de Jaak Aertslaan. Samen met Mil en Wis, ging de snoeier op zoek naar nutteloos energieverbruik in de woning en werden de facturen voor elektriciteit en water geĂŤvalueerd. Het elektriciteitsverbruik is het laatste jaar ink verminderd volgens Mil; dat komt omdat er een nieuwe kookplaat is geĂŻnstalleerd die veel zuiniger is dan de vorige. Hij vindt dat oude, versleten apparaten te veel energie verbruiken en vervanging loont zich snel terug. Tijdens het bezoek van de energiesnoeier worden er bovendien, volledig gratis, meteen al een aantal aanpassingen doorgevoerd, zoals het plaatsen van spaarlampen, radiatorfolie en een spaardouchekop. Toch kunnen ook de eigen gebruiksgewoontes nog veel verschil maken. Wis en Mil zijn op zich al best energiezuinig, zo zet Wis het elektrisch vuur al uit voordat de pan of pot al volledig klaar is. Het vuur blijft immers nog lang genoeg nawarmen. En als het zonnetje voldoende schijnt, brandt er geen enkele (spaar)lamp in huis. Binnenkort krijgen ze van de energiesnoeier nog een rapportje met een overzicht van hun verbruiken, mogelijke maatregelen en alle tips die ze nog kunnen toepassen. De energiesnoeier is intussen al langs geweest bij alle inwoners van de bejaardenwoningen en de sociale woningen in de Mouterijstraat. Er wordt verwacht dat hij voor dit en het komend jaar nog ongeveer 100 scans zal uitvoeren. Meer info : duurzaam@hoogstraten.be of 03/340 19 23

!" ! #$!%&'# (

) * !! !& ! + ,) - #! #

Met de spaardouchekop zijn we tevreden, volgens Wis. “Het was even wennen in het begin, maar het gebruiksgemak blijft hetzelfde en we verbruiken duidelijk minder water.�

Mil toont de aangebrachte folie tussen de radiator en en muur. “Het verschil merkten we direct, de warmte wordt weerkaatst en komt veel beter in onze woonkamer.�

11


ENERGIE

Klimaatwijken en klimaatstraat Toen in 2006 de gemeente het idee van klimaatwijken lanceerde in Hoogstraten, sprongen 15 gezinnen mee op de kar. Minimum 8% besparen op je energie, het leek voor velen haast een onoverkomelijke opdracht. Het resultaat verraste echter iedereen, zodanig dat het aantal kandidaten vorig jaar meer dan verdrievoudigde. 48 gezinnen vormden 3 nieuwe klimaatwijken en er ontstond zelfs een echte klimaatstraat in de Deken Lauwerysstraat met als drijvende kracht ‘energiemeester’ Marc Hendrickx. Einde april liggen de eindresultaten zwart op wit op tafel. Kyoto-norm op mensenmaat Een klimaatwijk is een groep van gezinnen die zich voorneemt om gedurende een periode van 6 maanden, van 1 november tot 30 april, aan energiebesparing te doen. Het streefdoel is minimum 8 % te besparen tegenover het verbruik van het vorige jaar. Dit initiatief ontstond vanuit de Bond Beter Leefmilieu en wordt door de gemeentebesturen mee ondersteund. Op deze manier wil BBL bewijzen dat de Kyoto-norm voor Vlaanderen haalbaar is. In 2010 zou Vlaanderen 7,5% bespaard moeten hebben tegenover 1990. In Hoogstraten werd deze campagne gelanceerd in 2006. Vijftien gezinnen speelden er op in. De resultaten waren verbluffend. Gemiddeld werd er 15 % bespaard op elektriciteit en gasverbruik. In de wijk Buizelstraat namen 7 gezinnen deel aan het project. Mede door de gunstige resulta-

12

ten en de gedrevenheid van energiemeester Marc Hendrinckx groeide de groep dit jaar aan tot 19 van de 23 gezinnen in de straat. Wie beter dan Marc kan ons de werking en het succes van dit project verduidelijken?

Enthousiasme “Wij hebben nu een echte klimaatstraat. Bijna iedereen in de straat doet mee. De helft ervan heb ik wel moeten overtuigen maar als je dan de resultaten van het jaar voordien voorlegt dan gaat dat wel heel wat gemakkelijker. De meeste mensen zijn in het begin bang dat ze dat cijfer van 8% niet zullen halen, en hebben schrik dat zij dan te veel aan comfort zullen moeten inboeten. Maar dat is helmaal niet zo. Het ziet er naar uit dat wij op het einde van de maand gemiddeld 9% zullen bespaard hebben. Ik zelf

had vorig jaar al mooie cijfers en dit jaar zal ik nog eens 14% bespaard hebben tegenover vorig jaar. Je kan dat natuurlijk niet blijven doen, maar alle kleintjes helpen. En het is niet alleen goed voor het milieu, het heeft me vorig jaar zeker 325 euro opgeleverd. Geleidelijk aan ziet ge de interesse en het enthousiasme van de mensen groeien. Je ziet concreet wat effect vaak kleine dingen hebben.”

Waar let je dan vooral op? “De eerste stap in een lager verbruik is een goede isolatie, zowel van dak, muren, vloer als ramen. Hier kan je de grootste winst mee boeken. Er zijn al heel wat mensen die hun gewoon ‘thermopan’ glas vervangen door superisolerend glas. Er is bijna al geen verschil meer in aankoopprijs tussen deze twee types van isolatieglas, maar het


ENERGIE verschil in kwaliteit is wel heel groot. Daarnaast is het belangrijk dat je een goede verwarmingsketel hebt met een goede regeling. Als je weet dat ongeveer 55% van het energieverbruik naar de verwarming gaat. En dan kom je natuurlijk bij het dagelijks verbruik. Als je dan ziet waar je allemaal kan besparen zonder dat je aan luxe moet inboeten. Een lamp die onnodig staat te branden, het gebruik van spaarlampen, het uitschakelen van toestellen, enz. Veel mensen beseffen niet hoeveel stroom er op jaarbasis verbruikt wordt door toestellen die niet in gebruik zijn. TV, radio, computer, koffiezet, enz, vele van die toestellen staan op stand-by en verbruiken continu. Daarom stellen wij energiemeters ter beschikking van de mensen, want ‘meten is weten’. Deze meters zijn gratis ter beschikking van iedereen die er om vraagt. Het vervangen van een oude diepvries, ijskast of wasmachine kan al wonderen doen aan je energierekening.”

Hoe controleer je dan de evolutie in verbruik? “Alle meterstanden worden genoteerd en ingebracht in de computer. Ieder gezin brengt wekelijks haar eigen gegevens rechtstreeks in op de site van de klimaatwijken en krijgt dan direct een zicht op het verbruik en de evolutie ervan. Ieder gezin werkt op zichzelf. Wij werken niet zoals bijvoorbeeld de weight watchers die elkaar stimuleren tijdens wekelijkse bijeenkomsten. Wel organiseren we halfweg een ‘energieborrel’ en

Onze gezinnen besparen gemiddeld 9% op hun energiefactuur daar worden de tussentijdse resultaten bekeken en worden er praktische tips uitgewisseld. Ik ben energiemeester en dus de coördinator van een klimaatwijk. Dat betekent dat ik de mensen

van mijn klimaatwijk wegwijs maak in het systeem, praktische raad geef en ook wel veel op bezoek ga in de beginfase. Een energiemeester heeft hiervoor een energieopleiding gevolgd. In de beginperiode is er voor mij wel heel wat werk te doen.. Maar ook later ga ik ook wel eens op bezoek voor advies of metingen indien het mij gevraagd wordt maar voor de rest gaat alles via mail.”

Terugblik “Voor mij is het een plezant gebeuren, en als de resultaten dan zo goed zijn zoals nu, dan stimuleert dat ook extra. Ik ben er ook heel wat wijzer mee geworden. Ik heb het nu twee jaar gedaan en ik moet bekennen, er is heel wat tijd in gekropen. Voor volgend jaar weet ik niet of ik het nog verder doe. De aandacht zal er altijd wel blijven, maar elk jaar terug opnieuw 8% besparen wordt natuurlijk moeilijker en moeilijker. Ik ben persoonlijk al wel zeker 15 jaar met deze materie bezig. Mijn volgende stap wordt de installatie van zonnepanelen. Ik wacht elke dag op de levering.” Voor meer informatie over de klimaatwijken kan je terecht op de site : www.klimaatwijken.be

DE WERELD VAN

13


vanuit het stadhuis... Even in het kruis getast… van 60 naar 500 Het leven wordt duur, ook in de gemeente Hoogstraten. Een belangrijke reden voor het stadsbestuur om bewuster om te gaan met energie en de tering naar de nering te plaatsen. Het optrekken van de kostprijs voor de aansluiting van de riolering van 60 euro naar 500 euro was er echter te veel aan. Een raadslid voelde zich zelfs in zijn kruis getast. Toch werd er zinvol gedebatteerd over milieu en huisvesting op de zitting van de Hoogstraatse gemeenteraad van einde april. Een terugblik.

lozing van afvalstoffen in de beek of op een overbemesting. Voorlopig hebben we daar geen verklaring voor, maar dit zal het onderzoek verder uitwijzen. Wat de Staakheuvelseloop betreft werd door de Regie der Gebouwen een dossier opgesteld voor de zuivering van het afvalwater van de gevangenis van Wortel-kolonie. Hier zou ook de riolering van de woningen op aangesloten kunnen worden. Dit dossier werd in september 2007 niet goedgekeurd door VMM, maar is nu mee overgenomen door Hydrosan. Wij wachten op het antwoord op een aantal vragen.” ”

Milieu en duurzaamheid

Dure riolering

Het is een positieve evolutie dat ook het gemeentebestuur meer en meer aandacht heeft voor meer verantwoord energiegebruik en duurzame oplossingen. De gemeente heeft ook een voorbeeldfunctie naar de bevolking toe en dat is niet altijd even duidelijk geweest. Bij de vervanging van de ramen in het IKO gebouw en in de school van Wortel wordt er doelbewust gekozen voor superisolerend glas. De stijgende brandstofprijzen en de extra subsidie van 10 euro per m² zijn daar zeker ook niet vreemd aan. De elektriciteitsrekening van de stad Hoogstraten en het OCMW (gebouwen en openbare verlichting) bedroeg vorig jaar een kleine 300.000 euro. Voor 2008 wordt het verbruik reeds geraamd op 360.000 euro. De oppositiepartij Groen-Hoop dringt er op aan om in het contract met Eandis (elektriciteitsleverancier) het percentage ‘groene energie’ op te drijven tot 20 % in plaats van de wettelijk verplichte 8,23 %. Dit zou een meerprijs van 0,5 tot 1,5 % betekenen, maar deze wordt terugbetaald door de federale overheid. Daarnaast pleit zij er ook voor om de openbare verlichting gedeeltelijk en tijdelijk te doven tussen middernacht en zes uur ’s morgens tijdens de weekdagen. Hierdoor zouden 2 op de 3 straatlampen kunnen worden gedoofd wat een jaarlijkse besparing van 18.630 euro op basis van de energieprijzen van voorjaar 2007. De verlichting op kruispunten, in bochten, aan zebrapaden en andere gevaarlijke punten zou in elk geval behouden blijven. Eandis liet in mei verstaan dat dit geen technisch probleem zou stellen maar enkel een eenmalige kost van 4.355 euro. Door het gedeeltelijk doven van de openbare verlichting zou het gemeentebestuur een belangrijk signaal geven aan de bevolking om duurzaam om te gaan met energie. Schepen Martens bevestigt dat dit ook de intentie van het gemeentebestuur is en dat er met Eandis overeen gekomen is te wachten tot de zomer om de overgang op die manier minder bruusk te maken. Schepen Haseldonckx beaamt dat er al

14

heel wat stappen vanuit het stadsbestuur gezet zijn naar Eandis maar betreurt het dat deze firma geen nauwkeurige informatie kan geven hoe een gedeeltelijke doving van de openbare verlichting er zou kunnen uitzien. “Wij zijn zeker voorstander van bezuinigingen, maar we gaan niet over één nacht ijs. Wij willen ook zekerheid over verantwoordelijkheid als de veiligheid in het gedrang zou komen.”

Nog stinkende beken De toestand van het oppervlaktewater anno 2007 ziet er niet goed uit. Dit blijkt uit het verslag van de resultaten van het meetnet. De toestand gaat er zelfs nog op achteruit. In 2004 werden 13 staalnamen opgedeeld in 2 goed, 6 matig, 3 slecht en 2 zeer slecht. In 2007 kregen deze 13 staalnamen de kwalificatie: 1 goed, 3 matig, 6 slecht en 3 zeer slecht. Vooral de Bolkse beek, de Raamloop, de Staakheuvelse Loop, de Nieuwe Merenloop hebben te kampen met sterk verontreinigd afvalwater, overbemesting, enorme overschrijding geleidbaarheid. Het stadsbestuur wil door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) een rapport laten opstellen waarin de evolutie van de verschillende meetpunten wordt bekeken. Hiervoor zal zij ook gebruik kunnen maken van de gegevens van de meetpunten van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). Aan de hand van dit rapport zullen verdere acties ondernomen kunnen worden en eventueel bijkomende staalnamen gevraagd worden. Als antwoord op de scherpe kritiek en de talrijke vragen vanuit de fractie Groen-Hoop verzekert schepen Baets dat het budget opgetrokken werd met de bedoeling meer meetpunten te kunnen installeren om alzo de vervuilers te kunnen opsporen. In Hoogstraten zijn er momenteel 50 meetpunten van PIH en VMM samen. Dit blijkt echter voldoende. Wij hebben nu besloten deze gelden te gebruiken om acties te ondernemen en de probleemgevallen op te sporen. De problemen in de Nieuwe Merenloop wijst op een rechtstreekse

Dat riolering en afvalwaterzuivering een dure zaak is voor de gemeenschap is al lang geen geheim meer. De gewone man doet zijn bijdrage via de belastingen. De aansluiting van een nieuwe of bestaande woning aan het rioleringsnet werd tot hiertoe door het gemeentepersoneel gedaan en de kosten werden tot een minimum beperkt. Enkele maanden geleden heeft de gemeente Hoogstraten het beheer van de riolering uitbesteed aan Hidrosan, een deelbedrijf van Pidpa. Plots zou voor een aansluiting van een woning 500 euro aangerekend worden, tenminste indien de gemeenteraad hiermee akkoord zou gaan. Een pittig debat bracht de meerderheid even in verlegenheid. Raadslid Sprangers van Groen-Hoop beet de spits af. “Dank zij Hidrosan stijgt de prijs voor een gewone aansluiting van 60 euro naar 500 euro. Dat is een prijsvermeerdering met 733 % .” Raadslid en als het ware oppositielid binnen de meerderheid, Roger Van Aperen, trad Sprangers volledig bij en voelde zich ‘in zijn kruis gepakt’. “ Dit is een schande tegenover jonge gezinnen. In de overeenkomst met de gemeente heeft men het over ‘faire tariefstelling’ en over ‘autonomie van de gemeente’. De kosten voor de aansluiting van een woning blijft een autonome beslissing van de gemeente. Het is onze plicht dit niet goed te keuren!” Voorzitter Karel Aerts richtte zich tot de raad die plots heel stil geworden was en vroeg wie van het college hierop wilde antwoorden. “Niemand?”, ging hij verder,” Dan vind ik dat we die 500 euro niet moeten goedkeuren. Vroeger hebben wij met de gemeente zelf een speciale boor aangekocht om dit werk te doen en op die manier een controle te houden op een goede aansluiting.” Schepen Haseldonckx verduidelijkt dat de riolen nu zijn overgegeven en dat Pidpa de aansluiting zal uitvoeren. “Het zijn deze kosten die nu moeten worden betaald. In de buurgemeenten wordt dit bedrag nu ook aangerekend.” Schepen van Openbare Werken Jos Martens verduidelijkt dat die 60


STADHUIS euro vroeger de prijs was van de mof die gebruikt werd voor de aansluiting. Het werk was gratis. Nu verandert dit allemaal met het contract. Wanneer voorzitter Karel Aerts aandringt om er over te stemmen of om het nog eens te bekijken stelt raadslid Johan Vermeeren voor het punt terug te nemen en er nog eens goed over na te denken. Waarop schepen Haseldonckx een schorsing vraagt van 10 minuten en de meerderheidspartijen verdwijnen in de coulissen. Na een kwartier leest hij volgende verklaring voor “Na rijp beraad hebben de twee coalitiepartners besloten dit punt terug te nemen. Wij zullen aan Pidpa vragen de aansluitingen in eigen beheer verder te doen. Indien dit echter niet toegelaten wordt zullen we opnieuw samenkomen om een nieuwe prijs te bekijken.”

Waarom IOK? De gemeente Hoogstraten roept bij het opstellen van een lokaal woonbeleid de hulp in van Het Kempisch Woonplatform, een initiatief van IOK dat hiervoor kan rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid. De oppositie zal dit evenwel niet goedkeuren. Raadslid Fons Jacobs stelt zich de vraag wat de inbreng van IOK aan meerwaarde voor de gemeente Hoogstraten kan betekenen. “Jullie hebben veel werk gemaakt van je beleidsplan en je mag er gerust een pluim voor op je hoed steken. Je hebt er ook flink mee uitgepakt. Alles stond netjes op papier en nu gaat ge dit alles nog eens laten naschrijven door IOK. Wat is daar de zin van? Misschien is het enige voordeel dat er enkele personeelsleden van IOK hiervoor vrijgemaakt zijn.” Even voordien had Jacobs zijn twijfels geuit aan het adres van IOK, wat hem door schepen Baets bedacht werd met de term IOK-fobie. “Het kan toch niet zijn dat wij onze visie op wonen in Hoogstraten nu plots gaan herkijken omdat IOK dat wil organiseren. Ook de andere doelstellingen brengen geen vernieuwende wind. Ze lijken eerder oudere doelstellingen in een nieuw kleedje, dat dan betaald wordt met Vlaams geld. Ik vrees dat, wanneer dit project moet opgestart worden met de vele verschillende gemeenten, de uitwerking van de eigen beleidsnota en het eigen lokaal sociaal beleidsplan op gebied van wonen weer achteruit geschoven wordt. Er zouden integendeel al heel wat zaken kunnen opgestart worden om te voorkomen dat Hoogstraten helemaal onleefbaar wordt. Ik denk aan het opstarten van een woonoverleg, de uitbouw van een sociaal verkavelingreglement, een appartementsbeleid, enz. En dan heb ik het nog niet gehad over de invloed van de inwijking van Nederlanders op de grond- en woningprijs, de specifieke problemen met de huisvesting van seizoenarbeiders in de tuinbouwsector, enz. Dit zijn toch specifieke problemen in Hoogstraten die niet of minder van tel zijn in de andere gemeenten aangesloten bij IOK. Wij hebben sterke twijfels of IOK werk gaat afleveren op maat van onze gemeente.” En Jacobs besluit zijn lange uiteenzetting:”Onze fractie meent dat een regelmatig woonoverleg met alle actoren op de huisvestingsmarkt zeker nodig is, indien men vertrekt van een duidelijke doelstelling waar men naar toe wil met Hoog-

straten op gebied van huisvesting. Want dit heeft weer zijn effect op de bevolkingsaangroei, op inwijking maar later ook weer op kinderopvang, op onderwijs, op mobiliteit, op tewerkstelling dicht bij huis, enz. Dit uitgangspunt vinden wij niet terug in de nota van IOK. Dus kunnen we beter een specifieke huisvestings- en woondienst oprichten binnen de eigen administratie en onze eigen beleidsnota over wonen realiseren.” Raadslid Johan Vermeeren merkt op dat het aansluiten bij het Kempens Woonplatform de gemeente Hoogstraten de mogelijkheid niet ontneemt om een eigen woonplatform op te starten.”Er moet nog wel gewerkt worden aan de verantwoordelijkheid voor deze thematiek, maar woonbeleid is een belangrijk aandachtspunt voor onze fractie en voor het college.” Schepen Baets geeft toe dat de keuze voor IOK niet zo evident is geweest. Wij hebben eerst met andere gemeenten overleg gepleegd om een platform te creëren en een eigen initiatief op te starten. Maar Merksplas en Baarle-Hertog hadden hun goedkeuring al gegeven om toe te treden tot het kempens Woonplatform en ook Rijkevorsel heeft later die keuze gemaakt. Wij hebben er lang over gediscussieerd en met het personeel overlegd. Anderzijds zou het voor Hoogstraten

budgettair een zware last zijn. IOK neemt nu de financiële last op zich en neemt vier personeelsleden aan. Voor Hoogstraten zijn de kosten nihil. Daarom hebben wij besloten om in dit project te stappen voor de volgende drie jaar.

IKO- prijzen omhoog? In een bijkomende agenda stelt raadslid Roger Van Aperen de vraag of het niet beter zou zijn de inschrijvingsgelden voor het Instituut voor Kreatieve Opvoeding op te trekken van 100 euro naar 150 euro gezien de toenemende kosten voor de gemeente en het grote aantal leerlingen van buiten de gemeente Hoogstraten. Schepen Marc Haseldonckx verwijst daarop naar een pleidooi van de commissie onderwijs om integendeel de inschrijvingsgelden te verlagen. “Het aantal deelnemers is dit jaar gedaald tegenover vorig jaar en misschien zit de oorzaak wel in het optrekken tot 100 euro in 2006. Het college is daarom voorstander om voorlopig alles te laten zoals het is, dus zeker geen verhoging toe te passen, maar ook geen verlaging. Wij zullen achteraf een grondige evaluatie maken. Maar indien er een bruuske verhoging moet komen dan kan dat enkel na een serieus gesprek met de directie van het IKO.”

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

15


175 jaar Spijker Een woordje geschiedenis HOOGSTRATEN - In navolging van de Franse Revolutie had het volk opnieuw nood aan evenwicht. Pastoor Lambertz verzamelde zo in Tildonk een aantal jonge vrouwen rond zich die zich radicaal wilden wijden aan het gelukkig maken van kinderen. Die hen les wilden geven, vriendschap en indien nodig ook eten en andere zorg. Deze vrouwen wilden hun roeping ook beleven in een religieuze gemeenschap en daarvoor opteerden zij voor de regel van de Ursulinen, een vrouwelijke kloostergemeenschap die in de 16de eeuw in Italië was gesticht door Angela Merici. Op 1 mei 1832 legden de 18 vrouwen van Tildonk hun geloften af. En amper 2 dagen na deze stichting, werd een eerste ‘bijhuis’ gesticht, niet toevallig in Hoogstraten, de geboorteplaats van pastoor Lambertz. En zaterdag 3 mei zal het zelfs 176 jaar geleden zijn dat de eerste 3 Ursulinenzusters met 2 karren en wat schamele huisraad in Hoogstraten arriveerden. Ze namen hun intrek in de oude graanopslagplaats die in de 16de eeuw was gebouwd, om het graan op te slaan dat de boeren als pachtgeld aan de Heer van Hoogstraten moesten betalen. De taal van geestelijken, geleerden en bestuurders was destijds het Latijn en de opslagplaats werd dan ook ‘spicarum’ (spica = graan) genoemd. De gewone mensen maakten er ‘spicar’ en later ‘spijker’ van, onzijdig zoals het Latijnse woord en dus het Spijker. Het schooljaar 1832-1833 was het eerste en het Pensionaat telde toen slechts 6 leerlingen, maar dat aantal zou spoedig toenemen. Aanvankelijk gebeurde het onderwijs in het Frans. Naast Frans vormde ook pianospel en handwerk onmisbare vakken voor de “demoiselles bien éducées”.

Een beeld uit de oude doos … De schitterende, tot op de dag van vandaag bewaarde inkom. De 1ste uitbreiding van het onderwijsprogramma volgde in augustus 1845, toen de “école de couture” werd opgericht. In 1884 volgde de oprichting van de lagere school en 3 jaar later werd de “bewaarschool” door de gemeente erkend. In 1892 werd de “huishoudklas” gesticht. Het aantal leerlingen groeide gestaag en bij het begin van het schooljaar 1906-1907 moesten de zusters voor ’t eerst een beroep doen op lekenjuffrouwen. In 1913 werd de komst van de 100ste leerlinge gevierd. Deze leerlingen kwamen werkelijk van overal: uit de eigen streek, uit grote steden, uit Nederland en zelfs uit Engeland. Op 1 oktober 1918 ging dan de “Landelijke Huishoudschool” van start met 16 leerlingen. Alles kon er geleerd worden, tot koemelken toe.

De genodigden maakten vol bewondering de historische rondgang door de Spijkergebouwen.

16

Toen deze school in 1934 erkend werd, telde ze al 44 leerlingen. Vanaf 1952 zou deze school uitgroeien tot een volledige afdeling voor technisch en beroepsonderwijs. De wereldoorlogen hadden de activiteiten op ’t Spijker overigens niet doen afnemen: het leerlingenaantal was zelfs nog aangegroeid. En in 1943, nog tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd de “Moderne Humaniora” gesticht. Het Spijker werd betrokken in de Schoolstrijd van 1955. Eind maart gingen de schoolpoorten zelfs enkele dagen toe en de lekenleerkrachten trokken naar Brussel om er mee te betogen. Ook hier ter plaatse trachtte men de actie kracht bij te zetten door voordrachten en door de oprichting van een oudervereniging.

Het Kinderdagverblijf toonde een tentoonstelling van keramiek van wijlen zuster Véronique.


175 jaar Spijker (vervolg) In 1959 ontving men de toelating om een hogere cyclus Moderne op te richten en op 1 september van dat jaar startte ook de “1ste Latijnse”. Onder impuls van Zuster Augusta ging op 1 september 1967 de “Hotelschool” van start, tot op de dag van vandaag één van de visitekaartjes van onze stad. Toen er in 1977 ook een kinderdagverblijf kwam, was de cirkel rond. Van toen af kon men op ’t Spijker begeleiding en opvoeding krijgen vanaf de geboorte tot aan de volwassenheid. In de crêche, de kleuterschool en de Hotelschool zaten al langer meisjes én jongens. De lagere school en de Humaniora werden pas in 1995 gemengd. In de loop der jaren ontwikkelde het Spijker zich van een pensionaat met 6 leerlingen en 3 zusters tot een scholencampus met in totaal meer dan 2.400 jongeren en ruim 400 personeelsleden. Het gebouwenpark groeide vanzelfsprekend mee, hetgeen wijlen zuster Liesbeth ooit de uitspraak ontlokte “dat de bouwkranen nooit weg zouden zijn op ’t Spijker”. Ondertussen zijn de zusters weliswaar verdwenen uit onze stad en dat terwijl er in totaal meer dan 300 hebben gewoond. Eind december 2005 trokken Lydwina, Henriëtte, Caroline (inmiddels overleden), Johanna en Ursula als laatste zusters de kloosterdeur dus definitief achter zich dicht. De leeftijd begon te tellen en het klooster was te groot geworden, waardoor zij met pijn in het hart onderdak moesten zoeken in andere Ursulinenkloosters. Maar dat de zusters het Spijker nog niet vergeten zijn, dat mocht blijken op de recente viering, waarop zij met een 20-tal vertegenwoordigd waren.

Leerlingen van het VTI Spijker aan het werk tijdens de opendeurdag op 20 april.

Academische zitting Zaterdag 12 april zette de huidige Spijkergeneratie haar scholen in de bloemen. Eerst was er een academische zitting in de Rabboenizaal. Kathelijne Dijckmans (VTI), Paul Vanderhallen (Inrichtende Macht) en Gust Luyten (ASO) kwamen eerst aan het woord, afgewisseld door stemmige muzikale intermezzo’s van het leerlingen- en leerkrachtenkoor. Gust Luyten schetste de historiek van de school, waarbij hij namens de huidige directie uitdrukkelijk de zusters-pioniers en de vorige directies wilde roemen, want uiteindelijk hebben zij een groot aandeel gehad in hoe de school nu is: in het bijzonder de zusters Liesbeth, Véronique en Augusta en de directeuren Gust Lauryssen en Cor Van Boxel. Gust Luyten sprak ook over de dimensie ‘zorg’, die van oudsher zeer belangrijk is geweest in de Spijkerscholen. Tegenwoordig uit die zorg zich onder meer in de extra begeleiding voor leerlingen met leermoeilijkheden of in organisaties zoals het kansarmenproject waarover u elders in dit nummer kunt lezen. Maar wat te denken van de bijdrage van de school in de zelfbewustwording van de vrouw? De vrouw werd niet alleen als hoeksteen van het gezin aanschouwd, maar moest daarnaast een aan mannen evenwaardige rol in de maatschappij kunnen vervullen. En

Een recente klasfoto van ASO Spijker: 2MoB met klastitularis Annemie Van Mol. daarvoor mocht haar geen enkele intellectuele vorming ontzegd worden. Dat dit in bepaalde mannenbastions niet altijd in dank werd afgenomen (denken we maar aan de strijd die zuster Liesbeth moest voeren om een Latijn-Wiskunde voor haar meisjes te mogen organiseren, nvdr.) dat is algemeen geweten. De academische zitting werd afgesloten met een gastspreekster, niemand minder dan Mieke Van Hecke, Directeur-Generaal van het katholiek onderwijs. Als 2de deel volgde dan een boeiende rondgang door de Spijkergebouwen. Onderweg kregen de

aanwezigen onder meer een geïllustreerde tijdlijn te zien, keramiek van wijlen zuster Véronique, oude foto’s, een heus museumklasje in de lagere school en een schitterende verzameling van oude uniformen en kloostergewaden in de Spijkerkapel. Als afsluiting was het de beurt aan de Hotelschool, die de talrijke aanwezigen vergastte op een smakelijke receptie. Op naar de 200! (dh) Bronnen: Annemie Van Mol, Gust Luyten en Aloïs Van den Bossche

17


LEZERS SCHRIJVEN

LEZERS SCHRIJVEN Katholieke Vrije Veiling (1) Het is niet onze bedoeling een polemiek te openen met Arnold Van Aperen, noch over het ontstaan, noch over het beleid en de praktijken van de vennootschap welke hij zelf vele jaren heeft geleid. Wij zijn echter wel ontgoocheld over de wijze waarop hij de nagedachtenis van Wim Janssens en Gust Michielsen blameert door hen broodroof en jaloezie te verwijten terwijl deze personen hem niet meer kunnen terecht wijzen. Wim Janssens en Gust Michielsen hebben een zeer belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling en uitbouw van de tuinbouw in de Kempen en verdienen niet op een dergelijke wijze geschoffeerd te worden.

Mon Rigouts, 35 jaar directeur van de Coöperatie Veiling Hoogstraten en 45 jaar afgevaardigd-beheerder van vzw Proefbedrijf. Jef Geerts, fruitteler, lid van de veiling sinds 1957, voorzitter in opvolging van Wim Janssens van 1992 tot 2000. Paul Vanderhallen, bedrijfsleider van de veiling sinds 1965 en directeur van 1993 tot 2003.

Katholieke Vrije Veiling (2) Ik heb de reportage over 75 jaar Veiling met veel plezier gelezen. Hierin kwam ook meneer Arnold Van Aperen aan het woord over de ontstaansgeschiedenis van de Veiling van Meer. Daarbij moet mij iets van het hart. Zonder over de grond van de zaak te willen discussiëren, het is tenslotte zo lang geleden dat enkel meneer Van Aperen het zich nog herinnert, wil ik daarover het volgende kwijt. De heren Wim Jansssens en Gust Michielsen, mijn vader, bepaalden hun standpunten in functie van wat zij meenden wat in het belang was van de Meerse tuinders en de tuinbouw in Meer. Of zij daarbij altijd het gelijk aan hun kant hadden, laat ik hier in het midden. Dat moest toen de toekomst uitwijzen en heeft ondertussen misschien de toekomst al wel uitgewezen. Beide heren waren te verstandig, te pragmatisch om zich enkel en domweg door jaloezie en afgunst te laten leiden zoals meneer Van Aperen suggereert. Ook zou mijn vader er wel gepast voor hebben om ongegronde, gratuite beweringen te doen in de pers over personen die hem niet meer van antwoord kunnen dienen.

Dirk Michielsen, Van Aertselaerstraat 62, Minderhout 18

Waar naar toe ..... met DE KINDEREN van VOVO en MOEMOE ??? Enkele weken geleden hebben we een leuk feestje gehad in het kleine zaaltje van de Pax. Een vriendin was 40 geworden en dat hebben wij met 100 anderen uitbundig gevierd. Tot in de vroege uurtjes hebben we gedanst en gezongen op de muziek van een band en tussendoor ons geamuseerd met een DJ. Dat gaf ons het idee om ook een drink te geven voor onze twee zonen die 18 en 20 worden en dan zelf met hun bandje kunnen optreden. ‘s Maandags eerste werk....horen of de Pax vrij is op het geplande weekeinde. Wel vrij, maar geen feestjes meer voor personen onder de 30. Wij nog argumenteren dat de vovo’s, moemoe’s, nonkels en tantes er ook zouden zijn, dus niet alleen jongeren. Daarbij zouden wij als (betalende) ouders toch ook wel een oogje in het zeil houden. Maar de vooringenomenheid dat “”er toch overlast zou zijn” was niet weg te werken. Dan maar andere betaalbare mogelijkheden zoeken, zoals verschillende kantines van uiteenlopende verenigingen. Bijna overal hetzelfde scenario: het was goed tot we eerlijk toegaven dat de helft van de genodigden jongeren waren. Ik begrijp dat er in het verleden hier en daar vandalisme en overlast geweest is bij jeugdfuiven en-feesten. Maar waar kan de jeugd (en hun ouders) in Hoogstraten voor zulke gelegenheden dan nog terecht? Buitendorps? In een naburig dorp heeft men reeds het initiatief genomen om een feestzaal (ook voor de jeugd ) onder de grond te bouwen. Hier zou de stad Hoogstraten een voorbeeld aan kunnen nemen. Een sport/feestzaal waar jong en minder jong terecht kan voor alle mogelijke fuiven en activiteiten. Een zeer enthousiaste moeder die nu al heel wat minder enthousiast is...

Tinne Koks Hoogstraten

Herinnering aan … Gust Michielsen (1923-1983) – In De Hoogstraatse Gazet, weekblad voor de Noorderkempen, 5de jrg., nr. 19, blz. 1, vrijdag 13 mei 1983, kunt u het ‘in memoriam’ Gust Michielsen lezen. Wim Janssens (1925-2003) – In De Hoogstraatse Maand, 19de jrg., nr. 224, blz. 39, december 2003, kunt u het ‘in memoriam’ Wim Janssens lezen. Wim Janssens was ‘man in de maand’ (interview) in De Hoogstraatse Maand, 6de jrg., nr. 59, blz. 3 t/m 7, maart 1990.

Beschaamd We wisten het, maar het in het lang en breed zien gedrukt staan in de nationale pers en onze eigenste ‘Maand’, leuk is anders! Hoogstraten, het zwarte gat van de cultuurondersteuning. Van pure frustratie ging ik dan ook op zoek naar ‘Mijn Nieuwjaarsbrief’, gericht aan alle gemeenteraadsleden en enkele cultuurminnende Hoogstratenaren, uit januari 1992. Negentienhonderd tweeënnegentig! Vandaag meer dan zestien jaar geleden stuurde ik immers een uit de kluiten gewassen nieuwjaarsbrief naar onze bestuurders over de toen nog schaars bewoonde rijkswachtkazerne. Ik zag en bepleitte in die nieuwjaarswensen de cultuurondersteunende noden en de enorme mogelijkheden en kansen daarin voor dit centraal gelegen gebouw met zijn grote vrije ruimte daar achter. Eigendom van ons allen, de gemeente Hoogstraten. Zeker als ik was van het feit dat geen enkele bestuurder voor zo’n gouden kans ongevoelig kon zijn, maakte ik me klaar om ‘er in te vliegen’. Het liep anders. Ook in die periode zorgde immers het schandalig bouwvallige begijnhof van Hoogstraten en de aanslepende onmacht om daar iets aan te doen, voor collectieve schaamte. Erger nog, het definitieve verdwijnen van dit (ondertussen wereldwijd erkende) werelderfgoed loerde om de hoek. Onmacht, woede, schaamte maar ook liefde voor mijn geboortedorp, dreven mij naar een oplossing voor ons begijnhof. Dik tegen mijn zin. Maar alles overschouwende, werd mij duidelijk dat het probleem daar nóg urgenter was dan eveneens dringende acties ten voordele van cultuurondersteuning. Respect en zorg voor erfgoed is immers de basis van onze cultuur, dus er was gewoon geen keuze. Eerst het begijnhof en dan…. Velen, allemaal gewone Hoogstratenaren, voelden dit ook zo aan en zetten hun sterke, brede schouders onder het project. De rest is geschiedenis. Voor mijn eerste echte doel echter, ijveren en vechten voor de uitbouw van culturele infrastructuur, kon ik na zeven zware jaren van restauratiezorgen geen energie meer opbrengen. Moegestreden. Mijn echte passie, beeldhouwen, wroette zich bovendien weer onhoudbaar naar de oppervlakte en dat kan een mens niet ongestraft blijven negeren. Dat is mijn geluk en wordt het elke dag meer. En het begijnhof? Mijn verstand zegt dat ik met velen fier mag zijn over onze inbreng in die, voor heel België en omstreken, grensverleggende restauratie. In mijn hart heerst echter onverminderd droefenis en schaamte om de gemiste kansen, beschreven in mijn nieuwjaarsbrief van 1992. Er is in mijn geliefde dorp nog niks veranderd.

Jef Martens, april 2008


GESCHIEDENIS

Over armoede en de kolonies Als u meer wil weten over het ontstaan van en het leven in de vroegere landbouwkolonies, zijn er onlangs twee boeiende boeken verschenen die u beslist moet lezen.

De proefkolonie ‘Zwaar en traag, oneindig traag, schommelen de ossen over het zandpad dat van Steenwijk naar Vledder voert. Twee aan twee trekken ze een platte kar over de ongelijke weg. Naast de ossen wandelt de drijver, op de karren houdt een bont gezelschap zich in evenwicht. Mannen, vrouwen - van wie eentje hoogzwanger - en kinderen. De meesten met niet meer bij zich dan hun lijfgoed, een enkeling koestert het familiebezit in een plunjezak. De jongste is twee jaar en een paar maanden, de oudste eenenvijftig. Het is donderdag 29 oktober 1818. Hier begint hun nieuwe leven, hier zullen zij worden opgevoed tot betere mensen, hier zullen zij ‘allengkens worden opgebeurd uit de zedelijke verbastering’ waar ze door hun armoede in terechtgekomen zijn.’ Dit is het begin van Frederiksoord, de eerste Nederlandse kolonie, die vier jaar later model zal staan voor de kolonie in Wortel. En zo begint ook het boek “De proefkolonie” van Wil Schackmann. Hij beschrijft het ontstaan van de Maatschappij voor Weldadigheid, die verarmde gezinnen uit hun diepe ellende wil halen om er door landarbeid ‘betere mensen’ van te maken. Het project wordt geleid door Benjamin, de jongere broer van initiatiefnemer Johannes van den Bosch, die in april 1821 ontslag neemt en de opdracht krijgt om in Wortel een zelfde project op te starten. In 1822 worden er hier in de kolonie, naar het voorbeeld van Frederiksoord, 129 boerenwoningen gebouwd. Met veel liefde voor het onderwerp en voor de mensen die er een rol in spelen, vertelt Wil Schackmann over het leven van de eerste 52 proefkolonisten in Frederiksoord. Het is het verhaal van de moeilijkheden en de mislukking van een bijna utopisch theoretisch plan om de armoede te bestrijden. Wil Schackmann besluit dan ook zijn boek met de vaststelling “dat de kolonies een zekerheid van bestaan boden. Maar de armoede ermee oplossen, nee. Dat was een luchtkasteel. Maar goed, Johannes van den Bosch had ook niks kunnen proberen” De proefkolonie leest als een roman, maar is kwaliteitsvolle non-fictie, gebaseerd op tien jaar archiefonderzoek van briefwisseling, verslagen en rapporten van de Maatschappij. Door de manier waarop hij de mensen beschrijft, mild voor de

menselijke tekortkomingen, heeft Schackmann een boek geschreven dat niet alleen het leven in de kolonies, maar ook de wereld van onze recente voorouders dichtbij brengt. “De proefkolonie” van Wil Schackmann, uitgeverij Mouria, Amsterdam. ISBN 90 458 4854 6 / 9789045848549. zie ook www.deproefkolonie.nl

Het pauperparadijs Het tweede boek, “Het Pauperparadijs” is van de hand van journaliste Suzanna Jansen. Zij vindt een bidprentje van haar overgrootmoeder Helena Gijben. De geboorteplaats van Helena klinkt mysterieus. Ze is geboren in Veenhuizen, een bedelaarskolonie waar landlopers en bedelaars kost en inwoning krijgen in ruil voor werk op het land. De auteur weet dat de familie langs moederskant altijd arm was, armoede overgedragen van generatie op generatie en gaat op zoek. Ze ontdekt dat niet alleen haar overgrootmoeder er geboren is, maar drie generaties vrouwen, voorouders van de auteur aan moeders zijde: Cato Braxhoofden,

de armoede ermee oplossen... nee, zeker niet

haar dochter Helena Gijben en Roza Keijzer, de dochter van Helena en de grootmoeder van Suzanna. Helena slaagt er in om, met Roza en vijf andere kinderen, de kolonie te verlaten en in Amsterdam als dienstmeid te gaan werken. Maar haar man Harmen Keijzer geraakt aan de drank en zal opnieuw in Veenhuizen terechtkomen. Het is Roza, de grootmoeder van Suzanne Jansen, die blijft vechten en terugklimt op de maatschappelijke ladder. Ook háár man was drankzuchtig,

maar ze slaagt erin om haar kinderen ‘fatsoenlijk’ groot te brengen en een traditie van armoede en vernedering te doorbreken. De reconstructie van Jansens familiegeschiedenis is een verhaal van kindersterfte, drankmisbruik, honger en vaak mensonterende levensomstandigheden. Suzanne Jansen vertelt ook het verhaal van Veenhuizen zelf. Met idealistische bedoelingen gesticht door Johannes van den Bosch, was de Maatschappij voor Weldadigheid niet voor misdadigers bestemd. Van den Bosch wou de paupers op het land laten werken, ver weg van de verleiding van drank en bordelen. De ‘fatsoenlijke maar arme’ gezinnen leefden apart van de leeglopers. Zij hadden een eigen kleine woning en een lapje grond. Maar gaandeweg werden er ook veroordeelden geplaatst en wanneer de kolonie in 1859 zo goed als failliet is, neemt de Nederlandse staat haar over en worden het echte strafinrichtingen. De kolonies van Wortel en Merksplas ondergingen een zelfde evolutie. “Het pauperparadijs”, een familiegeschiedenis, van Suzanna Jansen, uitgeverij Balans Amsterdam. ISBN 9789050188210. zie ook www.suzannajansen.nl (fh)

19


ZO WAS HET

ZO IS HET

20

Hoogstraten – Poteinde, Van Aertselaerplein of ‘Statie’ Ongeveer 75 jaar geleden


dorpsleven www.demaand.be REDACTIE Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten redactie@demaand.be

Voor de herdenking ‘50 jaar wederopbouw toren’

De reizende beiaard trekt door de deeldorpen …

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, horstendries@hotmail.com

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, toon.verleye@telenet.be

Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Wortel: redactie@demaand.be SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net FOTO’s & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Alle deeldorpen krijgen een concertje van de reizende beiaard cadeau. Op de meeste plaatsen worden nog aanvullende activiteiten voorzien.

GROOT-HOOGSTRATEN - Zondag 4 mei staat voor heel Hoogstraten in het teken van de muziek, de beiaardmuziek om precies te zijn. Om de 6 deeldorpen in de feesten naar aanleiding van de heropbouw van de toren te laten delen, nodigen de Vrienden van de Hoogstraatse Beiaard en het stadsbestuur die dag de reizende beiaard van de firma Eijsbouts uit. Dit is een kleine vrachtwagenoplegger waarop een echte beiaard, met echte klokken en een klavier, werd aangebracht. Hierop zal stadsbeiaardier Luc Dockx in alle dorpen een klein concertje geven. Ter plaatse wordt in enkele dorpen nog een extra activiteit voorzien door de plaatselijke fanfares; in Meer kunt u dan weer een bezoekje brengen aan Meermarkt. Op de andere locaties is er ook de mogelijkheid om een drankje te nuttigen. Op het Toeristisch infokantoor kunt u een fietsroute krijgen die langs de

concertplaatsen leidt. Hieronder vindt u alvast de precieze locaties en speelmomenten: Meer, Kerkpleintje – beiaard: 10.50-11.15 u. (doorlopend Meermarkt) Meersel-Dreef, Paterswiel – beiaard: 12.2012.45 u. (Voor Eer en Deugd speelt vanaf 11.30 u.) Meerle, aan ’t Raadhuis – beiaard: 13.50-14.15 u. (Sint-Cecilia speelt vanaf 13.20 u.) Minderhout, KLJ Schoolstraat – beiaard: 15.30-15.55 u. (De Marckezonen spelen vanaf 15 u.) Wortel, de Boomkes – beiaard: 17.00-17.55 u. (In Wortel is geen extra muziek, maar ‘t Slot zet wel een terras waar je iets kan nuttigen) Hoogstraten, achter de Pax – beiaard: 18.30-19 u. (Ste.-Catharina speelt vanaf 17.30 u.; JoCatho vanaf 18 u.)

21


GROOT-HOOGSTRATEN

Info avond over ‘Duurzaam Beleggen‘ GROOT-HOOGSTRATEN - De laatste jaren is het maatschappelijk bewustzijn sterk toegenomen. Ook bedrijven erkennen steeds vaker dat ze ook een verantwoordelijkheid hebben voor maatschappelijke thema’s en daarom richten ze zich op duurzaam ondernemen. Deze bedrijven onderscheiden zich door ‘de drie p’s’ (people, SODQHW HQ SURÂżW in hun strategie op te nemen. Hierbij gaat het om een goede balans tussen sociale rechtvaardigheid, milieubelasting, en de ďŹ nanciĂŤle/economische prestaties. ‘Duurzame ontwikkeling’ en ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’ zijn meer dan louter modewoorden bij Delta Lloyd Bank. Hun beleggingsfondsen “Water & Climateâ€? en “New Energyâ€? beleggen in beursgenoteerde bedrijven die investeren in klimaatoplossingen en hernieuwbare energie. Zowel fondsen ontwikkelen als in fondsen beleggen is vooruitzien. En vandaag kan dan dat niet langer zonder ook aan de toekomst van onze planeet te denken.

Met het Davidsfonds door het Laarzenpad GROOT-HOOGSTRATEN/CASTELRÉ - Op zaterdag 24 mei organiseert het Davidsfonds haar jaarlijkse natuurwandeling. Dit jaar is het doel dat stukje Nederland, dat door ‘de Hoogstraatse bult’ omsloten ligt. De ‘grote Nederlandse teen’, zoals oorlogspastoor Baes het gebied noemde. Jos Vorsselmans treedt aan als gids, dus kwaliteit is zeker gegarandeerd. De wandeling begint in Groekse, het zeer oude gehucht waarvan zelfs de Frankische oorsprong nog zou zijn waar te nemen. Van daaruit gaat het naar het schitterende laarzenpad aan ’t Merkske. Ook voert de weg langs het Begijnenbos, moeras De Kwebbe en verschillende hooibeemden. Men komt langs de Aa-stee, waar de oorlogspastor destijds onderdak vond. Ook het oudste huis

van Baarle en de nieuwe kapel, opgericht voor een overleden kind, worden bekeken. Iets verder zal er halt worden gehouden aan een gerestaureerde muurkapel, die herinnert aan de verdwenen houten noodkerk, waar de parochianen van CastelrĂŠ, Hal en Bergen kerkten toen ze tijdens WO I door een stroomdraad afgesloten waren van de rest van het land. Deelname aan de wandeling is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. De Castelhoeve in ’t Groeske is vertrek- en aankomstpunt en na afloop kan je er een pintje of kofďŹ e gebruiken. Waterdicht schoeisel is noodzakelijk, want een laarzenpad – What’s in a Name – is zelfs bij droog weer nog best zompig. Geniet ervan, op zaterdag 24 mei om 14 uur stipt.

% & ' !' '

#$!

Op donderdag 15 mei om 20 uur organiseert Delta Lloyd Bank een unieke infoavond over dit thema : ‘Beleggen in duurzame oplossingen‘. Iedereen is welkom in Natuur.huis Klapekster, Kolonie 41 te 2323 Wortel.

Graag vooraf uw aanwezigheid bevestigen via mail: DuurzaamBeleggenHoogstraten@dlbank. be of telefonisch 03/314.42.92.

! " !

Late maar leuke sneeuwpret

HOOGSTRATEN - Jåren zagen we al voor een witte kerst en wat krijgen we ‌ een witte Pasen. ’t Is eens wat anders. Het linkse exemplaar werd in de Heilig Bloed22

straat gemaakt door Jordi, Kevin en Stief Ceusters, Ellen Schouten, Jelle, Jorne en Jinse Laurijssen en Bart Van der Kaa. Rechts staan Ella en Rosalie De Meester

uit de Jan Van Cuyckstraat te pronken met hun paasklaas. (Foto’s Peter Schouten en Johan De Meester)


GROOT-HOOGSTRATEN

Op donderdag 1 mei - Op Ons-Heer-Hemelvaart Elk jaar in de maand mei feesten de werknemers op twee verschillende tijdstippen. Een eerste keer op 1 mei, het feest van de arbeid. Een tweede keer op Ons-Heer-Hemelvaart met Rerum Novarum. Dit jaar vallen beide feesten samen. In de Kempen wordt die dag “DE 12 UUR VAN DE SOLIDARITEITâ€? op touw gezet want zonder solidariteit is een samenleving niet leefbaar. Die dag zullen een loopestafette en tandemteams een parcours aeggen van 128 km langs kanalen in de Kempen: van Turnhout tot in Schoten, van Schoten over Herentals en Geel tot in Ham, van Ham over Mol tot in Turnhout. Langs deze route bevinden zich 10 trefpunten, 10 plaatsen waar wordt gefeest, 10 plaatsen waar mensen mensen ontmoeten, waar solidariteit tot leven komt. In het trefpunt van Sint Jozef Rijkevorsel, gelegen tegenover steenfabriek SAS, word je een aperitiefconcert aangeboden om 11.00 uur, zijn er in de namiddag optredens van dansgroepen en van onze Hoogstraatse Gelmelzwaaiers om 16.30 uur. Verder kan je er doorlopend wandelen, nordic walken, ďŹ etsen en joggen. Kinderen kunnen doorlopend hun energie kwijt op een springkasteel. De opbrengst van deze activiteiten gaat integraal naar het dagopvangcentrum Markdal in Merksplas. Vanuit elke Hoogstraatse deelgemeente zijn ďŹ etsroutes uitgestippeld naar Sint Jozef Rijkevorsel en terug. Je kan deze route individueel of in groep gebruiken. Om wachttijden op donderdag 1 mei te voorkomen kan je best vooraf inschrijven bij: s -EERSEL $REEF #OR !ERTS $REEF TEL s -EERLE *OS 6AN "AVEL (EIMEULENSTRAAAT TEL s -EER *EF 6INCKX *OHN ,IJSENSTRAAT TEL s -INDERHOUT 2IA 6INCKX -INDERHOUTDORP GSM s (OOGSTRATEN 6IC #ORNELISSEN !CHTELSESTRAAT TEL s 7ORTEL 2ENE 3PRANGERS 0RINSENWEG TEL Dit solidariteitsfeest is een initiatief van ACW, de koepelvereniging van ACV, CM, CM Ziekenzorg, KAV, KWB, OKRA, Vakantiegenoegens, Familiehulp en Wereldsolidariteit.

Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 28 mei. We verwachten alle kopij op woensdag 14 mei. Het dorps- en sportnieuws ten laatste op zondag 18 mei.

23


GROOT-HOOGSTRATEN

Pop & Jazz Dag Hoogstraten

Groot-Hoogstraten – Op woensdag 7 mei organiseert de Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen voor de eerste keer een dag

VOL 0OP *AZZ IN DE VORM VAN ALLERLEI 7ORKshops en avondoptredens in samenwerking met de Cahier. Iedereen die interesse heeft, kan zich

inschrijven voor ĂŠĂŠn van de workshops. Hieronder vind je een overzicht van het goedgevulde programma:

Workshops: 14.00-17.00 uur Katleen Scheir Bert Verschueren, Filip Bollaert Bart Van Aken Chryster Aerts Hannes D’Hoine Glenn Magerman Katleen Scheir

zang- en ademhalingstechniek, close harmony, jazz-basics elektrische gitaar: stijl en techniek popdrumming: basics pop –rock –funk jazzdrumming: introductie en basics swing basgitaar en contrabas blazers in pop en jazz akkoorden, schema’s, genres en stijlen, luistervoorbeelden

Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen, Karel Boomstraat 44, Hoogstraten.

Optreden en Jamsession: 19.30 uur Door Leerlingen en leerkrachten Special guests Filip Bollaert en Bert Verschueren (Sterren op de dansvloer) Hannes D’Hoine (DAAU) Glenn Magerman (Think of one) Cahier, Vrijheid 84, Hoogstraten. Voor informatie en inschrijvingen kan je terecht bij de Academie, op telnr. 014/699539, via e-mail: madn@scarlet.be, of op www.myspace. com/popjazzhoogstraten (ms)

TUINMACHINES STOFFELS -INDERHOUTDORP s (OOGSTRATEN s 4EL s &AX WWW STOFFELS PAULUSSEN BE s INFO STOFFELS PAULUSSEN BE

24


GROOT-HOOGSTRATEN

Bezoek aan het kasteel van Loenhout Op zondag 1 juni is Frans Aertsen, zoon van Alfons Aertsen–De Jongh de huidige eigenaar, gastheer tijdens een bezoek aan het prachtige kasteel van Loenhout. Erfgoed Hoogstraten organiseert het bezoek, maar u hoeft geen lid te zijn van de vereniging om deel te nemen aan het bezoek. Het huidige kasteel van Loenhout, in de Hofdreef, werd in 1746 door de heer van Loenhout gebouwd, naar een ontwerp van architect Jan0ETER VAN "AURSCHEIT DE *ONGE (ET ‘nieuwe’ kasteel werd door de ‘nieuwe’ heer van Loenhout, Jan-Baptist Walckiers de Gammerages, gebouwd op gronden waar eerder het machtige slot van de heren van Loenhout stond. Daar vertelt de gelegenheidsgids u op zondag 1 juni alles over. Door huwelijken en verkopen wordt het kasteel in 1944 eigendom van Marie-Antoinette Mon-

Het kasteel van Loenhout in 1696 naar J. Leroy tens. Marie-Antoinette treedt in het klooster bij de Zusters oblaten en schenkt het kasteel, met hoeve, schuur, tuin, vijver, bouwland en bos, met een totale oppervlakte van 12 ha 16 a 60 ca, aan de vzw “Werk van Maria-Middelaresâ€?. Van dat moment af wordt het kasteel van Loenhout gebruikt als vakantieverblijf voor weeskinderen. In 1966 is het kasteel behoorlijk vervallen en stellen de zusters het kasteel te koop. Voor de gemeente Loenhout is de aankoopprijs in combinatie met de kosten van restauratie te hoog, waardoor het kasteel op 24 juni 1966 eigendom wordt van de familie Aertsen. Tussen 1969 en 1973 wordt het kasteel grondig gerestaureerd. Afspraak op zondag 1 juni om 14.30 in taverne SchaliĂŤn langs de Dorpsstraat te Loenhout.

Het kasteel van Loenhout na de vernieuwing in 1850

25


HOOGSTRATEN

Kerkwachters rondgeleid HOOGSTRATEN - Voor het 3de seizoen op rij zorgen de Vrienden van de Sint-Katharinakerk – zeg maar ‘kerkwachters’ – ervoor dat de kathedraal van de Kempen voor het grote publiek toegankelijk kan blijven. In totaal gaat het toch om meer dan 50 mensen die vrijwillig en in alle bescheidenheid een oogje in het zeil houden en die de vele toeristen en cultuurliefhebbers wegwijs maken. Da’s ook erfgoedzorg! Als dank biedt de kerkfabriek hen elk jaar een boeiende gidsbeurt aan. Dit voorjaar nodigden zij daarvoor Cor Kieboom uit, die de aanwezigen liet kennismaken met de religieuze en wereldlijke symbolen die in de Sint-Katharinakerk te vinden zijn. (Foto: Marcel Onincx)

Openingsuren Sint-Katharinakerk Van begin mei tot en met september zijn dit de openings- en sluitingsuren: dinsdag tot en met zaterdag, van 11 tot 17 uur. maandag en zondag gesloten (behalve de zondagen van Heilig Bloed, Groenten en Bloemen, …). In april en oktober is de kerk op dezelfde dagen open, maar dan van 11 tot 16 uur. Ook rond de kerstperiode 2008 zal men nu enkele dagen openstellen.

Wablief? Een beiaard in ons dorp?

Cor Kieboom liet zijn toehoorders op een aangename manier kennismaken met de vele symbolen uit ons kerkgebouw.

HOOGSTRATEN - Op zondag 4 mei trekt de reizende beiaard door de Hoogstraatse deeldorpen. Voor algemene informatie kunt u terecht onder de rubriek ‘Groot-Hoogstraten’. Hieronder leest u wanneer de reizende beiaard bij ons passeert. Op de meeste plaatsen kunt u ook een drankje verbruiken terwijl u van de bronzen muziek geniet … Hoogstraten, achter de Pax – beiaard: 18.30-19 u. (Ste.-Catharina speelt vanaf 17.30 u.; JoCatho vanaf 18 u.)

’t Zaaltje van Cecilia: 125 jaar culturele depannage HOOGSTRATEN - Op zondag 13 april, Erfgoeddag, zette de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij Sint-Cecilia (°1839) haar 125 jaar oude zaal in de bloemetjes. Eerst volgde een 20-tal geïnteresseerden de wandeling die men in samenwerking met de Werkgroep Oude Voetwegen aanbood. Daarna liep de zaal goed vol voor 2 sets aangename muziek, een kleine tentoonstelling en voor een woordje geschiedenis over de zaal. De totstandkoming werd belicht, maar evengoed was er aandacht voor de moeizame instandhouding van het stilaan legendarische gebouw. Ook hoorden we er een indrukwekkende opsomming van wie er de laatste decennia zoal op het Ceciliapodium passeerde. “Welke andere zaal uit de streek kan zo’n palmares voorleggen? Geen enkele toch?” zo besloot de secretaris. “Dit is de would-be Warande van Hoogstraten, de regionale Roma, den boerenbourla. Dit mag toch niet verloren gaan? Dit zaaltje moet toch blijven? Maar dan moet u ook blijven komen, bestellen, steunen, musiceren, … En laat ons hopen dat Hoogstraten, eens het geplande cultureel centrum er staat, dat haar inwoners en haar bestuurders nooit zullen vergeten wat dit gebouwtje al die jaren betekend heeft. En dat ze er ten gepaste tijde ook iets voor over zullen hebben.” Ook onze redactie wenst de Cecilianen van harte proficiat met hun zaaltje.

26

Bestuursleden Rob Goris, Dries Horsten, Marc Vanluffelen, Marleen Proost en voorzitter Jef Van Laer klinken op het 125-jarig bestaan van hun zaaltje. Al voegen ze er meteen aan toe dat de eer evengoed toekomt aan de vele vrijwilligers die al die jaren mee de handen uit de mouwen hebben gestoken. (Foto: Mia Uydens – GVA)


HOOGSTRATEN

Indrukwekkend afscheid van ‘Will & May Gelmel’ HOOGSTRATEN – Bijna 18 jaar lang hebben Will Schroer en May Aerts één van de meest succesvolle cafés gerund die ons stadje ooit gekend heeft. Maar omdat het stilaan te zwaar begon te worden en omdat ze ook nog wel eens wat anders wilden doen met hun leven, had het Gelmelkoppel begin dit jaar besloten om op 30 maart jl. de stoppentrekker aan de haak te hangen. Dat de trouwe klanten dit niet ongemerkt voorbij zouden laten gaan, dat was te verwachten, maar het evenement dat uiteindelijk op poten werd gezet overtrof ieders verwachtingen. De Gelmelski, de Wielertoeristen, de Antilliaanse Feesten, de Vendelzwaaiers, de Dartsclub en al de andere groepen die er thuis waren, vormden een lange protestmars tegen de sluiting, die Will en May oppikte om ze op de tonen van de Strawberries naar het stadhuis te voeren. De feestelingen moesten daarbij niet zelf stappen, neen, een bulldozer-met-sofa bracht hen ter plaatse. Onderweg zwaaiden en toeterden alle mensen en aan het stadhuis gaf Burgemeester Van Aperen een speech. Bij terugkomst aan De Gelmel overhandigden de 14 deelnemende verenigingen allemaal een ingekaderd T-shirt van de club met alle namen erop. En al wisten Will en May al iets af van het gebeuren – één mailtje tijdens de voorbereidingen was per ongeluk ook aan hen verstuurd – toch verhinderde dit niet dat May en Will een traantje wegpinkten bij het aanschouwen van dit groots eerbetoon. Een minstens even grote krop in de keel volgde later op de avond, toen ‘huisorkest’ McC+ nog een adembenemend mooie May-en-Will-versie van ‘De fanfare van honger en dorst’ ten beste gaf.

‘Will en May van De Gelmel’.

Will had de protestmars besloten met de wijze woorden “Zet de kraan open en hou de kassa dicht” en dat zou ook gebeuren. Maandagochtend was de kelder leger dan leeg. Het bier, den drank, ja zelfs de Fristi was op. En toen, werd het een beetje saaier in de stad …

Meer dan 150 mensen liepen mee in de betoging tegen de sluiting van het café.

/D EHOOH %HOJLTXH 7UDLWHXU 0HHQHHPJHUHFKWHQ ( PDLO LQIR#ODEHOOHEHOJLTXH EH ZZZ ODEHOOHEHOJLTXH EH

Huisorkest McC+ ontroerde met haar versie van de ‘Fanfare van honger en dorst’. 27


HOOGSTRATEN

ASO Spijker bezorgt kansarmen een onvergetelijke vakantie HOOGSTRATEN/ANTWERPEN - Traditiegetrouw trokken de vijfdejaars van ASO Spijker in november naar Antwerpen en Gent voor de bezinnings- en inleefdagen. 5 Humane Wetenschappen (5HW) bezocht het Ontmoetingshuis Welzijn Stuivenberg, die aan kansarmen koffie, gezelligheid, aandacht en een wekelijkse maaltijd geven. Leerling Jolien Moonen getuigt: “Ik had veel respect voor deze mensen, dat zij zo hun verhaal durfden vertellen … Deze mensen hebben al zoveel dingen meegemaakt. Ze worden geteisterd door ziektes, relatieproblemen, geldproblemen en zoveel meer.” In een overmoedige bui beloofden de leerlingen van 5 HW aan de mensen van het ontmoetingshuis dat zij een driedaagse vakantie zouden organiseren op het Spijker, om de kansarmen hun zinnen te laten verzetten. Maar die overmoed maakte al gauw plaats voor echte daadkracht, want in de loop van de 2de trimester werd enthousiast met de voorbereiding begonnen: sponsorgeld zoeken, ideeën spuien, … Het indrukwekkendste was wellicht de ‘Smoskesslag’ in de school, waar ze met hulp van vrijwilligers op 3 uur tijd liefst 612 smoskes smeerden! Mede dankzij de mooie sponsoring in natura van Hof ter Smissen leverde dit al een bedrag van 1.000 euro op. De spaarpotjes in het Knechtjeshuis, in het kapsalon van Moeder Robeyns en bij Apotheek Horsten leverde nog eens 250 euro op. En tot hun grote verrassing kreeg 5 HW ook steun vanuit de leerlingen van het internaat. Zij organiseerden een spaghettiavond voor de ouders en verkochten pralines van deur tot deur en brachten zo ook nog eens 790 euro in kas. Maandag 31 maart was het dan zover: met de lijnbus kwamen de 19 kansarmen en hun 5 be-

Deze klas (5 HW van ’t Spijker) nam het initiatief tot het knappe kansarmenproject: onder (v.l.n.r.) Britt Adams, Lori Horsten, Lynn Robeyns, Lore Vervoort. boven (v.l.n.r.) Annelies Verhoeven, Lynn Byns, Laurens Verhaegen, Vincent Flamant, Katrien Mesuere, Nathalie Leysen en titularis Els Dereymaeker. geleiders uit Antwerpen aan. Een bezoek aan het Begijnhof en de watermolen, spelletjes, relaxatiesessies, lekkere maaltijden van de kookmoeders en een warm bed in het internaat. 3 dagen lang beleefden de bezoekers de vakantie van hun leven; voor velen zelfs de eerste vakantie ooit! Grandioze dagen hebben ze beleefd. Tranen hebben gevloeid bij het afscheid. Leerling Lynn Robeyns getuigt: “Boven al onze verwachtingen

bloeiden de mensen open en genoten ze van alles wat we voor hen deden. Het was fantastisch!” Klastitularis Els Dereymaeker sluit daar graag bij aan: “Ik had nogal een moeilijke klas. Nu heb ik een groep heerlijke leerlingen. Hoe deze jonge mensen getrokken, geleid en gewerkt hebben, hoe zij liefde hebben gegeven … je wordt er gewoon stil van. Geen moment van wrijving, steeds met gevoel van verantwoordelijkheid. Een humane richting waardig. Chapeau!”

Dankzij 5 Humane Wetenschappen, het internaat en vele vrijwilligers mochten 19 Antwerpse kansarmen de vakantie van hun leven beleven. 28


HOOGSTRATEN

Groen! en HOOP planten bomen op speelpleinen HOOGSTRATEN $E LAATSTE ZATERDAG VAN MAART TROKKEN DE LEDEN VAN 'ROEN EN (//0 NAAR DRIE (OOGSTRAATSE SPEELPLEINTJES OM ER telkens een zilverlinde te planten. “Vanuit de lucht is Hoogstraten nog best een groene gemeente, maar niet waar de mensen wonen. Het centrum verdicht zienderogen,” zo stelt Groen!-voorzitter Jan Fret vast, “Gelukkig heeft men in onze gemeente de goede gewoonte om in nieuwe wijken telkens ruimte te voorzien voor een speelpleintje. Om deze speelpleintjes groen en kindvriendelijk te maken, willen wij alvast het goede voorbeeld geven.” De aanplantingen gebeurden in overleg met de stedelijke groendienst en burgemeester Van Aperen en schepen Haseldonckx kwamen namens het College supporteren.

Groen! en HOOP voorzagen 3 speelpleintjes van een zilverlinde.

En zo was het op den tram

HOOGSTRATEN - Met de Nacht van de Geschiedenis voert het Davidsfonds ons ieder jaar opnieuw terug naar het verleden. In Hoogstraten nodigden zij daarvoor op 18 maart jl. Jef Schellekens uit. Jef vertelde over ‘den tram’, die Hoogstraten na enkele ingeslapen eeuwen voor ’t eerst terug ontsloot en die dus een belangrijk aandeel heeft gehad in wat Hoogstraten nu is. De uitverkochte zaal zag en hoorde dat het goed was en iedereen kreeg nog een lekkere chocolade treintje als aandenken mee naar huis. (Foto: Heidi Bekaert)

In het roos naar Antwerpen voor het goede doel

HOOGSTRATEN/ANTWERPEN - Joke Yzewyn, Laure Vollemaere en !DELHEID 0EETERS STAPTEN OP VRIJDAG MAART VAN DE KERK VAN (OOGSTRATEN naar de kathedraal van Antwerpen om geld in te zamelen waarmee zij de oprichting van een school in het Indiase dorp Andimadam willen steunen. Ze kozen voor roze kledij en petjes zodat de mensen hen goed zouden opmerken. De meisjes zijn vijfdejaarsleerling Latijn aan het Klein Seminarie. Joke was in de krokusvakantie in India waar ze getroffen werd door de barre levensomstandigheden in Andimadam. Ze bezochten er ook een schooltje dat binnenkort moet verhuizen omdat de eigenaar het pand wil slopen. Met hun sponsortocht willen zij bijdragen aan de aankoop van bouwgrond voor een nieuwe school. En hoewel heel wat mensen dachten dat de meisjes hun tocht niet gingen kunnen volbrengen, haalden ze het toch. Ze verzamelden alvast 500 euro, maar er blijft nog regelmatig iets bijkomen. In de zomer plannen ze een 2de sponsortocht, maar dan met veel meer volk.

29


HOOGSTRATEN

De kleine Sem musiceert op schoot HOOGSTRATEN - De kleuterschool van het Klein Seminarie geniet dit jaar van een muzisch project dat ďŹ nancieel wordt gesteund door DynaMo2, een project van CANON, de cultuurcel van het departement Onderwijs. ‘Muziek op schoot’ heet de actie van ‘de kleine Sem’ en het mag gerust al een succes worden genoemd. Kleuters werken graag met muziek ĂŠn zitten nog graag op schoot en men koos er dan ook bewust voor om samen te werken met de ouders, grootouders en ook de bewoners van het rusthuis. Er wordt gemusiceerd, men speelt op muziekinstrumenten, al dan niet zelfgemaakt, en men danst ‌ De kleuters leren nieuwe liedjes, maar ook

liedjes uit de oude doos komen aan bod. Een keer of 2 per maand trekt men naar het rusthuis om er samen met de ouderlingen te zingen. Voor de bewoners scherpt het hun geheugen aan en geeft het een aangenaam verzet. De kleuters leren zo goed omgaan met de oudere medemensen en houden er ook een positief zelfbeeld aan over. En dat ook ons muzikaal erfgoed op deze manier wordt overgebracht is handig meegenomen. De vrijdag voor de paasvakantie trok ‘de kleine Sem’ naar de kapel van het Seminarie, waar ze onder leiding van Jan Koenders aan ouders en grootouders toonden wat ze zoal konden op vlak van muziek.

Met het Davidsfonds naar Kortrijk GROOT-HOOGSTRATEN/KORTRIJK - Op zaterdag 31 mei neemt het Davidsfonds al wie wil mee naar de Groeningestede, Kortrijk. De vorige jaren had deze excursie altijd plaats op 0INKSTERMAANDAG $AT KWAM VEEL MENSEN GOED uit, maar er moest van af worden gestapt omdat er ’s maandags steeds meer musea en horecazaken gesloten zijn. En zo werd het dus zaterdag de 31ste en het werd Kortrijk, een stad met een rijk historisch verleden, met vele musea en andere bezienswaardigheden. In overleg met de gids werd volgend programma samengesteld: Vertrek aan de Hoogstraatse Sint-Katharinakerk om 7 uur 30. Bij de aankomst in Kortrijk een kofďŹ e en kofďŹ ekoek. Vervolgens een stadswandeling langs de voornaamste bezienswaardigheden. ’s Middags een hapje op eigen initiatief en kosten. In de namiddag een bezoek aan het vlas-, kanten linnenmuseum. Daarna: vrije tijd voor eigen initiatieven Tot slot: een driegangenmenu als avondmaal. Thuiskomst omstreeks 20 uur 30.

De kleine Sem werkt samen met het rusthuis voor het muzisch project ‘Muziek op schoot’.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en dit doe je bij Joos Croes (03/314.49.24 of joos_croes@ telenet.be). De deelnameprijs bedraagt 47 euro per persoon, te storten op rekeningnummer 4146050281-39, t.a.v. Davidsfonds Hoogstraten. In deze prijs is zowat alles inbegrepen, behalve de middagsnack en de drank bij het avondmaal.

Graag traag (5) Ooit waren trage wegen vanzelfsprekende schakels in onze dagdagelijkse mobiliteit. Maar met het steeds drukker wordende verkeer ĂŠn de milieuproblematiek in het achterhoofd, beseffen steeds meer mensen dat dit erfgoed ook in de toekomst onmisbaar zal zijn. In Hoogstraten, helaas, is in de naoorlogse periode al meer dan de helft van dit patrimonium verdwenen. Behouden wat ons nog rest, in combinatie met het heropenen van een handvol knelpunten, is dus het minimum minimorum. Er werd al te veel water bij de wijn gedaan. Mag het nog wijn blijven? Via lezingen, geleide wandelingen en andere acties, wist de plaatselijke werkgroep ‘trage wegen’ een draagvlak uit te bouwen dat niet langer ontkend kan worden. Om ook de laatste blinden te doen zien, wil onze redactie iedere Maand een voetweg in de kijker stellen ‌ Elke maand in een ander deeldorp.

‘Een vallend poortje’, zoals er in de Kolonie (foto) wel meer staan. Het zou ook een 30

oplossing bieden voor heel wat andere voetwegenknelpunten, denken we maar aan het gedroomde verlengde van het Stip Stappenpad richting Wortel. In een mooi landschap als dit ziet de voetwegenwerkgroep zeker iets in ‘recreatief medegebruik’, hetgeen wil zeggen dat de natuur of de landbouw haar ding mag blijven doen, maar dat de oude route beschikbaar blijft voor de wandelaar via een eenvoudig, mooi geĂŻntegreerd pad. Waar nodig afgesloten met een vallend poortje, om zelfs de slimste koeien in de wei te houden of om quads en ander onheil te weren. In Engeland, Duitsland en Nederland is dit systeem al jaren vanzelfsprekend en ook WalloniĂŤ doet er al weer heel wat jaren aan mee. En hoewel Vlaanderen enigszins achterop hinkt, zien we ook daar her en der de eerste poortjes verschijnen. Met een handvol duiten, een schep gezond verstand en vijf minuten politieke moed zou ook Hoogstraten met haar tijd mee kunnen gaan ‌


HOOGSTRATEN

Aprilvis beklimt Katharinatoren HOOGSTRATEN - Uiteindelijk trapten toch best wat mensen met hun 2 voeten in de aprilvis die we in ons vorig nummer hadden gelanceerd. Luc Dockx tot daar aan toe, maar Dries Horsten … dacht u werkelijk dat die zijn ca. 85 kilo op de toren zou hijsen? Laat staan dat hij dat al zou kunnen, de brave man durft niet eens op een trapladder! Wie zich toch de moeite had getroost om naar de toren te komen, werd beloond met een snoepvisje. Opvallende vaststelling was wel dat de beetgenomen vrouwen sportiever omgingen met hun vergissing dan de mannen in kwestie. De geloofwaardigheid van onze would-be stunt werd nog eens extra onderstreept door de gigantische kraan die maandag aan de kerk verscheen.

Een dag voor 1 april verscheen deze indrukwekkende kraan aan de kerk, waardoor onze grap nog aan geloofwaardigheid bij won.

In werkelijkheid was men iets aan het ophangen voor één van de GSM-operatoren, maar meer dan één lezer contacteerde ons met de al dan niet serieuze vraag of dit een voorbereiding van de recordpoging was. De Si-mol die de Beiaardvrienden zogezegd met hun stunt wilden financieren ontbreekt echter effectief. Maar als u nu allemaal een lidkaart koopt, dan zal ze er ook wel af kunnen … (Meer info over de Beiaardvrienden bij Luc

Streekgerechtenwedstrijd: 1ste trekking

Dockx, 03/315.46.06, of Dries Horsten, 03/314.57.24 of horstendries@hotmail.com).

Een duidelijk afgetrainde Beiaardsecretaris annex dorpsredacteur nam flink wat mensen in de maling. Supporters Ella, Rosalie en Liesbeth zaten mee in het complot … (Foto: Mia Uydens – GVA)

LIVE @ DE MOLEN

GROOT-HOOGSTRATEN - In de verschillende horecazaken werden alles bij elkaar al verschillende honderden streekgerechten verbruikt. De eerste volle stempelkaarten beginnen ondertussen ook binnen te komen. Wil u meedingen in de eerste prijzentrekking op 27 mei? Zorg dan dat uw volle stempelkaart uiterlijk de 25ste op het Toeristisch Infokantoor of in uw vijfde horecazaak wordt ingeleverd. Naast een ballonvlucht of een vat Trappist zijn er tientallen eet- en aankoopbons te winnen van de deelnemende horecazaken en van UNIZO.

Dit is één van de stempelkaarten die al werd binnengebracht. Breng ook uw kaart zo snel mogelijk binnen en maak kans op een prachtige prijs!

The Romantics en Los Camarados – hier op het schitterende reunieconcert in De Velo – zullen van de 2de editie van ‘Live @ de molen’ ongetwijfeld weer een topper maken! HOOGSTRATEN - Zaterdag 28 juni mag u als muziekliefhebber niet ontbreken aan de Laermolen, waar we vergast zullen worden op ‘real fifties, sixties and seventies’. Als hoofdact treden ‘The Romantics’ aan, een topgroep met een palmares om u tegen te zeggen. En wat te zeggen van het voorprogramma, dat uit niemand minder dan de echte ‘Los Camarados’ bestaat. (EEFT U ZE IN DECEMBER GEMIST IN DE 0EPERSTRAAT Dan kunt u nu herkansen! Haal uw kaart in voorverkoop (slechts 5 euro), in De Velo, De Gelmel of ’t Hemeltje Lief.

31


HOOGSTRATEN

Op zoek naar de ‘torenbouwers’ HOOGSTRATEN - Hoogstraten viert dit jaar de vijftigste verjaardag van de heropbouw van de toren van de St-Katharinakerk. Dit gaat gepaard met allerhande festiviteiten, waarover uitvoerig wordt bericht door de Stedelijke dienst voor toerisme. Het Davidsfonds, de Heilig-Bloedstichting en de Kerkraad zijn volop bezig met het uitwerken van de tentoonstelling “Tussen Wijding en Vernielingâ€?. Deze tentoonstelling rond de bouw, de vernieling, de heropbouw en de kunstschatten van de St-Katharinakerk zal doorgaan van zaterdag 4 tot zondag 26 oktober in de kerk. Maar daar verneem je later meer over. De 5de oktober 1544 was de datum van de kerkwijding van de Sint-Katharinakerk en de 23ste oktober 1944 werd de kerk vernield. Vandaar de titel “Tussen Wijding en Vernielingâ€?. In verband met deze tentoonstelling zijn de initiatiefnemers op zoek naar “torenbouwersâ€? die nog in leven zouden zijn. Men wil ook in contact komen met nabestaanden van mensen die meewerkten aan de heropbouw, maar inmiddels overleden zijn. Van hen wil men vernemen hoe het verder met “onze torenbouwersâ€? is verlopen, of er nog verhalen te vinden zijn over het toch wel grote avontuur van de bouw van de bijna 105 meter hoge toren‌ Zo is het voor de familie van meestergast Gust Obbels (de destijds in 0ULDERBOS WOONDE NIET ALLEEN TORENBOUWER MAAR OOK DICHTER VAN h(ET Torenbouwersliedâ€? en “Het Haantje op de Torenâ€?, allicht aangenaam om weten dat na de Eucharistieviering en processie van Sacramentsdag (de donderdag in de Heilig-Bloedweek, die zal voorgegaan worden door Mgr 0AUL 6AN DEN "ERGHE "ISSCHOP VAN !NTWERPEN ZIJN h4ORENBOUWERSLIEDv nog eens zal uitgevoerd worden‌ Misschien dat uw krant – via een artikeltje terzake - ons kan helpen bij deze zoektocht? De gegevens worden verzameld door Johan Ooms, voorzitter Heilig-Bloedstichting Hoogstraten, p/a Vrijheid 185 te 2320 Hoogstraten, tel. 014/70.56.92 en E-mail johan.ooms1@telenet.be Johan Ooms

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D Op de foto prominent vooraan v.l.n.r. architect Stijnen (Borgerhout), Z.E.H. Deken Lauwerys, aannemer Verstraete (Wilrijk) en de aannemer steenkapper Van Beeumen (Emblem). En verder v.l.n.r. Gust Wouters (Vlimmeren) Tist Lamberts (St.-Lenaarts), Frans en Jef Laurijssen (St.-Lenaarts), Frans Hoppenbrouwers (Oostmalle), Jef Wegner (Hoogstraten), Albert Michielsen (Minderhout), meestergast Gust Obbels (Pulderbos), Gaston Huysmans, Gust Dekkers (Hoogstraten), Jan Vervoort (Oostmalle), Albert De Gruyter, Louis Michielsen (Hoogstraten), Frans Goeyvaerts (Pulderbos), Jaan Willemsen (Hoogstraten) en Frans Vindevoghel (Hoogstraten) 32

L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ


HOOGSTRATEN

The Marckriver New Orleans Jazzclub presenteert

Lucien Barbarin – Trombonist uit New Orleans HOOGSTRATEN 0INKSTERMAANDAG MEI vindt andermaal een bijzonder optreden plaats in Zaal Sint-Cecilia, waar The Marckriver dan niemand minder dan Lucien Barbarin te gast heeft. Barbarin wordt erkend als ĂŠĂŠn van de ďŹ jnste hedendaagse traditionele jazztrombonisten en hij wordt erg gewaardeerd voor zijn hoogstaande podiumoptredens en optredens. Zijn krachtige concerten omvatten het subtiele contrast tussen de elegante authenticiteit en humor, beide het essentiĂŤle hart van de Traditional New Orleans Jazz. Als jazz geĂŤrfd kan worden, dan is Lucien Barbarin daar een treffende expoNENT VAN (IJ IS DE NEEF VAN DE BEROEMDE 0AUL "ARBARIN "OURBON 3TREET 0ARADE EN KOZIJN VAN Danny Barker (de bekende gitarist en banjospeler). Lucien Barbarin zag het levenslicht op 17 juli 1956 en de dag daarna begon zijn muzikale loopbaan. Op 6-jarige leeftijd deed hij mee met DE /NWARD "RASSBAND VAN ZIJN OOM 0AUL "ARbarin. Hij bekwaamde zich op tuba, bariton en drums en in 1971, op 15-jarige leeftijd, stichtte hij samen met neef Danny Barker de “Fairview Baptist Christian Church Bandâ€?. daar ontmoette hij mensen als Leroy Jones, Michael White en Herlin Riley. Lucien Barbarin bekwaamde zich verder in jazzhuizen als Maison Bourbon, Two Sisters en Crazy Shirleys. Gedurende al die tijd oefende hij ook verder in diverse lokale brassbands, streetparades, jazzbands en –festivals. Zijn eerste opnames dateren uit 1976, samen met de “Hurricane Jazz Bandâ€?. En door zijn vaste stek binnen “La Stradaâ€? en de “Famous Doorâ€? werd hij een echte bekende in New Orleans. Begin jaren ’80 kwam hij dan voor ’t eerst naar Europa met de bands van Lars Edegran, Wallace Davenport en de “Young Tuxedo Brass Bandâ€?. Zijn eerste opname als bandleader dateert uit ‘88 met zijn trio “Trombone Traditionâ€?. Ondertussen maakte hij zich ook nuttig voor verschillende onderwijsinstellingen met lezingen en voorstellingen over jazz. Hij werd niet voor niets “Dr. Jazzâ€? genoemd. Zijn echte internationale carrière begon wanneer hij in ’90 werd aangeworven in het orkest van Harry Coninck Junior. Daarmee gaf hij concerten in Japan, AustraliĂŤ, AziĂŤ en het Midden-Oosten. Vele opnames waren hiervan het gevolg, o.a. “The Songs I heardâ€?, waarmee in 2001 zelfs een Grammy Award werd gewonnen. Harry was zo

Bib Biep ‌ nieuws uit de bibliotheek

Met Johan Berte naar de Zuidpool ‌

De vermaarde Lucien Barbarin, op Pinkstermaandag in CC Cecilia. in de wolken over de speelkunst van Barbarin, dat hij speciaal voor hem het nummer ‘Lucious’ schreef, waarin de trombonist al zijn kunde kon laten horen ‌ Eind jaren ’90 werkte Lucien Barbarin ook regelmatig met Winston Marsalis en zal later met hem ook de viering ‘100 jaar Armstrong’ spelen. Verder neemt hij deel aan de opnames van “Standard Time Vol. 6: Jelly Lordâ€? (een ode aan Jelly roll Morton). Ook zien we hem met bekende NAMEN ALS $OC #HEETAM .ICOLAS 0AYTON ,EROY Jones, Michael White, Lionel Hampton, Don 6APPIE 0ERRY EN 7ILLIE (UMPREY +ERMIT 2UFďŹ ns en vele anderen ‌ Hij kwam op alle grote en kleine festivals als ‘Jazz and Heritage’, ‘North Sea’, ‘Montreux’, ‘Munich’, ‘Nice’ en ‘Capitol 2ADIO ,ONDON !LS LEIDER VAN DE h0ALMCOURT Swingstersâ€? maakte hij in 2000 zijn 2de album als orkestleider. Maar ondanks die vele reizen, blijft New Orleans zijn thuis. En als hij dus niet op pad is, DAN VINDEN WE HEM IN 0ALM @#OURT *AZZ #AFĂ? IN @0RESERVATION (ALL OF IN EEN ANDERE ZAAL WAAR jazz thuis is. En het is deze man, die we op maandag 12 mei IN DE (OOGSTRAATSE 0RESERVATION (ALL n ## #ECIlia – te horen krijgen en dit vanaf 20 uur. Lucien Barbarin zal er begeleid worden door “Eddy’s New Orleans Friendsâ€?, met Eddy Sabbe op klarinet en tenor, Bruno Van Acoleyen op trompet, Romain Vandriessche op trombone, Alain Lesire OP PIANO (ERMANS 3OBRIE OP BAS *EAN 0IERRE Roelant op drums en Wouter Nouwens op banjo. The Marckriver sluit haar 32ste seizoen af met een klepper van formaat!

GROOT-HOOGSTRATEN - In mei organiseert de bibliotheek opnieuw ‘de weken van het reisboek’. Niet alleen zet men dan de collectie reisgidsen in de kijker, ook toont men er een KLEINE TENTOONSTELLING VAN DE )NTERNATIONAL 0OLAR Foundation. Maar we kijken vooral uit naar de lezing die Johan Berte, zuidpoolwetenschapper, er zal verzorgen op donderdag 15 mei om 20 uur. De coĂśrdinator van de Belgische zuidpoolexpeditie zal het zowel over die Belgische expedities als over ‘het zesde continent’ zelf hebben. Mogelijk kent u hem al van Canvas of van de verhalen van de Hoogstraatse gemeenteschool, die zijn activiteiten al enige tijd op de voet volgen. Voor deze lezing schrijft u zich best vooraf in bij de bibliotheek. Deelnemen kost 2 euro 50. Wie wil weten wat de andere Benebibpartners organiseren rond reizen, die kijkt best ook op de website van Benebib.

Gedicht van de maand

De golfbal Er lag een golfbal in de goot. ’t Was dinsdagmiddag, iets na vijven. Het regende de hele dag. 0IJPENSTELEN OUDE WIJVEN Maar in de goot naast d’avenue lag dus die bal, kleinig met kracht. Hij lag er al de hele dag en ook de hele lange nacht. Voordien was-ie van rijke mensen. Die staan dan met hun stick paraat. Een scheurtje in de herenbroek. Zo kwam de bal in onze straat. Een dure bal met honderd putjes. En in de vuist het volle pond. Een wakkere burger zag hem liggen, en raapte hem toen van de grond. Die dure bal van rijke mensen werd met de zakdoek afgeveegd. Het regende nog pijpenstelen. De goot kon immer nog geleegd! Het water naast de avenue was weer gewoontjes, vuil en koud. De vinder liep met bal in zak, een bal van 18-karaatsgoud. Nu ligt-ie in de oude kluis, waar vele schatten zijn bewaard. De regen hield nog dagen aan. Toen is de hemel opgeklaard. R. Servaes

33


HOOGSTRATEN

Heilig Bloed 2008 HOOGSTRATEN - Al 356 jaar wordt in Hoogstraten het Heilig Bloed gevierd, waardoor de 2 WEEKENDS NA 0INKSTEREN EEN FEESTELIJKE PERIODE bij uitstek zijn geworden. Maar voor de herdenking van ’50 jaar heropbouw toren’ steekt de Heilig Bloedstichting graag nog een tandje bij. Hieronder krijgt u een overzicht van het programma voor 2008, maar bezoek zeker ook de website van Heilig Bloed, onderdeel van www. hoogstraeten.be, die met medewerking van het 3TEDELIJK -USEUM EN VAN 0IET 6AN $EUN IN HET bijzonder, gerealiseerd kon worden.

Zaterdag 3 mei: openingsconcert Tijdens dit gratis openingsconcert, dat ter ere van de toren zal worden gespeeld, staan de Hoogstraatse koren centraal. Kinderkoor Jubilate, DAMESKOOR -ARCANTO DE MANNEN VAN HET 0IUSkoor ĂŠn het kamerkoor Vialta zullen het beste van zichzelf geven, begeleid door de organisten Karolien Viskens, Annemie Ooms, Luc Dockx en Jos Bruurs! Mieke Vervloet verzorgt de presentatie. Zaterdag 3 mei dus, om 20 uur in de Sint-Katharinakerk.

Zaterdag 17 mei: openingsavond Om 19 uur vindt een openingsviering plaats in de Sint-Katharinakerk. Deze wordt voorgegaan DOOR : % 0 "RUNO !ERTS .ORBERTIJN VAN 0OSTEL EN OPGELUISTERD DOOR HET 0IUSKOOR MET DE -ISSA Modalis van Jos Bruurs.

Zondag 18 mei: eerste Heilig Bloedzondag Eucharistieviering om 8 uur 30. %UCHARISTIEVIERING OM UUR 0LECHTIGE (OOGMIS VOORGEGAAN DOOR 0RELAAT *OS 7OUTER !BT VAN !VERBODE EN OPGELUISTERD DOOR HET 0IUSKOOR Start van de processie om 11 uur. Route: kerk – Vrijheid – Van Aertselaerplein – Moerstraat – Boxtelstraat – Tinnenpotstraat – Vrijheid – kerk. Sacramentsdonderdag 22 mei: Jubileumviering door OKRA 0LECHTIGE (OOGMIS OM UUR VERZORGD DOOR HET OKRA-koor en voorgegaan door Monseigneur 0AUL 6AN DEN "ERGHE "ISSCHOP VAN !NTWERPEN met aansluitend een verkorte rondgang van de processie in de kerk. Deze viering staat in het teken van 20 jaar viering van de Sacraments-

33 In tijden waar afbraak zegeviert, willen wij de Vrijheid verkopen! Niet letterlijk, we willen ze u gewoon weer graag doen zien ‌ Daartoe brengen we elke maand een detail in beeld dat u en ons charmeert.

Het startschot voor Heilig Bloed wordt al op 3 mei gegeven. De Heilig Bloedweek zelf valt heel vroeg dit jaar: tussen 18 en 25 mei. zondag, van 30 jaar OKRA-koor en van 50 jaar heropbouw toren.

Zondag 25 mei: tweede Heilig Bloedzondag Eucharistieviering om 8 uur 30. %UCHARISTIEVIERING OM UUR 0LECHTIGE (OOGmis, in concelebratie voorgegaan door Z.E.H. &ONS 6AN $IJCK EN OPGELUISTERD DOOR HET 0IUS koor. Start van de processie om 11 uur en achteraf plechtige afsluiting van de Heilig Bloedweek. Route: kerk – Gelmelstraat – Gustaaf Segersstraat – ’s Boschstraat – Vrijheid – kerk – rusthuis – Heilig Bloedlaan – Vrijheid – kerk (Er is meestal veel plaats om te staan in de Gelmelstraat en op de Vrijheid, tussen het Begijnhof en de kerk).

Andere activiteiten: Op de 2 Heilig Bloedzondagen, de maandag en de woensdag kon men gewoontegetrouw ook genieten van de Heilig Bloedfoor. Op woensdag is er al meer dan 20 jaar de jaarmarkt (17 uur), de stratenloop (18 uur 30) en het vuurwerk (valavond). Enkele horecazaken zullen ook nu weer voor spetterende optredens zorgen. Op de 2 zondagen kunt u ’s namiddags ook de toren beklimmen. En vergeet ook niet de opendeurdagen van het IKO. Op de beide zondagen is dit van 10 tot 18 uur en op maandag van 18 tot 22 uur. Zowel de ateliers in de Dr. Versmissenstraat als deze in Buizelstraat 11 worden opengesteld.

De Gemeenteschool, de Zuidpool en het leefmilieu HOOGSTRATEN - Zoals u de afgelopen maanden al kon lezen, volgt de Hoogstraatse Gemeenteschool de activiteiten van Zuidpoolreiziger Johan Berte en zijn Elisabethbasis op het 6de continent op de voet. In de contacten met de wetenschapper werd ook gepraat over de strijd tegen de milieuvervuiling. Om zelf het goede voorbeeld te geven besloten kinderen, leerkrachten en ouders om de auto wat vaker op stal te laten en dus meer te voet en met de ďŹ ets naar school te komen. Al de kilometers die men zo op niet

34

vervuilende wijze aegt, worden genoteerd. Bij het ter perse gaan zat men al aan 2.000 km, maar men wil in totaal zeker aan 13.745 km komen, hetgeen precies de afstand is tussen de school en de Zuidpoolbasis! Met deze actie wordt de school @0OOLMAAT VAN HET DOE PARK (IDRODOE (ET de leerjaar van de school maakte een ďŹ lm van 12 minuten over deze actie. Het scenario en de dialogen werden door de leerlingen zelf geschreven en meester Frits maakte de opnames. (Kijk en lees op www.gemeenteschoolhoogstraten.be).

Hier zou een heel oud pand hebben gestaan, dat in 1863 van zijn trapgevel ontdaan werd en in 1895 verbouwd en verhoogd werd tot lokaal voor Rederijkerskamer ’t Eglantierken, gesticht in 1533 en ontbonden in 1944. In 19331935 liet weduwe Karel Brosens-Weyler het gebouw helemaal vernieuwen tot cafĂŠ-met-cinema, ‘Nele’ genaamd. De in de oorlog afgebrande gevel werd in 1948 herbouwd naar ontwerp van architect De Wilde (naamgever van deze rubriek), die met zijn keuze voor ‘nieuwe zakelijkheid’ zeker heel wat Hoogstratenaren verbaasd zal hebben. Waar vroeger het cafĂŠ was, kan je nu lekkere broodjes bestellen. De kamers voor de acteurs en de privĂŠ-ruimten achter de kolossale erker herbergen nu 2 appartementen. De oude toneel- en cinemazaal tegen de Peperstraat werd later verbouwd tot schrijnwerkerij, maar zal binnenkort plaats bieden aan de eerste echte Hoogstraatse lofts.

Belgacom Belgacom is een deel van haar netwerk in Hoogstraten aan het vernieuwen. Met een mobiele werf werd gestart in Wortel, daarna komt Hoogstraten aan de beurt. Als de werken in Hoogstraten klaar zijn worden er in Minderhout her en der kleinere verbindingen tot stand gebracht. Dit kan telkens plaatselijk verkeershinder met zich meebrengen.


MEERSEL-DREEF

Eerste en Plechtige Communie MEERSEL-DREEF – Op paasmaandag 24 maart was het een hoogdag voor de kinderen van Meersel-Dreef en voor de parochie want het was de dag van de Eerste Communie. De viering zat knap in elkaar en werd opgeluisterd door het kinderkoor De Franciscaanse Zonnetjes.

Op zaterdag 29 maart was het dan de beurt aan DE 0LECHTIGE #OMMUNICANTEN OM HET VORMSEL toegediend te krijgen door Vormheer Vicaris Walter De Winter. De viering werd opgeluisterd door een gelegenheidskoor, gedirigeerd door Els Hendrickx. (tv)

Lourdes 150 jaar MEERSEL-DREEF – Ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de verschijning van O.L.Vrouw aan Bernadette te Lourdes, gaat er een plechtige herdenkingsviering door aan de Grot in het Mariapark te Meersel-Dreef. Om 14u30 gaan de voorgangers in processie naar de grot, begeleid door de fanfare “Voor Eer en Deugd�. /M U IS ER EEN 0ONTIlCALE VIERING DOOR -GR 0AUL 6AN $EN "ERGHE BISSCHOP VAN !NTWERPEN Opgeluisterd door de zangkoren van MeerselDreef, Galder en Strijbeek. (tv)

Wablief? Een beiaard in ons dorp?

De eerste communicanten op een groepsfoto, van links naar rechts: Robbe Van Opstal, Tuur Jacobs, Sarah Bakker, Marre Van de Ven, Cas Van Boxel, Fleur Hovers, Joep Mook, Melissa Vermonden, Nele Schrickx, Emma Van Alphen, Kevin Lankhuizen, Jet Roelen en de begeleiders Pater Luk, juf Liesbeth en juf Griet.

MEERSEL-DREEF - Op zondag 4 mei trekt de reizende beiaard door de Hoogstraatse deeldorpen. Voor algemene informatie kunt u terecht onder de rubriek ‘Groot-Hoogstraten’. Hieronder leest u wanneer de reizende beiaard bij ons passeert. Op de meeste plaatsen kunt u ook een drankje verbruiken terwijl u van de bronzen muziek geniet ‌ Meersel-Dreef, Paterswiel – beiaard: 12.20-12.45 u. (Voor Eer en Deugd speelt vanaf 11.30 u.)

De plechtige communicanten van Meersel-Dreef: van links naar rechts: Iris Rasenberg, Esther Vermetten, Pim Van Aert, Joost Verheijen, Jarno Geerts, Nele Leemans, Ivan Jochems, Philine van der Aalst, Lode Bastiaansen en Jef Oomen. Samen op de foto met pater Luk en hun vormheer Vicaris Walter De Winter.

Skate plein Om het gebruik van de skatepleintjes te optimaliseren worden er vanaf heden niet alleen skaters toegelaten maar ĂŠĂŠnieder met een niet-gemotoriseerd toestel op wieltjes, dus ook met een BMX of een kickboard. Als het op wieltjes loopt, en het wordt voortgedreven op eigen kracht, is het in orde.

35


MEERSEL-DREEF

Lenteconcert fanfare “Voor Eer en Deugd” MEERSEL-DREEF – Op vrijdag en zaterdag 11 en 12 april stond het podium opgesteld, waren de tafels versierd, de programma’s gedrukt en de glazen klaargezet. En dit voor het optreden van de muzikanten van de fanfare “Voor Eer en Deugd”. Ze hadden weer een jaar hard geoefend onder leiding van hun dirigent Hans Aernouts, om weer een nieuw programma ten gehore te kunnen brengen. Het progamma met veel afwisseling, viel in de smaak bij de aanwezigen. Na het optreden van het jeugdorkest dat enkele pittige stukken liet klinken, was het de beurt aan de fanfare. En dat er ook kon gelachen worden bewezen de trombonisten met hun solowerk, “de lachende trombones” waarbij er zowel letterlijk als figuurlijk gelachen werd. (tv)

Licht uit, spot aan en laat je meedrijven op de klanken van onze fanfare tijdens hun lenteconcert.

De Brandweer altijd paraat MEERSEL-DREEF – Ons brandweerkorps is niet alleen present bij brand en ongevallen maar ook bij kleine ongemakken zoals wespennesten en verstopte schouwen. Hier in de Nieuw Dreef had een ijverig vogelpaar de schouw vol gestopt met takken en plastiekzakken, niet zo aangenaam voor de bewoonster maar dankzij de brandweer was het klusje snel geklaard. (tv)

Gesta C1 Kampioen

Voetbalploeg C1-knapen van Gesta, telt heel wat voetbaltalent in z’n rangen, plus dan nog een flinke dosis teamspirit en zo zijn ze niet te verslagen. 36

GALDER – MEERSEL-DREEF – Buiten een korte periode rond de Tweede Wereldoorlog, heeft Meersel-Dreef nooit een officiële voetbalploeg gehad. Onze voetbalfanaten voetballen mee bij FC Meerle, bij FC Meer maar vooral bij Gesta, “Galder En Strijbeek Ten Aanval”. Galder is vlakbij en er is altijd een goede samenwerking geweest met Meersel-Dreef. Het C1-team van Gesta, te vergelijken met de knapen in België, is op zaterdag 29 maart, met nog drie wedstrijden te spelen, al kampioen geworden. Buiten één gelijkspel, wonnen ze alle wedstrijden. Niet alleen de competitiewedstrijden maar ook een tornooi en enkele vriendschappelijke wedstrijden. Momenteel spelen ze nog in de kwartfinale van de beker, het volgende doel. Er zit dus talent in de ploeg. Bij dit team spelen zes jongens van Meersel-Dreef, nl.: Frits Van Aert, Sam Müesen, Frits Verheijen, Wouter Roovers, Brent Verheijen en Joeri Janssen. Als ze zo blijven spelen, horen we er vast nog meer van. (Fons Janssen, tv)


MEERLE

Herinneringen uit mijn kindertijd, Bijna driekwart eeuw geleden

Golden oldies van Shilshoel

“Dat het leven fel veranderd is heden ten dage�. ‘Frans van de Voort’ is 80 jaar geworden en weet er dus alles van. Over hoe het leven hier op het platteland vroeger was, in zijn kindertijd, vertelde hij steeds graag aan zijn kinderen en kleinkinderen.

Bij ons thuis ‌ ‌ lang geleden Ik ga terug in de tijd, wel tachtig jaar geleden. Laten we zeggen dat we nog in de kleuterklas zaten bij de mères Stanislas, CĂŠcile en andere bijzonder klinkende namen. Mère CĂŠcile was in onze kindertijd mère Sul. We werden, als jongens, later allemaal missionaris, pastoor of broeder in een klooster. Bijna iedereen bleef ’s middags in de school eten van de boterhammen die we hadden meegebracht. Meestal zaten we op banken want stoelen waren er bijna niet. Ik moest ver gaan naar school.

’t Was zeker anderhalve kilometer ver heen en nog eens anderhalve kilometer terug. Onderweg aten we wel eens rapen van de velden en peeĂŤn brachten we dikwijls van thuis mee, ook wel ’n appel of peer. Snoepen deden we bijna nooit. Dat was er gewoon niet. Bij de koster hadden ze wel een beetje snoep in grote, glazen bokalen. Een spreuk die we allemaal kenden was: ‘Rapen doen het gat gapen’ of ‘Tollen doen de buik grollen’. Dit was een kleine bedenking over onze kindertijd. Wat een heerlijke tijd ‌ lang geleden. (Frans van de Voort)

Garageverkoop groot succes

MEERLE – Heimwee naar de tijd van chiro of KLJ, die ďŹ jne volksdansen om in groep te doen: Bal in de straat, Kuierend, De Waterdans, De Vleegerd, Debka, Dubbele klappolka‌.? Op zaterdagavond 24 mei 2008 organiseert de Meerlese Volksdansgroep een Golden Olies avond. Een gezellige volksdansavond met allerlei oude volksdansen van vroeger‌. en nu. Dan kan je ze allemaal nog eens terug meedansen. En moest je ze vergeten zijn, geen probleem: onder leiding van Gust Koyen ze worden allemaal terug opgefrist en herhaald. De leden Shilshoel verwachten jullie op zaterdag 24 mei in de parochiezaal van Meerle. De eerste dansjes beginnen om 20.00 uur, het einde is voorzien rond 1.00 uur. Meer informatie bij Gust Koyen, Bgm. Van Nuetenstraat 40, Meerle - Tel. 03/315.03.53 (T.J.)

MEERLE – De tweede garageverkoop van de KWB Meerle was een schot in de roos. 51 deelnemers hadden zich aangemeld en ze mochten niet klagen van de belangstelling. Al van lang voor het ofďŹ ciĂŤle beginuur kregen ze kooplustigen aan de deur. Er was heel wat geloop in het

dorp die zondag, het was er dan ook prachtig weer. Een aantal deelnemers hadden de krachten gebundeld en hun koopwaar samengebracht. Een uitgebreider assortiment en je zat nooit alleen in je winkel, allez garage. (jaf)

Fanfarenieuws MEERLE – Eveneens naar goede oude gewoonte, viert de fanfare Sancta Cecilia op zondag 11 MEI 0INKSTEREN In de voormiddag luisteren ze om 10.00u de H. Mis op met rustige nummers. ’s Avonds om half 8 kan je weer komen meedoen

met de traditionele bingo. Er zijn lenteprijzen voorzien die zeker in de smaak zullen vallen. De fanfare hoopt dat veel mensen meedoen op deze bingoavond. Zet je dagelijkse zorgen even opzij en denk alleen nog aan ‘het getal’ dat nog moet VALLEN (EERLIJK TOCH DIE SPANNING % 0

Wablief? Een beiaard in ons dorp? MEERLE - Op zondag 4 mei trekt de reizende beiaard door de Hoogstraatse deeldorpen. Voor algemene informatie kunt u terecht onder de rubriek ‘Groot-Hoogstraten’. Hieronder leest u wanneer de reizende beiaard bij ons passeert. Op de meeste plaatsen kunt u ook een drankje verbruiken terwijl u van de bronzen muziek geniet ‌ Meerle, aan ’t Raadhuis – beiaard: 13.5014.15 u. (Sint-Cecilia speelt vanaf 13.20 u.)

37


MEERLE

De jongste Koningin ooit bij KVV Meerle

MEERLE – Naar aloude traditie bij de handboogschutters Koninklijke Verenigde Vrienden Meerle wordt op paaszaterdag het koningsschieten gehouden. Ook dit jaar kwamen veel schutters een kans wagen om de kruitstop te schieten. Na het 10 schot vooraf werden de stoppen op de doelen geplaatst. De aftredende koning Jac Geenen kreeg een kans vooraf om zijn titel te verdedigen, maar helaas miste hij. Toen mochten alle schutters hun kunnen laten zien en proberen de stop te raken. Ze zaten er dikwijls wel kort bij maar voorlopig nog geen knal te horen. 4OT IN DE VIERDE RONDE %LINE 0EMEN DE KRUITSTOP liet knallen. Een mijlpaal in de geschiedenis van de KVV want Eline is met haar dertien jaar, de jongste Koningin in onze clubgeschiedenis. De titel van prins gaat dit jaar naar Erik Jansen, hij was de schutter met het hoogste aantal (91) punten.

Pierendag zonder grenzen MEERLE – Vorig jaar was het tijdstip wat ongelukkig gepland. Midden de grote vakantie bleek niet het juiste moment om de mensen te mobiliseren voor een groot dorpsspel. Daarom nu wat vroeger op de kalender en geen andere feesten in de buurt. Op zondag op 18 mei 2008 organiseert het feestcomitĂŠ ten voordele van de bouwwerken aan onze parochiezaal een Pierendag zonder Grenzen. Van 14 tot 18 uur nemen ploegen van 6 het tegen elkaar op in een zeskamp van actie- en estafettespelen. Wie zich nog het legendarische ‘Spel zonder Grenzen’ herinnert, weet waar zich aan te verwachten. Dat kan natuurlijk alleen maar lukken als er voldoende deelnemers zijn. Verenigingen, gebuurten, families, vriendenclubjes, toevallige passanten, breng zo snel mogelijk een ploeg van 6 personen op de been en meldt je als de weerga bij May Koyen, Ulicotenseweg 26 – Cel Geenen, 3CHUIVENOORD n 0ETER #LYMANS +ERKSTRAAT Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro per ploeg. Als het weer wat mee wil, kan het een voltreffer worden. Goed voor ons dorp ook. Omdat er veel volk samengebracht wordt voor een leuke competitie, waar niet alleen deelnemers wat aan hebben maar ook de supporters en kijkers hun hart kunnen ophalen. Waar je met je dorpsgenoten een klappeke kan doen, een pintje kan drinken en een hapje eten. Je kinderen mogen gerust meekomen, heel de namiddag wordt er voor hen voor animatie gezorgd. En natuurlijk is het ook goed voor ons dorp omdat de opbrengst volledig ten goede komt van onze parochiezaal, tot nader order het ontmoetingscentrum voor Meerlenaars en de Meerlese verenigingen. Meedoen is de boodschap, of komen kijken en supporteren. Een zondagse dorpsdag, ’t zou zonde zijn hem te missen. (jaf)

Grenswandeling in de regen

MEERLE – Een rotslechte lente, en dus spijtig genoeg ook slecht weer op de grenswandeling van KWB op maart in Meerle. Maar dat ook de regen de echte wandelaars niet kan deren, werd bewezen door meer dan 600 deelnemers. Ze kregen waar voor hun geld. Want Meerle heeft mooie natuur en KWB had daarin fraaie parcours uitgetekend. Langs plekjes waar je anders niet mag komen, daarom dat er bij die wandelaars ook vele uit eigen dorp waren. En van regenwater ga je niet dood. De afwezigen hadden ongelijk. ((jaf)

Algemene vergadering parochiezaal Meerle MEERLE – Niets went zo snel als comfort. We zijn de mooie nieuwe ramen en het hedendaags sanitair al weer goed gewoon. Wat niet wil zeggen dat het nu stilzitten is voor het zaalcomitĂŠ, het bouw- en feestcomitĂŠ. Wil je graag weten hoe het er bij staat, kom dan eens luisteren op de algemene vergadering van en voor onze parochiezaal. Zie hier de dagorde: Welkom Overzicht balans 2007 Overzicht kaartavonden , ďŹ etszoektocht en ďŹ etsdag 2007 Kaarten 2008 Overzicht van inrichtingen feestcomitĂŠ Hoever staan we met de terugbetaling van deelbewijzen bouwpolitie Info ďŹ etsdag 7 september 2008 Fotozoektocht 2008 Gezamenlijke beslissing nemen wat we gaan en kunnen investeren in 2008 Allerlei voorstellen enz. Iedereen die de parochiezaal een warm hart toedraagt is van harte welkom. Dinsdag 27 mei 2008 om 20 uur in – waar anders – de parochiezaal (klein zaaltje). (jaf)

38


MEER

Van Koning naar Keizer Op donderdag 1 mei viert de Sint-Jorisgilde van Meer één van hun hoogdagen. Voor het eerst in het bestaan van de gilde, dat op papier toch teruggaat tot 1483, wordt er een keizer gehuldigd. van Meer. Bovendien zal er op 1 mei een nieuwe koning moeten opstaan voor de volgende periode van zes jaar. Op donderdag 1 mei kan u dit alles mee beleven in Meer.

Het programma:

Jan Rombouts schoot zich tot koning van de gilde in 1990. In 1996 en in 2002 had hij telkens maar één schot nodig om zijn titel voor zes jaar te verlengen. In het jaar 2000 schoot hij zich bovendien tot Opperkoning van de Hoge Gildenraad der Kempen en legde daardoor beslag op belangrijke punten voor het Landjuweel. Elke inwoner van Meer en ver daarbuiten herinnert zich nog wel het prachtig dorpsfeest, einde juni, in 2005. Driemaal zes is 18 Driemaal achter elkaar, telkens met een duur van zes jaar, de taak van koning vervullen in de gilde brengt de (levenslange) titel van keizer met zich mee. Na 18 jaar koning wordt Jan nu gehuldigd als eerste gekende keizer in de Sint-Jorisgilde

10.00 uur: bijeenkomst in de gildenkamer, Donckstraat 8 te Meer 10.30 uur: eucharistieviering in de kerk met inhuldiging van keizer Jan Rombouts (hiervoor wordt iedereen uitgenodigd) 12.00 uur: aperitief en maaltijd in de gildenkamer (voor leden en genodigden) 13.30 uur: vertrek van de optocht vanuit de gildenkamer naar het oud voetbalveld gelegen aan de Meerseweg achter het huisnummer 24. 14.00 festiviteiten op het terrein, KONINGSSCHIETING indien de nieuwe koning gekend is; huldiging op het schietterrein; aansluitend terug opstappen naar de gildenkamer. In de gildenkamer receptie voor de aanwezigen. 18.30 afsluiten van de feestelijkheden voor de niet leden 19.00 uur teerfeest ter gelegenheid van de patroonheilige Sint-Joris (voor leden) In de eucharistieviering en op het schuttersterrein zijn alle inwoners van Meer welkom.

Waken Mocht er op 1 mei om 18.30 uur nog geen enkele schutter de vogel hebben afgeschoten en de

taak van koning aanvaard hebben dan bepaalt het reglement van de gilde dat de leden van de zustergilde, de Sint-Ambrosiusgilde, (natuurlijk ook uit Meer) bij de schutsboom moeten waken tot de volgende morgen 9.00 uur waarna de schieting verdergezet zal worden totdat een nieuwe koning gekend zal zijn. De schutters van de Sint-Jorisgilde kennende; zolang zal het zeker niet duren.

Een halve eeuw geleden 0RECIES EEN HALVE EEUW GELEDEN HEEFT ER BIJ de Sint-Jorisgilde uit Meer ook een koningsschieting plaatsgevonden. De reporter van De Gazet van Hoogstraten omschreef de gebeurtenis als volgt: Maandag was de Sint-Jorisgilde in feest ter gelegenheid van de koningsschieting. Met de fanfare Sint Rosalia voorop en vergezeld van de Sint-Sebastiaansgilde en de Sint-Ambrosiusgilde trokken de kruisboogschutters met versierde bogen en pijlen naar de wip te Beek. Wanneer burgemeester Rommens de eerste pijl de hoogte had ingezonden, begonnen de schutters van Sint-Joris de strijd om het koningsschap en weldra haalde Jan Renders tot tweemaal toe de vogel neer. Het beslissende schot werd dan eindelijk geplaatst door J. Snijders. De nieuwe koning werd, staande op het vaandel, door hoofdman Jozef Sterkens getooid met de “breuk” met wapenschilden. In de gildenkamer werd daarna nog de erewijn geschonken voor genodigden en gildenbroeders. Hier werd nog het woord genomen door dhr. Bruurs, gewestelijk voorzitter der Sint-Jorisgilden. Tot laat in de avond duurde de feeststemming voort. Goed heil aan de Sint-Jorisgilde en haar nieuwe koning!

39


MEER

GOUD IN MEER Drej Verheyen en Joke Anthonissen

Samen genieten van hun pensioen Op dinsdag 20 mei 1958 traden Harry Verheyen en Maria Boudewijns in het huwelijksbootje. Zij vieren dit feit met familie, vrienden, kennissen en buren op zaterdag 24 mei met een heilige mis om 15u. gevolgd door een feest in de Voorthoeve te Meerle. Drej Verheijen afkomstig uit Ulicoten en Joke Anthonissen afkomstig van Rijsbergen, hadden een boerderij op Meersel in Meersel-Dreef. Ze kregen er vier kinderen: Jan, Mit, Christ die in 1947 stierf na een smartelijk ongeval en Harry. Harry werd geboren op 2 april 1935, hij ging naar school op Dreef, om na zijn schooltijd thuis te helpen op het boerenbedrijf. Ze deden er zowel aan land- als aan tuinbouw. Toen zijn oudste broer het bedrijf overnam, verhuisde hij met zijn vader en moeder naar de Dreef, om te gaan wonen op het Moleneinde, in het huis waar nu zijn dochter nog woont. Ze deden er aan tuinbouw en in de winter deed hij aan bosbouw. Hij ging daarvoor op de fiets naar Essen en Wuustwezel om mast af te doen voor mijnhout. Verder deed hij ook het boerenwerk bij de nonnenkes op de Dreef. Louis Boudewijns en Fien Michielsen hadden een boerderij op Heerle in Meerle. Ze kregen er zeven kinderen: Stan, Jef, Amelie, Wis, Toke, Maria en Fons. Maria werd geboren op 15 april 1934, ze volgde de lagere school in Meerle en daarna nog een jaar “coupe” in de naaischool te Hoogstraten. Daarna bleef ze thuis om te helpen. Iedereen had een taak en zij legde zich vooral toe op het huishouden. Dat deed ze ook liever dan het akkerwerk. Vaak ging ze ook helpen bij haar broers en zussen die inmiddels getrouwd waren. Op de bruiloft van Jan Verheyen, die huwde met een nicht van Maria, werd Harry door een goede maat op Maria gewezen. Het was niet direct liefde op het eerste gezicht, maar stilaan zagen ze elkaar meer, zoals op de kermis in Heerle of bij een toneelopvoering in Meerle. Maria ging ook regelmatig helpen bij haar zus Ammelie die in Meersel-Dreef woonde en zo kwamen ze elkaar wat vaker tegen en zochten ze elkaar op. Zoals dat gaat kwam van het één het andere en op 20 mei 1958 traden ze in het huwelijk te Meerle. Ze gingen inwonen bij Maria thuis op Heerle om elkaar voort te helpen. De oudere broers en zussen van Maria waren inmiddels allemaal getrouwd. In 1959 lieten ze een huis bouwen op de Dreef, niet ver van de watermolen. Harry had wat grond van thuis geërfd op Mexico, waar ze aan tuinbouw deden. Ze teelden aardbeien, frambozen, boontjes en later ook nog augurken. Dat ging goed en in 1968 lieten ze een serre bouwen. Al het werk werd met z’n tweetjes gedaan, uit-

40

gezonderd voor het plukken, daarvoor deden ze een beroep op de mensen uit de buurt. Ze kregen drie kinderen: Christje, José en Christianne. Jammer genoeg stierf Christje al na één dag, iets wat hun beiden veel pijn deed. Buiten werken hadden ze ook nog enkele hobby’s. Samen deden ze aan boogschieten in ’t Heike. Het werd Harry zijn lust en zijn leven, hij schoot diverse prijzen bij elkaar. Ook Maria die uit een schuttersfamilie stamde, kon er wat van maar de druk werd te groot, ze kreeg zoveel last van zenuwen dat ze de boog aan de kant zette. Ook in Meersel-Dreef hebben ze nog even bij de boogschutters geweest, toen onder aanvoering van aannemer Charel Van den Broek. Ze schoten in DE SCHUTTERSSTAND BIJ HET CAFÏ VAN 0IET VAN /PSTAL

later bij Hofkens, nu café de Dreef en ten slotte bij Frans Verheijen in ’t Jachthuis. Maar de club bloedde dood. Ook houdt Harry wel van een partijtje biljarten, maar daarin is hij naar eigen zeggen, geen uitblinker. In 1997 gingen Harry en Maria op pensioen. Zo kregen ze meer tijd voor hun hobby’s. Samen zijn ze bij de gepensioneerden en maken ze regelmatig een fietstochtje. Maria is ook lid en bestuurslid van de KVLV. En Harry ging bij de petanqueclub in de Mosten. Zo hopen ze nog lange jaren te genieten, samen met hun kinderen en vijf kleinkinderen.


MEER

De Meerse markt luidt de lente in MEER - Nu de weergoden eindelijk hun lentejas hebben aangetrokken, staat de Meerse Markt te trappelen van ongeduld en opwinding om aan zijn zestiende seizoen te beginnen. Onder het motto ‘Wat goed is, moet je behouden’, verandert er voorlopig weinig aan het concept. Wel blijft het comité alert om het marktthema zo origineel mogelijk te presenteren. Op die manier krijgt elke markt zijn eigen accent, maar het principe blijft dat iedereen die wil, iets mag komen verkopen of ruilen. Dat kan op de volgende zondagen in 2008: zondag 4 mei : Kunst- en Lentemarkt zondag 1 juni : Muziek- en Dansmarkt zondag 6 juli : Kindermarkt zondag 3 augustus : Bier-, Wijn- en Smulmarkt zondag 7 september : Boerenmarkt Een standplaats op de markt blijft volledig gratis en aan de verkopers wordt gevraagd ten laatste om 08.00 u aanwezig te zijn om de stand op te bouwen. Daarvoor gebruikt men best eigen materiaal, want ter plekke zijn slechts enkele tafels te huur. Naast de vaste standhouders in de Donckstraat en het kloosterpark, zijn op het zandplein alle kunstenaars uit de regio uitgenodigd om hun werk, ambacht of hobby te tonen, eraan te werken, te verkopen, enz… De leerkrachten en de leerlingen van het IKO-Meer zijn alvast bereid om zich te tonen. Zij verplaatsen die dag hun lessen naar buiten. Ook bieden zij een creahoek aan voor alle kinderen die willen meedoen. Verder zijn er al stands voorzien van een cartoonist, een schilder, een tekenaar, een fotograaf, iemand met keramiek, enkele ambachten, enz… Het lenteaspect van de markt doet vooral een beroep op de verkopers van bloemen, planten, groenten, fruit, enz... Denk bijvoorbeeld aan de overheerlijke asperges en aardbeien die er ongetwijfeld te koop zullen zijn. Aan de aardbeistand kunnen de kinderen deelnemen aan de jaarlijkse teken- en kleurwedstrijd en voor de allerkleinsten staat er een viskraam met leuke prijzen. Uiteraard wordt er ook de nodige animatie aangeboden. “Het Heidebloempje” uit Merksplas is vast van plan om de mensen aangenaam te verrassen met hun straattoneel. Op het zandplein komt centraal een groot podium, waarop Brassband Ste.-Rosalia een volledig concert zal uitvoeren. Rond het podium baat het marktcomité zijn drankterras uit, waarop je kan genieten van de muziek, een drankje, een hapje en hopelijk veel zon. In de Donckstraat zorgt Radio Valencia voor de ambiance, maar omstreeks 10.30 u krijgt de Donckstraat het bezoek van een reizende beiaard. Om de opening van het toeristisch seizoen kleur bij te zetten, rijdt deze beiaard langs alle deelgemeenten. Meer is eerst aan de beurt en waar kan Luc Dockx beter de toetsen beroeren dan op het kerkpleintje tijdens de markt? Zo zal Meer ook even zijn beiaard hebben. Deze Kunst- en Lentemarkt gaat door op zondag 4 mei van 09.00 u tot 12.30 u in de Meerse Donckstraat. Wie nog meer informatie wilt, kan terecht bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43, 2321 Meer ( 03/315 86 80 ) of op de website www.meermarkt.be.

Kleuterschoolfeest

MEER – Het was erg druk op het lenteschoolfeest van Kiekeboe. Als alles goed zit komt in mei nog een interessante mededeling over de kleuterschool. Maar dat blijft dus nu nog even geheim. (ma)

Sponsortocht

MEER – De leerlingen van de Meerpaal trotseerden weer en wind tijdens de sponsortocht ten voordele van de actie van Broederlijk Delen. Het verzamelde bedrag werd na de tocht in de turnzaal overhandigd. Proficiat jongens en meisjes voor jullie inzet voor een betere wereld. (ma)

Zonnebankcenter

Ipatinga

Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 13.30 en van 15.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Zondag en maandag gesloten 206

41


MEER

Kindertoneel van de bovenste plank MEER - Op het einde van de paasvakantie pakte toneelkring ‘t Heidebloempje uit met “Het Raadsel van Sauron”, een kindersprookje waarin een dertigtal kinderen en enkele volwassenen onder leiding van Fonne Brosens en Jos Cools het allerbeste van zichzelf gaven. Twee bomvolle zalen genoten intens van het spektakel, want de kinderen gingen er helemaal voor en de technische ploeg overtrof zichzelf. Op de foto ziet u ze

allemaal verzameld voor de traditionele groepsfoto. Een dikke proficiat aan allen. Daarmee is het toneelseizoen 2007-2008 afgelopen, maar de voorbereidingen op de volgende winter zijn al volop bezig. Dan bestaat ‘t Heidebloempje 60 jaar en dat wordt gevierd met “De witte neger”, een geheel eigen productie. Eind november - begin december is het zover, maar daarover hoort u later meer.

Garageverkoop van KWB MEER - Zit uw zolder, garage of tuinhuis ook volgestouwd met dingen die u waarschijnlijk nooit meer gaat gebruiken? Dat oude kastje of tafeltje, dozen met oude boeken of speelgoed, een grasmaaier of een kinderfietsje die niet meer worden gebruikt, … of wat voor spulletjes dan ook. Wat doet u ermee? Naar het containerpark of de kringwinkel? Mogelijk vindt u dit zonde, of nog te goed om zomaar weg te doen. Dan heeft KWB Meer voor u de oplossing. Zet heel die handel te koop in uw garage of tuin met onze garageverkoop.Deze garageverkoop vindt plaats op zaterdag 24 mei 2008, van 9u00 tot 15u00. Vooraf inschrijven is verplicht. Je kan inschrijven tot 10 mei bij Jos Cools of Bert Eelen, later is niet mogelijk! Deelname kost 3 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden. De KWB zorgt voor de nodige promotie via allerlei kanalen. De deelnemers ontvangen een week op voorhand een brief met alle uitleg en materiaal. Voor meer info (algemeen reglement) en inschrijvingen kan U terecht bij. Jos Cools : Driehoekstraat 25 Meer 03/315.03.37 email : jos1.cools@skynet.be Bert Eelen : Zundertseweg 6 Meer 03/295.35.92 email : Albert.Eelen@pandora.be (ma)

Autocross MEER – De Meerse jeugd zette weer een puike prestatie neer op de planken van Zaal voor Kunst en Volk. Zij dankten hun success ook aan de tomeloze inzet van Jos Cools en Fonne Brosens die er heel wat energie voor over hadden om de eerste toneelervaringen aan te leren. (ma)

Chirofeesten.....

MEER – Even niet aan Kyoto denken en kiezen voor passie voor de auto. Op het terrein aan de John-Lijssenstraat deed deze autocross het hart van de doorwinterde autofreak sneller kloppen.

Wablief? Een beiaard in ons dorp?

MEER – De leiders en leidsters geven het goede voorbeeld. (ma) 42

MEER - Op zondag 4 mei trekt de reizende beiaard door de Hoogstraatse deeldorpen. Voor algemene informatie kunt u terecht onder de rubriek ‘Groot-Hoogstraten’. Hieronder leest u wanneer de reizende beiaard bij ons passeert. Op de meeste plaatsen kunt u ook een drankje verbruiken terwijl u van de bronzen muziek geniet … Meer, Kerkpleintje – beiaard: 10.50-11.15 u. (doorlopend Meermarkt)


MEER

GOUD IN MEER Frans Van Opstal en Julia Adams te Meer

Alle dagen bezig blijven De baan van Minderhout naar Meer kent iedereen. Veel verkeer rijdt daarover dat zich dikwijls te snel beweegt. Een eindje in de Beekakker, halfweg deze baan, is er een wereld van verschil. Daar is het heel rustig. Zonder probleem hoor je daar het fluiten van verschillende vogels. Frans In deze rustige omgeving wonen Frans Van Opstal en Julia Adams die op zaterdag 19 april hun gouden bruiloft vierden. Frans is eigenlijk afkomstig uit Hoogstraten. Zijn ouders woonden bij het begin van de tweede wereldoorlog in de Karel Boomstraat. In 1940 reeds, werd er hals over kop verhuisd naar Maxburg in Meer. Een keuze had het gezin niet, of de vader van Frans werd weggevoerd door de bezetter. Enkel op deze manier en dankzij priester Naveau is dit wegvoeren voorkomen. Toch gebeurde er ook op Maxburg echt wel oorlogsdaden die Frans zullen bijblijven. Deze zijn onuitwisbaar in zijn geheugen gegrift.

wat bijwerken met tappen en opkuisen tijdens de diverse feesten.. . In het huis naast datgene waar ze nu wonen huurden zij voor drie jaar een oud boerderijtje. Tijdens deze drie jaar bouwden zij het huis waar ze sindsdien wonen. Met het opvoeden van vijf kinderen, Annie, Herman, Christianne, Lea en Hugo, had ook Julia haar handen vol. Intussen huwden deze vijf kinderen maar bleven allen in de naaste omgeving wonen. Op termijn kwamen er acht kleinkinderen de familie vergroten. De komst van het eerste achter-kleinkind bracht de familie nog dichter bij elkaar.

Loopbaan Na de oorlog kocht het gezin een stuk grond op de toenmalige Hoogstraatsebaan om enkele jaren later een huis te bouwen dicht bij de huidige Beekakker. Frans kende als derde van negen kinderen van toen af een harde maar vrij onbezorgde jeugd. Hij doorliep de gemeenteschool in Meer en daarna was het heel eenvoudig; alle zonen van 13-14 jaar gingen met vader mee naar Stan Jansen, metser aannemer in Hoogstraten.

Julia Julia is op haar streek gebleven. Zij is geboren en getogen op Beekakker als derde van vier kinderen. Frans en Julia woonden zo dicht bij elkaar dat Frans ze kon zien als hij boven door het raam keek. Thuis moest Julia al jong helpen op de boerderij, ook al omdat de vader van Julia vrij vroeg overleden is. Noodgedwongen, maar hij had intussen voldoende kennis opgedaan, nam haar oudste broer toen de boerderij over.

Na 26-27 jaar gewerkt te hebben als metser bij Stan Jansen in Hoogstraten stopte deze zaak. Voor Frans was dat geen probleem; vrijdag stoppen als metser en maandag aan de slag bij de Inza om melk op te halen bij de boeren. Na een zes à zeven jaar daar gewerkt te hebben als chauffeur kreeg hij de kans om op hetzelfde bedrijf te werken in de onderhoud. Een keuze die vlug gemaakt werd en dat had het voordeel dat hij op regelmatige uren thuis was en nog belangrijk in een gezin; ook op zaterdag en zondag moest er niet meer gewerkt worden. Op zijn 55 jaar kreeg Frans de kans om op brugpensioen te gaan, een

kans die hij met twee handen heeft aangegrepen. Daarvan hebben de kinderen mee kunnen genieten toen ieder van hen een huis bouwde was de hulp van vader toch heel waardevol.

Pensioen Op hun leeftijd moet er nu niets meer. Beiden genieten van het leven in hun rustige straat. Elke maandag heeft het achter-kleinkind, dat in augustus twee jaar wordt de belangstelling van Frans en Julia. Het koekje is bij elk bezoek onmisbaar. Twee andere halve dagen van de week wordt er petanque gespeeld, dat is iets wat niet gemist kan worden. Bovendien fietsen beiden graag. Dat doen ze met hun tweeën; dan zijn ze hun eigen baas. Ook werken ze graag in de tuin; en dat zie je ook, een mooi verzorgde tuin vraagt veel tijd van de eigenaars. Bovendien zijn ze beiden ook wel eens gewoon graag thuis. Met de gezondheid zit het wel snor. En dat zullen Frans en Julia zo lang mogelijk volhouden.

Feest Frans en Julia willen iedereen nadrukkelijk bedanken voor hun inzet van de feestelijkheden welke voor hen merendeels een verrassing zal worden. En als Julia eens “vist” bij de kleinkinderen dan verklappen die lekker niks. Ook de kinderen voldoen niet aan hun nieuwsgierigheid. Maar Frans en Julia zijn er zeker van: “alles is wel in orde”. (FS)

Kennis Kennen deden ze elkaar al langer maar Julia leerde Frans “echt” kennen op een koningsschieting van de kleine kruisboog in 1956-1957. In Zaal Kunst en Volk stond Julia toen te tappen. Daar geraakte het “aan”, daar sloeg de vlam over. Op 19 april 1958 werd er gehuwd. Frans bleef werken en Julia ging bij Noyens (nu ’t Fortuin) nog

De familie van Opstal-Adams met hun vijf kinderen en partners en hun acht kleinkinderen.

43


WORTEL

Nieuwe uitbater in De Guld

Borderbrass in Concert WORTEL - Zaterdagavond 10 mei moet u om 20 uur absoluut naar de parochiezaal van Wortel, om er te genieten van het jaarconcert van de Borderbrass. Brassband Borderbrass is een samensmelting van Belgische en Nederlandse muzikanten uit de grensstreek, die onder leiding van Roland Van Buggenhout de schitterendste muziek produceren. U kunt kaarten aan de kassa krijgen voor 5 euro per stuk, maar wanneer u ze in voorverkoop haalt, dan krijgt u er voor dezelfde prijs een consumptiebon bij! U kunt ervoor terecht bij Tinne Aerts (0472/53.38.21), bij Miel Vriens (0031/65.191.25.62) of op bbborderbrass@lve.nl. Voor meer info kunt u altijd surfen naar www. borderbrass.be.

Werken WORTEL – Café ‘De Guld’, één van de twee café’s die Wortel nog telt is geopend. Het lokaal van de St.-Jorisgilde was iets minder dan twee maanden gesloten, voldoende om het lokaal een flinke opknapbeurt te geven en op zoek te gaan naar een nieuwe uitbater. Vanaf 18 april staan Kris Verschueren en Leen Van den Kinschots er achter de tapkast. De nieuwe uitbater is, net zoals Liliane, van De Nieuwen Buiten, afkomstig van Merksplas.

Opkuisen met gemengde gevoelens

Tussen 7 april en 15 mei 2008 worden asfalt- en bestrijkingswerken uitgevoerd achtereenvolgens in Heerle – Habelaar, Bergenstraat – Paterspad – Rollekens, Meerleseweg – Oude Meerleseweg – Bergenstraat – Beemden – Vooraard, Bosuil, Princeven – Moerstraat – Kleine Pintstraat. De werken betreffen elkaar opvolgende werven in de tijdspanne zoals vermeld of tot einde der werken. De signalisatie zal geplaatst worden en verwijderd worden naargelang van welke werf in uitvoering is.

Verzekering vrijwilligers Naar aanleiding van een aantal artikelen in de pers kwam volgende reactie vanwege het provinciebestuur van Antwerpen: De provincie Antwerpen biedt, door middel van de Nationale Loterij een gratis provinciale verzekering aan voor de vrijwilligers van alle erkende organisaties en verenigingen tot en met juni 2009. Aanvragen vanaf juli worden opnieuw geëvalueerd

Wablief? Een beiaard in ons dorp?

WORTEL - Op zaterdag 6 april werd er naar jaarlijkse gewoonte grote kuis gehouden langs de hoofddreven in Wortel-Kolonie. En ook dit jaar ging het weer met gemengde gevoelens: blij dat alle rommel weer eens uit de grachten en de boskanten verdwenen was, maar ook ergernis over het gebrekkig milieubesef van een aantal onder ons. Na enkele uren tijd was deze aanhangwagen volgeladen met autobanden, plastieken flessen, blikjes tot zelfs een kinderwagen en oude huishoudapparaten toe. Toch was Herman Verhoeven met zijn ploeg gelukkig dat alles weer (even?) netjes werd in de Kolonie. 44

WORTEL - Op zondag 4 mei trekt de reizende beiaard door de Hoogstraatse deeldorpen. Voor algemene informatie kunt u terecht onder de rubriek ‘Groot-Hoogstraten’. Hieronder leest u wanneer de reizende beiaard bij ons passeert. Op de meeste plaatsen kunt u ook een drankje verbruiken terwijl u van de bronzen muziek geniet … Wortel, de Boomkes – beiaard: 17.0017.55 u. (In Wortel is geen extra muziek, maar ‘t Slot zet wel een terras waar je iets kan nuttigen)


WORTEL

Een nieuwe koning of een keizer ? WORTEL – Op pinkstermaandag 12 mei om 14.00 uur is iedereen welkom op het terrein van VNA Wortel wanneer de St.-Jorisgilde er haar koningschieting organiseert. Als de huidige koning Jan Laurijssen zichzelf kan opvolgen, heeft de gilde van Wortel, na het overlijden van Jack Lanslots op 9 juli 2005, opnieuw een keizer. Maar zover is het nog niet.

Widar beter leren kennen ZONDEREIGEN / WORTEL – Op zondag 18 mei organiseert de Dorpsgemeenschap Widar in haar vestiging aan het Lipseinde in Zondereigen - Merksplas, een Openeurdag. Het is een enige gelegenheid om deze woonwerk- en leefgemeenschap voor volwassenen met een handicap, die eerlang ook een vesti-

ging in Wortel-kolonie zal openen, beter te leren kennen. Van 13 tot 18 uur kan u er een bezoek brengen aan de bakkerij, de weverij en kennismaken met de boerderij van de instelling. In de tuin is er een cafetaria, er is muziek, kinderanimatie en je kan er een rondrit maken met de huifkar langs verschillende wooneenheden van de instelling. (fh)

Fotografie – expositie WORTEL – Fotogroep ’t Slot exposeert voor het 30ste opeenvolgende jaar in ’t Slot te Wortel. Gedurende deze dertig jaar is Fotogroep ’t Slot uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande fotogroepen van Vlaanderen. Getuigen hiervan zijn onze tentoonstellingen in binnen- en buitenland, in culturele centra te Antwerpen, Turnhout, Eindhoven, … en als graag geziene gast op internationale fotofestivals: Fofetu 2000 in Turnhout, Bredafoto 2004, 2006, 2008, … Fotogroep ’t Slot is altijd een buitenbeentje geweest; een groep gevormd uit professionele en niet-professionele fotografen met als énige binding fotografie bedrijven als expressie van persoonlijke creativiteit. Deze tentoonstelling toont een selectie uit het werk van de Slotfotografen over de periode 20072008. Eigenzinnig zoals altijd. De expositie in het Slot te Worteldorp is open op zondag 11 mei en maandag 12 mei van 10 uur tot 19 uur. (Foto: Jan Jacobs)

Ziekenzorg uitstap Op 9 julil 2005 overleed Jack Lanslots. Als Jan Laurysen op 12 mei een derde maal koning schiet kan hij Jack als keizer opvolgen. Jack Lanslots, de laatste keizer van de gilde, schoot zich in 1966 voor het eerst tot koning en kon die titel tweemaal verlengen, in ‘72 en in ‘78. Daardoor mocht hij zich vanaf 1984 keizer noemen en werd hij als koning opgevolgd door Wim Druyts. Wim deed er zes jaar later alles aan om de vogel opnieuw af te schieten, maar het lukte niet. Raf Swaenen deed beter en was zes jaar lang koning tot Jan Laurijssen in 1996 de titel van hem overnam. Op 12 mei kan Jan een derde maal koning schieten en staat de deur voor de titel van keizer open. Maar je weet nooit hoeveel ambities de andere leden van de gilde hebben en… de zenuwen kunnen een rol spelen. Vraag dat maar aan Wim Druyts. Hij herinnert zich het koningschieten van 1984 nog als de dag van gisteren. Allen daarheen, het zal er spannen. (fh)

WORTEL - In navolging van de gewestelijke ziekendag, en dit op initiatief van Ziekenzorg Wortel, organiseert men een uitstap op woensdag 28 mei. Ditmaal willen zij met u een mooie uitstap maken naar Gilze (juist over de grens) in Nederland. Daar bezoekt men het museum van was- en strijkgereedschap. We kunnen er de geschiedenis van de was en strijk ontdekken. Echt de moeite en iedereen kan dit aan! Wat is er voorzien? Vertrek met auto’s naar Gilze. Om 13 uur bijeenkomst (pleintje aan de Guld), vertrek om 13.15 uur, 14 uur bezoek aan het museum met een video en een rondleiding, 16.30 uur Brabantse koffietafel in de Hooikar en rond 18 uur terug thuis. Als inschrijving vragen we ` 10 per deelnemer als deelname in de onkosten. U bent van harte welkom. Inschrijvingen dienen langs uw ziekenbezoekster binnen te komen bij Herman Verlinden, tel. 03 314 68 57, ten laatste op 16 mei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijving: O Ik neem deel aan de uitstap naar Gilze op 28 mei met ... personen en betaal ... x ` 10. Voornaam en familienaam:------------------------------------------------------------------O Ik kom zelf naar de opstapplaats. O Ik heb een auto en kan nog … personen meenemen naar Gilze. O Ik kan niet zelf komen en verlang afgehaald te worden (af te spreken met uw ziekenbezoekster). O Ik heb geen ziekenwagentje en verlang er een voor de korte wandeling. O Ik ben rolwagengebruiker en kan niet met de auto en wens mee te rijden met de handicar.

45


WORTEL

Muziekavond Brassband groot succes

WORTEL - Op vrijdagavond 11 april, speelde de Brassband van Wortel hun muziekavond. Voor het eerst ging de muziekavond niet door op zaterdag, maar op vrijdagavond. Al om 19.40u kon je zien dat er een hoop kijklustigen op af zouden komen, om 20.00u zat de zaal dan ook afgeladen vol. De brassband had gekozen voor een gevarieerd programma met in het 1ste deel een eerder klassiek brassband repertoire en in het 2de deel een populairder repertoire. Dit viel bij de vele kijklustigen zeker in de smaak, deze konden de brassband overhalen om 2 toegiften te brengen. Waarna iedereen nog gezellig bleef nakaarten en de laatsten om 3.15u de zaal verlieten.

Rommelmarkt

WORTEL – Maandag 12 mei, Tweede Pinksterdag, organiseert de Sport- en Vriendenkring een rommelmarkt om en rond de gevangenis van Wortel-kolonie van 6 uur tot 17 uur. De prijs per meter bedraagt 0,50 euro (er kan niet gereserveerd worden). Meer info via tel. 0478 34 01 24 of wortelrommelmarkt@telenet.be 46

Viergeslacht in de Polder

WORTEL – Vier vrouwen, vier generaties en een familie in dezelfde straat: Maria Vermeiren (°1936), Elisa Van Dijck (°1962), Carine Sterkens (°1982) en Yenthe Jochems (°2007).

Opening van Zomercafé den Bayerd in het Casino

‘Aan de vooravond van Mei legt ook Kozze, het verken, een …’ WORTEL - ‘Aan de vooravond van mei legt ook Kozze, het verken, een …’ is een ludiek verhaal voor jong en oud. Dit verhaal wordt op woensdag 30 april verteld door Johan Versteyen, woordkunstenaar en beroepsverteller. Het verhaal begint om 20u. Iedereen is van harte welkom in Zomercafé Den Bayerd in het Casino te Wortel-kolonie om te luisteren naar en te genieten van een fantastische verteller. De inkom is gratis, met mogelijkheid tot een vrijwillige bijdrage. De dag nadien, op 1 mei, opent Zomercafé den Bayerd opnieuw haar deuren. Zomercafé Den Bayerd , waar bewoners en medewerkers van dorpsgemeenschap Widar zorgen voor een warm onthaal, zal van 1 mei tot eind oktober van dit jaar elke woensdag, donderdag en vrijdag geopend zijn van 14.30u tot 17.30u. En elke zondag van 10.30u tot 17.30u. Buiten de openingsuren van ‘Zomercafé Den Bayerd’ is er steeds gelegenheid om Feestzaal Casino te huren voor activiteiten en feestjes. Meer info:Widar vzw, Lipseinde 43, 2330 Merksplas Widar@moso. be, tel: 014 63 92 71


MINDERHOUT

Spektakel gegarandeerd

Fjordenhofrally 2008 MINDERHOUT - Zondag 30 maart 2008 was het weer zo ver, voor de derde maal werd in CastelrĂŠ aan het Groeske, net over de nederlandse grens, de fjordenhofrally georganiseerd door het fjordenhofteam van menner Cis Van den Broeck uit Minderhout. Weken, zelfs maanden voordien is het team al bezig met (v.l.n.r. Dirk, Ruud, Cis, Jan en Johan op het BK in Vollezele) de voorbereidingen. Het is voor Cis en zijn team dan ook steeds weer een dag om naar uit te kijken. Een vooraf uitgestippelde rit van 22 km langs plekjes en zandpaadjes waar menig kempenaar of minderhoutenaar nog nooit geweest is, moet men aeggen met een enkel-, een dubbel-, of een vierspanpony’s of paarden. Een twintigtal menteams uit Nederland en Belgie hadden zich vooraf ingeschreven, zelfs uit het limburgse Peer kwamen er verschillende menteams, dit jaar kwam er zelfs een heuse huifkar met trekpaard uit Merksplas om de rally mee te rijden en er waren ook ruiters te paard. Vrienden, kennissen, buren of supporters van de teamleden, iedereen kreeg de gelegenheid om met ĂŠĂŠn van de menteams de rit mee te maken bij de menner op de koets. Tijdens de rit zelf regende het maar dat mocht de pret niet drukken want na terugkomst in het verwarmde fjordenhof kon men genieten van een heerlijke frisse pint, een frisdrankje, een warme kop soep, een hartige gehaktbal of frikandel met een boterham, muziek, eten en drinken Ă volontĂŠ. Elk jaar is het gewoon heel de dag genieten, menners en sympathisanten onder elkaar, altijd klaar voor een grapje of een serieus gesprek, kortom een gezellige drukte. Zoals Johan Geerts het zo mooi zei na de rally, “we hebben zeker niet de mooiste stal‌.maar wĂŠl de gezelligste!!!!! Ook volgend jaar organiseren we opnieuw een fjordenhofrally, eind maart begin april zal dat zijn, u bent dan van harte welkom. Voor een uitgebreid verslag en foto’s van de rally en ook van de wedstrijden kan u terecht op de website; www.fjordenhof.net of kom een keertje langs op een zondagvoormiddag.

Trekker-Trekwedstrijden MINDERHOUT - Vorig jaar organiseerde Minderhout VV voor de vijfde maal een Trekker-Trek-wedstrijd. Zij mochten meer dan 200 tractoren verwelkomen om deel te nemen aan deze wedstrijd. Een enorm succes. Naast een aantal “professionalsâ€? die bijna wekelijks deelnemen aan deze trekwedstrijden, deden ook een honderdvijftig streekgenoten mee in de diverse categorieĂŤn voor landbouwtractoren. Voor diegenen die er bij waren een onvergetelijke ervaring. Daarnaast waren er wedstrijden voor minitractoren en natuurlijk de onvermijdelijke “Specialsâ€? die hun enorme trekkracht demonstreerden. Dit jaar organiseert Minderhout VV voor de zesde maal in samenwerking met de Nederlandse vereniging “Hypropullersâ€? op zondag 11 mei een Trekker-Trek-wedstrijd. Voor de deelnemers komt het er op aan om de “sleepwagenâ€? zo ver mogelijk te trekken op een speciaal daarvoor aangelegde, honderd meter lange piste. De wedstrijdtractoren, de minitractoren en de specials zullen opnieuw van de partij zijn, maar vanzelfsprekend komen ook de landbouwtractoren opnieuw aan bod. In de voormiddag is er de mogelijkheid om een “proeftrekâ€? te doen, kwestie van de baan te leren kennen, in de namiddag volgen dan de echte wedstrijden. Spektakel gegarandeerd. De winnaars in elke categorie ontvangen een mooie beker als aandenken. Nieuw dit jaar is de Jeep-trek. Op zaterdagavond 10 mei komen de jeepliefhebbers aan bod. Zij moeten proberen de Popeye-sleepwagen zo ver mogelijk te krijgen. Inschrijven kan telefonisch op het nummer 0473 314 552 of via de website van Minderhout VV. Deelnemen kost 15,00 euro per tractor en per categorie. Een deelname aan de Jeep-Trek kost 10,00 euro per sleepbeurt. Wacht niet te lang want de plaatsen zijn beperkt.

Dirk, Ruud, Cis, Jan en Johan op het BK in Vollezele.

! " # $ % % & ' # '

( $ ) ( * *

+ % ' ,-.(

Wablief? Een beiaard in ons dorp? MINDERHOUT - Op zondag 4 mei trekt de reizende beiaard door de Hoogstraatse deeldorpen. Voor algemene informatie kunt u terecht onder de rubriek ‘Groot-Hoogstraten’. Hieronder leest u wanneer de reizende beiaard bij ons passeert. Op de meeste plaatsen kunt u ook een drankje verbruiken terwijl u van de bronzen muziek geniet ‌ Minderhout, KLJ Schoolstraat – beiaard: 15.30-15.55 u. (De Marckezonen spelen vanaf 15 u.)

47


MINDERHOUT

Opendeurdag Sint-Jorisgilde

Uw stem voor Sandra

Op zondag 13 april viel er voor de middag heel wat nat uit de hemel. ‘s Middags klaarde de hemel op, het goede weer had Jan Stoffels zo besteld. Toen de Sint-Jorisgilde om 13.30 uur aan hun lokaal, gelegen in de schaduw van de kerk, vertrok kwam zelfs de zon hen voor de rest van de dag aanmoedigen. Doorheen de straten van Minderhout en de wijk Torenakker stapte de gilde in vol ornaat op naar het dorpsplein. EĂŠn zijde van de tent was volledig open zodat de talrijke belangstellenden de gebeurtenissen goed konden volgen. In zijn welkomstwoord verklaarde hoofdman Marcel Floren de reden van deze gebeurtenis: verleden jaar had de Sint-Jorisgilde van Minderhout, voor de eerste keer, het Schoon Inkomen gewonnen. Het Schoon Inkomen is een wedstrijd waarin 63 gilden, aangesloten bij de Hoge Gildenraad der Kempen, zich voor een jury presenteren in alle pracht en praal waarover zij beschikken. Na deze korte toelichting werd er in de tent geroffeld, gedanst en gevendeld. Ook bij elke van deze discipline werd de nodige toelichting verschaft. Na de gebeurtenissen in de tent werden de aanwezigen uitgenodigd om in de gildenkamer nog iets te komen drinken. Daar kon men ook een schotje wagen met een kleine kruisboog op een afstand van zes meter. Mede dankzij het goede weer wat het aangenaam maakte tijdens de optocht en mede dankzij de grote belangstelling van de inwoners van Minderhout was dit een zeer geslaagde opendeurdag voor onze Sint-Jorisgilde. In een zeer goed gevulde gildenkamer duurde het feest tot in de late uurtjes. Mochten de bezoekers nog vragen hebben over de gildenwerking, of wil je alsnog een schotje komen doen dan ben je welkom in de gildenkamer elke donderdagavond en zondagvoormiddag.

Jan Rombouts ontving als koning / keizer van de Sint-Jorisgilde de hoogste onderscheiding namens de Hoge Gildenraad der Kempen de Gouden Papegaai met de Gouden Plaat.

MINDERHOUT – Sandra Marien uit Minderhout is ĂŠĂŠn van ďŹ nalisten van Misses Belgium Globe. De ďŹ nale vindt plaats op 7 juni in Kursaal te Oostende en het belooft een spetterende show te worden vol glitter en glamour. Sandra stelt zich zelf aan ons voor.

Mijn naam is Sandra Marien. Ik ben geboren en getogen in Hoogstraten, ik ben 33 jaar. Sinds kort woon ik terug in het mooie Hoogstraten. Ik ben de trotse mama van twee kindjes Menzo 6 jaar en Zenza 4 jaar. Ik ben samenwonend met Ronny Van Den Eynt en daarbij ook trotse stiefmama van twee stoere jongens: Kai en Lars. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als laborant bij een ijsfabrikant uit de regio. Verder ben ik ook model . Mijn hobby’s zijn mode en lopen. Daarom wil ik de mensen uitnodigen eens een kijkje te gaan nemen op de website www. missesbelgiumglobe.be. Dit is dus een Nationale Verkiezing , geen verkiezing voor jonge meisjes maar voor klassevolle dames!! Ikzelf zit dus in de ďŹ nale. Mijn stemnummer is 19 dus als je een stem wil uitbrengen op een toffe Hoogstraatse dame sms dan MBG 19 naar 3111 en maak kans op een luxe verwendag. Met Vriendelijke Groeten Marien Sandra.

! " # $ %" # $

Als we mild zijn naar onszelf, zijn we dat ook naar anderen. 48


In de nacht van dinsdag op woensdag 19 maart braken dieven binnen in een woning in de Burgemeester Brosensstraat. Ze stalen er de sleutels van twee auto’s, een fototoestel, een videocamera en verscheidene tassen. Daarna gingen ze er met een zwarte Mercedes CLS 55 en een Porsche Cayenne vandoor. De kans is groot dat de dieven dezelfde nacht een Volkswagen Toeareg, die in dezelfde straat stond, probeerden te stelen. De rechtbank veroordeelde de 28-jarige B.K. uit Loenhout (Wuustwezel) voor de aanranding van vier minderjarige meisjes tussen mei 2006 en eind januari 2007. De feiten speelden zich af in Hoogstraten. De meisjes waren toen tussen de twaalf en dertien jaar. De dader is ook veroordeeld voor belaging van een vrouw en voor openbare zedenschennis. Hij kreeg twee jaar cel met probatie-uitstel. De man moet zich laten behandelen en is voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. De slachtoffers ontvangen een schadevergoeding van in totaal 8.250 euro. Woensdagnacht 19 maart verdween er een aanhangwagen op de Grote Plaats in Wortel. Dezelfde nacht werden er ook nummerplaten van geparkeerde wagens gestolen in Meersel-Dreef. Bij een verkeersongeval op de Sint-Lenaertsebaan in Hoogstraten is dinsdagmorgen 25 maart een man zwaargewond geraakt. De jonge man uit Brecht verloor op een spekgladde rijbaan de controle over het stuur, geraakte van de baan en crashte in de zijberm. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Bij een uitslaande brand in een varkensbedrijf in Minderhout zijn op woensdag 2 april 900 dieren omgekomen. Een vijftigtal varkens overleefden de brand, maar waren er zo erg aan toe dat de dierenarts ze moest afmaken. De brand brak omstreeks 9 uur uit en werd vermoedelijk veroorzaakt door een kortsluiting. Ook de materiële schade is groot. Van de stal staan enkel nog de muren overeind. De verkeerspolitie heeft op 4 april op de parking van de E19 twee Roemenen betrapt die 250 liter diesel uit een Poolse vrachtwagen hadden gestolen. Een van hen had een busje traangas op zak. Het duo verscheen voor de onderzoeksrechter en is aangehouden. BartA. uit Meer is door de rechtbank in Turnhout veroordeeld tot een boete van 26.250 euro, waarvan 21.000 euro met uitstel. De man heeft een tuinbouwbedrijf en tijdens een controle twee jaar geleden was het aanwezigheidsregister niet correct ingevuld. Er waren 21arbeiders niet ingeschreven. Karel V. (43) uit Meer moet 550 euro boete betalen. Op 19 juli 2006 moest de brandweer uitrukken omdat hij oud aardbeienloof aan het verbranden was. De beklaagde heeft de minnelijke schikking van 500 euro niet betaald. De lokale politie Noorderkempen heeft aan de Molenakker een cannabisplantage ontdekt en ontmanteld. Op de zolderverdieping van een huis stonden zo’n 500 planten te groeien in professionele omstandigheden. Toen de politie het pand binnen viel, was er niemand aanwezig. Het huis wordt sinds december vorig jaar gehuurd door een Nederlander. De man wordt opgespoord. Het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs (Vito) in de Hoogstratense Gelmelstraat kreeg in de kerstvakantie inbrekers op bezoek. Die verwijderden een ruitje om binnen te geraken en konden zo een kleine som geld stelen. Tijdens een uitgebreid onderzoek trof de politie er nogal wat vingerafdrukken aan. Omdat de speurders het vermoeden hadden dat de dieven onder de leerlingen gezocht moesten worden, namen ze van iedereen vingerafdrukken. Al die afdrukken zijn de voorbije maanden in Brussel vergeleken en leverden drie overeenkomsten op. De ‘eigenaars’ van die vingers, twee minderjarigen en een meerderjarige, hebben de feiten intussen bekend. Zij moeten de school nu vergoeden.

49


GLUREN BIJ DE BUREN Bouwen met de Vlaamse bouwmeester Baarle-Hertog / Hoogstraten - De kostprijs van het nieuwe gemeentehuis van Baarle-Hertog werd geraamd op 1.869.000 euro. Bij de aanbesteding van de werken ontving de gemeente negen offertes. De laagste bieder zit nog tien procent onder de geraamde kostprijs. De relatief lage kostprijs van de bouw heeft alles of toch veel te maken met de opdracht in samenwerking met de Vlaamse bouwmeester en staat in schril contrast met de dure projecten in Hoogstraten, zoals de nieuwe lokalen voor het IKO, de kleuterschool in Meer en het rusthuis.

Grens loopt door nieuw gemeentehuis Baarle-Hertog – De ligging van het nieuw gemeentehuid van BaarleHertog is uniek, want de grens tussen Nederland en België zal door het gebouw lopen. Volgens burgemeester Jan Van Leuven zal dat geen problemen opleveren. “De totale oppervlakte van het gebouw is bijna 1.200 vierkante meter en daarvan ligt 53 vierkante meter op Nederlands grondgebied. Daardoor hebben we twee bouwvergunningen moeten aanvragen. Om rechtsgeldig te zijn, moet de gemeenteraad op Belgisch grondgebied vergaderen. Ook de huwelijksakten moeten in België ondertekend worden”, aldus Van Leuven. (fh)

Tuingids ‘Open Tuinen 2008’ Een hele zomer lang, maar vooral op 28 en 29 juni, kunnen tuinliefhebbers weer genieten van Open Tuinen van de Landelijke Gilden. Het zijn niet zomaar de eerste, de beste tuinen, die deelnemen. De 295 tuinen beschikken over een sterk concept of een enorme plantencollectie, maar het zijn bovenal tuinen met een verhaal. Maar aanleiding van Open Tuinen is er een gids beschikbaar. In deze gids vindt de tuinliefhebber gegevens en foto’s van de 295 geselecteerde tuinen in Vlaanderen en het grensgebied met Nederland. Van elk van de deelnemende tuinen wordt de ligging, een beschrijving, de openingsdagen en het al dan niet gevraagde toegangsgeld meegedeeld. Een overzicht van de verschillende thema’s en alle openingsdagen maken het u eenvoudiger bij het selecteren van de tuinen die u wenst te bezoeken. De gids ‘Open Tuinen 2008’ is voor 4 euro te verkrijgen in de AVEVE Tuincentra. (fh)

50

Toch geen nieuwe gevangenis in Merksplas Er zou dan toch geen nieuwe gevangenis in Merksplas komen. Dat heeft het kabinet van Justitie laten weten. Volgens de pas afgewezen plannen zou op het terrein achter de huidige gevangenis van Merksplas een volledig nieuw complex worden gebouwd voor 370 gedetineerden. Tegelijkertijd zou Merksplas een nieuwe container krijgen voor 47 gevangenen - vermeende oorlogsmisdadigers - van het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag. Maar die plannen zouden niet doorgaan, zo deelt het kabinet mee. “In deze regio is geen nood aan een nieuwe gevangenis en dit plan zou te grote problemen voor bezoekers van de gedetineerden meebrengen”, zo luidt het op Justitie. Merksplas ligt te weinig centraal en de busverbindingen naar de gevangenis zijn zeker niet optimaal. Momenteel is wel een container in opbouw, die is bestemd voor zestig psychisch gestoorde geïnterneerden. Hij blijft behouden, maar tot een samenwerking met het Joegoslaviëtribunaal komt het niet. Zoals geweten wil CD&V in twee jaar tijd 1.500 extra cellen bijbouwen via een privaat-publieke samenwerking. Maar in het regeerakkoord wordt niet bepaald hoeveel cellen er moeten bijkomen. Justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V) komt binnenkort met een plan om het aantal cellen te vermeerderen.

Nieuw arresthuis bij de gevangenis

Warmtekracht Het gemeentebestuur en de Regie der Gebouwen overwegen om de oude steenbakkerij in de kolonie om te bouwen tot energiesite met een warmtekrachtkoppelinginstallatie. De elektriciteit kan worden gebruikt door de strafinrichting en het centrum voor illegalen, die nogal wat energie nodig hebben.

Nederlands stof nieuwe tegenslag voor hsl De hogesnelheidslijn tussen Antwerpen en Amsterdam heeft opnieuw te kampen met tegenslag: deze keer door de ongewenst grote hoeveelheid stof in de Groene Harttunnel in Zuid-Holland. Eind vorig jaar werd er al 20 ton stof uitgehaald, maar tevergeefs. De Nederlandse spoorwegbeheerder stuurde woensdagnacht 2 april een Thalys met volle snelheid door de tunnel om te testen of het stof schadelijk is voor de remmen en de tunnelinstallaties. In ons land ligt tussen het beton en de rails een laag steenslag die het stof tegenhoudt. Als het van België afhangt, is en blijft de deadline oktober 2009.

Enquête rond het zwembad in Beerse Inwoners van de gemeente Beerse kunnen een enquête invullen over de vernieuwing van het zwembad aldaar. Tegen eind 2010 moet het zwembad volledig gerenoveerd zijn. De bevraging kan tot eind mei 2008 online worden ingevuld of via een formulier dat men kan ophalen in sportcentrum ’t Beerke. Elke deelnemer krijgt een gratis zwembeurt.

Stadsregio Turnhout

Als alles normaal verloopt start de federale overheid eind dit jaar met de bouw van een nieuwe vleugel bij de gevangenis in Turnhout. De nieuwe vleugel, bestemd voor 80 personen in voorarrest komt op de parking bij de gevangenis. De Warande is niet zo gelukkig met de bouwplannen. Omdat de eigen parking door de aanleg van een ondergrondse parking niet beschikbaar is, gebruikt de Turnhoutse cultuurtempel nu die parking. De federale overheid is niet bereid om de bouw van het arresthuis uit te stellen om de parkeerproblemen van het cultuurcentrum op te lossen.

De Stad Turnhout en de gemeenten Beerse, OudTurnhout en Vosselaar zetten ook de komende legislatuur hun samenwerking verder. Dat doen ze onder de naam ‘Stadsregio Turnhout’. De nieuwe naam verwijst naar de samenwerking tussen de stad en de regio van de omliggende gemeenten. De term moet de herkenbaarheid en de kracht van de samenwerking verhogen. Eind 2007 namen de vier gemeenteraden deze beslissing. De gemeenten werken ook aan een gezamenlijk mobiliteitsplan, een gemeenschappelijk actieplan diensteneconomie, sturen de duurzame ontwikkeling van hun bedrijventerreinen enzovoort. Ook buiten deze structuur wordt er samengewerkt tussen dezelfde besturen (archeologie, OCMW’s, ...). Daarom werd voorgesteld de naam ‘Stadsregio Turnhout’ te gebruiken. Deze naam is bruikbaar voor verschillende initiatieven binnen uiteenlopende beleidsthema’s.


GLUREN BIJ DE BUREN Breng je buren bij elkaar met ‘Spinnen in de straat’ Buren kennen elkaar niet altijd. Dat willen we veranderen met ‘Spinnen in de straat’. Het opzet is simpel: enkele mensen uit de straat zetten één namiddag de deur van hun huis open voor de andere bewoners. Zo komen mensen bij elkaar over de vloer om een babbeltje te slaan en kunnen ze elkaar beter leren kennen. Want dat is spinnen: bij elkaar een gezellige babbel gaan doen. In Laakdal liep dit project al in twee wijken en dat bracht heel wat leven in de straat.

Win een verrassing De eerste Kempense buurten die een Spinmiddag organiseren, krijgen van Vormingplus een duwtje in de rug. Misschien komt er een RTV-ploeg of de fotograaf langs voor een professionele reportage. Maar ook straatanimatie, livemuziek in de huiskamer of een lekker hapje op de Spinmiddag behoren tot de mogelijkheden. Meer weten? Kijk op www.spinnenindestraat.be. Daar kan je de brochure aanvragen of je straat aanmelden. Info: Vormingplus 014 41 15 65.

Optredens BAARLE-NASSAU Plusetage Pastoor De Katerstraat 5-7 te Baarle-Nassau. Info tel.: 0031 3 507 84 48 Vrijdag 9 mei CLOSE TO MANDEVILLE, crossover reggae/jazz. Inkom gratis Zaterdag 17 mei, 21.00 uur GENE CARL BAND. Inkom 8 euro.

RIJKEVORSEL de Singer, Bavelstraat 35 te Rijkevorsel. Info: www.ajazzexperience.be Vrijdag 2 mei, 20.30 uur PETER HERTMANS QUARTET. Peter Hertman schreef voor dit quartet muziek in de traditie van het ECM-label en de Europese jazz. Inkom 10 euro, vvk 8 euro. Zondag 11 mei, 20.30 uur KONSONANS RETRO, deze band maakt vandaag naam als veelzijdig en hip ensemble dat een mix brengt van Moldavische, Oekraïense en Jiddische songs. Inkom 10 euro, vvk 8 euro. Vrijdag 16 mei. om 20.30 uur VITALSKI met ‘Mijn leven met Leterme’. Inkom 12 euro, vvk 10 euro Vrijdag 23 mei, 20.30 uur GUIDO BELCANTO met “In persoon” enkele begeleid door 1 gitarist, 1 piano, 1 accordeon en 1 draaiorgel voert Belcanto u mee in zijn universum waar lach en traan hand in hand gaan. Inkom 12 euro, vvk 10 euro.

WUUSTWEZEL Curieus Zaal Kadans, Achter d’hoven 15 te Wuustwezel. Info: www. curieus-wuustwezel.be Donderdag 22 mei ALEX AGNEW met Morimos Solamente UITVERKOCHT Vrijdag 23 mei ALEX AGNEW met Morimos Solamente UITVERKOCHT Vrijdag 20 juni om 20.15 uur HAN SOLO met Racist en in het voorprogramma HENK RIJCKAERT met Karton. Inkom 11 euro. Zaterdag 21 juni KAMAGURKA met Stands up. Inkom 12 euro.

51


sport Sportnieuws: RenĂŠ Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Voetbaloverzicht seizoen 2007 – 2008 Hoogstraten VV veroverde de titel in bevordering en stijgt naar derde klasse. KFC Meerle deed tot de laatste match mee voor de hoogste eer, eindigde tenslotte derde in het klassement en speelt de eindronde. Minderhout VV speelde een verrassend seizoen en eindigde tot ieders achting als vierde en heeft ook een ticket voor de eindronde op zak. KFC Meer mag ook terugblikken op een knap seizoen, verspeelde in de laatste wedstrijd deelname aan de eindronde, en eindigde op de vijfde plaats. VNA Wortel had in vierde provinciale weinig in de pap te brokken en besloot het seizoen op de voorlaatste plaats. De Meerse dames overklasten al hun tegenstrevers en gaven geen enkel puntje prijs. Bij de jeugd veroverde de provinciale juniores van HVV de titel met veertien punten voorsprong terwijl scholieren, knapen en miniemen respectievelijk op een 4de, 5de en 3de konden beslag leggen. In de gewestelijke reeksen slechts twee kampioenen, nl. Meer A bij de scholieren en Hoogstraten bij de miniemen, die de laatste partij moesten winnen en het ook deden. Een spannende match werd het daar op Beekhoek daar op tien minuten van het einde het verlossende doelpunt gescoord werd door Max Van Vaelen.

Klassementen PROVINCIAAL Juniores 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Hoogstraten VV KFC Lille KSK Heist Antonia St. Lenaarts FC De Kempen TL Mariaburg Vosselaar VV KFC Nijlen Kasterlee Merksplas Verbr. Arendonk KV Turnhout KFC Verbr. Geel

24 24 24 23 24 24 24 24 23 24 24 24 24 0

22 17 14 14 13 12 10 10 8 8 5 5 4 0

2 6 7 6 9 11 9 10 13 15 16 18 20 0

0 95 1 34 3 28 3 18 2 13 1 7 5 28 4 8 2 -20 1 -19 3 -51 1 -53 0 -88 0 0

121 26 69 35 66 38 53 35 49 36 45 38 78 50 59 51 38 58 47 66 38 89 31 84 20108 0 0

66 52 45 45 41 37 35 34 26 25 18 16 12 0

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

20 19 18 17 16 16 13 12 6 5 4 4 4 3

3 4 7 7 7 9 9 10 12 15 17 18 18 21

3 87 3 59 1 31 2 52 3 41 1 26 4 9 4 1 8 -18 6 -52 5 -43 4 -47 4 -80 2 -66

119 32 94 35 70 39 109 57 90 49 69 43 65 56 63 62 48 66 38 90 40 83 41 88 32112 34100

63 60 55 53 51 49 43 40 26 21 17 16 16 11

Knapen

Scholieren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14

52

KSK Heist KFC Nijlen Merksplas Hoogstraten VV Mariaburg KFC Verbr. Geel FC De Kempen TL KV Turnhout KFC Lille Antonia Verbr. Arendonk Vosselaar VV St. Lenaarts Kasterlee

De Hoogstraatse miniemen hielden het spannend tot de laatste wedstrijd, sloegen dan onverbiddelijk toe, en mochten de titel vieren.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nijlen Geel Lille Mariaburg Hoogstraten KSK Heist Antonia Kasterlee De Kempen Merksplas Ver. Arendonk St. Lenaarts KV Turnhout Vosselaar

Miniemen 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

21 3 20 5 19 3 18 5 17 6 16 7 12 12 10 14 8 16 8 16 7 18 5 16 3 22 2 23

2 1 4 3 3 3 2 2 2 2 1 5 1 1

108 -32 65 113 -32 61 130 -39 61 102 -50 57 91 -44 54 82 -46 51 65 -60 38 60 -89 32 40 -77 26 46 -91 26 41-100 22 22 -63 20 30-131 10 23 -99 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KSK Heist Nijlen Hoogstraten Vosselaar St. Lenaarts Merksplas Antonia Ver. Arendonk Geel Mariaburg Lille De Kempen Kasterlee KV Turnhout

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

24 1 18 4 14 8 14 9 13 8 12 6 13 9 13 11 12 10 12 11 7 16 4 22 3 20 1 25

1 4 4 3 5 8 4 2 4 3 3 0 3 0

115 -20 73 71 -25 58 66 -41 46 45 -45 45 56 -43 44 67 -35 44 55 -50 43 71 -50 41 60 -52 40 88 -57 39 40 -66 24 28 -80 12 33 -84 12 20-167 3


SPORT 11 12 13 14

GEWESTELIJK Reserven Ver. Arendonk B Merksplas B Flandria B Meer B White Star B Vrij Arendonk C Meerle C Minderhout C Beekhoek C Hoogstraten Molenkring C Poppel B Wortel B

24 23 24 24 24 24 23 24 24 23 24 23 24

19 3 13 6 12 5 12 7 11 7 11 8 11 10 11 12 10 13 9 12 5 14 4 16 2 17

2 4 7 5 6 5 2 1 1 2 5 3 5

81 -34 62 -39 53 -37 60 -45 53 -39 41 -29 43 -48 60 -62 48 -54 76 -59 41 -80 30 -63 25 -84

59 43 43 41 39 38 35 34 31 29 20 15 11

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

20 4 2 16 2 8 17 7 2 15 8 3 14 7 5 12 9 5 9 7 10 9 11 6 7 10 9 8 16 2

79 -36 73 -39 81 -38 59 -35 72 -47 55 -41 52 -36 63 -66 45 -50 41 -83

62 56 53 48 47 41 37 33 30 26

Merksplas A St. Jozef A Brecht A Minderhout A Weelde A Loenhout A Meer A Flandria A Poppel A St. Lenaarts A

7 14 6 16 5 18 3 19

4 41 -60 25 4 42 -61 22 4 35 -89 18 3 35 -92 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lentezon B Vlimmeren B Zwaneven B Gierle B Meerle B Nieuwmoer Vosselaar C Weelde B Vrij Arendonk B Loenhout C St. Jozef B Brecht B Oostmalle B Oosthoven B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rauw B Retie B Branddonk B De Kempen B Kasterlee B Molenkring B KFC Mol B Minderhout B Tongerlo C Olmen B

11 Schoor 12 Beekhoek B 13 Zammel C

24 6 17 24 5 18 24 1 18

1 42-109 19 1 46 -93 16 5 31-107 8

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 2 14 6 13 9 12 7 11 6 11 8 10 6 10 9 8 13 5 16 3 17 3 18

3 2 0 3 5 3 6 3 1 1 2 1

20 15 13 14 12 12 12 11 11 9

1 6 5 10 7 10 10 9 11 12

Juniores 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

21 3 18 7 17 6 17 7 15 9 12 7 8 9 8 13 8 13 7 16 6 14 7 17 6 16 2 17

2 1 3 2 2 7 9 5 5 3 6 2 4 7

102 -44 65 84 -39 55 76 -46 54 89 -60 53 84 -61 47 70 -48 43 66 -61 33 68 -78 29 59 -79 29 36 -71 24 62 -85 24 38 -79 23 71-108 22 22 -78 13

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

20 3 20 3 15 4 15 5 15 6 11 12 10 12 8 12 7 14 6 15

1 1 5 4 3 1 2 4 3 3

101 -24 90 -30 91 -53 83 -37 61 -40 72 -71 44 -59 53 -61 44 -61 57 -70

REEKS T

REEKS K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25 26 26 25

REEKS S

REEKS B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Meerle A Wortel A Dosko Zw.-Leeuw A

REEKS H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wuustwezel A Wortel A Zw.-Leeuw Gierle Oostmalle Zoersel Brecht Minderhout Lentezon A Meer A Wechelderz. St. Jozef

77 -26 73 -30 79 -49 62 -47 71 -52 71 -58 57 -47 50 -52 58 -69 34 -87 22 -75 30 -92

54 44 39 39 38 36 36 33 25 16 11 10

REEKS JAGA 61 61 50 49 48 34 32 28 24 21

1 2 3 4 5 6 6 8 9 10

Horendonk Zandvliet Maria T. Heide Gooreind Achterbroek Nieuwmoer Kalmthout Wuustwezel FC B Exc. Essen Heibos

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

3 83 3 34 6 27 0 36 5 23 2 17 2 13 4 8 2 -02 3 -12

107 63 76 77 61 61 78 56 70 38

24 29 49 41 38 44 65 48 72 50

63 48 45 42 41 38 38 37 35 30

53


SPORT 11 12 13 14

Kaart Loenhout Meer B Mariaburg

24 24 24 0

8 1 1 0

14 21 23 0

2 -12 55 67 26 2 -84 26110 5 0-131 13144 3 0 0 0 0 0

REEKS I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Flandria Oud Turnhout A Oosthoven Vosselaar VV Poppel Zwaneven Weelde White Star HIH Turnhout Lentezon B Dosko Wortel B

22 22 22 21 21 22 22 21 22 21 22 22

19 1 17 2 14 7 10 6 10 7 10 12 10 12 9 9 8 12 6 14 3 18 2 18

2 3 1 5 4 0 0 3 2 1 1 2

117 -19 59 99 -21 54 82 -41 43 60 -57 35 50 -37 34 59 -56 30 79 -84 30 64 -55 30 48 -58 26 41 -89 19 30-116 10 18-114 8

22 22 22 22 22 22 21 22 22 22 21 22

18 1 3 16 3 3 15 3 4 12 8 2 12 10 -0 10 6 6 8 6 7 8 12 2 7 15 0 6 15 1 3 17 1 1 20 1

88 -16 57 65 -18 51 85 -22 49 62 -41 38 74 -44 36 68 -36 36 48 -41 31 66 -51 26 62 -81 21 35 -61 19 25-119 10 17-165 04

22 22 22 21 22 22

18 15 14 15 12 10

84 -29 62 -28 61 -17 75 -39 81 -47 55 -43

Scholieren REEKS A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meer A Zw.-Leeuw A Wuustwezel A St. Lenaarts Brecht Exc. Essen A Wildert A Kalmthout A Meerle Achterbroek Nieuwmoer Loenhout

REEKS J 1 2 3 4 5 6

54

Vlimmeren Wildert B St. Job B Hoogstraten Exc. Essen B Zw.-Leeuw B

2 4 3 6 8 9

2 3 5 0 2 3

56 48 47 45 38 33

7 8 9 10 11 12

Mariaburg A M-t-heide Minderhout Kalmthout B Ranst B Mortsel OG

22 21 22 21 21 22

8 12 6 12 5 14 5 14 5 14 3 18

2 3 3 2 2 1

65 -54 41 -82 30 -70 38 -76 27 -69 25 -90

26 21 18 17 17 10

Knapen REEKS A

REEKS N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lentezon Zwaneven Vrij Arendonk St. Jozef Merksplas Poppel Ver. Arendonk A Dessel White Star B Flandria B Vosselaar Wortel Meer B

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

23 1 18 4 14 7 13 9 12 8 12 9 11 9 11 12 10 11 8 13 5 16 3 19 1 23

0 2 3 2 4 3 4 1 3 3 3 2 0

141 -15 69 74 -33 56 74 -46 45 61 -71 41 72 -56 40 94 -72 39 75 -47 37 72 -66 34 50 -61 33 58 -73 27 51 -79 18 33-119 11 33-150 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kalmthout A Loenhout A Wuustwezel Minderhout A Berendrecht A Achterbroek A Gooreind Horendonk A SK Putte Meer A Nieuwmoer Exc.Essen A Wildert A Heibos

26 26 26 26 26 26 25 26 26 26 26 25 26 26

24 1 17 6 17 7 15 4 16 8 13 10 12 8 11 12 11 13 10 12 7 17 5 19 2 21 1 23

1 3 2 7 2 3 5 3 2 4 2 1 3 2

113 -38 73 69 -42 54 122 -49 53 63 -27 52 89 -48 50 48 -52 42 53 -50 51 53 -56 36 57 -66 35 57 -52 34 44 -83 23 42 -92 16 37-106 9 11 -97 5


SPORT REEKS P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dosko Wortel Poppel Zwaneven B Flandria B Merksplas Loenhout B Hoogstraten Meerle Vosselaar VV De Kempen B Lentezon B Minderhout B Meer B

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 25 26 26

23 0 20 4 18 7 17 6 16 8 15 11 14 11 13 11 11 12 7 17 6 17 5 20 2 20 1 24

3 2 1 3 2 0 1 2 3 2 2 0 4 1

153 -16 72 112 -35 62 138 -55 55 129 -38 54 71 -48 50 83 -53 45 68 -62 43 91 -63 41 77 -95 36 55 -64 23 42-111 20 40-108 15 20-196 10 14-149 4

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

21 1 19 4 15 5 14 7 13 7 14 10 13 11 12 9 7 15 6 15 3 18 3 21 2 19

2 1 4 3 4 0 0 3 2 3 3 0 3

128 -31 65 118 -30 58 73 -34 49 87 -42 45 72 -41 43 103 -90 42 87 -56 39 90 -60 39 53 -77 23 40 -86 21 41-118 12 26-181 9 28-100 9

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

18 5 17 5 16 6 14 5 13 7 13 9 12 8 10 12 7 14 6 15 5 17 3 15 2 20

1 2 2 5 4 2 4 2 3 3 2 6 2

98 -31 55 92 -37 53 98 -45 50 77 -32 47 60 -33 43 68 -52 41 87 -77 40 59 -71 32 57 -58 24 44 -91 21 41-103 17 26 -98 15 23-112 8

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

22 2 21 2 19 3 17 5 12 12 10 12 9 14 7 13 8 16 7 14 6 16 5 17 2 21

0 1 2 2 0 2 1 4 0 3 2 2 1

171 -22 66 96 -16 64 147 -39 59 133 -46 53 72 -68 36 79 -74 32 59 -90 28 48-106 25 72-100 24 52-110 24 58-102 20 61-126 17 32-191 07

Dames met poeier in de schoenen

Miniemen REEKS F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Wuustwezel Zw.-Leeuw A Horendonk A Kalmthout A Minderhout A St. Jozef Loenhout A Wildert A Brecht A Exc. Essen A Nieuwmoer St. Lenaarts Meer A

REEKS L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Hoogstraten VV Vosselaar B Kasterlee A Beekhoek B Vosselaar A AC Olen B Alberta A De Kempen Witgoor Merksplas A OG Vorselaar C Lille Poederlee

REEKS S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Poppel Merksplas Meerle Oud Turnhout White Star B Zwaneven B Dosko Meer B Minderhout Oosthoven B Flandria B Lentezon C Meer C

Cijfers die boekdelen spreken voor de KFC Meer dameskampioen, die geen enkele wedstrijd het onderspit moest delven of zelfs een gelijkspel toestaan! 72 punten op 72, liefst 158 keer de tegenstrever wanhopig naar de haren doen grijpen en slechts 4 tegengoals moeten incasseren. Wat verlang je nog meer! Trainer Dirk Verheyden, zijn assistenten en speelsters glommen ook van trots na aoop van de competitie en met reden!

DAMES Provinciaal EERSTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13

Voetbalclub Moldavo A26 24 Blauberg A 26 22 Kaart A 26 18 Merksem SC A 26 17 Davo Puurs A 26 16 YRKV Mechelen A 26 16 K. Kontich FC A 26 13 Hoogstraten VV A 26 10 FC Antwerp Girls 26 7 Sgravenwezel A 26 6 Zandvliet A 26 6 Weelde 26 6 KFC Lentezon Beerse26 3 Boechout 26 3

2 2 8 7 8 10 9 12 16 16 17 18 21 21

0108 133 25 2 83 100 17 0 39 84 45 2 34 75 41 2 37 72 35 0 20 70 50 4 46 82 36 4 -21 46 67 3 -31 41 72 4 -31 42 73 3 -51 38 89 2 -58 40 98 2 -71 33104 2-104 29133

72 68 54 53 50 48 43 34 24 22 21 20 11 11

3 3 1 1 3

60 54 52 49 48

TWEEDE 1 2 3 4 5

Loenhout A K. Kontich FC B Achterbroek KVV OG Vorselaar Blauberg B

26 26 26 26 26

19 17 17 16 15

4 6 8 9 8

44 38 41 11 16

76 68 78 36 61

32 30 37 25 45

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Vlimmeren A Vrij Arendonk YRKV Mechelen B Wortel St. Jozef Ladies Willebroek Sgravenwezel B Davo Puurs B kfc Zwarte Leeuw

26 12 8 6 17 26 12 10 4 12 26 10 9 7 19 26 9 11 6 -12 26 8 12 6 0 26 8 14 4 -19 26 7 16 3 -30 26 2 18 6 -67 26 2 21 3 -70

53 55 61 50 40 41 38 24 29

36 43 42 62 40 60 68 91 99

42 40 37 33 30 28 24 12 09

158 100 89 62 44 43 36 26 28 32 25 16 21

4 23 25 41 35 43 51 38 67 88 92 86 87

72 60 55 45 43 36 31 29 22 16 15 11 10

DERDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Meer Maria T. Heide kfc Olympic Essen Meerle Hoogstraten VV C Hoogstraten VV B Brecht Loenhout B Wildert Horendonk A Zandvliet B Horendonk B Minderhout

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

24 19 18 14 13 10 9 8 6 4 4 2 2

0 2 5 7 7 8 11 11 14 16 17 17 18

0154 3 77 1 64 3 21 4 9 6 0 4 -15 5 -12 4 -39 4 -56 3 -67 5 -70 4 -66

55


SPORT

Hoogstraten VV kampioen en naar 3de klasse In het seizoen 1985-1986 veroverden de roodjes de titel in bevordering met als beloning de promotie naar derde nationale. Na enkele vruchtbare jaren in deze reeks klopte het degradatiespook aan na het seizoen 20012002 en viel men terug naar vierde nationale. Enkele kwakkelseizoenen gevolgd door een sterke tweede ronde vorig seizoen, en dit jaar met het gekende schitterende gevolg. De kunst is nu de ploeg bij mekaar te houden, daar schijnt men goed in gelukt te zijn, en de nodige versterkingen in te bouwen. HVV met haar prachtige infrastructuur, waarop men terecht fier mag zijn, leeft op wolkjes! Een dynamisch bestuur, een stijgend toeschouwersaantal, een druk bezochte socioclub en een als blok goedspelend elftal met een geoliede scoringsmachine. Wat wil je momenteel nog meer! Reikhalzend ziet de HVV-familie uit naar een hernieuwde kennismaking met derde klasse en men hoopt vooral op een interessante wedstrijdkalender met een aantal aantrekkelijke streekploegen! De wedstrijden tegen Spouwen Mopertingen en Hannut leverden vier punten op. Toen HVV tegen Spouwen 2-0 uitliep, rekende niemand nog op een terugkeer van de Limburgers. Gebrek aan concentratie was oorzaak dat het anders uitdraaide. Spouwen kwam weer op gelijke hoogte en HVV geraakte in het middenveld niet meer aan de bal. Met nog tien minuten te gaan speelde trainer Braeckmans zijn laatste troef uit. Spouwen toonde zich iets te gulzig en wilde de drie punten. Met een juist getrapte voorzet bracht Koen Gommers de ingekomen Lanslots in stelling en meteen stond HVV weer één doelpunt voor. Toen lukte alles weer en met 3-2 kwamen de bezoekers nog goedkoop weg. In Hannut, op een klein, smal en slechtliggend terrein, werd het 90 minuten knokken geblazen. De thuisploeg kreeg een doelpunt cadeau toen na een hoekschop de bal werd weggetrapt, die door de lijnrechter als doelpunt werd beoordeeld. De scheidsrechter kon moeilijk anders dan de beslissing van zijn assistent bijtreden en meteen werd het achtervolgen. Hannut verweerde zich met alle middelen met 5 gele kaarten tot gevolg, en kwam goed weg toen dezelfde lijnrechter een HVV-treffer annuleerde wegens buitenspel. Toen we de laatste tien minuten waren ingegaan, kopte Glenn Van Der Linden de dikverdiende gelijkmaker binnen. Omdat HVV zelf nog een geweldige kans liet liggen, won men niet. Heusden Zolder, erg in puntennood, kon de roodwitten nooit bedreigen. HVV liet een paar grote kansen onbenut en de Heusdenaars konden hun enige kans in een doelpunt omzetten. In een sterke tweede helft zette HVV orde op zaken en met twee treffers van Dooms en één van Roy Van Der Linden was de winnaar lang voor het einde van de match gekend. HVV-Heusden Zolder 3-1! (JoJe)

Derbykoorts Dit seizoen kreeg HVV een nieuw derby aangereikt in de persoon van St-Lenaarts. Zwarte Leeuw werd een trapje lager geduwd en de andere buur werd met open armen ontvangen. In de voorbereidingsperiode werd zo’n beetje mee-

56

warig neergekeken op de nieuwkomer in vierde klasse en de eerste degradatiekandidaat mocht al op papier gezet worden. St.-Lenaarts dacht er echter heel anders over, werd een van de toppers van de reeks en HVV mocht dat ook ervaren tijdens de eerste ronde toen het met een 2-0 nederlaag terug richting stad werd. Op zondag 4 mei a.s wordt de terugwedstrijd betwist aan de Katelijnestraat en vanzelfsprekend is rood-wit gebrand op revanche. De wedstrijd zelf is niet meer zo belangrijk voor het klassement, maar voor HVV als kampioen wordt het zonder twijfel een prestigetreffen. Veel volk wordt er alleszins verwacht en als de weergoden hun glimlach over het seminariecomplex willen tonen, wordt het beslist de topper van het jaar. De socioclub zal zeker uit zijn voegen barsten, want al meer dan 500 mensen willen het gebeuren ervaren achter de gedekte tafels, zelfs de kantine onderaan zal ingeschakeld worden, zodat de trouwe supporters die voor, onder en na de wedstrijd nog een

pintje komen snabbelen en nabeschouwingen ten beste geven in hun vertrouwde omgeving, naar een andere locatie zullen moeten uitwijken. Het bestuur wil zich hiervoor bij zijn trouwe supporters wel verontschuldigen, maar laat hen zeker niet in de kou staan, want op de A-parking kunnen zij in de feesttent hun geliefkoosde bezigheid beoefenen.

Organisatie Zaterdag 3 mei animatie in de tent op het parkeerterrein van HVV! Om 16.00 uur kinderdiscoshow Stoffel, om 18.00 uur Blizzard and the Criticals en vanaf 20.00 uur knalfuif met Peter en z’n Botsottos, Catch-Up en Hi’Fyah. Zondag 4 mei om 15.00 uur wedstrijd tegen Sint-Lenaarts! Geen A-parking wegens de feesttent, wel gebruik van de B-parking en oefenvelden. In de Katelijnestraat en toegangswegen naar het terrein mag niet geparkeerd worden (politietoezicht). Men zorgt voor een degelijke fietsenstalling. Voor deze wedstrijd zijn nog enkel staanplaatsen beschikbaar, daar de volledige capaciteit van de zittribune uitverkocht is. Rond heel het gebeuren vindt nog heel wat randanimatie plaats voor groot en klein en dan maar hopen op een succesvolle, sportieve wedstrijd met een verbroedering nadien, zodat voetbal nog altijd… een feest is en blijft!

“Onze Rooikens” Op zondag 11 mei 2008 om 19.00 uur reikt de supportersclub “Onze Rooikens” de gouden schoen uit aan de meest verdienstelijke HVVspeler en dit in de socioclub. Iedereen is van harte welkom! (rel)

Wedstrijden Zondag 4 mei 15.00 uur Hoogstraten VV – KFC Sint-Lenaarts Zondag 11 mei 15.00 uur RCJS de Grivegnée – Hoogstraten VV

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)


SPORT

KFC Meer verspeelt eindronde in laatste wedstrijd Ondanks een knappe eindspurt had KFC Meer het eigen lot in handen wat de eindronde betreft in de laatste wedstrijd op eigen veld tegen Putte SK. Op papier een gemakkelijk haalbare kaart, maar elke wedstrijd dient gespeeld te worden en dat ondervond de KFC! Indien men won en Minderhout VV verloor, lag de eindronde met kans op promotie met beide handen voor het grijpen. Het ronde ding besliste er anders over, Meer speelde gelijk en Minderhout pakte de overwinning en weg eindronde. Toch kan KFC Meer terugblikken op een geslaagde seizoen: een knappe eerste ronde, een mindere tweede om weer sterker voor de dag te komen in de derde periode. KFC Meerle – KFC Meer 1 – 1 Een 300-tal toeschouwers tekende present voor dit legendarische derby der derby’s! Draai het of keer het zoals je wil, deze wedstrijd blijft tot de verbeelding spreken van de supportersschare in de regio. Een open wedstrijd werd het aan de Chaamseweg met twee ploegen die duidelijk tuk waren op de drie punten. Kansen noteerde men langs beide kanten en paal en lat hielden de openingscore in hun greep. Reken daarbij de doelmannen, Wes Lauryssen en Hans Van Gestel, die meer deden dan hun duit in het zakje. Toch raak in de 42ste min. via Ben Jacobs die Meerle op voorsprong schoot. Na de rust een steriel overwicht van de bezoekers die in de 54ste min. beloond werden met een doelpunt gescoord door Koen Koyen. Meer bleef druk zetten, maar de winning goal bleef achterwege! Een typische derbyuitslag waar beide teams zich ook mee konden verzoenen.

Hofmans nam uiteindelijk alle twijfel weg en Luchtbalboys kon zijn wonden likken met het degradatiespook recht in de ogen.

Minderhout VV – KFC Meer 0–4 Zoete weerwraak voor de geel-zwarten dat de heenwedstrijd met 1-3 verloor op eigen veld. Een gehandicapt Minderhout dat vroeg in de wedstrijd nog twee pionnen naar de kant zag gaan werd al bij al een makkelijke prooi voor de KFC. Meer drong zijn wil op, maar kon dit voor de rust niet concreet maken. Wel tijdens de tweede helft. In de 47ste min. brak Koen Koyen de ban en vijf minuten later zorgde diezelfde speler voor de 0-2. Match gespeeld en MVV liet het kopje hangen. Tim Jacobs zorgde tenslotte nog voor zware cijfers.

KFC Meer – Putte SK 2 – 2 (rel)

KFC Meer – Brecht 1 – 2 Vijf afwezigen bij de thuisploeg en dat deed zich toch gevoelen! Brecht nam het initiatief tijdens het eerste kwartier, nam dan wat gas terug, maar de thuisploeg kon de vuisten niet ballen. Na de rust weer druk van de bezoekers en toch had Ringo Jacobs tot tweemaal toe het verlossende doelpunt aan de voet. Consternatie in de 86ste min. als Brecht tot de opening vindt en scoort. KFC zette nu alles op alles en Rik Aerts trapte in de 88ste min. de gelijkmaker binnen. Een gelijkspel hing duidelijk in de lucht, maar dat was zonder Van Camp gerekend die in de 91ste min. ongehinderd mocht binnenkoppen. Voor Meer de eerste verliesmatch na zeven wedstrijden.

Vreugde bij de Meerse elf na de riante zege op het veld van Minderhout VV

Luchtbalboys – KFC Meer 2 – 4 Al vlug succes voor de Meerse boys in de 11de min. via Ringo Jacobs. De thuisploeg liet zich zomaar niet ringeloren en kwam in de 30ste min. langszij via een terecht toegekende strafschop. Even later rood voor Ben Aerts en even na de rust een zelfde kleur voor thuisspeler Wauters. Meer kreeg meer greep op de partij, Jan Kustermans krulde een vrije trap tegen de deklaat en Ringo Jacobs rondde af. In de 65ste min. Rik Aerts onderuit en Roel Hofmans miste niet vanop de stip, 1-3. Dan nog een rood karton voor de thuisploeg met even later toch de aansluitingstreffer. Roel

Dirk Van Bavel (rechts), in het gezelschap van Pieter Voeten (links) en Wim Aerts, keert op zijn stappen terug na het missen van de laatste kans in de wedstrijd KFC Meerle- KFC Meer 57


SPORT

Minderhout VV in de eindronde Enkele flinke pandoeringen tijdens de laatste wedstrijden ten spijt en de vele geblesseerden die de gelederen teisterden, is MVV er in de laatste wedstrijd toch nog in geslaagd om zich te plaatsen voor de eindronde, ten koste van KFC Meer dat die kans in de laatste wedstrijd verspeelde. Als nieuwkomer in derde provinciale mag Minderhout VV alleszins terugblikken op een knap seizoen en we zien wel welke appel er in de eindronde mogelijk nog uit de kast valt.

Minderhout VV – Brasschaat 0–4 Tegen een fris voetballend Brasschaat hadden de gastheren weinig in te brengen, alhoewel enkele kansen hopeloos de nek werden omgewrongen. Na 4 minuten wees het al 0-1 en aan de rust, bij een 0-2 stand, mocht de match reeds als gespeeld beschouwd worden. MVV probeerde daarna nog uit een ander vaatje te tappen, maar dit bleek uiteindelijk wel leeg te zijn en daar profiteerden de gasten optimaal van om zware cijfers op het bord te plaatsen.

Sparta Linkeroever – Minderhout 4 – 1 Acht doelpunten slikken in twee wedstrijden was MVV helemaal niet gewoon. De thuisploeg startte het felst zonder echt gevaarlijk te zijn, terwijl MVV de beste kansen voorgeschoteld kreeg, maar niet voor afwerking zorgde. Sparta deed dat

58

wel en in de 32ste min. 1-0. Nog niet bekomen en 2-0 en vlak voor de pauze een derde ei in het net. De tweede helft bracht weinig verandering. MVV milderde nog wel, maar Sparta gaf lik op stuk met een vierde treffer in de eindfase.

KFC Meerle – Minderhout VV 0–3 Elke wedstrijd moet gespeeld worden en dat ondervond Meerle aan de lijve. Na enkele fikse pandoeringen wilde MVV orde op zaken stellen en dat deed het ook. Titelkandidaat Meerle kwam er weinig aan te pas en onderging het spel. MVV startte gezwind en fris en kwam op voorsprong dank zij de hulp van thuisspeler Geerts, tien minuten later 0-2 langs Jens Lenaerts. MVV bewees duidelijk de betere ploeg te zijn en de thuisdoelman belette hogere cijfers. Na de pauze geen injectie voor de thuisploeg, het kreeg wel meer vat op het middenveld, maar zonder de bezoekers in verlegenheid te brengen. In blessuretijd wist Kristof Onincx de 0-3 eindcijfers vast te leggen. Verdiende overwinning voor MVV tegen een in in off-day verkerend Meerle.

Minderhout VV – KFC Meer 0–4 Een sterk eerste kwartier van de bezoekers bracht MVV wel enkele keren in moeilijkheden maar nog niet van de wijs. Erger werd het bij het uitvallen van Roel Hermans en Ben Rombouts,

Herdenkingstornooi Tim Meyvis In samenwerking met KFC Meer organiseert Eddy Meyvis voor de 11de keer dit voetbaltreffen, dat vanaf dit jaar “Het Tim Meyvis Herdenkingstornooi” zal heten, voor juniores en scholieren en dit op de terreinen van KFC Meer op zaterdag 17 mei 2008 vanaf 09.30 uur! Deelnemende ploegen: Juniores: KV Mechelen, KVSK United, Verbr. Geel, Cappellen, Hoogstraten VV, KFC Meer Scholieren: Club Brugge, KV Mechelen, Germinal Beerschot, Westerlo, Verbr. Geel, Cappelen, Hoogstraten VV en de officiële Provinciale Selectie Antwerpen.

maar tot aan de rust bleef het bij een scoreloos gelijkspel. Nog perspectieven voor de tweede helft, maar die ambitie werd al vlug de kop ingedrukt. Meer startte in een hogere versnelling en na goed tien minuten wees de score reeds 0-2. In de eindfase nog twee eieren in de korf en de kous was af. Zeker een verdiende overwinning voor de buren terwijl MVV als verzachtende omstandigheid een meer dan gevulde ziekenboeg mag inroepen.

Luchtbalboys - Minderhout VV 1 – 3 (rel)


SPORT

KFC Meerle geen titel wel eindronde Spanning in het noorden van ’t stad! KFC Meerle kon de titel nog veroveren in de laatste wedstrijd van het seizoen mits de volle buit tegen Horendonk en verlies van Wildert op het veld van Brecht. Zo ver is het niet gekomen! Wildert won en Meerle speelde gelijk, zodat slechts een troostprijs werd behaald door groen-wit, namelijk de eindronde die bij winst ook recht geeft op promotie. Ook KFC Meerle speelde een mooi seizoen en hield de emoties overeind tot de laatste minuut. KFC Meerle – KFC Meer 1 – 1 Een niet onaardige match aan de Chaamseweg en dit onder het oog van een brede schare supporters die dit derby van de Noordhoek zeker niet wilde missen. Een open wedstrijd werd het en beide teams gingen volop voor de volle inzet. Dit resulteerde ook in een aantal kansen waarvan er één door Ben Jacobs vlak voor de rust verzilverd werd. Meer verstond het zo niet en stelde in de 54ste min. orde op zaken. Geelzwart wilde nog wel meer, maar het bleef bij een typisch gelijkspel.

Alleszins een koude douche voor de thuisploeg, een collectieve off-day zullen we het maar noemen! Minderhout toonde zich veel gretiger, liep uit tot 0 – 2 en dit was zonder meer verdiend. Na de verfrissing had men een andere thuisploeg verwacht, maar buiten een steriel veldoverwicht en enkele luttele kansjes kwam het echter niet, terwijl de bezoekers in de eindfase nog een derde doelpunt voorbij Van Gestel joegen.

KFC Meerle – Wildert 4 – 1

De laatste thuiswedstrijd voor groen-wit en zeer belangrijk voor de weg naar de top van het klassement. Een droomstart kende men wel aan de Luchtbal! Al in de 1ste min. zorgde Dirk Van Bavel voor de 0-1en Nic Vervoort deed het hem na in de 25ste minuut. De thuisploeg eigende zich wel het meeste balbezit toe, maar de KFC kreeg de beste kansen voor de voet. Na de rust wel fellere gastheren, Meerle hield het hoofd en de benen koel en keeper Van Gestel zorgde voor de rest, zodat zonder al te veel problemen de drie puntjes mee naar de Chaamseweg kwamen.

Wat een metamorfose in vergelijking met de vorige wedstrijd tegen Minderhout. Competitieleider Wildert kwam op bezoek met champagne en al en zou de titel wel komen vieren. Niets was minder waar, want de KFC wilde zijn huid duur verkopen , want de titel was nog altijd niet verloren. Wilfried Pauwels liet er geen gras over groeien en maakte de weg open in de 6de minuut. Ben Jacobs verhoogde de stand in de 30ste min. en Nic Vervoort zetten Meerle helemaal op rozen vlak voor de rust. De thuisploeg bleef het hoge woord voeren tijdens de tweede helft en Nic Mertens gaf de definitieve genadeslag. Het eerreddende doelpunt in de slotfase betekende alleen nog maar een balsem op de wonde voor de ontgoochelde bezoekers.

KFC Meerle – Minderhout VV 0–3

KFC Meerle – Horendonk 0 – 0 (rel)

Luchtbalboys – KFC Meerle 0–2

Afscheid van Wilfried Pauwels en Hans Van Gestel MEERLE – Net voor de laatste competitiematch van het mooie seizoen 2007- 2008 werden twee trouwe pionnen van KFC Meerle door voorzitter Jan Verheyen in de bloemetjes gezet. Zij verlaten de ploeg, omdat het tijd is voor andere dingen. Wilfried Pauwels, aangesloten bij KFC in 1980 en gedurende 21 seizoenen een vaste waarde in het eerste elftal. Dat maakt dat hij er meer dan 600 officiële wedstrijden heeft opzitten. Weinigen deden hem dat voor, weinigen zullen hem dat nadoen. Tot ver in de omtrek bekend voor zijn prima kopspel en gevreesd voor zijn vrije trappen net buiten de 16 meter. Al die jaren was hij een vaste en trouwe waarde in Meerle en daarvoor werd hij door voorzitter en supporters geprezen en in de bloemen gezet. Doelman Hans Van Gestel was sedert 1986 aangesloten bij KFC. Als echt clubspeler is hij de club altijd trouw gebleven. Eerst als reservekeeper, maar zonder klagen want wetende dat zijn kans zou komen. Zoals een doelman betaamt heeft hij die met beide handen gegrepen toen zijn voorganger Luc Van Nuffelen ermee stopte. Sedertdien heeft hij met veel inzet de Meerlese netten trachten zuiver te houden. (jaf)

Doelman Hans Van Gestel

Wilfried Pauwels met echtgenote en kinderen 59


SPORT

50 jaar keu-stoten voor biljartclub “Krijt Op Tijd –Meer” MEER - Al eeuwen lang bezorgt het biljartspel vermaak aan alle lagen van de bevolking en dit bewijst de geschiedenis van het “steekstok-bollen-spel” ten overvloede. Men vermoedt dat het ontstaan is in Frankrijk in de 15de eeuw, alhoewel de Engelsen ook een claim achter de hand houden. Destijds werd het spel vooral beoefend door de hogere klassen van de maatschappij en men noemde het dan ook “het spel der koningen”. Tussen 1827 en 1860 evolueerde het naar een echte volkssport en de Fransman François Mingaud zorgde voor een ware omwenteling in het spel door de uitvinding van de “pomerans”, waardoor effect op de bal kon gegeven worden. Zoals elke sport is het biljartspel voortdurend blijven evolueren zowel op nationaal als internationaal vlak. K(rijt) O(p) T(ijd): 1958

Zin in een stoot?

Zonder twijfel streelde men in Meer al lang voor die tijd de keu over het groene laken (kan soms ook blauw of zelfs rood zijn), maar op 14 januari 1958 staken 15 enthousiaste biljartliefhebbers de hoofden bij mekaar met de bedoeling een biljartclub op richten in café “De Welkom” bij Jan Faes. Een club die zich organiseert heeft een bestuur nodig om alles in rechte banen te leiden en de eerste personen die het heft in handen namen waren Frans Haest (voorzitter), Jan Faes (schatbewaarder), Charles Rommens (schrijver) plus daarbij nog twee leden Alfons Brosens en Jozef Janssens. Een reglement van inwendige orde zag het daglicht en het lidgeld bedroeg 60 Belgische franken. In 1969 sloot men aan bij “Het Verbond” (De Verbroedering der Noorderkempen) waarbij zes clubs uit de regio het tegen mekaar opnamen in een interclubcompetitie (vrijspel). Dit verbond bestaat op dit ogenblik nog altijd en K.O.T.-Meer liet en laat regelmatig haar beste keu-stoten bewonderen. De laatste vijf seizoenen mocht het viermaal de kampioenstitel mee naar Meer brengen. Het 40-jarig bestaan vierde men in café “ ’t Stammineeke” bij Michel Faes. Daar beschikte men over een afgesloten ruimte met twee biljarts en dat werd uiteraard als een grote luxe ervaren. Tegenwoordig koesteren de K.O.T.-leden de keu in Brasserie – Feestzaal “De Paerdekop” in Meerdorp. Johan De Kock fungeert als voorzitter, Michel Martens ondervoorzitter, Wim Van Den Heuvel secretaris, Gert Van der Velden ploegopstelling en Michel Faes logistiek.

Plankenkoorts hoeft je helemaal niet te overvallen als je wil aansluiten bij K.O.T! De club telt een aantal leden die hun strepen op het groene laken al dik verdiend hebben en zij zullen je stellig de knepen van het spel willen leren. Aangezien K.O.T. deelneemt aan zowel competitie- als vriendenwedstrijden is een brede kern uitermate gewenst. Dus, als biljarten je aanspreekt, kom

Eddy Merckx Het 50-jarig bestaan werd op zaterdag 5 april gevierd, hoe kan het ook anders, met… een biljartkampioen en een demonstratie. Een grote naam in het biljartwereldje mocht zeker niet ontbreken. Niet de grote fietsvolksheld van weleer, maar wel de Eddy Merckx, wereldkampioen drieband 2006 en Europees kampioen drieband 2007, kwam zijn virtuositeit tonen in een demonstratiewedstrijd drieband met de Meerse vedette Jan Van der Velden en dit mocht ongetwijfeld het hoogtepunt van het 50-jarig jubileum genoemd worden.

60

gerust eens kijken naar en genieten van de caramboles. Je bent altijd welkom in “De Paerdekop”, Meerdorp 19. Elke avond, het hele jaar door, is het op vrijdagavond oefenen voor vrijspel, drieband en bandstoten. Vriendenwedstrijden gaan door op vrijdag- of zaterdagavond en de competitie elke 1ste en 2de zaterdag van de maanden oktober, november, december, januari en februari. Daarnaast zijn er nog de clubkampioenschappen en zeker ook de festiviteiten niet vergeten! Info: voorzitter Johan De Kock 03 314 50 59; lokaal “De Paerdekop” 03 315 42 84 (rel)

Vacatures Het stadsbestuur van Hoogstraten heeft vacatures lopen voor een administratief medewerker voor de dienst burgerzaken en een administratief medewerker (niveau C) met halftijdse prestaties. Uw kandidatuur dient uiterlijk op 10 mei 2008 te zijn ingediend. Verder zoekt de stad een schoonmaakster met deeltijdse opdracht. Hiervoor stuurt u uw kandidatuur uiterlijk op 16 mei 2008 in.

Uiterste concentratie bij Eddy Merckx terwijl Jan Van der Velden nauwlettend toekijkt


SPORT

Kampioenenjaar bij Hoogstraatse Wielertoeristen HOOGSTRATEN - De Hoogstraatse wielertoeristen is een club waarin door meer dan 150 leden recreatief gefietst wordt. Om het voor iedereen plezant te houden organiseert men ritten en uitstappen waar, in afzonderlijke groepen, in verschillende snelheden gereden wordt. Bij de D-groep zwaaien de dames de plak en wordt er gefietst aan een snelheid van ongeveer 25 km per uur. Verder zijn er groepen die 28 of 35 km per uur rijden. Iedereen, mannen of vrouwen, kiezen zelf met welke groep ze de baan op gaan. Voor diegenen die willen fietsen als sport zijn er ook enkele ritten zonder snelheidsbeperking. Die worden door een aantal leden aangegrepen om te trainen voor de koersen die ze in het weekend, voornamelijk als veteraan, willen rijden. Dit alles heeft ertoe geleid dat 2007 niet alleen een aangenaam maar ook een bijzonder succesrijk sportjaar was. Onze renners behaalden samen zo’n 100-tal overwinningen in verschillende categorieën, waaronder acht nationale en internationale titels behaald door zes van onze leden. Dé gelegenheid om deze kampioenen eens samen op een foto te brengen. Voor eventuele bijkomende informatie kan uw redactie terecht bij : Wim Van den Heuvel. Tel.03 315 82 63.

Op de foto v.l.n.r.: Bert ter Harmsel (Meer) Belgisch kampioen WAOD + 50-jarigen die als Nederlander niet gerechtigd is de trui te dragen, Gerard Marién (Hoogstraten) Belgisch kampioen WAOD + 70-jarigen en Europees kampioen + 70-jarigen, Paul Snels (Minderhout) Belgisch kampioen land- en tuinbouwers alle leeftijden, Luc Snels (Minderhout) Belgisch kampioen WAOD + 55-jarigen en vierde op het wereldkampioenschap, Jef Geerts (Minderhout) Belgisch kampioen VW F + 65-jarigen veldrijden en Bert Huysmans (Hoogstraten) Belgisch kampioen WAOD + 60-jarigen + wereldkampioen VW F + 60-jarigen veldrijden. (nota: VWF en WAOD zijn de nevenbonden die de veteranenkoersen organiseren.)

Doortocht 96ste Scheldeprijs in Minderhout

Deze semi-klassieker met een lengte van 207 km, voor het eerst georganiseerd in 1907en een van de oudste Belgische wielerwedstrijden met start op de Grote Markt in Antwerpen en finish in Schoten, werd de weg opgestuurd op woensdag 16 april en onze fotograaf verraste de bonte bende aan de kruising Meerseweg-Bredaseweg. Uiteindelijk werd de wedstrijd, net als vorig jaar, gewonnen door de 21-jarige Brit Mark Cavendish die Tom Boonen en Robbie McEwen te vlug af was. 61


SPORT

Stratenloop Hoogstraten Woensdag 21 mei om 18.30 uur start de 23 stratenloop van Hoogstraten, dit jaar extra vroeg omdat ook Heilig Bloed zo vroeg op het jaar valt. Wie graag meedoet, begint alvast te trainen en denkt eraan zich tijdig in te schrijven. De prijzenpot bedraagt dit jaar 1.400 euro en elke deelnemer ontvangt een herinnering.

NIEUW Kidsrun over 550 m en over 1,2 km De sportraad en het stadsbestuur willen de stratenloop nog aantrekkelijker maken voor de jongste lopertjes onder ons. Vanaf dit jaar worden de kinderen ingedeeld in twee groepen: s HET ste, 2de en 3de laarjaar, zij lopen over een afstand van 550 meter s HET de, 5de en 6de leerjaar, zij lopen over een afstand van 1,2 km Verder staat de jogging van 5 of 10 km en de wedstrijd over 10km op het programma.

INSCHRIJVEN Voorinschrijvingen WEDSTRIJD en JOGGING tot 17 mei. Deelname kost 3,50 euro voor -15 jarigen en 6 euro voor zij die ouder zijn. Inschrijven van maandag 14 april 2008 tot en met vrijdag 16 mei 2008 1. Ter plaatste bij Kantoor Versmissen en Janssens, Gravin Elisabethlaan 7, 2320 Hoogstraten 2. Door overschrijving van 6,00 EURO op rekeningnummer: 850 - 8810487 – 72 3. Via www.hoogstraten.be – inschrijvingen stratenloop. Deze inschrijvingen zijn pas geldig na het ontvangen van het inschrijvingsbedrag. Opgelet: telefonisch inschrijven is niet mogelijk. Vergeet niet te vermelden: naam, categorie, wedstrijd of jogging. Het rugnummer, de parkeerkaart en een bon voor de verrassing krijgt u dan gratis toegestuurd. Laatste inschrijfdag wedstrijd op zaterdag 17 mei 2008 Ter plaatse op Dienst Voor Toerisme, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten tussen 10 en 12 en 13 en 16 uur. Loopcriterium De Noordloper De 23ste editie van de stratenloop Hoogstraten is in dit criterium opgenomen. Inschrijving voor het criterium kan ter plaatse tot 17 uur.

Ruitersport

Springindoors in de Blauwbossen MINDERHOUT – Ook tijdens de winterperiode worden de paarden en pony’s in conditie gehouden en traditioneel wordt er dan ook gestreden voor de “Prijs van de stad Hoogstraten” in de indoorhal van de Blauwbossen. Dit regelmatigheidscriterium bestaat uit 4 gewestelijke springindoors met telkens een voormiddag- en een namiddagprogramma. Deze wedstrijden gelden tevens als selectie voor de provinciale indoor. Schepen van sport Tinne Rombouts zag ze bezig en overhandigde de prijzen aan de verdienstelijke winnaars. Bij de paarden was in de hoogste klasse zwaar Dirk Vinckx (Meer), de meest regelmatige met paard Aro, voor Jan Stoffelen (Minderhout) met An Bingo en Wim Vinckx (Meer) met Rivella. Eerder dit seizoen won Dirk ook de Z-indoor in Merksplas. Jan Stoffelen won de prijs van de stad in de klasse midden met Bulgarie, voor de Meerse combinaties Alex Van Herck met Boris en Paul Laurijssen met Patina. Lotte Vermeiren won met Balou de prijs in de klasse licht voor Hans Brosens met Vainqueur en de Minderhoutse amazone Maria Desmedt met Sprightly. Bij de pony’s werd gesprongen in vijf reeksen. In DM, hoogste klasse voor de D-pony’s, toonde

Rob Brosens (Wortel) zich de beste voor Silvie Leemans en Inne Van Den Heuvel. Na acht wedstrijden in de klasse DL was Anne Geerts de beste voor Elke Vermeiren en Nikki Verheyen. In CM pakte Loes Lenaerts zowel de eerste als de derde plaats. De tweede stek nam Elke Vermeiren voor haar rekening met pony Ratina. Enkele weken later leverde Elke nog een knappe prestatie door zowel het provinciaal als nationaal kampioenschap op haar naam te schrijven. In de klasse CL kroonde Kaat Brosens zich tot winnaar voor Laura Frijters en Seppe Wens. Bij de B-pony’s ging de overwinning naar Lieke Brosens. Laura Frijters strandde in deze reeks ook op de tweede stek net voor Kaat Brosens. Na een klinkende 5-0 overwinning tegen Kasterlee mochten de provinciale HVV-juniores reeds hun titel vieren en hiervoor zorgden Stef Mattheussen, kapitein Niels Venken, Kris Denies, Glenn Verhoeven, Michiel Van Gemert, Iwein Moorkens, Jans Gysels, Perry Van De Mosselaar, Ben Adriaensen, Nick Van Huffel, Yannick Jansen, Pieter Servaes, Anon Orlenko, Philippe Van Erck, Jan Michielsen

Nordic Walk organiseerde … WORTEL - Op zaterdag 12 april organiseerde de vereniging Nordic Walk Hoogstraten een open wandeling in Wortel-Kolonie. Deze was tevens de start van het criterium ‘De Noordloper’. De deelnemers waren tevreden over de schitterende parcours en de prima ontvangst. Dit vraagt zeker om een vervolg! (Geïnteresseerd? Bezoek zeker hun blog: www.bloggen.be/nordicwalkinghoogstraten). (dh)

GEZOCHT : SIGNAALGEVERS STRATENLOOP Wens je te helpen aan de stratenloop als signaalgever, geef dan je naam op aan de sportdienst. Info: Sportdienst Hoogstraten, Rie Voet, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, 03/340.19.51, www. hoogstraten.be.

Enkele bestuursleden en helpers van Nordic Walk Hoogstraten.

Rechtzetting De “Meetria 1/8 triatlon” gaat niet door op zondag, zoals verkeerdelijk vermeld in vorige DHM, maar wel op zaterdag 5 juli !!

62


In memoriam

Verder leven in herinnering Op dinsdag 11 maart 2008 is Eugeen Van Autenboer, Ere-Opperhoofdman van de Hoge Gildenraad der Kempen vrij onverwacht, overleden. Hij is thuis te Turnhout zachtjes overgegaan naar een plaats waar hij voorgoed kan rusten. Eugeen werd geboren te Mechelen op 15 mei 1920. Na zijn studies aan het SintRomboutscollege van zijn geboortestad studeerde hij geschiedenis aan de Katholieke Universiteit te Leuven waar hij in 1943 doctoreerde. Na zijn studies werd hij leraar aan het Koninklijk Atheneum van Turnhout en daarna te Mol. Bovendien werd hij belast met de cursus Kunstgeschiedenis aan de Academie voor Schone Kunsten te Turnhout. De vijfde opperhoofdman van de Hoge Gildenraad der Kempen stelde van zijn prille E. Van Autenboer jeugd belang in de plaatselijke geschiedenis en volkskunde. Hij werd niet alleen lid van de Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde der provincie Antwerpen maar ook van de Vlaamse afdeling van de Nationale Commissie voor Volkskunde. Op deze manier werd Eugeen omschreven in het boek, uitgebracht ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Hoge Gildenraad der Kempen. In 1959 kwam Eugeen bij de Hoge Gildenraad. Toen werd hij aangezocht om toe te treden tot de keurraad. De keurraad had de taak om alle gildenbezittingen te beoordelen die ter gelegenheid van een gildenfeest werden aangeboden. Hij was verbaasd over datgene wat hij zag maar besefte ook dat datgene dat hij niet zag misschien nog wel de meeste zorg en belangstelling verdiende. Ook in latere gildenfeesten zou Eugeen aantreden als keurmeester. Aangezien zijn kennis zich steeds verruimde in de gilden was het eigenlijk logisch dat hij in 1969 grifďŹ er werd van de Hoge Gildenraad. Toen de functie van Opperhoofdman vacant kwam in 1978 werd hij uit drie kandidaten in twee stemronden verkozen tot Opperhoofdman van de Hoge Gildenraad der Kempen. Toen zijn vrouw Simonne Verschaeren in juli 1999 overleed brak er iets in hem. In deze voor hem zeer moeilijke tijd wist hij zich in de eerste plaats gesteund door zijn familie en vrienden maar zeker ook door de Kempense gilden. Stilaan vond hij de moed om met vernieuwde ijver verder te werken voor de gilden die hem toch zo nauw aan het hart lagen. In 2002 vierde de Hoge Gildenraad haar 50-jarig bestaan. Een werkgroep bracht deze viering in goede banen. In dit geheel was Eugeen zijn taak duidelijk; wie beter als de opperhoofdman kon het boekwerk dat ter dezer gelegenheid is uitgegeven in elkaar laten vloeien? Reeds geruime tijd speelde hij met het idee om iemand naast hem te plaatsen. De juiste persoon dacht hij gevonden te hebben in de persoon van Theo Aerts. Theo werkte zich in als adjunct-opperhoofdman totdat Eugeen, na 30 jaar, zijn ontslag indiende als opperhoofdman van de Kempense gilden. Op

+257$ 327*521'

+(1*(/63257

de voorjaarsvergadering van 2008 werd Theo door de Raad der Hoofdmannen aangesteld als Opperhoofdman van de Hoge Gildenraad. Tegelijkertijd werd Eugeen de titel toegekend als ere-opperhoofdman. Even voor deze belangrijke gebeurtenis is Eugeen ziek geworden. Opname in het ziekenhuis werd noodzakelijk. Na verloop van tijd kwam hij terug thuis waar hij op dinsdag11 maart stilletjes van ons allen is heengegaan. In nauw overleg met de familie van Eugeen wordt nu zijn archief geordend. Binnenkort wordt het inventariseren aangevat van het archief in het bezit van de Hoge Gildenraad. Zonder meer een zeer tijdrovend werk. Zeer binnenkort worden de nodige documenten van de bewaarplaats ondertekend op het stadhuis te Turnhout. Ook al ontbreekt Eugeen zijn handtekening op dit document, hij zal onlosmakelijk deel blijven uitmaken van de geschiedenis van de Hoge Gildenraad der Kempen. Dag ere-opperhoofdman, rust zacht, je levenswerk wordt verder gezet.

63


14 uur aan de Klapekster verwacht. Rond 17 uur komt JNM weer terug.

Lange Goren en Waaienberg Tussen Weelde en Baarle-Hertog kreeg Johan Coertjens enkele weken geleden zeven kraanvogels in het vizier. Kraanvogels zijn bijzonder mooie vogels. De vogels waren op dat ogenblik aan hun trek bezig vanuit Afrika naar Scandinavië. Blijkbaar was de Flaasheide een welgekomen stopplaats. Enkele kilometers verder naar het westen zijn onze noorderburen druk in de weer om de natuur in de vallei van het Merkske nieuwe kansen te bieden. Nu al is die vallei het decor voor prachtige waarnemingen, maar ongetwijfeld zullen we over een jaar getuige mogen zijn van nog veel meer fraaie natuur. Misschien zullen zelfs kraanvogels hier rust komen zoeken…

en voor andere geïnteresseerde kinderen. Ludo neemt de jeugd op sleeptouw op zijn vertrouwde terrein: de kolonie. Hier ringt hij al jaren vogels. Ludo geeft uitleg en laat ook zien hoe vogels geringd worden. Alle geïnteresseerden worden om

De zondagswandeling van 1 juni kiest deze keer het grensgebied tussen Meer en Zundert als wandelzone uit. Onder leiding van Jack Govaerts wordt een verkenningstocht georganiseerd in de Lange Goren en de Waaienberg. De wandelaars worden om 9 uur verwacht aan de Vredesboom in Meer. Meer info: ack Govaerts (03 315 71 85)

Voor vroege vogels en lekkerbekken Iedereen kan alvast komen genieten van de prachtige natuur die nu al aanwezig is op de grens tussen België en Nederland. Op 11 mei organiseert Natuurpunt Markvallei een “Vroege Vogeltocht”. Aansluitend kan er aangeschoven worden voor spek en ei. De natuur is op zijn mooist in de vroege ochtend. Tijdens de wandeling heeft gids Jack Govaerts vooral oog en oor voor de zang van de vogels. De tocht vertrekt om 6 uur aan de Klapekster in Wortel-Kolonie en leidt de wandelaars langs Castelresche Heide en de Halsche Beemden. Bij aankomst in de Klapekster kan iedereen die op voorhand heeft ingeschreven aanschuiven voor spek met ei. Kostprijs: wandeling gratis, eten: 7 euro – kinderen tot 12 jaar: 5 euro Inschrijven: Voor “spek met eieren” moet er ingeschreven worden voor 5 mei bij Ria Brosens, tel.: 03 315 74 41 of Jaak.Ria.Brosens@telenet.be Verantwoordelijke: Jack Govaerts (03 315 71 85)

Adriaan Verhoeven giet tin Het is de bedoeling van Natuurpunt Markvallei om alle maanden, behalve in juli en augustus, een ambacht aan bod te laten komen in bezoekerscentrum De Klapekster. Op 4 juni steekt Natuurpunt Markvallei van wal met het ambacht van één van haar eigen leden: Janus Verhoeven. Hij woont in Meerle, in het dorp. Maar wat weinigen weten is dat Janus een bedreven tingieter is. Hoe het tin gieten in zijn werk gaat, kan je op 4 mei, tussen 15 en 17 uur, zien op het terras van de Klapekster.

Vogels ringen met Ludo JNM Markvallei organiseert op 18 mei, samen met Ludo Berckvens, een namiddag rond het ringen van vogels. De namiddag wordt georganiseerd voor de jongeren van JNM Markvallei

64

Na de wandeling in de Pampa werd nog even nagekaart op het terras bij bezoekerscentrum De Klapekster.


SARAH ZEGT

U kent het ondertussen wel: Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint een boekenbon van 12,5 euro. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Dus wie wil meespelen: Geeft de naam van het kopje en zijn eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan DHM – Begijnhof 25, 2320 Hoogstraten of via een e-mail: redactie@ demaand.be. Maar vergeet niet: naam en adres te vermelden. Zie ook www.demaand.be.

Sarah De Wilde (21) studeert fotografie aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Ze schrijft niet dit keer, maar ze dicht.

R

De uitslag van de vorige maand:

ood als bloed Ronde vormen Zo zoet

Ooit zei Iemand tegen Iedereen dat er een moment zou komen dat Niemand het kopje van de maand zou herkennen. Iedereen vond dat heel triestig dat Niemand, Iemand zou herkennen op de foto. Maar deze maand is het zover. Hoewel Iedereen heeft kunnen deelnemen heeft Niemand, Iemand herkend en dus ook het kopje niet. We kunnen dus moeilijk een boekenbon aan Iedereen geven en hoewel Iemand hem wel verdiend zou hebben krijgt Niemand er één.

Bovenaan een klein kroontje Groen van jaloezie Op alle andere elf In het doosje Want niemand was zo mooi als zijzelf

Opgave voor deze maand: Dit keer gaan we ons niet meer laten vangen. Nu kiezen wij duidelijk voor kerels en meiden die weten hoe laat het is. Alhoewel … de wijzers staan duidelijk niet gelijk afgesteld. De enig juiste tijd wordt aangegeven op de klok van de winnaar van deze maand. “Neem de tijd” was het thema van dit feest. Wie wil deelnemen heeft de tijd tot 10 mei 2008. (pdn)

Hun geuren fruitig Lentefris Wat een gemis In de winter Gestreeld door zonnestralen Vaak Verteld in vele verhalen Zo zijn zij En zo komen zij weer Eentje voor mevrouw Eentje voor meneer Gedompeld in warme chocolade Gesneden stukken op vanille ijs Omringd door kristallen suiker Hoe dan ook Altijd prijs

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten

Ik weet nog hoe wij ze aten Verstrengeld in verliefde blikken Wij twee Genietend van de aardbeien van Hoogstraten

65


AGENDA

TENTOONSTELLINGEN IN DE SCHADUW VAN DE KATHEDRAAL, tot 22 juni, tentoonstelling met werk van Van Mieghem en Ost in het Stedelijk museum. Geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur. Info 03 314 65 88 of museum@hoogstraten.be VREEMD GAAN IS TOEGESTAAN, van 25 april tot 4 mei, tentoonstelling van niet professionele kunstenaars in etalages van Hoogstraten centrum. Organisatie: “Forum Amateur Kunsten”. BEELDENTUIN en BINNENGALERIES van 4 mei tot en met 31 juli in Kunstgalerie De Laro, Lage Rooy 14 te Meerle, werk van o.a. Eric Kriekels, Leon Veerman en Nelson Carrilho. Geopend van vrijdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur. Info 03 315 00 11. TROUBLED WATERS van 6 tot 19 mei in het Administratief centrum, Vrijheid 149 te Hoogstraten FOTOGROEP HET SLOT telt tentoon op zondag 11 mei en maandag 12 mei in jeugdhuis ’t Slot te Wortel. CURSISTEN IKO op zondag 18 en zondag 25 mei, van 10 tot 18 uur in de Dr. Versmissenstraat en het Groenewoud. Info 03 314 75 54.

HOOGSTRATEN Tot 28 september AAN TAFEL IN HOOGSTRATEN, streekproducten en streekgerechten in verschillende cafés en horecazaken van groot Hoogstraten. Info 03 340 19 55. Zaterdag 3 mei OPENINGSCONCERT HEILIG BLOEDFEESTEN, om 20 uur in de St.-Katharinakerk. Info: 03 314 81 50. Zondag 4 mei DE REIZENDE BEIAARD speelt van 18.30 tot 19 uur achter de Pax Woensdag 7 mei POP & JAZZ DAG workshop van 14 tot 17 uur, Karel Boomstraat 44, optreden en jamsession, 19.30 uur, Cahier de Brouillon. Org. Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen g.o.l. Donderdag 8 mei FIETSAVOND, georganiseerd door de KWB. Vertrek om 19 uur aan zaal Pax. Info 03 314 87 52

66

REDACTIE @DEMAAND.BE

Zaterdag 10 mei FITBUS van 9 tot 18 uur, aan het stadhuis, Vrijheid 149. Info: sportdienst 03 340 19 51. Zondag 11 mei OPENDEURDAG VITO van 10 tot 17 uur. Info: 03 340 40 30. Maandag 12 mei LUCIEN BARBARIN in zaal St.-Cecilia. Organisatie The Marckriver Jazzclub. Zaterdag 17 mei OPENINGSVIERING H. BLOEDWEEK om 19 uur in de St.-Katharinakerk. Zondag 18 mei HEILIG BLOEDPROCESSIE, om 11.15 uur in het centrum van Hoogstraten. Van zaterdag 17 tot zondag 25 mei TENNIS – AARDBEI DUBBELTORNOOI, georganiseerd door de Hoogstraatse Tennisclub. Info: 03 314 79 61. Woensdag 21 mei JAARMARKT en STRATENLOOP vanaf 17 uur. Info: 03 340 19 55. Donderdag 22 mei H. BLOEDVIERING GEPENSIONEERDEN om 10 uur in de St.-Katharinakerk. Zondag 25 mei HEILIG BLOEDPROCESSIE, om 11.15 uur in het centrum van Hoogstraten. Donderdag 22 mei FIETSAVOND, georganiseerd door de KWB. Vertrek om 19 uur aan zaal Pax. Info 03 314 87 52

Zaterdag 24 mei WANDELING LAARZENPAD, vertrek om 14 uur bij de Castelhoeve. Organisatie Davidsfonds. Zondag 1 juni BEZOEK KASTEEL VAN LOENHOUT, afspraak om 14.30 in de Dorpsstraat te Loenhout. Organisatie Erfgoed Hoogstraten

MEER Donderdag 1 mei KEIZERSVIERING en KONINGSCHIETEN van de Kon Sint.-Jorisgilde, op het oud voetbalveld. Info 0476 386487. Donderdag 1 mei MUSSENAKKER, 35-jarig bestaan met diverse optredens van 10 tot 17 uur. Info: 0473 6064 80. Zondag 4 mei KUNST- en LENTEMARKT, van 9 tot 12 uur, in de omgeving van de Donckstraat en het klooster. Info: 03 315 86 80 Zondag 4 mei DE REIZENDE BEIAARD speelt van 10.50 tot 11.15 op het Kerkplein Maandag 12 mei OUDE-STIJL JAZZCONCERTEN vanaf 20 uur in zaal St.-Cecilia. Organisatie en info: Marckriver Jazzclub tel. 03 314 67 08. Zaterdag 17 mei HERDENKINGSTORNOOI TIM MEYVIS om 9.30 op de terreinen van KFC Meer Zondag 18 mei KINDERATELIER van 14 tot 18 uur in de IKO gebouwen. Info: 03 314 75 54.


AGENDA

199

www.jumpy-springkastelen.be

Zondag 21 mei KINDERATELIER van 14 tot 17 uur in de IKO gebouwen. Info: 03 314 75 54. Zaterdag 24 mei GARAGEVERKOOP van 9 tot 15 uur. Organisatie en info: KWB.03 315.03.37 of 03 295.35.92

MEERLE Zondag 4 mei DE REIZENDE BEIAARD speelt van 13.50 tot 14.15 uur bij het Raadhuis. Vrijdag 9 mei DIKKE BANDENRACE van de Klimtoren, om 13 uur aan de Ulicotenseweg 1. Info 03 315 82 88. Zondag 11 mei BINGOAVOND om 19.30 uur in de parochiezaal. Organisatie Fanfare Sancte Cecilia. Info: 0486 717033. Zondag 18 mei PIERENDAG, Spel zonder grenzen vanaf 13.30 uur bij de parochiezaal. Info: Feestcomite parochiezaal. tel. 0486 71 70 33. Zaterdag 24 mei GOLDEN OLDIESAVOND vanaf 20 uur in de parochiezaal. Organisatie Volksdansgroep Shilshoel. Zondag 25 mei OPENDEURDAG KEGELEN van 13 tot 18 uur in het kegellokaal, Voort 23. Organisatie OKRA. Dinsdag 27 mei ALGEMENE VERGADERING PAROCHIEZAAL om 20 uur

MEERSEL-DREEF Donderdag 1 mei DAUWTRAPPEN vertrek om 6 uur aan de zaal van de Paters, een organisatie Fanfare Voor Eer en Deugd. Info: 03 315 72 63. Zondag 4 mei OPENDEURDAG ST-LUCIAKAPEL van 14 tot 18 uur. Info: 03 315 78 70. Zondag 4 mei DE REIZENDE BEIAARD speelt van 12.20 tot 12.45 aan het Paterswiel Zondag 11 mei PLECHTIGE VIERING aan de grot, naar aanleiding van 150 jaar Lourdes om 14.30 uur. Info: 03 315 72 63.

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Woensdag en donderdag gesloten

Maandag 12 mei OPENDEUR ST.-JORISGILDE van 14 tot 18 uur. Info: 0475 845877. Zaterdag 17 mei SCHOOLFEEST van ’t Dreefke van 15 tot 20 uur. Info: 03 315 80 53.

MINDERHOUT Zondag 4 mei DE REIZENDE BEIAARD speelt van 15.30 tot 15.55 aan het KLJ lokaal (Schoolstraat) Maandag 5 mei GEZONDHEIDSWANDELING, vertrek om 19 uur aan het Gildenlokaal. Info: 03 314 54 66 Zaterdag 10 mei TREKKER-TREK met vanaf 20 uur Jeep-trek in de Bergenstraat. Organisatie Minderhout VV, Info: 03 315 03 21. Zondag 11 mei TREKKER-TREK vanaf 9 uur in de Bergenstraat. Organisatie Minderhout VV, Info: 03 315 03 21. Maandag 12, 19 en 26 mei GEZONDHEIDSWANDELING, vertrek om 19 uur aan het Gildenlokaal. Info: 03 314 54 66.

Maandag 12 mei ROMMELMARKT van 6 tot 18 uur in Wortelkolonie. Organisatie en info: Vriendenkring strafinrichting Wortel tel. 03 314 37 16. Maandag 12 mei PINKSTERTOCHT, met om 9 uur een wandeling en om 13 uur een fietstocht. Info: parochie Wortel tel. 03 314 56 39. Donderdag 15 mei INFOAVOND DUURZAAM BELEGGEN in De Klapekster (Kolonie 41), org. Delta Lloyd Bank. Laermolen in werking op zondag 11 en 25 mei van 14 tot 16 uur en op dinsdag 13 en 27 mei van 19.30 tot 21.30 uur.

WORTEL Zondag 4 mei DE REIZENDE BEIAARD speelt van 17 tot 17.55 uur in de Boomkes. Van zaterdag 10 tot zondag 18 mei TENNIS – ENKELTORNOOI, een organisatie van TC De Langenberg. Info: 03 314 72 72. Zaterdag 10 mei JAARCONCERT BORDERBRASS om 20 uur in de parochiezaal. Zondag 11 mei SCHOOLFEEST vanaf 13.30 uur in de gemeentelijke basisschool op de Rooimans. Maandag 12 mei KONINGSCHIETEN van de St.-Jorisgilde, vanaf 14 uur op het terrein van VNA Wortel.

Eikenprocessierupsen verdelgen Eikenprocessierupsen veroorzaken niet alleen kaalgevreten eiken bomen maar mensen hebben ook last van enig jeukhinder als je in contact komt met de brandharen van deze rupsen. Vanaf half april, begin mei kan er gestart worden met de bestrijding van deze rupsen. Privé eigenaars van aangetaste bomen kunnen hiervoor een beroep doen op de stadsdiensten. Voorwaarde is wel dat de bomen bereikbaar zijn met de bestrijdingsinstallatie. De kostprijs bedraagt twee euro per boom, verhoogd met tien euro per lokatie voor de verplaatsingsonkosten. Aanvragen kunnen gebeuren bij de milieudienst van de Stad Hoogstraten op het telefoonnummer 03 / 340.19.43.

Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

67


BRAND/ONGEVAL

TANDARTSEN

100

Wachtdienst Kempen Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

HUISARTSEN Van maandag tot donderdag van 19 uur tot 8 uur ’s morgens belt u het reeds gekende centrale nummer 03 314 28 18. Vanaf vrijdagavond, tijdens het weekend en op feestdagen belt u het nummer 014 41 04 10 van de huisartsenwachtpost regio Turnhout.

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

APOTHEKERS

.be

zaterdag open open zondag zondag gesloten

weekdagen op op afspraak weekdagen afspraak

03 314 82 86

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u, tel. 014 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 - 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Heidi Janssen 0495.10.44.12, Els Koyen 0476.43.07.55 en SoďŹ e Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lieve Roos 03.314.58.76 - 0474.67.73.50, Sonja Verheyen 0476.31.14.41 en Nadia Benkirane 03.314.17.31 - 0474.32.28.10. Lou Van Bouwel 03.314.41.50 - 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68 - 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85 - 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Anja Krols 014.70.42.72 en Kathelijne Adams 03.309.27.84. Joris Buyle 03.314.13.08 / Kris Saenen 03.314.24.39 / Johan Adams 03.314.17.31.

68

Van 25 maart tot en met 1 mei APOTHEEK LIECKENS, Dorp 24-25, Rijkevorsel. tel. 03 314 60 38 Van 2 tot en met 8 mei APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 314 57 24 Zaterdagvoormiddag 3 mei APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 314 57 24 Van 9 tot en met 12 mei APOTHEEK SCHEVELENBOS, Kapelstraat 11, Loenhout. tel. 03 669 64 24 Zaterdagvoormiddag 10 mei APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer. tel. 03 315 77 73 Van 13 tot en met 15 mei APOTHEEK BIOPHARM MERKSPLAS, Schuttershofstraat 9, Merksplas. tel. 014 633 383 Van 16 tot en met 22 mei APOTHEEK ROMBOUTS, Dorp 11, Wortel. tel. 03 314 38 68 Zaterdagvoormiddag 17 mei APOTHEEK ROMBOUTS, Dorp 11, Wortel. tel. 03 314 38 68 Van 23 tot en met 25 mei APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel. Tel 03 314 62 25 Zaterdagvoormiddag 24 mei APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. tel. 03 314 60 04 Van 26 tot en met 29 mei APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer. tel. 03 315 77 73 Van 30 mei tot en met 5 juni APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten. tel. 03 314 51 50 Zaterdagvoormiddag 31 mei APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten. tel. 03 314 51 50

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 28 mei. We verwachten alle kopij op woensdag 14 mei. Het dorps- en sportnieuws ten laatste op zondag 18 mei.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.