maart 2008 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 24 NR. 275 MAART 2008 PRIJS: 2,10 € AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

WREVEL IN DE

RAAD

www.demaand.be

DIT WAS... HET MOEDERHUIS HERINNERINGEN AAN EEN VOORGOED VOORBIJE TIJD

DORPSRADEN HOOGSTRATEN MINDERHOUT MEERSEL-DREEF

PIUSKOOR BRENGT HET

REQUIEM VAN

FAURÉ L KAPE E D K OO

WIJNT D R E V

EN... WEER VEEL SPORTEN DORPSNIEUWS

Op de foto: Gilberte Van den Heuvel & May Theeuwes


COLUMN

Sidekick

Hij gaf Engels. Een interim op het Klein-Seminarie, onze lerares was met bevallingsverlof. Een paar weken stond hij voor de klas, vooraleer hij met Up With People op wereldreis zou vertrekken. Dat vonden wij maar niks, Up With People. Daar waren wij tégen. Dat lag niet aan Up With People. Dat lag aan ons. Wij waren namelijk overál tegen. Groucho Marx vatte onze houding op dat moment perfect samen: “Whatever it is, I’m against it.” Zo dachten wij er ook over. Up With People? Fuck The People! Echt veel plezier zal hij er dus wel niet aan gehad hebben. Maar, zoals gezegd, dat lag aan ons. Niet aan hem. Hij had alleen de tegenslag om ons midden in onze puberteit tegen te komen. Niet de vrolijkste tijd in een mensenleven. Je zal er maar Engels aan moeten geven. Hij werkt nu voor Studio Brussel, hoorden we een paar maanden later. Hij was niet vertrokken, had Up With People aan zijn neus voorbij laten gaan, omdat hij bij de radio kon beginnen. Van horen zeggen hadden we het. Want Studio Brussel, daar luisterden wij niet naar. Daar waren wij tegen.

Uiteraard. Wij luisterden naar iets anders. Beter, vonden wij. De VPRO, bijvoorbeeld, waar Wim T. Schippers en Jan Donkers elke woensdag van jetje gaven. Een voordeel aan Hoogstraten: de Nederlandse radio was perfect te ontvangen. Later zat hij op de Sportredactie van de VRT. Hij presenteerde de sportuitslagen in het nieuws, las de voetbaluitslagen voor, praatte reportages aan mekaar en deed dat blijkbaar goed. Ook dat wisten we van horen zeggen. Een paar jaar lang hadden we geen televisie, en sport bevond zich sowieso in de periferie van onze interesses. Niet dat we tégen sport waren. Nee, onze puberteit was ondertussen voorbij. We waren niet meer tegen álles. Maar sport op televisie… Wij hadden wel wat beters te doen. Tot hij een paar weken geleden opnieuw ons leven binnenhobbelde. Op het enige uur van de dag dat wij nog wel eens televisie plegen te kijken, ergens na elf uur, zat hij plots naast haar, voor het eerst terug op de buis na een lange ziekte. Hij was haar ‘sidekick’, las ik later in de krant. Een sportterm, blijkbaar.

Wij waren meer dan aangenaam verrast. Meer nog, wij waren onder de indruk. Het bleek niet alleen een programma dat ergens over mocht gaan, waar je je gedachten moest bijhouden zonder dat je meteen een diploma filosofie in huis moest hebben om er iets van te kunnen maken. Het was zondermeer het beste wat wij de laatste tijd hadden gezien. En hij speelde daarin een centrale rol. Het programma mocht dan wel háár naam dragen, zijn rol was minstens even bepalend. Zonder opspelende ego’s of haantjesgedrag, hielden ze de vaart in het programma, attent, luisterbereid, scherp maar nergens gemeen. Televisie zoals het zou moeten. In de twintig jaar sinds hij ons de beginselen van de present perfect mocht bijbrengen, had hij een vak geleerd. Zoveel was duidelijk. Een métier dat hij helemaal onder de knie had. ’s Anderendaags konden we uitpakken, een beetje fier, in één moeite door de laatste resten van het puberteitsgewoel in onze hoofden wegvagend: “Gezien gisteren? Daar hebben wij nog les van gehad.” (th)

Miss carnaval

Koukleumen was er niet bij op het Wortels carnaval. De jongens en meisjes hoefden hun mooie pakjes niet onder dikke jassen en truien te verstoppen en maakten er zo een kleurrijk schouwspel van. 2


Binnen enkele weken wordt het voormalige moederhuis langs de Heilig Bloedlaan afgebroken. Het gebouw, in 1957 de trots van de Commissie van Openbare Onderstand, is nog maar 50 jaar oud en heeft maar 18 jaar dienst gedaan als moederhuis. In 1975 was het niet meer aangepast aan de noden van de tijd, waardoor het aantal bevallingen terug liep, de instelling te veel verlies leed en het moederhuis zijn deuren sloot. Nu moet het plaats maken voor het nieuwe rust- en zorgcentrum. Wij doken voor u in de archieven en we zochten naar mensen die er gewerkt hebben, die er bevallen zijn of die er geboren werden. (fh)

Het moederhuis wordt afgebroken…. Een gesprek met Gilberte Van den Heuvel en May Theeuwes Hoewel het deze functie al meer dan 30 jaar niet meer heeft, blijven alle voorbijgangers uit Hoogstraten en omgeving, het lage, langgerekte, witte gebouw in de Heilig Bloedlaan het “het moederhuis” noemen. Misschien is dit voor een groot aantal van deze voorbijgangers gewoon logisch want zij werden er, net als duizenden andere kinderen, geboren. Lang zal men het echter niet meer kunnen zeggen, want het wordt afgebroken. Wij gingen op zoek naar de sfeer die er heerste toen “het moederhuis” nog in volle bedrijvigheid was. We vonden Gilberte Van den Heuvel en May Theeuwes bereid om hierover een babbel te doen. Even voorstellen Gilberte en May zijn beiden welgekend in Hoogstraten, zodat voorstellen misschien niet echt moet. Toch doen we het even. Zij werkten beiden verschillende jaren in het moederhuis als kinderverzorgster: Gilberte van 1957 tot in 1963 en May van 1963 tot in 1970. Gilberte is gehuwd met Jef Van Gils, ere-directeur van de lagere school van het Klein Seminarie en May deelt haar leven met Johan Ooms, die we dan weer beter kennen als bezieler van de H. Bloedprocessie. Beide dames werkten er onder de hoede van de vroedvrouwen zuster Clara, zuster Mathilde en zuster Brigitte.

en in 2 zinnen: In de loop van de geschiedenis is het zo dat de “godshuizen” uit voorgaande eeuwen niet enkel een rusthuis voor ouderen waren maar tevens een opvang boden aan wezen en aan zieken en zo ook een functie als “gasthuis” hadden. Daar geboren worden was, in Hoogstraten, vanaf 1945 dan ook een heel normale zaak.

De opleiding Als dertienjarige werd Gilberte op kostschool gestuurd naar Borsbeek om er haar middelbare studies te doen en een opleiding als kinderverzorgster te volgen. Wat zij zich vooral herinnert van de opleiding is dat er ijzeren discipline heerste. Wanneer het reglement voorschreef dat er slechts 30 gram pap mocht worden gegeven aan de baby’s, dan mocht dit zeker ook nooit meer dan 30 gram zijn. Stages werden gelopen aan het St. Vincentius-ziekenhuis en het Erasmusziekenhuis te Antwerpen. Daar maakte zij haar eerste bevalling mee. Een zeer ongewone, want de moeder wenste haar kind af te staan voor adoptie. Voor Gilberte een zeer aangrijpende gebeurtenis waarvan zij een week lang niet kon eten. De moeder heeft het kind niet mogen zien, noch mogen horen wenen. Het werd direct afgevoerd en de moeder kwam er nooit nog iets over te weten. Jaren later heeft Gilberte de moeder nog eens gezien, ergens in Antwerpen.

Zelf geboren Natuurlijk werden zij ook zelf geboren. Gilberte deed dit op 24 oktober 1938, thuis met de hulp van de plaatselijke vroedvrouw “Madame Rosiers”. May zag het levenslicht in de achterkamer van het ouderlijk huis aan de Lodewijk De Konincklaan op 13 mei 1944. Thuis bevallen was toen nog een heel normale zaak. Haar moeder telde toen reeds 42 jaren en tante Trees Theeuwes stond haar bij de bevalling bij. Geboren worden in een “moederhuis” heeft zo zijn eigen geschiedenis waarvan de uitlegging wel in de context van dit verhaal zou passen maar, wegens te weinig tijd en plaats, slechts heel kort

De redactie dankt Annie Michielsen voor de totstandkoming van deze reportage.

Gilberte Van den Heuvel, Nelly Tuytelaers, Hilda Vervoort, Zuster Clara, Mariette Van Opstal, Zuster Mathilde, Yvonne Van den Berghe, Maria Adams 3


MOEDERHUIS

Het moederhuis Sint Anna-Maria Lang voor de bouw van het moederhuis in 1957, was er in Hoogstraten al een gasthuis. Er is al sprake van in 1284, altijd op de plaats waar nu het centrale grote H-vormige rusthuis staat. Die gebouwen kregen in het midden van de 19de eeuw hun vaste vorm. Aanvankelijk was er alleen het centrale gebouw, opgetrokken tussen 1860 en 1865. Pas in 1931 wordt de linker vleugel gebouwd en drie jaar later de rechtervleugel. Maar op dat moment worden bijna alle kinderen thuis geboren. Uitzonderlijk, als de arts verwikkelingen verwacht bij de bevalling, verwijst hij de ouders door naar Turnhout. Op 28 januari 1945 wordt in het gasthuis van Hoogstraten de eerste baby geboren. Die eer is voor Christina Joanna Maria Rombouts, dochter van Antonius Cornelius Rombouts en Maria Juliana Van Dun, een koppel van de Hees 57 in Rijkevorsel. Van dan af worden er steeds meer kinderen in het gasthuis geboren, zoveel zelfs dat men in juli 1950 de duizendste in het gasthuis geboren baby kan inschrijven. In totaal zullen er in het gasthuis 3.254 kinderen geboren worden. De duizendste geboorte is het moment waarop er stemmen opgaan om naast het gasthuis een moederhuis te bouwen. Drie jaar later is het zover. De Commissie van Openbare Onderstand (COO) doet een beroep op architect Stijnen, die ook de architect is van de heropbouw van de toren. Stijnen raamt de kosten van zijn ontwerp in 1953 op 3.016.450 BEF. Op zondag 21 juli 1957 wordt het nieuwe moederhuis ingezegend en in gebruik genomen.

Enkele dagen later werd er het eerste kindje, Judith Aernouts, geboren. De officiële opening in aanwezigheid van minister Leburton heeft pas op zaterdag 14 september plaats, de dag dat ook Marie Anne Peeters uit Rijkevorsel geboren werd. Een groot aantal genodigden wordt rondgeleid langs de negen éénpersoons- en zes tweepersoonskamers. Met twee verloskamers, een sterilisatiekamer, de couveuse en het reanimatietoestel is het moederhuis op dat moment uitgerust met de nieuwste voorzieningen. Het aantal geboorten stijgt van gemiddeld 300 per jaar in het gasthuis tot 450 in het moederhuis. In 1965 worden maar liefst 666 kinderen geboren, maar daarna gaat het aantal geboortes snel achteruit. Wanneer er in 1974 nog maar 251 kinderen geboren worden, worden de werkingskosten te hoog. Het moederhuis werkt met een verlies van 435 BEF per moeder per dag. Dit komt neer op een totaal verlies van 2.295.573 BEF in 1974, een verlies dat de COO doorrekent aan het stadsbestuur van Hoogstraten voor de fusie. Omdat die verliezen onverantwoord zijn, is men verplicht om het moederhuis te sluiten. Renild Storms de echtgenote van Jan Van der Velden werd als laatste moeder ingeschreven, om er te bevallen van hun zoon Gert. Maar één dag later, op 27 mei 1975, werd de moeder van Dirk Rijvers in spoed binnengebracht. Dirk was de laatste baby die er ter wereld kwam. Voor hem werden er 7.958 andere kinderen geboren in het gebouw dat men nu gaat slopen. (fh)

De couveusekamer, uitgerust zoals het hoorde in de jaren ‘60.

4

May startte haar opleiding, ze was toen 15 jaar, tot kleuter- kinderverzorgster of kinderverpleegster (tal van benamingen waren toen in zwang) onder de vleugels van tante nonneke in Duffel. Stage werd gedaan in het psychiatrisch ziekenhuis. De eerste bevalling die zij meemaakte herinnert zij

Gilberte Van den Heuvel (met een couveusekindje), Zuster Clara zich niet meer als een speciale gebeurtenis. Wel vond zij het raar dat de placenta (moederkoek) direct diende te worden ingevroren. Vroeger werd deze gewoon bij het pathologisch afval gedeponeerd maar sedert het begin van de jaren zeventig werd deze gebruikt door de cosmetische industrie die dan ook regelmatig de diepvriezers kwam leeg maken.

Aan het werk Wanneer Gilberte begon te werken in 1957 was het normaal dat het verplegend personeel buiten de dienst op het moederhuis ook permanent, dag en nacht, standby was: in het rustoord voor nachtelijke karweien zoals zuurstofflessen vervangen, in het gasthuis, wanneer er aan de lopende band poliepen en amandelen werden getrokken , en ook als ambulancier, want hoewel het verkeer nog niet zo druk was diende de ambulance toch regelmatig uit te rukken. Wie nachtdienst had op het moederhuis werkte in die tijd, in de ganse site, zeven nachten na elkaar, en helemaal alleen. Wanneer May startte met werken was haar taak al meer toegespitst op het moederhuis. Men werkte toen in 5 shiften: De eerste shift was gedurende 7 dagen van 6 tot 14 uur, daarna volgden zeven dagen van 14 tot 22 uur gevolgd door 7 nachten van 22 tot 6 uur. De minst zware shift was die van 9.30 tot 16 uur. Nadien volgden 7 dagen vrij. Gilberte heeft de drie eerste jaren van haar loopbaan moeten blijven “inslapen”. Slechts in de vijfde week mocht zij naar huis. Jef, die toen reeds haar vrijer was, mocht onder geen enkel beding het moederhuis of het gasthuis in. Vindingrijk zoals men toen was en nu de jeugd nog


MOEDERHUIS ling achter de rug was – sommigen bleven er een is, werden toch allerlei smoezen uitgevonden om hele nacht voor op – ofwel kwamen ze terug tedit te omzeilen. Zo had de één of andere vriend gen dat het “zo ver” was. De vader was er zeker al wel eens in zijn vinger gesneden en moest hij niet altijd bij. Ook niet om zijn vrouw naar het dringend door kompanen naar het “moederhuis” moederhuis te brengen. Immers hij was nog aan gebracht worden om er verzorgd te worden. het werk op het land of Omgekeerd werd ook in de fabriek en moest getracht om aan het zich nog wassen en strenge regime te ontBorstvoeding werd proper klederen aansnappen. Samen met doen voor hij in het collega’s werd al wel niet aangemoedigd. Integenmoederhuis binnen eens afgesproken om deel. mocht. Orde en netnaar de cinema (lees heid waren er immers vrijer) te gaan. Een troef. May en Gilberte collega moest dan bevestigen dit beiden: alles blonk en glansde. dekmantel zijn en via haar raam ontsnapte men Zo sterk zelfs dat een jonge vader, die niet mee dan. Als men door Zr. Clara, het hoofd van het kon met Dr. Convents om zijn vrouw naar het personeel, betrapt werd, dan moest men zijn moederhuis te brengen, wegens juist bezig met verdiende straf maar ondergaan of anders een silovoeder voor de beesten, na zijn wasbeurt en geldige smoes verzinnen zoals “ik heb de hele met proper kleren aan, dwars door de glazen deur nacht op de WC gezeten …”. liep. Gelukkig zonder kwetsuren. Wanneer het bij een bevalling mis dreigde te gaan Hoe het in zijn werk ging werden de gynaecologen Peeters of Proost vanuit Wanneer de tijd van bevallen daar was werden de Turnhout ter plaatse geroepen. Zij stonden het moeders meestal door hun huisarts naar het moepersoneel en de moeder dan bij. Hoewel men derhuis gebracht. Zij kwamen uit Groot-Hoogeen volledige uitrusting, zeg maar operatiekamer, straten, Rijkevorsel, St.Lenaarts en Brecht. had om een keizersnede uit te voeren, had er, in Ofwel bleef de huisarts ter plekke tot de beval-

al die jaren dat het moederhuis in Hoogstraten bestond, geen enkele plaats. Wanneer er complicaties waren die wezen in de richting van een keizersnede, werden moeder en kind steeds in allerijl overgebracht naar het ziekenhuis in Turnhout. Zonde van de investering om een degelijke bevallingskamer te voorzien. Het was immers de toenmalige COO (nu OCMW) die in alle middelen moest voorzien. Hoewel Jaak Aerts voorzitter van de COO was en Mr. Quadvlieg secretaris, waren het toch vooral de nonnen, met Zr. Clara op kop, die er de plak zwaaiden.

Hoogtes en laagtes Ieder heeft in zijn leven wel goede en ook wel slechte herinneringen, ook in het professionele leven. May vond het zeker niet leuk wanneer een kind in de couveuse moest. De regel was dat het kind ten minste 3 kg. moest wegen. Er net onder kende geen genade in de ogen van de nonnen. Wanneer een kind in de couveuse terecht kwam mocht de moeder of de vader die ruimte niet binnen. Van achter het glas mocht men eens naar het kind zwaaien. Dat was de regel. Toch liet May, wanneer de nonnen (zusters) niet in de buurt waren, de moeder toch stiekem binnen om het kind eens te aaien en te knuffelen.

In het moederhuis, dat plaats moet maken voor het nieuwe zorg- en rusthuis, werden 7.959 kinderen geboren. 5


MOEDERHUIS

Zuster Clara

De zusters van O.L.Vrouw van Zeven Weeën werden in 1866, één jaar na de bouw van het gasthuis, naar Hoogstraten gehaald. Ze werden door toenmalig burgemeester Vrients en Commissievoorzitter Neeckx, ‘ingehuurd’ om te zorgen voor de zieken, de opvang van wezen en ouderlingen en, vanaf 1945, voor hulp bij bevallingen. De nu 87-jarige zuster Clara is de enige nog levende zuster, die in het moederhuis van Hoogstraten gewerkt heeft. Ze verblijft op dit moment in het rusthuis Heilig Hart in Putte bij Mechelen, waar de zusters van O.L.Vrouw van Zeven Weeën hun hoofdhuis hebben. Haar wereldlijke zuster, Zuster Liberta, verblijft in het rusthuis in Zaventem. Zij heeft wel in Hoogstraten, maar alleen in het gasthuis gewerkt. Zuster Clara legde haar geloften af op 27 september 1945. Aanvankelijk werkte ze drie jaar als verpleegster in Merksplas-kolonie. Na een opleiding tot vroedvrouw werkte ze eerst nog in het oude en later in het nieuwe moederhuis. Tussen 1960 en 1963 verhuisde ze opnieuw naar Merksplas. Daarna bleef ze in Hoogstraten tot 31 augustus 1974, toen de vier laatste zusters vertrokken, iets minder dan een jaar voor het moederhuis gesloten werd. (fh) maar een glimp van hun geliefde vrouw of kind Gilberte herinnert zich, uit haar diensttijd, dat er op te vangen. Menigeen heeft zo op de verkeerde twee “softenonkinderen” werden geboren (kinraam staan kloppen, tot verveling van de moeder deren met zware fysische afwijkingen). Deze en kind die willen slapen of tot hilariteit van de kinderen overleden kort na de geboorte. verpleegkundigen. In het moederhuis kon het er wel druk aan toeEen hoogtepunt in May haar ervaringen was gaan. Vooral tijdens “volle maan”. Onder het de geboorte van “Constanneke” uit Rijkevorpersoneel was het dan van “houdt u vast” want sel. Het kind woog bij de geboorte 6 kg. en had er gaat wat komen – alsof die mannen het negen reeds twee tanden. Voor de moeder was het een maanden voordien al wisten wanneer het volle zeer zware bevalling maar toch gaf zij haar kind maan zou worden … borstvoeding. Een techniek die, in die tijd, niet De moeders verbleven in die tijd, na de bevalaltijd werd aangemoedigd. Poeders en flessen ling, 10 dagen in het moederhuis. Het personeel werden als waardige vervanger gepromoot. Soms verzorgde hen al die tijd met liefde en plezier. met heel veel ijver, zodat het voor sommigen, Gedurende de eerste vier dagen kregen de moemet een vakantie in Zwitserland, op kosten van ders een volledig bedbad, voor die tijd was dat Nestlé, beloond werd. Ook korsetten en Bh’s een echte verwenning. werden er wel eens aangeprezen. May herinnert zich nog levendig de doopplechMinder leuk waren natuurlijk ook de moeders die tigheden. Binnen de 3 dagen na de geboorte moest het kind gedoopt worden in zijn of haar parochiekerk. Aangezien de moeder tien dagen het bed moest houden, moest de kinderverzorgster met het kind mee op pad. In een lichtblauw en wit uniform, als een pseudo-nonneke, stonden zij dan naast de doopvont. Gelukkig waren de meeste pastoors barmhartig en zorgden zij er voor dat het doopwater lauw/warm was. NaOp 14 september 1957 wordt het moederhuis officieel geopend in dien moesten zij met aanwezigheid van minister Leburton en Gouverneur De Clercq. het kind terug naar het Notaris Michoel overhandigt een schaalmodel van het beeld dat moederhuis. Mee op de voorgevel siert aan minister Leburton. cafétoer gaan, samen na een misval voor een curettage (“kuising” zoals met de vader, peter en meter, en ander vrienden men in de volkmond zegt), of bij een doodgeboen familieleden was er voor hen niet bij. Bij een ren kind, ook een aantal dagen in het moederhuis vroeggeboorte, een couveusekind, was voorzien moesten verblijven, zonder kind, tussen alle blije in een nooddoop in het moederhuis. moeders en vaders met hun jonge spruiten. De opeenvolgende geboortes in het gezin Rigouts-Van Aert vond May ook steeds een belevenis. Een hele serie kinderen werd er na elkaar Er zelf bevallen geboren maar steeds werden zij met grote liefde Gilberte werd ook zelf moeder in het “nieuwe en geborgenheid in het gezin ontvangen, onder moederhuis”. In haar tijd was het de mode om te het eigen kruisbeeld dat van huis werd meegebevallen zonder angst. Tijdens de zwangerschap bracht. Vaders mochten na 8 uur ’s avonds niet kwamen moeder en vader naar de consultatie om meer binnen in het moederhuis. Aangezien alsamen oefeningen te doen in “persen” en “ontles gelijkvloers was stonden zij dikwijls in de spannen”. Tijdens de oefeningen viel het voor avondlijke uren op de raam te kloppen om toch de mannen meestal nogal mee. Maar tijdens de

6


MOEDERHUIS werkelijke bevalling stonden zij er vaak hulpeloos bij en werden moeders wel eens boos op hun onwennige echtgenoot: “Het ging er wel gemakkelijk in, maar er uit komen is wat anders”. Hoe het voor Gilberte was, onthullen wij hier niet. Wel dat zij met hun Ben (1963) en Wout(1966) telkens op een luxe-kamer werd gelegd, zoals dat voor eigen personeel de gewoonte was. De kinderen hadden daar een hemelbedje en de moeders aten er met zilveren bestek. May beviel er in 1968 van hun oudste zoon Roel (1968).

Josephine Van Gestel, alias Zuster Brigitta vertelt

De sluiting Waarom het moederhuis gesloten moest worden in 1975 hebben zij nooit goed begrepen. Alle voorzieningen om jonge moeders, kinderen en vaders te ontvangen en te verzorgen waren er aanwezig. Vooral omwille van het toegewijde personeel dat van 24 uur op 24 uur in de weer was om iedereen te verzorgen. Een zware taak zoals May het zich herinnert. Soms was men tijdens nachtdiensten alleen verantwoordelijk voor 40 jonge moeders en hun kinderen waaronder steeds ook een aantal couveuse kinderen. Of zoals Gilberte het zei: “Steeds bereid om alle werk te doen, zonder vragen te stellen.”

De afbraak Wanneer over enkele weken de afbraak van “het nieuw moederhuis” van start zal gaan is dit zo-

May Theeuwes met een (afgestane) baby, een zogenaamd ‘procureurs-kindje’.

wel voor Gilberte als May met enige pijn in het hart. Het was en is een goed gebouw dat stevig werd gezet en waar men andere mogelijkheden voor had dan het af te breken. Hopelijk worden het beeldhouwwerk in de voorgevel en de muurschildering in de hal gered. Ondanks de afbraak zal de centrale bel, die iedereen in huis wakker maakte, in hun oren blijven weerklinken. (pdn)

Josephine Van Gestel is 14 jaar als ze in maart 1949 als meid gaat werken in het gasthuis van Hoogstraten, in het H-vormig gebouw waar nu het rusthuis is. In het gasthuis is ook een kraamafdeling waar zuster Leona, zuster Alma en zuster Livina werken, samen met onder andere Simonne Bruurs en Marieke Adams. Minder dan drie jaar later, op 2 februari ’52, zal Josephine als zuster Brigitta intreden bij de Zusters van Zeven Weeën van St.-GenesiusRode, een orde die naast het gasthuis in Hoogstraten nog vijftien andere bijhuizen heeft. Zuster Margriet-Marie, de algemene overste van de orde, is van mening dat Josephine meer kwaliteiten heeft en geeft haar de kans om te studeren. Josephine gaat eerst naar de verpleegsterschool in Turnhout en daarna naar St.-Elisabeth in Ukkel, waar ze in 1963 als vroedvrouw afstudeert. Pas dan wordt ze met de realiteit van het werk in het moederhuis en het leven in een klooster geconfronteerd. Als zuster Brigitta staat ze jarenlang als vroedvrouw met nachtdienst. Ook als er tot acht bevallingen op één nacht zijn, staat ze er als vroedvrouw alleen voor. Zuster Alma, zuster Livina, zuster Clara en zuster Mathilde staan in voor de verzorging overdag. Zuster Horonina staat in de keuken, waar ze hulp heeft van zuster Bernadine en zuster Benedicta. Frans Van Ginkel werkt ook in de keuken en is, samen met Louis Brosens, ambulancier. Frans Schrauwen en Jos Jansen werken in de boerderij en in de tuin. Zes jaar zal zuster Brigitta het volhouden, maar dan wordt het haar te veel. “Heb je het boek de ‘ex-non’ van Annick Verslegers gelezen?”, vraagt Josephine, “Het verhaal van de ijzeren kloosterdicipline, de allesverterende eenzaamheid, het verraad en de roddels van de medezusters, de doctrines en de willekeur van de oversten, het is de echte werkelijkheid”. “Als non moet je jezelf verloochenen”, gaat Josephine verder, “Je moet volledig breken

met je thuis en als je bezoek krijgt is er steeds een andere zuster in de buurt om je te controleren en te verklikken. Een kind van je broer of zus op je schoot nemen mag niet, want dat zou ‘andere gevoelens kunnen opwekken’. De zusters worden ook regelmatig en naar willekeur verplaatst naar andere instellingen van de orde. Op die manier wil men voorkomen dat er een te hechte groep of vriendschappen ontstaan. In het kapittel, een soort publieke biecht, moet je voor alles en nog wat schuld bekennen, ook al is daar absoluut geen reden voor. Schuld bekennen hoort bij de discipline in het klooster. Tijdens de vasten moeten ze zichzelf elke woensdag en vrijdag geselen. Een zweep met twaalf striemen, symbool voor de twaalf apostelen, met in elke striem drie knopen, een verwijzing naar de heilige Drievuldigheid. De zweep moest eerst in kaarsvet gedompeld worden, dan is ze goed hard. Dan het kleed omhoog en op de blote billen, tot bloedens toe.” Zes jaar kloosterleven en dag en nacht werken laten sporen na. Josephine is een wrak en in overleg met dokter Faes en dokter Convents beslist ze om eruit te stappen. Op oudejaarsdag 1969 komt haar vader haar halen. Administratief is ze met niets in orde. Er is nooit sociale zekerheid betaald. Voor de buitenwereld heeft ze niet bestaan, heeft ze nooit gewerkt. Op de belastingsbrieven staat overal ‘nihil’ en wordt ze omschreven als een “behoeftige die opgenomen is tegen kost en inwoon”. Josephine kan rekenen op begrip van secretaris Quadflieg. Hij tracht haar als leek in dienst te houden, maar de oversten steken daar een stokje voor. Josephine kan als vroedvrouw aan de slag in St.-Antonius Zoersel en jaren lang bezoekt ze als vrijwilliger ernstig zieke mensen. Drie jaar na haar uittreden trouwt ze met Jozef Dingenen. Samen hebben ze één dochter en één kleinkind. Haar man heeft hun kleinkind niet gekend, hij is in ’84 overleden. (fh)

7


MOEDERHUIS

Hoe het vroeger was … Ruim een halve eeuw geleden werd mijn schoonmoeder gehuldigd – samen met heel wat van haar tijdgenoten – omdat zij meer dan 10 kinderen ter wereld gebracht had. Een heldin van de voortplanting, zou je zo iemand kunnen noemen. Ze kreeg toen ook een medaille maar amper kinderbijslag. Aan de gevierde moeders van toen kunnen we nu niet meer vragen wat ze er zelf van vonden: van 10 kinderen of meer krijgen. 10 keer of meer die helse pijnen ondergaan, die slapeloze nachten, het werk dat nooit gedaan was, de niet te drogen luiers boven de stoof, de ambras en het gejengel.. Maar vooral telkens weer die angst om het zo kwetsbare kleine kind. Kroep, mazelen, wiegendood, kinkhoest, kinderverlamming, longontsteking … zovele ziektes waar toen geen kruid tegen gewassen was en een voortdurende bedreiging vormden voor het kind. En er stierven toen inderdaad nogal wat kindjes. Bij de begrafenis van zo’n kind kreeg je dan een doodsprentje waarop de meest cynische tekst stond die ik ooit onder ogen kreeg : “God nam, God gaf, Gods name zij gezegend …” In godsnaam, zeg. Genoeg kommer en kwel over vroeger. Omstreeks de jaren 50 werd het leven in het algemeen wat makkelijker, ook voor de veel geplaagde moeders. Er was een schuchter begin van geboortebeperking door de periodieke onthouding (wie kent dat woord nog?), een door de kerk toegelaten methode van geboortespreiding en niet beperking, zo mocht je het niet benoemen.. Daarover mocht toen nog amper gesproken worden. Ook de ontdekking van de antibiotica waardoor vele ziektes konden afgewend worden, maakte dat ouders wat minder angstig met hun lieve kleine bezig waren. En hoewel hun moeders nog allemaal thuis waren bevallen, dachten de vrouwen van toen er niet aan om dat nog ooit te doen. Zoiets primitiefs, dat nooit meer! Velen onder hen zwoeren dan ook maar meteen de borstvoeding af, al even primitief in hun ogen . Nee, het verleden had hen niets te leren, wel integendeel. Hun geloof in de vooruitgang en hun vertrouwen in de toekomst maakten van hen moderne vrouwen en dat wilden ze ook per sé zijn. Ook het nieuwe moederhuis van toen paste daar perfect is. Licht en luchtig, geleid door in het wit geklede nog jonge vrouwen die al even modern waren als zij en de ouderwetse bakerpraatjes van hun moeders en grootmoeders ver achter zich hadden gelaten. Het was best een gezellig oord, dat moederhuis. Eens de pijnlijke bevalling achter de rug kon je je daar eens goed laten verwennen, bijna een wellness-kuur avant la lettre en dat duurde toen een volle 9 dagen! Rondhangen in pon en kamerjas en zoveel in bed liggen als je wilde. Geen kooken kuiskarweien, integendeel, je kreeg je eten netjes bij je op de kamer en het smaakte altijd, je was tenslotte niet ziek. Je kreeg veel bezoek – de deur stond altijd open – en veel complimentjes over de nieuwe baby. Ook geen drukte van de

8

andere kinderen die veilig thuis bleven bij echtgenoot en familie. Het nieuwe moederhuis had ook niks van een ziekenhuis, je zag daar amper een dokter of een medicament. De twee zustersvroedvrouwen zwaaiden er de plak en het moet gezegd dat ze daarin nogal tiranniek waren en soms de meest pietepeuterige regeltjes oplegden. Zo moesten de rolluiken aan de straatkant allemaal op dezelfde hoogte hangen, zon of geen zon, want dat gaf een net en ordelijk uitzicht vanaf de straat . Boeketten mét aspergegroen, in die tijd veelvuldig gebruikt, moesten onmiddellijk van hun groen worden ontdaan want dat kon het nachttafeltje besmeuren… Kwatongen beweerden ook wel eens dat de zusters erop uit waren om uw baby flesvoeding te geven om zo dure melkproducten te kunnen aanrekenen of, erger nog, de baby in de couveuse te stoppen als die niet genoeg gewicht had, om zo het moederhuis financieel te spijzen. De prettigste plek in het moederhuis was de ruime hal vooraan waar de moeders ’s avonds gezellig bij elkaar kwamen zitten. En het moet gezegd, hoe modern die vrouwen ook wilden zijn, daar kwamen de oude bakerpraatjes toch weer te voorschijn. Hoe je kon voorspellen welk geslacht je baby had vooraleer hij geboren was. (Niemand had toen al van echografie gehoord). Bij sommigen had het te maken met het moment van verwekking, bij anderen kon je het zien aan de manier waarop de toekomstige moeder haar kind droeg (vooraan of meer zijdelings). En die voorspellingen bleken altijd uit te komen! Behalve die praatjes uit de oude doos, waren er ook andere, minder plezante. De moeders hadden een lichte voorkeur voor dramatische bevallingsverhalen met baby’s die ondersteboven in de buik zaten, bevallingen die dagen duurden …

gewoon huiveringwekkend als je daar als pasbevallen vrouw bijzit Toen mijn kinderen geboren werden – eind jaren 50 en begin 60 – waren het drukke tijden in het moederhuis. Je kon soms een halve dag op de gang liggen eer er een kamer voor je vrij was. Dan kon je het reilen en zeilen in zo’n moederhuis pas goed zien, de verpleegsters in looppas, het gerammel van karretjes, schalen en emmers. En soms ook het gekreun en gevloek vanuit de verloskamer, interessant als je eigen bevalling achter de rug is. Maar de baby-boom bleef niet duren. Daar zorgde vooral DE PIL voor. In het begin werd er enkel over gefluisterd – want verboden door de kerk – maar dat duurde niet lang. Als de dokter het voorschreef, kon het toch niet slecht zijn, zo dacht men. Maar die pil betekende wel een revolutie in het vrouwenleven . Voor het eerst in de geschiedenis kon de vrouw veilig aan anticonceptie doen met een bijna 100 procent zekerheid dat ze niet zwanger zou worden Voor het eerst kon ze kiezen hoeveel kinderen en wanneer die geboren zouden worden. En de vrouwen gingen er gretig op in. Op korte tijd werd het 2-kind gezin de meest voorkomende gezinsvorm; soms 3 omdat er nog een jongetje of meisje ontbrak. De kerk en de ouderen vreesden voor losbandigheid en daling van het bevolkingscijfer maar daar waren de meeste vrouwen – en ook de mannen – niet van onder de indruk Maar zo werd het moederhuis stilaan overbodig en niet enkel omdat er te weinig baby’s kwamen, ook omdat het te klein was om aangepast te worden aan de noden van de tijd. De tijd van de babyboom was voorbij, de tijd van de vergrijzing nabij en het moederhuis paste zich aan: het werd omgebouwd tot rusthuis. (Jof)

Het moederhuis werd gebouwd op het moment dat de meeste gezinnen veel kinderen telden. Deze foto werd genomen bij het doopsel van een zevende dochter in het gezin Michiels-Van Ginniken, geboren in Hoogstraten en gedoopt in de parochiekerk te Rijkevorsel.


MOEDERHUIS

DE MOEDERS KEERDEN WEER Waar er in de jaren ’60 jaarlijks nog zo’n 600 kinderen geboren werden in de Sint-Anna-Materniteit (SAM), liep dit getal terug tot een 250-tal begin jaren ’70. Niettemin spreken we toch van een totaal van vele duizenden kinderen en meer dan duizend moeders. Het zou dan ook verwonderlijk zijn mochten van die moeders van weleer er niet enkelen zijn die 50 jaar later opnieuw als gast zouden verblijven in het Woon-en Zorgcentrum (WZC). Op dit ogenblik zijn het er vijf. Kee Stoffelen woont sinds februari 2004 in het WZC.. Kee is in SAM bevallen tussen 1963 en 1966 van Eric Roelen en Ingrid Roelen. (Ingrid is verpleegkundige in het WZC op de afdeling van Sint-Anna) Paula Van Heyst woont sinds juni 2005 in het WZC. Paula is in SAM bevallen tussen 1959 en 1966 van Lief Roos, Els Roos en Hilde Roos. Ad Nooren woont sinds juli 2007 in het WZC. Ad is in SAM bevallen tussen 1961 en 1965 van Godelief Schrickx, Christianne Schrickx en Jules Schrickx. Annie Martens woont sinds mei 2001 in het WZC. Annie is in SAM bevallen tussen 1960 en 1963 van Peter Rentiens en van Anja Rentiens. (Anja is verzorgster in het WZC op de 2de verdieping) Lisette De Vries volgde in november 2006 haar man Herman Faes naar het WZC. Lisette is in SAM bevallen tussen 1964 en 1970 van Peter Faes, Luc Faes, Aletta Faes en van Herman Faes.

9


MOEDERHUIS

De eerste baby: Judith Aernouts, geboren op 31 juli 1957 eerste was van de eigen gemeente, kreeg Maria één van de twee luxekamers in gebruik. “Een heel mooie kamer, dat wel. En voor mij alleen. Maar blijkbaar kenden de zusters en het personeel de gang nog niet goed, want we werden daar nogal eens vergeten met het eten of met de verzorging. Maar allez, ik zal niet klagen, want we kregen het uiteindelijk wel. Ik herinner me nog masseur Marthe, een hele grote non. En Simone, van Jos Bruurs.”

De eerste boreling uit eigen gemeente zag op 31 juli 1957 het levenlicht. Maria Vermeiren, echtgenote van Jos Aernouts, woonde destijds op de Loenhoutsebaan, tegenover de Lodderhoek. Vier jaar eerder was ze in het oude moederhuis bevallen van een zoon, Marcel. “Een moeilijke bevalling” herinnert ze zich, “die heel lang duurde”. Toen Marcel 4 uur later nog geen schreeuw gelaten had en helemaal blauw zag, haalden de zusters hun paternoster al boven. Maar gelukkig was dat niet nodig, want de dokter had Marcel net aan het schreien gekregen. Bij haar tweede kwam Maria in het nieuwe moederhuis terecht. De bevalling werd door haar huisarts gedaan, dat was niet abnormaal die tijd. Alles verliep voorspoedig ditmaal en het jonge gezin had er een flinke dochter bij. Omdat ze de

ren welke naam zij gezegd hadden”. Hij kan er nog steeds smakelijk om lachen. Namens het bestuur van het nieuwe moederhuis kreeg Maria een mooi wollen dekentje en een vork en lepeltje voor Judith. Het vorkje heeft Judith nog steeds bewaard, het lepeltje is in de voorbije halve eeuw zoek geraakt. Maria woont met Jos in Loenhout, Judith met haar man Gust Van der Auwera in Rijkevorsel.

Het dochtertje van Maria en Jos werd Judith gedoopt. Jos: “Eigenlijk moest ze van de nonnekes AnneMarie heten, naar het nieuwe moederhuis, dat vonden ze gepast. Maria had liever Monique. Maar ik gaf haar op het gemeentehuis de naam Judith, want mijn moeder, die meter was, hoorde dat heel graag. Die naam hoorde je toen niet veel, dat was een vreemde naam hier. De nonnekes waren niet goed gezind toen ze het hoorden, maar ik zei dat ik mij op het gemeentehuis met de beste wil niet meer had kunnen herinne-

De laatste baby: Dirk Ryvers, geboren op 27 mei 1975 De allerlaatste boreling in het moederhuis SintAnna-Maria is Dirk Rijvers uit Meer. Dat was niet meer voorzien, want wegens de nakende sluiting werden al enige tijd geen reservaties meer aanvaard. De ouders van Dirk hadden dan ook al een kamer in de kraamkliniek in Turnhout besproken. De geboorte was trouwens voor twee weken later gepland. Maar toen Dirk’s moeder, Maria Adams, in de nacht van 26 op 27 juli 1975 weeën kreeg, oordeelde de bijgeroepen huisarts Dr. Convents dat er geen tijd meer was om naar Turnhout te rijden en werd ze in allerijl naar Sint Anna gebracht. Omdat het een spoedgeval betrof, kon ze er nog terecht. Op 27 mei 2007 om 1.30

WIN S E PRIJ

OOI M N E E 10

uur werd Dirk geboren. Moeder en zoon werden in diverse kranten van die dagen vereeuwigd. Na Dirk zouden er nooit nog kinderen ter wereld komen in het moederhuis van Hoogstraten. Dirk, 33 jaar ondertussen, is nu zelf al vader van 3 kinderen. De jongste kwam enkele weken geleden ter wereld en werd op 10 februari in Meer gedoopt. Dirk is tuinder en woont met zijn gezin in de Eindsestraat in Meer, op enkele tientallen meters van het huis waar zijn moeder zijn geboorte voelde aankomen. Dirk’s moeder is enkele jaren geleden overleden, zijn vader Frans maakt het goed en woont nog steeds op de boerderij in de Eindsestraat.

Bent u ook geboren in het MOEDERHUIS van Hoogstraten? Het oude of het nieuwe, het maakt niet uit. Schrijf dan een briefje naar onze redactie of nog gemakkelijker, ... ga snel naar WWW.DEMAAND.BE


MOEDERHUIS

Het personeel dat vandaag in het St.-Anna (rusthuis) werkt. Boven v.l.n.r.: Monique Leemans, Willy Damen, Marleen Moyens, Katrien Van Gastel, Annie Michielsen, Marit Graumans, Lief Otte, Ingrid Roelen, Ans Jochums, Vera Van Loock, Lief Verhoeven, Kizzy Joosten en Kelly Schoofs. Zittend v.l.n.r.: Tinne Koks, May Vervoort, Mary Staes en Natasja Aerts. Liesbeth Van Der Flaas en Sil Verhoeven ontbreken op de foto.

DE WERELD VAN

11


vanuit het stadhuis... De oppositie verlaat de vergadering

Bouwen met of zonder subsidies Maandag 28 januari om 22.00 uur verlaten de oppositiepartijen de raadszaal. Ze kunnen niet akkoord gaan met het voorstel van de meerderheid om nieuwe afgevaardigden aan te duiden in de Raad van Bestuur van het PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap). Minder dan een jaar geleden, op 26 februari 2007, heeft de gemeenteraad met een grote eensgezindheid zes afgevaardigden aangeduid. Er is dan ook, volgens de oppositie, geen reden om op die beslissing terug te komen. De meerderheid daarentegen kan zich niet meer vinden in de verhouding die toen werd vastgelegd: vier afgevaardigden van de meerderheid en twee van de oppositie. Dat is geen weerspiegeling van de verhoudingen in de gemeenteraad. Wanneer de meerderheidspartijen een stemming willen doordrukken, verlaat de oppositie de raadszaal. Ze zullen klacht indienen bij de hogere overheid.

Alle afvalwater zuiver De zitting was nochtans in een gemoedelijke sfeer begonnen. De eerste agendapunten werden rustig besproken en unaniem goedgekeurd, ook het zogenaamde ‘Zoneringsplan van het afvalwater’. De overheid wil dat alle woningen voor 2015 aangesloten worden op de riolering of beschikken over een eigen waterzuivering, indien aansluiten op het rioleringsnet onmogelijk is. De Vlaamse Milieumaatschappij maakte voor Hoogstraten een voorstel op, waarin nog 190 woningen voor hun eigen individuele waterzuivering moeten zorgen. In vaktermen spreekt men dan van woningen die in aanmerking komen voor een IBA, een Individuele Behandelingsinstallatie van Afvalwater. Na een grondige informatieronde en een bezoek aan de Nederlandse gemeente Gemert, die veel ervaring heeft met drukrioleringen en IBA’s, heeft het college de plannen van de VMM grondig bijgestuurd. In de plannen zoals ze nu voorliggen worden 130 van de 190 woningen aangesloten op de collectieve riolering. Nu liggen er nog 60 huizen die in aanmerking komen voor een IBA. In de toekomst zal bekeken worden of men ook op die plaatsen met drukrioleringen kan werken.

van de kleuterschool te financieren. De stad betaalt maximaal 290.000 euro voor het rechtzetten van de ruwbouw. De afwerking gebeurt door de school zelf, met mensen van de oudervereniging en het schoolcomité. Als het gebouw klaar is, wordt het eigendom van de stad. De stad ontvangt dan een huur, rekening houdend met de werken die de school in eigen beheer uitgevoerd heeft. Als het stadsbestuur over de brug komt, kan de school een nieuwbouw van 12 op 40 meter realiseren, waarin plaats is voor een polyvalente ruimte, een kleuterklas en een refter. Na de uitbreiding van de school kunnen de lokalen langs de Schoolstraat exclusief gebruikt worden door Stekelbees, de naschoolse opvang. De GROEN!-HOOP-fractie is overtuigd dat de

uitbreiding van de kleuterschool in Minderhout nodig is, maar wil andere wegen bewandelen om dit te bereiken. Ze zien niet in waarom de school langs de gemeentekas mag passeren en dat het de stad enkele honderden euro’s moet kosten. “Waarom doet de school geen beroep op DIGOsubsidies, die de overheid ter beschikking stelt voor de bouw van scholen”, vraagt raadslid René Sprangers zich af. Zijn fractie stelt zich ook vragen bij de energienorm van het gebouw, maar maakt zich vooral zorgen over de omschrijving ‘ruwbouw’. “Waar begint en eindigt de ruwbouw en wat gebeurt er als de kosten hoger oplopen”, vraagt René Sprangers. Roger Van Aperen vraagt of de betaling van de

De kleuterschool van Minderhout De kleuterschool van Minderhout, een zogenaamde vrije school barst uit haar voegen. De laatste jaren zijn er in Minderhout een aantal nieuwe verkavelingen bijgekomen, met een sterke stijging van het aantal kleuters als gevolg. Daardoor heeft de school een gebrek aan ruimte en, wat erger is, een gebrek aan financiële middelen om de uitbreiding van de school te betalen. Het college wil een overeenkomst afsluiten met de vzw Katholiek Onderwijs om de uitbreiding

12

Fons Jacobs, Lief Pans en René Sprangers (GROEN!/HOOP) verlaten samen met Jan Huijbrechts (VB) de raadszitting. Daardoor komen ook belangrijke door de oppositie op de agenda geplaatste zaken niet meer aan bod.


GEMEENTERAAD

Hier wil de vrije basisschool uitbreiden. Het stadsbestuur betaalt de ruwbouw en wordt eigenaar van de lokalen om ze daarna aan de school te verhuren. 290.000 euro besproken is met de ontvanger. “Heeft de school de nodige financiële documenten voorgelegd die de ontvanger nodig heeft om het bedrag te kunnen betalen”, vraagt hij. De raadsleden weten dat Roger Van Aperen met zijn vraag verwijst naar het feit dat de ontvanger enkele jaren geleden een renteloze lening aan HVV niet kon uitbetalen. Schepen Ann Desmedt begrijpt de oppositie niet. Iedereen is akkoord dat er dringend iets moet gebeuren voor de school in Minderhout, maar als het bestuur dan een oplossing voorstelt wil of kan de oppositie niet akkoord gaan. Voor de schepen van onderwijs is het engagement van de stad duidelijk. De ruwbouwwerken zijn beschreven en het engagement van de stad stopt wanneer de teller op 290.000 euro staat. Wat de betaling betreft, mag men dit dossier niet vergelijken met een renteloze lening. Omdat de school eigendom wordt van de stad, spreken we hier over een uitbreiding van het patrimonium van de stad. Uit de tussenkomst van schepen Haseldonckx kunnen we niet opmaken of de uitbetaling van de 290.000 euro besproken is met de ontvanger van de stad. “De ontvanger heeft het bedrag in de begroting ingeschreven, dus mogen we er van uitgaan dat hij het bedrag ook kan uitbetalen”, zegt de schepen van financiën. Tenslotte ontstaat er een welles-nietes discussie over de haalbaarheid van subsidies. Ex-schepen René Sprangers verwijst naar de school in Meersel-Dreef, waar de subsidies op enkele maanden tijd toegekend werden. Schepen en Vlaams parlementslid Tinne Rombouts meent te weten dat de wachttijd op subsidies op dit moment tot zeven jaar kan oplopen.

De PWA en de afgevaardigden van de stad Bij agendapunt 20: “Herziening van de samenstelling van de raad van bestuur en de algemene vergadering PWA-delegatie gemeente”, gaan de poppen aan het dansen. De algemene vergadering van het PWA bestaat uit zes afgevaardigden van de politieke fracties

in de gemeenteraad en evenveel afgevaardigden van de werkgevers en de werknemers. De zes afgevaardigden van het stadsbestuur werden tijdens de gemeenteraad van 26 februari 2007 democratisch en met grote eensgezindheid verkozen: vier afgevaardigden van de meerderheid en twee van de oppositie. Voor de meerderheid wringt daar het schoentje. Zij kunnen zich niet meer vinden in de verhouding meerderheid - oppositie. De gemeenteraad telt 25 leden, waarvan er 21 de meerderheid vormen en maar 4 de oppositie. Die verhouding wordt helemaal scheef getrokken wanneer men 6 afgevaardigden aanduidt: 4 uit de meerderheid en 2 van de oppositie. Volgens de meerderheid is het een logische aanpassing. Vijf t.o.v. één is een betere weerspiegeling van de verhoudingen in de gemeenteraad. Bij de oppositie klinkt het anders. “Mijn kop moet rollen”, fluistert Johan De Kock, één van de twee afgevaardigden van de oppositie, die plaatsgenomen heeft tussen het publiek. Hij maakt meteen duidelijk dat, volgens de oppositie, het probleem dieper ligt. Het PWA, het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, moet zorgen voor een structurele tewerkstelling en is er niet om gaten op te vullen, wanneer Stekelbees, de buitenschoolse opvang, een tekort aan personeel heeft. Het probleem sleept al jaren aan. Het PWA heeft op 20 september 2000 toegestaan dat Stekelbees één jaar een beroep mag doen op mensen van het PWA, hoewel deze activiteit niet op de lijst van toegestane activiteiten staat. Sindsdien is die toelating telkens met een korte periode verlengd, ook al noemde de Raad van Bestuur het systematisch inschakelen van PWA werknemers een lapmiddel en een verkeerd signaal aan de overheid. “Stekelbees moet naar een andere oplossing zoeken”, besliste de raad van beheer vroeger al. Op 28 november 2007 verlengt de Raad van Bestuur van het PWA, in zijn nieuwe samenstelling, de toelating om PWA’ers te gebruiken tot 10 februari 2008. Daarna kan Stekelbees niet langer een beroep doen op werkkrachten van de PWA, dan gaat de PWA deur dicht. Volgens de oppositie

is dat de echte reden om de samenstelling van de Raad van Bestuur aan te passen. “De kop van De Cock moet vallen”, klinkt het daar. De meerderheid geeft toe dat de aanleiding om de samenstelling van de Raad van Bestuur van het PWA te bekijken, die beslissing is. De meerderheid was sterk verontwaardigd dat de kinderopvang niet meer zou kunnen rekenen op ondersteuning van PWA-medewerkers. Dit zou op korte termijn leiden tot 30 opvangplaatsen minder, terwijl de druk zo groot is en men meer opvangplaatsen wil. De meerderheid, zo laat men ons weten, had bewust gekozen om deze aanleiding niet ter sprake te brengen tijdens de gemeenteraad. Dit vanuit de overtuiging dat niet iedereen de ernstige gevolgen van die beslissing goed inschat. Om polarisatie te vermijden besliste men om het probleem eerst intern, binnen de Raad van Bestuur van het PWA zelf, te bespreken.

“Let op”, zegt Johan De Kock (HOOP) die tussen het publiek zit, “ze willen mijne kop”. De uitslag van de stemming zal dit bevestigen. Bij het natrekken van de samenstelling van de vergadering heeft men, zo beweert de meerderheid, geconstateerd dat de samenstelling niet proportioneel in verhouding is met deze van de gemeenteraad en daarom is er dan ook een aanpassing gevraagd. Wanneer de meerderheid een stemming wil organiseren verlaten de vier raadsleden van de oppositie de zaal. In een uitspraak van de Raad van state over een vergelijkbare situatie in de gemeente Wemmel, vindt de oppositie voldoende motieven om klacht in te dienen bij de hogere overheid. Dat gaan ze dan ook doen. Omdat de oppositie de zaal verlaten heeft, komen de bijkomende agendapunten die ze op de agenda geplaatst hebben niet meer ter sprake. Daardoor krijgen we geen antwoord op hun vragen over het goed of minder goed functioneren van GECORO, van de DIFTAR huisvuilophaling, over de nieuwe wachtdienst van huisartsen en over de sloopvergunning die het college afleverde voor een waardevolle woning in Meer. (fh)

13


ZO WAS HET

ZO IS HET

14

Vrijheid Hoogstraten Een kleine 90 jaar geleden


dorpsleven www.demaand.be REDACTIE Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, horstendries@hotmail.com

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

Politie Noorderkempen gebruikt zonne-energie GROOT-HOOGSTRATEN – Op de vooravond van de Europese beslissing om de hoeveelheid herbruikbare energie tegen 2020 op te trekken van 2 tot 13 %, stelde de politiezone Noorderkempen haar project “groene energie” voor. De elektriciteit voor hun gebouwen aan de Vrijheid wordt opgewekt door 144 zonnepanelen, die op het 400 m² groot dak van de garages geplaatst werden. “In weersomstandigheden zoals wij die hier kennen, levert elk paneel ongeveer 180 kilowattuur per jaar op”, zegt commissaris Rudi Peeters, de bezieler van het initiatief. “Dat betekent een totale opbrengst van 25.000 kilowattuur. Dat komt overeen met de stroom die tien Vlaamse gezinnen nodig hebben”.

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, toon.verleye@telenet.be

Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, franssnijders@scarlet. be

In een normale werkdag leveren de panelen 80 % van de stroom die de politie in het gebouw nodig heeft. Wanneer er, bijvoorbeeld tijdens het weekend, stroom op overschot is, wordt die verkocht aan EBEM (Elektriciteitsbedrijf Merksplas). De investering heeft 200.000 euro gekost. Die kosten zal men op dertien jaar tijd terug verdienen.

De 144 zonnepanelen op de garages zorgen voor meer dan voldoende stroom voor eigen gebruik. De overproductie wordt verkocht.

De politiezone waarvan Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas deel uitmaken, wil met de plaatsing van de zonnepanelen een voorbeeld zijn

voor andere gebouwen van de overheid, maar ook voor industriële gebouwen, voor de landbouw en voor de privéwoningen. (fh)

Wortel: redactie@demaand.be SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net FOTO’s & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, franssnijders@scarlet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten

Commissaris Rudy Peeters en Danny Vermeijen bij de omvormers. Op de meters kan men de productie van panelen aflezen.

Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

15


HOOGSTRATEN

Voor de herdenking ‘50 jaar wederopbouw toren’

Piuskoor brengt Requiem van Fauré HOOGSTRATEN - Nog niet zo lang geleden stelde het Hoogstraatse stadsbestuur haar culturele thema voor 2008 voor aan de Hoogstraatse verenigingen: ‘de 50ste verjaardag van de wederopbouw van de gedynamiteerde Sint-Katharinakerk’. Verschillende verenigingen besloten activiteiten op touw te zetten, met steun van het stadsbestuur, om deze viering extra luister te geven. Eén van de meest bijzondere wordt ongetwijfeld het prachtige ingetogen Requiem van Gabriel Fauré, dat op 8 en 9 maart door het Piuskoor zal worden verzorgd. Het Piuskoor aan u voorstellen is wellicht niet nodig. Opgericht in 1940 als mannenkoor werd het al in 1954 aangesteld tot vast koor van de pas heropende Sint-Katharinakerk. Enige tijd na het Concilie werd het omgevormd tot een Gemengd koor. Momenteel telt de groep 54 enthousiaste leden. Hun ronduit schitterende reputatie is terecht tot ver buiten de provinciegrenzen gekend. Voor het Requiem rekruteerde het koor extra muzikanten uit de meest gerenommeerde orkesten van Vlaanderen. Cristel De Meulder (sopraan) en Eric Ruis (bariton) nemen de solopartijen voor hun rekening. Peter Strauven bespeelt het orgel en Aurélie Guerreiro Viegas de harp. Het geheel staat onder leiding van Willem Van de Weerd, sinds 2005 dirigent van het koor. Het Piuskoor voegt aan haar concert een projectie toe van ondersteunende beelden, waarin ook de vernieling en de heropbouw van de toren

aan bod komen. Dit geeft het dubbelconcert een extra dimensie én een visie op verwoestingen, verdriet en dood in oorlogstijden. Ook worden de slachtoffers van dit alles met deze projectie nog eens postuum geëerd. Maar, zo groot de leegte was en het verdriet dat de verwoesting van de Hoogstraatse toren op het einde van de oorlog met zich meebracht, zo groot werd de heropbouw ervan in 1958 als vreugdevolle ervaring ervaren. En het is algemeen geweten dat dit unieke monument nu, 50 jaar later, nog altijd bij velen belangstelling weet op te wekken. Niet alleen omwille van de mooie muziek van dit Requiem is dit concert de moeite, ook mede door de projectie en de visie van het Piuskoor zal de toeschouwer een beklijvende avond beleven. Dit worden historische avonden voor onze stad! (dh)

Praktisch? Concert Piuskoor, i.s.m. het stadsbestuur: Het Requiem van Fauré. Op zaterdag 8 maart en zondag 9 maart, telkens om 20 uur in de SintKatharinakerk van Hoogstraten. Kaarten kosten 12 euro en 10 euro in voorverkoop op het Toeristisch Infokantoor (03/340.19.55 of toerisme@hoogstraten.be). Om een goed zicht te garanderen op de uitvoerders en de projectie, zijn er per concert 350 plaatsen beschikbaar. Spoed u dus om uw kaart aan te kopen.

Gabriel Fauré en het Requiem Gabriel Fauré (1845-1924) werd op 9-jarige leeftijd, wegens uitzonderlijk muzikaal talent, naar Parijs gestuurd. Hij studeerde er aan de befaamde “Ecole Niedermeyer” bij o.m. Camille Saint-Saëns. In 1896 volgde hij er Massenet op als leraar compositie. Maurice Ravel werd één van zijn leerlingen. In de periode dat Fauré verbonden was aan de Parijse Madeleinekerk, eerst als koordirigent en later als organist, schreef hij zijn Requiem (1888). Een vreugdevolle bevrijding, een verlangen naar geluk aan de andere kant van het graf. Bij de keuze van de dodenmis liet Fauré een gedeelte van het Dies Irae zingen op een plaats waar je het niet verwacht en het roept daardoor niet de verschrikking, maar eerder de vrede van de dood op. De muziek is dan ook vredig, verstild en troostrijk.

Ter gelegenheid van de Torenviering brengt het Piuskoor op 8 en 9 maart het prachtige Requiem van Fauré. 16


HOOGSTRATEN

Voor de herdenking ‘50 jaar wederopbouw toren’

Jo Haazen spreekt en speelt HOOGSTRATEN/MECHELEN - Naar aanleiding van de Torenfeesten 2008, hebben de Vrienden van de Hoogstraatse Beiaard en het stadsbestuur op 16 maart niemand minder dan Jo Haazen te gast. Jo Haazen is stadsbeiaardier van Mechelen en tevens directeur van de wereldbefaamde Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen. Door zijn grote virtuositeit en zijn typische speelwijze, ontwikkelde hij zich tot één van de beste beiaardiers van de huidige generatie. Daarnaast ligt hij ontegensprekelijk mee aan de basis van de wederopleving van de beiaardkunst en wordt hij door kenners, zowel nationaal als internationaal, beschouwd als een eminentie op beiaardgebied. Onze Hoogstraatse stadsbeiaardier Luc Dockx had het voorrecht om Jo Haazen tijdens zijn opleiding als leermeester te hebben. Naast het feit dat Jo een voortreffelijk beiaardier is, heeft hij ook de gave van het woord. In de lezing die Jo Haazen voor u zal geven, zal hij op inspirerende wijze spreken over de relatie tussen de beiaardkunst en torenbouw. Als geen ander kan hij immers filosoferen over onze “zingende torens” die ons door hun mystieke schoonheid letterlijk en figuurlijk doen opstijgen naar hogere sferen. Praktisch? De lezing van Jo Haazen vindt plaats op zondag 16 maart, van 15 uur 30 tot 16 uur 45 in het koor van de Sint-Katharinakerk. Om 17

uur zal Haazen vervolgens de toren bestijgen om een beiaardconcert ten beste te geven. Ideale luisterplaatsen om daarvan te genieten zijn het pleintje tussen het Administratief Centrum en

Zaal Sint-Cecilia, maar ook het kerkhofpad aan de zuidkant van de kerk, waar voor de gelegenheid stoelen zullen worden gezet. De inkom voor beide activiteiten is gratis. (ld, dh)

Zondagnamiddag 16 maart is beiaardlegende Jo Haazen te gast voor een lezing en een concert.

Ontbijt aan huis HOOGSTRATEN – De KWB organiseert op zondag 16 maart de actie ‘Ontbijt aan huis’. Verras je man, je vader of je grootvader eens met een uitgebreid en lekker ontbijt aan huis. De mannen kunnen uiteraard hetzelfde doen voor hun vrouw, moeder of hun grootmoeder. Maar ook andere familieleden, vrienden en vriendinnen kun je van dit smakelijke aanbod laten genieten; dus ook mensen die geen lid zijn van de KWB. De ontbijtpakketten kosten 9 euro per stuk en de levering hiervan gebeurt naar keuze tussen 7.30 uur en 10 uur. Inschrijving en betaling ten laatste op zondag 9 maart bij Jozef Smouts, Gelmelstraat 38 in Hoogstraten, tel. 03 314 31 37.

Quiz van Tennisclub De Vrijheid HOOGSTRATEN – Tennisclub TC De Vrijheid organiseert op 25 april om 20 uur stipt haar 3de algemene quiz. De quizavond heeft plaats in de kantine van de sporthal de Zevensprong (Spijker). De ploegen mogen maximum uit zes personen bestaan. Deelname kost 15 euro per ploeg en inschrijven kan via mail bij luc.herthogs@ telenet.be of GSM 0475 86 62 34 (fh)

17


HOOGSTRATEN

Kies voor streekgerechten en win prachtige prijzen

Culinaire zomer “Aan tafel!” gaat van start GROOT-HOOGSTRATEN - Vrijdag 15 februari werd onder ruime belangstelling het project “Aan tafel in Hoogstraten” boven de doopvont gehouden in de Meerlese Voorthoeve. Het organiserende ‘Lokaal Comité van de Smaak’ lanceert de activiteit om Hoogstraten nu eens écht tot een smaakvol stadje te maken. De startactiviteit op 23 februari werd in elkaar gestoken door het IKO. Op de Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) presenteerden zij op den blijk van het Begijnhof 27 kunstig bewerkte tafels, gemaakt door de verschillende afdelingen van de stedelijke academie. Tot 16 maart kan men deze tafels in evenveel horecazaken in Groot-Hoogstraten bewonderen. IKO tekende daarnaast ook voor de bierviltjes, placemats en affiches die u een zomer lang op deze smaakvolle zomer attent zullen maken. Naast IKO trekken ook de Werkgroep Culinair Erfgoed, Horeca Hoogstraten en Noorderkempen, VTI Hotelschool Spijker en de stad Hoogstraten aan de culinaire kar. Verder krijgt men onder meer steun van Unizo, VVV, Veiling Hoogstraten, Feestservice Vandersmissen, Tafelen in Vlaanderen, Toerisme Grensland en de Provincie Antwerpen. De hoofdactiviteit voor 2008 bestaat erin dat 22 horecazaken een zomer lang, naast hun gewone aanbod, elk een streekgerecht op de kaart zullen zetten. Dit kan gaan van asperges op z’n Vlaams, mosselen met frieten, fazant of blinde vinken, tot smoutebollen, ijs met aardbeien en Begijnenscheten … Wie zo’n gerecht bestelt kan daarmee op een speciaal ontworpen stempelkaart een stempel verdienen. En wie vijf stempels op een kaart heeft, maakt daarmee kans op mooie prijzen. Men is de prijzenkast nog aan het vullen, maar wat er zeker al inzit, dat zijn ballonvluchten over de Kempen (in de magnifieke aardbeiballon!), enkele vaten

Door frikadellen met krieken, Heilluizerssoep, Trappist met kaas of ander streeklekkers te bestellen, kunt u vanaf nu ook prachtige prijzen winnen! (foto : Frank Croes) Trappist, verschillende dinerkaarten, Unizo-waardebons, knappe verjaardagskalenders en nog veel meer. Het Erfgoedbanket dat de Werkgroep Culinair Erfgoed samen met de Hotelschool en de Veiling zal organiseren op 15 november, fungeert als slotactiviteit van het culinaire jaar. In 2009 wil men de activiteit herhalen en mogelijk nog uitbreiden. Samen met de Veiling, Feestservice Vandersmissen en de plaatselijke horeca wil men dan ‘Tafelen in volle Vrijheid’, waarbij een brunch van liefst 1,6 kilometer (!) zal worden opgesteld, van de Statie tot aan het rusthuis! Voor de scholen wil men tegen dan bezoeken organiseren aan diverse smaakcentra, zoals de Veiling, de Hotelschool, een landbouwbedrijf, een tuinbouwbedrijf en dergelijke meer, dit om onze jongeren weer respect te laten krijgen voor de streekeigen producten en hun producenten. (dh)

Grensland Onder grote belangstelling werd ‘Aan Tafel !’ op 15 februari boven de doopvont gehouden. Gastheer Ed van De Voorthoeve bood de aanwezigen een smakelijke receptie aan. 18

Het samenwerkingsverband Grensland brengt twee nieuwe brochures uit: Groepsuitstappen in het Grensland en wandelen en fietsen in het Grensland. Beiden te verkrijgen bij de toeristische dienst.


HOOGSTRATEN Markant nodigt uit...

Annemarie Picard in Amerika!! Waar kunt u van het streeklekkers genieten? In het centrum:

Wil je ons Kempens landschap bewonderen vanuit deze prachtige ballon van de Veiling? Doe dan zeker mee aan de streekgerechtenwedstrijd ‘‘Aan tafel!’’

Praktisch De verzorgde brochures bevatten naast uitleg over het project ook een lijst met deelnemende zaken, een stempelkaart met het wedstrijdreglement en – als toemaatje – een overzicht van alle activiteiten die er in het ‘Feestjaar 2008’ in Hoogstraten zullen plaatsvinden. U kunt ze gratis bekomen in de deelnemende zaken of op het Toeristisch Infokantoor. De brochure kan ook ingekeken worden op www.erfgoedhoogstraten.be. Een eerste periode van de streekgerechtenwedstrijd loopt van 23 februari tot en met 25 mei. Op 28 mei wordt dan een eerste reeks prijzen verloot. De tweede termijn loopt van 25 mei tot en met 28 september, waarbij de prijzen op 1 oktober getrokken worden.

-

Armiaen Begijnhof De Blauwe Regen De Gelmel De Gulden Coppe De Jachthoorn Den Bottel Den Engel De Tram Het Eglantierken Het Knechtjeshuis Het Moment Le Carte d’Or Noordland Torenijzer

In de deeldorpen: -

Het Fortuin, Meer De Eiken, Meer De Voorthoeve, Meerle Het Zonnetje, Meerle De Zevenster-Bij de Paters, MeerselDreef - Het Heike, Minderhout - De Nieuwe Buiten, Wortel

HOOGSTRATEN-Markant noemt zich een netwerk van ondernemende vrouwen en richt zich tot vrouwen die met volle teugen willen genieten van alles wat het leven te bieden heeft. Af en toe zien zij het breder en richten zij zich tot een groter publiek, niet alleen vrouwen maar ook mannen. De Hoogstraatse afdeling nodigt deze keer Annemarie Picard uit, in het echte leven mevrouw Pol Goossen (Frank uit Thuis) en zelf vooral bekend als ‘de moeder’ in Spring (Arlette Van Asten). Ze speelde ook talloze gastrollen in zowat alle Vlaamse series. Annemarie Picard, in het verleden te zien in Vriendinnen, Gilbert en Gilberte, Vetten & Kollidraten en Salon Brigitte speelt nu als nieuwe productie de monoloog AMERIKA !! waarin ze de kans krijgt een regelrechte dubbelrol te vertolken. Ze vliegt, onder de vleugels van regisseur Pol Goossen, van hier naar Amerika en terug. Dolle pret verzekerd maar er zijn ook ontroerende momenten! De voorstelling heeft plaats in zaal Cecilia (Gelmelstraat-Hoogstraten) op woensdag 5 maart, om 20.00u Kaarten, in voorverkoop 15 euro, bij Ingrid Maes: 03 314 06 08, of bij Kempi-meubel te Hoogstraten. Kaarten kosten aan de kassa 18 euro.

Volgende zaken in het centrum doen niet mee aan de streekgerechtenwedstrijd, maar tot 16 maart kunt er wel een kunsttafel van het IKO bewonderen: -

Cahier de Brouillon De Broodplank De Velo Hemeltje Lief

Bib Biep! Nieuws uit de bibliotheek GROOT-HOOGSTRATEN - De Jeugdboekenweek wordt zo gesmaakt dat ze in Vlaanderen tegenwoordig al twee weken duurt! Inderdaad, van 1 tot en met 16 maart is het weer zover. Het jaarthema 2008 is “Mooi” en daar biedt de bib de plaatselijke scholen een gevarieerd programma rond aan. Met de kinderen van het derde leerjaar wordt een spel gespeeld in de plaatselijke bibliotheek. De leerlingen van het vierde werken rond de Nederlandse auteur Mirjam Mous. Twee klassen krijgen het voorrecht haar zelfs in levende lijve te ontmoeten. De leerlingen van het vijfde en het zesde werken rond ‘het mooiste jeugdboek dat ze ooit gelezen hebben’. De Jeugdboekenweek wordt feestelijk afgesloten op zaterdag 15 maart in de voormiddag, met

een kinderverwendag. Laat uw kinderen die dag zeker een bezoekje brengen aan de Hoogstraatse bib! 50+ én interesse voor internet? In april en mei organiseert de bib opnieuw internetlessen voor medioren en senioren. Inschrijven kan aan de balie vanaf maandag 3 maart, tussen 14 en 17 uur. Verder kan je hier ook alle dagen voor terecht in Hoogstraten tijdens de uitleenuren. Elke cursus omvat 3 sessies van 3 uur. De cursussen starten vanaf 21 april en lopen tot 14 mei. De vertrouwde lesgeefster Maria Jennes zal twee reeksen internet voor beginners geven, twee reeksen vervolgcursus en twee reeksen fotobewerking. Per cursus kunnen 7 personen inschrijven, waardoor in totaal weer 42 50-plussers met internet kennis kunnen maken. De kostprijs bedraagt 9 euro per cursist.

“Amerika!! is even geestig geschreven als het wordt gespeeld... Zonder pretentie en pure ontspanning.” (Luc Milio op Radio 2) (LVR)

19


HOOGSTRATEN

(Van) kippen houden kan iedereen

Zin in een (h)eerlijke brunch?

GROOT-HOOGSTRATEN - Na de invoering van het diftar-systeem zijn veel mensen op zoek naar manieren om hun afval te beperken. Het houden van kippen is één van de mogelijke oplossingen. Kippen houden is een prima aanvulling op het thuis composteren, omdat kippen prima verwerkers zijn van ons keuken- en ons tuinafval! En, het is niet moeilijk, ’t is gemakkelijk. In één les kan je gezond kippen houden leren. Daarom organiseert de milieudienst van de stad Hoogstraten in samenwerking met de compostmeesters van VELT en met Vorming Plus een infoformatieavond. Tijdens deze infoavond krijg je een antwoord op vele vragen, zoals: • Wat geef je kippen te eten? • Waar kippen kopen? • Hoe maak ik een goed kippenhok? • Hoe testen of een ei nog vers is? enz. De infoavond heeft plaats op maandag 10 maart, om 20 uur, in zaal ‘Het Schaeckbert’ van het Administratief Centrum, Vrijheid 149 te Hoogstraten. Lesgever is Karel Vangeel van VELT. De toegang is gratis. Info: Milieudienst Hoogstraten (03 314 19 43)

Fijn KSJ-festijn HOOGSTRATEN - Zondag 10 februari had de KSJ verzamelen geblazen in en om het Pax-centrum. Het was nog eens tijd voor het gesmaakte ‘Eetfestijn’ en smaken, dat deed het ook. In verschillende shiften kwamen telkens vele tientallen kinderen, ouders en sympathisanten langs voor een hapje en een drankje. Met de kinderen werd er gespeeld, op het springkasteel gesprongen en met behulp van de leiding sjorden ze zelfs een heus inkomportaal in elkaar. De koters die daar op de foto onder poseren vormen slechts een deeltje van de enorme KSJ-gemeenschap. Meer info op de nieuwe website: www.ksjhoogstraten.be.

20

GROOT-HOOGSTRATEN - Het wordt weeral maart en dan roeren de wereldwinkeliers, als elk jaar, graag in hun kookpotten. Deze keer zal dat op 16 maart zijn, een zondag en dus wordt het een brunch en wel in de Pax. De gerechten zullen minstens zo lekker zijn en de keuze zo ruim als bij een traditioneel avondetentje. Als voorgerecht is er keuze tussen : gevulde omelet, salad bar en pindasoep. Bij het hoofdgerecht is er keuze tussen kip-curry met kokos en een vegetarische linzenschotel, alles met Marokkaans of mueslibrood. En als kers op de taart kun je tweemaal een bezoek brengen aan het rijke dessertenbuffet. Aan honger kom je die dag niet meer toe, dat is zeker. En wat kost dat dan? Voor de groteren 15 euro, voor de kinderen 8 euro en zeg nu zelf dat is niks te veel voor zo veel en zo lekker eten. En natuurlijk doen de wereldwinkeliers het alweer voor het goede doel van Broederlijk Delen. En die mikken dit jaar op de boer in Haïti, een land en een bevolkingsgroep waar steun zeer welkom is. Kom dus uzelf en uw familie, vrienden en kennissen verwennen met een heerlijk smulpartij en verricht tegelijk uw goede daad van de vasten.. Er wordt in 2 shiften getafeld, om 11u of om 13u. Inschrijven kan tot 10 maart. Per em: hoogstraten@oww.be, per telefoon: 033144924 of in de wereldwinkel.


HOOGSTRATEN

Op en om de tram tijdens de Nacht van de Geschiedenis GROOT-HOOGSTRATEN - Dinsdagavond 18 maart neemt de plaatselijke afdeling van het Davidsfonds opnieuw deel aan de Nacht van de Geschiedenis, een initiatief van Davidsfonds Nationaal. Dit jaar nodigt de plaatselijke groep Jef Schellekens uit, die ons zal onderhouden over ‘den tram’, het fenomeen dat destijds voor de ontsluiting van onze Kempen heeft gezorgd. De vader én grootvader van Jef waren van nabij betrokken bij de geschiedenis van deze opvolger van de paardentram. In een eerste deel zal Jef vertellen over de ge-

schiedenis van de Buurtspoorwegen in het algemeen en het emplacement van Hoogstraeten. Na de pauze zal hij het hebben over het grensstation Meersel. Aangezien het aantal plaatsen beperkt is tot 50, is inschrijven vooraf absoluut noodzakelijk. Neem daarvoor contact op met secretaris Joos Croes (03/314.49.24 of joos_croes@ telenet.be) en stort voor woensdag 12 maart 10 euro op het rekeningnummer 414-6050281-39 op naam van ‘Davidsfonds Hoogstraten’. In deze prijs is een drankje en een leuke verrassing inbegrepen. Opstappen op die tram, dus! (Zaal Pax, 20 uur)

Frederic Chopin belicht GROOT-HOOGSTRATEN - Muziekspecialist Jos Meersman was al meer dan eens te gast bij ons Davidsfonds. In 2006 bracht hij er Franz Liszt tot leven; in 2007 evoceerde hij het leven van Wolfgang Amadeus Mozart. Op 14 maart aanstaande is Frederic Chopin aan de beurt. De lezing wordt gelardeerd met twee van zijn nocturnes en met het ‘Souvenir de Porto-Rico’ van de Amerikaanse componist Gottschalk. Alle muziekliefhebbers op post in zaal Pax, op 14 maart om 20 uur.

Op zaterdag 26 APRIL in zaal Pax

Zesde SOLIDARITEITSQUIZ van het ACW

Dankzij de stoomtram werden de Noorderkempen voor het eerst sinds eeuwen met de rest van de wereld verbonden. Jef Schellekens vertelt er alles over tijdens de Nacht van de Geschiedenis. (Postkaart: de wilde architect)

Rood Kruis huldigt verdienstelijke personen

GROOT-HOOGSTRATEN - Tijdens een kleine gezellige receptie huldigde het Rode Kruis een aantal voor hen en voor ons verdienstelijke personen. En bij zo’n huldiging hoort uiteraard de traditionele groepsfoto. Voorzitter Dr. Vermander en leden van bestuur poseren bij de mensen die geslaagd zijn in de cursus ‘EERSTE HULP” en bij verdienstelijke bloedgevers.

GROOT-HOOGSTRATEN - Heb jij of je familie, vrienden of vereniging sympathie voor een goed doel? Voor een man of vrouw, voor jonge mensen, voor een organisatie die zich inzet voor anderen. Dat kan gaan om een project in een ver land maar ook om initiatieven dicht bij huis. Vind je ook dat deze mensen een financieel steuntje in de rug verdienen? Ja!! Dan heeft ACW een interessant aanbod voor jullie. ACW fusie Hoogstraten organiseert een solidariteitsquiz op zaterdag 26 april om 20.00 uur in de Pax in Hoogstraten. Een eenvoudige en plezante quiz: 6 vragenreeksen met telkens 15 vragen rond allerhande onderwerpen. Specialistenwerk is uit den boze. De vragen worden geprojecteerd op een groot scherm. Een quizploeg bestaat maximaal uit 6 leden. ACW fusie Hoogstraten zorgt voor minimaal 900 euro prijzen. Op het einde van de avond worden de punten samengeteld en is de uitslag bekend. De eerste ploeg ontvangt voor zijn of haar goed doel 300,00 €. Verder verloot ACW minimaal 4 prijzen van 150,00 € onder de andere ploegen. Zowel de tweede ploeg als de laatste ploeg hebben dus evenveel kans op een prijs van 150,00 €. Hoe kan je deelnemen? Neem contact op met Jef Vinckx, John Lijsenstraat 40 te 2321 Meer, tel.: 03 315 88 26 voor zaterdag 19 april. Geef de naam op van je ploeg, van het goede doel dat je wil steunen en betaal 10,00 € bij het begin van de quizavond. Niets belet je om met meerdere ploegen deel te nemen. ACW zorgt voor leuke vragen en een goede sfeer. Kortom: we maken er een gezellige avond van waarna iedereen met een goed gevoel naar huis kan. Kom uit je kot: wij zien uit naar jullie inschrijving!!!!

21


HOOGSTRATEN

De laatste ronde van de vuilkar GROOT-HOOGSTRATEN - Smijten we alles vanaf nu dan op de straat zoals in good old Napels? Nee, vanaf 1 januari is het al Diftar wat de klok slaat en dat betekent dat u en ik nu een heuse ‘grijscontainer’ hebben, die bij elke lediging wordt gewogen, dit onder het motto ‘de vervuiler betaalt’. De ophaling gebeurt nu door IOK, waardoor onze vuilnismannen, veelal na jaren trouwe dienst, een andere taak krijgen binnen het gemeentepersoneel. Wat vinden ze daar nu zelf van: “Spijtig eigenlijk,” antwoordt Rob Lodewijckx, die met 20 jaar nu de langste staat van dienst heeft, “Ik heb het altijd graag gedaan. De Michel doet het nu ook al een tijdje en hij doet het ook graag. Je vertrok vroeg, maar kwam op tijd binnen. Je zag heel wat mensen en je was toch een beetje je eigen baas.” Op de vraag wat ze in de plaats doen, antwoordt Rob: “Dat kan van alles zijn. De groene zakken halen wij nog wel op. Voor de rest krijgen we zowat van alles nu, van klinkerleggen tot kleine karweitjes.”

Ronny Baelemans, Rob Lodewijckx en Michel Vindevoghel tijdens de laatste ronde van de vuilkar.

Affiches tegen pesten GROOT-HOOGSTRATEN - Scholengemeenschap Markdal wil met verschillende initiatieven iets doen aan het pestgedrag. Zo organiseerden de vier scholen projectdagen rond vriendschap en pesten, toneelvoorstellingen, infoavonden over cyberpesten en een affichewedstrijd. “Met de affichewedstrijd gingen we een stapje verder”, zegt coördinerend directeur Luc Meynen, “We wilden de leerlingen meer actief betrekken bij onze inzet tegen pesten op school”. Er werden bijna 200 ontwerpen ingediend, ook al waren de leerlingen totaal niet verplicht om aan de wedstrijd deel te nemen. Vooral bij de leerlingen van de eerste en de tweede graad was het enthousiasme groot. De leerlingen van het derde jaar voelden zich er allicht al wat te oud voor. De vier winnaars, één van elke school, werden beloond met een waardebon. Dat gebeurde niet toevallig tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten, van 28 januari tot 2 februari. De bekroonde affiches zullen ook buiten de schoolmuren te zien zijn. “Door de medewerking van de jeugdraad van de stad zullen de affiches ook een plaats krijgen op de infozuilen van de stad en opgehangen worden in jeugdlokalen en in sportclubs. Daarmee willen we duidelijk maken dat pesten niet eindigt aan de schoolpoorten. Hopelijk krijgt de campagne de nodige weerklank’, besluit Luc Meynen. (fh)

De directies van de vier scholen samen met de winnaars van de affichewedstrijd: v.l.n.r.: Nick Van Dijck (VTO), Cedric Mertens (Klein Seminarie), Ine Peeters (VTI Spijker) en Jonathan Smet (Instituut Spijker).

Mediteren met Chineng qi GROOT-HOOGSTRATEN - Op zondag 13 april zal Tilla Van Opstal in het Klein Seminarie een ééndaagse workshop verzorgen over chineng

22

qi, een unieke methode van relaxatie en meditatie. Voor meer informatie kunt u terecht op www.chineng.be of info@chineng.be, maar u

mag ook steeds Koen Van Opstal contacteren op 03/314.34.36. Volgende Maand gaan we wat dieper in op het hoe en waarom van chineng qi.


HOOGSTRATEN

CINE HORIZON Sisters in Law HOOGSTRATEN - Op donderdag 13 maart om 19.30 stelt Ciné Horizon de film “Sisters in law’ (Kameroen 2005) van regissuer Kim Longinotto voor. Deze documentaire volgt Vera en Beatrice, rechter en openbare aanklager, in een klein stadje in Zuidwest Kameroen. Deze twee nog straffere versies van Judge Judy helpen vrouwen een halt toeroepen aan de pijn en het misbruik dat ze jarenlang hebben ondergaan. Ook in de film krijg je het gevoel dat je die vlieg op de muur bent die stiekem meekijkt zonder dat de mensen weten dat je er bent. Ook hier slaagt Longinotto er weer feilloos in dat je niet met een slecht gevoel blijft zitten, maar wel met een glimlach om je mond, omdat je weet dat er hoop, moed en een mogelijkheid tot verandering in deze film schuilt. De filmvoorstelling wordt ingeleid door een spreker. De voorstelling van deze film kadert in de strijd voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen en in de internationale vrouwendag.

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

Geboren in het MOEDERHUIS van HOOGSTRATEN? Ga snel naar

WWW.DEMAAND.BE

Cahier de Brouillon stelt voor

John Vanderslice (USA) HOOGSTRATEN - De Amerikaanse singer-songwriter John Vanderslice is al aan zijn zesde langspeler toe, Emerald City. Ook hier pakt hij uit met de meest onvoorspelbare melodieën en akoestische gitaren. Hij is dan ook een van de meest verbeeldingrijke onder de singer-songwriters. Dat de politiek hem nooit zal loslaten is door heel de plaat duidelijk, zoals deze quote uit de laatste song:”Held up at Kennedy, sent back to De Gaulle, looks like September has won once again.”. Een fantastisch staaltje muziek van over de zee dat je zeker niet mag missen. www.johnvanderslice.com

Met als support: Minguz Deze tweekoppige Antwerpse band maakt songs voor bas, drums en mannenstem, nu en dan aangevuld met originele samples. De regel van MINGUZ: een song komt pas tot leven wanneer de componist haar een ziel geeft. Stilte en Leegte zijn als muziekinstrumenten en verdienen evenveel aandacht als muziek en tekst. Groove en Punch hebben meerdere betekenissen en vele gezichten www.myspace.com/minguz

John Vanderslice en Minguz op zaterdag 8 maart in de Cahier, Vrijheid 84 te Hoogstraten. Inkom 8 euro, met Cahiercard 6 euro. Deuren: 21.00u. Info: www.cahier.be

TUINMACHINES STOFFELS Minderhoutdorp 4 • 2322 Hoogstraten • Tel. 03 314 41 15 • Fax. 03 314 14 20 www.stoffels-paulussen.be • info-@stoffels-paulussen.be

23


HOOGSTRATEN

Grootouderfeest GGB 31 In tijden waar afbraak zegeviert, willen wij de Vrijheid verkopen! Niet letterlijk, we willen ze u gewoon weer graag doen zien … Daartoe brengen we elke maand een detail in beeld dat u en ons charmeert. En dit deze maand dus voor de 31ste keer. Niet dat het al veel geholpen heeft, want bouwlustigen lijken nog altijd carte blanche te krijgen in het Knokke van de Kempen. Niettemin doen we koppig voort. Misschien krijgen we de betonmaffia er wel niet mee klein, maar ‘baat het niet, dan schaadt het niet’.

HOOGSTRATEN - GGB? Dat is kort voor de Gemeentelijke Gemengde Basisschool in de Gravin Elisabethlaan. Woensdag 23 januari hadden de kleuters hun grootouders uitgenodigd voor een show met ‘Nieuwsgierig Lotje’ als centrale gast. Liedjes van vroeger, toneel door de oudste kleuters: het waren maar enkele van de activiteiten. Nadien konden de fiere grootouders nog een kijkje nemen in de klas van hun oogappels. Afgesloten werd er met koffie of thee, vergezeld van een lekker toemaatje.

Er zat muziek in de Jazzwandeling HOOGSTRATEN/CASTELRÉ - Brrr, wat was het guur weer op zondag 20 januari! En net dan had de Hoogstraatse Jazzclub haar tweejaarlijkse wandeling geprogrammeerd. Niettemin was de activiteit met meer dan 100 deelnemers weer helemaal volgeboekt en wie eerder al eens deelnam, weet dat dit niet toevallig was. Want de Hoogstraatse jazzwandelingen zijn altijd al de moeite waard geweest en wie ook maar enigszins kon, was erbij. De dag zelf had het jazzbestuur in allerijl nog een nieuw parcours moeten uitstippelen, want bij verkenning was penningmeester Jef Servaes met zijn 4x4 (bijna) letterlijk tot dak-

hoogte vastgereden in de smurrie! Het nieuwe parcours was overigens dik in orde en het geluk kon al helemaal niet meer op toen bleek dat het trotseren van weer en wind gewoontegetrouw ook nu weer beloond werd met oude of jonge jenever of met de sublieme warme chocomelk volgens het recept van Marie-Anne Masschelein. En na afloop stond er in de Castelhoeve een lekkere maaltijd klaar, die genuttigd kon worden terwijl men genoot van de Marckriver Jazzfriends o.l.v. Cultuurprijswinnaar Eddy Sabbe, die de deelnemers tot een stuk in de avond in de New Orleanssfeer onderdompelden.

Terwijl de jazzwandelaars opdroogden en opwarmden, vergezeld van spijs en drank, speelden de Marckriver jazzfriends de pannen van het dak. 24

Een naam als ‘Lodewijk De Konincklaan’ past perfect bij de statige huizen die er staan. In het interbellum verschenen er heel wat panden die je gerust ‘herenhuis’ mag noemen en het is dan ook niet voor niets dat men in de volksmond destijds wel eens van ‘de kredietwijk’ sprak. Maar zoals het nu eenmaal placht te gaan in dit ‘stadje met smaak’ (sic) dreigt het ook hier weer het wijsje van de ‘tien kleine negers’ te worden. ‘Toen waren ze nog met tien, toen was er nog maar één, …’ Want hoewel heel wat eigenaars er het beste voorhebben met hun erfgoed – zij ontvingen daarvoor onlangs terecht een erfgoedprijs – zal het pand op de foto er binnenkort wellicht niet meer bij zijn. Een gele baksteengevel met een grote arduinen plint, glas-in-loodvensters naast de deur en een betonnen luifel, gedragen door een betegelde zuil. Achter zo’n gevel kan men evengoed ‘aan de groeiende woningnood voldoen’. Maar helaas … De sloopvergunning werd aangevraagd en voor een ‘niet beschermd monument’ betekent dat in Hoogstraten zoveel als een doodvonnis. Andermaal onze oprechte deelneming.


HOOGSTRATEN

Veel volk voor Hobby & Creatief hoven mochten de organisatoren welgemeende felicitaties ontvangen. Uiteraard waren er ook Hoogstraatse exposanten aanwezig en KWB en KAV willen zelfs een warme oproep doen om volgend jaar nog meer Hoogstraats volk te laten tentoonstellen.

HOOGSTRATEN - Het eerste weekend van februari werden de verschillende Pax-zalen weer helemaal gevuld met de hobby’s, ambachten en creatieve bezigheden van in totaal meer dan 30 exposanten. Het was al de 29ste keer dat de plaatselijke KWB en KAV dit evenement

organiseerden. Dat de Hoogstraatse expositie van hoge kwaliteit is, mag onder meer blijken uit het feit dat ieder jaar weer exposanten van heinde en ver tot hier komen; dit jaar stonden er zelfs mensen van Sint-Truiden! Ook van de gerenommeerde kunstkring ‘Sant Art’ uit Zand-

Jeanne Sterkens bij de kunstzinnige bloemenstand die ze samen met Wis Van Aert opbouwde.

De gepassioneerde houtdraaiers Jan Brokken en Jef Michiels poseren voor hun knappe creaties.

Drukke KVG-pannenkoekendag HOOGSTRATEN - Zondag 10 februari was het drummen in de Pax voor de jaarlijkse pannenkoekendag die de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG), afdeling Hoogstraten/ Minderhout/Wortel, nu al voor het 9de jaar op rij organiseerde. De pannenkoeken waren lekker, de dranken evenzeer, en voor wie wilde stond ook de kegelbaan van de gepensioneerdenbond opgesteld als extra attractie. De Katholieke Vereniging Gehandicapten is er door en voor mensen met een

handicap en wil voor iedereen een rechtmatige plaats in de maatschappij nastreven. Een bestuur van 14 enthousiastelingen staat daarvoor garant. Zij bouwen plaatselijk mee aan de sociale dienstverlening. Ze willen informatie aanbieden aan al wie met een handicap geconfronteerd wordt. Ze willen mensen steunen in en begeleiden bij de aanvaarding hiervan. Ze organiseren activiteiten waar iedereen zich op zijn of haar gemak kan voelen en waar ook iedereen welkom is. De pannenkoekendag is er daar maar één van. Regelmatig staat er ook een wandeling op het menu of een daguitstap. En op regionale avondlijke bijeenkomsten deelt men zijn ervaringen met elkaar. 13 jaar lang stond Jaak Muesen uit Hoogstraten aan het hoofd van KVG, maar recent droeg hij de voorzittershamer over aan Frans Snijders uit Minderhout. Jaak zal wel actief blijven als Als extra attractie op de Pannenkoekendag stelde de Katholieke Ver- bestuurslid binnen de eniging voor Gehandicapten een heuse kegelbaan op in de Pax. vereniging.

Na 13 jaar uitstekend werk verricht te hebben, geeft Jaak Muesen (rechts) de voorzittershamer van de KVG door aan Frans Snijders (links). 25


HOOGSTRATEN

Dirk Frimout bezoekt Instituut Spijker HOOGSTRATEN - Dirk Frimout, de eerste Belgische astronaut ooit, bezocht op 29 januari het Instituut Spijker. De ruimtevaarder hield er onder meer een voordracht over de geschiedenis van de ruimtevaart en het belang van technologie en wetenschap. Nog steeds enthousiast vertelde hij over zijn persoonlijke ervaringen in de ruimte. Frimout maakte op 24 maart 1992 deel uit van de vlucht rond de aarde met de Atlantis 45. Zijn liefde voor de ruimte en de wetenschap probeert hij nu over te brengen aan jonge mensen.

Denkt u aan uw

Hoek Dreef - Oude Tramweg, 70 parkeerschijf? jaar geleden gepost Drie leerlingen die deelnamen aan de wedstrijd “Catch a Star” hadden met Frimout zelfs een heuse lunchvergadering. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de ‘Europese organisatie voor astronomisch onderzoek op het zuidelijk halfrond’ (ESO) en de ‘European Association for Astronomy Education’ (EAAE). Scholieren uit heel de wereld kunnen er aan deelnemen. De drie ‘Spijkerkoppen’ zijn de enige Belgische kandidaten. Misschien horen we nog van hen? (amvm, dh)

Met interesse luisterden de Spijkerkoppen naar de uiteenzetting door Dirk Frimout. (Foto: Diane Deneve)

HOOGSTRATEN - Wij durven het nog wel eens vergeten en dat is voor alle duidelijkheid niet uit burgerlijke ongehoorzaamheid! Maar wel weten we zeker dat de aanstekelijke, levensgrote figuren langs de Vrijheid ons en velen met ons charmeren én aanzetten tot ‘het leggen der schijf’. De ontwerpen zijn van Kris Martens en we zijn niet weinig trots dat hij ook één van de huiscartoonisten van dit blad is. Knap werk, Kris!

Gemeenteschool bevlagt de Zuidpool! HOOGSTRATEN - Donderdag 24 januari was de bekende poolreiziger Johan Berte op bezoek in de Hoogstraatse Gemeenteschool. Hij kwam er onder meer de vlag ophalen die door de leerlingen van het vijfde leerjaar o.l.v. Thomas en Ariane gemaakt werd. Met de leerlingen van het zesde experimenteerde hij met het seinen van morse, dit in het teken van hun project rond communicatie. De vlag van de gemeenteschool nam Berte ook mee toen hij op 8 februari naar Antarctica (de ‘Zuidpool’) vertrok. Tijdens het bezoek van de school aan de Elisabethbasis vorig jaar, die toen (gelukkig) nog in Brussel stond, had hij immers beloofd dat hij deze in Ulsteinen, op de Zuidpool, zou planten. Tegen dat dit nummer in de rekken ligt zal de vlag er staan waardoor Hoogstraten, dankzij haar gemeenteschool, nu ook officieel het 6de continent veroverd heeft (grapje). Dankzij deze bijzondere actie staat onze eigenste gemeenteschool nu zelfs (één keer zelfs met link) op 2 internationale websites. Ga dus zeker eens kijken op www.polarfoundation. org (trefwoord ‘Hoogstraten’) en www.antarcticstation.org (trefwoord ‘flag’). Wie doet hen dit na? (Meer info op www.gemeenteschoolhoogstraten.be.)

26

Poolreiziger Johan Berte nam de vlag van de Gemeenteschool mee naar de Zuidpool!


HOOGSTRATEN

Gedicht in De Maand

Trage voetwegen Trage voetwegen zijn voor trage wandelaars en voor rappe. Je ziet ze in de winter op de smalle paden stappen.

Uitbater automatenhal gooit handdoek in de ring HOOGSTRATEN - Eind 2006 werd voor dag en dauw een stuk uit de voorgevel gebroken van een pand vlakbij de Sint-Katharinakerk, om er plaats te bieden aan een automatenhal. Voor deze verbouwing werd nochtans geen afdoende vergunning afgeleverd door het toenmalige stadsbestuur. De vergunning werd immers geweigerd “omdat ze inging tegen de historische en culturele waarde van de gevels”. De uitbater liet de werken niettemin doorgaan. Daarom, maar ook omdat men overlast vreesde, spande de stad een rechtszaak aan. Daarbij vroeg men een herstelling van de gevel en een geldboete. De automatenhal werd een tijdje verzegeld, maar ging daarna weer open. Na ruim een jaar juridisch getouwtrek zou de uitbater besloten hebben de handdoek in de ring te gooien. Volgens zijn advocate zou hij een overnemer aan het zoeken zijn. Indien dit niet lukt, dan zou hij het pand in de oorspronkelijke vorm willen herstellen. Ongetwijfeld zullen heel wat mensen het toejuichen dat dit ‘schandvlekje’ uit ons historisch centrum verdwijnt. Maar om eerlijk te zijn is het ook wel opmerkelijk dat er hier zo streng en volhardend wordt opgetreden, terwijl men elders toch merkelijk minder aandacht heeft voor ‘de historische en culturele waarde’. We denken onder meer aan de sloopvergunning voor Meerdorp 22, de mastodontenbuildings die in de Vrijheid verschijnen, de dreigende verkaveling in de ’s Boschstraat en de plannen om de oude rusthuiskapel tegen de vlakte te gooien (zie ook elders).

Of op de gladde brede, tussen twee weiden in. En in de lente ook natuurlijk. Je groet elkaar met schroom of plechtig, een beetje afstand of gebuurlijk. In de zomer komen margrieten tot uw schoenen of uw tenen. Dan zie je koeien, grote wolken. De wind waait langs uw benen. En in de herfst zijn de trage voetwegen, voor wie van bladeren houdt, zo mooi, echt mooi. Bovendien is het dan nog niet koud. Het is zo gezellig op een trage voetweg. Geen brommers of auto’s, wel wat fietsen en wandelaars, dus stil ook. Geen moto’s. En zijn ze ouderwets omdat ze traag zijn? Zeker en vast niet. En zijn trage voetwegen vervelend? O neen, o neen. Je ziet en geniet. R. S. – 4 november 2007

De kans bestaat dat de betwiste automatenhal in de Vrijheid binnen afzienbare tijd gesloten wordt.

27


HOOGSTRATEN

De oude gasthuiskapel wordt gesloopt! HOOGSTRATEN - “De oude gasthuiskapel?” hoor ik sommigen onder u denken … Doordat het charmante gebouwtje al jaar en dag verstopt zit achter de coniferen, is het inderdaad niet door iedereen gekend. Maar het aantal kaarsjes dat er dagelijks brandt, bewijst toch dat de kapel voor veel mensen, onder meer de bewoners van het rusthuis, wel degelijk iets betekent. In de plannen voor het nieuwe rusthuis werd echter opgenomen dat de kapel, die nu in de tuin ligt, wordt afgebroken. Enkel de grot, die eigenlijk het altaar van de kapel vormt, zal blijven staan. Al in 1284 wordt er op de locatie van het huidige rusthuis een ‘gasthuis’ vermeld. In 1853 wordt er in de tuin van dat gasthuis een grot opgericht. Vermoedelijk enkele jaren later bouwt men een kapel tegen (en deels over) de grot, wellicht om de bezoekers van de grot een dak boven het hoofd te geven. Sommige bronnen geven aan dat de kapel ook uit 1853 zou dateren, wij vermoeden echter dat de bouwdatum eerder in het laatste kwart van de 19de eeuw te situeren valt. Wie het preciezer weet, mag het ons altijd melden …

De speelse vloertegels dateren nog uit de bouwtijd van de kapel. De kapel is bijna 9 meter lang en 6 meter breed en heeft een eenvoudige rechthoek als grondplan. Het metselwerk doet stevig en verzorgd aan, met een mooie muizentandfries onder de kroonlijst. De raamomlijstingen uit geboucheerde arduin geven het gebouw iets statigs. De houten ramen zijn mooi van ontwerp (vooral aan de noordzij-

De bedreigde gasthuiskapel is niet alleen een zeldzaam pareltje op erfgoedgebied, ook de religieuze, zelfs volkskundige waarde mag niet onderschat worden.

Waar vind je nog zulke mooie ramen?

de), al hebben ze dan hun beste tijd gehad. De houten inkomdeur is met prachtig ijzersmeedwerk getooid. Binnenin is het vooral de 155-jaar oude grot die de aandacht trekt. Voor de rest werd er weinig decoratie aangebracht, al mag de vloer uit gele en zwarte zeshoekige tegels best gezien worden. En de oude zitbanken ademen gewoonweg nostalgie uit …

nieuw aan te leggen weg die de Loenhoutsebaan met het al bestaande administratieve gebouw zal verbinden, waarvoor de kapel moet sneuvelen. Mits een kleine aanpassing aan de nieuwbouw of de aanleg, zou de nieuwe weg echter evengoed tussen de nieuwbouw en de kapel kunnen passen! Het valt te vrezen dat men dat nu te ingrijpend gaat vinden, maar als men vooraf de moeite had genomen om advies in te winnen, bijvoorbeeld bij de plaatselijke erfgoedvereniging, dan had men de kapel gemakkelijk een plaats kunnen geven binnen het totaalplaatje. Waarbij het oude gebouwtje dan de welgekomen lepel nestwarmte was geweest, die het nu voorliggende project zo mist. (dve)

Een nieuw rust- en zorgcentrum is ab-so-luut noodzakelijk, daarover zal iedereen het wel eens zijn. Alleen betreuren heel wat mensen dat deze charmante kapel hiervoor moet wijken! Vooral omdat het gebouwtje eigenlijk niet eens in de weg staat voor de nieuwbouw zelf. Het is immers de

Love 2 heal

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Het einddoel is je eigen zijn.

28


HOOGSTRATEN

DORPSRAAD HOOGSTRATEN

Hoogstraten of Echternach? HOOGSTRATEN - Donderdag 31 januari sloot de Hoogstraatse dorpsraad de traditionele reeks van openbare vergaderingen af. Nu we al enkele jaren het verslag maken, groeit ons respect voor voorzitter Aloïs Ruts, secretaris Jef Verheyen en de andere bestuursleden alleen maar. Want je moet de moed maar hebben om ieder jaar goed gefundeerde punten naar voor te brengen, er beloftes over in ontvangst nemen om dan het jaar nadien vast te stellen dat er vanuit de plaatselijke overheid eigenlijk niet zo veel aan gedaan werd. Vorig jaar kon men dat het kersverse bestuur natuurlijk niet aanwrijven. Zij zaten nog maar net in hun zetel, wat wil je. Maar nu, twaalf maanden later, koesterden we toch al meer verwachtingen. Nu konden we gelukkig wel enkele hoopvolle berichten noteren. Maar op andere vlakken bleven we toch een beetje op onze honger zitten. De schepenen Baets, Haseldonckx en Desmedt waren voor CD&V aanwezig. Schepen Rombouts kwam wat later, uit Brussel aangespurt. KVB werd alleen vertegenwoordigd door schepen Martens, want Burgemeester Van Aperen had zich laten verontschuldigen. Dorpsraadvoorzitter Aloïs Ruts coördineerde, secretaris jef Verheyen noteerde en dat deed ook Jan Verlinden namens het stadsbestuur.

Stand van zaken prioriteitenlijst 2007 De heraanleg van het Van Aertselaerplein. Al 12 jaar staat dit punt op de agenda. Volgens schepen Baets zou er echter op korte termijn dan toch een eerste stap worden gezet. In februari zou het IOK immers op de proppen komen met de eerste plannen voor de 3 Hoogstraatse Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (GRUPS), waarvan het Van Aertselaerplein er één is. Vanuit de dorpsraad vraagt Aloïs Ruts waarom men nooit werk maakte van voorlopige maatregelen, zoals de aanleg van een zebrapad. Hierover heeft schepen Haseldoncx gelukkig concreter nieuws, want in de loop van 2008 zal er één geschilderd worden. Over het parkeerbeleid en vooral de invoering van de parkeerschijfcontroles geeft schepen Haseldonckx een korte en duidelijke toelichting. Deze informatie kon u echter al lezen in ons vorige nummer, dus daarover wijden we hier niet verder uit. De vernieuwing van de Alfred Oststraat stond ook al sinds 2001 op de agenda. Volgens schepenen Baets en Martens bestaat echter de kans dat er dit jaar schot in de zaak komt. Over de Dokter Vermissenstraat viel concreter nieuws te melden. Schepen Haseldonckx vertelde dat de eerste overlegvergadering met de buurt achter de rug was. Daar werd onder meer besproken dat er aan de ‘IKO-kant’ van de straat een stoep zal worden aangelegd en aan de ‘Paxkant’ komen verharde parkeerplaatsen. Mogelijk wordt er kort na de winter al aan begonnen. Ondertussen was schepen Rombouts voldoende

op adem gekomen om het zwembad nader toe te lichten. De schepen van sport wilde andermaal stellen dat een zwembad véél geld kost en dat men dus niet over één nacht ijs wil gaan. Daarom wil men werken met een stappenplan, dat hopelijk binnen enkele weken klaar zal zijn. De locatie zal in Hoogstraten zijn, wellicht in de buurt van het nieuwe rusthuis. En het wordt sowieso een publiek private samenwerking (PPS). Het College ging al op bezoek in Brasschaat, waar een soortgelijk project gerealiseerd werd. Ook werd een dossier ingediend bij Minister Anciaux voor eventuele extra subsidies, maar het is echt nog niet zeker dat deze ook gehaald zullen worden.

Het woonbeleid in Hoogstraten Schepen Baets gaf daarna een ruime toelichting bij het woonbeleid voor Hoogstraten. De hogere overheid had daarbij bepaald dat de dorpen niet sterk meer zullen worden uitgebreid en dat de grootste groei in het kleinstedelijk gebied Hoogstraten-Minderhout gesitueerd moet worden. Voor de deeldorpen houdt dit op termijn een probleem met de verjonging in. Voor het kleinstedelijk gebied wordt de druk op de gronden hoger. De stad wil het al langer bestaande ‘sociaal verkavelingsbeleid’ handhaven, waarbij 50% van een verkaveling in binnengebied sociale grond moet worden. Vervolgens gaf de schepen een overzicht van alle locaties waar nog bebouwing mogelijk is. Aansluitend wilde voorzitter Ruts het hebben over de omstreden verkaveling in de ’s Boschstraat, waarover ook enkele vragen vanuit het publiek werden binnengebracht. Een concrete vraag was of het Schepencollege al advies had ingewonnen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), want die is verantwoordelijk voor het advies aangaande het overstromingsrisico, bij een rivier van eerste klasse zoals de Mark. Daarnaast werd ook gevraagd of het College geen schrik had teruggefloten te worden door de Provincie, zoals gebeurde bij een gelijkaardige verkaveling in Walem bij Mechelen (zie kader).

De bewoners van de Dokter Versmissenstraat kunnen opgelucht ademhalen. In 2008 zullen er eindelijk stoepen en parkeerplaatsen in hun straat worden aangelegd. Schepen Baets erkende meteen dat de ’s Boschstraat moeilijke materie is. Maar hij herhaalde ook dat de provincie er in 2006 via een ‘PRUP’ wel zelf voor had gezorgd dat dit woongebied was geworden, dit na een openbaar onderzoek (De bezwaarschriften die hier toen voor werden ingediend, werden echter door de provincie naast zich neergelegd, nvdr.) Volgens de schepen zouden wel alle nodige adviezen gevraagd worden. Maar om de verkaveling te weigeren zou de stad volgens Baets geen enkele juridische grond hebben en “de verkavelaar zal in elk geval gelijk krijgen”. Over Walem deed de schepen liever geen uitspraak omdat deze zaak hem niet bekend was. Een buurtbewoner wilde ook weten hoe het met het stuk ’s Boschstraat zat, gelegen tussen de Gustaaf Segersstraat en de Postweg. Door de geparkeerde auto’s en het te snel rijdende verkeer is het daar zeer gevaarlijk, waarbij elkaar kruisende auto’s soms gewoon over de stoepen rijden. Ook de trillingen door het zware en snelle verkeer hangen de buurtbewoners de keel uit. Schepen Haseldonckx antwoordde dat de tijdelijk geplaatste opstelling met New Jerseys in februari geëvalueerd wordt. Voor de stoepen wist de schepen dat er 20.000 euro in de begroting stond. Voor de verdere uitvoering zal er wellicht in maart een overlegvergadering komen met de buurt.

Vragen gesteld door het bestuur Over de randweg rond Hoogstraten had schepen Haseldonckx wel heel wat te melden, al vertelde hij er eerlijkheidshalve meteen bij dat dit een werk van lange adem zou zijn, ook omdat we daarvoor van andere gemeentes en overheden afhankelijk zijn. Vooral het sluipverkeer tussen de E313 en de E19 en tussen de E34 en de E19 belast de dorpskernen van de Noorderkempen enorm. In tegenstelling tot enkele jaren geleden, waarbij o.a. een oostelijk tangent (omleidingsweg) via Achtel werd voorgesteld, ziet men het nu veel ruimer.

29


HOOGSTRATEN

DORPSRAAD HOOGSTRATEN Op 21 januari nam de schepen daarom deel aan een overlegvergadering met de provincie en met de gemeenten Rijkevorsel, Malle, Brecht en Zoersel. Op lange termijn wordt gedacht aan tangenten rond Zoersel en Malle. In Brecht komt op korte termijn al een binnensingel, die met de bestaande en nog opnieuw aan te leggen op- en afritten verbonden zal worden. En met Rijkevorsel kwam men eindelijk overeen dat de Houtelweg als ontsluitingsweg kan worden opgewaardeerd. Met deze nieuwe piste zou niet alleen Hoogstraten, maar ook Wortel gespaard moeten blijven van het zware verkeer (wat bij de vroegere piste niet zo was). 2007 was volgens sommigen ‘het jaar van de verkeershinder’, met tegelijkertijd werken in de Loenhoutseweg, de Sint-Lenaartseweg én de Hinnenboomstraat. Schepen Martens erkent dat er hier veel is misgelopen en dat er in de toekomst veel beter gecommuniceerd zal worden. Toch is hij ook blij dat de gemeente- en politiediensten gedaan hebben wat ze konden om de hinder toch nog enigszins binnen de perken te houden. Over het hobbelige wegdek van de vernieuwde Loenhoutseweg is de schepen absoluut niet te spreken. Men schreef al een brief naar de aannemer en de werken zullen niet opgeleverd worden vooraleer er een oplossing is. In een volgend punt doet schepen van financiën Haseldonckx uit de doeken wat er voor GrootHoogstraten én het deeldorp Hoogstraten zoal in de begroting staat. Naast andere zaken noteerden we onder meer een voetpad in de Lindendreef, erelonen voor ontwerpen voor de Alfred Oststraat, de nieuwe brug aan de Laermolen, de herstellingswerken aan de toren en restauratiewerken aan de beiaard, gelden voor het fietspad achteraan de Gelmelstraat, voor de stoepen in de ’s Boschstraat en voor de langverwachte parking aan de Vossengang. Ook voor de restauratie van de kerkhofpoorten zal een dossier worden opgestart. Deze opsomming brengt ons naadloos bij het volgende punt … de belastingverhoging! Het is de schepen van financiën die dit heikele punt ‘mag’ toelichten. Marc Haseldonckx wil meteen stellen dat men dit zelf ook niet prettig vindt. Maar in heel de fusie zitten er kosten aan te komen, die anders echt niet meer te betalen zijn zonder de schuldenberg van onze stad te verhogen. De schepen apprecieert dat zijn voorgangers ook probeerden deze schuldenberg niet verder te laten groeien en hij wil dit werk verder zetten. Uitschieters in de gevreesde kosten zijn zeker de nieuwe bejaardenflats en vooral het nieuw te bouwen zorg- en dienstencentrum (zeg maar rusthuis), waarvoor de stad en het OCMW samen een som moeten ophoesten van … 20 miljoen euro! Wat het serrebeleid betreft antwoordt schepen van landbouw Baets dat de tuinbouw vroeger relatief evenwichtig met het agrarisch gebied was verweven. Door de schaalvergroting wordt dit evenwicht echter bedreigd. Door de hogere overheid werden 7 gemeentes geselecteerd waar

30

nog grotere serres mogen komen en Hoogstraten is daarbij. Binnen deze gemeentes wil men echter wel een variatie in de serrebouw krijgen, waarbij momenteel een afbakeningsproces loopt voor ‘wat waar nog kan’. Schepen Baets stelt dat hij zeker mee wil ijveren dat Hoogstraten niet alleen de megacomplexen krijgt, want dat zou inderdaad niet leefbaar zijn.

Nieuwe actiepunten Namens de dorpsraad kaart An Segers het onderhoud van de fietspaden aan. Op weg naar Wortel groeit het gras een eind over de rand. In de Vrijheid liggen de fietspadden, vooral in het weekend, bezaaid met glas. Ook voor de hondenpoep vraagt zij dat er nu eens echt controle komt.

Ook de vervuiling van de Raamloop moet zeker bekeken worden. In dit verband reageren enkele landbouwers uiterst gepikeerd vanuit de zaal. Zij krijgen allerlei beperkingen opgelegd wanneer zij vlakbij een loop of – zoals aan de Loenhoutsebaan – vlakbij een waterwinningsgebied zitten. Maar de industrie, volgens een man in het publiek de echte boosdoener, wordt niet op de vingers getikt. Schepen Martens belooft dat men momenteel nog aan het zoeken is waar de vervuiling van komt. Men zal dat ook blijven doen en ten gepaste tijde zullen de nodige acties ondernomen worden.

Vragen vanuit het publiek Om De Maand niet tot encyclopedische omvang te laten uitgroeien moeten we ons hier beperken

Mag je in de ’s Boschstraat verkavelen? Moet je in de ’s Boschstraat verkavelen? HOOGSTRATEN/WALEM - De voorgeschiedenis van het dossier ’s Boschstraat heeft onze collega (dve) het afgelopen jaar al voldoende geschetst. Het gemeentebestuur laat zich regelmatig ontvallen ‘dat je er mag verkavelen, want de provincie heeft het vroegere landbouwgebied in 2006 via een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (Prup) omgezet in bouwzone’. Maar, zo’n verkaveling mag je natuurlijk maar goedkeuren wanneer ze niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, hetgeen volgens het plaatselijke actiecomité dus wel een probleem is. En, zo’n verkaveling mag je ook maar goedkeuren wanneer er geen problemen zijn met de watertoets. Voor een rivier uit eerste klasse zoals de vlakbij gelegen Mark is het de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) die om advies gevraagd moet worden. Als men de overstromingskaarten op www.watertoets.be goed interpreteert, dan lijken de gronden aan de ’s Boschstraat volgens het actiecomité in overstromingsgevoelig gebied te liggen. In Walem bij Mechelen werd een vergelijkbare verkaveling door het Mechelse schepencollege goedgekeurd. Net als in de ’s Boschstraat lag de aanvraag er in de bouwzone, maar ook vlak bij een rivier. Een plaatselijke actiegroep vocht de beslissing echter aan bij de Bestendige Deputatie van de Provincie, omdat er dus problemen waren met de watertoets, waardoor de percelen eigenlijk onvoldoende bouwrijp werden geacht. De actiegroep won haar klacht en de verkaveling, al lag ze dus in de bouwzone, werd verworpen! Rest ons nog de vraag of men ook moet verkavelen in de ’s Boschstraat, zelfs als de adviezen het zouden toelaten? Kan een schepencollege, het massale protest indachtig, niet beslissen om eerst andere binnengebieden te verkavelen en de ’s Boschstraat op ‘pauze’ te zetten, zoals men ook bij de kloostersite in Meer deed? Men erkent toch zelf dat het een probleemdossier is? Misschien brengt tijd raad en kan men het gebied in samenspraak met de hogere overheden ooit terug omzetten naar ‘landbouw’ of ‘groen’? Volgens de bevoegde schepen (op de dorpsraad) heeft men geen enkele juridische grond om deze verkaveling tegen te houden. Enkele actievoerders vrezen echter dat het evengoed een kwestie van ‘niet willen’ is dan van ‘niet kunnen’. Hoe gaat dit ooit aflopen?

Boekhoudbureau

Profisk cvba [ Boekhouding en administratie [ B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten [ Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten [ Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen [ Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

E


HOOGSTRATEN

DORPSRAAD

Het dossier ’s Boschstraat blijft de gemoederen beroeren. en we kiezen er dus slechts enkele punten uit. Zo was er het ‘laden en lossen op de Vrijheid’ en het verkeersoponthoud dat daarmee gepaard gaat. Schepen van mobiliteit Haseldonckx meldt dat dit zeker een themapunt voor 2008 is, maar voegt er meteen aan toe dat het niet eenvoudig is. Zo lijkt het de schepen moeilijk haalbaar om met tijdschema’s te werken, zeker wanneer vrachtwagens van ver moeten komen en onderweg mogelijk file hebben (In heel wat winkelstraten in onder meer Antwerpen en Turnhout lijkt dit systeem nochtans wel te werken, nvdr.). Met laaden loszones werken zal misschien beter lukken, maar “daar moeten we ook oppassen, want als er dan één boom moet sneuvelen, dan krijgen we ook weer op onze donder,” reageert de schepen ietwat geïrriteerd. Een andere vraag luidde of er een beleid was om oude bebouwing te renoveren en om bij nieuwbouw te letten op de bestaande bebouwing in de nabije omgeving. Het antwoord dat schepen van ruimtelijke ordening Baets hierop gaf bracht niet veel duidelijkheid. “Er bestaat een beleid waarbij je een renovatiepremie kan aanvragen,” klonk het kort en bondig. Over een echte visie op de bestaande bebouwing bleef het echter doodstil … Verkeerswachter Joos Croes wilde andermaal het gevaarlijke kruispunt van de Gelmelstraat met de Gustaaf Segersstraat aankaarten. “De elektronische borden van 30 km/u functioneren er niet en om half 9 rijden er dagelijks verschillende lege schoolbussen door de Gustaaf Segersstraat naar de stelplaats, terwijl zij op dat moment geen reden hebben om deze sluipweg te gebruiken.” Schepen Haseldonckx beloofde alvast om zo snel mogelijk de Administratie voor Wegen en Verkeer (AWV) en De Lijn te contacteren om deze problemen op te lossen. Het was al een eind na tienen toen voorzitter Ruts de vergadering sloot. Op enkele punten leek er precies een doorbraak in te zitten, maar wanneer men zich vooral uitdrukt in termen als ‘stappenplan’, ‘ijveren voor’, ‘trachten om’ en ‘denken aan’, dan huiveren we toch een beetje. Een stuk of vijf concrete doelstellingen, daar hadden we toch wat op gehoopt. Afspraak binnen twaalf maanden. (dh)

The Marckriver New Orleans Jazzclub presenteert

Frank Roberscheuten ‘International Trio’ HOOGSTRATEN - Kom op maandagavond 11 maart tijdig naar Zaal Sint-Cecilia, want met het Frank Roberscheuten Trio haalt de Markriver er niet de eerste de beste in huis! Het Trio wordt niet voor niets wel eens ‘The Biggest Small Band in the World’ genoemd. We laten his master himself even aan het woord. Frank Roberscheuten: “Al sinds 1986 speel ik op het beroemde jazzfestival van Ascona (Zwitserland). Dit illustere festival stelt elk jaar een podium beschikbaar waar musici na hun officiële concert elkaar treffen en samen spelen. Ik herinner mij heel goed nog het jaar 1998 toen een schuchtere Italiaanse jongeman, die geen andere talen dan Italiaans sprak, alle aanwezigen verbaasde met zijn repertoirekennis van alle jazzstijlen. Met een geweldige techniek en zeer veel gevoel speelde hij met het grootste gemak alle pianostijlen tussen “Jell Roll” Morton en Bill Evans. Binnen enkele jaren stond deze jongeman, inmiddels spreekt hij ook Engels, op alle grote jazzfestivals ter wereld. Toen ik besloot een tournee te organiseren met een trio, was hij, Rossano Sportiello, de eerste keus voor mij. Hij inspireert me om de mooiste ideeën uit mijn instrument te toveren. Belangrijk is natuurlijk dat het niet alleen muzikaal maar ook op persoonlijk vlak klikt om

samen te musiceren. Met Martin Breinschmid klopte alles ook van bij het begin. Hem ontmoette ik tijdens een tournee door Duitsland in 1997. Deze tournee werd georganiseerd door Manfred Selchow en de drummer was Jacky Williams. Zijn geweldige vibrafoonspel maakte op iedereen een grote indruk. Als drummer is zijn voorbeeld “Gene Krupa” en vooral ook zijn begeleiding maakt dat dit trio mooi, bijna ‘kamerachtig’ spelen kan.” Het lijkt dus andermaal de moeite te worden in de jazzclub, die inmiddels voor het 7de seizoen samenwerkt met Toon- en Toneelmaatschappij Sint-Cecilia. De jazzclub staat borg voor de kwalitatieve programmatie, de ‘Cecilianen’ depanneren onze ‘stad-zonder-cultureel-centrum’ door hun 125 jaar oud lokaaltje ter beschikking te stellen en ook de drank nemen zij voor hun rekening. Althans het verkopen ervan. Waar en wanneer? Maandag 11 maart vanaf 20 uur in “CC Cecilia”, vooraan in de Gelmelstraat. De bezetting? Rossano Sportiello (Italië, °1974): piano – Martin Breinschmid (Oostenrijk, °1970): drums – Frank Roberscheuten (Nederland, °1962): klarinet en sax.

Het internationale Frank Roberscheuten Trio, niet te missen op 11 maart in CC Cecilia.

31


HOOGSTRATEN Vrijdag 4 en zaterdag 5 april

Energiezuinig wonen in de 21° eeuw GROOT HOOGSTRATEN - ACW Hoogstraten richt samen met ACV, CM, KAV, KWB, OKRA, Vakantiegenoegens en Ziekenzorg een tentoonstelling Energiezuinig wonen in. ACW wil mensen aanzetten tot energiezuinig wonen en minder waterverbruik. De tentoonstelling laat je kennismaken met nieuwe mogelijkheden en technieken. Ze helpt je op weg om minder energie en minder water te gebruiken. Het ACW toont aan dat investeringen, hoewel ze op dit ogenblik vrij hoog oplopen, op termijn heel vriendelijk zijn voor het gezinsbudget. Zo werk je mee aan een duurzame samenleving en aan een nieuwe toekomst. Volgende aandachtspunten komen o.a. aan bod: • Mijn energiezuinige woning. • Meer mensen in minder ruimte. Compactheid en oriĂŤntatie van de woning hebben een grote invloed op de verwarmingskost. • Isoleer, isoleer, isoleer want overisoleren kan je nooit. • Ventileren voor een gezond leefklimaat want onderventileren gebeurt dikwijls. • Mijn verwarmingsketel kiezen bij vernieuwbouw met het belang van thermostatische kranen, kamerthermostaten, buitenvoeler en radiatorfolie. • Mijn verwarmingsketel kiezen bij nieuwbouw met een doorsnede van een vloerverwarming. • De ene ketel is de andere niet met informatie over een hoogrendement condensatie gaswandketel, verwarmen met pellets, brochures rond o.a. de warmtepomp. • Warm water dankzij de zon. • Mijn eigen elektriciteitsproductie en mijn eigen energiebesparing. • Goed en energiezuinig verlichten. • Energiezuinig watergebruik. • Informatie over verschillende partners die graag bereid zijn om je bijkomend te informeren rond energiezuinig wonen aan de hand van diverse brochures. Op al maar meer daken in onze gemeente zie je zonneboilers (productie van warm water) en zonnepanelen (productie van groene stroom) verschijnen. Wie hierover het ďŹ jne wil weten kan op zaterdagnamiddag 5 april om 14.00 uur een toelichting bijwonen van Xavier Eelen. Hij is dagelijks beroepsmatig vanuit de praktijk bezig met zonne-energie. Een unieke gelegenheid om je plannen rond zonne-energie te toetsen op de haalbaarheid. Deze uiteenzetting kan je gratis bijwonen. Vooraf inschrijven hoeft niet. Dit alles staat opgesteld in het casino van Wortel-Kolonie, het groot wit gebouw tegenover de vroegere boerderij. Heb je plannen om te bouwen of te verbouwen? Kom dan zeker eens langs. Waarom zou je trouwens niet eens langskomen met je architect? Energie zuinig wonen in de 21ste eeuw, op zaterdag 5 april van 10.00 tot 20.00 uur en zondag 6 april van 10.00 tot 18.00 uur, in het Casino van Wortel-kolonie. De toegang is gratis. Info: RenĂŠ Sprangers tel.: 03 314 68 77.

32

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ


HOOGSTRATEN

Wat een Wandeldag! GROOT-HOOGSTRATEN - 1640, dat was het (indrukwekkend) aantal deelnemers dat opdaagde voor de 18de Winterwandeling die Wandelclub De Noorderkempen op 10 februari organiseerde. Het schitterende weer – ‘warm (14°C) voor de tijd van het jaar,’ zou Frank Deboosere zeggen – maar evengoed de uitstekende reputatie van de wandelclub waren hiervoor verantwoordelijk. Als start- en aankomstplaats fungeerde het Minderhoutse Parochiecentrum. Van daar uit kon men kiezen tussen 5 verschillende tochten, tussen 6 en 30 kilometer. Die voerden de deelnemers langs mooie stekjes als Wortel-Kolonie, Heerle, de Markvallei, de Laermolen en het Stip Stappenpad. Meer info? 03/314.66.58 of wcdenoorderkempen@telenet.be.

Enkele van de in totaal 1640 deelnemers aan de 18de Winterwandeling van Wandelclub Der Noorderkempen, gefotografeerd op het Stip Stappenpad.

Provinciebestuur steunt herdenking heropbouw toren GROOT-HOOGSTRATEN – De stad Hoogstraten krijgt als enige Kempense gemeente, zonder cultureel centrum, 12.500 euro steun van de provincie voor de organisatie van haar culturele evenementen in 2008. In de begroting van de provincie is 50.000 ingeschreven voor steun aan culturele evenementen voor gemeenten die niet over een cultureel centrum beschikken. Voor het subsidiejaar 2008 werden zeven projectaanvragen ingediend. Van deze gemeenten krijgen Schelle, Hoogstraten en Sint-Katelijne-Waver een subsidiebedrag van 12.500 euro, Stabroek en Putte krijgen 6.250 euro. De projecten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor Hoogstraten zal het geld gebruikt worden voor subsidies aan verenigingen die meewerken aan de herdenking van de heropbouw van de toren van de SintKatharinakerk. Het stadsbestuur wil, in afwachting van een cultuurcentrum, elk jaar een cultureel jaarthema uitwerken in overleg met de verenigingen. Dit jaar staat de herdenking van de vijftigste verjaardag van de heropbouw van de toren en het schip van de Sint–Katharinakerk centraal. De stad verleent haar medewerking en coördineert een 28 tal evenementen gespreid over gans het jaar. Hoogtepunten zijn een kunstenproject van IKO, een concert van het Piuskoor, een tentoonstelling over de architecten Keldermans in het Stedelijk museum, een tentoonstelling over de heropbouw van de kerk en een academische zitting in de St.-Katharinakerk zelf, vertelmomenten in de Bib en een openlucht fototentoonstelling van Erfgoed Hoogstraten. Bij de Stedelijke dienst voor toerisme ligt een brochure voor u klaar waarin u alle details kan vinden. (fh)

Hoogstraten naar 20.000 inwoners? GROOT-HOOGSTRATEN - Hoogstraten heeft de kaap van 19.000 inwoners vlot genomen. Op 1 januari 2008 bedroeg het bevolkingsaantal voor Groot-Hoogstraten 19.210, dit zijn 306 mensen meer dan op 1 januari 2007 wat overeenkomt met een stijging van 1,5 %. Het gaat om de grootste stijging sinds 1996, toen het aantal Hoogstratenaren met 400 toenam. Opmerkelijk is dat – voor het eerst sinds 1997 – de stijging van het aantal Belgen groter is dan de stijging van het aantal niet-Belgen, waardoor het percentage niet-Belgen ietwat gedaald is tot net geen 21%. Vorig jaar werden 196 kinderen geboren en zijn er 138 mensen gestorven. Er werden slechts 63 huwelijken afgesloten, waarvan 4 holebikoppels. Het aantal echtscheidingen blijft dan weer stijgen en was met 44 nog nooit zo hoog. De inwonersaantallen per deeldorp bedragen 3.376 voor Meer, 2.781 voor Meerle, 3.386 voor Minderhout, 1.081 voor Meersel-Dreef, 1.721 voor Wortel en 6.865 voor Hoogstraten-centrum. Enerzijds bevestigen de stijgende cijfers dat het in ons charmante stadje nog goed wonen is, iets waar we toch graag mee uitpakken. Anderzijds kan men zich ook afvragen of er geen grenzen aan de groei zijn. Want de mensen moeten ook allemaal kunnen wonen en op die manier drijven deze stijgende cijfers de druk op de dorpen en vooral op het kleinstedelijk gebied Hoogstraten-Minderhout serieus op. En wanneer men daar alle lege plekken gaat verkavelen en te veel oude panden door appartementen gaat vervangen, dan is het de vraag of de charme van ons stadje binnen afzienbare tijd geen verleden tijd gaat zijn? Op de stadssite www.hoogstraten.be kunt u terecht voor meer statistieken.

Nog tweemaal kaarten HOOGSTRATEN/WORTEL – Het kaartseizoen van de Hoogstraatse en Wortelse verenigingen loopt op haar einde. Op vrijdag 29 februari (jaja, schrikkeldag) gaan de rikkers en jokkers nog aan de slag in het lokaal van “De Blauwe Duif” en op vrijdag 7 maart sluit Veloclub “De Lustige Wielrijders” het seizoen af in het lokaal van “De Nieuwe Olijftak”; dat te bereiken is via de Brou-

werijstraat. Vanaf 19 uur kan men inschrijven en om 19 uur 30 wordt het startsein gegeven. Naast rikken en jokken kan er bij de veloclub ook nog op de pietjesbak gespeeld worden en er is ook een tombola met prachtige prijzen. Redenen genoeg om De Blauwe Duif en De Lustige Wielrijders te steunen.

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 info@bfdg.be www.bfdg.be

184

33


MEERLE

GOUD IN MEERLE Jan Jacobs en Maria Willekens

Op ’t eind gaat de curve naar beneden MEERLE – Toen Maria Willekens en Jan Jacobs mekaar op 15 februari 1958 het jawoord gaven, was het 16 graden. De warmste februaridag ooit, vertelde Jan ons. Dat had hij ooit op een almanak gelezen. Dat record is ondertussen gesneuveld. Het huwelijk van Jan en Maria houdt ferm stand, al 50 jaar lang. Dat werd met de nodige luister gevierd. Met veel volk op de receptie, want Jan en Maria zijn heel hun leven heel actief geweest in Meerle. Maria – in Baarle noemde iedereen haar Mit – werd in Alphen en Riel geboren. Als peuter verhuisde ze met haar ouders naar Baarle, naar een boerderij op de ‘Rooi Weg’, zoals de Hoogstraatsebaan door de mensen genoemd werd. Ze liep school in de meisjesschool in Baarle tot ze 14 werd. Toen was het werken geblazen. “Vrijdag nog op school, zondag de eerste dag gaan dienen, bij Piet de Rooy”. Later diende ze ook nog bij Harry Hendrickx, de grootste boer van Baarle. Ze deed er alle werk, van kindermeisje spelen tot werk op de akker. Eerst als inwonende meid, later van thuis uit. Jan is geboren en getogen Meerlenaar. Hij werd geboren op een boerderij op Schuivenoord, dicht tegen het bos. “Het Bliek” noemde men dat daar, omdat er in de winter water stond. Later verhuisde het gezin naar een boerderij op de Chaamseweg, die toen nog Elsakker heette. Jan was de oudste van zeven. Op school haalde hij puike resultaten en meester Vermeulen is meermaals op de Elsakker komen pleiten om Jan verder te laten leren. “Ik was heel graag onderwijzer geworden” vertelt hij. Maar vader Jacobs had er geen oren naar en kon hulp thuis goed gebruiken. Jan bleef tot zijn 19e thuis werken. Dan werkte hij een tijdje bij ‘Lauwers’ om vervolgens bij Van Paesschen “Je weet wel, die paardenmannen” in Hoogboom te gaan werken. Hij reed er met de fiets naar toe. Later ging hij met anderen uit Meerle in ‘het steenfabriek’ in Chaam werken. Het verhaal van Maria en Jan samen, dat begint zoals bij zoveel koppels uit die tijd, met de kermis. Maria: “Ik mocht van thuis al vrij vroeg uitgaan, wel altijd met mijn oudere zussen. Dan reden we naar de kermissen in de buurt. Zo ook die keer naar Meerle, daar waar we eerder nog nooit naartoe geweest waren. In de danstent, die op het einde van de Hazenweg stond, zong toen Jenny Verdonck. Toen kwam een lange kerel mij vragen om te dansen. Jan heette hij. Toen ik en mijn zussen later naar huis reden, wou hij een eindje meerijden. Trok hij toch wel de

34

draad van zijn licht kapot toen hij zijn fiets uit de hoop haalde. ‘Rij maar al door’ riep hij, ‘ik kom er aan’. Toen we doorreden, keek ik nog eens om en zag niets komen. ‘Die zie ik niet meer terug’, dacht ik toen. Maar voor we aan de bocht in de Ulicotenseweg waren, kwam hij daar hijgend aangekoerst. De zondag erna hadden we opnieuw afgesproken in Meerle, en Jan was op de afspraak. Als enige, want zijn maten waren allemaal naar Hoogstraten”. “Ik was eerst met hen meegereden” zegt Jan, “maar ben al snel alleen terug naar Meerle gefietst. Dat was ineens veel belangrijker.” Jan mocht van zijn ouders niet trouwen tot hij 25 was. Tot dan moest hij voor thuis werken, dat ging zo dikwijls die tijd. Enige maanden na zijn 25e verjaardag zijn ze samen in het bootje gestapt. Op de warmste 15e februari ooit, 16 graden aub. Mooier kon het niet. Al was het ’s anderdaags terug volop winterweer, toen ze met hun fiets voorgoed naar Meerle kwamen. Jan had al een huisje gehuurd in de Kerkstraat, tussen Joke Van Riel (van Govers) en bakker Juul Van Gestel. “Het was er fijn wonen” weet Maria nog, “en we waren jong en pas getrouwd. Ik heb er de beste herinneringen aan. De geburen hebben me ook direct aanvaardt en het gevoel gegeven dat ik hier thuis was in Meerle”. Goed 5 jaar later kochten ze een ‘goed gezet’ en geriefelijk huis op de Chaamseweg, waar ze nu nog altijd wonen. Ze brachten er vier kinderen groot, Anita, Jos, Ad en Marian. Die studeerden allen prima en kwamen goed terecht. De jongens weken uit naar de Zuiderkempen, de meisjes bleven in Meerle wonen. “Dat is echt een zegen voor ons” zeggen Jan en Maria als uit een mond, “dat ze dicht bij wonen en er bijna alle dagen iemand binnenspringt”. Het grootbrengen van de kinderen mag voor het grootste deel een verdienste van Maria genoemd worden. “Ik was altijd thuis, Jan was altijd weg” zegt ze stellig “Iemand moest het regelen overdag. Avonds laat besprak ik dan alles met Jan. Maar we hadden brave kinderen. Ik had drie regels: op tijd thuis, luisteren en niet liegen. Ze

hebben er zich altijd goed aan gehouden.” Jan was van jongsaf heel actief in het sociale leven van het dorp. “Op mijn 13e was ik al lid van de fanfare en ben er meer dan 30 jaar spelend lid geweest”. Ook de Christelijke Arbeidersbeweging vond in Jan een toegewijde propagandist, iets dat snel zijn verder leven zou bepalen. “Ik ben 52 jaar lid van de vakbond en de mutualiteit. Daarnaast ook bij de KWB, eerst als wijkmeester en 10 jaar als voorzitter”. Dat sociaal engagement zou Jan als snel naar de politiek brengen. In 1958 stond hij als kandidaat voor de CVP op de eenheidslijst voor de gemeenteraad in Meerle. Hij was voor CVP de eerste opvolger. In 1959 verongelukte raadslid Jaan Van Bavel en moest Jan zijn plaats in de gemeenteraad innemen. Nadat burgemeester Glenisson hem de eed had afgenomen, wees deze hem de plaats aan naast de liberaal Lauwers, van het kasteeltje van den Elsakker. “Die had eerder gezegd dat hij zolang hij kon zou tegenhouden dat er een werkman in de gemeenteraad zou komen. Die hoorden daar niet thuis, vond hij. Toen ik naast hem moest plaatsnemen, heb ik hem gezegd ‘en nu zit er toch een werkman in, en nog wel naast u!’. Ik heb hem meteen gezegd dat ik er niet meer zou weggaan ook niet. Hij was er niet blij mee.” 30 jaar zou Jan er blijven. Eerst 18 jaar in Meerle, dan 12 jaar in Hoogstraten. Hij zou 8 jaar schepen zijn, waarvan 6 jaar in Hoogstraten onder burgemeester Fons Sprangers, in de eerste legislatuur na de fusie. Hij was heel populair bij de ‘werkmensen’ in de gemeente, ze vonden in hem een trouwe steunpilaar. “Sociaal dienstbetoon is steeds een stuk van mijn leven geweest. Mensen helpen die worstelden met de administratieve rompslomp, met lastige ambtenaren. Ze kwamen hier allemaal aan huis met hun papieren, met hun zorgen. Ons Maria heeft ze altijd opgevangen als ik niet thuis was, er een praatje mee gedaan, ze


MEERLE soms moed ingesproken als dat nodig was”. Naast de politiek had Jan een druk beroepsleven. Na zijn tijd in de steenfabriek en later op Enka in Breda, werd hij zelfstandige. Als lokale agent van de BAC (de bank van de christelijke arbeidersbeweging) en De Volksverzekering. Eerst aan huis, later in een kantoor in Meerledorp. In 1997 is Jan met pensioen gegaan en heeft hij ook in zijn andere bezigheden een stapje terug gezet. Hij bleef lid van KWB, waar hij 24 jaar mee ging fietsen, met de groep ‘met recht stuur’. Samen met Maria werd hij lid van de KBG (nu OKRA), maar toen ze hem daar vroegen om voorzitter te worden, heeft hij beleefd gerefuseerd. “Het leven is een curve, dat gaat gestaag omhoog tot op een top en dan gaat het onherroepelijk naar beneden. Als je dan terug beneden aan het komen bent, moet je niet terug omhoog willen kruipen, dan sla je een mal figuur. Als een kikker die tegen een te steile oever zit op te springen, die valt ook terug. Het is onvermijdelijk als je ouder wordt en dan laat je het beter aan anderen over”. Maria en Jan beleven een goede oude dag, samen thuis. “We doen het werk samen, we amuseren ons samen, rijden er regelmatig op uit. We kunnen ons goed behelpen” zegt Maria “ik doe het huishouden nog volledig zelf”. De kinderen en de elf kleinkinderen komen regelmatig langs, er is altijd leven ten huize Jacobs. Jan en Maria zijn beide altijd goed gezond geweest, al heeft Jan een krakje gekregen toen hij vorig jaar voor

de eerste keer in zijn leven in het ziekenhuis terechtkwam. Hij dacht dat hem dat nooit zou overkomen en sindsdien is hij voorzichtiger geworden. Reden waarom hij liever geen stoet had. Ook sukkelt hij de laatste weken een beetje met de heup, “maar daar zal hij na de gouden bruiloft eens naar laten kijken”.

Op 16 februari zijn fanfare en geburen Maria en Jan feestelijk komen ophalen om ze naar “Ons Thuys” te brengen. Daar is heel veel volk hen komen feliciteren en hebben ze met familie en vrienden een mooi feestmaal gehouden. Dat ze er nog lang mogen van nagenieten, wensen we hen van harte. (jaf)

Tweedehandsbeurs Gezinsbond MEERLE – Op zoek naar baby - en kinderkleding, badspullen voor de baby, boxen, kinderwagens, kinderstoelen, autostoelen, fietsstoelen en speelgoed? Dan moet je op zondag 6 april tussen 14.00u en 16.00u in de Parochiezaal “Ons Thuis” komen kijken. De Gezinsbond van Meerle en Meersel-Dreef houdt er dan haar 2e Tweedehandsbeurs. Het systeem dat ze hebben uitgedacht staat er borg voor dat alles wat te koop

wordt aangeboden in goede staat is. Ten zeerste aanbevolen aan ouders die een koopje willen doen, voor grootouders die oppassen of voor onthaalmoeders die hun uitrusting willen uitbreiden. Info en inschrijven als verkoper bij Kalinka Gladinez, Heimeulenstraat 49 a, Meerle – tel. 03/315.09.99. Ook niet-leden van de Gezinsbond zijn van harte welkom. (jaf)

In cijfers

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

Hoogstraten heeft momenteel 19210 inwoners. Dat zijn 306 inwoners meer dan verleden jaar. Voor het eerst sinds 1997 is er een grotere stijging van het aantal Belgen tegenover de niet-Belgen. Het aantal niet Belgen is hierdoor gedaald tot 21%. In 2007 hebben er 196 geboorten plaatsgevonden. Er waren 138 overlijdens te betreuren. Er werden 63 huwelijken afgesloten waaronder vier holebi-koppels. Het aantal echtscheidingen was met 44 nog nooit zo hoog.

St.-Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten 03 314 33 33

Vrijwilligers Wil jij je vóór, tijdens of na je studies engageren in het buitenland? JINT (Jongerenpunt Buitenland) kan je hiervoor de nodige informatie bezorgen. Kijk even op www. youthinaction.be.

www.totaalgarage.be info@totaalgarage.be

189

35


MEERLE

Herinneringen uit mijn kindertijd, bijna driekwart eeuw geleden “Dat het leven fel veranderd is heden ten dage”. ‘Frans van de Voort’ is 80 jaar geworden en weet er dus alles van. Over hoe leven hier op het platteland vroeger was, in zijn kindertijd, vertelde hij steeds graag aan zijn kinderen en kleinkinderen. Maar omdat het gesproken woord vluchtig is, omdat het geschreven woord door velen kan gelezen worden, zette hij zijn verhaaltjes op papier. Die kwamen ook op onze redactie terecht. Vanaf deze maand brengen wij u elke maand een verhaaltje van ‘Frans van de Voort’. Een verhaaltje van hoe het was “Bij ons thuis…”

Bij ons thuis … … in de winter Bij koud weer naar school gaan was niet erg plezant. We waren er wel tegen gewapend met bivakmuts, lange gebreide kousen, dikke truien en onderlijfjes. Mijn moeder was aan de slag gegaan om allerlei zaken te breien en te naaien. De mama’s konden toen allemaal prachtige kleren maken. Nu komt dat van de winkel. Ik herinner me nog altijd een donkerbruine trui met daarop een hel oranje bootje geborduurd; ik zie het zo nog voor mijn ogen. In de school, op de speelplaats mochten we georganiseerd slieren en schuiven. Sneeuwballen werpen was niet toegelaten. Op de vijver, in de buurt van ons huis, was soms schaatsen of ander ijsvermaak aanvaard. Mijn vader had, om de grote was te doen, ooit een tafel met lange, hoge poten gemaakt. We vonden het ideaal om er mee te spelen en te schuiven op de vijver. We draaiden ze onderste boven, gingen tussen de poten zitten en dan maar duwen. Uren hebben we er mee gespeeld. De mensen van het kasteel vonden het zo raar en vindingrijk dat ze het op film hebben gezet. De boswachter heeft het toen aan mijn vader verteld. Als die film nog bestaat is dat voor mij het beste bewijs dat speelgoed niet duur hoeft te zijn. “ ’t Was Breughel op zijn best! ” (Frans Van de Voort)

10e Grenswandeling MEERLE – De lente was zelfs nu, in februari, al even in het land. Dan moet het einde maart, als het ook volgens de kalender lente is, lukken om goed weer te hebben. We duimen er alvast voor op zondag 30 maart, als de wandeldag van KWB in Meerle plaatsvindt. In het kader van het verbondelijk wandelcriterium organiseert de plaatselijke KWB afdeling de Meerlese editie, de “10e grenswandeling”. De afstanden zijn te kiezen uit 7, 12, 17 of 25 km. De inschrijvingskosten zijn als overal, namelijk 1 euro per persoon, verzekering inbegrepen. De tocht vertrekt op het Gemeenteplein richting Slachterij Herdico, dan richting Zwartven. Na de controlepost gaat het langs ‘het vliegveld van Meerle’ en de steenfabriek Desta. Via de Smisselbergen en langs het Kerkzicht leidt de wandeling terug naar het vertrekpunt aan de parochiezaal. Zoals gewoonlijk kom je met deze wandeling door privaat domein waar je anders niet in mag. Een buitenkansje dus. Ook dit jaar is er een speciaal uitgestippelde toer van ongeveer 5 km voor rolstoelgebruikers, voor mensen met een buggy of met de bolderkar. Onderweg is er één of tweemaal een sanitaire stop voorzien, waar je ook iets kan drinken en eten. Vertrek aan de parochiezaal van Meerle aan het Gemeenteplein, tussen 7.30 uur en 15 uur. Iedereen is welkom, alle deelnemers krijgen gratis de nieuwe sticker van deze grenswandeling. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Marcel Van Bavel, Heimeulenstraat 15, Meerle (tel. 03/315.80.55) of Jef Wouters, Heimeulenstraat 25, Meerle (tel. 03/315.86.64) - E-mail jos-vanbavel@skynet.be (jaf)

Carnaval in Meerle: girlpower

Boven (vlnr): Lesley Boeren, Anne Van Poppel, Eva Pauwels, Leen Hendrickx, Kim Meeusen, Sanne Broekmans, Leen Schalk, Stefanie Goetschalckx Onder (vlnr): Liezelotte Brozens, Marlieke Van Gorp, Els Meesters 36

MEERLE – Bij carnavalstoeten plachten de meisjes er nogal eens voor de versiering bij te zitten. De jongens, die mochten stoer doen, want zij hadden die mooie wagen toch gemaakt zeker! Dan mochten zij toch wel vooraan zitten en het grote woord voeren, met de pint in de hand natuurlijk. De meisjes, die naaiden de carnavalkleren, zorgden voor de schmink en sleepten tenslotte die stoere maar o zo zatte jongens ’s nachts mee naar huis, om ze in hun bedje te leggen. Niet meer waar. In Meerle hebben 11 meiden van rond de achttien het heft volledig zelf in handen genomen. Vorig jaar maakten ze al hun opwachting in de carnavalstoeten in de regio, maar heel veel voldoening hadden ze niet. Hun ‘wagentje’ was te klein en te onopvallend. Ze werden nog weggedrumd door de jongens. Dus staken ze al in november de koppen bij mekaar om dit keer goed voor de dag te komen. Zodra ze het over het ontwerp eens waren, togen ze aan het werk. Alles deden ze zelf: de opbouw, het laswerk (van de hand van Liezelotte en Lesley), het vlechtwerk en de afwerking. Zonder manvolk staken ze een mooi grote carnavalswagen in mekaar. Daarmee trokken ze naar de optochten van Galder, Chaam en Wortel. En ze mochten gezien worden in hun schip van Peter Pan. (jaf)


MEER

Dorpsquiz Meer gewonnen door de Mussenakker MEER – In een flink gevulde parochiezaal presenteerde de KWB de traditionele dorpsquiz. Tal van verenigingen streden voor de eer, waarbij echter meedoen nog steeds belangrijker was dan winnen. Naast traditionele rondes zoals actualiteit en geluid, was er ook een onderdeel waarbij de deelnemers moesten gissen naar het antwoord van Meerse kinderen op enquêtevragen. Ook het zaalpubliek werd uitgedaagd om de antwoorden mee te noteren, zo konden zij nog een extra puntje bijverdienen. Daardoor was de zaal aandachtiger dan ooit tevoren en moesten de twee presentatoren niet telkens om stilte vragen. De dertiende editie bracht geluk voor jeugdhuis De Mussenakker. Deze enthousiaste bende kaapte verdiend de eerste prijs weg, en spontaan nodigden zij iedereen uit voor een gratis vatje in hun lokaal. Met hun dorpsquiz van enkele jaren geleden in gedachten, zijn we ervan overtuigd dat de veertiende uitgave in 2004 weer een klapper zal worden ! (KM)

Een echte kwissfeer

MEER – De chiromeisjes kunnen prat gaan op de kwis die zij organiseerden. (ma)

De winnende kwisploeg.

Boerenbuitentocht MEER - Op zondag 9 maart 2008 organiseert K.W.B.- Meer zijn jaarlijkse wandeltocht. Er worden 3 gezinswandelingen voorzien van 6, 12 en18 km. Halverwege is er een rustplaats met drank. De deelnamekosten zijn erg ‘democratisch’. Slechts 1 EURO, verzekering inbegrepen. Inschrijven gebeurt van 8u30 tot 14u30 in caféFeestzaal DE PAERDEKOP, Meerdorp 19. Voor meer info kunt u terecht bij Eric Janssens 03 / 315.06.02. Iedereen is welkom. (ma)

De Post Het postkantoor in Hoogstraten is te bereiken via het telefoonnummer 03 / 420.07.30. Het oude nummer 03 / 314.53.80. is definitief buiten gebruik.

MEER – Gelezen op de website van de chiro: “De mussenakker heeft onze quiz met grote voorsprong gewonnen. De chirojongens hebben het met hun derde plaats echter ook heel goed gedaan!” De Chirojongens wilden graag voor de Mussenakker eindigen. Maar met een eervolle derde plaats kunnen ze ook vrede nemen. (ma)

Happy Rosalia MEER - De muziekvereniging Sinte-Rosalia bereidde de voorbije wintermaanden intens het jaarconcert voor. Het resultaat van dat werk kan u het tweede weekend van maart beluisteren. Dan staan de uitvoeringen van “Happy Rosalia!” op het programma. “Rosalia in concert” staat dit jaar in het teken van het feit dat dirigent Bart Van Ossel tien jaar actief is bij de Meerse brassband. Dat is te zien aan de “10” die op de affiches en de uitnodigingen prijkt, maar dat blijkt meer nog uit de titel die het concert meekreeg: “Happy Rosalia!”. De muzikanten en het bestuur zijn inderdaad erg

gelukkig dat Bart Van Ossel het muzikale roer in handen heeft. Voor “Happy Rosalia!” stelde Bart Van Ossel een feestelijk programma samen. Met de huidige groep muzikanten kunnen klassieke concertwerken zonder probleem aangepakt worden en dat gebeurt dan ook. Maar het moet vooral een vreugdevolle en prettige muzikale avond worden en daarom worden daarnaast populaire en herkenbare melodieën uitgevoerd. De luisteraar zal zich beslist niet vervelen. Naast de brassband verzorgt het percussie-ensemble o.l.v. instructeur Fons Van Aert een op-

treden. En de jonge leerlingen die een opleiding gestart zijn, mogen voor de eerste keer kennis maken met een echt podium. Voor de presentatie kan Sinte-Rosalia rekenen op Jan Dufraing en Karel Martens staat in voor de belichting. U kunt komen meegenieten van het geluk van de muzikanten van Sinte-Rosalia tijdens de twee uitvoeringen van “Happy Rosalia!” op zaterdag 8 maart om 19.30 u. en zondag 9 maart om 14.30 u. in zaal Voor Kunst en Volk aan de Meerseweg. De toegang is gratis.

37


MEER

De bende van Albert MEER – Begin februari pakte toneelkring ’t Heidebloempje uit met vier opvoeringen van ‘De bende van Albert’. De commentaren achteraf waren uiterst positief. De vele aanwezigen amuseerden zich kostelijk en toonden veel waardering voor de geleverde technische en acteerprestaties van v.l.n.r. (staand) Wim Delcroix, Nick Van Dun, Peter Vinckx, Marc Dufraing, Herman Snoeys, Karel Martens, Marc Koyen, Jos Godrie, Marcel Roos en Jan Dufraing, (zittend) Carmen Ryvers, Frie Adriaensen, Fred De Gruyter, Fanny Janssen, Tilly Hessels en Martine Boeren. Daarmee is het seizoen nog niet gedaan. Op vrijdag 4 en zaterdag 5 april volgt nog het kindertoneel ‘Het raadsel van Sauron’, met zo’n 25 leerlingen van de lagere school, geregisseerd door Fonne Brosens en Jos Cools en geschreven door Jan Dufraing. Alweer iets om naar uit te kijken. Zelfs het volgende winterseizoen kondigt zich al veelbelovend aan. Dan bestaat de toneelkring 60 jaar en dat wordt extra in de verf gezet met een geheel eigen productie: ‘De witte neger’, een zelfgeschreven totaalspektakel van toneel, muziek en zang. We houden u op de hoogte.

Karnavalsstoet rukt uit.

Notaris Paul ROMMENS Meerseweg 16, 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 03/315.71.67 – Fax 03/315.71.29 e-mail: info@notaris-rommens.be VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOOP VAN HOEVE MET GRONDEN TE HOOGSTRATEN/MEER Notaris Paul ROMMENS te Meer zal met 1 % premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten/Meer: Koop 1: een hoeve met stalling op en met grond, Gaarshof 2, groot 46a.45ca. Indeling hoeve: kelder; veranda, living, voorplaats, 2 slaapkamers, stal en garage; boven 3 slaapkamers en zeer grote zolder. Klein beschrijf mogelijk (K.I. 405 euro). Koop 2: weiland, gelegen achter koop 1, ter streke “Hoogen Eyndmeir”, groot 1ha.06a.07ca. Koop 3: weiland, aan de straat Gaarshof, gelegen tegenover koop 1, ter streke “Hoogen Eyndmeir”, groot 78a.03ca.

MEER – De kleuterschool doet bij karnaval haar jaarlijkse optocht. Deze kleuters heben er duidelijk zin in. (ma)

Decreet Ruimtelijke Ordening: - geen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd. - bestemming volgens Gewestplan: agrarisch gebied. - geen dagvaardingen, geen rechterlijke beslissingen, geen voorkooprecht en geen verkavelingsvergunning. Aanvaarding: na betaling koopsom en onkosten.

Laermolen in werking op zondag 9 maart van 14 tot 16 uur en op dinsdag 11 en 25 maart van 19.30 tot 21.30 uur. 38

Bezichtiging: elke zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. Zitdagen: inzet op woensdag 5 maart 2008 en toewijs op woensdag 19 maart 2008, telkens om 16.00 uur in Zaal Victoria te Meer, Meerleseweg 4. Inlichtingen en plan ten kantore van de Notaris. Kandidaat-kopers dienen identiteitskaart, trouwboekje en eventueel (wijzigend) huwelijkscontract mee te brengen.


WORTEL

Carnaval in de zon WORTEL. Zelden was het zo’n mooi weer op het Wortels carnaval als op deze 10de februari, nog extra vroeg in het jaar en toch zo warm. We hebben zelden een carnavalsstoet gemist op die eerste zondag van de vasten maar meestal stonden we daar te kleumen met dikke jassen en steenkoude voeten en dat is toch altijd een domper op de feestvreugde. Niets van dit alles dit jaar en je zag het ook aan het publiek. Al die kleine megamindy’s en Zorro’s, al die mooi verklede gasten, ze zongen en ze sprongen in de zon. Het als altijd rijkelijk vloeiende bier zal daar ook wel voor iets tussen gezeten hebben maar ook dat viel niet zo koud op de maag als andere jaren.

Er liepen veel princessen en Megamindy’s rond. Ze belaagden de toeschouwers met spuitbus en handvollen confetti maar iedereen had er plezier in.

De optocht was dit keer bijzonder lang. Wat minder café-wagens vol joelende en zuipende jongeren zou de optocht alleen maar aantrekkelijker maken. Een gunstige uitzondering was de wagen waarmee geprotesteerd werd tegen de komst van de megaserres op Hoogstraats grondgebied. Het was lang geleden dat de lokale politiek nog eens aan bod kwam in de stoet

Een echte sneeuwman wordt stilaan een rariteit Met deze nep-sneeuwman werd herinnerd aan de winters van vroeger .Gelukkig was hij niet van echte sneeuw, anders had hij de stoet niet overleefd. 39


WORTEL

25 Jaar “Willen is Kunnen”

WORTEL. Toneelvereniging “Willen is Kunnen” stond dit jaar 25 jaar op de planken. Iedereen die er gedurende die tijd van

De Guld even gesloten WORTEL - De Guld, het lokaal van de St.-Jorisgilde en een door fietsers en voetgangers druk bezocht café, zal enkele weken gesloten zijn. U kan voorlopig enkel terecht op donderdagavond en zondagvoormiddag. De gilde en de uitbater hebben het contract met wederzijdse instemming stopgezet en het bestuur is op dit moment in onderhandeling met enkele kandidaat uitbaters. De St.-Jorisgilde maakt van de gelegenheid gebruik om kleine renovatiewerken uit te voeren.

Kind en gezin De vernieuwde openingsuren zijn: op afspraak elke dinsdagnamiddag van 13.00 tot 15.30 uur en elke dinsdagavond van 17.00 tot 20.00 uur. Ook op de vierde donderdag van de maand van 9.00 uur tot 11.30 kan je Kind en Gezin raadplegen zonder afspraak. Kind en Gezin maakt gebruik van een lokaal in het rusthuis.

40

ver of dichtbij bij betrokken was, werd uitgenodigd om dit zilveren jubileum te vieren. Ze kwamen dan ook met velen, die 31ste januari, en sommigen ook van ver. Ze genoten van de hapjes en drankjes en be-

leefden veel plezier aan het nieuwste stuk “Eenzame gezocht”. Wel gefeliciteerd, toneelmensen, veel dank voor uw onverdroten inzet en nog veel speelplezier in de komende jaren.


WORTEL

De gezusters Van De Mierop en de parochiezaal WORTEL - Enkele weken geleden werd in elk huis van Wortel een brief bezorgd met de vraag om financiële of materiële hulp voor het opknappen van de parochiezaal. Als eerste zou het sanitaire blok worden hernieuwd en dat alleen zou al 37.500 euro kosten, dus hulp van de dorpsbewoners is meer dan welkom, ook financieel. En dan moeten we het over Wiske, Jeanne en Dina Van de Mierop hebben, door de mensen van Wortel meestal “De Mieropkes” genoemd. In het parochieblad van begin februari vertelt pastoor Van Dijck over hen, en wij willen dat hier graag navertellen. De meest bekende zus van het drietal was zeker Wiske die enkele jaren geleden gestorven is. Zij was haar hele actieve leven kleuterjuf in Wortel en later werd ze door de toenmalige pastoor Luyts aangesteld als de “baas” van de parochiezaal. Wiske bestierde de zaal als was het haar eigen huishouden. Haar twee zussen Jeanne en Dina zeggen nu: “Ons Wiske had maar twee doelen in haar leven: de school en de zaal.” Hoe zeer Wiske aan haar zaal verknocht was bleek ook toen zij uit

Klimaatwijken

eigen zak een nieuwe dansvloer voor de parochiezaal bekostigde ter gelegenheid van het zilveren jubileum van de pastoor in Wortel. Ook Dina en Jeanne voelen zich nauw betrokken bij het wel en wee van de parochiezaal. Toen ze onlangs hoorden dat de ramen helemaal versleten waren stelden ze al onmiddellijk voor om 100.000 frank te geven voor nieuwe ramen. Toen later bleek dat het bestek voor die ramen 500.000 frank bedroeg verpinkten de gezusters niet maar zegden: “Dat is in orde, mijnheer pastoor, wij zullen betalen.” Als dat geen sjieke geste is. Dit was alleszins een deugddoend verhaal maar we mogen ook de kleinere sponsors niet vergeten. Zo is er de dorpsraad die onlangs 500 euro heeft gestort voor de parochiezaal, ook een mooi gebaar als je bedenkt dat ze dat bedrag enkel konden betalen omdat ze altijd zo zuinig met hun gemeentelijke toelage zijn omgesprongen. Nu maar hopen dat deze mooie voorbeelden ook anderen kunnen motiveren. Daarom alvast het rekeningnummer: 850-0484450-30 met vermelding “steun bouw sanitair blok zaal”. (Jof)

Meer dan 50 gezinnen in Hoogstraten schreven zich in voor het project “Klimaatwijken”. Onder begeleiding van drie energiemeesters, René Schuring, Patrick Wittenberg en Marc Hendrickx gingen zij de uitdaging aan om 8% energie te besparen. Op donderdag 7 februari bleek dat zij intussen een besparing realiseerde van 5,13 % zodat de vooropgestelde 8% nog zeker haalbaar is.

KLJ viert haar 80ste verjaardag WORTEL – De KLJ bestaat dit jaar 80 jaar “en dat zullen jullie gemerkt hebben” lezen we op de affiches die de activiteiten rond de verjaardag promoten. Maart is in de viering een belangrijke maand, met een “koers op rollen” en een “oud ijzerslag”. Op donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 maart strijden plaatselijke wielrenners voor de overwinning en eeuwige roem, zonder ook maar één centimeter vooruit te gaan. Als u de vedetten wil aanmoedigen moet u in de parochiezaal zijn. Op maandag 24 maart organiseert de KLJ een oud ijzerslag. Zet die dag al je oud ijzer buiten, de KLJ komt het met plezier ophalen.

Nordic Walking

Dina en Jeanne Van de Mierop w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

WORTEL – De vereniging Nordic Walking Hoogstraten organiseert op zaterdag 12 april de eerste “Koloniale omzwervingen”. Alle belangstellenden kunnen deelnemen aan deze wandelingen door het domein van Wortel-kolonie. U kan kiezen tussen een wandeling van 4 km, 6 km of 10 km en kan naar keuze vertrekken tussen 10 en 16 uur aan het Casino. Deelname kost 2 euro, inclusief een gratis frisdrank. (fh)

41


MINDERHOUT

DORPSRAAD MINDERHOUT

Een troosteloze schandvlek! Een 50-tal moedigen keerden op donderdag 24 januari toch hun neuzen richting parochiezaal voor de jaarlijkse algemene vergadering van de dorpsraad onder leiding van voorzitter Gust Desmedt, die met vaste hand de dagorde in goede banen leidde. Het einduur dat omstreeks 22.00 uur voorzien was, werd ruimschoots overschreden daar er heel wat te bespreken viel en de vragen en antwoorden na de pauze ook heel wat tijd in beslag namen. Of de toehoorders veel wijzer geworden zijn van de replieken van de leden van het schepencollege (burgemeester Arnold Van Aperen en schepen Martens lieten zich verontschuldigen) is een andere vraag, want heel wat antwoorden eindigden met “daar kunnen wij niets aan doen” of “dat gaan we eens moeten aankaarten”! Dit laatste dan ook zeker doen, en voor het eerste weet men ook dat het onmogelijke niet kan, maar toch eens proberen! Op de agenda heel wat punten!

Bouwen Bouwdossier kleuterschool Schoolstraat Een manifest gebrek aan ruimte doet zich duidelijk voor in de kleuterschool. Meer en meer jonge gezinnen vestigen zich in Minderhout met als gevolg een uitbreiding van de kleuteren lagere schoolbevolking. Een bouwdossier voor een polyvalente zaal, die onder meer zal dienen om de kleuters beschutting te bieden bij barre weersomstandigheden, een klaslokaal en een eetzaal, is in december 2007 opgestart. Het openbaar onderzoek is lopende en daarna kan de bouwvergunning afgeleverd worden. De realisatie hangt dan af van de architect en de aannemers. Het stadsbestuur heeft 290 000 euro voor deze bouwwerken (500 m2) voorzien in de begroting. De school treedt op als bouwheer en staat in voor de binnenafwerking terwijl de gemeente de uiteindelijke eigenaar wordt. Hoe het gebouw er zal uitzien? Als een soort blokkendoos en het zal zal tegen de bestaande klaslokalen opgetrokken worden. De goede samenwerking tussen school en stadsbestuur in dit dossier mag zeker aangestipt worden en dit tot heil van het schoolpersoneel en de toekomst van Minderhout.

Kapel van O.-L.-Vrouwin-den-Akker Als je eens eventjes rond de kapel loopt en er ook eens binnenglipt, merk je wel dat er werk aan de winkel is om dit stuk van ons cultuurpatrimonium van de tand des tijds te redden. En er wordt degelijk werk van de restauratie gemaakt , hopelijk nog in 2008! Er is in alle geval een bedrag van 371 000 euro uitgetrokken!

Schandvlek in Minderhoutdorp Elke gemeente of stad heeft zo wel zijn rotte plekken! Maar hetgeen met de oud-zagerij Van Erck is gebeurd, kan toch helemaal niet door de beugel. Jaren heeft dit gebouw staan te verkrotten en opeens werd het platgelegd. Politie er bij en stopgezet! Nodige vergunningen bleken niet in orde! Of het stadsbestuur daar iets aan kan

doen? Niets, men kan de eigenaar niet verplichten deze ruïne op te ruimen! Niet te begrijpen! En dat voor “een stadje met smaak”!

Veiligheid en verkeer Ongetwijfeld een heikel punt! Meer en meer auto’s “bezetten” de overvolle wegen en er moeten al maar meer maatregelen getroffen worden voor de veiligheid.

Kruispunt Schoolstraat – Minderhoutdorp De ouderraad en de school drukken hun bezorgdheid uit over de gevaarlijke situatie aldaar en stellen een 30 km-zone voor. Daar de scholen niet vast aan de gewestweg (N14) gevestigd zijn, kan men hierop geen aanspraak maken. De gemachtigde opzichters doen hier flink werk om de kinderen een veilige overtocht te garanderen. Toch een randbemerking! Niet elke keer het verkeer ophouden voor het laten oversteken van één kind of volwassene. Als de mogelijkheid tot beperkt groeperen zich voordoet daar zeker gebruik van maken. Ook voor de Desmedtstraat is er een aanvraag gedaan voor zebrapaden op bepaalde plaatsen, o.a. Hemelstraat. Oversteken is daar een hele klus geworden met toch wel lange wachttijden. Ook zou men daar graag een 50 km-beperking willen invoeren, tot nu toe nog zonder resultaat. Weer hetzelfde, het is een gewestweg, en daar heeft Hoogstraten niets te vertellen.

Kebabkraam Dit onding staat daar helemaal te verkommeren! Volgens het schepencollege is daar een bouwvergunning voor afgeleverd en dan krijg je dat niet zomaar weg! Men zal het echter wel in de

Bouwkavels In Minderhout kan nog heel wat gebouwd worden. In de Venhoef bestaan er nog heel wat mogelijkheden voor het oprichten van sociale woningen. Aan de Hoge Weg is er nog een verkaveling in opbouw en dit in verschillende fases. Het probleem is natuurlijk wel de sociale kavels, die zijn er niet zoveel en heel wat lotelingen vallen uit de boot. Hoeveel percelen bouwgrond in bestaand woongebied er in Hoogstraten beschikbaar zijn is niet exact gekend, maar de volgende jaren hoopt men toch 700 à 800 percelen op de markt te brengen. De stad kan de eigenaars ook niet dwingen om te verkopen.

42

Schabouwelijk tafereel in Minderhoutdorp anno 2008! Mens erger je niet, maar je zou toch voor minder!


MINDERHOUT

DORPSRAAD MINDERHOUT verkeersraad aankaarten. Trouwens de eigenaar is met de noorderzon vertrokken!

Fietspaden Desmedtstraat en Bredaseweg! Iemand die niet zo dikwijls op de fiets zit, moet dat zeker eens uitproberen! In zeer sleche staat met verzakkingen en uitstulpingen. De bomen worden als grote boosdoeners aanzien. Die bomen worden echter nog dikker en die wortels laten zich ook niet pramen. Gevolg: als er niet ingegrepen wordt, zal het gevaar voor de zwakke weggebruikers de volgende jaren zeker toenemen en hier en daar wat asfalt tegen een verhoging aansmakken, brengt ook niet veel aarde aan de dijk.

Sluipverkeer Minderhoutsestraat! Vrachtwagens, bussen, auto’s die veel te snel rijden, horen hier zeker niet thuis. Dit is geen nieuwigheid! Ook de weegbrug is voor een aantal omwonenden een doorn in het oog! Toch doet de politie regelmatig controles! Koestraat-Lage Weg! Zware wegreuzen teisteren regelmatig deze pas aangelegde straten, en het moet gezegd men heeft daar keurig werk geleverd. Maar die mastodonten horen hier niet thuis! Antwoord: daar kunnen wij weinig aan doen!

Blauwe Zone Hoogstraten Een hele bespreking hierover volgde, maar hoe de vork aan de steel zit, zal elke autobestuurder al wel weten.

Winterwandeling

gen niet optreden, want het verkeersreglement laat vrachtwagens toe in het straatbeeld. Een camion parkeren op een openbare parking, naar het schijnt gebeurt dat wel in de Koestraat, en zo een aantal parkings in beslag nemen, mag in geen geval. De enige oplossing die de schepen van verkeer voorstelt is dat chauffeur en buur een overeenkomst bereiken. Maar wat als de betrokken partijen de messen blijven slijpen?

Ondersteuning politie Een vraag van KWB bij de inrichting van hun fietsvierdaagse waaraan honderden mensen, zowel kinderen als volwassenen deelnemen. Een aanvraag werd ingediend bij de politie voor ondersteuning op gevaarlijke punten. Dit werd geweigerd. Men gaat navraag doen.

Allerlei Nog heel wat vragen kwamen aan bod,o.a. de herstelling van het wegdek van de Heistraat (toegang sportvelden Minderhout VV),de duivenpoep rond de kerktoren, het dossier rond het natuurgebied van de Markvallei, de werken in de Gemeentestraat, huisartsenwachtdienst, onderhoud parochiezalen, Diftarsysteem voor huisvuil, bladerenkorven in de herfst in de Desmedtstraat…! Nadien, nog een diepe zucht, een pint gepakt en gedacht aan de overbekende vader Cats! (rel)

Vrachtwagens in woonwijken

Cm

Dit probleem sleept al een tiental jaren aan en niemand staat er op te springen om zo’n mastodont voor zijn voordeur te bewonderen. Hierop ook geen pasklaar antwoord. Men kan hierte-

Ook het kantoor van de CM te Hoogstraten beschikt over een nieuw telefoonnummer dat is 014 / 60.11.10

MINDERHOUT – Voor de 18de Wintertocht van wandelclub De Noorderkempen kwamen op zondag 10 februari vele wandelaars van heinde en verre. Plaats van vertrek en aankomst was de parochiezaal. Het was een zonnige dag waarop men volop kon genieten van de prachtige natuur in onze streek

Voetbalquiz avond MINDERHOUT - Op zaterdag 5 april, te 19.30 uur, organiseert Zaalvoetbalclub Papillon een voetbalquiz in de parochiezaal te Minderhout. Inschrijven op het nummer 0478 / 34.57.30.

43


MEERLE

Vol huis voor Eva De Roovere

MINDERHOUT - Reeds geruime tijd voor het aanvangsuur barstte de gezellige sfeervolle Sint-Clemenskerk uit haar voegen voor het concert van Eva De Roovere en muzikanten op 1 februari, georganiseerd door Minarte. Een grote vraag naar inkomkaarten! Het bureau voor toerisme te Hoogstraten werd overstelpt met aanvragen en de telefoon voor reservatie stond roodgloeiend. In een mum van tijd vlogen de tickets over de toonbank, zodat heel wat fans teleurgesteld moesten afdruipen . Samen met Roeland Vandemoortele (akoestische en elektrische gitaar) en Dagobert De Smet (elektrische bas en contrabas) zorgde Eva voor een felgesmaakt concert. Hiermee was Minarte al aan haar 14de Lichtmisconcert toe en het 15de staat reeds op stapel! (rel)

100e gezondheidswandeling op maandag 3 maart MINDERHOUT - Bewegen is belangrijk, dat weet iedereen. Als je dagelijks minstens een half uur intensief beweegt, heeft dit een positief effect op je gezondheid. Wandelen is eenvoudig, niet duur en voor alle leeftijden. Je kan gezellig in groep wandelen en je hebt weinig kans op blessures. Ook het weer is minder belangrijk dan bij andere activiteiten. Wandelen is dan ook de perfecte activiteit voor je 2 kwartier beweegplezier. Daarom biedt CM-FIT in 21 gemeenten gezondheidswandelingen aan telkens om 19 uur. Minstens éénmaal per week een wandeling van 60 minuten, toegankelijk voor mensen met een rolstoel of kinderwagen en ook de hond kan mee. Niet minder dan 850 Kempenaars nemen deel aan de wekelijkse gezondheidswandelingen van CM en dit onder de hoede van 175 wandelbegeleiders. Twee jaar geleden was de start gezet voor een hele reeks van gezondheidswandelingen. Bij CM kern Hoogstraten staat de teller nu maandag 3 maart op 100! Kom maandag en proef van de gezellige, ontspannen sfeer en werk tegelijkertijd aan je gezondheid! Tijdens de gezondheidswandeling biedt CM een stukje vers fruit, water en een gadget aan! De 100e wandeling start om 19u aan het Gildenlokaal in Minderhout en eindigt ook daar omstreeks 20u15. Meer info? Rinus Vervoort 03 314 54 66 De CM-FIT gezondheidswandelingen staan open voor iedereen, ook voor rolstoelgebruikers en zijn gratis toegankelijk! Onze folder over de gezondheidswandelingen is gratis ter beschikking op de dienst bewegingswerk via 014/40.34.33 of beweging.turnhout@cm.be

44

Graag traag! (3) Ooit waren trage wegen vanzelfsprekende schakels in onze dagdagelijkse mobiliteit. Maar met het steeds drukker wordende verkeer én de milieuproblematiek in het achterhoofd, beseffen steeds meer mensen dat dit erfgoed ook in de toekomst onmisbaar zal zijn. In Hoogstraten, helaas, is in de naoorlogse periode al meer dan de helft van dit patrimonium verdwenen. Behouden wat ons nog rest, in combinatie met het heropenen van een handvol knelpunten, is dus het minimum minimorum. Er werd al te veel water bij de wijn gedaan. Via lezingen, geleide wandelingen en andere acties, wist de plaatselijke werkgroep ‘trage wegen’ een draagvlak uit te bouwen dat niet langer ontkend kan worden. Om ook de laatste blinden te doen zien, wil onze redactie voortaan iedere Maand een voetweg in de kijker stellen … Elke maand in een ander deeldorp. Vorige Maand leerden we u bij het Meerse Kozenstraatje al wat een ‘feitelijke buurtweg’is. Al zijn de vierkante meters soms privé-eigendom, het recht van overgang is door jarenlang publiek gebruik ‘van en voor iedereen’ geworden. Nog zo’n feitelijke buurtweg verbindt – correctie: verbond – de Minderhoutse Venhoefweg met de Schoolstraat. Tot een aangelande enkele jaren geleden besloot om het pad bij zijn tuin in te lijven … Jammer, want dit zou het prototypevoorbeeld van een functionele verbinding kunnen zijn. In de Schoolstraat vinden we immers de kleuterschool, de naschoolse kinderopvang, de jeugdbeweging en de lokalen van de gepensioneerdenbond. Vlakbij ligt ook de kerk met het kerkplein, enkele dorpswinkels en de bib. Aan de andere kant vinden we met onder meer de Venhoef een grote concentratie aan bewoning. Het oude pad, vermoedelijk een restant van de eeuwenoude Richtweg (die ooit Meer met Rijkevorsel verbond!), zou hier een verkeersveilig alternatief vormen voor onze jeugd, voor winkelende huismoeders en voor ouderlingen. Maar helaas, zij zijn nu verplicht om de drukke hoofdweg te volgen of het onoverzichtelijke Kerkhofpad. ‘Met belgerinkel naar de winkel’ klonk het vorig jaar vanuit het stadhuis. ‘Zonder verweer door het verkeer’ klinkt het voorlopig nog in Minderhout …


MEERSEL-DREEF

DORPSRAAD MEERSEL-DREEF MEERSEL-DREEF – Op dinsdag 22 januari 2008, organiseerde de dorpsraad van Meersel-Dreef haar jaarlijkse algemene vergadering, in aanwezigheid van burgemeester en schepencollege. Het college was voltallig aanwezig: burgemeester Arnold Van Aperen, schepenen Jos Martens, Ward Baets, Tinne Rombouts, Annie Desmedt en Marc Haseldonckx. Ook de nieuwe wijkagent Jef Donckers was aanwezig. Hij vervangt Chris Verschueren, die na jaren trouwe dienst, werd overgeplaatst naar Rijkevorsel. Via de stuw, werden alle Dreveniers opgeroepen om aanwezig te zijn. Voorzitter Jos Huybrechts was zichtbaar tevreden met de grote opkomst, een zestigtal personen. Na een kort welkomstwoord ging de vergadering van start. Fietspad Mosten – Meersel – Heieinde. Ondanks jarenlang aandringen van de dorpsraad zit het betreffende fietspad nog niet in de begroting. Het wordt gekoppeld aan de voorziene riolering op het Heieinde, Meersel en het villapark. Maar van deze riolering is er momenteel nog geen nieuws. De aanvraag tot subsidiëring van deze riolering is inmiddels gebeurd maar het schepencollege weet nog niet wanneer dit in orde zou kunnen zijn. Omdat één en ander lang duurt, wordt gedacht om het fietspad en de riolering los te koppelen. Momenteel is men bezig om allerlei fietsroutes in kaart te brengen met de eventuele knelpunten voor de schoolgaande jeugd. Daaruit zal moeten blijken welke fietspaden er prioriteit gaan krijgen.

Fietspad Strijbeek en fietsverbinding centrum – N14 Het nieuwe fietspad op Strijbeek ligt er momen-

teel ook nog niet. De plannen en de subsidies zijn in orde. Maar men wil het fietspad combineren met de aanleg van een drukriolering en een nieuw wegdek op Strijbeek. Daarvoor werden al de nodige aanvragen gedaan maar men weet nog niet wanneer dit in orde zou kunnen zijn. Doordat de bomen op Strijbeek moeten blijven staan, moeten de aanpalende bewoners een stuk van hun voortuin verkopen. De verwerving van deze gronden zal dit jaar in 2008 gebeuren. De dorpsraad zou ook graag een veilige fietsverbinding gerealiseerd zien tussen de Dreef en Strijbeek. Het schepencollege nam daarvan akte.

Snelheidsbeperkende maatregelen op de Dreef. Volgens sommige mensen wordt er te hard gereden in Meersel-Dreef. Vooral ‘s avonds lijkt het soms een racebaan. Ze vragen dan ook snelheidsbeperkende maatregelen, zoals drempels of bloembakken op de weg. Schepen Haseldonckx is via de verkeersraad op de hoogte van dit probleem. Hij is echter geen voorstander van bloem-

bakken of dergelijke omdat ze het verkeer te hard stremmen als het wat drukker is. Volgens hem, wordt er regelmatig door de politie op snelheid gecontroleerd. Het blijkt overigens dat het vooral de eigen dorpsgenoten zijn die te hard rijden. De situatie rond de watermolen met allerlei in tegenspraak zijnde snelheidsbeperkingen, zal worden opgelost. Het agglomeratiebord dat de bebouwde kom aangeeft, zal verzet worden naar huisnummer 41 op Klein Eyssel. Woonbeleid. De gemeente onderzocht waar er nog plaats is om te bouwen in Hoogstraten. Er zijn nog een 700 tot 800 privébouwkavels die kunnen worden ingevuld maar dit valt buiten de bevoegdheid van de gemeente. In het structuurplan Vlaanderen wordt enkel Hoogstraten - Minderhout aangeduid als kleinstedelijkgebied, met de mogelijkheid om verkavelingen in te richten. Bij het inrichten van privé verkavelingen, zal de gemeenten verplichten om 50 procent sociale kavels te voorzien. Deze sociale kavels zijn gemiddeld 20 procent goedkoper. Wat Meersel-Dreef betreft, zijn er momenteel weinig mogelijkheden tot woonzoneuitbreidingen. Enkel aan de Jan De Wysestraat kan mijn richting Nieuw Dreef nog enkele kavels realiseren. Het IOK is momenteel bezig om de nodige gronden te verwerven. Deze gronden zullen in verschillende fases worden verkaveld, naargelang de behoefte in Meersel-Dreef. Om zo de leefbaarheid op peil te kunnen houden. Dit is zeker van belang voor de school en de verenigingen.

Het voltallige college van burgemeester en schepenen, was aanwezig om te luisteren naar de vragen, wensen en verzuchtingen van de dorpsraad van Meersel-Dreef en de aanwezige dorpsgenoten. 45


MEERSEL-DREEF

DORPSRAAD MEERSEL-DREEF

Hierbij een zicht op het plan van de nieuwe school te Meersel-Dreef. Met rechts, de nieuwe kleuterklassen, de sporthal, de overdekte speelplaats en het vergaderlokaal. Dit plan is nog niet het definitieve, nog enkele kleine details kunnen gewijzigd worden.

Bouwplannen basisschool ‘t Dreefke. Informatieambtenaar Leo Sprangers, projecteerde enkele beelden van hoe de nieuwe school er uit zal komen te zien. De bouwvergunning is in aanvraag in Antwerpen, daaraan wordt momenteel de laatste hand gelegd. De plannen zijn veelbelovend, ruime leslokalen, een sporthal die aan alle normen voldoet en een extra lokaal dat kan gebruikt worden als vergaderlokaal voor de verenigingen. De huidige prefabs zullen na de bouw verdwijnen. Er zal bijkomende parkeergelegenheid voorzien worden aan de ingang van de school, naast de speelplaats waar nu een prefab staat. Eindelijk zullen de kinderen van Meersel-Dreef terecht kunnen in moderne en ruime lokalen. Ook wat betreft lichamelijke opvoeding zal men terechtkunnen in een moderne sportzaal. In mijn jonge tijd beperkte lichamelijke opvoeding zich enkel tot wat rek- en strekoefeningen naast de bank. Ook schept dit mogelijkheden

46

voor meer sport in Meersel-Dreef. Nu de plannen bijna uitgevoerd gaan worden, zijn enkele omwonenden niet echt gelukkig met de gebouwen die zullen oprijzen achter hun tuinen. Ze stellen nu de uitbreiding van de school in vraag. Straffer nog, bepaalde personen willen de bouw kost wat kost tegenhouden en zeggen bereid te zijn daarvoor alle rechtsmiddelen uit te putten. Waar hebben we dat meer gehoord? Wat primeert daarbij, eigenbelang of het belang van de gemeenschap?

punt van wegen en culturen, komen en gaan, ontmoeting, een samenkomen van dorpswegen en horizonten. Ook verwijzend naar de grens en het toeristisch karakter van Meersel-Dreef. Het is een modern werk, niet louter figuratief, waarbij je even moet kijken en wat uitleg moet krijgen over wat het voorstelt. Volgens sommige aanwezigen, helemaal niet geschikt. Maar ja, over smaak valt niet te discussiëren. Aan de dorpsraad wordt gevraagd om voorstellen te doen, waar het beeld het best tot zijn recht zal komen.

Kunstwerk Meersel-Dreef.

Het buurt informatienetwerk BIN

Zoals in elk dorp zal er ook in Meersel-Dreef een nieuw kunstwerk geplaatst worden. Daarvoor werd er een oproep gedaan aan kunstenaars om voorstellen te doen, er kwamen 14 voorstellen binnen. Waaruit een jury drie voorstellen weerhield, om er een maquette van te laten maken. Uit deze drie voorstellen koos de jury het werk van Raf Thijs. Het werk symboliseert: een kruis-

Het BIN is volgens onze wijkagent nog steeds in werking. Maar de laatste tijd waren er geen meldingen. Na een oproep voor noodhulp via de 101, wordt er in de centrale in Antwerpen beslist of er een melding zal gebeuren via het BIN. De huidige verantwoordelijke voor Meersel-Dreef is ondertussen verhuisd. Enkele aan-


MEERSEL-DREEF

DORPSRAAD MEERSEL-DREEF

Zoals in de andere deeldorpen van Hoogstraten komt er ook in Meersel-Dreef een nieuw kunstwerk. Op de foto de drie geselecteerde werken met rechts het uiteindelijk gekozen kunstwerk van Raf Thijs. wezigen stelden zich kandidaat om een nieuwe verantwoordelijke aan te duiden en de lijst van de BIN-leden te actualiseren en eventueel aan te vullen met nieuwe kandidaten. Nog volgens onze wijkagent gebeuren er de laatste tijd weinig inbraken in Meersel-Dreef.

Het nieuwe huisvuil ophaalsysteem DIFTAR. Wanneer men extra huisvuil heeft, mag men grijze huisvuilzakken naast de container plaatsen. Deze worden na het ledigen van de container, in de container geplaatst en meegewogen.

Regeling wachtdienst huisartsen.

Fietspad langs de Mark. Enkele jaren terug was er sprake om het fietspad langs de Mark te verleggen en te verlengen, daarover is volgens het schepencollege momenteel geen enkel nieuws.

De huisartsen pasten onlangs de regeling in verband met de wachtdiensten aan. Met als resultaat dat men minder mogelijkheden heeft en verder zal moeten rijden. Volgens het schepencollege zal men inderdaad verder moeten rijden maar kan men nog steeds beroep doen op een arts voor een huisbezoek. Dit probleem zal verder worden aangekaart met de huisartsen. Doorgang Markweg. Het is al een oud zeer, dat men in het weekend parkeert langs beide zijden van de Markweg. Daardoor kan het verkeer moeilijk passeren om dan nog niet te spreken van eventueel een vrije doorgang voor brandweer of ziekenwagen. Ook vorig jaar werd dit probleem al aangekaart maar er gebeurde ondertussen niets mee. Het schepencollege zal nu advies vragen aan de politie en de schepen van openbare werken zal ter plaatse bekijken welke mogelijkheden er zijn. Men denkt daarbij aan parkeerplaatsen tussen de bomen. Wordt vervolgd.

Tot slot nog de voor 2008 ingeschreven bedragen op de begroting betreffende Meer-

sel-Dreef: nieuwe parking basisschool 20.000 euro, nieuwe schoolgebouw 1.261.000 euro (inclusief subsidie 1.820.000 euro), meubilair nieuwe schoolgebouw 15.000 euro, opknapbeurt Sint Luciakapel 30.000 euro, de verwerving van gronden voor het fietspad op Strijbeek 320.000 euro, gedeeltelijk vernieuwen van enkele fietsbruggen aan het fietspad langs de Mark 5.000 euro, de realisatie van het kunstwerk te Meersel-Dreef 12.500 euro, onderhoud wegen en voetpaden gemeente Hoogstraten 600.000 euro. Tot slot dankte Jos Huybrechts het college en de aanwezigen voor hun komst en hun inzet voor Meersel-Dreef. (tv)

Geboren in het MOEDERHUIS van HOOGSTRATEN? Ga snel naar

WWW.DEMAAND.BE

Rondvraag. Voorrangsweg Klein Eyssel. Klein Eyssel blijft voorrang van rechts, dit om de snelheid van het verkeer te remmen. Terecht merkte men op dat niet alle kruispunten evengoed zichtbaar zijn, deze zullen van voorrangsborden worden voorzien.

47


MEERSEL-DREEF

Kindje Jezus aan de beterende hand MEERSEL-DREEF – Tijdens de kerstperiode, timmeren verschillende vrijwilligers voor de kerk van de paters kapucijnen, een kerststal in een elkaar. Een of meerdere vandalen hadden op woensdag 6 januari, op een onbewaakt moment, het kindje Jezus lelijk verminkt. Zijn twee beentjes en een arm werden afgebroken. De dag nadien, legde pater Luk het beeldje met de stukken terug in de kribbe, met daarbij de boodschap: “waarom?”. Iedereen sprak schande over deze laffe daad en ook “de Stem”, het regionale dagblad van Breda, vermeldde het voorval in

haar krant. Diezelfde dag nog, nam een zekere mevrouw Joke van de Corput contact op met pater Luk. Zij bood aan het beeldje gratis te restaureren. Na haar werk was het beeldje zo goed als nieuw. Ook eerdere beschadigingen had ze volledig weggewerkt. Nadat het klaar was, werd het beeldje tentoongesteld in de kerk. Iedereen sprak van een klein mirakel, zo mooi was het geworden. Het beeldje werd een tiental jaren geleden door Chris Vissenberg meegebracht vanuit Mexico. Hopelijk blijft het nu behoed voor vandalen. (info pater Luk, tv)

Pater Luk is zichtbaar in zijn nopjes met het gerestaureerde beeld van het kindje Jezus. Kunstenares Joke van de Corput maakte er mooi werk van. De foto spreekt voor zich, het beeld van kindje Jezus, voor en na de restauratie.

KAPPERSZAAK VREDEBOOMSTRAAT 8 2321 MEER

Maandag: 9.00 - 18.00 Dinsdag: 9.00 - 21.00 Woensdag: gesloten Donderdag: 9.00 - 21.00 Vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 8.00 - 16.00 Zondag gesloten

03 - 315 15 25 www.haarbazaar.com 48

VAN HEMELEN

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

Van Aertselaerstraat 21 - 2320 Hoogstraten Tel./Fax: 03 481 77 42 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be

197


MEERSEL-DREEF

Bingoavond fanfare

Carnavalsstoet trekt door Maerkrattenland

MEERSEL-DREEF – Op zaterdag 26 januari, hield de fanfare “Voor Eer en Deugd” haar jaarlijkse ereledenavond. Als dank voor hun steun, werden ze getrakteerd op een spannende bingoavond. De zaal zat goed vol en de spanning was soms te snijden. Verschillende mooie prijzen verwisselden van eigenaar. En zoals elk jaar zorgde de fanfare voor hapjes. Voor en achter de schermen waren de fanfareleden druk in de weer: tappen, bingo kaarten verkopen, hapjes maken, jury spelen, enz. Bij hun steunkaart, kregen de mensen ook een bingo kaart voor de hoofdronde, daarmee kon je een Flatscreen televisie winnen. Mister bingo Gust Snijders en zijn assistente Riet Roelands zorgden voor de nodige afwisseling in het spel. (tv)

MEERSEL-DREEF – Het leek wel lente, toen op zondag 3 februari, de carnavalsstoet van de Maerkratten door Meersel-Dreef trok. De stoet vertrok voor het eerst in Meersel-Dreef in plaats van op Strijbeek. Daarmee werd de route een flink stuk ingekort en zo interessanter voor de deelnemers en de toeschouwers. Er waren veel mooie groepen te bewonderen met verschillende wagens in allerlei afmetingen en kleuren. De jeugd van Meersel-Dreef doet de laatste jaren ijverig mee met de buren uit Galder en Strijbeek, om verschillende wagens in elkaar te knutselen. Een heel werk, waarin heel wat vrije uurtjes kruipen. Maar de sfeer, de ambiance en het feit dat men zich eens goed kan uitleven, maakt veel goed. (tv)

Voetbaldoelen Er zijn mensen die geluk hebben en er zijn mensen die veel geluk hebben. Thérèse Coppens won de hoofdprijs van de bingoavond, ingericht door de fanfare “Voor Eer en Deugd”. Zo mocht de flatscreen televisie mee naar huis nemen. Ze was daarbij niet aan haar proefstuk toe, want enkele jaren geleden won ze ook al de hoofdprijs.

Geboren in het MOEDERHUIS van HOOGSTRATEN? Ga snel naar

WWW.DEMAAND.BE

MEERSEL-DREEF – Op het pleintje aan het paterswielproject waar momenteel ook de KLJ gehuisvest is, werd er een skatepleintje aangelegd. Op vraag van de jeugd werden er ook verwijderbare voetbaldoelen geplaatst, zodat er ook gevoetbald kan worden. Onze fotograaf Marcel Onincx was ter plaatse voor een foto, toen de gemeentearbeiders bezig waren met de werken. (tv) 49


MEERSEL-DREEF

Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 26 maart. We verwachten alle kopij op woensdag 12 maart. Het dorps- en sportnieuws ten laatste op zondag 16 maart

Oud schoolhuis in de steigers

Zonnebankcenter

Ipatinga

Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 13.30 en van 15.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Zondag en maandag gesloten 206

Jobstudenten Het gemeentebestuur zoekt jobstudenten tijdens de zomerperiode. De diverse taken zijn: redder / EHBO in De Mosten, baliebediende bij de dienst toerisme en of bij de groendienst voor het onderhoud van parken en plantsoenen. U dient 18 jaar of ouder te zijn en te solliciteren voor 16 maart bij de personeelsdienst van Hoogstraten.

50

MEERSEL-DREEF – Er is destijds heel wat om te doen geweest, met wat er moest gebeuren met het oude schoolhuis van de gemeente op Dreef. Ondertussen is het verkocht en is men bezig met het op te knappen. We zijn benieuwd naar het resultaat. (tv)


MEERSEL-DREEF

Ontbijt aan huis van basisschool ’t Dreefke MEERSEL-DREEF – Op zaterdag 26 januari om 6u. ‘s morgens, waren de leerkrachten en vele vrijwilligers druk in de weer met het maken van ontbijtpakketten. Een 260 stuks waren er besteld. Vanaf 8u. werden ze dan thuisbezorgt bij de mensen van Meersel-Dreef. De school wenst al de vrijwilligers, het oudercomité en al de kopers van één of meerdere pakketten te danken voor hun steun. Gezien het succes zal het initiatief zeker volgend jaar weer worden herhaald. (info juf Myriam, tv)

Gestolen kerkbeelden vervangen MEERSEL-DREEF – In de nacht van zaterdag op zondag 16, 17 september, werden in de kerk van de paters kapucijnen te Meersel-Dreef twee 750 jaar oude, houten beelden gestolen. Afbeeldingen van de heilige Franciscus en de heilige Antonius. Tot op heden is er van deze beelden nog geen spoor teruggevonden. Van de paters kapucijnen uit ‘s-Hertogenbosch, kregen de paters van de Dreef twee beelden, voorstellend de Heilige Lodewijk en Sint-Jozef. Deze beelden werden herschilderd in houtkleur en in de lege nissen van het hoofdaltaar geplaatst. In de hoop dat ooit de originele beelden toch nog eens boven water zullen komen, vullen ze de lege plaatsen op. (tv)

Fitbus Met het lengen van de dagen, ontwaken ook de sportkriebels. Om u te ondersteunen in uw goede voornemens om dit jaar iets aan de conditie te doen, legt de provincie een fitbus in. Op 23 februari kwam de fit-bus naar Merksplas voor de fitheidstest. Op 10 mei staat deze bus in Hoogstraten voor de hertest. Na de test zal u naargelang de sport een eigen trainingsschema meekrijgen om de conditie te verbeteren. Iedereen kan voor de fitbus inschrijven op de sportdiensten van Merksplas en Hoogstraten. Deelname kost 10 euro.

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

185

51


KLEIN NIEUWS

Ook dat nog! Dinsdag 22 januari om 5 uur ’s morgens trof de politie langs de Sint Lenaartsebaan een geparkeerde wagen met brandende lichten aan. In de wagen lagen twee vrouwen en een man onder invloed van drugs hun roes uit te slapen. De politie nam 765 milliliter partydrug GHB, 114,5 gram speed, 36 gram heroïne en twee joints in beslag. Twee van de drie inzittenden werden voor verhoor opgepakt. D.H., een 26-jarige man uit Roosendaal, werd aangehouden. Een 27-jarige vrouw uit Beerse werd onder voorwaarden vrijgelaten.

SOFTCOMPUTER Meerseweg 80B 2322 HOOGSTRATEN Tel: +32-3-315.09.09 info@softcomputer.be

In de nacht van 23 op 24 januari stalen dieven in de Londenstraat te Meer 32 aluminium velgen uit een vrachtwagen, eigendom van een Noorse transportfirma. Donderdagavond werd op het Dorpsplein te Meerle een wagen gestolen. De dieven hebben eerst de sleutels van het voertuig gestolen uit de jas van de eigenaar, die een repetitie van de fanfare bijwoonde. Het gestolen voertuig werd een uur later in Arendonk gesignaleerd, maar de politie kon de bestuurder niet te pakken krijgen. Tijdens een verkeercontrole aan de Gemeentestraat in Minderhout heeft de lokale politie op zondag 27 januari de 25-jarige K.M. uit Hoogstraten aan de kant gezet. De man had 26 gram speed en een vlindermes, een verboden wapen, bij zich. De jonge man had ook vijf patronen met daarin lachgas op zak. Het zou gaan om een nieuwe uitgaansdrug. De jongeman werd voor de onderzoeksrechter in Turnhout geleid en later onder voorwaarden weer vrijgelaten.

MOBIELE Telefoonoplossingen CARKITS GPS-toestellen

Bij elektro Boonen-Leys in de Gelmelstraat is op dinsdag 29 januari rond 2 uur ’s nachts een ramkraak gepleegd, waarbij de schade groter was dan de buit. De daders gooiden een steen door de etalage en gingen ervandoor met een plasmascherm met een waarde van 800 euro. Een politieman die aan de overzijde woont, zag dat twee mannen het televisietoestel wegdroegen. Toen hij hen toeriep, namen de twee de vlucht in een auto. Later bleek dat de politie hetzelfde voertuig met draaiende motor opgemerkt had bij een computerwinkel in Merksplas. Diefstallen uit auto’s blijven niet langer beperkt tot radio’s, cd-spelers of GPS-toestellen. De laatste tijd worden er steeds meer motoronderdelen gestolen. Op de Steenweg op Beerse werd een alternator uit een geparkeerde lichte vrachtwagen gehaald en in de Van Aertselaerstraat in Minderhout gingen dieven er met een batterij uit een auto vandoor. De politie vermoedt dat het om dezelfde daders gaat. Dinsdagnacht 5 februari werd ingebroken in een woning aan Voort te Meerle. De inbrekers drongen het huis binnen langs de achterdeur en namen een gsm en een laptop mee. Daarna vonden ze autosleutels en gingen er met de wagen van de eigenaars, die in de garage stond, vandoor. De broers Kenny en Wesley V.D.B., Peter C. en Roger D.B. uit Hoogstraten staan terecht voor diefstallen. Kenny en Wesley V.D.B. hebben in 2006 en 2007 maar liefst 23diefstallen gepleegd in de regio van Hoogstraten en Merksplas. Ze bekennen de feiten, maar volgens hun advocaat hebben de jongens het zeer moeilijk. Hun leven wordt beheerst door tegenslagen, drugs en drank. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van twee jaar effectief voor de broers. Hun advocaat vindt dat te veel. Bij een inbraak aan de Hoge Weg in Minderhout hebben dieven op maandag 11 februari ‘s nachts de sleutels van twee Mercedessen die op de oprit stonden gestolen. De daders gingen er daarna met de auto’s vandoor. De daders hebben ook nog twee laptops, een handtas met inhoud en een kinderwagen buitgemaakt. De bewoners hadden niets in de gaten.

52

www.SOFTCOMPUTER.be


U kent het ondertussen wel: Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint een boekenbon van 12,5 euro. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Dus wie wil meespelen: Geeft de naam van het kopje en zijn eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan DHM – Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten of via een e-mail: redactie@demaand.be. Maar vergeet niet: naam en adres te vermelden. Zie ook www.demaand.be.

De uitslag van de vorige maand: Natuurlijk was het kopje in het cirkeltje dit van Marijke Dullaert. Spijtig dat zij zichzelf niet meer herkende en dus de prijs, een boekenbon ter waarde van 12,5, (wij moeten er nog altijd een uur voor gaan werken) aan haar neus voorbij ziet gaan. Uit de 4 mensen die haar wel herkenden plukten wij op goed geluk twee winnaars uit, zijnde: Anne Koyen die woont op Voort 55a in Meerle en Gerd Tilburgs Heibergstraat 13 ook in Meerle.

Toelichting bij de opgave van deze maand: Voor onze nieuwe opgave slaan we “mea culpa”in eigen boezem. Zetduiveltjes spelen soms hun rol en deze foto verscheen in een vorig

nummer met een verkeerde ondertitel. Aan jullie de vraag wat wel de juiste ondertitel had moeten zijn. Maar om in aanmerking te komen voor een boekenbon: Wie is het leuke snoetje dat wij in

een cirkeltje plaatsen? (pdn)

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten

53


REGIO

GLUREN BIJ DE BUREN Ravels is de meest landelijke gemeente Niet Turnhout, maar Zoersel, Hulshout en vooral Vosselaar zijn de meest verstedelijkte gemeenten in onze regio. In deze drie gemeenten is bijna geen grond meer beschikbaar. Liefst dertig procent van de oppervlakte is er volgepakt met beton en stenen. De stad Antwerpen heeft met een bebouwing van 26,4 procent zelfs nog iets meer open ruimte. Hoogstraten kan zich met 12% bebouwing nog een landelijke gemeente noemen, maar dankt die cijfers vooral aan zijn deelgemeenten met Wortel en Meerle op kop.

Hitlijst van landelijke gemeenten

Waar is er de meest vervuilde grond?

Waar hangt de sterkste beerlucht?

Met een bebouwing van minder dan tien procent is Ravels nog een echt plattelandsdorp. Vosselaar lijkt al een heuse stad, want meer dan dertig procent van de oppervlakte is er volgebouwd met stenen en beton.

In heel wat Kempense gemeenten kan je van je grond eten. Het properste dorp van de streek is Vorselaar, waar slechts 0,1 % van de grondoppervlakte verontreinigd is. In Retie is 0,2 % van de gronden vervuild. Olen bekend om zijn zinkfabriek, blijkt de vuilnisbelt van de Kempen te zijn. 1. Olen: 15,7 % 2. Beerse: 9,6 % 3. Laakdal: 5,3 % 4. Turnhout: 5,2 % 5. Arendonk: 5,1 % 6. Westerlo: 4,8 % 7. Geel: 4,6 % 8. Balen: 4,3 % 9. Herentals: 4,3 % 10. Hulshout: 4,1 %

RAVELS - Vooral in de lente ruikt het bijna overal in de Kempen even landelijk. Beertonnen maken in onze regio deel uit van het landschap. Alleen in Zoersel en in Mol blijft de emissie van ammoniak nog onder de grens van tien kilogram per hectare. Hoogstraten staat op een niet benijdenswaardige tweede plaats. 1. Baarle-Hertog: 147,1 kg/ha 2. Hoogstraten: 97,4 kg/ha 3. Merksplas: 93,4 kg/ha 4. Wuustwezel: 91,1 kg/ha 5. Rijkevorsel: 64,7 kg/ha 6. Ravels: 64,5 kg/ha 7. Essen: 52 kg/ha 8. Brecht: 45 kg/ha 9. Kasterlee: 41,3 kg/ha 10. Kalmthout: 40,1 kg/ha

Ravels: 9,7 Wuustwezel: 10,6 % Hoogstraten: 12,1 % Merksplas: 12,4 % Rijkevorsel: 12,8 % Baarle-Hertog: 16,9 % Malle: 17,2 % Beerse: 21,8 % Vosselaar: 30,2 %

Aantal inwoners en het loon van de burgemeester Het loon van de burgemeesters werd begin dit jaar geïndexeerd. De wedde wordt bepaald door het aantal inwoners in de gemeente. De burgemeester met het laagste loon is Jan Van Leuven van Baarle-Hertog. Marcel Hendrickx verdient al dertien jaar het meest.

Gemeente Arendonk Baarle-Hertog Beerse Dessel Essen Geel Herentals Hoogstraten Kalmthout Kasterlee Malle Merksplas Mol Oud-Turnhout Ravels Retie Rijkevorsel Turnhout Vosselaar Wuustwezel Zoersel

54

Inwoners Burgemeester 12.329 2.337 16.600 8.865 17.143 35.502 26.152 18.905 17.504 17.988 14.158 8.270 33.060 12.633 14.020 10.485 10.847 39.863 7.419 18.605 20.803

Ernest Buijs Jan Van Leuven Staf Willemsens Kris Van Dijck Gaston Van Tichelt Frans Peeters Jan Peeters Arnold Van Aperen Lukas Jacobs Ward Kennes Harry Hendrickx Frank Wilrycx Paul Rotthier Jef Kerremans Leo Van Nooten Francis Schepens Gust Van De Mierop Marcel Hendrickx Lieven Janssens Jos Ansoms Katrien Schrijvers

Bruto jaarwedde 51.421 32.948 55.087 44.858 55.087 74.069 69.967 55.087 55.087 65.658 55.087 44.858 74.069 51.421 51.421 51.421 51.421 86.862 41.951 51.087 65.658

Retie promoot trage wegen De gemeente Retie wil haar trage wegen herwaarderen. Het gemeentebestuur gaat deze wegen inventariseren en de paadjes die verdwenen zijn in ere herstellen. Zo wil men de gemeente aantrekkelijker maken voor wandelaars en fietsers. Retie ligt tussen de toeristische trekpleisters Postel en Kasterlee en wil zich met dit initiatief toeristisch profileren. Retie stimuleert ook het behoud, het herstel en de aanleg van kleine landschapselementen. Met die initiatieven wil men het dorp aantrekkelijk maken voor de bevolking en de toeristen.

Turnhoutse fusie een illusie Marcel Hendrickx (CD&V), de burgemeester van Turnhout stopt ermee. In al zijn afscheidsinterviews dringt hij aan op een fusie van Turnhout met Oud-Turnhout, Vosselaar en Beerse. “We hadden de vijfde grootste stad van Vlaanderen kunnen zijn”, zegt Hendrickx, “Nu kijkt Brussel tegen ons aan als een stadje van 40.000 inwoners”. De oproep van Hendrickx kent echter geen succes, zijn collega burgemeesters slaan zijn droom aan diggelen. Burgemeester Jef Kersemans (CD&V) van Oud-Turnhout gaf nog geen commentaar. Voor Staf Willemsens de burgemeester van Beerse is die kwestie definitief afgeschreven. “De drie gemeenten staan wel achter een samenwerking als stadsregio. Die samenwerking bewijst dat je ook zonder fusie bepaalde dingen kan realiseren.”, zegt Willemsens. Josée Heykants van Vosselaar wijst erop dat de inwoners er niet voor te vinden zijn. “Wij blijven Vosselaar, dat is zeker. We werken met succes samen en dat komt Turnhout ten goede. Daardoor kan Turnhout zich als centrumstad profileren en krijgt ze extra overheidsgeld.


REGIO

GLUREN BIJ DE BUREN Merksplas heeft de jongste inwoners Merksplas is afgetekend de jongste gemeente in de regio. Van de 8.270 inwoners is iets meer dan een kwart jonger dan 20 jaar. Het aantal inwoners ouder dan 65 jaar bedraagt 11,5 % of het laagste van heel Vlaanderen. Ook voor de 90-plussers staat Merkplas onderaan de ranglijst met amper 0,15 procent, wat overeenkomt met negen inwoners. De Noorderkempen is trouwens een zeer jonge regio, want ook Hoogstraten, Beerse, BaarleHertog en Rijkevorsel staan mee in de top vijftig van Vlaamse gemeenten met een grote bevolking jonger dan 20 jaar. Vreemd genoeg ligt ook de oudste gemeente naast Merksplas. Met 18,3 procent heeft Turnhout het hoogste percentage 65-plussers van de Kempen. Het Vlaamse gemiddelde ligt een halve procent lager en behalve Turnhout komt enkel Herselt daarboven, wat duidelijk maakt de Kempen een relatief jonge bevolking heeft.

Nog geen treinen vanuit Brecht D e t r e i n va n Brecht naar Antwerpen zal vermoedelijk pas in december rijden, ook al liggen de rails al twee jaar klaar. De NMBS huurt de treinstellen en die moeten nog gehomologeerd en getest worden. Het testen van toestellen gebeurt op de Betuwe-route in Nederland en het is wachten op de toelating van de Nederlandse Spoorwegen. CD&V volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh vraagt zich af waarom de NMBS geen schadeclaim indient bij de leverancier van de treinstellen. Burgemeester Luc Aerts van Brecht begrijpt het ongeduld. ‘Elke dag rijden de mensen van de Noorderkempen zich vast richting Antwerpen. De dorpskernen en de wegen naar de haven slibben dicht. En hier liggen de sporen, de perrons en de parking van het nieuwe treinstation al maanden klaar. Alleen, de trein komt niet. Dit vinden we onbegrijpelijk”. De trein rijdt maar van Brecht tot Antwerpen Centraal. In de overeenkomst met de Vlaamse Regering staat echter dat er een rechtstreekse verbinding Brecht-Brussel komt. Voor het ACW en het ACV hoort daar zelfs een verbinding vanuit Brecht naar Breda bij.’

BAARLE-NASSAU Plusetage Pastoor De Katerstraat 5-7 te Baarle-Nassau. Info tel.: 0031 3 507 84 48 Zaterdag 1 maart, 21.00 uur DR. EUGENE CHADBOURNE, Inkom 8 euro Zaterdag 15 maart, 21.00 uur SPOON 3, met Jodi Gilbert (zang), Menrad Kneer (contrabas), en Albert Van Veenendaal (piano en sampler). Inkom 8 euro

BEERSE GC ’t Heilaar,

Heilaarstraat 35 te Beerse. Info: 014.600770

Zaterdag 8 maart, 20.15 uur INTGENIEP speelt “Zichzelf”. Omdat dwaze absurde onzin heerlijk is en bovendien stemt tot nadenken. Inkom 10 euro. Vrijdag 28 maart, 20.15 uur WIM OPBROUCK – “TV tunes”. Voor de tweede maal slaan Maandacht en Wim Opbrouck de handen in elkaar voor de productie ‘TV-tunes’, een muzikale roadmovie waarbij bekende en minder bekende tv-tunes en de figuren die er in voorkomen in hun blootje worden gezet. Inkom 14 euro.

BRECHT GC Jan vander Noot,

Mudaeusstraat 9 te Brecht. Info: www.brecht.be

Zaterdag 15 maart, 20.15 uur DE JONGENS. Op tekst van Jo Van Damme brengen Bob De Moor en Daan Hugaert theater van de satire en de lach.

RIJKEVORSEL de Singer, Bavelstraat 35 te Rijkevorsel. Info: www.ajazzexperience.be Zaterdag 1 maart, 20.30 uur SUKILOVE Belgische akoestische rock met Pascal Deweze, Stoffel Verlackt en Sjoerd Bruil. You Raskal You speelt in het voorsprogramma. Aanvang 20.30. Inkom 8 euro, vvk 5 euro. Vrijdag 7 maart, 20.30 uur TOBIAS DELIUS en MICHIEL SCHEEN, respectievelijk tenorsax en klarinet en piano. Ze brengen eigen composities en werk van Ellington en Ftas Waller. Vrijdag 21 maart 2008, 20.30 uur MICHAEL MOORE, WILL HOLSHOUSER en HAN NENNINK. Inkom 15 euro, vvk 12 euro Donderdag 27 en vrijdag 28 maart, 20.30 uur AN NELISSEN, Try-out, een hilarische show over het geheime leven van een vrouw op middelbare leeftijd. Inkom 15 euro, vvk 12 euro.

WUUSTWEZEL Curieus Zaal Kadans, Achter d’hoven 15 te Wuustwezel. Info: www.curieus-wuustwezel.be Vrijdag 21 maart MAAIKE CAFMEYER en MIEKE DOBBELS spelen Zwellingen. (Try-out) Maaike Cafmeyer bekend van ‘Het geslacht De Pauw’, brengt samen met Mieke Dobbels (De Kotmadam) het nieuwe stuk Zwellingen. Ze haalde o.a. de mosterd bij de Brönt-zusjes, die samenwoonden met hun vader en broer in het godvergeten gat Haworth. Behalve een grimmig klimaat was daar absoluut niets. Ze creëerden hun eigen wereldje, leefden van hun fantasie en verstopten zich op de zolder van hun gedachten. Mieke en Maaike komen ook uit een boerengat en eigenlijk komen de meeste mensen uit achterafstraatjes en de stilte van hun jeugd. Om dan ineens midden in het leven gedropt te worden. Iedereen moet zich dan verstaanbaar maken. Je leert je uiten en onderdrukken, tot het op een keer ontploft. De bom zal altijd barsten. Inkom 11 euro.

55


DE GELMELWACHT 1957

HALVE EEUW

56


HALVE EEUW

Maart 1958

57


Trendsetter in eigentijdse interieurs

Exclusief voor de regio

Derde generatie sinds 1947 in het centrum van Hoogstraten

Alle soorten behang, trendy of klassiek Verf in 20.000 kleuren van Boss Paints Raamdecoratie, zonnewering en vloerbekleding

Bent u graag op de hoogte van de nieuwste kleurencombinaties? Wenst u kleurrijke tips voor de juiste samenstelling van uw interieur? Bezoek dan zeker een van onze infoavonden of bel ons voor meer informatie.

AANBEVOLEN:

Workshops op aanvraag Ideaal voor groepen van 10 tot 16 personen. Aanleren van verschillende verftechnieken. Hoe maak ik van een oud kastje een trendy meubel?, enz...

H. Bloedlaan 277-299 2320 Hoogstraten Tel: 03/314 52 78 Fax: 03/314 88 02 e-mail: info@mertens-schilderwerken.be 194

58


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Hoogstraten VV houdt er de spanning in Na twee opeenvolgende nederlagen en één gelijkspel is de rekening vlug gemaakt. HVV verspeelde in een mum van tijd de riante voorsprong waaraan het een half seizoen had gebouwd. Op Overpelt zag het er allemaal nog mooi uit tot aan de rust. Jimmy Fockaert scoorde en doelman Monsieurs was toeschouwer op onze terreinhelft, waar de thuisploeg niet kon geraken. Omdat de HVV-aanvallers verzuimden één van de drie panklare mogelijkheden in een doelpunt om te zetten bleef het 0-1 tot de thuisploeg in de match kwam en zowaar de gelijkmaker scoorde. Overpelt was meer dan tevreden met dit onverhoopt gelijkspel en dat was men bij HVV helemaal niet. In de 92ste minuut kreeg HVV een zoveelste hoekschop en de roodwitten gingen massaal naar voren om op de valreep het winnend doelpunt te scoren. De bal werd ontzet en omdat er op dat ogenblik niemand nog in positie was om de meubelen te redden, werd er gescoord en afgefloten. 2-1 de boot in en drie weggegeven punten. Ook dit is mogelijk in voetbal. Tegen Hasselt voor eigen publiek zouden we weer aanknopen met de overwinning. Niets was minder waar. HVV keek vroeg tegen een 0-1 achterstand aan. Op het uur kwamen we terug via een penalty langs De Keyser, doch een klaarkijkend Hasselt scoorde weer op een diefje en toen HVV ging jagen op de 2-2 viel het doelpunt aan de overzijde. HVV was niet goed en daarvan profiteerde Hasselt. Met de leidersplaats als inzet speelden Witgoor en HVV een degelijke partij. De thuisploeg was tijdens de eerste 45 minuten de betere ploeg en dat vertaalde zich in een 1-0 voorsprong. Langs Jimmy Fockaert kwamen de roodwitten op gelijke hoogte en dat verdiende HVV wel op grond van een betere tweede helft. Toch zijn we er nog lang niet, want verplaatsingen naar Meerhout, Lille, Eisden en Leopoldsburg zullen ongetwijfeld hier of daar verkeerd aflopen. Dit geldt natuurlijk ook voor Witgoor, doch het stond er voor HVV toch wel erg goed voor en die situatie is nu wel een beetje veranderd. (JoJe)

Wedstrijden Zaterdag 1 maart 20.00 uur Eisden – Hoogstraten VV Zaterdag 8 maart 20.00 uur Hoogstraten VV – Bas Oha Zaterdag 15 maart 20.00 uur Lille – Hoogstraten VV Zaterdag 29 maart 20.00 uur Hoogstraten VV – Spouwen Mopertingen

Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

KFC Meer Het grootste knelpunt in heel wat van de vorige wedstrijden, namelijk doelpunten scoren, werd meteen in de vergeethoek getrapt. Sparta Linkeroever en Putte kregen flinke cijfers om de oren, leider Rochus Deurne kende een dosis geluk en een puntendeling met zes doelpunten in de wedstrijd tegen Wildert kan als kijkstuk ook tellen.

KFC Meer – Sparta Linkeroever 6–1 Een temporijk wedstrijdbegin met voordeel voor Sparta dat gejaagd door de wind zich niet wilde laten verrassen. Toch kwam Meer op voorsprong in de 23ste min. via strafschop omgezet door Roel Hofmans. Meer drukte nu door, maar kreeg daarop wel het deksel op de neus. De thuisploeg forceerde nog enkele kansen, maar moest tot na de pauze wachten om de score op te drijven. Koen Koyen zorgde voor 2-1 in de 51ste min. en drie minuten later was het de beurt aan Tim Jacobs. Meer profiteerde volop van de sterke wind en Van den Ouweland dikte aan. Kopjes naar beneden bij de bezoekers en Rik Aerts en Tim Jacobs legden de eindcijfers vast!

KFC Meer – Rochus Deurne 0 – 3 De beste kansen waren zeker voor Meer weggelegd in de eerste helft terwijl de gasten duidelijk op de counter loerden en ook scoorden in de 36ste minuut. Vlak na de rust een opdoffer voor geelzwart met de 0-2 als gevolg. Meer repliceerde en kende werkelijk pech bij het besluiten. Rik Aerts trof de paal, idem voor Tim Jacobs en Roel Hofmans ontmoette de lat als dwarsligger. Tegen zoveel pech was geen kruid gewassen en Rochus maakte het in de eindfase volledig af. Zeker geen onverdiende zege voor de leider, maar Meer verdiende toch zeker een balsem op de wonde.

gelegenheden om de stand op te drijven, terwijl de thuisploeg aanvankelijk weinig in de pap te brokken had. Pas tegen het einde van de eerste speelhelft geraakte de KFC wat meer op dreef en Jef Swaenen zorgde voor de 1-1. Op slag van rust rood voor Pieter Voeten die even zijn zelfbeheersing verloor. In de 46ste min. opnieuw gejuich bij de lokale supporters wanneer Benjamin Broere de 2-1 op het bord prikte. Even leek Wildert van slag, maar het herpakte zich vlug. Toch slaagde Meer er in om de score nog op te drijven langs Jef Swaenen en de overwinning leek een feit. Een strafschop met een strikje bracht de bezoekers weer dichterbij en in de slotminuten was het dan helemaal zover wanneer de bal tussen een kluwen van spelers binnenrolde. Jef Swaenen ging dan nog iets te driest in op zijn tegenstander en ook hij kreeg rood onder zijn neus. Een dominerend Wildert voor de rust, een fysisch allesgevend Meer na de pauze met een verdiend punt als gevolg. (rel)

Wedstrijden Zondag 2 maart 15.00 uur Maria ter Heide – KFC Meer Zondag 9 maart 15.00 uur KFC Meer – Loenhout Zondag 16 maart 15.00 uur KFC Meerle – KFC Meer Zondag 30 maart 15.00 uur KFC Meer – Brecht

Putte SK – KFC Meer 2 – 5 Geschorsten en gekwetsten alom, zowel bij de thuisploeg als bij de bezoekers! Geen probleem voor Meer, want na goed 12 minuten stond reeds een riante 0-2 op het bord dank zij doelpunten van Tim Jacobs. De eerste euforie voorbij en Putte kwam binnen het kwartier terug tot 1- 2 . Geen paniek in de geelzwarte rangen en langs Benjamin Broere en Koen Koyen liepen ze uit tot 1-4. Vlak voor het rustsignaal een weggevertje en 2-4. Aan doelpunten geen gebrek! Nadien bleef Meer de baas en Sander Laurijssen legde de eindcijfers vast. Vermelden we nog dat de thuisploeg nog twee keer rood aangesmeerd kreeg.

KFC Meer – Wildert 3 – 3 Twee aanvallende ploegen met de bezoekers onmiddellijk op winst in de 8ste minuut. Een sterk Wildert miste daarop nog enkele oogstrelende

Jef Swaenen, die in de slotfase nog rood aangeboden kreeg, in zijn rush naar het derde Meerse doelpunt in de wedstrijd tegen Wildert

59


SPORT

KFC Meerle Een verrassend uit de hoek komend Meerle dat vier verplaatsingen voor zijn rekening nam en telkens met de volle buit ging lopen! Zelfs leider Rochus Deurne ging voor de bijl en boeman Brecht kreeg van hetzelfde laken een broek waardoor men ongemerkt in de top van het klassement is aanbeland. De winning mood waait duidelijk door de groenwitte rangen!

Rochus Deurne – KSK Meerle 1 – 2 Tegen de leider toonde Meerle zich tijdens de eerste helft duidelijk de betere ploeg en dit resulteerde ook in een oververdiende 1-0 voorsprong aan de rust met een doelpunt van Dirk Van Bavel. In de tweede 45 min. had de thuisploeg zijn lesje geleerd en voerde de druk op zonder veel doelgevaar te creëren. Twintig minuten voor affluiten een aarzeling in de bezoekende verdediging en 1-1. Het tiende gelijkspel van het seizoen hing in de lucht, maar dat was zonder de waard gerekend in de persoon van, alweer, Dirk Van Bavel, die in blessuretijd de lokale doelman nog wist te verschalken. Meerle lijkt gelanceerd en behaalde een zes op zes tegen de leider!

Brecht – KSK Meerle 0 – 1 In het verleden ontpopte de thuisploeg zich als een heuse boeman voor de KFC en dit werd tijdens het eerste halfuur nog maar eens duidelijk bevestigd. Brecht speelde heer en meester, maar een hechte verdediging met doelman Van Gestel als sluitstuk gaf geen krimp. Tijdens de tweede helft kwam groenwit duidelijk beter uit de verf en schilderde enkele mooie kansen op de grasmat waarvan Dirk Van Bavel er één van benutte. Verbaal geweld… en twee thuisspelers vlogen voortijdig onder de douche, gevolgd door Karel Geerts met tweemaal geel. Brecht haalde nog alles uit de kast, maar het Meerlese blok was niet meer stuk te krijgen!

Horendonk – KSK Meerle 0 – 1 De bezoekers begonnen het best aan de wedstrijd, forceerden ook enkele kansen, maar de precisie ontbrak. In de 20ste min. toch een opening in de lokale defensie en Jacobs stak de bal binnen. Horendonk moest dan wel komen, maar zonder gevaar. Na de rust meer balbezit voor de gastheren en daar bleef het dan ook bij. Meerle had nog wel de gelegenheid om de score op te drijven, ook bij hen bleef het bij goede bedoelingen. Veel spanning tot het einde en de drie punten mee naar de Chaamseweg.

Putte SK - KSK Meerle 1 – 2 Voor de vierde keer op rij op verplaatsing en 16 op 16! Je moet het maar doen! Toch werd het geen gezondheidswandeling in Putte. Een bal op de lat deed Meerle ontwaken, maar een echte dreiging voor de lokale doelman hoorde er niet bij. Vlak voor de rust rood voor een thuisspeler en de 0-0 bleef op het bord. Weinig ruimte nadien en een geelzwarte muur die het scoren belette. Tegen de gang van het spel kwamen de lokalen

60

toch op voorsprong. Adams probeerde het dan van ver en… 1-1! Een gelijkspel hing in de lucht, nog een laatste aanval en Nic Vervoort bezorgde Meerle in extremis de overwinning waardoor het medeleider wordt in het klassement. (rel)

Wedstrijden Zondag 2 maart 15.00 uur KFC Meerle – KFC Brasschaat Zondag 9 maart 15.00 uur Sparta Linkeroever – KFC Meerle Zondag 16 maart 15.00 uur KFC Meerle – KFC Meer Zondag 30 maart 15.00 uur Luchtbalboys – KFC Meerle

KVNA Wortel In Grobbendonk keken we al vlug, na twee ongelukkige en vermijdbare doelpunten tegen een 2-0-achterstand aan. Daarna werd Wortel de betere ploeg, wat resulteerde in een kopbaldoelpunt van Marijn Frans. De blauw-witten kregen nog kansen, maar de gelijkmaker bleef uit. Onze spelers lieten zich na de pauze vangen aan het irritante optreden van thuisspelers met als gevolg dat Raf Braspenning voor een duwfout rood kreeg. De veer was nu gebroken en na een mooie actie legde een speler van Grobbendonk de 3-1 vast. De thuismatch tegen Wechelderzande begon zeer goed met kansen voor Gerd De Vos en Dennis Lauryssen tot Ben Van Opstal een strafschop omzette. Wanneer de doelman van de bezoekers een blijkbaar onschuldige bal loste was Tom Van Den Broeck er het vlugst bij. Zo was het bij de rust verdiend 2-0. Hierna kantelde de wedstrijd en werden de bezoekers de betere. Onze doelman kon eerst nog knap redden, maar moest zich gewonnen geven na een vrijschop. Gert Van Der Flaas liep hierna langs de linkerflank iedereen voorbij. Zijn voorzet werd door een bezoeker volledig gemist. Tom Van Den Broeck maakte hier dankbaar gebruik van. Wechelderzande milderde nog tot 3-2 en het was nog bibberen om deze stand op het scorebord te houden. In Oelegem hadden we nooit een wedstrijd. Het werd al vlug 4-0. Onze spelers werden voortdurend afgetroefd door het toch wel zeer agressieve spel van de thuisploeg. Voor de rust werd Stijn De Vleeschouwer met een tweede gele kaart naar de kleedkamers gestuurd. Toch kon Gert De Vos een missing benutten. Na de rust kwamen drie verse krachten op het veld en ondanks de numerieke minderheid was er nu meer evenwicht. Toch werden we nog met wel zeer pijnlijke 5-1-cijfers naar huis gestuurd. Met Zoersel kregen we de leider op bezoek, maar dat was er niet aan te zien. Tom Van Den Broeck, Dennis Lauryssen en Bert Donckers kre-

gen mooie kansen. Dennis Lauryssen dribbelde zich knap vrij. Hij werd neergehaald. Dit was een schoolvoorbeeld van een strafschop, maar niet voor de zeer zwakke scheidsrechter. Een briljante actie van Tom Van Den Broeck werd door Dennis Lauryssen mooi binnengetrapt. Nog dezelfde minuut werd het 1-1 bij de eerste noemenswaardige kans van de bezoekers. De goedspelende Tom Van Den Broeck, gefrusteerd door de zoveelste foute beslissing van de ref revangeerde zich en werd van het veld gestuurd. Na de rust moest de thuisploeg, in numerieke minderheid, terugplooien en kon aanvankelijk de druk opvangen, maar de verdediging moest zich nog tweemaal gewonnen geven. Joris Van Ginniken kreeg nog een tweede gele kaart na een bizar duel. Na de wedstrijd waren de supporters zeer tevreden over het geleverde spel, maar ongelukkig over de onverdiende nederlaag tegen de waarschijnlijke kampioen, die niet kon imponeren

De wedstrijden Zondag 2 maart 15.00u Massenhoven -KVNA Wortel Zondag 16 maart 15.00u KVNA Wortel – Gierle

Minderhout VV Groenwit blijft flink aanklampen en hoeft helemaal niet meer achterom te kijken! Het uiteindelijke doel dit jaar, het behoud te verzekeren, komt normalerwijze niet meer in het gedrang, zodat de rest van het seizoen op een relaxe manier kan afgehaspeld worden met het doel zo hoog mogelijk te eindigen.

Maria ter Heide – Minderhout VV 0–0 Een knappe eerste helft van groenwit dat jammer genoeg niet beloond werd voor de geleverde inspanningen. Kurt Hendrickx zag de paal als spelbreker en Dries Schrauwen vond de keeper op zijn weg. In de tweede 45 min. kwam de thuisploeg meer aan bod, MVV bleef overeind en hanteerde de counter. Vlak voor affluiten nog tweemaal rood voor de Heidejongens, maar de score bleef maagdelijk blank. Een werkelijk aangename wedstrijd waarbij niet op een inspanning gekeken werd.

Minderhout VV – Loenhout 1 – 1 Heerlijk gevoetbald werd er tijdens de eerste helft tegen een redelijk hoog tempo. Al vlug kende de thuisploeg succes langs Jan De Roover, maar de “pezeriken” kwamen rond het kwartier langszij en kregen enkele minuten later zelfs eens strafschop toegewezen, die uiteindelijk, gelukkig voor de thuisploeg, niets opleverde. Loenhout bleef na de rust goed combineren en MVV vond daar niet altijd het juiste antwoord op. Keeper Jacobs toonde zich een betrouwbaar sluitstuk in de secure verdediging, zodat de puntje toch nog in de Heistraat bleef.


SPORT Minderhout VV – Luchtbalboys 1–0 De driepunter is ook het enige wat men uit deze wedstrijd moet onthouden! Het eerste uur voerde MVV wel het hoogste woord en Dries Schrauwen lukte het enige doelpunt in de 52 ste minuut. Eén van de zeer zeldzame hoogtepunten uit de partij.De bezoekende doelman liet nog enkele attente tussenkomsten noteren en Minderhout bracht er niets meer van terecht. Ei zo na nog puntenverlies, maar Hans Jacobs stond op de juiste plaats. Een wedstrijd om zo vlug mogelijk te vergeten!

Minderhout VV – Brecht 1 – 0 Tegen het einde van de wedstrijd schudde Gunther Jacobs, vervanger van naamgenoot Hans die met een gescheurde meniscus uitviel en over dit seizoen een kruis mag maken, een superreflex uit zijn mouw en voorkwam zo nog een gelijkspel. MVV toonde zich het bestspelende geheel tijdens de eerste helft en een goaltje was zeker verdiend. Toch diende men tot halfweg de tweede helft te wachten op het verlossende doelpunt via Dries Schrauwen. MVV toonde zich dan mans genoeg om het slotoffensief van Brecht te counteren en daardoor blijft men op een begerenswaardige plaats in het klassement met slechts enkele punten achterstand op de leider. (rel)

Veldcross Superprestige

Niels Albert rijdt tegenstand op een hoopje De voorlaatste manche van de superprestige georganiseerd door “De Hoogstraatse Spurters” in en rond het recreatiedomein “De Mosten”, lokte weer een massa toeschouwers naar de omloop en gesteund door een gezellig zonnetje maakte men er weer een gezellige Vlaamse kermis van. Alle toppers aan de start, met uitzondering van de nieuwbakken Nederlandse wereldkampioen Lars Boom die duidelijk met vermoeidheidsverschijnselen liever in de thuishaven bleef. Niels Albert, wereldkampioen bij de beloften maalde daar niet om en liet duidelijk zien waar zijn plaats eigenlijk wel is. Met brio fietste hij al zijn profconcurrenten na enkele ronden vlotjes uit het wiel en bereikte met meer dan een halve minuut voorsprong de eindmeet. Met deze overwinning, de vorige dag stond hij ook al op het hoogste trapje in Lille, bewees hij duidelijk dat hij in bloedvorm verkeerde. Belgisch kampioen Sven

Nys eindigde als vijfde en zocht geen doekje voor het bloeden en gaf ruiterlijk toe dat hij zijn beste pijlen verschoten had. Zijn betrachting was wel zijn eerste plaats in de superprestige veilig te stellen en daarin lukte hij ook, zijn achtste eindzege reeds in dit regelmatigheidscriterium. Bij de beloften reed Joeri Adams (Minderhout) geen al te opgemerkte wedstrijd, de valpartij in Zonhoven op 29 oktober 2007 die hem een sleutelbeenbreuk opleverde,wierp wel een domper op zijn eerste seizoen bij de beloften. Niels Koyen (Minderhout) veroverde een 25ste, Sam Van Hemelen (Hoogstraten) een 34ste en Jens Joosen (Hoogstraten) een 38ste plaats bij de juniores, terwijl Jens Adams (Minderhout) een knappe 9de en Rob Leemans (Meerle) een 17de stek bij de nieuwelingen achter hun naam wisten te schrijven. (rel)

Wedstrijden Zondag 2 maart 15.00 uur Minderhout VV – Achterbroek Zondag 9 maart 15.00 uur St.-Job – Minderhout VV Zondag 16 maart 15.00 uur Minderhout VV – Brasschaat Zondag 30 maart 15.00 Sparta Linkeroever – Minderhout VV

Het schavotje met Niels Albert in het midden geflankeerd door Zdenek Stybar (CZE, links) en Sven Vanthourenhout (rechts)

61


SPORT

Sportactiviteiten in het voorjaar Een nieuw jaar en de gemeentelijke sportdienst schiet al meteen met een sprintje uit de startblokken. Wat dacht je van cursussen start to run, fietsonderhoud of -herstelling, start2bike, start2mountainbike, start@eat, de fitbus of info hartslagmeter? ZET DE EERSTE STAP, DE VOLGENDE ZULLEN WE SAMEN ZETTEN

START TO RUN, van 0 tot 5 km of van 5 tot 10 km Met een vast trainingsprogramma leer je beter, sneller en langer te lopen, ongeacht je huidig niveau, zal je er met de hulp van ervaren lesgevers snel op vooruit gaan. De doelstelling is om de conditie te verbeteren in 10 weken. Na 10 weken zal je op je eigen tempo 5 km kunnen joggen. Gelijktijdig met deze sessie gaat er een looptraining door voor de al meer geoefende loper. Zij proberen, volgens een schema, te komen tot 10 km. De deelnemers aan deze loopinitiatie kunnen zich ook vooraf laten testen in de FIT-bus. Na de 10 weken loopinitiatie kunnen zij zich opnieuw laten testen en kijken hoe de fysieke conditie verbeterd is.

Start to run Wortel ism KWB Wortel en organisatoren landlopersjogging van 0 naar 5 km joggen of van 5 naar 10 km joggen. Start op maandag 31 maart om 19 uur aan de voetbalterreinen van KVNA Wortel, Poeleinde in 2323 Wortel. De lessen hebben plaats op maandag, woensdag en vrijdag telkens om 19 uur. Deelnemen kost 15 euro Organisatie, info en inschrijvingen: Sportdienst 03 340 19 51 en KWB Wortel, 03 314 93 83

Start to run Hoogstraten ism AVN ( Atletiek Vereniging Noorderkempen) van 0 naar 5 km joggen of van 5 naar 10 km joggen. Start op donderdag 13 maart om 20.15u aan de piste van het klein Seminarie, ingang via Kathelijnestraat, 10 weken. De lessen hebben plaats op donderdag telkens om 20.15 uur. Deelnemen kost 15 euro Organisatie, info en inschrijvingen: Sportdienst 03 340 19 51, AVN, 03 314 38 92

62

START2 BIKE ism sportdienst Merksplas Samen fietsen om zo te komen tot een tocht van 50 km of meer. Start op zaterdag 1 maart om 8.30 uur aan de sporthal , Hofeinde te 2330 Merksplas. Er zijn 10 weken les onder begeleiding van gediplomeerde lesgevers. De lessen gaan door op zaterdag telkens om van 8.30 tot 10.30 uur. Deelnemen kost 60 euro. U brengt uw eigen wielerfiets mee en een helm is verplicht. Organisatie, info en inschrijvingen: Sportdienst Hoogstraten 03 340 19 51 en sportdienst Merksplas 014 63 94 43.

START2 MOUNTAINBIKE ism sportdienst Merksplas Samen mountainbiken en zo de technieken onder de knie krijgen. De gevorderden krijgen 4 halve dagen training van een echte mountaibiker die alle geheimen, tips & tricks aanleert van het mb’en.

Beginners Start op zondag 2 maart om 8.30 uur aan de sporthal, Hofeinde te 2330 Merksplas, Er zijn 10 weken les onder begeleiding van gediplomeerde lesgevers. De lessen gaan door op zondag (behalve met Pasen), telkens om van 8.30 tot 10.30 uur. Deelname kost 60 euro. U brengt uw eigen mountainbike mee en een helm is verplicht. Organisatie, info en inschrijvingen: Sportdienst Hoogstraten 03 340 19 51 en sportdienst Merksplas 014 63 94 43

Gevorderden Start op zaterdag 22 maart 2008 om 9u 8.30u aan de sporthal, Hofeinde te 2330 Merksplas. Er is 4 weken les onder begeleiding van gediplomeerde lesgevers en dit op 22 maart, 26 april; 17 mei en 21 juni telkens om van 9 tot 13 uur. Deelnemen kost 60 euro. U brengt uw eigen mountainbike mee en een helm is verplicht. Organisatie, info en inschrijvingen: Sportdienst Hoogstraten 03 340 19 51 en sportdienst Merksplas 014 63 94 43.

FIETSONDERHOUD (1dag) ism sportdienst Merksplas Beginnende fietsers leren in deze cursus herstellingen uit te voeren en hun fiets te onderhouden. Er is één les op zaterdag 1 maart van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur aan het parochiehuis te Merksplas, Leopoldstraat 10. Deelnemen kost 15 euro. U brengt een lunchpakket mee en mag ook uw eigen mountainbike meebrengen.

Organisatie, info en inschrijvingen: Sportdienst Hoogstraten 03 340 19 51 en sportdienst Merksplas 014 63 94 43

FIETSHERSTELLING ism sportdienst Merksplas De gevorderde fietser leert hoe zijn mountainbike werkt en hoe je alles het beste kan onderhouden en vervangen. Start van de acht lessen op maandag 3 maart van 19.30 tot 21.30 uur aan het gemeentemagazijn, Industrieweg 3 te 2330 Merksplas. Volgende lessen op maandag 3, 10, 17 en 31 maart en op 7, 14 en 21 april. Deelname kost 70 euro. U brengt uw eigen mountainbike mee. Organisatie, info en inschrijvingen: Sportdienst Hoogstraten 03 340 19 51 en sportdienst Merksplas 014 63 94 43. (fh)

‘DE NOORDLOPER’, een loopcriterium De sportregio Noorderkempen organiseert dit jaar haar vierde loopcriterium. Het startschot is al op 26 januari in Hoogstraten gegeven. Het criterium “ De Noordloper” is een open criterium voor recreanten, gevorderde lopers en lopers aangesloten bij VAL. Het criterium bestaat uit 22 verschillende lopen-joggings verspreid over onze regio, waarbij elke loop zijn eigenheid kan behouden. Kortom, iedereen kan deelnemen! Volgende wedstrijden of lopen in Hoogstraten maken deel uit van het criterium: 17 april: AVN Lenteloop Coopertest op de piste van het Klein Seminarie; 21 mei: de stratenloop in Hoogstraten 14 juni: de 15de Kappelekensloop in Minderhout; 24 en 25 juli: avondjogging van AVN met op 24 juli vertrek aan het Casino Wortel Kolonie en op 25 juli aan de parochiezaal in Meerle; 29 augustus 2008: Landlopersjogging vertrek in de parochiezaal Wortel; 18 september 2008: AVN Herfst Coopertest, Piste Klein Seminarie. De lopers kopen éénmalig een criteriumkaart aan 2 euro of 1 euro voor -16 jarigen. Volwassen lopers die deelgenomen hebben aan minimum 8 joggings, ontvangen een aandenken, jongeren krijgen dit indien ze aan minimum 5 lopen deelnemen.

Nieuw: Criterium de Noordwalker Vanaf april gaat het criterium de Noordwalker door. Een aantal bestaande joggings bieden Nordic Walking aan. Ook in Hoogstraten zal de Hoogstraatse Nordic Walking club een Nordic Walking dag organiseren. Info op de sportdienst of op www.hoogstraten.be.


SPORT

“De Blauwe Duif” Hoogstraten

Joggen voor beginners HOOGSTRATEN – Joggen voor beginners is een tiendelig programma waar mensen onder leiding van een ervaren turnleraar leren om vier à vijf km te joggen. Er wordt heel langzaam gestart en wekelijks wordt de afstand wat groter. Zowel mannen als vrouwen en ook kinderen die ouder zijn dan 12 jaar mogen aan deze cursus deelnemen. Ook niet-KWB-leden zijn van harte welkom. In het inschrijvingsbedrag van 10 euro per persoon is drank en verzekering inbegrepen. Inschrijven kan tot en met vrijdag 14 maart bij Dirk Schellekens, Postweg 2 in Hoogstraten, tel. 03 314 65 80. Betalen moet je pas bij de eerste les. Samenkomst in sportieve kledij aan de atletiekpiste achter het Klein Seminarie om 19.30 uur. Voorziene data: 21 en 28 maart, 4, 11, 18 en 25 april, 2, 9, 13 en 16 mei.

V.l.n.r. Jef Haest, Stanny Laurijssen, Eddy en May Poels, Gerard Herrijgers

Uitslagen Herrijgers Gerard: kampioen 1ste getek. jonge Quievrain; kamp. 1ste+2de +3de getek. Noyon; algemeen kampioen jonge Noyon Jef Haest: kamp. 1ste getek. jaarse Quievrain; kamp. 1ste, 1ste+2de getek., 1ste+2de+3de getek. oude Noyon; algemeen kampioen oude Noyon Eddy en May Poels: kamp.1ste+2de getek.; 1ste+2de+3de getek. jaarse Quievrain; algemeen kampioen jaarse Quievrain; kamp. 1ste+2de,

1ste+2de+3de getek. jonge Quievrain, algemeen kampioen jonge Quievrain; algemeen kampioen oude, jaarse en jonge Quievrain Stanny Laurijssen: kamp.1ste, 1ste+2de getek., 1ste+2de+3de getek. oude Quievrain; algemeen kampioen oude Quievrain; kamp. 1ste getek., 1ste+2de getek., 1ste+2de+3de getek. jaarse Noyon; algemeen kampioen jaarse Noyon; kamp. 1ste getek., 1ste+2de getek. jonge Noyon; algemeen kampioen oude, jaarse en jonge Noyon; Koning Kampioen 2007

Herman Martens voor de 6de keer kampioen Voor de twaalfde keer op rij een WK Masters aan het Zilvermeer in Mol en aan deelnemers geen gebrek. Zomaar eventjes 400 fietsers betwistten hun kampioenschap in verschillende leeftijdscategorieën. Uit heel wat landen kwamen ze, vooral Amerikanen schijnen de weg gevonden te hebben en voor het eerst kreeg men ook

meer buitenlandse rijders aan de start dan Belgen. Herman Martens uit Minderhout behoorde ook bij het kruim van de Masters en veroverde prompt zijn 6de wereldtitel in de leeftijdscategorie +65. Na een zesde kan er zeker nog altijd eentje bij, want Herman denkt helemaal nog niet aan afhaken.

Nordic Walking in 6 lessen GROOT-HOOGSTRATEN - Nordic Walking ontstond in Finland en bleek zeer efficiënt te zijn om de conditie van de Finse langlaufers tijdens de zomermaanden op peil te houden. Deze combinatie van fitness en wandelen bleek al snel een ideale sport voor zowel actieve als minder actieve sporters. Nordic Walking werd dan ook dé trend van de laatste jaren in Europa.

Zes lessen Nordic Walking Hoogstraten richt initiatiecursussen in voor alle leeftijden op zes donderdagavonden telkens om 19 uur en op zes vrijdagen ’s morgens om 9.30 uur. Elk van de zes lessen duurt ongeveer 1,5 uur. De lessen starten respectievelijk op donderdag 3 april en op vrijdag 4 april en lopen tot en met 15 en 16 mei. Op 1 en 2 mei is er geen les. De zes lessen samen kosten 35 euro per persoon, inclusief de verzekering en het gebruik van de poles (stokken). Geïnteresseerd? Bel dan het nummer 03 315 76 58 of mail nordicwalkinghoogstraten@hotmail. com. Je kan ook het cursusgeld storten op rekening 979-2383821-51 met vermelding van uw naam of de naam van de verschillende cursisten. De cursussen gaan enkel door indien er minimaal 12 deelnemers inschrijvingen. (fh)

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

Herman Martens op het hoogste trapje tussen twee leeftijdsgenoten, ingetogen luisterend naar het volkslied, beleeft nog altijd veel vreugde aan het zware labeurwerk op de fiets

info@bfdg.be www.bfdg.be

184

63


Het lekkere weer van de maand februari roept bij veel mensen vragen op. De natuur stelt zich geen vragen. Die gaat door alsof er niets aan de hand is. Waarheen? Het blijft voor heel veel mensen een groot vraagteken. Hopelijk is het niet te laat om een ommekeer in te luiden. Sommige mensen leveren forse inspanningen, maar staan nog te vaak alleen…

er wat kleinere klusjes uitgevoerd. Samen werken in de vrije natuur is bijzonder aangenaam. Nadien eten we samen een kop soep en krijgen we nog wat uitleg over de natuur en het beheer in de Halsche Beemden. Info: 03-315 02 45.

Natuur in de tuin

De maartse zondagswandeling brengt de natuurvriendelijke wandelaars op zondag 2 maart naar de Strijbeekse Heide en de Bleeke Heide in Chaam. Het is het ideale moment om hier de ganzen te zien en in deze natuurgebieden, net over de grens, valt altijd iets te beleven. Jack Govaerts begeleidt de wandeling en verwacht iedereen om 9.00 uur op het kerkplein in Meerle.

Terwijl we proberen om zo weinig mogelijk energie te verbruiken en de zon veelvuldig en vroeg van de partij is, kunnen we misschien van de gelegenheid gebruik maken om onze tuin aantrekkelijker te maken voor de natuur. Want zoals het er nu uitziet, worden onze tuinen alsmaar belangrijker in de strijd om te overleven voor vele dieren en planten. Natuurpunt Markvallei stelt daarom het voorjaar in het teken van de tuin. Met de cursus “Natuur in de Tuin” probeert de afdeling in ieder geval een aantal mensen gedurende zes weken een aantal zaken aan te leren die belangrijk zijn in een tuin die open staat voor natuur. Tegelijkertijd loopt er in de Klapekster (in Wortel Kolonie) een tentoonstelling waarbij allerhande bouwsels getoond worden om dieren onderdak te bieden. Het gaat hier over gewone vogelnestkastjes, over grote uilenbakken, subtiele vleermuizenhotels, vlinderkastjes, insectenhuisjes, … Daarnaast tonen ook enkele werkgroepen die zich bezighouden met specifieke soortenbescherming (kerkuilenwerkgroep, vleermuizenwerkgroep, ….) hoe zij werken. Vito Hoogstraten toont hoe leerlingen warm gemaakt worden voor nestkastjes in fschout. De Klapekster is elke zondagnamiddag open vanaf 13 uur. De tentoonstelling loopt nog tot op het einde van de paasvakantie. In de ontmoetingsruimte van de Klapekster worden ook foto’s tentoongesteld die allemaal te maken hebben met de tuin. Dat er flink wat natuur in je tuin kan huizen, wordt hier met prachtige foto’s bewezen. Daarnaast zijn er in de Klapekster ook presentaties te bekijken en worden elke zondagnamiddag workshops georganiseerd. Tegen de achtergevel, op het terras, staan ook allerhande voorbeelden van hoe je natuur in de tuin kansen kan geven. Natuurpunt Markvallei nodigt iedereen uit om gratis een kijkje te komen nemen.

Halsche Beemden Op 1 maart nodigt Natuurpunt Markvallei iedereen uit om een handje te komen toesteken in het natuurgebied De Halsche Beemden. De conservator verwacht iedereen om 9.00 uur in het natuurgebied of aan het kapelletje in Hal(in Minderhout), voor de mensen die het natuurgebied niet weten te vinden. In de voormiddag worden

64

Ganzen kijken in de Bleeke Heide

Landloperij Jef Bosch, de voormalige gevangenisdirecteur van Wortel Kolonie, geeft op vrijdag 8 maart een lezing in de Klapekster. Hij zal het hebben over het boek dat hij schreef over de landloperij en het leven in de kolonie in Wortel. Het belooft zonder enige twijfel een boeiende avond te worden. Gepensioneerd gevangenisdirecteur Jozef Bosch heeft zijn ervaringen met landlopers gebundeld in het boek ‘Landloperij achter groene tralies’. Meer dan dertig jaar werkte hij met gestraften en landlopers in de Rijksweldadigheidskolonie van Wortel (Hoogstraten) en Merksplas. In 1963 startte Bosch zijn carrière als verpleegkundige in de Kolonie van Merksplas en in 2001 ging hij met pensioen als directeur van de straf-

inrichting. “Als ik nu landlopers in Antwerpen of Brussel zie die uit vuilnisbakken eten, vind ik dat choquerend. Als directeur kon ik iets aan die wantoestanden doen, nu sta ik machteloos. Landlopers verbleven vroeger graag bij ons. Bij de telling ‘s avonds moesten we oppassen dat we geen man te veel hadden in plaats van een man te weinig zoals in gevangenissen.” ( Gazet van Antwerpen)

Nacht van de Duisternis Tijdens de “Nacht van de Duisternis”, op 15 maart, wordt in de Klapekster een powerpoint getoond die meer vertelt over de nadelige gevolgen van lichtvervuiling. Vanaf 21 uur is iedereen welkom. Op het programma staan ook duisterniswandelingen. Nadien kan iedereen genieten van een blik door de sterrenkijkers die zullen opgesteld staan.

Natuur in de haven Enkele jaren geleden maakte Natuurpunt Markvallei een busuitstap naar de Antwerpse haven. De natuur die ze daar te zien kregen, overtrof hun stoutste verwachtingen. Gids Geert Brosens loodste hen langsheen de prachtigste natuursites, die verspreid liggen tussen de chemiebedrijven en de koeltorens. Op 24 maart doet Natuurpunt het nog een keer over. De bus vertrekt om 8 uur in de Karel Boomstraat. Inschrijven kan op voorhand bij Jaak Brosens (03-315 74 71). De busverplaatsing kost 15 euro voor Natuurpuntleden, 18 euro voor niet-leden. JNM’ers mogen voor 12 euro mee.


KAAT ZEGT

Ge moet u niet generen

Kaat Haest (18) is tweedejaars student aan het Antwerpse Herman Teirlinck Instituut. Ze heeft het over iets herkenbaars, iets wat iedereen wel eens kan overkomen. Grof geschetst zijn er twee categorieën. Bij Trivial Pursuit zouden ze “Eigen Schuld, Dikke Bult” en “Gewoonweg Pech” kunnen heten. Gênante momentjes. Je doet ze jezelf aan óf ze overkomen je. Het resultaat is in beide gevallen een slecht humeur, in categorie één ondersteund door een gloeiende zelfhaat. Op maandagmorgen in de regen op weg naar school onderuitgaan. Of net dat nieuwe witte kleedje aan en met een mond vol rode wijn proestend in de lach schieten. Soms zou ik een ingebouwde censuurcommissie willen hebben. Die mijn gezicht af en toe bedekt met vage vierkantjes of een zwarte zonnebril. Of een onraadradar, die me net op tijd en uiterst lief waarschuwt voor naderend gevaar. “Je doet het geweldig op die hoge hakken, maar blijf je concentreren, en pas op voor dat trapje.” Héérlijk. Hoewel, soms heb ik het gevoel, dat ik inderdaad zo’n ingebouwd radartje heb. Maar dan wel een wrede, kwaadaardige en sadistische variant. Nooit meegemaakt dat je twee dagen nadat je bedacht hoe gezond je eigenlijk wel

was, ziek werd? Of dat je ’t gevoel hebt dat je ongelofelijk goed bezig bent, en drie minuten later bakken kritiek krijgt? Ik heb mezelf een Afrikaanse armband aangeschaft. Kwestie van bij optimistische gedachten altijd en overal hout te kunnen vasthouden. Dé uitvinding van de eeuw is het knopje ‘Ongedaan Maken’.Voor wie niet weet waar het over gaat: als je Word opent, zie je bovenaan in de werkbalk een pijltje naar links. Ik heb geprobeerd het na te tekenen, en het ziet er absoluut niet zo uit:/. Als je op dat pijltje drukt, wordt je laatste stommiteit ongedaan gemaakt. Inderdaad, ongelofelijk handig. En in plaats van steeds op dat mislukte pijltje te klikken, kan je ook gewoon de ‘Ctrl’-toets en de ‘Z’ tegelijk indrukken, met hetzelfde effect. Ik moet eerlijk bekennen dat ik lichtjes verslaafd ben aan die ‘Ctrl Z’-combinatie. Zonder overdrijven, ik denk dat ik meer op ‘Ctrl Z’ druk, dan op de spatiebalk. En ja, dat is een kleine handicap. Het probleem is dat mijn linkerpink en -wijsvinger zich ook bij een stommiteit in het échte leven

meteen klaarmaken om te drukken. Gênant, ja. In plaats van vliegensvlug een schotelvod te zoeken, wanneer ik nog maar eens een kop thee omstoot, maakt mijn linkerhand een karatebeweging, gevolgd door een wazige verbaasde blik in mijn ogen als die thee er drie seconden later nog ligt. Ik ben dan ook voorstander van de Invoering van Het ‘Ctrl Z’-Knopje in de Echte Wereld. Gewoon als eerste hulp bij kleine ongevallen. Met thee, bijvoorbeeld, of spaghettisaus, of aangebrande pudding, of een platte band. Het gebruik ervan moet wel duidelijk worden beperkt. Bij het ongedaan maken van ingrijpende stommiteiten, zou de wereld namelijk altijd eventjes terug moeten in de tijd. En dan zaten we nu nog bij Adam, terwijl Eva zich ontzettend concentreerde om niet van die appel te eten, en telkens wanneer ze dat toch deed (ik weet hoe vrouwen zijn met eten), snel even op het knopje drukte. Inderdaad geen optie. Het wordt dan ook geen Knopje voor de Wereldvrede, geen Klimaatbeschermer of Hongersnoodverdelger. Gewoon voor het geval dat een plotselinge rukwind je rok vervelend hoog doet opwaaien wanneer je de Vrijheid oversteekt. Een Knopje voor ’t Dagelijks Gemak. Zodat ge u wat minder zou moeten generen.(kh)

65


AGENDA

TENTOONSTELLINGEN OVER DE GRENZEN, tot 6 april in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 te Hoogstraten. Geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur.

REDACTIE @DEMAAND.BE

AAN TAFEL. Tot 15 maart stellen cursisten van IKO kunstobjecten gemaakt van tafels tentoon in verschillende horecazaken. VOORJAARSTENTOONSTELLING met tot 13 april, werk van Guus Koenraads, Gerard Konings, Hans Grootswagers en Ludovicus van Eijnatte in Kunstgalerie De Laro, Lage Rooy 14 te Meerle. Geopend van vrijdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur. ENERGIEZUINIG WONEN, op zaterdag 5 april van 10 tot 20 uur en op zondag 6 april van 10 tot 18 uur in het Casino van Wortel-kolonie. Organisatie ACW en partners. Info 03 314 68 77.

CURSUSSEN REEKSEN LEZINGEN JOGGEN VOOR BEGINNERS, voor mannen en vrouwen, min 12 jaar oud. op 21 en 28 maart, 4, 11, 18 en 25 april en 2, 9, 13 en 16 mei telkens om 19.30 uur achter het Klein Seminarie. Iedereen welkom. Organisatie KWB. Info: 03 314 65 80. NORDIC WALKING, in zes lessen vanaf donderdag 3 april om 19.00 uur of op vrijdag 4 april om 9.30 uur ’s morgens. Info 03 315 76 58 of nordicwalkinghoogstraten@hotmail.com WORKSHOPS NATUUR voor gezinnen met kinderen op 2, 9, 16 en 23 maart in De Klapekster. Info en inschrijvingen 03 314.47.75.

www.jumpy-springkastelen.be

Di. & woe. gesloten Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Woensdag en donderdag gesloten

HOOGSTRATEN Van 1 tot 16 maart JEUGDBOEKENWEEK in de centrale bibliotheek. Info 03 314 32 61. Vrijdag 29 februari RIKKEN en JOKKEN om 19.30 in lokaal De Blauwe Duif.

Zaterdag 8 maart OUD-LEERLINGENDAG in het Klein Seminarie vanaf 10.00 uur. Info.: 03 340 40 40.

Zaterdag 1 maart ALL EYES ON HIP HOP, in de Cahier. Inkom 6 euro, met Cahiercard 4 euro

Zaterdag 8 maart GELMELRIT van de Hoogstraatse Wielertoeristen. Vertrek tussen 13 en 14 uur aan de Gelmel.

Zondag 2 maart DAUWWANDELING, vertrek aan de Pax om 6.00 uur. Organisatie en info: KWB 03 314 68 34. Woensdag 5 maart AMERIKA, monoloog van Annemarie Picard, om 20.00 uur in zaal St.-Cecilia. Organisatie Markant, inkom 18 euro, vvk 15 euro. Tel.: 03 314 06 08. Woensdag 5 maart INFOAVOND voor leerlingen van het 6de leerjaar en hun ouders, in het Klein Seminarie om 19.00 uur. Vrijdag 7 maart SPORTQUIZ in de socioruimte van HVV. Info www.HVV.be

Zaterdag 8 en zondag 9 maart HERDENKINGSCONCERT 50 jaar heropbouw St.-Katharinakerk door et Piuskoor met projectie van beelden van de vernielde en herrezen kerk. Telkens om 20.00 uur in de St.-Katharinakerk. Kaarten en info: 03 340 19 55

66

218

Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

Vrijdag 7 maart RIKKEN EN JOKKEN, in het lokaal van De Nieuwe Olijftak. Aanvang 19.00 uur. Organisatie en info: Lustige Wielrijders. Tel.: 03 313 89 41.

199

Tot ziens An en Fran

Zaterdag 8 maart JOHN VANDERSLICE (USA) met in het voorprogramma Minguz (BE), in de Cahier. Inkom 8 euro, met Cahiercard 6 euro.

Maandag 10 maart TRIO FRANK ROBBERSCHEUTEN, vanaf 20 uur in zaal St.-Cecilia. Organisatie en info: Marckriver Jazzclub 03 314 67 08 Maandag 10 maart INFOAVOND KIPPEN HOUDEN, om 20.00 uur in zaal het Schaeckbert, Administratief centrum. Organisatie Stedelijke milieudienst en VELT. Info 03 340 19 43. Donderdag 13 maart CINE HORIZON, voorstelling van ‘Sisters in law’, om 19.30 in het auditorium van het Klein Seminarie. Vrijdag 14 maart FREDERIC CHOPIN, om 20.00 uur in zaal Pax. Organisatie en info: Davidsfonds 03 314 49 24. Zaterdag 15 en zondag 16 maart LENTE OPENDEUR van de Hoogstraatse winkeliers, van 10 tot 18 uur. Zondag 16 maart BEIAARDCONCERT en LEZING, door Jo Hazen in de St.-Katharinakerk. Lezing van 15.30 tot 16.45 uur, concert van 17.00 tot 18.00 uur.


AGENDA Zondag 16 maart BRUNCH van de Wereldwinkel, om 11 en om 13 uur in zaal Pax. Inschrijven kan tot 10 maart langs hoogstraten@oww.be of tel.: 03 314 49 24.

MINDERHOUT Maandag 3 maart GEZONDHEIDSWANDELING van CM. Vertrek om 19.00 uur aan het Gildenlokaal. Info: 03 314 54 66

Zondag 16 maart ONTBIJT AAN BED, de KWB levert ontbijtpakketten. Info: Jozef Smouts, tel.: 03 314 31 37.

Donderdag 6 maart KAARTPRIJSKAMP, om 13.00 uur in het OKRA lokaal

Zondag 16 maart RONDRIT in Hoogstraten. Vertrek tussen 8.00 en 10.00 uur. Organisatie en info: KAWS Hoogstraten tel.: 03 314 66 46. Dinsdag 18 maart NACHT VAN DE GESCHIEDENIS, met als thema ‘Naar men zegt’, om 20.00 uur in zaal Pax. Organisatie en info: Davidsfonds tel.: 03 314 49 24. Dinsdag 25 maart PAASFEEST van ZIEKENZORG; om 13.30 uur in zaal Pax. Info: 03 314 85 20 Maandag 31 maart GEMEENTERAAD, om 20.00 uur in de raadszaal van het historisch stadhuis.

MEER Zaterdag 8 maart HAPPY ROSALIA, jaarconcert van Ste Rosalia om 19.30 in zaal Voor Kunst en Volk. Info: 03 315 90 79. Zondag 9 maart HAPPY ROSALIA, jaarconcert van Ste Rosalia om 14.30 in zaal Voor Kunst en Volk. Info: 03 315 90 79. Zondag 9 maart BOERENBUITENTOCHT. Gezinswandeltocht van de KWB. Vertrek vanaf 8.30 uur aan de Paerdenkop.

Vrijdag 21 maart ALGEMENE QUIZ, om 20.00 uur in de parochiezaal. Organisatie en info: KWB Minderhout. Tel.: 03 321 30 59

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 03 / 314.83.11 www.degelmel.be

10

Donderdag 13 maart GRENSWANDELING van Eurodax. Vertrek tussen 9.00 en 14.00 uur aan zaal Victoria. Vrijdag 28 maart BRUIN CAFE, van 21.00 tot 3.00 uur in een tent bij het klooster. Organisatie en info: Chiro Meer, tel.: 0494 43 70 83. Zaterdag 29 en zondag 30 maart AUTOCROSS van 10 tot 20 uur in de John Lijsenstraat. Info: Marjos 0479 429340.

MEERLE Vrijdag 29 februari, 7 en 14 maart RIKKEN, kaartprijskamp van het zaalcomité, aanvang 19.30. Zondag 9 maart WAFELS en SMOUTBOLLEN van 11.30 tot 18 uur in de parochiezaal. Organisatie OKRA. Donderdag 26 maart KOKEN MET KINDEREN, in de parochiezaal. Organisatie en info: Gezinsbond Meerle – Meersel-Dreef. Info: 03 315 09 99. Zondag 30 maart WANDELCRITERIUM, vertrek tussen 7.00 en 14.00 uur aan de parochiezaal. Organisatie en info: KWB Meerle tel.: 03 315 80 55. Zondag 6 april TWEEDEHANDSBEURS van de Gezinsbond, tussen 14 en 16 uur. Info: 03 315 09 99.

Zaterdag 5 april VOETBALQUIZ. Een organisatie van zaalvoetbalclub Papillon, om 19.30 in de parochiezaal. Inschrijvingen en info: 0478 34 57 30.

WORTEL WORTEL Zaterdag 1 maart DE VERVLOEKTE KOLONIE, een toneelstuk waar je doorloopt. Vertrek vanaf 19.30. Organisatie van de Gezinsbond. Info: kapsalon Vicky. Donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 maart KOERS OP ROLLEN in de parochiezaal. Organisatie KLJ. Zaterdag 15 maart NACHT VAN DE DUISTERNIS, duisterniswandeling en powerpoint om 21.00 uur in De Klapekster. Zaterdag 22 en zondag 23 maart GLOEIKOPWEEKEND, in Wortel-kolonie, telkens van 10 tot 17 uur. Info: vzw De Gloeikoppers 03 315 90 89. Maandag 24 maart OUD IJZERSLAG van en ten voordele van de KLJ. Zondag 30 maart OPENDEUR TENNISCLUB vanaf 14.00 uur. Organisatie en info: TC De Langenberg 03 314 84 31.

MEERSEL-DREEF MEERSEL-DREEF Zondag 30 maart DRESSUURDAG vanaf 9.00 uur op Meersel en PAARDENZEGENING om 11u30 aan de St.-Luciakapel op Meersel. Organisatie en info: Marckeruiters Meerle - Meersel-Dreef tel.: 0473 52 45 71 en Sint Luciacomité tel.: 02 315 78 70.

198

200

67


BRAND/ONGEVAL

TANDARTSEN

100

Wachtdienst Kempen Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

HUISARTSEN

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

NIEUW! Van maandag tot donderdag van 19 uur tot 8 uur ’s morgens belt u het reeds gekende centrale nummer 03 314 28 18. Vanaf vrijdagavond, tijdens het weekend en op feestdagen belt u het nummer 014 41 04 10 van de huisartsenwachtpost regio Turnhout.

Wild & Gevogelte

STOFFELS Kip aan ‘t spit

bvba

din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144 .be

eiken trappen maatmeubels

zaterdag open open zondag zondag gesloten

weekdagen op op afspraak weekdagen afspraak

03 314 82 86

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u, tel. 014 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 - 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Heidi Janssen 0495.10.44.12, Els Koyen 0476.43.07.55 en Sofie Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lieve Roos 03.314.58.76 - 0474.67.73.50, Sonja Verheyen 0476.31.14.41 en Nadia Benkirane 03.314.17.31 - 0474.32.28.10. Lou Van Bouwel 03.314.41.50 - 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68 - 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85 - 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Anja Krols 014.70.42.72 en Kathelijne Adams 03.309.27.84. Joris Buyle 03.314.13.08 / Kris Saenen 03.314.24.39 / Johan Adams 03.314.17.31.

68

APOTHEKERS Van 29 februari tot en met 6 maart APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 314 57 24 Zaterdagvoormiddag 1 maart APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 314 57 24 Van 7 tot en met 9 maart APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer. Tel 03 315 77 73 Zaterdagvoormiddag 8 maart APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer. Tel 03 315 77 73 Van 10 tot en met 13 maart APOTHEEK BIOPHARM MERKSPLAS, schuttershofstraat 9, Merksplas. Tel 014 633 383 Van 14 tot en met 20 maart APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout. Tel 03 314 40 74 Zaterdagvoormiddag 15 maart APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout. Tel 03 314 40 74 Van 21 tot en met 24 maart APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel. Tel 03 314 62 25 Zaterdagvoormiddag 22 maart APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten. Tel 03 314 51 50 Van 25 tot en met 27 maart APOTHEEK SCHEVELENBOS, Kapelstraat 11, Loenhout. Tel 03 669 64 24 Van 28 maart tot en met 3 april APOTHEEK BIOPHARM MEERLE, Meerledorp 46, Meerle. Tel 03 315 73 75 Zaterdagvoormiddag 29 maart APOTHEEK BIOPHARM MEERLE, Meerledorp 46, Meerle. Tel 03 315 73 75

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 26 maart. We verwachten alle kopij op woensdag 12 maart. Het dorps- en sportnieuws ten laatste op zondag 16 maart

203


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.