februari 2008 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 24 NR. 274 FEBRUARI 2008 PRIJS: 2,10 € AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

FRANS BAETEN

www.demaand.be

EEN EIGEN HUIS, EEN PLEK ONZER DE ZON

45 JAAR

Kunnen jonge mensen nog een huis verwerven in Hoogstraten?

SCHEIDSRECHTER

GETUIGENISSEN & DOSSIERS

ISPAHAN

HELPEN STERVEN

DORPSRAAD

MEER MEERLE WORTEL Op de foto: Toon Keustermans, Annemie Meyers & Mies


Cartoons van KRIZ zullen u waarschuwen

Controle op het gebruik van de parkeerschijf Tot één maart krijgt u nog een waarschuwing en maken cartoons van onze huistekenaar KRIZ u duidelijk dat u een parkeerschijf moet plaatsen als u uw wagen achterlaat in de blauwe zone. Daarna gaat een overtreding geld kosten, 15 euro per overtreding. Volgens een onderzoek van Unizo worden 70 % van de parkeerplaatsen op de vrijheid ingenomen door de zogenaamde ‘langparkeerders’, met een gebrek aan parkeerplaatsen voor de klanten van de handelszaken als gevolg. Om die wagens tijdens de openingsuren van de winkels te weren werd in ‘99 al een blauwe zone ingesteld op de Vrijheid en de Heilig Bloedlaan, vanaf de Moerstraat tot aan de Loenhoutsebaan en de eerste 50 meter van elke zijstraat. Pas nu, na al die jaren, keurde de gemeenteraad een belastingreglement goed, waardoor men een boete kan innen indien u geen parkeerschijf legt of langer dan de toegelaten twee uur parkeert. Tot één maart worden er alleen verwittigingen uitgedeeld. Daarna worden er boetes van 15 euro geïnd, contant te betalen. In de praktijk betekent dit dat u het bedrag van 15 euro binnen de acht dagen vrijwillig moet betalen bij de financiële dienst van de stad. Daarna wordt het bedrag opeisbaar en eventueel door een deurwaarder geïnd. Enkel de blauwe parkeerschijven die alleen het aanvangsuur vermelden worden erkend. Oudere versies van de parkeerschijf met vermelding van het begin- en einduur, zijn niet meer geldig.

Bewonerskaart, parkeerkaart en dagparkeerkaart Het spreekt voor zich dat er een aantal uitzonderingen zijn voor de bewoners en andere doelgroepen zoals dokters, thuisverplegers enz., mensen die frequent gebruik moeten maken van een parkeerplaats in de blauwe zone. De bewoners die hun domicilie hebben in de blauwe zone kunnen een ‘bewonerskaart’ aanschaffen, op voorwaarde dat ze niet beschikken over een inrit, een parkeerplaats of een garage gelegen in de blauwe zone of binnen een straal van 200 meter van hun woonplaats. Per ‘wooneenheid’ wordt er maar één bewonerskaart afgeleverd. Indien u beschikt over een firma- of een leasewagen, heeft u een verklaring van uw werkgever nodig waarin staat dat u permanent over die wagen kan beschikken, ook voor privégebruik. Personen die regelmatig voor een korte termijn moeten parkeren binnen de blauwe zone, zoals dokters, thuisverplegers, kinesisten enz. kunnen een ‘parkeerkaart’ aanschaffen. Een bewonerskaart of een parkeerkaart kosten elk 100 euro en zijn één jaar geldig. Ze zijn te koop bij de Stedelijke financiële dienst in het administratief centrum.

Je moet wel uw identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van uw wagen meebrengen. En dan is er nog de ‘dagparkeerkaart’. Die kaarten worden ter beschikking gesteld aan personen die een vergadering in het administratief centrum bijwonen of aan mensen die werken uitvoeren in of aan een gebouw in de blauwe zone en die hun bedrijfsvoertuig met materialen in de onmiddellijke nabijheid moeten hebben. We denken dan aan een installateur sanitair, een elektricien enz. Voor die kaarten kan je terecht aan de balie van het administratief centrum of, tijdens het weekend, bij de Stedelijke dienst voor toerisme. Zo’n kaart is één dag geldig en moet terug ingeleverd worden Mensen met een handicap moeten geen parkeerschijf leggen. Hun parkeerkaart voor mensen met een handicap vervangt de parkeerschijf. (fh)

Een aantal cartoons van Kriz (Martens) zullen u de volgende weken waarschuwen dat u voortaan een parkeerschijf moet leggen. Doet u dat niet, dan kost het u 15 euro per overtreding. 2


BOUWEN EN WONEN IN HOOGSTRATEN OF ELDERS ‘Onbetaalbaar’ moet zowat de meest gebezigde term zijn als er over kopen van huis of grond in onze gemeente gepraat wordt. Als we de statistieken er op naslaan, dan zit daar grond van waarheid is. Onze regio hoort op dat vlak bij de duurste van heel België. Nogal wiedes dat er over gepraat wordt. Waar mensen gedurende enige tijd samen zitten komt zonder twijfel het onderwerp bouwgrond, huis, appartement te berde. De duurte ervan en de hoeveelheid die er desondanks van uit de grond rijzen. Meestal komt dat gesprek uit bij de vaststelling dat het onder deze omstandigheden voor onze kinderen onmogelijk is hier te blijven. “Alles wordt gekocht door Hollanders en die drijven de prijzen zo dat onze kinderen, de kinderen van de gewone man, hier niets kunnen kopen en noodgedwongen wegtrekken”. Is dat zo, vragen wij ons af. Is dat geen cliché? Moeten echt alle jonge mensen hun heil verderop gaan zoeken, in goedkopere oorden? Zijn er dan geen die er toch in slagen hier een huis of grond te kopen en zo ja, hoe doen ze dat dan? En zij die elders naartoe trekken, is dat misschien niet omdat ze liever elders gaan wonen? Curieus als we zijn, zochten we er gewoon enkele op en vroegen het hen. (jaf)

TIM VAN DE PLAS EN ANNEMIE PEETERS

“Die grond hier…. ik was daar niet goed van” “Dit is nu onze stek”, zegt Tim Van de Plas met zijn gekende enthousiaste glimlach. Zo ‘fier als ne gieter’ toont hij samen met Annemie hun huis, waar ze sinds juli vorig jaar in wonen. Een huis in Mol, want Hoogstraten is, volgens hen, niet meer te betalen, tenzij je op zware sponsoring van thuis kan rekenen. “En, sociaal gaan wonen op enkele vierkante meter, dat zagen we niet zitten. Weg uit Hoogstraten dus, naar Mol omdat Annemie van Mol afkomstig is. Liefst van al zouden Tim en Annemie een stuk grond in Hoogstraten gekocht hebben om er een eigen huis op te bouwen. Want zelf bouwen stond vast. Tim en Annemie weten van aanpakken en voor een “muurke meer of minder” gaan ze niet opzij.

De Stitch en AC/QUO Tim – of TUK voor de vrienden – is geboren en getogen in Wortel. Hij is van december ’79. Hij ging er naar de lagere school en omdat werken er van ‘kleinsaf’ inzat ging hij naar het VITO en volgde er de beroepsafdeling bouw. Daarna werkte hij acht jaar bij bouwbedrijf Marcel Raats. En in werken kan hij zich uitleven, net zoals in muziek of wat er (soms) voor moet doorgaan. Van de stelling naar het podium is geen probleem voor Tim, die carrière maakt bij de STITCH en bij AC/QUO. Het is een lieve lust om te zien hoe hij zich amuseert en daar gaat het tenslotte om. Nu moet hij zich iets ernstiger gedragen. Hij behaalde na 2,5 jaar avondschool lerarenopleiding

een D-diploma. Een prestatie die niet vanzelfsprekend is voor iemand met een beroepsopleiding. Nu geeft hij al drie jaar les in het VITO, praktijk en technische vakken in het derde jaar beroepsafdeling bouw. Het zou het verhaal van de stroper en de boswachter kunnen zijn. Annemie is afkomstig van Mol-Donk. Ze is geboren in januari ’78. Ze volgde communicatiebeheer aan de Hogeschool Antwerpen en werkt nu bij Exon-Mobel, voorlopig in een tijdelijk contract tot 2009. “Je weet het nooit met zo’n multinational”, zegt Annemie. Tim en Annemie leerden elkaar in 2000 kennen. Annemie zat op het zelfde kot en was een vriendin van Ellen, de zus van Tim. En zo gaat dat dan.

Onleefbaar klein In hun zoektocht naar bouwgrond zochten ze eerst in Hoogstraten. “We hadden onze zinnen gezet op een stuk grond in een sociale verkaveling in de omgeving van de Heilig Bloedlaan, achter de Armiaan”, zegt Tim, “Maar die percelen waren wel erg klein. Men wil de sociale

Tim en Annemie bouwden hun woning op een jaar tijd bouwgronden hier betaalbaar houden door de percelen zeer klein, bijna onleefbaar klein te maken. Zo woonden wij liever niet, we houden teveel van ruimte”. Wat hier niet kon, lukte langs de Dungendijk in Mol-Achterbos wel. En vermits Annemie van Mol afkomstig is, kwam dat nog goed uit ook. “Toen ik die grond hier zag en de prijs hoorde…. ik was daar echt niet goed van. Echt waar. In

3


BOUWEN EN WONEN Hoogstraten vroeg men 100.000 euro voor een perceel van 400 m², half open bebouwing. Hier betaalden we iets minder voor een perceel van 1.100 m², open bebouwing en met achter onze grond agrarisch gebied. Een prachtig zicht. “Kijk”, zegt Tim, “van op het toilet in de badkamer kijk ik recht op een paard, onder een boom in de wei. Dat is pas knap”. Ze zouden hun huis bijna volledig zelf bouwen, dat stond al lang vast. “Als je dat allemaal moet betalen, dan geraak je er niet”, weten ze, “tenzij je ouders ook je grote sponsors zijn”. Als generale repetitie bouwde Tim eerst nog een huis voor zijn jongere zus Ellen; in Arendonk want ook Ellen en Luc zijn uitgeweken.

Tim van de Plas en Annemie Peeters

4

Daarna begonnen Tim en Annemie in Mol aan hun eigen huis. Een jaar lang hebben ze er al hun

“Van op het toilet zie ik een paard onder een boom in de wei…. geweldig”

vrije tijd in gestoken, maar binnen het jaar stond hun huis recht. Een huis van tien meter breed en gemiddeld dertien meter diep, met op het eerste

een badkamer en drie grote slaapkamers en daarboven een grote zolder. “Voor als er een explosie kinderen komt”, zegt Tim. Tim maakt nu elke dag de verplaatsing naar Hoogstraten, veertig kilometer. Annemie woont iets dichter bij haar werk en moet elke dag zestien kilometer rijden naar Meerhout. Kort na hun verhuis, toen alles zowat in orde was, nodigden Tim en Annemie hun ouders en dichtste familie uit om te komen bekijken. En ze hadden groot nieuws. Ze kondigden aan dat ze gingen trouwen…… over 35 minuten in het gemeentehuis van Mol. Doorwerken dus. (fh)


BOUWEN EN WONEN

SANDRA GOOSSENS EN ANDY LAURYSSEN

Geef ons maar de ruimte Sandra en Andy wonen met hun twee zoontjes, Milan (2 jaar) en Nathan (11 weken) in een fraaie vrijstaande woning met ruime tuin in de Dalwijk in Meerle. Een stukje België dat enorm onder druk staat van de nabije grens. Waar haast elk vrijkomend huis of stukje grond gekocht wordt door Nederlanders. Niet evident voor 2 jonge Belgen van gewone komaf om dat voor elkaar te krijgen.

eerst wat gespaard worden. Vervolgens hebben we de kamers één voor één afgewerkt. We dachten immers ook aan kinderen. Toen onze eerste, Milan, geboren is, was het boven ook in orde. Vorige zomer hebben we dan de klinkers op de oprit gelegd. Bijna zeven jaar nadat we de grond gekocht hebben. Op een andere manier was dit niet mogelijk geweest, hadden we het nooit kunnen bolwerken”. Sandra en Andy vinden het er fijn wonen. “Een heel rustige wijk. Mijn ouders wonen een paar honderd meter verder en ook voor Andy’s ouders is de afstand goed te doen. Ze komen graag langs, vooral natuurlijk sinds er kindjes zijn”. Maar juist met de bengels zien Sandra en Andy wel een minpuntje “In deze wijk wonen weinig jonge mensen tegenwoordig. En als er nieuwe mensen komen, zijn dat vaak Nederlanders die al wat ouder zijn.” Ook voor de toekomst van de school in Meerle maken ze zich een beetje zorgen. Veel minder kinderen. “Steeds meer die van over de grens komen, van Meerlese afkomst zijn er steeds minder. De Meerlese eigenheid gaat er beetje bij beetje mee weg. Daarom ook vinden wij het zonde dat het zo moeilijk is voor de Meerlese jongeren om hier te blijven. Meer sociale bouwgronden of woningen zou daaraan kunnen verhelpen. Volgens ons gaat daar veel te weinig aandacht naar. Wij hebben geluk gehad, maar sindsdien is het nog veel duurder geworden en nog moeilijker geworden. We hopen dat de gemeente hier wat meer aandacht aan zal geven”. (jaf)

spreiden, was het mogelijk dit huis te bouwen”. “Wij zijn er al vroeg aan begonnen en voor ons Maar zoals gezegd, de handen van hun vaders stond het vast, het zou op den buiten zijn, in jeukten. Sandra’s vader is metser van stiel en AnHoogstraten en omgeving of in St.- Lenaarts”. dy’s vader kan overweg met alles wat afwerking Sandra is geboren en getogen in Meerle en heeft heet. “En ze kunnen nooit elders gewoond. het uitstekend met Andy is van St.-Leelkaar stellen, zodat naarts en Meerle is zijn “De stad is een samen werken geen tweede woonplaats vreemde wereld voor ons, probleem was.” sinds zijn geboorte. we hebben er geen voeling “Er kruipt natuurlijk “De stad of randstand heel veel tijd in zo. zijn onbekende werelmee” Samen met die van den voor ons, waar we onze vaders ging bijweinig voeling mee na alle vrije tijd op aan ‘den bouw’. Weekends, hebben. Geef ons maar de ruimte. Een goeie vakantie, de zomeravonden als het lang genoeg hof, speelruimte voor de kinderen en buitenlucht, licht bleef. We wilden dat was wat we in geer zo rap mogelijk in dachte hadden toen we wonen, dus hebben op zoek gingen naar “Wij hebben geluk we eerst den beneden een plek om te wonen. gehad, maar er gaat te in orde gemaakt en Daar zijn we al aan zijn er gaan wonen. begonnen twee jaar weinig aandacht naar sociale Dan hebben we het vóór we trouwden. Al woningbouw” even een beetje rustig wat we konden sparen aan gedaan, er moest zouden we in onze eigen grond of huis investeren. Onze voorkeur ging uit naar een stuk bouwgrond, waarop we ons eigen huis, naar onze goesting konden bouwen. Gehaast waren we toen niet, we keken gewoon in de blaadjes en naar bordjes langs de weg”. Of ze niet terugschrokken voor de prijzen, die ook toen al de pan uitrezen? “Ja natuurlijk, maar je moet niet het eerste het beste kopen. Een beetje zoeken, je mogelijkheden in het oog houden. Zo zijn we eigenlijk bij toeval op dit stukje bouwgrond gestoten. Het stond nergens aangekondigd dat het te koop stond. We belden met de notaris over een grond in Wortel. Toen ik hem zei dat ik van Meerle was, vertelde hij terloops dat hij daar ook een perceel wist dat ons misschien wel zou bevallen.” “We waren meteen verkocht. Het voldeed aan al onze wensen en vermits het nog niet echt op de ‘markt’ was, viel de prijs binnen onze mogelijkheden. En ook onze ouders zagen het wel zitten. Niet dat ze zich echt moeiden, maar ze zijn wel betrokken, je merkt al gauw of ze het een goede keus vinden. In dit geval begonnen onze vaders meteen plannen te maken voor de bouw.” Want dat was natuurlijk het opzet van in het begin, zo veel mogelijk zelf doen. “Het huis volledig laten bouwen was voor ons niet betaalbaar. Sandra en Milan, Andy en Nathan aan de tafel in hun nieuwe huis Alleen door veel zelf te doen en het in de tijd te

5


BOUWEN EN WONEN

INGE VAN GORP EN RIK ROMMENS

De stad kunnen we niet meer missen Rik was tot zijn twintigste, eenentwintigste een echte Meerlenaar. Na zijn middelbare school in Hoogstraten en Turnhout, trok hij naar de Academie in Antwerpen om er fotografie te gaan studeren. Op kot, maar elk weekend was hij trouw op post in Meerle, onder meer als chiroleider. “Ik voelde me echter meteen op mijn gemak in Antwerpen. Het was gewoon een volgende stap in de evolutie die voor mij leek uitgestippeld. Eerst naar Hoogstraten (naar het Seminarie), naar Turnhout (Sint-Pieter) en dan naar Antwerpen. Ik kwam nog graag naar Meerle, maar de stad sprak me aan. Zoveel te doen op loopafstand. Op het laatst van mijn studie woonde ik samen met Inge aan het stadspark. Als we om 10 uur ’s avonds goesting kregen om naar de cinema te gaan, dan zaten we er 10 minuten later ook. Iets eten, iets drinken. Alles in de buurt en altijd wel iets open.” Inge is eveneens van ‘den buiten’, van Ravels, ook een echt plattelandsdorp. Zij liep ook school in Sint-Pieter in Turnhout – waar ze Rik leerde kennen, toen al – en ging daarna op kot naar Gent. “Een leuke stad, heel overzichtelijk ook. Ik had er best willen wonen, maar het is Antwerpen geworden en dat is ook goed hoor”. Aangezien ze al in Antwerpen samen woonden toen ze beiden nog studeerden, was er van terugkeren naar hun ‘thuis’ geen sprake meer toen ze met hun studie klaar waren. In 2000 kochten ze in Borgerhout een vrij grote rijwoning. Bij de Turnhoutsebaan, in de buurt van de Roma. “Bij onze zoektocht hadden we ons voorgenomen dat het binnen de ring moest zijn. In de stad, niet erbuiten. Het was een vrij vervallen woning met veel werk aan. Maar heel de woning was goedkoper dan een lapje bouwgrond in Meerle. We hebben er veel zelf in gedaan. Vanwege te weinig stielkennis vooral het ‘lompe werk’. Afbreken en afval afvoeren, houten vloeren en trappen afkrabben en afschuren, schilderen. Het echte werk hebben we laten doen. Het was een goed huis, met veel plaats, zij het wel in de hoogte. Maar gaandeweg ontdekten we toch de nadelen van een rijhuis. Altijd fietsen in de gang, waar blijf je met de GFT- en andere afvalcontainers? We hadden een kleine tuin, maar die lag helemaal ingesloten en had altijd inkijk van de omliggende woningen, die geen tuin hadden. Openbaar vervoer was dichtbij, maar als je met de auto was, moest je soms een half uur rondrijden om een parkeerplaats te vinden en vervolgens een kwartier stappen voor je thuis was. Dat was niet erg zolang we met ons tweeën waren. Dat veranderde toen er kinderen kwamen. Zeker in het begin is dat veel gesleur met kinderwagen en allerhande toebehoren. Of met boodschappen. Dan is het niet meer zo ple-

6

zant dat je niet bij je huis kan parkeren. En nog meer fietsen in de gang, meer afval...”. Goed anderhalf jaar terug keken ze uit naar een woning die wat praktischer zou zijn op dat gebied. “Niet echt intens zoeken, want Inge was nog bezig met een bijkomende opleiding voor

vroedvrouw. Maar op het internet ontdekten we dit pand. Zo met er een keer voorbij te rijden, beviel het ons meteen. Een woning uit de jaren ’50. Ze deed me trouwens denken aan mijn ouderlijk huis in Meerle. Ze lag wel wat verder van het stadscentrum, maar op zo’n moment merk je hoe arbitrair een grens als ‘binnen de ring’ wel is.” Het is een mooie woning, half open bebouwing met 11 meter langs de straat. Met een eigen oprit en een garage, een tuin die heel wat ruimer is dan een stadstuintje. Hoewel het wegens de studie van Inge niet het allerbeste moment was, hebben ze toch onmiddellijk toegehapt. “Het is

Inge en Leon, Rik en Karel voor hun nieuwe woning in Borsbeek


BOUWEN EN WONEN hier wel Borsbeek, maar amper 100 meter over de grens met Deurne. De terminus van tram 8 op de Eksterlaar ligt op 10 minuten lopen. Achter de hoek is een klein stadsschooltje waar de kinderen naartoe kunnen. Inge werkt in Ranst, dat van hieruit gemakkelijk bereikbaar is. Ik werk in de buurt van het Museum van Schone Kunsten in Antwerpen, dat ik eventueel met de tram kan bereiken. De straat is heel aangenaam met bomen en brede stoepen, breder dan in Borgerhout.

De druk uit het Noorden Over waarom huizen en gronden in onze contreien zo populair zijn bij onze Noorderburen hoor je van alles vertellen. Woningnood in Nederland, goedkopere en mooiere huizen hier, fiscale voordelen, makkelijker verkrijgbare en goedkopere hypotheken, het ‘Bourgondische’ leven. Welk argument de doorslag geeft, zal afhangen van wie het verhaal vertelt, vanuit welk oogpunt hij of zij vertrekt. We hebben wat ‘gegoogeld’ op het net en belden met een specialist terzake, Dhr. Q.J.H. Kalkman van het makelaarsbureau Thijssen & Kalkman, Breda, en zeer actief langs deze kant van de grens.

In Nederland is er woningnood

“De woning was goedkoper dan een lapje grond in Meerle” Hier kunnen de klein mannen fietsen, kunnen ze later alleen naar school. Boekenbergpark met het nieuwe openluchtzwembad ligt op loopafstand. Voorbije zomer hebben we er nog niet van kunnen profiteren, wegens te veel werk met de verhuis en het in orde maken van het huis. Maar de volgende zomer ligt het alvast vlakbij.”

“De stad….. er is zoveel te doen op loopafstand”

Echte woningnood niet. Het klopt dat er nog steeds een veel kleiner aanbod is, vooral dan van kwaliteitsvolle woningen. Daarom blijft de druk op de grensstreek groot en zal die de volgende jaren niet verminderen. Dan hebben we het over panden tot de prijs van 500.000 euro. Die zijn in Nederland heel moeilijk te vinden en voor die prijs krijg je in België een veel leuker pand. Als referentiepunt worden poten-tiële klanten op wat je voor die prijs krijgt in Ginneken of Ulvenhout en vergelijken dat met dezelfde prijsklasse in Meerle, Minderhout, Hoogstraten. Er zijn steeds meer Nederlanders voor wie dat een heel haalbaar budget is, we spreken hier over de grote groep van tweeverdieners met een goed, zij het nog modaal inkomen.

De prijzen zullen blijven stijgen We hebben de indruk dat er momenteel eerder een stabilisatie bezig is. Je zal jaarlijkse stijgingen blijven noteren, maar die zullen meer te maken hebben met het waardevast blijven van vastgoed, van aanpassingen aan de inflatie. Anderzijds is de eerder genoemde 500.000 euro zowat een bovengrens voor de doelgroep, de jongere tweeverdieners. Nog duurdere huizen zouden ten koste zijn van het gezinsbudget dat ze liever reserveren voor een goed leven.

Fiscale aantrekkingskracht Daar waar aanvankelijk naar België gaan wonen een voorrecht was van kapitaalkrachtigen, die vooral een vermogensbelasting wilden ontlopen, zijn het nu vooral doorsnee Nederlanders die in de grensstreek een woning kopen. Dat heeft te maken met een wijziging in de inkomstenbelasting in Nederland in 2001. Toen werd het immers mogelijk de rente voor een hypotheeklening nagenoeg volledig in mindering te brengen van de belastbare inkomsten, ook als het ‘pand’ voor deze lening in België gelegen is. Uiteraard als men zijn inkomsten in Nederland verwerft en dus daar inkomstenbelasting betaalt. In België is dat voordeel beperkt tot het kadastrale inkomen voor de woning die als pand dient. Een niet te schatten voordeel voor de Nederlanders.

Gemakkelijkere en goedkopere hypotheken “De woning in Borgerhout was vrij snel verkocht, aan een goede prijs. Onze investeringen hebben zeker gerendeerd. Zo konden we ook met gerust gemoed ons nieuwe huis kopen. Dat was in vrij goede staat, want het is destijds kwaliteitsvol gebouwd, natuurlijk wel verouderd ondertussen. Veel verbouwingen waren er niet nodig, we hebben het alleen gemoderniseerd. Onze Karel (de oudste) vond het meteen goed, want weinig trappen. In Borgerhout lag zijn slaapkamer 60 trappen hoog. Hij vindt ook dat hij niet zo ver moet lopen als hij moet komen eten. Ons vorig huis was een lange smalle pijp en van de voorkamer naar de keuken vond hij hele afstand. Wat nog opmerkelijk is, dat onze beide ouders blijkbaar heel blij zijn met deze keuze. Vroeger was het ‘het is hun keuze’, nu zijn ze er zelf zichtbaar meer tevreden mee.” En de echte buiten, Meerle of Ravels? “Dat is voor ons een afgesloten hoofdstuk. Dit is het perfecte compromis. De stad vlakbij en toch wonen als in een woonwijk in Ravels of Hoogstraten. Maar de stad, die kunnen we nooit meer missen. Later, als we terug met z’n tweetjes zullen zijn, zijn we zeker dat we een appartement in het centrum van de stad boven één op den buiten verkiezen” . (jaf)

Niet helemaal waar, de rentetarieven voor een hypotheeklening in Nederland verschillen niet danig van die in België. Gemakkelijker evenmin, ook de Nederlandse banken zijn geen liefdadigheidsinstellingen. Net als in België kan je kiezen uit verschillende hypotheeksystemen. Wat sinds de belastingswijziging een steile opgang gekend heeft, is de zogenaamde ‘aflossingsvrije hypotheek’, een systeem dat in België zo goed als niet gebruikt wordt. Kenmerk daarvan is dat je enkel rente terugbetaalt, geen kapitaal. Dat betekent een fors lagere maandlast. Het kapitaal dat op het einde van de looptijd dient betaald te worden mag de ontlener naar eigen keuze samenstellen. Uit beleggingen, levensverzekering, spaarrekening, verkoop van het huis, een erfenis …. Dit systeem wordt aangeprezen als het ideale voor wie in Nederland belastingplichtig blijft. De lage maandlast geeft meer mogelijkheden op een beter leven, je houdt meer over voor leukere dingen dan het afbetalen van een huis. Het houdt wel meer risico’s in, want je maandlast is veel rentegevoeliger. Die is meestal maar vast voor 3 tot 5 jaar. Is die ondertussen gestegen, wordt meteen je maandelijkse afbetaling veel hoger. Ook is op het einde van de rit het kapitaal dat je ontleent hebt niet verminderd, dat is nog volledig te voldoen. Terwijl je onderpand wel in waarde kan verminderen en het bij een eventuele verkoop niet volstaat om het kapitaal af te lossen. Belgen zijn voorzichtiger en ook slimmer, dixit Mr. Kalkman. Zij betalen op 20 jaar hun kapitaal mee af en zijn dan volledig vrij van lasten. Een uitstekende belegging dus. Wat veel voorkomt, is dat Nederlanders eerst in Nederland een doorsnee woning of flat gekocht hebben met een gewone hypotheeklening, met terugbetaling van kapitaal. Na een deel van de looptijd verkopen ze die woning met een meerwaarde en investeren ze die in een leukere en grotere woning in België. Het ontbrekende kapitaal lenen ze dan via de eerder genoemde aflossingsvrije hypotheek. Cruciaal voor dit systeem is dat de woningen in waarde moeten blijven stijgen, zowel in Nederland als in België.

Het Bourgondische België Dat het een doorslaggevende rol speelt om naar België te emigreren valt te betwijfelen. Maar er wordt in alle websites wel naar verwezen. Zowel van de banken die zich op de eerder genoemde hypotheekleningen en op de emigrant naar België toeleggen, als die van de makelaars die in de grensstreek actief zijn en daarvoor de Nederlandse zoekenden aanspreken. Lekker eten en drinken, een goede gezondheidszorg én een bloeiend verenigingsleven zijn argumenten om onze Noorderburen naar panden in België te lokken. (jaf) Geraadpleegde bronnen: www.makelaarsbreda.nl – Dhr. Kalkman / www.emigrerennaarbelgie. nl (Rabobank) / www.belgiehypotheek.info

7


BOUWEN EN WONEN

Hoogstraten, het Knokke-Heist van de Kempen Het weekblad Knack publiceerde in maart vorig jaar vergelijkende cijfers in verband met de kostprijs van bouwpercelen, woningen en appartementen in België. Uit dat onderzoek blijkt dat Hoogstraten samen met Brasschaat de duurste gemeente in de provincie Antwerpen is. Hoogstraten komt daarmee in het illustere gezelschap van Knokke-Heist, enkele andere kuststeden, Brussel, de Brusselse rand en andere dure gemeenten zoals Sint-Martens-Latem enz. Zeg maar bij de 10 % duurste steden of gemeenten van het land. Wallonië en, wat Vlaanderen betreft, Limburg zijn het goedkoopst. In het onderzoek hanteert Knack cijfers van september 2006, maar we mogen ervan uitgaan dat de verhoudingen op dit moment dezelfde zijn. Knack noteerde alle verkopen van middelgrote bouwgronden, huizen en appartementen volgens de normen van de streek en, voor wat de huizen en appartementen betreft, eigendommen in goede staat. Zo komt het weekblad tot drie ingekleurde landkaarten van België, waarop we kunnen aflezen waar het duur en waar het goedkoper is.

Hoogstraten

Essen

Ravels Wuustwezel

Kalmthout

Rijkevorsel

Brecht Beerse

8

Vosselaar

OudTurnhout

Malle Retie

Antwerpen Zwijndrecht

Lille

Schilde

ANTWERPEN

Aartselaar Kontich Lint Schelle Niel Boom

Dessel

Kasterlee

Wijnegem

Wommelgem Borsbeek Ranst Mortsel Boechout Edegem Hove

Hemiksem

Bornem

Zoersel

Schoten

Vorselaar Zandhoven

Mol

Grobbendonk Herentals

Geel Olen

Nijlen

Balen

Herenthout

Lier

Meerhout

Berlaar

APPARTEMENTEN

Westerlo

Duffel

Rumst

Sint-KatelijneWaver

Puurs Sint-Amands Willebroek

Heistop-denBerg

meer dan €200.000 Laakdal

Hulshout

€200.000 - 165.001 €165.000 - 153.001

Herselt

Putte

€153.000 - 148.001

Mechelen

€148.000 - 142.001

Bonheiden

minder dan €142.000

Hoogstraten

Essen

Baarle-Hertog Ravels Wuustwezel

Kalmthout

Rijkevorsel

Stabroek

Merksplas Turnhout

Kapellen

Brecht

Arendonk

Brasschaat

Beerse

Vosselaar

OudTurnhout

Malle Retie

Antwerpen

Zoersel

Schoten Zwijndrecht

Hemiksem

Lille

Schilde

ANTWERPEN

Aartselaar Kontich Lint Schelle Niel Bornem Boom

Kasterlee

Wijnegem

Wommelgem Borsbeek Ranst Mortsel Boechout Edegem Hove

Puurs

Zandhoven

Mol

Grobbendonk Herentals

Geel Olen

Nijlen

Balen

Herenthout

Lier

Meerhout

WOONHUIZEN

Westerlo

Duffel Sint-KatelijneWaver

Dessel

Vorselaar

Berlaar Rumst

Sint-Amands Willebroek

In Hoogstraten ligt de kostprijs van een middelgroot bouwperceel hoger dan 174.000 euro. Hoogstraten neemt, wat de kostprijs van bouwgronden betreft, plaats in een kopgroep van een 50-tal dure steden en gemeenten. De ons omliggende gemeenten zijn allemaal goedkoper. In de provincie is bouwgrond het duurst in Edegem, met een gemiddelde van 441.586 euro en is Grobbendonk het minst duur. Elsene (958.333 euro), Machelen (562519 euro) en Nieuwpoort (533.122 euro) zijn het duurst. In het Limburgse Landen betaal je maar 60.000 euro, bijna tienmaal minder.

Arendonk

Brasschaat

Woningen

Bouwgronden

Merksplas Turnhout

Kapellen Stabroek

Hoogstraten komt bij de bouwgronden en de appartementen in de duurste reeks terecht. In het overzicht van de kostprijs van woonhuizen wordt Hoogstraten in de op één na duurste reeks ingekleurd. Dit betekent uiteraard niet dat een bouwgrond of appartement in Hoogstraten even veel kost als, bijvoorbeeld, in Knokke-Heist, maar wel dat de gemiddelde kostprijs van, bijvoorbeeld, een appartement in beide gemeenten hoger ligt dan 200.000 euro.

In Hoogstraten ligt de gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning tussen de 220.000 en de 300.000 euro, het hoogste niveau binnen de provincie Antwerpen. Enkel in Brussel, in de Brusselse rand en in Knokke-Heist kost een woning meer. In Kraainem, in de omgeving van Brussel, betaal je gemiddeld 400.500 voor een woning, in het West-Vlaamse Mesen heb je voor 100.000 euro een behoorlijk dak boven je hoofd.

Baarle-Hertog

Heistop-denBerg Putte

€300.000 - 220.000 Laakdal

Hulshout Herselt

€220.000 - 199.001 €199.000 - 181.001 €181.000 - 173.501

Mechelen Bonheiden

€173.500 - 165.001 minder dan €165.000

Appartementen In de kostprijs van appartementen zijn de verschillen, zowel op provinciaal als op Belgisch vlak, het grootst. In Laakdal, Vorselaar of Balen betaal je voor een appartement bijna de helft minder dan voor een vergelijkbare eigendom in Hoogstraten. In Schilde kost een appartement gemiddeld 391.000 euro, in Laakdal betaal je

gemiddeld 105.000 euro, of bijna vier voor de prijs van één. Wat appartementen betreft ligt de gemiddelde prijs het hoogst in Sint-Martens-Latem, met 512.500 euro, het laagst in het West-Vlaamse Heuvelland en in het Oost-Vlaamse WortegemPetegem. Daar betaal je gemiddeld 80.000 euro voor een appartement (fh)


BOUWEN EN WONEN

TOON KUSTERMANS EN ANNEMIE MEYERS

De honkvastheid is groot Hij is afkomstig van Meer, zij van Minderhout. Toon Kustermans en Annemie Meyers wonen samen met dochtertje Mies sinds een klein jaar in een van Hoogstratens nieuwste verkavelingen; het Slommerhof. De eerste ontwerpen deden nogal wat stof opwaaien. Reacties als ‘Te klein om op te wonen.’ en ‘Dat kan je amper nog sociaal noemen’ waren niet uit de lucht gegrepen. Maar we zijn ondertussen twee jaar verder, en het Slommerhof raakt aardig volgebouwd, en mag als verkaveling voor de nu heersende normen misschien al weer normaal genoemd worden. Toon en Annemie vertellen met graagte over hun eigen stek op het Slommerhof en over hun zoektocht naar een huis, met als belangrijkste voorwaarde: in de buurt van Hoogstraten. “Een aantal jaren geleden begonnen we met het zoeken naar een huis. We wilden het liefst in de omgeving wonen van Minderhout-HoogstratenWortel. Liever niet in Meer omdat we dat toch iets te dorps vonden. Minderhout en Wortel liggen uiteindelijk vlak bij Hoogstraten, en in Wortel wonen ook veel vrienden van ons. In het begin zochten we niet speciaal naar nieuwbouw, maar ook naar bestaande huizen, waar we recht in zouden kunnen trekken en eventueel met de jaren konden renoveren. Maar dat bleek al gauw onbetaalbaar, dat liep nogal vlug in de richting van 400.000 euro voor een huis, en dat je moest dan nog eerst bewoonbaar maken.

Lotje trek met een kans van 1 op 5

Wie volhoudt, bekomt z’n stukje grond De volgende verkaveling waar we aan mee lootten was die achter de Heilig Bloedstraat, nu Remi Lensstraat en Egidius Van den Akerplein. Maar ook daar waren we niet bij. Zo’n loting is wel spannend, hoewel we nooit enige druk hebben gevoeld doordat we er telkens niet bij waren. Op zich vinden we dit wel een goed systeem. Als er niet meer gronden beschikbaar zijn, is dit wel de eerlijkste manier om ze te verdelen. Het zou erger zijn als je om zes uur ’s morgens op een stoeltje ergens moet gaan zitten en aanschuiven om je in te schrijven. Het blijft wel een zoektocht, en je komt op zo’n loting ook vaak dezelfde mensen tegen uit deze omgeving. Maar uiteindelijk zijn zij ook allemaal wel aan een stuk grond geraakt.

Daarna hebben we een eerste keer ingeschreven voor de loting van een verkaveling. Dat leek ons Een stukje Slommerhof een stuk haalbaarder, zeker omdat het een soToen kwam deze verkaveling. In het begin ging ciale verkaveling was, met een vaste grondprijs het nog om een ander ontwerp, waarbij de peren percelen die niet al te groot waren en dus in celen een stuk kleiner waren, en er op ons deel ons budget pasten. Het ging om de verkaveling twee huizen hadden van de Steenbakkersmoeten komen. Aan straat achter ’t Groenedie eerste loting dewoud in Hoogstraten. “Rustig en toch vlak den toen zo’n zestal Dat vonden we wel een bij het centrum” mensen en koppels fantastische buurt, dat mee. Wij hadden inwaren mooie stukken geschreven met het idee: ‘We willen die stukjes grond. Het ging dan natuurlijk om nieuwbouw niet als ze zo klein zijn, maar we schrijven ons en dat waren toen nog betaalbare prijzen: zo’n elke keer in, om de gemeente te laten weten dat 150 euro per vierkante meter.” we geïnteresseerd blijven.’ De percelen waren in dat eerste ontwerp te klein, slechts 100 vierkante Aan die loting deed toen zo’n 70 man mee, en meter. Alles was te krap en dus onbewoonbaar. daartegenover stonden 15 percelen. We dachten Toen stonden er nog tien huizen meer op het plan sowieso dat we weinig kans maakten, omdat je dan er nu staan, en het is zo al een drukke verkaook in twee categorieën wordt ingedeeld, die veling wat betreft parkeergelegenheid. Maar toen van mensen met en mensen zonder kinderen. De hadden we dus het geluk dat de plannen werden eerste categorie kreeg voorrang. Een aangezien veranderd, en dat die eerste groep mensen die we toen nog in categorie twee zaten, beperkte had ingeschreven ook eerste keuze had. dat onze kansen nog veel meer.

Toon, Annemie en Mies

Een echt sociale prijs kan je dit natuurlijk niet noemen, zo’n 250 euro de vierkante meter. Doordat de kavels zo klein zijn viel de prijs op zich wel mee en paste het binnen ons budget, maar wat je er voor krijgt blijft beperkt. Kleinere kavels worden ook een nieuwe trend, misschien omdat je vlak bij de grens woont. In Nederland wonen ze zelfs nog kleiner. Toen we jonger waren was dit niet ons idee van ‘een woning bouwen’. We dachten meer aan een stuk grond ergens voor open bebouwing, met een groot stuk gazon. Dat is als je 18, 20 jaar bent je idee van bouwen, maar dat is niet meer de realiteit. En je groeit daar onbewust in.

9


BOUWEN EN WONEN

Open huis op architectendag Eerst hadden we het stuk grond van onze keuze, daarna zijn we pas naar de architect getrokken. We hadden vanzelf iets moderns in gedachten, en omdat in deze wijk meer jonge mensen bouwen, hadden we gedacht dat er meer moderne woningen zouden verschijnen, wat niet zo is. Dat heeft toch blijkbaar te maken met smaak, en daar kan je niet over twisten. We zijn ook bewust naar Luc (Vorsselmans, red.) als architect gegaan, omdat zijn moderne stijl ons wel aansprak. Het een spannende uitdaging om te zien wat er op dit perceel mogelijk was. We hebben tot nu toe heel positieve reacties gehad op het resultaat. Ook van de architect die ons zelf voorstelde om ons huis open te stellen op de voorbije architectendag (het laatste weekeinde van september, red.). Hij wilde tonen wat er op een beperkte ruimte allemaal mogelijk is. Dat is toch een vorm van waardering.

Een woonerf in het centrum Het grootste pluspunt is dat je hier heel rustig woont, hier passeert bijna niemand, en toch zit je vlak bij het centrum. Het middenstuk van de verkaveling is niet echt een minpunt, of een obstakel geweest, maar het is wel heel lang de vraag geweest, wat er op gebouwd zal worden. Daar hebben we pas een paar weken geleden antwoord op gekregen. We wisten wel van in het begin dat daar kleine woningen op zouden komen, maar toch we hebben de plannen met argwaan gevolgd. Het wonen is hier vanaf de eerste minuut voor

Toon en Annemie kozen bewust voor een eigentijdse woning, een ontwerp van Luc Vorselmans. honderd procent meegevallen. De belangrijkste factor daarin is het huis zelf, daarmee zijn we heel tevreden, net als met de rust hier. Iedereen die bij ons binnenkomt, verschiet ervan hoeveel woonruimte we hier hebben. De meeste van onze vrienden hebben zelf een vrijstaande en grote woning, maar zijn toch allemaal enthousiast over ons huis. Ook mensen die nog op zoek

DE WERELD VAN

10

zijn naar grond, reageren verbaasd als ze zien wat wij uiteindelijk hebben kunnen doen. Toen we aan het bouwen waren, hadden we het gevoel: ‘dat zit hier goed’. Het is ons zelfs zo goed bevallen, dat we, afhankelijk van het budget natuurlijk, over een jaar of twintig misschien wel zeggen: ‘Dat doen we nog eens opnieuw.’ Wie weet!”(ms)


GEMEENTERAAD

vanuit het stadhuis... Meerderheid verdeeld

Hoogstraten verhoogt de belastingen Wat verwacht werd, is er ook gekomen. Hoogstraten verhoogt zijn belastingen. De investeringskosten voor de volgende jaren hebben de begroting onder druk gezet. Doch in de meerderheid zit men echter niet op de zelfde golflengte. Burgemeester Van Aperen en zijn ploeg distantiëren zich van de belastingsverhoging en onthouden zich bij de stemming. De drie interne oppositieleden binnen zijn fractie stemmen met CD&V mee. Op zijn minst een bewogen zitting met een onverwachte nieuwe voorzitter. Voorzitter De laatste gemeenteraadszitting van december 2007 begon al met een ongewone gebeurtenis. Door de afwezigheid van voorzitter Marcel Verschueren werd het voorzitterschap overgedragen aan het langst zetelende raadslid en dat was in dit geval Karel Aerts. Sinds 1 januari 2007 wordt het voorzitterschap niet meer waargenomen door de burgemeester zoals dat voordien steeds het geval was, maar door een raadslid die hiertoe aangeduid werd door de meerderheid. Marcel Verschueren heeft tot hiertoe de raadszittingen op een voortreffelijke manier geleid. Wegens ernstige gezondheidsproblemen en opname in het ziekenhuis kan hij deze taak voorlopig niet meer waarnemen. Alle raadsleden wensen hem via een kaart een snelle beterschap en een vlugge

terugkeer. Wij van onze kant sluiten ons daar graag bij aan. Met het voorzitterschap van Karel Aerts krijgen we een speciale situatie vermits Aerts sinds de gemeenteraadsverkiezingen samen met de raadsleden Roger Van Aperen en Leen Vermeersch een wel heel speciale plaats inneemt binnen de meerderheid. De stemming over de verhoging van de personenbelasting zal dit eens te meer aantonen.

Pidpa Vooraleer aan de begroting 2008 te beginnen stemt de gemeenteraad eerst voor toetreding tot Hidrosan, het rioleringsproject van Pidpa. Door

Wegens ernstige gezondheidsredenen moest voorzitter Marcel Verschueren verstek laten tijdens de laatste gemeenteraadszitting. Alle raadsleden wensen hem een spoedig herstel.

de samenwerking met Pidpa blijft de riolering wel eigendom van de gemeente maar wordt de exploitatie en de saneringswerken uitgevoerd door Pidpa. Raadslid Snoeys (KVB) vindt dat er binnen de meerderheidsgroep lang rond dit onderwerp gewerkt is en dat zij heel wat informatie gekregen hebben. “In het begin was KVB zeker geen voorstander voor Hidrorio, omdat wij er van overtuigd waren dat we alles beter in eigen beheer konden uitvoeren. Nu staan wij volledig achter dit project. Ik kan echter enkel spreken voor 7 leden van onze fractie. Met de voorzitter (Karel Aerts, jh), Leen en Roger is er geen discussie geweest.” Raadslid Jacobs (Groen!-Hoop) is alvast blij dat het water in overheidshanden blijft. Toch heeft hij het er moeilijk mee dat er slechts één dossier is en dat dit te nemen of te laten is en anderzijds dat er geen infosessie aan vooraf gegaan is. “Ik hoor hier nu dat over dit dossier al lang discussie gevoerd wordt, maar toch hebben wij nooit iets over dit project gehoord. Met de openbaarheid van bestuur wordt hier dus wel een groot loopje genomen.”

Biggenruggen kosten geld

Met de stemming over het budget 2008 blijkt eens te meer hoe groot de spanning in het college wel is. Burgemeester Van Aperen komt meer en meer geïsoleerd te staan.

De kostprijs voor de aanleg van een fietspad in de Sint-Lenaartseweg is plots de hoogte ingeschoten en daar kan de oppositie niet om lachen. 100.000 euro extra of 45% meerwerken.”Dit is overdreven”, vindt raadslid Roger Van Aperen.” Dit kost de gemeente 100.000 euro meer. Het

11


GEMEENTERAAD studiebureel heeft hier serieus gefaald in haar opdracht. Wij hebben vaak gewezen op een aantal tekorten en zijn toch blij dat we op tijd ingegrepen hebben in het stuk naar de Lodewijck De Konincklaan. Ik raad het college aan een brief te schrijven naar deze firma om ze op haar financiële verantwoordelijkheid te wijzen.” Ook de fractie Groen-Hoop is dezelfde mening toegedaan. Schepen Martens vraagt begrip voor deze meerkost omdat dit slaat op het verwijderen van de biggenruggen en het opnieuw asfalteren van deze stukken. Raadslid Aerts kan zich moeilijk verzoenen met deze uitleg. “Asfalteringswerken zijn ten laste van de provincie want dit is een provincieweg. Het college of de raad moet beslissen of meerwerken die over de schreef gaan mogen worden uitgevoerd. Het gemeentebestuur is hierin veel te laks geweest.”

gemeentebestuur een meeruitgave van minstens worden. Daarnaast zijn er nog de talrijke plannen 320.000 euro per jaar inhouden.” Voor 2008 of dromen om tegen 2012 een nieuw zwembad wordt de bijdrage van de gemeente geschat op te bouwen achter de “smurfenhuisjes”, al dan 1.946.598 euro. Voor de politiezone zal de stad niet gekoppeld aan de bouw van een cultureel dit jaar een 770.000 euro moeten ophoesten. centrum. Voor dit jaar worden alvast in de beVanaf 2012 wordt er groting, nu “budget” een bijkomende overgenoemd, de volgende dracht van 750.000 investeringen opge“De bouw van het euro voorzien. Het nomen: verbouwen rusthuis wordt geraamd op college gaat er dan kazerne brandweer 16 miljoen euro” van uit dat in dat jaar (€332.790), aanleg het zwembad operaparking Vossegang tioneel zal zijn. Voor (€250.000), schoolde bouw van dit zwembad opteert het gemeenlokalen Minderhout (€290.000), nieuwe school tebestuur voor een PPS-project waarbij privéMeersel-Dreef (€1.820.000), onderhoudswerpartners worden aangezocht om het zwembad ken wegen en voetpaden (€600.000), aankoop te bouwen en te financieren en waaraan de gegronden voor fietspad Strijbeek (€320.000), meente jaarlijks een bijdrage zal moeten betalen restauratiedossiers St-Lucia kapel en kapelletje voor de exploitatie. van Minderhout (€ 481.000). Een ander belangrijk element in het financiële huishouden van de stad is de uitstaande schuld die in Hoogstraten beduidend hoger ligt dan het Vlaams gemiddelde. “In 2006 moest de stad Hoogstraten nog voor €1.241 per inwoner aan leninglasten terugbetalen , terwijl het provinciaal gemiddelde €951 per inwoner bedroeg”, aldus de nota van de schepen. Nu de interesten terug stijgen zal ook hier in de toekomst ernstig rekening moeten mee gehouden worden. Het college wil er daarom naar streven om de volgende jaren niet meer dan ongeveer 2,2 miljoen euro per jaar aan nieuwe leningen op te nemen.

Boter bij de vis Om al deze hoger vermelde uitgaven te kunnen bekostigen moet er ook voldoende geld in het laatje komen. Het gemeentefonds, dit is de overheidssubsidie aan de gemeenten, volgt al enkele jaren niet meer de kosten van alle taken die de overheid de gemeenten oplegt. De dividenden, dit zijn de winstuitkeringen aan de gemeenten van Hoe hard schepen van Financiën Marc Haseldonckx ook probeert de burgemeester te energiemaatschappijen, zijn door de liberaliseovertuigen van de noodzaak van een belastingverhoging, het antwoord blijft negatief. ring van de markt de laatste jaren fel teruggevalHoewel CD&V en KVB samen de meerderheid vormen, zal KVB zich bij de stemming len. “In de prognoses die zowel IKA als Iveka onthouden. voor de volgende jaren hebben aangekondigd, kunnen we spreken van een jaarlijkse terugval van de dividenden ten bedrage van ca 1,5 milSchepen geeft toelichting joen euro ten overstaan van de periode van vóór Belastingen omhoog Schepen van Financiën Marc Haseldonckx geeft de liberalisering.” De kogel is door de kerk. Wat al langer voorspeld tekst en uitleg over de nieuwe begroting en de Volgens schepen Haseldonckx zit er voor de gewas, ondanks de omfloerste of voor anderen meerjarenplanning 2008-2012. Buiten de permeenten niet veel meer in dan de belastingen te stoere taal die hierover in de verkiezingspesoneelsuitgaven en de verhogen. Vandaar dat riode gebruikt werd, gaan de belastingen dit jaar werkingskosten zullen Hoogstraten de persoflink omhoog. De personenbelastingen stijgen vooral de bijdragen nenbelasting optrekt van 5% naar 6% en de onroerende voorheffing Roger Van Aperen, aan het OCMW en van 5% tot 6% en de wordt opgetrokken van 1350 naar 1400 opcenLeen Vermeersch en Karel deze voor de politieopcentiemen van 1350 tiemen. Dit betekent concreet een meerinkomst zone doorwegen op het tot 1400. Dit brengt de Aerts helpen CD&V aan voor de gemeente van 145.255 euro aan persobudget van de stad. De gemeente voor 2008 nenbelasting en 354.683 euro door de verhoging een meerderheid bouw van de bejaardeneen 500.000 euro exvan de opcentiemen. woningen zal meer dan tra op. Voor 2012 verKoken kost nu eenmaal geld en dus heeft de 3 miljoen euro kosten. wacht men een bijkogemeente extra centen nodig want er staan nog De bouw van het rusthuis wordt geraamd op 16 mende verhoging tot 1600 opcentiemen wegens zware investeringen te wachten. De grootste brok miljoen euro. Na aftrek van subsidies zal er nog de geplande ingebruikname van het zwembad. is zeker het nieuwe rusthuis en de bejaardenminstens 8 miljoen euro ten laste zijn van het woningen. Volgens de CD&V schepenen op de OCMW. ”Zelfs indien het OCMW er in slaagt persbabbel half december zal het OCMW een inom de helft van de leninglasten op zich te neNiet gelukkig vestering moeten doen van een kleine 20 miljoen men, onder meer door de verhoging van de ligNiet enkel de oppositie is ongelukkig met de beeuro. Men vermoedt dat wellicht de helft van dit dagprijzen, zal dit project vanaf 2011 voor het lastingverhoging. Ook in eigen rangen suddert bedrag op de kap van de gemeente zal verhaald

12


GEMEENTERAAD

Leen Vermeersch en Karel Aerts zullen zich samen met Roger Van Aperen distantiëren van ‘hun’ partij KVB bij de stemming over de belastingverhoging. de ontevredenheid maar buiten raadslid Snoeys (KVB) houdt iedereen de lippen op elkaar. Burgemeester Van Aperen en vijf van zijn partijgenoten onthouden zich bij de stemming over de personenbelasting. Snoeys : ”De verhoging naar 6% is voor ons een zeer grote moeilijkheid. Daarom zullen wij ons onthouden. Mensen die hard werken moeten beloond worden en niet extra belast worden!” Raadslid Johan Vermeeren (CD&V) reageert hierop direct: “Mensen moet je belonen door ze op het punt van dienstverlening te laten mee evolueren en dat is een belangrijke taak voor een openbaar bestuur. Wij proberen op een evenwichtige manier de lasten te spreiden over de ganse bevolking. Er is nog ruimte voor financiële controle en rationalisering. Spaarzaamheid is nodig zonder aan kwaliteit in te boeten en er is zelfs nog groeimogelijkheid zoals in het onderwijs, in de sportsector, enz. Een zwembad brandt al jaren op ieders lippen. Daarom willen wij zeker niet ter plaatse blijven trappen, maar wel binnenkort watertrappen.” Toch haalt de “meerderheid” de belastingverhoging door de stemronde. Het zijn de drie “dissidenten “ binnen de KVB-fractie die CD&V de verhoopte stemmen leveren. Leen Vermeersch, Karel Aerts en Roger Van Aperen steunen de belastingverhoging wel en maken zich hierdoor binnen de KVB wellicht nog minder geliefd. Roger Van Aperen:”Wij gaan met zijn drieën het project van 6% mee steunen. Persoonlijk heb ik de verhoging zelf reeds gepromoot. De cijfers spreken voor zich. Wij moeten immers zorgen voor financiële ademruimte. Voor de bevolking betekent deze verhoging voor 2008 een stijging van 35 euro per persoon voor de personenbelasting en 40 euro per persoon voor de opcentiemen.” De verhoging van de opcentiemen wordt dan wel door de volledige meerderheid goedgekeurd (19 tegen 3). Hoewel raadslid Roger Van Aperen naar eigen zeggen zijn twijfels heeft over de

optrekking tot 1400 opcentiemen keurt hij de verhoging mee goed.

Oppositie radicaal tegen De oppositie is niet mild voor het college. Vooreerst verwijt zij CD&V dat deze haar visie doordrukt en communiceert met de pers alvorens de commissie financiën bijeen geweest is en vooraleer de gemeenteraadsleden zich hebben kunnen uitspreken over de begroting. En dat voor een partij die sprak over “een goed bestuur met meer transparantie, met meer inspraak, een bestuur dat luistert naar datgene wat leeft onder de bevolking, een bestuur dat ook luistert naar de oppositie en bereid is om goede voorstellen mee te nemen in beslissingen” In het dossier dat ter inzage van de gemeenteraadsleden lag stond enkel de verhoging vermeld zonder de minste motivatie, zonder enige toelichting. “Hoe is dit te rijmen met de verkiezingsbelofte van KVB om geen verhoging van de personenbelasting goed te keuren en de belofte van de toenmalige minister president Leterme tijdens een verkiezingsdebat dat “in geen enkele gemeente waar de CD&V zou besturen, de belastingen zouden stijgen.” Beide partijen breken nu hun woord, aldus oppositieraadslid Lief Pans (Groen-Hoop). “Het gaat hier om een

belastingsverhoging van 20 % , een belasting op de lonen, op de uitkeringen, op de pensioenen , op de ziektevergoedingen, kortom op het inkomen van de modale burger. Door de indexaanpassingen is er sowieso al een verhoging van de belastingen, nu komt er nog een smak bovenop. Vanaf 2009 zullen de 19.000 inwoners van Hoogstraten minimaal 545.778 meer moeten ophoesten aan hun stadsbestuur. De opbrengsten uit de verhoging van de personenbelasting zijn dubbel zo hoog dan de opbrengsten uit de verhoging van de opcentiemen. Dit betekent dat de mensen waarvan het inkomen goed gekend is bij de fiscus, zoals alle werknemers, benadeeld worden tegenover die mensen van wie de reële inkomsten minder goed gekend zijn bij de fiscus, zoals de zelfstandigen en de landbouwers. Waarom kiest men niet voor een gelijke verdeling over de personenbelasting en de opcentiemen?” Naast deze algemene kritieken heeft de oppositie ernstige vragen bij een aantal aspecten uit de begroting. In een notendop noteren we: De huur van een stuk grond van de kerkfabriek in de Vossengang voor 20.000 euro per jaar en aanlegkosten voor 250.000 euro in 2008 . Is het dan niet beter dit perceel aan te kopen zodat de investering over het eigen patrimonium gaat? Er zit in de begroting 2008 een tussenkomst van 70.000 euro aan de Watering. Nochtans heeft deze Watering in 1998 een lening aangegaan bij Dexia waarbij de gemeente borg gestaan heeft. Tot hiertoe werd deze lening niet terugbetaald maar betaalde de gemeente in 2006 de lening van ongeveer 300.000 euro terug. De gemeente mag de putten dempen maar de Watering vertikt een massa onbetaalde belastingen te innen. De verantwoordelijken blijken zich geen rekenschap te moeten geven. Is dit geen vorm van slecht bestuur? Waarom werden er nog geen subsidies aangevraagd voor de nieuwbouw van de school in Minderhout? Als goed bestuur moet je toch zoveel mogelijk trachten uitgaven te recupereren via subsidies, zeker als die voorhanden zijn. Tenslotte is de meerkost van het IKO-onderwijs in 2008 opgelopen tot 329 euro per leerling. Hoever kan men hier in blijven gaan? In totaal is er voor minstens 102.000 euro aan meubelen aangekocht voor de drie nieuwe ateliers. Het laat zich raden dat tal van deze punten in de loop van dit werkjaar ruim terug aan bod zullen komen. Wij houden deze discussie verder voor later.

13


SAMENLEVING

VZW Ispahan – Stervensbegeleiding

Helpen sterven Op rouwbrieven, en ook al eens op doodsprentjes, kom je steeds meer de naam Ispahan tegen, een Turnhoutse organisatie die als doel heeft mensen te helpen bij hun stervensproces. Dokters en ziekenhuizen zijn er op gericht mensen te genezen, niet om mensen bij te staan als er van genezing geen sprake meer is, maar het tijd is om te gaan. Vanaf de jaren 80 groeide het besef dat, ook al is er van beter worden geen sprake meer, een mens toch niet aan zijn lot mocht overgelaten worden, evenmin als zijn familie die daar meestal machteloos bij stond. Veel mensen begonnen er toen over na te denken: kan men iemand wel helpen bij het sterven? en hoe doe je dat? In ziekenhuizen en ook elders zijn er altijd wel mensen geweest die het talent hadden om dat te doen en het ook deden. De meest gekende, welhaast beroemde zuster Leontine was zo iemand. Haar verhalen en lezingen over stervensbegeleiding hebben in ons land veel in beweging gezet en velen zijn door haar voorbeeld geïnspireerd geworden. Zo is in 1989 in Turnhout Ispahan ontstaan, opgericht door Vifke Damen, en de dokters Guy Clerinx en Paul Cornil. Met Paul Cornil en dokter M.Mertens, voorzitter van het Beschermcomité, hadden we een gesprek over de werking van vzw Ispahan. Wat was uw bekommernis bij de oprichting van Ispahan? In de late jaren 80 beseften wij dat het grootste deel van de mensen in het ziekenhuis stierf (70%) terwijl de overgrote meerderheid van de zieken thuis wilde dood gaan. Met stervensbegeleiding aan huis dachten wij tegemoet te komen aan die wens. En inderdaad, nu in 2007, sterft nog 50% van de mensen thuis (Daar niet bijgeteld zijn de mensen die in de rust- en verpleegtehuizen sterven). In die 18 jaar van onze werking hebben wij dit toch kunnen bereiken.

Kunnen alle mensen wel thuis sterven? Is er geen technische ondersteuning nodig die alleen in het ziekenhuis te vinden is? In principe kan iedereen thuis sterven; slechts in zeldzame gevallen moet een stervende mens naar het ziekenhuis voor medische ondersteu-

ning. Het belangrijkste probleem is dat er thuis niemand is die dag en nacht paraat is om voor de zieke te zorgen. Er is de familie, de huisarts, de thuisverpleging, de poetshulp … maar wie zal ’s nachts oppassen? Dat is vaak niet mogelijk of de mensen durven het niet aan en vooral daarom gaan ze naar het ziekenhuis. Het tekort aan nachtopvang is groot en dat kan ook niet door Ispahan opgelost worden. Tijdens de dag kunnen onze vrijwilligers best een tijdje oppassen maar ’s nachts is dat moeilijk.

Sturen de huisartsen een mens die terminaal ziek is, niet liever naar het ziekenhuis? Integendeel. Onze samenwerking met de huisartsen is zeer goed; het is ten andere onder hun impuls dat Ispahan is opgericht. De wachtgroepen van huisartsen steunen ons ook financieel en enkele jaren geleden hebben zij ons nog een prijs

Ispahan heeft zijn naam ontleend aan het gekende gedicht van P.N.Van Eyck:

De tuinman en de dood Een Perzisch edelman: Vanmorgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik, Mijn woning in: “Heer, heer, één ogenblik! Ginds in de rooshof, snoeide ik loot na loot, Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood. Ik schrok, en haastte mij langs d’andere kant Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand. Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan, Voor d’avond nog bereik ik Ispahan!” Vanmiddag – lang reeds was hij heengespoed Heb ik in ’t cederpark de Dood ontmoet. “Waarom”, zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt, “Hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht gedreigd?” Glimlachend antwoordt hij:”Geen dreiging was ‘t Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast, Toen ‘k ’s morgens hier nog stil Aan ’t werk zag staan Die ‘k ’s avonds halen moest in Ispahan

Van l. nar r. : Herman Verlinden van het Beschermcomité Ispahan voor onze regio, Dokter Cornil en Dokter Mertens. 14

toegekend, als de organisatie die hen het meest bijstaat in hun werk. Zo wat de helft van de aanvragen voor begeleiding die wij binnenkrijgen komt van hen. De huisarts is de spil van het gebeuren, alles wordt in overleg met hem gedaan. Ispahan is er vooral om zowel de zieke als de familie bij te staan met luisteren, met troost, met raad in een van de moeilijkste momenten die een mens in zijn leven doormaakt.


SAMENLEVING Zijn er veel mensen bij de werking van Ispahan betrokken? We kunnen beroep doen op 2 equipe-artsen, 5 verpleegkundigen, 1 teambegeleider, 1 coördinator voor het vrijwilligerswerk en een administratief bediende. Daarbij komen nog een 40-tal vrijwilligers die ook zorgen voor begeleiding en ondersteuning van patiënt en familie. In 2006 hebben wij zo aan 333 zieke mensen hulp kunnen bieden. Van deze patiënten sterft gemiddeld 80% thuis, de anderen zijn toch op het eind naar het ziekenhuis moeten gaan, meestal omdat er geen dag- en nachtverzorging mogelijk was De hele zorg van Ispahan is gratis voor de zieke en zijn familie. Dat brengt wel mee dat wij maar moeilijk kunnen toekomen met ons budget. Dat bestaat uit de subsidies van de overheid, de gemeentelijke toelage (0.02 euro per inwoner) en giften van verschillende organisaties, particulieren en bedrijven.

Trendsetter in eigentijdse interieurs

Gebeurt het vaak dat de patiënt of zijn familie om euthanasie vraagt? Dat gebeurt inderdaad meer en meer en meestal wordt die vraag aan de huisarts gericht die de vraag dan aan ons doorspeelt. Dan gaan wij na of die vraag om euthanasie niet kan beantwoord worden door de zieke meer comfort te bieden, zijn pijn te verzachten en zijn angst proberen weg te nemen … en meestal verdwijnt dan de vraag. We willen natuurlijk het lijden van die mensen zo kort mogelijk houden en zullen dan ook niets doen om het leven te verlengen. We zullen ook liever geen kunstmatige voeding of vocht toedienen als mensen aangeven dat ze niet meer willen eten en drinken. Dat is voor ons een teken dat het stervensproces is ingezet. Als de aftakeling ondraaglijk is geworden voor de zieke wordt palliatieve sedatie toegepast. Daardoor glijdt hij in een diepe slaap en brengt zo zijn laatste uren en eventueel dagen, buiten bewustzijn door terwijl het stervensproces gewoon doorgaat.

“Pijn en aftakeling is voor de zieke zijn grootste zorg”

Exclusief voor de regio

Derde generatie sinds 1947 in het centrum van Hoogstraten

Alle soorten behang, trendy of klassiek Verf in 20.000 kleuren van Boss Paints

Hoe komt de zieke of zijn familie in contact met Ispahan?

Meestal via een vraag van de huisarts, zijn familie of de zieke zelf. Dan komt een verpleegkundige, soms samen met een vrijwilliger, naar de zieke toe om kennis te maken en te horen wat er van ons verwacht wordt. Zo’n contact bestaat vooral uit vragen beantwoorden, luisteren, eventueel raad geven en naargelang de vraag komen wij dan dikwijls, of maar soms, eens langs bij de zieke. Die hele tijd blijven wij in contact en in overleg met de huisarts die altijd de verantwoordelijke blijft. Het is gelukkig steeds meer zo dat de patiënt en zijn familie weten “Gelukkig weet dat de ziekte ongede patiënt en zijn familie neeslijk is en dan kan steeds meer dat de ziekte er in alle openheid over het sterven en de ongeneeslijk is” dood gesproken worden, indien de zieke dat zelf wil natuurlijk. Soms wordt de zieke – meestal op vraag van de familie – onwetend gelaten. De begeleiding wordt daardoor vaak moeilijker omdat de zieke toch vermoedens heeft maar die worden niet bevestigd. Het is dan niet vanzelfsprekend om dan eventuele zorgen en ongerustheid te bespreken.. (Jof)

VZW Ispahan is gevestigd in het Ontmoetingscentrum van Janssen Farmaceutica, Stationsstraat 60-62 in Turnhout. Ispahan@ispahan.be Tel.014.42.66.02 Giften aan vzw Ispahan zijn fiscaal aftrekbaar en kunnen gestort worden op Dexia 789-5692922-10 of Fortis 230-0293999-12

Raamdecoratie, zonnewering en vloerbekleding

Bent u graag op de hoogte van de nieuwste kleurencombinaties? Wenst u kleurrijke tips voor de juiste samenstelling van uw interieur? Bezoek dan zeker een van onze infoavonden of bel ons voor meer informatie.

AANBEVOLEN:

Workshops op aanvraag Ideaal voor groepen van 10 tot 16 personen. Aanleren van verschillende verftechnieken. Hoe maak ik van een oud kastje een trendy meubel?, enz...

H. Bloedlaan 277-299 2320 Hoogstraten Tel: 03/314 52 78 Fax: 03/314 88 02 e-mail: info@mertens-schilderwerken.be 194

15


SAMENLEVING

helemaal op de hoogte gebracht van hoe het met de zieke gaat en hoe de ziekte waarschijnlijk verder zal verlopen. Veel mensen kennen Ispahan hier niet zo goed, we noemen dat ook niet altijd want soms komt

Hoewel de boodschap wel duidelijk is, is het nog niet gemakkelijk om daarover te praten. Eigenlijk pas als de zieke mens die boodschap heeft aanvaard, kunnen we daar samen over praten, als hij dat ook wenst natuurlijk. Dat geldt ook voor de gezinsleden voor wie die aanvaarding soms nog moeilijker is. Het is wel zo dat de zieke makkelijker met ons daarover kan praten dan met zijn naaste familie voor wie dat veel pijnlijker is. Het ligt er ook aan hoe lang de begeleiding duurt, dat kan enkele weken maar ook enkele maanden zijn. M. en F. Wanneer zijn we het meest nodig? Ik denk vooral vanaf de tijd dat de zieke bedlegerig wordt en het hangt ook af van het gezin, hoeveel tijd de mensen hebben om met de zieke bezig te zijn. Wat dat betreft is er de laatste tijd een gunstige evolutie aan de gang. Meer en meer gezinnen willen zelf voor de zieke zorgen zodat die thuis kan sterven. Pijn en aftakeling – verlies van

Frans Van Bergen

Marleen Balanck

dat bedreigend over; Coda uit Wuustwezel is hier veel beter bekend. Wij zijn ook de 2 enige vrijwilligers in deze regio op een totaal van 43 die allemaal elders wonen. F. We maken vooraf een afspraak om eens langs te mogen komen en dan ben ik toch wel wat onzeker. Ge komt in een onbekend gezin op een zeer moeilijk moment in hun leven en dan vraag je je toch wel af: gaat het tussen ons klikken? gaan ze iets aan mij hebben? kan ik hier helpen? Soms kunnen wij ook al eens een of meer uurtjes oppassen zodat wie de zieke verzorgt eens kan ontlast worden. Zo raken we soms makkelijker vertrouwd met de zieke zelf. Maar evengoed gebeurt het dat het niet klikt tussen ons en het

waardigheid – is voor de zieke zijn grootste zorg en als dat voor een groot stuk kan weggenomen worden door de pijnbestrijding en ik wil erop drukken dat ze daar bij Ispahan zeer goed in zijn, dan is de zieke en het gezin al veel meer gerustgesteld. Er is tegenwoordig ook zoveel mantelzorg die daar ook bij helpt: thuisverpleging, poetshulp, kinesist aan huis …Wat wij doen, stervensbegeleiding, hoort daar ook bij.

Wie niet weet van de dood, weet niet van het leven Een hele avond waren we te gast bij Frans Van Bergen uit Wortel die ook Marleen Balanck uit Hoogstraten had uitgenodigd om te vertellen over hun werk als vrijwilliger bij Ispahan. Ze zijn allebei bezig met stervensbegeleiding en vertelden daarover boeiende verhalen Het begin Marleen: Ik heb vroeger in Pulderbos gewerkt, eerst bij revalidatie van kinderen, later bij te vroeg geboren baby’s. Van die kleintjes heb ik er meerdere zien sterven en dat trof me zeer, vooral omdat ik toen nog geen sterfgeval in mijn familie had meegemaakt. Toen ik later enkele goede vrienden verloor, dacht ik: hier gebeurt niets, de achterblijvers kunnen nergens naartoe met hun leed en vragen. Ook de stervende mens wordt in feite aan zijn lot overgelaten. Na mijn pensionering zocht ik iets nuttigs om te doen en mijn huisarts wees me op Ispahan, om daar vrijwilliger te worden. Ik ben daar op ingegaan en al bij de opleiding ondervond ik dat dat echt iets voor mij was; ik werd er sterk door aangesproken en ben nu zo’n 8 jaar bezig met dit werk. Frans: Ik ken Ispahan al vanaf de beginperiode en toen onze pa gestorven is, heb ik contact met hen gezocht. Via boeken ben ik me meer en meer gaan verdiepen in de kwesties van leven, gezondheid en dood. Het boeide me sterk en toen ik later deeltijds ging werken zocht ik een bezigheid buitenhuis en dat werd : vrijwilliger bij Ispahan. Sinds een 5-tal jaren ben ik daar nu mee bezig.

Leertijd M. De beginopleiding duurt maar 2 dagen en een weekend maar gaat in feite steeds door. Ispahan doet heel veel voor de vorming van de vrijwilligers en ik heb iedere kans benut. Je leert daarbij ook veel over jezelf, je komt jezelf tegen zoals dat heet, en dat was toch wel verhelderend. Er is ook het patiëntenoverleg met de verpleegkundigen, het vrijwilligersoverleg en de intervisie waar wij onze ervaringen met de zieke mens en zijn familie uitwisselen met elkaar. Daar leer je nog veel bij. F. Ik volg niet al die werkgroepen, ik werk ook nog voor het dagelijks brood, hé. Wel doe ik mee in de werkgroep spriritualiteit waar het gaat over verdieping en zingeving van het werk wat wij doen. Laatst ging dat over de kracht die elke mens in zichzelf kan vinden, de zieke, de stervende en wijzelf ook natuurlijk.

“Na mijn pensionering zocht ik iets nuttigs om te doen….” gezin en dan kun je misschien later nog eens terug komen of eventueel iemand anders sturen als dat gewenst is.

Het weten Op bezoek F. en M. Voor we bij de mensen aankomen is de verpleegkundige van Ispahan daar al aan huis geweest. Ze overlegt dan met de huisarts, patiënt en familie en zal dan eventueel ook ons inschakelen. De verpleegster heeft ons dan al

16

F. Bijna altijd weten de mensen dat hun ziekte ongeneeslijk is en ze dus over niet zo’n lange tijd gaan sterven. Het is de dokter die het hen heeft laten verstaan door te zeggen dat hij niets meer voor hen kan doen. Ook al wordt hij soms nog behandeld dan is dat niet om te genezen.

Het afscheid M..: Waar het, volgens mij, vooral om gaat bij de begeleiding is dat je open staat voor al wat de zieke en de mensen van het gezin kwijt willen; ook als de zieke klaagt, als hij kwaad en opstan-

“We hebben nu minder schrik van de dood” dig is, als hij angstig is …niet wegpraten maar blijven luisteren. Je voelt je daarbij natuurlijk dikwijls zeer machteloos maar dat is normaal als je te maken krijgt met verdriet en lijden. ’t Is wel nodig dat je er zelf ontspannen naartoe gaat zodat je dat aankan. Maar er wordt zeker niet altijd over droevige dingen gesproken. Soms kun je ook een uitstapje maken, gaan wandelen met de rolstoel, een bezoek brengen aan dagverblijf Coda. Aanvaarden dat je dood gaat, ook door de familie, is nodig om bewust afscheid te kunnen nemen van elkaar en dat gebeurt best vooraleer


SAMENLEVING de allerlaatste uren gekomen zijn. Als het dan zo ver is, vind ik het beter dat wij er niet bij zijn, dat is zo’n intiem moment en wij blijven toch min of meer buitenstaanders. Ik heb wel een keer een overlijden meegemaakt waar ik echt van “gepakt” was. Dat was een grootmoeder die vredig stierf omringd door haar vier kleinkinderen; een van die kinderen lag zelfs met haar hoofd op het kussen naast de grootmoeder. Zo mooi, zo vredig, dat had ik niet willen missen. Maar het sterven is altijd verschillend, het kan ook met veel pijn en angst gepaard gaan maar dat zal dan gelukkig meestal kortstondig zijn. M. . De vraag om euthanasie is aan mij in al die jaren nooit uitdrukkelijk gesteld; meestal zal de dokter of verpleegkundige daarover worden aangesproken. Als die vraag al gesteld wordt verdwijnt die meestal door de pijnbestrijding. Medicamenten zoals o.a. de pijnpomp, morfinepleisters e.d., kunnen het leven van de zieke weer draaglijk maken en dan verdwijnt dat waar hij bang voor is, meer op de achtergrond. F. Maar het gebeurt wel dat als de zieke de euthanasie toch ter sprake brengt ik de zieke aanraad om alles wat daarvoor nodig is op tijd in orde te brengen: formulieren invullen, een 2de arts aanwijzen. Dan kan de zieke later nog beslissen en is hij nu gerustgesteld. M. Ik heb ervaren dat bijna alle stervende mensen hopen op een weerzien later. Velen zijn al wat ouder en hebben daar ook altijd in geloofd. Die hoop is een troost, zowel voor diegene die gaat als diegene die achterblijft. Over vagevuur en hel wat mensen angst zou kunnen inboezemen, daarover horen wij niets meer en dat is toch wel positief.

SOFTCOMPUTER Meerseweg 80B 2322 HOOGSTRATEN Tel: +32-3-315.09.09 info@softcomputer.be

Diegenen die achterblijven M. Stervensbegeleiding is niet enkel voor de zieke maar evenzeer voor de mensen die de zieke straks achterlaat. Zo kwam ik eens bij een zieke moeder waar vooral de dochter het zeer moeilijk had, ze kon en wilde haar moeder niet laten gaan. Pas toen na veel gesprekken, de dochter het sterven van haar moeder kon aanvaarden, was de moeder gerust en kon “in vrede” gaan. De spanningen tussen ouders en tussen kinderen en ouders zijn dikwijls groot als er iemand van het gezin moet sterven. De zieke voelt dat en dat maakt het voor hem nog moeilijker om zijn eigen dood te aanvaarden. Als het kon zouden wij daar wel in willen bemiddelen maar dat is niet altijd mogelijk, we zijn ook geen professionelen ten slotte. Ook achteraf, in de rouwperiode, hebben de mensen nood aan steun. Na de begrafenis gaan wij nog een of twee keer langs bij het gezin en nodigen hen uit op de speciale rouwdienst die Ispahan aanbiedt. Dat is gewoonlijk een half jaar na het overlijden en bestemd voor al de gezinnen waar wij, de vrijwilligers en de verpleegkundigen, aan huis kwamen. Wij zijn daar ook zelf bij aanwezig en zien dat de mensen daar content mee zijn. Na de drukke tijd van de begrafenis en alle beslommeringen is het stil rond hen geworden en dan doet het hen deugd dat er nog eens bij de overleden mens wordt stilgestaan en ze er nog eens over kun“In principe kan nen praten met ons. iedereen thuis sterven…. F. Ook rituelen als de maar wie zal er ’s nachts ziekenzalving helpen de zieke om over steroppassen? ven en afscheid nemen te spreken, ook over vergeving, zoveel dingen waarmee hij in zijn hoofd zit. Die ziekenzalving gebeurt nu , als het kan natuurlijk, ook meestal als de mensen het nog bewust kunnen meemaken en als alle gezinsleden erbij kunnen zijn.

MOBIELE Telefoonoplossingen CARKITS GPS-toestellen

Of dit werk ons veranderd heeft? M. Jazeker. Het belangrijkste is misschien wel dat we nu minder schrik hebben van de dood. We zijn er als het ware mee vertrouwd geworden. En, “wie de dood niet kent, kent ook het leven niet” heb ik ooit eens ergens gelezen en dat is waar. Al die vele dingen waarover ik me vroeger druk maakte … ach, daar kijk ik nu toch anders tegenaan. F. En ook, ik hoorde iemand die ongeneeslijk ziek was, zeggen: “Als je voor de dood staat, kan het toch alleen maar beter worden. Ofwel ga je dood en is er daarna niets meer maar is het ook gedaan met afzien, ofwel ga je naar het hiernamaals en dat kan ook alleen maar beter zijn.” Dat geloof – of die hoop - was een troost voor die mens en dat is het zeker ook voor mij.

www.SOFTCOMPUTER.be 17


dorpsleven www.demaand.be REDACTIE Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, horstendries@hotmail.com

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Meersel-Dreef:

Een aangrijpende lezing

De dodendraad tussen de België en Nederland De Werkgroep “Op oorlogspad” van de vzw Erfgoed Hoogstraten, organiseert op zaterdag 16 februari een lezing over de dodendraad, de elektrische draadversperring aan de BelgischNederlandse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog. Spreker is professor doctor Alex Vanneste van de Universiteit Antwerpen. Wij hebben de man al gehoord. “Nog nooit zo stil tijdens een lezing” Prof. Dr. Vanneste is een West-Vlaming en heeft lang in de Westhoek gewoond, tussen de herinneringen aan de Grote Oorlog. Later startte hij een wetenschappelijk onderzoek naar de draadversperring, zowel in binnen- als in buitenland. Inmiddels is het een passie geworden.

Hij vertelt over de aanleiding voor het plaatsen van de elektrische draadversperring, de aanleg en technische beschrijving ervan. Over het grillige verloop van de draadversperring, de gevolgen voor de plaatselijke bevolking, hoe ‘passeurs’ spionnen en agenten van de inlichtingsdiensten - erin slaagden om door de versperring te gaan met mensen, post en goederen. Vanneste illustreert zijn lezing met uitgebreid en origineel illustratiemateriaal waaronder films en foto’s gemaakt tijdens en direct na afloop van de Grote Oorlog. “De dodendraad”, lezing door Prof. Dr. A. Vanneste op zaterdag 16 februari in de aula van het Klein Seminarie te Hoogstraten. Aanvang 20.00 uur, inkom 3 euro. (fh)

Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, toon.verleye@telenet.be

Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, franssnijders@scarlet. be

Wortel: redactie@demaand.be SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net FOTO’s & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, franssnijders@scarlet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

18

Dodendraad in Wortel ter hoogte van de Schootsenhoek in Castelré. Op de foto poseren twee gezusters Snoeijs met ingekwartierde nederlandse militairen

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 info@bfdg.be www.bfdg.be

Zonnebankcenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 13.30 en van 15.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Zondag en maandag gesloten 206

184


GROOT-HOOGSTRATEN

Rotary schenkt toiletblokken aan Ethiopië GROOT-HOOGSTRATEN - Op vrijdag 18 januari overhandigde Rotary Hoogstraten-Kempen in Hof ter Smisse een cheque van liefst 10.000 euro aan Siddartha, voor de bouw van 5 toiletblokken in de sloppenwijken van Addis Abeba in Ethiopië. Ethiopië is een van de armste landen ter wereld. In de hoofdstad Addis Abeba wonen 6 miljoen mensen, waarvan 80 % in krotwoningen! Geen wc, geen water, maar toch huur betalen! Elke dag sterven er mensen op straat door ziekte en honger. Aids, prostitutie, hongersnood, … zijn maar enkele van de vele plagen waarmee het land te kampen heeft.

Sinds 2000 is Siddartha België onder leiding van broeder Gust Laurijssen in Ethiopië actief. Op dit moment bieden zij een 2-jarige opleiding aan 720 alleenstaande moeders. Er is een project om 70 prostituees uit die wereld te halen. Er worden 210 daklozen, 60 rioolkinderen en 40 aidskinderen opgevangen. Voor deze kinderen en jongeren werden ook een jeugdbeweging en liefst 36 voetbalploegen opgestart. Dit alles zonder structurele steun of subsidie, maar alleen met sponsoring. Ook Rotary Hoogstraten-Kempen besloot een duit in het zakje te doen en zij beslisten om in het bijzonder het toilettenproject te steunen voor de kebele’s in Addis Abeba. Een kebele is een

Voorzitter Frank Ceulemans overhandigt de cheque aan een afgevaardigde van Siddartha. (foto: Marcel Onincx)

wooneenheid van meerdere krotten, gerangschikt rond een binnenplaats. Elementair sanitair ontbreekt er vaak en behoeften worden dan maar gedaan in een put tussen de krotten. Een situatie die vaak leidt tot verontreiniging van grond- en dus drinkwater. Tot nu toe bouwde Siddartha al 19 toilettenblokken, telkens bestaande uit 4 tot 6 toiletten, voor in totaal 60 à 90 personen. Het zijn de mensen uit de kebele’s zelf die instaan voor de bouw en het onderhoud, maar Siddartha levert het materiaal en de knowhow en houdt achteraf ook toezicht. Met de mooie schenking van Rotary Hoogstraten-Kempen, zal Siddartha nu 5 extra blokken kunnen bouwen. Voorwaar een mooie daad.

Dankzij de steun van Rotary Hoogstraten-Kempen kunnen 5 toilettenblokken worden gebouwd in de krottenwijken van Addis Abeba.

Cultuurraad huldigt verdienstelijke personen HOOGSTRATEN – Op vrijdag 21 december reikte de Cultuurraad haar jaarlijkse cultuurprijzen uit. Vic Cornelissen, (derde van links op de foto) van ACW Hoogstraten ontving een eervolle vermelding voor de organisatie van de Dag van de parochiezalen. Een tweede eervolle vermelding ging naar Hilde Stockman van ‘House of Colors’, een jongerenvereniging binnen de vzw Arnica. Dé Cultuurprijs 2007 ging naar Eddy Sabbe (uiterst rechts) en de Marckriver New Orleans Jazzclub voor hun volgehouden cultureel werk van hoog niveau. De uitreiking van de Cultuurprijzen was ook het laatste publieke optreden van cultuurbeleidscoördinator Frans Horsten (links). Frans, 60 jaar, verlaat de gemeentelijke diensten. Voor zijn grote inzet en goede samenwerking gedurende de voorbije jaren werd hij door Gust Kinschots, de voorzitter van de Cultuurraad bedankt en keurig in de bloemen gezet. (JS)

19


GROOT-HOOGSTRATEN

Kunstig tafelen met IKO Ook artiesten houden van lekker eten, een fles wijn in goed gezelschap of lekker stromend en pittig schuimend bier. Zeker weten. Hoogstraten heeft wat dat betreft heel wat te bieden. Zo groeide in IKO het idee om samen met de plaatselijke koks, bierstekers, garçons en restaurateurs nu eens een echt smakelijk kunstevenement te organiseren. HoHo Hoera! Al snel knalden de kurken…

Van huiswerk maken tot kindjes kopen!? Bij eten en drinken, een toffe babbel, een intiem fluistermoment of een zware discussie, in ons leven hoort de tafel tot het dagelijks en onmisbaar decorum. En laat het nu net datgene zijn wat de fantasie van de creatievelingen in onze kunstacademie op hol deed slaan. Zowel kinderen, tieners als volwassenen gingen fantaseren over wat er zoal kan gebeuren aan, rond, onder en op een tafel en grepen dit aan om hun beeldend vermogen bot

te vieren. Al snel zagen meer dan twintig hoogst eigenzinnige ‘kunsttafels’ het levenslicht.

Aan tafel. Al deze kunstwerken vinden vanaf zaterdag 23 februari een eigen plekje binnen of buiten in het ‘rokershoekje’ van zowat alle cafés en restaurants op de Vrijheid met uitschieters naar alle deeldorpen. U zal de deelnemende zaken herkennen aan de onmiskenbare ‘tafellakenaffiche‘ ergens op hun voorgevel. Ga gewoon binnen… en geniet.

Voeten onder de tafel bij de begijnen? Voltooid verleden tijd. Toch nodigt IKO alle fijnproevers uit, met of zonder kinderen, om op zaterdag 23 februari even af te zakken naar ons begijnhof. Daar zullen van 10 tot 12.30u alle kunsttafels tentoongesteld

Feestmenu Dag Kunstonderwijs: ‘Aan tafel’ op 23 februari Locatie: Begijnhof Hoogstraten. Tentoonstelling kunsttafels van 10 tot 12.30u (achter de begijnhofkerk). 10u: Kinderen IKO wandelen naar het begijnhof voor de zoektocht ‘tafeltje-dek-je’ (de anderen verzamelen rechtstreeks achter de kerk op het hof). 11u: Volwassenen genieten van het kinderspel en de woordanimatie, verzorgd door de woordkunstenaars uit onze muziekacademie. V.T.I. Hotelschool en Feestservice Vandersmissen bieden de aanwezigen lekkere hapjes aan. 12.30u: De kunsttafels worden naar de cafés en restaurants gebracht en vinden daar een vast plekje tot zondag 16 maart. Nadien: Ergens een koffietje, hapje, pilsje? Smakelijk!

En dit is slechts het prille begin van een lange, smakelijke lente en zomer in Hoogstraten. De ‘garçon’ weet u er meer van te vertellen.

De Iko jongeren ontworpen tien bierviltjes. Het zullen collectors items worden.

worden terwijl de kinderen veilig kunnen deelnemen aan een spannende zoektocht ‘tafeltjedek-je’ op het hof. Het is meteen een wedstrijd waarmee ze toffe en (uiteraard!) lekkere prijzen kunnen winnen. De leerlingen ‘woordkunst’ van onze collega’s ‘Woord, muziek en dans’ zullen op hun beurt het beste van hun kunnen ten gehore brengen, geheel in de sfeer van het gebeuren. Ondertussen wordt u bovendien verwend met wat lekkers! Komt dat zien, horen en proeven en zeg het vooral voort.

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

20

189

De volwassen IKO cursisten maken van oude tafels prachtige kunstobjecten.


GROOT-HOOGSTRATEN

Kies voor streekgerechten en win prachtige prijzen

Aan tafel in Hoogstraten GROOT-HOOGSTRATEN - De titel ‘stadje met smaak’ siert al enige tijd het briefpapier en de folders van de stad. Nu, voor het feestjaar 2008, worden er voor het eerst concrete acties rond georganiseerd. Want niet alleen de toren zal gevierd worden … De zomer van 2008 zal evengoed in het teken staan van lekker eten en drinken in ruim 25 restaurants en cafés. Het startschot wordt gegeven op zaterdag 23 februari op het Begijnhof, waar het IKO dan een ludieke happening zal opzetten rond het kunstzinnig versieren van tafels. Deze tafels worden daarna naar de verschillende horecazaken gebracht, die ze tot 16 maart in of aan hun zaak zullen tentoonstellen. (Hierover leest u elders meer.) Vanaf de 23ste tot eind september zal er echter ook een ambitieuze streekgerechtenwedstrijd doorgaan, in liefst 26 cafés en restaurants van Hoogstraten-Centrum en de deeldorpen. Gangmaker van dit project is het “Lokaal Comité Smaak”, met als voornaamste spelers de Werkgroep Culinair Erfgoed van de vzw Erfgoed Hoogstraten, Horeca Hoogstraten (HoHo!) en Horeca Noorderkempen, IKO, VTI/Hotelschool Spijker en de stad. Ook de Veiling, Feestservice Vandersmissen, Unizo en Tafelen in Vlaanderen verlenen hun medewerking. De Dienst voor Toerisme tekent voor de coördinatie. De deelnemende zaken zetten, naast het normale aanbod, ook een streekgerecht op de kaart. Wie deelneemt aan het project, kan op een deelnemerskaart 5 stempels of handtekeningen vergaren en zo deelnemen aan een driemaandelijkse trekking voor waardevolle prijzen. Daarbij moet elke stempel wel in een andere zaak ‘verdiend’ worden. In de prijzenpot, ter waarde van ruim 2000 euro, zitten een ballonvaart over de Kempen, een vat Trappist, verschillende dinerkaarten, waardebons van Unizo en nog heel wat meer. Brochures met stempelkaart zullen te verkrijgen zijn in de deelnemende horecazaken en in het Toeristisch Infokantoor van de stad. Naast het culinaire luik, besteedt deze mooie folder ook aandacht aan het totale programma van het ‘Feestjaar 2008’. Meer inlichtingen bij Toerisme Hoogstraten (e-mail toerisme@hoogstraten.be, telefoon: 03/340.19.55 (vraag naar Linsey)).

Frikadellen met krieken, heilluizerssoep, Trappist met kaas, … “Aan tafel in Hoogstraten” zal ons weer leren genieten van de gerechten van de streek. (foto: Frank Croes)

Vastenavondwandeling HOOGSTRATEN – De Landelijke Gilde organiseert op dinsdag 5 februari een avond(tuur)lijke wandeltocht van ongeveer 5 à 6 km voor gans het gezin, kinderen, familie, buren en vrienden. De deelnemers verzamelen aan de Raam, in het bijenlokaal van Jef Laurijssen op Keirschot. Men vertrekt daar in kleine groepen op geregelde korte tijdstippen van elkaar vanaf 19 uur tot ten laatste om 19.30 uur. Men kan voor deze avond inschrijven door storting van 2,5 euro per persoon op rekeningnummer 733-3181393-17 van Landelijke Gilde Hoogstraten, of telefonisch via nr. 03 314 33 51. Voor deze prijs kunt u deelnemen aan de tocht in het donker en nadien naar hartenlust pannenkoeken eten met koffie of chocomelk. Andere dranken zijn ook verkrijgbaar tegen betaling. Zorg wel voor aangepaste kledij. Bij regenweer zijn regenkledij en laarzen sterk aanbevolen. Een goede zaklamp niet vergeten. De wandeling duurt ongeveer 1,5 à 2 uur, het eten na de tocht, niet inbegrepen. De vastenavondwandeling gaat altijd door: goed weer of slecht weer! Vanuit Hoogstraten vind je de Raam via Achtel, eerste straat links voor de kapel (De Sluis), daarna de eerste straat rechts na ongeveer 1 km (Keirschothoeveweg) en dan links de aanwijzing volgen.

30 In tijden waar afbraak zegeviert, willen wij de Vrijheid verkopen! Niet letterlijk, we willen ze u gewoon weer graag doen zien … Daartoe brengen we elke maand een detail in beeld dat u en ons charmeert. En dit deze maand dus voor de 30ste keer. Niet dat het al veel geholpen heeft, want bouwlustigen lijken nog altijd carte blanche te krijgen in het Knokke van de Kempen. Niettemin doe we koppig voort. Misschien krijgen we de betonmaffia er wel niet mee klein, maar ‘baat het niet, dan schaadt het niet’.

Mag het van de wilde architect dan nooit eens iets moderns zijn? Toch wel, zolang het in een historische omgeving als de Vrijheid maar met respect voor de waardevolle elementen gebeurt. Zo zijn de verbouwingen van Vrijheid 138 tot winkelpand (tijdens de afgelopen 30 jaar) op het eerste zicht bijvoorbeeld redelijk verregaand geweest, toch vallen er best wat mooie dingen aan op te merken. Oké, de gevelbezetting heeft helaas niet meer dat allure dat het schitterende zusterhuis van Willy Van den Heyning ernaast nog wel uitstraalt. Maar wat te denken van de plafondbezetting met prachtige moluren, haast sculpturen, die mooi met de moderne vormgeving van de winkel werd gecombineerd. Of de knappe dubbele voordeur, die herbruikt werd om toegang te geven tot het appartement erboven. Onze wilde architect is er in elk geval tevreden mee, telkens hij er passeert. Dus goed gedaan, Wilfried en Christine.

21


GROOT-HOOGSTRATEN

Junior Journalist 2008 GROOT-HOOGSTRATEN - Zaterdag 19 januari vond de proclamatie van de Junior Journalistwedstrijd van het Davidsfonds plaats. 11 5de studiejaren uit verschillende lagere scholen in en om Hoogstraten namen deel. De meesters of juffen selecteerden reeds de 2 beste opstellen per klas. De 22 genomineerden waren bijna allemaal aanwezig in de refter van Basisschool Spijker, waar zij allemaal een jeugdboek én een diploma cadeau kregen. Tussen de 22 opstellen zat zoveel kwaliteit dat het voor de jury erg moeilijk was geweest om de 3 besten eruit te halen. Op de 3de plaats eindigde Tine Mertens uit Minderhout. Leen Van Hees uit Minderhout werd 2de. Zij mochten allebei een

jeugdboek, een boekenbon en een diploma in ontvangst nemen. Maar er kan maar één winnaar zijn en dat werd Eline Van Doninck uit Brecht. Naast 2 jeugdboeken, het nationaal wedstrijdboek (later) en een ticket voor een filmfestival, kreeg zij ook een extra mooi diploma, dat door Karel Boeckx kalligrafisch was uitgevoerd. En last but not least wordt haar opstel hieronder ook integraal gepubliceerd. Meer dan vermeldenswaard waren ook de cursisten van de Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen. Enkele leerlingen ‘muziek’ zorgden voor stemmige intermezzo’s op gitaar en accordeon. De cursisten ‘woord’ lazen de 3 beste opstellen op zeer verzorgde wijze voor.

Eline Van Doninck, Leen Van Hees en Tine Mertens, samen met de andere genomineerden: Ellen Adams, Heleen Augustijns, Pauline Belloy, Tom Bosmans, Jonas Brosens, Caroline Claes, Maud Cornelissen, Henk De Bruijn, Phaedra De Vrij, Bart Faes, Michael Graban, Julie Kruitwagen, Axel Meeusen (afwezig), Janne Roelen, Daan Smeekens, Ariänne Snels, Fleur Strijbos, Philine Van der Aalst en Elie Van Oerle.

De leerlingen en cursisten van de Academie (v.l.n.r.): Pieter Faes, An Kustermans, Greet Kesselaers, Sabine Verhoeven, Dana Vinckx, Deborah Dirven en Sandrien Mertens. 22

IK STOP DE OORLOG Er woonde eens een jongen in Irak, hij heette Emiel. Zijn ouders hadden een klein huisje te midden van Basra. Iedereen weet wel dat Irak en Iran al een lange tijd oorlog hebben. En dat was deze elfjarige jongen beu! Hij wist dat hij er ooit iets aan ging doen. Maar nu nog niet, pas als hij groter was zou hij het doen. Zijn vader zei dat hij cameraman moest worden. Dus ging hij de opleiding voor cameramensen volgen. Na zes jaar mocht hij voor het nieuws filmen. En ja hoor, algauw moest hij de oorlog gaan filmen. Daar vreesde hij al voor. Hij was doodsbang. Maar hij had er ook een reden voor. De voorbije vier maanden waren er al vijf cameramannen gesneuveld …! Hijzelf was bijna geraakt door een kogel, maar kon op het nippertje aan de dood ontsnappen door de kogel te ontwijken. Bij zijn thuiskomst vertelde hij alles aan zijn ouders (want hij woonde nog bij zijn ouders). Over alles wat hij die dag had meegemaakt en dat hij op het nippertje aan de dood was ontsnapt. Zijn moeder die anders zo stil was riep door de kamer. Ze riep dat de oorlog moest stoppen. En daar kreeg ze gelijk in van Manuël, de vader van Emiel. Toen dacht ze dat de inmiddels 20-jarige jongeman dat idee zou laten vallen. Maar nee hoor, na wat hij die dag had meegemaakt was hij er zeker van, hij zou de oorlog tussen Irak en Iran stoppen! Hij ging peinzend naar zijn kamer. De trap op, naar boven. Juist voor hij de deur van zijn kamer dicht deed riep hij naar beneden: “Ma en pa, ik stop de oorlog!” Zijn ouders keken stomverbaasd. Eerst naar elkaar, dan naar de lege trap. Zo bleven ze een tijdje staan. Daarna gingen ze gewoon elke weer hun eigen ding doen. Zij ging schoonmaken, hij ging afwassen. Ze dachten dat het een grap was, maar dat was het niet ... Inmiddels zat Emiel in zijn kamer, na te denken over wat hij ging doen om de oorlog te stoppen. Hij had een plan. Maar zijn eigen leven stond op het spel. Hij rende de trap af. Nam de afstandbediening van de oude televisie en keek waar in het land ze het hardst aan het vechten waren. Hij zag het direct. In Bagdad, hij zag bebloede mensen, vechtende soldaten “Daar moet ik naar toe!” dacht hij. Hij nam een stuk papier en schreef: “Ben weg, kom me niet zoeken. Misschien tot ooit. Emiel.” Dit schreef Emiel voor zijn ouders, in het geval dat ze terug zouden komen van de winkel.. Want ook Emiel’s ouders hadden op hun beurt een briefje geschreven om te zeggen dat ze naar de winkel waren. “Okee” zei hij tegen zichzelf. “Ik ga ervoor!” Hij liep naar buiten en wachtte op de eerstvolgende bus naar Bagdad. Daar waar ze het hardst aan het vechten waren. In de bus kon hij niet stilzitten. Eerst ging hij vooraan zitten, dan achteraan. Was wel heel riskant! Op dat moment kwamen zijn ouders thuis. Ze waren helemaal over hun toeren toen ze het briefje lazen. “Waar zou hij naar toe zijn?” vroeg Emiel’s moeder. “Dat plan van hem!” riep Manuel, door de kamer. “Oh neen, hij zal toch niet…” stotterde


GROOT-HOOGSTRATEN vervolg van pag. 22 zijn moeder. Maar jawel hoor. Ondertussen was Emiel in Bagdad. Het was gruwelijk. Bloedende mensen, vechtende soldaten, net als toen die ene dag toen hij moest gaan filmen. Alleen nog erger. Hij zag een paar honderd meter verder op een slagveld van soldaten. Ze waren ongeveer met tweehonderd … Irak tegen Iran. Daar moest hij naartoe. Hij ging erheen, zonder enige bescherming. De soldaten bleven schieten. Hij ging midden op het slagveld staan, iets dat niemand anders zonder bescherming ooit had gedurfd. Maar hij deed het. En hij riep het volgende doorheen het geluid van zoevende kogels: “Degene die geen hart heeft, schiet nu op mij, degene die wel een hart hebben, laten hun wapens nu vallen.” Hij was doodsbang maar liet het niet merken. Na een tijd gooide een dappere Irakees zijn wapen neer. De rest volgde … allemaal. De oorlog was voorbij! Ondertussen was er al heel veel belangstelling. De krant, het nieuws. Iedereen wilde de twintigjarige Emiel interviewen of bedanken over en om het stoppen van de oorlog. En toen sprak de dappere Emiel de woorden uit die nooit iemand zal vergeten live voor heel de wereld. “Ik deed dit voor de wereld en niet om in de belangstelling te staan!” Veel regisseurs vroegen aan hem om mee te spelen in een film. Maar hij heeft nooit ja gezegd… NOOIT! Eline Van Doninck, Brecht

Optimaal ouder worden GROOT-HOOGSTRATEN - Hoe uniek de levensloop ook moge zijn, toch zijn er min of meer aan de leeftijd gebonden psychologische veranderingen, die bij veel mensen voorkomen. Welke zijn die en hoe is de visie op deze ontwikkelingen geëvolueerd? In de cursus ‘Optimaal ouder worden’, georganiseerd door het Davidsfonds Nationaal, gidst professor Marcoen u doorheen de hoogtepunten uit de psychologische ontwikkeling van de mens. Verrijkend! De cursus vindt plaats in het auditorium van het Klein Seminarie, op de donderdagen 14, 21 en 28 februari en 6, 13 en 20 maart, telkens van 14 tot 16 uur. De deelnameprijs bedraagt 55 euro (52 voor leraren en 49 voor Davidsfondsleden). Koffie en syllabus zijn inbegrepen. Vooraf inschrijven is wenselijk (Alfons Lievens, 03/314.54.52 of Sarah De Smet, 016/310.674).

Jongeren met drankproblemen?

Project Jongeren Kempen REGIO HOOGSTRATEN - Sinds kort bestaat er ook in Hoogstraten en omstreken een afdeling van Project Jongeren. Dit is een nieuw initiatief om jongeren met drankproblemen of met vragen over alcohol een hulp te bieden. Zij geeft de jongeren de kans om met vrijwilligers over hun problemen te praten en naar oplossingen te zoeken. Deze vrijwilligers zijn allemaal ervaringsdeskundigen, mensen die vanuit de eigen situatie ondervonden hebben welk effect (overdreven) alcohol op het functioneren kan hebben. Zij geven hun anonimiteit op om persoonlijke gesprekken te voeren of om informatie te verspreiden in scholen, jeugdbewegingen, oudercomités, enz. De nieuwe organisatie geeft informatie over wat alcohol kan veroorzaken en biedt de tieners en jong-volwassenen een plek waar zij met alle vragen hieromtrent terecht kunnen. De vrijwilligers trachten zich te verplaatsen in de leefwereld van de jongere en doen er alles aan om zijn noden te begrijpen. Zij kunnen zich vrij goed in de situatie van de jongere verplaatsen omdat zij zelf kunnen putten uit hun ervaringen in het verleden. Alle gesprekken blijven persoonlijk, de anonimiteit wordt voor 100 % gerespecteerd. Er wordt ook niet geoordeeld en zeker niet veroordeeld. Zijn er evenwel situaties waarin deze vrijwilligers zich onbevoegd vinden, dan zullen zij de jongere

Wistik organiseert …

Mindfulness en meditaties GROOT-HOOGSTRATEN - Vzw Wistik, een organisatie voor aanvullende hulp bij en na kanker, organiseert in de nummer 40 van het Begijnhof opnieuw een cursus Mindfulness, gegeven door therapeute Sigrid Dirickx. De cursus vindt plaats op de dinsdagen 26 februari, 4, 11 en 18 maart en op 1, 8 en 15 april. Voor de cursus zelf betaalt u 30 euro. De cd’s en de syllabus komen op 45 euro. Info en inschrijvingen bij Sigrid Dirickx, 03/658.13.11, 0485/181.280 of sigrid. dirickx@skynet.be. Daarnaast nodigt men opnieuw André Besters, doctor in de theologie, uit. 10 zondagen lang zal hij meditaties leiden, op basis van het boek “Gesprek met de engelen” (van Gitta Mallasz). De sessies vinden plaats op de zondagen 27 januari, 24 februari, 30 maart, 27 april, 25 mei, 22 juni, 28 september, 26 oktober, 23 november en 28 december, telkens van 9 uur 30 tot 12 uur. De kostprijs bedraagt 4 euro per keer. Info en inschrijvingen bij Chris Lodewijckx, 03/664.03.35 of christianelodewijckx@belgacom.net.

doorsturen naar andere hulpverleners, zoals bv. het JAC, Slachtofferhulp, enz.

Hoe werkt Project Jongeren ? Heb je als jongere problemen met drank en alcohol, heb je vragen over deze zaken, of wordt je thuis geconfronteerd met drankmisbruik door ouders, broers of zussen, dan kan je altijd terecht op het GSM-nummer van de organisatie. Dit nummer is 24 uren op 24 bereikbaar en dit 7 dagen op 7. Deze telefoon is steeds bemand door een vrijwilliger. Op vraag van de jongere kan er afgesproken worden voor een gesprek van persoon tot persoon en dit in volledige anonimiteit. Of de vrijwilliger kan je in contact brengen met een gespecialiseerde hulpverleningsdienst. Er is echter ook een mogelijkheid om per email contact te nemen. Hieronder volgen de juiste gegevens:

Project Jongeren Kempen Gsm : 0493 / 07.23.49 voor bellen of sms Mail: project.jongerenkempen@ telenet.be

Bib Biep! Nieuws uit de bibliotheek!

Een beetje liefde (en accordeon) alstublieft GROOT-HOOGSTRATEN - Liefde, kunnen we er ooit genoeg van krijgen? Wat zouden we zonder? In de bibliotheek ontkomt u in februari in elk geval niet aan romantiek. Overal in de rekken zult u liefdessymbolen aantreffen. Daarnaast biedt men u de keuze tussen al wat er in de collectie maar te vinden is over dromen, zwijmelen, lijf en leden … Maar dat is nog niet alles! In februari trakteert de bib u immers ook op “Een beetje liefde alstublieft”, van Rebecca Stradiot. Deze hartveroverende accordeoniste en zangeres is op vrijdag 15 februari te horen en te bewonderen in de ontmoetingsruimte van de bib in de Lindendreef. Liedjes en lichtvoetige verhalen van Geert De Kockere, Toon Tellegen, Judith Herzberg, Hans Andreus, Roald Dahl, Jacques Prévert, Frank Boeijen en Herman Van Veen vloeien dan naadloos in elkaar over. Een hartverwarmend project, om niet te missen. Dus schrijf best vooraf in de bibliotheek in, want het aantal plaatsen is beperkt.

23


GROOT-HOOGSTRATEN

CINE HORIZON Motorcycle Diaries GROOT HOOGSTRATEN - Op donderdag 14 februari om 19.30 stelt Ciné Horizon de Argentijns – Amerikaanse film Motorcycle Diaries van regisseur Walter Salles voor. Twee vrienden vertrekken in 1952 op een aftandse Norton 500-moto vanuit Buenos Aires op avontuur doorheen Latijns-Amerika. Ernesto Guevara is een 23-jarige student geneeskunde en Alberto Granado een 29-jarige biochemicus. De jongste film van Walter Salles is gebaseerd op de dagboeken die Ernesto - Che - Guevara bij hield tijdens de rit en op het boek dat Alberto er later over schreef. Een meeslepende en integere roadmovie, knap geacteerd, mooi in beeld gebracht. (fh)

LATENT TALENT in de begijnhofkerk GROOT HOOGSTRATEN - Op vrijdag 22 februari organiseert Lions Hoogstraten Markland haar tiende concert onder de benaming “Latent talent”. Met deze concerten wil Lions jonge talentvolle kunstenaars de kans geven om op te treden voor een ruim publiek. Aanvankelijk traden vooral de laatstejaarsstudenten aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen op. Voor hen was het een enige gelegenheid om hun optreden voor de jury uit te testen. Dit jaar concerteert ELS SWINNEN, laureaat van het Lemmensinstituut, die haar opleiding verder zette in Londen en in Praag. Haar grote bekommernis gaat uit naar de opleiding van jonge muzikanten. Op 22 februari brengt ze samen met jonge talentvolle leerlingen als Sebastien en Elisabeth Kruyfhooft, Celina Pierloz, Judith Cappaert en Mart en Joke Flecijn, werken van o.a. Sibelius, Wieniawski, Chopin, Rachmaninoff, Peter Benoit en Bach. Na afloop van het concert biedt Lions u een receptie aan achteraan in de kerk. “Latent talent”, op vrijdag 22 februari om 20 uur in de begijnhofkerk. Kaarten kosten 15 euro (inclusief receptie) en zijn te koop bij de Stedelijke toeristische dienst, tel 03 340 19 55. (fh)

Frederic Chopin belicht GROOT-HOOGSTRATEN - Muziekspecialist Jos Meersman was al meer dan eens te gast bij ons Davidsfonds. In 2006 bracht hij er Franz Liszt tot leven; in 2007 evoceerde hij het leven van Wolfgang Amadeus Mozart. Op 14 maart aanstaande is Frederic Chopin aan de beurt. De lezing wordt gelardeerd met twee van zijn nocturnes en met het ‘Souvenir de PortoRico’ van de Amerikaanse componist Gottschalk. Alle muziekliefhebbers op post in zaal Pax, op 14 maart om 20 uur.

24


HOOGSTRATEN

Nieuwjaarke zoeten HOOGSTRATEN - “‘k heb kou voeten. ‘k Heb ne kouwe nek, geef mij maar ne cheque.” Naar jaarlijkse gewoonte gingen met oudjaar weer heel wat kinderen de straat op om ‘nieuwjaarke’ te zingen. Een typisch gebeuren voor de Antwerpse Kempen, zo blijkt. En dat vond ook de VRT, die er een korte reportage over kwamen draaien

Solden in de horeca voor het Journaal. Op de meest plaatsen kregen de kinderen een cent, soms een geschenkje. In jeugdhuis Cahier wachtte hen een wafel en warme choco. En aan de kerk konden zij bij de KSJ terecht voor lekkere soep. Dank opnieuw aan de plichtsbewuste overzetters, meestal mensen van de verschillende gebuurten!

HOOGSTRATEN - “Bitterballen, 5 voor de prijs van 4”, “Bubbels voor een prikje”, “Slibtongetjes met friet en sla, tijdelijk slechts 15 euro”, … U leest het goed, de tijd dat alleen de winkels deelnamen aan de solden, ligt ver achter ons. De immer actieve Hoogstraatse horeca wist immers een 10-tal van haar leden te overtuigen iets extra te doen voor de shophoppers. Een originele actie, die haast overal een schot in de roos bleek.

Nieuwjaarke zoeten, onder het toeziend oog van de VRT.

Wandelclub Markdal ging op pad HOOGSTRATEN - Wandelclub Markdal organiseerde op zondag 6 januari een succesvolle ‘Gelmelwandeling’. De wandeling vertrok aan het kasteel van de graven en hertogen van Hoogstraten, volgens de legende gesticht door Noorman Gelmel en momenteel in gebruik als schoolgevangenis. Men wandelde naar Castelré (Oudnederlands voor ‘de weg naar het kasteel’) en keerde langs de mooie Bosuil en het bekende Stip Stappenpad terug naar het kasteel, waar nog een lekker drankje volgde als beloning.

Ook in de horeca kon je op zondag 6 januari genieten van de solden. Een hapje en een drankje voor een prikje, aangekondigd op een origineel briefje.

TIEN met fanfare Sint-Catharina Hoogstraten - Op zondag 17 februari geeft de Koninklijke Fanfare Sint-Catharina haar traditioneel jaarconcert. Het thema is dit jaar TIEN. Dirigent Bart Van Ossel staat namelijk tien jaar voor het orkest en dat is dan ook een unieke gelegenheid om een jubileumconcert te geven. Er werd onder de muzikanten een bevraging gehouden. Ze mochten opgeven welke ze de mooiste en beste muziekstukken van de laatste tien jaar vonden. Het resultaat is een verrassende mengeling van populaire, klassieke, film- en popmuziek. Al jaren staat de fanfare bekend om haar sfeervolle en hoogstaande muzieknamiddagen. Ook dit jaar zijn de verwachtingen hoog gespannen. In 2007 promoveerde de fanfare immers van de Tweede afdeling naar de afdeling Uitmuntendheid. Dat is een hele prestatie en een grote eer, maar ook een echt kwaliteitslabel. Je mag het concert niet missen dus ! De muzieknamiddag vindt plaats op zondag 17 februari om 14.00 uur in de Rabboenizaal (Spijker) in de Antoon de Lalaingstraat in Hoogstraten. Onder het motto “muziek is voor iedereen” is de inkom ook dit jaar gratis. (fh)

25


HOOGSTRATEN

Gelmel verovert Noordzee – The Sequel

Hoek Dreef - Oude Tramweg, 70 jaar geleden gepost

HOOGSTRATEN/OOSTENDE - “Wilhelmus van Hoogstra-a-te, ben jij van kouden bloed?” De Hoogstraatse versie van de Marseillaise? Grapje, Yves! In elk geval deed Will het weer, samen met een kleine 40 Gelmelboys and –girls en zo’n 5900 andere dapperen. Een hele dag op weg om dan 5 minuten in de ijskoude Noordzee te duiken: hoe zot kan een mens zijn? De warme choco met rum op de terugreis was in elk geval meer dan welkom. Overigens was de Gelmelploeg niet de enige Hoogstraatse delegatie. Ook Greet Van Merode, afkomstig uit Hoogstraten, jarenlang lerares LO op ’t Spijker en amateur-ijsbeer, nam een nieuwjaarsduik in zee. Via een wedstrijd van Radio 2, won zij hiermee zelfs een luxeweekend voor 3 personen in de koningin der badsteden.

The Marckriver New Orleans Jazzclub presenteert:

The Superior Dance Band (Kortrijk) HOOGSTRATEN - Na een regenachtige, maar o zo gezellige jazzwandeling in januari, keert de jazzclub op 11 februari terug naar haar vertrouwde stek: cultuurtempel Sint-Cecilia in de Hoogstraatse Gelmelstraat. Daar zijn ze ondertussen al voor het 7de seizoen vriend aan huis. De 2de maandag van februari hebben ze daar The Superior Dance Band uit Kortrijk te gast. De Superior Dance Band speelt jazz, New Orleans jazz … Typische, traditionele, authentieke en levendige jazz. De originele jazz die de basis vormt voor alle verdere ontwikkelingen van deze kunstvorm. De jazz die allerhande invloeden absorbeerde en toch sterk genoeg was om zichzelf te blijven. De jazz die honderden jaren geleden ontstond maar toch niets aan frisheid of aan levenskracht heeft verloren. De stad New Orleans in Louisiana is een smeltkroes van culturen en was rond 1900 de bakermat van de jazz. De sfeer, de openheid en de levenskunst van de bewoners waren allemaal elementen die voor een unieke revolutie zorgden: nooit was een stad, waar ook ter wereld, op een bepaald ogenblik belangrijker in de muziekgeschiedenis. Blues, ragtime, fanfare, opera, tango, calypso, rhythm’n blues, klassiek, big band, spirituals, gospel en hymnen, volksmuziek uit Europa,

26

Afrika en Amerika: dit waren allemaal ingredienten van de rijke cocktail die de New Orleans Jazz nog steeds is.

een meester in het opzoeken en vertolken van vergeten en minder bekende melodieën. Waar en wanneer? Maandag 11 februari vanaf 20 uur in zaal Sint-Cecilia (Gelmelstraat nummer 6). De bezetting? Dan Vercruysse (trompet, leader), Philippe Desmet (trombone), Kurt Vandendriessche (klarinet, sax), Ivan Coutenier (drums), Remi Clarisse (piano), Anton Vandorpe (banje, gitaar, vocals) en Rudi Maeyaert (bas).

De Superior Dance Band, die deze muziek op 11 februari vertolkt, heeft de reputatie verdiend een hardwerkend en muzikaal hoogstaande groep te zijn. Een groep die, in zijn nooit aflatende speurtocht naar de wortels van de muziek, gebieden heeft verkend en kennis heeft verworven waar weinig andere bands aan toe komen. Ragtime bijvoorbeeld, de eerste originele Amerikaanse klassieke muziekvorm, die ook de laatste stap naar de jazz toe was. Of de muziek van de echte scheppers van de jazz: King Olivers Creole Band, Louis Armstrongs Hot Five, … De Superior beheerst het allemaal. Verder is de Superior The Superior Dance Band, op 11 februari in zaal Cecilia.


HOOGSTRATEN

Hobbytentoonstelling, maar nog zoveel meer HOOGSTRATEN - KWB Hoogstraten-Centrum pakt voor 2008 weer uit met een pracht van een programma. Samen met KAV organiseren zij in het weekend van 2 en 3 februari al voor het 29ste jaar op rij een grote hobbytentoonstelling. De toegang is gratis en de deuren staan open voor iedereen! Op zaterdag kunt u gaan kijken van 14 uur 30 tot 19 uur en op zondag van 10 tot 19 uur. Half januari werd voor de leden opnieuw een 5delige cursus koken voor mannen gelanceerd. Ook voor de leden is de gezamenlijke aankoop van potgrond, die rond 16 februari zal plaatsvinden. Zondag 24 februari is het dan weer tijd om te bowlen in Breebos. Sportief en plezant, van 14 tot 16 uur. Zondag 2 maart moet je heel wat vroeger van de partij zijn, want dan start de Dauwwandeling van de KWB al om 6 uur aan de Pax! Goed schoeisel, een zaklamp en een goed (ochtend?)humeur zijn aanraders. Tegen 9 uur is er spek en eieren à volonté, uitstekend om de verstookte caloriekes bij te vullen. Ook voor de calorieën maar evengoed voor de gezelligheid is de ontbijtactie die de KWB nu al heel wat jaren organiseert. Zondag 16 maart kan iedereen die dat wil ontbijt aan huis (of op bed?) bestellen om de dag met smaak te beginnen. Om de overtollige kilo’s indien nodig weer weg te werken, heeft de KWB ook een oplossing: de cursus ‘joggen voor beginners’, die opnieuw georganiseerd wordt op de piste van het Seminarie, van 21 maart tot 16 mei. Dan bent u net afgetraind tegen de stratenloop, die enkele dagen daarna zal plaatsvinden. Rond die Heilig Bloedperiode kunnen de leden ook deelnemen aan de gezamenlijke aankoop van stookolie. U leest het: de KWB is een meer dan actieve vereniging, met een waaier aan activiteiten. Misschien moeten u en uw partner er maar eens aan denken om lid te worden, hetgeen al kan voor de prijs van 23 euro. Spreek gerust één van de wijkmeesters aan of contacteer voorzitter Jos Smouts, Gelmelstraat 38, 03/314.31.37 of jos. smouts@telenet.be.

Foei, foei, foei, en we hadden weer gedronken HOOGSTRATEN - Het goede voornemen van uw dorpsredacteur was om in 2008 de minzaamheid zelve te worden … Maar het jaar was nog maar net gelanceerd, of hij moest alweer ‘Statler en Waldorf’ tegelijkertijd spelen. Maar wat wil je … in de eerste weken van het nieuwe jaar sneuvelden een slagboom in de Peperstraat en enkele ruitjes van de Rijkswachtkazerne. Een groencon-

tainer werd over een tuinmuur gegooid, andere Diftarbakken werden omgegooid, maar vooral het achtergelaten vuurwerkafval stoorde hem mateloos. Wat heeft men daar nu eigenlijk aan? Het maakt geluid zonder muzikaal te zijn. Het geeft licht, maar niet lang genoeg om een boek bij te lezen. Het stinkt en men zegt geen pardon. Was België dan geen gecultiveerd land?

Plezier maken oké, maar blijf toch van een ander zijn gerief!

Het is niet omdat een pand leegstaat, dat je het moet vernielen.

Bent u ook van ’68? HOOGSTRATEN - Het zijn misschien niet allemaal ‘kinderen van mei ‘68’, maar geboren in 1968 zijn ze allemaal. Én opgegroeid in Hoogstraten. Volgend jaar worden ze dus 40 en dat zal gevierd worden! Het feestcomité is al een eerste keer bij elkaar geweest en er werd alvast beslist een blog op te starten, om op die manier gegevens (adressen, emails, …) te verzamelen en anderzijds al eens te polsen of het feestgevoel ook leeft bij andere jaargenoten. Bent u van Hoogstraten en ook van ’68, reageer dan via http://hoogstraten1968.blogspot.com. Waard om te bezoeken!

Als straf moest je er eens één op je kop krijgen.

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

185

27


HOOGSTRATEN

GOUD IN HOOGSTRATEN Stany Van Cleuvenbergen en Marieke Verheyen:

Goud, of 18.262 dagen samen Marieke had ze geteld: Op hun 50ste huwelijksverjaardag was zij precies geteld 18262 dagen en nachten samen met haar Stany. Gelukkig hadden de goede dagen meer dan de bovenhand in dit aantal en van de andere dagen mag gezegd worden dat ze minder goed waren. Het is immers stil waar het nooit waait. Die huwelijksverjaardag viel op 26.10.2007 maar onder het motto: “Beter laat dan nooit”, gingen wij toch bij hen langs voor een babbel. Een Gielse mens Stany werd op 26.02.1929 geboren op Hemeldonk, een gehucht van Gierle, in een landbouwersgezin, als vierde in een rij van zes kinderen. Lagere school liep hij in Gierle om dan vanaf zijn veertiende thuis op de boerderij de handen uit de mouwen te steken. Zijn legerdienst vervulde hij in Duitsland om daarna als arbeider te gaan werken. Een eerste werkplaats was de aanleg van de NAVO-vliegplein in Wechelderzande/

Oostmalle. Daarna volgde hij een opleiding bij de toenmalige RVA in Herentals. Zo werd hij betonbekister en vond werk bij Van Hout en zn. Na zijn verhuis naar Hoogstraten zocht hij werk dichter bij huis en vond dit bij de aannemers Coertjens-Wendrickx. Werken “dichter bij huis” had ook zo zijn gevolgen. Midden de jaren zestig reden zij gedurende twee jaren iedere dag van Hoogstraten op en neer naar Amsterdam voor de bouw van de Massive-fabriek. ’s Morgens voor

Stany en Marieke 50 jaar geleden

dag en dauw vertrekken en pas laat thuis. De kinderen zeggen nu nog dat zij toen twee jaar geen vader gehad hebben. In 1985 ging Stany met brugpensioen.

Haar sloefen kwijt Marieke zag het levenslicht in Minderhout op 28.01.1934 als oudste in een gezin van 7 kinderen. Ook zij hielp na de lagere school vader en moeder op de boerderij. Zij waren ondertussen verhuisd naar Meer. Wel volgde zij nog enkele jaren “snit en naad”, dat kon later van pas komen. Marieke had drie nonkels die in Gierle woonden. Stany was goed bevriend met nonkel Jan en samen trokken zij naar de Meerse bossen om er op konijnen te jagen. Jagen gebeurde met een schop. Dit wel zeggen konijnen werden opgespoord in hun hol, de pijpen werden afgesloten en de konijnen uitgespit. Gierle-Meer is met de fiets al een behoorlijke rit en dan bleven Stany en nonkel Jan al wel eens slapen bij Marieke thuis. Op een schone ochtend in 1956 was Marieke ’s morgens haar sloeffen kwijt. Na lang zoeken kon zij ze toch vinden. De dader van deze schelmenstreek moest niet ver gezocht worden: Stany. Zo kwam van het één het ander.

Stany en Marieke 18.262 dagen later

Naar Gierle en weer terug Na een vrijage van ongeveer een anderhalf jaar stapten zij op 26 oktober 1957 in het huwelijksbootje. Marieke verhuisde mee naar Gierle om er te wonen in de Molenstraat. De twee oudste kinderen werden er geboren: May in 1959 en Jozef in 1960. Wanneer zij een mooi stuk grond in het Groenewoud konden kopen, werden plannen om een huis te bouwen gesmeed. Dit mocht echter pas nadat men kon bewijzen een jaar lang vruchten geteeld te hebben op deze grond. Alle nonkels en neven werden opgetrommeld om de klus te klaren. Voordien had Stany dat ook gaan

28


HOOGSTRATEN doen bij zijn broers en schoonbroers. Ieder jaar een huis.

Herinnering aan Pater Alfons Rigouts

In 1964 lieten zij Gierle achter zich om zich definitief te vestigen in Hoogstraten. Het Groenewoud was toen nog maar een aarden weg maar nu een riante woonwijk.

Een kot in de grond Na de dagelijkse arbeid vond Stany zijn rust in zijn tuin.Heel wat vierkante meter diende omgespit te worden en werd beplant met aardbeien en augurken. Die werden geplukt door Marieken en aan de veiling geleverd. Wanneer Stany zijn rug het wat liet afweten werd de tuinbouwactiviteit beperkt. Stany wilde van zijn grond af. Daarom spitte hij in zijn tuin een groot kot en daar heeft hij dan, volgens eigen zeggen, al zijn grond ingedaan en er mastenbomen op geplant. Zo was hij er van af. Ondertussen onderhoudt hij nog wel een mooie bloemen- en siertuin. Marieken zorgde al die jaren ook voor de kroost. Dochter Pascale werd in 1972 geboren. De drie kinderen zorgden ondertussen voor 9 kleinkinderen waarvan de oudste 26 jaar is en de jongste 6 maanden. Aan kindergezang in huis is er dus voorlopig nog geen gebrek. Ondertussen werkte Marieken ook nog een aantal jaren op het Spijker en is zij reeds lang actief als Pax-moeder.

Fietsen en nog eens fietsen Als er enigszins tijd is springen zij op hun fiets en maken een toerke. De blokhut aan de Haarlebeek in Gierle is nog steeds een geliefkoosde bestemming. Jarenlang toefden zij tijdens de vakanties in hun buitenverblijf op de Lilse Bergen en maakten er zo talrijke vrienden waarmee het leuk babbelen is. Sedert het ontstaan van “De Schakel” hebben zij nog geen enkele editie gemist. Zij kiezen steevast voor de lange rondrit. Ook de fietstochten met OKRA worden niet overgeslagen. Jaarlijks staan er zo wel meer dan 5000km op hun teller. Jagen en trakken (klopjacht) is ook een levenspassie van Stany. Meer dan 35 jaar ging hij met de jagersclub op pad. Marieke houdt het bij bestuurslid van OKRA zijn. Grote reizen maken heeft hun nooit geïnteresseerd. Wel eens naar de Ardennen of naar de zee en Marieke is éénmaal naar Lourdes geweest maar voor Stany was dat te ver, hij bleef liever thuis.

Tot over 10 jaar Aangezien ondergetekende ook Gielse roots heeft was het leuk babbelen en werden anekdotes bovengehaald. De tijd vloog dan ook voorbij. In ieder geval hebben wij beloofd om binnen 10 jaar nog eens terug te komen, maar dan op tijd. Voor ondertussen: Stany en Marieken: nog vele mooie dagen samen. (pdn)

Op tweede kerstdag 2007 liep de kapel van het rusthuis van Scheut te Kessel-Lo goed vol voor de uitvaart van deze Hoogstraatse missionaris. Alfons Rigouts werd te Hoogstraten geboren in 1923 als oudste van de vier kosterszonen in het gezin H. Rigouts-Pelckmans.

Alfons voltooide zijn humaniora aan de overkant van de Vrijheid in 1941 en hij koos voor een opleiding tot missionaris in China. In 1948 werd hij priester gewijd maar wegens het regime in China mocht daar geen zendeling meer binnen. Zo kreeg Alfons dan een benoeming in de USA, meer bepaald in Louisiana. Hij werd er leraar en rector aan een Klein Seminarie en later secretaris van de bisschop. Na een weldoende vakantie in 1958 reisde hij terug naar de Verenigde Staten en werd er belast met de verantwoordelijke post van provinciaal. In 1969 verhuisde Alfons op eigen verzoek naar Guatemala of van de grote welstand naar een der armste landen van de wereld. Zo zijn die pure idealisten: op 15 augustus 1969 afscheid nemen van de welstand in de Nieuwe Wereld en een dag later vertrekken naar een volk dat in grote armoede leeft. Pater Rigouts werd na de uitvaartdienst in Kessel-Lo overgebracht naar het kerkhof van Scheut te Schilde. Daar rust ook zijn oude buurman, pater August Bellens. (JB)

VTI-Spijker – hotelschool

La Finestra, uw traiteurzaak

HOOGSTRATEN – Het 7de jaar banketaannemer-traiteur van de hotelschool start ook dit jaar met een leeronderneming. VTI-Spijker heeft al enkele jaren ondervinding met dit soort projecten waarbij leerlingen zo dicht mogelijk bij de dagelijkse praktijk ervaringen kunnen opdoen. De 13 leerlingen van het laatste jaar zijn verdeeld in enkele groepjes van drie à vier leerlingen die elk een eigen opdracht hebben. De onderwerpen zijn: de producten, de klanten, de winkel, de

prijzen en de promotie. Op geregelde tijdstippen verwisselen de leerlingen van groep zodat ze met alle facetten van het ondernemerschap te maken krijgen, zowel theoretisch als praktisch, want naast kennis is ook kunde uiteraard heel belangrijk. Het doel van de onderneming bestaat uit het bereiden en verkopen van lekkernijen. De specialiteiten zijn Italiaanse gerechten, voornamelijk pasta’s met bijpassende wijnen en desserten. Men streeft naar lekkere, vernieuwende producten die passen in ieders budget. Het assortiment bestaat uit een viertal menu’s met een brede waaier aan gerechten waaruit men zijn keuze kan maken. Deze menu’s wisselen elke week. De openingsuren zijn: maandag van 13.30 uur tot 16.30 uur, dinsdag tot en met donderdag van 11.30 uur tot 16.30 uur, vrijdag van 11.30 uur tot 13 uur en zaterdag en zondag gesloten. La Finestra (het venster) vind je in het VTI-Spijker, Gelmelstraat 62, Hoogstraten, tel. 03 340 22 80 of e-mail lafinestra@markdal.be Meer informatie op de website: www.twspijker.be.tt

Fitbus eerst in Merksplas Hoogstraten / Merksplas - Om u te helpen bij het realiseren van uw voornemen om in 2008 iets aan uw conditie te doen, legt het provinciebestuur een fitbus in. De fitbus komt op woensdag 23 februari naar Merksplas voor een eerste fitheidstest. Na de test krijgt u, naargelang de sport die u

beoefent, een eigen trainingsschema mee om uw conditie te verbeteren. Op zaterdag 10 mei staat de bus in Hoogstraten voor de hertest. Iedereen kan voor de fitbus inschrijven op de sportdienst van Merksplas of van Hoogstraten. Deelname kost 10 euro. (fh)

29


HOOGSTRATEN

Gelmelzwaaien in de woestijn HOOGSTRATEN/CHILI - Van 15 tot 27 november waren onze vermaarde Gelmelzwaaiers te gast op een internationaal volkskunstfestival in Calama, in het Zuid-Amerikaanse Chili. Camala is gelegen midden in de Atacamawoestijn, waar het op sommige plaatsen al 400 jaar niet meer geregend heeft! In Calama zelf heeft het vier jaar geleden nog geregend … er viel toen amper 5 millimeter. Het water voor Calama moet dan ook door pijpleidingen van 200 kilometer worden aangevoerd, helemaal uit het Andesgebergte. De plaatselijke bevolking leeft vooral van de mijnbouw. De grootste openlucht kopermijn van Calama is 5 kilometer breed, 7 kilometer breed en 1000 (!) meter diep. Tijdens het festival was er dagelijks een avondvoorstelling waar onze vendeliers met veel succes hun kunde en nauwkeurigheid met vlaggen ten beste gaven. Tien dagen lang leefden zij bovendien in een onvervalste Zuid-Amerikaanse sfeer, samen met volksdansgroepen uit Chili, Equador, Peru, Bolivia, Paraguay en Argentinië. Uit Europa was buiten de Gelmelzwaaiers ook een groep uit Italië te gast.

De Graanschuur … GROOT-HOOGSTRATEN - Dinsdagavond 19 februari nodigt De Graanschuur Ignace D’hert uit, dominicaan, theoloog en pastor. Hij brengt die avond de voordracht ‘Gelovig zijn in een god-loze wereld’. Wij zijn geëvolueerd naar een cultuur die een fantastische vlucht van menselijke kennis en vaardigheden allerhande te zien geeft. De mens lijkt alles zelf te kunnen beredderen. Of heeft ook deze cultuur haar blinde vlekken? En blijft er toch nog plaats om op een zinnige manier over “God” te spreken? Een aantal denkers geven aanzetten hiertoe. Dinsdag 19 februari om 20 uur, in De Graanschuur, Gelmelstraat 60 te Hoogstraten, ingang via parking internaat. Bijdrage: 5 euro. Van vrijdagavond 22 februari (19 uur 30) tot zaterdag 23 februari (17 uur) vindt, eveneens in De Graanschuur, de workshop ‘Angela Merici: “Leid een nieuw leven!”’ plaats. Deze wordt geleid door Zuster Ann Cuppens, provinciaal van de Zusters Ursulinen van Tildonk en pastoraal werkster. Deelnemers zullen zich verdiepen in het leven en de inzichten van Angela Merici, stichteres van de Ursulinen. Haar visie op de ontplooiing van de mens en haar zorgzame aandacht voor de opvoeding van jonge meisjes zijn brandend actueel. Hoe kan je in vrijheid en creatief je eigen levensweg vinden in de wereld en de tijd die de jouwe is? Hoe kunnen wij ook jongeren daarin ondersteunen?

Eén van de indrukwekkende machines van de kopermijnen van Calama.

Van vrijdagavond 22 tot zaterdagavond 23 februari in De Graanschuur, Gelmelstraat 60 te Hoogstraten, ingang via parking internaat. Inschrijving tot één week voor de aanvangsdatum. Bijdrage: 50 euro, volpension inbegrepen. Info en inschrijven: info@degraanschuur@ gmail.com, werner.jacquet@pandora.be of 03/314.50.11.

Vacature De Stad Hoogstraten is op zoek naar een ingenieur, een planoloog en een coördinator burgerzaken. Kandidatuurstelling uitsluitend schriftelijk te richten aan College van Burgemeester en Schepenen, Vrijheid 149 te 2320 Hoogstraten en dit voor 22 februari 2008.

Tips tegen inbraak

De Gelmelzwaaiers verdedigden de Hoogstraatse kleuren met verve in het verre Chili.

Ook Hoogstraats Folkorefestival komt er weer aan Stilzitten was er na de thuiskomst uit Chili niet direct bij, want de voorbereidingen voor het Folklorefestival op 1, 2 en 3 augustus aanstaande, zijn al volop aan de gang. Kandidaat-gastgezinnen (waarvoor we binnenkort ook een oproep zullen plaatsen) kunnen de data al in hun agenda noteren.

30

x Laat het niet opvallen dat u niet thuis bent: een klein lampje in de woning laten branden, verlichting buiten die automatisch aanspringt. x Sluit de woning steeds zorgvuldig af; zoals ramen en deuren. Vergeet ook niet het kelderraam, wc raampje, en de ramen op de verdieping. x Bij afwezigheid kunnen je buren een oogje in het zeil houden en eventueel de brievenbus elke dag leegmaken.


HOOGSTRATEN

Gedicht in de Maand

Bob Boon Singers genoten veel belangstelling

voor de vrienden dat het nieuwjaar gul mag zijn met wijn met brood voor tijd van nood en pijn met gulle wijn en damp van deeg en wasem, mist, van dromen. Voor wat was. En wat, wat moet, moest, komen. R.S., 1/1/2008

Veiling ziet omzet met 8,5% toenemen HOOGSTRATEN - Veiling Hoogstraten sluit het jaar 2007 af met een omzet van 117,5 miljoen € of 8,5% meer dan vorig jaar en ruim 15% meer dan in 2005. 2007 is meteen een record omzetjaar na het vorige recordjaar 2003. Aardbeien nemen in Hoogstraten exact 50% van de omzet voor hun rekening. Een zwak voorjaar werd in de zomer en najaar gevolgd door periodes van beduidend betere prijsvorming en constante aanvoer. De 21.500 ton aanvoer werd in de markt gezet voor een middenprijs (alle sorteringen, alle kwaliteiten, inclusief industrie) van 2,79 €/kg. Hiermee wordt een van de betere middenprijzen van de laatste jaren neergezet. Tomaten, komkommer en paprika hadden een matig tot goed prijsjaar en ook hier was de tweede jaarhelft duidelijk beter dan de eerste. De volumes bleven goed op peil met 40.000 ton tomaten, 18 miljoen stuks komkommer en 10.500 ton paprika. Dit omzetrecord wordt mede gerealiseerd door de twee gastveilingen: Profruco in St.-Niklaas (B) en CLTV-Zundert (Nl.), die ook elk apart hun omzet ziet toenemen. Beide veilingen vormen sinds 2006 samen met Veiling Hoogstraten de cv In-Co. De totale In-Co-omzet stijgt daarom eveneens en haalt de kaap van 140 miljoen €. Zowel een omzettoename bij de aardbeien als bij het hardfruit speelt hierbij een rol. Het huidige resultaat komt juist in een jaar dat Veiling Hoogstraten haar kostenstructuur - die al laag was - substantieel naar beneden toe aanpaste. Eén en ander is wellicht welkom in een jaar dat de telers in toenemende mate hun bedrijfsrendement onder druk zien komen omwille van fel stijgende energiekosten. In 2008 willen Veiling Hoogstraten en In-Co zich blijven inzetten voor een constant hoge kwaliteit, de introductie van nieuwe variëteiten in de aardbeien, voortzetting van de introductie van specialisaties bij paprika en tomaten. Verder is 2008 voor Hoogstraten een feestjaar: exact 75 jaar geleden werd de Hoogstraatse veiling opgericht en dat zal niet ongemerkt voorbijgaan.

HOOGSTRATEN - Zaterdag 15 december zakten heel wat muziekliefhebbers af naar de Sint-Katharinakerk, voor het kerstconcert dat het Davidsfonds traditiegetrouw organiseerde, in jaarlijkse afwisseling met het Piuskoor. Glasheldere stemmen lieten kerstleisen van over heel de wereld weerklinken en de aanwezigen hoorden dat het goed was.

En de Amerikaan ploegde voort Hoogstraten – In november en december was Tommy Flowers uit het de Amerikaanse staat South Carolina in ons land om er Belgische Trekpaardveulens aan te kopen. Tommy wist, langs het Belgische Maandblad “Het Werkend Trekpaard” dat er in de buurt van Hoogstraten een gedreven trekpaardenmenner woont, die met een uitzonderlijke ploeg prachtig ploegwerk kan verrichten. Het was zijn wens om van die man, ‘Gust Stoffelen’ uit Minderhout, een initiatie met de ‘onderwentelaar’ te krijgen. Zondag 18 november in de voormiddag kwam Tommy Flowers naar de boerderij van de gebroeders Stoffelen, Minderhoutsestraat 146, te Minderhout. Na een korte kennismaking en de uitwisseling van enkele foto’s werd de bruine merrie van stal gehaald en opgetuigd. Dan ging men naar een maïsakker iets verder, die er een beetje bevroren bijlag. Dit was echter geen probleem voor Gust, om een staaltje van zijn kunnen ten beste te geven. Na enkele sneden nam de Amerikaan de ploeg over. Aangezien Amerikanen niks kennen van het mennen op kordeel (de lent), stuurde Gust zijn merrie over de akker terwijl Tommy de ploeg stuurde. Bij zijn vertrek richting Amerika was Timmy vol van deze unieke ervaring, volgens zijn zeggen was de ploeginitiatie het hoogtepunt van zijn bezoek aan Europa. (fh)

Onder het goedkeurend oog van enkele vrienden van Gust, kreeg de Amerikaan Tommy Flowers aanwijzingen om het ploegen tot een goed einde te brengen. Op de foto vlnr. Marcel De Rooy, Timmy Flowers, Jan Goetschalckx, Gust Stoffelen, Jan Voeten en Gust Mattheeusen. 31


HOOGSTRATEN

Sfeervolle Ouderenweek HOOGSTRATEN - De laatste week van november was het ‘Ouderenweek’ in het rusthuis. Maandag werd er geturnd met de leerlingen van de Gemeenteschool. Dinsdag was accordeonclub De Vrije Kunst met liefst 20 muzikanten

te gast. Woensdag was het zetelfietsen en op donderdag bingo. Op vrijdag werd de feestweek afgesloten met een overheerlijk middagmaal. (Foto’s: Frans Snijders)

Voorbereidingen voor serrecomplex gestart HOOGSTRATEN - Aan de Loenhoutseweg zijn voorbereidende werken begonnen voor de bouw van een serrecomplex van 15 hectare. Belgicaplant kreeg via de Raad van State een bouwvergunning toegekend. Het schepencollege gaf zeven jaar geleden zijn goedkeuring voor het serrecomplex, maar buurtbewoners dienden een petitie met 3.000 handtekeningen in tegen de bouw. Daardoor gaf het provinciebestuur een negatief advies. Na een beroepsprocedure van Belgicaplant werd dat veranderd in een positief advies, maar de toenmalige minister van Ruimtelijke Ordening weigerde in 2001 een vergunning af te leveren.

Zetelfietsen om zo lang mogelijk fit te blijven.

Gewestelijke zangavond HOOGSTRATEN – Op vrijdag 8 februari om 20 uur zijn alle koorzangers uit ons gewest zeer welkom op de tweede zangavond met het nieuwe liedboek. De eerste avond in deze reeks had al plaats anderhalf jaar geleden in de Sint-Clemenskerk te Minderhout met op het programma liederen voor de advent en de kersttijd. Nu komen de vasten

en de paastijd aan de beurt. De algemene leiding wordt andermaal toevertrouwd aan Jo Suykerbuyk met Luc Dockx aan het orgel. Plaats van afspraak: de kerk van het begijnhof. Alle parochies van Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas en andere belangstellenden zijn er van harte welkom.

Na een lange procedure haalde Belgicaplant, een dochteronderneming van Hollandplant, een jaar geleden zijn slag thuis via de Raad van State. “De werken die nu gestart zijn, dienen als voorbereiding voor het verleggen van de Raamloop”, zegt CD&V-schepen Ward Baets. “De vergunning daarvoor moet het provinciebestuur nog afleveren. Maar door de eerder toegekende bouwvergunning, kunnen er al werken op het terrein worden uitgevoerd. Voor de bouw van de serre moet geen nieuwe aanvraag worden ingediend. Voor ons zijn alle rechtsmiddelen uitgeput.”, aldus Ward Baets. Intussen is er ook nog een aanvraag ingediend door Belgische Plantenkwekerij uit Duffel voor een glastuinbouwserre van 9hectare langs de Hinnenboomstraat. Dat stuitte in oktober op ongenoegen van landbouwers.

Schitterend ‘reünieconcert Los Camarados’ HOOGSTRATEN - In het decembernummer van dit blad was het omslagverhaal geheel gewijd aan Los Camarados, één van de meest legendarische bands uit de streek. Aanleiding was het aangekondigde reünieweekend dat Luc Meyvis, uitbater van De Velo en hardcore Camaradosfan, in zijn café wilde organiseren. Dit bijzondere evenement viel net na het ter perse gaan van ons januarinummer, dus een verslagje had u nog tegoed. Het begon op vrijdagavond, toen Luc en Renild de vele muzikanten die er ooit de revue passeerden, achter gesloten deuren ontvingen, samen met hun familie. Er was een hapje en een drankje en in een ontspannen sfeer werden herinneringen opgehaald. Een hartverwarmend woordje kwam er ook van burgemeester Arnold Van Aperen, die de groep in een vorig leven om de 2 weken in zijn zaak liet optreden en die zelfs nog een tijd 2de chauffeur was van de band (naast Joris Wouters). Een dag later werd ’s middags een tentoonstelling geopend met schitterende foto’s en affiches

32

uit de oude doos, met instrumenten, pupitters en ga zo maar door. Maar het moment suprême was natuurlijk de zondagnamiddag, het moment waarop de kameraden van weleer de instrumenten weer ter hand zouden nemen. De afwezigen hadden ongelijk … Of konden gewoon niet binnen, want De Velo zat letterlijk tot op de tafels en de toog volgepakt met luisteraars. Van 2 tot bijna half 8 werd er gespeeld, quasi zonder onderbreking. En zoals destijds, werd ook nu geen genre geschuwd. Nu hadden kwatongen misschien gedacht dat de muzikale kwaliteit er, na 20 jaar niet meer samen gespeeld te hebben, op achteruit zou zijn gegaan, maar niets was minder waar. Het klonk goed en sfeer was er met bakken. Met als klapper op de vuurpijl ‘den assie’, waarbij het café bijna werd afgebroken door het dolenthousiaste publiek. Een evenement om U tegen te zeggen! (tekst: dh, foto’s: dh en Marcel Onincx)

Achiel De Houwer met het publiek tot tegen zijn piano.

Bert Stoffelen en Roger Van Mechelen.


HOOGSTRATEN

Geslaagde kerstshopping HOOGSTRATEN - Zoals vanouds organiseerde de middenstand half december opnieuw haar jaarlijkse kerstshopping. De Hoogstraatse horeca (HoHo!) koppelde er al even traditioneel het gesmaakte ‘glühweinfestival’ aan vast. En omdat het echt koud was, waren de vuurkorven en de warme (of geestrijke) dranken meer dan welkom om onze buiten- en binnenkant eens lekker op te warmen. Ons hart werd dan weer verwarmd door de mooie stemmen van het kamerkoor Vialta, dat een ganse dag door de Vrijheid trok. Hier ziet u hen aan Het Knechtjeshuis, waar niet alleen de shoppers, maar zelfs de geitjes-met-kerstmuts stil werden van de stemmige kerstleisen.

Eindejaarsdrink Laermolen HOOGSTRATEN - Zondag 23 december was het lekker koud en dat was perfect voor de eindejaarsborrel die Vzw De Laermolen organiseerde. Met op de achtergrond het klotsen van het water, het bonken en bodderen van het maalwerk, genoten heel wat sympathisanten van een neut jenever of een beker warme choco. Speciaal voor de kinderen had de vriezeman ook de naburige sloten met ijs gedicht, hetgeen hen een flinke scheut leut uit de oude doos bezorgde.

Lekker koud wandelweer lokte heel wat mensen naar de Laermolen voor de jaarlijkse eindejaarsborrel.

Sla olie uit jouw noten HOOGSTRATEN - Soms kan je dromen van zo’n heerlijk stukje donkerbruin brood met een plakje brie en een lepeltje verse honing, gegratineerd in de oven, op een bedje van sla en dit alles rijkelijk besprenkeld met walnotenolie … Of wat is er lekkerder dan een simpele aardappelpuree verfijnd met een exquis geutje walnoot … Alleen, noten genoeg in den hof, maar hoe kom je aan die olie?

Slibberen zoals toen. Ook voor de kinderen kon de dag niet meer stuk.

Daar het vorig jaar een schitterend jaar geweest is voor de wal- of okkernoten, kregen de molenaars van de Laermolen al menig maal de vraag of het niet mogelijk is om ook notenolie te slaan. Natuurlijk is dat mogelijk, maar ze kunnen niet nu eens een kilootje en dan weer twee kilo noten tussen het koolzaad tussendoor gooien… Ze hebben dan ook gezocht naar een datum om dit een beetje te concentreren en zijn zo op zondag 9 maart uit gekomen. Wat zijn de afspraken?

Wel, je kan je mooie, droge en gepelde walnoten binnen brengen op zondag 24 of dinsdag 26 februari. Minimum 1 kilo en met “gepeld” bedoelt men ontdaan van de houten bast. Let er wel op dat er zeker geen duffe of half rotte noten tussen zitten! Dit is één van de redenen waarom ze gepeld dienen te zijn. Op zondag 9 en dinsdag 11 maart wordt dan op ambachtelijke wijze de olie uit deze noten geslagen. Normaal gezien levert een dikke 2 kilo gepelde noten een litertje olie op. Deze moet enkele dagen bezinken en kan op dinsdag 25 maart afgehaald worden. De olie zal verdeeld worden naargelang het aantal kilo’s dat je binnenbracht. Men vraagt wel om zelf een proper recipiënt (fles, emmertje, vaatje,…) mee te brengen bij het afhalen. Bovendien zorgt 1 euro per geslagen liter olie voor de kosten. Die zondagen kan je in de molen terecht van 14 tot 16 uur, de dinsdagen tussen 19 uur 30 en 21 uur 30 of dit alles ook na afspraak met de molenaars. (dvp)

33


WORTEL

DORPSRAAD WORTEL Weinig positief nieuws op de dorpsraad WORTEL - Op 10 januari hield de dorpsraad van Wortel haar algemene jaarvergadering. Welgeteld 47 inwoners gingen op de uitnodiging in. Kersverse voorzitter Luc Hendrickx opende de vergadering en leidde ze, samen met secretaris Guy Van Gestel. Het ging er nogal gemoedelijk aan toe, dit in tegenstelling met sommige andere jaren toen er meer lawaai werd gemaakt. Anderzijds leed de vergadering aan een zekere lusteloosheid, zowel bij het publiek als bij de bestuurders. De mensen in de zaal dachten wellicht: elk jaar staan wij hier met onze prioriteiten maar er wordt weinig werk van gemaakt en de schepenen verzuchtten wellicht: daar zijn ze weeral met dezelfde vragen van verleden jaar … Parkeerkaarten en bouwzones Elke jaarvergadering begint met een uiteenzetting van de bevoegde schepen(en) over een nieuwigheid in het bestuur of over hangende problemen die al de burgers aangaan, niet enkel die van Wortel. Schepen Haseldonckx gaf een uiteenzetting over de parkeerkaart die we in de Vrijheid en omliggende straten moeten gebruiken. (Hierover leest u meer op een andere plaats in dit blad) Schepen Baets gaf een lange uitleg over het bouwprobleem in de gemeente: waar en aan welke prijs kan hier nog gebouwd worden? Zoals het er nu bijstaat kan er nog vooral in Hoogstraten en een deel van Minderhout gebouwd worden (het kleinstedelijk gebied); in de andere dorpen gaat het eerder om kleine stukjes. Wat Wortel betreft, worden er kortelings enkele IOK-percelen toegewezen aan de Moerklokstraat. Verder is er de grond tussen Poeleinde en de Pater Schrijversstraat waar een beperkte uitbreiding mogelijk is via IOK. Om de prijs te beïnvloeden kan de gemeente enkel beroep doen op haar sociaal verkavelingsreglement; dat zegt dat de helft van de bouwpercelen die niet aan de openbare weg liggen kunnen verkocht worden aan 80% van de schattingsprijs. Dit kan enkel gebeuren in overleg met de verkavelaar; als dat de IOK is of een andere bouwmaatschappij zal dat niet zo’n probleem zijn, bij privéverkavelingen kan het niet afgedwongen worden. (onlangs nog protesteerde ACW-Hoogstraten tegen de handelwijze van de Kerkfabriek van het Begijnhof die in Wortel 6 bouwkavels aanbood aan zeer hoge prijzen en het sociaal verkavelingsreglement aan haar laars lapte). Het tekort aan bouwgronden is een probleem voor alle dorpen die niet in het kleinstedelijk gebied liggen zoals Wortel. Voorzitter Hendrickx wees er terecht op dat dit tekort vooral de kleine dorpen parten zal spelen: wat met de dorpsschool als er niet meer voldoende kinderen wonen? wat met de verenigingen als de dorpen ontvolken? wat met de bakker? het café? …Ward Baets is het daar helemaal mee eens en zegt dat een aanpassing van de structuurplannen nodig is. Maar

34

om dat te bereiken moet er een nieuwe woonbehoeftenstudie gemaakt worden, wat in de nabije toekomst ook zal gebeuren, aldus de schepen.

in Wortel. Men had verschillende knelpunten aangeduid die konden verbeterd worden. De bevoegde schepen kon met dit plan in grote lijnen akkoord gaan maar van de uitvoering is niet veel te merken, ook niet in die grote lijnen. Wel is men van plan om nieuwe zebrapaden aan de kerk te schilderen (één van de vele adviezen uit het mobiliteitsplan) en dat zal nog deze zomer gebeuren. x Ook al enkele jaren oud: de vraag naar meer voetpaden voor de schoolgaande kinderen en dit vooral van en naar de Grote Plaats. Als zoiets ter sprake komt, maakt de bevoegde schepen er zich meestal vanaf met te zeggen dat dit samen moet gaan met het aanleggen van de riolering of iets met de scheiding van het drink- en regenwater of nog iets anders.

De mannen die de dorpsraad in goede banen leidden: secretaris Guy Van Gestel (l) en voorzitter Luc Hendrickx (r).

Prioriteiten van 2007 x Al sinds 2004 vraagt de dorpsraad om in de Klinketstraat (tussen de Lindendreef en de ingang van het dorp) een snelheidsbeperking in te stellen van 70 km per uur in plaats van 90 km. Omdat de Klinketstraat aan de beide kanten een vrijliggend fietspad heeft, zal dit niet gebeuren en kan men op die enkele honderden meters voluit aan 90 rijden, om dichtbij het dorp bruusk te moeten remmen. (Secretaris Van Gestel vroeg zich luidop af, of er op al de andere wegen met een vrijliggend fietspad ook aan 90km mag gereden worden? Dat zal wel niet al lijkt dat toch logisch.). x Verleden jaar kwam de dorpsraad af met een gedegen plan om de mobiliteit te bevorderen voor gehandicapten en oudere mensen

Dat was ook nu het geval maar toch… de gemeente belooft 15.000 euro uit te geven voor een studie voor de aanleg van die voetpaden. Dat is alvast een begin. x Een nog ouder zeer is het drukke verkeer in de Beukendreef en de Grote Plaats. De automobilisten gebruiken die omweg om de dorpscentra van Hoogstraten en Wortel te vermijden. Wijkagent Guy Aerts kan dat bevestigen want per week werden er 11.000 voertuigen geteld en dat is heel veel voor zo’n traject. Van tijd gebeurt er een snelheidscontrole; alles samen werden 1735 voertuigen gecontroleerd waarvan er 152 in overtreding waren en dat is ook heel veel. Ook de wijkagent vond dat hier maatregelen moeten genomen worden (en hier hebben onze bestuurders niet


WORTEL

DORPSRAAD WORTEL het excuus dat het om een gewestweg gaat, nee, dit zijn gemeentelijke wegen waarop maar 50 per u mag gereden worden.) Maar welke maatregelen? in de Grote Plaats hebben al bloembakken gestaan en andere obstakels maar die zijn alweer lang verdwenen terwijl het verkeer alleen maar is toegenomen. Guy Aerts stelt een eventuele asverschuiving van de weg voor. Eens kijken of daar iets van in huis gaat komen. De bestuurders lijken in ieder geval niet erg onder de indruk en schepen Haseldonckx mompelt nog maar eens iets over “in eigen hart te kijken “ en de eigen verantwoordelijkheid nemen”. Secretaris Van Gestel schiet terecht uit zijn krammen: “Meer dan 10% van de voertuigen zijn in overtreding. Aanvaarden wij dat zomaar? En ook die stoepen zullen er dit jaar alweer niet komen! en dan moeten wij in het eigen hart kijken. Dat is makkelijk”. Wie ook kwaad wordt is Liliane Gijsels die café houdt in “De Nieuwen Buiten” Vanachter haar

tapkast ziet zij elke dag het vele verkeer dat vanuit de Grote Plaats de weg naar Merksplas opdraait. “En dan hou ik mijn hart vast,al die auto’s, die camions en tracteurs samen op de weg met de kinderen die te voet op per fiets naar school komen. ’t Is godgeklaagd.”riep ze door de schoolrefter waar de vergadering doorging. Wijkagent Guy deed nog een duit in het zakje door het aantal ongevallen te vermelden; in 2007 waren er dat 24 ernstige, met meer dan stoffelijke schade; negen aan de Langenberg, zes in het dorp en vijf in de Beukendreef en op diverse plaatsen telkens één. Bijna al die ongevallen zijn te wijten aan overdreven snelheid.

Gemeentelijk budget voor Wortel Er is 15.000 euro voorzien voor de studie voor de aanleg van de voetpaden, eveneens 15.000 voor de aanleg en onderhoud van schuilhuisjes en/of fietsstallingen aan de bushaltes; nog eens 15.000 voor maatregelen om de mobiliteit van de gehandicapten te verbeteren. Nog enkele kleine

zaken waaronder het aanbrengen van akoestische ramen in de kleuterschool. In het 1ste kwartaal van dit jaar wordt begonnen met de aanleg van de riolering in de Zandstraat. Dit zal gebeuren door de drinkwatermaatschappij Hidrosan; daarom moet de gemeente hiervoor geen geld voorzien. Dan is er nog een budget voor de renovatie van het interieur van de kerk maar vooraleer daaraan te beginnen, wacht men op de subsidies; dus dat kan nog wel even duren. Nieuws over gemeentelijke sportinfrastructuur x Ook Het zwembad is wel iets dat grootHoogstraten aangaat, maar toch werd er in de dorpsraad uitgebreid over gepalaverd. Schepen Rombouts heeft een werkgroep opgericht die zal nagaan waar het zwembad eventueel zal komen, hoe het betaald zal worden en hoe het eruit zal zien. Wààr het zal komen is uitgemaakt, in Hoogstraten namelijk, en waarschijnlijk achter het rusthuis. De andere modaliteiten moeten nog uitgeklaard worden.

35


WORTEL

DORPSRAAD WORTEL

Er was veel luisterbereidheid bij de aanwezige schepenen maar toch weinig concrete antwoorden en toezeggingen op de vragen van de dorpsraad en de aanwezigen. x Ook over De Mosten breekt de gemeente het hoofd. Verleden jaar leed dit recreatieoord een verlies van 250.000 euro en op deze manier is het dus niet vol te houden. Blijft De Mosten van de gemeente? Wordt het verkocht? Hoe kan het winstgevender worden? Allemaal vragen waarop men nog geen antwoord kent. x Specifiek voor Wortel is er een vraag van de jongeren voor een skate- en BMX-terrein. Schepen Rombouts zegt dat de gemeente wel toestellen wil kopen maar men wil vooraf nog overleg met de skatende jongeren. Nog vragen en opmerkingen x De meeste bomen die langs de weg van Wortel naar Merksplas staan, hebben de geest gegeven. Worden er nieuwe aangeplant? Omdat de bomen langs een gewestweg staan, kan de gemeente hier niet veel aan doen. De bomen zijn al eens herplant maar dat heeft weinig uitgehaald. (Misschien kan de gemeente eens aandringen bij het gewest?) x De bewoners van de Bouwhoef vragen meer verlichting en om de weg daar op te maken. De schepen zegt dat dit een gekend probleem is, maar of er iets aan gedaan wordt? x Sommige problemen en vragen komen elk jaar terug, voor een aantal vragen wordt naar het meldingsblad verwezen. Maar er was één vraag die we voor de eerste keer hoorden. Wil de gemeente iets doen ter nagedachtenis van de oud-strijders? Nu liggen deze mensen tussen het gewone volk op het kerkhof en hun graf wordt dan – als de tijd gekomen is – geruimd, zoals dat heet. Om de nagedachtenis van deze mannen te eren, vraagt men een of andere vorm van gedenkplaat met hun namen erop, ergens in het dorp te plaatsen. Wordt zeker vervolgd. x Uiteindelijk is over deze dorpsraadvergade-

36

ring niet zoveel positiefs te melden. Concreet zijn het vooral twee zaken: de studie voor

eventuele voetpaden en de riolering in de Zandstraat. (Jof)

Als het ijs maar even ‘houdt’

Wortel-kolonie – Het gebeurt niet elk jaar, maar als het een paar dagen vriest en Bootjesven ‘dicht ligt’, verzamelen de iets ouderen van jeugdhuis de Cahier voor een partijtje ijshockey. Dat blijft, zoals in de goeie ouwe tijd.


WORTEL

Infomoment zondag 24 februari

De evolutie van het landschap in Wortel-kolonie Op zaterdag 24 februari zijn alle belangstellenden uitgenodigd op een infovergadering over de evolutie van het landschap van Wortel-kolonie. De vzw Kempens landschap, het Agentschap natuur en bos, de VLM en het stadsbestuur willen de inwoners van Wortel informeren over het inrichtingsplan van het domein, dat zo’n vijf jaar geleden vorm kreeg en nu bijna afgerond is. Het programma: 09.30 u: onthaal in Casino 10.00 u: infovergadering met:

Alles begon op 9 september 1995 met De Mars op Wortel-kolonie, een organisatie van de vzw Het Convent en de Dorpsraad van Wortel, die samen de actiegroep “Handen-Af” van Wortel-kolonie vormden. Nu, bijna acht jaar later is het inrichtingsplan klaar en bijna gerealiseerd.

Mondelinge toelichting G over de weg die de coördinatiecommissie sinds het begin, onder de leiding van de vzw Kempens landschap, aflegde en over de genomen beslissingen G over de toekomstplannen: hoe gaat het landschap in Wortel Kolonie evolueren Wandeling in groepjes G met op het terrein uitleg bij de dreven die worden uitgepaald volgens de nieuwe situatie G met een drankje aan Bootjesven. Samenkomst in Casino G voor een nabeschouwing en een G toelichting over opstarten werkgroep recreatief medegebruik.

13.00 uur: Vrij wandelen

37


WORTEL

Brassband gaat er weer voor met carnaval WORTEL - Ook dit jaar zal de brassband van Wortel er weer een spetterend feest van maken aan het einde van de krokusvakantie. Op donderdag en vrijdag starten alle vrijwilligers met de opbouw van de tent, de tap, het podium, de dansvloer, plaatsen van de tafels, testen van het bier, … Op zaterdagmorgen wordt alles afgewerkt en samen met de raad van elf ‘De Papboeren’ vliegen ze erin. Met een heus kindercarnavalsbal, een optocht en een jeugdbal. Traditiegetrouw start het weekend met een kinderbal dat dit jaar doorgaat op zaterdag 9 februari, speciaal voor alle kinderen (en mama’s en papa’s) van Wortel. Ook dit jaar zal er een grote feesttent staan achter de parochiezaal. Vanaf 13.30 uur mag er gedanst, gehost en natuurlijk gedronken en gesnoept worden. Er zal ook een tekenwedstrijd plaatsvinden (breng je kleurtjes mee) en clown Rocky zal speciaal voor jullie optreden en iedereen aan het gieren van het lachen brengen. Ook stellen we onze nieuwe prins voor, dit jaar zal ?? deze zware maar leuke taak op zich nemen en gaan we natuurlijk opzoek naar een geschikt jeugdprinsenpaar. Wil jij graag naast al die mooi

verklede mijnheren en mevrouwen op de wagen staan? Schrijf je dan in bij Frans Van Boxel op het nummer 0479/ 72 40 14. Om 18 uur stopt de muziek en drinken de papa’s nog een laatste pintje. Op zondag 10 februari trekt de stoet door Wortel met voorop de reuzen Suske en Wiske en daarachter een sliert van carnavalswagens. De rij wordt gesloten door onze Raad van Elf met hun prinsenwagen en de pas verkozen jeugdprins en –prinses bovenop. De stoet start om 14.30 uur. Nadat alle wagens door de straten van ons dorp zijn gepasseerd start het jeugdbal in de tent en kunnen alle toeschouwers, ouders en kinderen, nog wat napraten in de parochiezaal. Dit feest duurt zoals gewoonlijk tot een kot in de nacht waarna ook al de medewerkers graag even gaan slapen. Want zij moeten alles op maandag morgen ook terug opkuisen.

Filmde de VRT op de verkeerde locatie? WORTEL - Maandag 31 december bracht de VRT een bericht over het oudejaarszingen in de Noorderkempen. Ze lieten ook een vrijwilliger aan het woord die de kinderen veilig probeerde over te zetten. Maar ze hadden beter in Wortel gefilmd.

Het bestuur en de muzikanten van Brassband Wortel verwelkomen u dan ook graag op het kindercarnavalsbal, de optocht en het jeugdbal en wil alvast alle medewerkers en vrijwilligers groot en klein bedanken. (Dave Onincx)

Grote prijs “Castelkermis”

Castelré - Naar jaarlijkse gewoonte werd bij café In Holland de grote prijs ‘Castelkermis’ gereden. Na een spannende wedstrijd werd Rob Brosens laureaat bij de pony’s. Bij de paarden stond er geen maat op Tinne Bruynen, zij was te sterk voor de concurrentie.

38

Daar stond waarschijnlijk de oudste overzetter op post. François De Decker zet al sinds 1994 als vrijwilliger de kinderen over aan het monument. Er werd niet gesold met de gendarmen. Vanaf 2008 laat hij deze strategische plaats over aan de jongeren. Wie niet op deze foto staat is Huibrecht Provoost. Hij zocht mee naar enthousiaste vrijwilligers en maakte dat alles vloeiend verliep. Sinds de jaren negentig zorgde hij ervoor dat de helpers met een glimlach de koude konden trotseren met een bakje troost. Ook duidelijk te merken op de foto. We willen hen hiervoor danken. Sollicitanten opgelet: voor deze job is er reeds een wachtlijst. (Namens de KWB)


WORTEL

Laatste smokkeltocht van de Lepe Hoek

De Vervloekte Kolonie

Wortel, Castelré – Op donderdag 3 januari verzamelden de acteurs van Tejater De Lepe Hoek in café “In Holland” voor de laatste voorstelling van “Geen volle maan”. “Nu ja, de laatste voorstelling”, zegt Jan Vinckx, zeg “nooit”, “nooit meer”. Na elke voorstelling kwamen er nieuwe aanvragen. De belangstelling is nog steeds groot, maar voorlopig plannen we geen nieuwe voorstellingen meer”. “We kunnen nu niet anders”, gaat zijn broer Jos Vinckx verder. “De Lepe Hoek bestaat dit jaar 25 jaar. Er staan heel wat projecten op stapel, want zo’n verjaardag kunnen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan”. Over het jubileumprogramma kan of wil hij nog niet veel kwijt. Maar de zaken waaraan het gezelschap denkt liggen helemaal in het verlengde van hun gekende stijl: onverwacht, ludiek en puur. ‘Geen volle maan’ werd vijf seizoenen na elkaar opgevoerd vanuit café In Holland, met Wortel-kolonie als decor. Elk seizoen werden er acht tot negen voorstellingen, met een wandeling van zeven kilometer, georganiseerd met groepen van veertig of vijftig deelnemers. “Reken maar uit” zegt Jos Vinckx, “dat betekent dat bijna 2 000 mensen inschreven voor de voorstelling. We waren telkens met elf acteurs en hebben er zelf enorm veel plezier aan beleefd. De reacties van de mensen achteraf deden ons altijd enorm veel plezier.” De 2.000 deelnemers aan de wandeling zagen de strijd tussen commiezen en smokkelaars, maakten kennis met het tragisch ongeval van Sus Hellinckx in de ‘Ballendreef’ en waren getuige van het trieste einde van Frans Vanden Acker, die een stel koeien, zijn vrouw Trees en haar pas geboren kind achterlaat. Tejater De Lepe Hoek begint aan een tweede kwarteeuw. Bram Everaert, de jongste van het gezelschap, doet een oproep: “De Lepe Hoek is een gezellige groep vrienden die geniet van het acteren. We zijn op zoek naar jongeren die onze groep komen versterken. Ze mogen zich altijd bij mij of een van de andere leden van de groep melden!” (fh)

De acteurs van Tejater De Lepe hoek trakteerden zichzelf tijdens een receptie voor wat de laatste voorstelling van ‘Geen volle maan’ zou kunnen zijn. w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

WORTEL - Na het doorslaande succes van vorig jaar organiseert de Gezinsbond te Wortel op zaterdag 1 maart de tweede editie van de geanimeerde avondwandeling De Vervloekte Kolonie. In een vijf kilometer lange wandeling in het donkere bos van de Kolonie worden de bezoekers keer op keer verrast door ronddolende heksen, dracula’s, duivels en vele andere schimmige figuren. De verhalen die zij neerzetten ontvouwen zich langzaam aan tot een heus toneelstuk.

Voorzitter Boud Janssens: “De Vervloekte Kolonie moet je zien als een toneelstuk waar je doorloopt. Het wisselt sterk tussen hilarisch en eng. Wij steken veel tijd in de afwerking van de tocht. De vele kostuums, decors en special effecten zijn speciaal hiervoor gemaakt. Bovendien wordt de grime verzorgd door een team van professionele grimeurs.” Deze avondwandeling, op zaterdag 1 maart, is een wandeling voor jong en oud. Wij zetten geen leeftijdgrens neer omdat ieder kind anders is en je zelf beter kan inschatten of uw kind het aankan of niet. De weg is verlicht met theelichtjes, er wordt gelopen in groepen en iedere groep heeft een eigen begeleider met lamp. De groep met alle kleine kinderen vertrekt als eerste om 19.30 uur en daar wordt ook door de spelers rekening mee gehouden. Na de tocht kan iedereen zich opwarmen met een Heksendrankje in het Casino en is er ook de gelegenheid om zelf te worden omgetoverd tot griezel of vamp. De toegangsprijs is 8 euro voor volwassenen en 5 euro voor jeugd tot 16 jaar, dit is inclusief twee opwarmertjes onderweg.(Gezinsbond-leden uit Wortel genieten extra korting: volwassenen kunnen een kaartje tegen kinderprijs kopen en een kaart voor het hele gezin kost maximaal 20 euro als lid). Kaarten zijn uitsluitend in de voorverkoop te koop bij kapsalon Vicky, Worteldorp 54. We hebben een maximum op het aantal deelnemers gezet, dus op is op.

39


WORTEL eigenlijk vrij goed mijn grenzen. “

Frans Baeten in de bloemetjes

45 jaar scheidsrechter: een record Suske Baeten uit Wortel is een gelukkig man. Enkele weken geleden werd hij in Merksplas flink in de bloemetjes gezet door vrienden en familieleden. Zonder onderbreking draaft hij reeds 45 jaar rond op de Kempense voetbalvelden als scheidsrechter van dienst. Hij is daarmee zelfs recordhouder in de provincie Antwerpen. Maar er is een keerzijde. Nu hij 65 jaar geworden is moet hij binnenkort zijn fluitje definitief opbergen. Afscheid met een lach en een traan. Frans Baeten, bij velen beter gekend als Suske Baeten, voorstellen is eigenlijk een overbodige opgave. Wie hem in Wortel niet kent, is er waarschijnlijk maar pas komen wonen of heeft een lange winterslaap achter de rug. De tijd dat Frans gemeentearbeider was en Wortel netjes en in orde hield ligt nog niet zo ver achter de rug. Maar wie kent hem niet als het beeld van de joggende man door de bossen van de Kolonie. Het leek vaak moeizaam de laatste jaren, maar het dwong bewondering af. Met verbetenheid en discipline maalde Frans zijn kilometers af. Het laatste jaar maakt het joggen plaats voor een fikse wandeling met de hond van zijn overleden broer. Frans werkt aan zijn conditie want hij wil er nog elke zondag staan. Niet meer meekunnen zou voor hem wel erg zijn. En dat record halen, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar Suske Baeten is niet van Wortel alleen. Hij is het vleesgeworden voetbalreglement op ontelbare voetbalvelden, voor ontelbare jeugdige voetballers, van Wortel tot Essen, van Meerle tot Arendonk. Een gerespecteerd scheidsrechter met een ervaring van 45 jaar. Streng maar rechtvaardig, vriendelijk maar correct. Nu hij 65 geworden is komt er noodgedwongen een einde aan zijn scheidsrechtersloopbaan. Zo luiden nu eenmaal de spelregels van de voetbalarbitrage. Tot einde van dit seizoen kan je Sus nog zien op de Kempense voetbalvelden, daarna zal hij niet meer tussen de lijnen staan. Hoog tijd om even terug te blikken.

controleren en als die match dan goed was mocht ge een stapje hoger, in mijn geval dan naar de scholieren. Uiteindelijk heb ik tot bij de reserven gefloten, en dat doe ik nu nog. Ik heb nooit ambitie gehad om wedstrijden van de eerste te fluiten, hoewel ik de kans gekregen heb. Ik kende

Een hobby “Ik floot elke week twee matchen. Rijk ben ik er zeker niet van geworden. In het begin ontvingen we 50 frank per match en 1 frank per kilometer verplaatsingsonkosten. Maar als je twee matchen na elkaar floot, kreeg je voor die tweede match maar 25 frank. In de beginjaren reed ik overal met de fiets naartoe, later heb ik mij een brommer aangeschaft en nu is alles met de auto. Momenteel zijn de vergoedingen 17,5 euro voor een beginneling en 20 euro wanneer je benoemd bent, plus uiteraard de verplaatsingsvergoeding. Voor een verplaatsing naar Essen bijvoorbeeld ontvang ik 13,5 euro, als ik in Wortel moet fluiten is dat 4,5 euro. Dit is allemaal belastingvrij. Maar daar doe je het natuurlijk niet voor. Het is voor de meesten en zeker voor mij een hobby, behalve misschien voor hen die in eerste nationale fluiten.”

Vrienden en familie samen met Frans op de foto bij de viering te Merksplas, waar hij heel lang geleden zijn eerste officiële wedstrijd floot.

Liever fluiten dan spelen “Ik heb zelf eigenlijk maar een korte periode gevoetbald in Wortel. Ik was echt geen talent. Op zeker moment vroeg men mij om eens een voetbalwedstrijd te fluiten voor de KLJ op het oud veld van Wortel VNA. Dat ging wonderwel heel vlot en het sprak mij direct aan, zodanig dat ik mij inschreef voor een cursus bij de Kempische Scheidsrechtersbond. Die cursus werd wekelijks gegeven in het café Sint-Pieter op de Turnhoutse markt en dat gedurende zes weken. Uiteindelijk stelde dat toen niet zo veel voor, nu is dat totaal andere koek. Maar ik had mijn brevet en ik kon aan de slag als scheidsrechter. Zoals dat de gewoonte was voor een nieuwkomer moest ik bij de jongste beginnen. Dat waren de cadetten, want van miniemen was er toen nog geen sprake. Na verloop van tijd kwam er een opleider

40

Suske Baeten vóór de camera van RTV op 15 december 2007, 45 jaar na zijn debuut als scheidsrechter op het veld van Merksplas.


WORTEL Geen discussies “In gans die 45 jaar heb ik eigenlijk nooit negatieve reacties gekregen. Misschien ook omdat ik tijdens de wedstrijd nooit in discussie ga met spelers. Mijn motto was altijd: fluiten, wijzen en weglopen. Dan vermijdt ge al veel problemen. Je kan natuurlijk al eens iets verkeerd fluiten, maar dan zal ik nooit proberen dat nadien te compenseren. Ik durf mij wel te excuseren, maar eenmaal gefloten is dat ook gefloten en daar is dan niets meer aan te doen. Maar ik ben wel streng. Bij mij is geel geel en rood rood. Ik trek voor mij een denkbeeldige lijn en ik wijk niet links en ik wijk niet rechts. Op het einde van de match heeft iedereen evenveel gehad en iedereen is content. Dat is mijn mening. Bij buitenspelfasen kan je beter één keer te veel fluiten dan één keer te weinig. Als je foutief fluit wordt er even gereclameerd en het is gedaan. In het andere geval houdt het niet op, en dat kan je niet meer goedmaken. Ik mag gerust zeggen dat ik altijd streng was, maar wel eerlijk. Als scheidsrechter moet ge uw match ook in het begin maken. Laten zien dat je er bent. Een voetballer doet dat ook hé, tegenover zijn tegenstrever. In het begin van de wedstrijd wordt er hier en daar wel eens flink getackeld of eens een tik uitgedeeld om te laten zien wie de baas is. Als scheidsrechter moet je vanaf het eerste moment heel kordaat optreden. Dat dwingt respect af.”

Op het einde van dit seizoen zal dit beeld definitief tot het verleden behoren. Nu Frans Baeten 65 jaar geworden is, moet hij stoppen met zijn scheidsrechterscarrière. Met zijn 45 jaren dienst is hij recordhouder in de provincie Antwerpen. Proficiat Sus!

Verandering

“In al die jaren heb ik wel een hele evolutie meegemaakt. Vooral in de positieve zin. De spelers en spelertjes van vandaag zijn veel mondiger dan vroeger, maar ik ondervind toch dat de sportiviteit en de mentaliteit veel beter is dan vroeger. De reglementering is natuurlijk ook strenger geworden. De straffen zijn veel zwaarder dan vroeger. Bijvoorbeeld spuwen naar iemand is een zware fout waarvoor ge voor de commissie moet verschijnen. Ik maakte altijd direct verslag op zonder al te veel commentaar van onregelmatigheden. Ik heb ooit geweigerd het scheidsrechtersblad in te vullen tot ik wist welke speler van een bepaalde ploeg naar een ander gespuwd had. Dat heeft niet lang geduurd. Een andere zaak is dat de jongeren tegenwoordig allemaal groter en groter worden en ik ben zelf gene grote, dan staat ge daar soms zo wel wat verloren Minderhoutdorp 4 • 2322 Hoogstraten • Tel. 03 314 41 15 • Fax. 03 314 14 20 tussen.” www.stoffels-paulussen.be • info-@stoffels-paulussen.be

TUINMACHINES STOFFELS

Afstand houden “Ik heb ook altijd bewust afstand gehouden van clubs en spelers. Een scheidsrechter wordt ontvangen door de afgevaardigde van de thuisploeg. Die blijft dan ook altijd bij u tot ge het terrein terug verlaat. Als ik dan iemand goed ken zit ik er niets mee in dat die mij aanspreekt met “Frans” of “Sus”, maar zodra er iemand van de andere ploeg bij komt is het altijd “Mijnheer”, om zogezegde partijdigheid te vermijden. Na de match ga ik nooit aan de toog iets drinken. Ik zet mij aan een tafeltje met de afgevaardigde en meestal wordt er dan niet meer over de match gesproken, maar meestal over het werk of de hobby’s. Maar soms laat de opvang van scheidsrechters nog veel te wensen over. Ik heb het al wel meegemaakt dat men na de match niet meer naar je omziet, de afgevaardigde aan de toog staat te drinken en jij zelf daar eenzaam aan je tafeltje zit zonder dat men zelfs maar komt vragen wat je wil drinken. Dan sta je wel voor schut. Dat heb ik achteraf toch wel gemeld aan het bestuur van de club en die afgevaardigde is dan wel intern terechtgewezen.”

Het einde in zicht? “Als scheidsrechter zal het voor mij op het einde van dit seizoen definitief gedaan zijn. Ik ben 65 geworden maar ik mag dit seizoen nog afmaken. Ik zal echter het voetbal niet goed kunnen missen, denk ik. Maar ik heb al iets in mijn gedachten en ik heb er al met een club over gesproken. Ik zou graag de opvang van scheidsrechters ter harte willen nemen en verbeteren. Misschien lukt het wel en blijf ik zo nog wel enkele jaren betrokken bij het voetbal en de scheidsrechterswereld. “ Frans, wij wensen je in ieder geval het allerbeste en fluit de laatste maanden nu nog maar eens de pannen van het dak.

41


MEERLE

Nieuwjaarszangers verwend MEERLE – De Meerlese nieuwjaarszangers hebben tijdens hun jaarlijkse rondgang niets te kort. De KWB zorgt ervoor dat ze veilig en wel de drukke kruispunten over kunnen steken. De KLJ zorgt voor een warm vuur en warme chocomelk met koek. De zangers kunnen zich concentreren op dat wat ze het beste kunnen: nieuwjaarke zoete zingen.

Kerstconcert MEERLE – Het Kerststalcomité van Meerle deed zijn reputatie alle eer aan met zijn tweejaarlijks Kerstconcert. Het gemend koor Sithemba onder leiding van Rozemarijn Vanwijnsberghe bracht een fraai programma, Eerst van kerstliederen uit de wereld, van Zimbabwe tot Korea, van Malawi tot Polen, uit alle continenten. Een tweede deel van kerstliederen uit Vlaanderen, met liederen die ook door het publiek werden meegezongen. Ze beleefden een heel fijne zondagmiddag.

42


MEERLE

Viering 60-jarig bestaan van KVG MEER / MEERLE / MEERSEL-DREEF - KVG wil zeggen, Katholieke Vereniging Gehandicapten. Veel mensen staan er niet bij stil dat er ook gehandicapten zijn, in de luxe maatschappij waarin wij leven. Toch bestaat de vereniging Meerle, Meer, en Meersel-Dreef al zestig jaar. En dat werd gevierd! We overlopen het feestprogramma van de viering op zaterdag 15 december Ontvangst en misviering Om 9.45 uur werden de gasten ontvangen in de parochiezaal van Meerle. Het bestuur van de vereniging heette verschillende (ere)gasten welkom. Burgemeester Van Aperen en schepen Jos Martens hadden eraan gehouden om deze dag bij te wonen. Namens de gehandicapten Regio Turnhout werden Gusta De Proost (Arendonk) en Frans Snijders (Minderhout) opgemerkt. Maar de belangrijkste gasten waren de leden van de vereniging, de gehandicapten zelf. Diep ingeduffeld vanwege de ijzige koude trokken de aanwezigen tijdig naar de kerk voor de eucharistieviering, voorgegaan door Pater Luc van Meersel-Dreef, de proost van deze afdeling.

jarig bestaan. Met veel moed wordt er vooruit gekeken naar de volgende decennia en dit alles ten voordele van de andersvaliden in de drie dorpen, want zij worden toch zo gemakkelijk vergeten in de huidige maatschappij. Iedereen staat hierbij te weinig stil totdat je eigen luxe leventje grondig verstoord wordt door een ernstige ziekte of

een ongeval. Maar ook dan wil je een zo goed mogelijk leven uitbouwen. Dan is er de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten om je een vangnet aan te reiken. (FS)

Receptie Na de misviering ging het richting parochiezaal waar de receptie plaats vond. De voorzitster heette iedereen opnieuw welkom, waarna de burgemeester de vereniging feliciteerde met haar 60jarig bestaan. Daarna mochten Gusta De Proost en Frans Snijders, namens de Regio Turnhout en de Nationale werking van KVG, een spandoek overhandigen, die al direct een plaats kreeg waar hij volledig tot zijn recht kwam. Tijdens haar welkomstwoord maakte voorzitster Annie zelf haar ontslag bekend, waarop Jos Marijnissen haar als volgt dankte: Annie Bij het afscheid als voorzitster van KVG wil ik U namens de leden en het bestuur hartelijk danken voor uw grote inzet van onze vereniging. Meer dan tien jaar was je bedrijvig om alle activiteiten naar best behoren te organiseren en te leiden. Je deed dit steeds met volle overtuiging, alles ten dienste voor onze vereniging. Annie, wij zijn je zeer dankbaar voor alles wat je deed en wensen u het allerbeste voor de toekomst

Maaltijd Na die lovende woorden was het tijd voor het feestmaal. Het menu bestond uit zeven gangen, die allemaal even goed smaakten. Gelukkig was er tijd voorzien om de maag te laten rusten. Alhoewel, tussen de gerechten door bracht animator Hacke Wacke iedereen aan het lachen.

Vangnet Aan alles komt een einde, zo ook aan een heerlijke dag, die werd afgesloten met kofďŹ e en gebak. De vereniging gehandicapten afdeling Meerle, Meer en Meersel-Dreef vierde in stijl haar zestig

43


MEERLE

Kampioenen van de Noordervlucht

MEERLE – Tijdens een gezellige samenkomst in de parochiezaal net voor de eindejaarsfeesten, huldigde de Meerlese duivenbond zijn kampioenen. Quievrain Oude duiven 1e getekende: Luc Van Dijck 1e + 2e getekende: Van Dijck Luc 1e + 2e + 3e get : Van Dijck Luc Jaarse duiven 1e getekende: Antoon & Dirk Brosens 1e + 2e getekende: Antoon & Dirk Brosens 1e + 2e + 3e getekende: Antoon & Dirk Brosens Jonge duiven 1e getekende: Harry & Wim Jansen 1e + 2e getekende: Antoon & Dirk Brosens 1e + 2e + 3e getekende: Antoon & Dirk Brosens Algemeen kampioen Quievrain: Antoon & Dirk Brosens Winnaar van het Herfstcriterium: Harry & Wim Jansen

’s Nachts als het donker is….

Noyon Oude duiven 1e getekende: Antoon & Dirk Brosens 1e + 2e getekende: Antoon & Dirk Brosens 1e + 2e + 3e getekende: Louis Van Dijck Jaarse duiven 1e getekende: Victor Hapers 1e + 2e getekende: Victor Hapers 1e + 2e + 3e getekende: Antoon & Dirk Brosens Jonge duiven 1e getekende: Antoon & Dirk Brosens 1e + 2e getekende: Antoon & Dirk Brosens 1e + 2e + 3e getekende: Antoon & Dirk Brosens Algemeen kampioen Noyon: Antoon & Dirk Brosens Koning-Kampioen 2007: Antoon & Dirk Brosens Keizer-Kampioen (Koning 2005, 2006 en 2007): Antoon & Dirk Brosens

Boekhoudbureau

Profisk cvba [ Boekhouding en administratie [ B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten [ Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten [ Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen [ Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

44

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

E

MEERLE – Kris De Bruyne heeft er ooit een mooi liedje over gemaakt. Maar meestal – de mannen van de nachtshift uitgezonderd – weten we niet zoveel van hoe het buiten is tijdens de donkere winteravonden en nachten. Wil je voor een keer je luie stoel en weer een avondje TV inruilen voor een toverachtige tocht door het donker maken dan is hier je kans. Op vrijdag 8 februari 2008 kan je met het hele gezin, vrienden, ouders, grootouders meedoen aan de ‘Zaklampentocht‘ van de KWB Meerle. Vertrek aan de parochiezaal tussen 19.00u. en 20.00u. Niet vergeten: zaklamp en stevige schoenen of laarzen, want het is een tocht door de donkere bossen. Iedereen vanaf 6 jaar is van harte welkom. Als je de tocht tot een goed einde hebt gebracht, wordt je getrakteerd op een toverdrankje en hapje. Er is ook nog gelegenheid om gezellig wat na te babbelen en voor de kinderen zullen er wel enkele gezelschapspelen zijn. Leden betalen 1 euro per persoon of 3 euro per gezin, niet leden 1,5 euro per persoon of 5 euro per gezin. Inschrijven kan bij uw wijkmeesters of bij George Hendrickx, Hazenweg 17 - tel.03/315 01 61 of Ed Hendrickx, Burg. Glenissonstraat 21 - tel. 03/315 00 06 (jaf)

Wandeltweedaagse Wie van stevig wandelen houdt, weet zeker raad met de volgende aanbieding van KWB-Meerle. In het weekeinde van vrijdag 11 april tot zondag 13 april 2008 hebben ze een ‘Wandeltweedaagse’ op het programma staan in de prachtige natuur van Kyllburger-Weldeifel gebied, juist over de Duitse grens. Het verblijf is gepland in Neidenbach, een heel klein dorpje gelegen tussen Kyllburg en Prum. De onkosten voor deze tweedaagse bedragen 110 euro per persoon. Niet KWB-leden kunnen ook mee als er nog plaatsen beschikbaar zijn. Zij betalen 115 euro. Maar je kan dat ook vermijden door direct lid te worden van KWB. Wandelliefhebbers, niet aarzelen. Inschrijven bij Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41 – tel.03/315.92.09. (jaf) Wandelaars kunnen ook alvast zondag 30 maart in hun agenda schrijven. Dan is er in Meerle een wandeldag van het verbondelijke wandelcriterium. De grenswandeling meet afstanden van 7-14–17-25 km. Later meer info. Voor inlichtingen kan je steeds terecht bij Jef Wouters, Heimeulenstraat 25 – tel. 03/315.86.64 en bij Marcel Van Bavel, Heimeulenstraat 15 – tel. 03/315.80.55.


MEERLE

DORPSRAAD MEERLE

Kaartprijskamp ‘Rikken’ voor de parochiezaal

Meer plaats op de bus aub

MEERLE – Winteravonden zijn uitermate geschikt om te kaarten. Wachtend op de lente, op langere dagen en kortere avonden is het een uitstekend tijdverdrijf. Het houdt de geest scherp en het is een uitermate sociale bezigheid. Kaarten kan je immers moeilijk alleen doen (mochelen en op de computer kaartjes verslepen is niet het echte spel). Je kan je kennis en kunde komen uittesten op de traditionele kaartwedstrijd ‘rikken’ van het zaalcomité van Meerle. Die vinden plaats op de vrijdagavonden 29 februari, 7 en 14 maart 2008, uiteraard in onze onvolprezen parochiezaal ‘Ons thuis’. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur en de eerste gift wordt gedeeld om 20.00 uur. De inleg is 3 euro per avond en elke avond zijn er ronde- en dagprijzen te winnen. De twee beste uitslagen tellen voor de eindrangschikking. Kaarters van Meerle, op post! (jaf)

Energiezuinig rijden MEERLE – Met de huidige olieprijzen is rijden met de auto een dure aangelegenheid. Bovendien is het autogebruik niet zo milieuvriendelijk. Duur in de portemonnee, belastend voor het milieu. Is hier iets aan te doen? De auto aan de kant zetten is voor de meesten van ons een te drastische ingreep. Toch zijn er heel wat kleinere aanpassingen en stapjes mogelijk die je zelf in de praktijk kan brengen. Je wordt er zelf financieel beter van en je levert tegelijk een bijdrage aan het klimaatplan. Energiezuinig rijden is het thema van een KWBinfoavond op dinsdag 19 februari 2008 in de parochiezaal te Meerle. Een deskundige lesgever komt je alle knepen uitleggen en zal al je vragen beantwoorden. Aanvang 19.30u. Deelnameprijs 1 euro. Iedereen is van harte welkom. (jaf)

MEERLE – Het hondenweer ten spijt - buiten woei de wind om ‘Ons Thuys’ en sloeg de regen tegen de ruiten - waren heel wat Meerlenaars naar onze parochiezaal afgezakt voor de jaarlijkse algemene vergadering van de dorpsraad. Ze werden verwelkomd door de nieuwe voorzitter Frans Rombouts, die begin vorig jaar Christ Sterkens afloste. Geflankeerd door bestuurslid Gust Desmedt (overgangsvoorzitter) leidde hij de vergadering in goede banen. Frans Rombouts mocht op deze vergadering, naast het talrijke publiek, nagenoeg het hele college van burgemeester en schepenen verwelkomen, alleen Marc Haseldonckx was verhinderd en verontschuldigd. Ook trouw van de partij Leo Sprangers, informatieambtenenaar en wijkagent Jef Donckers. De voorzitter begon met de beste wensen van het bestuur over te brengen, wensen voor een goed dorpsleven, in een dorp waar het goed om wonen is. En dat een goed werkende dorpsraad daaraan kan bijdragen. Hij stelde het omvangrijke bestuur aan de aanwezigen voor en gaf een overzicht van de werkzaamheden het voorbije jaar. Daaruit blijkt dat nogal wat mensen bereid blijven tijd en energie te besteden in het samenleven in ons dorp. Op de agenda een hele resem punten. Leo Sprangers mocht de spits afbijten met een informatieronde over het parkeerbeleid in Hoogstraten, op en rond de Vrijheid. U leest er elders in dit blad meer over.

Begroting 2008 Gust Desmedt had van schepen van Financiën Marc Haseldonckx een overzicht gekregen van de projecten in Meerle, waarvoor in de begroting fondsen voorzien zijn - 7.000 euro voor het verbeteren van de brandveiligheid en de dakisolatie van het IKO-lokaal - 25.000 euro voor erelonen voor de opmaak van plannen en lastenboek voor de buitenrestauratie en noodzakelijke herstellingen van het raadshuis - 20.000 euro voor erelonen voor de opmaak van plannen en lastenboek voor de aanleg van een dubbel vrijliggend fietspad langs de Ulicotenseweg - 320.00 euro voor de verwerving van gronden voor de aanleg van het fietspad langs de Strijbeekseweg - in de budgetten voor het onderhoud van we-

KAPPERSZAAK VREDEBOOMSTRAAT 8 2321 MEER

Maandag: 9.00 - 18.00 Dinsdag: 9.00 - 21.00 Woensdag: gesloten Donderdag: 9.00 - 21.00 Vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 8.00 - 16.00 Zondag gesloten

03 - 315 15 25 www.haarbazaar.com

gen en voetpaden (600.000 euro voor heel de gemeente) zijn ook werken in Meerle opgenomen - Meerle zal ook delen in het budget (15.000 euro) voor optimalisatie van de accommodatie aan de bushaltes voor de belbus

Prioriteiten van 2007 Het gemeentebestuur gaf uitleg over de zaken die de dorpsraad als prioritair had aangeduid. Naschoolse opvang, waar reeds een hele tijd plaatsen te kort zijn. Maar de uitbreiding van het aantal plaatsen is gebonden aan vrij ingewikkelde procedures, zodat die niet 1,2,3 kunnen bijgemaakt worden. Met de scholen werden afspraken gemaakt om als noodoplossing zelf terug de opvang te organiseren. In Meerle was de directe nood niet zo groot, dat de school moest inspringen. Volgende weken volgt overleg om de situatie te bekijken in heel de fusie en het

VAN HEMELEN

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

Van Aertselaerstraat 21 - 2320 Hoogstraten Tel./Fax: 03 481 77 42 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be

197

45


MEERLE

DORPSRAAD MEERLE vervolgtraject vast te leggen. Ondertussen blijft men in Meerle zoeken naar een grotere locatie, die voor de opvang geschikt is. De bushalte in het begin van de Kerkstraat blijkt tijdens deze vergadering de meeste commotie te veroorzaken. Volgens voorzitter Rombouts was deze verkeerstechnisch niet goed gelegen. Het verkeer werd gestremd aan de hoek met Meerledorp als de bus er passagiers laadt. Bovendien stonden de talrijke fietsen op een privé-terrein. Na een petitie van busgebruikers, wilde het gemeentebestuur er wel fietsenstallingen zetten,. Maar de eigenaar wil op de grond bouwen, dus was er geen plaats. Zodoende is geopteerd om het aantal fietsenstallingen aan de halte aan de kerk gevoelig uit te breiden en de andere halte af te schaffen. Nader onderzoek bleek echter uit te wijzen dat de eigenlijke oorzaak van het groot aantal fietsen aan de 1e halte vooral te maken had met het feit dat reizigers (veelal scholieren) liever daar opstapten, omdat ze de volgende halte geen zitplaats meer hadden op de bus. Met andere woorden, de bussen hebben gewoon te weinig capaciteit en de reizigers zochten een creatieve uitweg. Het gebrek aan capaciteit komt volgens De Lijn maar sporadisch voor, als er om technische redenen geen grote gelede bus beschikbaar is, die normaal op deze lijn ingezet wordt. Luidens berichten van de reizigers is een kleinere (niet gelede) bus veeleer regel dan uitzondering. In het overleg met het gemeentebestuur beloofde De Lijn beterschap. Op de vergadering bleek niet iedereen het eens met de afschaffing van de halte in het begin van De Kerkstraat. “Het verkeerstechnische aspect wordt er nu bijgehaald om de oplossing aanvaardbaar te maken. In mijn contacten met de gemeente had men het altijd over een probleem van fietsenstallingen. Maar ook dat verhaal is weinig terzake. Als er voldoende fietsenstallingen aan de kerk zijn, kan iedereen daar zijn fiets kwijt. Het is een probleem van te weinig capaciteit en niets anders. En dat los je niet op door een halte af te schaffen – dan nog zonder enige aankondiging vooraf - dat is het probleem verplaatsen. Ondertussen moet ook wie te voet is naar de halte aan de kerk lopen.” Gust Desmedt zegt dat het probleem wat de dorpsraad aangaat momenteel is opgelost en dat de halte afgeschaft blijft. Schepen Martens meldt dat de plaatsing van 20 extra fietsenstallingen in de volgende weken zal gebeuren. De evolutie met de capaciteit wordt opgevolgd in het overleg met De Lijn. Intussen zijn er aanwijzingen dat het probleem inderdaad alleen verplaatst is. Om zeker te zijn van een zitplaats stappen de laatste dagen vele reizigers – die eerder aan Meerledorp opstapten - op aan de haltes op de Strijbeekseweg. Fietsen staan her en der verspreid. Benieuwd hoe dat weer zal aangepakt worden. Ook deze haltes afschaffen?

46

Fietspad Ulicotenseweg. Het gemeentebestuur heeft via de procedure ‘module 13’ (gemeente neemt initiatief en regelt de aanleg, het gewest geeft 80 % subsidie) een aanvraag ingediend bij het Vlaamse gewest om een dubbel, vrijliggend fietspad aan te leggen op de Ulicotenseweg. Het is wachten op de goedkeuring door de Vlaamse regering. De gemeente Baarle-Nassau heeft toegezegd het fietspad vanaf de grens door te trekken tot Ulicoten. Betonstroken langs de Zwartvenweg. Omdat ook het landbouwverkeer steeds breder en groter wordt, is deze weg te smal om tegenliggers veilig te kruisen. Ook fietsers moeten in de berm en die ligt er slecht bij. Het college wenst hier echter geen betonstroken naast de weg te leggen, omdat een bredere weg uitnodigt tot snel rijden, wat de veiligheid nog meer in het gedrang brengt. De putten zullen wel gevuld worden. Omdat er nogal wat verwarring ontstaat over een ander advies van de verkeersraad (de stroken in fasen aanleggen), zal het college het onderwerp opnieuw bekijken. Uitbreiding van de buslijn naar en van Antwerpen tot Meerle (ipv tot in Meer) met een passage om de 2 uren . De Lijn wil op basis van tellingen hier niet op ingaan. De verlenging zou onvoldoende rendement opleveren. Het college volgt het punt op in het overleg met De Lijn. Vragen van het bestuur aan het college In de loop van het jaar is het bestuur van de dorpsraad met een aantal knelpunten geconfronteerd, die ze aan het college willen voorleggen. Gebruik en bestemming van het raadshuis. Sinds het vertrek van de post en de muziekschool, is het raadshuis nog slechts enkele uren per week in gebruik. Het bestuur van de dorpsraad boog

er zich over, ging eens ter plaatse kijken wat mogelijk is. Wegens zijn ligging niet geschikt voor naschoolse kinderopvang, wegens de inrichting niet voor de bib, die dan eventueel zou kunnen dienen voor de kinderopvang. Ook voor een restaurant of taverne is het zonder drastische ingrepen niet geschikt te maken. De dorpsraad is trouwens geen voorstander van een verkoop, huur of erfpacht is nog te overwegen. De beschikbare oppervlaktes zijn klein en verspreid, waardoor een bestemming moeilijk is. Op dit ogenblik is er geen enkel aanvaardbare invulling. Maar tijd brengt misschien raad. Want wil de gemeente de kosten voor onderhoud aanvaardbaar houden, zou het gebouw een goede bestemming moeten krijgen. Ondertussen wordt het dossier opgestart voor de buitenrestauratie en herstellingswerken. Betaalbare bouwgronden in Meerle. Om te vermijden dat Meerle op termijn een ‘dood’ dorp wordt, is het noodzakelijk dat jonge mensen hier een betaalbare woning of bouwgrond kunnen verwerven. Wat zijn de mogelijkheden? Aan de hand van een overzichtelijk presentatie geeft Schepen van Ruimtelijke Ordening Ward Baets een inzicht in de mogelijkheden. Die zijn niet bijster groot. De recente structuurplannen ontmoedigen bouwen in het buitengebied, het kleinstedelijk gebied is hiervoor aangewezen. Momenteel zijn in dat buitengebied enkel projecten mogelijk in Wortel en Dreef. Om in Meerle woonuitbreidingsgebieden te kunnen aansnijden, dient het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan gewijzigd te worden. Voorwaarde daartoe is dat middels een woonbehoeftestudie moet aangetoond worden dat er een tekort aan woongebied is. Nochtans is er in de gemeente nog een grote voorraad aan bouwrijpe kavels. 1231 in goedgekeurde verkavelingen, 300 daar buiten. Die vaststellingen maakt dat het college Meerle weinig hoop kan geven op korte termijn. Ondertussen wordt op het niveau van het gewest de moeilijke situatie van de grensdorpen aangekaart. Om deze leefbaar te houden, zal een woonaanbod aan sociale voorwaarden noodzakelijk. Zebrapaden op Meerledorp ter hoogte van het Winkeltje en de Hazenweg. Zeer uitzonderlijk op een gewestweg, heeft de administratie Wegen en Verkeer hiervoor toelating gegeven. Een parkeerplaats weghalen lang de Dorpstraat op het kruispunt met de Kerkstraat. Deze aanpassing wordt kortelings uitgevoerd. Het aanpassen van de (doden)bochten op de Voort. Het bestuur vraagt de plaatsing van flitspalen, LED-borden en bermverhardingen. Het college heeft deze vragen doorgestuurd naar AWV. Voor een permanente snelheidsbeperking tot 70 km/h voor het ganse traject tot in Minder-


MEERLE

DORPSRAAD MEERLE hout is het bestuur niet gewonnen. Bij normaal weer is 90 km/h op deze weg geen gevaarlijke snelheid. Bij slechte weersomstandigheden is de weggebruiker volgens de wegcode verplicht zijn snelheid aan te passen. De ongevallen zijn bijna altijd het gevolg van onaangepaste snelheid. Borden ‘voorrang van rechts’ op alle kruispunten op Kleyn Eyssel, Strijbeekseweg en Hazenweg. De nieuwe regel zorgt voor verwarring aan deze kruispunten. Er worden borden geplaatst.

door AWV, maar belooft een betere coördinatie in de toekomst.

Nieuwe vragen van de inwoners Toen was het niet alleen hoog tijd voor een sanitaire stop, ook droge kelen moesten dringend gesmeerd worden. Met een drankje voor zich konden de Meerlenaars kennis nemen van wat ze zelf onder de neus van onze bestuurders geschoven hadden. Heel wat en te veel om allemaal in detail te behandelen. Zo direct konden onze bestuurders er ook niet altijd een antwoord op

-

-

-

-

-

Een wegwijzer naar Ulicoten/Baarle ter hoogte van het gemeenteplein. Deze vraag is naar AWV gesteld en er werd positief op geantwoord. Het verlagen van de drempel aan het begin van het fietspad op Meerledorp en verbeteren van de aanduiding van ‘verplicht fietspad’. De drempel wordt aangepast en de aanduidingen herschilderd. Verkeeromleidingen beter aangeven. Net als op andere plaatsen in de gemeente, werden weggebruikers in Meerle geconfronteerd met onaangekondigde wegomleidingen. Het college was niet op de hoogte gebracht van de werken

geven. Dan kan hen ook niet kwalijk genomen worden; de dingen eerst eens goed nakijken geeft zeker betere antwoorden later. Een overzicht van de onderwerpen die de dorpsbewoners deze tijd beroeren: - Busvervoer naar Antwerpen, graag een betere verbinding - Omgeving van glascontainers is vuil en vies (ligt dat niet vooral aan de gebruikers?) - Muur van de school naast de parochie mag opgeknapt worden en de dals goed gelegd - Een voet- en/of fietspad langs de Chaamseweg: hiervoor is eerst overleg nodig met de gemeente Alphen/Chaam en dat staat al op de agenda - Fietsenrekken aan een handelszaak die op

-

het voetpad staan en de doorgang (zeker voor mindervalide) moeilijk maakt Snelheidsduivels op de Voort Hondenpoep (natuurlijk, anders zou deze vergadering niet volledig geweest zijn) Waarvoor dient de aangekondigde belastingverhoging en mocht dat wel van de Vlaamse regering? Lopen we niet die toelage niet mis? Opknappen van het fiets- en voetpaadje tussen de Mgr. Jansenstraat en de Heimeulenstraat Privé aanplantingen en afsluitingen op openbaar domein op de hoek van de Lage Rooy en de Voort De leuningen van bruggetjes over de Heerlese loop ‘smeken en bidden’ om een laagje verf; een naamplaatje voor de waterlopen waar deze de openbare weg kruisen zou ook interessant zijn Bloembakken op de stoep tegenover de Kerkstraat weghalen, daar deze geen nut meer hebben (woning is afgebroken) Diverse vragen en opmerkingen over Diftar: voorlopige commentaar van het bestuur is dat sorteren nog altijd loont (verdienste van vele jaren niet vergooien) en dat einde 2008 een grondige evaluatie volgt. Een beetje vertrouwen is gewettigd, want in een aantal Kempische gemeenten werkt het systeem heel vlot en is het prima onder controle. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het hier niet zou werken. Bomen vervangen in de Dr. Gommersstraat Parkeren op de stoepen, o.m. achter de kerk. Advies van de wijkagent ‘Op de stoep parkeren is niet toegestaan. Op de rijweg wel, als er geen stroken op geschilderd zijn en er minimaal 3 meter ruimte over blijft. Tenslotte nog een blijkbaar heel heet hangijzer. De verhuis van de weekend-wachtdienst van de huisartsen naar de wachtpost in de Blairon-kazerne in Turnhout beroert heel wat mensen. Vooral de afstand en de bereikbaarheid baart zorgen. Een thema voor het college om eens goed over na te denken.

Aan het bestuur van de dorpsraad om dat allemaal een beetje op te volgen en er de prioriteiten uit de distilleren. En als onze bestuurders nog niet wisten wat doen met hun tijd, dan weten ze het nu vast wel. Ze krijgen van de Meerlese dorpsbewoners veel tijd en krediet. Want in goede verstandhouding dronken ze samen nog een glas, waarbij natuurlijk nog een en ander nader moest verklaard en benadrukt worden. (jaf)

Diftar Sinds het begin van 2008 is ook in onze gemeente het Diftar systeem in voege getreden. Mocht u dit alles toch nog niet duidelijk zijn dan kan u meer informatie bekomen bij Diftar op het nummer 0800 / 97.687.

47


MEERLE

GOUD IN MEERLE Adriaan Verheyen en Maria Brosens Goed twee maanden geleden was het feest op de Strijbeekseweg. Jaan en Marie waren toen 50 jaar samen en dat werd met gepaste luister gevierd. Maar toen we enkele dagen later met het gouden paar een babbel wilden doen, lukte dat van geen kanten. Eerst werd Maria ziek en werd ze in het ziekenhuis opgenomen. Geen nood, dachten we, dan komen we later terug. Bleek het dan de beurt aan Jaan te zijn om met een longontsteking in Turnhout te moeten verblijven. Noodgedwongen heeft Maria ons het verhaal van haar 50 jaren met Jaan alleen verteld.

gaat en ook nodig is. Destijds werd voor de de pluk eerst op eigen volk gerekend. Dat deed ze natuurlijk naast haar huishouden, dat 3 kinderen telden. Gust, Paul en Christine. Die kwamen allemaal goed terecht en zorgden ondertussen voor 6 kleinkinderen: Tinne, Koen, Joeri, Ronan, Jolien en Amber. Toen Jaan en Maria op pensioen gingen, betrokken ze een vernieuwd huis vlakbij het bedrijf, dat ze gekocht hadden met het oog op later. Het bedrijf wordt door Gust voortgezet. Marie is altijd een sociaal wezen geweest. Tot haar 25e was ze trouw lid en leidster van de ‘jeugd’, toen nog BJB. Het was trouwens met de BJB dat ze op het feest voor pastoor Van Dijck was, toen ze Jaan voor het eerste zag. Later was ze lid en vele jaren bestuurslid van KVLV. Jaan was een stevige duivenmelker en kon daar zijn vrije tijd mee vullen. Na het pensioen werden ze beiden enthousiaste leden van de KBG, ze namen

Maria Brosens is geboren en getogen in Meerle. Geboren op het Oosteneind, getogen in het dorp. Jaan daarentegen is van Minderhout. Toen ze mekaar tijdens het feest voor het inhalen van pastoor Van Dijck in het oog kregen, hadden ze mekaar nog nooit gezien. Maar er sprong een vonk over, een kleintje in het begin, maar het bleef vonken. “En van ’t een kwam ‘t ander” zegt Maria en zo kregen ze verkering. Zes jaar later stapten ze in Meerle in het huwelijksbootje. Ze vestigden zich in Minderhout, naast het geboer van Jaan zijn vader. Jaan was immers tot aan zijn trouw op de boerderij van zijn vader aan het werk geweest. Na 10 jaar verhuisde het gezin naar een nieuwe doening in Meerle, op het wegeltje parallel met de Strijbeekseweg. Tuinbouw – voornamelijk aardbeien en augurken – en varkens. Jaan had er een dagtaak aan, Marie deed haar deel, zoals dat met zo’n zaak

Een heus viergeslacht op de gouden bruiloft. Rosa (96) in het midden, rechts Maria (75) links Christine (38) en Amber 4. zowat aan alle activiteiten deel. Marie was er 9 jaar lid van het bestuur. Problemen met de gezondheid – Jaan kreeg overbruggingen en last met de longen – noopten hen het een beetje rustig aan te doen. Ook het gouden jubileum werd een ‘rustig’ feest. Een heel mooie mis en dan een goed feestmaal met heel de familie. Ook Maria’s moeder, Rosa, 96 jaar ondertussen, was nog van de partij. Dat maak je haast nooit mee. Ze hebben met z’n allen lang samen gezeten en er heel veel deugd van gehad. We wensen dat Jaan en Maria snel weer heel gezond mogen worden, dat ze samen met de familie nog lang mogen nagenieten van hun gouden feest. (jaf)

Zonnebankcenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be

Het gouden paar met alle nakomelingen. 48

(foto: Design Meer)

Open van 9.00 tot 13.30 en van 15.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Zondag en maandag gesloten 206


MEER

Afronding van het oude jaar... Meer op z’n best in het kerstconcert

Nieuwe uitbaters De Mosten MEER - Zowel de horeca als het buitensportcentrum van De Mosten hebben sinds januari nieuwe uitbaters en dit voor de eerstvolgende drie jaar. De uitbating van het buitensportcentrum zal gebeuren door Jos Lenaerts en zijn zoon Simon. De horeca zal uitgebaat worden door Mark Sträter.

Antiek- en vlooienmarkt bij ‘De Eendracht’

Op de vrijdagavond in de kerstweek liep de mooie, verzorgde parochiekerk van Meer stampvol. Wie de laatste vijf minuten nog een kaartje zocht, moest vrede nemen met een plaats op de altaartrappen, dat was in dit geval: helemaal achteraan. Logisch, want de uitvoerders vertoefden nabij het orgel, de digitale beiaard en andere instrumenten die daar werden bespeeld. Het mag zeker gezegd: Meer is goed voorzien met een kinderkoor van ongeveer 25 leden, een voortreffelijk gemengd koor, Luc Dockx voor het orgel, de beiaard en algemene leiding, zijn echtgenote Ilse Verachtert, zangsoliste en koorleidster en Marleen Proost, hobo en koorlid. Wieland Volkaert leidde het programma in en Paul Stinkens begeleidde op orgel als Luc Dockx beiaard speelde. Deze opsomming laat al vermoeden dat er zeer veel afwisseling zat in de hele avond en dat er flink gewerkt was aan de taakverdeling. Het gemengd koor zong ondermeer de ‘Missa prima’ van Jozef Bellens, ontroerend mooie kerstliederen van eigen bodem en ook het prachtige Gregoriaans, Dominus dixit, uit de nachtmis werd fraai vertolkt. Kortom, het kerstconcert te Meer heeft zeer velen gelukkig gemaakt naar de dag van Kerstmis toe. Luc en Ilse gaven er de stevige ruggengraat aan en de zovele luisteraars keren de volgende keer zeker weer. (JB)

Overstekers

MEER – De overstekers praten nog wat na op oudjaar. Zij hebben zo net de nieuwjaarszangers helpen oversteken.

MEER - Ook dit voorjaar organiseert de Fanfare ‘De Eendracht’ - Meer de jaarlijkse antiek- en vlooienmarkt. Zoals de voorgaande jaren zal deze doorgaan in de Parochiezaal aan de Donckstraat en wel op zaterdag 19 en zondag 20 april 2008. Voor het ophalen van materialen kan U nu reeds contact opnemen met één van volgende personen : Frans Van Bladel, Gestelsestraat 4, tel. 03/315.77.76, Fons Stes, Terbeeksestraat 58, tel 03/315.73.12, Louis Sterkens, John Lijsenstraat 41, tel. 03.315.00.96 of Jos Oomen, Driehoekstraat 4, tel. 03/315.93.53. Zij komen graag bij U langs voor het ophalen van de materialen. De Fanfare is U alleszins dankbaar voor iedere bijdrage. Op muzikaal vlak zal de Fanfare de volgende weken ook niet stilzitten : ondermeer op zaterdag 23 februari verzorgt de Fanfare een concert tijdens de muziekfeesten van de bevriende maatschappij ‘De Harmonicavrienden’ in Arendonk. (ma)

De bende van Albert MEER - De repetities hebben heel wat moeite gekost, maar toneelvereniging ’t Heidebloempje is nu klaar om “De bende van Albert” op te voeren. De prachtige locatie die de zaal Voor Kunst en Volk is, en de muzikale medewerking van brassband Ste.-Rosalia en de percussiegroep, zorgen ervoor dat de omstandigheden optimaal zijn om van deze komedie van Bruno Timp te kunnen genieten. Vorige maand vertelde regisseur Marcel Roos reeds dat het hier gaat om een stuk in een stuk. Niet alleen worden de repetities van de ‘Vriendenkring van de politie’ getoond, maar ook de opvoering zelf. Het is de eerste keer dat ‘t Heidebloempje met dit soort van toneelstuk uitpakt en iedereen is benieuwd wat het gaat worden. De opvoeringen van “De bende van Albert” zijn op vrijdag 1, zaterdag 2, vrijdag 8 en zaterdag 9 februari om 19.30 uur in de zaal Voor Kunst en Volk en wie snel is, kan nog kaarten kopen bij Stan en Emilie Strybos-Kerstens, Meerdorp 49 (03/315 83 44). Ze kosten 6 € per stuk en ze zijn hun geld dubbel en dik waard.

49


MEER

Moet er nog gas en elektriciteit zijn ?

MEER – De gasbuis die vanuit de distrigas-installatie in Loenhout via den Aard naar de Liebig getrokken wordt is indrukwekkend. Nu de buizen in de grond gestopt worden vragen veel mensen zich af: “waarvoor dient dat allemaal ?”. Wel, op energie-gebied weet Meer haar mannetje te staan. Als het waait produceren de windturbines langsheen de E-19 op volle kracht de nodige Mega-Watt’s. Ook de tuinbouwsector lijkt toe aan schaalvergroting. Zonder het goed en wel te beseffen ontstaat er in de John-Lijssenstraat een mega-serre die haar kleinere broertjes uit de sector de ‘familie-bedrijven’ het nakijken geeft. Warmte-kracht-koppeling, afgekort WKK is het modewoord. Zo een WKK is niets anders dan een

50

elektriciteitscentrale die aan zo een serre gekoppeld wordt. De gasturbines drijven de elektrische generator aan op het ogenblik dat de stroom het duurst verkocht kan worden. De warmte die daarbij vrijkomt wordt in de serre gepompt. De vrijgekomen CO2 ook. De warmteverliezen zijn daarbij veel geringer dan bij een klassieke verwarmingsinstallatie. Maar de hoeveelheid energie die hoe dan ook nodig is om 10 ha behaaglijk te verwarmen is blijft enorm. Getuige daarvan, deze dikke gasleiding (foto). Komen daarnaast nog de enorme dikke elektriciteitskabels, die de geproduceerde elektriciteit moeten afvoeren naar het hoogspanningsnet. (ma).

Graag traag! (2) Ooit waren trage wegen vanzelfsprekende schakels in onze dagdagelijkse mobiliteit. Maar met het steeds drukker wordende verkeer én de milieuproblematiek in het achterhoofd, beseffen steeds meer mensen dat dit erfgoed ook in de toekomst onmisbaar zal zijn. In Hoogstraten, helaas, is in de naoorlogse periode al meer dan de helft van dit patrimonium verdwenen. Behouden wat ons nog rest, in combinatie met het heropenen van een handvol knelpunten, is dus het minimum minimorum. Via lezingen, geleide wandelingen en andere acties, wist de plaatselijke werkgroep ‘trage wegen’ een draagvlak uit te bouwen dat niet langer ontkend kan worden. Om ook de laatste blinden te doen zien, wil onze redactie voortaan iedere Maand een voetweg in de kijker stellen … Elke maand in een ander deeldorp. Buurtwegen die al voor 1841 bestonden, vind je meestal in de Voetwegenatlassen die in die periode werden opgemaakt (daarover later meer). Voetwegen die later ontstonden kunnen echter ook erkend zijn. Het is voldoende wanneer een breed publiek een route gedurende meer dan 30 jaar gebruikt om een ‘verkrijgende verjaring’ te bekomen. We spreken dan van een ‘feitelijke buurtweg’ en daarvan moet iedereen onbelemmerd gebruik kunnen maken. Soms zijn de vierkante meters wel van een privé-persoon; het recht van overgang is voor altijd publiek geworden. Het ‘Kozenstraatje’ in Meer is zo’n feitelijke buurtweg. Bijna 100 jaar werd het door Jan en alleman gebruikt om van de Donckstraat naar het dorp te gaan of andersom. Toen een aangelande enkele jaren geleden enkele zware inbraken te verwerken kreeg, kwam hij met enkele omwonenden overeen dat hij het pad ’s nachts mocht afsluiten. Sinds de zaak echter werd stopgezet, waren de poorten ook overdag bijna altijd dicht, dit tot ongenoegen van veel Merenaars. Het is het recht van iedereen om zulke paden te gebruiken, dag én nacht. En het is de plicht van de eigenaar én het gemeentebestuur om zulke paden open te houden. (dh)


MEER

DORPSRAAD MEER

Wat met de Mosten? MEER – Zo’n 45 tal mensen woonden de dorpsraad van januari bij. Het schepencollege dat nu 1 jaar in functie is, was voltallig aanwezig om tekst en uitleg te geven bij het beleid. We sommen enkele kernpunten op. Let op dat je in Hoogstraten voortaan je parkeerschijf gebruikt ! Er zal opgetreden worden, voortaan ! Rondom het klooster wordt nu, in driehoek, gewerkt. We verwijzen hier naar het artikel dat vorige maand hieromtrent gepubliceerd werd. Ilse Verachtert, voorzitster van de driehoekswerking gaf tekst en uitleg aan het publiek. Verkeersproblemen lijken zich rondom de transportzone af te spelen. Er is te veel sluipverkeer. Helaas kunnen deze wegen niet afgesloten worden omwille van de evacuatiemogelijkheden. Maar de ‘verboden toegangsborden’ worden massaal genegeerd. Er zal dus opgetreden gaan worden. De toekomst van de Mosten lijkt een ander heikel punt. Er waait duidelijk een nieuwe ‘zwemkoers’ in Hoogstraten. De Mosten is ‘te’ verlieslatend, en als er in Hoogstraten een zwembad komt, zal er veel meer gezwommen gaan worden. Ook nog wel met verlies, welteverstaan, maar met de formule van PPS (publiek private samenwerking) lijkt het huidige bestuur daar toch wel wat in te zien. De Merenaar begrijpt dat niet zo goed en er werd dan ook wel flink van gedachten gewisseld over dit onderwerp. Of er nog gewoond kan worden in Meer ? Het GRUP Meer Oost, of in mensentaal, de streek achter de brouwerij en de driehoeksstraat is in

onderzoek voor verkaveling. De kans dat het lukt is niet echt groot. Indien dit lukt zouden hier nog wat woningen kunnen opgetrokken worden.Voor de rest zit het dossier bouwen in Meer redelijk muurvast. Geen woonuitbreidingen dus. Bij de rechtstreekse vragen aan het Schepencollege kwamen de kleine voetwegetjes aan bod.

Liefst openhouden als dat wettelijk kan! Dit wordt nog verder uitgezocht. Verkoop van bommetjes aan de kinderen moet aan banden gelegd worden, zei een boze briefschrijver. Het schepencollege gaf hem volmondig gelijk en dit wordt afgesproken met de foorkramers. (ma)

MEER – Op 8 januari beet Meer de spits af in een serie van dorpsraden. Het voltallige schepencollege stond de bezoekers te woord. Op de foto:

Ilse Verachtert geeft uitleg bij de driehoekswerking klooster. (ma)

Tweedehandsbeurs MEER – De Gezinsbond organiseert een tweedehandsbeurs kinderartikelen (kleding, baby- en kinderartikelen tot 16 jaar, ook speelgoed) op zondag 16 maart van 12.30 uur tot 14.30 uur in de lagere school De Meerpaal aan de Terbeeksestraat 6. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Kopen: Je kunt dan hier terecht voor goede kinderartikelen aan zachte prijzen. De te koop gestelde artikelen worden geschikt in diverse overzichtelijke standen. Gekochte artikelen worden afgerekend aan een centrale kas. Verkopen: Je moet vooraf inschrijven vanaf zondag 17 februari (tot uitputting van de lijsten) bij Linda Brokken, Beeksestraat 12, tel. 03 315 42 87. Je kunt op 17 februari tussen 9 uur en 11.30 uur ook inschrijven in de parochiezaal (aan het klooster), Donckstraat. Hier krijg je dan alle informatie en het reglement. Inschrijven kost 2,50 euro voor leden (lidkaart meebrengen) en 4 euro voor niet-leden. Op zondag 16 maart hoef je de artikelen enkel te brengen en (eventueel) ophalen. De Gezinsbond verzorgt de verkoop.

51


MEER

KWB MEER organiseert “Klussen in huis” MEER - Wie heeft er al eens met siliconen gewerkt? Was het resultaat nadien ook wat je ervan verwacht had? Daarom een avond over het werken met siliconen in en rond het huis. De avond vindt plaats op 21 februari 2008 om 20u00 in de Donckstraat 23 in Meer, het KWB-lokaal aan het klooster.

De prijs van deze avond bedraagt 1 € voor leden + 2 € voor niet-leden. Voor iedereen is er 1 consumptie inbegrepen. Heb je zin in deze avond laat dit dan zo snel mogelijk weten. De plaatsen zijn immers beperkt. Contact: Gert Pemen, Beulken 9 2321 Meer 03/315.97.45, gertpemen@skynet.be (ma)

R&F Folding Boxes op de fles MEER - De rechtbank van koophandel in Turnhout heeft R&F Folding Boxes failliet verklaard. Het bedrijf heeft zelf de boeken neergelegd. Door het faillissement staan zo’n 95 banen, waarvan 70 arbeiders, op de helling. Het bedrijf werd in 1990 opgericht. R&F maakt kartonnen dozen voor de tuinbouw- en fruitsector en om vleeswaren en diepvriesproducten te verpakken. De moeilijkheden zijn ontstaan nadat een grote klant is weggevallen. Bovendien is de concurrentie in de papiersector zeer groot. Volgens het ACV zijn er verschillende kandidaat overnemers, waaronder een aantal die de fabriek in Meer open willen behouden. Op dit moment zitten vakbonden en curatoren samen om de mogelijkheden te bespreken. Daarom zijn er ook nog geen details over de overname en de daaraan gekoppelde voorwaarden voor het behoud van het personeel gekend. (fh)

“Den hemel op aarde”

Binnenkort wat minder Meer?

MEER - Wat ronkten ze toch, al die mooie beloften in het Beleidsplan van ons stadsbestuur. Ook voor erfgoed stond er heel wat in. Leuk, al zou het nog leuker zijn wanneer men die woorden ook in daden zou omzetten. Zo werd er voor Meerdorp een sloopvergunning aangevraagd voor de vroegere brouwerij Sterkens en voor enkele aanpalende woningen. Het advies dat Monumenten en Landschappen Antwerpen afleverde was dan wel niet bindend, het was zeker heel duidelijk. Nummer 22, een woning uit ca. 1835 met een mooie mansardedak en prachtige oeuil de boeuframen, was te waardevol om af te breken. Ook nummer 24 en Driehoekstraat nummer 8 zag men liever niet verdwijnen. Voor u nu zegt ‘dat er van Monumenten nooit iets weg mag’, willen we u toch melden dat al de rest wat hen betrof wél weg mocht. Hetgeen ook de mening was van Vzw Erfgoed Hoogstraten, maar aan hen werd – zoals gewoonlijk – niets gevraagd. Inspraak? Communicatie? Stadje met smaak? Het Schepencollege keurde de sloopaanvraag voor heel de site goed … (dve, archieffoto) 52

Meer – Op 10 februari 10 februari zijn alle liefhebbers van het ‘betere’ Vlaamse lied welkom in de (O.L.- Vrouw Bezoeking) dorpskerk te Meer. De plaatselijke OKRA afdeling organiseert er, onder de benaming “Den hemel op aarde”, van 14 tot 16 uur een concert met Nederlandstalige luisterliedjes, gebracht door het welgekende Limburgse viertal GeBaK. Het GeBaK telt vier muzikanten, solisten: Antonella, Carlo, Elly en Bart zijn elk afzonderlijk een talent en samen vormen ze een perfecte harmonie in de typische “GeBak-stijl”, sfeervol en hartverwarmend. Elly verstaat de kunst om hartverwarmende teksten te schrijven, Carlo zet de teksten op muziek, de warme stem van Koen brengt de liederen tot leven en laat niemand onberoerd en Antonella zorgt voor de achtergrondstemmen en maakt het geheel af. Afspraak op 10 februari om 14 uur in de dorpskerk. Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop bij een van de OKRA bestuursleden of op telefoon 03 315 76 42. De dag zelf betaal je 7 euro. (fh)


MEER

Verenigde Vrienden 100 jaar MEER - De Verenigde Vrienden uit Meer, even goed gekend onder de naam de Kleine Kruisboog, vierden in 2007 hun 100-jarig bestaan. In het voorjaar werd begonnen met een schieting op een afstand van zes meter, in het najaar betwistten de schutters elkaar op de 20 meter. Na het opmaken van de uitslagen van deze combinĂŠschieting werden de prijzen uitgereikt op zondag 30 december. Veel van deze schutters hadden eraan gehouden om zelf hun beker of ereschotel af te komen halen in Zaal Victoria waar de kleine kruisboog gevestigd is. 55 bekers werden uitgereikt naast enkele ereprijzen. JoseďŹ ne Embrechts van de Verenigde Vrienden uit Meer kreeg alvast een bloemenruiker aangeboden omdat ze onlangs op de 20 meter Belgisch Kampioen schoot.

De Snelvlucht huldigt haar kampioenen MEER - Duivenbond De Snelvlucht uit Meer huldigde de kampioenen: in willekeurige volgorde staan op de foto: Quievrain: oude duiven kampioen: Jaak Janssens, jaarse duiven kampioen: Angelo Roelen, jonge duiven kampioen: Henri Pemen. Algemeen kampioen: Henri Pemen. Noyon: oude duiven kampioen: Marcel Kinschots, jaarse duiven kampioen: Marcel Kinschots, jonge duiven kampioen: Constant Vermeiren. Algemeen kampioen: Marcel Kinschots. Najaarscriterium kampioen: Jos Leuris. Koning kampioen: Marcel Kinschots.

Samenspel De Noordhoek Quevrain: oude duiven kampioen: Stanny Laurijssen, jaarse duiven kampioen Ed en May Poels, jonge duiven kampioen Michel Van Den Bogerd. Algemeen kampioen: Ed en May Poels. Noyon: oude duiven kampioen: gebroeders Peeters, jaarse duiven kampioen: Stanny Laurijssen, jonge duiven kampioen: Constant Vermeiren. Algemeen kampioen: Antoon en Dirk Brosens. Najaarskriterium: Karel Aerts. Koning kampioen: Stanny Laurijssen.

53


MINDERHOUT

Sooi Bevers 100 jaar

Sooi Bevers met zijn kinderen; Maria was verontschuldigd op deze foto, Jaak, Jeanne en Petrus. BRECHT / MINDERHOUT - In het Mariarustoord te Brecht was het op dinsdag 4 december feest naar aanleiding van de 100ste verjaardag van Sooi Bevers. Precies 100 jaar geleden werd Sooi in Loenhout geboren als tweede in een rij van vier jongens en twee meisjes. In 1936 huwde hij met Anna Bevers en gingen ze boeren op de Eester

Kerstboomverbranding in Sint-Lenaarts. Uit dit huwelijk werden twee dochters en twee zonen geboren. In 1940 moest hij het leger in maar werd al snel krijgsgevangen genomen. Hij werd tewerkgesteld bij een boer –tevens melkerij- in het Oost Pruisen van toen, nu het huidige Polen. Intussen werd zijn tweede dochter, Jeanne, geboren. Ondanks zijn krijsgevangenschap bereikte hem toch dit nieuws. In 1954 overleed zijn vrouw Anna. In 1956 huwde Sooi met Johanna (Jouwke) Van Aken. In 1988 zou ook zij overlijden. In 1970 ging Sooi op pensioen. In 1979 werd van de boerderij verhuisd naar de Molenstraat om daar van zijn welverdiende rust verder te genieten. Sinds zijn pensionering was hij een verwoede duivenmelker, iets wat hij heeft volgehouden tot hij in 1999 naar het rusthuis in Brecht is gegaan. Tot de leeftijd van 90 jaar heeft Sooi zelf met de auto gereden. Toen is hij noodgedwongen gestopt, zijn voertuig geraakte niet meer door de jaarlijkse keuring. Heel zijn leven heeft Sooi graag met de kaarten gespeeld. Ook in het rusthuis doet hij dat met veel succes. Ook het bingo en sjoelbakken doet hij graag. Sooi is de enige overlevende van alle broers en zusters. Alles werkt nog behoorlijk al gaat het stappen wat moeilijker en hoort hij minder goed. Sooi is gelukkig in het rusthuis te Brecht waar men hem in de bloemetjes zette ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag. Veel volk kwam hem feliciteren maar dat kan ook niet anders als je elf kleinkinderen en zevenentwintig achterkleinkinderen bezit.

MINDERHOUT - Bijna elk dorp heeft wel z’n kerstboomverbranding. Zo was er die ook in Minderhout tot een kleine 10-tal jaren geleden. Op initiatief van de Landelijke Gilde en de ouderraad werd er in januari 2007 terug een kerstboomverbranding georganiseerd. Vanwege de goede opkomst werd door beide verenigingen beslist om dit initiatief ook door te zetten in 2008. Zaterdag 12 januari was het weer zover. Een druilerige zaterdagmorgen leek er aanvankelijk een stokje voor te steken maar in de namiddag brak de bewolking open en bleef het droog weer. Omstreeks 18.00 uur begonnen de eerste kinderen en ouders, uitgerust met zaklamp en laarzen, aan hun wandeltocht over “den Aard”. Terwijl zij zich een weg baanden door de drassige velden werden de eerste kerstbomen reeds op het vuur gegooid. Rond 19.00 uur beëindigden de eerste moedige stappers hun wandeltocht. Terwijl de bomen in het vuur knetterden werden de eerste jenevers reeds gedronken. Glühwein, warme chocomelk, bier, frisdrank, lekkere soep en hotdogs ... het werd allemaal lekker gesmaakt. De gitaargroep de Delco’s uit Turnhout gaf het beste van zichzelf in de overdekte hal en bracht er de sfeer goed in. Later op de avond waren er nog enkele optredens van de fanfare en de (kinder)karaoke bleek ook weer een groot succes. Omstreeks 23u werd buiten het vuur gedoofd. Enkele uren later, omstreeks 1.00 uur, werden de laatste jenevers gedronken en vertrok iedereen huiswaarts na een meer dan geslaagde avond.

Minderhoutse ijsberen in Oostende

MINDERHOUT - Eén “durft ge het of durft ge het niet “ aan de toog van Cafe Papillon was voldoende om twee moedige mannen over de streep te trekken om te gaan ijsberen. Lu Thielemans kreeg Papillon - cafébaas Marc van den Broek zover om de plons in de ijskoude zee te maken. Alzo vertrokken ze samen op zaterdag 5 jan 2008

54

naar Oostende voor de jaarlijkse nieuwjaarsduik. In Oostende was het zowaar een groot festijn. Ruim 6000 “zottekes” waren afgezakt om de traditionele duik in de ijskoude zee te maken. Volgend jaar zeker opnieuw en met meer volk vanuit Minderhout.

St.-Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten 03 314 33 33

www.totaalgarage.be info@totaalgarage.be


MINDERHOUT

Harry Potter zaklampentocht

Markgalmers

MINDERHOUT - Op zondag 16 december speelden “De Markgalmers” hun eerste optreden in het parochiecentrum van Minderhout. De Markgalmers zijn een nevenorkestje gegroeid

uit de fanfare “De Marckezonen” uit Minderhout. “De Markgalmers” bestaan uit: Karlien, Gust, Robert, Armand, Jaan, Jos, Paul, Johan, Jan en Jean.

Buiten gebruik

MINDERHOUT - Ken je Harry Potter? Je kinderen en kleinkinderen beslist wel. Na het grandioze succes van de vorige 5 jaar, heeft KWB-Minderhout opnieuw geopteerd om de zaklampentocht te organiseren rondom het bekende mannetje Harry-Potter. Alle dreuzels, tovenaars, fabeldieren, toverdranken, zwerkballen…. uit de wereld van dit populaire kereltje, zullen in Minderhout voor een fantastische zaklampentocht zorgen. In het donkere Zweinsteinbos zullen bij diverse tovenaars leuke opdrachten uitgevoerd dienen te worden. De dooltocht door het donkere bos is beperkt tot 2,5 à 3 km en is absoluut geen griezeltocht, zodat ook kleuters aan deze activiteit kunnen deelnemen. We willen niet alles verklappen, want we willen het lekker mysterieus houden. Wanneer: zaterdagavond 2 februari Waar : Manege Blauwbossen, Blauwbossen, Minderhout Vertrek : tussen 18u en 20u Nodig : zaklamp en stevige schoenen Prijs : 1,50 € voor KWB-leden, 2,50€ voor niet KWB-leden Spreek ook alvast af met je vrienden en/of buren, want het belooft een activiteit te worden waar je kinderen nog lang van zullen spreken. Info: Wilfried Aernouts, 03/314.09.47

Voetbalkwis zaalvoetbalclub Papillon

MINDERHOUT - In de nacht van 28 naar 29 december werden deze mobiele wc’s platgelegd op ons dorpsplein. Waarom? Daar heeft iedereen het raden naar. Feit is wel dat beiden wc’s

Sociale bouwkavels MINDERHOUT - Het Stadsbestuur en het IOK verkopen eind februari zes sociale kavels, vier in Minderhout en twee in Wortel. Tot en met 16 februari kan u uw kandidatuur indienen op het stadhuis. Bij de inschrijving moet u een copy bijhebben van de identiteitskaart, een attest van de gezinssamenstelling en een attest van de registratie. U kan dan ter plaatse een inschrijvingsformulier invullen.

echt wel “buiten gebruik” zijn. Nog erger is dat iemand, waarschijnlijk onschuldig, de troep zal moeten komen opruimen.

MINDERHOUT - Op zaterdag 5 april 2008 organiseert zaalvoetbalclub Papillon haar eerste voetbalquiz. Deze quiz zal doorgaan in de parochiezaal van Minderhout om 20.00 uur Inschrijving : 15 euro per ploeg, maximum zes deelnemers per ploeg. Info: Bjorn van den Heuvel : 0478 / 34 57 30 – Bjorn1981@telenet.be en Benny Aerts : 0498 / 70 60 23 – aerts.costermans@telenet.be

Sportdag tijdens krokusvakantie

Toneel fanfare MINDERHOUT - Na het overlijden van Frans Broes is de toneelgroep van de fanfare De Marckezonen wat verweesd achtergebleven. Het bestuur wil het toneelgezelschap nieuw leven inblazen en is daarom op zoek naar een regisseur en naar gemotiveerde mannen en vrouwen die willen meewerken aan een theateropvoering eind 2008. Van de acteurs wordt verwacht dat zij gedurende twee maanden 2 a 3 avonden vrijmaken om te komen repeteren. Info: 0498 / 67.28.14

Op dinsdag 5 februari organiseert de sportdienst van de Stad Hoogstraten een ski- en snowboarddag, voor de jongeren geboren tussen 1989 en 1997. Zin om mee te doen? Zo vlug mogelijk inschrijven bij de sportdienst op het stadhuis te Hoogstraten.

Minderhout Vanaf einde januari zijn er werken voorzien in de Gemeentestraat. Aangezien er geen wegomleiding voorzien is, zal het verkeer er moeilijk verlopen.

55


MINDERHOUT

Sint-Joris Minderhout

Jan Bartholomeeussen eerste Deken Dinsdag na verloren maandag is traditiegetrouw de dag waarop bij de Sint-Jorisgilde van Minderhout de “nieuwe deken” wordt uitgehaald. De ledenlijst wordt geraadpleegd en volgens “intrede “ bij de gilde wordt de volgorde van dekenaanstelling bepaald. De nieuwe deken wordt bestuurslid en zal vervolgens het beleid gedurende vier jaar mee bepalen. Volgens aloude traditie ontvangt die dag de nieuwe deken alle gildenbroeders bij hem thuis. De gildenbroeders verzamelen omstreeks 13.00 uur in het gildenlokaal waar zij de laatste worstenbroden verorberen. Tegen drie uur worden zij verwacht bij de nieuwe deken. De woonkamer wordt omgetoverd tot bijeenkomstlokaal waar de gildenbroeders rijkelijk van drank (jenever) voorzien worden. De vrouw des huizes zorgt, samen met enkele medewerkers, voor de nodige boterhammen met kaas en kop zodat de gildenbroeders voldoende op kracht blijven. De speelkaarten worden boven gehaald, straffe verhalen worden verteld tot het ogenblik aanbreekt waarbij de nieuwe deken de sjerp van “1° Deken” wordt omgord door de Hoofdman.

Om het geheel af te ronden worden een aantal oude Vlaamse liederen gezongen. Bij het afscheid wordt er verwezen naar het gildenlo-

kaal waar er wordt uitgekeken naar het nieuwe schietseizoen dat zich straks aandient. (Marcel Floren)

Nieuwjaar

MINDERHOUT - De aangename Minderhoutse oudejaarssfeer, alles op één foto; zingende kinderen, papa en mama erbij en een aantal ondersteuners met een kort drankje. Heerlijk nietwaar? 56


MEERSEL-DREEF

Nieuw Logo en Kerstmarkt basisschool ‘t Dreefke MEERSEL-DREEF – Zoals aangekondigd, organiseerde onze basisschool ‘t Dreefke op vrijdag 14 december, een kerstmarkt. Met op het programma een kleutermusical, een optreden van het kerstkoor en de spectaculaire onthulling van het nieuwe schoollogo. Het nieuwe logo bestaat uit groene bollen met daarin de naam van de school. Het groen verwijst naar de groene kleur van de bomen van een dreef. De bollen staan voor de kruinen van de bomen. Individuele bollen zoals elk kind een individu is. Die in de loop van de jaren samensmelten in een school, ‘t Dreefke. Samen een groep, een geheel als school. Op het einde van een schoolloopbaan gaan ze als individu verder op pad. Het is een bewegend, vooruitgaand geheel. De letters zijn niet afgelijnd maar zorgen voor een invloed van buiten naar binnen toe en andersom. De school staat open voor samenwerking met dorp, buren, ouders, verenigingen. (Myriam Jacobs, tv)

Sint Luciaviering op Meersel MEERSEL-DREEF – Op zondag 16 december, organiseerde het Luciacomité een viering in de kapel op Meersel, ter gelegenheid van de feestdag van de patroonheilige Sint Lucia. De kapel zat nagenoeg vol. Na de viering was er de traditionele gloeiwijn en de warme chocolademelk en nam men even de tijd om wat bij te praten en eens rond te kijken in de mooie kapel.

Drukke kerstvieringen in de kerk van de paters

De kleuters wisten het publiek te boeien met hun musical, er zit talent op onze basischool. Later volgde er dan nog een optreden van het schoolkoor.

MEERSEL-DREEF – Voor de paters Kapucijnen, is de kerstperiode een drukke periode. Meer dan 3000 mensen volgden één van de vieringen in de kerk. Men doet er dan ook alles aan, om deze vieringen zo sfeervol mogelijk te maken. Je hebt de middernachtmis, opgeluisterd door het Maria zangkoor, waarmee veel mensen hun kerstavond in familiekring afsluiten. Op kerstdag, vormt de kinderviering tijdens de hoogmis het hoogtepunt. Het kinderkoor de franciscaanse zonnetjes, versterkt met de leiding van de KLJ, zorgt voor zang en muziek. Het kerstverhaal wordt door de kinderen uitgebeeld. Na de mis, kan men dan buiten nog genieten van een glaasje gloeiwijn of chocomelk, terwijl het jeugdorkest van de fanfare zorgt voor de nodige kerstklanken. Op tweede kerstdag, is het de beurt aan de fanfare, om de hoogmis op te luisteren met kerstmelodieën. Gevolgd door een receptie voor de verenigingen, in de zaal “Bij de paters”, aangeboden door de parochie. Dit om de verschillende verantwoordelijken van de verenigingen te bedanken voor hun inzet tijdens het voorbije jaar. (tv)

De leerkrachten en de leerlingen van de Meersel-Dreefse basisschool, onthullen het nieuwe logo van hun school.

Nieuwe wijkagent Chris Verschueren die jarenlang de wijkagent was in Meersel-Dreef en de Meerse Bergen wordt in deze functie opgevolgd door Jef Donckers.

Na de kinderviering was het nog lekker napraten en nagenieten op het kerkplein.

57


LEZERS SCHRIJVEN De ‘s Boschstraat (1) Begin januari werd het openbaar onderzoek aangaande de verkaveling in de ’s Boschstraat afgesloten (conferatur ons vorig nummer). Enkele tientallen bezwaarschriften werden op het stadhuis binnengebracht. Zowel van particulieren, als van verenigingen die elk op zich weer heel wat mensen vertegenwoordigen. Het actiecomité hoopt alvast dat de ogen van onze beleidsvoerders hierdoor geopend zullen worden en dat zij de aanvraag dus niet goedkeuren, zodat onze kinderen en kleinkinderen nog eeuwen van deze groene long kunnen genieten. Eén van onze lezers bezorgde ons verder ook bijgaande foto met tekst. (dve)

Nu het nog kan, wandel ik regelmatig door de ’s Boschstraat om er te genieten van het mooie, maar bedreigde landschap. Volgens mij werden de sloten in de zone waar de verkaveling komt al in geen jaren meer geruimd. Tot men er enkele maanden geleden plots enkele met een graafmachine opende. En recent werd een dichtslibbing tussen 2 sloten (zie foto) terug opengemaakt, om het water beter door te laten. Heb ik een slecht karakter, of doet men dit om de weilanden nog snel zo goed mogelijk te ontwateren om zo één van de argumenten van de tegenstanders te ondermijnen? (naam en adres bekend bij de redactie)

58

Leader : Leider of Lijder… Een Europees project voor plattelandsontwikkeling waarop onze politiekers, lees CD&V’ers intekenden. Alleen… mag de democratie in de eindfase hier ook nog enige zeg in hebben?!? Vorig jaar, mei 2007 was er sprake van het mogelijks opstarten van een Leader-project in onze regio. Zo’n project zorgt voor de nodige financiële steun in plattelandsontwikkeling en focust daarbij op de 3 hoofdpeilers Landbouw, Natuur en Toerisme. In ’t begin traden maar een paar gemeentes toe. Op den duur waren we met 10 gemeentes, nl. Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Brecht, Rijkevorsel, Hoogstraten, Merksplas, Baarle-Hertog, Ravels en Arendonk. Via allerlei kanalen werden geïnteresseerde burgers, meestal verbonden aan verenigingen uit deze gemeentes, opgeroepen om deel te nemen aan de vergaderingen. Deze vergaderingen werden opgevat als brainstormsessies. De ideeën moesten van de mensen komen. Wat wil je met onze regio gaan doen? Wat zie je als de troeven van onze streek? Waarin zou je willen investeren? Door te antwoorden op dergelijke vragen en door de diversiteit aan verenigingen, namelijk Landbouworganisaties, Natuurverenigingen, Cultuurhistorische verenigingen, … kwam men op 6 hoofdthema’s : 1.Natuur, landschap en water, 2.Cultureel en levend erfgoed, 3.Duurzame landbouw, 4.Samenleving en dorpsontwikkeling, 5.Toerisme en 6.Educatie. Rond deze thema’s werden werkgroepen georganiseerd. Hierin mocht je zelf keuzes maken, ideeën spuien. Als dan de verschillende werkgroepen hun voorstellen uitgewerkt en aan de andere groepen voorgesteld hadden, moest hiervan een synthese gemaakt worden. In heel dit tot nu toe zeer democratische proces werden de mensen bijgestaan door de professionelen van Rurant. Zij maakten de uiteindelijke ontwerptekst van het grote project en zo werden de verschillende interesses in ‘t project gestoken. Tot hiertoe ook absoluut geen probleem… Maar dan… Het projectvoorstel moest ingediend worden door een Plaatselijke Groep en deze zal het uiteindelijke bestuur van het Leaderproject, welk de naam “MARKAaNTE KEMPEN” meekreeg, worden. Zij zullen beslissen over het wel of niet weerhouden van bepaalde voorstellen. M.a.w. zij bepalen wie wel of niet centjes mag verwachten om zijn project te kunnen voltooien. In de meeste gemeentes werd er op dat moment een terugkoppeling gemaakt naar de mensen uit het dorp die in de werkgroepen het nodige werk geleverd hadden. Meer zelfs, op de meeste plaatsen was er overleg tussen de dorpsgenoten vòòr dit alles.

Alleen in Hoogstraten achtten onze “leiders” dit niet noodzakelijk, toch zeker niet met de mensen uit de cultuur-historische of de natuur-sector. Zij bepaalden zelf wel welke 3 ze zouden afvaardigen. 2 Stemgerechtigden, de ene mocht uit de politiek komen, dus dat werd natuurlijk de Schepen van Landbouw, Ward Baets. De ander mocht niet uit de politiek komen, dan maar een oplossing gezocht in Frans Rombouts, vader van onze andere welgekende schepen en lid van de Landelijke raad. Dan had men nog de mogelijkheid om een niet-stemhebbende af te vaardigen en daar koos men dan de duurzaamheidscoördinator voor. Men gaf diens naam door, alhoewel men zelf goed genoeg wist dat deze persoon dan al niet meer in Hoogstraten zou werken. Deze persoon in kwestie kan daar natuurlijk niets aan doen, maar wel de hoger genoemde heren. Men zou later wel zien wie ze op dat postje nog konden zetten, zolang die persoon maar niet uit een andere, dan de landbouwsector, zou komen… Wel zeer triestig is zoiets. Ofte geestelijke armoe troef !!! Dit gaat over een project voor plattelandsontwikkeling. Hierin wordt gekeken naar de 3 eerder genoemde hoofdpeilers. Dat onze “leiders” of moet ik “armoelijders” zeggen, dan geen vertegenwoordiging uit de andere sectoren willen afvaardigen, wekt, hopelijk niet terecht, de vrees dat projecten uit deze sectoren ook niet gemakkelijk weerhouden zullen worden voor mogelijke subsidiëring vanuit dit Leader-project. En of ze soms niet wisten dat er nog kandidaten waren om te zetelen in deze plaatselijke groep, dat maken ze mij zeker niet wijs. Ik persoonlijk heb meegewerkt aan 3 van de werkgroepen en had me, ondersteund door de rest van de werkgroep Cultureel en Levend Erfgoed, kandidaat gesteld. Bovendien als ze het vervolg wel democratisch aangepakt hadden, dan hadden ze dit ook zeker geweten. Alleen ik kwam waarschijnlijk uit een voor hen volledig verkeerde hoek, van bij een molen, langs trage wegen ergens in de groene natuur. Ik blijf hopen dat dit projectsvoorstel “MARKAaNTE KEMPEN” gehonoreerd wordt. Het zou mooi zijn voor onze streek. Hopelijk wordt er ook een extra financieel zetje gegeven aan het culturele en de natuur. Ze doen maar… Dat neemt echter niet weg dat ik toch met argusogen hun daden zal blijven volgen !!! Dimitri Van Pelt


DORPSNIEUWS

2RN GDW QRJ Bianca V.D. (25) uit Beveren kwam een jaar geleden in contact met een gemakkelijk beïnvloedbare man uit Hoogstraten. Ze spraken af dat zij voor zijn onderhoud zou zorgen. Later trok ook haar vriend Edwin D.B. (34) bij haar in. Ze wonnen zijn vertrouwen, maar toen puntje bij paaltje kwam gingen ze er met zijn inboedel vandoor. Ze gingen er vandoor met een salon, een computer, een dvd-speler, een televisie, een diepvriezer, een aanhangwagen, een grasmaaier en een aanhangwagen. De rechter in Turnhout veroordeelde het koppel tot zes maanden effectieve celstraf en een boete van 275 euro. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 10.000 euro. Een luid alarm verjoeg op oudejaarsavond dieven die vuurwerk wilden stelen uit een nog maar pas geplaatste bunker bij Devo in Meer. Ze knipten de omheining door en forceerden de deur van de bunker. Op dat moment ging het alarm af en sloegen de dieven op de vlucht. De eigenaar, Koen Vorselmans, maakt zich sterk dat hij de mannen een dag vroeger ook al zag en dat hij ze zal herkennen op beelden vastgelegd met een bewakingscamera. Op 30 maart 2007 werd er ingebroken in de drukkerij en dagbladhandel Merjan in Minderhout. De politie kon de dader, een man uit het Nederlandse Oosterhout, opsporen en veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van zes maanden waarvan drie maanden met uitstel. De man bekende ook een inbraakpoging bij Soft Computer in Meer en de diefstal van een GPS in Rijkevorsel. Een 46-jarige vrouw uit Wortel werd veroordeeld voor de aanranding van haar zoon en haar dochter. De feiten deden zich voor tussen 2002 en november 2005, haar zoon was toen tussen negen en dertien jaar oud, haar dochter tussen de elf en de vijftien jaar. De vrouw kreeg een gevangenisstraf van elf maanden met probatie-uitstel en moet zich laten begeleiden in een gespecialiseerd centrum. Een 24-jarige jonge man uit Hoogstraten kreeg een gevangenisstraf van achttien maanden met probatie-uitstel voor het bezit van kinderporno en de aanranding van een twaalfjarig meisje op 19 december 2004. De dader mag niet meer deelnemen aan activiteiten met minderjarigen. Hij moet zijn beroepsopleiding tot leerkracht stopzetten en contacten met minderjarigen vermijden. Vandalen beschadigen een chalet aan Heerle in Minderhout, eigendom van een man uit Chaumont-Gistoux. Eerst schoten ze met een luchtbuks alle ruiten stuk. Eenmaal binnen beschadigden ze een aantal meubels, plaatsen een radio op de kachel en staken die vervolgens aan. Aan de Zwartvenweg werd een drachtige ooi gestolen uit een weide. Het dier werd ter plaatse de keel overgesneden en daarna weggesleept. Een personeelslid van kinderdagverblijf Het Spijker betrapte in de kelder van het gebouw een man die in een handtas zat te rommelen. Toen hij werd betrapt, ging hij er – bij manier van spreken - als een haas vandoor. Spelende kinderen lieten, bij de rotonde aan de Sint-Lenaartseweg, een vat met duizend liter milieubelastende vloeistof leeglopen. De brandweer kwam ter plaatse en riep de hulp van de civiele bescherming in. De vloeistof kwam vooral terecht op de berm naast de weg en gedeeltelijk onder de baan. De civiele bescherming groef de vervuilde grond af. In het centrum van Minderhout gebeurde woensdag 9 januari een aanrijding tussen een personenauto en een lichte vrachtwagen. De vrachtwagen kwam daarbij op zijn zijkant terecht en versperde de rijweg. Er was alleen stoffelijke schade, maar het ongeval zorgde voor veel overlast op de N14 en de omleidingwegen.

59


REGIO

GLUREN BIJ DE BUREN Merksplas verkoopt mest productie Toen de gemeente Merksplas in 2005 de grote boerderij van de kolonie kocht, werd de gemeente meteen eigenaar van een vergunning om er 840 vleesvarkens of 284 zeugen te houden. Om de vergunning niet te verliezen ‘boerde’ de gemeente er zelf met een beperkt aantal varkens. Dat bleek een goede keuze, want sinds 1 januari zijn er de zogenaamde NER (NutriëntenEmissieRechten) richtlijnen. Dat zijn waarden die bepalen hoeveel dieren men op jaarbasis op een bedrijf mag houden. De gemeente verkoopt nu die rechten. Er komt dus geen varken aan te pas, maar de verkoop zal de gemeente wel tussen de 80.000 en 100.000 euro opleveren.

België Beter Bekeken De cultuurdienst van Merksplas werkt regelmatig samen met Beerse, Vosselaar, Oud-Turnhout en Ravels. Zo organiseren ze een reeks uitstappen om België beter te leren kennen. Op donderdag 7 februari en vrijdag 15 februari gaat de reis naar Ieper. In de voormiddag bezoekt men Flanders Fields, een museum met veel aangrijpende audiovisuele evocaties. ’s Namiddags volgt men de vestingroute, een tocht langs de best bewaarde vestingen van het land. Het bezoek wordt afgerond in café Klein Rijsel, daar nuttigt men een Vredesbiertje.

Gemeentelijke websites doorgelicht Indigov, een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in onderzoek van de informatiemaatschappij, heeft alle gemeentelijke websites doorgelicht. De websites worden in vijf categorieën ingedeeld, met een waardering van zeer goed tot achterblijver. In de Kempen tellen we elf gemeenten met een website die boven het grijze gemiddelde uitsteekt. Hoogstraten is één van deze gemeenten.

Platteland krijgt Europees geld

Later dit jaar, op 20 maart en 11 april trekt men naar de Zwalmstreek en op 24 en 25 april doet men Brussel aan. Deelname kost telkens 25 euro. Info: katrien.mangelschots@merksplas.be

Gevangenis van Merksplas breidt uit

Europa, Vlaanderen en de provincie stellen samen 2,3 miljoen euro ter beschikking voor plattelandsontwikkeling. Elf gemeenten uit de Kempen vallen in de prijzen. Ze krijgen flink wat toelagen om initiatieven van dorpskernvernieuwing, recreatie, toerisme of bevordering van het verenigingsleven uit te voeren. Merksplas krijgt 125.035 euro voor de renovatie van de begraafplaats van de landlopers en 104.065 euro voor de dorpskernvernieuwing. De KVLV van Merksplas – Baarle-Hertog kan rekenen op 43.838 euro steun voor hun project ‘Kunst op het hof’. En dan zijn er nog twee projecten in de toeristische sector: 57.121 euro voor de Smokkelaarsroute in Ravels en 321.210 euro voor een thematische fietsroute en het ontmoetingspunt ‘t Sonneveld in Baarle-Hertog.

60

In maart starten de werken voor de bouw van een nieuwe vleugel bij de gevangenis van Merksplas. Die nieuwbouw komt niet op de centrale binnenkoer, zoals vroeger wel eens gezegd, maar in de omgeving van het hospitaal buiten de bestaande perimeter. Er komt een betonnen prefab-gebouw van twee verdiepingen, waarin plaats is voor een zestigtal geïnterneerden, twee afzonderingscellen, een grote refter, een ontspanningsruimte en ontmoetingslokalen voor de psychologen. Aan het nieuwbouwproject hangt een prijskaartje van ruim zes miljoen euro. Als alles normaal verloopt kunnen de gebouwen in het najaar in gebruik genomen worden.

Ter Marcke wordt afgebroken Het vroegere Hotel Congo, door ons beter gekend als hotel-feestzaal Ter Marcke, gaat tegen de vlakte. De gemeente Merksplas, die eigenaar is van het pand, wil het gebouw afbreken en er een dorpsplein maken. Dit is niet naar de zin van GROEN! die fractie zou aan de kostbare bouwgrond liever een handelsfunctie geven. De meerderheid kiest voor een plein, liever een plein dan het geld.

Op de twee toppers – Mol en Beerse - na, kunnen alle gemeenten volgens Indigov beter scoren op het aanbieden van een digitaal loket. Zo’n e-loket geeft de burgers de mogelijkheid om documenten aan te vragen van achter hun computer. Uit het onderzoek leren we dat grotere gemeenten gemiddeld 33 euro per inwoner besteden aan hun website. Kleinere gemeenten slechts 9 euro.

Meer aandacht voor erfgoed Zes gemeenten uit de regio Midden-Kempen gaan samen hun erfgoed opwaarderen onder de noemer “Kempens Karakter”. De gemeenten Grobbendonk, Herentals, Lille, Nijlen, Olen en Vorselaar engageerden zich om samen te werken aan het erfgoed in hun regio. De projectvereniging “Kempens Karakter” zal eerst haar visie, haar doelstellingen, projecten en een ruime omgevingsanalyse op papier zetten. Als die nota klaar is rekenen de gemeenten op een financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid van 200 tot 300.000 euro per jaar. Om één en ander te realiseren wil men twee erfgoedcoördinatoren in dienst nemen.


REGIO

GLUREN BIJ DE BUREN Belastingsdruk flirt met het Vlaams gemiddelde Op 17 december vorig jaar besliste de gemeenteraad om de belastingen te verhogen. Het gemeentelijk aandeel in de personenbelasting steeg van 5 tot 6 % en de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 1.350 tot 1.400. Daarmee draait de belastingsdruk in Hoogstraten rond het Vlaams gemiddelde. De personenbelasting blijft 1,4 % lager, maar de opcentiemen liggen 58 punt hoger. Wat dat voor uw bankrekening betekent, hangt uiteraard af van inkomen, de waarde van uw eigendom(men) en zoveel meer. Een gemiddeld gezin, tweeverdieners met een relatief bescheiden eigendom en één kind ten laste, zal in 2008 zo’n 175 tot 250 euro meer moeten betalen, belastingen en onroerende voorheffing samen. Wij zochten voor u uit hoe hoog de belastingsdruk in de ons omliggende gemeenten ligt en vergeleken dit met het Vlaams gemiddelde: 7,4 % gemeentelijke personenbelasting en 1.432 opcentiemen. PERSONENBELASTING 2007 2008 Arendonk 7,5 % 7,5 % Baarle-Hertog 7,2 % 7,2 % Beerse 6,7 % 6,5 % Brecht 6,5 % 7,0 % Dessel 6,0 % 6,0 % Hoogstraten 5,0 % 6,0 % Kastelree 9,8 % 9,8 % Lille 6,0 % 6,5 % Malle 7,0 % 7,0 % Merksplas 7,0 % 6,5 % Mol 8,0 % 8,0 % Oud-Turnhout 5,0 % 5,0 % Ravels 6,0 % 6,0 % Retie 7,8 % 7,8 % Rijkevorsel 7,9 % 7,4 % Turnhout 7,0 % 7,5 % Vosselaar 6,0 % 7,0 % Vlaams gemiddelde 7,4 %

OPCENTIEMEN 2007 2008 1.400 1.400 1.305 1.305 1.040 1.200 995 995 700 700 1.350 1.400 925 925 1.000 1.200 975 975 900 1.100 1.250 1.250 800 800 1.100 1.250 1.275 1.275 1.150 1.330 1.250 1.450 800 800 1.342

Als u weinig belastingen wil betalen moet u naar Oud-Turnhout of Dessel verhuizen. Daar betaalt hetzelfde gezin, waarvan hierboven sprake, allicht 400 euro minder belastingen (200 euro minder personenbelasting en bijna evenveel minder onroerende voorheffing.) In Arendonk, Rijkevorsel en Turnhout, waar de belastingen fors stegen, betaal je het meest belastingen. Zeven van de zeventien gemeenten verhoogden hun belastingen.

DE UITSCHIETERS PERSONENBELASTING Als u geen personenbelastingen wil betalen moet u verhuizen naar Knokke-Heist, De Panne of Koksijde. Daar betaal men geen (0 %) personenbelasting. In Zwijdrecht slechts 1 %. Roeselare heft met 9,5 % de hoogste belastingen. In Heuvelland, Kortessem, Mesen en Tielt-winge betaalt men 9 %.

OPCENTIEMEN Dessel, Aartselaar en Kapellen heffen maar 700 opcentiemen op onroerend goed, het laagste tarief in Vlaanderen. In Destelbergen, OudHeverlee en Wemmel betaalt men 750 opcentiemen. Het hoogste tarief wordt geheven door Diksmuide en Alveringen. Daar betaalt men 2.250 opcentiemen.

Optredens

BEERSE CC ’t Heilaar Heilaarstraat 35 te Beerse. Info: 014.600770 Vrijdag 15 februari ADRIAAN VAN HOOF met “Achterklap”. Aanvang 20.15 uur, inkom 12 euro Woensdag 27 februari DAMES VOOR NA VIEREN met “Hijgende hakken”. Deze twee dames brengen absurde, hilarische, ontroerende en muzikale humor. Aanvang 20.15 uur. Inkom 10 euro

BRECHT CC Jan vander Noot Mudaeusstraat 9 te Brecht. Info: www.brecht.be Woensdag 13 februari MARLEEN MERCKX brengt “Wintertulpen”, een monoloog gebaseerd op het boek Chemo van Christine Lafaille. Aanvang 20.30 uur. Inkom 10 euro. Vrijdag 29 februari MINT + supportact ASIMOV. Na succesvolle optredens op Pukkelpop en Marktrock stond hun nummer “Your shoppingliste poetry” 19 weken lang in de afrekening. Aanvang 20.30 uur. Inkom 19 euro vvk 8 euro.

RIJKEVORSEL de Singer Bavelstraat 35 te Rijkevorsel. Info: www.ajazzexperience.be Vrijdag 1 februari. AKA MOON, één van de meest vooruitstrevende en toonaangevende jazzgroepen van ons land bestaande uit Fabrizio Cassol (altsax), Michel Hatzigeorgiou (basgitaar) en Stéfan Galland (drums). Aanvang 20.30 uur. Inkom 15 euro, vvk 12 euro. Vrijdag 23 februari. IVAN PADUART, wellicht de bekendste pianist uit Franstalig België. Op zijn albums spelen bekende artiesten zoals Toots Thielemans en Bob Malach mee. In de Singer brengt hij solowerk uit zijn CD ‘Alone’. Aanvang 20.30 uur. Inkom 10 euro vvk 8 euro.

WUUSTWEZEL Curieus Zaal Kadans, Achter d’hoven 15 te Wuustwezel Info: www.curieus-wuustwezel.be Donderdag 24 en vrijdag 25 januari NIGEL WILLIAMS speelt “Democlash” UITVERKOCHT !!!!!!!! Woensdag 13 februari BEGIJN LEBLEU speelt als voorprogramma “Flamingo’s in de polder”, waarin hij verhalen en personages brengt in bedrieglijke eenvoud en met zin voor absurditeit. Begijn speelt met verve de zonderlingen die het zout der aarde blijken: tragisch en hilarisch maar ook adembenemend stil. TER BESCHERMING VAN DE JEUGD speelt “De grote anderen”, powercabaret met kloten en hier en daar een krakende noot muziek. In “De grote anderen” experimenteren Tim en Dries met psychologische terreurhumor. Ze zoeken inspiratie in de psychologie en de absurditeit van het leven. Of je nu wil of niet, je moet met ze mee.

61


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Hoogstraten VV blijft goed draaien

Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

KFC Meer Aan het einde van de 1ste periode (10 wedstrijden) zag Meer zich als tweede in het klassement met 21 punten op de rekening afvlaggen en pas in de laatste wedstrijd verloor het de titel van periodekampioen. Het tweede deel van de competitie straalt heel wat minder glorie uit, deels te wijten aan blessures en geschorste spelers, met als slotsom dat de KFC in 7 wedstrijden slechts vijf schamele puntjes wist bijeen te sprokkelen. Toch blijft het postvatten in de middenmoot hetgeen nogmaals bewijst dat de krachtsverhoudingen tussen een groot aantal ploegen niet ver uit elkaar liggen.

len er een miniem aantal kansen te noteren. De eerste kans na de rust was voor de bezoekers maar Meer…scoorde langs Ringo Jacobs in de 50ste minuut. Het door griep geteisterde St.-Job gaf zich echter niet gewonnen en kwam opzetten, maar zonder te scoren. Dit deed Meer dan wel en weer was het Ringo Jacobs die zijn ploeg een comfortabele voorsprong bezorgde. De gasten lieten de kopjes niet hangen en in de 83ste min. lag de aansluitingstreffer tegen het net. Uiteindelijk bleven de drie puntjes bij de KFC en dat was al een tijdje geleden.

Brasschaat – KFC Meer 3 – 1 KFC Meer – Sint-Job 2-1 De thuisploeg wilde de eerste wedstrijd na de winterstop beslist met een overwinning afsluiten en dit liet het ook duidelijk merken tegen de bezoekers uit St.-Job, alhoewel tot scoren komen niet zo evident leek. Sander Laurijssen plaatste wel een kopbal op de lat, maar voor de rust vie-

Trainer Frank Braeckmans verlengt contract met één jaar bij Hoogstraten VV De laatste match van 2007 ging HVV kansloos onderuit tegen Sint-Lenaarts. Doelman Monsieurs hield de roodwitten lang in de wedstrijd, doch toen de thuisploeg via een aangeschoten bal een strafschop cadeau kreeg, moest ook Monsieurs zich gewonnen geven. Dom balverlies in de HVV-verdediging was oorzaak van de 2-0 en hier kon HVV niets meer tegenoverstellen. Sint-Lenaarts was de betere ploeg, doch indien die aangevochten penalty niet valt, kan de match op ieder ogenblik een andere wending nemen. Nu rolde de bal voor de thuisploeg en die had eigenlijk wel iets meer recht op de overwinning. Heel lang hebben de HVV-jongens er niet om getreurd. Grivignée kwam als hekkensluiter naar de Katelijnestraat en kon na tien minuten alle illusies opbergen. HVV ging op zoek naar een vroeg doelpunt en toen Peter Meeusen een hoekschop voorbij de tweede paal terugkopte, stond Glenn Van Der Linden op de goede plaats. Jimmy Fockaert zette een voorzet van Caushlary keurig om en toen wisten de jongens van Grivignée dat het een gratis reis zou worden. Nog voor de rust scoorde Roy Van Der Linden de 3-0 en in een overbodige tweede helft liep HVV nog verder uit met doelpunten van Glenn Van Der Linden, Jens Jochems en Anthony Dooms. Tussendoor hadden de Waaltjes de eer gered, doch wanneer je met 6-1 de boot in gaat, is die eerredder alleen nog goed voor de statistieken. Ook de best voetballende Waalse ploeg, RC Hoei, kreeg op HVV geen voet aan de grond. Met doelpunten van Roy Van Der Linden en Jimmy Fockaert liep HVV 2-0 uit en in de tweede helft beperkte de

62

Alleszins een hoopgevende start voor de bezoekers die via Koen Koyen in de 8ste min. reeds op voorsprong kwamen. Rik Aerts en Sander Laurijssen waren dicht bij een tweede treffer, terwijl de thuisploeg er weinig van bakte. Ref Rombouts hield de teugels bijzonder strak en floot bij elk contact. Een slippertje in de 25ste min. en 1-1. Meer verloor dan Ringo Jacobs met een rugkwetsuur en de thuisploeg puurde uit een halve kans de 2-1. In de tweede helft zakte de partij weg, weinig kansen en geen dreiging. Toch lukte de thuisploeg nog een derde doelpunt en daarmee was de kous af. Een zwakke partij waarbij de gelukkigste de winnaar werd. Elf tegengoals in vier wedstrijden, geen reden om te juichen! (rel)

Wedstrijden

Rik Aerts in een potig duel met Kevin Janssens van Brasschaat roodwitte ploeg zich tot het vasthouden van de voorsprong. HVV moet geen kampioen worden, doch het begint er zo stilaan naar uit te zien dat derde klasse een haalbare kaart is. (JoJe) Wedstrijden Zaterdag 2 februari 20.00 uur Hoogstraten VV – Hasselt Zondag 10 februari 15.00 uur Witgoor – Hoogstraten VV Zondag 17 februari 15.00 uur Hoogstraten VV – Thes Zondag 24 februari 15.00 uur Meerhout – Hoogstraten VV

Zondag 3 februari 15.00 uur Putte SK – KFC Meer Zondag 10 februari 15.00 uur KFC Meer –Wildert Zondag 17 februari 15.00 uur Horendonk – KFC Meer Zondag 24 februari 15.00 uur KFC Meer – Kalmthout Zondag 2 maart 15.00 uur Maria ter Heide – KFC Meer

Schoolvervoersplan Scholengemeenschap Markdal wil in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een fietsroutekaart maken voor alle scholen van Hoogstraten. Dit initiatief past in het mobilileitsplan van het gemeentebestuur. Het schepencollege neemt daarom deel aan dit project en betaalt de kosten voor alle basisscholen in Hoogstraten. De financiering van het aandeel voor de secundaire scholen gebeurt door de Scholengemeenschap Markdal.


SPORT

KFC Meer Dames naar de titel Na reeds enkele jaren in het zicht van de finish gesneuveld te zijn mag het dit seizoen zeker niet mislukken voor de Meerse dames. Een riante voorsprong werd reeds opgebouwd: 18 wedstrijden gespeeld en… gewonnen, 107 maal gescoord en slechts vier tegengoals. Om de grote broers een blosje te bezorgen. Daarbij is er dan nog een blijde gebeurtenis te melden in de rangen van deze kwieke dames! Speelster Liesbeth Brosens en haar man Fonny Vissers, spelend bij St.-Lenaarts, werden onlangs nog de gelukkige ouders van een flinke baby, Maud genaamd. Gefeliciteerd! (rel)

De dameskern van KFC Meer Vooraan v.l.n.r. An Aerts, Indra Floren, Lieselotte Van Aperen, Anke Brosens, Jolien Aerts, Ingrid Van der Hoofden, Petra Brosens, Kim Kinschots Midden v.l.n.r. Lieve Aertsen, An Sprangers, Suzanne Voeten, Kim De Bie, Ann Voeten, Vicky Balemans Boven v.l.n.r. Lieve Brughmans (verzorgster), Ann Segers, Liesbeth Brosens, Tinne Joosen, Kristien Rombouts, Karen Rombouts, Dirk Verheyen (trainer)

Minderhout VV Alhoewel MVV al een schitterende periode achter de rug heeft, en men normalerwijze rustig aan het seizoen kan voortbreien durft men toch nog spreken over “het behoud te verzekeren”! en of men gelijk heeft! Het kan inderdaad vlug keren als je het klassement overloopt. Een aantal ploegen zijn fel aan mekaar gewaagd, geven mekaar geen duimbreed toe, en de afstand tussen de middenmoot en de staart is ook is ook relatief klein. Enkele verliesmatchen en je riante positie verandert in alarmtoestand.

Horendonk – Minderhout VV 1–1 Ondanks enkele wijzigingen wegens kwetsuren controleerde MVV het eerste uur van het gebeuren de wedstrijd en het werd daarbij ook beloond met een knap doelpunt van Roel Hermans. Vijf minuten na de openingstreffer lag de kans open om de klus af te maken. Horendonk, tot dan toe weinig in de wedstrijd, stak zijn neus aan het venster en MVV kreeg het moeilijk. In de 72ste min. hingen de bordjes gelijk. Voor de wedstrijd had men zeker voor een puntje willen tekenen, achteraf bleef groenwit toch met een dubbel gevoel in de maag.

Minderhout VV – Kalmthout 2–2 Toen de bezoekers vlak na de rust uitliepen tot 0 – 2 durfde niemand nog een euro te verwedden op de kansen van MVV. Nochtans kende de thuisploeg een bevredigende start en Kurt Hendrickx, alleen voor doel, miste de kans. Kalmthout prikte tegen en en… met succes! Een kwartier voor affluiten lukte Peter Godrie de eerredder en vlak voor tijd werd Dries Schrauwen foutief gestopt in de zestien. Strafschop! Jan De Roover achter de bal en loepzuiver binnen. Toch een belangrijk punt voor MVV! (rel)

Wedstrijden Zondag 3 februari 15.00 uur Minderhout VV – Luchtbalboys Zondag 10 februari 15.00 uur Minderhout VV – Brecht Zondag 17 februari 15.00 uur Rochus Deurne – Minderhout VV Zondag 24 februari 15.00 uur Putte SK – Minderhout VV Zondag 2 maart 15.00 uur Minderhout VV - Achterbroek

KVNA Wortel Tegen hekkensluiter HIH Turnhout begon VNA het best aan de wedstrijd en dit resulteerde na dertig minuten in een kopbaldoelpunt van Joris Van Ginniken. De thuisploeg maakte juist voor de pauze gelijk Onze jeugdige doelman Bart Braspenning, die een zeer goede maidenmatch keepte, moet zich vlak voor de rust gewonnen geven. Na de rust begonnen de blauw-witten weer het best en kwamen weer verdiend op voorsprong langs Dennis Laurijssen, die alleen voor doel kwam. Maar weer lieten ze HIH terugkomen, zodat de wedstrijd op een billijke 2-2 eindigde. In Zandhoven startte VNA zeer sterk, maar de kansen werden niet benut. Zandhoven kwam onterecht op voorsprong, nadat een duidelijke duwfout niet bestraft werd. Direkt na de hervatting verzuimden de thuisspelers om de score te verhogen zodat de spanning in de wedstrijd bleef. Beide ploegen kregen nog meerdere open kansen en het is een wonder dat er niet meer gescoord werd. Een gelijk spel zou wel logisch geweest zijn. Het bezoekende Poederlee begon fel aan de wedstrijd .Deze trapte, na een fout van een verdediger, die slechts een gele kaart opleverde, de bal tegen de deklat. Onze doelman redde de rebound zeer knap. De bezoekers bleven het gevaarlijkst, maar halverwege de eerste speelhelft kantelde de wedstrijd. Wortel kreeg nu meerdere open kansen, maar de supporters moesten wachten tot de 42e minuut wanneer Gerd De Vos na een knappe actie Dennis Laurijssen alleen voor doel bracht . Na de rust werd het zeer rommelig. De bezoekers probeerden met alle middelen gelijk te maken, maar konden onze verdediging niet verschalken. Op het einde kreeg Stijn De Vleesschouwer nog tweemaal een reuze kans. De toeschouwers moesten wachten tot de 90e minuut. Joris Van Ginniken trapte de strafschop op de doelman en Ben Van Opstal was het snelst om de 2-0-eindcijfers vast te leggen. Er is wel meer bezieling in het team gekomen, maar de trainers hebben nog veel werk om het spelpeil op een hoger peil te krikken.

De wedstrijden Zondag 3 februari 15.00u KVNA Wortel - Wechelderzande Zondag 10 februari 15.00u Oelegem - KVNA Wortel Zondag 17 februari 15.00u KVNA Wortel - Zoersel Zondag 24 februari 15.00u Flandria - KVNA Wortel (frbr)

De Lijn De inwoners van Hoogstraten genieten een voordelig tarief voor hun verplaatsingen met de Lijn, binnen de gemeente Hoogstraten. Voor vijf euro kan u UITSLUITEND IN DE VOORVERKOOPPUNTEN, een tienrittenkaart aanschaffen.

63


SPORT

Shindo Ryu Hoogstraten

KFC Meerle Een spannende reeks mag je het zeker noemen waarin KFC Meerle verzeild is geraakt en waarin het toch aan een redelijk goed seizoen bezig is. Een afscheiding tussen de kop van het klassement en de middenmoot is er nauwelijks zodat nog heel wat verrassingen de kop kunnen opsteken.

Maria ter Heide – KFC Meerle 1-1 Een frisse start van de thuisploeg en een bezoekend elftal dat een tijdje nodig had om het juiste ritme te vinden. Eens dat in orde kende men een evenwichtige partij. Kjell Haest viseerde de paal en Nic Mertens kon in de 25ste min. knap afronden. Lang duurde de pret niet voor groenwit zodat de 1-1 stand aan de rust volledig gerechtvaardigd was. Na de verfrissing rood voor de thuisploeg na een aanslag op Ron Adams, maar Meerle kon de numerieke meerderheid onvoldoende uitbuiten en kort voor het einde behoedde keeper Hans Van Gestel zijn team nog voor de nederlaag.

KFC Meerle – KSK Loenhout 1-1 Een vrij gesloten wedstrijd met weinig kansen kenmerkte deze partij. Meerle toonde zich het grootste deel van de match iets sterker en was

ook feller op de bal, zonder echt gevaar te kunnen creëren. De beste kans uit de eerste helft stond op rekening van de bezoekers, maar thuisdoelman Hans Van Gestel schudde een sublieme redding uit de mouw. Hetzelfde spelbeeld in de tweede helft. Toch een opening voor de KFC twintig minuten voor tijd als Jeroen Verbreuken van ver binnenschiet. Ei zo na volgde nummer twee, maar de bezoekende goalie Bart Sterkens liet zien dat hij ooit nog bij Willem II tussen de palen heeft gestaan. Tegen het einde toch meer Loenhoutse druk en vijf minuten voor tijd viel de appel uit de kast via de paal in het Meerlese doel. Een sportieve wedstrijd en dito toeschouwers en meteen ook het 9de gelijkspel voor de KFC! (rel)

Wedstrijden Zaterdag 2 februari 19.30 uur Horendonk – KFC Meerle Zondag 10 februari 15.00 uur Putte SK – KFC Meerle Zondag 17 februari 15.00 uur KFC Meerle – Achterbroek Zondag 24 februari 15.00 uur St.-Job – KFC Meerle Zondag 2 maart 15.00 uur KFC Meerle - Brasschaat

Twee stoere Kobudokrijgers in volle actie aan Bootjesven in Wortel. Paul Verschueren (links) valt aan, Olivier De Pryck (rechts) weert af en lanceert de tegenaanval en dit allemaal met de… zeis.

64

Zwarte gordel 1ste Dan voor Olivier De Pryck De pas in september van vorig jaar opgerichte karate- en ju-jitsuclub “Shindo Ryu” mag zeker van een gelukte start spreken, want in een mum van tijd liepen de inschrijvingen binnen en momenteel telt de club reeds 39 leden, die zich wekelijks willen bekwamen in deze sport die toch echt niet voor doetjes is weggelegd. Nieuwelingen zijn altijd welkom in deze club waar een vriendschappelijke, niet-competitieve sfeer heerst en waar zowel mannen, vrouwen als jongeren welkom zijn om hun mannetje te leren staan. Een zestal ervaren lesgevers, Olivier De Pryck, Veerle Van Deun, Paul Verschueren, Jeroen Van Hemeldonck, Frans Sprangers en Guido Meyvis, kennen het klappen van de zweep en zij bekwamen zich nog steeds om zodoende al hun beschermelingen een verantwoorde training aan te bieden. Hoofdlesgever Olivier De Pryck heeft zopas, na acht jaar intensieve training in Antwerpen, zijn zwarte gordel 1ste Dan behaald in de gevechtskunst KOBUDO. Die Dan-graden krijg je zomaar niet in de schoot geworpen zoals je wel merkt. Zij worden beoordeeld door een jury van hogere Dan-dragers en de proeven worden afgelegd in de schoot van de federatie. De woorden KO-BU-Do betekenen eigenlijk “antieke krijgsweg”. Een gevechtskunst waarbij men gebruik maakt van oorspronkelijke landbouwwerktuigen en visgerief. De meest gebruikelijke wapens zijn: de lange stok ( 1,80 m), dorsvlegel, zeis, roeispaan, drietand…! Oefenen met die diverse tuigen is ook geen sinecure, het is een gevaarlijke bezigheid en vergen van de beoefenaars een uitermate doorgedreven controle bij het uitvoeren van de techniek. Er is zeker geen plaats voor fantasietjes en onbesuisde bewegingen. Lenigheid en kracht moeten hierbij hand in hand gaan om een degelijke techniek onder de knie te krijgen. Voor Olivier De Pryck alleszins een flinke stimulans om verder door te zetten en voor zijn collega-lesgevers en beoefenaars een forse duw in de rug om te volharden in deze prachtige sport. Alle info over de club vind je op www.shindo-ryu.net. (rel)


SPORT

Ultra(-marathon)

Opnieuw 202 km voor Pat Leysen Wintertijd, rusttijd, wel voor de natuur, niet voor enkele fervente afstandslopers uit onze stad. Pat Leysen trok naar Noorwegen, Oslo, en Marc Van Alphen en Jef Jacobs hielden het dichterbij in het Limburgse Genk.

Bislettstadion Na eerder knappe exploten geleverd te hebben in tientallen marathons heeft Pat Leysen uit Minderhout wel degelijk zijn hart verpand aan de ultraloop. Zijn eerste wedstrijd in Eppeville (Fr.) over 24 uur werd meteen een voltreffer van formaat door als eerste de eindmeet te overschrijden met een totaal van 210 km op de teller. Pat verdiende daardoor in de zomer zijn selectie voor het wereldkampioenschap 24 uur in Canada, presteerde daar zeer voortreffelijk en liet er 202 km optekenen. Daarna kwam Monaco aan de beurt, niet om aan sightseeing te doen of een flatje te zoeken! Het kan niet altijd kaviaar zijn,

flanellen benen in het prinsendom en roemloos ten onder! Tijdens het weekend van 16 december de steven gewend naar het hoge Noorden en in het vermaarde Bislettstadion in Oslo waren de camera’s op de atleten gefocust. Met niet zoveel moreel vertrokken, een verkoudheid en te weinig trainingskilometers in de benen was het natuurlijk een dubbeltje op zijn kant. Toch een positieve afloop, alhoewel de koude hem toch flink parten speelde. Na 13 uur rondtoeren bibberend en bevend een tijd in de slaapzak gekropen om de verstijfde ledematen enigszins op te warmen, hetgeen uiteindelijk zonder resultaat bleef. Dan maar de loopschoenen terug aangetrokken en wonder boven wonder, weinig verzuring in de benen en ook niet overdreven vermoeid, de resterende uren afgehaspeld met opnieuw een 202 km op het palmares. Een kleine schaduwzijde misschien! Dolgraag wil Pat de grens van 220 km bereiken om alzo het statuut van B-atleet in handen te krijgen. Hij behaalde een 7de plaats,

Marc Van Alpen (236) en Jef Jacobs (52) in het gezelschap van Willy Luyten (140) uit Oud-Turnhout

Love 2 heal

terwijl de eerste atleet 246 km liet noteren. Een prachtige prestatie van de Minderhoutse schooldirecteur die, enthousiast over het stadion en de organisatie, volgend jaar zeker weer van de partij wil zijn in de Noorse hoofdstad.

Louis Persoons Memorial Marathon in Genk Voor de 7de keer reeds prijkte deze marathon op de agenda en is een eerbetoon vanwege zijn makkers aan de veel te vroeg gestorven Louis Persoons, ook een fervent marathonloper. Marc Van Alphen en Jef Jacobs uit Meersel-Dreef namen voor het tweede jaar deel aan dit evenement waar de vriendschappelijke sfeer overheerst en dit in putje winter. Een 1000-tal atleten (hele en halve marathon) verdrongen zich aan de start en Marc en Jef slaagden er in de hele wedstrijd een vast tempo aan te houden met als resultaat een 66ste plaats op 194 finishers in een mooie tijd van 3.29.10! (rel)

De grens van 220 km doorbreken in 24 uur blijft voorlopig nog even weg voor Pat Leysen

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Wees de eerste om te vergeven, en je zult het geluk zien oplichten op het gezicht van je broeder of zuster. 65


Veldtoertocht

Toeren door veld en bos! Zondag 3 februari 2008 met start tussen 08.00 en 10.00 uur in het Klein Seminarie te Hoogstraten voor een af te leggen parcours van 43 km, 26 km of een kidtoer van 17 km! Zeker geen evenement voor zondagse langslapers die een broertje dood hebben aan de grillen van de natuur. Wel voor uitgeslapen wielertoeristen die zonder verpinken de natuurelementen willen trotseren,en met stevige pedaalslag de kilometers afmalen over de smalle boswegels en dikwijls moeilijk te berijden aardewegen. De Hoogstraatse Wielertoeristen zijn reeds aan hun 17de organisatie toe en het belooft weer een hele happening te worden als de weergoden zich niet te brutaal aanstellen. Vanuit het Klein Seminarie gaat het verder over een parcours dat zich uitstrekt over gans Hoogstraten. Toestemming van boseigenaars werd verkregen om hun gebied te doorkruisen en sommige van deze gebieden staan maar één keer per jaar open en dan alleen voor dit gebeuren. Een gegarandeerd afwisselend parcours met veld-en boswegels en af en toe een stukje verhard voor de recuperatie. Heel wat deelnemers worden verwacht en de Hoogstraatse Wielertoeristen staan garant voor een perfecte organisatie: ruime parking, uitstekende bevoorrading, perfect afgepijlde omloop, fietsreiniging na de rit en de onontbeerlijke douche, en zeker de après-veldtoertocht-bar niet vergeten na de geleverde inspanning! (rel) Info: Louis Adams 03 314 42 02; Jef Geerts 03 314 56 11; Fons Fransen 0497 94 01 86; e-mail: hwt@advalvas.be

66

WC De Noorderkempen

Een frisse neus halen! Een half uurtje wandelen per dag, zes keer per week, blijkt wel een positief gegeven te zijn voor je gezondheid. Het gewone dagelijkse ommetje stimuleert de bloedvaten, is goed voor de cholesterol en je gewrichten zullen je ook heel anders gaan bekijken. Met andere woorden, ze zullen je dankbaar zijn. Geen twintig, dertig of veertig kilometer rampetampen, maar elke dag eventjes de baan op! Trouwens, je tanden poets je ook elke dag en deze activiteit kost je ook geen uren. Bij wandelclub “De Noorderkempen” optimeert ook de gezonde geest in een gezond lichaam! Een paar honderd wandelaars (vooral senioren, maar toch een aantal jongeren) bezitten een aansluitingskaart van de club en zijn regelmatig te vinden in veld en bos van een of andere organisatie in de streek of ver daar buiten. Ook organiseert de club in eigen beheer een drietal wandelingen per jaar die druk bezocht worden door natuurliefhebbers uit alle streken van het Vlaamse land en Wallonië. Een viertal busuitstappen, met telkens zeventig à tachtig deelnemers, zoeken andere horizonten op en dan mag men de donderdagnamiddagtochten niet vergeten in onze eigen regio en het boeiende en uiterst gezellige wandelweekend in een van de ons omringende landen. Met gelijkgezinden op stap gaan, al die sociale contacten, picknicken op een boomstronk… wat kan er nog mooier zijn! In WC De Noorderkempen is er voor elk wat wils, daar zit je goed! Neem je agenda en noteer! (rel)

Jaarprogramma Officiële tochten Zondag 10 februari: 18de Wintertocht Zondag 22 juni: 19de Aardbeientocht Donderdag 2 oktober: 7de Spilzakkentocht

Busuitstappen Zondag 27 januari: Knokke Zondag 6 april: Philippeville Zondag 12 oktober: Loenen (NL) Zondag 14 december: Sint-Truiden Donderdagnamiddagtochten: 17 januari, 20 maart, 17 april, 16 oktober, 27 november Scherpenheuveltocht: zaterdag 19 april Wandelweekend: 27, 28, 29, 30 juni naar Viborg (Denemarken) Ledenfeest: zaterdag 29 november


Superprestige cyclocross

Voor de vijfde keer Sven Nys? Zondag 3 februari 2008! Voor de liefhebbers van veldrijden is deze datum ongetwijfeld aangekruist met een grote rode stip! In en rond “De Mostenâ€? wordt vanzelfsprekend weer de grote massa verwacht, want cross is op dit ogenblik top of the bill in Vlaanderen. De Vlaamse crossers domineren grotendeels het deelnemersveld en zijn de beste ter wereld (dit wereldje is echter wel piepklein), alhoewel de laatste maanden enkele buitenlanders ook het riante prijzengeld weten te smaken. “De Hoogstraatse Spurtersâ€? zijn dit jaar reeds aan hun twintigste uitgave toe en joost mag het weten hoe zij dit volhouden. In het seizoen 1987-1988 stapte men in dit wereldje met een schuchtere poging, een B-cross die gewonnen werd door de veel te vroeg overleden plaatselijke vedette Wim Lambrechts. Langzamerhand groeide het evenement uit, dank zij een dynamisch bestuur, bereidwillige medewerkers en gulle sponsors, tot een proef die deel uitmaakt van het oudste regelmatigheidscriterium, de Superprestige. Dit jaarâ€? Nissan Superprestige Topsport Vlaanderen Trofeeâ€? genoemd! Zo’n toporganisatie in de hand nemen is heden ten dage geen sinecure meer. Een massa geld moet over de toonbank komen en daar moet je sponsors voor vinden. De renners willen hoe langer hoe meer, en liefst het onderste uit de kan, ook de mindere goden kloppen aan de kassa, want zij beseffen ook dat je met een tiental toprenners alleen geen afďŹ che kan vullen. We leven nu wel in een periode van hoogconjunctuur met een Nys, Wellens, Vervecken‌! Jongeren melden zich aan, maar zal het nog zo populair blijven als de organisatiekosten en de eisen van managers en heren renners de hoogte blijven inschieten? Vragen die “De Hoogstraatse Spurtersâ€? zich ook terdege stellen.Toch zal er in en rond “De Mostenâ€? een sterk nationaal en internationaal gezelschap aan de startlijn verschijnen. Alle Belgische toppers en een aantal buitenlanders zullen borg staan voor een spannende wedstrijd. Naast de eliterenners treden ook de beloften aan met de zekere deelname van plaatselijk favoriet eerstejaars belofte Joeri Adams, die stilaan zijn plaats weet te veroveren in de crosshiĂŤrarchie en een deel van het seizoen verloren zag gaan door een sleutelbeenbreuk. Ook de junioren en nieuwelingen komen aan hun trekken. Voor de nieuwelingen wordt samen met de organisatie van Oostmalle een tweedaagse ingericht onder de naam 4de Grote Prijs Paul Herijgers met als eerste prijs een crossďŹ ets. De jeugd moet zeker aangemoedigd worden met het oog op de verdere toekomst.

Belangrijkste deelnemers: BelgiĂŤ: Sven Nys, Bart Wellens, Erwin Vervecken, Niels Albert, Kevin Pauwels, Klaas van Tornhout, Bart Aernouts‌ Nederland: Rein Groenendaal, Lars Boom, Al Thijs, Gerben de Knegt, Wilant Van Gils‌ TsjechiĂŤ: Zdenek Stybar, Radomir Simunek‌ Frankrijk: Francis Mourey... Luxemburg: Jempi Drucker ItaliĂŤ: Marco Fontana, Enrico Franzoi... Zwitserland: Christian Heule... USA: Jonathan Page... Polen:Mariusz Gill... Denemarken: Joachim Parbo.. Duitsland: Torsten Wittig.. Wedstrijden: zondag 3 februari 2008 Formule C: Nieuwelingen: 4de Grote Prijs “Exalâ€? Start te 11.00 uur Formule C: Juniores: 21ste Grote Prijs “Kemp Meubelâ€? Start te 12.00 uur Formule B: Beloften (-23 jaar): 6de Grote Prijs “Boomkwekerij Damenâ€? Start te 13.15 uur Formule A+B: Eliterenners met en zonder contract: Superprestige veldrit, 16de Herdenkingsprijs Wim Lambrechts, Vlaamse Aardbeiencross Start te 15.00 uur Info: GSM 00 32 (0) 478 58 12 35; email: de.hoogstraatse.spurters@ pandora.be GSM 00 32 (0) 496 99 61 01; email: dominik.van.gestel.@pandora.be Parkeren:voor de toeschouwers in de onmiddellijke omgeving van het parcours! (rel)

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

67


Natuurpunt Markvallei is 2008 goed gestart en is vastbesloten om 2007 te evenaren op verschillende vlakken. Vorig jaar realiseerde Natuurpunt Markvallei een ledenaangroei van 15% en werd het activiteitenaanbod verviervoudigd. Die activiteiten worden ook altijd druk bijgewoond. Dat is in 2008 niet anders. De Nieuwjaarswandeling in Wortel-Kolonie lokte vijftig wandelaars en ook de dialezing over Mexico wist dit aantal te evenaren. Er zit duidelijk ‘schwung’ in de vereniging.

De Klapekster Aan de buitenzijde van bezoekerscentrum De Klapekster laat Natuurpunt Markvallei al heel veel manieren zien hoe je een tuin natuurvriendelijk kan maken. Vanaf 20 februari vind je op de zolderverdieping van het bezoekerscentrum ook een tentoonstelling met informatie over speciale nestkasten, de kerkuilenwerkgroep, de gierzwaluwenwerkgroep, Velt, de bewoners van de nestkasten, het huiszwaluwenproject van Ludo Berckvens, manieren om je tuin aantrekkelijk te maken voor insekten, … Den tentoonstelling is elke zondagnamiddag vanaf 13 uur open voor het publiek.

maken van nestkastjes op het programma, maar dat zijn er dan natuurlijk voor het volgend jaar. Op zondag 23 maart kunnen de creatievelingen mooie lenteboeketjes maken. De workshops krijgen wellicht zeker een vervolg. Een aantal mensen boden zich spontaan aan om allerhande frutsels mee te willen organiseren. Uiteraard zijn nog meer mensen welkom. Wil je een sessie in goede banen leiden? Aarzel niet om Ingrid Brosens te contacteren. (03-314 47 75).

enkel een hulpmiddel om snel de waarnemingen te noteren. Controleer nog even of je adres goed is ingevuld! Het is niet de bedoeling om overvliegende vogels te tellen of vogels die ver van je voederplek in veld, akker of bomen rusten. Heb je vragen? Mail naar wim.vandenbossche@ natuurpunt.be De telfolders kan je op eenvoudige vraag bekomen of je vindt ze in bezoekerscentrum De Klapekster.

Wandelen Op zondag 3 februari organiseert Natuurpunt Markvallei, met gids Jack Govaerts, een wandeling in Merksplas. De wandelaars volgen dan het Vagebondpad in Merksplas-Kolonie. Geïnteresseerde wandelaars verzamelen om 9 uur aan de Kapel in Merksplas-Kolonie. Meer inlichtingen kan je bekomen bij de gids op het nummer 03 3157185. JNM gaat op 9 februari wandelen in het Land van Saeftinge. Voor het modderploeteren moeten de jeugdige natuurliefhebbers stipt om 8 uur aan de Klapekster in Wortel-Kolonie zijn. Het einde

Cursus Op 20 februari start de cursus “Natuur in de Tuin” met een les over planten, woensdag 20 febr. (planten), op woensdag 27 februari gaat het over insecten, op woensdag 5 maart staan zoogdieren en amfibieën op het programma en woensdag 12 maart is voorbehouden voor vogels. Op woensdag 19 maart tenslotte wordt aandacht besteed aan de ecologische moestuin. De cursussen beginnen telkens om 19.30 uur en eindigen om 22.30 uur. De lesgevers zijn Joeri Cortens en Koen Leysen van Natuurpunt Educatie en Dirk Govaerts van Widar – Velt. De kostprijs bedraagt 30 euro voor leden, 40 euro voor nietleden. Inschrijven kan bij Wim Verschraegen op het nummer 03-314 47 75 of via ingridwim@ hotmail.com .

Fototentoonstelling In de ontvangstruimte van De Klapekster zal de fotowerkgroep van Natuurpunt Markvallei voor een aangepaste fototentoonstelling zorgen. De reisfoto’s verhuizen naar een inkijkmap en maken op die manier plaats voor foto’s uit Noorderkempense tuinen. De foto’s illustreren dat natuur in de tuin heel goed kan en ook heel belangrijk is in het in stand houden van soorten, de biodiversiteit.

Workshops In de Klapekster wordt op 24 februari een eerste workshop georganiseerd. Vanaf 14 uur worden in het bezoekerscentrum insectenhuisjes gemaakt. Gezinnen met kinderen zijn welkom. Op 2 maart worden op het zelfde tijdstip vetbollen gemaakt en op 9 maart maken de geïnteresseerden eenoorwormenhotel. Op 16 maart staat het

68

Vogels voeren en beloeren Tijdens het weekend van 2 en 3 februari organiseert Natuurpunt opnieuw een telweekend. Na het voederen een half uurtje of iets langer tellen levert reeds genoeg gegevens op om een goed beeld te vormen van de vogelrijkdom in je tuin. Noteer per soort het grootste aantal dat je op hetzelfde moment hebt geteld op of nabij de voederplaats. Een voorbeeld: op 3 februari zie je op 9u34 drie koolmezen op de plank, op 9u58 vier op de plank en 1 aan de vetbol, op 10u geen en op 10u13 vier. In dit geval vul je op het formulier naast koolmees het getal vijf. Je hoeft niet op beide dagen waar te nemen! Maar het mag. Noteer ook soorten die niet in de lijst van 20 vogelsoorten op het formulier voorkomen als ze de voederplaats bezoeken. Die lijst van 20 is

van de uitstap is voorzien omstreeks 15 uur. De minimale leeftijd om deel te mogen nemen is 12 jaar. Ze zorgen voor extra kledij, handdoek en slechte kleren, reserveschoenen, laarzen, een hapje, een drankje … Je kan best eens informeren bij Arnold Wittenberg (03 315 00 17 of arnoldwittenberg@hotmail.com). Op zondag 2 maart gaat de maandelijkse zondaguitstap naar de Strijbeekse Heide en naar de Bleke Heide. De wandelaars verzamelen om 9 uur aan de kerk van Meerle en de wandeling staat opnieuw onder leiding van Jack Govaerts. Bij hem kan je uiteraard terecht voor meer inlichtingen.


DEBORAH ZEGT Deborah Dirven (19) is zesdejaarsleerling op het Klein Seminarie. Ze volgt er Secretariaat –Talen. Bij het einde van haar secundaire schoolcarrière, twijfelt ze enorm aan het vervolg wat ze er aan zal breien. Mijn aandacht wordt onmiddellijk afgeleid. Met een vluchtige sprong van enthousiasme vliegt Cheetah (mijn poezelige poes) op de machtige piano. Het vreselijk onsamenhangende geluid van de toetsen schrikt haar af. Ze weet even niet waar ze naartoe moet en botst vervolgens tegen de stoel, die niet ver van de piano staat. Ze kijkt me aan met haar donkere bruine ogen en spoed zich vervolgens naar buiten, niet wetend wat er komen zal. Een poosje geleden wist ik precies wat ik wilde. Ik wilde journalistiek gaan studeren. Ik zou al mijn energie in deze specifieke richting steken en ik zou nooit meer afwijken! En bovenal, ik zou het ge-wel-dig doen! Mijn gedachten sloegen totaal op hol, toen het ‘Het Klein Seminarie Hoogstraten’ mij een menukaart van keuzemogelijkheden had voorgeschoteld. En de lessen studiekeuzebegeleiding maakten het mij er niet veel simpeler op. Dat weet ik wel zeker. Al die mogelijkheden zijn niet bepaald gezond voor iemand die wist wat hij wilde!

Want wat ga ik er mee doen? En belangrijker, wat kan ik ermee bereiken? Deze vraag wordt ook onmiddellijk op je afgevuurd als je het hebt over de mogelijkheden van volgend jaar. A:“Ik zou dolgraag wijsbegeerte studeren!” B: “En…wat kan je daar later dan mee gaan doen? Verdient dat goed? Heb je echt wel goed nagedacht over deze keuze?” Hoe kan je nu je hart volgen in zo’n prestatiegerichte maatschappij? Want het overkomt mij momenteel ook. Ik wil zoveel dingen doen. Alles spreekt mij aan. Mijn grootste passie is Nederlands en Engels. Maar wijsbegeerte is ook niet uitgesloten…. Alleen, tja, wat als je de verkeerde keuze maakt? Wat als je er later denkt: “Oeps, foutje, had ik maar iets anders gekozen?” Wat als je geen goede baan vindt? Wat als je het niet aankan? Wat als… en ga zo maar verder. Je wilt zoveel kennen en kunnen, zoveel mogelijk kennis verschaffen om later een beroep uit te oefenen waarmee je gelukkig bent. Maar werken zul je! Liefst twee dingen tegelijk! Zoals een goede vriend mij eens vertelde: de mogelijkheden zijn geweldig, maar de sociale druk

is moordend. Wijs gesproken! Ik slenter naar de bushalte (Hoogstraten stelplaats). Ik moet snel zijn, wil ik de bus nog halen. Hij glinstert aan de Hoogstraatse horizon. Als hij wil wegrijden, doe ik hijgend een teken dat hij moet wachten. De chauffeur ziet mij en ik kan met een gerust hart opstappen. Antwerpen is niet ver hier vandaan. Als je geluk hebt dan ben je ongeveer een uurtje onderweg, als je pech hebt misschien anderhalf uur. Als ik niet op kot zou gaan is dit de perfecte mogelijkheid. Maar toch, Gent, de mooiste stad. Of Leuven, de studentenstad. Of misschien toch maar naar het buitenland? Stiekem verlang ik toch wel eens naar een ouderwets communistische maatschappij. Hoe makkelijk zou het zijn als elke school voor dezelfde richting hetzelfde pakket aan zou bieden? Hoeveel minder stress zou het mij niet opleveren als er geen verschil was tussen “Een Universitaire Opleiding” of “Een Hogeschool”? Want waarom vind ik het zo belangrijk om voor de universiteit te kiezen? Heeft de maatschappij dan toch de gewenste invloed op mij uitgeoefend? Ik geef het toe. Mij hebben ze te pakken. Prestatie is mijn leuze. En ik zou niets anders willen. (dd)

U kent het ondertussen wel: Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint een boekenbon van 12,5 euro. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Dus wie wil meespelen: Geeft de naam van het kopje en zijn eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan DHM – Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of via een e-mail: redactie@demaand.be. Maar vergeet niet: naam en adres te vermelden. Zie ook www.demaand.be. De uitslag van de vorige maand: “Een Duvel voor een duvel” was één van de reacties. Wat men daar mee bedoelt weten wij ook niet. Het kan in ieder geval maar gesmaakt hebben, na een gesmaakte toneelvoorstelling in St.Cecilia. Ondertussen is zijn bijnaam ook gekend: “Joske Ellentriek” of te wel: Jos Geens, Jan Van Cuyckstraat 12 Hoogstraten, ICT-er in diverse scholen. Voor hem is dus de eerste boekenbon. Blijft de tweede bon. De 17 juiste inzenders kregen van ons elk een volgnummer, waarna ons jongste een nummer mocht raden. Zeven is al lang een geluksgetal en deze maal dus ook voor Danny Haest, Dr. De Brabanderelaan 2 te Brecht. Om te bewijzen dat wij waarderen dat “De Maand” ook buiten de grenzen van Hoogstraten gelezen wordt, gaat de boekenbon die kant uit.

Toelichting bij de opgave van deze maand: Deze maal keren we terug naar het begin van deze eeuw want die is ondertussen ook al een 8-tal jaren bezig. Aan de fiere juffrouw in het midden te zien heeft deze groep wat gewonnen.

Wat? – Blijft voorlopig nog een raadsel. Hopelijk kunnen de lezers duidelijkheid brengen en wagen zij hun kans voor een boekenbon

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten 69


AGENDA Donderdag 14 februari CINE HORIZON, voorstelling van Motorcycle Diaries om 19.30 in het auditorium van het Klein Seminarie. Vrijdag 15 februari EEN BEETJE LIEFDE, om 20 uur: optreden van Rebecca Stradiot in de ontmoetingsruime van de Bib.

TENTOONSTELLINGEN OVER DE GRENZEN, nog tot 6 april in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 te Hoogstraten. Geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 tot 17 uur.

REDACTIE @DEMAAND.BE

Zaterdag 16 februari DE DODENDRAAD, een lezing door Prof. Dr. Vanneste in de aula van het Klein Seminarie. Aanvang 20.00 uur, inkom 3 euro. Organisatie vzw Erfgoed Hoogstraten.

KUNSTIG TAFELEN met IKO, van 23 februari tot 15 maart. Een tentoonstelling van kunstobjecten gemaakt van tafels in diverse horecazaken.

Zondag 17 februari TIEN, een jubileumconcert door de Fanfare Sint-Catharina om 14.00 uur in de Rabboenizaal. Inkom gratis.

CURSUSSEN REEKSEN LEZINGEN

Vrijdag 22 februari CONCERT in de begijnhofkerk, in de reeks ‘Latent talent’ van Lions Hoogstraten Markland. Inkom 15 euro, info en kaarten: Toerisme Hoogstraten 03 340 19 55.

OPTIMAAL OUDER WORDEN, op 14, 21, 28 februari en 6, 13 en 20 maart telkens van 14 tot 16 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Deelname kost 55 euro. Organisatie Davidsfonds Nationaal. Info: 03 314 54 52. 199

NATUUR IN DE TUIN, op 20 en 27 februari en 5, 12 en 19 maart telkens om 19.30 in De Klapekster in Wortel-kolonie. Deelname 40 euro, leden 30 euro. Organisatie Natuurpunt. Info 03 314 47 75. WORKSHOPS NATUUR voor gezinnen met kinderen, op 24 februari en op 2, 9, 16 en 23 maart in De Klapekster. Info en inschrijvingen 03 314.47.75. MINDFULNESS EN MEDITATIES, op 26 februari, 4, 11 en 18 maart en op 1, 8 en 15 april. Deelname 30 euro, cd’s en syllabus 45 euro. Organisatie Wistik, info 03 658 13 11.

HOOGSTRATEN Vrijdag 1 februari RIKKEN en JOKKEN, om 19.00 uur in het Penitentiair Schoolcentrum. Organisatie personeel gevangenis Wortel. Zaterdag 2 en zondag 3 februari HOBBYTENTOONSTELLING, in zaal Pax. Aterdag van 14.30 tot 19 uur, zondag van 10 tot 19 uur. Organisatie KWB en KAV. Zondag 3 februari VELDTOERTOCHT, vertrek tussen 8 en 10 uur aan het Klein Seminarie. Organisatie de Hoogstraatse Wielertoeristen. Dinsdag 5 februari VASTENAVONDWANDELING van ongeveer 6 km. Vertrek aan het bijenlokaal op Keirschot. Deelname 2,5 euro. Info: 03 3143351. Vrijdag 8 februari GEWESTELIJKE ZANGAVOND voor en van alle parochies van de regio, in de begijnhofkerk. Aanvang 20 uur.

Vrijdag 22 februari RIKKEN en JOKKEN vanaf 19.30 uur in zaal St.-Cecilia. Organisatie Fanfare St.-Cecilia. Zaterdag 23 februari KUNSTHAPPENING voor jong en oud van 10 tot 12.30 uur op het begijnhof. Organisatie IKO in samenwerking met verschillende partners. Zaterdag 23 februari GROOT NEDERLANDS DICTEE om 9 uur in het Klein Seminarie. Organisatie Davidsfonds Hoogstraten. Zondag 24 februari CONCERT Venezia pur ti miro, om 11 uur in de Begijnhofkerk. Organisatie VTI Spijker. Vrijdag 29 februari RIKKEN en JOKKEN om 19.30 in lokaal De Blauwe Duif.

200

Vrijdag 8 februari RIKKEN en JOKKEN om 19.30 uur in zaal Pax. Organisatie OCMW. Zondag 10 februari PANNENKOEKENBAK van 13.30 tot 18.00 uur in zaal Pax. Organisatie KVG Hoogstraten, Minderhout en Wortel. 198

Zondag 10 februari WANDELING: 18de wintertocht tussen 8 en 15 uur, zaal Pax. Organisatie WC De Noorderkempen. Maandag 11 februari THE SUPERIOR DANCEBAND vanaf 20. uur in zaal St.-Cecilia. Organisatie Marckriver Jazzclub.

70


AGENDA

MEER

MINDERHOUT

Vrijdag 1 en zaterdag 2 februari DE BENDE VAN ALBERT, toneelvoorstelling van ’t Heidebloempje, om 19.30 in zaal Voor Kunst en Volk. Info: 03 315 83 44.

Vrijdag 1 februari LICHTMISCONCERT, om 20.15 uur een optreden van Eva De Roovere. Organisatie Minarte.

Zondag 3 februari SUPERPRESTIGE VELDRIJDEN vanaf 11 uur bij De Mosten. Organisatie De Hoogstraatse Spurters. Vrijdag 8 februari QUIZ, om 20 uur in de parochiezaal. Organisatie vzw De Mussenakker. Vrijdag 8 en zaterdag 9 februari DE BENDE VAN ALBERT, toneelvoorstelling van ’t Heidebloempje, om 19.30 in zaal Voor Kunst en Volk. Info: 03 315 83 44. Zondag 10 februari DEN HEMEL OP AARDE, kleinkunst in de O.L.Vrouw Bezoeking kerk. Aanvang 14.00 uur, inkom 7 euro, vvk 5 euro. Info: OKRA 03 3157642

Woensdag 10 februari CIRCUS BARONES, om 15 en 18 uur op het Gemeenteplein. Zondag 17 februari WANDELING: Oosteneind. Vertrek om 14 uur op het Gemeenteplein. Organisatie WC Markdal. Dinsdag 19 februari ENERGIEZUINIG RIJDEN, infoavond, om 19.30 in de parochiezaal. Deelname 1 euro. Organisatie KWB. Vrijdag 29 februari, 7 en 14 maart RIKKEN, kaartprijskamp van het zaalcomité, aanvang 19.30.

Zaterdag 2 februari HARRY POTTER ZAKLAMPENTOCHT, vertrek om 18.30 en om 20 uur aan Manege Blauwbossen. Organisatie KWB. Vrijdag 22 februari CIRCUS BARONES, om 18 uur in Minderhoutdorp Zaterdag 23 februari CIRCUS BARONES, om 15 en 18 uur in Minderhoutdorp Zondag 24 februari CIRCUS BARONES, om 11 en 15 uur in Minderhoutdorp

WORTEL WORTEL Vrijdag 1 en zaterdag 2 februari TONEELVOORSTELLING “Gezocht: Eenzame” door toneelvereniging Willen is Kunnen, telkens om 20.00 uur in de parochiezaal.

Donderdag 21 februari KLUSSEN MET SILICONEN. ‘Doe het zelf avond’ in ‘t Klooster, georganiseerd door KWB

Zondag 3 februari NATUURWANDELING in Merksplas. Vertrek om 9 uur aan de kapel in Merksplas-kolonie. Organisatie Natuurpunt

www.jumpy-springkastelen.be

Zaterdag 9 februari NATUURWANDELING in het Land van Saefthinge. Vertrek om 8 uur aan de Klapekster. Organisatie JNM.

Di. & woe. gesloten Tot ziens An en Fran

218

MEERSEL-DREEF Zaterdag 26 januari BINGO in de zaal “Bij de Paters” voor de steunende leden van de Fanfare Voor Eer en Deugd.

MEERLE

Zondag 3 februari CARNAVALSSTOET in Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek.

Vrijdag 1 februari KINDERCARNAVAL in de parochiezaal. Kleuters van 15.30 tot 17 uur. 6 tot 12-jarigen van 19 tot 22 uur. Vrijdag 8 februari ZAKLAMPENTOCHT, vertrek om 18.30 uur aan de parochiezaal. Organisatie KWB.

Zondag 24 februari HET LANDSCHAP VAN DE KOLONIE, infomoment vanaf 9.30 in het Casino in Wortelkolonie. Organisatie vzw Kempens Landschap, Agentschap Natuur en Bos, VLM en het stadsbestuur Zaterdag 1 maart DE VERVLOEKTE KOLONIE, een toneelstuk waar je doorloopt. Vertrek vanaf 19.30. Organisatie van de Gezinsbond. Info en kaarten: kapsalon Vicky.

Zaterdag 9 februari BINGOAVOND om 19.30 in parochiezaal ‘Ons thuis’. Organisatie Fanfare Sancta Cecilia. Dinsdag 9 februari CIRCUS BARONES, om 18 uur op het Gemeenteplein.

Zaterdag 9 februari KINDERCARNAVAL met clown Rocky in de feesttent achter de parochiezaal. Aanvang om 13.30 uur Zondag 10 februari CARNAVALSSTOET vanaf 14.30 uur, gevold door een JEUGDBAL. Een organisatie van de Brassband.

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 03 / 314.83.11 www.degelmel.be

10

71


BRAND/ONGEVAL

100

TANDARTSEN Wachtdienst Kempen Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

HUISARTSEN

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

NIEUW! Van maandag tot donderdag van 19 uur tot 8 uur ’s morgens belt u het reeds gekende centrale nummer 03 314 28 18. Vanaf vrijdagavond, tijdens het weekend en op feestdagen belt u het nummer 014 41 04 10 van de huisartsenwachtpost regio Turnhout.

Wild & Gevogelte

STOFFELS Kip aan ‘t spit

bvba

din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144

Minderhoutsestraat 54 2322 Hoogstraten Dond.avond: 19.00-22.00 u., zon- en maandag gesloten

77

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u, tel. 014 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 - 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Heidi Janssen 0495.10.44.12, Els Koyen 0476.43.07.55 en SoďŹ e Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lieve Roos 03.314.58.76 - 0474.67.73.50, Sonja Verheyen 0476.31.14.41 en Nadia Benkirane 03.314.17.31 - 0474.32.28.10. Lou Van Bouwel 03.314.41.50 - 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68 - 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85 - 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Anja Krols 014.70.42.72 en Kathelijne Adams 03.309.27.84. Joris Buyle 03.314.13.08 / Kris Saenen 03.314.24.39 / Johan Adams 03.314.17.31.

72

APOTHEKERS Van 1 tot 7 februari APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. Tel. 014 633 166 Zaterdagvoormiddag 2 februari APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 314 57 24 Van 8 tot 10 februari APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9, Merksplas. Tel 014 633 383 Zaterdagvoormiddag 9 februari APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer. Tel 03 315 77 73 Van 11 tot 14 februari APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer. Tel 03 315 77 73 Van 15 tot 21 februari APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel. Tel 03 314 38 68 Zaterdagvoormiddag 16 februari APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel. Tel 03 314 38 68 Van 22 tot 28 februari APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten. tel 03 314 51 50 Zaterdagvoormiddag 23 februari APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten. tel 03 314 51 50 Van 29 februari tot 6 maart APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 314 57 24 Zaterdagvoormiddag 1 maart APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 03 314 57 24

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 27 februari. We verwachten alle kopij op woensdag 12 februari. Het dorps- en het sportnieuws ten laatste op zondag 27 februari bezorgen.

203

EH

HLNHQ WUDSSHQ PDDWPHXEHOV

zaterdag open ]RQGDJ RSHQ zondag gesloten

weekdagen op afspraak ZHHNGDJHQ RS DIVSUDDN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.