januari 2008 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 24 NR. 273 JANUARI 2008 PRIJS: 2,10 € AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

2008 Dank u.

www.demaand.be

DE LAATSTE PRIESTERS-LERAARS IN HET KLEIN SEMINARIE GETUIGEN

Dank u. En voor u hetzelfde

[\ EDDY SABBE wint de CULTUURPRIJS

Beschuldigde sta op

WIDAR EN HET

CASINO

PERSOVERZICHT

2007

‘‘Wij waren altijd een hechte vriendengroep’’ GASTON COGGE

LOUIS VERBRAEKEN

CORNEEL VANDEKEYBUS


COLUMN Als je 65 jaar wordt en gepensioneerd bent, krijg je zonder hierom te vragen allerlei goedbedoelde raadgevingen zoals: zorg dat je voldoende bezigheden hebt, nu kun je van alles gaan doen wat je al lang graag zou doen, zorg zeker dat je ook voldoende beweegt, blijf niet altijd binnen maar ga zoveel mogelijk naar buiten, enz. Enige vorm van betutteling van oudere mensen is nooit echt ver weg. Maar de wijze raad van ‘voldoende bewegen’ zijn we niet vergeten. Toen we nog veel brieven schreven en nog geen e-mailadres hadden, gingen mijn vrouw en ik haast dagelijks, ’s avonds na het tv-journaal, te voet via de Katelijnestraat naar het postkantoor in de Gravin Elisabethlaan. Langs de Vrijheid en de Heilig Bloedlaan kwamen we terug in de Loenhoutseweg. Het was een mooie wandeling van ongeveer twee kilometer en je kwam nog even buiten voor het slapengaan. Zo een wandeling is ook een ideaal moment om samen even te praten over de goede en minder goede ervaringen van de voorbije dag. Dan moet je eventuele ergernissen ’s nachts niet meer tussen de lakens verwerken. Maar we schrijven nog nauwelijks brieven en we wandelen niet meer naar het postkantoor. De wandelingen worden zeldzamer en korter. We gaan nu soms via de Katelijnestraat tot aan het

Ergernis voetbalveld en nemen daar de weg naar de kastanjedreef tussen de sportvelden en keren via de achterzijde van het Klein Seminarie en de bejaardenhuisjes terug naar onze straat. Dit parcours is maar de helft van de vroegere wandelweg maar er is minstens evenveel te zien. Zeker wanneer je alleen op stap bent, heb je veel meer aandacht voor de onmiddellijke omgeving en … de vele zaken die je kunnen ergeren. Het voetpad naast de Katelijnestraat wordt smaller omdat het gras en ander groen langs de slootkant over de tegels groeit. Overal naast de wandel- en fietspaden vind je verpakkingen van drank en snoep, vooral veel flesjes. Bij de voetbalvelden liggen twee ruime parkeerplaatsen. Toch staan er een aantal voertuigen half op de weg, half in de berm. Een duidelijke plaat in de kastanjedreef met de boodschap ‘tot hier en niet verder’ met je auto is blijkbaar een boodschap die niet iedereen verstaat. Je ziet auto’s gewoon doorrijden via het fietspad naar de Burgemeester J. Van Aperenstraat. Als er jeugdploegen aan het spelen zijn, geloof je soms niet wat ouders allemaal naar hun kinderen schreeuwen tijdens de wedstrijd. Waarom zegt men soms: sport is een feest? Was er tijdens het weekeinde ergens in de buurt een fuif, dan kun je dat op maandag haast altijd merken aan de losgewrikte verkeersborden,

beschadigde straatnaamborden, vernielingen in de voortuinen, aan brievenbussen en nog meer rommel in de berm van de weg. Vergeet zeker niet om regelmatig ook naar beneden, naar het pad te kijken anders loop je het risico om met vuile, stinkende schoenen thuis te komen. Zeker de zijkanten van het voet- en fietspad achter de school en het terrein van het rusthuis, van de kastanjedreef tot aan de Loenhoutseweg is één lang hondentoilet. En dan zijn er ook nog de paaltjes op en naast de paden. Wees heel voorzichtig want een moment onoplettendheid kan voldoende zijn voor een pijnlijke aanrijding en valpartij met kleine of grote gevolgen. Er zijn ook leuke dingen te zien. De looppiste heeft langs drie zijden een draadafsluiting die eindigt met een poort aan het begin van de dreef bij de achteringang van het Klein Seminarie. De functie van deze poort is mij niet duidelijk. Ga zelf eens kijken. Allerlei werken aan de Loenhoutseweg hebben tot gevolg dat de haag tussen de rijweg en het fietspad op vele plaatsen volledig vernield is. Hopelijk zal de gemeentelijke ‘groendienst’ die straks toch herstellen. Het is nu droevig om zien. Ergernis is misschien geen goed onderwerp om een nieuw jaar te starten, of toch wel? (js)

DE WINNAARS VAN DE ERFGOEDPRIJS 2007 zie blz. 28

Een groepsfoto van de laureaten van Erfgoedprijzen 2007. Zij ontvingen uit de handen van burgemeester Van Aperen en van schepen Desmedt het rood-witte gevelplaatje als teken van erkenning door de vzw Erfgoed Hoogstraten. 2


DRIE INWONENDE PRIESTERS IN HET KLEIN SEMINARIE

‘‘Wij vormden een hechte vriendengroep’’ HOOGSTRATEN - Louis Verbraeken, Gaston Cogge en Corneel Vandekeybus zijn met z’n drieën de enige nog inwonende priesters in het Seminarie. Samen zijn ze goed voor meer dan 165 jaren trouwe dienst aan de school waar ze respectievelijk 63, 57 en 45 jaar geleden terechtkwamen als pas gewijde priesters. Ze waren al die tijd bevoorrechte getuigen van het veranderende schoollandschap: van subregenten ging het naar opvoeders, priesters-leraars kregen het gezelschap van leken, naast internen stapten externen de poort binnen, naast jongens ook een al maar groeiend aantal meisjes. De school en het internaat weerspiegelden grote maatschappelijke veranderingen: de groeiende democratisering en stijging van de welvaart hadden een keerzijde van verlies aan waardenbeleving en zingeving. Het is een evolutie die ook vandaag nog de harten van de drie priesters-leraars beroert.

LOUIS VERBRAEKEN

“Ik ben het bisdom nog altijd dankbaar…” HOOGSTRATEN - In 1944 verruilde Louis Verbraeken als pas gewijde priester zijn geboortedorp Zandhoven voor Hoogstraten waar hij aan de slag zou gaan als “subregent” in het internaat van het Klein Seminarie. De oorlogsjaren lagen nog vers in het collectieve geheugen. Geen mens kon op dat ogenblik nog maar vermoeden dat het leven van “meneer Verbraeken” 63 jaar later nog altijd onlosmakelijk verbonden zou blijven met de school. Al die tijd werkte en woonde hij er als subregent, leraar, later ook als oud-leraar. In 2004 vierde hij er zijn diamanten priesterjubileum. Daarnaast maakt hij zich nog dagelijks verdienstelijk als celebrant in het rusthuis. Louis Verbraeken is geen oud-leerling van de school. Hij was het vijfde kind uit een Zandhovens doktersgezin dat negen kinderen zou tellen. “Na de lagere school in het eigen dorp studeerde ik enkele jaren aan het college in Lier en tenslotte twee jaar bij de Jezuïeten in Turnhout. Vervolgens mocht ik vanaf 1938 naar het Seminarie in Mechelen. Op 4 juni 1944 kreeg ik mijn priesterwijding, waarmee ik niet de enige roeping in ons gezin zou zijn want ook mijn recent gestor-

ven zus is ingetreden in het klooster van het H. Graf in Turnhout.” Hij is het bisdom dankbaar dat ze hem de keuze lieten om als priester aan de slag te gaan in een parochie of in een school. Voor hem was het duidelijk: hij had een onomwonden voorkeur voor het onderwijs - in zijn dankwoord in de eucharistieviering ter gelegenheid van zijn priesterjubileum drukte hij dat zo uit: “Ik ben het bisdom nog altijd dankbaar dat ze me niet naar een parochie

hadden gestuurd. Dat zou immers niet alleen een ongelukkige pastoor maar ook een ongelukkige parochie opgeleverd hebben…”

Oorlogsschade Het Klein Seminarie kende hij enkel van naam en faam toen hij er aangesteld werd. De eerste maanden in deze nieuwe omgeving staan hem ook nu nog scherp voor de geest. Het waren dan ook bijzondere tijden. “Ik kwam hier terecht in

3


OP HET SEMINARIE het bevrijdingsjaar 1944, twee dagen na mijn priesterwijding en zou hier op 31 oktober van datzelfde jaar ook benoemd worden. Hoogstraten had toen net vier jaren bezetting achter de rug, en als laatste cadeau hadden de terugtrekkende Duitsers hier nog de toren opgeblazen. Het Seminarie bleef toen grotendeels onbeschadigd. In de week na Allerheiligen viel er echter nog een V2 in de Vossengang tegenover de school. Bijna alle huizen hier tegenover lagen daar plat, zij hadden daarbij ook de grootste schok van de ontploffing opgevangen. Dat neemt niet weg dat er ook in de school hierboven nogal wat schade was aangericht - alle ramen lagen eruit, de alkoven waren ontwricht en zo meer. Pas na een viertal maanden konden er noodreparaties beginnen, het zou jaren duren eer alles zo goed als volledig hersteld was, ik meen zelfs dat het uiteindelijk zelfs tot het begin van de jaren ‘50 geduurd heeft.”

Strengheid Ook het schoolleven zelf ondervond heel wat hinder toen. “Er waren noodgedwongen allerlei speciale regelingen getroffen. Sommigen dienden in de kelders te slapen, de retorica was ondergebracht in de toren. In de feestzaal waren er een tijdje Amerikaanse en Canadese bevrijdingstroepen ondergebracht. De leerlingen moesten een tijdlang in shiften naar huis, ze bleven dan bijvoorbeeld een maand binnen, waarna hun jaren met huiswerk konden vertrekken om plaats te maken voor enkele andere jaren. Het schooljaar liep dan ook door tot augustus omdat het jaarprogramma anders niet afgewerkt geraakte.” Dit alles deed evenwel weinig afbreuk aan de strengheid waardoor de schoolsfeer gekenmerkt was in de beginjaren van zijn loopbaan. “Een voorbeeld kan dat wel duidelijk maken. Wanneer er in de kelder geslapen werd, moest het daar volledig stil zijn. Eén woord zeggen, betekende dat men aan de deur gezet zou worden, wat ook effectief gebeurd is. Maar al bij al maakte iedereen het beste van deze bewogen tijd. Zelfs in die moeilijke omstandigheden werd er toch ook aanleiding gezocht en gevonden om plezier te maken …”

Toezicht Het schoolleven van toen was in weinig vergelijkbaar met het Klein Seminarie van vandaag de dag. Er was enkel een internaat voor jongens, lange tijd waren er uitsluitend priesters om te surveilleren (de “subregenten”) en om les te geven (de “heren”) - enkel de lessen lichamelijke opvoeding kwamen al snel in handen van een leek. Daarnaast waren er de zusters van het klooster en de “miekes”, die hielpen in de keuken en bij het schoonmaken maar die ver van het jonge volk gehouden werden. “De eerste zeven jaar heb ik

4

Louis Verbraeken vierde in 1969 zijn zilveren priesterjubileum o.m. in het gezelschap van Neel Vandekeybus en superior Sus Verwimp. hier enkel als surveillant gewerkt, dat was toen zo,” zo vertelt Louis, “vanaf 1951 mocht ik ook les geven. In de lagere school mochten wij zowat alles geven, in het middelbaar waren dat de vakken waarvoor men een opleiding had gehad en die op dat moment vacant waren. Zelf begon ik de eerste vier jaren in de 6de Latijnses - toen telde men de leerjaren nog van zes naar een, omgekeerd dus van de huidige regeling. Vervolgens gaf ik les in het 7de, 5de en in 1962 ging

Louis Verbraeken: ‘‘Aan het lesgeven heb ik altijd veel genoegen beleefd. Aan het toezicht doen heel wat minder. ik naar het 3de. Uiteindelijk heb ik les gegeven tot in 1982, mijn vakken waren Latijn, Grieks, Nederlands en godsdienst. Aan het lesgeven heb

ik altijd veel genoegen beleefd. Aan het toezicht doen heel wat minder, eerlijk gezegd.”

Geheugen Zoals vele priesters was hij betrokken bij parochiewerking. “Van 1951 tot in ‘57 waren dat vooral weekenddiensten in Brecht, vervolgens tot 1994 in Wortel. Sindsdien verzorg ik dagelijks de dienst in het rusthuis hier in Hoogstraten.” Al die tijd, en ook nog jaren na zijn pensionering bleef hij actief in het internaat. In de school nam hij o.m. jarenlang de redactie van het schoolblad Komaan waar. Zijn voorliefde voor literatuur en voor een correct taalgebruik werden binnen de schoolmuren legendarisch, evenals zijn stiptheid en de bescheidenheid waarmee hij zich steevast in de schaduw lijkt op te stellen. Al wie om een datum of een naam uit de verre of nabije schoolgeschiedenis verlegen zit, doet zelden vergeefs een beroep op zijn schitterende geheugen. Op zijn eigen onnavolgbare manier getuigt Louis Verbraeken nog iedere dag van een groot hart voor de mensen rondom hem, en voor “zijn” Seminarie…

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur


OP HET SEMINARIE

GASTON COGGE

“Al die tijd heb ik geen krimp gegeven” HOOGSTRATEN - Gaston Cogge is evenmin oud-leerling van de school. “Want zowel mijn lagere school als middelbaar heb ik gedaan in St.-Jan Berchmans in Antwerpen. Vader werkte als gevolmachtigde in een exporten importfirma in Antwerpen, moeder kwam uit een meubelmakersgezin. We woonden in Borgerhout, zelf was ik de jongste zoon in een gezin van drie kinderen. In 1944 ben ik naar het Seminarie in Mechelen gegaan om na mijn wijding in 1950 in Hoogstraten benoemd te worden waar ik altijd in school en internaat gewerkt heb. Daarnaast deed ik weekenddienst in de O.L.V. parochie in Schilde waar mijn ouders sinds 1958 woonden. Nadat Fons Denis met pensioen ging, deed ik ook bij de zusters van het Spijker de diensten, en sinds enige tijd ook in het begijnhof.”

In het Seminarie begon ook Gaston als subregent. “Al vanaf de eerste dag voelde ik mij hier bijzonder goed opgevangen. Het was de toenmalige collega Renée De Laet die mij op een heel collegiale

en vriendelijke manier rondleidde in de school. Ik werd hartelijk ontvangen, kreeg meteen te horen waar ik een goede sigaar of een borrel kon krijgen… Onder de subregenten was er een grote samenhorigheid. Toen was dat echt nog een afgescheiden groep die apart van de leraars stond. Om u een idee te geven: de leraars hadden een kaartersclub, welnu wij maakten daar geen deel van uit, hooguit mochten wij eens toezien of uitzonderlijk eens inspringen als er een man te kort was aan de kaarttafel. Of er was hier een grote biljarttafel waar slechts een beperkt aantal van de oude “heren” en de superior konden spelen. Als subregent had je die tafel bij wijze van spreken hooguit eens gezien. Maar daar maakte niemand een probleem uit, dat was toen een normale zaak. Ook binnen de subregenten was er iemand die de zaken regelde, terwijl de jongste bijvoorbeeld automatisch opdraaide voor de taken die de anderen liever niet deden. Niemand voor het toezicht aan de pianohokjes? Dat is dan voor de “jongste vrij”, zoals dat heette.”

“Ik dien” - zo staat niet toevallig op het bord naast de brevierende Gaston Cogge vermeld.

Samen met collega’s en leerlingen werden de zolders tot speelzalen verbouwd.

Als pas gewijde priester kreeg men de keuze tussen parochie of onderwijs. “Dat was zowat de enige keuze die wij zelf mochten maken,” zegt Gaston lachend, “waar we dan uiteindelijk effectief naar toe gestuurd werden, werd door het bisdom voor ons beslist. Voor mijzelf was het altijd duidelijk dat ik bij voorkeur in een internaat tewerkgesteld zou worden. Ik wilde bijzonder graag met kinderen werken. Zo is het dus ook gegaan: op 16 april werd ik gewijd, een week later al kreeg ik mijn aanstelling in Hoogstraten. De enige vraag die ik daarover kreeg, was of ik bang was om voor een grote groep leerlingen te staan. Ik heb daar neen op geantwoord, en dat volstond blijkbaar.”

Jongste vrij

Brommen Ook het surveilleren had zijn plezante en spannende momenten, daarvan getuigen de herinneringen van Gaston voluit. “Daar zaten echt wel grappige kanten aan. Zoals de keer dat ik in een klas bij het proefwerk aan het surveilleren was en een leerling mij in vertrouwen nam dat het blad van een medeleerling vol met fouten stond! Of de keer dat we met een hele groep leerlingen in rijen over de volledig donkere speelplaats gingen van de studiezaal naar de speelzaal. Dat diende in volledige stilte te gebeuren, maar natuurlijk kon je onmogelijk zien wie er lawaai begon te maken. Dan klapte de subregent in zijn hand alsof hij een leerling een oorveeg gaf en voegde daar dreigend aan toe dat de lawaaimaker er zo nog een kon krijgen - waarna heel die groep prompt muisstil was. Het gebeurde ook wel eens dat de leerlingen uw autoriteit op de proef stelden: zo was er ooit in volle zomertijd een nieuw drinkkraantje afge-

5


OP HET SEMINARIE Lemmens het best wel zitten dat we begonnen aan Gaston gaf ook Grieks tot op het moment dat hij de bouw van een heel Legodorp met treintjes en ook voor Engels gevraagd werd “toen we met een alles erop en eraan. Tot op een dag een van de leerviertal leraars naar Londen geweest waren, waar ook nog een familielid woonde. In de school was er niemand die dat toen kon of wilde geven, blijkbaar was het een vak dat niet echt gegeerd was in Leuven. Gevolg was dat ikzelf kon vragen om naar de Modernes te gaan. Ik had dan een opdracht met ongeveer 26 uren Latijn, godsdienst en Engels. Nog wat later kwam er Hecht blok meer Engels bij en kon De loopbaan van Gaston Cogge liep onder meer Fernand Thijs het Lavia de lagere school waar hij samen met Gust tijn overnemen.” Wuyts de “Klikliclan” (naar de zogenaamde De school en de Kleine Koer voor de jongste leerlingen) aanschoolbevolking onvoerde. Het schoolregime bleef lange tijd vrij dergingen al maar streng “maar er waren ook wel genoeg plezante De ziekenbroeder uit het leger werd de ziekenverzorger op het inmeer veranderingen. momenten die het schoolleven zeker draaglijk ternaat. Na de lekenleraars maakten. Zo was er lange tijd een feest van de deden vanaf 1959 leraars waarbij er toneeltjes in de klassen geexterne leerlingen hun intrede. “Dat lukte ook lingen mij aansprak: “Mag ik eens iets vragen, bracht werden. Ik zie Louis Verbraeken bij zo’n goed, hoor. Al gauw kwam er een burgemeesmeneer Cogge? Ik heb een trein van Märklin, gelegenheid nog tuba spelen, of Sus Coomans en ter en secretaris die mee de mag ik die eens meebrengen voor de groep…?” Fons Denis teksten aanleren orde en een goede klasgeest Van het een kwam het ander, ondertussen hebaan leerlingen. Voor de bebewaakten, men had een kriben we al zo’n zes, zeven jaar verder gebouwd nodigde attributen werden tische inbreng, tot en met de en is er na het verbouwen van de zaal zelfs een dan de kamers wel eens half plaatsen van de leerlingen hele aparte ruimte voor voorzien. Een deel van de leeggehaald, en daar kwam in de klas. Leerlingen gamannen doet dat heel graag, al vraagt het werken de hulp van de subregenten ven bijlessen aan mekaar, toch ook veel discipline van hen!” goed van pas. Met de elf op een rustige en zinvolle subregenten vormden we manier. Zoiets werd georNaast het toezicht kreeg hij sinds 1976 ook de een goede ploeg, mag ik wel ganiseerd vanuit de leerlintaak van ziekenbroeder toegewezen. “Omdat zeggen. Daar werd ook wel gen zelf. Ik heb tot 1986 in hij in het leger daar al ervaring mee had,” weet aan gewerkt, onder andere de klas gestaan en heb daar Louis Verbraeken. “Dat klopt,” zegt Gaston zelf, kwamen wij elke vrijdagtot het laatst veel plezier aan “een priester die in dienst moest kreeg wel vaof zaterdagavond bijeen op Gaston Cogge: beleefd.” ker te maken met ziekenverpleging. Ik meen dat een kamer in de toren. Daar mijn allereerste opdracht in dat verband was om werd er dan gelezen, gete‘‘De enige vraag die met een dienstweigeraar te gaan praten. We krekend, gekaart… eigenlijk ik kreeg, was of ik gen overigens een maandenlang durende Rode ging het om een vriendenModelbouw Kruis-opleiding in het leger. Dat zal dus wel de groep die een hecht blok Sindsdien bleef Gaston acbang was om voor reden geweest zijn waarom ik in het internaat al vormden en samen plezier tief in het internaat. Tot vaneen grote groep sinds 1976 de ziekenzaal beman, een tijdlang maakten. Dat was precies daag de dag is hij geregeld deed ik dat voor de hele school maar die taak is ook onze kracht naar de in de weer met de jongsten leerlingen te staan. daar nu overgenomen door een van de prevengroep leerlingen als er toch van leefgroep één met wie Ik heb daar neen op tie-adviseurs.” eens een probleem was.” hij in de speelzaal samengeantwoord, en dat Het systeem met de surwerkt aan het opbouwen van Hoe dan ook blijven de weekdagen meer dan geveillanten zou verdwijnen wat ondertussen een indrukvolstond blijkbaar. vuld met deze internaatstaken. “Met de schoolvanaf 1956. wekkend landschap is met werking zelf hebben wij als inwonende priesters modelbouwtreintjes. “Dat verder niet zo veel meer te maken. Ik durf te begon toen ik zelfbestuurde bekennen dat ik momenteel niet meer alle leerzeilboten maakte met de gasten van 3-4. Maar een Schoon mannen krachten bij naam ken, niet verwonderlijk welboot heeft natuurlijk water nodig om te kunnen Gaston kwam zelf voor de klas te staan met Lalicht want er zijn de laatste jaren zeer veel jonge varen, en nadat de vijver achter de atletiekpiste tijn en godsdienst in de toenmalige 6de Latijnse. mensen bijgekomen in het leerkrachtenkorps. Al verdween, had het nog weinig zin om verder “Het klaslokaal lag naar mijn aanvoelen zo vuil vind ik het wel jammer dat sommigen ook ons actief te blijven in die branche. Daarna hebben dat ik er prompt met leerlingen alles geschilderd helemaal niet meer lijken te kennen…” we een tijdlang zwevers gemaakt, echt wel grote heb, de gordijnen vervangen, lusters gekocht en tuigen met een touw waarmee we tot zo’n 200 opgehangen. Het jaar daarop schoof ik echter op Hopelijk komt aan dit laatste alvast een einde met meter hoogte konden halen. Maar het vroeg zonaar de 5de Latijnse - “ja maar, jullie zijn schoon de lectuur van dit hartelijke gesprek dat ongetwijveel discipline en volharding van de mannen dat mannen,” heb ik toen gezegd want ik kon nafeld nog heel wat langer had kunnen duren… velen dat niet konden blijven opbrengen. tuurlijk weer helemaal van nul beginnen in dat Toen ik dan naar de leefgroep 1-2 ging zag Kurt volgende lokaal.” broken, waarna alle kraantjes afgezet werden. De mannen waren daar zo slecht gezind over dat ze hadden afgesproken om het “Vidi aquam” te zingen in de refter. Heel die groep staat voor mij, ik wil aan het gebed beginnen maar zij beginnen uit protest te brommen. Zingen durfden ze niet, dan kun je immers zien wie er meedoet. Ik heb simpelweg gewacht, drie keer vergeefs een poging gedaan om het gebed aan te vatten en daarna tegen de deur gewacht. Zonder nog iets te zeggen tot ze vanzelf zouden zwijgen. Meer dan 22 minuten duurde dat, en al die tijd heb ik geen krimp gegeven. Ik moet zeggen dat ze dat nooit meer geprobeerd hebben bij mij in de refter. Later zou ik door superior Fleerackers gepromoveerd worden tot baas in groep 5-6”

6


OP HET SEMINARIE

CORNEEL VANDEKEYBUS

“Genoeg kansen op verdieping geven” HOOGSTRATEN - Neel Vandekeybus is met zijn 71 lentes de jongste van de drie. Zijn wortels liggen in Essen, meer bepaald in Essen Hoek. Hij was de oudste van een landbouwersgezin met zes kinderen. Na de lagere school daar belandde hij op de middelbare schoolbanken in het Klein Seminarie. Via Leuven en Mechelen kwam hij in diezelfde school terecht voor een loopbaan als leraar en internaatsopvoeder. Goed tien jaar geleden ging hij er met pensioen, al is ook voor hem een deel van de werkdagen nog altijd benomen door de zorg voor internen. Daarnaast is hij sinds jaar en dag betrokken bij de pastorale zorg in zijn thuisparochie Essen Hoek. De keuze voor een benoeming in het onderwijs was voor Neel al snel een uitgemaakte zaak geweest. “Zoals Gaston Cogge al zei, was de keuze tussen onderwijs of parochie eigenlijk één van de enige keuzes die je als jonge priester zelf kon maken. Wie voor de school ging, was weliswaar niet verplicht om daarnaast nog parochiewerk te verrichten, maar dit werd toch wel als een gewone zaak beschouwd. In de praktijk was het dan de pastoor van uw eigen parochie die u vroeg of laat wel een keer polste om wat bij te springen. Dat heb ikzelf altijd heel graag gedaan, ook nu nog trouwens. Behalve weekenddiensten in Essen Hoek, doe ik ook de diensten bij de zusters van Mariaberg in Essen. Bij het randgebeuren

van de parochie ben ik nauwelijks betrokken, wel breng ik af en toe bijvoorbeeld nog ziekenbezoeken thuis.”

Klas “Anders dan voor mijn twee collega’s was ik dus aanvankelijk geen subregent hier, om de eenvoudige reden dat dit systeem niet meer bestond tegen de tijd dat ik begon.” Het schoolleven zou in de zestiger jaren een veel minder gesloten karakter krijgen. Daarmee volgde het in feite de snel veranderende maatschappij. Dat hield onder meer in dat de internen niet langer zoals voorheen lange periodes binnen bleven. Jaren vroeger bleef men maandenlang op internaat

en waren de “sorties” beperkt tot enkele keren per schooljaar, later enkele keren per trimester, nog later maandelijks, tot het regime terugviel op het weekverblijf zoals het tot vandaag het geval is. “Aanvankelijk mochten ze dan op zaterdagmiddag al naar huis, tot een aantal jaren later ook de lessen op zaterdag wegvielen.” “Als leraar begon ik in de toenmalige 1ste Moderne met als vakken Nederlands, godsdienst en aardrijkskunde. Eerlijk gezegd kende ik van dit laatste aanvankelijk weinig, heel wat van die technische termen en dat vakjargon waren kompleet nieuw voor mij. Dan kwam het er op aan om genoeg raad te gaan vragen, goed voor te bereiden zodat je de eerste keer dat je zulk vak

In 1997 vormden de 20 leerlingen van 1A2 de laatste klasgroep voor titularis Neel Vandekeybus. 7


OP HET SEMINARIE en de jongste leerlingen. “Heel erg plezant waren te gaan. Het betekende bijvoorbeeld dat je voor de woensdagnamiddagactiviteiten en de kampen. een deel van de groep minder studie en meer De organisatie gebeurde onder meer samen met speelzaalactiviteiten diende te voorzien. Ik mag Jef Derkinderen. We hadden de assistentie van ook wel zeggen dat er al eens iemand bij was die leiders uit de Retorica, een het allemaal wat losser opaantal van de oudste leerlinnam. Het is nog gebeurd dat gen dus die de activiteiten er op een bepaald moment mee voorbereidden. Dat zal een leerling afwezig was op wel zowat voortgekomen de speelzaal. Het bleek dat zijn uit de leiderstraditie die doodgemoedereerd in van bij de KSA. Die gasten de dakgoot boven de speelvolgden daar dan wel een plaats liep… Maar gelukkig monitorencursus voor.” was dat wel de uitzondering, Het werken met grote groehoor!” pen vergde veel samenwerUiteraard ging ook de verking en goede afspraken. minderde rol van kerk en “Je staat immers in voor geloof aan de priesters niet Neel Vandekeybus: een leefgroep van meer dan ongemerkt voorbij. De drie honderd kinderen. Maar ik priesters treden mekaar met‘‘Bij een nieuw vak heb daarbij echt wel goede een bij wanneer ze dit omkwam het er op aan collega’s gehad al die jaschrijven als “een pijnlijk ren, mensen zoals Jef Van gevoel, meest van al nog om genoeg raad te Gils, Marc Buyens, Cor door het verlies van waarvragen en je goed Van Boxel, later nog Tony den dat je ziet bij zovele Verhelst. In de leefgroepen mensen. Van de jongeren voor te bereiden stond je niet alleen in voor hoor je dan dingen als dat zodat je de eerste activiteiten, er was ook het sommigen niet gedoopt zijn, keer tenminste nodige toezicht in studiedat ze nauwelijks nog iets zaal en de speelzaal. Samen lijken te kennen van het getelkens een les met Bert Pluym was ik een loof of van de bijbel. Zovele voor stond op de tijdlang verantwoordelijk zaken die vanzelfsprekend voor de lagere school.” waren, die nu van thuis uit leerlingen zelf.’’ niet meer gedragen worden. Het jammere ervan is dat Dakgoot men niet alleen die buitenkant maar vooral ook De openstelling van het internaat voor de “buiauthentieke waarden zo kwijt geraakt zonder dat tenschoolsen”, jongensleerlingen van de coler iets voor in de plaats komt. Jongeren krijgen lega-scholen uit Markdal, ging niet ongemerkt. in onze samenleving nog maar weinig kans op “In die zin dat dit toch wel een hele aanpassing verdieping. Daar ligt zeker een blijvende taak was. Een leerling die in de eigen school les volgt, weggelegd voor de school en het internaat. Wij is allicht makkelijker vertrouwd met de schooldurven te hopen dat onze kinderen tenminste cultuur en met de mensen die de begeleiding daar nog volop kansen op echte zingeving krijdoen. De buitenschoolsen hadden deels andere gen, want vergis u niet: dààr heeft ieder mens verwachtingen, dat was aanvankelijk toch wel blijvend nood aan…” zoeken naar een goede manier om daar mee om

Neel als twaalfjarige communicant in 1948. gaf tenminste elke keer een les voor stond op de leerlingen zelf. Na een paar jaar werd ik leraar Latijn.in de 1ste Latijnse. De laatste jaren gaf in Latijn en godsdienst in het 1ste jaar.”

Leefgroep Neel bewaart aan de vele jaren internaatswerk de beste herinneringen. “In het begin van mijn loopbaan gaf ikzelf dus les aan de jongsten, maar stond ik enkele jaren in het internaat voor de Poesis en de Retorica, de hoogste jaren dus. Dat betekende dat je moest werken met mannen waar je zelf geen les aan gaf, in tegenstelling tot Jef van Dongen of Jan Van Geet. Dank zij de goede collegialiteit liep dat echter vrij vlot.” Van 1964 tot ‘76 stond hij voor de lagere school

8


OP HET SEMINARIE

In 1985 bestond de school 150 jaar. Op dat moment waren er nog 13 inwonende priesters: (boven) Paul Nuyens, Bert Pluym, Neel Vandekeybus, Fons Denis, Sus Coomans, Jan Sneyers, Ward Van Laeken; (onder) Gust Christiaensen, Gaston Cogge, Louis Verbraeken,superior Jef Lievens, Louis Swaegers en Walter D’Hauwe.

DE WERELD VAN

9


TENTOONSTELLING

Met het Stedelijk museum “Over de Grenzen” Met de eerste tentoonstelling van het nieuwe jaar kijkt het Stedelijk museum letterlijk en figuurlijk ‘Over de Grenzen’. Vanaf 16 januari loopt er een tentoonstelling waarin verschillende aspecten van ‘grenzen’ aan bod komen. De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met het Belasting&Douanemuseum te Rotterdam, het Nationaal Museum van Douane en Accijnzen te Antwerpen, het Stadsarchief Hoogstraten en vzw Erfgoed Hoogstraten. In de grote zaal van het Stedelijk Museum staat het werk van de Nederlandse kunstenaar Gerco de Ruijter (°1961) centraal. Op vraag van het Belasting&Douanemuseum te Rotterdam bracht hij in 2005 de grenzen van Nederland op een aparte manier in beeld. Hij maakte foto’s met de hulp van een vlieger en een van op de grond bediende camera. Aan wind doorgaans geen gebrek in onze Lage Landen. U zal opkijken van het resultaat, want de fotograaf neemt een loopje met “zekerheden” als de horizon, hoogte en laagte, onder en boven. Na tentoonstellingen in o.a. Rotterdam, Lissabon, Parijs en Sofia strijkt Gerco de Ruijter neer in Hoogstraten. Vanuit de collectie van het B&Dmuseum en een eigen selectie uit “Grenzen” worden in het Stedelijk Museum acht luchtopnames getoond op groot formaat: Cadzand, ’t Zwin, Doel, Zandvliet, Strijbeek (Meerle), Oosteneind (Meerle), Maasband en Eijsden. De bezoeker krijgt m.a.w. een verrassend beeld van de scheiding tussen België en Nederland, een grens die reeds in 1648 grotendeels werd vastgelegd en die al dan niet sporen heeft nagelaten in het landschap.

Grensperikelen Verder krijgt de tentoonstelling ook een “historisch luik”. Hiervoor put het Stedelijk Museum uit de collectie oude kaarten, op zich natuurlijk ook een manier om grenzen in beeld te brengen. Met de hulp van het Nationaal Museum van Douane en Accijnzen te Antwerpen en het Stadsarchief Hoogstraten wordt een schets gegeven van grensbepalingen, -markeringen en -conflicten doorheen de eeuwen in onze gewesten. “Over de Grenzen”, tentoonstelling in het Stedelijk museum van 16 januari tot 6 april 2008. Geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Info: 03 314 65 88 en museum@hoogstaten.be

Dodendraad Naar aanleiding van de tentoonstelling organiseert de Werkgroep “Op het Oorlogspad” van vzw Erfgoed Hoogstraten een zeer toepasselijke randactiviteit. Professor doctor Alex Vanneste van de Universiteit Antwerpen geeft op zaterdag 16 februari 2008 in de aula van het Klein Seminarie een lezing over de gevaarlijkste grens

De grens bij Oosteneind in Meerle (foto Gerco de Ruijter). 10

Stedelijk museum in 2008 Van 16 januari tot 6 april

“Over de grenzen” Van 19 april tot 22 juni

“In de schaduw van de kathedraal” Kathedralen en kerken in het werk van Alfred Ost en Eugéne Van Mieghem Van 28 juni tot 3 augustus

IKO laureaten Van 15 augustus tot 21 december

“Stenen kantwerk” Tentoonstelling over de familie Keldermans, bouwmeesters van Brabantse gotiek.

uit onze geschiedenis, de zogenaamde “Dodendraad” tijdens de eerste wereldoorlog. Deze grensversperring onder hoogspanning en met nogal wat schietgrage schildwachten in de omgeving heeft alleen al op het grondgebied van onze deelgemeenten een 20-tal dodelijke slachtoffers geëist en minstens 10 gewonden. Bovendien werden er een 70-tal inwoners door de Duitsers aangehouden en opgesloten omwille van het smokkelen van brieven naar “de jongens achter de IJzer”, ongecensureerde kranten, militaire inlichtingen, oorlogsvrijwilligers enz.. Drie van hen werden ter dood veroordeeld, twee bezweken aan de ontberingen. Het was van de Voerstreek tot het Zwin een IJzeren Gordijn “avant la lettre”. Stof genoeg voor een boeiende avond. (fh/frh)


vanuit het stadhuis... Is er nog eenheid in het college?

Grote investeringen niet in het beleidsplan opgenomen Juist één maand nadat het schepencollege haar beleidsplan 2007-2012 heeft voorgelegd aan de gemeenteraad valt het 5-jarenplan van de brandweer op de tafel. Een prijskaartje van bijna 2 miljoen euro voor verbouwing van de kazerne en de eventuele bouw van een nieuwe voorpost en meer dan 1 miljoen euro extra voor de aankoop van nieuw materiaal, buiten de gewone werkingskosten. Reactie alom, zelfs vanuit de eigen CD&V en KVBfractie , want nergens is er met deze investeringskosten in het beleidsplan rekening gehouden. Een vergetelheidje, een gebrek aan inzicht of een bewijs van toenemende spanning in het college? Velen vragen zich af : Wie is nu eigenlijk oppositie in de Hoogstraatse politiek? Brandweer vragende partij In een ruime uiteenzetting voor de gemeenteraadsleden en toehoorders in de zaal schetste brandweercommandant Jan Van Hemeldonck de verlangens van het brandweerkorps voor de volgende vijf jaar. Meestal heeft dit korps geen enkele moeite om hun verlanglijstje goedgekeurd te zien. Er zijn immers heel wat subsidies van de hogere overheid voorzien en de veiligheid van de burger is een onaantastbaar gegeven. Hoewel er vaak hier en daar toch wel kritische bedenkingen te horen zijn, komen deze bijna nooit naar boven op een openbare zitting van een gemeenteraad. Deze keer was de kritiek echter niet uit de lucht maar het was het college die de volle laag kreeg. Hoe is het mogelijk dat je een beleidsplan tot 2012 maakt waarin met geen woord verwezen wordt naar geplande infrastructuurwerken voor bijna 2 miljoen euro? Nergens wordt er in het meerjarenplan voor de brandweer verwezen naar mogelijke subsidies. “Daar hebben wij nu zelfs geen zicht op” geeft de commandant toe.

Ongeloof Raadslid Jacobs van Groen!Hoop is niet mild voor het college: “ In de beleidsnota hebben we niets terug gevonden over de geplande infrastructuurwerken. Ofwel was de beleidsnota op dit punt onvolledig, ofwel vallen deze investeringen buiten de beleidsnota, maar dan is het hek van de dam, want dan kunnen alle diensten bijkomende investeringskosten gaan inbrengen. Eerst alles in een beleidsnota proppen waaraan meer dan een halfjaar gewerkt is, en waar men op alle manieren mee wil uitpakken, om dan de eerstvolgende raad al een dossier voorgeschoteld te krijgen van bijna twee miljoen investeringskosten die nergens in deze beleidsnota terug te vinden zijn, getuigt volgens ons niet van goed bestuur.”

Het is een publiek geheim dat de verstandhouding in het college allesbehalve goed is. CD&V en KVB staan in verschillende dossiers loodrecht tegenover elkaar. Ook raadslid Roger Van Aperen kan er niet bij dat er nu plots, één maand na de beleidsnota, een meerjarenplan van de brandweer uit de lucht valt. “Hoe gaat de schepen van Financiën een bedrag van meer dan 1.500.000 euro financieren en wat zal daar de impact van zijn op al de andere plannen die het college zich gesteld heeft?” Zelfs CD&V raadslid Johan Vermeeren heeft het met deze gang van zaken moeilijk. “ Wij hadden dit vijfjarenplan inderdaad moeten integreren in ons algemeen beleidsplan. Deze infrastructuurwerken waren zes jaar geleden ook al bekend, dus had dit wel mogen verwerkt worden. Wij zullen dus alles jaarlijks moeten gaan bekijken afhankelijk van het budget dat voorhanden is. Dit plan kan niet oneindig zijn.”

Wie is nu oppositie? Vooral de reactie van leden uit de meerderheidsfracties deed heel wat vragen rijzen. Van de twee kleine oppositiepartijen weten wij dat zij kritisch uit de hoek kunnen komen. Dat is ook hun taak: de luis in de pels van het grote gelijk, de stok in het hoenderhok, de kritische noot, het andere geluid, … elke benaming is goed als het maar helpt het beleid aan de tand te voelen en te doen nadenken over de juiste draagwijdte van alle beslissingen, zonder evenwel de antipolitiek te voeden. Vorige maand was de fractie Groen-Hoop niet mild voor de meerderheid bij hun beoordeling van het beleidsplan. Zij plakten er de stempel ‘besluiteloosheid’ en ‘gebrek aan toekomstvisie’ op. Ook

11


GEMEENTERAAD

Hoe is het mogelijk dat er in het beleidsplan, opgemaakt tot en met 2012, met geen woord verwezen wordt naar infrastructuurwerken voor de brandweer, die bijna 2 miljoen euro gaan kosten. Jan Huybrechts aan de andere kant van de tafel had het toen moeilijk met de ‘streefdoelen’ van het college: “Geen vage beloften maar duidelijke plannen is de boodschap”. Dat raadslid Roger Van Aperen er geen gras over laat groeien om zijn familielid burgemeester Arnold Van Aperen regelmatig aan de tand te voelen is geen nieuws. De perikelen rond de coalitievorming hebben diepe sporen nagelaten en dat uit zich meermaals in kritische bedenkingen en vragen aan het adres van het college, in casu de burgemeester. Nu echter ook CD&V bij monde van raadslid Johan Vermeeren zich kritisch opstelde bij de beoordeling van het vijfjarenplan van de brandweer en de reactie hierop door de oppositie, deed dit bij ons even de wenkbrauwen fronsen. Je bent tenslotte als college in zijn totaliteit verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente. Het bewijst ten slotte eens te meer hoe gespannen de situatie binnen het college is. Deze meerderheid is nooit een liefde op het eerste zicht geweest, laat staan un mariage de raison. Machtshonger en prestige zijn nooit een goede basis geweest om het echtelijke bed te delen. De gevolgen laten zich meer en meer voelen, de spanning is soms te snijden in het stadhuis.

hoogte werd gebracht. ”Ik wil beklemtonen dat dit niet het unanieme initiatief is van het schepencollege. We zijn het over een aantal punten niet eens. Bovendien lijkt het me toch ook niet fair om de pers in te lichten nog voor de commissie financiën bijeen is geweest.” verduidelijkte hij aan één van de persmensen. Op deze persvoorstelling kondigden de CD&V schepenen aan dat er geen andere mogelijkheid meer was dan een verhoging van de belastingen. “De personenbelasting stijgt van 5% naar 6% en de onroerende voorheffing gaat van 1350 naar 1400. Het OCMW zal een investering moeten doen van een kleine 20 miljoen euro. Men vermoedt dat wellicht de helft van dit bedrag op de kap van de gemeente zal verhaald worden. Onder het nieuwe zorgcentrum komt een parkeergarage

die plaats biedt aan 60 parkeerplaatsen. Dat kost uiteindelijk flink meer, maar die kans konden we niet laten liggen. Tegen 2012 willen we een nieuw zwembad bouwen achter de “smurfenhuisjes”. Daar is wellicht ook plaats voor een cultureel centrum. Die plannen moeten nog ontwikkeld worden, maar er moest wel dringend iets gebeuren in Hoogstraten. We willen ook investeren in mensen en vooral efficiënt besturen.” De oppositiepartij Groen-Hoop reageerde op haar beurt met een persnota toen het bericht van de ontmoeting met de pers uitlekte. Wij lezen: “De gemeenteraadsleden hebben nog maar net de agenda van de gemeenteraadszitting gekregen, waarop de bespreking van deze begroting en de belastingverhoging geagendeerd staat. Nog voor ze zich een duidelijk beeld van dit uitgebreid dossier hebben kunnen vormen, zelfs voordat de commissie financiën is kunnen bijeenkomen om uitleg en verduidelijking te krijgen, gaan de schepenen van CD&V trots aan de pers vertellen dat ze de belastingen gaan verhogen! Respect voor gemeenteraad en voor de commissies is hier ver te zoeken. Is dit wat CD&V bedoelt met “de gemeenteraad moet meer betrokken worden bij de werking van het schepencollege zodat iedereen mee kan debatteren!”. Diegenen die er maandag 17 december bij waren op de gemeenteraadszitting zullen intussen de afloop van de stemming over de begroting wel kennen. Wij waren er ook maar dit verslag zal je pas kunnen lezen in ons volgend nummer.

Strengere controle Er zal voortaan strenger gecontroleerd worden op het gebruik van de parkeerkaart op de Vrijheid. De verplichting een parkeerkaart te gebruiken bestaat al verscheidene jaren, doch van controle is nooit veel sprake geweest. Dit zal nu wel degelijk veranderen. Op die manier hoopt het gemeente-

Begroting een bom? Het laat zich meer en meer aanvoelen dat de begroting 2008 wel eens een belangrijke gebeurtenis zou kunnen zijn voor deze huidige coalitie. De belastingen zullen danig omhoog moeten getrokken worden wil men de grootse plannen van het college ooit kunnen uitvoeren. Denken we maar aan de bouw van de bejaardenflats, het nieuwe zorgcentrum en de eventuele bouw van en zwembad. En het is duidelijk dat hierover niet iedereen op dezelfde golflengte zit. Maandagmorgen 10 oktober verspreidde schepen Tinne Rombouts een uitnodiging voor de pers om diezelfde avond een toelichting te geven over de begroting 2008. Enkel de CD&V-fractie was aanwezig tot groot ongenoegen van burgemeester Van Aperen die slechts kort daarvoor op de

12

De platen van de Blauwe zone staan er al jaren, maar pas in maart 2008 zal er controle uitgeoefend worden. Zo wil het stadsbestuur de langparkeerders uit de Vrijheid weren.


GEMEENTERAAD

Het schepencollege geeft een negatief advies voor de bouw van een megaserre van 15 ha groot aan de Hinneboomstraat. Insiders verwachten kortelings een derde poging van Belgicaplant, Hollandplant of van BPK. bestuur de langparkeerders uit het straatbeeld te weren en zo de mogelijkheid te geven aan winkelende klanten kortstondig gebruik te maken van de parkeerplaatsen in de Vrijheid. Dit alles zit vervat in een nieuw belastingsreglement. De prijs van een bewonerskaart wordt verhoogd van 50 naar 100 euro voor een jaar en er komt ook een gemeentelijke parkeerkaart voor bepaalde doelgroepen zoals dokters, thuisverplegers, leveranciers, enz Raadslid Leen Vermeersch (KVB)heeft het moeilijk met de verhoging van de prijs van een bewonerskaart en het bedrag van de boete (15 euro). Raadslid Lief Pans (Groen-Hoop) kan de filosofie van het college bijtreden maar wijst er op dat er dringend een zone voor langparkeerders moet bijkomen. Zoniet verschuift het probleem zich naar de omliggende zijstraten. “Een totaaloplossing voor het parkeerprobleem in het centrum van Hoogstraten is een dringende noodzaak en dat vinden we momenteel niet in deze maatregelen.” Schepen van Verkeer Marc Haseldonckx vindt de prijs van 100 euro voor een bewonerskaart een billijk bedrag in vergelijking met de prijs voor het huren van een garage in Hoogstraten. “Er zitten wellicht nog wat mankementen in dit

systeem, maar het is toch al een eerste aanzet. Wij zijn momenteel in onderhandeling voor gronden aan de Vossegang, maar alle andere initiatieven zijn van harte welkom.”

Gouverneur spreekt Raadslid René Sprangers diende naar aanleiding van de verkavelingsaanvraag voor sociale kavels in de Beemden een klacht in bij de Gouverneur. Door slechts 10 van de 21 kavels als sociale kavels te voorzien komt men niet tot de wettelijk overeengekomen 50 % voor elke nieuwe verkaveling. In zijn antwoord stelt de gouverneur dat de gemeente de gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2003 niet heeft nageleefd. “Bij ons onderzoek hebben wij wel vastgesteld dat de huidige handelwijze van de gemeente in strijd is met de regels van behoorlijk bestuur. Ik heb het gemeentebestuur dan ook gevraagd in de toekomst geen gelijkaardige overeenkomsten met de verkavelaar meer te sluiten.”

Geen serrecomplex Er was de laatste tijd heel wat protest tegen de mogelijke inplanting van een megaserre aan de Hinnenboomstraat. BPK of Belgische Plantenkwekerij uit Duffel deed hiervoor een milieuaan-

vraag bij de stad Hoogstraten. De landbouwers en vooral dan de rundveehouders uit de streek van de Hinnenboomstraat en Vlamingenstraat lieten van zich horen en trokken in karavaan met tractoren naar het stadhuis en verzamelden heel wat handtekeningen op hun petitie. In hun confrontatie met het college waren vooral de schepenen Baets en Rombouts kop van jut. Deze hielden echter de boot af en gaven de betogers te kennen dat er nog geen beslissingen genomen waren. Nu, enkele weken later, geeft het schepencollege een negatief advies voor deze milieuvergunning. Wat hierbij de consequenties zijn voor een nieuwe poging aan de Loenhoutseweg valt nog af te wachten. Na fel protest van een brede laag van de Hoogstraatse bevolking werd in 2001 een milieuvergunning geweigerd aan de firma Belgicaplant voor de uitbating van een megaserre van 15 hectare. Onlangs vernietigde de Raad van State echter deze beslissing en zette daarmee terug het licht op groen voor een mogelijke nieuwe aanvraag. Insiders beseffen maar al te goed dat de firma’s BPK, Hollandplant en Belgicaplant terug te voeren zijn tot dezelfde bron, de heer van der Klugt. Binnenkort een derde poging?

Overlast Voor heel wat mensen is de automatenhal in de Vrijheid in de nabijheid van de kerk een doorn in het oog. Zwerfvuil, lawaai, overlast en wildplassen zouden enkele van de kwalen zijn die wrevel opwekken. Raadslid Roger Van Aperen vraagt daarom met aandrang aan het schepencollege en de burgemeester hoe het gemeentebestuur hiertegen zal optreden. Is er een opdracht gegeven om de gevel fatsoenlijk af te werken en kan verkoop van alcohol zomaar openbaar gebeuren? Burgemeester Arnold Van Aperen bevestigt dat er door de politie ingegrepen is naar aanleiding van concrete klachten. Zij heeft vaststellingen gedaan maar dit werd door de Raad van State geschorst. Er loopt ook een proces tegen de uitbaters wegens het niet vergund verbouwen van de gevel. Deze bevoegdheid ligt bij de rechtbank van eerste aanleg. “Wij hebben de bewoners gevraagd hun klachten binnen te brengen en de politie om toezicht te houden. Wij kunnen de verkoop van bier niet verbieden. Er is enkel een vergunning voor sterke drank nodig. Wij wachten nu de uitspraak van de rechtbank af over de verbouwing van de gevel. Het sluitingsuur kunnen we eventueel later wel bespreken.”

13


MUZIEK

SOLDEN

Eddy Sabbe wint de Cultuurprijs 2007

vanaf 1 januari 2008

- 10% - 20% -30% -40%

TOT ²50% Op kussens, manden, lei- halsbanden, speelgoed, aqua, ruitersport, hengelsport,  (niet op nieuwe collectie)

Laurijssen Tuin Âą Dier Âą Decoratie Âą Ruiter - Hengel DESMEDTSTRAAT 34/36 2322 MINDERHOUT laurijssen@horta.org

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

14

Eddy Sabbe en de “Marckriver New Orleans Jazzclub� zijn de winnaars van de cultuurprijs 2007. Housen of Colours van de vzw Arnica en ‘De dag van de parochiezalen’ een initiatief van het ACW Fusie Hoogstraten kregen een eervolle vermelding. Het is voor het tweede opeenvolgende jaar dat de Cultuurraad van Hoogstraten drie culturele verenigingen of personen met culturele verdienste in de kijker plaatst. De Cultuurraad gaat daarbij op zoek naar het ‘evenement van het jaar’, naar ‘een vernieuwend of verfrissend initiatief’ en naar een ‘verdienstelijke vereniging of persoon’. Vorig jaar gingen de eervolle vermeldingen naar Tejater De Lepe Hoek, voor hun project “Geen volle maan� en naar de Werkgroep Trage wegen van de vzw Erfgoed Hoogstraten voor hun studiedag over de trage wegen. De hoogste onderscheiding, de cultuurprijs ging naar de Cahier, bij de viering van 25 jaar gedreven en vaak eigenzinnig werken.

Drie op een rij Voor het evenement van het jaar was de jury unaniem in hun beslissing om die prijs toe te kennen aan ‘De dag van de parochiezalen’, een organisatie van het ACW. De parochiezalen waren een politiek thema bij de verkiezingen en het strekt het ACW tot eer dat ze de problemen van de parochiezalen op een niet politieke manier in de belangstelling brachten. Dat men Meersel-Dreef vergeten was, is een schoonheidsfoutje. House of Colours trok de aandacht van de jury omwille van de manier waarop deze multiculturele jongerenbeweging, ontstaan binnen de vzw Arnica, werkt met kansarme jongeren. De keuze van een verdienstelijke vereniging of persoon was moeilijker, omdat er veel kandidaten voorgedragen werden. De jury loofde het Davidsfonds en Kunstkring Minarte voor hun sterk programma. Verder werden er een aantal verdienstelijke personen voorgedragen. Denken we maar aan Karel Pauwels, de culturele duivel-doet-al in Meerle, Jos Van den Kieboom omwille van zijn inzet voor De Gelmelzwaaiers en Jef Meyvis, als stille werker achter de uitgave van Het Worteltje (zaliger) en zoveel meer. Maar de keuze viel uiteindelijk op Eddy Sabbe, al meer dan 30 jaar dĂŠ bezieler van de“Marckriver New Orleans Jazzclubâ€?. In een stad zonder enige culturele infrastructuur was het 30 jaar lang een zoektocht naar een lokaal om, elk jaar opnieuw, een kwaliteitsvol programma jazzmuziek aan te bieden. Het getuigd van een enorme liefde voor die muziek en een grenzeloze gedrevenheid. Om die redenen kende de jury de Cultuurprijs 2007 toe aan Eddy Sabbe en de “Marckriver New Orleans Jazzclubâ€?. De twee anderen ontvangen een eervolle vermelding.


Beschuldigde sta op

Widar en het Casino in Wortel-kolonie Geschrokken door de lezersbrief van de Dorpsraad van Wortel in de Hoogstraatse Maand nr. 271 (november 2007), liet De Maand zich informeren over het doen en laten van Widar in de kolonie. In de brief wordt Widar beladen met alle zonden van Israël. Widar zou geen rekening houden met de monumentenwetgeving en de verplichtingen, opgelegd door het stadsbestuur, niet nakomen. We duiken voor u in het dossier en bespreken de plannen van Widar met Jan Borghs, de bezieler van het project.

DE KLACHTEN VAN DE DORPSRAAD De renovatie van het Casino In de brief van de Dorpsraad lezen we: “De bescherming van het Casino en zijn omgeving heeft enkel betrekking op de huidige toestand…… Dit betekent dat de uitbreidingen die getekend zijn op de plannen niet kunnen getolereerd worden.” Verder beweert de Dorpsraad dat de bewoners ook geen toelating krijgen als ze verbouwingswerken willen uitvoeren. Wanneer we ons licht opsteken bij de Cel Onroerend erfgoed (het vroegere Monumenten & Landschappen) en bij de administratie horen we totaal tegengestelde geluiden. “De woningen zijn als onderdeel van het landschap beschermd. Dit betekent dat de Cel Onroerend erfgoed elke bouwaanvraag, zowel van particulieren of van instanties zoals Widar of De Bonte Beestenboel, individueel beoordeelt en een bindend gunstig of ongunstig advies uitbrengt. We hebben al enkele bouwaanvragen van woningen behandeld. Meestal met een gunstig advies, soms ook niet. Widar heeft voor de ondertekening van het erfpachtcontract al gevraagd naar de mogelijkheden om het Casino uit te breiden. Voor monumentenzorg was dit bespreekbaar. De Cel Onroerend erfgoed is daarna, vanaf de eerste pennentrek

betrokken bij het tot stand komen van de plannen zoals ze nu op tafel liggen. Spijtig dat niet iedereen zich aan de procedure en de manier van werken houdt.”

Het behoud van de sportvelden Maar de Dorpsraad slaat de bal pas goed mis als ze het over het behoud en de uitbreiding van de sportvelden bij het Casino hebben. We citeren uit de brief: “De sportvelden verdwijnen volledig….. In de erfpachtovereenkomst staat expliciet dat WIDAR deze sportinfrastructuur dient uit te breiden. WIDAR is al geruime tijd in overtreding omdat zij deze velden nooit onderhouden zodat gebruik onmogelijk is.” Einde citaat. Niets is minder waar en het is spijtig dat de leden van de Dorpsraad zich niet beter informeren voordat ze in de pen kruipen. Widar heeft wat de sportvelden betreft geen enkele verplichting. Om dit misverstand uit de wereld te helpen doen we het verhaal van de zoektocht naar kandidaten en de uiteindelijke overdracht in erfpacht van het Casino aan Widar. Mensen die de gemeenteraad volgen kennen dit verhaal. In november 2002 beslist de gemeenteraad om

KAPPERSZAAK VREDEBOOMSTRAAT 8 2321 MEER

Maandag: 9.00 - 18.00 Dinsdag: 9.00 - 21.00 Woensdag: gesloten Donderdag: 9.00 - 21.00 Vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 8.00 - 16.00 Zondag gesloten

03 - 315 15 25 www.haarbazaar.com

op zoek te gaan naar kandidaat erfpachtnemers voor het Casino. De gemeenteraad keurde het dossier “Herbestemming feestzaal het Casino - Voorwaarden bij een overdracht in erfpacht” goed. In dit lastenkohier stonden inderdaad een aantal voorwaarden in verband met het ter beschikking stellen van de sportvelden bij het Casino. Na bekendmaking in de pers, daagden er vijftien kandidaat erfpachtnemers op, maar één na één haken ze af omdat de voorwaarden in verband met de sportinfrastructuur hen afschrikken. Uiteindelijk dienen vier kandidaten een dossier in, maar geen enkel van de voorstellen beantwoord aan de eisen in het dossier. In juni 2004 beslist de gemeenteraad om een nieuwe oproep aan kandidaat erfpachtnemers uit te schrijven. De voorwaarde geformuleerd in het bestaande dossier blijven behouden, maar de gemeenteraad beslist, we citeren: “In dit dossier de clausule in verband met het ter beschikking stellen van de sportvelden te verwijderen.”. Nu dienen er zes kandidaten een dossier in. In november 2004 wordt het Casino in erfpacht toegewezen aan Widar en enkele maanden later, op 7 maart 2005, wordt het contract van erfpacht bij de notaris ondertekend.

VAN HEMELEN

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

Van Aertselaerstraat 21 - 2320 Hoogstraten Tel./Fax: 03 481 77 42 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be

197

15


WIDAR

EEN GESPREK MET JAN BORGHS bij dat Hoogstraten een blinde vlek was in het Widar heeft al een vestiging langs Lipseinde landschap van de gehandicaptensector. Vanuit de in Zondereigen? overheid en het regionaal overleg Turnhout was Jan Borghs: Ja, We werken hier al 25 jaar met er de vraag om initiatieven op te starten in de volwassen mentaal gehandicapte mensen. Hier in zogenaamde “arme cluster” Hoogstraten. Zondereigen hebben we zes wooneenheden waar De voornaamste reden is echter de mogelijkhein totaal 40 gehandicapte mensen permanent verden die er in de kolonie zijn. Een locatie zoals blijven. In elk huis woont een begeleidingsgezin de kolonie dient zich niet zelden aan. – een man, een vrouw en hun kinderen - een extra begeleider en zeven mensen met een handicap. Welke eigendommen heeft Widar in de koHet leven in gezinsverband is enorm belangrijk. lonie? Elk gezin kookt zijn eigen potje en verricht de Jan Borghs: We hebnormale huishoudelijben drie contracten ke taken zoals, wassen van erfpacht afgesloen strijken, de inrich‘‘Vroeger was alles ten met de stad Hoogting en het onderhoud van Justitie... wij moeten straten: de twee woenz. Overdag werken ningen, nummer 28 de bewoners in de landgeen winst maken, maar 30, tegenover het en tuinbouw, de bakkemogen zeker niet met verlies en Casino en de boerderij en een aantal werkrij, verder het Casino plaatsen waar ze kaas werken.’’ zelf met 3 ha grond maken, spinnen enz. en 1,26 ha grond met een loods, gelegen voorbij de boerderij richting En waarom nu een vestiging in Wortel-koBootjesven. lonie? We bouwen er een vestiging uit die in de toeJan Borghs: Om verschillende redenen. Hier komst een eigen dynamiek zal hebben, een zelfin Merksplas willen we niet meer groeien. Als standige vestiging die een eigen levensstijl kan onze instelling hier nog groter wordt, worden ontwikkelen. De Dorpsgemeenschap die we in de medewerkers en de bewoners vreemden voor de kolonie uitbouwen, zal daarom ook een anelkaar en dat kan niet. dere naam - BALDER – krijgen. De bewoners zullen er aan bos- en landbouw doen en helpen Een tweede reden is dat Hoogstraten vragende bij de uitbating van feestzaal het Casino, feestpartij was. Eén van de doelstellingen van Het zaal De Bayerd. Convent en de Dorpsraad van Wortel, die zich met de actie “Handen Af van Wortel-kolonie ingezet Mensen stellen zich wel eens de vraag waarom hebben voor het behoud van de kolonie, was een het allemaal zo lang moet duren? nieuwe sociale functie in de kolonie. Komt daar-

Jan Borghs

‘‘Het opmaken van de bouwplannen gebeurt in nauw overleg met de Cel Onroerend erfgoed’’

Jan Borghs: We zijn afhankelijk van bouwtoelatingen, subsidies en een erkenning door het Vlaams agentschap voor personen met een handicap. Het opmaken van bouwaanvragen gebeurt in nauw overleg met de Cel Onroerend erfgoed. Dat overleg vraagt veel tijd, ook al omdat we de gebouwen moeten aanpassen aan de noden van mensen met een handicap, aan de eisen van brandveiligheid enz. We zijn gestart met de verbouwingswerken aan de woningen 28 en 30 en hebben een bouwtoelating voor het Casino. Veel van die werken voeren we in eigen beheer uit, want de subsidies van de overheid zijn lang niet voldoende om de kosten te dragen. De kosten voor de aanpassingen aan de woningen 28 en 30 worden geraamd op 500.000 euro. Het Casino zal een miljoen euro kosten. Voor de renovatie van de tweewoonst ontvangen we subsidie van 240.000 euro. De werken aan het Casino zullen we allicht volledig zelf moeten dragen. In de loop van 2009 moet het huis tegenover het Casino bewoond zijn, dan volgt de rest.

De woningen Kolonie 28 en 29 worden aangepast. In de loop van 2009 woont hier een begeleidingsgezin samen met zeven volwassen mentaal gehandicapten. Dan heeft de kolonie terug een sociale functie, zoals dat sinds 1822 het geval was. 16

Kunnen de mensen nu en later nog terecht in Casino? Jan Borghs: Het Casino is nu een zomercafé. In het toeristisch seizoen is het ’s namiddags geopend op woensdag, donderdag, vrijdag en zondag. Van 1 oktober tot 1 mei is het Casino enkel op zondagnamiddag geopend. De zaterdagen houden we vrij voor verhuur van de zaal. Het café wordt vooral op zondag druk bezocht en de zaal is nu al bijna elke zaterdag verhuurd tot en met mei 2008. We richten ons op familiefeesten, het verenigingsleven, babyborrels,


Ik weet het, het is voor de bewoners van Wortel en zeker voor de mensen van de kolonie een grote aanpassing. Vroeger was alles van justitie… als wij de pleinen en de kleedkamers ter beschikking stellen moeten we de velden onderhouden en het water, de verwarming en de elektriciteit betalen. We moeten geen winst maken, maar mogen zeker niet met verlies werken. In het voorjaar 2008 willen we een beslissing

10

11

14

13

17

16

15

8

9 9

18

12

7

5

6

4

1

2

3

TRAP NAAR KLEEDKAMERS

S A

A

TRAP NAAR ZOLDER

TRAP NAAR ZOLDER

TRAP NAAR KELDER

WATERBEKKEN

WATERBEKKEN

S

1

WATERBEKKEN

A

2

6

5

3

7

4

8

9

12

17

18

16

14

13

15

11

A TRAP NAAR VERGADERZAAL

En de sportvelden, blijven die behouden of gaan die weg? Jan Borghs: Contractueel moeten we ze niet behouden, maar we willen ze behouden indien blijkt dat er echt belangstelling voor is. Trouwens, in de plannen van het Casino, zoals die nu voorliggen, zijn de kleedkamers behouden. Spijtig dat er, rond het ter beschikking stellen van de sportvelden, misverstanden ontstaan zijn. Wij hebben een kosten/baten analyse gemaakt. Tijdens een overleg met het stadsbestuur vernamen we dat de Sportraad ook zo’n berekening gemaakt heeft en tot het zelfde resultaat komt. Indien er tussen de 30 en de 50 wedstrijden op jaarbasis plaatsvinden kost de uitbating 73 euro per wedstrijd.

10

WIDAR kortom alle feesten die passen in het stiltegebied Wortel-kolonie. In de plannen van het Casino, zoals die nu goedgekeurd zijn, blijft de horecafunctie behouden. We hebben de toelating om het Casino uit te bouwen, in een vorm die verwijst naar de oorspronkelijke toestand met een achterbouw. Daar komen tien kamers voor het verblijf van hulpbehoevende mensen met een handicap, een therapieruimte, een leefruimte en een verblijf voor het personeel dat dag en nacht zorg moet dragen voor de bewoners.

Zo zal het Casino er binnen enkele jaren uitzien. Het bestaande hoofdgebouw blijft een taverne / feestzaal en wordt naar vorm niet gewijzigd. Rond de binnenkoer, die achter het Casino ontstaat, komen tien kamers voor de verzorging van hulpbehoevende en bedlegerige gehandicapte mensen, een therapeutische ruimte, een leefruimte en een verblijfsruimte voor het personeel. nemen. Laat dit een oproep zijn aan alle verenigingen die gebruik willen maken van de velden.

Als er een reële behoefte is komen we allicht tot een akkoord. (fh)

17


PERSOVERZICHT JULI Verenigingen die investeren in een gebouw voor hun club, kunnen bij de stad aankloppen voor een renteloze lening tot 50 % van hun investeringskosten. Het reglement bestond al langer maar is nu verfijnd.

juli - december

Begrafenisondernemer Peter Hofmans hoort om 2.00 uur ’s nacht gestommel in de gang. Iets later ziet hij een inbreker in de deuropening van zijn slaapkamer. Wanneer Hofmans begint te roepen slaat de inbreker op de vlucht. De politie treft een brandend voertuig aan in de Minderhoutsestraat. De politie gaat ervan uit

2007

De stad wil het bekken met bluswater op de industriezone De Kluis laten uitbaggeren. Het gaat om in totaal 5.000 ton vervuild slib. De kosten worden geraamd op 550.000 euro.

AUGUSTUS In de linkervleugel van het oude rusthuis komen, na de bouw van het nieuwe, functies die aansluiten bij het nieuwe rust- en zorgcentrum. De stad is op zoek naar een mogelijke invulling van de centrale en de rechter vleugel. Men denkt aan een ‘vrijetijdshuis’, met plaats voor de administratie Cultuur en vrije tijd, een tentoonstellingsruimte en vergader-, les-, en repetitielokalen. Omdat het 5de editie van de Antilliaanse feesten is, mag iedereen die geboren is in de zomer van 1983 op vrijdag gratis binnen. Wie geboren is na 9 augustus 1983 kan op vrijdag of op zaterdag een dagticket kopen voor 10 euro. Dieven gaan aan de haal met een vijftigtal goudvissen, die gestolen worden uit een vijver achter een woning in de Salm-Salmstraat. De vissen waren ongeveer twintig centimeter groot.

JULI - Bij een zoveelste ongeval op Voort in Meerle komt een 35-jarige vrouw uit Hoogstraten met haar twee kinderen van 5 en 7 jaar om het leven. Het schepencollege laat extra snelheidscontroles uitvoeren en dringt er bij de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) op aan om, in de zogenaamde ‘dodenbocht’, oplichtende verkeersborden en een flitspaal te installeren. (foto Mia Uydens) De familienaam Peeters is de meest voorkomende achternaam in de Kempen. In Hoogstraten komt hij niet voor in de top drie met op één Aerts (287), op twee Verschueren (260) en op drie Jansen (247). Het Zwitserse cateringbedrijf Gate Gourmet is de nieuwe eigenaar van De Ster. Het is nog onduidelijk of de overname gevolgen heeft op de tewerkstelling. De bestendige deputatie laat weten dat de stad een vergunning voor drie taxiwagens moet afleveren aan het bedrijf New York Taxi. De gemeente telt slechts zes vergunde taxi’s, terwijl het er achttien mogen zijn, één per duizend inwoners. De burgemeester heeft zich altijd vijandig gedragen tegenover ons”, zegt Patricia Hameeteman van New York Taxi. “Zijn neef baat in Hoogstraten Stakke Taxi uit. Hij heeft hem altijd willen beschermen”. Een 26-jarige Roemeen komt op een gruwelijke manier om het leven tijdens een zoektocht naar kledij in een kledingcontainer, opgesteld tegenover de kerk van Meerle. De man bleef met zijn hoofd haken achter de veiligheidsklep van de container en stikte.

18

dat het voertuig gebruikt is bij een ramkraak in Zundert. Daar gebruikten dieven een gestolen graafmachine om een muur, met daarin een geldautomaat, te slopen. Het apparaat en de muur gingen aan diggelen, maar de inbrekers geraakten niet tot bij het geld. Els Leemans, de weduwe van de in 1998 in Meerle vermoorde zakenman Ran Biemans, werd in december 2006 veroordeeld tot 25 jaar cel. Begin januari vluchtte ze naar Nederland, waar ze nu werd opgepakt. Vermoedelijk zal ze haar straf van 25 jaar cel in Nederland uitzitten. Zonechef Marc Snels van de lokale politie Noorderkempen vraagt een minimumbezetting van cipiers bij een staking in één van de drie gevangenissen of het centrum voor illegalen. “Enkele dagen geleden moest ik 18 van mijn 69 operationele manschappen inzetten tijdens een staking”, zegt Snels, “Zo komt de normale dienstverlening naar de burger in het gedrang”. De vzw AAACare wil het voormalige klooster van Meer kopen, om er een zorgcentrum uit te bouwen. Volgens de initiatienemer zullen de lokale verenigingen ook na de werken op de site terecht kunnen, maar daarover bestaan in Meer heel veel twijfels.

Oktober – Vandalen trekken een spoor van vernieling in de gehuchten Meersel en Maaihoek in Meerseldreef. Een groot aantal brievenbussen en distributiekastjes moesten er aan geloven. Louis Verschueren beschermt één van de distributiekastjes tegen het vocht. (foto Mia Uydens)


PERSOVERZICHT 2007 In Hoogstraten is de bebouwde oppervlakte in twintig jaar tijd met maar liefst 62 % gestegen. Dat is behoorlijk meer dan in andere vergelijkbare steden of gemeenenten. Volgens burgemeester is de schaalvergroting in de tuinbouw één van de oorzaken van die stijging. “Vroeger waren de serres 4.000 m² groot, nu groeien die uit tot 2, 3, 5, tot zelfs 20 hectaren groot”. De lokale politie heeft weer en hennepplantage opgedoekt. Ditmaal in de kelder van een villa langs de Lodewijck De Konincklaan. De Belg werkte, naar eigen zeggen, in opdracht van twee Nederlanders. De elektriciteit werd voor de meter afgetapt. Omdat een behoorlijk groot aantal woningen nog niet aansluitbaar zijn op de riolering, geven 21 van 27 Kempense gemeenten een subsidie voor het plaatsen van een individuele waterzuivering. Hoogstraten geeft, samen met nog vijf andere gemeenten, een subsidie van 500 euro. De andere gemeenten geven meer tot – bijvoorbeeld - 2.000 euro in Herselt. Meer dan 200 inwoners nemen deel aan het eerste Praatcafé, dat het stadsbestuur inricht om het ontwerp van haar beleidsplan voor te stellen. Het initiatief zal, gelet op het succes, allicht een vervolg krijgen. Buurtbewoners van de ’s Boschstraat zijn niet te spreken over een nieuwe verkaveling die op de rand van de Markvallei gepland is. Om hun ongenoegen kracht bij te zetten betogen ze bij het stadhuis en organiseren ze een petitie tegen de verkaveling. De brandweer heeft de handen vol om in Meer een koe uit de Mark te halen. Met man en macht probeerden ze het dier vanuit een rubberbootje te

vangen, maar het duurde twee uur voor het dier op het droge was. De Vlaamse milieumaatschappij legt de laatste hand aan een vistrap ten zuiden van de watermolen van Meersel-Dreef. De vistrap kost een half miljoen euro, maar is dan ook van groot belang voor de ecologische kwaliteit van het hele stroomgebied. Ook deze maand wordt er een cannabisplantage opgerold. Ditmaal zit ze verborgen in de voormalige Opel garage in Meerle. De nieuwbouw voor het Instituut voor Creatieve Opvoeding (IKO) heeft al 1,5 miljoen euro gekost. Bij een controle stelt de brandweer vast dat de dakconstructie niet voldoet aan de normen van brandveiligheid in publiek toegankelijke gebouwen.

September De personeelleden van de politiezone Noorderkempen bleven in 2006 in totaal 1.660 dagen afwezig. “Dat is problematisch”, zegt zonechef Marc Snels, die maatregelen wil nemen. Het stadsbestuur wil De Mosten rendabeler maken. Dat kan door een privépartner of een overnemer te zoeken. Daardoor zou er financiële ruimte komen voor de bouw van een zwembad. John Van Ierland is de auteur van ‘De Hertog van Salm-Salm’, een boekje met sagen en legenden die passen bij het nieuwe laarzenpad dat vertrekt bij de Castelhoeve. Op de Ulicotenseweg mist een wagen een bocht en knalt tegen een boom. Wanneer de hulpdien-

sten ter plaatse komen is de bestuurder verdwenen. Al snel blijkt dat de wagen en de nummerplaten in Nederland gestolen zijn. In de wagen vindt men allerhande inbrekersmateriaal. Vandalen beschadigen ’s nachts een aantal composities, die deel uitmaken van de achtste openluchttentoonstelling ‘Hoogstraten in Groenten en Bloemen’. Over meer dan een kilometer staan veertig composities, ontworpen door Etienne Van Nyen. Bij De Ster verdwijnen 36 banen. Negentien bedienden moeten afvloeien, zeventien collega’s worden tewerkgesteld in Eindhoven. Ida en Wiske De Roover vinden twee engelenbeelden van het orgel, verstopt achter de deur van de kapel Onze-Lieve-Vrouw op den Akker te Minderhout. De beelden zijn er door inbrekers verstopt om ze nadien te vervreemden. Wat in Minderhout niet kan, lukt in MeerselDreef wel. Daar gaan dieven aan de haal met twee waardevolle beelden. Er zijn en sporen van inbraak. Men vermoed dat de dieven zich zaterdagavond lieten insluiten, om met hun buit te verdwijnen in de drukte van de zondagmorgen. Drie dagen na de feiten wordt een verdachte uit Turnhout opgepakt. In december 2006 nam de politie een partij illegaal vuurwerk in beslag in de krantenwinkel van Dennis Aerts in Hoogstraten. De vernietiging van het vuurwerk kostte ruim 3.800 euro. De rechtbank verleend de dagbladhandelaar opschorting van straf. Plantenkwekerij BPK uit Duffel heeft een aanvraag ingediend voor de bouw van een serrecomplex van 8,5 hectaren, zeggen en schrijven

19


PERSOVERZICHT 2007 Cornelius M begon in 2002 met een drankenhandel. Om op te kunnen tegen de concurrentie verkocht hij champagne met verlies, maar betaalde nooit de daarop verschuldigde btw. De btw-administratie eist 2,6 miljoen schadevergoeding. E rechter veroordeelde de beschuldigde tot één jaar cel en een boete van 1.100 euro. De relatie tussen Sven H uit Loenhout en zijn vriendin uit Hoogstraten liep stuk. Bij Sven sloegen de stoppen door. Hij verspreidde een 30-tal naaktfoto’s van zijn ex in de winkel waar ze werkt en bezorgde een CD vol foto’s bij haar nieuwe vriend. Hij moet zich verantwoorden voor de rechter. J.O. (26) uit Wortel moet zich voor de rechtbank verantwoorden voor het bezit van kinderporno. Daarnaast zette hij tijdens chatsessies minderjarigen aan om zich uit te kleden.

Oktober – Boeren protesteren tegen de bouw van een gigantisch grote serre in de omgeving van de Hinneboomstraat. “Er gaat te veel landbouwgrond verloren, waardoor de resterende gronden onbetaalbaar worden.”. De slogans die ze gebruiken zijn duidelijk. (foto Ton Wiggenraad) twaalf voetbalvelden, groot. De serres komen in de omgeving van de Hinneboomstraat. Er loopt een openbaar onderzoek.

Er wordt ingebroken in het busstation langs de Van Aertselaarstraat. De dieven breken eerst een raam open. Eenmaal binnen verbrijzelen ze het veiligheidsglas en proberen ze de brandkast te openen, maar dat lukt niet. De buit is minimaal maar de schade is enorm.

Meer dan honderd jongeren die vanuit Sint-Lenaarts naar Hoogstraten fietsen krijgen een bekeuring omdat ze, ter hoogte van de werkzaamheden, niet op het fietspad rijden. Aan de bekeuring hangt geen boete, maar wel een verplichte les in verkeersvorming.

November November – De varkenssector verkeert in zware financiële ademnood. Sinds enkele maanden maken de biggenhouders een verlies van 20 euro per verkochte big. De stijgende voedselprijzen en de dalende verkoopprijs liggen aan de basis van de malaise.

Het stadsbestuur legt haar beleidsplan voor aan de gemeenteraad. Er zijn vooral bedenkingen bij het financiële luik. Omdat er grote investeringen zijn, moeten de belastingen allicht omhoog en wil het bestuur een deel van haar eigenomen verkopen.

Oktober De dochter van ex-schepen Roger Van Aperen (KVB) wil niet dat burgemeester Arnold Van Aperen (KVB) haar huwelijk voltrekt. Omdat de burgemeester zijn plaats niet wil afstaan, beslist het koppel om in Baarle-Hertog, de gemeente waar haar verloofde woont te trouwen. Jagers betrappen een 38-jarige Nederlander, een fanatieke milieuactivist, op heterdaad wanneer die man in Meerle de banden van hun jeeps stuk prikt. Het komt tot een schermutseling, waarbij één van de jagers lichte verwondingen oploopt. In het centrum van Wortel verliest een bestuurder van een trekker met een wagen vol maïs de controle over zijn stuur. De wagen kantelt en het monument ter ere van de gesneuvelden wordt bedolven onder de vracht.

20

Oktober – Patrick Marcaillou (Hoogstraten) en Kris Van Hees (Ravels) staan klaar om met hun 2PK naar Afrika te reizen. Het duo neemt deel aan de Touareg Trail, een alternatieve rally naar het Afrikaanse Benin. (foto Mia Uydens)


PERSOVERZICHT 2007 ouders, op één uitzondering, ondertekenden een petitie om die eis kracht bij te zetten.

DECEMBER De kerkfabriek St.-Jan Evangelist van het begijnhof verkoopt zes bouwkavels langs Poeleinde in Wortel. ACW Fusie Hoogstraten vindt het ongehoord dat de vrije markt laat spelen en geen oog heeft voor het sociale aspect. In een ‘open brief’ klaagt het ACW deze manier van werken aan. Schrijver Stan Lauryssens, die zelf een half jaar in de gevangenis van Antwerpen verbleef, komt spreken en luisteren naar de gedetineerden in de strafinrichting van Wortel. “Ik wil hen doen inzien dat je na je vrijlating op een positieve manier kan verder leven”, zegt de auteur.

November – In het Klein Seminarie komt twee derde van de leerlingen met de fiets naar school. Enkele gepensioneerde leerkrachten leggen de leerlingen uit hoe ze vrij eenvoudig zelf hun fiets kunnen repareren. (foto Mia Uydens) De vw Arnica, die maatschappelijke problemen op een menselijke manier wil aanpakken, heeft van de Koning Boudewijnstichting de prijs ‘Van Quickenborne” en 6.0000 euro ontvangen voor hun project ‘Rising’ van House of Colours. Met dit initiatief wil House of Colours jongeren ondersteunen, die zich vanuit hun achtergestelde positie proberen op te werken. De politiezone heeft twee zogenaamde hulpagenten aangeworven om de langparkeerders op de Vrijheid te verbaliseren. Vanaf maart 2008 zullen ze tweemaal per dag langs de Vrijheid wandelen en proces verbaal opmaken als u te lang parkeert. Overtreders betalen 15 euro boete.

landse seizoenarbeiders bewust om in caravans te wonen. Bij de tuinbouwbedrijven bvba Wiefra en bvba Gefas uit Meer werden bij een controle arbeiders aangetroffen die niet ingeschreven waren in het werknemersregister. Omdat de beklaagden al meermaals veroordeeld zijn voor gelijkaardige overtredingen, vordert de arbeidsauditeur nu zware effectieve straffen. De ouders van de meer dan 100 leerlingen, die een bekeuring kregen toen ze van Sint-Lenaarts naar Hoogstraten reden, eisen politiebegeleiding wanneer hun kinderen naar school rijden. Alle

Bij rashondenkennel Meerlenhof op de Voort in Meerle zijn bij een huiszoeking zes pups in beslag genomen die illegaal naar ons land waren gebracht. De 496 andere honden die op het bedrijf aanwezig waren, mogen voorlopig niet verhandeld worden. De jongerenvereniging De Slinger heeft de waarderingsprijs van ACW fusie Hoogstraten ontvangen. De vereniging zet zich in om kinderen met een handicap een gezellige namiddag te bezorgen. Om geen extra kosten te maken stapt burgemeester Van Aperen in persoonlijke naam naar de rechtbank. Hij stelt zich burgerlijke partij in een proces tegen twee jongeren, die betrapt werden op sluikstorten in Wortel-kolonie. De vzw Talita Koemi is genomineerd voor De Pluim 2007 van RTV en de Koning Boudewijnstichting. De vzw biedt jongeren uit de Hoogstraatse scholen tijdens de weekends en de vakanties een gezinsstructuur aan.

De aanvoer van aardbeien bij Veiling Hoogstaten overschreed begin november de kaap van 20 miljoen kg. Voor jaar gebeurde dat voor het eerst, maar dan pas eind december. Broeder Stan Goetschalckx uit Minderhout heeft aan de Catholic University of America in Was-hington de prestigieuze Opus-prijs gewonnen. Met het project ‘Ahadi’ organiseert hij vormingsprojecten in de vluchtelingenkampen voor Congolese, Rwandese, Burundese en Tanzaniaanse jongeren. Aan de prijs is een geldsom van 700.000 euro verbonden. De drie jeugdhuizen van Hoogstraten, de Cahier, het Slot en De Mussenakker, verzamelden 14.226 euro met hun initiatief 3 voor 11. De strafrechter heeft Alexander H (46), de eigenaar van een illegaal caravanpark langs De Mosten in Meer, vrijgesproken van huisjesmelkerij. In maart 2006 deed de politie er een inval. Volgens de rechtbank kozen de buiten-

November – De Poprockband Armedillo uit Meer is doorgestoten tot de finale van de muziekwedstrijd FrappantPOP van de provincie Antwerpen. (foto Mia Uydens) 21


De huisartsenwachtpost regio Turnhout. Vanaf 1 januari 2008 verandert de wachtdienst van huisartsen in onze gemeente ingrijpend, althans vanaf vrijdagavond en tijdens het weekend en op feestdagen. Tijdens de overige weekdagen (maandag tot donderdag) blijft er een lokale wachtdienst van 19 uur tot de volgende morgen 8 u. te bereiken via het gekende centrale oproepnummer 03.314.28.18. De huisartsenwachtpost regio Turnhout is een samenwerkingsverband tussen alle huisartsen uit de regio Turnhout. Zij heeft als doel kwalitatief hoogstaande zorg aan te bieden tijdens de wachtdienst vanuit een centraal gelegen wachtpost die snel bereikbaar is. Daarnaast is er een goede samenwerking met de spoeddiensten van de lokale ziekenhuizen, zodat men indien nodig snel kan verwijzen voor aangepaste zorg. In deze wachtpost zijn steeds meerdere huisartsen aanwezig of voor huisbezoek op de baan. Ook uw eigen huisarts uit onze gemeente zal regelmatig van wacht zijn in de wachtpost. Binnen de huisartsenwachtdienst Hoogstraten is langdurig nagedacht over de pro’s en contra’s van het meedoen aan deze wachtpost. Naast heel veel positieve punten zijn er ongetwijfeld ook een aantal kritische kanttekeningen te plaatsen, maar uiteindelijk is deze beslissing genomen omdat de huisartsen geloven in een project dat voor de patiënt en arts maximale zorg en comfort kan aanbieden, aangepast aan de noden van deze tijd. In alle ons omringende landen is dergelijk wachtpost overigens al jaren ingeburgerd.

Hoe werkt de wachtpost? In de huisartsenwachtpost kan je terecht voor dringende gezondheidsproblemen waarmee je niet kan wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts. Liefst kom ja na afspraak. Neem daarom eerst telefonisch contact op via het centraal oproepnummer 014 - 410 410 en vraag een afspraak of een huisbezoek aan. De telefoniste/ receptioniste zal u vragen volgende gegevens door te geven: naam, adres, telefoonnummer, reden van oproep en naam van uw huisarts. Je krijgt dan van de telefoniste een afspraak. Voor een huisbezoek worden uw gegevens doorgegeven aan de huisarts op ronde. Deze zal in de mate van het mogelijk zo snel mogelijk langskomen met een speciaal toegeruste en herkenbare auto, bestuurd door een security-chauffeur en voorzien van alle moderne snufjes zoals GPS .Je hebt er echter alle belang bij ter plaatse te komen indien dit mogelijk is. In de wachtpost zijn immers steeds meerdere huisartsen aanwezig. Daar kan men je niet alleen sneller helpen, maar ook in betere omstandigheden onderzoeken. De telefoniste kan je eventueel ook doorverbinden met een aanwezige arts voor overleg.

Wanneer is de wachtpost geopend? Tijdens het weekend van vrijdagavond 20 uur tot maandagmorgen 08u00. Op officiële feestdagen

22

vanaf 20u00 de avond voor de feestdag tot 08u00 de ochtend na de feestdag

Wat moet je betalen? De officiële tarieven voor weekend of feestdagen worden toegepast. Betalen kan ofwel cash ofwel met bankcontact.

Wat moet je meebrengen? Breng zeker het volgende mee als u naar de wachtpost komt: - lijst van de geneesmiddelen die u gewoonlijk inneemt - SIS kaart - kleefbriefje van de mutualiteiten - identiteitskaart - geld of bancontact/proton/kredietkaart

met de wagen: je rijdt naar de Ring van Turnhout. Aan het kruispunt van de Ring van Turnhout (R 13) met de Steenweg op Gierle (N 140) volgt u de richting ‘Centrum'. Honderd meter verder bevindt zich aan uw linkerzijde Campus Blairon. Via de slagboom rijdt u op het paradeplein, waar u uw wagen kan parkeren. Gedurende 1 uur is dit gratis en dit blijkt in de praktijk te volstaan. Overigens staan er diverse borden langs de invalswegen met vermelding “huisartsenwachtpost”. met het openbaar vervoer : alle busdiensten naar Turnhout brengen je tot aan het Station. Hier neem je de stadslijn 2, die je om het half uur tot aan de ingang van Campus Blairon brengt.

Nog meer info nodig? Waar bevindt zich de wachtpost? De huisartsenwachtpost regio Turnhout is gevestigd in Campus Blairon 410 (Steenweg op Gierle) te Turnhout. Dit is de vroegere legerkazerne. In het ‘Pieter Corbeels’ gebouw (=rechter blok van de Campus) vindt u op het gelijkvloers de wachtpost, die ook rolstoeltoegankelijk is.

Op de website vindt u alle informatie terug over de werking van de wachtpost : www.wachtpost. be . Je kan er ook met je huisarts over spreken, en onlangs heeft iedereen een flyer in de bus gekregen met uitgebreide informatie. De huisartsen uit de gemeente Hoogstraten.


H. Bloedlaan 285, HOOGSTRATEN - 03 314 83 11

NIEUWJAARSCONCERT dinsdag 1 januari 2008 deuren 19.00 uur

NIEUWJAARSDUIK Gelmel-ijsberen in Oostende bus - drankje - DUIK - zaterdag 5 januari - info@toog

www.degelmel.be 23


LEZERS SCHRIJVEN

LEZERS SCHRIJVEN Open brief aan de leden van de Kerkfabriek Sint Jan Evangelist Begijnhof Hoogstraten Geachte Heren, Wij vernemen dat u overgaat tot de openbare verkoop van 6 riante bouwkavels, gelegen aan Poeleinde te Wortel, met een oppervlakte tussen 697 en 944 m2 bestemd voor losbouw. U legt hierbij enkele voorwaarden op aan de kopers waarvan als voornaamste: de kopers mogen geen eigenaar zijn van een grond bestemd voor bebouwing, de kopers moeten binnen de zes jaar de woning bewonen en moeten er tien jaar wonen. De wetgever zegt dat elke kerkfabriek als taak heeft de eredienst mogelijk te maken. Dit betekent dat zij instaat voor het onderhoud van het kerkgebouw, het orgel, de liturgische kleding en het liturgisch vaatwerk. De leden van de kerkfabriek hebben dan ook de plicht op te treden als goede huisvader en de goederen in eigendom van de kerkfabriek goed te beheren. Wij stellen ons echter de vraag of dit de enige taak is van een kerkfabriek. Heeft een kerkfabriek ook geen sociale taak te vervullen? Als onmisbaar radertje in de structuur van de kerkgemeenschap zou u zich daar als geen ander van bewust moeten zijn. Wij merken in andere gemeenten en steden dat kerkfabrieken en kerkgemeenschappen zich inzetten voor de huisvesting van minderbegoeden in hun gemeenschap. Ook priesters zijn daar niet te benauwd om hun nek uit te steken met als inzet de verbetering van woon- en leefomstandigheden van deze mensen in de eigen omgeving. Ondertussen beslist u, leden van de kerkfabriek van het begijnhof, de vrije markt te laten spelen bij de verkoop van 6 bouwkavels. De personen met de meeste centen staan vooraan in de rij, de kerkfabriek van het begijnhof op de allereerste plaats. Wij menen dat ons gemeentebestuur in de loop van de voorbije jaren op dit vlak een socialer beleid heeft gevoerd. Een gedeelte van de gronden worden verkocht aan 80 % van de schattingsprijs en jonge mensen uit de eigen gemeenschap hebben meer kans tot het kopen van een bouwperceel. ACW fusie Hoogstraten, de plaatselijke koepel van de christelijke werknemersbeweging, vindt uw handelswijze alles behalve sociaal. Wij roepen u op om vandaag en in de toekomst een ander beleid te voeren, een beleid dat op christelijke leest geschoeid is. Steeds bereid tot een gesprek tekenen wij met achting. Namens ACW fusie Hoogstraten Vic Cornelissen, voorzitter ACW-Groep Hoogstraten Achtelsestraat, 52, 2320 Hoogstraten 24


Concert Ark een succes Op zondag 25 november organiseerde De Hoogstraatse Maand een uniek concert van de groep Ark in de begijnhofkerk van Hoogstraten. Het werd inderdaad een unieke gebeurtenis met een muzikaal programma dat niet zo vanzelfsprekend was maar dat door de uitvoerders met zoveel inleving gebracht

werd dat het talrijke publiek er muisstil van werd. Het prachtige decor van de begijnhofkerk en de muziek van de spirituele en religieuze liederen versmolten in een haast hemelse sfeer. De Hoogstraatse Maand dankt alle aanwezigen om op deze manier ook een steuntje

te hebben gegeven aan het werk van Fons Huet en Marta Macz in Guatemala. De opbrengst van dit concert komt immers volledig ten goede aan het gezondheidsproject in de kleine indiaanse dorpjes in de streek van Coban in Alta Verapaz.

Roept u maar!

Dan wordt deze foto de uwe Fotograaf Dominique Van Huffel was deze zomer op bezoek in Guatemala en was onder de indruk van het leven en het werk in de indiaanse gemeenschappen. Op zijn manier wil hij eveneens een steentje bijdrage voor het gezondheidsproject in Coban. Hij schenkt hiervoor een foto die hij nam tijdens deze reis. Wij drukken ze hieronder af. Deze foto wordt te koop aangeboden aan de meest

biedende. Iedereen die interesse heeft kan een bod doen bij De Hoogstraatse Maand. Deze foto wordt ook nog op andere plaatsen tentoongesteld om er zoveel mogelijk mensen mee kennis te laten maken. Einde april wordt het hoogste bod kenbaar gemaakt en mag de gelukkige koper de foto komen ophalen. Hou je vooral niet in en doe reeds vandaag een eerste bod.

Technische ďŹ che van de foto: Lijst 50 x 60 cm, aluminium blank met zuurvrije pass-partout, foto formaat 46 x 32 cm zwart-wit print. Wie kennis wil maken met het werk van fotograaf Dominique Van Huffel of wie ook andere foto’s van Guatemala wil bekijken surft best naar www.fotovanhuffel. be/Guatemala

Successierechten

Gemeentelijke diensten

Arbeidsongevallen

Echtgenoten en partners kunnen in het Vlaamse gewest de gezinswoning erven zonder successierechten te moeten betalen. Kinderen of ouders komen hiervoor niet in aanmerking.

Op dinsdag 1 en woensdag 2 januari 2008 zijn alle gemeentelijke diensten, ook het containerpark, gesloten.

Het Fonds voor Arbeidsongevallen houd op elke eerste vrijdag van de maand permanentie in de Warande, Warandestraat 42 te Turnhout tel. 014 / 41.94.94. telkens van 9.00 tot 12.00 uur. 25


ZO WAS HET

ZO IS HET

26

Hoek Dreef - Oude Tramweg, 70 jaar geleden gepost


dorpsleven www.demaand.be REDACTIE Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, horstendries@hotmail.com

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, toon.verleye@telenet.be

Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, franssnijders@scarlet. be

100.000ste bezoeker in het Stedelijk museum Groot Hoogstraten - Op woensdag 28 november mocht de 100.000ste bezoeker van het Stedelijk museum een geschenk in ontvangst nemen. Die 100.000ste bezoeker maakte deel uit van één van de vele groepen leerlingen die het museum naar aanleiding van een tijdelijke tentoonstelling of een educatief archeologisch project bezochten. Junior Van Aspert uit Sint-Job mocht in naam van een groep leerlingen van het Klein Seminarie een pakket boeken in ontvangst nemen uit de handen van Merho, de geesteljke vader van Kiekeboe. Het Stedelijk museum (her)opende op 24 april 1999 zijn deuren in het door de vzw Het Convent gerestaureerde voormalige conventshuis en twee aanpalende woningen van het begijnhof. Het Stedelijk museum is ontstaan uit het “Heilig Bloed Volksmuseum”, het latere Ostmuseum, opgericht door “Hoogstratens Oudheidkundige Kring” (HOK). Deze vereniging werd op 5 oktober 1928 opgericht met als doel “Historisch, oudheidkundig, artistiek en folkloristisch materiaal, vooral over Hoogstraten en omstreken te verzamelen en te bestuderen”. De collectie omvat zeer uiteenlopende objecten, met als belangrijkste deelcollecties de heemkundige, historische collectie en de bibliotheek van HOK en werken van kunstschilder Alfred Ost en van glas-in-lood kunstenaar en landschapsschilder Jan Huet. Maar de heterogene verzameling bevat ook archeologische vondsten, historische relicten, foto- en filmmateriaal en mondelinge getuigenissen over het leven van de begijnen, de kolonie als thuis van de daklozen en landlopers, het grootgrondbezit, oorlogs-, smokkel- en andere verhalen. De eenheid in deze variëteit is de betrokkenheid met het “Land van Hoogstraten”. Met deze collectie als uitgangspunt voert het museum een dynamisch tentoonstellingsbeleid. Naast het historische luik schenkt het museum ook aandacht aan eigentijdse kunstvormen. Bovendien halen ze met de regelmaat van de klok grote namen binnen in het gezellige museum. Escher, Ensor, Käthe Kollwitz, … zijn slechts enkele namen die reeds de revue passeerden. Die variëteit wordt bijzonder op prijs gesteld door het groot aantal bezoekers, gemiddeld meer dan 12.000 bezoekers per jaar, wat veel meer is dan vergelijkbare musea in andere steden of gemeenten.

Wortel: redactie@demaand.be SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net FOTO’s & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, franssnijders@scarlet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

Eén van de leerlingen van het Klein Seminarie mocht, als 100.000ste bezoeker van het Stedelijk museum, een boekenpakket in ontvangst nemen. 27


HOOGSTRATEN

Erfgoedprijzen 2007 GROOT HOOGSTRATEN - Met haar jaarlijkse Erfgoedprijzen wil de vereniging Erfgoed Hoogstraten de eigenaars van beeldbepalende gebouwen in Hoogstraten belonen voor de manier waarop ze hun eigendom behouden of met zorg renoveren. Het gaat om gebouwen die niet als (rijks)monument beschermd zijn, maar die het karakter van het centrum, de verschillende dorpskernen of de landelijke omgeving bepalen. Zonder hun inspanningen en hun (soms moedige) keuze om hun eigendom te behouden zoals hij is, zouden er veel van onze waardevolle gebouwen verdwenen zijn. Geert Schelkens, de secretaris van de werkgroep, stond voor de uitreiking van de prijzen even stil bij het begrip “erf-goed”. “Het is iets goeds, iets waardevols dat wij nu ‘erven’. Een erfenis die ons een verantwoordelijkheid geeft, de verantwoordelijkheid om het ‘goed’ over te dragen aan volgende generaties. Maar, met een projectontwikkelaar op de hoek van elke straat, staan de mooie, vaak kleinere en eenvoudige woningen, in onze gemeente onder sterke druk. Hoogstraten noemt zich wel ‘een stadje met smaak’, maar heeft tot nader order nog niet bewezen dat het, wat ruimtelijke ordening betreft, smaak heeft. Nochtans hebben mensen, steden en dorpen nood aan het behoud van hun eigenheid in een tijd van eenheidsworst, grootschaligheid en globalisering. En, wie zijn verleden vernielt, hypothekeert zijn toekomst”.

Winnaar van de Erfgoedprijs mineerd. Dit jaar heeft de werkgroep er bewust voor gekozen om meer geïntegreerde dorps of stadszichten te erkennen. Dit sluit aan bij de Europese tendens om materieel erfgoed breder op te vatten dan het beschermen van geïsoleerde waardevolle gebouwen. Een eerste waardevol geheel vormen de talrijke huizen in de Kerkstraat te Meerle. Deze straat is een mooi voorbeeld van een kempense dorpsstraat die de verbinding maakt tussen de kerk en het omliggende dorpscentrum. Reeds in 1775 wordt melding gemaakt van deze straat op de Ferrariskaart. De huizen worden gekarakteriseerd door kleinschalige, veelal halfvrijstaande 19e eeuwse dorpswoningen met een doorgang naar een achterliggend erf. Het tweede geheel van waardevolle woningen vinden we aan de Lodewijk de Konincklaan te Hoogstraten. Deze straat vormt het visuele verlengde van de monumentale Vrijheid. Hier vinden we een mooi geheel van vrijstaande burgerwoningen, overwegend gebouwd in het Interbellum, de welvarende tijdsperiode tussen de twee wereldoorlogen. De huizen zijn ruim en meestal in eclectische, art-deco of cottagestijl gebouwd en voorzien van mooi smeedijzer en glas-in-lood.

HOOGSTRATEN Lodewijk De Konincklaan Woning De Meester, nummer 262. Woning Hendrickx, nummer 266. Woning Vermeiren, nummer 268 Restaurant Noordland, nummer 276 Woning De Meeser, nummer 284 Woning Laurijssen, nummer 286 Woning De Meir, nummer 306 Woning Van Opstal, nummer 349. Woning Goris, nummer 369

MEERLE Kerkstraat Café De Posthoorn, nummer 4/6 Woning Jok, nummer 13 Woning De Koning, nummer 18/20 Woning Grootveld, nummer 41 Woning Brosens, nummer 46 Woning Brosens, nummer 47 Woning Sietsma, nummer 49

MINDERHOUT Mariaveld - Bredaseweg Fam. Broers – Verhoeven, nummer 30 Fam. Van Der Linden – Jansen, nummer 32

Tenslotte wenst de werkgroep nog een bijzonder geslaagd project te erkennen. De herbestemming en renovatie van het voormalig klooster van de missiezusters “Mariagezelschap Koningin der Apostelen “. Door ons beter bekend als de

“Duitse nonnen “. De gezamenlijke aankoop van het monumentale pand en omliggende bossen en weilanden door twee jonge gezinnen vormde het begin van een waardevolle renovatie en een hedendaagse herbestemming. Het toont – nog maar eens - aan dat particulieren een bijzonder creatieve en sterke impuls kunnen geven aan het behoud van erfgoed. (fh)

Woning Brosens in de Kerkstraat te Meerle, een voorbeeld van een bescheiden arbeiderswoning, die typisch zijn voor de dorpskern van een Kempens dorp.

Woning Goris langs de Lodewijck De Konincklaan. Een voorbeeld van architectuur uit het interbellum, gekenmerkt door het gebruik van erkers, balkons en siermetselwerk.

De drie voorgaande jaren werden telkens individuele woningen, verspreid over de stad geno-

28


HOOGSTRATEN

Geboren in 1937 – nu 70 jaar

HOOGSTRATEN – Woensdag 28 november werd om 12 uur verzameling geblazen in Hof ter Smisse voor de 70-jarigen. Het feestcomité dat zorgde voor het goede verloop bestond uit Jos Aerts, Hilda Brosens, Rik Brosens, Marcel Lambregts, Godelief Loos, Magda Michielsen, Maria Van Bergen, Jos Vermeeren en Robert Wouters. Er waren 34 jarigen die samen met hun partner er een gezellig feest van gemaakt hebben en … al afgesproken hebben om ook 75 jaar te vieren. Op de foto herkennen we ( van links naar rechts en van boven naar onder): Jan Roelen, Rik Verheyen, R. Vandenhoudt, Karl Lanslots, Fr. Meyers, Bob Wouters, Jos Stoops, Jos Aerts – Robert Van Loon, Jozef Jeuris, L. Laurijssen, Herman Doms, Jos Vermeeren – Paul Vinck, M. Gimberg, Frans Jansen, Marcel Roos, Marcel Lambregts – Jef Van Lommel, C. Janssens, Julia Krols, L. Borremans, Paula Swaegers, Constantina Elst, Rik Brosens, Frans Pinxteren – Cornelia Rombouts, Godelieve Loos, J. Borremans, Firmin De Brabander, Irma Govaerts, Hilda Brosens, Maria Van Bergen en Nelly Van Broeckhoven.

29


HOOGSTRATEN

Marcel Govaerts

Afscheid van “De Muzementen” Marcel Govaerts nam onlangs afscheid van de Muzementen. De boerderij waar hij zijn leven lang gewoond en gewerkt heeft is verkocht. Ook de gezinnen van zijn vader en grootvader werkten en woonden op dezelfde boerderij. Meer dan 100 jaar In 1897 is het eerste spoor terug te vinden van een Govaerts op de Muzementen. De grootvader van Marcel betaalde toen huur aan het kerkfabriek van het Begijnhof. In die tijd was er daar geen verharde weg. Ook de landbouwgrond was beperkt te noemen. Dat was ook zo nog toen de vader van Marcel de boerderij van thuis overnam omstreeks 1935. Het gezin groeide uit met vier kinderen. Dus moest het geboer ook uitbreiden. De omliggende bossen, ook eigendom van het kerkfabriek, mochten gerooid worden en zo groeide de boerderij niet alleen in bewoners maar ook in grond. Na zijn verplichtte legerdienst nam Marcel, een beetje noodgedwongen door de gezondheid van vader, op 18-jarige leeftijd de boerderij over. Zijn broer en zusters waren intussen reeds voor zichzelf begonnen. Tot zijn 24ste werkte hij voor thuis om daarna een zelfstandige koers te gaan varen op de ouderlijke boerderij. Al heeft hij dikwijls de wijze raad van moeder gevolgd. Marcel begon met een 15tal melkkoeien om stilaan, wanneer het mogelijk was, verder uit te breiden. Hij bouwde een welvarend bedrijf uit, op het hoogtepunt waren er een 35-40 tal melkkoeien. Dat was ruim voldoende werk voor een man alleen. Hij hield niet alleen van dieren maar ook de jeugd deed nooit tevergeefs op hem beroep. Familie uit ’t stad kwam elk jaar wel op bezoek. Getuige daarvan zijn de vele anekdotes. De toekomst bleef Marcel echter niet toelachen. De Belgische staat met al de reglementen zocht iets uit om de boeren te kl… Het melkquota werd ingevoerd. Marcel had deze reglementering vooraf geraadpleegd en had besloten om de boerderij aan de noodwendigheden aan te passen. Hij ging voortaan beesten mesten. Met veel plezier werkte hij op zijn boerderij totdat hij besloot om definitief af te bouwen. Marcel Govaerts ging enige tijd geleden, net zoals zovele mensen, op pensioen. Wanneer enkele weken geleden de laatste dieren uit de stal werden opgeladen was dit voor Marcel een emotioneel moment. De boerderij waar hij zovele jaren gelukkig leefde en met plezier werkte werd verkocht. Ook de omliggende gronden veranderden van eigenaars.

bezorgdheid gaat in het bijzonder uit naar de mensen die verblijven op de eerste verdieping. Jaarlijks biedt hij deze mensen een uitstapje aan; met de huifkar van Marcel Sprangers van het rusthuis naar het Lindenhof, ook in Hoogstraten rijden, is voor deze mensen een welgekomen afleiding. En het aangeboden ijsje wordt steeds dankbaar opgegeten.

Dankbaar Vier vrouwen (nichten van Marcel) toonden hun dankbaarheid omdat tante Marie (de moeder van de vier) ook mee mocht met de huifkar en kon genieten van de gastvrijheid en de bezoekjes van Marcel. Intussen is de vrouw overleden, maar nu Marcel op pensioen ging was dat het uitgelezen moment om hun dankbaarheid te tonen, ook omdat ze vroeger zo vaak op de boerderij op vakantie konden komen.

Outstouf Door hun toedoen werd op zaterdag 8 december, een koude ochtend, bij Marcel Sprangers de huif-

Rusthuis Marcel is echter al jaren één van de meest actieve vrijwilligers in het rusthuis van Hoogstraten. Zijn

30

De boerderij op de Muzementen

kar ingespannen om meer dan 35 familieleden te vervoeren naar de boerderij van Marcel Govaerts waar in de stal op de Muzementen een “outstouf” georganiseerd werd door Maria, tweeling Jeanne en Lucie samen met de jongste José. Met een 25-tal familieleden op de huifkar en nog een tiental genodigden die op de fiets de verplaatsing maakten kon de sfeer niet meer stuk, al zorgde daar ook de jenever wel voor. Een ganse namiddag werd er gegeten, gezongen en gedronken in de stal van de Muzemen-


HOOGSTRATEN ten totdat het tijd werd om Marcel “thuis” in de Karel Boomstraat af te zetten. Een laatste keer werd daar het lied van de Muzementen gezongen. Omstreeks 1.00 uur ’s nachts werd het stil in de straat maar er was geen gelukkiger man dan Marcel Govaerts. Zo’n afscheid had hij in zijn stoutste dromen niet verwacht. Daar is hij iedereen ontzettend dankbaar voor.

Pensioen Marcel is nu definitief op pensioen. Stilzitten is aan hem niet besteed. Hij heeft nog een stukje grond aan de Muzementen om daar wat groenten en fruit te winnen. Natuurlijk is dat teveel voor hem alleen maar met plezier deelt hij wat uit aan bekenden. Waar hij wel een hekel aan heeft is dat er uit zijn hof zo maar kolen worden afgesneden.

Tegen dergelijke diefstal kan hij niet tegen. Marcel kan ook nog goed fietsen. Voor een tripje van 30 km en soms eens zover draait hij zijn hand niet om. Hij fietst steeds alleen, dan is ie zijn eigen baas. Maar als hij iemand tegenkomt waar hij een praatje mee kan maken dan zal hij het niet laten. Marcel is immers een gelukkig man, hij heeft tijd zat.

Familie, vrienden en kennissen van Marcel

Group Eribel uit Hoogstraten bekroond als laureaat Pioniersprijs Diversiteit Maandagavond 10 december werd Group Eribel uitgeroepen tot laureaat van de Pioniersprijs Diversiteit. Het bedrijf uit Hoogstraten wordt zo beloond voor zijn inspanningen om allochtonen, jongeren, ouderen en gehandicapten kansen te geven. De Pioniersprijs Diversiteit wordt uitgereikt door het Ondernemingsplatform Diversiteit. Dat is een gezamenlijk initiatief van de werkgeversorganisaties Voka, VKW en Unizo. Met de prijs wil het bedrijven belonen die diversiteit hoog in het vaandel dragen. Uitgangspunt bij de beoordeling van de bedrijven is de wijze waarop ze diversiteit integreren in het personeelsbeleid. Creativiteit en duurzaamheid spelen daarbij een bepalende rol. Group Eribel werd als een van de zes laureaten weerhouden en mag dus een jaar lang de titel ‘Laureaat Pioniersprijs Diversiteit 2008’ dragen. Group Eribel verdient de titel voor de uitvoering

van haar diversiteitsplan. In dat plan focust de onderneming op de verschillende kansengroepen: allochtonen, jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten. Daarbij ligt veel nadruk op overleg en communicatie. Op die manier verhoogt de betrokkenheid en de openheid binnen de bedrijfscultuur. Ploegbazen volgen een scholing rond competenties met nadruk op diversiteit. Anderstaligen krijgen een opleiding Nederlands op de werkvloer. Met oudere werknemers wordt het carrièreverloop binnen de onderneming besproken. Zo werden er nieuwe uurroosters vastgelegd en zijn oudere werknemers actief als opleiders voor hun collega’s. Tegelijk werden werkposten

verbeterd met onder meer heftafels zodat de fysieke belasting sterk verminderde. Hiervoor deed het bedrijf beroep op het ervaringsfonds. Group Eribel overkoepelt twee ondernemingen, beide actief binnen de sector deuren: productiefirma Eribel en montagebedrijf Vernibouw Campens. Het aandeel van de kansengroepen binnen deze bedrijven nam sinds 2004 sterk toe. Bij Eribel zijn nu 10% oudere werknemers (+45 jaar) actief, 30% jongeren (-25 jaar), 20% allochtonen en 5% arbeidsgehandicapten. Het personeelsbestand bij Vernibouw Campens bestaat uit 32% ouderen, 27% jongeren, 3% allochtonen en 5% arbeidsgehandicapten. (ln – voka)

31


HOOGSTRATEN

Nieuwe verkavelingsaanvraag voor de ‘s Boschstraat

Groene waaier andermaal bedreigd? HOOGSTRATEN - In de zomer van 2006 liep het openbare onderzoek voor de 7 Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (Prups) die het kleinstedelijk gebied Hoogstraten moesten afbakenen. Tegen het Prup Leemstraat werden bezwaarschriften ingediend door onder meer vzw De Laermolen, Erfgoed Hoogstraten en Natuurpunt. Vooral het stuk ten oosten van de ’s Boschstraat, waar een hele lap landbouwgrond in de Markvallei naar bouwzone zou worden omgezet, stuitte op flink wat weerstand. De argumenten tegen de omzetting waren divers. Ten eerste vond men het niet gepast om deze site, waar de stad als een waaier van landbouw en groen opentrekt naar de Markvallei, voor bebouwing op te offeren. Daarbij werd het landschap geroemd om zijn natuurkundige, geografische, agrarische en esthetische waarden. Uitzonderlijk intact omdat er nooit een ‘Ruilverkaveling oude stijl’ passeerde. Verder vond men een omzetting naar bouwzone ook niet stroken met een goede ruimtelijke ordening. Komend van het centrum evolueert de bebouwing momenteel van aaneengesloten, hogere bebouwing, naar lagere losbouw. Met het toestaan van de ‘projectzone’ zou er precies verdichting komen aan de kant waar nu zo’n mooie overgang van de stad naar het buitengebied ligt. Tot slot werd er ook uit verkeersveiligheidsredenen geprotesteerd. De smalle en bochtige ’s Boschstraat werd daarbij niet geschikt geacht als ontsluitingsweg voor enkele tientallen potentiële wooneenheden. Maar ondanks het protest, keurde de Provincie het Prup toch goed. In de gemeenteraad werd het voorstel vervolgens bekrachtigd, waarbij enkel Groen! tegenstemde en Vlaams Belang zich onthield. In de zomerperiode van 2007, wanneer veel mensen weg waren en de verenigingen stillagen, werd een eerste effectieve verkavelingsaanvraag gelanceerd door grondeigenaar CW Vastgoed. Niettemin begon een golf van protest te rollen. In een mum van tijd werden 48 bezwaarschriften binnengebracht, geschreven door zowel particulieren als door enkele verenigingen die telkens heel wat mensen vertegenwoordigden. De argumenten vielen grotendeels samen met degene die we hoger al opsomden. Daarnaast vonden heel wat mensen het niet kunnen dat, naast de eigenlijke bouwzone, nog een stuk uit de landbouwstrook werd ingenomen om te dienen als tuinen voor de bouwpercelen. Zonder veel moeite werden bijna 500 handtekeningen tegen de verkaveling ingezameld. Hoogstraten wilde haar groene waaier duidelijk niet kwijt! Vooraleer het College de eigenlijke verkavelingsvergunning kon goedkeuren, moet de gemeenteraad zich eerst uitspreken over het aantal sociale kavels en het tracé van de wegen. Op de

32

De kans bestaat dat dit uitzicht binnenkort voorgoed verdwijnt. raadszitting van eind september kwam een vergelijkbare verkaveling in De Beemden aan bod. Daarbij werd voor beide punten een meerderheid gevonden. Vooral CD&V – toch de partij voor onder meer de landbouwers – kwam daarbij in een lastig parket. In tegenstelling tot hun raadsleden, die zich deels onthielden, stemden de schepenen van de partij vóór. (Noot: kort voor het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het bericht dat de vergelijkbare verkaveling in De Beemden, die wel al door de raad en het College werd goedgekeurd, nu op een beroep is gestuit van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Daardoor moet de Bestendige Deputatie nu uitspraak doen of er al dan niet een verkavelingsvergunning wordt afgeleverd.) In de ’s Boschstraat wachtte men bang af tot het moment dat ook ‘hun verkaveling’ op de agenda zou verschijnen. Enigszins tot hun verbazing gebeurde dat niet. Want amper enkele weken later kwam het bericht dat de projectontwikkelaar zijn aanvraag zou intrekken. Niettemin beseften de actievoerders toen al dat zij wellicht niet lang gerust zouden zijn. En inderdaad: nu, vlak voor de eindejaarsdagen, herlanceerde CW Vastgoed haar verkavelingsaanvraag. Gaat het om dezelfde aanvraag of veranderde er iets wezenlijks? Wij legden ons oor te luister bij enkele actievoerders, die de plannen opnieuw gingen inkijken. “Eigenlijk zijn er maar enkele verschillen,” al-

dus een buurtbewoner, “Ten eerste werd er een masterplan voor heel de zone toegevoegd, zoals in het raamakkoord van het Prup werd gevraagd. Daardoor zien we nu ongeveer wat er, naast de effectieve aanvraag voor deze 18 percelen, met de rest van de projectzone kan gebeuren. Ten tweede werden de tuinen in landbouwzone eruit gehaald. Verder wordt het regenwater nu wel via grachten afgevoerd, hetgeen bij de vorige aanvraag lang niet op punt stond.” Toch volstaan deze toegiften niet voor de buren en evenmin voor de andere tegenstanders. Een bestuurslid van Erfgoed Hoogstraten: “Hoewel er inspanningen zijn gebeurd, blijven wij principieel gekant tegen een verkaveling van de gronden, vooral omdat er elders gronden vrij liggen die minder waardevol zijn. Er werden enkele wijzigingen doorgevoerd, maar het blijft een draak van een dossier. Via het masterplan weten we nu ook dat het niet om 18, maar om enkele tientallen wooneenheden zal gaan, wat ons argument van de verkeersveiligheid alleen maar versterkt. Als onze beleidsvoerders ons stadje écht graag zien, zouden ze beter eens onderzoeken of dit Prup niet bijgesteld kan worden.” Net zoals de aanvrager, schakelen ook de actievoerders dus weer een versnelling hoger. Zij hopen dat ook nu weer veel mensen reageren, hetgeen nog kan door voor 3 januari een ondertekend bezwaarschrift binnen te brengen op het stadhuis. (dve)


HOOGSTRATEN

Een nieuwe rubriek in De Maand

Graag traag! (1) Ooit waren trage wegen vanzelfsprekende schakels in onze dagelijkse mobiliteit. Maar met het steeds drukker wordende verkeer én de milieuproblematiek in het achterhoofd, beseffen steeds meer mensen dat dit erfgoed ook in de toekomst onmisbaar zal zijn. In Hoogstraten, helaas, is in de naoorlogse periode al meer dan de helft van dit patrimonium verdwenen. Behouden wat ons nog rest, in combinatie met het heropenen van een handvol knelpunten, is dus het minimum minimorum. Via lezingen, geleide wandelingen en andere acties, wist de plaatselijke werkgroep ‘trage wegen’ een draagvlak uit te bouwen dat niet langer ontkend kan worden. Om ook de laatste blinden te doen zien, wil onze redactie voortaan iedere Maand een voetweg in de kijker stellen …

Beginnen doen we – noblesse oblige – met het 1ste deel van het Stip Stappenpad. Honderden jaren lang was het de meest gerichte verbinding tussen Wortel en Minderhout. Al enkele decennia werd het pad door aangelanden ingeploegd, maar afgeschaft werd het nooit … In 2004 stapte de voetwegenwerkgroep naar de gevangenisdirectie, als eigenaar van de grond, waar men meteen oren had naar een voorstel tot herwaardering. Met deze garantie op zak, trok de werkgroep naar het toenmalig stadsbestuur. Ook daar ging men akkoord en amper enkele maanden later werd het Stip Stappenpad op voorbeeldige wijze heraangelegd en van naambordjes voorzien. Op Monumentendag, 12 september 2004, werd de voetweg op de tonen van de Wortelse fanfare weer ingewandeld. Sindsdien wordt het dagelijks door tal van passanten gebruikt.

Schrijf in voor de Preselectie van het Groot Nederlands Dictee GROOT-HOOGSTRATEN - Is het troebleren of troubleren? En schrijft u down-under of downunder? Of is er misschien Babylonische ‘schrijfverwarring’? Naar jaarlijkse gewoonte kunt u binnenkort weer deelnemen aan de preselecties van het Groot Nederlands Dictee van Davidsfonds Nationaal. Wie het daar goed doet, maakt misschien zelfs kans om deel te nemen aan de nationale finale op 10 maart, in het Vlaams Parlement. De preselectie bestaat uit 2 delen. Een eerste opdracht bestaat erin om in groepjes van 3 of meer woorden telkens het juiste woord aan te duiden. Bij een tweede opdracht moet je in een tekst al de fout gespelde woorden onderstrepen. Een goede test om eens na te gaan hoe het gesteld is met je kennis van de spelling, zonder daarbij het risico te lopen publiekelijk af te gaan, want enkel de winnaars worden geproclameerd. Zij kunnen een mooie prijs winnen. Na afloop ontvangt iedereen een blad met de juiste oplossingen. Volwassenen kunnen deelnemen als specialist of liefhebber. De benaming spreekt voor zich. Voor jongeren zijn er 4 categorieën, aangepast aan de leeftijd. Zij schrijven best in langs de school. Ter plaatse inschrijven is in geen geval mogelijk. Je moet vóór 9 februari 2008 de som van 6 euro overmaken op rekeningnummer 431-066416169 op naam van Davidsfonds Leuven. Opgelet: voor leden van het Davidsfonds of Knackclub (lidnr. vermelden!) is het maar 5 euro. Vergeet ook niet je preselectieplaats (= Hoogstraten) te vermelden, alsook de categorie waarin je deelneemt (specialist of liefhebber). Je krijgt een deelnemerskaart toegestuurd, die je voor de deelname moet kunnen voorleggen. De proef voor volwassenen begint om 9 uur. De proclamatie mag je verwachten rond 11 uur 45. Niet vergeten: op tijd inschrijven, deelnemerskaart en balpen meebrengen. Waar en wanneer? Zaterdag 23 februari 2008, om 9 uur, in het Klein Seminarie in Hoogstraten. Meer info bij Joos Croes (03/314.49.24 of joos_croes@telenet.be) en op de webstek van het Davidsfonds: www.Davidsfonds.be.

CINE HORIZON Op donderdag 10 januari stelt Ciné Horizon de documentaire film RIZE van David LaChapelle voor. In zijn debuutdecumentaire laat modefotograaf, clip-regisseur en ontwerper van cd-hoesjes LaChapelle, je kennismaken met clowning en krumping: twee hyperenergieke dansvormen die een samenvloeiing zijn van combat clown-mime en trial-dance en het handelsmerk van Tommy the Clown. Dansend vrolijkt hij de achterbuurten van South Central LA op. Tommy slaagt erin jongeren te overtuigen het geweld en de straatbendes achter zich te laten en zich over te geven aan ‘clowning’. Ondertussen zijn al ruim 50 groepen actief, elk met hun eigen stijl en accenten. Jaarlijks troepen ze samen voor een ‘battle’ tussen de clowners en krumpers. Agressie geuit met schoonheid. Een fantastische soundtrack vergezelt deze verbluffende docu!

33


HOOFDSPONSOR

• • • • •

Aertsen Zakenkantoor/KBC Entrec Highstreet Immo Noord Impuls

© Foto De Greef - Hoogstraten

SPONSOR

34

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Amigo Reizen Apart Keukens Apotheek L. Horsten Architectenburo F. Tuytelaers Bakkerij Joost Muesen Bakkerij Mathijsen Patrick Bloemen Iris Boschmans Reizen / Flash Travel Brasserie Knechtjeshuis Bruurs Fashion Café De Gelmel Citibank De Gulden Coppe De Jachthoorn Taverne Den Bottel Den Engel Dexia - Vrijheid 109 Eethuis Roma Eribel / Vernibouw Framandi Lederwaren - Schoenen Frituur Bij Jan Green House High Hair Haarkappers Hoela Hoep GB Partner Quirijnen Hostillerie De Tram Juwelier Martens Juwelier Tibax


• • • • • • • • • • • • • • •

Keeroen Le Carte D’ Or Leonidas Pralines Lingerie Belle Moriaenshooft Optiek D. Van den Bosch Optiek Tom De Bruyne Pompidon Restaurant Armiaen Restaurant Begijnhof Roeffen Mode Schoenen Pillot Schroë Dirk VVV Hoogstraten Warenhuis De Vrijheid

DEELNEMER • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

A Posteriori Annie’s Boetiek Apotheek Christel De Meester Apotheek Fransen Argenta Assiver AVM Vastgoed Bakkerij Adriaensen - Adams Bizar Swingcafé Bling Bloemenboetiek Blokker Boys and Girls Broekenhuis Café Hemeltje Lief Cigest Cosa fiori De Blauwe Regen De Boer & Partners De Broodplank De Keuster / Centea De Kikkerprins De Pastinakel Delta Lloyd Doms Woongarnering Foto De Greef Fun 2 Move

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Hemels Het Chocoladehuis Het Moment Het Torenijzer Hofmans-Mertens Begrafenissen ID Coiffure Il Cielo Immo Van Huffel Infraligne Jansen Keukens Janssens & Janssens Kalisto Kempi Meubel Kiosk Klavertje Vier Kreatos Hoogstraten Kruidvat bvba Limada Confort Ludo De Meester Marccain Mevrouw lingerie Muziekhandel ‘De Gouden Toets’ Pompon Present Quick Service Quick Shop Ramo Randstad Interim Schilderwerken Mertens Slagerij Hofkens Standaard Boekhandel Start People State Of Sport Steps Fashion Stijl ‘t Eglantierken ‘t Verschil Top Vastgoed Trendies Fashion V2 bij Van Heeren en Hovelingen Van Huffel bvba Van Huffel Verzekeringen Vandersmissen Feestservice Verschueren fietsen Versmissen & Janssens 35


HOOGSTRATEN

Bib Biep, nieuws uit de bibliotheek

Gedichtendag, Leesgroep en nieuwe tijdschriften

Door de gang des levens is onze huisdichteres als geen ander geboeid. Ook de wentelgang van de seizoenen trekt haar aandacht. Deze Maand een eigen kijk op wat wij kennen als de donkere novemberdagen. Of toch niet?

Leesgroep GROOT-HOOGSTRATEN - In het nieuwe jaar spreken de leden van de leesgroep van Hoogstraten over het boek ‘Aan Chesil Beach’ van Ian McEwan. Een boek over relaties in de sixties. Wie wil kan nog aansluiten. Je bent van harte welkom op maandag 14 januari tussen 20 en 22 uur. We verwachten in de leesgroep dat je het boek vooraf thuis leest en er verder samen, onder begeleiding, over spreekt. De leesgroep wordt begeleid door Leesweb, een organisatie die zich bezighoudt met leesbevordering. De andere data voor de leesgroep zijn de maandagen 11 februari, 10 maart, 14 april en 19 mei. Andere boeken die in 2008 nog besproken zullen worden zijn onder meer ‘Mevrouw Verona daalt de heuvel af’ (Dimitri Verhulst) en ‘Datumloze dagen’ (Jeroen Brouwers).

Ook in 2008 zal de bib een uitgebreid activiteitenpalet aanbieden.

Nieuwe tijdschriften Vanaf 2008 heeft de bib enkele nieuwe tijdschriften in haar aanbod genomen: - Delicious: maandelijks kooktijdschrift (bib Wortel) - FietsActief: fietsmagazine voor de recreatieve fietser (6 x per jaar, tijdens het fietsseizoen) (Meer) - Goed Gevoel: maandelijks tijdschrift over de gezondheid (Wortel) - Grinta: tweemaandelijks tijdschrift voor de actieve fietser (Hoogstraten en Meer) - Mind Magazine: tijdschrift rond psychologie en welness (10 x per jaar) (Hoogstraten) - Nest: Vlaanderens country magazine, tweemaandelijks (Wortel) - Personal Computer Magazine: maandelijks computertijdschrift (Minderhout) - Seasons: tijdschrift over het buitenleven (8 x per jaar) (Minderhout) - Vino Magazine: tweemaandelijks wijntijdschrift (Hoogstraten)

36

Gedicht in De Maand

Het lage licht van eind november en nog één haas in beemd en wei ik schik me in een hoek van geel. De winterkoning maakt mij blij.

Donderdag 31 januari verzorgt Koen Stassijns de jaarlijkse Gedichtendag.

Gedichtendag met Koen Stassijns Ieder jaar op de laatste donderdag van januari zet Vlaanderen haar poëzie in de kijker. Dit jaar valt deze Gedichtendag op de 31ste. Dan heeft de Hoogstraatse bib Koen Stassijns te gast. Samen met Ivo Van Strijtem stelde hij de reeks De mooiste van … samen, maar daarnaast heeft hij ook eigen werk, zoals Zwijghout, gepubliceerd. ’s Namiddags houdt Stassijns een lezing voor een aantal 5de en 6de leerjaren van het secundair onderwijs. Hiervoor werden de scholen uitgenodigd. Om 20 uur zal Koen Stassijns dan voor het algemene publiek spreken? Iedereen is van harte welkom om te luisteren naar de grote gedichten van 20ste eeuw en een aantal van zijn eigen werken. Let op: voor deze avondsessie moet u vooraf inschrijven in de bib. De toegangsprijs bedraagt 3 euro.

Het kleine, vlugge vogeltje springt voor mijn oog van hak op tak. En tak naar schaduw van november het maakt mij kalm, maakt mij mak. Dat gele licht op bos en streken, van Markvallei tot Bootjesven. Begrafenis van warme zoenen. Ik groet de gaander die ik ken. En dan tot kerstmis weerom smachten. De bal in konterfei en den. En dan tot nieuwjaar, met de kaarten. Geschreven met de mail of pen. Aah, lage licht van laat november, een kindeke in ademnood. Verschuilt zich in een hoek en kelder. Maar in de lente kleur jij rood. R. Servaes november 2007


HOOGSTRATEN

Piuskoor verwent volle Rabboenizaal HOOGSTRATEN - Blijkbaar lagen de verwachtingen hoog bij de vele toehoorders, die voor een uitverkochte Rabboenizaal zorgden. Het was bijwijlen dringen om een goed plaatsje te bemachtigen. Door het luchtige programma en door toevoeging van percussie, elektronische piano en vleugelpiano voor de romantische stukken, heeft het Piuskoor de verwachtingen echter met glans ingelost. Van het middeleeuwse Vlaamse erfgoed “Als ic u

vinde” tot “The Phantom of the Opera” van Andrew Lloyd Webber, werd het al gauw duidelijk dat het thema van de avond ‘de liefde’ zou zijn. Het was zeer ontspannend voor de toehoorders en de koorleden hadden er duidelijk veel zin in. Het geheel was tot in de puntjes verzorgd, van de programmaboekjes tot en met het decor, met een heuse volle maan achter het koor. De samenzang met de volle zaal werd een extra verwenning van het publiek. Wanneer de eerste

tonen van de “Eirbisseme van Hoogstraten” werden ingezet, kon de avond niet meer stuk. De staande ovatie op het einde, die leek te blijven duren, zorgde nog voor enkele bisnummers. Tot ver voorbij middernacht, met een schitterende volle maan aan het firmament, bleven velen nog napalaveren bij een glaasje. Dit concert belooft reeds dat we nog veel kunnen verwachten van dit dynamische koor. (fm, foto: lvr)

Met ‘Zing, zing, bij volle maan’, bewees het Piuskoor dat ze ook in andere dan de vertrouwde genres kunnen schitteren.

Tinello maakt tv HOOGSTRATEN - Een puike prestatie, dat is het minste wat je kan zeggen van ‘Hier, daar en ginder’, Tinello’s jongste productie. In een 9 keer uitverkochte Ceciliazaal speelden zij de opname van een televisiespelletje, waarbij we zowel voor als achter de schermen mochten kijken. Een presentator die door zijn producer afgedankt dreigt te worden. Zijn subliem-nichterige assistent. Een koppel op de rand van een echtscheiding, waarbij de man doet wat hij kan om in beeld te komen. Een andere, zeer timide kandidaat die van geen hout pijlen kan maken en op de koop toe door zijn dochter wordt afgeblaft. Verder waren de make-updame en de glossy journaliste op het appel, alsook scoredame ‘Fatima Verbunt’ die zo als stand-in had kunnen dienen voor Madge van de legendarische Dame Edna. Maar tot slot even goed de eenvoudige klusjesman, die ons in afwachting van zijn medisch rapport, naast de lachsalvo’s toch ook deed stilstaan bij de ernst van het leven.

Eerbetoon aan ‘CC Cecilia’ Dat Tinello een boontje heeft voor zaal Cecilia, dat is algemeen geweten. Eén van de zelfgemaakte reclamespots die tijdens hun recentste stuk als intermezzo werden geprojecteerd, toonde Hoogstraten en haar troeven: ‘haar Begijnhof’, ‘haar Vrijheid’, ‘haar scholen’ en ‘haar bibliotheek’ … Met telkens mooie beelden van op de toren. En waar zoemde die camera opeens op in, terwijl de titel ‘haar cultureel centrum’ verscheen? Juist! Het gammele, maar onmisbare zaaltje ‘Sint-Cecilia’, helemaal verscholen tussen de appartementsblokken! Een spontaan en welgemeend applaus brak uit bij de aanwezigen. Een mooie opsteker voor het lokaal dat Hoogtraten inmiddels al 125 jaar depanneert op vlak van culturele ruimtes.

Ook een Cecilia-adept? Noteer dan alvast zondag 13 april in uw agenda. Dan zet de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij Sint-Cecilia haar parel in de bloemen.

Dit was geen eenvoudig stuk, niet om te spelen, maar evenmin om te regisseren of technisch te ondersteunen! Toch was dit alles, inclusief de reclamespots (met Bh’s!*), jingles, belichting en muziek, gewoonweg af! Proficiat, Tinello! (* Bh’s = Bekende Hoogstratenaren, zoals ‘de Will’).

37


HOOGSTRATEN

Het 2de Erfgoedbanket: een absolute voltreffer GROOT-HOOGSTRATEN - Compleet uitverkocht! Plus een serieuze wachtlijst … Het 2de Erfgoedbanket van de Werkgroep Culinair en VTI Spijker was weerom een voltreffer. Nu zeggen cijfers natuurlijk niet alles. Het avondprogramma daarentegen deed dat wel. Nooit beseft dat streekeigen maar ‘vergeten’ groenten zó goed konden smaken! Heerlijke hapjes op de receptie. Een zacht raapstelensoepje. Excellente meerval met de verloren gewaande kardoen. Gesmoorde konijnenbout in savooiblad … En wat smaakte de pastinaakpuree daarbij fel beter dan het klinkt! En dan afsluiten met een in Kriek gepocheerd peertje, vergezeld van peperkoekijs en een coulis van gekonfijte engelwortel (zeg maar angélique!). Dit alles vergezeld van oorstrelende folkmuziek door het aanstormend talent van Falafel. Meer moest dat inderdaad niet zijn … De organisatoren hebben slechts één probleem: hoe kunnen ze dit volgend jaar evenaren? (Benieuwd naar de recepten die Guy Sannen en Jef Van den Bossche speciaal voor het banket samenstelden? U leest ze elders in dit nummer.)

Falafel, ook een streekproduct, waarvan zelfs de drie jongste leden (13, 17 en 19) klonken alsof ze al jaar en dag in het folkvak zaten.

Meer dan 130 aanwezigen genoten van de heerlijke menu die Guy Sannen met zijn leerlingen bereidde. Verschillende ‘vergeten groenten’ wisten ze uit de vergetelheid los te rukken. Pluim ook voor de vlotte bediening door de leerlingen, o.l.v. Bernadette De Vrij en Leen Vanderlinden.

De WG Culinair en de Hotelschool mochten flink wat complimenten in ontvangst nemen voor hun 2de Streekspecialiteitenbanket. Coordinator Gust Lauryssen heette de aanwezigen welkom.

Yoga en Afro-jazz HOOGSTRATEN – In september startte Spagaatje met yogalessen. In januari wil men deze sessie verder zetten. De lessen staan zowel open voor beginners als gevorderden. Zij gaan door op maandagavond in de turnzaal van basisschool Spijker, Antoon de Lalaingstraat 3a te Hoogstraten. Vooraf inschrijven is een must. Dit kan via mail: info@spagaatje.be of telefonisch bij de bestuursleden voor vrijdag 4 januari. De aanvang van de

38

nieuwe lessenreeks, het aantal lessen en het aanvangsuur hangen af van het aantal deelnemers. Ook de prijs is hiervan afhankelijk. Afro-jazz is een combinatie van Afrikaanse dans met jazzdans. Belangrijke accenten in de lessen zijn: werken met verschillende ritmes, ritme dat zo belangrijk is in de Afrikaanse dans, basisvormen uit de Afrikaanse dans waaronder: contractreleasebewegingen, sprongen, … werken met

repetitieve bewegingen om doorstroming te krijgen. Doel is ‘meer geaard te geraken’, de energie van heel het lichaam met de vloer te vinden. Voor mensen die houden van energievol bewegen, vanaf 14 jaar. Vanaf maandag 7 januari op maandagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur. Een tiendelige lessenreeks met mogelijkheid tot verlenging. Prijs: 50 euro. Ook inschrijven voor vrijdag 4 januari via mail info@spagaatje.be of telefonisch bij één van de bestuursleden.


HOOGSTRATEN

Week van de Smaak in het VTI GROOT-HOOGSTRATEN - Al jaar en dag staat het VTI Spijker terecht bekend als één van de troeven van ons stadje. Wie er al eens op een weekdag rondliep, heeft wellicht genoten van de aanstekelijk gonzende ‘drive’ die er alomtegenwoordig is. Met diezelfde drive werd eind november ook weer deelgenomen aan de ‘Week van de Smaak’. In de zelfbediening konden leerlingen en leerkrachten een ganse week proeven van eerlijke gerechten uit het kort en ver verleden, geheel in het thema ‘De smaak van toen’. De bakkers verdiepten zich tegelijkertijd in traditionele broodsoorten. ‘Vergeten groenten’ kwamen uitgebreid terug in de weekmenu’s. De afdeling STW combineerde oud en nieuw door zowel te werken rond klassieke bewaarmethodes als rond schuimpjes. Net zoals vorig jaar werd opnieuw samengewerkt met de vzw Licht en Liefde (voor mensen met een visuele handicap), in de vorm van een project ‘proeven in het donker’. Italië, het centrale thema tijdens de afgelopen Week van de Smaak, kwam ruimschoots aan bod in de projecten van 3 en 4 ‘Hotel’: zowel de taal, als de cultuur, de wijnen, … Bijzonder gesmaakt werd het project van het 4de jaar ‘Restaurant en keuken’, die kookten voor, maar ook met kinderen van de lagere school!

De leerlingen van 4 ‘Restaurant en keuken’ kookten met en voor de kinderen van de lagere school.

Zij zijn 50 geworden …

HOOGSTRATEN - Maar ge zou het voorwaar niet zeggen! Op 4 november kwamen in totaal 42 ‘halve eeuwelingen’ naar de Pax om er te genieten van een smakelijke brunch. Heel wat gekende koppen, maar ook andere, die we al even graag eens terug zagen. Telkens van links naar rechts ziet u: zittend: Hilde Faes, Leen Krols, Ingrid Embrechts, Mie Gillis, Carine Sledsens, Ria Joosen, Leen Vissers, Min Van Delm, Rita Aerts, Greet Van Bergen, Marleen Spanenburg, Maria Meyvis – 2de rij: Harry Wuyts, Luc Swolfs, Stefaan Vermeiren, Wies Roovers, Greet Verschueren, Annemie Doms, Vera Van Loock, Karel Bolckmans, Herwig Storms, Marleen Van Ginkel, Vera Haest, Mai Goetschalckx, Ria De Roover, Els Willems, Francine Adams, Nadine Peetermans – achteraan: Eric Geerts, Karel Van den Keybus, Marc De Keuster, Leo Gabriëls, Armand Jacobs, Herman Janssen, Michel Oostvogels, Marc Haseldonckx, Jef Faes, Liliane Adams, Josée Van Den Heuvel, Ria Hendrickx, Hild Jansen en Eddy Hendrickx. (dh, foto Jef Floren) 39


HOOGSTRATEN

Om 2008 feestelijk te starten …

De recepten van het Erfgoedbanket! Na afloop van het Erfgoedbanket kreeg de Werkgroep Culinair verschillende vragen naar de recepten van de welgesmaakte gerechten. De redactie van De Hoogstraatse Maand is samenstellers Guy Sannen en Jef Van den Bossche erg dankbaar dat wij deze mochten publiceren. Onderstaande beschrijvingen gelden telkens voor vier personen. Raapstelensoep Ingrediënten - 1,5 liter kippen- of gevogeltebouillon (kan ook vervangen worden door water en een bouillonblokje) - 0,5 kg raapstelen - 30 g boter - 30 g bloem - peper en zout Bereidingswijze 1. Smelt de boter in een grote pot en voeg hierna de bloem toe en roer goed door. 2. Voeg nu de bouillon toe en laat even doorkoken. 3. Voeg de raapstelen erbij laat weer even koken en mix vervolgens de soep. 4. Kruid eventueel bij met peper en zout.

Meerval met gestoofde kardoen en groene kruiden Ingrediënten - 500 g gekuiste meerval in vier gelijke porties gesneden - 400 g kardoen - 100 g room - 100 g gevogeltebouillon - busseltje dille en dragon - peper en zout Bereidingswijze 1. Schil de stengels kardoen met een dunschiller, snij ze in reepjes, stoof ze op een zacht vuurtje gaar met wat boter en kruid met peper

Zo ziet de pastinaak eruit voor hij wordt verwerkt. 40

en zout. 2. Meng de room en de gevogeltebouillon samen en laat tot de gewenste dikte inkoken, voeg op het einde de fijngesneden kruiden toe en kruid met peper en zout. 3. Bak de met peper en zout gekruide meerval gaar. 4. Dresseer naar eigen fantasie op een bord.

Gebraden konijnenfilet met savooi en pastinaakpuree Dit recept werd lichtjes aangepast zodat het gemakkelijker te vervaardigen is. Ingrediënten - 800 g konijnenfilet - 1 halve savooikool - 2 pastinaakwortels - 300 g bloemaardappelen - 2 ajuinen - 200 g spek in fijne reepjes gesneden - 300 g wild- of gevogeltebouillon - een beetje rode wijn - peper en zout Bereidingswijze 1. Begin met een fles rode wijn open te doen en voor uzelf een glas uit te schenken, dit voor een prettiger kookuurtje ... 2. Snij de savooi en de ajuin in fijne reepjes en stoof ze met het spek aan in een goede klont

3.

4. 5.

6. 7.

boter, kruid bij met wat peper en zout (pas op met het zout want spek geeft ook een zoute smaak af). Eventueel kunt u ook een goede scheut water toevoegen: dit vergemakkelijkt het stoven van de savooi. Schil de pastinaak en snij in blokjes. Doe dit ook met de aardappelen en kook ze gaar met wat zout. Wanneer ze gaar zijn fijn stampen met een pureestamper en doen afsmaken met peper, zout en muskaatnoot (let op want pastinaak heeft van nature een zoete smaak als je te hard kruid zal je deze smaak wegkruiden en dat is zonde). Drink nog eens van uw glas wijn! Doe de bouillon in een potje met een goede scheut wijn (als de fles nog niet leeg is!!!) en laat de saus tot de gewenste dikte inkoken. Kruid bij met peper en zout. Bak de konijnenfilets gaar met peper en zout. Dresseer op een warm bord naar eigen fantasie.

In kriekbier gepocheerd peertje met peperkoek ijs en coulis van gekonfijte engelwortel Het peperkoekijs kan eventueel vervangen worden door vanille-ijs die u zelf kunt maken of kunt aankopen, hetgeen het werk natuurlijk sterk vergemakkelijkt. Dit geldt uiteraard ook voor de engelwortel. Ingrediënten gepocheerd peertje - 4 stuks geschilde kleine stoofpeertjes - 1 flesje kriekbier - 250 g suiker Bereidingswijze 1. Schil de peertjes en ontdoe ze aan de onderkant van de pitjes en kook ze gaar in het bier en de suiker. Ingrediënten peperkoekijs - 500 g melk - 250 g room - 7 eierdooiers

Het resultaat: konijnfilet met savooi en pastinaakpuree.


HOOGSTRATEN - 190 g suiker - 300 g peperkoek Bereidingswijze 1. Klop de eierdooiers en de suiker wit. 2. Kook de melk en de room. 3. Voeg het eimengsel bij de kokende melk en room en roer op een zacht vuurtje met een houten lepel. Het mengsel is klaar wanneer het mengsel niet meer van de lepel drupt. Let op: dit mag zeker niet meer koken anders is het kapot en kan u het alleen nog maar weggooien. 4. Als het mengsel klaar is, mixt u de in stukjes gesneden peperkoek er door. 5. Laat dit één nacht rijpen in de frigo. 6. Het ijs afdraaien in een ijsmachine of in de diepvriezer plaatsen en om het kwartier met een klopper of houten lepel dooreen roeren tot de gewenste dikte is bereikt. Ingrediënten engelwortelcoulis - 200 g gekonfijte engelwortel of angélique - 200 g water Bereidingswijze 1. Voeg bovenstaande ingrediënten samen en kook ze tot de engelwortel gaar is. 2. Vervolgens even mixen en door een zeef gieten. De Werkgroep Culinair Erfgoed, Hotelschool Spijker én De Hoogstraatse Maand wensen u smakelijk eten! (inleiding en foto’s: dh, recepten: jvdb en gs)

Ste- Catharina scoort “uitmuntend” Hoogstraten - Het afgelopen jaar stond voor de fanfare Ste-Catharina in het teken van de deelname aan de orkestwedstrijd van de provincie Antwerpen. Aan die wedstrijd zijn subsidies verbonden afhankelijk van de categorie waarin je geplaatst wordt door de vakjury. In 2003 liep deze wedstrijd niet zo best af voor de fanfare. Werk aan de winkel dus voor de dirigent om in 2007 wel te slagen in de missie. Nadat de jury de twee verplichte werken aangeduid had kon de voorbereiding beginnen. “Cry of the falcon” (of was het nu Godess Freya) en “Rhapsodia” zouden maanden de scène vormen van de repetitie-ijver. De komst van componist Kevin Houben lokte heel wat positieve reacties uit. Op een concert in De Haan bracht Ste-Catharina voor het eerst “Cry of the Falcon”, een eerste poging die redelijk meeviel. In september nam de fanfare deel aan een evaluatieconcert en in oktober werd de Ste-Catharina met deze prachtcomposities provinciaal Vlamokampioen 2007. Nadien werden de werken een beetje op het achterplan gezet om ook het jaarconcert niet in het gevaar te brengen. In november was het opnieuw ijverig repeteren in de Pax, in de parochiezaal van Minderhout en die van Wortel. Partiële repetities wisselden elkaar af met gewone repetities en stilaan groeide het

vertrouwen dat het goed zat. Op 25 november trad de fanfare dan in de arena in De Kuub, de nieuwe zaal van de Warande te Turnhout. De jury bestond uit Piet Swerts, Jan Hadermann, Dirk De Caluwé en Nico Neyens, vier gerenommeerde componist-dirigenten. Al tijdens het inspeelwerk werd duidelijk dat de concentratie goed zat, dat er goed gestemd stond en dat de zenuwen goed onder controle waren. De fanfare verliet tevreden het podium nadat beide wedstrijdwerken gespeeld waren. Dan was het enkel nog wachten op de uitslag. Ste-Catharina eindigde uitmuntendheid met 76%, waardoor de fanfare stijgt met maar liefst twee afdelingen! Natuurlijk werd dit zowel in de Warande als in Hoogstraten gevierd. Het was voor iedereen een leerrijke ervaring en het is goed om weten dat we in Hoogstraten een prachtig orkest hebben. De jury was het hier volmondig mee eens. Een dikke proficiat voor de muzikanten en hun dirigent Bart. Het maandenlange werken werd met een mooie titel beloond. Vanaf nu zijn de ogen gericht op 17 februari 2008 wanneer het jaarconcert, met als thema “10”, plaats zal vinden. We kijken uit naar het nieuwe jeugdorkest JoCatho zal dat een eerste zaaloptreden verzorgen. Dit moet ook weer een uitmuntende namiddag worden! (sb)

Wilmaaa! Ik zit vast in de Hinnenboom! HOOGSTRATEN - Hoogstraten, het walhalla van de verkeersonkunde. Waar het centrum overdag in de knoop zit en ‘s nachts eerder een racebaan lijkt. Hoogstraten, waar 3 van de 4 westelijke ontsluitingswegen tegelijkertijd en quasi onaangekondigd werden opengegooid. En als er dan in de Hinnenboomstraat een chauffeur komt die de verbodsborden vlak voor een verse betonlaag negeert, dan krijg je taferelen als op bovenstaande foto. Naar verluidt is de vrachtwagen inmiddels opgekocht om te figureren in de volgende Flinstonefilm. Stenen wielen, haha. (dve, foto Fons Van Looveren).

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 info@bfdg.be www.bfdg.be

184

41


HOOGSTRATEN

The Marckriver Jazzclub presenteert:

Jazzwandeling 2008 HOOGSTRATEN - Uitzonderlijk kunt u de jazzclub in januari niet terugvinden in zaal SintCecilia, ondertussen al 7 seizoenen hun vaste stek. In plaats daarvan vindt u hen te velde en wel op zondag 20 januari. Dan organiseren zij opnieuw een jazzwandeling. De “Jubileum Jazzwandeling 2006” is de geschiedenis ingegaan als de meest succesvolle die de club ooit organiseerde. Maar trouwe volgelingen weten dat de Marckriver zichzelf ieder jaar overtreft. Na de voorbije 3 erg geslaagde concerten in het zaaltje, zal de club dus andermaal het sportieve en het aangename bundelen in een rustige wandeling van 2 keer één uur (samen ca. 7 km), met een flinke pauze ergens zowat halverwege. Volgens de organisatoren krijgen we opnieuw een stralend winterzonnetje en zal de jenever tijdens de pauze er van smaak nog op vooruit gegaan zijn. Ook de warme chocomelk (met of zonder jenever) van Marie Anne Servaes is er weer. En kenners weten dat zij daarvoor het voortreffelijke recept van vader Frans Masschelein gebruikt. Dit alles wordt vergezeld van – wat had u gedacht – stemmige New Orleansmuziek.

Bent u ook van ’68? HOOGSTRATEN - Het zijn misschien niet allemaal ‘kinderen van mei ‘68’, maar geboren in 1968 zijn ze allemaal. Én opgegroeid in Hoogstraten. Volgend jaar worden ze dus 40 en dat zal gevierd worden! Het feestcomité is al een eerste keer bij elkaar geweest en er werd alvast beslist een blog op te starten, om op die manier

gegevens (adressen, emails, …) te verzamelen en anderzijds al eens te polsen of het feestgevoel ook leeft bij andere jaargenoten. Bent u van Hoogstraten en ook van ’68, reageer dan via http://hoogstraten1968.blogspot.com. Waard om te bezoeken!

29 In tijden waar afbraak zegeviert, willen wij de Vrijheid verkopen! Niet letterlijk, we willen ze u gewoon weer graag doen zien … Daartoe brengen we elke maand een detail in beeld dat u en ons charmeert. En dit deze maand dus voor de 29ste keer. Niet dat het al veel geholpen heeft, want bouwlustigen lijken nog altijd carte blanche te krijgen in het Knokke van de Kempen. Niettemin doe we koppig voort. Misschien krijgen we de betonmaffia er wel niet mee klein, maar ‘baat het niet, dan schaadt het niet’.

Terugkomst wordt voorzien omstreeks 16.30, waarna de Marckriver New Orleans Jazzfriends u vergasten op een heus concert. Ondertussen kunt u genieten van een excellent buffet in de Castelhoeve: erwtensoep met brood en groentenpureestomp met kop of ham. Dit alles wordt u aangeboden voor de luttele som van 15 euro per persoon (12 voor houders van een MRJC Goldcard). Alleen de dranken zijn dan nog voor eigen rekening. Het einde is voorzien rond 19 uur. Het wandelpad is voor 80% ‘geplaveid’ met Kempisch zand. Dit betekent dat we met onze dansschoentjes niet ver zullen geraken en dat we harder zullen moeten duwen aan de eventuele kinderkoetsen. Stevige stapschoenen is ideaal, bij regenweer misschien ook laarzen. Waar en wanneer? Zondag 20 januari, vanuit de Castelhoeve, Groeske 2 in Castelré (Nl.). Bijeenkomst vanaf 13 uur. Vertrek om 13 uur 30. Er is parking aan de hoeve. Inschrijven dient te gebeuren vóór woensdag 16 januari. Het aantal plaatsen is beperkt tot 120, waarbij de leden voorrang hebben. Informatie en (verplichte) inschrijving bij Jef Servaes: tussen 8 en 17 uur op 03/314.55.03 of na 17 uur op 0472/65.89.66. Uw reservering is wel pas geldig na de betaling! Betalen kan uitsluitend op 035-3553192-26 (op naam van Sabbe – jazzwandeling, Achtelsestraat 57, Hoogstraten) of vanuit Nederland bij de Rabobank Baarle Nassau, nr. 1101.89.582 (van E.G.S. Sabbe, Hoogstraten).

42

Deze Maand gaat de wilde architect vreemd … Vreescht niet, het is niet zoals in ‘Na de sterilisatie zal de man wel een tijdje vreemd gaan’! We bedoelen alleen dat de trouwe erfgoedstrijder per uitzondering eens buiten onze ‘mini-Meir’ ging fotograferen. Onderwerp van de maand is ‘den ouwen IKO’ in de Gelmelstraat, het schoolgebouw van architect Pieter Jozef. Taeymans, waarvan de gevel vorig jaar zo mooi werd gerestaureerd door eigenaar VITO. De voorzijde kreeg opnieuw de oorspronkelijke knipvoegen. De natuurstenen ornamenten werden opgekuist. De bepleisterde muurbanden werden hersteld. Het schrijnwerk werd met zorg gerestaureerd of hermaakt. Zelfs aan details als de verluchtingsroosters werd aandacht besteed. We hopen natuurlijk dat het interieur ooit een even respectvolle opknapbeurt mag krijgen, maar in afwachting daarvan zoemde onze wilde architect traditioneel even in op een gevelfragment. Terwijl de generatie vóór hem het altijd heeft over ‘de meisjesschool’ of zelfs ‘de buitenschool’, staat er in gouden letters ‘jongensschool’ op één van de arduinen muurplaten. Foutje? Nop! Het gebouw werd in 1876 wel degelijk gezet als jongensschool (en Vredegerecht). Pas toen de jongens rond 1933 naar de Karel Boomstraat verhuisden, kwamen de meisjes hier terecht. In 1977 werden onze gemeentescholen gemengd, waarna ook de meisjes naar de Karel Boomstraat verhuisden. De restaurateurs hebben hun huiswerk dus wel degelijk gemaakt!


MEER

Startschot ‘ǻ-Klooster Meer’ Meer - Het overleg “ǻ-Klooster Meer” is van start gegaan. Deze driehoekswerking is een overlegplatform met afgevaardigden van de parochie, de werkgroep Klooster opgestart vanuit de Dorpsraad en het stadsbestuur. In de komende zes maanden tracht deze “ǻ-Klooster Meer” te komen tot een uitzicht op een goede herbestemming voor de Klooster-site in Meer. De eerste opdracht is het uitwerken van een visietekst, die zou klaar moeten zijn in april 2008. Het klooster in Meer en zijn omgeving is mooi, authentiek en kent een sociale, nostalgische plaats in het Meerse dorpsleven. Verschillende verenigingen hebben er nog activiteiten in één van de lokalen, de parochiezaal, op het graspleintje of in het ‘nonnenbos’. Anderzijds is het klooster en zijn omliggende gebouwen toe aan een dringende en grondige renovatie en zou de site ook een zinvolle invulling moeten krijgen gezien nu veel lokalen leeg staan. Het parochieteam in Meer heeft de moeilijke opdracht gekregen van de eigenaars, de VZW Decanale Werken Noorderkempen, om een herbestemming voor de site te zoeken. Al enkele jaren is de parochie aan het koorddansen om een evenwichtige keuze te maken voor de herbestemming. Dat dit geen evidente opdracht is, is al meermaals gebleken uit de stevige discussies. Enkele maanden geleden heeft de Dorpsraad een speciale vergadering bij elkaar geroepen met de vraag aan de parochie de stand van zaken nogmaals uit de doeken te doen. Iedereen heeft zijn of haar mening over een ‘goede invulling’ en het is niet gemakkelijk om de violen gelijk te stemmen. Daarom dat vanuit de gemeente is voorgesteld om te starten met een structureel overleg, de “ǻ-Klooster Meer”, waar verschillende partners rond de tafel zitten. Een overleg waar in alle vertrouwen intensief gewerkt kan worden rond een visie en een advies. En vanwaar ook terugkoppeling en overleg kunnen gebeuren met het brede publiek.

Openbare vergadering dorpsraad

Op zaterdag 8 december is de ‘ǻ-Klooster Meer’ dan ‘officieel’ van start gegaan. De drie partners zijn: de parochie vertegenwoordigd door Ilse Verachtert, Fons Leenarts, Fons Faes en Christ Vermeiren, de werkgroep Klooster vertegenwoordigd door: Peter Schelles, Marcel Adriaensen en Paul Van Gils en het stadsbestuur vertegenwoordigd door Annie Desmedt, Arnold

Van Aperen en Tinne Rombouts. Daarnaast zal ook Frans Horsten de werking opvolgen gezien zijn expertise inzake monumentenzorg. Als voorzitster van de ‘ǻ-Klooster Meer’ is Ilse Verachtert aangeduid. Tijdens het proces is er steeds ruimte om ook andere experten te raadplegen of te betrekken. Aan de eigenaars van de kloostersite is gevraagd om zes maanden de tijd te krijgen om intensief te werken met deze ‘ǻ-Klooster Meer’. Deze zes maanden werden toegezegd en zijn zaterdag dan ook ingegaan. De eerste uitdaging is het uitwerken van een goede visie. Het huidige gebruik en het beschermingsstatus van de gebouwen en omgeving worden hiervoor goed in kaart gebracht. April 2008 zou de visietekst op tafel moeten liggen. Info: Ilse Verachtert, voorzitster ǻ-Klooster Meer 03 315.46.06

Onder Meerse mensen

MEER – Op 8 januari bijt Meer de spits af in een serie van dorpsraden. Ondertussen ontvingen de inwoners van Meer reeds een uitnodiging in hun bus. Zat het schepencollege vorig jaar nog maar net in het zadel, ondertussen kunnen ze reeds 1 jaar ervaring voorleggen en met meer ervaring terzake de verschillende dossiers toelichten. De volgende punten komen aan bod: Wat is het ‘partnerschap voor het klooster’ ? Vragen omtrent bouwplannen GEMRUP oost (achter de brouwerij...). De prioriteitenlijst van de dorpsraad. Vragen vanwege de bevolking. U ziet weer een volledige agenda met Meerse informatie. Kom dus zeker naar de refter van de lagere school afgezakt en informeer u. Afspraak om 20 uur stipt. (ma)

MEER – Naast de erkenning van de OPUS prijs 2007 aan de katholieke universiteit van America (Washington) mocht Broeder Stan Goetschalckx in het stadshuis ook de nodige eer ontvangen. Foto: een klein onderonsje met Meerse mensen in het stadhuis (ma). 43


MEER

Akkerpop Contest MEER – De akkerpop contest zit erop. Deze selectiewedstrijd voor Akkerpop duurt een hele zaterdag en barst van aankomend talent. Voor de editie 2007 ging juryprijs naar gipsy on the rocks (foto) en de publieksprijs naar alcoholic nightmare. (ma)

De 50-jarigen van 2007

MEER - Hier zijn ze dan de Abrahams van Meer van dit jaar. Tenminste zij die op de party waren. Volgens de statistieken beginnen zij aan de 2e helft van hun leven en zullen ze het over enkele jaren wat rustiger aan gaan doen. Maar tijdens het feestje in zaal Victoria was dat nog niet te merken. B o v e n v l n r A n d r é e n J o s L a u r i j s e n , R e n é H u y b r e c h t s , J o h n L a u r i j s e n , J e f R o o s , A n d é Va n D e n O u w e l a n d , Herman Martens, Ludo Theeuwens, Guy Koyen, Frans Vervoort, Ludo Renders, Marc Kerstens. Midden vlnr Anita Van Dun, Julia Braspenning, Gerd Goetschalckx, Rita Leemans, Lief Sprangers, Sjaan Roelen. Onder vlnr René Cools, Jan Voeten, Sus Michielsen, Frans Adriaensen en Jack Stoffels. (ma)

44


MEER

‘De bende van Albert’ MEER - Toneelvereniging ’t Heidebloempje beleeft drukke tijden. Het vorige stuk “Pompen of verzuipen” is amper achter de horizon verdwenen of het nieuwe stuk “De bende van Albert” dient zich al aan. We trokken voorzitter Marcel Roos even aan zijn mouw en van hem kregen we het volgende te horen. DHM: Marcel, de toneelkring draait op volle toeren? Marcel: Dat kan je wel stellen, ja. We zitten midden in het toneelseizoen en dan is er weinig tijd om op adem te komen. Zeker als er drie stukken geprogrammeerd staan. DHM: Is drie niet heel veel voor één winter? Marcel: Welja, normaal spelen we twee stukken, maar nu komt daar in april nog het kindertoneel bij, dat we sinds enkele jaren terug opgestart hebben. Dat betekent dat we deze winter in feite om de twee maanden met een stuk op de planken staan. DHM: Het is toch nog een hobby? Marcel: Natuurlijk. Dit jaar is het wat drukker, maar dat maakt weinig uit omdat we over voldoende mensen beschikken om drie keer toneel te spelen. Niet dat zoiets elk jaar mogelijk is, maar en af en toe moet dat kunnen. Trouwens, als we mensen te kort hebben, zoeken we nieuwe. Dat is tot nu toe altijd goed gelukt, dus we doen dapper verder. DHM: Je zou dus kunnen zeggen dat jij ook een hele bende onder je hoede hebt: de bende van Marcel? Marcel: Soms is het een bende ja, maar ik ken mijn ‘pappenheimers’ goed. Gelukkig hebben wij ook een goed bestuur en kunnen wij rekenen op heel gemotiveerde spelers. Dat maakt het werk aangenaam, zo blijft het een mooie ontspanning. Ook het feit dat we kunnen spelen in de prachtige locatie die de zaal Voor Kunst en Volk is, en de goede samenwerking met brassband Ste.-Rosalia, zorgen ervoor dat wij in optimale omstandigheden onze hobby kunnen beoefenen. DHM: Zijn de repetities voor het volgende stuk al bezig? Marcel: Uiteraard. We zijn begonnen op 10 december, nu pauzeren we even tijdens de eindejaarsfeesten, om dan begin januari helemaal onder stoom te komen naar de opvoeringen toe. DHM: Welk stuk gaan jullie spelen? Marcel: “De bende van Albert” van Bruno Timp. Eigenlijk heet het stuk “De Heilige Hermandad”, maar we hebben de titel veranderd omdat onze titel beter bij het stuk past. Ook hebben we de tekst flink aangepast, waardoor onze titel beter uitkwam. Bruno Timp is voor ons geen onbekende. Van hem speelden we al “Drinken de goden Duvel?” en twee jaar geleden nog “Lifeline”. DHM: Kan je iets over de inhoud vertellen? Marcel: Wel, het is een komedie in vier delen, waarin de ‘Vriendenkring van de politie’ toneel gaat spelen o.l.v. Albert, de adjunct van de bureau. Hij zal proberen ook als regisseur de lakens uit te delen. Volgens hem was het hoog tijd om een meer cultureel stuk te spelen in plaats van de jaarlijkse klucht. Een drama dus. Voor alle

niet kunnen. Ik heb het geluk over een fantastische technische ploeg te kunnen beschikken. Deze keer zijn dat Marc Dufraing, Jos Godrie, Karel Martens, Stan Strybos, Jan Roos, Els Van Gestel, Mie Van Opstal, Emilie Kerstens, enz… Hun inzet en energie is onmisbaar om zo’n toneelstuk fatsoenlijk op de planken te krijgen. DHM: Wanneer kunnen we komen kijken? Marcel: De opvoeringen van “De bende van Albert” zijn op vrijdag 1, zaterdag 2, vrijdag 8 en zaterdag 9 februari. Dan probeert Albertom 19.30 uur in de zaal Voor Kunst en Volk. Zoals altijd met de muzikale medewerking van Brassband Ste.-Rosalia en de percussiegroep. Inkomkaarten zijn vooraf te koop bij Stan en Emilie Strybos-Kerstens, Meerdorp 49 (03/315 83 44) vanaf maandag 14 januari en kosten 6 euro per stuk. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.

zekerheid heeft Albert er zelf één geschreven. Verder handhaaft hij streng de regel dat alleen eigen mensen mogen meedoen. Dat zorgt voor grote problemen als één van de dames een ongeluk krijgt. Als de invaller andere bedoelingen heeft dan in te vallen, de oudste plots de jongste moet spelen, de acteurs hun tekst misbruiken en de commissaris in de zaal zit, blijkt nog maar eens hoe snel een drama een klucht kan worden… DHM: Als ik het goed begrijp, is hier dus sprake van een stuk in een stuk? Marcel: Inderdaad, we tonen de repetities van Stookoliefonds de ‘Vriendenkring’ en natuurlijk ook hun opvoHet sociaal verwarmingsfonds kan ering zelf. Voor ons is het de eerste keer dat we tussenkomen in de kosten van madit soort van toneelstuk spelen. Ik ben benieuwd zout of bulkpropaangas, geleverd wat het gaat geven. tussen 1 september 2007 tot 30 april DHM: Wie doet er allemaal mee? 2008. Zolang de prijs lager is dan Marcel: In willekeurige volgorde zijn dat: Jan 0,49 euro per liter voorziet het fonds Dufraing, Marc Koyen, Fanny Janssen, Tilly geen tussenkomst. Meer info bij het Hessels, Fred de Gruyter, Peter Vinckx, Frie OCMW te Hoogstraten op het numAdriaensen, Nick Van Dun, Herman Snoeys, mer 03/340.21.51. Wim Delcroix, Martine Boeren en Carmen Rijvers. Die laatste twee zijn nieuw, zij doen voor de eerste keer mee. En Frie Adriaensen heeft het heel druk, want die deed in november ook al mee. De toneelmicrobe bestaat dus wel degelijk. DHM: Dat is inderdaad een hele bende. Wie gaat die onder controle houden? Marcel: Dat mag ik proberen, want ik doe de regie van dit stuk. Al jaren combineer ik mijn taak als voorzitter met die van regisseur. Tenminste, één keer per winter, de andere keer wisselen Jos Cools en Jan Dufraing elkaar af. En dan is er nog Fonne Brosens,die samen met Jos Cools het kindertoneel in goede banen leidt. DHM: Krijg je daarbij hulp of sta je er als regisseur alleen Minderhoutdorp 4 • 2322 Hoogstraten • Tel. 03 314 41 15 • Fax. 03 314 14 20 voor? www.stoffels-paulussen.be • info-@stoffels-paulussen.be Marcel: Nee, dat zou

TUINMACHINES STOFFELS

45


MEERLE

GOUD IN MEERLE Louis Leemans en Wiske Brosens

Een goed bed en goed slapen, dat heeft een mens nodig MEERLE – Voor de 2e keer in goed een maand was het gebuurte Oosteneind aan het feest. Na Kees Roelen en Betsi … vorige maand, waren het ditmaal Louis Leemans en Wiske Brosens die 50 jaar samen in het bootje te vieren hadden. En zoals men dat op het Oosteneinde gewoon is, werden ook zij gevierd met alles erop en eraan en mochten ze met z’n allen in stoet naar kerk en feestzaal. Net als Kees Roelen is Louis Leemans een man van het Oosteneind. Geboren en getogen en er niet weg te krijgen. Louis is er in 1930 geboren als vijfde in het gezin van vader en moeder Leemans. Er zouden er nog vijf volgen. Met de andere kinderen van het Oosteneind trok Louis naar de jongensschool in Meerle. Te voet, er was geen andere mogelijkheid. Op zijn 14e was het, zoals bij bijna alle kinderen destijds, uit met leren. Louis: “Van ons jaar waren we met 23 die samen hun plechtige communie gedaan hebben, twee hebben er verder geleerd. Al de anderen gingen tussen hun 12e en 14e werken”. Voor Louis was dat boerenknecht gaan spelen

46

bij Sjarel Jacobs op Slikgat. Dat was niet veraf maar toch bleef Louis er heel de week. Alleen zondag, na het werk ’s morgens ging hij naar huis. Afhankelijk van het seizoen met de kameraden rondhangen of eens naar de koers gaan kijken en in de winter kaarten. Louis bleef knecht tot hij na zijne troep in Duitsland voor zichzelf begon in de Spieringstraat. Wiske (Ludovica) Brosens kwam in Meer op Iepenrooi ter wereld. Zij was de middelste van drie meisjes. Zoals alle Meerse meisjes van gewone komaf ging ze naar de nonnenschool en ook voor haar was het op 14 over en uit met leren. Vader Brosens had geen zonen en had daar volgens

Wiske ook geen spijt van. “Je moet het werk aanpassen aan het werkvolk dat ge hebt” zei hij. Eigenlijk bedoelde hij dat het beschikbare werkvolk – zijn 3 dochters – zich moesten aanpassen aan het werk op de boerderij. En dus ging Wiske mee naar de akker en deed ze dat nog graag ook. “Dat was voor mij geen zware opdracht. Ik ging graag naar de akker, naar de koeien, dorsen in de schuur in de winter. Ik hield en hou nog altijd heel veel van het buitenleven”. Tot aan haar huwelijk is ze thuis blijven helpen. Louis en Wiske hebben verkering gekregen op het Lentebal op Iepenrooi in 1956. “Het was meteen juist, die keer” weten ze beiden. Alle twee hadden ze al wel een ‘liefde’ achter de rug, “maar waarschijnlijk was dat nog niet de juiste”. Ze hadden er allebei de leeftijd voor en anderhalf jaar later zijn ze getrouwd. Het huwelijk was voor


MEERLE 3 september 1957 gepland, maar een oproep aan Louis om ‘kamp’ te komen doen in Duitsland kwam roet in het eten gooien. Alles dan maar uitgesteld. Een heel gedoe, want de zaal en de kok waren besteld en de familie verzocht. En op het scheiden van de markt moest Louis niet gaan omdat de A-griep was uitgebroken. Op een mooie herfstdag in november 1957 is de trouw dan wel doorgegaan en is alles prima verlopen. Het jonge koppel ging in het huisje wonen dat Louis in de Spieringstraat een tijdje eerder had gekocht. “Een klein oud ding, dat we later hebben afgebroken toen we een nieuw er naast hadden gebouwd. Op de plaats van het huisje hebben we toen een nieuwe stal gebouwd. Daarbij hebben we een pot met oud verlopen en deels ‘zwart’ geworden geld uit de jaren 1800 gevonden. Spijtig genoeg was het niks meer waard, tenzij voor verzamelaars.” Louis en Wiske deden het werk samen. “Een beetje vanalles, zoals dat toen ging. Wat koeien, varkens, kippen. Een akker en later aardbeien en augurken erbij. Ze kregen ook 5 kinderen. May, Rob, Jan, Jos en Monique. Wiske heeft zich dus nooit verveeld, al ging ze liever mee naar de akker dan binnen te moeten blijven. “Toen ons Monique, de jongste, geboren is, was ons May al 14. Die was er zo blij mee, met een zusje, en heeft veel van de zorg ervoor van mij afgenomen. Zij deed liever op de kleine passen en het werk in huis, ik kon mee naar buiten”. Voor iets anders was er weinig tijd, maar ze verlangden daar ook niet naar. Af en toe eens mee gaan teren, twee keer op reis naar Lourdes. “We sliepen eigenlijk het liefst in ons eigen bed. Dat is een goei bed en we slapen er nog altijd samen in en goed ook. Een mens die goed slaapt, heeft een goed leven!”. Toen Jan stilaan het geboer overnam, hebben Louis en Wiske zich een nieuw huis ernaast gebouwd. Louis is eigenlijk met pensioen, maar al goed dat Jan nog altijd wat hulp kan gebruiken. “Het is zijn lang leven” zegt Wiske, “en waar zouden we anders naartoe moeten. We hebben hier altijd heel graag gewoond en zijn blij dat we er nog kunnen blijven”. Niet dat Louis slaaf is van het werk, want ze gaan met OKRA (de gepensioneerden) veel fietsen, kaarten, kegelen. Ze hebben ondertussen ook twaalf kleinkinderen en die komen regelmatig af. “Allez, de groteren hebben dikwijls al wat anders aan de hand. De chiro of een lief, ge weet hoe dat gaat. Maar met kermis en feestdagen zijn ze er allemaal”. Kinderen en kleinkinderen zorgden voor een mooie mis een een fijn feest. Heel de buurt voor een prachtige en plezante stoet. Samen bezorgden ze Louis en Wiske een ware feestdag “Om nooit te vergeten”. Dat ze er nog lang geniet van mogen hebben. (jaf)

Algemene vergadering van de dorpsraad MEERLE – Wie graag op de hoogte blijft van wat er in en om ons dorp te gebeuren staat, moet – naast natuurlijk elke maand dit blad lezen – op 15 januari naar onze parochiezaal komen. Daar vindt dan de jaarlijkse algemene vergadering van de dorpsraad plaats. Een ruime vertegenwoordiging van het college komt uitleggen hoe ver het staat met lopende, hangende of liggende dossiers. Zo kom je er wellicht meer aan de weet over fietspaden langs de Strijbeekseweg en de Ulicotenseweg, stoepen langs de Chaamseweg, zebrapaden in Meerledorp en elders, de dodenbocht op de Voort en wat er aan gedaan wordt. Over lokalen voor kinderopvang, skatetoestellen

Viergeslacht in Meerle

en properheid van het speelplein, de toekomst van het raadshuis. Enfin alles wat op de tafel van het stadbestuur ligt. Je verneemt er zeker ook meer over het beleidsplan 2008-2012 van het nieuwe bestuur, van de weerslag daarvan op inkomsten en uitgaven (de begrotingen voor volgende jaren). Je hoort er wat het bestuur allemaal voor Meerle in petto heeft en je kan hen ineens meedelen wat jij daar allemaal van denkt. Je kan er kennis maken met het bestuur van onze dorpsraad en met de nieuwe voorzitter in het bijzonder. Verdomd interessant allemaal en dus niet te missen. Dinsdag 15 januari 2008 om 20.00 uur in de parochiezaal. (jaf)

Instuif van Shilshoel MEERLE – Volksdansgroep Shilshoel organiseert zaterdag 19 januari 2008 een instuif in parochiecentrum Ons Thuis (Gemeenteplein 2 in Meerle/Hoogstraten). Shilshoel – Hebreeuws voor regenworm – ontstond in ’79 in de schoot van de plaatselijke Chiro-afdeling. Gezelligheid en ontspanning in de vorm van gezonde lichaamsbeweging staan centraal bij Shilshoel. Er wordt gedanst op internationale folkloremuziek uit Balkanlanden, Armenië en Turkije. Tijdens de instuifavond kunnen dansliefhebbers alvast de sfeer opsnuiven. Shilshoel laat er graag zijn choreografisch kunnen bewonderen. Er is ook nog een live optreden van orkest Bravade. De avond begint om 20u00, de inkom bedraagt 4 €. Iedereen is welkom. (gt)

Bouwpremie?

Staand (links naast de stoel) Jeanne Adriaensen (54 jaar) , zittend op de stoel Anna Jespers (83 jaar), in haar armen Indy de Brouwer (geboren op 02-11-2007) staand (rechts naast de stoel) Christel Voet (33 jaar)

Voor alllerlei bouwwerken kan je premies bekomen maar je moet ze zelf wel aanvragen. Bovendien kan het premiebeleid wijzigen. Een handig hulpmiddel hierbij is de website www.premiezoeker.be Op deze website kan je per gemeente allerlei mogelijkheden vinden.

Zonnebankcenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 13.30 en van 15.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Zondag en maandag gesloten 206

47


MEERSEL-DREEF

GOUD IN MEERSEL-DREEF Anneke Krijnen en Wim Bastiaansen.

Voor elkaar zorgen, in lief en leed Wim werd geboren op 8 september 1937 te Ginneken-Bavel. Als zoon van Jo Bastiaansen en Mit Snijders van de Vossenkuil op Meersel. Vader Jo was melkboer in ’t Ginneken bij Breda. Al na enkele jaren verhuisden ze naar Meersel-Dreef, waar ze gingen wonen in het huurhuis van Jef Van Boxel en Mieke Teuns. Om dan in 1940 te verhuizen naar café ’t Jachthuis. Waar vader en moeder het café en logement gingen uitbaten. Wim volgde de lagere school op Dreef. En toen hij veertien was, kon hij gaan werken bij zijn vader die ondertussen zelfstandig plafonneur was geworden met schoonbroer Bartje Snijders als gast. Veel had dat in het begin niet te betekenen, hun stelling vervoerden ze met een stootkar en was het wat verder dan de reden ze met een motor. Maar de zaken floreerden goed, toen Janus Jansen in het bedrijf kwam, gingen ze ook voegwerken uitvoeren. Door samen te werken met een aannemer, konden ze verschillende voeg- en plafonneringwerken voor het leger uitvoeren. Zo deden ze verschillende kazernes, ziekenhuizen en appartementsgebouwen. Op zijn hoogtepunt had vader Jo wel 30 man in het werk. Heel wat mensen van Meersel-Dreef en Meerle konden bij hem aan de slag o.a. Adriaan Van Dongen en Bart Snijders. Ondertussen moest Wim in 1956 naar het leger, voor opleiding naar Gent en later naar Brasschaat. Hij had nog geluk, want toen hij in het leger zat, werd de dienst verkort van 18 naar 15 maanden. In Brasschaat stond hij op de ziekenboeg als verpleger. Zo maakte hij de Aziatische griep mee in het leger. Omdat die zo besmettelijk was werden ze meer dan twee maanden met 400 man opgesloten in afzondering. De ziekte woede zo hevig dat hij op een nacht meer dan 100 injecties heeft moeten geven. Hij deed het graag en had er aanleg voor, zo kon hij uit een rij rekruten, de zieken er op het zicht uithalen. Jan Bastiaansen, de broer van Wim was ondertussen als zelfstandige in voegwerken begonnen en Wim ging bij hem werken. ‘s Zaterdags ging hij nog wat bijwerken als voeger bij Geert Brosens in Meerle. Door een speling van het lot begon hij ook als zelfstandige. Dat lukte vrij aardig, zo kon hij op het zicht tot op enkele vierkante meters, schatten hoeveel werk er aan huis was. Het werk was niet te vergelijken met nu, als stelling gebruikten ze houten palen uit het bos die met koorden werden vastgesjord en met maashout, aan de bouw werden verankerd. Voegspecie werd afgemaakt met een spade en met emmers en koorden naar boven getrokken.

48

Zoon Willy studeerde ondertussen af als timmerman en kwam eerst tijdelijk enkele weken bij vader werken maar toen Wim zijn gast, René Coertjens op een ander ging werken, besloot zoon Willy om thuis te blijven werken. Buiten dat hij eens in de winter thuis gezeten had met rugklachten ging alles voorspoedig. Maar toen hij 50 werd, ging het werken hem niet meer goed af, hij was voortdurend moe en werd verplicht om halve dagen te gaan werken. Hij snapte er niets van en uiteindelijk bleek dat hij leed aan een zware depressie. Dat ging van kwaad naar erger en toen hij 52 jaar werd, kon hij niet meer werken. Hij probeerde het wel, maar langer dan een uur of zo kon hij het niet volhouden en moest hij terug naar huis. Zo werd hij verplicht om te stoppen met werken, zoon Willy nam de zaak over. Maar deze besloot later om gevangenisbewaker te worden en het voegen in bijberoep erbij te doen. Buiten werken had Wim ook enkele hobby’s. Hij was en is een fanatiek schutter, al van jongs af aan, schieten met de handboog en later met de kruisboog op 20 en 60 m. Hij is momenteel nog steeds actief bij de Sint Joris gilde in Meerle in de nieuwe schutterij aan het kerkhof. Vroeger werd er geschoten bij café de Kroon op de hoek aan de Dorpsstraat en de Kerkstraat. Hij werd in juli van dit jaar gevierd als 50 jaar trouw lid. In 1975 werd hij koning in opvolging van zijn vader Jo, die driemaal achter elkaar koning schoot en daardoor de titel van keizer mocht dragen.

Verder gaat hij regelmatig vissen, vroeger op de Oosterschelde en toen dat minder werd op de Noordzee. Maar de laatste jaren vooral aan de Mark, hij vindt vissen heel ontspannend, je kunt er alles bij vergeten. Ook in het huishouden draagt hij zijn steentje bij, dat heeft hij vroeger geleerd toen ze nog in het café woonden. Alle kinderen konden toen eten klaarmaken, afwassen, schoonmaken enzovoort. Anneke Krijnen, is de dochter van Fons Krijnen en Wilhelmina Kustermans. Ze werd op 16 december 1937 geboren in Meer maar al na twee jaar verhuisden ze naar het Heieinde. Toen ze zeven jaar werd, verhuisden ze naar de tramstatie in de Oude Tramweg. Ze ging op Dreef naar de lagere school. En toen ze 14 jaar werd, ging ze werken bij Sus Van Boxel op de boerderij. Maar al snel ging ze dienen bij een zus van Jef Desmedt in Mortsel. Daar stond ze, in een groot huishouden met maar liefst 12 kinderen. Ze kon maar om de 14 dagen naar huis en ze had er veel heimwee. Na twee jaar verhuisde ze naar dokter Piet Gommers, die een praktijk had in Antwer-

De familie, vrienden, buren en schutters doen het gouden paar uitgeleide na de mooie viering.


MEERSEL-DREEF pen, maar ook in onze streken op doktersvisite kwam. Daar werkte ze bijna drie jaar, maar het voordeel was wel dat ze elke week naar huis kon gaan. Maar doordat ze zoveel van huis was, vervreemdde ze toch een beetje van de Dreef, zo kon ze geen lid worden van een jeugdbeweging, dat vond ze toch wel jammer. Toen ze naar het toneel ging kijken op de Dreef, kwam Wim Bastiaansen bij haar zitten en de vonk sloeg over, dat was op 11 december 1955. Ze hadden twee jaar verkering waarna ze huwden in Meerle op 27 november 1957. Ze hebben zoals toen gebruikelijk was gefeest thuis in de tramstatie. In 1958 werd zoon Johan geboren en in 1959 zoon Willy. Ze hield zich bezig met het huishouden en hielp Wim bij de administratie. Ook ging ze nog enkele uren schoonmaken en heeft ze 11 jaar borduurwerk gedaan voor een firma, vooral uniformen. Ze bouwden samen een huis naast de tramstatie in 1962. Doordat ze naast haar ouders woonde en omdat ze enige dochter was, is ze veel thuis gaan helpen. Toen moeder Wilhelmina overleed heeft ze zo goed mogelijk gezorgd voor haar vader. Verder deelde ze met Wim de interesse voor de schutterij, ze schoot ook met de kruisboog, vooral op 20 m maar ook op 60 m. In 1974 werd ze Belgisch kampioen op de 20 m en in totaal was ze zesmaal kampioen van de provincie Antwerpen. Alhoewel ze goed kon schieten, maakte zichzelf veel te zenuwachtig en op den duur kon ze de spanning niet meer verdragen. Maar haar grootste hobby is het Mariazangkoor, waar ze momenteel al een 22 jaar lid van is. Verder hielp ze ziekenzorg mee oprichtten en was ze meer dan 20 jaar secretaris. Verder verzamelt ze al 35 jaar al de krantenknipsels over MeerselDreef die ze te pakken kan krijgen en beschikt ze over een uitgebreide collectie postkaarten van Meersel-Dreef. Jarenlang gingen ze naar verschillende beurzen om haar verzameling te vervolledigen, ook de zonen helpen mee. Zelf maakt ze al jaren wenskaarten, creatief als ze is. Op één december vieren ze hun gouden bruiloft met een mooie viering in de kerk om 1u30 om dan later met familie, vrienden en kennissen verder te feesten in Minderhout. Al maanden is ze bezig met de voorbereidingen want ze is pas gerust als iets klaar is. Wim en Anneke hebben al die jaren goed voor elkaar gezorgd, in lief en leed en ze hopen nog vele jaren bij elkaar te kunnen blijven in hun huis op de Oude Tramweg samen met hun kinderen en hun inmiddels zeven kleinkinderen.

Nachtoppas Samenwerkingsinitiatief Thuisverzorging zoekt vrijwilligers als nachtoppas. De oppassers worden ingeschakeld ter ondersteuning en ontlasting van de mantelzorgers. De vrijwilliger bepaalt zelf wanneer hij of zij beschikbaar is. Meer info bij Ingrid Mertens van de Christelijke Mutualiteiten op het nummer 014 / 40.34.91. of bij Liesbeth Van Elsacker op het nummer 03 / 312.87.87.

De Sint op bezoek in ‘t Dreefke MEERSEL-DREEF – Zoals elk jaar bracht Sinterklaas met zijn zwartepieten een bezoek aan de kinderen van onze basisschool ‘t Dreefke. Maar wat een ramp, de pieten waren de zakken met snoep kwijt. De kinderen moesten zelf aan de slag, door te puzzelen, konden ze te weten komen waar de zakken met snoep lagen. Dat bleek ergens in de omgeving van café de Dreef te zijn. Dus allen daarheen. Het bleek een goede tip, want de zakken werden gevonden. De Pieten lieten ook weer hun behendigheid zien, ze kropen bovenop de schouw van de nieuwe appartementen aan de overkant van de straat. Dat veroorzaakte natuurlijk heel wat sensatie. Maar zo werd het wel een heel leuk en spannend bezoek. Namens de kinderen: Sint en Pieten van harte bedankt! (tv)

Iedereen helpt mee om de puzzel te leggen, om zo het mysterie van de verdwenen snoepzakken mee op te lossen.

Algemene Vergadering Dorpsraad Meersel-Dreef MEERSEL-DREEF – Op dinsdag 22 januari 2008, organiseert de dorpsraad van Meersel-Dreef weer haar jaarlijkse algemene vergadering. Daarbij is ook het volledige schepencollege van de stad Hoogstraten uitgenodigd, om de verschillende punten toe te lichten en een stand van zaken te geven. Op 24 oktober vergaderde de dorpsraad samen met vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen die zich daartoe opgegeven hadden. Het was de bedoeling om de algemene vergadering al voor te bereiden, kwestie van de prioriteitenlijst te overlopen. Zo blijft de dorpsraad hameren op de aanleg van riolering in de Meerselse Bergen en langs de wegen op Meersel, Heieinde en Watermolenweg. Een ander punt is het doortrekken van het fietspad van de Mosten tot aan de grens op het Heieinde. Graag ziet men ook een fietsverbinding vanaf Meersel-Dreef centrum naar de Strijbeekseweg. En men zou graag zien dat de sociale verkaveling in de Jan de Wysestraat wordt uitgebreid. In de hoop dat de Meersel-Dreefse jeugd die graag zou blijven wonen in het dorp, daartoe de kans zal krijgen. Verder werd even overlopen welke onderwerpen er in verband met Meersel-Dreef aan bod kwamen in het bewuste praatcafé. Die de gemeente Hoogstraten georganiseerd heeft om te peilen naar de wensen van de bevolking in verband met mobiliteit, wonen, zorg en vrije tijd. Zo ziet u dat er weer heel wat aan bod zal komen tijdens de algemene vergadering. Door uw aanwezigheid laat u blijken dat u Meersel-Dreef een warm hart toedraagt en de inspanningen van de dorpsraad weet te waarderen. En verder weet u dan weer wat om over te praten. Dus redenen genoeg om op dinsdag 22 januari aanwezig te zijn. (tv)

Ontbijtactie basisschool ‘t Dreefke MEERSEL-DREEF – Na het grote succes van vorig jaar organiseert basisschool ‘ t Dreefke weer een ontbijtactie. De ontbijtpakketten zullen op zaterdag 26 januari 2008 bij de mensen thuis tussen 8u. en 10u. worden rondgebracht. Mensen die buiten Meersel-Dreef wonen kunnen ook een ontbijtpakket bestellen maar zij moeten het op die zaterdag wel tussen 8u. en 10u. komen afhalen (bestellen voor 18 januari ‘08, via de telefoon: 03 315 80 53 of email: ggb.dreefke@tiscali.be). In de tweede week van januari zullen onze kinderen van de school rond gaan bij de mensen van Meersel-Dreef, om ontbijtpakketten te verkopen. Eén ontbijtpakket kost 7,5 euro en bestaat uit 2 pistolets + 1sandwich + 1 koffiekoek + 1 appel. Als beleg zit er in een pakket: confituur, hagelslag, kaas en ham. Elk pakket bevat ook een drankje, een potje yoghurt en een kleine verrassing! Ons leerkrachtenteam hoopt alvast dat de verkoop even goed zal verlopen als vorig jaar want toen was onze ontbijtactie een enorm succes! Wij willen alvast alle mensen van Meersel-Dreef en omstreken danken die onze school willen steunen. Vrolijke eindejaarsgroeten van het Schoolteam. (Myriam Jacobs, tv)

49


WORTEL

Het goede doel van de Landlopersjogging Wortel. De meeste Wortelnaren zullen het alweer vergeten zijn maar eind augustus werd de Landlopersjogging gelopen, voor het 5de jaar dit keer. KLJ-Wortel zal het geld (1300 euro) o.m. besteden aan de aankoop van een nieuwe tent voor hun zomerkamp. Het zal dus goed besteed worden, dit fraaie bedrag, maar eerst moest het nog plechtig overhandigd worden. Dat gebeurde op de zondagochtend van 24 november ter gelegenheid van een ontbijt in het KLJ-lokaal.

La Belle Belgique Wortel. Op 1 december opende het eerste meeneem-eethuis in Wortel de deuren. Er was vroeger wel een frietkraam en nu nog een frituur-eethuis in het dorp maar een meeneem-restaurant is toch iets nieuws. De uitbaters zijn Leen Bresseleers en Nick Van Dun, allebei traiteurs, en aan hen vroegen we wat meer uitleg. “La Belle Belgique”, is dat geen vreemde naam in het uiterste noorden van ons Belgenland? Ook al zijn Leen en Nick geen Hollanders, toch vinden ze de naam mooi klinken en makkelijk te onthouden. Hun specialiteit is ook Belgische gerechten zoals bijvoorbeeld witlof met ham of tomatensoep. Maar alles samen staan er toch 120(!) verschillende schotels op hun menukaart.

Kerstboomverbranding Wortel – Op zaterdag 12 januari na de avondmis van 18.00 uur gaat in Wortel achter de parochiezaal de traditionele kerstboomverbranding door. Verschillende Wortelse verenigingen staan in voor de organisatie van dit feestelijk gebeuren. Kinderen en volwassenen kunnen zich komen verwarmen bij het houtvuur maar ook aan een warme chocomelk of ander lekkers.

De gulle gevers, inrichters van de landlopersjogging aan de linkerkant en rechts de gelukkige ontvangers van de KLJ. Voor 2008 moet het goeie doel nog aangeduid worden. Kandidaten die zichzelf of hun vereniging daarvoor willen aanprijzen, kunnen hun goede doel voorstellen via han_joosen@ hotmail.com voor eind januari.

50


WORTEL

Den Duim voor De Slinger Wortel. Het ACW dat zelf het sociaal-zijn hoog in het vaandel draagt, heeft ook oog voor andere organisaties en goedwillende lieden die zich om de medemens bekommeren. Ze geeft daarvoor elk jaar een waarderingsprijs weg. In de vorige jaren werden zo o.m. Ziekenzorg, de jeugdleiders en –leidsters, de gemeente (voor haar reglement voor de sociale bouwkavels) met deze prijs begunstigd. Dit jaar was De Slinger de gelukkige. Deze jeugdvereniging houdt zich bezig met jongeren met een handicap; op dit openblik wordt een eigen lokaal ingericht in Wortel-kolonie. De prijs bestaat uit een kunstwerkje waarmee de geprijsde vereniging het clublokaal kan opluisteren. Dit jaar was het een bronzen duim, gemaakt door de mindervaliden van het dagcentrum De Muilenberg.

Veldtoertocht van De Zwaantjes Wortel - Op zondag 13 januari organiseert de wielertoeristenclub ‘De Zwaantjes’, van KWB Wortel, haar jaarlijkse veldtoertocht voor moutainbikers doorheen velden en bossen rond Wortel. Vertrek en aankomst is voorzien aan de Wortelse parochiezaal.

Rikken en jokken voor kalkoenen en kippen Wortel - De KWB Wortel van organiseert op vrijdag 28 december 2007 een kaartavond voor rikkers en jokkers in de Wortelse parochiezaal. De kaartliefhebbers kunnen inschrijven vanaf 19.00 uur, het eerste spel start om 19.30 uur stipt. De rikkers en de jokkers spelen elk vier ronden. Er worden telkens rondeprijzen voorzien en op het einde van de avond heeft iedereen prijs. Traditiegetrouw voorziet de KWB van Wortel minimum twee kalkoenen en twintig kippen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 3,00 €. Deze kaartavond maakt deel uit van het kaartcircuit Hoogstraten-Wortel. Het circuit bestaat uit tien kaartavonden waarvan de zes beste resultaten meetellen voor de eindklassering. De totale prijzenpot bedraagt 300 euro. De KWB heet alle kaartliefhebbers van harte welkom!

Vic Cornelissen overhandigt Den Duim aan Nick Haest van De Slinger

St.-Lenaartseweg 32 2320 Hoogstraten 03 314 33 33

www.totaalgarage.be De jeugdige leiders en leidsters van De Slinger: rechtop: Jessica, Nick, Marleen, Bram en Evelien; zittend: Silke, Eef, Wendy en Thijs.

info@totaalgarage.be

51


WORTEL

Gezocht: EENZAME

Sinterklaas en wijkagent samen op stap Op 5 december stonden de kinderen van basisschool De Wijsneus uit Wortel te wachten aan de boomkes op de komst van Sinterklaas. Zij waren mooi uitgedost en met vlaggetjes in de hand hadden ze al verschillende liedjes gezongen, maar er was geen Goed Heilig man te zien. De kinderen vroegen zich af of Sinterklaas hun niet vergeten was of dat er iets gebeurd was. Op dat moment passeerde de wijkagent op zijn dagelijkse ronde door het dorp en de kinderen spraken hem aan en vroegen om tijdens zijn ronde uit te kijken naar Sinterklaas. De wijkagent beloofde om dit te doen.

De eenzamen zijn al zeker niet te vinden op deze foto wel de spelers van Toneelvereniging Willen is Kunnen die binnenkort het stuk: “Gezocht: Eenzame” zullen opvoeren. Dat zal gebeuren op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari en op vrijdag 1 en zaterdag 2 februari om 20u in de parochiezaal. Hier hebt u al een kijk op de spelers: Paul Vinckx (regie), Wim Strijbos, Ben Goetschalckx, Rik Braspenning, Carine Van Bavel , Ilse Voet, Ellen Van Beek, Kim Aernouts, Hild Jansen. Waren er op de repetitie niet bij maar spelen ook mee: May De Vos en Tinne Van Opstal.

Kerststal Wortel - Op het erf van de Nieuwe Buiten Langenberg 14 te Wortel werd er voor de eerste keer een kerststal opgebouwd. Zondag 9 december was het bouwwerk klaar en kwam E.H. Van Dijck het ’s morgens inzegenen. Bij dergelijke gelegenheid hoort een Glühwijn en warme chocomel. Bovendien kan je er nog andere drankjes verkrijgen. Deze opbrengst wordt geschonken aan de kerstman om pakjes voor de kinderen aan te kopen. De kerststal zal elke dag geopend zijn tot en met 6 januari 2008.

Een tiental minuten later zagen de kinderen de politiecombi terugkeren met zwaailichten en sirene en tot hun grote verbazing had de wijkagent de Goede Sint en zijn helpers gevonden en bracht deze tot bij hen. Het bleek dat de Sint wat verstrooid was en dacht dat hij in Merksplas moest zijn. De kinderen vertelden hem echter dat hij wel degelijk in Wortel moest zijn. In stoet en al zingend brachten de kinderen samen met de wijkagent de Sint naar de school in de Rooimans te Wortel, alwaar er een groot feest voor hem werd gehouden. Op zijn beurt deelde de Sint geschenken uit aan de kinderen en zo kende de dag toch nog een fijne afloop.

Iveka Iveka opende een nieuw klantenkantoor in Brecht. Het is gelegen aan de Lessiusstraat 18 te Brecht. Hier kan u terecht voor alle vragen over aardgas en electriciteit.

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Inwijding door E.H. Van Dijck. 52

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189


MINDERHOUT

Dropping 26 januari

Geboren in 1977

Op tien november kwamen de 30-jarigen van Minderhout bijeen in de Pax. Het werd een gezellige avond waarbij heel wat leuke herinneringen werden opgehaald. Een feestje dat binnen tien (of vijf?) jaar zeker nog eens wordt overgedaan! Op de foto: zittend van links naar rechts: Peggy van Gestel, Marjan Broes, Anja Krols, Loes Lenaerts, Barbara Donckers, Bert Mertens, Sofie Overstijns, Nguyen Ngoc Huy en Maud Embrechts. Midden van links naar rechts: Stijn Jacobs, Tom Mertens, Stanny Stoffels, Tom Deckers, Ilse Sprangers, Bianca Martens, An Backx, Katrin Desmedt, Annelies Vermeiren, Annick Aerts, Dirk Sprangers en Dorien De Bie. Boven van links naar rechts: Rudy De Meyer, Wim Brosens, Edwin Jacobs, Joris Van Geertruyden, Rudy Sprangers, Peter Laurijssen, Maarten Vermeiren, Jan Coenegrachts, Tom Geens en Wim Van den Heuvel

Kinderdisco Minderhout - KWB-Minderhout opent het nieuwe jaar feestelijk met een echte kinderdisco voor groot en klein. Wie was de vorige jaren niet met zijn kinderen aanwezig op de spetterende kinderdisco? Jij niet? Dan heb je zeker wat gemist, want de kinderdisco slaat grandioos aan bij het jonge publiek. Op zondagmiddag 20 januari organiseert de KWB reeds voor de 12de maal een spetterende kinderdisco. Het DJ-team HARMONY zorgt tussen 14u en 17u voor een gezellige namiddag. Regelmatig staat de DJ-animator op de dansvloer om de kinderen dansjes aan te leren op een kindvriendelijke manier. Hun lichtshow en rookinstallatie zal gegarandeerd voor extra sfeer zorgen. Dansen en uitleven is die middag de boodschap. De aanwezige ouders worden regelmatig bij het dansen betrokken, waardoor de kinderen er nog meer plezier aan beleven. Voor de prijs hoef je het zeker niet te laten. De toegangsprijs bedraagt slechts € 1,50. Praktisch Plaats : Parochiecentrum Minderhout Uur : deuren open vanaf 13.30u Kostprijs : 1,50 euro Alle kinderen t/m 12 jaar, al of niet vergezeld van hun ouders, zijn van harte welkom op deze dansinstuif, dus zowel voor KWB-leden als voor niet KWB-leden. Meer inlichtingen: Petrus van den Bogerd, Desmedtstraat 60, tel. 03 314 44 72

Quiz MVV Minderhout - Op vrijdag 25 januari organiseert MVV voor de 4de keer een algemene kennisquiz. Locatie is deze keer de nieuwe MVV kantine in de Heistraat (= zijstraat Minderhoutsestraat) in Minderhout. Net als voorgaande jaren is de quiz afgestemd op een divers publiek, waarbij algemene vragenrondes worden afgewisseld met fotorondes, puzzelrondes, enz. Inschrijven kan – in ploegen van maximaal 6 personen - bij Seppe De Bont, via mail (seppe.de.bont@telenet.be), via telefoon (0475 86 44 00) of via de site van MVV (www.minderhoutvv.be). Vergeet niet je ploegnaam en ploegverantwoordelijke te vermelden. Inschrijvingsgeld bedraagt 15 € per ploeg en is ter plaatse te betalen.

Maak een film Making Movies is een festival voor jonge filmmakers tussen 6 en 18 jaar. Elk genre komt aan bod. De context waarin de film gemaakt is is volledig vrij. Wil je er graag bij zijn? Meer info en inschrijvingen op www.jekino.be

Minderhout - Een dropping blijft een spannende activiteit. Niet alleen voor de leden van een jeugdvereniging, maar ook voor volwassenen. In Minderhout mogen wij hiervan getuigen. De laatste jaren hebben telkens een 100-tal volwassenen (en enkele kinderen) deelgenomen aan de jaarlijkse dropping van de KWB. Velen onder hen zien er al maanden naar uit. Een afgeplakte bus zorgt direct voor de stemming. Zodra de bus rijdt, is iedereen snel het noorden kwijt. Na de bustocht wordt je in groepjes gelost op verschillende dropplaatsen. Uitgerust met reflecterende armbanden en jasjes, en de zelf meegebrachte zaklantaarns gaan de droppers hun eigen weg om de afgesproken verzamelplaats te vinden. Hulpmiddelen, zoals kompas, stafkaarten, poolster, zijn uiteraard toegestaan. Dergelijke hulpmiddelen zijn te verkiezen boven het aanbellen bij het eerste beste huis dat men tegenkomt of het gebruik van een GPS. Eens je weet waar je bent, is er een heel stukje van de sfeer weg. Loop je ondanks je slecht oriëntatievermogen toch verloren, geen nood. Elke groep krijgt immers een telefoonnummer mee voor het geval dat ze echt het noorden kwijt zijn. Op de verzamelplaats is voor elke deelnemer nog een warm hapje voorzien. De groepen met kinderen krijgen de voorkeur om met de 1ste bus om 19u00 te vertrekken. Vertrek aan het gemeenteplein: 1ste groep om 19u00, 2de groep 20u30 Deelnameprijs: Prijs KWB-leden 3 euro Prijs niet KWB-leden 8 euro Spreek af met je buren, je familie of je vrienden. Het belooft weer een toffe avond te worden. Heb je niemand om mee te gaan? Geen probleem. Fons Muesen zal je wel een paar groepen voorstellen waarin je je wel zal thuis voelen. Inschrijven voor 19 januari bij Fons Muesen, tel. 03/314.55.69

Op zoek naar klasfoto’s Minderhout - Onze lezeres Magda Aerts woont in Grobbendonk, maar is in 1952 in Minderhout geboren. Tot en met het tweede leerjaar kreeg ze les van juffrouw Bastiaensen in de lagere school van Minderhout. Daarna ging ze tot haar 19de naar Het Spijker. Geïnspireerd door het Kopje van de Maand is Magda op zoek naar schoolfoto’s uit die dagen. Als je haar kan helpen horen we het graag: redactie@demaand.be

53


CASTELRÉ

GOUD IN CASTELRÉ Karel Geerts en Liza Hapers:

“Een ontroerend geschenk!” Een speciale aantrekkingskracht straalt Castelré toch wel uit! Fietsers en wandelaars komen van heinde en ver naar hier om te genieten van de ruimte, stilte en groen en ook het Hollandse “staat de Bokma koud” en het huisgerecht “spek met eieren” zijn niet te versmaden in de enige drankgelegenheid, “café In Holland”, die overgebleven is. Wist je dat er in dat kleinste gehucht van Nederland in de periode rond de Eerste Wereldoorlog zo maar eventjes 18 herbergen te vinden waren? Karel is hier geboren en bracht ook zijn Liza mee naar deze oase van rust! 1957: het jaar dat Osama Bin Laden en Herman Brusselmans geboren werden en dat de Russische kunstmaan SpoetnikII met aan boord de hond Laika de ruimte ingeschoten werd, hadden Karel en Liza andere katjes te geselen. Trouwen! Dat gebeurde in de kerk te Meerle en op Jal bleven ze nog enkele maanden inwonen bij vader Stan Hapers en moeder Theresia Vinckx. Graag hadden ze de ouderlijke huurboerderij overgenomen, maar de condities mochten verre van ideaal genoemd worden. “Een boerderij met 16 ha en allemaal in de onmiddellijke omgeving, daar kan je van dromen! Maar je moet ook je kost kunnen verdienen en proberen vooruit te komen.Dit was hier bijna onmogelijk, een veel te hoge pacht!.” Nadien trok het paar naar Castelré en vestigde zich in een nieuwbouw vlak bij Karels ouderlijke woning. Voor Liza aanvankelijk een serieuze aanpassing, maar ja, ze bakken overal brood. Ze boerden daar goed en kregen vijf kindenen: drie jongens en twee meisjes!

meestal ging het richting Loenhout en dan was het van ’s morgens tot ’s avonds van “gevethem”. Hard en stoffig werk, en veel honger geleden. Normaal kregen we te eten bij de boer waar we aan ’t werken waren. Maar als we nu bijvoorbeeld rond een uur of elf gedaan hadden bij de ene, trokken we verder naar de volgende. Gevolg: de ene dacht dat we bij de andere gegeten hadden en wij durfden onze mond niet open doen. Toen heb ik leren roken van de honger! Dit hebben we toch zes jaar volgehouden.” In zijn prille jeugd hielden Karel en de buurtjongens zich vooral bezig met vogeleieren roven, een geliefkoosde sport in die tijd, zwemmen in de Mark en vissen. Later kwam dan het smokkelen aan de beurt! “Ooit had het eens zo hard geregend dat we de

brug van de Mark zelfs niet meer zagen liggen en natuurlijk trapten we naast de brug het water in met smokkelwaar en al!” Voor Liza was het na de schoolperiode ook thuis werken geblazen, op de boerderij en in ’t café. Met de jongelui en de pintenpakkers achter de toog kon ze goed overweg en ze moesten al van goeden huize zijn om haar onder tafel te kunnen praten of haar te doen blozen. Boogschieten, biljarten, vogelpik…, ze moesten haar niks leren!

Heikeskermis In 1954 op een zomerfeest van de BJB op het voetbalplein van Meerle dat toen nog aan de Voort lag, kwam hij zijn Liza tegen en vonken alom… bij Liza! Geen ruige kerel voor haar, liever een zachtaardige kerel en dat zag ze duidelijk zitten bij Karel. Nadien op Heikeskermis terug tegen mekaar gebotst en de pijlen troffen goed raak. Op 26 november 1957werden de ringen aangeschoven en het volle leven kon beginnen. Tot 1963 bestond de boerderij vooral uit koeien

Vangevethem Karel werd op 15 oktober 1933 als laatste kind geboren in het gezin van Frans Geerts en Julia Koyen dat negen spruiten telde: zes jongens en drie meisjes waarvan er nog twee in leven zijn. Hij kreeg als eerste naam Felix toebedeeld, als tweede Karel. De peter had ook wat in de pap te brokken, Karel heette hij, en Felix werd als Karel aangesproken en later als Charel. Liza slaakte haar eerste kreet op 30 april 1936. Kleuter- en lagere school volgde Karel in Minderhout en nadien nog enkele maanden avondcursus in Wortel. Liza deed hetzelfde, maar dan in Meerle. Eindelijk van de school verlost, want op de bank zitten behoorde niet bij Karels geliefkoosde bezigheden. Dan maar op de boerderij gewerkt en op zeer jonge leeftijd samen met zijn broer heil gezocht in loonwerk.” Met tractor en dorskas ging het de boer op om het graan te dorsen,

54

Karel en Liza met de vijf kinderen Johan, May, Jef, Julia, Frans


MINDERHOUT en stilaan volgde de overschakeling op mestkalveren. Klein begonnen en in de glorietijd tot 500 mestdieren te voederen. Een hele karwei en voor die tijd een deftig, arbeidsintensief bedrijf. Vanzelfsprekend schoot er van vakantie houden niet veel over. Toen de kinderen groter werden kregen ze ieder een pony en dan trok de familie in de zomer naar de tornooien hetgeen ze altijd als heel gezellig ervaren hebben. Van hun pensioentijd genieten Karel en Liza ook met volle teugen: fietsen in de zomer, kaarten, petanquen…! Het hoort er allemaal bij. Toch is het altijd geen rozengeur en maneschijn geweest in het gezin: enkele zware verkeersongevallen, waarvan één met dodelijke afloop, strooiden roet in het eten. Karel werd jaren geleden door een herseninfarct getroffen, gelukkig er goed van hersteld, en Liza heeft reeds elf keer de operatiekamer van heel dichtbij ervaren.. “Maar dat is allemaal goed afgelopen en gelukkig werkt mijn tong nog als 50 jaar geleden!” Liza kan vertellen en vertellen en Karel heeft daar helemaal geen problemen mee. Luisteren is ook een deugd! Naar het “goud” hebben ze wel intens toegeleefd. “Een dag om nooit te vergeten, veel te vlug voorbij! Goed gefeest en met de Castelse geburen hebben we nadien nog gezellig gekoffietafeld, bijna iedereen tekende present en dat deed ook weer deugd!” Liza en Karel, nog vele jaren samen genieten in de rust van ’t Groeske wensen we je toe, ook samen met je kinderen en kleinkinderen die hun liefdevolle aanhankelijkheid op zo’n ontwapenende manier hebben neergeschreven in een album dat jullie als geschenk aangeboden kregen! (rel)

Nieuwe jaarke zoete Minderhout - Op maandag 31 december, oudjaar, komen de kinderen hun muzikale wensen aanbieden. Reeds vroeg in de morgen klinken de liedjes doorheen het straatbeeld. De kinderen zijn, zeker in de voormiddag, de sterretjes in het straatbeeld. Elk jaar neemt het aantal kinderen af. Diegene die de moed nog hebben om weer en wind te trotseren kan je dan best hartelijk ontvangen en belonen met een centje zodat ze hun liedje weer vlug aan het volgende huis kunnen zingen. Ook de papa’s en soms een enkele mama dragen hun deel bij. Een ganse voormiddag wordt ervoor gezorgd dat de Minderhoutsestraat afgesloten is voor het doorgaand verkeer. De mensen die wonen in deze straat worden verzocht hun snelheid aan de kinderen aan te passen. In Minderhout, en ook elders, wordt aan de automobilist wat meer geduld gevraagd. Mensen van verenigingen leggen het verkeer, indien nodig, even stil om de kinderen veilig de kans te geven om de drukke straat over te steken. Laat ons het nieuwe jaar beginnen op oudjaar 2007 met extra aandacht voor onze kinderen. Zij zullen u er enorm dankbaar voor zijn. Ook wij wensen u allen een gelukkig maar vooral gezond en veilig 2008 toe.

Eva De Roovere in de St.-Clemenskerk MINDERHOUT – Vrijdag 1 februari 2008 te 20.15 uur nodigt Minarte haar trouw publiek en nieuwkomers uit in de Sint-Clemenskerk ter gelegenheid van haar 16 de Lichtmisconcert. Vorig jaar bracht Norbert De Taye als zanger en pianist samen met zijn muzikanten de toeschouwers in vervoering, op 1 februari staat Eva De Roovere op het podium te stralen. Niet zo lang geleden, toch is ze al reeds een achttal jaren actief bezig, was de 29-jarige Eva nog een redelijk onbekende aan het showbizzfirmament die bij de folk-rockgroep “Kadril” haar carrière begon. Actief was ze ook in Oblomow, het countryproject Jumbalaya en Kleine Blote Liedjes met Gerry De Mol. Plezierig werken was het wel voor haar, maar toch gaf dit haar ten slotte te weinig voldoening. Ze wilde namelijk zelf muziek maken. Vanaf oktober 2004 verlaat ze deze groep om zich te richten naar een solocarrière. Momenteel is Eva hot op de markt. Haar solocarrière boomt en haar eerste eigen CD “De Jager” wordt letterlijk grijsgedraaid op de radio. Beslist ken je haar ook van de wondermooie titelsong “Emma” uit de gelijknamige tv-serie. Sinds februari verovert ze ook onze Noorderburen en met succes! Voor het najaar 2008 komt er een uitgebreide tournee in Nederland. In Carré Amsterdam mogen optreden is niet niks, naast Boudewijn de Groot op de affiche prijken in het Antwerpse sportpaleis tijdens Nekka 2007 is ook niet iedere artiest gegeven en ook was ze te gast bij Paul de Leeuw op de Nederlandse

televisie. Eva heeft een eigen geluid gezocht en gevonden: Nederlandstalige rootspop. Haar sterke punt is haar prachtige stem (en ze ziet er nog goed uit ook) die je meevoert over Nederlandstalige nummertjes van weemoed, vreugde en eenvoudige dingen. Hou je van Eva’s stem? Van de eenvoud en waarheid in haar teksten? En heb je ook een boontje voor de Nederlandse taal, die ze toch zo mooi bespeelt? Dan word je zonder twijfel verwacht op vrijdag 1 februari te 20.15 uur in de Sint-Clemenskerk. De inkomt bedraagt 10 euro, aan de kerk 12 euro. Tickets zijn te verkrijgen bij het Bureau voor Toerisme Hoogstraten en op het tel. nr. 03 314 48 99! (rel)

KWB Theoretische rijlessen Minderhout - Je rijbewijs halen? De KWB helpt je hierbij. Je wil een rijbewijs halen. Hoe verloopt het? Vanaf 17 jaar kan je het theoretisch examen afleggen en vanaf 18 jaar mag je het praktisch examen doen. De KWB wil je hierop mee voorbereiden. Iedereen vanaf de leeftijd van 16,5 mag deelnemen aan de actie “Rijbewijs”. De cursus bestaat uit 6 lessen. Tijdens deze 6 avonden word je voorbereid op de deelname in het verkeer, het praktische en theoretische examen. Daarenboven wordt een defensief rijgedrag en een verantwoorde houding in het verkeer aangeleerd. De begeleider wordt gevraagd om ook op de lessenreeks aanwezig te zijn. Zodoende leert ook hij de nieuwe verkeersborden en –reglementen kennen. Vanaf 1 september 2006 is er een wijziging in de wetgeving. We informeren je ook hierover tijdens deze avonden. Het is nu mogelijk te wisselen tussen het systeem van vrije begeleiding en opleiding via de rijschool. De eerstvolgende cursus in onze regio gaat door in de parochiezaal van Minderhout op de volgende zaterdagvoormiddagen: 12, 19,26 januari, 16, 23 februari, 1 maart Meer informatie via de website http://www.kwbrijbewijs.be/2007. Al wie in 1990 en 1991 geboren is, ontvangt in december een uitnodiging. Mocht je deze niet

ontvangen, neem gerust contact op met Jan Meijer, tel. 03/297.46.38. Inschrijven kan tot 1 week voor de startdatum. Hoeveel kost onze cursus rijbewijs? Voor leerling én begeleider 70 euro, voor de leerling alleen 50 euro Voordeel voor KWB-leden en hun inwonenden: - voor leerling én begeleider 37 euro, dit is een korting van 33 € - voor de leerling alleen 25 euro of een korting van 25 euro In deze kostprijs is begrepen: zes lessen, gemotiveerde en deskundige lesgevers met didactisch materiaal, een actueel cursusboek, een tweede binnenspiegel met zuignap en een reglementaire ‘L’ voor op de achterruit.

De Slinger Elke tweede zondag van de maand -van 13.30 uur tot 16.30 uur- richt de Slinger een sport- en spelnamiddag in voor minder-validen kinderen in de leeftijd van drie tot zestien jaar. Broers en zusjes zijn uiteraard ook welkom. Voor meer info bel 03 / 314.32.22

55


HALVE EEUW

DECEMBER 1957

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

56

185


PUBLIREPORTAGE

i Ì > À Ì Ã } Ê Ê Ì ` > Ê iV iÀ > iÌÊ ÃÊi `i Êâ ÛiÀ°Ê ``i Ê `iVi LiÀÊ iivÌÊ`iÊ}i i `iÊ Ài à À}> Ã>Ì iÊâ Ê iÕÜiÊ iV iÀ > Ê6> > Ì iÜ i Ê }i «i `Ê Ê }ÃÌÀ>Ìi °Ê1Ê Û `ÌÊ`iÊÜ i Ê Ê iÌÊVi ÌÀÕ Ê Û> Ê }ÃÌÀ>Ìi Ê Ê`iÊ6À i `Ê Õ iÀÊ££È°ÊÊ >` >Ê­ > Ì À v`®Êi Ê >À iÃ]Ê âiÊiÀÛ>Ài Ê i Ê} i`Ê «}i i `iÊ6> > Ì i>`Û ÃiÕÀÃ]Ê iÌi ÊÕÊiÀÊÛ> Ê >ÀÌiÊ Üi Êi ÊÃÌ>> ÊÌiÊ« «i i ÊÕÊ ÃÊÕ Ì}iLÀi `Ê>> L `ÊÛ ÀÊÌiÊ ÃÌi i °ÊÊ 7>>À Ê }ÃÌÀ>Ìi ¶ Neckermann draagt bereikbaarheid voor de klant hoog in het vaandel en dit gemak voor de klant was doorslaggevend om Hoogstraten aan te stippen op de kaart. Met plezier komt Neckermann naar u toe. iV iÀ > Ê>> L ` Bij Neckermann vindt iedereen zijn wensvakantie. Bent u op zoek naar een luilekkervakantie onder de zon, een sportieve clubvakantie of een interessante rondreis? Dan inspireert ons aanbod vliegvakanties naar de zon (Spanje, Turkije, Griekenland,..), exotische vakanties (Mexico, Thailand, Kenia,…) of begeleide wereldreizen (USA, Vietnam, Zuid-Afrika,…) u zeker!Wenst u liever met de auto op vakantie te gaan? Ontdek dan onze nieuwe autobrochures Frankrijk en Europa. Zoekt u liever een dichtbijvakantie? U zal versteld staan van de talrijke hotels en vakantieparken in eigen land en onze buurlanden. Ook voor wintersporters biedt Neckermann meer dan voldoende aanbod. Alle gekende oorden (Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland, Bulgarije,…) komen in onze wintersportbrochure

aan bod. De hype van de laatste jaren zijn zeker de citytrips. Hierin is Neckermann specialist met een ongekend groot aanbod in kwaliteit en prijs. Parijs, Barcelona, New York, Venetië, Stockholm,… Ontdek een ongekende luxe aan culturele steden. iV iÀ > ÊÃiÀÛ Vi Onze Neckermann Vakantieadviseurs helpen u graag verder met hun kennis en ervaring. Wist u dat onze collega’s jaarlijks verschillende studiereizen ondernemen om zowel bestemmingen als hotels te leren kennen? Daarenboven investeert Neckermann in talrijke opleidingssessies die ervoor zorgen dat onze Neckermann Vakantieadviseurs op de hoogte blijven van alle bestemmingen. Nadia, het kantoorhoofd in Hoogstraten, heeft ondertussen reeds 14 jaren ervaring in de Nec-

kermann Vakantiewinkel te Geel. Zij woont bovendien in Rijkevorsel en is dus van de streek. Zij is de geknipte persoon om u bij te staan in uw vakantiekeuze. Heeft u vragen of wil u onze nieuwe Neckermann Vakantiewinkel ontdekken? Kom gerust even langs en u zal merken dat het vakantiegevoel u spontaan tegemoet komt. Tot binnenkort!! Nadia en Marlies

iV iÀ > ÊUÊ6À i `Ê££ÈÊUÊÓÎÓäÊ }ÃÌÀ>Ìi Ìi \äÎÉÎÈÈ°ÎÇ°£xÊUÊ }ÃÌÀ>Ìi J iV iÀ > °Li

6> > Ì i« > ¶Ê >Ê >>ÀÊ iV iÀ > °® 57


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Minderhout boven in Kampioenen-viering 2007 HOOGSTRATEN - Plaatsgebrek in zaal Welgezinde van het administratief centrum deed de stedelijke sportraad uitwijken naar zaal Pax, die ook al uit zijn voegen barstte. Na de verwelkoming en het openingswoord van schepene voor sport Rombouts, passeerden heel wat kampioenen en kampioenen-in spe de revue. En dat er in Hoogstraten heel wat gesport wordt, individuele sporten en in ploegverband, en dat er heel wat kampioenen gehuisvest zijn in een of andere discipline, bleek wel duidelijk. Vooral turnkring ’t Spagaatje, de ruiterijverenigingen, de schutterij, atletiekvereniging AVN pronkten met een hele reeks kampioenen. Na de parade van de laureaten kwamen de genomineerden aan de beurt met klank en in beeld gebracht op groot scherm geregisseerd door Stef Voet. Als apotheose werden de verdienstelijkste sporters letterlijk en figuurlijk in de helle spots geplaatst. Karin Donckers, als enige vrouwelijke kandidate, mocht voor de 10de keer de trofee in ontvangst nemen en de titel van Sportvrouw 2007 dragen. Bij de mannen verliep het spannender! Pat Leysen, op het ogenblik van de uitreiking actief in een 24-urenloop in Oslo, turner Kristof Schroë, snelwandelaar Frank Buytaert en wereldkampioen cyclocross Joeri Adams. Deze laatste had de beste papieren in handen en kroonde zich tot Sportman 2007. Vier kandidaten bij de sporttieners: Carolien Geerts van de Wortelse Paardenvrienden, Glenn Geets en Willem-Jan Otten, handboogschutters, en Paulien Van Dijck, turnster. Gratie en charme haalden het hier en Paulien verdwijnt in de annalen als Sporttiener 2007. Drie sportverenigingen in koers voor Sportvereniging 2007: touwtrekkersvereniging De Mertensmannen, turnkring ’t Spagaatje en voetbalclub Minderhout VV. MVV legde de meest overtuigende cijfers neer en nam de titel mee naar haar spiksplinternieuwe accommodatie. De titel Sportverdienste 2007 tenslotte kreeg de man die het verdiende, nl. Herman Martens die in de wielersport al heel wat kampioenentruien vergaarde en niet weet van opgeven! Vijf titels werden uitgereikt en alle vijf gingen ze naar…Minderhout! Wij voegen er een titel bij: Minderhout Sportdorp 2007! (rel)

Sportman 2007

Joeri Adams, cyclocrosser, kroonde zich tot wereldkampioen bij de juniores, eindigde 2de in het Europees kampioenschap en in de eindstand van de Superprestigewedstrijden, veroverde de 1ste plaats in de Wereldbeker en won een respectabel aantal wedstrijden in binnen- en buitenland.

Sportvrouw 2007

Karin Donckers, amazone, behaalde dit jaar in de eventingdiscipline haar beste prestaties in de vier-sterrenwedstrijden en haar selectie voor de Olympische Spelen 2008 in China is ook reeds in de pocket.

Sportvereniging 2007

Geen ongevraagde reclame Indien u geen ongevraagde reclame meer wenst te ontvangen teken dan in op de Robinsonlijst. Meer info op www.robinson.be

58

De eerste ploeg van Minderhout VV won de titel in 4de provinciale, de A-miniemen toonde zich de beste in de reeks en een 20-tal ploegen zijn wekelijks actief in de schitterende accommodatie aan de Heistraat.


SPORT

Sporttiener 2007

SOFTCOMPUTER Meerseweg 80B 2322 HOOGSTRATEN Tel: +32-3-315.09.09 info@softcomputer.be

MOBIELE Telefoonoplossingen CARKITS GPS-toestellen Paulien Van Dijck hield de eer van ’t Spagaatje hoog met een 1ste plaats in het federaal kampioenschap Junior C, een 1ste plaats in het nationaal kampioenschap Junior C en een 2de plaats in het provinciaal kampioenschap Limburg Junior C

Sportverdienste 2007

De 65-jarige Herman Martens omgordde de regenboogtrui op het wereldkampioenschap cyclocross te Mol, is Belgisch kampioen bij de VWF (Vlaamse Wielerfederatie) en LRC (landelijke renners en crossers) en behaalde nog tal van overwinningen. Traint gemiddeld twee uur per dag alleen of in gezelschap van enkele van zijn kleinkinderen.

www.SOFTCOMPUTER.be 59


SPORT

Hoogstraten VV is herfstkampioen De roodwitten van trainer Braeckmans zijn aan een supersterke reeks bezig. Spouwen Mopertingen en Heusden Zolder moesten op eigen veld het onderspit delven. Hannut en Leopoldsburg gingen in de Kathelijnestraat kansloos onderuit. HVV wint niet met geluk en met één doelpuntje verschil. Met de regelmaat van een goedlopende klok scoren de roodwitten twee of drie doelpunten en het zijn meestal verschillende spelers die een streepje achter hun naam krijgen. Op Spouwen waren de doelpuntenmakers Roy en Glenn Van Der Linden en Anthony Dooms. Tegen Hannut scoorden Jimmy Fockaert en Dooms. In Heusden was het dan weer de beurt aan Glenn Van Der Linden en broer Roy, terwijl tegen Leopoldsburg Dooms, Cox en Jens Jochems voor de garnering van het scordebord zorgden. Vertellen we er nog bij dat de laatste vier matchen de defensie steeds de nul op het bord wist te houden zodat HVV – met de verplaatsing naar St.-Lenaarts voor de boeg – helemaal bovenaan staat met

uiteraard de meeste punten, de meest gemaakte doelpunten en de minste tegentreffers. We gaan niet alle matchen winnen, doch we genieten van een toch wel erg succesrijke periode en dat kan men de HVV-clan niet meer afnemen. De kloof met de achtervolgers is dermate groot dat HVV tegen een stootje kan. Waar het treintje stopt is niet te voorspellen doch het seizoen is nu al meer dan gelukt. (JoJe) Wedstrijden Zaterdag 5 januari 2008 19.30 uur Hoogstraten VV – Lyra (vriendenwedstrijd) Zaterdag 12 januari 20.00 uur Hoogstraten VV – Grivegnée Zaterdag 19 januari 20.00 uur Hoogstraten VV – Hoei Zaterdag 26 januari 20.00 uur Overpelt – Hoogstraten VV

KVNA Wortel Wortel - Trainer Kris Mees zag het na de slechte resultaten niet meer zitten. Daarom oordeelde het bestuur dat het best was om hem te vervangen. Willy Verhoeven, nu trainer van de scholieren gaat zijn functie tijdelijk overnemen. De trainerswissel had de eerste wedstrijd tegen DOSKO al resultaat. Onze spelers hadden een felle start. Gerd De Vos trapte tegen de paal. Nik Meerts opende de score met een geweldig schot. De furie ging wat liggen. Nik Meerts moest nog gekwetst het veld verlaten. DOSKO herstelde het evenwicht en maakte nog voor de rust gelijk. Wanneer de ingevallen Dennis Lauryssens uit een moeilijke hoek scoorde brak de veer bij de bezoekers. Zelfde speler en Jef Jansens zorgden voor de 4-1-eindcijfers. Een deugddoende overwinning na de vele nederlagen. Daarna kwam het hoger gerangschikte Pulle op bezoek. Deze laatste was wel de betere. Onze doelman had een viertal geweldige reddingen in huis maar moest zich in de tweede helft toch gewonnen geven.

60

Als verzachtende omstandigheid kan ingeroepen worden dat vier spelers van de wedstrijd tegen DOSKO niet beschikbaar waren. Zo kunnen er natuurlijk geen automatismen gecreëerd worden. Tot nu werden er in het eerste elftal 32 spelers opgesteld. Zo is het begrijpelijk dat de vorige trainer, ondanks zijn inspanningen het team niet op de rails kreeg. Ook in de reserven A traden, U leest goed, 52 voetballers aan. De match in Massenhoven ging wegens algemene aflasting niet door. De wedstrijden: - zondag 06 januari 14.30u HIH Turnhout - VNA - zaterdag 13 januari 19.30u Zandhoven VNA - zondag 20 januari 14.30u VNA – Poederlee - zondag 27 januari 14.30u Grobbendonk – VNA. (frbr)

Minderhout VV laat van zich spreken Na een mindere periode waarin MVV flink terugzakte in het klassement is het duidelijk aan een revival begonnen. Twaalf punten uit de laatste vier wedstrijden, derde in de rangschikking en eerste in het klassement van de tweede periode (speeldagen 11 tot en met 20). En zeker niet te vergeten de knappe prestatie in “de” derby op het veld van KFC Meer. Minderhout VV – Sparta Linkeroever 3-1 Een eerste helft om snel te vergeten en de 0-0 bij de rust sprak boekdelen. Jan De Roover kon het niet blijven aanzien en in de 52ste minuut wist hij de bezoekende keeper voor een voldongen feit te stellen. Drie minuten later 2-0 en… heibel bij de bezoekende aanhang. Lijn- en scheidsrechter bleven echter bij hun beslissing. Sparta liet zich echter niet pramen en kwam in de 64ste min. langszij. De MVV-defensie was verwittigd! De wedstrijd bleef spannend en in blessuretijd was het bijna zo ver. Gelukkig stond keeper Jacobs pal en hield de gelijkmaker tegen. Even later maakte Jens Lenaerts het af met een derde treffer! KFC Meer – Minderhout VV 1-3 Een enthousiast publiek, gemotiveerde spelers en vier doelpunten! Ingrediënten voor een boeiend kijkstuk. De KFC zorgde voor het eerste gevaar, maar MVV liet zich niet in slaap wiegen. In de 24ste min. een vrijschop, getrapt door Koen Van Erck, verdween met een beetje geluk en de wind als vennoot achter de Meerse keeper in de kooi. Dreiging van de thuisploeg in de volgende periode, Sander Laurijssen die een penalty claimde maar niet kreeg en Dries Schrauwen die de 0-2 deed optekenen. Nog enkele gevaarlijke standjes voor het MVV-doel die niets opleverden. Het Meerse offensief dat iedereen verwachtte na de rust bleef uit en Pieter Hendrickx zorgde in de 60ste min. zelfs voor 0-3. MVV op rozen liet de thuisploeg nu komen.Keeper Jacobs liet zich opmerken en Meer beet zijn tanden stuk op de bezoekende defensie, die acht minuten voor affluiten toch de eerredder moest toestaan. Vanzelfsprekend euforie bij de MVV-aanhang dat in schril contrast stond tot de teleurstelling bij de KFC dat de zwarte piet aan het leidend trio overhandigde! Minderhout VV – Luchtbalboys : afgelast wegens het slechte weer. (rel) Wedstrijden Zondag 6 januari 2008 14.30 uur Horendonk – Minderhout VV Zondag 13 januari 14.30 uur Minderhout VV – Kalmthout Zondag 20 januari 14.30 uur Maria-ter-Heide – Minderhout VV Zondag 27 januari 14.30 uur Minderhout VV - Loenhout


Trendsetter in eigentijdse interieurs

Exclusief voor de regio

Derde generatie sinds 1947 in het centrum van Hoogstraten

Alle soorten behang, trendy of klassiek Verf in 20.000 kleuren van Boss Paints Raamdecoratie, zonnewering en vloerbekleding

Bent u graag op de hoogte van de nieuwste kleurencombinaties? Wenst u kleurrijke tips voor de juiste samenstelling van uw interieur? Bezoek dan zeker een van onze infoavonden of bel ons voor meer informatie.

AANBEVOLEN:

Workshops op aanvraag Ideaal voor groepen van 10 tot 16 personen. Aanleren van verschillende verftechnieken. Hoe maak ik van een oud kastje een trendy meubel?, enz...

H. Bloedlaan 277-299 2320 Hoogstraten Tel: 03/314 52 78 Fax: 03/314 88 02 e-mail: info@mertens-schilderwerken.be 194

61


SPORT

KFC Meer blij met winterstop Een reeks van vier derby’s met als resultaat een negatief saldo, twee luttele puntjes op twaalf, drie goals gescoord en zes tegentreffers. Meer zit een beetje in de hoek waar de klappen vallen, grotendeels te wijten aan de onbeschikbaarheid van een aantal titularissen, maar trainer Dré Laurijssen houdt de moed er in en weet zijn jonge garde te motiveren:”Niet achterom kijken, er is maar één belangrijke wedstrijd en dat is de eerstvolgende!” Enkele weekjes rust in de Kerst- en Nieuwjaarsperiode kan nadien voor soelaas zorgen.

Brecht – KFC Meer 1 – 1 Met de wind in de rug zorgde Meer voor het eerste gevaar, maar zonder resultaat terwijl de thuisploeg tien minuten voor de rust de beste kans voor de voeten kreeg. Brecht startte kordater na de rust, maar kwam al vlug numeriek in de minderheid (tweemaal geel). Even de kluts kwijt, vlug terug-

gevonden en Van Camp zorgde in de 69ste min. voor de 1-0. Ben Aerts mocht ook vertrekken met rood en de thuisploeg rook haar kans. De Meerse defensie hield stand, Brecht zag de drie punten binnen het bereik, maar de mee opgerukte Wim Aerts sleepte in de 89ste min. nog een puntje uit de brand voor een gehandicapt Meer.

KFC Meer – Minderhout VV 1 – 3 Op een zwaar veld en gejaagd door de wind ging het spel op en neer. KFC zorgde voor het eerste gevaar, maar MVV liet zich niet onbetuigd. In de zestien werd Sander Laurijssen op verdachte wijze van de bal gehouden en een logische strafschop zou je denken. De ref dacht er anders over! In plaats van 1-0 werd het 0-1 in de 22ste min. op vrijschop, die gedragen door de wind in het Meerse doel verdween. Meer kon enkel dreigen via hoekschoppen en Minderhout verhoogde de stand in de 36ste min.! Meteen ook de ruststand en

niet onverdiend voor de buren. De KFC stroopte de mouwen op na de verfrissing, maar weer was het Minderhout dat op het uur tot 0-3 uitliep. Sterk Meers protest bij dit derde doelpunt maar fluitenier Smet zag helemaal geen smet in de bezoekende actie. Sander Laurijssen zorgde in de 81ste min. voor de eerredder, maar toen was het kalf al lang verdronken voor een moedig Meer dat een sterkkeepende Hans Jacobs op zijn weg vond, de kansen niet gebruikte, en een Minderhout tegenkwam dat toch dat tikkeltje geluk meer had bij het besluiten en daarvoor ook de drie punten verdiende. (rel) Putte SK – KFC Meer: afgelast wegens het slechte weer.

De kampioenen van “De Arkduif” Minderhout Uitslagen

Algemeen kampioen : Francis Jansen

Quievrain Oude: alg.kamp.: Francis Jansen 2 eerste getek.: Francis Jansen eerste getek.: Francis Jansen Jaarse: alg.kamp.: Francis Jansen 2 eerste getek.: Francis Jansen eerste getek.: Francis Jansen Jonge: alg.kamp.: Michel V.D.Bogerd 2 eerste getek.: Michel V.D.Bogerd eerste getel.: Michel V.D.Bogerd Nakampioenschap: Alg.kamp.: Karel Aerts 2 eerste getek.:Karel Aerts eerste getek.: Gino Geets

Noyon Oude: alg.kamp.: Gebr. Peeters 2 eerste getek.: Francis Jansen eerste getek.: Constant Smans Jaarse: alg.kamp.: Jan Brosens 2 eerste getek.: Karel Aerts eerste getek.: Karel Aerts Jonge: alg.kamp.: Harry Govaerts 2 eerste getek.: Louis en Gust Schrijvers eerste getek.: Jan Brosens Algemeen kampioen: Karel Aerts Algemeen kampioen Quievrain en Noyon: Francis Jansen

KFC Meer voorzitter burgemeester Arnold Van Aperen naarstig broodjes smerend voor de tooghangers met gezonde honger tijdens de wedstrijd tegen Minderhout VV Wedstrijden Zondag 6 januari 2008 14.30 uur KFC Meer – St.-Job Zaterdag 12 januari 19.30 uur Brasschaat – KFC Meer Zondag 20 januari 14.30 uur KFC Meer – Sparta Linkeroever Zondag 27 januari 14.30 uur KFC Meer – Rochus Deurne

KFC Meerle KFC Meerle – Luchtbalboys 2 – 1 Wildert – KFC Meerle 2–3 KFC Meerle – Horendonk: afgelast wegens het slechte weer.

Boven v.l.n.r. Constant Smans, Michel V.D.Bogerd, Harry Govaerts, Gebr.Peeters, Francis Jansen, Gust Schrijvers, Karel Aerts Onder v.l.n.r. Jan Brosens, Gino Geets 62

Wedstrijden Zondag 6 januari 2008 14.30 uur Maria-ter-Heide – KFC Meerle Zondag 13 januari 14.30 uur KFC Meerle – Loenhout Zondag 20 januari 14.30 uur Rochus Deurne – KFC Meerle Zondag 27 januari 14.30 uur Brecht – KFC Meerle


SPORT

WC De Noorderkempen

Meer dan 42 000 km voor Chris, Cees en Piet Een bloeiende wandelvereniging, WC De Noorderkempen, dat mag gerust gezegd worden met meer dan 300 leden uit een brede regio. Niet dat die mensen allemaal hun sport zo fervent actief beoefenen, maar toch boden zich op 1 december zo’n 120 gelaarsde en geschoeide deelnemers aan voor de eindejaarstrip , met als vertrekpunt “De Bonte Beestenboel” in Wortel Kolonie. Gerard Vorsselmans, de man die elk wegeltje in de regio met zijn ogen toe kent zonder zijn GPS te raadplegen, had weer een excellent parcours uitgestippeld van om en bij de 14 km. Hier en daar wat slijkerig onder de voet, maar wat wil je in die donkere en natte dagen voor Kerstmis. Halfweg een oponthoud in taverne het “Bolks Heike” voor een lekkere Guinness, om dan tegen het vallen van de duisternis terug op het vertrekpunt te arriveren waar een goedgevulde Kempense koffietafel te wachten stond. Een smakelijk etentje achteraf onder gelijkgezinden is duidelijk een terechte beloning voor een fikse wandeling. Nadien het hoogtepunt van de avond: het uitreiken van de wandeltrofeeën 2007! Verbazing! Ongelooflijk hoeveel kilometers een aantal trotters in hun wandelloopbaan al afgesjeesd hebben! Chris Van Gorp (42 052 km), Cees van den Broek (42 274 km), Piet van den Broek (43 348 km) beten de spits af en mochten onder luid applaus uit de handen van voorzitter René Voet de trofee, een gouden wandelschoen, in ontvangst nemen! Bijna de omtrek van de aarde! Een fantastische prestatie!

V.l.n.r. Myriam Proost, An Van Aelst, Jan Mertens, Cees van den Broek, Chris Van Gorp, Piet van den Broek, Jan Groen Jan Mertens (16 757 km), Myriam Proost (15 967 km) en An Van Aelst (15 969 km) zijn goed op weg om in hun voetsporen te treden. Jan Groen bereikte de kaap van de 8011 km en zijn ambities liggen nog veel verder. Greet Van Deuren is de coming woman met 2650 km op haar teller!

Petje af voor deze mensen en gefeliciteerd met deze prestatie! Daarmee viel het doek over het oude wandeljaar, maar het nieuwe laat niet lang meer op zich wachten, dank zij het dynamische bestuur van WC De Noorderkempen! (rel)

63


Zondagswandeling De zondagswandeling van 3 februari willen we alvast onder de aandacht brengen. Doel van de trip wordt dan het Vagebondpad in Merksplas. Jack Govaerts verwacht de wandelaars om 9.00u aan de Kapel van Merksplas Kolonie.

Vrije lezing Op 25 januari staat een lezing met verschillende onderwerpen op het programma. De zogenaamde vrije lezing brengt een aantal amateurfotografen voor het voetlicht met uiteenlopende onderwerpen. Het gaat deze keer over reisverslagen naar Roemenië en Zuid-Denemarken. Stef Bastiaansen legt op een boeiende manier uit wat hij verstaat onder “ecologisch reizen”.Afspraak om 20 uur in de Klapekster.

Cursus “Natuur in de Tuin” De natuur laat zich niet opsluiten in reservaten en natuurliefhebbers willen haar ook graag zo dicht mogelijk in de buurt. Het lappendeken van Vlaamse tuinen biedt een ideaal leefgebied aan tal van dieren en planten en is een bron van inspiratie, rust en verwondering voor groene harten. In de cursus ‘Natuur in de tuin’ leer je alles over de bijzondere zoogdieren, vogels, amfibieën en insecten die je in je tuin kan tegenkomen en de inheemse planten die er een plaatsje verdienen. Je krijgt er ook tal van handige tips om van je tuin een prachtig stukje natuur te maken, waar mens en dier zich thuisvoelen. D a t a : w o e n s d a g 2 0 f e b r. ( p l a n t e n ) - w o e n s d a g 2 7 f e b r. ( i n s e c t e n ) woensdag 5 maart (zoogdieren en amfibieën)woensdag 12 maart (vogels)-woensdag 19 maart (ecologische moestuin) De cursussen beginnen telkens om 19.30 en duren tot 22.30 De lesgevers zijn Joeri Cortens en Koen Leysen (Natuurpunt Educatie) en Dirk Govaerts (Widar, VELT op 19 maart). De kostprijs bedraagt 30 EUR voor leden en 40

EUR voor niet-leden. Inschrijven kan bij Wim Verschraegen voor 1 februari 2008. Info: ingridwim@hotmail.comof 03/314.47.75)

Geschenkenbeurs De eerste geschenkenbeurs in de Klapekster in Wortel-Kolonie kende een redelijk succes. De deelnemers toonden zich tevreden. Ondanks het bar slechte weer, kwamen toch nog flink wat bezoekers naar de alternatieve beurs. Natuurpunt sloeg hiervoor de handen in mekaar met Oxfam Wereldwinkels, Amnesty International, het project van Joris Vranckx (Merksplas), Kristel Van Tongel (Merksplas). De alternatieve geschenkenbeurs krijgt haast zeker een vervolg volgend jaar.

de Klapekster in Wortel-Kolonie en staat onder leiding van Jack Govaerts. Afspraak op 6 januari. Info: 03-315 71 85

JNM-kerst

Mexico-Mexico-o-ooh!

De JNM organiseert op 29 december voor de kinderen vanaf 8 jaar een kerstfeest in hun nieuwe lokaal in de Klapekster. De leiding laat alsnog niet in haar kaarten kijken. Maar duidelijk is dat er een feest op het programma staat. De jongeren worden om 14 uur aan het lokaal in de Klapekster verwacht. Om 17 uur blazen de leiders hun activiteit af. Info: snoek-visserke@hotmail.com

Land van al mijn dro-omen! Op 11 januari zal Ria Van Aelst een dialezing geven over de reis van enkele Natuurpuntleden van afdeling Markvallei. Zij trokken naar Mexico. Ze genoten er van de prachtige natuur en de landschappen. De trip naar Mexico werd een heel aparte belevenis. Ria doet haar verhaal vanaf 20 uur in de Klapekster. Ze doet dat aan de hand van een mooie fotoreportage, gespekt met flink wat informatie.

Egel op bezoek bij De Klapekster

Nieuwjaarswandeling De traditie wil ondertussen dat Natuurpunt Markvallei op de eerste zondag van het nieuwe jaar een Nieuwjaarswandeling organiseert. Sinds enkele jaren wordt deze wandeling steevast uitgestippeld in de Kolonie en niet zelden zien de wandelaars dan de echte klapekster. Het ziet er naar uit dat ook dit jaar deze merkwaardige en mooie vogel zich weer zal laten zien. De laatste weken werd hij immers al enkele keren waargenomen in de omgeving in de Kolonie. Bart Hoeymans kon de vogel overigens ook spotten op de oude meander in het gehucht Groot Eyssel in Meerle. De wandeling start om 9 uur aan

Love 2 heal

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op 30 januari. We verwachten alle kopij op woensdag 16 januari. Het dorps- en het sportnieuws ten laatste op zondag 20 januari.

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Alles is geven en ontvangen. Zelfs het kleinste gebaar keert zich eens bij je terug. 64


JONG GEZEGD

SARAH ZEGT

De stinkvoeten van de Kerstman

Sarah De Wilde (21) studeert fotografie aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. In tijden van kinder- en feestvreugde, vertelt ze een stichtelijk sprookje. Zijn hoofd bonkte. Alsof zijn hersenen onder handen werden genomen door honderd kloppende hamers. Zachtjes trok hij zijn oogleden van elkaar en bekeek de muur die hij voor zich zag. Knalrood behangpapier met kleine witte sterretjes die oplichtten wanneer hij de deur opende. Hij onderdrukte een geeuw en wreef in zijn slaapogen. Opnieuw hoorde hij gestommel beneden. Mopperend ging hij rechtop in bed zitten en floot om zijn pantoffels. Twinkel en Bella spurtten om het eerst naar zijn voeten. ‘Jaja, ik kom al!’ mompelde hij tegen zichzelf. Aan de kapstok in de badkamer hing normaal gezien zijn gestreepte kamerjas met engelenvleugeltjes, maar omdat het gisteren woensdag was, lag deze in de was. Dus trok hij zijn zonnegeel marcelleke aan. In de gang merkte hij dat hij boven zijn muts vergeten was, aangezien het kale plekje tussen zijn witte haren kou vatte. Hij liep terug naar de badkamer, nam een paar sokken en legde die uitgestrekt over zijn hoofd. Hij opende de voordeur en bekeek de duistere figuur voor zich. ‘Alladin? Wat doe jij hier?’ vroeg hij. Alladin fronste zijn wenkbrauwen. ‘Eh, het is Zwarte Piet, meneer de Kerstman!’ Wat verward zocht de Kerstman in de lade van

het bijzettafeltje zijn bril. Toen die op zijn neus stond, wendde hij zich terug naar de deur. ‘Aja Zwarte Piet! Nu zie ik het! Komt u binnen!’ gebaarde hij. ‘Wel, ik ben niet alleen. Ik heb Sinterklaas bij me. U had vorige week met zijn secretaresse gebeld?’ ‘Ja, nu je het zegt! Dat was ik al vergeten! Komt u binnen en breng die secretaresse ook maar mee!’ Plots stond de Sint voor hem. ‘Ik heb geen tijd voor jouw idiote grapjes, Kerstman. Vertel mij liever waarom ik zo dringend moest komen?’ De Kerstman wist niet goed wat zeggen. ‘Eh, komt u binnen, daar is ‘t warmer! Dan kunnen wij gezellig bijpraten!’ Toen de Sint wilde binnenkomen, stootte hij zijn mijter aan de bovenste rand van de deurstijl. ‘Oei, u bent te groot Sinterklaas!’ grinnikte de Kerstman. ‘Jouw deur is gewoon te klein!’ antwoordde deze op bittere toon. ‘U zult uw hoed moeten afzetten!’ ‘Nooit! Ik eet nog liever witte chocolade!’ Na wat gevloek en geklungel in het deurgat, lukte het Zwarte Piet om Sinterklaas in zijn armen binnen te dragen. Toen ze aan tafel zaten, kwam de Sint op zijn vraag terug.

‘Wat wou u mij eigenlijk vragen, Kerstman?’ Omwille van de privacy deden de koffiekopjes hun oortjes dicht. Door de strenge blik van Sinterklaas, voelde de Kerstman zijn handen klam worden. ‘Wel… Ik vroeg mij af waarom… waarom ik dit jaar niets gekregen had met Sinterklaas?’ ‘Had u dan iets gewild?’ ‘Niet echt, maar ik had mijn schoen toch gezet? Of had u die niet gezien? Het was zo’n knalrode laars met witte pomponnetjes en…’ Sinterklaas onderbrak hem en riep: ‘Omdat ze stonken! Hebt u ooit al aan uw schoenen geroken? ’t Was nog erger dan eieren en pindakaas!’ De Kerstman schrok zo van de reactie dat één sok van zijn hoofd viel. Het gesprek viel stil. Minuten tikten voorbij. Toen de Kerstman z’n ogen terug opende was het al donker. Blijkbaar was hij in slaap gevallen. Hij snikte en slofte naar zijn kamer waar hij het licht aanknipte. De sterretjes op het behangpapier fonkelden, maar de Kerstman was nog steeds verdrietig. Bella sprong op zijn schoot en hij vroeg zich af waar Twinkel vertoefde. Plots kwam die binnen door de voordeur. Daar lag een pakje: “Aan de Kerstman, Vrijheid 230, Hoogstraten.” De Kerstman deed het pakje open en zag een heerlijk geurend stuk zeep en een prachtige kerskleurige reserve kerstmuts met een pompon zo wit als sneeuw…(sdw)

Het concept is gekend. Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint een boekenbon van 12,5 euro. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Dus wie wil meespelen: Geeft de naam van het kopje en zijn eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan DHM – Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of via een e-mail: redactie@demaand.be. Maar vergeet niet: naam en adres te vermelden. Zie ook www.demaand.be.

De uitslag van de vorige maand: De foto van vorige maand dateert uit een diep grijs Wortels verleden. Wij denken dat het gaat om het schooljaar 1948-1949 wanneer meester Van Haute deze bengels in de klas had. Jan Van Dijck, Worteldorp 62, 2323 Wortel kent ze nog allemaal. Zo ook het kopje van John Fransen zoals ons was gemeld. Maar blijkbaar veranderen de tijden en dus ook de namen. John werd Jan en Jan woont nu op het Poeleinde 23 te Wortel. Maar “what’s in an name”, beiden mogen zij een boekenbon in de bus verwachten.

Toelichting bij de opgave van deze maand: De foto van deze maand is van veel recentere datum, laat maar zeggen “spiksplinternieuw”. Wat we erover willen vertellen is het volgende: De ploeg geniet nog duidelijk na van een prachtige toneelvoorstelling in de alom geprezen Hoogstraatse cultuurtempel

St.Cecilia. Het kopje zelf nog iets meer dan dat: hij proeft nog met volle teugen van het gezelschapsdrankje. Misschien brengt hem dat nu ook nog een boekenbon op. En ook één voor u, als u hem kan herkennen. Pdn

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten 65


AGENDA

MEERLE Woensdag 9 januari KAARTPRIJSKAMP van 13.00 tot 17.00 uur in de parochiezaal. Organisatie OKRA Zaterdag 12 januari KERSTBOOMVERBRANDING vanaf 19.30 aan de Lage Rooy. Organisatie Landelijke Gilde Meerle en Meersel-Dreef.

HOOGSTRATEN Van 16 januari tot 6 april “OVER DE GRENZEN”, tentoonstelling in het Stedelijk museum, geopend van woensdag tot zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Info 03 314 65 88.

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

Dinsdag 15 januari DORPSRAAD, algemene vergadering om 20.00 uur in de parochiezaal Zaterdag 19 januari VOLKSDANSINSTUIF van Volksdansgroep Shilshoel vanaf 20.00 uur in de parochiezaal.

Opgelet: Naar jaarlijkse gewoonte is het Stedelijk museum gesloten van 23 december 2007 tot 15 januari 2008. 198

Zondag 20 januari WANDELING KAMPWEG, vertrek om 14.00 uur op het Gemeentelein. Een organisatie van Wandelclub Markdal.

Zaterdag 5 en zondag 6 januari RASHONDENSHOW vanaf 8.00 uur in de Veiling. Een organisatie van de Kempische Kynologen. Info: 03 312 20 82. Zondag 6 januari GELMELWANDELING van Wandelclub Markdal, vertrek om 14.00 uur aan het Penitentiair Schoolcentrum. Donderdag 10 januari CINE HORIZON. “Rize, een documentaire film van David LaChapelle (2005). Om 19.30 in de aula van het Klein seminarie.

Laermolen in werking op zondag 13 en 27 januari van 14 tot 16 uur en dinsdag 15 en 29 januari van 19.30 tot 21.30 uur.

Vrijdag 18 januari ALGEMENE QUIZ om 20.00 uur in zaal Pax, organisatie Statie ‘kwist. Info: 03 314 57 17 Zaterdag 19 januari PROCLAMATIE JUNIOR JOURNALIST om 14.00 uur in de Vrije Basisschool Spijker. Organisatie Davidsfonds. Zondag 20 januari JAZZWANDELING, een organisatie van The Marckriver Jazzclub. Samenkomst om 13.00 uur bij de Castelhoeve. Inschrijven verplicht (tel.: 03 314 55 03. Donderdag 31 januari DORPSRAAD, algemene vergadering om 20.00 uur in zaal De Welgezinde van het administratief centrum. Donderdag 31 januari GEDICHTENDAG met Koen Stassijns 20.00 uur in de bib. Inschrijven verplicht.

66

om

200

MEER Vrijdag 28 december KERSTCONCERT door drie Meerse koren, om 20.00 uur in de parochiekerk. Dinsdag 8 januari DORPSRAAD, algemene vergadering om 20.00 uur in de refter van De Meerpaal Zaterdag 26 januari DORPSQUIZ om 19.00 uur in de parochiezaal. Een organisatie van de Chiromeisjes. Vrijdag 1 en zaterdag 2 februari DE BENDE VAN ALBERT, toneelvoorstelling van ’t Heidebloempje, om 19.30 in zaal Voor Kunst en Volk. Info: 03 315 83 44

Kerstconcert Op vrijdag 28 december zal er in de Onze Lieve Vrouw Bezoeking kerk te Meer een kerstconcert plaatsvinden, gezongen door de drie Meerse koren, Sint-Cecilia, Cantanimo en het kinderkoor De Meerpaal. Het concert, ten voordele van de Meerse Missionarissen neemt een aanvang te 20.00 uur. Kaarten in voorverkoop zijn verkrijgen bij de Meerse bankkantoren of bij de koorleden. Kaarten in voorverkoop betaal je 3,5 euro, aan de kassa kost dit 4 euro.


AGENDA

MEERSEL-DREEF

WORTEL

Dinsdag 22 januari DORPSRAAD, algemene vergadering om 20.00 uur in de grote zaal van het klooster

Vrijdag 28 december KAARTAVOND, rikken en jokken in de parochiezaal vanaf 19.00 uur. Organisatie KWB.

Zaterdag 26 januari BINGO in zaal “Bij de Paters” voor de steunende leden van de Fanfare Voor Eer en Deugd.

Zondag 6 januari NIEUWJAARSWANDELING georganiseerd door Natuurpunt. Vertrek om 9.00 uur aan De Klapekster. Donderdag 10 januari DORPSRAAD, algemene vergadering om 20.00 uur in de refter van De Wijsneus

www.jumpy-springkastelen.be

Vrijdag 11 januari LEZING door Mia Van Aelst over haar reiservaring in Mexico, om 20.00 uur in De Klapekster. Organisatie Natuurpunt. Zaterdag 12 januari KERSTBOOMVERBRANDING, achter de parochiezaal, na de avondmis van 18.00 uur. Zondag 13 januari VELDTOERTOCHT voor mountainbikers. Vertrek tuusen 8.00 en 11.30 aan de parochiezaal. Organisatie “De Zwaantjes”.

199

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 03 / 314.83.11 www.degelmel.be

Vrijdag 25 januari RIKKEN EN JOKKEN, vanaf 19.30 in de voetbalkantine van VNA Wortel. 10

Di. & woe. gesloten

MINDERHOUT Zaterdag 12 januari KERSTBOOMVERBRANDING, vanaf 19.00 uur aan de Vooraard. Organisatie Vrije Basisschool Scharrel. Zondag 20 januari KINDERDISCO vanaf 13.30 uur in het Parochiecentrum. Organisatie KWB. Vrijdag 25 januari QUIZ georganiseerd door MVV in de kantinne in de Heistraat. Donderdag 24 januari DORPSRAAD, algemene vergadering om 20.00 uur in de parochiezaal Vrijdag 25 januari KWIS georganiseerd door Minderhout VV in de voetbalkantine. Zaterdag 26 januari DROPPING georganiseerd door de KWB. Vertrek aan het gemeenteplein om 19.00 en om 20.30 uur.

Tot ziens An en Fran

218

Vrijdag 25 en zaterdag 26 januari TONEELVOORSTELLING “Gezocht: Eenzame” door toneelvereniging Willen is Kunnen, telkens om 20.00 uur in de parochiezaal. Zaterdag 26 januari VELDLOOP van A.V.N. Hoogstraten, om 13.00 uur bij het Casino in Wortel-kolonie.

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Woensdag en donderdag gesloten Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

Vrijdag 1 en zaterdag 2 februari TONEELVOORSTELLING “Gezocht: Eenzame” door toneelvereniging Willen is Kunnen, telkens om 20.00 uur in de parochiezaal.

Boekhoudbureau

Profisk cvba [ Boekhouding en administratie [ B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten [ Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten [ Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen [ Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

Vrijdag 1 februari LICHTMISCONCERT, om 20.15 uur een optreden van Eva De Roovere. Organisatie Minarte.

67


BRAND/ONGEVAL

100

TANDARTSEN Wachtdienst Kempen Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

HUISARTSEN

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

NIEUW! Van maandag tot donderdag van 19 uur tot 8 uur ’s morgens belt u het reeds gekende centrale nummer 03 314 28 18. Vanaf vrijdagavond, tijdens het weekend en op feestdagen belt u het nummer 014 41 04 10 van de huisartsenwachtpost regio Turnhout.

Wild & Gevogelte

STOFFELS Kip aan ‘t spit

bvba

din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144

Minderhoutsestraat 54 2322 Hoogstraten Dond.avond: 19.00-22.00 u., zon- en maandag gesloten

77

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u, tel. 014 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 - 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Heidi Janssen 0495.10.44.12, Els Koyen 0476.43.07.55 en Sofie Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lieve Roos 03.314.58.76 - 0474.67.73.50, Sonja Verheyen 0476.31.14.41 en Nadia Benkirane 03.314.17.31 - 0474.32.28.10. Lou Van Bouwel 03.314.41.50 - 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68 - 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85 - 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Anja Krols 014.70.42.72 en Kathelijne Adams 03.309.27.84. Joris Buyle 03.314.13.08 / Kris Saenen 03.314.24.39 / Johan Adams 03.314.17.31.

68

APOTHEKERS Van 28 december t.e.m. 3 januari: APOTHEEK BIOPHARM, Meerledorp 46, Meerle, tel 03 315 73 75. Zaterdag 29 december december: APOTHEEK BIOPHARM, Meerledorp 46, Meerle, tel. 03 315 73 75. Van 4 t.e.m. 6 januari: APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstr. 9, Merksplas. Tel. 014 63 33 83. Zaterdag 5 januari: APOTHEEK De Meester, Vrijheid 216, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50. Van 7 t.e.m. 10 januari: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 03 366 64 24. Van 11 t.e.m. 17 januari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 60, Hoogstraten, tel. 03 314 60 04. Zaterdag 12 januari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 60, Hoogstraten, tel. 03 314 60 04. Van 18 t.e.m. 24 december: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 03 314 60 38. Zaterdag 19 januari: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 314 38 68. Van 25 t.e.m. 31 januari: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74.

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34

.be

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op 30 januari. We verwachten alle kopij op woensdag 16 januari. Het dorps- en het sportnieuws ten laatste op zondag 20 januari.

203

eiken trappen maatmeubels

zaterdag open open zondag zondag gesloten

weekdagen op op afspraak weekdagen afspraak

03 314 82 86


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.