december 2007 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 23 NR. 272 DECEMBER 2007 PRIJS: 2,10 € AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

BROEDER STAN WINT OPUS PRIZE

www.demaand.be

LOS CAMARADOS

JAAROVERZICHT deel 1

f House o Colours

DE MEEST LEGENDARISCHE MUZIEKBAND VAN DE NOORDERKEMPEN

ockman t S e d l i H KERSTMARKTEN & KERSTCONCERTEN


COLUMN

Boter op het hoofd

Ze waren er nog een keer, de boeren met hun tractoren. Niet dat een boer met een tractor ongewoon is, hier toch niet. Hoogstraten mag zich zoveel het wil stad of stadje - met smaak - noemen, het blijft een landbouwgemeente. Ongewoon is 40 tot 50 tractoren tegelijk op de Vrijheid voor het gemeentehuis. Dan kan je er vergif op innemen dat er iets loos is, dat het ‘boerenbelang’ in het gedrang is. Heel vaak, bijna altijd zelfs, heeft dat boerenbelang te maken met het wezen van de boer zelf: zijn grond.

Planten kweken, is dat ook geen landbouw, hoor ik u peinzen. Daar valt weinig tegen in te brengen, tenzij dat deze kwekerij een serre wil wegzetten van goed 10 ha en de hele oppervlakte betonneren. Want de planten groeien in waterbakjes op tafels en hebben de vruchtbare grond van daar niet van doen, enkel de oppervlakte telt. Beton of niet, tot nader order worden dergelijke bedrijvigheden door de overheden van dit land naar het landbouwgebied verwezen. Dus zoeken plantenkwekers er gronden én, dat is net het punt, vinden ze die ook. Ze kopen ze gewoon van de boeren. Wel te verstaan van andere boeren dan zij die nadien in stoet met hun tractor naar het gemeentehuis trekken.

bouw niet rendabel meer, kan een jonge boer onmogelijk nog starten, wordt schaalvergroting de norm en vallen de familiale, grondgebonden bedrijven af’.

Waarom deze boeren hun goede grond verkopen? Ze zijn aan pensioen toe, hebben geen opvolgers, zijn het boeren beu, het kunnen vele redenen zijn, maar ze willen hun grond kwijt. Dan geldt voor de boer hetzelfde als voor iedere andere burger: graag tegen de hoogste prijs. En laat nu juist zo’n plantenkwekerij er beduidend meer sollen voor willen neertellen dan andere landbouwers, akkerbouwer, veeteler of serrist.

Het antwoord is gekend. Of iemand daar moeite mee heeft, hangt alleen af van in welke positie hij zich bevindt. De boer verkoopt aan de industrie, woningbouw of megaserre, die betalen meer. De burger verkoopt zijn huis of bouwgrond aan de Nederlanders, die betalen meer.

Dat grond een schaars goed is, is in deze contreien wat men noemt een understatement. Geen wonder dat er om gebakkeleid wordt. Niets nieuws, er is in de geschiedenis van de mensheid meer om grond gevochten dan om iets anders, er zijn oorlogen voor gevoerd. Tractoren zijn alles wel beschouwd nog een zeer vredelievend middel om over de grond van de boer te bakkeleien. De boeren zijn boos omdat opnieuw een flink deel van hun goede, vruchtbare grond dreigt ingepikt te worden voor andere doeleinden dan voor het telen van edele gewassen of het weiden van vredig grazend vee. Na het inleveren van 60 hectare voor de uitbreiding van het industrieterrein De Kluis, is het ditmaal een plantenkweker dit het op hun goede grond gemunt heeft.

Die hebben uiteraard hun redenen voor hun zuinigheid. ‘Met zulke grondprijzen is onze land-

Eigenlijk wordt hier hetzelfde verhaal verteld als dat van de bouwgrond, de haast onbetaalbare bouwgrond. Op elke dorpsraad, tijdens het praatcafé laatst nog, klinkt de vraag veelvuldig en dringend: ‘Gemeente, geef ons bouwgrond, goedkope bouwgrond, voor onze kinderen, die anders moeten verhuizen naar andere gemeenten. Want hier kunnen ze de grond of de huizen niet meer betalen.’ De vraag is ook hier: wie zijn de verkopers? En aan wie verkopen ze het liefst?

Al wijzen we graag naar projectontwikkelaars en makelaars, naar industrie en plantenkwekers, de boter zit op het eigen hoofd. En daar kunnen geen dorpsraden, praatcafés of stoeten tractoren tegenop. (jaf)

BROEDER STAN GOETSCHALCKX WINT OPUS PRIZE

2

(zie pag. 24)


Over Broekoesters, boteren en ‘den assie’

Los Camarados Los Camarados … Hoeveel bruiloften, teerfeesten en rockavonden zouden zij ooit gespeeld hebben? Hoeveel mensen zouden zij ooit aan het dansen hebben gekregen? Heel wat groepsleden zijn in de loop der jaren uitgeweken, maar Frans Pinxteren en Jef – de ‘Rabas’ – Mertens wonen hier nog wel en ook Bert Stoffelen komen we regelmatig in Hoogstraten tegen. De Hoogstraatse Maand bracht hen rond tafel in De Vélo, waar half december een heus reünieweekend zal plaatsvinden van wat misschien wel de bekendste muziekgroep van Hoogstraten en omgeving is geweest. DHM: Waar is ‘de muziek’ bij jullie begonnen? Jef Mertens: In de fanfare. We waren allemaal in ‘den bond’ en daar was het op gegeven moment de bedoeling dat wij met een orkestje de bonte avonden zouden opluisteren. En met Kerstmis en zo. Frans Pinxteren: ’t Is eigenlijk begonnen met zo’n kerstfeestje. Dan speelden we fanfaremarsen en zo en de Jef heeft dan eens voorgesteld om Oberbayernmuziek te gaan spelen. Ook omdat de mensen die fanfaremuziek wel wat beu waren. We repeteerden altijd bij Frans Brosens in de oude Pax (waar nu de Tinnenpotstraat begint, nvdr.). De groep was toen wel heel wat groter: we waren met een man of 12. Jef: We gingen ook dingen als Boereneind Kermis opluisteren of we trokken eens van café naar café. Maar op den duur kwamen er ook aanvragen om bruiloften te spelen. De eerste was van May Braeckeleir. Nu waren er verschillende muzikanten die daar niet meer aan mee wilden doen. Dat werd te veel en ge kent dat.

Jef Mertens, ‘de Rabas’ In 1933 geboren in Hoogstraten en er altijd blijven wonen. Getrouwd met Ghisella Knaepkens. 3 kinderen. Altijd als schrijnwerker gewerkt. Eerst bij vader, later voor zichzelf en ook nog een paar jaar voor het rusthuis.

Frans Pinxteren In 1937 geboren in Hoogstraten maar al heel wat jaren woonachtig in Minderhout. 3 kinderen. Altijd bij de belastingen gewerkt: eerst in Merksem, later in Oostmalle en op ’t laatst in Brecht.

Bert Stoffelen In 1933 geboren in Sint-Lenaarts en er altijd blijven wonen. Getrouwd met Angèle Van Ostaeyen. 3 kinderen. Met Los Camarados veel in Hoogstraten beginnen komen, waar hij zich ook bij de Veloclub aansloot. Daar werd hij enkele jaren geleden muziekmeester in plaats van Roger Hoeymans. Bert heeft eerst als stukadoor gewerkt en later als landmeter bij de Registratie der Gebouwen.

Jef ‘Rabas’ Mertens, Frans ‘Sus’ Pinxteren en Bert Stoffelen. Frans: En ik bracht ook m’n gitaar eens mee. Ik speelde dan ‘Save this last Dance for me’, dat waren gemakkelijke grepen. Maar dan zijn een paar van die mannen wel afgehaakt want die hadden liever ‘koperen muziek’. DHM: Werden jullie betaald? Jef: In het begin speelden we dikwijls gratis. Bijvoorbeeld voor de Soldatenavonden, voor de Milac. Eerst gingen die in de kelder van ’t gemeentehuis door, later ook wel in Minderhout. Frans: We waren al blij dat ze ons lieten komen. En dat we een pintje kregen. En bij de Milac kregen we ook een rood frakske, maar dat ging af en dan gingen we ’s avonds met een rood hemd naar huis in plaats van met een wit. DHM: Hoe gingen die bonte avonden in hun werk? Jef: De mensen konden dan een verzoek doen en voor elk verzoek moesten ze trakteren. Dan bracht dat op voor de kas van de Milac. Op het laatst zaten wij daar ‘poepeloerezat’ van al die traktaties. En ook, ze verkochten daar hardge-

kookte eieren, die bestelden we dan als we niets meer konden drinken. En op den duur lag daar een hele stapel eieren achter onze stoel … Jos Bruurs trad op die bonte avonden dikwijls op als conferencier en hij deed ook de aankondigingen. Later heeft Cyriel Oomen er ook nog gegoocheld. Nu, op gegeven moment in Minderhout doen ze het doek open en Jos Bruurs begint met: “En dan nu het orkest …”. En hij wilde onze naam zeggen, maar we hadden er nog gene en Sus Meyers riep gauw “De Broekoesters”. En Jos kondigt ons ook aan met “De Broekoesters”. DHM: Hoe zijn jullie dan bij de naam ‘Los Camarados’ gekomen? Jef: Op den duur moesten we een echte naam gaan zoeken en niemand wist er direct één. En toen zei ineens Sus Meyers: “We pakken Los Camarados”. Dat was Spaans of zoiets en dat wilde iets zeggen van de vrolijke vrienden of zo. Bert Stoffelen: De vrienden. Of de kameraden …

3


LOS CAMARADOS gaan kopen in Brussel. Met den auto van Coike DHM: Hoe was de bezetting toen? van Camp! Een open Lancia, want in een gewone Jef: Dat waren Frans Pinxteren, Sus Meyers, Jef auto ging dat niet in. De Bie (die in de plaats van Herman Mertens was We speelden toen bijvoorbeeld voor 250 frank gekomen), Guy Van den Heuvel en ik. per avond, maar we vroegen een beetje bij om DHM: Maar het bleef niet bij de bonte avonte versterken en zo konden we de installatie beden? talen. De instrumenten hebben we meestal zelf Jef: We speelden bonte avonden in Wortel, gekocht. Hoogstraten, Minderhout en dan kwam rond DHM: Maar met die ’59 die vraag van May bruiloft is het eigenBraeckeleir. Maar ik Jef: We hadden nog lijk wel begonnen? had toen nog niets dan gene naam en Sus Jef: Dan is het spel zoeen groskes van de Meyers riep gauw wat begonnen, ja. In fanfare en dan zijn we 1961 hadden we ons nog holder de bolder “De Broekoesters”. eerste ‘commercieel’ naar Turnhout gereoptreden in de Roma. den om een drumstel En Maria (‘van Kobkes’, eigenlijk Maria De Cote kopen. En dan heb ik om te zitten nog zo’n ninck, nvdr.) die kon er altijd wel wat van maken. ‘schep’ (zitje, nvdr.) van een maaimachine op Dan moesten we spelen zo met een sombrero op, een pikkel laten lassen, met een rode zakdoek elke keer wanneer we ‘een bolero’ speelden. erover, en daar zat ik dan op. Wij moesten dat Ook was er eens een grote twistprijskamp. Mabinnendragen en niemand durfde dat. En op den ria had dat in alle gazetten laten zetten. Zelfs in duur kwam Sus Pinxteren als laatste man met Holland, waardoor er ook een heel bus van de die stoel binnen en alleman zei zo van “D’r is dansschool van Breda was gekomen. Maar nu precies een acrobaat bij, want ze hebben zo van was er geen jury en dan hebben ze daar Fred die acrobatenstellen bij.” Jansen voor gepakt. En elke keer dat er gedanst We kenden in die tijd zo’n 20 liedjes. We speelden werd, moest hij er een die dan en dan mochpaar koppels uitzetten. ten we wat wachten. Frans: De versterker En het eerste koppel Dan werden er plaathad maar één dat hij eruit zette, dat jes gedraaid en daarna aansluiting, dus je kon bleek het beste van de speelden we dezelfde ofwel de micro ofwel de gitaar dansschool te zijn. Uitnummers nog eens. versterken eindelijk was het René DHM: Hoe zat het Stoops die won, met met de rest van het Irène Van Hout. En de Fred durfde natuurlijk niet materiaal? Versterkers en zo? meer van ’t podium komen, want ze zouden hem Frans: Die gingen we huren bij Loos. Maar dat wel dood genepen hebben. was een versterker met maar één aansluiting. Dus Bert: In de Roma speelden we op een heel je kon ofwel de micro ofwel de gitaar versterken. hoog podium. Het was heel smal en ge Sus Meyers en ik zongen dan door de micro en moest er met een ladder naartoe. En uw materide gitaar, die hoorde je maar amper. aal kond ge er amper kwijt. Jef: Later zijn we wel een fatsoenlijke versterker

” ”

Na wat zanglessen bij Jos Bruurs konden‘Jef Mertens, Frans Meyers, Frans Pinxteren en Guy Van den Heuvel deelnemen aan ‘Ontdek de ster’ (eind jaren ’50). 4

Vanaf half de jaren ’60 begonnen we ook veel op teerfeesten te spelen. Van verenigingen, van de middenstad, … We werden op omtrent alle teerfeesten van de streek gevraagd. En in de winter speelden we op bals. Zo speelden we bijna elke week in Meer: de ene week bij de ene cafébaas, de andere week bij de andere. En in de zomer waren er natuurlijk de kermissen. Op den duur hadden we voor elk soort gelegenheid een repertorium: teerfeesten, trouwfeesten, jeugdbals, rockavonden, … Jef: We speelden in Den Tinnen Pot en de Scalden. Maar evengoed op de burgemeesterfeesten van Jos Van Aperen. En met Heilig Bloed speelden we soms eerst in de Roma en daarna op Vlimmeren kermis. En bij Schellekens hebben we jaren van oud op nieuw gespeeld. En van sommige mensen hebben we zowel de bruiloft als de zilveren jubilee gespeeld. Frans: Vooral toen de vasten werd afgeschaft is het hard beginnen te gaan: toen kwam het één feest na het andere. We hebben ooit gehad dat we op 14 dagen maar 3 avonden thuis waren. DHM: Werden jullie wel eens samen met bekenden geprogrammeerd? Jef: Met de burgemeesterfeesten speelde Will Tura ooit in de grote tent en wij in de bierstübe. Op de affiche stond toen ‘Will Tura en zijn orkest’ en daaronder ‘Los Camarados’. En iedereen vroeg zich af ‘of wij nu het orkest van Will Tura waren geworden’. Ik weet dat hij wel eens kwam kijken en een paar plaatjes kwam tekenen. En wij speelden dan een paar nummers van hem, dat was dan goed voor zijne Sabam … Frans: Met Wortel kermis hebben The Picnics eens naast ons gespeeld (bekend van de hit ‘I’m alone forever’). Ze dreunden ons bijna van het theater vanuit die ander tent en wij konden niet tegen hun professionele installaties op. Bij ons kwam er geen kat binnen, tot we een gewoon walske speelden en het volk naar ons begon te

René Meyvis, Frans Pinxteren, Bert Stoffelen en Jef Mertens (eind jaren ’60).


LOS CAMARADOS komen. Na een tijdje zat het bij ons helemaal vol en The Picnics hadden niemand meer. Jef: Met carnaval hebben we eens in BaarleNassau gespeeld terwijl een beetje verder Peter Koelewijn op het programma stond. Maar met carnaval wilden de mensen carnaval en dat brachten wij dan ook, waardoor we meer volk hadden dan hij. DHM: Jullie speelden dus ook buiten Hoogstraten? Frans: Zeker! We hebben dikwijls in Herenthout gespeeld. Daar was geen sluitingsuur en dan speelden we dikwijls tot een uur of 4. En in Turnhout speelden we voor de bloedgevers, voor de pompiers, voor de eierboeren, … In Alta Ripa hebben we bruiloften gespeeld. Bert: In Zevendonk hebben we een teerfeest gespeeld voor de vrouwenbond. Daar was het heel warm waardoor op den duur de vloer waarop de versterker stond, helemaal nat was. En wanneer ik dan tegen de Frans iets wilde zeggen, dan sprongen er gewoon vonken van de één naar de ander. Levensgevaarlijk! Jef: In Holland spelen was altijd speciaal. De meeste mensen gingen om 11 uur naar huis en om 12 uur moest je stoppen. Daar was ook echt controle op. In Ulicoten mochten we van de cafébaas maar 4 nummers spelen en dan moesten we altijd stoppen, zodat hij tijd had om de glazen op te halen. Maar in ’t publiek zaten ook mannen van Meer en Minderhout en die riepen dan van “Hé, luieriken, speel eens voort!” Frans: Nu, als er ergens mensen van Holland waren, dan wilden ze altijd boteren. Dan gingen ze met de ruggen tegen elkaar staan en haakten ze de armen in elkaar. En de man moest de vrouw dan omhoog zwieren. Nu was er bij Schellekens eens zo’n jong ding met zo’n zware vent … Jef: En die begonnen te boteren, totdat ineens haar bloes open sprong en alles eruit floepte. En dat meiske begon te schudden en te schudden

om los te geraken, maar die man dacht dat ze er deugd van had en hij bleef maar boteren. Frans: En wij speelden natuurlijk ook langer door … Jef: Op den duur stopten we dan toch en toen hij losliet gaf zij hem daar een lap rond zijn oren … Frans: We hebben ze achteraf nooit meer terug gezien. DHM: Waar en wanneer werd er gerepeteerd? Frans: We repeteerden vooral in de vasten. Want toen die nog gold, mocht er heel die periode toch niet gefeest worden en dan hadden wij het rustiger. We repeteerden vooral bij de Jef thuis. Jef: Ik had het huis van mijn grootmoeder gekocht. Daar was vroeger café geweest en de voorste plaats was zo toch groot genoeg. DHM: Hoe geraakten jullie ter plaatse? Frans: We hadden met Jos Wouters een fantastische chauffeur. Jarenlang heeft hij ons weggebracht en kwam hij ons halen, zonder accidenten. Eerst met 5 en alle instrumenten in zijn kever, later had hij wel een buske. Jef: Als Jos niet kon, heeft ook Arnold Van Aperen wel eens met ons gereden. Met hem zijn we ooit van Sint-Luciakermis in Rijkevorsel teruggekomen in de tijd van de smokkelaars. Ze hadden overal kraaienpoten uitgestrooid en dan zijn wij te voet voor het buske gegaan tot thuis. We hadden op den duur een hele emmer vol. Een andere keer had zijn buske water te kort. We stoppen midden in de nacht aan een garage en ik ga naar een kraantje. Gaat daar boven ineens een raam open en komt daar ene met een jachtgeweer uit … Wij gauw weg en een beetje verder hebben we dan met een blikske water uit de sloot moeten scheppen. Bert: In 1973, met de autoloze zondagen, zijn we zelfs eens met de fiets gaan optreden. Jos Wouters was het materiaal de dag voordien gaan

Reünieweekend in café De Vélo HOOGSTRATEN - De aanleiding om met Los Camarados te gaan praten, was voor ons het bericht dat er half december een heuse reünie zou worden georganiseerd. Wij gingen langs bij initiatiefnemer Luc Meyvis en voelden hem aan de tand. DHM: Waarom Los Camarados? Luc Leyvis: Omdat Los Camarados een stuk van mijn jeugd vormt. Ik ben zelf muzikant en ik heb altijd naar hen opgekeken. Ik ben ook al heel m’n leven bij ‘den bond’ (Fanfare SintCatharina, nvdr.) en daar is Los Camarados toch altijd wat mee verweven gebleven. Dat kon ook niet anders, want zowel Sus Pinxteren, Sus Meyers en de Rabas zijn daar met muziek begonnen. DHM: Waarom een reünie? Luc: Omdat ik vind dat er nooit echt een af-

scheid is geweest. Het was precies niet af en dat zou ik hiermee willen goedmaken. DHM: Hoe ziet het programma eruit? Luc: Op vrijdagavond 14 december ben ik gesloten, omdat we dan in gesloten kring samenkomen. Al wie ooit vast in de groep heeft gespeeld hebben we uitgenodigd, samen met vrouw en kinderen. Zaterdagnamiddag 15 december opent er in het café een tentoonstelling over Los Camarados, met foto’s, affiches, instrumenten, pupitters, … van alles eigenlijk. Deze tentoonstelling loopt tot eind januari. Maar de meeste mensen zullen uitkijken naar dag daarop. Als alles goed gaat zullen zij dan hun instrumenten terug ter hand nemen om een optreden ten beste geven. Dat zal voor heel wat mensen mooie herinneringen naar boven brengen. (dh) Het reünieweekend vindt plaats in café De Vélo, Peperstraat 2 in Hoogstraten, tijdens het weekend van 14 t./m. 16 december. De tentoonstelling loopt verder tot eind januari 2008.

5


LOS CAMARADOS

Chauffeur Jos Wouters, met René Meyvis, Jef Mertens, Frans Pinxteren en Bert Stoffelen voor ‘het buske’ (eind jaren ’60). nog een smak en wat was er nu gebeurd: die kat wegbrengen. De dag zelf ben ik met de fiets van was tussen de scharnieren geraakt en was op slag Sint-Lenaarts naar hier gekomen en dan reden dood. ’s Anderendaags vroegen ons mannen hoe we samen verder naar Wortel. Uit Meer of Meerhet was gegaan en ik heb maar gezegd dat we sel-Dreef is toen een nog een hele groep met de ze in Oostmalle hadden afgezet en dat ze heel paardenwagen komen luisteren en er waren zeker content was. Maar dat moet ge niet schrijven, ook 100 mensen te voet. want ik heb het nooit aan ons mannen durven Jef: We hebben onderweg ook wel ’t één en ’t vertellen … ander meegemaakt! Zo moesten we eens een DHM: Naar ’t schijnt bruiloft spelen in Zoerwerden jullie ooit opsel. En nu hadden wij Bert: In 1973, met de gepakt? thuis een kat, maar we autoloze zondagen, Jef: Dat was toen we wilden er vanaf. We zijn we zelfs eens met van de Tomadofeesten hadden afgesproken de fiets gaan optreden. in Breda kwamen. We dat we ze zouden meewaren de weg kwijt en nemen en over de vaart we stopten aan het politiebureau om de weg te zouden afzetten. Ze werd vooraan in het koffer vragen. Nu was er juist daarvoor iemand opgevan Jos zijne kever gestoken en we vertrokken. pakt in een café aan de overkant en de andere Bijna in Oostmalle gingen ineens de lichten uit: klanten stonden buiten te protesteren. Nu dachten die kat zat natuurlijk aan die draden de prutsen. die agenten dat wij daarbij waren en ze staken We stoppen en doen de koffer open. We horen

Achiel De Houwer, Jef Mertens, Frans Meyers en Frans Pinxteren (halfweg de jaren ’60). 6

ons in de cel. Na een tijd werd duidelijk dat we er niets mee te maken hadden en ze lieten ons gaan. Ze zijn toen zelfs een eindje ‘voorgereden’ tot we op de juiste weg zaten. DHM: Deden jullie aan wedstrijden mee? Jef: Helemaal in het begin hebben we eens meegedaan met ‘Ontdek de ster’ in Antwerpen. We brachten het nummer ‘Border Shore Halleluja’, waarmee we als 3de zijn geëindigd. We wisten maar een paar weken van tevoren dat we mochten komen en dan zijn we nog snel naar Jos Bruurs gegaan, die ons dan nog wat zangles heeft gegeven. Later waren we ook eens 3de in een grote wedstrijd bij Bobbejaan Schoepen. Als prijs zouden we allemaal een jeansbroek krijgen. Ze hebben dan ons maten genomen, maar op die broek zijn we nog altijd aan ‘t wachten. Het enige dat we gekregen hebben was de ‘kouwe pla’ op de avond zelf. Ze gingen ook een plaatje voor ons maken, maar dat hebben we ook nooit gezien … DHM: Hoe kwamen jullie aan nieuwe nummers? Frans: Bij Chilleke De Houwer hadden ze thuis café en als er een nieuw plaatje kwam, dan bestelden zij dat voor de jukebox. Chilleke kende dan de muziek al en Sus (Pinxteren, nvdr.) kende meestal al even rap de tekst, want ook bij het café van Verstappen – zijn schoonouders – hadden ze het in de jukebox zitten. Die teksten werden dan ingestudeerd. Frans: Ingestudeerd? Fonetisch gezongen, ja! Wat ik ooit uit mijn kas heb geslagen … In een of ander carnavalsnummer moest ik zingen van ‘op m’n kop een kamerbreed tapijt’, maar dat werd dan ‘op mijn kop een kale reet erbij’. En ‘Treat me nice’ werd ‘Dreaming Eyes’ … Bert: Ik heb veel nieuwe nummers, die nog niet op plaat stonden, van de radio opgenomen met een bandopnemer, om daarna de toonaarden en de teksten uit te schrijven. Ik schreef het altijd maar uit zoals ze het uitspraken. Iemand anders kon daar totaal niet aan uit. Nu kunt ge u dat bijna niet meer voorstellen, maar er waren toen bijna geen teksten te krijgen. En de mensen konden ook nog geen Engels. Ze kwamen zelf ook vragen naar ‘den assie’, wanneer ze ‘Bad Moon Rising’ van Creedence bedoelden (als verbastering van de beginwoorden ‘I see, the bad Moon arising’, nvdr.) Frans: En de Roger had een piano naast zijn radio staan en hij kon de nieuwe liedjes ineens op het gehoor meespelen. En als er dan iemand in de zaal een titel noemde, dan kon Roger dat altijd al spelen. Bert: En de Frans die kende de teksten meestal al. Jef: We probeerden altijd zo rap mogelijk om ‘de nieuwe’ te spelen. Dat hadden de mensen graag. Maar we hadden dikwijls niet de tijd gehad om hem te repeteren. En in het begin van de avond durfden we nog niet, maar halverwege beslisten we dan ‘om hem er door te trekken’. En hoe bedichter we hem die avond begonnen te spelen, hoe beter we hem begonnen te kennen. DHM: De bezetting van Los Camarados is doorheen de jaren wel gewijzigd. Jef: We zijn begonnen met Frans Pinxteren


LOS CAMARADOS ’t Was al 9 uur tegen dat ik daar was. Frans Meyers, Guy Van den Heuvel, Jef De Jef: En wij stonden daar al van 6 uur met 2 te Bie en ik. spelen! Frans: Dan is eerst Jef De Bie weggegaan omdat DHM: Vroeger begonnen de mensen vroehij naar den troep moest. In zijn plaats is toen ger te feesten. Waren jullie dan ook op tijd Achiel De Houwer gekomen. Vader De Houwer thuis? kenden we al lang. Dat was een goede muzikant, Jef: Lange dagen waren het in elk geval. In Wortel die Hoogstraten al eens had voortgeholpen wanspeelden we ooit van 13 tot 17 uur. Dan hadden neer ze naar een concours moesten of zo. ‘Chilwe een uur pauze en dan speelden we verder van leke’ was nog een jong manneke – hij heeft nog 18 tot 1 uur. En op de bruiloften kwamen ze dikin korte broek met ons meegespeeld – maar hij wijls om 12 à 1 uur aan ons vragen of ze nog een was heel vlot op accordeon. Hij speelde even vat moesten aansluiten. “Doe maar,” zegden we vrolijk met zijn accordeon op zijne rug. en dan speelden we nog een paar uur door. Als Jef: En als hij gitaar begon te spelen, dan kon hij we langs de kanten van Meer of Meerle speeldie zo in zijne nek leggen. den, dan reden we achteraf ineens door naar de Frans: Dan moest Guy Van den Heuvel naar den eerste mis op Dreef. Speelden we dichterbij, dan troep en dan is Jan Kockx erbij gekomen. Die gingen we eerst bij Faes worstenbroden halen, speelde saxofoon en trompet. die we dan bij ons thuis Toen is Chilleke wegopaten. Daarna konden gegaan en daar is René Jef: Als we langs de we naar de eerste mis Meyvis uit Wortel voor kanten van Meer of op ’t Begijnhof. in de plaats gekomen. Meerle speelden, dan DHM: Jullie gingen Jan Kockx is dan geniet echt meer op stap stopt en toen zijn we reden we achteraf ineens door na een optreden? met 4 blijven spelen. naar de eerste mis op Dreef. Jef: Jawel! Naar den Toen René stopte, is Bonanza of zo. Daar Roger Van Mechelen zijn we ooit ‘om ter langst blijven zitten’. En als erbij gekomen. Roger speelde in het groot Turnze al dicht waren, dan belden we gewoon aan. houts orkest van ‘Vivi’, maar dat was juist uiteenNu waren ze dat op den duur wel beu en ze hadgevallen. Toen is hij bij ons begonnen. den iets tussen het belletje gestoken. Maar de Bert: Roger, dat was ook een artiest. Die speelde waaier stond open en daarlangs hebben we met met een heel gewoon gitaar, maar die kon daar een stok de bel opgezet. En die bleef toen maar dingen uithalen … Ongelooflijk! bellen en dan moesten ze er wel uit. De keer Jef: Sus Meyers is moeten stoppen in 1968. Hij daarop was de waaier natuurlijk dicht, maar toen was bij de gerechtelijke politie en hij moest altijd ben ik langs achter gelopen en via het kelderluik beschikbaar zijn. kroop ik binnen. Dan liet ik de mannen binnen. Frans: Sus, dat was bij ons de charmezanger. En We zetten de jukebox aan en zij was natuurlijk hij kon ook alle talen. direct beneden. “De voordeur stond gewoon DHM: Hebben jullie nooit overwogen om een open,” logen we dan … vrouw te laten zingen? Frans: Wanneer we moesten wachten tot ChilFrans: Ooit heeft de moeder van zaadhandel leke de eerste bus had, hebben we ook dikwijls Laurijssen in Minderhout een tijdje bij ons gestaan shotten op de Vrijheid. Zo ’s morgens om zongen. ‘Brandend zand’ was haar favoriet numeen uur of 6, 7 op de kasseien. mer … En ook met de Carmel Sisters uit LoenDHM: Was het op den duur nog te combinehout hebben we dikwijls opgetreden. ren met jullie job? DHM: Bert, wanneer ben jij er bij gekoJef: Voor mij ging dat nogal. Ik was veel buiten men? aan het timmeren. Maar die ander mannen zaBert: Dat was in 1968. De mannen moesten speten op een bureau … len op Castel kermis, De Frans hier (Pinxtemaar vader Pinxteren Frans: Nu was er ren, nvdr.) moest naar lag op sterven en Frans bij Schellekens eens Merksem en de Sus zag het niet zitten om zo’n jong ding met Meyers naar den Boemee te doen. Ik ben dan rentoren. En die zaten gaan vervangen. Sus zo’n zware vent. Jef: En die dan naast elkaar te slaMeyers was toen juist begonnen te boteren … pen in de bus. gestopt en ze vroegen Frans: Daar hebben ze of ik kon blijven. wel eens met m’n kloten gespeeld! Willy Loos Frans: Vertel eens hoe ge in Castel geraakt zat ook op die bus en hij vouwde een hoed uit zijt! gazetpapier die hij dan op mijne kop zette. De Bert: Dat was niet simpel. Ik kwam aan de brug chauffeur zou bellen als we in Merksem waren, in Minderhout en daar stond een douanier die maar hij deed dat veel vroeger. Met mijne slaapme niet wilde doorlaten. Ik zei dat ik moest gaan kop stapte ik dan uit en daar stond ik helemaal vervangen en vroeg hoe ik daar dan moest geraverloren met een gazet op mijne kop … ken. Maar dat was zijn zorg niet en hij zei dat ik DHM: Welke genres speelden jullie? desnoods maar over Strijbeek moest rijden (om Frans: Creedence Clearwater Revival zongen we daar het meegevoerde materiaal eerst te laten reallemaal graag. Elvis Presley en Joe Cocker daar gistreren voordat het de grens over mocht, nvdr.). had ik het zelf ook wel voor. We zongen allemaal Maar dat wist ik niet liggen en uiteindelijk ben covers, in het Duits, het Frans … ik over Ulicoten en Chaam tot in Castel geraakt.

7


LOS CAMARADOS Jef: Dat hing ook af van streek tot streek. In Rijkevorsel en in Herenthout wilden ze niets dan swings. Maar in Meer moesten dat altijd walskes zijn. Na 3 of 4 walskes speelden we dan eens een tango, maar dan riepen ze vanuit de zaal al van “Subiet nog eens een walske, hé!” Frans: Voor de rockavonden stelde ik altijd een programma op. Maar als die mannen (verwijzend naar Jef en Bert, nvdr.) dan moesten zingen, dan stelden ze dat altijd maar uit. En op den duur heel mijn programma naar de knoppen natuurlijk. Jef: Ik moest dikwijls nummers van Armstrong zingen en zo en dan moest ik mijn stem forceren. Ik deed dat niet graag vroeg op den avond, want dan kon ik daarna niets meer gezegd krijgen! DHM: Hadden jullie vaste fans die jullie volgden? Frans: We hadden Jef: In Rijkevorsel en er wel een aantal, in Herenthout wilden ja. In Meer hebben een paar Holze niets dan swings. landers ooit zelfs Maar in Meer moesten dat altijd met een fanclub walskes zijn. willen beginnen. Hebben wij daar misschien eens te lief naar gelachen of zo? Maar wij waren daar Bert: Dat is natuurlijk niet zo voor. een stuk het vak. We Jef: Ik heb er nog een heel pak brieven liggen begonnen dikwijls met … een walske, dan een Maar er was ook een koppel – Hendrickx – die foxtrot, een quickstep veel kwamen luisteren. Die hebben we daar wel of een swing. En dan eens voor beloond. In een tentbal in Minderhout op tijd vermenigvuldeden ze elke keer een tombola met een grote digen. Ik denk dat we pot als hoofdprijs. Maar dat was doorgestoken het publiek wel goed kaart want het was altijd iemand van de garaanvoelden. In die tijd De affiche van hun eerste publieke optreden (in 1961 in De Roma, speelden veel orkesten çons die won en dan kwam het geld terug naar archief Luc Meyvis). de uitbater. Eén keer hebben we niet het lotje altijd dezelfde numvoorgelezen dat de uitbater ons gaf, maar het mers en na de pauze Jef: Maar vooral in het Engels, dat werd dan lotje van dat koppel. Die waren natuurlijk heel hernamen ze die opnieuw. Misschien was dat wel door ‘de 2 Sussen’ gedaan. De Vlaamse liedjes content, maar de uitbater … Ik dacht dat de tent een overblijfsel uit de tijd van de draaiorgels. Wij werden naar mij geschoven: Corry, Will Tura en afgebroken werd! waren van de eersten die 2 andere nummers in vader Abraham … DHM: Volgen jullie de muziek nu nog? hetzelfde genre na elkaar speelden. Bert: Alles van de Vlaamse Top 20. Ook BZN. Jef: ‘De 2 Sussen’ hadden schoon stemmen die goed bij elkaar pasten. The Everly Brothers en zo zongen zij dan … Bye bye Love … DHM: Kregen jullie de mensen gemakkelijk aan het dansen? Hadden jullie daar een vast programma voor?

1ste bezetting: Frans Pinxteren (gitaar en zang), Frans Meyers (basgitaar en zang), Jef De Bie (accordeon), Guy Van den Heuvel (trompet en soms zang), Jef Mertens (slagwerk).

8

laatste: Frans Pinxteren (gitaar en zang), Jef Mertens (slagwerk), Bert Stoffelen (basgitaar en trompet) en Roger Van Mechelen (gitaar en toetsen).

Tussendoor: Achille De Houwer (accordeon), daarna René Meyvis (toetsen) en ook Jan Kockx (saxofoon en trompet). Verder af en toe eens een losse invaller.


LOS CAMARADOS Frans: Eigenlijk zijn we toch gestopt na de rock & roll. Disco hebben we nooit veel gedaan en ook Abba en zo, dat hebben we ook niet meer gespeeld. Bert: Als ge nu naar radio luistert, dan draagt ge daar toch minder van mee. Die muziek is helemaal anders. Ge kunt dat niet meer mee neuriën. Frans: Er komen nog maar weinig evergreens. In de jaren ’50 en ’60, dat waren bijna allemaal evergreens. Bert: Goudzoekers, van Guy De Pré, dat volg ik nog wel wat. DHM: Hebben jullie naast Los Camarados nog muziek gespeeld? Frans: Ik ben bij ‘den bond’ gegaan toen ik begon te werken. Ik moest van onze vader eerst een diploma halen. Ik speelde eerst 3de bugel en ik kreeg wel wat les, maar een paar maanden later moest ik naar den troep. Toen ik terugkwam, hadden ze te weinig muzikanten en moest ik ineens meespelen. Als we uitstapten heb ik ook bombardon gespeeld, maar dat moest vooral op het gehoor, want goed noten lezen kon ik toen nog niet. Met Los Camarados werd het te druk en dan kregen we commentaar dat we er nooit waren. Dan ben ik daar ook maar gestopt.

Toen we met Los Camarados stopten, was ik er niet meer voor in de mood. En door gezondheidsproblemen kan ik nu zelfs niet meer spelen. Bert: De tijd is ook omgeslagen. Er kwamen allemaal discobars en orkestjes die bestonden niet meer. Ik ben nog een tijdje bij de oude zonnekloppers gaan spelen, veel voor gepensioneerden en gouden bruiloften. Dan speel ik eens per maand bij het Vlamo Seniorenorkest van de provincie Antwerpen. En ik speel ook in een folkgroepje Yeste. Daar spelen we mee op recepties of tentoonstellingen, maar we hebben evengoed al een boombal gedaan. Jef: Ik speelde nog bij Cardo Saxi en bij de oude zonnekloppers. Maar ik ben ook altijd lid van ‘den bond’ gebleven. Nu kon ik in de hoogdagen van Los Camarados wel alleen maar komen repeteren, want bij de opvoeringen moesten we bijna altijd weg. DHM: Wanneer zijn jullie uiteindelijk gestopt? Ik heb hier een krantenknipsel uit De Hoogstraatse Maand dat spreekt van eind 1985 … Bert: Ik ben al in 1978 gestopt als vast groepslid. Maar ik ben daarna nog wel regelmatig gaan ‘helpen’. Jef: En dan is Roger getrouwd en ging hij in

Zammel wonen, wat wel ver was. Frans: En Jef kreeg het ook druk met Cardo Saxi, waardoor we niet altijd meer volledig waren. Jef: De teerfeesten van De Lustige Wielrijders zijn we nog lang blijven verzorgen. In december 1985 hebben we gespeeld voor de Vlaamse Kring Dokter Versmissen, maar toen waren we eigenlijk al halvelings gestopt. In 1993 hebben we nog eens opgetreden in Rijkevorsel, op een ‘flasback-rockavond’. En in 1997 hebben we nog eens eenmalig gespeeld ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Karel Versmissen. Frans: In 1985 hadden we al ruim 25 jaar gespeeld en ik heb toen eens geteld dat we in totaal zo’n 30.000 uur op theater hebben gestaan. DHM: En binnenkort gaan jullie er nog eentje bijdoen? Frans: We zullen zien. ’t Zal in elke geval plezant zijn om alleman eens terug te zien. (interview: dh, m.m.v. jof – foto’s: lvr – met dank aan het SteMu voor de opnameapparatuur en aan Luc Meyvis voor de locatie)

Meer weten? Wil je meer weetjes over Los Camarados? Kijk even bij www.demaand.be.

DE WERELD VAN

9


vanuit het stadhuis... Discussies en protest

Verkiezingsbeloften in vraag gesteld “Van de verkiezingsbelofte om in Hoogstraten een zwembad en een cultureel centrum te voorzien, is in de beleidsnota 2007-2012 niet veel meer te merken. Is er hier sprake van een valse verkiezingsbelofte?” vroeg raadslid Fons Jacobs tijdens de bespreking van dit beleidsplan in de gemeenteraad. “Nee, zeker niet”, reageerde schepen Rombouts kordaat,” wij opteren zeker voor een zwembad, maar wij maken een stappenplan. Het financieel plaatje is voor ons heel belangrijk.” Terwijl de oppositie meermaals het college vaagheid en besluiteloosheid verweet in haar plannen voor de volgende jaren, volgde een twintigtal boze landbouwers vanuit de zaal de discussie. Zij hadden hun discussie met het college over de inplanting van de nieuwe serre aan de Hinnenboomstraat in de namiddag al gevoerd terwijl een dertigtal tractoren de Vrijheid bezette.

hadden verwacht maar niet hebben gekregen.” Aldus Jacobs. Er staan te veel zinnen zoals:”er wordt gestreefd naar…”, …wordt bestudeerd..”, er wordt overwogen dat ..”, enz . Dit getuigt niet echt van beleidszekerheid. De reactie van het college liet niet op zich wachten. Schepen van Sport Tinnen Rombouts: “Wij opteren zeker voor een zwembad, maar wij kijken eerst uit hoe dat mogelijk is. Wij maken eerst een stappenplan want het financieel plaatje is voor ons heel belangrijk. De bouw en het onderhoud van een zwembad hebben zware consequenties.” Voor schepen van Financies Marc Haseldonckx is dit laatste natuurlijk het belangrijkste: “Wij

De toekomst In het praatcafé op 30 augustus konden alle inwoners van Hoogstraten al kennismaken met de toekomstplannen van het nieuwe bestuur tot 2012. De politieke discussie werd voorbehouden voor de gemeenteraad, en die kwam er ook in de zitting van 22 oktober 2007. De bespreking van dit beleidsplan nam veruit de meeste tijd van de raadszitting in beslag, vooral omdat de oppositie haar werk wel grondig gemaakt had. Terwijl de woordvoerders van de meerderheidspartijen het college proficiat wensten met het bereikte resultaat, vonden de oppositiepartijen het daarentegen vaak vis noch vlees. Te vage intenties zonder echt knopen te durven doorhakken en op een aantal punten geen echte visie op lange termijn. Het zou ons te ver voeren om alle tussenkomsten en discussiepunten nog eens over te doen. Een aantal zaken zijn reeds aan bod gekomen in het verslag over het praatcafé. Andere komen sowieso wel terug aan de orde bij latere besprekingen.

Boter bij de vis “Wanneer er een beleidsplan opgemaakt wordt en concrete projecten naar voor geschoven worden, moet er ook een financieel bordje naast hangen. Zolang dit niet gebeurt kan er ook geen sprake zijn van een echt plan.” Dit is in een notendop de redenering van raadslid Fons Jacobs, woordvoerder van de fractie Groen-Hoop in de gemeenteraad. Voor deze oppositiepartij kan het niet dat men eerst allerlei beloften naar voor schuift maar als het dan concreet moet ingevuld worden er geen financiële strategie wordt naastgelegd. Een bestuurlijk beleidsplan moet gekoppeld worden aan een financieel beleidsplan om van daaruit te oordelen wat haalbaar is en wat niet, om daarna keuzes te maken. Zoniet blijven het vage beloften.

10

Een twintigtal landbouwers liet op de gemeenteraadszitting duidelijk merken dat er in Hoogstraten geen nood is aan een megaserre in de open ruimte. “In het voorliggende beleidsplan staat er echter niet vermeld welke financiële investeringen er de komende zes jaar zullen gebeuren en staat er niet in welke keuzes het nieuwe bestuur gemaakt heeft om – naast het betalen van het nieuwe woon- en zorgcentrum, het afbetalen van de bejaardenflats en het nieuwe IKO-gebouw, het financieren van de scholen in Meer, Meersel-Dreef en Minderhout – de volgende zes jaar uit te voeren. Komt er nu een zwembad of niet? Komt er een cultureel centrum of niet? Komt er een vrijetijdshuis of niet? Dat zijn de vragen waarop we in dit beleidsplan een antwoord

zullen geconfronteerd worden met grote leningen voor de bouw van het nieuwe rusthuis. Wij willen de schuldenlast van de gemeente niet verhogen. Meer lenen betekent ook meer kapitaalaflossingen en de interesten zijn momenteel al aan het stijgen. Laat ons eerst de begroting 2008 maar eens afwachten en zien welke overschot we hebben. Deze wordt de volgende maanden klaargemaakt en dan hebben we ook een beter zicht op de opcentiemen en de personenbelasting. Alle gegevens zijn op dit ogenblik nog niet bekend. Wat hier nu voorligt is een beleidsplan en zeker nog geen concreet plan.”


GEMEENTERAAD Raadslid Jan Huybrechts vindt deze redenering van de schepen van Financies hallucinant. “Zien hoe we later de zaak wel zullen invullen is onbegrijpelijk. Dat je de begroting afwacht vind ik logisch, maar je maakt ook een meerjarenplan voor de financies. Je moet dus keuzes durven maken en niet spreken over een streefdoel. Doen of niet doen, dat is de opgave. En wat het zwembad betreft: In 1907 konden we al in de Gazet van Hoogstraten lezen dat er een zwembad zou komen aan de Mark. Dat is intussen dus al wel een heel lang stappenplan.”

Toekomstvisie Voor de oppositie ontbreekt het college vooral aan een duidelijke toekomstvisie. “Een visie op ruimtegebruik, wonen , werken, leven, welzijn, vergrijzing… Een visie die vertelt waar we naar toe willen met Hoogstraten op gebeid van bewoning, bevolkingsaantal, mobiliteit, enz. Een visie die een beeld geeft van hoe Hoogstraten zich in de volgende 6 jaar, volgende 12 jaar,… zou kunnen ontwikkelen. En dat aangeeft welk beleid moet gevoerd worden om die toekomstige ontwikkelingen in goede banen te leiden.” Tal van aspecten werden in deze discussie aangehaald die later zeker uitvoeriger aan bod zullen komen. In verband met ruimtelijke ordening vernamen we nog van schepen Ward Baets dat de verkaveling aan de ’s Boschstraat anders zal ingevuld worden. “De illusie wekken bij de bevolking dat de verkaveling in de ’s Boschstraat kan weggestemd worden is volksbedriegerij. Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan is goedgekeurd en daar zal niets meer aan veranderen. Wij zullen echter wel waken over de goede invulling van deze zone.” Daarnaast vermeldt hij ook dat het stadsbestuur in de mate van het mogelijke zelf verkavelingen in handen zal nemen in samenwerking met intercommunales.

Protest Intussen volgden een twintigtal landbouwers geduldig het verloop van de zitting. Nu en dan werd het spandoek open gevouwen en werden de schepenen en raadsleden nog eens duidelijk geconfronteerd met het feit dat een megaserre in Hoogstraten niet welkom is. In de namiddag hadden al een dertigtal tractoren halt gehouden vóór het stadhuis en vroegen de verontruste en verontwaardigde landbouwers een onderhoud met het schepencollege dat op dat moment in vergadering was. Het werd bij momenten een bitsige discussie in de hal van het stadhuis. Kop van jut waren vooral de schepenen Baets en Rombouts. “Wij zijn jullie kiezers, maar wij worden niet gehoord.” De landbouwers zijn vooral boos omdat zij in deze materie niet gekend werden. De familiale landbouw dreigt met de komst van een megaserre een serieuze slag te krijgen. Niet alleen worden gronden ingepikt (voorlopig 8,5 ha.) die traditioneel steeds door de landbouw gebruikt wer-

Duidelijke taal: een megaserre doet de grondgebonden landbouw de nek om. den, maar de hoge bedragen die uitbetaald worden door de projecteigenaars leggen een hypotheek op elke verdere uitbreidingsmogelijkheid voor jonge landbouwers in de streek. De strengere mestafzetnormen hebben de vraag naar grond al doen toenemen maar nu dreigen de gronden onbetaalbaar te worden. Dit heeft daarenboven ook als gevolg dat de gronden veel te duur worden voor de grondenbank en er van een herlocalisatie voor de landbouwers op de Kluis hier op deze plaats geen sprake meer zal kunnen zijn. De grondgebonden landbouw moet dus wijken voor een glasbouwbedrijf dat volgens de betogers industriële normen aangenomen heeft. Anderzijds wordt gevreesd dat met de komst van deze serre het hek echt van de dam zal zijn en de weg open is naar gigantische serrecomplexen. Makelaars zien hierin een gouden zaak en trachten al zoveel mogelijk grond van stoppende landbouwers op te kopen. Een deel van deze gronden werden een aantal jaren geleden al opgekocht toen het protest tegen de megaserre van Belgicaplant aan de Loenhoutseweg zijn hoogtepunt bereikte. In totaal zou er al een 35 hectare landbouwgrond opgekocht zijn. Indien dit project doorgang vindt is dit tevens een aanfluiting op de ruimtelijke ordening. Juist nadat er een Ruimtelijk Structuurplan is goed-

gekeurd waarin duidelijk aangegeven wordt dat de openheid van dit landschap moet gegarandeerd worden. De landbouwers wijzen er ook op dat de vraag van elektriciteitsmaatschappijen groter en groter wordt om dergelijke projecten mee op te starten. Deze megaserres werken immers alle met warmtekrachtkoppeling en leveren stroom aan het net. Velen vragen zich af wat op termijn het hoofddoel van zulk bedrijf is. In die mate zelfs dat zij ook binnen de tuinbouw een verstorende factor kunnen zijn, daar zij de mogelijkheid hebben om met de prijs van de groenten te spelen. Hun zekerheid zit immers in de elektriciteitslevering. “Wij kunnen niet akkoord gaan dat dergelijke serrecomplexen onder de noemer tuinbouw vallen, zegt men bij het Algemeen Boerensyndicaat. ”Hier is geen sprake meer van familiale tuinbouw, dit is industrie”. “Wij vragen het bestuur dan ook om de nodige maatregelen te ondernemen om deze speculatie te stoppen en op die manier terug toekomstperspectieven te kunnen bieden aan de melkveehouderij in Hoogstraten!” vindt de Boerenbond. Verscheidene bezwaarschriften werden op het stadhuis binnengebracht. Eén van deze bezwaarschriften bevatte ook 300 handtekeningen. Wordt zeker vervolgd!

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op donderdag 27 december. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 12 december. Tot zondag 16 december kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

11


De missie van Hilde Stockman

Het gaat om verbondenheid Hilde Stockman woont in Wortel, is getrouwd met Bert Provoost en moeder van vier kinderen en een adoptiezoon. We hebben haar altijd gekend als een bedrijvig persoon, vol plannen en altijd bezig met een of ander project dat met mensen te maken heeft, mensen die het moeilijk hebben, soms met zichzelf, soms met hun omgeving. Bij haar zoektocht naar hoe ze die mensen kon helpen, heeft ze het zich niet gemakkelijk gemaakt. Want hoe doe je dat en waar vind je die mensen en willen die wel geholpen worden? Over die zoektocht en wat er terechtgekomen gekomen is van de vele plannen en projecten, daarover praatten we met haar in het Arnicahof.

Opgegroeid in het rusthuis Het kan misschien vreemd klinken maar ik en ook mijn broers en zussen zijn voor een deel opgegroeid in een rusthuis. Onze moeder werkte daar en wij gingen haar helpen. Na school, in het weekend, onder de vakanties, waren wij daar en hielpen met bedden opmaken, eten rondbrengen, pispotten legen. Ik deed dat heel graag en als kind wilde ik later absoluut hetzelfde gaan doen. “Ik open een rusthuis”, dacht ik. Al die mensen waren voor mij grootmoederkes en –vaderkes en ik zag die graag. Daar is voor mij die drang begonnen om te zorgen, maar hoe, dat wist ik toen niet. Ik trouwde, kreeg vier kinderen en die gedachten bleven op de achtergrond. Toen

hun leven en daar zijn ze door getekend; sommigen zijn bitter en verzuurd, anderen blijven hartelijk en vriendelijk voor anderen. In Huize De Sterrewijzer heb ik ontdekt dat alles te maken heeft met hoe ze met hun leed, pijn en tegenslagen waren omgegaan: zijn ze altijd voor hun pijn weggevlucht of zijn ze er sterker en wijzer uit gekomen? Daaruit trok ik de conclusie: Ik wil niet met mensen aan het eind van hun leven staan om daar te proberen de pijnpunten op een goeie manier om te buigen: ik wil dat doen als ze er midden in zitten, op het moment dat ze die keuze moeten maken. Loop ik ervan weg of neem ik de hindernis en groei ik erdoor zodat ik er wijzer en sterker uitkom?”

Hilde Stockman is iets wat ge als moeder in uw saccoche moet steken als ge met de kinderen op stap zijt. Nu hadden we wel een symbool maar hoe moesten we dat in praktijk brengen? Dat heeft ons ook weer heel wat denkwerk gekost. Dat ging vooral over hoe onze maatschappij in elkaar zit; waarom er zoveel geweld is, zoveel miserie en daardoor ook zoveel hulp nodig is. We zijn er toen achter gekomen dat de individualisering daar veel schuld aan heeft. De mens van nu heeft een grote vrijheid verworven maar dat gaat ten koste van de verbondenheid met anderen. Hij heeft geen eigen plaats meer, hij verliest zijn wortels. Een kennis van ons die criminologie studeerde maakte toen over dat thema haar doctoraatsthesis en kwam hierin tot de conclusie dat tekort aan verbondenheid dikwijls de oorzaak is van crimineel gedrag. Haar bevindingen gaven ons een steun in de rug om verder te gaan op het ingeslagen pad.

Urtica (2002)

Het Arnicahof: eindelijk wat ruimte voor de vele plannen van Hilde en haar groep. onze jongste, Florian, naar school ging, dacht ik: “Nu ga ik eraan beginnen. Maar hoe ga ik dat aanpakken? Waarom kon ik, bijvoorbeeld, niet in een rusthuis gaan werken, waarom geeft me dat geen voldoening? Na veel vragen en zoeken kwam ik in contact met het bejaardenhuis Huize De Sterrenwijzer waar ze heel vernieuwend bezig zijn: niet louter verzorging maar ook aandacht voor de innerlijke mens. Ze brengen jong en oud samen in verschillende projecten en er werkten maar liefst 170 vrijwilligers voor 40 bejaarden! Ik heb me altijd afgevraagd waarom oude mensen zo verschillend zijn op het eind van hun leven. Allemaal hebben ze lief en leed meegemaakt in

12

Arnica Ik heb dan veel gepraat en nagedacht met andere mensen die met hetzelfde bezig waren, o.a. met de directeur van het rusthuis Huize De Sterrewijzer, Charles De Jongh. Om te beginnen hebben we dan vzw Arnica opgericht. Arnica is de naam van een bergplantje dat groeit in het koude hooggebergte waar de omgeving vernield is door natuurgeweld. Arnica is daar het eerste plantje dat dan terug opkomt en de natuurlijke evenwichten herstelt. Het heeft ook geneeskrachtige eigenschappen: het werkt verzachtend bij kwetsuren, blutsen en builen. Het

Als er ergens mensen zijn die de band met zichzelf en de anderen verloren hebben, dan zijn dat wel de mensen die in de gevangenis zitten. We begonnen projecten uit te voeren die erop gericht waren de band met het slachtoffer en de samenleving te herstellen. Een van de manieren waarop we dat deden was door sociale kunst. Schilderen, tekenen, schrijven, dingen maken, daar zijn we mee aan de slag gegaan in verschillende gevangenissen in het Vlaamse land. We zijn daar vijf jaar mee bezig geweest en bereikten daarmee zeer veel gevangenen over heel België. Het Ministerie van Justitie geeft ons de opdrachten en betaalt ons ervoor.

Compass (2002) Tegelijkertijd zijn we toen met een ander project gestart voor mensen met een handicap. Er was toen pas het zgn. persoonlijke assistentiebudget ingevoerd: gehandicapten die thuis verbleven


HILDE STOCKMAN kregen een bepaald budget dat zij konden besteden aan iemand die hen hielp bij de dagelijkse verzorging. Het was echter niet zo simpel om die assistenten te vinden en tewerk te stellen, daarom zijn wij begonnen met een zorgwinkel waar de budgethouders de zorg die zij nodig hebben kunnen inkopen. Zo blijft hij verbonden met zijn gezin en zijn omgeving en dat was ook ons uitgangspunt.

De Link (2003) Na enkele jaren bezig te zijn, begon men ons te vragen om over ons werk te komen vertellen in scholen en instellingen en zo ontstond ons vormingscentrum. Wij ontmoetten zo weer mensen en groepen die met hetzelfde bezig waren. Zo kwamen we in contact met projecten in Ierland die specifiek bezig was met jongeren in oorlogstijd. Wij bedachten toen om samen hier in Wortel een kamp op te zetten, tijdens de grote vakantie. Jongeren uit het oorlogsgebied in Belfast werden uitgenodigd om samen met jongens en meisjes van hier die het in hun leven ook niet gemakkelijk hadden om samen aan de slag te gaan met een ingestorte schuur. We gingen puin ruimen en terug opbouwen, precies wat ze met hun leven ook moesten doen. Eén van de jongeren was Lucas. Hij is toen gekomen en niet meer weggegaan en heeft onze werking verregaand beïnvloed.

SOFTCOMPUTER Meerseweg 80B 2322 HOOGSTRATEN Tel: +32-3-315.09.09 info@softcomputer.be

Lucas (2004) Lucas was toen 15 jaar. Hij vertelde ons dat hij toen hij zes jaar was zijn ganse familie had verloren in de oorlog in Burundi tussen de Hutu’s en de Tutsi’s. Hij was al gevlucht naar buurland Kenia en heeft daar op de straat geleefd tot hij 14 was. Toen is hij naar België gekomen. Als straatkind had hij in zijn land vreselijke dingen meegemaakt. Toen wij hem op het kamp leerden kennen, stonden we heel verbaasd. Hij kon het bijzonder

MOBIELE Telefoonoplossingen CARKITS GPS-toestellen

Lucas met zijn straatkinderen in House of Colours Kenia. goed uitleggen en uit zijn woorden sprak grote wijsheid en mensenkennis; waar wij in moeilijke woorden over spraken, scheen hij zelf ervaren en ontdekt te hebben, hoe verwonderlijk dat misschien ook is. Omdat hij het in die periode heel moeilijk had en nergens een thuis vond, hebben wij hem in ons gezin opgenomen en hebben we hem na verloop van tijd als onze zoon geadopteerd. Hij is beginnen meewerken in Arnica waar ik hem op leercontract had genomen. Hij is in zeer veel middelbare scholen, maar ook aan de universiteit, gaan spreken over zijn ervaringen in Afrika. Ik was telkens weer verwonderd als ik hem hoorde spreken voor groepen van 2 à 300 mensen die aan zijn lippen hingen en waarvan velen luisterden met een krop in de keel.

House of Colours (2005) Lucas kreeg de opdracht om binnen Arnica het project op te zetten dat jongeren zoals hij zouden nodig hebben om iets van hun leven te kunnen

www.SOFTCOMPUTER.be 13


HILDE STOCKMAN maken, om de pijn die ze beleven te kunnen omzetten in innerlijke groei, wijsheid. Hier ontstond House of Colours als multiculturele jongerenbeweging die als doel heeft op een positieve manier te bouwen aan het eigen leven maar ook aan een betere wereld waarin alle culturen elkaar kunnen ontmoeten en op een respectvolle manier samenleven. We hebben nu een 120-tal leden waarvan ongeveer de helft niet begeleide minderjarige vluchtelingen afkomstig uit meer dan 35 verschillende landen. De andere helft zijn gewoon Belgische jongeren uit Hoogstraten, Wortel, Minderhout, maar ook uit de rest van het Vlaamse land. Ze kennen ons van de voordrachten van Lucas op hun school en willen zich daarna bij onze (inmiddels door de Vlaamse overheid erkende) jeugdvereniging aansluiten. De naam House of Colours is dan ook heel toepasselijk. Ze komen uit het hele land, ook uit Oost- en West-Vlaanderen, Limburg… en om bij elkaar te zijn, moeten ze wel telkens “op kamp” gaan. Dat doen we elke schoolvakantie, zes keer op een jaar. We hebben daarvoor oude caravans en tenten, maar een vaste stek is natuurlijk heel belangrijk voor hen omdat telkens alles versjouwen wel heel vermoeiend is. Daarom ben ik zo blij, en de hele groep natuurlijk, dat we die nu gevonden hebben en wel in de buurt van Merksplas-Kolonie; een huis met veel grond rondom dat we nu aan het inrichten zijn.

Het Arnicahof (2007) De jongeren houden hun kampen tijdens hun grote en kleine vakanties (velen gaan nog naar

Allemaal blij met de Prijs Van Quickenborne. De jongeren van House of Colours met in het midden Hilde en de afgevaardigde van de Koning Boudewijnstichting op het feest in de parochiezaal van Wortel. school) en dan doen ze wat andere jeugdgroepen ook doen: er wordt geschilderd, geknutseld, gemusiceerd en gedanst. Ze gaan al eens samen naar de film of naar het zwembad . Het gaat vooral om het samenzijn, om de vriendschap. Het leven dat ze achter de rug hebben, de situatie waarin ze nu zitten, ze hebben een heel

Prijs van de Koning Boudewijnstichting Op vrijdag 2 november organiseerde Arnica een wereldfeest in de parochiezaal van Wortel waarop iedere sympathisant werd uitgenodigd. Behalve lekker eten werd er ook gedanst, gezongen en gesprongen tot diep in de nacht. De organisatie van het feest lag bij de jongeren die met een act hun jaarthema “We can make a difference” voorstelden. Hilde stelde daar ook het Arnicahof en Café Colours voor en hoe alle projecten daarin hun plaats krijgen. Maar het hoogtepunt van het feest was toch wel de uitreiking van de prijs Van Quickenborne (6000 euro) uit de fondsen die beheerd worden door de Koning Boudewijnstichting. Uit de toespraak van de afgevaardigde van de Stichting nemen we het volgende over: De laatste tijd constateert men een toename van drugsmisbruik, respectloos gedrag, racisme, agressie … Al deze symptomen zijn de gevolgen van problemen die escaleerden door een gebrek aan verbondenheid: band met zichzelf, met de ander, de maatschappij; dit is de filosofie van vzw Arnica die in al haar projecten een impuls wil geven aan de waarde van verbondenheid in onze samenleving. Met haar multiculturele jongerenbeweging “House of Colours”beoogt de vzw hetzelfde doel. Deze jongeren hebben al vaak heel veel meegemaakt in hun jonge leven .Door ervoor te kiezen om op te staan en door te gaan en daarbij de kracht in zichzelf te vinden, slagen ze erin om opnieuw stappen te ondernemen naar de professionele hulpverlening, opleiding, het leggen van nieuwe contacten . Het Bestuurscomité van het Fonds heeft unaniem vzw Arnica als laureaat 2007 van de prijs uitgeroepen omwille van de grote signaalfunctie van haar manier van werken met kansarme jongeren. Waarden als zelfredzaamheid, respect in een multicultureel samenleven en hulp aan lotgenoten zijn een meerwaarde voor de menselijke vooruitgang van onze maatschappij.

Op zoek naar een geschenk? Geef een abonnement op DE HOOGSTRAATSE MAAND

14

hindernissenparcours voor de boeg om hun leven in de juiste banen te krijgen. Des te meer is het nodig dat ze steun voelen in de groep, dat er verbondenheid is. Ook de gehandicapten van Compass krijgen hun plek op het Arnicahof. Ze zullen er zorgen voor de ezelboerderij waar toeristen een ezeltje kunnen komen huren om dagtochten te maken op de kolonie. Je kunt ook twee of driedaagse tochten maken met de ezel en het huifkarretje. Vooral kinderen vinden dat heerlijk! Sinds kort hebben we ook een klein café in Turnhout kunnen overnemen: Café Colours is de naam. Mensen van allerlei nationaliteiten ontmoeten elkaar daar en elke zondag komen ook de jongeren van House of Colours ernaar toe. Op die manier hebben die nu een stamcafé. Een van onze medewerkers, Sammy, ook een Afrikaan, houdt het café open.

House of Colours Kenia (2006) Tijdens de voordrachten van Lucas in de scholen kwam meer en meer zijn droom ter sprake om terug te gaan naar Kenia om daar een plek te maken, een House of Colours, waar lotgenootjes die in dezelfde omstandigheden leefden als hij vroeger, naartoe konden gaan en waar ze zouden krijgen wat ze nodig hebben om niet uit hun land te hoeven vluchten. De scholen hebben daar fondswervingsacties voor georganiseerd en genoeg geld ingezameld om zijn droom waar te maken. Lucas is eerst alleen terug gegaan om mensen terug op te zoeken en daarna ben ik met hem meegegaan om alles te bekijken en het project op te starten. We hebben er grond gekocht en er twee zeecontainers op gezet waar Sue, de projectleidster ter plaatse, nu aan de slag gaat met de straatkinde-


HILDE STOCKMAN ren. Dit project is het begin van het “Arnica Global Network” dat we nu wereldwijd aan het uitwerken zijn. Binnenkort, op 29 en 30 november, zal collega Sammy de eerste conferentie leiden in Nairobi (Kenia). Wordt vervolgd!

Café Colours

Financies en andere problemen Ik kan me indenken dat men zich afvraagt hoe al deze projecten kunnen bekostigd worden en dat is inderdaad niet altijd eenvoudig. Alleen voor House of Colours krijgen we subsidies van de Vlaamse Gemeenschap. De voordrachten in de scholen worden door de scholen betaald die de kostprijs kunnen terugvragen bij de Provincie. De projecten in de gevangenissen worden gefactureerd aan het Ministerie van Justitie en de gehandicapten hebben hun assistentiebudget waarmee ze hun factuur betalen. Om de kostprijs van het Arnicahof te kunnen dekken hebben we bijkomende inkomstenbronnen nodig die o.a. de uitbating van de ezelboerderij zullen meebrengen. Ook veel steun krijgen we van projectsubsidies via o.a. de Koning Boudewijnstichting, Europese programma’s als Youth in Action, ed. En zopas kregen we, via de Koning Boudewijnstichting, de prijs Van Quickenborne voor ons jeugdwerk. Behalve dat we met dat geld meer mogelijkheden krijgen, betekent dit voor mij ook een erkenning en dat doet toch deugd. Je krijgt daardoor ook het gevoel dat men u serieus neemt, dat ge op de goede weg zijt en dat heeft een mens van tijd wel nodig. Wat me het meest steun geeft en moed om voort te gaan, zijn de resultaten die ge soms ziet: Linda die met haar nieuw behaald diploma naar ons komt, Lucas die honderden mensen met zijn verhaal ontroert en motiveert, dat geeft zo’n energie, dan kun je er weer tegenaan. Anderzijds kan er natuurlijk ook van alles misgaan. Als dat materiële zaken zijn, is dat herstelbaar, daar vinden we wel een oplossing voor. Maar… als het misloopt met medewerkers bijvoorbeeld, dat is erg en dat maak je ook mee.

Something inside so strong Het is waar dat ik in dit werk altijd moet omgaan met mensen die problemen hebben – maar daar heb ik ook voor gekozen. Ik heb het daar natuurlijk soms moeilijk mee maar in die tien jaar dat ik hiermee bezig ben heb ik ook geleerd om afstand te nemen. Ik zeg altijd, als een mens in de put zit, kunnen we alleen maar touwen gooien, er uitklimmen moet hij zelf doen. Het blijft zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat geldt even goed voor de jongeren en daarom is het zo belangrijk dat ze de kracht in zichzelf vinden. Ze maken toneeltjes en liedjes en een daarvan is “Something inside so strong”. Het is zowat het themalied van House of Colours geworden en gaat over het geloof in jezelf.

In de Patersstraat te Turnhout is sinds een maand het café Colours open gegaan. Sammy van House of Colours staat er meestal aan de tapkast en vertelde ons dat hij al heel wat volk over de vloer had gehad; niet alleen gekleurd volk, zo zei hij, maar ook veel blank publiek. “De mensen houden van de warme sfeer hier en de exotische dansmuziek. Vooral in het weekend wordt er gedanst tot in de vroege ochtenduren. Op de verdieping worden nog lokalen ingericht voor snookerspel en darts en ook een rustig hoekje voor wie liever wat babbelt. En zo hebben de mensen van House of Colours ook een eigen stamcafé.”

Of ik nog tijd heb voor mijn gezin? Dat gezin komt zeker wel eens in de verdrukking en dan wordt er ook wel gereclameerd. Maat houden is niet gemakkelijk voor mij. Kijk, als er nu zo iemand van de jongeren in de problemen komt, wil weglopen en zo, dan zou ik die zo in huis pakken. Maar dat gaat niet, ik weet dat wel, ik woon daar niet alleen. Maar ik moet eerlijk zijn, ik vraag soms veel van hen en ik ben heel dankbaar voor de ruimte die ik van hen krijg om de dingen te doen die ik belangrijk vind in mijn leven. Ze leven ook mee met mijn werk, zo gaan de kinderen vaak mee op kamp. Niet allemaal en niet altijd natuurlijk maar ik voel hun steun en dat doet goed. (Jof)

Abonnement 2008 DE HOOGSTRAATSE MAAND 21,00 euro 733-3243117-49 15


PERSOVERZICHT

januari – juni

2007

JANUARI “Inwoners van Hoogstraten beschaamd over politieke verwikkelingen” en “Vaudeville in Hoogstraten”. Onze politiekers halen de nationale pers, nadat Tinne Rombouts eerst wel en daarna toch niet de jongste burgemeester van Vlaanderen wordt. GROEN! en HOOP, die een meerderheid zouden vormen met KVB, kiezen voor de oppositie. Als het tot een wilde staking komt kan CD&V alle schepenen leveren en een bestuur maken waarin de burgemeester in de oppositie zit. Uiteindelijk komt het tot een verstandshuwelijk tussen KVB en CD&V, die zo goed als alle macht heeft. Omdat er alcoholische dranken verkocht worden, sluit de politie de drankenautomaat die Stefan Bertels op de Vrijheid opende. “Ik kan in Hoogstraten zes automaten aanwijzen waarin alcoholische dranken te koop zijn”, zegt de eigenaar, die klacht indient bij de Raad van state. Jeugdhuis de Cahier wint de eerste cultuurprijs van de stad Hoogstraten. Erfgoed Hoogstraten krijgt een eervolle vermelding voor de organisatie van hun studiedag over trage wegen en Tejater De Lepe Hoek krijgt een vermelding voor hun project “Geen volle maan”. Een wagen met Nederlandse nummerplaat reed, om een onbekende reden, langs achter tegen een vrachtwagen. De personenwagen bleef er aan vasthangen en werd op sleeptouw genomen. Toen er rookontwikkeling ontstond, sprongen twee inzittenden in paniek uit de rijdende wagen. Ze

JANUARI - Op dinsdag 3 januari leggen 25 gemeenteraadsleden de eed af, maar er is nog geen meerderheid omdat Karel Aerts (KVB) de voordracht van KVB met HOOP en GROEN!, niet wil ondertekenen. Alle partijen kunnen nog met elkaar praten, maar binnen de twee weken moeten de schepenen gekozen worden. Secretaris Palmans zit eenzaam naast Arnold Van Aperen, die zeker is dat hij burgemeester wordt. werden met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Met een omzet van 108,2 miljoen euro sloot Veiling Hoogstraten 2006 af met een stijging van 21 % ten opzichte van 2004. Het is de op één na grootste omzet sinds het ontstaan van de veiling bijna 75 jaar geleden. Minder dan veertien dagen nadat de politie zijn drankenautomaat sloot mag Stefan Bertels zijn zaak terug openen, na een uitspraak van de Raad van State. Bram B wordt veroordeeld tot 8 maanden celstraf. Kenny V.D.B. tot een werkstraf van 50 uur.

De twee jongeren lagen, met de gaskraan open, stoned in zetel toen ze babysit speelden bij een vierjarig kind. Colruyt heeft een aanvraag ingediend voor de bouw van een supermarkt langs de Sint-Lenaartsesteenweg. Omdat veel publieke gebouwen moeilijk toegankelijk zijn voor mindervaliden, moet het plan voor advies naar het Centrum voor Toegankelijkheid. Belgicaplant haalt zijn gelijk bij de Raad van State. In 2001 besliste toenmalig minister van Ruimtelijke Ordening en Landbouw Vera Dua (GROEN!) dat Belgicaplant geen megaserrecomplex mocht bouwen net buiten het centrum van Hoogstraten. De Raad van State heeft deze beslissing vernietigd. Dimitri D.V. belt de politie omdat er ingebroken is. Wanneer de politie ter plaatse komt doet de brave man alle moeite om een luik voor hen verborgen te houden. Uiteindelijk treft de politie er een hennepplantage met vierhonderd plantjes aan. In een appartementsgebouw langs de Vrijheid ontmantelt de politie een plantage met 557 plantjes. Buren alarmeerden er de politie omdat er al dagen licht brandde en de ramen altijd open stonden.

FEBRUARI FEBRUARI – De bushokjes kregen een totaal ander uitzicht, nadat de leerkrachten en de cursisten van het IKO ze versierden naar aanleiding van de Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO). In elke deelgemeente werkte men rond een ander thema, zoals ‘zeezicht’ hier in Meerle. 16

Vanaf 1 januari behoren de huisvuilzakken tot het verleden. Vanaf dan betaalt u per kilogram huisvuil door het gebruik van een “slimme vuilnisbak”. In de zomer start het stadsbestuur in enkele wijken met een Diftar proefproject. Diftar staat voor “gedifferentieerde tarifering”.


PERSOVERZICHT JAN. - JUNI 2007 De verkoop van het klooster sleept al vijf jaar aan. Het geduld van de kandidaat koper, bouwmaatschappij De Noorderkempen, is op. “Als we voor 10 april niet kunnen kopen, hoeft het voor ons niet meer”, zegt de directie van de bouwmaatschappij. Het Landelijk Dienstencoöperatief neemt zijn intrek in het zelfde gebouw als de Lokale Werkwinkel. Bij de start heeft de organisatie zeventig openstaande vacatures voor hulp bij huishoudelijke taken. Wouter S en Monique C uit Minderhout moeten voor de rechter verschijnen. Het tweetal wordt gedagvaard voor het illegaal kopiëren en verkopen van dvd’s en cd-rom’s. De rechtbank veroordeelt hen tot een schadevergoeding van in totaal 102.000 euro, aan Microsoft en andere schuldeisers. De provincieraad keurt de uitbreiding van de bedrijvenzone De Kluis met 61 ha goed. CD&V was altijd tegen een uitbreiding van De Kluis. Nu hopen ze op een goede financiële vergoeding voor de vier landbouwbedrijven die er moeten verdwijnen. Omdat een ex-gedetineerde van Merksplas beweerde dat de cipiers fysiek geweld gebruiken, leggen de bewaarders van Wortel, Turnhout en Merksplas het werk neer. Ze protesteren tegen het gebrek aan veiligheid en privacy en tegen het laattijdig leveren van kledij. Er vliegt een enorm grote uil, een Amerikaanse oehoe, in en rond onze deeldorpen. De vogel die

ergens ontsnapt is uit een kooi, wordt opgemerkt in Wortel, Hoogstraten en Meer. Het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap heeft 270.000 euro vrijgemaakt voor de Dorpsgemeenschap Widar. De vzw die zich inzet voor andersvaliden kan nu starten met de renovatie van twee woningen en het Casino in Wortel-kolonie. De firma Megaman uit Meer, producent van spaarlampen, ontving uit handen van Els Van Weert (Spirit), staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, de Energy Saving Award. De uitreiking gebeurde op Batibouw. Ten noorden van de Wortel-kolonie komt een groengebied van 800 hectare. De werkzaamheden langs de volledige loop van het Merkske passen in een ruilverkaveling in Nederland. Ze maken van de kolonie en het aangrenzende gebied in Nederland één groot natuurgebied van meer dan duizend hectare.

MAART

vincie Brabant organiseert, heeft de verbinding tussen Meersel-Dreef en Breda nieuw leven ingeblazen. “Ik liet me even gaan”, zegt de Nederlander Gerardus T.L. tegen de rechter. De man krijgt een rijverbod van drie maanden en 1.100 euro boete, omdat hij met een snelheid van 232 km/uur over de E19 in Hoogstraten reed. In de Veiling Hoogstaten worden de eerste aardbeien verkocht ten voordele van de Cliniclowns. Acht bakjes van 500 gram worden voor 500 euro elk verkocht aan warenhuis Delhaize. Veiling Hoogstraten verdubbelde de opbrengst, zodat de cliniclows 8.000 euro in ontvangst mogen nemen. Er is, naast bouwmaatschappij De Noorderkempen, een nieuwe kandidaat investeerder voor het voormalige klooster en de omliggende gronden in Meer. Eerder al stelde De Noorderkemen 10 maart als uiterste datum waarop de huisvestingsmaatschappij een antwoord verwacht.

Hans Meurisse, directeur van het Gevangeniswezen, brengt een bezoek aan de strafinrichtingen van Hoogstraten en Turnhout. Er worden beloftes gedaan om snel bijkomende personeelslieden in dienst te nemen.

Jan V. (29) een motorrijder uit Minderhout wordt het slachtoffer van verkeersagressie. Nadat hij een autobestuurder er attent op maakte dat hij zonder licht reed, werd hij bedreigd met een pistool. Het resultaat was een dolle rit met een snelheid van 130 km/uur door het centrum van Hoogstraten.

Men kan opnieuw met de bus vanuit Hoogstraten naar Breda. De Nederlandse busmaatschappij Veolia, die het openbaar vervoer in de pro-

Bij Het Hoefijzer in Hoogstraten stoten arbeiders van Belgacom bij graafwerken op een obus uit de tweede wereldoorlog. De ontmijningsdienst

MAART – De leerlingen van het eerste jaar van het Klein Seminarie steken de handen uit de mouwen om het zwerfvuil in de omgeving van de school op te ruimen. Klas 1 A8 nam het initiatief in het licht van de leerlingenparticipatie in de school. 17


PERSOVERZICHT JAN. - JUNI 2007 Dovo komt ter plaatse om het tuig onschadelijk te maken. Burgemeester Van Aperen mag als gepensioneerd volksvertegenwoordiger maar een beperkt bedrag bijverdienen en vraagt aan de gemeenteraad een verlaging van zijn wedde. “Op die manier ben ik de goedkoopste burgemeester van België”, zegt Van Aperen. “Ook beweren sommigen dat ik het voor het geld doe” De Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen viert haar zilveren jubileum met een academische zitting. Op 25 jaar tijd is de academie gegroeid van 200 tot 1.887 leerlingen. Een professionele dievenbende steelt meer dan 4 km koperkabel op de werf van TUC Rail bij de aanleg van de HSL, in de omgeving van de Vlaming- en de Madridstraat in Minderhout. Omdat de omgeving van de watermolen in Meersel-Dreef beschermd is als landschap weigerden de bevoegde instanties in 1996 een bouwvergunning af te leveren voor de bouw van twee woningen in de omgeving van het monument. De Nederlandse eigenaar Henricus Eggly stapte naar de Raad van State en krijgt nu gelijk. De politie arresteert een dief die enkele uren eerder ingebroken had bij drukkerij Merjan in Minderhout. De zaak beschikt na drie eerdere inbraken immers over een goed beveiligingssysteem met camerabewaking. Dieven breken in de woning van ex-schepen Coenegrachts in Minderhout. Ze ontvreemden portefeuilles, een laptop en twee Mercedessen. Een derde Mercedes en een Ford laten ze staan.

APRIL Een vijftienjarige jongeman uit Meer bekent dat hij verantwoordelijk is voor tientallen graffitiboodschappen in het centrum van Hoogstraten. De speurders maken een inventaris op van de schade. De dader mag een gigantische rekening verwachten. Er breekt brand uit in een oude kippenkwekerij langs de Hoogstraatsebaan met een indringende

MAART – Het stadsbestuur huldigt Joeri Adams, die eind januari in Hooglede-Gits wereldkampioen veldrijden bij de junioren werd. Het bestuur betrekt ook Herman Martens bij de hulde. Hij mocht voor de vijfde maal de regenboogtrui aantrekken als wereldkampioen bij de masters, in de categorie 65 tot 70 jarigen. wietgeur als gevolg. De Nederlandse eigenaar beweerde dat hij in de stal wormpjes kweekt als lokaas voor vis, maar na controle treft de politie er een gigantische cannabisplantage aan. Een exhibitionist toont zijn edele delen aan een groep leerlingen, tijdens een openluchtspel in De Mosten. Wanneer de politie ter plaatse komt is de man verdwenen, maar de politie vindt wel zijn jas met zijn identiteitspapieren.

MEI

is bij het beheer van De Mosten. Bij het goede weer van de laatste weken blijft De Mosten, tot grote ergernis van kandidaat zwemmers, gesloten. De politie heeft de handen vol om mensen uit het zwemwater te houden. Als gevolg van laswerken ontstaat er een hevige brand achter een loods van een autohandel in de Amsterdamstraat, op de transportzone in Meer. De brandweer roept een tiental tankwagens van de omliggende brandweerkorpsen op.

De VVV viert haar vijftigjarig bestaan met een academische zitting en een tentoonstelling in de begijnhofkerk. Vroeger was het de “Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer”, nu spreken we van de VVV, een begrip in de toeristische sector.

Een getuige ziet een wagen met daarin twee mannen met een bivakmuts over hun hoofd in de omgeving van speelgoedhandel ’t Klavertje Vier. De politie komt ter plaatse en stapt met getrokken pistolen naar de verdachten. Uiteindelijk blijkt alles een grap en komen de twee jongeren er met een flinke bolwassing van af.

Het ergert veel mensen dat de stad niet flexibeler

Het nieuwe rusthuis zou aanvankelijk 10 miljoen

Love 2 heal

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Er bestaan geen goede of slechte gevoelens. Gevoelens hebben recht op erkenning. Laat ze toe en breng ze naar buiten. 18


PERSOVERZICHT JAN. - JUNI 2007 euro kosten. Nu is die geraamde prijs al opgelopen tot 16 miljoen euro. Voor de bejaardenflats, die nu gebouwd worden, rekende men aanvankelijk op een kostprijs van 1,5 miljoen euro. De flats zullen uiteindelijk meer dan het dubbele kosten. Dat heeft, althans volgens het bestuur, te maken met de hogere kostprijs van materialen. Na meer dan vijftien maanden hard labeur, opent Natuurpunt zijn lokaal ‘De Klapekster’ in de voormalige boerderij van Wortel-kolonie. Het prachtig gerenoveerde lokaal is elke zondag geopend van 14.00 tot 18.00 uur.

Trendsetter in eigentijdse interieurs

Een aantal klassen van tien scholen, waaronder het Klein Seminarie, VITO, VTI Spijker en het Instituut Spijker, ontvangen het diploma van ‘Rookvrije klassen’ in het kader van het project “Meer pret zonder sigaret”. Een aanslepende ruzie tussen twee groepen scholieren van VITO escaleerde in een schietpartij in het centrum van Hoogstraten. Eén van de leerlingen liep daarbij lichte verwondingen op. Het afvalverwerkingsbedrijf Braspenning-Schrauwen uit Wortel riskeert een fikse boete. Er zijn ongeldige documenten voor het vervoer van afval, er wordt afval verbrand, een deel van het afval wordt niet opgeslagen op verharde ondergrond en bovendien wordt er vier keer meer afval opgeslagen dan wettelijk toegelaten. “We hebben al herhaaldelijk gedreigd met boetes”, zegt openbaar aanklager Van Der Veken, “maar blijkbaar verdienen die mannen genoeg met hun gesjoemel”.

Exclusief voor de regio

Derde generatie sinds 1947 in het centrum van Hoogstraten

Alle soorten behang, trendy of klassiek

JUNI

Verf in 20.000 kleuren van Boss Paints

De politiezone Noorderkempen wil een verkeers-analist in dienst nemen. Hij krijgt de opdracht om bij vooral bij omleidingen het verkeer binnen de drie gemeenten te coördineren Verder moet hij de zwarte punten wegwerken en een analyse van de verkeersveiligheid maken.

Raamdecoratie, zonnewering en vloerbekleding

Zes maanden na de grote rampoefening met een HSL-trein, houden de hulpdiensten opnieuw een grensoverschrijdende oefening. Nu ligt de klemtoon meer op medische hulpverlening.

Bent u graag op de hoogte van de nieuwste kleurencombinaties? Wenst u kleurrijke tips voor de juiste samenstelling van uw interieur? Bezoek dan zeker een van onze infoavonden of bel ons voor meer informatie.

JUNI – Zaterdag 2 juni staken onbekenden bij het begijnhof enkele uit plastic gerecycleerde zitbanken in brand. Door de grote rook- en vuurontwikkeling werden de omwonenden gealarmeerd. Ze verwittigden de politie, die kon maandag vier minderjarige jongeren die de brandstichting bekenden oppakken. Er breekt brand uit in een landbouwbedrijf in Oosteneinde, een gehucht van Meerle. De brand is allicht ontstaan door zelfontbranding van hooi en stro. De brandweer kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar kippenen koeienstallen. Bij een huiszoeking bij Bart S. uit Hoogstraten vindt de politie weed, speed, XTC tabletten en 21 liter vloeibare XTC. Het parket vordert 8 maanden cel. De 19 jarige Wesley VDB zit in de cel. Hij werkte in de kringwinkel in Hoogstraten en keerde ’s avonds terug om er in te breken. Met een slijpschijf probeerde hij de kluis te openen, maar dat lukte hem niet. Hij moest vrede nemen met enkele euro’s, fooien die in een daarvoor bestemd potje zaten.

AANBEVOLEN:

Workshops op aanvraag Ideaal voor groepen van 10 tot 16 personen. Aanleren van verschillende verftechnieken. Hoe maak ik van een oud kastje een trendy meubel?, enz...

H. Bloedlaan 277-299 2320 Hoogstraten Tel: 03/314 52 78 Fax: 03/314 88 02 e-mail: info@mertens-schilderwerken.be 194

19


LEZERS SCHRIJVEN

Kantoor van notarissen Jan MICHOEL & Filip MICHOEL Geassocieerde notarissen Burg. Van Aperenstraat 8 - 2320 Hoogstraten tel. 03/314.51.77 - fax 03/314.65.56 E-mail: info@notaris-michoel.be

OPENBARE VERKOOP Geassocieerde notarissen Jan & Filip MICHOEL te Hoogstraten, zullen met winst van 1% premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten

Een woning op en met grond, Lindendreef 27 gekadastreerd sectie C nummer 140/S/3, groot 3a 57ca

Omvattende: Gelijkvloers: inkom, woonkamer, eetplaats, tussenplaats, keuken, badkamer, washok en garage. Boven: 3 slaapkamers en zolder. Stedenbouwkundig uittreksel dd 6 september 2007 vermeldt: stedenbouwkundige vergunning de data 28 juni 1950 voor het bouwen van een dubbele woning, de meest recente stedenbouwkundige bestemming volgens het plannenregister is: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde, geen dagvaarding en geen rechterlijke beslissingen bekend, wettelijk voorkooprecht van ruilverkaveling, geen verkavelingsvergunning afgeleverd. Beschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten

LEZERS SCHRIJVEN Eindelijk Vlaamse liederen Met blijde verrassing las ik op woensdag 17 oktober – Werelddag tegen armoede – dat Ludo Helsen zijn nek uitsteekt om kinderen weer Vlaamse liederen te leren. “Onze Vlaamse liederschat herbergt heel wat parels, maar die liederen en de dingen waar ze voor stonden, verdwijnen meer en meer…”, aldus L.H. Lezers konden hun top drie doormailen en ’s anderendaags las ik de top vijf van de lezers. U kent ze toch: Lied van mijn land, Gebed voor het Vaderland, De Vlaamse leeuw, O.-L.-Vrouw van Vlaanderen, (Liefde gaf u duizend namen) en In de stille Kempen. Het is lovenswaardig dat een lans gebroken wordt om de kinderen weer vertrouwd te maken met de Vlaamse liederenschat. Hebben velen onder ons het ook niet geleerd bij de zangontmoetingen op school en tijdens cultuurdagen met Willem De Meyer met zijn trekzak? In de jaren ’70 trok ik met de Molse jeugd naar Ierland. ’s Avonds gezellig in een pub. De Ieren rond de toog begonnen te zingen. Wij luisterden. Toen kwam de vraag: “Kennen jullie geen liederen over Vlaanderen?” Verder dan “In de stille Kempen” kwamen ze niet en al vlug werd er overgeschakeld naar Drunken sailor enz. Toen de klok 12 sloeg begonnen onze Ierse vrienden rechtstaande hun nationale hymne te zingen, meteen een teken dat het uur van sluiten aangebroken was. Een gebeuren dat bij ons jeugdig volkje toch indruk maakte. Bij het naar de tent trekken, denk je dan weleens: “Waar is die ouderen fierheid nu gevaren?” Zelf erger ik er mij elk jaar aan dat op ’t Vat van de Stad zoveel Engelse of anderstalige liederen ten beste worden gegeven maar dat op een 11 juliviering geen enkel traditioneel Vlaams lied te horen is. Als zo’n gebeuren alleen maar moet passen in de “hype tegen de maatschappelijke verzuring” zoals die voor enkele jaren door de politici werd gelanceerd, dan is het niet verwonderlijk dat eten, drinken en amusement de menu uitmaken en andere niveaus niet worden bespeeld. Voor mij niet gelaten, ik kan er wel van genieten toch blijf ik telkenjare met een hongergevoel zitten. Het zou meer kunnen zijn: “Vlaanderen feest” zou ook “Vlaanderen zingt” mogen zijn, maar wie steekt hiervoor zijn nek uit? Voor mij mogen er gerust meezingers bij zijn van Zjef Vanuytsel, De Snaar of Raymond van ’t Bos en Co of zelfs van onze plaatselijke Spilzakken. Als er maar gezongen wordt en in onze moedertaal en waarom zou ‘De Leeuw’ er ook niet mogen bij zijn ter afronding van het officiële gedeelte. Tijd genoeg om het daarna gezellig door te spoelen. Ondertussen beperken wij ons in Wortel tot een kerkgebeuren rond 11 juli met Lied van mijn land, Hoge Vrouwe in de Hemel en de Vlaamse leeuw met tekst voor samenzang. Een bescheiden bijdrage die wij proberen te leveren aan onze Vlaamse identiteit. A. Van Dijck parochiewortel@telenet.be www.parochiewortel.be

Instel: woensdag 5 december 2007 Toewijs: woensdag 19 december 2007 telkens om 16u in Café De Gelmel te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 285 Bezichtiging: ‘s zaterdags van 10u tot 12u (vanaf 1 december 2007) Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de verkoophoudende Notarissen.Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

20

De wilde architect Vorige Maand maakte uw ‘wilde architect’ zich nog dik over Le Carte d’Ôr. Dat het ‘La’ moest zijn. Dat een man als hij niet weet dat dit een soort stijlfiguur kan zijn, waarbij ‘Le’ voor een weggelaten woord, bijvoorbeeld ‘Café’, kan staan … Nu ja, ieder zijn specialiteit natuurlijk. Men zegt wel eens ‘schoenmaker, blijf bij uw leest’ … Ik zou hier zeggen: ‘architect, blijf achter uw tekentafel’. Doe waar je goed in bent: (slopende) burgers pesten en (kortetermijndenkende) beleidsvoerders op hun verantwoordelijkheid wijzen. (dve)


LEZERS TEKENEN Hoogstraeten 2007: Annus horribilis

(Naam en adres bekend bij de redactie)

21


Veiling verkoopt meer dan 20 miljoen kg aardbeien HOOGSTRATEN - De aardbeienaanvoer op de Veiling Hoogstraten overschreed woensdag 7 november de 20.000.000 kg. Het is het tweede jaar op rij dat de magische kaap van twintig duizend ton gehaald wordt. Vorig jaar gebeurde dit eind december, dit jaar kwam de twintig miljoenste kilo dus al anderhalve maand vroeger. Tegen het einde van het jaar verwacht men een totale toevoer van 21 miljoen kilo aardbeien. Even een kleine verduidelijking van deze gigantische hoeveelheid: Veiling Hoogstraten kan elke Belg jaarlijks voorzien van 2 kg aardbeien. 20 milj. kg = 41.666 pallets = 5 milj. kisten = 40 milj. punnets. Als je alle aardbeien aangevoerd op Veiling Hoogstraten in 2007 naast elkaar zou leggen, dan kan je de aarde rond! Als je alle aardbeienkisten naast elkaar op voetbalvelden zou zetten, dan heb je 150 velden nodig om dit te kunnen doen! Deze 20 miljoen kg aardbeien zijn gegroeid op 847 ha (= 8.470.000 m²). De stad Antwerpen kan vier keer bezet worden met aardbeien aangevoerd op Veiling Hoogstraten in 2007.

straten is het gevolg van een aantal bewuste keuzes: de verkooptechniek waarbij de klok centraal staat, de daaraan gekoppelde transparante prijsvorming, de keuze van Elsanta als hoofdvariëteit, een sterk kwaliteitsbewustzijn bij de telers en het familiale karakter van de bedrijfsvoering die dit kwaliteitsdenken ondersteunt.

De aardbeiteelt in de Noorderkempen heeft de voorbije 20 jaren een ware metamorfose ondergaan: de omschakeling van gelegenheidsteelt en teelt voor industrie voltrok zich naar een professionele jaarrond teelt voor de versmarkt. In 2006 steeg de totale productie Belgische aardbeien tot 38.479 ton, waarvan het merendeel in serres geteeld werd. Het aandeel van de Veiling Hoogstraten bedroeg maar liefst 20.022 ton, of 52 % van de totale Belgische productie. De aanvoer van aardbeien op Veiling Hoogstraten heeft daarmee een niveau bereikt dat duidelijk meespeelt op het Europese niveau. Er zijn weinig afzetorganisaties die een dergelijk aardbeivolume weten te bundelen. De toename van de aardbeiteelt op Veiling Hoog-

Ook het TOP-segment van de aardbeien, dat gelanceerd werd in 2006, blijkt een schot in de roos te zijn. De excellente kwaliteit van de aardbeien, in combinatie met de luxueuze verpak-

king, vormt een ideale cocktail van kwaliteiten en eigenschappen die zeer gegeerd blijkt te zijn bij de consument. Een belangrijke stap in de groei van Veiling Hoogstraten naar een concentratie van het aanbod was de samenwerking vanaf 1996 met veiling Profruco in St.-Niklaas (Oost-Vlaanderen) en een jaar later met CLTV-Zundert (NoordBrabant, Nl.). De aanvoer bedroeg 4.100 ton in 1986; 8.600 ton in 1996 en overschrijdt dus de 20.000 ton in 2006 en 2007: een vervijfvoudiging op 20 jaar. In 2006 werd de samenwerking tussen de drie partners vastgelegd in de oprichting van de intercoöperatie In-Co waarbij de deelnemers duidelijk willen aangeven op de ingeslagen weg verder te willen gaan en ook uit te breiden naar andere vormen van samenwerking. De conjunctuur in de aardbeiproductie is de laatste jaren in sneltempo veranderd. Waar vroeger de concurrentie uit Spanje en Frankrijk kwam, zich in het voorjaar situeerde en er in de verlate teelt (vanaf juli) weinig of geen concurrentie was, ligt het zwaartepunt van de concurrentie nu juist op de zomer- en najaarsmaanden. Vooral de producties in de buurlanden (Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Polen,…) drukken dan zwaar op de markt. De voorbije zomers – met telkens een hittegolf – kenden dan ook een zwakke prijsvorming als gevolg van erg grote Europese producties. Ondanks dit alles sluit het actuele jaar af met een prijs die licht hoger is dan vorig jaar. Het vertrouwen van telers in het Hoogstraatse model wordt door dit aanvoerrecord onderlijnd. Veiling Hoogstraten zal dus ook in het nieuwe jaar op de ingeslagen weg blijven verder werken in nauw overleg met de In-Co veilingen, producenten, klanten en andere relaties. Bij de glasgroenten valt de doorgroei van de specialiteiten in tomaten en paprika te noteren. In 2007 zullen specialty-tomaten op 10% van het areaal geteeld worden. Ondanks de geleidelijke overgang naar specialty-tomaten blijft de totale aanvoer van tomaten toenemen en overschrijdt deze terug de kaap van de 40.000 ton. Zowel bij tomaten als paprika mag ook volgend jaar een lichte toename in de aanvoer verwacht worden.

22


23


Broeder van Liefde van Meer

Stan Goetschalckx krijgt de Opus Prize Stan Goetschalckx, een Broeder van Liefde (van Meer), werd op donderdag 8 november aan de Catholic University of America (Washington DC) gekozen uit drie genomineerden om de prestigieuze Opus Prize in ontvangst te nemen. Deze prijs (van 1 miljoen dollar) huldigt personen en organisaties die bij het grote publiek weinig bekend zijn, ‘onbekende helden’ die dagelijks in de frontlinie staan op plaatsen waar de huidige sociale problemen het meest tastbaar aanwezig zijn. Broeder Stan Goetschalckx, stichter en bezieler van Ahadi, organiseert in Tanzania vormingsprojecten in de vluchtelingenkampen voor Congolese, Rwandese, Burundese en Tanzaniaanse jongeren. Winnaars van de Opus Prize worden aangeduid door anonieme ‘spotters’, waarna de Opus Prize-jury de uiteindelijke winnaars selecteert. Ieder jaar wordt een universiteit gevraagd om de selectieprocedure voor de prijs te coördineren, de prijsuitreiking te verzorgen en activiteiten te organiseren waarbij de universiteitsstudenten de missie van de Prize steunen. Dit jaar neemt de Catholic University of America in Washington DC deze taak op zich. Stan Goetschalckx, geboren in het ‘moederhuis’ van Hoogstraten in 1954, is een zoon van Louis Goetschalckx en Maria Van Aelst. Het gezin Goetschalckx-Van Aelst telde twaalf kinderen en woonde vlak bij de kerk van Meer (Donckstraat). Vader Louis was zaakvoerder van de Boerenbond in Meer. Na enkele jaren op het Klein Seminarie van Hoogstraten ging Stan verder studeren bij de Broeders van Liefde aan het Sint-Victorinstituut te Turnhout. Zo leerde hij deze congregatie kennen en werd na zijn humaniora ook Broeder van Liefde.

24

De Broeders van Liefde zijn in Vlaanderen vooral bekend om hun werk voor gehandicapten, binnen de psychiatrie en in het onderwijs. Zij zijn niet alleen actief in ons land maar ook in het buitenland. Stan Goetschalckx werkte en woonde in Rwanda toen de burgeroorlog er in 1990 uitbarstte. Samen met de lokale bevolking vluchtte hij in 1994 naar Uvira (Congo) en startte daar onderwijsprojecten op voor de Rwandese en Burundese vluchtelingen. In 1997 sloeg het geweld over naar Congo en gingen tienduizenden mensen opnieuw op de vlucht. Broeder Stan volgde hen tot in Kigoma (Tanzania) waar ze eindelijk een relatief veilig onderkomen vonden. Om de vluchtelingen in Kigoma en de lokale Tanzaniaanse jongeren betere toekomstperspectieven te bieden in de minst ontwikkelde regio in dit land, begon Stan samen met de vluchtelingengemeenschap activiteiten uit te bouwen voor de jeugd. Dit groeide in de loop der jaren uit tot het jeugdcentrum ‘Maendeleo’ en een

Stan Goetschalckx project voor afstandsonderwijs ‘Ahadi’. Momenteel biedt Ahadi aan honderden jongeren uit de streek, zowel vluchtelingen als sociaal zwakken, de mogelijkheid om een hogere opleiding te volgen (rechten, maatschappelijk assistent, management, economie, …) via afstandsonderwijs. Het instituut bouwt kleinschalige studiecentra uit in Tanzania, Burundi en Congo en organiseert eveneens de Congolese leerkrachtenopleiding en de Congolese staatsexamens in de vluchtelingenkampen zodat duizenden jonge vluchtelingen een officieel diploma kunnen behalen. ( www. brothersofcharity.org )


BOEKEN

Een boeiend eindejaargeschenk

Landloperij - ‘Achter groene tralies’ “Sinds ik met pensioen ben vroegen vrienden me om mijn ervaringen met landlopers op papier te zetten”, zegt Jozef Bosch, voormalig directeur van de landloperskolonie van Wortel. Het resultaat ligt nu in de boekhandel: een bijzonder rijk geïllustreerd boek over de geschiedenis van de landloperij en verhalen van en over ‘zijn’ landlopers in de kolonie, een instelling die men nooit had mogen afschaffen. Jozef Bosch heeft meer dan dertig jaar gewerkt met gedetineerden en landlopers. Hij startte zijn carrière in 1963 als verpleegkundige in Merksplas-kolonie. In 2001 ging hij op pensioen als directeur van de strafinrichting van Wortel waar tot 1993, op het moment van de afschaffing van de wet op de landloperij, de daklozen een thuis vonden. Hij heeft jaren met hen gewerkt en was verplicht om voor een groot deel van hen een andere, maar daarom niet betere opvangplaats te zoeken. “Als ik nu in Antwerpen of Brussel daklozen uit de vuilnisbak zie eten, vind ik dat choquerend. Vroeger kon ik iets doen aan die wantoestanden. Nu sta ik samen met veel andere mensen machteloos. De kolonie was een weldaad voor de daklozen. Men heeft ze afgeschaft en er is niets in de plaats gekomen.

Wandelen door het verleden In het eerste deel van zijn boek schetst Bosch, over 85 bladzijden, de manier waarop de maatschappij door de eeuwen heen omging met daklozen: afwisselend vol begrip of repressief. In het

begin van de 19de eeuw ontstaat de gedachte dat de omgevingsfactoren verantwoordelijk zijn voor het gedrag van werkonwilligen en bedelaars. Zo ontstaat de Maatschappij voor Weldadigheid en de landbouwkolonies in de Nederlandse provincie Drenthe en, later, in Wortel en Merksplas. Na de Belgische afhankelijkheid evolueren ze tot de unieke instellingen, zoals de meeste onder ons ze gekend hebben. Prachtige domeinen, oases van rust, waar mensen die in de maatschappij verloren liepen, perfect functioneren. Daarna beschrijft de auteur het lot van de landlopers na 1993, de herbestemming van het domein nadat de landlopers plaats moesten maken en de strafinrichting van Wortel anno 2005. In het tweede deel maakt de auteur plaats voor meer dan 50 foto’s uit de oude doos en een meer recent verleden. Een collectie van beelden die definitief tot het verleden behoren. Een weg terug is er niet meer.

Van en over landlopers In het derde deel leest u 45 verhalen van en over landlopers. Het zijn verhalen over hun afkomst,

hun doen en laten in de kolonie, hun vertrek en hun terugkeer naar de plaats waar ze thuis horen en zoveel meer. Korte volkse pretentieloze verhalen, die samen een beeld geven van wie de landloper was. De auteur eindigt zijn boek met een aantal ‘Humoristische anekdotes’. Misschien maakt humor het verblijf in zo’n instelling draaglijker. Het boek Landloperij, achter groene tralies. – Hoogstraten, Wortel, Merksplas is een uitgave van de auteur Jozef Bosch. Het rijk geïllustreerd boek telt 208 bladzijden, kost 16,50 euro en is te koop in de boekhandel, de dienst voor toerisme of bij de auteur zelf. Info jobosch@skynet.be.

25


ZO WAS HET

ZO IS HET

26

Vrijheid Hoogstraten – Hotel De Zwaan Een kleine 90 jaar geleden, wel enkele maanden vroeger op het jaar.


dorpsleven Contactpunten – DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, horstendries@hotmail.com Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, toon.verleye@telenet.be

Educatieve projecten in het Stedelijk museum Het Stedelijk museum Hoogstraten werd in oktober en november druk bezocht door de scholen uit de omgeving. Meer dan 800 leerlingen volgden een educatief programma. Voor de lagere school is er de “Monumentenkoffer”. Aan de hand van foto’s en een kist met materialen leren de kinderen hoe belangrijk ons bouwkundig erfgoed is. De leerlingen maken kennis met begrippen zoals ‘beschermd monument’, ‘agrarisch erfgoed’ enz. en met verschillende soorten steen en hout. Een tweede educatieve programma heet “Ik ben archeoloog” en richt zich tot het vijfde en zesde leerjaar. Onderwerp van dit programma is de prehistorische site van Meirberg, het leven van de jagers-verzamelaars en het werk van de archeologen. Voor een derde groep, leerlingen uit het eerste jaar van de middelbare scholen bedacht het Stedelijk museum “Wat trek ik vandaag aan?” Bedoeling is om even in de kledij van de prehistorische mensen, die hier in deze streken leefden, te kruipen.. De jager-verzamelaar kleedde zich in dierenhuiden, lekker warm om zich te beschermen tegen de koude winden tijdens de ijstijden. Toen de eerste boeren in onze streken kwamen wonen kweekten ze planten zoals vlas en papaver om linnen kleding te weven. Door verbeterde kweektechnieken in de ijzertijd kon men witte schapen kweken en dus ook witte wol verkrijgen. De Kelten die hier toen woonden verfden de draden in mooie kleuren vooraleer ze te weven tot wollen stoffen. Hun kledij, broeken, tunieken en capes kreeg zo spikkel- en ruitpatronen. Scholen kunnen nog steeds inschrijven voor deze interessante projecten. Info en inschrijving; Stedelijk museum Hoogstraten, begijnhof 9, 2320 Hoogstraten. 03 314 65 88 of museum@hoogstraten.be

Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, franssnijders@scarlet. be Wortel: Redactie Hoogstraten, Loenhoutseweg 34 info@demaand.be FOTO’s: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03 322 96 00. SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, franssnijders@scarlet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

www.demaand.be

Schildersatelier in het parochiecentrum GROOT-HOOGSTRATEN - In het IKO kunnen de inwoners van Hoogstraten een degelijke kunstopleiding genieten. Maar als die opleiding achter de rug is, staan de cursisten letterlijk en figuurlijk op straat. De meeste vallen in het figuurlijke ‘zwarte gat’, werken nog enkele maanden thuis alleen verder maar het schildersmateriaal wordt al vlug opgeborgen. Het contact met andere mensen die dezelfde artistieke hobby beoefenen blijkt essentieel te zijn om de hobby vol te houden en tot goede

resultaten te komen. Een aantal niet-professionele kunstenaars verenigden zich en zochten al langer naar een geschikt onderkomen. Vanaf nu kunnen ze samen met andere lotgenoten terecht in het parochiecentrum van Minderhout. Daar komen ze elke vrijdag van 13.30 uur tot 17 uur samen om er te schilderen en elkaars werk te bespreken. Er is nog plaats in het atelier. Voor meer informatie kan u terecht bij Rita Hillen, tel 03 314 47 14. (fh)

27


HOOGSTRATEN

Bib Biep! Nieuws uit de bibliotheek!

Pyamalezen, Life1215 en Arachne GROOT-HOOGSTRATEN - Dat je in de bib meer kan doen dan alleen boeken uitlenen, dat weten we al. Ook de komende maand is het activiteitenpalet er weer rijkelijk gevarieerd …

Pyjamalezen Je kan met het gezin in december komen pyjamalezen. De leesfee is op 14 december terug in Hoogstraten. Ze was al eens te gast in de jeugdboekenweek. De leesfee leest bijzonder geanimeerd voor kinderen van 3 tot 12 en hun ouders. Er zijn drie voorleessessies voorzien op 14 december. De eerste sessie loopt van 18u30 tot 19u. Sessie 2 is van 19u30 tot 20u. Sessie 3 van 20u30 tot 21u. Geïnteresseerden worden in pyjama verwacht. De kinderen kunnen hun knuffel en een zaklamp meebrengen. Tijdig inschrijven is een noodzaak, want er kunnen maar 30 kinderen per sessie deelnemen. Na het voorlezen wordt u een warm drankje aangeboden.

Life1215 Je kent zeker Kidsgids, de website voor kinderen van 10 tot 12. Deze site informeert kinderen over zichzelf en hun omgeving, school, verkeer, vrije tijd, samenleving en de juridische aspecten ervan. Maar ken je ook volgende uitstekende jongerensites? Zo is Life1215 een site voor jongeren van 12 tot 15 jaar, die aandacht heeft voor de gevoelens en het lichaam van jongeren. De website is samengesteld door Kinder- en Jongerentelefoon Vlaanderen. Kijk op www.life1215.be/ Interessant voor jongeren boven de 15 is www. jongereninformatie.be. Een site met thema’s als werken, relaties, samenleven, wonen …

28

Door toedoen van Bijbelse vrouwen

‘In Petto’ (Jeugddienst informatie en Preventie) bouwde deze site op. Deze en andere linken vind je via de rubriek jeugdsites van de webwijzer van het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken. Bibliotheekmedewerkers zochten de beste sites voor je uit. Zij brengen hun keuze wekelijks op de webwijzer. Er is ook een aparte interface voor jongeren: webwijzer.jeugdbib.be

Arachne in de bibliotheek De zoekmogelijkheden van de catalogus van de Hoogstraatse bibliotheek zijn met het portaal Arachne uitgebreid. Door de link die in de catalogus verschijnt, kunt u rechtstreeks doorklikken naar verschillende andere bronnen zoals de Vlaamse Centrale Catalogus, Wikipedia en Literatuurplein. U kunt zelf de test doen. Surf naar www.hoogstraten.bibliotheek.be en geef een zoekopdracht in, bv. “diabetes”. U krijgt 20 records uit de catalogus en daaronder staat de knop van Arachne. Als u daarop klikt, krijgt u automatisch ook interessante informatie uit onder andere Webwijzer, Encyclopedia Britannica, VRT Nieuws, …

De bib sluit maandag 24 december: Hoogstraten, Minderhout dinsdag 25 december: Hoogstraten, Meerle woensdag 26 december: Hoogstraten, Meer, Wortel, Dreef maandag 31 december: Hoogstraten, Minderhout dinsdag 1 januari: Hoogstraten, Meerle woensdag 2 januari: Hoogstraten, Meer, Wortel, Dreef (ra, dh)

Tine Ruysschaert brengt een theatermonoloog in de Graanschuur GROOT-HOOGSTRATEN - Donderdagavond 29 november, vlak na het verschijnen van dit nummer, presenteert De Graanschuur u de Theatermonoloog ‘Door toedoen van Bijbelse vrouwen’, gebracht dor Tine Ruysschaert. Dit unieke stukje woordtheater over Bijbelse vrouwen brengt gewone en ongewone vrouwen, koninginnen en slavinnen, godvrezend of goddeloos, krachteloos maar ook sterk. Woordkunstenares Tine Ruysschaert brengt hen tot leven en laat hen ook inspirerend werken. Kom luisteren. Kom genieten van de mooie verhalen, van Bijbelse wijsheden en schalkse teksten. U bent van harte welkom op 29 november in De Graanschuur, Gelmelstraat 60 (via de parking van het internaat), om 20 uur. Kaarten (10 euro) zijn te verkrijgen aan de kassa of kunnen gereserveerd worden via 03/314.50.11 of info. degraanschuur@gmail.com


HOOGSTRATEN

Gewestelijke wandeldag

GROOT-HOOGSTRATEN - Zoals ieder jaar werd er op gewestelijk vlak een wandeling georganiseerd door OKRA. Dit jaar werd deze wandeling georganiseerd door OKRA Hoogstraten. Het gebeuren vond plaats in de bossen van Wortel-Kolonie. Samenkomst was voorzien aan Den Bayerd - het vroegere casino - wat nu uitgebaat wordt door Widar. Na enkele korte toespraken konden de deelnemers beginnen aan de eerste wandeling. Om 13.30 uur werd er vertrokken

Cultuurprijs 2007 GROOT-HOOGSTRATEN - De stad Hoogstraten reikt, langs de Cultuurraad, voor het tweede opeenvolgende jaar een Cultuurprijs en twee eervolle vermeldingen uit. Elke vereniging kan zichzelf, een andere verenging of een persoon die zich verdienstelijk gemaakt heeft op cultureel vlak als kandidaat voordragen. De jury gaat op zoek naar het evenement van het jaar, naar een nieuw of vernieuwend initiatief en naar een verdienstelijke vereniging of een persoon met een langere staat van dienst. U moet wel snel zijn. De kandidaturen moeten uiterlijk op maandag 3 december ingediend worden, ofwel schriftelijk t.a.v. de Cultuurdienst, Vrijheid 149, Hoogstraten of wel per e-mail museum@hoogstraten.be. De jury verwacht dat u in enkele zinnen aangeeft waarom de vereniging, die u als kandidaat voordraagt, de cultuurprijs verdient. (fh)

langsheen Bootjesven om later met een bijgemaakte lus terug uit te komen aan Den Bayerd waar genoten werd van een kop kofďŹ e of iets fris. Even uitrusten moet kunnen na een zestal kilometers. Na deze rustpauze werd er vertrokken voor het tweede gedeelte van de wandeling, een tochtje van een viertal kilometers welke de deelnemers naast het kerkhof van de kolonie bracht. Doorheen de dreven kwam men terug bij De Bayerd.

Zo werd er toch weer een tiental kilometers gewandeld doorheen de mooie natuur van WortelKolonie, iets waar allen van genoten hebben. OKRA-Hoogstraten dankt alle wandelaars voor hun deelname en Den Bayerd voor de geboden gastvrijheid. Meer informatie over OKRA-Hoogstraten kan u bekomen bij Maria Laurijssen tel 03 / 314.56.95.

De verjaardag van Kiekeboe met Merho -

GROOT-HOOGSTRATEN Merho, de geestelijke vader van Kiekeboe, komt op woensdagnamiddag 28 november naar het Stedelijk museum op het begijnhof om samen met de aanwezige kinderen en volwassenen de 30ste verjaardag van Kiekeboe te vieren. De medewerkers van het Stedelijk museum laten taart aanrukken om er samen met Merho een aangename namiddag van te maken. Ook op de andere woensdagen zijn de kinderen welkom om in het museum kennis te maken met de stripverhalen van Merho. De tentoonstelling rond de 30ste verjaardag van Kiekeboe loopt tot 23 december in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 te Hoogstraten. Info: 03 314 65 88 of museum@ hoogstraten.be (fh)

29


HOOGSTRATEN

‘11.11.11’ zamelt in en houdt krabmars GROOT-HOOGSTRATEN - Op zaterdag 27 oktober organiseerde het plaatselijk 11.11.11comité een krabmars door de Hoogstraatse Vrijheid. Naast informatie over het 11.11.11-project kregen voorbijgangers ook een krasbiljet toegestopt, waarmee ze – symbolisch althans – een stukje van de vrijhandel konden afkopen. Want inderdaad, 11.11.11 steunde dit jaar vooral de acties tegen de ongebreidelde vrijhandel van de Europese landen. In het bijzonder zal de opbrengst van de Hoogstraatse acties gebruikt worden om de kleine tomatenboeren in Togo te helpen om zich te verdedigen tegen de moordende concurrentie van zo goed als gratis (want sterk gesubsidieerd) geïmporteerd tomatenconcentraat. Tijdens het weekend van 11 november trotseerden dan weer tal van vrijwilligers de herfstkou om de vrijwillige giften op te halen. En al zijn er altijd mensen die niet zo graag delen, men was vooral blij dat er ook heel veel mensen wél hun (morele en financiële) steun aan 11.11.11 betuigden. Daarnaast mag het ook nog eens gezegd worden dat ook de Hoogstraatse jeugd een (serieuze) duit in het zakje deed met hun gekende project ‘3 voor 11’ (zie kader). Meer info over 11.11.11 vindt u op www.11.be

3 voor 11 = 14.226: proficiat! GROOT-HOOGSTRATEN - Proficiat, inderdaad. Voor het 17de jaar op rij hadden de Hoogstraatse jeugdhuizen Cahier, Slot en Mussenakker de handen in elkaar geslagen om 11.11.11 een steun in de rug te bieden. En opnieuw wisten zij vriend en vijand te verbazen: niet alleen met de financiële opbrengst op zich (liefst 14.226 euro!), maar evengoed met de opgebrachte ijver. Er werden zelfklevers verkocht, er was een voetbalwedstrijd tussen de jongerencafés, je kon duimen en vingers aflikken tijdens één van de eetavonden, er was een motorrit, een familiewandeling, … Klapper op de vuurpijl was zoals vanouds de veiling die tijdens de slotavond werd gehouden. Quasi gelijktijdig werd op de 3 locaties een veiling georganiseerd met allerlei geschonken curiosa … en zelfs met enkele voor de gelegenheid gecreëerde kunstwerken van plaatselijke artiesten. Achteraf ging het feest nog door tot een stuk in de nacht, want een goed resultaat moet natuurlijk uitbundig gevierd worden. Meer informatie over 3 voor 11 vindt u op www.3voor11.be. Over de deelnemende jeugdhuizen kunt u vinden wat u wilt op www.het-slot. be, www.mussenakker.be en www.cahier.be

30

De vrijwilligers van 11.11.11 op ‘krabmars’.

Scholen pluizen erfgoed uit

GROOT-HOOGSTRATEN - De afgelopen maand konden opnieuw vele tientallen lagere schoolkinderen op een laagdrempelige manier kennis maken met het Hoogstraats erfgoed. Daarvoor konden de scholen weer rekenen op de onvermoeibare José Verbreuken, die de leerlingen via het ‘Erfgoed Uitpluishuis’ liet kennismaken met ons stenen verleden. De leerlingen leerden meetkundige vormen herkennen in gebouwen, kregen een hele dosis materiaalkennis mee en zochten naar vroegere functies van overgebleven panden. Dit in de hoop dat ze later, wanneer ze zelf gaan bouwen of zelf aan het beleid zitten, het nodige respect zullen opbrengen voor ons steeds schaarser wordend verleden. (Foto: Frits De Prins, Gemeenteschool Hoogstraten)


HOOGSTRATEN

Spijkerkoppen in de ban van Piazza 28 In tijden waar afbraak zegeviert, willen wij de Vrijheid verkopen! Niet letterlijk, we willen ze u gewoon weer graag doen zien … Daartoe brengen we elke maand een detail in beeld dat u en ons charmeert. En dit deze maand dus voor de 28ste keer. Niet dat het al veel geholpen heeft, want bouwlustigen lijken nog altijd carte blanche te krijgen in het Knokke van de Kempen. Niettemin doe we koppig voort. Misschien krijgen we de betonmaffia er wel niet mee klein, maar ‘baat het niet, dan schaadt het niet’.

HOOGSTRATEN - In de vorige Maand is er iets misgelopen met de foto van het ‘Piazza Project’ dat in het Spijker plaatsvond. Deze keer krijgt u de foto wel, met ter herinnering ook de informatie er nog eens bij. ‘Traditiegetrouw werkten de vierdejaars van Instituut Spijker vier dagen na elkaar aan een kunstenproject, o.l.v. ‘Piazza dell’arte’. Binnen het thema ‘vuur’ konden ze hun creativiteit kwijt

en dit in verschillende ateliers, zoals kostuumontwerp, woord en drama, grafische vormgeving, elektronische muziek, dans, multimedia, digitale fotografie, monumentale kunst, animatiefilm en video. Het resultaat was ook dit jaar weer verbluffend en maakte veel indruk op ouders, leerkrachten en medeleerlingen. Een beleving die de vierdejaars niet snel zullen vergeten …’

Multimedia, elektronische muziek, kostuumontwerp en nog veel meer werd er beleefd tijdens het kunstenproject ‘Piazza dell’arte’ in het Instituut Spijker.

Winnaars groenten en bloemen Bakkerij Faes. Remember? Erfgoed Hoogstraten trok er nog in beroep voor naar de Provincie, maar het mocht niet baten. Dat het moeilijk zou zijn ‘een mooier zusje’te ontwerpen om naast het eeuwenoude pand ‘De Kroon’ te staan, daar hadden we voor gewaarschuwd. Sinds kort toont een aquareltekening op een bord (foto) wat er binnen afzienbare tijd zal verschijnen. Daar hebben ze vast lang over ‘geanton-piekerd’ … Bokrijk op zijn best. Kleine venstertjes. Koperen handvaatjes. Erkertje. Letterlijk en figuurlijk een leien dakje. Licht verteerbaar voor de man in de straat die het wellicht nog mooi zal vinden ook. Maar wat is de meerwaarde? Dit is niet wat men bedoelt met ‘invularchitectuur om een omliggend monument te respecteren’. Dit is geschiedvervalsing. Wanneer komt er een algemeen plan voor de Vrijheid?

HOOGSTRATEN - Winnaars ballonvaart: 1. Louiza Elst uit Meer, 2. Antoon Elst uit Lille en 3. Jozef Van Dijck uit Hoogstraten. Winnaars waardebon Hoogstraatse winkeliers: 1. Bart Cannaerts uit Ramsel, 2. An Sommen uit Wortel en 3. Harry Boudewijns uit Meerle, 4. Jef Schalk uit Meer, 5. Tine Lanslots uit Hoogstraten, 6. Karel Ruts uit Hoogstraten, 7. Carl Geenen uit Hulshout, 8. Danny Vorsselmans uit Hoogstraten, 9. Marcella Polspoel uit Brecht en 10. Maria Smolders uit Lille.

Kerstshopping HOOGSTRATEN - Het derde weekend van december mogen we weer genieten van de ‘Kerstshopping’, een initiatief van de Hoogstraatse Middenstand. Voor velen is het de ‘klik’ die de gezelligste periode van het jaar écht inluidt. De formule is gekend. Langs de sfeervol verlichte lindebomen, wandel je van winkel tot winkel, waar je vast nog een geschikt eindejaarscadeau zal vinden. En terwijl je met een glühwein opwarmt naast één van de vele vuurkorven, geniet je van de mooie tonen van Kamerkoor Vialta. Wandel zeker ook eens tot in de Mouterijstraat, waar de jaarlijkse Kerstmarkt weer zal doorgaan.

Eindejaarsviering aan de Laermolen GROOT-HOOGSTRATEN - Zondag 23 december moet u tussen 14 en 17 uur aan de Laermolen zijn. Op het eind van dit jaar zal VZW De Laermolen haar 4de werkjaar voltooid hebben, met o.a. de viering van de 15.000ste bezoeker. Maar naast het openstellen van de molen – gedurende meer dan 50 dagen in de loop van 2007 – hebben de vrijwilligers ook hard gewerkt aan de aankleding van de omgeving. Zo werden er een kastanje omheining en een schuilhok ge-

plaatst. Volgend jaar zullen schapen en ganzen voor nog meer leven zorgen op deze idyllische plek. Alle buren, Hoogstratenaren en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd om de verfraaiingswerken te komen bezichtigen. Met een jeneverke, een schrobbelèrke, een warme chocomelk of een worstenbroodje in de hand, en enkele vuurkorven om ook uw buitenkant te verwarmen, kunt u er genieten van een aangename namiddag. Iedereen welkom!

31


HOOGSTRATEN

In hun Golden Sixties …

HOOGSTRATEN - Zij waren geen “20 in ‘45” (cfr. de mooie tentoonstelling van weleer), maar wel “11 in ‘58”. Geboren in Hoogstraten, maar velen sloegen hun vleugels uit. Tien jaar na hun 50ste verjaardag was het vast leuk om alleman nog eens terug te zien. Dit alles vergezeld van een uitstekend feestmaal van Chrisje Roelen. Van links naar rechts ziet u Cecile Van Hoeck, Magda Jansen, Maria Geens (met achter haar May Gringoir), Eddy Verheyen, Alfons Sprangers, Hilda Govaerts, Leo Van den Heuvel, Magda Verheyen, Eric Weyler (ook enigszins verstopt), Maria Schrijvers, Wim Bruyndonkx, Maria Van Weereld, Marcel Geens, Rit Schrijvers, Maria Van Weereld, Louis Geets, Leo Van Opstal, Marcella Vriens, Guido Fockaert, Jos Van Hasselt, Anne Anthonis, Trice Van Merode, Magda Versmissen, Maria Donckers, Brigitte Goris en Lucie Servaes. (foto: Johan De Meester).

’t Was kermis aan ’t Boereneind

HOOGSTRATEN - Altijd gezellig op Boereneind kermis! Al weer heel wat jaren geleden werd deze buurtfoor nieuw leven ingeblazen. Op het pleintje naast Van Loock stond dit jaar een paardenmolen en konden uw ‘koters’ ballen gooien, maar ook eendjes schieten en ballonnekes vissen (of was het andersom?). Op vrijdag- en zaterdagavond liep De Gelmel vol voor 2 knallers van optredens en op zondag organiseerde het gebuurte opnieuw de altijd weer plezante volksspelen, in samenwerking met de naburige cafés.

32

www.totaalgarage.be

193


HOOGSTRATEN

Sint-Maartensoptocht HOOGSTRATEN - Zaterdag 10 november organiseerde de Gezinsbond een Sint-Maartensoptocht. Van 14 tot 16 uur knutselden de kinderen zelf lampionnetjes in de Pax. En ’s avonds trok men met een hele groep door de straten van

Oldtimerbeurs Hoogstraten onder leiding van de jonge Gelmelzwaaiers. Achteraf werd met een lekkere wafel nagenoten bij een kampvuur achter de kerk. (Foto’s: Marcel Onincx)

HOOGSTRATEN - De jaarlijkse oldtimerbeurs in de Veiling … Ondertussen al voor de 21ste keer konden liefhebbers van klassieke wagens er hun hartje ophalen. Gaande van stokoude stukken industriële archeologie tot wagens waar we zelf nog mooie momenten in hebben gekend … En wie niet direct naar een ‘nieuwe oude wagen’ op zoek was, kon er terecht voor het ontbrekende chromen garnituurtje, de buitenspiegel die men al jaren zocht, of wat dan ook. Maar je kon er evengoed stelen met je ogen, of genieten van de nostalgische geur van oud rubber, olie en tweetakt. Jaja, het was weer smullen!

Een gezellige drukte bij het knutselen van lampionnen in de Pax.

Dank u, beste kerkwachters HOOGSTRATEN - Het tweede seizoen van de ‘kerkwachters’ zit er weer op. Dankzij de vele vrijwilligers van Erfgoed Hoogstraten, NEOS en de kerkfabriek kan onze Sint-Katharinakerk nog met een gerust hart opengesteld worden en dit elke dag van begin april tot eind oktober. Een mooie dienstverlening voor de toeristen, maar evengoed voor de eigen bewoners! Woensdag 14 november hadden de wachters hun halfjaarlijkse bijeenkomst, waar het voorbije jaar geevalueerd werd bij een lekker glaasje ‘bubbels’ en een koekje. Na de pauze was Frans Horsten, afscheidnemende cultuurbeleidscoördinator van de stad, te gast. Hij lichtte het feestjaar 2008 toe, waar enerzijds rond ‘Stadje van de Smaak’ en anderzijds rond ’50 jaar heropbouw Sint-Katharinatoren’ zal worden gewerkt. Nieuwe toezichters (vast of als reserve) blijven welkom. Wilt u ook kerkwachter worden? Graag! Contacteer gewoon één van de groepsverantwoordelijken. Voor Erfgoed Hoogstraten is dat Dries Horsten (03/314.57.24 of horstendries@ hotmail.com), voor NEOS is dat May Van Riel (03/314.52.14 en voor de kerkfabriek zelf is

Wegenwerken HOOGSTRATEN - Aan de Hinnenboomstraat zullen er tot op het einde van het jaar werken plaatsvinden. Zo nodig wordt er een plaatselijke wegomleiding voorzien.

Dit stokoud Nederlands Dafje rijdt dankzij de ‘Variomatic’ ook achteruit op een ‘drafje’.

Na de eigenlijke vergadering, leerden de kerkwachters van Frans Horsten wat er in 2008 allemaal in ons stadje te gebeuren staat. dat Wies Voorbraak (03/314.42.13 of ml_voorbraak@yahoo.com).

Kerstconcert: ‘Wereldwijde wensen’ HOOGSTRATEN - Zondag 16 december brengen kinderkoor Jubilate en dameskoor Marcanto een mooi kerstconcert in de Begijnhofkerk om 15 uur.

Ruimen van WC, septische regenputten, zelfwerkend patron. 33


HOOGSTRATEN

Opening winterseizoen HOOGSTRATEN - Is het nu ‘HoHo’ of mogen we ‘HyHoHo’ zeggen, wat dan staat voor de ‘Hyperactieve Hoogstraatse Horeca’? Een alliteratie die de laatste jaren wel op wel op haar plaats zou zijn. Want de tijd dat men ‘zaak en terras’ gewoon openhield bij activiteiten van anderen, ligt ver achter ons. Nee, of het nu Heilig Bloed, Groenten & Bloe-

men of opendeur is, de horeca is hoe langer hoe meer bereid daar nog eigen activiteiten aan te koppelen. En daarnaast zijn ze ook niet te beroerd om eigen initiatieven uit de grond te stampen. Neem nu de ‘Opening van het winterseizoen’ op 11 november. In maar liefst 17 horecagelegenheden kon je genieten van gratis proevertjes. ’s Avonds werd het geheel afgesloten met een

spetterende Afterparty in de Highstreet. Plezant was dat zowel frituren, cafés, eethuisjes als klassenrestaurants deelnamen. En ondanks het hondenweer konden de deelnemende zaken op heel wat belangstelling rekenen. Initiatiefnemers Will Schroer en Raf Pauwels mogen er trots op zijn. Op naar volgend jaar …

Opening winterseizoen: dan eens een drankje … (Foto in De Gelmel)

Eén grote familie HOOGSTRATEN – De Gezinsbond organiseert op donderdag 13 december om 20 uur een avond in zaal Pax met als thema: Nieuw samengestelde gezinnen, er wordt geschud aan de veilige haven… Hedendaagse gezinsrelaties zijn in evolutie. Wellicht ken je in jouw omgeving ouders en/of kinderen die in zo’n nieuwe gezinsvorm leven. Nieuw samengestelde gezinnen vormen een groeiende groep binnen onze maatschappij, waardoor het voor heel wat ouders en kinderen een dagelijkse realiteit is. Een boeiend verhaal voor iedereen die te maken heeft met nieuw samengestelde gezinnen. Nicole Vliegen, psycholoog, zal vanuit ontwikkelingspsychologische achtergrond vertellen over de gehechtheidsband tussen ouders en kinderen in alle gezinnen. Zij gaat dieper in op volgende thema’s: Hoe verloopt het hechtingsproces tussen kinderen en ouders? Welk is het belang van emotionele beschikbaarheid van ouders t.a.v. hun kinderen? Wat is er anders in nieuw samengestelde gezinnen? Waarom zegt men dat het samenleven in deze nieuwe samenlevingsvorm soms complex is? Welke rol spelen relaties uit vorige gezinnen? Welke rijkdom kan een nieuw samengesteld gezin aan kinderen en volwassenen bieden? Kaat Schaubroeck, journaliste en auteur van

34

het boek “Bijna Familie”, brengt concrete verhalen en getuigenissen over het samenleven van (stief)ouders en (stief)kinderen die deze thema’s illustreren. Je kunt tijdens de bijeenkomst kennismaken met de uitdagingen en mogelijkheden van nieuw sa-

mengestelde gezinnen. Je hoort er interessante dingen over de levenslange band tussen ouders en kinderen. Je krijgt beslist nieuwe inzichten die antwoorden bieden op vragen die je hieromtrent kan hebben. Toegangsprijs: € 4 voor leden van de Gezinsbond, € 8 voor niet-leden.


HOOGSTRATEN The Marckriver New Orleans Jazzclub presenteert

Kunstwerken aan het gilde …

The New Orleans TRAIN Jazzband (B) HOOGSTRATEN - In de reeks ‘Vlaamse concerten’ heeft de Marckriver op 10 december aanstaande The New Orleans TRAIN Jazzband te gast. Gestart in 1974 is deze band de kaap van 30 jaar inmiddels ruim gepasseerd. En al sedert 1976 vormen zij het huisorkest van de ‘Lokerse Jazzclub’. Ze mogen gerust tot de meest vooraanstaand ‘oude stijl’ orkesten van België gerekend worden. Een combinatie van gehechtheid aan het New Orleans-idioom, een eigen stijlontwikkeling (o.i.v. de Amerikaanse trombonist-zanger Clyde Bernhardt van de Harlem Blues- en Jazzband uit New York) en de dynamische gedrevenheid tijdens hun optredens, zorgen ervoor dat de New Orleans TRAIN Jazzband steeds opnieuw wordt gevraagd in binnen- en buitenland. De TRAIN begeleidde verder ook Bill Sinclair, tenorsaxofonist Benny Waters, trompettist Wallace Davenport uit New Orleans, klarinettist Sammy Remington (GB) en bluespianist Cousin Joe Pleasant. Wij vergeten nooit de legendarische ontmoeting tussen Benny Waters en Clyde Bernhardt in de MRJclub, toen deze nog in de tuinbouwschool was gevestigd. De referenties liegen er dan ook niet om. Zo was de TRAIN te gast op jazzfestivals in Dendermonde, Gent, Lokeren, Namur, Breda, Eindhoven, Tilburg, Dunkerque, Breçon, Dresden en Nurnberg. Verder waren zij present op de meest bekende kroegentochten: Dendermonde, Haaltert, Roeselare, Mechelen, Lier en Ninove en werd er opgetreden in de meeste jazz- en jeugdclubs van de lage landen. Tal van trouwers en bedrijven hadden de TRAIN op hun receptie en regelmatig waren ze te horen op één of andere boottocht op de Schelde of ander water. De band genoot daarnaast de eer ons land te vertegenwoordigen op zowel Expo 98 in Lissabon als Expo 2000 in Hannover als in Japan. Temsenaar, trombonistzanger-leader van de band (A)Lajos Van Peteghem wordt de pa van de band genoemd. Voor hij in 1974 de New Orleans TRAIN stichtte, zat hij al 11 jaar bij JEGGPAP in Dendermonde waarvan hij ook medestichter was, zoals hij dat ook was van de Honky Tonk

Jazzclub in 1965. In die tijd kwam hij in contact met alles wat New Orleansbloed door de aderen voelde stromen. Medestichter en trompettist Tony Peelman uit Elversele, die verantwoordelijk is voor de meeste arrangementen van de TRAIN, moest ten gevolge van een beroerte stoppen met spelen. Hij komt gelukkig nog naar de wekelijkse repetities, maar voor de concerten wordt hij door collega’s vervangen. Meestal is Jean-Pierre Severens trompettist bij de band. Hij is ook al 30 jaar actief als leader, trompettist en zanger van de Dixie Streetband uit Antwerpen. Guido Ros uit Lokeren, pianist, is professor op rust en sinds de stichting in 1965 voorzitter van de Lokerse Jazzclub. Aan tenorsax en klarinet vinden we Danny Verleyen, die naast New Orleansmuzikant ook dirigent is van bigband “De Hamme-Zogse Carpet Crooners”. Arnold de Schepper is de vaste bassist terwijl Bart Robbrecht de banjo en soms de bas bespeelt. Ten slotte hebben we Koen Van Peteghem (jaja, de zoon van …), die zich met het drumstel bezighoudt. Elk jaar vraagt men de TRAIN om op Hemelvaartsdag de lente in te spelen in Brurgthan bij Nurnberg (D). En wie daar ooit bij was, weet dat de New Orleans TRAIN Jazzband meer is dan zomaar ‘een jazzorkestje’. Een avond uit met de

HOOGSTRATEN - Op zaterdag 8 en zondag 9 december zet het Gilde van Sint-Joris in Hoogstraten haar deuren open. Daarvoor werken zij samen met het Centrum voor Amateurkunsten Noord-Brabant, het Cultureel Centrum Van Gogh Zundert en het Gilde Sint-Joris uit Rijsbergen. Onder hun leiding bezochten tal van amateurkunstenaars de activiteiten van verschillende gilden. Dit vormde voor de kunstenaars de inspiratie tot het vervaardigen van kunstwerken. Deze kunstwerken zijn te zien tijdens een expositie in het gildenlokaal van Sint-Joris in de Brouwerijstraat nr. 2. Het wordt een gevarieerde expositie met schilderijen, beeldhouwwerken en fotografische kunstwerken. Bezoekers kunnen van de expositie genieten op 8 en 9 december, telkens van 13 tot 19 uur 30. Ze kunnen er kennismaken met het aloude, gezellige gildenleven en ja, zelfs schieten met heuse kruisbogen. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in oude wapenkunde en het historische gildenleven is het een unieke kans om te komen kennismaken. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis!

TRAIN laat alle zorgen vergeten en laadt de batterijen op voor de noodzakelijke dagtaak. Zorg dat u erbij bent, op maandag 10 december in Zaal Sint-Cecilia, in de Hoogstraatse Gelmelstraat (vanaf 20 uur).

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

Op zaterdag 8 en zondag 9 december toont de Sint-Jorisgilde niet alleen zichzelf; ze stellen ook enkele eigentijdse ‘gildenkunstwerken’ tentoon.

185

35


HOOGSTRATEN

Gedicht in De Maand Arvo Pärt (°1935) is een Ests componist, die in 1980 naar Wenen en een jaar later naar Berlijn verhuisde. In 1944 had hij de bezetting door de Sovjet Unie gezien en dat zou een grote invloed hebben op zijn werk en leven. Pärt experimenteerde met diverse compositietechnieken en schreef aanvankelijk vooral seriële muziek. In de jaren ’70 ontwikkelde hij de compositiestijl ‘tintinnabuli’, waarin polyfone klanken een belangrijke rol spelen. Pärts later werk is steeds vaker religieuzer, meestal geschreven in opdracht van koren en kathedralen. Zijn van tweestemmig naar zesstemmig uitwaaierende ‘Magnificat’ (1989) wordt intussen erkend als één van de pareltjes uit de 20ste-eeuwse religieuze muziek. Waarbij het haaks staat op de haast en overdaad van vandaag. Zoals zovelen, is ook onze huisdichteres erdoor begeesterd …

Voor Arvo Pärt Magnificat, zei Radio Vier. Het was namiddag, vrijdag, mei. En Arvo Pärt, getuigde men, ging in rétraite, deur op kier. Want na de afgeslotenheid kwam één noot slechts, geslaagd en mooi hem als het allerhoogste voor. Daarop was hij lang voorbereid. In negentienhonderd negen tachtig: Magnificat! Heel zuiver, kalm. Ik luister naar de radio. ‘k Reed auto toen. Ik vond het prachtig. De weiden gleden om mij henen. Wortel werd stil. ’t Spitsuur verdween. Zo zuiver klank. Beton en auto’s, de jongens, meisjes, blote benen werd één geluid. Het blonk. De goot van café Porto Cabana werd lijn. De stemmen steenden. Eén lijn. Eén zijn dat klonk. Zó kunnen componeren, dichten. Zó klanken hebben in uw hoofd. Zó zuiver lonend. Magnificat. Voor mensen zijn dat vederlichten. R. Servaes

36

Statie ‘kwist’t HOOGSTRATEN - Op vrijdag 18 januari organiseert quizvereniging “ Statie ‘kwist’t” voor de tweede maal een eigen quizavond. Vorig jaar nam deze nieuwe vereniging immers het quizinitiatief over van voetbalclub FC Statie, die op hun beurt twaalf jaar op rij een quizavond organiseerden tot ieders tevredenheid. De goede vragen, samen met de vlotte presentatie van een neutrale quizmaster, dragen de quiz naar een prettig en onderhoudend niveau. De deelnemers vervelen zich geen moment. Deze quizavond staat open voor alle soorten ploegen: familieploegen, verenigingen, collega’s, vrienden,… Ploegen bestaan uit zes personen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 per ploeg en kan gestort worden op rekening 001-5040704-78 van Statie ‘kwist’t met vermelding: inschrijving quiz 18.01.2008, met de naam van de inschrijvende ploeg. Inschrijven kan ook rechtstreeks bij de voorzitter of secretaris van de ploeg, wiens gegevens hier onderaan terug te vinden zijn. Plaats van het gebeuren is de parochiezaal Pax van Hoogstraten (Dr. Versmissenstraat) en de start wordt stipt om 20 uur gegeven. Ter plaatse kan nog ingeschreven worden tot 19.45 uur. Er zijn natuurlijk mooie prijzen te winnen, maar deelnemen is ook hier belangrijker dan winnen. Meer info en inschrijvingen bij: Fons Jacobs, Witherenweg 19 b, Minderhout, tel. 03 314 57 17 of fonsjacobs@telenet.be en Swa Keysers, Leemstraat 31, Hoogstraten, tel. 03 314 86 98 of fkeysers@pandora.be

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 info@bfdg.be www.bfdg.be

184

Kerstconcert GROOT-HOOGSTRATEN - Het tweejaarlijkse kerstconcert voor het Davidsfonds wordt dit jaar gebracht door de BOB BOON SINGERS. Bob Boon richtte dit ensemble al op in 1963 als vocale dimensie bij het toenmalige BRT-orkest. Onder leiding van Karen Haspeslagh en begeleid door Stan Driesen brengen zij kerstliederen in diverse stijlen en talen. De charme van deze 15 niet-professionele zangers bestaat erin dat zij traditionele liederen brengen die door hun bewerking en interpretatie een eigentijdse sound krijgen. Zij traden al eens op voor het Davidsfonds in 1996, maar velen zullen hen graag zien terugkomen. Want jong en oud weten hun repertoire te smaken. Waar en wanneer? Op zaterdag 15 december, om 20 uur in de Sint-Katharinakerk. Toegangskaarten kosten 12 euro, of 10 euro in voorverkoop bij de Dienst voor Toerisme of bij de bestuursleden van het Davidsfonds. Studenten met jongerenpas betalen 5 euro. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen.

Trappisten & bier HOOGSTRATEN – De KWB organiseert een informatie-, proef- en vertelavond over de Trappisten. Wie zijn die Trappisten? Wat doen deze monniken? Wat maakt hun bier zo bijzonder en hoe smaakt het? In onze streek kennen we natuurlijk de Trappisten van Westmalle, maar er zijn ook Trappisten in Achel, Chimay, Orval, Rochefort en Westvleteren en zij brouwen ook bier. Wie meer wil weten over de Trappisten en vooral over hun bier kan hiervoor terecht op deze avond in zaal Pax, Dr. H. Versmissenstraat 3, op vrijdag 21 december om 19.30 uur. Leden van de KWB betalen 3 euro en niet-leden 5 euro. Vooraf inschrijven én betalen is noodzakelijk. Dit kan tot en met zaterdag 15 december bij Jos Smouts, Gelmelstraat 38, Hoogstraten, tel. 03 314 31 37.


MEERLE

GOUD IN MEERLE

Cees Roelen en Betsi Jochems ‘Met geen stokken van het Oosteneind te krijgen’ Cees Roelen, woont nu nog altijd op de plaats waar hij meer dan 77 jaar geleden op de wereld kwam. En als het aan hem ligt, zal het ook daar zijn dat hij de wereld zal verlaten. ‘Hij is met geen stokken van het Oosteneind weg te krijgen’, zegt zijn Betsi, met wie hij al 50 jaar lief en leed deelt. Het is daarom dat zij daar ook woont, op het uiterste stukje van Meerle. Op Cees zijn pas staat ‘Alphons’ maar daar heeft hij zelf niks mee te maken, zegt hij. Daar was ik toen te jong voor om daar iets aan te zeggen te hebben, grapt hij, daar moet ge voor bij ons vader zijn. Over waarom hij Cees genoemd wordt, doen verhalen de ronde. Betsi heeft wel eens gehoord dat hij nogal een deugniet moet geweest zijn en dat ook de varkskens Cees genoemd werden. Enfin, Cees, zo kennen ze hem op het Oosteneind, was de middelste in een gezin van vijf. Zijn vader bleef alleen met de kinderen achter toen moeder tien dagen na de geboorte van de jongste stierf. Cees heeft zijn moeder niet bewust gekend, tante Kee en tante Anna kwamen in het huishouden helpen. Cees ging naar school in het dorp. Winter en zomer te voet, op klompen. Met een hele bende van het Oosteneind, daar waren toen veel kinderen. Deze dagen gaat er geen ene bengel meer van het Oosteneind naar de school van Meerle. Cees ging niet al te graag naar school, hij zou liever thuis blijven. Het Oosteneind was een paradijs voor hem. Veel plaats, veel natuur, altijd buiten. Zowat iedereen op het Oosteneind was familie en hij kon het goed vinden met de andere jeugd van het gebuurte. Op zijn 14e was de school voorgoed uit voor hem en toog hij thuis aan het werk, met zijn vader en zijn oudere broer Jef. Alleen voor zijn legerdienst

zou hij nog even van het Oosteneind weg gaan, om er dan voor altijd - behoudens een uitstapje naar Meersel-Dreef - te blijven. Betsi kwam ook ter wereld op een uiterste stukje van Belgie, op het Heieinde in Meersel-Dreef, aan de Paal zoals ze zeggen. Officieel in Meer want aan de overkant van de straat was het Meerle en om de hoek Nieuw-Ginneken. “We sliepen met ons hoofd in België en ons voeten in Holland” zegt Betsi. Zij was de derde jongste van een gezin van zeven kinderen. In tegenstelling tot Cees, ging zij heel graag naar school, ook omdat ze goed kon leren. Altijd de beste van de klas en een jaar mogen overslagen. Maar thuis vonden ze leren niet echt nodig, ‘werken’ dat moest een mens kunnen. En dus werd het na de lagere school nog even huishoudschool in Meer en dan thuis blijven werken. Betsi vindt het nog altijd heel spijtig dat ze niet mocht gaan studeren. “Ik had eender wat willen studeren en je mag er zeker van zijn dat ik het gehaald had. Ik kan en nu nog kwaad om worden, maar dat ging zo in die tijd. Vaders wil was wet en daar viel niet aan te tornen. En je had geen tijd om er bij stil te blijven staan”. Toen Betsi 18 jaar was, is haar vader gestorven en deed moeder het geboer voort met de hulp van de kinderen. Cees en Betsi hebben elkaar op de kermis van Meersel-Dreef leren kennen. Heel stillekens aan in het begin. Cees mocht één keer per week op het Heieinde langskomen. “Als hij niets te doen had op het Oosteneind” zegt Betsi, “want hij dacht altijd dat hij daar niet kon gemist worden. Er zou zo eens een koe moeten kalven zonder dat hij er bij was”. Zo hebben ze vijf jaar ‘verkeerd’. Toen trouwde de zuster van Cees uit, en zaten ze bij Roelen

op het Oosteneind ‘zonder vrouwvolk op het geboer’. Dus achtte Cees de tijd rijp om met Betsi in het bootje te stappen en samen op de boerderij te gaan wonen. Betsi volgde: “Veel keus was er niet hoor, gere zien was volgen, zo ging dat”. Cees en Betsi togen aan het werk. Een gemengd bedrijf, met koeien, varkens en akkerbouw. “Zowat van alles, gelijk de meesten toen. Ge had er uw handen altijd goed vol aan, het was nog heel veel handenarbeid toen, veel ‘lomp’ werk ook. En de vrouw moest altijd helpen, naast het huishouden en de kinderen was er op de boerderij of op het veld nog altijd wel wat te doen voor haar. Veel vrije tijd was er niet, maar ge waart wel uw eigen baas. Gelukkig is er veel veranderd in de boerenstiel nu, anders zouden er niet veel boeren meer overblijven”. Betsi en Cees kregen twee kinderen, Jan en Eliane. Allebei even verknocht aan Meerle en aan het Oosteneind in het bijzonder. Eliane woont in het dorp, Jan woont op het Oosteneind naast het ouderlijk huis. Hij doet de zaak voort, vooral veelteelt nu, en is net als vader Cees niet meer van het Oosteneind weg te krijgen. Jan en Eliane zorgden voor vijf kleinkinderen: Ilse, Lotte, Koen, Niels en Elke. Op zijn zestigste is Cees met pensioen gegaan. “Veel binnen vind ik hem niet”, zegt Betsi, “bij onze Jan ja”. “Ja, maar hard werken doe ik niet meer, wat met de tractor rijden, dat doe ik nog gere”, beaamt Cees. Beiden zijn ze wel actief bij de gepensioneerden: kaarten, kegelen, fietsen. “En natuurlijk gaan buurten hier in het gebuurt, hé”. Betsi zou wel graag in het dorp gaan wonen, maar ze krijgt haar Cees niet mee. “Het hangt hier heel hard aaneen, hier op het Oosteneind en daar kan ik hem niet van loskrijgen”. Dat het daar hard aaneenhangt, hebben ze mogen ondervinden met de viering van de gouden bruiloft. Heel het Oosteneind was uitgelopen, ze hadden een prachtige stoet gemaakt met alles erop en eraan. Een schone mis en een fantastische feest voor heel de familie én voor heel het gebuurte. En ze hebben er allemaal heel veel deugd van gehad. (jaf)

37


MEERLE

KVG – Pannekoekendag

Verkiezingskoorts

MEERLE – ‘t Kan al killig zijn buiten, met Allerheiligen. En als je dan een tijdje buiten hebt gestaan op het kerkhof, is niks zo lekker als een tas warme koffie en een lekkere pannenkoek of wafel. Naar goede gewoonte stonden de mensen van KVG daar mee klaar in de parochiezaal. Heel veel mensen wisten dat naar waarde te schatten en het was er dan een hele dag goed bezet. Gelukkig kunnen ze bij KVG op heel wat medewerkers rekenen. w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

Successierechten

De Rijksdienst voor Pensioenen houdt zitdag in het stadhuis te Hoogstraten op dinsdag 11 december van 10 tot 11 uur.

Echtgenoten en partners kunnen in het Vlaamse Gewest de gezinswoning erven zonder successierechten te moeten betalen. Kinderen of ouders komen hiervoor niet in aanmerking.

Garage Geudens bvba Meerseweg 8 - 2321 Hoogstraten-Meer Tel.03/315.71.76 Fax 03/315.88.14 www.geudens.be

Verkoop personen- & bedrijfswagens Tweedehandswagens Erkende carrosserieafdeling Alle onderhoud en herstellingen 1946-2006

***60 Jaar Garage Geudens*** 38

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

Pensioenen

MEERLE – In de gemeente is het al een jaar achter de rug en voor het nationale parlement hebben we in juni nog gekozen. Dus daarvoor zal de verkiezingskoorts niet meer oplopen. ‘t Is ’t Mjeels Parlement, de toneelvereniging van KWB en KAV Meerle, die het voor u op de planken brengt. De partij “Profijt Voor Iedereen” van de vrienden van het dorpscafé hebben de absolute meerderheid behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen. Grote problemen rijzen echter wanneer blijkt dat de dochter van een kandidaat-schepen met de burgermeester in spé wil trouwen. Door het huwelijk zouden beiden familie van elkaar worden en kan immers maar één van de twee zijn politieke ambities realiseren. Wanneer blijkt dat op de koop toe twee kandidaat-schepenen in het huwelijksbootje willen stappen gaan de poppetjes pas echt aan het dansen. Gelukkig is er de koster die op zijn eigen manier alles in orde weet te brengen. ’t Mjeels Parlement heet u van harte welkom op zaterdag 8 en zondag 9 december telkens om 19.30 uur. Deuren open vanaf 18.30 uur. De inkomkaarten zijn te verkrijgen bij George Hendrickx, Hazenweg 17, tel. 03/315.01.61 of bij Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41, tel. 03/315.92.09 aan 4 euro. Aan de kassa kosten de kaarten 5 euro. PS - ’t Mjeels Parlement is op zoek naar personen die voor of achter de schermen willen meewerken aan hun toneelvoorstellingen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Ronny van den Ackerveken op het telefoonnummer 03/297.68.78 of mailen ronny-vda@telenet.be (jaf)

Koop een kerstblok van de chiro MEERLE – Naar jaarlijkse gewoonte, als de kersttijd er aan komt, komt de chiro van Meerle weer langs met zijn kerstblokken. Vele vrijwilligers zijn een week in de weer met het maken van deze kerstblokken. Omdat onder deze vrijwilligers heel wat ‘gediplomeerde’ bloemschikkers zijn, zijn het weer mooie exemplaren die de chirojeugd te koop aanbiedt aan de mensen. In de week van 17december staan ze voor uw deur en hopelijk ontvangen jullie hen met een blije en gulle lach. Het geld dat ze ermee hopen op te halen, zal goed besteed worden. Onlangs is de waterleiding op de jongenschiro nog vernieuwd en dat kost geld. Chiro St.-Jan en chiro St.-Lutgard wensen iedereen alvast warme en gezellige kerstdagen! (jaf)

De Lijn MEERLE - De Lijn schafte de bushalte op de hoek van Meerledorp en Kerkstraat af. Er zullen meer fietsenrekken geplaatst worden aan de halte in de Kerkstraat.


MEERLE & MEERSEL-DREEF

Kerstconcert MEERLE – Op zondag 16 december richt het kerststalcomité, naar goede gewoonte, een kerstevocatie in. Dit jaar hebben ze het gemengd koor SITHEMBA uitgenodigd. Dit koor is gegroeid vanuit de gemeenschap SIGNUM, een huis van bezinning van Wereldmissiehulp in Boechout. Sithemba is Zoeloes en betekent ‘Wij vertrouwen’. De groep bestaat uit mensen van vele verschillende nationaliteiten en achtergronden. Nigeria, India, Congo,Polen, Togo, België … Ook hun liedjes komen uit verschillende landen en culturen. Zij proberen ze zoveel mogelijk in hun eigen taal te brengen. Daarbij gebruiken zij ook veel originele instrumenten uit verschillende landen. De uitvoering vindt plaats in de St.-Salvatorkerk van Meerle en begint om 14 uur. Inkomkaarten aan 5 euro zijn te bekomen bij Dienst voor Toerisme Hoogstraten, A. Desmedt, Hazenweg 1, Meerle, M. Van Bavel, Heimeulenstraat 15, Meerle en R. Brosens, Kerkstraat 48, Meerle. (jaf)

Kerstmarkt MEERLE – Nog meer kerstsfeer? Dan moet je op zaterdag 16 december in de kleuterschool De Klimtoren in Meerle zijn. Daar is het weer de supper gezellige Kerstmarkt. Vanaf 17 uur ben je welkom op de koer van de kleuterschool aan de Ulicotenseweg. Je zal ze niet herkennen, je waant je in het Zwarte Woud of in Keulen. Kraampjes met eigengemaakte spullen van de kinderen, een juwelenkraam, kerstartikelen en nog veel meer. ‘Live’ kerstliederen door de schoolkinderen en de kerstman in hoogsteigen persoon. Ga proeven van de gezellige sfeer met een borrel en een hapje. De school en het oudercomité zullen heel blij zijn je er te mogen begroeten. (jaf)

Kinderkoor verwelkomt nieuwe leden

MEERSEL-DREEF – Enkele keren per jaar luistert het kinderkoor “de Franciscaanse Zonnetjes” de hoogmis op, tijdens de kindervieringen. Op zondag 21 oktober, trad een nieuwe lichting kinderen aan om het kinderkoor te versterken. Zo kunnen ze met nog meer enthousiasme zingen. Kom maar eens een kijkje nemen en luisteren tijdens de hoogmis om 10u30 op kerstdag, 25 december. Dan zorgt de werkgroep kindervieringen voor een extra stemmige viering. En kunt u na de viering op het kerkplein, terwijl de jeugdfanfare speelt, nog genieten van een lekker glaasje warme gloeiwijn of chocomelk. U bent welgekomen... ( tv)

Missie-etentje

Het Rode Kruis MEERLE - Het Rode Kruis van België richt bij de plaatselijke afdeling Meerle een bloedinzameling in op maandag 17 december. Deze inzameling vindt plaats in de voetbalkantine van FC Meerle gelegen aan de Chaamseweg. De bloedinzameling vindt plaats van 17.30 uur tot 20 uur.

Nachtoppas Samenwerkingsinitiatief Thuisverzorging zoekt vrijwilligers als nachtoppas. De oppassers worden ingeschakeld ter ondersteuning en ontlasting van de mantelzorgers. De vrijwilliger bepaalt zelf wanneer hij of zij beschikbaar is. Meer info bij Ingrid Mertens van de Christelijke Mutualiteiten op het nummer 014 / 40.34.91 of bij Liesbeth Van Elsacker op het nummer 03 / 312.87.87.

MEERSEL-DREEF – Op vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober organiseerde het missiecomité een feestmaal, waarbij de liefhebbers konden kiezen uit verschillende gerechten. Het was een smakelijke bedoening en de opbrengst van deze dagen was voor de missionarissen van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek. Om dan op vrijdag 16 november het werkjaar af te sluiten met een dankavondje voor al de vrijwilligers die gedurende het jaar meegewerkt hebben. Denk daarbij ook aan de talrijke vrijwilligers van het grote missiefeest “reik mij de hand”. De bijna 100 aanwezigen werden getrakteerd op een droogje en een natje en een overzicht van de voorbije activiteiten. De avond werd afgesloten met een spannend bingospel. (tv) 39


MEERSEL-DREEF

Fanfare huldigt verdienstelijke leden

MEERSEL-DREEF – Op zaterdag 10 november kwamen de leden van de fanfare “Voor Eer en Deugd” en hun aanhang bij elkaar in de zaal ”Bij de paters” voor het jaarlijks teerfeest. Na een lekker feestmaal werd bij een aantal leden een medaille opgespeld door een vertegenwoordiger van Vlamo. Zij werden gehuldigd voor hun jaren trouwe dienst als amateurmuzikant. Na het officiële gedeelte werden de aanwezigen getrakteerd op enkele marsen, daarna was het tijd om een rondgang te maken door het dorp. En natuurlijk werd er af en toe halt gehouden bij de plaatselijke horecazaken onder het motto ”geen klank zonder drank”. Op de foto zijn we te gast bij café de Dreef. Een dag om de vriendschapsbanden eens nauwer aan te halen. (tv)

St.-Ceciliaviering fanfare “Voor Eer en Deugd”

MEERSEL-DREEF – Op zondag 14 oktober, speelde onze fanfare in de paterskerk van Meersel-Dreef ter gelegenheid van hun Sint-Ceciliaviering. Op de foto, speelt de fanfare tot slot een mars, terwijl de kerkgangers toekijken. (tv)

40

200 maal op bedevaart van Breda naar Meersel-Dreef MEERSEL-DREEF – “Ik loop, kijk, ruik, en geniet. De natuur drukt alle gedachten uit mijn hoofd; alleen het geluid van de stilte is te horen. Als ik wekelijks in het Markdal loop op weg naar Meersel-Dreef dan bestaat er geen tijd”, vertelt Cees Janssens. Hij heeft het kroonjaar 60 bereikt! Op vrijdag 19 oktober ging hij voor de 200ste keer op bedevaart naar Meersel-Dreef! Vijftien km heen en vijftien terug, tesamen 30 km. “Ik noem het bidden met mijn voeten”, zegt hij over de bereikte mijlpaal! Cees Janssens is werkzaam in een ziekenhuis. Je ziet er blijdschap maar ook lijden en om zijn gedachten af te wikkelen en te ordenen is hij gaan pelgrimeren. Hij deed al pelgrimstochten door heel Nederland en toen hij Nederland had doorkruist dacht hij: ” Nu moet je nog een stukje Nederland lopen van voorheen en toen heb ik Vlaanderen gezien. Dat, hier en daar, met een half toegeknepen oog, op Italië lijkt.” Maar het meest enthousiast trekt Kees zijn loopschoenen onder zijn voeten op vrijdag en wel ‘s morgens om 7u. Van de binnenstad van Breda loopt hij naar de rand van de stad, naar het Mastbos. Daar loopt er door het bos en geniet van de schoonheid van de natuur. Hij ziet verderop hoe mooi de lijnen in het landschap zijn getekend. Verder wandelt hij via het Markdal naar Meersel-Dreef naar de grot van de paters in het Mariapark. “Ik laat een kaarsje branden voor alle mensen die ik liefheb. In de taverne naast de paters drink ik een kop koffie alvorens de terugweg weer aan te vangen. Intussen ben ik daar geen onbekende meer. Als ik er eens een keer niet ben geweest, krijg ik bij een volgend bezoek meteen te horen: “We misten je al vorige week”. Maar komen doet hij, door weer en wind. Op zijn rug heeft hij een rugzak met daarin een buideltje, met kleine persoonlijke voorwerpjes van mensen die hij liefheeft of waarmee hij een bijzondere ontmoeting heeft gehad, het lijkt dan voor hem dat ze altijd in zijn rugzak met hem mee reizen. (Rinie Maas, tv)

Cees Janssens van Breda werd op zijn 200ste pelgrimstocht van Breda naar de grot van Meersel-Dreef, ontvangen door pater Luc. Met een woord van felicitatie en bemoediging en na een deugddoende kop koffie kon hij weer de terugtocht aanvangen naar Breda.


MEERSEL-DREEF

Kerstmarkt basisschool ’t Dreefke

Groenten- en fruitdagen

MEERSEL-DREEF – Op vrijdag 14 december, organiseert onze basisschool ‘t Dreefke een knusse kerstmarkt. U bent welkom van 17u tot 20u30. Met op het programma een kleutermusical, een optreden van het kerstkoor en de spectaculaire onthulling van het nieuwe schoollogo. Verder kunt u uw gading vinden bij diverse kerstkraampjes en is er natuurlijk allerlei lekkers te smullen en te drinken. U bent van harte welkom. (tv)

Sint-Luciaviering

MEERSEL-DREEF – Op zaterdag 29 en zondag 30 september organiseerde de vrouwenvereniging KVLV, weer hun jaarlijkse groenten- en fruitdagen in de zaal “Bij de Paters� te Meersel-Dreef. Met als thema: “Lekker en gezond uit onze grond�. Aan de lachende gezichten van de KVLV-vrouwen, kun je merken dat het weer een succes is geweest. Dank aan ieder die ons op de een of andere manier steunde. (Els Hendrickx, tv)

MEERSEL-DREEF – Op zondag 16 december organiseert het Sint-LuciacomitÊ, een viering in de kapel op Meersel ter gelegenheid van de naamdag van haar patroonheilige. Deze viering wordt opgeluisterd door het Mariakoor van Meersel-Dreef. Na de viering kun je nog wat napraten onder het genot van een glaasje gloeiwijn of warme chocomelk. De Heilige Lucia van Syracuse was een jonge rijke christelijke martelares, die vereerd wordt als heilige door katholieke en orthodoxe christenen. Ze is de patroonheilige van de blinden. Sint-Lucia wordt vaak afgebeeld met een schaal waarop haar beide ogen liggen. Deze traditie gaat terug op de legende die aangeeft dat Lucia haar eigen ogen uitstak om aan een huwelijk met een heiden te ontkomen en hem haar ogen op een schaal toestuurde. Vervolgens behield Lucia haar gezichtsvermogen. (tv)

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

41


MEER

GOUD IN MEER

Thijs Sterkens en Toke Kustermans Maxburg, een straat in Meer waar het rustig wonen is. Zelfs de stilte valt op. In deze rustige omgeving bouwde Thijs Sterkens en Toke Kustermans samen hun leven uit. Op 15 oktober waren zij 50 jaar getrouwd. Toke is geboren in Zundert maar toen zij nog heel jong was verhuisde de familie Kustermans naar Maxburg. Toke is de achtste in een rij van negen kinderen. De lagere school doorliep ze te Meer om daarna in het pensionaat te ’s Gravenwezel verder te leren, Toke bewaart goede herinneringen aan deze school. Vanaf haar 16e jaar bleef ze thuis om daar te helpen. Zondags ging ze met vriendinnen naar de BJB. In Meer werd er weinig uitgegaan behalve dan met de kermis. Het meeste plezier werd toch wel in Loenhout gemaakt, waar ook voor het eerst samen werd uitgegaan. Thijs is van geboorte van Gestel, Meer. Hij is de jongste van zeven kinderen. Kort na zijn geboorte is zijn moeder overleden, daarom dat Thijs zijn eerste vijf levensjaren opgevoed werd door zijn grootouders en tantes. Intussen kwam Thijs terug thuis en heeft hij de school in Meer doorlopen tot aan zijn 14de jaar. Thuis moest er immers brood

op de plank komen en daarom werd er ook wel eens elders een werkje opgeknapt. Thijs begon met zijn 18 jaar aan zijn legerdienst van 18 maanden, de mooiste tijd van zijn jeugd; ze zijn nadien getrouwd op 15 oktober 1957. Samen zetten ze het geboer van vader Kustermans verder in Maxburg . Al vlug was tuinbouw in het teeltplan opgenomen,wat uitgroeide tot hoofdberoep, iets waar beiden nog geen minuut spijt van hebben gehad. In het zomer seizoen moest er hard gewerkt worden, ook in het weekeind, maar in het stille najaar werden verschillende mooie reizen gemaakt: Zuidoost Azië, Midden Oosten, samen hebben ze een flink stukje van de wereld gezien. Ook het gezin groeide. Er kwamen drie kinderen op de wereld: Jef, André en Ria die allen huwden en intussen voor acht kleinkinderen zorgden, die allen in de directe omgeving wonen.

Voor Toke zijn activiteiten zoals fietsen, zwemmen, pottenbakken en het verenigingsleven heel belangrijk. Maar de kunst blijft de vrije tijd in te vullen naar eigen wens en behoefte. Grote reizen worden er niet meer gemaakt. Thijs en Toke genieten beiden meer van diverse fietsvakanties. Maar de grootste hobby van beiden is gewoon met kinderen en kleinkinderen samen zijn in de rustige streek waar ze altijd geleefd hebben. En als de gezondheid nog wat mee wil; meer moet dat niet zijn. (FS)

Met zijn 60ste gingen Thijs en Toke op pensioen. Sindsdien gaat het allemaal wat rustiger. Thijs zorgt ervoor dat zijn tuin er steeds prontjes bijligt. Trouwe hobby’s zijn fietsen en biljarten. Bij wat slechter weer gaat Thijs niet fietsen maar zet hij zich voor het computerscherm.

Noodhulp Voor alle dringende gebeurtenissen bel je het noodnummer 100. Je kan de politie Noorderkempen bereiken op de Vrijheid 13-15 te Hoogstraten met het nummer 03 / 340.88.00 of de wijkpost te Meer op het nummer 03 / 315.71.66.

Bladeren Bomen aan de straatkant kunnen voor een overlast aan bladeren zorgen. Bij een overdaad kunnen de mensen deze bladeren gratis afleveren op het containerpark in Minderhout. Indien misbruik wordt vastgesteld dient voor de volle vracht betaald te worden. De bladeren kan je tot op het einde van het jaar gratis inleveren.

KAPPERSZAAK VREDEBOOMSTRAAT 8 2321 MEER

Maandag: 9.00 - 18.00 Dinsdag: 9.00 - 21.00 Woensdag: gesloten Donderdag: 9.00 - 21.00 Vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 8.00 - 16.00 Zondag gesloten

03 - 315 15 25 www.haarbazaar.com 42


MEER

Sinte-Rosalia

MEER – Sinte-Rosalia verwelkomde Sinterklaas met muziek en veel volk tot groot jolijt van alle kinderen.

Nieuw werkjaar van de Chiro MEER - Met het fantastische kamp in het verre Chimay vers in het geheugen, maakt de herfst zonder schroom een einde aan de zwoele zomer. Hoewel de eerste vlagen kou hun intrede in ons Kempenland doen, zijn we niet getreurd. In tegendeel zelfs! De voorbode van de winter brengt ieder jaar weer goed nieuws met zich mee: Het nieuwe Chirowerkjaar gaat van start! De Meerse jeugd kan opnieuw iedere tweewekelijkse zondag ravotten en plezier komen maken op het domein van het klooster. En met een tot nog toe ongeëvenaard ledenbestand blijkt een antwoord op de huisvestingskwestie van Chiro Meer spoedeisend.

Niet alleen het ledenbestand is uitgebreid tot ongekende proporties. Ook de leidingsgroep van Chiro Jongens Meer is dit jaar van ongekend formaat. Ze staan met een leidingsploeg van maar liefst 22 leiders, waarvan 9 nieuwe gezichten, paraat om de Chirozondagen in goede banen te leiden! Op 17 november trokken ze weer op pad voor de jaarlijkse vlaaienslag. Uw keuze uit de aangeboden smaken: rijst, appel, pruim, kriek, abrikoos en nougatine worden eind van het jaar bij u thuisbezorgd! Een kleine vooruitblik van wat Meer en haar jeugd nog te wachten staat:

Sinterklaas heeft beloofd ook dit jaar de brave kinderen van Chiro Meer te voorzien van vertier en lekkernijen. De Heilige Man zal ons op 2 december met een bezoekje verblijden. En als voorsmaakje op het 11 dagen durende kamp in de zomervakantie is er ook dit jaar weer het fantastische kerstweekend! Dit zal van 21 tot 23 december doorgaan in de parochiezaal van de Meerse kloostersite. Over de locatie waar Chiro Meer naartoe zal moeten verhuizen bestaat nog geen zekerheid. Maar één ding staat vast: Chiro Meer doet het weer! (JL)

Met een tot nog toe ongeëvenaard ledenbestand blijkt een antwoord op de huisvestingskwestie van Chiro Meer spoedeisend. (ma) 43


MEER

De bende van ’t Heidebloempje

Wordt het een witte kerst? MEER – De kans op een witte Kerstmis is erg klein, naar verluidt. Ook weer dit jaar. Daarom organiseert de KWB een kerstmarkt tijdens een sneeuwrijk weekend van 15 december. Ook standhouders kunnen zich nog melden. Voor meer details kunt u terecht bij Frank Voet, Frankenberg 10, tel. 03/315.43.88, frankvoet@skynet.be (ma)

Meer … in kerststemming

MEER – Op deze foto zien we de leden van ’t Heidebloempje die in november met ‘Pompen of verzuipen’ het talrijke publiek een zeer aangename toneelavond bezorgden. V.l.n.r. (staan) Raf Van Looveren, Jeff Dictus, May Roos, Karel Martens, Fonne Brosens, Jos Godrie en Jos Cools, (zitten) Mieke Meyvis, Sabine Blyenbergh, Emelie Kerstens, Frie Adriaensen en Chris Cools. In het prachtig getimmerde decor van Stan Strybos leverden al deze mensen naar goede gewoonte amateurtoneel van de bovenste plank, waarbij alle rollen heel goed uit de verf kwamen. Dat doet verlangen naar meer en dat komt er ook. Op de vrijdagen 1 en 8 en de zaterdagen 2 en 9 februari komt ’t Heidebloempje opnieuw naar buiten met ‘De bende van Albert’, een eigen bewerking van een komedie van Bruno Timp. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

De Eendracht

De drie Meerse zangkoren, St.-Cecilia, Cantanimo en kinderkoor De Meerpaal, brengen u op vrijdag 28 december in kerststemming met een heus kerstconcert. Naast de kerstgezangen wordt er eveneens orgel- en beiaardmuziek ten gehore gebracht door o.a. onze eigen organist en beiaardier Luc Dockx. Na afloop wordt u getrakteerd op een drankje. Dit alles gaat door in de kerk van O.-L.-Vrouw Bezoeking en begint om 20 uur. De opbrengst van deze avond zal overgemaakt worden aan de Meerse missionarissen. Kaarten in voorverkoop kosten 3,5 euro en kan u verkrijgen via de koorleden of in de plaatselijke bankkantoren. Op de avond zelf betaalt u 4 euro. Wij hopen alvast dat u komt luisteren. (WA)

Wegenwerken MEER - In de Kettingdreef en in de Gestelsestraat zullen er tot op het einde van dit jaar werken plaatsvinden. Er wordt zo nodig een plaatselijke omleiding voorzien.

Het Rode Kruis MEER - Het Rode Kruis van België richt bij de plaatselijke afdeling Meer een bloedinzameling in op woensdag 26 december. Deze inzameling vindt plaats in de gemeentelijke gemengde lagere school gelegen aan de Terbeeksestraat, telkens van 18 uur tot 20.30 uur.

Kadaster verhuist

MEER - Overleden leden en ereleden van fanfare ‘De Eendracht’ werden herdacht in een misviering opgeluisterd door de fanfare. Daarna ging het jaarlijkse teerfeest door. (ma)

Vanaf heden is het kadaster van Hoogstraten, Minderhout, Meer, Meerle, en Wortel overgebracht naar Turnhout, Renier Sniedersstraat 6, te bereiken via tel. 014/ 44.28.30 of e-mail contr.kad.turnhout3@ minfin.fed.be

Drugslijn Voor informatie en advies aangaande allerlei drugsproblemen kan je terecht bij een luisterend oor op het nummer 078 / 15.10.20.

44


WORTEL

KWB Wortel bestaat 60 jaar Kort na de Tweede Wereldoorlog waren meerdere Wortelnaren aangesloten bij KWB-Hoogstraten. In mei 1947 stichtten vier voorttrekkers de KWB in Wortel, mede dank zij de steun van directeur Lenssens van de Hoogstraatse strafinrichting. Deze vier pioniers waren Albert Donckers, Stan Fran-

sen, Gerard Huet en Alfons Van Ganzen. De afdeling telde 37 leden en het startkapitaal bedroeg 733,55 Belgische frank. Op zondagvoormiddag 28 oktober werd 60 jaar KWB-Wortel gevierd. De werkgroep Trage Wegen had een wandeling uitgestip-

peld langs diverse trage wegen (of stukken die er nog van overblijven). Naast de verzorgde brochure zorgden de gidsen voor heel wat anekdotische informatie. Nadien volgde een verzorgde receptie met verse soep en stevige boterhammen.

Ondertussen verzamelden de bestuursleden achter de parochiezaal rond de dakplataan die daar 10 jaar geleden geplant was, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. De boom ziet er prachtig uit en draagt jaarlijks veel jonge scheuten. Voor de Wortelse KWB is deze boom dan ook het voorbeeld voor de toekomst.

Vier generaties

GSM-Mast staat er! WORTEL - Op 15 november verscheen eindelijk de GSM-mast waarover al sinds 1998 werd onderhandeld. Plaatsing aan het voetbalterrein en aan de kerk werden afgewezen en tenslotte is hij terecht gekomen aan het tennisveld TC De Langenberg. Bij de werken kwam een 250 ton wegende en36 meter hoge kraan te pas om het gevaarte rechtop te krijgen. Maar de klus was op één dag geklaard. Het zal nog even wennen zijn

WORTEL - Kleine kinderen blijven niet klein. Dankzij kleine Melissa Voeten was er in Wortel al enige tijd een viergeslacht. Cindy Proost was de gelukkige moeder, Liliane Gijsels werd grootmoeder en Louisa Meyvis deelde als overgrootmoeder in het geluk.

aan het nieuwe uitzicht maar het belbereik zal er zeker door verbeteren want dat was in Wortel maar matig.

45


WORTEL

KLJ aan de autowas

WORTEL - Het was lang geleden dat de KLJ-jongeren nog eens in dit blad mochten staan en daarom staan ze er nu ook in het lang en breed in. Al hielden ze hier een rustpauze, nadien gingen ze weer met zijn allen aan het poetsen. Zowel de gepoetste auto’s als de fietsen mochten nadien gezien worden.

Mannen en vrouwen van 1942

WORTEL – Door omstandigheden was de opkomst niet zo geweldig. Maar zij die er wel waren op vrijdag 26 oktober in het ‘Bolks Heike’ hebben er echt van genoten. V.l.n.r. (zitten) Jef Van Dijck, Treza Goris, Angèle Braspenning, Helena De Grave en Annie Vannuffelen – (staan) Frans Snyers, Felix Peeters, François Verhoeven, Maria Huybrechts, Louis Geens, Ludo Snels, Johanna Goris en Josefa Verhoeven. 46


WORTEL

KLJ-Wortel wordt 80 jaar… KLJ-Wortel… al 80 jaar. Dat willen we vieren met alle mensen die gedurende 80 jaar leiding geweest zijn van KLJ-Wortel. Daarvoor roepen we de hulp in van alle inwoners van de gemeente Hoogstraten in het algemeen en de mensen van Wortel in het bijzonder. Bent u zelf ooit leiding geweest bij KLJ Wortel of kent u mensen die ooit leiding zijn geweest bij KLJ Wortel (uw kinderen, familie, vrienden,…)? U helpt ons enorm vooruit door hun adresgegevens aan ons te bezorgen op het emailadres: kljwortelfeest@hotmail.com of met een briefje naar KLJ Wortel Feest, Poeleinde 31, 2323 Wortel. Zo kunnen wij alle oud-leiding in het voorjaar van 2008 een uitnodiging bezorgen voor een spetterend feest. Alvast bedankt voor uw hulp.

Kerststal in de kolonie

WORTEL – Sinds verschillende jaren steken enkele bewoners van Wortel-kolonie de handen uit de mouwen om tijdens de eindejaarsperiode hier een kerststal te zetten. Dat is ook dit jaar zo. De kerststal staat aan het kruispunt bij de strafinrichting. Tussen 21 december en 6 januari wordt elke namiddag de gelegenheid geboden om ook een ‘kolonieke’ of een jenevertje te komen proeven bij deze stal. Misschien een leuk idee om dit te combineren met een gezonde wandeling. Welkom en graag tot dan! (F.M.)

VAN HEMELEN

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

Van Aertselaerstraat 21 - 2320 Hoogstraten Tel./Fax: 03 481 77 42 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be

197

47


MINDERHOUT eindigde Jos zijn bouwvakkersloopbaan en verhuisde het paar naar de ouderlijke boerderij, want ondertussen had vader Gust lang genoeg geboerd en zijn pensioen aangevraagd.

GOUD IN MINDERHOUT

Jos Voeten en Jeanne Sijsmans Heel wat jongeren zwerven uit, weg van de kerktoren, dichtbije of verre horizonten tegemoet, terwijl anderen verknocht zijn aan de geboortegrond en die voor geen geld willen verlaten. Vroeger haalde het tweede in vele gevallen de bovenhand en zo geschiedde het ook bij Jos die samen met Jeanne nog altijd op de ouderlijke boerderij wonen in de Minderhoutse Beemden met een prachtig uitzicht op de Markvallei. Melktoer Het jaar dat de 87,5 m hoge Boerentoren, de allereerste wolkenkrabber op het Europese vasteland, in Antwerpen ingehuldigd werd en de Maagd Maria in het Waalse Beauraing (nabij Dinant) verscheen aan vijf kinderen (één van die kinderen is nog in leven en woont in Italië), werd in de Beemden op 21 september 1931 Jos Voeten geboren, het derde kind in de rij van acht bij Gust Voeten en Rosalie De Keyser. Kleuteren lagere school werden doorlopen in de plaatselijke school en nadien volgden nog enkele jaartjes gewestelijke avondschool . De tijd van kattenkwaad en deugnietenstreken uithalen was voorbij, de dagelijkse routine van het schoolleven schoof naar de achtergrond en het werd werken geblazen. Vier jaar lang toerde hij rond met de

48

melkwagen, ’s morgens vroeg de volle kitten melk ophalen bij de boeren, naar de melkerij brengen en ze dan leeg weer terugbezorgen. Dat leventje kon niet blijven duren en Jos koos voor de knapzak, daar was meer te verdienen. Een tijdje bij Boerenbond gewerkt en dan in de bouw gaan “travakken” bij bouwmaatschappij Horsten in Wortel. Intussen had hij ook zijn oog laten vallen op zijn toekomstige op een bal in Gammel. Van het een kwam het ander en op 23 oktober 1957 trouwden ze voor de wet in Rijkevorsel en voor de kerk in Wortel. Jeanne woonde in Bolk en parochiaal behoorde dit gehucht bij Wortel. Zij vestigden zich in de Beemden! Dertig mei 1959 werd een tragische dag in het leven van de familie Voeten toen Jos’oudste zus Anna op dramatische wijze om het leven kwam! In 1968

Vaandeldrager Charmezanger Eddy Wally, the Voice of Europe, kwam op de aardbodem terecht in 1932, het jaar dat Fons Sijsmans en Theresia Janssens, woonachtig te Rijkevorsel in het gehucht Bolk zich over de wieg bogen van een wolk van een dochter. Jeanne werd lid, vierde in de rij, van een kroost dat uit vijf jongens en één meisje bestond. Vertroeteld tot en met zou je denken! “Niks daarvan, ik werd behandeld als de overige vijf en in die tijd viel er niet zoveel te vertroetelen. Na de lagere school in Wortel volgde ik nog enkele jaren de huishoudschool in ’t Spijker in Hoogstraten en dan… werken op de boerderij. Van jeugdbeweging geen sprake! In het huishouden helpen en werken op het veld!” Jeanne bleef thuis tot aan de datum van haar huwelijk en kwam dan naar Minderhout. Zij runde het gezin, werd lid van de KVLV en later samen met Jos maakte ze deel uit van de dansgroep van de gilde die nationale en internationale bekendheid verwierf. Nadat ze hun agrarische bedrijvigheden opzij geschoven hadden (alleen nog een paar kippen ) brak de “genieterstijd” aan. Veel fietsen, hobbyclub bij KVLV, de Kon. Fanfare De Marckezonen waarvan Jos al 55 jaar vaandeldrager is, hun zeven kinderen (drie meisjes en vier jongens) en vijftien kleinkinderen, die op tijd en stond de ouderlijke deur opentrekken, zorgen voor veel afwisseling in hun leven! (rel)


MINDERHOUT

Wegenwerken GOUD IN MINDERHOUT

Jaak en Mit Verhoeven – Verhoeven De Hinnenboomstraat is misschien niet de bekendste straat van Minderhout. En nu ze aan de kant van Hoogstraten bezig zijn met wegenwerken wordt het moeilijker om de mensen daar te bereiken. Deze moeilijkheden mochten echter geen domper zijn op de gouden huwelijksviering van Jaak en Mit Verhoeven-Verhoeven. Beiden zijn geboren “op den Aard” en kennen elkaar van jongsaf. Niet moeilijk als je met een hoop jonge koeters samen de lagere school in Minderhout hebt doorlopen. Op klompen van den Aard naar het dorp. “Ik zie het de bengels van nu nog zo direct niet doen” vertelt Jaak. Naar eigen zeggen is de studietijd allemaal rooskleurig verlopen al moesten de oudere bengels de jongeren wel eens op het juiste pad houden. Zolang de jongeren te voet moesten gaan en de ouderen de fiets mochten gebruiken was er toch wel enige oneerlijkheid in het spel. Onderweg konden er toch nog wel enkele fratsen uitgehaald worden. Een echte aanleiding waardoor Jaak verliefd geworden is op Mit - of andersom - is er niet. Al konden beiden wel even snel aardbeien plukken. Op den Aard was het maar gewoon dat er gehuwd werd eens de leeftijd daar was. Op 6 november 1957 was het dan zover dat Jaak met “zijn” Mit huwde. Geboerd werd er, hoe kan het ook anders, op den Aard. Na enige tijd “specialiseerde” Jaak zich in het houden van zeugen en biggen. Na een week of zes werden de biggen verkocht en kon er een nieuwe cyclus begonnen worden. Met daarbij nog wat fruit werd de kost verdiend. Voor sport moet bij Jaak alles wijken. Jarenlang was hij trouw supporter van zowel het Hoogstraatse als het Rijkevorselse voetbal. Zelden miste hij een thuismatch van beide ploegen. Toen echter het voetbal doorging op zaterdagavond verloren beide ploegen één van hun trouwste supporters. Het gezin van Jaak en Mit werd vervolledigd met één dochter. En die dochter zette ook een dochter op de wereld. Nu is kleine Dieuwke - dochter van de dochter - de oogappel van Jaak en Mit. Dieuwke maakte onlangs het viergeslacht in de familie compleet. Elke dag wil Jaak kleine Dieuwke wel eens zien. Als zij niet komt, of niet kan komen, dan wandelt hij zelf wel een boogscheutje verder in de straat; komt hij echter onderweg een bekende tegen dan is een praatje altijd mogelijk. Jaak heeft dan alle tijd van de wereld maar zorgt er wel voor dat hij ’s middags thuis is voor het eten. Een namiddag per week zijn Jaak en Mit samen weg. Een kom koffie of een ijsje gaat er altijd wel in. En een praatje moet kunnen. Als de gezondheid nog een tijd meewil dan is het voor beiden wel goed. Jaak en Mit aarden goed op den Aard en willen de stilte en de natuur niet missen. (FS)

Jaak en Mit Verhoeven-Verhoeven

MINDERHOUT - In de Hinnenboomstraat zullen er tot op het einde van het jaar werken plaatsvinden. Zo nodig wordt er een plaatselijke wegomleiding voorzien.

Orgel Sint-Clemenskerk nu volledig MINDERHOUT - Enkele weken geleden werd het orgel van de Minderhoutse Sint-Clemenskerk vervolledigd met een cornet-register. Dit betekent dat er zo’n 150 tal pijpjes bijgeplaatst werden. Bij de oplevering van het restauratieproject in 2004 werd door Monumentenzorg de opmerking gemaakt dat het orgel vakkundig gerestaureerd werd maar dat rekening houdend met de stijl van het instrument het toch wenselijk is dat een cornet nog bijgeplaatst zou worden. Na bespreking van dit voorstel met orgelbouwer Jan Lapon, organist Luc Dockx, diaken Walter Van den Broeck en de kerkfabriek werd besloten om inderdaad de kroon op het werk te zetten met een prachtige cornet. Het register geeft een karakteristieke klankkleur en is zeer bruikbaar als mooi soloregister voor de opluistering van de liturgische vieringen. Het orgel sluit hierdoor perfect aan bij de 19de eeuwse romantische stijlperiode.

Viergeslacht

Op 23 augustus jongstleden is dochter Dieuwke Van Accom geboren, daarmee hebben we een viergeslacht in de familie: overgrootmoeder Maria Verhoeven, oma Greet Verhoeven, mama Evi Van Ceulen en dochtertje Dieuwke Van Accom. 49


MINDERHOUT

Wij zijn al 50 jaar!

MINDERHOUT – Zaterdag 13 oktober kwamen ze samen in het Gildehuis voor een gezellige avond met een hapje en een drankje: Maria Noyens, Judith Aernouts, Maria Verschueren, Marth De Bie, Bernadette Fockaert, Gust Van Bergen, Luc Adams, Marcel Godrie, Karel Koyen, André Mertens, Nico Adams, Maria Leuris, Maria Geerts, Eric Thielemans, Jan Hoet en Jef Mertens.

Kerststal CASTELRE - De natuur heeft op dit moment haar meeste kleuren weer ingeleverd. “De donkere dagen” zijn weer aangebroken. Maar dat betekent ook dat de kerstperiode weer in zicht is. Vorig jaar werd voor de eerste keer een kerststal gebouwd in Castelré, naast café “In Holland” bij Jos Snoeys. Voor dit jaar werden ook al de nodige afspraken gemaakt en dus zal de stal met de bijhorende “levende figuren” ook nu weer bezocht en bewonderd kunnen worden en wel op de volgende dagen: zondag 16 december van 11 u tot 19 u., zaterdag 22 december van 14 u tot 19 u. en zondag 23 december: van 11 u tot 19 u. Zij die vorig jaar langs kwamen, zagen dat het goed was, dus hopen wij ook dit jaar weer vele mensen te kunnen ontvangen, al dan niet voor een warme chocolademelk, een glühwein of een deugddoende borrel! (J & M.M.)

50

Kerstmarkt buiten MINDERHOUT - Op zaterdag 22 december organiseert het feestcomité Sint-Clemens in samenwerking met de Minderhoutse verenigingen hun vierde kerstmarkt. Dit jaar kiezen ze weer voor een kerstmarkt in openlucht. Op het dorpsplein komen verschillende kramen te staan. Zo is er een jenever, glühwein, warme chocomelk, …te verkrijgen. De kerstmarkt begint om 17 uur met een lampionnenoptocht. Alle kinderen van Minderhout zijn uitgenodigd om een korte wandeling te maken, met lampionnen die ter plaatse gekocht kunnen worden. Het feestcomité en de Minderhoutse verenigingen verheugen zich op een gezellig gebeuren in de donkere kerst- en winterperiode en nodigen iedereen van harte uit op de kerstmarkt.

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN PVC RAMEN en DEUREN Kömmerling Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189


MINDERHOUT

Vier generaties

Theoretische rijlessen MINDERHOUT - Je rijbewijs halen? De KWB helpt je hierbij. Je wilt een rijbewijs halen. Hoe verloopt het? Vanaf 17 jaar kan je het theoretische examen afleggen en vanaf 18 jaar mag je het praktische examen doen. De KWB wil je hierop mee voorbereiden. Iedereen vanaf de leeftijd van 16,5 mag deelnemen aan de actie “Rijbewijs”. De cursus bestaat uit 6 lessen. Tijdens deze zes avonden word je voorbereid op de deelname in het verkeer, het praktische en theoretische examen. Daarenboven wordt een defensief rijgedrag en een verantwoorde houding in het verkeer aangeleerd. De begeleider wordt gevraagd om ook op de lessenreeks aanwezig te zijn. Zodoende leert ook hij de nieuwe verkeersborden en –reglementen kennen. Vanaf 1 september 2006 is er een wijziging in de wetgeving. We informeren de aanwezigen ook hierover tijdens deze avonden. Het is nu mogelijk te wisselen tussen het systeem van vrije begeleiding en opleiding via de rijschool. De eerstvolgende cursus in onze regio gaat door in de parochiezaal van Minderhout op de volgende zaterdagvoormiddagen: 12, 19, 26 januari, 16, 23 februari, 1 maart. Meer informatie via de website http://www.kwbrijbewijs.be/2007. Al wie in 1990 en 1991 geboren is, ontvangt in december een uitnodiging. Mocht je deze niet ontvangen, neem gerust contact op met Jan Meijer, tel. 03/297.46.38. Inschrijven kan tot 1 week voor de startdatum. Hoeveel kost onze cursus rijbewijs? Voor leerling én begeleider: € 70. Voor de leerling alleen: € 50.

MINDERHOUT - Op 16 april werd Glenn Janssen geboren, zodat er bij Frans Janssen (91), wonende in de serviceflats te Hoogstraten, weer een viergeslacht was bijgekomen. Trots toont Frans zijn achterkleinzoon Glenn, met fiere opa Jaak (63) uit de Hemelstraat te Minderhout, en Glenn’s papa Mario (34). (Foto De Greef, Rijkevorsel)

Voordeel voor KWB-leden en hun inwonenden: * voor leerling én begeleider: € 37 (= korting van € 33) * voor de leerling alleen: € 25 (= korting van € 25) Inbegrepen: 6 lessen, gemotiveerde en deskundige lesgevers met didactisch materiaal, actueel cursusboek, een tweede binnenspiegel met zuignap en een reglementaire ‘L’ voor op de achterruit.

Gilde Sint-Joris

Belbus Indien je gebruik wenst te maken van de belbus dien je liefst twee werkdagen vooraf een aanvraag te doen via het telefoonnummer 03 / 218.14.94. Dit nummer is bereikbaar op weekdagen van 7.30 uur tot 18 uur en op zaterdag van 7.30 tot 16 uur. Niet bereikbaar op zondag en feestdagen. De belbus rijdt op weekdagen van 6 uur tot 21 uur, op zaterdag, zon- en feestdagen van 8 uur tot 23 uur.

MINDERHOUT - Op 23 oktober vierden Jos en Jeanne Voeten-Sysmans hun gouden huwelijksfeest. Van thuis uit werd er in de huifkar, onder begeleiding van fanfare De Marckezonen, vertrokken naar de kerk waar een dankmis werd opgedragen. Een emotioneel moment tijdens deze viering was zeker toen alle kleinkinderen in totaal 50 rozen schonken aan de jubilarissen. Bij het buitenkomen van de kerk werden de jubilarissen muzikaal gehuldigd door de fanfare waarna hun de volgende verrassing stond op te wachten. De dansgroep van de Sint-Jorisgilde wilde het gouden koppel op hun manier huldigen met drie gildendansen. Jef en Jeanne zijn jarenlang trouw lid van de gilde geweest en waren zeer actief om mee te dansen. Uit naam van de gilde werd hen een mooie blos bloemen en een tinnen bord als geschenk aangeboden.

51


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Hoogstraten VV periodekampioen en koploper in bevordering C De beslissing in het periodekampioenschap viel op de tiende speeldag. HVV had één week vroeger de beslissing kunnen afdwingen door op Bas Oha te winnen. Daar werd nogmaals bewezen dat voetbal onberekenbaar is. De roodwitten speelden – gehandicapt door een erg klein terrein – één van hun mindere wedstrijden. De 2-0 achterstand werd maar half goedgemaakt en de scheidsrechter, die helemaal het noorden kwijt was geraakt, deelde niet minder dan 13 gele kaarten uit en vergiste zich dan ook nog door een kaart van Jimmy Fockaert ten onrechte op de naam van Niels Cox te schrijven, zodat HVV met tien man eindigde. Omdat Patro Eisden voor eigen volk verloor van Meerhout was er voor HVV geen man overboord. De match HVV - Patro lokte veel toeschouwers naar de Kathelijnestraat. HVV geraakte 0-2 achter doch slaagde erin via zijn wisselspelers een uitzichtloze situatie recht te zetten. Meteen hadden de roodwitten het lot weer in eigen handen. Patro was uitgeteld en enkel een verrassend Witgoor kon nog roet in het eten gooien. Indien HVV zelf won in Spouwen Mopertingen kon een overwinning van Witgoor

de kloof niet meer dichten. Verlies van Witgoor of eventueel een gelijkspel leverde voor HVV ook de periodetitel op. HVV speelde in Spouwen een sterke match en won met 0-3. Witgoor won ook in Heusden Zolder doch bleef één punt achter HVV. In de marge willen we nog vermelden dat de roodwitten de laatste elf matchen van vorig seizoen – waarin HVV ook de derde periodetitel pakte –niet verloren. Tellen we daarbij de eerste elf matchen van dit seizoen, waarbij enkel verloren werd op Bas Oha , dan moet toch wel gezegd dat er hoogconjunctuur heerst achter het Klein Seminarie. (JoJe)

Wedstrijden Zaterdag 1 december 14.30 uur Heusden Zolder – Hoogstraten VV Zaterdag 8 december 20.00 uur Hoogstraten VV – Leopoldsburg Zaterdag 15 december 19.30 uur St.-Lenaarts – Hoogstraten VV Zaterdag 5 januari 2008 19.30 uur Hoogstraten VV – Lyra (vriendsch.)

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

KVNA Wortel Thuis tegen Oelegem speelden de blauw-witten een zeer goede wedstrijd. Tijdens de eerste speelhelft speelden ze een drietal mooie kansen bij elkaar, maar zonder resultaat. De bezoekers benutten wel vlak na de rust hun enige kans. Stijn Devleeschhouwer werd met een tweede gele kaart van het veld gestuurd. Onze spelers lieten de moed niet zakken en creëerden nog enkele kansen tot Tom Van den Broeck, alleen door en de gelijkmaker ging maken, werd neergelegd. Vriend en tegenstrever verwachtten een strafschop, maar de onwaarschijnlijk zwakke scheidsrechter floot een fout tegen voor schwalbe en stuurde ook nog onze speler van het veld. Zo kan men natuurlijk nooit winnen. Ook onze supporters waren terecht woest voor zoveel onrecht. In Zoersel moest de trainer weeral vier spelers vervangen. Dit vertimmerd elftal was daarom geen partij voor de leider, dat met zware 7-2 won. Tom Van den Broeck kon tweemaal doelen. Thuis tegen Flandria was het hetzelfde scenario. Weer moest er in ploegsamenstelling geschoven worden en de score kon veel hoger dan 0-3 opgelopen zijn. Gelukkig was er nu, zoals ook in de vorige wedstrijden een uitstekende doelman Tomas Van Coillie. Thuisploeg Lille was de eerste speelhelft de betere, maar kwam wel door twee zeer gelukkige en vermijdbare doelpunten op voorsprong. Weer hadden we een goede doelman als sluitstuk van de verdediging. Na de rust werd VNA de betere en de thuisploeg bakte er niets meer van. Stijn De Vleeschhouwer dribbelde handig voorbij de doelman (2-1). Twee knappe pogingen van Gerd De Vos, herboren na een langdurige kwetsuur, verdiende een beter lot om een billijk gelijkspel uit de wacht te slepen. (frbr)

Wedstrijden:

Naar aanleiding van hun 100ste wedstrijd in het roodwitte HVV-shirt werden Jimmy Fockaert en Koen Gommers in Bas Oha in de bloemetjes gezet.

zondag 2 december 14.30 u. VNA - Pulle zondag 9 december 14.30 u. Massenhoven – VNA zondag 16 december 14.30 u. VNA – Westmalle

Zonnebankcenter

Ipatinga

Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 13.30 en van 15.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Zondag en maandag gesloten 206

52


SPORT

Geen periodetitel voor KFC Meer Die kans lag nochtans maar voor het grijpen! Eén puntje behalen tegen Maria-ter-Heide en men kon aan het einde van het seizoen de eindronde spelen met als inzet promotie! Een fel gehandicapt Meer kon het niet waar maken en verloor in deze cruciale match alle kansen terwijl Rochus Deurne victorie kraaide en de titel wegkaapte. KFC Meer – Horendonk 1-1 Voor de rust bleven beide defensies baas en wisten de doelverdedigers blijf met de sporadische aanvallen op hun kooi. Na de pauze direct succes voor de Meerse elf langs Bram Kinschots. Hieruit putte de thuisploeg energie en een schot van Roel Hofmans had een beter lot verdiend dan de paal. De gasten staken een tandje bij, raakten de deklat en scoorden in de 80ste minuut een toch verdiende gelijkmaker. Kalmthout – KFC Meer 0-2 Heel wat gekwetsten bij beide teams zodat men moest roeien met de riemen in voorraad en dit gold dan vooral voor de thuisploeg. Meer kwam op voorsprong langs Tim Jacobs, de thuisploeg schakelde een tandje bij, maar de stand veranderde niet meer voor de rust. Na de koffie bleef Meer de meest aanvallende ploeg en weer Tim Jacobs die de stand opdreef. De thuisploeg zag de bui hangen, streed met de moed der wanhoop, maar kon te weinig gewicht in de schaal werpen. Logische zege voor geel-zwart!

Loenhout – KFC Meer 1-0 300 kijkers voor dit geburentreffen, de kassier wreef in zijn handjes, waarin Meer het altijd heel moeilijk heeft om het laken naar zich toe te trekken. Van bij de start gingen de gasten echter voluit met schoten van Sander Laurijssen, Koen Koyen en Jef Swaenen die echter het orgelpunt misten. Vanaf de 20ste min. deed de thuisploeg volmondig mee en vlak voor de rust viel het verdict. Na de koffie onmiddellijk Meerse druk en keeper Bart Sterkens kreeg meer werk dan hem lief was, maar knapte dit op met brio. Hoe Meer ook aandrong het enige doelpunt voor de rust bepaalde de wedstrijd in het voordeel van Loenhout dat door deze zege opklimt naar de tweede plaats. KFC Meer – KFC Meerle 1-1 Traditiegetrouw heel wat volk aan de John Lijsenstraat voor deze legendarische derby van de

Noordhoek. Vroeg in de wedstrijd behoedde keeper Van Gestel de bezoekers voor een vlugge achterstand, toch was het Meerle dat in de 13de minuut op voorsprong kwam langs Druyts. Daardoor geraakte Meer niet in paniek, het bouwde rustig op en kwam tweemaal dicht bij de gelijkmaker. Deze kwam dan wel tot stand in de 32ste min. wanneer Sander Laurijssen in de penaltyzone gehaakt werd. Roel Hofmans liet de doelman geen schijn van kans! Meer toonde zich steviger in de duels en was duidelijk de betere ploeg. Na de pauze verhoogde de Meerse druk en Sander Laurijssen en Tim Jacobs deden de Meerlese aanhang even beven. In de 77ste min. scoorde Roel Hofmans toch voor de KFC , maar de buitenspelregel trad op als spelbreker. Tegen het einde kwam Meerle nog sterk aan bod en Wes Lauryssen behoedde zijn team nog voor de nederlaag. Een typische derbywedstrijd en dito uitslag! (rel)

Wedstrijden Zondag 2 december 14.30 uur KFC Meer – Minderhout VV Zondag 9 december 14.30 uur Putte SK – KFC Meer Zondag 16 december 14.30 uur Achterbroek – KFC Meer

Jeugdtornooi

Tim Jacobs, goed voor twee doelpunten, in een innige omhelzing met Koen Koyen. KFC Meer – Maria-ter-Heide 1-2 Een zestal thuisspelers ontbraken wegens kwetsuren en schorsingen in deze belangrijke wedstrijd! De periodetitel lag immers binnen handbereik, Meer had genoeg aan één puntje. De wedstrijd startte onder een goed gesternte, want in de 7de minuut lukte Tim Jacobs de openingstreffer. Lang duurde de vreugde niet, want rond het kwartier kwamen de goedcombinerende bezoekers langszij en net na de rust op voorsprong. Meer moest komen, maar de bezoekende spitsen lagen telkens op vinkenslag. De jonge thuisploeg (gem. 22 jaar) deed wat in haar macht lag, maar ten slotte kaapte het routinerijke Maria-ter-Heide de puntjes weg. Niet alleen de drie punten gingen verloren, het was tevens de eerste thuisnederlaag, ook de periodetitel kon Meer op de buik schrijven.

De Meerse C-Miniemen werden een tijdje geleden uitgenodigd om deel te nemen aan een jeugdtornooi bij de Bredase eredivisieclub NAC en eindigde tweede in hun poule. Elke ploeg kreeg een basisspeler van NAC als coach en voor de Meerse jongens was het aanvoerder Edwin de Graaf. Boven v.l.n.r. Sil Van der Linden, Jarno Geerts, Jurgen Rombouts, Edwin de Graaf; onder v.l.n.r. Michaël Grabam, Cedric Aerts, Rik Moerkens. (foto: Vicky Balemans) 53


SPORT

Minderhout VV ontgoochelt niet Een opbeurende seizoenstart met zes opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag en enkele weken zelfs de leidersplaats in handen! Intussen is de situatie al wel veranderd, de MVV’ers kennen hun plaats, houden de voetjes netjes op de grond, en zijn al heel tevreden met een stek in de middenmoot, de ultieme betrachting blijft echter het behoud te verzekeren! Minderhout VV – Rochus Deurne 1-3 De 0-1 voorsprong bij de rust mocht enigszins gevleid genoemd worden, alhoewel het doelpunt een exemplaar was dat een kadertje verdiende. Peptalk tijdens de verfrissing leverde niet veel op en wanneer keeper Jacobs in de verkeerde voeten trapte, werd dit geschenk met dank aanvaard, 0-2. Weinig druk van MVV en Rochus liep verder uit. Tien minuten voor affluiten miste Schrauwen een strafschop en in blessuretijd lukte Jens Lenaerts dan toch de eerredder! Minderhout VV – Putte SK 0-0 Tegen dit bescheiden en jonge Putte-elftal heeft MVV zeker de kans nagelaten om het puntensaldo op te waarderen. Kansen om te scoren kreeg men in de eerste twintig minuten en dan was de wedstrijd gespeeld geweest. MVV liet de tegenstrever echter in de wedstrijd komen en keeper Jacobs moest tot tweemaal toe op zijn kunde beroep doen. Ook het MVV-veldoverwicht na de rust leverde niets om en de bezoekers leken ook al hun kruid verschoten te hebben zodat de grijze beginstand op het bord bleef. Achterbroek – Minderhout VV 1-0 Een goede start van MVV kreeg geen bekroning en ook de gastheren deelden in deze malaise. Ruststand 0-0! Na het bezinningskwartiertje een schot op de paal van Schrauwen en een afgekeurd doelpunt van Jens Lenaerts. Achterbroek vond ten slotte toch het gaatje en dat betekende meteen de winning-goal. MVV verloor niet alleen de punten, maar kwam enigszins gehavend uit de wedstrijd met een gebroken neus voor Chris Fransen en een blessure voor Geert Mertens. Tussen haakjes, de ref zwaaide gul met de gele kaarten waarvan er vijf voor MVV bestemd waren. Minderhout VV – St.-Job 4-2 Wilde men in de middenmoot blijven postvatten dan moest er willens nillens geoogst worden en

dat deed MVV met volle teugen. In de beginfase trapte Jan De Roover een penalty binnen nadat Jens Lenaerts foutief werd gestopt. Dries Schrauwen verhoogde de voorsprong en Ben Rombouts plaatse nog voor de rust de derde goal voorbij de bezoekende doelman. MVV op rozen… dacht men! St.-Job onder stoom na de rust en in een mum van tijd 3-2 en de bibber op het lijf. Gelukkig ging de storm liggen en zes minuten voor affluiten was Pieter Hendrickx er als de kippen bij om nummer vier tegen de touwen te trappen. Opluchting bij MVV! Brasschaat – Minderhout VV 0-1 Zeker goed hoogstaand voetbalstandje die koude zaterdagavond in de parkgemeente. MVV begon wel het best aan de wedstrijd en een schot van Godrie had de match kunnen openbreken. Ook Benny Hertogs waagde zijn kans, maar zonder resultaat. Stilaan geraakte de wedstrijd helemaal op slot en kregen de toeschouwers nog weinig hartverwarmends te aanschouwen. Met 0-0 vlug naar de kleedkamer! Hetzelfde spelbeeld in de tweede helft met dien verstande dat MVV wel scoorde. Een kwartier voor affluiten werd Dries Schrauwen onderuit gehaald in de strafschopzone. Penalty en… rood voor de dader! Marc Godrie kende geen genade en dit doelpunt besliste over de drie punten. Kort voor het einde verloor de thuisploeg een tweede man met rood, MVV creërde nog verscheidene mogelijkheden, maar de stand bleef ongewijzigd.

Wedstrijden Zondag 2 december 14.30 uur KFC Meer – Minderhout VV Zondag 9 december 14.30 uur Minderhout VV – Luchtbalboys Zondag 16 december 14.30 uur Minderhout VV- Wildert

Boekhoudbureau

Profisk cvba [ Boekhouding en administratie [ B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten [ Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten [ Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen [ Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Gemeentelijke diensten Op 25 en 26 december, Kerstmis en tweede kerstdag, zijn alle gemeentelijke diensten, ook het containerpark, gesloten.

54

Puntendeling voor KFC Meerle in derby van de Noordhoek Drie gelijke spelen, een driepunter en een nipte verliesmatch liet groenwit in de laatste vijf wedstrijden optekenen! Zeker niet slecht te noemen. In het derbygebeuren tegen de buren uit Meer had de KFC, buiten de eindfase, niet zo veel in de pap te brokken en toonde het zich tevreden met de puntendeling. Toch nog altijd een prestigewedstrijd voor de spelers en zeker ook voor de supporters! Achterbroek – KFC Meerle 2-2 Weinig opwarmende momenten te noteren voor de rust in deze wedstrijd. Wel schoot Nic Vervoort Meerle knap op voorsprong na voorbereidend werk van Van Bavel. Direct na de pauze tweemaal geel en bijgevolg rood voor Karel Geerts zodat de gasten met tien verder moesten roeien. In de 60ste min. kwam de thuisploeg langzij via strafschop en… frustraties bij de KFC die ook nog Verbreuken verloren met tweemaal geel na het tweede thuisdoelpunt. Met negen dan maar verder wroeten en attent letten op de counter. Vijf minuten voor tijd geschiedde het wonder toen Van Bavel vanuit een scherpe hoek Meerle een puntje bezorgde waarop het zeker recht had. Meerle – St.-Job 2-3 Kopzorgen voor trainer Ad Jansen die maar liefst vijf titularissen moest vervangen. Een zware dobber zou het zeker worden! Weinig kansen in de eerste helft met veel middenveldspel, maar toch wisten de bezoekers in de 38ste min. de juiste opening te vinden. Dirk Van Bavel trapte Meerle langszij in de 57ste min. Korte vreugde want drie minuten later benutten de gasten een strafschop om verder uit te lopen. Het sein voor de thuisploeg om alles in de aanval te werpen en een kwartier voor tijd wist Vervoort de bezoekende doelman te verschalken. Nog enkele kansen boden zich aan, zonder resultaat echter en iedereen scheen na 90 minuten verzoend met de puntendeling. Toch pakte St.-Job in de extra tijd de drie puntjes mee naar huis! (rel) Brasschaat – KFC Meerle 0-2 KFC Meerle – Sparta Linkeroever 2-2 KFC Meer – KFC Meerle 1-1 (voor het verslag van deze wedstrijd zie bij KFC Meer!)

Wedstrijden

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

Medicatie Oude en vervallen geneesmiddelen kan men steeds binnenbrengen bij iedere apotheker.

Zondag 2 december 14.30 uur Wildert – KFC Meerle Zondag 9 december 14.30 uur KFC Meerle -Horendonk Zondag 16 december 14.30 uur KFC Meerle – Kalmthout

Reclame Indien u geen ongevraagde reclame meer wenst te ontvangen, teken dan in op de Robinsonlijst. Meer info op www.robinson.be


SPORT

80 jaar Lustige Wielrijders HOOGSTRATEN - 80 jaar oud, dan mag het wat meer zijn. Dus vroeg het bestuur om de mooie zaal van het Klein Seminarie te mogen gebruiken. En dus vroeg het bestuur aan Chrisje Roelen om

een extra feestelijk maal te bereiden. En dat werd gesmaakt! Als aandenken kregen de aanwezigen een rekenmachientje of een balpen met ‘De Lustige Wielrijders’ erop gedrukt. (dh)

Sportlaureatenviering 2007 Elk jaar in december huldigt de stedelijke sportraad i.s.m. de stedelijke sportdienst verdienstelijke sportmensen uit onze stad, die zich tijdens het jaar 2007 in een of andere sporttak duidelijk hebben laten gelden. Alle sporttakken komen aan bod, hebben evenveel kans, en alle individuele kampioenen en kampioenploegen krijgen een eervolle vermelding. Daarna gaat men over tot de huldiging van de sportman, sportvrouw, sportvereniging, sporttiener en sportverdienste van het jaar 2007. Alle sportverenigingen en individuele sportliefhebbers zijn van harte uitgenodigd op de huldiging die afsluit met het traditionele hapje en drankje. Inschrijven is wel noodzakelijk en kan op de sportdienst tot en met woensdag 6 december! (rel) Info: Sportdienst, Rie Voet, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, tel. 03 340 19 51, fax. 03 340 19 66, e-mail: sport@hoogstraten.be

Brigitte & Han liepen de Marathon Du Medoc Erevoorzitter Karel Versmissen en voorzitter Paul Van Merode deelden de aandenkens uit ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de Veloclub.

Veldtoertocht geplaagd door stormweer HOOGSTRATEN - De Lustige Wielrijders hadden zich zoals altijd weer uitstekend voorbereid op hun veldtoertocht, die dit jaar plaatsvond op 11 november. In de lokalen van het Klein Seminarie hadden zij een immense cafetaria ingericht, buiten was er een grote ‘fietscarwash’, er waren douches, … Kortom, niets werd aan het toeval overgelaten. Toch kreeg men heel wat tegenslagen te verwer-

ken. Op het uur dat normaal gezien de meeste mensen vertrekken, gingen de hemelsluizen open en ook de wind blies met alle kracht. Daarnaast had men pech dat er ook in enkele naburige gemeentes gelijkaardige tochten doorgingen en tot slot werden er door de wind (en misschien ook door enkele omwonenden van het parcours) pijlen afgetrokken, die nog in allerijl hersteld moesten worden. (dh)

Het artikel las u in de vorige maand, de foto van Brigitte & Han had u nog tegoed! De Veloclub kan altijd rekenen op haar trouwe helpers. Op de foto zie je de ‘bike wash’, die gezien het gruwelijke weer echt geen overbodige luxe was. 55


SPORT

Marathon Amsterdam en Etten-Leur Zondag 21 oktober stond de ING Amsterdam Marathon op het programma met start en aankomst in het indrukwekkende Olympisch Stadion. Ongeveer 8000 atleten ondertekenden het wedstrijdblad waarop meer buitenlanders dan Nederlanders genoteerd stonden. Jef Jacobs (Meersel-Dreef, 3.38.19), Marc Van Alphen (Meersel-Dreef, 3.38.19) en Harrie Hendrickx (Meerle, 4.11.23) vertegenwoordigden onze

regio. Een week later een hoop Hoogstraats volk naar de hele en halve marathon in Etten-Leur, een wedstrijd die traditiegetrouw op het laatste weekend van oktober betwist wordt .Een gezellig loopgebeuren waarbij de organisatie kiest voor een wedstrijd waarin iedereen loopt voor de sport en niet voor het geld, maar waar elk jaar toch een aantal toppers present tekenen. (rel)

Uitslag Marathon (42,195 km) Jef Jacobs (Meersel-Dreef, 3.41.22) Jan Kesteloot (Hoogstraten, 4.04.58) Halve marathon (21,097 km) Rob Kimenai (Minderhout, 1.35.16) Carla Van Aert (Meer, 1.49.01) Ronald Bastiaansen (Meersel-Dreef, 1.49.18) Pierre Nagtzaam (Meersel-Dreef, 1.53.29) Jan Oomen (Meerle, 1.56.49) Ria Daamen (Minderhout, 1.56.59) Jos Verhoeven (Meer, 1.59.24) Hilde Hillen (Meer, 1.59.25) Frank Tilburgs (Meer, 1.59.28) Rita Van Gestel (Meer, 1.59.29) Lut Bastiaansen (Hoogstraten, 2.05.07) Nico Daems (Meersel-Dreef, 2.06.07)

Frans Baeten uit Wortel 45 jaar scheidsrechter

TUINMACHINES STOFFELS Minderhoutdorp 4 • 2322 Hoogstraten • Tel. 03 314 41 15 • Fax. 03 314 14 20 www.stoffels-paulussen.be • info-@stoffels-paulussen.be

Koers op rollen De tweede editie van deze koers op rollen georganiseerd door WTC Papillon Minderhout kende een meer dan bevredigende belangstelling en mochten de inrichters rekenen op de steun van heel wat sponsors. Voor de deelnemers was meedoen belangrijk, maar op de transpirende gezichten kon je duidelijk aflezen dat er meer op het spel stond dan alleen maar prestige. Twintig ploegen samengesteld uit telkens twee renners maakten er twee uiterst sportieve avonden van vol ambiance. (rel) 56

Op 10 december 1962 floot Frans Baeten uit Wortel zijn allereerste voetbalmatch. Het was de wedstrijd ‘kadetten Merksplas - Dosko’. Op 15 december 2007, meer dan duizend wedstrijden later, zal Frans opnieuw in Merksplas zijn laatste wedstrijd leiden, ‘reserven Merksplas - Sint-Lenaarts’. In de volgende editie van De Hoogstraatse Maand (januari 2008) lees je meer over Frans “Suske” Baeten.


g i l d e n l ev en & sch u t t er sn i eu ws Frans Snijders, tel. 03/322.96.00, email: franssnijders@scarlet.be

Feestschieting Senioren In het Verbond van de Sint-Jansboog bestaat er een seniorenwerking. Zij bouwden een eigen schutterscompetitie uit. Over een gans zomerseizoen worden de punten geteld voor de rozenprijs, de algemeen kampioen en de clubkampioen. De Sint-Jorisgilde uit Minderhout legde beslag op alle drie de eretekens. Tijdens deze feestschieting zou uitgemaakt worden wie dit seizoen de trofee van de rozenprijs en de titel van algemene kampioen mee naar huis zou nemen. Zoals het voorbije jaar was het ook nu weer heel spannend. Voor de rozenprijs waren er drie gegadigden die slechts een verschil kenden van twee punten. Het zou gaan tussen Robert Martens, Frans Tackx en Jan Lenaerts. Het was uiteindelijk Jan Lenaerts die de rozenprijs op zijn kast mocht zetten met 24 schoten in de roos gevolgd door Robert Martens en Frans Tackx met elk 23 rozen, verder Jan Stoffels 21, Adriënne Van den Langenberg 20, Ron Verdonck 19, Jac Roos 16, Jules Peeters 15, August Vermeiren 14 en Marcel Floren met 13 rozen.

De algemene kampioen zou bijna zeker Jan Stoffels worden, maar… Frans Tackx zag zijn kans schoon en schoot 35 punten bijeen zodat hij alsnog Jan van de eretitel hield met een totaal van 229 punten. Een overzicht: Frans Tackx 229 punten, Jan Stoffels 227, Robert Martens 226, Adriënne Van den Langenberg en Ron Verdonck elk 223, Jules Peeters 221, Jac Roos en August Vermeiren elk 216, Armand Fleerackers 205 en Jan Lenaerts 201 p. Het clubkampioenschap stond al vast voor de laatste schieting. Doordat Wortel en Castelré dit seizoen geplaagd werden door ziekte en afwezigheid ging de clubtrofee voor de tweede maal op rij naar Minderhout met een totaal van 1163 punten, Castelré volgde met 1133 en Wortel eindigde met 1003 punten Ook dit jaar werd er afgesloten met “spek en eieren” en kan er weer uitgekeken worden naar een volgend seizoen. (Rinus V.)

Millenniumdoelstellingen Maar liefst 191 landen ondertekenden in het jaar 2000 een akkoord om tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren. Dit noemt men de millenniumdoelstellingen: 1 armoede en honger halveren, 2 alle kinderen naar de basisschool, 3 gelijke kansen voor mannen en vrouwen, 4 kindersterfte terugdringen, 5 moedersterfte met ¾ terugdringen, 6 HIV / AIDS en malaria bestrijden, 7 veilig drinkwater en een gezond milieu en 8 een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling.

57


GLUREN BIJ DE BUREN Bluegrassmuziek te Rijkevorsel

‘4 Wheel Drive’ in The Singer Op vrijdag 7 december om 21 uur speelt de Europese bluegrassformatie ‘4 Wheel Drive’ een concert in The Singer te Rijkevorsel. ‘4 Wheel Drive’ bestaat uit vijf prominente bluegrassmuzikanten uit drie verschillende Europese landen: België, Duitsland en Nederland. De Belgische muzikant in het rijtje is Jan Michielsen, van de vroegere bluegrassgroep Smoketown Strut. De andere muzikanten zijn Joost Van Es (viool), Edu

Grin (mandoline) uit Nederland en Jürgen Biller (banjo) en Alfred Bonk (bass) uit Duitsland. Een echt Europees gezelschap dus. Bluegrassmuziek onstond in de jaren ’40 in het zuiden van de US toen de volksmuziek van vooral Engelse en Ierse immigranten in contact kwam met de zwarte jazz, blues en gospelmuziek van de Afrikaanse slaven. De Ierse muziek weerklinkt in het virtuoze banjo, mandoline en vioolspel -

de indringende close-harmonyzang komt uit de gospelmuziek - en de jazz- en blueselementen worden hoorbaar in een stuwend en opzwepend ritme. Het genre wordt dan ook soms ‘folkmuziek in overdrive’ genoemd. De Europese successtory van 4 Wheel Drive begon in 2000 met hun eerste CD ‘No Doubt About It’, die zeer goed onthaald werd, ook in the States waar ze een ‘highlight review’ kreeg in het grootste Amerikaanse bluegrassvakblad ‘Bluegrass Unlimited’. Sindsdien heeft deze groep op heel wat prominente Europese roots- en folkfestvals gespeeld. In 2003 werden zij op het European World of Bluegrassfestival verkozen tot beste Europese bluegrassgroep en mochten ze Europa vertegenwoordigen op het prestigieuze Amerikaanse ‘World of Bluegrassfestival’ in Louisville, Kentucky. Bovendien wonnen zij zowel in 2006 als in 2007 de ‘European Audience Popularity Award’. De groep maakt ook deel uit van de theatershow ‘Country Road’ die reeds vijf jaren in de Nederlandse theaters loopt. 4 Wheel Drive slaagt er in het publiek te begeesteren met hun virtuoos spel, hun publieksvriendelijk repertoire en hun uitgekiende choreografie voor slechts één microfoon. In 2007 verscheen hun tweede cd ‘Another Town’. Kaarten voor dit unieke concert kunnen gereserveerd worden op volgend emailadres: luc.de.vrij@telenet.be of telefonisch op het nr. 03/314.74.28. Website 4 Wheel Drive: www.4wdmusic.com Website The Singer: http:// www.ajazzexperience.be/

Merksplas krijgt een arboretum In de omgeving van “de kleine boerderij” aan de Ossenweg te Merksplas worden al vele jaren plannen gesmeed voor de aanleg van een arboretum. In de loop van de volgende weken zal er begonnen worden met de voorbereidende werken. Een arboretum is een plantentuin met de nadruk op houtige gewassen, dus vooral met bomen en struiken. Er staan plantencollecties uitgeplant en die worden goed gedocumenteerd en benoemd, zodat elke bezoeker er iets van op kan steken. Maar een arboretum is ook en vooral een mooie tuin, waarin ook de niet wetenschappelijk geinteresseerde wandelaar een aangenaam moment kan doorbrengen. Dit wordt in dit geval niet anders. Jan Oprins, in de plantenwereld geen onbekende, is van kindsbeen af geobsedeerd door de natuur. Planten verzamelen en vermeerderen zit hem in het bloed. Zijn hobby werd zijn beroep en als kweker en liefhebber werden in dertig jaar intensief collectioneren heel interessante collecties bijeen gebracht. Naast een zeer groot assortiment bomen en struiken, verzamelde hij ook heel wat vaste planten en bloembollen, van over de hele wereld.

58

Vele jaren werd gezocht naar een geschikte locatie om deze collecties voor de toekomst te vrijwaren. Na lang overleg met de betrokken instanties is dit nu gelukt. Op gronden van de Kolonie van Merksplas, waar sinds jaren al bomen gekweekt worden, zal binnenkort begonnen worden met de voorbereidingen, zoals grondwerken en aanleg van waterpartijen en meanderende beekjes. Dit alles past perfect in het kader van wat de overheid met deze omgeving in gedachte heeft en wordt gerealiseerd met aandacht voor de ligging in een beschermd landschap. Met veel respect voor de natuur zal een globale inheemse omgeving gecreëerd worden, naast en rond de groepen van exotische planten. De bedoeling is om de tuin open te stellen voor het publiek. Jan Oprins wil iedereen in de mogelijkheid stellen om een aantal prachtige natuurelementen zelf te komen bekijken. Het is echter niet de bedoeling om een grote economische activiteit te ontwikkelen. Wel moet het geheel op termijn zelfbedruipend worden en zelf dus inkomen genereren om het voortbestaan van de realisatie te verzekeren. Om het project helemaal uit te werken, wordt gerekend op een periode van 6 à 10 jaar. Er zal zo vlug mogelijk begonnen worden met het planten.

Het spreekwoord zegt immers: “Boompke groot, planterke dood”. Inderdaad zullen vele van de aan te planten bomen pas over enkele tientallen jaren op hun mooist zijn. Het wordt een project voor de toekomst.

Cantorij Achtel en haar dirigent in de bloemetjes ACHTEL - In het najaar van 2007 vierde de Cantorij Sint-Antonius Achtel haar 35-jarig bestaan. Het werd een groot feest met alles erop en eraan. Haar dirigent, dhr J. den Haerynck, ontving van de bisschop van Antwerpen de “diocesane orde van verdienste met goud” voor zijn onverdroten inzet voor de liturgische verzorging van de vieringen al de voorbije jaren. Op bijgaande foto de dirigent tijdens zijn dankwoord aan al de koorleden en in het bijzonder aan deze van het eerste uur, die blijven volhouden. (Linda Bolckmans)


JONG GEZEGD

JOLAN ZEGT Jolan Standaert (17) is zesdejaarsleerling aan het Klein Seminarie. Hij probeert zijn pas ontdekte interesse in het bos op u over te brengen. Het kleurenpalet van de bomen heeft zich de laatste maanden weer verrijkt. Een bleek zonnetje en slepende buien laten ons merken dat het herfst is. Het bos roept om bezoekers. In november was ik de verantwoordelijke voor een ‘groene’ activiteit van ‘De Groene Sokjes’, een kleine club jongeren die maandelijks een ecologische of samenlevingsgerichte activiteit organiseren in Hoogstraten (zie: ‘Jong gezegd’ van oktober). Wortel-Kolonie was hiervoor de ideale plek. Ik moet toegeven dat ik slechts weinig van bomen en planten weet, maar met wat opzoekwerk en de nodige dosis studie kon ik wel een mooie tour in elkaar flansen. En zo gebeurde het dat ik met een tweetal determinatietabellen de kolonie introk. Het was geweldig om rond te dwalen en als klein kind op zoek te gaan naar paddestoelen. Ze stonden er in alle kleuren en maten, als je maar goed genoeg keek. Het ging van ienieminiekleintjes tot kolossen van 30 centimeter hoog. Maar hun namen? Geen idee. Bomen determineren is één ding, de bladeren hebben duidelijk verschil-

Het concept is gekend. Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint een boekenbon van 12,5 euro. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Dus wie wil meespelen geeft de naam van het kopje en zijn eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of via een e-mail: redactie@demaand.be Maar vergeet niet naam en adres te vermelden. Zie ook www.demaand.be

lende kenmerken en de stammen ook, maar bij de determinatie van de paddestoelen kwam ik vast te zitten. De verschillen zijn vaak subtiel en om deze als leek aan de hand van een boekje vast te stellen is moeilijk. Op een gegeven moment was een vraag in de tabel of de stengel horizontaal of verticaal knakte en of er sap uit de hoed kwam als je hem scheurde. Ik hield het dus maar bij algemene informatie over de zwammen. Wel ben ik er in geslaagd om een heksenkring te vinden, een kring van paddestoelen. Vroeger dacht men dat op die plek ’s nachts heksen hadden gedanst en dat overal waar ze hun voeten neerzetten paddestoelen uit de grond schoten. Wij weten natuurlijk dat het komt omdat de paddestoelen uit een gezamenlijke zwamvlok groeien (een ondergronds netwerk van witte draadjes). In dit seizoen is de opvallendste boom in de Kolonie de Amerikaanse eik. Ze staan bijna overal en in de herfst kleurt de kruin plots rood. Als je vanaf de Grote Plaats naar de Kolonie rijdt, zie je naast de vroegere molen rechts een reeks vuurrode bomen, ze springen er uit. Hij is afkomstig van Amerika, die eik (zoals de naam al zegt), uit

Toelichting bij opgave deze maand Deze keer gaan we weer terug in de tijd en naar wij vermoeden zijn we nog nooit zover teruggegaan. Maar toch maken wij ons de bedenking dat het nu niet meer zou lukken om onze kinde-

het noorden van de VS en het zuiden van Canada. Daar zijn veel van deze bomen besmet met een schimmelziekte, overgedragen door kevers. Vandaar dat het hout bij transport naar Europa volledig ontschorst wordt zodat de ziekte niet mee de oceaan oversteekt. Na enkele wandelingen was ik genoeg voorbereid. Tijdens de rondleiding kon ik de geschiedenissen van de eiken uit de doeken doen, de eigenschappen van de Italiaanse populier aflopen en onze groep door het bos loodsen naar de heksenkring. Het moest natuurlijk interactief blijven. Ze kregen verscheidene opdrachten en vragen, als ze slaagden kregen ze punten en de winnaar mocht zich ‘de beste vriend van het bos’ noemen die dag. Zo was er de paddestoelenrace. Iedereen moest zoeken naar zwammen, groot of klein en als je er een vond kreeg je twee punten. Sommigen kregen ook een artikel over de eekhoorn of de processierups in de handen geduwd en moesten er dan wat later aan de groep iets over vertellen. Ik heb alweer wat bijgeleerd en ben alvast gemotiveerd om nog meer te leren, aangezien ik nog steeds een leek ben. Ik raad u trouwens aan om eens hetzelfde te doen, met of zonder boek. Een boswandeling doet altijd goed. (jst)

ren met das en hun beste kostuum aan naar de schoolfotograaf te sturen. De winnaar moet dus bij de ouderen onder ons gezocht worden. We veronderstellen dat ook zij ons blad lezen en graag met een bon naar de boekhandel trekken. Waag uw kans!

Uitslag van vorige maand Nog niet zolang geleden organiseerde “ErfgoedHoogstraten” een wandeling in Achtel welke op heel wat belangstelling mocht rekenen. Ook Hild Peeters uit de Achtelsestraat 95 te Hoogstraten was van de partij. Onze fotograaf kreeg haar in het vizier en zo komt het dat zij een boekenbon wint. Uit de 20 overige inzendingen, die ook allen Hild herkenden, trok een onschuldige hand de naam van Jos De Loose, Koestraat 10a in Minderhout zodat hij de tweede winnaar is van deze maand. Voor de overigen: volgende keer meer geluk!

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten 59


HALVE EEUW

1957

60


Een frisse neus halen wordt in deze periode een letterlijk gegeven. Maar er gaat dan ook niets boven een flinke wandeling in de natuur. Om ervoor te zorgen dat die natuur overleeft, mogen we niet lijdzaam toezien. Natuurpunt Markvallei probeert waar mogelijk de gaten te dichten. Dat begint aardig te lukken. We zijn dan ook met 75 000 gezinnen in Vlaanderen om er voor te zorgen dat wat ons rest ook zal blijven. Misschien mag Natuurpunt ook op Uw steun rekenen om die doelstelling te realiseren!

Madagascar en verre landen… Op vrijdag 30 november komt Afrika opnieuw aan de beurt. Tom Verschraegen, afkomstig uit Minderhout, maar al jaren aan het wennen in Limburg en zijn vriendin Kathleen Schols maakten een reis naar Madagascar. Tom laat de aanwezigen meegenieten van een onvergetelijke reis. Ze bezochten er twee nationale parken: Ankarafatsika en Andasibe. We maken kennis tijdens zijn lezing met de biodiversiteit van dit ongelooflijk eiland, ook al het ‘Galapagos’ van Afrika genoemd. Info: Wim Verschraegen (03 314 47 75). Gert Van der Hart laat op vrijdag 14 december een gevarieerd aanbod zien. Uit verschillende streken heeft Gert beeldmateriaal meegebracht. Gert Van der Hart is eigenaar van Globe Natuurreizen en toont zijn publiek beelden van plaatsen die hij met zijn reizen aandoet. Natuurlijk zullen Gambia en Senegal vertoond worden,

naast Oman, India, IJsland en Kirgystan. Het wordt een natuur/cultuur-programma. Zeker een boeiende reeks en misschien de aanzet voor een buitenlandse reis.

Zondagswandelingen De maandelijkse wandeling brengt de deelnemers op zondag 25 november naar Maxburg en het natuurgebied De Krochten, net over de grens. De wandelaars verzamelen om 9 uur aan de Vredesboom in Meer. De gids is Jack Govaerts (03 315 71 85). Ook zondag 23 december vertrekken we vanuit Meerdorp. De wandeling voert ons dan helemaal over de grens, naar het Nederlandse Zundert. In de Pannenhoef, een prachtig natuurgebied, kan iedereen de nodige energie opdoen om de laatste dagen van 2007 gezond en wel door te komen. Jack Govaerts verwacht de wandelaars om 9 uur aan de Vredesboom. Op 6 januari 2008 organiseert Natuurpunt Markvallei de Nieuwjaarswandeling. Bart Hoeymans, natuurwachter in de kolonie, leidt de wandelaars langsheen de mooiste plekjes van het domein en stoffeert de wandeling met leuke wetenswaardigheden. De wandelaars verzamelen om 9 uur aan de Klapekster. Daar wordt na afloop van de wandeling ook een nieuwjaarsdrink georganiseerd.

Voor rond de boom Natuurpunt Markvallei organiseert in samen-

werking met een aantal niet-commerciële organisaties een geschenkenbeurs in de Klapekster in Wortel-Kolonie. Op zaterdag 1 en zondag 2 december kan iedereen hier terecht om te snuisteren in allerhande (h)eerlijke koopwaar en misschien nog zijn/haar gading vinden om de leemte rond de boom of in de pantoffel op te vullen. Zaterdag van 14 tot 18 uur en zondag vanaf 10 uur is de geschenkenbeurs vrij toegankelijk. Organisaties die alsnog willen aanwezig zijn op de beurs, nemen best contact op met Drej Oomen (03 315 02 45).

JNM Op zaterdag 1 december gaat JNM naar het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert. Ongetwijfeld heb je langs de kant van de weg al vele dode vogels of egels zien liggen. Heel dikwijls zijn dat verkeersslachtoffers die de klap spijtig genoeg niet overleefd hebben. Maar gelukkig loopt het voor niet elk van hen zo af! In Zundert is er namelijk het Vogelrevalidatiecentrum waar mensen gewonde, vergiftigde of zieke vogels naartoe kunnen brengen. Daar worden de dieren verzorgd en opgevangen tot ze sterk genoeg zijn om weer op eigen krachten verder te vliegen. Bovenop een heleboel dingen die we zullen bijleren over het leven van deze gevleugelde beestjes en wat daarmee kan misgaan, krijgen we de dieren daar ook in levende lijve te zien! Heb je alvast zin om er meer over te lezen: www.vrczundert.nl Inschrijven kan bij Leen (leenvandelm@hotmail.com / 0475 87 30 62) Deelname kost 1,50 euro per persoon voor de inkom en er is ook een winkeltje en een cafetaria. De deelnemers verzamelen om 13.45 uur aan de Vredesboom in Meer, met de FIETS! Ze worden terug verwacht omstreeks 17.15 uur in Meer.

61


AGENDA

MEER Zondag 2 december SINTERKLAAS komt op bezoek bij de Chiro aan het klooster.

HOOGSTRATEN

Zaterdag 15 december KERSTMARKT aan het klooster vanaf 18 uur, org. KWB.

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

Tot zaterdag 1 december TONEELAVOND over televisie-quiz, elke donderdag, vrijdag en zaterdag om 20 uur in zaal St.-Cecilia, org. toneelkring Tinello.

Vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 december KERSTWEEKEND van de Chiro in de parochiezaal.

Tot zondag 23 december TENTOONSTELLING ‘Kiekeboe 30’ in het stedelijk museum, woe. t/m zon. van 14 tot 17 uur.

Zondag 23 december WANDELING Pannenhoef, vertrek om 9 uur aan de Vredesboom, org. Natuurpunt Markvallei. 199

Donderdag 29 november THEATERMONOLOOG over Bijbelse vrouwen door Tine Ruysschaert om 20 uur in ’t Spijker, org. De Graanschuur. Vrijdag 30 november BV-VEILING in het HVV-stadion om 20 uur. Donderdag 6 december SINTERKLAAS Vrijdag 7 december KAARTAVOND in zaal Pax, org. KWB. Zaterdag 8 en zondag 9 december TENTOONSTELLING Gildenkunstwerken in lokaal Sint-Jorisgilde, Brouwerijstraat 2, van 13 uur tot 19.30 uur. Maandag 10 december CONCERT met The N.O. Train Jazzband in zaal Cecilia vanaf 20 uur, org. The N.O. Marckriver Jazzclub.

Laermolen in werking Zondag 9 en 23 december van 14 tot 16 uur en dinsdag 11 december van 19.30 tot 21.30 uur in de Molenstraat te Hoogstraten.

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 03 / 314.83.11 www.degelmel.be

Vrijdag 28 december KERSTCONCERT in de parochiekerk door koor en orgel. 10

Donderdag 13 december OPEN DOEK, film Shooting dogs, om 19.30 uur in het Klein Seminarie. GESPREKSAVOND over nieuw samengestelde gezinnen in zaal Pax om 20 uur, org. Gezinsbond. Zaterdag 15 december KERSTCONCERT met de Bob Boon Singers in de St.-Katharinakerk om 20 uur, org. Davidsfonds. Zaterdag 15 en zondag 16 december KERSTSHOPPING met Glühwein. LOS CAMARADOS – reünieweekend & tentoonstelling in café De Vélo, Peperstraat. Zondag 16 december KERSTCONCERT door kinderkoor Jubilate en dameskoor Marcanto om 15 uur in de kerk van het begijnhof. Dinsdag 18 december MARKT in het centrum van 8 uur tot 12.30 uur. KERSTFEEST in zaal Pax van 14 tot 18 uur, org. Ziekenzorg.

Kunstgalerie De Laro Tentoonstelling – Tot en met zondag 23 december: Jan Tregot met zeesculpturen en Louis Deconinck met wandreliëfs. Open: vrij., zat. en zon. van 14 tot 17 uur. De Lage Rooy 14, Meerle, tel. 03 315 00 11, www. delaro.com

MEERLE Zaterdag 8 en zondag 9 december TONEEL ‘Profijt voor iedereen’ door ’t Mjeels Parlement in de parochiezaal om 19.30 uur. Zaterdag 15 december KERSTMARKT in de kleuterschool De Klimtoren vanaf 17 uur.

Vrijdag 21 december PROEF- & VERTELAVOND over Trappisten en bier in zaal Pax om 19.30 uur, org. KWB.

Zondag 16 december KERSTCONCERT door het koor Sithemba in de parochiekerk om 14 uur, org. Kerststalcomité.

Zondag 23 december Met POEZIE naar KERSTMIS toe, van 10 tot 13 uur, in het Spijker, org. De Graanschuur.

Maandag 17 december KERSTMARKT in de kleuterschool vanaf 17 uur, org. De Klimtoren. BLOEDINZAMELING van 17.30 tot 20 uur in de voetbalkantine, Chaamseweg, org. Rode Kruis.

Dinsdag 25 december KERSTMIS

62

Woensdag 26 december BLOEDINZAMELING van 18 tot 20.30 uur in de lagere school, Terbeeksestraat, org. Rode Kruis.


MINDERHOUT

WORTEL

Zaterdag 15 december KERSTMARKT ‘binnen’ in de parochiezaal vanaf 17 uur, org. feestcomité Sint-Clemens.

Vrijdag 30 november LEZING over Madagascar door Tom Verschraegen om 20 uur in de Klapekster ((Kolonie 41), org. Natuurpunt Markvallei.

Zaterdag 22 december KERSTMARKT ‘buiten’ op het dorpsplein vanaf 17 uur, org. feestcomité Sint-Clemens.

200

Zaterdag 1 en zondag 2 december GESCHENKENBEURS in De Klapekster, Kolonie 41, zat. 14-18 uur & zon. 10-18 uur, org. Natuurpunt Markvallei. Zondag 9 december KERSTEVOCATIE in de parochiekerk om 10 uur, org. Parochie.

Di. & woe. gesloten Tot ziens An en Fran

218

Vrijdag 14 december LEZING ‘reisverhalen’ door Gert Van der Hart, in De Klapekster, Kolonie 41, om 20 uur, org. Natuurpunt Markvallei. Vrijdag 28 december KAARTAVOND in de parochiezaal, org. KWB.

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Woensdag en donderdag gesloten Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

MEERSEL-DREEF Vrijdag 14 december KERSTMARKT van 17 uur tot 20.30 uur in de basisschool ’t Dreefke.

RIJKEVORSEL RIJKEVORSEL Vrijdag 7 december BLUEGRASS met ‘4 Wheel Drive’ om 21 uur in The Singer, info: www.ajazzexperience.be

Zondag 16 december SINT-LUCIAviering in de St.-Luciakapel, Meersel, om 14 uur, org. St.-Luciacomité. Maandag 24 december MIDDERNACHTMIS in de paterskerk, kerstavond opgeluisterd door het Mariazangkoor. Dinsdag 25 december KERSTMIS – kinderviering in de paterskerk om 10.30 uur. Woensdag 26 december KERSTCONCERT door de fanfare ‘Voor Eer en Deugd’ om 10.30 uur in de paterskerk.

Bouwpremie Voor allerlei bouwwerken kan je premies bekomen maar je moet ze zelf wel aanvragen. Bovendien kan het premiebeleid wijzigen. Een handig hulpmiddel hierbij is de website www.premiezoeker.be Op deze website kan je per gemeente allerlei mogelijkheden vinden.

Evenementenkalender 2008 De dienst voor toerisme is bezig met het samenstellen van een evenementenkalender voor 2008. Alle verenigingen kunnen hiervan gratis gebruik maken. Alle evenementen die openstaan voor het grote publiek kunnen hierin vermeld worden.

198

63


BRAND/ONGEVAL

100

TANDARTSEN Wachtdienst Kempen Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u. Wild & Gevogelte

STOFFELS Kip aan ‘t spit

APOTHEKERS

bvba

din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144

Minderhoutsestraat 54 2322 Hoogstraten Dond.avond: 19.00-22.00 u., zon- en maandag gesloten

77

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u, tel. 014 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 - 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Heidi Janssen 0495.10.44.12, Els Koyen 0476.43.07.55 en SoďŹ e Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lieve Roos 03.314.58.76 - 0474.67.73.50, Sonja Verheyen 0476.31.14.41 en Nadia Benkirane 03.314.17.31 - 0474.32.28.10. Lou Van Bouwel 03.314.41.50 - 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68 - 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85 - 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Anja Krols 014.70.42.72 en Kathelijne Adams 03.309.27.84. Joris Buyle 03.314.13.08 / Kris Saenen 03.314.24.39 / Johan Adams 03.314.17.31.

64

Van 23 tot 30 november: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50. Van 30 november tot 7 december: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 57 24. Zaterdagvoormiddag 1 december: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 57 24. Van 7 tot 10 december: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73. Zaterdagvoormiddag 8 december: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73. Van 10 tot 14 december: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 03 314 62 25. Van 14 tot 21 december: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014 63 31 66. Zaterdagvoormiddag 15 december: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03 314 60 04. Van 21 tot 28 december: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74. Zaterdagvoormiddag 22 december: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74. Van 28 december tot 4 januari: APOTHEEK BIOPHARM, Meerledorp 46, Meerle, tel. 03 315 73 75. Zaterdagvoormiddag 29 december: APOTHEEK BIOPHARM, Meerledorp 46, Meerle, tel. 03 315 73 75.

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34

203 EH

HLNHQ WUDSSHQ PDDWPHXEHOV

zaterdag open ]RQGDJ RSHQ zondag gesloten

weekdagen op afspraak ZHHNGDJHQ RS DIVSUDDN

Uitgeverij

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op donderdag 27 december. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 12 december. Tot zondag 16 december kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten

www.demaand.be e-mail: jozef.schellekens@skynet.be Redactie - tel.&fax: 03 314 55 04 Administratie: 03 314 51 03 Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.