november 2007 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 23 NR. 271 NOVEMBER 2007 PRIJS: 2,10 € AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

Verdwijnt er nog meer landbouwgrond?

Bevrijders en slachtoffers niet vergeten.

WIN

ATIS EEN GR AART K M O K IN ET VOOR H AN EN V OPTRED

ARK

EL OP KIJK SN AND.BE EMA WWW.D

PONYkampioenen in onze gemeente

www.demaand.be

EEN MAN VAN VEEL LETTERS

JEROEN OVERSTIJNS

(DE STANDAARD DER LETTEREN)

&

NEGEN LEZERS OVER

BOEKEN LEZEN


Raar volk

COLUMN Deze tekst is ’s morgens om vijf uur ontstaan; al dromend van een fietstocht langs de Mark tussen Meer en Ginneken. Dat verklaart misschien enigszins de vreemde structuur van het verhaal. Iedereen kent waarschijnlijk het gezegde: Als het in Parijs regent, dan druppelt het in Brussel. Hiermee bedoelt men meestal bepaalde beslissingen van onze overheid die men in navolging van Frankrijk ook bij ons wil nemen. Maar op het terrein van landbouw, natuur en milieu zou men ook kunnen zeggen: Als het in Holland regent, druppelt het later in Vlaanderen. Waarom? Vanaf de jaren vijftig in de vorige eeuw werd de ruilverkaveling in Nederland een belangrijk onderdeel van het landbouwbeleid. Ruim de helft van het totale landelijke gebied ging op de schop. Een zelfde ontwikkeling zien we in Vlaanderen vanaf de jaren zeventig. De percelen worden groter en eenvoudiger van vorm, de grachten breder en dieper voor een goede ontwatering, rechte wegen en beken en ook het weiland in de valleien moet nuttig zijn voor de landbouw. Het beste voorbeeld dat wij hier kennen is de herinrichting van de Markvallei. De rivier wordt

breder en dieper, grote meanders verdwijnen en de aanpalende gronden worden gedraineerd. Om te beletten dat Breda na hevige regen zal overstromen, worden er een aantal stuwen gebouwd zodat men het niveau kan regelen. Het heeft heel veel geld gekost! Zo’n kwart eeuw later zijn de inzichten weer gewijzigd. De landbouwproductie is zo sterk toegenomen dat men eigenlijk te veel landbouwgrond heeft en te weinig mooie landschappen. In Nederland mogen de rivieren weer meanderen en vele hectaren landbouwgrond laat men onbewerkt liggen. Op veel plaatsen wordt de cultuurgrond verwijderd om verwildering mogelijk te maken. Zelfs ontpoldering is bespreekbaar. Fiets maar eens van Meersel-Dreef naar Breda en je ziet het. De werken zijn al uitgevoerd. Maar ook in de Noorderkempen is deze nieuwe zienswijze nu doorgedrongen. We gaan hier en daar wat meanders van de Mark herstellen maar we zitten nog met die vervelende stuwen. Hoe geraken de vissen uit Nederland nu aan het kasteel van Hoogstraten? We halen grote vrachten stenen uit de Ardennen en hier en daar bouwen

we vistrappen. Zo zijn dan toch de voornaamste fouten van de vorige generatie weer hersteld. Het heeft heel veel geld gekost! Waarom kijken we zo graag naar onze noorderburen? Uit familiegeschiedenissen blijkt dat veel ondernemende ‘Hollanders’ voorouders hebben in het zuiden. Op het einde van de 16de eeuw en in het begin van de 17de eeuw trokken heel veel bekwame mensen uit Vlaanderen en Brabant naar Zeeland en Holland, op de vlucht voor de Spaanse furie. Veel ‘Hollanders’ zijn dus nakomelingen van onze emigranten. Daarom vinden we hen misschien zo goed. Is dat ook een deel van de verklaring waarom veel Nederlanders, in het laatste kwart van de vorige eeuw, een sterke drang hadden om hier bij ons te komen wonen? En waarom ze toch zo graag Franse woorden gebruiken? Het laatste nieuws uit Brussel (EU) ook vernomen? Dat van die braakliggende gronden was misschien geen goed idee. We moeten meer graan hebben en vooral ook oliehoudende zaden. Dus boeren, begin maar te ploegen. Het zal weer wel economisch verantwoord zijn. Raar volk! (js)

Visuele rust als de maaiers zijn geweest

2


Jeroen Overstijns, De Standaard der Letteren Elke week met een pak boeken onder de snelbinder naar huis Begin november, het boek heeft dan traditioneel weer een prominente plaats in de media. Het Andere Boek is net voorbij en de Boekenbeurs opent volgend weekend de deuren voor tienduizenden boekenliefhebbers. Kranten, weekbladen, televisie, radio, allen brengen ze boeken en schrijvers prominent naar voren. Volgende week wordt de winnaar van de AKO-Literatuurprijs bekendgemaakt, een van de meest prestigieuze prijzen die een Nederlandstalige schrijver te beurt kan vallen. Over boeken, daar kan je met vele mensen een boom over opzetten. Niet dat die vele mensen niets interessants kunnen vertellen - kijk maar op de volgende pagina’s - maar we gingen toch op zoek naar een bredere kijk. Naar iemand die heel dicht bij boeken staat en niet alleen bij de boeken in zijn eigen boekenkast of op zijn nachttafel. Maar die het ‘boekenvak’ dagelijks en van dichtbij meemaakt. Dus trokken we naar Brussel, naar Jeroen Overstijns, (ex-)hoofdredacteur van De Standaard der Letteren, één van de meest toonaangevende literaire magazines. Omdat hij ontzettend veel van boeken en schrijvers weet. Omdat hij in de jury van de eerder genoemde AKO-prijs zit. En ook omdat hij van Minderhout is en daar misschien wel de basis ligt van zijn ‘boekenwijsheid’. DHM: Waar komt Jeroen Overstijns vandaan? Ik ben geboren in Merksem, mijn ouders woonden toen in Wuustwezel, maar ben opgegroeid in Minderhout. Mijn ouders werkten toen in Nederland, mijn pa had er gestudeerd. Ze huurden in Wuustwezel en wilden graag in de grensstreek een huis of een stukje bouwgrond kopen. Dat vonden ze op de Castelréweg in Minderhout, toen nog het einde van de wereld. Mijn ma vertelde dat ze eerst wel twijfelde om daar te bouwen: “Er lag zelfs nog geen riolering”. Ze kwamen uit het Brabantse (Leuven en Tienen), dat heel wat meer verstedelijkt was. Ik was vier

toen en heb eigenlijk nauwelijks herinneringen aan daarvoor. De Castelréweg en de Markwijk, Minderhout en Hoogstraten, dat zijn de plaatsen van mijn jeugd. Ik herinner me de kleuterschool in Minderhout, heel dichtbij. Ik ging er via het ‘padje’ naartoe, dat padje was onze verbinding met het dorp. Onlangs ben ik daar nog eens gaan joggen en het padje is er nog steeds. Het was er goed wonen, al was het echt wel veraf van alle stedelijke dingen. Gelukkig is Hoogstraten zelf ook wat stedelijker geworden sindsdien. De Castelréweg was toen echt een uithoek van het land. Vanuit mijn slaapkamer zag ik weiden en de Mark. Nu zijn de mensen in Hoogstra-

Broer Bram en Jeroen Overstijns in hun jonge jaren.

ten ook een stuk rijker geworden. Veel grotere huizen, minder boerderijen. Dat is natuurlijk geleidelijk aan gekomen, toen ik hier jong was, merkte ik die veranderingen alleen veel minder. Dat zie je pas als je er weg bent. De tijd dat ik in Minderhout naar de lagere school ging, had je in het dorp nog gewoon alles: bakker, kruidenier, een parochiezaal die het centrum van het sociale gebeuren was en niet te vergeten de bibliotheek. Dat was voor mij belangrijk. DHM: Toen al? In de Markwijk werd gevoetbald en buiten gespeeld. Ik deed dat ook, maar ik zat ook heel graag binnen in een boek te lezen. Daarbij, goed voetballen kon ik toch niet. Boeken waren er al heel vroeg bij. Mijn ma had voor mij al een bibliotheekkaart - toen nog in Wuustwezel - voor ik kon lezen. Ik ging met haar mee en terwijl zij haar boeken uitzocht, zette ik mij op de vloer met een boek. Eender welk, dat hoefde geen kleuter- of prentenboek te zijn. Dat kon gewoon een leesboek zijn, daar bladerde ik in en keek naar de lettertjes. Toen we in Minderhout kwamen wonen, had ik direct een kaart van de bib, bij meester Peeters. Later ook een van Meer bij Jan Brosens en van Hoogstraten. De bib is altijd heel belangrijk geweest in mijn jeugd. Ik had geen geld om boeken te kopen, dus de bib was de redding. Wat ik nu met boeken heb, dat heb ik grotendeels aan die bibliotheken te danken. En als ik terugkijk, hadden ze zelfs in Minderhout een heel mooie collectie. Al denk ik dat het toen zelfs nog een parochiebibliotheek was, er stonden toch zo’n ronde stempels in de boeken.

3


JEROEN OVERSTIJNS nieuw en actueel en je kon er wat over opvangen op radio of televisie en in de kranten. Voor mij was dat een inspiratie, ik moest dat allemaal gelezen hebben. Nu was heel de collectie in de Hoogstraatse bib van hoge kwaliteit en de mensen die er werkten waren bijzonder vriendelijk en behulpzaam. Stimulerend, er was eigenlijk geen enkele drempel om er te komen als jonge gast. Zo vond ik er alles wat ik toen hebben wilde. Elke week reed ik met een nieuw pakje boeken onder mijn snelbinder naar huis.

17 jaar DHM: Wat las je in je jonge jaren? Eigenlijk alles. Eerst jeugdboeken: Pietje Bell, Dick Trom, De Tweeling, die echte jeugdreeksen. Enid Blyton was toen enorm populair, met de serie De vijf. Een grote serie, al lang voor mijn tijd geschreven. Maar ik verslond ze. Thuis vonden ze lezen belangrijk, zie mijn ma die mij een bibkaart gaf op mijn derde. Mijn ouders vonden dat even belangrijk als andere dingen die ze ons meegaven, maar ook niet belangrijker. Ze hebben het niet gepusht, maar vonden het vanzelfsprekend dat literatuur er bij hoorde. Thuis was ik al rap de hevigste lezer, blijkbaar zat het in mij. Een natuurlijke interesse. Ik vond er plezier in, de bib was een fantastische plaats voor mij. Zeker toen er ook strips kwamen. Ik was een stripfanaat en vermits ik te weinig zakgeld had om er veel te kopen, konden er in de bib nooit genoeg zijn. DHM: Hoe ben je aan de volwassen lectuur begonnen? Die overschakeling is geleidelijk gegaan en op een moment dat anderen van mijn leeftijd de boeken net achter zich lieten. Op 14-15 jaar haken veel jongeren af, zij die verdergaan ontdekken dan meestal de volwassen lectuur. Ik herinner me dat ik toen kennis maakte met schrijvers als Clem Schouwenaers, Aster Berkhof en Agatha Christie. Als ik dat nu herlees, vind ik ze bijna onleesbaar, maar toen sprak me dat heel hard aan, het was heel toegankelijke lectuur. Daarmee kon ik heel gemakkelijk de overgang maken van dikke jeugdboeken, waar ik toch uitgroeide, naar de volwassen lectuur. Ik was heel nieuwsgierig naar wat er daar nog allemaal was. Ik heb er nooit over nagedacht dat het lezen voor mij over zou gaan. DHM: Reikte de school op dat gebied wat aan voor jou? In de middelbare school kwamen de verplichte leeslijsten. Ik vond dat niet erg om te lezen, maar merkte dat klasgenoten naar mij kwamen en vroe-

4

gen: “Jeroen, wat is de dunste? En wat staat er in, en kunt ge daar geen samenvatting van geven?”. Ik dacht, jongens doe toch een beetje moeite, één boek per jaar, dat is toch echt niet erg. Maar sommigen hadden er echt een hekel aan en ik merkte dat ik op dat gebied anders was. Dan waren er natuurlijk ook leraars die je wat beginnen aanreiken. John Vervoort bijvoorbeeld. Die gaf thrillers te lezen. Met het gedacht dat je met een spannend boek de leerlingen over de kloof kon helpen, om de dreiging te stoppen met lezen te overbruggen. Ik las die thrillers graag en begon toen zelf ook andere boeken te zoeken. Ik herinner me dat John ons een stuk liet lezen en vertalen uit Libra (De Weegschaal) van Don DeLillo, een half verzonnen biografie van de moordenaar van JF Kennedy, dat toen net uitkwam. DeLillo is een van de belangrijkste Amerikaanse schrijvers van het einde van de 20e eeuw, maar die op de officiële leeslijsten nog niet voorkwam. Ik kende die man niet en begreep van die tekst niet alles, maar door het te vertalen was mijn interesse gescherpt en ben ik het boek in het Nederlands gaan lezen. Ik weet nog dat ik het moeilijk vond en toch fascinerend. Maar zo raakte ik langzaam op weg en bleef ik nieuwsgierig naar boeken. DHM: Waar haalde je inspiratie voor je leesvoer? Niet alleen vond ik inspiratie in de verplichte leeslijsten, maar was ondertussen ook lezer geworden van de Standaard der Letteren (DSL). Natuurlijk begreep ik daar veel dingen nog niet van, maar het was voor mij een eerste stap in de aanlokkelijke wereld van volwassenen. In zo’n boekenbijlage werd o.m. veel aandacht gegeven aan de literatuurprijzen. En als een schrijver dan de AKO-literatuurprijs had gewonnen ging ik in de bib op zoek naar zijn boeken. Ook het rek met nieuwe boeken in de bib vond ik schitterend. Veel mensen liepen er aan voorbij, op weg naar iets wat ze al kenden. Wat op het rek stond was

DHM: Had je geen probleem om dat vele lezen te combineren met de studie? Bah, eigenlijk niet. Wat ik nu met boeken heb, dat heb ik grotendeels aan die bibliotheken te danken. Maar ik had geen moeite met leren, was geen uitblinker, maar kon het wel baas. Er bleef voldoende tijd over om te lezen. Ook voor andere dingen trouwens. Ik ben gedurende 12 jaar met heel veel plezier naar het IKO gegaan. Geen groot talent, maar ik vond het allemaal zeer inspirerend. Zoals toneel ook. Dirk van Dorselaar, regisseur van schooltoneel op het Klein Seminarie, gaf me een kleine rol in een stuk van Shakespeare, Midzomernachtdroom. Niet dat ik meteen een grote acteur was, maar dat was zo’n plezant iets om mee te maken. Dat kon dus ook met tekst. DHM: Germaanse, een logische studiekeuze zouden we denken. Ja, daar zat natuurlijk een zekere logica in. Ook het PMS wees in die richting. Het was voor mij een leuke ontdekking dat je dingen die je leuk vond, Nederlands en Engels, kon gaan studeren, dat er zoiets bestond als Germaanse. Wel wist ik meteen dat ik geen les wilde geven, ik wou er iets anders mee doen. DHM: Heb je nieuwe dingen ontdekt tijdens de studie? Ik heb niet het gevoel dat ik in Germaanse zelf nieuwe dingen heb ontdekt over de literatuur. Leuven, dat was overweldigend. In Hoogstraten waren het IKO en de Cahier de Brouillon voor mij het hoogste. In de stad, daar was er enorm veel te doen, een overweldigend aanbod. En dan bedoel ik niet de cafés, want die vind je overal. Maar studentenparticipatie, beleid, cultuur, de studentenkrant Veto… DHM: De klassieken gelezen? Ach, de klassieken. Neen, voor een deel heb ik die niet gelezen, de ‘Russen’ bijvoorbeeld. Maar dat hoeft volgens mij niet. Er bestaat zo een idee van een klassieke canon, ik ben het er niet mee eens. Lees wat er nu leeft, lees wat je graag leest. Ik herinner me nog die leeslijsten in de middelbare school, met Jos Vandeloo en Ward Ruyslinck. Van die lijsten waarvan ik nu zeg, in godsnaam geef dat toch niet aan die jonge gasten. Zo saai. Ik heb ondertussen zelf ook Tjechov en Kafka gelezen, omdat ik dat zelf wou. Maar of je daar nu beter van wordt? Het enige dat lezen stimuleert, is dat je er plezier aan beleeft. DHM: De stiel, ook een logisch vervolg? Achteraf bekeken, is dat al vroeg begonnen, lang


JEROEN OVERSTIJNS voordat er keuzes moesten gemaakt worden. Soms merk je van iets dat je toevallig doet, dat is tof. Ik had dat met dat toneel en ook en vooral met het schrijven voor het leerlingenblad in het Klein Seminarie De Komaf. Dat is ook een ‘soortement’ journalistiek. In Leuven ben ik na een tijd beginnen meewerken aan het studentenblad Veto. Op het einde van mijn studies begon ik eerder toevallig met recensies schrijven voor de DSL. Maar daarmee wist ik absoluut niet dat ik later in de journalistiek zou terechtkomen. Dat was nog veel te vroeg. Hoewel, toen ik hier in het begin op de redactie werkte, kwam ik iemand tegen die met mij gestudeerd had en die zei: “Ha Jeroen, ik wist dat jij hier terecht zou komen”. Zij vertelde dat ik in het 2e jaar Germaanse tijdens een seminarie een stelling moest verdedigen en dat de docent toen gezegd had: “Jij moet journalist worden, jongen”. Ik was dat allang vergeten, maar zij wist dat nog. Na mijn studies ben ik blijven recensies maken voor DSL, als bijberoep. Ik zag me dat nu eenmaal niet als dagtaak doen. Alleen thuis een hele dag lezen en daar dan een stuk over schrijven, dat zag ik helemaal niet zitten. Onlangs kwam ik Kurt Van Eeghem tegen en die zei: “Jeroen, wat heb jij toch een zalig beroep. Heel de dag boeken lezen en er af en toe een stukje over schrijven”. Ik heb hem geantwoord: “Kurt, ik denk dat de krant dat niet zou appreciëren, lezen doe ik na mijn uren en ‘s nachts!” Dus zocht ik een job. Eerst was ik een tijdje redacteur in het Vlaamse parlement, dan ging ik aan de slag bij uitgeverij Wolters Kluwer, gespecialiseerd in uitgaven voor professionals, eerst als redacteur, later als uitgever. De laatste jaren werkte ik er als marketing manager. Een harde commerciële job. En ik deed dat geweldig graag. Veel mensen zien dat niet in mij en die denken: “Jeroen zit toch altijd met zijn neus in de boeken” en “ In de Germaanse leer je toch geen commerciële dingen”. Dat is juist, maar je wordt wel verbaal, je moet goed uit je woorden komen. En door veel lezen - boeken gaan meestal over mensen, over personages, over hoe ze zijn en functioneren - leer je de psychologie van de mensen kennen. Dat komt in de marketing goed van pas, in alle stielen trouwens. DHM: Maar uiteindelijk kwam je weer tussen de boeken terecht? Na een tijd wou ik wel iets anders doen en juist toen belden ze van De Standaard. Ze zochten iemand om DSL te leiden. Na enkele gesprekken en er eens goed over denken, ben ik eraan begonnen. We hadden het vooraf gehad over mijn idee en mijn visie over wat DSL moest zijn. Ik moet zeggen, ik kreeg veel vrijheid om mijn eigen ding te doen, om mijn eigen stempel te drukken. DHM: Hoe zou je jouw stempel omschrijven? Wel, in mijn ogen voelde DSL, toen ik eraan begon, zich een beetje arrogant, het laatste bastion van ‘de intellectuelen’, in de krant en zelfs in Vlaanderen. De krant, net als de andere kranten

en media, veranderde, werd veel breder. Alleen DSL was hetzelfde gebleven, ‘alleen voor hooggeletterden’. Ik dacht, mannen, als ik DSL maak, dan wil ik dat niet maken voor een klein aantal mensen, voor een klein hokje binnen de wereld, maar voor iedereen die interesse heeft voor boeken. En die verzuring van ‘kijk nu toch eens hoe de wereld vervlakt, hoe slecht het gaat, daar staan wij slimme mensen nu boven’, die wilde ik eruit. Daar moeten we niet meer over zeuren. Er mocht wat meer gelachen worden, wat meer gepraat. Dat vertaalde zich in een zoektocht naar mensen die vlotter konden schrijven, minder academisch, in specials over humor, in meer illustraties, meer en mooie foto’s. Literatuur staat niet buiten de wereld, niet in zijn eigen hokje, daar moet je onbevangen en vlot kunnen over berichten, net omdat zoveel mensen in boeken geïnteresseerd zijn. Jeroen,

DHM: Ondervind je veel druk uit de uitgeverswereld? Die druk is gigantisch. Uitgeverijen behoren tot een kleine economische sector, die beschikken niet over gigantische reclamebudgetten om iets in de markt te zetten. Een stuk in de krant zonder ervoor te moeten betalen, is voor hen dan ook een fantastisch alternatief voor onbetaalbare reclame. Ze leggen ons dus in de watten, sturen ons heel veel boeken, willen schrijvers voor het voetlicht brengen. Het is onze taak de schifting te maken.

DHM: Krijgen Vlaamse schrijvers een voorkeursbehandeling? Wel, ik vind inderdaad dat je speciaal aandacht moet besteden aan het eigen taalgebied. Niet alleen de Nederlandstalige literatuur, de Vlaamse schrijvers in wat hebt gij het bijzonder. Als je toch een zalig beroep. als magazine de amDHM: Is de Vlaambitie hebt het beste se of bij uitbreiding Heel de dag boeken lezen Vlaamse tijdschrift Nederlandstalige lien er af en toe een stukje voor de letteren te teratuur geen kleine zijn, dan moet je de wereld? over schrijven. Vlaamse schrijvers Ja, alles wel bevolgen. Je moet ze schouwd is de Vlaamniet sparen als ze niet goed zijn, maar je moet se literaire wereld een beperkt groepje. Redacze voor het voetlicht brengen, er ruim aandacht teurs, recensenten en uitgevers willen graag deel aan geven. uitmaken van dat groepje. Het gevaar bestaat dus dat je alleen voor dat groepje schrijft, een blad DHM: Je had de naam een strenge recensent maakt. Maar dan laat je die tienduizenden lezers te zijn. Zijn de schrijvers, hoewel ze graag in van die boeken in de kou staan. Het zijn wel zij DSL willen staan, niet bang dat ze door jou die de boeken kopen, die ervoor zorgen dat de beoordeeld zullen worden? literatoren en hun aanhang hun brood kunnen Ik ben altijd al streng geweest, maar ik heb daar verdienen, zij zijn de economische drager. Dus altijd mijn eigen logica gevolgd. Als de mensen, vond ik dat wij uitgebreid moesten schrijven die zo weinig vrije tijd hebben, toch tijd uittrekover wat populair is, of we dat zelf goede boeken om een boek te lezen omdat ik het als goed ken vinden of niet. bestempeld heb en ze vinden het niet goed, dan zijn ze door mij bedrogen. Misschien willen ze DHM: Hebben recensies een grote impact? dan wel helemaal geen boeken meer lezen. Door Het is bon ton van schrijvers om te zeggen dat slechte kanten van een boek te verzwijgen, doe recensies er niet toe doen. Anderzijds hoor je je de literatuur geen goed. ook uit hun mond: “Er is niet zoiets als slechte Ik denk dat de literatuur wint bij een strenge bereclame. Als er maar over geschreven wordt is oordeling. Een literatuurbijlage moet niet alleen het goed, ook al is het negatief, dus die recensent maar bezig zijn met schrijvers respecteren, maar kan me niets maken”. Maar ze hangen voortduin de eerste plaats denken aan de lezers van de rend via hun uitgevers aan de bel voor aandacht. boeken. Waar is die mee bezig, waar heeft die Nu hebben grote namen, zoals een Carlos Ruis wat aan? Iemand die de bib in Hoogstraten binZafon (op dit ogenblik heel populair met De nenstapt, die moet iets aan DSL hebben. schaduw van de wind) of een Connie Palmen weinig meerverkoop door een recensie in een DHM: Heb je ambitie om zelf boeken te boekenbijlage. Ze verkopen sowieso. Maar kleischrijven? nere boeken, kleinere uitgaven en dan praten Helemaal niet. Ik heb nog nooit iets geschreven we over 95% van de boeken, die hebben zo’n dat niet journalistiek of essayistisch is. Ik heb recensie nodig om te bestaan, om te laten weten daar geen talent voor, ik ben niet van de lange dat het boek uitgegeven is en in de winkel ligt. adem. En er zijn zoveel Vlaamse schrijvers die Voor veel van die boeken geldt het dat ze niet dat veel beter doen. Neem in onze eigen streek, bestaan als ze niet in een van de literaire bijlaLeo Pleysier. Dat is van zo een hoog niveau, dat gen gestaan hebben. Zo kan je dus beginnende is onmogelijk te evenaren. schrijvers maken, of tenminste een aanzet geven tot. Als je een schrijver naar voren haalt, er veel DHM: Je zit in de jury van de AKO–Liteaandacht aan geeft, dan heeft dat effect. Maar ratuurprijs. Wat vind je van dat prijzengeals dat vervolgens niet opgepikt wordt en andere doe? bladen er niet over schrijven, dat blijft het effect Ik vind dat heel goed voor het boekenvak. Op zeer beperkt, dan zal dat boek het alleen door geen enkele manier brengt zo’n evenement jouw stuk ook niet halen.

5


JEROEN OVERSTIJNS tot zes titels te komen voor de toplijst. Dat doen schade toe aan een boek. Integendeel, het boek we in maandelijkse vergaderingen met alle jukrijgt alleen maar meer aandacht. Natuurlijk zijn ryleden, soms in Amsterdam, soms in Brussel. er teleurstellingen, want als er meer aandacht is Dat zijn plezante vergaderingen, over boeken voor boeken van de tip- of toplijst, betekent dat discussiëren is een aangename bezigheid. Al is minder voor andere, die er niet opstaan. Het behet meestal een heel moeilijk proces om tot zes gint met een hele lijst van mogelijke winnaars; boeken te komen. er kan er echter maar De toplijst wordt beéén de prijs winnen. gin oktober bekendMaar was die prijs Het enige dat lezen gemaakt. Het kiezen er niet geweest dan stimuleert, is dat je er van de winnaar is hadden ze de extra een andere zaak, daar aandacht van de tipplezier aan beleeft. moeten we het met lijst ook niet gehad. z’n allen over eens Tegen de tijd van de zijn. Ik heb het bij de Gouden Uil meegemaakt prijsuitreiking is er in heel het taalgebied al veel dat we meer dan 24 uur gediscussieerd hebben geschreven en gesproken over de genomineerde om een keuze te maken uit nog twee kandidaschrijvers en boeken. Vaak is zo’n prijs voor de ten. Dan hebben we weinig geslapen en veel schrijver een spiegel voor zichzelf. Je kunt wel whisky gedronken, al hielp dat laatste ons niet op het spiegelbeeld gaan schelden, maar dat doe veel vooruit. je dan wel tegen jezelf. Het is een tof evenement, je mag mee beslissen en je moet zelf niet te veel in de picture staan. DHM: Is dat veel werk, een jurylid zijn? Ik vind dat een fijn gevoel. Ook de avond van Het zijn honderden boek per jaar die voor zo’n de prijsuitreiking is fijn, heel plezant, een hele prijs in aanmerking komen, zelfs al gaat het alshow, televisiecamera’s… leen om literaire fictie en non-fictie. Voor de Ako komen er ca. 440 boeken binnen. Al die boeken DHM: Zijn schrijvers vriendelijk voor een moeten gelezen worden op ongeveer zes maanjurylid? den. Dat is een enorm werk. Tussendoor probeer In mijn gezicht in ieder geval wel, heel respectvol ik zelf toch nog ander werk te lezen, internatiozelfs. Niemand is ook gebaat bij openlijke ruzie. nale boeken, om toch geen te eenzijdige kijk Het is een klein clubje, deze wereld van schrijvers te krijgen. Wanneer? ‘s Avonds en ’s nachts. Ik en uitgevers. En hoe kleiner de club, hoe groter lees er een 300-tal van, al lees je die natuurlijk de achterklap en jaloezie, hoe langer de tenen. niet allemaal uit. De 70 à 80 waarvan je denkt Maar je moet dat relativeren, want in een kleine daar zit iets in, die lees je grondig. Er zijn ook de wereld is elk belang automatisch ook klein. andere juryleden, die hetzelfde doen. Het geeft De winnaar blijft geheim tot de uitreiking. Die dus niet dat je eens een boek mist, de anderen wordt trouwens maar enkele dagen vooraf gekomerken dat dan weer op. zen om lekken te vermijden. Dat leidt soms tot rare situaties, de geruchtenmolen draait immers DHM: Hoe kom je aan een winnaar? op hoog toerental de laatste dagen. Vorig jaar Einde juni filteren we de hele oogst uit tot een belde een genomineerde auteur twee dagen voor 40-tal boeken. Daaruit komt dan een tiplijst van de uitreiking naar het secretariaat en zei: ”Ik weet 25. Ondertussen beginnen we te herlezen om

Op de redactie van De Standaard 6

dat ik morgen win”. Het ironische was dat hij in werkelijkheid niet de winnaar was. DHM: Blijft er nog tijd voor iets anders? Meer dan de helft van de vrije tijd gaat naar boeken. De rest van de tijd gaat naar mijn vrienden, mijn huishouden en sporten. Langeafstandslopen doe ik ook nog, daar moet je nogal voor trainen om het een beetje deftig te doen. DHM: Sedert begin oktober heb je een nieuwe opdracht binnen De Standaard, chef van de online-krant. Een fascinerende opdracht. Een krant probeert het nieuws te coveren van de voorbije 24 uur, maar een online-krant wordt constant bijgewerkt en vernieuwd, soms om de paar seconden. Zoals nu met de Nobelprijzen voor literatuur (Doris Lessing) en voor de vrede (Al Gore), wordt dat van minuut tot minuut opgevolgd. Zodra het bericht komt, wordt het gecheckt op de website van het Nobelprijscomité, wordt een bericht gemaakt en online gezet. Na nauwelijks een paar minuten staat het er en de sms met het nieuws is binnen de paar seconden al buiten gegaan. Dan wordt dat bericht verder uitgewerkt. Een kwartier tot een half uur later staat er een uitgebreider verhaal op de site. En zo 24 uur op 24. DHM: Wie zit daar op te wachten, op nieuws ‘à la minute’? Heel eenvoudig, de 150.000 dagelijkse bezoekers van de website van De Standaard. Dat zijn er meer dan de abonnees van de krant. De nieuwsberichten zijn voor iedereen toegankelijk. Of het allemaal zo snel moet en niet te snel vervluchtigt? Neen, ik denk het niet. Want de snelheid van het nieuws is gewoon de snelheid van de wereld. Mensen krijgen het gevoel dat ze het nieuws meemaken. Denk aan 9/11. Niemand wou wachten op de krant ’s anderdaags om meer te weten. Iedereen ging op internet nieuws zoeken. Veel nieuwssites kwamen toen vast te zitten omdat ze op zo’n grote vraag naar nieuws niet berekend waren. Dat is ondertussen geweldig geëvolueerd. De servers kunnen meer bezoekers aan en het aantal bezoekers van onze site stijgt ook elke dag. Bovendien denk ik dat door het internetnieuws andere media meer tijd krijgen de zaken grondiger uit te werken, meer introspectiever, meer duiding te geven. Het is een verschuiving in de media. DHM: Een heel andere wereld dan DSL. Verschuift Jeroen Overstijns van de wereld van de boeken naar de hele wereld? Eigenlijk niet. Als ik de jobs bekijk die ik de voorbije 15 jaar gedaan heb, blijft daar toch een grote constante. Of je nu vakboeken voor accountants verkoopt, een literaire bijdrage van een krant maakt of een online-krant, altijd moet je organiseren, strategisch denken, medewerkers motiveren. Dat komt overal terug. Ik heb er ongelooflijk veel goesting in. En ik blijf recensies maken over boeken die ik goed vind. Ik vrees dat ik dat toch niet kan laten. Daarvoor is de liefde voor boeken te groot. (jaf)


ONZE LEZERS

De keuzes van Jeroen Overstijns

Geert Swaenepoel

Dieuwer Boes

Hoogstraten

Hoogstraten

Wat ik nu met boeken heb, dat heb ik grotendeels aan de Hoogstraatse bibliotheken te danken.

DHM: Welk boek heeft bij jou blijvende indrukken nagelaten, herlees je wel eens? Wit is altijd schoon van Leo Pleysier. Dat kwam uit toen ik net in de overgang zat naar de volwassen literatuur. Dat boek liet een ongelooflijke indruk na, ik ontdekte: “Zo kan literatuur zijn”. Niet alleen het verhaal, de toegankelijkheid van het verhaal, maar ook wat taal kan zijn. Die klanken van de streek die er inzitten, zo mooi. Voor mij één van de klassiekers van de 20e eeuw, een boek dat ik nog vaak herlees. Misschien dat het niet zijn beste boek is, De gele rivier is bevrozen komt daar misschien meer voor in aanmerking, maar voor mij kwam Wit is altijd schoon op het juiste moment. DHM: Wat ligt er nu op je nachtkastje? De nieuwe Philip Roth, Exit Ghost en Nachtboek van een slapeloze van Patricia De Martelaere. Een boek over slapeloosheid. DHM: Welke boeken zitten er in je valies als je met vakantie gaat? Meestal neem ik op vakantie dikke boeken mee, die wat meer tijd vragen. Ik ben net op vakantie geweest en heb The Echo Maker van Richard Powers gelezen. Een ongelooflijk goed boek. Vorige vakantie was White Theeth van Zadie Smith mee, een turf van 450 bladzijden. Ik kan daar op vakantie wat meer aandacht aan geven, je hoeft het niet zo dikwijls weg te leggen. DHM: Wat neem je mee naar een onbewoond eiland? The Corrections van Jonathan Frantzen (Dat boek vertelt het verhaal van een disfunctioneel gezin en vooral het lichamelijke en geestelijke verval van de stugge en norse vaderfiguur. Met alle drie de kinderen van het gezin is wel iets fout gelopen). Een boek waar alles inzat waar literatuur aan moet voldoen. Een zeer mooi portret van herkenbare mensen en een heel goede taal. Een boek dat ik kan blijven herlezen. Of alles van A.F.Th. van der Heijden, vooral de cyclus De tandeloze tijd. Daar kan ik eender wanneer terug in lezen.

Lezen heb ik eigenlijk altijd al gedaan. We hadden thuis flink wat boeken én gingen elke week naar de bibliotheek. Lezen was vanzelfsprekend. En dat is zo gebleven. Als bibliothecaris kan ik mijn passie voor het lezen bovendien laten aansluiten bij mijn beroep. Gemiddeld lees ik zowat drie boeken per week. Voor een deel gaat het om romans die ik recenseer voor Leeswolf, een vakblad voor bibliothecarissen, en voor Kunsttijdschrift Vlaanderen. Daarnaast zorgen de misdaadverhalen die ingezonden worden voor de Diamanten Kogel, een jaarlijkse prijs voor het beste, spannende en oorspronkelijk Nederlandstalige boek, voor een tweede portie ‘leesvoer’. Met ruim zestig ingezonden titels per jaar heb je daar een flinke kluif aan. Ook als lid van de commissie proza van het Vlaams Fonds voor de Letteren dienen jaarlijks heel wat boeken gelezen te worden. Driekwart van de boeken die ik lees is dus ‘verplichte lectuur’ waarbij je als lezer aan een deadline gebonden bent. Lezen vergt in mijn geval dus discipline.

Hoe Stilte of lawaai spelen daarbij niet echt een rol. Boeken moéten lezen kan vreemd lijken. En soms is het vervelend wanneer je het zoveelste middelmatige werk in handen krijgt. Maar dikwijls zorgt het ook voor aangename verrassingen. Je leert een auteur kennen die je anders niet of pas veel later zou ontdekt hebben. Dat is me overkomen met Martin Amis, met Cormac McCarthy, met Rick Moody, met Nick Hornby en met vele anderen… Je krijgt ‘toevallig’ een boek en je merkt van bij het begin dat het om iets bijzonders gaat. ‘Lezen uit plicht’ wordt dan een avontuurlijke ontdekkingstocht.

Hoeveel Ik probeer tijdens het schooljaar elke week 1 of 2 boeken te lezen, in de vakantieperiode zijn dat er slechts 2 per maand. Ik lees het liefst historische verhalen of spannende boeken met veel actie.

Hoe Meestal lees ik in bed, een halfuurtje voor het slapengaan zodat niemand me komt storen. Ik kan me dan echt verdiepen in het boek en verlies daarom ook de tijd uit het oog. Zo gebeurt het wel eens dat ik pas om middernacht ga slapen.

Kopen/lenen Bijna elke week breng ik een bezoek aan de bibliotheek. Daar slenter ik wat rond en wanneer ik een boek vastpak ben ik meer geneigd af te gaan op het uiterlijk dan op de inhoud.

Beste ooit Het beste boek dat ik ooit heb gelezen is zonder twijfel het Bernini Mysterie van Dan Brown. Eenmaal begonnen met lezen kon ik gewoon niet meer stoppen. De auteur beheerst de kunst om de lezer mee te nemen in een kolkend geheel van avonturen en mysteries. Het einde is ook heel onvoorspelbaar.

Tegenvaller Ik ben een paar weken geleden begonnen met De klokkenluider van de Notre Dame van Victor Hugo, maar na een vijftal hoofdstukken heb ik het opgegeven omdat ik het te saai vond, er waren te veel beschrijvingen en te weinig actie. Misschien zal ik het later nog eens proberen.

Blijvers Natuurlijk zijn er ook boeken die je bijblijven en waarnaar je keer op keer teruggrijpt: de verhalen van Anton Tsjechow, het werk van auteurs als Konstantin Paustovskij, Ian McEwan, Graham Swift, Italo Svevo, Giorgio Basani en vele anderen. Maar ik blijf ook telkens opnieuw uitkijken naar nieuwe boeken die in de brievenbus vallen.

Nachtkastje Momenteel lees ik een boek over het leven van Caesar, ’De poorten van Rome’ van Conn Iggulden. Dit boek is het eerste deel van een trilogie over Gaius Julius Caesar. Het vertelt over zijn jeugd, hoe hij na de dood van zijn vader ruw wordt geconfronteerd met het politieke leven in Rome. Met de hulp van zijn oom, generaal Marius, slaagt hij erin zich geliefd te maken bij het volk van Rome.

7


ONZE LEZERS Mieke Leurs

Gerd Claessens

Hanne Rombouts

Meerle

Hoogstraten

Hoogstraten

Hoeveel

Hoeveel

Hoeveel

Ik lees min of meer een boek per week.

Hoeveel boeken ik lees is moeilijk te zeggen. Sommige maanden verslind ik boeken, soms lees ik wekenlang niets. Enkel op vakantie lees ik altijd.

Goh, ik sta eigenlijk weinig stil bij het aantal boeken dat ik lees. Toch denk ik dat ik aan een gemiddelde van drie boeken per maand kom. Ik heb het geluk dat ik heel snel en in bijna alle omstandigheden kan lezen. Op de trein, in een park of op een Pukkelpopweide, geen plaats is mij te gek om een boek vast te nemen.

Altijd In het tweede leerjaar ging ik voor het eerst naar de bib. Sindsdien lees ik dagelijks: kranten, tijdschriften, boeken.

Hoe Lezen kan ik overal: thuis, op reis, binnen of buiten. Ik heb dan ook altijd een boek bij om dode momenten te vullen.

Tegelijk Ik ben altijd in meerdere boeken tegelijk aan het lezen: wetenschappelijke werken, non-fiction en zeker ook minstens een fictieboek.

Kopen of lenen Ik leen vijf à zes boeken per maand in de bib. Kopen doe ik impulsief, en meestal meer dan één boek omdat ik moeilijk kan kiezen. Op jaarbasis koop ik een vijftigtal boeken.

Beste ooit In iedere leeftijdsfase had ik wel een beste ooit. Maar een boek dat me altijd bijbleef, is Nevelen van Avalon van Marion Zimmer Bradley. De wereldgeschiedenis, maar ook mythen en legenden, worden bijna steeds vanuit een mannelijk standpunt verteld. Dit boek niet: hier wordt het Arthurverhaal verteld vanuit een vrouwelijk perspectief. Vanaf toen lees ik graag ‘vrouwenboeken’.

Overroepen Ik lees om mij te ontspannen of om iets bij te leren. Ik houd dan ook van een vlot en helder taalgebruik. Experimentele boeken zijn niet aan mij besteed, zelfs wanneer ze een literaire prijs kregen.

Nachtkastje Momenteel lees ik Een geschiedenis van Brussel van Roel Jacobs, Taoïsme van Patricia de Martelaere, én Maandagskinderen van Arnaldur Indridason.

Quote “Ik heb me afgevraagd waarom ik lees. Om duizenden redenen, zo bleek, maar in essentie om mezelf, mijn medemensen en de wereld beter te begrijpen.” (Renate Dorrestein)

8

Altijd. Vanaf de dag dat ik heb leren lezen, lees ik. Eerst kwamen de Tiny-boeken aan de beurt, dan de sprookjes van Grimm en zelfs die van koningin Fabiola. Vroeger las ik alles wat me voor handen kwam. Thuis was er altijd wel een boek te vinden en later ging ik naar de “boekerij”.

Hoe Mijn favoriete leeshouding is lui lekker weken in het bad met een boek in de linkerhand en met mijn vrije rechterhand de bladzijden omslaan.

Kopen/lenen

Altijd Van jongsaf aan heb ik de microbe van het lezen al te pakken. Toen mijn twee jaar oudere zus pas begon te lezen en boekjes van de bib meenam, ging dit ook aan mij niet ongemerkt voorbij. Ik moest en zou niet achterblijven en zo heeft mijn zus mij ingewijd in de wereld van “ik-maan-roos”.

Kopen versus lezen

Als ik boeken koop is het meestal om ze cadeau te doen. Zelf ga ik naar de bibliotheek (dan schakel je meteen het risico uit om geld te geven voor een rotslecht boek.) De laatste tijd koop ik wel eens een boek voor mezelf en samen met mijn dochter loop ik wel eens “De Slegte” binnen om wat boeken te kopen die ze “echt gelezen moet hebben.”

Ik bezoek regelmatig De Slegte of de Kringwinkel om op zoek te gaan naar leuke boekjes. Onlangs heb ik in de Kringwinkel van Sint-Lenaarts nog een titel gevonden die ik echt niet kon laten liggen: Switch Bitch van Roald Dahl. Het is een smakelijke verzameling van vier kortverhalen waarin erotiek centraal staat. Het is eens wat anders dan we van een der bekendste kinderschrijvers gewend zijn.

Beste ooit

Beste boek ooit

Het beste boek is dit zeker niet maar één van mijn eerste wonderlijke leeservaringen. Als kind las ik Niels Holgerssons wonderbare reis van Selma Lagerlöf. Ik vond dat zo mooi geschreven… Ik zag mezelf al zitten, hoog in de lucht tussen de vleugels van een gans…

De vraag van wat ik nu het beste boek vind dat ik ooit gelezen heb, houdt me weinig bezig. Om lijstjes te maken moet je vaak verscheurende keuzes maken, dus omzeil ik het liever. Een boek, of noem het een novelle, dat me erg geboeid heeft is Dood in Venetië van Thomas Mann. Later heb ik nog de verfilming van Visconti gezien en de figuur van Tadzio heeft me nooit meer losgelaten.

Nachtkastje Het zingen van de tijd van Richard Powers, heb ik, op aanraden van Els Fransen, onlangs gelezen. Echt de moeite waard! Els is een lopende boeken-encyclopedie, zij verslindt boeken en geeft haar kennis ook graag door. Op dit moment ben ik halverwege Dagboek van Zwaluw van Amélie Nothomb. Verder liggen er nog De Hertogin van Niets van Heather McGowan en De sirenen van Bagdad van Yasmina Khadra te wachten om gelezen te worden.

Quote “Als je leest gaat er een wereld voor je open.”

Quote “Tijdens het lezen schrijf ik vaak interessante passages op in een klein schriftje. Je kunt er dan altijd in terugbladeren en overdenken wat je gelezen hebt. Soms ga ik niet akkoord en dan schrijf ik dat erbij. Dagboeken, daar moet ik niets van weten, maar mijn leesschriftjes: die zijn heilig.”


ONZE LEZERS Denise Adriaensen Hoogstraten

Hoeveel Ik lees per jaar zeker 60 boeken, waarschijnlijk nog meer. Ik koop boeken maar ik ga ook naar de bibliotheek, meestal om boeken in het kort te lezen om ze nadien wel te kopen. Ik selecteer de boeken vooral uit de leestips van De Morgen (Uitgelezen), De Standaard (Letteren) en van Het Algemeen Handelsblad NRC. En ook van kennissen en vrienden. Ik koop romans en boeken over geschiedenis, economie, filosofie en verder autobiografieën en kunstboeken. Dat is voor mij een obsessie.

Altijd al Ik heb altijd veel gelezen. Door de jaren heen heb ik zoveel boeken verzameld dat ze in dozen zitten in de garage want in mijn appartement is geen plaats meer. Ik heb ontzettend veel respect voor taal. Het menselijke brein is door de taal zo ingrijpend veranderd dat mensen een fundamenteel ander soort bewustzijn hebben dan dieren. Het mooiste boek om het belang van taal te duiden is De naam van de roos van Umberto Eco. Tip: lees thans van Eco, de Pavarotti van de taal, Geschiedenis van de lelijkheid en uw dag is goed.

Hoe Romans lees ik in bed of in een zetel. Boeken over geschiedenis of over recht, of kunstboeken lees ik aan mijn bureau want ik maak soms notities.

Beste ooit Het boek dat me het meest is bijgebleven is een oud boek, dat ik dikwijls herlees: Sokrates’ leven en dood van Plato. Eigenlijk zijn het vier boeken over het proces en de terechtstelling. Levensecht geschreven, zoals de kranten nu vol staan over de zaak Van Themsche. Wat is overgebleven van het universele ideaal van het goede, het ware en het schone.

Laatst gelezen Acht jaar geleden heb ik een hersenbloeding gehad, juist op de plaats van de taalgebieden. Catastrofe? Zeker. Het ergste dat er is. Het heeft twee tot drie jaar geduurd om met veel moeite terug te lezen en te schrijven. Voorbije zomer zijn er drie romans (als curiosa?) geschreven en vertaald over neurowetenschappen, over taal en brein. De echomaker van Richard Powers. Een jongeman heeft een auto-ongeval en overleeft maar niet zonder hersenbeschadiging met een zeldzame aandoening. Schrijver getuigt van zo veel inlevingsvermogen, zo veel mededogen, empathie, intelligentie en emotie dat het recht van het hart naar het brein gaat. Een meesterwerk. De geheugenkunstenaars van Jeffrey Moore. Een roman met een originele vorm. Het is een geheel van laboratoriumverslagen, interviews, dagboekuittreksels en dramatische reconstructies, over Griekse literatuur, Byron en via Duizend-en-een-nacht. Enerzijds grappig waardoor je van de ene verbazing in de andere lachbui stort. Het gebied van Nevski van Bart Koubaa, schrijver, fotograaf en muzikant uit Gent. Een roman over taalstoornis, literatuur, Borges, Celine, Plato, filosofie, het Arabisch en professor Vermeersch.

9


ONZE LEZERS Jan Brosens

Jeanne Anthonissen

Minderhout

Meer

wat geduld) wat ik wil. Toen ik nog lid was van het Davidsfonds kocht ik meestal naslagwerken of kunstboeken.

Boekentips Ik krijg veel tips van mijn vriendinnen die ook nogal wat boeken verslinden. Vaak heel goede tips.

Beste ooit Daar kan ik moeilijk op antwoorden, ik heb al zo veel boeken gelezen. Aan één boek heb ik wel een speciale herinnering. Ik heb Het Bernini mysterie gelezen terwijl ik in Rome was. Dat gaf toch een speciaal gevoel.

Nachtkastje Hoeveel

Hoeveel

Ik lees zo’n 20 boeken per jaar, voornamelijk in de winter. Verkennend snuisteren in de nieuwe boeken in de boekhandel is mijn opperste vorm van tijdverdrijf.

Ik lees gemiddeld twee boeken per maand, hoewel er geen echte regelmaat is.

Altijd Als kind heb ik niet zo veel gelezen als ik wilde. Een leescultuur was er thuis niet en veel jeugdboeken waren er niet. Later heb ik de achterstand ruimschoots ingehaald.

Altijd Als kind heb ik altijd al gelezen zoveel als ik mocht van mijn ouders . Lezen werd vroeger soms wel gezien als tijdverlies. Ik ben terug meer beginnen lezen toen mijn kinderen groter werden.

Hoe Hoe Een echt goed boek lees ik bij voorkeur onder een leeslamp, zonder muziek, zonder tv, in absolute stilte. Ik treed in dialoog met het boek, degusteer en geniet. De buitenwereld houdt op te bestaan. De dag wordt steevast afgesloten met het boek op het nachtkastje.

Ik lees het liefst in mijn luie zetel en als het boek spannend genoeg is kan de tv gerust aan staan.

Tegelijk Meestal lees ik maar één boek tegelijk en elk boek maar één keer. Hoewel ik al eens een boek uit de bib heb meegebracht dat ik al gelezen had. Ik herlees het dan niet meer.

Beste ooit Moeilijk te zeggen! In elke fase van je leven zal je andere favorieten hebben. Zeker moet een goed boek ‘ergens over gaan’, beklijven, een verhaal bevatten en vooral goed geschreven zijn. Ik verkies te lezen vanuit de buik. Vanuit die optiek is De as van mijn moeder van Frank McCourt, over het armoedige Ierland van het begin van de vorige eeuw, een absolute topper. Philip Roth neemt in Het complot tegen Amerika een loopje met de geschiedenis, met name WO II in de V.S. Hij illustreert op een schitterende manier hoe de massa geïndoctrineerd en gemanipuleerd kan worden.

Nachtkastje Op mijn nachtkastje lag recent Aan Chesil Beach van Ian McEwan, zonder meer een pareltje. Een intimistisch verhaal, geschreven met de nodige sereniteit, over een pas getrouwd koppel met een uiteenlopende visie op seksualiteitsbeleving. Verder geniet ik nu mateloos van Mevrouw Verona daalt de heuvel af van Dimitri Verhulst. Het is een terugblik op het leven van de oud geworden Verona en haar veel te vroeg gestorven man ‘Meneer Pottenbakker’. Een ontroerende novelle, teder en intiem, stilistisch zeer sterk.

Quote “Als je me zegt wat je leest, dan zeg je eigenlijk héél veel over jezelf.”

10

Kopen-lenen

Op dit moment lees ik De Gevangene van John Grisham (een ‘journalistiek’ verslag van de gerechtelijke dwalingen rond een ter dood veroordeelde man, nvdr). Laatstgelezen boeken: De Kavijaks van Jozef Vantorre (een autobiografische familiekroniek, nvdr) en De Vliegeraar (van Kabul) van Khaled Hosseini.

Quote “Graag lezen is blijkbaar niet erfelijk want mijn kinderen lezen niet (geen boeken, wel tijdschriften of vakliteratuur). Ik heb nochtans mijn best gedaan om ze aan het lezen te krijgen.”

Meestal ga ik naar de bib en ik vind daar ook (met

Processie in de Kempen, 1930

(zie pag. 43)


ONZE LEZERS Koen Van Opstal Hoogstraten

4 boeken op mijn nachtkastje liggen waar ik tegelijk in lees. Sinds ik in een leesgroep ben zijn er dan meer boeken bij waarbij je de aandacht moet houden. Zo heb ik een hekel gekregen aan het boek De uren (Michael Cunningham nvdr). In de laatste minuten voor ik insliep kon ik de verschillende personages niet meer uit elkaar houden en heb hem nooit uitgelezen.

Koop/leen Ik zou zeggen dat ik als ik 10 boeken geleend en gelezen heb, ik er één koop. Meestal zal het als cadeau zijn.

Boekentips

Hoeveel Ik schat dat ik jaarlijks 30 tot 40 boeken lees.

Altijd Ik heb altijd graag gelezen. Ik denk dat het vooral begonnen is toen ik 11 jaar oud was. De verloren tijd op de bus naar school werd een vruchtbare tijd. De Rode Ridder en de Biggles waren mijn eerste idolen.

Sinds twee jaar ben ik in de leesgroep van Hoogstraten en krijg ik zelf veel tips. De Opwindvogelkronieken van Huraki Murakami is een joekel van een boek. Ik vond hem heerlijk om te lezen. De auteur slaagt erin om de lezer een wereld binnen te loodsen waar de scheiding tussen werkelijkheid en fictie verdwijnt. Mair Shalevs Fontanel getuigt van een ongelooflijke fantasie en zin voor humor. De boekhandelaar van Kabul van Åsne Seierstad en Kostbaar bezit van Naema Tahir brachten me midden in het maatschappelijke leven en maatschappijbeeld van moslims en moslima’s.

Tegelijk Nu haal ik in de bibliotheek een hele rist boeken tegelijk, zowel fictie als non-fictie. Het gebeurt dat de helft ongelezen teruggaat op het einde van mijn uitleenperiode. Er kunnen dan soms

Het beste ooit Ik heb de boeken van John Irving: Garp, Bidden wij voor Owen Meany, De regels van het ciderhuis, De vierde hand zeer geapprecieerd omwille

van de humor en de sterke verhaalstructuur. De Spaanse schrijvers hebben een apart plekje in mijn hart veroverd: Gabriël Marquez met zijn weergaloze fantasie, Isabel Allende als onderhoudende vertelster. Het boek Malena van Almudena Grandes heb ik zeer bijzonder gevonden. Arnon Grunberg vind ik overroepen. De asielzoeker vond ik helemaal niets. Op mijn nachtkastje ligt Vingervlug van Sarah Waters en Ali en Nino van Kurban Said.

Quote “Het lezen van een goed boek is als een gesprek met een goede vriend.”

Wil u zelf ook eens graag vertellen welk boek je zo goed vond? Ga naar www.demaand.be en vertel het ons. Een boekenbon van € 25 wordt verloot onder de inzenders.

DE WERELD VAN

11


12


vanuit het stadhuis... Landbouwgronden verloren?

Verkavelingen en serre doen vragen rijzen Het praatcafé van einde augustus in het stadhuis was een initiatief dat door de talrijke aanwezigen erg gesmaakt werd. Het nieuwe college was dan ook in haar nopjes. Toch zal ze ook beseffen dat besturen nog iets anders is dan plannen maken of vrome wensen formuleren. Want een aantal dossiers in Hoogstraten liggen erg gevoelig, zelfs in eigen rangen. Zo zijn er enkele verkavelingen in het verschiet die niet onopgemerkt zullen voorbijgaan, er is de beroering rond het klooster in Meer, de vraag of er bomen gekapt zullen worden op de Vrijheid en de inplanting van een nieuwe serre. De laatste gemeenteraad van einde september bracht hier en daar een beetje duidelijkheid. In de landbouwzone Eén van de opmerkelijkste vaststellingen tijdens de gemeenteraadszittingen van 24 september was zeker de onthouding van de raadsleden van CD&V bij de plannen van de nieuwe verkaveling in de Beemden. Terwijl gans het college de plannen voor de sociale verkaveling goedkeurde onthielden de 7 CD&V- raadsleden zich bij de stemming. De fractie Groen!-Hoop had juist voordien felle kritiek geuit op de plannen van het stadsbestuur en verkavelaar Jan Coenegrachts. Het betreft een verkaveling in de Beemden van Minderhout met 21 kavels waarvan er 10 als sociale kavels zullen ingevuld worden. In het raamakkoord van de gemeente staat dat minimaal de helft van het aantal kavels als sociale kavel moet aangeboden worden. Hoewel die 10 sociale kavels slechts 1/3 van de bebouwbare oppervlakte

innemen tegenover 2/3 voor de andere kavels, zit de kritiek vooral in het overschrijden van de eigenlijke bouwzone. Tien van de kavels blijken immers voor meer dan de helft in de landbouwzone te liggen. De grond waarop de woning gezet wordt ligt in de officiële bouwzone, de tuin in de landbouwzone. Hierdoor zou meer dan 3600 m² grond onttrokken worden aan de landbouw en verkocht worden als bouwgrond. Op die manier tracht men de afbakening van het kleinstedelijk gebied te omzeilen. Voormalige schepen René Sprangers is niet min in zijn kritiek: “Dit is een draak van een dossier. Gronden onttrekken aan agrarisch gebied kan niet. Hoe kan CD&V dit nu rijmen met haar verkiezingsprogramma waar we letterlijk lezen: ”Ongecontroleerde inname van de open ruimte geeft blijk van weinig respect voor

Bij de stemming omtrent de Beemden, was het vooral afwachten wat de CD&V-schepenen zouden doen. Nu stemden zowel Rombouts, Baets en Haseldonckx vóór de verkaveling, dit terwijl toch een serieus deel van de tuinen buiten de bouwzone valt, nota bene ten koste van landbouwgrond! In de ’s Boschstraat blijven ze ondertussen hopen “dat de beleidsvoerders daar meer ratio en goede smaak zullen tonen”. (dve)

de land- en tuinbouwsector. Er moet zuinig worden omgesprongen met de open ruimte.”

Zelfde strategie De oppositie verwijst hierbij naar een tweede verkaveling die heel wat stof doet opwaaien in Hoogstraten, namelijk deze in de ’s Boschstraat. Ook hier past men dezelfde strategie toe en ook hier komt het verkavelingplan vanuit hetzelfde adres: Vrijheid 147. Van de 18 voorziene kavels liggen 8 kavels gedeeltelijk in het agrarische gebied en 6 voor meer dan de helft. De tuinen komen volledig in het landbouwgebied te liggen. “Een juridische spitsvondigheid waardoor de grens van het gebied nog eens 40 meter richting Mark opschuift.” Hierdoor zou meer dan 3800 m² grond onttrokken worden aan de landbouw en verkocht worden als bouwgrond. In totaal zou het voor deze beide verkavelingen gaan om een verlies van 7400 m² landbouwgrond.

Onthouding Groen! raadslid Fons Jacobs dringt er op aan dat men hierover advies zou vragen aan de nieuwe Landbouwadviesraad (LAR). “Ik zou verder ook graag persoonlijk aan de mensen die hier de landbouw verdedigen vragen wat zij hier van denken.” De stemming laat duidelijk zien dat ook hier heel wat vragen zijn want de zeven raadsleden van CD&V onthouden zich bij de stemming. Het college en de andere meerderheidspartij stemmen vóór. Schepen Desmedt als familielid van de verkavelingaanvrager neemt niet aan de stemming deel. De oppositie Groen!-Hoop stemt tegen. Bij de stemming van het tracé der wegen en de nutsvoorzieningen onthouden vier CD&V raadsleden zich. De oppositie stemt tegen. Schepen van Ruimtelijke Ordening Ward Baets, verzet zich tegen de kritiek van de oppositie en stelt dat bebouwing enkel kan gebeuren in het gebied dat in het woongebied ligt. “Wij hebben het hier nu over het tracé van de wegen. Als er later bij de verkaveling gronden in de landbouwzone zullen liggen is dit niet conform de richtlijnen van ruimtelijke ordening en is dit voor rekening van de verkavelaar. Hier heeft de gemeente niets mee te maken. Hier gaat het nu over een woonverkaveling die valt in de woonzone. We zullen de regels duidelijk stellen.” Aldus schepen Baets.

Klooster Meer De mogelijke verdwijning van het klooster van Meer is al geruime tijd een bron van ergernis en onzekerheid in het Meerse dorpsleven en de

13


GEMEENTERAAD jeugdverenigingen in het bijzonder. Verder in dit nummer lees je alvast meer over de informatieavond van donderdag 27 september in Meer. Enkele dagen voordien tijdens de gemeenteraadszitting van 24 september gaf schepen Tinne Rombouts toelichting aan de raad. “Er zijn in de loop van de voorbije maanden verschillende informele gesprekken geweest. Er is een overleg met respect geweest met de eigenaar en we zullen samen met de eigenaar en de dorpsraad de zaak verder bekijken. Voor de Chiro zal de stad naar een andere locatie uitkijken. Indien dit niet meer kan, ligt er nog grond van de parochie bij het oude voetbalveld.”

Leader project Toen begin dit jaar de nieuwe Landbouwadviesraad in Hoogstraten in het leven geroepen werd, waren er vanuit de oppositie nogal wat vragen en bedenkingen over de hoogdringendheid van deze oprichting. Schepen van Landbouw Ward Baets verwees toen voor het eerst naar de noodzaak in het kader van de felbegeerde Europese fondsen van het Leaderprogramma. Het moest allemaal snel gaan want één maand later keurde het stadsbestuur de intentieverklaring voor een samenwerking met andere gemeenten goed om in dit Leaderprogramma te kunnen stappen. Dit Leaderprogramma verschaft regio’s flink wat subsidies voor de opmaak van een degelijke plattelandsontwikkeling wat past in het Europees plattelandsbeleid. Per provincie komen twee gebieden in aanmerking die door de Vlaamse Gemeenschap moeten goedgekeurd worden. In een vorig dossier werd de streek van Mol-GeelDessel uitgekozen. Met deze gelden werd hier onder andere een kinderboerderij opgestart en een plattelandsroute uitgestippeld. Op vraag van de oppositie geeft schepen Baets tekst en uitleg bij de evolutie in dit dossier: “In de Kempen zijn twee regio’s die meedingen voor dit Leaderproject. Het zijn de Zuiderkempen en de Noorderkempen. Begin dit jaar was Hoogstraten betrokken bij de oprichting van de bestuursgroep met de gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel, Wuustwezel, Brecht, Kalmthout en Essen. Na de intentieverklaring in mei zijn er verscheidene stappen gezet en werkvergaderingen ingelegd om alle projecten te rangschikken in 7 thema’s waarover 7 werkgroepen zich moeten buigen. Intussen heeft er een vergadering in Merksplas plaatsgevonden waarin deze gemeente zich uitsprak om aan te sluiten bij de groep HoogstratenEssen. Dit voorstel is positief onthaald en vanaf toen werd de oorspronkelijke groep uitgebreid met de gemeenten Merksplas, Baarle-Hertog, Arendonk en Ravels en dit alles onder de leiding van Rurant de vzw voor rurale ontwikkeling van de provincie Antwerpen. Momenteel zijn alle werkgroepen opgericht met invulling van de namen en is er een voorzitter en secretaris aangeduid. Vanaf nu zal er moeten gewerkt worden aan een ontwikkelingsstrategie. In oktober zullen er tal van vergaderingen plaatsvinden. In november zou het ontwerp van strategie moeten klaar zijn waarna we een plaatselijke

14

groep zullen kunnen oprichten. Nadien volgt de goed- of afkeuring door de Vlaamse Overheid. Ikzelf ben steeds op de voorbereidende vergaderingen geweest. Eén of twee maal heeft de duurzaamheidambtenaar mij vergezeld. Er is nog geen termijn verstreken voor het indienen van projecten. Tegen 1 januari hopen wij klaar te zijn met de ontwikkelingsstrategie voor dit Leaderproject.” Tot zover schepen van Landbouw, Ward Baets.

Bomen kappen of bomen planten? Naar aanleiding van de restauratie van de vroegere Rijkswachtkazerne en de financiële bijdrage van de stad in deze werken, kwamen ook de lindebomen van de Vrijheid nog eens in het spotlicht. De kopers van dit geklasseerde monument, de gebroeders Doms uit Sint-Lenaarts hebben subsidies aangevraagd bij de Vlaamse

door jonge bomen van dezelfde soort. In de marge van dit dossier vraagt raadslid Jacobs of de geruchten kloppen als zou het college plannen hebben om een aantal lindebomen in de Vrijheid te kappen? Op die manier zou men extra parkeergelegenheid willen creëren. “Hoogstraten moet de historische waarde van de Vrijheid maximaal respecteren!” waarschuwt hij het college. Schepen van Verkeer en Middenstand Marc Haseldonckx bevestigt dat er een onderzoek loopt naar betere laad- en losplaatsen op de Vrijheid. “Op die manier zal het doorgaand verkeer ook minder hinder ondervinden. Maar er zijn nog geen plannen of afspraken gemaakt met de middenstand om eventueel bomen op de Vrijheid te kappen. Hierin zal tenslotte Monumenten en Landschappen het beslissingsrecht hebben.” Aldus schepen Haseldonckx.

Oude rijkswachtkazerne, Hoogstraten. Overheid. Ook de gemeente moet haar steentje bijdragen en dit bedraagt hier 7,5 % of 41.301 euro. Naar verluid zouden de nieuwe eigenaars vragende partij zijn om de lindebomen voor het gebouw terug aan te planten. De oppositie dringt er daarom sterk op aan deze heraanplanting zeker door te voeren. De bomen in de Vrijheid zijn als landschap in 1955 ‘geklasseerd’ omwille van haar historische en esthetische waarde en dit volgens het toen voorliggende plan. In die klasseringsakte staat ook dat lindebomen die zouden verdwijnen moeten vervangen worden

Serre Tot 26 oktober 2007 loopt er een openbaar onderzoek naar de inplanting van een serre van 8,6 hectare aan de Hinnenboomstraat. Hierbij wordt bijna automatisch teruggedacht aan de plannen van Belgicaplant in 2000 om aan de Loenhoutseweg een megaserre van ongeveer 15 hectare neer te planten. Tegen dit project werd toen heftig gereageerd. Uiteindelijk weigerde de Vlaamse Minister voor Leefmilieu en Landbouw op 22 februari 2001 de milieuvergunning voor dit bedrijf. Ook de Bestendige Deputatie had zich

1001 leerlingen in vrijetijdsonderswijs in de gemeente Hoogstraten Deeltijds onderwijs

okt. 2006

okt. 2007

Kunstonderwijs IKO

-

697

Academie muziek en woord

-

304

Totaal

1001


GEMEENTERAAD voordien al tegen dit project uitgesproken. Begin dit jaar vernietigde de Raad van State echter deze beslissing. De huidige aanvraag komt van het bedrijf Belgische Plantenkwekerij uit Duffel (BPK). Dit bedrijf is enerzijds aan renovatie toe in Duffel en moet een nieuwe locatie zoeken om de continuïteit te kunnen waarborgen. Anderzijds zijn er in de streek tal van afnemers van het plantgoed voor serres dat een vestiging in deze streek zeker zijn vruchten zal afwerpen. Of er banden zijn met Hollandplant of Belgicaplant hebben wij niet kunnen achterhalen. Het wordt formeel ontkend door de directie van het bedrijf. Wel blijkt dat op de lijst van aandeelhouders van zowel BPK als Belgicaplant dezelfde naam voorkomt. Directeur Vercammen van BPK maakt zich sterk dat de hinder van het transport tot een minimum zal beperkt blijven door de inplanting van de serre dichter bij de E19. Ook de lichtpollutie, een ander belangrijk bezwaar bij de serre van Belgicaplant , zou tot een minimum beperkt worden door het gebruik van een schermdoek. Blijft natuurlijk nog dat ander belangrijk bezwaar in het vroegere protest: de inpalming van de open ruimte. In het besluit van de Minister in 2001 lezen we: “De gemeente Hoogstraten is weliswaar gekend als centrum voor de glastuinbouw, doch de bestaande bedrijven bevinden zich ten noordoosten van de woonkern van Hoogstraten. Dit project is gesitueerd ten westen van Hoogstraten, palend aan een nog vrij open landschap, dat gekenmerkt is door al dan niet grondgebonden landbouw. Duurzaam gebruik van de open ruimte betekent dat nieuwe grootschalige glastuinbouwbedrijven bij voorkeur worden ingeplant in de nabijheid

van bestaande serrecomplexen en aldus geen grote aaneengesloten stukken open ruimte kunnen aantasten.” Voor zover onze informatie strekt zijn er al bezwaarschriften binnengebracht tegen het onttrekken van gronden aan de grondgebonden landbouw, meer bepaald de akkerbouw. In één van deze bezwaarschriften lezen we ook: ”Door het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning wordt één van de meest uitgestrekte open gebieden van de stad Hoogstraten aange-

sneden, een gebied met prachtige vergezichten in alle richtingen op de omgeving. Dit is volledig in tegenspraak met het duurzaam ruimtelijk beleid zoals vooropgesteld in het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen en Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten.” Het zal afwachten zijn hoe het bestuur de binnengekomen bezwaarschriften zal behandelen. Deze aanvraag wordt later ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Wordt dus zeker vervolgd.

15


LEZERS SCHRIJVEN Praatcafé

Parkeren met Groenten en Bloemen

Hallo! Pluimen! Voor het stadsbestuur, want ik vond het praatcafé van 30 augustus een leuk initiatief (al hoop ik wel dat er ook echt iets mee gedaan wordt, zodat het geen 2de ‘dorpsraad – frustratieraad’ wordt). Pluimen ook voor mijn collega’s van De Maand, want zij puurden er zoals steeds een mooi verslag uit. Nu, omdat er in totaal 2 keer 4 groepen waren waarin gepraat werd, en omdat mijn collega’s maar met 3 waren, konden zij niet alle sessies bijwonen. Daardoor geraakte mijn opmerking (gemaakt in de 2de groep rond cultuur) niet in het verslag. Op zich is dat niet zo belangrijk, maar ik zou ze hier toch graag toevoegen, omdat ik niet wil dat onze bestuurders later zullen zeggen ‘Wir haben das nicht gewusst’. En omdat ik ook de indruk had dat niet alle opmerkingen even goed werden genoteerd. ‘Men stelt dat men het toerisme wil stimuleren, omdat het ons stadje ten goede komt. Dat is zeker zo, maar om toeristen en recreanten te blijven trekken, moet je wel een sterk aanbod behouden. Als er geen beleid komt om waardevolle panden en dorpszichten te bewaren (een speciaal BPA voor de Vrijheid, een lijst met stads- en dorpsmonumenten, …), als we zo nonchalant met onze landschappen blijven omspringen, dan is Hoogstraten binnen 10, 20 jaar de moeite niet meer om te bezoeken.’ Daaraan wil ik nog toevoegen dat de mensen dan misschien nog wel een jaar of 5 zullen blijven komen, omdat volk nu eenmaal ook volk trekt (het Meersel-Dreefsyndroom). Maar ooit zal het stoppen en dan is het te laat om de klok terug te draaien. Door nu een beetje politieke moed te tonen, kan Hoogstraten nog een echt erfgoedstadje worden. Met zo’n langetermijnbeleid zou men binnen 20, 30 jaar veel bijval oogsten. Maar ja, stemmen halen wil men nu en de gemakkelijkste weg is dan om iedere burger zijn zin te geven. Want dat verstaan onze bestuurders onder de term ‘burgerzin’. Toon me aan dat ik ongelijk heb. Maar wel met daden, en niet met mooie woorden … Dries Horsten, Hoogstraten

Beste, Laat de loftrompetten schallen. Echt waar, ongelooflijk hoe prachtig de vele bloem- en fruitstukken weerom waren. Dat dit in de smaak valt van “de toerist” mocht blijken op zondag. Je kon echt over de koppen lopen! Veel sfeer, leuk en dus geen kritiek of … toch? De bewoners van de Gustaaf Segersstraat en de ’s Boschstraat waren verwonderd dat er in hun straat een parkeerverbod was ingesteld: met Heilig Bloed is dit toch niet?” hoorde je hier en daar zeggen. Maar goed, met z’n allen de auto’s verplaatsen: op de parking van Het Spijker

aan de bushalte, verder in de ’s Boschstraat, tot zelfs in de Lindendreef. Ja, wij waren braaf en gehoorzaam aan de wet en geef toe het is toch een kleine inspanning. Maar zondag al vroeg in de voormiddag stonden de “toeristen” netjes geparkeerd op die plaatsen die wij eerder plichtsbewust hadden vrijgemaakt. In de namiddag stond heel de straat al vol. Daarom deze warme oproep: hou op met een verbod in te stellen dat toch niet wordt nageleefd, dat niet wordt gecontroleerd en dat bovenal absoluut onzinnig was. Eén van de plichtsbewuste bewoners (naam en adres bekend op de redactie)

Mocht je nu ‘wel of niet parkeren’ in de Gustaaf Segersstraat?

Love 2 heal

Paul Van Huffel - Chantal Greeve Paranormaal genezers voor mens en dier Gemeentestraat 17 2322 - Minderhout Tel. : 0475/66.92.77 Paul Tel. : 0475/94.96.24 Chantal info@love2heal.be animalhealing@love4animals.be

www.love4animals.be www.love2heal.be

Probeer iedereen die in je leven komt te zien als een leraar. 16


17


ECONOMIE

Ondernemers Voka Noorderkempen

In gesprek met burgemeesters De Noordkempense ondernemers spreken natuurlijk regelmatig met de burgemeesters, formeel en informeel. Maar ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering van Voka-Noorderkempen had het bestuur de burgemeesters van de vier gemeenten, Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas en Baarle-Hertog uitgenodigd voor een panelgesprek. Nu de beleidsplannen voor de nieuwe legislatuur vorm krijgen, willen de ondernemers graag weten wat de gemeentebesturen voor hen in petto hebben, welk belang ze aan ‘ondernemen’ in hun gemeenten hechten. Een ruim aantal ondernemers én ook middenstanders was naar de zaal De Welgezinde in het Hoogstraatse gemeentehuis afgezakt om naar de burgemeesters te luisteren.

niet uit de weg en konden de ondernemers niet op alle vlakken tevreden stellen. Maar algemeen heerste de indruk dat de huidige beleidsploegen ruim aandacht willen geven aan ondernemers, aan het ondernemersklimaat. M.a.w. ze doen hun best om een ‘ondernemingsvriendelijke gemeente’ te zijn. Bovendien willen ze het gesprek met de ondernemers structureel verder voeren, o.m. door regelmatig de bestuursvergaderingen van Voka-Noorderkempen te volgen. Maar wat ook uit het debat naar voor kwam en dat wordt als een zeer belangrijk signaal gezien, is het belang en vooral de wil van de gemeentebesturen om tot een bovengemeentelijke aanpak te komen. Iets wat de ondernemers uit de regio Noorderkempen als muziek in de oren klinkt. Praktijkvoorbeelden - zoals het probleem met

LCHM Vooraleer de burgemeesters het debat aangingen, kwam Dimitri Deiteren, parkmanager van het Logistiek Centrum Hazeldonk Meer, het succesvolle verhaal vertellen van het logistieke centrum. Vooral de verregaande grensoverschrijdende samenwerking werd toegelicht. Onder impuls van een Europees project en de daarbij horende subsidies werd een samenwerking tussen de beide logistieke zones langs de E19 vorm gegeven, die enkele jaren terug ondenkbaar was. Met effecten op vele terreinen, maar steeds onder het vaandel van ‘één logistiek centrum’. De doelmatige aanpak van het project opent perspectieven voor andere industrieparken, die er heel wat inspiratie zouden kunnen opdoen.

Roto Is er nog ruimte om te ondernemen? Met die complexe vraag voor zich, kwam Eddy Bellens van Ark bvba de Voka-studie ROTO voorstellen. Roto is een methodiek, ontwikkeld door Ark om te onderzoeken waar er in Vlaanderen ruimte is om te ondernemen. Voor Voka-Kempen heeft Ark de methodiek toegepast op een aantal gebieden, o.m. in Hoogstraten. Om tot een degelijke structuurplanning te komen, waarin ruimte om te ondernemen voorzien wordt, kan het resultaat samen gelegd worden met andere actoren die aanspraak maken op de ruimte, zoals landbouw en natuur. Een bijzonder interessante oefening.

Ondernemingsvriendelijke gemeente Toen was het de beurt aan de burgemeesters. Aan de hand van het witboek dat naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen door Voka werd opgesteld, kregen de burgemeesters een aantal vragen aangereikt; vragen die belangrijk zijn voor de lokale ondernemers. Uit de antwoorden van de beleidsvoerders kunnen zij immers opmaken of ze op de juiste plaats zitten, ze ondersteund worden in hun ondernemen, ze in het gemeentebestuur een partner vinden voor de talrijke gezamenlijke belangen. Onder deskundige leiding van VRT-journalist Chris De Nijs kweten de aanwezige burgemeesters Arnold Van Aperen, Frank Wilrycx en Gust Van de Mierop (Jan Van Leuven van Baarle-Hertog had op het allerlaatste ogenblik verstek moeten geven) zich van

18

hun taak. Ze antwoordden eerlijk op de gestelde vragen en gingen in discussie met de ondernemers over diverse onderwerpen, zoals ruimte om te ondernemen, mobiliteit, veiligheid, één aanspreekpunt in de gemeentelijke administratie, inrichtingen van bedrijvenparken en communicatie met burgers. Ze gingen de moeilijke vragen

de Houtelweg - hebben uitgewezen dat zulke aanpak zeer constructief kan zijn en sneller tot positieve resultaten leidt. In een uiterst positieve sfeer konden de talrijke deelnemers samen naar de receptie om onder het nuttigen van een drankje en een hapje te ‘netwerken’ zoals dat heet. (jaf)

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

185


PUBLIREPORTAGE

FOTO DE GREEF IN HOOGSTRATEN Altijd een beter idee! Foto de Greef in Hoogstraten, van fotograaf Joost de Greef, is een nieuwe en tegelijk een heel bekende naam. Dat komt omdat de naam De Greef al heel lang een begrip is in de regio. In 1920 begon Willem de Greef, de opa van Joost, in Eindhoven een fotozaak. Liefst vijf van zijn zes zonen volgden hem in het fotovak. De oudste, Piet de Greef, startte in 1954 in Baarle-Hertog zijn eigen zaak en gaf op zijn beurt het fotovirus door aan twee van zijn zonen, die beiden de Noorderkempen als werkgebied kozen. En zo trok Joost na jarenlange ervaring in Baarle-Hertog naar Hoogstraten. De familietraditie van degelijkheid en creativiteit kreeg er weer een nieuwe opwaartse duw mee. Dat Joost de Greef voor Hoogstraten als nieuwe locatie gekozen heeft, is niet echt toevallig. Hoogstraten biedt een prachtig kader voor huwelijksreportages, want daarvoor is Foto de Greef bekend van Antwerpen tot zelfs in Rotterdam. De reportages zijn speels, jeugdig en exclusief. Ook zoekt Foto de Greef steeds naar nieuwe presentatievormen voor de luxueuze albums. Met zelfontworpen passe-partouts worden de foto’s ingepast in echt lederen albums. Helemaal bij de tijd is natuurlijk de digitaal ontworpen huwelijksreportage. Of exclusief voor België de albums met metallic bladen (zie kader). En het mooie van de reportages is bovendien dat het jonge koppel er zijn huwelijksreis niet voor hoeft te laten: al voor 550 € biedt Foto de Greef een verzorgde huwelijksreportage aan. Ook portretten… Foto de Greef is ook de vakfotograaf waar de klanten graag naartoe gaan voor prachtige en stijlvolle portret-, kinder- en gezinsfoto’s en natuurlijk ook voor de mooiste communiefoto’s. Er is een keuze in alle prijsklassen. De foto’s worden gemaakt in een ruim bemeten fotostudio, op locatie of zelfs bij u thuis. Zoals communieprentjes met digitale belettering gepersonaliseerd kunnen worden, zo ook is een persoonlijk nieuwjaarskaartje steeds een fijne attentie voor familie en vrienden. En wat is er een mooier cadeau voor uzelf dan een portret van uw kinderen, uw geliefde of uw gezin.

En reclame… Foto de Greef is ook al vele jaren zeer ervaren in reclame-, mode- en interieurfotografie. Voor kleinere objecten en producten beschikt Foto de Greef over de modernste apparatuur in een comfortabele studio. Daardoor kan een zeer voordelige prijskwaliteitverhouding worden aangeboden. Mode- en interieurfoto’s worden uiteraard meestal op locatie gemaakt. Het belang van sprekende illustraties in uw drukwerk mag niet onderschat worden. Daarom is de deskundigheid van fotograaf De Greef een terechte keuze. En natuurlijk de winkel Wie zich wil informeren doet niet beter dan een bezoekje te brengen aan de winkel op de Vrijheid. Naast zijn fotografische activiteiten heeft Foto de Greef een prachtige, moderne winkel met een uitgebreid assortiment fotografische producten, zoals de 1-uur digitale fotoservice. Of wilt u uw foto’s op een Kodak-cd? Of pasfotos terwijl u wacht? Verder vind je er fotolijsten en lijsten op maat, een zeer groot assortiment batterijen, fotofun artikelen zoals foto’s op onderzetters, op sleutelhangers, op mokken, teddybeer of T-shirt, … En natuurlijk videobanden, digitale fotocamera’s, fotoalbums, dvd’s, enzovoort, enzovoort… Kortom, Foto de Greef in Hoogstraten… Altijd een beter idee!

Foto de Greef Vrijheid 126 2320 Hoogstraten (B) Tel. vanuit Nederland +32 3 314 12 20 Tel. vanuit Belgie 03 314 12 20 Fax: 03 314 12 20 www.fotodegreef.be/ joost@fotodegreef.be Zondag en maandag gesloten EXCLUSIEF VOOR BELGIË! HUWELIJKSALBUM MET METALLIC BLADEN Wilt u werkelijk een uniek huwelijksalbum, kies dan voor het zeer exclusieve model met metallic bladen. Door deze speciale afdruktechniek lijken de kleuren te schitteren en krijgen ze extra diepte. En wat meer is, het is niet duurder dan het album met afdrukken op gewoon fotopier. Foto de Greef is het enige adres in België dat deze techniek aanbiedt. Een bezoekje aan de winkel zal u overtuigen.

19


Hoogstraten in groenten & bloemen 2007 VVV Hoogstraten dankt het Stadsbestuur, Veiling Hoogstraten en Unizo Hoogstraten voor de steun en alle vrijwilligers ie meegewerkt hebben aan de 9de editie. De creaties werden dit jaar uitgewerkt door : Sin Adams, Simonne Adriaensen, Coleta Aerts, Jeanne Aerts, Joanna Aerts, Louisa Aerts, Marie Aerts, Frieda Arnouts, May Bastiaansen, May Bastiaansen, Lieve Boeykens, Maria Bolckmans, May Bolckmans, Martine Braspenning, May Braspenning, Nelly Breestraat, Martha Buylinckx, Jeanne Christiaensen, Ria Coppé, Magda Cuypers, Lucia De Gruyter, May De Gruyter, Ria de Nijs, May Dierckx, Yvonne Engelen, May Franken, Angèle Geens, Annick Geens, Rit Geens, Sofie Geerts, Lydie Gilops, Maria Goetschalckx, Jeanne Goos, Mariette Govaerts, Marie José Haest, Paula Heijnen, Ans Huijberts, Annie Jacobs, Willy Jacobs, Amelie Jansen, Linda Jansen, Liza Jansen, Jozefa Jansen, Bea Janssens, John Janssens, Louisa Janssens, Maria Janssens, Roos Janssens, Yvonne Janssens, Joke Jerphanion, Hilda Jochems, Rit Kerremans, Jeanne Kerstens, Paula Kortleven, To Kustermans, Christiane Lams, Maria Laurijssen, Maria Laurijssen, Jeva Laurijssens, Maria Laurijssens, Martha Leenaerts, May Lenaerts, Mia Lenaerts, Trinette Lodders, Annie Loodts, Jacqueline Maes, Odette Marrannes, Maria Martens, Maria Martens, Mart Martens, Rita Martens, Hilda Mertens, Nancy Mertens, Magda Michielsen, Mia Michielsen, Simonne Michielsen, Ingrid Nees, Annemie Nietvelt, Juliette Poels, Sylvia Relliun, Josephine Ribbens, Jan Roestenberg, José Rombouts, Mieke Rombouts, Rita Rombouts, Toke Rombouts, Els Rommens, Maria Rommens, Leny Sandig, Cato Schalk, Maria Scheynen, Anne-Mie Schoofs, Jenny Schrijvers, Marie-José Seeuws, Jeanne Segers, José Snoeys, Anna Sprangers, Annie Sprangers, Geert Standaert, Ann Sterkens, Lisa Strijbos, Paula Swaegers, Roos Tilburgs, Louisa Van Aert, Nicole Van Bavel, Ria Van Bavel, Bertha Van Bergen, Magda Van den Broeck, Els Van Den Heuvel, Maria Van den Heuvel, Elisa Van Der Steen, Bertha Van Dijck, Lisa Van Dijck, Ria Van Dijck, An Van Dun, Jos Van Dun, Mieke Van Dun, Maria Van Gestel, Liza Van Gils, Jeanne Van Mirlo, Marcel Van Opstal, Yvonne Van Weereld, Jeannine Verbreuken, Annie Verheijen, Maria Verheyen, Alida Vermonden, Anny Voeten, Gerard Vorsselmans, Hildegard Willebrords, Miranda Willems en de mannen die hielpen bij het opbouwen en afbreken van de tentoonstelling : René Adriaenssen, Jaak Aerts, Jos Aerts, Vic Cornelissen, Werner Geets, Jan Geysen, Florent Huysegems, Stanny Laurijssen, Robert Meyers, Stan Noeyens, Jan Van Dun, Jaak Vinkx. Ontwerp en coördinatie : Etienne Van Nyen Coördinatie praktische uitwerking : Louis Geerts Tevens bedanken wij de bedrijven die gratis materiaal ter beschikking stelden : Friswit, Hoogstraten, Geerts P., Rijkevorsel, Jochems, Rijkevorsel, OCMW Hoogstraten, Tuincentrum Segers, Rijkevorsel, Van Bavel J., Minderhout, Vito Hoogstraten en Café De Gelmel en Frituur-eethuis Roma, die trakteerden bij de opening en feestservice Vandersmissen voor de steun bij de catering. Indien we iemand vergeten te vermelden, gelieve dan hiermee onze verontschuldigingen daarvoor te aanvaarden.

20


TENTOONSTELLING

30 jaar Kiekeboe in Stedelijk Museum Het Hoogstraatse Stedelijk Museum krijgt van 17 november tot en met 23 december hoog bezoek. Stripfiguur Kiekeboe viert dit jaar zijn dertigste verjaardag en viert dat ondermeer met een expositie in Hoogstraten. De tentoonstelling over dertig jaar Kiekeboe maakt deel uit van het OFF-festival van Strip Turnhout 2007. Dit stripfestival viert in december 2007 zijn dertigste verjaardag. Een reden om de organisatie wat grootser aan te pakken en samen met musea uit de ruime regio Turnhout een aantrekkelijk randprogramma samen te stellen. Geel, Herentals en Mol doen mee, naast de Turnhoutse musea, en Hoogstraten mocht in dat rijtje uiteraard niet ontbreken. In het Stedelijk museum is Kiekeboe te gast. Al dertig jaar worden de verhalen van deze sympathieke Vlaamse figuur getekend door Merho. Een helder verhaal, een flinke dosis goedaardige humor en een rake typering van het dagelijkse leven maken van Kiekeboe een levendige familiestrip. Het museum legt in de expositie de nadruk op de evolutie van de wagens van Kiekeboe. Met enkele authentieke schaalmodellen van kleine autootjes erbij is dit een uniek concept. Natuurlijk zullen er ook een hele hoop originele tekeningen van Merho zijn te zien op de expositie. Voor de jeugd worden er “leesnamiddagen” georganiseerd. Op woensdagnamiddag 21 en 28 november en 5 en 12 december ligt

er een stapel strips van Kiekeboe “leesklaar” in het museum. En het blijft niet bij een tentoonstelling: op vrijdag 14 december vindt in de Warande een comdeynacht plaats met als titel ‘30 jaar Kiekeboe: Eindelijk Grappig!’. Je mag Merho namelijk gerust de cabaretier onder de Vlaamse striptekenaars noemen. Dat kan je merken aan de humor in zijn strips, maar ook aan de gastrolletjes die mensen als Seth Gaaikema of Youp Van ‘t Hek in de Kiekeboe-albums spelen. Als het op cabaret aankomt, heeft Merho bovendien één erg groot talent: hij is fantastisch in het bewonderen. Het bewonderen van stand-upcomedians, komieken en cabaretiers, wel te verstaan. Om de dertigste verjaardag van zowel Kiekeboe als het Turnhoutse stripfestival te vieren, mocht Merho een volledige cabaretnacht naar eigen goeddunken samenstellen. De keuze viel uiteindelijk op Vitalski, Hans Dorrestijn, Thomas Smith en Alex Agnew, die een eenmalig en exclusief programma in mekaar zullen steken, op vrijdag 14 december om 20.15 uur te zien in de Warande. Tickets: 014/41.69.91. Op 15 en 16 december kan je in de Warande

terecht voor de dertigste verjaardagseditie van Strip Turnhout, met onder meer grote tentoonstellingen rond Michel Vaillant en Kim Duchateau, winnaar van de Bronzen Adhemar 2007, signerende auteurs, optredens van Spinvis (live geïllustreerd door 15 striptekenaars) en Jelle Cleymans & (onze eigen) Florejan Verschueren, de uitreiking van de Bronzen Adhemar, ontbijtcinema, interviews en panelgesprekken en nog een tiental kleinere tentoonstellingen. De tentoonstelling ’30 jaar Kiekeboe’ vindt plaats in het Stedelijk Museum in Hoogstraten, Begijnhof 9, van 17 november tot en met 23 december. Info: 03/314.65.88. Open van woensdag tot en met zondag van 14 uur tot 17 uur. www.stripturnhout.be

21


De Hoogstraatse Maand steunt Guatemala

Waar geen dokter komt Met het concert van Ark in de Begijnhofkerk op 25 november wil De Hoogstraatse Maand het werk ondersteunen van Fons Huet en zijn vrouw Marta in de indiaanse dorpjes in Guatemala. Een kleurrijk land voor de westerse toerist. Een verscheurd land voor de kleine man na de verschrikking van 35 jaar interne oorlog en een Hoogstratenaar vergroeid met de indiaanse problematiek. Gruwel Meer dan 27 jaar geleden vertrok Fons Huet uit Hoogstraten als ontwikkelingshelper naar het Midden-Amerikaanse land Guatemala. Het waren de beginjaren van één van de gewelddadigste perioden uit de geschiedenis van dit land. Een periode die zou eindigen met meer dan 200.000 doden. Ganse dorpen in het indiaanse bergland werden platgebrand en verdwenen voorgoed van de kaart. Bijna één miljoen mensen sloeg op de vlucht en overleefde jaren in de vochtige en onherbergzame wouden in eigen land, in het buurland Mexico of in de anonimiteit van de hoofdstad. Verscheidene buitenlanders, die het opnamen voor de arme verdrukte indiaanse bevolking, ondergingen hetzelfde lot. Eén van de meest bekende uit de regio is wellicht de Scheutist Walter Voordeckers uit Turnhout die in 1980 brutaal werd vermoord.

Vrede Toen in 1996 onder zware buitenlandse druk en onder toezicht van de Verenigde Naties de vredesakkoorden werden ondertekend, keerde voor een stuk de rust terug in het land. De fundamentele oorzaken van armoede en onderdrukking bleven echter bestaan: de onrechtvaardige verdeling van de gronden, het grootgrondbezit, de miskenning van de indiaanse identiteit, de gebrekkige gezondheidstoestand. Daarnaast waren de gevolgen van de interne oorlog niet te overzien: ontelbare weduwen en wezen, gemeenschappen en families die totaal uit elkaar geslagen waren, eigendommen die door anderen werden ingenomen, oorlogstrauma’s allerhande. De huidige golf van brute criminaliteit maakt de situatie er nog complexer op.

de Wereldwinkel alsook vanuit de gemeentelijke overheid. Een kleine groep vrienden zet zich de laatste jaren sterk in om vooral het werk van Marta in de gezondheidszorg financieel te ondersteunen. In dit kader past het aangekondigde concert van 25 november.

Nooit een dokter Marta, van opleiding verpleegster, is de stuwende kracht in de organisatie van gezondheidswerkers en vroedvrouwen in de streek van Alta Verapaz. Deze “promotores de salud” zijn mannen of vrouwen die door de indiaanse gemeenschappen worden aangeduid om zich te bekwamen in eerstelijns gezondheidswerk. In de kleine afgelegen dorpen komt immers nooit een dokter. Zij krijgen een opleiding en werken daarna in hun dorpen rond preventie, hygiëne, eerste hulp bij ongevallen, werken met geneeskrachtige planten en andere elementen van de mayageneeskunde. In dit geheel vormen ook de vroedvrouwen een heel belangrijke schakel vermits ongeveer 70% van de bevallingen thuis en zonder doktershulp gebeurt. Gans dit project situeert zich in een ruime streek. De afstanden kunnen erg verschillen

Marta is de drijvende kracht achter het gezondheidswerk in afgelegen streken van Guatemala waar nooit een dokter komt. van 8 km tot 155 km van het centrum. Elke gemeente bestaat uit vele indiaanse gemeenschappen, de gemeente Cobán alleen al telt er 330. Dit zijn meestal kleine dorpen en gehuchten. Per gemeenschap zijn er één of twee gezondheidswerkers. Bij het project zijn momenteel al meer dan 1500 gezondheidswerkers betrokken, waarvoor tot hiertoe geen enkele wettelijke erkenning en dus ook geen vergoeding bestaat.

Oorlogsweduwen en alleenstaande moeders Als gevolg van de jarenlange oorlogssituatie in Guatemala met zijn onvoorstelbare wreedheden tegen vooral het indiaanse volk in de afgelegen dorpen, zijn er in het land ontelbare weduwen en alleenstaande moeders. Met de Raad van Maya-vrouwen tracht Marta hulp te bieden aan deze vrouwen in hun penibele situatie. In groep

Solidariteit Tegen deze achtergrond moet het werk van Fons Huet en zijn indiaanse vrouw Marta Macz Pacay gezien worden. Beiden hebben zich al die jaren ingezet in solidariteit met de arme en onderdrukte indiaanse bevolking in de kleine dorpjes. Waar het in de echte oorlogsjaren vooral erg moeilijk was om openlijk partij te kiezen, werden er nadien tal van projecten op stapel gezet voor opvang van de teruggekeerde vluchtelingen, de verwerking van veel leed en verlies, de aankoop van gronden voor de vele weduwen en wezen om nieuwe gemeenschappen te vormen, de zoektocht naar overlevingsmogelijkheden, enz. Hiervoor mochten Fons en Marta steeds op heel wat steun uit Hoogstraten rekenen, zowel van hun talrijke vrienden, de Hoogstraatse Missiekring,

22

Fons Huet en Marta Macz Pacay met hun vier kinderen tijdens een bezoek aan Hoogstraten.


CONCERT VAN ARK worden van organische materialen, bloemen, weefstukken, popjes en ander handwerk gemaakt. Dit is niet alleen een bron van inkomsten, maar wordt ook gezien als een onderdeel van geestelijke gezondheidszorg. Momenteel worden die producten nog sporadisch verkocht maar in de toekomst hoopt men een eigen winkel te kunnen opzetten. De winst wordt gebruikt om voedsel en medicijnen te kopen, om gelegenheidsvieringen te organiseren en om bij noodgevallen in te springen. Bovendien wordt er persoonlijk steun verleend in de specifieke situatie van vele vrouwen, om op die manier een steentje bij te dragen in hun zoektocht naar een betere toekomst voor hen en hun families. Tevens probeert deze organisatie ook, met behulp van andere instanties, studiebeurzen te bekomen voor kinderen en kleinkinderen en schadevergoeding te zoeken voor het geleden onrecht en verlies tijdens de oorlogsjaren.

IJveren voor de indiaanse identiteit Guatemala heeft een overwegend indiaanse bevolking (60%) met eigen cultuur, spiritualiteit, talen en prachtige klederdrachten, gebruiken en ceremonies. De inheemse markten zijn een pareltje voor de toeristische sector. Maar spijtig genoeg gaat het vaak niet verder dan een mooie façade en voelt de kleine indiaan zich nog steeds als een verdrukte in eigen land,en dit sinds de kolonisatie. De laatste jaren groeit echter de bewustwording om de eigen identiteit te versterken en worden allerlei initiatieven genomen om racisme en discriminatie te onderzoeken en aan de kaak te stellen. Marta neemt in gans deze beweging ook een vooraanstaande plaats in. Zo is zij o.a. ook medestichtster en bestuurslid van een nationale organisatie van Maya-vrouwen die politiek werkzaam zijn. In de laatste nationale verkiezingen van september heeft zij ook heel wat energie en tijd gestoken om de lijst van de Nobelprijswinnares voor de vrede, Rigoberta Menchú, te ondersteunen en te promoten.

Dank De opbrengst van het concert gaat integraal naar het gezondheidswerk van Marta in de streek van Alta Verapaz. Geniet van de fijne muziek en dank voor je steun.

23


OUD-STRIJDERS

IJsbeer in Hoogstraten Het voorlaatste weekend van september werd op verschillende plaatsen in de Noorderkempen hulde gebracht aan de bevrijders van 1944 en meer in het bijzonder aan de militairen van de 49th (West Riding) Infantry Division. Omwille van hun insigne, een uitdagende ijsbeer op een zwart veld, kregen zij als bijnaam the Polar Bears. Net als bij vorige edities ging het bij de herdenkingen in onze streek om een bundeling van initiatieven van verschillende verenigingen.

Veteranen Dit jaar namen er overigens enkele Britse veteranen deel aan de plechtigheden en dat mogelijk voor de laatste keer. De twee veteranen die bereid waren om de lange reis te maken zijn Wilfred Jackson (°1924), geboren en getogen te Birkenhead bij Liverpool en Dick Henry (°1925), afkomstig uit een mijnstreek in Wales. Wilf Jackson is een heuse Polar Bear die indertijd als jonge sergeant diende bij 146 Field Ambulance, Royal Army Medical Corps. Aangezien hij al als knaap actief was in het lokale Rode Kruis, werd hij kort na het uitbreken van de oorlog ingezet bij de opvang van gewonden ten gevolge van de Duitse bombardementen. “Op die manier word je heel snel volwassen”, wist hij ons te vertellen. Toen Wilf werd opgeroepen voor de legerdienst wilde hij eigenlijk bij de verbindingstroepen, maar gezien zijn ervaring werd hij uiteindelijk onderofficier in een medische eenheid. In de vooruitgeschoven verbandposten, o.a. in het Sint-Jozefcollege te Turnhout, werd hij regelmatig geconfronteerd met de gruwel van de oorlog. Zijn meest traumatische ervaring was wel de geboorte van een meisje, onder vijandelijk vuur, in de buurt van Roosendaal. De majoor-dokter had het veel te druk met de gewonden die in de schuur werden

aangevoerd en hij gaf aan dat Wilf dan maar op de hoogzwangere vrouw moest letten: “Wel, ik was getraind voor allerlei zaken. Als ik een been zou moeten afzetten, dan kon ik dat, maar ik wist niets af van een bevalling. Daar had ik helemaal geen opleiding over gekregen. Ik heb haar dus maar op een tafel gelegd en ik stelde een korporaal de vraag wat we nu moesten doen. Hij keek me aan en zei plots: ‘Liever jij dan ik!’ Hoewel ik getraind was voor al die vreselijke dingen, vond ik de gedachte dat het leven van een baby van mij zou kunnen afhangen echt angstaanjagend. Ik was doodsbenauwd omdat ik geen ervaring had.” Gelukkig liep alles goed af. Zijn boezemvriend Dick Henry maakte een en ander mee als Sapper bij de Royal Engineers (genietroepen) van het 2nd Army. Zijn eenheid was ondermeer verantwoordelijk voor de aanvoer, de constructie en het onderhoud van de militaire noodbruggen die in onze ruime regio veelvuldig moesten worden gebruikt. Ook de altijd wat riskante ontmijningsoperaties stonden regelmatig op het programma. Beide veteranen zijn de gevechten van Normandië tot het noorden van Duitsland overigens zonder kleerscheuren door-

Wilf Jackson voor het Stedelijk museum op het begijnhof van Hoogstraten. 24

gekomen. De wapenstilstand in mei 1945 zorgde echter niet meteen voor hun demobilisatie. Dick werd klaargestoomd voor de aanslepende strijd in Azië, maar moest uiteindelijk niet vertrekken. Wilf kwam - nogal onverwacht - in West-Afrika terecht. Beiden konden pas in 1947 hun uniform definitief aan de haak hangen.

Een pelgrimstocht Ondanks een hectisch weekend, met druk bijgewoonde ceremonies aan de monumenten in Merksplas, Sint-Jozef/Rijkevorsel en Turnhout, trokken Wilf en Dick op 22 september toch tijd uit voor een bezoek aan ons eigen stadje. Onderdelen van 49ste Infanteriedivisie waren immers betrokken bij de bevrijding van het gros van onze deelgemeenten. Minstens één Polar Bear, sergeant Alban Monks, is trouwens omgekomen bij een beschieting op Hoogstraats grondgebied. De werkgroep “Op het Oorlogspad” (Erfgoed Hoogstraten) maakte van de gelegenheid gebruik om Wilf Jackson digitaal te interviewen over zijn oorlogservaringen. Na een uitstekende maaltijd in één van onze vele horecazaken, bracht het kleine gezelschap een bezoek aan het oorlogsmonument op de weg naar de gemeentelijke begraafplaats. We stonden er even stil bij de inzet van de Polar Bears en hun geallieerde strijdmakkers. Voor Wilf Jackson had de reis een dubbel doel. We reden ook naar het Franse La Boiselle, een gehucht bij Albert (Somme), waar zijn oom vermist bleef sinds juli 1916. Het was de eerste keer in 91 jaar dat er een lid van de familie op bezoek kon gaan. Twee generaties Britten die zware offers hebben gebracht, ver van huis. (Francis Huijbrechts)

190


25


ZO WAS HET

ZO IS HET

26

MEERLE - Dorpsstraat - 90 jaar geleden


dorpsleven Contactpunten – DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, horstendries@hotmail.com Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Interreligieuze meeting in Hoogstraten! GROOT-HOOGSTRATEN - Op zondag 18 november worden we vriendelijk uitgenodigd op een interreligieuze bijeenkomst in de Gemeentelijke Basisschool in de Hoogstraatse Gravin Elisabethlaan. Het startuur is 16 uur. Na een welkomstwoord, wordt het dagthema toegelicht: “Vrede in de Wereld. Hoe te verkrijgen? Hoe te bewaren?” Daarna volgen enkele sprekers, waaronder Karl Eibers, katholiek priester in Antwerpen alsook een afgevaardigde van de Ahmadiya

Muslim beweging, die ook als hoofdorganisator optreden. Achteraf is er mogelijkheid tot het stellen van vragen, in het Nederlands, het Frans en het Engels. Na het officiële gedeelte kunnen de aanwezigen genieten van een gratis maaltijd. Wie zegt open te staan voor verschillende culturen en meningen, mag eigenlijk niet ontbreken op deze namiddag. Voor meer informatie kunt u terecht op de nummers 014/42.24.70, 0484/66.74.97 of 0487/63.54.10.

Lepe Hoek het bos in

Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, toon.verleye@telenet.be Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, franssnijders@scarlet. be Wortel: Redactie Hoogstraten, Loenhoutseweg 34 info@demaand.be FOTO’s: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03 322 96 00. SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, franssnijders@scarlet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

www.demaand.be

HOOGSTRATEN/BRASSCHAAT - De straat is eigenlijk hun dada, de leefwereld bij uitstek van de Lepe Hoek. Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Natuur en Groen, wou wel eens weten of ze ook in het bos hun ding konden doen. Want bij de opening van de Week van het Bos op 7 oktober in het Peerdsbos te Brasschaat werd veel en schoon volk verwacht, waaronder de minister Hilde Crevits zelf. En aan de minister en al dat andere volk moest het belang en de rol van het bos en van de bosbeheerder worden uitgelegd. Het Peerdsbos is een oud bos, zeer lang in bezit geweest van de Godgasthuizen van Antwerpen. Het oefende al zeer lang een grote aantrekking uit op de (Antwerpse) bosbezoeker die de drukte van de stad ontvluchtte en verpozing kwam zoeken in ‘de natuur’. Dat het er nog steeds is, is aan het beheer van het bos te danken. Nu kan je dat

als een schoolmeester van op een katheder staan debiteren, maar dan heb je veel kans dat het volk snel voorbijloopt, om van het bos te profiteren, of rechtstreeks naar het terras, voor een koele trappist en de liedjes van ‘ Tègennenoam’ (Sjarel en Willy, ook van hier). Geef ze eens ongelijk. Dus maar beter de uitleg overgelaten aan de Lepe Hoek. Daar lopen ook schoolmeesters tussen, zij het dat daar streng over gewaakt wordt dat ze niet in hun dagelijkse manieren vervallen. Ze deden hun uitleg op heel eigen wijze, op die van de Lepe Hoek. Met veel gevoel voor (melo)drama, (lachwekkende) ernst en (theatrale) eenvoud. En dus bleef al dat schoon volk staan kijken en luisteren. En wisten ze meteen wat het bos allemaal te bieden heeft en dus goed moet bewaard worden. Meteen weten ze daar aan de stadse kanten dat Hoogstraten meer te bieden heeft dan aardbeien. (jaf)

27


HOOGSTRATEN

Erfgoed ging op stap

GROOT-HOOGSTRATEN/VEURNE/KOKSIJDE - Zondag 7 oktober trok Erfgoed Hoogstraten naar ‘de Vloanders’ met een buslading van haar leden. In de voormiddag kreeg men een boeiende rondleiding door het oude centrum van Veurne, door de merkwaardige, onafgewerkte kerk en door het knappe historische stadhuis. Na een deugddoende koffietafel ’s middags, voerde de bus hen naar de archeologische site van de ooit zo grote Abdij ter Duinen, waar men niet enkel tussen de door grondwater geplaagde fundamenten van het vroegere complex mocht lopen, maar waar men ook het indrukwekkende en zeer eigentijdse museum over de abdij en de polders bezocht. Zonder meer de moeite!

Play-in orkest in Klein Seminarie HOOGSTRATEN – Reeds lang voor de fusiegemeente Hoogstraten een feit werd, zijn de verschillende fanfares uit de Noorderkempen verenigd in verbroederingen. In de gemeente Hoogstraten waren dat er twee, samen met de muziekverenigingen van Loenhout, Rijkevorsel en Merksplas. Eén van deze verbroederingen overleefde de tand des tijd niet. Dat maakte dat niet al de korpsen van de gemeente Hoogstraten in één verbroedering verenigd waren. Sinds dit jaar kwam daar verandering in, al de verenigingen van de gemeenten zijn nu lid van de grote verbroedering die bestaat uit negen muziekmaatschappijen. Een van de belangrijkste jaarlijkse activiteiten is de organisatie van de “Play-in”. Daarbij komen muzikanten van de negen verenigingen samen om een hele dag te repeteren aan verschillende muziekstukken. Deze dag ging door in de mooie feestzaal van het Klein Seminarie te Hoogstraten. Al 12 jaar, wordt deze playin geleid door dirigent Ronny Roofthooft. Met hand en tand en veel deskundigheid wist hij de bijna 100 muzikanten te brengen tot een unieke muzikale prestatie. Fanfare St.-Caecilia van Meerle stond in voor de organisatie, ze zorgden er voor, dat het de muzikanten aan niets ontbrak zodat ze zich volledig konden concentreren op het musiceren.

28

Na meer dan vijf uur repeteren, was het dan ’s avonds tijd om de aanhang te laten genieten van de geleverde prestaties. Na een zestal korte optredens van verschillende fanfares van de verbroedering, was het dan de beurt aan het play-in orkest. Een unieke ervaring, bijna honderd man op het podium, wat zorgde voor een al even unieke muzikale belevenis…


HOOGSTRATEN

Succesvolle Dag van de Jeugd

GROOT-HOOGSTRATEN - Op 22 september organiseerde de Hoogstraatse Jeugdraad een groots evenement, grotendeels in en om de hallen van de Veiling. Er was een sportcorner (met hockey, tchoukbal, …), een survival (met klauterglijbaan, brandweerspel, …), spel & muziek (met o.a. een muziekspel o.l.v. Fanfare Sint-Catharina), Kinderwerelddorp (zorgenpopjes maken, Afrika en India ontdekken, …) en nog tal van andere activiteiten. Onder meer de initiatie door de mensen van het Rode Kruis (foto) genoot heel wat bijval. ’s Avonds werd er door de 3 Jeugdhuizen – Cahier, Slot en Mussenakker – nog een aangenaam slot aan gebreid, met op elke locatie een Jongerenfuif. De stad legde een pendelbus in. (foto: Marcel Onincx)

’t Is Week van de derde leeftijd! GROOT-HOOGSTRATEN - Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november organiseert ons rusthuis ‘Ouderenweek = Feestweek’. Op maandag wordt er in de voormiddag geturnd samen met de kinderen van het eerste leerjaar van de Gemeenteschool. Op dinsdagnamiddag (14.30 uur) komt Accordeonclub “De Vrije Kunst” naar het rusthuisrestaurant. ’s Woensdags steken de ‘zetelfietsvrijwilligers’ en de mensen van de paramedische dienst zich weer in hun sportiefste kleedje voor de jaarlijkse “Tour der Zeven Weeën”, waar deelnemen weer belangrijker is dan winnen. Donderdag is bingodag en op vrijdag volgt een culinair hoogtepunt met het ‘Familierestaurant’, voor de bewoners en hun familie. Pêche cider, broccoliroomsoep met kruidenkaas en balletjes, feestelijk gevarieerde koude schotel (met zalm, gefarceerd eitje met vissla, …) en chocolademousse met biscuit en advocaat … Begin almaar te watertanden! Voor meer inlichtingen kunt u terecht in het OCMW Zorgcentrum: Heilig Bloedlaan 250, tel. 03/340.21.50 of dienstkine@ publilink.be.

Laermolen in werking Zondag 11 en 25 november van 14 tot 16 uur en dinsdag 13 en 27 november van 19.30 tot 21.30 uur in de Molenstraat te Hoogstraten.

3 voor 11, want het is 5 voor 12 GROOT-HOOGSTRATEN - In de loop van oktober en november vinden traditiegetrouw heel wat activiteiten plaats ten voordele van goede doelen allerhande, en van 11.11.11 in het bijzonder. En dat mag (lees: moet), want om de Millenniumdoelstellingen in 2015 te halen, moet er nog wel wat werk verzet worden. Aan de Hoogstraatse vrijwilligers zal het echter niet liggen, wel integendeel! Daarbij doen ook de 3 Hoogstraatse jeugdhuizen – Slot, Cahier en Mussenakker – elke keer een serieuze duit in het zakje, met hun gemeenschappelijke activiteitenreeks ‘3 voor 11’. Op 14 oktober organiseerden ‘de 3’ een voetbaltoernooi, de 20ste was er de Spaghettiavond met Dance Night van de Mussenakker, de 20ste een Motorrit en een fietstocht met vertrek aan de Cahier (zie elders) en de 26ste was het Krabdag in elk Jeugdhuis (waarbij je met een krabbiljet de Vrij Handelsakkoorden kon helpen wegkrabben). De 27ste oktober stapten ook enkele jongeren mee in de Krabmars van het plaatselijk 11.11.11comité en ’s avonds kon je in Hoogstraten naar de Cahier voor de ‘XPO’, waar al heel wat te bewonderen zal zijn van de ‘kunstschatten’die een week later geveild zullen worden. De dag na het verschijnen van dit nummer organiseert Het Slot nog een winterwandeling en op zaterdag 3 november is er nog het slotevenement. In de 3 jeugdhuizen vindt ’s avonds een ‘3 voor 11 fuif’

plaats. Vooraf vindt de genoemde kunst- en curiosaveiling plaats (Mussenakker: 21.30 – Slot: 22.30 – Cahier: 22.30). In de Cahier wordt dit nog voorafgegaan door het eetfestijn Chez Bonne Maman, eveneens een vaste waarde. Meer info over 3 voor 11? 0477/45.54.63 (Jef), info@3voor11.be of www.3voor11.be. Meer

info over 11.11.11? www.11.be. Meer info over de deelnemende jeugdhuizen? www.het-slot.be, www.cahier.be en www.mussenakker.be.

Jeugdhuizen steunen Togolese tomatenboeren Het machtige Europa heeft handelsakkoorden onderhandeld waarin het ongebreidelde vrijhandel eist. Dat is echter een drama voor Afrika, de Caraïben en de Pacific, omdat het de plaatselijke boeren volledig van de markt zal vegen. De Europese gesubsidieerde landbouw zorgt ervoor dat het goedkoper is voor deze landen om onze producten te importeren dan zelf te produceren. In Togo bijvoorbeeld raken de plaatselijke boeren hun tomaten aan

de straatstenen niet kwijt o.w.v. de moordende concurrentie van Italiaans tomatenconcentraat uit de gesubsidieerde landbouw. De boeren uit het Zuiden verzetten zich daartegen, en in het kader van 11.11.11, willen onze jeugdhuizen hen steunen in hun strijd. Daarom zetten ze voor het 17de jaar op rij allerhande acties op touw, dit jaar dus in het bijzonder voor de Togolese tomatenboeren. Andermaal proficiat voor dit hartverwarmende initiatief!

29


HOOGSTRATEN

Veelbelovend Erfgoedbanket GROOT-HOOGSTRATEN - Het eerste Streekgastronomisch Banket dat de Werkgroep Culinair Erfgoed vorig jaar organiseerde in samenwerking met Hotelschool Spijker, was meteen een schot in de roos. De reacties achteraf waren uitermate lovend. Voor de tweede uitgave, op 24 november aanstaande, krijgt chefkok van dienst Guy Sannen versterking van Hoogstratenaar Jef Van den Bossche. De Hoogstraatse Maand voelde hen alvast aan de tand … DHM: Bij de term ‘erfgoed’ denken we meestal niet direct aan culinaire zaken? Gust Lauryssen (coördinator WG Culinair Erfgoed): Jammer genoeg niet, hoewel erfgoed toch meer is dan alleen ‘de stenen’. Onze Werkgroep Culinair Erfgoed werkt zo al een tweetal jaar aan een inventaris van streekgerechten uit de Noorderkempen. Nu willen we onze vondsten niet alleen vastleggen voor het nageslacht, we willen de waarde van deze streekgebonden producten terug naar voren brengen. Dit doen we onder andere door de organisatie van een jaarlijks streekspecialiteitenbanket, in samenwerking met de Hotelschool. Voorafgaand aan het banket reikt het erfgoedbestuur de ‘Erfgoedprijzen 2007’ uit. In de loop van de avond kunnen onze gasten ook genieten van de schitterende folk van Falafel, laureaat van het Folkfestival van Gooik, afgelopen zomer. DHM: Hoe is het menu tot stand gekomen? Jef Van den Bossche: Eerst hebben we ieder apart enkele ingrediënten en gerechten opgeschreven. Daarmee zijn we dan samen aan het brainstor-

Menu Erfgoedbanket

men gegaan en amper een kwartier later lagen de grote lijnen vast. DHM: Waarom werken jullie rond ‘vergeten groenten’? Jef: Enerzijds omdat we met de Werkgroep Culinair Erfgoed – waarvan we beide actief lid zijn – al een tijd rond oude groenten aan het werken waren. Guy Sannen: Anderzijds paste dit ook uitermate goed voor het VTI. Vorig jaar werkte Annemie Remeysen met haar leerlingen al rond oude groenten, waarbij onder meer de historische tuin van Gaasbeek werd bezocht. Jef: Maar ook de opkomst van ‘Slow Food’ mogen we hier niet vergeten. Guy: Dat klopt. Het stoort ons dikwijls dat men noch in de gastronomie, noch in de dagdagelijkse keuken, nog respect heeft voor de seizoenen. Het hele jaar door wil men aardbeien en asperges, zelfs wanneer het daar absoluut het seizoen niet voor is. Op den duur hebben we nooit nog iets om naar uit te kijken. Jef: En dat geldt niet alleen voor de groenten.

Aperitiefhapjes Gepocheerde suikerbiet met gebakken bloedworst Pompernikkel met rammenas Rivierpalingfilet met spek Gefruit bloemkoolroosje met een kruidenmayonaise Raapstelensoep Meerval met kardoen en groene kruidensaus Gesmoorde konijnenbout in savooiblad met daarbij pastinaakpuree In kriekbier gepocheerd peertje met peperkoekijs en een coulis van gekonfijte engelwortel Koffie met versnaperingen

Men eet wild lang voor het wildseizoen begonnen is … Tong, kabeljauw en griet vind je het hele jaar door … DHM: Wat maakt het banket tot een ‘streekbanket’? Guy: We proberen zo veel mogelijk ingrediënten te gebruiken die hier vroeger veel voorkwamen. Ik denk aan konijn, meerval en paling, maar ook aan raapstelen en savooikolen. Tegenwoordig moet een product vooral mooi zijn van vorm en van kleur. Dat de smaak soms wat minder is, dat lijkt men er dan maar bij te nemen. In dat licht zijn de rammenas, de kardoen en de pastinaak misschien wel van het toneel verdwenen? Wij willen de 24ste laten zien dat je er toch nog heel wat mee kan doen. Jef: Daarbij gaan we voor de authentieke smaken. Want welk kind – ja, zelfs welke jongvolwassene – kent nog de smaak van pakweg savooikool?

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Met hulp van de leerlingen van de Hotelschool, voeren Jef Van den Bossche en Guy Sannen ons tijdens het Erfgoedbanket mee naar het culinaire verleden van de streek.

Zonnebankcenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 13.30 en van 15.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Zondag en maandag gesloten 206

30

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 info@bfdg.be www.bfdg.be

184

PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189


HOOGSTRATEN

WG Voetwegen teleurgesteld in het College

De consument wil groenten die mooi zijn van vorm en kleur. Mede daardoor dreigen heel wat ‘mindere goden’ ten onrechte te verdwijnen. De WG Culinair zet ze op 24 november terug op de kaart. Of van angélique? Terwijl deze ‘engelwortel’ voor onze streek een deel van het culinair erfgoed is … DHM: We komen er graag van meegenieten! (dh) Praktisch: Het Erfgoedbanket vindt plaats op zaterdag 24 november, in Hotelschool VTI Spijker, Gelmelstraat 62 in Hoogstraten. Vanaf 18 uur staat het streeklekkers klaar voor al wie vooraf heeft ingeschreven. Het Erfgoedbanket kadert in de Week van de Smaak. In de voorafgaande week organiseert ook de Hotelschool één en ander met de leerlingen. Daarvan zullen we u volgende Maand verslag uitbrengen.

Hoe inschrijven? Inschrijven doe je schriftelijk en uiterlijk vóór maandag 12 november! U bezorgt (per post of mail) de nodige gegevens aan de secretaris van de werkgroep: Dries Horsten, Vrijheid 98, 2320 Hoogstraten, 03/314.57.24 (na 17 uur) of horstendries@hotmail.com. Wat moet hij weten? Het aantal deelnemers en hun respectievelijke namen, alsook een contactadres. Betalen doet u vooraf door het nodige bedrag (45 euro X het aantal deelnemers) over te schrijven op rekeningnummer van Erfgoed Hoogstraten: 647-0366274-92. Let op: u bent pas definitief ingeschreven wanneer zowel uw schriftelijke inschrijving als uw betaling binnen zijn!

GROOT-HOOGSTRATEN - Net voor het ter chure en de verdere praktische voorbereiding … perse gaan van dit nummer vernamen wij dat de Tot we op 15 oktober te horen kregen dat het monHoogstraatse actie in het kader van de Vlaamse delinge akkoord van eind juni grotendeels werd Dag voor de Trage Weg (27 oktober) werd afteruggeschroefd! Wij moesten de uitnodigingen geblazen. Normaal gezien had de werkgroep er ineens zelf versturen, we mochten nog maar een samen met het stadsbestuur een Voetwegenplatbeperkt aantal mensen vragen en onze teksten form boven de doopvont gehouden, dit om hun moesten we ruim vooraf ter inzage inleveren.” Buurtwegenplan een groter draagvlak te geven. Al in januari contacteerden zij het nieuwe stadsDe leden van de werkgroep waren hier zodanig bestuur met het voorstel om het plan samen op te door ontgoocheld, dat ze ervoor kozen alleen starten. Per deelgemeente zouden er overlegververder te gaan. “Een platform moet door zoveel gaderingen georganiseerd worden waarin oudermogelijk mensen gedragen worden,” aldus secomités, schooldirecties, dorpsraden, wandel-, cretaris Dries Horsten, “als je alleen de spreeksport- en andere verenigingen zouden particiwoordelijke ‘twee man en een paardenkop’ mag peren. Ook overkoepelende groeperingen als de uitnodigen, dan heeft het totaal geen zin. Bovenverkeersraad, de sportraad, de cultuurraad, de dien zijn we erg ontgoocheld in het feit dat men Landelijke Gilde, de VVV en de gemeenteraad de gemaakte beloften zo kort voor het eigenlijke wilde men uitnodigen. Samen zou er gezocht evenement verbreekt, door nu ineens allerlei worden naar knelpunten, naar oplossingen en beperkingen op te leggen. Wij hebben – van bij naar prioriteiten voor het trage wegennet in de de start – geprobeerd om constructief samen te verschillende dorpen. De werkgroep wilde daarwerken. Nu gaan we ons serieus bezinnen over bij wel taken op zich nemen, maar iemand uit het een koerswijziging, maar we willen de vele trage schepencollege mocht het platform voorzitten. weggebruikers niet in de kou laten staan en we Op 25 juni mocht de werkgroep het project kogaan dus door. Tegen wil en dank.” (dve) men voorstellen aan het College, dat zich mondeling akkoord verklaarde, waarbij ook overeen werd gekomen dat de uitnodiging aan al deze groepen vanuit de stad zou vertrekken. Op korte termijn zou men ook een schepen bevoegd maken voor de trage wegen (dit is inmiddels Ward Baets geworden, nvdr.). “Toch moesten we opnieuw 3 maanden op een antwoord wachten,” zo vertelt coördinator Gust Lauryssen, Door wandelingen en lezingen wist de WG Oude Voetwegen al een “Waarna we meteen mooi draagvlak uit te bouwen. Het geplande Voetwegenplatform aan het werk gingen – dat dit fundament nog moest verstevigen – werd door een onenigmet het opstellen van heid met het College uitgesteld. de teksten en een bro-

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

31


HOOGSTRATEN

Uniek concert van Ark Op zondag 25 november organiseert De Hoogstraatse Maand ten voordele van het werk van Fons en Marta Huet-Macz in Guatemala een uniek concert in de Begijnhofkerk van Hoogstraten. De groep “Ark” met o.a. Elsje Helewaut van de vroegere formatie Elisa Waut, brengt een breed gamma van spirituele liederen van over gans de wereld. De opbrengst gaat volledig naar een gezondheidsproject in de Indiaanse dorpjes van Guatemala. Hierover las je reeds in dit nummer.

Elisa Waut Voor het concert in de Begijnhofkerk doet De Hoogstraatse Maand een beroep op de groep Ark. Deze bestaat uit Elsje Helewaut en haar vriend Chery Derycke (beiden van de voormalige formatie Elisa Waut) samen met Marie-Anne Coppens en Ivan Smeulders. De naam Elisa Waut klinkt bij velen wellicht nog als muziek in de oren. Het prille begin ligt al bijna 25 jaar achter hen met het winnen van Humo’s Rock Rally in 1984. Nadien volgen een viertal platen en maakt de groep bekendheid door haar samenwerking met Raymond van het Groenewoud o.a. in de soundtrack van de film ‘Sailors don’t cry’. Na een tussenpauze van vijf jaar, waarin Els en Chery een winkel in Brugge uitbaten en hun hoeve restaureren, wordt er terug met de muziek aangeknoopt. De evolutie naar de spiritualiteit is al duidelijk voelbaar en de inspiratie komt uit de volksmuziek van over heel de wereld. Voor Elsje Helewaut en Chery Derycke eindigt hier de weg van het commerciële circuit. Met de nieuwe groep Ark wordt er definitief aangeknoopt met spirituele en religieuze muziek uit gans de wereld. Het wordt vanaf dan ‘gewoon zingen uit het hart”.

Ark Samen met Marie-Anne Coppens en Ivan Smeulders krijgt de groep Ark duidelijk gestalte. Elsje en Marie-Anne zijn al 17 jaar beste vriendinnen

vanaf het moment dat Elsje Marie-Anne als coach onder haar vleugels neemt op één van de Baccarabekers. Ivan Smeulders, een getalenteerde muzikant en geprezen accordeonist, is bekend om zijn samenwerking met Bart Peeters, Miel Cools en ook met zijn broer Mike in de formatie Smeulders&Smeulders. In 2002 wordt de CD ‘Arkangel’ opgenomen in eigen huis, dat intussen een bekend bed & breakfast-adres geworden is (Ark van Zarren). Dit jaar volgde ‘Victory of Light’. De basis van ieder lied is meestal een traditionele tekst uit verschillende godsdiensten maar de melodie werd meestal door de groep gemaakt. Vier verschillende stemmen die samensmelten tot één stem, natrillend in de luisteraar. Ark zal ook Hoogstraten bekoren.

Praktisch Het concert heeft plaats op zondagavond 25 november om 19 uur in de Begijnhofkerk van Hoogstraten. Kaarten kunnen in voorverkoop aangeschaft worden bij de Toeristische Dienst van de stad Hoogstraten (kelder oud stadhuis), in de Standaard Boekhandel, de Wereldwinkel, café De Gelmel, of besteld worden via De Hoogstraatse Maand. Kaarten in voorverkoop of besteld via DHM kosten 8 euro. Aan de kassa bij de inkom betaal je 10 euro. En bij www.demaand.be kun je er eentje van de 10 winnen.

De groep Ark met v.l.n.r. Marie-Anne Coppens, Ivan Smeulders, Chery Derycke en Elsje Helewaut. Zij brengen op zondag 25 november een uniek concert in de begijnhofkerk van Hoogstraten. 32

Midweekwandeling GROOT-HOOGSTRATEN - De KVG, Katholieke Vereniging voor Gehandicapten, afdeling Hoogstraten, Minderhout en Wortel richt een midweekwandeling in op donderdag 22 november. De inschrijving vindt plaats in de voetbalkantine van VNA-Wortel, gelegen aan het Poeleinde te Wortel. Vanaf negen uur ’s morgens kan men inschrijven tot 15 uur in de namiddag. Als lid betaal je één euro, als niet-lid 1,50 euro. Er kan gewandeld worden over drie verschillende afstanden: 4, 7 en 8 kilometer. De kortste afstand van vier kilometer is uitermate geschikt voor rolstoelpatiënten. Met de afstanden van 7 en 8 kilometer is er een lus gemaakt zodat men er een tocht van 15 kilometer van kan maken. Deze wandelingen brengen u doorheen de prachtige natuurgebieden van Wortel Kolonie. Meer info over de wandeling bekomt u op het nummer 0495 / 52.39.42.

Wistik GROOT-HOOGSTRATEN - Vzw Wistik, die aanvullende hulp biedt bij kanker, verzorgt permanentie in haar ontmoetingshuis (Begijnhof nr. 40) op de dinsdagen 6 november en 4 december telkens van 10 tot 12.30 uur. Daarnaast worden ook weer enkele boeiende cursussen aangeboden. Mindfulness of trainen in aandacht vindt plaats op de dinsdagen 6, 13, 20 en 27 november en 4 en 11 december, telkens van 13.30 uur tot 15.30 uur. Info en inschrijvingen bij Sigrid Dirickx, sigrid.dirickx@skynet.be of 0485/181.280. De gewaardeerde relaxatiesessies vinden plaats op de donderdagen 8, 15, 22 en 29 november en 6 en 13 december, telkens van 13.30 uur tot 15.30 uur. Info en inschrijving bij Lou Cabanier, daca-po@skynet.be of 014/43.81.86.


MEER

Open bedrijvendag

Logistic Center Hazeldonk

Special Fruit, een verborgen wereld MEER - Zondag 7 oktober en een heerlijke nazomerse dag doet veel mensen met de fiets, of met de auto, naar de transportzone begeven. Daar doen, op Belgisch grondgebied, zeven bedrijven actief mee aan de Open Bedrijvendag. Aan de Nederlandse kant openen vijf bedrijven hun deuren. Zeven Belgische bedrijven, Almasy, Houtbank, Kniphoek, LWI, Special Fruit, Systeemplafonds Meyvis en Van Valen stelden hun deuren open om hun werking voor te stellen aan het grote publiek. Opvallend was dat bijna elk bedrijf op zoek is naar geschikt personeel. Bij het bezoek aan Special Fruit valt de minimale temperatuur op. Vele mensen, luchtig gekleed, krijgen automatisch kippenvel bij de binnenkomst. De inkom van dit bedrijf is het magazijn waar de vrachtwagens komen lossen. Om fruit optimaal te kunnen bewaren is deze plaats afgesteld op vijf graden. Vanuit dit magazijn worden de waren, op afroep van de klant, nagezien, gesorteerd en naar wens verpakt. Veel manueel werk is noodzakelijk om dit proces in goede banen te laten verlopen en “just in time” te kunnen leveren aan de groothandel.

Tony Arnouts: Special Fruit is aan- en verkoper van exotisch en speciaal fruit. Om maar een idee te geven: het fruit wordt aangekocht in Brazilië, Zuid-Afrika, enz. Eigenlijk kopen wij aan over de ganse wereld. Dan worden de producten herverpakt op vraag van de klant, meestal groothandels en volgens zijn wensen. Om steeds aan de vraag van de klant te voldoen moet de markt over de ganse wereld nauwlettend opgevolgd worden. Aardbeien kunnen tegenwoordig het ganse jaar door geleverd worden, iets wat met ander fruit minder evident is. Uit het bedrijf MAGO fruit, in 1976 gestart, werd in 1990 het huidige Special Fruit geboren. François Maes en zijn broer Patrick, zijn de bedrijfsleiders. Noodgedwongen is de fabriek verspreid op twee locaties die zich beiden op de transportzone te Meer bevinden. In de nabije toekomst zullen beide onderdelen van Special Fruit op één plaats samengevoegd worden, ook op de transportzone, iets wat de werking verder ten goede zal komen. Met het oog op deze uitbreiding heeft ook deze firma niet ingevulde arbeidsplaatsen. (FS)

MEER – Zoals ieder jaar werd er in Vlaanderen op de eerste zondag van oktober een Open Bedrijvendag georganiseerd. Dit jaar was er ook de deelname van het Logistic Center Hazeldonk – Meer (LCHM). Uniek aan dit project was het grensoverschrijdende karakter, waar zowel Belgische als Nederlandse bedrijven hun deuren open zetten voor het grote publiek. Nogmaals werd hier bewezen dat een goede samenwerking over de grenzen heen tussen Hoogstraten en Breda mogelijk is. Een voorbeeld voor Europa. De 12 bedrijven in de Transportzone die deelnamen waren aan de Belgische kant: Kniphoeck Coiffeur, Houtbank België, Van Valen Automotive, Logistics of Wines International, Systeemplafonds Gyprocwerken Meyvis, Special Fruit en Almasy en aan de Nederlandse kant: A. Van Tilburg Truck – Trailer en Hydrauliek Service, Flex – In Logistics, Xenos Autobeheer, Marcel Segers en Hereijgers Transport. Mede dankzij het mooie weer en de inzet van bovenvermelde bedrijven werd deze eerste zondag van oktober een groot succes. De hele transportzone werd druk bezocht door talrijke fietsers die ter plekke konden genieten van een frisse pint of een hapje. (ma)

Bladeren Bomen aan de straatkant kunnen voor een overlast aan bladeren zorgen. Bij een overdaad kunnen de mensen deze bladeren gratis afleveren op het containerpark in Minderhout. Indien misbruik wordt vastgesteld dient voor de volle vracht betaald te worden. De bladeren kan je tot op het einde van het jaar gratis inleveren.

Ruimen van WC, septische regenputten, zelfwerkend patron. 33


HOOGSTRATEN

BzN of Bond zonder Naam: al van gehoord?

Vergane Glorie

GROOT-HOOGSTRATEN - Bond zonder Naam is een maatschappij-kritische organisatie die je uitnodigt tot nadenken. Bond zonder Naam is pluralistisch en werkt zonder politieke, filosofische of religieuze binding. Bond zonder Naam nodigt je uit om op te komen voor een meer leefbare en zorgzame samenleving. Bond zonder Naam zet via talrijke initiatieven en projecten, woord om in daad! Vele kennen Bond zonder Naam van de jaarlijkse kalender (die ook deze keer weer een juweeltje is), van spreuken met diepgang en van de kaarsen. Naast het vaste kaarsenaanbod, zoals theelichtjes, tafelkaarsen, bolkaarsen … is er ook dit jaar weer heel wat nieuws. Denken we maar aan: - ‘De geluksbrenger’: een metalen emmertje met kaars, versierd met een lieveheersbeestje. - ‘De innerlijke kracht’: een rode holle kaars met steentjes en 4 theelichtjes. - Een nieuw assortiment kaarsen in gedecoreerd glas met aangepaste servetten. - ‘Efkens uitblazen’: een kaars in een grote beker, verkrijgbaar in verschillende kleuren. Verder een nekkussen gevuld met tarwekorrels en allerhande etherische olieën, een fleecedeken voor kinderen en diverse boekjes, zoals ‘Je leeft maar één dag: Vandaag’, met een spreuk voor elke dag, een heel jaar lang. Heb je interesse? Zoek je nog een kaars voor Allerheiligen of voor het eindejaar? Ben je nog op zoek naar een origineel geschenk voor familie, vriend of vriendin? Of wil je gewoon eens komen kijken? Dat kan altijd bij Anny Geerts, Prinsenpad 5, 2323 Wortel (03/314.68.77). Met beleefde groet namens BzN!

In de Graanschuur GROOT-HOOGSTRATEN - Dinsdag 6 november om 20 uur, hebben de mensen van de Graanschuur Frans Goetghebeur van het Tibetaans Instituut te gast. Hij zal er een lezing houden met als thema ‘Ontmoetingen van het Boeddhisme en het christendom – Naar een hedendaagse spiritualiteit’. (Graanschuur Spijker, Gelmelstraat 60, Deelnameprijs: 5 euro) Op donderdag 29 november komt Tine Ruysschaert naar De Graanschuur met ‘Door toedoen van Bijbelse vrouwen’. In deze unieke theatermonoloog zal zij het hebben over Bijbelse vrouwen: gewone en ongewone vrouwen, koninginnen en slavinnen, echtgenotes en dochters, godvrezend of goddeloos, krachteloos maar ook sterk. Tine Ruysschaert brengt hen tot leven en laat hen ook voor u inspirerend zijn. (Graanschuur Spijker, Gelmelstraat 60, Deelnameprijs 10 euro). Extra info: 03/314.50.11 of info@degraanschuur@gmail.com.

34

GROOT-HOOGSTRATEN - Zaterdag 20 oktober maakte de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten Hoogstraten, Minderhout en Wortel een namiddaguitstap naar “De Vergane Glorie” in Baarle. Inderdaad niet te ver van huis om van alles te zien wat de meeste aanwezigen nog kenden uit hun jonge jeugd. En als je het noorden kwijtraakte tussen al de spullen van vroeger dan stond gids

Ad Haneveer (ooit nog voetballer bij HVV) bereidwillig klaar om de noodzakelijke uitleg te verschaffen. Dit museum bevat (bijna) alles over de materialen van “hand”- ambachten. De meeste van deze ambachten bestaan nog steeds; al gebruikt men nu totaal ander “modern” materiaal. Vanuit Baarle ging de uitstap verder naar de Castelhoeve waar een koffietafel zorgde voor een aangename afsluiting van deze middag.

Ciné Horizon BABEL GROOT-HOOGSTRATEN - Na het succes van de film en het debat na de vertoning van “We feed the World” vorige maand, projecteert Ciné Horizon deze maand de bijzonder mooie film Babel, een fim van de Amerikaanse regisseur Alejandro González Iñárritu uit 2006. Een verdwaalde kogel in de Marokkaanse woestijn is het startschot van een reeks gebeurtenissen die levens zal veranderen: een Amerikaans koppel dat vecht voor hun relatie, twee jonge Marokkanen die per ongeluk een misdaad begaan, een huishoudster die met twee Amerikaanse kinderen illegaal de Mexicaanse grens oversteekt en een Japanse, dove adolescente wiens vader gezocht wordt door de politie. De Mexicaanse regisseur verbindt actuele en existentiële thema’s - relatieproblemen, immigratie, armoede, disfunctionele families,

terrorisme - op een naadloze manier met elkaar. Voor Babel werd de regisseur dit jaar in Cannes gelauwerd als beste regisseur. En in de cast zitten zowel onbekende acteurs, niet-professionelen als grote sterren, zoals Brad Pitt, Cate Blanchett en Gael Garcia Bernal. Afspraak op donderdag 8 november om 19.30 uur in de aula van het Klein Seminarie te Hoogstraten.


HOOGSTRATEN

De wederopstanding van Hoogstraten Kermis! HOOGSTRATEN - “KNAL!” En Hoogstraten Kermis stond weer op de kaart … Onder een aangenaam nazomerzonnetje kon je enerzijds genieten van de activiteiten die De Lustige Wielrijders voor 23 september op touw hadden gezet: de versierde fietsen, de wielerkoers (zie ‘sport’), de kermiskramen en het avondoptreden. Anderzijds was er de Fair Trade Fair, een initiatief van de Stedelijke Dienst Ontwikkelingssamenwerking i.s.m. de Hoogstraatse Horeca. In de deelnemende zaken werden minstens een week lang extra eerlijke producten in het gamma opgenomen. Voor de deur kon jong en oud strijden in een volksspelenconcours met een knipoog. In de Pax kon je als vanouds terecht voor de Missiefeesten, waar ook heel wat volk kwam genieten van een pannenkoek of een drankje om het goede doel te steunen. (foto’s Marcel Onincx en dh)

Kijk eens bomma: zelf gevist op de kermis!

De Junioren, klaar voor de start …

De versierde fietsen. Voor oudere jongeren een brok jeugdsentiment. Voor wie nu klein is gewoon heel plezant!

Op zoek naar een geschenk? Geef een abonnement op DE HOOGSTRAATSE MAAND Abonnement 2008 DE HOOGSTRAATSE MAAND 21,00 euro 733-3243117-49 In de Pax lokten de jaarlijkse Missiefeesten weer heel wat volk. 35


HOOGSTRATEN

Hoogstraten kermis

RARA, waar gaat dit artikel over? HOOGSTRATEN - Over Propop, het zo gesmaakte kindertoneel dat het Davidsfonds jaarlijks organiseert i.s.m. de Gezinsbond en de KSJ. Zaterdag 3 november (om 14.30uur) is het weer zover. De locatie is als vanouds het zaaltje van het Penitentiair Schoolcentrum. Daar geraak je niet via de hoofdingang, maar wel langs de trampoort in de andere dreef. Er is ruim parkeergelegenheid, maar je kan er natuurlijk ineens een leuke herfstwandeling aan koppelen, bijvoorbeeld langs het mooie Stip Stappenpad! RARA is de titel van het stuk, waarin Piep Konijn een brief krijgt waarin staat dat prinses Suzy op bezoek komt om bloementaartjes te eten. Met behulp van Rara maakt Piep de bloemetjes voor de taart. Maar ’s nachts komen de bergmannen de bloemetjes stelen … Aanvankelijk is Piep erg boos, maar als later blijkt dat er bij de bergmannen hongersnood heerst, helpen Piep en Rara hen. En de prinses … zou die ook helpen?

Om de Fair Trade Fair te openen moesten burgemeester Van Aperen en schepen Baets een zak gevuld met eerlijke snoepjes kapot kloppen.

De toegangsprijs bedraagt 3 euro, voor zowel de kinderen als de volwassenen. Tijdens de pauze kan je aan de democratische prijs van 0,5 euro een koffie of een frisdrank krijgen. Waar komen we dat nog tegen?

Van Narmer tot Cleopatra! GROOT-HOOGSTRATEN - Universiteit Vrije Tijd – de gerenommeerde lessenreeks van het Davidsfonds Nationaal – is ook dit jaar weer in Hoogstraten te gast. De gekende professor Egyptologie Marleen Reynders voert je mee naar het Oude Egypte, gaande van het ontstaan van deze fascinerende beschaving tot de grote brand in de bibliotheek van Alexandrië. De cursusdagen zijn de woensdagen 7, 14, 21, 21 en 28 november en 5 en 12 december, telkens van 19.30 tot 22 uur in het Auditorium van het Klein Seminarie. (Meer info bij Fons Livens, 03/314.54.52).

Het ‘Varkens wippen’ aan De Gelmel, was één van de leuke ‘spelen met een boodschap’, die je op de Fair Trade Fair kon spelen. w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

36

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur


HOOGSTRATEN

Readers write... Christo in Hoogstraten? Herinnert u zich nog de ingepakte VW Camionette in het dorpsnieuws van ons vorig nummer? De auto die ingepakt werd om bescherming te bieden tegen ‘lindenplak en kauwenkak’? Naar aanleiding van het artikel zocht de eigenaar contact met ons op. Het gaat om Ian St.-John Bayetto, die in september naar hier verhuisde vanuit Cheltenham, Gloucestershire, Engeland. Eerder (2000-2002) woonde Ian al een tijdje in Breda. Ian is een verwoed mountain biker en skiër. Hij verhuisde naar het vasteland omwille van de levenskwaliteit, de cultuur en omdat hij het een uitdaging vond. Momenteel is hij op zoek naar een job (liefst in de verkoop) en daarom is hij ook Nederlands aan het leren. Hij bood aan dat hij zijn brief indien gewenst dus ook in het Nederlands wilde vertalen, maar wij vonden het zeker zo leuk dat er eens iets in het Engels in ons blad verscheen. Dear ‘Hoogstraatse Maand’, I read, with great interest, you article in this months edition - the reason being that I’m the owner of the VW Campervan which Christo has kindly covered for me! Thought you’d be interested to know a little more about her........ She’s called Betty and was born in 1978, she’s very beautiful, so needs protecting from the elements (especially the kauwenkak!) The attached pictures show her with her clothes off - maybe you can publish this in Novembers edition?? - if you could, maybe you could ask your readers if anyone has a garage for rent in Hoogstraten - needs to be quite high & ideally have power/lighting (getting quite desperate now, as winter is nearly here!) Hope that you like this mail & thank you for my 15 minutes of fame Yours faithfully Ian Bayetto

Gedicht in de Maand

Betty (°1978), hier nog op Engelse bodem en bovendien ‘in hare pure’… Wie heeft er een garage voor haar?

Garage voor Betty gezocht Beste lezer, Beschikt u over een redelijk hoge garage met een stopcontact, liefst in Hoogstraten-centrum, dan mag u altijd contact opnemen met ons (horstendries@hotmail.com) of met Ian Bayetto (chickenspider@ gmail.com). Dank bij voorbaat!

Geslaagde Motorrit voor 11.11.11

Om eens even bij stil te staan … Met Allerheiligen. Én Wapenstilstand. Mensen gaan ‘ter kerkhove’ om hun dierbaren te gedenken. Al wat jaren geleden wandelde onze huisdichteres langs de vele graven van het Poolse militaire kerkhof in Lommel. Waar veel mensen liggen, die al stierven toen het voor hen eigenlijk allemaal nog moest beginnen.

Lommel Hier liggen geen soldaten maar jongens die goed konden timmeren beenhouwers, profeten en onderwijzers. Ze speelden vroeger voetbal. Hier liggen schilders, ramenwassers en dromers. Ze droomden om een eigen café en eethuis te beginnen. Ze namen vroeger centen mee naar hun café. Later hun lief, die nu alleen moet gaan. Hier liggen geen soldaten maar herders en boeren. Metsers en heel jonge ministers. En bankbedienden. Winkeliers, tuinmannen, schrijvers. En veel vaders. Van nu en later. Hier slapen kinderen van zeventien. Hier slapen schouders en lieve jukbeenderen. Hier slapen misschien drie echte soldaten, misschien vier.

HOOGSTRATEN - Zondag 21 oktober vertrok er aan de Cahier de Brouillon een bewegwijzerde motorrit van ongeveer 100 kilometer door de Noorderkempen. Aan het eind van de rit konden de deelnemers nog genieten van een kop koffie en een warme hap. Naast de motorrit was er ook een groepsfietstocht die heel wat deelnemers telde.

Rozette Servaes, 23/11/1989

37


HOOGSTRATEN

Een mooi concert, maar …

Dag van de parochiezalen

HOOGSTRATEN - Donderdag 4 oktober nodigde het Festival van Vlaanderen het ‘Flanders Recorder Quartet’ uit in de Hoogstraatse Begijnhofkerk. Al 20 jaar trekt de groep door binnen- en buitenland en overal oogsten zij lof met hun concerten, die zij brengen met blokfluiten klein en groot (heel groot soms!). 150 instrumenten zitten er in hun collectie, al gebruiken ze die natuurlijk niet allemaal iedere avond. Maar met een aantal fluiten en met een mooi gevarieerd programma, wisten ze de talrijk opgekomen aanwezigen zeker te overtuigen. Nu bieden de Sint-Jan Evangelistkerk en het omliggende Begijnhof natuurlijk ook een schitterend kader voor zulk evenement. Alleen vinden wij het jammer dat men dan elke keer met auto’s op het hof moet rijden. Tijdens het concert stonden er de hele tijd 2 auto’s aan de kerk te blinken; kort na afloop zelfs 4! Als het om een gehandicapte zou gaan, die aan de kerk werd afgezet, dan hadden we daar echt wel begrip voor, laat dat duidelijk zijn. Maar de personen die wij zagen in- en uitstappen leken ons echt wel fit genoeg. En als men nu één auto zou volladen met blokfluiten of andere benodigdheden, dan konden we daar ook nog wel inkomen. Maar 4 auto’s heb je daar echt niet voor nodig. En als men al eens de moeite zou nemen om de auto’s tussenin buiten de poort te zetten, of als men de moeite zou nemen om de poort na het binnen en buiten rijden te sluiten … En dan te weten dat de Begijnhofbewoners hun nieuwe ‘eetkamer’, hun wasmachine, zelfs hun bakken water met steekkarretjes moeten binnendragen … Het autovrij karakter is één van de pijlers die het hof haar charme bezorgt. Met een eenvoudig politiereglement zou de stad dit kunnen bestendigen.

Mooi: het concert van het Flanders Recorder Quartet. (foto: Marcel Onincx)

Minder mooi: auto’s op het Begijnhof. (foto: dh)

38

HOOGSTRATEN - Zoals de andere deeldorpen, zette ook Hoogstraten haar parochiezaal op 30 september in de kijker. Onder goedkeurend oog van het Pax-comité en initiatiefnemer ACW, bouwden de gebruikende verenigingen een mooi feestje rond ‘hun’ Pax. Je kon er terecht bij Infostands van het Davidsfonds, Oxfam, De Landelijke Gilde, Missiezorg, de Gezinsbond, KWB, KVLV, KAV, OKRA, KVG, ACW en anderen. Kinderen konden met een rad draaien om snoep te winnen. Jong en oud kon ‘broekhangen’ bij de KWB (foto) en iedereen kon genieten van de optredens door Fanfare Sint-Catharina en vendelgroep De Gelmelzwaaiers. Een pannenkoek en een goeie Trappist maakten de leuke dag compleet. (foto: Marcel Onincx)


HOOGSTRATEN

Zing! Zing! Bij volle maan … HOOGSTRATEN - Zaterdagavond 24 november brengt het Hoogstraatse Piuskoor een concert met luchtige ondertoon. een avond met swingende muziek kondigt zich aan … Naast de klassieke concerten die we van het Piuskoor nu al een paar jaar mogen verwachten, brengt het koor nu een ontspannend programma van vertrouwde en fonkelende muziek en dit onder de deskundige leiding van Willem Van de Weerd. Wie van u herinnert zich niet het bekende

nummer “Sing, sing, sing, sing, Everybody starts to sing” van Louis Prima of de wervelende muziek uit “The Phantom of the Opera”, “Cats”, “Evita” en andere musicals van de Britse componist Andrew Lloyd Webber? Zing Zing belooft alvast een luchtig concert te worden waar men ook al eens een deuntje mee kan neuriën. Want naar goede gewoonte, krijgt de toehoorder op zo’n avond in het gezelschap van het Piuskoor daar zeker ook de kans toe. Dat uitgerekend die dag de volle maan schijnt en

het glaasje rode wijn niet zal ontbreken, is alvast een garantie om te genieten van een avond vol muziek. En wie weet, misschien nog van wat romantiek ook … Praktische info: Zing Zing, op zaterdag 24 november om 20 uur, in de Rabboenizaal van Het Spijker (Antoon de Lalaingstraat). Toegangskaarten kosten 8 euro en 7 euro in voorverkoop bij de Dienst voor Toerisme (03/340.19.56) en bij leden van het koor.

We kennen het Piuskoor vooral van hun klassieke concerten. Op 24 november zullen ze bewijzen dat ze ook van andere markten thuis zijn.

D. Buxtehude 300 jaar HOOGSTRATEN – Naar aanleiding van de 300ste verjaardag van de vermaarde componist D. Buxtehude werd op vrijdag 19 oktober in de Sint-Katharinakerk een orgelconcert georganiseerd door verschillende muziekacademies. Hoogstraten was vertegenwoordigd door Annemie Ooms en Karolien Viskens. De elf deelnemers zijn leerlingen van het echtpaar Bart en Karolien Wuilmus. Eerder dit jaar werd op dit koororgel een opname gemaakt door Bernard Foccroulle die het volledige werk van deze componist op CD heeft gezet in vijf verschillende landen van Europa.

Spijkerkoppen in de ban van Piazza HOOGSTRATEN - Traditiegetrouw werkten de vierdejaars van Instituut Spijker 4 dagen na elkaar aan een kunstenproject, o.l.v. ‘Piazza dell’arte’. Binnen het thema ‘vuur’ konden ze hun creativiteit kwijt en dit in verschillende ateliers, zoals kostuumontwerp, woord en drama, grafische vormgeving, elektronische muziek, dans, multimedia, digitale fotografie, monumentale kunst, animatiefilm en video. Het resultaat was ook dit jaar weer verbluffend en maakte veel indruk op ouders, leerkrachten en medeleerlingen. Een beleving die de vierdejaars niet snel zullen vergeten …

DE HOOGSTRAATSE MAAND al meer dan een kwart eeuw

39


HOOGSTRATEN

Verkeershinder in de Westhoek 27 In tijden waar afbraak zegeviert, willen wij de Vrijheid verkopen! Niet letterlijk, we willen ze u gewoon weer graag doen zien … Daartoe brengen we elke maand een detail in beeld dat u en ons charmeert. En dit deze maand dus voor de 27ste keer. Niet dat het al veel geholpen heeft, want bouwlustigen lijken nog altijd carte blanche te krijgen in het Knokke van de Kempen. Niettemin doe we koppig voort. Misschien krijgen we de betonmaffia er wel niet mee klein, maar ‘baat het niet, dan schaadt het niet’.

HOOGSTRATEN - Het kruispunt van de Sint-Lenaartseweg met de Houtelweg en de Hinnenboomstraat krijgt een rotonde. Prima. In de Loenhoutsebaan wordt een fietspad aangelegd en komen leidingen allerhande ondergronds. Eindelijk! Maar moest dit nu echt tegelijkertijd gebeuren? Men weet al jaren dat beide werven er aan zitten te komen, maar niettemin valt alles weer samen. Waarom begint men niet met het 2de wanneer het 1ste afgewerkt is? Jaja, we weten het: de aanbestedende gemeente voor het ene is een andere dan die van het andere. En wellicht heeft Bruggen en Wegen hier meer over te zeggen dan de lokale overheid. Toch laten we ons moeilijk wijsmaken dat de gemeente hier niets aan te zeggen heeft. Zij moeten de omleidingen toch mee goedkeuren? En zij kunnen toch ook wel eens op tafel slaan? (tekst: dve - foto: mo)

Grootse BV-Veiling HVV!

‘Sjaloes’ is men overal ter Kempe op die bloeiende Hoogstraatse Horeca. En terecht! Dag in, dag uit en tot in de vroegste uurtjes staan zij hun nestel af te draaien voor ons welbevinden. Dus … Horeca? Hoera! Nu verscheen er recent, weer iets nieuws aan het firmament. ‘Le Carte d’Or’ heet de boreling en wat waren we toch blij dat die gigantische spandoek van de gevel verdween, zo schuin tegenover de kerk. En wat waren we blij dat die zwarte gevel weer wat kleur kreeg. Toch fronsten we ook even onze wenkbrauwen. Want is het eigenlijk niet ‘La Carte …’? Even niet opgelet tijdens de Franse les? Of is ‘La Carte’ misschien beschermd door de gekende ijsfabrikant? Of is het gewoon een doelbewust teaser om mensen te lokken, curieus of er binnen nog meer taalleut te vinden valt? Ons niet gelaten, men doet maar. Als het er maar lekker en gezellig is. Dus … bon chance en au prochaîne! 40

HOOGSTRATEN - Op zoek naar een origineel eindejaarsgeschenk? Kom dan op vrijdag 30 november om 20 uur naar de socioruimte van het HVV-stadion. Want daar vindt dan een unieke veiling plaats van authentieke, gesigneerde BV-items. Onderstaande lijst is slechts een greep uit het onmetelijke aanbod: gesigneerde sportshirts van Gert Verheyen, Davy De Fauw, Tom Boonen, Sven Nys, Jan Ceulemans (uit het WK 1982 tegen Argentinië), Kevin Van den Bergh, Jürgen Cavens, Stein Huysegems, Kurt Van Dooren en Thomas Vandermaelen … Daarnaast ook gesigneerde vesten van DJ Ghost, Regi Penxten (Milk Inc.), Sam Gooris & Kelly Pfaff, Eddy Wally, Laura Lynn, Wendy Van Wanten, Kate Ryan en Jantje Smit. Zelfs een gesigneerde slip van Pim Symoens! Kiest u maar. Biedt

u maar. Of kom gewoon kijken, want het wordt vast ook een gezellige bedoening.

Dit gesigneerde shirt van Tom Boonen is maar één van de topstukken die eind november door HVV geveild worden.

Sint-Maartensoptocht HOOGSTRATEN – Zaterdag 10 november organiseert de Gezinsbond een St.-Maartensoptocht. Van 14 uur tot 16 uur knutselen we samen lampionnetjes in zaal Pax en ’s avonds (19 uur) trekken we door de straten van Hoogstraten, begeleid door de jonge vendeliers van de Gel-

melzwaaiers. Na de tocht van ongeveer 2 km komen we samen rond het kampvuur achter de kerk en genieten we nog even na bij een lekkere wafel. Iedereen is welkom. Breng gerust je broers en zussen, ouders en grootouders, buren en vrienden mee.


HOOGSTRATEN

Geboren in de oorlog en toch al 65 jaar

HOOGSTRATEN – De vrouwen en mannen van 1942 kwamen zondagmiddag 21 oktober samen voor een gezellige en smakelijke ontmoeting in Hof ter Smisse. Van onder naar boven en van links naar rechts zien we: Jos Jansen, José Dockx, Lia Van Hoeydonck, Hilda Roos, Mariëtta Leysen, Theresia Martens, Maria Janssen, Maria Bruyndonckx, Lisette Goris – Liliane Frans, José Mostmans, Martha Bastijns, Lisette Van Riel, Maria Vermeiren, Maria Verschueren, Jozefien Verschueren, Jan Diels, Louis Joosen – Marc Van Hecke, Louis Van Dijck, Jozef Schellekens, Ludo Lambrechts, Constant Verschueren – Henri Mertens en Gustaaf Hendrickx.

Vrijwilligers gezocht! HOOGSTRATEN - Talita Koemi, “meisje, sta op”, is een jonge VZW die internaatsjeugd een oplossing aanreikt wanneer hun vertrouwde gezinsomgeving even wegvalt omwille van een persoonlijke of familiale crisis. Wij bieden tieners een kortdurende opvang (weekends, herfstvakantie, enz.) aan in een mooi “huis”, voorzien van alle comfort, in het internaat Spijker. We willen dat ze zich daar ook echt “thuis” kunnen voelen. We begeleiden hen bij de gewone dagelijkse dingen die tieners verwachten of zelf ondernemen in hun vrije tijd: huiswerk maken, boodschappen doen, koken, leuke uitstappen organiseren, vervoer naar sportclub of muziekschool verzorgen, of gewoon eens rustig luisteren… Talita Koemi zoekt hiervoor kindvriendelijke medewerksters die gedurende enkele uren de jongeren die begeleiding en genegenheid willen bieden. Ze worden hierbij ondersteund door bevoegd personeel, dus hebben zelf geen professionele voorkennis nodig. Talita Koemi is een kleinschalig project: er verblijven gemiddeld drie jongeren bij ons. Meestal delen we de opvang in

Zaklampentocht blokken van vier uur in, startend op zaterdagochtend van 8 uur tot zondagavond 20 uur (geen nacht). Dit is evenwel bespreekbaar. Geïnteresseerd? Bent u ervan overtuigd dat jongeren in nood de kans moeten krijgen om op een veilige plek uit te groeien tot een gelukkig en weerbaar individu? Wilt u meer informatie? Of ziet u een andere manier om ons te helpen? U kunt ons telefonisch contacteren: Annemie Braem, 0473 21 26 47 of Ann Ideler, 0495 12 90 95. Wij organiseren een algemeen infomoment en eerste kennismaking in het “huis” op: vrijdag 26 oktober om 14 uur of om 19.30 uur en vrijdag 23 november om 14 uur of om 19.30 uur. Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, gelieve dit dan door te geven. Ons huis ligt naast het Internaat Spijker. Talita Koemi VZW, Gelmelstraat 60/1, 2320 Hoogstraten, telefoon internaat: 03 314 50 11, mailadres: spijkerinternaat@gmail.com

HOOGSTRATEN – Op vrijdag 16 november organiseert de KWB voor alle kinderen, hun ouders en grootouders een zaklampentocht, een avondzoektocht (met zaklampen) én pannenkoekenfeest. Deelnemers kunnen inschrijven tussen 18 uur en 19 uur in zaal Pax, Dr. Versmissenstraat. De deelnameprijs bedraagt 2,50 euro per kind en de volwassenen mogen gratis mee. Alle kinderen moeten wel vergezeld zijn van een volwassen persoon. De deelnemende kinderen krijgen één chocolademelk en één pannenkoek gratis en tevens krijgt elk van hen ook nog een prijs mee naar huis. Ook mensen die geen lid zijn van de KWB zijn van harte welkom op deze avond. Breng gerust familieleden, vrienden, buren en kennissen mee. Meer inlichtingen bij J. Smouts, tel. 03 314 31 37.

41


HOOGSTRATEN

Hier, daar en ginder HOOGSTRATEN - Tijdens de maand november staat het toneelgezelschap Tinello weer op de planken. Dit jaar namen zij één van de bekendste media onder de loupe: de televisie. Een wereld die wij allemaal kennen via het kleine scherm. Een wereld vol glitter en schone schijn, waar “de boekskes” met plezier over schrijven. Een wereld waarin mooie meisjes met een hartverwarmende glimlach het leven laten zien zoals het (misschien) is. Maar is dat wel de echte kant van het leven? Zitten er achter die mooie glimlachjes geen oude bromberen, die de manipulerende touwtjes in handen hebben? En wanneer ben je te oud om nog jong te zijn? Veel vragen, weinig antwoorden. Tinello stelt u dus de opname van een televisiespelletje voor. Maar gelukkig laten zij u ook zien hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Hoe het ook in die spelletjes toch steeds om mensen gaat, met frustraties en kleine kantjes. En gelukkig kan er juist omwille van die kleine kantjes ook eens hartelijk gelachen worden. Met de presentator en zijn obligate vriendje of met de zielige echtgenoot die er alles voor over heeft om toch maar in beeld te komen en met de timide kandidaat die zich in de spots als een vis op het droge voelt. Het belooft dus een vrolijk avondje te worden! De opvoeringen gaan door in zaal St.-Cecilia,

Gelmelstraat, van 15 november tot 1 december, iedere donderdag, vrijdag en zaterdag telkens om 20 uur. De inkom is 8 €, pauzedrankje inbegrepen. Reservatie is noodzakelijk op het telefoonnummer 03 314 34 36.

Voor u spelen Cis Verboven, Dirk Geuens, Dorien Geens, Erik Sterck, Hilde Van Tittelboom, Koen Snijders, Ludo Wens, Mieke Vervloet, Paul Driesen, May Verbunt en Sonja Magnus in een regie van Walter Smits.

The Marckriver New Orleans Jazzclub presents

New Orleans Roof Jazzmen (B) HOOGSTRATEN - Maandag 12 november moet u in Zaal- Cecilia zijn, waar de New Orleans Roof Jazzmen de aanwezigen ongetwijfeld een dijk van een optreden zullen voorschotelen.

straal van 60 meter woonden 3 jongelui die zich aangetrokken voelden tot dezelfde muziek, gebracht door de Gentse Red Beech JB en de Hot Six of the Riverside. Op de zolder van een chique herenhuis begonnen de jongelingen muziek De New Orleans Roof Jazzmen is het oudste te maken: Pierre Claessen (klarinet), Walter de nog bestaande New Orleansorkest van België., Troch (banjo) en Jacques Cruyt (trompet). Later in 1956 ontstaan op de Gentse Albertlaan. In een kwamen daarbij Paul Gevaert (bas) en Romain Vandriessche (trombone) en de basis was gelegd voor de Vlaamse N.O. Jazz (Later zouden de laatste 4 zich bij Rudy Balliu voegen om samen The Cotton City Jazzband te vormen). De band heeft als eerste de authentieke sound van de pure New Orleans in Vlaanderen geïntroduceerd. Via Ken Colyer leerde Pierre Calessens muzikanten als Geroge Lewis en Alton Purnell kennen. In die The New Orleans Roof Jazzmen, het oudste N.O. orkest van België, tijd werd daardoor de definitieve stijlkeuze op 12 november in cultuurtempel Cecilia.

42

gemaakt en dat is altijd zo gebleven. Hun inspiratie komt van muzikanten als George Lewis, Louis Armstrong, Jim Robinson, Slow Drag Pavageau, Baby Dodds en George Guesnon. De Roof speelt in de geest van deze N.O. veteranen maar behoudt toch ook zijn eigen geluid. Vele optredens in zowel binnen- als buitenland volgden, naast België dus in o.a. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Griekenland en zelfs de Verenigde Staten. Ook had de band vele gasten waaronder Keith Smith, Colin Dawson, Ken Coyler, Freddie Lonzo, Wendell Brunious en last but not least Lionel Ferbos. Met deze 94-jarige trompettist heeft de band in New Orleans bij George Buck een CD opgenomen ter ere van hun 50-jarig jubileum in 2006. Als klap op de vuurpijl werd aan ieder lid van de band het ereburgerschap van de stad New Orleans verleend. Waar en wanner? Op maandag 12 november vanaf 20 uur in Zaal Cecilia, naast Gelmelstraat nummer 6. De bezetting die avond? Pierre Claessens (klarinet en leiding), Bruno Van Acoleyen (trompet en zang), Vincent Van Elferen (trombone en zang), Philip Hermans (banjo en gitaar), Philippe Desmet (drums) en Paul Brandes (contrabas).


HOOGSTRATEN

Falafel valt in de smaak HOOGSTRATEN/ACHTEL/GOOIK – ‘Falafel valt in de smaak.’ Om eerlijk te zijn: we pikten deze titel uit een artikel dat Bart Van den Langenbergh recent in GVA pleegde, maar we vonden hem nu eenmaal zo mooi ronken … Maar nu dus: boombals! Què? ‘Boombals’ worden de laatste tijd erg populair in Vlaanderen. Eerst krijgen de fuifgangers er een dansinitiatie, waarna ze zich volop kunnen uitleven op live folkmuziek. Onze plaatselijke folkgroep ‘Falafel’ won in augustus de gerenommeerde ‘Balrally’ tijdens de folkstage in Gooik, wat ongetwijfeld de springplank zal zijn die hen terecht naar tal van boombals zal katapulteren. Falafel bestaat uit de broers Martijn (20) en Joachim (18) Gys uit Achtel, Anouk Sanczuk uit Lille en Ewout Huygens (13) uit Westmalle. Omdat Martijn enkele maanden in Nancy gaat studeren, neemt Hans Jochems uit Schaffen het tijdelijk van hem over. De naam ‘Falafel’ verwijst naar een vegetarische snack op basis van kikkererwten (eigenlijk kekererwten, maar dat kent geen kip), maar is eigenlijk

Falafel, product uit de Noorderkempen, laureaat van de Folkstage in Gooik. eerder toevallig gekozen tijdens een repetitie, gewoon omdat het zo leuk klonk. Begin september schitterden ze al op ‘Achtbaar Achtel’ (foto), het fel gesmaakte evenement van

Cecilia & Groupetto konden overtuigen

de WG Oude Voetwegen en den Biebond. In november zijn ze te gast op het Erfgoedbanket van de Hoogstraatse Werkgroep Culinair Erfgoed.

Een historische canon van de Kempen Maandag 15 oktober overhandigde Harry De Kok, stadsarchivaris van Turnhout, het eerste exemplaar van deel 1 van “De kleine geschiedenis van de Kempen in 20 dagen” aan gedeputeerde Ludo Helsen. Deze 20-delige reeks ‘hand’-boekjes biedt een mooi overzicht van de geschiedenis van de Kempen in het arrondissement Turnhout én van een belangrijk deel van ons erfgoed. Het verzamelwerk is opgebouwd aan de hand van 20 belangrijke dagen uit onze geschiedenis. Elke gebeurtenis krijgt zijn plaats binnen het geschiedenistijdperk.

HOOGSTRATEN - Zaterdagavond 20 oktober organiseerde de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij Sint-Cecilia (°1839) haar 1ste Herfstconcert. Voor de pauze speelde de oudste maatschappij van onze stad zelf, o.l.v. Marleen Proost. Na de pauze was het de beurt aan Groupetto, een schitterend klinkend kamerorkest uit Zwijndrecht, o.l.v. Frank De Wolf, die in een vorig leven overigens nog dirigent is geweest bij St.-Cecilia. De afwezigen hadden zoals zo vaak ongelijk, en

jammer genoeg waren dat er nogal wat, want de zaal zat voor het eerst in de geschiedenis van de maatschappij maar goed halfvol. Maar ook zoals zo vaak was de kwaliteit belangrijker dan de kwantiteit en kwaliteit was er te over … Dus toch voor herhaling vatbaar. Noteer trouwens al in uw agenda het Erfgoedweekend van 12 en 13 april 2008: dan zal Sint-Cecilia haar dit jaar 125 jaar oude feest- en toneelzaal eens goed in de bloemetjes zetten. Maar daarover later meer …

De kleine geschiedenis van de Kempen wil aan de hand van specifieke gebeurtenissen vanaf het begin van de jaartelling tot aan de huidige tijd, een zeer toegankelijk overzicht van de streekgeschiedenis geven. Elke dag wordt geplaatst binnen de periode waarin zij plaatsvond. Elk onderdeel van het verleden heeft ook zijn eigen erfgoed. In elk deel wordt in gedachten een reis gemaakt langs plekken in de Kempen die herinneren aan vroeger (lieux de mémoire). Deze reeks van 20 ‘zak’-boekjes (formaat 12,2 x 16,3 cm, 96 pagina’s, 100 illustraties/foto’s) is een uitgave van Waanders Uitgevers en TRAM 41 en kwam tot stand in samenwerking met een aantal archieven en musea in de Kempen. Meer info op de website www.dekleinegeschiedenisvandekempen.be Het werk is te koop voor 6,95 euro per deel in de boek- en tijdschriftenhandels. Het eerste deel ligt nu in de winkel; deel 2 verschijnt volgende maand.

43


MEER

GOUD IN MEER

Jef Stoffelen en Nelly van Dongen Op zaterdag 29 september vierden Jef Stoffelen en Nelly van Dongen hun gouden bruiloft te Meer. Tot 1986 verliep hun leven rooskleurig. Daarna moest noodgedwongen meermaals het ziekenhuis opgezocht worden. Jef lijkt wel een wonderkind want regelmatig kroop hij hierbij door het oog van de naald. Jef komt uit een gezin van twee broers en vier zussen waar hij de derde in rij was. Na een onbezorgde jeugd ging hij werken bij brouwerij Sterkens. Meer dan 25 jaar stond hij daar “thuis” aan de machine om later de taak van brouwer op zich te nemen. In 1986 is Jef dan ziek geworden. In die mate dat hij noodgedwongen moest stoppen met werken. Vanaf toen is hij niet echt gezond meer geweest. Maar toch is hij - tot eigen verbazing - zover gekomen dat hij zijn gouden bruiloft met Nelly heeft kunnen vieren. Door de teruglopende gezondheid is alles niet meer mogelijk voor Jef maar van duiven geniet hij geweldig. Vroeger “swanjeerde” hij ook die van den brouwer, nu beperkt hij zich tot het duiven letten van zijn broer Jaan. Nelly is afkomstig van het Nederlandse Princenhage. Toen ze vier jaar was verhuisde haar ouders naar Meer. Nelly komt uit een gezin van zes zussen en drie broers. Zij is de negende in de rij. In haar jeugdjaren ging Nelly “dienen” in Turnhout. Het was voor haar ook een waar genoegen dat deze mensen, intussen meer dan 90 jaar oud, aanwezig waren op hun gouden huwelijksfeest. Na het huwelijk met Jef dat plaatsvond op 7 september 1957 ging ze de kleuterklasjes in Meer mee opkuisen. Ook andere mensen konden op haar hulp rekenen. De eigen kinderen weten dat als moeder komt, ze toch niet kan stilzitten. Uit het huwelijk van Jef en Nelly werden drie kinderen geboren; Stan, Marleen en Johan. Deze drie huwden en zorgden op hun beurt voor zeven kleinkinderen. Voor een kleinkind is België te klein. Hij tekende een driejarig contract in Saoedi-Arabië en is intussen daar al aan de slag. Nelly en Jef houden zielsveel van hun kinderen en kleinkinderen en ze hebben heel graag dat ze eens langskomen. Alleen liefst niet tijdens ‘De dingen des levens’ of ‘Mooi en meedogenloos’ want dat zijn tv-programma’s die Nelly niet wil missen. De beide feestelingen blikten tijdens ons gesprek heel gelukkig terug op hun feest; met de huifkar gaan rijden, een heel verrassingsvolle eucharistieviering en een grandioos avondfeest werd hun deel. Alle deelnemers worden uit de grond van hun hart bedankt. (FS)

44

Familie Stoffelen-van Dongen


MEER

Drukke maand voor Sinte-Rosalia MEER - De kermis is verteerd, maar na de drukte van oktober, met de kermisuitstappen en de deelname aan de door Sancta-Cecilia van Meerle georganiseerde play-in in Hoogstraten, kondigt november zich niet rustiger aan voor de muzikanten van Sinte-Rosalia. Vrijdagen 2 en 9 en zaterdagen 3 en 10 november worden de toneelavonden van zustervereniging ’t Heidebloempje muzikaal opgeluisterd door afwisselend brassband en percussie-ensemble. Zaterdag 3 november wordt de mis van 17.45 uur opgedragen ter nagedachtenis van de overleden leden van de vereniging en de muzikanten zorgen onder leiding van dirigent Bart Van Ossel voor de muzikale omlijsting. Zondag 11 november verzorgt Sinte-Rosalia het muzikale luik van de herdenking van de oorlogsslachtoffers aan het monument op het kerkhof. Na de plechtigheid worden de aanwezigen door het stadsbestuur uitgenodigd in de zaal Voor Kunst en Volk.

Sinterklaas Zondag 18 november ontvangt Meer Sinterklaas en Zwarte Piet. Om 13.30 uur wordt er verzamelen geblazen aan zaal Voor Kunst en Volk. Met het percussie-ensemble en de brassband op kop halen de Meerse kinderen de Sint en Zwarte Piet op aan de Rosaliakapel. Het wordt beslist een hele stoet die de Sint naar de zaal zal begeleiden. En daar wordt met de Sint voor zijn verjaardag een heus feest uitgebouwd. En tot slot is er het teerfeest op zaterdag 24 november om het drukke seizoenbegin af te ronden. Vanaf dan kunnen dirigent Bart Van Ossel en instructeur Fons Van Aert en de muzikanten zich voor de volle 100 % concentreren op de voorbereidingen voor het concert in het voorjaar. Noteert u alvast zaterdag 8 en zondag 9 maart 2008 in uw agenda. U hoort er later meer over.

“Pompen of verzuipen” voor ‘t Heidebloempje MEER - Nee, maak u geen zorgen. De titel lijkt aan te geven dat het niet goed zou gaan met toneelkring ’t Heidebloempje, maar niets is minder waar. Integendeel, de bloem bloeit als nooit tevoren, want er kondigt zich een zeer druk winterseizoen aan. Uiteraard zijn er de klassieke opvoeringen in november en februari, maar als kers op de taart volgt in april nog het kindertoneel, waarvoor de repetities al volop aan de gang zijn. Dat is ook het geval voor de “Pompen of verzuipen” uit de titel, want zo heet het toneelstuk dat in november opgevoerd wordt. Het is een blijspel in drie bedrijven, geschreven door Paul Coppens en Guy Didelez, een duo dat in het amateurtoneel beschouwd wordt als een winning-team. In “Pompen of verzuipen” maken we kennis met Herwig en Giselle, die elk jaar voor twee bevriende koppels een barbecue organiseren. Maar dit jaar belooft dat ‘anders dan anders’ te worden. Dat heeft te maken met de vervallen chalet die Herwig gekocht heeft om te gaan wonen zodra hij van Giselle gescheiden is. Maar het heeft vooral te maken met het feit dat Fanny, de vrouw die door Herwig tot zijn nieuwe levenspartner werd uitgekozen, op die barbecue aanwezig zal zijn. Er is maar één probleem: Fanny weet nog niet dat ze uitverkoren werd en zal dus die avond het ‘heuglijke nieuws’ vernemen. Ondergedompeld in een bad met lachbubbels, blijft er maar één keuze over: pompen of verzuipen… De negen Heidebloempjes die dit verhaal tot een goed einde moeten brengen, zijn al sinds half september aan het oefenen. Maar met namen als Fonne Brosens, Chris Cools, Sabine Blijenbergh, Mieke Meyvis, Jos Cools, Emelie Kerstens, Jeff Dictus, Raf Van Looveren en Frie Adriaensen, mogen we gerust zijn. Die kennen het klappen van de zweep. Jos Cools neemt bovendien de regie op zijn schouders, maar hij heeft al bewezen dat hij die last met succes kan dragen. Achter de

schermen is de vaste technische ploeg natuurlijk weer aanwezig om de nodige back-up te bieden. Een aparte vermelding voor Stan Strybos is hier zeker op zijn plaats, want hij timmerde het podium helemaal om tot een levensechte houten chalet. De opvoeringen zijn op vrijdag 2, zaterdag 3, vrijdag 9 en zaterdag 10 november, om 19.30 uur in zaal Voor Kunst en Volk. Zoals altijd met de muzikale medewerking van Brassband Ste.Rosalia en de percussiegroep. Inkomkaarten zijn vooraf te koop bij Stan en Emilie StrybosKerstens, Meerdorp 49 (03/315 83 44) en kosten 6 Euro per stuk. Wie een aangenaam alternatief zoekt voor het zoveelste tv-avondje, weet dus waarheen.

Kerstmarkt MEER - Reeds voor de 7e keer organiseert de KWB een kerstmarkt. U als standhouder maakt deze markt compleet. Hebt u iets wat voor deze markt kan dienen: bloemen, kerststallen, beeldjes, kerstkaarten, enz.? Laat het weten en er wordt een plaatsje voor jullie (géén drank of eetstanden) georganiseerd. De markt vindt plaats aan het klooster, ter hoogte van Donckstraat 13 op zaterdag 15 december; opstellen kan vanaf 15 uur. De plaatsen en de tafels zijn gratis. De tafels zijn 120 cm lang en als je zelf een tafel meebrengt (aantal meters door geven). De mensen die elektriciteit nodig hebben moeten dit vermelden bij inschrijving. Dit mag alleen dienen voor een lampje of versiering (geen verwarming). Inschrijven en/of info: Frank Voet, Frankenberg 10, tel. 03/315.43.88, frankvoet@ skynet.be Snel inschrijven is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt.

45


MEER

Vergadering rondom het klooster MEER – Zo’n 200 mensen woonden de bijzondere openbare dorpsraad van 27 september bij. Een duidelijk bewijs dat het klooster ‘leeft’ in de Meerse gemeenschap. De vergadering werd als het ware ter elfder ure georganiseerd; met hoogdringendheid dus. De werkgroep klooster had immers gehoopt dat Kempens Landschap zich voor het dossier zou willen sterk maken. Kempens Landschap is een instelling binnen de provincie die al goede resultaten hadden bereikt in soortgelijke dossiers, bijvoorbeeld in Wortel kolonie. Toen bleek dat zij uiteindelijk niet geïnteresseerd waren vreesde de werkgroep op een snelle verkoop van de kloostersite. Er was dus overleg nodig. Het stadsbestuur werd gecontacteerd om hun engagement te komen toelichten. De parochie werd gevraagd om nog maar eens een overzicht te komen geven van wat er tot nu gedaan werd en hoever het nu stond. In de inleiding schetste Marcel Adriaensen van de dorpsraad het belang van de kloostersite voor het dorp Meer, de bevolking en de verenigingen. Het doel van de vergadering is daarom de mensen te informeren, ideeën te verzamelen en de werkgroep voor te stellen. Vervolgens schetste Ilse Verachtert van de parochie een overzicht van de afgelegde weg. De gebouwen die voor een groot gedeelte school waren staan nu leeg. Door het slinkend gebruik van de parochiezaal en vooral het steeds maar kleiner aantal vrijwilligers voor de uitbating van de parochiezaal gaat hier ook een functie van de site verloren. Bovendien voldoet de huidige parochiezaal niet meer aan de vereisten inzake brandbeveiliging waardoor een investering zich opdringt. Als gevolg van het verlies aan huurinkomsten, steeds grotere leegstand, niet zelf bedruipend zijn van de parochiezaal en de alsmaar toenemende onderhoudskosten dringt een verkoop van de site door de eigenaars zich op. Er zijn wel belangrijke voorwaarden die aan een verkoop zullen gesteld worden zoals: Bepaalde gebouwen zijn beschermd en kunnen dus niet worden afgebroken (zie verder), er dient een ruimtelijke oplossing uitgewerkt te worden voor Chiro Meer, er dient een garantie gegeven te worden voor het toekomstig medegebruik van het park door de Meerse bevolking en verenigingen, er dienen lokalen te worden voorzien voor behoeftige Meerse verenigingen en de herbestemming van de site dient volledig in lijn te liggen met het huidig gebruik door de lokale gemeenschap. Monumentenspecialist Frans Horsten geeft een technische uitleg bij het klooster. De meeste gebouwen zijn beschermd en een toekomstige eigenaar en gebruiker zal daar terdege rekening mee moeten houden. Afhankelijk van de situatie worden wel subsidies voorzien. Frans geeft een voorbeeld van enkele gerealiseerde projecten,

46

zoals het begijnhof. Hij pleit voor het opmaken van een lastenboek waarin rekening wordt gehouden met alle gewenste noden van de verenigingen doch laat ruimte voor privé initiatieven. Dit lastenboek kan worden voorgesteld aan mogelijke partners. De rol, visie en engagement van het stadsbestuur werd toegelicht door schepen Tinne Rombouts. Ze stelt dat de stad Hoogstraten wel degelijk begaan is met de toekomst van het ‘Klooster’. Zij stelt echter dat de stad Hoogstraten niet kan beschouwd worden als onderhandelingspartner. Zij stelt echter wel dat het stadsbestuur veel respect vertoont ten aanzien van de huidige eigenaars en stelt ook duidelijk dat er nood is aan een werkgroep die ‘waakt’ over de toekomst van het ‘Klooster’. Zij stelt om die reden voor te ijveren naar een partnerschip, een driehoekswerking tussen (1) parochieteam, (2) werkgroep ‘Klooster’ en (3) stadsbestuur Hoogstraten. Dit partnership zou gedurende een periode van een half jaar, een oplossing moeten proberen uit te werken.

En dat was dan ook de conclusie van de vergadering. Er moet rond het klooster een periode van intensief overleg komen, waarbij gespecialiseerde partners kunnen ingeschakeld worden. Een kant en klare oplossing werd er dus niet gepresenteerd. Sommige mensen vonden dat ze op hun honger zijn blijven zitten. Maar over het algemeen waren de reacties positief. Het is nu ook afwachten of er wat ademruimte voor overleg kan worden bekomen. Want daarvoor moet het bisdom de toestemming geven. Bij de volgende open dorpsraad in januari wordt weer een stand van zake opgemaakt. (ma)

De Slinger Elke tweede zondag van de maand - van 13.30 uur tot 16.30 uur - richt de Slinger een sport- en spelnamiddag in voor minder-validen kinderen in de leeftijd van drie tot zestien jaar. Broers en zusjes zijn uiteraard ook welkom. Voor meer info bel 03/314.32.22.

MEER - Zo’n 200 mensen kwamen naar de bijzondere dorpsraad over het klooster en omgeving. (ma)

VAN HEMELEN

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

Van Aertselaerstraat 21 - 2320 Hoogstraten Tel./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be

197


MEER

Afronden werkjaar de Eendracht MEER - Naar goede gewoonte worden ook dit jaar de overleden leden en ereleden van fanfare ‘De Eendracht’ herdacht in de eucharistieviering van zaterdag 17 november om 17.45 uur. Muzikaal wordt deze viering volledig verzorgd door de muzikanten van de fanfare onder de kundige leiding van dirigent mevrouw Marleen Proost. Na de eucharistieviering worden de leden en ereleden in de parochiezaal verwacht voor het jaarlijkse teerfeest. Het warme maal dat geserveerd wordt zal wellicht deugddoend zijn voor de muzikanten en werkende leden van de fanfare: een werkjaar met veel activiteit wordt immers met dit teerfeest afgesloten. Na het feestmaal is er, zoals het overigens op een teerfeest hoort, gelegenheid tot dans en vermaak voor jong en oud. De bestuursleden van de fanfare ‘De Eendracht’ zijn inmiddels druk bezig met het bezoeken van de leden en de ereleden voor de inschrijving van dit teerfeest. U ook kan de fanfare als erelid steunen: steeds kan u hiervoor terecht bij iemand van de bestuursleden of muzikanten. U kunt dan nog steeds inschrijven voor het teerfeest van zaterdag 17 november. Wellicht wordt het een gezellige avond. De lessen voor de opleiding tot muzikant zijn inmiddels weer hervat. Geïnteresseerden zowel jonge als minder jonge liefhebbers - kunnen zich nog steeds melden bij Luc Van Bladel, tel. 03/315.75.71. (ma)

MEER - Bij de Muziekfeesten op 15 september van fanfare ‘De Eendracht’ maakten de muzikanten van Kon. Harmonie ‘Concordia’ van Gooreind dankbaar gebruik van de unieke kloosteromgeving om hun concert uit te voeren. Mede door het goede weer, de mooie omgeving en een puike uitvoering lieten de muzikanten van Gooreind een erg goede indruk na.

Opendeur Webwinkel

Familiedag MEER - Op 1 november organiseert de KWB een heerlijke en ongedwongen familiedag. Deze zal aanvangen om 12u30 en eindigen omstreeks 18 uur. Doorlopend kan men genieten van pannenkoeken, koffie, gerstennat … enz. Wegens groot succes van vorig jaar richt KWB dit jaar opnieuw een familie-wandelzoektocht in. Er zijn aparte vragen voor kinderen en volwassenen (kinderen altijd prijs-volwassenen de 10 beste). Inschrijven kan men hiervoor tussen 12u30 en 14 uur. Afstand wandeling: 5 km. Kinderen betalen 1 € en de volwassenen betalen 2 € per inschrijving. Het maximum bedrag te betalen per familie is slechts 5 €. Dit alles zal doorgaan in de parochiezaal gelegen aan de Donckstraat. (ma)

Water besparen

MEER - Zaterdag 20 oktober was er de Dag van de Kringwinkel. Eén van de 100 winkels die de deuren openzette voor het grote publiek staat aan de Meerseweg. De winkel in Meer was omgetoverd tot een Oosters paleis. Al bij het binnenkomen werd je een passend drankje aangeboden met een of ander (meestel onbekend) hapje erbij.

Maar het smaakte wel goed. Om je helemaal in de Oosterse sfeer onder te dompelen was ook het personeel aangepast gekleed. De buikdanseressen op de foto traden verschillende malen op in de loop van de namiddag. En nee dat waren geen personeelsleden van Web.

Herstel lekkende kranen en WC’s onmiddellijk, laat de kraan niet lopen bij het tandenpoetsen of het afwassen, start de wasautomaat enkel als hij vol is, kies voor een douche in plaats van een bad, was de auto met emmer en spons in plaats van met de tuinslang. Controleer regelmatig de stand van de watermeter om eventuele lekken snel op te merken, zorg voor een slimme toiletspoeling, zorg voor waterbesparende douchekoppen en kranen.

47


MINDERHOUT

Protest tegen verkaveling aan de Venhoef HOOGSTRATEN/MINDERHOUT - Op het einde van de jaren ’70 werd op de grens van Hoogstraten en Minderhout het fundament gelegd van de grote sociale woonwijk die we nu kennen als de Venhoef. Flink wat landbouwgrond werd onteigend, waarop de Turnhoutse Huisvestingsmaatschappij vervolgens heel wat straten aanlegde. Stapsgewijs werden er huizenrijen opgetrokken. Sommige huizen werden na enkele jaren verkocht. De meeste zijn nog steeds huurhuizen. Al redelijk gauw werden de wegeninfrastructuur en het groen voor een symbolische frank aan de gemeente verkocht. Zelfs na de bouw van de recentste huizenrijen, slechts enkele jaren geleden, zijn er nog heel wat straten leeg. Nu zou de nieuwe verkaveling die voorligt, echter niet komen langs de bestaande straten, maar wel in het verlengde van één van de doodlopende straten van de wijk! En dat ziet de buurt niet zo zitten. “Moesten er huizen bijkomen langs de bestaande straten, dan hadden we daar echt niets op tegen. We wisten van bij de start dat dit moest kunnen. Daar liggen nog tientallen kavels die men eerst kan bebouwen. Tegen de recentste uitbreiding van enkele jaren geleden hebben we bijvoorbeeld niet geprotesteerd. Tegen de 7 sociale bouwgronden die de Turnhoutse momenteel op de markt brengt evenmin.” Maar de nieuwste verkaveling ligt voor de bewoners blijkbaar een pak gevoeliger. “De doodlopende pijpenkoppen in het oudste deel van de Venhoef worden al jaar en dag gebruikt door spelende kinderen. Daarnaast werden er destijds enkele huizen van verkocht, maar wel met de gedachte dat men in een doodlopende straat kocht. Door de huidige uitbreiding wordt de aankoop van destijds nu ineens een pak minder waard.” De buurt verzamelde dan ook meer dan 60 bezwaarschriften met in totaal ruim 90 handtekeningen. “Toch willen we duidelijk stellen dat we op zich zelf niet tegen deze verkaveling zijn. Alleen vinden we dat men deze niet kan ontsluiten langs de Venhoef. Men mag anderen niet opzadelen met lasten, ten voordele van de lusten van enkele verkavelaars. De eigenaar had destijds maar moeten trachten een bouwgrond te kopen in de Venhoefweg of de Minderhoutsestraat, om de verkaveling langs daar te ontsluiten.” Tot slot is de buurt bedroefd dat er nooit een overlegvergadering werd gehouden, zoals dat bij de recente verkaveling door de Turnhoutse wel gebeurde. We zijn benieuwd hoe het zal aflopen.

Foto rechts: De huidige doodlopende straat zal worden doorgetrokken om ontsluiting te geven van 20 kavels voor eengezinswoningen. De buurt is niet tegen de verkaveling, maar wel tegen de ontsluiting ervan langs hun woonwijk. (Let op: het plannetje werd geschetst op basis van het verkavelingsdossier op de dienst ruimtelijke ordening. Mogelijk is het niet helemaal precies en op schaal!)

Kapellekenswandeling Tijdens het ganse jaar hebben de wandelaars via de KWB de gelegenheid om deel te nemen aan diverse wandelingen die opgenomen zijn in het KWB-wandelcriterium 2007. Ook de Kapellekenswandeling van KWBMinderhout op zondag 4 november maakt hier deel van uit. Op die dag zal je vele wandelaars door Minderhout en omgeving zien wandelen. Vanuit de parochiezaal van Minderhout kan men vanaf 8 uur gaan wandelen. De laatste inschrijving gebeurt om 14 uur. Er zijn diverse wandelingen uitgestippeld: 5 km (toegankelijk voor buggy’s en rolstoelen), 10, 15 en 20 km. Welke afstand u ook kiest; u maakt zeker kennis met verborgen natuurplekjes in onze eigen omgeving. Na de wandeling kan je in het parochiecentrum nog genieten van heerlijke pannenkoeken, een kopje verse soep, een fris of een warm drankje. Alle wandelliefhebbers zijn welkom, wel of geen KWB-lid. Kom dus met uw gezin, uw buren of vrienden genieten van de Kapellekenswandeling! De deelnameprijs bedraagt slechts 1 €. Kinderen –12 jaar mogen gratis deelnemen. Meer info: Fons Muësen tel. 03 / 314.55.69.

48

KAPPERSZAAK VREDEBOOMSTRAAT 8 2321 MEER

Maandag: 9.00 - 18.00 Dinsdag: 9.00 - 21.00 Woensdag: gesloten Donderdag: 9.00 - 21.00 Vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 8.00 - 16.00 Zondag gesloten

03 - 315 15 25 www.haarbazaar.com


MINDERHOUT

Naschoolse kinderopvang

Opvangcapaciteit met één derde toegenomen!

Op de fiets

Een goede samenwerking tussen de school, het oudercomité, Stekelbees en het gemeentebestuur heeft ervoor gezorgd dat de naschoolse kinderopvang in Minderhout 40 kinderen extra kan opvangen. In de kleuter- en lagere school “De Scharrel” van Minderhout lopen zo’n 395 kinderen school. Doordat veel ouders beide buitenshuis werken, is de vraag naar kinderopvang de jongste jaren enorm toegenomen. Vanaf 8 oktober zullen 90 kinderen, bijna 1/4de van het aantal leerlingen naschools opgevangen kunnen worden. Vorig jaar had Stekelbees ruimte om 60 kinderen op te vangen. Ten gevolge van een herkeuring door Kind en Gezin en een andere interpretatie van de regelgeving kon Stekelbees sinds september slechts terugvallen op 50 opvangplaatsen. Desondanks de extra opvang die vanaf september werd voorzien door de opstart van ‘de Bezige Bij’ (opvang in de school waar kinderen hun huiswerk kunnen maken) was de totale opvangcapaciteit voor ongeveer 70 kinderen ontoereikend. Schepen van Onderwijs Annie Desmedt, schepen van jeugd Tinne Rombouts, Stekelbees, de schooldirectie en het oudercomité hebben de koppen bij elkaar gestoken om samen naar een oplossing te zoeken. Na constructief overleg is er een oplossing uit de bus gekomen. Vanaf maandag 8 oktober worden in samenwerking met de school de opvangplaatsen van ‘de Bezige Bij’ uitgebreid op piekdagen (maandag, dinsdag en donderdag). Concreet betekent dit het inschakelen van één extra arbeidskracht en de mogelijkheid van opvang tot 17 uur. Op deze manier komen extra plaatsen vrij bij Stekelbees en hopen we hier alle kleuters en kinderen tot en met het 2de leerjaar te kunnen opvangen. Vanaf 8 oktober verloopt de naschoolse opvang in Minderhout als volgt: kleuters en kinderen van het 1e en 2e leerjaar worden onmiddellijk na schooltijd opgevangen door Stekelbees. Hiervoor moet men nog altijd een plaats reserveren. Kinderen vanaf het 3e leerjaar worden na schooltijd tot 17 uur opgevangen door medewerkers van de school. Wanneer zij later dan 17 uur opvang nodig hebben, worden zij overgebracht naar Stekelbees. Hiervoor moet er geen plaats gereserveerd worden. Op vrijdag is er enkel opvang bij Stekelbees voor alle kinderen. De ochtendopvang en woensdagnamiddag blijven hetzelfde. “Veel ouders gaan beide buitenshuis werken. Wij willen hen dan ook maximaal helpen bij het zoeken naar degelijke voor- en naschoolse kinderopvang. Het is echter niet eenvoudig om voldoende kinderopvang te voorzien. In samenwerking met de school, het oudercomité en Stekelbees denk ik dat we een goede en hopelijk duurzame oplossing hebben gevonden.”, aldus schepen van Jeugd Tinne Rombouts.

MINDERHOUT - Zondag 23 september en genietend van een heerlijk nazomertje zit ik ‘s middags op een terrasje midden in eigen dorp. Uit de Koestraat komt een fietser met een boog op zijn nek. Nee, ik ben niet dronken, ik zie een fietser met een kruisboog in de nek. Wim, de hoofdman van de Sint-Jorisgilde uit Wortel, moet als eerste aantreden in de zestalschieting van het Verbond van Sint-Jorisgilden, een wedstrijd die doorgaat in het lokaal van de gilde van Minderhout. Menig automobilist die Wim de baan zag oversteken wreef zich in de ogen, of kwam dat toch van de zon?

Vier generaties

Pensioenen De Rijksdienst voor Pensioenen houdt zitdag in het stadhuis te Hoogstraten op dinsdag 13 november van 10 tot 11 uur.

MINDERHOUT - Het viergeslacht Tilburgs met als kleinste telg Jarne Tilburgs geboren op 9 april 2007 op de dag dat overgrootvader Neel Tilburgs 82 werd, gevolgd door een fiere vake Jan Tilburgs en trotse papa Ben Tilburgs.

Fijn stof Wat is fijn stof? In de hal van het administratief centrum van het stadhuis te Hoogstraten kan je het antwoord vinden op dit actuele gegeven.

www.totaalgarage.be

193

49


MEERLE

Brandweer wuift Gène Bogers uit MEERLE – Eugeen (Gène) Bogers gaat met pensioen. Dat hoort zo als je 65 jaar gaat worden. Zoals de gewoonte het wil, zijn de collegabrandweermannen van Meerle hem met de nodige “toeters en bellen” gaan afhalen ten huize Bogers in Meersel-Dreef. Gène is wat men noemt een oudgediende van de ‘Voorpost Meerle’. Hij trad op 1 juni 1969 toe bij de brandweer van Meerle, in november 1964 opgericht als Voorpost van Hoogstraten. Als er iemand in de voorpost een “stempel” achtergelaten heeft en het korps mee gemaakt heeft tot wat het nu is, is dit zeker Gène geweest. Met groot enthousiasme en inzet heeft hij 38 jaar en drie maanden lang de kar getrokken in de voorpost en later als beroepsbrandweerman in de hoofdpost Brandweer Hoogstraten. Ooit liet hij zijn geliefde Meersel-Dreef achter om in de

hoofdkazerne van Hoogstraten te gaan inwonen om daar de telefoonwacht voor zijn rekening te nemen en in eerste lijn mee uit te rukken met ambulance en brandweerinterventies. Gène was binnen het korps gekend om zijn enorme technische kennis en zijn taalvaardigheid om dit alles over te brengen. Niet alleen voor de plaatselijke collega’s stond de deur steeds open voor vraag en toelichting, jarenlang heeft hij ook beginnende brandweerlui vakkennis bijgebracht als lesgever aan de Provinciale Brandweerschool. Maandag 17 september zou voor Gène zijn laatste oefening in actieve dienst zijn. Als erkenning voor die jarenlange inzet zijn de collega’s hem met zijn vrouw Leentje en zijn kleinkinderen gaan ophalen om samen met de actieve en gepensioneerde brandweercollega’s in de kazerne mooie herinneringen boven te halen aan die vele jaren als brandweerman.

Mosselen van en met de KLJ MEERLE – Als er één ding is waarover de liefhebbers het eens zijn, dan is het dit: de mosselen zijn van prima kwaliteit dit jaar. En ze zijn nog beter als ze goed klaargemaakt zijn, door kenners zullen we zeggen. Nu zijn leden van een jeugdbeweging van nature jong, dat hoort zo. Maar mosselen klaarmaken, dat is traditie bij de KLJ, dat doen ze sinds mensenheugenis in Meerle. De kunde wordt van jongsaf meegegeven, iedereen moet immers helpen. Zo komt het dat iedereen van de KLJ na een tijd weet hoe het moet. Dus kan je met gerust gemoed op 18 november aanschuiven bij het “Mosselfeest” van KLJ Meerle in de parochiezaal “Ons Thuis”. Mosselen met frieten, met een frisse pint erbij, niet te versmaden! Vanaf 12 uur tot 18 uur staan de tafels gedekt en kan je met familie en vrienden aanschuiven voor een flinke portie mosselen met frieten. Wie echt geen mosselen lust, hoeft niet alleen thuis te blijven. Voor hen is er kip verkrijgbaar. Ook de kinderen mogen meekomen. Voor hen is er een kindermenu en kinderanimatie, zodat de ouders nog efkens langer kunnen tafelen. Eet je de mosselen liever thuis? Geen probleem. Van 11.30 uur tot 13.30 uur of van 16.30 uur tot 18 uur kan je je portie ter plekke komen afhalen. U begrijpt dat, met het oog op de hoeveelheid mosselen die aangesleept moet worden, inschrijven vooraf noodzakelijk is. Zowel voor afhalen als voor het eten in de zaal. U krijgt de inschrijvingsbrief de volgende dagen in uw bus. Het kan ook via mail kustermans.annelies@telenet.be of via gsm 0474/694912 (na 17.30u.). Niet vergeten te bestellen, anders geen mosselen! (jaf)

Boekenbeurs van de Klimtoren

De collega’s van Gène Bogers helpen hem voor zijn laatste oefening in de kleren.

Garage Geudens bvba Meerseweg 8 - 2321 Hoogstraten-Meer Tel.03/315.71.76 Fax 03/315.88.14 www.geudens.be

Verkoop personen- & bedrijfswagens Tweedehandswagens Erkende carrosserieafdeling Alle onderhoud en herstellingen 1946-2006

***60 Jaar Garage Geudens***

50

MEERLE – Boeken, een bron van kennis, vermaak, troost,… Een boek kan haast iedereen bekoren. Vele mensen kunnen gewoon niet zonder. Sommigen hebben er zelfs hun werk van gemaakt, lees de verhalen vooraan in dit blad. Bij boekenbeurs denken we automatisch aan het grote boekenevenement dat deze dagen plaatsvindt in Antwerpen. Voor de boekenbeurs van De Klimtoren hoef je lang niet zo ver te gaan. Naar de kleuterschool aan de Ulicotenseweg is meer dan ver genoeg. Op zondag 25 november organiseren school en oudercomité er van 10 uur tot 17 uur hun eigen ‘Boekenbeurs’. Ze presenteren een uitgebreid aanbod voor jong en oud: een kinderboek, jeugdboek, roman …. Een leuk cadeautje voor de feestdagen. Je kunt er ook terecht voor een wenskaart voor Kerstmis, Nieuwjaar, geboorte, verjaardag of een mooie poster. Warm aanbevolen. (jaf)


MEERLE

Bond zonder naam MEERLE – Bond zonder naam is bekend van zijn wijze spreuken die al vele tientallen jaren onze keukens of huiskamers sieren. Misschien bij de huidige generaties iets minder bekend, maar de bond, nog altijd zonder naam, is nog steeds even fel als vroeger in de weer voor de minst bedeelden in onze ‘welvarende’ maatschappij. De kalenders voor 2008 - naar verluid bijzonder mooi - zijn er weer en zijn ook in ons dorp verkrijgbaar. Net als een heel nieuwe reeks kaarsen. Een mooi geschenk om te geven en te krijgen. Maar zeker zo belangrijks is dat de hele opbrengst ten goede komt aan de minst bedeelden. Zo betaalt de Bond Zonder Naam met de opbrengst van 10 kalenders voedselpaketten, de opvang van moeders met kinderen op de vlucht voor geweld. De bond wordt gedragen en gesteund door vele vrijwilligers, die samen opkomen voor een leefbare en zorgzame samenleving. In Meerle worden kalenders en kaarsen te koop aangeboden bij mevr. Maria Clymans-Van Linden, Voort 23, tel. 03/315.84.64 (jaf)

Vacatures De stad Hoogstraten heeft momenteel tal van openstaande vacatures: drie arbeiders, vier beroepsbrandweermannen, een cultuurbeleidscoördinator en een duurzaamheidsambtenaar. Meer info bij de stad Hoogstraten.

Kindermarkt MEERLE – Duurzaam, een nieuw woord dat de laatste jaren steeds beter ingeburgerd raakt. We moeten voorzichtig omspringen met alles wat we produceren, waar we grondstoffen en energie voor gebruikt hebben, in de wetenschap dat die dingen niet onuitputtelijk zijn. Daarom is het goed dat veel spullen een tweede kans krijgen. Niet alles is versleten na gebruik, soms ben je er gewoon uitgegroeid of heb je andere interesse gekregen. En niet alle spullen die je graag wil of kan gebruiken, hoeven nieuw te zijn. Soms ben je evengoed af met tweedehands en het scheelt zeker een ferm pak euro’s. Op zondag 4 november kan je voor die spullen ook in onze parochiezaal terecht, want de KAV organiseert immers weer een kindermarkt in eigen dorp. Kinderen verkopen dan hun niet meer gebruikte speelgoed en aanverwante artikelen aan zachte prijzen. Alles in prima staat. Beslist de moeite om eens te komen snollen. De deuren gaan open vanaf 13.30 uur en de inkom is gratis. Wil je nog inschrijven om spullen te verkopen, dan moet je dat snel doen bij Ria Lochten, Mgr. Eestermansstraat 16, tel. 03/315.89.62 of bij Tonia Jacobs, Heimeulenstraat 41, tel. 03/315.92.09. Ook kinderen buiten Meerle zijn welkom. Inschrijven kost 2 euro voor leden en 3 euro voor niet-leden. (jaf)

OPENBAAR ONDERZOEK

Ontwerpbeheerplan De Elsakker Het Agentschap voor Natuur en Bos wenst mee te delen dat het ontwerpbeheerplan voor De Elsakker in overeenstemming met het Besluit van de Vlaamse Regering over de beheerplannen van bossen van 27 juni 2003, voor publieke consultatie ter inzage ligt. Het plan tekent uit hoe De Elsakker de volgende 20 jaar zal beheerd worden conform de wettelijk vastgelegde criteria voor duurzaam bosbeheer. De bevordering van inheemse bomen en struiken, het plaatselijk herstel en het aangepast beheer van de heidevegetaties en graslanden en een poelenplan zijn enkele doelstellingen van dit plan. Het document ligt van 5 november tot 5 december 2007 ter inzage bij het gemeentebestuur van Hoogstraten, Vrijheid 149, te Hoogstraten en kan ingekeken worden alle werkdagen van 9 tot 12 uur, maandag- en woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur en maandagavond van 18.30 tot 20 uur. Het kan tevens ingekeken worden op de provinciale zetel van het Agentschap voor Natuur en Bos, op onderstaand adres. Gedurende de periode van publieke consultatie kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan ir. Erik Van Boghout (Agentschap voor Natuur en Bos, Anna Bijns, Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 Antwerpen – Erik.VanBog-hout@lne. vlaanderen.be ) worden gericht.

DE HOOGSTRAATSE MAAND Maak voor het betalen van uw abonnement gebruik van het bijgevoegde overschrijvingsformulier

Wandelen onder satellieten GPS MEERLE – Wandelen en fietsen doen we liefst onder een blauwe hemel en stralende zon, uitzonderlijk ook wel eens onder een fraaie sterrenhemel. We zijn er ons dat ogenblik niet van bewust dat we tegelijk onder de satellieten wandelen of fietsen. Dat er daarboven buiten de dampkring van de aarde een hele resem apparaten rondzoeven die ook op ons functioneren invloed hebben. TV-kijken, telefoneren, internetten over heel de wereld is maar mogelijk dank zij die ‘kunstmanen’. Er hangen er ook een heel pak in het zwerk om ons de weg te wijzen, zoals destijds een ster de koningen uit het Oosten naar Bethlehem leidde. Ondertussen zijn we heel vertrouwd geraakt met het gebruik van GPS in onze auto’s. Enkele toetsen op het schermpje en een vriendelijke, Hollands klinkende dame leidt ons feilloos naar onze bestemming, zelf al is die op het einde van de wereld. Dat deze toestellen, deze technologie ons ook op de fiets of tijdens het wandelen goede diensten kan bewijzen is nog niet zo ingeburgerd. Er zijn er natuurlijk al die met dit kleine stukje technologie op pad gaan. Om zich beter te oriënteren of om eenvoudigweg de vooraf ingebrachte routes te volgen. Met een groeiend aanbod aan digitaal topografisch kaartmateriaal lijkt wandelen en fietsen met GPS-assistentie kinderspel. Fietstochten, lange afstandsroutes, mountainbiketochten, stadswandelingen… het kan voor alles gebruikt worden. Om ook u er kennis mee te laten maken richt KWB-Meerle een namiddag in rond GPS-gebruik voor wandelaars en fietsers. Op zaterdag 17 november krijg je in de parochiezaal alle uitleg en veel nuttige tips om het apparaat te leren kennen en het gebruik ervan eigen te maken. Er zullen een aantal toestellen zijn om mee te oefenen. Voor de kinderen is er een kleurwedstrijd met daaraan verbonden een leuk cadeautje. Ter plaatse kan je een lekkere koffie/thee met cake of een frisdrankje nuttigen. De inkom is gratis en iedereen is welkom. Gesteld dat je zonder GPS de weg naar onze parochiezaal kan vinden, maar dat zal de meeste liefhebbers zeker lukken. (jaf)

Boekhoudbureau

Profisk cvba [ Boekhouding en administratie [ B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten [ Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten [ Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen [ Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

51


MEERLE

70 jaar is een mooie leeftijd

MEERLE/MEERSEL-DREEF - Niet meer jong, maar ook niet te oud om nog eens samen te komen en jeugdherinneringen op te halen over de tijd, toen alles nog eenvoudig was en de kerk nog in het midden stond. Vrijdagnamiddag 12 oktober was het zover. In de Voorthoeve te Meerle kwamen die van 1937 van Meerle en Meersel-Dreef bijeen. Het was een gezellig weerzien. (J.B.)

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

De nieuwe Honda VersamowÂŽ-techniek De eerste 4 in 1 grasmaaier kan: 1. Vangen 2. Uitwerpen 3. Mulchen 4. Bladversnipperen

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

52

TUINMACHINES STOFFELS Minderhoutdorp 4 • 2322 Hoogstraten • Tel. 03 314 41 15 • Fax. 03 314 14 20 www.stoffels-paulussen.be • info-@stoffels-paulussen.be


MEERLE

Dag van de parochiezalen MEERLE – Het moeten niet altijd zorgenberichten zijn als het over onze parochiezalen gaat. Ze hebben het niet gemakkelijk en vragen heel wat inzet om ze in orde te houden en aantrekkelijk te maken voor de veeleisende gebruikers die we zijn. Maar op de speciaal voor hen ingerichte dag in de gemeente Hoogstraten scheen de zon volop; zowel letterlijk als figuurlijk. Letterlijk, want het kon geen beter weer zijn om van de ene naar de andere zaal te fietsen. Figuurlijk, omdat in de zalen lokale verenigingen – vanouds de trouwste gebruikers van de zalen – hun beste beentje hebben voorgezet om het de bezoekers, hoofdzakelijk fietsers, naar hun zin te maken. De talrijke bezoekers lieten het zich smaken, de pannenkoeken en koffie, trappist en frisdrank. De verenigingen van hun kant lieten zien waar ze voor staan, wat hun werking inhoudt. Tegelijk werden de bezoekers zich bewust van het belang van een goede en goedwerkende parochiezaal, in elke gemeente een trefpunt voor het sociale leven, het hart van het dorp. In Meerle werden na de fietstocht ook de winnaars van de zomerzoektocht bekendgemaakt. Heel wat deelnemers hadden de 20 daken van woningen langs het parcours kunnen lokaliseren, zodat de schiftingsvraag de prijswinnaars moest aanduiden. Willy en Hanne Hendrickx hadden het beste geraden hoeveel percent van de deelnemers uit Meerle zouden vertrekken voor het maken van de fietszoektocht (80 % - Willy en Hanne schatten het op 79,72 %) en mochten dus als eersten een prijs van de prijzentafel kiezen. Willy Michielsen was tweede, Elaine Janssen van Meer kreeg de 3e prijs. De volledige uitslag vind je op www.meerleonline.be (jaf)

DE HOOGSTRAATSE MAAND Abonnement tijdig betalen. Niet vergeten a.u.b.

Willy en Hanne Hendrickx, winnaars van de fietszoektocht van de Meerlese parochiezaal.

Alle informatie over De Hoogstraatse Maand

www.demaand.be

53


WORTEL

Landlopersjogging was een succes

Opgepast paaltjes

WORTEL – De laatste vrijdag van augustus vond voor de vijfde keer de Landlopersjogging plaats. Bij een ideale temperatuur gingen de 370 lopers van start voor deze leuke avondloop. Toch konden we niet verhinderen dat er vlak voor de start nog enkele druppels uit de hemel vielen. Gelukkig klaarde het op na tien minuten en werkten de atleten de verschillende afstanden af. De tien mijlen werden gewonnen door Stijn Jacobs uit Vorselaar, onmiddellijk gevolgd door de Hoogstraatse atleet Jan Hendrickx. Gino Lauwen uit Westerlo werd derde. Deze lopers slaagden erin de afstand in bijna vier minuten sneller af te leggen dan vorig jaar. Knap werk! De snelste vrouw over deze afstand was Viv Lanslots uit Merksplas. De 9 km werd gewonnen door Chris Gommers uit Herenthout en de snelste dame was Annelies Stoffels van Rijkevorsel. Voor de 6 km konden we Frans Lenders uit Itegem en Dominique Tilburgs uit Wortel als overwinnaars noteren. In de 3 km stond er geen maat op Dirk Van Springel en waren Lore en Elle Snels samen de winnaars. Je bent tweeling of je bent het niet. Proficiat aan alle deelnemers en graag tot volgend jaar. Ook een woord van dank aan alle sponsers want zonder hun financiële en logistieke ondersteuning kan zo een evenement niet plaatsvinden. Zoals u weet gaat de opbrengst van deze avond naar een goed doel; dit jaar naar de zomerwerking van de KLJ-jeugd. Voor volgende jaren kunnen Wortelse verenigingen, goede doelen of organisaties die zich inzetten voor de Wortelse gemeenschap zich nu al kandidaat stellen. Kandidaturen graag doorgeven aan Han Joosen, Kerkveld 5. Afspraak volgend jaar op vrijdag 29 augustus voor de zesde editie van deze Landlopersjogging. (FM)

WORTEL - Bij de kerk staan om God weet welke reden, een aantal paaltjes die een parking voor bezoekers aan het kerkhof moet afbakenen. Omdat er regelmatig auto’s tegen de paaltjes rijden, bezorgde een wakkere burger van Wortel ons het voorstel om nog één paaltje meer te plaatsen met een plaat die waarschuwt voor de andere paaltjes. Wij legden het probleem voor aan een verkeersdeskundige. Die man vindt het beslist een goed idee maar is van mening dat het beter kan. Om echt efficiënt te zijn moet men bij elk paaltje zo’n waarschuwingsbord plaatsen. In het verkeer mag men geen risico’s lopen zegt de brave man.

Sneldiensten naar Antwerpen blijven behouden Proficiat Ellen en Lore!

Zo mot het nie! HOOGSTRATEN/ WORTEL De Bosuil: Fietsend langs onze binnenwegen kom je op de Bosuil rotzooi tegen. Dit is niet de eerste keer, het gebeurt telkens weer. Je rotzooi dumpen is de gemakkelijkste manier en om het milieu geef je dan geen zier.

54

Op dit moment rijden er over de E19 tussen Antwerpen en Sint-Job-in-‘tGoor twee sneldiensten: lijn 605 Antwerpen – E19 – Brecht – Rijkevorsel – Hoogstraten en lijn 641 Antwerpen – E19 – Wuustwezel. Zolang de treinverbinding Antwerpen – Noorderkempen niet in voege is, blijven beide sneldiensten ongewijzigd behouden. Als de treinverbinding opgestart wordt (mogelijkerwijze in juni 2008), zou de lijn 605 volledig parallel aan de trein rijden. Daarom zullen de lijnen tussen Antwerpen en Hoogstraten worden herschikt. Naast een verlenging van de lijn 432 Turnhout – Rijkevorsel tot het station in Brecht, verandert ook de reisweg van lijn 605: net zoals lijn 432 zal ze aansluiten op het station Noorderkempen. Vervolgens rijdt die lijn 605 over de gewone baan (in plaats van over de snelweg) via Sint-Job en Schoten naar Merksem. Deze reisweg zal slechts enkele minuten langer duren dan het huidige traject. De frequenties van vandaag blijven wel behouden zodat men nog altijd vanuit Hoogstraten, Rijkevorsel, Sint-Lenaarts en Brecht elk half uur naar Antwerpen kan reizen. Bovendien zal men kunnen kiezen: ofwel de bus nemen tot Antwerpen (reistijd iets langer dan vandaag), ofwel te Brecht overstappen op de trein (wat veel sneller is dan vandaag). De sneldienst tussen Wuustwezel en Antwerpen (lijn 641) wijzigt niet, ook niet bij de opening van het station Noorderkempen.


WORTEL

Monument voor het (om)gevallene? WORTEL - Oktobermaand, oogstmaand: het heen en weer rijden van tractoren met afgeladen maïswagens was de afgelopen maand een heel herkenbaar straatbeeld. Met zoveel wagens op de baan, wil het dan ook wel eens een keertje mislopen. Zoals enkele weken terug, op zaterdag 13 oktober. In de vooravond verloor een chauffeur van een trekker met maïskar de controle over zijn stuur, precies in de bocht naast het monument in Worteldorp. Wanneer dat net gebeurt rond het tijdstip dat de avondmis uitgaat, net als de opruim van het pannenkoekenfeest van Ziekenzorg in de nabijgelegen parochiezaal, levert zo’n ongeval veel bekijks op. Temeer omdat de weg naar Hoogstraten een tijdlang werd afgesloten en alle verkeer via het Poeleinde werd omgeleid. Gelukkig vielen er geen gewonden en al bij al viel de schade heel erg mee. Behalve een beschadigde omheining rest er nu enkel nog een laagje maïshaksel, dat als mulchlaagje voor de planten misschien nog meer goed dan kwaad doet op termijn. Laat op de avond was alles al weer weggewerkt en opgeruimd. Maar voor een doordeweekse zaterdagavond leverde het wel een fraai spektakelplaatje op. (ms)

Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek, … Lees uw trouw maandblad DE HOOGSTRAATSE MAAND

55


WORTEL

LEZERS SCHRIJVEN WIDAR wil uitbreiden in Wortel Kolonie Het behoud van Wortel Kolonie, zoals dit was ten - De bescherming van het Casino en zijn omtijde van de landlopers, is de wens en het streven geving heeft enkel betrekking op de huidige van alle bewoners van de Kolonie en ook van vele toestand en niet deze van 80 jaar geleden. Dit personen van Wortel zelf. Door de afschaffing betekent dat de uitbreidingen die getekend zijn van de landloperij dienen de aanwezige gebouop de plannen niet kunnen getolereerd worwen en lokalen een andere functie te verkrijgen den. Elke aanpassing aan de huizen (grotere indien deze geen functie meer hebben. Meestal ramen, garage, enz.) welke de bewoners van gaat dit om recreatieve invullingen zoals er nu al de Kolonie willen aanbrengen wordt ook verzijn boerderijklassen door de gezusters Somers, worpen. Jan Spanenburg museum door Natuurpunt en - De sportvelden (voetbalveld en tennisveld) begeleid, zelfstandig wonen met andersvaliden verdwijnen volledig doordat er geen voldoendoor WIDAR. de plaats meer is. In de erfpachtovereenkomst staat expliciet dat WIDAR deze sportfaciliVoor het casino werd door WIDAR een bouwteiten dient uit te breiden. WIDAR is reeds aanvraag ingediend waarbij het huidige gebouw geruime tijd in overtreding doordat zij deze uitgebreid wordt tot een vierkantgebouw met velden nooit onderhouden zodat gebruik oneen binnenplein. Achteraan wordt op de vollemogelijk is en zij gebruiken deze velden voor dige breedte nog een rietveld voorzien voor de het telen van groenten en het laten grazen van verwerking van het afvalwater. dieren. Indien bouwaanvragen van bewoners worden - De functie van de huidige zaal in het casino geweigerd voor het plaatsen van grotere ramen is omschreven als casino waarbij allerlei of het oprichten van een garage, lijkt het ons, lefuncties kunnen toegewezen worden aan deze den van de dorpsraad van Wortel, ongepast dat ruimte. Dit kan gaan van ontmoetingsplaats deze nieuwbouw zou worden toegelaten door voor de bewoners tot keuken, refter, slaapzaal, het stadsbestuur. sportzaal enz. De huidige functie als feestzaal Dat dit een heropbouw zou behelzen van gedient behouden te blijven. bouwen die 80 jaar geleden zijn afgebroken, is - Het aangegeven rietveld voor de verwerking overdreven. De nieuwbouw lijkt helemaal niet op van afvalwater houdt geen rekening met de deze van vroegere tijden en zij sluiten ook niet uitbreiding van de sportfaciliteiten. Bij een aan bij de bouwstijl van het huidige casino. behoorlijke uitbating van de faciliteiten zulVandaar dat de dorpsraad van Wortel een belen de douches merkelijk meer afvalwater zwaarschrift heeft ingediend bij het stadsbestuur produceren dan het rietveld aankan. van Hoogstraten. Hierna volgt de preciezere tekst van het bezwaarschrift: Naar onze mening kunnen deze plannen hierdoor geen doorgang vinden en dient WIDAR Bij het bekijken van de plannen op het stadhuis zich te beperken tot restauratie van het huidige hebben wij moeten vaststellen dat volgende za- Casino. Hiervoor dient een aangepast voorstel ken niet kunnen daar dit in conflict is met de opgemaakt te worden. erfpachtovereenkomst. (Einde citaat)

56

WIDAR blijkt het niet zo nauw te nemen met reglementen en vermijdt discussie aangaande hun opzet en toekomstplannen van Wortel Kolonie alhoewel dit regelmatig botst met de lokale bewoners en verenigingen. Hierna volgt een opsomming van de gebeurtenissen: - Dispuut over al dan niet open zijn van Casino met de rommelmarkt dit jaar. - Op de algemene vergadering dit jaar bleek het onmogelijk om op zondag het casino te openen. Nu blijkt het toch geopend te zijn. - Tennisveld wordt opgeruimd zonder stadsbestuur in te lichten. Dit gebeurt achteraf. - Voetbalveld werd nooit in orde gebracht waardoor het verwildert en er niemand om komt vragen. Condities voor het gebruik zijn ook niet vastgelegd. - Deze velden worden gebruikt voor het telen van groentes en het laten grazen van dieren terwijl in de erfpachtovereenkomst staat dat deze dienen uitgebreid te worden. - Kastanjedreef, welke een onderdeel is van een wandel-/fietstocht, wordt afgesloten door prikkeldraad. - Onderhoud van het groen in de perimeter is nog nooit gebeurd terwijl dit overeengekomen is met Justitie Het streefdoel van WIDAR, namelijk begeleid wonen van andersvaliden, is een levenswaardig project wat een slaagkans heeft in Wortel Kolonie dit moet echter volgens de erfpachtovereenkomst gebeuren en een sociale integratie kan enkel met een goede verstandhouding met de huidige bewoners van Wortel Kolonie. Wij verwachten van het stadsbestuur op zeer korte termijn een bemiddelende rol tussen alle partijen om een escalatie van deze problemen te vermijden. Guy van Gestel, secr. Dorpsraad Wortel


WORTEL

Top DJ’s voor dertig plussers WORTEL - Het bestuur van VNA Wortel organiseert op zaterdag 24 november vanaf 20.30 uur een fuif in de parochiezaal. Vroeger organiseerde men elk jaar in samenwerking met Kodex een jeugdfuif, maar blijkbaar zit er sleet op die formule. Nu richt men zich naar een iets ouder publiek, al zijn de jongeren natuurlijk ook van harte welkom. Het bestuur van de voetbalploeg wist drie muzikale monumenten bereid om nog één maal op te treden: Marc Van den Broek van Studio Vrij, Fred ‘Stomping Fars’ Van Ostayen en Theo Mertens van Union Servet. Allen daarheen.

57


MEERSEL-DREEF

DVD over de vistrap op de Mark MEERSEL-DREEF – Op Groot Eyssel in Meersel-Dreef, werd dit jaar de langste vistrap op de rivier de Mark, in gebruik genomen. Jaren van plannen en maanden van graven en wroeten, bouwen en afbreken gingen eraan vooraf. De vissen kunnen nu emigreren vanaf de Nederlandse grens tot aan de watermolen in Hoogstraten. Veel Dreveniers volgden de werken op de voet. Drevenier Kees van den Goorbergh monteerde er een foto- en filmreportage van met ondermeer beelden van hoe het was, het uitgraven van de meander, het leggen van de vistrappen, het plaatsen van de fietsbrug en het bouwen van het sluizencomplex én met als slot de ingebruikname op 30 augustus, waarbij je kunt zien hoe het water zich een weg zoekt over de trappen. Als je nu gaat kijken, kun je je haast niet meer voorstellen hoeveel werk er ingekropen is. De DVD is te bestellen via de website van Meersel-Dreef www.meerseldreef.be via de knop Agenda. Voor de geïnteresseerden zeker de moeite waard! (tv)

Ontmoetingen langs het water MEERSEL-DREEF – In het kader van Schatten van Brabant organiseerde Stichting TrajarT op 6 oktober een kunstmanifestatie rond cultureel erfgoed in de Baronie ten zuiden van Breda. Ontmoetingen langs het water was een fietstocht langs poosplaatsen, plekken om even stil te staan bij het landschap en de manier waarop de mens zich, vroeger en nu, tot dat landschap verhoudt. Als levensvoorwaarde nummer één en als grensvormer, speelt water een belangrijke rol in de historie. Via elf ontmoetingsplekken, die vrijwel allemaal liggen langs het water, kon men een reis maken door de tijd. Dichters, muzikanten en beeldend kunstenaars lieten zich inspireren

en brachten het landschap en zijn historie op een verrassende manier tot leven. In de schuur, het oudste gedeelte van het klooster van de paters Kapucijnen vlakbij de rivier de Mark, toonde kunstenares Anne Pillen in verstilde beelden, de schoonheid van het alledaagse. Ze liet zich hierbij inspireren door het leven binnen de kloostermuren. Onderdelen van de installatie Stil Leven verwijzen nog naar activiteiten waarbij het water zowel een positieve rol speelde (bierflesjes, een weiwaterbakje en de bakoven) als een zeer negatieve, getuige een pestkar uit de Middeleeuwen, die men kon bezichtigen als men een kijkje nam op de zolder van de schuur. Tegelijk kon men dan

Het is de droom van pater Luk om in de schuur van de paters een museum te maken over het leven en het werk van de paters Kapucijnen. Hij verleende dan ook graag zijn medewerking aan de tentoonstelling “Ontmoetingen langs het water” zodat de mensen tegelijk ook eens een kijkje konden nemen in de patersschuur met op zolder nog een originele pestkar. 58

ook eens kijken naar het mooie gebinte van de schuur. Deze installatie was uitzonderlijk niet alleen op 6 oktober maar ook op 7, 20 en 21 oktober te bezoeken. “Ik hoop met Stil Leven mijn wens over te brengen dat Meersel-Dreef, balancerend tussen nostalgie en commercie, een plek van bijzondere historische, culturele en spirituele waarde blijft in de toekomst.” aldus Anne Pillen. Ontmoetingen langs het water was een realisatie van Pien Storm van Leeuwen, het eerste weekend kwamen er een vijfhonderd mensen kijken. Alleen jammer dat men er niet aan gedacht had om ook langs deze kant van de grens wat promotie te voeren. (tv)

Eenvoudig maar mooi, was de tentoonstelling “Stil Leven” in de schuur van de paters kapucijnen te Meersel-Dreef. Eén van de ontmoetingen aan het water.


MEERSEL-DREEF

KVLV wandelt nieuw werkjaar in MEERSEL-DREEF – Op 1 september om 7u30, wandelde 37 vrouwen het nieuwe werkjaar van KVLV in. Ook dit jaar wordt er weer veel gewerkt rond bewegen en gezond eten. Fit en gezond! Na de fikse wandeling van ongeveer een dik uur, hebben we gezellig samen (gezond) ontbeten. (Els Hendrickx, tv)

Ziekenzorg MEERSEL-DREEF – Woensdag 10 oktober werd een heuglijke dag voor onze leden van ziekenzorg. Deze begon met een mooie viering in onze kerk. De ziekenzalving, gevolgd door een eucharistieviering, voorgegaan door pater Luk. Het was in alle eenvoud een diep doorleefde viering. Na de viering kreeg iedereen van pater Luk een kleine, gewijde rozenkrans van pater Pio. Van de kerk ging iedereen naar de zaal waar een welkomstdrankje er meteen de stemming inbracht. Onze voorzitster begroette ons met een hartelijk welkomstwoordje. Een mevrouw “buikspreekster”, legde ons eerst uit wat buikspreken is en deed ons tranen lachen door haar gesprekken met haar Gerommeke. Mijn buurvrouw zei: “We hebben eens gezond kunnen lachen en tussen al die humor door, hoorden wij ook levengevende principes over omgaan met kinderen. Een heerlijke koffietafel en tombola mochten niet ontbreken. Met een mooie, bemoedigende tekst op een wenskaart trok iedereen weer opgemonterd naar zijn eigen plekje. (ziekenzorg Meersel-Dreef, tv)

Fietscontrole op school

Fietstocht KVLV MEERSEL-DREEF – Op 8 september om 9 uur vertrokken we met 12 KVLV-vrouwen, met de fiets richting Seppe. De weg leidde ons langs allerlei mooie plekjes. Onderweg werd er regelmatig even gestopt om wat te drinken en te eten. Het weer was ons goed gezind en wij zelf natuurlijk ook. Uiteindelijk stonden er 85 kilometers op onze kilometerteller. Bewegen zegt KVLV! (Els Hendrickx, tv)

MEERSEL-DREEF – Basisschool ‘t Dreefke werkt dit schooljaar met de hele school onder andere rond verkeer. Gespreid over het hele schooljaar zijn er drie verkeersweken gepland. Vooral de fiets- en voetgangerstraining staan dit schooljaar in de kijker. De eerste verkeersweek vond plaats van 1 tot en met 5 oktober. Op dinsdag 2 oktober kwam de politie van de gemeente Hoogstraten de fietsen van al onze kinderen controleren. Want, het is zeer belangrijk, voor jezelf en voor anderen dat je fiets goed in orde is! Zeker nu het winter wordt en de dagen korter, is een goed werkend voor- en achterlicht, een kwestie van gezien te worden. (Myriam Jacobs, tv) 59


g i l d e n l ev en & sch u t t er sn i eu ws Frans Snijders, tel. 03/314.49.03, email: franssnijders@scarlet.be

Winteragenda 2007/2008

Na 37 jaar Het tweede zestal met de grote kruisboog werd te Meer betwist. Na 37 jaar kon de gilde uit Castelré de overwinning behalen. De belangrijkste beperking van het tweede zestal is dat er geen ere-schutters aan mogen deelnemen. In de eerste van zes ronden schoot het Nederlandse Sprundel zich aan de leiding door Christ Hereijgers die eindigde op 33 punten. Meerle, Wortel en Rijsbergen lieten zich niet onbetuigd met 32 punten. In de tweede ronde was 33 weerom het hoogste getal. Ditmaal kwam Minderhout op het voorplan door Wouter Van den Broeck. Meerle, Wortel en Sprundel sloten af op 32 punten. In de derde ronde schoot Jorge Blockx uit Hoogstraten het beste met 35 punten. Con Verhulst voor Meerle kon enigszins volgen met 33 punten, Minderhout en Castelré eindigden op 32 punten. Halfweg wedstrijd had Meerle de leiding genomen met 97 punten voor Sprundel met 94 en Castelré met 93 punten. Wortel, Minderhout en Rijsbergen hadden een tussentotaal van 92 punten voor Loenhout en Meer met 87. Hoogstraten

was hekkensluiter met 86 punten. In de vierde ronde schoot Loenhout, door Koen Van Dijck, het beste met 33 punten. Wortel, door François Gaignace, eindigde op 32 punten voor Sprundel en Castelré met 31 punten. In de vijfde ronde zette Jack Broos Castelré op het goede spoor door te eindigen op 33 punten. Loenhout eindigde op 32 voor Meerle met 31 punten. Na vijf ronden deelden Meerle en Castelré de eerste plaats met 157 punten. Wortel en Sprundel, met 154 punten, leken geen aanspraak meer te kunnen maken op de eindzege. In de zesde en laatste ronde kon Castelré het laken helemaal naar zich toetrekken. Danny Van Dun maakte de klus af door te eindigen op 34 punten. Loenhout behaalde 32 punten voor Wortel en Minderhout beiden met 30. Na 37 jaar kon de Castelse gilde geschiedenis schrijven. Het was immers van 1970 geleden dat zij een overwinning van het tweede zestal op hun naam konden schrijven. Jorge Blockx uit Hoogstraten legde beslag op de rozenprijs met 35 punten geschoten met vijf rozen.

Verbond van Sint-Jorisgilden Schietingen op zes meter 9, 10 en 11 november in Wortel, 23, 24 en 25 november in Loenhout, 7, 8 en 9 december in Minderhout, 21, 22 en 23 december in Meerle, 18, 19 en 20 januari in Hoogstraten, 1, 2 en 3 februari in Castelré, 15, 16 en 17 februari in Meer en 23 februari zestalschieting in Castelré. De schietingen gaan telkens door op vrijdag van 19 tot 21 uur, op zaterdag van 14 tot 21 uur en op zondag van 10 tot 21 uur. De prijsuitreiking zal plaatsvinden in het Sint-Jorislokaal te Meer op vrijdag 29 februari.

300 jaar St.-Jorisgilde RIJSBERGEN - De Sint-Jorisgilde uit Rijsbergen maakte van 2007 hun feestjaar. Verschillende redenen waren hiervan de oorzaak: 300 jaar bestaan, de viering van Cees Martens als keizer van de gilde, de koningsschieting van Hans Evers, het uitbrengen van een mooi verzorgd boek waarin de geschiedenis van de gilde beschreven staat… Je zou voor minder feesten. Om dit feestelijke jaar af te sluiten richt de gilde een tentoonstelling in. De expositie “Kunstwerken aan het gilde” zal doorgaan op 3, 4, 10, 11, 17 en 18 november in het Museum de Weeghreyse Sint-Bavostraat 18 te Rijsbergen. Op 8 en 9 december staat de tentoonstelling opgesteld in het lokaal van de Sint-Jorisgilde, Brouwerijstraat 2 te Hoogstraten. De tentoonstelling is telkens te bezichtigen van 13 tot 17.30 uur. Tijdens deze tentoonstelling kan je ook het boek “Drie eeuwen Gilde St.-Joris Rijsbergen 1707-2007” aanschaffen, geschreven door keizer Cees Martens. Het boek is te koop voor 17,50 euro. Meer informatie kan je vinden op www.gildestjorisrijsbergen.nl

Minder mobiel

De overwinnaars: Cor Van Gils 31, Koen Brosens 30, Ron Verdonck 32, Anita Hendrickx 31, Jac Broos 33 en Danny Van Dun met 34 punten.

Leesgroep De Hoogstraatse leesgroep neemt haar maandelijkse lees- en praatronde terug op. Zij hebben het afgesproken boek gelezen en praten erover van 20 tot 22 uur in de bibliotheek. Uiteraard met een kop koffie of thee. Voor maandag 12 november koos men “Rode handen” van Jens Christian Grondahl. Iedereen die zin heeft in lezen en bespreken is welkom.

60

De minder mobiele centrale is opgericht om mensen met verplaatsingsproblemen te kunnen helpen. Het transport wordt verzorgd door vrijwilligers tegen kilometervergoeding. Het gebruik van deze dienst is voorbehouden aan mensen die een maximaal inkomen hebben van tweemaal het leefloon. De betrokkene betaalt een lidgeld per jaar waarin meteen een verzekering is inbegrepen. Aan te vragen bij het OCMW van Hoogstraten tel. 03/340.21.52, fax: 03/340.21.56 of e-mail info@ocmwhoogstraten.be


GILDEN EN SCHUTTERS

Huldiging grote kruisboog Na het afsluiten van een sportief seizoen werden de kampioenen van het Verbond van Sint-Jorisgilden gehuldigd. Deze huldiging ging door in het Guldenhof te Loenhout. Opperhoofdman Jan Gijsbregts heette iedereen welkom en wees er tevens op dat het gemiddelde aantal schutters per schieting lichtjes is toegenomen. Intussen zijn er al ruim 400 aangesloten leden bij het Verbond waar de winterwerking op zes meter zeker beloftevol is naar de toekomst toe. Frans Van Hasselt, penningmeester van het Verbond had de eer een zestal jubilarissen te huldigen. Maar liefst vijf schutters ontvingen een tinnen bord voor hun zestig jaar gildentrouw: Pieter van der Heyden uit Rijsbergen, Staf Van Hasselt uit Loenhout, Karel Versmissen uit Wortel en ook de gebroeders Gust en Remy Snoeijs uit Castelré. Voor zijn 50 jaar schutter zijn ontving ook Wim Bastiaansen uit Meerle een tinnen bord. Eervolle vermeldingen waren er voor Louisa Swaenen uit Wortel als 65 jaar gildenzuster en voor de gilde van Rijsbergen voor de viering van hun 300-jarig bestaan. Na een korte pauze had secretaris Wim Druyts de eer om maar liefst 78 rozenprijzen uit te delen. Na nogmaals een pauze huldigde Jan Gijsbregts als opperhoofdman de winnaars van de zestallen en de persoonlijke kampioenen. In de Ere-reeks schoot André Bols uit Wortel kampioen met 274 punten. Bloemen waren er voor Jan Rombouts uit Meer (273) en voor Frie Konings uit Sprundel (272). Glenn Brosens uit Meer ontving het kampioenenbord van de Areeks met 267 punten. Een tweede plaats was er voor Ron Verdonck uit Castelré met 266 gevolgd door Bert Nooren uit Rijsbergen met 263. In de B-reeks kon Hoogstraten een kampioen vieren. Michel Goossen schoot zich kampioen met 249 punten. Bloemen waren er voor Maria Michiels uit Minderhout en Wim Bastiaansen uit Meerle. Een gezellig samenzijn sloot deze academische zitting af.

SOFTCOMPUTER Meerseweg 80B 2322 HOOGSTRATEN Tel: +32-3-315.09.09 info@softcomputer.be

MOBIELE Telefoonoplossingen CARKITS GPS-toestellen

Michel Goossen, Hoogstraten, kampioen A-reeks, André Bols, Wortel, kampioen Ere-reeks en Glenn Brosens, Meer, kampioen A-reeks.

www.SOFTCOMPUTER.be 61


62


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

KFC Meer aan de kop Eén doelpuntje meer scoren dan de tegenstander brengt zaad in het bakje en daar weten ze bij KFC Meer van mee te spreken. Momenteel prijkt geelzwart alleen aan de leiding en dit mag rustig gezegd worden, buiten alle verwachting, maar zeker niet onverdiend. Een verdienste van heel het jonge team en het trainerstrio Dré Laurijssen, assistent Harry Peeters en keeperstrainer Stan Van Gestel. Nu nog proberen een verlengstuk te breien aan de prestaties, voetjes op de grond houden en gespaard blijven van kwetsuren tijdens het verdere verloop van de competitie! KFC Meer – Brasschaat 1-1 Na een studieronde werden beide keepers aan het werk gezet en zowel Wes Lauryssen als de bezoekende doelman waren bij de pinken. In de 37ste min. kwamen de gasten op voorsprong na fout van Jan Aerts en de terecht toegekende strafschop belandde tegen het net. Roy Muësen werd even later afgevoerd met een kniekwetsuur en vlak voor de rust lukte Tim Jacobs de gelijkmaker. Repliek van de gasten met enkele scherpe counters en een open maar gemiste kans voor doel. Tenslotte bleef het bij een gelijkspel, een puntje waar beide ploegen recht op hadden. Sparta Linkeroever – KFC Meer 2-3 Een goede Meerse start en een doortastende thuisploeg! De toon was vlug gezet en Koen Koyen mocht na zeven minuten al geblesseerd het terrein verlaten. Via een verdediger opende Ben Aerts de score en Sparta betaalde enkele minuten later met gelijke munt. Meer ging door en Stef Kustermans zorgde voor nummer twee, gevolgd door een rode kaart voor een thuisspeler. Na de pauze onmiddellijk Meers succes langs Tim Jacobs. Het sein voor de thuisploeg om stevig in te grijpen en de stand te milderen. Een spannend einde volgde nog met enkele Meerse kansen en een tegenstoot van de gastheren die door Pieter Voeten in extremis kon gelikwideerd worden. Een dikverdiende zege tegen een te potig Sparta dat vijf gele en een rode kaart incasseerde.

Rochus Deurne – KFC Meer 1-2 Al direct sensatie na het eerste fluitsignaal van ref. De Wachter! Tim Jacobs scoorde meteen, raakte dan nog eens de paal wat Rik Aerts nog eens overdeed. Van een start gesproken! De thuisploeg was wel terdege gewaarschuwd en bekwam pas laat in de eerste helft van het Meerse blitzoffensief. De KFC was echter niet te stuiten en in de 45ste min. stond Tim Jacobs weer op de goede plaats om de 0-2 binnen te leggen. Na de rust toch een ander Rochus uit de kleedkamer en na de aansluitingstreffer wilde het meer. Geelzwart kende enkele moeilijke momenten, begaf niet en forceerde zelf nog een paar kansen . Al bij al een verdiende zege voor de Meerse boys die een collectief sterke prestatie neerzetten. KFC Meer – Luchtbalboys 1-0 Kermisvreugde bij KFC Meer! De overwinning kreeg men echter niet op een schaaltje aangeboden. De thuisploeg toonde zich wel het gevaarlijkst, maar een klaarkijkende bezoekende keeper redde de meubelen voor de rust. Na de verfrissing zette de KFC weer het meeste druk, maar tot de 85ste min. bleven de supporters op hun honger. Roel Hofmans brak dan de ban en trapte het enige doelpunt van de partij tussen de palen. De grenswachter zag wel buitenspel, maar de scheidsrechter valideerde het doelpunt. Tumult alom, de man in het zwart bleef bij zijn beslissing en de drie punten bleven weer in Meer. Wildert – KFC Meer 0-1 Twee ploegen die probeerden goed voetbal op de mat te leggen, maar weinig open kansen konden creëren tijdens de eerste speelhelft, vandaar ook een logische brilscore bij de rust. Druk van de thuisploeg na het opfrissertje, maar het was Meer dat via Tim Jacobs de score kon openen. Wildert kwam en Meer counterde! Jan Aerts raakte nog de paal, maar de stand veranderde niet meer. Zeker geen onverdiende driepunter, gemakkelijk was echter anders. Door deze overwinning prijkt Meer alleen aan de kop van het klassement. (rel)

Wedstrijden Zondag 28 oktober 15.00 uur Kalmthout – KFC Meer Zondag 4 november 14.30 uur KFC Meer – Maria ter Heide Zondag 11 november 14.30 uur Loenhout – KFC Meer Zondag 18 november 14.30 uur KFC Meer – KFC Meerle Zaterdag 24 november 19.30 uur Brecht – KFC Meer Zondag 2 december 14.30 uur KFC Meer – Minderhout VV

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

KFC Meerle en de “pannenkoek” Groenwit scoort , mag zich ook de minst gepasseerde verdediging, slechts vier doelpunten, van de reeks noemen en behoort ook bij het kransje dat de middenmoot viseert. Loenhout – KFC Meerle 3-2 KFC Meerle – Rochus Deurne 4-0 Het eerste halfuur zat de wedstrijd op slot, maar dan werd de sleutel gevonden. Ben Jacobs draaide de deur open en 1-0. Dirk Van Bavel, gelanceerd door Jeroen Verbreuken, ontgrendelde de bezoekende defensie opnieuw en bezorgde Meerle een geruststellende voorsprong aan de rust. Toch wilde Rochus zich zomaar niet naar de slachtbank laten leiden en na de verfrissing drukte het stevig op de thuisdefensie, maar zonder resultaat. De gastheren daarentegen liepen verder uit na vrije trap van aanvoerder Pauwels. Rochus nam nog meer risico’s en kreeg het deksel definitief op de neus in de eindfase door een doelpunt van Moustafa Houba. KFC Meerle – Brecht 0-0 Minderhout – KFC Meerle 0-0 Veel volk rond het terrein dat na afloop toch enigszins op zijn honger bleef. Veel middenveldspel en schuchtere afstandsschoten kruidden de wedstrijd. Na een half uur mocht Meerle-speler Karel Geerts al onder de douche na een “pannenkoek”-onderhoud met de scheidsrechter en MVV profiteerde niet van deze situatie. Doelman Hans Van Gestel, kwetsuur, werd in de tweede helft nog vervangen door Gert Van Bavel en die liet zich ook niet verrassen. Al bij al een verdiend gelijkspel na een wedstrijd die nooit kon bekoren. KFC Meerle – Putte SK 1-1 (rel)

Wedstrijden Zondag 28 oktober 15.00 uur KFC Meerle – Sint - Job Zaterdag 3 november 19.30 uur Brasschaat – KFC Meerle Zondag 11 november 14.30 uur KFC Meerle – Sparta Linkeroever Zondag 18 november 14.30 uur KFC Meer – KFC Meerle Zondag 25 november 14.30 uur KFC Meerle – Luchtbalboys Zondag 2 december 14.30 uur Wildert – KFC Meerle

KFC Meer-trainer Dré Laurijssen 63


SPORT

Eerste nederlaag voor Minderhout VV Na eventjes de zoete smaak van koploper in het klassement geproefd te hebben is MVV even teruggezakt, maar de klassering bewijst duidelijk dat een aantal ploegen fel aan mekaar gewaagd zijn en een winst- of verliesmatch heel wat plaatsen kan kosten. Die eerste nederlaag, na drie gelijke spelen, moest vroeg of laat toch eens uit de kast vallen. Aan MVV nu om niet bij de pakken te blijven zitten. Kalmthout – Minderhout VV 0-1 Tegen een jonge ploeg met een redelijk kleine keeper probeerde MVV met hoge ballen de thuisploeg een pad in de korf te zetten. Een bal op de lat voor de thuisploeg betekende meteen een verwittiging voor de mannen van trainer Eddy Vermeiren. Het evenwicht werd dan hersteld met een toch meer aandringend MVV naargelang de rust naderde, die met een brilscore werd bereikt. Een aanvallend Minderhout in de tweede helft zorgde in de 70ste min. voor het beslissende doelpunt. Keeper Jacobs schudde in de eindfase nog een prachtige save uit de mouw, zodat uiteindelijk MVV de drie punten mocht koesteren en aan de leiding kwam in het klassement. Minderhout VV – Maria ter Heide 1-1 Het betere spel toonden de bezoekers, de beste kansen vielen voor de Minderhoutse voeten. Een felle start van de heidejongens drukte de thuisspelers op eigen helft terug die slechts laat in de eerste helft konden dreigen. Eenzelfde scenario na de rust en men dacht al de eindstand op het bord. De mee opgerukte Roel Hermans dacht er echter anders over en negen minuten voor affluiten zorgde hij voor de 1-0. Een vierde overwinning op rij? Neen dus, want enkele minuten later kregen de bezoekers het punt waarop ze recht hadden. MVV blijft echter het klassement aanvoeren. Loenhout – Minderhout VV 0-0 Nog geen verloren wedstrijd dit seizoen en Loenhout thuis de eerste puntjes afgepakt. Een technisch betere thuisploeg slaagde er niet in het MVV-geheel te ontwrichten. De eerste helft zagen de toeschouwers een evenwichtige partij met de kans voor de gastheren. Gelukkig voor MVV binnenkant paal en… buiten! Na de pauze hetzelfde spelbeeld met een billijk gelijk spel als gevolg en… leider af. Minderhout VV – Meerle 0 – 0 Derde gelijkspel op rij en echt geen bekoorlijke wedstrijd! Wel een veldoverwicht voor MVV het eerste halfuur en wanneer het woord “pannenkoek” naar het hoofd van de scheidsrechter geworpen werd, mocht bezoeker Geerts met rood het voor bekeken houden. Toch kon de thuisploeg niet profiteren van het mannetje meer en Meerle zocht zijn heil in de verdediging. MVV zag het gaatje niet meer, zodat beide teams kregen waar ze recht op hadden en de vele supporters toch een beetje op hun honger bleven. Brecht – Minderhout VV 2-1 De eerste nederlaag van het seizoen met eervolle cijfers weliswaar tegen een Brecht dat op dat ogenblik slechts twee punten telde in het klassement, maar wel duidelijk aantoonde dat het meer in zijn mars heeft. Keeper Hans Jacobs behoedde zijn ploeg voor een vroege achterstand en voorkwam een hogere score. Brecht kwam op voorsprong en MVV benutte een strafschop omgezet door Marc Godrie. In de slotfase kreeg de thuisploeg dan de punten waarop het aanspraak mocht maken. (rel)

Trendsetter in eigentijdse interieurs

Exclusief voor de regio

Derde generatie sinds 1947 in het centrum van Hoogstraten

Alle soorten behang, trendy of klassiek Verf in 20.000 kleuren van Boss Paints Raamdecoratie, zonnewering en vloerbekleding

Bent u graag op de hoogte van de nieuwste kleurencombinaties? Wenst u kleurrijke tips voor de juiste samenstelling van uw interieur? Bezoek dan zeker een van onze infoavonden of bel ons voor meer informatie.

AANBEVOLEN:

Workshops op aanvraag

Wedstrijden

Ideaal voor groepen van 10 tot 16 personen.

Zondag 28 oktober 15.00 uur Minderhout VV – Putte SK Zondag 4 november 14.30 uur Achterbroek – Minderhout VV Zondag 11 november 14.30 uur Minderhout VV – Sint-Job Zaterdag 17 november 19.30 uur Brasschaat – Minderhout VV Zondag 25 november 14.30 uur Minderhout VV – Sparta Linkeroever Zondag 2 december 14.30 uur KFC Meer – Minderhout VV

Aanleren van verschillende verftechnieken. Hoe maak ik van een oud kastje een trendy meubel?, enz...

64

H. Bloedlaan 277-299 2320 Hoogstraten Tel: 03/314 52 78 Fax: 03/314 88 02 e-mail: info@mertens-schilderwerken.be 194


SPORT

Hoogstraten VV goed op dreef In de openingsmatch tegen Overpelt lieten de roodwitten eerder onverwacht een steek vallen. De vlot scorende HVV-aanvallers slaagden er niet in de Overpeltdoelman te kloppen en dan zie je nog maar eens dat de beste resultaten in een reeks oefenmatchen geen garantie bieden voor wat betreft de competitie. Heel lang hebben de roodwitten niet gewacht om hun ambities kracht bij te zetten. Met zes overwinningen op rij hebben ze zich in de schijnwerpers gespeeld. Hoei, Hasselt, Meerhout, Thes Tessenderlo, Witgoor en Lille moesten stuk voor stuk het meesterschap van HVV erkennen en het resultaat is een ogenschijnlijk geruststellende voorsprong van 4 punten. Indien HVV op hekkensluiter Bas Oha de lijn kan doortrekken wordt op 27 oktober op HVV tegen Patro Eisden Maasmechelen beslist over de eerste periodetitel. Het kan ook nog alle kanten uit indien HVV zijn voorsprong, of een gedeelte ervan, zou kwijtspelen! Er staan immers nog een paar pittige matchen op het programma, zodat degene die enkele jaren geleden de periodekampioenschappen heeft uitgevonden om zoveel mogelijk wedstrijden met diverse belangen te creëren wel degelijk zijn doel heeft bereikt. In de marge, doch niet minder interessant is het feit dat Jimmy Fockaert en Koen Gommers intussen 100 competitiematchen voor HVV hebben gespeeld. Jimmy kwam van Sint-Lenaarts en Koen van Antwerp. Beiden veroverden hun plaats in de kern van HVV en wij hopen hen nog lang in

HVV-spits Jimmy Fockaert zorgt mee voor het mooie weer bij Hoogstraten VV.

onze kleuren te zien spelen. In de voetbalwereld zullen de spelers die 250 matchen voor dezelfde club spelen met een vergrootglas moeten opgezocht worden en daarom wil men bij HVV wel waardering tonen voor jonge talentvolle voetballers die op dit ogenblik bij HVV het mooi weer helpen maken. (JoJe)

Wedstrijden Zaterdag 27 oktober 20 uur Hoogstraten VV – Patro Eisden Zondag 4 november 15 uur Spouwen Moperingen – Hoogstraten VV Zaterdag 10 november 20 uur Hoogstraten VV – Hannuit Vrijdag 23 november 20 uur Hoogstraten VV – Berchem (vriendsch.) Zaterdag 1 december 20 uur Heusden Zolder – Hoogstraten VV

KVNA Wortel Het bezoekende HIH Turnhout begon het beste aan de wedstrijd. VNA herstelde het evenwicht, toch kwamen de bezoekers direct na de pauze met een geweldige vrijschop op voorsprong. Steven Van Beek raakte de lat en een knappe poging van Wim Vermeiren verdiende beter vooraleer Kurt Haest met het hoofd verdiend gelijkmaakte. Alles bijeen een billijke puntendeling. De match thuis tegen Zandhoven begon met kansen voor beide doelen. Na de rust waren de blauw-witten veruit het gevaarlijkst, maar Dennis Laurijssen kon pas zijn derde goede kans verzilveren om zo de eerste en verdiende overwinning te behalen. In Poederlee werd even na de rust een slechte terugspeelbal op de keeper afgestraft en werd met 1-0 verloren terwijl VNA minstens de evenknie van de thuisploeg was. Tegen Grobbendonk speelden onze spelers met verzorgd spel meerdere kansen bij elkaar, maar deze werden niet benut. Na één uur spelen mochten de bezoekers een vrijschop nemen en het werd 0-1. Sim Verheyen kopte nog tegen de lat, maar de bezoekers, die voordien zwak presteerden, konden nu ineens alles en scoorden nog tweemaal. ( 0-3 ) In Wechelderzande werd het een weinig hoogstaande wedstrijd met veel rommelig spel. Beide

teams kregen wel kansen, maar konden ze niet benutten. Nik Meerts trof de paal. Na de koffie waren de kansen veel schaarser tot de thuisploeg op een diefje doelde. De gelijkmaker hing in de lucht, maar de bal viel niet goed en op tegenaanval werd het 2-0. Wortel speelt zeker geen uitzonderlijk voetbal, maar het grote gebrek is toch de afwerking. De kansen worden niet benut en dan is het niet mogelijk om punten te behalen. Daarenboven moet de trainer ieder week 3 à 4 spelers vervangen. Nu kon hij over 8 spelers niet beschikken. Dat is niet bevorderlijk voor de automatismen. Een groot pluspunt vind ik wel dat ik al verschillende goede jonge spelers heb gezien. Met wat geduld gaan er die zeker komen.

Wedstrijden zondag 4 november 14.30u Zoersel -VNA zondag 11 november 14.30u VNA - Flandria zondag 18 november 14.30u Gierle - VNA zondag 25 november 14.30u VNA – DOSKO (frbr)

Groot succes voor meerdaagse wielerwedstrijden GROOT-HOOGSTRATEN - De Lustige Wielrijders sloegen de handen in elkaar met de Meerlese, Meerse en Minderhoutse supportersclubs om samen een driedaagse voor nieuwelingen en een vierdaagse voor junioren uit te bouwen. Viermaal kregen ze de medewerking van de weermakers en zo werd het viermaal een voltreffer. Bij De Lustige Wielrijders kwam daar nog bij dat ze Hoogstraten Kermis nieuw leven inbliezen (zie dorpsnieuws), dit naar aanleiding van het 80-jarig bestaan van de veloclub. (dh, foto’s Marcel Onincx en Mon Rigouts) De resultaten …

Nieuwelingen: Meerle (35 vertrekkers): 1. Marwen Mansi, 2. Thijs Roelen, 3. Jeroen Van Camp. Hoogstraten (53 vertrekkers): 1. Steven Smet, 2. Sander De Witte, 3. Giani Anthoni. Minderhout (73 vertrekkers): 1. Andreas Prinzie, 2. Thijs Roelen, 3. Frederik Frison. Eindstand: 1. Thijs Roelen, 2. Marwen Mansi, 3. Giani Anthoni.

Junioren Meerle (55 vertrekkers): 1. Bert De Backker, 2. Geert van der Weijst, 3. Steven Van Aerschot. Hoogstraten (66 vertrekkers): 1. Nicolaas Vereecken, 2. Jeroen Goedket, 3. Valentijn Martens. Meer (98 vertrekkers): 1. Kevin Suarez, 2. Maurice De Bekker, 3. Jens Debusschere. Minderhout (63 vertrekkers): 1. Jimmy Janssens, 2. Maurice De Bekker, 3. Jens Gys. Eindstand: 1. Nicolaas Vereecken, 2. Geert van der Weijst, 3. Jeroen Goedket.

65


SPORT

Nationale kampioen bij de ponyclub MEER - Zondag 30 september was weer een hoogdag voor de ponysport. In Olmen vond namelijk het nationale kampioenschap plaats. Zeven combinaties van de Ponyclub Sint-Joris Meer hadden zich weten te plaatsen voor dit evenement. De dag begon voor de club met Philippe Sterkens die met z’n pony Da Vinci één balk aantikte in het springparcours. Dan was het de beurt aan de ruiters die zich voor de voormiddagdressuur hadden geselecteerd. Zowel Christophe Sterkens als Stefaan Voeten leken een sterkere prestatie neer te zetten dan de week ervoor en kwamen tevreden uit de ring. Vooral bij de reeks kleine a was de spanning echter te snijden: De zussen Kaat en Sara Van Aperen behoorden immers tot de absolute topfavorieten in deze reeks.

MEER – Kaat van Aperen werd nationaal kampioen op het tornooi in Olmen met pony Mopke. (ma)

Om de stress niet ten top te drijven werd besloten iets verder van de ring en niet onder het oog van de andere deelnemers los te rijden. Dan volgde bij beide zussen een vlot en verzorgd nummer en begon het wachten op de uitslag voor de vier dressuurruiters van de voormiddag. Voor de dressuur in de namiddag had Nathalie Voeten zich met haar beide pony’s weten te kwalificeren. En hoewel de geruchten het al lieten uitschijnen, het was een ware opluchting de bevestiging te zien op het uitslagenbord: Kaat was nationaal kampioen en Sara behaalde een keurige 3de plaats. Daarmee was het echter nog niet afgelopen. Papa René, die zich voor beroepsbezigheden quasi aan de andere kant van het land bevond, werd opgebeld en die begon spoorslags aan een lange rit naar Olmen… om inderdaad nog tijdig te arriveren voor de prijsuitreiking van z’n twee dochters. Ondertussen werd ook bekend dat Stefaan en Christophe met een 6de en een 15de plaats allebei beter hadden gescoord dan op het provinciale kampioenschap. En dat het goed zat met de prestaties van Nathalie werd ook duidelijk: met haar beide pony’s behaalde ze namelijk de zilveren medaille. Het hoeft geen betoog dat de terugrit vooral voor de zussen Kaat en Sara een gezellige bedoening was. Naarmate de rit vorderde steeg de spanning echter. De grote vraag was immers: ”Zou ons huis versierd zijn?” En ja hoor. Een harde kern van Meerse ponyruiters en ouders had maar een klein sms’je nodig om volop in actie te schieten en het huis Van Aperen om te toveren zodat de kersverse kampioen feestelijk ontvangen werd. Wilt u echter de Meerse ponyruiters life in actie zien, dan kan dat heel binnenkort. Op zondag 4 november is er de ponycross in het domein de Mosten en dit jaar nemen er maar liefst negen Meerse ponyruiters deel. Voor iedereen een mooie gelegenheid voor een deugddoende herfstwandeling in de natuur vlak bij huis. (js)

Eventing

Karin Donckers top in de “Grandi Eventi Equestri” in Cameri (It.) Weinig lijnen worden er besteed aan de eventing paardensport in de nationale media, niet op TV en radio en kleine regeltjes in de sportbladzijden van de dagbladen. Toch is dit een meer dan volwaardige sport waarin enorm veel training en discipline vereist wordt van paard en deelnemers. Soms wel een beetje negatief beoordeeld als zou het te risicovol zijn voor paard en ruiter. Recentelijk zijn er ook enkele ongevallen met dodelijke afloop geweest, maar elke sport houdt een zeker risico in. Karin Donkers uit Minderhout, topamazone op Belgisch, Europees en wereldniveau en al geselecteerd voor de Olympische Spelen 2008 in Peking, laat het niet aan haar hart komen en hotst Europa door om deel te nemen aan tal van internationale wedstrijden. Ook staat ze nog altijd op de tweede plaats in de wereldranglijst eventing! Veertien dagen geleden behaalde ze nog een opmerkelijk resultaat in de “Grandi Eventi Equestri” in Cameri (Italië). Daar nam ze deel met vier paarden en dit met één paard in de CIC (drie sterren) en met drie paarden in de CIC (twee sterren). In de eerste wedstrijd veroverde ze met Steelbrook na de dressuur, cross en jumping de 1ste plaats en in de tweede met Maxwell Steele een prachtige 2de plaats. Van 20 tot 22 september vertoefde ze in het Franse Deauville waar al haar troeven uit handen geslagen werden door een val in de cross toen ze op een riante tweede plaats prijkte. Ze slaagde er wel nog in Palmyra te pakken te krijgen en de wedstrijd uit te rijden met tenslotte toch nog een mooie 8ste stek. Tijdens het weekend van 18 tot 21 oktober vinden we haar dan weer terug op het WK Jonge paarden (7-jarigen) in het Franse Le Lion d’Angers! Volgende keer meer daarover! (rel)

Ruitersport

Carolien Geerts ponykampioene Een drukke bedoening aan de Gerheserheide in Olmen dat op 23 en 30 september het decor was van het jaarlijkse hoogtepunt van de LRVponywerking, namelijk het provinciaal en het nationaal kampioenschap. Carolien Geerts, tien jaar, aangesloten bij de Paardenvriendjes uit Wortel en nog maar een tweetal jaartjes actief in het ponywereldje wist de provinciale titel voor dressuur en een weekje later een tweede plaats te bemachtigen in het nationale kampioenschap en dit met dezelfde pony luisterend naar de naam Lycke. (rel)

66

Carolien Geerts op pony Lycke koestert haar overwinningstrofee.

Karin Donckers


SPORT

Elke Vermeiren nationaal Kampioen bij de LRV MEERLE – Elke Vermeiren van de Strijbeekseweg is op 30 september op het nationale tornooi van de landelijke rijvereniging (LRV) in Olmen nationaal kampioen geworden met de pony Ratina. Elke is 12 jaar en rijdt in de klasse midden, de hoogste klasse bij de pony’s. Ze springen een parcours van 1 meter hoog en een verhoogde barrage tot 1.10 m. Ratina is een c-pony dat wil zeggen schofthoogte 1.36m. Ze is 14 jaar en merrie. Samen met de andere ponyruiters van de Marckeruiters van Meerle / Meersel-Dreef trainen ze twee tot drie keer per week op het oefenterrein van de vereniging aan Groot-Eyssel. Voor een wedstrijd, en zeker voor een nationaal tornooi, trainen ze bijna elke dag.

Om deel te nemen aan het nationale tornooi moet je eerst geselecteerd worden. Dat doe je door goede resultaten neer te zetten in de tornooien van de verenigingen en de provinciale tornooien. Het kampioenschap was een spannende wedstrijd met negen ponyruiters in de barrage. Allemaal bewezen ze hun selectie waard te zijn en deden ze een gooi naar de titel. Het werd een ware triller. Elke en Ratina bleven foutloos in een uiterst scherpe tijd, die niemand kon verbeteren. Deze nationale overwinning is de bekroning van een succesvol winter- en zomerseizoen. Het spreekt vanzelf dat deze titel door Elke, haar familie en al haar ponyvrienden uitbundig gevierd werd. (jaf)

Elke en haar pony Ratina met kampioenentrofee.

Marathon

Jan Hendrickx knap in Brussel Een opmerkelijke prestatie van de Hoogstraatse atleet Jan Hendrickx in de marathon van Brussel op 14 oktober. Zo’n 6000 deelnemers verschenen aan de start waaronder een aantal gerenommeerde namen op de affiche. Jan die dit jaar ook het Belgisch kampioenschap marathon voor masters op zijn naam schreef, had de goede benen en een aardige plaats en tijd lag binnen zijn bereik. Vanaf km 25 begon het lekker door te draaien, heel wat concurrenten gaf hij nog het nakijken en klokte tenslotte af in een tijd van 2u.37min.44sec., goed voor een eervolle 14de plaats! De Kenianen domineerden deze marathon met drie atleten op het ereschavotje! Winnaar werd Jonathan Kiptoo die de wedstrijd uitliep in 2u.12min.17sec.! (rel)

Wielrennen

Kampioenschap van Hoogstraten Drieëndertig renners aan de start van het prestigieuze kampioenschap van de stad Hoogstraten voorbehouden aan wielertoeristen aangesloten bij een club uit de gemeente. Dat er gestreden werd op het circuit in Meer voor de begeerde trui en de bloemen kun je wel raden. In de verschillende categorieën kroonden zich Raf Martens (Minderhout, 19-30 jaar), Wim Bruyndonckx (Hoogstraten, 31-40 jaar), Piet Hereijgers (Wortel, 41-50 jaar), Chris Geerts (Minderhout, 51-60 jaar) en Luc Snels (Minderhout, 61-70 jaar) tot kampioen.

Marathon du Médoc

”Le marathon le plus long du monde!” Een langeafstandswedstrijd van 42,195 km lopen is geen sinecure, dat weet elke getrainde en minder geoefende atleet maar al te best. Maar een marathon lopen zoals die in Pauillac (ligt in het Franse Departement Gironde, regio Aquitanië, zo’n 50 km van Bordeaux, bekend om de wijn waarvan de grootste wijnhuizen MoutonRothschild, Château Lafite en Château Latour zijn) georganiseerd wordt, mag helemaal geen doetje genoemd worden als je bedenkt dat er naast het gefocust zijn op de wedstrijd heel wat ander entertainment te beleven valt. Brigitta Wendrickx en Han Joosen uit Wortel hebben de 23ste editie van deze spectaculaire loopwedstrijd onlangs betwist en ook de kans gezien hem helemaal uit te lopen. Voor Han was het de eerste keer, Brigitta tekende al voor de 7de maal present. Eénmaal ervan geproefd, elk jaar op het appèl! In Pauillac word je de weg opgeschoten die langs heel wat prestigieuze wijnkastelen, 58 wijnvelden, pittoreske dorpjes voert om dan terug te keren naar het stadje. Onderweg, en nu komt het, kan men zo maar eventjes 30 keer “relaxen” om wijn te proeven, waardoor deze marathon na een tijdje veel en veel langer lijkt te duren dan de officiële afstand. Ruim 9000 deelnemers genoten van het spektakel en naast wijn worden er ook nog allerlei lokale lekkernijen aangeboden, zoals kaas, gegrild vlees, druiven, zoetigheden…! Ook staat deze wedstrijd bekend om zijn ludieke verkleedpartijen. Een waar carnaval van vermommingen en versieringen, kortom een feestende bende. Brigitta en Han waren door Willy, Hans’ vrouw, in de Belgische driekleur gewikkeld. Voor hen mag België zeker nog niet barsten! Langs het parcours een massa toeschouwers die je allemaal bij naam aanmoedigen. “Courage Brigitta! Courage Han!” Hoe kennen ze toch hun naam? Eenvoudig, op het startnummer staat ook de naam vermeld. Zelfs kreten als “Vive la Belgique!” waren niet uit de lucht. Heel wat deelnemers bereikten al zigzaggend de meet, je zou voor minder, en voor hen betekende deze “Fun-Marathon” zeker “de langste marathon ter wereld”! Onze Wortelse deelnemers bereikten na heel wat esbattementen na zes uur de aankomst (de limiet was zes uur en half) volgens een door hen opgsteld plan waarin lopen, feesten en genieten hand in hand gingen. En volgend jaar? Terug van de partij! (Han, rel)

Veldtoertocht HOOGSTRATEN - Op zondag 11 november organiseren De Lustige Wielrijders een veldtoertocht in en rond Hoogstraten. Er werd een prachtig parcours uitgestippeld dat grotendeels door mooi bosgebied loopt. Vertrekken kan tussen 8 en 11 in het Klein Seminarie. Achteraf is er de mogelijkheid om te douchen of om op krachten te komen bij een drankje. (dh)

67


JONG GEZEGD

KAAT ZEGT

Over bibs en boeken

Kaat Haest (18) is tweedejaars student aan het Antwerpse Herman Teirlinck Instituut. Ze vertelt over haar bijzondere interesse voor alles wat geschreven en gedrukt staat. Ik weet niet wat dat juist is met letters en woorden, maar op de één of andere manier wíllen ze gewoon bekeken worden. Zo heb ik thuis op toilet al duizend keer in dezelfde National Geographic zitten lezen. (Welk nummer het precies is, weet ik niet, het gaat onder andere over het folkloristische aspect van Armenië, de toenemende vervuiling in China en kleine, schattige, doodgeknuppelde zeehondjes.) En telkens wanneer ik hoor dat mijn lief een nieuwe e-mail aankrijgt, heb ik de onweerstaanbare drang om even ‘mee te lezen’ – wat me niet altijd in dank wordt afgenomen. Een geweldige combinatie van een niet te stillen honger naar leesvoer en een gezonde (vrouwelijke) nieuwsgierigheid. Nu ik vanuit mijn nieuw kot recht de Standaard Boekhandel binnenkijk, is die drang naar letters, en bijgevolg boeken, niet verbeterd, integendeel. (Rechts van de boekhandel is trouwens in de verte een torentje te zien dat me in tijden van lichte heimwee verdacht veel aan onze Sint-Katharinakerk doet denken. Maar dat terzijde.) Wat ik wil zeggen: ik kan het niet laten geregeld een boekenwinkel (Standaard, Fnac, Slegte) binnen te wandelen en met een boek weer buiten te gaan.

Mijn voorraad leesvoer is, sinds ik in Antwerpen op kot zit, dan ook wat aangegroeid. Toch vraag ik mij in financieel moeilijkere periodes vaak af of het dat wel waard is, al die boeken kopen. Je kunt ze toch ook ontlenen, bedenk ik dan bij mezelf. Tot De Morgen weer op de proppen komt met, ik zeg maar iets, een verzameling Wereldpoëzie. Dan ben ik weer verkocht. (Rond deze periode is het de beurt aan Humo, ik heb mij vandaag het eerste exemplaar uit de reeks ‘Boek + film’ aangeschaft.) Maar dat wil niet zeggen dat ik geen bibbezoeker ben, integendeel. Tot voor kort ging ik trouw naar de Hoogstraatse bibliotheek – zelfs vorig jaar nog, toen ik al op kot zat. Spijtig genoeg geraak ik daar nu op zaterdagvoormiddag niet meer, dus moet ik op zoek naar een Antwerps alternatief. De eerstvolgende vrije woensdagnamiddag spring ik op tram 12 richting Permeke-bib. De buurt is mij helaas totaal onbekend en al gauw ben ik verdwaald. Ik denk dat ik al veel te ver ben, stap halsoverkop af en neem de tram in tegenovergestelde richting. Wanneer ik het Astridplein zie – eindelijk weer bekend terrein! – stap ik af om de rest te voet te doen, het moet ergens in de buurt zijn. En jawel, een paar straten ver-

der rijst de Permeke-bibliotheek in al zijn glorie voor me op. Wanneer ik de tramhalte voor de deur opmerk, besef ik dat ik zes minuten eerder vlak vóór de deur van de desbetreffende bibliotheek stond – ik had gewoon de verkeerde kant opgekeken en het plein niet herkend. Soit. Opgelucht stap ik de bibliotheek binnen en meteen word ik nauwlettend (argwanend?) in het oog gehouden door een wel erg breed uitgevallen security-exemplaar. Beleefd werp ik een onschuldige glimlach in zijn richting en schuifel verder naar de balie. Daar koop (!) ik een bibkaart voor € 7.50 per jaar (!) en ik ben vertrokken. Op zoek naar een welbepaald boek van het lijstje ‘verplichte lectuur’, doorloop ik een aantal gangen tot bij de Em van Mmmmurakami. Met mijn hoofd schuin (op de wijze van ‘oor op rechterschouder’ – en af en toe links, als er zo’n vervelend exemplaar bij zit dat omgekeerd bedrukt is) check ik de M-rekken. Niks te vinden. De bibliothecaresse die ik wanhopig aanklamp, weet me te vertellen dat ‘die schrijver zo populair is dat hij altijd uitgeleend is’. Lap. Uiteindelijk verlaat ik de bibliotheek € 7.50 armer, met een ánder boek, dat ik zélf heb ‘ingecheckt’. Voor de deur neem ik de tram, recht naar de Fnac deze keer. Tien minuten later wandel ik daar trots met het juiste boek weer naar buiten. Alleen al om dát gevoel koop ik zo graag boeken, denk ik. (kh)

Het concept is gekend. Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint een boekenbon van 12,5 euro. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Dus wie wil meespelen geeft de naam van het kopje en zijn eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of via een e-mail: redactie@demaand.be Maar vergeet niet naam en adres te vermelden. Zie ook www.demaand.be

Uitslag van vorige maand Dat de foto genomen was in Wortel zal iedereen wel gemerkt hebben maar daarom herkende niet iedereen het kopje van Marcel Wouters in het cirkeltje. Marcel is afkomstig van de Schootsenhoek maar tegenwoordig woont hij in Merksplas, Ernest Claeslaan 17. Hij zelf wist nog te vertellen dat hij die bewuste dag in 1962, processiegewijs, op stap was van de oude naar de nieuwe gemeenteschool. Hij

mag dan ook één van de twee boekenbonnen in zijn bus verwachten. In het totaal kregen we 7 andere inzendingen waarvan het er 6 bij het rechte eind hadden. Het spreekwoordelijke lot viel op Sus Post, Poeleinde 4 in 2323 Wortel en de post zal hem dus de tweede boekenbon bezorgen.

Toelichting bij opgave van deze maand Het hoeven niet altijd foto’s uit de oude doos te zijn. Recent materiaal mag ook aan bod ko-

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten 68

men dachten we. Wie het meest prominent op de foto aanwezig is wordt niet altijd uitgekozen om kopje te zijn wat met de keuze van deze maand bewezen wordt. Wie erbij was zal heus wel weten waar en wanneer deze foto genomen is. Maar weet hij of zij ook wie er in het cirkeltje staat. Laat het ons weten, misschien is het wel een boekenbon waard.


NATUUR

Markvallei In de herfst laat de natuur zich nog even van haar mooie kant zien. Overal kleuren de bladeren bruin, geel en rood. Het is het signaal om een algehele rustperiode in te bouwen, om even terug op krachten te komen. Bij Natuurpunt Markvallei gaat men voorlopig nog op het zelfde elan verder. De cursus Natuur-In-Zicht maakte een aantal geinteresseerden nog warmer voor de natuur en de eerste fotolezing in de Klapekster werd een groot succes. De volgende cursus dient zich al aan en in de wintermaanden wordt er tweewekelijks een fotolezing georganiseerd.

Fotolezingen De eerste fotolezing van het seizoen in het nieuwe lokaal werd meteen een voltreffer. De Klapekster zat aardig vol met mensen die willen genieten van mooie fotobeelden, tegelijkertijd ook nog iets willen leren en vooral ook hun horizonten willen verruimen. In de komende maand krijgt iedereen genoeg gelegenheden om het ook zelf eens te komen meemaken. Voor de eerste fotolezing moet men al snel zijn. De lezingen starten allemaal om 20 uur en worden georganiseerd in de Klapekster in Wortel-Kolonie. Op vrijdag 26 oktober bijt Els Beck de spits af. Els Beck kreeg tijdens haar journalistieke opleiding de kans om stage te lopen in Suriname. Met de plaatselijke organisaties kreeg ze de kans om door het Amazonewoud te trekken om de problemen in kaart te brengen. Suriname bestaat dan ook voor negentig procent uit Amazonewoud. Hoewel overleven in het woud onmogelijk lijkt, leeft er toch een klein deel van de Surinaamse bevolking midden in die natuurpracht. Op vrijdag 9 november trekken we met Dimitri Van Pelt naar Oeganda . Hij trok naar het Afrikaanse land om er enkele vrienden te bezoeken. Voor hem was het uiteraard ook de ideale gelegenheid om het land eens te verkennen. ’t Gevolg: een verhaal over kolkende rivieren, schoenbekooievaren, gorilla’s, bananen, bananen en bananen. Op vrijdag 23 november staat de eerste vrije lezing op het programma. Dat zijn lezingen die door leden van Natuurpunt Markvallei gegeven worden, iets minder lang dan de andere … Maar al bij al misschien wel net zo boeiend. Op het programma staat een rondreis van vijf weken door Scandinavië van Jorn Van den Bogaert met beelden van o.a. beren, muskusossen, potvissen, zeevogels, uilen, elanden, rendieren, otters, bevers en prachtige landschappen. Geert Brosens belicht Zuid-Denemarken. Op vrijdag 30 november presenteert Tom Verschraegen een fotoimpressie van zijn trip naar Madagascar. Tom Verschraegen en Katleen Schols trokken naar Madagascar en bezochten er twee nationale parken, Ankarafatsika en Andasibe. We maken kennis met de biodiversiteit van dit ongelooflijk eiland wat als het ‘Galapagos’ van Afrika wordt beschouwd. Info lezingen: Wim

Verschraegen: 03-314 47 75.

Castelreesche Heide De zondagswandeling voert de natuur- en wandelliefhebbers van onze regio naar de Castelreesche Heide. Jack Govaerts zal de deelnemers wegwijs maken in de natuur van deze prachtige streek en zal tegelijkertijd meer kunnen vertellen over de ingrijpende maatregelen die aan Nederlandse zijde van de grens genomen zullen worden om de natuur meer kansen te bieden. Om 13.30 uur verzamelen de deelnemers op het kerkplein van Minderhout. Info: Jack Govaerts (03-315 71 85).

Lekker zomervet verbranden Op zaterdag 10 november organiseert JNM beheerswerkzaamheden in de Lange Beemden. In dit natuurgebied gaan de jonge natuurliefhebbers de beemden een flinke maaibeurt geven. De activiteit start om 14 uur en eindigt om 17 uur. Je kunt de Lange Beemden bereiken via een weggetje aan de linkerkant als je langs de Bosuil vanuit Hoogstraten naar Wortel rijdt. Vind je de werkers niet? Bel dan Dries Van den Keybus op het nummer 0473-60 65 06. Op zondag 18 november organiseert Natuurpunt

Markvallei beheerswerkzaamheden aan Bolks Heike in Rijkevorsel. Om 14 uur verzamelt iedereen die de handen eens op een gezonde manier uit de mouwen wil steken aan Bolks Heike. De vrijwilligers, want iedereen is welkom, gaan zich bezighouden met het opruimen van sparren. Voor alle deelnemers heeft Natuurpunt Markvallei overigens een verrassing in petto. En de innerlijke mens wordt ook niet vergeten. Info: Drej Oomen (03-315 02 45) De beheerswerkzaamheden kaderen in de nationale activiteit van Natuurpunt: De Dag van de Natuur.

Maxburg Helemaal aan de andere kant van het werkgebied van Natuurpunt Markvallei bevindt zich Maxburg en het natuurgebied de Krochten. Op zondag 25 november verkent Natuurpunt Markvallei dit gebied met een wandeling onder leiding van Jack Govaerts. Jack verzamelt zijn discipelen om 9 uur aan de Vredesboom in Meer. Info: Jack Govaerts (03-315 71 85).

Geschenkenbeurs Op zaterdag 1 en zondag 2 december kan iedereen in de Klapekster terecht voor een alternatieve geschenkenbeurs. De Klapekster is dan op zaterdag open van 14 tot 18 uur en op zondag vanaf 10 uur. In de Klapekster zullen allerhande producten aangeboden worden die duurzaamheid, natuurbeleving en fair trade hoog in het vaandel dragen. Ideaal om de ruimte rond de kerstboom op te vullen met (h)eerlijke spulletjes.

Tijdens één van de praktijklessen krijgen de cursisten meer uitleg over biodiversiteit. De deelnemers aan de cursus Natuur-In-Zicht kregen in het totaal tien lessen over allerlei facetten van de natuur. Na deze instapcursus is de liefde voor de natuur mogelijk nog groter geworden.

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 28 november. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 14 november. Tot zondag 18 november kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

69


AGENDA Zondag 25 november CONCERT van Ark in de kerk van het begijnhof om 19 uur, org. De Hoogstraatse Pers. Donderdag 29 november THEATERMONOLOOG over Bijbelse vrouwen door Tine Ruysschaert om 20 uur in ’t Spijker, org. De Graanschuur.

HOOGSTRATEN T/m zondag 11 november IN BEELD & BUITEN BEELD: landlopers, zwervers en bedelaars, in het Stedelijk museum, woe. t/m zon. van 14 tot 17 uur. Zaterdag 3 november KINDERTHEATER Propop Rara, in zaal Penitentiair Schoolcentrum om 14.30 uur, org. Davidsfonds, Gezinsbond en KSJ. FUIF ‘3 voor 11’ in de Cahier. Dinsdag 6 november VOORDRACHT over boeddhisme en christendom door Frans Goetghebeur om 20 uur in ’t Spijker, org. De Graanschuur. Donderdag 8 november FILM “Babel” in de aula van het Klein Seminarie om 19.30 uur, org. Ciné Horizon.

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE Vanaf 15 november tot 1 december TONEELAVOND over televisie, elke donderdag, vrijdag en zaterdag om 20 uur in zaal Cecilia, org. Tinello. Vrijdag 16 november ZAKLAMPENTOCHT, vertrek zaal Pax om 19 uur, org. KWB. Zaterdag 17 november tot zondag 23 december KIEKEBOE 30 in het Stedelijk museum, woe. t/m zon. van 14 tot 17 uur.

Zaterdag 10 november SINT-MAARTENOPTOCHT, vertrek parochiezaal Pax om 19 uur, org. Gezinsbond.

Zondag 18 november INTERRELIGIEUZE bijeenkomst in de gemeentelijke basisschool om 16 uur, org. Ahmadiya Muslim.

Zondag 11 november VELDTOERTOCHT, vertrek Klein Seminarie vanaf 7.30 uur, org. Kon. Lustige Wielrijders.

Maandag 19 t/m vrijdag 23 november OUDERENWEEK = feestweek, in het rusthuis.

Maandag 12 november JAZZCONCERT met The N.O. Roof Jazzmen in zaal Cecilia vanaf 20 uur, org. The Marckriver N.O. Jazzclub.

Zaterdag 24 november ERFGOEDBANKET in de hotelschool vanaf 18 uur, org. werkgroep Culinair Erfgoed van de vzw Erfgoed Hoogstraten. CONCERT ‘zing zing’ in de Rabboenizaal om 20 uur door het Piuskoor.

Kunstgalerie De Laro Tentoonstelling – Henri Caps, papier met pigmenten, westerse tapijten met gemengde technieken, tot zon. 4 nov. Van zat. 10 nov. t/m zon. 23 dec. Jan Tregot met zeesculpturen en Louis Deconinck met wandreliëfs. Open: vrij., zat. en zon. van 14 tot 17 uur. De Lage Rooy 14, Meerle, tel. 03 315 00 11, www.delaro.com

Vrijdag 30 november BV-VEILING in het HVV-stadion om 20 uur

MEER

MEER

Donderdag 1 november FAMILIEDAG met wandeling, aan/in de parochiezaal, 12.30 uur – 18 uur, org. KWB. Vrijdag 2 & zaterdag 3 november TONEELAVOND ‘Pompen of verzuipen’ om 19.30 uur in zaal Voor Kunst en Volk, org. ’t Heidebloempje. Zaterdag 3 november H. MIS voor de overleden leden van St.-Rosalia om 17.45 uur. FUIF ‘3 voor 11’ in de Mussenakker. Vrijdag 9 & zaterdag 10 november TONEELAVOND ‘Pompen of verzuipen’ om 19.30 uur in zaal Voor Kunst en Volk, org. ’t Heidebloempje. Zaterdag 10 en zondag 11 november VOGELTENTOONSTELLING in zaal Victoria, zat. 18-22 uur, zon. 9-22 uur, org. Vogelkundige vereniging De Zandfluiter. Zondag 11 november HERDENKING van de oorlogsslachtoffers aan het monument op het kerkhof. Zaterdag 17 november H. MIS voor de overleden leden van fanfare De Eendracht om 17.45 uur. TEERFEEST van de fanfare in de parochiezaal.

199

Di. & woe. gesloten Tot ziens An en Fran

70

218

198


AGENDA Zondag 18 november SINTERKLAASFEEST in zaal Voor Kunst en Volk om 14 uur, org. Brassband Ste.-Rosalia.

Sfeer in de tuin

Kleurrijk herfstblad

Zaterdag 24 november TEERFEEST van Sinte-Rosalia. Zondag 25 november ZONDAGSWANDELING naar Maxburg, vertrek om 9 uur aan de Vredesboom, org. Natuurpunt Markvallei.

MEERLE Donderdag 1 november OPENDEURDAG KVG in de parochiezaal van 10 uur tot 18 uur, org. KVG. Zondag 4 november KINDERMARKT in parochiezaal aan het Gemeenteplein van 13.30 uur tot 16 uur, org. KAV. Zondag 18 november MOSSELFEEST in de parochiezaal van 12 tot 18 uur, org. KLJ. Zondag 25 november BOEKENBEURS in de kleuterschool van 10 uur tot 17 uur, org. de Klimtoren en oudercomité.

MINDERHOUT Zondag 4 november KAPELLEKENSWANDELING, vertrek parochiecentrum tussen 8 – 14 uur, org. KWB.

WORTEL WORTEL Zaterdag 3 november FUIF ‘3 voor 11’ in het Slot. Vrijdag 9 november LEZING over Oeganda door Dimitri Van Pelt om 20 uur in de Klapekster (Kolonie 41), org. Natuurpunt Markvallei. Donderdag 22 november MIDWEEKTOCHT, vertrek voetbalkantine, 9 – 15 uur, org. KVG. Vrijdag 23 november LEZING over Scandinavië door Jorn van den Bogaert om 20 uur in de Klapekster (Kolonie 41), org. Natuurpunt Markvallei. Zaterdag 24 november FUIF in de parochiezaal vanaf 20.30 uur, org. VNA Wortel. Vrijdag 30 november LEZING over Madagascar door Tom Verschraegen om 20 uur in de Klapekster ((Kolonie 41), org. Natuurpunt Markvallei.

MEERSEL-DREEF Alle dagen MARIAPARK open van zonsopgang tot zonsondergang.

Moederhuis

Als het blad verkleurt worden er kleuren zichtbaar die er altijd al zaten, maar onder het bladgroen. Dat laatste wordt door de plant teruggetrokken als voorbereiding op het afstoten van het blad. In de bladsteel wordt een kurklaagje gevormd. Door weer en wind breekt dat door en het blad dwarrelt naar beneden. Op de grond wordt het langzaam afgebroken en verrijkt de bodem met alle stoffen die erin zitten. Een perfecte kringloop die nu de mooiste ‘colour show on earth’ veroorzaakt.

Het vroegere moederhuis, het witte gebouw naast het rusthuis, zal binnenkort afgebroken worden om plaats te maken voor een nieuw gebouw. Annie Michielsen, ergotherapeute, werkt aan een project om hierover zoveel mogelijk te bewaren voor het nageslacht. Kunt u haar helpen, neem dan contact op met Annie op het nummer 03/340.21.50 of animatie2@publilink.be

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 03 / 314.83.11 www.degelmel.be

10

200

71


BRAND/ONGEVAL

100

TANDARTSEN Wachtdienst Kempen Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u. Wild & Gevogelte

STOFFELS Kip aan ‘t spit

APOTHEKERS

bvba

din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144

Minderhoutsestraat 54 2322 Hoogstraten Dond.avond: 19.00-22.00 u., zon- en maandag gesloten

77

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u, tel. 014 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 - 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Heidi Janssen 0495.10.44.12, Els Koyen 0476.43.07.55 en Sofie Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lieve Roos 03.314.58.76 - 0474.67.73.50, Sonja Verheyen 0476.31.14.41 en Nadia Benkirane 03.314.17.31 - 0474.32.28.10. Lou Van Bouwel 03.314.41.50 - 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68 - 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85 - 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Anja Krols 014.70.42.72 en Kathelijne Adams 03.309.27.84. Joris Buyle 03.314.13.08 / Kris Saenen 03.314.24.39 / Johan Adams 03.314.17.31.

72

Van 26 oktober tot 2 november: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 03 314 60 38. Van 2 tot 9 november: APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdreef 20, St.Jozef Rijkevorsel, tel. 03 312 12 20. Zaterdagvoormiddag 3 november: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73. Van 9 tot 16 november: APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014 63 33 83. Zaterdagvoormiddag 10 november: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74. Van 16 tot 19 november: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 03 314 62 25. Zaterdagvoormiddag 17 november: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73. Van 19 tot 23 november: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73. Van 23 tot 30 november: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50. Zaterdagvoormiddag 24 november: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50. Van 30 november tot 7 december: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 57 24.

Kopij

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203 .be

eiken trappen maatmeubels

zaterdag open open zondag zondag gesloten

weekdagen op op afspraak weekdagen afspraak

03 314 82 86

Uitgeverij

DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 28 november. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 14 november. Tot zondag 18 november kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten

www.demaand.be e-mail: jozef.schellekens@skynet.be Redactie - tel.&fax: 03 314 55 04 Administratie: 03 314 51 03 Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.