oktober 2007 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 23 NR. 270 OKTOBER 2007 PRIJS: 2,10 € AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

PASSIES KAMPIOEN WORDEN en KERMIS VIEREN

www.demaand.be

DOOR DE OGEN VAN TINNE ROMBOUTS

PAROCHIEZALEN in de kijker

URS

JOBBE

ertjens Tim Co gste de jon an v trucker ten a Hoogstr

PRAATCAFE van het STADSBESTUUR

‘‘In de politiek moet je altijd keuzes maken’’


COLUMN ‘Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain’ is een mooie film. “Parijs als een prentkaart, geen graffiti, geen etnische minderheden. Pure nostalgie. Treurnis vermomd als vreugde”, schrijft Liberation. Serge Kaganski, redacteur van het cultuurmagazine Les Inrockuptibles, gaat nog verder: “Als Jean-Marie Le Pen een clip zou maken over hoe zijn Frankrijk er zou moeten uitzien, Amélie Poulain zou een ideale kandidaat zijn,” schrijft hij. L’Humanité volgt, de film wordt niet uitgenodigd in Cannes. Het rechtse Le Figaro vraagt zich af wie er zo bang is van Amélie. Althans niet rechts-Frankrijk. Kvraagetaan van de Fixkes is een mooi liedje. Sponsen broekskes, karbonaaien, geen graffiti, geen etnische minderheden. Pure nostalgie. Saaiheid vermomd als vreugde. Met de zogenaamde dialectpop heeft de tussengeneratie, die van de rauwe Pixies en de perverse Peppers, zich een eigen nostalgische ‘Daarbij die Molen’ geschapen. De generatie die haar ouders jennend ‘Je wordt ouder Pappa’ toeneusde wanneer deze weer eens

En de Spilzakken dan ... ? nostalgisch werden over de Golden Sixties, is zelf vermurwd door een toevalstreffertje van Nederlands-onkundige tekstenmakers. Dat zeg ‘ik’ niet hoor. De zanger van de Stabroekse groep zei zelf met zoveel woorden dat het Algemeen Nederlands hem ‘net zo vreemd is als Frans of Engels’. Hij bedoelt: hij kent die taal onvoldoende om er iets creatiefs te kunnen mee aanvangen, bijvoorbeeld in een liedjestekst. Geen kwaad woord over de West-Vlaamse, schijnbaar spraakgebrekkige, Flip Kowlier die met de hiphopformatie ‘t Hof van Commerce de wauwelende trein op de sporen gezet heeft. Hiphop vraagt nu eenmaal geen ‘beschaafde’ taal. Maar al snel ontspoorde achter hem enkele lallende wagonnetjes met vooral (in mijn perceptie althans) van varkensmest en hormonen doordrenkte West-Vlaamse klonen. En nu de rest van Vlaanderen dus.

De Spilzakken, dat was iets heel anders. Zij zongen niet over sponsen broekses, karbonaaien of allereerste tetjes. Neen, de Spilzakken rekenden net keihard af met het valse sentiment van ‘de goeien ouwen tijd’. Moeten opgroeien als ‘ne scheve en ne kromme’, of als ‘ne rosse’. Of als kind moeten ‘scheresliepen’. Over vagebonden, over bedrieglijke ‘schoon vrouwen’, over ‘roddel’, over mislukte megaprojecten als ’t warm water af Meer. Over niet naar huis willen, van pure miserie, om kwart over vier ’s nachts. Over moord in de Muzementen of over Jan die geen meisje vindt. Neen, met de Spilzakken-thematiek was je pas blij dat de nieuwe tijden zich aandienden, wars van links of rechts. Omgekeerde nostalgie. Dààr zouden de hedendaagse Verkavelingsvlaamse softpoppies nog een lesje van kunnen leren!

En de Spilzakken dan? Ik ben blij dat u deze vraag stelt.

Wat denk ik nog met weemoed aan die mooie tijd…(lvr)

Het moederhuis, weet u nog?

Gezocht! Uw herinneringen aan het oude moederhuis Sint-Anna-Maria van Hoogstraten (juli 1957 tot mei 1975). Het moederhuis zal binnenkort plaatsruimen voor een nieuw woon- en zorgcentrum. Het personeel, samen met de bewoners, wil zorgen dat er niets verloren gaat van ‘ons moederhuis’. Via deze weg doen ze een dringende oproep aan de lezers. Wie heeft er nog foto’s, geboortekaartjes, verhalen, … uit deze periode? (Als u ze niet graag afgeeft, kunnen ze altijd worden ingescand en krijgt u ze meteen weer terug.) Bent u ook moeder geworden in Hoogstraten? Werkte u in het rusthuis en wil u erover vertellen? Laat het hen weten! Ook vrijwilligers die willen helpen om al deze mooie herinneringen te bewaren, zijn meer dan welkom. Contact: Annie Michielsen, animatie2@publilink.be of 03/340.21.50.

2


INTERVIEW

DE HOOGSTRAATSE MAAND SPRAK MET TINNE ROMBOUTS

“In de politiek moet je altijd keuzes maken” Een jaar geleden, bij de verkiezingen van 8 oktober 2006, stapte ze door de grote poort de Hoogstraatse politiek binnen. Na een turbulent najaar werd ze uiteindelijk geen burgemeester, maar het politieke vuur lijkt niet gedoofd. Nu de rook is opgetrokken, schoof De Hoogstraatse Maand met Tinne Rombouts aan tafel voor een openhartig gesprek over haar jeugd, haar achtergrond en haar visie op politiek. Ook over wat er een jaar geleden is gebeurd, over de prioriteiten voor Hoogstraten en over haar persoonlijke ambities, al wil ze dat woord zelf liever niet gebruiken. “Ik zal mijn eigen weg wel gaan”, zegt ze. Het is woensdagmiddag. Tinne Rombouts, eerste schepen van de stad Hoogstraten en Vlaams parlementslid voor CD&V, wandelt stipt op tijd café Den Bottel binnen voor een interview dat een klein jaar geleden al had moeten plaatsvinden. In De Hoogstraatse Maand van januari zouden we de nieuwe Hoogstraatse burgemeester voorstellen, een vrouw nog wel, en meteen ook de jongste van het hele land. Een uitgebreid gesprek moest het worden, onder meer over het verschil tussen lokale en nationale politiek, en over waar ze als burgemeester met Hoogstraten naartoe wou. Maar toen het januarinummer van De Hoogstraatse Maand dichterbij kwam, was Tinne Rombouts plots geen burgemeester meer. Arnold Van Aperen had de sjerp stevig rond zijn buik gebonden, al had hij op dat moment geen meerderheid in de gemeenteraad meer. Rombouts bevond zich in het oog van een politieke storm, die ook in de nationale media groot en breed werd uitgemeten. Commentaren werden geschreven, oordelen geveld. De emoties liepen hoog op, en toen de storm tot bedaren kwam, werd voor een verstandshuwelijk tussen KVB van burgemeester Van Aperen en CD&V van Tinne Rombouts gekozen. Van harte was het niet, zeker niet voor de Hoogstraatse christen-democraten. Maar – omdat de aanstelling van Van Aperen door een meerderheid van de gemeenteraad (KVB, Hoop en Groen!), was ondertekend en de provinciegouverneur hem daardoor al had benoemd – leken er geen valabele alternatieven voorhanden. Rombouts zal zich haar entree op de Hoogstraatse politieke scène ongetwijfeld anders hebben voorgesteld. Nu, goed een jaar na de verkiezingen van oktober 2006, komt het er alsnog van, dat vraaggesprek. Geen interview met een burgemeester weliswaar, maar met een eerste schepen. Over dezelfde onderwerpen waar we het met haar in december over wilden hebben, dat spreekt. Al blikken we natuurlijk ook terug op het voorbije jaar en op wat er nog op de Hoogstraatse politieke agenda staat.

Tinne Rombouts: Mijn hele kindertijd heeft zich afgespeeld in Meerle. Dat is op zich al een heel landelijk dorp, maar mijn ouders woonden in Heerle, op Jal zoals ze zeggen, en dat is nog een stukje rustiger dan Meerle zelf. Met mijn drie zussen (ik ben de jongste) ben ik opgegroeid op het melkveebedrijf van mijn ouders. Het was er zalig, vooral omdat het ruimtegevoel er zo groot is. Mijn lagere schooltijd heb ik in Meerle zelf doorlopen, waarna ik twee jaar aan het Spijker in Hoogstraten heb gestudeerd, vooraleer aan het Mariagaarde in Westmalle Techniek-Wetenschappen te gaan volgen. Daarna ben ik naar de hogeschool in Geel getrokken, waar ik Industriële Landbouw en Biotechniek heb gestudeerd. Mijn volledige studententijd heeft zich daar afgespeeld, en ik kijk er onverdeeld positief op terug. Geel heeft het voordeel dat iedereen aan dezelfde school studeert, zodat je elkaar niet alleen op kot of in het uitgaansleven tegenkomt, maar ook op school. Het groepsen samenhorigheidsgevoel was dan ook sterk aanwezig onder de medestudenten wat het echt aangenaam maakte.

DHM: Was je in die tijd ook in het verenigingsleven actief? Tinne Rombouts: In mijn jeugd heb ik zo’n beetje vanalles gedaan. Ik ben bij het zangkoor geweest, heb dwarsfluit leren spelen aan de muziekacademie De Noorderkempen in Hoogstraten, ik zat bij de Chiro en ben ook beginnen paardrijden. Vooral de combinatie Chiro en paardrijden lag moeilijk, omdat dat zich allebei op zondag afspeelde. Ik deed dat allebei heel graag, maar op een bepaald moment drong zich toch een keuze op. Toen is de Chiro jammer genoeg gesneuveld. De muziekacademie heb ik uitgedaan, dat wel, maar toen ik naar Geel ging koos ik resoluut voor paardrijden. Dat wilde ik kost wat kost blijven doen, ook vandaag nog.

Tinne Rombouts, toen van politiek nog geen sprake was. 3


INTERVIEW

Tinne Rombouts doorliep de lagere school in Meerle. Hier staat ze achteraan op de foto, tweede van rechts. wers uit te bouwen. Drie jaar lang leidde ik deze DHM: Dat je in je studiekeuze richting landdrie domeinen voor de hele provincie Antwerpen bouw trok, is dat een heel bewuste keuze gein goede banen. Vooral het dossierwerk inzake weest of gebeurde dat eerder stommelings? regelgeving, voorbereiding van bijsturingen of Tinne Rombouts: Dat is in de loop der jaren standpuntvorming en de gevolgen hiervan in de gegroeid. Er is een tijd geweest dat ik kleuterpraktijk boeide mij sterk. leidster wilde worden. Op een bepaald moment DHM: Ben je langs die weg met de politiek in wilde ik dan weer voor veearts gaan studeren in contact gekomen? Merelbeke en even heb ik zelfs sportkot overwoTinne Rombouts: In mijn studententijd was ik gen. Uiteindelijk koos ik voor een hogeschoolniet actief in het politieke leven. In Geel speelde opleiding, en ben ik in Geel terechtgekomen. dat ook veel minder dan in Leuven, waar alle parWetenschappen hadden mij sowieso altijd al tijen wel een studentenafdeling hebben. weten te bekoren en landbouw is nu eenmaal een Het was dus via Groene Kring dat ik met de domein dat zo breed is dat er veel doorgroeimowerking van het Vlaams parlement in aanraking gelijkheden zijn. kwam. Iedereen weet wel ongeveer waar een Terwijl ik na afloop van mijn studies twijfelde democratie voor staat, of ik nog zou voortstumaar plots leerde ik deren of gaan werken, hoe dat er in de prakviel mijn oog plots op Ik heb mijn eigen tijk aan toe gaat. Ik een vacature bij Groeinteresses, ik leg mijn eigen kwam in contact met ne Kring. Ik besloot te parlementsleden, misolliciteren, en werd accenten en die zullen niet nisters en andere polimeteen ook aangenotiek gemandateerden, men. De dromen van alleen binnnen het landzij waren diegene waar het verder studeren bouwluik te vinden zijn. we onze standpunten zijn dan opgeborgen gingen verdedigen. en ik zat ineens in het Zelf is het toen niet werkleven. bij me opgekomen om de stap naar de politiek DHM: Wat was jouw rol bij Groene Kring te zetten, maar in 2004 werd me plots wel die precies? vraag gesteld: “Met uw profiel en de kennis die Tinne Rombouts: Groene Kring is een organije hebt, kan je een interessante functie invullen satie voor jonge land- en tuinbouwers die zich in in het parlement… Heb je geen zin om op onze hoofdzaak met drie dingen bezighoudt: vorming, lijst te komen staan?” Het is een vraag waar je belangenverdediging en ontmoeting. De vorming natuurlijk wel eens over moet nadenken, maar richt zich vooral op de minder voor de hand ligecht veel tijd was er niet. Mijn gevoel zei mij: ‘Je gende aspecten van de stiel, want in de landbouw krijgt nu de kans om het werk dat je bij Groene van vandaag moet je van vele markten thuis zijn. Kring voorbereidt, zélf te gaan doen.’ Dat was Inzake belangenverdediging hield ik mij vooral natuurlijk een kans die ik niet mocht laten ligbezig met het opvolgen van de regelgeving en al gen. Ik zou echt kunnen doorwerken op dossiers wat daar bij kwam kijken. Daarnaast probeerden en ze ook zélf in het Vlaams Parlement kunnen we ook een netwerk van jonge land- en tuinbou-

4

brengen. Ik wist ook dat ze me dit geen twee keer zouden vragen. DHM: Hoe reageerde je naaste omgeving op die vraag? Tinne Rombouts: De reacties waren over het algemeen vrij positief. Wel werd me aangeraden om er toch maar eens goed over na te denken. Terecht ook, want politiek doet nogal wat met je leven. Je neemt een publieke rol op die je niet op één-twee-drie van je af kan schudden. Anderzijds dacht ik: ik ben jong, ik vind mijn weg wel. Was ik bij de verkiezingen van 2004 niet verkozen geweest, dan had ik echt wel verder mijn eigen ding gedaan. Niemand heeft mij in een bepaalde richting geduwd, ik heb de beslissing helemaal zelfstandig kunnen nemen. Mijn man Wim – nog mijn vriend op dat moment – moest er natuurlijk wel achter staan. Hij, maar ook mijn omgeving, hebben mij gesteund in mijn engagement en dat doen ze nog steeds voor de volle 100 procent. DHM: Was je familie politiek actief? Heb jij een politieke voorgeschiedenis? Tinne Rombouts: Niet echt. Alleen mijn zus heeft een paar jaar in de gemeenteraad gezeten, maar ze moest stoppen toen ze uit Hoogstraten wegtrok. Wel is van thuis uit het sociaal engagement en het verenigingsleven met de paplepel ingegeven en dit zie ik toch als een belangrijke en gezonde basis voor een politiek engagement op eender welk niveau.

Landbouw DHM: De initiële insteek om in de politiek te stappen kwam dus uit je bekommernis voor de landbouw. Tinne Rombouts: Mijn politiek engagement is inderdaad gestart vanuit mijn kennis in het domein van land- en tuinbouw, maar van in het begin heb ik me daar toch niet op willen vastpinnen. Als je in het parlement zit, moet je altijd oog hebben voor alle sociale en maatschappelijke vraagstukken of problemen die je pad kruisen. Bovendien kan je landbouw nooit los zien van zaken als ruimtelijke ordening en leefmilieu, dus dat zijn sowieso domeinen die ik ook opvolg. Door de woonproblematiek hier in Hoogstraten, besef ik ook wat zoiets in een gemeente teweeg kan brengen. Dat neem je dan mee naar Brussel, en dan probeer je daar ook iets aan te doen. Als de verkiezingen achter de rug zijn en je belandt in het parlement, dan kom je natuurlijk snel tot de vaststelling dat je nooit alles kan opvolgen. Je moet keuzes maken, en in het begin is dat heel moeilijk. De verschillende domeinen zijn verdeeld over elf commissies, en je kan nooit overal bij zijn. Ook al omdat ze vaak gelijktijdig staan geagendeerd. Daarom worden de beleidsdomeinen verdeeld onder de verschillende CD&V-parlementsleden, zodat onze fractie de verschillende materies optimaal kan opvolgen. Je moet je dus echt wel specialiseren. Stoot je op een probleem uit een ander domein, dan speel je dat door aan je collega’s. Daarom is de samenwerking met de andere leden van onze fractie zo belangrijk. Met mijn achtergrondkennis ben ik dan wel het aanspreekpunt voor landbouw


INTERVIEW geworden, maar anderzijds volg ik ook de commissies leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening, jeugd en welzijn op.. DHM: Ik denk dat in Hoogstraten de perceptie leeft dat je in de voetsporen van Jef Van Looy treedt, die ook jarenlang in Brussel de belangen van de landbouw verdedigde én schepen in Hoogstraten was. Zie je dat zelf ook zo? Tinne Rombouts: Ik weet niet of die perceptie in Hoogstraten leeft. Ik heb in ieder geval nog niet ervaren dat mensen dit denken. Het is uiteraard zo dat Jef mij kansen gegeven heeft in 2004. Hij heeft in het parlement uitstekend werk verricht voor de regio en de dossiers die hij ter harte heeft genomen. Toen hij besliste om niet meer op te komen en een stap terug te zetten, heeft hij mij voor 200 procent gesteund. Daar zal ik altijd bijzonder dankbaar en erkentelijk voor blijven. Wat uiteraard niet wegneemt dat ik iemand helemaal anders ben, en dat ik mijn eigen voetsporen wel zal achterlaten. Ik heb mijn eigen interesses, ik leg mijn eigen accenten en die zullen niet alleen binnen het landbouwluik te vinden zijn. In die zin ga ik wel mijn eigen weg. En dat zullen de mensen van Hoogstraten wel merken, vermoed ik. DHM: Tussen expertise in huis hebben en in het Vlaams parlement zetelen ligt nog een belangrijke, niet te verwaarlozen hindernis: je moet campagne voeren en verkozen worden. Kort samengevat: jezelf en je programma aan de kiezer verkopen. Tinne Rombouts: Op het moment dat ik in de politiek stapte, wilde ik zeggen: ‘Ja, ik stap in de politiek, maar dat campagne voeren hoeft voor mij niet echt.’ Maar tja… Zo werkt het natuurlijk niet. Van nature uit ligt het niet in mijn karakter om mezelf prominent op de voorgrond te plaatsen. Sommige van mijn collega’s zijn echte campagnebeesten, die de weken voor verkiezingen de plezantste periodes uit hun leven vinden. Ik ben daar terughoudender in. Toen ik kandidaat was voor het Vlaams Parlement in 2004, wist ik niet waar te beginnen. Vanuit de partij heb ik toen veel steun gekregen. Ook de plaatselijke afdeling, Jef Van Looy en vrienden hebben hun schouders er mee onder gezet. Toen heb ik mij dus vooral door mijn omgeving laten leiden. Bij de tweede campagne, de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, lagen de kaarten helemaal anders. We konden er op tijd aan beginnen, en met de hele CD&V-ploeg hebben we toen een campagne in mekaar gestoken. Eerst hebben we een programma geschreven, dan werd bepaald

Dwarsfluit leerde ze spelen aan de Hoogstraatse muziekacademie. langrijk waar je juist woont. Kwam daar ook nog eens bij dat Wim en ik heel lang naar een huis in Hoogstraten hadden gezocht, maar niks hadden gevonden. Daarom waren we uiteindelijk naar Poederlee getrokken. En als je zo’n stap hebt Terugkeer gezet, is het ook niet zo evident om alles zomaar weer omver te gooien en terug te komen. NaarDHM: Op het moment dat je besliste om in mate de gemeenteraadsverkiezingen dichterbij Hoogstraten op te komen bij de gemeentekwamen, kreeg ik steeds vaker de vraag of ik raadsverkiezingen, woonde je nog in Poederniet terug naar Hoogstraten wilde komen. Wim lee. Ben je op vraag en ik zijn niet over één van de partijtop tenacht ijs gegaan bij het ruggekomen? Of was Als er bij de doorhakken van die het een vraag van de knoop. Niet omdat we financiering van het rusthuis plaatselijke CD&Vniet wilden terugkeren, al een probleem is (en dat is afdeling? Het is toch we zijn uiteindelijk alniet meteen een voor lebei van hier afkomer), zitten we uiteraard met de hand liggende bestig. Maar je hebt net een financiële drempel voor slissing… een belangrijke stap Tinne Rombouts: in je leven gezet, een alle andere projecten die op (lacht) Waar het behuis helemaal naar je stapel staan en die we zouden gonnen is, weet ik niet. zin gevonden en ingewillen realiseren. Maar de vraag kwam richt… En dan moet je plotseling wel uit alle hier plots opnieuw van mogelijke hoeken. Voor CD&V Hoogstraten niks beginnen. Vooral op privé-vlak was dat niet was het natuurlijk bijzonder jammer dat ik verevident. Uiteraard volgde ik ook Hoogstraatse huisde, vlak nadat ik verkozen was in het Vlaams dossiers op toen ik nog in Poederlee woonde, Parlement. Maar Wim en ik hadden dat huis al maar als ik iets meer wilde doen voor de mensen geruime tijd voordien gevonden, onze keuze hier – ook op lokaal vlak – drong een terugkeer was gemaakt en je kan dergelijke beslissingen zich op. Die knoop hebben we uiteindelijk toch natuurlijk niet zomaar terugdraaien. Bovendien doorgehakt, en ook hier heeft Wim mij 100 prozijn er bij de Vlaamse verkiezingen provinciale cent gesteund. kieskringen, dus op zich is het ook niet zo beDHM: Het was toch een bijzonder groot risico: welk beeld we als groep wilden uitdragen, en dat hebben we dan verder uitgewerkt. Dat was echt groepswerk!

5


INTERVIEW

6


INTERVIEW terugkeren naar Hoogstraten, met het risico dat het niet lukte en je op de oppositiebanken zou belanden. Tinne Rombouts: Dat wil ik toch nuanceren. Niet lukken is te sterk uitgedrukt. Het was niet zo dat ik alleen maar terug ben gekomen met als doel één of andere functie in het gemeentebestuur op te nemen. Als het zo eenvoudig lag, ben je niet op de juiste manier met politiek bezig. Mijn engagement is dat ik iets voor de mensen van Hoogstraten wil betekenen, dat ik iets voor hen wil doen. Dat is een rol die ik ook vanuit de oppositie had kunnen spelen, al is dat natuurlijk veel moeilijker. Je hoopt uiteraard in de meerderheid te geraken, een meerderheid die zo groot mogelijk is, zodat je voldoende slagkracht hebt. De verhuizing van Poederlee terug naar Hoogstraten, niet lang nadat we uitgeweken waren, was niet eenvoudig. Maar het is niet zo dat daar een of ander gegarandeerd resultaat aan moest vasthangen. DHM: Ik had de indruk dat je je in de campagne bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 iets breder profileerde dan bij de Vlaamse verkiezingen in 2004. Toen voerde je meer een themacampagne, met landbouw als centraal gegeven. In Hoogstraten trok je het open. Tinne Rombouts: Dan moet je de campagne van 2004 toch nog eens goed bestuderen denk ik. (lacht) Landbouw was één van de thema’s, maar eveneens vroeg ik daar de nodige aandacht voor plattelandsontwikkeling, ruimtelijke ordening, leefmilieu en als jonge vrouw ook voor gezinnen (opvoedingsondersteuning, kinderopvang) en het welzijn van onze jongeren. De meer dan 16.800 stemmen die ik toen gehaald heb, komen echt niet alleen uit de landbouwmiddens. Want als je de landbouwers in de provincie telt, dan kom je zelfs niet aan dat getal. Hier in Hoogstraten hebben wij heel bewust een heel brede campagne gevoerd, met als centrale vraag: ‘Waar is de nood het hoogst? In welke domeinen moet dringend iets gebeuren.’ Mijn bevoegdheden nu in het Hoogstraatse schepencollege zijn ook niet dezelfde als op Vlaams niveau. Ik hou me hier vooral met jeugd, sport, toerisme en welzijn en wonen bezig. Zoals je op Vlaams niveau een keuze moet maken uit een aantal thema’s die je volgt, is dat hier in Hoogstraten ook zo. Dat maakt dat ik in zijn geheel een heel breed gamma aan onderwerpen bestrijk. Wat niet altijd gemakkelijk is, maar wel interessant en zeer leerrijk. DHM: Je bent Vlaams parlementslid en hier in Hoogstraten eerste schepen. Heb je daarmee het gevoel dat je macht hebt? En met macht bedoel ik dan: het gevoel dat je iets kunt veranderen. Tinne Rombouts: Een machtsgevoel heb ik niet. Ik hou ook helemaal niet van het woord ‘macht’. Het gevoel dat ik iets kan betekenen, iets kan veranderen,… Dat is iets anders. En dat gevoel heb ik wel. Anders hou je het ook niet vol. Als je continu dingen wil realiseren en je altijd tegen een muur botst, dat motiveert niet. Toch is er een groot verschil tussen de twee niveaus. Hier in Hoogstraten zit je met een uitvoerend mandaat, waardoor je met heel concrete dingen

bezig bent en ook de realisatie voor een groot deel voor je rekening kan nemen. In het Vlaams parlement gaat het veeleer om een controlerende functie, waarbij je de afwerking en realisatie aan de regering moet overlaten. Maar aangezien we ook in de meerderheid zitten, probeer ik via de kabinetten de zaken toch mee in de juiste richting te sturen. Wat mijn vakdomeinen betreft, onderhield ik de voorbije jaren veel contact met Dirk Van Mechelen (ruimtelijke ordening), Yves Leterme (landbouw en plattelandsbeleid), Kris Peeters (leefmilieu) en Inge Vervotte (welzijn). En met onze 2 nieuwe ministers Hilde Crevits en Steven Vanackere, waar ik als collega’s geregeld mee samenwerkte, verwacht ik ook een goede samenwerking. Als je de zaken beargumenteerd kunt uiteenzetten, heeft men heus wel oren naar wat je komt vertellen.

Ambitie

in de politiek niet anders. DHM: Is politiek vaak niet erg frustrerend? Je schrijft hele beleidsplannen, voorziet inspraak, trekt lijnen en probeert dingen mogelijk te maken. Om dan door de mensen afgerekend te worden op een lamp bij hen in de straat die het niet doet of een verkaveling in hun achtertuin die ze liever niet hadden gezien. En dat is dan natuurlijk de schuld van de politiek. Tinne Rombouts: Daar zit wel wat in, maar je kan het de mensen ook niet altijd kwalijk nemen.. Het moeilijkste is om mensen mee te krijgen in je verhaal. Een beleidsverhaal, hoe abstract dat ook is, toch willen we de mensen hierbij maximaal betrekken. We moeten bepaalde keuzes maken en het is dus belangrijk dat we proberen duidelijk te maken waarom een bepaalde keuze gemaakt wordt. Communicatie is daar een heel belangrijk punt in, maar het is meteen ook een heel moeilijk punt. Niet elk verhaal heeft een happy end, niet iedereen is het altijd eens en we hebben ook niet alles in de hand, ook dat moet goed gecommuniceerd worden. Je mag vooral geen opportunistische verhalen brengen, geen dingen beloven die nooit zullen kunnen. Je moet een realistisch verhaal brengen, en als het niet kan, zeggen waarom het niet kan. Eerlijkheid en duidelijkheid zijn dan de kernwoorden.

DHM: Het profiel van Hilde Crevits is wel min of meer met het jouwe vergelijkbaar. Hoe zit het met jouw politieke ambities, in Hoogstraten, maar ook in Brussel? Tinne Rombouts: Ambitie: nog zo’n gevaarlijk woord. Ik wil vooral met mijn twee voeten op de grond blijven staan, en dingen voor de mensen doen, iets realiseren. Uiteraard wil ik ook wel mijn stempel drukken, maar ik wil dat altijd in samenwerking en overleg met anderen doen. Dat Dubbel gevoel is ook de reden dat ik het zo moeilijk heb met het woordje ‘macht’. Dan is het echt alsof je de DHM: Even terug naar een jaar geleden: bij dingen in je eentje wil de gemeenteraadsdoen. Het is uiteraard verkiezingen haalde zo dat je meer kunt verCD&V, met jou als Ik haal uit wat er wezenlijken als je op lijsttrekker, een schiteen jaar geleden gebeurd is een hoger niveau actief terend resultaat. Net bent, maar daar mag je geen absolute meerop geen enkele manier een niet teveel mee bezig derheid. Wat was je positieve boodschap. zijn. Op welk niveau je eerste reactie? ook zit, je moet altijd in Tinne Rombouts: het achterhoofd houden dat je het vertrouwen van Uiteraard was iedereen binnen CD&V en bij mensen hebt gekregen, en dat je dat vertrouwen de mensen die aan de campagne hadden meeniet mag schaden. Uiteindelijk heeft de politiek gewerkt bijzonder blij met de uitslag en zeer altijd een dienende rol. euforisch. Maar toen ikzelf de uitslag zag, zat DHM: Er wordt gezegd dat politiek de meest ik wel meteen met een dubbel gevoel. Het zou cynische stiel is die er is. Is dat zo? En als niet simpel zijn om met de behaalde uitslag een dat zo is, hoe ga je daar – als jonge politica stevige coalitie te vormen. Twee grote blokken en – mee om? twee kleinere partijen daar net middenin. Tinne Rombouts: Goh… De meest cynische… DHM: In jullie campagne hadden jullie stevig Ik weet niet wat er nog allemaal zo cynisch is. op vernieuwing gehamerd. Nu jullie op een co(lacht) Men zegt vaak dat politiek een andere alitiepartner aangewezen waren, lag het miswereld is. En dat klopt wel voor een deel. Om schien voor de hand dat de neuzen toen meteen sommige reacties te begrijpen of bepaalde gein de richting van Groen! en Hoop zouden beurtenissen te vatten, moet je misschien wel staan, de twee partijen die op de wip zaten. Of in de politiek zitten. Je kan ook niet altijd even dachten jullie toen al aan een samenwerking uitbundig zeggen wat je er van denkt. Dat soort met de KVB van Arnold Van Aperen? gevoeligheden valt soms moeilijk uit te leggen. Tinne Rombouts: Bij CD&V bleef iedereen Als jongere is dat ook niet altijd even gemakvooral in vernieuwing geloven, en daarom dachkelijk, je moet zaken of gebeurtenissen leren te ten wij eerst aan Groen! en Hoop. In principe relativeren. Of soms moet je een beetje afremmen konden wij met Groen! alleen verder, maar omals je vol enthousiasme een dossier start. Maar dat een meerderheid zonder zetel op overschot uiteindelijk leer je stap voor stap wel hoe je je in om moeilijkheden vragen is, leek het ons opeen politieke leefwereld kan bewegen, en daarbij portuun dat ook Hoop bij de onderhandelingen botst je af en toe wel eens tegen een muur. Zoals betrokken zou worden. Dat was niet meteen een in elke job wel eens iemand tegen de muur loopt probleem, want toen ze met ons kwamen praten, en uiteindelijk op zijn pootjes terechtkomt,is dat hadden Hoop en Groen! al beslist om één frac-

7


INTERVIEW tie te gaan vormen. Het verhaal dat er op volgde was een stuk moeilijker. Ook al hebben wij hen verregaande kansen gegeven. DHM: Wat is er dan foutgegaan? Tinne Rombouts: Dat die verregaande kansen nog niet ver genoeg bleken te gaan. Groen! en Hoop hadden drie verkozenen en vroegen uiteindelijk drie schepenen en twee OCMW-raadsleden. Na lange beraadslaging kregen zij bij ons het voorstel: 3 schepen en 1 ocmw-raadslid of 2 OCMW-raadsleden met 2 schepenen. Dat was voor hen blijkbaar nog steeds onvoldoende. DHM: Van Aperen wou hen dat wel geven? Tinne Rombouts: Dat weet ik niet. Wij hebben in ieder geval gezegd dat we niet aan opbod wilden doen. Wanneer het uiteindelijk alleen maar draait om zoveel mogelijk postjes binnen te rijven, dan doen wij niet meer mee. Je zou op die manier ook het signaal van de kiezer volledig negeren. DHM: Hebben jullie dan zelf contact opgenomen met de KVB en Arnold Van Aperen? Tinne Rombouts: Toen bleek dat er geen overeenkomst zou komen met Groen!-Hoop, hebben wij contact gehad met de partij van Van Aperen. Dat hebben we toen ook aan Groen! en Hoop laten weten. DHM: Was het contact met Van Aperen een vlot contact? Tinne Rombouts: Nee, dat liep evenmin vlot. Er is heel wat tijd overheen gegaan, tot we op een bepaald moment toch een principieel akkoord gesloten hebben. (Tinne Rombouts zou daarbij burgemeester worden, Arnold Van Aperen eerste schepen – nvdr) Ik denk dat iedereen dat verhaal wel kent. In overleg met beide partijen is dat akkoord ook gecommuniceerd naar de buitenwereld, om duidelijkheid te scheppen. We kwamen

8

ook mee verder. Als mensen anders over zaken overeen om niet meer te onderhandelen met anals vertrouwen en eerlijkheid blijken te denken, dere partijen, de modaliteiten verder te bespreken dan kan ik daar wel het mijne van denken, maar en alles naar ieders goedvinden tot een goed einde veranderen kan ik het niet. Als zij denken dat het proberen te brengen. Wij vonden natuurlijk óók zo beter is, dan is dat uiteraard hun recht. Hoe dat het allemaal heel stroef liep, maar wij hebben jammer ik dat zelf ook mag vinden. nooit met andere mensen gepraat. DHM: Als je zoiets DHM: Maar de vermeemaakt, riskeer loving bleek geen huje daar niet minstens welijk… Je mag vooral geen een fikse dosis argTinne Rombouts: waan, in het slechtste Op een gegeven moopportunistische verhalen geval zelfs een vorm ment heeft Van Aperen brengen, geen dingen beloven van paranoia aan – zonder iets te melden die nooit zullen kunnen. over te houden? – opnieuw een andere Tinne Rombouts: piste bewandeld, en (lacht) Nu, paranoia met Groen! en Hoop ben ik nog niet, denk ik… Argwaan. Goh… Je een ander akkoord afgesloten. Ook weer slechts moet uiteraard in elke relatie, ook een politieke, een half akkoord. Met alle gevolgen vandien. op je hoede zijn. Maar daar houdt het op. Ver(Van Aperen werd aangesteld als burgemeester, der wil ik niet gaan. Er wordt gezegd dat je uit maar kreeg nooit een meerderheid in de gemeenzoiets lessen kan trekken, dat je leert altijd argteraad bijeen – nvdr) waan te koesteren. Maar dat wil ik niet, want DHM: Ineens sta je middenin een politieke dan wordt verder functioneren en samenleven storm, meteen gevolgd door een al even krachsimpelweg onmogelijk. Ik haal uit wat er toen tige mediastorm. Kan je op zoiets voorbereid gebeurd is toch op geen enkele manier een pozijn? sitieve boodschap. Tinne Rombouts: Ik was er in ieder geval niet DHM: If it doesn’t kill you, it makes you stronop voorbereid. ger : een boutade waar jij het dan niet mee DHM: Hoe ga je met zoiets om? eens bent? Tinne Rombouts: Ik vond het een heel zielige Tinne Rombouts: Het hangt er uiteraard van af periode. Vooral omdat ik het gevoel had dat we waar en wanneer je zo’n uitspraak doet. Maar wat net aan een positief politiek verhaal voor Hooger toen gebeurd is, was puur op wantrouwen en straten begonnen waren. Van de ene dag op de bedrog gebaseerd, en dat zijn twee dingen waar ander kreeg politiek weer een heel slecht imago. je uiteindelijk niks tegen kan doen. En waar je Terwijl ik als jonge politica en met onze CD&Vook niks mee kan. ploeg net het tegengestelde wilde bewerkstelligen en een positief verhaal wilde brengen. Daar had ik het héél moeilijk mee. Dat was een bijToverstokje zonder pijnlijke confrontatie, ééntje waar je niet naast kon kijken natuurlijk. Ik moest en moet er DHM: Heb je nooit gedacht ‘Had ik maar een


INTERVIEW toverstokje om mezelf weg te toveren, naar ergens anders, één of ander tropisch eiland ver weg, want hier wil ik echt niet langer zijn’? Tinne Rombouts: Zo’n moment is er niet geweest. Je mag ook niet vergeten dat al wat er gebeurd is, in stapjes heeft plaatsgevonden. Telkens was de situatie weer veranderd, en moest er weer een beslissing genomen worden. Iedere keer, elke dag opnieuw, moest je goed nadenken of je de juiste stappen zette. Op dat moment had ik wel een toverstokje willen hebben, om op de telkens weer veranderende situatie gepast te kunnen reageren, en alle twijfels te overwinnen. Hoewel ik – als ik terugkijk – nog altijd vind dat wij als groep – steeds de juiste beslissing hebben genomen. Er is niks dat ik nu anders zou doen. Wij hebben het maximale er uit gehaald, ondanks het feit dat we bedrogen zijn. En wat me vooral sterkt en een goed gevoel geeft, we zijn steeds eerlijk gebleven. DHM: Aan het eind van de rit is er een verstandshuwelijk gekomen tussen de partij van Arnold Van Aperen en CD&V. Je bent geen burgemeester, maar eerste schepen. Hoe

draait het nu, een jaar later? Tinne Rombouts: (na een korte stilte) Ik moet niemand blaasjes wijsmaken: het is niet eenvoudig. De twee partijen uit de coalitie zitten echt niet altijd op dezelfde golflengte, soms loopt de samenwerking – ook door wat er gebeurd is – erg stroef. Toch proberen we te luisteren naar de mensen en de dingen te doen waarvan wij denken dat ze moeten gebeuren. Ondertussen hebben we samen met de administratie en alle adviesraden een stevig beleidsplan kunnen opmaken. We hebben een zeer geslaagd praatcafé gehad, een nieuwe formule om burgers de kans te geven om hun mening te zeggen. De Mosten, het zwembad, het vrijtijds-huis, een goede reglementering inzake ruimtelijke ordening,… zijn zaken waar toch eindelijk degelijk en open over gediscussieerd of nagedacht wordt. Zouden we soms wat sneller willen gaan? Ja, uiteraard. Zouden we soms andere dingen willen doen? Waarschijnlijk wel. We zitten nu eenmaal in een coalitie die op een niet voor de hand liggende manier tot stand is gekomen. Maar we willen toch nog vooruit blijven gaan.

DHM: Voordat die coalitie met KVB er gekomen is, waren er binnen die partij enkele dissidenten die de vooropgestelde coalitie van hun partij met Groen! en Hoop hebben gekelderd. Bij nogal wat mensen leefde toen de indruk: die dissidenten, Karel Aerts, Roger Van Aperen en Leen Vermeersch, gaan vervolgens een coalitie vormen met CD&V. Dat is niet gebeurd. Tinne Rombouts: Ik heb heel veel respect voor die mensen, ik spreek niet graag over hen als ‘dissidenten’. Je mag niet vergeten dat op dat moment één functie vastlag. Arnold Van Aperen werd burgemeester. Punt. We hadden dus weinig keuze. DHM: In het wielrennen gebeuren soms vreemde dingen. Peter Van Petegem rijdt niet voor dezelfde ploeg als Johan Museeuw, maar helpt die wel aan de wereldtitel. Een paar jaar later rijdt Van Petegem zijn laatste seizoen voor de ploeg van Museeuw, met een vet contract. Kan zoiets in de politiek ook? In Hoogstraten bijvoorbeeld, voor mensen die een andere partij uit de brand hebben gered? Tinne Rombouts: (lacht) Wij zullen Hoogstraten op dezelfde manier blijven besturen zoals we dat sinds de coalitievorming hebben gedaan en nog steeds doen. Op dit moment zie ik niet meteen verschuivingen binnen de bewindsploeg gebeuren.

Eerste minister

Tinne Rombouts: “Mobiliteit is een problematiek die vooral in Hoogstraten-Centrum speelt.”

DHM: Ik hoorde iemand die op het gemeentehuis werkt, zeggen: ‘Arnold Van Aperen heeft momenteel meer een koninklijke rol. Tinne Rombouts is veeleer eerste minister, die heeft de operationele leiding in handen.’ Tinne Rombouts: Dat is een rol die ik mezelf zeker niet zal toekennen. Dat is een uitspraak die ik voor de rekening laat van de persoon die dat gezegd heeft. DHM: Hoe zou je zelf de verhoudingen omschrijven? Tinne Rombouts: Wij hebben een burgemeester, en die is burgemeester. Er zijn daarnaast vijf hardwerkende schepenen, en allemaal samen voeren die mensen een beleid. DHM: Wat zijn de onderwerpen die vandaag bovenaan de Hoogstraatse politieke agenda staan? Tinne Rombouts: Wij hebben met de hele ploeg ons beleidsplan voorgesteld tijdens een praatcafé op 30 augustus in het stadhuis. Er zijn verschillende beleidsdomeinen waarbinnen we de volgende jaren nogal wat willen realiseren. DHM: Zoals? Tinne Rombouts: Een groot project dat zal worden uitgevoerd, maar al geruime tijd op zich heeft laten wachten, is de volledige vernieuwing van het rusthuis. We hopen dat alles zo snel mogelijk zijn beslag zal krijgen, al zijn er nog wel enkele fikse katten te geselen. De financiering van het geheel zal nogal wat discussies met zich mee brengen, vermoed ik. Anderzijds zijn er ook nog een paar ander domeinen waarin we stappen vooruit willen zetten. Ik denk aan welzijn en gezondheid, dat vroeger

9


INTERVIEW DHM: Tijdens het praatcafé bleek er ook op enkel bij het OCMW werd ondergebracht, waar het vlak van sportinfrastructuur nogal wat nogal wat kan gebeuren. Daarnaast willen we te leven. ook meer doen voor jongeren die niet bij een Tinne Rombouts: Het zwembad is zeker iets jeugdvereniging zijn aangesloten, en ook de waar we ook werk van willen maken, en ook de invoering van de Diftar-huisvuilophaling zit er toekomst van De Mosten wordt van naderbij beaan te komen. keken. Binnen het vrije Inzake ruimtelijke ortijdsluik leeft ook de dening, een onderwerp vraag of we al dan niet dat sterk leeft in HoogUiteraard wil ik ook een cultuurcentrum straten, willen we duiwel mijn stempel drukken, moeten bouwen. Wat delijkheid scheppen. de cultuurprogramBedoeling is om het maar ik wil dat altijd in matie voor Hoogstravoor de mensen veel samenwerking en overleg ten betreft, daar wordt transparanter te maken werk van gemaakt. Op wat kan en wat niet met anderen doen. het vlak van cultuur kan, op basis van een moet nog erg veel gestedenbouwkundige beuren, wat het voordeel heeft dat je zelfs met verordening. Dat moet een duidelijk kader schepkleine stappen al veel vooruitgang kan boeken. pen waarbinnen we kunnen werken. Ik moet daar uiteraard meteen aan toevoegen dat En wonen blijft uiteraard een ander groot knelhet hier om vaak grote investeringen gaat, waarbij punt, met ruimte als grootste probleem. Wij als bekeken moet worden of we dat als stadsbestuur gemeentebestuur beseffen wel dat we dat proook allemaal gefinancierd krijgen, want… bleem alleen niet zullen kunnen oplossen, maar we kunnen wel een paar projecten realiseren. In de deeldorpen, waar het probleem het grootst Geld is, zullen we echter naar alternatieve oplossingen moeten zoeken en vooral het probleem op DHM: De bedragen die ik hoor vallen over de hoger niveau moeten aankaarten om voldoende uiteindelijke kostprijs van het rusthuis, zijn ruimte te scheppen. van die aard dat op dat vlak enige ongerustDHM: En het verkeer? heid op zijn plaats is. Tinne Rombouts: Mobiliteit is iets wat vooral Tinne Rombouts: (knikt bevestigend)…want hier in Hoogstraten-Centrum speelt. We moeten – ik wou er net toe komen – als er bij de finanop zoek naar meer parkeergelegenheid en meer ciering van het rusthuis al een probleem is (en ademruimte voor het verkeer. Als ik een miradat is er), zitten we uiteraard meteen ook met een keloplossing had, dan zou het simpel zijn: dan financiële drempel voor alle andere projecten die was het al opgelost. Maar zo eenvoudig is het dus daarnaast op stapel staan en die we zouden willen niet. Wat de doorstroming betreft gaan we met realiseren. Zeker als je weet dat de gemeente verallerhande partners en deskundigen rond de tafel plicht is om tegen 2012 iedereen in de gemeente moeten zitten. Want in complexe dossiers heb je op het rioleringsnet aangesloten te hebben. In deskundigheid nodig, je moet als politicus niet deze laatste fase komen de afgelegen gebieden denken dat je alle wijsheid in pacht hebt en het nog aan de beurt, de dichter bevolkte regio’s zijn allemaal zelf moet en kan oplossen. bijna allemaal aangesloten op het net. Ook dat

10

dreigt nog een kostelijke grap te worden. Dus: ons financieel beleid is het eerste vraagstuk dat opgelost moet worden. DHM: Met alle gevolgen vandien. Tinne Rombouts: Inderdaad. Maar wij beseffen ook heel goed dat we niet kunnen blijven stilstaan en niks realiseren. Daar is Hoogstraten en zijn inwoners niet mee gebaat. Sowieso is het eerste dat uitgevoerd zal worden het rusthuis. DHM: Omdat al de rest daar aan vasthangt? Tinne Rombouts: Dat is zo. Maar ook en vooral omdat onze senioren de beste mogelijke opvang en zorgen verdienen. We hebben het beste personeel van heel de regio, maar ook de accommodatie is belangrijk, en daar moet nog een hele weg worden afgelegd. Het project heeft men lang genoeg voor zich uitgeschoven, het is dus de hoogste tijd dat het wordt uitgevoerd. DHM: Het feit dat je én in Brussel én in Hoogstraten politiek actief bent, op welke manier is dat een voordeel voor Hoogstraten en voor de regio? Tinne Rombouts: Vaak hebben mensen – niet eens helemaal onterecht – het gevoel dat de Noorderkempen in Brussel nogal eens vergeten wordt. Dat heeft uiteraard met onze ligging, vlakbij de grens in een uithoek, te maken. Zo is er vastgesteld dat er voor de zorgverstrekking amper voorzieningen zijn in onze regio. Terwijl de mensen hier net zo goed oud, ziek of hulpbehoevend kunnen worden als elders. Op zo’n moment is het om te beginnen heel belangrijk dat je in Brussel vlakbij de bron zit, en je weet hoe alles in zijn werk gaat. Bij de juiste mensen aan de alarmbel trekken is dan de boodschap. DHM: Dus een persbericht over het aantal bedden dat Hoogstraten krijgt toegewezen, is voor binnenkort? Tinne Rombouts: (glundert) Het aantal bedden ligt vast. Het dossier is goedgekeurd. DHM: Wat wil dat concreet zeggen?


INTERVIEW Tinne Rombouts: Dat we op 120 bedden kunnen rekenen in het nieuwe rusthuis. Ook de inrichting van een dienstencentrum in dat gebouw is al goedgekeurd. Dat dossier liep wel al langer. Toen Inge Vervotte minister werd in 2004, heeft zij een nieuw financieringskanaal opgestart. En langs die weg kunnen wij nu ook aan geld geraken om een en ander te betalen. Op die manier kan je er dan in Brussel de aandacht op vestigen dat Hoogstraten ook bestaat. Spijtig genoeg heeft een dossier soms ook veel tijd nodig. De Zuiderkempen is al lang vragende partij voor een Noord-Zuidverbinding. Die gaat er nu komen, maar het dossier heeft eerst een weg van 30 jaar moeten afleggen. Waarbij ik natuurlijk niet wil zeggen dat ieder dossier 30 jaar in de schuif moet blijven liggen. (lacht)

Toen Tinne Rombouts in Geel ging voortstuderen, bleef één passie overeind: paardrijden.

(th, foto’s: lvr)

DE WERELD VAN

11


vanuit het stadhuis... Op café in ’t stadhuis Wat brengt het stadsbestuur ons de volgende zes jaar? Voor het eerst in de geschiedenis van de Hoogstraatse politiek organiseerde het stadsbestuur een “praatcafé” voor al haar inwoners. Hiermee wilde het nieuwe bestuur haar plannen voor de volgende legislatuur toetsen aan de bevindingen van de man in de straat. Ondanks de beperkingen en het tijdsgebrek een lovenswaardig initiatief dat mocht rekenen op een ruime opkomst. Bijna 200 toehoorders luisterden naar de intenties van de stad voor de volgende zes jaar en lieten niet na ook hun vragen en bedenkingen te laten horen. Intussen protesteerden een groep buurtbewoners en natuurvrienden tegen de nieuwe verkaveling van wat één van de mooiste stukjes Hoogstraten genoemd wordt. Mooie intenties en de nuchtere realiteit. Een impressie vanuit het stadhuis.

Beleidsplan verplicht Met de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2007 en de verkiezing van de schepenen een tiental dagen later, kwam er een einde aan wat wellicht de meest besproken en meest emotionele verkiezingsronde uit de analen van de Hoogstraatse gemeentepolitiek is geweest. Hoewel de spanningen niet meteen opgelost waren was het voor velen toch een herademing na een weinig verkwikkende periode. Het werd ook stilaan tijd voor het ernstige werk: het bestuur van de stad voor de volgende zes jaar. Eén van de belangrijkste taken die door het nieuwe gemeentedecreet aan het nieuwe bestuur worden opgelegd is de opmaak van een beleidsplan. Dit moet gebeuren in de loop van het eerste jaar van de legislatuur en moet aangeven waar het bestuur de volgende zes jaar met haar beleid naar toe

wil. Dit beleidsplan moet door de gemeenteraad goedgekeurd worden. De concrete uitvoering ervan komt in latere actieplannen aan bod. Tevens legt de hogere overheid het gemeentebestuur de verplichting op om voldoende inspraak met haar bevolking in te passen.

Inspraak Het nieuwe gemeentebestuur heeft bij het begin van deze legislatuur de ambitie geuit om de inwoners van Hoogstraten zo dicht mogelijk bij het beleid te betrekken. In de voorbereiding van dit beleidsplan heeft zij veel moeite gedaan om al de verschillende adviesraden bij deze inspraak te betrekken. Vooral in de maanden april, mei en juni werd er heel wat overleg gepleegd in de verschillende sectoren. Mede aan de hand hier-

van werd een voorstel van beleidsplan opgesteld dat geldt tot het einde van de legislatuur in 2012. Het is dit voorstel dat de basis vormde voor het eerste “Praatcafé” van de stad Hoogstraten. Informatie verstrekken en inspraak geven waren de twee peilers voor deze eerste stedelijke confrontatie. Het gratis pintje erbij werd in dankbaarheid aangenomen. Iedere aanwezige kon zijn vragen stellen of zijn bedenkingen laten horen. De politiekers bleven in de schaduw. Vier mensen uit de adviesraden leidden de gesprekken in vier themagroepen en de personeelsleden van de stad zorgden voor de nodige dossierkennis. “ De ambtenaren en de politiekers zullen deze keer luisteren, het woord is nu aan het publiek”, verduidelijkt burgemeester Van Aperen in zijn welkomstwoord. ”De politieke discussie zullen we opsparen tot in de gemeenteraad.” Schepen Tinne Rombouts is er wel van overtuigd dat niet alles zal kunnen besproken worden, maar voegt er snel aan toe: ”Wat niet wil zeggen dat niet alles mag gezegd worden.” Voor kleine praktische tekortkomingen, zoals de klassieke losliggende tegel voor je deur wordt verwezen naar het meldingsblad.

Vier themagroepen Wonen, welzijn, vrije tijd en mobiliteit. Deze vier thema’s vormden het menu van het praatcafé. Ieder van de aanwezigen kon zich inschrijven voor twee onderwerpen. Wij woonden telkens één sessie bij en brengen u hieronder een beknopt verslag.

Mobiliteit

Meer dan 170 ingeschrevenen voor het praatcafé van de stad zakten af naar het stadhuis om de plannen van het nieuwe bestuur voor de volgende zes jaar te aanhoren en hierop hun zeg te doen. 12

Gust Desmedt, voorzitter van de dorpsraad van Minderhout, coördineerde op een zakelijke, bondige en vlotte manier de werkgroep Mobiliteit. Als inleiding vroeg hij om met handopsteken te laten weten wie er met de auto tot daar was gekomen, wie met de fiets en wie te voet, om vervolgens te concluderen dat de Hoogstratenaar toch nogal gehecht is aan zijn auto.


GEMEENTERAAD Echt grootse thema’s en vragen kwamen niet aan bod, maar wel de meer kleine besognes van de burger, zoals een busverbinding die niet goed aansluit of een fietspad dat niet lekker bolt. De intenties van het bestuur kunnen we best samenvatten onder de volgende krachtlijnen:Zoveel mogelijk voorzieningen in eigen buurt stimuleren, een betere verkeersdoorstroming in de centra en meer parkeergelegenheid betrachten, het fietsnetwerk uitbreiden en knelpunten oplossen, alternatieve verplaatsingsmiddelen aanmoedigen, voetpaden aanleggen en zorgen voor een minimale overlast bij openbare werken. Wij maakten een kleine samenvatting van de vele vragen en opmerkingen die aan bod kwamen. - De zin om een goede busverbinding in te leggen naar het nieuwe station in Brecht. - De aansluiting van de bussen naar Turnhout met de treinen is slecht. - De busverbinding vanuit Meerle kan beter, één iemand pleitte ervoor om de gewone busverbinding naar daar te herstellen (‘gelak as vruuger’) en de belbus af te schaffen, een ander pleitte ertegen. Iemand anders opperde om een soort van ‘beltaxi’ in te zetten (met een vaste ronde maar een halte-aan-huis). - Meer mindervalide opstapplaatsen, met complimenten aan De Lijn voor de pas aangelegde mindervalide halte tegenover de kerk op de Vrijheid. - Er werd geopperd waarom iedere woonwijk nu per sé voetpaden nodig heeft. Waarom wordt er niet eerst een enquête gehouden bij de bewoners? Als voorbeeld werd de Lindendreef aangehaald (‘Wie weet willen die mensen helemaal geen voetpad’) terwijl men daar juist al jaren om een voetpad vraagt. Er werd ook nog geopperd dat voetpaden langs straten juist voor sneller verkeer zorgen en dus niet de veiligheid verhogen. - De gemeente moet beter en kordater optreden tegen het afschaffen en verdwijnen van oude voetwegen in landbouwgebied. - Wegomleggingen dienen duidelijker te worden aangegeven. In plaats van te melden dat er een ‘wegomlegging’ is, ook vermelden ‘naar waar’ die wegomlegging leidt op alle borden. Voor wie niet van Hoogstraten is blijkt het niet altijd evident om de omleidingen te volgen. - Vanuit UNIZO kwam de bemerking dat de middenstand in het verleden niet altijd werd verwittigd bij werkzaamheden (cfr asfaltering Vrijheid). - Ook de planning in de tijd bij wegenwerken moet beter, ook bij omleidingen door evenementen. Er werd nog eens verwezen naar de hinder in de ‘s Boschstraat, vorig jaar. - Volgens een onderzoek dat UNIZO liet uitvoeren is er op de Vrijheid een tekort aan +/400 parkeerplaatsen, wat zou worden opgelost indien er effectief werd gecontroleerd op de parkeerschijf en er parkeerplaatsen voor langparkeerders werden aangelegd. - Vanuit de verkeersraad is bvb geopperd om het eindstation van de bussen naar Meer te verplaatsen (nu toch laatste halte) en op het vrijgekomen terrein parkeergelegenheid te voorzien.

De themagroep ‘wonen’ had heel wat succes en uit de gesprekken was duidelijk merkbaar dat niet iedereen zo enthousiast is over de evolutie van het woonbeleid in Hoogstraten. - Opmerking dat 1,5 parkeerplaatsen per woongelegenheid te weinig is. Het zou zelfs 2 moeten zijn. - Randweg rond Hoogstraten deels verbeteren door de Houtelweg te verbreden en ontdrempelen. - In Meerdorp is het de laatste jaren heel gevaarlijk fietsen geworden op de weg. - Het fietspad langs de Mark hoeft niet verplaatst te worden, wel uitgebreid; bvb tot aan de Bredaseweg in Minderhout; ook een verbreding en verbetering ervan (en van alle fietspaden) mag zeker (hier mag Nederland als voorbeeld dienen).

Wonen Jos Huybrechts, voorzitter van de verkeersraad, zat de werkgroep Wonen voor en werd geflan-

keerd door Leo Sprangers en Jo Schrijvers, beide personeelsleden van de stad Hoogstraten. Een ruime opkomst van 55 toehoorders in de eerste sessie, waaronder ook tal van politici en ex-politici, die vooral met een eigen visie op het wonen in Hoogstraten en een kritiek op het voorbij woonbeleid in de stad de beperkte tijd vulden. Plannen voor de toekomst Uit het beleidsplan van het nieuwe bestuur blijkt de intentie om een “loket wonen “ in het leven te roepen waarin iedereen terecht kan met alle vragen over wonen, bouwen, aanvraag premies, enz. Daarnaast wil de gemeente voldoende woonuitbreidingen voorzien in de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en actief op zoek gaan naar sociale verkavelingen. Er zullen stappen gezet worden voor een betaalbaar aanbod voor Hoogstraatse gezinnen en streven naar een aangename leefomgeving waar mensen zich

De vier gespreksgroepen werden geleid door mensen uit de verschillende adviesraden, bijgestaan door verschillende personeelsleden van de stad. Jos Huybrechts, voorzitter van de verkeersraad, leidde de themagroep ‘wonen’ en werd geassisteerd door Jo Schrijvers en Leo Sprangers. 13


GEMEENTERAAD thuis voelen. Dit betekent ook oog voor veilig en gezond wonen in al zijn aspecten. Daarnaast wil de gemeente ook aandacht hebben voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarin de Gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen een belangrijk element zullen vormen. Kritische vragen en bedenkingen Vooral het Ruimtelijk Structuurplan met de indeling van Hoogstraten en Minderhout als kleinstedelijk gebied met uitgesproken woonfunctie en de andere deelgemeenten zonder uitbreidingsmogelijkheden in het buitengebied leverde nogal wat stof tot discussie op. De vrees voor dode dorpen op termijn is niet denkbeeldig indien er geen nieuwe bouwgelegenheden kunnen bijkomen. Vanuit het nieuwe bestuur leeft echter wel de intentie daar iets aan te doen, zeker ook in combinatie met aandacht voor de leefbaarheid van die dorpen. Anderzijds wordt het gemeentebestuur ook een gebrek aan visie verweten. Het is niet omdat er een uitbreidingsgebied voorhanden is dat dat ook de eerste jaren moet ingepalmd worden. De druk van over de grens zal blijven aanhouden, maar de gemeente moet dringend een visie ontwikkelen: wat willen wij van Hoogstraten maken en op welke termijn. Heeft het zin om Hoogstraten nog uit te breiden ( prognose naar 20.000 inwoners?) vraagt men zich in de zaal af. Veel woningen en vooral appartementen staan momenteel leeg. Het zou beter zijn deze goedkoper te maken in plaats van de markt nog meer te verruimen. Als antwoord weet Leo Sprangers dat het bestuur zal trachten bestaande woningen aan sociale huurprijzen te zoeken. De aangroei van ouderen in het centrum van Hoogstraten neemt met de dag toe. Hoogstraten centrum krijgt een grijze bevolking. Hetzelfde geldt ook voor Meersel-Dreef. Waar zijn de mogelijkheden voor jonge gezinnen? Het aanbod van appartementen tegenover andere woongelegenheden is overweldigend met als gevolg dat veel jonge gezinnen wegtrekken. Een andere stem bracht evenwel aan dat appartementen op zich geen probleem zijn. Belangrijk is wel dat het bestuur richting moet geven voor een gemengde bewoning. De politiek van de gemeente in deze materie is zeer belangrijk. De panelleden beamen dat het in Meersel-Dreef een probleem blijft hoewel er in het verleden al wel wat gebeurd is door bijvoorbeeld het nieuwe verkavelingreglement waardoor 50 % van de ingesloten kavels aan sociale prijzen moeten verkocht worden. Visie is belangrijk Uit de talrijke vragen en bedenkingen komt sterk tot uiting dat de visie van het gemeentebestuur op een leefbare woonomgeving in al zijn vormen heel belangrijk is. In het verleden heeft het volgens nogal wat deelnemers aan visie ontbroken. Wildgroei van appartementen, bouwovertredingen, inpalming van de Markvallei, enz. Een kritisch toehoorder waarschuwt zelfs voor de evolutie in het sociale verkavelingbeleid. Het bestuur moet krachtiger sturen om privé-initiatieven tot terughoudendheid te dwingen. Projectontwikkelaars proberen de grens te verleggen en die 50% sociale kavels terug te dringen tot 20 %. Vandaar

14

Donderdagavond 30 augustus, net voor het ‘Praatcafé’ van het stadsbestuur, verzamelden de buurtbewoners van de ’s Boschstraat voor het stadhuis. dat de gemeente veel dwingender moet optreden in haar beleid. Tot slot formuleert een toehoorder wat misschien wel bij velen leeft: Een “aangename leefomgeving”, het is een mooie kreet, maar we kunnen er alle kanten mee uit. Waarop de panelleden beklemtonen dat dit de intentie is van het nieuwe bestuur, maar dat de invulling later in actieplannen zijn concrete vorm zal moeten krijgen.

Welzijn De themagroep Welzijn werd voorgezeten door May Meeusen, secretaris van de dorpsraad van Meerle, met ruggesteun van Hilt Rigouts en Ronny Pijpers van de stad Hoogstraten en Trees Mertens, directrice van het rust- en verzorgingstehuis van het OCMW. Het bestuur vat haar beleidsplan 2007-2012 in enkele krachtlijnen samen: de gemeente en het ocmw moeten intens samenwerken in het lokaal sociaal beleid. Hoogstraten heeft een centrumfunctie op het vlak van welzijn en gezondheid. Er is nood aan gespecialiseerde hulpverlening en een gericht aanbod voor doelgroepen en kansengroepen. Ouderen moeten geholpen worden om zo lang mogelijk in eigen omgeving te blijven wonen. De werkloosheidsgraad moet zo laag mogelijk gehouden worden. Uit de gesprekken tussen panel en toehoorders blijkt vooreerst dat er dringende nood is aan een ‘sociaal huis’ met loketten waar men voor alle sociale thema’s terecht kan. Aanvragen voor premies, wegwijs voor gehandicapten, de al bestaande werkwinkel, enz. Al deze diensten kunnen hier hun plaats vinden. Intussen gaat veel energie naar het nieuwe woonen zorgcentrum. De verschillende stadia zijn: afwerken van de nieuwe woningen aan de Loenhoutseweg, verhuis vanuit het ‘moederhuis’ naar deze nieuwe flats (schatting maart-april 2008), afbraak van het moederhuis, en de uiteindelijke

nieuwbouw waarvan men hoopt volgend jaar na het bouwverlof te kunnen starten. Het einde van de werken word verwacht tegen einde 2010 waarna alle bewoners naar de nieuwbouw kunnen worden overgeplaatst. Intussen wordt er onderhandeld om de in opbouw zijnde bejaardenflats en het toekomstige rust- en verzorgingstehuis betaalbaar te houden. Tot nu toe werkt men in Hoogstraten met een chronologische wachtlijst voor het rusthuis. Dit blijkt vaak een belemmering voor dringende opvang. Dit zou best herbekeken worden. Anderzijds is bijna iedereen het er over eens dat thuiszorg erg belangrijk is en dat deze in de toekomst nog verder moet gesteund en uitgebreid worden. De stad wil in die zin de mantelzorgers ondersteunen via vorming en ontmoetingskansen en uitbreiden door kortopvang in het nieuwe woon- en zorgcentrum. Uit de reacties in de zaal blijkt er een grote nood te zijn in Hoogstraten naar opvang bij psychische problemen en in de geestelijke gezondheidszorg. Een gezondheids- en welzijnsraad kan een belangrijke rol vervullen bij het onderzoeken naar hiaten in het beleid. Het streven naar een gezonde leefomgeving moet ook in nauw verband met het milieubeleid gezien worden. Anderzijds viel ook de bedenking dat de stad niet alles zelf moet inrichten. Er moet zoveel mogelijk samengewerkt worden met bestaande organisaties zoals bijvoorbeeld het JAC. Tot slot werd ook duidelijk dat Hoogstraten tot hier toe weinig aanbod had voor werklozen die niet in het normale arbeidscircuit thuis horen en het zelfs moeilijk hebben in een sociale werkplaats. Het is de intentie van het nieuwe bestuur dit aanbod in de toekomst uit te breiden. Daarnaast blijken de werkgevers vragende partij te zijn om arbeiders naar Hoogstraten te trekken. De jobbeurs is één zaak maar er wordt ook gedacht om bijkomende haltes af te spreken met De Lijn tussen Hoogstraten en de Transportzone.


GEMEENTERAAD

Vrije Tijd Eén van de vier thema’s die tijdens het praatcafé in het Hoogstraatse stadhuis aan bod kwam, was ‘Vrije Tijd’, een paraplu waaronder zowel jeugd, cultuur als sport een onderdak hadden gevonden. Tijdens het gesprek, voorbeeldig gemodereerd door Wortelnaar Dirk Vanhaute, zakelijk leider van jeugdtheater Het Paleis in Antwerpen, kwamen erg uiteenlopende onderwerpen aan bod. Het stadsbestuur wil, zo kregen we te horen, toekomst maken van een betere samenwerking tussen de verschillende verenigingen. Concreet werd daarbij een nieuwe rol voor de dienst vrije tijd van de stad naar voor geschoven, die een coördinerende taak zou opnemen bij het gezamenlijk gebruiken van één lokaal door meerdere verenigingen. “Kan dat niet via een website?”, vroeg iemand uit de zaal zich af. Daarnaast wil het stadsbestuur bijzondere aandacht besteden aan jongeren die nietgeorganiseerd zijn. Lees: niet aangesloten bij één of andere vereniging. Bijvoorbeeld door in Hoogstraten een JAC (Jongeren Advies Centrum) op te richten, dat jongeren met problemen zou kunnen bijstaan. Er werd ook gesproken over een “positief fuifklimaat”, waar zowel de fuivende jongeren als buurtbewoners, die van een rustige nachtrust willen genieten, zich goed bij zouden moeten voelen. Toen het over sport ging, werd uiteraard vooral over de mogelijke bouw van een zwembad gesproken. Dat het er best komt, daar leek iedereen het wel over eens. “Moeten we dan eerst niet kijken naar wat er allemaal is binnen een straal van pakweg 25 kilometer rond Hoogstraten?”, luidde het. En ook: “Kunnen we dat niet bij de Mosten bouwen, dan ligt alles bij mekaar?” Dat leek anderen dan weer geen goed idee: “Dat zwembad moet in Hoogstraten-Centrum liggen. Anders moeten de scholen weer een bus huren, dan kunnen ze al net zo goed elders gaan zwemmen.” Iedereen leek het er ook over eens dat er vooral op het vlak van cultuur een grote inhaalbeweging nodig is. Of dat nu via de bouw van een echt cultuurcentrum moet gebeuren (“Hoogstraten heeft als stad wel een centrumrol voor de regio toebedeeld gekregen door de hogere overheid, die een dergelijk centrum extra subsidies zou opleveren.”) of via een gemeenschapscentrum (dat minder zelf programmeert), werd in het midden gelaten. En hoe zou zo’n centrum zich dan tegenover de parochiezalen verhouden? Slechts één van de vragen die aan de Hoogstraatse bestuurders werden doorgespeeld. Tot slot kregen we nog mee dat Hoogstraten in 2010 precies 800 jaar bestaat. Wellicht wordt dat een jaar lang het hoofdthema van het toeristisch seizoen; nu al wordt nagedacht over de invulling.

Een pluim Het eerste praatcafé van de stad begon en eindigde in een erg ontspannen sfeer. Het was duidelijk zichtbaar dat dit initiatief zeer op prijs gesteld werd door de talrijke aanwezigen. Hoewel de inschrijvingen slechts traag op gang kwamen mogen de organisatoren van een succes spreken. De protestactie aan het stadhuis vóór de aanvang van het praatcafé tegen de verkaveling in de ’s Boschstraat leek er voor sommige bestuurders wel iets te veel aan te zijn. Toch blikken ook de twee tenoren uit het college, burgemeester Arnold Van Aperen en eerste schepen Tinne Rombouts, tevreden terug op die avond. “Er is veel werk ingekropen door het college en de diensten van de Stad, er is veel overleg geweest met alle adviesraden en ook de enquêtes hebben heel wat informatie aangebracht. Ik denk dat wij een brede basis gevonden hebben voor ons beleidsplan waarin ook heel wat ambitie zit. Het is nu aan ons om jaar na jaar een actieplan op te maken, er de begroting op af te stellen en er zoveel mogelijk mensen bij te blijven betrekken”, aldus Tinne Rombouts. Zoals in zoveel gevallen bleek ook nu de tijd te kort om alle aspecten ruimschoots aan bod te laten komen. In sommige groepen werden de laatste onderwerpen er in sneltempo doorgedraaid. Dit had vooral te maken met de actieve betrokkenheid van het publiek. De sterke dossierkennis van het stadspersoneel heeft daarenboven heel wat mensen aangenaam verrast. Tot slot verwijzen we hierbij nog graag naar de reacties in en om het stadhuis in ons “straatinterview” verder in dit nummer.

Trendsetter in eigentijdse interieurs

Exclusief voor de regio

Derde generatie sinds 1947 in het centrum van Hoogstraten

Alle soorten behang, trendy of klassiek Verf in 20.000 kleuren van Boss Paints Raamdecoratie, zonnewering en vloerbekleding

Bent u graag op de hoogte van de nieuwste kleurencombinaties? Wenst u kleurrijke tips voor de juiste samenstelling van uw interieur? Bezoek dan zeker een van onze infoavonden of bel ons voor meer informatie.

AANBEVOLEN:

Workshops op aanvraag Ideaal voor groepen van 10 tot 16 personen. Aanleren van verschillende verftechnieken. Hoe maak ik van een oud kastje een trendy meubel?, enz...

H. Bloedlaan 277-299 2320 Hoogstraten Tel: 03/314 52 78 Fax: 03/314 88 02 e-mail: info@mertens-schilderwerken.be 194

15


PRAATCAFÉ

Reacties opgeraapt voor en na praatcafé

Hans Vanderhallen:

“Niet geschoten is altijd mis” En of Hoogstraten ‘wakkere burgers’ telt onder de bevolking! Zo wakker zelfs, dat een deel van hen graag eens op café gaat om er te horen welke beleidsplannen het stadsbestuur voor hen heeft uitgestippeld (zie verslag, red.). De Hoogstraatse Maand trok de wacht op in en rond het ‘praatcafé’ - lees, café De Welgezinde - dat de stad Hoogstraten organiseerde. Wat bleek? De wakkere burger is ook nog eens een mondige burger, die ons graag vertelt wat hij of zij vindt van dit initiatief. De avond zelf spraken we vooraf enkele mensen aan, enkelen na afloop van de avond en twee dagen later trokken we nog eens op pad om te luisteren wat de toevallige passant aan het stadhuis wist toe te voegen.

Enkele reacties vooraf Jan Geysen:

Carel Kooter en Lya Knikman:

“Ik ben lid van OKRA en daarom kom ik naar hier. Ook het hoofdstuk sport interesseert me en in het bijzonder wat het voor onze vereniging kan betekenen. De rest interesseert me niet zoveel. Wij als OKRA hebben ook recht op subsidies. De steun voor vrijwilligers is heel belangrijk, wij hebben onkosten die we voor een deel op de gemeente willen verhalen. En onze accommodatie is belangrijk, zo zouden we graag een petanquebaan willen.“

“Ik kom vooral uit persoonlijke interesse en ook een beetje in verband met de werksfeer, ik werk namelijk op de veiling. Niet dat dit de belangrijkste reden is om hier te zijn. Ik heb vooral interesse als burger van Hoogstraten. De onderwerpen die me vooral interesseren zijn de ruimtelijke ordening en ook de vrije tijd en recreatie en dan sport in het bijzonder.”

Gert Van den Bogaert:

We wonen drie jaar in Hoogstraten, meer bepaald in Minderhout. We doen ons best om in te burgeren in de plaats waar we wonen, zo hebben we ons ook ingezet voor de Minderhoutse dorpsraad en ben ik (Carel, nvdr.) eerder al kandidaat geweest voor de Nederlandse Provinciale Staten. Vanavond komen we vooral puur uit belangstelling, om eens te kijken wat er zoal gebeurt in Hoogstraten.”

Judith Mensen, Ilse Van Hoof, Jim Jonckers, Pieter Siebelink, Greet Aerts, Roel Van Dyck en Mark Brosens:

“We vonden een papiertje in de brievenbus, dat er vanavond een praatcafé was waarop we konden meepraten. Dat willen we zeker doen, vooral over de parkeerproblemen en de komst van een speelpleintje in onze straat, het Slommerhof. Maar ook over de middenbouw die ze bij ons op het middenplein gaan bouwen, zijn we bezorgd. Het kan toch niet zijn dat ze ons strenge stedenbouwkundige voorschriften opleggen en dan zelf vervolgens de plannen voor dat middenplein veranderen.”

16

“Ik ben de voorzitter van het oudercomité van de lagere school van Minderhout. Ik kom vooral om te luisteren wat het beleid van de gemeente is ten opzichte van de deelgemeentes, het gemeentebestuur moet namelijk de hele gemeenschap dienen. Ik ben niet in een bijzonder onderwerp geïnteresseerd, vooral in de plannen in het algemeen.”


PRAATCAFÉ

Twee dagen later

Reacties achteraf Paul Van den Kieboom, Marcel De Bruyn en Greet De Bruyn:

Niels Leijten en Valerie Vangoidsenhoven: “We zijn niet naar het praatcafé geweest, nee. Waarom niet? Gewoon, niet met een reden of zo. Er is ook weinig informatie over geweest. We wonen sinds vijf jaar in Wortel, maar ik (Niels,

“We zijn speciaal gekomen voor het zwembad. We hadden de vraag of er een zwembad komt in Hoogstraten en die vraag is bevestigd. Alleen de plaats waar het komt valt tegen. Als men het zwembad aan de Mosten wil bouwen in plaats van in Hoogstraten centrum is het veel minder goed bereikbaar voor iedereen, zeker voor ouderen of mindervalide mensen. We vinden een zwembad een hot item, ja.”

Pieter en An Bijnen:

Jos Boeren: “Ik ben vanavond gekomen omdat ik de bouwovertredingen die her en der gebeuren wil opvolgen, zoals in de landbouwzones. Er worden steeds meer bedrijven opgekocht en er komen dan villa’s in de plaats. Vervolgens gaan de mensen in die villa’s dan klagen over de overlast door die landbouw. Het is de taak van de overheid om overtredingen aan de kaak te stellen, dat zou niet het werk van de burgers zelf moeten zijn. Ik vind het ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de plannen van het stadsbestuur. Zo kan ik wat ik vanavond gehoord heb ook overbrengen op de mensen die er niet geweest zijn.”

“Dit is een goed initiatief en de mening van de bevolking wordt gehoord. Het is een goed begin voor het beleidsplan. We vinden het heel belangrijk om er bij te zijn vanavond. Want niet geschoten is altijd mis. We komen vooral pleiten voor een zwembad en ook met het protest van de mensen van de ‘s Boschstraat zijn we het eens. De bescherming van het Markdal is heel belangrijk, net als de verkeersvermindering op die plek. Wat betreft het zwembad dat er moet komen, is de visie die het bestuur erop heeft van belang, net zoals de grootte ervan. Zo moet er wat ons betreft een bad komen met olympische afmetingen, zodat het een volwaardige sportaccommodatie wordt en dat kan weer een opwaardering van Hoogstraten betekenen.”

nvdr.) voel er weinig voor als Nederlander om me teveel te gaan roeren in het debat. We wonen op een appartement, maar we zouden graag naar een woonhuis verhuizen, maar de prijzen zijn te hoog in Hoogstraten. Dat is wel iets wat ons bezighoudt. Maar zoiets valt niet op te lossen door er over te spreken.”

Gerrit De Beuckelaer:

“Ik kon helaas niet komen naar het praatcafé afgelopen donderdag, ik was verhinderd. Maar als ik gekund had was ik er zeker geweest. Waarom? Omdat je er nieuwe dingen hoort en er nieuwe mensen leert kennen. Ik zou ook gekomen zijn om de nieuwe verkaveling in de ‘s Boschstraat aan de kaak te stellen, ik woon namelijk vlakbij, in de Leemstraat en ik vind dat zo’n verkaveling daar echt niet kan. En ik heb toch ook enkele vragen rond het burgemeesterschap en de problemen die daar rond geweest zijn het voorbije jaar. Ik zou liever nieuwe en frisse, jonge gezichten zien in de Hoogstraatse politiek.” (ms, lvr)

17


ACTUEEL

Massaal protest tegen verkaveling ‘s Boschstraat HOOGSTRATEN - Vorige Maand kon u hier al lezen over de door velen zo gevreesde verkaveling die men ten oosten van de ’s Boschstraat wil doorvoeren. Liefst 48 bezwaarschriften werden ingediend, waarvan minstens 4 vanuit organisaties die op hun beurt een serieuze groep mensen vertegenwoordigen. Meer dan 450 mensen kwamen de petitie al ondertekenen. Op 30 augustus werd gezamenlijk actie gevoerd voor het stadhuis. Bij het ter perse gaan van dit blad had het College nog geen beslissing bekend gemaakt. Op onze redactie werden enkele van de bezwaarschriften binnengebracht. Erfgoed Hoogstraten en haar Werkgroep Oude Voetwegen spreken vooral over ‘de historische en onherstelbare vergissing om dit eeuwenoud landschap te verkavelen’. “Hoogstraten trekt veel wandelaars en fietsers aan. Maar als je zoals hier het aanbod vernietigt, dan gaan de mensen niet blijven komen en daar gaat onze economie ongetwijfeld schade van ondervinden. Laat ons aan de toekomst denken.” De erfgoedvereniging wijst er verder op dat er elders nog veel binnengebied ligt dat eerder aangesneden kan worden, vooraleer men in de ’s Boschstraat moet vergunnen. Groen!-HOOP klaagt aan dat de aanvraag niet in overeenstemming is met het vorig jaar vastgestelde Prup. “In de verordenende stedenbouwkundige voorschriften voor Projectzone Den Dijk werd gesteld dat een minimale dichtheid van 25 woningen per ha moest worden gerealiseerd. In de huidige projectzone bedraagt de dichtheid 13,5 woningen per ha. Men zal dus moeten terugvallen op de toekomstige verkaveling in het binnengebied, om aan de opgelegde voorstellen te kunnen voldoen.” Natuurpunt benadrukt vooral de waarde van de Markvallei. Verder vinden zij het onverantwoord om te bouwen in een riviervallei en dat terwijl men overal te lande de rivieren plaats wil geven. Ook vzw De Laermolen zit met de handen in het haar: “Wij krijgen nu al klachten van overlast wanneer wij opstuwen. Wat gaat er gebeuren als men nu nog één van de natte beemden gaat volbouwen?” De buurt vreest onder meer de verkeersdrukte. “Nu gaat het om 18 percelen, maar als later ook het binnengebied bebouwd wordt, spreken we van 50 wooneenheden, met wellicht minstens evenveel auto’s. En dat terwijl de Gustaaf Segersstraat en de ’s Boschstraat al zoveel verkeersoverlast hebben”. In verschillende bezwaarschriften komt men ook terug op het feit dat de aangevraagde verkaveling voor een stuk buiten de eigenlijke bouwzone valt. Naar verluidt zou een strook van 38 op bijna 100 meter landbouwgrond ingenomen worden voor de tuinen van de huizen, die zelf nog net binnen de bouwzone vallen. “Dit kan toch niet,” reageert een actievoerder ontzet, “Stel dat men rond alle bouwzones een strook landbouwgrond zou inpalmen, dan is het broze evenwicht in onze ruimtelijke ordening toch helemaal zoek?” Een buurtbewoner vreest dat het Schepencollege haar paraplu zal opentrekken, door te verwijzen naar het Provinciale Prup, dat vorig jaar bouw-

18

zone maakte van vroegere landbouwgronden. “Met verschillende verenigingen en particulieren dienden we toen ook al bezwaar in. Wij

hebben dus gedaan wat we konden. De partijen van de meerderheid deden dat (nog) niet. Want wat ze straks ook mogen beweren, zij keurden het Prup toen gewoon mee goed. Daardoor kleeft er nu cement aan hun handen. Niettemin willen we hen nog alle kansen geven om het nu beter te doen. We rekenen op hun wijsheid en hun goede smaak en vragen hen om hier geen verkaveling toe te laten. We hebben absoluut niets tegen de verkavelaar als persoon. We hebben ook niets tegen ons stadsbestuur. Het enige waar we tegen zijn is de verkaveling zelf.” Wordt ongetwijfeld vervolgd … (dve)

Hoe bedrukt de sfeer in de ’s Boschstraat ook mag zijn, toch koos men bewust voor een positieve actie met muziek, i.p.v. een scheldpartij.


VRIJE TIJD

Lekker wandelen bij paters en begijnen De Antwerpse Kempen zijn lekker. Hoe lekker ontdek je dit najaar via een nieuw evenement. Tien – letterlijk en figuurlijk – heerlijke wandelingen loodsen je langs stemmige plekjes in stadjes of mooie stukjes Kempens groen. Onderweg trakteren horecazaken je op streeklekkers: van een fris aardbeienaperitief tot een schuimend bier. Het zijn dus wandelingen om van te smullen. Nergens in Vlaanderen vind je zo’n concentratie van religieuze oorden als in de Antwerpse Kempen: de abdijen van Postel, Westmalle, Tongerlo en Brecht, het klooster van Meersel-Dreef, de priorij van Corsendonk, de begijnhoven van Hoogstraten, Turnhout, Herentals en Lier. De erfenis van de paters en begijnen bestaat niet alleen uit fraaie gebouwen en landschappen. Velen vergasten ons ook op lekkernijen: abdijbrood, trappistenkaas, abdijbieren en de dubbel en tripel van de trappisten. Onze streek is ook een gedroomd wandeldecor met deze zalige streekproducten en gastvrijheid. Daarom deze tien wandelingen van ‘Lekker wandelen bij paters en begijnen’. Alle details én vier bons (in te ruilen voor je traktatie) vind je in de brochure die verkrijgbaar is bij alle toeristische infokantoren in de provincie Antwerpen. Deze actie loopt nog tot en met zondag 23 december. ‘Lekker wandelen bij paters en begijnen’ vormt het eerste initiatief in het kader van ‘Vlaanderen Lekker Land’, een reeks projecten en evenementen in de vijf Vlaamse provincies waarbij genieten, het goede leven en een warm onthaal centraal staan. Meer info hierover vind je via www.vlaanderenlekkerland.be Bezoek ook de vernieuwde website www.antwerpsekempen. be voor nog meer wandeltips.

(V.l.n.r.) Ed Van den Ouweland, ondervoorzitter Ho.Re.Ca Federatie Antwerpen en voorzitter BV Noorderkempen, Inga Verhaert, gedeputeerde voor toerisme en voorzitter Toerisme Provincie Antwerpen en Dirk Yzewijn, directeur Toerisme Provincie Antwerpen, kwamen vrijdag 14 september het nieuwe evenement en de brochure met de tien wandelingen voorstellen in het begijnhof van Hoogstraten. 19


JOBBEURS Een jongensdroom wordt waar…

Tim Coertjens: de jongste trucker van Hoogstraten Een jobbeurs is een mooi initiatief maar voor sommigen ook een beetje overbodig. Neem nu Tim Coertjens, 19 jaar. Toen hij eind juni zijn diploma mocht gaan afhalen bij SIHA, het Stedelijk Instituut voor Handel en Ambachten in Antwerpen, vond hij in zijn diploma-mapje al drie jobaanbiedingen vanwege vervoerbedrijven. En ’s anderendaags reed Tim met zijn Scania V8, annex koeloplegger, richting Portugal. King of the Road! Laten we eerlijk zijn, in de lagere school was Tim niet de sterkste leerling van de klas. Maar hij had wel een grote passie, vrachtwagens. Bij de jongerenwerking Kopspel kon hij zijn enthousiasme voor trucks nauwelijks onderdrukken, getuigen nu nog zijn vrienden. En als jonge ‘koeter’ bracht hij vele dagen door aan Joost Truckstop, aan de grens in Meer. Daar kon hij het echte leven ‘on the road’ spotten. Al snel tekende zich een voorliefde af voor Scania, altijd nog dé truck onder de trucks. Toch probeerden vader Danny en moeder Carin nog even Tim tot een minder ‘zwervend’ beroep te bewegen. Tim ging aan BUSO Kristus Koning te St.-Job voor lasser leren. “Schrijf er maar bij dat ik een voorbeeld-leerling was!”, grapt hij. Maar ondertussen bleef wel de interesse voor trucks bestaan. Met bevriende Hoogstraatse truckers mocht hij als jonge gast verre reizen maken, liefst naar de Scandinavische landen, tenslotte het thuisland van zijn geliefde Scania’s.

Acht Scania’s op een rij Op zijn zestiende besloten de ouders dan toch maar toe te geven en Tim mocht gaan studeren aan het SIHA in Antwerpen. Voor zijn verjaardag hadden ze daarenboven een feestje georganiseerd in Wortel waaraan acht bevriende truckers hun

Acht heuse Scania’s op een rij, voor zijn 16de verjaardag. 20

medewerking verleenden. Zonder medeweten van Tim hadden ze hen opgetrommeld tot zelfs ver in Nederland. Tim was echt ontroerd en een mooiere verjaardag kon hij zich niet wensen. In Antwerpen worstelde Tim, met slechts één doel voor ogen, zich door vakken als moraal & godsdienst, lichamelijke opvoeding of aardrijkskunde. “Aardrijkskunde was heel leuk, want dat was een goede leerkracht”, verduidelijkt Tim. Maar ook meer terzake doende vakken als Engels, Frans en Duits stonden op het programma. En natuurlijk theoretische en praktische autotechniek. Dat de opleiding breed is, moge blijken uit het feit dat met het tweede (leer)jaar het diploma vrachtwagenchauffeur vervolledigd wordt met dat van heftruckchauffeur en deskundige in het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR). Het derde leerjaar is een specialisatiejaar voor bijzondere transporten. Dankzij initiatie in boekhouding, arbeidsreglementering en kostprijsberekening leent het zich wel om zelfstandig ondernemer te worden. Maar omwille van het gigantische werkaanbod starten de meeste leerlingen dit derde jaar niet.

De jongste trucker Wie met elke vrachtwagen wil rijden moet een rijbewijs C hebben. Dat kan ten vroegste op je 21ste. Behalve wanneer je een volledig leerprogramma volgt. Dat maakt dat je theoretisch op je 18de ongeveer al volwaardige vrachtwagenchauffeur kan zijn. En die kans heeft Tim gegrepen. Praktijkgerichtheid is geen loos woord want de dag na zijn diplomering had Tim werk. Met een Scania, een V8 nog wel, reed hij volledig zelfstandig naar het verre Portugal, alleen bijgestaan door een gps en het legendarische ‘bakske’, de Citizen Band ofte CB. Op de tafel thuis lag een snel geschreven kattebelletje: “Tot volgende week en veel plezier. Ik bel wel. Groetjes. Je zoon.” En nu staat er regelmatig een trekker voor de deur. “Eigenlijk zou er in elke gemeente een beveiligde afgesloten parking moeten zijn voor trucks”, verzucht Tim, “zoals in Nederland. Want veilig parkeren is wel een probleem.” Over de iets verdere toekomst als trucker heeft Tim nog niet echt nagedacht.”Och, binnen tien jaar zien we weer wel. Ik rijd nu en ik rijd graag”. (lvr)


JOBBEURS

Werk zoekt mensen! In een niet zo ver verleden was ‘werkloosheid’ een vloek die de mensheid hard raakte en onze welvaart bedreigde. Enkele jaren terug was nog bijna 14 % van de Vlaamse beroepsbevolking op zoek naar werk. Vandaag is dat cijfer gehalveerd en wordt er niet alleen over werkloosheid gesproken, maar veel meer over vacatures die niet ingevuld geraken. Ook in Hoogstraten zijn vele bedrijven bijna wanhopig op zoek naar personeel, kampen ze met langdurig openstaande vacatures die hen danig hinderen in hun economische activiteit. De cijfers

Matching

De werkloosheid is in Hoogstraten bij de laagste van het land. Einde augustus 2007 bedroeg de werkloosheidsgraad er 5,37 % van de beroepsbevolking (6,41 % op einde augustus 2006). In Vlaanderen zakte de werkloosheidsgraad ook van 8,60 % tot 7,16 %, in het arrondissement Turnhout van 8.78 % naar 7,17%. In de buurgemeente Merkplas is ze 7,17 % en in Rijkevorsel zelfs maar 4,99 %. In reële getallen betekent dat, dat er in Hoogstraten einde augustus 462 ingeschreven werkzoekenden waren, 234 mannen en 228 vrouwen. (202.388 in Vlaanderen, 14.383 in het arrondissement Turnhout, 291 in Merksplas, 255 in Rijkevorsel). Nochtans staat daar een ruim werkaanbod tegenover. In 2007 telde de VDAB in Vlaanderen tot einde augustus 193.813 vacatures (+ 25 % t.o.v. van dezelfde periode in 2006), waarvan er op 31-8 nog 43.636 openstonden. In het arrondissement Turnhout telde men 8.024 vacatures, 1.928 stonden open op 31-8. In het zorggebied Hoogstraten (Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel) telde de VDAB dit jaar 510 vacatures, waarvan op 31 augustus 168 niet ingevuld waren.

Om nu de economische hoogconjunctuur in stand te houden, is het absoluut noodzakelijk dat de werkgevers aan personeel geraken. Tegelijk is die hoogconjunctuur het moment om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen, ook mensen die anders snel uit de boot vallen, de zogenaamde kansengroepen (50-plussers, allochtonen, laaggeschoolden, arbeidsgehandicapten). De VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) is de organisatie die als hoofddoel heeft dat mogelijk te maken.

Knelpuntberoepen Hoe kan dat, vroegen wij ons af, dat er in Hoogstraten 462 mensen zonder werk zitten en er toch 168 jobs openstaan, zonder de vragen naar interim-krachten te rekenen. We staken ons licht op bij de VDAB. Daar zijn meerdere oorzaken voor. Vooreerst zijn alle ingeschreven werkzoekenden niet allemaal echt werkzoekend, of toch niet vanzelfsprekend. Er zijn heel wat mensen met fysische, medische en/of sociale beperkingen (o.m. de gevangenen, die inschreven zijn om zo in aanmerking te komen voor opleidingen, die hun terugkeer in de maatschappij moet vergemakkelijken). En er zijn ook wat men noemt ‘beroepswerklozen’, die alles welbeschouwd eigenlijk niet meer willen werken. Volgens de VDAB betekent het cijfer van de Hoogstraatse werkloosheid eigenlijk ‘volledige tewerkstelling’. Langs de kant van de vacatures moet men vaststellen dat het hier vooral gaat om werkkrachten waaraan in zowat heel Vlaanderen (en zelfs Europa) een groot gebrek is, de zogenaamde knelpuntberoepen. In onze streek vooral personeel in de bouwsector, technische beroepen, chauffeurs, ja ook poetspersoneel.

Om de vacatures zo snel mogelijk in te vullen, zijn er verschillende instrumenten. Eerst is er de ‘automatische matching’, d.w.z. dat de computer de vacatures vergelijkt met het profiel van de werkzoekenden. Die krijgen dan onmiddellijk bericht als er een jobaanbieding is die met hun profiel overeenkomt. Verder zijn er de jobkranten die ruim verdeeld worden, de persoonlijke contacten en bemiddeling om werkzoekenden te begeleiden naar de aangeboden jobs.

Werkwinkel Een nieuwe speler op dit terrein is de werkwinkel (Lokaal dienstencentrum). Daarin werken een aantal organisaties (OCMW, PWA, VDAB,….) samen die zoveel mogelijk mensen aan een passende job willen helpen. Zij focussen daarbij in het bijzonder op de eerder genoemde kansengroepen. Via trajectbegeleiding en opleiding proberen ze deze groep werkzoekenden (die 2/3 van de werklozen uitmaken) klaar te maken voor de arbeidsmarkt.

Op zoek naar ‘ander’ werk? Een ander probleem is dat lokale werkgevers, die hopen vacatures hebben openstaan, niet of onvoldoende bekend raken bij de werkzoekenden. Een jobaanbieding in de krant of het reclameblad, op de WIS-computer, is dikwijls onvoldoende om de werkzoekende te overtuigen erop af te gaan. Er volgt met andere woorden geen persoonlijk contact, dat misschien kleine onduidelijkheden in de neergeschreven aanbieding kan verduidelijken of oplossen. Bovendien speelt het aloude ‘onbekend is onbemind’. Om de lokale werkgevers in contact te brengen met werkzoekenden, organiseren spelers uit de lokale economie in samenwerking met het stadsbestuur ook dit jaar in Hoogstraten een jobbeurs.

Deze jobbeurs zal doorgaan in zaal PAX op zaterdag 29 september. Dit jaar willen de organisatoren niet alleen de werkgevers met vacatures aanspreken uit Hoogstraten maar ook diegene uit Merksplas, Rijkevorsel en Baarle-Hertog. Het motto wordt “Noorderkempen Dichtbij!” om te benadrukken dat ook in Hoogstraten en omstreken veel werk te vinden is. In de campagne zullen alle werkzoekenden (werkend en niet-werkend) worden aangesproken. Alle vacatures worden gebundeld in een jobkrant die verdeeld wordt aan de bezoekers. Om het succes nog te vergroten zal deze Jobbeurs georganiseerd worden in het kader van de Vlaamse banenmarkt 2007. Deze banenmarkt van VDAB zal doorgaan in heel Vlaanderen op zaterdag 29 september. In de provincie Antwerpen zullen beurzen georganiseerd worden op 7 locaties: Antwerpen stad, Schilde, Boom, Mechelen, Turnhout, Herentals en Hoogstraten. Er is een heuse Vlaamse en regionale campagne gevoerd om werkzoekenden warm te maken om een kijkje te komen nemen op één of meerdere locaties. Voor deze jobbeurs hebben zich ondertussen meer dan 20 jobaanbieders aangemeld. Naast de medewerkende organisaties Werkwinkel en VDAB zullen gekende bedrijven uit de regio uit zowat alle sectoren zich presenteren om werkzoekenden te overtuigen bij hen de openstaande jobs in te vullen: Van Roey, BCM (Bolckmans), Martens Glasindustrie, Hyplast, Van der Smissen, Almasy, KBC, Special Fruit… om er maar enkele te noemen. Uiteraard zijn ook de talrijke interim-kantoren – mede-inspirators en motor achter dit initiatief – vertegenwoordigd. Ook zij hebben hopen werk in aanbieding en niet alleen tijdelijk werk. Je hoeft trouwens niet werkloos te zijn om naar de jobbeurs te komen. Ook wie van werk wil veranderen is er welkom. Wie weet vind je wel een betere job, of dichter bij huis. (jaf) Zie ook pag. 63: Open Bedrijvendag.

21


VRIJE TIJD

Natuurgebied het Merkske

Vier wandelingen én een verhalenboek Het Agentschap voor Natuur en Bos en het Nederlandse Staatsbosbeheer stelden op zaterdag 1 september vier wandelingen voor, vier zogenaamde ‘laarzenpaden’ door het stroomgebied van het Merkske. Als kers op de taart verscheen er ook een boekje met verhalen, die de wandelingen door het unieke gebied nog boeiender maken. Wanneer je het infobord met de wandelroute bij de Castelhoeve bekijkt ben je even het noorden kwijt. De infopanelen zijn van Nederlandse makelij en daar ligt het noorden blijkbaar onderaan. Waar dàt goed voor is weten we niet, maar je moet er wel aan wennen.

Laarzenpaden De vier bewegwijzerde wandelingen variëren van 3 tot 11 km. De route Zondereigen is 6,5 km lang en vertrekt bij het infobord van Staatsbosbeheer langs de zandweg, een zijstraat ter hoogte van de Hoogstraatsebaan nummer 63. De route Castelré

John van Ierland toont zijn boek met volksverhalen, sagen, legenden, mythen, fabels en andere leugens. Je kan de verhalen thuis of tijdens de wandeling (voor)lezen. sluiten bij elkaar aan en kunnen als één grote wandeling gelopen worden.

Verhalenboek

Afgevaardigden van Staatsbosbeheer (NL) en het Agentschap Natuur en Bos (B) onthullen het infobord bij de Castelhoeve. Op de in Nederland vervaardigde infoborden staat, met het noorden onderaan, de wereld op zijn kop. Het is voor ons Vlamingen moeilijk om je te oriënteren. De vier wandelingen in het grensoverschrijdende natuurgebied Het Merkske doorkruisen, volgens de organisatoren, “een haast vergeten grensgebied”. Daardoor kon de natuur er, aan beide zijden van de grens, jaren lang haar gang gaan. Lang geleden werd de streek bewoond door jagers-verzamelaars. Uit die tijd worden er regelmatig archeologische vondsten gedaan. Vanaf de middeleeuwen veranderde het gebied in een agrarisch cultuurlandschap, waarin landbouw altijd kleinschalig gebleven is. Daar waar op andere plaatsen in België en Nederland de beken rechtgetrokken werden, is het Merkske, dat de grens vormt tussen België en Nederland, altijd blijven kronkelen. Daardoor is het beekdal van het Merkske nu een vrijwel uniek natuurgebied waar we de meest uiteenlopende plant- en diersoorten kan vinden.

22

is 3 km lang en vertrekt aan de Castelhoeve. De route Bootjesven vertrekt aan de Klapekster in Wortel-kolonie en is 4,5 km lang. De langste wandeling, de route Castelreesche Heide, is 11 km lang en vertrekt bij het infobord bij café In Holland. De drie laatstgenoemde wandelingen

Om de wandelingen nog aantrekkelijker te maken, schreef John van Ierland een verhalenboek onder de titel “De Hertog van Salm-Salm, het vergeten stukje grensgebied”. De ondertitel maakt meteen duidelijk wat de bedoeling is: “Volksverhalen, sagen, legenden, mythen, fabels en andere leugens uit het beekdallandschap van ’t Merkske”. Het boek bevat 25 korte bijdragen over de natuur om u heen en twintig meer of minder bizarre verhalen die zich afspelen bij een stopplaats langs de route. Verhalen over de hertog van Salm-Salm, een merkwaardige edelman die verbanden sloot met de duivel en geld gaf aan de kerk. Over graaf de Lalaing, de rechterhand van Willem van Oranje, over dolende dwaallichten, Blauwe Gerrit en andere halve waarheden. Alhoewel… waar rook is, is vuur. De folder “Het Merkske, een bijzonder beekdal in Baarle-Nassau” is verkrijgbaar bij de dienst voor toerisme. Het boek “De hertog van SalmSalm, het vergeten stukje grensgebied” van John van Ierland is uitgegeven door de gelijknamige uitgeverij en kost 12,50 euro, (ISBN 978 90 78071 06 8). (fh)


ONDERWIJS

Een gezonde start

6579 jongens en meisjes naar school in de gemeente Hoogstraten Middelbaar onderwijs VITO VTI Spijker Klein Seminarie Spijker ASO

1487 1159 1084 691

1531 1175 1093 682

+ 44 + 16 + 9 - 9

Totaal

4421

4481

+ 60

Lager onderwijs Hoogstraten Spijker Gem. basisschool Klein Seminarie Meer Meerle Meersel-Dreef Minderhout Wortel

Totaal MEERSEL-DREEF – Basisschool ‘t Dreefke begon het nieuwe schooljaar 20072008 met een spelnamiddag voor klein en groot die volledig in het teken stond van gezonde voeding. De kinderen van de 2de en 3de graad hadden voor de hele school fruitprikkers gemaakt. Samen met een lekker gezond drankje deed dit erg deugd, na het spelen van de spelletjes. Rond het grote thema ‘gezondheid’ zullen in het verdere schooljaar nog meer acties ondernomen worden. (Myriam Jacobs, tv)

sept. 2006 sept. 2007

Kleuteronderwijs

sept. 2006 sept. 2007 254 176 164 246 176 71 242 106

255 187 165 240 158 72 248 106

+ 1 + 11 + 1 - 6 - 18 + 1 + 6 =

1435

1431

- 4

sept. 2006 sept. 2007

Hoogstraten Spijker Gem. basisschool Klein Seminarie Meer Meerle Meersel-Dreef Minderhout Wortel

115 109 19 95 89 28 148 48

112 100 26 101 99 32 146 51

- 3 - 9 +7 +6 + 10 + 4 -2 +3

Totaal

651

667

+ 16

Internaten

sept. 2006 sept. 2007

Spijker Klein Seminarie

92 148

81 153

- 11 +5

Totaal

240

234

-6

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

23


BRIEF

Onze man in Japan Louis Fransen (°1928) woonde tot het midden van de 20ste eeuw in Hoogstraten. Nu woont en werkt hij al zo’n halve eeuw in Japan. Zijn monumentale keramieken en glasramen zie je daar in metrostations en op luchthavens. Maar ook in elke middelbare school van Hoogstraten vind je werk van Louis (Rui). Zo nu en dan stuurt hij ons een briefje met een verhaal uit het dagelijkse leven in Japan.

De Fun-Cargo “ De hemel is tenslotte een alledaagse en helemaal geen ingewikkelde zaak. Maar het leven! Het leven daarentegen is zeker geen zoetekoek eten! ” (Dostoiefski)

Wij hebben twee jaar geleden een nieuwe auto gekocht. Beminde lezer, ik weet dat je nu zit te aarzelen om nog verder te lezen. En dit omwille van twee redenen.

Op de eerste plaats ga je me toeroepen: “Dat iedereen tegenwoordig om den haverklap een nieuwe auto koopt. Dat is helemaal geen aardigheid. Waar dat ge nu mee afkomt!” En de tweede reden is dat je me gaat verwijten ouwe koeien uit de sloot te sleuren. “Twee jaar geleden! Man! Wij leven in het daverende NU. Gisteren is al lang geleden en de toekomst is bezig, die zijn we aan het maken, op het ritme van heavy metal!” Beste lezer, dit geef ik tegen mijn natuur in, deemoedig toe. Maar dit is geen verhaal, het is een beschrijving van een van de menselijke ervaringen die ik nu en dan meemaak, sinds mijn jaren van verstand eindigden. Ik leefde toenmaals immers in de gesloten sfeer van de verdufte geur van heiligheid. Wist bijgevolg zelfs de prijs van het brood niet. Ik was er me bovendien niet van bewust dat ik de helft van de mensheid niet kende. Ik dacht bijvoorbeeld dat vrouwen een soort tweedehandsmannen waren. Op een keer is echter de aroma van die helft van de mensheid via mijn neus, diep in mijn ziel gaan doorsijpelen. Ik was er niet goed van, dat moet ik zeggen, in het begin. Van toen af verloor ik ook mijn evenwicht en mijn princiepen en begon een merkwaardige reeks van ervaringen op te doen, waarvan de laatste het onderwerp is van wat volgt. Dit verhaal is tenslotte geen verhaal, het is een parabel. Tot twee jaar geleden verkeerden Michiyo en ik in een oase van ongestoord geluk. En we reden, als het ons behaagde, het IZU-schiereiland rond in een Starlette van Toyota. Een wagentje dat ons paste. Gemoedelijk, niet te groot en je had het in je handen.

24

“Manual” heet dat in het Europees, “Manoewaaroe” in onze taal. Je weet wel: de ontkoppeling induwen met je voet en je rijstok in de gewenste versnelling trekken. Wij hadden een gezamenlijke afkeer voor “automatic” (Otomatikkoe) want dan liet je je kostbaar leven aan teveel toeval over. Gaat onze Michiyo met haar moeder even naar Hokkaido vliegen, helemaal in het noorden en in een huurauto de plek zoeken waar moeder na de oorlog een tijd woonde. Ze was samen met haar familie, in allerijl gevlucht voor de aanstormende Russen, uit Sacchaline, waar ze geboren was. Kwam ze na drie dagen terug. Vraag ik: “Hoe was de reis?” Zegt ze: “De plek vonden we, maar van het huis en de vroegere omgeving is niks meer te bespeuren. Maar dat huurautootje! Otomatikkoe! Roewi, otomatikkoe is heerlijk. Je hebt ruimte, je glijdt over de wegen, bijna zoals zonder handen rijden!” Zeg ik gewoon: “Ha!” Ik ben een gewone Kempische jongen, geboren in een streek die eeuwenlang stiefmoederlijk behandeld is geweest, volgens Jos Martens. En vergat het. Toen kwam de aardbeving in de bergstreek tussen Niigata en Nagano. Omdat de grote steden gespaard waren, bleef het aantal doden beperkt. Maar de schade was aanzienlijk. De waterdammen op de verschillende hoogten waren opengebroken en naast de vernieling door de aardbeving sleurde een zondvloed doorheen de valleien de rest van de fragiele huizen mee. We zagen troosteloze beelden van duizenden mensen die hun schamele toevlucht zochten in openbare gebouwen, turnzalen, communitycenters. “Heb je gemerkt, Roewi”, zei ze “hoe sommige mensen buiten in hun auto blijven? Die auto is een beetje groter dan de onze. Het hele achtervlak kan je plat leggen en je kan er slapen en in de dag eten, zoals in een camping. En ze moeten zich niets van de anderen aantrekken. En als ze iets nodig hebben rijden ze er naartoe.” Merkte ik. Ik ben een Kempische jongen. Maar ene die al jaren tussen de mysteries van dit land-van-deglimlach ronddwaalt. Waar overal geisha’s rondlopen en waar iedereen sushis eet en waar in het brons-groen cederhout, langs de oude weg naar Kyoto, in Hakone, de nachtegalen van de keizer verleidelijke melodieën zingen.

Merkte het en zei: “Ho!” Even later werd het harde ernst. ’t Was in het voorjaar. Wanneer we onze “drive” deden en ze achter het stuur kroop, merkte ik dat ze zuchtte wanneer ze de versnellingen wisselde. “Is er iets, Michiyo?“ “Ho nee, alleen mijn been doet een beetje zeer, wanneer ik de ontkoppeling induw.” Ze glimlachte moedig. Deze toestand verergerde. Ik meende dat ik ze soms ietwat zag manken. Tot ze op zekeren dag zei: “Roewi, je moet het stuur overnemen. Ik kan niet meer, die krampen...” Zat ik achter het stuur met in mijn hart een mierenhoop van schuld en boete en paniek. Dat been van haar, misschien valt het niet meer te redden? Misschien moet ze het hospitaal in? Misschien volgt er een operatie? Misschien geraakt ze haar been kwijt en zo jong nog... ‘s Avonds toen we in het bed lagen naar den plafond te kijken, vroeg ik aarzelend of we misschien een nieuwe auto konden kopen, een “otomatikkoe”, bijvoorbeeld. “Dat zou wel goed zijn”, kreunde ze en sliep in. De volgende morgen vond ik de koffietafel bedekt met brochures, pamfletten, uitlegpapieren en wondere foto’s van een auto. “Een FUN-CARGO”, zei ze. “Otomatikkoe en zie eens al die ruimte van voor en achteraan kan je alles vlak maken, 1,80 meter, juist uw maat, om er te slapen, Roewi! Als we hier ooit een aardbeving hebben! En de kleur zal “Sjanpan Gold” (champagne gold) zijn!” Een week daarna hebben we een nieuwe auto gekocht. Een FUN-CARGO. Sjanpan gold. Twee jaar geleden. (Lewiej) Nota: Een “Fun-Cargo” wordt in Europa “Yaris-Verso” genoemd.


GLUREN BIJ DE BUREN

De Marckt, een multifunctioneel centrum in Merksplas Op zaterdag 8 en zondag 9 september werd het gemeenschapscentrum ‘De Marckt’ officieel in gebruik genomen door de inwoners en de verenigingen van Merksplas. Met een groot aantal functies wil het gebouw op de eerste plaats een ontmoetingsruimte zijn. Vandaar de inplanting die het dorpsplein versterkt en de grote glaspartijen die er op uitgeven. Van op het terras loop je in de polyvalente zaal en vanuit de bib kijk je op de markt en omgekeerd. Aanvankelijk was de bouw van het gemeenschapscentrum voorzien langs de Albertstraat, op de gronden gelegen achter het parochiecentrum. Maar een ideeënwedstrijd zorgde voor vernieuwende inzichten en een andere locatie, die aansluit bij het bestaande gemeentehuis.

In Merksplas koos men voor het bureau Planner uit Antwerpen. Die architecten gaven het bestuur het advies om het centrum niet in een zijstraat, maar langs het marktplein te bouwen. Zij stelden een reorganisatie van de diensten voor, in een gebouw dat door zijn vormgeving de vorm van het dorpsplein zou versterken.

Vlaamse bouwmeester Het gebouw kwam tot stand in samenwerking met de Vlaamse bouwmeester, nu Marcel Smets,

Een nieuwe visie In het concept, zoals het uiteindelijk vorm kreeg,

Door de grote glaspartijen creëerde de architecten een open huis en is er geen sprake van “Cultuur” achter gesloten deuren. achteraan een tapinstallatie. Los van die zaal is er een eetcafé, waarvan de uitbating door het bestuur in concessie is gegeven. Als de weersomstandigheden het toelaten kunnen alle deuren en ramen van de zaal en van het eetcafé open, en wordt het marktplein een verlengde van het gebouw. De bibliotheek, die vroeger in ‘ter Marcke’ was, is nu verhuisd naar de eerste verdieping van het gemeenschapscentrum. Door het gebruik van glas heb je een mooi zicht op het plein en worden de terrasjesmensen uitgenodigd om de bib te bezoeken.

Het gebouw sluit aan bij het gemeentehuis en geeft meer vorm en een nieuwe functie aan het dorpsplein. toen nog Bob Van Reeth. In 2002 kregen alle architecten de kans om, aan de hand van een aantal wensen van het bestuur, hun ideeën voor een ontmoetingsruimte voor de inwoners van Merksplas op papier te zetten. Uit de 534 inzendingen werden er eerst tien en daarna vijf weerhouden. Die vijf architecten, drie Vlaamse, een Nederlands en een Engels bureau, kregen elk 2.500 euro om hun voorstel verder uit te werken. Het stadsbestuur van Hoogstraten heeft nog nooit met de bouwmeester samengewerkt, ook al is zo’n formule in de ons omringende gemeenten schering en inslag en biedt ze niets dan voordelen. Je krijgt als opdrachtgever ideeën van een groter aantal architecten én, op het moment dat je de geselecteerde architect de opdracht geeft, ken je de persoon of het bureau, ken je zijn opvattingen en ben je op de hoogte van het kostenplaatje.

werden de diensten van het OCMW van het gemeentehuis overgebracht naar de vroegere rijkswachtkazerne, aan de overzijde van het plein. De ingang van het gemeenschapscentrum is nu meteen de ingang van het gemeentehuis, dat vroeger moeilijk toegankelijk was. Direct bij de ingang kreeg het V.V.V. een plaats. Heb je geen toeristische informatie nodig dan kan je van daaruit naar de gemeentelijke diensten, naar de lokale politie of naar het gemeenschapscentrum. In de kelder van het nieuwe gebouw zijn de kleedkamers voorzien voor groepen of individuele artiesten die optreden in de polyvalente zaal. Daarnaast zijn er een behoorlijk aantal kleine bergruimten voor verschillende verenigingen en twee extra geïsoleerde repetitieruimten voor jongeren ondergebracht. Op het gelijkvloers is er de polyvalente zaal, met

Op de tweede verdiep zijn er zes les- of vergaderlokalen, waaronder één lokaal dat ingericht is als computerleslokaal. En dan is er nog een groot dakterras dat men voor allerlei doeleinden kan gebruiken. Het is trouwens de bedoeling om gans het marktplein een nieuw uitzicht en een nieuwe functie te geven. Zo zou “ter Marcke” afgebroken worden en plaats maken voor een groenzone. De architecten zijn er zeker in geslaagd om een gebouw neer te poten dat door zijn open karakter een lage gebruiksdrempel heeft en een grote meerwaarde geeft aan de omgeving, het centrum van het dorp. Met een groot aantal functies op een relatief kleine ruimte is er allicht te weinig berging voorzien, maar dat zal men vlug ontdekken. Het gebouw heeft vier miljoen euro gekost. Dat is veel geld, maar het valt nog mee als je weet dat een school voor een beperkt aantal kleuters ook al om en bij de 3 miljoen euro kan kosten.

25


ACTUEEL

Dag van de parochiezalen Begin dit jaar, in het aprilnummer van De Maand, hebben we ruim aandacht besteed aan de problemen van de parochiezalen van de verschillende deeldorpen. Op zondag 30 september willen al die parochiezalen zich op een positieve manier in de kijker plaatsen. Volgens de organisatoren verdienen de parochiezalen meer aandacht en meer steun dan ze nu krijgen. De parochiezalen zijn onmisbaar voor het verenigingsleven. Ze worden gebruikt voor vergaderingen, voor repetities, voor feesten en nog zoveel andere activiteiten. Maar, de meeste parochiezalen zijn gebouwd in de jaren ’60 of vroeger en zijn op dit moment aan het verkommeren of dreigen te verdwijnen, denken we maar aan de situatie in Meer. Komt daarbij dat aantal kerkgangers sterk afneemt en de invloed van de parochiepriester, als die er nog is, en het parochieapparaat steeds kleiner wordt.

pannenkoeken eten. Je kunt er kegelen en blikwerpen. Bovendien is er een snoeprad en een quiz en op er zijn optredens van de fanfare St.-Katharina (13.00 en 15.00 uur) en van de vendeliers (14.00 en 16.00 uur). In de parochiezaal van Minderhout kan je iets drinken en bakt men spek en eieren. Er is kinderanimatie en je kunt er je conditie meten. Ook hier is er een optreden van de fanfare en zijn er, net zoals in Hoogstraten, infostands van een aantal verenigingen die gebruik maken van de zaal.

In de zaal van Wortel kan je iets drinken, is er soep, zijn er belegde broodjes of kan je een ijsje eten. De Brassband zorgt er voor het muzikale gedeelte en de kinderen kunnen zich laten grimeren of met een pony rijden. Ook hier zijn er, naast een DOE-stand van Ziekenzorg, nog andere infostandjes van verenigingen. In de parochiezaal van Meerle kan je naast drinken ook pannenkoeken eten. De volksdansgroep treedt er op, er is een proefstand van de KAV, een “waag je kansspel” van de KWB en ook hier zijn infostands van verschillende verenigingen. In de zaal en de omgeving van het klooster in Meer tenslotte staat er een springkasteel, is er kinderanimatie, zijn er volksspelen en kan je paapgooien. Ook hier kan je iets drinken, terwijl de fanfare speelt. Dag van de parochiezaal op zondag 30 september tussen 10.00 en 18.00 uur. Iedereen is van harte welkom. (fh)

Gemeenschapscentra Door de jaren heen evolueerde de parochiezaal van een ‘zaal voor parochiale werken’ naar een centrum voor alle dorpsbewoners, van welke gezindheid ook. Daarbij kan men zich de vraag stellen in hoeverre ‘de parochie’ de verantwoordelijkheid voor de zalen kan blijven dragen. In de gegeven omstandigheden kijkt men steeds meer naar de gebruikers, de verenigingen, of naar het stadsbestuur om de taak van de parochies over te nemen. Maar veel verenigingen stellen zich steeds meer op als ‘gebruiker’. Ze voelen zich niet langer verantwoordelijk voor de zaal en zijn uitrusting. Men verwacht een zaal die voldoet aan de noden van deze tijd en wil daarvoor (zo weinig mogelijk) betalen. En, omdat de uitrusting van de zalen soms te wensen overlaat, hebben veel particulieren al langer afgehaakt. Zij organiseren hun feest in een privaat uitgebate zaal die wel voldoet aan hun verwachtingen.

Een nieuwe dynamiek? Voor een aantal parochiezalen is het 5 voor 12. Op andere plaatsen is er (nog) een zaalcomité, of wil men zo’n werkgroep opstarten. En dan zijn of waren er de verkiezingsbeloften. Meer dan één partij beloofde zwart op wit steun aan de parochiezalen. Op 30 september zullen de politici zeker herinnerd worden aan die belofte. Tijdens de dag van de parochiezalen zijn het vooral de verenigingen die de zaal gebruiken die allerlei zaken organiseren in en rond “hun parochiezaal”. Er zijn uitgeschreven fietstochten die alle of enkele parochiezalen met elkaar verbinden. Op die manier kunnen de bezoekers per fiets kennis maken met elke zaal en zijn gebruikers. De organisatoren kunnen in elk deeldorp rekenen op de medewerking van veel verenigingen, zodat er op alle plaatsen veel te beleven is voor groot en klein.

Voor elk wat wils In de Pax in Hoogstraten kan je iets drinken en

26

De toekomst van de parochiezaal van Meer, in de omgeving van het klooster, is wel zeer onzeker. Ook op andere plaatsen is er werk aan de winkel.

Moederhuis

Uitvoeringsplan

Het vroegere moederhuis, het witte gebouw naast het rusthuis, zal binnenkort afgebroken worden om plaats te maken voor een nieuw gebouw. Annie Michielsen, ergotherapeute, werkt aan een project om hierover zoveel mogelijk te bewaren voor het nageslacht. Kunt u haar helpen, neem dan contact op met Annie op het nummer 03/340.21.50. of animatie2@publilink.be

Er wordt een openbaar onderzoek ingesteld voor het ontwerp uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke afvalstoffen”. Als onderdeel van dit onderzoek, kan u het uitvoeringsplan nog tot en met 5 oktober bij de milieudienst in het administratief centrum inkijken.


ZO WAS HET

102 jaar terug. ‘t Is druk geworden in de Vrijheid.

ZO IS HET

27


dorpsleven Contactpunten – DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, horstendries@hotmail.com Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

De WG Oude voetwegen heeft u nodig! GROOT-HOOGSTRATEN - Op zaterdag 27 oktober neemt de Hoogstraatse WG Oude Voetwegen deel aan de nationale Dag van de Trage Wegen. Om 10 uur ’s morgens stellen zij dan enerzijds hun voorlopige voetwegeninventaris voor. Anderzijds houden zij dan hun ‘Gemeentelijk Voetwegenplatform’ boven de doopvont. Via dit platform willen zij alle Hoogstraatse verenigingen oproepen om mee aan tafel te gaan zit-

ten met de bedoeling de kladinventaris verder op punt te stellen. De besturen van de verenigingen zullen nog een uitnodiging ontvangen, maar ook de Hoogstraatse burgers zijn zonder uitzondering welkom. Dus als u van voetwegen houdt, zorg dat u erbij bent: op zaterdag 27 oktober, om 10 uur in zaal De Welgezinde van het stadhuis. U bent welkom vanaf 9.30 uur.

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, toon.verleye@telenet.be Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, franssnijders@scarlet. be Wortel: Redactie Hoogstraten, Loenhoutseweg 34 info@demaand.be FOTO’s: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03 322 96 00. SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03 322 96 00, franssnijders@scarlet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

www.demaand.be 28

Het Reminiscentieproject was één van de manieren waarmee de WG Oude Voetwegen haar project een draagvlak heeft gegeven. Het Overlegplatform met de Hoogstraatse verenigingen (op 27 oktober aanstaande) is de volgende stap. Houdt u van voetwegen, kom dan zeker naar het stadhuis!


GROOT-HOOGSTRATEN

De prehistorie op Open Monumentendag

Flint&Stones is terug Groot Hoogstraten - De archeologische tentoonstelling Flint&Stones, die in 2001 meer dan 10.000 bezoekers waaronder 150 groepen leerlingen naar het Stedelijk museum bracht, is terug. De tentoonstelling bestaat uit een diorama, een levensecht tafereel dat een beeld geeft van het leven in de omgeving van de Meirberg zo’n 13.000 jaar geleden en een aantal tekstpanelen die het geheel verduidelijken.

Archeologie en het leven in de prehistorie kan jong en oud boeien. Groot Hoogstraten - Het is niet vanzelfsprekend dat men aandacht vraagt voor archeologie, wanneer het thema van Open Monumentendag ‘WONEN’ is. Maar blijkbaar is er belangstelling voor archeologie. Op de Meirberg zelf volgden 120 bezoekers één van de rondleidingen, terwijl meer dan 400 bezoekers passief of actief deelnamen aan demonstraties op de bleekweide voor het Stedelijk museum op het begijnhof. Jong en oud kon er met primitieve bogen schieten, speerwerpen met of zonder speerdrijver of vuur maken met vuurstenen en het poeder van zwammen.

De tentoonstelling werd ontworpen door de medewerkers van het Stedelijk museum in samenwerking met archeoloog Marc De Bie van de VUB en beeldhouwer Dirk Claesen. Tussen 2002 en 2005 werd de tentoonstelling overgenomen door een tiental musea in België en Nederland. Nu maakt de tentoonstelling in een aangepaste versie deel uit van de permanente tentoonstelling in het Stedelijk museum. Met de aandacht voor de oudste bewoners van onze regio, evolueert het Stedelijk museum steeds meer naar een stadsmuseum, zoals voorzien in het beleidsplan. Dit is ook goed nieuws voor de scholen uit de regio, omdat het museum educatieve programma’s aanbied die aansluiten bij het leerprogramma van het middelbaar onderwijs.

De nieuwe Honda Versamow®-techniek De eerste 4 in 1 grasmaaier kan: 1. Vangen 2. Uitwerpen

OPEN-DEUR

3. Mulchen 4. Bladversnipperen

DE BONTE BEESTENBOEL zondag 30 september 2007 11.00 uur tot 18.00 uur Doorlopend:

- Rondleiding op de boerderij - Kinderanimatie - Boerderijactiviteiten - Hapje & drankje

IN LANDLOPERSBOERDERIJ TE WORTEL De Bonte Beestenboel Kolonie 35 – 2323 wortel www.debontebeestenboel.be

TUINMACHINES STOFFELS Minderhoutdorp 4 • 2322 Hoogstraten • Tel. 03 314 41 15 • Fax. 03 314 14 20 www.stoffels-paulussen.be • info-@stoffels-paulussen.be

29


HOOGSTRATEN

En Hoogstraten schakelde …

HOOGSTRATEN - Na enkele jaren geresideerd te hebben aan de Pax en tennisclub De Vrijheid, was het Hoogstraatse ‘Schakelzenuwcentrum’ dit jaar gelegen tegenover het rusthuis, aan café De Gelmel. Enkele honderden mensen schreven zich daar in voor fietstocht ‘De Schakel’, doorheen de Kempen. Nog veel meer mensen passeerden er voor een controlestempel. Van ’s morgens tot ’s avonds was het er vollen bak. Will en May Gelmel zorgden voor een lekkere streekhap en lieten McC+ en ook een accordeongezelschap optreden. Voeg daar nog het lekkere weer bij en je begrijpt dat het weer een topdag was. (foto: fs)

Beiaardsucces met Vélo en paaskaars … HOOGSTRATEN - De laatste 2 beiaardmaandagen waren om meer dan één reden bijzonder. Op 27 augustus zat Toni Raats uit Roosendaal achter het stokkenklavier, waar hij imponeerde met een gevarieerd concert. Een uur tevoren waren al heel wat geïnteresseerden mee naar boven geklommen, om er te luisteren naar een boeiende rondleiding langs toren en beiaard, verzorgd door stadsbeiaardier Luc Dockx. Bij de uitreiking van de luisterwedstrijd, na afloop van het concert, telden we ruim 80 aanwezigen, waaronder meer dan 30 Lionsclubleden. Lionsclub Hoogstraten is één van de trouwe sponsors en dit jaar besloten ze eens in groep een concert bij te wonen. Nu vertegenwoordigen de deelnemers aan de luisterwedstrijd altijd maar een deel van het aantal luisteraars. Het aantal mensen dat in de eigen tuin of van op een horecaterras zit

te genieten, is immers moeilijk te tellen. Na het beiaardconcert zakten heel wat mensen af naar Café De Vélo, waar Luc en Renild enkele muzikanten hadden uitgenodigd, die er een schitterende, meer eigentijdse ‘achterafactiviteit’ aan haakten. Werkelijk knap! De laatste maandag liet het donkere, gure weer helaas geen achterafactiviteit toe, maar het eigenlijke beiaardconcert vond wel plaats, al leek ook dat even anders te lopen … Kort voor het concert ontdekte Luc Dockx dat de ganse toren zonder stroom zat. Reden: in de kerk was men bezig de elektriciteit om te zetten van 220 naar 380 volt. Nu heeft een beiaard op zich geen stroom nodig, maar de beiaardier moet natuurlijk wel licht hebben! Gelukkig weten de Beiaardvrienden van aanpakken … “Onze secretaris is snel naar Delhaize gereden waar hij de laatste

Luc Dockx verzorgde een boeiende rondleiding langs toren en beiaard. 30

2 zaklampen kocht,” aldus Luc Dockx, “Terwijl hij daarmee op het stokkenklavier en het pedaal scheen, zorgde mijn vader Jan voor licht op mijn partituur, door middel van een met de hand aangedreven lampje. Koster Roger Michiels gaf de grote paaskaars en enkele noveenkaarsen mee en zo kon ik toch spelen. Beneden had niemand iets door.” Secretaris Dries Horsten zocht tijdens het slotwoord naar het waarom: “We zijn oprecht blij dat ons stadsbestuur de beiaard wil restaureren. We vroegen ons al wel eens af hoe ze dat allemaal zouden financieren. Vandaag ontdekten we dat ze alvast begonnen zijn met het besparen op de elektriciteitsrekening. Wat ons betreft zijn alle middelen goed, maar hopelijk krijgen we de volgende keer wel een seintje, zodat we het ten minste kunnen aankondigen als een ‘Candle Light Concert’.”

Een aangename ‘achteraf’ in De Vélo.


HOOGSTRATEN

Vialta en Terpander scoren hoog

HOOGSTRATEN - Vorige maand kondigden we het dubbelconcert van de kamerkoren Terpander (Baarle) en Vialta (Hoogstraten) al aan als de kers op de taart van het Groenten- & Bloemenweekend. We hadden niet overdreven. Nederlandse volksliederen, traditionals, modern werk, … het was allemaal vertegenwoordigd en werd gezongen door mooie stemmen. Hoogstraten mag trots zijn op kamerkoor Vialta, op het gastkoor Terpander, en niet in het minst op de dirigenten Anke Seeuws (Terpander) en Sara Van Opstal (Vialta).

Davidsfonds opent nieuw seizoen

HOOGSTRATEN - Naar jaarlijkse gewoonte koppelde ons Davidsfonds haar jaarlijkse opendeur- en startdag aan het Groenten- en Bloemenweekend. Er werden vast wel nieuwe sympathisanten gewonnen. Uit al wie z’n bestelling op de opendeurdag in het stadhuis binnen bracht, werden achteraf 2 prijswinnaars gekozen. Volgende Maand gaan we dieper in op het jaarprogramma van het Davidsfonds. Voor oktober noemen we alvast de lezing door Luc en Arlette Claus-Verweirde, die als lekenaalmoezenier bij het Nederlandse leger door Afghanistan trokken (woensdag 10 oktober om 20 uur in het Auditorium van het Klein Semniarie). Over ‘Vlaanderen quizzzttt!’ op zaterdag 20 oktober kon men het nodige al lezen in ons vorig nummer. ‘Davidsfondsers met kinders’ noteren best al Propop, op zaterdag 3 november.

’t Was Terrastheater!

HOOGSTRATEN - Music Maestro! Maar ook toneel. Straattoneel, en hoe. De 15de editie van de Terrastheatertournee mocht er weer wezen. Geen volle zalen, maar wel bomvolle terrassen! De tournee startte in De Mosten en spurtte vervolgens naar Merksplas, SintJozef, Rijkevorsel en De Gelmel, om tenslotte te eindigen in de privé-tuin van De Lepe Hoek in de Karel Boomstraat. Achtereenvolgens genoten we daar van ‘Achter ’t Gordaen’, ‘Yold’, ‘De Lepe Hoek’ en de ‘Plooicaravans’. Op de foto’s een schijnbaar dooie Zjosfinks (De Lepe Hoek) en ook Yold, die traditionele volksmuziek brachten met een Scandinavisch accent (bezetting: Bente Riemis (Turnhout), Jef Rombouts en Sjarel en Hanne Hofkens). À la prochaine. (foto’s jom en lvr) 31


HOOGSTRATEN Ondanks vandalenstreken opnieuw een voltreffer

Groenten en Bloemen 2007 HOOGSTRATEN - Met editie 2007 was ‘Groenten & Bloemen’ al aan haar 9de uitgave toe. Is het een cliché als we stellen dat het nog maar eens drukker leek te zijn dan vorig jaar? Vrijdag en maandag was er volk. Zaterdag en vooral zondag was het koppenlopen. De Hoogstraatse Maand ging enkele dagen vooraf al eens langs in de Veiling, het ‘Groenten & Bloemen Zenuwcentrum’ zeg maar. ’s Maandags wordt daar alles klaargezet. Dinsdag wordt er met man en macht ingevlogen. In 2 grote koelcellen, ter beschikking gesteld door de Veiling, zagen we de vele vrijwilligers de laatste hand leggen aan de verschillende stukken. Alles bij elkaar waren ze dit jaar bijna met 150! Daarbij moet je nog 2 klassen tuinbouw van het Vito tellen en ook de Groendienst en de Technische Dienst van de Stad Hoogstraten. Waardoor het helperstotaal in de buurt van 200 komt! Een andere koelcel lag nog goed vol met groenten, fruit en bloemen en met bergen snoeisel, dat verzameld werd door de Groendienst van Louis Geerts en door de vrijwilligers. In een 4de koelcel was een heus restaurant ingericht, waar de vrijwilligers hun koffiepauze, hun broodjeslunch en hun avondmaal konden gebruiken.

Groene vingers en oog voor detail zijn handig meegenomen.

Oprichter Etienne Van Nijen en organisator VVV benadrukten de gastvrijheid en de medewerking van de Veiling, de steun van het stadsbestuur en de stedelijke diensten, de medewerking van Unizo en van enkele zelfstandigen die de inwandeling feestelijk omkaderen. Maar vooral zijn ze dankbaar aan de vele vrijwilligers, want zij zijn het die dit ‘uithangbord van de stad’ in werkelijkheid dragen. (Foto’s: Jef Floren, Mon Rigouts, Marcel Onincx en dh)

Met de hulp van kundige vrijwilligers kan je zelfs van 2 autowrakken nog iets moois maken.

De struisvogels op het Begijnhof genoten veel bijval. BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 info@bfdg.be www.bfdg.be

32

184

Vrijdagavond werd ‘Groenten & Bloemen’ ingewandeld door de medewerkers en de genodigden. Enkele horecazaken zorgden voor een hapje en een tapje.


HOOGSTRATEN

Foei, foei, foei en we hadden weer gedronken? Ieder jaar worden er ’s nachts wel enkele creaties beschadigd. Maar zo erg als dit jaar was het nog nooit. Alsof er een spoor van vernieling door de straten was getrokken … Van verschillende stukken werden groenten en bloemen afgetrokken. Een vijftal grote creaties werden zelfs geheel vernield in de nacht van zaterdag op zondag. Wie doet zoiets? Wie heeft er zo weinig opvoeding gekregen dat hij zoiets moet aanrichten? Wie is er zo’n dikke nul dat hij zich op zo’n manier moet bewijzen? Nachtelijk plezier maken mag. Lawaai maken is niet eens zo’n ramp. Maar dit doe je dus niet! Dit is niet minder dan criminaliteit! De vele vrijwilligers stonden er ’s zondags met betraande ogen bij: “Vijf lange dagen hebben we het beste van onszelf gegeven om van Hoogstraten weer het mooiste stadje van de Kempen te maken. Is dit de dank die we daarvoor krijgen?” Bij deze doen we een uitdrukkelijke oproep naar de omwonenden en andere getuigen, om eender welke bruikbare tip (al dan niet anoniem) door te geven aan de stedelijke groendienst (via info@ hoogstraten.be of 03/340.19.11).

De vele vrijwilligers waren zwaar ontgoocheld door de vele baldadigheden aan hun groenten- en bloemencreaties.

Christo in Hoogstraten? HOOGSTRATEN - Al enkele weken staat er een merkwaardig ‘pakje’ in de aloude Vrijheid … Zijn ‘inpakkunstenaar’ Christo en zijn eega Jeanne Claude tussen de Hoogstraatse lindebomen neergestreken? Is dit het volgende straatproject van ons IKO? Zit de Lepe Hoek er weer voor iets tussen? Of is het gewoon de bezorgde eigenaar van deze ‘kever camionette’, die zijn oogappel zo wil beschermen tegen kauwenkak en lindeplak?

Klantendag in Wereldwinkel HOOGSTRATEN – Op zaterdag 6 oktober is het OPEN DEUR in de Wereldwinkel. Met een hapje en een drankje en een gezellige omkadering nodigen de medewerkers elkeen uit om kennis te maken met de vele producten die in de winkel te koop zijn. Deze keer wordt Palestina het thema van de dag. Ondersteuning van de Palestijnse economie en handel is van groot belang voor de ontwikkeling van dit land. Eerlijke handel garandeert de boeren aldaar een vaste afzetmarkt voor hun producten. Oxfam-wereldwinkels verkoopt vier Palestijnse producten: olijfolie, couscous, dadels en kruidenmengsels. Zoals de vorige jaren zullen ook nu enkele BH’s (bekende Hoogstratenaren) die dag een tijdje mee in de winkel staan uit sympathie voor de werking. Op 6 oktober is de Wereldwinkel in de Gelmelstraat te Hoogstraten “the place to be” vanaf 10 uur tot 17 uur.

33


HOOGSTRATEN

Startdagen KSJ

Boereneind kermis! HOOGSTRATEN - Het weekend van 27 en 28 oktober is het weer feest in Hoogstraten Zuid. Dan houdt het gebuurte Boereneind opnieuw kermis. Van vrijdagavond tot zondagavond kan uw kroost genieten op de foor. Voor zondag staan er opnieuw volksspelen geprogrammeerd, in de verschillende horecazaken van de buurt. Op vrijdag- én zaterdagavond voorzien Will en May Gelmel vast weer een dijk van een optreden. Voor de precieze gegevens moet u maar eens op hun website gaan kijken.

De Graanschuur

HOOGSTRATEN - Een grasperk vol jong geweld achter de Pax, tijdens de KSJ-startdag op zaterdag 15 september. Na een ludiek toneeltje waarin de activiteiten en de leiding van deze jeugdbeweging werden voorgesteld, trokken de verschillende deelgroepen er meteen op uit voor de eerste speelnamiddag van het seizoen.

Laermolen viert 15.000ste bezoeker HOOGSTRATEN - Op 26 augustus stelde de Laermolen haar deur weer open naar aanleiding van de Kempendag. Een paar honderd mensen gaven de ogen de kost in de molen zelf. De meeste onder hen bleven achteraf nagenieten bij een glaasje of een pak smakelijke smoutebollen. Enkele Hoogstraatse Maanden geleden (in het juninummer) werd het thema ‘toerisme, cultuur en horeca’ in de kijker gezet. De molenaars waren toen verbaasd dat er voor 2006 maar vier groepsbezoeken achter hun monument stonden genoteerd. Dat moesten er meer zijn en dus ging men aan het tellen … En men kwam inderdaad uit op een totaal van 28, waarvan er vier via de Toeristische Dienst werden aangevraagd en 24 bij de molenaars zelf, wat ook de meest gebrui-

kelijke weg is. Nu snolden de molenaars nog wat verder in hun agenda’s en dan bleek dat men de kaap van 14.000 bezoekers al een flink eind gepasseerd was. Men moest er op de Kempendag nog maar enkele tientallen hebben en men zou aan 15.000 zitten. Vanaf ’s morgens stond Jos De Loose dan ook in de deur met een telapparaatje en rond 14.30 uur was het zover. De 15.000ste bezoeker kwam binnen en het was … Det Brosens-De Vry uit Hoogstraten! Det mocht huiswaarts keren met een grote mand vol molenproducten: een olielamp, postkaarten, pralines, koolzaadolie, … Proficiat, Det en proficiat ook aan de mannen van de molen. Op naar de 20.000 zouden we zeggen!

HOOGSTRATEN - De Graanschuur wil een ontmoetingsplaats zijn, een huis waar geloof en ongeloof, twijfel en hoop, ter sprake kunnen komen. In hedendaagse formules, woorden en muziek. Waar zinzoekers terecht kunnen en waar de Bijbel bevraagd wordt. De Hoogstraatse Maand zal trachten u op de hoogte te houden van hun initiatieven. Van vrijdag 19 oktober (19.30) tot zondag 21 oktober (17.30) staat er een cursus op het programma door Lut Vermeiren, psychotherapeute in de interactionele vormgeving en door Mieke Van der Auwera, viniyogalerares. De titel luidt ‘Terug in je kracht komen’. Voor wie last heeft van negatieve stemmingen door ingrijpende veranderingen, onverwerkt verdriet. Voor wie bezweken is onder een te grote last. Doorbreek de negatieve spiraal door anders te denken, door te luisteren naar en bewust om te gaan met je eigen lichaam. Geef weer richting aan je leven door hernieuwd zelfvertrouwen. Inschrijven kan tot één week voor de aanvangsdatum. Bijdrage: 150 euro, volpension inbegrepen. Vanaf donderdag 25 oktober, is er elke donderdag van 16.30 tot 17.30 yogales, door Mieke Van der Auwera. Via beweging en ademhaling brengt men lichaam en geest in balans. Leeftijd of ervaring zijn niet belangrijk, ieder start naar eigen mogelijkheden. Bijdrage: 5 euro per les. Inschrijven doe je voor minstens 10 lessen. Dinsdag 6 november (20 uur) volgt dan een voordracht door Frans Goetghebeur van het Tibetaans Instituut, met als thema ‘Ontmoetingen van het boeddhisme en het christendom. Naar een hedendaagse spiritualiteit’. Bijdrage: 5 euro. Locatie (en inschrijvingen): Spijker – De Graanschuur, Gelmelstraat 60 in Hoogstraten. Telefoon: 03/314.50.11 en fax: 03/309.42.03. Email: info.degraanschuur@gmail.com. Bankrekening: 733-0184610-49.

Het Rode Kruis

Det De Vry was de 15000ste bezoeker van de Laermolen. (foto: Marcel Onincx) 34

HOOGSTRATEN - Het Rode Kruis van België richt bij de plaatselijke afdeling Hoogstraten een bloedinzameling in op woensdag 28 november. Deze inzameling vindt plaats in het lokaal van het Rode Kruis gelegen aan de Brouwerijstraat 1 a, van 17.30 uur tot 20.30 uur.


HOOGSTRATEN

Schrijven voor Amnesty HOOGSTRATEN – Al vele jaren is er in Hoogstraten een schrijfgroep van Amnesty International actief. Elke maand komen die mensen bij elkaar om brieven te schrijven aan regeringen en andere machthebbers die mensen onterecht gevangen zetten en houden. Deze gevangenen zijn omwille van hun geloof of politieke overtuiging achter de tralies beland en worden zo monddood gemaakt. Soms kan hun gevangenschap jaren duren zonder dat ze ooit berecht worden. Amnesty International wil deze mensen helpen om hen in hun rechten te herstellen. Eén van de middelen daartoe is het massaal schrijven van brieven naar diegenen die deze mensen gevangen houden. Wie wil meehelpen aan deze actie en elke maand een paar uurtjes vrije tijd daaraan wil geven, is zeer welkom in café De Gelmel, elke derde donderdag van de maand. U springt gewoon binnen op 20 september, 18 oktober, 15 november of 20 december en iedereen is blij u te zien. Mary Laureyssens, tel. 03 290 36 73.

Cecilia & Groupetto! HOOGSTRATEN - Na een welverdiende zomerslaap staat de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij Sint-Cecilia (°1839) weer klaar voor een nieuw seizoen. Vanaf oktober verzorgen zij als vanouds de tap tijdens de jazzoptredens van de Marckriver. In november verhuren zij hun sympathieke zaaltje weer aan toneelgezelschap Tinello. Maar op zaterdagavond 20 oktober (vanaf 20 uur) staan ze dus zelf op het podium, samen met Groupetto uit Zwijndrecht. Al jaren wisselt Hoogstratens oudste muziekmaatschappij muzikanten uit met de poldergemeente en eindelijk is het ervan gekomen om hun muzikale trots, het vermaarde gezelschap Groupetto, eens naar hier te halen. Eerder speelden ze onder meer in De Singel en De Bourla, maar op 20 oktober kunt u ze horen in onze regionale Roma, onze would-be Warande, onze boerenbourla … Zaal Sint-Cecilia, tot op heden het enige culturele centrum in onze stad! Dit mag je echt niet missen!

Begijnenwandeling HOOGSTRATEN – De KWB organiseert op zondag 14 oktober een Begijnenwandeling in het kader van het FALOS-wandelcriterium. Vertrek en aankomst is aan de parochiezaal Pax (achter de Sint-Catharinakerk) in de Dr. Versmissenstraat. Men kan de wandeling starten tussen 8

Ska en BD, in oktober in de … Cahier! HOOGSTRATEN - Op 12 oktober moet u om 19.30 in de Cahier zijn, waar de lokale ska-jongens van Smooth Lee aan zullen treden. Ze zijn de beloftestatus inmiddels ontgroeid en mogen zich stilaan een gevestigde waarde in Ska-town noemen. Ze speelden al in heel het land én ver daarbuiten, maar verkiezen toch ons aller Cahier om hun nieuwste product voor te stellen: het nieuwe album ‘Take Me’. Naast een flinke dosis ska-geweld en een vat, smijten de vrolijke jongens er ook nog eens 2 andere bands tegenaan: ‘Gipsy on the Rocks (Rock)’ (www.myspace.com/gipsyontherocks) en Skaïra (Ska, zie www.skaira.be). Op 20 oktober is er om 20 uur opnieuw een Soirée_BD, waar u voor de luttele prijs van 2 euro het ‘Message party XL’ aangeboden krijgt. Meer info via de website (http://cahier.be).

11.11.11 Motorrit

uur en 15 uur en kiezen voor een afstand van 7, 14 of 21 km. De inschrijving kost 1 euro; kinderen onder de 12 jaar mogen gratis deelnemen. Meer informatie kan men bekomen bij: Marcel Lambregts, tel. 03 314 68 34 of Jozef Smouts, tel. 03 314 31 37.

Erfgoedreis naar de Westhoek HOOGSTRATEN - Op 7 oktober kunnen alle belangstellenden deelnemen aan een uitstap naar het hinterland van de kust, een organisatie van de vzw Erfgoed Hoogstraten. In de voormiddag bezoekt men Veurne, een voor velen ongekende stad, een pareltje met een Spaans verleden. De monumenten op en rond de Grote Markt in Vlaamse renaissancestijl, het classicistische Landhuis en de gotische belforttoren zullen uw cultuurhart verwarmen. Ook de interieurs met prachtige schoorsteenmantels in blauwe hardsteen, muurbekleding in Mechels leder en hun meubilering uit de 17de en 18de eeuw, getuigen van een groots verleden. Je ontmoet er Filips de Schone, Albrecht & Isabella, Jozef II en zijn broer Leopold. Maar ook Albert I en de plaatselijke held, die de IJzervlakte blank zette en de opmars van het Duitse leger stopte, kruisen er uw pad. Na een broodmaaltijd gaat de tocht verder richting Koksijde. Daar wordt u binnengeleid in de wondere wereld van de middeleeuwen, met een bezoek aan de abdij ‘Onze-Lieve-Vrouw-terDuinen,’ 1138.

Ter duinen Dat het titanenwerk van de inpolderingen de verdienste is van abdijen, wist u allicht. En dat veel

vroegchristelijke documenten nu nog in ons bezit zijn dank zij het engelengeduld waarmee de monniken ze kopieerden is u allicht ook bekend. Maar dat het de abdijen waren die er in slaagden om de verziekte middeleeuwse maatschappij een nieuw elan te geven is u misschien minder bekend. En als u precies wil weten wat Metten, Lauden, Priemen en Completen zijn of hoe de monniken het probleem van de seksuele onthouding aanpakten, dan mag u zeker niet ontbreken op de afspraak. Ter Duinen 1138 is het enige museum dat het monastieke verhaal via een interactieve, sterk uitgebouwde tentoonstelling terug tot leven brengt.

Praktisch Vertrek aan de Pax om 8 uur. Bij de aankomst in Veurne om 10 uur is er koffie met gebak. Bezoek aan de stad en zijn monumenten onder leiding van twee gidsen. Na het middagmaal om 12.30 uur, vertrek naar Koksijde voor een bezoek aan de abdij Ter Duinen. Einde van het programma en terugkeer naar Hoogstraten omstreeks 18 uur. Om in monnikenjargon te eindigen: laat deze kelk niet aan u voorbijgaan en schrijf nu meteen in voor deze onvergetelijke daguitstap. U betaalt 42 euro, alles inbegrepen. Info en inschrijvingen via 0474 52 17 48. (Piet Van Deun).

HOOGSTRATEN - Op 21 oktober (derde zondag van de maand) organiseert Cahier de Brouillon zijn jaarlijkse motorrit; een bewegwijzerde tocht van ongeveer 100 km in de Noorderkempen ten voordele van 11.11.11. Start en aankomst aan café Cahier de Brouillon, Vrijheid 84, Hoogstraten. Inschrijven kan van 9.30 uur tot 15 uur. Deelname kost 7 € (duo 3,5 €) met inbegrepen koffie en een warme hap. Meer info op tel 03 314 20 58 of 0486 64 39 32 en www.cahier.be

35


HOOGSTRATEN

Schenking mineralen en edelstenen Hoogstraten - Mevrouw Maria Willemsen, weduwe van Jos Botermans, Vrijheid 67 te Hoogstraten, heeft een belangrijke collectie mineralen en edelstenen geschonken aan het stadsbestuur van Hoogstraten. De schenking Jos Botermans bestaat uit 448 mineralen en edelstenen, netjes geïnventariseerd, een behoorlijk grote documentatie en materialen om edelstenen te bestuderen. Het beheer van de collectie wordt overgedragen aan het Stedelijk museum. Daar zal de verzameling deel uitmaken van de collectie die langs tijdelijke tentoonstellingen ontsloten wordt. Het Stedelijk museum zal de collectie ook in bruikleen ter beschikking stellen aan andere belangstellenden. Nu al bestaat er belangstelling van een aantal scholen en van Natuurpunt, die de collectie in bruikleen wil overnemen, om in ‘de Klapekster’ in Wortel-kolonie, een tentoonstelling te organiseren. Met deze schenking aan de stad blijft de waardevolle collectie mineralen, die de in 2002 overleden Jos Botermans verzamelde, als één geheel én in handen van de overheid bewaard.

Elders in dit nummer ronkt het fotoverslag van ‘Hoogstraten in Groenten en Bloemen’, al voor het 9de jaar op rij het veelbesproken uithangbord voor ons stadje. Toch zijn er naast de vele potagie-adepten ook mensen die zich wel eens vragen durven stellen bij dit evenement … Ziedaar weerom die gruwel. Ondanks al het gejubel opnieuw dit jaar zit paar op paar en blad op blad de witte kool van ’t stad.

De collectie mineralen die Jos Botermans verzamelde wordt eigendom van de stad.

Kan het of kan het niet? HOOGSTRATEN - Are you lonesome tonight? Je mag dan ‘deken’ heten, toch zal het wel eens koud en eenzaam zijn, als je daar dag in dag uit en in weer en wind moet ‘staan staan’ op de Vrijheid. Dat dachten wellicht ook enkele snoodaards, die onze ereburger een knuffel op de arm staken. De Hoogstraatse Maand g-r-u-w-e-l-t van vandalisme, maar als er zoals hier, niets kapot wordt gemaakt of gestolen, en het op de koop toe wel wat grappig is, dan willen wij er ook wel eens mee lachen. Een ander staaltje van ‘constructief vandalisme’ vinden we al enkele jaren in de Peperstraat,

Gedicht in de Maand

voor heer en woning. De klant is koning. Nu staat de soep al op de stoep. Paprika hangt en doet wat de wind verlangt. Bij elke chique klerenzaak een metershoge bonenstaak met fletse vlag van sla en slag van moeë molenwieken met zicht op kers en krieken. En ieder staat nu stil voor middenstand en gril voor hobby, lijm en schaar. Appel, vlùcht het gevaar! Rol liever weg door kale haag en heg. R.S., september 2005

waar het straatnaambordje op de oude Icarus een subtiele bewerking kreeg.

Ruimen van WC, septische regenputten, zelfwerkend patron. 36


HOOGSTRATEN The Marckriver New Orleans Jazzclub presenteert:

The New Orleans Revival Stompers (Nl.) HOOGSTRATEN - Op maandag 8 oktober opent de Hoogstraatse Jazzclub haar 32ste seizoen meteen met een orkest van een hoog gehalte: The New Orleans Revival Stompers. De band werd in 1995 opgericht door rietblazer Ronald Wildering. Het is een New Orleansband, bestaande uit muzikanten die reeds lange tijd in andere orkesten speelden. De bezetting van de band wordt gekenmerkt dor het ontbreken van een trompet. Sinds 1995 is het aantal optredens gegroeid en hebben zij opgetreden in Nederlandse jazzclubs als Brunssum, Son, Malden, Zutphen, Apeldoorn, Arnhem en Appingedam. Maar ook in België, met o.m. ‘’t Ol van Pluto’ en ‘Honky Tonk’. Daarnaast is de band ook te gast geweest op 2 Zwitserse festivals: in Davos (2002) en in Celerina (2003 en 2007). De band werd beïnvloed en geïnspireerd door de grote jazzmuzikanten uit Big Easy (New Orleans), zoals George Lewis, Louis Nelson, Jim Robinson, Raymond Burke en Capt. John Handy. In 1999 brachten zijn hun eerste Cd ‘Live’ uit onder het label van Beerendonk Records. Hun tweede Cd ‘At De Zwaan’ kwam in augustus 2007 uit en is een live opname uit 2004 in de Burgundy Street Jazzclub, in café-restaurant ‘De Zwaan’ in Son, Nederland.

De muzikanten? Ronald Wildering, leider en rietblazer van de band, werd bevangen door de New Orleans Revival jazz toen hij in 1986 voor het eerst op een plaat de klank van de klarinet van George Lewis hoorde. Van 1997 tot 2002 maakte hij deel uit van de vaste bezetting van de Fondy Riverside Bullet Band uit België. Vincent Van Elferen werd beïnvloed dor zowel Jim Robinson als Louis Nelson. Hij was tevens vast lid van de New Orleans Roof Jazzband en van de Marckriver New Orleansfriends uit Hoogstraten. Emile Van Pelt is een van de beste New Orleans pianisten in Nederland. Hij speelde in de New Orleans Wild Cats en is lid van de bekende New Orleans Second Line en La Vida N.O. Jazzband. Lange tijd is hij ook begeleider geweest van het gospelkoor ‘Double G’ uit Alkmaar. Banjospeler Wouter Nouwens tokkelt perfect in de stijl van zijn grote voorbeelden Guy Guesnon en Emanual Sayles uit New Orleans. Paul Brandes op de stringbas is het kloppend hart van de band. Hij maakt vast deel uit van de New Orleans Roof Jazzband (B.), de New Iberia Stompers (D.) en de New Orleans Red Beans (Nl.).

Christ Vingerhoets tot slot, speelt de drums. Christ is leider van de Happy Feet Brassband uit Valkenswaard. Hij is ook bekend van de David Livingstone Jazzmessengers en een veel beluisterde en geziene gastspeler in verschillende orkesten. Waar en wanneer? Maandag 8 oktober, vanaf 20 uur in Zaal Sint-Cecilia in de Gelmelstraat.

Week van de Koffiekrant: groot succes!

26 In tijden waar afbraak zegeviert, willen wij de Vrijheid verkopen! Niet letterlijk, we willen ze u gewoon weer graag doen zien … Daartoe brengen we elke maand een detail in beeld dat u en ons charmeert. En dit deze maand dus voor de 26ste keer. Niet dat het al veel geholpen heeft, want bouwlustigen lijken nog altijd carte blanche te krijgen in het Knokke van de Kempen. Niettemin doe we koppig voort. Misschien krijgen we de betonmaffia er wel niet mee klein, maar ‘baat het niet, dan schaadt het niet’. Herenhuis De Kroon blijft één van de knapste panden van de aloude Vrijheid. De rijkelijk versierde voorgevel kwam grotendeels in 1920 tot stand. Maar de kern van het pand dateert al uit de 17de en 18de eeuw. Ooit was er een brouwerij, later werd het een burgemeesterswoning. Natuursteen, sierlijke ramen, indrukwekkende balkenplafonds, bijzondere muurschilderingen … Dit pand herbergt zoveel moois dat we ons tot steekwoorden moeten beperken. Gelukkig werd het enkele jaren geleden geklasseerd. Maar de o zo belangrijke omgeving van het monument was en is dat helaas niet! Dus wat was Erfgoed boos, toen men de naastgelegen bakkerij Faes wilde afbreken! Ze gingen zelfs in beroep tot bij de Provincie! Niet dat het iets uithaalde … de afgeleverde vergunning werd niet teruggeschroefd. En precies 2 dagen

The New Orleans Revival Stompers, op 8 oktober in Zaal Cecilia.

HOOGSTRATEN – Tijdens de eerste schoolweek programmeerde de Bib i.s.m. de Koffiekrantploeg een reeks lezingen. De onderwerpen waren achtereenvolgens ‘de laatste begijnen’, ‘de oude tram’, ‘de hertogen van Hoogstraten’, ‘Achtel’ en ‘oude schoolverhalen’. De lezingen haalden tussen de 40 en de 70 toehoorders, wat niet niks is voor een voormiddagactiviteit. En wie er was, toonde zich erg tevreden over deze vertellingen, door José Verbreuken, Leo Vanhaute, Jef Van Gils en Karel Pauwels. Absoluut voor herhaling vatbaar!

Leesgroep na de gemeenteraadsverkiezingen werd het pand gesloopt, waardoor de zijgevel van De Kroon (foto) aan weer en wind kwam bloot te staan. Volgens onze wilde architect heeft men toen bewust met slopen gewacht, om een grootscheepse protestactie van Erfgoed te voorkomen. En eens de bolletjes gekleurd waren, moest het ineens heel snel gaan. Maar een jaar later ligt het er nog identiek bij. Hoe lang zou deze kankerplek er nog zo bij blijven liggen?

De Hoogstraatse leesgroep neemt haar maandelijkse lees- en praatronde terug op. Zij hebben het afgesproken boek gelezen en praten erover van 20 tot 22 uur. Uiteraard met een kop koffie of thee. Op maandag 8 oktober komt “Ali en Nino” van Kurban Saidc op de leestafel. Voor maandag 12 november koos men “Rode handen” van Jens Christian Grondahl. Iedereen die zin heeft in lezen en bespreken is welkom.

37


HOOGSTRATEN

Flanders Recorder Quartet in begijnhofkerk HOOGSTRATEN – Op donderdag 4 oktober is het Flanders Recorder Quartet te gast in de begijnhofkerk, in het kader van het Festival van Vlaanderen / Mechelen – Kempen. Met een schitterende collectie van meer dan 150 blokfluiten reist het Flanders Recorder Quartet, of ‘Vier op een rij’ de hele wereld rond en dit al twintig jaar lang. Zowel in binnen- als in buitenland oogsten zij veel lof voor hun enthousiaste en attractieve exploratie van de wereld van de blokfluit. Onderzoek, repertoirekennis, de nodige zweetdruppels en contacten met musici, instrumentenbouwers, componisten en publiek hebben als resultaat een in het oor springende unieke eigen sound. Om hun twintigjarige bestaan te vieren werd een jubileumconcertprogramma samengesteld: Festa Musicale of ook ‘Een muzikaal banket: Symphonie des 7 Dégustations’. Op de menukaart staat onder meer een Franse aperitief (een sonate van Dornel): ‘zoetgevooisde kruiden in de langzame delen met daarbij sprankelende champagnegekoelde allegro’s’. Of wat dacht u van een ‘Specialité de la maison Virtuoos Vlaams’, ‘Three gadgets’ van Piet Swerts, een compositie opgedragen aan ‘Vier op een rij’: ‘een gedurfd schouwspel van zoute akkoorden, fijngehakte noten en rauw contrapunt. Kortom de smaken en handigheidjes van de moderne cuisine’. Echt iets voor de fijnproevers!

Programma Louis-Antoine Dornel: Sonate en Quator Tarquinio Merula: Canzon la Marche La Manfredina, Canzon La Livia La Rotta della Manredina en Czaldy Waldy Anonymus, arr. ‘Vier op een rij’: Czaldy Waldy, La Rotta della Manredina en La Manfredina Swerts: Three gadgets: Catch phrases – Theater of the Absurd – Flashing Flutes

Johann Sebastian Bach: Preludium (fantasia) en fuga in c BWV 537 Jan Van der Roost: I Continenti Frans Geysen: Op de fles Dit concert is een organisatie van het Departement cultuur Provincie Antwerpen i.s.m. Festival van Vlaanderen / Mechelen – Kempen en het stadsbestuur van Hoogstraten. Meer info bij Maartje Stubbe, tel. 03 240 65 16.

Zonnebankcenter

Ipatinga

Kom je kleurtje nog eens halen

We feed the world HOOGSTRATEN - Deze maand toont ciné Horizon de in 2005 gedraaide film ‘We feed the world’ van de Oostenrijkse regisseur Erwin Wagenhofer. De 96 minuten durende film wordt voorafgegaan door een inleiding en na de film volgt een debat. Waarom smaakt een aubergine niet naar een aubergine? Hoe kan het dat de mensen in India honger leiden, terwijl ze tarwe aan Zwitserland leveren? Waarom wordt het Braziliaanse regenwoud gekapt om sojabonen te telen? Moet water gratis blijven of, zoals de machtigste man van Europa voorstelt, toch niet? Waar komt ons dagelijks eten vandaan? Waarom komen 1 miljard mensen om van de honger als er voor meer dan 12 miljard mensen voedsel geproduceerd wordt?

38

Wagenhofer laat vakmensen aan het woord, die ons de onthutsende antwoorden geven. We Feed The World laat op pijnlijke wijze zien hoe gesubsidieerde landbouw en massaproductie enkel tot verdere verrijking van het Westen leiden. Na het zien van deze documentaire zal de supermarkt nooit meer hetzelfde zijn. Afspraak op donderdag 11 oktober om 19.30 uur in de aula van het Klein Seminatie.

Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 13.30 en van 15.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Zondag en maandag gesloten 206


GROOT-HOOGSTRATEN Doe mee aan de krabmars op zaterdag 27 oktober

De BIB, het leven van A tot Z … GROOT-HOOGSTRATEN - Van 13 tot 21 oktober is het weer zover: de Vlaamse en Brusselse bibliotheken pakken uit met de Bibweek. Dit jaar staat die helemaal in het teken van een nieuw imago. Want bibliotheken willen blijvend werken aan hun imago en zoveel mogelijk mensen overtuigen. Ook in Hoogstraten gaat de imagocampagne niet onopgemerkt voorbij.

De Bib: het leven van A tot Z In de bib vind je de chaos van het volle leven, maar wel netjes gerangschikt. Je treft er 243 moorden aan, 65 affaires op 2 vierkante meter. En die kan je allemaal uitproberen, zonder risico. De bib inspireert, laat je fantasie op hol slaan, biedt antwoorden en oplossingen. Voor iedereen, hoe jong, oud, zelfverzekerd of vertwijfeld je ook bent. Niemand is onder één noemer te vangen, we zijn veelzijdiger dan we zelf denken. En de Bib wil net zo veelzijdig zijn. Met je meegroeien van A tot Z. Elke dag. Tijdens de Bibweek zet de Bib haar feestelijk beentje voor en nodigt ze iedereen uit om eens te komen proeven van haar massale aanbod en haar gastvrijheid. In Hoogstraten start de Bibweek op zaterdag 13 oktober met een Verwendag. Van 10 tot 12 uur kan je in de bib demonstraties bijwonen van Kalligrafie en Arabisch Schrift. Wil je liever zelf aan de slag, dan kan je vooraf inschrijven voor een workshop Kalligrafie. De hele Bibliotheekweek lang worden alle bezoekers verwend met koffie en koekjes. Wie zich als nieuw lid inschrijft op de Verwendag, krijgt zelfs een mooie Bibtas cadeau. Op woensdag 17 oktober om 20 uur is er in de bib een lezing over Elvis. Ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van Presley’s overlijden brengt Marc Hendrickx een unieke boekvoorstelling: Elvis Presley – Muziek, Mens, Mythe. Op het programma staat: - aandacht voor ‘de wereld’, voor en na de opkomst van het fenomeen Elvis Presley

- een originele blik op Presley en zijn werk, met zeldzame geluids- en beeldfragmenten - de grote hits en de impact van de man op zijn collega’s … en op u - cijfers en hitresultaten die u zullen doen duizelen. is de Elvis de grootste? En of, en hoe! - en als uitsmijter … Vrienden van de poëzie avant-la-lettre: Elvis Presley draagt voor à la Wim Helsen! Deelname: 3 euro. Vooraf inschrijven in de bib!

Tentoonstelling “Covers 1910-2004” GROOT-HOOGSTRATEN - In oktober heeft de bib de tentoonstelling “Covers” in huis, met historische tijdschriftencovers uit de periode 1910-2004. De expositie werd samengesteld door het Antwerpse Fotomuseum. Een cover is de blikvanger van een magazine. De foto’s zijn als vitrines die de voorbijganger naar binnen laten kijken. De covers zijn beschreven met typografie, graffiti, vol uitroeptekens en absurde cijfers (‘de 231 leukste kapsels’ …). Tijdschriften waren de voornaamste getuigen van de sociale fenomenen van de afgelopen eeuw. Soms waren het politieke pamfletten, dan weer stereotiepe beelden van een ideale wereld of uitdagingen van de gevestigde waarden. De komst van film, radio, televisie en internet vormden geen bedreiging voor de tijdschriftencovers. In Hoogstraten kan u 90 covers bekijken uit de periode van 1910 tot vandaag. Ze illustreren treffend het verband tussen woord en beeld in een veranderende wereld. Het merendeel van de covers zal u vinden in de hoofdbibliotheek, maar ook in de uitleenposten, in het administratief centrum, in het IKO, het museum en banken vallen er te bewonderen. In enkele winkelvitrines aan de Vrijheid hangen affiches met smaakmakers voor de tentoonstelling erop. De tentoonstelling loopt van maandag 1 oktober tot en met woensdag 31 oktober en is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren.

Stop de EPA’s! GROOT-HOOGSTRATEN - Het 11.11.11.comité van Hoogstraten roept alle inwoners op om mee op te stappen in de krabmars van zaterdag 27 oktober, tussen 11 en 12 uur. Vertrek aan het administratief centrum. Er wordt gestapt om de strijd te ondersteunen, die de Afrikaanse boeren een menswaardiger leven wil geven. ‘Win for life?’ Het spreekt tot ieders verbeelding! Elke maand een vast inkomen voor de rest van je leven. Voldoende om waardig van te leven en je geen zorgen meer te moeten maken over de toekomst van je gezin. Daar strijden ook de Afrikaanse boeren voor. Maar zoals het nu loopt, is de Afrikaanse boer eerder met uitsterven bedreigd. Hard werken is voor de boer in het Zuiden niet voldoende om aan de armoede te ontsnappen. Want de internationale vrije markt ontzegt hem een eerlijke prijs voor zijn product. Geen wonder dat zoveel boeren honger lijden. EPA’s of Economische PartnerschapsAkkoorden? 11.11.11 verzet zich dit najaar tegen de plannen van Europa om Afrika Economische PartnerschapsAkkoorden te laten tekenen. De EPA’s zijn vrijhandelsakkoorden die de grenzen tussen Europa en Afrika openstellen. Landen mogen dan hun markt niet meer beschermen tegen goedkope landbouwproducten uit Europa. Zo ontneemt de Europese Unie miljoenen boeren hun inkomen. Boerenorganisaties in Afrika verzetten zich hiertegen. En 11.11.11, Vredeseilanden en Oxfam Wereldwinkels steunen hen met een groots opgezette petitieactie. Iedereen kan helpen om de EPA’s weg te krabben met de ‘Stop EPA’s’ krabbiljetten en zo meedoen aan een symbolische ‘Win for Life in Afrika’-loterij, met krabbiljetten overal in Vlaanderen. Wie niet mee kan opstappen en toch zijn solidariteit wil betuigen kan tekenen op www. stopepas.be.

Een officieel moment Groot Hoogstraten – Op 13 september werd de dubbeltentoonstelling [IN BEELD] de Weldadigheidskolonies en [BUITEN BEELD] Open doek achter gesloten deuren, aan het publiek voorgesteld. De tentoonstelling, die nog loopt tot 11 november, mocht op één maand tijd 1065 bezoekers verwelkomen. Anne Desmedt, schepen bevoegd voor cultuur, gaf een toelichting bij het historisch onderzoek naar de ontstaan van de landbouwkolonie in verschillende Europese landen. Marc Boonen van het filmfestival Open Doek, legde de link van de tentoonstelling [BUITEN BEELD] met de film “All the invisible children”, die later op de avond vertoond werd en Nathalie Haeseldonckx, van De Rode Antraciet, gaf uitleg bij de sociaal-artistieke projecten waarmee de bezoeker kennis kan maken.

Drie sprekers op een rij: Nathalie Haeseldonckx, van de Rode Antraciet en, op de achtergrond, schepen Anne Desmedt en Marc Boonen van het filmfestival Open Doek 39


MEERLE

Nieuw fietspad langs Ulicotenseweg MEERLE – “De gemeenteraad van 23 juli keurde de afsluiting goed van de koepelmodule 13014/AB met module 13f bij de mobiliteitsconvenant met de Vlaamse Gemeenschap, voor de aanleg van fietspaden langs de N128, Ulicotenseweg”. Dat is een heel ingewikkelde omschrijving van het voornemen van het gemeentebestuur om een tweerichtingsfietspad aan te leggen langs de Ulicotenseweg van het dorp tot aan de grens. Door dit via de mobiliteitsconvenant te regelen, ligt het initiatief en de uitvoering grotendeels bij het gemeentebestuur, maar neemt het Vlaamse Gewest 80% van de kosten voor zich. Het gemeentebestuur zegt daarmee tegemoet te komen aan de langstlevende vraag van de dorpsraad van Meerle. Vroeger, toen er nog kasseien op de Ulicotenseweg lagen, lag er naast de weg een vrij behoorlijk zandpad. Fietsers en voetgangers gingen niet over de kasseien. Sedert het opbreken van de kasseien en de aanleg door het gewest van een nieuwe betonweg, was het zandpad naast de weg verdwenen. Vanaf dan was de dorpsraad vragende partij voor een wandel en fietspad. Wat er nu op het programma staat, gaat heel wat verder. Fietspaden langs gewestwegen (wat de Ulicotenseweg is) moeten voldoen aan het fietspadenvademecum, anders worden ze niet aangelegd. Voor een dubbelrichtingsfietspad moet dit vrijliggend gebeuren en met een minimale breedte van 2,50 m. In het mobiliteitsplan van Hoogstraten stelt men zelfs 3 meter voorop. Deze breedtes zijn op dit ogenblik zeker niet ter beschikking. In het gedeelte van het dorp tot aan de Lage Rooy heeft de gemeente zelf een fiets-/voetpad laten aanleggen, vooral om de kinderen veilig naar school te loodsen. Dat pad voldoet niet aan de eerder gestelde normen van het fietspadenvade-

mecum en zal dus ingrijpend moeten gewijzigd worden. Daarbij is het op dit ogenblik niet duidelijk of er nog een voetpad kan overblijven. De oppositiepartij Groen!/Hoop had in de gemeenteraad nogal wat opmerkingen bij de plannen van het bestuur. O.m. wat er met het voetpad gaat gebeuren. En wat met de bomen? Zo’n 13-14 jaar na de vorige kaalkap geven ze terug wat karakter aan de weg. Ze opnieuw rooien zou zonde zijn. Op het deel vanaf de Lage Rooy tot aan de grens zou een officieel fietspad (2,5 tot 3 meter én een tussenstrook) een zware aanslag zijn op het uitzicht van de Ulicotenseweg. Van idyllische dreef vroeger, toen het nog een kasseiweg was, tot een wel heel brede weg in de nabije toekomst. De fietsers zouden weliswaar over een fietspad beschikken, maar het autoverkeer zou zeker aan snelheid winnen wegens brede en ongehinderde doorgang. Dat verkeer is trouwens nu al enorm snel als er geen fietsers op de baan zijn. Zij zorgen in voorkomend geval voor een afremmend effect. Met een nieuw fietspad, zonder de bomen, geeft men volgens hen de fietsers een vals gevoel van veiligheid. Alleen een vrije strook

van 1 m tussen rijweg en fietspad biedt weinig bescherming. Een wat met wandelaars en joggers? In het nieuwe scenario blijven zij volledig in de kou staan. Ofwel moeten zij op de rijbaan ofwel op het fietspad, geen van beiden lijkt een aantrekkelijk perspectief. Ook waren zij bezorgd dat het fietspad zou stoppen aan de grens, maar daar weet het college te vertellen dat de gemeente Baarle-Nassau vragende partij is voor een fietsverbinding en dat zij aan de Nederlandse kant het pad zouden doortrekken tot in Ulicoten. Groen! en Hoop menen dat deze nieuwe plannen toch wel heel wat anders zijn dan dat wat de dorpsraad steeds gevraagd heeft. Het college meent dat alleen op deze manier de aanleg van een fietspad mogelijk is. De door de dorpsraad gevraagde aanpassingen zijn door de beheerder van de weg, het Vlaamse Gewest, steeds afgewezen. Zij hebben geen budgetten om hier een fiets- en wandelpad te leggen. Bovendien hebben zij de gemeente ook belet er zelf iets aan te doen. Ooit hebben zij het werk van de gemeente om het wandelpad te effenen, stil laten leggen. Via de mobiliteitsconvenant kan de gemeente nu zelf initiatief nemen en tegelijk het Vlaamse Gewest voor het grootste deel laten betalen. Bovendien kadert de aanleg in de plannen van het gemeentebestuur, vastgelegd in de mobiliteitsconvenant, om aan alle gewestwegen een fietspad te leggen. Na de Ulicotenseweg blijft in dat plan alleen nog de Chaamseweg. Ook daarvoor wordt een van de volgende gemeenteraden de ondertekening van de koepelmodule aan de raadsleden voorgelegd. Het college pleegt daarvoor eerst nog overleg met het gemeentebestuur van Chaam, om ook dit fietspad niet aan de grens te laten stoppen. Nu zal de aanleg van deze twee fietspaden nog niet voor morgen zijn. De ondertekening van de module is nog maar een eerste stap, maar een die wel de zaak onherroepelijk in gang zet. Er volgt nog een lange procedure en er moeten nog vele plannen getekend worden. Benieuwd hoe deze er gaan uitzien. Zeker te volgen in deze kolommen. (jaf)

Herfstwandeling MEERLE - De Katholieke Vereniging voor Gehandicapten, regio Turnhout, richt samen met de plaatselijke afdeling Meerle een gezinswandeling in op zondag 7 oktober. Deze fotozoektocht-wandeling, ook toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers, gaat over een afstand van 4 km of een langer traject over 5,3 km. Na de wandeling bent u welkom in de parochiezaal van waar u nog kan genieten van een natje en een droogje. Vertrekken kan tussen 14 en 15 uur; de deelnameprijs bedraagt 2,50 euro per persoon.

40


MEERLE

(Na)kermis in Meerle

Nakermis, dan is’t koers in Meerle. Een beetje rondwandelen op het parkoers, dikwijls de koereurs zien passeren, een klapke doen met de andere kijkers, een beetje langs de aankomst staan, een pintje drinken. Je kunt er zonder moe te worden je zondag mee kwijt.

Uitstel voor fietspad naast de Strijbeekseweg

De koers kan niet zonder ‘seingevers’. Een belangrijke taak, dikwijls met grote druk wegens veel verkeer. Al zijn er natuurlijk gradaties in die druk. Als je een doodlopende straat moet bewaken, als de vriendelijke buren je een gemakkelijke stoel brengen, dan kom je de koers wel door zonder zwaar hoofd.

Vier generaties

MEERLE – Worden er plannen gemaakt voor twee nieuwe fietspaden in Meerle, dan loopt ondertussen de aanleg van het eerder toegezegde fietspad langs de Strijbeekse weg (van Klein Eyssel tot aan de grens) opnieuw belangrijke vertraging op. Was men na lange discussies over het wel of niet rooien van de bomen er eindelijk uit, dan stelt het gemeentebestuur om praktische redenen de aanleg nu uit tot in 2009. Het is een samenloop van omstandigheden en vooral uit kostenoverwegingen dat dit beslist wordt, zegt ons schepen Marc Haseldonckx. Omdat het comité tot aankoop in 2007 en 2008 geen tijd had om de nodige onteigeningen uit te voeren, moest de gemeente dat zelf doen, met heel wat bijkomend werk en kosten voor de gemeentediensten. Daarenboven had het Vlaamse Gewest geen budgetten voorzien om tegelijk met de aanleg van het fietspad de weg te herstellen. Daarom moest de gemeente opdraaien voor een flink pak kosten voor het verleggen van de nutsvoorzieningen. Daarvoor was 220.000 euro uitgetrokken. Omdat het gewest nu voor 2009 wel een budget zou vrijmaken voor de heraanleg van de rijbaan en tegelijk de nutsleidingen zouden verplaatst worden, zonder kosten voor de gemeente, en omdat tot dan ook de onteigeningen aan het comité tot aankoop kunnen toevertrouwd worden, meent het gemeentebestuur dat het zinvol is de aanleg van het fietspad zolang uit te stellen. Dan kan alles in een beweging. Ze hebben er zich wel van vergewist dat het budget voor het fietspad onverkort behouden blijft. Mocht dat niet het geval zijn, wordt de aanleg alsnog uitgevoerd. (jaf)

MEERLE - Britt Gorissen zorgde voor een viergeslacht. Netje Verheyen koestert de kleine ukkepuk op haar schoot terwijl Ann Braspenning links op de foto toekijkt. Ook mama Ellen Haest, nog maar één week thuis uit het moederhuis, kan de eerstvolgende weken nog genieten van dochter Britt. Na 6 november kan u mama Ellen feliciteren in het Chocoladehuisje te Hoogstraten want dan heeft Ellen het werk weer hervat. 41


MINDERHOUT

GOUD IN MINDERHOUT Hilda De Vry en René De Vry ”Een heel bibliotheek uitgelezen!” Hoe Hilda en René in Heerle terechtgekomen zijn berust op louter toeval! Na hun huwelijk woonden ze aan de Ganzenkuil in Westmalle in een huisje dat gezien hun familiale toestand, vier dochters waren ondertussen geboren, duidelijk te klein bevonden werd. Kranten en reclamebladen uitgepluisd en alhoewel René in Antwerpen aan de kost kwam, viel hun oog tenslotte op een pand in Minderhout. De zaak was vlug beklonken en sinds 1964 woont de familie De Vry aan “Den Uitweg”! Een nieuw huis, een nieuw kind, een vijfde dochter maakte het gezin compleet! De Vry en De Vry! Jaren geleden was het De Vrij, maar een overijverige gemeenteambtenaar maakte er in een ogenblik van onoplettendheid, en dat gebeurde vroeger wel meer, De Vry van. René en Hilda hebben er helemaal geen complex van overgehouden. Ook zijn ze geen familie van elkaar, alhoewel opzoekingen hebben uitgemaakt dat er in de 16de eeuw wel enig bloedverwantschap moet bestaan hebben!

Diamant

vak boeiden hem en daarvoor trok hij naar Antwerpen, het wereldcentrum van de diamant. Antwerpen heeft een lange en rijke traditie als diamantstad en na de haven is de diamantindustrie de tweede belangrijkste economische pijler voor de stad. Op een oppervlakte van amper één vierkante kilometer zijn honderden diamantfirma’s gehuisvest. De Hovenierstraat, Schupstraat en Rijfstraat werden Renés werkterrein en daar is hij gebleven tot in 1991. Hij ging op brugpensioen en was eigenlijk ook een beetje opgebrand.

Op 6 september 1933 werd René als tweede kind geboren in het gezin van Frans De Vry en Martha Riket dat zeven kinderen telde: drie jongens en vier meisjes. Zijn oudste broer stierf al na twee maanden leven zodat René eigenlijk het oudste kind van het gezin is. Hij volgde de lagere school in Westmalle en vanaf zijn 15de jaar trad hij toe tot het diamantwereldje. Van zijn vader, die ook in de diamant zat, leerde hij de stiel, maar René wilde meer na enkele jaren. De finesses van het

Diamant bewerken is een precies vak dat uiterste concentratie vraagt en het zenuwstelsel op de proef stelt. “In de diamant was er goed geld te verdienen, maar niet voor iedereen. Als je een goede vakman was, en Antwerpen was en is bekend om zijn goede vaklui, viel er heel wat te rapen. Met de baas kon je ook zelf je loon bespreken. Het is een speciaal wereldje en het verhandelen van het steentje steunt vooral op vertrouwen!”

42

Kun je kaarten? In de lagere school ontpopte René zich zeker niet als een haantje de voorste. “Eigenlijk was ik een braaf manneke, deed niet aan sport, maar las enorm veel. Ik durf eerlijk zeggen dat ik de bibliotheek van Westmalle langs alle kanten gezien heb. Geen avonturenverhalen of romans, dat interesseerde me weinig, maar wel boeken over geschiedenis, wetenschappen, sterrenkunde, geneeskunde! Ook film interesseerde me enorm en vroeger had bijna elk dorp wel een cinemazaal. Wel was ik aangesloten bij een jeugdvereniging, de KAJ en maakte ook deel uit van de leiding. Met pastoors en dekens heb ik daardoor heel wat omgang gehad en dikwijls Mgr. Cardijn gezien. Stilaan word je wat ouder en het andere geslacht begint je interesse op te wekken. Hilda heb ik leren kennen op een dansfeest in Oostmalle en de eerste keer dat ik bij haar thuis kwam, vroeg haar vader of ik kon kaarten anders mocht ik op-


MINDERHOUT hoepelen. Van kaarten kende ik helemaal niks, maar leerde het wel in een mum van tijd. Je zou voor minder!

Vijf dochters Hilda was het jongste kind in een rij van veertien (negen meisjes en vijf jongens) en dochter van Louis De Vry en Roza Van Heurck uit Rijkevorsel. Op dit ogenblik zijn er nog vijf in leven en vier van haar broers verloren het leven ten gevolge van verkeers- en arbeidsongevallen. In de meisjesschool werd ze klaargestoomd voor het verdere leven en op 14-jarige leeftijd ging ze werken in wasserij “De Lelie” die door haar broer werd uitgebaat. Strijken kon ze als de beste, want die job heeft ze daar acht jaar uitgeoefend. Vader De Vry die eerst boerde en later een maalderij uitbaatte stierf in 1956 en Hilda trok met haar moeder en broer naar Kasterlee. Op 14 september 1957 trouwde ze daar met René en het paar vestigde zich te Westmalle. Daar kregen ze vier dochters en later trokken ze naar Minderhout waar een vijfde dochter het levenslicht zag. Ze hadden hun plek gevonden, een vrijstaand huis in de natuur, ze woonden er graag en doen dat nog altijd. Hilda hield zich bezig met de huishoudelijke aangelegenheden en ging tijdens de schooluren in het plukseizoen aardbeien plukken. Na een tijdje kwam haar moeder ook inwonen en dit gedurende 24 jaar. De laatste drie jaar van haar leven werd ze getroffen door Alzheimer, maar Hilda en René hebben ze thuis blijven verzorgen tot haar sterfdag, ook al was dat niet altijd even gemakkelijk. Ook was hun huis gedurende al die jaren de zoete inval voor broers en zussen die moeder kwamen bezoeken.

Kruiden In het sociaal leven zijn René en Hilda ook geen onbekenden. René zetelde jaren in het oudercomité van de basisschool, heeft de afdeling van Velt mee helpen opstarten, was en is actief in KWB en ACW en is ook bestuurslid van OKRA. Beiden zijn ze vrijwillige hulpverleners in het rusthuis te Hoogstraten: René gaat lezen en zorgt maandelijks samen met Mon Vermeiren voor muzikale animatie, Hilda gaat wandelen met de rusthuisbewoners naar de markt en andere evenementen en helpt het “Briesje” (tweemaandelijks tijdschrijft van het rusthuis) in mekaar steken. René is ook 25 jaar lector geweest bij de Duitse nonnen op Mariaveld en is dat nu nog altijd in de St.-Clemenskerk terwijl Hilda heel actief bezig is met dansen, petanque en kaarten met vrienden. Een uit de hand gelopen hobby is voor

René wel het telen en bereiden van geneeskrachtige kruiden en drankjes en dit al 30 jaar. “Niet voor de commerce, ik gebruik ze zelf en deel ze uit aan vrienden. Uitstekende middeltjes tegen prostaat, geheugenverlies en hersenbloeding!” Dan mag je ook het biologisch tuinieren niet vergeten! “Geen gif in de tuin en onze groenten mogen toch gezien worden. Het vraagt wel meer werk, maar in de tuin bezig zijn is mijn grootste plezier. En lezen doe ik ook nog veel, maar nu voornamelijk kruidenboeken. Dat is een passie, kruiden blijven me boeien!” Nog uren hadden we kunnen blijven praten en… boeiend! Hilda en René, we wensen je nog veel gezonde jaren toe in Heerle en geniet van het samenzijn met je kinderen, tien klein- en twee achterkleinkinderen! (rel)

43


MINDERHOUT

Kermis MINDERHOUT - De kermis is weer voorbij. De jaarlijkse gebeurtenis viel voor de schoolgaande jeugd niet echt goed. ’s Maandags met de kermis voor de eerste dag terug naar school was vroeger ook al niet alles. Nu ook niet, je zou van minder balen. Toch was er weer een kindvriendelijk programma op zaterdagnamiddag, ondanks het gure weer was het op zondag nog betrekkelijk druk op de foor al was het wel geen terrasweer. Het minder goede weer was er waarschijnlijk ook de oorzaak van dat er maandag op de volksspelen minder volk was dan verleden jaar. Alhoewel, er waren toch nog 426 inschrijvingen voor de volksspelen wat voor Minderhout zeker een succes te noemen is.

Koers op rollen MINDERHOUT - Wielertoeristenclub Papillon richt voor de tweede maal een koers op rollen in. Die zal doorgaan in het parochiecentrum op vrijdag 16 en zaterdag 17 november, telkens om 19.30 uur. Meer info bij: susmichielsen@hotmail.com of rudy.jansen@pandora.be

44


MINDERHOUT

Zesmaal vier generaties

MINDERHOUT - Op 13 augustus vierde Nelles Mertens z’n 80ste verjaardag en werd de ganse familie uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. Nelles heeft samen met Anna Huybrechts 11 kinderen, 33 kleinkinderen en (voorlopig) 7 achterkleinkinderen. Het was het ideale moment om de vijfmaal viergeslachten op foto vast te leggen. Op de ene foto zien we de jonge vaders Tom, Dirk, en Koen, Opa Jaak met Mats, Vovo Nelles met Niel, Bompa Fons met Stef en Voke Jef met Lander. Omdat Jan met zoon Jarne niet kon aanwezig zijn, zie je die op de andere foto met nogmaals Fons en Nelles. De familie breidt nog steeds uit. Nu al verwachten ze vier extra achterkleinkinderen en als de ‘traditie’ zich voortzet dat er voornamelijk jongens geboren worden, zullen er zeker nog meerdere viergeslachten volgen. Net voor het doorsturen van deze foto’s is het achtste achterkleinkind geboren: Akke Mertens. Het is een zoon van Bert, een kleinzoon van Jef en het zesde viergeslacht voor Nelles!

4 X 4 voor het goede doel MINDERHOUT - Rotary en Rotaract Hoogstraten –Kempen bezorgden andersvaliden een onvergetelijke dag. Op zaterdag 9 en zondag 10 september organiseerde Rotary Hoogstraten-Kempen al voor de elfde maal hun 4 X 4evenement voor het goede doel. Ook dit jaar zullen zij weer een aanzienlijk bedrag van de opbrengsten voorbehouden voor het in Hoogstraten op te richten “bezigheidstehuis” voor mentaal andersvaliden. Sinds vorig jaar koppelen zij aan dit evenement een rondrit (bolletje – pijltje) voor luxe jeeps, waarbij zij trachten hun deelnemers te motiveren om personen met een handicap te laten meerijden (mee genieten), van deze rondrit over zoveel mogelijk onverharde wegen. Dit jaar werden ook een aantal deelnemers die op het hindernis parcours rondtoerden, aangesproken om de durvers onder de andersvaliden een ritje in hun voornamelijk open voertuigen te laten meerijden. Vooral dat meerijden over heuvels en door putten, maar vooral door waterpartijen was een voltreffer. ‘Wij komen volgend jaar zeker terug’, hoorde men deze gasten meermaals zeggen. Bij de eerste editie van de mindervalidenrun waren er een zestigtal deelnemers; dit jaar waren dat er al meer dan 130. Het was daar op het terrein van de Blauwbossen een lust om zoveel enthousiasme en tevreden gezichten te zien.

Gemeentelijke diensten Rotary, maar ook de jonge garde van Rotaract, mogen terecht een grote pluim op hun spreekwoordelijke hoed steken. Zij bezorgden door hun initiatief alle aanwezige andersvaliden en hun begeleiders een onvergetelijke dag.

Op donderdag 1 en vrijdag 2 november, Allerheiligen en Allerzielen, zijn alle gemeentelijke diensten, ook het containerpark, gesloten.

Over de bergen maar dan terug naar beneden. 45


MINDERHOUT

Dubbel viergeslacht

MINDERHOUT - Mevrouw Mit Martens-Wouters uit de Beemden ligt aan de basis van dit mooie dubbele viergeslacht. In het midden overgrootmoeder Mit, links dochter Maria Martens en kleindochter Leen Marijnissen met dochtertje Nore Claes. Rechts dochter Irène Martens en kleindochter Nele Gutschoven met dochtertje Fien Bussels.

Veiligheid voor alles

MINDERHOUT - Een koers in het dorp is steeds een aangenaam gebeuren. Maar het moet plaatsvinden in een veilig kader. Jos Laurijssen was zich daar terdege van bewust. Achter de winkel van Jos vinden er uitbreidingswerkzaamheden plaats. Met tractors de baan op terwijl de koers bezig was gebeurde dankzij de medewerking van Jos op de meest veilige manier. Wanneer de tractor geladen was en de laatste auto van de wedstrijd met de groene vlag voorbij was ging Jos met een open rode paraplu op het zebrapad staan zodat de voerman van de tractor zeker was dat hij veilig kon vertrekken. Van een fijne samenwerking gesproken.

Met Ziekenzorg naar Antwerpen

Koffiekrant Vanaf september kan u weer terecht bij de koffiekrant voor het lezen van een krant, een tijdschrift of een gezellige babbel. Ook kunt u steeds het internet raadplegen. Elke weekdag is er koffiekrant van 10 tot 12 uur in de bibliotheek te Hoogstraten.

MINDERHOUT - Om 10 uur staat de liftbus van maatschappij “De Kempen” op het dorpsplein klaar en komen de 41 deelnemers toe. Voor Ziekenzorg is een bus met lift echt onmisbaar. Hoe anders de rolstoelen in de bus krijgen en ze veilig kunnen vervoeren? Bij de rondrit door de stad Antwerpen is de chauffeur ook onze gids: we passeren als eerste het nieuwe gerechtsgebouw, de Schelde met de hoogwatermuur, het Steen en het Loodswezengebouw. Via de Noorderlaan gaat het naar het havengebied waar we dineren in het “Kerkschip”. Hier gebruiken we een driegangenmenu wat wel wat lang uitvalt. Om 14.30 uur gaan we de havengids ophalen in het havencentrum Lillo en begint de havenrondrit onder de deskundige leiding van de gids. Om 16.30 uur keren we huiswaarts. Het is voor Ziekenzorg een mooie uitstap geweest en iedereen is heel tevreden. www.totaalgarage.be

46

193


WORTEL

Hemelroos

Ziekenzorg wil meer naar buiten treden WORTEL - Ter gelegenheid van de nationale ziekendag, wil ziekenzorg zich laten zien met het thema: “Een zorgzame gemeente, daar kies ik voor!”. Daar willen de vrijwilligers van ons dorp een steentje toe bijdragen met de warme nabijheid en betrokkenheid van mensen. Dat is precies wat de kernleden van ziekenzorg al vele jaren doen. Zij houden zieke mensen erbij, hebben oog voor hun noden en verzachten daardoor heel wat pijn. Daarom richt Ziekenzorg Wortel een tentoonstelling in over haar werking, met daarbij een pannenkoekennamiddag op zaterdag 13 oktober vanaf 13.30 uur tot 17.30 uur in de parochiezaal. Graag nodigen we de zieken en hun familie, alsook de vele sympathisanten, uit om op die dag onze werking te ondersteunen en er mee kennis te maken. We willen tevens een oproep doen voor nieuwe ziekenzorg vrijwilligers. Gewoon door af en toe wat tijd te maken voor hen. Jou aandacht zal geen wonderen verrichten, wel veel deugd doen. Hartelijk welkom!

Kastanjes rapen in de Kolonie (2) WORTEL – Aanvullend op het reeds verschenen berichtje in De Hoogstraatse Maand van september aangaande de toegang tot de Kastanjedreef aan het Casino in de Kolonie, deelt Widar mee dat tijdens het kastanjeseizoen de dreef gewoon geopend zal zijn zodat iedereen gemakkelijk kastanjes kan rapen. Het vee wordt verwijderd opdat ze de lekkere kastanjes niet zouden opeten. Er wordt zelfs aan gedacht om de mogelijkheid te bieden om de geraapte kastanjes zelf te poffen in het zomercafé Den Bayerd tijdens de openingsuren op woensdag tot en met vrijdag van 14 uur tot 17.30 uur en zondag van 10.30 tot 17.30 uur.

Minder mobiel

Na de regen en ons geweeklaag daarover, deze stokroos van 3,35 meter hoog en een week later 4,20 m lang. Hoe kil en nat ook, de zomer van 2007 zorgde voor een vracht bloemen in onze tuinen, groter en kleuriger dan ooit.

De minder-mobiele-centrale is opgericht om mensen met verplaatsingsproblemen te kunnen helpen. Het transport wordt verzorgd door vrijwilligers tegen kilometervergoeding. Het gebruik van deze dienst is voorbehouden aan mensen die een maximaal inkomen hebben van tweemaal het leefloon. De betrokkene betaalt 7 euro lidgeld per jaar waarin meteen een verzekering is inbegrepen. Aan te vragen bij het OCMW van Hoogstraten: tel. 03/340.21.52, fax: 03/340.21.56 of e-mail: info@ocmwhoogstraten.be

47


MEER

Toekomst van het klooster onzeker MEER – In augustus was er nog goede hoop dat stichting Kempens Landschap ‘de’ oplossing zou kunnen bieden voor het klooster en bijgebouwen. De stichting zou namelijk de gebouwen kunnen aankopen en met betrokkenen, vooral de verenigingen, naar een oplossing zoeken. De mensen van de werkgroep Klooster zagen hierin een mooi alternatief voor het AAA-care project van project ontwikkelaar Robberechts. De werkgroep vreest namelijk dat de verkoop aan een projectontwikkelaar weliswaar de minste kopzorgen met zich meebrengt maar anderzijds deze site verregaand onttrekt aan de behoeften van de Meerse bevolking en verenigingen. Begin september werd deze hoop echter definitief de kop ingedrukt. Het antwoord van Kempens Landschap was negatief. De werkgroep zit nu weer terug bij af en is op zoek naar het beste alternatief. Hoe kan men ervoor zorgen dat de site maximaal voor de Meerse bevolking toegankelijk blijft? Hoe kan de site aangekocht worden en gerestaureerd? Is het mogelijk zelf een project uit te werken dat gedragen kan wor-

den met subsidies en met (privé-)investeerders uit de bevolking?

Een dorpsplein Al vaak heeft de dorpsraad aangehaald dat Meer niet echt over een dorpsplein beschikt. Deze functie wordt nu door het kloosterbos en omgeving ingevuld. Tijdens de week is het een speelterrein voor kinderen uit de buurt. De Chiro is hier al tientallen jaren, sinds haar ontstaan, gevestigd en wil het liefst blijven. Verenigingen als KWB en fanfare De Eendracht hebben hier hun huisvesting. En er is de parochiezaal, die zoekt naar een nieuwe adem. De gemeente blijft alsnog afzijdig, beweert geen betrokken partij te zijn, maar hoe lang kunnen zij dat nog staande houden? Want dit zijn toch stuk voor stuk behoeften die een dorp nodig heeft. Duidelijk is, ondertussen, willen we samen aan één zeel kunnen trekken is het engagement van de verenigingen, de gemeente en de ganse Meerse bevolking nodig. Wilt u op een of andere manier helpen, laat het dan weten. Er staat immers voor Meer te veel op het spel. (Marcel.Adriaensen@ telenet.be)

MEER - De werkgroep ‘t klooster bezoekt samen met Kempens landschap en het stadsbestuur de site.

Laatste keer markt aan het klooster? MEER- Wie Meermarkt zegt, zegt ook kloosterbos en omgeving. De laatste boerenmarkt was weer een schot in de roos. Landbouwtechnieken van weleer en landbouwproducten van vandaag en het nodige entertainment deed de Merenaar in grote getale afzakken naar het klooster. Een Meermarkt zonder klooster, dat kan gewoon niet! (ma)

Laatste keer Akkerpop aan het klooster? MEER- Deze sfeerfoto bewijst dat Akkerpop thuis hoort in het kloosterbos en haar omgeving. Als ’s avonds de duisternis intreedt en de sfeerverlichting aangaat is het kloosterpark de ‘place to be’ voor de jongeren. Maar door de slechte ontwikkeling in het kloosterdossier kunnen we met angst de vraag stellen: “Was dit de laatste Akkerpop in het kloosterbos?” (ma)

48


MEER

Dag van de Kringwinkel(s) MEER - Op zaterdag 20 oktober zetten zo’n 100 Vlaamse kringloopwinkels hergebruik op een creatieve manier in de kijker. Ook de Kringwinkel in Meer daagt de bezoekers uit met de slogan ’Originaliteit is niet moeilijk’. Speciaal voor deze gelegenheid ontvangen de klanten een sjabloon om een eigen Kringwinkelservies te maken. Borden, kopjes en glazen krijgen met een vrolijk bloemenmotief meteen een nieuwe look. En wie wil experimenteren met borstel en verf ontdekt op 20 oktober allerlei voorbeelden van herbruikbare afdankertjes die in de Kringwinkel een nieuw leven tegemoet gaan. De Kringwinkel in uw regio organiseert een boekenbeurs in het teken van doe-het-zelven, met een aantal creatieve mensen die voor doen hoe het moet, bovendien willen we de nadruk leggen op het feit dat ook allochtonen bij ons zeer welkom zijn. Hiervoor toveren we de winkel om in een oosters paleis en laten we u genieten van culinaire buitenlandse specialiteiten. Misschien ook eens de tijd om een gezellige babbel te slaan met de buurman die u al dikwijls zag lopen in de straat, maar nog niet gesproken hebt. In de loop van de middag zorgen we nog voor een speciale verrassingsact. Kortom, zoals steeds met de dag van de Kringwinkel is Meer “the place-to-be�.

In de kringwinkel valt altijd wat te beleven. Bijgaande foto toont aan dat oud en nieuw ĂŠn jong en oud hun gading vinden. Ook wij dachten aan ‘terug naar school’ en verzamelden allerlei leuke spullen om voor een prikje het nieuwe schooljaar te beginnen. Deze jongeman glundert met zijn “retro“-schoolbank, bovendien krijgt hij de verhalen van oma en opa over hun eigen kinderjaren er gratis bij.

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

49


MEER

Kermis in Meer

Valenciafeesten

MEER – Wie kermis in Meer zegt, weet wat dat betekent. Van oudsher neemt de echte Merenaar een paar daagjes vrijaf om maandag en dinsdag naar de volksspelen te kunnen gaan en daarna uit te blazen. Op kermiszondag komt de familie samen om soep met ballekes te eten en krentebrood. Daarna krijgen de kleinkinderen pree om naar de foor te kunnen gaan.

Poepiebal Zaterdag 6 oktober is het Poepiebal. De Poepieboys, een stel vrienden die zich vinden in het Fortuin, nemen weer het initiatief en organiseren hun bal. De fuif zal dit keer weer plaats vinden bij Jan en Jee in zaal Victoria. Met de ervaren groep Fast Forward zit u hier wellicht de ganse avond goed.

Jiving Sister Fanny in de Mussenakker Deze legendes met locale roots verzorgen de Mussenakkerkermis op 6 oktober. Op 13 oktober presenteert de Mussenakker Moonshine Reunion (sex, truckx en rock&roll).

MEER – Ook de Valenciafeesten waren weerom een succes. U ziet hier een sfeerbeeld. (ma)

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

’t Fortuin Bekend om zijn zondagse en maandagavond optredens. Zondag Armedillo (vanaf 18 uur) en The Freaksss vanaf 21 uur. Maandag Walter Lavent Band en Stef Peire, Blues en Rock’n Roll. Zondag 14 oktober de kermisafsluiter Take Two.

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

Kermistenten

Terbeeksestraat

De Chiro heeft op 13 oktober haar traditionele kermistent en ook aan het oude voetbalveld kunt u terecht voor twee zaterdagen tentfuif.

MEER - Wegens wegenwerken is de Terbeeksestraat afgesloten voor alle verkeer vanaf Het Lak tot aan de brug over de snelweg. Er is plaatselijk een wegomlegging voorzien.

Viert u ook kermis? Hou dan vooral de affiches bij de cafe’s en de winkels in de gaten voor de volksspelen in de cafe’s. Veel kermisplezier! (ma)

Iveka

Verenigde Vrienden MEER - De Verenigde Vrienden viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. In het voorjaar werd dit feit ondersteund met een academische zitting en een feestschieting met de kleine kruisboog op een afstand van 20 meter. In het najaar wordt aan deze schieting een schieting op een afstand van zes meter gekoppeld. Schutters zijn welkom in het lokaal Victoria, Meerlesebaan 2, op 1, 2, 3, en 4 november. Schutters die aan beide schietingen hebben deelgenomen komen in aanmerking voor een combinéprijs. Ook nu zijn er ter plaatse bogen en begeleiding voorzien.

50

Iveka opende een nieuw klantenkantoor in Brecht. Het is gelegen aan de Lessiusstraat 18. Hier kunt u terecht voor alle vragen over aardgas en elektriciteit.

185

Stookoliefonds Het sociaal verwarmingsfonds kan tussenkomen in de kosten van stookolie of bulkpropaangas, geleverd tussen 1 september 2007 en 30 april 2008. Zolang de prijs lager is dan 0,49 euro per liter voorziet het fonds geen tussenkomst. Meer info bij het OCMW te Hoogstraten op het nummer 03/340.21.51.

Garage Geudens bvba Meerseweg 8 - 2321 Hoogstraten-Meer Tel.03/315.71.76 Fax 03/315.88.14 www.geudens.be

Verkoop personen- & bedrijfswagens Tweedehandswagens Erkende carrosserieafdeling Alle onderhoud en herstellingen 1946-2006

***60 Jaar Garage Geudens***


MEERSEL-DREEF

Missieactie “Reik mij de hand” Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef MEERSEL-DREEF – Op de derde zondag van september staat Meersel-Dreef in het teken van het missiefeest “Reik mij de hand”. Het missiefeest steunt op twee pijlers, de grote rommelmarkt op zaterdag en zondag en het muziekgebeuren op de zondagnamiddag. Op zaterdag stonden de nieuwsgierigen al aan de poort te wachten om een kijkje te kunnen nemen tussen de vele spullen die ook dit jaar weer werden ingezameld. Jef en Magda Geerts, die dit jaar de leiding op zich hadden genomen van het rommelmarktgebeuren, hadden samen met hun ploeg heel wat spullen ingezameld. Op zondagnamiddag waren de beide burgemeesters van Hoogstraten en Alphen Chaam aanwezig, om het feest te openen. Op de tonen van de volksliederen, gespeeld door de fanfare, werden de vlaggen gehesen en daarmee schoot het feest in gang. Het weer was uitzonderlijk goed en zodoende was het gezellig vertoeven op het terras in de speeltuin. Onder het genot van een lekkere trappist of iets anders, kon

je je laten meedrijven op de klanken van de vele blaaskapellen. Die speelden aan één stuk door allerlei populaire en gezellige deuntjes. De grote en kleine honger kon je stillen met broodjes en pannenkoeken. De kinderen konden zich uitleven in de speeltuin en zich laten schminken. De goklustigen konden terecht bij de verschillende tombola’s en de snuffelaars bij de rommelmarkt. En zo liepen stilaan de portemonnees leeg en de kas van het missiecomité vol, aldus ten voordele van de missionarissen van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek. De vele vrijwilligers hebben er weer een drukke tijd opzitten, voor het feest zijn ze al verschillende dagen bezig met het opstellen van het hele gebeuren en achteraf komt natuurlijk weer het opruimen en het afbreken van het podium, de tentjes en de niet verkochte spullen van de rommelmarkt. Alles weer netjes inpakken en opbergen voor volgend jaar. Het missiecomité en de vele vrijwilligers konden weer terugblikken op een geslaagde dag.

Moskes Rock de moeite waard MEERSEL-DREEF – Je kon vorige maand al lezen dat Ad Maas en Anjonet van Boxel, Moskes Rock weer nieuw leven gingen inblazen. Met verschillende tribute bands op het programma, hadden ze een interessante affiche. Tribute bands zijn muziekgroepen die andere beroemde en bekende grote bands als voorbeeld nemen. Zo stonden onder andere: Guns n’ Roses, U2, Ozzy Osbourne, ACDC, Johnny Cash en de Rolling Stones op het programma. En echt, ze waren heel goed. De nieuwe locatie was een voltreffer, leuk ingedeeld met aparte hoekjes om iets te eten en te drinken en om even bij te komen. Een mooi podium en een wervelende lichtshow, het geluid was top en veel Drevenier’s konden in hun achtertuin meegenieten. Jammer genoeg viel de opkomst van muziekliefhebbers wat tegen. Ze hadden blijkbaar de weg terug naar Moskes Rock nog niet gevonden. Maar iedereen die er was, heeft er vast van genoten. (tv)

Verkeersouders Het project van verkeersouders vindt men ook in het buitenland lovenswaardig. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde won de tweede prijs in een Europese wedstrijd. Het prijzengeld werd geïnvesteerd in een website. Op die manier kan iedereen leren van de successen: www.verkeersouders.be

Pensioenen De Rijksdienst voor Pensioenen houdt zitdag in het stadhuis te Hoogstraten op dinsdag 9 oktober van 10 tot 11 uur.

Jobbeurs

Veel volk op het missiefeest Reik mij de hand, om een drankje te nuttigen, een pannenkoek te eten of om te snuffelen in de vele kraampjes.

De jobbeurs 2007 zal doorgaan in zaal Pax, Dr. H. Versmissenstraat in Hoogstraten, op zaterdag 29 september. Bedrijven uit onze streek zoeken personeel dat aan hun behoeften kan voldoen.

51


MEERSEL-DREEF

Pater Pio-dag MEERSEL-DREEF – Eindelijk was de grote dag aangebroken. Maandenlang werd het hele programma van de pater Pio-dag besproken en voorbereid. Reeds vroeg in de morgen kwamen de eerste Pio-vrienden aan. In de cafetaria was intussen een hele ploeg vrijwilligers druk bezig met het bereiden van de middagbroodmaaltijd. Drie bussen kwamen er aangereden uit Ieper, Brugge en Lier. Auto’s zochten een plaatsje op de druk bezette parkeerplaats. Het weer zat ons niet echt mee want rond 10 uur kregen we een van de beste regenbuien. Geen nood, iedereen stapte met zijn paraplu naar de kerk. Op de vastgestelde tijd, begonnen we met de eucharistieviering in een barstensvolle kerk. E.H. Jan Verheyen, pastoor van St. Gummarus in Lier, ging voor in de viering en hield tevens een hartverwarmende homilie. Een zestal priesters concelebreerden samen met hem in deze plechtige viering. Alle mensen baden en zongen mee, pater Pio ter ere. Daarna liepen de zalen vol, maar ook buiten onder de veranda’s, dicht bij elkaar onder de grote zonneschermen, overal mensen met hun lunchpakket. De warme koffie uit de thermoskannen viel bij iedereen in de smaak. Intussen trok de traditionele vertoning van de film over het leven van Pater Pio veel mensen aan. Zittend of staand, volgden ze in stilte op het scherm het leven van hun grote vriend Pater Pio. In het kleine pater Pio-zaaltje kon je terecht voor een tentoonstelling en had je de gelegenheid om enkele kleine aandenkens aan pater Pio te kopen. De tentoonstelling trok heel veel volk, soms kon je er niet keren of draaien. Intussen liet de zon zich voelen zodat tijdens de middagpauze de private devoties in het park toch konden doorgaan. In de kerk waren constant twee pater beschikbaar voor de biecht. In het park werden de mysteries van de rozenkrans uitgelegd, afgewisseld met een paar weesgegroetjes. De kruisweg werd eveneens goed gevolgd. Deze devoties waren vrijblijvend en iedereen kon naar believen aansluiten bij een van deze religieuze activiteiten. Omdat de banken in de grot nog te nat waren hielden we de slotviering in de kerk. Ook nu was de kerk weer te klein voor de naar schatting 600 à 700 aanwezige Pio-Vrienden. Na dit gebedsmoment kreeg iedereen bij het verlaten van de kerk een bloemetje, om te offeren bij het beeld van Pater Pio in het park. Dit werd een lange processie naar Pater Pio, waar de bloemen met veel liefde werden neergezet. En de mensen een voor een de handen van Pater Pio nog even vasthielden, om dank te zeggen voor deze mooie dag. Na de namiddagkoffie trok iedereen tevreden en blij weer naar huis. Noteer alvast voor volgend jaar, Pater Pio Dag op donderdag, 21 augustus 2008. (pater Luk, tv)

52

Een volle kerk vereerders van pater Pio kwamen bij elkaar voor de pater Piodag in Meersel-Dreef.

In het Kapucijntje vindt je een permanente tentoonstelling van allerlei afbeeldingen en voorwerpen over het leven van pater Pio.

VAN HEMELEN

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

Van Aertselaerstraat 21 - 2320 Hoogstraten Tel./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be

197


MEERSEL-DREEF

Fietsbrug MEERSEL-DREEF – Het fietspad langs de Mark blijft een echte trekpleister, het is dan ook een bijzonder mooie route. Door de aanleg van de vistrap, werd er een nieuwe houten fietsbrug aangelegd net voorbij de watermolen. (tv)

Rommelmarktseizoen ten einde MEERSEL-DREEF – De laatste zondag van augustus, bracht alweer het einde van het rommelmarktseizoen in Meersel-Dreef. Ondanks de kwakkelzomer, kon de fanfare terugblikken op een goed seizoen. Steeds meer mensen van Meersel-Dreef kwamen zelf een of meerdere zondagen op de markt staan om hun overtollige spullen te verkopen. (tv)

Open Monumentendag MEERSEL-DREEF – Op zondag negen september ter gelegenheid van Open Monumentendag, was de watermolen van Meersel-Dreef geopend van 10 tot 17 uur. Het is zo al de moeite om de watermolen eens in werking te zien maar buiten dat kon je tevens een expositie van een drietal beeldende kunstenaars bekijken. In en rond de molen hingen werken van Johannes van Loveren, Ellie Kleemans en Sylvia Thijssen, elk met een eigen stijl. Meer info: www.sylviathijssen.nl/watermolen.html

53


MEERSEL-DREEF

Kerkdiefstal MEERSEL-DREEF – Op zondagmorgen 16 september, ontdekten de paters Kapucijnen van Meersel-Dreef, tot hun ontzetting dat er twee houten beelden waren verdwenen aan het hoofdaltaar van de kerk. Deze beelden zijn meer dan 250 jaar oud en vormen een essentieel onderdeel van het geheel. Men vermoedt dat de dieven zich hebben laten insluiten na de avonddienst op zaterdag. De kleine kerkdeur was ontgrendeld. Op de foto de twee lege plaatsen, op de foto bij het artikel van pater Pio staan ze er nog. (tv)

Vrijwilligers rusthuis bedankt! MEERSEL-DREEF – De vrijwilligers van het rusthuis te Hoogstraten waren te gast “bij de paters” te Meersel-Dreef. Daar werden ze getrakteerd voor hun inzet voor de bewoners van het rusthuis. Fonne Brosens van het Heidebloempje in Meer had zich voor de gelegenheid verkleed en zong een danklied voor de aanwezigen. (tv)

Mooi weer gevraagd MEERSEL-DREEF – Elk jaar komen er verschillende verenigingen op bedevaart naar Meersel-Dreef, om mooi weer te vragen voor één van hun activiteiten. Of het helpt weet ik niet, maar wie niet waagt niet wint. (tv)

54


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Hoogstraten VV na drie wedstrijden mee aan de top Na een schitterende voorbereiding lag de lat wel erg hoog. Wat in de oefenwedstrijden probleemloos verliep – scoren – ging in de eerste competitiematch niet zo vlot. Ook in Limburg en Wallonië leest men de krant en wanneer men praktisch overal als titelkandidaat naar voor wordt geschoven, moet men daarvoor willens nillens de tol betalen. Op HVV gaat men de voorzichtige toer op en wanneer het geluk dan nog uw kant kiest, is er wel wat te oogsten. Overpelt kwam op HVV goed weg met één punt en hun doelman speelde er een levensmatch. Daaraan kan je niets verhelpen en een doelman speelt ook mee. Dat je zelf een drietal huizenhoge kansen niet benut, is dan weer een ander verhaal. Al bij al moet je nog tevreden zijn met de 0-0, immers één kans krijgt men in elke match en als die kans in een doelpunt wordt omgezet, ga je als de betere ploeg met 0-1 de boot in. Op Hoei speelde HVV niet goed, er werd echter wel gewonnen. Hoei benutte die ene kans om 10 uit te lopen en ging vervolgens met het mes tussen de tanden die stand verdedigen. Tamelijk vroeg geraakten de Waaltjes met tien man en HVV maakte hiervan gebruik om eerst op ge-

lijke hoogte te komen en vervolgens met 1-2 te winnen. In Hoei zullen niet veel ploegen gaan winnen. HVV deed dat wel en daarom zullen we blij zijn met het resultaat. Witgoor Dessel kwam op bezoek, het had de eerste twee wedstrijden gewonnen en HVV zou voor hen een zware dobber worden. Het kwam ook zo uit, want rood-wit speelde een goede wedstrijd en won het pleit tenslotte met 4-2. (JoJe)

Wedstrijden Zaterdag 29 september 20.00 uur Hoogstraten VV – Meerhout Zaterdag 6 oktober 19.30 uur Thes Tessenderlo – Hoogstraten VV Zondag 14 oktober 15.00 uur Hoogstraten VV – Lille Zondag 21 oktober 15.00 uur Bas Oha – Hoogstraten VV Zaterdag 27 oktober 20.00 uur Hoogstraten VV – Patro Eisden Zondag 4 november 15.00 uur Spouwen Mopertingen – Hoogstraten VV

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

KVNA Wortel In Pulle geraakten de blauw-witten aanvankelijk moeilijk in de wedstrijd en er was een goede doelman Van Coillie nodig. Halverwege de eerste helft herstelde Wortel het evenwicht en Kurt Haest doelde met een knappe vrije trap. De thuisploeg ging nu fel op zoek naar de gelijkmaker, maar het was Joris Van Ginneken, die direct na de pauze een mooie pass van Kurt Haest verzilverde (0-2). Pulle kon na slap verdedigen gelijkmaken en kwam via strafschop op voorsprong. De referee, die wel zeer partijdig was, stuurde hierbij Raf Braspenninck van het veld alhoewel hij de struikelende speler niet geraakt had. Met een ver schot werd het nog 4-2. Pulle was zeker de beste ploeg, maar werd wel erg geholpen door de zeer partijdige scheidsrechter. Massenhoven kwam wel zeer gelukkig op voorsprong. Libero Ben Peeters liep achter een onschuldige bal, maar moest zijn ren stoppen met een spierverrekking. Onze verdediging was verrast en het werd simpel 0-1. Zonder echt briljant te spelen hadden we scorekansen genoeg om aanspraak te kunnen maken op de overwinning, maar deze werden jammerlijk gemist. Een voetbalwet zegt dat als men de kansen mist het deksel op de neus krijgt en dat gebeurde ook. Het werd een ontgoochelende 0-2. Leider Westmalle nam al na 5 minuten met een kopbaldoelpunt de leiding. Wortel kwam wel meer in de match, maar kon weinig doelgevaar scheppen. Vlak voor de rust werd het nog eerder onverwacht 2-0 met een prachtig schot in de kruising. Tegen de betere thuisploeg, die nogmaals met het hoofd na een vrijschop scoorden speelden we wel enkele kansen bij elkaar maar werden in de slotminuten nog tweemaal verrast, weer met het hoofd en een geweldige kanjer. Deze 5-0-opdoffer tegen een bijzonder accuraat afwerkende thuisploeg komt wel zeer zwaar aan.

De HVV-kern met voldoende kwaliteit voor een probleemloos seizoen.

Alle informatie over De Hoogstraatse Maand

www.demaand.be

Het is nu aan de trainer en de spelers om met meer regelmaat en vertrouwen de draad terug op te pakken.

Wedstrijden zon. 30 sept. 15 u VNA - Zandhoven zon. 7 okt. 15 u Poederlee - VNA zon. 14 okt. 15 u VNA – Grobbendonk zon. 21 okt. 15 u Wechelderzande - VNA zon. 28 okt. 15 u VNA – Oelegem

55


SPORT

Hoopvolle start voor Minderhout VV Starten in een hogere reeks gaat meestal gepaard met enige aanpassingsmoeilijkheden, maar daar heeft MVV zeker niet onder te lijden gehad bij het begin van de competitie. Nog in de euforie van de feestelijkheden rond de nieuwe infrastructuur pakte het meteen twee overwinningen die het vertrouwen in eigen kunnen zeker opgevijzeld hebben. Wildert – Minderhout VV 1 – 2 De thuisploeg liet het eerste kwartier wel duidelijk in zijn kaarten kijken, maar de bezoekende speldenprikken waren ook niet van gevaar ontbloot. Vlak voor de pauze een aandringen van Dries Schrauwen en zijn schot belandde in de kruising van het doel, 0-1. Na de rust opnieuw gedreven gastheren die zo snel mogelijk de achterstand wilden wegwerken. Hun aandringen werd echter opgevangen door een secure defensie en MVV hanteerde de counter. Consternatie in de eindfase wanneer de schaapjes op het droge leken. Strafschop en 1-1! MVV behield het overzicht en voelde toch dat ene puntje in het bereik, maar Benny Hertogs, nauwelijks één minuut op het veld, besliste er in blessuretijd anders over en bezorgde MVV de volle buit. Minderhout – Horendonk 4 – 2 Tevreden aanhangers na de eerste competitiewedstrijd in de Heistraat. MVV domineerde de ganse eerste helft en werd op het halfuur beloond met een penaltydoelpunt gescoord door Dries Schrauwen. Nog enkele uitgelezen kansen boden zich aan voor de rust, maar konden niet verzilverd worden. Na de verfrissing weer alle registers open en Dries Schrauwen dikte aan. Even later dook Jens Lenaerts alleen op voor de doelman en miste de 3-0 niet. Match gespeeld, de kermis duurde voort toen Kurt Hendrickx voor de 4-0 zorgde. De puntjes op het droge! Enig concentratieverlies en daarvan profiteerden de bezoekers om nog tweemaal tegen te scoren, maar toen was voor hen het kalf al lang verdronken. (rel)

Wedstrijden Zondag 7 oktober 15 uur Minderhout VV – KFC Meerle Zondag 14 oktober 15 uur Brecht – Minderhout VV Zondag 21 oktober 15 uur Minderhout VV – Rochus Deurne Zondag 28 oktober 15 uur Minderhout VV – Putte SK

Eigen volk eerst bij KFC Meer Zeker een hoopgevende start voor KFC Meer en een pluim naar het beleid en de jeugdbegeleiding toe om reden dat bijna uitsluitend Meerse jongens de A- en B-kern bevolken en dan mag de slogan “eigen volk eerst” onvoorwaardelijk als positief beschouwd worden! KFC Meer – KVV Achterbroek 2 – 0 De eerste thuismatch en de eerste driepunter! Goed voor het moreel en voor de supporters die met zo’n 180 opdaagden. Een snelle start van de bezoekers met een bal op de lat deed Meer wel even naar adem snakken. Rond het kwartier werd het evenwicht hersteld en beide doelmannen toonden enkele keren flink hun kwaliteiten. Ruststand 0-0! Ook na de pauze startten de gasten het scherpst en de Meerse verdediging moest op zijn tellen passen. In de 70ste min. viel dan toch het bevrijdende doelpunt via Koen Koyen en ingeleid door Tim Jacobs. Achterbroek kwam, maar een strafschop omgezet door Roel Hofmans werd hen tenslotte fataal. Verdiende zegde voor KFC tegen een verrassend Achterbroek! Sint-Job – KFC Meer 1 – 1 Een vrij gelijkopgaand eerste half uur met enkele gevaarlijke standjes voor beide doelen hield de 200 kijkers warm. Balverlies in het middenveld leidde in de 33ste min. tot de 1-0. Meerse druk nadien, maar voor de rust kwam men niet aan scoren toe. Ook na de pauze bleven de bezoekers de forcing voeren en al vlug schoot Rik Aerts de verdiende gelijkmaker tegen het net. Meer wilde meer, maar een goedgeorganiseerde thuisverdediging liet zich niet meer vermurwen zodat de 1-1 stand te verantwoorden viel. (rel)

Wedstrijden Zondag 7 oktober 15 uur KFC Meer – Luchtbalboys Zondag 14 oktober 15 uur Wildert – KFC Meer Zondag 21 oktober 15 uur KFC Meer – Horendonk Zondag 28 oktober 15 uur Kalmthout – KFC Meer

Wim Aerts in duel met bezoeker Gert Jansen in de wedstrijd tegen Achterbroek. 56

KFC Meerle Een degelijke voorbereiding achter de rug en meteen een schot in de roos in de competitie met overwinningen tegen Kalmthout en Mariater-Heide en dat laat het beste hopen voor de toekomst. Kalmthout – KFC Meerle 0 – 1 Weinig animo tijdens de eerste speelhelft met een thuisploeg die het meest dreigde en de bezoekers die niet verder kwamen dan enkele afstandsschoten zodat de 0-0 stand aan de rust een juist spelbeeld weergaf. Hetzelfde spelbeeld na de verfrissing! Weer het initiatief aan de gastheren, Meerle dat er weinig van bakte en keeper Van Gestel mocht danken. Dan toch sensatie een kwartier voor het einde als Dirk Van Bavel tot ieders grote verwondering een voorzet achter de keeper tegen het net zag belanden, 0-1! Nog een spannend einde, maar de groenwitten namen tenslotte de punten mee naar de Chaamseweg. KFC Meerle – Maria-ter-Heide 2 – 0 (rel)

Wedstrijden Zondag 7 oktober 15 uur Minderhout VV – KFC Meerle Zondag 14 oktober 15 uur KFC Meerle – Putte SK Zondag 21 oktober 15 uur Achterbroek – KFC Meerle Zondag 28 oktober 15 uur KFC Meerle – St.-Job

Nordic Walking Met de wandelstokken in de hand kom je door het ganse land! Zo ver hoef je natuurlijk niet te wandelen, maar voor fervente wandelaars en voor diegenen die met krakende gewrichten geconfronteerd worden, zijn het toch zeker hulpstukken die niet te verwaarlozen zijn. Waarom je dan niet eens wagen aan Nordic Walking. Deze vorm van wandelen vraagt weliswaar meer inspanning dan alleen maar wandelen in een stevig tempo. Niet alleen uw benen zijn in beweging, ook je armen en rug en het heeft een weldadig effect op nek, schouder en bovenrug en het is ook minder belastend voor de knieën. Niets dan voordelen, maar je moet wel de goede techniek zien aan te leren. Daarom organiseert de sportdienst van de stad Hoogstraten i.s.m. met ILV Sportregio Noorderkempen opnieuw cursussen Nordic Walking. Vier sessies wel te verstaan, die elk tien lessen en een testdag omvatten. De eerste les vangt aan op woensdag 12 september om 19 uur. De andere lessen gaan door op donderdag 13 september (een groep beginnelingen en een groep gevorderden) om 19 uur en op vrijdag 14 september om 9 uur voor beginners en om 10.30 uur voor gevorderden. Een lessenreeks kost 50 euro, inclusief gebruik van materiaal en verzekering. Zeker eens proberen!


SPORT de

6 Mosten Minitriatlon

Onze biljartspelers ontmoeten toppers

Met z’n 220 het water in Ondanks het minder goede weer en het te koude water voor de tijd van het jaar lieten toch een 220 sportievelingen zich niet pramen om deel te nemen aan de triatlondag in De Mosten. Verdeeld over vier reeksen (jeugd, dames, trio, heren) gaven de deelnemers het beste van zichzelf en de wil om te winnen was er ongetwijfeld bij. De jeugdreeks (10 tot 14 jaar) kreeg 150 m zwemmen, 3 km fietsen en 1 km lopen voorgeschoteld en daar toonde Niels Ost (Brasschaat) bij de jongens en Chelly Wilmsen (Kalmthout) bij de meisjes zich de sterksten. De dames hadden 250 m zwemmen, 6 km fietsen en 2 km lopen voor de boeg en Bianca Bellekens (Malle) bereikte de finish met ruime voorsprong voor Petra Bresseleers (Kapellen) en Pascale Dries (Beerse). In de bedrijventriatlon (trioreeks) toonde Totaalgarage Citroën Van Riel uit Hoogstraten zich de opportuunste voor The White Cliffs of Malle uit Malle. Voor dit succes tekenden Paul Van Riel en zijn zonen Hendrik en Marten. Zo’n trioreeks verloopt als volgt: één teamlid zwemt 250 m, het tweede fietst 9 km en het derde loopt de afsluitende 3 km. De laatste 150 m worden samen gelopen zodat de drie teamleden samen op de finishfoto kunnen.

Een succes alleszins want zomaar eventjes 34 trio’s verschenen aan de start. Deze triowedstrijd of bedrijventriatlon biedt u natuurlijk de kans om uw bedrijf, club of vereniging sportief onder de aandacht te brengen. Het fitnesscentrum 2Be-Fit uit Hoogstraten had dit zeer goed begrepen, want zij finishten maar liefst met zes fitte teams. De herenreeks werd dan het hoogtepunt van de dag en deze deelnemers zwommen 250 m, fietsten 9 km en liepen 3 km. Eli Smeyers (Geel) liet Frans Smolderen (Merksplas) en Pieter Nicolai (Wuustwezel) achter zich. Voor de inwendige mens zorgden dit jaar weer de vrijwilligers van Zonnekamp (www.zonnekamp.be) . Deze mensen organiseren jaarlijks een zomerkamp voor andersvaliden en deze zomer waren ze trouwens nog te gast in het Spijker. De opbrengst van de verkoop van spijs en drank gaat integraal naar hun werking. Een reden te meer misschien om volgend jaar zeker aanwezig te zijn op de 7de Mini Mostentriatlon en dit op 7 september! Uitslagen en foto’s kan je terugvinden op www.mostentriatlon.info! (jan adams, rel)

Het trio Paul, Hendrik en Marten Van Riel zwommen, fietsten en liepen de ziel uit hun lijf en wonnen de trofee voor Totaalgarage Citroën Van Riel. foto Liesbeth Mertens w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

NOORDERKEMPEN – Verschillende biljartspelers uit de Noorderkempen nemen het op tegen een aantal Belgische en wereldtoppers in het biljart. Langzaam maar zeker hebben een aantal van onze biljartspelers zich in drieband opgewerkt naar de top van deze sport. MBC (Meerlese Biljart Club) heeft haar thuislocatie in de zaal van café ’t Zonnetje aan de Kerkstraat te Meerle. De club telt maar liefst meer dan 50 spelende leden. Vier teams van telkens vier spelers komen uit in de Belgische competitie (NIDM). De twee hoogst geplaatste teams nemen het op tegen driebandspelers die tot de top van België en ver daarbuiten horen. Het ene team (reeks A) wordt gevormd door Nick Zuijkerbuik (St.-Willibrord), Alfons Baeyens (Poppel), Charel Meekens (Zundert) en Staf Pauwels (Meerle). Het andere team (reeks B), dat vorig jaar kampioen speelde in de derde afdeling, bestaat uit Jeffrey Van Nijnatten (Zundert), Jack van Aart (Meer), Hans Frijters (Meerle) en Jan Van der Velden (woont nu in Rijkevorsel maar noemt zichzelf nog steeds nen Meerse). Dat zij het opnemen tegen de top van de biljartwereld wordt wel duidelijk als je ziet wie hun tegenstanders zoal zijn: Martin Horn (meervoudig Duits kampioen en al geruime tijd bij de wereldtop), Jef Philipoom (Belgisch en wereldkampioen), Paul Stoobants (meervoudig Belgisch kampioen), Soumagne Pierre (19-jarige belofte uit Franrijk die nu reeds regerend Europees kampioen kader 47/2 is) en buitenlandse toppers zoals Allan Jensen, HjØllund Carsten, Ad Koorevaar, enz…. Zich handhaven op dit niveau zal een hele opgave zijn maar is niet onmogelijk. Dit bleek al tijdens de openingswedstrijd op 31 augustus toen Disonais in eigen huis een punt afgesnoept werd door team B welke series liet optekenen van 7, 8 en 11. Het scheelde erg weinig of team B ging met de volle buit aan de haal. Disonais speelde maar liefst met vier ereklasse spelers en is een der favorieten voor de titel. Voor de biljartliefhebbers die onze spelers aan het werk willen zien of aanmoedigen geven wij hierbij de data van de thuiswedstrijden door! Team A: 25 sept., 9 en 30 okt., 13 nov., 4 en 18 dec., 15 jan., 5 en 26 feb. (Horn, Philipoom …), 25 maa. en 1 april 2008. Team B: 10 en 24 okt., 21 en 28 nov., 19 dec. (Stroobants, Koorevaar, Hjøllund …), 15 jan. (datum niet definitief) en 30 jan., 6 feb., 5 en 12 maa. en 9 april 2008.

Huisnummer

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

De hulpdiensten doen een oproep naar ieder van u om uw huisnummer duidelijk en degelijk aan te brengen. Het gebeurt immers dat zij kostbare tijd verliezen met het zoeken naar het juiste huisnummer.

57


SPORT

Wereldkampioenschap 24-uren ultraloop

202 km voor Pat Leysen MINDERHOUT – Veel atleten en recreanten beschouwen de marathon (42,195 km) als een mythische afstand die ze minstens één keer in hun actieve loopcarrière willen afleggen. De ultieme droom! Hoe dikwijls hoor je wel niet de verzuchting: ”Eens wil ik de marathon lopen!” Een keer van deze verleiding geproefd is het moeilijk te weerstaan aan de volgende! Tien, twintig…! Die marathonners verlangen tenslotte naar meer, een nieuwe uitdaging, een nog grotere verleiding: de ultraloop! Ultra betekent in vele gevallen “extra”. Alle afstanden voorbij de marathon worden bestempeld als ultraloop: courante afstanden zijn 50 km, 100 km, 6 uur, 24 uur, 48 uur en zelfs meerdaagse wedstrijden. Dit mag zeker de eerste en de oudste sport ter wereld genoemd worden. Denken we maar aan de mens die weken op jacht trok, de boodschappers in vroegere tijden…! De legendarische Griek Phidippides! Een klassieker is de Spartathlon, die rond eind september wordt gelopen in Griekenland: de afstand van Athene naar Sparta, de afstand (260 km) die Phidippides in 490 voor Christus liep om koning Leonidas van Sparta te vragen om de Atheners te ondersteunen bij hun strijd tegen de Perzen. Pat Leysen, directeur van basisschool Scharrel in Minderhout is zo’n atleet die zich overgegeven heeft aan de verleiding van de ultraloop. Onlangs, 28 en 29 juli, maakte hij deel uit van de Belgische ploeg die afgevaardigd werd naar het wereldkampioenschap 24 uren lopen in Drummondville (Canada). En dat werd voor hem toch een hele belevenis.

Wat men vreesde, werd later bewaarheid! “Ik was wel degelijk te snel gestart, maar wat wil je, het loopt goed en je denkt niet aan de komende vermoeidheid. Het is verdomd moeilijk jezelf een trager tempo op te leggen terwijl je zelf veel vlugger kan. En in de euforie van de wedstrijd, de ambiance rond de omloop, de “Vas-y, Patrick” aanmoedigingskreten, zijn het alleen de benen die luisteren. Dit betaal je nadien natuurlijk cash. De eerste uren na de start kregen we dan nog een flinke plensbui van een dik half uur te verwerken, deugddoend natuurlijk en veel meer zuurstof in de lucht. Maar met doordrenkte kledij rondlopen is echter niet aangenaam en verhoogt de kans op onaangename kwetsuren. Dan zou je zo vlug mogelijk droge kleren moeten aantrekken, dat heb ik niet gedaan en dat was volkomen fout!

in de top 20. Spijtig dat we tijdens het verloop te weinig informatie toegespeeld kregen in verband met de positie en het aantal kilometers. Na twaalf uur heb ik me enigszins herpakt en dan ervaar je hoe fel de tegenstanders aan mekaar gewaagd zijn. De verschillen bleven klein en bij het minste probleem zak je een aantal plaatsen. De nacht en het aanbreken van de morgen zijn moordend, het is dan veel kouder, weinig publiek en dan loert de man met de hamer om de hoek. De laatste drie uren wegen dan weer het zwaarst. Dan speelt er heel wat door je hoofd. Waar ben ik in hemelsnaam mee bezig? Mijn ergste vijand wens ik op dat moment deze marteling niet toe. Het is echt vijf keer dwars door een muur lopen, maar het publiek geeft je tenslotte de stimulans om door te gaan. . Na 187 km was mijn bobijn

Te snelle start en… Wereldwijd populair zijn ze die 24-uurlopen! In België is het echter nog een jonge sport die toch meer en meer belangstelling oproept bij de KBAB. Gewoonlijk worden ze op wegparcoursen gelopen met een lengte van 1 tot 4 km, maar ook op atletiekaccommodaties met een baanlengte van 400 m (outdoor) of 200 m (indoor). Met z’n achten zou de Belgische delegatie het vliegtuig opstappen in Zaventem. Zes lopers, één supporter en de coach! Voor één van hen een grote teleurstelling, reisdocumenten vergeten en de veiligheidsoverwegingen in acht nemende in de luchthavens, geen wereldkampioenschap! Dan maar met z’n zeven de lucht in, waaronder vier Kempenaars: Geert Stijnen (Turnhout), Pat (Minderhout), Alfons Vekemans (Putte) en Paul Beckers (Oostmalle). De ontvangst in Drummondville, gelegen in de provincie Quebec, was bijzonder hartelijk. De teams werden ondergebracht in twee scholen en voor het vervoer naar het parcours werden de oude vertrouwde gele schoolbussen, die je soms in films ziet, ingeschakeld. Vrijdag om twee uur in de namiddag, vergezeld van een drukkende warmte, ging de wedstrijdvlag omhoog en 144 atleten (91 mannen en 53 vrouwen) liepen het avontuur tegemoet. Na acht, negen, tien uur zag men Pat ontzettend gemakkelijk bezig en was hij ook opgeklommen naar de 10de plaats.

58

De zoveelste beklimming achter de rug, een zachte afdaling en dan weer dat verwenste stuk vals plat.

Overal pijn Een loodzware wedstrijd werd het op een moeilijke omloop: elke twee kilometer een scherpe afdaling gevolgd door een stevige klim en tussendoor een venijnig stuk vals plat van 400 meter! Zo’n 24- urenloop op een vlak parcours is vanzelfsprekend al geen katje om zonder handschoenen aan te pakken! Tijdens het elfde uur van de wedstrijd schakelde ik over op langere stukken wandelen, viel daardoor terug in de tabellen, maar bleef nog

leeg, ik zag het echt niet meer zitten. Kapot! En de emoties komen dan wel opborrelen! Naar mijn vrouw gebeld met de mededeling dat ik wilde stoppen. Zij en de coach hebben me tenslotte overgehaald om verder te doen. Met de moed der wanhoop terug de baan op, het lukte, mijn benen luisterden weer en mijn doel de 200 km bereiken nam grotere proporties aan. Tenslotte heb ik er, twintig minuten voor ’t einde de brui aan gegeven toen mijn teller op 202 km stond.


SPORT Een 42ste plaats werd mijn deel en met het team eindigden we als 7de. Als winnaar kwam de Japanner Sekiya, een loopprofessional, uit de bus met 264 km terwijl de beste wereldtijd 24 uur op naam staat van de Griek Yiannis Kouros met 303 km. Dan de recuperatie na de wedstrijd! Een grote tevredenheid overvalt je, de pijniging is achter de rug . Geen medisch onderzoek, wel een ferme pint pakken, bijna niet meer kunnen gaan van de blaren en andere pijntjes die zich overal manifesteren. Om zo’n wedstrijd te verwerken heeft je lichaam toch wel enkele maanden nodig, want gekwetst voel je je van binnen en buiten. Toch hoop ik voor het einde van het jaar nog zo’n wedstrijd te lopen en graag zou ik dan de muur van 220 km willen doorbreken. Waarschijnlijk zal het Monaco zijn! De ultralopers zijn ook ingedeeld in klassen: de A’s met 240 km achter hun naam, de B’s met 220 km en de C’s tussen 200 en 220. Als A- en B-atleet krijg je meer faciliteiten en onkostenvergoedingen, want dat plaatje kan toch wel oplopen. In Canada werd mijn verblijf volledig vergoed, maar het vliegticket moet je toch gedeeltelijk zelf ophoesten.”

SOFTCOMPUTER Meerseweg 80B 2322 HOOGSTRATEN Tel: +32-3-315.09.09 info@softcomputer.be

91 en 9 Zo’n twintig jaar geleden liep Pat voor het eerst een halve marathon en toen werd hij al geplaagd door een hernia in de rug. Een doktersdiagnose luidde niet meer sporten, een andere opperde het tegenovergestelde. “Ik koos voor het tweede en heb me ook een speciale loopstijl aangekweekt om mijn rug enigszins te sparen en te ontlasten.” Van het een kwam het ander. In Minderhout zagen de “Marklopers” het levenslicht en een van de leden, Jan Vermeiren, ging voor de marathon. “Daar keken we van op! Blijven trainen dan, want dat wilde ik ook bereiken en mijn eerste marathon liep ik in Steinfurt (Duitsland). Na 25 km de batterij leeg en onvermijdelijke opgave. Stelselmatig kwam de goesting meer en meer bovendrijven, de trainingen aangepast en samen met Jos Van Bavel liepen we nadien marathons in binnen- en buitenland. Momenteel heb ik er 91 op mijn actief waarvan een 30-tal onder de drie uur. Mijn eerste ultra liep ik in 1999: “De 50 km van Kluisbergen” en werd daar 32ste op 180 deelnemers. Verleden jaar werd ik eerste in de “100 km van Leipzig” bij de mannen plus 45 en vierde in ’t totaal. Momenteel heb ik er negen opzitten. Enkele maanden geleden betwistte ik mijn eerste 24-urenloop in Eppeville (Fr.), die won ik en daar heb ik ook mijn nationale selectie verdiend met het oog op het wereldkampioenschap in Drummondville.

MOBIELE Telefoonoplossingen CARKITS GPS-toestellen

Momenteel zit Pat, in de media de ontdekking van het jaar genoemd, met een peesontsteking. “Enkele weken rust hebben me goed gedaan, het gaat de goede kant op en het kriebelt al langs alle kanten. Op 29 en 30 september wordt te Mortsel het Belgisch kampioenschap 24- urenloop georganiseerd, ik zal er niet bij zijn, want deze organisatie komt veel te vroeg voor mij. Wel trek ik met Greet, mijn echtgenote, dat weekend naar de marathon van Boedapest en daarin gaan we samen onze verjaardag vieren. Op 30 september worden we beiden 50 jaar en voor Greet wordt het een ultieme uitdaging: haar eerste 42,195 km!” (rel)

www.SOFTCOMPUTER.be 59


SPORT

Wielrennen

Paul en Luc Snels de “snelsten” in Belgisch kampioenschap Op zondag 19 augustus organiseerde de Landelijke Gilde van Meulebeke (West-Vl.) het 5de Belgisch Kampioenschap Wielrennen uitsluitend voorbehouden voor mannen en vrouwen uit de land- en tuinbouwsector. Zomaar eventjes 192 deelnemers uit heel België kwamen hun rugnummer afhalen en gaven het beste van zichzelf op het heuvelachtige parcours. Ook viel er heel wat belangstelling langs de weg te noteren en de aanmoedigingskreten werden niet gespaard. Ook de renners (-sters) zorgden voor een spannend verloop. Denk nu niet dat dit kampioenschap een zondagnamiddaggezondheidswandelingetje betekende! Probeer maar eens een gemiddelde snelheid van 38 km/u uit je kuiten te trappen! Vanaf de start noteerde men een spervuur van demarrages met als resultaat dat de groep al vlug in stukken en brokken uit mekaar viel. Hoogstratenaar Paul Snels zette keihard door na de eerste ronde, rukte zich los uit de kopgroep en de kloof was geslagen. Hoe zijn concurrenten ook aandrongen het achterwiel van Paul hebben zij niet meer gezien, want stelselmatig verhoogde hij zijn voorsprong die aan de meet 55 seconden bedroeg. De spurt voor de derde plaats werd gewonnen door vader Luc Snels. Een succesrijk dagje Meulebeke voor de snelle Snelsen! Hiermee eindigde echter het succesverhaal niet! In Ertvelde werd het Belgisch Kampioenschap WAOD (Wielerbond Aangesloten Openbare Diensten) betwist. Zo’n 35 renners meldden zich op het circuit in de categorie F1 (veteranen vanaf 53 jaar) met als enige doel die kampioenentrui te bemachtigen. De grote favoriet luisterde zeker naar de naam Luc Snels die dit jaar al heel wat overwinningen op zijn palmares heeft staan. Veel wind en buien teisterden de kuitspieren en hield het peloton netjes samen. Aan de meet moest het dan maar gebeuren. Luc Snels (Minderhout) nam de leiding, gaf die niet meer uit handen en mag de driekleur een heel jaar lang omgorden. Nog twee Hoogstratenaren kroonden zich tot Belgisch kampioen in hun categorie: Albert Huysmans in F2 en Gerard Mariën in cat G+ (veteranen boven de 70 jaar)! (rel)

Liever fietsen dan flessen champagne ontkurken moet Paul Snels gedacht hebben terwijl vader Luc Snels (rechts en 3de) monkelend toekijkt.

Luc Snels geflankeerd door vrouw Maria en de kleinkinderen die al even fier waren als onze Belgische kampioen.

Boekhoudbureau

Cursus EHBO

Profisk cvba [ Boekhouding en administratie [ B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten [ Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten [ Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen [ Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

60

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

Het Rode Kruis van Hoogstraten richt opnieuw een cursus in voor Eerste-Hulp-BijOngevallen. De cursus zal doorgaan in het lokaal van het Rode Kruis, Brouwerijstraat 1a, vanaf zaterdag 6 oktober.

E

Alle personen die 16 jaar worden in 2007 mogen zich vanaf nu al inschrijven bij Maria Kranen, tel. 03 295 39 05 of Christianne Van de Locht, tel. 03 314 11 62. Het cursusboek voor deze cursus kost 25 euro. Voor meer info: users.pandora.be/rkhoog


HALVE EEUW

September 1957

61


ACHTEL

Achtbaar Achtel HOOGSTRATEN/ACHTEL - Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de imkers van SintAmbrosius (die sinds 1995 hun stek in Achtel hebben), werd het initiatief genomen voor een wandeling rond Achtel, op 9 september jongstleden. Omdat Achtel recent met enkele bouwovertredingen negatief in het nieuws kwam, besloot men de activiteit wat meer ruchtbaarheid te geven, met de bedoeling mensen Achtel weer graag te doen zien. Daarvoor sloegen de imkers de handen in elkaar met de Werkgroep Oude Voetwegen uit Hoogstraten. De Cultuurgroep Achtel, de Werkgroep Kapel en de VVV van Rijkevorsel supporterden enthousiast vanaf de zijlijn. De Werkgroep Oude Voetwegen stippelde een historische wandeling uit in en om het nu nog schoonste gehucht van hier, en wist daarvoor liefst 136 deelnemers aan te trekken. José Verbreuken, Gust Lauryssen en Dries Horsten waren de gidsen van dienst. Er was aandacht voor de rijke geografie van de streek, voor het helaas snel slinkende bouwkundig erfgoed, maar vooral voor de oude volksgebruiken. Daarvoor was Achtel ooit nationaal bekend, maar de laatste jaren verwaterde één en ander. Halverwege gaven Herman Van Gils en Bart Hoeymans nog uitleg over respectievelijk het Bijenbevruchtingsstation De Raam en over het natuurgebied dat er aan grenst. Tijdens het luisteren genoten de wandelaars van een glaasje ‘mede’, de voor velen onbekende honingwijn. Het begin- en eindpunt was gelegen in de mooie schuur van Jef Lauryssen en de tuin van Frank Gys. Daar kon je genieten van een drankje en van heerlijke frikadellen met krieken en van smakelijke rijstpap, zoals het hoort met blonde suiker! De vele vrijwilligers lieten alles in vlotte banen verlopen, hetgeen geen sinecure was als je weet dat er naast de al genoemde wandelaars naar schatting nog minstens 250 losse bezoekers

Een boeiende wandeling benadrukte de geografische, bouwkundige en volkskundige waarde van Achtel. passeerden. De talrijke deelnemers bekeken er vol aandacht de knappe tentoonstelling van oud boerenalaam door Kees Strijbos. Verder stak men nog heel wat op van de infostands van Biebond Sint-Ambrosius en van Erfgoed Hoogstraten. Meer dan 200 mensen plaatsten daar overigens hun handtekening voor het behoud van de Kapelbergsite. Naast al dit moois kon men in Achtel ook genieten van de muzikale omlijsting: een optreden van het 55-koppige solidariteitskoor ‘Doediet’ in de kapel

De knappe tentoonstelling van Kees Strijbos bracht de bezoekers in nostalgische sferen. De kinderen mochten zelf graan malen en met het meel bakten ze ook zelf een wafel. 62

en verschillende sets door folkgroep ‘Falafel’, laureaat van de folkstage in Gooik (zie elders). Het werd een hartverwarmende activiteit, die zeker navolging verdient. (Foto’s: Mon Rigouts, Herman Van Gils en Jef Floren)

190


BEDRIJVEN

Open Bedrijvendag Transportzone Meer – Hazeldonk in de kijker HOOGSTRATEN/BREDA – De E19 - A16 is één van de meest bereden stukken snelweg van Europa. Door de ligging van Logistic Center Hazeldonk-Meer (LCHM), pal in het midden tussen wereldhavens Rotterdam en Antwerpen én net aan de grensovergang tussen België en Nederland, is het geen verrassing dat circa 160 bedrijven er zich hebben gevestigd. Op LCHM treft u zowel grote bedrijven als éénmanszaken, logistieke als producerende bedrijven aan. Zware industriële bedrijven vindt u hier echter niet. Europese Interreg-subsidie LCHM is tot stand gekomen binnen een Europees Interreg-project waarin kwaliteitsverbetering en grensoverschrijdende samenwerking centraal staan. Partners in het project zijn o.m. gemeente Breda, stad Hoogstraten, IOK en de ondernemers zelf. Dankzij het project hebben ondernemers de handen in elkaar geslagen om hét logistiek centrum van Europa te worden. Unieke grensoverschrijdende actie Open Bedrijvendag is sedert zijn ontstaan een succesverhaal. De Vlaamse mens is bijzonder geïnteresseerd in wat er in de talloze ondernemingen in Vlaanderen allemaal gebeurt en heel veel bedrijven willen dat ook heel graag laten zien. In 2006 haalde Open Bedrijvendag in België maar liefst 1,5 miljoen bezoekers in 618 bedrijven en is daarmee het grootste publieksevenement van het land geworden. De Open Bedrijvendag op zondag 7 oktober is een unicum omdat dit jaar ook Nederlandse bedrijven deelnemen aan dit ééndagsevenement. Het zeer uiteenlopende aanbod van zeven Belgische en vijf Nederlandse bedrijven maakt een bezoek meer dan waard. Zo kunt u een kappersbedrijf bezoeken, een import- en exportbedrijf van fruit, wijn, auto’s en trucks, een houtverwerkingsbedrijf, een productiebedrijf voor magazijn en archiefinrichting, een plaatsingsbedrijf van gipskartonplaten en systeemplafonds, een bedrijf gespecialiseerd in onderhoud en reparatie van trucks en trailers, twee transportbedrijven en een uitzendbureau voor de logistieke sector. Deelnemende bedrijven zijn: A. Van Tilburg, Almasy, Flex-In Logistics, Hereijgers Transport, Wood Distribution Belgium, Kniphoeck Coiffeur, Logistics of Wines International, Marcel Segers bv, S.G.M. en Special Fruit. Je bent er welkom van 10 tot 17 uur. Een unieke kans voor alle inwoners van de gemeente om die bedrijvige transportzone en de bedrijven een beetje beter te leren kennen. Niet laten liggen zouden we zeggen.

Bibliotheek

Kopij

De openingsuren van de bibliotheek in Hoogstraten zijn gewijzigd. De bibliotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 14 tot 17 uur, dinsdag en donderdag van 18 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur.

Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 31 oktober. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 17 oktober. Tot zondag 21 oktober kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

63


JONG GEZEGD

DEBORAH ZEGT Deborah Dirven (18) is zesdejaarsleerling aan het Klein Seminarie. Ze volgt er Secretariaat–Talen. Ze maakt zich zorgen om het verdwijnen van het groen en de stukjes natuur in de omgeving. Ik voel de tranen van Moeder Aarde, hoor het krijsen van haar ziel. Ik zie de schrammen op haar rechterbeen en ruik de rottende gassen van haar fysieke lichaam. Het ellendige verhaal eindigt met de zure smaak van beschimmelde melk, dwangmatig leeggegoten in mijn eigen slokdarm! “Hé, zelf verzonnen” hoor ik mezelf nog zeggen tijdens de examenreeks in juli. En de inspiratie bleef maar komen, terwijl ik eigenlijk de volgende dag mijn examen wiskunde tussen mijn boterhammen kreeg. Ik was het beu! (En natuurlijk nog steeds…) Eerst die schitterende platanen voor mijn deur die zonder enige reden werden gesnoeid en waarbij geen rekening werd gehouden met de vogelnestjes, daarnaast nog weelderige planten die met de grond gelijk werden gemaakt voor de bouw van appartementen, dan de prachtige, oude bomen in Merksplas die de dood binnenkort tegemoet gaan treden en tenslotte, als je dan toch een mooie natuurlijke omgeving vindt, struikel je over de aquariusflesjes die overal verspreid liggen. En wat voor wijsheid we al niet weggooien! Tegenwoordig noemen we het “onkruid”…

Daarbij, wist jij trouwens dat je van de zwarte blaadjes tussen de walnoot zelf (die je normaal weggooit) thee kon trekken? En dat het dan een hartversterkend middel vormt en helpt tegen zenuwslopende situaties? Vergeten wijsheden, die we in deze tijd meer dan nodig hebben. Ik had mezelf voor de computer genesteld en ging op zoek naar activiteiten die de natuur al weer een beetje vooruit zouden kunnen helpen. Daarna ging ik op zoek naar mensen in mijn nabije omgeving die mee wilden doen. Maar ik wist zelf eigenlijk nog niet echt goed wat ik precies wilde bereiken, of hoe ik de hele organisatie zou moeten verwezenlijken. Dus het was een beetje moeilijk om mensen te overtuigen om mee te doen. Af en toe raakte het idee ook op de achtergrond, want de vakantie kwam eraan en dat betekende veel reizen en veel dingen doen die tijdens het schooljaar niet mogelijk zijn. Toch, op de trein naar Livorno (Italië) brak de inspiratie los. Het begon toen we een diep gesprek hadden over de wereldproblematiek en zijn vriendjes en hoe nutteloos wij maar blijven toekijken. De vraag die we ons stelden was: “Kunnen we iets doen?” “Kunnen we een verschil

maken?” Niet lang daarna waren “De Groene Sokjes” geboren. Natuurlijk kunnen we geen groot verschil maken. De club zelf bestaat uit zes mensen op het moment, die meehelpen met de organisatie. En we hopen dat er genoeg mensen zijn die bij het zien van het wegvagen van de natuur een opwelling van adrenaline krijgen en hun gevoelens omzetten in niets anders dan activiteit! En gewoon gezellig mee komen doen met de activiteiten. Elke maand wordt er wel iets georganiseerd en het is vooral onze bedoeling om de wereld om ons heen een beetje aangenamer te maken. Als je een donatie stuurt naar arme mensen in Afrika, zien we er niets van. Helpen we mensen/dieren/ de natuur om ons heen, dan worden we samen een grotere, sterkere groep die een zichtbaar verschil kan maken. Het is fijn om te zien wat je hebt gedaan. Daarom blijven we altijd wel in de buurt. Enkele activiteiten zijn: afval opruimen, cursussen over de natuur geven, een boom planten, vrijwilligerswerk doen, … Ik heb me heerlijk uitgeleefd in dit artikel, herinneringen opgehaald en reclame gemaakt voor de eventuele toekomstige VZW! Wat wil je nog meer? (dd) Meer weten over de groene sokjes? http://groups. msn.com/DeGroeneSokjes

Het concept is gekend. Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint een boekenbon van 12,5 euro. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Dus wie wil meespelen geeft de naam van het kopje en zijn eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of via een e-mail: redactie@ demaand.be Maar vergeet dan niet naam en adres te vermelden. Zie ook www.demaand.be

Uitslag van vorige maand Het moest er eens van komen: Deze maal heeft het kopje zichzelf niet herkend. Wel vier anderen die wisten dat het Herman Kinschots was of is. De foto werd genomen in de eerste kleuterklas bij juffrouw Van Hecke, die trouwens dat jaar voor het eerst voor de klas stond. Het merendeel van de kinderen van toen vierde dit jaar hun vijftigste verjaardag. Dus aan allen proficiat maar in het bijzonder aan de twee gelukkigen op wie het lot viel en dus een boekenbon winnen: Fons Jacobs, Witherenweg, Minderhout, die zelf ook op de foto staat maar

dan zonder cirkeltje rond zijn hoofd is erbij en ook Corry Van Dun, Meerseweg 57a in Meer.

Toelichting bij opgave deze maand Bij de opgave van deze maand gaat het er niet zozeer om waar de foto genomen werd, want de plaats zullen de meesten onder u wel herkennen, maar wel om wanneer deze foto genomen werd en

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten 64

zeker om wie er op staat en dan nog het omcirkelde hoofdje in het bijzonder. Wij zijn benieuwd wie zich dat nog kan herinneren!


Pollen af van de valleien Natuurpunt Markvallei protesteert met klem tegen de inname van valleigronden voor bebouwing. Milieutechnisch is dit onaanvaardbaar en bovendien brengt deze werkwijze onherroepelijke schade toe aan de laatste mooie landschappen en natuur die ons nog rest. Daarom tekende Natuurpunt Markvallei ook bezwaar aan tegen de verkavelingaanvraag in de ’s Boschstraat. Eerder deed de natuurvereniging het zelfde naar aanleiding van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, het zogenaamde PRUP, voor dit gebied. Natuurpunt Markvallei betreurt dat een landschappelijk bijzonder waardevol gebied op de schop wordt genomen om nog maar eens tegemoet te komen aan de alles verslindende bouwwoede en winstbejag van enkele projectontwikkelaars. De vereniging hoopt dat het stadsbestuur tenminste de grenzen van het PRUP zal respecteren en de landbouwgronden die door de verkaveling worden ingepalmd uit het verkavelingdossier haalt. Natuurlijk wil Natuurpunt dat er faciliteiten komen om tegemoet te komen aan de reële bouwbehoefte in Hoogstraten. Afgaand op het grote aantal appartementen en woningen die overal te koop worden aangeboden is die behoefte op dit ogenblik echter eerder gering.

Cursus In de Klapekster in Wortel-Kolonie loopt op dit

ogenblik de cursus Natuur-In-Zicht. Een twintigtal cursisten krijgen les in de grondbeginselen van de natuur. De lessen bestaan uit theoretische uiteenzettingen en excursies. Voor de geïnteresseerden meldt Natuurpunt Markvallei nu al dat volgend jaar een cursus Natuurgids georganiseerd zal worden in Wortel. Deze populaire cursus zal zeker ook succes kennen. Het is overigens een vervolg op de cursus Natuur-In-Zicht. In het voorjaar wordt ook een cursus georganiseerd over “Natuur in de tuin”. Meer info volgt.

Lezingen over verre landen en nabije regio’s In de Klapekster zullen naast cursussen ook heel regelmatig lezingen worden georganiseerd. Deze maand staan alvast twee dia-avonden op het programma. Het beeldmateriaal wordt toegelicht door de fotografen en het publiek krijgt op die manier een goed beeld van de regio. Ingrid Brosens en Wim Verschraegen laten het publiek op 12 oktober, vanaf 20 uur, kennismaken met de Drôme, een streek gelegen tussen de Alpen en de Provence in Frankrijk. Het gebied kenmerkt zich door zowel de Provençaalse sfeer

met lavendelvelden, pittoreske dorpjes, zangcicades en marktjes als de alpiene plantengroei in de hogergelegen gebieden. Op vrijdag 26 oktober is het de beurt aan Els Beck. Zijn neemt de aanwezigen mee op reis naar het Amazonewoud. Els Beck kreeg tijdens haar journalistieke opleiding de kans om stage te lopen in Suriname. Met de plaatselijke organisaties kreeg ze de gelegenheid om door het Amazonewoud te trekken om de problemen in kaart te brengen. Suriname bestaat dan ook voor negentig procent uit Amazonewoud. Hoewel overleven in het woud onmogelijk lijkt, leeft er toch een klein deel van de Surinaamse bevolking midden in die natuurpracht.

Vakantiekiekjes De fototentoonstelling in de ontmoetingsruimte van de Klapekster werd vervangen. De bezoekers kunnen er nu genieten van beeldmateriaal van leden van Natuurpunt Markvallei. Het centrale thema is “vakantie”. Zo vind je er mooie foto’s uit Suriname, Oeganda, Roemenië, … Je kunt ze bekijken op zondagnamiddag. De Klapekster is dan open vanaf 13 uur.

Open Teldag Op 14 oktober organiseert Natuurpunt Markvallei een Open Teldag. Leden van de afdeling houden zich in september, oktober en november druk bezig met trektellen. Op de Castelrésche Heide, ten noorden van de kolonie, trekken ze bijna dagelijks de wacht op om de overtrekkende vogels te tellen. Hoe dat in zijn werk gaat kan je op 14 oktober meemaken. Om 8 uur verzamelen de geïnteresseerden aan de Klapekster om vandaar een wandeling te maken naar de trektelpost. Garanties bieden voor prachtige waarnemingen is onmogelijk, maar de ervaren tellers kunnen je in ieder geval wegwijs maken in hun werkwijze en ongetwijfeld een aantal mooie dingen laten zien.

Zondagswandeling De zondagswandeling brengt de deelnemers op 28 oktober naar de Castelrésche Heide. Gids Jack Govaerts wacht iedereen op om 13.30 uur aan de Klapekster. De wandeling naar de Castelrésche Heide laat de deelnemers volop genieten van de herfst. Jack Govaerts vertelt over de kolonie en het natuurontwikkelingsproject net over de grens. Jack zal ongetwijfeld ook een woordje uitleg geven over de trektelpost en het trektellen. Gezond en plezant.

65


AGENDA

HOOGSTRATEN T/m zondag 11 november IN BEELD & BUITEN BEELD: landlopers, zwervers en bedelaars, in het stedelijk museum, woe. t/m zon. van 14 tot 17 uur.

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

Vrijdag 28 en zaterdag 29 september WORKSHOP ‘Franciscus: vrede, binnen en buiten’, org. De Graanschuur – Spijker.

Di. & woe. gesloten Tot ziens An en Fran

Zaterdag 29 september JOBBEURS in zaal Pax. Alle geïnteresseerden zijn welkom.

199

Zondag 30 september PAROCHIEZALEN in de kijker met volksspelen, kinderspelen, enz… van 10 tot 18 uur. Donderdag 4 oktober FLANDERS RECORDER QUARTET, concert in de begijnhofkerk, org. Festival van Vlaanderen – Kempen, prov. Antwerpen en het stadsbestuur Hoogstraten. Zaterdag 6 oktober KLANTENDAG in de Wereldwinkel, open deur van 10 tot 17 uur, Gelmelstraat. Zondag 7 oktober ERFGOEDREIS naar de WESTHOEK, vertrek aan zaal Pax om 8 uur, org. vzw Erfgoed Hoogstraten. TWEEDEHANDSBEURS babykleding, speelgoed, … van 14 uur tot 16 uur in zaal Pax, org. Gezinsbond.

198

Maandag 8 oktober JAZZCONCERT met The New Orleans Revival Stompers, in zaal Cecilia vanaf 20 uur, org. The Marckriver N.O. Jazzclub. Woensdag 10 oktober VOORDRACHT ‘Aalmoezenier in Afghanistan’, Luc en Arlette Claus-Verweirde, om 20 uur in het Klein Seminarie, org. Davidsfonds.

218

Zaterdag 20 oktober MUZIEKWEDSTRIJD fanfare Sint-Catharina in zaal Raboeni – Spijker, om 14 uur. VLAANDEREN QUIZT in zaal Pax om 20 uur, org. Davidsfonds. CONCERT Cecilia & Groupetto in zaal Cecilia om 20 uur, org. Kon. Toon- en Toneelmaatschappij Sint-Cecilia. SOIREE_BD vanaf 20 uur in de Cahier. Zondag 21 oktober MOTORRIT in de Noorderkempen ten voordele van 11.11.11, inschrijven tussen 9.30 uur en 15 uur, org. Cahier de Brouillon. Zaterdag 27 oktober VOETWEGENPLATFORM in zaal De Welgezinde, administratief centrum, vanaf 9.30 uur, org. werkgroep Oude Voetwegen. KRABMARS, vertrek aan administratief centrum tussen 11 en 12 uur, org. 11.11.11-comité.

Donderdag 11 oktober FILM ‘We feed the world’ om 19.30 uur in aula van Klein Seminarie, org. Ciné Horizon.

Zaterdag 27 & zondag 28 oktober BOERENEIND-kermis met volksspelen.

Vrijdag 12 oktober OPTREDEN van Smooth Lee om 19.30 uur in de Cahier.

Zondag 28 oktober PANNENKOEKENDAG in zaal Pax van 11 uur tot 18 uur, org. OKRA.

Zaterdag 13 oktober EETFESTIJN voor Ghana in zaal Pax vanaf 16 uur, org. African Vibes. OPEN REPETITIE in administratief centrum om 19.30 uur, org. dameskoor Marcanto.

MEER

Zaterdag 13 t/m zondag 21 oktober BIBLIOTHEEKWEEK met verwendag. Zondag 14 oktober BEGIJNENWANDELING, vertrek tussen 8 en 15 uur aan zaal Pax, org. KWB. NATIONALE ZIEKENDAG in zaal Pax, 14 u. – 18 u., org. CM-Ziekenzorg.

T/m 30 september FIETSZOEKTOCHT, org. KWB. Woensdag 26 september BLOEDINZAMELING in de lagere school, Terbeeksestraat, 18-20.30 uur, org. Rode Kruis. Vrijdag 28 t/m zondag 30 september SCHUTTERSBAL in tent aan oude Meerleseweg, om 21 uur en zon. vanaf middag, org. FC Valencia-schutters.

Woensdag 17 oktober LEZING ‘Elvis Presley’ door Marc Hendrickx om 20 uur in de bibliotheek. Vrijdag 19 t/m zondag 21 oktober CURSUS ‘Terug in je kracht komen’, org. De Graanschuur – Spijker.

66

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Woensdag en donderdag gesloten Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210


AGENDA Zondag 30 september DAG van de PAROCHIEZALEN; van 10 tot 18 uur. Zaterdag 6 t/m zondag 14 oktober KERMIS met volksspelen en optredens in cafés. Zaterdag 20 oktober DAG van de KRINGWINKEL

MEERLE Zondag 30 september FIETSDAG, Gemeenteplein, vertrek tussen 1014 uur, org. comité parochiezaal. Zaterdag 6 oktober BINGO in de parochiezaal om 19.30 uur, org. Fanfare. Zondag 7 oktober HERFSTWANDELING, vertrek tussen 14 en 15 uur aan de parochiezaal, org. Katholieke Vereniging voor Gehandicapten.

MINDERHOUT

Zaterdag 13 oktober DORPSQUIZ in de parochiezaal om 20 uur, org. feestcomité Sint-Clemens. Zondag 28 oktober WANDELING ‘Castelrésche Heide’, vertrek 13.30 uur aan het dorpsplein, org. Natuurpunt Markvallei.

MEERSEL-DREEF Zaterdag 27 oktober MISSIEBRUNCH in ‘Bij de Paters’, org. ‘Reik mij de hand’.

WORTEL Zondag 30 september DAG van de PAROCHIEZAAL, van 10 tot 18 uur.

Zaterdag 29 september JUNIORSQUIZ vanaf 17.30 uur in de parochiezaal, org. KWB.

Vrijdag 12 oktober LEZING ‘De Drôme’door Wim Verschraegen om 20 uur in De Klapekster, Kolonie 41, org. Natuurpunt Markvallei.

Zondag 30 september PAROCHIEZALENDAG, van 10 uur tot 18 uur.

Zaterdag 13 oktober TENTOONSTELLING van 13.30 uur tot 17.30 uur in de parochiezaal, org. Ziekenzorg.

Donderdag 4 oktober WANDELEN ‘Spilzakkentocht’, vertrek parochiecentrum tussen 9 en 16 uur, org. wandelclub De Noorderkempen.

Zondag 14 oktober OPEN TELDAG op de Castelrésche Heide, vertrek om 8 uur aan De Klapekster, Kolonie 41, org. Natuurpunt Markvallei. Vrijdag 26 oktober LEZING ‘Het Amazonewoud’ door Els Beck om 20 uur in De Klapekster, Kolonie 41, org. Natuurpunt Markvallei. Zondag 28 oktober WANDELING naar de Castelrésche Heide, vertrek om 13.30 uur aan De Klapekster, Kolonie 41, org. Natuurpunt Markvallei.

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 03 / 314.83.11 www.degelmel.be

Laermolen in werking Zondag 14 en 28 oktober van 14 tot 16 uur en dinsdag 16 en 30 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in de Molenstraat te Hoogstraten.

Kunstgalerie De Laro Tentoonstelling - Giorgio Rubino: stenen en metalen beeldhouwwerken, plexi en schilderwerken – Henri Caps: papier met pigmenten, westerse tapijten met gemengde technieken, van 16 sept. t/m 4 nov. Open: dinsdag t/m zondag van 11 tot 20 uur. De Lage Rooy 14, Meerle, tel. 03 315 00 11, www.delaro.com

Juridische dienst Bij het OCMW van Hoogstraten kan je terecht voor gratis en vrijblijvend juridisch advies. De juriste heeft elke dinsdag van 9 tot 11.30 uur spreekuur. Je kunt haar daar ook telefonisch bereiken op het nummer 03/340.21.51. Op andere momenten moet je bellen naar het nummer 014/63.94.80 of via e-mail: greet.maes@ocmwmerksplas.be

Helaas heren … 10

… maar Marcanto is een tof dameskoor. Wij zijn steeds op zoek naar mooie vrouwenstemmen om de rangen te versterken. Heb jij een vrouw, dochter, vriendin of collega die graag zingt? Stuur ze dan eens naar de openrepetitie op zaterdag 13 oktober om 19.30 uur. Wij repeteren in het administratief centrum, ingang achteraan, lokaal helemaal van boven. Dames, van harte welkom!

200

67


BRAND/ONGEVAL

100

TANDARTSEN Wachtdienst Kempen Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u. Wild & Gevogelte

STOFFELS Kip aan ‘t spit

APOTHEKERS

bvba

din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144

Minderhoutsestraat 54 2322 Hoogstraten Dond.avond: 19.00-22.00 u., zon- en maandag gesloten

77

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u, tel. 014 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 - 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Heidi Janssen 0495.10.44.12, Els Koyen 0476.43.07.55 en Sofie Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lieve Roos 03.314.58.76 - 0474.67.73.50, Sonja Verheyen 0476.31.14.41 en Nadia Benkirane 03.314.17.31 - 0474.32.28.10. Lou Van Bouwel 03.314.41.50 - 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68 - 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85 - 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Anja Krols 014.70.42.72 en Kathelijne Adams 03.309.27.84. Joris Buyle 03.314.13.08 / Kris Saenen 03.314.24.39 / Johan Adams 03.314.17.31.

68

Van 21 tot 28 september: APOTHEEK BIOPHARM, Meerledorp 46, Meerle, tel. 03 315 73 75. Van 28 september tot 5 oktober: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014 63 31 66. Zaterdagvoormiddag 29 september: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 57 24. Van 5 tot 12 oktober: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03 314 60 04. Zaterdagvoormiddag 6 oktober: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03 314 60 04. Van 12 tot 15 oktober: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Kapelstraat 11, Loenhout, tel. 03 669 64 24. Zaterdagvoormiddag 13 oktober: APOTHEEK BIOPHARM, Meerledorp 46, Meerle, tel. 03 315 73 75. Van 15 tot 19 oktober: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 03 314 62 25. Van 19 tot 26 oktober: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 314 38 68. Zaterdagvoormiddag 20 oktober: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 314 38 68. Van 26 oktober tot 2 november: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 03 314 60 38. Zaterdagvoormiddag 27 oktober: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50.

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 31 oktober. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 17 oktober. Tot zondag 21 oktober kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203 .be

eiken trappen maatmeubels

zaterdag open open zondag zondag gesloten

weekdagen op op afspraak weekdagen afspraak

03 314 82 86

Uitgeverij

DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten

www.demaand.be e-mail: jozef.schellekens@skynet.be Redactie - tel.&fax: 03 314 55 04 Administratie: 03 314 51 03 Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten