juli 2007 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 23 NR. 267 JULI 2007 PRIJS: 2,10 € AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

VAARWEL POLITIEK

10.06 WE HEBBEN

GEKOZEN KAPSTOKKEN van

MINDERHOUT

LOPEN IS

PLEZANT

KO DAAR

HERMAN VERLINDEN

JUUL VERHULST

STAF PEERLINCK

MARCEL VAN AMMEL

E

MEN D

DES ROTON


COLUMN Sinds de jaren ’90 heeft het ronde punt, de rotonde, ook in Vlaanderen zijn plaats gevonden. Veilig, verkeerslichtenvrij en onderhoudsarm, het ei van Columbus. Jarenlang heeft de automobilist de Hoogstraatse moeilijke kruispunten op ouderwetse wijze moeten nemen. Kneusjes als Merksplas, Sint-Lenaarts en Rijkevorsel hadden wel rotondes. Rijkevorsel kreeg zelfs in één klap een heuse superdorps-rotonde. Maar eindelijk is het zo ver. Hoogstraten stapt het moderne tijdperk van de vlotte verkeerscirculatie binnen. Er worden zelfs meteen twee pareltjes in het wegensnoer gelast, één rotonde aan de Loenhoutseweg en één aan de St.-Lenaartseweg. Tegelijk met de weldaad van een veilige rotonde, waart er echter ook een spook door onze contreien, het spook van de rotondekunst. De meest foeilelijke ‘kunstwerken’ krijgen een kans in het algemene belang van de verkeersveiligheid. Want, zo stelt de omzendbrief van het Vlaamse Gewest op ambtelijke toon:

Bespaar ons de rotondekunst! Leve de ginkgo! “Vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen is het gewenst dat het verticale element op het middeneiland het rechtlijnig perspectief onderbreekt”. Omdat zelfs het ambtelijke apparaat doorheeft dat er ondertussen al een en ander is neergedrold, werd er onder de vleugels van de Vlaamse Bouwmeester zowaar een ‘kunstcel’ opgericht die moet waken over de artistieke kwaliteit van dat ‘verticale element’, het rotondekunstwerk dus. Daar het Vlaamse Gewest enkel de fundering betaalt moeten de centen komen hetzij van een privé-sponsor hetzij van de gemeente. Het ergste valt in beide gevallen te vrezen. Wat privésponsors vermogen, kunnen we zien aan het ‘ingewandenstelsel’ aan Geel-West (Devis), de roestende batterijen van Duracell in Aarschot of het Eternit radarscherm in Willebroek. Met Joseph Beuys weten we dat, zeker in de gestropdaste privésector: “Jeder Mensch ein Künstler ist”. Menig hilarisch rotondekunstwerk komt uit de koker van een succesvol, doch spreek-me-niet-tegen-wantik-betaal’ende ondernemer.

De gemeente dan maar? Zoniet een verzameling ‘Künstlers’ dan toch minstens een batterij ‘kunstkenners’. Weten we ondertussen dan nog niet dat commissies, wedstrijden, democratie en zeker populisme nog nooit een kunstwerk van enig belang heeft opgeleverd? De onderhoudsvrije, roestende cor-ten-stalen werken zijn nog nauwelijks te tellen. En de ‘in eigen gemeentelijke ateliers’ gesmede gewrochten zijn vooral degelijk en sterk. De ideeën overtreffen zelden het niveau ‘iets aardbei-achtigs misschien’? Und weil jeder De-Hoogstraatse-Maand Mitarbeider auch ein Künstler ist, zou ik persoonlijk een eenvoudig doch voedzaam voorstel willen doen voor elke nieuwe rotonde ooit in Hoogstraten. Een ginkgo-boom! Verticaal, onderhoudsvrij én goedkoop. Een ginkgo, de eeuwige boom, bestand tegen vervuiling, zelfs tegen een atoomaanval. Toch geen ginkgo zeker! Een eik! Geen eik! Een beuk? Neen, géén beuk! Linde? Uitgesloten! Commissie! Help! (lvr)

Woensdag 6 juni - Stratenloop - Mmmm, lekkere ****rollen

2


POLITIEK

Met spijt in het hart

Afscheid van de (gemeente)politiek Zondagavond 10 juni 2007: de resultaten van de federale verkiezingen rollen over het scherm. De partijboegbeelden verschijnen in triomf of verslagen in de huiskamer. Voor de enen is het dolle pret, voor anderen is het huilen met de pet op. Niet alleen omwille van het verlies van zoveel stemmen, maar ook omdat dit voor sommigen het (voorlopige?) einde van een politieke loopbaan betekent. Niet meer verkozen worden na jaren van inzet en overgave doet pijn en laat een wrang gevoel achter. Of dat nu op federaal vlak of in de plaatselijke gemeentepolitiek is. In oktober vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben we het ook in Hoogstraten meegemaakt hoe een aantal vertrouwde gezichten en een aantal vaste

waarden niet meer verkozen werden. Voor sommigen was het zeker een bittere pil, voor andere eerder een vrijwillige keuze. Thérèse Coppens, Jos Brosens, May Joris, Mart Pemen en nog een aantal andere plaatselijke politici verdwenen voor de volgende zes jaar uit de Hoogstraatse gemeenteraad. Voor een aantal van hen zal het ook definitief zijn. Vele jaren heeft de ‘dorpspolitiek’ hun leven mee bepaald. De afkickperiode kan beginnen. Wij vroegen Herman Verlinden, Staf Peerlinck, Juul Verhulst en Marcel Van Ammel - vier verschillende persoonlijkheden uit vier verschillende partijen - naar het wel en wee van hun politieke loopbaan. Naast

raadslid hebben zij alle vier meerdere jaren of zelfs meerdere legislaturen het beleid van de gemeente als schepen mee bepaald. Drie van hen zullen weldra de titel van ereschepen van de stad Hoogstraten mogen dragen. Marcel Van Ammel zette zelf een stap terug en kwam niet meer op voor de KVB-lijst. Staf Peerlinck werd tot verrassing van velen niet meer verkozen en viel volledig uit de boot. Herman Verlinden werd evenmin herkozen maar werd opgevist in het OCMW. Juul Verhulst werd wel verkozen maar zette, zoals afgesproken, een stap opzij voor een nieuwe lichting. Vier verschillende situaties, vier verschillende emoties: kortom, de mens in de politiek, negen maanden na de ontgoocheling.

Marcel Van Ammel

Ik ben best fier op een aantal verwezenlijkingen Dertig jaar was Marcel Van Ammel aan de slag in de Hoogstraatse politiek. Heel het tijdperk vanaf de fusie van de gemeenten tot het einde van de vorige legislatuur heeft hij er actief aan deelgenomen. 6 jaar als OCMW-raadslid, 6 jaar als lid van de gemeenteraad, 18 jaar als schepen voor de groep KGB/KVB. Daarbij nog vele jaren als provincieraadslid voor de VLD. Heel de tijd aan de zijde van zijn politieke kompaan Arnold Van Aperen. En al had hij zich het einde van zijn loopbaan enigszins anders voorgesteld, hij kijk er met veel genoegen op terug. Hoe ben je in de politiek verzeild geraakt, Marcel? In Hoogstraten moest bij de 1e verkiezing na de fusie al direct een nieuwe verkiezing georganiseerd worden. Rikske Van Bavel, een vriend uit de Biegilde, wilde liever niet meer meedoen, op voorwaarde dat ik zijn plaats innam op de lijst. Jos Van Haperen en Karel Verboven zijn me dan komen vragen. Ik heb eerst wel moeten overleggen met mijn vrouw May, die was wel een beetje bang van wat het allemaal zou meebrengen. Maar gemeentepolitiek was toen nog kleinschalig, vriendelijk zelfs, zeker in Wortel. Mijn voorwaarde om mee te doen, was dat ik de laatste plaats op de lijst mocht innemen. Ik wilde alleen op eigen kracht verkozen worden. Dat was niet het geval, maar ik had wel voldoende stemmen om een mandaat in de OCMW-raad te krijgen. Die rangorde was in onze groep vooraf afgesproken. Het was een goede leerschool voor de politiek, die jaren in de OCWM-raad. Samen

met Arnold Van Aperen en Jos Brosens bezetten we de plaatsen van KGB (Kristelijke Gemeentebelangen). Met hen zou ik heel mijn politieke loopbaan aan de slag blijven, hebben we bijna altijd aan hetzelfde zeel getrokken.

Waarom bij KGB? Daar moet je de lokale geschiedenis een beetje voor kennen. In Wortel was sinds mensenheugenis de CVP aan de macht, er waren hier zelfs geen verkiezingen nodig. En die CVP zorgde er vooral voor dat alles bij het oude bleef. De fusie was de mogelijkheid om een ander in beweging te brengen en wij meenden dat zoiets niet van de CVP zou komen. De fusie was dus voor ons een grote uitdaging om mee voor die verandering te zorgen. Onderliggend was daar ook al het liberale gedachtegoed. De lijst kwam wel op onder de naam Kristelijke Gemeentebelangen, maar Jos Van Haperen was toch ook een liberaal (toen nog de PVV) . Later hebben we in de groep wel discussies gehad om gewoon onder PVV, later

Marcel Van Ammel, É Langenberg 14, Wortel É In 1940 Geboren (en getogen) in Wortel - Kolonie É Ambtenaar van het kadaster, sedert vijf jaar gepensioneerd É Gehuwd met May Verschueren É Vader van 4 dochters- Inge, Heidi, Katleen en Tinne É Grootvader van 7 kleinkinderen É Politiek actief sinds 1977 in de OCMWraad É Raadslid van 1983 tot 1988 É Schepen van 1989 tot 2006 É Verkiezingen 2006: niet meer verkiesbaar gesteld

3


POLITIEK VLD op te komen, ik was daar wel voorstander van. Maar de meerderheid hield het liever zoals het was. Het sloot beter aan bij de aard van de mensen hier, en daar gaat het in de gemeentepolitiek toch om.

Wat heeft je voldoening gegeven? Dat mandaat in het OCMW was het begin van een lange en mooie loopbaan in de gemeentepolitiek. Ik heb er mooie jaren beleefd. Ondermeer in het OCMW. Na de raadszitting gingen Arnold en ik steevast een babbel doen met de mensen die nachtdienst hadden in het rusthuis. Een leerrijke ervaring, je hoorde wat er bij de mensen leefde. Bij de volgende verkiezingen ben ik in de gemeenteraad gekomen, als jong raadslid en de legislatuur erna, toen Arnold Van Aperen een eerste keer burgmeester werd, ben ik schepen geworden en dat ben ik 18 jaar gebleven. Met zo’n uitvoerend mandaat kan je natuurlijk meer realiseren dan gewoon raadslid. Ik kan dan ook met voldoening en zelfs trots terugkijken op een aantal zaken die ik mee heb kunnen realiseren. Zoals de uitbouw van het toerisme in Hoogstraten. Samen met VVV en de lokale horeca hebben we Hoogstraten op de toeristische kaart kunnen zetten. Of de uitbouw van de muziekacademie van de Noorderkempen, de samenwerking van verscheidene muziekacademies in de regio. Jef Van Gils zei me toen we er aan begonnen “Marcel, als je dat klaarkrijgt, ben je een krak”. De uitbouw van het recreatiedomein De Mosten, al heeft dat wel financiële consequenties, vooral dan omdat niet het gehele masterplan is uitgevoerd. Maar soms moet je je beperken tot dat waar een brede consensus voor is, waar een meerderheid voor is, en dat is niet noodzakelijk dat wat je zelf voor ogen hebt. Waar ik ook zeer blij mee ben is de realisatie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, dat een brede meerderheid achter zich heeft gekregen. Hoogstraten was een van de eerste gemeenten die op gebied van

4

ruimtelijke ordening de bevoegdheden kreeg over de bouwvergunningen.

… of ontgoocheld? Natuurlijk maak je soms ontgoochelingen mee. Als ik zo terugkijk, was er al in het begin als raadslid een ongoochelende gebeurtenis die me sterk is bijgebleven. Dat was de schending van de afspraak met de toenmalige coalitiepartner Fusiebelangen. Toen Milia Horsten ontslag nam als schepen, is ze niet opgevolgd door iemand van haar eigen partij. Door gekonkel met leden van de oppositie is Karel Aerts tot schepen verkozen. Ik was daar absoluut niet blij mee, dat was tegen alle afspraken in. En afspraken schenden dat loopt nooit goed af, dat hebben we onlangs nog meegemaakt. Dat was een slechte avond, die me nog altijd is bijgebleven.

Heb je er ook wat van overgehouden? Of erbij verloren? Ik heb veel erkenning ondervonden. Op vele plaatsen te lande kent men mij als “schepen van Hoogstraten”. Ik heb zelf veel mensen leren kennen, dichtbij en veraf, op alle niveaus. Vele kontakten zijn gebleven. Het heeft me vele kilometers gekost, maar nooit tegen mijn zin, ik heb het altijd graag gedaan. Ook met mijn job als ambtenaar bij het kadaster heb ik het steeds goed kunnen combineren. Over het wettelijk voorziene politiek verlof doen ze bij de overheid niet moeilijk. Glijdende werktijden en goede afspraken met mijn collega’s en diensthoofden brachten voldoende mogelijkheden om het schepenambt in te vullen. Schepen zijn speelt zich trouwen voor een groot deel ’s avonds af. Thuis kreeg ik natuurlijk wel eens te horen “moet je vanavond nu weer weg?”, maar dat kan moeilijk anders in de politiek. De kinderen hebben er weinig hinder van gehad, die studeerden allemaal, zaten op kot. Ik was ook al 37 toen ik aan de politiek begon. Ik moet wel eerlijk toegeven

dat ik niet altijd recht naar huis kon na de vergaderingen, soms durfde dat al wel eens heel lang uitlopen. Maar May heeft daar altijd goed mee om gekund, anders blijft het niet duren.

En het afscheid? Ik had me altijd voorgehouden dat ik er op mijn 65e een punt zou achter zetten. Ik was er uiteindelijk 66. Nu, 18 jaar schepen is lang. Een goede vriend, Willy Vermoten uit Nieuwpoort, heeft me altijd voorgehouden dat 15 jaar eigenlijk meer dan genoeg is. Maar stoppen midden in een legislatuur deed ik niet graag. We waren toen trouwens volop bezig aan het ruimtelijk structuurplan en dat wilde ik heel graag afwerken. Anderzijds denk ik soms dat het beter was geweest, dan was me een nare ervaring bespaard gebleven. 3 jaar terug ben ik door mijn eigen partijgenoten voor de gemeenteraad in mijn hemd gezet. Disputen behoren tot het vak en als politieker krijg je zeker niet altijd gelijk. Maar je praat het uit en je legt je neer bij een meerderheid. Alleen wist ik bij het begin van die zitting niet of mijn partij me zou volgen en stemden ze uiteindelijk tegen mijn voorstel (over de benoeming van een directeur in de gemeenteschool in Wortel). Die avond is er iets gebroken, het vertrouwen was weg. Ook de tandem Van Aperen – Van Ammel is toen uiteen gevallen. Sans rancune, we zijn nog steeds vriendelijk tegen mekaar, maar dat van vroeger was er plots niet meer. Maar een paar onafgewerkte dossiers hebben met doen besluiten te blijven en de termijn uit te doen. Achteraf gezien vind ik het wel spijtig dat het zo geëindigd is.

Wat denk je van de laatste coalitievorming? Gelukkig dat ik daar niet bij was. Ik zag net hetzelfde als bij het begin van mijn politieke carrière, afspraken die geschonden worden. Als je de afspraken niet gestand kunt doen, moet je dat eerst aan de partner melden en dan naar iets


POLITIEK Vergeven soms, vergeten niet gemakkelijk in de politiek.

Zou je het herdoen? Zonder twijfel, maar ik zou zeker jonger eraan beginnen. Dan hoef je ook niet tot het einde een uitvoerend mandaat te hebben. Je doet een stapje terug, doet nog mee aan de zijkant, een beetje de jonge politici coachen. Nu ben ik toch niet volledig weg ook niet. Er zijn nog een paar dingen die uit de politiek zijn voortgevloeid en die ik graag blijf doen. Als voorzitter van de cluster Grensland-Toerisme, als lid van de dorpsraad van Wortel en van de verkeersraad, in het bestuur van VVV-Hoogstraten.

anders op zoek gaan. Ik ben er op geen enkele manier bij betrokken geweest, als denk ik soms dat ik er bij had moeten zijn, misschien had ik iets aan de situatie kunnen veranderen. Het is geen goede zaak geweest, niet voor KVB die

er onherroepelijk door gespitst zijn. Niet voor Hoogstraten, want zulke zaken blijven de hele legislatuur doorwerken en soms nog langer. Want een deel van wat er nu gebeurt is, heeft zijn oorsprong in zaken die vroeger zijn voorgevallen.

Maar er is leven na de politiek. Ik blijf wat langer slapen, rustig ontbijten en de krant lezen. Een beetje tuinieren, mijn tuintje ligt er netjes bij. Wandelen en fietsen. Natuurlijk de kleinkinderen, ik ben er voor hen op alle uren van de dag. En af en toe een pintje drinken op een terrasje in Hoogstraten. Geen zwart gat voor Marcel! (jaf)

Herman Verlinden

De mooiste tijd was in de schepenzetel Cynisch is hij er niet van geworden, den Herman. 24 jaar in de gemeenteraad waarvan 6 jaar als schepen, is een lange tijd en dan zit het er dik in dat je in de mensen teleurgesteld wordt. Want Herman is in de politiek begonnen als idealist en dan kan die politiek lelijk tegenvallen. Zoals hij zijn er velen in de politiek gestapt maar ook velen verbitterd geëindigd. Zo niet Herman, hij is een mensenvriend gebleven. Ook in de politiek wilde hij liever geliefd zijn dan gevreesd. Toch werd hij in oktober van vorig jaar niet herkozen, zo grillig is nu eenmaal de wederliefde van de kiezer. Van jongs af aan Herman werd in 1946 in Rijkevorsel geboren als de jongste van 10 kinderen in een landbouwersgezin. Vier van deze kinderen stierven jong en Herman groeide op met vijf overgebleven broers. Hij volgde de handelsschool in Hoogstraten en ging daarna aan het werk bij de CM waar hij gebleven is tot aan zijn pensioen. “Toen ik afstudeerde kon ik ook beginnen als bankbediende in Hoogstraten maar ik ging liever bij de ziekenkas aan de slag, ook al moest ik daarvoor naar Turnhout. Ik werkte liever met mensen, liefst in de sociale sector. Politiek zat er al van jongs af in bij mij. Er werd veel over gesproken bij ons thuis. Ik was de jongste van zes zonen en heb dus veel moeten luisteren. Ik was ook lang en graag bij de jeugdbeweging in Rijkevorsel en dat heeft er ook wel mee te maken, denk ik. Ik herinner me nog dat we bij de verkiezingen gingen “kalken”. (Met witkalk muren en straten beschilderen met het cijfer van de partijlijst of de naam van de kandidaten. Een nogal vuile be-

doening waar echter niemand toen aanstoot aan nam maar in meer beschaafde tijden verboden werd). Ik weet nog dat we op de loop moesten als we bij die nachtelijke expeditie de tegenpartij tegenkwamen; altijd opnieuw probeerden we om het schilderwerk van de anderen te overkladden, spannend natuurlijk. Mijn keuze voor de CVP was bijna automatisch, niemand in mijn omgeving stelde zich daar blijkbaar vragen over, zo vanzelfsprekend was dat. Moest ik in een ander milieu opgegroeid zijn had ik misschien andere keuzes gemaakt. Nog voor ik daadwerkelijk op een verkiezingslijst terecht kwam, was ik al veel bezig met de politiek, als CVP-lid dan. Zo herinner ik me nog een discussie over de fusie van de gemeenten. Daar was heel veel oppositie tegen; de verschillende dorpen wilden hun zelfstandigheid niet zomaar afgeven. Ik was daar toen niet mee akkoord, ik vond die fusie wèl een goede zaak. Allé, zo’n gemeente als Wortel in die tijd, die

Herman Verlinden É Pastorijstraat , Wortel É In 1946 geboren in Rijkevorsel É Bediende bij de Christelijke Mutualiteiten, gepensioneerd sinds É Gehuwd met Treza Vinckx É Vader van Karin, Veerle en Els É Grootvader van vier kinderen É Eerste maal verkozen in 1983 É Raadslid van 1983 tot 1988 É Schepen van 1989 tot 1993 É Raadslid van 1993 tot 2006 É Verkiezingen 2006: niet meer verkozen, maakt deel uit van de OCMW-raad

5


POLITIEK bulldozer tegenaan te gaan.” Toch is ook de St.Luciakapel van Meersel toen gerestaureerd, de vieringtoren van de kerk van Meer en wellicht het belangrijkste: de restauratie van het begijnhof. Ook daar wilde Fons Jansen met de bulldozer naartoe maar dat is gelukkig niet gebeurd. Toen de gemeente vroeg om voorstellen in te dienen voor het herstel van het begijnhof werd ik, kort voor de inlevering van die voorstellen, opgebeld door Jef Martens van het IKO. Hij had wel enkele ideeën en plannen, zo vertelde hij, maar hij stond daar toen nog alleen mee; kon hij dat wel in eigen naam indienen? Ik stelde toen voor dat hij maar moest schrijven dat er een stuurgroep of werkgroep achter stond en zo gebeurde. Nog nipt op tijd kwam zijn voorstel binnen en het werd door de gemeenteraad aanvaard. Zo is de restauratie begonnen en nu is heel Hoogstraten fier op hun begijnhof! Wat ontwikkelingssamenwerking betreft bewaar ik heel mooie herinneringen aan onze contacten met Giarmata in Roemenië. We zijn daar ook enkele keren naartoe gereisd, hebben daar kunnen helpen en hebben ook zelf veel geleerd. had een kruiwagen en een schop; wilde men een tweede schop aankopen, dan ging daar een serieuze discussie aan vooraf. Kun je je zoiets nog indenken, in deze tijd! En toch wilden velen dat zo houden toen. Ik was destijds nog voor een veel grotere entiteit; een samensmelting met Rijkevorsel en Merksplas zou in mijn ogen veel voordelen opleveren; men zou meer deskundig personeel kunnen aanwerven, een zwembad aanleggen, …

De eerste jaren In 1977 ging de eerste gemeenteraad na de fusie van start. Daarin zat oud-burgemeester Pemen als raadslid voor Wortel. Tegen het einde van die legislatuur werd Fons Pemen ziek en ik werd aangezocht om hem te vervangen. Toen het dan opnieuw verkiezingen waren, werd ik voor het eerst kandidaat op de CVP-lijst. Ik stond als eerste van Wortel op de vijfde plaats en behaalde, op één na, de meeste stemmen toen. Dat was voor velen, en ook voor mij, een echte verrassing. De meerderheid werd toen gevormd door KVB en Fusiebelangen, dus belandden wij in de oppositie. Het schepencollege van toen met o.a. Milia Horsten en Juul Verhulst, dat was een echt modelcollege. Die mensen werkten hard, daar hadden wij echt bewondering voor, zodanig zelfs dat wij bang werden dat we er nooit meer aan te pas zouden komen. Maar alles viel stil na twee jaar; door allerhande strubbelingen viel de FB-fractie eruit en toen gebeurde er nog weinig goeds. Bij de volgende legislatuur, de derde na de fusie, kreeg ik de schepenzetel van cultuur, de zachte sector dus. Velen zijn daar niet zo happig op maar ik was daar blij mee. Het waren een hoop bevoegdheden: jeugd, gezinsbeleid, patrimonium, monumentenzorg, informatie, inspraak en ontwikkelingssamenwerking, en dat waren juist de zaken waar ik interesse voor had. Die jaren als schepen werd de mooiste periode in

6

mijn politieke leven. Dat er zoveel kon verwezenlijkt worden had veel te maken met mijn voorgangers. Die hadden zoveel plannen gemaakt en ook goed uitgewerkt in dossiers maar alles was toen in de kast blijven steken. Veel daarvan konden wij verwezenlijken maar het voorbereidend werk hadden zij gedaan, ere wie ere toekomt.

De mooiste jaren De verwezenlijking waaraan ik met het meeste plezier terugdenk is de nieuwe bibliotheek in Hoogstraten. Ook de aankoop van een huis en grond aan het Kerkpad in Wortel waardoor de school kon uitgebreid worden, vond ik een heel goede zaak. De restauratie van de kerk in Minderhout heeft me wel de meeste kopbrekens bezorgd; de kerk was namelijk zo bouwvallig dat vele raadsleden ze liever wilden afbreken. Nu springt men veel zorgvuldiger met het erfgoed om maar toen sprak men nog van “er met de

Dat we zoveel konden verwezenlijken had ook te maken met de subsidies van de hogere overheid, o.a. voor het jeugdwerk. Zo konden we de jeugdraad weer nieuw leven inblazen, Kwispel oprichten, enz. Ja, ik ben heel tevreden over die periode maar na vijf jaar werd ik opnieuw gewoon raadslid omdat mijn nieuwe job – gewestelijk secretaris van het ziekenfonds – onverenigbaar was met het schepenambt. Toen ik wegging was men pas aan de bouw van de hoofdbibliotheek begonnen en telkens als ik door de Lindendreef reed, zag ik het gebouw groeien en dat deed zo’n deugd, dat ontroerde me gewoon.

De grote ontgoocheling Bij de volgende verkiezingen stond ik op de voorlaatste plaats op de lijst en viel de uitslag toch wel tegen. Ik vroeg me toen af: was het omdat ik voordien ontslag had genomen als schepen? Was

Wellicht zal het nooit meer gebeuren: drie Wortelse schepenen in de gemeenteraad. Toen nog broederlijk naast elkaar bij de inhuldiging van de nieuwe schoollokalen aan het Kerkpad in Wortel.


POLITIEK het omdat ik zo laag op de lijst stond? Dachten ze dat ik geen ambitie meer had? In ieder geval, ik was nog ruim verkozen en werd opnieuw voor zes jaar raadslid bij de meerderheid van CVP en KGB. In de volgende verkiezingen van 2000 was dat niet meer het geval. De CVP belandde opnieuw in de oppositie. Dat had alles te maken met het opkomen van de nieuwe partij HOOP, geleid door Staf Peerlinck. En dat die partij dan nog drie zetels behaalde en zo in de meerderheid terecht kwam, samen met KGB, dat was wel een heel koude douche. Het deed des te meer pijn omdat wij, Staf en ik, al die voorgaande jaren echte maten waren; wij trokken zoveel met elkaar op; onze gezinnen waren vrienden. Als ik er toen aan dacht hoe Staf in het begin bij de CVP kwam en ik had gepleit om hem een goede plaats te geven op onze lijst en dat de CVP nu in de oppositie gedwongen werd door zijn scheurlijst, dat was heel pijnlijk en zorgde voor een breuk die wellicht nooit meer helemaal kan gedicht worden. Bij de laatste verkiezingen, in oktober verleden jaar, werd ik niet meer verkozen. Dat had ik wel niet verwacht maar later begreep ik het toch wel een beetje; de mensen kiezen nu in de eerste plaats voor alles wat nieuw en jong is. Kijk maar naar de opkomst van Tinne Rombouts; die kiescampagne alleen al, ik stond daar op te kijken, zo van:”Waar zijn ze nu mee bezig? Moeten de mensen zo overtuigd worden?” Maar je ziet wel, het heeft zijn vruchten afgeworpen. En dan kwamen daarna die strubbelingen: welke coalitie zou het halen? Zou Van Aperen burgemeester blijven? Toen was ik toch blij dat ik daarbij niet op de eerste rij stond. Ik denk dat mijn hart daar niet meer goed tegen zou kunnen. Na twee hartinfarcten wordt een mens wel wat voorzichtiger, ik ga nu liever wat in de luwte staan.

In de luwte Die luwte heb ik gevonden in het OCMW waar ik in het zgn. “Klein Bestuur” zit. Al is het daar

De kerk van Minderhout wordt dan toch hersteld. Een gelukkige Herman op de toren. nu ook een spannende tijd met de plannen voor het nieuwe rusthuis en de bouw van de serviceflats. Ik ben daar graag mee bezig, het is een nieuwe uitdaging. Maar ik heb gelukkig niet de eindverantwoordelijkheid; zo kan ik rustig werken zonder veel stress, want dat hoeft echt niet meer voor mij. Terugkijkend op die 24 jaren in de politiek heb ik geen spijt; ik zou het zeker herdoen als ik nog jong was. De beste tijd was zeker toen ik schepen was; ik heb toen magnifieke mensen leren kennen, heel boeiende contacten gehad en veel dingen kunnen verwezenlijken. Een heerlijke tijd maar druk en stresserend. Als raadslid in de oppositie zitten vond ik ook best te doen. Je kunt dan uw gedacht eens zeggen,liefst nog wat overdreven want ge moet het toch niet uitvoeren!... Anderzijds kun je in die oppositie ook al eens iets bereiken maar dan

achter de coulissen, niet in het openbaar. De aankoop van de grond in Wortel voor de uitbreiding van de school heb ik kunnen bedisselen toen we in de oppositie zaten. Als raadslid van de meerderheid heb je niet zoveel te zeggen; wel in de commissies vooraf, daar kun je je gedacht wel zeggen maar op de gemeenteraad heb je alleen maar te knikken, ook al ben je maar half akkoord met de beslissingen die er genomen worden maar ja, de groep dicteert de wet. Als je altijd je gelijk wilt halen, moet je met een éénmanspartij opkomen. We wilden nog vragen hoe echtgenote Treza Vinckx aankeek tegen de politieke beslommeringen van haar Herman toen zij aan kwam dragen met een dik album met foto’s en krantenknipsels over die belevenissen. Ze had er vele uren aan gewerkt en gaf het hem cadeau bij zijn verjaardag. Ze was fier op hem, dat zag je zo. (Jof)

7


POLITIEK

Juul Verhulst “Voor mij is het genoeg geweest. Het is tijd voor jonge krachten.” Op 31 december 2006 zette Juul Verhulst definitief een punt achter zijn politieke carrière. Vier perioden van telkens zes jaar stond hij in het centrum van de Hoogstraatse gemeentepolitiek en vaak ook in de politieke storm, eerst als schepen, daarna als raadslid in de oppositie. En die rol heeft hij met verve vervuld. Als een pitbull beet hij zich vast in tal van gevoelige dossiers en maakte het de meerderheid vaak erg lastig bij betwistbare beslissingen. Door vriend en vijand werd hij algemeen geprezen of gevreesd voor zijn stevige dossierkennis. Samen met Fons Sprangers was hij decennialang het geweten van het groene gedachtegoed in Hoogstraten: Fons misschien meer het hart, Juul het intellect en de doorzettingskracht. Verhulst en de politiek, hij leek er voor geboren. Nu hij zelf beslist heeft om er mee te stoppen kijkt hij nog even achterom. “Ik heb heel veel geleerd en veel mensenkennis opgedaan. Nu is het tijd om samen met Lieve nog vele leuke dingen te doen.” Juul, hoe ben je in de politiek terechtgekomen? Dat is eigenlijk heel toevallig gebeurd. Mijn toenmalige leerlingen (jaren ’70) waren erg geinteresseerd hoe gemeentepolitiek in elkaar zat en door mij hierin te verdiepen ben ik eigenlijk zelf in de politiek gesukkeld. Mijn eerste echte stap heb ik gezet bij Fusiebelangen. Dit was een plaatselijke partij opgericht door Fons Sprangers, oud-burgemeester van Meer. Dat ik koos voor deze groep is te begrijpen als je de toenmalige situatie kent. De toenmalige CVP had hier zo’n overwicht dat het niet meer fatsoenlijk was. Zij bepaalde de politieke thema’s en was sterk gebonden aan bepaalde families en groepsbelangen. Fons Sprangers kwam me voor als de meest correcte plaatselijke politieker, die de belangen van de gemeenschap voorop stelde vóór het eigenbelang. Bovendien was hij iemand die vooruit keek. Jaren vóór men er oog voor had, begreep hij dat de politiek het milieu niet mag vergeten. Zijn strijd tegen het rechttrekken van de Mark was inspirerend en de huidige toestand bewijst dat hij gelijk had. In 1983 ben ik dan ook met Fusiebelangen opgekomen. De groep zat toen op de wip en samen met de KGB, de partij van Jos Van Aperen van Hoogstraten werd toen een meerderheid gevormd. Dit betekende dat de machtige CVP naar de oppositiebanken verschoof. Ik denk dat ze ons dit nooit vergeven hebben. Fusiebelangen kreeg toen 3 schepenen en als nieuwkomer werd ik tot schepen van cultuur gebombardeerd.

Hoe reageerde men daar thuis op? Lieve, mijn echtgenote was daar niet direct helemaal voor gewonnen, maar ze heeft mij in al die jaren steeds erg gesteund. Ik ben ook altijd erg actief geweest binnen de KWB. Een aantal van

8

de leden hebben het mij erg kwalijk genomen dat ik bij Fusiebelangen opkwam en niet bij de CVP. Maar de grote meerderheid, en zeker die uit Minderhout, hebben mij altijd gesteund. De CVP diende toen immers zeker niet de belangen van de arbeiders.

Maar in je werksituatie lag dat misschien ook niet zo gemakkelijk? Nee, die eerste jaren waren erg zwaar. Ik werkte toen op het seminarie als leraar en de toenmalige directeur kon me niet beloven dat ik, wanneer ik een deel van mijn job opgaf, dit later automatisch terug zou krijgen. Ik moest dus mijn taak als leraar combineren met deze van schepen. Dit was echt fysiek zwaar. Een schepen is vaak ’s avonds op pad voor vergaderingen. Ik moest dit naast mijn dagtaak en lesvoorbereidingen en verbeteringswerk doen. Zonder de steun van mijn vrouw zou ik dat niet gekund hebben.

Wat was je grootste ontgoocheling in gans je politieke carrière ? Het pijnlijkste was dat na twee jaar er een breuk kwam in de coalitie met de groep Van Aperen. Toen Milia Horsten na 2 jaar plaats maakte in het college voor Ludo Koyen, koos de coalitiepartner in geheime afspraak met CVP Karel Aerts als schepen, wat een woordbreuk betekende. Het resultaat was dat we daarna nog 4 jaar in het college gezeten hebben in de minderheid en dat veel van de oorspronkelijke plannen en goede bedoelingen niet meer konden gerealiseerd worden. Het waren moeilijke jaren. Wat je nu niet meer kunt voorstellen. Hoogstraten zat toen zo in de financiële problemen door de bouw van het zuiveringsstation en het niet nakomen van de staat van de belofte de kosten hiervan op zich te nemen, dat er maanden waren dat we niet op voorhand

Juul Verhulst É É É É É É É É É É

Castelréweg te Minderhout In 1941 geboren te Berendrecht Gehuwd met Lieve Noels Vader van vier zonen Leraar geschiedenis, gepensioneerd sinds 2000 Eerste maal politiek actief: 1970 Eerste maal verkozen: 1983 Schepen: 1983 – 1988 Raadslid: 1989 – 2006 Verkiezingen 2006: verkozen maar geen nieuw mandaat (opgevolgd door Fons Jacobs)

wisten of we het gemeentepersoneel konden uitbetalen. Het was dus zuinig omspringen met geld en elke frank tweemaal ronddraaien. En intussen doken er nieuwe uitgaven op. Het Begijnhof, dat al jarenlang te verkommeren lag, moest dringend gerestaureerd worden. Onze groep zag dit als een taak van de gemeente, de KGB vond dat het Begijnhof verkocht mocht worden aan een privé-investeerder. Dit leverde vuurwerk op. De ruzie met de coalitiepartner en het feit dat daardoor het politieke leven geblokkeerd werd leidde bij de volgende verkiezingen tot het verlies van een zetel voor onze groep en zo geraakten wij in de oppositie. De KGB en de CVP vormden toen een meerderheid en hun overwicht in de gemeenteraad was zo groot dat ze dachten geen rekening te moeten houden met de oppositie. Arnold Van Aperen werd toen burgemeester en Armand Coenegrachts eerste schepen. Het was ook de tijd van het ongebreideld dienstbetoon. Met de steun van plaatselijke politici kon op hoger niveau en vooral bij Stedenbouw gemakkelijk een vergunning bekomen worden, waar het eigenlijk niet kon. Vaak ook kwam eigenbelang op de eerste plaats. In deze periode is er heel wat misgelopen in de ruimtelijke ordening. En


POLITIEK dat vind ik nog altijd één van de meest pijnlijke zaken. Hoogstraten was heel mooi, maar door de willekeurige bouw, die toen gestart is, is er veel onherstelbaar verknoeid. Wij hebben toen ook heel de tijd geijverd voor een gecontroleerde bouw van varkens- en kippenstallen, om te vermijden dat er een mestprobleem zou ontstaan. Op deze manier had men veel problemen in de landbouw kunnen vermijden. De tijd heeft ons alleen maar gelijk gegeven.

Hopelijk heeft gans deze periode je toch ook wel voldoening gegeven? Ondanks al die problemen hebben die jaren ook momenten van vreugde gebracht. Vooral de steun van de bevolking en de goede verstandhouding in de eigen groep waren heel belangrijk. De langste periode heb ik in de oppositie gezeten. Wij hebben vanuit die hoek heel wat goede ideeën kunnen aanbrengen, ook al worden die dan gerealiseerd door anderen. Ik mag gerust zeggen dat zonder de inbreng van Fusiebelangen het Begijnhof nooit op deze manier gerestaureerd zou zijn geworden. Ook is het zeker een verdienste van onze groep om een planoloog in te schakelen bij grotere projecten (o.a. de herinrichting van het gemeenteplein in Minderhout door Frans Geerts) of het idee een wedstrijd in te richten om het beste project uit te kiezen (o.a. het nieuwe Administratief Centrum). Ook hebben we heel wat slechte zaken kunnen verhinderen. Denk maar aan de geplande kaalkap van de lindebomen op de Vrijheid waartegen wij heel wat bezwaren bij Monumenten en Landschappen en bij Stedenbouw hebben ingediend. Wij hebben ons ook sterk verzet tegen allerlei inbreuken op de Ruimtelijke Ordening. Soms hebben we gewonnen, soms hebben we verloren.

Heb je de indruk dat de mensen er ook zo over denken? Het is voor de gewone man dikwijls niet zo simpel om je werk juist in te schatten. Vanuit de oppositie worden vaak goede ideeën aangebracht, die dan door de meerderheid worden uitgevoerd. Dan ben je enerzijds wel tevreden, maar anderzijds mis je dan ook wel de appreciatie van de bevolking. Anderzijds moet je ook niet overdrijven in de verdienste van één bepaalde persoon. Het is altijd de groep die vernieuwend werkt. Een schepen voert uit wat de groep beslist en vaak loopt een project ook over meerdere legislaturen.

Heeft deze periode je ook veel gegeven ? O ja, ik heb er heel veel geleerd. In het begin is je kennis heel beperkt en dus begin je bijna als een naïeveling. Geleidelijk aan leer je hoe politiek werkt, je krijgt inzicht in dossiers maar vooral: je doet veel mensenkennis op. Ik heb heel veel mensen leren waarderen in de politiek, ook al hadden we niet altijd dezelfde visie op bepaalde onderwerpen. Zo heb ik bijvoorbeeld heel veel respect voor Karel Pauwels, een mens die het altijd goed meende in zijn politiek engagement. Aan de andere kant moet je ook wel wat opgeven. Politiek gaat vaak ten koste van je gezin: je bent veel weg en thuis ben je er nog veel mee bezig. Ik heb altijd geprobeerd een gezond evenwicht te vinden met mijn gezin. Met mijn vrouw had ik afgesproken dat mijn politiek werk wel haalbaar moest zijn voor de familie.

Hoe heb je de laatste gemeenteraadsverkiezingen ervaren? De verkiezingen van 2006 hebben de kaarten goed geschud. Groen en Hoop werden naar mijn aanvoelen door de titanenstrijd tussen Arnold Van Aperen en Tinne Rombouts verpletterd. Velen zagen Tinnen Rombouts als het jong aanstormend talent dat een einde ging maken aan de periode Van Aperen. Een aantal van de kiezers van Groen en Hoop is op deze lokroep ingegaan. Zo zagen we het aantal mandaten voor Groen! terugvallen tot 2 en dit van Hoop tot 1. Wij hadden al langer geijverd voor een samengaan van deze 2 partijen. Nu was het vanzelfsprekend dat een fractievorming in de gemeenteraad nodig was. Zo zijn we samen de coalitiegesprekken aangegaan. Dat we Hoop mee naar de tafel brachten viel bij de CD&V niet in goede aarde. Zij zagen er nog altijd een scheurlijst in. Door de coalitie in 2000 tussen KVB en Hoop verhuisde de CVP terug naar de oppositie. Dit hebben ze Staf Peerlinck, de inspirator van deze afscheuring, ook nooit vergeven. Toch werd er in deze periode correcter aan politiek gedaan, ook al was het vaak duidelijk dat Hoop in het college moest toegeven aan de grotere coalitiepartner en allerlei dingen moest slikken. In alle geval mag gezegd worden dat in deze periode de gemeentefinancies zorgzaam beheerd werden en er eindelijk goed werk gemaakt werd van een milieubeleid door schepen Sprangers. Aan de andere zijde mag ook wel gesteld worden dat er bij een aantal mensen van KVB een weerstand tegen Groen was.

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 25 juli. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 11 juli. Tot zondag 15 juli kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

Is je politieke loopbaan nu definitief afgelopen? Voor mij is het genoeg geweest. Ik heb duidelijk vooraf gezegd dat ik zelf niet meer wou zetelen om jonge krachten de kans te geven. Ik heb mij daarom bewust op de laatste plaats gezet als steun aan de groep en als teken om te stoppen. Ik werd wel verkozen en ik hou dus woord. Fons Jacobs zetelt momenteel in mijn plaats. Lieve en ik zijn nu beide op pensioen en hopen nog een fijne tijd samen door te maken. Wij begeleiden nu groepsreizen, doen aan vrijwilligerswerk en proberen zoveel mogelijk samen dingen te doen. Als ik nu nog een periode in de gemeentepolitiek zou meedraaien, dan wordt reizen moeilijker omdat je dan veel thuis moet zijn en weer veel werk zou hebben. Anderzijds is het ook niet goed als je te lang in de gemeentepolitiek blijft hangen. Soms ontstaan er wel eens spanningen tussen mensen die een oplossing op politiek vlak in de weg kunnen staan. ‘Oude vetes’ maken ernstige politiek soms onmogelijk. Ik hoop in ieder geval van harte dat Groen! en Hoop samen kunnen uitgroeien tot een ruime progressieve partij in Hoogstraten. Dat zou voor mij een gelukkige afsluiter zijn van de Hoogstraatse gemeentepolitiek.

9


POLITIEK

Staf Peerlinck

Worden we 25 jaar door de Boerenbond bestuurd? Staf Peerlinck was 18 jaar schepen van financiën. Onder het goedkeurende oog van burgemeester Van Aperen waakte hij angstvallig over de uitgaven van de stad om de belastingen relatief laag te houden. Bij de verkiezingen in 2006 lagen zijn ambities duidelijk lager… en hij werd niet meer verkozen. De twee kleine partijen, HOOP en GROEN!, moesten toekijken hoe Hoogstraten koos tussen Arnold Van Aperen en Tinne Rombouts, de oude en de nieuwe borstel. “Ervaring en inzet worden niet meer beloond, dat is wel duidelijk”, zegt Staf. Hoe ben je aan politiek beginnen doen? Ik volgde, voor de fusie van de gemeenten, de gemeenteraad van Wortel al. Meestal zat ik daar alleen als toeschouwer met Karel Versmissen van de pers. Sus Snels was raadslid en kwam me verwittigen wanneer het gemeenteraad was, want het was toen niet evident dat je dat wist. Het interesseerde me wel en zelfs in die mate dat ik er al eens een artikeltje voor Het Worteltje over schreef. En, van het één komt het ander. Je wordt gevraagd voor de KWB en je geraakt in het bestuur. Je komt bij het ACW en je stapt in de politiek zonder het echt te beseffen, wat niet wil zeggen dat ik het niet graag deed natuurlijk. De belangstelling moet er zijn en die was er ook.

En dan actief in de politiek? Ja, bij de verkiezingen in 1976 en 1977, na de fusie van de gemeenten, moesten er lijsten gevormd worden voor Groot-Hoogstraten. De CVP moest niet rond zich kijken, want die had een overvloed aan kandidaten uit de schepencolleges van de gemeentebesturen van voor de fusie. Ik ben dan in zee gegaan met Fons Sprangers, maar ik werd niet verkozen. Al vlug na de verkiezingen ben ik dan, door toedoen van Herman Verlinden, naar de CVP gestapt.

10

Zes jaar later, in 1982, ben ik dan eerder onderwacht van op de tiende plaats verkozen. De CVP kwam in de oppositie terecht met figuren als Jef Desmedt, Marcel Vanderbruggen, Charel Sterkens enz. Ik bewaar uit die periode heel goede herinneringen aan de relatie met wat men binnen de CVP de “boerenstand” noemt. Die mannen zagen dat wij ernstig bezig waren en leerden ons het vak. De verhouding tussen de boeren en de ACW-vleugel was toen goed, veel beter dan na de generatie van Jef Desmedt. In 1988 werd ik samen met Herman Verlinden schepen. Ik moet toegeven dat Herman toen zeker voor mij gepleit heeft. Ik bleef ook de volgende termijn schepen voor de CVP, telkens met financiën als voornaamste bevoegdheid. En dan is de liefde tot de CVP bekoeld. Intern werkte het niet meer. De fractievergaderingen begonnen om 20 uur en om 21.30 uur kwam daar nog volk binnen, terwijl anderen al weg gingen. Bij elke verkiezing stelde men zich binnen het ACW de vraag: “Blijven we nog of gaan we weg”. Dat is dé rode draad binnen de CVP-Hoogstraten. Altijd was er spanning tussen de boeren en het ACW. Juul Verhulst haakte als eerste af en met Xavier Brosens was er ook altijd wat. Er waren problemen met Van Huffel en Jaak Snijders en

Staf Peerlinck É É É É É É É É É É

Prinsenstraat 3 te Wortel In 1946 geboren te Hoogstraten Bediende bij Pidpa Gehuwd met Rita Beuls Vader van Liesbet en Els Grootvader van twee kleinkinderen Politiek actief sinds 1977 Raadslid van 1983 tot 1988 Schepen van 1989 tot 2006 Verkiezingen 2006: niet meer verkozen.

later zijn wij (Staf Peerlinck, René Sprangers en Jos Van Bavel nvdr) er weg gegaan. Dat kon geen toeval meer zijn. En, geloof me, de geschiedenis zal zich herhalen, let op mijn woorden.

Het heeft je wel een vriendschap gekost Ik weet wat je bedoelt. Herman Verlinden bleef


POLITIEK

Samenstelling van het schepencollege sinds de fusie der gemeenten 1976: eerste verkiezing voor de nieuwe fusiegemeente. Verkiezing ongeldig verklaard wegens onregelmatigheden (o.a. door volmachten )

1977-1982: CVP-FB: Burgemeester: Fons Sprangers, Schepenen: Milia Horsten, Xavier Brosens, Jef Desmedt, Jan Jacobs, Marcel Vanderbruggen

1983-1988: KGB-FB (met coalitiebreuk na 2 jaar) Burgemeester:Jos Van Aperen, Schepenen: Fons Jansen (Mon Mathieu), Karel Pauwels, Juul Verhulst,Milia Horsten (Karel Aerts), Fons Sprangers,

1989-1994: KVB-CVP: Burgemeester: Arnold Van Aperen, Schepenen: Marcel Van Ammel, Armand Coenegrachts, Herman Verlinden (Jef Blockx), Staf Peerlinck, Karel Pauwels.

1994-2000: KVB-CVP: Burgemeester: Arnold Van Aperen, Schepenen:Marcel Van Ammel, Karel Aerts, Staf Peerlinck, Jef Van Looy, Annie Desmedt

2001-2006: KVB-Hoop: Burgemeester: Arnold Van Aperen, Schepenen: Marcel Van Ammel, Jos Martens, Staf Peerlinck Rene Sprangers, Roger Van Aperen

2007-2012: KVB-CD&V: Burgemeester: Arnold Van Aperen, Schepenen: Tinne Rombouts, Jos Martens, Ward Baets, Marc Haseldonckx, Annie Desmedt

bij de CVP. Misschien had dat iets te maken met zijn werksituatie. Hoe dan ook, Herman heeft de stap niet mee gezet. Door de politiek maak je vrienden, maar je verliest er ook. Herman Verlinden en ik waren twee handen op één buik. Nu praten we terug tegen elkaar en Treza zegt goede dag, maar het blijft oppervlakkig. Dat is spijtig. Misschien zijn we wel twee ‘keikoppen’ ook.

En dan met HOOP opnieuw in de meerderheid met KVB? Van Aperen wist heel goed wat hij aan mij had én hij had nog een rekening te vereffenen met de CVP. Bij de vorige legislatuur moest zijn partij, die meer zetels behaalde, vrede nemen met een mandaat minder dan de CVP (3 schepenzetels voor KVB en 3 zetels + de voorzitter van het OVMW voor de CVP nvdr). Ik heb altijd goed kunnen samenwerken met Arnold Van Aperen. Hij profiteerde mee van onze dossierkennis. Ook tijdens de laatste coalitie, heeft hij nooit misbruik gemaakt van het feit dat wij met de fractie-HOOP een minderheid vormden in het college. Zo werkte dat echt niet, ook niet bij de stemmingen. Trouwens, ook in de gemeenteraad was er soms een wisselmeerderheid. Denk maar aan het dossier van de rijkswachtkazerne of aan de brug bij de watermolen.

Wat was je grootste ontgoocheling en waaraan bewaar je de beste herinnering na al die jaren? Dan moet ik echt ver gaan zoeken. Met de bevoegdheden die ik had zoals financiën, verkeer, communicatie enz. was het moeilijk om te scoren. Algemeen is er natuurlijk de vaststelling dat je nooit goed kunt doen voor iedereen, welke beslissing je ook neemt. En voor een aantal mensen kunnen politiekers nooit iets goed doen, dat is natuurlijk frustrerend. Echte ontgoochelingen heb ik niet gekend, wat niet wil zeggen dat ik geen fouten gemaakt heb of zaken verkeerd heb ingeschat. Dat ik tegen Het Convent gestemd heb bij de restauratie van het begijnhof bijvoorbeeld, dat was verkeerd.

Ik heb dat vlug ingezien en voor de volle 100 % meegewerkt. In de politiek moet je uw mening kunnen bijsturen. Je hebt niet altijd gelijk. De grootste voldoening haalde ik uit de zaken die ik kon realiseren zonder veel ruchtbaarheid. Ik was altijd een ploegspeler, ik moest de pluimen niet zelf hebben. Dat de woningen van de kolonie in erfpacht werden gegeven, was belangrijk voor het patrimonium en het was ook sociaal een goede zaak. Door de erfpacht was het voor de bewoners financieel mogelijk om in de kolonie te blijven wonen. Ook de maatregel dat er bij verkavelingen altijd plaats moet zijn voor een aantal sociale kavels, is één van de zaken waar ik met tevredenheid op terug kijk. Als schepen van financiën heb ik 18 jaar lang de uitgaven kunnen afremmen door de investeringen te beperken. Toen ik als schepen van financiën begon, ging het duidelijk de verkeerde kant op. Het is niet moeilijk om geld uit te geven, maar alles moet betaald worden. Ik heb de belastingsdruk onder controle kunnen houden en de schulden kunnen afbouwen. Daar kijk ik tevreden op terug.

En hoe kijk je terug op de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar? Misschien had ik beter niet over mijn ambities gesproken en op kop van onze lijst gaan staan. Ik heb een fout gemaakt door aan te kondigen dat ik niet meer stond te springen om in het schepencollege te stappen. Ik had er gewoon voluit voor moeten gaan. En dan de uitslag. Ja, wijsheid, inzet en ervaring worden vandaag niet meer beloond. Nu spelen er andere zaken. Hier plaatselijk was er de strijd tussen Van Aperen en Tinne Rombouts, in Antwerpen die van Patrick Janssens tegen Filip De Winter en bij de federale verkiezingen was het Leterme tegen Verhofstadt. Op alle niveaus worden de verkiezingen tot een strijd tussen twee personen herleid en dat kost de andere partijen stemmen. De kandidaten worden steeds jonger. Vroeger leerde men het politieke vak en groeide men naar verantwoordelijkheid. Nu wordt de vorm

11


POLITIEK en de promotie belangrijker dan de inhoud. Men voert een megacampagne met jonge onervaren kandidaten… en het werkt blijkbaar. Bij de federale verkiezingen vorige maand, kreeg Dorien Geens, een jonge vrouw zonder enige politieke ervaring, 7.000 voorkeurstemmen. Als je dan bedenkt dat Frank Wilryckx, die al één en ander bewezen heeft, er maar 5.000 haalt dan weet ik het wel. Wil de burger dat? De toekomst zal uitwijzen of het een goede zaak is. Ik weet dat dus niet. Kunnen twintigers die job aan, zelfs als ze zich goed laten omringen. Ik weet dat dus niet. “Te vroeg en te onervaren in de verantwoordelijkheid geworpen”, zegt vader Van den Bossche nu over zijn dochter Freya. Hier kreeg Tinne Rombouts het apparaat ‘Boerenbond’ achter zich. Ze behaalde 16.000 stemmen bij de verkiezingen voor het Vlaamse parlement en in oktober vorig jaar 6.000 stemmen voor de gemeenteraad. We zullen zien. Grootse plannen, maar de rekening is nog niet gemaakt.

Jij werd niet meer verkozen. Volgt dan het zwarte gat? Nee, het is niet dat ik er nu ineens mee stop. We vormen nu één fractie met GROEN! en ik blijf

actief in de fractie en bij de voorbereiding van de gemeenteraad. Ik wou eigenlijk een sabatjaar invoeren, maar daar komt dus niets van, dat is wel duidelijk. Hoe het in de toekomst verder moet met onze fractie en met de politieke verhoudingen in Hoogstraten, dat zien we wel. Ik stel alleen vast dat de sector land- en tuinbouw zich altijd verenigt en de macht neemt. Dat is iets wat de middenstand, de bedienden en de arbeiders niet kunnen of toch

DE WERELD VAN

12

niet doen. Als we niet oppassen wordt het “klein stedelijk gebied” Hoogstraten de volgende 25 jaar door de Boerenbond geregeerd. Ik bekijk het nu van op afstand en ik geniet, samen met Rita, van onze vrije tijd. Ik heb altijd met hart en ziel aan politiek gedaan. Ik leerde veel mensen kennen en heb mensen ontmoet, die je anders nooit zou tegenkomen. Ik heb de hand gedrukt van Dirk Frimout en koningin Paola, om er maar twee te noemen. (fh)


VAT VAN ‘T STAD

Vrijdag 6 juli

Sam Vloemans, Guido Belcanto en Hi’Fyah Op vrijdag 6 juli is het weer zover. Voor de zesde maal op rij is het Vlaanderen Feest, met het “Vat van ’t stad” en gratis optredens op de bleekweide van het begijnhof. Dit jaar treden er drie groepen op, samen goed voor een gevarieerd en sterk programma dat u niet mag missen. Van 19.00 tot 20.30 uur is het “Happy Hour”. Iedereen die zich dan aanmeld op het begijnhof ontvangt een kaart, goed voor enkele consumpties getapt uit het “Vat van ’t stad”. Terwijl u een toost uitbrengt op de stad en zijn inwoners, treedt ENRIQUE TARDE voor u op. Deze groep die bestaat uit Henk de Laat (zang, bass, gitaar, percussie) Sam Vloemans (trompet, bugel, percussie), Frank Peeters (gitaren) en Ron van Tratum (drums en percussie) brengt een frisse mix latin, jazz en pop. Na Sam Vloemans en zijn groep is het tijd voor GUIDO BELCANTO, de Koning van het Vlaamse Levenslied. Zijn roots liggen in Wortel. Hij werd er geboren onder de kerktoren, in het café van zijn ouders (later De Verzekering tegen de dorst van Ivo De Clerq) dribbelt hij van de tapkast naar de juke-box. Hij loopt school bij de Jezuïten, maar heeft geen belangstelling voor de universiteit, wel voor muziek. Na optredens met

De nieuwe Honda Versamow®-techniek De eerste 4 in 1 grasmaaier kan: 1. Vangen 2. Uitwerpen 3. Mulchen 4. Bladversnipperen

Guido Belcanto zingt zijn levensliederen op enkele kilometers van zijn geboortehuis. groepen als “Speedy King and The Feetwarmers” en “de Gigolo’s”, komt de doorbraak er in 1989 met zijn debuut-single “Droevig is deze wereld” met zijn groep “Guido Belcanto en Het Orkest zijner dromen”. Dat was het begin van een lange reeks optredens, die van hem de ongekroonde Koning van het Vlaamse Levenslied maakte. In zijn geboortedorp brengt Guido Belcanto naast een aantal nieuwe songs, ook een aantal van zijn meest gekende nummers.

TUINMACHINES STOFFELS Minderhoutdorp 4 • 2322 Hoogstraten • Tel. 03 314 41 15 • Fax. 03 314 14 20 www.stoffels-paulussen.be • info-@stoffels-paulussen.be

13


VERKIEZINGEN

Hoogstraten heeft gekozen

CD&V/NVA grote overwinnaar Bij de federale verkiezingen van 10 juni heeft 42,6 % van de kiezers in het kanton Hoogstraten voor het kartel CD&V-NVA gekozen. Daarmee scoort deze partij hier stukken hoger dan het Vlaamse gemiddelde (29,6 %). Open VLD en SP.A-Spirit krijgen een stevige pandoering maar ook Groen! scoort relatief zwak ondanks de kleine vooruitgang. Vlaams Belang blijft quasi status-quo. Een korte terugblik.

CD&V in stijgende lijn Het lag in de lijn der verwachtingen dat CD&V ook in Hoogstraten een goede score zou behalen. De partij is altijd al de grootste partij geweest bij nationale verkiezingen, maar zat de laatste jaren nog extra in de lift. Een toename met bijna 10 % tegenover vorige federale verkiezingen blijft evenwel een hele prestatie. Sinds deze verkiezingen in 2003 zien we een stelselmatige stijging. Wij leggen de cijfers even naast elkaar hoewel het altijd delicaat is om de ene verkiezing met de andere te vergelijken. Bij nationale verkiezingen worden de cijfers immers per kanton weergegeven (kanton Hoogstraten = gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas en BaarleHertog). Bij gemeenteraadsverkiezingen betreft het enkel de gemeente zelf. Bij nationale verkiezingen gaat het hier om het kartel van CD&V en NVA, bij de gemeenteraadsverkiezingen speelt CD&V solo. Bij de federale verkiezing in 2003 haalt CD&V 29,43 % en NVA 3,36 %. Beide partijen kwamen toen afzonderlijk op. Samengesteld zouden zij 32,79% halen. EĂŠn jaar later bij de verkiezingen voor de Vlaamse Raad haalt het kartel 35,7 %. Het is de verkiezing waarbij Tinne Rombouts uit het niets

opduikt en met glans verkozen wordt als jongste raadslid in het Vlaamse Parlement. Vorig jaar, op 8 oktober 2006, was het de beurt aan de gemeenteraadsverkiezingen. Tinne Rombouts is lijsttrekker, CD&V haalt 39% van de stemmen en wordt de grootste partij in de Hoogstraatse gemeenteraad. De coalitiebesprekingen doen heel wat emoties oplaaien. Toch blijft Arnold

Van Aperen burgemeester, maar de eigenlijke macht in het college zit bij CD&V met vier schepenen op zes. 10 juni 2007. CD&V-NVA haalt een score van 42,6 procent, een stijging met 9,8 % tegenover de laatste federale verkiezingen en bijna 7 % meer dan bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement. Dorien Geens is de plaatselijke kandidaat en stond op de 11de plaats bij de opvolgers. Zij haalt in het kanton Hoogstraten 1769 stemmen en in de totale kieskring Antwerpen 6938 stemmen.

Open VLD krijgt zware afstraffing In 2003 gingen VLD (28,6%) en CD&V ( alleen 29,4%) als het ware schouder aan schouder door de finish. In 2004 ging VLD-Vivant er 4% op achteruit tot 24,1 % maar toch scoorde zij beduidend hoger dan het Vlaams gemiddelde (19,8 %) en in de kieskring Antwerpen (17,1 %). Veel heeft in die periode zeker te maken met

de figuur van Arnold Van Aperen. In 2003 was burgemeester Arnold Van Aperen nog kandidaat voor de kamer van volksvertegenwoordigers. Hij stond toen op de zesde plaats en werd niet herkozen. Toch was hij nog goed voor 12.423 voorkeurstemmen in het kiesarrondissement Mechelen-Turnhout en 3.670 in het kanton Hoogstraten. In 2004 bezette hij nog de voorlaatste plaats als symbolische steun. Hij behaalde 6.381 voorkeurstemmen in de kieskring Antwerpen waarvan 1.982 in het kanton Hoogstraten. Nu behaalt OpenVLD nog niet de helft van de stemmen van zijn grote rivaal.

CD&V liet er geen gras over groeien en was ruim present tijdens de jaarmarkt en stratenloop om de laatste kiezers over de streep te halen. Het heeft hen geen windeieren gelegd. Hier de plaatselijke CD&V-kandidate Dorien Geens in oranje gezelschap. 14

De perikelen bij de coalitievorming na de gemeenteraadsverkiezingen waarbij KVB toch 35 % van de stemmen binnenhaalde, zullen zeker ook geen goed gedaan hebben aan het imago van de VLD. Het nieuwe boegbeeld van OpenVLD in de streek, burgemeester van Merksplas Franck Wilrycx, behaalde 2494 voorkeurstemmen in het kanton.


VERKIEZINGEN

OpenVLD en Groen! verbroederen na de inspanning van de stratenloop. Vier dagen later kwam de zware klap voor Open VLD. Groen! recupereert geleidelijk aan.

Groen! stijgt lichtjes In de hoogdagen van Agalev, na de dioxinecrisis van 1999, haalde de voorloper van het huidige Groen! een score van 14,4 %. Bij de federale verkiezing in 2003 kwam de zware klap: zij scoorde nog amper 4,7 %. Nationaal behaalde de partij de kiesdrempel niet en had dus ook geen afgevaardigden in de Kamer en de Senaat. In 2004 kwam het herstel en haalde men in het kanton Hoogstraten 7,6 %. De gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar eindigden voor Groen! op 10 %, goed voor twee verkozenen in de gemeenteraad. Vandaag klopt zij af met 5,9 % in het kanton. Dat is een stijging van 1,2 % tegenover de verkiezingen van 2003. De kiesdrempel wordt nu nationaal wel gehaald maar de verwachtingen waren wel hoger gespannen. Opmerkelijk is dat het gemiddelde in het kanton Hoogstraten lager ligt dan in het Vlaamse land. Vroeger was het juist andersom. Hebben de naweeën van de gemeenteraadsverkiezingen en van het Tinne Romboutseffect nog meegespeeld?

Plaatselijke kandidaat Jan Fret haalde er zelfs een ijsbeer bij om de klimaatproblematiek duidelijk als kernpunt van het Groen!-programma aan te kaarten. Jan Fret, voorzitter van Groen! Hoogstraten haalde een score van 1692 voorkeurstemmen in de kieskring Antwerpen en 298 in het kanton Hoogstraten. Wij vonden hem terug op de 11de plaats bij de effectieven.

SPA-Spirit deelt in de klappen In het kanton Hoogstraten daalt SPA-Spirit met 7,9 %, iets meer dan het nationaal gemiddelde tot 8,3 %. Dit is bijna een halvering van de stemmen. Geen enkele plaatselijke kandidaat fleurde de lijst op. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 werd er geen lijst ingediend.

Vlaams Belang bijna status-quo Het Vlaams Belang haalt in het kanton Hoogstraten 16,5 % van de stemmen. In Vlaanderen ligt dat gemiddelde op 19 % en in de kieskring Antwerpen 24,1 %. Gemiddeld stijgt deze patij in Vlaanderen nog 1,1 %; in het kanton Hoogstraten is dat 0,7 %. In het kanton Hoogstraten stemt dus één kiezer op 6 voor het Vlaams Belang. Bij de gemeenteraadsverkiezingen haalde VB 9 % en heeft hiermee één verkozene in de gemeenteraad.

15


ACTUEEL

Over de klimaatwijken

Rotondes

Lichten uit, deuren toe, gordijnen dicht … Van november vorig jaar tot april van dit jaar ging in Hoogstraten de actie “Klimaatwijken” door. Het was een initiatief van de provinciale overheid, gesteund en begeleid door de gemeente Er werden 15 gezinnen gezocht en gevonden, verdeeld over twee groepen, die mee wilden doen aan het project. Die gezinnen moesten elke week hun verbruik opnemen of laten opnemen en dat werd vergeleken met het verbruik van het vorige jaar. Het kwam eropaan om het huishouden zo zuinig mogelijk te organiseren zodat er zoveel mogelijk energie werd bespaard waardoor tegelijk ook de CO2-uitstoot werd verminderd. Iedere groep kreeg een energiemeester, te vergelijken met een compostmeester, die de deelnemende gezinnen met raad en daad moest bijstaan. Die raad bestond vooral uit een pak documentatie van de provincie met vooral tips om te besparen en allerhande aanmoediging die door de energiemeester werd doorgegeven; de daad kon bestaan uit het wekelijks opnemen van de meterstand en het doorgeven daarvan via internet. Tijdens het halfjaar dat de actie liep organiseerde de gemeente ook een “energieborrel” waarop de gezinnen werden uitgenodigd en waar ze hun ervaringen konden uitwisselen. Op het einde van het halfjaar werd de balans opgemaakt en gekeken welke gemeente en welke wijk het meest had bespaard, zowel van energie als van CO2-uitstoot. Hoogstraten hoefde zich niet te schamen want op 25 gemeenten kwamen wij als 5de op de ranglijst met een besparing van 15% aan energie en 18% aan CO2-uitstoot. Dat is natuurlijk een fraai resultaat en wij, van De Hoogstraatse Maand, wilden daar graag meer over weten want, hoe gaat dat dan in de praktijk in die gezinnen: zijn die de hele tijd in de weer om de lichten te doven, de gordijnen dicht te schuiven, de verwarming lager te zetten? Kortom, moesten die daar veel voor doen?

Motiveren van de huisgenoten is het moeilijkst. We gingen op bezoek bij Guy Thys en Gert Leemans die samen met drie opgroeiende jongens in Wortel wonen, één van de deelnemende gezinnen.

Was het moeilijk en vroeg het veel tijd? Het was helemaal niet moeilijk, toch zeker niet wat het werk betrof. Het kwam eropaan om elke week de meterstand op te nemen en die via internet te versturen, een kleinigheid eigenlijk. Om de vergelijking met vorig jaar te maken – wat we zelf niet moesten doen – hadden we ook onze energiefactuur van vorig jaar opgezocht en doorgegeven. Bij de vergelijking wordt ook rekening gehouden met de temperaturen in de periode; het maakt een groot verschil of het een koude of niet zo koude winter is, natuurlijk; dat verschil werd verrekend door de “graaddagen”. Opnemen en doorgeven van de meterstand was vlug gedaan en onze levenswijze hebben wij eigenlijk niet veel veranderd. “Deuren toe en lichten uit” was toen het devies bij ons. Het motiveren van de andere huisgenoten was de moeilijkste klus. Zo’n tienerjongens hebben wel wat anders aan hun hoofd dan energie besparen. Dat doet ’s avonds overal het licht aan en de muziek op, beneden, boven en ertussen! We deden dan ’s avonds maar een inspectietocht voor het slapen gaan en overal waar nog lichtjes stonden te flikkeren, werden die uitgedaan. In het algemeen waren wij al wel wat milieubewust bezig; we gebruikten al spaarlampen, wasten op nachttarief, kookten met stoompot zodat op dat gebied niet zoveel bespaard kon worden.

Toch realiseerden jullie een energiebesparing van 9,5% in vergelijking met 16

Om het centrum van Hoogstraten te ontlasten van verkeer dubben de plannenmakers al jaren op een oplossing. Vuistdikke studierapporten ten spijt is het definitieve superplan nog niet in zicht. De denkpiste die telkens weer bereden wordt, is de zuidelijke ‘tangent’ onder Hoogstraten door. Dat wil zeggen, van oost naar west: Turnhout, Merksplas, Wortel, De Ster, Leemputten (of Gammel) St.-Lenaartseweg en langs de Hinnenboomstraat - industrieterrein De Kluis naar Loenhout-E19. Of die er komt en in welke vorm is nog steeds een open vraag.

vorig jaar? Waarschijnlijk is dat vooral te danken aan onze nieuwe diepvriezer. Het hogere verbruik van vorig jaar komt wellicht door onze oude diepvriezer, een oud geval dat we al tweedehands hadden aangekocht. Hij was wel niet kapot maar we wisten wel dat hij veel verbruikte. Enkele jaren geleden was ik bij een eco-team betrokken (een project van KWB-Wortel) en toen hebben wij het verbruik van dat toestel eens gemeten en toen bleek wel dat het een energievreter was. Wij hebben ons dan een nieuw toestel aangeschaft en wij menen dat het vooral daaraan te danken is, die besparing.

Sleutelpunten in welke oplossing dan ook lijken echter wel de kruispunten te zijn aan de Hinnenboomstraat met de St.-Lenaartseweg en ook met de Loenhoutseweg, beide aan het industrieterrein De Kluis. Het kruispunt Sint-Lenaartseweg - Hinnenboomstraat is tevens een zogenaamd ‘zwart punt’.

Hebben jullie er wat aan gehad, aan de actie?

Minder zeker is echter de rotonde aan de Loenhoutseweg, omdat deze minder urgent is. Of de aanleg meteen ook enig soelaas zal bieden is zeer de vraag. Het verkeer dat langs de Gelmelstraat komt zal nog steeds aan het rusthuis richting Loenhout rijden en verkeer vanuit Rijkevorsel zal moeite blijven hebben met de bocht aan café ‘t Plekske (bij de Molen), richting St.-Lenaarts.

Ik denk dat het vooral heel goed geweest is om te beseffen hoeveel energie je verbruikt; je staat daar anders nooit bij stil; het wekelijks opnemen van die meterstand maakt je daar heel goed van bewust. Je beseft ook wel dat je er zelf wat aan kunt doen; beter dan te jammeren over de klimaatopwarming kun je met kleine dingen toch wat doen. Want, behalve die aankoop van de diepvriezer, hebben we niets speciaals gedaan. Geen investeringen bvb. voor de isolatie van het huis waarmee we nog veel grotere besparingen zouden kunnen doen. Gewoon geleefd zoals altijd, alleen wat meer opgelet en de jongens wat meer op hun vingers getikt. En ik wil toch ook nog vermelden dat we op ’t eind van de actie nog enkele prijzen hebben gekregen, milieuvriendelijke natuurlijk. Een knijpkat (zaklamp die met de hand wordt opgewonden), een vogelnestkastje uit duurzaam hout en een apparaatje om de gsm op te laden. Best plezant toch. (Jof)

Er werd daarom besloten beiden alvast in te richten als knooppunten voor ‘een’ toekomstig traject. Er werd gekozen voor tweemaal een rotonde. Daarmee wordt in één moeite het zwart punt ook weggewerkt.

Een mogelijke verlichting voor dit laatste kruispunt zou kunnen komen van het stukje reservatiestrook van de vroeger geplande maar afgevoerde westelijke ringweg, dat behouden werd. Dit rest-stukje bevindt zich op de parking van de Highstreet. Een verbinding tussen de Leemputten (Mondi Foods) en de St.-Lenaartseweg wordt door Rijkevorsel tegengewerkt. Kortom, er valt nog een lange weg af te leggen eer de Hoogstraatse terrasjes échte rustpunten zullen zijn. Maar de rotondes hebben we toch al. (lvr)


Daar komen de ROTONDES, misschien en zeker

Bovenaan de rotonde aan de Loenhoutseweg. Deze ligt dus excentrisch ten opzichte van het huidige kruispunt. Daardoor kon de woning op de hoek behouden blijven. De aanleg blijft voorlopig onzeker. Onderaan de rotonde aan de St.-Lenaartseweg. Ook deze ligt excentrisch ten opzichte van het eigenlijke kruispunt. Opmerkelijk is ook dat de Houtelweg niet aansluit op de rotonde. De dreef van De Hees sluit daarentegen wel rechtstreeks aan. 17


HALVE EEUW

Juni 1957

18


WISTIK

Wistik & herbronning HOOGSTRATEN - Vzw Wistik organiseert nu al enkele jaren activiteiten die aanvullende hulp bieden aan mensen met kanker of hun naasten. Eén van de vaste waarden is de jaarlijkse herbronningsweek in Kapelle-op-den-Bos. De Hoogstraatse Maand contacteerde Marijke Baken, de begeleidster van deze week. De Maand: Waar vindt de herbronningsweek plaats? Marijke Baken: De herbronningsweek gaat door te Kapelle-op-den-Bos in het vormingscentrum Koningsteen. Het is een gerenoveerd kasteeltje temidden van een prachtige tuin, waar gastvrijheid geboden wordt aan groepen en individuen die op één of andere wijze weer dichter naar hun kern willen. De Maand: Wat houdt een herbronningsweek in? Marijke Baken: In het dagverloop zit een ritme van werken binnen het verband van de groep én individuele tijd. Beetje bij beetje worden de deelnemers uitgenodigd om zich te verbinden met wat er in zichzelf op de voorgrond komt en zo in een proces te treden. Dat gebeurt door middel van aanzetten zoals een verhaal, een beeld, muziek, dans, tekenen, het beoefenen van aandacht… Doorheen de week weven we een draad die ons vooral in verbinding wil brengen met de vitale krachten in ons. Het is geen theorie, wél een ervaringsweek. Een week van zorg voor jezelf. De Maand: Wie zijn de organisatoren? Marijke Baken: De week wordt georganiseerd door WISTIK. Deze vzw, waarvan de zetel gevestigd is te Hoogstraten, wil op diverse wijzen zorgen voor aanvullende hulp bij kanker. Zij hebben ook een ‘ontmoetingshuis’ in het Begijnhof van Hoogstraten. De Maand: Op wie richt de activiteit zich? Marijke Baken: De week richt zich naar mensen die met kanker geconfronteerd werden. Sommigen zullen nog volop in het ziekteproces zitten, terwijl anderen dit misschien al even achter zich gelaten hebben maar bezig zijn met het zoeken naar een nieuw evenwicht. De Maand: Hoeveel mensen kunnen deelnemen? Marijke Baken: Er kunnen maximum 12 mensen deelnemen. De Maand: Welke opleidingen, … volgde u in die richting? Marijke Baken: Ik ben licentiaat godsdienstwetenschappen. Gaf 20 jaar les in het secundair onderwijs en werkte nadien 10 jaar als vormingswerkster voor volwassenen. De focus daarvan lag vooral op thema’s rond palliatieve zorg, vrouwelijke spiritualiteit en zorg voor jezelf. Daarnaast heb ik talloze cursussen gevolgd van diverse vormen van lichaamswerk en de opleiding tot cranio-sacraaltherapeut. Momenteel werk ik - sinds 4 jaar in een zelfstandige praktijk. De Maand: Waar, hoe en voor wanneer moet er ingeschreven worden? Marijke Baken: Inschrijving kan bij Wistik via telefoon: 03 314 10 11, of via e-mail: info@wistik.be Daar kan ook een info-folder verkregen worden. (dh, mb)

194

19


ZO WAS HET

ZO IS HET

20

Gelmelstraat - Heilig Bloedprocessie (met dank aan Piet Van Deun en Paul Van Merode)


dorpsleven Contactpunten –

Goedgekruide Peperfeesten!

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, horstendries@hotmail.com Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, toon.verleye@telenet.be Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, franssnijders@scarlet. be Wortel: Redactie Hoogstraten, Loenhoutseweg 34 info@demaand.be FOTO’s: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03 322 96 00.

HOOGSTRATEN - Hadden we het niet voorspeld? Dat de Peperfeesten weer de moeite zouden zijn? Mama Jody was de groep die door Luc en Renild getypecast werden om Heilig Bloed in te zetten en inderdaad, je kon je geen beter geschikte groep indenken om de Heilig Bloedweek open te spelen. Het spaarkaske en de wielertoeristenploeg van de Velo verzorgden den tap, die net als het podium was opgesteld in de tuin van het mooie pand De Kroon. Dit jaar zat ook het weer eens mee, zodat we niet anders kunnen concluderen dan dat het inderdaad weer eens de moeite was!

Verbroederen met worstenbrood

SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03 322 96 00, franssnijders@scarlet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

www.demaand.be

HOOGSTRATEN/MINDERHOUT - Naar jaarlijkse gewoonte nodigde de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij Sint-Cecilia met Heilig Bloed de Minderhoutse Fanfare De Marckezonen uit. Zij kwamen opnieuw de rangen versterken door met de ‘Cecilianen’ mee te stappen in de processie. Zoals elk jaar was het ook nu weer een aangename verbroedering. Als dank voor hun bereidwilligheid trakteerde voorzitter Jef Van Laer de muzikanten op een overheerlijk worstenbrood in het gezellige zaaltje. 21


Zonovergoten Heilig Bloedweek trekt massa volk HOOGSTRATEN - De beide zondagen en de woensdag van de Jaarmarkt was het stralend weer. De processie kon dus 2 keer uitgaan en op de terrasjes bleef geen stoel onbezet. Welke oude bekende heeft u allemaal ontmoet? Op deze bladzijden bieden we u een mooi fotoverslag aan. (foto’s: dh, Edmond Rigouts en Marcel Onincx)

Het opstellen van de processie is eigenlijk al een bezienswaardigheid op zich.

Het beeld van Onze Lieve Vrouw. Tegen volgend jaar wordt de mantel uit 1902 wellicht gerestaureerd.

Zonnebankcenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen Gelm elstraat30 -Hoogstraten (03)314.47.66 -www.ipatinga.be Open van 9.00 tot13.30 en van 15.00 tot21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot18.00 uur.Zondag en m aandag gesloten 206

22

De Sint-Katrien met haar trouwe helpsters was ook nu weer één van de mooiste groepen uit de processie.

Kraampjes trekken volk. En volk trekt nog meer volk, waardoor het ook nu weer koppenlopen was op de Jaarmarkt.


In ons IKO produceren jong en oud kunst van de bovenste plank (foto uit kinderatelier 1).

Het moeten niet altijd steenstukken zijn die van de toren vallen. Met de Jaarmarkt houden we het op een ballenregen.

Tegenover het rusthuis programmeerden Will & May ’s woensdags eerst Hi’Fyah en daarna Deezel, die het talrijk opgekomen publiek ten zeerste wisten te bekoren.

Prachtwerken in de afdeling keramiek.

Naar jaarlijkse gewoonte nemen de leden van OKRA deel aan de misviering op Sacramentsdag. 23


HOOGSTRATEN

23 In tijden waar afbraak zegeviert, willen wij de Vrijheid verkopen! Niet letterlijk, we willen ze u gewoon weer graag doen zien … Daartoe brengen we elke maand een detail in beeld dat u en ons charmeert. En dit deze maand dus voor de 23ste keer. Niet dat het al veel geholpen heeft, want bouwlustigen lijken nog altijd carte blanche te krijgen in het Knokke van de Kempen. Niettemin doe we koppig voort. Misschien krijgen we de betonmaffia er wel niet mee klein, maar ‘baat het niet, dan schaadt het niet’.

Deze mooie deur hoort bij de bruin betegelde winkelpui waarvan we 2 jaar geleden al eens een foto maakten. Toen zoemden we in op de naam van de ontwerper, ‘DE WILDE – ARCHITECT’, die ons in feite tot deze rubriek heeft aangezet. Maar dit keer nemen we dus de voordeur. En hoe ‘jaren dertig’ een deur kan zijn? Wel, u ziet het. Het hoeft niet altijd stokoud te zijn om beeldbepalend te zijn. Wan samen met de fijne faience, de merkwaardige erkers en de gelijklopende dakgoot geeft ook dit een mooi totaalplaatje.

De Sint-Katharinaparochie eert zijn gouden quintet HOOGSTRATEN - Op de openingsavond van Heilig Bloed werden Theo Vanderhallen, Maria Bruurs, Jos Schrijvers, Rik en Liesbeth HofkensMichielsen door de Sint-Katharinaparochie in de bloemen gezet. Theo Vanderhallen is lid van de Heilig-Bloedstichting sinds de oprichting ervan in 1980. Hij is een man met heel veel ideeën, maar ook met een neus voor publiciteit, iets wat Heilig Bloed nog steeds best kan gebruiken, om niet tussen de plooien te vallen van jaarmarkt, stratenloop, kermis en vuurwerk. Theo zorgt sedert jaren voor de affiches van Heilig Bloed, voor artikels in tijdschriften, kranten, voor belangstelling in radio en tv, en laat ons profiteren van de talloze interessante relaties die hij heeft. Maria Bruurs werkte zestig jaar geleden uiteraard samen met vele andere mensen - de tekeningen van Remi Lens en de plannen van Deken Jozef Lauwerys voor de nieuwe naoorlogse Heilig-Bloedprocessie uit. Het moet een onnoemelijk werk geweest zijn. Haar meesterwerk in de Lens-periode is uiteraard het ontwerpen en maken van de groep rond onze Patrones de Heilige Katharina. Katharina met haar gevolg was het hoogtepunt van de vernieuwde processie in 1950 en alle jaren daarna. Katharina is als haar eigen kind, en wordt als dusdanig verzorgd, vertroeteld en in de watten én in de echte, originele mottenbollen gelegd. Alleen al voor onze Katharina moeten wij Maria Bruurs eeuwig dankbaar zijn. Maar we moeten het ook zijn voor al haar andere werk: het maken, het moeilijk onderhoud, het herstel en hermaken van vele processieklederen, het ontwerpen van onze nieuwe Onze-Vader-Groep, haar bijstand met naad en draad, haar kennersoog voor vele subtiele détails, en vooral haar eeuwig-jeugdig enthousiasme! Ook Jos Schrijvers kan terugkijken op zestig jaar medewerking aan onze processie. Eigenlijk is zijn werk heel vlot te beschrijven: Jos kan alles, en Jos doet alles. In een recent verleden restaureerde hij de grote houten staanders (135 jaar oud, met inlegwerk!) waarin de grote processielantaarns geplaatst zijn, het rustaltaar van

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

24

Vlakbij Jos wonen ook Rik Michielsen en Liesbeth Hofkens, die wij in de bloemen mochten

May Bruurs was één van de gevierden die op de vooravond van Heilig Bloed in de bloemetjes werden gezet. zetten, niet alleen ter gelegenheid van hun 75ste verjaardag, maar vooral voor hun dienstbaar werk voor parochie. Rik en Liesbeth zijn dé mensen achter het Paxgebeuren. Vanuit de Tinnenpot hebben zij, vanaf de bouw ervan, het volledige beheer van de nieuwe parochiezaal Pax in handen genomen. Het is niet alleen een onnoemelijk secuur werk, het is ook – letterlijk – een dagtaak. Rik en Liesbeth doen dat op schitterende wijze. Maria Bruurs, Liesbeth Hofkens, Jos Schrijvers en Rik Michielsen werden niet alleen door de Sint-Katharinaparochie in de bloemen gezet voor hun verjaardagen en hun grote verdiensten, maar het heeft onze Bisschop, Mgr. Vandenberghe tevens behaagd hen te eremerken met de gouden medaille van verdienste! (dh, Johan Ooms)

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

de processie, het majestatische bureel van Deken Senden en de oude tafels in de dekenij, maakte hij het gebeeldhouwd toonrek van de kerk, nieuwe draagstokken voor de spandoeken van de processie, het groot processiekruis en noem maar op. Hij zet elk jaar het processiemateriaal in elkaar (baldakijn, spandoeken, vaandels), wat niet eenvoudig is.

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur


HOOGSTRATEN

Gemeenteschool wisselt uit HOOGSTRATEN - De Gemeenteschool van Hoogstraten neemt dit schooljaar voor de 2de keer deel aan een Comeniusproject. Tijdens het 1ste project waren het vooral de kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar, die contact legden met NoordIerland, Duitsland, Italië en Spanje. Het huidige project is vooral gericht op kleuters. Binnen het project zijn er twee topics: buitenactiviteiten en taalontwikkeling. Alle deelnemende scholen werken hieraan en wisselen er informatie over uit. Om het project ook bij de leerlingen te laten leven, worden de mascottes van de scholen van de ene naar de andere school gestuurd, waarbij telkens heel wat foto’s en andere materiaal wordt meegestuurd. Inmiddels is Bolleke weer thuis. Bij zijn aankomst werd hij verwelkomd door de kleuters die met zelfgemaakte vlaggetjes zwaaiden. Tegelijkertijd speelden de leerlingen van het 6de het Europees volkslied op blokfluit.

Bezoek uit IJsland en Noorwegen Maar Bolleke was niet de enige gast op de Comeniusmeeting. De voorlaatste week van mei bezochten enkele leerkrachten uit de Noorse en IJslandse scholen onze Gemeenteschool. Donderdag de 24ste werden zij samen met de mascottes van hun school opgewacht door onze kleu-

ters. In de voormiddag bracht het gezelschap een bezoek aan de kindercrèche van het Spijker. In de andere landen richt de ‘kindergarten’ zich immers op kinderen van 1 tot 6 jaar. ’s Middags ging het naar de Hotelschool, waar de gasten uitleg kregen over de Belgische keuken. ’s Namiddags werden ervaringen over buitenactiviteiten allerhande uitgewisseld. ’s Avonds tot slot toonden de Hoogstraatse leerkrachten hun buitenlandse collega’s de mooiste plekjes uit onze fusiegemeente. Meester Koen toonde de bossen van de Kolonie, vooral voor de IJslanders een ongezien fenomeen. Na afloop werd er terrasje gedaan, waarbij het gezelschap zich vooral verbaasde over de drukte op de Vrijheid en over het groot aantal fietsers. Op vrijdag kregen de gasten een rondleiding door de school en werkten zij mee aan enkele buitenactiviteiten: verkeersles met de fiets, buiten schilderen op echte schildersezels, ridderestafetten, … Op zaterdag werd het bezoek afgesloten met een dagje Antwerpen.

Tegenbezoek naar Noorwegen Enkele dagen voor de Hoogstraatse ontmoeting waren ook 3 van onze kleuterleidsters op uitwisseling geweest. Zij draaiden enkele dagen mee in de partnerscholen van Noorwegen. Leines, een school met 24 kleuters en Fauske, een school met 18 kleuters, zijn allebei boven de Noordpoolcirkel gelegen. Daarbij konden ze ervaren dat er, ondanks het klimaat, toch vaak buiten wordt lesgegeven. Een berg beklimmen, een wandeling naar zee, rekenen met schelpjes of knutselen met stenen: het gebeurt in Noorwegen bijna dagelijks, volgens het principe “als de juf niet buiten is geweest, heeft ze niet goed lesgegeven”. Of volgens die andere regel: “Er bestaat geen slecht weer, alleen niet-aangepaste kledij”. Wat daarnaast ook wel bijbleef was het feit dat er in Noorwegen per 6 kleuters één leerkracht of begeleider wordt aangeworven. Een leerrijke belevenis dus, zowel voor onze leerkrachten als voor de Noorse scholen. Een belevenis die ook wel wat losmaakte bij de Noren, want een dag na het vertrek van de Hoogstraatse delegatie werd een groot artikel in de krant gepubliceerd over het bezoek van de “plattelandsleerkrachten” uit België. Met de nadruk op platteland, want de Noren zijn nog altijd heel trots op hun mooie natuur.

Drie kleuterleidsters van de Gemeenteschool verschenen paginagroot in een Noorse krant. 25


HOOGSTRATEN

Gedicht in de maand Wat kijken we toch altijd uit naar die Heilig Bloedweek … Maar wat zijn we toch ook blij wanneer die foor en alles erbij na een week weer opkraamt. Want geef toe, er komt toch altijd heel wat rommel en lawaai aan te pas. Het inspireerde onze huisdichteres enkele jaren geleden tot onderstaande gedicht.

Schoon Hoogstraten

Reminiscentieproject succesvol afgerond HOOGSTRATEN - Het afgelopen jaar bracht de Werkgroep Oude Voetwegen al 10 ‘praatbezoeken’ aan ons rusthuis, telkens 2 bezoeken per deelgemeente. Het doel van deze Reminiscentie was tweeërlei. Enerzijds was het een prima aanleiding om de bewoners mooie herinneringen te laten ophalen aan lang vervlogen tijden. Anderzijds was het voor de werkgroep ook een unieke kans om waardevolle getuigenissen te verzamelen over de momenteel zo in populariteit toenemende, maar tegelijkertijd erg bedreigde

oude voetwegen. In dit drukbezochte slotbezoek presenteerde coördinatrice Maartje Siebelink een rijk geïllustreerde powerpont, waar zij op sappige wijze de eerder bekomen anekdotes aan vastkoppelde. De verslagen van de 11 bezoeken zullen samen met de eerder gemaakte ‘proefinventaris oude voetwegen’ van Piet Van Deun en met andere teksten worden omgevormd tot een mooie brochure, die de werkgroep aan pers en publiek zal presenteren op zaterdag 27 oktober, niet toevallig ‘de dag van de trage weg’.

Gij, met uw wondermooie toren, uw straatlawaai tot half vier, uw zuipen, tieren, grof plezier, uw nachtvertier tot ochtendgloren. Gij met uw beelden van vers groen. De Vrijheid met zijn lindebomen. Op einde mei viel niets te dromen. Men had toen wel wat meer te doen. Lawaai te over, tot op de beemden. En decibels voorbij de meet. “En leuk dat ’t was,” zoals ge weet, dat wordt gezegd tegen een vreemde. die buiten ’t lieve stadje woont. Want wie van hier is, al vertier is. En wie van hier is, doe toch mee, miss! Ertegen? Zó weer weggehoond. Hoogstraten, met uw knappe folder, beloftes met natuur en steak, op alle dagen in de week, maak van uw roepnaam toch geen kolder! R.S. – 30 mei 2002

26

De bewoners en animatrices van het rusthuis blikken met tevredenheid terug op het voorbije Reminiscentieproject. Ook de Werkgroep Oude Voetwegen houdt er goede herinneringen aan over.


HOOGSTRATEN

Madame est servie

HOOGSTRATEN - Vrijdagavond 15 juni had Erfgoed Hoogstaten Diane De Keyser te gast. Zij hield een lezing over mensen die ‘gingen dienen’ in herenhuizen en kastelen. De Keyser schreef al een drietal boeken over het thema. ‘Madame est servie’ is de bekendste, ‘Met madame aan zee’ de recentste. De 15de liep het benedenzaaltje van het museum goed vol en de aanwezigen luisterden met aandacht naar de opgetekende verhalen over cuisinières, kamermeisjes en chefs-hovenier. (Wil u lid worden van vzw Erfgoed Hoogstraten? Neem dan zeker een kijkje op www.erfgoedhoogstraten.be.)

Dringende post?

HOOGSTRATEN - De smalle Postweg, tussen de ’s Boschstraat en de Gelmelstraat, kampt al jaren met sluipverkeer en dat terwijl er duidelijk staat aangegeven dat er enkel plaatselijk verkeer door mag. ‘Verba docent, exempla trahunt,’ zegden de Romeinen. ‘Woorden leren, voorbeelden doen navolgen’. Laat ons hopen dat het voor de postweg niet opgaat, want als zelfs de politie zich regelmatig bezondigt aan haar eigen reglementen, wat moeten de andere chauffeurs dan niet denken?

27


HOOGSTRATEN

Opendeurdag Biebond HOOGSTRATEN/RIJKEVORSEL - Zoals u vorige maand al kon lezen, bestaat de plaatselijke imkervereniging dit jaar 60 jaar. Voor deze gelegenheid organiseert deze ‘Sint-Ambrosiusgilde’ op zondagnamiddag 1 juli een grote opendeurdag in hun mooi gelegen bevruchtingsstand ‘De Raam’ (Keirschothoeveweg, Achtel-Rijkevorsel). In de verschillende infostands leert u meer over koniginnenkweek en over larven, over bijen en hun nut voor de landbouw, over bijenproducten en apitherapie. Voor de kinderen is er een geanimeerde uitleg over het leven van de honingbij en voor iedereen is er een gratis tombola. Waar en wanneer? Zondag 1 juli, van 13 tot 18 uur. Komende vanuit Achtel, richting Wortel, neem je de 1ste zijweg rechts, van waaruit ook pijlen zullen staan. Vanuit Achtel zelf leiden er ook een mooie wandeling en een fietstocht naar De Raam. Verder raadt de Biebond ook aan om zeker ook

Eerste hulp

Op zondag 1 juli bent u van harte welkom in De Raam, de mooie site van de Hoogstraatse Biebond. zondag 9 september vrij te houden. Die dag organiseren zij een tentoonstelling van oud boerena-

Bib Bieb! Nieuws uit de bibliotheek

De Zomer van het spannende boek

HOOGSTRATEN - Een ongevalletje is nooit ver weg. Elke dag gebeuren er ontelbare kleine of grote ongevallen bij mensen thuis, op straat, op het werk, in de school. Meestal is er geen dokter in de buurt en daarom is eerste hulp door een voorbijganger, familielid, collega … heel belangrijk. Eerste hulp is niet zo moeilijk als je denkt. Onze ervaren lesgever die je constant begeleidt en bijstuurt leert je hierover alles. Er worden Rode Kruisvrijwilligers (simulanten) ingeschakeld, die verschillende situaties en verwondingen uitbeelden. Rode Kruis, afdeling Hoogstraten, richt ook dit jaar een cursus “Eerste hulp” in. Wij starten op zaterdag 6 oktober. De cursus telt 12 uren. De lessen worden gegeven in blokken van drie uur gedurende vier zaterdagvoormiddagen. Alle personen die 16 jaar worden in 2007 mogen zich inschrijven. Na een geslaagde proef ontvangt u een brevet. Voor verder informatie of inschrijvingen kan je terecht bij de volgende personen: Kranen Maria, tel. 03 295 39 05 of Van de Locht Christianne, tel. 03 314 11 62. Je kunt ook altijd eens een kijkje nemen op de website van Rode Kruis Hoogstraten: http://users.pandora.be/rkhoog

28

GROOT-HOOGSTRATEN - “Juni” is vanouds de maand van het spannende boek. Tijd dus om thrillers en detectives in de kijker te plaatsen. Ook de bibliotheek maakt er een spannende zomer van. Gedurende juli en augustus liggen de nieuwste, spannendste boeken voor u bijeen op een tafel. Om u te helpen in uw keuze, plaatste men de lijst met meest recente thrillers op de internetcatalogus (www.hoogstraten.bibliotheek. be). De nieuwe zomercollectie zal bovendien in het najaar nog worden aangevuld met de beste thrillers uit Vrij Nederland.

laam en – i.s.m. de Werkgroep Oude Voetwegen – een geleide wandeling in en om Achtel.

Mouterijkwis HOOGSTRATEN – Al voor de derde maal organiseert buurtcomité ‘De Mouterijstraat leeft!’ haar Mouterijkwis. Deze algemene kennisquiz heeft plaats op vrijdag 27 juli om 20 uur in de tent op het pleintje van de Mouterijstraat. Een ploeg mag maximum uit zes personen bestaan en men betaalt 15 euro voor de inschrijving. Ploegen van heinde en ver (Rupelmonde, Mechelen, maar ook De Gelmel en Den Buizelhoek) zakken elk jaar af naar de Mouterijstraat voor dit evenement. Inschrijven bij Karin Cotteleer, Mouterijstraat 4/1, 2320 Hoogstraten, tel. 0478 31 04 65, karin.cotteleer@publilink.be

Zomersluiting bibliotheken Hoogstraten: ma 9 t./m. zo 15 juli, za 21 juli ma 13 t./m. zo 19 augustus Meer: Wo 25 juli t./m. vr 3 augustus Meerle: Di 10 t./m. za 21 juli Di 14 t./m. za 18 augustus Dreef: Wo 11, za 14 en 28 juli Wo 15, za 4, 18 en 25 augustus Minderhout: Ma 23 juli t./m. 2 do augustus Wortel: Wo 11, vr 6, 13, 20 en 27 juli Wo 15, vr 3, 10, 17, 24 en 31 augustus

Wegenwerken Hoogstraten - Op grondgebied Sint-Lenaarts zullen de wegenwerken nog duren tot en met de maand oktober. Het verkeer komende uit Hoogstraten dient een wegomlegging te volgen.

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 info@bfdg.be www.bfdg.be

184


WORTEL

Fietsexamen van De Wijsneus WORTEL - Vaak hoort men dat in de school te weinig aandacht wordt besteed aan het verkeersreglement en de verkeersopvoeding van onze jongeren. Juffrouw Inge van het 6de leerjaar van basisschool De Wijsneus uit Wortel bewijst dat dit niet zo altijd hoeft te zijn. Gedurende het schooljaar brengt zij haar leerlingen het verkeersreglement bij dat dan ook al eens wordt ingeoefend op de speelplaats van de school. Op 4 juni moesten de leerlingen echter bewijzen dat zij de leerstof onder de knie hadden en dienden zij een fietsexamen af te leggen. Dit examen werd door haar, samen met de wijkagent, opgesteld. Het betrof een parcours dat uitgestippeld was op de Wortelse openbare wegen tussen het echte verkeer. De leerlingen kregen hier te maken met diverse verkeerssituaties zoals het verlenen van voorrang van rechts, het opvolgen van bevelen van een bevoegde persoon, links en rechts afslaan en een hindernis op de rijbaan voorbijrijden en het opvolgen van verkeersborden. Zij dienden hierbij de tekens met de arm te geven en natuurlijk ook te letten op het verkeer dat zich op de wegen bevond. Zelfs diverse politievoertuigen met loeiende sirenes kruisten hun pad omdat er juist een gedetineerde ontsnapt was uit de gevangenis van Hoogstraten. De handelingen van de kinderen werden beoordeeld door elf begeleiders die voornamelijk uit de Wortelse gemeenschap kwamen en vrijwillig een voormiddag opofferden voor de kinderen. Na afloop werd aan de kinderen door de wijkagent uitgelegd wat er goed was en wat minder goed. Al de kinderen kregen een officieel diploma voor het feit dat zij geslaagd waren in de ver-

keersproef. Zij kregen ook een fluovestje zodat zij in het verkeer goed zouden opvallen. Met dit alles hoopt de juffrouw, de wijkagent en alle andere medewerkers dat de kinderen volgend jaar op een veilige manier naar hun nieuwe school zullen fietsen. (G.A.)

Reacties van de kinderen Het was wel redelijk gemakkelijk, maar juffrouw Denise had expres haar auto op de baan gezet en dan moesten wij daar rond rijden. Toen we het brevet kregen, was ik wel een beetje zenuwachtig. (Annelies) Ik was niet zenuwachtig en op sommige stukken was het wel moeilijk. (Jonas) Ik vond het fietsexamen niet moeilijk, maar ik vergeet wel altijd mijn arm uit te steken als ik afdraai. (Thaïs) Leuk. Lekker fietsen en ik reed verkeerd. (Darryl) Het was gemakkelijk maar toch heel leuk. (Steven) Ik was een klein beetje zenuwachtig, maar het was wel makkelijk. (Hanne V.) Ik vond het fietsexamen wel leuk. Het was wel een beetje raar met al die agenten. En dan te weten

dat er een boef was ontsnapt. (Roxy) N.B. Er was inderdaad een gedetineerde ontsnapt uit de strafinrichting enkele kilometers verderop. Hij was dichtbij onze school in een bos gelopen en werd volop gezocht. Daarom reden er verschillende politie-auto’s rond en er kwam ook een politiehelikopter aan te pas. De kinderen (en de juf) wisten hier vooraf gelukkig niets van. Toen de brevetten ‘s middags werden uitgereikt, kon de wijkagent de kinderen geruststellen: de ontsnapte was gevat! Ik vond het moeilijk om langs rechts af te stappen, maar het lukte wel. (Wannes) Het viel allemaal goed mee, niet zo moeilijk. Leuk om te doen. (Chiel) We moesten goed opstappen en ook de hand uitsteken, goed uitkijken en oversteken en ook goed op je snelheid letten. (Roy) Ik was niet echt zenuwachtig, want ik rijd elke dag naar school met de fiets. Het was een vrij makkelijke route. Dus heb ik mijn fietsbrevet. Ik had ook maar één fout. (Tinne) Ik vond het een leuk examen. Je hoefde niet zenuwachtig te zijn, want het was best gemakkelijk en iedereen haalde zijn diploma. (Cédric) In het begin was ik wat zenuwachtig, maar het was wel leuk. De leerlingen kreeg een fluovestje van Guy, de wijkagent, om naar ’t school te fietsen en een fietsbrevet. Het was een toffe voormiddag. (Hanne G.) Ik was zenuwachtig, maar alles verliep goed. (Jeroen) Iedereen heeft zijn brevet gehaald, dus heel moeilijk was het niet. (Charlotte)

29


WORTEL

‘t Is weer zo ver... ‘t is Wortelkermis Kermiswandeling

Sterk werk van ’t Slot.

naar het land van Ti Van Schelle Wortel. Op 12 juli 1970 organiseerde Juul Noeyens de eerste wandeling op kermiszondag, een traditie die wordt verder gezet door het Sportcomité. De wandelaars vertrekken even traditioneel na de mis, rond 9.30 uur, aan De Guld. Dit jaar wandelt men naar De Diept, het land van Martial (zeg maar Ti) Van Schelle, een wereldburger die geboren werd op de grens tussen Wortel en Merksplas. Martial Van Schelle werd op 6 juli 1899 geboren op het landgoed De Diept. Zijn vader is internationaal vertegenwoordiger van het Rode Kruis, zijn moeder Annie-Marwin Fowler-Protvoth, een Amerikaanse Rode Kruis-helpster, die hij leerde kennen in Transvaal. Voor de kleine Ti Van Schelle is het domein van De Diept en Wortel-kolonie één grote speeltuin. Als kind van rijke ouders kweekt hij er marmotten, kippen, varkens en andere dieren en is hij één van de eerste jongens van de streek die een fiets en, op latere leeftijd, een motorfiets heeft. Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog sterft zijn moeder aan de verwondingen die ze opliep bij een aanval van de Duitsers op een Amerikaanse schip. Martial is er kapot van meld zich als oorlogsvrijwilliger. Tussen de twee oorlogen in zal Ti Van Schelle als sportman én als zakenman geschiedenis schrijven. Hij is negen jaar kampioen van België zwemmen vrije slag, speelt in de ¨Nationale basketbalploeg, verdedigt de Belgische driekleur

In 1976 wandelde Wortel voor de eerste maal naar het land van Ti Van Schelle. Op de foto herkennen we Armand Huet, Jan Nees en Juul Noeyens. tijdens internationale ski-, bobslee- en waterpolowedstrijden, neemt deel aan internationale ballonwedstrijden, is een verdienstelijk schaatser en bouwt de eerste ijsbaan in België. Daarnaast is hij een succesvol zakenman, onder andere door de uitbouw van een keten sportwinkels. Maar zijn leven eindigt dramatisch. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog kiest Martial resoluut voor het verzet tegen de Duitsers. Op 15 maart 1943 wordt hij opgepakt door de Gestapo en naar Breendonk gebracht. Daar wordt hij twee maanden later, op 15 maart 1943 om 7.10 uur ’s morgens gefusilleerd. (fh)

Wielertweeluik op kermismaandag Wortel. Er zijn er die komen voor de kwaliteit van de deelnemende renners, waar het Sportcomité elk jaar mee uitpakt, en er zijn er die komen voor de unieke sfeer eigen aan de kermismaandag in Wortel. Hoe dan ook, ook dit jaar verwacht men weer veel volk op het wielertweeluik van het Sportcomité. Op maandag 9 juli om 13.00 uur vetrekken de Toeristen voor hun “Grote prijs Café De Nieuwen Buiten”. Ze leggen 10 ronden af van 5,7 km elk. Een nieuwe omloop. De renners rijden van Worteldorp naar de Klinketstraat (tot aan de Ster), langs de Bouwhoef, over Keirschot, de Zandstraat, de Rooimans om zo, langs de Langenberg, terug in de dorp aan te komen. Als de toeristen hun normale snelheid halen, verwacht men de aankomst omstreeks 14.30 uur. Een half uur later, om 15.00 uur, vertrekken de Eliterenners zonder contract in de “Herdenkingsprijs Juul Noeyens”. Die renners rijden 14 ronden langs hetzelfde parkoers, dus in totaal 79,8 km.. Afspraak in Wortel vanaf 13.00 uur.

30

Wortel. Dit jaar pakt Jeugdhuis ’t Slot uit met een sterk programma, zowel op zaterdag-, zondag- als op maandagavond. Zaterdag 7 juli wordt de avond ingezet door THE HEIRS, een stevige pot rock van eigen bodem met Lars Vermeiren, Ron Van der Flaas, Kevin Koyen en Kristof Meynen. Daarna treden twee beloftevolle Belgische bands op. Eerst is er RADIO INFINITY, de nieuwe band rond de voormalig Millionaire-gitarist Ben Weyers, staat voor een strakke combinatie van opzwepende rock, funky grooves en catchy vibes. Daarna volgt een andere nieuwe Belgische band met een fris geluid. Dat bewees de band MISS MOSES met een plaats in de halve finale van Humo’s Rock Rally. Het feest wordt op zaterdag afgesloten door dj BOBBY EWING, het mixwonder van StuBru’s Discobar Galaxie. Het wordt een muzikale reis van drum ’n bass naar hiphop, van house naar elektro, van soul naar ragga,... en nog veel veel meer... Zondag 8 juli ontvangt men twee super bands uit het buitenland. De eerste vrolijke bende, zes Duitsers op een rij, is THE BANDGEEK MAFIA, een groep die een eigen interpretatie van de ska-muziek brengt. De tweede band, THE MARK FOGGO’s SKASTERS, mag je gerust dé topper binnen de Europese ska noemen. Maandag 9 juli wordt het échte Wortelse feest ingezet door THE SLOWCLUB, een ware ‘Presley op Speed’. De band neemt u graag mee in Elvis’ Cadillac. Hou er wel rekening mee dat Miss Priscilla het stuur hanteert. Wanneer we haar bezig zien en horen, kom je automatisch bij de Yeah Yeah Yeahs. Daarna volgt de Nederlandse groep EL PINO & THE VOLUNTEERS, met de alternatieve countryrock. Stuk voor stuk popliedjes met de nodige country elementen. Het feest wordt afgesloten door de groep JIVING SISTER FANNY!, genoemd naar het gelijknamige Stonesnummer. Er wordt enkel en alleen gecoverd: Rock ’n Roll met een mysterieus maar allesbepalend buikgevoel. (fh)

Nieuw verkeersbord

In Wortel komen altijd bekende renners aan het vertrek. In 1994 was Frank Van denbroucke een groot talent.

Sinds kort kunnen er snelheidszones ingesteld worden. Deze zones zijn herkenbaar aan het rechthoekig wit bord met de aangegeven snelheid daarop vermeld. Deze borden hebben het voordeel dat de wegbeheerder niet na elk kruispunt een nieuw bord moet plaatsen.


WORTEL

Kermis programma Vrijdag 6 juli 20.00 uur: Tent: optreden van Tethal M6 en Francois

Zaterdag 7 juli. 20.00 uur. In de Boomkens. Optredens van The Heirs, Radio Infinity, Miss Moses en dj Bobby Ewing. 20.00 uur: Tent: Optreden van Freres Deluxe en Kodex-team

De nieuwe gemeenschap Balder in Wortel-Kolonie WORTEL - Op zondag 3 juni hield Widar haar jaarlijkse Open Deur in hun nieuwe vestiging in de Kolonie. Men is bezig om daar een nieuwe leefgemeenschap te stichten met de naam “Balder”, evenals “Widar” een wezen uit de Noorse mythologie.

Zondag 8 juli. 9.30 uur: Kermiswandeling naar De Diept, het domein van wijlen Ti Van Schelle. 20.00 uur. In de Boomkens. Optredens van The Bandgeek Mafia en The Mark Foggo’s Skasters.

Maandag 9 juli 13.00 uur: Grote prijs Café De Nieuwen Buiten - wielerkoers voor toeristen. 15.00 uur: Herdenkingsprijs Juul Noeyens – open wielerwedstrijd voor Elite zonder contract. 20.00 uur. In de Boomkens. Optredens van The Slowclub, El Pino & The Volunteers en Jiving Sister Fanny.

Fietsfotozoektocht WORTEL - De Gezinsbond heeft opnieuw een fiets-foto-zoektocht in elkaar gestoken. De tocht is voor groot en klein en voor jong en oud. We hopen op goed fietsweer en wensen jullie een aangename trip toe en veel succes! Deelnemersformulieren zijn te verkrijgen aan € 4 per exemplaar bij de dienst voor Toerisme van Hoogstraten (Vrijheid 149); alle dagen open van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Leden van de Gezinsbond krijgen op de prijsuitreiking € 1 terug op hun spaarkaart per ingeleverd antwoordblad. De route vertrekt aan de parochiezaal. De route is lusvormig en er kan op elk punt van de route worden gestart. De tocht gaat over Wortel-Zondereigen. De route is ongeveer 23 km lang en kan alle dagen gereden worden tot 26 augustus. Er werden 20 foto’s gemaakt langsheen de fietsroute. Bij elke foto hoort een vraag, waarvan het antwoord in de omgeving van de genomen foto is terug te vinden. De antwoordbladen dienen onder gesloten omslag terug worden binnengebracht vóór 27 augustus uitsluitend op de dienst voor Toerisme Hoogstraten. Prijsuitreiking op zaterdag 1 september om 15 uur in de parochiezaal te Wortel, Poeleinde 2. Voor iedere aanwezige op de prijsuitreiking wordt een prijs voorzien. Meer info en kleurenfoto’s op de website http:// users.telenet.be/gezinsbond-wortel/ Greet Van Bouwel, tel. 03 314 38 90, greetvanbouwel@ pandora.be Wij wensen alle deelnemers een aangename fietstocht toe. Veel zoekgenot.

De open deur speelde zich helemaal af in en om het Casino dat ook een nieuwe naam heeft gekregen: “Den Bayerd”. Widar-directeur Jan Borghs vertelde wat er allemaal al gebeurd was en wat de plannen voor de toekomst inhouden. Binnen het gebouw van het Casino kun je al de eerste vernieuwingen zien; de valse plafonds zijn eruit gehaald zodat de vroegere tongewelven terug zichtbaar zijn. Ook de muren werden al van al het overtollige ontdaan. Bedoeling is dat het café er opnieuw zal uitzien zoals het vroeger was. De plannen voor de toekomstige behuizingen kon je daar inzien. De tweewoonst wordt verbouwd tot woongelegenheid voor 7 à 8 personen. Dit zal gedeeltelijk gebeuren door mensen van Widar zelf en men schat dat op het einde van 2008 de nieuwe bewoners er hun intrek kunnen nemen. Dit zal een belangrijk moment zijn want het nieuwe Balder zal pas goed kunnen floreren als daar permanent mensen wonen, wat nu nog niet het geval is. De boerderij is al wel voorzien van een kleine veestapel; de bedoeling is dat daar werkgelegenheid zal zijn voor een 7-tal personen. En het casino zal een volwaardige café-eetzaal worden zodat ook daar permanent een aantal mensen van Widar hun werk kunnen vinden.

Alles samen zou daar in Balder in de toekomst onderdak en zinvol werk moeten zijn voor zo’n 21 personen. Op veel langere termijn voorziet men ook nog een aantal gebouwen op een plaats waar lang geleden ook gebouwen hebben gestaan die nu al zo lang verdwenen zijn dat weinigen zich dit nog zullen herinneren. Deze behuizing zou dienen voor opvang van meervoudig gehandicapte mensen die geen werk meer kunnen doen maar eerder verzorging nodig hebben. Het gaat allemaal nogal traag vooruit maar dat is nu eenmaal het levensritme van deze gemeenschappen. Het gaat immers in de eerste plaats om het welzijn van de bewoners, ook al gebeurt het dan wat trager of minder efficiënt. Intussen kun je zelf een kijkje gaan nemen en de onderneming financieel steunen met een drankje op het terras van Den Bayerd: open tot en met 1 november op woensdag, donderdag en vrijdag van 14 uur tot 17.30 uur en op zondag van 10.30 uur tot 17.30 uur. De gezonde lucht van de Kolonie krijg je er gratis bij. (Jof)

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 25 juli. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 11 juli. Tot zondag 15 juli kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

31


WORTEL

25 jaar Wielertoeristen WORTEL - Op zondag 17 juni vierde wielertoeristenclub De Zwaantjes uit Wortel hun 25-jarig bestaan. In de ruime tent achter het lokaal De Nieuwe Buiten mochten de drie stichters van de club, Jef Houben, Herman Van Haute en Jan Martens, uit handen van het stadsbestuur van Hoogstraten een herdenkingsteken ontvangen. Einde jaren 70 werden de mensen zich bewust dat sport gezond was en binnen de KWB-Wortel was er dan ook een afdeling sport die bestond uit een voetbalploeg, een biljartploeg en ook een groepje mensen dat af en toe ging fietsen. Wat het fietsen betrof bestond er geen echte structuur en het bestuur van KWB kon dit ook allemaal niet voor zich nemen, zij hadden immers al diverse taken binnen de vereniging. In het begin kwam men met enkele fietsers samen in het dorp en reed men als het ware wat doelloos rond de kerktoren en durfde men wel eens een kapelleke aandoen tijdens de rit. Verschillende fietsers wilden echter wat meer en toen namen Jef Houben en Jan Martens het initiatief om een structuur uit te bouwen voor de fietsers met op voorhand afgesproken en uitgestippelde ritten. Hier werd dus de basis gelegd voor onze huidige club. Onze club had toen al twee ouders maar zoals in een goed gezin betaamt is er ook een peter nodig en toen de fietsers uitkeken naar een eigen clublokaal gezien het de zondagvoormiddag druk was in café De Nieuwe Buiten, meldde Herman Van Haute zich en zorgde ervoor dat café De Zwaan in Castelré als uitvalbasis zou dienen. De naam van de club was vlug gekozen, namelijk De Zwaantjes. Dit alles is gebeurd rond 1982; dus nu 25 jaar geleden. Ondanks het feit dat wij tot een zelfstandige club zijn uitgegroeid maken wij nog altijd deel uit van KWB-Wortel en dragen deze naam ook nog altijd op onze truitjes. We zijn twee jaar geleden, wanneer café De Zwaan ophield te bestaan, ook teruggekeerd naar onze roots en hebben ons clublokaal nu hier terug in De Nieuwe Buiten.

32

De stichters van De Zwaantjes: Jef Houben, Herman Van Haute en Jan Martens.

Ontwikkelingen In 1982 bestond onze club uit een achttal leden. Vanaf toen werd er een kalender opgesteld met telkens op zondag een andere rit. Deze kalender wordt tot op heden nog altijd gehanteerd en bestaat uit 35 ritten beginnend de eerste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober. De acht leden werden al vlug aangevuld door familieleden en kennissen zodat de club De Zwaan-

tjes begin de jaren negentig uit een 40-tal leden bestond die samen in één groep fietsten. Half de jaren negentig kende het wielertoerisme een forse groei en ook onze club kreeg steeds meer leden. Er werd toen zelfs eventjes overwogen om tot de club maar maximum 50 leden toe te laten omdat men vreesde dat het anders niet meer goed beheersbaar was. Enkele jaren later echter telde de club al tachtig leden en werd er beslist in twee groepen te gaan rijden: één groep die wekelijks naar Scherpenheuvel zou rijden tegen een stevig tempo en een tweede groep die de opgestelde kalender verder zou blijven volgen. Ondertussen hadden ook verschillende dames de weg naar onze club gevonden. Het leden aantal bleef echter gestaag stijgen maar ondertussen bleek ook dat er sommige leden waren die omwille van hun gezondheid of leeftijd het wat kalmer aan moesten doen. Om deze reden werd met een derde groep, de C-groep, gestart die eveneens een kalender volgde maar dan wat minder kilometers deden aan een iets lager tempo en zo toch lid van de club konden blijven en hun hobby konden blijven beoefenen. Zo zijn we aanbeland in het jaar 2003 en verwelkomde wij ons 100ste lid. Ondertussen waren verschillende echtgenotes het beu thuis op manlief te zitten wachten en besloten onderling om op zondagvoormiddag een fietstocht met de gewone fiets te maken. Dit bleek hun goed te bevallen. De groep werd steeds groter en na hun tocht kwamen zij ook toe in het clublokaal. Al vlug werd door het clubbestuur ingezien dat dit recreatief fietsen evengoed aan sport doen was en werd er besloten van deze groep een D-groep te maken binnen onze club. Bij ons weten zijn wij de enige club in de buurt die een dergelijke groep heeft. De D was niet enkel toevallig de volgende letter in het alfabet maar stond aanvankelijk voor de damesgroep. Maar we hebben ondertussen ook al gezien dat in deze groep heren op te merken zijn. Wij durven dan wel eens lachend zeggen dat er in elk kiekenkot een haan aanwezig moet


WORTEL zijn. Nu in 2007 bestaat onze club uit 126 leden: 91 mannen en 35 vrouwen. Ons oudste lid is 77 jaar terwijl het jongste lid 13 jaar is.

Activiteiten De club heeft een hele weg afgelegd en opvallend is dat er steeds meer leden bijkwamen terwijl er maar enkele zijn vertrokken en dit dan nog meestal om reden dat zij verhuisd zijn of dat hun gezondheid het niet meer toeliet. Ik ben dan ook blij dat er verschillende van deze mensen nu zijn teruggekeerd naar hun oude club om samen met ons onze jubilee te vieren. Zoals al gezegd heeft onze club nu 126 leden en voor een klein dorp zoals ons geliefde Wortel is dit toch een heel aantal. Nu is niet iederéén inwoner van Wortel maar toch hebben de meeste links of rechts een binding met ons dorp. De succesformule van onze club is dat onze club één grote familie is en dat het bestuur van de club ook van dit standpunt uitgaat. Ook het feit dat wij verschillende groepen hebben binnen onze club waar iederéén zijn gading kan vinden zorgt voor het succes. Wij beperken ons echter niet alleen tot wat rond de kerktoren te fietsen maar zoals u op onze kleine tentoonstelling kan zien hebben onze leden ook al heel wat tochten gemaakt. De Alpen en Pyreneeën werden meermaals bedwongen. Er zijn tochten naar Lourdes en Compostela gereden en natuurlijk hebben wij onze jaarlijks terugkerende tochten naar Zierikzee, clubuitstap naar Scherpenheuvel, Driedaagse van Wortel naar Einruhr en terug en een verrassingsrit enz. Wij feesten ook graag en beginnen hiermee de vierde vrijdag van januari wanneer de algemene vergadering wordt gehouden, vervolgens hebben wij in de maand mei onze jaarlijkse barbecue, na de verrassingsrit wordt er ter plaatse ook altijd gegeten en wat gedronken en gezongen gezien onze buschauffeur Jos Bleukens steeds zijn trekzak (harmonica) meeneemt, om tenslotte af te sluiten met ons jaarlijks teerfeest in november. De Zwaantjes zijn dus wel één vrolijke bende. Dit alles kost natuurlijk ook wel wat centen en dan rekenen wij er onze kledij nog niet bij, welke wij trachten alle vier jaar te vernieuwen. Hoe kunnen wij dit allemaal betalen? Wij hebben jaarlijks twee gebeurtenissen die wat zaad in het bakje brengen. In augustus zorgen wij ervoor dat de bezoekers van de Antilliaanse Feesten vlot en veilig kunnen parkeren. De club doet dit al zolang als de feesten bestaan en daar wij aanvankelijk een vijftal leden nodig hadden om dit te doen zijn wij nu met 70 nodig om alles vlot te doen verlopen, dus een hele organisatie. Sinds 2000 hebben wij op de tweede zondag van januari onze jaarlijkse veldtoertocht en mogen we steeds rekenen op een duizendtal deelnemers. Opnieuw zijn er heel wat helpende handen nodig voor deze dag. Plezierig is dan dat wij ieder jaar opnieuw felicitaties krijgen van de Vlaamse Wielrijdersbond aangaande het grote aantal helpers waarover wij beschikken, namelijk een negentigtal.

Ook binnen het Wortelse dorpsleven dragen wij ons steentje bij. Zo begeleiden wij jaarlijks met seingevers van de club de pinksterfietstocht van onze parochie, verschillende leden beoordelen ook de kinderen van het zesde leerjaar wanneer deze hun fietsexamen afleggen vanuit de school op de openbare weg en ook bij de komende feesten om en rond de parochiezaal zullen wij aanwezig zijn. Wij willen natuurlijk onze sponsors ook niet vergeten die voor onze kledij zorgen. En weer opnieuw speelt het familiale karakter van onze club hier een grote rol, want haast alle sponsors zijn te vinden binnen onze eigen club. Om dit alles in goede banen te leiden is er heel wat werk te verrichten U kunt zich wel voorstel-

len bij de aanschaf van nieuwe kledij voor 126 leden hoeveel tijd en energie dit vraagt: eerst een offerte bespreken bij de verschillende leveranciers dan de maat nemen, de lijsten maken voor de bestelling en zorgen dat alles perfect bij het juiste lid terechtkomt. Ook het organiseren van de feestjes, het dagelijkse bestuur en de boekhouding vragen wel wat inspanningen. Ik wil langs deze weg dan ook eventjes de bestuursleden, Frie, Jan, Marc en Karel hiervoor bedanken. Na dit welkomstwoord door Guy Aerts, voorzitter van de vereniging, werden de verdienstelijke leden gehuldigd in aanwezigheid van het stadsbestuur. Afgesloten werd er met een receptie. (G.A.)

Bestuur De Zwaantjes: Frie Govaerts, Guy Aerts, Marc Meyvis, Jan Martens en Karel Verheyen.

B oekhoudbureau

Profisk cvba

Boekhouding en adm inistratie B.T.W .-advies /aangiften /form aliteiten Fiscaliteit-advies /aangiften /form aliteiten Adm inistratie en advies i.v.m .oprichting en w ijzigingen van vennootschappen Advies sociale w etgeving Industriew eg,13 B 2320 H oogstraten w w w .profisk.be info@ profisk.be

E

O ndernem ingsnr.0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM . 0478.32.76.35

33


WORTEL

Natuurkuisdag WORTEL – In april werd er in gans de gemeente door vrijwilligers het afval langs de wegen opgeruimd. In Wortel-Kolonie werden op enkele uren tijd twee aanhangwagens sluikvuil bijeengebracht. Een prachtig initiatief en een dikke proficiat voor alle vrijwilligers. De boosdoeners mogen zich even bezinnen.

Vier generaties WORTEL – Op 21 december 2006 is Natalie Schattenhofer-De Keuster (° 1978) bevallen van een dochter, Lien. Zij wonen samen met vader Lars Schattenhofer in Hildesheim, Duitsland. Daniëlle De Keuster-De Wilde (° 1955) uit Wortel is de fiere oma. De overgrootmoeder van Lien, Magda De WildeSterkens (° 1935) woont in Minderhout.

VAN HUFFEL VASTGOED

Een goede buur is o.a.: meelevend en belangstellend, maar niet nieuwsgierig; maakt een praatje maar loopt de deur niet plat; leent zonder bezwaar jou gereedschap maar brengt het zo snel mogelijk, maar zeker onbeschadigd terug.

Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

34

Buren

185


MEER

GOUD IN MEER

Louis Aerts en Dina Janssen Hard gewerkt maar heel gelukkig In mei vierden Louis Aerts en Dina Janssen hun gouden huwelijksfeest. Familie, geburen, vrienden en kennissen bezorgden hen een onvergetelijke dag. Terugblikken op deze uitzonderlijke dag deden we in de veranda van hun huis gelegen aan de Dreefweg in Meer. Deze plaats kijkt uit op de mooi verzorgde tuin. Terwijl de koffie heerlijk geurde vertelde Louis en Dina (een stukje van) hun levensverhaal.

Opvolging Uit het huwelijk van Louis en Dina werden er zes kinderen geboren: Ria, Jeanne, Ann, Piet, Leen en Els. Op hun beurt zorgden zij voor 15 kleinkinderen. De natuur lijkt zich te herhalen want enkele van de kleinkinderen laten al hun oog vallen op iemand van het andere geslacht.

Toekomst Louis en Dina hopen nog een tijdje bij elkaar te kunnen blijven en nog te genieten van elkaars gezelschap. Kinderen en kleinkinderen willen in de veranda aan de Dreefweg nog gerust de tafel helpen ombouwen om ieder zijn plekje te geven. Want thuiskomen bij Louis en Dina, daar kan niets tegenop! (FS)

Afkomst Louis en Dina, beiden afkomstig van Beek in Meer, waren eigenlijk voorbestemd voor elkaar. Hun ouderparen hielpen elkaar dikwijls, woonde ook maar enkele honderden meters van elkaar en zo werden de kinderen ook “eigen aan elkaar”. Het wekt dan ook geen verwondering in beide families dat er maar liefst driemaal heen en weer gehuwd werd.

Kleine fietszoektocht

Fruitteelt Na een komedie (toneelopvoering) geraakte het “echt” aan tussen Louis en Dina. Getrouwd werd er al na een jaar om thuis het fruitbedrijf verder te zetten. Dat was niet echt een succes maar met de bouw van een serre kwam de kentering. Alhoewel toen de aardbeien nog geplukt werden, uitsluitend op de knieën. Veel en hard werk, maar een bureau zoals een tuinder nu noodzakelijk heeft, hadden zij niet nodig. Met al die papieren rompslomp! Spijt over het zelfstandige leven hebben

vrijwilligerswerk in het rusthuis te Hoogstraten moet alles wijken. Louis daarentegen heeft altijd duiven gehad. Hoogvliegers waren er wel niet bij maar hij heeft ze altijd wel voor het plezier “geswanjeerd”. Al denk hij er nu aan om de duivensport af te bouwen en er mee te gaan stoppen. Dan kan hij de tuin meer aandacht geven.

Louis en Dina nooit gehad maar het huidige pensioentje mocht wel wat meer bedragen.

Genieten Genieten van het leven doen Louis en Dina nu zéér graag. Daar nemen ze ook de tijd voor. Eens fietsen en een ijsje eten in De Guld te Wortel past altijd wel. Behalve voor Dina op maandagnamiddag, dan is het dansen met de gepensioneerden, steevast bij Buitenhuis in Meer. Ook voor het

MEER - Op zondag 8 juli organiseert de KWB zijn jaarlijkse kleine fietszoektocht (zo’n 15 km). Deze tocht met de nodige vragen en enkele praktische proeven (deze zijn echt niet moeilijk) is geschikt voor alle leeftijden. Inschrijven kan aan het klooster (Donckstraat) tussen 13 uur en 14.30 uur. Kostprijs: leden 4 euro en niet-leden 5 euro, kinderen tot 12 jaar 3 euro. Er zijn broodjes voorzien bij aankomst. Kinderen hebben altijd prijs! Info: Frank Voet, tel. 03 315 43 88.

Kringloopwinkel MEER - Openingsuren juli & augustus: elke werkdag van 10 uur tot 17.30 uur en zaterdag van 9 uur tot 16.30 uur.

Familie Aerts-Janssen.

Ruimen van WC, septische regenputten, zelfwerkend patron. 35


MEER

GOUD IN MEER

Sooi Leemans en Cor Laurijssen Voor 24 uur binnen Wanneer je stopt bij Sooi Leemans en Cor Laurijssen op Beek in Meer worden je ogen onweerstaanbaar getrokken naar de mooie tuin achter het huis. Een mooi verzorgde tuin waar voor het Onze-Lieve-Vrouwebeeldje een ereplaats is voorzien. En als dan de zon schijnt lijkt het allemaal nog zoveel mooier. Mooi is ook hun leven en nu ze 50 jaar gehuwd zijn, rollen we die film terug af.

Afkomst Cor is afkomstig van het Nederlandse Ulicoten, van op de Maaihoek. Daar werd zij 75 jaar geleden geboren als negende van elf kinderen. Sooi daarentegen (76) is een echte Meerse. Geboren en getogen op Beek was hij de vijfde van zes kinderen. Kennis met elkaar werd er gemaakt tijdens de aardbeipluk. In het grote gezin van Laurijssen moest ieder zijn / haar steentje bijdragen en met een kliek van Ulicoten kwam Cor aardbeien plukken in Meer. Niet ver van Sooi vandaan die zijn oogje op haar liet vallen. Na verloop van tijd geraakte het aan tussen die

twee en een eerste keer gingen beiden uit naar het danscafé de Roma in Hoogstraten. Het was na dergelijk uitgaan dat Sooi Cor naar huis deed. Toen kreeg hij eigenlijk pas het besef hoever Ulicoten wel van Meer lag. Met vastenavond mocht hij voor een eerste keer “binnen”. Drie jaar en een half duurde de verkering. Met de fiets legde Sooi heel wat kilometers af. Via kasseiwegen en zandwegen naar Ulicoten en daar dan om 23 uur uw geliefde moeten achterlaten. Want de moeder van Cor was onverbiddelijk: “Al wat er na 24 uur nog op straat is deugt niet”. En aangezien Sooi nog een uur met de fiets moest rijden…

Huwen en werk Gehuwd werd er op 8 juni 1957. De eerste jaren werd er bij Sooi thuis ingewoond. Dat gaf het jonge koppel de kans om een nieuwe woning op te trekken waar ze altijd in gewoond hebben. Intussen werd de kost verdiend in de tuinbouw. Sooi heeft nog wel enkele malen seizoensarbeid verricht. Toen het huis klaar was duurde het niet lang of er verscheen ook een kippenhok. De verzorging hiervan was Cor van thuis uit ingelepeld. Toen enkele jaren later er nog een tweede kippenhok bijgebouwd werd bleef Sooi voorgoed

thuis werken. De dieren verzorgen, 40 jaar lang voor dezelfde baas en daarbij de tuinbouw goed doen werd voor beiden een meer dan voltijdse dagtaak. Intussen bouwde Sooi en Cor het gezin ook verder uit. Drie kinderen, Jos, Gerd en Lind, werden er geboren en ook die vonden allen hun plaatsje in de wereld. Intussen werden er vijf kleinzonen geboren. Ook kleinkinderen worden groot. De twee oudsten, 16 en 15 jaar, liggen momenteel al goed in de markt bij de meisjes.

Pensioen Op pensioen gaan was voor Sooi en Cor geen enkel probleem. Ze deden en doen nog alles samen. Kaarten, petanque en fietsen zijn daarvan de belangrijkste bezigheden. Tijdens dit gesprek dwaalden onze ogen wel eens af naar de tuin. Cor en Sooi mijmerden over hun leven net zoals over hun mooie tuin; eerst jong en sterk en dan stilaan genietend van de tijd die nog komt. Eén ding staat als een paal boven water. Beiden zijn nooit ziek geweest en ook de kinderen en kleinkinderen blaken van gezondheid. Laat dat zo nog maar wat duren. (FS)

Stadsdiensten

Familie Leemans-Laurijssen. 36

Op woensdag 11 juli, Feest van de Vlaamse Gemeenschap, zijn alle gemeentelijke diensten, gesloten.


MEER

Gouden bruiloft Leemans MEER - Je kunt wel aardbeien zetten en onderhouden maar tijdens de pluktijd kom je steeds handen tekort. Toch zeker in de beginjaren dat je gehuwd bent. Komen daar op een gegeven moment enkele jongelingen van Turnhout zich aanbieden om te komen helpen. Een beetje argwanend gingen Sooi en Cor in op hun verzoek en goed de jongelingen mochten proberen. Na korte tijd klikte het wel. Inslapen was zelfs mogelijk zodat ze niet elke dag heen en weer naar Turnhout moesten. Uiteraard werd er ‘s avonds gepraat over hun studies en één van hen, Frans Sneyers, vertelde dat hij studies deed om priester te worden. Na verschillende jaren is Frans ook hierin geslaagd. Nu is Frans hoofdaalmoezenier van de gevangenissen in Vlaanderen. Een voorwaar niet te onderschatten verantwoordelijkheid.

Eerste frituur 40 jaar oud MEER - Op 7 april was Michel Faes 20 jaar de uitbater van Frituur Michel in het pand Meerdorp 67. Maar al veel langer, dus ruim 40 jaar, is er al een frituur in dit pand. In 1958 kochten de ouders van Michel, Jan Faes-Kustermans, dit gebouw, waarin ze een café begonnen. Vijf jaar later, in 1963, begonnen ze ook met een frituur en wel met een frietkachel van twee potten! Dit was de eerste frituur van Meer! Tot 1978 hebben ze zelf café - frituur uitgebaat. Daarna hebben ze dit alles verhuurd aan Louis van Ginneken gedurende zes jaar. Na een paar jaar gesloten te zijn heeft Michel Faes de draad weer opgepakt en allereerst de frituur en café apart gemaakt. Op 7 april 1987 heeft hij de frituur heropend. Intussen zijn we weer 20 jaar verder en ter gelegenheid hiervan werd er een loterij gehouden. Sam Bastijns was hier de gelukkige winnaar van een mini-hifi-stereoset. Verder werd er voor de kinderen een tekenwedstrijd gehouden. In de groep tot 7 jaar werd de Nintendög gewonnen

door Anne van Dun en voor de groep vanaf 7 jaar werd de MP3-speler gewonnen door Tim Bogaerts. (ma)

MEER – Marie Faes-Kustermans opende de frituur in 1963.

Frans Sneyers Nu dat Cor en Sooi 50 jaar gehuwd zijn zal Frans, in overleg met de plaatselijke geestelijke overheid van Meer, voorgaan in de viering. Een mooier geschenk kon hij de jubilarissen niet aanbieden. (FS)

MEER - Anne van Dun blij met de gewonnen prijs en Michel blij met dat hij het ook alweer 20 jaar volhoudt in zijn frituur.

VAN HEMELEN

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERW ARM ING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUW BOUW & RENOVATIE

Van Aertselaerstraat21 -2320 Hoogstraten Tel./Fax:03 314 37 67 GSM :0496 22 57 67 www.vanhem elenbvba.be

197

37


MEER

Dansgroep zet haar beste beentje voor

MEER – Ze dansen meestal voor ’t plezier. Maar voor de Meerse Markt willen ze best een show geven, de dames en heren van deze dansgroep. Fons Mertens, leider van de groep, beleeft er duidelijk plezier aan. “Maar”, zegt Fons: “Er is een probleem. Binnenkort moet ik aan mijn knie geopereerd worden en ik hoop dat ik daarna weer eens zo hard kan dansen”. (ma)

Thuiscomposteren

Compostmeesters

Op de demonstratieplaats in het containerpark kan u de verschillende manieren van thuiscomposteren leren. Een compostvat, compostbak of een wormenbak zijn hier steeds te verkrijgen tijdens de openingsuren van het containerpark.

Indien u dit wenst komen de compostmeesters bij u thuis, in uw eigen tuin, u wegwijs maken hoe u best uw tuinafval kan composteren. Afspraak maken bij de compostmeesters op het containerpark.

Kinderen baas op de Meerse Markt Op zondag 1 juli staat de Meerse Markt in het teken van de kinderen. Onder het thema “Kindermarkt” nodigt het marktcomité alle kinderen van Meer en omstreken uit in de Donckstraat van 9 uur tot 12.30 uur. Via de scholen krijgen zij daarover een briefje en een kaartje, waarmee ze kunnen deelnemen aan de ballonwedstrijd van de Hoogstraatse Aardbeigilde. Uiteraard kunnen de kinderen op deze markt ook kopen, verkopen of ruilen. Wat dat is, maakt niet uit: speelgoed, boeken, strips, snoep, fruit, zelfgemaakte spulletjes, ... Alles en iedereen is welkom. Om een goede, gratis standplaats te hebben, is het best voor 8 uur aanwezig te zijn en een tafeltje of deken mee te brengen voor het uitstallen. De animatie staat ook in het licht van de kinderen. Hoofdbrok vormt de grote playback-wedstrijd, die in samenwerking met Radio Valencia en de Meerpaal in het kloosterpark wordt georganiseerd voor de Meerse kinderen van de lagere school vanaf 9.30 uur. Alle deelnemers ontvangen een prijs, maar de winnaars per graad mogen iets extra’s verwachten. Daarnaast zijn er nog verschillende attracties speciaal voor de kinderen: een paardenmolen, kinderschminken, spelletjes, enz… De volwassen standhouders en bezoekers mogen zich zeker niet laten afschrikken door het kinderthema, zoals steeds blijven zij meer dan welkom. Speciaal voor hen wordt in het kloosterpark door Radio Valencia trouwens een drankterras uitgebaat, zodat iedereen onder de meest aantrekkelijke omstandigheden kan genieten van de playbackwedstrijd en de markt. Wie naast drank ook eten wil, komt zeker aan zijn gerief: de eetstand van brassband Ste.-Rosalia is een vaste waarde en daar komt opnieuw de braadpan van Meir Culinair bij: meesterkoks Fred De Gruyter en Guy Cools zijn van plan paëlla te serveren, opgefrist met zelfgemaakte sangria, die zal uitgeschonken worden door de specialist ter zake: Marc Koyen. Wie bij deze Kindermarkt nog vragen heeft of meer informatie wenst, kan daarvoor terecht bij Jan Dufraing (03/315 86 80) of Jef Van Bavel (03/315 72 54) of op de website www.meermarkt.be

Milieu Acute klachten over het milieu kan u melden bij de milieudienst van de stad Hoogstraten, tel. 03/340.19.43 waar men een gepaste oplossing zal zoeken of de klacht zal doorgeven aan de bevoegde diensten. Buiten de kantooruren kan u hiervoor terecht bij de politiediensten op het nummer 03/340.88.00.

38


MEER

Kleinkinderen Dekkers

MEER – Negen kleinkinderen, het gebeurt nog in grote families zou je zeggen. Maar bij Dré en Marth Dekkers-Pemen is er iets speciaals, het zijn allemaal jongens! Zoon Kurt heeft er voor vier gezorgd: Jurgen (+), Vincent (11), Björn (9) en Miguel (7) Dekkers. Dochter Nancy heeft er ook vier: Seppe (10), Mats (8), Michiel (6) en Arne (0) Pluym. Dochter Cindy heeft één zoon: Siebe Bom (0). U vindt deze jongens hier op de foto te midden van hun overgelukkige grootouders die voor de gelegenheid best met hun kleinkroost willen pronken. (ma)

Notenkloppen op Meermarkt

MEER – Met dit zelfgemaakte notenspel wist de familie Marijnissen de Meerse Marktgangers te bekoren. Een snelle reactietijd en een beetje geluk was er nodig om de noot bij het verlaten van de buis te meppen en alzo een prijs in de wacht te slepen ... Het was weer een gezellige drukte op de Meerse Markt. (ma)

39


MEERLE

Creatieve opvoeding

Fanfare viert heel weekend feest MEERLE – Dit jaar is het 95 jaar geleden dat er in Meerle een muziekvereniging werd opgericht. Om dit te vieren heeft de fanfare Sancta Cecilia een heel weekend uitgetrokken. Op zaterdag en zondag 7 en 8 juli is iedere muziekliefhebber in de parochiezaal uitgenodigd voor een hele resem concerten. Heb je familie of vrienden in een van de fanfares of harmoniën die komen concerteren bij ons, dan heb je nog meer reden om te komen luisteren. Ook plezant voor de muzikanten. De inkom is gratis en je kunt gedurende het hele weekend eens binnenspringen. De fanfare verwacht veel volk. (ep)

Programma

MEERLE – Instituut voor Kreatieve Opvoeding is de officiële benaming, beter gekend als het IKO. De tekenschool zegt men ook wel, al doe je de ateliers in Meerle en elders in onze gemeente daarmee groot onrecht aan. Want er is veel meer te beleven: tekenen, schilderen, papier-maché, plaasteren, kleien, grafiek, werken met restmaterialen … In het jaar wordt er gewerkt rond een thema, dat elk jaar verschilt. De leerkrachten Rikki en Ingrid (die inspringt voor juffrouw Inge) spreken dat af en stellen een heel programma op. Alle technieken komen aan bod. Het jaarthema dit jaar was ‘Natuur’ en dat bood een hele scala mogelijkheden. Mens, dier, bomen en planten, insecten… Meteen een thema waar je ook buiten kan aan werken. Op de speelplaats werden bomen getekend en een bezoek aan de Bonte Beestenboel in Wortel bracht hopen inspiratie.

Het Meerlese IKO-atelier telt 28 jonge cursisten van 6 tot 12 jaar verdeeld in twee groepen. Juf Rikki begeleidt de jongsten (1e tot 3e leerjaar), juf Ingrid de oudsten (4e tot 6e leerjaar). Als ze er allemaal zijn is het atelier eigenlijk aan de kleine kant. Maar omdat ze er niet altijd allemaal zijn – communies, vormsel, schoolactiviteiten – is het best doenbaar. Omdat ze er tijdens de tentoonstelling nooit allemaal tegelijk zijn, trokken we op een lesdag op zaterdag naar het atelier om leerlingen en leerkrachten een keer op de foto vast te leggen. Net zoals elders in de gemeente zette de IKOafdeling Meerle de deuren van het atelier open voor de jaarlijkse tentoonstelling. In een fraaie opstelling kreeg je een beeld wat de jonge cursisten het voorbije jaar produceerden. Helaas nu te laat om het dit jaar te bekijken, maar volgend jaar doen ze het weer! (jaf)

G arage G eudens bvba M eersew eg 8 - 2321 H oogstraten-M eer Tel.03/315.71.76 Fax 03/315.88.14 w w w .geudens.be

Verkoop personen-& bedrijfsw agens Tw eedehandsw agens Erkende carrosserieafdeling Alle onderhoud en herstellingen 1946-2006

***60 Jaar G arage G eudens***

40

Zaterdag 7 juli: 15 u. Fanfare Voor Eer en Deugd, MeerselDreef 16 u. Kon. Fanfare St.-Willibrordus, Merksplas 17 u. Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid, Rijkevorsel 18 u. Fanfare Sint-Lucia, Loenhout 19 u. Percussie-ensemble, Ulicoten 20 u. Brassband, Ulicoten Zondag 8 juli: 14 u. Fanfare De Eendracht, Meer 15 u. Kon. Sted. Muziekcorps Concordia, Culemborg 16 u. Kon. Harmonie De Eikel, Brecht 17 u. Harmonie Verbroedering, Sint-Lenaarts 18 u. Kon. Harmonie De Heidegalm, Loenhout 19 u. Kon. Fanfare St.-Catharina, Hoogstraten 20 u. Brassband St.-Rosalia, Meer

Fietsend door het leven… MEERLE - … en door de streek. De fietszoektocht van het zaalcomité, ten voordele van de parochiezaal ‘Ons Thuis’ brengt je langs de mooiste plekjes van de gemeente Hoogstraten. Het thema van dit jaar is ‘daken’. Wie weet wat je allemaal te zien krijgt als je speurend naar het dak van de foto langsfietst. Je krijgt zo weer eens een heel ander zichtpunt op de streek. De tocht is ongeveer 35 km en is helemaal niet moeilijk, jong en oud kan meedoen. Voor 4 euro koop je de route met de bijhorende foto’s. Je kunt deelnemen van 15 juni tot 15 september en rijden wanneer je wilt. Aan de zoektocht zijn 20 prijzen verbonden. De prijsuitreiking is voorzien na de grote fietstocht voor de parochiezaal op 30 september (om 17 uur). Meer informatie is te vinden op www.meerleonline.be Verkoopadressen van route met foto’s: Toeristische Dienst Hoogstraten, beenhouwerij Van den Bogerd, Heimeulenstraat 8, ‘t Winkeltje, Meerledorp 2, Prima Van Boxel, Strijbeekseweg 41 en Jos van Bavel, Heimeulenstraat 41 (tel. 03/315 92 09). (jaf)


MEERSEL-DREEF

Tentoonstelling St.-Luciakapel MEERSEL-DREEF – Tijdens de eerste twee weekends van juni, organiseerde het St.-Luciacomité een tentoonstelling in de Sint-Luciakapel van Meersel met schilderijen van Miranda Maas, beeldhouwwerken van Sil Verhoeven en keramiek van Lilian Maas. Alle drie zijn ze afkomstig van Meersel-Dreef. Ze voelden al jong de kunst in hun bloed en volgden daarom een opleiding aan het IKO te Hoogstraten. Miranda houdt van schilderen, met acryl leeft ze zich uit in zowat alle vormen, zowel abstract, modern als realistisch en zowel stilleven als portret komen aan bod. Regelmatig kan men werken van haar bewonderen in café De Gelmel te Hoogstraten. Lilian voelt zich aangetrokken door keramiek. Met klei als hoofdgrondstof vormt zij potten, beeldjes en sculpturen. Zij vervolmaakte zich in het cultureel centrum van Baarle-Hertog en stelde met succes tentoon in Boom. Sil Verhoeven tenslotte, schept haar genoegen in beeldhouwkunst en grafiek. Met gips en ijzer als hoofdmaterialen creëert zij reliëfs, beelden, sculpturen, borstbeelden en koppen. Haar tentoonstelling in Hoogstraten trok een grote belangstelling. (tv)

Sportement 2007 ALPHEN-CHAAM – MEERSEL-DREEF – Op zondag 19 augustus, organiseert het “Gehandicapten Platform Alphen-Chaam”, uit onze Nederlandse buurgemeente, een sportevenement voor mensen met een handicap en dit voor de derde maal. Het is de bedoeling dat ook deze mensen een kans zouden krijgen om met verschillende sporten kennis te maken. En om zo de mogelijkheden te leren kennen die er zijn op sportgebied voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Daarnaast wordt ruim aandacht geschonken aan de integratie van deze mensen binnen de reguliere sportverenigingen. En dit dankzij de enthousiaste inzet van sponsors, vrijwilligers, deelnemers en bezoekers en in samenwerking met verschillende sportverenigingen van Alphen en Chaam. Ook dit jaar is het de bedoeling dat het een dag wordt in een gezellige familie sfeer, voor mensen uit de hele regio. De organisatie doet een oproep voor deelnemers ook van onze Belgische kant. Ze vinden dat de grens daarbij geen barrière mag vormen. Er zijn diverse demonstraties en wedstrijden van regionale verenigingen, onder andere: paardrijden, rolstoeltennis, voetbal, handboog schieten, biljarten, schaken, sjoelen, tafeltennis, badminton, jeu de boules ... En nog veel meer! Verder is er een informatiemarkt voor en door de doelgroep. Het wordt een gezellige dag waarop voor iedereen iets te doen is, ook voor de allerkleinsten; voor hen is er een speeltuin met springkussen en een bijzondere huifkartocht. Uiteraard is er ook op muzikaal gebied van alles te beleven: verschillende muziekgroepen verlenen hun medewerking aan deze dag en in de kantine zijn er warme en koude versnaperingen te koop. De dag wordt afgesloten met een optreden van de “The Real Bleu Band”. U bent welkom om eens te komen kijken of om mee te doen op zondag 19 augustus van 10 uur tot 18 uur en de toegang is gratis. Het evenement gaat door in het sportpark Groot Heivelt, Gilzeweg 45, in Chaam. U kunt voor meer informatie contact opnemen met voorzitter Ger van Eil, tel. 00 31 161 49 20 88 of via de website www.sportementalphen-chaam.nl (tv)

Een zicht op de tentoonstelling in de Sint-Luciakapel.

Het afsluitend muziekoptreden van 2005 met de muziekband van De Blauwe Kamer en een optreden van Elvis.

Gezinsfietstocht “De Dreefse Trip” De drie kunstenaressen voor de kapel van Meersel: v.l.n.r. Sil, Miranda en Lilian.

MEERSEL-DREEF – Voor de vijfde maal organiseert op zaterdag 30 juni fietsclub De Dreefse Trappers een gezinsfietstocht. De te fietsen afstand is ongeveer 25 km, dus voor jong en oud goed te doen. Vertrek en aankomst bij café Den Bud op Dreef. Men kan inschrijven tussen 13 uur en 14.30 uur. De kosten hiervoor bedragen net als vorig jaar drie euro per fietsende deelnemer. Hiervoor krijg je bij de tussenstop en aankomst een gratis consumptie aangeboden. Bij drukke oversteekplaatsen zullen de leden van de fietsclub klaarstaan om iedereen veilig over te laten steken. De Dreefse Trappers hopen op een grote opkomst en mooi weer, zodat het een gezellige middag wordt. U doet toch ook mee? (tv)

41


MEERSEL-DREEF

Kermisspelen MEERSEL-DREEF - Op maandag 9 juli en op dinsdag 10 juli organiseert het kermiscomité, ter gelegenheid van de jaarlijkse kermis, wederom haar kermisspelen tussen de gebuurten Moleneinde, Midden Dreef, Meersel, Heieinde en Geiteneinde. ‘s Maandags zullen de spelen gehouden worden, beginnende bij café Den Bud om 13 uur om via de cafés van Moskes, Jansen&Jansen, Brouwershoeve, te eindigen bij de speeltuin De Zevenster omstreeks 17.45 uur, alwaar de wisselbeker aan het winnende gebuurte zal worden overhandigd. Er zal gestreden worden bij de verschillende horecazaken zelf, maar er zullen ook voortgaande spelen worden gehouden. Volgende spelen komen zeker aan bod: steltlopen, vlegelhangen, estafettespel, paapgooien, planklopen, watermolenspel en nog veel meer. Dinsdag wordt om 13 uur verzameld bij café ‘t Jachthuis, alwaar de verschillende gebuurten hun eigen thema’s zullen voorstellen aan de jury. De jury bestaat uit vijf leden, allen oud-Dreveniers, afgevaardigd door hun eigen gebuurte. De thema’s die aan bod komen zijn steeds gevarieerd en elk jaar is het weer in spanning afwachten wat de anderen ervan terecht gebracht hebben. Na de voorstelling wordt om 13.45 uur in stoet vertrokken naar het Heieinde via de Kerzelseweg. Op het Heieinde zal door dit gebuurte de gekostumeerde pleinspelen worden georganiseerd.

Na de beëindiging van de pleinspelen wordt via de Nieuw Dreef vertrokken naar de eindplaats zijnde café De Dreef waar omstreeks 17.45 uur de wisselbeker zal worden uitgereikt door de voorzitter van de jury.

De jaarlijkse sportiviteitsbeker wordt eveneens hoog aangeslagen door de gebuurten en is minstens zo belangrijk als de wisselbeker. We hopen op goed weer en een grote opkomst van alle gebuurten.

Waterzooi bij de watermolen 7 K7 6

@Vciddg

L ; H I C ?II;D @ 7 D II;DI < gV k ^ c ' (' %

MEERSEL-DREEF – Op zondag drie juni kon u werken bewonderen van een tiental kunstenaars. In en om de watermolen stonden hun creaties opgesteld: beelden, textiel en schilderijen. Het leverde aardige plaatjes op waarvan we u er jammer genoeg maar eentje kunnen tonen. (tv)

Rommelmarkt Elke zondag van juni tot en met augustus op de Dreef in MeerselDreef van 8 uur tot 16.30 uur. Een organisatie van en voor de fanfare Voor Eer en Deugd. Meer info: tel. 03 315 76 59 – 0497 04 08 18 (Jaak Snijders).

42

: a ^ hVWZi]aVVc , = d d\higViZc

L ; H P ; A ;H?D= 9 ; D J ; 7#87DA B ; D ? D=;D L^ _ W Z o dZ`Zc J c V i Z a Z [ d c ^ hX]Z V[hegVV` I Za # % ( (& ) ( , - - " ;Vm %( (&) ,) &) l l l # k Z g h b ^ h h Zc_VchhZch#WZ k Z g h b ^ h h Z c _ V c h hZch5edgi^bV#WZ


MINDERHOUT

Kuipfeesten MINDERHOUT - Op een mooie zomeravond (zon of regen) samenkomen op het dorpsplein om te genieten van een drankje, goed gezelschap en natuurlijk muziek: de Kuipfeesten worden stilaan een traditie in Minderhout! Dit jaar zijn we al aan de zesde editie toe en ook deze belooft weer fantastisch te worden. De Koninklijke Fanfare De Marckezonen heeft een gevarieerd muziekprogramma samengesteld en alle voorbereidingen worden getroffen om er weer een gezellige reeks avonden van te maken: donderdag 2 augustus Fast Forward, 9 augustus King Freddy en 16 augustus Hi’Fyah. Gratis inkom, vlotte bediening van drank, stoelen en tafels voor diegenen die het liever al zittend bekijken en een springkasteel voor de kleinsten. De muziek start vanaf 20 uur en het feest duurt tot 24 uur! De nieuwe website met het volledige programma, historiek en foto’s van vorig jaar: www. kuipfeesten.be Fast Forward - In augustus 2003 vervangt Minderhoutenaar Jef Broes de zanger bij de groep die vanaf dan als Fast Forward door het leven gaat. Ondertussen hebben deze gasten alle Vlaamse provincies aangedaan en werden door De Standaard zelfs in de top 10 der Vlaamse coverbands gecatapulteerd. In 2004 al eens op de kuipfeesten. Ze hebben de pretentie een all-round coverband te zijn, dus voor elk wat wils. Jef Broes (zang), Guy Rr (bass), Hans Doomen (slaggitaar), Peter “drumattack” Nauwelaers (drums) en Steve Ray Hannes (sologitaar). King Freddy - Ze heten voluit “King Freddy & the lazy intercoolers ft The RoadBarBeauties” en ze hebben hun roots in Boechout. Na een succesvolle deelname aan latent Talent in 2001 speelden ze in heel Vlaanderen zalen en weiden plat en nu dus ook de Kuip in Minderhout. Deze 14-koppige feestbende brengt het betere Nederlandstalige truckerslied: een mengeling van rock, country een vleugje blues en veel humor. Hoe kan het ook anders met artiestennamen als The King, Don Antonio, de frisse, backing bimbo en ga zo maar door... Hi’ fyah - Hi’fyah ontstond in 2005 toen enkele Hoogstratenaren op het idee kwamen een skarocksteady-raggae covergroep op te richten. Na verschillende optredens in de streek en een overwinning op de rockrally van “Arendonk zingt” (gekozen als beste van 30 groepen!) staan ze nu te popelen om de kuip onveilig te maken. Hun doel: de mensen raken met reggaemuziek. Hun wapens: reggaesounds en groovers.

Een goede buur… vindt het niet erg om je ergens naartoe te brengen als jou auto in reparatie is, doet de was voor je als jou machine het begeven heeft en zet zijn geluidsinstallatie niet te hard.

Avondfietsvierdaagse MINDERHOUT - Ook dit jaar kunt u weer deelnemen aan de avondfietsvierdaagse van de KWB en wel op 4, 5, 6 en 7 juli. De succesvolle formule van de vorige jaren blijft ongewijzigd. U hebt de mogelijkheid om tijdens deze vier avonden gezellig te fietsen met het hele gezin, de buren, de vrienden en/of kennissen. Elke avond wordt een route afgelegd van ± 25 km langs rustige, landelijke wegen. Ook dit jaar zijn er weer vier prachtige routes uitgezet, zodat u per fiets onbezorgd kunt genieten van de prachtige natuur, rust en ruimte. Om niet verloren te rijden, ontvangt u een duidelijke routebeschrijving. Kortom, u hoeft alleen nog maar de route te volgen en op de trappers te duwen om de route op eigen tempo af te leggen. Op de uitgestippelde routes kom je zelden een café tegen. Onderweg biedt de KWB je daarom gratis een drankje en een versnapering aan. Men kan iedere avond starten tussen 18.30 uur en 19.30 uur aan het parochiecentrum. Wie minimum 3 van de 4 avonden deelneemt, krijgt als extra nog een gezonde verrassing. De kinderen daarentegen een mooi, betonnen beeldje. Dankzij onze gulle sponsors vindt de laatste avond nog een aanwezigheidstombola plaats met prachtige prijzen. Daar het de 15de editie is, worden er per avond nog twee waardevolle prijzen voorzien. Deze worden zaterdagavond uitgereikt. Dit jaar wordt er ook een trofee voor de jongste en oudste fietsende deelnemer.uitgereikt.

www.totaalgarage.be

193

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAM EN en DEUREN

Dit alles wordt u aangeboden voor volgende democratische prijzen: KWB-leden € 1,25 per avond en € 3,50 voor vier avonden. Niet-KWBleden € 1,75 per avond en € 5 voor vier avonden. Meer inlichtingen: Marc Verschueren, Bergenstraat 2a, Minderhout, tel. 03/315.04.76. (MV)

Rijbewijs Houders van het rijbewijs categorie B, afgegeven sinds tenminste twee jaar, mogen een motorfiets met of zonder zijspan, met een maximale cilinderinhoud van 125 cm3 en met een maximaal vermogen van 11 Kw besturen zonder dat zij houder zijn van het rijbewijs categorie A. Zij dienen dus geen bijkomend examen af te leggen. Er dient dus ook geen nieuw rijbewijs afgehaald te worden.

W ijleveren en plaatsen alle schrijn-en tim m erw erk. Daken,ram en,deuren,plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

Kringloop Rondleiding - Hoe werkt de kringloopwinkel in Meer? Kom het ter plaatse bekijken tijdens een rondleiding. Enkel na afspraak met de verantwoordelijke. Goederen - Ophalen van nog bruikbare goederen? Bel de kringloopwinkel van Meer: tel. 03/665.09.44 of je mag het ook brengen naar de Meerseweg 135, enkel tijdens de openingsuren van de winkel.

43


MINDERHOUT

LEZERS SCHRIJVEN UW MENING TELT Kapstokken in Minderhout Beste redactie, Ik stel mij geregeld vragen over de vakbekwaamheid van sommige professionals. Ik heb zelf de technische richting tuinbouw gevolgd in Mechelen. Ik weet hoe je technisch gezien een boom hoort te snoeien en vooral wanneer. Blijkbaar zijn er mensen op de dienst groen die winter of herfst aanzien als lente of zomer. Of weten ze echt het noorden niet meer? In Minderhout zijn ze bezig alle platanen te snoeien en of die nu in bloei staan, of er een kolonie zeldzame roeken in huist of niet, men kijkt gewoon nergens naar. Bovendien moet je geen vakman zijn om te zien dat het deontologisch en puur natuurlijk geen zicht is. De bomen lijken meer reuze kapstokken! Schandelijk is een veel te proper woord. Heb je ooit Google earth al eens uitgepro-

beerd? Je zoomt letterlijk in op de wereld. Ik heb eens over Vlaanderen gekeken en over mijn eigen streek. Je schrikt ervan hoe weinig bos en bomen hier nog zijn. De longen van de aarde zijn weg. In deze tijd van fijnstof en alle andere troep dat in de lucht hangt, is het net zo belangrijk dat we bossen hebben en bomen die tenminste een beetje de lucht kunnen zuiveren. Maar nee, midden in het broeiseizoen van vogels, midden in het groeiseizoen van de boom zal men hen eens een kopje kleiner maken. Is men nu echt niet slimmer? Of is het weer zoals bijna altijd een puur financiële kwestie? Dit kan toch niet zo maar... De verantwoordelijke dient zich te melden en bestraft! Dit is er echt volledig over.... Paul van Huffel

Kale kapstokken MINDERHOUT - Met zijn drastische ingreep in de Schoolstraat en op het dorpsplein heeft de gemeente de dorpsbewoners goed op stang gejaagd. De mooi platanen werden herleid tot kale kapstokken. Midden in de lente, met de zomer voor de deur. Koele schaduw op het dorpsplein zal niet voor deze zomer zijn. Veel mensen vragen zich af of dit wel zo moest. Onafgezien van het tijdstip van de ingreep, stelt zich de vraag of dergelijke snoeiwijze wel de goeie is. We wonnen hierover advies in bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het INBO verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of erin geïnteresseerd is. Als toonaangevende wetenschappelijke instelling werkt het INBO in de eerste plaats voor de Vlaamse overheid, maar het levert ook informatie voor internationale rapporteringen en gaat in op vragen van lokale besturen. Over de ingrepen in het Minderhout heeft Arthur De Haeck, coördinator van het diagnosecentrum bij het instituut weinig goeds te vertellen: “Het is niet uitgesloten dat de bomen nog uitlopen en nieuw blad vormen maar de kans dat er naderhand bomen afsterven of problemen opleveren lijkt mij zeer reëel. Veel is afhankelijk van standplaatsfactoren (voornamelijk wateraanbod lijkt mij belangrijk), omvang van de takken, volume van de verwijderde takken… Vroeger werden bomen wel tijdens de zomer/vegetatieperiode ‘gekapt’ (geknot) maar dat was in functie van loofvoedering en het betrof dan meestal takken met een doorsnede van naar schatting 5-6 cm (ze werden afgekapt). Volgens de huidige inzichten van de wetenschap / techniek is dit zeker geen duurzame werkwijze voor straat- of stadsbomen.” Mogelijk heeft het gemeentebestuur andere inzichten, maar was het niet aangewezen geweest bij een dergelijke drastische en zichtbare ingreep eerst advies in te winnen? Als wij bij het IBNO informatie kunnen krijgen, had het gemeentebestuur dat zeker gekund. Bovendien heeft men bij de ingreep in de Schoolstraat een kolonie roeken, die in deze bomen huisde, grondig verjaagd. Een 20-tal nesten – sommigen met de jongen erin – werden gewoon verwijderd. Weg roeken, nochtans een beschermde vogelsoort. Het agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap heeft dan ook PV opgesteld tegen de uitvoerder van de werkzaamheden. Blijft de vraag naar het waarom van deze plotse en ingrijpende maatregel. Kwatongen beweren dat er mensen zijn die bij het bestuur op deze ingreep hebben aangedrongen. De vogels kakten op hun auto en dat is wel vies hoor! Dat een overheid op dergelijke vragen zou ingaan lijkt ons niet echt een bewijs van ‘goed bestuur’. Misschien is een woordje uitleg aan de inwoners van Minderhout in deze wel aangewezen. (jaf)

44


MINDERHOUT

MINDERHOUT - Het Dorpsplein mei 2007

MINDERHOUT - Het Dorpsplein juni 2007 45


sport Sportnieuws: RenĂŠ Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

22ste Stratenloop Hoogstraten

Gino Steemans de snelste Een massa toeschouwers verdrong zich rond het parcours in het centrum van Hoogstraten ter gelegenheid van de 22ste uitgave van de stratenloop. Het uitnodigende zomerweertje was daar zeker niet vreemd aan, overal lachende gezichten en uitbundig applaus. Ook het deelnemersveld loog er niet om, honderden joggers waagden zich aan de vijf km terwijl 441 wedstrijdlopers, 320 mannen en 121 vrouwen zich aan de startlijn verdrongen voor de 10 km. Van bij de start werd de kloof geslagen. Gino Steemans, de latere winnaar, Jos Lemmens, Maarten Bosmans en Eric Bartholomeeusen kozen zonder dralen het hazenpad gevolgd door een omvangrijke groep waarin de plaatselijke atleten Jan Hendrickx, Bram Everaert en Eddy Oomen. Vooraan werd er niet gedraald en halfkoers vond Steemans het welletjes, loste zijn concurrenten en bereikte net als vorig jaar afgescheiden als primus de finish. Bij de vrouwen waren Maria Vranckx en Els Van Hooydonck de uitblinkers. Halfweg de eerst ronde rukte eerstgenoemde zich los en toonde zich onweerstaanbaar als eerste vrouw! (rel)

Enkele honderden lopers en nog veel meer toeschouwers zakten af naar de jaarlijkse Stratenloop. Tussen de deelnemers heel wat bekende gezichten.

Uitslagen Mannen t/m 39 jaar 1. Gino Steemans (Retie, 0.31.25) 2. Dirk Vermeiren (Brecht, 0.33.47) 3. Maarten Bosmans (Wuustw., 0.33.49) 4. Jan Daems (Kasterlee, 0.33.51) 5. Bram Everaert (Wortel, 0.34.04) Mannen Masters 1. Jos Lemmens (Laakdal, 0.32.13) 2. Eric Bartholomeeusen (St.-Len., 0.33.29) 3. Jan Hendrickx (Hoogstraten, 0.34.18) 4. Luc De Kinderen (Ravels, 0.34.23) 5. Paul Van Riel (Loenhout, 0.34.35) Vrouwen t/m 34 jaar 1. Evy Hens (Wuustw., 0.39.52) 2. Annelies Stoffels (Rijkev., 0.40.19) 3. Greet Verstappen (Brecht, 0.40.51) 4. Nathalie Van Geel (Rijkev., 0.47.21) 5. Mieke Peeters (Hoogstraten, 0.48.02) 6. Tinne Sprangers (Hoogstraten, 0.48.13)

Foto boven: De winnaars in de bloemen: v.l.n.r. Jos Lemmens, Evy Hens, Maria Vranckx en Gino Steemans.

Vrouwen Masters 1. Maria Vranckx (Herenthout, 0.37.35) 2. Els Van Hooydonck (Essen, 0.38.29) 3. Annie Staes (Beerse, (Beerse, 0.39.12) 4. Monique Gielen (Beerse, 0.40.12) 5. Carine Jochems (Rijkev., 0.42.44) 6. Dominique Tilburgs (Wortel, 0.42.54)

Hup met de beentjes, hup. 46


SPORT

Ultraloop 24 uur

Rallycross

Tussen gezond en goed gek, maar het wereldkampioenschap wenkt! Lopen een hobby, een sport, een passie? In elk geval een zegen voor lijf en leden, dat kunnen er tientallen die dit blad lezen, met mij bevestigen. Maar over de smalle lijn tussen gezond en goed gek zijn wellicht al vele discussies gevoerd. Het gezondheidsengeltje houdt zich opvallend gedeisd wanneer de kwelduivels van passie en prestatie het voortouw nemen. Tegen beter weten in kiest hij dikwijls zelfs dezelfde kant. Want lopen, de oervorm van voortbewegen, de bewegende eenvoud, kan een mens geen kwaad berokkenen. Of toch? Zoals één banaan lekker is, drie bananen een vitamineboost, maar zeventien bananen je opzadelen met de grootste indigestie. Enfin, tussen de voorjaarsmarathons in vond ik in mijn kalender het Noord-Franse dorpje Eppeville terug met een dikke rode streep daaronder. Op 12 en 13 mei werd hier een officiële 24 uur-wedstrijd georganiseerd en daar moest van geproefd worden. In een startveld van 62 deelnemers voelde ik me als debutant op dit soort wedstrijden wat onwennig. Nooit was ik verder gegaan dan 100 km en nu lag het doel op het dubbele. Om 16 uur werd de wedstrijd op gang geschoten. Een etmaal later zou de balans worden opgemaakt. Gestart tegen een gezapig tempo van om en bij de 12 km per uur op een parcours van een kleine drie kilometer bleek al gauw dat er een grote kloof groeide met de ervaren achtervolgers. Dit kon wel eens verkeerd aflopen! Toch duwde ik door om zo snel mogelijk de kaap van de 100 km te ronden zodat ik aan aftellen kon beginnen. Om 1 uur ’s nachts bereikte ik dit magische moment. De peperkoek en cola kwamen ondertussen mijn oren uit, maar de voorsprong op nummer twee was opgelopen tot 14 kilometer. Ik nam dus even de tijd voor een massage van de bovenbenen die me dreigden in de steek te laten. Toen ik na tien minuten opnieuw op het parcours kwam sloegen even alle lichaamsfuncties tilt. Ik kon absoluut niet meer op mijn benen staan, ik rilde van de nachtelijke kou als een riet in een voorjaarsstorm en kreeg geen hap meer door mijn keel (laat staan dat ik de coördinatie nog vond om met mijn hand eten naar mijn mond te brengen.) Hoog tijd dus om mijn lichaam te resetten. Met de aanmoedigingen van mijn altijd aanwezige vrouwke (de afspraak was dat ze me kost wat kost in de wedstrijd zou blijven praten) en na een rondje strompelen en wenen en kreunen, vond ik in een lichte afdaling de déclic die ik nodig had. Ik concentreerde me op de vermoeidheid en de aanmoedigingen van de tegenstanders (ja, ultralopen doe je met en niet tegen mekaar), de nacht die altijd meer op ochtend ging lijken en op de champagne die me door vrienden was beloofd bij het halen van de 200 km grens. Uiteraard werd het nooit meer een gezondheidswandeling maar moeilijk gaat ook. Pijn dient om te verbijten, grenzen om te

verleggen, benen om te lopen… Een uur voor het einde van de wedstrijd besloot ik ermee op te houden. De voorsprong was veilig voor de overwinning en de kaap van de 200 was ruimschoots gerond. Na 24 uur wedstrijd klokte ik af met 210,750 km.

Jos Sterkens aan de leiding in het Europees Kampioenschap Op 2 en 3 juni stond het Hongaarse dorpje Niyrad in het teken van het Europees Kampioenschap Rallycross. Rijders uit heel Europa streken hier neer waaronder ook Minderhoutenaar Jos Sterkens. Daar waar hij de vorige wedstrijden geen concurrenten te bekampen had in zijn categorie moest hij nu wel optornen tegen Stoklassa met BMW uit Oostenrijk. Tijdens de trainingen en reeksen liet Jos zien wat zijn Ford Fiësta waard was en zette elke keer de beste tijd neer. In de finale mocht hij in pole position starten en stond de leiding niet meer af. Een weekje later vertoefden de teams in het Oostenrijkse Greinbach en daar toonde Sterkens weer uit welk hout hij gesneden is. Tijdens de training wel de beste tijd voor Stoklassa , maar zowel in de reeksen als in de finale wist Jos alles netjes naar zijn hand te zetten waardoor hij met 80 punten ruim leider is in het kampioenschap. (PeSter)

Wedstrijden: 30 juni en 1 juli (Holpes, Zweden), 7 en 8 juli Momanken (Noorwegen) en 15 juli in Valkenswaard voor het Nederlands kampioenschap.

Pensioenen De Rijksdienst voor Pensioenen houdt zitdag in het stadhuis te Hoogstraten op dinsdag 10 juli van 10 uur tot 11 uur.

De nummers één, links Pat Leysen, en twee, rechts Christophe, legden samen het laatste rondje af. Nooit, nooit meer begin ik hier nog aan. Er is een limiet aan wat een mens zichzelf aandoet. Dat waren de woorden van zondagavond. Ondertussen staat in mijn agenda een nieuwe vette rode streep…! Onverbeterlijk dus, die kwelduivels van passie en prestatie. En het gezondheidsengeltje zwijgt in alle talen. Maar! Ondertussen is de Belgische selectie voor het wereldkampioenschap ultraloop 24 uur bekend en ik ben geselecteerd! De wedstrijd gaat door in Drummondville, Québec, Canada op zaterdag 28 en zondag 29 juli! (Pat)

Marathon der Noorderkempen Zes gemeenten werken samen voor de organisatie van de eerste marathon der Noorderkempen. Naast Hoogstraten werken ook Beerse, Brecht, Malle, Merksplas en Rijkevorsel mee. Dit jaar wordt het startschot in Rijkevorsel gegeven. Alle sportievelingen krijgen de kans deel te nemen aan dit evenement. Zo is er ook een estafetteloop en bedrijvenloop voorzien waarin het mogelijk is om met een ploeg van zes lopers deze 42 km aan te kunnen. Afhankelijk van de conditie kunnen zij een langere of kortere beurt voor hun rekening nemen. Meer info via www.rijkevorsel-leeft.be

47


SPORT

Marathon Masters

De Mosten minitriatlon Onder het motto “Triatlon voor iedereen” start op 8 september de zesde editie van de Mosten Minitriatlon. Het jaarlijkse triatlon evenement voor de recreatieve sporter. Dit jaar gaat onze speciale aandacht naar de trioreeks of bedrijventriatlon. De trioreeks is een estafettewedstrijd. Drie mensen vormen een heren-, dames- of gemengd team. Eén persoon zwemt, een tweede persoon fietst en een derde persoon loopt. Iedereen die een trioteam kan samenstellen, kan deelnemen. Naast het algemene trioklassement zal ook het snelste Hoogstraatse team in de bloemetjes gezet worden. Voorwaarde is dat het team moet samengesteld zijn door een bedrijf, vereniging, club …. uit de gemeente Hoogstraten. Deze formule, die de “bedrijventriatlon” wordt genoemd, is tegenwoordig heel populair en biedt de kans uw bedrijf, club of vereniging sportief in de aandacht te brengen. Uiteraard is er ook weer plaats voor een jeugdreeks, een

damesreeks en een herenreeks. De triatlon start met het zwemonderdeel in de recreatieplas. (tip voor de zwemtraining: in juli en augustus kan je elke dag van 19 uur tot 20 uur gratis zwemmen in De Mosten). Het fiets-/loopparcours volgt grotendeels het bestaande mountainbikeparcours rondom de vijvers van het domein. De Mosten Minitriatlon is een organisatie in samenwerking met de sportdienst van Hoogstraten. Voor gedetailleerde informatie verwijs ik naar: www.mostentriatlon.info Naast wedstrijdinformatie vind je op deze website ook uitslagen en foto’s van de vorige edities. Deze just-for-fun triatlon is een unieke kans om kennis te maken met een veelzijdige uithoudingssport. Ik hoop jullie dan ook weer massaal te mogen ontmoeten op 8 september. Wie wil inschrijven via de website: doen voor 7 september! (Jan Adams)

Jan Hendrickx Belgisch kampioen

Programma: Startreeks

Zwemmen

Fiets(ATB)

Lopen

Start

Jeugd (10-14 j)

150 m

3 km

1 km

12u30

Dames (vanaf 15j)

250 m

6 km

2 km

13u30

Trio (vanaf 15j)

250 m

9 km

3 km

15u00

Heren (vanaf 15j)

250 m

9 km

3 km

16u30

Klaar voor de start en dan zo snel mogelijk de 250 m overbruggen.

48

Jan Hendrickx in zijn rush naar de titel in de categorie Masters+45. In Visé, een klein dorpje naast de Maas, werd op 13 mei het Belgisch Marathonkampioenschap betwist en onze Hoogstraatse atleet Jan Hendrickx kaapte daar de titel weg bij de Masters+45. Om tien uur ’s morgens klonk het startschot en een excellent loopweertje, d.w.z. niet te warm en weinig wind, vergezelde de atleten op hun tocht langs de Maas. In Visé zelf een klein rondje van 1700 m en dan naar de overkant van de Maas voor een ronde van zeven km om zo in Maastricht te belanden. Een kopgroepje van drie scheidde zich al snel af en Jan nestelde zich in een achtervolgend groepje van vier. Omdat het tempo iets te hoog lag, liet hij zich lichtjes terugzakken en zocht zijn eigen ritme. Op de jaagpaden langs de Maas hield hij wel oogcontact met zijn voorlopers. Bij het verlaten van Maastricht raapte hij nog enkele gelosten op zodat hij aan km 32 de vijfde plaats innam. De inzinking bleef uit en tot km 39 liep alles perfect, maar in de beklimming na 40 km voelde hij de adem in de nek van vier achtervolgers en moest ze ook laten passeren. In de laatste kilometer, bergaf naar Visé, stak Jan een tandje bij, kon nog één concurrent remonteren en strandde uiteindelijk op twee seconden van een zevende plaats in een tijd van 2 uur en 41 minuten! Met deze achtste plaats werd hij vierde Belg en eerste Master+45. Voor de eerste keer in zijn 20-jarige loopbaan smaakte de Hoogstratenaar het genoegen een Belgische kampioenstitel binnen te rijven. Gefeliciteerd, Jan!


SPORT

KFC Meer en Minderhout VV deelden de “schoenen” uit Minderhout VV - v.l.n.r. Dries Schrauwen (zilver), Hans Jacobs (goud) en Roel Hermans (brons).

KFC Meer - v.l.n.r. Sander Laurijssen (zilver), Roel Hofmans (goud), Nick Jansen (brons) en Roy Muesen (Tony Priem-trofee voor de revelatie van het seizoen).

VNA Wortel

Ladies in de middenmoot Ere wie ere toekomt! In het vorige nummer van DHM kon je je blind staren op het voetbaloverzicht van het voorbije seizoen en wist je de prestaties van de Hoogstraatse ploegen te evalueren. Werden de dames van VNA Wortel, helemaal buiten onze wil om, toch in de vergeethoek geschoven zeker alsof dit gezellige clubje van gemotiveerde Wortelse voetbalmeisjes helemaal niet bestond. Dat moest rechtgezet worden! Wortel eindigde in 2de provinciale op een eervolle 8ste plaats in de middenmoot en met 31 punten achter hun naam. Hier het klassement! (rel) Dames 2de prov. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14

MERKSEM SC A WEELDE LADIES WILLEBROEK VRIJ ARENDONK LOENHOUT A DAVO PUURS B VLIMMEREN B WORTEL ACHTERBROEK KFC ZWARTE LEEUW SGRAVENWEZEL B ZANDHOVEN VC WIJNEGEM WESTMALLE

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

23 20 17 16 15 14 10 9 9 8 8 8 2 2

2 5 6 6 6 8 15 13 13 13 14 16 21 23

1 95 110 15 1 60 95 35 3 14 50 36 4 34 55 21 5 53 74 21 4 22 55 33 1 -3 50 53 4 -11 49 60 4 -12 55 67 5 -14 50 64 4 -26 40 66 2 -28 33 61 3 -73 17 90 1 -111 20 131

70 61 54 52 50 46 31 31 31 29 28 26 9 7 190

49


SPORT

15de Kapellekensloop

Aardbeien voor Stijn Jacobs MINDERHOUT – Zaterdag 9 juni! Een gezegend weertje voor atleten en toeschouwers, wat bewolkt en veel zuurstof in de lucht, ideaal voor een jogging door de Minderhoutse beemden. In de namiddag kwamen de kleuters en de kinderen aan hun trekken en zij werden voor hun inspanning beloond met een medaille en een heuse zak snoep. Zomaar eventjes 394 atleetjes in spe mochten langs de prijzentafel passeren. Je zou voor minder je meest blitse sportpakje uit de kast halen. Rond zes uur verdrongen de joggers en de deelnemers aan de halve marathon zich aan de startlijn. Eric Bartholomeeusen, de atleet uit Sint-Lenaarts, verkoos de snelle start en gaf Stijn Jacobs, Jan Hendrickx en Bram Everaert onmiddellijk het nakijken. Zijn voorsprong reikte niet verder dan 100 m en dat was meer dan genoeg moet Jacobs, de latere winnaar, gedacht hebben. Een fikse tempoversnelling en Jan Hendrickx ging overboord, even later gevolgd door Bram Everaert. Half wedstrijd kwam Jacobs in het zog van de leider, Bartholomeeusen klampte aan, probeerde nog in de laatste km maar Jacobs liet niet begaan en haalde het tenslotte in de spurt. Bij de vrouwen kende Maria Vranckx uit Herenthout, ook winnares in de Hoogstraatse stratenloop, geen genade! (rel)

Uitslagen Halve marathon (21,1 km, 85 deelnemers) 1. Stijn Jacobs (Vorselaar, 1.13.50) 2. Eric Bartholomeeusen (St.-Len., 1.13.57) 3. Bram Everaert (Wortel, 1.16.21) 4. Jan Hendrickx (Hoogstraten, 1.17.11) 5. Chris Maes (Weelde, 1.19.05) 6. Bart Meeusen (Hoogstraten, 1.19.58)

Jogging 2,5 km, 69 deelnemers) 1. Dirk Van Springel (Beerse, 0.07.53) 2. Michiel Vermeiren (Minderhout, 0.08.07) 3. Bart Van Nijlen (Kasterlee, 0.08.10) 4. Gert-Jan Van Beylen (Minderhout, 0.08.18) 5. Eva Verschueren, (Gierle, 0.08.19)

Meisjes, 1ste reeks Jogging 10,42 km, 115 deelnemers) 1. Paul Van Riel (Loenhout, 0.37.45) 2. Luc Segers (Weelde, 0.40.06) 3. Rik Boutsen ( Minderhout, 0.40.15) 4. Pieter Hendrickx (Minderhout, 0.40.43) 5. Henk Galle (Tilburg/Ned., 0.40.55)

Jongens, eerste reeks

Fons Aerts, KWB-hoofdorganisator 50

Jogging 5,08 km, 209 deelnemers) 1. Herman Lievens (Olen, 0.17.18) 2. Luc Van De Sande (Muizen, 0.17.23) 3. Kurt Aerts (Minderhout, 0.17.42) 4. Johan Jacobs (Oud-Turnh., 0.17.44) 5. Wim Vranken (Antwerpen, 0.18.02)

Jogging 15,76 km, 53 deelnemers) 1. Luc Steenackers (Kasterlee, 1.00.02) 2. Alex Verhaeven (Wuustw., 1.01.14) 3. Eric Bastiaensen (Merkspl., 1.05.26) 4. Pat Mertens (Minderhout, 1.06.09) 5. Greet Verstappen ( Brecht, 1.06.39)


SPORT

Knappe loopprestatie!

HOOGSTRATEN/ROESELARE - Enkele weken geleden zagen we Hoogstratenaar Eddy Oomen nog in de Hoogstraatse stratenloop, waar hij een mooie 14de plaats haalde en na Bram Everaert de 2de Hoogstratenaar in de rangschikking werd. Maar ook het veldlopen gaat hem blijkbaar goed af. Zo werd hij onlangs nog Provinciaal Kampioen Veldlopen en in Roeselare haalde hij een 3de plaats in het Belgisch Kampioenschap Veldlopen voor plus 50. Proficiat Eddy! (foto: Paul Versmissen, Eddy is de 3de van links)

51


KAAT ZEGT

Met een fruitpers in de hand…

Kaat Haest (18) is eerstejaars student aan het Antwerpse Herman Teirlinck Instituut. Ze vertelt over het fantasierijke studentenleven in de grote stad Antwerpen. De avond voor de deadline. Ik loop door ’t stad met een fruitpers onder mijn arm. Het is half twaalf, ik ben op weg naar mijn kot en ik denk na waarover ik zal schrijven – liefst iets spannends. Twee uur daarvoor. De repetitie is afgelopen en meteen rijst het plan om ‘een terrasje te doen’. Ik neem enthousiast mijn fiets, maar besef dan dat het al schemert. Een week eerder ben ik tegengehouden door de politie: het licht werkt niet. (Niet echt verwonderlijk als je weet dat mijn ‘degelijke’ kotfiets eigenlijk een compilatie is van twee oude wrakken, van het stort gered door mijn handige papa.) Het laatste wat ik wil, is een boete krijgen. Ik twijfel. Toevallig wordt op dat moment duidelijk dat er nog één plekje in een auto vrij is – een spontaan aangeboden lift weigert men niet. Ik bind mijn fiets aan de dichtstbijzijnde lantaarnpaal en spring in de auto. Op de achterbank, terwijl ik me tussen een kinderzitje en een handtas wring, valt mijn oog op een doos. Met daarin, volgens de foto, een fruitpers. “Heeft mijn schoonmoeder gewonnen. Ze kon er niets mee doen en dus heb ik die gekregen,

maar ik heb er zelf ook al één.” En dus staat de fruitpers (tombolalotje 106) een beetje verloren in de auto, te wachten op een eigenaar. Spontaan bied ik een nieuw onderdak aan – ik proef dat versgeperste sinaasappelsap al! Later die avond, na het terrasje. Ik loop door ’t stad met mijn fruitpers onder de arm. Wanneer ik de Meir nader, denk ik aan een vriendin, die wanneer ze ’s avonds alleen over de Meir loopt, haar kap opzet en zo mannelijk mogelijk probeert te wandelen, om eventuele overvallers en ander gespuis op afstand te houden. Ik moet erom lachen, maar vraag me tegelijkertijd toch af wat er zou kunnen gebeuren… Vergeef mij deze gedachte. Ik voel me allesbehalve onveilig op straat en de reden dat ik toch even een rampscenario bedenk, valt gemakkelijk te verklaren. Op zaterdagavond eten ze bij mijn lief thuis frietjes en wel voor tv. (Voor u het beeld krijgt van een asociale familie met overgewicht: dit is een uitzondering, doorgaans eet de familie gezond en gezellig aan tafel.) Nu heb ik, gezien het tv-aanbod op een zaterdagavond om vijf uur, al een aantal malen mogen meegenieten van het fantastische (Amerikaanse) pro-

gramma: “Worst Case Scenario”. Daarin wordt telkens een (levens)gevaarlijke situatie geschetst, waarin – uiteraard – iedereen kan terechtkomen. Vervolgens wordt er getoond wat je in dat geval moet doen. Zo leerde ik al hoe ik met een motor zijlings onder een vrachtwagen door kan ‘glijden’ – mocht die opeens slippen en dwars over de baan staan. Handig, toch? Op dezelfde manier analyseer ik nu de situatie. Maak ik met een fruitpers meer kans om overvallen te worden? Stel: er komt iemand op mij af, al dan niet om mijn fruitpers te stelen. Wat dan? Ik overloop vlug elke mogelijke oplossing, mijn hersenen werken op volle toeren… Ik kan de doos van de fruitpers openen en één voor één alle onderdelen – daar gaat dat versgeperste sinaasappelsap – tegen het dichtstbijzijnde bushokje of vitrineraam gooien om mensen te waarschuwen. (Mijn opmerkzaam brein heeft intussen een groepje mensen voor mij en een koppel ergens achter me geregistreerd.) Behalve enkele scherpe onderdelen, die houd ik dan bij, voor het geval dat… Volledig opgaand in mijn geniale strategie, sla ik een zijstraat van de Meir in. Het gevaar is geweken – met dank aan mijn fruitpers. Zes minuten later ben ik op kot. Een fruitpers en een verhaal rijker. (kh)

Het concept is gekend. Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint een boekenbon van 12,5 euro. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Dus wie wil meespelen geeft de naam van het kopje en zijn eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of via een e-mail: redactie@ demaand.be Maar vergeet dan niet naam en adres te vermelden. Zie ook www.demaand.be

Uitslag van de vorige maand Met zoveel krullen toen en nu bleek het niet moeilijk om herkend te worden. Het is inderdaad ergens in het begin van de jaren negentig van vorige eeuw dat deze foto genomen werd in de gemeenteschool te Hoogstraten. Isabelle Oostvogels uit de Boxtelstraat 20 herkende zichzelf samen met zes anderen. Zijzelf hoeft zich geen zorgen te maken want zij krijgt een boekenbon in de bus. Over de anderen moest het lot weerom beslissen. Op de vraag: noem eens een nummer van 1 tot 6, antwoordde onze oudste 6 en hiermede wordt Pieter Hendrickx uit de Bredaseweg 38a te Minderhout de winnaar van de boekenbon. Een van de dagen mogen de winnaars de bonnen in hun bus verwachten

Toelichting bij opgave van deze maand De schoolmeester die u op deze foto zeker zal herkennen, was niet weinig verwonderd om, die eerste september, voor het eerst wezens van het andere geslacht in zijn klas te zien. Toch is alles goed verlopen en zijn alle leerlingen goed terecht

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten 52

gekomen. Over wat er nu van hen geworden is hebben wij geen benul. Maar misschien kunnen het kopje zelf en zij die het herkennen een tipje van de sluier oplichten. Laat het ons weten. Het is een boekenbon waard.


Open tuindag

Markvallei Natuurpunt Markvallei huldigde op 11 mei het bezoekerscentrum De Klapekster officieel in en kan zich vanaf nu weer volop concentreren op de eigenlijke werking van de natuurvereniging. Vandaar dat er ook volgende maanden weer enkele activiteiten op het programma staan die menig natuurliefhebber zullen kunnen bekoren. De Klapekster Het openingsweekend van De Klapekster trok bijzonder veel volk. De mensen waren in de eerste plaats nieuwsgierig naar het eindresultaat van de herinrichting van een gedeelte van de landlopersboerderij in Wortel-kolonie. De reacties waren bijzonder lovend. Natuurpunt Markvallei heeft dan ook kosten noch moeite gespaard om van het bezoekerscentrum een aantrekkelijke locatie te maken. Heel veel mensen namen deel aan de wandelingen die geleid werden door Jack Govaerts en René Strijbos. Koen Verschueren leidde het jonge grut in enkele aparte wandelingen door de kolonie. In het museum gaf conservator Jaak Brosens een woordje uitleg over de opgezette vogels en de vele bezienswaardigheden. Hij lichtte ook het leven en de passie van Jan Spannenburg toe. Op de zolder luisterden de kinderen naar de spannende verhalen van Jee Van Loock en Jos Vorsselmans. Dimitri Van Pelt liet de bezoekers door de bino naar de kleine waterdieren kijken en de Hoogstraatse ‘crème de la crème’ van de muziek zorgde in het bezoekerscentrum voor de nodige muzikale omkadering. Dat was vooral te danken aan Flor Verschueren die zijn zoon en collega’s massaal optrommelde om hun beste beentje voor te zetten. Ondertussen probeerden de vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei waar kon uitleg te geven, maar vooral iedereen van zijn natje en droogje te voorzien. Pol Goossen, de peter van Natuurpunt, kwam ook poolshoogte nemen en nam ook aan een van de wandelingen deel. Zijn komst zette wellicht ook heel wat mensen aan om toch maar eens een kijkje te komen nemen. Vanaf nu is De Klapekster elke zondagnamiddag open voor de bezoekers van de kolonie. Uiteraard worden er daarnaast nog talrijke andere activiteiten georganiseerd zoals cursussen, lezingen, vergaderingen, workshops, …

Met het hele gezin de natuur in Op zondag 8 juli organiseert Natuurpunt Markvallei een natuurbeheermoment voor het hele gezin. Vanaf ’s morgens 8 uur kan je aansluiten om in Wortel-kolonie de opslag van jonge boompjes mee te verwijderen op de heide vlakbij Bootjesven. Er wordt gewerkt tot 12 uur. Nadien trekken we naar De Klapekster om er onze boterhammen op te eten. Natuurpunt Markvallei zorgt er voor koffie en soep. Als je niet precies weet waar je de Natuurpunters kan vinden, kan je aan de deur van De Klapekster een plannetje vinden en anders ga je af op het geluid van de bosmaaiers. Je brengt wel best werkhandschoenen mee en laarzen zijn zeker ook geen overbodige luxe.

Vlinder mee met Natuurpunt Markvallei Vlinders zijn niet enkel voer voor specialisten. Iedereen kan in de tuin vlinders zoeken, ze benoemen en tellen. Het voorkomen van vlinders bevat zeer waardevolle informatie. Daarom startte Natuurpunt dit jaar met een grote vlindertelling in de tuinen. De waarnemingen kan je doorgeven via internet. Je kunt zelf ook vlindervriendelijke maatregelen nemen in je tuin. Vlinders vertellen veel over de kwaliteit van ons leefmilieu. Ze reageren snel op veranderingen. Het is dus erg nuttig om informatie over vlinders te verzamelen en te melden. Door af en toe te tellen, kan ook jij meten hoe het met de natuur in je omgeving is gesteld. Je kan op twee manieren meewerken aan het ‘Vlinder mee-project’: ofwel tel je mee tijdens de Landelijke Tuinvlindertelling op 4 en 5 augustus; of je kan het hele jaar rond vlinders in je tuin tellen en doorgeven via de website. Deelnemen is simpel. Als je vlinders opmerkt in je tuin, zoek je op welke soort het is. Op www. natuurpunt.be/vlindermee noteer je in een persoonlijke fiche het grootste aantal exemplaar dat je op hetzelfde tijdstip hebt waargenomen. Zie je later in de maand nog meer vlinders, dan noteer je het nieuwe getal. Op 4 en 5 augustus kijkt heel Vlaanderen naar vlinders tijdens een grote nationale vlindertelling. Wie ook waarnemingen van buiten zijn tuin wil doorgeven, kan deelnemen aan het nieuwe atlasproject van de dagvlinders van Vlaanderen. Meer info op www. vlinderwerkgroep.be Natuurpunt Markvallei organiseert op zaterdag 4 augustus ‘Het etmaal van de vlinder’. Overdag wordt er naar dagvlinders gezocht en ’s avonds zijn de nachtvlinders aan de beurt. We geven je meer informatie in de volgende uitgave van De Hoogstraatse Maand. Tot dan!

Containerpark Op zaterdag 21 juli, Nationale Feestdag, is het containerpark gesloten.

Huishoudhulp Het landelijk dienstencoöperatief is in Hoogstraten op zoek naar huishoudhulp. Meer gegevens kan je bekomen in de werkwinkel gelegen aan de Heilig Bloedlaan te Hoogstraten.

MERKSPLAS - Zondag 5 augustus van 9.30 uur tot 18 uur is het ‘open tuindag’ bij de familie Van Bouwel-Van den Heuvel. Zij stelt haar hoevetuin al voor het tiende jaar open. Hof ter Stokere is een tuin van 4500 m2, in verschillende delen opgevat met aparte zithoeken, te bezichtigen voor en door tuinliefhebbers, in een landelijk uitzicht, rond oude hoevegebouwen met een centrale inlandse eik van ruim 120 jaar. Deze tuin telt ongeveer 800 verschillende planten, waaronder veel zomerbloeiers, vaste planten en sierstruiken het beste van zichzelf geven. Ook een behoorlijke collectie oud landbouwalaam uit de vorige eeuw is er en wordt tentoongesteld gaande van klein handgerief tot paardentractie machines, van wan tot zelfreinigende dorsmachine. Het is bij deze gelegenheid allemaal te bezichtigen. Voor liefhebbers van de jaren ’30, ’40 en ’50 is er veel herkenbaar. Toegang gratis. Info: tel. 014 63 47 33, mail: lukvanbouwel@skynet.be , Diepte 1. 2330 Merksplas (baan Merksplas-Wortel-Hoogstraten, N 124, grens Wortel-Merksplas).

Voor vzw Hartekinderen

Parijs–Brest–Parijs Maandag 20 augustus nemen Patrick Ooms (Zoersel) en Jan Tax deel aan de rit Parijs – Brest – Parijs; het monument van de lange afstand fietstochten. De opgave is om deze fietstocht van 1235 km binnen 90 uur te volbrengen. Er zijn ongeveer 4000 deelnemers uit verschillende landen. Wie wil deelnemen moet vooraf de brevetten van 200, 300, 400 en 600 km behaald hebben. Eén van de vier kinderen van Patrick Ooms, Anne (3 jaar), is een hartpatiënt. Daarom koppelen Patrick en Jan hun deelname aan een goed doel. Zij willen geld inzamelen voor de vzw Hartekinderen én tevens deze organisatie wat meer onder de aandacht brengen. Wie dit tweetal wil sponsoren vindt hierover – en over hun fietstocht – meer informatie op www.pbphartekinderen. be Meer informatie over de vzw vindt men via www.hartekinderen.be

53


AGENDA

200

HOOGSTRATEN T/m zondag 5 augustus TENTOONSTELLING IKO-laureaten, stedelijk museum, begijnhof, van woe. t/m zon., van 14 tot 17 uur.

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

T/m vrijdag 31 augustus ZOMER van het SPANNENDE BOEK, org. bibliotheek. Donderdag 5 en 19 juli FIETSAVOND, vertrek zaal Pax om 19 uur, org. KWB.

198

MEER

Vrijdag 6 juli VLAANDEREN FEEST in het begijnhof vanaf 19 uur, org. stedelijk museum.

T/m 30 september FIETSZOEKTOCHT, org. KWB.

Zondag 15 juli TWEELANDENTOCHT, vertrek café De Velo, 8 – 10 uur, org. KAWS Hoogstraten.

Zondag 1 juli KINDERMARKT aan de Donckstraat van 9 uur tot 12.30 uur, org. Meerse Marktcomité.

Donderdag 19 en 26 juli PARKFEESTEN in de Gravin Elisabethlaan vanaf 19 uur, org. HVV-feestcomité.

Zaterdag 7 juli FEEST op het bibliotheekpleintje aan zaal Voor Kunst en Volk vanaf 19.30 uur, org. brassband Ste.-Rosalia.

Zondag 22 juli MIERDENRIT, vertrek café De Gelmel om 8 uur, org. Hoogstraatse Wielertoeristen. Dinsdag 24 juli MOLENFEESTEN aan de watermolen in de Molenstraat van 10 tot 18 uur, org. vzw De Laermolen. Vrijdag 27 juli MOUTERIJKWIS in de tent om 20 uur, Mouterijstraat, org. buurtcomité De Mouterijstraat Leeft! Vrijdag 27 juli t/m zondag 5 augustus ZOMERcriterium- & JEUGDtornooi, org. Hoogstraatse Tennisclub. Zondag 29 juli PAAPTORNOOI aan zaal Pax om 13 uur, org. KWB.

Zondag 8 juli Kleine FIETSZOEKTOCHT, vertrek aan het klooster in de Donckstraat tussen 13 uur en 14.30 uur, org. KWB.

199

MEERLE T/m 15 september FOTOFIETSZOEKTOCHT, parochiezaal, org. comité parochiezaal. Woensdag 27 juni t/m zaterdag 30 juni AVONDFIETSVIERDAAGSE, vertrek parochiezaal vanaf 18.30 uur, org. KWB-Wielertoeristen. Woensdag 4 juli Gewestelijk SPORTFEEST aan het Gemeenteplein om 13 uur, org. Okra Zaterdag 7 en zondag 8 juli CONCERTWEEKEND: 95-jarig bestaan van de fanfare, in de parochiezaal, zat. vanaf 15 uur en zon. vanaf 14 uur. Vrijdag 27 juli JOGGING aan de parochiezaal, 18.30 uur – 19.30 uur, org. AVN Hoogstraten.

Laermolen in werking Zondag 10 juni van 14 tot 16 uur en dinsdag 12 en 26 juni van 19.30 tot 21.30 uur in de Molenstraat.

Kunstgalerie De Laro Juni en juli: tuingalerie werk van Alain Petre en Ron van de Ven – beeldentuin met werk uit binnen- en buitenland. Open: dinsdag t/m zondag van 11 tot 20 uur. De Lage Rooy 14, Meerle, tel. 03 315 00 11, www.delaro.com

54

Di.& woe.gesloten Totziens An en Fran

218


AGENDA Donderdag 26 juli JOGGING aan het casino in de kolonie, 18.30 uur – 19.30 uur, org. AVN Hoogstraten.

MINDERHOUT Woensdag 4 t/m zaterdag 7 juli AVONDFIETSVIERDAAGSE, vertrek parochiecentrum tussen 18.30 uur en 19.30 uur, org. KWB.

Zaterdag 28 en zondag 29 juli EURAUDAX-wandeling, vertrek parochiezaal, 12 – 17 uur.

Vrij. 13, zat. 14 en zon. 15 juli EVENTING aan de Blauwbossen van 9 tot 19 uur, org. Blauwbossen ruiters. Zaterdag 21 juli RUITERTORNOOI vanaf 9 uur aan de Blauwbossen, org. Blauwbossen ruiters.

WORTEL T/m 26 augustus FIETSFOTOZOEKTOCHT, org. Gezinsbond. Donderdag 28 juni STRAATSPELEN voor de kinderen aan de Rooimans van 13 uur tot 15.30 uur. Zondag 1 juli FIETSZOEKTOCHT om 13 uur, org. TC De Langenberg.

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 03 / 314.83.11 www.degelmel.be

10

MEERSEL-DREEF Zaterdag 30 juni GEZINSFIETSTOCHT 25 km, vertrek tussen 13 uur en 14.30 uur bij café Den Bud, org. fietsclub De Dreefse Trappers. Zondag 1 juli OPENDEURDAG en rondleiding in de St.-Luciakapel te Meersel van 14 tot 18 uur, org. SintLuciacomité. OPENDEURDAG en rondleiding in de watermolen, Dreef 2, van 10 tot 17 uur. Zaterdag 7 juli KERMISINZET door de fanfare om 17 uur.

Maandag 2 t/m vrijdag 6 juli TENNISKAMP, dagelijks van 10 tot 16 uur, tennisterrein TC De Langenberg. Vrijdag 6 t/m maandag 9 juli KERMIS – zie programma, elders in dit blad. Zaterdag 7 t/m maandag 9 juli STERK WERK van ‘t Slot Zondag 8 juli NATUURBEHEERMOMENT voor het hele gezin in Wortel-kolonie, vanaf 8 uur, org. Natuurpunt Markvallei. KERMISWANDELING, vertrek om 9.30 uur aan De Guld.

RIJKEVORSEL Zondag 1 juli OPEN DEUR bij de 60-jarige St.-Ambrosiusgilde vanaf 13 uur, lokaal De Raam aan de Keirschothoeveweg, org. Imkervereniging. Zaterdag 7 juli MARATHON van de Noorderkempen.

Maandag 9 juli WIELERWEDSTRIJDEN van 13 tot 17.30 uur.

Zondag 8 juli KERMISVIERING om 11.30 uur in de St.-Luciakapel te Meersel, org. Sint-Luciacomité. Zat. 7, zon. 8, maa. 9, din. 10 en zon. 15 juli KERMIS Maandag 9 en dinsdag 10 juli KERMISSPELEN tussen de gebuurten vanaf 13.30 uur, org. Kermiscomité. Zondag 15 juli NAKERMIS

55


BRAND/ONGEVAL

100

TANDARTSEN Wachtdienst Kempen Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u. Wild & Gevogelte

STOFFELS

bvba

APOTHEKERS

K ip aan ‘tspit din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 W inkelopen van 9 u.tot 18 u. Zondag en m aandag gesloten 144

Minderhoutsestraat 54 2322 Hoogstraten Dond.avond: 19.00-22.00 u., zon- en maandag gesloten

77

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u, tel. 014 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 - 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Heidi Janssen 0495.10.44.12, Els Koyen 0476.43.07.55 en Sofie Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lieve Roos 03.314.58.76 - 0474.67.73.50, Sonja Verheyen 0476.31.14.41 en Nadia Benkirane 03.314.17.31 - 0474.32.28.10. Lou Van Bouwel 03.314.41.50 - 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68 - 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85 - 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Anja Krols 014.70.42.72 en Kathelijne Adams 03.309.27.84. Joris Buyle 03.314.13.08 / Kris Saenen 03.314.24.39 / Johan Adams 03.314.17.31.

56

Van 29 juni tot 6 juli: APOTHEEK BIOPHARM, Meerledorp 46, Meerle, tel. 03 315 73 75. Zaterdagvoormiddag 30 juni: APOTHEEK BIOPHARM, Meerledorp 46, Meerle, tel. 03 315 73 75. Van 6 tot 13 juli: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014 63 31 66. Zaterdagvoormidddag 7 juli: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03 314 60 04. Van 13 tot 20 juli: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74. Zaterdagvoormiddag 14 juli: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74. Van 20 tot 27 juli: APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdreef 20, St.Jozef Rijkevorsel, tel. 03 312 12 20. Zaterdagvoormiddag 21 juli: APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdreef 20, St.Jozef Rijkevorsel, tel. 03 312 12 20. Van 27 tot 30 juli: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Kapelstraat 11, Loenhout, tel. 03 669 64 24. Zaterdagvoormiddag 28 juli: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50. Van 30 juli tot 3 augustus: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 03 314 62 25.

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 25 juli. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 11 juli. Tot zondag 15 juli kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

M artens tuinen tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 -2320 M EER - 03 315 43 13 w w w .m artens-tuinen.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203 EH

HL NHQ W U D SSHQ P D D W PHXEHOV

zaterdag open zondag gesloten weekdagen Z H H NopGafspraak D JH Q

] R Q G D J RSH

Uitgeverij

DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten

www.demaand.be e-mail: jozef.schellekens@skynet.be Redactie - tel.&fax: 03 314 55 04 Administratie: 03 314 51 03 Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

RS DIVSU


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.