juni 2007 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 23 NR. 266 JUNI 2007 PRIJS: 2,10 € AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

60

www.demaand.be

TOERISME, CULTUUR EN HORECA

jaar BIEBOND

Buitenkans voor gedetineerden

HELP DE KOK! Gehandicaptendag Klein Seminarie

VOETBAL OVERZICHT

2006-2007

De toeristische troeven van Hoogstraten Op de foto: de gidsen José Verbreuken en René Voet


COLUMN

Zondagsgeluk

Tot rond de eeuwwisseling verkeerde de Hoogstratenaar nog in de paradijselijke waan dat het land van Melk en Honing samenviel met zijn gemeentegrenzen. Je zou immers voor minder aartsgelukkig zijn: liefst vijf warme bakkers op rij in welgeteld één Vrijheid. Het lijdt dan ook geen twijfel dat die straat zijn naam ontleende aan deze weergaloze luxe. Wat betweterige geschied- of andere heemkundigen ook beweren: de Vrijheid dankt zijn straatnaam aan de (toenmalige) toevloed aan warme bakkers. De Vrijheid om uw broodje te kiezen in een van de vijf etablissementen van gelukzaligheid. De Vrijheid om te kiezen uit sandwiches, witte pistoleetjes, bruine pistoleetjes, krentenbollen, keizertjes, kampioentjes, maanzaadbroodjes, sesambroodjes, kroontjes, zachte broodjes. Om van de roedel koffiekoeken nog te zwijgen. Of croissantjes. Of chocoladekoeken. Of horden vlaaien en taarten. Begrijpelijk dat het Vrijheidsbeeld oorspronkelijk een bakkersmuts als lauwerkrans kreeg en in triomf een deegrol in de lucht verhief als ware het een toorts. Vijf warme bakkers op een rij, vijf! Zelfs de Hollandse buren wisten dat naar waarde te schatten en verdrongen zich op zondagmorgen mee in de wachtende meute licht slaapverloren broodjeshalers. Op zondag zijn dat verder bijna alleen Vlaamse mannen, echte mannen dus. Met zulk

overwegend mannelijk zondagspubliek zijn bakkerijen uniek in de winkelsector. Het begrip zondagsplicht kreeg zo een nieuwe invulling. Het is haast zeker dat dit bakkersbezoek veertig procent of meer van de ontkerkelijking verklaart. Maar terug terzake: de warme bakkers dus. Het lokale bakkerslandschap onderging de laatste jaren al menige schokgolf. In de plaats van verse broodjes viel ons bij tijden ongeloof, machteloosheid, ja zelfs onverholen doodsangst ten deel. Ik herinner me als de dag van gisteren hoe een diepe droefenis als bloem neerdaalde bij het verdwijnen van De Leliebloem van Faes. Meteen schoot de wachttijd voor de zondagloper met dik 20% omhoog. Toen ook bakkerij Duson er de brui aangaf, zag de Hoogstratenaar helemaal zwarte poedersneeuw. De rijen wachtenden bij de overblijvers groeiden aan tot op de stoep. Onzaliger gedachtenis? Het was de tijd dat je vrouw en kroost hartstochtelijk tot afscheid zoende alvorens je gewapend met een schoofzak naar de zondagse pistoleetjes of taart vertrok. Geen mens kon bevroeden of en wanneer hij terug zou zijn van de expeditie. Gelukkig schoot het Nationaal Seismologisch Instituut ter hulp. De schokgolven van verontwaardiging en ongeduld bleken geregistreerd tot diep in het achterland van Sint-Jozef. Adriaensen vestigde prompt een nieuwe missiepost in de Hoogstraatse broodbrousse. Het zondagmorgen-

syndroom kreeg er wat minder pijnlijke afmetingen door. Ondertussen was in het straatbeeld van de Vrijheid een nieuw apparaat verschenen: wie bij Muesen binnengaat, dient zich eerst van een ticketje te voorzien. Kwestie van de meest bloederige vechtpartijen (in elk kippenhok wordt geknokt wanneer er te veel hanen samenzitten) tot nummertjetrek te herleiden. Dat ze daar in Bagdad nog niet opgekomen zijn. Met bakkerijen Van Loock en de Noordster, Muesen en Adriaensen tellen we nu dus nog een fraai kwartet aan warme bakkers. Laat ik publiekelijk hulde brengen aan hun nobel beroep, hun inzet, hun stielkennis en hun baatzuchtige mensenliefde. Op de schoolbanken leerden wij nog de trappen van vergelijking. Het ging van mooi naar mooier en mooist, van rap naar rapper en rapst. Ik gebruik die schoolse wijsheid nu dus graag met betrekking tot het onderwerp van deze column en roep hiermee onze bakker uit tot de allesovertreffende trap van geluk. Geluk, gelukkig, bakker! Dat er taalkundig wat op aan te merken is, zal wel kloppen maar is mij worst. Zoals in worstenbroodje. Geluk, gelukkig, bakker dus. En als het kwartet nu in de vakanties nog te bewegen zou zijn tot enig overleg over sluitingsperiodes, dan kan ons zondagmorgengeluk helemaal niet meer op. Lang bakke de Hoogstraatse bakker, vivat (vier maal). (mdl)

SCHILDEREN MET WATER - Gemeenteschool Comenius

2


TOERISME

Hoogstratens trots Waar zijn we trots op? Waarvoor zijn we wijd en zijd bekend? Als we de Antilliaanse Feesten nu even terzijde laten, is dat toch wel de AARDBEI; niet de St.-Katharinakerk, weliswaar de kathedraal der Kempen en onze nummer 1 als toeristische topper, maar de aardbei, verpakt in kistjes met daarop de naam “ Hoogstraten” en aldus bekend tot in de verste uithoeken, ook in het buitenland. Je kunt die aardbei moeilijk een toeristische bezienswaardigheid noemen en toch komen elk jaar tal van mensen naar hier, aangetrokken door de faam van die vrucht. Ze bezoeken dan de Veiling in Hoogstraten en het Proefcentrum in Meerle. Sinds enkele jaren kunnen ze ook het bamboecentrum van Oprins bezoeken dat wel niet in Hoogstraten te vinden is maar toch in de onmiddellijke omgeving. Gidsen van dienst voor deze drie topics zijn Theo Vanderhallen, René Voet en Jos Van de Kieboom Op 7 mei volgden we René Voet op zijn rondleiding door de Veiling. In zijn inleiding vertelde hij over de geschiedenis van de veiling, daarna keken we naar zo’n typisch promotiefilmpje waarin vooral de belangrijkste veilingproducten op hun mooist werden voorgesteld: de aardbei, de paprika en de komkommer. De rondleiding in het bedrijf kon ons het meest boeien; we waren vooral onder de indruk van die gigantische machines die de wonderlijkste capriolen uithalen met het fruit en de groenten. We zagen ook dat de mens, hoe nietig hij daar ook tussen stond, onmisbaar bleek; er was niet veel voor nodig om het raderwerk te doen haperen: een scheve doos, een kromme paprika en dan moest de mens het toch weer in orde brengen.

Geboeid door de chemie Na de rondleiding vroegen we René naar zijn ervaringen als gids. “In ’95 ben ik als gids begonnen op vraag van Jan Aerts die toen geïnteresseerde groepen rondleidde in de toenmalige proeftuin. Toen Jan dat niet meer kon doen, ben ik de gids voor de proeftuin geworden; later ook voor de veiling waar Theo de eerste gids is; nog later ben ik ook in het bamboebedrijf van Oprins gaan gidsen. Van opleiding ben ik technisch ingenieur van de zuivel, zo heette dat toendertijd. Die studies heb ik gedaan omdat ik, al van mijn 16de jaar, enorm in scheikunde geïnteresseerd was en nog ben. Ik dacht, als ik dààr naartoe ga, zal ik zeker veel over scheikunde leren en dat bleek ook het geval.

René Voet

Na mijn studies werd ik leraar aan de land- en tuinbouwschool in Hoogstraten tot in ’85; toen werd ik daar directeur.

Alles zelf geleerd Ik ben een boerenzoon, heb lang les gegeven zodat ik wel wist hoe ge de mensen iets kunt bijbrengen en vooral over de tuinbouw dacht ik (bijna) alles te weten maar toch. Ik heb nog veel moeten leren voor ik een goeie gids kon worden; vooral bij mijn voorganger en verder door opzoekingswerk. Het internet is daarvoor een geweldig iets en ik heb er goed gebruik van gemaakt en doe het nog altijd. Nu nog bereid ik iedere gidsbeurt voor. Liefst weet ik van tevoren wie mijn toehoorders zullen zijn. Dat kan nogal eens verschillen; de ene dag is het een groep van de Rotary, de andere keer zijn het leerlingen uit het bijzonder onderwijs; die aanpak is natuurlijk heel verschillend. De vraag is natuurlijk: kan ik ze boeien? Meestal wel al moet ik ze wel eens tot de orde roepen als ze me niet volgen of wat veel onder elkaar gaan babbelen. Een grapje tussendoor helpt altijd om ze weer bij de les te krijgen. Ik moet natuurlijk goed op de hoogte blijven van al de ontwikkelingen in de tuinbouw en in het proefcentrum; daar verandert zo veel en het gaat ook zo vlug en ik ben ook al niet van de jongsten (René is 74). Maar het interesseert me allemaal enorm, ik wil het allemaal graag volgen, gewoon, ook als ik het niet nodig heb voor mijn gidswerk.

Al die chimique mijnheer!

Zo’n kleine 30 keer per jaar trekt René door het Proefcentrum, de veiling of het bamboebos van Oprins en hangen de bezoekers aan zijn lippen.

Ge weet dat chemie mijn stokpaardje is en daar gaat het dus veel over in mijn uitleg. Chemie is ook zo’n beladen woord, de mensen denken dan direct aan bestrijdingsmiddelen of kunstmeststoffen en daar zijn ze niet zo voor. Maar dan maak ik hen duidelijk dat het hele leven op chemie gebaseerd is; de ontwikkeling en voeding

3


TOERISME van de plant, de belichting en de bevloeiing, dat heeft alles met chemie te maken, hoe natuurlijk het er ook aan toe gaat. Zo waren er eens een paar stadse dametjes tussen de toehoorders die in het proefcentrum weg wilden gaan want, zo zeiden ze: “Al die chimique mijnheer, daar moeten wij niks van hebben.” Toen heb ik me toch wel wat kwaad gemaakt. Er gaat geen gidsbeurt voorbij zonder dat ik dat wantrouwen gewaar wordt tegenover de moderne teeltmethodes en dan vooral tegenover de “chimique”. Bij een rondleiding krijgen ze altijd aardbeien te proeven en die moeten dan volgens hen eerst gewassen worden; ik moet hen dan met hand en tand uitleggen dat die vruchten zo proper zijn als wat, dat ze honderd procent zeker mogen zijn dat er geen restanten van sproeistoffen op de vruchten overblijven. Dat dat niet meer kan en ook niet mag en zeer streng gecontroleerd wordt. Ik kan het wel niet nalaten om te vertellen dat wij vroeger, vooraleer een aardbei in onze mond te steken, het witte poeder er nog moesten afblazen maar ook dat dat voorgoed tot het verleden behoort.

Vertelplezier Al die kennis, gevulgariseerd natuurlijk, aan de mensen doorgeven, ik doe dat doodgraag. Gids spelen, ik wil het doen zo lang ik kan, ik beleef er heel veel deugd aan. En het houdt een mens ook alert, jong eigenlijk. Ik heb ook wel de indruk dat de mensen het interessant vinden en dat heeft volgens mij veel te maken met mijn eigen enthousiasme voor al wat er reilt en zeilt in de tuinbouw; ze voelen dat en dat spreekt hen sterk aan. Ik val ze ook niet te veel lastig met cijfers allerhande over afmetingen en aantallen, dat blijft toch niet hangen.

Wat is een augurk? De mensen die ik moet rondleiden zijn voor het merendeel toeristen; veel groepen van verenigingen die een uitstap doen waarbij ze ook iets kunnen leren. Scholen komen ook op bezoek.

De goeie oude (maar vuile) tijd René is een boerenzoon en al niet meer zo jong en weet dus goed hoe het er vroeger in de tuinbouw aan toeging. Hij kan daar straffe verhalen over vertellen en doet dat graag al is het maar om aan te tonen hoeveel beter het nu is. Hoe proper vooral, hoe hygiënisch! Over de frambozen die vroeger veel op de veiling werden geleverd: “Die werden in houten vaatjes (stubs) aangeleverd, bestemd voor het “vat” (om confituur van te maken). Na uren in de zomerwarmte bleef er van die frambozen niet veel meer over dan een roze brij waarin een massa witte maden krioelden, al grappend “vlees zonder zegeltjes” genoemd. Met de aardbeien ging het al niet veel beter; ook die veranderden na enige tijd in een kleverige brij “met het uitzicht van drijfmest”, volgens René. Maar niet getreurd, er werd zwavelig zuur overheen gegoten en de mooie rode kleur keerde terug in het goedje. Hoog opgetast in vrachtwagens gingen de mandjes en stubs naar de fabrieken waar de inhoud veranderde in “confituur op grootmoeders wijze”, aldus René Voet. Smakelijk. Zo kwamen er deze week 100 leerlingen van een joodse school uit het Antwerpse; het waren brave kinderen maar de begeleiders maakten weer heel wat herrie over het wassen van de aardbeien en ook de groene kroontjes bovenop de aardbeien

De bezoekers stellen veel vragen en René legt het graag uit zodat de tijd vliegt. “Ge moet aan mijn mouw trekken, zegt de gids, want ik vergeet de tijd.” Maar niemand durft dat goed. 4

moesten eerst verwijderd worden vooraleer de leerlingen mochten proeven. Ge staat er soms ook van te kijken hoe weinig sommige mensen weten ; het is niet zo ongewoon dat iemand vraagt wat een augurk is. Om een volledig beeld te hebben over de tuinbouw hier moet je ook bij de boer zelf kunnen gaan kijken. Op aanvraag gaan wij dan ook al eens op bedrijfsbezoek bij de telers. Dan kunnen de mensen ter plekke zien hoe de aardbei groeit en bloeit en ook smaakt, want dan worden ze natuurlijk ook getrakteerd. Enkele dagen na dit gesprek gingen we met René mee naar het Proefcentrum waar hij een 25-tal mensen uit het Antwerpse rondleidde. We liepen door de hoge serres terwijl het buiten stormde en goot en bewonderden de trostomaten en de kleurige paprika’s. Aan de vele vragen die de toehoorders afvuurden, kon je hun interesse aflezen. En eigenlijk is dat niet zo verwonderlijk. Waaraan is de mens meer geïnteresseerd dan het voedsel waar hij elke dag mee te maken heeft.? De vruchten en groenten zien er allemaal prachtig uit en zijn ook lekker maar… is het ook veilig? Het blijft de grote vraag en elke keer opnieuw stelt René hen gerust. “En ik maak hen niets wijs”, zo verzekerde hij ons.


TOERISME

Rijkdom van het verleden Per vierkante meter zijn er wellicht nergens ter wereld zoveel religieuze monumenten als in Vlaanderen; het is er bezaaid met kerken, kapellen en begijnhoven. De St.-Katharinakerk en het begijnhof van Hoogstraten behoren zeker tot de grootste en mooiste en trekken dan ook elk jaar vele bezoekers naar hier. Een van de gidsen die deze mensen begeleiden is JOSEE VERBREUKEN en haar vroegen we naar haar ervaringen op die tochten doorheen het verleden van onze stad. Geboeid door geschiedenis en kunst

Het mysterieuze begijnhof

Tot mijn 55ste was ik onderwijzeres in Meerle en toen ik dan, eind jaren 90, met pensioen ging, overviel me een bijna paniekerig gevoel van “Wat nu?” Schrik van het zwarte gat, denk ik. Op zoek naar een zinvolle bezigheid trok ik naar Turnhout om daar het aanbod aan cursussen allerhande te

Om de geschiedenis van Hoogstraten te leren kennen, heb ik echt alles opgezocht wat er te vinden was. Vooreerst om mijn eindwerk te maken dat ging over het begijnhof van Hoogstraten. Als kind fietste ik er dikwijls doorheen; als ik dan zo langs die vervallen huisjes kwam vond ik dat

José Verbreuken Maar ik hou zeker evenveel van de Sint-Katharinakerk. Wat een schatkamer is dat en wat een rijkdom hebben wij hier in Hoogstraten in huis; dat ontdekken was voor mij een even grote sensatie en het nu voortvertellen aan de mensen doe ik heel graag. Ik heb dus nog veel zelf moeten leren maar door de cursus krijg je een achtergrond, kun je het nieuw-geleerde in de context plaatsen. Hoe leefden de mensen in de 16de eeuw? Wat dachten ze toen en wat gebeurde er in die periode? Dat moet je allemaal wel weten om de monumenten en kunstwerken te begrijpen en uit te leggen. In 2000 ben ik afgestudeerd en voor mijn eindexamen moest ik het begijnhof gidsen. Van tevoren oefende ik dan met vrienden en kennissen. Op het examen kon ik ook het interieur van een begijnhofhuisje laten zien, iets waar iedereen altijd heel nieuwsgierig naar is maar spijtig genoeg kan dat nu niet meer. De mensen kunnen nog wel in het museum gaan kijken: de centrale schouw, het keukentje, de achtertuintjes en –geveltjes, dat laat ik hen graag zien.

Het koor van de kapel van Achtel op bezoek in de kerk van Hoogstraten. bekijken. Daar viel mijn oog op de opleiding voor toeristische gids en, na een vlugge kijk op de inhoud van die cursus, dacht ik: “Dat is het, ik hoef niet verder te zoeken want dit ziet er allemaal even interessant uit”. Het was toen niet mijn bedoeling om ook effectief gids te worden, ik wilde gewoon de lessen volgen. De vakken algemene geschiedenis, kunstgeschiedenis en archeologie trokken me het meest aan; het waren de belangrijkste vakken in het eerste deel van de cursus. In het begin had ik het wel wat onderschat, het was een serieuze studie en er kroop heel wat tijd in. Maar de vakken boeiden me zo dat ik me er helemaal heb ingegooid. Ik heb dan ook het tweede deel van de cursus gevolgd: de opleiding voor streekgids van de Kempen.

zo mysterieus en ik was nieuwsgierig naar de begijnen die daar vroeger hadden geleefd. Voor mijn studie ging ik dan ook alle boeken lezen waarin over begijnhoven werd geschreven, van Felix Timmermans’ Begijntje Symforoza tot al de HOK-boeken en de geschriften van deken Lauwerys. Het boek van Frans Horsten over het begijnhof van Hoogstraten was toen nog niet uit; toen ik het later las, zag ik dat ik het meeste van wat daarin stond al had ontdekt in mijn opzoekingswerk. Zo is het begijnhof een beetje mijn specialiteit geworden. Door de restauratie kreeg het ook heel veel belangstelling in de media en de eerste jaren erna zijn er ook heel veel toeristen op af gekomen; nu is dat wat minder geworden.

Altijd plankenkoorts Ik had zeker plankenkoorts bij mijn eerste gidsbeurten maar om eerlijk te zijn, ik heb dat nog altijd. Het zijn volwassenen die komen luisteren, hé, soms zijn het echte kenners en dat maakt me toch wat zenuwachtig; anderzijds leer ik nog wat bij als ze commentaar geven of opmerkingen. Zo blijft het voor mij toch elke keer weer een uitdaging en altijd opnieuw die vraag: zal ik het kunnen waarmaken? Het gebeurt nogal vaak dat mensen commentaar geven en sommigen weten heel veel maar dat stoort me echt niet; daaraan zie je dat ze geïnteresseerd zijn en daar gaat het om.

Ik leer altijd nog bij Ik denk dat ik nog nooit een groep heb gehad waarover ik achteraf denk “foert! Ik heb moeite

5


ADVERTENTIE

Tijdens het weekend van 11, 12 en 13 mei werd bezoekerscentrum "De Klapekster" officieel geopend met een opendeurweekend en tal van activiteiten in Wortel-Kolonie en in het bezoekerscentrum zelf. Het bezoekerscentrum bevindt zich in een gedeelte van de landloperboerderij, eigendom van de Stichting Kempens Landschap. Natuurpunt Markvallei heeft het gebouw in erfpacht genomen van de stad Hoogstraten. Wij willen zowel de Stad Hoogstraten als de Stichting Kempens Landschap bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Het bezoekerscentrum in Wortel-Kolonie is tot stand kunnen komen door de onvoorwaardelijke inzet van de vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei. Vijftien maanden lang spendeerden zij hun vrije tijd om er een prachtig centrum van te maken. We genoten daarbij ook de steun van Natuurpunt nationaal en van een aantal bedrijven en personen die ons financieel steunden. Bij deze willen we hen daarvoor uitdrukkelijk bedanken.

Stichting Kempens Landschap Stad Hoogstraten Woningen Martens Natuurpunt Veiling Hoogstraten Vito Hoogstraten Zundert Trucks BelgiĂŤ BVBA Zakenkantoor Van Bavel-Rommens Exal NV ASB BVBA Sanitair-Centrale Verwarming Paul Jansen Antiek Kris Voeten Houthandel Janssens en Janssens CERA Foundation Eribel Stellingverhuur Goossens De Klapekster is elke zondagnamiddag open voor het publiek van 14 tot 18 uur. Je kan er het Jan Spannenburgmuseum bezoeken, thematentoonstellingen bekijken, genieten van natuurfoto's, inlichtingen inwinnen over de natuur in de regio en in Wortel-Kolonie, cursussen bijwonen, genieten van diavoorstellingen. De Klapekster is ook het verenigingslokaal van Natuurpunt Markvallei en JNM Markvallei. Info: drej.oomen@telenet.be

6


TOERISME gedaan voor niks” … of toch, jawel, één keer is het gebeurd dat een vijftal dames de groep verlieten om te shoppen in de Vrijheid maar voor de rest valt het eigenlijk altijd mee; meestal zijn ze heel geïnteresseerd, ik probeer het ook altijd zo interessant mogelijk te maken. Dat gids zijn, dat laat me eigenlijk nooit los. Alles wat ik zie, hoor of lees over het verleden van Hoogstraten en omgeving, dat houd ik vast, dat pas ik in bij de rest dat ik al weet en zo weet een mens op de duur heel veel, misschien wel te veel. Je kunt het nu eenmaal niet allemaal verwerken in je uitleg. Ik denk dat ik bijna met alles wat ik lees iets wil bijleren. Ook als ik ergens anders een rondleiding volg, in Antwerpen bijvoorbeeld, en je komt daar dezelfde kunstenaars tegen als in Hoogstraten, dat vind ik heel interessant. Dan kun je bij een gidsbeurt ook die link leggen naar andere plaatsen. Als ik dan het grafmonument in de Katharinakerk bespreek, kan ik vertellen dat de maker daarvan, Jan Moonen, ook het retabel van het hoogaltaar in de Sint-Goedele in Brussel heeft gemaakt.

Er is veel te zien hier Ik ga zo’n 20-tal keren per jaar op tocht met een groep. Een gidsbeurt duurt gemiddeld een 2-tal uren maar kan langer of korter zijn naargelang de wensen. De gids ontvangt 50 euro per beurt. Behalve begijnhof en kerk zijn er nog tal van uitstappen mogelijk: een rondgang op de Vrijheid langs de historische huizen waarbij ik de geschiedenis vertel, eventueel ook de kapel van het Seminarie, een doorkijkje naar de mouterij van brouwerij Brosens en meerdere interessante plaatsen. Ook een kroegentocht is mogelijk waarbij herbergen en afspanningen worden bezocht (dat loopt dikwijls uit, vooral als de rondgang ’s avonds plaats heeft). Ik ga ook wel eens mee met een rondrit in de omgeving: langs de verschillende dorpen: de

bossen van de familie Jacquemain, het raadhuis en kerk van Meerle, de Transportzone, de windmolens, de TGV, de Donckstraat in Meer, de St.-Luciakapel. Aan de andere kant is er een rondrit langs het Gelmelslot, naar de kerk in Wortel, naar Merksplas-Kolonie met de kapel, de cipierswoningen, de boerderij, terug langs de kerk van Wortel en Castelré met het verhaal van de Hollandse enclaves. Er is heel veel interessants te vertellen als je de streek uitdiept. Het vraagt veel opzoekwerk maar het interesseert me ook persoonlijk en dan doe je het graag. Na het opzoeken maak ik er een geheel van en dan moet het ook nog interessant gemaakt worden voor de toehoorders. Ge moet de mensen niet met te veel cijfers om de oren slaan, liever een verhaaltje of een pittige anekdote. Anderzijds, als ge cijfers en namen noemt, moe-

ten die wel correct zijn. Laatst liet mijn geheugen me toch in de steek bij het benoemen van een figuur in een glasraam; normaal weet ik het allemaal van buiten; ik neem geen nota’s mee wel een kaft met afbeeldingen van bijv. het gestoelte in de kerk.

Interesse voor het eigen erfgoed Bij de rondleidingen valt het altijd opnieuw op dat mensen het meest geïnteresseerd zijn in zaken die met hun eigen land of streek te maken hebben. Die van Antwerpen horen altijd graag dat een glasraam van onze kerk lang geleden door hun stad werd geschonken. En die van Nederland zijn heel geïnteresseerd in het glasraam van het Laatste Avondmaal waarop vier Hollandse graven staan en dat ooit door Nederland werd geschonken. Ik weet graag van waar de mensen komen dan kun je dikwijls vergelijkingen maken met monumenten van bij hen thuis en dan spitsen ze de oren.

Juist op de dag van haar verjaardag werd Josee opgeroepen voor een gidsbeurt. Toen ze op het begijnhof aankwam, stonden daar haar eigen kinderen te wachten. Die wilden hun moeder wel eens bezig zien in haar geliefkoosde biotoop. 7


TOERISME

Hoogstraten, een paradijs voor dagjesmensen Duizenden en duizenden mensen maken er elk jaar “een dagje Hoogstraten” van. Je kunt hier wel overnachten in één van de weinige hotelkamers of bij burgers, die hun woning ingericht hebben voor ‘Bed and Breakfast”. Maar de bezoekers die hier overnachten zijn de uitzonderingen op de regel die wil dat Hoogstraten een paradijs is voor dagjesmensen. Hoeveel toeristen er elk jaar naar Hoogstraten afzakken én wat ze er komen doen, zullen we nooit precies weten. Eén manier om de populariteit van een toeristische attractie of een evenement te meten is het tellen van het aantal bezoekers of het aantal verkochte tickets. Dat is relatief eenvoudig voor attracties als De Mosten, het Stedelijk museum of De Antilliaanse Feesten.

In juli en augustus, de vakantiemaanden bij uitstek, brengen opvallend weinig groepen een bezoek aan Hoogstraten. We moeten het op de eerste plaats hebben van de dagjesmensen.

Bijna 70% van de bezoekers zijn afkomstig van de eigen provincie, Hoogstraten inbegrepen.

8


TOERISME Andere trekpleisters of evenementen laten zich moeilijker inschatten. Hoeveel mensen wandelen er in Wortel Kolonie, bezoeken Hoogstraten in bloemen- en groentepracht of komen in Hoogstraten wandelen of fietsen zonder meer? Het absolute toeristische topjaar was ongetwijfeld 1999, het jaar van de opening van het gerestaureerde begijnhof. Het aantal bezoekers van het toeristisch infokantoor steeg toen van 14.750 in 1998 tot 27.652 een jaar later. Daarna telde men elk jaar rond de 20.000 bezoekers in het infokantoor. Uit statistieken van de Dienst voor toerisme leren we dat 97 % van de bezoekers Nederlandstalig zijn, 80 % komen uit eigen land en 17 % uit Nederland. Voor het overige telde men een honderdtal Franssprekenden en evenveel Engelsen en anderstaligen.

Waar en wanneer Aan de hand van de aanvragen voor een begeleid groepsbezoek kunnen we te weten komen waarvoor én wanneer de bezoekers naar Hoogstraten komen. Die bezoeken worden ook bij de Stedelijke dienst voor toerisme aangevraagd. Wat onmiddellijk opvalt is het groot aantal aanvragen voor bezoeken in de maanden mei, juni en september. In juli, de vakantiemaand bij uitstek, daalt het aantal bezoekers tot een winters dieptepunt van slechts acht groepen. In juli gaan de mensen blijkbaar “echt” in verlof en een verblijf van meerdere dagen zit er hier voorlopig niet in. Iets meer dan de helft van de groepen komt uit de provincie Antwerpen. De andere groepen komen uit Hoogstraten zelf, uit andere Belgische provincies en uit Nederland. De groepen uit Hoogstraten zijn voor het grootste deel groepen leerlingen, die in het kader van hun leerplan de stad bezoeken. Daarnaast zijn het vaak inwoners van Hoogstraten die familie of vrienden ontvangen. Het aanbod van begeleide groepsbezoeken is vrij traditioneel. Ze hebben meestal een geschiedkundige inslag en buiten chocolade gieten en kruisboogschieten zijn er weinig doeactiviteiten. De absolute toeristische toppers blijven nog steeds het begijnhof en de Sint-Katharinakerk, die meestal in één pakket worden aangevraagd. De laatste tijd is er toenemende belangstelling voor een bezoek aan Wortel-kolonie, al of niet in combinatie met een rondrit door Hoogstraten. Een groep kan een vereniging zijn, of een stel vrienden/schoolmakkers of een familie. Meestal maken ze er een dagje van dat begint met een drankje en eindigt met een etentje in één van de restaurants, want Hoogstraten heeft ook culinair veel te bieden. (fh)

Een overzicht van het aantal groepen die Hoogstraten bezoeken en daarbij een beroep doen op een stadsgids. 9


TOERISME

50 jaar VVV-Hoogstraten HOOGSTRATEN - Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer – What’s in a name? Voor wie niet met deze organisatie vertrouwd is, zou kunnen denken dat het hier gaat om een of andere belangengroep die zich het lot van de vreemdelingen in onze samenleving, en dan in het verkeer in het bijzonder, aantrekt. Op zich is niets minder waar, zij het dat het woord “vreemdelingen” vijftig jaar geleden nog een andere inhoud had dan vandaag. Toentertijd was iemand die zo’n vijftig kilometer van Hoogstraten woonde nog een vreemdeling. Gelukkig dat er toen goede zielen waren die zich het lot van deze vreemdeling wilden ter harte namen om hem hartelijk en gastvrij te ontvangen in ons “Stadje met smaak”. Om de viering van de eerste vijftig jaar VVV luister bij te zetten werd in de Hoogstraatse begijnhofkerk een tentoonstelling opgezet welke de geschiedenis van deze “gouden” vereniging illustreert. Deze tentoonstelling werd op 4 mei plechtig geopend door burgemeester Van Aperen. Na de rondgang vertrok het gezelschap voor een academische zitting. In zijn inleiding schetste Guy Rigouts, voorzitter van de VVV, zijn buitenlandervaringen met Hoogstraten. Op zakenreis in Londen kom je steevast Hoogstraatse aardbeien tegen. Op Wimbeldon worden ze geserveerd met slagroom en zijn de lekkernij bij uitstek voor de toeschouwers. De Gelmelzwaaiers zijn ambassadeurs die de roem van Hoogstraten tot in alle uithoeken van de wereld uitdragen. “Highstreet” is in de uitgangswereld een begrip tot ver buiten de grenzen. Dit is nog maar een greep uit de voorbeelden die over de uitstraling van Hoogstraten melding maken. Naar de toekomst toe is er nog werk aan de winkel. Zo moet ernstig nagedacht worden over verblijfstoerisme in de regio. De nieuwe regionale toeristische indeling waarbij Hoogstraten deel uitmaakt van “Grensland” heeft ook nog een aantal uitdagingen in zich. Tinne Rombouts, eerste schepen en bevoegd voor toerisme, bracht hulde aan de initiatiefnemers voor de uitbouw van de tentoonstelling in de begijnhofkerk. Zij had ook woorden van lof voor zowel de personeelsleden van de toeristische dienst als voor de vrijwilligers van de VVV die telkens

paraat staan op beurzen of bij de opening van het toeristisch seizoen of op andere evenementen om zo promotie voor Hoogstraten te maken. Daarna werd het woord gegeven aan Theo Vanderhallen, vele jaren de bezieler en voorzitter. Hij kan als geen ander de geschiedenis van de vereniging schetsen. Hij kwam vanuit Limburg maar werd een echt Kempens trekpaard. Hij nam ons terug mee in een stukje sociale geschiedenis: Wanneer in 1926 de 40-uren week in voege wordt gebracht en iedere arbeider zes dagen vakantie mocht nemen, was dat de aanzet tot het moderne toerisme. In Hoogstraten had men dat al vlug begrepen. Drukker Haeseldonckx, uitgever van de “Gazet van Hoogstraten” laat al in 1927 de jonge priester-geschiedenisleraar Jozef Lauwerys een ‘Gids van Hoogstraten’ schrijven. Deze uitgave kende met zes herdrukken een groot succes. Deken Lauwerys zal later uitgroeien tot de grote geschiedschrijver van Hoogstraten en herbouwer van de kerk en toren. Op 2 april 1957 verschijnen de statuten van vzw VVV-Hoogstraten in het staatsblad. Deze vereniging omvat de gemeenten Hoogstraten, Minderhout en Meerle en is één van de allereerste VVV’s die worden opgericht in het Vlaamse land. Dank zij de inzet van de vrijwilligers is de vereniging en daarmee de uitstraling van Hoogstraten blijven groeien. In 1977 wordt het “Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei” boven de doopvont gehouden en zij zullen jaarlijks Hoogstraats roem

Etienne Van Hyen, Marcel Van Ammel en Dirk Yzewijn werden tot lid van de Ghesellen van de Aardbei geslagen. 10

Theo Vanderhallen en Guy Rigouts, vroeger en huidig voorzitter van de VVV “de eerste aardbeien” tot bij de koning brengen. Ook het stadsbestuur doet zijn duit in het zakje en opent een toeristisch informatiekantoor in de kelder van het stadhuis. Al vlug wordt dit kantoor erkend als een “Vlaanderen Infokantoor” wat wil zeggen dat het dagelijks geopend is voor de toeristen, dat er meerdere talen worden gesproken en dat men er informatie kan bekomen, niet enkel over het “Grensland” en Hoogstraten maar over heel Vlaanderen. Een mooie bekroning is wel dat dag op dag, vijftig jaar na de oprichting, op 2 april 2007 de Koning gemeend heeft om de VVV-Hoogstraten te verheffen tot Koninklijke VVV-Hoogstraten. De voorzitster van het TPA (Toerisme Provincie Antwerpen), bestendig afgevaardigde Inge Verhaert, bracht ook haar hulde mee. Zij onderstreepte de promotionele kwaliteiten van de aardbei voor het toerisme. Immers om en bij de 5% van de werkende bevolking betrekt zijn inkomen uit toerisme en voor onze streek is de aardbei een belangrijk uithangbord. De aardbeiautomaten die komen te staan in Wechelderzande en in Kalmthout tonen aan dat men steeds naar nieuwe wegen blijft zoeken. Tot slot wees zij op het enorme wandelpotentieel dat onze regio heeft. Hoogstraten won reeds de wandeltrofee van de provincie Antwerpen en dit jaar is Rijkevorsel de laureaat. Als laatste in de rij nam Rumolda Verdijck, administrateur generaal van Toerisme Vlaanderen, het woord. Zij heeft haar wortels hier in de streek en kent dus de kwaliteiten ervan: heerlijk wandelen of fietsen in combinatie met een gezellig terrasje en lekker eten. Het enthousiasme van de mensen is, voor haar, de grote drijfveer van het toerisme. Ook het sociale aspect van vakantie mag zeker niet vergeten worden. In die richting worden de laatste jaren heel wat initiatieven genomen. Zij had ook eretekens mee uit Brussel genomen. Het bronzen ereteken voor toeristische verdiensten werd overhandigd aan Jozef Bosch. Een zilveren ereteken was er voor Aloïs Ruts, Jaak Brosens en Gerard Vorsselmans. Theo Vanderhallen mocht tenslotte het gouden ereteken in ontvangst nemen. De Grootmeesters van de Ghesellen van de Aardbei hielden als afsluiter van deze viering een kapittel. Volgende verdienstelijke Hoogstratenaren mogen zich voortaan “Ridder in de Orde van de Aardbei” noemen: Dirk Yzewijn, Marcel Van Ammel en Etienne Van Nyen. Tot slot zongen de aanwezigen uit volle borst het “aardbeienlied” om zich dan in de smakelijke receptie te storten. Kortom, een geslaagde viering en nu op naar de 100 jaar. (pdn)


TOERISME

Toeristisch seizoen geopend! GROOT-HOOGSTRATEN - Op zondag 22 april vond de jaarlijkse ‘Opening van het Toeristisch Seizoen’ plaats. Naar jaarlijkse gewoonte had men ook nu de weergoden weer mee. In combinatie met het rijk gevulde activiteitenpalet zorgde dat andermaal voor een serieuze begankenis. Een fotoverslag … (dh)

Ook de horecazaken deden hun duit in het zakje. Met steun van de Veiling boden ze een lekker hapje aan.

Op een feestdag als deze mogen de Koninginnen van Hoogstraten natuurlijk niet ontbreken.

In de Laarmolen kon je aanschouwen hoe ze er olie uit koolzaad persten. Onder de ruisende bomen kon je daarna genieten van een portie heerlijke smoutebollen en een drankje. Een ‘pendelhuifkar’ verbond de molen met het centrum van de stad.

Volksdansgroep ShilShoel en dweilorkest TaBRASSco zorgden voor de nodige ambiance.

Erbizzemkoekjes, maar ook paardenmelk, geitenijs, honing, chocolade begijntjes, echte aardbeien, tomaten, paprika’s, … Je kon het allemaal proeven op de kraampjesmarkt voor het stadhuis.

De torenbeklimming van de VVV, al vele jaren terecht een publiekstrekker.

11


TOERISME

Het toeristische ABC

Zonder volledig te willen zijn, zetten we hier enkele begrippen uit het Hoogstraatse toerisme op een rijtje.

Aardbeien - Aka Eirbizzeme. Streekproduct,

J

aarmarkt - Al 22 jaar, telkens op woensdag in de Heilig Bloedweek. Altijd een drukke bedoening. Met naast de bestaande Heilig Bloedactiviteiten ruim een kilometer markt, stratenloop, ballenregen van de toren, vuurwerk en tal van optredens.

vooral onder impuls van de Veiling uitgegroeid tot één van de uithangborden van de regio.

Begijnhof - Samen met de Sint-Katharinakerk nog altijd één van de publiekstrekkers van de stad. Sinds de restauratie door vzw Het Convent een toonbeeld in de monumentenzorg.

Kerkwachters - Drie groepen vrijwilligers, die van april tot en met oktober de Sint-Katharinakerk bemannen. In 2006 opgericht door de kerkfabriek om een oogje in het zeil te houden en om eenvoudige informatie aan toeristen te verschaffen. Eén groep wordt bevolkt door de kerkfabriek zelf, de andere door Erfgoed Hoogstraten en door NEOS.

Caféterrassen - Van ondersteunende voorziening uitgegroeid tot een publiekstrekker an sich. Ook de rest van het jaar doet de horeca het goed.

Dienst voor Toerisme - Stedelijke dienst, gevestigd in de kelder van het historisch stadhuis. De vriendelijke dames wijzen er de weg aan toeristen en recreanten. Ze doen de boekingen voor groepen. Er worden folders verkocht in verband met Hoogstraten, de Kempen en heel Vlaanderen. In samenwerking met de VVV geven zij infofolders uit en promoten zij ons stadje in heel het Vlaamse land. Daarnaast bieden zij ondersteuning bij tal van activiteiten: Begijntjes-Laat-Besluit, Groenten en Bloemen, Heilig Bloed, e.a.

E

rfgoed Hoogstraten - Vzw, opgericht in 2002 uit bezorgdheid voor ons snel slinkend erfgoed. Probeert de bevolking en haar bestuurders te sensibiliseren, in de hoop dat Hoogstraten ook binnen twintig jaar nog iets te betekenen heeft. Organiseert regelmatig uitstappen, eens per jaar een Erfgoedbanket en geeft tweejaarlijks een boek uit. Omvat verder verschillende werkgroepen, waaronder ‘Culinair erfgoed’, ‘Op oorlogspad’, ‘Dorpsmonumenten’, ‘Oude voetwegen’, ‘Funerair erfgoed’ en ‘Archeologie’.

Fietsknooppunten - Doorheen de provincie

L

aarmolen - Watermolen, enkele jaren geleden gerestaureerd door de gelijknamige vzw. Het gebouw werd daarna aan de stad verkocht, maar de vzw zorgt wel nog voor het beheer.

De Heilig Bloedprocessie wordt gecoördineerd door de Heilig Bloedstichting. Voor de bemanning van de processie kunnen zij rekenen op de steun van de scholen en van verschillende verenigingen.

Meersel-Dreef - De plaatselijke Lourdesgrot in het Mariapark en het Kapucijnenklooster trekken vanouds veel bedevaarders. Voor heel wat toeristen is de drukte op zich en de speeltuin dan weer een aantrekkingspool.

N

355 jaar na de eerste viering komen hier nog altijd heel wat bedevaarders op af. Het gebeuren wordt ondertussen al vele jaren geflankeerd door een grote kermis en door de opendeurdag van het IKO. Voor uitgeweken Hoogstratenaren is Heilig Bloed het ideale moment om de thuishaven nog eens op te zoeken.

osten - Recreatiedomein in Meer, eigendom van en uitgebaat door de stad. Omvat o.a. een zwemvijver, een visvijver, een minigolf, een speeltuin en een avonturenparcours. (Eigenlijk Mosten, maar de ‘M’ was al gereserveerd voor Meersel-Dreef. Grapje. Flauw grapje).

I

Oude voetwegen - Samen met de andere trage

nfokantoor - De kelder van het historisch stadhuis, gebruikt als huisvesting voor de Stedelijke Dienst voor Toerisme. Een mooi kader, met als enig nadeel dat het niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.

wegen één van de groeiende aantrekkingspolen in ons landschap. Sinds 2004 bestaat er binnen Erfgoed Hoogstraten zelfs een heuse Werkgroep Oude Voetwegen. Op hun initiatief werd het nu

werden knooppunten vastgelegd, telkens aangeduid met een bordje. Met een knooppuntenkaart kan je thuis zelf een route uitstippelen. Eens op de fiets volg je gewoon je lijstje met knooppuntennummers.

G

hesellen van de aardbei - Voluit ‘Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten’. Het doel van deze groep is het maken van propaganda voor de aardbeien van Veiling Hoogstraten en voor het Land van Hoogstraten in het algemeen, zowel in binnen- als buitenland. De Ghesellengroep werd opgericht op 29 april 1977 en telt in totaal 17 Grootmeesters. Hiertoe behoren afgevaardigden van de Streek-VVV Noorderkempen, Veiling Hoogstraten, Toerisme Provincie Antwerpen, Proefbedrijf der Noorderkempen, de Land- en Tuinbouwschool, De Hoogstraatse Pers en natuurlijk ook de aardbeitelers.

H

eilig Bloed - Elke eerste en tweede zondag na Pinksteren gaat de Heilig Bloedprocessie uit.

12

Hoogstraten in Groenten- en Bloemenpracht was van bij de start een schot in de roos.


TOERISME zo populaire Stip Stappenpad heraangelegd. De werken werden uitgevoerd door de stad, met medewerking van het PSC.

Proefbedrijf - Onderzoekscentrum in Meerle, voor de aardbei en andere tuinbouwproducten. Krijgt regelmatig groepen op bezoek.

Q - Zitvlak. Veel gebruikt door toeristen. Op het fietszadel, maar meer nog op de talrijke terrasjes van de Vrijheid of op Dreef.

R

igouts, Guy - Voorzitter van de VVV sinds 1998, in opvolging van Theo Vanderhallen, die de taak ruim 20 jaar op zich nam en nu nog erevoorzitter is.

Stadsgidsen - Hoogstraten heeft meer dan tien bekwame stadsgidsen. De meeste daarvan gidsen de grote monumenten of doen rondritten (bijv. de Kolonie). Anderen specialiseerden zich in de Veiling of de Proeftuin. De boekingen gebeuren meestal via de Dienst voor Toerisme. De gidsen werken op zelfstandige basis.

T

inne Rombouts (CD&V) - Schepen van toerisme sinds 2007, in opvolging van Marcel Van Ammel (KVB), die de taak gedurende 18 jaar waarnam.

U

itrusten - Moet men zeker doen nadat men al het Hoogstraatse moois bezocht heeft.

VVV - Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. De Hoogstraatse VVV werd exact 50 jaar geleden opgericht. Deze vzw van vrijwilligers staat officieel volledig los van de Stedelijke Dienst voor Toerisme. Niettemin werken ze vaak samen. Zo ondersteunt de VVV de stedelijke dienst bij piekmomenten als de opening van het toeristische seizoen. Op toeristische beurzen helpen zij de Hoogstraatse stand bemannen. Ook aan de realisatie van heel wat folders die de stedelijke dienst uitgaf, werkten zij al mee. Vaak is er zelfs een fiftyfifty-regeling voor de financiering ervan. Samen met de dienst voeren ze ook promotie voor ons stadje. Daarnaast is de VVV ook een soort denktank, die samen met de stedelijke dienst lijnen uitzet waar het toerisme naartoe moet. Zo stonden ze samen met anderen mee aan de wieg van verschillende activiteiten: de Beiaardconcerten, Groenten & Bloemen, … Als eigen activiteit hebben zij onder meer de torenbeklimmingen tijdens de Heilig Bloedfeesten. Ook de recent verschenen wandelfolder werd volledig door de VVV gerealiseerd.

W

ortel-Kolonie - Voormalige Landloperskolonie, opgericht in 1822. Na de afschaffing van de landloperij in 1993 werd het hoofdgebouw omgevormd tot gevangenis. De omringende terreinen kwamen in handen van het Agentschap voor Natuur en Bos en de stad Hoogstraten. In 1999 werd de Kolonie als landschap beschermd. De huizen werden in erfpacht gegeven. In ‘het Casino’ baat Widar in de zomer een drankgelegenheid uit. In de voormalige boerderij richtte Natuurpunt een bezoekerscentrum in en openden de gezusters Somers een vakantieboerderij, De Bonte Beestenboel. De Kolonie blijft immens populair bij wandelaars en fietsers.

X

‘ en er twee vergeten’ - De Sint-Katharinakerk: het stenen kindeke van de gravin, de triomf in baksteen, ons lange Katrien, onze versteende trots. Geladen met tal van kunstvoorwerpen, twee toporgels en een waardevolle Hemonybeiaard, nog steeds onze grootste publiekstrekker. Ook van belang: Hoogstraten in Groenten- en Bloemenpracht. De eerste editie kaderde in het openingsjaar van het Begijnhof (1999). De activiteit kende meteen zoveel bijval dat men er een jaarlijkse traditie van heeft gemaakt.

Y

zewyn, Dirk - Voorheen Coördinator Toerisme Kempen, maar sinds kort hoofd van Toerisme Provincie Antwerpen. Woont in Hoogstraten.

Z

and - Overheersende bodemsoort in de Kempen. Door de relatief beperkte vruchtbaarheid één van de redenen dat tuinbouw en hokdierenteelt hier zo belangrijk zijn geworden in het landschap, in tegenstelling tot bijvoorbeeld akkerbouw. (dh) 190

13


TOERISME

Het toeristisch geheim van Meersel-Dreef … Op zondag en in de zomerperiode ook in de week, is het een drukte van jewelste in Meersel-Dreef. Fietsers, wandelaars, bedevaarders, dagjesmensen, groepen scholieren, ze zoeken er ontspanning, rust, bezinning, een uitlaatklep, lekker eten en drinken. Mensen die voor de eerste keer in Meersel-Dreef verzeild geraken, vragen dan ook vaak: “Wat is hier te doen?” De echte Drevenier antwoordt dan met: “Eigenlijk niets”. En toch komen ze, in lange rijen schuiven ze ‘s zondags aan, de terrasjes lopen vol, joelende kinderen in de speeltuin, rustig wandelend in het Mariapark. Waarom komen ze naar Meersel-Dreef en waarom blijven ze komen? Ik stelde deze vraag aan verschillende mensen. Lees hier de antwoorden!

Jaak Snijders en Annie Verheijen, Dreveniers op een terras: - Al van oudsher komen de men-

sen naar Meersel-Dreef vanwege het klooster, het Mariapark, de processies en vroeger nog de Sint-Luciakapel. In Noord-Brabant waren de katholieken een bepaalde periode niet meer welkom. De mensen van Breda kenden de weg naar Meersel-Dreef en bleven komen, eigenlijk van vader op zoon. Er is hier een gemoedelijke sfeer, er is gezelligheid in de cafés (je kunt er zelfs dansen), je kunt er terecht om iets te eten en te drinken en natuurlijk ook voor de wekelijkse rommelmarkt in de zomer.

Rien Aerts, uitbaatster van taverne “Bij de paters”: - De mensen komen voor het klooster en het Mariapark, voor de gemoedelijke sfeer. Voor het feit dat de mensen hier niet moeilijk doen, ze zien hier de toeristen graag komen.

Peer Verbaeten, Drevenier, zoon van een kruidenier: - Volk zoekt volk, men zit hier tegen de straat, er is altijd iets te zien, gewoon mensen kijken. En natuurlijk ook voor het Mariapark de paters en de speeltuin en de gezelligheid. Het fietspad langs de Mark speelt ook een rol, de mensen hebben een doel om naar te rijden.

14

Het werd al aangehaald maar in 1637 werd de stad Breda veroverd door Frederik Hendrik van Nassau, de katholieke godsdienst werd verboden. Ook de kapucijnen werden uit Breda verdreven. Ze hadden echter zo een goede herinneringen nagelaten, dat enkele invloedrijke families gingen samenwerken om de kapucijnen zo dicht mogelijk bij Breda te vestigen. Ze kozen daarvoor Meersel, dat gelegen was in het nabijgelegen gebied van de Spaanse Nederlanden, slechts op twee uur gaan van Breda. Na de stichting van het klooster, kwamen veel mensen van over de grens naar de paters Kapucijnen om hun godsdienstplicht te vervullen. Door de toeloop van vreemdelingen, werden er nieuwe huizen gebouwd rond het klooster, waaronder verschillende herbergen. Met de stichting van de grot en met het inrichten van processies kwamen steeds meer mensen naar Meersel-Dreef. De mensen op Dreef profiteerden mee, door kruidenierswinkels, cafés en pensions te openen, of met bijverdiensten als fietsenstalling, geldwisselkantoor, fietsen herstellen, door religieuze snuisterijen te verkopen, snoep, ijs en andere lekkernijen, door de paarden te stallen, enzovoort. Met de hoogdagen stonden er verschillende kraampjes langs de weg. Iedereen pikte een graantje

mee. Kleine kinderen liepen mee aan de hand van vader en moeder en later liepen ook zij met hun kinderen over de Dreef. Nu komen de mensen om godsdienstige redenen. Waar vind je nog 19 misvieringen op een week. Je kunt er de rust zoeken en even bezinnen aan de grot. Je hebt een doel bij een dagje uit, geen files ernaartoe, slechts 10 km van Breda. Altijd vind je er wel iets te eten of te drinken. Je kunt op een terras gaan zitten en de mensen bekijken die over de rommelmarkt wandelen. Je kunt een terrasje doen en je kinderen laten spelen in de speeltuin. Je kunt er goed eten en drinken in de verschillende horecazaken. Je wordt er goed ontvangen, de Nederlanders voelen zich er thuis, ook in de kerk. En toch heeft het iets speciaals. Het is er goedkoper en je wordt er goed ontvangen, op welk uur van de dag ook. Men doet moeite om aan je wensen te voldoen. Je kunt er ook goed fietsen en wandelen in de omgeving, langs de Mark, een bezoek brengen aan de watermolen of de Sint-Luciakapel. Je kunt er op zondag verse broodjes kopen en beleg en nog even snuffelen op de rommelmarkt. Ook de jaarlijkse kermis, missiefeest, kloostertuinconcert, tentoonstellingen, enzovoort, lokken extra mensen. Wat wil een mens nog meer?


TOERISME Anonieme toeristen: - Het is hier rustig en gezellig, we komen naar het Mariapark en om iets te eten en te drinken, je hebt een doel als je gaat fietsen langs de Mark.

Harry Bogers, van frituur, kruidenier Bogers: Vroeger kwamen ze op bedevaart naar het klooster, de paters, de grot. De winkels waren altijd open, ook op zondag en dit zelfs tot ‘s avonds

Ad Maas, café-uitbater Moskes: - Je hebt een doel als je gaat fietsen, er is altijd wel iets open om te kunnen eten of drinken, het is hier goedkoper dan in Nederland, er is altijd volk en dat betekent gezelligheid. Het is een dorpje met veel mogelijkheden, ook de paters vormen nog een grote aantrekkingskracht.

laat. De mensen zoeken de gezellige drukte op. De gang naar Meersel-Dreef werd een familietraditie. Nu komen ze nog omdat er altijd wel een terras open is, ze kunnen hun uitstap ook combineren met het doen van boodschappen bij de kruidenier en de bakker. In Nederland vind je geen enkele winkel open op zondag. www.totaalgarage.be

193

15


TOERISME

“De highlights van Hoogstraten” De weerberichten kondigen al dagen het einde van de warmte aan, dus haasten we ons op de laatste dag van het lekkere zomerweer de straat op, op zoek naar ‘toeristen’. Je herkent ze aan hun rustig kuiertempo, ze zijn op hun gemak, want ze hebben geen haast. Wat vinden zij van Hoogstraten? Wat zijn de troeven? Of waarom komen ze naar hier? Voorlopige balans na een middagje toeristen spotten: ze zijn doorgaans goedlachs, ze beantwoorden graag vragen en Nederlandse toeristen houden van frietjes.

Roger Cleiren en Gerda Wijers uit Kapellen

ziet er in Hoogstraten altijd netjes en verzorgd uit en vooral, hier zijn ze in tegenstelling tot omliggende plaatsen, zoals Turnhout, nog heel vriendelijk tegen Nederlanders.”

Tineke en Paul Splinter uit Hoorn (NL)

die er in Hoogstraten zijn. Hier is altijd wel iets gebeurd. We hebben hier net enkele fietsbrochures uitgezocht, om zo de omgeving wat te leren kennen. En vanuit Breda ben je met de fietsen achterop de wagen heel snel in Hoogstraten. Met de folders gaan we ons nu voorbereiden om de streek rond Hoogstraten en Turnhout te verkennen.”

Christiane Anthonis en Karel Marynissen uit Rijkevorsel

“We hebben Hoogstraten leren kennen via onze zoon die bevriend was met iemand uit Minderhout. We komen hier regelmatig om te winkelen of wat te wandelen over de Vrijheid. Het is hier mooi met die brede straat. Een grote troef voor Hoogstraten is zeker dat je hier overal nog gratis kan parkeren.”

Charlie en Els Hendriks uit Ulicoten

“We zijn voor de tweede maal hier. De vorige keer hebben we een brochure over Hoogstraten meegenomen. Daarin hebben we voor deze keer logies uitgekozen: een bed en breakfast in kasteel Maxburg: een prachtige locatie! Wat ons bevalt, is de ontwapenende en ontspannen manier waarop men hier met mensen omgaat. We hebben wel een binding met de streek, ja. We doen nu eigenlijk enkel de highlights van Hoogstraten, zo zijn we gisteren hier lekker gaan eten en vandaag wandelen we wat door het centrum. Dan is zo’n winkel opendeur als vandaag (zondag 6 mei, red) mooi meegenomen. Morgen bezoeken we Breda nog.”

“Het is heel aangenaam, hier.”

“De gezelligheid trekt ons aan, net als het lekkere bier en de frietjes. We komen dikwijls naar hier, ook omdat Hoogstraten vlakbij Ulicoten ligt. ’s Zomers komen we hier vaak vrijdagsavonds eten en als er evenementen zijn, zoals het Heilig Bloed, komen we ook naar hier. Het

16

Martin en Roos Janssens uit Breda “Vooral de terrasjes, de mooie kerk en het Heilig Bloed zijn de moeite, net als de evenementen

“Rijkevorsel is een dooi dorp in tegenstelling tot Hoogstraten: hier is er altijd wel wat te doen. In Rijkevorsel heb je geen winkels en bijna geen cafés en je kunt er amper parkeren in het centrum, het is er ook gevaarlijk fietsen sinds de heraanleg van de dorpskom. Terwijl Hoogstraten vanzelf floreert. We komen elke week wel naar hier, om wat te eten of iets te drinken, en als het goed weer is net als vandaag, komen we met de fiets. Het is heel aangenaam, hier.”


TOERISME Patricia en John De Bie met Anna en Eva uit Baarle-Nassau

“We komen regelmatig in Hoogstraten, want er woont een zus in Minderhout. De gezellige restaurantjes, het begijnhof en zeker de winkels zijn de moeite waard. In Baarle vind je meer ketenwinkels zoals Kruidvat en Zeeman. Die heb je in Hoogstraten ook, maar hier zijn veel meer andere winkels die voor variatie zorgen. Regelmatig komen we ook naar hier om iets te eten. Hoogstraten heeft voor ons qua winkels en restaurants net iets meer klasse dan Baarle.”

Cor en Marlies Hermans uit Putte (NL)

Tineke en Wim Mol uit Breda

“We zijn al verschillende keren door Hoogstraten gereden op doorreis. Nu zijn we eindelijk voor de eerste keer eens uitgestapt om de cultuur hier op te snuiven. Vooral de mooie gebouwen en de monumenten spreken ons aan. We hebben net de kerk bezocht en de tuin er rond en zo meteen gaan we de hier aangegeven stadsroute afwandelen (Deken Lauweryspad, red).”

“Hoogstraten heeft een naam in Breda. We hebben op het internet en in de stadskrant gelezen wat er te doen is in Hoogstraten. Zo zijn we vorig jaar ook hier geweest toen je hapjes kon proeven (opening toeristisch seizoen, red). De mensen zijn hier gemoedelijker dan in Nederland en het taalgebruik is ook aangenamer: in Breda kan je precies horen vanwaar iemand komt, hier heb je dat minder. We komen toch een paar keer per maand naar hier.” (sdw/dd/ms)

DE WERELD VAN

17


vanuit het stadhuis... Glastuinbouw, klimaatbeleidsplan en andere plannen De vierde gemeenteraadszitting van het nieuwe bestuur was er dit keer één van korte duur. Toch werden er enkele thema’s aangekaart die in de loop van deze legislatuur zeker nog meer en uitgebreid aan bod zullen komen. Sociale verkavelingen, ruimtelijke ordening en specifiek de inplanting van de glastuinbouw, de chiro-lokalen te Meer en de inspanningen van de stad voor een gezonder klimaat.

Sociale kavels Er komt een nieuwe verkaveling van 15 loten tussen de Van Aertselaerstraat en de Witherenweg. Deze gronden maakten vroeger de tuin uit van het huis van de familie Vleugels en reiken tot aan de Witherenweg. Vanuit deze straat wordt nu een doodlopende weg getrokken waaraan de nieuwe woningen zullen gebouwd worden. Uit het voorafgaand onderzoek werden geen bezwaarschriften genoteerd en gans de gemeenteraad keurde deze verkaveling goed. Toch zijn er een aantal bemerkingen in de marge. Vooreerst is er de bedenking van ex-schepen Roger Van Aperen dat men 353 euro per m² moeilijk nog een ‘sociale prijs’ kan noemen, verwijzend naar een verkaveling in de nabijheid. Ook de grootte van de kavels schijnt hem zorgen te baren. “Dit dossier dateert al van vorige legislatuur. Wij kunnen de klok niet terugdraaien”, repliceert schepen Marc Haseldonckx. “Wij hebben vroeger altijd gereageerd op de grootte van de kavels. Kijk maar naar de kleine kavels op het vroegere HVV-terrein. Leefbaarheid eist een minimale grootte van de kavels.” Raadslid Fons Jacobs vraagt dat de stad van de verkavelaar vooraf een bedrag van 800 euro zou

De woning Vleugels 18

eisen per kavel om groenaanplantingen te kunnen uitvoeren indien de verkavelaar dit zou nalaten te doen. Er is immers geen sanctie voorzien in de overeenkomst. Daarnaast lijkt het hem niet zinnig om alle eigenaars van een perceel 1500 euro te laten betalen voor het eventueel aanleggen van voetpaden. Deze verkaveling is immers een soort woonerf waar voetpaden niet nodig of nuttig zijn en anderzijds werkt men discriminatie in de hand vermits vijf kavels langs de Witherenweg deze som niet zouden moeten betalen. Tot slot dringt hij er op aan dat er een speelpleintje zou voorzien worden, iets wat ook in het actieplan van CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt voorgehouden bij elke nieuwe verkaveling. Schepen Baets wijst er op dat de verkavelaar strikt de voorwaarden zal moeten uitvoeren en dat de stad hierop streng zal toezien. Een waarborg eisen lijkt hem moeilijk omdat dan gans het reglement moet aangepast worden. Ook ziet hij niet goed in waarom de voetpaden zouden moeten geschrapt worden. Deze reglementering geldt voor alle verkavelingen. Extra ruimte voor een speelpleintje ziet hij hier niet zitten omdat dit dossier al lopende is.”Wij kunnen de man niet

“Vat van ’t Stad” HOOGSTRATEN - Ook dit jaar zet de stad, naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag, de tapkraan open voor een “Vat van ’t stad”. Even traditioneel zijn de optredens op de bleekweide van het begijnhof. Dit jaar selecteerde de cultuurdienst drie groepen met muzikanten die in Hoogstraten wonen of er gewoond hebben. Op vrijdag 6 juli is er een optreden van Sam Vloemans en zijn groep, van Guido Belcanto en de reggaeband Hi’Fyah. In de volgende Maand komen we er op terug, maar noteer de datum - vrijdag 6 juli - alvast in uw agenda. van het kastje naar de muur sturen. Wij hebben al een aantal verbeteringen afgedwongen, maar de verkaveling staat nu vast. In elke nieuwe verkaveling die wij zelf zullen bespreken is dit wel voorzien.”

Glastuinbouw geconcentreerd? De gemeenteraad geeft gunstig advies aan het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Merksplas. Voordien heeft ze dit ook al gedaan voor deze plannen van de gemeenten Brecht en Wuustwezel. Speciale aandacht besteedt zij hier aan de glastuinbouw. “Hoogstraten is binnen de agrarische structuur in het provinciaal ruimtelijk structuurplan van de provincie Antwerpen geselecteerd als een provinciaal concentratiegebied voor glastuinbouw. De provincie bakent in uitvoeringsplannen de glastuinbouwgebieden van provinciaal niveau af in overleg met het Vlaamse gewest en de gemeentebesturen. De stad Hoogstraten wil dit niet geconcentreerd doen. Daarom werd in het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hoogstraten de suggestie gedaan naar zowel de provincie als naar het Vlaamse gewest dit te doen in een verspreid model dat buiten de grenzen van de stad Hoogstraten dient te gaan. Hiervoor zal op het gepaste moment overleg gepleegd worden met o.a. de aangrenzende gemeenten waaronder de gemeente Merksplas.” Er is ook een voorstudie bezig voor “een gedifferentieerd ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor de glastuinbouw binnen de macrozone Hoogstraten”. Deze studie zal uiteindelijk moeten uitmonden in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan of een actieplan met betrekking tot de glastuinbouw. Raadslid Sprangers informeert of er al resultaten van deze studie bekend zijn en uit zijn vrees dat in de studie van VLM eerder de nadruk gelegd


GEMEENTERAAD wordt op concentratie dan op spreiding. De 20 meest gunstige zones liggen bijna allemaal ten westen van de E19. Rijkevorsel en Merksplas lijken niet aan bod te komen. Schepen van ruimtelijke ordening Ward Baets maakt de raad duidelijk dat de studie van VLM een andere is dan deze die nu voorligt. “De studie ALT die door VLM wordt uitgevoerd gaat over de mogelijke inplanting van concentratiegebieden en deze opdracht dateert nog van Minister Vera Dua. In Hoogstraten werden een aantal gebieden afgebakend waar onder de meest gunstige voorwaarden eventueel een concentratie van glas zou kunnen komen. Momenteel wordt er door de provincie in overleg met IOK onderzocht in welke zone van de Noorderkempen de glastuinbouw kan geconcentreerd worden met een verspreide inplanting. We moeten er rekening mee houden dat de evolutie naar een schaalvergroting niet meer weg te denken is. Er komen minder telers, maar grotere bedrijven. Momenteel zijn er drie zones waarin een optimale verspreide inplanting mogelijk is. Deze studie is vorig jaar gestart en loopt nog verder. Recent zijn de eerste schetsen en principes voorgelegd. Het is nu voorbarig om al besluiten te trekken. De studie kan nog bijgestuurd worden en inspraak blijft te allen tijde mogelijk.” Dit thema zal in de loop van dit jaar wellicht nog meer aan bod komen. Wij komen hier zeker nog uitgebreider op terug.

Klimaatplannen In een eigen agendapunt legde de oppositiefractie Groen!Hoop de gemeenteraad een voorstel voor een lokaal Kyotoplan voor. Deze fractie wil dat Hoogstraten werk maakt van een ambitieus klimaatbeleid. “Net als in het buitenland, waar gemeenten het engagement aangaan om de uitstoot van broeikasgassen en CO2 terug te dringen. Een lokaal bestuur kan immers doeltreffende maatregelen nemen die zichtbaar zijn voor de mensen en zo het draagvlak voor een klimaatbeleid vergroten. Minder energieverbruik en minder luchtvervuiling zorgen ervoor dat we gezonder kunnen leven en tegelijk ook geld besparen. Wie kan daar tegen zijn? Groen!Hoop vraagt aan het gemeentebestuur de opmaak van een meerjarenplan voor een lokaal klimaatbeleid. Zo kunnen we toch zeker in onze gemeente de Kyotodoelstelling halen (in 2012 een vermindering van de CO2-uitstoot met minstens 7,5% t.o.v. 1990).” Tien concrete voorstellen werden voorgelegd en raadslid Fons Jacobs hoopte dat de gemeenteraad deze voorstellen en dit lokaal Kyotoplan mee kon onderschrijven. Schepen van Leefmilieu Ward Baets repliceerde hierop dat er momenteel een beleidsplan in opmaak is zonder dat dat in een ‘Kyotoplan’ staat. “Er is al heel wat gedaan en we zullen er over waken dat we op deze weg verdergaan. In samenwerking met Eandis zullen wij het energieverbruik verder terugdringen. We zullen de ideeën verder meenemen maar eerst de milieuraad en de commissie leefmilieu raadplegen. Wij houden ons aan ons beleidsplan dat in opmaak is maar niet onder de vorm van deze tien punten.”

De oppositie kreeg ruimschoots de tijd om haar plan toe te lichten. Toch hadden wij de indruk dat het huidige college zich geen lessen wil laten lezen door de oppositie in verband met het milieu. Nochtans maakt ook voormalig schepen van Milieu Rene Sprangers deel uit van deze oppositie. In onze evaluatie van het voorbije gemeentebestuur bleek eens te meer dat deze schepen de voorbije zes jaar hard en degelijk gewerkt heeft rond energiebesparing, sensibilisering, duurzaamheid, afvalverwerking en –voorkoming, enz.. Het mocht misschien ook wel eens gezegd.

Chiro Meer onzeker De huisvesting van de Chiro van Meer blijft een prangende kwestie na de plannen van de verkoop van het klooster. Voorlopig gaat alles nog zijn gewone gang maar de onzekerheid neemt met de dag toe. Wat als morgen plots de ontruiming een feit wordt? In een vorige gemeenteraadszitting verzekerde schepen Annie Desmedt dat er voorlopig geen probleem is voor de Chiro wanneer de sociale bouwmaatschappij Noorderkempen het klooster zou aankopen. Volgens deze bron zou het dan nog zeker drie jaar duren vooraleer de bouw en de restauratie zullen begonnen worden. Schepen van Jeugd Tinne Rombouts voegde er toen ook aan toe dat men intussen volop op zoek is naar andere mogelijkheden en gebouwen. De fractie Groen!Hoop ziet een mogelijkheid voor een geschikt terrein maar vreest dat het college andere plannen heeft. “Het schepencollege heeft de opdracht gegeven om na te gaan of er in Meer lokalen of gronden ter beschikking liggen die voor dat doel in aanmerking kunnen komen. In het schepencollege van 26 maart 2007 lezen we ondertussen dat er beslist wordt verder werk te maken van een ruiling van grond tussen K&P nv en de stad Hoogstraten. Het gaat hierbij om grond gelegen achter het politiekantoor van Meer, momenteel eigendom van de gemeente. Groen! heeft zich in het verleden steeds verzet tegen de verkoop van gemeentelijk patrimonium of gronden, omdat dit steeds en toch in de eerste plaats ten goede kan komen van de gemeenschap, van verenigingen op zoek naar lokalen in het bijzonder. Het genoemde stuk zou voor een jeugdbeweging een ideale locatie zijn: gelegen naast het voetbalveld en gemakkelijk te bereiken via het paadje dat vanaf de Hoogstraatse baan tot aan het voetbalveld loopt. Daarbij willen we erop wijzen dat Groen! in het verleden bezwaar heeft aangetekend tegen deze ruiling, vooral omdat daar de aankoop van ‘het paadje’ naar het voetbalveld bij zit, dat volgens ons al meer dan 30 jaar door de plaatselijke bevolking wordt gebruikt en dus in de toekomst sowieso kan blijven bestaan. Wij willen er dus nu op aandringen om ook deze gronden te behouden en te onderzoeken of deze in aanmerking komen voor huisvesting van de Chiro van Meer.” Volgens schepen van Jeugd Tinne Rombouts zijn er al heel wat acties ondernomen om gronden te vinden voor de Chiro. “Ook de aangehaalde gronden werden overwogen. Maar over deze gronden loopt al 12 jaar een hele discussie. Er

De feitelijke buurtweg naar het oud voetbalveld. Kan de achterliggende grond dienen voor de Chiro? is indertijd een compromis afgesloten voor ruiling met gronden voor de aanleg van het fietspad naast de Mark. De gemeenteraad heeft hier een beslissing in genomen en ook de vrederechter heeft zich uitgesproken over het paadje. Wij kunnen deze beslissing niet meer terugdraaien. Zelfs de helft van uw fractie heeft deze beslissing mee goedgekeurd. (Rombouts verwijst hier naar de fractie Hoop in de vorige legislatuur die samen met KVB de meerderheid uitmaakte, nvdr.) Dit nu zo brengen is populistisch in plaats van degelijk bestuur.” Raadslid Lief Pans reageert hier op met de verwijzing dat Groen! zich steeds tegen de ruiling van het paadje heeft verzet en steeds bezwaar heeft ingediend. “De gouverneur heeft ons daarin gelijk gegeven. Nu het probleem echter heel nijpend is, is ook gans de fractie vóór het behoud in functie van een vestiging voor de Chiro. (Groen!en Hoop vormen met drie raadsleden momenteel één fractie Groen!Hoop in de oppositie, nvdr ).” Schepen Rombouts herinnert de raad er aan dat CD&V deze ruiling toen ook niet goedgekeurd heeft. “Maar wij nemen onze verantwoordelijkheid.” Raadslid Sprangers wijst er op dat er jarenlang slechts één gesprekspartner was in de discussie over het klooster, namelijk de sociale huisvestingsmaatschappij. “ Toen was het probleem van de Chiro niet zo acuut. Zij had er wel niet het volste vertrouwen in, maar de laatste maanden is er nu een privé initiatief bij gekomen en is er geen zicht meer op de evolutie in dit dossier.“ “De Chiro heeft al in 2005 aan de alarmbel getrokken”, repliceert schepen Rombouts. ”Beide partijen willen rekening houden met het probleem van de Chiro, maar terugdraaien van dit dossier kan niet. Dat zou geen degelijk bestuur zijn.” Daarmee zit de Chiro van Meer nog niet aan zijn nieuwe patatjes. Afwachten hoeveel respijt zij nog krijgt van de toekomstige eigenaar en hoe snel er door het college een alternatief kan aangebracht worden. Wordt zeker vervolgd.

19


ACTUEEL

Herstructurering Hazeldonk-Meer wordt zichtbaar Wethouder André Adank van Breda, schepen Annie Desmedt van de stad Hoogstraten, Ton van Tilburg en Frederik Pollet, respectievelijk de voorzitters van Logistic Center Hazeldonk en Meer, onthulden vrijdag 20 april gezamenlijk het nieuwe beeld waarmee Hazeldonk ‘nieuwe stijl’ zichtbaar wordt. Met de introductie van een nieuwe huisstijl voor de gezamenlijke bedrijvenverenigingen zetten bestuurders en ondernemers een volgende stap om dit grensoverschrijdende bedrijventerrein een stevige positie op de Europese kaart te bezorgen. Onder het motto ‘Hazeldonk, you can’t miss it’, worden ambitie, kwaliteit en de specifieke functie duidelijk gemaakt. De nieuwe huisstijl en campagne zijn onderdeel van de grootschalige herstructureringsoperatie die onder meer met financiële steun vanuit Europa wordt uitgevoerd. In totaal wordt het komende jaar ruim 5 miljoen euro geïnvesteerd in verbetering van infrastructuur naar en op het terrein, in veiligheid, in telecommunicatie en in parkmanagement. Ook gezamenlijke marketing maakt deel uit van het samenwerkingsverband.

Gewenste positionering

vens van Rotterdam en Antwerpen. De wegeninfrastructuur op en rond Hazeldonk-Meer is het toonbeeld van logistieke samenhang. De meerwaarde van het West-Europese logistieke centrum wordt versterkt door de eenwording van de Belgische en Nederlandse bedrijfsvereniging. Deze toegevoegde waarde uit zich in de verbeterde veiligheid, de versterkte IT-infrastructuur, de goede bereikbaarheid, het uitstekende beheer door de parkmanager, de ruimtelijke kwaliteit en het verzorgde groen. De uitstraling van het gebied is eigentijds, professioneel en gastvrij. De sterke prestatie van de in Hazeldonk-Meer gevestigde bedrijven heeft een gunstig effect op diverse schaalniveaus… Voor de ondernemingen betekent het een belangrijke stimulans voor verdere groei. Voor de medewerkers: meer arbeidsvoldoening. En voor de gehele regio: een grensoverschrijdende, economische impuls.

Hazeldonk-Meer is in West-Europa het grootste, meest toonaangevende en grensoverschrijdende centrum voor internationale bedrijven, werkzaam in de opslag, overslag en distributie. Strategisch gelegen tussen de twee wereldha-

Kortom, vanwege de ligging en de meerwaarde is er voor opdrachtgevers van logistieke bedrijven slechts één plaats waar ze moeten zijn… ze kunnen er niet meer omheen.

You can’t miss it

formuleert op stoere en sympathieke wijze de internationale toegevoegde waarde van Hazeldonk-Meer. Je kunt er niet omheen. De strategische ligging, tussen de twee wereld-

20

havens van Rotterdam en Antwerpen, maakt Hazeldonk-Meer het meest grensoverschrijdende logistieke knooppunt van West-Europa. Ook letterlijk kun je niet om Hazeldonk-Meer heen: de snelweg loopt door het hart van het bedrijventerrein. Alsof hij met opzet dwars door het terrein is gelegd… You can’t miss it straalt op (een prettige manier) zelfverzekerdheid uit, zonder arrogant te worden. Dit sluit aan bij de instelling en ambities van de ondernemers op Hazeldonk-Meer. Medewerkers van de gevestigde bedrijven op het terrein en alle chauffeurs die af en aan rijden zijn gehecht aan deze grensoverschrijdende plek. De veiligheid, de uitstekende voorzieningen, het goede parkbeheer…zij willen het niet meer missen! Voor de opdrachtgevers geldt: de strategische ligging en de meerwaarde maken Hazeldonk-Meer de onbetwiste nummer 1 van de logistieke centra in West-Europa.

Een nieuw initiatief van KVLV

GOED GEZINd HOOGSTRATEN - Onder de grote koepel van KVLV huizen verschillende organisaties, o.a. het Landelijk Dienstencentrum. De zorg van KVLV voor het welzijn van vrouwen ging vroeger vooral naar de thuiswerkende vrouw maar nu al langer hoe meer naar de vrouw met een job buitenshuis. Eén van de vele diensten is het strijkatelier, sinds een half jaar ook in Hoogstraten aan het werk. Vrouwen met weinig tijd kunnen daar hun strijk laten doen voor het bedrag van één dienstencheque per uur. We vroegen aan de strijksters daar of er veel gebruik werd gemaakt van hun diensten; ze hebben nu zo’n 20-tal klanten die hun strijk bij hen uitbesteden. Het Landelijk Dienstencentrum wil deze dienst nog uitbreiden door een beroep te doen op de bedrijven. Onder het motto: “Waarom zou je het niet wat gemakkelijker maken voor de vrouwen die bij je werken?” vraagt het Dienstencentrum of de vrouwen hun strijk niet op het bedrijf mogen deponeren en nadien ook afhalen. De mensen van het strijkatelier kunnen dan ter plekke de strijk komen doen ofwel komen ze de strijkwas halen, in het atelier strijken en terug naar het bedrijf brengen. Op die manier zouden de vrouwen heel wat tijd kunnen sparen en worden daardoor wat beter gezind. Met het project “GOEDGEZINd” beoogt men nog meer samenwerking met de bedrijven, o.a. voor de kinderopvang. Het eerste bedrijf dat in Hoogstraten gaat samenwerken met het strijkatelier is de firma Bolckmans. Binnenkort kunnen de mensen die daar werken hun strijk op het bedrijf afgeven en later terug ophalen. Voor het bedrijf is dat maar een kleine moeite en kosten zijn er niet aan verbonden. De strijk via het bedrijf kost aan de werknemer evenveel als via het strijkatelier: nl. 1 dienstencheque per uur, d.i. 6,70 euro; na fiscale afrek wordt dat 4,69 euro. Voor wie een beroep wil doen op het strijkatelier, het is in Hoogstraten gevestigd aan de Heilig Bloedlaan 246 (achter het rusthuis) en het is open op maandag, dinsdag en donderdag van 7.30 uur tot 12.30 uur en ook op donderdagnamiddag van 15 uur tot 18.45uur.


VOLKSKUNDE in een zeer mooie vlag, die plechtig gewijd werd in de kapel van Achtel-Rijkevorsel.

60 jaar Sint-Ambrosiusgilde

Open deur HOOGSTRATEN - Kort na de Tweede Wereldoorlog, op 4 juni 1947, werd in Hoogstraten de imkersvereniging Sint-Ambrosiusgilde opgericht. Van bij het ontstaan tot heden is de vereniging zeer actief gebleven, met een sterke uitstraling in de Noorderkempen. Vandaag groepeert de gilde imkers uit Hoogstraten, Rijkevorsel, Meer, Meerle, Minderhout, Wortel, Loenhout, Sint-Lenaarts, Beerse, Vlimmeren, Schoten en zelfs uit Nederland. In totaal zijn er thans een 70-tal leden. Een deel van hen hebben hun bijen broodnodig voor de bestuiving van diverse gewassen, de ‘serristen’. De meesten bekijken het als een, voor sommigen wat uit de hand gelopen, hobby. Voor hen is het slingeren van wat, meer of minder, honing een stuk van hun leven. Kenmerkend voor de vereniging was en is het voortdurende streven naar een goed bestuur. Van bij het begin kon gerekend worden op sterke bestuursploegen. Eerste voorzitter was Paul Peeraer die door omstandigheden snel opgevolgd werd

Een zeer opmerkelijk gebeuren in de geschiedenis van de Hoogstraatse Sint-Ambrosiusgilde was de inhuldiging in 1995 van het bevruchtingsstation ‘De Raam’ te Keirschot (Achtel, Rijkevorsel). Vele jaren werd de idee van een gecontroleerde koninginnenkweek gekoesterd. De uiteindelijke realisatie kwam tot stand door een samenloop van verschillende aspecten. Midden in de Achtelse natuur werd een prachtig en geschikt terrein ter beschikking gesteld. Dankzij de medewerking van de gemeentebesturen van Rijkevorsel en Hoogstraten werden alle administratieve formaliteiten afgehandeld en bekwam de vereniging een officiële goedkeuring om het bevruchtingsstation uit te bouwen. Met veel handige vrijwilligers werd een degelijk lokaal gebouwd en werd het ganse domein aangelegd.

Het bevruchtingsstation De Raam op Keirschot. door priester Van Bortel (gedreven natuurkenner, ook schrijver en veelgevraagd spreker) in 1949 en dat tot zijn overlijden. In 1985 nam Toon Rombouts de verantwoordelijkheid op zich. Daarna was het René Leenaerts die voorzitter werd tot hij, te onverwachts en veel te vroeg, overleed in maart 2006. Jef Lauryssen werd daarna als nieuwe verantwoordelijke verkozen.

Het 60-jarige bestaan van de Sint-Ambrosiusgilde Hoogstraten zal beslist niet onopgemerkt voorbij gaan. Er is vooreerst een opendeurdag gepland waarop iedereen van harte wordt uitgenodigd op zondag 1 juli van 13 uur tot 18 uur in het bevruchtingsstation De Raam. De toegang is gratis, alsook de tombola. Hoe vindt u ons lokaal aan de Keirschothoeveweg? Vanuit Achtel volg je richting Wortel tot de eerste zijweg rechts. Een bewegwijzering wordt voorzien. Vanuit Achtel is het ook een mooie wandeling of fietstocht tot aan De Raam. Naast andere animatie zijn in het bijzonder volgende infostands voorzien: Honingbijen: koninginnenkweek, bevruchtingsstand, imkersbenodigdheden, overlarven. Bestuiving: bijen als noodzaak in natuur en land- en tuinbouw. Bijenproducten en apitherapie. Voor de kinderen: geanimeerde uitleg over het leven van de honingbij. Houd alvast ook zondag 9 september vrij. Voor die dag is er door de imkersgilde een tentoonstel-

Bijenkasten in de buurt van het gildelokaal.

Sinds de opening is iedereen, ook niet-leden, er elke zondagvoormiddag van harte welkom voor ontmoeting. Het is ook in ‘De Raam’ dat regelmatig lezingen en cursussen gegeven worden. De goede werking van de vereniging en de hechte band tussen de leden heeft geleid tot een zekere trots, die in 2003 gesymboliseerd werd door een gildevlag. Een kunstzinnig ontwerp kreeg vorm

ling/demonstratie van oud boerenalaam en een gegidste wandeling rond Achtel - ontstaan, evolutie en het bijzondere van dit gehucht - in voorbereiding. Verdere informatie hierover volgt later. Bestuur en leden van de Sint-Ambrosiusgilde verheugen er zich alvast op velen te ontmoeten op de geplande activiteiten ter gelegenheid van hun 60-jarig bestaan.

Groepsfoto met de leden van de Sint-Ambrosiusgilde in 2003. 21


EDUCATIE

Beroepsopleidingen in de strafinrichting

Een buitenkans voor gedetineerden Een gedetineerde, die een beroepsopleiding volgt in het Penitentiair Schoolcentrum van Hoogstraten, zal na zijn vrijlating vlugger een job vinden, waardoor zijn kansen op een geslaagde re-integratie aanzienlijk stijgen. Maar er dienen zich steeds minder geschikte kandidaten aan. Dat heeft te maken met het toenemende aantal alternatieve straffen én het feit dat andere instellingen de opleidingsmogelijkheden in Hoogstraten onvoldoende kennen. Daarom organiseerde de directie een informatiedag, waarop ook de pers - en dus ook De Hoogstraatse Maand - aanwezig was. Het Penitentiair Schoolcentrum Hoogstraten (PSC) is een gevangenis met een open regime. Er verblijven 155 gedetineerden, elk in een individuele cel. Ze komen van een andere gevangenis, enkele maanden voor ze in aanmerking komen voor vervroegde invrijheidsstelling. Niet elke gedetineerde kan naar Hoogstraten komen. De gevangene moet passen in het open regime en voldoen aan een aantal criteria. Hij moet Belg zijn of een verblijfrecht hebben, niet ouder zijn dan 50 jaar en Nederlands spreken. Verder moet hij op relatief korte termijn vrij kunnen komen en mag hij vroeger geen gevangenisstraf gehad hebben van meer dan één jaar.

gratie van de gedetineerden centraal. Om dat te bereiken hecht men, onder andere, veel belang aan de contacten met familie en vrienden. Er zijn elke week drie bezoekmomenten en maandelijks is er een kinderbezoek, waar de gedetineerden samen kan zijn met zijn partner en zijn kinderen. In de strafinrichting van Hoogstraten is alles er op gericht om de terugkeer van de gedetineerden in de maatschappij zo goed mogelijk voor te bereiden. De gedetineerden zijn verplicht om vijf dagen per week gedurende acht uur te werken. Een arbeidsritme en een werktempo dat de tewerkstelling buiten de gevangenis zo goed mogelijk benadert.

Re-integratie

Buitenkans

In het Penitentiair Schoolcentrum staat re-inte-

In plaats van te werken kan de gevangene er voor

22

kiezen om een beroepsopleiding te volgen. Die beroepsopleidingen kaderen in het project “buitenkans”. Het is een samenwerkingsproject tussen verschillende actoren binnen Justitie en de Vlaamse Gemeenschap en krijgt de steun van het Europees Sociaal Fonds. De gedetineerde kan volgende opleidingen volgen: metsen, schilder / behanger, stukadoor, elektriciteit en automechanica. De opleiding duurt in principe maximum 120 werkdagen. Gedetineerden die tijdens de opleiding voldoende technische kennis hebben opgedaan krijgen de kans om, na het beëindigen van hun beroepsopleiding, gedurende drie weken praktische proeven af te leggen in het VDAB-beroepsopleidingscentrum van Herentals. Daar krijgen ze het officiële VDAB-getuigschrift van een versnelde beroepsopleiding. Daarna volgen de deelnemers nog een stage binnen of buiten de strafinrichting. Bij een buitenstage werken de gedetineerden gedurende 20 werkdagen bij een werkgever ergens in de regio.

Begeleiding De uiteindelijke bedoeling van dit alles is de begeleiding van de gedetineerde naar de arbeidsmarkt. Die begeleiding, het zogenoemde ‘aan de bak’ project, omvat een sollicitatietraining van 20 uur die ze krijgen van een VDAB-consulent. Hij begeleidt de gedetineerde in zijn zoektocht naar geschikt werk. (fh)


H. BLOEDLAAN 285 HOOGSTRATEN

03/314 83 11

JAARMARKT 6 JUNI

Hi’Fyah 21.00 uur

Deezel 23.00 uur

www.degelmel.be 23


RECREATIE de

Succesvolle 3 AardbeiTour We weten dat Guy Rigouts, voorzitter van de Hoogstraatse VVV, een gedreven man is wanneer het er op aan komt om zijn “Stadje met smaak” te promoten en zich ook inzet voor het goede doel. Vanuit die dubbele gedrevenheid is hij dan ook de bezieler van de AardbeiTour. Een idee dat hij enkele jaren geleden oppikte in Nederland waar, in de buurt van Eindhoven, al meer dan 20 jaar de Tour d’Asperges gereden wordt. Een rondrit niet enkel ter promotie van deze lekkere streekgroenten maar vooral een ontmoeting tussen zakenlui, politici en ex-topsporters, ten voordele van de Stichting Hulphond. Kortom een idee om te importeren. Dit jaar werd op 19 mei de AardbeiTour voor de derde maal gereden. Als de twee vorige edities al succesvol waren dan deze zeker ook. Om en bij de zestig personen schreven zich in voor deze rondrit. De Tour vertrekt in Schilde en trekt zo door de Noorderkempen naar Hoogstraten. Een tussenstop was voorzien bij Jan Schrijvers, no-

toir aardbeikweker. Bij een vrolijk deuntje van de “Strawberry City Jazz Band” konden de bekende en minder bekende Vlamingen genieten van een verfrissing. Aardbeien werden volop en met smaak geproefd en gegeten. Zo zagen wij Gert Verheyen (terug in eigen streek), Swat Van der Elst, Freddy Maertens en Patrick Sercu genieten van de “Koninginnen van Hoogstraten”. Maar ook Vlaams Minister Kris Peeters en Unizovoorzitter Karel Van Eetvelt lieten zich bekoren. Na de tussenstop vertrok de groep terug richting Schilde om daar in besloten gezelschap verder te genieten van een aangename dag. In de optiek van Guy Rigouts, organisator, is het niet de bedoeling om veel publieke belangstelling te lokken voor dit gebeuren. Media aandacht zoekt men wel. Immers het geheel is een combinatie van verschillende doelen. In eerste instantie is er de vzw Anautica, een tehuis voor 12 jong volwassen mentaal gehandicapten, nu in aanbouw in Schilde. Het is de bedoeling om

Het ganse peloton met prominente en minder prominente deelnemers.

24

via de AardbeiTour mee in te staan voor de financiering van dit gebouw. Daarnaast is het een gelegenheid tot gezellige ontmoeting tussen zakenmensen, medici, fietsende politici en sportvedetten. De gastvrije ontvangst bij Jan en Hilda, de overheerlijke aardbeien, de leuke, ongedwongen sfeer die er heerste, het mooie weer en de swingende achtergrondmuziek zullen daar zeker toe bijgedragen hebben. Tinne Rombouts, eerste schepen van Hoogstraten, was blijkbaar ook op de hoogte van de tussenstop in Minderhout en kwam langs. Zij liet de gelegenheid niet voorbij gaan om de deelnemers even toe te spreken. Volgens haar was deze organisatie een prima combinatie van haar bevoegdheden als schepen. Toerisme is voor Hoogstraten een belangrijke troef en iedere gelegenheid om promotie te maken is goed. Sport zit ook in haar portefeuille en zulk een fietstoer is dan ook aan te moedigen. Tot slot is zij ook bevoegd voor sociale zaken en de achterliggende doelstelling van dit evenement onderstreept het engagement van de prominente en minder prominente deelnemers.


GEHANDICAPTENDAG

“SOS Help de kok” brengt Klein Seminarie in feeststemming HOOGSTRATEN - Op zaterdag 21 april was het Klein Seminarie al voor de 33ste keer gastheer voor een paar honderd gehandicapten en hun begeleiders. Organisator Joeri Van Gils verduidelijkt dat het gaat om “de dag van Hoogstraten”, ‘zoals het eigenlijk heet. De meeste mensen kennen deze activiteit echter als de “gehandicaptendag”’. Joeri is sinds jaar en dag de bezieler en vormgever van deze activiteit (en sinds enkele maanden ook adjunct-directeur van het Klein Seminarie). ‘Jaarlijks staan de verschillende activiteiten waarmee we de dag invullen in het teken van één bepaald thema. Dit keer is dat “SOS de kok” - waarmee we meteen indirect ook eer bewijzen aan de inzet van het keukenteam dat onder leiding van Seminariekok Peter telkens garant staat voor een keurig verzorgde maaltijd die door de gasten enorm geapprecieerd wordt.’

cap, en die komen uit heel de regio. Je mag daar nog eens bijna evenveel begeleiders bijrekenen: (oud)leerlingen, (oud)leerkrachten, personeelsleden, vrienden van de school en CM-monitoren moeten er immers voor zorgen dat het feest vlekkeloos kan verlopen.’ Of het eenvoudig is om zoveel volk ertoe over te halen om hun zaterdag hieraan te spenderen? ‘Wel eigenlijk valt dat heel goed mee. Voor een stukje omdat we in de school al wel die traditie hebben. Het idee van feestvieren met onze gehandicapte gasten is er een vertrouwd gegeven. Elk jaar zijn er ook wel wat van onze eigen leerlingen die met CM of een andere instelling al mee op kamp trekken. Maar voor een deel van de leerlingen, die zich vrijwillig kunnen opgeven om mee te werken, blijft zo’n gehandicaptendag een heel nieuw gegeven natuurlijk. Maar als school

“SOS de kok” editie de groepen bezig ziet bij de activiteiten die verspreid zijn over de school. Een leerlinge getuigt ‘dat het echt wel leuk is om met de gehandicapte gasten mee te doen. Je kunt goed opschieten met hen, ze zijn heel spontaan en eerlijk.’ Haar collega is het daar volmondig mee eens: ‘Je krijgt echt wel veel liefde terug van hen, zij vinden dat bijvoorbeeld heel plezant om spelletjes te doen.’ Oud-leerlinge Kim De Beuckelaer klinkt al even enthousiast. ‘Natuurlijk dat ik hier terug sta, ook al ben ik hier ondertussen al een paar jaar afgestudeerd. Ik heb dat op de school destijds leren kennen, heb mogen ervaren hoeveel plezier je ermee doet aan anderen maar er ook zelf van terugkrijgt, zodat ik nu nog met evenveel plezier jaarlijks blijf terugkomen om te helpen.’ Een leerkracht loopt haast onherkenbaar op de speel-

Joeri nam de fakkel destijds over van oud-leraar Jan Sneyers, die ook jaren na zijn pensionering nog steevast van de partij is om mee te helpen en te vieren. Hij was het die als proost meer dan drie decennia geleden de feestlont in het vat stak toen hij vaststelde hoe jammer de deelnemers aan CM-zomerkampen het vonden dat ze mekaar niet eens in de loop van het jaar konden terugzien. Wat toen heel klein begon, met hooguit een handvol helpende monitoren en collega-leerkrachten, kende zoveel bijval dat er jaar na jaar meer vragen kwamen van het thuisfront of van de instellingen waar de “mennekes” (zoals Jan de gasten altijd noemde) verbleven. De werkgroep sociaal van de school pakte dit signaal maar al te graag op en ondersteunde de gehandicaptendag die daarmee tot een vast onderdeel van de schoolkalender zou uitgroeien.

geloven wij heel sterk in de opvoedende waarde van zo’n initiatief. Het is een hele mooie en simpele manier om daadwerkelijk engagement op te nemen. Niks grote woorden of ronkende omschrijvingen over burgerzin of participatie wèl een hart hebben voor anderen. Wie dat één keertje meemaakt, weet maar al te goed hoeveel deugd je daar zelf aan kunt beleven!’

plaats rond als blitse disco-queen, extravagante pruik inbegrepen. Personeelslid Petra ‘moest de volksspelen begeleiden. Ik mocht kiezen tussen twee outfits om dat te doen: als zigeunerin of als boerin. Zeg nu zelf, als je dan toch eens mag kiezen…’ - dan neem je dus voor een zaterdag lang een zigeuneridentiteit aan, blijkbaar. Geen BV’s voor de optredens dit keer, dat wordt bewaard voor de feestedities. De omkadering wordt wel compleet gemaakt met optredens van een viertal leerkrachten. Zij staan in voor de randanimatie als bekende tv-figuren uit de Kampioenen. “Boma” Cis Verboven is blijkbaar meer dan overtuigend - tijdens de maaltijd moet hij meermaals een gast meetronen naar de keuken om er ter plekke het bewijs te leveren dat de producten uit zijn worstenfabriek nog niks aan kwaliteit hebben ingeboet. Of hij er zelf plezier aan beleeft? ‘Het is hier geweldig,’ klinkt het, ‘mijn gedacht! De ontvangst, de vreugde van die mannekes. Dat doet mij iets, mag ik wel zeggen.’ En uiteindelijk is dat waar het allemaal om gaat, zo sluit Joeri Van Gils af: ‘Echt waar, het zijn de gasten, hun spontaneïteit, hun ontwapenende manier van reageren die maken dat het evident is om hier te komen helpen. Je krijgt er bijzonder veel vriendschap voor terug zodat “Hoogstraten” zonder meer de moeite waard is…’

Hele organisatie Voor de helpers is het een hele organisatie. Joeri: ‘Dat klopt. De voorbereiding, het zoeken van een geschikt jaarthema, de invulling en de praktische uitwerking van de deelactiviteiten, het leggen van alle contacten, vinden van sponsors en noem maar op… stuk voor stuk vraagt dat heel wat tijd en energie. We ontvangen op de dag zelf zo’n 250 gasten met een mentale handi-

Carmen, Xavier, Markske en Boma van FC de Kampioenen heetten de feestvierders welkom en nodigden alle aanwezigen uit om mee te komen smullen op hun teerfeest. Alleen … de koks die het feestmaal moesten klaarmaken, waren ontvoerd en opgesloten door Fernand! Alle feestvierders staken de handen uit de mouwen en vervulden moeilijke maar plezante opdrachten: dansen bij een kinderdisco, meezingen bij een Schlagerfestival, een fotozoektocht en traditionele volksspelen. Op deze manier konden passende sleutels verzameld worden om de koks uit hun cellen te bevrijden. En Fernand … als straf werd hij tijdens het feestmaal tegen het plafond van de sporthal gehesen. Enthousiast Dat plezier de rode draad vormt doorheen de activiteiten wordt al snel duidelijk voor wie op deze

25


MUZISCH PROJECT

Muzisch project van het Klein Seminarie

De één en de ander Met deze titel begon alles. De één en de ander, een zin waar je echt alle kanten mee uit kunt gaan. Een titel die niets verklapt, niets duidelijk maakt, alleen maar verkondigt. Een titel waar het Klein Seminarie te Hoogstraten gedurende het hele schooljaar aan gewerkt heeft. En die zijn vruchten op 1 mei 2007 heeft afgeworpen. De één en de ander is een voorstelling, gevuld met dans, muziek en toneel. Je zou het kunnen vergelijken met het muzische project van vorig jaar, maar het is alleen een klein beetje anders. Deze keer heeft geen enkele leerkracht meegeholpen aan de inhoud van het verhaal. Alles is verzonnen en ineengestoken door de leerlingen zelf. Eigengemaakte dansjes, zelfgeschreven teksten… De organisatie hebben twee leerlingen van het vijfde jaar op zich genomen. Mijn dikke vriend Jolan Standaert en ik, Deborah Dirven. We wisten niet waar we aan begonnen. Maar we deden het gewoon!

Het prille begin Het was ongeveer midden oktober en de kunstkriebels borrelden in ons op. Herinneringen van vorig jaar kwamen te boven en het gemis werd groot. We gingen met onze gedachten terug naar eind vorig jaar. Een hele hoop leerlingen deden mee aan het muzisch project 2006, zo ook wij. En na de voorstellingen waren we nog enthousiast aan het nababbelen. De leerkrachten steken één keer in de twee jaar een hele voorstelling in elkaar. Wij vonden die periode nogal lang, dus we hadden het erover om het volgende schooljaar zelf een toneeltje in elkaar te flansen. Even schudden we met ons hoofd. Realiteit. We zaten hier nu, en degenen die mee wilden helpen aan het toneeltje toen, in 2006, zaten allen in het 6de jaar. Geen van hen was hier nu om mee de beslissing te nemen. Dus we zetten onze twij-

fels om in verstand op nul en we stapten naar de directie. Want voordat we aan iets konden beginnen, hadden we eerst toestemming nodig. Toestemming kregen we, vervolgens nog een concept en enkele leerlingen en we zouden dik tevreden zijn!

hard gewerkt om uiteindelijk tot een prachtig geheel te komen.

De grote dag(en) Een 16 jarig meisje, Nora Fin, lijdt aan dissociatieve identiteitsstoornis. Haar alter ego (Aron) is al een hele lange tijd bij haar. Ze tergt haar en probeert continu haar slechte herinneringen terug naar boven te halen. Herinneringen waar ze niets meer mee te maken wil hebben.

Een zwarte dreiging, diep zwart, aszwart Het zwart van…de leegte in een landhuis bij nacht, waar net de stroom uitviel.

Als je de rode draad van het verhaal bekijkt is het redelijk zwaar. Maar Nora vertoont nogal rare hersenkronkels. Want plots wil ze op zoek Totaal geen verwachtingen gaan naar de grootste tegenstelling die er is. We organiseerden een infomiddag voor alle leerZe gelooft dat als ze die heeft gevonden, ze zal lingen die interesse toonden. We hadden totaal genezen. En deze gedachte bindt alle sketches, geen verwachtingen over het aantal leerlingen, dansjes en liedjes aan dat op zou komen daelkaar. Want iedereen gen. Dus waren we wil aan Nora bewijzen zeer verrast over de Wit is super sexy dat hij of zij de grootopkomst. Heel het ‘t benadert de perfectie ste tegenstelling is. auditorium zat vol. ’t is de vredeskleur Een dikke en een Zelfs toen hadden we en het geeft een goed humeur. dunne bende, een nog geen beeld van klassieke en een mode geïnteresseerden, Als ik wit ben derne groep die om aangezien het nogal de beurt dansen en een regenachtige dag en jij bent zwart willen bewijzen dat was. En de meeste zijn we dan té verschillend, ze beter zijn, een mosvonden het wel fijn om of net één geheel. limvrouw die komt tijdens de middag leksolliciteren in een ker warm te zitten. ‘beschaafd’ westers Maar, zeker niet gerestaurant, een oude man die zijn grootste teklaagd, want de inschrijvingen bleven binnen genstelling komt verkondigen, nl. dag en nacht, lopen. Toen begonnen we te beseffen dat het klein etc… toneeltje dat we wilden maken, uit ging lopen tot een net iets groter geheel. Veel groter dan eigenDit om even duidelijk te maken wat we juist lijk de intentie was. We hadden zo’n 20 mensen hebben laten zien op de grote dag(en). We hebin onze gedachten, maar 70 op papier! ben namelijk vier voorstellingen gehad. Als En we schreven(samen met de schrijvers!), plakeerste één voor de eerste graad, één voor de ten alles aan elkaar, repeteerden, organiseerden, tweede graad en één voor de derde graad. Deze etc… Met z’n allen hebben we enorm veel en voorstellingen speelden zich allen af tijdens de schooluren. En dan uiteindelijk de voorstelling voor familie, vrienden, en andere geïnteresseerden op 1 mei 2007.

Ik denk dat ik het wel heb begrepen. Ach ja, begrijpen. In welke mate kan een mens een ander mens begrijpen. En in hoe ver kan ik jou situatie begrijpen door de kracht van het woord en mijn opleiding.

Meer dan alleen genieten!

‘De een en de ander’ toonde aan hoe tegenstellingen mekaar aanvullen. 26

Wie van onze voorstelling, ‘De Eén en de Ander’, kwam genieten moest er ook wat voor teruggeven! Er werd 4 euro inkom gevraagd, zodat we alvast de technische kosten konden dekken. Maar wat te doen met het resterende bedrag?


MUZISCH PROJECT

Nora en haar alter ego worden in de achtergrond geflankeerd door Deborah Dirven en Johan Standaert, de twee initiatiefnemers voor het project. Aan de school schenken? Nee, dat stond vast. We besloten het te doneren aan een goed doel. Al snel kwam de naam ‘Arnica’ aan bod. Dit is een non-profitorganisatie die op zoek gaat naar nieuwe sociale vormen in onze westerse maatschappij. Dit aan de hand van een waaier aan projecten. Ze doen aan kunst met gedetineerden, hebben een vormingsaanbod voor scholen, stimuleren een interculturele samenleving en ook gehandicapten vallen niet uit de boot. Met deze verscheidene projecten proberen ze jongeren en minderheidsgroepen (en iedereen die maar wil!) de waarde van verbondenheid in onze samenleving te laten herontdekken. Het project waar wij ons vergaarde geld aan wilden schenken situeert zich in Kenia. De meeste opvangcentra zijn gevestigd in de oorlogsgebieden. De grote hoeveelheid kinderen die naar Kenia vlucht wordt hierdoor dus niet geholpen. De problematiek hier is immens. Nairobi (de hoofdstad van Kenia) telt 4 miljoen inwoners, waarvan er 2,5 miljoen op 5% van de oppervlakte in sloppenwijken wonen. Dat geeft u misschien een idee over de scheiding tussen arm en rijk.

Nakuru Arnica heeft in het landelijke Nakuru een stuk grond aangekocht. Hier komt een huis en wat landbouw. Dit wordt een opvangcentrum voor dakloze weeskinderen. Het centrum komt niet in de stad omwille van de onveiligheid, ook zullen de kinderen buiten de stad meer kans hebben om niet in criminele zaken verzeild te raken. We zijn blij dat we aan zo’n project ons steentje kunnen bijdragen. Ons budget van 850 euro zal gebruikt worden om een afscherming te plaatsen rond de moestuin, zodat de planten buiten bereik vallen van de hongerige geiten. Wilt u meer weten over vzw Arnica en haar projecten? Surf naar www. arnica.be (dd, jst)

De grootste tegenstelling is gelijkheid. Wil dat dan zeggen dat jij .. En ik , dat wij, Bedoel je dat wij.. Één zijn…

27


ZO WAS HET

ZO IS HET

28

Minderhout – Dorp – afgestempeld in 1924 Collectie: Jos en Francine De Loose


dorpsleven Contactpunten – DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, horstendries@hotmail.com Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, toon.verleye@telenet.be Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, franssnijders@scarlet. be Wortel: Redactie Hoogstraten, Loenhoutseweg 34 info@demaand.be

Knap orgelconcert! HOOGSTRATEN - De Heilig Bloedstichting, het Orgelfonds Jos Bruurs, de Kerkfabriek en het Parochieteam organiseerden op zaterdag 19 mei een Orgelconcert in de Sint-Katharinakerk. Met dit concert wilden de organisatoren aanknopen bij de aloude traditie om de “Heilig Bloedveertigdaagse” zoals dat destijds werd genoemd, muzikaal in te zetten. Daarnaast wilden ze er ook hulde mee brengen aan Jos Bruurs en Simonne Michielsen, ter gelegenheid van hun 50ste huwelijksverjaardag. Thomas Deserranno – titularis-organist van het Muller de Waldhorn-orgel – bespeelde het koororgel van de Sint-Katharinakerk in een zeer gevarieerd programma dat zo alle facetten van dit knappe orgel toonde. Organist Deserranno was overigens nauw betrokken bij de bouw van het koororgel door La Manufacture d’ Orgues Thomas. In een 1ste deel speelde hij meer klassieke werken van Georg Böhm, J.S. Bach en Johann Ludwig Krebs. Daarna volgde recenter werk van Guy Bovet, Julien Bret, Andrès Laprida, Leroy Anderson en Pierre Cholley. Werken die je misschien niet direct verwacht op een orgel – zoals o.a. het Argentijns geïnspireerde werk van Laprida – maar eigenlijk echt wel mooi. Het feestelijk Te Deum van Marc Antoine Charpentier diende als afslui-

Een prachtig concert op een al even prachtig orgel. ter en huldeblijk aan ons eigen orgelmonument Jos Bruurs en zijn gouden steunpilaar Simonne. Proficiat met het jubileum namens de redactie!

FOTO’s: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03 322 96 00. SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03 322 96 00, franssnijders@scarlet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

www.demaand.be

Jos en Simonne ontvangen gelukwensen van organist Thomas Deserranno. (Foto: Jos Jans)

29


HOOGSTRATEN

Erfgoed charmeert NEOS HOOGSTRATEN - Donderdag 10 mei had het Netwerk van Ondernemende Senioren (NEOS) Gust Lauryssen te gast in Hof ter Smisse. Jarenlang was hij de grote roerganger van onze befaamde Hotelschool; inmiddels is Gust al een hele tijd actief bij Erfgoed Hoogstraten, als gewaardeerd coördinator van de werkgroepen Culinair Erfgoed én Oude Voetwegen. Op 10 mei trakteerde hij de NEOS-leden op een boeiende, tweedelige lezing. Een 1ste deel handelde over het culinaire erfgoed van de streek. Gust ging daarbij uit van de Jaarkrans, een round-up van feesten doorheen het jaar. Het begon bij de vasten, om zo via de paasvieringen over te gaan naar de zomer- en oogstfeesten, de kermissen en de ommegangen in het najaar, de slacht van het varken in november en tot slot de eindejaarsfeesten met Kerstmis en Nieuwjaar. Het zal u niet verrassen dat zijn geboortegehucht Achtel in dit verhaal een prominente rol innam. In een 2de deel ging Lauryssen dieper in op de oude voetwegen. Aan de hand van een mooie powerpoint vertelde hij zowel over bestaande als over verdwenen paden. Daarbij ging hij ook dieper in op de rechten en de plichten van de burgers terzake. De meer dan 100 aanwezigen luisterden aandachtig en lieten tijdens de vragenronde blijken dat ze de oude voetwegen zeer

Het culinair erfgoed én de oude voetwegen, wisten de talrijk aanwezige NEOS-leden uitermate te boeien. hoog inschatten. Na de uiteenzetting stelde NEOS nog enkele

nieuwe bestuursleden aan. Een heerlijk hapje maakte de boeiende namiddag compleet.

Jamasee in de cahier HOOGSTRATEN - In de lente van 2006 trok de 17-jarige Marjolein Van Bavel op inleefreis naar Sri Lanka, met de pluralistische vereniging “Jeugd en Vrede”. In Kalutara maakte ze kennis met de Talimgemeenschap, 86 mensen die er in erbarmelijke omstandigheden leefden, in één huis! Omdat ze geen direct slachtoffer waren van de tsunami, was er voor hen geen enkele hulp voorzien. Eens thuisgekomen besloot Marjolein een benefiet op touw te zetten. Deze benefiet vond plaats op woensdag 17 mei, in Jeugdhuis Cahier de Brouillon. De rijk gevulde en druk bijgewoonde avond ging van start met een reeks optredens van zogenaamde ‘Hoogstraatse Helden’: McC+, Love Crab, Karel en Hanne Hofkens met Benthe Riemis en Jef Rombouts, Elly Aerden met haar zoon en met Joachim en Martijn Gys, Wim De Busser met Jan De Groot en Ellen Huet (gekend van JimTV en waaw wat een stem!) en tot slot opnieuw Ellen Huet met vader Sjarel. Daarna trad niemand minder dan de gekende Axl Peleman aan! De avond werd afgesloten met een knallende fuif met enkele lokale DJ’s: The Marcus Alfredo en Ed O’Sullivan Rok & Rolshow (Maarten Van Overveldt en Rob Versmissen) en Matchbox Jean, ook gekend van de White Circle Crime Club. Een knap initiatief, Marjolein, en het was vast een hart onder de riem dat er zoveel volk was!

30

De zoetgevooisde Elly Aerden met haar zoon op viool, bijgestaan door twee Achtelse talenten: Joachim en Martijn Gys. Eén van de vele formaties die de benefiet ondersteunden.


HOOGSTRATEN

Stip Stappenpad en Kasteelbeekpad ingewandeld GROOT-HOOGSTRATEN - Op de Open Monumentendag van 2004 werd al een eerste deel van het Stip Stappenpad ingewandeld op de tonen van de Wortelse Brassband. Het initiatief voor de heraanleg kwam van de Werkgroep Oude Voetwegen, met de steun van het PSC als eigenaar van de grond. De stadsdiensten voerden de heraanleg op voorbeeldige wijze uit. Het 2de deel van het Stip Stappenpad, dat rondom het kasteel naar de Klinketbrug loopt, werd toen niet in de heraanleg betrokken. Nochtans werd ook dit deel nooit officieel afgeschaft, waardoor het in feite nog altijd een openbare weg is! Maar omdat het al zo vaak werd omgeploegd, is het al een tijd niet meer zichtbaar, waardoor het maar weinig gebruikt wordt. Om het pad beter bekend te ma-

ken, besloot de werkgroep op zondag 13 mei een officiële inwandeling te organiseren. Om de wandeling wat meer body te geven, maakte men er ineens een hele namiddaguitstap van. De werkgroep stippelde daarom een mooie route uit, die de deelnemers via oude voetwegen, karrensporen, dreven en andere trage wegen tot aan de boerderij van Wortel Kolonie bracht. Daar bezochten zij het openingsfestijn van de Klapekster, het gloednieuwe bezoekerscentrum van Natuurpunt. Na aankomst gaven de deelnemers hun ogen de kost, waarna ze genoten van een drankje en een streepje muziek. En al leek het ’s morgens nog heus herfstweer te worden, men hield het uiteindelijk net droog van bij het vertrek tot aan de aankomst.

De deelnemers aan de inwandeling van 13 mei waren unaniem: het Stip Stappenpad en het Kasteelpad vormen een prachtige route.

Waar ze tijdens de heenweg het Stip Stappenpad (Voetweg 20) inwandelden, werd voor de terugweg het Kasteelpad (Voetweg 25) ingestapt. Deze afsplitsing van het Stip Stappenpad bleek nog voor een groot stuk intact te zijn. Voor het inwandelen legde de werkgroep bewust contact met andere verenigingen. Zo stapten naast leden van Erfgoed Hoogstraten ook mensen mee van de OKRA-wandelclub, van Wandelclub De Noorderkempen en van de KVG-wandelaars. Zo kwam de werkgroep aan verschillende tientallen deelnemers, uit heel het middenveld. En het mag gezegd dat deze zonder uitzondering tevreden waren, niet in het minst over de 2 minder bekende, maar nu vers heringestapte paden.

Het heraangelegde deel van het Stip Stappenpad aan de ’s Boschstraat is al lang niet meer weg te denken voor wie van wandelen houdt. Een herwaardering van het moeilijker begaanbaar, maar officieel nooit afgeschafte deel achter het kasteel, zou een gerichte, verkeersveilige en wondermooie doorsteek naar Wortel vormen.

Sint-Katharinakerk opgeblonken HOOGSTRATEN - ‘Als een kapelleken zo proper’ zegt men wel eens en de leuze was ook de titel van ons vorige omslagverhaal. Daarin plaatsten we enkele kleine en grote kapellen in de kijker, telkens vergezeld van hun dagelijkse behoeders. Maar net als onze kapellen, hebben ook onze kerken wel eens een extra zorg nodig. Zo wordt de Sint-Katharinakerk doorheen het jaar weliswaar prima gepoetst, maar net als thuis moet je ook in zo’n kerk af en toe eens grote kuis houden. De kerkraad deed een oproep naar vrijwilligers en wist zo een kleine 20 man te strikken. Zij poetsten het houtwerk, verwijderden de spinnenwebben, namen het stof af en deden nog zoveel meer. Er kwamen zelfs ladders aan te pas om verschillende meters boven de grond te werken. De kerkraad was erg blij met de grote respons en vroeg ons uitdrukkelijk de vrijwilligers hier nog eens extra voor te bedanken. (foto: Roger Michiels) 31


HOOGSTRATEN

Geslaagde ‘Dag van Hoogstraten’ 22 In tijden waar afbraak zegeviert, willen wij de Vrijheid verkopen! Niet letterlijk, we willen ze u gewoon weer graag doen zien … Daartoe brengen we elke maand een detail in beeld dat u en ons charmeert. En dit deze maand dus voor de 22ste keer. Niet dat het al veel geholpen heeft, want bouwlustigen lijken nog altijd carte blanche te krijgen in het Knokke van de Kempen. Niettemin doe we koppig voort. Misschien krijgen we de betonmaffia er wel niet mee klein, maar ‘baat het niet, dan schaadt het niet’.

HOOGSTRATEN/KEMPEN - Zaterdag 21 april organiseerden de leraars en leerlingen van het Klein Seminarie al voor de 33ste keer de ‘Dag van Hoogstraten’. Zo’n 300 mensen met verstandelijke handicap kregen er een pracht van een programma aangeboden. Er was een kinderdisco, een schlagerfestival en een fotozoektocht. Op de speelplaats van het lager stonden enkele tientallen volksspelen opgesteld. Op het terrein liepen we zelfs de Kampioenen tegen het lijf! Het thema van de dag luidde ‘SOS de kok!’, want de koks

die het avondmaal moesten bereiden, bleken vermist te zijn. Gelukkig werden ze op tijd gevonden, zodat het hele gezelschap nog een smakelijk feestmaal kreeg vooraleer huiswaarts te keren. Ook voor de leerlingen en andere jongeren die de dag mee komen begeleiden is het al evenzeer een ervaring. Ze leren zo wat vrijwilligerswerk kan inhouden en ze leren verantwoordelijkheid nemen. Een aangename uitwisseling, die nog jaren mag plaatsvinden.

De gasten beleefden (ont)spannende momenten bij de volksspelen. Even schrokken we bij het uitbreken van de oude ramen aan de Vrijheid nummer 108. Het vroegere woonhuis van schrijver Gustaaf Segers nota bene. Een blik van nabij leerde echter dat het hout echt wel op zijn eind was. Het kon wellicht niet anders … Blij waren we wel dat de oude paneeldeur behouden bleef, maar ook de rolluikkasten, zowel boven als beneden. Rolluikkasten als op het gelijkvloers kom je wel meer tegen, maar deze van de verdieping zijn echt wel apart. Vooral in combinatie met de mooie smeedijzeren balustrade geeft het een tof totaalplaatje. Verder zijn ook de dakgoot en de arduinen gevelplint met geuten voetschraper meer dan de moeite waard. Jammer dat het interieur enkele decennia terug nogal sterk verbouwd werd, want voor de rest is dit nog één van die panden die de Vrijheid haar meerwaarde geeft. Zeker nu er recent een ‘friswitte’ couch op werd gezet, mag het er echt wel weer wezen.

Zonnebankcenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 13.30 en van 15.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Zondag en maandag gesloten 206

32

Gulle Ghesellen in het rusthuis

HOOGSTRATEN – Naar goede jaarlijkse gewoonte kwamen enkele Grootmeesters van het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten met aardbeien van Veiling Hoogstraten naar het OCMW-rusthuis. Aan alle bewoners werd op donderdag 10 mei een bakje aardbeien geschonken. Tijdens het weekeinde van Pinksteren gingen een zestal Ghesellen van de Aardbei onze producten promoten in het zuiden van Frankrijk.


HOOGSTRATEN

Veloclub op fietsweekend

Veloclub bezoekt Hasselt

HOOGSTRATEN/OISTERWIJK - Begin mei trokken ‘De Lustige Wielrijders’ op fietsweekend. Zaterdag de 5de vertrok de groep aan Café De Vélo in de Peperstraat. Met af en toe een tussenstop, kwam het 30-koppige gezelschap tegen de avond in Oisterwijk aan. Daar werd gezellig iets gegeten en gedronken. Na een deugddoende nachtrust werd de terugtocht aangevat. Het was een knappe route, het was gezellig en alles bij elkaar hadden ze toch 150 kilometer afgelegd! Een tof initiatief dat zeker herhaald zal worden.

Salon Cecilia? Salon Brigitte!

HOOGSTRATEN/HASSELT - De Lustige Wielrijders hebben traditiegetrouw een drukke jaarkalender. Regelmatig organiseren ze een koers, maar tussendoor plannen ze nog heel wat andere activiteiten. Eén vaste waarde is de lente-uitstap. Dit jaar trok de groep naar Hasselt, waar ze o.a. een stadswandeling maakten en een bezoek brachten aan het jenevermuseum. ’s Middags was er een maaltijd en de dag werd afgesloten met een zonovergoten terrasje. (Meer foto’s en info i.v.m. de veloclub op www.lustigewielrijders.be)

Gemenebest treedt op!

HOOGSTRATEN - Woensdag 20 maart had vrouwenvereniging Markant theatergezelschap Paljas te gast in zaal Sint-Cecilia. Annemarie Picard en Marleen Merckx vertolkten er “Salon Brigitte”, een tof theaterstuk van Vanessa Vandurme, in een regie van Pol Goossen. In een heus kapsalon spraken 2 dames vrijuit over liefde, leven, vrijen en alles wat in een kapsalon besproken wordt … De belangstelling was zo groot dat de vele geïnteresseerden Cecilia amper binnen konden! Publiek en organisator Markant konden terugblikken op een geslaagde avond. En ook de theatermakers waren in de wolken. Over het aangename publiek, maar ook over het oude zaaltje. Zij komen jaarlijks in vele tientallen zaaltjes, maar “een pareltje als Cecilia” hadden ze naar eigen zeggen nog maar zelden gezien.

HOOGSTRATEN – Na succesvol theater in Meer deden ze het nu te Hoogstraten in het sfeervolle zaaltje van St.-Cecilia. Ook drie keer vollen bak. En nu afwachten. Wat is hun volgende stap? Naar ’t schijnt komt er een vervolg. We wachten met ongeduld. (ma)

33


HOOGSTRATEN

Drukbezochte voetbalfuif

Trendsetter in eigentijdse interieurs

Exclusief voor de regio

Derde generatie sinds 1947 in het centrum van Hoogstraten

Alle soorten behang, trendy of klassiek

HOOGSTRATEN - Vrijdag 17 mei was er een massa volk in de grote feesttent op de parking van HVV. Met Milk Inc. had de voetbalclub dan ook niet de minste uitgenodigd. De aanwezigen werden er prima door opgewarmd en fuifden daarna nog vrolijk verder tot in de vroege uurtjes. (Foto: Marcel Onincx)

Vlaggenmastvandaal!

Verf in 20.000 kleuren van Boss Paints Raamdecoratie, zonnewering en vloerbekleding

Bent u graag op de hoogte van de nieuwste kleurencombinaties? Wenst u kleurrijke tips voor de juiste samenstelling van uw interieur?

HOOGSTRATEN - Bij speciale gelegenheden worden er aan de Begijnhofingang vlaggenmasten geplaatst. Lekker feestelijk! Dit was ook zo bij de opening van de tentoonstelling “50 jaar VVV”, begin mei. Maar lang hebben ze er niet mogen staan, want in de nacht van zaterdag op zondag vonden enkele passanten het nodig om één van de masten uit de grond te trekken. Alsof dat op zich al niet erg genoeg was, lieten zij de mast ook nog eens pardoes op een geparkeerde auto vallen, die daardoor veel schade opliep. Dat je lawaai maakt tot daar aan toe, maar van een ander zijn gerief blijft ge af! Het is door vandalenstreken als deze dat niemand in de Vrijheid nog bloembakken of andere versiersels durft buitenzetten. Het is door zo’n gedoe dat onze maatschappij verzuurt! Wiens opvoeding is hier de mist ingegaan? Wie betekent er zo weinig dat hij op zo’n manier om aandacht moet schreeuwen? Welk gebrek, welke frustratie wil men hiermee compenseren? Men moest zich doodschamen!

Bezoek dan zeker een van onze infoavonden of bel ons voor meer informatie.

AANBEVOLEN:

Workshops op aanvraag Ideaal voor groepen van 10 tot 16 personen. Aanleren van verschillende verftechnieken. Hoe maak ik van een oud kastje een trendy meubel?, enz...

H. Bloedlaan 277-299 2320 Hoogstraten Tel: 03/314 52 78 Fax: 03/314 88 02 e-mail: info@mertens-schilderwerken.be 194

34


HOOGSTRATEN

Gemeenteschool op volle toeren HOOGSTRATEN - We weten al langer dat de Hoogstraatse Gemeenteschool blaakt van energie, maar de afgelopen maand was het er wel héél druk. De 1ste week van mei gingen de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar voor het eerst op boerderijklassen. Daarvoor reden ze met de huifkar naar ‘De Bonte Beestenboel’ in Wortel Kolonie. Iedereen was in de wolken over de goede ontvangst in de prachtige accommodatie. Want ondanks het regenachtige weer verveelden de kinderen zich geen minuut. Integendeel, ze kwamen tijd te kort voor al hun plannen … De kinderen van het 3de en 4de leerjaar trokken dan weer enkele dagen op bosklassen. Den Heibrand in Westmalle was het reisdoel. Daar ontwikkelden de kinderen zich van schildknaap tot ridder. Ze leerden veel over de natuur, waren bijna heel de dag in open lucht waar ze zich creatief konden uitleven. Het geheel werd afgesloten met een heus slotgebeuren. Ook in de thuisbasis gonsde het de afgelopen maand van de bedrijvigheid. De kleuters amuseerden zich in het kader van het Comeniusproject met het ‘schilderen met water’ op de speelplaats. En op 22 april was er het drukbezochte schoolfeest, dat rond het thema kermis werd opgebouwd. Er stond o.a. een paardenmolen en er werden volksspelen georganiseerd. De kleinsten werden ook prachtig geschminkt. Net voor het schoolfeest werd ook het 2de deel van de gevelmozaïek ingehuldigd. Het ontwerp en de uitvoering gebeurden tijdens workshops voor de leerlingen van het 3de en het 4de leerjaar. Tijdens deze workshops werden zij begeleid door leerlingen van het VTI Spijker en door enkele ouders. Op die manier droegen heel veel mensen ‘hun steentje bij’. (Meer info en foto’s op www.gemeenteschoolhoogstraten.be)

De kinderen van 1 en 2 trokken met de huifkar op boerderijklassen.

De kinderen van 3 en 4 gingen in Westmalle op bosklassen.

De gevelmozaïek werd door de leerlingen van 3 en 4 uitgebreid met een 2de personage.

Een kleurrijk kermisschoolfeest op 22 april.

35


HOOGSTRATEN

Geslaagde spaghettiavond HOOGSTRATEN - Woensdag 16 mei organiseerden de 5-dejaars van Instituut Spijker al voor het 5de jaar op rij een spaghettiavond voor het goede doel. Bij de vorige edities werd de opbrengst gebruikt om enkele ex-kindsoldaten in Oeganda te laten studeren. Dit jaar ging de op-

brengst naar het Sevapurproject in India, waaraan lerares Mieke Van der Auwera meewerkt. Met behulp van enkele leerkrachten maakten de leerlingen heerlijke spaghetti klaar, waarvoor men weer heel wat volk over de vloer kreeg:

Heerlijke spaghetti en smakelijke aardbeien als dessert. En dan nog voor een goed doel!

Peperfeesten! HOOGSTRATEN - Heilig Bloed stevig inzetten? Dan MOET je op zaterdag 2 juni in de Peperstraat zijn. Luc Meyvis van de Vélo organiseert er dan opnieuw zijn Peperfeesten. En wie Luc een beetje kent, die weet dat hij zicht op muziek heeft. Met ‘Mama Jody’ als gast zal die reputatie wellicht bevestigd worden. De deuren openen om 20 uur. Kaarten kosten 5 euro aan de kassa, maar slechts 4 in voorverkoop. Be there!

Als ware Italiaanse mama’s aan het fornuis.

Diane de Keyzer over ‘dienen’ HOOGSTRATEN - Iedereen kent wel iemand – een tante, een grootmoeder, een achternicht – die is gaan ‘dienen’ of mensen die zo’n personeel in dienst hadden. Over die meiden en knechten, vrouwen en mannen die hun brood verdienden bij een plaatselijke grootgrondbezitter of in een herenhuis in één of andere stad, schreef Diane de Keyzer. Deze vrouw kan er ook ontzettend boeiend over vertellen. Daarom nodigt Erfgoed Hoogstraten haar uit. Iedereen is welkom. Diane de Keyzer, auteur van het boek “Madame est servie”, over ‘dienen’, op vrijdag 15 juni om 20 uur stipt in het Stedelijk museum.

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

36

ouders, leerkrachten, sympathisanten, maar ook heel wat medeleerlingen: meer dan 270 eters in totaal! Voor de bediening waren de leerlingen gekleed in kleurrijke Indische gewaden. Van harte proficiat aan de organiserende klassen en de helpende leerkrachten!

185


HOOGSTRATEN

Heilig Bloed 2007 HOOGSTRATEN - Al 355 jaar op rij stapt de Heilig Bloedprocessie door de Hoogstraatse straten, traditiegetrouw de 1ste en 2de zondag na Pinksteren. In 1952 werd de oude processie door priester-kunstenaar Remi Lens omgevormd tot een liturgische voorstelling van de Heilige Mis. Door de inbreng van groepen die tekst, zang of muziek brengen, werd het geheel de laatste jaren minder statisch gemaakt. Al vele weken zijn verschillende vrijwilligers bezig met het strijken van de kleren en het opblinken van de talrijke objecten. En het mag misschien raar lijken, al jaar en dag gaat de devotie ook hand in hand met vertier … Een grote foor, smoutebollenkramen en vele vierkante meters terras waar uitgeweken Hoogstratenaren hun oude bekenden nog eens terugzien. Tegelijkertijd gaan de opendeurdagen van het IKO door en kan je de 105-meter hoge Katharinatoren beklimmen. In de grafkapel achteraan

de kerk kan je terecht voor een inschrijving bij het Broederschap van Heilig Bloed, voor de bestelling van Heilig Missen en voor de aankoop van gebedsprentjes, kaarsen, noveenkaarsen, medailles van H. Bloed en H. Bloeddraadjes. Op woensdag 6 juni gaat al voor de 22ste keer de Jaarmarkt door, waarbij de bestaande foor wordt aangevuld met een kilometerslange markt, een stratenloop, een ballenregen van de toren, een groots vuurwerk én tal van optredens in open lucht. Al 355 jaar trekt de Heilig Bloedprocessie door de Hoogstraatse Voor de Heilig Bloedstraten. laan bereikten ons de namen van Hi Fyah en Deezel, maar ook aan de hoek van de Gelmelstraat zal er wel weer muziek zijn!

Nieuwe processieroutes!

Waar en wanneer? Zaterdag 2 juni: Openingsviering in de SintKatharinakerk om 19 uur (Het Piuskoor zingt de Missa Modalis van Jos Bruurs). Peperfeesten in de Peperstraat, vanaf 20 uur. Zondag 3 en zondag 10 juli: start van de processie om 11 uur aan de kerk, na de Hoogmis van 10 uur (bij regenweer is er een verkorte rondgang in de kerk). Opendeur IKO van 10 tot 18 uur. Torenbeklimming van 13.30 tot 16.30 uur. Het Stedelijk Museum is open van 14 tot 17 uur. Maandag 4 juni: Opendeur IKO van 18 tot 22 uur. Woensdag 6 juni: jaarmarkt vanaf 17 uur en stratenloop om 18 uur 30. Op donderdag 7 juni (Sacramentsdag) is er om 10 uur een Eucharistieviering met aansluitend een verkorte rondgang van de processie.

De torenbeklimming is maar één van de publiekstrekkers op Heilig Bloed.

Voor 2007 werden de traditionele processieroutes aangepast. De 1ste zondag stapt men vanaf de kerk over de Vrijheid naar het Van Aertselaarplein, waarna men via de Moerstraat, de Boxtelstraat en de Tinnenpotstraat weer op de Vrijheid komt. Daar zal de processie niet meer indraaien in de ’s Boschstraat, maar rechtdoor naar de kerk trekken. De 2de zondag draait men kort na het vertrek aan de kerk de Gelmelstraat in, om dan via de Gustaaf Segersstraat en de ’s Boschstraat weer naar de Vrijheid te keren. Daar trekt men dan in rechte lijn voorbij de kerk, tot aan het rusthuis. Daar draait de processie achter het kapelletje door om aan de kerk te eindigen.

VAN HEMELEN

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

Van Aertselaerstraat 21 - 2320 Hoogstraten Tel./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be

197

37


HOOGSTRATEN

Inofavond Ahmzdiyya Islam GROOT-HOOGSTRATEN - Enkele nummers geleden kon u kennis maken met de gastvrije Ahmed Bashir en César Faes van de Ahmadiyya gemeenschap. Om u allemaal de kans te geven hun geloofsgemeenschap beter te leren kennen, nodigen zij u uit in naam van Karim Ullah (voorzitter van de afdeling Hoogstraten en Turnhout), om deel te nemen aan een infoavond. Deze vindt plaats op zaterdag 16 juni, vanaf 16 uur in de Gemeenteschool van Hoogstraten (Gravin Elisabethlaan 21). Na een welkomstwoord worden enkele fragmenten uit de Koran voorgelezen en vertaald. Daarna volgt een toespraak over met als thema ‘het verkeerd begrijpen van de Islam’. Achteraf kunnen vragen gesteld worden. Na afloop van de vergadering kunt u deelnemen aan de gratis maaltijd. Een echte aanrader voor wie graag een betere kijk krijgt op de islam in het algemeen, en de Ahmadiyya-gemeenschap in het bijzonder. (Meer informatie: tel.: 014/42.24.70, 0496/70.27.23 of 0484/66.74.97).

38

Live @ de molen HOOGSTRATEN - Zaterdag 23 juni organiseren drummer Patrick Vindevoghel, Jan Vermeiren en Karel Broos het evenement “Live @ de molen”. Het wordt genieten van de muzikale kunde van zowel Six Pack Blues als van Mama Jody. Met nummers uit het genre Shadows, Chuck Berry e.a. mikt men vooral op onze dertigers tot vijftigers. Het spektakel vindt plaats aan de watermolen en vangt aan om 20 uur 30. Aan de kassa betaalt u 7 euro, in voorverkoop slechts 5 (Voorverkoopadressen: De Velo, De Gelmel en Hemeltje Lief).

Molenfeesten Op 16 juni kan ieder die wil kennis komen maken met de Ahmadiyya-gemeenschap.

HOOGSTRATEN - Zondag 24 juni kunt u weer aan de Laarmolen terecht voor de jaarlijkse Molenfeesten. De deuren zijn geopend van 10 tot 18 uur en vanaf 12 uur kunt u er de inmiddels alom gekende smoutebollen bestellen. Nieuw voor dit jaar is dat er ook enkele oude tractoren en machines te bewonderen zullen zijn. Wees dus zeker op post.


CASTELRÉ

GOUD IN CASTELRÉ

Neel Peeters en Wis Aerts: “Te voet naar de kerk!” Ver weg van het jachtige, drukdoenerige heen en weer geraas van onze mobiliteit naar een groene oase van rust! Geen slijpschijven, hamergeklop, appartementsblokken in opbouw, wel een opvallende stilte onderbroken door het gehinnik van dartelende veulens en paarden in de wei en vogels die nog ongestoord hun duidelijk herkenbaar deuntje kunnen tierelieren! Dat is Castelré! Toch is de tijd hier ook niet blijven stilstaan! Integendeel! Netjes gerenoveerde boerderijen lachen je tegen, de Castelhoeve, een pleisterplaats voor fietsers en wandelaars, een paardenmelkerij die gezondheid verkoopt! De biotoop waar Neel en Wis hun jeugdig en later hun beroepsleven hebben doorgebracht!

Miljonair Neel, officieel Cornelius, werd op 20 maart 1927 de zoon van Karel Peeters en Maria Campers die in de Schootsenhoek een boerderij beheerden. Het gezin telde drie kinderen waarvan een meisje op 16-jarige leeftijd in 1942 stierf aan een voor die tijd ongeneeslijke nierziekte. De lagere school volgde Neel in Minderhout en daar ontpopte hij zich tot een prima leerling, altijd de eerste van de klas en de meester moest halsbrekende toeren uithalen om hem een puntje te ontfutselen. Op een keer kregen ze in de klas als taak een opstel schrijven met de geweldige titel: “Wat zou ik doen als ik miljonair was?” “Het duurde niet lang of mijn blad was vol en mijn laatste zin luidde:… Ik zal het nooit worden! De meester kwam langs nadat hij het gelezen had en zei:”Moed houden Corneel, je kunt nooit weten!” Ik wist het toen al wel, want ik ben inderdaad nooit miljonair geworden!” Schooldirecteur, toen hoofdonderwijzer genoemd, Waterschoot en de Minderhoutse pastoor drongen aan op verdere studies, maar dat was in die tijd helemaal niet zo evident, Neel verkoos zelf niet in dit avontuur te stappen en het leven op de boerderij wenkte nadat hij op 12-jarige leeftijd de schoolbanken vaarwel toewuifde.

uiteinde van Castelré, nl. in het Groeske, in de persoon van Louiza (Wis) Aerts die op 27 juli 1925 in de oudste boerderij (1634) van BaarleNassau geboren werd. Haar vader was Corneel Aerts en haar moeder Johanna Verschueren die van Oud-Turnhout afkomstig was. Hun gezin telde vijf kinderen waarvan er drie al vrij vlug stierven. Zij volgde ook de lagere school in Minderhout, bleef nadien thuis, was ook lid van de BJB en werkte op de ouderlijke hoeve tot aan haar huwelijk. “Altijd hard moeten werken!” Neel en Wis trouwden op 30 april 1957 en nu 50 jaar later vierden ze hun gouden jubileum op exact dezelfde datum. “Wij waren het laatste koppel dat te voet naar de kerk ging. We kwamen wel een beetje te laat en toenmalig pastoor Verwimp vond dat niet zo’n prettig idee. Het was wel niet onze fout, eigenlijk van de naaister, want die moest hier en daar nog wat aan het trouwkleed frutselen. Toen was het ook een prachtige lentedag, lekker zonnetje en van de opwarming van de aarde werd toen helemaal nog niet gesproken.” Het jonge koppel begon voor zichzelf te boeren,

het zaad viel op vruchtbare bodem, niet alleen op de akker, want Neel en Wis gaven het leven aan zes kinderen. Deze zorgden op hun beurt voor 14 kleinkinderen waarvan tien jongens en vier meisjes. Vanaf 1988 zijn Neel en Wis actief bij OKRA: biljarten, in de zomer buiten petanque spelen en in de winter binnen bij Louis Goos in de Blauwbossen. Wis gaat graag naar de “koffie”, eens lekker kletsen met de leeftijdgenoten! Meerdaagse reizen naar het buitenland behoorden ook tot hun activiteiten, maar momenteel houden ze het bij eendagsuitstappen. “Naar je lichaam moet je toch luisteren, want de gezondheid durft ook wel eens sputteren!” Vanaf 1998 wonen ze in een nieuw huis! Een hemeltje vinden ze allebei! Laat die hemel voor Neel en Wis nog vele jaren duren in het mooie Castelré! (rel)

Vruchtbare bodem In zijn jeugdperiode hield Neel van boogschieten, was actief in de jeugdvereniging BJB en kon zich uitleven in de sportfeesten die in de zomer geregeld georganiseerd werden. Ook toneelspelen zat hem in het bloed en het paard was zijn lievelingsdier bij uitstek waarmee hij in ruitertornooien menige medaille wist te vergaren. Eeuwig kon Neel toch ook niet bij moeders pappot blijven, hij had de ouderdom en het werd tijd dat hij de vrouw van zijn dromen ging zoeken en die vond hij ook, niet ver van huis, aan het andere

39


MINDERHOUT

GOUD IN MINDERHOUT

Jac Van den Bogerd en Maria Vervoort: “Goade frut bakken?” Een gazon waarop je ongehinderd biljartballen kan laten rollen, een duivenhok netjes geïntegreerd in de tuin en waarin de piepers kirren van geluk, een tuin zonder één verdwaald sprietje gras…, alles tot in de puntjes in orde! Dan ben je bij Jac en Maria beland in de Gemeentestraat. Twee mensen die altijd van het leven genoten hebben en dit nog steeds met volle teugen waar maken. “Veel plezier gemaakt, maar ook keihard gewerkt!” Hun levensverhaal! Jaren geleden kende bijna niemand Jac met de familienaam. “Jac van de wasserij” daarentegen vormde geen enkel probleem. “Ik was en ben nog altijd een fervente duivenliefhebber en ik mag gerust zeggen dat ik ooit flinke kleppers heb gehad en heel wat trofeeën gewonnen. In de Gazet van Hoogstraten stonden vroeger ook de duivenuitslagen vermeld en iemand vroeg me eens hoe het kwam dat ik nooit bij de prijzen stond, terwijl ik toch goei resultaten behaalde. Toen ik hem vertelde dat ik Jac Van den Bogerd heette viel zijne frank, hij kende me ook alleen als “Jac van de wasserij”!

Veel “Export” Gust Van den Bogerd en Paulina Van Bergen schonken Jac het levenslicht op 15 maart 1931 in Meerdorp. Samen met zijn broer en zus groeide hij op , doorliep de kleuter- en lagere school in Meer, stak kattekwaad uit zoals vogeltjes zoeken en eieren uitblazen zoals iedereen, en zei het schoolleven vaarwel toen hij 13 jaar en 4 maanden oud was. Onwettelijk! Vader Gust werd ettelijke keren op het matje geroepen bij de vrederechter, maar ondertussen was het schooljaar al verstreken. Toch een boete: 1 symbolische frank! Maar ondertussen had Jac al een hele tijd gewerkt en centen verdiend bij melkboer Suske Snoeys en dit in de ijskoude winter van 1944! Zes dagen werken, elf uur per dag en 90 Bfr. in de week verdiend. Na anderhalf jaar andere lucht opsnuiven bij poelier gebr. Herrijgers en daarna de wegenbouw, want dat betaalde goed. Een hele week weg naar Limburg en alleen met ’t weekend thuis. Een legerdienst van 21 maanden in het Duitse Soest en op 7 mei 1957 in het huwelijksbootje! Ondertussen had hij wel van zijn jeugdig leven geprofiteerd, veel “Export” binnengeslurpt en veel lol getapt! “Een vrolijke jeugd gehad en een lange ook!” Zijn Maria, geboren op 21 juni 1936 en dochter van Bernard (Norres) Vervoort en Mathilda Theuns, leerde hij kennen in café “Zaal Victoria” (nu uitgebaat door Jan Meyvis en José Van Aperen) dat haar ouders gedurende zes jaar hebben gerund. Zij volgde de lagere school in Meer, ging ook vogeltjes roven, bracht de “platte jong” eens mee naar huis en mocht ze prompt terug in het nest gaan

40

leggen. Ze ging daarna enkele jaren “dienen” in Antwerpen. Vanaf haar 16de hielp ze mee in het café en ging in Meer nog op enkele plaatsen poetsen. Maria en haar zus achter de toog, Jac en zijn kameraden er voor en je moet niet vragen hoeveel liters en vaten er aan de man gebracht werden. Stilaan werd er al eens gepinkt, de vonk begon te branden en op 26-jarige leeftijd voelde Jac wel iets voor het huwelijksleven. Ze kregen de kans het ouderlijke drankhuis over te nemen, maar dat avontuur vonden ze toch een beetje te riskant, alhoewel er veel geld te rapen viel. Met Meerkermis, en in die tijd was die wijd en zijd bekend, was er op één week zoveel te verdienen als een werkman op een heel jaar. Ze vestigden zich wel tussen twee cafés, De Peerdekop en ’t Fortuin, maar de pint was voor Jac verleden tijd! In 1960 kochten ze een ferm stuk bouwgrond voor 90 000 Bfr. in Minderhout.

Frituur Roma Jac trok in 1958 naar Wasserij Friswit en werd zo in de volksmond “Jac van de wasserij”, en bleef daar twaalf jaar in dienst. “Altijd heel graag gewerkt en Fons Janssen (Friswit) kon altijd beroep op mij doen. Op zeker ogenblik wilden we met een frituur beginnen, maar ik durfde het niet tegen

Fons vertellen. Telkens ik in zijn bureel kwam lag het op het puntje van mijn tong, maar ik kreeg het er niet uit. Fons had het in de gaten en op ne keer vroeg hij me met een lachend gezicht op de man af: ”Goade frut bakken?” Ik was verlost en opgelucht. Fons zei ook, ge moet dat doen en als er problemen zijn, ge weet me wonen!” Ook Maria heeft gedurende acht jaar bij Friswit gewerkt als strijkster. “Twaalf jaar hebben we dan samen Frituur Roma uitgebaat. Ondertussen ook drie kinderen gekocht, drie dochters en het huishouden doen. Jaren van keihard werken, maar de kassa rinkelde! ’s Morgens om halfacht tekenden we present om patatten te schillen (de eerste jaren allemaal met de hand), sla kuisen,

Met de huifkar naar de kerk.


MINDERHOUT eieren pellen…! En open tot één uur ’s nachts! Houd het maar vol! We hebben er veel plezier gemaakt met de klanten en leefden in goede verstandhouding met de buren. Op zekere dag, brak ik mijn knie, het ziekenhuis in en Maria alleen met de zaak! Begin er maar aan. Jef Schellekens van “De Tram” liet drie weken iemand van zijn personeel komen om te helpen, helemaal gratis! Vrijdagavond was altijd ne speciale! Laat in de avond kwamen altijd dezelfde gasten eten en een stevige pint drinken en die bleven tot sluitingstijd. Aan tombola’s gaven we gewoonlijk ook bonnen met “Goed voor 1 portie friet met kip voor 1 persoon”! Iemand van dat gezelschap, Jaak, had zo’n bon gewonnen en had er voor de grap eigenhandig “Goed voor 1 portie friet met kip voor 4 personen” van gemaakt en een afspraakje gemaakt met zijn kameraden. Een goeie grap, uiteindelijk hebben ze ook niet moeten betalen, maar Jaak zat er toch dik mee verveeld. We hebben er nog hartelijk om gelachen en nog een serieuze pint op gedronken. Een andere niet zo plezierige anekdote gebeurde na een boerenbetoging. Na sluitingstijd kwamen er nog enkelen aankloppen met een flinke neut op. We bedienden niet meer, maar ze pikten een pot mayonaise, een vergiet met friet en nog wat andere spullen en de pist in! Ik had de nummerplaat genoteerd, even later kwamen ze terug en kieperden het vergiet dwars door de ruit. Uiteindelijk werd alles in der minnen geregeld met betaling van de schade! Zo kunnen we nog heel wat dingen vertellen! We zijn er dan mee gestopt en hebben nadien toch nog vier jaar gefrituurd op ’t plein in Minderhoutdorp. Jac heeft zich ook vele jaren geëngageerd in het bestuur van de wijk Dorp-Noord en was altijd paraat als er bij goud of diamant getimmerd en versierd moest worden, ook op Maria’s hulp kon men steeds rekenen. Op initiatief van Jac werd er in de kerstperiode ook een kerststal (intussen verdwenen) opgetrokken die heel wat kijklustigen trok in de Gemeentestraat met levende dieren en sfeervolle muziek. Maar zijn fervenste hobby was en is nog altijd de duivensport. 45 jaar al verzorgt hij zijn vliegers als de beste, was lid en18 jaar ondervoorzitter van “De Blauwe Duif” in Hoogstraten en de laatste zeven jaar vliegt hij regelmatig prijzen bij “De Arkduif” in Minderhout.

Appartement Langzaam maar zeker naderde de pensioenleeftijd, stil zitten zat er voor Jac zeker nog niet in, nu nog niet, bij de dochter in frituur “’t Kartoffeltje” al eens een handje toesteken…! Van de acht kleinkinderen genieten, ook de eigen kinderen die allen in Minderhout wonen een helpende hand reiken als het past. Elke week met zes koppels op stap, bij slecht weer een kaartje leggen, bij goed weer fietsen en op tijd een daguitstap. En dit met mensen die vroeger patatten, mayonaise… leverden. Zij werden vrienden en zijn het gebleven! Verleden jaar hebben we ons huis verkocht en in het voorjaar van 2008 trekken we naar een appartement in Hoogstraten. Heimwee zullen we zeker hebben, een nieuwe dagindeling, geen tuin meer, geen duiven meer. Het zal wennen worden!” (rel)

Rommelmarkt Venhoef

MINDERHOUT - Het nog niet bebouwde gedeelte van de Venhoef was een schitterende locatie om voor de eerste maal een rommelmarkt te houden. De inrichters erkenden dat er voor de standplaatsvergoeding rekening gehouden was met de Nederlandse norm van vijf euro per lopende meter terwijl dit in België een stuk lager

of op sommige plaatsen zelfs gratis is. Neemt niet weg dat het initiatief geslaagd te noemen is al moesten de weergoden het op het laat van de namiddag toch nog laten regenen. Dat kon de pret in het feesttentje echter niet meer drukken. De kinderen genoten geweldig van de ballonkunstenaar.

Werken

MINDERHOUT - Er werden werken utgevoerd langs de Desmedtstraat (de grote baan). Hiervoor werd er ook een deel van de rijweg afgesloten. Er stonden verkeerslichten. Ongelofelijk toch hoeveel verkeer er door onze dorpsstraat komt. Op het spitsuur stond het verkeer aan te schuiven vanaf de Kapelstraat en soms nog verder.

De werken werden uitgevoerd door Teletronika nv uit Wuustwezel in opdracht van Eandis Turnhout. De werklieden plaatsten een tv-kabel in de voetpaden/bermen op de volgende locaties: Desmedtstraat, Gemeentestraat, Hemelstraat en in de Hoge Weg.

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

41


MINDERHOUT

Schoolfeest Scharrel

MINDERHOUT - De weergoden waren goed van de partij toen het schoolfeest van Scharrel heeft plaatsgevonden. De sympathisanten ge-

noten niet alleen van het goede weer maar ook van het aangeboden programma. De optredens van de kinderen genoten van massale belangstel-

Onthaalmoeder met pensioen MINDERHOUT – Als quizvraag zou deze op zijn minst vreemd klinken: Welke moeder gaat er met pensioen? Immers, we weten allemaal dat geen enkele moeder (en ook geen enkele vader) ooit met pensioen kan gaan. Moeder ben je immers je leven lang, daaraan is eens begonnen nooit aan te ontkomen. Ook niet als onthaalmoeder. Pakweg 30 jaar geleden werd door de KVLV de dienst voor onthaalmoeders in het leven geroepen. Kinderkribbes bestonden al langer, maar het idee om kinderen bij een “vervangmoeder” thuis op te vangen was nieuw. Jeva Laurijssen, echtgenote van Harry Pauwels, uit de Gemeentestraat in Minderhout was het idee vanaf het begin genegen. Als moeder van vier kinderen die stilaan het huis uitvlogen, vond zij dat de lege ruimte en kamers best opgevuld kon worden door andere kinderen van uit huiswerkende ouders die een warme opvang zochten voor hun kroost. Talrijke baby’s en kleuters vonden bij haar een tweede thuis. De tel raakte

42

zij op den duur kwijt. Maar al wie bij haar op de schoot gezeten heeft zal het van zijn leven nooit vergeten. Ook zij zelf niet, alle kinderen blijven een bijzondere plaats in haar hart hebben. Op 14 mei werd Jeva 65 jaar en als werkende kracht tijd om met pensioen te gaan. Pensioengeld zal ze van haar arbeid als onthaalmoeder weinig of niets trekken. Maar daar maalt zij niet om. Zij was wel trots en opgetogen met het verrassingsfeest dat haar echtgenoot en kinderen in elkaar hadden gestoken en niet in het minst met de talrijke opkomst van alle kinderen die ooit bij haar een warm nest vonden? In een leegte zal zij in ieder geval niet vallen. Opvang van kleinkinderen is en was ook al een dagtaak op zich. Toch blijft er nog plaats voor andere hobby’s zoals bloemschikken, fietsen, yoga, talen leren en dies meer. Aan stilzitten denkt zij nog lang niet. In naam van alle onthaalkinderen en dit aan alle onthaalmoeders: hartelijk bedankt!

ling. Later op de middag werden twee werken van barmhartigheid in de praktijk omgezet: de dorstigen laven en de hongeren spijzen.

Gehuchtentocht MINDERHOUT - Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de KLJ de gehuchtentocht. De deelnemers vertrokken per fiets vanuit de parochiezaal naar de Aard, Hal, Bergen en via Castelré terug naar Minderhout. Op elke stopplaats waren er originele spelletjes. In Castelré moest men de stokken vastnemen voordat ze de grond konden raken. Als je op je knieën gaat zitten kan dat misschien ook wel helpen. Bovendien werd je vanuit het terras, waar de mededingers terwijl konden genieten van een hapje en een drankje, geweldig aangemoedigd. En voor de sfeer alleen al moet je volgend jaar ook zelf deelnemen.


MINDERHOUT

15de Kapellekensloop MINDERHOUT - De Kapellekensloop vormt zonder twijfel één van de hoogtepunten van KWB-Minderhout. Op zaterdag 9 juni zullen weer 900 à 1.000 lopers deelnemen aan deze stratenloop. Iedereen kan die dag deelnemen: kinderen, jongeren en volwassenen, mannen en vrouwen, competitielopers, recreatielopers, joggers en gelegenheidslopers. Onder het motto “Deelnemen is belangrijker dan winnen” en naar ieders eigen mogelijkheden worden verschillende afstanden gelopen. De Kapellekensloop bestaat uit drie luiken: de kinderstratenloop, de jogging en een halve marathon voor de volwassenen en de jeugd.

Gouden onderscheiding MINDERHOUT - Een oorkonde met gouden onderscheiding werd uitgereikt op 21 maart aan de heer Jozef Hoet voor de vele diensten bewezen aan de Gezinsbond.

Programma: 15u30 Kleuters 100 m geb. jaar 2003 en later 15u40 Kleuters 100 m geb. jaar 2002 15u50 Kleuters 100 m geb. jaar 2001 16u00 Kinderen 400 m geb. jaar 1999-2000 16u15 Kinderen 600 m geb. jaar 1997-1998 16u30 Kinderen 800 m geb. jaar 1995-1996 17u00 Jogging 2,5 km 18u00 Halve Marathon 21,1 km en Jogging 15,75 km 18u05 Jogging 10,42 km 18u10 Jogging 5,08 km

Inschrijvingen: Je kunt inschrijven vanaf 14u30 aan de parochiezaal tot een kwartier voor de start van elke kinderreeks en een half uur voor de start van de jogging-halve marathon. Kinderjogging € 1, Jogging-Halve marathon: KWB-leden (op vertoon lidkaart) € 3 en niet KWB-leden € 5.

Ploegdag MINDERHOUT - Op zondag 29 april heeft er de jaarlijkse ploegwedstrijd, ingericht door de trekpaardenvrienden, plaatsgevonden te Minderhout. Een goede te ploegen grond gaf volgende uitslag in vijf verschillende onderdelen: Enkelspan 1 Kees koenen 61, 2 Co V/D Sande 59, 3 Theo Herijgers 58,5, 4 Jac Uitwilgen 58, 5 Jan Voeten 57,5, 6 Rinie Aart 57, 7 Jos Simons 55,5, 8 Dirk Brokken 53, 8 Bert Eestermans 53, 9 Frans Vissers 52, 10Jan Goetschalckx 50, 11 Bert Dictus 48,

12 Jan De Bie 47, 13 Herman Oliviers 45, 14 Jos Godrie 44. Twee span 1 Harrie de Rooy 54,5, 2 Rien De Swart 51, 3 Jos Sips-Louis Goris 50. Geer ploegen 1 Ad Carpol 63, 2 Gust Stoffels 56, 3 Wim Baremans 55. Mooiste aanspanning Gust Stoffels Zelf getrokken ploeg Vader en zoon Strijbos.

Prijzen: Voor elk deelnemend kind in de kinderreeksen is een medaille en een snoepzak voorzien. Iedere volwassen deelnemer ontvangt heerlijke Hoogstraatse aardbeien. Geldprijzen en bloemen voor de 1ste, 2de en 3de van elke reeks in de halve marathon. Trofeeën voor de eerste drie in elke reeks van de jogging. Dit in de reeksen: dames t/m 34 jaar, dames veteranen vanaf 35 jaar, heren t/m 39 jaar en heren veteranen vanaf 40 jaar.

Uitslagen: De uitslagen zijn direct na de aankomst van de laatste per reeks beschikbaar. De uitslagen zijn ook op internet te raadplegen op volgende adressen: http://users.skynet.be/kwb.minderhout en http://home.scarlet.be/~hemanist/kwb_joggings Kleedkamers en douches beschikbaar. Deze wedstrijd is opgenomen in het provinciaal Falos-KWB joggingscriterium, het nieuwe criterium “De Noordloper”. Met medewerking van CM-fit.

Bert Dictus uit Meer

Inlichtingen: Fons Aerts, Meerseweg 86, Minderhout, tel. 03 314 38 92 http://users.skynet.be/kwb.minderhout

43


MINDERHOUT

De KSJ bouwt MINDERHOUT - Al bijna vijftien jaar spelen de kinderen van KSJ-Minderhout in de oude kleuterklasjes aan de Schoolstraat. Het is er voor vele generaties KSJ’ers dan ook een tweede thuis geworden. Hoewel de meeste leden het zich niet meer herinneren, zijn de lokalen in de Schoolstraat er niet altijd geweest. Geen eigen lokalen betekende elke week de fiets op naar een lokaaltje in Meer of spelen aan de ‘Burcht’ van het Mariaveld. Veel opties waren er immers niet. De toenmalige begeleiding was dan ook terecht trots toen de KSJ begin jaren negentig zijn vaste stek kreeg in een paar oude kleuterklasjes aan de Schoolstraat. En sindsdien gaat het heel goed met de KSJ. Ze bezorgen nu op zaterdag ongeveer 160 leden een fijne namiddag of avond. Verwacht wordt dat dit ledenaantal de komende jaren nog zal toenemen, want Minderhout is de laatste tijd enorm in trek bij jonge gezinnen. Maar jammer genoeg kunnen hun twee speellokalen al dat jeugdige geweld niet meer aan. Vooral tijdens de koude en natte periodes van het jaar wordt het gebrek aan lokalen pijnlijk duidelijk en moeten er vaak groepen buiten of onder het afdak spelen. Maar ook wanneer ze met alle leden van KSJ een activiteit hebben, moeten ze meestal buiten spelen of uitwijken naar een grotere zaal. De lokalen moeten dus dringend meegroeien met de vereniging. Een nog dringendere kwestie is het begeleidingslokaal. De begeleiding vergaderde in een houten barak die vroeger door de school werd gebruikt en die dateert uit het midden van de vorige eeuw. De wanden zijn rot en met de storm van dit jaar is het dak eraf gewaaid. Tijd voor vernieuwing! Er bestonden al langer vage plannen om de lokalen van de KSJ uit te breiden en vanaf 2004 zijn die beetje bij beetje concreter geworden. Na veel plannen, vergaderen en overleggen zijn ze nu eindelijk klaar voor het echte werk. Ze beginnen eraan! De KSJ bouwt vanaf juli maar liefst één groot en één klein speellokaal, een nieuw begeleidingslokaal, materiaalkot, nieuwe sanitaire voorzieningen en een nieuwe keuken bij. Maar de jongens en meisjes van de KSJ hebben niet alleen aan lokalen gedacht, speelvelden zijn namelijk net zo belangrijk. Ze ijveren er dan ook voor dat ze naast een erfpachtregeling voor de gronden waar de nieuwe lokalen op gebouwd zullen worden, eveneens een overeenkomst kunnen afsluiten met de gemeente over het gebruik van de gronden rond de nieuwe KSJ-lokalen. Zo hopen ze te verzekeren dat er in de toekomst steeds genoeg speelvelden zullen zijn om lekker met de kinderen op te ravotten. Zo’n grote bouwwerken kan de begeleiding van de KSJ uiteraard niet alleen klaarspelen. Daarom

44

doen ze graag een beroep op de andere GrootHoogstratenaars. Ben jij een handige Harry, die alles voor elkaar krijgt? Ben je professioneel bezig met bouwen? Of ben je gewoon een harde werker? Kan je hen goedkoop aan materiaal helpen? Of heb je gewoon enkele nuttige tips? Wil je de bouwwerken van KSJ-Minderhout financieel of met materiaal sponsoren? Neem dan contact op met de begeleiding, want alle hulp is welkom. Bouwen brengt natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid en administratie met zich mee. Om dit in goede banen te leiden, richtte KSJ-Minderhout; vzw ’t Spelleke op. Het is dus eigenlijk vzw ’t Spelleke die de bouwwerken organiseert en uiteindelijk ook de eigenaar wordt van de nieuwbouw. Op vrijdag elf mei nam de begeleiding en de oud-begeleiding alvast afscheid van hun oude begeleidingslokaal met een allerlaatste feestje. Het feestje duurde tot in de vroege uurtjes en op zaterdag was het tijd om het houten lokaal af te breken. Zo werd dus definitief het startschot gegeven voor de bouwwerken van KSJ-Minderhout. De huidige begeleiding is alvast terecht trots om

Verwijderen van de oude gebouwen. het vaste stekje van de KSJ verder uit te breiden en klaar te maken voor een toekomst met nog meer spelende kinderen! Meer weten of zin om te helpen? Je vindt alles op de website www.ksjminderhout.be/bouwen (Evy)

Bouwgroepje KSJ met v.l.n.r. (boven) Tim Willekens, Evi De Kock, Ruth Van Ravensteyn en (onder) Marthe Maes en Nele Jansen.

Maquette van de nieuwe gebouwen.


WORTEL

GOUD IN WORTEL

Karel Van Calster en Maria Verschueren Als ze allemaal thuiskomen, is het feest Op de Rooimans in Wortel kent iedereen Maria en Karel. Maria is er geboren en getogen en Karel woont er nu ook al een halve eeuw want zolang is het geleden dat ze getrouwd zijn en gingen inwonen in Maria’s ouderlijke woning, bij vader en moeder en broer Jos. Karel werd 74 jaar geleden geboren in Merksplas in een boerderij aan de Oude Baan. Hij was de jongste uit een gezin van zes kinderen; in het gezin werden wel tien kinderen geboren maar verschillende van hen stierven op heel jonge leeftijd. Hoewel Karel veel liever ging werken dan studeren, moest hij toch enkele jaren naar St.-Victor in Turnhout rijden maar hij was heel gelukkig toen hij thuis mocht blijven en op de boerderij ging helpen. In zijn jonge jaren was Karel bij de BJB (nu KLJ) en hij herinnert zich nog hoe hij samen met de andere jongens de fundamenten moest uitgraven van de parochiezaal van Merksplas, met de hand en met de eigen schop. Zo ging dat in die tijd. Toen hij thuis niet meer nodig was, is Karel op verschillende plaatsen in de bouw gaan werken en bekwaamde zich zo als ijzervlechter. Later ging hij op het bouwbedrijf van Horsten in Wortel werken waar hij bleef tot in ’85. Maria werd 72 jaar geleden geboren als dochter van Louis Verschueren, in Wortel gekend als Louis “van Dinnekes”. Dinneke was zijn moeder en haar naam was Dymphna. Misschien kreeg Louis die naam omdat hij zo lang voor zijn moeder, die weduwe was, had gezorgd. Louis trouwde pas toen hij 35 was, na de dood van zijn moeder omdat hij haar niet in de steek wilde laten. De kinderen van Louis, Maria en Jos, werden ook “van Dinnekes” genoemd maar nadien is de naam verdwenen. Vader Louis was een kleine boer zoals er nu geen meer zijn; hij had zes koeien waarvan hij er twee als trekdieren gebruikte want een paard kostte te veel. Maria heeft nog met dat gespan gewerkt toen haar broer bij het leger was. Ze herinnert zich nog dat ze er een keer mee op de akker was en een boer op het veld ernaast zei: “Als ze niet luisteren, moet ge er eens goed op vloeken” waarop zij antwoordde: “Bij ons wordt niet gevloekt dus die koeien kennen dat niet, die luisteren daar niet naar.” Maria moest thuis hard werken, zowel op de akker als in het huishouden; haar moeder had een zeer zwakke gezondheid en kon geen zwaar werk doen. Ze stierf ook jong, 62 was ze, enkele maanden na de trouw van haar dochter met Karel. Maria vertelt: “Het enige dat wij in onze jeugd hadden, behalve het werk, was de BJB. Ik heb daar veel aan gehad, zowel voor vorming als

ontspanning. Het was ook de enige plaats waar ik met de andere meisjes van het dorp kon samenzijn, om wat te lachen en te babbelen. Ja, de BJB betekende heel veel voor mij en ik ben dan ook graag bij het bestuur gegaan; ook later bij de KVLV ben ik heel veel jaren bestuurslid geweest.

Samen Maria was 18 en Karel 20 toen ze verliefd op elkaar werden. Dat gebeurde op het bal van de tuinbouw in het café van Gust Van Aert. Het duurde niet lang voor vader Louis hoorde dat zijn dochter op vrijersvoeten liep en hij vond dat Karel dan ook maar moest binnenkomen. “18 Jaar was jong in die tijd en het viel mij mee dat onze vader de verkering goedkeurde maar ik was natuurlijk heel content”. Vijf jaar later trouwden ze en trokken in bij Maria’s ouders. Enkele maanden later stierf moeder Verschueren en was Maria de enige vrouw in het gezin. Al spoedig kwamen de kinderen: Ludo, gevolgd

door Lizzie, Jef en veel later ook Peter. “Lange tijd had ik een huishouden van acht man; onze va is bij ons gebleven tot aan zijn dood in ’76 en ook onze Jos is laat getrouwd.” En toen Maria en Karel tenslotte nog met zijn tweeën in het huis woonden, kwamen de kleinkinderen, negen in totaal . Toen had Maria weer haar handen vol want ze heeft er verschillende opgepast en doet dat nog steeds als het nodig is. Al verschillende keren zijn Maria en Karel op vakantie gegaan, samen met alle kinderen en kleinkinderen of ze komen allemaal op bezoek. “Dat is voor ons echt als een feest”.

Met pensioen Karel ging in ’91 met pensioen maar dat veranderde weinig aan zijn dagelijks leven. Hij moest wel niet meer voor een baas werken maar werken bleef hij doen. In de eigen tuin, maar vooral bij de kinderen. Hij hielp hun huizen mee bouwen en onderhoudt hun tuinen, hij is altijd bezig. Ook Mai kan niet stilziten. Nu ze niet meer in het bestuur van KVLV zit, is ze met wat anders begonnen: computerlessen. Ze was de op één na oudste in de les maar behaalde haar getuigschrift met onderscheiding; niet mis als ge 72 bent! Ook is ze dikwijls in het rusthuis te vinden waar ze als vrijwilligster een handje toesteekt. Vroeger gaven ze aan de mensen die hun gouden bruiloft vierden, één of twee zetels cadeau; dat was om te zeggen: het is nu tijd om in de zetel te zitten, te rusten. Mai en Karel zouden daar misschien nog niet zo blij mee zijn want ze zijn niet van plan om lang in de zetel te zitten. Toch niet voor ze binnen tien jaar hun diamanten bruiloft hebben gevierd. En dat wensen we hen dan van harte.

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 info@bfdg.be www.bfdg.be

184

45


WORTEL

De jongens en meisjes van vroeger zijn 70

WORTEL - De jongens en meisjes van ’37 vonden elkaar weer terug op 9 mei. Ook toen ze 60 en 65 jaar werden, hebben ze dat gevierd. Er werd weer lekker gegeten en gedronken en heel veel gebabbeld. V.l.n.r. Frans Vermeiren, Louis Vermeiren, Lode Bolckmans, Magda Matthé, Marcel Voet, Jef Lambrechts, Lizette Snels, Gust Goris, Gilberte Van den Langenberg, Karel Sijsmans, Maria Snels, René Roos, Stan Govaerts, Karel Baeten, Lieve Meyvis, Marcel Sneyers, Frans De Clerck, Josee Fransen, Anna Pemen, Willy Vannuffelen.

De ziel van Georgië WORTEL - Op donderdagavond 7 juni om 20 uur in de zaal van het Casino te Wortel Kolonie zullen weer Georgische liederen weerklinken. Dit keer zingen voor ons vier vrouwen uit Sighnaghi, een stadje aan de grens met Aserbeidjan. Zij hebben allen een zangscholing achter de rug. Dat, plus de bekende muzikaliteit van iedere Georgiër, belooft van het concert een kwalitatief hoogstaand evenement te maken. In de volksliederen uit Georgië hoor je de liefde voor het land, voor zijn schoonheid, voor het religieuze, voor het roemrijke verleden… Kortom, je hoort de ziel van Georgië. De inkomgelden die u betaalt voor het concert gaan geheel naar de dorpsgemeenschap Khedeli, waar nu tien volwassenen met een handicap wonen en werken. Widar is vanaf het ontstaan van Khedeli met raad en daad verbonden met dit initiatief. Eén van de vrouwen die voor ons het concert geven is medestichter van Khedeli. Op vraag sturen we u graag een folder toe van dit uitzonderlijke concert. Hartelijk welkom!

Te voet naar Scherpenheuvel WORTEL - Op de avond van zaterdag 2 juni zullen een aantal mensen vanuit Wortel naar Scherpenheuvel vertrekken met de bedoeling om ’s nachts te voet terug te keren. Het is een initiatief van de Gezinsbond en iedereen kan meedoen. De prijs is 10 euro per persoon (voor eventuele verzorging en versnapering); de leden van de Gezinsbond betalen 8 euro. Inschrijven tot 30 mei via tel. 03 314 89 16 of 0478 44 45 35.

De Rijksdienst voor Pensioenen houdt zitdag in het stadhuis te Hoogstraten op dinsdag 12 juni van 10 tot 11 uur.

Boekhoudbureau

Profisk cvba [ Boekhouding en administratie [ B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten [ Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten [ Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen [ Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

46

Pensioenen

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

E


MEER

Kruisdagen

Verzorgers van de Rosaliakapel MEER – ’t Is mei en de St.-Rosaliakapel ligt er schitterend bij. Nu we een reportage gemaakt hebben over hoofdzakelijk Mariakapelletjes in ons vorig nummer, vroeg Anna Verschueren, een van de verzorgsters van de Rosaliakapel, aan hun kapelletje ook wat aandacht te besteden. We kregen een boeiend verhaal.

Geschiedenis Het gebuurte ‘Krabbershoek’ kreeg het in de oorlog van 1940-‘45 hard te verduren. Het gebuurte werd verscheidene keren opgeschrikt door vliegende-bom-alarm. Verscheidene huizen gingen tegen de vlakte. Als bij wonder vielen er geen doden en bleef de schade vooral materieel. Als dank voor dit sparen van mensenlevens liet de toenmalige pastoor, Prowke Aerts, een kapelleke oprichten voor de beschermheilige van de parochie.

Gebruik

MEER – Om van moeder aarde een vruchtbare oogst te vragen werd dit jaar door de Landelijke Gilde weer door de velden gewandeld. Dit maal gebeurde dat ter streke de Mosten. De wandeling werd afgesloten met een eucharistieviering in het lokaal van de vissersclub.

Dansshow

MEER - Zaterdag 12 mei was de laatste dansles van een succesvol dansseizoen. ‘t Was niet het wekelijkse uurtje dansles maar een echte dansshow. Elke groep bracht twee dansjes voor een talrijk opgekomen publiek. Hier en daar wat zenuwachtige blikken want zoveel volk hadden ze niet verwacht. Men stelde het zeer op prijs, zoveel belangstelling enkel en alleen voor hen. Na een jaar van zweten en puffen kunnen we vaststellen dat zij al een aardig pasje kunnen dansen en er elke week veel plezier aan hebben beleefd. Nog een dikke proficiat en tot 15 september! Wie ook graag in september start, kan zich nog inschrijven bij Saskia Vermetten, tel. 03/315.45.94 of Hilde Goetschalckx, tel. 03/315.11.41. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt.

Het kapelletje wordt vrij intensief gebruikt. Tijdens de week is de kapel gewoon open. Stan doet ’s morgens open en Anna sluit af. In het weekend is de kapel dicht, want in het verleden werd al drie keer de offerblok opengebroken. Er wordt in de kapel regelmatig gebeden. In mei is dat bijvoorbeeld elke dag. Meestal begeleidt Anna het gebed en als zij niet kan neemt Roos Voeten over. Mooi detail: er zou een geval bekend zijn dat het gebed in het verleden minstens één keer heeft geholpen bij het zwanger worden. Ook tijdens de examens stelt Anna een verhoogde activiteit vast. Er worden dan veel meer kaarsjes aangestoken. Als er iemand sterft in het gebuurte de Krabbershoek wordt er daags voor de gebedswake in de kapel gebeden. Met Kerstmis wordt de kapel mooi verlicht. De kapel is voor de bezoekers nog steeds beschikbaar voor rust en gebed. Bezoekers kunnen de kapel steunen via de offerblokken. Deze opbrengst dient om de elektriciteit en het klein onderhoud te betalen. (ma)

MEER - De St.-Rosaliakapel is een van de meest bekende kapelletjes in Meer. Ze wordt onderhouden door (v.l.n.r.) Gerard Geudens, Ignace Peraer, Anna Verschueren en Stan Vermeiren. Zij onderhouden maandelijks de kapel en met een grote beurt tegen de maand mei. Ook tegen Pasen wordt er volledig opgeruimd. 47


MEER

Meerse markt brengt muziek en dans Na de schitterende en drukke start van de Meerse Markt in mei, hoopt het marktcomité dat de weergoden de Muziek- en Dansmarkt op zondag 3 juni opnieuw in het zonnetje zullen plaatsen. Dat deze markt haar naam alle eer wil aandoen, bewijst het volgende programma: 9 u.: Walter Lavent & Co, 9.30 u.: Accordeongroep muziekacademie Hoogstraten, 10 u.: Dansgroep gepensioneerden, 10.30 u.: Djembéoptreden, 10.40 u.: Accordeongroep muziekacademie Hoogstraten, 11 u.: Linedance, 11.30 u.: Walter Lavent & Co, 12 u.: Djembé-optreden + Dansgroep gezinsbond en om 12.30 u.: Walter Lavent & Co. Al deze muzikale attracties vinden plaats op het kloosterplein, maar ook in de Donckstraat zoekt de muziek zijn weg. Er is natuurlijk vaste waarde Radio Valencia, maar aan de gilde speelt en zingt een authentieke orgeldraaier zijn onverslijtbare deuntjes. Kortom, muziek in overvloed. Voor wie

het allemaal rustig wil bekijken en beluisteren, baat het marktcomité een drankterras uit op het kloosterplein. Uiteraard blijven alle amateur-standhouders uitgenodigd in de Donckstraat van 9 uur tot 12.30 uur voor een gratis standplaats. Belangrijk is wel om tijdig (7.30 u.) aanwezig te zijn om alles klaar te zetten. Tussen al de muziek en dans door, is er ook aandacht voor de kinderen. Speciaal voor hen zijn er de ritjes met de pony’s in het kloosterbos en aan de stand van de Aardbeikring zijn de deelnemers aan de teken- en kleurwedstrijd van de vorige markt welkom om hun prijs in ontvangst te nemen. Bovendien beweegt er zich een poppenspeler over de markt, die zeker tot de verbeelding van de kinderen zal spreken. Een mooi extraatje is de opendeurdag van het IKO in de oude schoolgebouwen. Alle marktbezoekers zijn daar uiteraard welkom.

Vakantiefietszoektocht MEER - De KWB van Meer is weer blij hun 24ste vakantiezoektocht aan u voor te stellen. Tijdens de maanden juni, juli, augustus en september zullen weer honderden fietsers rondtoeren doorheen de mooiste plekjes van onze gemeente. Voor de prijs van drie euro kunt u de wedstrijdboekjes en invulformulieren afhalen bij de Toeristische Dienst van de stad Hoogstraten en bij een aantal medewerkers in de verschillende deeldorpen. De tocht is helemaal niet moeilijk. Jong en oud kunnen zonder problemen de weg vinden en de zoektochtvragen oplossen. Onze enige bedoeling is om u allen een mooie dag te bezorgen in uw vakantie. U kunt natuurlijk zelf een dag uitkiezen wanneer u de tocht van 40 km rijdt. Natuurlijk worden er een aantal mooie prijzen voor de winnaars voorzien. Half oktober worden de juiste antwoorden en de winnaars meegedeeld. Begin november worden de prijzen uitgereikt. De boekjes kunnen afgehaald worden bij: Fransen Armand, Meerleseweg 15, Vinckx Jozef, John Lijsenstraat 40, in taverne “De Paerdekop”, Meerdorp 19, op de Meerse markt ... en ook bij de toeristische dienst van de stad Hoogstraten. Voor info kunt u terecht bij Roger Embrechts, tel. 03 315 02 98 - Roger. embrechts@telenet.be (ma)

Meer … feest De KWB organiseert de vierde editie van “Meer Feest” in het unieke kader van het klooster, gelegen aan de Donckstraat in Meer. Twee optredens worden voorzien: DEAD SYSTEM, zoon van Herman (FORTUIN) Herrijgers & band én DE LUSTIGE 4: Rob (KNIP)Hoek & band - www. lustige4.nl . Meer feest zal doorgaan op zaterdag 23 juni vanaf 19 uur. De inkom is gratis en iedereen is er welkom. Er zijn ook meters bier te winnen. Voor meer info kun je terecht bij Herman Vriends, tel. 03 315 03 09. (ma)

Het Rode Kruis Wie nog meer informatie wenst over deze muziek- en dansmarkt, neemt best contact op met Jan Dufraing (tel. 03/315 86 80; e-mail: jandufraingswaenen@hotmail.com ) of bezoekt de website www.meermarkt.be

Garage Geudens bvba Meerseweg 8 - 2321 Hoogstraten-Meer Tel.03/315.71.76 Fax 03/315.88.14 www.geudens.be

Verkoop personen- & bedrijfswagens Tweedehandswagens Erkende carrosserieafdeling Alle onderhoud en herstellingen 1946-2006

***60 Jaar Garage Geudens*** 48

MEER - Het Rode Kruis van België richt bij de plaatselijke afdeling Meer een bloedinzameling in op woensdag 20 juni. Deze inzameling vindt plaats in de gemeentelijke gemengde lagere school gelegen aan de Terbeeksestraat 6, van 18 uur tot 20.30 uur.

Nordic Walking MEER - De sportdienst van de stad Hoogstraten, in samenwerking met Nordic Walking, richt op zondag 10 juni een begeleide wandeling in voor gevorderden. Deze wandeling gaat door te Maxburg in Meer. Het is de bedoeling om te werken rond de speciale techniek van het Nordic Walken. De wandelaars vertrekken om 9.30 uur aan de rotonde achter de Sint-Catharinakerk van Hoogstraten. Niet-leden betalen 6 euro, leden van de vereniging nemen deel aan 4 euro per persoon.


MEERLE

De Klimtoren is 5-sterrenschool MEERLE – De leerlingen van de basisschool De klimtoren sloten hun jaarthema “Reis door België” af in de vorm van een Fata Morgana-spel. Vorige maand kwam de koning naar de school om hen vijf opdrachten te geven, waarmee ze moesten tonen goede Belgen te zijn. Zo moesten ze zelf in elk gebouw een frietkraam maken, het Belgische volkslied ‘De Brabançonne’ zingen, een levende Belgische vlag vormen, een reuzenvlag schilderen en een optocht houden in het dorp met de fanfare voorop. Vrijdag 27 april was de dag van de waarheid. Na ‘s middags eerst lekkere frieten gegeten te hebben uit de zelfgeknutselde frituur kwam de koning opnieuw naar de school om het resultaat te beoordelen. Alle kinderen deden enthousiast mee om de opdrachten perfect uit te voeren. De brandweer van Hoogstraten en de fanfare van Meerle hielpen mee. Omdat de leerlingen alle opdrachten tot een goed einde brachten, werd ‘De Klimtoren’ door koning Albert II gebombardeerd tot vijfsterrenschool. Dank aan iedereen die dit hielp waarmaken! (EP)

Samen frieten eten. En of we goede Belgen zijn!

Het Rode Kruis MEERLE - Het Rode Kruis van België richt bij de plaatselijke afdeling Meerle een bloedinzameling in op maandag 18 juni. Deze inzameling vindt plaats in de voetbalkantine van FC Meerle gelegen aan de Chaamseweg. De bloedinzameling vindt plaats van 17.30 uur tot 20 uur.

Schoolfeest in ‘de klimtoren’ MEERLE – De vrije basisschool ‘De Klimtoren’ organiseert op zondag 3 juni haar jaarlijks schoolfeest. De leerkrachten en de leerlingen zijn al volop bezig met de voorbereidingen. In aansluiting op het jaarthema ‘Reis door België’ gaan ze dit schoolfeest een Belgisch tintje geven. Om 10 uur beginnen de feestelijkheden in de parochiekerk. De werkgroep ‘gezinsvieringen’ zorgt voor aangepaste teksten en het kinderkoor luistert de viering muzikaal op. Vanaf 11.30 uur tot 13.30 uur staat een uitgebreide barbecue, verzorgd door de oudervereniging, op jullie te wachten in de kleuterschool. Uit ervaring weten we dat ook dit nieuwe initiatief tot in de puntjes zal uitgewerkt zijn. Hiervoor kan je inschrijven in ‘de Klimtoren’, tel. 03 315 82 88 of bij Jos Van den Bogerd, Heimeulenstraat 8, tel. 03 315 04 86. Bij het binnenwandelen van de kleuterschool begeeft de bezoeker zich ‘echt’ in België. Vanaf 13.30 uur gaat de spelletjesmarkt open. Op de markt is pret te beleven voor groot en klein met onder meer spijkers kloppen, eendjes vissen, touwtje trek, ballen gooien, sjoelen, … In de loop van de namiddag wordt het ‘open podium’ geopend voor de jonge artiesten van ‘de Klimtoren’. Dus beste mensen … reden genoeg om eens een kijkje te komen nemen! We duimen alvast voor goed weer! (LJ)

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN

Op deze foto zie je het niet, maar wees zeker dat ze het juist hadden: een levende Belgische vlag met kinderen in zwart, geel en rood.

Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

49


MEERLE

Sint-Salvatorkoor 65 jaar MEERLE – Met een opgemerkte uitvoering vierde het Meerlese zangkoor Sint-Salvator op zondag 29 april haar 65e verjaardag. In de viering om 10 uur zongen ze de Methusalemmis van H.A. Lijnbeeck in een tweestemmige Nederlandse uitvoering. Het Sjaloomlied (tweestemmig) leidde de viering in. Nadien zongen ze “De vreugde voert ons naar dit huis”, een vierstemmige bewerking van W. Vogel. Daarna brachten ze een driestemmig Marialied “‘t Klinkt zo zacht mij in d’oren”. Vervolgens een vierstemmig lied in het Latijn, “Signum” van Tieman Surato. Tenslotte het jubileumlied met eigen teksten “Jubliate”. Dit alles onder leiding van Karel Pauwels die met stevige hand dit koor reeds 50 jaren leidt. Voor deze gelegenheid werd het koor aan het orgel begeleid door Luc Dockx. De luisteraars en misvierders genoten met volle teugen van deze uitvoering, dat bewees het lange applaus na de viering. Nadien werd er een glaasje gedronken en een hapje verorberd in het parochiecentrum, waar de leden van het Salvatorkoor vereerd en gehuldigd werden om hun jaren inzet voor het koor. Zij ontvingen een medaille van verdienste voor het opluisteren van de kerkdiensten in de parochie gedurende 15, 25, 35 of 50 jaar. De eretekens werden uitgereikt door Fons Soontjens, pastoor, Christ Christianen, voorzitter van de kerkfabriek en Willy Jespers, verantwoordelijke van het parochieteam.

50-jarigen aan het feest MEERLE – De 50-jarigen van Meerle en Meersel-Dreef hebben het feesten nog lang niet verleerd. Zaterdag 28 april is voor hen een geweldige feestavond geworden. Het was een blij weerzien, de ene herkende je meteen en naar de andere

V.l.n.r. (vooraan) Astrid Van Bavel, (secretaris), Dina Rombouts, Dina Van Bavel, Rit Herrygers, Maria Geysen, Corneel Van Dun, Louisa Jacobs, Cor Jacobs, Gène Vermeeren, Frans Huybrechts en Karel Pauwels (dirigent), (achteraan) Jeanne Rombouts, Yvonne Van Bavel, Angelina Willemse, Peer Snoeys, Frans Van Alphen, Jos Jacobs, Gust Hendrickx (orgelist) en Frans Huybrechts. moest je toch wel een langere tijd kijken voor je ze terug herkende. Zij die er waren, hebben er met volle teugen van genoten. De avond zag er als volgt uit: de verwelkoming met kennismaking, lekker eten van een warm en koud buffet en vervolgens werden de dansschoenen aangetrokken. Het is een fantastische avond geworden die tot de vroege uurtjes is uitgelopen. Tot vier uur is er volop gedanst en slechts om zes uur waren de laatste hangijzers

weg. Spijtig voor hen die niet aanwezig konden zijn. Maar de organisatoren hebben het vaste voornemen geen tien jaar te wachten om het nog eens over te doen. Roos, Jef, Corry, Jeanne en Lies - de stuurgroep - willen langs deze weg al de klasgenoten en aanwezigen bedanken. Mede dank zij de enthousiaste groep is deze feestavond zo goed verlopen. (jaf)

V.l.n.r. (boven) Jeanne Van Opdorp, Willy Jacobs, May Van Bavel, Jan Brosens, May De Bie, Dré Verheijen, Lutgard Jacobs, Guust Boudewijns, Annie Vermonden, Toon Laurijssen, Jos Govaerts, Agnes Schrauwen, Karel Pauwels, Willy Van Bavel, Harry Schrickx, Ludo Pauwels, Fons Jacobs, Louisa Verhoeven en Dré Van Den Broeck, (onder) Jan Gijsbregts, Lies Pemen, Corry Van den Bogerd, Jos Michielsen, Sjan Janssen, Jef Pauwels, Miek De Bie, Roos Boudewijns, Lies Van Aelst, Dirk Van Boxel, Jan Vissers, Annie Brosens en Jan Jacobs. 50


MEERLE

Eerlijke handel schenkt heerlijke koffie MEERLE – Op 12 mei, de Internationale Dag van de Fair Trade, plaatsten de Oxfam-wereldwinkels een lange koffietafel door Vlaanderen om aandacht te vragen voor een eerlijke en rechtvaardige grondstoffenmarkt, die betrouwbaar en voor iedereen toegankelijk is en iedereen in Zuid en Noord ten goede komt. De koffietafel moest minstens de symbolische 2015 meter lang zijn, maar ze tikten af op meer dan 3000 meter! Wereldwinkel Hoogstraten had Meerle uitgekozen om aan deze actie deel te nemen. Het plan was om op de parking van Prima Van Boxel - waar in de winkel de eerlijke producten van Oxfam te koop zijn - een koffietafel te zetten van 10 meter . De winkelende mens kon even verpozen terwijl hij een bakje (h)eerlijke koffie en een chocolaatje kreeg aangeboden. De weergoden beslisten er anders over. Regen en een stijve bries maakten de koffietafel buiten onmogelijk. Geen nood, Liliane en Johan gaven de mensen van Wereldwinkel Hoogstraten een plaatsje binnen in de winkel. Wel geen 10 meter, maar ruim voldoende om de bezoekers een kop koffie te presenteren. Een aanbieding die weinig bezoekers afsloegen. Wisten ze meteen hoe die eerlijke koffie smaakt. En als het meevalt kunnen ze hem voortaan in Prima Van Boxel aanschaffen. (jaf)

Vissen MEERLE – Nee, 1 april is lang gepasseerd. Dit is echt. Het is weer (bijna) juni en dus gaat de KWB proberen om een viske te vangen. Op zondag 10 juni gaan ze hun best doen om zoveel mogelijk vis uit de vijver boven te halen. Er wordt gevist tussen 8 uur en 13.30 uur. Om tijdig op de plaats te zitten aan de put van “Den Heibaard” in Loenhout, vertrekken ze in Meerle aan het Gemeenteplein om 7.30 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd, zowel kenners als leken, zowel leden als niet-leden. Wie het al kan heeft chance, wie het niet kan, zal ingewijd worden in het visservak en heeft dan waarschijnlijk ook chance. Je moet ook niet vrezen dat je die dag je stemplicht niet kan vervullen. Geen paniek. Na het vissen rijden de vissers terug naar Meerle waar ze eerst gezamenlijk kunnen gaan stemmen. Om dan met een gerust geweten aan de gevangen viskes te beginnen: kuisen en ze op professionele wijze roken. De rookton zal klaarstaan in de Kerkstraat 28. De partners en kinderen van de vissers die in de namiddag ook eens graag komen proeven van zelfgevangen en gerookte vis of gewoon eens graag iets komen drinken zijn van harte welkom, maar laat het wel weten. De kosten voor het afhuren van de put zal door het aantal vissers gedeeld worden. Inschrijven bij Guy Hendrickx, Ulicotenseweg 28, voor 4 juni.

Avondmarkt

Een kopje eerlijke koffie tijdens het boodschappen doen.

MEERLE – Op vrijdag 8 juni is het weer avondmarkt, als naar gewoonte georganiseerd door de fanfare Sancta Cecilia. Vanaf 18 uur gaan de kramen open en zullen de marktkramers u hun beste waren aanprijzen. Om een beetje afwisseling te brengen in het aanbod, zijn ook de Meerlese verenigingen uitgenodigd een kraam te zetten en door de verkoop van het een of het ander meteen hun kas te spijzen. Tijdens de markt zullen Wil Van Cuyck en Jac Van Aert de bezoekers verpozen met levende muziek. Ze zingen u vrolijke liedjes die ze zelf begeleiden. Voor de kinderen is er een ballonwedstrijd en een springkasteel. Ook de KLJ zal voor de kinderen een leuke activiteit verzinnen, zodat de ouders rustig de markt kunnen bezoeken en op hun gemak een pintje drinken. Later in de tent, na de markt, staat de Meerse groep “Jiving sister fanny” als hoofdact geprogrammeerd. Zij staan met zeven op het podium en brengen covers. Dus voor ieders wat wils. Wie komt beleeft niet alleen een fijne zomeravond, maar steunt tegelijk de fanfare. Van harte aanbevolen.

51


MEERLE

Open deuren bij turnkring ’t Zolderke MEERLE – Om te laten zien waar al dat trainen toe dient, zette ’t Zolderke op 29 april de deuren van de sportzaal weer wijd open. Ouders, grootouders, tantes en nonkels, vrienden en vriendinnen, zij kregen twee fraaie en vaak spectaculaire demonstraties te zien van de wedstrijdgroep op trampoline. Spektakel verzekerd. Ondertussen bakten de mama’s van de springers heerlijke pannenkoeken, die gretig afname vonden. (jaf)

Gespannen kijken naar het trampolinespektakel.

17de Avondfietsvierdaagse MEERLE – Einde juni, dan is ’t volop zomer. Dat mag best, want de fietsvierdaagse van de KWB komt er weer aan. De zeventiende editie ondertussen al. Het is immers zowat traditie dat het dan mooi weer is. Het is ook aangenamer om de omgeving van Meerle beter te leren kennen. Het programma is ondertussen wel gekend: vier dagen achter mekaar, op 27, 28, 29 en 30 juni , kan je telkens tussen 18.30 uur en 19.30 uur vertrekken aan de parochiezaal van Meerle (gelegen aan de kerk in het dorpscentrum). Elke avond is er een andere route voorzien van zo’n 25 km langs rustige wegen, het fietstempo bepaal je zelf. Op zaterdagavond kan je kiezen voor een tochtje van 25 km of een van 40 km, je kunt dan al vertrekken vanaf 17.30 uur. Deelnemen gedurende drie avonden geeft recht op een herinnering en er is een trofee voorzien voor de jongste en oudste fietsdeelnemer die gedurende drie avonden meerijdt. Aan alle deelnemende sportievelingen wordt onderweg een gratis drankje en een versnapering aangeboden. Door deelname neem je ook deel aan de aanwezigheidstombola. Voor inlichtingen neem contact met Jos Donckers, Elsakker 4, tel. 03 315 92 01, GSM 0477 75 45 14, e-mail jozef.donckers@telenet.be (jaf)

Ontgoochelde werkgroep ‘verkeer’ van de Klimtoren werkt door MEERLE – Van 21 mei tot en met 25 mei was het verkeersweek in basisschool De Klimtoren. Deze verkeersweek wordt georganiseerd door de school in samenwerking met de werkgroep ‘verkeer’, waar zowel ouders als leerkrachten deel van uitmaken. Er worden allerhande activiteiten georganiseerd met als doel kinderen veiliger te laten deelnemen aan het als maar drukker wordende verkeer. De kinderen van de lagere school maken een fietsuitstap waarbij de leerkrachten hen attent maken op de pijnpunten in de route. Bovendien is er woensdagnamiddag de ‘dikkebandenrace’ waar de kinderen (en de leerkrachten) vol enthousiasme aan deelnemen. Waar het kan, worden deze week verkeersveilige vaardigheden geïntegreerd in het gewone lessenpakket. Er werd een verkeerspark gehuurd waar de kinderen de theorie direct aan de praktijk kunnen toetsen. Zelfs de kleuters doen mee: zij mogen onder andere naar hartelust fietsen in hun eigen verkeershoek. Hoe belangrijk deze verkeersweek ook is, werken naar een veiligere schoolomgeving is iets dat elke dag moet gebeuren. Vandaar dat de werkgroep verkeer ervoor gezorgd heeft dat er sinds dit schooljaar ‘verkeersouders’ verbonden zijn aan de school (voor meer informatie: www. verkeerskunde.be). Deze verkeersouders zorgen voor sensibiliserende acties in verband met verkeersveiligheid. De acties bestaan hoofdzakelijk uit het attent maken van de ouders op een veiliger

52

gebruik van het verkeer. Bovendien wordt er geregeld een thema dat in het licht van een veilige schoolomgeving extra aandacht verdient op een ludieke manier aan de ouders overgebracht: zo werd onder andere al gewerkt binnen het thema ‘parkeren kan niet overal’. Ook tijdens de verkeersweek zal er een extra actie zijn, namelijk rond het gebruik van de gordel. Het hoofddoel van de werkgroep verkeer is een

Weinig respect voor de aankondigers van de verkeersweek.

verkeersveilige schoolomgeving te creëren waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Om alle weggebruikers nog eens attent te maken op de schoolgaande kinderen werden bij aanvang van het derde trimester enkele houten popjes met een fluorescerend vestje in de nabijheid van de school geplaatst. Jammer dat er een aantal mensen dit niet weten te waarderen: na amper enkele uren waren er al twee vestjes verdwenen, was er een popje verdwenen en in de kant gegooid. Hoewel dit een grote ontgoocheling was voor de werkgroep, blijven we ijveren voor de veiligheid van onze kinderen. (Yolanda Van Aelst)

Ruimen van WC, septische regenputten, zelfwerkend patron.


MEERSEL-DREEF

Schoolfeest ’t Dreefke

MEERSEL-DREEF – Op zaterdag 5 mei vierde onze lagere school ‘t Dreefke, haar jaarlijks schoolfeest. Met als centraal thema “sprookjes”, was er van alles te beleven. De verschillende klassen beelden allerlei sprookjes uit met zang, muziek en dans, uitgedost in allerlei kleurige kostuums. Natuurlijk was er ook een groot terras en allerlei standjes waar de kinderen konden spelen. (tv) Mooi om te zien, al dat klein grut dat zich lekker uitleeft.

Gordelcampagne in lagere school ’t Dreefke

MEERSEL-DREEF – In de week van 23 april 2007 stond in ons schooltje het gordeldier centraal. Dit diertje was het hulpmiddel om kinderen, ouders en sympathisanten, ervan bewust te maken dat gordels vastklikken in de auto echt noodzakelijk is. Zelfs voor korte afstanden! Het verkeersproject werd geopend met een toneeltje door de leerkrachten. Er werd een heus gordellied aangeleerd en in de school werden de hele week allerlei activiteiten rond het gordeldier georganiseerd. Zoals, gordeldiertjes maken om aan de gordel te bevestigen, grote gordeldieren schilderen en toneeltjes inoefenen. Er werden ook meetactiviteiten gehouden, om te zien of de kinderen wel of niet op een kinderzitje moeten in de auto. Want voor kinderen kleiner dan 135cm is dit verplicht! Ook leerden de kinderen zelf hun gordels vast te klikken. En ten slotte werden er ook gordelgedichten geschreven, gordelaffiches en gordelslogans bedacht en uitgedeeld. Dit alles leidde op vrijdag 27 april tot een echte apotheose, waar kinderen en ouders konden genieten van elkaars creativiteit en gedane activiteiten. De 3de graad had echte grote sensibiliseringsborden gemaakt en er slogans bij bedacht. Echt knap werk hoor! Op de hoeken van onze school staan deze nu voor iedereen te bewonderen. Wij roepen iedereen dus massaal op om je gordels, ook voor korte afstanden, aan te doen. U doet toch ook mee?! Groetjes! Schoolteam ’t Dreefke. (tv)

Gouden bruiloft

MEERSEL-DREEF – De buren van Pierre en Anneke Vinckx van het Moleneinde waren ijverig in de weer om dit feest voor te bereiden. Zoals je kunt zien, zit de sfeer er wel weer in. Pierre en Anneke vierden hun gouden bruiloft op vrijdag vier mei. (Niels Roovers, tv)

Tentoonstelling St.-Luciakapel MEERSEL-DREEF – Tijdens de eerste twee weekends van juni, 2-3 en 9-10 juni, bent u welkom in de Sint Luciakapel op Meersel. Het St.-Luciacomité organiseert er dan een tentoonstelling met schilderijen van Miranda Maas en beeldhouwwerken van Sil Verhoeven en keramiek van Lilian Maas. U bent telkens welkom van twee tot zes uur in de namiddag. Toegang vrij. (tv)

53


MEERSEL-DREEF

Kloostertuinconcert 2007

De Drevenier gepromoot

MEERSEL-DREEF – Op zondag 24 juni, organiseert de fanfare “Voor Eer en Deugd”, haar tweejaarlijks kloostertuinconcert. Deze muzikale namiddag gaat door in de privé-tuin van de paters kapucijnen achter hun klooster in Meersel-Dreef. Buiten de bijzondere sfeer kunt u ook genieten van een optreden, verzorgd door het jeugdorkest en van de fanfare zelf. Verder staat er een optreden van het Campokoor uit Chaam op het programma en een optreden van het tubakwartet TUBIS. Bijzonder is dat zowel het koor als het tubakwartet enkele gezamenlijke nummers zullen brengen samen met de fanfare. Dat belooft weer dubbel genieten. De namiddag begint om twee uur, u bent welkom vanaf half twee. Kom de sfeer opsnuiven… (tv)

Waterzooi bij de watermolen MEERSEL-DREEF - HOOGSTRATEN – Op zondag 22 april opende men in Hoogstraten het toeristisch seizoen. Er stonden allerlei activiteiten op het programma, onder andere een uitgebreide streekspecialiteitenmarkt met gratis proevertjes uit het grensland. Ook Meersel-Dreef was vertegenwoordigd, ons dorpsbier “De Drevenier” van de taverne “Bij de Paters”, werd er geproefd. De familie Aerts zorgde voor het schenken en pater Luc voor nog wat extra geestelijke promotie. (tv)

Paterswielparking

MEERSEL-DREEF – Al vele jaren staat het Paterswielproject op de agenda van de dorpsraad in Meersel-Dreef. Het enige stuk gemeentelijke grond en dit aan de vroegere lagere jongensschool, dat Meersel-Dreef rijk is. Er werden al heel wat plannen gemaakt, onder andere voor bejaardenwoningen, een multifunctioneel plein, een dorpshuis, enzovoort. Eén en ander bleek later niet haalbaar. Daarom werd de laatste jaren geopteerd voor een parking met een skatepleintje. Momenteel is de parking bijna klaar. En dat ze aan een behoefte voldoet, is nu al duidelijk, gezien ze direct werd ingepalmd. Vooral in het weekend zijn de ongeveer 30 extra parkeerplaatsen welkom. De parking werd zo ingericht dat ook de jaarlijkse kermis er terecht kan. (tv) 54

MEERSEL-DREEF – Op zondag drie juni bent u welkom aan de watermolen van Meersel-Dreef. Een tiental kunstenaars tonen er u in en om de molen hun creaties: beelden, textiel en schilderijen. De tentoonstelling is geopend van 10 tot 17u. Natuurlijk kunt u dan ook de molen bezichtigen. Dus twee vliegen in één klap. Van harte welkom. (tv)

Vistrap

MEERSEL-DREEF – Eerder werden al verschillende stuwen op de Mark van een vistrap voorzien. Enkel de stuw op Groot-Eyssel moest nog worden overwonnen. Gezien deze stuw er ook voor zorgt dat de watermolen van Meersel-Dreef van water voorzien wordt, was de constructie iets ingewikkelder. Er werd een grote omleiding gegraven (bypass) via een oude bedding van de Mark. Daarin is men momenteel V-vormige bekkens aan het bouwen. De vis kan dan later trapje op springend, voorbij de stuw geraken. Zodoende kan de vis dan van Galder tot in Minderhout geraken. Daar moet men nog een vistrap voorzien aan de watermolen. Ook aan de Nederlandse kant moeten nog enkele stuwen van een vistrap worden voorzien. (tv)


g i l d enl e v e n & s c h u t t e r s n i e u w s Frans Snijders, tel. 03/314.49.03, email: franssnijders@scarlet.be

Huldiging gildenleden KEMPEN - Steeds in mei huldigt de Hoge Gildenraad der Kempen haar verdienstelijke leden. Voor 35 jaar ononderbroken lidmaatschap is een zilveren ereteken voorzien. Voor 50 jaar een gouden en voor 60 jaar een gouden plus onderscheiding. Tevens ontvingen vier instellingen een financieel ruggensteuntje. Op zondag 6 mei, iets voor 10 uur, waren de genodigden aanwezig in het Ontmoetingscentrum te Lichtaart. Nadat iedereen een zitplaats had gevonden werd de academische zitting geopend met een welkomstwoord van de burgemeester van Lichtaart en door E. Van Autenboer, opperhoofdman van de Hoge Gildenraad der Kempen. Hierna werden vier cheques overhandigd aan instellingen die werken voor- en met mindervaliden. De afgevaardigden van: vzw Dageraad uit Gooreind-Wuustwezel, Theater Stap uit Turnhout, Motorisch Gehandicapte Jongeren uit Brasschaat en ook de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten uit Hoogstraten, ontvingen ieder een cheque van 1.000 euro. Na dit eerste gedeelte ontvingen 74 gildenleden hun onderscheiding. Enkelen lieten zich verontschuldigen voor deze viering die afgesloten werd met een receptie. Ontvingen, woonachtig in onze gemeente, een onderscheiding: Sint-Jorisgilde Castelré: Gust Snoeys, Sint-Joris Meer: Thijs Sterkens en Toke Kustermans, Sint-Jorisgilde Meerle: Rit Govers, Anneke Krijnen en Wim Bastiaansen, Sint-Jorisgilde Minderhout: Marcel Floren, Annie Vlaminckx, Frans Meyers, Yvonne Vlaminckx, Jan Stoffels en Liza Adams. Van de Sint-Jorisgilde uit Wortel ontving Karel Versmissen een diploma voor 60 jaar schutter. Sint-Sebastiaansgilde Meerle: Frans Mous, Roza Lenaerts en Eduard Van den Heijning.

Koningsschieting HOOGSTRATEN - Op zaterdag 21 april heeft er bij de Nieuwe Olijftak Hoogstraten de jaarlijkse koningsschieting plaatsgevonden. 19 schutters waren aanwezig. Eerst werd er gekampt voor de titel van prins. Eric Schrauwen maakte zich sterk en legde weerom beslag op deze titel voor het eerstkomende jaar. De voornaamste gebeurtenis vormde echter de koningsschieting zelf. Kon Herman Govaerts zijn titel voor de derde keer behouden of waren er kapers op de kust? Met het ene schot vooraf lukte het Herman niet. Onmiddellijk traden de andere schutters in het strijdperk. Bij het eerste schot al knalde de stop heel luid. Marcel, de broer van Herman, had de stop geraakt. Hij is het eerstvolgende jaar koning van de Nieuwe Olijftak te Hoogstraten.

Verenigde Vrienden 100 jaar MEER - De Verenigde Vrienden uit Meer, de kleine kruisboog, bestaat 100 jaar. Een dergelijke verjaardag mag je uiteraard niet zonder meer laten voorbij gaan. De academische zitting heeft plaatsgevonden op vrijdag 27 april. Het kruim van de schuttersgilden en –maatschappijen uit de Kempen waren hierbij vertegenwoordigd. Het ganse verlengde weekend erna heeft de feestschieting op twintig meter plaatsgevonden. Bogen en begeleiding waren steeds voldoende aanwezig. Iedere deelnemer aan deze schieting ontving een aandenken. Om aanspraak te maken op een combiné-prijs kunnen deze schutters ook deelnemen aan de wedstrijd op een afstand van zes meter. Deze schieting op een afstand van zes meter zal plaatsvinden in het verlengde weekend van 1, 2, 3 en 4 november 2007.

Bestuur Verenigde Vrienden.

Nieuwe Vlag Een vlag heeft in een schuttersmaatschappij een belangrijke symbolische waarde. Er gebeurt werkelijk niets of de vlag is alom tegenwoordig. Omdat de vlag van de Verenigde Vrienden, in gebruik sinds 1947, haar beste tijd heeft gehad, schonken de lokaalhouders van Victoria, Jan en Zjé, een nieuwe vlag aan de maatschappij. Deze vlag, in Antwerpen perfect gemaakt zoals de vorige, zal de schuttermaatschappij weer lang volwaardig kunnen aanvoeren.

Ter ere van Sint Joris WORTEL – Het wordt stilaan een traditie. Naar aanleiding van het naamfeest van hun patroonheilige, op 23 april, nodigde de St.Jorisgilde haar leden en hun partners uit op een gezellig samenzijn met worstenbrood en appelbollen. Daarna was het tijd om te oefenen, want het kruisboogseizoen is inmiddels gestart.

55


sport Sportnieuws: RenĂŠ Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Voetbaloverzicht 2006-2007

Minderhout VV kampioen en Hoogstraten VV in promotie-eindronde uitgeschakeld! Zou HVV hetzelfde lot ondergaan als vorig seizoen, vechten voor het behoud in 4de nationale? Het zag er zo een beetje naar uit in de eerste ronde van de competitie. Een metamorfose volgde! De roodwitten vonden plots hun draai, maakten doelpunten aan de lopende band, kwamen onderaan vlotjes weg, veroverden tenslotte de derde periodetitel en scoorden als toetje het hoogste aantal goals van de reeks. De beloning, een plaats in de eindronde met kans op promotie naar 3de nationale! In de eerste wedstrijd werd vlotjes met 3-0 de maat genomen van Wielsbeke, maar de tweede tegenstander Bleid zou een ander paar mouwen worden. Een sterk voetballende ploeg, dat moet gezegd, die met een lucky goal de overwinning met 0-1 naar zich toetrok in een redelijk potige wedstrijd, waarin HVV met negen man het einde haalde en uitgeteld is voor verdere deelname aan de eindronde! Minderhout VV veroverde na een regelmatig seizoen waarin het steeds in de top-5 vertoefde verdiend de titel en mag volgend seizoen interessante kasnummers verwachten met tegenstanders als KFC Meer en KFC Meerle in 3de provinciale. KFC Meer behaalde een zeer verdienstelijke zesde plaats en KFC Meerle kon nog juist het degradatiespook omzeilen. VNA Wortel eindigde in 4de provinciale in de onderste regionen. Bij de jeugd een knalnummer van Juniores A van KFC Meer die de laatste vier jaar de kampioenstitel veroverde en de miniemen van Minderhout VV en KFC Meerle mochten ook van die lekkere taart meesmullen! (rel)

Eerste elftallen Vierde Nat. C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Mol-Wezel* Lyra Veldwezelt** Heist Leopoldsburg Lille Spouwen-Mop. Hoogstraten*** Patro Eisden Thes Sport Heusden-Zolder Witgoor Dessel V. Maasmech. Zwarte Leeuw Bree Aarschot

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

17 15 16 13 15 14 14 12 10 12 11 9 10 9 9 5

5 8 8 7 11 3 6 11 11 4 9 7 11 5 7 11 9 11 14 4 15 4 13 8 16 4 15 6 18 3 23 2

64-30 59-36 60-46 50-39 42-40 51-55 46-37 65-49 47-39 56-59 44-47 41-59 36-48 32-44 33-61 29-66

59 52 51 50 49 49 47 47 41 40 37 35 34 33 30 17

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

21 21 17 16 14 14 14 13 12 9 9 7 8 6 4 4

3 6 6 3 8 5 11 3 7 9 10 6 10 6 9 8 10 8 12 9 14 7 13 10 16 6 15 9 21 5 24 2

72-23 75-21 79-41 57-40 60-34 49-35 50-37 49-36 43-38 42-50 34-45 33-58 38-78 34-57 26-83 26-91

69 66 56 51 51 48 48 47 44 36 34 31 30 27 17 14

Derde Prov. A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kaart Mariaburg Ver. Hemiksem Brecht Brasschaat Meer Oostmalle Loenhout Rochus Deurne Maria-t-Heide Luchtbalboys Achterbroek Meerle Sparta LO Stabroek Ol. Essen

56

Minderhout Pulle Westmalle Halle Oelegem Molenkring Flandria

8 9 10 11 12 13 14 15

Poederlee Gierle Wechelderzande Dosko Massenhoven Wortel Zoersel HIH Turnhout

8 28 28 28 28 28 28 28

10 9 8 7 7 7 4 3

10 8 11 8 11 9 11 10 13 8 14 7 13 11 16 9

35-34 35-38 41-45 40-46 52-60 35-57 42-50 22-63

38 35 33 31 29 28 23 18

28 28 28 28 28 28 28

17 17 14 14 13 12 12

5 6 6 10 9 7 12

6 5 8 4 6 9 4

48-28 51-33 56-34 45-47 58-41 50-36 47-45

57 56 50 46 45 45 40

1 2 3 4 5 6 7

Vlimmeren Blauberg Moldavo KV Mechelen Davo Puurs Kontich Kaart

26 26 26 26 26 26 26

8 9 10 11 12 13 14

Lentezon Hoogstraten ‘s-Gravenwezel Berchemse Cappellen Antwerp Girls St.-Jozef

26 26 26 26 26 26 26

9 8 8 8 8 3 1

14 16 16 17 17 21 24

3 58-54 2 46-78 2 42-84 1 37-82 1 32-78 2 27-127 1 17-83

30 26 26 25 25 11 4

1 1 2 5 4 2 4 3 5 5 6

85 73 71 71 58 56 55 45 41 32 30

Derde Prov. B vrouwen

VROUWEN Eerste Prov. vrouwen

Vierde Prov. D 1 2 3 4 5 6 7

Uitbundige vreugde bij de HVV-supporters op de tribune na de overwinning tegen het degraderende Zwarte Leeuw uit Rijkevorsel.

22 21 19 16 15 15 14

3 3 6 8 7 8 7

1 94-33 67 2 109-32 65 1 118-52 58 2 66-51 50 4 79-37 49 3 84-42 48 5 72-48 47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Vorselaar Blauberg B Meer Massenhoven Moldavo B Berlaar Oud-Turnhout Zammel Grobbendonk Meerle Hoogstraten B

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

28 24 23 22 18 18 17 14 12 9 8

1 5 5 3 8 10 9 13 13 16 16

166-12 157-25 156-24 93-23 108-41 57-52 95-54 85-60 75-56 31-81 32-72


SPORT 12 13 14 15 16

Loenhout B Vlimmeren C Brecht Poederlee Minderhout

30 30 30 30 30

7 6 4 4 0

19 19 24 24 29

4 18-93 25 5 22-75 23 2 23-120 14 2 16-130 14 1 4-220 1

Jeugd Meer A Loenhout B Poppel Wuustwezel Minderhout Wortel Brecht St. Lenaarts Meerle Dosko Weelde Meer B Loenhout C

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

19 16 14 13 10 10 11 11 9 9 7 4 1

2 4 6 8 7 9 12 13 11 12 12 19 19

3 72-15 4 74-38 4 72-34 3 54-33 7 39-25 5 49-36 1 72-68 0 62-66 4 56-70 3 53-53 5 72-82 1 23-107 4 13-84

60 52 48 42 37 35 34 33 31 30 26 13 7

Gew. Scholieren G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Oud-Turnhout A Poppel Retie Flandria A Weelde Minderhout Meerle White Star A Vlimmeren Meer Zw. Leeuw Vrij Arendonk Ver. Arendonk A

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

20 19 17 17 14 12 12 11 8 5 5 4 0

2 2 3 4 10 10 12 10 15 17 17 18 24

2 3 4 3 0 2 0 3 1 2 2 2 0

131-31 101-27 83-28 129-38 128-68 83-46 70-86 74-49 41-59 49-85 26-96 51-99 9-263

62 60 55 54 42 38 36 36 25 17 17 14 0

Gew. Scholieren J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Oostmalle Beekhoek Hoogstraten FC Kessel Dessel B Gierle Lille Herselt B Ranst B Brecht B Zandhoven Punt

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

20 14 14 14 12 9 8 8 7 5 4 2

Broechem Wortel HIH Turnhout Wechelderz. Merksplas Lentezon Dosko St. Jozef Antonia Zoersel B Loenhout B

St. Job A Gooreind A Wuustwezel A Mariaburg A Brasschaat A Loenhout A Minderhout A Meer A

7 7 7 6 3 0

14 16 18 16 17 23

5 40-65 26 3 42-91 24 1 50-111 22 3 22-65 21 6 34-101 15 3 19-134 3

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

20 14 12 11 9 6 7 7 6 4 0

26 26 26 26 26 25 26 26

20 19 19 18 18 13 11 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kalmthout B Brecht B Wuustwezel B Wortel Exc. Essen B Loenhout B Wildert B Gooreind B Meerle Westmalle B Meer B Minderhout B

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

22 18 18 13 9 8 7 7 7 5 5 2

0 3 3 9 9 12 11 12 12 14 17 19

0 1 1 0 4 2 4 3 3 3 0 1

19 19 16 13 10 10 9 9 6 4 2 1

1 1 4 6 9 11 10 11 13 15 18 19

2 120-15 59 2 121-17 59 2 56-19 50 3 91-42 42 3 53-65 33 1 51-68 31 3 56-47 30 2 50-75 29 3 39-84 21 3 23-67 15 2 15-77 8 2 15-114 5

20 19 16 13 12 8 6 6 6 5 4 2

1 3 4 6 7 10 10 14 15 13 16 18

1 133-13 61 0 131-19 57 2 83-24 50 3 83-49 42 3 68-44 39 4 41-60 28 6 45-50 24 2 34-76 20 1 35-91 19 4 25-98 18 2 25-93 14 2 17-133 8

17 16 15 15 15 13 12 8 5 3 3 2

3 4 4 6 6 8 9 12 16 18 18 20

2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 0

113-26 111-34 139-43 93-48 78-47 87-40 110-56 71-71 30-112 29-96 25-154 16-175

53 50 48 46 46 40 37 26 16 10 10 6

16 16 15 14 14 13 12 9 8 6 4

1 5 6 5 5 8 8 13 12 16 17

7 3 3 5 5 3 4 2 4 2 3

57-21 53-26 77-44 69-33 43-21 52-29 52-44 46-65 40-57 36-51 47-77

55 51 48 47 47 42 40 29 28 20 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Loenhout A Wuustwezel A St. Lenaarts A Flandria A Poppel Meer A Weelde Brecht A Nieuwmoer Merksplas A Hoogstraten Zw.-Leeuw

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

66 55 55 39 31 26 25 24 24 18 15 7

Gew. Miniemen L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Minderhout A St. Jozef A Molenkring A Grobbendonk B Lentezon A HIH Turnhout Pulle St. Job B Vosselaar Oelegem Schilde B Minderhout B

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

0 5 6 7 5 8 12 12 12 12 17

0 154-12 60 1 69-37 43 2 60-39 38 2 52-31 35 6 40-47 33 6 48-57 24 1 53-65 22 1 30-60 22 2 34-72 20 4 39-75 16 3 24-108 3

Gew. Reserven K

4 116-19 64 3 121-48 60 2 92-28 59 4 94-34 58 4 80-40 58 5 91-47 44 1 61-72 34 4 60-67 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 4 5 4 4 7 14 13

177-10 105-27 112-35 98-48 57-70 51-73 36-76 62-75 52-75 42-128 30-123 21-103

Gew. Miniemen G

1 113-26 61 3 63-25 45 2 76-37 44 2 52-37 44 2 74-40 38 5 64-48 32 3 55-65 27 3 46-81 27 2 40-80 23 3 51-74 18 1 41-76 13 3 19-105 9

Gew. Knapen H 1 2 3 4 5 6 7 8

26 26 26 25 26 26

1 5 6 6 8 8 11 11 13 14 17 17

Gew. Scholieren M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Brecht A Kaart A M-t-Heide St. Lenaarts Hoogstraten Zw. Leeuw

Gew. Knapen L

Gew. Juniores G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9 10 11 12 13 14

Gew. Mniemen S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meerle Vrij Arendonk White Star B Flandria B Zwaneven B Oud-Turnhout KV Turnhout Wortel Dosko Merksplas B Ver. Arendonk B Meer B

Gooreind A Loenhout A St. Jozef A Brecht A Minderhout A Meer A Merksplas A Zw. Leeuw A Meerle A Wortel A M-t-Heide A

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Hoofd, schouder, voet, zomaar eventjes 302 keer liet de jeugdige Willem-Jan Otten het balletje omhoog veren tijdens “Afscheid 2007” van Minderhout VV onder de bewonderende blikken van zijn leeftijdgenoten. 12 Loenhout B 13 Wuustwezel A

24 4 17 24 2 20

3 2

37-71 15 20-90 8

Meisjes kadetten 1 2 3 4 5 6

Kontich Vlimmeren Heist ‘s-Gravenwezel Hoogstraten Blauberg

9 9 9 9 9 9

7 6 4 3 2 0

0 1 3 4 5 9

2 2 2 2 2 0

45-3 33-2 17-19 15-16 20-25 0-65

23 20 14 11 8 0

Lyra 26 Patro Eisden 25 KVV Heusden-Zolder 27 Leopoldsburg 27 Spouwen-Mop. 23 Zwarte Leeuw 28 Mol-Wezel 26 Lille 28 Witg. Dessel 26 Aarschot 26 Veldwezelt 25 Heist 25 Thes Sport 27 Hoogstraten 28 V. Maasmechelen 28 Bree 27

20 18 17 17 14 11 10 10 10 10 9 8 7 7 7 4

4 6 6 7 6 11 9 11 11 15 12 13 15 18 18 17

2 1 4 3 3 6 7 7 5 1 4 4 5 3 3 6

82-31 73-36 70-30 62-29 49-34 49-61 46-40 45-47 35-40 44-74 50-61 48-57 42-50 43-68 40-78 37-79

62 55 55 54 45 39 37 37 35 31 31 28 26 24 24 18

21 18 15 13 12 12 10 9 9 9 9 8 6 4

3 5 6 10 8 9 13 12 12 13 17 15 14 18

2 3 5 3 6 5 3 5 5 4 0 3 6 4

98-27 75-25 58-45 53-50 59-50 61-58 58-73 52-64 60-81 52-56 56-70 42-56 53-82 41-81

65 57 50 42 42 41 33 32 32 31 27 27 24 16

Reserven Vierde Nat. C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Gew. Reserven A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ver. Arendonk B White Star B Meer B Vrij Arendonk B Merksplas B Ol. Essen B Minderhout B Meerle B Poppel B Flandria C Beekhoek C Branddonk C Wortel B Molenkring C

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

57


SPORT

Kampioenenploeg de Mussenakker MEER – De Mussenakker is eindelijk kampioen. Deze cafévoetbalploeg die vanaf de jaren 90 meedraait in de zaterdagcompetitie van Rijkevorsel, speelt nu kampioen in 3e en promoveert naar 2e. Zij domineerden het seizoen maar werden steeds op de hielen gevolgd door Kuhne. Uiteindelijk volgde een spannende testmatch op ’t plein van Zwarte Leeuw. Kurt Vermeiren, captain van het team, gaf volgend verslag. “Zaterdag om 13.30uur: Ik ga hier thuis even op straat lopen om te zien of mijn lies het verdraagt (ontsteking in mijn lies, zalf, ijs en pillen pakken). Ik denk dat het zal gaan. Twee uur later: Ik stap de kleedkamer binnen op ‘t plein van Zwarte Leeuw. De sfeer is goed onder de spelers, niet te nerveus! Wij hebben niks te verliezen. Kuhne was vorig seizoen gedegradeerd dus moesten die dit seizoen terug “met de vingers in de neus” kampioen spelen. 16 uur: De testmatch gaat beginnen op het Aplein! Ik win de toss en we draaien van kant om het in de tweede helft de keeper van Kuhne lastig te maken in samenwerking met de zon, en de Frank iets gemakkelijker. Na 20 minuten zou er een drinkpauze volgen. De openingsfase was niet aan ons besteed. We hebben 15 minuten gespeeld en Kuhne komt op voorsprong. De directe verdediger uitgespeeld, de laatste man tackelt nog maar helaas 10 voor Kuhne. Onze laatste man, Lejke (alias Dirk Aerts), blesseert zich. En ik schuif een plaats naar achter. Drinkpauze. Tien minuutjes later slaat onze goalgetter toe! Bofie aka Bekman (Toon Verboven dus) slaat toe!: 1-1 De vreugde kan niet op bij de talrijke supporters. Zeker honderd man. Kuhne ziet de bui al hangen. Rust

58

17 uur: De tweede helft begint. Geen vervangingen gedaan. Met de bank waren afspraken gemaakt. Chapeau voor de bankzitters en voor diegene die niet mee heeft kunnen spelen want we waren met 15. Na enkele halve kansen van ons; slaat ie weer toe: Bofie! Na een lange rush als ik het mij nog goed kan herinneren: 1-2 en de pret kan niet op! Drinkpauze. Het laatste kwartier. Kuhne zet alles op alles. Ze beginnen man tegen man te spelen vanachter en heel hun ploeg schuift naar voor. Aangezien er lijnrechters waren, beslis ik om de buitenspelval vrij regelmatig open te zetten. De gurken van Kuhne trappen er toch ne keer of vijf in. Wij krijgen nog een drietal kansen maar helaas. De arbiter fluit af. FC De Mussenakker kampioen 2006-2007! Wat een vreugde. De champagne vliegt in ’t rond.

De supporters worden betrokken bij de kampioenenviering. Foto’s worden genomen. De eerste plateau bier komt het plein op. Als eerste zit ik in de kleedkamer; de deur staat nog open. Ik hoor die gurken van Kuhne zeggen: “‘t Is toch stom dat we het zelf verkloot hebben hé, we komen 1-0 voor, ... “ De rest van de ploeg valt binnen: de kampioenenliederen schallen door de kleedkamer en de douche. Er volgen weer enkele plateaus bier en de kampioenviering duurt tot een flink stuk in de nacht!” En dan bedankt Kurt alle spelers, ook de zwaargeblesseerden (Baresi en Wim), de coach en alle supporters ... Toch tof van nog eens een kampioenenploeg in Meer te hebben. Mussen proficiat en een schitterende prestatie toegewenst volgend seizoen. (ma)

Voetbalkampioenen Mussenakker

MEER – V.l.n.r. (boven) Leen Christianen, Joris Wouters, Toon Verboven, Dirk Rombouts, Jeroen Vandenbogerd, Dirk Aerts, Bart Buyens, Wim Brughmans, en Bart Kustermans (onder) Seppe Van Gils, Kurt Vermeiren, Maarten Voeten, Kristof Janssens, Bart Brughmans en Raf Laurijssen. Niet op de foto: Koen Vermolen, Raf Lambrix en Jourik Thys.


SPORT

Juniores A KFC Meer met vier op een rij Dat de Meerse juniores al verscheidene jaren de boeman van hun reeks zijn, bewijst wel het palmares dat ze de laatste seizoenen bijeengetrapt hebben. Vier keer op rij de kampioenstitel in hun reeks, vijf maal op rij winnaar van het fusietornooi (georganiseerd door Minderhout VV) en in het internationaal A-juniorentornooi te Rotterdam staken ze in 2003, 2004, 2005 iedereen de loef af en namen de wisselbeker Loma Dost ook deďŹ nitief mee naar huis. Als dit geen reden was om eens uitbundig uit de bol te gaan! (rel)

De spelers van de junioreskernen van 2004, 2005, 2006 en 2007 samengebracht met vlaggen, bloemen en toeters met vooraan (derde van links) trainer Jan Siemons.

Familiedag bij KFC Meer

Plezier voor iedereen tijdens de grote familiedag van KFC Meer! Veteranen, vrouwen en jongelui bonden de voetbalschoenen aan, daagden mekaar uit en vonden winnen uiteindelijk ondergeschikt aan de fun! 59


SPORT

Hoogstraats Dartskampioenschap 2007

Eventing

Knalprestatie van Karin Donckers

MEER - Op zaterdag 10 maart vond het kampioenschap plaats bij Radio Valencia. Het was weer een gezellige namiddag waarbij menig pijltje gegooid werd. Via een aantal voorrondes, kwart en halve finales werd uiteindelijk de finale gespeeld tussen uittredend kampioen Jan van Bergen (DC DE EIKEN) en Luc Michielsen (NO FEAR) de kampioen van 2005. Luc bleek uiteindelijk te sterk en won zo zijn tweede titel in drie jaar. Als je drie keer wint op vijf jaar mag je de beker houden. Dus nog één keer winnen in twee jaar (woorden van Luc). De kleine finale om de derde plaats werd gewonnen door Koen Brosens (DC DE GELMEL). De hoogste uitworp was dan weer voor John Michielsen (NO FEAR) met een uitworp van 104. De organisatie was dit jaar in handen van DC DE PAPILLON. Er werd nog menig pintje gedronken om de overwinning te vieren. Op naar de volgende editie en blijven trainen. V.l.n.r. Jan van Bergen, Luc Michielsen en Koen Brosens.

10de Herdenkingstornooi Tim en Jan

Tussen 26 en 29 april vertoefde de Minderhoutse amazone Karin Donckers met paard Gazelle de la Brasserie in het Amerikaanse Lexington-Kentucky waar ze deelnam aan de meest prestigieuze eventingwedstrijd (viersterren CCC) ter wereld. Tussen het kruim van de wereldtop beet Karin fel van zich af en veroverde tenslotte een uiterst knappe vijfde plaats in de eindstand na de Australiër Clayton Fredericks en de Amerikanen Philip Dutton, Karen O’Connor en Heidi White Cathy. Hiermee behaalde ze haar beste resultaat op een internationale viersterrenwedstrijd. Karin hoopte op een top-10 plaats, maar tussen hopen en realiseren ligt nog altijd een wereld van verschil. Toch werd haar hoop beetje bij beetje werkelijkheid! Na een schitterende dressuur de eerste dag waarin ze op de tiende plaats eindigde, liep ze een foutloze cross die haar op de zesde stek Karin Donckers deed belanden en het afsluitende springparcours, dat ze afsloot met slechts acht strafpunten, leverde haar tenslotte een plaats op bij de top-5! Dat onze amazone met de breedste glimlach uit Amerika terugkeerde hoeven we zeker niet te vertellen. Momenteel bekleedt Karin ook de vijfde plaats in de wereldranglijst eventing, zij is de hoogst gerangschikte vrouw en ook de beste eventingruiter van het Europese vasteland. Titels die kunnen tellen! (rel)

Rallycross

A-finale voor Jos Sterkens in Valkenswaard

Organisator Eddy Meyvis feliciteert en overhandigt de beker van het juniorestornooi aan KV Mechelen-kapitein Tom De Winter.

60

Op 15 april werd de eerste manche voor het Nederlandse kampioenschap rallycross betwist op het circuit van Valkenswaard. Minderhoutenaar Jos Sterkens was ook van de partij met zijn nieuwe Ford Fiësta, een ultieme test vooraleer de Europese wedstrijden in mei van start worden geschoten Daar de Fiësta voorlopig de enige auto in zijn klasse is, werd Jos ingedeeld bij de divisie 3 waarin BMW’s en Volvo’s met veel krachtigere motoren. Toch zag het er bij de trainingen veelbelovend uit en in de eerste reeks finishte hij als vijfde. De hoofdstroomschakelaar die voor een slecht contact zorgde, gooide even wat roet in het eten tijdens de tweede reeks. Maar in de derde perste Jos een derde tijd uit zijn Fiësta en mocht daardoor starten in de A-finale. Een hevige strijd barstte los en Jos behaalde tenslotte een uiterst verdienstelijke vierde plaats! Van Nederland vliegensvlug naar Portugal voor de start van het Europees kampioenschap. Voor Jos werden het allesbehalve spannende rondjes! In de nieuwe klasse met achterwiel aangedreven wagens kwam hij als enige aan de start en was het voor hem een koud kunstje om de overwinning en de twintig punten binnen te harken.Op 12 en 13 mei richting Essay (Frankrijk)! Ook hier hetzelfde scenario, Jos voerde zijn solonummer op en werd weer twintig punten rijker. Hopelijk mag Jos de volgende wedstrijden meer concurrentie verwachten en wordt het voor hem nog eens een echte wedstrijd. Volgende proeven op 2 en 3 juni in Hongarije, 9 en 10 juni in Oostenrijk, 24 juni Valkenswaard en op 1 juli in Zweden. (PeSter)


SPORT

HVV koos zijn Gouden Schoen

Door de supportersclub ‘Onze Rooikes’ werd Roy Van der Linden als verdienstelijkste speler gekozen en hij mocht uit handen van voorzitter Cyriel Oomen en bijgestaan door burgemeester Van Aperen, de Gouden Schoen in ontvangst nemen.

GESTA kampioen

MEERSEL-DREEF – Zaterdag 21 april kon de E2 jeugd (9 en 10-jarigen) van GESTA (Galder En Strijbeek Ten Aanval) kampioen worden in hun reeks indien zij ook de laatste match tot een goed einde konden brengen. Met een laatste 7-2 overwinning mochten zij aan hun kampioenenviering beginnen. Veel jongeren van Meersel-Dreef sporten op Galder omdat er in hun eigen dorp hiervoor geen faciliteiten zijn en zo ook deze drie jongens (Jeroen de Hoon, Daan Smeekens en Ward Jacobs). Zij maken deel uit van de kampioenenploeg. Heel het team ging door het dorp om hun kampioenschap te vieren. Een dikke proficiat voor de jongens.

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

185

61


SPORT

Minderhout VV: ode aan de vrijwilliger! Kampioen spelen doe je zomaar niet op bestelling! Voor Minderhout VV komt de titel als een geschenk uit de hemel, maar hij is ook zomaar niet uit de lucht komen vallen. Op een presenteerblaadje heeft MVV hem zeker niet gekregen. Als je het verloop van de competitie overschouwt, bemerk je echter wel dat MVV nooit uit de buurt van de top is weggebleven en het uiteindelijke resultaat liegt er niet om: de kampioenstitel werd werkelijkheid in de laatste wedstrijd door een overwinning op het veld van Gierle en door het feit dat Pulle een nederlaag leed. En of er gevierd is en nog gevierd zal worden! Een tweede blijde gebeurtenis is wel het verlaten van de aftandse accommodatie aan de Hoge Weg en de verhuis naar een spiksplinternieuw centrum

aan de Heistraat dat op 14 en 15 augustus officieel in gebruik wordt genomen. Het is een hele lijdensweg geweest voor de MVV-familie, maar eind goed, al goed! Dat dit project veel zweet gekost heeft bij een groot aantal vrijwilligers ligt voor de hand en zonder hun steun was men ongetwijfeld niet tijdig klaar gekomen. Op 15 april, na de laatste thuiswedstrijd van het eerste elftal, werd de middenstip van het oude terrein symbolisch per opbod verkocht en het hoogste bod kwam uiteindelijk van het duo Paul Adams en Jan Bartholomeeusen. Het bedrag overtrof alle verwachtingen en Paul stuurde een mooie brief waarin hij de mensen die zich belangeloos hebben ingezet toch even in het zonlicht wil plaatsen. (rel)

Beste MVV’ers, Als zelfstandige (in bijberoep) is het natuurlijk belangrijk om reclame te maken. Zeker in een dorp als Minderhout waar wij toch een grote groep mensen tot ons kliënteel mogen rekenen en zeker bij MVV. Daarom was zo een middenstipactie ideaal voor extra publiciteit. Graag had ik dit bedrag gezien als een soort van steun aan al die mensen die zich belangeloos inzetten voor MVV en vooral voor de bouw van de nieuwe accommodatie. Zij staan niet in de belangstelling, maar zijn onmisbaar in een vereniging. (…) Zondag 15 april was de dag om het veld een extra waarde te geven door de verkoop van de middenstip. De biedingen liepen goed en zelfs de vrouwenploeg liet zich niet pramen. Uiteindelijk werd een mooi bedrag op tafel gelegd. Graag zouden we dit bedrag figuurlijk schenken aan al die mensen die veel van hun vrije tijd in MVV steken en gestoken hebben. Voor de bouwers van de kantine en de kleedkamers, al die uren dat ze in weer en wind getrotseerd hebben om alles tijdig klaar te krijgen en dit voor een pint en een koffiekoek, een schouderklop, een dankjewel. Vrijwilligers staan gewoonlijk niet in het middelpunt van de belangstelling, voor hen wordt niet gezongen, geen felicitaties, maar toch zijn ze de drijvende kracht, de bouwstenen van een vereniging als MVV. Laten we hopen dat al die mensen veel vreugde en plezier mogen beleven aan deze nieuwe verwezenlijking. (…) (Kris Lauryssen)

Wielercriterium “Noorderkempen” voor toeristen Voor de derde maal al krijgen de wielertoeristen de gelegenheid om zich te meten in dit wielercriterium dat voorbehouden is voor fietsliefhebbers uit Rijkevorsel, Hoogstraten, Meer, Meerle, Meersel-Dreef, Wortel, Minderhout en Merksplas, die niet in het bezit zijn van een vergunning tot wielrennen van eender welke Belgische wielerbond. In het totaal staan de inrichters borg voor vier wedstrijden: 9 juli in Wortel, 1 augustus in Merksplas, 24 en 25 augustus in Rijkevorsel. Om deel te nemen moet je wel de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en word je ingedeeld in drie categorieën: tot 45 jaar, 45 jaar tot 55 jaar, 55 jaar en ouder! Per wedstrijd en per catergorie wordt er een klassement opgemaakt waaraan een prijzenpot verbonden is. En voor het eindklassement (som van de drie beste resultaten) een prijzentafel ter waarde van 350 euro! Wielertoeristen uit de streek: een buitenkansje om je eens echt renner te voelen en… blijven trainen! Info: www.rijkevorsel-leeft.be (rel)

62


SPORT

Marathon

Verzengende hitte velt deelnemers en wedstrijd gestaakt Zondag 15 april, de 27ste marathon van Rotterdam met deelname van enkele Dreveniers, nl. Jef Jacobs, Marc Van Alpen en Harrie Hendrickx. Deze wedstrijd, gelopen onder een tropische hitte, heeft bij een groot aantal deelnemers, en dan vooral bij de recreanten, duidelijke sporen nagelaten. 7700 atleten hadden zich ingeschreven voor deze 42,195 km lange tocht en ruim 4200 van hen bereikten uiteindelijk de ďŹ nish. Op een bepaald ogenblik, rond 14.30 uur liep de temperatuur op tot 28° C, vond de Rotterdamse burgemeester Ivo Opstelten het niet meer verantwoord en verzocht de marathondirecteur de loop stop te zetten. De deelnemers kregen het advies om wandelend naar de ďŹ nish te komen, er werden ook busjes ingezet om de mensen op te pikken langs het parcours. Toch besloten nog heel wat lopers de hitte te trotseren, tenslotte loopt iedereen op eigen verantwoordelijkheid en fysiek werden geen lopers tegengehouden. Een preventieve maatregel die wel duidelijk de juiste bleek te zijn, want tientallen mensen hadden al hulp gezocht bij de medische verzorgingsposten en zeker dertig deelnemers werden naar het ziekenhuis gevoerd waarvan een groot deel met uitdrogingsverschijnselen. Jef Jacobs was de laatste controlepost al gepasseerd toen de wedstrijd werd geneutraliseerd. Marc en Harrie dienden een aantal kilometers te wandelen wat wel duidelijk een invloed had op hun eindtijd. Voor Harrie was het zijn eerste marathon en die zal hij zeker onthouden, maar het zal zeker niet zijn laatste zijn! De uitslag: de Keniaan Joshua Chalanga won de wedstrijd in 2.08.21, Jef Jacobs ďŹ nishte als 1053ste in 3.42.53, Marc Van Alphen 1500ste in 3.55.47 en Harrie Hendrickx 3653ste in 4.39.32! Onze moedige Dreveniers waren de hitte vlug vergeten en op zondag 13 mei bonden ze voor de vierde keer dit jaar de marathonloopschoenen aan voor de 2de editie Han-Kan marathon die gelopen werd van Arnhem naar Nijmegen, in een organisatie van de plaatselijke universiteiten. Een heel gemoedelijke wedstrijd en Jef Jacobs en Marc Van Alphen stonden er op om van de partij te zijn. In de vroege morgen (5.15 uur) richting Nijmegen, de trein op naar Arnhem waar de start om 9 uur gegeven werd. Tot de 32ste km bleven ze broederlijk bij elkaar, maar dan stak Jef een tandje bij en Marc zag hem pas terug aan de aankomstlijn. Jef kwam als 94ste in 3.35.15 over de meet en Marc als 119de in 3.43.56! (rel)

De nieuwe Honda VersamowÂŽ-techniek De eerste 4 in 1 grasmaaier kan: 1. Vangen 2. Uitwerpen 3. Mulchen 4. Bladversnipperen

TUINMACHINES STOFFELS Minderhoutdorp 4 • 2322 Hoogstraten • Tel. 03 314 41 15 • Fax. 03 314 14 20 www.stoffels-paulussen.be • info-@stoffels-paulussen.be

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D Jef Jacobs (links) en Marc Van Alphen (rechts) hebben de loopmicrobe duidelijk te pakken en stonden dit jaar al voor de vierde maal aan de startlijn voor een 42,195 km wedstrijd.

L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

63


HALVE EEUW

Velt-Noorderkempen activiteiten Tuinbezoek ‘Kleinfruit’ Donderdag 7 juni het tweede deel van de lessencyclus ‘teelt van kleinfruit’. Tijdens het bezoek licht Dirk Govaerts alle aspecten toe over resultaten, wintersnoei, teeltwijzen, rassenkeuze, zomersnoei, e.d. Gratis voor leden. Niet-leden betalen 2,5 euro. Graag vooraf aanmelden bij Jan Horsten, tel. 03 314 22 55. Plaats: Dorpsgemeenschap Widar, Lipseinde 43 te Merksplas (aan de grens met Zondereigen) om 20 uur.

Bezoek ‘Siertuin in ombouw’ Mede-lid Edward Moerman leidt ons rond in zijn tuin die in ombouw is van gazon naar een combinatie van sier- en moestuin en geeft toelichting over de gemaakte keuzes. Tevens ook kennismaking met de fruitsappen ‘l’Elite’ (stand aanwezig). Samenkomst ter plaatse bij Edward Moerman op dinsdag 12 juni om 19.30 uur aan de Beukendreef 21 H te Wortel, tel. 03 297 30 87. Gratis voor leden en niet-leden betalen 2,5 euro.

Open Biobedrijvendag Zaterdag 23 juni opendeurdag in het Wijngaardhof te Westmalle. Er is mogelijkheid tot deelname aan een rondleiding door het tuinbouwbedrijf en bio-winkel. Plaats: Heidsiebaan te Westmalle. Openingsuren: van 10 tot 17 uur. Velt-stand is aanwezig.

Groeten uit Argentinië

MEER – Toen Rudy Van den Heuvel vorig jaar naar Cadiz (Zuid-Spanje) verhuisde, beloofde hij een kaartje te sturen. Het werd er eentje uit Argentinië, tijdens zijn huwelijksreis. Rudy: “De watervallen in het subtropische noorden op de grens met Brazilië en Paraguay zijn adembenemend schoon, 275 watervallen dus overal waar je kijkt, jungle, water, fauna en flora (bv. vlinders in alle kleuren). Dit is het mooiste natuurlandschap dat ik ooit gezien heb!” Bedankt Rudy voor dit mooie plaatje. (ma)

64


JONG GEZEGD

DEBORAH ZEGT Deborah Dirven (18) is vijfdejaarsleerling op het Seminarie. Ze volgt er Secretariaat - Talen. In het leven van later, kijkt ze terug naar nu. “Het perfecte artikel” noemde Meneer “Ik weet alles beter” het. Niks ontbrak. De juiste woorden, de juiste sfeer gecombineerd met de beste verslaggever ter plaatse. Ik voelde me vereerd, maar waarom moest juist hij het zeggen! Waarom niet dat mooie meisje om de hoek. Haar benijd ik om alles wat ze doet, want haar schrijfstijl, haar inspiratie en haar levenslust is zo vanzelfsprekend dat niemand het van haar afpakt. Ik wacht nog steeds op de dag dat Zij mij bevestiging geeft, dan kan echt niets meer stuk. Het was een drukke dag vandaag. Ach ja, als je het vergelijkt met andere dagen valt het heus nog wel mee. Maar mensen verwachten echt dat ik op alle plaatsen tegelijk ben. Sinds ik op safari ben geweest en een artikel heb geschreven, vertaald in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Chinees roepen ze me allemaal op. Elke krant smeekt om nieuws. Het is niet omdat ik éénmaal zo goed gepresteerd heb, dat ik altijd met iets grandioos kom. Complimenten van over de hele wereld omsingelen me, ze houden me zo hard vast dat ik geen lucht meer kan vinden om te ademen. Maar niet zij, niet zij… Haar rode lippen vormen geen tweeklank ten voordele van

mij. Haar ogen sluiten niet voor een seconde, om haar respect te tonen. Sinds toen heb ik niets anders gedaan dan gereisd. Ik heb de hoogste bergen beklommen en ben in de diepste putten gevallen. Het vuureiland Hawaï, behoort nog steeds tot één van mijn mooiste, maar gevaarlijkste bestemmingen. Ze vroegen of ik eens wilde gaan kijken hoe ver de geheime sekte van “Nahuji” gevorderd was. “Zie dat je niet opvalt” spraken ze me nog na. Als ik daar terug aan denk word ik weer woedend. Ze moedigen me niet meer aan, ze zeggen niet meer dat ik het kan, ze zoeken niet meer mee naar oplossingen… Het is allemaal zo vanzelfsprekend dat ik mij doorheen vuur waag en er levend uitkom. Precies hetzelfde fenomeen doet zich voor met de boeken die ik schrijf. Ze lezen mijn boeken niet eens meer na! Het zal wel goed zijn, de mensen zullen het wel fijn vinden om het te lezen… Dat heb je weer geweldig gedaan, maar we verwachtten ook niets anders… En daar ben ik de mist in gegaan. Toen had ik moeten stoppen. Ik heb het ook moeilijk gehad! Zware depressies en ziektes achter de rug. Niemand die dan naast

me kwam zitten en me aanmoedigde. Niemand die zei dat ik misschien even beter rust kon nemen. Ik moest schrijven, alleen maar schrijven. Niet zomaar. Ik moest goed schrijven. Nee, vandaag heb ik het niet druk. Ik ben rond een uur of 9 op gestaan, heb boodschappen gedaan en heb een column geschreven voor de streekkrant. Ten slotte heb ik mijn agenda voor de komende 5 weken volgeboekt en daarna nog enkele zaken in orde gemaakt voor morgen. Morgen om 14.00 p.m. vertrekt mijn vliegtuig naar Alicante. Daar wordt de samenkomst georganiseerd voor journalisten uit heel Europa. Daar moet ik uiteraard bij zijn, want ik ga er al jaren naartoe. Het beeld van toen ik daar voor de eerste keer aankwam, zit nog steeds in mijn geheugen gebrand. Achterdochtig dat ze waren! Ze kenden me natuurlijk nog niet, en dachten dat ik een of andere spion was die de snufjes van het vak wilden stelen. Gelukkig kwamen enkele collega’s me uit de brand helpen, anders hadden ze me zeker met de grond gelijk gemaakt! Nu zijn het de beste vrienden die je je maar kunt voorstellen. Corrupt wereldje… Soms, heel soms, misschien wel meer dan soms,… vliegen mijn gedachten terug naar Hoogstraten. Daar schreef ik in “De Hoogstraatse maand”. Dan verlang ik wel weer naar die dagen dat ik mijn woensdagnamiddag opofferde voor een artikeltje. (dd)

Het concept is gekend. Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint een boekenbon van 12,5 euro. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Dus wie wil meespelen geeft de naam van het kopje en zijn eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of via een e-mail redactie@ demaand.be Maar vergeet dan niet je naam en adres te vermelden. Een boekenbon zenden aan een e-mailadres gaat voorlopig nog niet. Zie ook www.demaand.be

Uitslag van vorige maand Bij de rijkswacht is ons kopje van vorige maand niet gegaan. Wel kan je hem tegen het lijf lopen in het ziekenhuis. Kris Staes werd immers verpleger en week van Wortel - de foto is genomen in “Het Slot” - uit naar Merksplas. Schijnbaar leest men in Merksplas De Hoogstraatse Maand ook want wij mochten een berichtje van hem ontvangen. Een boekenbon zal dus in de St.-Sebatiaansstraat 33 in de bus vallen. Over de andere bon besliste het lot tussen de negen andere inzenders. Wendy Van den Bogerd, Gemeentestraat 30 te 2322 Minderhout werd de gelukkige. Zij mag dus ook een boekenbon in de bus verwachten. P.S. Lieve inzenders, vergeet in de toekomst niet ten behoeve van de postbode, uw adres te ver-

melden. Met enkel een e-mail of GSM-nummer zijn we niets.

Toelichting bij opgave van deze maand

- doet men dat blijkbaar niet meer zodat we uw hulp moeten vragen om het kopje in het cirkeltje te identificeren. Uw oplossingen zijn welkom op het gekende adres en misschien zijn zij wel een boekenbon waard. Proberen maar.

Klasfoto’s blijven voor dit spel een dankbaar gegeven. Wij schreven vroeger de namen van alle klasgenoten op de achterzijde zodat we hen later nog konden herkennen. De laatste tijd - lees jaren

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten 65


AGENDA

MEERLE Vrijdag 1 juni BARBECUE, org. KAV. Zondag 3 juni SCHOOLFEEST van basisschool De Klimtoren vanaf 11.30 uur.

HOOGSTRATEN T/m zondag 24 juni TENTOONSTELLING Roger Raveel, stedelijk museum, begijnhof, van woe. t/m zon., van 14 tot 17 uur.

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

Vrijdag 8 juni JAARMARKT op het dorpsplein vanaf 18 uur, org. fanfare Sancta Cecilia.

Zaterdag 2 juni PEPERFEESTEN aan de Peperstraat in café De Vélo vanaf 20 uur.

Zondag 10 juni VISSEN aan den Heibaard, vertrek Gemeenteplein om 7.30 uur, org. KWB.

Zondag 3 en 10 juni HEILIG BLOEDPROCESSIE, vertrek aan de kerk om 11.15 uur. TENTOONSTELLING met werk van cursisten in het IKO van 10 uur tot 18 uur. TORENBEKLIMMING Sint-Katharinakerk van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Maandag 11 juni t/m vrijdag 15 juni BEELDHOUWCURSUS in kunstgalerie De Laro, tel. 03 315 00 11.

Maandag 4 juni TENTOONSTELLING met werk van cursisten in het IKO van 18 uur tot 22 uur.

Maandag 18 juni BLOEDINZAMELING, voetbalkantine Chaamseweg van 17.30 u. tot 20 u., org. Rode Kruis.

Woensdag 6 juni JAARMARKT en stratenloop vanaf 17 uur in het centrum.

Woensdag 27 juni t/m zaterdag 30 juni AVONDFIETSVIERDAAGSE, vertrek parochiezaal vanaf 18.30 uur, org. KWB-Wielertoeristen.

Van 15 juni t/m 15 september FOTOZOEKTOCHT, parochiezaal, org. comité parochiezaal.

Donderdag 7 juni SACRAMENTSDAG, Heilig Bloedviering voor en door gepensioneerden om 10 uur in de kerk. Donderdag 14 juni FIETSAVOND, vertrek zaal Pax om 19 uur, org. KWB. Zaterdag 23 juni LIVE @ DE MOLEN, concert aan de watermolen in de Molenstraat om 20.30 uur. Zondag 24 juni FIETSTOCHT naar het kasteel van Loenhout, vertrek om 13.30 uur, parking HVV, org. Davidsfonds. MOLENFEESTEN aan de Laermolen in de Molenstraat van 10 uur tot 18 uur. Van woensdag 27 juni t/m zondag 5 augustus TENTOONSTELLING IKO-laureaten, stedelijk museum, begijnhof, van woe. t/m zon., van 14 tot 17 uur.

Laermolen in werking Zondag 10 juni van 14 tot 16 uur en dinsdag 12 en 26 juni van 19.30 tot 21.30 uur in de Molenstraat.

66

MEER T/m 30 september FIETSZOEKTOCHT, org. KWB. Zaterdag 2 juni SCHOOLFEEST De Meerpaal om 15 uur. Zondag 3 juni MUZIEK- en DANSMARKT aan de Donckstraat van 9 uur tot 12.30 uur, org. Meerse Marktcomité. TRIATHLON van Zundert om 9 uur. Zondag 10 juni NORDIC WALKING, Maxburg, vertrek achter de St.-Catharinakerk in Hoogstraten om 9.30 uur. Woensdag 20 juni BLOEDINZAMELING, lagere school Terbeeksestraat van 18 u. tot 20.30 u., org; Rode Kruis. Zaterdag 23 juni MEERFEEST aan het klooster in de Donckstraat vanaf 19 uur, org. KWB. Zondag 24 juni AARDBEIENTOCHT, vertrek aan De Meerpaal tussen 7 uur en 15 uur, org. wandelclub De Noorderkempen.


AGENDA

WORTEL

Kunstgalerie De Laro Juni en juli: tuingalerie werk van Alain Petre en Ron van de Ven – beeldentuin met werk uit binnen- en buitenland. Open: dinsdag t/m zondag van 11 tot 20 uur. De Lage Rooy 14, Meerle, tel. 03 315 00 11, www.delaro.com

MINDERHOUT Zaterdag 9 juni KAPELLEKENSLOOP, vertrek parochiecentrum vanaf 15.30 uur, org. KWB.

Gedicht in de Maand

Donderdag 7 juni CONCERT ‘de ziel van Georgië’ in het Casino van de kolonie om 20 uur, org. Widar. Dinsdag 12 juni BEZOEK ‘siertuin in ombouw’, Beukendreef 21 H om 19.30 uur, org. Velt-Noorderkempen. Donderdag 28 juni STRAATSPELEN voor de kinderen aan de Rooimans van 13 uur tot 15.30 uur.

Dichten over de lente, de vogeltjes en de bloemen, dat gaat ons wel een beetje af. Maar in de prozaïsche en alledaagse dingen de poëzie kunnen zien, dat is voor weinigen weggelegd. Rozette Servaes, die vele jaren geleden ons gazetje al versierde en verluchtte met haar dichterlijke kijk op de dingen, is weer terug. Verheug u met ons, beste lezer, en ontdek de poë-zie van de “Knijpmadammen”. Maar wie wordt hier geknepen?

De Knijpmadammen

Woe. 13, zat. 16 en zon. 17 juni KIDS circus in de Kuip.

De knijpmadammen in de prei. Gelakte nagel, scherpe punt en zeepgewassen na ’t toilet. Die knijphand zegt: niet jij maar jij.

Vrijdag 15 juni PETANQUEDAG gewestelijk, op het dorpsplein om 12.30 uur, org. OKRA.

200

Zij duwt ’t verlegen preitje weg waarin één vlekje was, een rafel. De hand graait onder, tot een stok van wit en groen. Kom hier jij, zeg! En evenzo naar de tomaten. Een deukje hier, wat schaamte daar. Een kneusje vliegt, vort! in de hoek. Ik hou die hand lang in de gaten.

198

En als ze bij de kassa staat, gepunte hand en haar bazin, met d’allerbeste groenten, fruit, kijk ik haar recht in het gelaat. H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 03 / 314.83.11 www.degelmel.be

10

199

MEERSEL-DREEF Zaterdag 2 en 9 juni & zondag 3 en 10 juni TENTOONSTELLING schilderkunst, keramiek en beeldhouwkunst in de St.-Luciakapel Meersel van 14 tot 18 uur, org. St.-Luciacomité. Zondag 3 juni OPEN MOTOR TOERTOCHT van MC ‘Op Dreef’, info: www.mcopdreef.be OPENDEURDAG en rondleiding in de SintLuciakapel van Meersel van 14 tot 18 uur, org. St.-Luciacomité. OPENDEURDAG en rondleiding in de watermolen van Dreef 2 van 10 tot 17 uur.

Ik zie een neus, een grote peer, een mond als twee bananen. En ogen van een druivensoort, die zuur is, guur is, zeer. R. Servaes

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Woensdag en donderdag gesloten Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

Di. & woe. gesloten Tot ziens An en Fran

Zondag 3, 10, 17 en 24 juni ROMMELMARKT op de Dreef van 8 uur tot 16.30 uur, org. fanfare Voor Eer en Deugd. Zondag 24 juni KLOOSTERTUINCONCERT bij de paters om 14 uur, org. fanfare Voor Eer en Deugd.

218

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 27 juni. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 13 juni. Tot zondag 17 juni kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

67


BRAND/ONGEVAL

100

TANDARTSEN Wachtdienst Kempen Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u. Wild & Gevogelte

STOFFELS Kip aan ‘t spit

APOTHEKERS

bvba

din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144

Minderhoutsestraat 54 2322 Hoogstraten Dond.avond: 19.00-22.00 u., zon- en maandag gesloten

77

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u, tel. 014 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 - 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Heidi Janssen 0495.10.44.12, Els Koyen 0476.43.07.55 en Sofie Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lieve Roos 03.314.58.76 - 0474.67.73.50, Sonja Verheyen 0476.31.14.41 en Nadia Benkirane 03.314.17.31 - 0474.32.28.10. Lou Van Bouwel 03.314.41.50 - 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68 - 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85 - 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Anja Krols 014.70.42.72 en Kathelijne Adams 03.309.27.84. Joris Buyle 03.314.13.08 / Kris Saenen 03.314.24.39 / Johan Adams 03.314.17.31.

68

Van 25 mei tot 1 juni: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 57 24. Van 1 tot 8 juni: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 03 314 60 38. Zaterdagvoormiddag 2 juni: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 314 38 68. Van 8 tot 15 juni: APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014 63 33 83. Zaterdagvoormiddag 9 juni: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 57 24. Van 15 tot 18 juni: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Kapelstraat 11, Loenhout, tel. 03 669 64 24. Zaterdagvoormiddag 16 juni: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73. Van 18 tot 22 juni: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73. Vaan 22 tot 29 juni: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 314 38 68. Zaterdagvoormiddag 23 juni: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 314 38 68. Van 29 juni tot 6 juli: APOTHEEK BIOPHARM, Meerledorp 46, Meerle, tel. 03 315 73 75. Zaterdagvoormiddag 30 juni: APOTHEEK BIOPHARM, Meerledorp 46, Meerle, tel. 03 315 73 75.

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34

203 .be

eiken trappen maatmeubels

zaterdag open open zondag zondag gesloten

weekdagen op op afspraak weekdagen afspraak

03 314 82 86

Uitgeverij

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 27 juni. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 13 juni. Tot zondag 17 juni kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten

www.demaand.be e-mail: jozef.schellekens@skynet.be Redactie - tel.&fax: 03 314 55 04 Administratie: 03 314 51 03 Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.