mei 2007 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 23 NR. 265 MEI 2007 PRIJS: 2,10 € AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

Bezoekerscentrum

www.demaand.be

ALS EEN KAPELLEKE ZO PROPER

DE KLAPEKSTER Wortel-kolonie

JAMASEE in de Cahier

Adieu fluitje voor PIET DE BIE

JORIEN met Edukans naar India

Wie verzorgt onze kapellen en kapelletjes? Op de foto: Ida en Wiske De Roover - Minderhout


COLUMN In Hoogstraten en zijn deeldorpen wonen rijke mensen en ik ben een van hen. Dat is mijn conclusie uit de studie van Knack van de vastgoedmarkt enkele weken terug. Daarin staat zwart op wit dat de vastgoedprijzen in onze gemeente mee van de hoogste van het land zijn. De gemiddelde prijs van een woonhuis ligt tussen 220.000 en 300.000 euro. Dat is even hoog als in de als rijk bekend staande gemeenten als Brasschaat, Schilde, Sint-Martens-Latem en de Brusselse rand. Enkel in Knokke - waar anders - en in Brussel hoofdstad is een huis meer waard. De bouwgronden zijn in Hoogstraten even duur als in Knokke, gemiddeld meer dan 175.000 euro voor een perceel. Nergens te lande is het duurder om een bouwgrond te kopen. Idem dito voor de appartementen. In Hoogstraten zijn ze even duur als in de eerder genoemde toplocaties! Gemiddeld meer dan 200.000 euro. Vandaar ons besluit dat de inwoners van onze gemeente die eigenaar zijn van een huis of appartement - en dat is de meerderheid van de bewoners - zich multimiljonair mogen noemen. Allez, in goede oude Belgische franken toch. Want dat is nog steeds de munt waarin we rekenen als het om vastgoed gaat. Gemiddeld 300.000 euro voor

Reken je rijk een huis, dat is twaalf miljoen frank. Een kleine trip langs de vastgoedmakelaars op het internet leert dat de vraagprijs voor een vrijstaand landhuis op een grondstuk van ca. 1000 m² - iets wat hier absoluut geen uitzondering is, eerder integendeel - snel 450.000 tot 500.000 euro bedraagt. Twintig miljoen! Goed een generatie terug was dat het groot lot in de loterij! Daarmee kon je destijds de rest van je leven voort zonder nog hard te moeten werken. Dus we verkopen ons huis of appartement en we zijn rijk! Wat houdt er ons in godsnaam tegen? Misschien de bedenking dat, als we ons mooi huis verkopen, we weinig of niets overhouden als we ons opnieuw een dak boven het hoofd willen kopen. In eigen gemeente is de kans groot dat je door de BTW of de beschrijfkosten op een nieuw optrekje niet toekomt. Dan moet je nog harder gaan werken, dat is niet rijk zijn. Je kunt natuurlijk uitwijken naar waar het goedkoper is. Knack leert ons dat je in Rijkevorsel voor gemiddeld tussen 180.000 en 200.000 euro een huis koopt, dat is toch al gauw 40 tot 100.000 euro minder dan bij ons. Je kunt ook naar Geel, Dessel of Mol, dan spaar je nog eens 10.000 euro meer uit. Of naar West-Vlaanderen, naar Poperinge

of het Heuvelland, daar raak je voor minder dan de helft gesteld. En als je de taalgrens durft over te trekken, naar Wallonië, ben je gemiddeld nog maar 117.000 euro kwijt voor een huis. Maar wie van Hoogstraten wil er nu in godsnaam in Rijkevorsel gaan wonen? Of in Dessel, of in Geel? Alleen als het echt moet. Poperinge en het Heuvelland zijn goed om een keer een weekendje te gaan fietsen, niet om er te gaan wonen. En Wallonië? Tussen al die werkloze, arme Walen? Een gastronomisch weekend of een tweede verblijf in de Ardennen, dat zou nog kunnen ja, dat staat zelfs goed. Maar er voor altijd gaan wonen? Nee bedankt, dat is toch wat te ver van onze geliefde Sint-Catharinatoren. Rijk, dat moet je kunnen zijn in eigen dorp, eigen streek. Als je er alles voor moet achterlaten, heeft het ook geen zin meer. Daarom verkopen wij ons huis niet, welke prijs Knack er ook op zet. Die prijs van Knack is later wellicht goed voor onze erfgenamen. Die zullen het kunnen gebruiken, willen ze zelf ooit een eigen dak boven het hoofd kopen. Tot nader order kunnen we ons met de studie van de vastgoedprijzen alleen maar rijk rekenen, er echt rijk van worden zal voor een andere keer zijn. (jaf)

IJsje likken

WORTEL - Op zondag 15 april was het de warmste lentedag sinds men de metingen verricht. Het kwik steeg plaatselijk in onze Kempen tot 28 graden. Vele mensen genoten dan ook van een lekker ijsje, zoals hier in De Guld te Wortel. 2


VOLKSDEVOTIE WIE VERZORGT ONZE MARIAKAPELLETJES?

Als een kapelleke zo proper Zo’n 100 kapelletjes, in alle vormen en groottes, zijn er in Hoogstraten. Je kunt er St.-Jozef vereren of het Heilig Hart van Jezus of Sint-Cecilia. Maar de overgrote meerderheid zijn echter Mariakapellen. “Versteende gebeden”, noemde toenmalig pastoor-deken Alfons Van Dijck ze zo mooi in 1988, naar aanleiding van een tentoonstelling met Mariakapelletjes in de dekenij Hoogstraten. Kapelletjes zijn inderdaad de tastbare uiting van een menselijke drijfveer om iets vluchtigs en ongrijpbaar vorm te geven. Met bloemen, kaarsen, ex-voto’s, zelf geschreven of zelfs uitgeprinte gebeden, communiceren eerlijke, eenvoudige mensen met het ‘hogere’. Maar alle geestelijkheid ten spijt, kapelletjes moeten wel onderhouden worden om aantrekkelijk te blijven. En daarover hebben we het op de volgende bladzijden.

Voorspraak De moeder-met-kind-cultus is in vele religies bekend. Ook in de christenheid is Maria de belangrijkste vrouw. Zij werd het meest geliefde motief voor religieuze schilders en kunstenaars. Met talloze legendes en mysteriespelen heeft de katholieke kerk de plaats van Maria levendig gehouden. Het beeld van de ‘gewone’ moeder die bij de allerhoogste ‘een goed woordje’ kan doen is echter eerder een volkse invulling dan een theologische.

Lourdesgrotten De grote doorbraak van de volkse mariale verering in de vorm van een kapel kwam er met de verschijningen in Lourdes (1858) en het toen pas gestelde dogma van de Onbevlekte Ontvangenis.

In de hele christelijk wereld werden talloze nabootsingen gebouwd van de grot waarin Maria verschenen was aan Bernadette Soubirous. Er zijn twee soorten Lourdeskapellen, de zogenaamde ‘vrije kopieën’ en de ‘vera effigies’ (ware afbeelding). Voor die laatste soort moest de grotarchitect of de bouwer-initiatiefnemer zélf de afmetingen gaan opmeten, dikwijls op kosten van de sponsorende gemeenschap. Dat de maten voor enkele franken te koop waren bij het Oeuvre du Roc, hoefde de brave achterban niet te weten. Het waren ook hoogtijdagen voor de ‘rocailleurs’ of cementrustiekers. Ongeveer een kwart van alle Mariakapellen of -kapelletjes in onze dekenij zijn toegewijd aan O.-L.-Vrouw van Lourdes. Zij zijn alle vrije kopieën. Alleen Meersel-Dreef is in grote trekken verwant aan het origineel in de Pyreneeën. Hoewel Lourdesgrotten populair zijn, zijn de in baksteen gemetste kapelletjes het meest talrijk. Hun verscheidenheid is ook het grootst omdat geen enkele esthetische of normelijke beperking is opgelegd. Verder hebben we nog de staak- of boomkapelletjes. Veelal zijn het niet veel meer dan houten ‘kastjes’ en sommigen daarom ook, na enige verwaarlozing, verdwenen uit het landschap. Beter vergaat het de gevelkapelletjes. Ze zijn eerder recent en danken meestal hun oorsprong aan een gebeurtenis uit het leven van de bouwheer. Een beetje ‘hors de categorie’ zijn de mini-kerkjes-kapellen, zoals deze van O.-L.-Vrouw-vanden-Akker in Minderhout. Iets minder volks, iets meer geïnstitutionaliseerd. Maar wel behorend tot de mooiste rustpunten in ons o zo clichématige ‘jachtige bestaan’. (lvr)

Op de volgende bladzijden vindt u slechts enkele kapellen van het Hoogstraatse en vooral hun verzorgers. Wie echter een vollediger beeld wil van alle kapellen (niet alleen Mariakapellen), surft best naar onze website www.demaand.be. Wij selecteerden voor u de Hoogstraatse kapelletjes uit het Kadocarchief van de K.U.Leuven. Vorig jaar verscheen ook Kapellen in Vlaanderen van Hans Geybels bij uitgeverij Davidsfonds/Leuven. Een prachtig kijkboek. Kapel O.-L.-Vrouw-in-den-Akker

Kapelletje aan eikenboom- WithofstraatMolenstraat 3


4


VOLKSDEVOTIE

KAPEL VAN O.-L.-VROUW-IN-DEN-AKKER - MINDERHOUT (1650)

Ida en Wiske De Roover:”Een leven in dienst van!” MINDERHOUT - De kapel van O.-L.-Vrouw-in-den-Akker, gelegen aan het uiterste einde van de prachtige Kapeldreef, ligt op de weg van de weekse en zondagse wandelaars en fietsers, waarvan er velen enige tijd verpozing nemen op de rustbanken rond het Maria-oord, of even binnenwippen om te genieten van de weldadige rust en stilte die hen overvalt bij het binnentreden. Niet alleen de toevallige voorbijganger betreedt dit gebouw, maar heel wat mensen die speciaal hun verering tot Maria willen komen uitdrukken, om hulp af te smeken, dankbaarheid te betuigen…! Jazeker, ook in deze moderne, jachtige tijd waarin de devotie zoveel heeft ingeboet!

De kapel die heel het jaar open-deur houdt van acht uur ’s morgens tot zes uur ’s avonds en in de meimaand pas om halfnegen de deuren sluit, is in goede handen bij de gezusters en tweeling Ida en Wiske De Roover, die heel hun leven lang al achter de kapel gewoond hebben en zorg dragen voor het interieur. De kapel waarvan in de jaren 1650-1651 de eerste steen werd gelegd en ingewijd door de toenmalige pastoor WaltmanVan Dijck.

ling Ida Maria (Ida) en Louisa Maria (Wiske). Christian overleed op 1 februai 1959 en Maria De Gruyter op 7 mei 1947.

In dienst van de kapel Ida en Wiske werden geboren op 8 juli 1927 Ida iets eerder dan haar zus - en hadden ongeveer één kg als geboortegewicht. “Wij zijn achter de stoof in leven gehouden!” Voor die tijd zeker niet

evident. Ze raakten erdoor en werden dan later de onafscheidelijke tweeling gekend in heel de streek. Waar Ida was, zag je Wiske en omgekeerd en het verschil tussen hen beiden konden alleen insiders opmerken. Hun zus Rosalie overleed in 1997 en broer Jef in 1998. Zij verzorgden vroeger de kapel, een job die later op de schouders van de tweeling terecht kwam. Al zeker zestig jaar voelen ze zich verantwoordelijk voor het gebouw: de jaarlijkse grote kuis, de wekelijkse reiniging van de vloer, het verzorgen van de bloemen, openen en sluiten van de deur, het aanvullen van de kaarsen, het ledigen van het offerblok, in mei alles klaar zetten voor de gebedsdienst, een oogje in ’t zeil houden of alles wel op zijn plaats blijft, spelende kinderen tot de orde roepen…! Vrijwilligerswerk voor hen, zonder een cent vergoeding, maar met veel liefde en genegenheid gedaan! Onlangs nog toonden ze duidelijk hun verontwaardiging. “Wie het geflikt heeft weten we niet, maar heel het boeltje terug opkuisen, heeft heel wat werk gevraagd. Kaarsvet

Hart in het Amerikaanse Michigan Geen haar heeft het gescheeld of Ida en Wiske zouden nu onderdanen geweest zijn van de Amerikaanse president Bush en misschien wel geleefd hebben ergens tussen Detroit en Chicago. Hoezo? Hun vader Christian De Roover, geboren in Minderhout op 20 oktober 1879 als zoon van Franciscus De Roover en Adriana Jansen uit Meer, was landbouwer. Hij zag het hier echter niet meer zitten, de American Dream wenkte misschien toen al, en op 11 maart 1905 meldde hij op het gemeentehuis in Minderhout zijn vertrek naar Amerika. Op 18 maart 1905 scheepte hij in op de “Kroonland” in Antwerpen om op 28 maart aan te meren in New York. Hij vestigde zich daarna in Hart (Michigan), naast de grens met Canada. Christian was de grote plas niet overgestoken om een luilekker avonturiersleventje te gaan leiden, hij wist van aanpakken en in 1910 mocht hij zich eigenaar noemen van een landbouwbedrijf gelegen in Riverton Township. Hij was nog altijd vrijgezel, was de dertig gepasseerd en achtte de tijd rijp om een vrouw aan zijn zijde te hebben. Hij kwam terug naar België om een Vlaams meisje te zoeken en leerde hier Maria Theresia De Gruyter kennen, geboren in Rijkevorsel maar woonachtig in Minderhout, en de vonk sloeg onmiddellijk aan. Een hinderpaal! De bruid wilde voor geen waarom naar Amerika emigreren. Een verscheurende keuze drong zich op! De liefde overwon tenslotte. Christian keerde terug naar Amerika om zijn bedrijf te verkopen en op 9 januari 1912 (het jaar dat de “Titanic” zonk) trad hij in het huwelijk en vestigde zich achter de kapel, daar waar nu Piet Vanhoof woont. Het gezin kreeg vier kinderen: Joseph Clemens (Jef), Adriana Anna Rosalia (Rosalie) en de twee-

5


VOLKSDEVOTIE

Trendsetter in eigentijdse interieurs

Exclusief voor de regio

Derde generatie sinds 1947 in het centrum van Hoogstraten

Alle soorten behang, trendy of klassiek Verf in 20.000 kleuren van Boss Paints Raamdecoratie, zonnewering en vloerbekleding

Bent u graag op de hoogte van de nieuwste kleurencombinaties? Wenst u kleurrijke tips voor de juiste samenstelling van uw interieur? Bezoek dan zeker een van onze infoavonden of bel ons voor meer informatie.

AANBEVOLEN:

Workshops op aanvraag Ideaal voor groepen van 10 tot 16 personen. Aanleren van verschillende verftechnieken. Hoe maak ik van een oud kastje een trendy meubel?, enz...

Dringende renovatie

Hebben Ida en Wiske zich alleen maar bezig gehouden met de kapel? Vergeet het maar! Wiske heeft zich gedurende 33 jaar verdienstelijk gemaakt als gezinshelpster in heel de streek. Elke dag met de fiets of de bus naar de plaats waar hulp nodig was. Zelfs tot in Herenthout toe maakten ze van haar diensten gebruik. Ida heeft altijd voor de parochie gewerkt. Jaren huishoudster geweest van de pastoors Michielsen en Vanhoof en nadat deze laatste in 1989 als pastoor in Meerle aangesteld werd, maakte ze gedurende tien jaar meestal de verplaatsing per fiets om pastoor Vanhoof ten dienste te zijn. Ook in het parochiecentrum was ze 29 jaar trouw op post, in de koffieschool van de basisschool was ze jaren actief en samen met Wiske stond het onderhoud van de Sint-Clemenskerk ook een lange tijd onder hun hoede. Of ze dan eigenlijk wel buiten Minderhout kwamen? En of! Op reis gaan is altijd een van hun favoriete hobby’s geweest. Canada en Amerika staan op hun palmares en al vijftien jaar trekken ze met Piet Vanhoof in de caravan naar het zuiden. In mei trekt Ida dan weer naar Polen. Wiske blijft dan thuis, want je weet wel, het kapelleke…! “Toch smeekt het bedehuis om een dringende renovatie zowel buiten als binnen. Het interieur ziet zwart van de roetwalm van de kaarsen en de zuigkap heeft helemaal geen verbetering gebracht. Een volledige schildering dringt zich op, het doksaal hangt ook een beetje mank, gescheurde muren ontsieren het geheel…!

Vooral in de examentijd merk je duidelijk dat er wat aan de hand is. Dan ligt Maria bij heel wat mensen in de bovenste schuif

Wie na ons?

H. Bloedlaan 277-299 2320 Hoogstraten Tel: 03/314 52 78 Fax: 03/314 88 02 e-mail: info@mertens-schilderwerken.be 194

6

in het offerblok gegoten! Uren werk gehad om het zootje op te ruimen en op zondag 3 april hetzelfde scenario. Zijn het spelende kinderen geweest, we weten het niet, maar denken het wel, want welke volwassene gaat zich hiermee bezig houden? We hopen maar dat het niet meer gebeurt!” De verbondenheid van Ida en Wiske met de kapel is wel bijzonder groot, ze laten ze niet graag alleen achter, maar daardoor ontstaat er ook een zekere gebondenheid. Ida en Wiske zullen er wel zijn! “Het volk dat er komt? Van overal! Vooral in de examentijd merk je duidelijk dat er wat aan de hand is en dan ligt Maria bij heel wat mensen toch in de bovenste schuif. Sommige mensen komen elke week. Ook uitgeweken Minderhoutenaars ontmoeten we hier regelmatig.”

Ida en Wiske hebben ook niet het eeuwige leven, op dit ogenblik zijn ze nog altijd fit en gezond, maar ongetwijfeld zal er een tijd aanbreken dat ze deze kelk ook voorbij moeten laten gaan en wie zorgt dan voor de opvolging. Daar kunnen ze beiden ook geen afdoend antwoord op geven. In alle geval, Ida en Wiske hebben, en nu nog steeds, voor de Minderhoutse parochie heel wat betekend en we hopen dat de deur van de kapel van O.-L.-Vrouw-in-den-Akker door hen nog lange tijd geopend en gesloten mag worden. (rel)


VOLKSDEVOTIE

De kapel Toen de oude kapel te klein geworden was, bewoog pastoor Waltman Van Dijck in 1650 hemel en aarde om het bouwen van een nieuwe, grotere kapel mogelijk te maken. Op 2 augustus 1651 werd de kapel reeds door hem ingewijd. Al vlug kon het de stroom van bedevaarders niet meer herbergen en in 1687 liet pastoor Van Diependael de kapel met zeven meter verlengen. In 1691 werd aan de oostkant de sacristie bijgebouwd en in 1693 het portaal aan de achterkant. En in 1696 spreekt men nog van enkele vergrotingen en onder die vorm kennen we de huidige kapel.

Legende

In de processie op zondag 30 mei 1954 ter gelegenheid van 300 jaar O.-L.-Vrouw-inden-Akker: vooraan Wiske Stoffels en Ida De Roover, achteraan Maria Vermeiren en Celesta Adams.

Hoe lang Onze-Lieve-Vrouw-van-Smarten in de kapel van O.-L.-Vrouw-in-den-Akker al vereerd wordt, is niet opgetekend en hoe oud het beeldje (35 cm hoog) van O.-L.-Vrouw is, schijnt ook moeilijk te achterhalen. Ook de oorsprong van de eerste kapel is niet te dateren. Volgens de legende, die iedere autochtone oudere Minderhoutenaar je zeker weet te vertellen, vond een spelend meisje het beeldje in het struikgewas en nam het mee naar huis. ’s Anderdaags was het verdwenen en lag het terug in de struiken precies op dezelfde plaats en dit gebeurde tot driemaal toe. Als dat geen wonder was! Dit zou volgens de volksmond de aanleiding geweest zijn tot het bouwen van een kapel op die plaats. Uit welke tijd die legende dateert is ook moeilijk te achterhalen.

KAPEL POELEINDE - WORTEL

Het Mariakapelletje van het Poeleinde is een van de jongste kapellen uit de gemeente. Op 1 mei 1987 werd het op initiatief van het gebuurte gebouwd door een aantal mensen uit de buurt. Tot enkele jaren terug was de dagelijkse verzorging in handen van de naaste buren van de kapel, Louis en Anna Braspenning-Brosens. Sinds Louis enkele jaren terug gestorven is, heeft het bestuur van het gebuurte dit werk overgenomen. Elk jaar wordt er, kort voor de eerste mei, een dag geprikt waarop iedereen van het gebuurte en van het bestuur die tijd heeft, samenkomt om het kapelletje weer helemaal op te poetsen, zodat het proper en fris de Mariamaand kan ingaan. (ms)

www.totaalgarage.be

193

7


VOLKSDEVOTIE

MEER - VERSCHILLENDE KAPELLEN Louis Aerts: “Ook Sint-Jozef heeft een kapel” We reden rond en vonden enkele prachtige kapelletjes langsheen Meerse wegen. Het overzicht is zeker niet volledig. Er zijn immers nog kapelletjes op Maxburg, het Looi en verschillende fraaie muurkapelletjes. Staakkapelletje Terbeeksestraat Dit fraaie en eenvoudige kapelletje is wellicht het meest geziene van Meer. Op het kruispunt met de Donckstraat had het zijn plaats als fraai versiersel in de schoolomgeving. De Merenaren kennen het sinds mensenheugenis en toen in de grote spieachtige tuin tussen

Het verdwenen Staakkapelletje Terbeeksestraat-Donckstraat. Door vandalenstreken is dit prachtige kapelletje uit het straatbeeld verdwenen.

Donckstraat en Terbeeksestraat gebouwd werd, hield de nieuwe eigenaar Paul Stinkens het kapelletje in ere. Door zijn ligging dicht bij de straat was het helaas erg kwetsbaar en tot twee keer toe werd het respectloos vernield. Ook werd het Mariabeeldje een keer gestolen en enkele dagen nadien weer in de tuin gedumpt. Toen het kapelletje voor een tweede keer vernield werd, hield Paul het voor bekeken. Het kapelletje is nu uit het straatbeeld verdwenen maar het beeldje wordt nog gekoesterd door Jeanne Bluekens.

pelletje wordt dus prima verzorgd en geniet ook nog de aandacht van gelovige mensen.

Sint-Jozefkapel, Meerseweg Geen Mariakapel dus maar wel ter ere van Sint Jozef. Buurman Louis Aerts is graag bereid wat uitleg te geven. Louis vertelt: “Bij mijn weten werd de kapel van Sint-Jozef vroeger onderhouden door Jozef Leys. Jef woonde daar schuin tegenover. Dat huis draagt de erg toepasselijke naam ‘Rust naar arbeid’. Na Jef werd de kapel min of meer aan zijn lot overgelaten en toen ik in ’65 naast de kapel ben komen te wonen hebben we de zaak opgekuist en aan pastoor van Dijck Sint-Jozefskapel Meerseweg. Buurman gevraagd om het te mogen aanplanten. Adriaan Louis Aerts zorgt voor het onderhoud van Vinckx was in die tijd al tuinaanlegger. Wij hebde tuin. ben toen de aanleg zelf bekostigd maar pikant detail: Jaan zei: ‘deze boom moet je niet betalen rechts voor het kapelletje door. Nadien werd de want ik wil ook iets voor Sint Jozef doen’. Ons weg verlegd en verhard waardoor het kapelletje Maria heeft het Nis en de lantaarns ook opgenu iets van de weg gericht lijkt. kuist en geschilderd en het Sint Jozefbeeld werd geschilderd door Tuur Eelen”. Daarna is door De voorjaarsstorm had hier lelijk huisgehouden Louis het onderhoud steeds gedaan zodat het en velde de grootste lindeboom die het kapelletje een behoorlijk uitzicht gaf. mee flankeerde. De kapel werd niet geraakt en Louis: “Vroeger had ‘gaat na opkuiswerk van, alweer, tot Jozef’ behoorlijk veel Louis Aerts ligt het kapelaantrek. Er werd regelmatig letje er nu prima bij. geofferd en kaarsjes aangestoken. Nu is de devotie Jaan zei: ‘deze boom Rosaliakapelletje misschien nog wel aanwezig Terbeeksestraat maar niet meer zichtbaar. De moet je niet betalen Marcel Rombouts woont mooie kapel is nu aan groot want ik wil ook iets vlakbij deze kapel en doet onderhoud toe. Het dak is versleten. De hele kapel zou voor Sint-Jozef doen’. mee het onderhoud zoals de zaak mee zuiver houeen flinke beurt kunnen geden en opschilderen. Dit bruiken.” fraaie kapelletje staat aan het begin van de Rosaliadreef die deel uitmaakt van het domein van Mariakapel aan “de Wip” in de Vermeulen.

Beeksestraat Dit kapelletje werd in 1939 gebouwd door aannemer Corneel Rombouts. De weg liep toen

Volgens Marcel: “De kapel is zeker zo oud als ons huis en dat dateert van 1931. Er zijn nooit kaarsjes gebrand maar dat was, volgens mij ook nooit de bedoeling”.

Tuinkapelletje Hoogeind 87 Dit mooi en goed onderhouden kapelletje is een monument in de tuin van Ludo Vermonden. Toen Ludo hier kwam wonen werd door vorige eigenaar, wijlen Sus Van den Broeck, gevraagd dit kapelletje te koesteren. En dat gebeurt dus ook. Samen met het huis werd het kapelletje gerestaureerd en er werd een nieuw beeld geplaatst. Het oude beeld had geen rug meer. Zelfs in de akte staat vermeld dat dit kapelletje nooit weg mag. Sus Broeck vroeg ook om er in de meimaand kaarsjes in te branden. En dat gebeurt ook. Passanten kunnen er verpozen op een bank. Het ka-

8

Dag van de Jeugd Op zaterdag 22 september zal in onze gemeente de “Dag van de Jeugd” plaatsvinden. Dit is een grootse spelnamiddag voor jongeren van zes tot 18 jaar. Info tel. 03 340.19.52.

Kapelletje in de tuin van Hoogeind 87. Prachtig onderhouden door de familie Vermonden.


VOLKSDEVOTIE

MEERLE - LOURDES IN DE TUIN Marie-Jeanne en Pier Geenen: “Lourdes waren vitaminen” De verschijning van Onze Lieve Vrouw aan Bernadette Soubirous in Lourdes is voor heel veel katholieken in onze streken een bron van inspiratie geweest. Het feit dat Bernadette een eenvoudig meisje was heeft daar wellicht een grote rol in gespeeld. De moeder van God die zich openbaart aan simpele mensen van het land. Veel mensen voelden zich hierdoor sterk aangesproken. Door getuigenissen van bevoorrechte bedevaarders - naar Lourdes reizen was in die tijd niet voor iedereen weggelegd - ontstond een sterke verering van O.-L.-Vrouw van Lourdes. Overal te lande verschenen Mariagrotten, naar beeld en gelijkenissen van die van Lourdes. Dichter bij huis, zodat iedereen met zijn verering terecht kon. Nog dichter bij huis waren de grotten in eigen dorp of het dichtste van allemaal in eigen tuin. Huisvlijt van de man des huizes, voorzien van kaarsen en bloemen door moeder en de kinderen. Een grot in de bergen, een mooie maar mysterieuze verschijning, wonderbaarlijke genezingen, het sprak zeer tot de verbeelding van de mensen en zeker van de kinderen. Wie heeft er in zijn jonge jaren het verhaal van Bernadetje niet nagespeeld? Met de tijd is dit verschijnsel vervaagd. De grotere bedevaartplaatsen zijn gebleven, vele lokale Lourdesgrotten zijn verdwenen, de mensen met een grot in eigen tuin meestal lang gestorven. De jongere generatie heeft de traditie niet voortgezet. De voortschrijdende ontkerkelijking en de voor de gelovigen de mogelijkheid om zelf naar het origineel in Lourdes te reizen, hebben de

nood aan een eigen heiligdom sterk herleid. In de moderne wijken en tuinen vind je ze zo goed als niet meer. Zo goed als, want Marie-Jeanne en Pier Geenen wonen in een nieuwe woonwijk in Meerle én hebben nog wel een echte Lourdesgrot in hun tuin. We vroegen hen naar hun inspiratie, hun drijfveer voor iets dat als ‘uit den tijd’ wordt Bij elke beschouwd.

Vrouw van Meerle”. Begin jaren ’90 is Marie-Jeanne voor het eerst mee naar Lourdes gegaan: “Ons moeder – de moeder van Pier, Treske Van den Bogerd – nam haar dochters en schoondochters mee op de bedevaart van KVLV naar Lourdes. Dat was een heel mooie bedevaart, met een pater van Tongerlo als proost die geweldig en pakkend kon vertellen over wat in Lourdes allemaal gebeurd was. Die reis ging met veel emotie gepaard, lachen en wenen, je kreeg echt een gevoel van wat er daar in Lourdes rondhangt. Dat heeft me zeer gepakt. Ik bewaar er mooie herinneringen aan.”.

Het volgende jaar is Pier ook meegegaan naar Lourdes. “Ons moeder was ook weer mee. Ze was al lang weduwe en kreeg het soms moeilijk. speciale De reis naar Lourdes waren vitaminen voor haar. Als ze gebeurtenis in de daar naartoe was geweest, “Uiteraard zijn we beiden familie, steken we kon ze er weer een tijd teheel katholiek opgevoed, gen. Daar raapte ze moed net als alle anderen van onze een kaarsje aan. Het voor een heel jaar. Het was generatie (de babyboomers helpt, daar zijn we altijd fijn dat te zien en mee van de jaren ’50- nvdr.). In te maken. Op een bank zittegenstelling tot vele andevan overtuigd! ten in de buurt van de grot ren, is het bij ons gebleven. en de bonte menigte zien Omdat we ons er goed bij die voor hetzelfde kwamen als zij. Ze was er zo voelen, het ons als heel natuurlijk overkomt. Maop haar gemak, meer had ze niet nodig. Awel, riadevotie heeft van die opvoeding altijd gewoon daar hadden wij ook veel deugd aan. We zijn er deel uitgemaakt, onze ouders deden dat ook. In elk jaar met haar teruggegaan, tot het jaar dat ze Meerle kennen we van oudsher de verering van gestorven is.” het Mariabeeld in de parochiekerk. We kregen dat van kleinsaf erbij en het is nooit weggegaan. Na een van die reizen (in 1995) had Marie-JeanVanaf we getrouwd zijn, hebben we steeds een ne eens laten vallen dat ze wel een Lourdesgrot kaarsje aangestoken bij het beeld van O.-L.-

9


VOLKSDEVOTIE in de tuin zou willen. Voor Pier was dat maar een woord. Met kasseien bouwde hij voor zijn vrouw een grot, gemodelleerd naar de grot van Lourdes: “Zomaar uit het hoofd, een plan was daar niet voor nodig. Er stond me een afbeelding voor ogen uit een boek over Lourdes, dat was genoeg. Het was maar een paar dagen werk en de grot was klaar.”

RUSTKAPEL VAN BOLK (RIJKEVORSEL)

Marie-Jeanne heeft voor de beeldjes en de versiering gezorgd. Pastoor Van Hoof is ze op een zomeravond komen inwijden. Moeder Van den Bogerd was er ook bij en was heel geroerd door wat haar Pier daar gemaakt had. Sedertdien staan er in de zomer altijd verse bloemen voor de grot in de Mgr. Eestermansstraat, brandt er steeds een kaarsje of een lichtje voor Maria. “We doen dat ook bij het Mariabeeld op de schouw. Bij elke speciale gebeurtenis in de familie, steken we een kaarsje aan. Het helpt, daar zijn we van overtuigd!” De Lourdesreis staat bij Marie-Jeanne nog elk jaar op het programma: “We zijn al met het hele gezin geweest, met ons Brigitte en haar man en Diane (dochters). Een andere keer alleen met Pier of met dochter Diane. “Maar niet alleen in Lourdes wordt aan Maria gedacht. Ook als we in de streek fietsen rijden we nooit voorbij een kapelletje. Als het open is, stappen we er even binnen en kopen we een kaars voor thuis”. Marie-Jeanne en Pier houden Maria in ere en zullen dat altijd blijven doen. En Marie-Jeanne is heel blij met de grot in haar tuin. (jaf)

10

Wellicht één van de succesrijkste kapelletjes aan de rand van Hoogstraten is de open rustkapel op Bolk. Vooral heel wat fietsers houden hier dagelijks halt voor een rustpauze op de banken en aan de picknicktafel. De kapel is eigendom van de broers Gust en Ludo Goetschalckx die hun inspiratie en het materiaal vonden in de Ardennen. Op 15 augustus 1989 werd deze kapel plechtig ingewijd en kreeg de naam Onze-Lieve-Vrouw met het Kind Jezus. Elke morgen om 7 uur opent Ludo het ijzeren hekken van de kapel en in de zomer wordt de kapel ’s avonds terug afgesloten om 21 uur. In die tussentijd vinden heel wat groepen fietsers en wandelaars hier hun moment van rust en van bezinning. Steeds branden er kaarsen en naar verluidt is de examenperiode een ideaal moment om de gunsten van ‘onsliefvrouwke’ met een kaarsje af te smeken. In de maand mei wordt er elke dinsdag- en donderdagavond gebeden. Een 25-tal gelovigen uit het gebuurte, maar ook uit de verdere omgeving, vinden elkaar hier om 20 uur.


VOLKSDEVOTIE

KAPEL MET LOURDESGROT - RUSTHUIS - HOOGSTRATEN dag, dat is dus nu ongeveer om zes uur, zet hij de deuren al wagenwijd open. Hij keert de kapel uit, verwijdert het gesmolten kaarsvet van de kandeHOOGSTRATEN – Wij durven veronderstellen dat heel wat Hoogstratenaren laars en zorgt dat er genoeg nieuwe kaarsen zijn. deze kapel niet weten staan. Men moet al bijna op het rustoord verblijven Die moet hij gaan halen bij de directrice van het vooraleer men ze ontdekt. Nochtans is het een pareltje waar de volksdevotie rustoord. Een kaars laten branden kost een halve euro. Gans het jaar door zijn er toch nog heel wat van af druipt. De kapel is nog het enige restant van het rustoord dat einde de mensen, zowel bewoners van het rustoord, al dan negentiende eeuw gebouwd werd. Men vindt het bouwjaar 1883 terug in een niet met hun bezoekers, alsook buurtbewoners balk van het gebinte. die een kaars komen branden. Door de dag heen zit Gust meestal op een bank in de buurt van de kapel. Genietend van een zelfgedraaide sigaret. jong beide ouders. Hij werd grootgebracht door Toon Verschueren, een man die toentertijd in het Soms is het ook opletten geblazen want belhazijn grootmoeder en toen die op 96-jarige leeftijd gasthuis verbleef, zou het metselwerk geleverd mels durven al wel eens alle kaarsen, zowel de overleed stond hij heel alleen op de wereld. Hij hebben. In het koor van de kapel metselde hij een kleine als de grote noveenkaarsen, aansteken en ging werken en na het werk een pintje drinken. grot van om en bij de 9 meter hoog en 7 meter dan her en der in de kapel plaatsen. Gust houdt Dan kwam er eentje teveel en zo raakte hij op de breed. De stenen werden gecementeerd om het de zaak in het oog. In de dool. Het gerecht liet hem de groteffect te benadrukken. Het is geen getrouwe komende meimaand zal het keuze: Merksplas of Wortel. kopie van de grot in Lourdes, wat in talloze anheel wat drukker worden Hij koos voor Wortel. Naar dere gevallen tot op de centimeter na het geval in de kapel. Dan wordt er eigen zeggen was het daar is. Het beeld van Maria Onbevlekt Ontvangen goed. Jaarlijks ging hij zijn staat in een nis en het beeld van Bernadette staat Als ‘s avonds de zon dagelijks het rozenhoedje gelezen. Gust zelf is een “vakantie” doorbrengen in aan de voet van de grot. Opvallend is dat ook ondergaat doet Gust gelovig mens en is daar dan het Zeemanshuis te Antwerandere heiligenbeelden een plaats in deze grot ook altijd aanwezig. Die pen. Tot enkele jaren geleden gekregen hebben. de kapel terug op maand krijgt hij voor het onWortel werd omgevormd tot slot, steekt de sleutel derhoud van de kapel extra een echte gevangenis. AnIn de kapel staan een aantal rijen zit- en knielhulp van de poetsvrouwen dere cipiers kwamen met banken. Het plafond is hemelsblauw geschilderd op zak en gaat naar van het rustoord. andere regels. De sfeer van met gouden sterren. Daarnaast zijn ook de zes zijn bedde vroeger was weg. Drie jaar zinnebeelden van Maria afgebeeld: Geestelijke Als ’s avonds de zon ongeleden werd hem de kans Roos, Deur deze Hemels, Toren van David, Ster dergaat doet Gust de kapel terug op slot, steekt geboden om naar het rustoord te gaan wonen. der Zee, Stad des Heren en Ark van het Verbond. de sleutel op zak en gaat naar zijn bed. Morgen Immers zelfstandig ergens iets gaan huren en Prachtig is ook het traliewerk in de deur. Het is hij als eerste terug op. Hij hoopt zo nog jaren alleen wonen zag hij niet meer zitten. In het is gemaakt in gietijzer met daarin de beeltenis te mogen genieten, gewoon op het ritme van rustoord sprak men hem aan om wat in de tuin van Maria. de kapel. te werken. “Maar ik heb geen materiaal, geen botten, geen overal”, zei Gust. Dat allemaal zelf Op een bank naast de kapel treffen wij Gust De Gust weet natuurlijk ook af van de plannen die gaan kopen vond hij wat van het goede te veel. Belder, een zeventigjarige man die sedert een jaar het OCMW heeft met betrekking tot het bouwen Sedertdien heeft Gust de sleutel van de kapel of drie in het rustoord verblijft. Gust is afkomvan een nieuw rustoord. Naar hij hoopt en heeft op zak. ’s Morgens vroeg, bij het krieken van de stig van Sint-Katelijne-Waver en verloor al heel horen zeggen zou de nieuwbouw komen tot op enkele meters van de kapel zodat deze van sloop gevrijwaard zou worden. Gelukkig. Het zou immers eeuwig zonde zijn moest dit stukje religieus erfgoed verdwijnen. (pdn)

Gust De Belder – Na bewogen leven rust bij Maria

Bossen Organiseer je een activiteit in de bossen van onze gemeente, dan heb je in sommige gevallen een vergunning nodig. Die moet je aanvragen op het stadhuis te Hoogstraten. Dat kan op het nummer 03 340.19.53. Het gebruik van privé bossen moet altijd aangevraagd worden bij de eigenaar.

11


VOLKSDEVOTIE

PARK GENADEDAL MET O.L.V.-GROT - MEERSEL-DREEF Broeder Xavier en Jef Van Aert: “Mijn tweede thuis...” In 1858 verscheen Onze Lieve Vrouw te Lourdes, het bracht een ware Mariaverering op gang. Pater Jan Baptist Rutten van Meerle, provinciaal van de paters kapucijnen, was een vurige vereerder van Maria. Hij deed de belofte een grot ter ere van Maria op te richten. Zijn oog viel op het bos tegenover het klooster van de paters kapucijnen te Meersel-Dreef. De bevolking van MeerselDreef, Galder en Strijbeek stak enthousiast een handje toe. Monseigneur Pelckmans kwam op zondag 20 oktober 1895 de grot inwijden. Daarmee was de nieuwe zending van het klooster gestart, Meersel-Dreef zou het mooiste Mariaoord worden. In datzelfde jaar, ontstond in de schoot van de Derde Orde de Onze-LieveVrouwgilde. De mannen hadden de opdracht de groepen bedevaarders te verwelkomen en ze waren verantwoordelijk voor de ordelijke gang van zaken, terwijl de vrouwen instonden voor het onderhoud van de grot. Het Mariapark breidde nog uit met verschillende beeldengroepen en kapellen. Ook de knechten van de paters, zoals Kees Christiaenen en Cor Van der Velden, stonden in voor het onderhoud van het Mariapark. Met de kermis in juli 1966 werd broeder Xavier (François Janssens) overgeplaatst naar het klooster van Meersel-Dreef. Hij werd koster en stond mee in voor het onderhoud van het Mariapark en de speeltuin. En met de pensionering van Kees en Cor nam hij het leeuwendeel van het werk over. Er is veel werk in het Mariapark: de

krijgt het Mariapark een grote beurt. Met meer dan 20 vrijwilligers, kerkgangers, gepensioneerden, sympathisanten, wordt heel het Mariapark onder handen genomen. Al de kapellen en beelden worden afgeschuurd en gereinigd, de banken voor de grot afgewassen, de paden gereven, enzovoort. De grot heeft grote aantrek, zowel bij gelovigen als bij niet-gelovigen. De mooie dreven, de ingetogen sfeer, het concert van de vogeltjes, een rustige wandeling, even verpozen aan de grot, een kaarsje aansteken, voor vele mensen is dit een wekelijkse en soms zelfs een dagelijkse routine.

wegen onderhouden, dagelijks de kaarsen aanvullen en de stompjes verwijderen, de bloemen verzorgen, het plein voor de grot regelmatig vegen, de banken schoonmaken, de bedevaarders ontvangen, de vieringen aan de grot reOok in 1990 werd gelen, enzovoort. Al rond het oorspronkelijke zes uur ‘s ochtends, kon je broeder Xavier aan de grot Mariabeeld van de grot vinden. Het werd zijn passie. vernield, broeder Iedereen kent hem dan ook als “den broeder”. Xavier wist de dader

Volgens broeder Xavier neemt het aantal bezoekers nog jaarlijks toe. Zo komt er dit jaar een vijfdaagse bedevaart vanuit Mechelen, die 700 tot 1000 mensen op de been brengt. Af en toe gebeurt er nog iets onverwacht, zoals de grote storm in 1990, waarbij meer dan 10 grote bomen sneuvelden, wonderlijk genoeg, zonder de knevelen met zijn veel schade aan te richten. De maand mei vormt een habijtkoord Ook in 1990 werd het oorhoogtepunt in het Mariajaar, spronkelijke Mariabeeld van bijna dagelijks komen dan de grot vernield, broeder Xavier wist de dader te verschillende groepen bedevaarders afgezakt knevelen met zijn habijtkoord. Het huidige beeld naar Meersel-Dreef, te voet, met de fiets, de auto werd geschonken door de clarissen van Aalst, het of met de bus. Voor de start van het Mariaseizoen, kreeg deze maand een schilderbeurt, waardoor het nog meer staat te schitteren.

Toen broeder Xavier in 1996 met zijn gezondheid begon te sukkelen, kon hij het vele werk niet meer aan. Dit kwam Jef Van Aert ter oren. Jef had juist een moeilijke periode achter de rug, zijn vrouw Anna Vermonden was na lange ziekte gestorven. In plaats van te zitten kniezen, gooide hij zich als vrijwilliger in de strijd. Hij kende het werk, want in zijn jonge jaren, voor hij begon te boeren, was hij nog enkele jaren knecht bij de paters. Ondanks zijn gevorderde leeftijd, hij wordt 82 jaar dit jaar, vind je hem bijna dagelijks in het Mariapark of in de hof van

12


VOLKSDEVOTIE

Nieuwe brochure

de paters. Hij is eigenlijk een duiveltje-doet-al. Voor hem is het Mariapark de hemel op aarde. Hij vindt er zijn bezieling en het houdt hem op de been. Het park mag gezien worden, het blinkt van properheid. De mensen kennen hem en spreken hem aan, ze feliciteren hem met zijn werk en dat doet Jef deugd. Het geeft hem een doel om op te staan en maakt van hem de gelukkigste mens van Meersel-Dreef, het werd zijn tweede thuis. Hij hoopt dit nog verschillende jaren te kunnen volhouden in samenwerking met pater Pio en Onze Lieve Vrouw. Hoop doet leven‌ (tv)

DE WERELD VAN

13


NATUURPUNT

Opening bezoekerscentrum De Klapekster WORTEL-KOLONIE - Het aantal werkuren dat de vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei de voorbije 15 maanden in de voormalige landloperboerderij in Wortel-Kolonie hebben gespendeerd, zijn wellicht niet meer te tellen. Elk weekend, dikwijls ook tijdens weekdagen ’s avonds, waren er mensen van de natuurvereniging in de weer om van een gedeelte van de boerderij een prachtig bezoekerscentrum te maken. Bezoekerscentrum De Klapekster gaat op 12 en 13 mei open. De mensen van Natuurpunt heten dan iedereen welkom en bieden het hele gezin een gevarieerd programma aan. Nadien zal het bezoekerscentrum ook elke zondag open zijn voor het publiek. Eigenlijk begon het allemaal al in 2003. Op 5 februari van dat jaar schreef Natuurpunt Markvallei een brief aan het stadsbestuur en de diensten van Bos en Groen en Natuur van de Vlaamse overheid. In de brief drukten de mensen van Natuurpunt hun wens uit om in een gedeelte van de boerderij een bezoekerscentrum/verenigingslokaal in te richten. Voorzitter Drej Oomen: “Met het Jan Spannenburgmuseum zaten we jarenlang in een klaslokaaltje van de oude jongensschool in de Karel Boomstraat. Ergens ver weg in een hoekje weggedrumd, kon men ons alleen maar vinden als men echt veel moeite wilde doen. Toen we hoorden over de ontwikkelingen in de kolonie in Wortel, hebben we niet geaarzeld. We zagen dit als een kans om het Jan Spannenburgmuseum een degelijk onderkomen te bieden en ook bereikbaar te maken voor veel meer mensen. Het stadsbestuur van Hoogstraten volgde onze redenering van in het begin en ook bij de eigenaar, de Stichting Kempens Landschap, vonden we snel gehoor.”

Natuurpunt Markvallei maakte van in het begin duidelijk wat de bedoeling was. “Naast het Jan Spannenburgmuseum wilden we in het gebouw ook ons verenigingslokaal onderbrengen. Dat betekent dat voortaan de activiteiten van Natuurpunt Markvallei vooral in De Klapekster zullen georganiseerd worden. De lezingen, de cursussen, de verenigingsfeestjes, de vergaderingen, … ook JNM (Jeugd Natuur en Milieu) vinden in De Klapekster een nieuw onderkomen. In De Klapekster zagen we van in het begin de kans om een ontmoetingsruimte te creëren voor mensen die op één of andere manier een hart hebben voor natuur, voor het leefmilieu in onze regio en voor het erfgoed. Ook de schoolkinderen willen we in De Klapekster naast het Jan Spannenburgmuseum nog meer leerrijke dingen aanbieden. De leerwandelingen (met de bolderkarren van het stadsbestuur) zullen in de toekomst overigens in de Klapekster starten en mogelijk benutten we ook nog een ruimte op zolder om er een didactische opstelling te plaatsen. In de ontmoetingsruimte zullen we thematentoonstellingen organiseren en we hebben hier ook de ruimte om de klasgroep eventueel te splitsen. Belangrijk is vooral dat we meer ruimte ter beschikking krijgen en ook beter bereikbaar zullen zijn.” “We maakten onze intenties kenbaar, maar daardoor waren we er natuurlijk nog niet. Ook voor

Een van de meest ingrijpende werken aan het bezoekerscentrum was de vernieuwing van het dak. Natuurpunt Markvallei kon toen rekenen op een hele ploeg vrijwilligers. Ze trotseerden de tropische zomerhitte om de taak tot een goed einde te brengen. 14

Pol Goossen is de peter van Natuurpunt. Deze Thuis-acteur komt op zondag 13 mei om 14 uur naar Wortel-kolonie om De Klapekster met een bezoek te vereren en een wandeling te maken in de omgeving. ons bleef het een open vraag of het allemaal haalbaar zou zijn. Toch vonden we deze kans belangrijk genoeg om er mee door te gaan.” In januari 2006 klonken de eerste doffe hamerslagen. “Met heel veel enthousiasme begonnen we aan een niet te onderschatten opdracht: een functionele ruimte maken met grote zorg voor het uitzicht van het in een beschermd landschap gesitueerde, oude gebouw. Gelukkig was en is er Jos Martens (van Woningen Martens uit Meerle). Hij sprong van in het begin mee op de kar en wist ons met zijn vakkennis op de goede weg te zetten. Ook waren er van in het begin vele anderen. In het totaal werkten vijftig verschillende vrijwilligers mee, sommigen onder hen bijna elke week. Anderen kwamen slechts sporadisch een handje toesteken. Het is vooral door die tomeloze inzet van veel vrijwilligers dat we uiteindelijk zo ver geraakten. We kregen ook steun van het stadsbestuur en van een aantal bedrijven en particulieren. Natuurpunt kwam uiteindelijk ook over de brug met een substantiële bijdrage. Op die manier konden we de eindjes aan mekaar knopen.” Het hele gebouw werd binnenin ontmanteld. De muren en vloeren werden uitgebroken, het sanitair werd verwijderd en de verouderde elektrische installatie werd losgekoppeld. De valse plafonds gingen er uit en de gewelven kwamen bloot te liggen. “We zorgden voor nieuwe binnendeuren, een nieuwe indeling, sanitair, elektriciteit, verlichting, vloeren, en veel verf. Het dak werd er helemaal afgehaald en volledig opnieuw gelegd. De ramen en deuren vervingen we door nieuwe, …”. Het gebouw lijkt aan de buitenkant niet veranderd, maar binnenin is het contrast met vroeger bijzonder groot. Op zaterdag 12 en zondag 13 mei moet je zeker eens een kijkje gaan nemen.


NATUURPUNT

Tussendoor was er natuurlijk ook tijd om de innerlijke mens te versterken.

Programma Zaterdag 12 mei vanaf 14 uur en zondag 13 mei vanaf 10 uur: geleide wandelingen, wateronderzoek Bootjesven, vertellingen op zolder, open deur De Klapekster, muziek, infostandjes en huifkartochten.

voor om peter te worden. “Gebruik mij maar”, waren zijn woorden. En dat lieten wij ons geen twee keer zeggen... Pol Goossen zal op zondag 13 mei te gast zijn in De Klapekster in Wortel-kolonie. Samen met zijn hond Wap zal hij deelnemen aan de geleide wandeling van 13 uur.

Pol Goossen is ook van de partij

De klapwatte?

Pol Goossen is bij de Vlamingen vooral bekend door zijn rol van Frank Bomans in de Eén-soap Thuis. Verder lokt hij heel wat volk met zijn theatershows bij Paljas Producties. Vorige zomer werd hij lid van Natuurpunt en stelde hij spontaan

De Klapekster! Dat is de naam van het bezoekerscentrum van Natuurpunt Markvallei geworden. Een naam geef je niet zo maar. Daar zit dus iets achter. De klapekster was vroeger in onze streek een vrij

algemene, kleine roofvogel. Deze klauwierachtige komt praktisch niet meer voor, is jarenlang ook weggeweest uit onze regio. Enkele jaren geleden, werd de klapekster voor het eerst weer waargenomen in Wortel-kolonie. In de winter is de vogel de laatste jaren terug een graag geziene gast en met de nieuwjaarswandelingen van Natuurpunt Markvallei keken de deelnemers elke keer weer uit naar het moment dat de vogel werd waargenomen. “Zijn aanwezigheid is een teken dat het weer beter gaat met de natuur in de kolonie. Dat willen we wat kracht bijzetten met deze naam. Wim Verschraegen en Ingrid Brosens kwamen met de naam aanzetten. Tegelijkertijd verwijst deze naam naar “een klapke doen”. En dat is hetgeen in het bezoekerscentrum dus ook moet kunnen. Gezellig bijbabbelen over de wandeling, de fietstocht, de excursie… of gewoon over de buurvrouw of de smaak van den Duvel.” De Klapekster is vanaf 12 mei elke zondag open tussen 14 uur en 18 uur. Info: 03-314 24 15 – www.natuurpunt.be/markvallei

Kappen, breken en slijpen … maar na verloop van tijd kon er ook weer opgebouwd worden. Het resultaat mag gezien worden.

Lindenlaan 14 Beerse 014/61.35.37

15


OPMERKELIJK OPMERKELIJK

Lijken achter ‘eirbizzeme van Hoogstraten’

Enkele weken geleden zond Canvas een aflevering uit van de voortreffelijke Britse reeks Trial and Retribution: The lovers. Daarin zoekt detective Michael Walker en zijn assistente inspector Roisin Connor naar de ontvoerder en mogelijk moordenaar van een man en diens kersverse echtgenote. In deze spannende aflevering kan de dader opgespoord worden en hij blijkt een onopvallende groenten- en fruithandelaar te zijn in de buurt van Covent Garden - Londen. Wanneer het team een inval doet in zijn zaak, moeten het zich een weg banen naar een geheime deur achter een stapel lege kratjes en kisten. En, je voelt het al komen natuurlijk, de kratjes zijn voor een groot gedeelte afkomstig van de Veiling van Hoogstraten en komen prominent in beeld. De seriemoordenaar blijkt er niet minder dan vijf slachtoffers verborgen te hebben, maar dit even terzijde. Waarin ons stadje groot kan zijn… (lvr)

Met belgerinkel naar de winkel Het stadsbestuur van Hoogstraten neemt dit jaar voor de eerste maal deel aan de campagne ‘Met belgerinkel naar de winkel’. Dit is een actie in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu, Unizo en de lokale handelaars. De campagne loopt van 28 april tot en met 16 juni. Mensen die al fietsend hun boodschappen doen, ontvangen van de deelnemende handelaars een stempel op hun spaarkaart. Aan het eind van de actie worden mooie prijzen verloot onder de volle spaarkaarten. Niet alleen wie een prijs wint, haalt zijn voordeel uit de fiets. Wie fietst, wint immers ook op veel andere manieren want geregeld fietsen is gezond. Per dag twee keer een kwartiertje naar de winkel fietsen, volstaat om de conditie op peil te houden. Als fietser ontloop je files en heb je geen last van parkeerproblemen. Hoge benzineprijzen of dure parkeertickets? Daar zijn fietsers immuun voor. Meer fietsers betekent minder auto’s. Woon- en winkelkernen worden daardoor rustiger, veiliger en leefbaarder. Ook het milieu wint, omdat er minder uitlaatgassen de lucht in worden gepompt. Kortom: fietsen is goed voor je portemonnee, je gezondheid en het milieu! Info: Milieudienst Hoogstraten, tel. 03 340 19 23 of e-mail: duurzaam@ hoogstraten.be

16


vanuit het stadhuis... Hoogstraten opteert voor Landbouwadviesraad Hoogstraten heeft voortaan ook een landbouwadviesraad. Hoewel een gestructureerd advies over landbouw zeker voor iedereen een positieve zaak lijkt, had de oppositie toch ook heel wat opmerkingen en bezwaren over het tijdstip en de manier waarop deze adviesraad aan de gemeenteraad werd voorgesteld. Ook de representativiteit bij de samenstelling deed vragen oproepen. Voor de kersverse schepen van Landbouw, Ward Baets, dringt evenwel de tijd omdat Hoogstraten zich opwerpt voor de felbegeerde Europese fondsen van het Leaderprogramma. Nieuwe adviesraad Hoogstraten telt al heel wat adviesraden, maar tot dusver nog geen echte landbouwadviesraad. Het is zeker geen toeval dat nu CD&V met een sterke agrarische stempel in het college de dienst uitmaakt, deze adviesraad in het leven geroepen wordt. De naam Landbouwadviesraad gaat volgens schepen van Landbouw Ward Baets evenwel verder dan enkel landbouw. Ze omvat evenzeer de tuinbouwsector en het platteland in zijn ruime betekenis, maar enkel omwille van de gemakkelijkheid spreekt men van een ‘Landbouwadviesraad’.

Deze adviesraad heeft tot taak initiatieven te nemen of te ondersteunen die de land- en tuinbouw in Hoogstraten kunnen bevorderen. Zij zal adviezen kunnen verstrekken aan de gemeenteraad en het college en meewerken aan initiatieven die een positieve beeldvorming van land- en tuinbouw in al zijn facetten beogen en deze mee ondersteunen. Dit betekent ook actief deelnemen aan projecten en voorstellen doen over alle materies die de sector aanbelangt. Het landelijke karakter van Hoogstraten ondersteunen en in stand houden zou eveneens tot de taak van deze adviesraad behoren. De landbouwadviesraad wil als overlegplatform fungeren tussen de verschillende diensten en niveaus in de land- en tuinbouw, zowel op gemeentelijk, provinciaal als gewestelijk vlak. Het college stelde voor de afsprakennota, de statuten en het huishoudelijk reglement van deze landbouwadviesraad te laten goedkeuren in de gemeenteraadszitting van 26 maart.

Paard achter de wagen?

Volgens schepen van Landbouw Ward Baets is er al langer dan vandaag sprake van de oprichting van een landbouwadviesraad. Nu er Europese fondsen in het vooruitzicht liggen moet het echter snel gaan. Schepen van Landbouw Ward Baets is ook schepen van Milieu. Door de strengere MAP-normen verwacht hij binnen afzienbare tijd betere resultaten voor de oppervlaktewateren. Voorlopig blijven deze nog beduidend onder de verwachtingen. Het water in de fles op de voorgrond is voor alle duidelijkheid geen PIH staal van de Staakheuvelseloop.

De oppositieleden Jacobs en Huybrechts hadden het echter niet zo begrepen op de manier van werken van het college. “Eerst moet de gemeenteraad zich principieel uitspreken over de oprichting van deze landbouwraad. Het huishoudelijk reglement en de afsprakennota moeten door de adviesraad zelf opgesteld worden. In het voorstel van het college wordt het paard achter de kar gespannen.” Schepen Baets repliceert hierop dat men tijd wil winnen omdat er in de loop van de maand april een aantal dossiers zullen voorliggen waarbij het advies van deze raad noodzakelijk is. Uiteindelijk zal voorzitter Verschueren enkel laten stemmen over de statuten van de nieuwe adviesraad.

Enkel beroepsgroep? Oppositielid Fons Jacobs begrijpt niet goed waarom deze landbouwadviesraad nu plots in sneltreinvaart door de gemeenteraad wordt gejaagd. “In het verleden is deze vraag nooit aan bod gekomen. Wat is de motivatie om nu zo snel tot deze oprichting over te gaan en bijvoorbeeld niet tot het oprichten van een sociale woonwijkenraad, een werknemersraad, enz.?” Ook de samenstelling van deze raad doet volgens het raadslid vrezen voor een mogelijke enge kijk van land- en tuinbouw op ruimtelijke en maat-

schappelijke ontwikkelingen. “We menen ergens gelezen te hebben dat een leefbare landbouw samenloopt met een leefbaar platteland, zodat we de Landbouwadviesraad in feite moeten onderbrengen in een adviesraad omtrent plattelandsontwikkeling, waarbij heel wat andere actoren betrokken zijn zoals toerisme, milieu, handel, promotie streekproducten, recreatie, biologische teelten, enz.. Al deze medegebruikers vinden we echter niet afgespiegeld in de samenstelling van de LAR, zodat we vrezen dat deze adviesraad niet de belangen van het platteland gaat behartigen maar slechts één beperkt aspect ervan. Wij denken dat deze adviesraad dus ruimer moet opgevat worden, zodat het geen adviesraad wordt van een beroepsgroep, maar wel van een totaal beleidsdomein, met name plattelandsontwikkeling. Deze adviesraad kan best belangrijk zijn maar toch vrezen wij voor een te enge kijk gezien de samenstelling ervan. Vier milieuafgevaardigden in deze raad lijkt mij een schaamlapje om de schijn op te houden. Normaal moet één derde van de leden uit de milieusector komen.” Voor schepen Baets is er wel degelijk een maatschappelijk draagvlak voor de oprichting van deze adviesraad. “Er is reeds langer dan vandaag sprake van de oprichting ervan. En de tijd dringt inderdaad. Hoogstraten maakt samen met Rijkevorsel, Brecht, Wuustwezel, Kalmthout en Essen kans om in aanmerking te komen voor het zogenaamde “Leaderprogramma”. Dit zijn Europese fondsen die ter beschikking gesteld worden voor projecten van plattelandsontwikkeling. Per provincie komen twee gebieden in aanmerking die door de Vlaamse Gemeenschap moeten goedgekeurd worden. In een vorig dossier werd de streek van Mol-Geel-Dessel uitgekozen. Met deze gelden werd hier onder andere een kinderboerderij opgestart en een plattelandsroute uitgestippeld. Om in aanmerking te komen voor dit project moeten wij een kaderprogramma opstellen dat tegen juni-juli klaar zou moeten zijn. Hierbij zou ik graag het advies van de nieuwe Landbouwadviesraad willen. De uiteindelijke realisatie van de projecten kan in 2008 plaatsvinden.”

En economie? Raadslid Roger Van Aperen heeft het moeilijk met de benaming ‘Landbouwadviesraad’ vermits er in de statuten zowel over landbouw als tuin-

17


GEMEENTERAAD

bouw gesproken wordt. Waarom zouden we die raad dan niet “Landbouw- en Tuinbouwadviesraad” noemen? Anderzijds is het toch ook wel belangrijk om in Hoogstraten een adviesraad te maken voor economie, voor de plaatselijke horeca en nog een aantal andere sectoren.

Bij de stemming keuren de twee coalitiepartners de Landbouwadviesraad goed. Jan Huybrechts onthoudt zich omdat er volgens hem elke rechtsgrond ontbreekt voor deze oprichting. HoopGroen! stemt tegen omdat zij de samenstelling van deze raad niet representatief vindt.

deze adviesraad: voor CD&V Jos Matthé, Johan Vermeeren en May Van Bavel; voor KVB Marcel Verschueren, Frans Tackx en Leen Vermeersch; voor Groen!-Hoop René Sprangers. Tot slot is er nog de Gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening die een nieuwe samenstelling moet krijgen. Deze zal gedurende zes jaar de gemeenteraad en het college adviseren aangaande allerlei aspecten van ruimtelijke ordening. Als eerste stap in de procedure dient de gemeenteraad een beslissing te nemen over welke verenigingen of organisaties binnen de gemeente één of meerdere vertegenwoordigers kunnen voordragen als lid. Het college heeft één vertegenwoordiger van Erfgoed en Trage Wegen mee opgenomen in de nieuw samen te stellen GECORO. Dit is echter ten koste gegaan van één vertegenwoordiger van de werknemersorganisatie. Op die manier blijft er slechts één over. Raadslid Pans dringt er bij het college op aan één extra afgevaardigde van de werknemers mee op te nemen in de raad, zodanig dat zij terug met twee vertegenwoordigers kunnen zetelen. Vanuit de land- en tuinbouw zijn er immers ook twee afgevaardigden. Schepen Baets kan hier evenwel niet aan tegemoetkomen. “Het maximum voor Hoogstraten is wettelijk vastgesteld op 13 leden. Wees gerust, in de GECORO wordt er met alle meningen rekening gehouden. Tenslotte, als je alles procentueel gaat berekenen, dan zullen er andere vertegenwoordigingen in vraag kunnen gesteld worden.” Groen!-Hoop zal deze samenstelling evenwel niet goedkeuren.

Andere golflengte?

Milieu

Een cultuurcentrum?

Na de oprichting van de Landbouwadviesraad beschikt de stad Hoogstraten over verschillende adviesraden die raakpunten hebben met deze materie. Er is de adviesraad GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening), de milieuraad, de commissie leefmilieu. Deze raden moeten ook bij het begin van een nieuwe legislatuur terug samengesteld worden. Oppositieraadslid Jacobs vraagt zich af wat er in de toekomst zal gebeuren wanneer deze adviesraden tegenstrijdige adviezen doorgeven aan het college? Schepen Rombouts wil zeker niet het idee geven dat er nog maar eens een adviesraad bij gecreëerd wordt om te creëren. “Het is een breed domein en zeker niet de bedoeling om raden tegenover elkaar te zetten. Wij willen alle meningen kennen om naar elkaar te kunnen groeien.” Schepen Baets wijst er op dat deze landbouwadviesraad veel enger is dan het milieu. “Het milieu moet men veel ruimer zien. Toch hebben wij met deze nieuwe adviesraad ook het platteland voor ogen en niet alleen de land- en tuinbouw.” Tot slot waarschuwt raadslid Sprangers er voor dat de duurzaamheidsambtenaar van de stad Hoogstraten, die de statuten van deze landbouwadviesraad heeft opgesteld, ook nog andere taken heeft waarvoor subsidies van de Vlaamse Gemeenschap worden uitgekeerd. Hij hoopt dat het college hier rekening mee zal houden opdat dit geen financiële gevolgen zal hebben voor de gemeente. Schepen Baets stelt hem gerust met de verzekering dat er later iemand anders kan verder werken.

Heel wat milieuaspecten vulden de gemeenteraadsagenda van einde maart. Vooreerst was er het verslag over metingen van het oppervlaktewater in de gemeente Hoogstraten. Aan de hand van de resultaten van een aantal meetpunten werd een evolutie opgemaakt door de milieudienst. Opvallend is dat de resultaten van de Staakheuvelseloop erg slecht blijven. Zolang het geplande waterzuiveringstation in Wortel-Kolonie niet gebouwd en in werking is, verwacht men niet veel beterschap. Schepen van Milieu Ward Baets verwacht met de tijd betere resultaten van de metingen, mede door het strengere MAP. Toch dringt de gescheiden afvoer van het afvalwater zich nog meer op. Zijn voorganger René Sprangers, momenteel raadslid in de oppositie, oppert de bedenking om eens langs de verschillende beken in de gemeente te wandelen als controle voor mogelijke lozingspunten. Dit voorstel werd vroeger al geopperd. De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met het PIH (Provinciaal Instituut voor Hygiëne) goed. Voor de kostprijs van 2676 euro zullen in 2007 op 13 punten vier maal per jaar stalen van het oppervlaktewater genomen worden.

In 2001 kreeg de stad Hoogstraten door een decreet het statuut van “stad met een culturele centrumfunctie op provinciaal niveau”. Hierdoor krijgt de stad de kans om een cultuurcentrum uit te bouwen. Tot vandaag beschikt Hoogstraten niet over de nodige culturele infrastructuur om

Raadslid Jan Huybrechts vreest dat een cultuurcentrum in Hoogstraten aan de neus van de stad zal voorbijgaan als het bij vage intenties blijft. Er is een duidelijke timing noodzakelijk.

18

Hersamenstelling Met de nieuwe legislatuur moet er ook een nieuwe milieuraad samengesteld worden. De meeste kandidaturen zijn momenteel binnen. Ook de gemeenteraadscommissie Leefmilieu dient samengesteld te worden. Vanuit de gemeenteraad zullen volgende raadsleden zitting hebben in

Door de vestiging van Lidl op de hoek van Lindendreef en Gelmelstraat werd een zeer gevaarlijke situatie voor fietsers gecreëerd. Het is voorlopig afwachten op de uitvoering van een grondige herinrichting van het kruispunt en het fietspad.


GEMEENTERAAD deze centrumfunctie te vervullen. Hierdoor bestaat het gevaar dat een aangrenzende gemeente deze centrumfunctie kan overnemen en Hoogstraten zijn kans laat voorbijgaan. Om dit te voorkomen keurde de gemeenteraad vroeger al een intentieverklaring goed waarin ze te kennen gaf dat Hoogstraten de culturele centrumfunctie wil invullen en de bouw van een cultuurcentrum in het vooruitzicht stelt. De nieuwe bestuursmeerderheid wil deze intentieverklaring hernieuwen om de hogere overheid er attent op te maken dat de stad Hoogstraten op de kortst mogelijke tijd wil voldoen aan de voorwaarden die in het decreet voorzien zijn. Raadslid Jan Huybrechts vreest er voor dat elke gemeente zich in de plaats kan stellen van Hoogstraten en met een cultuurcentrum aan de haal kan. Er is indertijd een termijn op gezet en terwijl in Hoogstraten nog niets van de grond is maken de omliggende gemeenten Merksplas en Brecht een flinke voorsprong in de uitbouw van hun infrastructuur. “Ik heb hier in 2001 al voor gewaarschuwd. Er is een duidelijke timing noodzakelijk. Wij hebben niets meer aan vage intentieverklaringen.” Schepen van Cultuur Annie Desmedt verzekert het raadslid dat er dringend aan gewerkt wordt maar dat het momenteel niet vlugger kan.” Er is een werkgroep gestart en er komen besprekingen.”

Oppositie stelt vragen De agenda voor de gemeenteraadszitting wordt opgesteld door het schepencollege. Toch hebben ook gewone raadsleden de kans om speciale aandachtspunten of vragen op de agenda te plaatsen. Meestal zijn dit vragen vanuit de oppositie. Ook dit maal was het niet anders. Er was een bijkomende agenda vanwege Jan Huybrechts, één van de fractie Hoop-Groen! en één van KVB. Deze laatste bijkomende agenda werd ingediend door Karel Aerts, Roger Van Aperen en Leen Vermeersch. Is dit oppositie of meerderheid of een combinatie van de twee? Opvallend was wel dat vooral raadslid Van Aperen zich tijdens de gemeenteraadszitting erg actief toonde en het college bij regelmaat aan de tand voelde. Groen!Hoop drukte haar bezorgdheid uit over de veiligheid van de fietsers bij de ingang van de nieuwe Lidl aan de Lindendreef en de aansluiting met de Gelmelstraat. Door het vorige schepencollege werd het probleem voorgelegd aan de provinciale commissie Verkeersveiligheid die twee belangrijke beslissingen nam om de veiligheid van de fietsers te verbeteren. Een snelheidsregime 50 km/h zou uitgebreid worden tot voorbij de aansluiting met de Lindendreef, richting Wortel. Verder zou een snelheidsbeperking tot 70 km/h tot de bebouwde kom van Wortel opgelegd worden. De fietsoversteek wordt verplaatst van de zuidkant naar de noordkant van het kruispunt zodat de fietsers de gewestweg zullen kunnen oversteken en aan de rechterkant de Lindendreef kunnen inrijden. De realisatie wordt echter beperkt door gebrek aan financiële middelen. Een aantal visuele maatregelen zouden voor een tijdelijke oplossing zorgen. Tot vandaag is er van de overeengekomen maatregelen nog geen enkele uitgevoerd. Groen!Hoop vraagt aan het college welke stappen zij intussen on-

dernomen heeft om de veiligheid van de fietsers te verbeteren. Schepen Haseldonckx verzekert de raad dat er al stappen gezet werden naar de hogere overheid.

een aanpassing van het huishoudelijk reglement van IKO, waardoor het parkeren op de huidige parking van IKO wordt verplicht.”

Klooster Meer Gemeentelijke saneringspremie Bij de begroting 2007 hebben wij het al aangekaart. Voor 2007 wordt een inning van 1.337.050 euro door Pidpa ingeschreven om tegemoet te komen aan de Europese kaderrichtlijn Water die stelt dat onze waterlopen en grondwater tegen 2015 een goede kwaliteit moeten hebben. Om dit te bereiken moet het grootste deel van de afvalwaterlozingen tegen het einde van 2012 gezuiverd zijn. Deze saneringsplicht berust bij de gemeenten. Per inwoner betekent dit een extra bijdrage van meer dan 72 euro per jaar, per gezin zelfs een extra bijdrage van bijna 200 euro per jaar. Een sterke stijging van de belastingen voor elke Hoogstraatse burger bij gelijkblijvend gebruik. Hoogstraten heeft een aantal financiële inspanningen vooropgezet. Groen!Hoop vraagt van het college dat zij deze financiële middelen van de gemeentelijke saneringspremie integraal zouden gebruiken voor de aanleg van rioleringen en de onderhoudswerken hieraan en zeker niet voor bijhorende wegeniswerken of andere gemeentelijke projecten. En ze dringt er op aan dringend met een sensibiliseringscampagne bij de bevolking te beginnen. Schepen Baets verzekert de oppositie dat de sensibiliseringscampagne al van start gegaan is en dat het college er over zal waken dat deze gelden hiervoor zullen gebruikt worden. Enige overlapping met wegeniswerken behoort misschien toch wel tot de mogelijkheden.

Parkeren aan nieuwe IKO Voorlopig is er nog geen oplossing voor het toekomstige parkeerprobleem aan de nieuwe IKO, aldus schepen Haseldonckx op de vraag van raadslid Pans. “Geef ons wat tijd om het te onderzoeken. De enige oplossing is waarschijnlijk

Op vraag van raadslid Jan Huybrechts geeft schepen Desmedt meer uitleg over haar mededeling in de pers als zou de Chiro van Meer nog een tijdje in het klooster kunnen blijven. Na haar contact met de sociale bouwmaatschappij Noorderkempen heeft zij de verzekering gekregen dat, indien Noorderkempen het klooster aankoopt, het nog zeker drie jaar zal duren vooraleer er aan de bouw en de restauratie zal begonnen worden. Op die manier kunnen de huidige gebruikers dus nog wel een tijdje blijven zitten. Schepen van Jeugd Tinne Rombouts voegt er aan toe dat men intussen volop op zoek is naar andere mogelijkheden en gebouwen.

Overdosis confetti Raadslid Roger Van Aperen maakt zich zorgen over het massale gebruik van confetti tijdens de carnavalsdagen en interpelleert de bevoegde schepen hierover. “Zou het niet beter zijn een confettilimiet in te stellen voor de toekomst zoals men dat in Rijkevorsel al doet? Hier mag elke wagen maximum 20 kg confetti bij zich hebben. De grote opkuis, de belasting voor het milieu, de verstopping van de riolering, het is momenteel een zware tol voor de gemeente.” Schepen Baets legt er de cijfers naast. In Meersel-Dreef heeft het gemeentepersoneel 12 manuren gepresteerd bij de schoonmaak en 2 m³ afvalzand bijeen gekeerd. In Wortel ging het al om 61 manuren en 610 kg afval terwijl de veegwagen 8 uur gepresteerd heeft. Als er zich in de toekomst excessen voordoen, dan zal daar paal en perk aan gesteld worden. Er zal een nieuw politiereglement opgesteld worden maar zonder een echt verbod. “Wij houden het eerder op het instellen van een limiet”, aldus de schepen.

IKO zal haar huishoudelijk reglement moeten aanpassen en de leerlingen van het nieuwe IKO-gebouw aan het Groenewoud moeten verplichten te parkeren aan het hoofdgebouw om overlast te vermijden. 19


Opendeurdag Markdal en ‘t Vonderke MERKSPLAS - Op zondag 13 mei houden het dagcentrum Markdal en het semi-internaat ’t Vonderke, beiden gelegen aan de Kloosterstraat 5 te Merksplas, opendeurdag.

Dagindeling Van 13 tot 20 uur vinden er allerlei activiteiten plaats: cafetaria, ballonnenkunstenaar, wandelzoektocht, clown, ateliers in werking, Sint-Sebastiaansgilde uit Merksplas brengt gildendansen, straattoneel, afsluiten met fanfare Sint-Willibrordus uit Merksplas. Wij nodigen iedereen uit om kennis te komen maken met onze instelling en de werking ervan. Omdat de opendeur in het teken staat van integratie en bekendmaking van de instelling en haar werking, even wat informatie.

Ontstaan Het dagcentrum ontstond doordat er in de regio een grote nood werd ervaren voor de opvang van volwassen personen met een mentale handicap. Een aantal vrijwilligers trok zo op pad om de nodige fondsen te verzamelen om een gebouw te financieren. Hun vindingrijkheid werd andermaal op de proef gesteld om het project ook bij de hogere overheid erkend te krijgen, immers zonder erkenning (centen) van de overheid kon men geen personeel aanwerven. Nadat men deze laatste klip had overwonnen kon men in 1986 eindelijk beginnen met de opvang van gasten.

Werking In het dagcentrum werken we met een activiteitenschema dat bijna volledig is opgebouwd rond de interesses en noden van onze gasten. Ook doen we vaak een beroep op de samenleving om de integratie te bevorderen. Markdal heeft doelbewust gekozen voor een kleinschalig initiatief omdat we dan verplicht zijn om aan de maatschappij deel te nemen. Een grote instelling heeft meestal alle faciliteiten op het domein zelf terwijl wij meer naar “buiten” moeten treden voor onze winkelaankopen, begeleid werken, sport… In het dagcentrum vinden we “zorg op maat” een zeer belangrijk begrip dat we dagelijks proberen te realiseren. Zorg op maat kan je bekomen door regelmatig de cliënten te bevragen en effectief rekening te houden met hun antwoorden.

Semi-internaat ‘t Vonderke In 1999 zijn we gestart met het semi-internaat ’t Vonderke voor de opvang van kinderen die niet naar school kunnen gaan. Semi-internaat is een ander woord voor dagopvang. De kinderen worden opgevangen tussen 9 uur en 16 uur. Ook voor hen bouwen we een zo zinvol mogelijk bestaan op waarbij de hoofdzaak komt te liggen op ontwikkeling en verdere ontplooiing zowel op lichamelijk als mentaal vlak.

Boemerang Wat is die grote vakantie soms lang! Natuurlijk worden er kampen georganiseerd, is er speelpleinwerking of kun je beroep doen op een babysitdienst. Maar wat als je kind bijzondere zorgen en begeleiding nodig heeft? Daarom wordt er al een aantal jaren in Merksplas vakantieopvang georganiseerd, “Boemerang”, speciaal voor kinderen met een handicap. Gedurende drie weken tijdens de grote vakantie, dit jaar tussen 23 juli en 11 augustus 2007 organiseren wij van ‘s morgens 8.30 uur tot ‘s avonds 16.30 uur vakantieopvang. De kinderen krijgen in de voormiddag en de namiddag een tussendoortje maar brengen voor ‘s middags hun boterhammetjes mee. Er worden activiteiten zowel voor binnen als buiten voorzien (weersafhankelijk.) Interesse? Geef ons een seintje en we sturen onze folder door voor meer informatie of voor een inschrijving!

Missie De missie van zowel Markdal als ‘t Vonderke was en is nog steeds het welzijn en het geluk van de ons toevertrouwde personen met een handicap optimaal te behartigen. Met als einddoel hen een zo goed mogelijke rechtmatige plaats in de samenleving te laten innemen. Onze gasten hebben nooit gevraagd om hun handicap. Een handicap die hen verhindert om aan de maatschappij deel te nemen, om zelfstandig te zijn, om te leven zonder ondersteuning zoals u en ik. Net daarom is uw aanwezigheid, uw ondersteuning, zo broodnodig op zondag 13 mei te Merksplas. Van harte welkom. Dagcentrum Markdal en semi-internaat ’t Vonderke, Kloosterstraat 5, 2330 Merksplas, tel. 014 63 47 12.

VAN HEMELEN

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

Van Aertselaerstraat 21 - 2320 Hoogstraten Tel./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be 20

197

LEZERS SCHRIJVEN

Sms’en is zo leuk Eén van de eerste punten die door de nieuwe gemeenteraad gestemd werden, was dit van het huishoudelijk reglement voor de raadszittingen. Wat mij betreft had daar gerust een passage omtrent het gebruik van de gsm mogen instaan. Want het aantal Sms’jes dat tijdens de zitting verstuurd wordt, is echt niet meer te tellen. En al bezondigen velen zich hieraan, uit zowat alle partijen, het mag gezegd worden dat vooral onze jongste schepen, mevr. Rombouts, hier de kroon spant. Zo toont de foto die ik via een toeschouwer in handen kreeg echt geen uitzonderlijk tafereel. Het gebruik zal misschien algemeen aanvaard zijn in het Vlaams Parlement, maar in de gemeenteraad was dit tot voor kort not done. En terecht! Of het met de verlaging

van de gemiddelde leeftijd van de raadsleden en schepenen misschien te verwachten was dat dit ‘o zo onmisbare toestel’ ook hier meer gebruikt zou worden? Dat kan. En of af en toe een berichtje sturen dan zoveel kwaad kan: even iets checken bij de achterban, even thuis laten weten dat het wat later wordt … Misschien moet zelfs dat kunnen. Maar om de vijf voet aan 200 aanslagen per minuut berichtjes sturen, daarbij voortdurend naar dat schermpje zitten loeren … Persoonlijk vind ik dat niet beleefd naar de andere sprekers toe. Daarnaast kan ik moeilijk geloven dat men zich zo voor de volle 100% kan concentreren, hetgeen van een schepen of eender welk ander raadslid toch wel geëist mag worden. Of is dit misschien hetgeen men in de campagne bedoelde met open communicatie? Het zal wel weer aan mij liggen … (Naam en adres bekend bij de redactie)


& LEZERS SCHRIJVEN De Wilde Architect’ wijdde in het aprilnummer aandacht aan het teloorgegane voetweggetje tussen de Vrijheid en het voormalige voetbaldveld. Om hun muur te vrijwaren voor zware corrosie had de familie Wuyts er VERBODEN TE WATEREN opgeschilderd. Dit artikeltje maakte bij Hilde Erens-Wuyts (Meer) heel wat herinneringen los. En zij schreef een brief. Graag wil ik op jullie verhaal reageren. Omdat ik aangedaan en ontroerd ben met jullie “Verboden te wateren” en de teloorgang van de ‘sluimerpaadjes’ van vroeger, wil ik graag eens mijn verhaal doen. Er is veel ‘innerlijk’ boven water gekomen, wat natuurlijk niet met dat verboden te’ wateren’ te maken heeft. Dat had mijn broer op de muur gezet. Dank dat jullie mijn pa een brave man vonden. Ieder denkt daar natuurlijk het zijne over, maar dat geeft niet. Van alles moet je zogezegd gemakkelijk afscheid kunnen nemen. Hoogstraten verandert. Het zij zo. Groeten van de familie Wuyts Hilde. En nog vele jaren succes met onze “De Hoogstraatse Maand” - Veel liefs - Hild

Ons huis is nu verdwenen Als kind liepen we vaak door ons paadje naar de gemeentelijke speeltuin. Dat was ons stekje. Met de picknickmand - limonade van Nees-Mees (de groene was het lekkerst) en Prince-Fourré - vertoefden we daar tot zes uur. En nadien in bad en in bed. Later konden we daar alleen maar van de schone Hoogstraatse jongens dromen. Toen zeer verlegen en vroom. En natuurlijk, wat (te) losser later, vrijden we in ons donker paadje want niemand kon ons zien (?). Toen het voetbalveld er nog was, liep het bekendste volk van Hoogstraten er gehaast doorheen. Ze spurtten om de wedstrijd niet te missen. Ik vond het toen schitterend, al die mensen die voorbij het raam liepen in hun fleurige Hoogstraatse dassen en mutsen. Maar wat mijn ma niet kon dulden, is dat het

bekende volk hun behoefte durfde te doen tegen de huisgevel. Aangenaam was dat niet. Ze had vanalles geprobeerd; solfer langs de randen gestrooid (dat bruist zo heerlijk) maar geen effect. Die dronkaards waren onverbiddelijk. Tot ze het beu werd en een emmer ijskoud water van bovenuit over een man heen goot met lelijke

woorden op haar Oostends. Het is wel grappig: dit ‘Verboden te Wateren’ is ons verhaal. ’t Is nu verdwenen, het huis is voor iemand anders. ’t Zijn van die herinneringen. We leefden op de Vrijheid 118 met z’n achten. Muziek en liefde gaven ons kracht. Nu zijn we nog met drie overgebleven. Nooit gedacht dat we dat in Hoogstraten mochten beleven.

Nulenergie-balanswoning Op zondag 13 mei organiseert Velt-Noorderkempen een bezoek aan de Nulenergiebalanswoning van vzw Mondo, Bastijnstraat 85 te Berlaar. Wat verwacht je van een woning die verwarmd wordt met het vermogen van twee strijkijzers? Een vochtig boshutje met bewoners die ’s morgens hout hakken om het warm te krijgen? Niets is minder waar voor het huis van vzw Mondo in Berlaar want energiebesparing gaat er samen met comfort. Dit bezoek is een aanrader voor iedereen

die meer wil weten over de ecologische aspecten bij duurzaam bouwen en de manier waarop de energiefactuur tot nul kan herleid worden. Deelnemers komen samen bij Mondo, ofwel carpoolen vanuit Oostmalle (samenkomst aan de kerk om 13 uur). De rondleiding begint om 14 uur en duurt tot 17 uur. Het aantal deelnemers is beperkt; dus vooraf aanmelden bij Jan Horsten, tel. 03 314 22 55. Velt-leden betalen 7,5 euro en niet-leden 10 euro.

Wel spijt dat de mensen mijn ma geen bezoekje brachten nadat ze op haar 72ste jaar de winkel sloot. Ze heeft zich zeer eenzaam gevoeld en wou toen al dood…. Ze heeft het nog tot haar 87 jaar uitgehouden. Ze heeft gevochten. Wel raar gezegd. Ze was van ‘het zeetje’, haar Oostende. Hier was het niet haar dàtje. Een weekje voor ze stierf heb ik ma nog herinnerd dat Hoogstraten een stad was (ik ben er fier op!). Ze keek heel boos, er rolde een traan. Ja, hoe het allemaal kan rollen. Alles gaat weg. Je moet er tegen kunnen. Wat dan helpt?... Ik woon al 23 jaar in Meer. Door je slaapkamervenster, zoals nu lekker op je bed deze brief schrijvend, naar de rode gloeiende zonsondergang kijken, met de bomen die anders zijn. Het autostradegeluid en de straatverlichting. En zeker nog dromen. Ook dan mag je gelukkig zijn. (Hilde Wuyts)

Nieuwe wandelbrochure De brochure, verkrijgbaar bij het toeristisch kantoor te Hoogstraten, bevat vier nieuwe wandelingen: het Sint-Bernarduspad, het Juul Noeyenspad, het Staakheuvelpad en het Bootjesvenpad samen met twee herwerkte wandelingen.

21


KUNST

Voorstudies van vernietigde muurschilderingen

Stadsbestuur koopt vijf werken van Karel Boom Het stadsbestuur heeft vijf werken van Karel Boom aangekocht. De vijf aquarellen zijn voorstudies van de in de oorlog vernietigde muurschilderingen die Karel Boom maakte als decoratie voor het stadhuis. Het spreekt voor zich dat de kunstwerken voor de stad een onschatbare archiefwaarde hebben. Hoogstraten dankt zijn stadhuis aan Antoon de Laliang en Elisabeth van Culemborg, de eerste graaf en gravin van Hoogstraten. Zij gaven in 1530 opdracht om het stadhuis te bouwen, naar een ontwerp van Rombout II Keldermans. Bij de bouw werden, bijvoorbeeld voor de kolommen van de raadskelder en voor een gedeelte van de dakconstructie, afbraakmateriaal gebruikt van de kerk, die er stond voor de bouw van de St.Catharinakerk, ook in opdracht van Antoon de Lalaing en zijn vrouw. Het resultaat is een uniek voorbeeld van burgerlijke laatgotische architectuur in zand- en baksteen. Voor er sprake was van het stadhuis vergaderden de stadsmagistraten in verschillende plaatselijke

herbergen, bij Hein Symons, bij Geert van Guysele, bij Lucas van Achtenryt en bij Aard Heerls. De Rentmeesterrekeningen geven een nauwkeurig overzicht van wat de heren bestuurders tijdens hun vergaderingen verbruikten. De graaf van Hoogstraten stelde er prijs op dat dat de bestuurlijke overheden van zijn stad een behoorlijk onderdak kregen, zoals hij dat kende van andere steden zoals Mechelen, Oudenaarde, Brussel enz. De bouw van het stadhuis moest bijdragen tot de luister en de glorie van het Graafschap Hoogstraten en paste precies in de bouwpolitiek van Antoon I de Lalaing, die in dezelfde periode het kasteel en de kerk van Hoogstraten liet bouwen. Ook in Culemborg lieten ze, door

Een foto van voor de verwoesting, genomen vanuit het bureau van de secretaris met zicht op de trouwzaal.

Garage Geudens bvba Meerseweg 8 - 2321 Hoogstraten-Meer Tel.03/315.71.76 Fax 03/315.88.14 www.geudens.be

Verkoop personen- & bedrijfswagens Tweedehandswagens Erkende carrosserieafdeling Alle onderhoud en herstellingen 1946-2006

***60 Jaar Garage Geudens*** 22

Kunstschilder Karel Boom werd op 3 april 1858 geboren in Hoogstraten, als kind van het gezin Richard Boom-Weyler in de afspanning “De Welgezinde” naast het stadhuis. Zijn vader is huisschilder en heeft een café.

Hij volgt lessen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Na zijn studies vraagt zijn leermeester Verlet hem om mee te werken aan het Panorama van Waterloo, dat via Antwerpen langs de wereldtentoonstelling in Barcelona, uiteindelijk in Waterloo terecht komt. In 1883 huwt hij met de 10 jaar oudere Josephina Verheyen uit Antwerpen, die hem drie kinderen schenkt. Karel Boom geeft eerst les in het lager en daarna in het middelbaar onderwijs en wordt in 1924 ereprofessor van het Academisch Korps. Hij wordt tevens bestuurslid van zowel het Kon. Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen, als het Vleeshuis en het Scheepvaartmuseum. Karel Boom sterft in 1939 in Antwerpen en ligt begraven te Wilrijk. dezelfde bouwmeesters en in dezelfde periode, een stadhuis bouwen.

Opdracht aan Karel Boom Op 13 januari 1902 besliste de gemeenteraad om het stadhuis te verfraaien en te versieren met wandschilderingen, taferelen uit de rijke geschiedenis van de stad. Burgemeester H. Brosens en zijn schepenen A. Van Hoof en L. Van Hoeck gaven Karel Boom de opdracht om de muurdecoratie in het stadhuis uit te voeren. Samen met


KUNST secretaris E. Adriaensen ging de kunstenaar in het gemeentearchief op zoek naar belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Hoogstraten. Ze selecteerden zes taferelen voor de raadszaal (nu de trouwzaal). De uitvoering van het werk zou 65.000 BEF kosten, waarvan de staat 1/3 en de provincie 1/5 voor haar rekening nam. De gemeenteraad was zeer tevreden over het resultaat en gaf Karel Boom op 10 oktober 1910 de opdracht om zes portretten te maken voor het portaal en vijf nieuwe taferelen voor de toenmalige secretarie, nu het bureau van de secretaris. Het werk van Boom werd geprezen door de toenmalige Commissie van Monumenten en kreeg alle lof in de nationale pers: “Het is na de Leys-

zaal en de wandschilderingen van het stadhuis te Brugge door de gebroeders Juliaan en Albert de Vriendt, het grootste monumentale werk dat in ons land tot stand werd gebracht. Uit een sterk schilderstemperament, uit een rijke verbeelding, uit liefde en vervoering voor de geboortegrond geboren, zal het van geslacht tot geslacht voor Karel Boom blijven getuigen”.

Verwoesting Maar de oorlog besliste er anders over. Toen de Duitsers zich op het einde van de tweede wereldoorlog terugtrokken, dynamiteerden ze op 23 oktober 1944 de toren van de Sint-Catharinakerk. Het stadhuis werd bedolven onder een steenblok van meer dan 50 ton, afkomstig van het boven-

deel van de toren. De schade was enorm en de muurschilderingen van Karel Boom gingen, op fragmenten na, verloren. Het stadhuis werd tussen 1950 en 1952 heropgebouwd onder leiding van provinciaal architect J. Schellekens. Hij was de geknipte man voor deze opdracht, al was het maar omdat hij in 1934 het stadhuis tot in het kleinste details opgemeten had en garant stond voor de bouw van een getrouwe reconstructie. Het oorspronkelijke meubilair en een groot gedeelte van de muurschilderingen gingen verloren. De vijf voorstudies van de oorspronkelijke muurschilderingen van Karel Boom zullen, na een zachte restauratie, een plaats krijgen in één van de lokalen van het historische stadhuis. (fh)

Een van de voorstudies van een tafereel uit 1524 dat vorm kreeg in de raadszaal van toen, nu de trouwzaal: “Meester Rombout Keldermans toont zijn plannen van kerk en toren aan Antoon de Lalaing, graaf van Hoogstraten en diens gemalin, Elisabeth van Culemborg.

23


BIBLIOTHEEK

Bib Biep! Nieuws uit de bibliotheek!

Luisterboeken, reisbeurs en voordracht

De Hoogstraatse bib beschikt voortaan over een wisselende collectie Daisy’s: de nieuwste generatie luisterboeken, onder meer voor blinden en slechtzienden.

Daisy’s in de bib GROOT-HOOGSTRATEN - Door een samenwerking met de Vlaamse Luister- en Braillebibliotheek beschikt de bibliotheek van Hoogstraten sinds april over een wisselcollectie Daisy’. Daisy (Digital Accessible Information System) is een nieuw medium dat men gebruikt om luisterboeken te maken. Een Daisy ziet eruit als een gewone cd, maar kan tot 24 uur lectuur bevatten. Naast de grote opslagcapaciteit hebben Daisy’s nog een ander, veel belangrijker voordeel: zij bevatten ook een navigatiestructuur. Daardoor kan je gemakkelijk naar het volgende hoofdstuk gaan, bladwijzers aanbrengen, … Ook heel praktisch is de mogelijkheid om de Daisy verder te beluisteren vanaf het punt dat je gestopt bent, zelfs als je de Daisy al eens uit het toestel hebt gehaald. Van deze navigatiestructuur kan je wel enkel gebruik maken als je een Daisy-speler hebt of met speciale software, die gratis te downloaden is op amis. sourceforge.net Met een gewone cd-speler kan je alleen maar naar het verhaal luisteren. De Daisy’s uit deze wisselcollectie zijn uiteraard wel maar voor bepaalde mensen bedoeld. Om juridische redenen mogen enkel blinden, slechtzienden, mensen met leesproblemen (bijv. dyslexie) en iedereen die om een of andere reden geen gewoon boek kan lezen, een Daisy ontlenen. De uitleenvoorwaarden zijn dezelfde als die van de andere luisterboeken, nl. gratis uitleen voor 4 weken. Overigens kan je in de bib ook een Daisy-speler ontlenen.

Reisbeurs en lezing over Peru De inmiddels bekende reisbeurs van de bib gaat door op zaterdag 12 mei van 10 tot 12 uur. Dan komen verschillende ervaren reizigers uit Hoogstraten vertellen: Evelien Jansen, Louisa Stoffels, Kris Van Loon, Jos Van Bavel en Leo Vanhaute. U

24

kunt dan gewoon op hen toestappen en met veel plezier zullen ze uw vragen beantwoorden. Als u altijd al wat meer wilde weten over Senegal, dan kan u zeker in de bib terecht. Bent u meer geïnteresseerd in India, Cambodja, Laos of Thailand? Ook dan bent u van harte welkom. En voor wie het liever dichter bij huis zoekt, zijn er bijvoorbeeld fietstochten door Europa. Wil je het er echt van nemen en het leven in Europa voor langere tijd achter je laten? Ook dan kan je in de bib je licht komen opsteken. Bijvoorbeeld Australië zou dan een leuke bestemming kunnen zijn. De bibliotheek biedt dus een rijk en verscheiden palet aan landen en sprekers aan. U vindt zeker een bestemming die bij u past. En misschien zijn er wel landen die u helemaal niet aanspreken, maar als u de interessante reisverhalen van onze doorwinterde globetrotters hoort, zal de reismicrobe u in haar greep krijgen. U bent gewaarschuwd. Van 11 tot 12 uur komt Yuli Machuca een lezing geven over Peru. Yuli is een vrouw van Peruaanse afkomst die al verschillende jaren in België woont. Als geen ander kan zij vertellen over haar land van afkomst. Ze beschikt ook over veel visueel materiaal: filmbeelden, foto’s … Beslist de moeite waard. Deze lezing is een organisatie in samenwerking met VormingPlus Kempen.

ers vertelden dat het leven bij hen in de zomer zo anders was, kreeg Heylen een idee: dezelfde reis overdoen, dezelfde mensen weer opzoeken, maar dan in volle zomer. En opnieuw zonder dat zij iets afwisten van zijn komst. De tweede reeks reportages over Siberië werd zo goed onthaald dat het programma Terug naar Siberië in maart zelfs met de Prijs van de Televisiekritiek bekroond werd. In de bibliotheek van Hoogstraten zal Martin Heylen op zijn typische manier honderduit vertellen over alle avonturen die hij en zijn team in Siberië meegemaakt hebben. Zijn verhaal wordt ondersteund met leuke fragmenten uit zijn bekroonde tv-serie en uiteraard is er ook tijd voorzien voor vragen van het publiek. Wilt u deze niet te missen voordracht bijwonen, dan kan u op donderdag 7 juni om 20 uur in de Hoogstraatse bibliotheek terecht. Gelieve u wel vooraf in de bib in te schrijven. Deelname kost 2,5 euro.

Voordracht Martin Heylen De weken van het reisboek vinden plaats in mei, maar de reismicrobe houdt de bibliotheek van Hoogstaten nog langer in haar greep. Op donderdag 7 juni geeft Martin Heylen zo nog een voordracht over zijn reizen naar Siberië. Tweemaal maakte hij een tocht door dit onherbergzame gebied om reportages te maken voor de nationale omroep. Voor het programma Man bijt hond trok Martin Heylen in de winter door Siberië, van Ekaterinburg (het vroegere Sverdlovsk) aan het Oeralgebergte tot Vladivostok aan de Japanse Zee. Onderweg klopte hij op goed geluk – en altijd onaangekondigd – aan bij mensen, bleef er eten, soms overnachten, en registreerde er vooral hun dagelijkse levensverhalen. Omdat de kijkers zo enthousiast waren en de Siberie-

Op 12 mei kunt u in de voormiddag in de bib terecht voor de reisbeurs. Op 7 juni geeft Martin Heylen (foto) ’s avonds een lezing over zijn boeiende reizen naar Siberië.

De bib sluit Dinsdag 1 mei: Hoogstraten en Meerle Donderdag 17 mei: Hoogstraten en Minderhout Vrijdag 18 mei: Hoogstraten, Meer en Wortel Maandag 28 mei: Hoogstraten en Minderhout

Boekhoudbureau

Profisk cvba [ Boekhouding en administratie [ B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten [ Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten [ Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen [ Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

E


CULTUUR

Kerkraad zoekt erfpachter voor de pastorij

Roger Raveel opent zijn tentoonstelling

HOOGSTRATEN / BEGIJNHOF - De Kerkraad Sint-Jan Evangelist van de begijnhofkerk is op zoek naar een zinvolle herbestemming van de pastorij. Het als monument beschermd gebouw staat al enkele maanden leeg, nadat kapelaan Frans Van Dongen op rust ging en zijn broer priester Jef Van Dongen overleden is. De kerkfabriek gaat op zoek naar kandidaten die het beheer van het gebouw in erfpacht willen overnemen voor een periode van 60 jaar. De bestemming moet het historische karakter van het gebouw respecteren en passen in het kader van het aanpalende begijnhof. Bewoning is een voor de hand liggende functie, maar geen noodzaak. Een dansgelegenheid of een bar is uitgesloten. Een herbestemming als taverne of restaurant is mogelijk, op voorwaarde dat die bestemming op een klassieke manier ingevuld wordt en er onder deze benaming geen frituur, pita- of broodjeszaak komt. De kandidaten moeten bij de ondertekening van het contract een éénmalig bedrag van 50.000,00 EUR betalen en bij hun kandidatuur opgeven hoeveel ze als pachtvergoeding willen betalen. Dit maandelijks te betalen bedrag mag niet lager liggen dan 1.200 EUR per maand, geïndexeerd Alle verdere kosten, zoals taksen, kadastraal inkomen enz. moeten door de erfpachtnemer betaald worden. Dat is ook zo voor alle restauratie en onderhoudswerken, kortom alle kosten aan het gebouw, zowel binnen als buiten gedurende zestig jaar. Voor de herbestemming en alle werken die men wil uitvoeren is de toelating van de Cel onroerend erfgoed (vroeger Monumenten en Landschappen) nodig. Kandidaten kunnen de voorwaarden bekomen op het kantoor van notaris Van den Bossche, Markt 2 te 2290 Vorselaar, door storting van 50,00 EUR op rekening 401-7501111-22 met de vermelding dossier 12.344-1, lastenkohier verpachting. U moet wel snel zijn. De kandidaturen moeten uiterlijk op 11 mei 2007 ingediend worden.

BRECHT / HOOGSTRATEN - Tot zondag 24 juni kan je in het Stedelijk museum Hoogstraten en in twee locaties te Brecht werk van Roger Raveel bewonderen. De inmiddels 86 jarige Roger Raveel, ongetwijfeld de belangrijkste Belgische kunstenaar van na de Tweede Wereldoorlog, stond erop om bij de opening van deze dubbeltentoonstelling aanwezig te zijn. In de Orangerie van het gemeentepark van Brecht zijn enkele schilderijen en een beeldhouwwerk van Raveel te zien, terwijl in de kapel van het Oud klooster een reeks tekeningen tentoongesteld worden. In het Stedelijk museum te Hoogstraten krijgt u in een 60-tal werken een globaal overzicht van het oeuvre van Raveel. In Brecht is de tentoonstelling geopend op zaterdag en op zondag van 10 uur tot 18 uur. Het Stedelijk museum Hoogstraten is geopend van woensdag tot en met zondag van 14 uur tot 18 uur en na afspraak. Info: tel. 03 314 65 88 of museum@hoogstraten.be

Belemmering Om plaats te hebben voor een verhuiswagen is het soms nodig om een stuk berm, voetpad of weg te gebruiken. Hiervoor is een vergunning van de gemeente vereist. Voor belemmeringen minder dan 14 kalenderdagen is de gemeente bevoegd. Tijdig aanvragen op het stadhuis is noodzakelijk.

25


HOUSE OF COLOURS Is het niet moeilijk, de omgang met zoveel talen en culturen?

House of Colours WORTEL - House of colours (Huis van kleuren) is een jongerenvereniging, hier ontstaan vanuit het initiatief van een Burundese vluchteling, Lucas, die nu deel uitmaakt van het gezin Provoost-Stockman uit Wortel. Enkele jaren geleden werd hij door hen geadopteerd. Hannelore Van Bavel uit Minderhout en Hedwig Provoost uit Wortel zijn allebei enthousiaste medewerkers van deze vereniging en hen gingen we eens vragen hoe het reilt en zeilt in het House of Colours. Hoe ben je er terecht gekomen? Hannelore: Toen ik een jaar geleden op de avondmarkt in Hoogstraten rondwandelde kreeg ik een foldertje toegestopt waarin werd opgeroepen om op kamp te gaan, samen met jongeren van de hele wereld. Dat sprak mij wel aan, het kamp was in Minderhout en ik wilde daar wel eens enkele dagen aan meedoen. Het bleek daar zo plezant dat ik meteen maar het hele kamp van tien dagen heb meegemaakt en ook de volgende bijeenkomsten.

Wie waren daar allemaal? Hedwig en Hannelore: Het zijn jongens en meisjes die uit heel veel verschillende landen komen, tussen de 12 en 25 jaar. Ze zijn hier he-

lemaal op hun eentje naartoe gekomen; officieel worden ze “niet-begeleide minderjarige vluchtelingen” genoemd. Ze komen werkelijk vanuit de hele wereld. Al hun nationaliteiten vormen een lange lijst: Syrië, Singapore, Algerije, Marokko, Turkije, Nigeria, Angola, Kameroen, Tjibouti, Ethiopië, Guinee, Zuid-Afrika, Kenia, Tanzanië, Oeganda, Burundi, Ruanda en, niet te vergeten, ook uit België en Nederland. Wij gaan samen “op kamp” wat eigenlijk wil zeggen dat we gewoon bijeen komen om te doen wat we graag doen. Dat kan vanalles zijn: veel praten natuurlijk, muziek maken, schilderen, gedichtjes maken, maar ook al eens gaan zwemmen, film kijken, al naargelang wat we plezierig vinden.

De taal is niet zo moeilijk, sommigen kennen al wat Nederlands en velen komen uit Engels- of Franstalige landen, dat gaat best .Natuurlijk zijn er al eens discussies maar is dat niet in elke jeugdvereniging? Zo’n discussiepunt is de omgang met ons, meisjes, bijvoorbeeld. De moslimjongeren hebben het soms moeilijk om de meisjes als hun gelijke te beschouwen; sommigen vinden ook dat de ouderen van de groep boven de jongeren staan, die moeten dan maar zwijgen als zij spreken. Nu ja, zo zijn ze nu eenmaal groot geworden in hun thuisland. Maar in ’t algemeen vinden wij die verschillen juist heel interessant en soms ook plezant. Zo waren we eens op kamp in Wortel-Kolonie. Daar lopen nogal wat kippen rond die daar door de mensen in de bossen worden achter gelaten als ze die beu zijn. Men had ons gezegd dat we die kippen mochten vangen om op te eten maar dat zagen wij zo niet zitten. Maar de Afrikaanse jongens vonden het een geweldig idee. Die hadden op een kwartier tijd zo’n vijf kippen gepakt en nadien ook geslacht natuurlijk. Er gaat geen verlof voorbij zonder “kamp”, soms voor enkele dagen, soms langer. Het moeilijkste is om een geschikte plaats te vinden; soms kan dat bij een van de leden thuis. We zijn nog op zoek naar een min of meer vaste stek, een lokaal zoals de meeste jeugdverenigingen er een hebben.

House of Colours op kamp. Boven: Adetula (Nigeria), Chritelle (Kameroen), Kidist (Ethiopië), Marlène (Kameroen), Sara (Ethiopië) Linda (Ghana), Hedwig (België), Nasredinne (Algerië), Jozefien (België), Adam (Tanzanië), Linda (Nigeria), Houcine (Marokko), Henok (Ethiopië), Joseph (Ethiopië), Mathilde (België), Ilja (België), Ashim (Singapore), Hannelore (België) en Saron (Eritrea). Onder: Mariska (België), Karen (Zuid-Afrika), Lynn (België), Reinaldo (Angola), Yasin (Turkije), Peter (Yoegoslavië), Yoni (België) en Clement (Ruanda). 26


HOUSE OF COLOURS House of Colours is echt een vriendengroep geworden en eigenlijk is dat niet zo simpel. Veel van die jongens en meisjes hebben problemen en dat is ook niet verwonderlijk als je bedenkt wat ze allemaal meegemaakt hebben in hun korte leven. De meeste van hen hebben geen ouders meer; velen komen uit de oorlog en hun familie is niet of nauwelijks op te sporen. Van de Belgische overheid mogen ze hier blijven tot hun 18 jaar; dan worden ze erkend als vluchteling of worden ze uitgewezen. Toen we eens samen op kamp waren hebben ze zo iemand opgepakt, dat is heel erg. Bijna allemaal leven ze in grote onzekerheid over hun toekomst. Wij leven in zo’n beschermde wereld, het is onthutsend en pijnlijk voor ons om te zien hoe zij moeten leven. Anderzijds is het voor ons, Belgen, soms ook een beetje zoals op reis zijn, het leren kennen van zoveel verschillende en voor ons vreemde mensen, is echt de moeite waard.

Verbroedering en verzustering op het stomende Afrikaans feest.

Arnica-Afrika Hilde Stockman uit Wortel is al verschillende jaren bezig met de organisatie ARNICA, een organisatie die mensen in nood wil bijstaan. Die nood is heel verschillend, het gaat soms om gevangenen, mensen die allerhande conflicten hebben meegemaakt, mensen in psychische nood… Sinds het contact met jonge asielzoekers (House of Colours) is er nu ook een Arnica-Afrika. Zoon Lucas, die de naam Petit Provoost kreeg als geadopteerde zoon, heeft dit nieuwe project vormgegeven en is er nu voortdurend mee bezig. Het is ontstaan vanuit de idee: kunnen we niet beter de mensen ter plaatse gaan helpen dan ze hier te moeten opvangen omdat het ginder zo slecht gaat? Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan maar zo niet voor Hilde Stockman en Lucas. Die vertrokken enkele weken geleden, samen met nog anderen, naar Kenia om daar grond aan te kopen voor een weeshuis. Dat huis is in de eerste plaats bedoeld voor de wezen van vluchtelingen. Veel Afrikanen uit oorlogsgebieden vluchten naar het min of meer stabiele Kenia maar dit land kan hen maar amper opvangen en zeker geen weeshuis voor hen bouwen. Dat wil Arnica-Afrika nu wel doen en daar is natuurlijk geld voor nodig. Het Afrika-feest in Wortel op 10 maart was vooral op touw gezet om fondsen te verzamelen voor het weeshuis. Anderzijds was het ook een goede kennismaking met Afrika zelf. Daarvoor zorgden vooral de jongeren van het House of Colours met een Afrikaanse maaltijd en Afrikaanse muziek. De parochiezaal daverde van het tromgeroffel en de sprongen van de jonge dansers. Dat een en ander wat chaotisch verliep droeg nog meer bij tot de authentieke couleur locale zoals ze het in Wortel nog maar zelden hebben meegemaakt. (Jof) Wie mee wil helpen aan de bouw en inrichting van het weeshuis in Kenia kan dat door een storting te doen op nr. 850-8675239-42 t.n.v. Arnica-Africa.

27


ZO WAS HET

ZO IS HET

28

HOOGSTRATEN - Begijnhof 85 jaar geleden


dorpsleven Contactpunten – DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, horstendries@hotmail.com Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

Succesvol schoolfeest Spijker HOOGSTRATEN - Zondag 11 maart was het schoolfeest in het Spijker weer een knap spektakel. Alle klassen gingen op ‘sterrenjacht’. De kinderen konden drie van de vijf sterren verdienen. De eerste ster hebben ze gekregen door vooraf 500 affiches te kleuren en te verspreiden. Voor de 2de ster bracht elke klas op het schoolfeest een fragment uit een mooie film naar voor. Elk optreden werd daarbij voorafgegaan door een stukje uit de betreffende film. Volgens het

oorverdovende applaus van het publiek was deze 2de ster overigens meer dan verdiend. Het hele gebeuren werd afgesloten met een gigantisch slotlied, dat werd gezongen door alle kinderen van de lagere school, hetgeen hen meteen een 3de ster opleverde!. De laatste 2 sterren kunnen verdiend worden op de opendeurdag van 22 april en door het maken van een heuse filmzaal. Daarna kan de basisschool van het Spijker zich met een gerust hart een 5-sterrenschool noemen.

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, toon.verleye@telenet.be Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, franssnijders@scarlet. be Wortel: Redactie Hoogstraten, Loenhoutseweg 34 info@demaand.be FOTO’s: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03 322 96 00.

Op 11 maart gaven de leerlingen van basisschool Spijker weer het beste van zichzelf.

Open deur rusthuis

SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03 322 96 00, franssnijders@scarlet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

www.demaand.be

GROOT-HOOGSTRATEN - Op zondag 25 maart hield ons rust- en verzorgingstehuis haar jaarlijkse opendeurdag. Verspreid over de dag kon je er een rondleiding volgen en kon je kennis maken met de vele activiteiten die het personeel en de vrijwilligers er met de mensen doen. Je kon er ook de plannen bekijken van de in aanbouw zijnde serviceflats en van het toekomstige rusthuis. Vaste waarden zijn elk jaar ook de wafelenbak en de verkoop van plantjes. 29


HOOGSTRATEN

ACW overhandigt Memorandum GROOT-HOOGSTRATEN - Zaterdag 24 maart overhandigde Vic Cornelissen van ACW gemeente Hoogstraten het ‘Memorandum Lokaal Sociaal Beleid’ aan de politieke partijen van de stad. Tegen eind 2007 moet elke gemeente een Lokaal Sociaal beleidsplan kunnen voorleggen. En omdat een lokaal sociaal beleid ingrijpt in ieders leven, heeft het ACW Fusie Hoogstraten rond dit thema een uitgebreide enquête afgenomen bij alle bestuursleden van de deeltakken, om te bekijken waar de belangrijkste noden zitten. Daarnaast werd ook de mening gevraagd aan mensen die actief zijn binnen de Gezinsbond, de KVLV en de Chiro. Er werd dus een groot gedeelte van het middenveld bevraagd. Op basis van deze enquête schreef het ACW een memorandum, met daarin een aantal concrete zaken, maar ook een aantal wensen die misschien niet onmiddellijk uit te voeren zijn. Zo kan misschien niet elk idee in het memorandum direct door de stad gerealiseerd worden, maar het kan in elk geval een aanzet zijn om na te denken wat men wil bereiken in de gemeente. Onderwijs, werkgelegenheid, wonen, bejaardenzorg, armoede en uitsluiting, verenigings- en sportbeleid, jeugdbeleid, gezondheidszorg en OCMW zijn de thema’s die in het memorandum aan bod komen. Het ACW hoopt dat de politieke partijen de moeite zullen doen om het degelijke dossier grondig door te lichten en het in de mate van het mogelijke te implementeren. Ook De Hoogstraatse Maand, als vanouds geïnteresseerd in de mening van het middenveld, zal het document in de komende weken grondig bekijken.

ACW-voorzitter Vic Cornelissen licht het Memorandum Lokaal Sociaal Beleid toe voor de aanwezige fracties.

30

WG Oude Voetwegen sprak op provinciale studiedag HOOGSTRATEN/ANTWERPEN - Ruim drie jaar timmert de plaatselijke Werkgroep Oude Voetwegen ondertussen aan de weg. We kennen hen vooral als initiatiefnemers van de heropening van het Stip Stappenpad en als organisatoren van een grootse studiedag, in april 2006. Recenter lazen we in dit blad onder meer nog over hun bijdrage aan de bibliotheekactiviteit ‘Decembervuur’. De ijverige werkgroep is inmiddels al tot ver buiten de gemeentegrenzen bekend. Mede daarom werden zij op 13 maart als spreker uitgenodigd op een provinciale studiedag over trage wegen. Hun afgevaardigde Stan Geysen toonde er een knappe powerpoint, die hij toelichtte met het verhaal van de moedige en moeilijke strijd die de werkgroep voert. De ruim 150 toehoorders, in hoofdzaak ambtenaren en schepenen bevoegd voor trage wegen, luisterden en hoorden dat het goed was. Bijzondere interesse was er daarbij voor het Reminiscentieproject dat de werkgroep onlangs uitvoerde i.s.m. het rusthuis (zie DHM nr. 263, maart 2007). In zijn slottoespraak prees coördinator Freek Verdonck, medewerker van de Vlaamse Cel voor Trage Wegen, de Hoogstraatse werkgroep nog als één van de voortrekkers van de voetwegenwerking op Vlaams niveau. Maar tegelijkertijd stelde hij zich de vraag of al deze knowhow door het plaatselijk bestuur wel voldoende erkend wordt.

De Vlaamse Cel voor Trage Wegen en de organisatoren van de provinciale studiedag Trage Wegen beschouwen de Hoogstraatse WG inmiddels als specialisten ter zake. Wanneer krijgen zij ook lokaal de verdiende erkenning?


HOOGSTRATEN

Groene Vingers op het Begijnhof HOOGSTRATEN/VLAANDEREN - Tuinliefhebbers hebben vast al gemerkt dat het tuinprogramma Groene Vingers (VTM) een mooie restyling heeft ondergaan. Daarbij wordt kersvers presentator Koen De Bouw door nog twee nieuwkomers bijgestaan: Laurence Machiels en Koen Aerts. Als geboren en getogen Minderhoutenaar én hoofd van het tuinarchitectuurbureau Archi Verde, zal deze laatste door velen wel gekend zijn. Naast co-presentator is Koen overigens ook actief lid van de redactie.

De uitzendingen van 21 en 22 april handelden over ‘tuinkamers’. De rode draad van het programma werd opgenomen in ons plaatselijk Begijnhof, in de tuin van Alex Nys en Frieda Martens. Daarnaast werd er ook gefilmd in de knopentuin achter het museum en in de duo-tuin van nummer 14-15. Verder gaf Dries Horsten nog wat uitleg over de restauratie door Het Convent, maar vooral over de historisch geïnspireerde aanleg van het hof. Deze aanleg werd in de 2de helft van de jaren ’90 gerealiseerd naar een ont-

Koen Aerts en Koen De Bouw op het nieuwe erf van het Begijnhof, tijdens de opnames voor Groene Vingers. Een ganse dag werkte een hele ploeg aan de opnames voor het tuinprogramma.

werp van Frans Brosens, in samenwerking met de groendienst van de stad en met dhr. Van den Bossche van Monumenten & Landschappen. De groendienst van de stad zorgt, o.l.v. Louis Geerts en in samenwerking met het SPK, al enkele jaren voor het onderhoud ervan. In totaal ging toch zowat de helft van het programma over het Hoogstraats Begijnhof, hetgeen toch weer een mooie reclame voor ons stadje betekent. (Meer info op www.vtm.be/groenevingers, www.archi-verde.be en www.hetconvent.be )

Het knappe tuintje achter Begijnhof 14 en 15 (naar een ontwerp van Koen Aerts) vormde één van de decors voor de uitzending over tuinkamers. (Foto: Dominiek Van Huffel)

Gezegend zijt gij …

GROOT-HOOGSTRATEN - Recent werd het wagenpark van het plaatselijk brandweerkorps serieus opgewaardeerd: de gloednieuwe ladderwagen en de ambulance zijn daarbij maar enkele van de blikvangers. Naar goede gewoonte werden de nieuwe aanwinsten (en hun gebruikers) enkele weken geleden door pastoor Fons Van Dijck gezegend. Laat ons hopen dat de wagens goede diensten zullen bewijzen, al is het op zich natuurlijk best dat ze zo weinig mogelijk moeten uitrukken. (Foto’s: Marcel Onincx)

Hondenstront!

HOOGSTRATEN - ‘Aamsterdaam, poep op de stoep’ (sic). Maar ook bij ons kan het dus tellen, getuige de 500 gram ‘artis anale choco’ op bovenstaande foto. Op de speelpleintjes, in het Begijnhof of op de Vrijheid … Overal krijg je er mee te maken. Al zijn er natuurlijk heel wat mensen die het drukwerk van hun viervoeter wél opkuisen zoals het hoort, enkele uitzonderingen blijven helaas volharden … Wat doen we ermee? Volgen we de dierenvrienden tot thuis en droppen we de boodschap ‘retour afzender’ in de brievenbus? Of rekenen we meteen af door het onwelriekende projectiel letterlijk en figuurlijk onder het baasje zijn of haar neus te wrijven? Of gaan we bij nachte gewoon zelf op hun dorpel kakken?

31


HOOGSTRATEN

Erfgoed Hoogstraten bezocht Brecht GROOT-HOOGSTRATEN/BRECHT - Zondag 25 maart trok Erfgoed Hoogstraten met een serieuze delegatie naar buurgemeente Brecht. Zij werden in eerste instantie ontvangen door Hoogstratenaar Paul Driesen, die al jaren in Brecht werkt. Hij leidde de mooie wandeling ‘Brecht in humanistisch perspectief’, die de deelnemers toch een andere kijk op de gemeente bood. Voor velen was het zelfs helemaal nieuw dat de humanisten Lessius, Mudaeus, Custos en Jonker van der Noot uit de gemeente afkomstig waren. Daarnaast kwam ook het dorp zelf goed in de kijker, met verschillende mooie stopplaatsen: de Sint-Michielskerk, het mysterieuze kasteel

‘Damhof’, de waterhoeve en een orangerie, die enkele jaren geleden nog door leerlingen van ons Vito werd gerestaureerd. Na de wandeling werd de erfgoedvereniging ontvangen door de mensen van de Heemkundige Kring van de gemeente, die hen een uitgebreide rondleiding gaven in hun inmiddels ruim 100 jaar oude Kempisch Museum. Moest men de middelen hebben om het geheel iets eigentijdser te presenteren, dan zou het vast één van de trekpleisters van de Kempen zijn, want de collectie aan heemkundige voorwerpen die men daar heeft, is wel heel uitzonderlijk! Een ambachtelijk biertje en een aangename nababbel sloot deze mooie uitstap waardig af.

Enkele deelnemers van de erfgoeduitstap onder het minnebruggetje, een populair pleisterplaatsje langs een oude Brechtse voetweg.

32

21 In tijden waar afbraak zegeviert, willen wij de Vrijheid verkopen! Niet letterlijk, we willen ze u gewoon weer graag doen zien … Daartoe brengen we elke maand een detail in beeld dat u en ons charmeert. En dit deze maand dus voor de 21ste keer. Niet dat het al veel geholpen heeft, want bouwlustigen lijken nog altijd carte blanche te krijgen in het Knokke van de Kempen. Niettemin doe we koppig voort. Misschien krijgen we de betonmaffia er wel niet mee klein, maar ‘baat het niet, dan schaadt het niet’.

Moeten het altijd gebouwen zijn? Nee! We denken aan de aloude lindebomen, maar ook aan het straatmeubilair. De bomen zullen ze hopelijk niet al te snel rooien, maar wat het andere betreft is er al heel wat weg. We denken aan het ijzeren urinoir dat ooit op de hoek van de Gelmelstraat stond, aan de waterpompen die eeuwenlang de Vrijheid sierden of aan de mooie emailen – lees ‘emajjen’ en niet ‘iemeelen’ – straatnaambordjes en busplaatjes die we nog op oude postkaarten zien. Eén van de volhouders vond ik altijd de oude hydrant, vooraan op het Begijnhof. Begin februari werd ook deze door een jongere uitgave vervangen. Als het voor de veiligheid moest dan begrijpen we het natuurlijk wel, maar het weerhield onze wilde architect er niet van om de mooie brok gietijzer op de gevoelige plaat te zetten.


HOOGSTRATEN

De Nacht van de Geschiedenis smaakte naar meer … GROOT-HOOGSTRATEN - Het Davidsfonds nam op 27 maart deel aan de Nacht van de Geschiedenis, een initiatief van het Davidsfonds Nationaal. In het kader van het thema ‘Smakelijk eten’ nodigden zij Gust Lauryssen uit. Als gewezen directeur van onze gerenommeerde hotelschool, als coördinator van de werkgroep Culinair Erfgoed én als geboren Bourgondiër is hij natuurlijk de uitgelezen persoon om zo’n onderwerp toe te komen lichten. Eerst ging Gust dieper in op hetgeen de mens dagelijks at, seizoen per seizoen. Daarna vertelde hij onder meer nog over de feestkeuken die we tegenkwamen bij de Achtelse Oogstfeesten, bij kermissen, trouwerijen en andere partijen. Tussendoor brachten enkele bestuursleden van het Davidsfonds nog wat lekkers uit eigen streek op tafel: kop, kaas en hesp op een stokje, beuling met appelspijs, frikadellen met krieken, krentenbollen en uiteraard rijstpap met blonde suiker. Een activiteit die duidelijk naar meer smaakte …

Een enthousiaste Gust Lauryssen boeide de goed gevulde gelagzaal van de Pax met de mooiste momenten uit onze culinaire geschiedenis. Ook de lekkere hapjes die het Davidsfonds serveerde, smaakten naar meer (Foto: Heidi Bekaert).

Heilig Bloed 2007 HOOGSTRATEN - Van zaterdag 2 tot en met zondag 10 juni verkeert Hoogstraten weer volop in de Heilig Bloedsfeer. Het volledige programma brengen we u in De Hoogstraatse Maand van juni, die enkele dagen voor de festiviteiten verschijnt. Hier stippen we al enkele van de geplande activiteiten aan. De zondagen 3 en 10 juni vertrekt de processie telkens om 11 uur, na de Hoogmis van 10 uur. De 1ste week trekt ze naar het noorden (de Statie); de 2de week gaat men naar het zuiden (rusthuis). Na de processie gaat de grote Heilig Bloedfoor van start. Op Sacramentsdag, donderdag 7 juni, is er om 10 uur een speciale eucharistieviering met aansluitend een verkorte rondgang van de processie, in de kerk. Op de Heilig Bloedzondagen gooit ook het IKO traditioneel haar deuren open (10-18 uur). En wie graag zijn smoutebollen of ander kermislekkers er af loopt, die kan natuurlijk weer de toren beklimmen (13.30-16.30 uur). Op woensdag wordt er opnieuw een massa volk verwacht op de jaarmarkt, die aanvangt in de loop van de namiddag. Om 18.30 uur trekt de gekende Stratenloop door het centrum. We wilden bijna zeggen dat het knappe vuurwerk deze drukke dag zou afsluiten, maar we weten nu al dat de optredens aan de kerk en tegenover het rusthuis ons nog tot in de vroege uurtjes op de been zullen houden. Aan het rusthuis zouden dit jaar Deezel en Hi’fyah het beste van zichzelf geven, maar daarover ook volgende maand meer.

Davidsfonds vlindert door Antwerpen-Zuid GROOT-HOOGSTRATEN - Donderdag 12 april trok het Davidsfonds met een mooie groep naar Antwerpen. In de voormiddag stond een rondleiding door het omstreden Justitiepaleis op het programma. Een peperduur gebouw dat veel tegenstanders, maar ook voorstanders heeft. Zo’n voorstander was zeker Maurice Calluwaert, die hen met veel enthousiasme en in een sappig Antwerps liet kennismaken met dit zo genoemde ‘Vlinderpaleis’. Op de middag kon het gezelschap krachten opdoen bij een heerlijke maaltijd in het gezellige restaurant Bolivar. ’s Namiddags volgde er – onder een schitterende

zomerzon – nog een mooie wandeling door Antwerpen-Zuid, met Key Minnebo als gids. Een onderlegde dame met een klok van een stem, die de Davidsfondsleden op uiterst boeiende wijze vertelde over de gedempte Zuiderdokken en het Zuiderpershuis, over het Paleis voor Schone Kunsten, over het ontstaan van ‘t Zuid in de 19de eeuw, over de teloorgang ervan na de Tweede Wereldoorlog, maar tot slot ook over de heropleving en het toekomstperspectief van Antwerpen-Zuid. Het afsluitend terrasje op de zonovergoten Bolivarplaats maakte de geslaagde uitstap compleet.

’s Namiddags genoot het Davidsfonds onder een stralende zon van de architecturale pareltjes van Antwerpen-Zuid. 33


HOOGSTRATEN

80 jaar KVLV!

HOOGSTRATEN - Zondag 15 april vierde de KVLV van Hoogstraten haar eiken jubileum. Dit 80-jarig bestaan werd uiteraard uitgebreid gevierd. Na een dankmis, opgeluisterd door het Piuskoor, trok de vrouwengilde in stoet door de Vrijheid, begeleid door de stemmige muziek van The Strawberries. Eens aangekomen in Hof ter Smisse kon het gezelschap er genieten van een uitgebreid en overheerlijk maal.

OKRA wandelseizoen

Aanvullende hulp bij kanker GROOT-HOOGSTRATEN - Onlangs kon u in enkele afleveringen kennismaken met het rijk gevulde activiteitenpalet van vzw Wistik. Hieronder stippen we nog eens kort aan wat er binnenkort nog te gebeuren staat.

HOOGSTRATEN - Het OKRA wandelseizoen 2006-2007 is voorbij. We zijn begonnen op donderdag 12 oktober 2006. Elke donderdagnamiddag wandelden we ongeveer acht kilometers. Het voorbije seizoen maakten we 25 wandelingen, goed voor in totaal 175 km. Telkens werd er ergens een rust- en plaspauze voorzien. Het weer bepaalde dikwijls het aantal deelnemers, gemiddeld waren we met 25 personen. De wandelingen gingen steeds door in Groot-Hoogstraten. Soms werd er wel eens een stapje in een verdere rich-

34

ting gezet. Dit was goed voor wat afwisseling. Op donderdag 12 april werd het seizoen 20062007 afgesloten met een heerlijke koffietafel, aangeboden door het bestuur. OKRA richt zich naar alle 55-plussers. Zij zijn altijd welkom op de activiteiten die ingericht worden. Het wandelen is daar maar één onderdeel van. Meer inlichtingen over deze werking kan u bekomen bij secretaresse May Laurijssen, Lindendreef 58, tel. 03 314.56.95.

- Het Ontmoetingshuis nr. 40 (op het Begijnhof) is open op 8 mei, 5 juni, 3 september, 2 oktober, 6 november en 4 december, telkens van 10 tot 12 uur 30. - De Herbronningsweek voor (ex)kankerpatiënten in Koningsteen (Kapelle-opden-Bos) vindt plaats van maandag 17 september tot vrijdag 21 september. Meer info bij Marijke Baken (052/25.68.31 of marijke.baken@skynet.be). Inschrijven kan via Wistik (03/314.10.11 of info@ wistik.be). - Verder plant Wistik nog een reeks ‘Bezinning en tekstbespreking’ met André Besters, die doorgaat in het Spijker. De reeks gaat door op de zondagvoormiddagen 27 mei, 24 juni, 23 september, 28 oktober, 25 november en 23 december, telkens van 9.30 tot 12 uur. Meer info bij Chris Lodewijckx (03/664.03.35).


HOOGSTRATEN

The Marckriver New Orleans Jazzclub presenteert

Brian Carrick’s “Algiers Stompers” (VK) HOOGSTRATEN - Op maandag 14 mei kunt u in zaal Cecilia terecht voor het laatste jazzoptreden van het seizoen. Dan plant de plaatselijke jazzclub er een ode aan de muziek van de legendarische “Georges Lewis Band” uit de jaren ’40. Daarvoor nodigden zij niemand minder uit dan de Algiers Stompers uit Engeland. In de zestiger jaren studeerde Brian Carrick klassieke klarinet aan de Wallsend Music Studio. Door de groeiende interesse voor de Revival Jazz in Engeland, raakte hij in de ban van de oude jazzmuziek. Zijn hart lag bij de klarinet en het was dus vanzelfsprekend dat hij zou uitmonden bij de vernieuwende Geroges Lewis met zijn geweldige klank en nieuwe stijl. Algauw begon hij een drukke correspondentie te voeren met zijn nieuwe idool om alles over hem te weten en de muziek van New Orleans beter te begrijpen. Dit duurde tot de dood van Lewis op nieuwjaarsnacht 1968. In 1973 trok hij dan naar New Orleans om te luisteren, te leren en New Orleans muziek te gaan spelen zoals Georges Lewis dat deed. Sindsdien gaat hij elke jaar op ‘bedevaart’ om de roots niet te verliezen. Tijdens een bezoek aan het Lewis huis, 325 De Armas Street, kreeg hij van Shirley Lewis, dochter van Georges, een oude metalen klarinet als aandenken aan de grote wederzijdse vriendschap tussen Carrick en Georges Lewis. Als ‘Honorary Citizen’ van de stad New Orleans is Brian een levende reclame voor de muziek die in die stad ontstaan is. En alhoewel hij dus hoofdzakelijk geïnspireerd is door Georges Lewis, heeft Carrick toch een persoonlijke stijl weten te ontwikkelen op de klarinet. Voegen we daarbij dat hij ook een goed tenor saxofonist is, in de stijl van Emanuel Paul en Andrew Morgan. Na zijn bezoek aan New Orleans in 1976, stichtte Brian samen met Derek Winters de ‘Hertitage Hall Stompers’, die meer dan 30 jaar mee de

Engelse jazzscene bepaalden. In 1996, voor het festival van Bude in Engeland, werd een band samengesteld die de traditie van de Kid Thomas Band zou verder zetten. Ze bleven samen en de ‘Algiers Stompers’ waren geboren. Waar en wanneer? Op maandag 14 mei in muziektempel Cecilia in de Hoogstraatse Gelmelstraat (naast nr. 6), vanaf 20 uur. De bezetting? Brian Carrick (clarinet/tenor sax/leader) – Peter Wright (trumpet) – Chas Hudsen (trombone) – Malc Hurell (banjo) – Bill Cole (bass) – Gebriele Gad (piano) en Cees Hoogkamer (drums).

Aanloop naar de H. Bloedfeesten HOOGSTRATEN – Op zaterdag 19 mei om 20 uur wordt in de Sint-Catharinakerk een orgelconcert gegeven. Het koororgel dat drie jaar geleden werd ingehuldigd, heeft al een goede faam verworven mede door de CD die tot ver over onze grenzen werd verspreid. Een van de belangrijkste medewerkers aan de bouw van dit orgel, is zelf een voortreffelijk organist. Daarom werd hij uitgenodigd om die avond van 19 mei op te treden. Het gaat om Thomas Deserranno, geboren in 1978 te Luik. Hij is titularis van het historisch orgel Muller de Walhorn in het Duitssprekend landsgedeelte. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

Het optreden van de ‘Algiers Stompers’ (VK) op maandag 14 mei, sluit het succesvolle 31ste seizoen van de Marckriver Jazzclub af.

Kom op tegen kanker HOOGSTRATEN - Kanker, een verschrikkelijke ziekte. Eén op drie mensen heeft of krijgt er mee te maken, rechtstreeks of onrechtstreeks: familie, buren, vrienden, collega’s. Het gooit iemands leven, en dat van de naaste omgeving, overhoop van de ene dag op de andere. Gelukkig geneest de helft van de kankerpatiënten, door hùn strijd en ùw hulp. Kinderen en kanker, palliatieve zorg, psychosociale ondersteuning aan kankerpatiënten, wetenschappelijk onderzoek, zelfhulpgroepen, preventie en informatie, daar gaat het geld van ‘Kom op tegen kanker’ naartoe. De preventiecampagne 2007“Ben je tussen 50 en 69? “Laat naar je borsten kijken!” Als vrouwen tussen 50 en 69 jaar zich om de twee jaar laten onderzoeken, kan borstkanker in een heel vroeg stadium opgespoord worden en is de kans op genezing zeer groot.

En weten jullie het nog: gezond leven begint met veel groenten en fruit, veel variatie in het eten en meer bewegen. Dit leidt tot calorieverbruik en het stimuleert het hele metabolisme. En bewegen dat zal nodig zijn: we gaan immers nog eens een poging doen om de 20 km door Brussel af te leggen. Snel zal het wel niet (meer) zijn, maar er geraken, dat is de opdracht! En daarbij, op een literke zweet zal het niet steken.

voorstelde aan KOM OP TEGEN KANKER over te maken indien ik het gehaald heb. We geraken toch zeker weer aan het record van 8000 Euro, wedden?) Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Marcel Verschueren

Dus zondag 27 mei: de 20 km door Brussel en voor de achtste maal (93-95-97-99-01-03-0507), geef ik iedereen de kans om mij te sponsoren per kilometer, ten voordele van ‘Kom op tegen kanker’! Laat het weten aan: Marcel Verschueren, Katelijnestraat 66, 2320 Hoogstraten, tel./fax: 03/314.45.32, GSM 0476/90.58.52 of e-mail marcel.verschueren2@pandora.be (Bedragen vanaf 30 Euro zijn fiscaal aftrekbaar. Na 27 mei zal ik u verzoeken het bedrag dat u

35


HOOGSTRATEN

Het Gemene Best Bis! HOOGSTRATEN - Na het overweldigende succes van de voorstellingen in 2006, de kritische, maar opbouwende commentaren, de verbanning uit het cultureel leven van Poppel en omstreken en een jaar vitaliserende anonimiteit, voelt de kleurrijke bende van het Gemene Best zich genoodzaakt hun theaterstuk “Het Evangelie van de Vetzak” te hernemen. Voor wie hen niet meer kent: het gaat over vier bescheiden, doch niet zo schuwe jongemannen die volgaarne de ziel uit hun tengere lijf persen om hun publiek iets te laten ervaren waarvoor het dacht geen zintuig te hebben. Het gezelschap zit er soms pal op en gaat er dan in één vlotte, elegante beweging los over. Het gaat over de kunst van het maatschappelijk incorrecte, de foutzoete vleug van godslastering die

Jamasee in de Cahier zo zalig op de neusvleugels trilt, de muzikale klapzoen en the inconvenient truth, maar dan niet op gebied van aardopwarming. Begrijpen wie begrijpen kan. We kunnen verder meegeven dat de engelenstemmen en de dramasmoelen nog intact zijn, evenals de onmisbare buik van Tommy Bruynen, een monument in zijn vakgebied. Deze keer werd Hoogstraten geselecteerd als crimescene. Het oude, gezellige décor van zaal St.-Cecilia zal uitstekend dienst doen voor een niet alledaags avondje uit. Geen twist, geen twijfel, u komt, wij ook! Voorstellingen: do. 17 mei, vr. 18 mei en zat. 19 mei in zaal St.-Cecilia te Hoogstraten. Aanvang: 20 uur; tickets 5 euro, info: wimdufraing@hotmail.com of 0472 40 71 72 (wd)

Vanuit de cultuurraad kregen ze een eervolle vermelding voor vernieuwing in het cultuurlandschap. In Meer deden ze drie keer de parochiezaal vollopen. Bij hun opvoering in zaal St.-Cecilia zullen ze nu voor het groot-Hoogstraats publiek te ‘bewonderen’ zijn. Niet te missen! (ma)

Infoavond Ahmadiyya

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

36

189

GROOT-HOOGSTRATEN/TURNHOUT - Vorige maand kon u in dit blad een reportage lezen over de Ahmadiyya Muslim Association in onze gemeente. Wilt u ook wel eens nader met hen kennismaken, dan raden we u tenzeerste hun volgende ontmoetingsdag aan. Deze vindt al heel binnenkort plaats, op zaterdag 28 april vanaf 16 uur in de Turnhoutse Gildenstraat nr. 3. Het programma omvat een recitatie van de Heilige Koran, een voordracht van gedichten, een welkomstwoord door de voorzitter en een uiteenzetting met als thema “Islam, de verkeerd begrepen religie”. Nadien volgt nog een vragenronde en het geheel wordt afgesloten met een overheerlijke, gratis maaltijd. Een absolute aanrader! Inschrijven is wel aangeraden, dit kan tot en met vrijdag 27 april bij Ahmed Bashir (0484/66.74.97) of op 014/42.24.70.

HOOGSTRATEN - In de paasvakantie van 2006 trok ik op inleefreis met Jeugd en Vrede, een pluralistische jongerenorganisatie met vredeseducatie als hoofddoelstelling. Samen met nog negen andere jongeren, een camerateam en een bekende Vlaming, Mathias Coppens, ging onze reis richting Sri Lanka. Ons project werd Jamasee gedoopt en koppelt een inleefreis aan een goed doel. Ons ‘goed doel’ betreft een project voor een Tamilgemeenschap in Kalutara. Deze mensen wonen met 86 in de meest erbarmelijke omstandigheden. Voor hen is er geen hulp voorzien, zij waren geen slachtoffer van de tsunami. De gezinnen wonen elk in twee piepkleine kamertjes opeen gepakt waar ze moeten leven, koken en slapen. Sanitaire voorzieningen zijn er niet. Er is enkel een waterput. Het dichtstbijzijnde toilet is op een km afstand gelegen. Samen met de Vlaamse Maria Janssens en in samenspraak met deze mensen willen we ons inzetten om hun situatie te verbeteren. Maria is al jarenlang werkzaam in het gebied. Dertien jaar lang werkte ze aan de bouw van woningen voor de ‘beach people’. 250 gezinnen kregen dankzij Maria een stenen huisje en konden hun kinderen naar school sturen. Met de komst van de tsunami werd haar levenswerk in één klap weggespoeld. Maar Maria is er de vrouw niet naar om bij de pakken neer te blijven zitten. Waar andere organisaties maanden nodig hebben om de hulp te structureren, begon zij te bouwen. 76 huizen verrezen op één maand tijd. 76 gezinnen hebben daar nu hun intrek in genomen. Een nieuw project, met nog eens 56 huizen, is inmiddels eveneens afgewerkt. De kliniek en de school zijn al in gebruik genomen. Maria kocht reeds grond voor deze mensen. Ik help haar nu om geld in te zamelen om ook huizen te kunnen bouwen. Dit doe ik o.a. door een benefietoptreden te organiseren in de Cahier. Dit gaat door op woensdag 16 mei vanaf 20 uur. U kunt kaarten bestellen en/of het project steunen via het rekeningnummer 755-4390424-63 t.n.v. Jamasee. Marjolein Van Bavel

Bloedinzameling HOOGSTRATEN - Het Rode Kruis van België richt bij de plaatselijke afdeling Hoogstraten een bloedinzameling in op woensdag 30 mei. Deze inzameling vindt plaats in het lokaal van het Rode Kruis gelegen aan de Brouwerijstraat 1 a van 17.30 uur tot 20.30 uur.


MEER

Meerse markt begint aan 15de seizoen Na een lange winterslaap staat de Meerse Markt te trappelen van ongeduld en opwinding om aan zijn vijftiende seizoen te beginnen. Dat begint dus aardig op te tellen en daarom gingen we op zoek naar wat extra uitleg. Onder het motto: het moet niet altijd de voorzitter, de secretaris of simpelweg een man zijn, kwamen we uit bij één van de drie dames van het comité. Sabine Goetschalckx woont in Gammel met haar man en twee kinderen, geeft les aan het Klein Seminarie in Hoogstraten, maar dat belet haar niet om zich voor 100% in te zetten voor de Meerse Markt. DHM: Sabine, je woont in Gammel en toch zit je in het marktcomité in Meer? Sabine: Jaja, maar mijn roots liggen in Meer. Negen jaar geleden zijn we naar Gammel verhuisd, maar mijn ouders en heel wat familie wonen nog in Meer. Ik kom er elke week en heb dus nog een sterke band met Meer. DHM: Jij zit dus al 15 jaar in het marktcomité? Sabine: Nee, ongeveer 10 jaar. De beginjaren heb ik niet meegemaakt. Ik ben er bijgekomen via de Chiro. Het marktcomité is immers ontstaan vanuit de dorpsraad en is daardoor een bonte verzameling van allerlei mensen uit Meerse verenigingen. DHM: Een bonte verzameling? Sabine: Absoluut. Maar dat maakt het juist zo plezant. Wij vormen een groep met heel verschillende karakters, maar dat belet ons niet om perfect met elkaar samen te werken. Dat is zeker de verdienste geweest van Jef Van Opstal, die de kunst verstond om van een groep individuen één geolied geheel te maken. Ook zijn opvolger Jan Dufraing heeft dat talent. Niemand kijkt op tegen de maandelijkse vergaderingen. Integendeel, als de vergadering afgelopen is, gaat niemand naar huis. Iedereen blijft napraten en iets drinken. Op de marktdagen zelf moeten wij soms hard werken, maar dat gebeurt allemaal met de glimlach. Echt heel tof. DHM: Wie zijn al die toffe mensen? Sabine: Niet overdrijven, hè. De voorzitter is dus Jan Dufraing en de secretaris Jef Van Bavel. De andere leden zijn: Cis Vinckx, Fons Gillis, Johan Herrijgers, Staf Laurijssen, Guy Herrijgers, Frank Voet, Peter Schelles, Marc Verschraegen, Jan Van Dun, Dré Marynissen, Ben Dekkers, Marc Bastijns en de drie dames: An Van Aelst, Chris Verbist en ikzelf. En nu hoop ik maar dat ik niemand vergeet. DHM: Geeft zo’n markt veel werk? Sabine: Er kruipt heel wat tijd en energie in de voorbereidingen en in de marktdag zelf, veel mensen onderschatten dat. Maar tenslotte zijn er maar vijf markten per jaar, wat betekent dat we telkens een half jaar stilliggen. En dat is best zo, anders zou het waarschijnlijk niet altijd even plezant zijn. Nu blijft het overzichtelijk. DHM: Welke markten krijgen we dit jaar? Sabine: Ongeveer dezelfde als de vorige jaren. Aan het concept zelf veranderen we niets, omdat het zo goed werkt. Wel proberen we telkens het thema van de markt zo origineel mogelijk te

presenteren. Op die manier krijgt elke markt zijn eigen accent, maar het principe blijft dat iedereen die wilt, iets mag komen verkopen of ruilen. Eender wat, dat maakt niet uit. Hier is het lijstje van 2007: zondag 6 mei, Kunsten Lentemarkt; zondag 3 juni, Muziek- en Dansmarkt; zondag 1 juli, Kindermarkt; zondag 5 augustus, Bier-, Wijn- en Smulmarkt; zondag 2 september, Boerenmarkt. DHM: Blijven de markten gratis voor de standhouders? Sabine: Voorlopig wel. Dat is trouwens één van onze troeven. Moest de toeloop echter te groot worden, dan moeten we dat misschien veranderen. Tot nu toe krijgen we iedereen geplaatst, hoewel het soms op het nippertje is. We zitten nu eenmaal met een beperkte ruimte. DHM: Komt die ruimte niet in gevaar door de nakende verkoop van het klooster en de schoolgebouwen? Sabine: Dat weten we niet. We horen daar heel weinig over. Het schijnt dat er voor de volgende jaren niet direct een probleem is, maar hoe het daarna verder moet, is ons niet duidelijk. DHM: De Meerse Markt is echt gegroeid in die 15 jaar. Ben je niet bang voor een terugval? Sabine: Ik weet niet, we zien wel. In het comité bestaat de wil om met de markt verder te gaan zolang het de moeite blijft. Maar niet tot elke prijs. Als we merken dat de ambitie er niet meer is en de markt begint te slabakken, dan houden we ermee op. We moeten er niet van leven hè, het is een hobby. En als je een hobby beu wordt, moet je ermee stoppen. We zijn daar heel realistisch in. DHM: Klopt het dat Jef Van Opstal er hierboven voor zorgt dat het altijd goed weer is op de Meerse Markt? Sabine: Dat wordt wel eens gezegd ja, dus wie weet. We hebben al dikwijls geluk gehad met het weer. Voor een markt is dat heel belangrijk. Je kunt alles perfect organiseren, maar als het regent, zoals vorig jaar op de Boerenmarkt, dan sta je daar. Dan houdt het op. DHM: Wat mogen we verwachten op de Kunst- en Lentemarkt van 6 mei? Sabine: Heel wat. Naast de vaste standhouders aan de Donckstraat en het kloosterpark, die trouwens onmisbaar zijn om de markt op gang te houden, nodigen we op het zandplein alle kunstenaars uit de regio uit om hun werk, ambacht of hobby te tonen, eraan te werken, te verkopen, enz… De leerkrachten en de leerlingen van het IKO-Meer zijn alvast bereid om zich te tonen. Zij verplaatsen die dag hun lessen naar buiten. Ook bieden zij een workshop aan voor alle kinderen die willen meedoen. Verder zijn er stands voorzien van een cartoonist, een beeldhouwer, een

Sabine Goetschalckx fotograaf, verschillende schilders, enz… Het lenteaspect van de markt doet vooral een beroep op de verkopers van bloemen, planten, groenten, fruit, enz... Denk bijvoorbeeld aan de overheerlijke asperges en aardbeien die er ongetwijfeld te koop zullen zijn. DHM: Gewoonlijk bieden jullie ook de nodige animatie aan? Sabine: Inderdaad, anders blijven de mensen niet. We proberen de mensen telkens met iets te verrassen, bv. door straattheater of iets dergelijks. We hebben ook een circusvoorstelling, die zich constant beweegt over de markt, een zogenaamde ‘walking act’. Verder is er een djembe-workshop en op het zandplein komt een podium voor een muzikale act. Natuurlijk is ook Radio Valencia weer van de partij. Voor de kinderen is er dus de creahoek, maar ook een kleur- en tekenwedstrijd die wordt georganiseerd in samenwerking met de lagere en de kleuterschool. Verder kan er ook een ritje gemaakt worden op de Meerse pony’s. DHM: Dat moet toch allemaal wel wat geld kosten. Hoe lossen jullie dat op als je geen standgeld vraagt? Sabine: We hebben het geluk dat we goede sponsors hebben en de dranktent met terras die wij uitbaten op het zandplein, brengt gelukkig ook goed op. Maar het is niet altijd even gemakkelijk om het budget rond te krijgen. Daarom deze oproep: kom allemaal iets drinken in onze drankstand. We serveren zowel warme als koude dranken en je steunt er rechtstreeks de kas mee, waardoor de Meerse Markt kan blijven bestaan. DHM: Dat zijn mooie woorden Sabine en ik merk dat ze uit het hart komen. Sabine: Zo is dat. Je moet maar eens op de markt rondkijken rond een uur of elf. Dan zie je niks dan mensen die samen babbelen en lachen, drinken en eten. Kortom, mensen die zich amuseren. En daar gaat het om. Daar doen wij het voor. DHM: Sabine, ik krijg nu al zin om te gaan. Sabine: Awel, ik ook. De Kunst- en Lentemarkt in Meer gaat door op zondag 6 mei van 9 uur tot 12.30 uur aan de Donckstraat. Wie nog meer informatie wil, kan terecht bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43, 2321 Meer (03/315 86 80) of op de website www.meermarkt.be

37


MEER

Op bezoek in een echt bedrijf MEER – De 4e en 5e leerjaren hielden op 20 maart weer een bedrijfsbezoekdag. Er werd een bezoek gebracht aan het gemengd pluimvee-varkens bedrijf Lenaerts en aan het melkveebedrijf van Peter Stes. Beiden in de Terbeeksestraat. De emissie-arme zeugenstal en de werking van de melkrobot werden getoond. En al is het even slikken voor al deze high-tech, de kinderen hebben er veel van opgestoken. (ma)

Opruimactie in het klooster MEER – Het klooster staat leeg. Daar hebben die van de Chiro voor gezorgd. Zij konden hun intrek nemen in de vrijgekomen klaslokalen van de vrijgekomen kleuterschool. Volgens leider Jelle Willibrords: “We hebben nu meer ruimte en de lokalen zijn meer praktisch en brandveiliger. Toch nemen we met enige weemoed afscheid van dit monument en wachten af wat er in de nabije toekomst gebeuren gaat met onze huisvesting. Ondertussen genieten we alvast van de huidige nieuwe locatie.” (ma)

Boerenbuitentocht MEER – Deze mensen genieten alvast met volle teugen van de boerenbuitentocht die de KWB had uitgestippeld. De tocht voer langs de mooie Meerse omgeving. (ma)

38


MEER

Moet er nog glas zijn...

MEER – Achter de Kettingdreef beginnen de eerste serres uit de grond te rijzen. In de streek achter de slachterij, ‘de Liebig’ zullen enkele mega-serres komen. Een hele streek verdwijnt zo onder een metersdikke laag zand en glas. Deze landschapsomvorming valt minder op omdat ze aan het gezicht onttrokken wordt door de Kettingdreef en de smalle bebossing. Ondertussen werken de plannenmakers aan ‘Hoogstraten als serregebied’. Met andere woorden, dit is nog maar een begin. Misschien toch hoog tijd om ‘Jan met de Pet’ in te lichten wat er allemaal te gebeuren staat en welke visie hier achter zit. (ma)

Dansshow

40 jaar drumband Sinte-Rosalia MEER - De wat minder jongeren onder ons herinneren het zich wellicht nog. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw verschenen voor onze plaatselijke fanfares drumbands en majorettenkorpsen. Meisjes en jonge dames werden aangetrokken, leerden trommelen en twirlen. Soms werden ze zelfs echt gedrild om keurig te stappen en shows op te voeren. Het waren turbulente tijden en alles ging heel snel. Ook in de muziekwereld veranderde er van alles en met het oprichten van een drumband werd de aantrekkingskracht naar de jongeren toe plots een stuk groter. En dat was nodig ook, want nogal wat fanfares en harmonies uit de regio leden in het midden van de jaren zestig aan een ernstige vorm van bloedarmoede. Dat was in Meer niet anders. Het toenmalige bestuur, o.l.v. de onlangs overleden voorzitter meester Jan Lauryssen, koos resoluut voor vernieuwing en de drumband werd gesticht. Het werd de start van een schitterende periode in de geschiedenis van Sinte-Rosalia. Fanfare en drumband telden op een bepaald ogenblik meer dan tachtig leden en de groep werd in binnenen buitenland gevraagd voor het opluisteren van evenementen en stoeten. Zij die er bij waren denken met weemoed terug aan reizen naar Frankrijk (Cambrai), Duitsland (Rheydt), Wallonië (Auvelais),... Maar misschien waren de mooiste uitstappen de deelnames aan het bloemencorso van Zundert, waar alleen de top van de korpsen werd uitgenodigd. Vele tientallen Meerse meisjes (en ook een aantal jongens) maakten in de loop van de jaren deel uit van de schitterende in rood en wit gestoken groep van Sinte-Rosalia.

Evolutie

MEER – Zaterdag 12 mei organiseert de Gezinsbond een dansshow in de turnzaal van de lagere school. Van 13.30 uur tot 15 uur worden de aangeleerde dansen met volle overtuiging en grote inzet getoond. Iedereen is welkom!

Heel wat van de drumbands verdwenen op het einde van de jaren tachtig. Ook de groep in Meer werd wat kleiner, maar bleef al die jaren bestaan. Met de komst van de huidige instructeur Fons Van Aert, een tiental jaar geleden, werd een nieuwe weg ingeslagen. Het klassieke drumrepertoire werd verlaten en er wordt nu eigenlijk meer gemusiceerd. Het instrumentarium blijft ook niet meer beperkt tot trommels, maar wordt aangevuld met conga’s, bongo.’s en andere tomtorn’s... Sinds enkele jaren gaat de 15-koppige groep door het leven onder de naam percussieensemble Sinte-Rosalia. Het verleden wordt echter niet verloochend en daarom wordt nu gevierd dat het veertig jaar geleden allemaal begon. Zondag 13 mei wordt in zaal Voor Kunst en Volk aan de Meerseweg een drum- en percussienamiddag georganiseerd. Daaraan verlenen volgende groepen hun medewerking: 13 uur Sint-Martinus Achtmaal, 14 uur De Marckezonen Minderhout, 15 uur De Mslag Ulicoten en om 16 uur Euphonia Retie. Het programma loopt de hele middag en start om 13 uur. Het percussie-ensemble Sinte-Rosalia nodigt u hierbij van harte uit. (ma)

39


WORTEL

Komt dat tegen! WORTEL - Bij een wandeling op de nieuwe verkaveling aan de Moerklokstraat stootte Hans Fransen bijna zijn teen aan een stuk verroest ijzer dat uit de grond stak. Bij nader toezien bleek dat een bom te zijn, wel roestig maar nog helemaal intact. De experts uit het leger werden erbij geroepen, herkenden de bom als een “Canadese blindganger” uit de Tweede Wereldoorlog en oordeelden dat het te gevaarlijk was om hem te vervoeren. Ze groeven een kuil, wat verder op de akker, zo’n 100 meter van de bewoonde wereld, verwittigden de buurt dat ze honden en katten binnen moesten houden en … lieten de bom ontploffen. Behalve een fameuze dreun (die deed denken aan het vroegere “kanon van Brasschaat”) werd er niks meer van gemerkt.

Walpurgisnacht WORTEL – De vzw Widar nodigt iedereen uit op maandag 30 april voor een wandeling met verhaal met als thema ‘Walpurgisnacht’. De wandeling vertrekt om 18.30 uur aan het Casino van Wortel-kolonie en het verhaal begint om 20 uur. Deelname/inkom bedraagt 1,50 euro per persoon. Iedereen is van harte welkom. Meer info: tel. 014 63 44 46 of e-mail widar@moso.be Den Bayerd, het zomercafé in feestzaal ’t Casino van Wortel-Kolonie is dit jaar geopend vanaf woensdag 2 mei tot en met donderdag 1 november. Van woensdag tot en met vrijdag van 14 uur tot 17.30 uur en op zondag van 10.30 uur tot 17.30 uur. Zomercafé Den Bayerd is een initiatief van dorpsgemeenschap (voor volwassen mentaal gehandicapten) Widar.

Jannes en Kaat, trots op hun vader Hans Fransen die een echte bom heeft ontdekt.

Fototentoonstelling

Pinkstertocht WORTEL - Maandag 28 mei is het Tweede Pinksterdag en dan gaat de jaarlijkse Pinkstertocht door, ditmaal al voor de achtste keer. De tocht gaat dit jaar naar de St.-Pauluskerk in Malle en men kan dit doen al stappend (22km), al fietsend (50km) of met de auto. De stappers vertrekken om 8 uur ’s morgens (inschrijven vanaf 7.30 uur), de fietsers om 12 uur (inschrijven vanaf 11.30 uur). Inschrijving en vertrek aan de parochiezaal. De mensen met autovervoer gaan op eigen houtje. De eucharistieviering met medewerking van het zangkoor begint om 15 uur in Malle.

WORTEL - Tijdens het pinksterweekend, zondag 27 en maandag 28 mei, is het zoals elk jaar, tentoonstelling van het werk dat de fotogroep heeft gemaakt in het voorbije jaar. Elk van de fotografen heeft zijn of haar eigen invalshoek en dat komt mooi tot uiting in hun foto’s. Elkeen is van harte welkom in het Slot, tijdens het pinksterweekend van 10 uur tot 18 uur. (Foto: Marcel De Bruyn)

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

40

185


WORTEL

Edukans - omdat onderwijs écht helpt! WORTEL - Jorien de Leur heeft de uitdaging aangenomen om met de stichting Edukans op onderwijsxpeditie te gaan naar Delhi in India. Jorien: ‘Dit wordt vanuit mijn opleiding voor lerares in het basisonderwijs in Breda aangeboden en ik heb dit met beide handen aangenomen.’ Waarom? ‘Het is een hele uitdaging en een kans om les te geven in een land waar nog veel te veel kinderen niet naar school kunnen gaan, maar met de hulp van stichting Edukans wordt daar verandering in gebracht.’

Wat doet Edukans precies? Edukans is een stichting die onderwijsprojecten steunt in Albanië, Ethiopië, India, Indonesië, Kenia, Malawi, Oeganda en Peru. Edukans helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school, zonder onderscheid naar ras, religie of politieke overtuiging. Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar toch gaan drie van de tien kinderen niet naar school. Kansarme kinderen zijn: arme kinderen, gehandicapte kinderen, vluchtelingkinderen, weeskinderen, werkende kinderen, straatkinderen, meisjes, AIDS-slachtoffers. Edukans steunt kleinschalige onderwijsprojecten van particuliere organisaties, daar waar de overheid tekort schiet. Het gaat om alle vormen van algemeen basisonderwijs tot de leeftijd van 14 jaar en beroepsopleidingen tot de leeftijd van 18 jaar. Edukans kiest voor projecten die

de toegankelijkheid, flexibiliteit en toepasbaarheid van het onderwijs voor kansarme kinderen verbeteren. Met het aannemen van deze onderwijsexpeditie heb ik ook de verplichting gekregen om geld in te zamelen voor deze projecten die Edukans steunt. Dit doe ik natuurlijk met alle liefde, aangezien deze onderwijsprojecten van groot belang zijn voor deze landen. Alleen heb ik daar hulp bij nodig en die wil ik onder andere aan de lezers vragen. Wilt u een steentje bijdragen, heel graag. U kunt geld storten op rekeningnummer: 7330082321-95 t.n.v. J de Leur, Pater Declerckstraat 12, 2323 Wortel. Wilt u er iets voor terug hebben, dan kan u zelf met suggesties komen en u kunt natuurlijk de

foto’s en het reisverslag die wij op de reis zelf maken toegestuurd krijgen. Als u dit wilt, laat mij dit dan even weten, tel. 03 314 90 55. Maandag 23 april is Jorien de Leur vertrokken en zaterdag 5 mei komt zij weer in alle vroegte terug op Schiphol. Voor meer informatie kunt u kijken op de volgende site: http://www.gtsbvba. com/india.php

Kerk-kuis WORTEL - Een, misschien al eeuwenlange, traditie: de grote kuis voor Pasen en ook de kerk wordt dan niet vergeten. Daarvoor zorgen deze mannen en vrouwen die eind maart de kerk schoonmaakten. Twee dagen lang waren ze in de weer met borstel, dweil en boenlap zodat de kerkgangers op Pasen op hun paasbest in een kraaknette kerk konden zitten. Foto: Marcel Goetschalckx, Anneke Meyvis, Louisa Govaerts, Jan Voet, Carla Jansen, Rita Adriaensen, Jan Van Dijck, Annie Geerts, Rita Beuls en Magda Mertens.

Rommelmarkt WORTEL – Op maandag 28 mei, Tweede Pinksterdag, organiseert de Sport- en Vriendenkring om en rond het gevang van Wortel-Kolonie zijn jaarlijkse rommelmarkt vanaf 6 uur tot 17 uur. Deelnemers betalen 0,50 euro per meter (er kan niet gereserveerd worden). Meer info hieromtrent: tel. 03 314 37 16.

41


WORTEL

40ste familiefeest van De Clerck’en

WORTEL - Het 40ste jaar op rij kwamen de afstammelingen van Alfons De Clerck en Amelie Peeraer samen in Wortel. Na de familiemisviering werden in de parochiezaal ook nu weer de beentjes onder tafel geschoven voor een Wortelse koffietafel, stijl: frikadellen met krieken. De leeftijd van de familieleden varieert van 83 jaar tot 6 weken oud. We spreken hier dus al over vier generaties en in totaal zo’n 150 personen. En het werd alweer een feestje.

Knap Kerkconcert! WORTEL - Het ene jaar organiseert de Wortelse Brassband een zaaloptreden, het andere jaar trakteren ze ons op een kerkconcert. En dit jaar was het dus weer een kerkconcert en wat voor een! Onder leiding van Arne Adriaenssens bracht de muziekmaatschappij een knap concert ten gehore, met zowel klassieke als moderne muziek en ook met filmmuziek. Het geheel werd aan elkaar gepraat door Gert Boeckx. Met de vrolijke tonen nog in het achterhoofd, bleef het publiek achteraf nog een hele tijd nagenieten in de zaal, bij een fris pintje of een koffie. (LR)

42


MEERSEL-DREEF

Lenteconcert fanfare MEERSEL-DREEF – Onze fanfare “Voor Eer en Deugd” verzorgde op vrijdag- en zaterdagavond 13 en 14 april een lenteconcert in de zaal “Bij de Paters”. Na het openingswoord door voorzitter Bert Damen, speelde het jeugdorkest. Ze brachten het werk “de Rattenvanger van Hamelen”. Voor de gelegenheid hadden ze een verteller laten komen. Met woord en muziek werd het bekende verhaal op een mooie manier in scène gezet. Daarna volgde de fanfare, zij brachten voor de pauze meer klassieke werken, waaronder de Processional Suite, waarmee ze hoge ogen gooide op het Provinciaal orkesttornooi in Turnhout. Na de pauze was het dan tijd voor het lichtere werk, met onder andere Total Toto, All by Myself en Drift swingde het de pan uit. Zowel het bestuur, de leden, interim-dirigent Gerard de Krom, als de luisteraars konden terugblikken op een leuke, geslaagde, mooie avond. P.S. De papiercontainer van de fanfare is tijdelijk verhuisd naar de parking van Koffiehuis Martens, aan de oude Markweg. (tv)

Maria schittert in volle glorie

Verteller Jeroen Scholten, bekend van de Efteling, en het jeugdorkest wisten jong en oud te boeien met hun verhaal “de Rattenvanger van Hamelen”.

Als ze me missen…

MEERSEL-DREEF – Als ze me missen, dan ben ik vissen. Onze jeugdvissers wisten eind maart al twee mooie karpers te vangen in de Mark. Onze fotograaf Marcel Onincx kwam juist voorbij en zette ze op de gevoelige plaat. (tv)

MEERSEL-DREEF – Begin april werd het Mariabeeld van de grot in het Mariapark, enkele dagen uit haar nis verwijderd. Patrick Queqin, in dienst van de orde van de paters Kapucijnen als schilder en duivel doet al, voorzag het beeld van een nieuwe laag verf. Ook het klooster wordt momenteel onder handen genomen. En zo worden de voorbereidingen getroffen voor de start van het nieuwe bedevaartseizoen. (tv) 43


MEERSEL-DREEF

Tweede motorrun MC Op Dreef MEERSEL-DREEF – Motorclub ‘Op Dreef’, opgericht in 1996 door enkele motards van Meersel-Dreef en omstreken, richt dit jaar haar tweede motorrun in op zondag 3 juni met start en aankomst bij café Den Bud te Meersel-Dreef (België). De afstand bedraagt ongeveer 200 km. Bij de startplaats is een parkeerzone speciaal voor de motors afgebakend. Inschrijving is mogelijk van 8.30 uur tot 11 uur en het inschrijvingsgeld bedraagt 6 euro per motor om de organisatiekosten en twee kopjes koffie te betalen. Halfweg ongeveer is er een stopplaats voorzien om eventjes de benen te strekken. Meer info op: www.meerseldreef.be/ opdreef Tot dan !

Dressuurdag en paarden- en ponyzegening

MEERSEL-DREEF – Op zondag 1 april, kwamen de ruiters van het gewest Hoogstraten bij elkaar voor hun jaarlijkse dressuurdag. Er werd dan ook een viering georganiseerd in de St.-Luciakapel op Meersel, gevolgd door een zegening van de paarden en pony’s. Zoals de traditie het wil, sprenkelde pater Luc kwistig met het wijwater. (tv)

Mariazangkoor in het rusthuis MEERSEL-DREEF – Voor 12 maart was er een afspraak gemaakt met het Mariazangkoor en het rusthuis in Hoogstraten. We vertrokken om half twee met auto’s naar Hoogstraten. De ontvangst was zeer hartelijk. We hadden schone liedjes bij, waaronder een Marialiedje, we zijn tenslotte het Mariazangkoor van Meersel-Dreef. Ook stond er een potpourri op het programma, zeer plezant vonden de mensen dit, er werd dan ook duchtig meegezongen. Tijdens de pauze kregen alle bewoners een boeketje bloemen aangeboden, verzorgd door Nel en Nico, waarvoor hartelijke dank. Na de koffiepauze begonnen we met het liedje “In de Stille Kempen” en “Daar bij die molen”, ook deze werden weer vrolijk meegezongen. Treeske Vissenberg verzorgde een voordracht over “een soldaat en zijn kerkboek”, Betsy Goossens had het over “de schoonheid zit van binnen”. Beide voordrachten werden zeer mooi gebracht. We hadden ook nog één van onze mooie “Onze Vaders” bij en eindigden met “Gewoon maar goed zijn voor elkaar”. De bewoners van het rusthuis waren zeer tevreden, dat zag je aan hun blijde gezichten, ze waren zeer dankbaar. Ook het zangkoor was tevreden omdat we hulpbehoevende mensen blij en gelukkig hebben kunnen maken en dat doen we zeker de volgende keer weer. Er werd al een afspraak gemaakt voor het volgende jaar. Zo dus tot dan, zonnige groetjes Mariazangkoor Meersel-Dreef. (Anneke Krijnen, tv)

Er was eens een school … Laermolen in werking

Pensioenen

Zondag 13 en 27 mei van 14 tot 16 uur en dinsdag 15 en 29 mei van 19.30 tot 21.30 uur in de Molenstraat.

De Rijksdienst voor Pensioenen houdt zitdag in het stadhuis te Hoogstraten op dinsdag 8 mei van 10 tot 11 uur.

44

MEERSEL-DREEF – Op zaterdag vijf mei 2007, viert onze lagere school ‘t Dreefke haar jaarlijks schoolfeest. Er staan veel activiteiten op het programma met als centraal thema “sprookjes”. Natuurlijk ook een passend hapje en drankje. Zo maken we van deze dag een echt feest voor jong en oud! U bent allemaal van harte welkom vanaf 16 uur. Tot dan!


MEERSEL-DREEF

GOUD IN MEERSEL-DREEF

Pierre Vinckx en Anneke Verschueren Op vrijdag 4 mei vieren Pierre Vinckx en Anneke Verschueren hun gouden bruiloft. De feestelijkheden starten met een dankviering om twee uur, in de paterskerk te Meersel-Dreef. Pierre en Anneke werden beiden geboren in Meersel-Dreef in 1934. Pierre op 24 november als zoon van Jan Vinckx en Pauline Verbaeten. Vader was fietsenmaker, klompenmaker en werkte in de bouw. Pierre volgde de lagere school op Dreef en daarna vond vader dat het genoeg was. Het was tijd om te gaan werken, hij ging een jaar bij een boer in de kost, om te leren werken. Zo ging dat in die tijd. Vervolgens ging hij tot zijn legerdienst in de kost bij poelier Donckers in Loenhout. Enkel zondag ’s middags was hij thuis. Tussendoor volgde hij nog een jaar een cursus hoefsmid. Na zijn legerdienst ging hij als hoefsmid aan de slag in Antwerpen aan de dokken. Om om 8 uur te kunnen beginnen, moest hij om kwart voor vier opstaan, vervolgens reed hij met zijn fiets naar Hoogstraten om daar de bus naar Antwerpen te nemen. Al bij al was hij dagelijks langer onderweg dan dat hij moest werken. Hij hield het dan ook na een jaar voor bekeken en ging werken als technieker bij Servaes landbouwmachines in Hoogstraten. Na een jaar of vier, we spreken dan van 1959, was zijn vader 65 jaar geworden en heeft hij thuis de zaak overgenomen.

Anneke druk in de weer achter de schermen… Anneke ging ook op Dreef naar school, ze zat bij juffrouw Amanda, juffrouw Paula en juffrouw Josephina. Ze ging tot haar vijftiende naar een naaischool in Breda. Daarna kon ze gaan “dienen” bij griffier Van den Bossche in Hoogstraten, dit was maar tijdelijk om die familie uit de nood te helpen. In de zomerperiode hielp ze thuis in de tuinbouw en in de winterperiode stond in de kruidenierswinkel bij Albert De Roover, als winkelmeisje en als schoonmaakster. Tijdens de kermis in Meersel-Dreef in 1955, liep ze bij café “de Dreef” Pierre tegen het lijf, het was liefde op het eerste gezicht. Pierre vervulde toen zijn legerdienst en veel zagen ze elkaar niet. Toen hij terug thuis kwam, was het juist teerfeest van de fanfare. En kwamen ze elkaar toevallig op straat tegen, ze hadden elkaar veel te vertellen en toen was het echt geklonken. Op vier mei 1957 trouwden ze in Meer en het feest ging door in café “Stad Lourdes”, bij brouwer Louis Schrickx en Mit Mertens. Terwijl Pierre de baan op was, zorgde zij voor het huishouden. Maar al snel moest ze ook de baan op om materiaal te halen en om rekeningen te gaan ontvangen. In

die tijd lieten de mensen alles nog opschrijven en twee keer per jaar ging men dan het geld thuis ontvangen. In het begin deed ze dit met de fiets maar op een zondagse uitstap, zette Pierre haar achter het stuur van de wagen. Eerst voor een klein stukje en al snel verder en verder. Na een paar weken kon ze voldoende autorijden om er alleen op uit te gaan. Ondertussen kwamen ook de kinderen, Jan 26 februari 1959 en Stan 30 mei 1961. Het was een drukke tijd maar ze had veel steun aan haar schoonouders Jan en Pauline, die bij hen inwoonden. Ze waren een hulp voor elkaar en hadden samen veel plezier, 25 jaar lang hebben ze bij elkaar gewoond. Als ze weg moest, sprong schoonmoeder Pauline in om de kinderen op te vangen.

Pierre als duivel doet al… Als fietsen- en brommer hersteller, smid, elektricien en loodgieter verdiende hij zijn kost. Later kwamen daar ook nog putboringen en droogzuigingen bij. Al snel specialiseerde hij zich in het laatste. Het was een gouden tijd, vooral de stallenbouw maakte opgang. Via grote aannemers kwam hij aan opdrachten en doorkruiste daarbij half Nederland en half België. Er was weinig concurrentie en zodoende stapelde het werk zich op. Het was soms dag en nacht werken, ver van huis, alles langs gewone wegen, snelwegen waren er toen nog niet. Alhoewel er veel werk was, waren er niet veel liefhebbers om het werk te doen. Het was vuil werk, ploeteren in modder en slijk. Je moest er voor in de wieg gelegd zijn, het was niet voor iedereen weggelegd. Ook aan de haven van Antwerpen met de opkomst van de chemie, kreeg hij veel opdrachten. Toen hij 60 werd, gaf hij het bedrijf over aan de firma Backx in Sint-Lenaarts. Zoon Stan, werkte mee in het bedrijf maar wou het niet overnemen, hij ging mee over naar de firma Backx.

45


VARIA Tijd voor hobby’s ‘s Avonds hield Anneke zich nog bezig met haar hobby’s, naaien en handwerk. Pierre ging schieten bij de karabijnschutters in café “Stad Lourdes” en heeft heel zijn leven gebiljart. Druk of niet druk, minstens één of tweemaal per week ging hij biljarten, al moest hij daar zijn nachtrust voor opofferen. Gelukkig heeft hij een stalen gezondheid. Anneke was al van jongs af verzot op dansen, later ging ze met Pierre dansles volgen bij Bevers in Meer. Ze kregen de smaak goed te pakken en danste soms drie, vier keer per week, waaronder verschillende wedstrijden. Anneke kreeg echter problemen met haar longen waardoor ze gedwongen werd om het rustiger aan te doen. Pierre stopte daarom met de zaak om Anneke te helpen. Hij is nu een moderne huisman. Een paar jaar terug moest Anneke een zware operatie ondergaan, het was bijna kantje boord. Veel kan ze niet meer, ze is snel moe, ze heeft er mee moeten leren leven. Maar ze genieten nog van elke dag. Wekelijks gaan ze nog dansen met een groep vrienden in café Parkzicht in Sint Willibrord. Voor Anneke is het dan wel meer kijken dan dansen maar het contact met de vrienden en de enkele slow met Pierre maakt veel goed. Ze hebben het samen goed en hopen nog lang samen te kunnen genieten. We wensen hen het allerbeste. (tv)

Wie kent deze Karel (Charles) Boom? Eén van onze lezers had het geluk een prachtig drieluik van Karel (Charles) Boom te kunnen kopen bij een Antwerps veilinghuis. Op een van de panelen zien we enkele godsvruchtige vrouwen die de Sint-Catharinakerk verlaten (begijntjes, zegt de brochure maar dat is vrij onwaarschijnlijk). De achterzijde van kerk is duidelijk herkenbaar. Op het linkerpaneel rust een oude man uit op een bank. Het middenpaneel is een interieur, volgens de veilingbrochure een begijnhofinterieur. Ook dat is vrij onwaarschijnlijk. Welk interieur het dan wel is, dat blijft de vraag. Het schilderij is gemaakt begin jaren 1800. Is er misschien onder onze lezers iemand die dit interieur kan thuiswijzen? Of die het prieeltje waar de oude man zit herkent? Of eender wat meer kan vertellen over dit mooie werk? Een gekleurde afbeelding van het werk zie je op onze website www.demaand.be alwaar je ook je ook je eventuele antwoord kan achterlaten. (lvr)

50 jaar VVV GROOT-HOOGSTRATEN - Op 2 april 1957 verschenen in het Belgisch staatsblad de eerste statuten van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer en Toerisme der gemeenten Hoogstraten, Minderhout en Meer, afgekort VVV Noorderkempen. Na de fusie van de verschillende Hoogstraatse deelgemeenten in 1977 werd deze naam veranderd in VVV Hoogstraten. Dit jaar viert de vereniging haar 50-jarig bestaan en om dit jubileum extra kracht bij te zetten organiseert

VVV Hoogstraten een tentoonstelling in de SintJan-Evangelistkerk op het Begijnhof. Van 5 tot en met 13 mei kunt u er tussen 10 en 17 uur gaan kijken naar de expositie “50 jaar VVV”, met o.a. een maquette van de Sint-Katharinakerk, originele pentekeningen van de beiaardfolders, gewaden van de Heilig Bloedprocessie, affiches, boeken, … Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan zal

er ook een speciale verjaardagskalender op de markt gebracht worden. Iedere maand toont een beeldmontage één van de zes Hoogstraatse deelgemeenten. Prachtige composities van historische gebouwen en nostalgische taferelen worden verweven naar hedendaagse foto’s. Deze kalender wordt in beperkte oplage uitgegeven en zal te koop zijn in het toeristisch infokantoor vanaf 22 april. (dh)

Oproep aan de verenigingen

Al 50 jaar weten de vrijwilligers van VVV Hoogstraten de kwaliteiten van ons stadje mee uit te dragen. Eén van de vaste activiteiten is de jaarlijkse torenbeklimming. 46

HOOGSTRATEN - Het stadsbestuur wil, in overleg met de cultuurraad, haar inwoners elk jaar een cultureel programma aanbieden rond een welbepaald thema. Dit moet gebeuren in nauwe samenwerking met de lokale verenigingen. Elk cultureel jaar zal beginnen in april, met de opening van het toeristisch seizoen en loopt dan door tot maart van het daaropvolgend jaar. Omdat het overleg voor het cultureel jaar 2007 – 2008 nog moet starten, zal de eerste editie lopen van september 2007 tot maart 2008. Het stadsbestuur kan zelf initiatieven nemen maar wil hier toch vooral verenigingen bij betrekken en een coördinerende rol spelen. De cultuurdienst wil daarom zo spoedig mogelijk starten met drie werkgroepen, één rond elk van de drie al gekende thema’s. De werkgroepen hebben de opdracht om initiatieven met een kostenraming voor te stellen aan het schepencollege. Voorlopig zijn volgende thema’s weerhouden:

• september 2007 tot maart 2008: STADJE MET SMAAK • april 2008 tot maart 2009: 50 JAAR HEROPBOUW ST.-KATHARINAKERK • april 2009 tot maart 2010: nog te bepalen • april 2010 tot maart 2011: 800 JAAR HOOGSTRATEN Indien uw vereniging wil deelnemen aan een overleg over een of meer van deze projecten, vragen we u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de cultuurdienst (contactinfo onderaan). We zoeken verenigingen en mensen die: creatieve ideeën met ons willen delen, een eigen activiteit willen opzetten of een bestaande activiteit inkleden in het kader van één van deze thema’s en ambitie hebben, sponsors of partners zoeken om een massaspektakel op te zetten. We horen graag van u. Meer info: cultuurdienst, tel. 03 340 19 57, museum@hoogstraten.be Fanfare Minderhout


MINDERHOUT

School Scharrel MINDERHOUT - De basisschool Scharrel heeft de afgelopen jaren een reputatie opgebouwd op het gebied van wat men noemt ‘internationalisering in het onderwijs’. Na een aantal succesvolle projecten (travelling rucksack, playgrounds,…) die ook bij het beleid in Brussel niet onopgemerkt bleven – bewijzen verschillende uitnodigingen om hierover workshops te geven – zette de school onlangs een nieuw project in de steigers. Hiervoor kreeg zij een bezoek van leerkrachten uit Gagliano del Capo uit de hiel van Italië, Chios, een afgelegen Grieks eilandje, Voru in het zuiden van Estland en uit Gdansk aan de Poolse noordgrens. Samen onderzochten de leerkrachten hoe het thema ‘gezonde levensstijl’ kan benaderd worden vanuit Europese invalshoek. Kort samengevat zullen de kinderen uit deze landen mekaar uitdagen om opdrachten rond bewegen, gezonde voeding en zorg voor het milieu tot een goed einde te brengen. Deze opdrachten worden op een creatieve manier aan mekaar gecommuniceerd met een groot oog gericht op de lokale gewoonten en cultuur. Vanaf 1 september is een gezondheidsbeleid verplicht voor elke school. De school neemt hiermee meteen een goede start die hopelijk zal leiden tot het aanscherpen van een aantal gezonde leefgewoonten. Tegelijkertijd zal de nieuwsgierigheid voor Europa, zijn verschillende talen en culturen worden geprikkeld. Onze schepen van onderwijs en Europese betrekkingen Ann Desmedt, nodigde deze groep leerkrachten ook uit op het stadhuis zodat de toon in een sfeervol kader kon worden gezet. Uiteraard was dit bezoek vooral voor de kinderen van de vijfde en de zesde klas een hele belevenis: kan je mensen enkel op hun uiterlijk thuisbrengen in een bepaald land? Kan je dat misschien beter nadat ze een woordje in hun eigen taal hebben verteld? En blijkbaar beheersen onze kinderen toch al best wat Engels ondanks het feit dat ze hier nooit op gestudeerd hebben. Onze leerkrachten zullen nu ook nooit meer proberen om spaghetti te eten met mes en vork: heiligschennis volgens onze Italiaanse collega’s. Pat

Voetbal neemt afscheid Juf Greet in de krant Onlangs ontdekten we een paginagroot artikel in de krant ‘Het Nieuwsblad’. Juf Greet poseerde met enkele van haar kinderen uit de zesde klas in de computerklas van Scharrel. Op de Vlaamse onderwijsbeurs in Gent werd het programma ‘Eggietalk’ voorgesteld. Dit is een computerprogramma waarmee kinderen met het gebruik van pictogrammen kunnen communiceren met kinderen uit alle hoeken van Europa. Kinderen kunnen hier naar hartelust en veilig ‘praten’ met buitenlandse kinderen. Op deze manier wordt hun interesse gewekt voor het Europa van vandaag. Wanneer een kind antwoordt dat het in Carbonia woont, is de stap naar een zoektocht naar dit plaatsje op de Europese kaart vlug gezet. Zonder veel inmenging van de leerkracht vergroot het gezichtsveld van onze kinderen en leren ze over verschillen en gelijkenissen tussen kinderen op onze planeet. De Vlaamse pers was geïnteresseerd in dit vrij nieuwe programma en klampte de ‘uitvinder’, een Nederlander uit Terneuzen, aan. Deze man verwees naar de eerste school in Vlaanderen die hiermee aan de slag was gegaan… Scharrel uit Minderhout. Pat

Erna Kampioen

Kramp 2007

Erna Bruynen MINDERHOUT - Op woensdag 28 maart werd Erna Bruynen gehuldigd in het Districtshuis te Antwerpen. Als minder-valide kampioen worden in het petra-fietsen is immers niet zo eenvoudig. Fier toont Erna dan ook het gewonnen bord van kampioen.

Loes pony kampioen MINDERHOUT/CASTELRE - In Castelré werd onlangs een Belgische kampioene gevierd. De familie Bax was uitermate fier op dochter Loes toen zij de hoogste titel in de pony reeks springen C-Licht behaalde in Oud-Heverlee. Loes, aangesloten bij de Paardenvrienden te Wortel kon haar selectie afdwingen voor de Belgische kampioenschappen met de pony Wolf. Gebeurde er op provinciaal niveau nog een cruciale fout van de zenuwen, in Oud-Heverlee verliep alles naar wens. Loes keerde fier terug naar huis met de nationale titel en dat al voor het eerste jaar dat zij in deze reeks uitkomt.

MINDERHOUT - Na jarenlang zoeken en zwoegen is het eindelijk zover: Minderhout VV speelt vanaf volgend seizoen zijn wedstrijden aan de nieuwe accommodatie in de Heistraat. Tegelijk betekent dit ook dat op dit moment de allerlaatste wedstrijden gespeeld worden op het oude terrein aan de Hoge Weg, een locatie met een hele geschiedenis, waar we bovendien altijd graag gespeeld hebben. Maar door het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden en het nog steeds groeiende ledenaantal wordt het meer dan tijd om het Minderhoutse centrum te verlaten. Uiteraard dient er op gepaste wijze afscheid genomen te worden van ‘het oude plein’ en daarom organiseert MVV op zaterdag 12 mei een groot afscheidsfeest. Overdag is het rijk nog aan de kleinere jeugd, maar de avond is voorbehouden aan iedereen die zin heeft om er een spetterend feest van te maken. De kantine wordt vanaf 20 uur omgebouwd tot bodega voor de liefhebber van het zwaardere bier (inkom gratis). Maar het zwaartepunt van de avond ligt in de fuiftent (op het voetbalveld) met optredens van ‘Axiss’ en de in de Kempen wereldberoemde cover-rockers van ‘Catch-up!’. Voeg daar nog een weergaloze ‘70-‘80-‘90 afterparty aan toe en een luttele inkom van amper 3 euro en de avond is bij voorbaat al legendarisch. (Seppe)

Loes Bax met pony Wolf.

Een sportief festival van de KWB voor jong en oud! Dit jaar slaat de KWB de tenten op in het provinciaal domein Zilvermeer te Mol op zondag 6 mei. Naast het sportieve luik, met o.a. een mega beachvolley-tornooi en een heleboel uitdagende initiaties, staan er optredens van Kate Ryan, de Ketnetband, een meezingconcert met Axl Peleman en een concert van de Planken voor de allerkleinsten op het programma. Combineer dat met een heleboel animatie en je hebt Kramp 2007. Kramp van het sporten, het zingen, het lachen,... Kom kijken in ons sportdorp, op het festivalstrand, de kinderplaneet en animatieland. Je vindt er vast wel iets om te doen. Kramp 2007 is er voor iedereen: de individuele sporter, volleybalploeg, gezin, jeugdbeweging, buurtvereniging en KWB-afdeling. Voor het volledig programma verwijzen we graag naar de eerder ontvangen folder of de website www.kramp2007.be Voor de prijs hoef je het ook niet te laten. Door de KWB-afdelingen uit de gemeente Hoogstraten wordt voor busvervoer gezorgd. De bus vertrekt om 9.10 uur aan het dorpsplein in Minderhout en de thuiskomst is voorzien rond 18.30 uur. Voor bus en inkom vragen we 8 € per persoon (vanaf 6 jaar) Kinderen onder de 6 jaar betalen 4 € (enkel busvervoer). Niet-KWB-leden betalen 11 € en 7 € (-6jaar). Inschrijven en betalen dient wel te gebeuren bij Tom Neefs, Desmedtstraat 52, 2322 Minderhout, tel. 03/321.30.59.

47


MEERLE

Halve eeuw Chiro St.-Jan MEERLE – Jeugdbeweging is een fenomeen dat niet uit onze leefwereld is weg te denken. Scouts bestaan dit jaar 100, Chiro zoals we die nu kennen ontstond recht na de Tweede Wereldoorlog. Al de levende generaties hebben er mee te maken gehad, velen waren nauw betrokken. In de jaren ’70 was het minder hip, structuren waren uit den boze, beklemmend voor het individu. De jongeren van de jeugdbeweging trokken het zich niet aan, ze deden voort. En dat doen ze nog steeds. Tot hun en onze grote voldoening.

1957... De Meerlese Chiro ontstond 50 jaar geleden, in 1957. Pater Bellarmien roept begin september een paar jonge gasten op de pastorij van Meerle om mee te werken aan de oprichting van een jongenschiro. De mannen die mee aan de wieg staan zijn Harry Pauwels, Fons Muesen, Frans Sterkens en Adriaan Van Bavel. Zij zetten het spel in gang en op 22 september gaat de chiro van start met 15 leden. “De zondagvergadering, elke zondag van 2 tot 6 uur, gaat door, al naar gelang de omstandigheden, in de parochiezaal, klaslokaal en bij goed weer in Gods vrije natuur. Als speelterrein werd de heide uitgekozen die gelegen is tussen Frans Lochten en Louis Michielsen aan de Strijbeekse Baan”. Eerst dus zonder lokaal, in januari 1958 wordt het eerste eigen “heem” aan de Dorpsstraat (naast Kees Havermans) plechtig ingenomen. “Het bestond uit een lange smalle gang die vroeger zowat voor alles had gediend, o.a. een deel ervan was paardenstal geweest. We beschikten over een paar tafels, enkele banken en stoelen, een kast en een kachel. Wegens de koude hebben we die winter een paar wagens mastenspelden op het dak gereden. Het werd er warmer door, niet minder nat en vochtig.”

De groep van 15 groeit snel aan. Voor het einde van het eerste werkjaar zijn er al 30 leden. Het eerste “kamp” vindt plaats in Meer op 18 en 19 augustus 1958. Op de eerste “chiroavond” voor de ouders wordt er toneel en “enkele kluchtige nummertjes” gespeeld en natuurlijk een tombola gehouden. “De opkomst was zeer goed en de kas vaarde er wel bij” lezen we in de annalen. Al snel maakte men plannen voor een eigen, degelijk heem en een speelweide in het dorp. De kerkfabriek stelde een weide ter beschikking aan de Ulicotenseweg. Met de hulp van velen (o.a. mevrouw Voortman) en materialen van het klooster van Meersel-Dreef, maar vooral eigen werkkracht, werd een lokaal opgetrokken dat op 17 mei 1959 werd ingewijd door pastoor Van Dijck. Van 24 tot 31 augustus volgt dan het eerste echt kamp in Arendonk. Met deze stevige basis, gaat het de chiro van dan af voor de wind en wordt de groep steeds groter. In 1967 verlaat stichter en bezieler Pater Bellarmien de groep om met pensioen te gaan. In 1969 wordt de “speelclub” opgestart met dertig leden. De groep blijft groeien tot 161 leden in 1972 en is dan ook uit de lokalen gegroeid. Opnieuw

Een bonte bende, van alle leeftijden, klaar om er weer een fijne namiddag van te maken. 48

worden bouwplannen gemaakt. Ouders en leden bouwen; bij heel de parochie en bij het gemeentebestuur worden financiële middelen bijeengehaald. In 1974 wordt het degelijke gebouw in gebruik genomen: een speelclublokaal, een grote binnenspeelruimte, een leiderslokaal, behoorlijk sanitair en een keuken. In 1977 wordt het 20-jarig bestaan feestelijk gevierd met een sponsor-wandeltocht, een volksdansavond en een “Kultuurnamiddag” met de harmonie St.-Cecilia, volksdansgroepen uit Meerle, Hoogstraten en Minderhout, de vendeliers van Meersel-Dreef. De daaropvolgende familieavond duurt tot in de late uurtjes. Enkele jaren terug was het tijd om het aloude lokaal uit 1959 te vervangen door een gloednieuw. Met inzet van veel vrijwilligers werd een nieuw, aan de tijd aangepast gebouw uit de grond gestampt.

2007 Ook chiro is met zijn tijd meegegaan. Knapen en vendels zijn historie geworden. Nu heet dat speelclub, rakkers, toppers, kerels en aspi’s. Anno 2007 telt chiro St.-Jan alles tezamen 95 leden. Het stramien van de activiteiten is grotendeels


MEERLE hetzelfde gebleven als vroeger. Het werkjaar start met een “startdag” op de eerste zondag na de kermis, waarop ook de nieuwe leden worden verwelkomd. Vrijdagavond is er leidersvergadering waarop de voorbije activiteiten worden geëvalueerd en nieuwe voorbereid. Elke zondag begint de vergadering met een groepsformatie in uniform. Daarna wijdt elke afdeling zich aan zijn eigen activiteiten, met veel sport en spel, zoveel mogelijk buiten. Elke afdeling gaat eens per jaar op weekend als voorbereiding op het kamp. Dat kamp (in juli) is nog steeds het hoogtepunt van het werkjaar en vergt dan ook een gedegen voorbereiding. De leiding neemt hiervoor een heel bivakweekend.

DIAMANT IN MEERLE

Jan Huybrechts en Marie Mertens

De Meerlese jongens chiro kan op 13 gemotiveerde leiders rekenen, waarvan één hoofdleider, Dieter Van Bavel. Ze weten zich gesteund door een volwassen begeleider, Johan Buycks, en vele ouders. Die steun is nodig, want jeugdleider is niet evident. De combinatie met studies of werk vraagt veel inzet, je moet er elke week staan, een heel jaar lang. Kameraadschap is het cement dat hen samen houdt. Na de zondagvergadering nog samen een pintje drinken in het leiderslokaal, af en toe samen iets anders doen, zoals een feestweekend organiseren, vitaminen die maken dat ze er voor blijven gaan.

Feest Uiteraard kan men een belangrijke verjaardag niet zomaar laten voorbijgaan. Die moet op passende wijze gevierd worden en dus wordt daarvoor een heel weekeinde uitgetrokken. Alles heeft plaats in en rond de chirolokalen aan de Ulicotenseweg. Het feest wordt op vrijdag 18 mei ingezet met een receptie voor genodigden, gevolgd door een Chirobal om u tegen te zeggen. Gratis inkom en muziek die iedereen zal doen bewegen. Op zaterdag 19 mei ‘s avonds in de feesttent eerst een optreden van FENIX, een jong Meerlese band met enkele chiroleden. Nadien de gekende covergroep STILETTO. Op zondag 20 mei wordt heel Meerle aan de chirolokalen verwacht voor “SPEL ZONDER GRENZEN”. Iedereen kan deelnemen, zoek een ploeg bij mekaar van zes mannen en of vrouwen. Deelnameprijs is 15 euro per ploeg. Start om 14 uur, aanmelden om mee te doen vanaf 13.30 uur. Tijden de spelnamiddag is er kinderanimatie voorzien. Heel het feestweekend kan je in de lokalen aan de Ulicotenseweg het ‘chiromuseum’ bezoeken, met veel herinneringen aan de voorbije 50 jaar. Inschrijven en verdere info bij Koen Van Bavel, tel. 03/315.90.66 of Dieter Van Bavel, tel. 03/315.92.09. Mailen kan ook naar chiromeerle50jaar@hotmail.com Steek de Meerlese jongenschiro een riem onder het hart en kom meefeesten. (jaf)

Gemeentelijke diensten Op dinsdag 1 mei zijn alle gemeentelijke diensten, ook het containerpark, gesloten.

MEERLE – Groot feest op Groot-Eyssel. Jan en Marie zijn al zestig jaar een gelukkig koppel en dat werd door familie en gebuurte gevierd. Jan en Marie maken dan ook deel uit van Groot-Eyssel, ze zijn er niet weg te denken. Jan is er geboren en nooit echt weggeweest. Marie is er naar Jan komen zoeken en er, sedert ze mekaar 60 jaar geleden het jawoord gaven, blijven plakken. Net zoals 10 jaar geleden met het gouden jubileum heeft het gebuurte voor Jan en Marie een fijne stoet gemaakt en zijn ze met z’n allen, onder begeleiding door de fanfare, van Groot-Eyssel naar de kerk van Meerle getrokken. Onder een stralende hemel, met voor april nooit geziene temperaturen. Het gaf de feestelijke stoet een prachtig cachet. (jaf)

Koningsschieten K.V.V.Meerle MEERLE - Paaszaterdag 7 april - Om twee uur in de namiddag stonden de schutters van KVV Meerle aan lijn met maar één doel voor ogen: de titel van koning. Vooraf werden eerst 10 pijlen geschoten voor de titel van prins. De schutter welke met deze titel ging lopen was Erik Jansen met een totaal van 91 punten. Nadat er een kleine pauze ingelast was werden de doelen gereed gemaakt voor het grote werk waar de schutters voor waren gekomen, het schieten naar de stop. De aftredende koning kreeg een schot vooraf maar kon deze niet verzilveren zodat een ieder de kans kreeg om zich te bewijzen. In de tweede ronde werd het spannend. De jeugd begon aan te dringen. Eline Pemen schoot tegen de stop maar het was in de derde ronde dat Jac Geenen de stop liet klappen en zo de titel van Koning van KVV Meerle voor het jaar 2007 naar zich toe haalde. Een interessant detail is dat Jac hiermee voor de zesde maal in zijn sportcarrière de titel van Koning behaalde. De andere keren dat hij dat deed was in de jaren 1981, 1988, 1990,1999 en 2002. Een kleine mijlpaal voor de schutterij. Heeft u interesse om eens een keer te komen

kijken of wilt u iets meer weten over handboogschieten, dan kunt u contact opnemen of komen kijken. Ons lokaal is gevestigd bij café ’t Zonnetje, Kerkstraat 25. Onze oefenavond is vrijdagavond vanaf 19 uur. Voor informatie kunt u contact opnemen via de volgende e-mail adressen: ericjansen1@pandora.be of jeannine_70@ telenet.be (Leo R.)

Populaire volksdans MEERLE – Ken je ze nog: Bal in de straat, Kuierend, De Waterdans, De Vleegerd, Debka, Dubbele klappolka. Al die populaire volksdansen die je in de jeugdbeweging zo graag meedeed? Shilshoel, de Meerlese volksdansgroep, wil ze graag met jou nog een keer (of meer keren natuurlijk) dansen. Een volksdansavond zoals ze vroeger waren. Een gezellige sfeer, een leuke babbel, oude bekenden terugzien en tussenin goed je benen uitslaan. Een fijne avond in het verschiet. Iedereen is welkom, oud jeugdleiding en oud-leden van KLJ en Chiro in het bijzonder. Zaterdag 2 juni vanaf 20 uur in de parochiezaal. Inkom 2 euro. Info bij Gust Koyen, Bgm. Van Nuetenstraat 40, Meerle, tel. 03/315.03.53 (jaf)

49


MEERLE

Zonnige garageverkoop

Algemene Vergadering Parochiezaal MEERLE – Dat er in onze parochiezaal heel wat gebeurt en gebeurd is, kon je in dit blad al uitgebreid lezen. Wie de finesses wil kennen, die wordt binnenkort verwacht op de algemene vergadering. Voor de afgevaardigden van de verenigingen, maar ook voor iedereen die geinteresseerd is, die met onze zaal begaan is. De algemene vergadering vindt plaats op 22 mei om 20 uur in de parochiezaal. De dagorde bevat: welkom, overzicht balans 2006, overzicht kaartavonden, fietszoektocht en fietsdag 2006, kaarten 2007, overzicht van de werken door het Bouwcomité, overzicht inrichtingen Feestcomité, fotozoektocht 2007, fietsdag op 30 september 2007, dag van de parochiezalen en rondvraag. Kom eens luisteren, het zaalcomité is alvast blij met de belangstelling. (jaf)

Website

MEERLE – Een succes, de eerste garageverkoop van de KWB. 41 deelnemers hadden zich aangemeld en ze mochten niet klagen van de belangstelling. Al van lang voor het officiële beginuur kregen ze kooplustigen aan de deur. Er was heel wat geloop in het dorp die zondag, het was er dan ook prachtig weer. Een aantal deelnemers hadden de krachten gebundeld en hun koopwaar samengebracht. Een uitgebreider assortiment en je zat nooit alleen in je winkel, allez garage. (jaf)

Internet is niet meer weg te denken in ons dagelijks leven. Plan je een trip doorheen Grensland Hoogstraten, kijk dan eerst even op deze website www.toerismegrensland.be Je zal verbaasd zijn wat onze eigen streek te bieden heeft.

Kampioen

MEERLE – Op de laatste dag van de competitie was het al duidelijk, de laatste tegenstander gaf forfait en dus kregen de Meerlese miniemen de punten. Dat forfait van die laatste match was een afknapper, de titel was meer dan verdiend. De spelers werden op passende wijze voor hun titel gevierd. V.l.n.r. (boven) Jonas, Thijs, Bart, Joeri, Stef, Ben D., Ben L. en Tim (onder) Dieter, Stijn, Tymen, Elke, Seppe, Bram, Kobe en Nic. Een heel jaar begeleid en gesteund door trainers Sus, Wouter, Jen en afgevaardigde Sabine. Proficiat! 50


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Adieu fluitje

Piet De Bie: “Als een opa tussen de kleinkinderen!” MINDERHOUT – Al zo’n 21 jaar dartelt scheidsrechter Piet De Bie rond op een of ander voetbalveld in de provincie Antwerpen. Uit liefde voor de job! Verwensingen en scheldtirades heeft hij er altijd met de glimlach bij genomen. Op latere leeftijd is hij het fluitje beginnen te hanteren, maar heeft toch nog een relatief lange loopbaan kunnen uitbouwen.

Twee keer rood Wegens zijn leeftijd heeft Piet geen namiddagcarrière kunnen uitbouwen en daar heeft hij soms toch wel een beetje spijt van. “Twintig jaar eerder moeten beginnen!” Maar balen doet hij helemaal niet. Tussen de jongeren, juniores en reserven voelde hij zich kiplekker en zoals hij het zelf zegde:”Ik stond dikwijls als een opa tussen de kleinkinderen!” Jammer genoeg zijn scheidsrechters verplicht, volgens de bondsreglementen, het fluitje en de vlag als lijnrechter op te bergen als ze de gezegende leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en die tijd is nu voor Piet gekomen. Natuurlijk is het met een krop in de keel dat hij de voetbalvelden vaarwel moet zeggen, want fysiek is hij nog steeds in orde en gemotiveerd als een beginneling. Voor Piet was elke wedstrijd gelijk, van miniemen tot reserven. Vele jeugdspelertjes hebben van hem ook geleerd dat de scheidsrechter geen boeman is die met rood of geel zwaait, maar wel iemand die er is om op de fouten te wijzen en desnoods te verbeteren. Trouwens rood heeft Piet maar twee keer uit zijn bovenzakje moeten toveren gedurende heel zijn carrière. Dit bewijst ook wel dat hij gewoonlijk weinig problemen kende bij het leiden. Hij voelde de wedstrijd aan als een “belegen” man, paste het reglement toe waar nodig, maar vooral regel 18 (gezond verstand) stond bij hem hoog aangeschreven. Naast het fluiten trok Piet soms vier keer per week op pad om andere collega’s bij te staan als lijnrechter. Zo vormde hij regelmatig een team met Peter Anthonissen en Frans Baeten. Als verdienstelijk scheids- en lijnrechter kreeg hij ook regelmatig wedstrijden van nationale jeugdploegen als beloning. En dan mag je het sociaal contact met de ploegafgevaardigden voor en na de wedstrijd niet vergeten. Piet is iemand die weet te relativeren en de babbel na de wedstrijden draaiden steeds uit op een leuke bedoening.

Het allerlaatste Zijn laatste fluitsignaal mocht natuurlijk niet zomaar in het luchtledige verdwijnen en zijn afscheid zal Piet zeker nog lang geheugen. Kinderen, kleinkinderen, familie en sympathisanten stonden die zondagmorgen op 15 april om negen uur reeds paraat op het veld van KFC Meerle

om de uittredende fluitenier met geschenken te overladen vooraleer hij zijn laatste officiële wedstrijd uit zijn loopbaan, nl. miniemen KFC Meerle – KV Turnhout, op gang floot. Maar dan had men zonder de waard gerekend, in de persoon van KV Turnhout. Geen miniemen te bespeuren! Forfait! Een weinig sportieve benadering van een club als KV Turnhout die duidelijk wist dat het voor Piet zijn laatste officiële wedstrijd betrof. Zonder twijfel zal Piet zijn weekendjes anders moeten gaan invullen, maar het weekendzwartegat staat zeker niet in zijn woordenboek! (fam. De Bie, Peter Anthonissen, Frans Baeten, Stijn De Roover, rel)

Piet De Bie

Piet De Bie met vrouw en kleinkinderen.

Toeristisch kantoor

Wandelen in bossen

Vanaf einde april tot en met einde september is het toeristisch kantoor, gehuisvest in de kelder van het stadhuis te Hoogstraten, elke dag geopend van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.

In principe mag u door de bossen wandelen die voor het publiek zijn opengesteld. Fietsen, mountainbiken en met paarden rijden mag u alleen indien het pad is aangeduid met een aangepast verkeersbord. Het betreden van bossen is verboden na zonsondergang.

51


SPORT

Hoogstraten VV is de ploeg van de tweede ronde Met nog twee wedstrijden voor de boeg kunnen we wel zeggen dat HVV een supergoede tweede ronde speelde. (Ondertussen zijn de wedstrijden tegen Aarschot en Lyra al gespeeld en kent u de uitslag!) In de laatste tien matchen werd enkel verloren tegen de kampioen Racing Mol Wezel, maar HVV heeft geen Goots en Van de Paar in haar rangen en die maakten op HVV het verschil. Toch hebben we geen reden tot klagen. De roodwitten scoorden in die tien matchen dertig doelpunten of gemiddeld drie per wedstrijd. Dat we er ook regelmatig een paar binnenkregen, is inherent aan dit toch wel sterk aanvallend getint spelsysteem. Op HVV, en op verplaatsing, is iets te beleven en voor die doelpunten komen de supporters naar het stadion. Wie in Tessenderlo zes doelpunten scoort en de volgende match vier keer scoort tegen Spouwen doet aan klantenbinding. Ook Witgoor had op HVV de korf meer dan vol kunnen krijgen, doch de Witgoordoelman speelde hier wellicht zijn beste match uit zijn nog jonge loopbaan en hield de 2-2 op het bord. Bijna waren al zijn tussenkomsten toch nog zonder resultaat, doch het laatste schot van Roy Van der Linden werd gestuit door de deklat en meteen verloor HVV twee punten die in de eindafrekening voor de derde periodetitel wel eens erg belangrijk zouden kunnen zijn. Toch is die periodetitel nog lang niet binnen. De verplaatsing naar Eisden is zeker geen gezondheidswandeling en aangezien de voorlaatste match HVV-Zwarte Leeuw is, blijven we best met beide voeten op de grond. (JoJe)

KFC Meer Kaart – KFC Meer 2 – 1 Een wedstrijd waarin geel en rood getrokken werd en een tegenstander die tenslotte met acht spelers de wedstrijd beëindigde. Gelukkig voor de scheidsrechter bleef de overwinning in Kaart en behoudt het de leiding in het klassement. Al vroeg in de wedstrijd kwam de thuisploeg op voorsprong, Meer herstelde het evenwicht langs Nick Jansen, maar ondanks de numerieke minderheid slaagden de gastheren er toch in de overwinning in Brasschaat te houden na 98 minuten voetbal. KFC Meer – Ol. Essen 3 – 0 Sterk begin van de thuisploeg die Nick Jansen al in de 12de minuut zag scoren. Pieter Voeten kopte de 2-0 binnen en rusten geblazen. Meer bleef nadien de plak zwaaien tegen een onmondig Olympic en de ingevallen Ben Aerts lukte de 3-0. Een verdiende zege zonder schoonheidsprijs. KFC Meer – Brasschaat 2 – 2 Beide teams begonnen met open vizier aan de wedstrijd en kansen kwamen er dan ook aan beide kanten. Nick Jansen borstelde een vrije trap over de muur netjes binnen, maar nog voor de rust kwamen de bezoekers langszij. Meteen na de pauze een bal in de voeten van Ben Aerts die niet aarzelde en 2-1. Het bleef op en neer golven en in de 80ste min. lukten de gasten de gelijkmaker. Een juiste uitslag na een snel gespeelde partij tussen twee evenwaardige ploegen. (rel)

Wedstrijden Zondag 29 april 15 uur Hoogstraten VV – Zwarte Leeuw Zondag 6 mei 15 uur Eisden – Hoogstraten VV

Ben Aerts na een prachtige inspanning met de bal aan de voet en klaar voor het derde doelpunt tegen Ol.Essen.

10de Herdenkingstornooi Tim Meyvis en Jan Croymans Zaterdag 12 mei vindt op de terreinen van KFC Meer in de John Lysenstraat voor de 10de maal het herdenkingstornooi Tim en Jan plaats voor juniores en scholieren met deelname van KV Oostende, Verbr. Geel, KV Mechelen, FC Capellen, Hoogstraten VV en KFC Meer bij de juniores en KV Oostende, ClubBrugge, KV Mechelen, FC Capellen, Hoogstraten VV, GBA, Sint-Truiden, Lierse bij de scholieren. Zoals je merkt heeft Eddy Meyvis in samenwerking met KFC Meer en de families Meyvis en Croymans weer een attraktieve affiche weten te versieren en iedereen die van jeugdvoetbal houdt zal hier zeker aan zijn trekken komen. (rel) Locatie: Terreinen KFC Meer John Lysenstraat. Eerste aftrap: 9.30 uur. Finales: 16.45 uur.

KFC Meerle KFC Meerle – Mariaburg 1 – 6 Tegen een sterk Mariaburg (leider op dat ogenblik) raakte de thuisploeg al snel op achterstand, maar de gelijkmaker liet niet lang op zich wachten langs Dirk Van Bavel. Hoopgevend! De bezoekers namen dan de teugels in handen en op het half uur weer raak en voor de rust prijkten er 1-3 cijfers op het bord. Een strafschop deed de deur helemaal dicht voor de thuisploeg en een ontspannen Mariaburg dikte rustig verder aan. Hemiksem – KFC Meerle 0 – 2 Eindelijk het geluk aan de kant van de KFC! De thuisploeg toonde zich wel een beter geheel in de eerste helft, maar verzuimde de geboden kansen af te maken. In de tweede helft onmiddellijk een uitgesproken kans voor de gastheren, maar doelman Hans Van Gestel wist de doorgebroken spits het scoren te beletten. Even later strafschop voor groenwit en Geerts aarzelde niet: 0-1! De voorsprong dreigde van korte duur te zijn, maar Meerle toonde zich vandaag efficiënter voor doel. Dirk Van Bavel liet zien hoe je een doelman omzeilt en 0-2. Een belangrijke overwinning voor Meerle dat hiermee praktisch zeker is van het behoud! (rel)

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eline Daems, ex-HVV, momenteel spelend in het damesteam van Vlimmeren en Rode Duivel bij de -17-jarigen gaf de aftrap van de wedstrijd HVV-Witgoor. 52

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur


SPORT

Minderhout VV Hoge Weg - Heistraat

Een vroege verkiezingsstunt in verband met de nakende federale verkiezingen? Een Abraham of Sarah misschien die afscheid namen van de eerste vijftig jaar van hun aards bestaan? Een vrijgezel die trouwplannen had? Heel wat mensen hebben zich vragen gesteld bij “Afscheid 12 mei 2007” dat op heel wat plaatsen langs de openbare weg in de gemeente te bespeuren viel. Het mysterie is opgelost! Het feestcomité van Minderhout VV wilde op een ludieke manier kennis geven van het verdwijnen van het voetbalveld aan de Hoge Weg waar al 37 jaar tegen de bal getrapt wordt. Volgend seizoen speelt MVV aan de Heistraat in een spiksplinternieuwe accommodatie, die het ontegensprekelijk verdient. Die zaterdag op 12 mei plant de jeugdafdeling allerlei activiteiten, zoals een penaltytornooi, live sjottersbak…! ’s Avonds een spetterende fuif waarin met betraande ogen vaarwel zal gewuifd worden aan het oude, vervallen etablissement. Live optredens en twee coverbands (Axiss en Catch-up) zullen het gebeuren opvrolijken en de after-party zal er een zijn die je nooit meer zal vergeten. In de bodega (kantine) kan je rustig je biertje slurpen of aan je wijntje nippen en straffe verhalen vertellen over hoe jij de doelpunten aaneenreeg in jouw glansperiode. Op 15 augustus zal de nieuwe accommodatie in de Heistraat feestelijk in gebruik genomen worden, maar daar later meer over. Bij een afscheid eerst even treuren en dan…! (rel)

Kom op tegen kanker Van 14 tot 16 september wordt in Vlaanderen het plantjesweekend voor Kom op tegen kanker georganiseerd. Daarom deze oproep naar de verenigingen toe. Meer info op het stadhuis via het tel. nr. 03 340.19.53.

KVNA Wortel Is Minderhout kampioen? Speelt het de eindronde? Als je dit leest zijn alle matchen gespeeld en zijn de resultaten gekend. Minderhout VV – Oelegem 1–5 Dat de bezoekers niet te onderschatten waren, wist heel MVV en een blik op het klassement maakt duidelijk dat er geen punten te grabbel gegooid mochten worden. Toen Jan De Roover tien minuten na de pauze de aansluitingstreffer binnenkopte zodat MVV tot 1-2 terugkwam, was alle hoop eerst nog niet verloren, later wel als twee goals in geschenkverpakking afgeleverd worden bij de tegenstander. Wie met zulke zware cijfers het onderspit delft mag niet zeuren, maar door deze prestatie (?) zou de promotie weleens aan MVV’s neus voorbij kunnen gaan. Wortel – Minderhout VV 0-0 Resoluut voor de overwinning gaan, met deze gemoedsgesteltenis betrad MVV het terrein en ei zo na kende het al succes in de 12de minuut, maar de dwarsligger trad op als tegenstrever. Wortel loerde op de counter, maar kende evenmin succes. Na de rust kwamen de bezoekers wel het dichtst bij de winning goal, maar enkele lokale counters waren ook niet van gevaar gespeend. Een teleurstellend gelijkspel was het resultaat. Minderhout VV – Poederlee 1-0 Deze inhaalmatch mocht zeker als cruciaal bestempeld worden. De eerste in het klassement Pulle hoopte op een nieuwe misstap van MVV waardoor de titel hen niet meer kon ontsnappen. De punten bleven echter aan de Hoge Weg waardoor de eindronde voor MVV een zekerheid wordt en zelfs de titel nog niet verloren is. Op het ogenblik dat je dit leest zijn echter alle wedstrijden gespeeld, de kampioen en de ploeg die de eindronde speelt al gekend. De wedstrijd tegen Poederlee werd een zenuwachtige bedoening en dank zij een doelpunt van Koen Koyen kon de overwinning verzekerd worden. (rel)

Voor de wedstrijd tegen buur Minderhout werd er vuurwerk afgestoken. Minderhout begon het sterkst aan de wedstrijd. Onze doelman moest gepast ingrijpen en een vrijschop belandde tegen de lat. Daarna noteerde ik vier goede kansen voor de thuisploeg. Na de rust kreeg Jef Jansen nog een mooie gelegenheid, maar ook de bezoekers raakten de lat. Ook Wortel miste nog een open kans. Zo eindigde ook deze derby op 0-0. Een talrijk opgekomen publiek zag een spannende derby. Het spel was niet altijd academisch, maar er werd met veel overgave en zeer sportief gestreden. Ook na de wedstrijd was er nog lang veel ambiance in de kantien. De bezoekers, nog in de running voor de titel, waren ontgoocheld, maar mijn inziens was de puntendeling terecht. Zij kwamen wel het dichtst bij een doelpunt door tweemaal de lat te raken, maar de meeste kansen waren voor de blauw-witten. Moesten onze jongens altijd met dezelfde concentratie aan een wedstrijd beginnen - wat blijkbaar lukt tegen kopploegen - het puntenaantal zou veel hoger geweest zijn. De laatste wedstrijd is intussen ook gespeeld. We blikken terug op een niet zo geweldig seizoen. De start was goed. Daarna werden enkele wedstrijden ongelukkig verloren. Het vertrouwen verdween en tegen de staartploegen incasseerden we zware nederlagen. Na de winterstop was er een heropflakkering maar we hervielen in hetzelfde heuvel. De ploeg heeft mijn inziens wel mogelijkheden maar veel spelers kunnen door langdurige kwetsuren of nieuw het hele seizoen nog niet aan. (frbr)

Zonnebankcenter

Ipatinga

Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 13.30 en van 15.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Zondag en maandag gesloten 206

190

53


SPORT

Gebuurtenvoetbal

Boereneinde kampioen Op zaterdag 31 maart re端nie in de feestzaal van het penitentiair centrum te Hoogstraten voor de kampioenenviering van dit seizoen. Tinne Rombouts, schepen voor sport, nam de honneurs waar en overhandigde de kampioenschapsbeker aan de ploeg Boereneinde, die de voorbije jaren al menige titel wist te veroveren. Riant was de voorsprong dit jaar niet, want de kloof met de tweede in het klassement, Westhoek, bedroeg slechts twee luttele puntjes. Zoals naar jaarlijkse gewoonte werd ook deze keer een geldsom van 250 euro geschonken aan het goede doel. De vzw De Slinger mocht zich dit jaar de gelukkige noemen en kreeg het bedrag overhandigd uit handen van de nieuwe voorzitter van vzw Gebuurtenvoetbal, Wim Govaerts. Bij deze nog een oproep aan ge誰nteresseerde ploegen en spelers die wensen deel te nemen aan de competitie: bel ons op het nummer 0499/58 28 62

Wandelbrochure De Toeristische Dienst van Hoogstraten stelde een nieuwe wandelbrochure samen. Het brengt het totale aanbod op 12 wandelingen met iets meer dan 160 km wandelplezier.

54

Boereneind kampioen

Wet over vrijwilligerswerk Een helder overzicht van de verschillende aspecten van deze wet is samengevat door de Koning Boudewijn Stichting. Een gekopieerd exemplaar kan men aanvragen op de dienst vrije tijd in het stadhuis te Hoogstraten of via het nummer 03 340. 19.53

Beleidsplan Hoogstraten maakt plannen voor de toekomst. Het schrijven van het beleidsplan 2007-2012 is het werk van de gemeentelijke administratie. Elke inwoner van de gemeente kan meedenken over diverse onderwerpen welke hierin aan bod kunnen komen. Informatie op het nummer 03 340.19.50.


SPORT ste

1 AC Lyra marathon

25 jaar HTC

Van pech gesproken! Dat de marathonsport in de lift zit, kan je afleiden uit het groeiende aantal organisaties in eigen land. Maar organiseren verloopt niet altijd vlekkeloos en dit bleek duidelijk tijdens de nieuwe marathon van Lier, ingericht door AC Lyra. Langs de Neteboorden, burgemeester Marleen Vanderpoorten had een doortocht door het stadscentrum verboden, roken we tussen de 300 deelnemers aan de individuele en 400 starters op de aflossingsmarathon uiteraard ook weer enkele Hoogstraatse zweetvoeten. Jan Koyen (Hoogstraten) wilde in al zijn optimisme zijn gebrek aan training zwart op wit bewijzen. Met een tijd van 4.37 en een kwartiertje achterstand op zijn trainingsmaatje Johan Verheyen (Wortel), zal Jan de volgende weken de vlammen uit zijn trainingssloffen lopen om binnenkort de Italiaanse schonen in de marathon van Brescia niet uit het oog te verliezen. Dreveniers Jef Jacobs en zijn maat Marc Van Alphen tekenen altijd voor een klokvaste wedstrijd. Waar Jef normaal de onderlinge strijd in de laatste kilometers in zijn

voordeel beslecht, kwamen beiden nu broederlijk (als echte Dreveniers) over de streep in 3.31. Met een voor hemzelf ongewoon zelfvertrouwen was Pat Leysen (Minderhout) die morgen wakker geworden. Pat heeft de laatste tijd wat grotere glazen melk gedronken en wilde dat ook graag bewijzen. De hele wedstrijd door werd gelopen naar een eindtijd op of net onder de 2.50 uur tot… op anderhalve kilometer voor de streep een seingever Pat een nieuwe ronde instuurde in plaats van hem rechtsaf naar de aankomst te piloteren. Vooraleer Pat de vergissing had rechtgezet waren vier kostbare minuten verlopen en met een woordenschat die zeker niet tot zijn dagelijkse taalgebruik behoort, finishte hij ontredderd in 2.54 op een 14de plaats. Omdat zijn aansluitingskaart bij de Vlaamse Atletiekbond nog ergens tussen Brussel en Minderhout zweefde, kon hij ook de provinciale titel op zijn buik schrijven… want deze wordt niet aan amateurs uitgereikt, alleen aan “echte” lopers, ook al zijn die tien minuten trager! (Pat)

HOOGSTRATEN – De Hoogstraatse Tennisclub bestaat momenteel 25 jaar en dit zal zeker niet onopgemerkt voorbij gaan aan de leden. De festiviteiten vinden plaats op vrijdag 11 mei in de socioclub van Hoogstraten VV, tegenover de tennisclub. Van 19 tot 21 uur vindt de officiële viering plaats met receptie en toespraken met als moderator Lieven Van Gils, VRT-sportjournalist. Nadien live muziek met “Scotch’n Soda”. In 1982 werd de HTC door Stan Pauwels opgericht en dit bleek al vlug een schot in de roos, want menig Hoogstratenaar voelde zich aangetrokken door de tennissport. Eerst in de houten chalet en later in het nieuwe clubhuis vonden de après-tennisparty’s plaats en werden de strafste verhalen verteld. Op dit ogenblik beschikt de club over vier verlichte gravelbanen en telt 250 leden. Regelmatig worden tornooien ingericht en trekken leden op tennisavontuur naar andere organisaties . Winnen is wel belangrijk, maar vooral het plezier in het spel blijft toch primeren en dit verstevigt ongetwijfeld de familiale sfeer die er in de club heerst. Voor de jeugd wordt dit seizoen met KIDS-tennis gestart, een lessenpakket opgesteld door de VTV met als doel op een zo jong mogelijke leeftijd tennisinitiatie te verstrekken aangepast aan de leeftijd en het niveau van elk kind. Dit alles wordt gegeven door gekwalificeerde instructeurs.

20 km van Brussel

Jan Koyen (links) en Johan Verheyen (rechts) niet ver van de finish in de marathon van Lier.

Nordic Walking De sportdienst van de stad Hoogstraten, in samenwerking met Nordic Walking, richt op zondag 13 mei een begeleide wandeling in voor gevorderden. Deze wandeling gaat door in Merksplas-kolonie. Het is de bedoeling om te werken rond de spe-

ciale techniek van het Nordic Walken. De wandelaars vertrekken om 9.30 uur aan de rotonde achter de Sint-Catharinakerk van Hoogstraten. Niet leden betalen 6 euro, leden van de vereniging nemen deel aan 4 euro per persoon.

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 30 mei. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 16 mei. Tot zondag 20 mei kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

Deze grootste stratenloop van België met een zeer grote uitstraling, zowel in binnen- als in buitenland, gaat dit jaar door op zondag 27 mei en dit voor de 28ste maal. Naar goede gewoonte is het de bedoeling dat we weer met de bus vanuit Hoogstraten naar Brussel afreizen voor dit grootse evenement waar duizenden atleten aan de startlijn verschijnen. Daarom deze uitnodiging gericht aan de Hoogstraatse sportievelingen. We vertrekken om 11.45 uur aan de achterzijde van het OCMW-rusthuis te Hoogstraten, ingang langs de Loenhoutseweg. Aan iedereen wordt voldoende tijd gegeven om de wedstrijd op een deftige manier te kunnen uitlopen. Daarom zullen we proberen om 18 uur terug te vertrekken in Brussel, zodat we in Hoogstraten zelf nog wat kunnen napraten over onze prestaties in een of andere drankgelegenheid. Een bus rijdt natuurlijk niet op water en daarom vragen we een bijdrage van 10 euro per persoon. Dit bedrag stort je op rekening 733-3182944-16 met vermelding “20 km Brussel”. Bevestig ook uw deelname aan Jan Hendrickx, Loenhoutseweg 25, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 39 66 (na 19 uur) of e-mail hendrickx.j@skynet.be maar wacht niet te lang! (Jan Hendrickx)

Jobstudenten Voor in de zomermaanden zoekt de stad Hoogstraten nog jobstudenten voor diverse taken. Voor deze functies dient u wel 18 jaar oud te zijn en in aanmerking komen voor een arbeidsovereenkomst voor studenten (maximaal 23 werkdagen).

55


SPORT

De nieuwe Honda VersamowÂŽ-techniek Vrijdag 27 april

De eerste 4 in 1 grasmaaier kan: 1. Vangen 2. Uitwerpen 3. Mulchen 4. Bladversnipperen

Milow en You Rascal You Misschien zit ‘One Of It’ nog in je hoofd, maar met ‘You Don’t Know’ is Milow ondertussen doorgestoten tot de nummer 1 van de Afrekening! Goede reclame voor het optreden van Jonathan Vandenbroeck, de 25jarige singer-songwriter uit Leuven, en zijn groep op het Cahier-podium. Het nummer is ondertussen al de vierde single uit ‘The Bigger Picture’, zijn indrukwekkend debuut uit 2006 gevuld met perfecte folkpop. In het voorprogramma You Raskal You, de nieuwste incarnatie (voorheen: The Money) van een stel getalenteerde jongelui uit Hoogstraten, te weten: Toon (Tabla), Rienk (Vocals + Guitar), Guy (Keys), Maarten (Sitar), Raf (Bass). Hoe het klinkt: myspace.com/youraskalyou. Afterparty met DJ Nuggets (San Francisco-USA). Zaterdag 12 mei

Foxylane

TUINMACHINES STOFFELS Minderhoutdorp 4 • 2322 Hoogstraten • Tel. 03 314 41 15 • Fax. 03 314 14 20 www.stoffels-paulussen.be • info-@stoffels-paulussen.be

Een Gentse groep die bestaat uit zes leden gerecruteerd uit Bolchi, Soulwax, Vive La FĂŞte, Sioen ĂŠn Thang (zonder zijn DJ-maat Fredo). De groep wist met haar lekker speciaal rockende dance al de Pukkelpop en Ten Days Off bezoekers in vuur en vlam te zetten en nu ook op StuBruPuntUit. Twee van de Foxylaners richtten intussen ook hun eigen label op waarmee ze eigen tracks als ‘Shut The Fake Up’, ‘Human Robot’ en Naked To Bed (geremixt door The Subs) uitbrachten. Achter de draaitafels voor en na hebben we niemand minder dan DJ Matchbox Jean, eveneens bekend als bassist bij White Circle Crime Club. Woensdag 16 mei

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

56

Jamasee in de Cahier: beneďŹ et voor Sri Lanka Met “Hoogstraatse Heldenâ€?: McC; Sjarel en Ellen Huet, Love Crab (Guy Brees + Jan Geerts), Karel (Sjarel) en Hanne Hofkens, Benthe Riemis en Jef Rombouts, Elly Aerden en Joachim en Martijn Gys. Speciale gast: Axl Peleman Spetterende afterparty met: The Marcus Alfredo en Ed O’Sullivan Rok & Rolshow en DJ Matchbox Jean. Dit allemaal voor het fantastische goede doel. In Kalutara (Sri Lanka) wonen 86 Tamils in de meest erbarmelijke omstandigheden. Voor hen is er geen hulp voorzien, zij waren immers geen slachtoffer van de Tsunami. Zaterdag19 mei

SoirĂŠe_DB: Babes -en binkenbal Discobaar Stoppelbaard (dĂŠ Cahier residents, Taxi, Pinkie en Coillie zijn ook bekend van Wortel-Kermis en menig tentfuif en boerenbal). DJ-team Smegma Squad (Dj ’s Frutpot, Dampkap en Knalpot zorgen voor ambiance, o.a. bekend van de ‘Nacht Van de Wansmaak’ en het ‘Bal Total’ in de Mussenakker). Vrijdag 25 mei

Fuif van de Chiromeisjes van Meer. Vrijdag 22 juni

School’s Out For Summer met o.a DJ Link.


SARAH ZEGT

Théresa gaat om melk

Sarah De Wilde (20) studeert fotografie aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Ze vertelt: “Maar ik kom van Mars!”, schreeuwde Théresa zo hard ze kon tegen haar bijna dove man. Hij negeerde haar en verdiepte zich in zijn krant. Théresa slofte mompelend terug naar de keuken. Ze sloeg één van de kastjes open. “En er is geen melk meer!” Zo was het altijd wel wat. Problemen had Théresa niet, maar ze vond het zo leuk om zich telkens als iemand mét problemen voor te doen. Vanwaar die lumineuze ideeën kwamen, wist ze niet. Maar ze kon er uren, dagen, weken en zelfs maanden mee door gaan. Ook vandaag was het weer zo ver. “Ik ga naar de winkel é?!”, riep ze tegen haar man terwijl ze al buiten stond. Ze trok haar groene tuinlaarzen aan, die niet erg flatteerden onder haar gebloemde jurkje. Mankend liep ze de Lindendreef door. Het was prachtig weer en de vogeltjes tjilpten een fijne melodie. Hoewel Théresa zich kiplekker voelde, fronste ze haar wenkbrauwen en begon hierdoor nog harder te manken. Na ongeveer dertig minuten aan een muizentempo gewandeld te hebben stond ze eindelijk aan de prachtige Sint-Catharinakerk. Ze wandelde voorbij de kerktrappen en bleef voor

het bordje aan de ingang van de kerk staan. Ze las hardop: “Antoon de Lalaing en Elisabeth van Culemborg.” Ze stopte even en hapte naar adem alsof ze net een marathon had gelopen. “Ahaa!” Ze wees met haar wijsvinger naar het plaatje: “Rombout Keldermans!” Tevreden liep ze de Standaard Boekhandel binnen. Ze zag tot haar grote ergernis dat er twee mensen aan de kassa stonden aan te schuiven. Haar blik werd nors en ze zuchtte zo luid dat iedereen het hoorde. Toen het eindelijk haar beurt was, bekeek ze de vreemde vrouw voor haar. “Kan ik u helpen?”, vroeg die vriendelijk. Théresa knikte. “Ik kom om een bestelling op te halen.” “En op welke naam was dat?” Théresa wreef over haar voorhoofd en dacht diep na. “Rombout de Lalaing!”, knikte ze overdreven. De verkoopster fronste haar wenkbrauwen, ze wist bijna zeker dat er op die naam niets was besteld. Toch draaide ze zich om en bekeek het rek met de geleverde boeken. Théresa glimlachte amusant en sloop heel stilletjes de winkel uit. Toen de verkoopster zich terug omdraaide, was Théresa al op weg naar de Delhaize. Tot ze zich plots bedacht en het krantenwinkeltje naast het Kruidvat binnenliep. Ze

legde De Hoogstraatse Maand op de toonbank en bekeek de man voor zich scheef aan. “Dat is dan twee euro en tien cent alstublieft.” Théresa legde een briefje van vijf op het tijdschrift. “En nog twee kartonnen melk alstublieft.” De man keek haar verbaasd aan en vanbinnen voelde Théresa zich weer euforisch. Toen ze rond de middag terug mankend over de Lindendreef wandelde, voelde ze een stekende pijn in haar maag. Ze wapperde met haar armen waardoor haar Delhaizezakje met een karton melk uit haar hand vloog en terecht kwam midden op de straat. Ze viel op de grond, kermde van de pijn en schopte met haar benen. Bij valavond lag ze daar nog. Ze opende haar ogen, blijkbaar was ze in slaap gevallen en had niemand haar geholpen. De verlaten straat was hard en mopperend stuntelde ze terug recht. Het Delhaizezakje was vertrappeld en de witte melk liep als een vloeiend schilderij over de stenen. Théresa had zin om te huilen maar ze hield zich in. In muizenstapjes verplaatste ze zich terug naar huis. Nog nooit had ze zich zo slecht gevoeld. Snikkend trok ze haar groene laarzen uit. Op haar bloemenjurkje zaten plekken melk. Ze besefte plots dat echte problemen niets voor haar waren. Ze kroop vroeg in haar bed, hopend dat morgen een probleemloze dag zou worden. (sdw)

Het concept is gekend. Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint een boekenbon van 12,5 euro. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Dus wie wil meespelen geeft de naam van het kopje en zijn eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of via een e-mail redactie@ demaand.be Maar vergeet dan niet je naam en adres te vermelden. Een boekenbon zenden aan een e-mailadres gaat voorlopig nog niet. Zie ook www.demaand.be

Uitslag van vorige maand Na magere maanden komen weer vette maanden zullen we maar denken. Niet minder dan 16 inzendingen kwamen ons toe. Eén daarvan was het kopje zelf: Ellen Verschueren, nu wonende Steenbakkersstraat 24 in Hoogstraten maar toentertijd (1994) trampolinekampioene bij de turnclub Het Zolderke te Meerle. Eén inzender had het mis, maar de overige 14 herkenden haar nog. Onze ondertussen welgekende onschuldige hand moest dus weer haar werk doen. Het lot viel op Liesbeth Van den

Bogerd, Desmedtstraat 60 in Minderhout. Zowel Liesbeth als Ellen zelf mogen een boekenbon in de bus verwachten. Bij deze onze felicitaties.

Toelichting bij opgave deze maand “Al die willen ter kaperen varen moeten mannen met baarden zijn…” Het zou een toepasselijke titel voor deze foto kunnen zijn. Of is het misschien

een rekruteringsfoto voor de rijkswacht…? Zonder snor mocht men daar toen niet binnen. Even dachten we er aan om de Napoleontische figuur links op de foto uit te kiezen maar die is ons, en misschien u dus ook, te welgekend. Daarom maar een andere met snor en baard. Wie wil winnen moet zijn kans wagen. (pdn)

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten 57


AGENDA

MEER Woensdag 2 mei FIETSTOCHT – start van de reeks, om 19 uur, org. KAV.

HOOGSTRATEN T/m zondag 24 juni TENTOONSTELLING Roger Raveel, stedelijk museum, begijnhof, van woe. t/m zon., van 14 tot 17 uur. Vrijdag 27 april AVONDMARKT op de Luizenmarkt aan de Vrijheid in het centrum vanaf 17 uur. OPTREDEN van Milow + You Raskal You in de Cahier. Zondag 29 april VLAAMSE MOLENDAG WEGRIT België-Holland, vertrek café De Gelmel, tussen 8 en 10 uur, org. Hoogstraatse Wielertoeristen. Donderdag 3 en 17 mei FIETSAVOND, vertrek zaal Pax om 19 uur, org. KWB. Zaterdag 12 mei REISBEURS en lezing (Peru) in de bibliotheek van 10 uur tot 12 uur. OPTREDEN van Foxylane in de Cahier. Maandag 14 mei JAZZCONCERT met Brian Carrick’s ‘Algiers Stompers’ (VK) in zaal St.-Cecilia om 20 uur, org. The Marckriver N.O. Jazzclub. LEESGROEP om 20 uur in de bibliotheek. Woensdag 16 mei JAMASEE in de Cahier vanaf 20 uur – benefiet voor Sri Lanka mét speciale gast Axl Peleman.

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE Donderdag 17 mei SEMIKLASSIEKER Oosterschelderit, vertrek Klein Seminarie, 7.30 – 14 uur, org. Hoogstraatse Wielertoeristen. Donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 mei TONEELAVOND van Het Gemene Best bis om 20 uur in zaal St.-Cecilia. Vrijdag 18 mei MEGAFUIF met Studio 100 Band en Milc. Inc., stadion HVV, 20 uur, org. HVV-feestcomité.

Tot ziens An en Fran

218

Zondag 6 mei KUNST- & LENTEMARKT aan de Donckstraat, 9 – 12.30 uur, org. Meerse Marktcomité. Zaterdag 12 mei DANSSHOW in de turnzaal van de basisschool om 13.30 uur, org. Gezinsbond. Zondag 13 mei VIERING 40 JAAR percussie-ensemble SinteRosalia in zaal Voor Kunst en Volk vanaf 13 uur.

Zaterdag 19 mei ORGELCONCERT in de Sint-Catharinakerk om 20 uur. SOIREE_DB: Babes- & binkenbal in de Cahier. Zondag 20 mei WEGRIT Chaamse Bossen, vertrek café De Gelmel, 8 uur, org. Hoogstraatse Wielertoeristen. WANDELING Aster Berkhofpad Rijkevorsel, 14 uur, org. Davidsfonds. Vrijdag 25 mei FUIF van de Chiromeisjes van Meer in de Cahier. Zondag 27 mei 20 KM van BRUSSEL, vertrek aan parking rusthuis om 11.45 uur. Maandag 28 mei UITSTAP naar Spa en Verviers, org. Davidsfonds.

Di. & woe. gesloten

Vrijdag 4 mei ONTMOETINGSFEEST om 19.30 uur, org. KAV.

Woensdag 30 mei BLOEDINZAMELING van 17.30 u. tot 20.30 u. in het lokaal van het Rode Kruis, Brouwerijstraat.

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 03 / 314.83.11 www.degelmel.be

10

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Woensdag en donderdag gesloten Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

MEERSEL-DREEF Zaterdag 5 mei SCHOOLFEEST van de lagere school ’t Dreefke vanaf 16 uur. Zondag 6 mei OPENDEURDAG & rondleiding in Sint-Luciakapel, Meersel, 14-18 uur, org. St.-Luciacomité. OPENDEURDAG en rondleiding in de watermolen, Dreef 2, 10-17 uur. Woensdag 16 mei PETANQUE-tornooi in de Mosten om 13 uur, org. OKRA.

58


AGENDA

WORTEL

MEERLE

Zaterdag 28 april t/m 6 mei TENNISTORNOOI open enkel, tennisterrein Langenberg, org. TC De Langenberg.

Zaterdag 28 april ASPIROCK 2007 in de Chiro-lokalen, org. Aspirantenkorps.

Maandag 30 april WANDELING met verhaal ‘Walpurgisnacht’, vertrek 18.30 uur aan het Casino, org. vzw Widar.

Woensdag 2 mei FIETSTOCHT – start van de reeks om 19.30 uur, org. KAV.

Dinsdag 1 mei FIETSZOEKTOCHT, vertrek aan KLJ-lokaal, org. KLJ. Zaterdag 12 & zondag 13 mei OPENING bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel-Kolonie (vroegere boerderij), zat. vanaf 14 u. en zon. vanaf 10 u. Zondag 27 en maandag 28 mei FOTOTENTOONSTELLING van 10 uur tot 18 uur in ’t Slot. Maandag 28 mei PINKSTERTOCHT, vertrek parochiezaal om 8 uur (te voet) en om 12 uur (per fiets), org. parochie. ROMMELMARKT, Kolonie, vanaf 6 uur, org. Sport- en Vriendenkring Strafinrichting.

Dinsdag 8 mei FIETSTOCHT – start van de reeks om 13 uur, org. KAV. Vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 mei FEESTVIERING 50 jaar Chiro St.-Jan met receptie, bal, optredens en een ‘spel zonder grenzen’ aan het Chirolokaal. Zaterdag 19 mei OPENING zomertentoonstellingen, din. t/m zon., 11 uur t/m 20 uur, Kunstgalerie De Laro. Dinsdag 22 mei ALGEMENE VERGADERING PAROCHIEZAAL om 20 uur. Zondag 27 mei OPENDEURDAG kegelen aan het kegellokaal, 13 – 18 uur, org. OKRA. BINGO in de parochiezaal om 19.30 uur, org. fanfare.

OPROEP! Feirpleej Het is weer zover: de plannen voor de zomervakantie worden gesmeed. Er is keuze genoeg en daarom wil ik bij deze het licht even werpen op een wel zeer speciale vakantie. Ik ken iemand, een oude en wijze man met een mooie grijze baard. De laatste jaren zit hij op zijn kamertje te piekeren en te peinzen. Vandaag stond hij ineens bij mij op de stoep. Zijn grote droom, een teletijdmachine, is eindelijk voltooid. Nu is hij zelf helaas te oud en zoekt hij enkele tijdreizigers die voor hem de cabine wil testen. Uiteraard moeten deze reizigers aan enkele strikte voorwaarden voldoen: ze moeten zich bevinden tussen de leeftijd van 6 en 12 jaar, ze dienen geen schrik te hebben voor dinosaurussen, everzwijnen, draken en vele andere reptielen. Ze moeten bereid zijn een keer met hun handen te eten en zich tot ridder of prinses te laten kronen. Ze krijgen de kans de wereld zelf te ontdekken en de toekomst te bepalen. Dit alles vindt plaats van 22 juli tot en met 28 juli. Ik heb me alvast ingeschreven. Wie volgt? Ben je ouder dan 16 en heb je zin om ook mee te gaan? Meld je dan aan als begeleider! Voor meer info kan je altijd surfen naar www.jnet.be/feirpleej of mailen naar leemansinge@hotmail.com.

198

MINDERHOUT Zondag 29 april PLOEGDAG vanaf 11 uur, terrein Stoffels, Minderhoutsestraat, org. Trekpaardenvrienden. Dinsdag 1 mei JEUGDDAG aan de Hoge Weg om 10 uur, org. Minderhout VV. Zaterdag 5 mei SJOTTERSTORNOOI aan de Hoge Weg om 12.30 uur, org. Minderhout VV. Zaterdag 12 mei AFSCHEID van de Hoge Weg aan de Hoge Weg om 20 uur, org. Minderhout VV. Zondag 27 mei TREKKER-TREK in de Bergenstraat om 9.30 uur, org. Minderhout VV.

199

Wild & Gevogelte

STOFFELS Kip aan ‘t spit

bvba

din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144

Kunstgalerie De Laro Mei, juni en juli: tuingalerie werk van Alain Petre en Ron van de Ven – beeldentuin met werk uit binnen- en buitenland. Open: dinsdag t/m zondag van 11 tot 20 uur. De Lage Rooy 14, Meerle, tel. 03 315 00 11, www. delaro.com

59


BRAND/ONGEVAL

100

TANDARTSEN Wachtdienst Kempen Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u. Wild & Gevogelte

STOFFELS Kip aan ‘t spit

APOTHEKERS

bvba

din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144

Minderhoutsestraat 54 2322 Hoogstraten Dond.avond: 19.00-22.00 u., zon- en maandag gesloten

77

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u, tel. 014 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 - 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Heidi Janssen 0495.10.44.12, Els Koyen 0476.43.07.55 en Sofie Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lieve Roos 03.314.58.76 - 0474.67.73.50, Sonja Verheyen 0476.31.14.41 en Nadia Benkirane 03.314.17.31 - 0474.32.28.10. Lou Van Bouwel 03.314.41.50 - 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68 - 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85 - 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Anja Krols 014.70.42.72 en Kathelijne Adams 03.309.27.84. Joris Buyle 03.314.13.08 / Kris Saenen 03.314.24.39 / Johan Adams 03.314.17.31.

60

Van 20 tot 27 april: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74. Van 27 april tot 4 mei: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50. Zaterdagvoormiddag 28 april: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50. Van 4 tot 11 mei: APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdreef 20, St.Jozef Rijkevorsel, tel. 03 312 12 20. Zaterdagvoormiddag 5 mei: APOTHEEK BIOPHARM, Meerledorp 46, Meerle, tel. 03 315 73 75. Van 11 tot 18 mei: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 314 38 68. Zaterdagvoormiddag 12 mei: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 314 38 68. Van 18 tot 21 mei: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73. Zaterdagvoormiddag 19 mei: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73. Van 21 tot 25 mei: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Kapelstraat 11, Loenhout, tel. 03 669 64 24. Van 25 mei tot 1 juni: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 57 24. Zaterdagvoormiddag 26 mei: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 57 24.

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203 .be

eiken trappen maatmeubels

zaterdag open open zondag zondag gesloten

weekdagen op op afspraak weekdagen afspraak

03 314 82 86

Uitgeverij

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 30 mei. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 16 mei. Tot zondag 20 mei kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten

www.demaand.be e-mail: jozef.schellekens@skynet.be Redactie - tel.&fax: 03 314 55 04 Administratie: 03 314 51 03 Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.