april 2007 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 23 NR. 264 APRIL 2007 PRIJS: 2,10 € AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

DOSSIER PAROCHIEZALEN DORPSRADEN Meerle Minderhout Hoogstraten

Ahmadiyya Muslim Jama’at in Hoogstraten

Verenigde Vrienden Meer 100 jaar

Peter en z’n Botsottos in Meerle

Voelen we ons nog thuis in onze parochiezalen? Op de foto: Bouwcomité parochiezaal Meerle


COLUMN Hèhè, eindelijk: ze gaan weg. Opgelucht kan iedereen in de buurt weer ademhalen. En vooral, slapen. Het woord nachtrust wordt weer in ere hersteld. Want ze verdwijnen. Oef. Waarover het gaat? De kasseien natuurlijk, op het Wortelse Poeleinde. Ruim twee jaar geleden als verkeersremmer aangelegd en nu afgevoerd omdat ze meer als slaapremmer werkten. Of ik de bewoners van het Poeleinde bekritiseer? Absoluut niet. Wel vind ik de hele handel in kasseien een beetje gek. Eerst leggen (een plan van heraanleg wordt vooraf toch even getoetst in de omgeving, neem ik aan?) en dan weer weghalen en plat asfalteren. Enfin, het concept van het wijzigen-van-eenwijziging heeft bij mij in elk geval wel tot een nieuw inzicht geleid. Het inzicht dat alles omkeerbaar is. Dat wat tot nu toe immobiel leek te zijn, voortaan mobiel wordt, verplaats- en dus verwijderbaar. Dat besef vind ik zeer hoopgevend. Want dat wil zeggen dat er méér van dit mogelijk moet zijn: constructies kunnen verdwijnen, als je er maar hard en lang genoeg over zaagt of tegenaan schopt (figuurlijk, anders is het vandalisme). Of dat er voortaan lustig geëxperimenteerd mag worden met het

Asfalt of kassei: alles gaat voorbij landschap; probeer maar uit, dat bouwsel. Staat het u niet aan? Geen probleem! Dan breken we het gewoon af. Wel, als het zo zit, dan heb ik nog wel een wenslijstje met constructies die voor mijn part weg mogen, of op proef mogen worden toegevoegd. Fantaseert u even mee? Om te beginnen mag die snelweg dwars door Hoogstraten verdwijnen. Hoewel uiterst handig om snel in Antwerpen of Breda te komen, heb ik het hele spul altijd spuuglelijk gevonden. En hinderlijk voor wie in Meer woont. Pas op, voor mijn part mag ie ook onder de grond. Ik stel voor dat we het eens proberen voor een jaar of twee. Als we daar dan toch bezig zijn: sleur meteen die hele HST-lijn ondergronds. Zo’n spoorlijn zonder snelweg staat ook lullig in het landschap. Of een camouflage over die betonnen draak van een geluidswal: een prachtig geschilderde trompel’oeil van een Kempens landschap of zo iets. Ter compensatie van de uitbreiding van De Kluys mag in de Transportzone in Meer een boerenbedrijvenzone (met 61 ha aan boerderijen) komen. Uittesten zeg ik, voor een jaar of twee. Of nog beter, de uitbreiding van De Kluys na twee jaar ongedaan maken wanneer de nieuwe industriezone geen succes blijkt.

Na middernacht mogen alle straatlantaarns voortaan lekker ouderwets terug uit. Dan kunnen we weer fatsoenlijk sterren zien en het gevoel hebben dat het echt nacht is ’s nachts. En geen gezeur over gevoel van onveiligheid en bestrijding van de inbraakgolf. Als na twee jaar blijkt dat de inbraak welig tiert, kan het experiment altijd worden stopgezet. Een gigantische rotonde op de Vrijheid lijkt me ook wel wat, pal voor het stadhuis. Met midden in een marktpleintje met een petanquebaan, skateramp, een doolhof annex speeltuin, sprankelend fonteintje en wat bankjes. En meteen een verfraaiing van die aartslelijke KBC-gevel aan de overkant. Zelf dacht ik aan iets à la Hundertwasser, maar een schoon retro-façadeke in fermettestijl mag ook. O ja, om af te sluiten nog één voorstel: een nieuwe Aldi tegenover de Lidl aan de Gelmelstraat. Met een Colruyt ernaast. Dat is goed voor de gezonde concurrentie. Als ik me niet vergis is er nog een lege wei of twee beschikbaar voor het kasteel. En als het dan toch niet zo’n geschikte locatie blijkt, breken we het gewoon weer af. Over een jaar of twee. (ms)

Carnaval Wortel

Je roes uitslapen op de dissel van de tractor, heel veilig is dat niet maar gelukkig is de verkeerssnelheid in zo’n stoet bijzonder matig. 2


PAROCHIEZALEN

Wie is nog nooit in de parochiezaal geweest? Ja, wie heeft er nu nog nooit een voet gezet in de parochiezaal? Op een communiefeest, een teerfeest, een missietentoonstelling of een hobbybeurs? Wie kwam er al eens niet een “spreker” beluisteren: over kinderopvoeding, hedendaags koken of een cursus gevolgd, van yoga, van bloemschikken …? En zeker is iedereen er al wel eens geweest op de uitvaart na de begrafenis. Geen mens die niet weet waar de parochiezaal in het dorp ligt, al is het maar als startpunt voor wandel- en fietstochten en andere uitjes. Een dorp kan wel zonder gemeentehuis, zonder postkantoor… maar zonder parochiezaal? Die parochiezalen die in tijden van het Rijke Roomse Leven nog enthousiast werden gebouwd of verbouwd en met liefde onderhouden en beheerd werden, zijn niet meer zo bloeiend als voorheen. De tijden dat je er grootse optredens en fuiven kon meemaken, is voorgoed voorbij; te veel lawaai en overlast voor de buren. Ook bruiloften en communiefeesten zijn er nog amper; ongezellige zaal en armzalige omkadering, niet meer ‘van de tijd’. Maar dat waren juist de bronnen van inkomsten om die zalen draaiend te houden. En draaiend zijn ze nog steeds maar ook al wat oud en wat versleten; het sanitair is niet meer up-to-date, er sneuvelt al eens een ruit, de gordijnen zijn versleten en soms lekt ook nog eens het dak. Om dat allemaal te herstellen en de zaal een meer hedendaags aanzicht te geven, ontbreekt vooral het geld. En ook de bereidwilligheid van de parochianen die weinig zin hebben om – zoals de vorige generatie –zelf de handen uit de mouwen te steken en gratis en voor niets hun vrije tijd eraan op te offeren. Een andere zorg is het beheer en onderhoud, de verantwoordelijkheid, zeg maar. Die de sleutel heeft, de agenda bijhoudt van alle bijeenkomsten en feestelijkheden die er moeten gebeuren, de kleine reparaties, die ervoor moet zorgen dat het er altijd proper en netjes uitziet… wie doet het nog en ook allemaal voor weinig of niks? Iedere parochiezaal heeft zo haar eigen problemen en die zijn nogal verschillend. In de volgende bladzijden stellen we ze aan u voor met hun wel en wee en maken ook een praatje met het zaalcomité of de verantwoordelijke die er alles van afweet.

Meerle Een hart voor de parochiezaal Van de parochiezaal “Ons thuis” kan je niet anders dan stellen dat ze een centrale plaats inneemt in het Meerlese dorpsleven. Neem ze weg en een groot deel van het verenigingsleven valt stil, het ‘samen leven’ wordt meteen een stuk minder. Maar daar waar ze vroeger ingebed was in de parochie en er stevig deel van uitmaakte, is deze dragende factor haast geheel weggevallen. De zaal is nog steeds eigendom van de vzw Parochiale Werken, het beheer hebben ze al lang uit handen gegeven. Noodgedwongen zijn de verenigingen die leemte gaan opvullen. Oud en versleten De Meerlese zaal is niet meer van de jongste. Het voorste gedeelte dateert zelfs van voor de Eerste Wereldoorlog. Het nieuwe gedeelte is gebouwd half de zestiger jaren. Sedertdien waren er tot voor enkele jaren geen structurele onderhoudswerken meer gedaan. Een groot deel van de infrastructuur beantwoordde dan ook niet meer aan de noden van de tijd. Dat had gaandeweg ook tot gevolg dat de zaal nog heel weinig voor privé-doeleinden (bruiloften, familiefeesten, communiefeesten, koffietafels bij begrafenissen) gehuurd werd. Deze gebruikers, die aanvankelijk flink bijdroegen in de kosten, konden veel beter bij uitbaters van privé zalen en traiteurs terecht, die veel beter aan hun comforteisen tegemoetkomen. Dat had wel voor gevolg dat het volledige financiële gewicht door de andere gebruikers - de verenigingen - diende gedragen te worden. Zij worden daardoor met het probleem geconfronteerd: doen we het werk zelf en houden we de gebruiksprijs zo laag mogelijk of besteden we alles uit en wordt de prijs fors hoger.

Zaalcomité Om een en ander in goede banen te leiden, is in Meerle al enkele jaren een door de verenigingen

gekozen zaalcomité actief. Een groep vrijwilligers doet het beheer van de zaal en probeert met de opbrengsten van de gebruikers de zaal zo goed mogelijk in orde te houden. Het mag gezegd worden, ze hebben goed werk geleverd. De voorbije jaren werd de dakbedekking vernieuwd, de keuken kreeg een grondige opknapbeurt met eigentijdse uitrusting, verwarming en elektriciteit werden gemoderniseerd. Tafels, podium, gordijnen, houten wanden.… allemaal vernieuwd of grondig opgeknapt. Heel veel daarvan door de mankracht van vele vrijwilligers. Wat tot begin vorig jaar nog niet aan bod was gekomen, was het sanitair. Begrijpelijk, want het liet zich aanzien dat het geen gemakkelijke klus zou worden, één die niet alleen door vrijwilligers zou kunnen uitgevoerd worden. Tijdens de algemene vergadering van februari vorig jaar lag dan ook een plan voor om dit aan te pakken. Men dacht toen nog aan een grondige opknapbeurt. Maar dat ging voorbij aan enkele terechte vragen zoals de scheiding van de toiletten voor vrouwen en mannen en een goed toegankelijk toilet voor andersvaliden. Om aan die verzuchtingen te kunnen tegemoetkomen, was een totaal nieuw concept nodig, dat veel ingrijpender was dan de geplande verfraaiing.

Peter Cleymans en Aloïs Broekmans waren er niet voor de coverfoto maar hebben wel even hard meegewerkt.

3


PAROCHIEZALEN

V.l.n.r. Julia Geerts, Ed Hendrickx, Cis Van Aperen, Cel Geenen en May Koyen

Bouwcomité Een paar mensen boden aan een ‘bouwcomité’ te vormen. Initiatiefnemers waren Cis Van Aperen en Peter Cleymans. Zij stelden de aanwezigen leden van de verenigingen voor om over een vernieuwing van het sanitair na te denken en met enkele ruimere voorstellen te komen. “We wilden dat wel niet graag alleen doen, daarom hebben we ter plekke gevraagd of nog enkele mensen met ons bouwcomité wilden meewerken. We hadden vanaf het begin graag dat wat we gingen doen, door zoveel mogelijk verenigingen zou gedragen worden. May Koyen, Aloïs Broekmans en Ed Hendrickx kwamen het bouwcomité vervoegen”. Met z’n vijven broedden ze een totaal nieuw concept uit, dat niet beperkt bleef tot het opknappen van het sanitair blok. De vestiaire werd opgeofferd, zodat de beschikbare ruimte verdubbelde. Daardoor kwam er plaats voor nieuwe damestoiletten en een ruim toilet voor andersvaliden. Naast de inkom, zou een gelijkaardig volume tegen de zaal aangebouwd worden voor een nieuwe vestiaire. Tegelijk zou men de grote ramen vervangen door nieuwe met dubbel glas.

Feestcomité Het bouwcomité maakte tegelijk met de plannen een degelijke budgetberekening. De hele operatie zou ruim 50.000 euro kosten. “Het was van in het begin duidelijk dat we bij de eigenaars niet moesten aankloppen en dat dit niet uit het normale budget van het zaalcomité kon komen. Natuurlijk was het gemakkelijk geweest te zeggen dat de terugbetaling van de leningen moest gebeuren door de gebruiksprijzen en de prijzen van de consumpties drastisch op te trekken, maar dat is natuurlijk een maatregel die heel wat minder sociaal is. Wij opteerden van in het begin om beroep te doen op de solidariteit van de verenigingen en de dorpsbewoners. Ons plan was het nodige geld zoveel mogelijk renteloos te lenen van de Meerlese verenigingen en van inwoners van Meerle die het dorps- en parochieleven goed gezind zijn. Voor de terugbetaling van deze leningen willen we terug aanknopen met het verleden: het geld moet komen van activiteiten die speciaal hiervoor worden ingericht, zoals destijds de ‘Aardbeifeesten’, met andere woorden voor activiteiten waar heel de dorpsgemeenschap bij betrokken kan worden”.

4


PAROCHIEZALEN De plannen werden door de algemene vergadering goedgekeurd en meteen werd een feestcomité opgericht om de activiteiten uit te denken en op de rails te zetten. Cel Geenen en Julia Geerts kwamen speciaal voor dat doel het bouwcomité versterken. Samen met Peter vormen zij het ‘feestcomité’.

Puik werk Ondertussen is deze verbouwing achter de rug. “Alles is wonderwel volgens plan verlopen. Natuurlijk met hier en daar kleine wijzigingen, die elke keer aan het zaalcomité werden voorgelegd. Ze hebben ruim inspraak gehad en de zaak van nabij kunnen volgen. Kwestie van betrokkenheid. Voor de aanbesteding van de werken zelf hebben we eerst een klein lastenboek gemaakt en dat aan alle aannemers in ons dorp bezorgd. De beste heeft de job gekregen. En niet vergeten: al het schilderwerk, het poetsen en in orde brengen is werk van vele vrijwilligers”. Het resultaat mag gezien worden en zal door de gebruikers zeker naar waarde worden geschat. Het nieuwe sanitair moet voor geen enkele privé-zaal onderdoen. Het is mooi, functioneel, duurzaam en onderhoudsvriendelijk. De nieuwe vestiaire en de nieuwe ramen – waarvan één een dubbele deur geworden is – zijn een felle verbetering. Financieel is nog niet alles rond zoals voorzien. “We zijn wel volledig binnen het budget gebleven, mede dank zij de lokale aannemers. Sommigen hebben aan kostprijs en zelfs lager gewerkt, bij wijze van sponsoring. Maar we hebben spijtig nog niet het volledige bedrag kunnen ophalen. De verenigingen hebben hun deel van de leningen ingebracht, het gedeelte dat we bij particulieren hoopten op te halen is ondermaats gebleven. We hebben nochtans een duidelijke en wervende folder verspreid en later nog een keer een herinneringsbrief, maar blijkbaar werkt dat niet voldoende. Als je de mensen er persoonlijk op aanspreekt, komt er meestal direct reactie. Helaas ontbreekt ons de tijd om van huis tot huis te gaan. In ieder geval, wie nog wil intekenen op leningbewijzen, het kan nog altijd. We hebben nog een kleine 15.000 euro nodig”.

Feesten Op zaterdag 17 maart werd het nieuwe gedeelte met een feestelijke receptie ingehuldigd en aan het publiek getoond. Daarna mochten eerst Fenix – jonge band uit Meerle – en Boamus het podium op. “Fenix, dat is jong geweld van eigen dorp dat zo zijn kans krijgt zich te tonen. Boamus, dat is pure nostalgie. Ze speelden 30 jaar terug ook in deze zaal. Het is lang geleden dat er nog livebands in de zaal hebben gestaan. Waarom niet? Waarom zou er in de zaal niet gefuifd kunnen worden? Vroeger speelden er toch ook bandjes en waren er rink-aaneen bals”. Het feestcomité heeft ondertussen heel wat plannen uitgebroed. Schrijf ze alvast op uw kalender: - Zaterdag 7 april: Live première “Let’s make love”, de nieuwe Cd en het nieuwe programma van Peter en z’n Botsotto’s. - Zaterdag 5 mei: Golden Oldies Party, muziek en videoclips uit de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 en een surprise Live act. - Zondag 6 mei (namiddag): Schlagerfestival - Nederlandstalige meezingers voor oud en jong! - Zondag 19 augustus : Pierendag : Dorpsspel tussen gebuurte en verenigingen - Zaterdag 15 september: Nakermisbal met Union Servet.

Een hart voor de zaal Zo is er op korte termijn heel wat gebeurd voor onze zaal. Het mag en moet gezegd: alles door de inzet en veel tijd van vrijwilligers. Gevraagd naar het waarom van dit engagement hebben de leden van de verschillende comités allemaal wel een eigen, dikwijls sentimentele reden om het te doen. “Mijn vader die in een rolstoel zit en nu tenminste een concert van de fanfare kan bijwonen; als voorzitter van de fanfare waarvoor de zaal 100 jaar geleden gebouwd is; leuke herinneringen aan bals en aardbeifeesten; een goede thuis voor onze vereniging; …”. Over één ding zijn ze het allen helemaal eens: “Een dorp kan niet zonder zo’n zaal en daar mag je best wat voor over hebben”. That’s the spirit! (jaf)

Vrijwilligerswerk ... het is een kwestie van betrokkenheid

Historie De parochiezaal werd gebouwd in 1913. De rechtstreekse aanleiding was het ontstaan van de muziekvereniging Sancta Cecilia eind december 1912. Die werd opgericht in samenwerking met de parochiale geestelijkheid en het gemeentebestuur. Generaal Lauwers schonk de grond en liet er een zaal bouwen, die hij aan de parochie schonk. In de zaal was toen al een theaterruimte voorzien waar de muziekvereniging haar toneelspelen opvoerde. Ook de parochiale verenigingen die ontstonden in de jaren twintig hielden hier hun bijeenkomsten. In 1936 werd achteraan een lokaal bijgebouwd waar de parochiale bibliotheek in ondergebracht werd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de zaal bezet door de Duitsers die er hun intrek innamen. Na de oorlog waren tafels en stoelen verdwenen. De ‘Melkerij’ kocht tafels en banken zodat er terug kon vergaderd en gerepeteerd worden. Er werden twee mazoutkachels geplaatst om de lokalen zo goed mogelijk te verwarmen. Door de opkomst en de bloei van vele verenigingen werd de zaal te klein en er waren geen toiletten. In 1966 staken enkele verantwoordelijken van verenigingen de koppen bij elkaar om hier een oplossing te brengen. Er werden gronden geruild met de gemeente, de bestaande zaal werd een stuk korter gemaakt, zodat de achterzijde beter toegankelijk was. Ook de bibliotheekzaal werd afgebroken om plaats te maken voor een grote nieuwe zaal, met een keuken en verschillende vergaderlokalen en de nodige toiletten. Om de bouw te betalen - de kostprijs bedroeg meer dan 3 miljoen frank - leenden vele mensen geld zonder interest. Om ze terug te betalen werden de Aardbeifeesten ingericht die de hele gemeente mobiliseerde. En er werden bals ingericht, heel goed bekend werd toen het carnavalbal met de verkiezing van een prins carnaval. Na acht jaar was de zaal afbetaald en bleef er nog een kleine reserve om de lopende kosten te betalen.

Renteloze lening Wie wil steunen kan nog steeds deelbewijzen bekomen (25 euro per stuks voor particulieren – 250 euro per stuk voor bedrijven en verenigingen) door storting op rekening 733-0370798-94 van het Bouwfonds Parochiezaal Ons Thuis, Meerle. Info bij Cis Van Aperen (0495/52.74.47) - Peter Cleymans (03/315.70.92) - Eddy Hendrickx (03/315.00.06) - Alois Broekmans (03/315.89.62) - May Koyen (03/315.90.54).

5


PAROCHIEZALEN

Wortel De parochiezaal is voorlopig nog zelfbedruipend De parochiezaal van Wortel dateert al van 1967. De kerk was in die periode dringend aan restauratie toe en de toenmalige pastoor Luyts zag de oplossing in de oprichting van een parochiezaal die tijdelijk als noodkerk zou kunnen dienst doen. Zo is het ook gebeurd. Aannemer Horsten zette de zaal met hulp van heel wat mensen uit het dorp. Toen de zaal klaar was kon de restauratie van de kerk beginnen die zowat vijf jaar zou duren. In 1973 ging de gerestaureerde kerk terug voor het publiek open en kon de zaal aan een herbestemming denken. Van toen af werd het een echte parochiezaal waarin eerst een keuken geïnstalleerd werd. Eén minpunt was misschien wel het ontbreken van een podium, want dat was er in een noodkerk niet van doen. Gans de organisatie en onderhoud werd in handen gegeven van de gezusters Van de Mierop. Het parochiecomité, waarvan Martin Sommen de laatste voorzitter was (tot 2000), waakte over het wel en wee van de zaal. Het was de periode van een druk gebruik voor jeugdbals allerhande, activiteiten van verenigingen, familiefeesten en trouwpartijen.

hard aan gewerkt. Later werden ook de catecheselokalen omgebouwd tot een kleine zaal zodat de parochiezaal momenteel over een grote zaal (200 personen), een kleine zaal (60 personen) en een vergaderlokaaltje (25 personen) beschikt. Beide zalen hebben een eigen keuken. Hoewel de zaal niet dagelijks gebruikt wordt gaat er bijna geen dag voorbij of Anneke stapt er binnen. Zij regelt de verhuur, maakt de zaal in orde en staat nadien ook in voor de opruim. Gelukkig kan zij ook wel rekenen op andere bereidwillige handen. Het is allemaal vrijwilligerswerk en daar staat bijna niemand meer bij stil. Het is als iets vanzelfsprekend maar toch kan het wel eens te veel zijn. Vooral

wanneer gebruikers de zaal erg vuil achterlaten. Momenteel wordt de zaal vooral gebruikt voor allerlei familiefeestjes (communiefeesten, kersten nieuwjaarsfeest, enz.), jaarvergaderingen en activiteiten van de verenigingen, gebuurtenfeesten, uitvaarten, toneelopvoeringen, repetities van de fanfare, vertrekpunt voor veldtoertochten, paardentochten, enz. Iedereen betaalt voor het gebruik van de zaal en er wordt geen onderscheid gemaakt of je van Wortel bent of niet. Volgens Anneke Haest is men in Wortel wel beter af dan in de andere dorpen. Voor een ganse dag betaal je 110 euro, voor een halve dag is het 60 euro.

Er wordt opnieuw een zaalcomité opgericht

Tot hiertoe is de parochiezaal zelfbedruipend hoewel er dit jaar weer heel wat kosten gemaakt zijn door de installatie van twee gasvuren en de verwarming van de kleine zaal. Maar de kosten zullen de volgende jaren niet stoppen. Heel wat fundamentele herstellingen dienen zich aan. De ramen zijn aan vernieuwing toe en men houdt ook rekening met mogelijke dakwerken in de nabije toekomst. Ook denkt men aan een nieuwe toiletblok met een WC voor gehandicapten en een aangepaste vestiaire. Wie dit allemaal gaat betalen en coördineren is zeer de vraag. De kosten zullen waarschijnlijk groter worden dan de verdiensten. Er zijn nooit speciale acties ingericht om de kas van de parochiezaal te spijzen. Wel is er ooit één maal de opbrengst van de Wortelfeesten afgestaan voor het beheer van de parochiezaal. In het licht van al deze aanpassingen is men momenteel druk in de weer om terug een zaalcomité op te richten. Woensdag 21 maart zouden de eerste voorstellen besproken zijn. Een andere belangrijke vraag die tot hiertoe bijna niemand gesteld heeft is: Wie zal Anneke Haest vervangen als zij er de brui aan geeft? Voorlopig is daar nog geen sprake van. Anneke is 72 maar is nog steeds blij dat ze dit werk kan doen. Maar als eens de dag komt?

De gepensioneerden van Wortel zijn vaste gebruikers van de parochiezaal. Een aantal bestuursleden met Anneke Haest (tweede van links achteraan) vóór de zaal. Vanaf 1996 komt Anneke Meyvis, of beter gekend als Anneke Haest, als opvolgster van Wiske Van de Mierop, aan de parochiedeur kijken. De zaal had al veel te verduren gehad en de eerste werken waren dan ook een grote opkuis met heel wat schilderwerk en tal van herstellingswerken. Heel wat gepensioneerden van toen hebben hier

6

Voorlopig is er nog geen mens in het verschiet die dit werk wil overnemen en wellicht heeft nog niemand daar echt bij stilgestaan. (jh)

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 25 april. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 11 april. Tot zondag 15 april kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.


PAROCHIEZALEN

Parochiecentrum Minderhout Het oude, vervallen parochiezaaltje, gelegen in Minderhout-centrum, nu Belgacomcentrale, met zijn gloeiende kolenkachel en krakende houten vloer, waar vooral toneel gespeeld werd en de fanfare “De Marckezonen” en KLJ hun thuis hadden, beantwoordde niet meer aan de noden van de tijd. Een nieuwe locatie drong zich op!

Trendsetter in eigentijdse interieurs

Revolutionair We spreken van de jaren zestig! Pastoor Verwimp had zijn taak volbracht en ging op pen-sioen, pastoor Louis Michielsen volgde hem op in 1961, een intelligente man met nieuwe ideeën. Persoonlijk nam hij het initiatief om een nieuw Parochiecentrum te laten oprichten in de Koestraat. Aannemer Dinaco zette zich achter het project, een prefabgebouw, een heus revolutionair systeem voor die tijd. De eerste zondag van april in 1965 kwam Mgr. Daem, bisschop van Antwerpen, persoonlijk het nieuwe gebouw inwijden. Koken kost geld en financies beheren waren niet de sterkste kant van de nieuwe pastoor zou later blijken. Na de oprichting werd een zaalcomité opgericht met Edm. Matthieu als bezielende voorzitter en Theo Daems, Stan Verlinden, Robert Knevels, Joz Adams en de pastoor als medewerkers. Al deze mensen zijn intussen overleden. Om het parochiecentrum te bekostigen plande men grootse feesten en de legendarische Kapellekeskermis, een Voor feesten begrip voor Minderhout en verre omstreken, zag het daglicht. Gedurende heeft men een 25 jaar hield dit evenement de Minderandere houtse gemeenschap in de ban, alhoewel de laatste jaren van zijn bestaan de bestemming mot al flink zijn best had gedaan. In gezocht 1974 nam het eerste comité ontslag en in 1975 werd de “Gemeenschapsraad” gestart met Fons Desmedt als voorzitter en deze raad beheerde ook het centrum. Rond die perio-de zaten de kruisbooggilde en de duivenbond in lokaalnood en in overleg werd besloten om in 1977 een gedeelte van het PC om te bouwen tot café en dit met steun van de toenmalige brouwerij Sterkens uit Meer. Een uitbater vinden was geen groot probleem, maar iemand voor lange tijd engageren was een ander paar mouwen. Zo zijn er heel wat de revue gepasseerd.

Schuldenlast In 1978 overleed pastoor Michielsen en Piet Van Hoof kwam als nieuwe herder naar Minderhout. Het was ook de tijd van de scholenfusie. Een hele heisa ontstond toen over de vrije- en gemeentescholen in de gemeente Hoogstraten. De Gemeenschapsraad was het helemaal niet eens met de beslissingen die boven hun hoofd getroffen werd en ontbond zich in 1979. Een nieuw parochiaal comité werd datzelfde jaar boven de doopvont gehouden o.l.v. Piet Van Hoof en daarin zetelden ook Fons Desmedt, Frans Jochems, Ludo Van Gils, Cor De Bie en Cor Van Boxel. Tot hun verbazing lag daar nog een schuldenlast van honderdduizend euro op tafel met een afbetaling van twaalfduizend vijfhonderd euro per jaar. Begin er maar aan! Kapellekeskermis bleef een noodzakelijk “kwaad” en in 1988, op negen jaar tijd, was het parochiecentrum vrij van schulden. Op 1 juli 1997 nam het bestaande comité ontslag en werden de afgevaardigden van de verenigingen samengeroepen, want het PC moest beheerd worden. In september 1997 een nieuwe start met Gust Adams als voorzitter en dit comité beheert momenteel nog altijd de werking van het centrum, terwijl het café al verscheidene jaren uitgebaat wordt door “De Arkduif”. Het PC dat in zijn beginperiode bewonderende blikken oogstte, nu een gebouw van tweeënveertig jaar oud, beantwoordt heden ten dage ook niet helemaal meer aan de noden van de tijd. Feesten, vroeger een flinke bron van inkomsten, hebben een andere bestemming gezocht, wel hebben er nog heel wat uitvaarten plaats en een aantal verenigingen voelen zich hier nog altijd thuis. (rel)

Exclusief voor de regio

Derde generatie sinds 1947 in het centrum van Hoogstraten

Alle soorten behang, trendy of klassiek Verf in 20.000 kleuren van Boss Paints Raamdecoratie, zonnewering en vloerbekleding

Bent u graag op de hoogte van de nieuwste kleurencombinaties? Wenst u kleurrijke tips voor de juiste samenstelling van uw interieur? Bezoek dan zeker een van onze infoavonden of bel ons voor meer informatie.

AANBEVOLEN:

Workshops op aanvraag Ideaal voor groepen van 10 tot 16 personen. Aanleren van verschillende verftechnieken. Hoe maak ik van een oud kastje een trendy meubel?, enz...

H. Bloedlaan 277-299 2320 Hoogstraten Tel: 03/314 52 78 Fax: 03/314 88 02 e-mail: info@mertens-schilderwerken.be 194

7


PAROCHIEZALEN

Het klooster en de parochiezaal in Meer

Veel meer vragen dan antwoorden De parochiezaal van Meer maakt deel uit van ‘het klooster’ en de kloosteromgeving, een als monument beschermd gebouwencomplex, gelegen langs de Donckstraat in het park de Mussenakker. De eigenaar, de vzw Parochiale werken, beschikt blijkbaar niet over voldoende middelen om het geheel te beheren, in stand te houden of te restaureren en wil de eigendom verkopen. Het probleem is al jaren gekend, maar is vandaag brandend actueel. Er moeten dringend beslissingen genomen worden, men kan het probleem niet meer voor zich uitschuiven.

termijn zouden volgen. Nog voor de eeuwwisseling klopte men aan bij de sociale huisvestingsmaatschappij De Noorderkempen met de vraag om een toekomstvisie te ontwikkelen. De opdracht was duidelijk, maar daarom niet eenvoudig: men moest het uitzicht van de waardevolle gebouwen behouden én op zoek gaan naar een nieuwe, sociale bestemming voor de lokalen. De inwoners van Meer kregen tekst en uitleg tijdens de algemene vergadering van de Dorpsraad op

Bijna alle parochiezalen kampen met problemen. Het zijn vaak verouderde gebouwen met een interieur en een uitrusting die niet meer beantwoorden aan wat we vandaag van een feestzaal verwachten en dit in combinatie met een gebrek aan middelen om die problemen op te lossen. In Meer zijn de problemen van een totaal andere orde. Het probleem van de parochiezaal is er onlosmakelijk verbonden met de toekomst van het voormalige kloostercomplex, de oude schoolgebouwen en het bos waarin de gebouwen zich bevinden. De herbestemming van het klooster zal een grote impact hebben op het gemeenschapsleven. In en rond het klooster vinden het hele jaar door activiteiten plaats zoals Meermarkt, de kerstmarkt, Akkerpop, enz. De Chiro heeft er zijn stek, het IKO gebruikt er een aantal lokalen en andere verenigingen, zoals de fanfare De Eendracht, vinden er een onderkomen.

Terug in de tijd Maar die problemen zijn niet nieuw. Eind vorige eeuw wist men al dat er ‘iets’ moest gebeuren. De leerlingen van de meisjesschool vonden al een ander onderkomen en men wist dat de kleuters op

Het klooster en de kloosteromgeving zijn als monument beschermd. De restauratie van het begijnhof zou inspirerend kunnen werken voor de eigenaar, de vzw parochiale werken, voor het stadsbestuur of voor ondernemende burgers. 11 januari 2000. Ze waren opgelucht en gingen akkoord met de aanpak. Maar daarna wordt het stil. Het feit dat minister Van Grembergen het klooster en zijn omgeving op 12 februari 2002 als monument beschermde en de opdracht van De Noorderkempen bij de herbestemming van de meer dan 80 woningen in Merksplas-kolonie zorgde voor de nodige vertraging bij de uitwerking van het project.

Ombudsman

Op 11 mei 2005 stelde huisvestingsmaatschappij De Noorderkempen zijn plannen voor. Nu, twee jaar later, is hun geduld ten einde. Ze vragen voor 10 april een duidelijk antwoord van de eigenaar. 8

Geen nieuws is slecht nieuws, dacht men in Meer. Vooral de Chiro, die al meer dan 35 jaar een onderkomen vond in het klooster, maakte zich zorgen over de toestand en de toekomst van hun lokalen en stapten in maart 2005 naar ‘de Ombudsman’ een programma op TV één. Ze eisten meer duidelijkheid en kregen die op 11 mei, wanneer De Noorderkempen zijn plannen kwam toelichten. In hun ontwerp gaat alle aandacht naar het behoud van de geklasseerde, historisch belangrijke gebouwen én het creëren van zoveel mogelijk sociale woningen. Die woningen zouden komen op de plaats waar nu de meer recente en minder waardevolle gebouwen in “melkerijstijl” staan. Rechts voor het klooster


PAROCHIEZALEN zou er plaats zijn voor nieuwe Chiro-lokalen. De speelplaats zou omgebouwd worden tot woonerf en het kloosterbos zou, zoals nu, beschikbaar blijven voor activiteiten van de Chiro, Meermarkt, enz.

Het ontstaan van het klooster

Met dank aan de heer van Maxburg

Ultimatum En opnieuw wordt het stil. Begin dit jaar laat De Noorderkempen weten dat hun geduld op is. Ze hebben al zoveel energie en kosten geïnvesteerd en willen uiterlijk op 10 april een akkoord van de eigenaar. Pastoor Alfons Soontjens en Louis Van Bavel, plaatselijk contactpersoon, kunnen ons op dit moment weinig vertellen over de stand van zaken. Zij wijzen er op dat de uitbating van de bestaande zaal en een eventuele restauratie of de bouw van een nieuwe zaal, een bevoegdheid is van de vzw Parochiale werken. Het Parochieteam laat zich in die zaak bijstaan door een groep vrijwilligers die mee zoekt naar mogelijkheden voor de toekomst. Er wordt ook met het stadsbestuur gesproken, maar tot vandaag is men nog niet tot een concreet besluit gekomen.

Geld of mensen Onze gesprekspartners zijn niet te spreken over de inhoud van een artikel in Gazet van Antwerpen, dat uitgerekend op de dag van ons gesprek gepubliceerd wordt. In dat artikel, onder de titel “Kerkfabriek moet kiezen tussen geld of mensen” staat dat er, naast De Noorderkempen, nog een andere privé-verkavelaar kandidaat is om het klooster te kopen. Binnen de Kerkraad zouden, volgens het bewuste artikel, de meningen verschillen. Sommige leden zouden kiezen voor het geld van de verkavelaar, anderen vinden het sociale aspect van hun verenigingen in het project van bouwmaatschappij De Noorderkempen belangrijker. In hoeverre dit geruchten zijn konden we niet achterhalen. Wel wijst men er op dat het moeilijk is om tot een beslissing te komen omdat er zoveel factoren spelen: het zoeken naar lokalen en speelruimte voor de Chiro, een zaal en open ruimte voor het gemeenschapsleven, het behoud van de erfgoedwaarderekening, enz.

Minder parochianen Pastoor Soontjens en Louis Van Bavel wijzen er op dat het bisdom, hoe dan ook, zijn zegen moet geven voor een eventuele renovatie of nieuwbouw. Op basis van vorige slechte ervaringen met de bouw van nieuwe parochiezalen waarschuwt het bisdom ervoor dat de bouw en de uitbating van een parochiezaal in deze tijd niet meer evident is. Daar waar vroeger het gemeenschapsleven in de dorpen gedragen werd door de kerk en de parochie, is dit vandaag niet meer het geval. Men ziet steeds minder mensen van de dorpsgemeenschap in de kerk. In dit opzicht kan men zich afvragen of het nog de opdracht van de parochie alleen is om faciliteiten voor de gemeenschap te voorzien. “We willen op korte termijn een beslissing nemen die zoveel mogelijk rekening houdt met de behoeften van de gemeenschap”, besluiten onze gesprekspartners, “Toch durven we aan die gemeenschap vragen om zich open te stellen voor mogelijke nieuwe opportuniteiten die zich kunnen aandienen” (fh)

Toen de liberalen met hun overwinning van de verkiezingen in 1878 een meerderheid behaalden in het parlement, wilden ze afrekenen met het katholiek geïnspireerde lager onderwijs van die dagen. Het resultaat was de onderwijswet van minister Van Humbeeck, in katholieke kringen de “ongelukswet” genoemd. Als reactie op die wet wordt er in Meer op initiatief van pastoor Meeusen, die kan rekenen op de steun van veel inwoners, een katholieke school gebouwd. Constant Van den Berghe, zoon van Max Van den Berghe van “Maxburg”, koopt de zogenaamde “Mussenakker”, een bebost perceel van 80a groot en stelt de gronden ter beschikking. Er worden twee paviljoenen in Vlaamse renaissancestijl als klaslokalen gebouwd met daartussen een open ruimte die gebruikt wordt als speelplaats. Bijna alle kinderen van Meer, in totaal 175 jongens en meisjes, komen er naar school. Op 13 november 1884, na de schoolstrijd, wordt de school als gemeenteschool erkend, waardoor het onderwijs kosteloos wordt. Zowel de jongens als de meisjes verhuisden daardoor naar andere gebouwen.

Zusters van het Heilig Graf Burgemeester J. Versteylen, afkomstig van Turnhout, zorgt voor een herbestemming van de klaslokalen. Door zijn toedoen openen de Kanunnikessen van het Heilig Graf van Turnhout in 1900 een filiaal van hun priorij in Meer en nemen er de leiding van een kleuterschool op zich. De drie zusters verblijven aanvankelijk in het huis Rommens in de Dorpsstraat, maar starten nog het zelfde jaar met de bouw van een klooster op de Mussenakker, in dezelfde stijl als de daar bestaande gebouwen. In 1922 wordt er gestart met een huishoudschool voor volwassenen, met theorielessen op zondag en praktijklessen op donderdagnamiddag. Wanneer de parochie in 1927 nood heeft aan een nieuwe parochiezaal, geeft pastoor Vermeiren opdracht om die te bouwen aan de westhoek van de Mussenakker. In 1946 nemen de zusters van het Heilig Graf de landelijke huishoudafdeling, een school van de zusters van de H.H. Harten van Berlaar in het ‘Zaaltje van de Boerenbond’ in Meer, over. Het is een succesvol initiatief dat in 1952 uitgroeit tot een middelbare landelijke huishoudschool. De huishoudschool van Meer blijft bestaan tot in 1981, het moment waarop de school fusioneerde met het VITO Hoogstraten. Het geheel, zowel het klooster als zijn omgeving, wordt op 12 februari 2002 door minister Van Grembergen als monument beschermd. Door die bescherming zijn kandidaat-kopers verplicht om de waardevolle gebouwen te behouden, maar kunnen ze rekenen op subsidies bij restauratie. Voor privé delen komt de overheid tot 40 % tussenbeide, voor publiek toegankelijke delen kan die subsidie oplopen tot 80 %. De restauratie van het begijnhof en het behoud van de kolonies zou, wat herbestemming en restauratie betreft, inspirerend kunnen werken voor de parochie zelf, voor het stadsbestuur of voor ondernemende burgers van Hoogstraten. (fh)

9


PAROCHIEZALEN

Hoogstraten

De Pax en Rik Michielsen HOOGSTRATEN - De Pax is in Hoogstraten (centrum) een begrip zowel als parochiezaal, als feestzaal en jeugdlokaal. Gelegen achter de kerk in het groene Heilig Bloedpark. Rik Michielsen is onlosmakelijk verbonden met die Pax. Bijna zou men zeggen: zonder Rik Michielsen geen Pax en zonder Pax geen Rik Michielsen. Het is gemakkelijk om hiervan een voorbeeld te geven. We maakten met Rik een afspraak om 19.30 uur. Op de dag dat we elkaar zouden ontmoeten belde hij terug, met de vraag of het een uurtje later mocht zijn: hij moest nog naar de Pax… Een uur later dan gepland gingen we met hem, de historie, het heden en de verzuchtingen naar de toekomst toe van dit complex eens na. Tinnen Pot Al van voor de oorlog had men in Hoogstraten een parochiezaal. In feite twee zalen, eentje om toneel in te spelen en een filmzaal. Beiden waren gelegen in wat nu de Tinnen Potstraat is. De benaming Tinnen Pot verwijst naar een aloude herberg die er ooit gevestigd was maar later werd het een “Welvaart”-winkel uitgebaat door de familie Huysmans. In de naoorlogse jaren kwamen de zalen in verval. De winkel werd gesloten en de Hoogstraatse jeugd nam er zijn intrek. Jeugdclub “De Tinnen Pot” was geboren en vierde in de jaren zestig-zeventig hoogtij. Hoogstraatse jongeren die nu vijftigers zijn hebben aan die tijd de beste herinneringen. De achterliggende zaal werd gebruikt om optredens te organiseren. Het beheer van deze zaal was in feite in handen van het comité van het gebuurte Begijnhof.

De bouw van de Pax De jaren zestig betekenden ook de opkomst van sociaal-culturele verenigingen zoals KWB, KAV en KVLV… Deze groeiden en bloeiden en met meer dan 300 leden was iedere zaal in Hoogstraten te klein om een teerfeest te houden. Zij trokken dan voor hun feesten naar Minderhout of Wortel waar wel een grote zaal ter beschik-

king was. De druk op de parochie en haar herders werd dan ook groot en groter in de vraag naar een zaal. Waar elders verenigingen de handen in elkaar sloegen en samen hun schouders zetten onder een project “parochiezaal” liep het in Hoogstraten enigszins anders. De verkaveling “Thijsakker” werd door de gemeente in 1977 op poten gezet en de gebouwen van de Tinnen Pot moesten plaats ruimen voor de nieuwe insteekweg: “Tinnen Potstraat”. Voor de parochie een meevaller. De gronden konden voor een redelijke prijs verkocht worden en vormden zo het startkapitaal voor de bouw van een nieuwe zaal. Een stuk van het H. Bloedpark achter de kerk was daarvoor de geschikte locatie. Architect Luc Brosens werd aangezocht voor het opmaken van een plan. De opdracht was een project creëren waarin zowel plaats was voor vergaderlokalen als voor een grote zaal waarin voor minstens 300 personen plaats zou zijn. De plechtige opening van de nieuwe Pax had al in mei 1978 plaats. Bij de opstart van de bouw werd een beheerscomité opgericht. Rik Michielsen was er vanaf de eerste dag bij als secretaris. Verder maakten deken Pieter Hannes, onderpastoor Marcel Ver-

heyen, Marcel Van Wereld en Jef Schrijvers er deel van uit.

Verdere uitbouw Er werd echter niet gedacht aan een podium zodat de zaal niet geschikt is voor theatervoorstellingen. Nu een spijtige vaststelling maar toen was vloeroppervlakte belangrijker. Ook de jeugdclub Tinnen Pot ging bij gebrek aan lokalen ter ziele. Enkele jaren later was er nog wel een kleine doorstartpoging op de plaats waar nu café “Hemeltje Lief” is, maar na enkele jaren gingen de deuren definitief dicht. Als jeugdclub nam “Cahier de Brouillon” de fakkel over. Voor de bouw van de Pax diende slechts een beperkte lening afgesloten te worden. Dankzij een goed gevulde reservatieagenda was het geen probleem om deze lening af te lossen. Deken Hannes deed bij zijn afscheid aan Hoogstraten nog een extra inspanning zodat er een eerste uitbreiding van de lokalen gebeurde (rechts vooraan) waar de jeugdverenigingen hun intrek konden nemen. Maar deze waren al snel te klein zodat een tweede verbouwing werd uitgevoerd waarbij achteraan nieuwe, bijkomende jeugdlokalen werden opgericht. Nu vandaag zijn ook deze lokalen zeker te klein. Jeugdverenigingen zoals KSJ en KLJ met samen om en bij de 400 leden van 5 tot 18jaar moeten, naast een eigen kleine zolder en opslagplaats, één lokaal van 100m² delen. Een onmogelijke opdracht, zeker wanneer het regent. Met de achterliggende speelweide erbij is het soms nog behelpen. De vraag naar aangepaste jeugdlokalen is vanuit deze verenigingen dan ook groot. Naar wij menen niet specifiek een opdracht van de parochie dan wel van de jeugdverenigingen zelf. Doch zonder de nodige financiële maar ook technische en logistieke ondersteuning van het gemeentebestuur een onmogelijke opgave. Het bestuur mag en moet, volgens ons, wat over hebben voor haar jeugd.

Paxmoeders Het uitbaten van een zalencomplex met 3 à 4 grote en kleinere vergaderlokalen, een keuken, toiletten en andere aanhorigheden betekent ook dat deze onderhouden moeten worden. In de be-

10


PAROCHIEZALEN ginjaren was het echt geen moeite om de nodige len zijn om deze herstellingen te kunnen laten vrijwilligers te vinden die konden instaan voor uitvoeren. het onderhoud van de lokalen. Via de vertrouwVoor kleinere zaken zoals een raam dat stuk is de verenigingen zoals KAV en KVLV werd een of een klemmende deur kan gelukkig nog be“werkploeg” opgericht. Zij spraken onderling af roep gedaan worden op enkele goede (gepenwie wanneer zou opdraven voor bediening bij sioneerde) zielen die enig vakmanschap in huis uitvaarten of voor de opkuis hebben. van de zaal. De spreekwoorToch kan het niet zo blijven delijke “Paxmoeders” waren duren. Voor alles er alleen geboren. Aanvankelijk ging voor staan wordt ook met het dit allemaal goed en was er klimmen der jaren te zwaar. volk genoeg bereid. In de Voor 2007 heeft Rik en zijn loop der jaren verengde deze entourage zich tot doel gegroep zich tot een harde kern steld om op zoek te gaan naar bestaande uit Liesbeth, To nieuwe mensen die samen Rik Michielsen en Rosa. Op deze vrouwen een nieuw beheersorgaan wordt heel vaak beroep gewillen op poten zetten. Een daan maar als het echt nijpt dan weet Rik nog heikel punt is op dit ogenblik de boekhouding. wel waar en bij wie hij mag aankloppen. Maar Door het opgaan van de dekenij Hoogstraten in toch, poetsvrouwen vinden wordt meer en meer de grote dekenij van Essen, welke zowat geheel een nijpend probleem.

‘Hopelijk vinden we spoedig nieuwe medewerkers’

de Noorderkempen beslaat, wordt vanuit de dekenij verwacht dat alle zalen eenzelfde boekhouding zouden voeren. Immers alle dekenale gebouwen, waar dus ook de parochiezalen toe behoren, zijn ondergebracht in één grote vzw. Het spreekt dan ook voor zich dat een gelijkvormige boekhouding wordt gevoerd en dan nog wel via de computer. Dat ziet Rik niet meer zitten, om op zijn leeftijd nog met een computer gaan werken. Het eerste zoeken zal dan ook toegespitst zijn op iemand die dit werk van hem wil overnemen. Kandidaten zowel voor deze (vrijwilligers)job als om mee te werken aan een nieuw beheerscomité zijn dus steeds welkom en mogen zich melden. Volgens Rik is er nog wel degelijk een toekomst voor de Pax en hopelijk melden er zich spoedig nieuwe bereidwillige mensen aan om hieraan mee te werken. (pdn)

Druk bezette agenda Wie op dag van vandaag een zaal wil boeken moet er vroeg bij zijn. Week na week zijn de zalen bezet. Deels door vaste groepen zoals de fanfare en de vendeliers voor hun oefenstonden of door KWB, OKRA, KAV of KVLV voor hun periodieke vergaderingen of activiteiten. Voor de uitvaarten is de Pax vrijwel de vaste locatie. Maar vooral ook voor communie-, trouw- en familiefeesten. De laatste jaren neemt het aantal babyborrels steeds maar toe. Niet enkel vanuit Hoogstraten maar ook van ver daarbuiten. Maandelijks vinden er om en bij de 25 activiteiten plaats in de diverse zalen. Het succes hiervan ligt volgens Rik in het feit van de service die geboden wordt. Voor de uitvaarten wordt de volledige koffietafel verzorgd door de Paxmoeders. Men hoeft zich niets van organisatie, levering of opruim aan te trekken. Ook voor de diverse feesten wordt qua organisatie heel wat uit handen genomen. Weliswaar komt alles op Rik zelf neer, want hij moet steeds opdraven om de biertoog aan te vullen en het leeggoed te tellen zodat iedereen de juiste rekening krijgt. Voor Rik, die dadelijk 75 jaar is, een drukke agenda. Voor iedere activiteit moet hij minstens tweemaal in de Pax langsgaan. Rik en Pax zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Op zoek naar een nieuw comité Op papier bestaat er nog steeds een beheerscomité met notaris Jan Michoel als voorzitter. In praktijk is het in feite geheel anders. Waar Rik startte als secretaris is hij ondertussen ook penningmeester, boekhouder en beheerder. Alle functies verenigd in één persoon zonder de vraag te stellen of hij dat nu graag heeft of niet. Het papieren bestuur werkt in feite niet meer. Alle beslissingen passeren via Rik, of het nu gaat om herstellingen aan het dak of vernieuwing van de elektriciteit of heraanleg van de omgeving zoals recent gebeurde. Gelukkig zijn er middelen. De Pax heeft ieder jaar een positieve balans zodat er eigen midde-

Onmisbaar voor de verenigingen Er zijn er wellicht velen die bekommerd zijn om de parochiezalen en in verschillende parochies probeert men er ook iets aan te doen. Maar het ACW heeft de aanzet gegeven om actie te voeren in alle dorpen van de gemeente, vooral om aan ieder te tonen hoe nodig en zelfs onmisbaar die zalen zijn. We spraken daarover met Vic Cornelissen en Ria Vinckx, respectievelijk voorzitter en secretaris van ACW-Hoogstraten. Ria Vinckx: Wij zien die actie als iets positief, wij willen de parochiezalen van hun beste kant laten zien, er de aandacht op trekken hoeveel wij er gebruik van maken, hoe nodig ze zijn voor het hele dorp. Het zal geen zwartevlaggendag worden. We doen beroep op de verenigingen om die Dag van de parochiezalen te organiseren. Voor hen zijn die zalen onmisbaar, waar zouden ze anders vergaderen, repeteren, feesten en andere activiteiten organiseren?

hebben maar de aanzet gegeven en willen hen daarbij steunen, o.a. willen wij het geld voorschieten om hun actie te bekostigen. Het is de bedoeling dat hun activiteiten op die dag ook wat gaat opbrengen zodat ze het geld later kunnen teruggeven. Als er bij die actie nog geld overschiet (van de tap, van tombola, e.d.) dan gaat dat integraal naar de parochiezaal waar de actie plaats heeft.

30 september wordt ‘de dag van de parochiezalen’

Wij plannen voor die dag – zondag 30 september – een grote fietstocht waarDe aanleiding voor deze bij we al de parochiezalen Vic Cornelissen (ACW) actie is de situatie in Meer. willen aandoen. In die zaDaar dreigt de parochielen zouden dan standjes zaal te verdwijnen als het complex van oude zijn waar de diverse verenigingen hun actischool, klooster en jeugdlokalen zal verkocht viteiten laten zien; er kunnen ook allerhande worden waar die zaal nu deel van uitmaakt. ludieke dingen gebeuren. Maar het is aan de Het hele complex is nu beschermd en krijgt verenigingen om dat in te richten, het is hun wellicht een nieuwe bestemming. Zal daar parochiezaal, dus moeten ze er ook iets voor nog een parochiezaal bij zijn of moet er een doen. Wij van het ACW zijn maar één van die nieuwe gebouwd worden en wie zal dat dan verenigingen en wij doen natuurlijk mee maar bekostigen? Om dit probleem en tegelijk ook het is niet onze activiteit als zodanig. de situatie van de andere parochiezalen onder de aandacht te brengen, wilden wij die actie Ik wil bij deze ook benadrukken dat een paondernemen. rochiezaal een plaats is voor alle dorpsbewoners tot welke gezindheid zij ook behoren. Vic Cornelissen: Maar het zijn de vereniEigenlijk zou zo’n zaal Dorpshuis moeten gingen die de actie moeten organiseren, wij heten want dat is het ook.

11


PAROCHIEZALEN

Kan de overheid helpen? Er gaat zelden een algemene vergadering van de dorpsraad voorbij of iemand uit het publiek beklaagt zich over mankementen in of rond de parochiezaal. Steevast antwoordt de bevoegde schepen dan dat de parochiezaal van de parochie is en dat de gemeente daar niets aan kan doen. Nu is de gemeente zich wel bewust van het belang van die zaal en ook dat die wel wat steun kan gebruiken. Maar wat kàn de gemeente doen? In het verleden is er in ieder geval nooit iets voor gebeurd. Wij hoorden wel eens de opmerking: “Geef de parochiezaal aan de gemeente – voor een symbolisch bedrag – dan kan de gemeente ze overnemen en ook steunen.” Zou dat een oplossing kunnen zijn?

steunen, wel subsidies geven voor het gebruik ervan door de verenigingen aan wie dan het geld wordt uitgekeerd. Een andere mogelijkheid zie ik in de huur van die lokalen. Zoals de sportverenigingen gebruik kunnen maken van de sportzalen van de scholen die door de gemeente gehuurd worden, zo zou dat misschien ook kunnen met de parochiezalen. Maar er is nog niets beslist, het moet allemaal nog bestudeerd en besproken worden.

Wij vroegen het aan Anne Desmedt, pas bevoegd Ik ben vast van plan om de parochiezalen te voor cultuur en dus ook voor het verenigingslesteunen, al zal dat wellicht niet rechtstreeks ven en dus ook wel bekomzijn. Het is altijd een van merd om die parochiezalen. mijn bekommernissen geAnne Desmedt: Overneweest. Maar hoe? Dat moet men? Neen, dat lijkt me geen in het beleidsplan uitgewerkt goede oplossing. Dat zou, om worden en daar zijn we nog te beginnen, te duur uitvalniet mee klaar. Ik zie al wel len. Misschien niet zozeer de enkele mogelijkheden. Verovername als wel het beheer leden jaar is er een rondvraag en dus ook de kosten van het geweest bij de verenigingen, personeel. Nu wordt dat bijna o.a. over hun nood aan lokahelemaal door vrijwilligers len. Zoals we nu al subsidies Schepen Anne Desmedt gedaan. Neem daarbij nog hebben gegeven aan jeugdhet onderhoud, de stookkosten, de reparaties en lokalen – voor nieuwbouw en herstel – zo zoueventuele schilderwerken en dat voor vijf zalen, den we misschien ook de parochiezalen kunnen dat is niet mis. steunen. Wij zouden niet rechtstreeks die zalen

En het nieuwe cultuurcentrum in Hoogstraten?

We zullen de parochiezalen rechtstreeks of onrechtstreeks steunen

DE WERELD VAN

12

Ik denk niet dat dit centrum de parochiezalen kan vervangen. Het is wel goed voor grootse evenementen, concerten, toneel en tentoonstellingen maar de verenigingen zijn bijna allemaal per dorp gestructureerd en hun activiteiten willen ze vooral in het eigen dorp organiseren natuurlijk. Het dorpstoneel, concerten van de fanfare, hobbytentoonstellingen, missiefeesten, dat is toch allemaal niets voor zo’n cultuurcentrum. Bij overkoepelende manifestaties, bij grote jubilea, daar is dat centrum dan weer meer geschikt voor. Neen, voor mij, maar ook voor de rest van het gemeentebestuur, moeten de parochiezalen blijven bestaan en ik wil er zeker alles voor doen om ze daarbij te steunen.


vanuit het stadhuis... Voor ieder een zitje?

Hoogstraten zendt zijn zonen uit De eerste echte gemeenteraad van het nieuwe bestuur was er één om u tegen te zeggen. Van 20.00 u ’s avonds tot na één uur middernacht. Niet dat er echt zo veel belangrijke zaken te bespreken waren maar wel omdat er tal van benoemingen moesten gebeuren. Zulke benoemingen vinden plaats in de openbare zitting, maar met geheime stemming. Alleen de harde kern van het publiek bleef tot het einde. Vele anderen waaronder ook de vertegenwoordigers van de pers, hielden het al vroeger voor bekeken. Het is immers vaak moeilijk te volgen en het verslag van de gemeentesecretaris geeft achteraf een betrouwbare weergave. In uitgesteld relais konden wij dus vaststellen wie de stad Hoogstraten zoal vertegenwoordigt in intercommunales of ander organen waarin Hoogstraten een bestuursfunctie uitoefent. Jef Van Looy neemt ontslag Het was al langer geweten dat Jef van Looy de nieuwe OCMW- voorzitter zou worden. Rik Michielsen legde op 2 januari 2007 wel de eed af als voorzitter van die raad maar Herman Verlinden kondigde toen al aan dat Rik een overgangsfiguur zou zijn tot alle plooien in het toenmalige politieke landschap zouden gladgestreken zijn. Jef Van Looy zetelde intussen even in de gemeenteraad en diende op 2 februari zijn ontslag in als gemeenteraadslid. Hij wordt vervangen door Björn Strijbos. Björn werd als vierde opvolger van Jef Van Looy verkozen. Maar vermits van de drie vorige en al één verkozen werd in de ge-

meenteraad (May Van Bavel ) en twee anderen er voor kozen om niet in de gemeenteraad te zetelen (Herman Verlinden en Mieke Michielsen) kwam die eer toe aan hem. Verlinden en Michielsen zetelen momenteel in de OCMWraad. Björn Strijbos en Jef Van Looy wisselen onderling van raad.

Frans Tackx keert weer Voormalig raadslid voor KVB, Frans Tackx, raakte bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 niet rechtstreeks verkozen voor de gemeenteraad. Door het ontslag van Jos Brosens uit Meer kan Tackx toch nog als raadslid zetelen

Secretaris Warre Palmans heeft zijn handen vol om het dagelijks bestuur van de stad Hoogstraten volledig in de lijn van het nieuwe gemeentedecreet te laten verlopen. vermits hij als eerste opvolger verkozen werd. Jos Brosens werd eveneens verkozen als OCMWlid en opteert nu definitief voor het OCMW waar hij de vorige legislatuur voorzitter van was. Hij neemt dus ontslag als gemeenteraadslid.

Niet op dezelfde golflengte Het eerste echte agendapunt, het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, gaf al dadelijk aan dat alle neuzen zeker nog niet in dezelfde richting staan. Hoe verklaar je het anders dat een agendapunt dat door het college wordt ingediend al direct met een aantal amendementen en aanpassingen wordt overladen door raadslid Johan Vermeeren terwijl zijn CD&V fractie toch 4 van de 6 zetels van het college bezet. Ook andere raadsleden hebben vragen en opmerkingen waardoor er in een volgende gemeenteraadszitting een nieuwe tekst aan de raad zal voorgelegd worden. Intussen wordt dit huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bij 22 tegen één goedgekeurd. Het presentiegeld voor de raadsleden wordt opgetrokken tot 175 euro. Dit geldt zowel voor de gemeenteraden als voor de commissievergaderingen. De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt een dubbel presentiegeld voor de vergaderingen van de gemeenteraad die hij voorzit.

Nieuwe voorzitter

Marcel Verschueren als kersverse voorzitter van de Hoogstraatse gemeenteraad

Het is wel even wennen. De vorige jaren werden wij steeds geconfronteerd met een zelfzekere burgemeester Van Aperen die als voorzitter de gemeenteraad voorzat en op zijn eigen wijze de ver-

13


GEMEENTERAAD gadering leidde. Daar is momenteel nog weinig van te bespeuren. Door het nieuwe gemeentedecreet kan ook een gewoon raadslid de functie van voorzitter opnemen. In Hoogstraten is dat sinds januari 2007 KVB-raadslid Marcel Verschueren. Deze zetelt voor het eerst in de gemeenteraad maar werd bij vorige verkiezingen wel verkozen. Door onverenigbaarheid met familiebanden (schoonbroer van schepen Jos Martens)kon deze echter niet zetelen en verhuisde hierdoor naar de OCMW-raad. Het nieuwe gemeentedecreet schrapte evenwel dit punt en vandaag zit hij de Hoogstraatse gemeenteraad voor. Hij tracht dit alvast op een iets luchtiger manier aan te pakken. Voorlopig is het voor iedereen aan de collegetafel nog wat aftasten, zowel naar samenwerking tussen de twee fracties, de functie van voorzitter en de veranderingen door het nieuwe gemeentedecreet. Burgemeester Van Aperen lijkt de centrale plaats of rol definitief afgestaan te hebben. Tinne Rombouts heeft zich aan de collegetafel alvast meer centraal opgesteld.

Gemeentelijke afgevaardigden De gemeente Hoogstraten is zoals de meeste gemeenten aangesloten bij een aantal intercommunales en organisaties waarin zij een bestuursfunctie uitoefent. Voor de duur van deze legislatuur moet er een afgevaardigde van de gemeente aangeduid worden die Hoogstraten kan vertegenwoordigen in de raad van bestuur. Voor de algemene vergadering wordt meestal een andere afgevaardigde aangeduid. We overlopen hier de talrijke intergemeentelijke bestuursorganen en comités.

IKA Dirk Van der Linden wordt vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 12 maart 2007, Marcel Verschueren plaatsvervanger. Geert Marijnissen wordt bestuurder, Lief Pans wordt lid van de raad van bestuur met raadgevende stem. IOK Algemene vergadering 20 maart 2007: May Van Bavel, plaatsvervanger Ward Baets. Kandidaat-bestuurder van IOK: Ward Baets. Kandidaat-bestuurder met raadgevende stem: René Sprangers.

Gemeentelijke commissies In Hoogstraten zijn voor de duur van deze legislatuur vijf commissies actief, namelijk voor de volgende sectoren: onderwijs, financiën, ruimtelijke ordening, sociale zaken, automatisering. Deze commissies, die in principe openbaar zijn, hebben tot taak de besprekingen in de gemeenteraad voor te bereiden, advies te verlenen en te onderzoeken hoe er inspraak van de bevolking kan gegeven worden. Elke commissie bestaat uit 7 stemgerechtigde leden . Hiernaast kunnen nog andere raadsleden, de burgemeester of de bevoegde schepen zetelen met enkel een raadgevende stem. Elke commissie is evenredig samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende politieke fracties. De voorzitter wordt verkozen onder en door de effectieve leden. De samenstelling van deze commissies ziet er als volgt uit: Onderwijs: Mai Sterkens, Björn Strijbos en Danny Adams (CD&V), Herman Snoeys, Leen Vermeersch en Marcel Verschueren (KVB) en Lief Pans (fractie Groen!Hoop) Sociale Zaken: May Van Bavel, Johan Vermeeren, Mai Sterkens (CD&V), Karel Aerts, Herman Snoeys en Dirk Van der Linden (KVB) en René Sprangers (Groen!Hoop) Financiën: Jos Matthé, Johan Vermeeren en Piet De Bie (CD&V), Marcel Verschueren, Roger Van Aperen en Geert Marijnissen (KVB) en Fons Jacobs (Groen!Hoop) Automatisering: Björn Strijbos, Piet De Bie en Mai STerkens (CD&V), Geert Marijnissen, Frans Tackx en Leen Vermeersch (KVB) en René Sprangers (Groen!Hoop) Ruimtelijke Ordening: Danny Adams, Jos Matthé, May Van Bavel (CD&V), Dirk Van der Linden, Karel Aerts en Frans Tackx (KVB) en Fons Jacobs (Groen!Hoop)

14

De meeste raadsleden zetelen ook in allerlei commissies. Johan Vermeeren (sociale zaken en financiën), Jos Matthé (financies en ruimtelijke ordening) en Piet De Bie (automatisering) zijn daar geen uitzondering op. PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) Er worden zes leden aangeduid als afgevaardigde voor de algemene vergadering in verhouding meerderheid/minderheid. Het zijn: May Van Bavel, Anita Verholen, Thérèse Coppens, Rie Hofkens en Johan De Cock. Zoals je ziet kunnen er ook niet- raadsleden aangeduid worden. Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen Annie Desmedt en Ans Rood worden voorgedragen als kandidaat–leden voor de raad van bestuur van dit grensoverschrijdend openbaar lichaam. Mai Sterkens wordt volmachtdrager voor de algemene vergaderingen en Piet De Bie is plaatsvervanger. CLB-Kempen Annie Desmedt, schepen van onderwijs en Björn Strijbos worden aangeduid als vertegenwoordigers in de centrumraaad van het CLB-Kempen. IVEKA Frans Tackx wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering van 20 maart 2007. Geert Marijnissen is plaatsvervanger. Jos Martens, schepen van openbare werken, wordt kandidaat-bestuurder van IVEKA vanaf de algemene vergadering van 20 maart 2007 tot aan de eerste algemene vergadering van 2013. Lief Pans wordt kandidaat-bestuurder met raadgevende stem

IOK Afvalbeheer Algemene vergadering van 20 maart 2007: Jos Matthé, plaatsvervanger Ward Baets Kandidaat-bestuurder: Ward Baets Kandidaat-bestuurder met raadgevende stem: René Sprangers PIDPA Buitengewone Algemene Vergadering 5 maart 2007: Piet de Bie, plaatsvervanger Danny Adams Kandidaat-bestuurder: Annie Desmedt Kandidaat-bestuurder met raadgevende stem: Fons Jacobs CIPAL Bijzondere algemene Vergadering: Geert Marijnissen, plaatsvervanger Dirk Van Der Linden Lid van adviescomité: Frans Tackx Lid van de Raad van Bestuur met raadgevende stem: Fons Jacobs IVCA Kandidaat-bestuurder: Johan Vermeeren Lid van de Raad van Bestuur met raadgevende stem: Fons Jacobs

Afgevaardigden in diverse instellingen Bouwmaatschappij De Noorderkempen: Johan Vermeeren afgev., May Van Bavel plv, May Van Bavel als lid van de Raad van Bestuur ter vervanging van Marcel Van Ammel.


GEMEENTERAAD

De nieuwe Honda VersamowÂŽ-techniek De eerste 4 in 1 grasmaaier kan: 1. Vangen 2. Uitwerpen 3. Mulchen 4. Bladversnipperen

Jef Van Looy, hier op de foto tijdens de nieuwjaarsreceptie in gezelschap van IKO-directeur Jef Martens, neemt ontslag uit de gemeenteraad. Hiermee maakt hij de weg vrij voor het voorzitterschap van het OCMW. Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine landeigendom: Marcel Verschueren afgev, Frans Tackx plv. Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting: BjÜrn Strijbos en Marcel Verschueren afgev. Ieder voor een halve legislatuur met als respectievelijke plaatsvervangers Johan Vermeeren en Dirk Van der Linden Raad van Bestuur : Johan Vermeeren en Frans Tackx (ieder ½ legislatuur) Kempische Heerd NV: Johan Vermeerne afgev., Piet De Bie plv. Gemeentelijke Holding nv: Frans Tackx afgev., Geert Marijnissen plv. Dexia: Geert Marijnissen afgev., Frans Tackx plv. Ethias: Jos MatthÊ afgev., Ward Baets plv. Erkend Regionaal Samenwerkingsverband vzw: Annie Desmedt afgev. Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten: Jos MatthÊ afgev., Ward Baets plv. De Lijn: Piet De Bie afgev., Marc Haseldonckx plv. Stichting Gouveneur Kinsbergen-Gehandicaptenzorg Antwerpen vzw: Johan Vermeeren afgev., Tinne Rombouts plv. Opleidings- en vormingsinstituut voor overheidspersoneel: Frans Tackx afgev., Geert Marijnissen plv. Vereniging voor Openbaar Groen vzw: Jos Martens afgev., Frans Tackx plv. Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw: Annie Desmedt afgev., Mai Sterkens plv. Gemeenschappelijke Interne Dienst voor preventie en Bescherming op het werk: Jos Martens, schepen als lid van beheerscomitÊ Watering De Beneden Mark: Karel Aerts afgev., Marcel Verschueren plv.

Wie zetelt waar? Toerisme Provincie Antwerpen: Algemene vergadering BjÜrn Strijbos en Tinne Rombouts Lokaal Overleg Kinderopvang : afgev. Tinne Rombouts en Annie Desmedt ComitÊ Deontologische Code: Herman Snoeys, Johan Vermeeren, May Van Bavel, Mai Sterkens, Fons Jacobs, Dirk Van der Linden, Marcel Verschueren, Jan Huijbrechts Mondiale Raad: Mai Meeusen, Anita Verholen, RenÊ Sprangers, Jan Huijbrechts Vzw Het Hof: Roger Van Aperen, Mai Michiels, May Huybrechts, Jos Brosen, Mai Meeusen, BjÜrn Strijbos, Ann Crynen, Jan Huijbrechts ErkenningscomitÊ verenigingen: Therèse Coppens, Miranda Stoffels, Sebastien Pellegrin, Jos Bolckmans, Mai Meeusen, Jos Vanluffelen, Maarten Leemans Centrum Basiseducatie Noorderkempen: Annie Desmedt ComitÊ Wortel Kolonie: Leen Vermeersch, Jos MatthÊ, Ward Baets, Stefaan Voet, Staf Peerlinck, Ann Crynen, Marleen Bastiaansen, Jan Huijbrechts Beheersorgaan bibliotheek: Lot Sprangers, Mai Sterkens, Mia Michiels, Han Cuypers, ThÊrèse Coppens, Lynn dedrie, Ans Rood, Jan Huijbrechts

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

15


ACTUEEL

Opening Toeristisch Seizoen op 22 april GROOT-HOOGSTRATEN - De opening van het toeristisch seizoen wordt stilaan een feestelijke traditie in Hoogstraten. Het thema ‘lekkers uit eigen streek’ wordt ieder jaar met meer en meer succes in de praktijk gebracht. Ja, ook dit jaar kunt u weer genieten van de streekspecialiteitenmarkt voor het stadhuis. Aan de grote aardbeienkraam kunt u niet alleen de Hoogstraatse koninginnen zelf proeven, maar ook genieten van aardbeienwijn, aardbeienlikeur

recht om de historische en financiële waarde van uw ‘schatten op zolder’ laten bepalen. Een andere vaste waarde vinden we aan de Laermolen. Het spreekt voor zich dat de gerestaureerde olieslagmolen ook dan weer in werking

De smakelijke kraampjesmarkt is niet meer weg te denken bij de opening van het toeristisch seizoen en aardbeienaperitief. Voor de echte zoetbek zijn er de handgemaakte chocolade begijntjes en molensteentjes, te proeven in het kraampje van de VVV Hoogstraten. De Erbizzemkes worden dit jaar ter plaatse gebakken, zodat u ze ovenvers kunt proeven. Paardenmelkerij ’t Groeske serveert haar paardenmelkproducten. Geitenboerderij Capra brengt geitenmelk, geitenkaas en zelfs geitenijs mee. De Ambrosiusgilde ontbreekt natuurlijk ook niet met haar overheerlijke honing. En ook de gemeente Baarle komt langs met ‘Boalse proeverijen’. De plaatselijke tuinbouw wordt zoals steeds vertegenwoordigd door de paprika- en tomatentelers en door de appels van Wim Stoffels. Om dit alles ook met een natje door te spoelen kunt u terecht in de kraam met ambachtelijke fruitsappen of bij de stand van ‘De Drevenier’. ’s Namiddags wordt er extra animatie voorzien door de volksdansgroep Shilshoel en het dweilorkest TaBRASSco. Wie deze gezellige drukte eens van bovenuit wil bekijken, die moet zeker gebruik maken van de torenbeklimming die de VVV organiseert. Ook de moeite is de tentoonstelling van Roger Raveel die in het Stedelijk Museum plaatsvindt. Omdat het de 22ste ook Erfgoeddag is, nodigt Erfgoed Hoogstraten samen met de partners uit het Grensland die dag enkele schatters uit in het museum. Van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur kunt u er te-

16

is. En ja hoor, de vermaarde eigengemaakte smoutebollen kan je er ook weer krijgen, vergezeld van een smakelijk drankje. Vanaf 13.30 is er een ‘huifkarverbinding’ tussen het stadhuis en de molen. Door dit rijke aanbod zou je haast vergeten in het Toeristisch Infokantoor zelf binnen te stappen. Daar kan je nochtans ook dan heerlijk

Programma Opening Toeristisch Seizoen en Erfgoeddag - 10-17 uur: Opendeurdag Infokantoor & Streekspecialiteitendag - 10-17 uur: Stedelijk Museum vrij toegankelijk met naast de vaste collectie een tentoonstelling van Roger Raveel. “Schatten op zolder” tussen 10 en 12 en tussen 13 en 16 uur. - 10-18 uur: Laermolen in werking; animatie en smoutebollen - 12-17 uur: St.-Katharinakerk vrij toegankelijk - 13.30-16.30 uur: Huifkarrentochten naar de Laermolen - 13.30-16.30 uur: Torenbeklimming St.Katharina - 13.30-14 uur en 15.15-15.45 uur: Optreden volksdansgroep ShilShoel - 14.15-14.45 uur en 16-16.30 uur: Optreden dweilorkest TaBRASSco

grasduinen in het aanbod aan plaatselijke, maar ook landelijke toeristische folders. Gloednieuw daarbij is de Grenslandroute, een 70 km lange fietsroute doorheen de 4 Grenslandgemeenten Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel en Baarle. Even nieuw maar bedoeld voor wandelaars is de hernieuwde wandelfolder van de plaatselijke VVV. De brochure bevat 4 nieuwe en 2 herwerkte wandelingen wat het totaal op 12 wandelingen brengt, goed voor 160 km wandelplezier. Het Juul Noeyenspad, het Staakheuvelpad, het SintBernarduspad en het Bootjesvenpad vormen een knappe aanvulling van de bestaande routes. Wil u meer weten over de toeristisch mogelijkheden en activiteiten? Ga dan zeker eens een kijkje nemen op de nieuwe site www.toerismegrensland.be, die eind maart op het net gaat. Ook op www.hoogstraten.be vindt u natuurljk één en ander.

Smoutebollen! Lekkere smoutebollen! Aan de Laermolen natuurlijk!


ERFGOED

Erfgoeddag zondag 22 april

Schatten op zolder tijdens Erfgoeddag Laat de waarde van uw voorwerpen taxeren

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Op zondag 22 april is het de zevende editie van Erfgoeddag, die ook dit jaar weer samenvalt met de opening van het toeristisch seizoen. Bijna even traditioneel is de intergemeentelijke samenwerking van Hoogstraten met Rijkevorsel, Merksplas en Baarle-Hertog. Sinds enkele jaren bundelen deze vier gemeenten hun krachten om met een sterk en kwaliteitsvol programma naar buiten te komen tijdens de Erfgoed- en de Open Monumentendag. Omdat het centrale thema van Erfgoeddag dit jaar ‘WAARDEN’ is, organiseren de vier gemeenten samen een ‘Schatten op zolder’. Iedereen kan zijn kleine en grote schatten laten taxeren. Gerenommeerde antiekexperten bepalen zowel de historische als de financiële waarde van uw voorwerpen. In het Stedelijk museum van Hoogstraten kan u terecht met al uw voorwerpen in edele metalen, zoals goud, zilver, brons, tin enz. U kan er ook uw juwelen laten schatten. Op dezelfde plaats is ook een deskundige in meubilair aanwezig. Als uw meubelen te groot of te zwaar zijn om te verplaatsen kan u bij hem ook terecht met goede, eventueel digitale foto’s. In het Heemhuis van Baarle-Hertog zitten exper-

ten die alles afweten van schilderijen, grafiek en beeldhouwwerken. In de voormalige gevangeniskapel van Merksplas-kolonie kan u terecht met (gewone) gebruiksvoorwerpen, gereedschappen en alaam. In de molen van Rijkevorsel tenslotte kan u terecht bij deskundigen in porselein, glas, aardewerk en ivoor. Hebt u nog iets liggen op zolder waarvan u niet weet wat het is, laat staan dat u de historische of financiële waarde kent, kom dan even langs op 22 april. Misschien wordt u wel aangenaam verrast! Info op tel. 03 314 65 88 of 0495 252505 of museum@hoogstraten.be

De locaties

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

Uw favoriete cartoon HOOGSTRATEN - U herinnert het zich beslist. Naar aanleiding van de “Week van de Smaak 2006” organiseerde de cultuurdienst een cartoonwedstrijd met als thema ‘Smakelijk eten’. Tot ieders verbazing werden er niet minder dan 73 cartoons van een meer dan behoorlijke kwaliteit ingezonden. Nadat een jury drie laureaten selecteerden, beslisten de organisatoren om de cartoons tentoon te stellen en de bezoekers de kans te geven om hun winnaar te kiezen.

Hoogstraten Stedelijk museum – Begijnhof 9 Rijkevorsel Bezoekerscentrum De Molen – Looiweg 43 Merksplas Gevangeniskapel – Merksplas-kolonie – Kapelweg Baarle-Hertog Heemhuis – Kerkstraat 4 Iedereen kan er langskomen op zondag 22 april van 10 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.

Garage Geudens bvba Meerseweg 8 - 2321 Hoogstraten-Meer Tel.03/315.71.76 Fax 03/315.88.14 www.geudens.be

Verkoop personen- & bedrijfswagens Tweedehandswagens Erkende carrosserieafdeling Alle onderhoud en herstellingen 1946-2006

***60 Jaar Garage Geudens***

U koos voor de cartoon ‘aanklacht’ van Rudy Thijs uit Oud-Turnhout. Onder de bezoekers die deelnamen aan de selectie werden drie waardevolle boeken verloot. Een enorm onschuldige hand wees die toe aan Fons De Prins, Boxtelstraat 7 te Hoogstraten, Chris Deceuster, Klein Veerle 80 te Brecht en Diane Marynissen, Heidestraat 46 te Merksplas.

17


VARIA

Google Truck - Bijna opgelost In ons vorige nummer vroegen wij ons af wanneer de satellietfoto van Google Earth met Hoogstraten erop wel genomen zou zijn. Slechts één klik verwijderd van onze website trokken verschillende mensen op onderzoek. Fons Van Gestel: “Om dat te weten moet ge volgens mij bij de kledingzaak Bruurs zijn. Als ge goed kijkt kunt ge de bouwwerf van de zaak tegenover de Gustaaf Segersstraat zien (volgens mij ) maar ik weet niet in welk jaar die winkel gebouwd is.” Architect Jef Blockx en Dette Vandereycken weten dat echter wél. “Het dak van de nieuwe winkelruimte achteraan van Bruurs Men is voltooid. De voorbouw met appartementen staat volgens ons ter hoogte van het dakappartement. De indeling van het appartement is te zien. Volgens de werfverslagen waren we toen einde september 2005. Begin oktober 2005 zijn we ook begonnen aan de bouw van het Poortershof in de Van Aperenstraat ( twee naast elkaar gelegen appartementsgebouwen). De bouwput is herkenbaar, de grondwerken zijn volgens de foto bezig of grotendeels uitgevoerd. Besluit: de foto werd volgens ons genomen begin oktober 2005. Hopelijk zijn deze elementen een stukje van de puzzel.” Tom Janssens van zijn kant baseert zich op de aanleg van de gasleiding van Weelde naar Zandhoven. Maar het is natuurlijk niet zeker dat daar op hetzelfde ogenblik als in Hoogstraten foto’s werden genomen. Meer specifiek wordt hij wel wat betreft het uur.

18

“Je kan zien dat de buren van mijn grootmoeder een zwembad hebben staan in de tuin. En ik herinner me dat het zwembad er in de zomer van 2005 stond, maar ik ben niet zeker. En je ziet ook dat de marktwagen van mijn vader (rode vierkant) aan zijn werkhuis staat. Dit wil zeggen dat het namiddag is, wat je ook kan zien aan de stand van de zon.” Jef Servaes heeft echter een aantal aanwijzingen, waaronder het tijdstip van de dag: “Qua uur zijn wij redelijk zeker: +/- 16.00 uur in de namiddag. Dit aan de hand van de zonnestand.” Verder somt hij een aantal vernauwende waarnemingen op: “Gezien wij op dat moment bezig waren met de nieuwbouw en afbraakwerken in onze infrastructuur, kunnen wij met bijna zekerheid zeggen dat deze foto’s genomen werden tijdens de laatste week van augustus 2005. Wij baseren ons hierbij op volgende feiten: - Onze nieuwbouw (Servaes BVBA, Katelijnestraat 32) is afgewerkt. - De oude gebouwen, welke ontmanteld werden vanaf begin november, staan er nog. - Er is nog een gehuurde container te zien ten noorden van het oude gebouw. - Verscheidene stockmachines wijzen ook op die periode. Onze vermoedens lijken te kloppen aan de hand van het feit dat de scholen nog niet bevolkt waren. Een grote drukte is het nog helemaal niet. Wel staan de auto’s van de directie van VITO al voor de ingang geparkeerd. In de laatste vakantieweek bereiden zij immers het nieuwe schooljaar voor.” Wim Druyts gaat het meest pragmatisch te werk. Hij verwijst ons naar http://google-earth.startpagina.nl/. Bij Veelgestelde Vragen vind je een

De foto’s ten noorden van Hoogstraten (hier Minderhout) zijn van opmerkelijk betere kwaliteit link: Wanneer zijn de Foto’s? We lezen er veel interessante weetjes. Bijvoorbeeld: De satellietbeelden zijn van het Franse bedrijf Spot Image. De foto’s zijn gemaakt met hun SPOT5-satelliet. De nieuwe foto’s hebben nu een resolutie van 2,5 meter per pixel. De vorige foto’s hadden een resolutie van 15 meter per pixel. Maar jammer genoeg vinden we er geen antwoord op onze vraag. Dus houden we het op de meest waarschijnlijke bevindingen van onze lieve lezers: eind augustus of begin oktober 2005. Of is er toch nog iemand die het écht zeker weet? (lvr) www.demaand.be


TENTOONSTELLING

Een dubbeltentoonstelling in Hoogstraten en Brecht

Roger Raveel in het Stedelijk museum Het Stedelijk museum brengt elk jaar werk van een gekende kunstenaar naar Hoogstraten. Die opdracht past in de culturele centrumfunctie van de stad én is belangrijk voor de talrijke scholen die Hoogstraten telt. Na Cecile Cauterman, Kathe Kolwitz, Esher en James Ensor, toont het museum dit jaar werk van Roger Raveel. En, omdat de cultuurdienst steeds meer streeft naar intergemeentelijke samenwerking, werkte men voor deze tentoonstelling samen met de gemeente Brecht. Ook daar kan men werk van Raveel bewonderen. Roger Raveel wordt algemeen beschouwd als één van de belangrijkste Belgische kunstenaars van na de Tweede Wereldoorlog. Zijn werk is niet in één van de bekende kunsthistorische hokjes onder te brengen. Het is eigentijds en tijdloos. Het schuwt elke eenzijdige benadering. De voedingsbodem van Raveels kunst is zijn onmiddellijke omgeving, wat niet betekent dat Raveel lokaal gebonden zou zijn. De dingen om hem heen krijgen in zijn schilderijen, tekeningen, objecten en installaties een universele betekenis: de man, de vrouw, de planten, de fietskar, de reclame, de technologie worden in tijd en ruimte gezien. Ongemeen boeiend is zijn gevarieerde plastische taal. Vaak tegengestelde schrifturen of schilderwijzen geven aan zijn werk een spanning die de toeschouwer opnieuw de werkelijkheid doet ontdekken.

Hugo Claus Roger Raveel werd op 15 juli 1921 geboren in Machelen-aan-de-Leie, een dorp nabij Gent waar hij tot op heden woont en werkt. Hij studeerde aan de Stedelijke Academie van Deinze en aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent. Zijn leraren waren o.a. Hubert Malfait, Jos Verdeghem. Via zijn vriend Hugo Claus leerde hij in het begin van de jaren 50 schilders van de Cobragroep zoals Karel Appel en Corneille kennen. Hij wil echter heel andere wegen op met zijn schilderkunst. In 1962 verbleef hij drie maanden in Albisola Mare (Italië) waar hij werkte en tentoonstelde met kunstenaars als Lucio Fontana en Asger Jorn.

Dialoog In de tweede helft van de jaren ‘50 evolueerde hij naar een soort van abstracte schilderkunst die

haar wortels heeft in het beleven van het organische, het vegetatieve, het animale. Maar omstreeks 1962 schilderde hij een drieluik Neerhof met in het midden een kooi met levende duif. Hij wou een directe dialoog tot stand brengen tussen kunst en werkelijkheid. In 1966-67 transformeerde hij de keldergangen van het kasteel te Beervelde (bij Gent) tot een picturaal environment. Hierbij kreeg hij de medewerking van Etienne Elias, Raoul De Keyser en Reinier Lucassen. Na de schilderingen te Beervelde ontstonden er een aantal beschilderde objecten zoals de Illusiegroep en Tuintje

met karretje om de hemel te vervoeren. Zijn alert milieubewustzijn bracht de kunstenaar ertoe zijn engagement te visualiseren door middel van manifestaties als De Zwanen van Brugge en Raveel op de Leie (1971). Bijna 20 jaar later, in 1990, zal Roger Raveel het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog herdenken door met De zin van het zinloze, een op wielen gemonteerde beschilderde kleerkast, doorheen het stadscentrum van Brussel te rijden. De tentoonstellingen in Brecht en Hoogstraten bieden een gevarieerde selectie van Raveels werk. In Brecht kan de bezoeker op twee locaties terecht: in de oranjerie van het gemeentepark zijn enkele schilderijen en objecten te zien, terwijl in de kapel van het Oud Klooster een ensemble tekeningen en andere werken op papier worden tentoongesteld. Het Stedelijk museum Hoogstraten toont een overzicht van Raveels grafisch oeuvre, soms in combinatie met teksten van Hugo Claus, aangevuld met multiples die de kunstenaar tijdens zijn loopbaan realiseerde. Beide tentoonstellingen zijn complementair en geven een representatief beeld van Raveels kunst. Praktisch: ROGER RAVEEL van 14 april t.e.m 24 juni 2007. BRECHT: in de oranjerie van het gemeentepark en de kapel van het Oude Klooster, Gasthuisstraat 42, geopend op zaterdag en zondag van 10 uur tot 18 uur. Info: tel. 03 660 28 32 en cultuurdienst@brecht.be HOOGSTRATEN: in het Stedelijk museum, Begijnhof 9, geopend van woensdag t.e.m. zondag van 14 uur tot 17 uur en na afspraak. Info: tel. 03 314 65 88 en museum@hoogstraten.be

19


OPENBARE WERKEN

Wegenonderhoud in de gemeente Ergert u zich ook aan putten in de rijweg? En op fietspaden komt het beton omhoog aan die voegen? Awel, u bent niet alleen. Jos Martens, schepen van openbare werken bij de stad Hoogstraten, heeft de oplossing gevonden om dit in eigen beheer betaalbaar te verhelpen. Op zoek Al langer waren de “kippennesten”, de kleine gaten in een asfaltweg, een doorn in het oog. Ook aan de talrijke “scheuren” in de vele asfaltwegen moest iets gebeuren. En aan de fietspaden waar het beton omhoog komt door de verschillende weersomstandigheden.

Planning In de toekomst zal er een planning opgemaakt worden en zal elke (gemeente)weg preventief aan de beurt komen. Dat zal wel enkele jaren tijd vergen. Men vertrekt immers met ruime achterstand. Bovendien komen zo’n ruim 300 kilometer

Groepswerk

Een oplossing lag echter zo maar niet voor de hand. De gemakkelijkste oplossing was om deze werken uit te geven aan een externe firma. Tot Jos informeerde naar de prijs per meter, nou dat was wel zeker dat deze mogelijkheid niet weerhouden zou worden. Met dit gegeven in het achterhoofd begon hij een zoektocht naar de juiste, maar dan een betaalbare, oplossing. Dankzij een firma in Kalmthout werd samen op werkbezoek in Denemarken gegaan waar dergelijke installaties al vrij frequent gebruikt worden. Op één dag heen en weer is heksenwerk maar op die manier waren er geen onkosten voor de stad Hoogstraten. Deze reis was niet tevergeefs. Jos bekeek het daar allemaal met de ogen van een kenner en bovendien, de kostprijs bleef betaalbaar. Intussen is er door de Stad Hoogstraten het nodige aangekocht. Veiligheid Het aankopen van een dergelijke machine, eigenlijk zijn het twee machines, is één punt. Je moet er ook nog mensen voor opleiden om dit goed te gebruiken. Ook de veiligheid mag je daarbij niet uit het oog verliezen. Je staat op een - wel of niet - drukke straat, waar het gewone verkeer steeds doorgang moet vinden. Bovendien werk je met asfalt zodat ook beschermende kledij een must is. Bovendien moeten deze mensen voorzien worden van het nodige vervoer om aangenaam te kunnen werken.

De nieuwe installatie wegen in aanmerking. Dus de inwoners van de gemeente moeten de telefoon niet roodgloeiend zetten, om eerst in eigen straat te komen. In eerste instantie worden er “brandjes geblust” waarna er een planning gebruikt zal worden, rekening houdend met de toestand van de wegen. Maar dat er op deze manier zinvol gewerkt wordt aan het preventief onderhoud van onze gemeentewegen staat hiermee wel vast. Op termijn is dat weer een pluspunt voor uw en mijne portemonnee.

De week van Jos ‘s Morgens omstreeks zes uur wordt er elke werkdag ten huize Martens opgestaan en uiter-

Werking Het systeem op zich werkt vrij eenvoudig. Onder hoge druk worden de “kippennesten” proper gespoten. Daarna spuit men vloeibare teer in de “kippennest” en vult men dit met “oude” herwerkbare asfalt, Bij een kleine beschadiging gebruikt men ineens een fijnere materie, indien nodig eerst wat grof wat dan afgewerkt wordt met de fijnere samenstelling. Als alles fijn ingeveegd is met de borstel gebeurt het afdrillen met een trilplaat. Een tweede (machine) manier bestaat erin om met vloeibare pek de scheuren in het wegdek te dichten. Preventief is dit van het grootste belang want door die scheuren ontstaan er later de “kippennesten”.

20

De uitvoerders

aard ook ontbeten. Twee- of driemaal per week geniet Jos van een fikse wandeling in zijn buurt. Het kan dan wel gebeuren dat hij dan een uur onderweg is. Daarna gaat het, als het enigszins kan, naar het gemeentewerkhuis van de stad Hoogstraten. Overleg en werkplanning zijn daar de voornaamste zaken. Via allerlei wegen, Jos kent ze allemaal in de gemeente zonder GPS, zoekt Jos de mensen “op het veld” op. Op deze manier kan hij de moeilijkheden ter plaatse inschatten en ook een luisterend oor bieden aan zijn mensen. Erger, maar een noodzakelijk kwaad, zijn de overlegvergaderingen op het stadhuis of op de provincie. Onontbeerlijk, op deze contacten mag je niet ontbreken om van alles op de hoogte te zijn en te blijven. Het is duidelijk dat Jos liever dicht bij zijn mensen staat. Na een werkdag die voor hem steeds meer dan acht uren bevat keert hij dan huiswaarts waar hij dan nog ergens de tijd vindt om zijn e-mails te beantwoorden. Zondags kan hij zijn gedachten verzetten op het voetbal. Hij is al jarenlang een trouwe supporter van FC Meerle. En dat zal hij nog lang blijven, zeker weten.


GODSDIENST

De Ahmadiyya Muslim Jama’at in Hoogstraten

Liefde voor iedereen, haat voor niemand HOOGSTRATEN - De redactie van De Hoogstraatse Maand wil altijd bijleren. Dus toen we het afgelopen najaar een uitnodiging kregen voor een bijeenkomst van de Ahmadiyya Muslim Jama’at, twijfelden we geen moment. Ging het nu om de islamitische gemeenschap als geheel of over een deelgroep? Het welgevulde namiddagprogramma maakte dit duidelijk.

De Ahmadiyya Muslim Jama’at Deze relatief moderne, Indo-Pakistaanse afsplitsing van de islam werd in 1889 opgericht door Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) uit de Punjab. De Ahmadi-moslims geloven dat hun stichter de Messias en de Mahdi is die door de profeet Mohammed werd voorspeld. Omdat ze geloven dat hij een hervormer is, worden ze door veel andere moslims beschouwd als kafirs (ongelovigen). Dit werd voor het eerst officieel gesteld in 1974, zowel op een islamitische conferentie als door de Pakistaanse overheid. In 1984 werd de vervolging door de Pakistaanse dictator Zia ul Haq opgevoerd, waardoor veel Ahmadiyya moslims hun land ontvluchtten en politiek asiel vroegen in andere landen. De vorige kalief, Mirza Tahir Ahmad, verhuisde het hoofdkwartier naar Londen. Naar schatting zijn er wereldwijd toch verschillende tientallen miljoenen volgelingen in liefst 185 verschillende landen (sommige bronnen spreken van 200 miljoen). In België vinden we er naar schatting 900, met centra in Dilbeek, Antwerpen en Hasselt. De Turnhoutse en Hoogstraatse gemeenschap zijn verenigd in één groep van een 65-tal leden.

Een kennismaking Er was een redelijke belangstelling voor de informatienamiddag van de Ahmadiyya Muslim Jama’at, op 5 november in de refter van de gemeenteschool. Toch kwamen de meeste geïnteresseerden van verderaf, niet zelden uit

eigen rangen. Het aantal Hoogstraatse toehoorders bleef beperkt, mogelijk omdat slechts kort voordien en op beperkte schaal uitnodigingen werden verspreid. Jammer eigenlijk, want de kennismaking met deze gastvrije groep was alleszins verrijkend. We werden welkom geheten door de in Hoogstraten wonende César Faes, een Belg die zich jaren geleden tot de islam bekeerde. Vervolgens werd een Korantekst voorgelezen, waarna een introductie volgde tot de Ahmadiyya Muslim Jama’at. De introductie gebeurde in het Engels, door de Imam van de gemeenschap. Achteraf zorgde Karim Ahmad Sani, een jongeman uit het Antwerpse, voor de Nederlandse vertaling. We geven u de grote lijnen mee. ‘Van de islam kennen we o.a. de Ramadan en het Suikerfeest. Helaas maken velen bij de term ‘islam’ ook een associatie met geweld. Ten onrechte, aldus de Imam, want ‘islam’ betekent letterlijk vertaald gewoon ‘vrede’. ‘Moslim’ staat voor ‘iemand die zich overgeeft aan God’ en ‘jihad’ – door ons al te snel verstaan als ‘heilige oorlog’ – betekent in de eerste plaats ‘streven naar, zijn best doen’. In feite is ‘jihad voeren’ vooral strijd voeren tegen zichzelf, tegen negatieve elementen binnen jezelf. Een leerling die de leerkracht aandachtig volgt, dat is jihad. Een leerkracht die eerlijk lesgeeft, dat is jihad. Een dokter die plichtsbewust zorgt voor zijn patiënten, dat is jihad. Er is een jihad die ‘heilige oorlog’ betekent, maar deze is maar toegestaan in hoogst

Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), volgens Ahmadiyya een Messias en een Mahdi uitzonderlijke omstandigheden. Alleen wanneer iemand van een andere religie je probeert te doden, enkel omwille van jouw religie, niet omwille van economische en/of politieke redenen. En bij je verdediging mag je nooit raken aan vrouwen, kinderen, ouderen of religieuzen. Mag je geen boom, geen huis of iets anders beschadigen. De voorwaarden zijn zo strikt dat het in de praktijk onmogelijk is zulk een ‘strijd’ te voeren.’ Verder benadrukt de Imam dat iedereen vrij is een geloof te volgen, dat niemand daartoe gedwongen mag worden. Hij geeft toe dat dit soms gebeurt, maar dat is dan een misbruik van de islam. Eigenlijk mag dit absoluut niet! Dergelijke dwang wordt niet door hun geloof voorgeschreven. Het motto van de Ahmadiyya-strekking luidt niet voor niets ‘Liefde voor iedereen, haat voor niemand’. Een spreuk die tijdens de infonamiddag ook op wandplakkaten stond weergegeven. Tot slot benadrukte de Imam ook de gelijkenissen tussen de verschillende godsdiensten. Alle godsdiensten houden een ‘wachten op iets of iemand’ in. Allemaal willen ze ook een boodschap van vrede uitdragen.

Vragen stond vrij De boeiende informatienamiddag leerde ons heel wat over de Ahmadiyya Muslim Jama’at

Daarna kreeg het publiek de gelegenheid vragen te stellen. Op een eerste vraag over het beperkt aantal vrouwen dat aanwezig was, werd toch wat ont-

21


GODSDIENST wijkend geantwoord. De Imam beaamde dat er inderdaad niet veel aanwezig waren, maar dat zij evengoed welkom waren op tal van activiteiten, waaronder deze. Waarom ze er niet waren, werd niet duidelijk. De tweede vraagsteller vroeg of de Ahmaddiya moslims de Koran eerder letterlijk, dan wel symbolisch interpreteerden? Het antwoord was dat er veel religieuze boeken van de islam bestaan, maar dat de Koran de enige is waarvan de tekst nooit gewijzigd werd. Dat neemt niet weg dat er verschillende vertalingen en interpretaties van de tekst voorkomen. Maar de originele tekst zal er altijd naast staan! Een derde vraagsteller wilde weten of Ahmadiyya een beweging is die de islam wil aanvullen of wil uitleggen. Dit bleek het tweede te zijn. Door de godsdienst opnieuw uit te leggen, wil men mensen op het rechte pad brengen. Ze willen misverstanden opheffen door de godsdienst opnieuw uit te leggen, passend in het huidige tijdsbeeld. Als messianistische strekking geloven de Ahmadi dat hun stichter een hervormer, een vernieuwer was die door de profeet beloofd was. Een meer praktische vraag ging over het waarom van de verschillende hoofddeksels van de mensen die de infoavond voorzaten. Het hoofd bedekken geldt als teken van respect. De vorm ervan heeft niets te maken met rangorde of zo, maar kan erg verschillen naargelang de cultuur waarin men leeft. Daarom droeg de ene eerder een hoed, de ander een soort pots en nog een andere een gewone baseballpet. Zijn politiek en religie gescheiden volgens de Ahmadiyya moslims? Het antwoord luidde dat dit best zo was, omdat vredevol samenleven anders niet altijd gemakkelijk zou zijn. Ook het principe van vrijheid van godsdienst zou dan moeilijk te handhaven zijn. De boeiende avond werd afgesloten met een heerlijke maaltijd, waar je kon kiezen uit tal van Pakistaanse specialiteiten. En om na te praten, was er zeker stof genoeg. Kortom een verbroedering die navolging verdient.

Ahmadiyya in Hoogstraten In Hoogstraten zijn er nog niet veel Ahmadiyya moslims, maar als messianistische strekking hoopt men steeds op uitbreiding. Via www.alis-

Aangenaam nababbelen bij een heerlijke maaltijd lam.org kom je er alvast heel wat over te weten. Ook César Faes en Ahmed Bashir, die u misschien kent van de Kringloopwinkel, zijn altijd bereid u te woord te staan. Wij trokken naar deze laatste thuis om te horen hoe hij zijn geloof beleeft. We werden er 2 maal zeer gastvrij ontvangen door Bashir (37) zelf, door zijn zoon Safir (13) en door vriend César (74). DHM: Bashir, wanneer zijn jullie in Hoogstraten komen wonen? Ahmed Bashir: Eind 1999, begin 2000 kwamen we in de Mouterijstraat wonen. In 2002 verhuisden we naar ons huis in de Venhoef. Voor we naar Hoogstraten kwamen, hebben we eerst nog een jaar in Antwerpen gewoond. DHM: Waar woonde je daarvoor? Ahmed Bashir: Ik woonde in Pakistan, in de kleine stad Rabwah. Daar is ook de centrale van de Ahmadiyya-gemeenschap. DHM: Waarom heb je Rabwah verlaten? Ahmed Bashir: Omwille van een religieus probleem (cfr. inleiding: vervolgingen van Ahmadiyya door andere moslims, nvdr.). We verhuisden naar België waar we asiel aanvroegen. Na een 3-tal maanden wisten we dat we konden blijven en nog eens 3 maanden later waren onze papieren helemaal in orde. DHM: Vertel eens wat meer over je gezin en

Boekhoudbureau

Profisk cvba [ Boekhouding en administratie [ B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten [ Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten [ Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen [ Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

22

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

E

je familie. Ahmed Bashir: Ik ben getrouwd met Fozia en wij hebben 4 kinderen. 1 zoon (Safir) en 3 dochters (Amtulnoor, Mairah en Sairah). Eén broer van me vertrok destijds naar Amerika. En andere broer en een zus wonen in Duitsland. Mijn ouders zijn altijd in Pakistan gebleven. DHM: Wonen er nog Ahmadiyya’s in de buurt? Ahmed Bashir: Buiten mijn gezin is dat nu enkel nog César. Vroeger waren er wel enkele meer, maar ofwel trokken ze terug naar Pakistan, ofwel verhuisden ze naar gemeenten waar meer mensen van onze gemeenschap wonen, Turnhout bijvoorbeeld. Zelf bleef ik liever in Hoogstraten. In het begin werkte ik in de Kringloopwinkel van Turnhout, maar toen er een vestiging in Hoogstraten kwam, kon ik hier aan de slag. En dat is natuurlijk heel leuk, dat je kan werken vlak bij huis. DHM: Ahmadiyya’s zijn moslims. Hoe beleven jullie hier dagdagelijks je godsdienst? Ahmed Bashir: Net zoals andere islamieten proberen we 5 keer per dag te bidden. Eigenlijk moet dit in groep gebeuren, maar omdat hier geen volledige gemeenschap woont, doen wij dit in gezinsverband. De heilige dag van de katholieken is zondag en deze van de joden zaterdag; wij hebben de onze op vrijdag. Dan rijden we naar Turnhout waar we 1 à 2 uur samenkomen om te bidden en te praten. Wanneer ik moet werken, dan kan ik natuurlijk niet gaan. Daarom werk ik om de 2 weken ook op zaterdag en dan ben ik vrijdag vrij. Naast de wekelijkse bijeenkomsten organiseert men nog 1 à 2 vergaderingen per maand. César Faes: Bashir en ik komen ook elke donderdagavond samen, op vrijwillige basis, om te praten. Dat kunnen serieuze gesprekken zijn, maar er komt evengoed eens een lach en een zwans bij kijken. DHM: Waar komt de Ahmadiyya-gemeenschap samen? César Faes: Wij komen samen in de Ieperstraat in Turnhout, in een gewoon huis waar ook onze ‘president’ (voorzitter) woont. In Nederland zijn


GODSDIENST

De president van de Turnhoutse gemeenschap, de Imam, César Faes en Bashir Ahmed met zoon Safir er 5 Ahmadiyya-moskees; in België 3: 1 in Merksem, 1 in Brussel en 1 in Hasselt. DHM: Zijn er grote verschillen met andere moslims? Ahmed Bashir: De fundamenten van ons geloof zijn dezelfde, maar er zijn toch 2 grote verschillen. Zo geloven de Ahmadiyya’s dat er met Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) een Messias (profeet) en Mahdi (hervormer) is gekomen, die het geloof opnieuw heeft uitgelegd. Volgens de andere moslims moet deze nog komen. Een ander verschil is dat wij absoluut de vredige inhoud van het woord jihad willen benadrukken, hetgeen u op onze bijeenkomst ook heeft gehoord. DHM: Voelen jullie je aanvaard? In Hoogstraten? Door andere moslims? Ahmed Bashir: In Hoogstraten voelen we ons heel goed thuis. Maar in Pakistan zijn we destijds moeten vluchten door wantoestanden tegen onze gemeenschap. César Faes: Bij mij in de straat wonen 2 Iranezen. Ik babbel daar wel eens mee en er duiken dan verschillen op. Maar samenleven is hier eigenlijk niet zo’n probleem. Maar soms ontmoeten we ook anderen, die ons veel minder respecteren. DHM: César, jij ben een Belg van geboorte. Wanneer en waarom heb jij je tot de islam bekeerd? César Faes: Eigenlijk liggen mijn roots in Meer, waar mijn grootvader velomaker was. Toen mijn vader voor zijn werk naar Roeselare verhuisde, ging grootvader mee. Toen ik geboren werd waren we wel al weg uit Meer. Ik ben in mijn leven vaak verhuisd. Heel wat jaren woonde ik in Schilde tot ik een 2-tal decennia terug naar Meer verhuisde, dit tot we voor de gezondheid van wijlen mijn vrouw naar de Ardennen vertrokken. Daar woonden we helemaal in de natuur, op 2 kilometer van het eerstvolgende huis. Nu woon ik al enkele jaren in de Hoogstraatse Mouterijstraat. 54 jaar geleden kwam ik in Turkije, waar ik voor het eerst kennis maakte met de islam. In totaal heb ik 42 landen bezocht, waaronder verschillende islamitische. Hun godsdienst sprak me vrijwel meteen aan. Na een tijd heb ik me tot de islam bekeerd. Een jaar of 8 geleden ben ik bewust de Ahmadiyya-gemeenschap gaan volgen. Het respect voor andere religies sprak mij enorm aan en ook het respect voor de andere profeten. Zij respecteren bijvoorbeeld ook Abraham, Mozes en Jezus. Wie hen niet respecteert, mag zich zelfs geen moslim noemen. DHM: Van harte dank voor het interview en voor het gastvrij onthaal. Na afloop van het interview biedt Ahmed Bashir ons nog een uitgebreide en overheerlijke Pakistaanse maaltijd aan. Het typeert de gastvrijheid van de Ahmadiyya. We babbelen nog wat na en besluiten zeker nog eens terug te komen, want het was hier aangenaam toeven. (dh)

23


NATUUR

Eén groot grensoverschrijdend natuurgebied In de loop van dit jaar begint het Nederlandse Staatsbosbeheer (SBB) met de herinrichting van het natuurgebied in de vallei van het Merkske en op de Castelrésche Heide. De landinrichting gebeurt door DLG (Dienst Landelijk Gebied), die de ingerichte terreinen overdraagt aan SBB. Het resultaat wordt een meer dan 1000 ha groot natuurgebied en vooral ook een attractieve regio voor de zachte recreant.

De vallei van het Merkske is ongetwijfeld een bijzonder waardevol restant van een natuurlandschap. We hadden hierover een gesprek met Bart Hoeymans. Hij was één van de personen die voor ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) de overlegvergaderingen volgde met de Nederlandse beheerders en overheden en hij staat als natuurwachter o.a. in voor het beheer van Wortel-Kolonie en in de Halsche Beemden. Natuurpunt Markvallei beheert in de vallei van het Merkske ook een gedeelte van de Halsche Beemden. Hoe groot is het natuurgebied langsheen de grens met Nederland in Wortel-Kolonie? Aan de zuidgrens van het gebied ligt Wortel-Kolonie. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft hier ongeveer 360 ha in beheer. Het grootste deel is steeds beheerd geweest door de vroegere afdeling Bos en Groen (tot einde 1990 beheerde de afdeling ca. 270 ha bos in Wortel-Kolonie, in 1999 kocht zij 282,6288 ha bossen, gebouwen, weilanden, wegen, kerkhof en woeste gronden). Van de totale oppervlakte is 80 ha steeds beheerd geweest door de vroegere afdeling Natuur. Het domeinbos Schootse Hoek, met een oppervlakte van ruim 41 ha en gelegen in Nederland, maakte destijds deel uit van Wortel-Kolonie maar werd reeds in 1979 aangekocht door het toenmalige Bosbeheer. De afdeling Bos en Groen en afdeling Natuur zijn in 2006 samengegaan en vormen nu het Agentschap voor Natuur en Bos. Aan de noordzijde, langs de vallei van het Merkske, ligt nog een 10 ha natuur in “de Halsche Beemden”. De helft

24

is eigendom van Natuurpunt, de andere helft is eigendom van het ANB.

krijgt een heel ander soort beheer. Op deze plekken mag de drevenstructuur vervagen. Het beheer is volledig gericht op het realiseren van een zo hoog mogelijke biodiversiteit. De watertafel werd terug verhoogd. Een gedeelte van het monotoon dennenbos werd verwijderd en geplagd zodat hier terug een heidevegetatie ontstond. De overige dennenbossen zijn drastisch omgevormd naar een gemengd bos, ook hier wordt er steeds een exotenbestrijding uitgevoerd. Vijftig ha krijgt een extensieve jaarrondbegrazing met paarden. Deze begrazing zorgt voor een grotere diversiteit in het reservaat. Ruige stukken wisselen af met graslanden. Ongeveer 2,5 ha krijgt een akkerbeheer en 5 ha wordt beheerd als hooiland met nabegrazing. De Halsche beemden vormen een mozaïek van beemden en beekbegeleidende bosjes. De beemden zijn vroegere hooilanden die regelmatig overstroomden. Ze zijn botanisch zeer interessant en krijgen een hooibeheer. Ze worden 1 à 2 keer per jaar gemaaid. De beekbegeleidende bosjes zijn ook zeer leuk. Normaal komt hier een bostype voor met Es, Zwarte Els en Europese vogelkers. Al deze soorten komen hier voor, maar meestal is de uitgangssituatie een populierenbos. Deze bossen worden omgevormd naar zo’n Essen-Vogelkersenbos door middel van het ringen van een deel van de populieren. Hierdoor sterven de bomen op stam. Onder deze bomen krijgen jonge scheuten van es, els en andere loofbomen kans om op te groeien. De bomen blijven op stam staan om dood hout in het bos te brengen en deze manier van omvormen heeft ook het voordeel dat er een boomlaag aanwezig blijft. Als je deze boomlaag radicaal verwijdert door kaalkap, verdwijnen vogelsoorten zoals de Wielewaal. Ook werden door Natuurpunt Markvallei poelen gegraven ten voordele van amfibieën.

Uit welke biotopen bestaat dit gebied? Welk beheer wordt hier uitgevoerd? De percelen in Wortel-Kolonie die vroeger werden beheerd door de afdeling Bos en Groen bestaan voornamelijk uit bos. Het zijn vooral naaldbomen die werden geplant voor de mijnbouw. Ook loof- en gemengd bos komen voor. Er wordt Waarom is de vallei van het Merkske zo’n hoofdzakelijk een omvormingsbeheer gevoerd. belangrijk natuurgebied? De meer monotone naaldbossen worden door De vallei van het Merkske is één van de enige het dunnen van de bossen stilaan omgevormd overgebleven vrij natuurlijke beekdallandschapnaar een gemengd bos. In deze bossen wordt ook een exotenbestrijding uitgevoerd. Op de stukken van Bos en Groen is er voor geopteerd de vroegere drevenstructuur te behouden. Hier speelt dus ook de historische achtergrond mee. Er wordt natuurlijk ook rekening gehouden met de aanwezige natuurwaarden zoals een populatie Bonte Dikkopjes, Kamsalamander en Poelkikker. De 80 ha beheerd door het vroegere Natuur Bart Hoeymans tijdens een trektelling op de Castelrésche Heide.


TONEEL pen in de Noorderkempen. Het Merkske kent nog een mooie meandering en oogt zo heel natuurlijk. De bodem ligt nu wel veel dieper dan vroeger en de waterkwaliteit is niet optimaal.

OPMERKELIJK Don Quichot vecht tegen Hoogstraatse molens

Het gebied bevat nog zeer veel botanische waarden afkomstig van het vroegere landbouwgebruik. Soorten zoals Dotterbloem, Gewone koekoeksbloem, Sleutelbloem, Kruipend Zenegroen en Ratelaar zijn algemeen in de beemden. In de beekbegeleidende bossen komen veel voorjaarsbloeiers voor zoals Speenkruid, Bosanemoon en Muskuskruid. Op het vlak van de fauna springen vooral Bos-en Weidebeekjuffer, Kamsalamander, Wielewaal en Oranjetipje in het oog. Hoe versterken de noorderburen de natuurwaarden in deze regio? Wat komt er aan natuur bij? Welke ingrepen voorzien de Nederlanders? In het kader van de landinrichting Baarle-Nassau in Nederland zal er langs de volledige loop van het Merkske een land(her)inrichting gebeuren. Deze landinrichting zal ook plaatsvinden ter hoogte van de Castelrésche Heide aan de Nederlandse kant. De landinrichting voorziet tal van ingrepen: het verwijderen van grond voor verschraling of vernatting, het aanleggen van vennen en poelen, het verwijderen van drainages voor vernatting, het aanplanten van houtkanten en houtsingels. Op welke manier dragen Natuurpunt en ANB daartoe bij? Het Agentschap voor Natuur en Bos werd op de hoogte gehouden over de evolutie bij het opstellen van de landinrichting. Het beheer van zowel de Halsche Beemden en Wortel Kolonie gebeurt ook in samenwerking met Staatsbosbeheer zodat we in praktijk kunnen spreken over een groot stuk grensoverschrijdende natuur. Via het Agentschap wordt er gecommuniceerd met Natuurpunt. Ook in verband met recreatie wordt er nauw samengewerkt met zowel de betrokken gemeenten aan Nederlandse en Belgische zijde als met SBB (Staatsbosbeheer) en ANB. Er wordt gecommuniceerd over de toegankelijkheid van het gebied in de toekomst. Hoe maken we het gebied beter bekend bij de bevolking. In de praktijk wordt er nu door het Agentschap en SBB druk gewerkt aan gemeenschappelijke informatiepanelen betreffende de vallei van het Merkske en de laarzenpaden. Ook zal er in 2007 een nieuwe informatiefolder over het Merkske en de laarzenpaden komen en er zal een nieuwe, duidelijkere bewegwijzering van de wandelroute geplaatst worden.

In haar recentste productie, Don Quichot en zijnen ijzeren wil, brengt Theater Artemis uit ’s-Hertogenbosch de legendarische Don Quichot weer tot leven. Het stuk wordt nog opgevoerd tot 13 mei in Nederland en België. De muziektheatervoorstelling voor de hele familie is gebaseerd op het wereldberoemde boek De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha (1605) van de Spaanse schrijver Cervantes. De Vlamingen Peter Missotten en Peter Anthonissen zijn respectievelijk vormgever en dramaturg van de voorstelling. Het oorspronkelijke stuk van Jeroen Olyslaegers (ook al een Vlaming) speelt zich af in een bibliotheek. Aanvankelijk dacht Peter Missotten dus een bibliotheek als decor te ontwerpen, maar uiteindelijk kwam hij beter weg met drie ingrediënten: een serre, koeienhuiden en een gigantische foto met windmolens (die weliswaar pas na het eerste bedrijf zichtbaar wordt). Peter Missotten vindt het spannend om decors te ontwerpen die niet letterlijk een weergave zijn van de plek waar het drama zich afspeelt. Op weg naar ‘s-Hertogenbosch viel op een bepaald moment zijn oog op serres, koeien en de windmolens van Hoogstraten. Het idee voor zijn decor was geboren. Peter Missotten heeft de windmolens zelf gefotografeerd en de foto vervolgens een beetje ge-Photoshopt. Op de foto staat er bijvoorbeeld behoorlijk wat water rond de molens, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Omdat het stuk modern is - het barst bijvoorbeeld van de computergames - was het ook logisch dat er hedendaagse molens te zien zijn en geen antieke Kinderdijk-modellen. En daarom staan de molens van Meer-Hoogstraten in volle glorie mee op de scène van Don Quichot en zijnen ijzeren wil. Wie het stuk nog wil zien moet snel zijn en/of ver rijden. Artemis speelt het onder andere nog in Roosendaal en Hasselt. Meer info op www.artemis.nl (lvr)

Wat verandert er voor de mensen in deze regio? Wat is de meerwaarde voor de recreant, de natuurliefhebber? Er zal voor de recreant en natuurliefhebber een duidelijke meerwaarde zijn. Er komt méér en gevarieerde natuur, wat voor de recreant een fijne wandeling zal opleveren. Eigenlijk spreekt het voor zich dat een lap natuur van meer dan 1000 ha voor de recreant en de natuurliefhebber een grote meerwaarde betekent. De grote vraag is: Hoe maken we de mensen bewust van de aanwezigheid van deze natuur in de directe omgeving en hoe brengen we deze natuur naar de mensen zonder dat er een te grote druk komt op de natuur? (A.O.)

VAN HEMELEN

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

Van Aertselaerstraat 21 - 2320 Hoogstraten Tel./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be

197

25


POP IN MEERLE

Let’s make Love met Peter en z’n Botsottos Wereldberoemd in Meerle, bekend in de streek en tot een eind erbuiten. Ze gaan er dan ook stevig tegenaan tijdens hun optredens. Een populair maar stevig rockend repertoire, waarvan heel wat Nederlandstalige, en een frisse pint: een perfecte mix voor fijn avondje rocken. Wie een optreden van Peter en z’n Botsottos heeft meegemaakt, is nooit van een kale kermis thuisgekomen. Die sfeer van hun live-optredens hebben ze op hun tweede CD proberen over te brengen. Op 7 april stellen ze CD en de nieuwe show voor aan hun thuisbasis, in de Parochiezaal van Meerle. Tijd voor een terugblik. ‘Peter en z’n botsotto’s’ gaan ondertussen al 24 jaar mee. Net zoals vele bands hier te lande hebben ze roots in de jeugdbeweging – hier de Chiro van Meerle – en zetten ze hun eerste stappen op het podium met de kermis. Een ‘live-bandje’ dat brengt sfeer. En als ze van de omgeving zijn, gewoonlijk nog volk ook. Jan Van Bavel was in 1983 de initiatiefnemer. Met Martin Jansen (ex- of toen zelfs nog ‘Mjeelse Primitieven’), Lieven Muësen, Bob Van Pelt en Pat De Roover. Ze speelden een eerste keer op de chirofuif. Een jaartje laten zouden ze met de kermis spelen op de koer van café De Kroon, een echt dorpscafé op de hoek van de Kerkstraat. Zanger Pat haakte plots af en één week voor het aangekondigde kermisoptreden werd het jongere broertje van Jan Van Bavel, Piet als zanger binnengehaald. Die heette toen nog Peter. Omdat de band nog geen naam had en de kermis inspiratiebron was, werd ‘Peter en z’n Botsottos’ de naam. Dat eerste optreden moet blijkbaar nogal meegevallen zijn, wat ze deden dat de volgende twee jaar opnieuw. Toen ging de Kroon dicht. Of het een met het ander te maken heeft, dat is na al die jaren nog moeilijk te achterhalen.

land, tot in Brussel toe. Ook in de cafés, jeugdhuizen en festivals in de streek stonden ze op de planken. Eind jaren 90 dreigt het definitieve einde, bassist en drummer verlaten de groep. De ritmesectie van een andere Meerlese band,’Whypoal’, Hans Adriaensen en Stijn Boeren komen Peter met veel entousiasme depaneren. De Botsottos rijden weer op de kermissen. Enkele jaren jaren later valt de band als vanzelf stil omdat meerdere muzikanten uit Meerle vertrekken. Het wordt stil in Meerle. In 1997 worden ze opgetrommeld om te spelen op de viering van 40-jaar chiro. Alle groepen die uit de chiro gegroeid zijn staan er op het podium. Whypoal, Peter en z’n Botsottos en de Mjeelse

den Af en Toe telkens opnieuw geprogrammeerd. Het publiek lust er als vanouds pap van. De oudere generaties, het is hun muziek, maar ook de jongsten komen er op af. De sfeer, weet je. De muzikanten krijgen er steeds meer zin in. Ondanks dat een aantal van hen verderop zijn gaan wonen – tot over het water - spelen ze meer samen en repeteren ze. In 2003 komt toetsenist Koen Laurijssen de groep vervoegen. Dat is een schot in de roos, hij brengt ‘muziek’ bij het geweld van gitaren en drums. De Botsotto’s staan er nu en spelen het hele jaar door. Op de kermissen naturlijk, maar ook op Parkfeesten en grote evenementen. Hun fans zitten niet meer alleen in Meerle, er zijn vaste kernen in Loenhout, Brecht, Rijkevorsel, Malle. Ze zijn een volwaardige covergroep, met een heel eigen “no-nonsens” stijl. Enkele jaar geleden namen ze een demo-cd op, “Liever dat nog”, een productie van Jack Nobelen (van Stiletto). Nu is hun nieuwe cd klaar voor de ‘release’. ‘Let’s Make Love’ is volgens Piet puurder, steviger dan de vorige, meer ‘rock’n roll’. In 11 nummers proberen ‘Peter en z’n Botsottos’ hun live-reputatie op cd over te brengen. Op zaterdag 7 april stellen ze hun nieuweling voor aan het thuispubliek. Zij krijgen als eerste de nieuwe show - naar verluidt met een overwel-

De early years: Peter Van Bavel, Perry Van Opstal, Jan Van Bavel, Lieven Müesen Hun inspiratie haalden ze in de beginjaren vooral bij de toenmalige zeer levendige Belgische rockscene, zoals TC-Matic, The Kids, De Kreuners, The Scabs. Ook Nederlandse rockbands leveren materiaal. Fatal Flowers, Herman Brood, Golden Earring. Allemaal stevig materiaal, uiterst geschikt om live te spelen en eens goed uit de bol te gaan. Dat er daarbij al eens een (of meer) valse noten gespeeld wordt, een kniesoor die daar over valt. Daarbij, het jonge publiek valt liever van de pintjes en van het springen. De volgende jaren speelden Peter en z’n Botsottos met de kermis in De Posthoorn (bij Roel) en in de Bombardon (bij Luc). Er gingen weinig kermissen voorbij zonder dat ze in een of ander café op de planken stonden. Anders was het geen kermis geweest. Het telde ook andersom. Telkens de kermis eraan kwam, kregen Peter en zijn maten last van onweerstaanbare drang. Repeteren was er tijdens het jaar niet veel bij, een weekje voor de kermis even alles terug ophalen en dan weer het podium op. “De stekker erin en de boel op gang trekken. Geen gezeur over valse akkoorden of slecht geplaatste rifs, maar feesten”. Ondertussen raakten ze ook bekend in het clubcircuit en speelden ze in zowat heel het Vlaamse

26

Botsottos anno 2007: Jan Van Bavel, Koen Laurijssen, Piet Van Bavel, Stijn Boeren en Hans Adriaensen Primitieven maken er een memorabele avond van. De Botsottos treden er aan in de oorspronkelijke bezetting. Een klein jaar leter spelen ze op een fuif voor Gert Van Bavel, met Stijn achter de drums. Luc Van den Heyning van de Bombardon is er bij en heeft heimwee naar de vroegere kermissen. Hij kan Peter en z’n maten overreden nog een keer op de kermis in de Bombardon te spelen. Peter kondigt het in dit blad aan als ‘afscheidsconcert’. Dat zal hij later nog zeker twee keer doen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en de volgende jaren staan ze in den Bombardon en in

digende lichtshow - voorgeschoteld. Bestel alvast uw kaarten, want de Parochiezaal (die voor haar bouwproject mag delen in de opbrengst) zal gauw vol zijn. Piet en zijn maten beloven er een leuk feestje te bouwen, onder de leuze van de Botsottos: “Niet zeveren maar rocken!” (jaf) Kaarten zijn verkrijgbaar aan 4 euro in ‘t Winkeltje bij Bart en Vera, of bij Piet Van Bavel, Hazenweg 22, Meerle – tel. 0497/41.19.34 – www.peterenznbotsottos.be


VROEGER

Hoogstraten, waar is de tijd? Geurige straten in Hoogstraten (1) Toen leefden ze nog gewoon aan de Vrijheid Dat Hoogstraten zonder de latere fusie 2800 inwoners telde in 1925 en dat er 10 jaar later in 1935 slechts 400 bijgekomen waren - 3200 in totaal - dat is 71 jaar geleden. Hoogstraten is van aan het Poteinde, Moleneind, de ‘tramstatie’ een kwartier stappen naar de St.-Catharinakerk in het centrum. En daar was in die tijd veel naar toe te gaan. Hoogstraten was de Vrijheid, van molen tot molen, en meer niet. De toenmalige meisjesschool was het voormalige zo geheten Engels klooster, later tekenschool. Daaraan was geen speelplaats verbonden. Dus speelden de kinderen op de Vrijheid Vier rijen grote lindebomen sierden in die tijd de Vrijheid. En als die massaal bloeiden, dan verspreidden die een waarlijk bedwelmende geur. Van pollenallergie was geen sprake, al hing de gehele Vrijheid bomvol stuifmeel. De vier rijen linden op de Vrijheid in Hoogstraten werden later gekapt en vervangen door twee rijen jonge boompjes, links en rechts, ver van het opkomende verkeer. Stapte je toen vanaf de Vrijheid een zijstraat in, dan stond je in de velden. Daar werden zover je kijken kon groenten en fruit gekweekt. De kar van de fruitveiling reed onophoudend af en aan, om alles op te halen. De tuinbouw - groenten en fruit - was voor de meeste een bijverdienste. Maar die liep dan toch geregeld uit de hand.

In 1933, toen de veiling opgericht werd, produceerde Hoogstraten 116.000 kg. frambozen en 3187 kg. aalbessen. Na de Tweede Wereldoorlog, in 1948, was de opbrengst van frambozen verdubbeld en de totale opbrengst van de aalbessen was zo maar even met dertig te vermenigvuldigen ten overstaan van de eerdere opbrengst in 1933.

den. Maar de frambozen bleven nog heel lang het belangrijkste product. Totdat bij verrassing, na 80 jaren intensieve kweek, de frambozenstruiken plots uitgeput raakten. Ze gingen dood! En het was uit met de specifieke houten frambozenkuipjes, waarin de tedere vruchten naar de Belgische steden en het buitenland verdwenen. (Bron: Josee Guisson in Heemkundig Handboekje voor de Antwerpse Regio jg.54/2)

Was me dat een werk! En alles gebeurde in familiaal, ja in gezinsverband. De onoverzichtelijke berg frambozen moest voorzichtig van de zachte witte pitjes ontdaan worden. Ook de specifieke edele geur van al die frambozen was in Hoogstraten rijkelijk aanwezig. Hoogstraten was in bepaalde periodes van het jaar een absoluut geurig stadje. Ook stekelbessen en aardbeien kwamen de kweek uitbrei-

Frambozen

Engelen en aartsengelen (2) Peperkoeken hart Het was een cadeau in een ver verleden en het bestond nog tot in de jaren-‘70 van de vorige eeuw. Het lag rond de feestdagen opvallend netjes verpakt in glaspapier, de voorloper van plasticfolie, in de etalages en op de toonbank stond het bij de bakker. Het staat en ligt nu al eens her en der. Maar of het bijvoorbeeld traditioneel rond nieuwjaar nog veel gegeven wordt? Geheimzinnig was altijd dat gekonfijte groene versiersel aan en naast de kersen. Lange, groene, smalle steeltjes en blaadjes waren het. En ze hadden een absoluut bijzonder eigen smaak. Engelwortel Angelica archangelica was de naam van de plant waarvan het gekonfijte stengeltje of de repel gemaakt was. Gelukkig waren de zichtbaar lange stevige stengels zacht geworden door de straffe suikerkuur. Een monnik op zoek naar geneeskrachtige planten zou het in de middeleeuwen ergens overkomen zijn. De aartsengel Michaël ontmoette hij in de velden en weiden waar hij zocht. Die

reikte hem de engelwortel aan. Het zou een geschenk uit de hemel zijn; een goddelijk middel tegen de pest. Wel bevordert engelwortel de spijsvertering, wekt de eetlust op, geeft rust en helpt tegen slapeloosheid. Denk aan de berenklauw; zo komt de plant er ongeveer voor. Maar daar stopt de vergelijking. De wilde soort engelwortel of ‘angeliek’ is betrekkelijk klein. De gecultiveerde plant is veel forser dan de wilde. In juli en augustus bloeit de engelwortelplant zeer opvallend. Engel van Hoogstraten Met Hoogstraten had die plant en de cultuur daar rond heel veel te maken. Daar werd ze in vroegere jaren ruim gecultiveerd. Ze vraagt bestendig enigszins vochtige grond. Niet vreemd voor de eerder vochtige beemdenomgeving in de nabijheid van Hoogstraten. Zo komt het, dat de plant bijvoorbeeld in de Franse Marais Poitevin nu nog veel voorkomt en er op ruime schaal gekweekt wordt ook. Dat is een gebied in de streek Poitou - Charentes aan de Atlantische kust. Daar ligt ergens een dromerig stadje, zoals Hoogstraten heel vroeger was. En

27


VROEGER

Engelwortel dat stadje is momenteel nog het centrum van de ‘angélique’ of de engelwortel. Velden staan er vol met de typische reusachtige schermbloemen van de plant. Er bestaan in de streek winkeltjes met niets anders te koop dan engelwortel in flessen, in bokalen of in confituurpotten gestoken. Gedroogde angeliek, vermalen in poedervorm, in zaadzakjes en zo meer. Noem zo een winkel het engelwortelparadijs, dan ben je er! Het geurt in dat Franse stadje nog zoals de

HALVE EEUW

28

engelwortel heel veel vroeger in Hoogstraten ook zijn typische geur verspreidde. Maar wie weet nu nog wat konfijten is? Er wordt door velen heel wat gekonterfeit, dat wel. In verband met dit laatste zegt Van Dale: afbeelden, schilderen; uit het Frans contrefaire, nabootsen of vervalsen. En het eerste in het kort: ‘in suiker inleggen’. Punt. Maar zo eenvoudig was het niet Dat konfijten van engelwortel diende als volgt te gebeuren. Men neme jonge stengels in het voorjaar - de stengels komen voor als jonge selderstengels - in stukken snijden, in repen van ongeveer 10 cm, onderdompelen in water en zes eetlepels zout per liter water strooien. Daarna aan de kook brengen en een tiental minuten laten doorkoken. De stengels zijn dan gaar. Dan afgieten en laten uitlekken, afspoelen met koud water en stuk voor stuk de buitenste steeldelen afschrapen. Nu wegen. De maat wordt half engelwortel half suiker. Vooraf de suikerwateroplossing aan de kook brengen. Opgelet, zonder deksel koken. De stengels in de suikerstroop doen en zachtjes 20 minuten laten koken. De stukken met een spaan uit de vloeistof nemen en op een taartenrooster leggen. Berg de suikerstroop gedurende een drietal dagen goed afgedekt ergens op. De stengels engelwortel op de rooster, die rusten even lang. Weer de suikerstroop aan de kook brengen, de stengels er in en weer 20 minuten laten doorkoken. Neem dan de stukken uit de pan en op de propere rooster leggen. Vervolgens drogen in de

oven op de laagste stand en laat de ovendeur op een kiertje staan. Ge kunt ze ook op de verwarmingsradiator drogen. Ten slotte strooi je over de reepjes licht wat fijne suiker. En dan bewaren in een stopfles binnen een donkere koele plaats. Of dat destijds zo in Hoogstraten gebeurde? Dat zal wel, of men deed enkel en alleen aan opkweken en oogsten met aansluitend export naar nijverheden elders die de stengels van de engelwortel, zoals ook fruit, bewerkten. Wie weet dat nog? Bewaren was een kunstvorm In de tijd vóór de diepvries was bewaren een ware culinaire kunstvorm. Men droogde, men maakte er poeder van, men rookte en zoutte of pekelde. In azijn en in alcohol werd een en ander bewaard. Veel later is het steriliseren en pasteuriseren gekomen. Maar het suikeren was ook een methode; die wat méér luxe betrof weliswaar. Gisting ontstaat door suikers. Maar een bijzonder sterk geconcentreerde suikeroplossing maakt dat procédé juist onmogelijk. De altijd aanwezige micro-organismen krijgen dan geen kans. Op die manier had de bakker in de winter toch de kleuren van vers fruit voor het versieren van zijn baksels. Rode kersen, gele citroenen, oranje appelsienen en voor het groen in de grauwe en witte winter, de engelwortel. Want gekonfijte goederen behouden, ja accentueren zelfs hun natuurlijke kleuren. (Bron: Jenny Guisson en Lieve Tirelieren in Heemkundig Handboekje voor de Antwerpse Regio jg.54/2)


HALVE EEUW

29


ZO WAS HET

ZO IS HET

30

Hoogstraten, Klein Seminarie exact 101 jaar geleden


dorpsleven Contactpunten –

Sponsortocht

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, horstendries@hotmail.com Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, toon.verleye@telenet.be Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, franssnijders@scarlet. be Wortel: Redactie Hoogstraten, Loenhoutseweg 34 info@demaand.be FOTO’s: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03 322 96 00. SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03 322 96 00, franssnijders@scarlet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be

HOOGSTRATEN - 1500 leerlingen van de lagere graad van de vier Hoogstraatse scholen hielden op woensdag 28 februari hun jaarlijkse sponsortocht voor een aantal sociale projecten. Regen en stormwind waren aangekondigd, het werd echter een schitterend wandelweertje. Voor het goede doel mocht dat wel.

Solidariteitsquiz GROOT-HOOGSTRATEN - Op 12 mei aanstaande organiseert ACW-Fusie Hoogstraten haar 5de Solidariteitsquiz. Daarmee zetten zij hun traditie voort van te quizzen voor het goede doel. Zoals de vorige jaren kiezen de deelnemende ploegen een goed doel waarvoor zij meedoen. Er mag wel slechts één ploeg per goed doel deelnemen. Dit doel moet bij de inschrijving opgegeven worden. De winnaar van de Solidariteitsquiz krijgt sowieso 300 euro voor het gekozen initiatief, die het bedrag rechtstreeks van ACW-Fusie Hoogstraten gestort krijgt. De andere geldprijzen, van 150 euro, zullen afhankelijk van het aantal ingeschreven ploegen, door loting worden toegekend. Het is dus mogelijk dat je als 7de of laatste eindigt, maar toch nog geld kan schenken aan je zelfgekozen goede doel.

Iedere inwoner van de fusie Hoogstraten wordt hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de quiz. De meerderheid van de vragen zijn meerkeuzevragen, zodat je eventueel kan meegokken naar het juiste antwoord als je het niet meteen weet. Men wil er ook een plezante avond van maken, waar mensen gezellig samenkomen. Daarenboven vind je zeker en vast een instelling of vereniging die je inzet kan gebruiken. Kom dus uit uw kot en doe mee! Alle ploegen (verenigingen, vrienden, families, gebuurten, …) van maximum 6 mensen zijn welkom. Er wordt een bijdrage van 10 euro per ploeg gevraagd. Meer info en inschrijving bij Jef Vinckx, John Lijsenstraat 40 in Meer (03/315.88.26 of jef.vinckx@telenet.be). Graag inschrijven voor 30 april 2007.

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

www.demaand.be 31


HOOGSTRATEN

Bib Biep! Nieuws uit de bibliotheek! Winnaars tekenwedstrijd GROOT-HOOGSTRATEN - In de bibliotheek van Hoogstraten en haar uitleenposten kan je rugzakjes ontlenen waarin telkens 10 voorleesboeken zitten. Ter gelegenheid van de Jeugdboekenweek 2007 schreef de bibliotheek een tekenwedstrijd uit, waarbij de opdracht luidde: “Maak een mooie tekening over een boekje uit het rugzakje.” Volgende kinderen haalden hun prijs al op: Sofie Hensen, Fleur Jacobs, Robbe Nooyens, Kirsten Van Gils, Senne Van Oorschot en Pia Versmissen. Allen ontvingen zij een leuke rugzak met een mooi voorleesboek erin.

Reisbeurs Bent u op zaterdag 12 mei in de omgeving van Hoogstraten, maar was u eigenlijk liever op vakantie? Dan biedt de bibliotheek u een ideaal vervangmiddel aan … speciaal voor u organiseren zij dan een heuse reisbeurs. Er worden verschillende ervaren reizigers uitgenodigd. Evelien Jansen, Louisa Stoffels, Kris Van Loon, Jos Van Bavel en Leo Vanhaute zullen met plezier uw vragen beantwoorden. U kunt dan gewoon op hen afstappen en uw vragen afvuren. Als u verder altijd al meer wilde weten over Senegal, dan kunt u zeker in de bibliotheek terecht. Bent u meer geïnteresseerd in India of Iran? Ook dan bent u van harte welkom. Voor wie het liever dichter bij huis zoekt, komen ook fietstochten in Europa aan bod. Wilt u het er echt van nemen en het leven in België voor langere tijd achter je laten, ook dan kunt u uw licht komen opsteken. Bijvoorbeeld Australië zou dan een leuke bestemming kunnen zijn. De bibliotheek biedt u dus een rijk en verscheiden palet aan landen en sprekers aan. U vindt zeker een bestemming die bij u past. Misschien zijn er wel landen die u nu helemaal niet aanspreken, maar als u de interessante reisverhalen van onze doorwinterde globetrotters hoort, zal de reismicrobe u in haar greep krijgen. U bent gewaarschuwd. De beurs vindt plaats op zaterdag 12 mei, van 10 tot 12 uur. Gedurende die 2 uren kunt u op elk moment rustig binnenwandelen en zich informeren. De toegang is gratis.

32

Kaartprijskampen prima verlopen! HOOGSTRATEN/WORTEL - Liefst 162 kaartliefhebbers namen deel aan het voorbije Hoogstraatse kaartseizoen: 104 rikkers en 58 jokkers. Er vonden 9 kaartavonden plaats, elk georganiseerd door een andere vereniging: KWB Hoogstraten, KWB Wortel, de Kasteelvrienden, VNA Wortel, het OCMW, KTTM Sint-Cecilia, veloclub De Lustige Wielrijders, de Blauwe duif en het Feestcomité HVV. Per avond telden de 5

beste uitslagen voor het algemeen klassement. Jos Aerts (Kasteelvrienden) en Fons Weerts (De Blauwe Duif) verzorgden de coördinatie. Wil uw vereniging de 10de deelgroep worden, dan mag je hen altijd contacteren. Op de laatste prijskamp, georganiseerd door veloclub De Lustige Wielrijders, werden de eindwinnaars in de bloemetjes gezet.

Uitslag rikken

Uitslag jokken

Theresia Renders (2352 punten) Theresia Jansen (2251) Lisette Mertens (2202) Maria Vriens (2174) Staf Peerlinck (2170) Frans Janssens (2153) Frans Verbunt (2150) Francine Goetschalckx (2145) May Pemen (2144) Jef Lavryssen (2144)

Stan Noeyens (1277) Louis Van Dijck (1322) Hilde Swaegers (1343) Staf Goetschalckx (1343) René Smouts (1345) Jos Vermeeren (1360) Eddy Kenis (1363) Jan Voet (1384) Jos Aerts (1387) Karel Versmissen (1395)

Op de laatste kaartprijskamp werden de winnaars van de kaartprijskamp in de bloemetjes gezet: links coördinator Jos Aerts, vervolgens Lissette Mertens, Theresia Jansen, coördinator Fons Weerts, Theresia Renders, Stan Noeyens, Louis Van Dijck en Hilde Swaegers. De mooie fiets, door fietshandel Verschueren geschonken als hoofdprijs voor de tombola van de veloclub, werd gewonnen door Adriaan Aerts (midden). Beneden bij de fiets zien we Paul Van Merode, voorzitter van veloclub De Lustige Wielrijders, die traditiegetrouw de slotavond ter harte nemen.


HOOGSTRATEN

Eerste aardbeien van 2007 HOOGSTRATEN - Dinsdag 13 maart werden de eerste Hoogstraten® aardbeien van het nieuwe seizoen verkocht in Veiling Hoogstraten. Eén kistje van 4 kg van de variëteit Darselect werd aangevoerd door teler Cees Buijnsters uit de gemeenten Etten-Leur (Nl.). De eerste koop van het nieuwe aardbeiseizoen ging naar Frudel n.v. uit Boortmeerbeek in opdracht van de supermarktketen Delhaize Group, aan de prijs van 500 euro per 500 g. Naar goede gewoonte staat de producent ook nu de opbrengst van zijn primeur integraal af voor een goed doel. Door de inbreng van de veiling, in naam van de aardbeitelers, wordt de opbrengst verdubbeld. Het bedrag van 8.000 euro werd overhandigd aan vertegenwoordigers van Cliniclowns. De cliniclowns bezoeken al meer dan tien jaar de pediatrie- en oncologie afdelingen van een heel aantal ziekenhuizen. Ze gaan er elke dag met twee op stap en proberen de gehospitaliseerde kinderen even hun pijn te laten vergeten. Hun hele spel is gebaseerd op improvisatie. Ze brengen dus geen ingestudeerde act maar plaatsen het kind in hun spel centraal. De clowns zijn professioneel geschoolde mensen die met een deeltijds bediendecontract voor de vzw werken. De vzw krijgt nog steeds geen subsidies. Momenteel is de organisatie volledig afhankelijk van giften van bedrijven, particulieren, verenigingen en

Hierbij Valerie van Gastel (Cliniclowns) die de cheque ter waarde 8000 € in ontvangst neemt van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Veiling Hoogstraten, Dirk Van den Plas. Op de achtergrond nog enkele Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten. scholen. Voor meer info bel 03/458.79.00 of surf naar www.cliniclowns.be Supermarkt keten Delhaize Group, gevestigd in Zellik, is verheugd met de aankoop van de eerste Belgische aardbeien. “Wij zijn als Belgische supermarktketen enorm begaan met het product,

afkomstig uit eigen streek”, verduidelijkt Freddy Derave. “Het is met veel plezier dat wij een organisatie ondersteunen die zich inzet om zieke kinderen vreugde bij te brengen. Aardbeien zijn het product bij uitstek om gezonde voeding te promoten, fruit en groenten zijn dé basis voor een gebalanceerd en gezond leven!”

Nieuws van het Kunstproject IKO

‘GOLFLENGTE’ HOOGSTRATEN - Naar aanleiding van het kunstproject ‘Golflengte’ leverden heel wat Hoogstratenaren op het IKO een ‘groene’ kaart in. Met die kaart kon je een gratis inschrijving aan het IKO voor het academiejaar 2007-2008 ter waarde van 173 euro winnen. Dat betekent één inschrijving voor een volwassen cursist of drie inschrijvingen voor kinderen of tieners. Een onschuldige kinderhand trok uit de 363 inzendingen de gelukkige winnaar, namelijk Peter Oosters, Hazenweg 4 bus 10 in Meerle. De ‘verrassingsprijs’, waaraan 136 mensen deelnamen werd gewonnen door Karen De Vries, Meerledorp 15 eveneens te Meerle. Aan Karen en heel haar familie wordt een bezoek aangeboden aan de Hoogstraatse beiaard, waar beiaardier Luc Dockx, eveneens docent beeldhouwen aan het IKO, speciaal ter

ere van de winnares een miniconcert zal vertolken. Directeur Jef Martens zal de familie boven op de toren officieel ontvangen en de afdeling ‘Fotografie’ van het IKO zal het gebeuren mooi vastleggen voor de eeuwigheid. Proficiat aan de gelukkigen.

Drie gelukkige winnaars op de foto. V.l.n.r. Nicole Geens, Kimverly Verbunt en Hannah-Marie Hermans.

www.totaalgarage.be

193

33


HOOGSTRATEN

En er was liefde achter de kerk … HOOGSTRATEN - De zaterdagen 3 en 10 februari resideerde Tejater De Lepe Hoek in Zaal Cecilia. Na al die jaren zou je kunnen denken dat je hen kent, maar zouden ze hun naam geen oneer aandoen als ze ons niet telkens weer verrasten? Voor het Valentijnsprogramma dat ze nu in elkaar boksten had Jos Vinckx ons veel rood, veel wijn en veel sfeer beloofd. Hij beloofde geen dichters met streken maar streekdichters. En die waren en dan nog niet de minsten. Denken we maar terug aan de heerlijk rake poëzie van Rozette Servaes, aan Michel De Laet en de anderen. Of aan een intrigerende Jef Rombouts, die de oude verzen van dokterke Versmissen ten beste gaf. Hoed af ook voor de knappe muziekgroepen die er een podium kregen, voor de absurde theatertussendoortjes van De Lepe Hoek zelf en van Jolan Standaert. Voor het koppel dat al tangoënd over het roodschemerige podium schreed. Stuk voor stuk klasbakken, die we helaas niet allemaal kunnen bespreken. Maar dat men zoveel lokaal talent bij elkaar bracht, jong en oud, in één programma, dat alleen al is eigenlijk een cultuurprijs waard.

Cecilia schittert met klassiek koffieconcert HOOGSTRATEN - “Klein, maar dapper.” We gaan de slogan eens een keer niet gebruiken wanneer het over de oudste harmonie van de streek gaat. Want bij de meeste nummers zaten ze toch met ruim 20 muzikanten op het podium. De andere stukken werden door een uitstekend kwartet gebracht. Onder leiding van dirigent Marleen Proost hoorde het talrijk opgekomen publiek verschillende klassieke werken, maar ook joodse muziek en enkele musicalfragmenten. Welgemende complimenten ook voor solisten Leen Casie, Luc Van Bladel, Gunther Verberckmoes en Marleen Proost die werkelijk het beste van zichzelf gaven. De presentatie door René Van Bladel, de lekkere koffieboontjes op de tafels en de vriendelijke bediening deden de rest.

Wellicht tot een volgende keer dan maar, want secretaris Dries Horsten bevestigde in zijn slotwoord dat Cecilia – 168 jaar jong – voorlopig gewoon doorgaat, ondanks het zware werk dat er met de kleine groep bestuursleden en medewerkers opgeknapt moet worden. Verder deelde Horsten mee dat 2007 voor het aloude zaaltje een bijzonder jaar is, omdat het nu precies 125 jaar bestaat. “Al 125 jaar depanneert ons charmante zaaltje de stad, door de rol van officieus cultureel centrum op zich te nemen,” voegde hij er aan toe, een opmerking die op applaus werd onthaald door de aanwezigen, waaronder ook enkele vaste gebruikers van de zaal. Laat ons met hen hopen dat hun geliefde zaaltje er ooit voor beloond mag worden …

Lieve Zaal Cecilia Ik heb je lief, jouw oud brokaat, een zaal die er al heel lang staat. Trotseerde oorlog, storm en ramp. Trotseerde ’s stedens afbraakramp. Mijn kleine zaal Cecilia. Muziek, toneel en si, do, la. Mocht jij hier ooit niet meer bestaan, dan was ’t met al ’t plezier gedaan. Je bent een zaaltje, klein en fijn. Dààrom moet je bij Cecieltje zijn. Je krijgt de kunsten op de plank. Waarvoor héél, héél veel, velen dank! Hoogstraten telt miljoenen stenen. Waar moet de kunst bij ons toch henen? Als zaal Cecilia niet bestond, men nergens nog een plaatsje vond… ‘k Spreek schande van ons trotse stede, zonder cultuurverstand of rede. Een groot Ceciliagebouw is nodig. Maar klein Cecile: niet overbodig! Want wat zoudt ’t prettig zijn met twee: een grote mooie zaal, olé! En daar dan nog dat kleintje bij. Hier smeekt de kunst: Doe iets voor mij! R. Servaes, 5 maart 2007.

34

De voorbije maanden was het aloude Ceciliazaaltje haast dagelijks in gebruik. Naast De Lepe Hoek, Tinello, Marckriver Jazzclub en Markant, verzorgde vzw Cecilia er op 4 maart ook zelf een knap optreden

Knappe voorstelling, Tinello! HOOGSTRATEN - Zes keer voerde theaterook de knappe acteerprestaties voor Hilde Van gezelschap Tinello het stuk “Parkresidentie” op, Tittelboom, Ludo Wens, Koen Sneyers, Dorien als vanouds op de planken van hun vaste stek, Geens en hoofdrolspelers Mieke Vervloet en zaal Sint-Cecilia. Zes keer zat de zaal goed vol. Cis Verboven, wier ‘crisisdialogen’ hoge ogen De tragikomedie was gebaseerd op het stuk gooiden en getuigden van een knap staaltje in‘The Prisoners of 42nd Avenue’ (uit 1971, van levingsvermogen. Neil Simon) en handelt over Albert, een man van middelbare leeftijd die door een diepe crisis gaat nadat hij zonder werk komt te vallen. De manier waarop men de tragiek in ’s mans leven wist te combineren met een humoristisch kantje was knap. En Tinello zou Tinello niet zijn als het geheel niet zoals steeds ‘af’ was: een verzorgd decor, mooie belichting en geluid, een sterk regiedebuut voor Dirk De cast van Parkresidentie, zes keer met succes vertoond door toGeuens, maar zeker neelgezelschap Tinello


HOOGSTRATEN

Monument Gelmelstraat 20 In tijden waar afbraak zegeviert, willen wij de Vrijheid verkopen! Niet letterlijk, we willen ze u gewoon weer graag doen zien … Daartoe brengen we elke maand een detail in beeld dat u en ons charmeert. En dit deze maand dus voor de 20ste keer. Niet dat het al veel geholpen heeft, want bouwlustigen lijken nog altijd carte blanche te krijgen in het Knokke van de Kempen. Niettemin doe we koppig voort. Misschien krijgen we de betonmaffia er wel niet mee klein, maar ‘baat het niet, dan schaadt het niet’.

HOOGSTRATEN - In de Gelmelstraat wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de restauratiewerken van de vroegere meisjesschool. De naam van bouwmeester P.J.Taeymans wordt nog eens duidelijk in de verf gezet en dan kan de stelling weldra weg. Hoogstraten en Vito hebben er binnenkort een schitterend monument bij.

NEOS deelt broederlijk op trage wegen

Geen monument deze keer. Wel een spreuk. In keurige witte letters. Enigszins verdoken op een zijgevel. ‘Verboden te wateren’ … Nog niet zo lang geleden liep er een feitelijke buurtweg, toegankelijk voor iedereen. Mijn broer, die er langs van de Gemeenteschool kwam, sprak altijd van het ‘Olifantenpaddeke’, omdat het logo van de naastgelegen drukkerij CM een olifant uitbeeldde. De voetweg werd goed belopen, vooral omdat hij het oude voetbalveld met de Vrijheid verbond. Maar helaas liet men er ook wel eens wat lopen, want wat er daar langs boven wordt in gegoten, dat moet er ooit elders weer uit en meestal hou je dat net niet tot thuis. Proper was dat natuurlijk niet en dus alle begrip voor de vroegere drogist, die het paadje liever droog hield en de spreuk naar alle waarschijnlijkheid aanbracht. Toch weegt dit ene nadeel niet op tegen de vele voordelen die zo’n pad biedt. Het voetbalveld mag dan verhuisd zijn, het pad zou nu een gerichte en veilige weg naar het centrum vormen voor de bewoners van zowel de Mouterijstraat, het Slommerhof als heel de Thijsakker. Voor alle duidelijkheid: de drogist was een brave man en hij liet het pad begaan. Het was iemand anders die het enkele jaren geleden afsloot, dit tot spijt van veel gebruikers. Misschien moet het nieuwe bestuur het pad maar eens heropenen? Dan kunnen we allemaal weer met belgerinkel naar de winkel.

HOOGSTRATEN - NEOS, voluit het ‘Netwerk voor Ondernemende Senioren’, stapte dinsdag 13 maart voor het goede doel. Tegen een deelnameprijs, die doorgestort werd naar Broederlijk Delen, namen heel wat leden deel aan mooie wandeling van Hoogstraten naar Achtel en terug. Daarbij werd extra aandacht geschonken aan oude en de nieuwe trage wegen in onze gemeente en in Achtel: de paden naar de Kluis, de Kluizenberg en De Sluis, de Hoogstraatse pad door den akker in Achtel, het Richtpad en verschillende andere ankerpunten. De leden van NEOS konden ervaren hoe aangenaam en veilig het wandelen is langs trage wegen en velen betuigden dan ook hun steun aan de plaatselijke voetwegengroep, die de teloorgang van historische paden bestrijdt. Over Achtel zelf zullen de leden binnenkort nog meer vernemen, in de lezing die Gust Lauryssen van de werkgroepen Culinair Erfgoed én Oude Voetwegen voor NEOS zal verzorgen. Boterhammen met kaas en kop maakten de aangename namiddag compleet. (archieffoto) 35


HOOGSTRATEN

Basisschool ’t Spijker op muzische tweedaagse HOOGSTRATEN - Voor een eerste maal werd er door basisschool ’t Spijker, het IKO en de Academie voor Muziek en Woord uitgebreid samengewerkt: het resultaat was een zeer geslaagde muzische tweedaagse voor de leerlingen van het derde leerjaar.

Wat was nieuw voor jou? “Action Painting.” “Muziek leren spelen en noten geleerd.” “Ik had nog nooit gesmost met verf.” “Poppenkast leren spelen.” “Ik was nog nooit in de muziekschool geweest.” “Ik was nog nooit van mijn leven in het IKO geweest.” ‘Vinger’, en daarna met echte vingerpoppetjes.

Een groepje kinderen, met allerlei instrumenten, op de muziekzolder van de Academie De eerste donderdag en vrijdag van maart werden alle gewone lessen opgeschort en trokken de kinderen er op uit richting IKO in de Dr. Versmissenstraat en Academie in de Karel Boomstraat. Daar hadden de twee klassen van juf Lies en meester Raf de luxe om telkens gedurende één of twee uur ondergedompeld te worden in een ruim bad vol kunsten. In kleine groepjes van 10 leerlingen werden de kinderen ingewijd in de drie disciplines die de beide academies aanbieden, beeldende kunst, muziek en woordkunst. In het IKO mochten de kinderen onder andere werken met gyprocplaatjes, waarin ze eerst konden krassen en vervolgens met waterverf beschilderden. Ze leerden er ook het een en an-

der over Action Painting, waarna ze het ook zelf konden proberen. Ze ontdekten er ook het een en ander over enkele bekende kunstenaars, zoals Jackson Pollock, die rond dezelfde technieken hebben gewerkt. In de Academie voor Muziek en Woord mochten de leerlingen bij Muziek zelf een liedje in elkaar steken. Ze leerden er noten lezen en ontdekten er allerlei kleine instrumenten, zoals Orff-instrumenten, die ze leerden bespelen. Ze mochten er zelfs een echte partituur in elkaar steken. Bij Woord mochten ze onder andere levende foto’s maken als personages, vermomd onder gekke hoofddeksels en leerden ze poppenkast spelen met stemmetjes, eerst met personages ‘Vuist’ en

Het werd voor leerlingen en leerkrachten een hele fijne ervaring. Dat de kinderen er zelf van genoten hebben, kan je lezen in de bijgevoegde kaderstukjes. Na de tweedaagse konden de leerlingen de kunstwerkjes die ze in het IKO hadden gemaakt mee naar de school nemen. Van wat ze in de Academie voor Muziek en Woord hebben ontdekt en gecreëerd, houden ze helaas niets tastbaars over. Maar in het geheugen en de fantasie van de kinderen blijft des te meer bewaard. Basisschool Spijker zelf vond de tweedaagse zo geslaagd, dat ze er op hun opendeurdag op 22 april as. ruim over zullen berichten en tentoonstellen. En in stilte wordt al gepland en gebrainstormd over een nieuwe editie volgend schooljaar. (ms) Meer weten? www.basisschoolspijker.be

Wat heb je geleerd? “Op een muziekinstrument leren spelen.” “Dat schilderen op gips leuk is.” “Ik heb geleerd om hard en zacht te praten.” “Ik leerde een heel mooi lied.”

Wat vond jij het leukst? “Het schilderen, omdat ik dat nog nooit gedaan heb.” “Woord, omdat we toneel moesten spelen.” “In het IKO op gips werken, omdat de verf vlug droogde.” “De muziek die we hebben gemaakt.” “Heerlijk bewegen.” “Ik vond de werkjes die we op de IKO gemaakt hebben heel mooi want ze waren allemaal heel goed gelukt.” “Ik vond de poppenkast het leukst omdat iedereen andere stemmetjes gebruikte.” “Ik vond het allemaal even leuk.”

Brochures Elk jaar wordt het toeristisch aanbod ruimer. Ook dit nieuwe seizoen wordt ingezet met een nieuwe reeks brochures. De meeste van deze uitgaven zijn gratis te verkrijgen in het toeristisch infokantoor in Hoogstraten.

Een groepje leerlingen ontspannend aan het ontwerpen en creëren in het IKO 36


HOOGSTRATEN

Lieven Van Gils presenteerde sportquiz

HOOGSTRATEN - Vrijdag 9 maart liep de socioruimte van HVV goed vol voor de jaarlijkse sportquiz van het ‘Feestcomité HVV’. Altijd een mooie quiz, met als extra troef natuurlijk de presentatie door VRT-sportanker Lieven Van Gils, zelf van Hoogstraatse afkomst.

Gezond ontbijten in de hotelschool HOOGSTRATEN - Lekker eten, daar weten ze in de hotelschool natuurlijk alles van. En dat lekker eten ook gezond eten kan zijn, dat weten ze evenzeer. Zeker nadat 13 en 14 maart jl. alles samen ruim 1.000 leerlingen met hun leerkrachten mochten proeven van een gezond ontbijt. In een tijd dat veel leerlingen deze belangrijkste maaltijd van de dag gewoon overslaan of vervangen door een stuk snoep of een zak chips, wil het VTI hen warm maken voor smakelijke, gezonde kost. In een tijd dat leerlingen – als ze al iets eten – alleen aan tafel zitten, wil de school hen warm maken voor het sociale aspect van samen eten. Daarom werd er met de heel de klas samen

gegeten. Een 3de luik was van ecologische aard, doordat de leerlingen hun afval na afloop keurig sorteerden. Iets waar de school natuurlijk al langer aandacht aan schenkt. Het waren leerlingen die hielpen met de bereiding, de bediening en de opruim. Betalen moesten de leerlingen niet, want mede dankzij de sponsoring kon de school dit alles volledig gratis aanbieden! Het lekkere maal bestond uit donker brood met kaas, een potje yoghurt, een heerlijke koek met appel en kaneel, een appel en een glas fruitsap. Samengesteld op basis van de voedingsdriehoek, hetgeen in de klas ook duidelijk werd ingeleid.

Druk programma in de Cahier HOOGSTRATEN - Nu zitten de mannen van Jeugdhuis Cahier de Brouillon natuurlijk zelden stil, maar het programma van de volgende maand zit toch echt gezellig vol. Zaterdag 14 april (20 uur) strijkt de Turnhoutse groep Jazzalude er neer. Jazzalude ging ooit van start als gesubsidieerd project van de stad Turnhout, met de bedoeling muzikanten van verschillende strekkingen bij elkaar te brengen en het muzikaal experimenteren aan te moedigen. Uit verschillende bestaande groepen en enkele losse muzikanten ontstond een big band van een 16-tal personen. Onder leiding van Wim De Busser (jazzpianist in de jazzstudio) moest eerst bestaand materiaal worden ingeoefend, onder het motto dat je maar kunt flirten met de grenzen als je ook de basis goed kent. De groep begon dan ook met het meest oorspronkelijke genre: jazz. Omdat de jazzstandards echter nogal streng bleken, werden er al gauw andere genres bijgevoegd: eerst funk en later ook hip hop en soul. Eerst zochten ze hun inspiratie bij The Soul Shakers, Messengers Incorporated, Ron & Candy en Davey Jones. Die mengden ze dan met jazzy blazerslijnen, scratching en samples. Vervolgens gingen ze ook zelf aan het experimenteren. Meer informatie op www.myspace. com/jazzalude. Zaterdag 21 april is er weer een Soirée_DB. Dan organiseert het jeugdhuis de ‘Je m’en Fish Label Night’. Dan treden de beste groepen van dit elektronisch label op: Hosm0z (drill’n’bass, electro), Strekie (electronica, IDM), Eega X (drum’n’bass, electro) en The Camden Electronic Animals (Electropunk). Ook zal ‘Je m’en Fish’ die avond haar nieuwste promotionele DVD voorstellen. Meer informatie op www. jemenfish.be. Even opletten voor Milow + You Raskal You. Daar is de datum en het programma gewijzigd. Nu gaat de activiteit door op vrijdag 27 april. Misschien ben je nog bezig met het nafluiten van ‘One Of It’, maar met het nummer ‘You Don’t Know’ is Milow ondertussen doorgestoten tot de hogere regionen van de Afrekening. Daar is de Cahier natuurlijk blij mee, want het is reclame voor het optreden va Jonathan Vandenbroeck en zijn groep. Met zijn gevoelige stem en gitaar zal de 25-jarige singer-songwriter uit Leuven ongetwijfeld de oren en harten van menig Cahier-bezoek(st)er beroeren. In het voorprogramma speelt een formatie met enkele jongelui uit het Hoogstraatse: You Raskal You, de nieuwste incarnatie van wat voorheen The Money was. Meer informatie op www.milow.be en www. youraskalyou.tk.

Meer dan 1.000 leerlingen genoten van het smakelijke en gezonde ontbijt. 37


HOOGSTRATEN

Dorpsraad Hoogstraten HOOGSTRATEN - “Dorpsraad, frustratieraad,” zo lijkt het soms wel. Niet zozeer omdat een heel eskadron Hoogstratenaren er met hun kleine en grote problemen afkomt. Dat mag gerust, daar is het tenslotte een dorpsraad voor. Eerder omdat heel wat belangrijke agendapunten nu al verschillende jaren meegaan, zonder dat er een merkelijke vooruitgang werd geboekt. Dat ligt niet aan de dorpsraad, want hetgeen zij in naam van de inwoners naar voor brengen, zijn meestal echt wel prioriteiten. Wij beseffen nu ook wel dat een stad niet alles in één keer kan en dat de huidige ploeg deels nieuw is, maar hopen toch met het dorpsraadbestuur mee dat er nu echt eens schot komt in bepaalde zaken. Het voltallige schepencollege was aanwezig. Voor de dorpsraad namen voorzitter Aloïs Ruts, secretaris Jef Verheyen en bestuurslid Ronny Van Boxel plaats. Leo Sprangers was aanwezig voor de logistieke steun. Na een welkomstwoord geeft voorzitter Ruts het woord aan de collegeleden, die zich één voor één mogen voorstellen. Vervolgens wordt een stand van zaken gegeven bij de prioriteitenlijst van 2006. Het Van Aertselaarplein staat al sinds 1995 op de agenda. Voorheen lagen De Lijn en de dienst voor het wegbeheer dwars in de onderhandelingen. Nu De Lijn er niet langer een halte naast de rijbaan moet hebben, komt er mogelijk schot in de zaak. Ook de stelplaats en de aansluiting van de Moerstraat zullen in de heraanleg betrokken worden, aldus schepen Haseldonckx. Wat de Gustaaf Segersstraat betreft meldt Haseldonckx dat de vorige ploeg nog geen budgetten inschreef voor een heraanleg. De heraanleg, met ook aandacht voor het parkeerprobleem van de aangrenzende ’s Boschstraat en de veiligheid aan de aansluiting met de Postweg, worden meegenomen naar de opstelling van het meerjarenplan. Wat de parkeerplaatsen en de snelheidsremming in de Achtelsestraat betreft, zijn het afgelopen jaar geen klachten meer binnengekomen. Ook voor de Heilig Bloedstraat kwamen niet direct klachten binnen, al benadrukt voorzitter Ruts dat het toch wel een smalle en gevaarlijke aansluiting met de grote baan blijft. Dan wordt overgegaan naar de vragen vanuit het dorpsraadbestuur. Eerst wordt een stand van zaken gevraagd voor het voormalige Rijkswachtgebouw. Op de vorige dorpsraad wilde men eerst de plannen laten inzien, maar deze werden net tevoren teruggetrokken o.w.v. problemen met Monumenten & Landschappen. Inmiddels werden nieuwe plannen gemaakt die goedgekeurd zijn. Beneden komen 2 handelspanden; op de verdiepingen enkele appartementen en studio’s. Wat het stedelijk zwembad betreft, heeft mevr. Stynen, die vorig jaar nog een pleidooi voor een zwembad kwam houden, enkele vragen voor de burgemeester. “Vorig jaar werd het afgewimpeld wegens te duur. Bij verschillende partijen hoorden we zwembad tussen de verkiezingsbeloften. Gaat het bij de beloften blijven of komt er nu echt iets van?” Burgemeester Van Aperen wijst op de 20.000 euro die in de begroting werden ingeschreven om een studie te laten uitvoeren. Als het er komt, dan vermoedt hij wel dat het in samenwerking met andere gemeenten zal moeten

38

gebeuren. Mogelijk ook in een publiek private samenwerking. Maar het zou sowieso in overweging genomen worden. Schepen Rombouts voegt toe dat men beseft dat er een nood is, maar dat men ook weet dat het duur is. Niettemin belooft ze dat men zich zeker zal bezig houden met de vragen: wat moet er komen, waar en in samenwerking met wie? Maar ze wil ook geen valse hoop wekken. Het is zeker niets voor de komende 2 jaar. Over het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wil men weten wat de invloed op de bebouwing zal zijn, maar ook hoe het zit met de zone voor detailhandel, de ambachtelijke zone en de uitbreiding van De Kluis. Voorzitter Ruts begint met de stelling dat het oprijzen van steeds meer hoogbouw en van grote supermarktketens aan 3 zijden van het dorp, veel mensen wel angst inboezemt. Schepen Baets geeft toelichting bij de vragen, die grotendeels overeenkomt met hetgeen we hier vorig jaar vernamen. Hij benadrukt dat het vorige week goedgekeurde PRUP Kleinstedelijk gebied maar kan gehaald worden indien men een verdichting en verhoging van de kern doorvoert. Vervolgens wordt uitleg gegeven bij de aanleg van de fietspaden langs de Sint-Lenaartseweg (al bezig) en deze langs de Loenhoutseweg (komen er aan). Bij de punten over het zwaar verkeer in de Vrijheid en de parkeerproblemathiek verwijst schepen Baets

Het parkeerprobleem bij het IKO blijft aanslepen. De bermen voor de mensen hun huizen worden steevast kapot gereden. Wat gaat de nieuwe ploeg hieraan doen? naar de actie “Met belgerinkel naar de winkel”, waar mensen een stempelkaart voor gaan krijgen waar je prijzen mee kan winnen die door de stad en de middenstand geschonken worden. Bij het zwaar verkeer stipt schepen Haseldonckx aan dat men vanuit de stad inspanningen wil doen om toch opnieuw met Rijkevorsel te praten over het tracé Houtelweg. De burgemeester vult aan dat men er de vrijdag na de dorpsraad al over zal samen zitten met de Werkgroep Industrie Kanton Hoogstraten (Wikaho). Beiden zijn het erover eens dat overleg met andere gemeenten en instanties hier noodzakelijk zal zijn. Wat het parkeerprobleem betreft geeft Haseldonckx toe dat er tijdens de vorige legislatuur positieve zaken gebeurden (herschilderen van de lijnen), maar dat men ook veel bruikbare plaatsen voor langdurig parkeren verloren liet gaan. De voorlaatste vraag gaat over wat er voor deeldorp Hoogstraten in de


HOOGSTRATEN begroting voorzien werd. Schepen Haseldonckx heeft een hele lijst af te gaan: we noteren onder andere LED-borden voor de Zone 30, riolering voor de Molenstraat, het dak van het bestaande IKO-gebouw, de inrichting van het nieuwe atelier, een vooronderzoek voor de opmaak van de Katharinatoren, de herstelling van enkele glasramen en een restauratie van de historische beiaard. Een laatste vraag handelt over het serrecomplex. In de krant konden we lezen dat de afwijzing van 6 jaar geleden ondertussen vernietigd werd. Schepen Baets zegt dat de bouwtoelating inmiddels wel vervallen is, waardoor men – als er al aan dezelfde site gedacht wordt – van nul af zal moeten beginnen. De schepen voegt toe dat men dan uitgebreider overleg zal plegen om tot een zo goed mogelijke inplanting te komen. Als nieuwe aandachtspunten voor 2007 schuift de dorpsraad het volgende naar voor: voetpaden in de Dr. Versmissenstraat en de Lindendreef en een herinrichting van de Alfred Oststraat. Vooral de Dr. Versmissenstraat lijkt dringend te zijn. De vele auto’s die ’s avonds naar het IKO komen, rijden de bermen voor de mensen hun huis maar al te vaak kapot. Schepen Haseldonckx meldt dat het vorige college hier geen budgetten voor in de begroting heeft geplaatst en dat de begroting dit nu ook niet toelaat. Een stoep aan de ene kant en parkeerhavens aan de andere kant zijn volgens hem echter wel te overwegen, want hij beseft ten volle dat er hier echt een probleem is. Parking op het terrein achter de Vossengang is misschien de beste oplossing, maar er zit nog een pacht op deze gronden. Wanneer het punt van de Dr. Versmissenstraat later bij de vragen nog eens terugkomt, staat buurtbewoonster Chris Aerts – wiens voortuin maar al te vaak door wildparkeerders kapot wordt gereden – recht en vult ze terecht aan “dat haar begroting het nu ook niet toelaat om dit telkens weer te onderhouden en te herstellen”.

Bij de vragen uit het publiek wordt eerst een petitie overhandigd namens de mensen van de Heuvelstraat, die klagen dat er vaak geracet wordt door hun straat. Schepen Martens hoopt dat het probleem zal minderen wanneer de Sint-Lenaartseweg terug wordt opengesteld. Burgemeester Van Aperen wil wel eens voorstellen dat de politie er controles organiseert. Enigszins merkwaardig is de opmerking van schepen Haseldonckx, die zich niet overal voorstander toont van innijping of andere afremmingen: “Soms moeten de mensen zich ook eens aanpassen aan de weginfrastructuur. De weg moet niet altijd aangepast worden aan de mensen”. Een volgende vraag gaat over de voetpaden in de Burg. Van Aperenstraat, die pas aangelegd worden wanneer het grootste deel van de huizen er staat, dit om beschadiging te voorkomen. Een omwonende vreest dat dit pas zal zijn tegen de tijd dat zijn kinderen er al lang niet meer over moeten om naar de school te gaan. Enigszins in tegenspraak met het voorstel van de dorpsraad is de vraag om juist géén voetpaden in de Lindendreef te leggen, dit om het mooie karakter ervan te bewaren. Voorzitter Aloïs Ruts repliceert dat bij een onderzoek 5 jaar geleden, 75 % van de omwonenden zich nochtans voorstander noemden, zeker met de school en de bib in de nabijheid. Waar wel heel wat aanwezigen blij om zijn, dat is het antwoord van schepen Haseldonckx op de vraag m.b.t. parkeerplaatsen bij appartementen. De schepen kan meedelen dat er gedacht wordt aan een uitbreiding van 1 tot 1,5 als verplicht aantal parkeerplaatsen per appartement. Een parkeerverbod in het eerste stuk van de Heilig Bloedstraat, om de levensgevaarlijke situatie aldaar te ontmijnen, wordt door schepen Haseldonckx meegenomen naar de volgende verkeersraad. Op de vraag of de ontbrekende lindebomen in de Vrijheid nog bij worden geplant, kan schepen Martens melden dat de lege plantgaten binnenkort opge-

vuld zullen worden. Rosette Servaes meldt dat het stuk Gelmelstraat tussen de gevangenis en het Spijker zeer gevaarlijk is, een opmerking waarin zij wordt bijgetreden door iemand die er dagelijks voor zijn werk langs moet. Schepen Haseldonckx en de burgemeester zeggen dat de gemeente daar niets aan te zeggen heeft, omdat het over een gewestweg gaat, waarop voorzitter Ruts antwoordt dat dit niet wegneemt dat er een initiatief vanuit het college kan komen om hierover te gaan praten. Elders in de Gelmelstraat valt wel goed nieuws te rapen. Aan het Kinderdagverblijf wil het College werk maken van een parkeerbeperking van een kwartier op weekdagen, waardoor het ‘lossen en laden’ van de peuters dichterbij kan. Merkelijk stil wordt het wanneer een vraag gesteld wordt over het erfgoedbeleid: “Hoeveel van ons cultureel erfgoed moet er nu eigenlijk nog vernield worden vooraleer men hier iets aan doet?” Schepen van Ruimtelijke Ordening en Planning Baets wijst de micro resoluut af: “Patrimonium is niet mijn bevoegdheid!” Schepen Martens, die als schepen van patrimonium nochtans eerder voor het onderhoud hiervan bevoegd is dan voor de planning, probeert de meubels te redden en geeft toe dat dit een moeilijk dossier is, dat meestal pand per pand bekeken wordt. Burgemeester Van Aperen vult aan dat men bij beschermde gebouwen en gebieden advies zal vragen aan Monumenten en Landschappen (M&L) en dat men zich hier zal schikken naar wat Erfgoed en M&L hierover zeggen. Andere vragen handelen over de HST, over een uitbreiding van het inhaalverbod voor vrachtwagens op de E19, over hinder door geparkeerde vrachtwagens, over duivenstront naast de Begijnhofkerk, over de brug aan de Laermolen en over … u raadt het nooit: overlast van schapen in de Thijsakkerwijk! Na afloop van de vragen worden de nieuwe leden van de dorpsraad nog met handgeklap aanvaard. (dh)

Sluitingsdagen bibliotheek Vrijdag 6 april (Goede Vrijdag): Hoogstraten, Meer en Wortel Maandag 9 april (tweede Paasdag): Hoogstraten en Minderhout Vrijdag 20 april (sportdag gemeentepersoneel): Hoogstraten, Meer en Wortel

Met een kersvers college is de verleiding groot om deze dames en heren op het plaatje bij de dorpsraad te zetten. Desalniettemin opteerden wij hier voor een foto van de leden van de dorpsraad, want uiteindelijk is het toch vooral hun activiteit: secretaris Jef Verheyen, voorzitter Aloïs Ruts en bestuurslid Ronny Van Boxel. 39


HOOGSTRATEN Hoogstraten zendt zijn drummers uit

Cd-opname Six Pack Blues HOOGSTRATEN/TURNHOUT - Drummer Patrick Vindevoghel (45) is lang geen onbekende in Hoogstraten. Hij was amper 5 toen hij met muziek begon, hetgeen hem nu al een loopbaan van 40 jaar oplevert! De eerste slagwerkoefeningen gebeurden met 2 vorken op de rand van een stoel. Maar de echte muzikale carrière begon kort daarop bij Toon- en Toneelmaatschappij Sint-Cecilia, waar vader René Stoops zijn voornaamste leermeester was. De 1ste keer dat hij als muzikant op straat kwam was echter met de fanfare van de supportersclub van HVV, die destijds bij elke wedstrijd van bij Rob Verreecken (nu ’t Verschil) naar het voetbalplein wandelde en daar nog een toer deden. Patrick was ook nog jong toen hij als drummer bij de Vosselaarse accordeonclub aan de slag ging. Enkele jaren later voegde hij zich bij de groep van Nonkel Ney, waar hij 16 jaar speelde, waarna hij verhuisde naar Desperated Company, waar hij ook 15 jaar de trommelstokken beroerde. Korte tijd geleden trad hij toe tot de gekende formatie Six Pack Blues, allemaal muzikanten met Kempense roots. De groep, ge-

start door Jos Pierré, ging van start als bluesband maar evolueerde via ‘Just us’ en ‘Hey-J-Band’ naar het covergenre met invloeden van soul en pop. Nu spelen zij in hoofdzaak bluesrock. Eric Clapton, Ray Charles, Blue Blott, Ilse Delange en dergelijke meer bezorgen hen inspiratie. Tom Crommen speelt bas, Anne Proost en Nicole Timmermans doen de zang, Wim Verachtert neemt de slaggitaar voor zijn rekening en Patrick Vindvoghel vinden we – uiteraard – achter het drumstel. Wil u hen aan het werk horen dan kunt u binnenkort naar de zaal achter café Europeion, aan de kazerne Blairon in Turnhout, waar u op zaterdag 28 april (vanaf 21 uur) hun Cd-opname kunt bijwonen. ‘Separate Roads’ zal volledig uit eigen nummers bestaan. Bent u dan niet vrij, schrijf dan onmiddellijk zaterdag 23 juni in uw agenda. Dan organiseert Patrick samen met Jan Vermeiren en Karel Broos het evenement “Live @ de molen”, een tentfuif waar naast Six Pack Blues ook de groep Mama Jody aantreedt. Niet te missen! (Meer info op: www.sixpackblues.be of patrick.vindevoghel@telenet.be.)

Six Pack Blues

Kerkwachters op uitstap HOOGSTRATEN - Of moet je ‘op opstap’ zeggen, wetende dat ze dit keer de kerktoren beklommen? Vorig jaar kregen ze al eens een mooie rondleiding in de kerk zelf (gebracht door Jef Van Gils). Dit keer was de immer enthousiaste Luc Dockx hun gids. De stadsbeiaardier wijdde hen in de geheimen van de klokkenkunst in. Vertelde het verhaal van de Hoogstraatse beiaard en de op til zijnde restauratie. En veroverde vervolgens hun harten door enkele knappe liederen uit het indrukwekkende instrument te toveren. De meeste moedige bezoekers klommen daarna nog een verdieping hoger, tot op het balkon, alwaar zij door het stormachtige weer bijna ‘uit hunne frak’ waaiden, maar toch vooral van het uitzicht genoten. Een boeiende namiddag, die de kerkwachters door de kerkfabriek kregen aangeboden als dank voor het kerktoezicht dat zij sinds vorig jaar verzorgen. Het torenbezoek werd trouwens voorafgegaan door de startvergadering van de kerkwachters,

Vana 1, vana 2, vana 3 HOOGSTRATEN - Trage wegen zijn voor trage weggebruikers. Dat zal de dame die op 15 maart vast reed in een karspoor bij de ’s Boschstraat niet snel vergeten. Was dit nu wel een foto waard? Misschien wel als je weet dat de politiecombi die haar wilde bevrijden ook vast ging zitten, net zoals de brandweerwagen die vervolgens ter hulp snelde … Gelukkig was er een behulpzame boer, die zijn trouwe tractor inzette om de hele zooi weer vlot te trekken. Wat zouden we toch zijn zonder de landbouw? (foto: Marcel Onincx) 40

Jef Versmissen van de kerkfabriek verwelkomt de kerkwachters van de Sint-Catharinakerk. Vanaf april kunt u weer elke dag terecht in de kathedraal van de Kempen, de triomf in baksteen, het stenen kindeke van de gravin … Bent u ook zo vol van deze Lange Katrien? Dan schuilt er in u een kerkwachter misschien? (foto: Trice Van Merode) want begin april is het weer zover, dan opent de kathedraal van de Kempen opnieuw haar deuren voor het publiek. In april en oktober is dat van 11 tot 16 uur. De tussenliggende maanden kunt u er van 11 tot 17 uur terecht. Wil u ook kerkwachter worden? Dat kan! Contacteer gewoon één van de groepsverantwoordelijken!

Voor Erfgoed Hoogstraten is dat Dries Horsten (03/314.57.24 of horstendries@hotmail.com), voor NEOS is dat May Van Riel (03/314.52.14 of paul.vandelm@skynet.be) en voor de kerkfabriek zelf is dat Wies Voorbraak (03/314.42.13 of ml_voorbraak@yahoo.com).


HOOGSTRATEN

Open repetitie Piuskoor HOOGSTRATEN - Enkele maanden geleden prezen we het Piuskoor nog als één van de beste exportproducten van ons stadje. Daarnaast blijft het ook altijd een toffe groep zangers, die al heel wat jaren actief is. Tal van concerten zongen zij al, waarbij zowel profane als liturgische liederen aan bod kwamen. Het koor bestaat uit 53 leden. Hiervan nemen 15 vrouwenstemmen de sopraanpartij en 17 stemmen de altpartij voor hun rekening. Bij de mannenstemmen tellen we 10 tenoren en 11 bassen. Maar geen klasse koor zonder regelmatige repetitie en dat gebeurt bij het Piuskoor op donderdagavond, steevast in een gemoedelijke sfeer en onder leiding van een dynamische en professionele dirigent. Niets geeft zoveel voldoening als samen een zangstuk onder de knie krijgen en het daarna voor het grote publiek uitvoeren, zo bevestigen zij ons. Momenteel bereiden ze zich voor op twee concerten. Om eens te laten horen, zien en voelen hoe het er aan toe gaat bij zo’n voorbereiding, besloot het koor een open repetitie te houden en dit op donderdagavond 19 april. Voor nieuwsgierigen en belangstellenden is dit het aangewezen moment om eens een kijkje achter de schermen te komen nemen. Jongeren die voldoende zangtalent hebben kunnen die avond alvast ook eens meezingen en … voor je het weet sta je misschien met hen op het podium tijdens één van de volgende concerten.

Het Piuskoor tijdens de Artiestenmis die zij onlangs in Antwerpen brachten voor een volle Carolus Borromeuskerk. Wil u nader met hen kennismaken? Kom dan zeker naar de open repetitie op donderdag 19 april aanstaande! Waar en wanneer? Op donderdagavond 19 april, om 20 uur. In de Kanunnikenzaal, gelegen aan de achterkant van het nieuwe stadhuis, te bereiken

The Marckriver New Orleans Jazzclub presenteert

The Savannah Jazzband (V.K.) HOOGSTRATEN - Zoals voorspeld in ons vorig nummer werd het voorbije jazzoptreden, door de Marckriver Jazzfriends, andermaal een voltreffer. Een bomvolle Ceciliazaal genoot met volle teugen van de aanstekelijke muziek. Spijt dat u er niet was? Zorg dan dat u er op 23 april wél bij bent. Let op: dit is uitzonderlijk op de 4de i.p.v. de 2de maandag van de maand, omdat er net dan een uitstekende Engelse groep in ons land was. Het adres is wel hetzelfde: de enige echte Ceciliazaal vooraan in de Gelmelstraat. Maar wie komt er nu de 23ste? Dat is niemand minder dan The Savannah Jazzband, op dit ogenblik een van de meest populaire bands in het Verenigd Koninkrijk. Daar waar de band optreedt, en dat is gelukkig meer en meer, daar is de muzikale genoegdoening, de opwinding en de spirituele bevrediging bij aanwezigen groot, zeer groot. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een grote schare fans hen volgt van festival naar festival, van club naar club. De typisch Engelse drijvende ritmiek (zonder in het Georges Lewisstramien te vervallen), is de grote kracht van dit orkest. Hun populariteit in het VK en in de vele landen die ze bezocht hebben, leidde tot 17 opnames op plaat en cd, waarvan 11 live en 6 in de studio. De laatste – “Drifting and Dreaming” – dateert van december 2006. Het orkest ontstond in 1979 uit de wekelijkse Thursday night Sessions in de Station Tavern van Huddersfield, West Yorkshire. Door de jaren heen hebben vele muzikanten en gastspelers de rangen vervoegd. Daardoor is ook het repertoire van deze band zeer breed, dit terwijl ze evengoed bij regelmaat nieuwe nummers op het repertoire brengen. Het is een dynamisch, hardwerkende professionele band en dat is dan ook te horen en te zien tijdens hun optredens. Moest je in de buurt komen, ga hen dan zeker beluisteren in The Royal British Legion in Huddersfield, elke 1ste donderdag van de maand. Maar zorg vooral dat u er bent in Hoogstraten, op 23 april, vanaf 20 uur in Zaal Cecilia. De bezetting? Tony Politt (bas), Bill Smith (trompet), John Meehan (drums), Rod Chambers (klarinet), Brian “Sam” Ellis (trombone) en Louis Lince (banjo).

via de achteringang langs de Lindendreef. Meer info over het koor vind je op hun mooie website: www.piuskoor.be

Doedagen helpen kinderen keuze maken HOOGSTRATEN - Het schooljaar vliegt ook dit jaar weer snel voorbij. Voor de leerlingen van het zesde leerjaar van het basisonderwijs komt een belangrijke beslissing nu wel erg dichtbij. Kiezen zij volgend jaar voor het technisch onderwijs of wordt het ASO? Om die keuze iets makkelijker te maken richt VITO Hoogstraten al jaren lang haar traditionele doedagen in. Door zelf de handen uit de mouwen te steken en enkele uren in de ateliers van de school mee te draaien kunnen de kinderen van de basisschool aan den lijve ondervinden wat technisch onderwijs zoal betekent. De voorbije weken passeerden zo’n 24 basisscholen de schoolpoort en maakten 680 leerlingen kennis met het aanbod van het technisch onderwijs in Vito. Er werden nestkastjes getimmerd, muurtjes gemetseld, allerlei labo-proeven uitgevoerd, buxusplantjes gestekt, elektrische koppelingen gemaakt en fotohoudertjes in elkaar gedraaid. Alvast een leerrijke en aangename halve dag boordevol activiteit en aan de reacties van de leerlingen te horen was het ook nog bijzonder leuk.

Meester Jef Rombouts met de leerlingen van Meerle 41


MINDERHOUT

GOUD IN MINDERHOUT

Frans Snoeys en Julia Janssen Vooraan op de Achteraard, met een fraai uitzicht op de Hoogstraatse kerktoren, verblijven Frans en Julia al ruim twintig jaar temidden van de weilanden. Het vrije boerenleven heeft hen van jongsaf geboeid en paarden fokken en regelmatig nieuwe horizonten verkennen, ook buiten de Europese grenzen, behoorden altijd al tot hun favoriete bezigheden.

Fervent ruiter In Ipenrooi (Meer) werd Frans op 27 december 1934 in een landbouwersgezin dat vijf kinderen telde geboren. De basisschool doorliep hij in Meer en daarna was het, als oudste, thuis blijven en werken geblazen op de boerderij. Al van jongsaf toonde hij zich gefascineerd in alles wat met paarden te maken had en sloot aan bij een ruiterijvereniging, eerst te Meer en later in Meersel-Dreef, toen de familie naar de Mosten verhuisde. Hoeveel schotels, bekers en medailles hij in zijn carrière bij elkaar gesprongen en “gedressuurd” heeft, zijn moeilijk te tellen en de mooiste trofeeën prijken nog steeds in de huiskamer. Over die periode kan Frans honderduit vertellen en blikt hij met veel liefde terug. Over de smokkelperiode in zijn leven weet Frans ook heel wat herinneringen op te halen.” Voor we gingen melken, en vroeger was dat héél vroeg, waren de boter en beesten al op hun bestemming. Wel heb ik een paar keer hard moeten lopen en alles achterlaten als de douanen me op de hielen zaten. Toch een straf verhaal! Op ne keer moest ik een paar kalveren achterlaten. Ik vlug naar huis en mijn bed in. Na een tijdje werden we wakker geklopt door de “kommiezen”. Die vertelden dat ze een paar kalveren hadden afgepakt en ze vroegen of ik ze niet naar ’t dorp kon brengen bij Jef Van den Heuvel, want daar werden de smokkelkalveren afgeleverd. Ik moest mijn eigen kalveren afvoeren! Maak dat maar eens mee!”

Altijd geboerd Niet alleen met paarden en smokkelen hield hij zich bezig, ook de zoektocht naar een levensgezellin was een voorname bezigheid en de vlam ontbrandde op de kermis in Rijkevorsel. Op 26 februari 1957 werd de ring aan de vinger geschoven, het jaar dat de eerste Spoetnik door de ruimte zweefde, het jaar dat Bobbejaan Schoepen als eerste Vlaming deelnam aan het Eurovisiesongfestival, het jaar dat Rik Van Steenbergen zich tot wereldkampioen bij de profs kroonde in Waregem. Het paar vestigde zich te Meer, maar na zeven jaar hielden ze het daar voor bekeken en ze zochten een grotere hoeve in Rijkevorsel. Gezocht en gevonden! Daar weer zeven jaar geboerd, het boeltje verkocht en met hebben en houden naar Bolk waar ze de volgende vijftien jaar bedrijvig waren. In 1985 kwamen ze naar

42

Minderhout afgezakt en in 1989 kwamen ze op hun plaats van bestemming, de stek waar ze nu wonen. Frans werd 60 jaar en ging met pensioen! Niet in de zetel en zalig niets doen! Het paardenbloed is nog altijd niet weggevloeid, zomaar eventjes twintig pony’s staan nog altijd te grazen en krijgen de beste zorgen toegediend. Kopen en verkopen blijft nog altijd een aangename bezigheid! Zijn duiven, en die mochten er zijn, heeft Frans een poosje geleden van de hand gedaan, het fijne stof dat die beestjes opjoegen, verwekten longproblemen. Allemaal zijn ze verkocht en een aantal voor… niet weinig geld!

Bezige bijen Julia bracht het eerste deel van haar jeugd door in Castelré waar ze op 13 februari 1935 het levenslicht zag en deel uitmaakte van een gezin van zes kinderen. Op haar twaalfde verhuisde de familie naar een boerderij in Rijkevorsel. Na de lagere school in Wortel volgde ze nog enkele jaren les aan de huishoudschool, daarna nog wat snit en naad en bleef daarna thuis tot de ridder op het witte paard kwam aandraven. Haar vader was jong gestorven en moeder heeft ze altijd als invalide gekend. Het was hard werken geblazen! Na haar huwelijk zette ze ook haar beste beentje voor op het eigen bedrijf en de knepen van de paardenhandel leerde ze als geen ander. Frans en Julia kregen samen zes kinderen, vier meisjes en twee jongens die allen in de streek blijven hangen zijn en, hoe kan het ook anders, van paarden houden. Van hun zeventien kleinkinderen zitten er ook regelmatig twaalf in het zadel en wat doen opa en oma tijdens de zomermaanden. Juist! Voor hen gaan supporteren! Bij Okra zijn ze ook aangesloten en Julia beoefent daar elke week de edele danskunst, Frans gaat weleens mee als er worstenbrood te snoepen

valt. Fietsen behoort evenzeer tot hun favoriete hobby’s, in de zomer elke week met vier koppels uit Rijkevorsel en in de winter worden de wandelschoenen aangetrokken. En op reis gaan! Daar hebben ze al heel hun leven van genoten! Zeker al twintig landen zijn de revue gepasseerd, waaronder Amerika en Canada. Elk jaar plant Frans een reisje met zijn broers en met de eigen dochters wordt ook jaarlijks een pleisterplaats gevonden. Ook de duiven liggen hem nog nauw aan het hart. Elke maandag naar Louis Schrijvers in de Minderhoutsestraat om samen met nog enkele andere melkers een praatje te slaan over het wel en wee van het duivenleven vroeger en nu. En zeker worden daar sterke verhalen uit de doeken gedaan. Je ziet, Frans en Julia bruisen nog van levenslust en hopen dit nog vele jaren zo te houden! (rel)

Ploegdag MINDERHOUT - De Trekpaardenvrienden houden op zondag 29 april een ploegdag op de terreinen van de gebroeders Stoffels gelegen aan de Minderhoutsestraat. Iedereen is welkom vanaf 11 uur.

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

185


MINDERHOUT

Midweekwandeltocht MINDERHOUT - Het Katholiek Verbond voor Gehandicapten richt een midweekwandeling in op donderdag 5 april. Vooraan in de Schoolstraat is het lokaal van de KGB gelegen waar de inschrijving voor deze wandeling kan gebeuren van 9 uur tot 15 uur. De wandeling zelf bestaat uit vier, zeven of acht kilometer. De tocht van vier kilometer is uitermate geschikt voor rolstoelpatiënten. Met de afstanden van zeven en acht kilometer kan u desgewenst een lus maken en een tocht maken van 15 kilometer. Voor deze afstanden is bij regenweer waterdicht schoeisel aan te raden. De eerste wandeling brengt je richting Hoogstraten. De verkorte route van vier kilometer is in deze wandeling verwerkt. Na een afstand van ongeveer zeven kilometers kom je terug aan de vertrekplaats om na een pauze de tocht van acht kilometers aan te vangen. Binnen de kortste keren bevinden we ons in het buitenland. Castelré is een uniek gehucht van het Nederlandse Baarle-Hertog. Niemand verwacht hier een ballon in arduin. Hier hangt nog een historisch verhaal aan vast. Vanop de plaats waar het ballon monument staat richt men de blik naar de kerktoren van Minderhout om binnen de kortste keren terug aan het vertrekpunt aan te komen. In dat vertrekpunt kunnen de wandelaars en de sympathisanten van de Katholieke Verbond van Gehandicapten nog genieten van een fris drankje of een kom warme soep met een broodje alvorens huiswaarts te keren. Voor meer informatie over deze wandeling neem je contact op met het nummer 0495 / 52.39.42.

Afbraakwerken in ’t centrum MINDERHOUT - Onlangs is er begonnen met het vrijmaken van de gronden in het centrum. De afbraak gebeurde zorgvuldig, materiaal per

materiaal. Het afvoeren van het puin liet even op zich wachten maar eens dat men daaraan begint kan er op korte tijd veel gebeuren.

De oude zagerij is niet meer

Wandelclub Markdal MINDERHOUT - Op zondag 18 maart heeft er te Minderhout de laatste geleide wandeling van de 28ste reeks plaatsgevonden, ingericht door wandelclub Markdal. Het gemiddelde aantal wandelaars van het seizoen 2006-2007

bedroeg 61 personen. In totaal telt de club een tachtigtal leden, waarvan dertien nieuw aangeslotenen. 61 % ontvingen een brevet van trouw lid. Twee jongeren onder de 17 jaar verdienden hun lidgeld terug. Op één april (dit is geen grap)

vertrekt de wandelclub met een autobus naar de Ardennen. Deze reis vormt dan de afsluiter van dit seizoen.

Wandelclub Markdal 43


MINDERHOUT

Dorpsraad Minderhout Op donderdag 22 februari heeft er ook te Minderhout de jaarlijkse dorpsraad plaatsgevonden. Burgemeester en schepenen tekenden allen present samen met een 55-tal toehoorders. De voorzitter van de dorpsraad, Gust Desmedt, leidde alles in goede banen. Stipt om 20 uur opende de voorzitter de vergadering en gaf het nieuwe bestuur van de stad Hoogstraten de kans om zichzelf en de daarbij horende bevoegdheden voor te stellen. Daarna kon begonnen worden met de agenda, waar één grote afwezige was; na al die jaren stonden er geen voetbalvelden meer op het programma. Nieuwe schoollokalen en de daarbij horende renovatie van de speelplaats is zeker nog niet voor morgen. Heistraat: binnenkort worden er de nieuwe sportterreinen in gebruik genomen aan de Heistraat. Om het verkeer daar in goede banen te leiden zal toch zeker het voorste gedeelte van deze weg breder moeten worden. Toch een werk met het predicaat; zeer dringend. Vekenakker: ondanks toegevingen van het stadsbestuur tegenover de bouwpromotor zit deze zaak muurvast bij de Raad van State. Al zou de bouwpromotor nu toch in overleg willen treden met het stadsbestuur. Intussen is de Minderhoutse mens die zit te wachten op betaalbare bouwgrond de dupe van de historie en kan ook het beloofde speelplein niet in orde gebracht worden. Tot nader order zijn 19 kavels geblokkeerd. Een jonge man, daar woonachtig, schreef een brief naar de dorpsraad om daar een skateplein te vragen. Rondom deze probleemmatiek voorziet de stad overleg met de betrokkenen op 16 maart. Bouwgronden: tussen de Beemden en de Hoge Weg wordt een nieuwe verkaveling voorzien. Meer informatie ontbreekt momenteel. In de Akkerloopstraat worden binnenkort zes bouwplaatsen verkocht. Kapel: onze mooie kapel staat te verkommeren. ’t Zal nog wat kunnen duren voordat er euro’s op tafel komen om dit gebouw vakkundig te restaureren. Vrachtwagens: horen niet thuis in woonwijken en zeker niet als doorgaand verkeer in straten met een bord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”. Een

Voor de kapel geen euro’s 44

steen des aanstoots is ook dat de bestuurder in de ene straat woont maar zijn mastodont parkeert in een nabijgelegen straat. Dergelijke praktijken konden op totaal geen begrip rekenen. Belbus: de belbus levert goed werk; alleen mist men in het weekend een verbinding naar Breda via Meersel-Dreef. Bushalte Desmedtstraat: in overleg treden met de bevoegde diensten en de Lijn. Hier weldra zebrapad! Maar het blijft een gevaarlijk punt in deze bocht. In deze zone 50 de werken een aanvang kunnen nemen. km toepassen kan gevolg hebben dat de BeemNa de pauze ging Gust Desmedt over tot de naden een sluikweg vormen. Ook hier gebeuren er gekomen vraagstelling. snelheidsovertredingen. Net zoals in de Minder- de parkeerplaats voor de minder-validen rechthoutsestraat waar iemand die geflitst is met 106 tegenover het parochiecentrum is onbereikdiep in de geldbeugel mag tasten. baar, na de herinrichting van de Koestraat. Snelheidscontrole’s: vinden ook plaats op de - aan de Aldi komt er een zebrapad. wegen van Minderhout. Precieze getallen wer- op de weg Hal wordt de verbreding voorzien den niet genoemd. in de ganse straat. Diftar: het nieuwe ophalingssysteem van gft en - om kleine euvels sneller te kunnen herstellen huisvuil. De verbruiker zal betalen per kg, het is een koude asfaltmachine aangekocht door zal voor de meeste mensen meer kosten dan nu. de stad Hoogstraten. Koop op het einde van het jaar geen grijze huis- de KWB, de grootste vereniging van Mindervuilzakken want die zijn na 1/1/2008 niet meer hout, kan volgens de politie niet meer rekenen bruikbaar. Voor dit afval komt ook een container. op begeleiding tijdens de fietsvierdaagse. VeDe groene en blauwe huisvuilzakken blijven belen aanwezigen vonden dit standpunt onbestaan. Hoe tuinafval te composteren kan je leren. grijpelijk. Wat dan met andere evenementen, De compostmeesters, elke tweede en vierde zabv. stratenloop Hoogstraten? terdag van de maand aanwezig op het container- ondanks dat er verschillende inbraken plaatspark, willen je graag gouden tips leren. vonden in de Hoge Weg en Beemden is de Hondenpoep: bij controle is gebleken dat de criminaliteit in Minderhout niet stijgend. meeste hondeneigenaars wel een hondenpoep- komt er nu toch een zwembad in de gemeente? zakje bijhebben maar Studies en voorbereidingen hebben vroeger al of ze het ook gebruiveel geld gekost en we gaan met z’n allen nog ken is iets anders. op een andere plaats baantjes trekken. Nu gaat Duiven: en andere men (nogmaals) op zoek naar perspectief? gevogelte zoeken een - een taak voor de dorpsraad zelf is het vastlegtoevlucht in de kerktogen van de scheiding van de gebuurten. ren. Nadat de - voor het bouwen van appartementen kan men galmgaten met gaas enkel de bouwkundige voorschriften opvolgedicht zijn opnieuw gen. te evalueren. Gemeentestraat: Dorpsraad: ook in Minderhout is het mandaat onze Gemeentestraat van de dorpsraad vervallen. Naar verluidt zougaat een uitgebreide den er enkele leden ontslag nemen maar deze onderhoudsbeurt temandaten werden direct weer aangevuld. Weinig gemoet. De aanbestevrouwen voelen zich geroepen om toe te treden ding zal eind dit jaar, zodat het beoogde één op drie in gevaar komt. begin volgend jaar Volgend jaar vindt er weer een nieuwe dorpsplaats vinden, waarna raad plaats.


MEERLE

Aspirock 2007

Vier generaties Keustermans

MEERLE – Na de succesvolle editie van vorig jaar organiseert het Aspirantenkorps van Meerle ook dit jaar Aspirock op 28 april in de chirolokalen van Meerle. Dit jaar overtreffen de aspiranten zich met een overweldigend programma. De openingsgroep is dit jaar Jack Mclain, die is onlangs nog verkozen tot beste groep van Wuustwezel. De groep speelt rock’n roll met invloeden van the Doors, zelf noemen ze deze stijl Rock’ a Billy Blues ’n Roll. Dit belooft dus een opener van formaat te worden. Daarna komen The Greens, een groep uit Meer boordevol talent. Ze zijn al meer te gast geweest op Aspirock en ze hebben dan ook al een stevige reputatie opgebouwd. Er bestaat dan ook geen twijfel over dat ze ook dit jaar voor enig spektakel zullen zorgen. Na The Greens komt Gino’s eye ball de chirolokalen van Meerle onveilig maken. De naam spreekt al voor zich. Gino’s eye ball treedt niet alleen in België op en de verwachtingen zijn dan ook (volledig terecht) hoog gespannen. Ze spelen punkrock met invloeden van o.a Greenday en Blink 182. Hierna wordt het stevig rocken met The Stitch, zij hebben al lang hun strepen verdiend in de Hoogstraatse rock ‘n roll scene en ook ver daarbuiten. Alsof dat nog niet genoeg is, hebben ze ook hun oude zanger terug opgevist. Iedereen die The Stitch ooit heeft gezien met den “Tuk”, weet waaraan ze zich kunnen verwachten. Met andere woorden puur geweld van weleer. Als headliner hebben we het dit jaar ver gezocht met The Fire, die speciaal van Italië naar onze chirolokalen in Meerle afzakken. Ze spelen een repertoire dat bestaat uit een vermenging van ska en punkrock. The Fire staat dan ook voor een erg stevige en catchy rocksound. The Fire is een vrij nieuwe groep die ontstaan is uit de groep Shandon, zonder twijfel een van de bekendste punk/ska-bands in Italië. Het debuutalbum van The Fire, genaamd ‘Loverdrive’, werd zeer positief onthaald en is een echte klasseplaat. Dit belooft voor Aspirock!

MEERLE – De familie Keustermans pronkt met een driedubbel viergeslacht. Het oudste achterkleinkind Axel zorgde in augustus 2003 samen met papa Jef Keustermans (Voort), opa Dré en overgrootvader Jos voor het eerste viergeslacht. Zes januari 2007 is Yannic geboren en hij maakt samen met papa Jef (rechts) deel uit van het tweede viergeslacht. Tien januari 2007 is Rik geboren en hij maakt samen met papa Jan (links) het derde viergeslacht compleet.

Als after-party hebben we deze keer gekozen om het over een andere boeg te gooien met Jiving Sister Fanny, die zijn thuisbasis heeft in de Mussenakker.Na al dit rock-geweld zorgt deze groep voor rasechte rock’n roll met gedurfde covers van The Rolling Stones, Elvis Presley en nog veel meer bekendheden. Een after-party om u tegen te zeggen! U leest het, er staat je een geweldige avond te wachten, zoals alle jaren. In de voorverkoop betaalt u 5 Euro, aan de kassa 7 Euro. Dit is geen geld in vergelijking met wat je te wachten staat: vlijmscherpe gitaren, stevige baslijnen en pompende drumbeats! Aspirock, 28 april, chirolokalen Meerle, zeker komen! (Kris Hendrickx)

190

45


MEERLE

Algemene vergadering van de dorpsraad

De burger is voorwaar niet makkelijk tevreden te stellen MEERLE – De algemene vergadering van de Meerlese dorpsraad heeft een vast publiek, dat elk jaar trouw op post is om te luisteren naar en hun gedacht te zeggen tegen onze bestuurders. Dat was dit jaar niet anders. Een zestigtal dorpsgenoten was naar de parochiezaal afgezakt om kennis te maken met het nagelnieuwe schepencollege. Wegens nieuw en nog niet helemaal ingewerkt, moesten de nieuwe schepenen regelmatig het antwoord schuldig blijven. Met een hoop voorstellen en vragen trokken onze bestuurders terug naar Hoogstraten. Volgend jaar zal het een stuk duidelijker moeten zijn wat het nieuwe bestuur voor ons dorp en zijn inwoners in petto heeft. stallatie van dynamische verkeersborden ’30 km/ uur’ aan de school – werk dat in uitvoering was en ondertussen voltooid - en vooor de restauratie van het interieur van de Sint-Salvatorkerk.

Prioriteiten van vorig jaar

Christ Sterkens werd voor zijn 22-jarig voorzitterschap door het bestuur van de dorpsraad met een boekenbon geëerd en met een warm applaus door de aanwezigen.

Begroting 2005 Voor het eerst sinds mensenheugenis werd de algemene vergadering niet door Christ Sterkens voorgezeten. Na 22 jaar wenst hij de fakkel door te geven aan een nieuwe voorzitter. Het bestuur van de dorpsraad heeft nog geen nieuwe voorzitter gekozen, daarom nam Gust Desmedt de taak ‘ad interim’ op zich. Na het welkom van de voorzitter kregen burgemeester en schepenen de gelegenheid zichzelf voor te stellen en de hen toegekende bevoegdheden. Zoals gebruikelijk, wenste de dorpsraad te weten wat in de gemeentebegroting voor Meerle voorzien is. Nieuwe financiënschepen Marc Haseldonckx gaf hierover tekst en uitleg, met de voorafgaande bemerking dat deze begroting nog door het vorige bestuur werd opgemaakt. In overeenstemming met de geplogenheden in een overgangsjaar, is het een voorzichtige begroting, die vooral tot doel heeft de nieuwe bestuurders de gelegenheid te geven het normale bestuurswerk uit te voeren. Zonder begroting kan het bestuur immers geen uitgaven laten doen en als de kiezer een nieuw bestuur aan het roer heeft gestemd, moet dat kunnen werken. In de begroting van 2007 zijn middelen voorzien voor het fietspad op de Strijbeekse weg, voor de verwerving van de gronden en voor het deel van de aanleg ten laste van de gemeenten, voor de in-

46

De aanwezigen kregen uitleg over de stand van zaken over de vorig jaar door het bestuur gestelde prioriteiten. - Fietspad op de Strijbeekseweg van Klein Eyssel tot de grens: de aanleg is aanbesteed, een aanvangsdatum voor de werken is nog niet bekend - Meer aanplantingen op het oude kerkhof rond de kerk: onderzoek door de groendienst zegt dat er weinig mogelijkheden zijn voor structurele ingrepen en dat ingrepen her en der een chaotisch beeld van het kerkhof zouden creëren. Kleine ingrepen zijn mogelijk en zullen uitgevoerd worden - Meer zitbanken in de dorpskern: er staan ondertussen 7 banken in de omgeving van kerk en raadshuis. Het bestuur zal bijkomende vragen van de dorpsraad onderzoeken. Er zijn wel enkele banken, geschonken door de provincie, geplaatst op de Lage Rooy en de Elsakker. - Fiets- en voetpad langs de Hazenweg: hiervoor is geen budget voorzien en het college zal hier nog geen initiatief in nemen - Aanbrengen van strips aan de kerktoren om duiven weg te houden: tijdens de restauratie werden alle gaten dichtgemaakt of ontoegangkelijk voor de duiven. Indien bijkomende maatregelen zich opdringen, zal het college dit bekijken.

Vragen van het bestuur van de dorpsraad Het bestuur zit nog met enige vragen: - Betonstrook naast de Ulicotenseweg (zuidkant): het college heeft dit aangekaart bij AWV. Die doet nu een prijsvraag, hopelijk volgt de uitvoering nog dit jaar - Opnemen van een deel van de Rondeelweg in de zone ’30 km’ rond de school en het plaatsen van de nodige signalisatie: het bedoelde gedeelte van de Rondeelweg ligt nu al in de zone en men is bezig de signalisatie te plaatsen (LED-borden). - Op sommige gedeelten van de Lage Rooy is de openbare verlichting ontoereikend: schepen van openbare werken Jos Martens zal navragen waar juist en hierover een voorstel overmaken aan het college

Vragen van het publiek Uit de schriftelijke vragen heeft de voorzitter een aantal geselecteerd waarop de bestuurders misschien hun commentaar kunnen geven. - Het aanbrengen van zebrapaden in Meerledorp (ter hoogte van ‘t Winkeltje, de KBC, en het kruispunt van Strijbeekseweg en Groot Eyssel) en aanpassen van signalisatie aan het einde van het fietspad ter hoogte van De Wissel: Frank Jespers, wijkagent voor Meerle, wijst er op dat zebrapaden en oversteekplaatsen voor fietsers dikwijls een vals gevoel van veiligheid creëren. Statistieken wijzen uit dat ze in bepaalde situaties meer ongevallen tot gevolg hebben. Het is niet omdat er een zebrapad ligt, dat je geen ongeval meer kan hebben. Misschien dat je in je recht bent, maar dat heeft enkel nut bij de afwikkeling van de verantwoordelijkheid. Als zwakke weggebruiker blijf je even kwetsbaar en heb je de plicht goed uit te kijken alvorens over te steken. Het goed inschatten van aankomend verkeer is van groot belang voor de eigen veiligheid. Schepen van verkeer Marc Haseldonckx weet dat AWV – de beheerder van de weg daar – zeer dikwijls negatief reageert bij vragen voor zebrapaden op de gewestwegen. Hij stelt voor dit punt naar de verkeersraad te brengen. - Belbus mag blijven, maar het bellen voor de afspraken zou gratis mogen en een vaste verbinding tussen Meersel-Dreef, Meerle en Hoogstraten zou ook wel mogen: schepen Haseldonckx wijst erop dat omtrent deze regelingen (belbus of vaste verbinding) bepalingen van de hogere overheid gelden. Dat de belbus goed werk levert, bewijst hij aan de hand van de gebruikcijfers: 7000 aanvragen in 2004, 12000 in 2005 en 15000 in 2006. - Parking naast het voetbalveld is voor een groot deel verhard, maar het onverharde gedeelte veroorzaakt bij droog weer overlast door stof en opwaaiend zand: voorzitter Gust Desmedt meldt dat het bestuur van Meerle FC verdere verharding met klinkers en steenslag op het programma heeft staan - Een fiets- en wandelstrook naast de Ulicotenseweg (achter de bomenrij): AWV, de beheerder van de weg heeft hiervoor geen plannen en geeft ook geen toestemming voor de eventuele aanleg door de gemeente. Schepen Martens zal dit op het geplande overleg nogmaals ter sprake brengen. Ook al een klassieker ondertussen, want ik meen dat het de laatste 10 jaar Fanfare Minderhout al elke keer op de agenda heeft gestaan. Het


MEERLE

-

-

-

-

blijkt bijzonder moeilijk om achter de bomen eens met een schraper over de bodem te gaan en eventueel wat putten te vullen, zodat wandelaars en (jonge) fietser achter de bomen kunnen blijven, tenminste toch een beetje beschermd tegen het (te snelle) verkeer. Sedert de heraanleg van de Ulicotenseweg is het voor wandelaars en fietser levensgevaarlijk om op de weg te gaan of te fietsen. Nu ja, ik houd het onderwerp al klaar voor volgend jaar. Gewoon knippen en plakken, met de tekstverwerker is dat een kleintje. Toestellen voor skaters op het jeugdspeelplein achter de school: er is een fraai plein, maar de toestellen en ‘installaties’ die de skaters er zelf bouwen worden regelmatig door de gemeentewerkmannen ‘opgeruimd’. Kan de gemeente hier geen stevige en veilige toestellen plaatsen? Schepen Tinne Rombouts heeft hierover op 16 maart een overlegvergadering gepland waarop alle skaters aanwezig mogen zijn. Er is in de begroting een budget voorzien voor aanleg van een skateplein in Hoogstraten. Misschien kan het budget gedeeltelijk aangewend worden voor aankoop van toestellen die dan beurtelings op de al aangelegde terreintjes kunnen geplaatst worden. Heeft het nieuwe bestuur aandacht en geld voor sociale zaken, voor de zieken, voor andervaliden, voor de verenigingen die daarrond werken? Tinne Rombouts antwoordde dat het college een beleidsplan opmaakt en dat daar de sociale sector zeker niet zal vergeten worden. Financieschepen Haseldonckx gaf een kort overzicht van de toch niet onaanzienlijke bedragen die voor deze doeleinden in de begroting staan ingeschreven. Er rijzen problemen met de naschoolse kinderopvang door Stekelbees: het maximum aantal kinderen dat kan opgevangen worden is snel bereikt en het reserveringssysteem (voor een langere termijn opgeven wanneer je kinderen komen) is ontoereikend. Meerdere ouders blijven in de kou staan en moeten andere opvang zoeken. Schepen Desmedt antwoordt dat het een algemeen probleem is, de vraag is te groot. In Meerle kampt de kinderopvang bovendien met plaatsgebrek. Volgens de reglementering van Kind en Gezin mogen er maximum 24 kinderen terecht en is er op dit ogenblik geen zicht op uitbreiding. Het probleem is gekend en zal in het overleg ter sprake komen, evenals een evaluatie van het reserveringssysteem Tenslotte komen nog een aantal probleempjes aan de orde, die dikwijls thuishoren bij de meldingsprocedure, zoals kapotte en verroeste lantaars, rondslingerd huisvuil rond vuilbakken en glascontainers, putten en scheuren in het wegdek van de Lage Rooy, onderhoud van beplantingen in de straten….. Ook is er de gecombineerde vraag om betonstroken naast de rijbaan te leggen in de Zwartvenweg/Oude Meerlesebaan maar tegelijk snelheidsremmende maatregelen te nemen, want op zo’n brede weg zal wel hard gereden worden. De burger is voorwaar niet makkelijk tevereden te stellen!

Een gerestaureerde kerkhofmuur en de nieuwe dynamische zone 30-borden, twee verwezenlijkingen van het gemeentebestuur.

Klassiekers Uiteraard handelt een heel aantal vragen van inwoners over wat we echte klassiekers kunnen noemen. Te snel rijden en hondenpoep. Een samenvatting van wat dit jaar hierover naar voor werd gebracht: - instellen van een een snelheidbeperking van 70 km per uur over de hele lengte van de weg van aan de grens tot in Hoogstraten. Burgemeester Van Aperen en verkeersschepen Haseldonckx geven aan dat dit punt al geruime tijd bij de wegbeheerder is aangekaart en onlangs nog in herinnering werd gebracht. - te snel verkeer in dorpskernen en op Hazenweg en het nemen van verkeersremmende maatregelen: de wijkagent zegt dat het aanpassen van de weg aan de overtreders een verkeerd signaal is en enorm duur is. Het zijn de gebruikers die zich moeten aapassen en zich houden aan de reglementering. Dat moet afgedwongen worden door controle en sancties. Hij geeft daarbij een overzicht van de snelheidcontroles die de politie vorig jaar op Meerles grondgebied heeft uitgevoerd en de overtredingen die zijn vastgesteld. Over wie de overtreders zijn, zijn voor Meerle geen cijfers bekend, maar in Wortel is vastgesteld dat de eigen inwoners 70 % van deze overtredingen begaan. Het is dus goed eerst in eigen hart te kijken. De acties met de signalisatiewagen hebben wel effect, maar helaas beperkt in tijd. Enkele weken na de actie hebben de meeste bestuurders geen oog meer voor de snelheidsbeperkingen. - hondenpoep : ditmaal is overlast gesignaleerd op het Gemeenteplein, op de Chaamseweg (natuurlijk niet voor de eigen deur van de baasjes van de honden), op het speelplein en het voetpaadje voor de pastorie. Er ontspint zich een felle discussie waarbij niet alleen

honden, maar ook katten (“alle katten van de buurt komen hun gevoeg doen in mijn tuin”) en paarden passeren de revue. De wijkagent, daarin gevolgd door het hele college, stelt dat er een duidelijk politiereglement van kracht is: honden moeten altijd aan de leiband, tenzij in eigen huis en tuin. Dat is ook de enige plaats waar ze hun boodschap mogen achterlaten. Op straat is de eigenaar van de hond verplicht een biologisch afbreekbaar zakje bij te hebben en de poep van zijn viervoeter op te ruimen. Spijtig genoeg gebruiken de eigenaars het zakje niet en laten ze de poep dikwijls liggen als er niemand in de buurt is. Een bewoner van het gemeenteplein heeft over heel de kwestie onderzoek verricht en nagegaan hoe het in andere gemeenten in Vlaanderen gesteld is. Slotsom is dat streng sanctioneren zowat de enig echt effectieve maatregel is. Het is een kwestie van opvoeding, en als iemand zich niet aan de regels houdt, moet die gestraft worden.

Nieuwe prioriteitenlijst Aangezien het nieuwe bestuur van de dorpsraad nog niet is samengesteld, zullen eerst na de samenstelling ervan de voorstellen voor een nieuwe prioriteitenlijst geselecteerd worden. Voorzitter a.i. bedankte het gemeentebestuur voor enkele realisaties is ons dorp, zoals de nieuwe bergplaats voor de turnzaal die net voltooid is en voor de fraaie restauratie van de kerkhofmuur. Het is goed en terecht dat destijds menig Meerlenaar – o.m. het bestuur van de Landelijk Gilde, zoals bleek op de lezing tijdens de viering van het 100 jarig bestaan – geprotesteerd heeft tegen de afbraak en geijverd heeft voor het behoud. Kerk en kerhofmuur staan er fraai bij, een parel in ons dorp.

47


WORTEL

Carnaval, al voor de 36ste maal! WORTEL - Het was nu al voor de 36ste maal dat de carnavalsstoet door Wortel trok; op zich al een hele prestatie voor zo’n klein dorp. Het vraagt tenslotte heel wat tijd en inzet om elk jaar weer het hele gebeuren op poten te zetten. Een pluim voor de Brassband. Voor de toeschouwers, en die waren met velen op zondag 25 februari, is het schouwspel altijd weer vlug voorbij. Heel wat carnavalgangers hadden hun zotskap uit de kast gehaald en deden hun best om er een vrolijke boel van te maken, daarbij geholpen door de drank die weer bij beken vloeide en soms ook al eens van de wagens afdroop.

De burgemeester was weer trouw op post om de sleutel van de stad te overhandigen aan de prins.

De raad van elf in vol ornaat. Naast de burgemeester: veldwachter Leo Braspenning, prins Dirk Haest, keizer Frans Van Boxel, jeugdprins en –prinses Thomas en Evi en nar Nick Haest.

Carnavalsgroep Kiekenhoop verbeeldde een actueel onderwerp: het rookverbod en hulde daarbij de halve stoet in rookwolken want ”het is maar om te lachen”.

Verkeer

Tot de mooiste figuren horen de reuzen die elk jaar de stoet openen en wij verklappen nu wie eronder zit: Dave Oninckx en Benny Leuris. 48

Het verkeersreglement is onlangs aangepast voor skateboards, steps en skeelers. Wie niet sneller dan stapvoets rijdt moet de regels voor voetgangers volgen. Wie sneller dan stapvoets rijdt moet de regels voor de fietsers volgen, dus ook qua verlichting van het voertuig.


WORTEL

Mark onder water

Nieuws van de dorpsraad WORTEL - De nieuwe dorpsraad is samengesteld. Nu kan het werk voor de volgende zes jaar beginnen. Onder de verkozenen zijn er enkele oud-gedienden maar ook heel wat nieuwkomers. Voorzitter wordt Luc Hendrickx, secretaris Guy Van Gestel en penningmeester Ludo Van Calster. Stemgerechtigde leden: Brigitte Wendrickx,, Ann Crijnen, Anneke Meyvis, Rik Drossaert, Jan Goossens en Marcel Van Ammel. Niet-stemgerechtigd maar evengoed welkom: Jef Braspenning, Frans Geerts, Joos Horsten, Stefaan Voet en Jan Donckers.

KWB-nieuws WORTEL - Ook vorige maand was het weer prijs in Wortel. Door de hevige regenval waren we weer even de Mark kwijt.

De Wijsneus viert feest

WORTEL - Ook in april zit de KWB niet stil. De besproken activiteiten staan ook open voor niet-leden. Op maandag 2 april om 19 uur start “Joggen voor beginners en gevorderden”. Meer info bij Han Joosen, Kerkveld 7, tel. 03 314 93 83. Op zaterdag 7 april wordt een bezoek gebracht aan Breda. Men verkent o.a. de binnenstad door een wandeling van enkele uren langs de historische kilometer. Men vertrekt aan de parking bij De Guld om 12.30 uur, met eigen vervoer. Leden betalen 2 euro, niet-leden 4 euro. Inschrijven bij Han Joosen, Kerkveld 7, tel. 03 314 93.83. Een composthoop opzetten kun je leren op zaterdag 14 april in de tuin van Lot Sprangers, Poeleinde 32. Liefst vooraf een telefoontje, tel. 03 314 72 85. Een bijzonder goede daad kan je stellen op zaterdagvoormiddag 21 april. Dan wordt het zwerfvuil opgeruimd in Wortel. Wie daarbij en handje wil toesteken is van harte welkom en er wordt gevraagd vooraf een seintje te geven aan René Sprangers, Prinsenweg 5, tel. 03 314 68 77 of mail naar renesprangers@hotmail.com

BOEKHOUDING FISCALITEIT

WORTEL – Op donderdag 15 februari was er veel feestvreugde in de basisschool De Wijsneus. Juf Rit werd 50 jaar en dat werd gevierd. De school was versierd met ballonnen, foto’s en aan de poort hing een mooi spandoek. In de gang stond een grappige pop die precies op juf Rit leek. Het werd een leuke dag met volksdansen, cadeautjes, lekker eten, een versierde fiets en een ontspannen middag. De feestvreugde kon helemaal niet op toen de leerkrachten die dag ook nog vernamen dat de doorlichting van enkele weken geleden een goed resultaat kreeg. De inspecteurs wensten De Wijsneus proficiat. Ze waren tevreden over de werking van de school; dus dubbele feestvreugde! Iedereen leefde op wolken en zelfs de wijkagent danste mee …

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 info@bfdg.be www.bfdg.be

184

Pensioenen De Rijksdienst voor Pensioenen houdt zitdag in het stadhuis te Hoogstraten op dinsdag 10 april van 10 tot 11 uur.

49


MEERSEL-DREEF

Overbrenging patersgraven

Fanfare nieuws MEERSEL-DREEF – Op vrijdag en zaterdag 13 en 14 april, bent u van harte welkom op het jaarlijkse lenteconcert van onze fanfare Voor eer en Deugd. Dirigent Hans Aernouts, zette vanaf nieuwjaar tijdelijk een stapje terug, hij liet zich voor een halfjaar vervangen door Gerard de Krom. Gerard is hoofd van de afdeling koperblazers van de muziekacademie de Nieuwe Veste in Breda en is van vele muziekmarkten thuis. Het resultaat van zijn inspanningen en die van de fanfareleden, kunt u horen tijdens het lenteconcert. Zij gaven al een voorsmaakje op zondag 25 maart tijdens hun verbroederingsconcert in de leeuwerik te Galder. Samen met het seniorenorkest van de Nieuwe Veste verzorgden ze een aangename muzikale namiddag. (tv)

Streekspecialiteit

MEERSEL-DREEF – De paters kapucijnen hebben kloosters verspreid over het hele Vlaamse land. Maar zoals bij de meeste kloosterordes zijn er weinig of geen roepingen. Daardoor verdwijnen hier en daar kloosters. Net zoals in Meersel-Dreef, hebben de meeste kloosters een eigen kerkhof. Door het verdwijnen van de kloosters is er vaak geen plaats meer voor deze kerkhoven. De paters van Antwerpen werden begraven in Hoogboom, met het ontruimen van dit kerkhof, verhuisden de overblijfselen naar Meersel-Dreef. Ze kregen een eigen plaatsje op het kerkhof in het Mariapark. Later zullen ook de paters die in Lommel begraven liggen, naar Meersel-Dreef verhuizen. Waaronder ook de roemruchte pater Octaaf die in de jaren 30 en 40 een grote stempel drukte op het (verenigings)leven in Meersel-Dreef. (tv)

Lindenlaan 14 Beerse 014/61.35.37

50

Grensland Hoogstraten brengt sinds enkele jaren het thema “lekkers uit eigen streek” met succes in praktijk. Ook dit jaar wordt er een streekspecialiteiten markt voorzien. Wenst u hieraan deel te nemen neem dan contact op met de toeristische dienst.

Laermolen in werking Zondag 8 april van 14 tot 16 uur en dinsdag 10 en 24 april van 19.30 tot 21.30 uur in de Molenstraat.


MEERSEL-DREEF

Toeristisch seizoen maakt vroege start

MEERSEL-DREEF – Door het zachte weer van de laatste maanden, blijven de mensen niet binnen zitten. Wandelaars, fietsers, dagjesmensen, het is vaak al een drukte van jewelste op de Dreef. De plaatselijke horecazaken kunnen er maar goed bij varen. Zelfs in de speeltuin lieten de kinderen zich al eens lekker gaan. En dit allemaal terwijl het toeristisch seizoen nog moet beginnen. Op de foto de deelnemers van de grenswandeling Euraudax. (tv)

Landelijke gilde verzamelt oud ijzer

MEERSEL-DREEF – Op zaterdag 9 maart, verzamelde de Landelijke Gilde, naar jaarlijkse gewoonte, oude metalen in Meersel-Dreef en Meerle. Van wasmachines, oude kruiwagens tot autowrakken. Als enige vereniging, beschikken zij over het gepaste rollend materiaal om dit alles te vervoeren. En opgeruimd staat netjes. (tv)

Nieuwe Dorpsraad MEERSEL-DREEF – Na de openbare vergadering van de dorpsraad op dinsdag 13 februari, in aanwezigheid van het schepencollege, werd er een lijst opgemaakt van de vertegenwoordigers van de verenigingen en andere geïnteresseerden. Zij vormen voor de volgende legislatuur de algemene vergadering van de dorpsraad. Deze algemene vergadering bestaat uit 22 leden en kwam bij elkaar op woensdag 14 maart. Op de agenda stond het opstellen van de prioriteitenlijst voor het volgende werkjaar. De volgende prioriteiten werden weerhouden :1. Riolering villapark Meerselse Bergen - Meersel - Heieinde en Watermolenweg. Aansluitend bij dit project een losliggend fietspad vanaf recreatiedomein De Mosten tot aan de Nederlandse grens via Meersel en het Heieinde. 2. Fietspad vanaf Meersel-Dreef-centrum naar de N-14 om zo een fietspadverbinding te hebben naar Meerle en Breda. De keuze om deze verbinding te laten lopen via de Markweg of via Klein-Eyssel, laat de vergadering over aan het stadsbestuur, aangezien beide trajecten veelvuldig worden gebruikt door schoolgaande jeugd op weekdagen en door toeristisch fietsverkeer tijdens de weekends. 3. Snelheids beperkende maatregelen op de Dreef. 4. Uitbreiding sociale verkaveling vooraan in de Jan de Wysestraat (IOK) en verder onderzoek naar mogelijkheden voor woonuitbreidingsgebieden specifiek voor mensen uit de eigen gemeente. Tweede punt op de agenda was het aanduiden van de vertegenwoordigers in de verschillende gemeentelijke raden. Volgende personen stelden zich kandidaat om Meersel-Dreef te vertegenwoordigen: Jos Huybrechts en Jozef Van Boxel verkeersraad, Louis Martens en Hans Snel milieuraad, Thérèse Coppens bibliotheekraad, Anja Krijnen en Jef Koyen sportraad en Toon Verleye cultuurraad. Derde punt op de agenda was het samenstellen van het nieuwe dagelijks bestuur. Dit verliep erg vlot, volgende negen leden vormen de komende zes jaar het nieuwe dagelijks bestuur: vrz. Jos Huybrechts, ondervrz. Thérèse Coppens, secr. Jozef van Boxel, penningm. Marcel Brocks, Jaak Snijders, Theresa Goossens, Louis Martens, Anja Krijnen en Jozef Koyen. Kees van den Goorbergh en Jef Jacobs stelden zich na vele jaren trouwe dienst als onder andere secretaris, niet meer verkiesbaar. Om de algemene vergadering meer te betrekken bij het werk van de dorpsraad, werd besloten om minimum tweemaal per jaar samen te komen met de hele groep. Zo maakt de dorpsraad weer een nieuwe start terwijl veel mensen dachten dat dit niet meer zou lukken, je ziet maar het kan verkeren... (tv)

51


MEER

Dolle pret in de disco

Antiek en Vlooienmarkt

MEER – Een keer per jaar verovert de Chiro de ‘zaal’ van ’t Fortuin om er carnaval te vieren op hun eigen. Voor een keer zo een sjieke disco voor jouw alleen, dat is toch wel een apart gevoel. Het werd dan ook een dolle namiddag voor de jonge Chiroleden. (ma)

MEER - Ten voordele van fanfare ‘De Eendracht’ wordt in de parochiezaal (Donckstraat) de jaarlijkse Antiek- en Vlooienmarkt georganiseerd. Op zaterdag 21 april van 14 tot 18 uur en op zondag 22 april van 9 tot 12 uur is er gelegenheid tot bezichtiging van de antiek- en vlooienmarkt. In voorverkoop worden dan overigens reeds geprijsde voorwerpen te koop aangeboden. Op zondag 22 april om 13.30 uur stipt begint dan de verkoop per opbod in de parochiezaal. Heeft u nog materiaal staan voor de vlooienmarkt? Laat het dan alleszins weten aan één van de volgende personen: Frans Van Bladel, Gestelsestraat 4, tel. 03/315.77.76; Fons Stes, Terbeeksestraat 58, tel. 03/315.73.12; Louis Sterkens, John Lijsenstraat 41, 03/315.00.96 of Jos Oomen, Driehoekstraat 4, tel. 03/315.93.53. Ook in de loop van het jaar is alles welkom en kan u iets laten weten. Alvast dank bij voorbaat en tot in de parochiezaal. Het loont zeker en vast de moeite om eens te komen zien ... en te kopen. (ma)

Zonnebankcenter

Ipatinga

Eurodax-wandeling

Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 13.30 en van 15.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Zondag en maandag gesloten 206

RECHTZETTING

Lichtmis

MEER – Deze grote groep wandelaars van de organisatie Eurodax wist het Meerse landschap nabij de Mark best te smaken. Na een stevige wandeling werd er in Victoria uitgeblazen en voor sommigen was dat eindpunt bereiken een echte opluchting. (ma) w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

52

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

MEER – In DHM nr. 263, maart 2007, blz. 37, lezen we bij de foto onder ‘Sfeerbeeld van Lichtmis’: Niet de pastoor, want die heeft Meer niet meer, maar Louis Van Bladel ging voor in de viering’. Niet Louis Van Bladel (Vredeboomstraat) maar wel Louis Van Bavel (Rommensstraat) laat ons weten dat in deze tekst twee fouten staan. Meer heeft wel een pastoor. E.H. Fons Soontjens bedient de parochies van Meerle en Meer en is aangesteld als pastoor van Meer na het overlijden van E.P. Frans Celis. De pastoor woont in de pastorij van Meerle maar verzorgt ook de diensten in Meer. Maar de pastoor was toen met verlof en daarom werd in deze viering voorgegaan door Louis Van Bavel. Louis Van Bavel, die samen met Fons Leenaerts avonden gevolgd heeft om voor te gaan in gebedsen communiediensten als er geen priester aanwezig is. Louis laat ons ook weten dat Jef Verheyen en echtgenote Anneke samen de taak van koster op zich genomen hebben en zorgen dat de kerk tijdig open is, dat alles mooi klaar staat voor de diensten en dat de kerk zeer mooi onderhouden wordt.


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Huldiging wereldkampioenen

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Rallycross

C-Finale voor Jos Sterkens MINDERHOUT – Op 4 maart ronkten de motoren op het circuit in Maasmechelen waar de eerste wedstrijd voor het Belgisch kampioenschap rallycross betwist werd. Jos Sterkens ontbrak niet op het appèl met zijn nieuwe Ford Fiësta 2 liter achterwielaandrijving. Daar hij de enige piloot was in deze nieuwe klasse kreeg hij startgelegenheid in Divisie 3. Tijdens de reeksen plaatste hij zich tweemaal als elfde en éénmaal als twaalfde wat resulteerde in een vierde startplaats in de C-finale. Hierin kregen de toeschouwers een spannende strijd te zien tussen Jos en Davy Lijsen waarbij deze laatste tenslotte aan het langste eind trok en zo naar de B-finale mocht verhuizen. Jos eindigde als tweede in de C-finale. Zaterdag 14 april start het Nederlandse kampioenschap in Valkenswaard en daar hoopt Sterkens weer op een sterke prestatie! (PeSter)

Jobstudenten Voor in de zomermaanden zoekt de stad Hoogstraten nog jobstudenten voor diverse taken. Voor deze functies dient u wel 18 jaar oud te zijn en in aanmerking komen voor een arbeidsovereenkomst voor studenten (maximaal 23 werkdagen).

Seniorensportdag

“Senior Sportief”

Op zaterdag 17 maart werden Herman Martens en Joeri Adams door het stadsbestuur van Hoogstraten ontvangen. Aanleiding hiervoor was de uitzonderlijke prestatie van de wereldkampioenen die beiden neerzetten in de cyclocross. Een tinnen bord en de handtekeningen in het gulden boek van de stad mochten niet ontbreken. Afgesloten werd er met een receptie.

Op donderdag 24 mei worden alle sportieve senioren verwacht in het Blosocentrum Vorselaarsebaan 60 te Herentals voor de 17de editie van de provinciale seniorensportdag met als motto “Senior Sportief”! Sportievelingen uit heel de provincie Antwerpen kunnen op een recreatieve manier een dagje sporten, want zomaar eventjes 30 disciplines prijken op het programma: van aerobics tot aquafitness, van gewoon wandelen tot Nordic Walking, van Tai Chi tot zelfverdediging, enz.! De start wordt gegeven om 9.30 uur en het einde is voorzien rond 15.30 uur! De deelnameprijs bedraagt 10 euro voor alle activiteiten: sport onder begeleiding, verzekering, aandenken, broodjesmaaltijd ’s middags, koffie en taart als afsluiter. Na de inspanning nog even gezellig nakaarten en de goedopgewarmde spieren nog even laten relaxeren op de dansvloer onder de tonen van muzikale gast Eddy Mars. Inschrijven voor dit evenement kan je tot vrijdag 4 mei bij de Hoogstraatse Sportdienst, stadhuis Hoogstraten. (rel)

53


SPORT

Hoogstraten VV speelt een sterke tweede ronde Hoogstraten VV presteerde niet slecht, maar kon toch zo moeilijk winnen. Aanvallend stonden de roodwitten waar ze moesten staan, doch we konden de voorsprong bijna nooit vasthouden. Dit bracht mee dat we stilaan naar de ploegen in de kelder van de rangschikking moesten kijken. Dan kwam de kentering. We bleven scoren en achteraan werd iets meer op veiligheid gespeeld. Ploegen als Maasmechelen, Heusden-Zolder, Bree en Spouwen-Mopertingen kregen er allemaal drie of vier binnen en dat bleek wel voldoende voor een aantal driepunters die HVV lang voor het einde van de competitie in een comfortabele situatie brachten en die de roodwitten op dit ogenblik aan de leiding brengt in de derde periode. Op papier gaan we tot op het einde meedoen voor de periodetitel, doch verplaatsingen naar Lyra en Patro Eisden mag men niet onderschatten. Witgoor zal op HVV zijn huid duur verkopen en tegen Zwarte Leeuw is en blijft het een speciale match. Helemaal geslaagd kunnen we de voorbije competitie niet noemen, doch het inbouwen van zoveel nieuwe spelers vraagt tijd en die periode heeft m.i. bij HVV iets te lang geduurd en dat heeft ons wel een aantal punten gekost. (JoJe)

Wedstrijden Zaterdag 31 maart 20 uur Hoogstraten VV – Witgoor Zondag 15 april 15 uur Aarschot – Hoogstraten VV Zondag 22 april 15 uur Lyra – Hoogstraten VV Zondag 29 april 15 uur Hoogstraten VV – Zwarte Leeuw Zondag 6 mei 15 uur Patro Eisden – Hoogstraten VV

54

Hoogstraten VV derde BENECUP-tornooi

De fitbus in Hoogstraten

kent sterk deelnemersveld Op vrijdag 6 en zaterdag 7 april organiseert Hoogstraten VV voor de 23e keer haar paastornooi voor pré-miniemen. Zo zullen maar liefst 32 ploegen elkaar bekampen in een gewestelijk tornooi. De topaffiche vindt, zoals de voorbije twee seizoenen, plaats op paasmaandag 9 april. Voor de 3e keer wordt het Benecup-tornooi ingericht met 16 Belgische en Nederlandse topklassers. Eindelijk is het Hoogstraten VV gelukt om niemand minder dan PSV Eindhoven en Ajax Amsterdam naar de Aardbeienstad te lokken. Het schitterende voetbalcomplex van vierdeklasser Hoogstraten is de ideale uitvalsbasis voor diverse topclubs uit België en Nederland. Ten opzichte van de voorbije twee edities zal het 3de Benecup-tornooi een nog sterker deelnemersveld kennen. Met Feyenoord, PSV, Ajax en Willem II is ongetwijfeld de beste Nederlandse jeugd te bewonderen. Deze ploegen kregen het vier sterren label toegekend. Anderlecht, KRC Genk en GBA kregen in België het gouden label toegekend. Op paasmaandag zal zonder twijfel de beste jeugd uit België en Nederland te bewonderen zijn op de Hoogstraatse velden. Deelnemende clubs: Anderlecht, KRC Genk, KVC Westerlo, AA Gent, SK Lierse, GBA, KV Mechelen, PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam, Willem II, Nac Breda, Vitesse, RBC Roosendaal, RKC Waalwijk, Nec Nijnemgen. Voor meer info, neem een kijkje op: www.Hoogstratenvv.be

Deze sportieve dames lieten er geen gras over groeien, schreven zich in en besloten vast aan hun conditie te zullen werken. Zaterdag 17 maart stond de fitbus, die drie jaar door de provincie Antwerpen toert, opgesteld voor het Hoogstraatse stadhuis en 96 ingeschrevenen kregen de kans om hun huidige conditie eens grondig te laten testen. De fitbus kun je het best omschrijven als een mobiele teststudio waarin twee testen worden afgenomen: een fietsproef en een vetmeting. Als je deze proeven achter de rug hebt, krijg je op basis van de resultaten een gepersonaliseerd trainingsschema. De volgende tien à twaalf weken kan je dan je uithoudingsvermogen verbeteren in jouw favoriete sport en nadien word je uitgenodigd om opnieuw je conditie te laten testen en dan kom je te weten of je inspanningen je conditie hebben verbeterd.


SPORT

Een positieve balans voor KFC Meer Naargelang het seizoen vordert bemerk je duidelijk de stijgende lijn in de Meerse prestaties. Er worden doelpunten gescoord en de defensie weet ook van wanten. Zonder twijfel willen de Meerse elf hun supporters nog een mooi seizoenseinde aanbieden. Maria ter Heide – KFC Meer 1 – 4 De bezoekers lieten er geen gras over groeien en Rik Aerts zorgde in de vierde minuut al voor de 0-1. Meer bleef het gevaarlijkst in de eerste helft alhoewel het wel moeite had met de snelle counters en de botte bijl van de thuisploeg. Na de pauze toonde Meer zich weer de meest aanvallende ploeg en Sander Laurijssen knalde vanop twintig meter de 0-2 binnen. Nick Jansen zorgde voor 0-3 via vrijschop en Koen Koyen nam met een vierde doelpunt alle twijfels weg. Meer dan de eer redden zat er voor de thuisploeg ook niet in. KFC Meer – VE Stabroek 3 – 0 Meer hield het hoofd koel tijdens de eerste helft en Nick Jansen en Koen Koyen trapten een riante 2-0 voorsprong bij elkaar. Na de rust opnieuw Meerse druk, Pieter Voeten rondde een dieptepas keurig af en Meer op rozen. Stabroek onderging het spel en schiep weinig gevaar. Scheidsrechter Louis De Roover leidde zonder problemen voor 170 kijkers deze sportieve wedstrijd.

Oostmalle – KFC Meer 0 – 3 Een knappe partij van de Meerse elf die na een kwartier spel het heft stevig in handen nam. Dit offensief kreeg ook zijn beloning. Nick Jansen werd foutief gestopt en Roel Hofmans trapte de penalty zonder verpinken binnen. Ook na de koffie toonde geelzwart zich de meerdere en Rik Aerts tikte de 0-2 tegen het net. De thuisploeg bleef achter de feiten aanhollen en Roel Hofmans trapte in de slotfase een tweede strafschop voorbij doelman Bongers. Een dikverdiende zege tegen een onmondige thuisploeg. KFC Meer – Sparta Linkeroever 1 – 1 Na zeven minuten stond Meer al aan het kanon in de persoon van Roel Hofmans die vanop twintig meter binnenschoot. De thuisploeg forceerde licht veldvoordeel, maar voor de rust leverde dit geen positief resultaat op. Na de pauze maakte Sparta gelijk en dat ene puntje werd door de jongens van Linkeroever met hand en veel tanden verdedigd. Meer beet de tanden stuk op de stugge verdediging en het bleef tenslotte bij een gerechtvaardigde puntendeling. (rel)

Wedstrijden

www.totaalgarage.be

193

Zondag 1 april 15 uur KFC Meer – Brasschaat Zondag 15 april 15 uur KFC Meerle – KFC Meer Zondag 22 april 15 uur KFC Meer – Loenhout

Voetbalfuif

MEER – Ook de voetballende jeugd van KFC Meer weet van feesten. Om hun fuif te organiseren werd heel voetballend Meer ingeschakeld om te helpen. En de jeugd, zoals u ziet, kwam er massaal op af en had veel lol. (ma) Zo trap je een strafschop! Geen probleem voor Roel Hermans die in de wedstrijd tegen Oostmalle twee elfmeters wist om te zetten. 55


SPORT

Minderhout VV lost de rol niet Twee opeenvolgende nederlagen, tegen Halle en Westmalle, deden MVV terug met beide voeten op de grond belanden, maar Flandria en Wechelderzande betaalden het gelag de weken nadien. Zo blijft MVV, met een wedstrijd minder gespeeld, kandidaat nummer één voor de promotie. Toch het vel van de beer…! Minderhout VV – Halle 1 – 2 Eerste thuisnederlaag van het seizoen die zeker te vermijden was mits meer overtuiging en inzet. Na tien minuten keek MVV al tegen de 0-2 aan en was het hoog tijd om de ogen uit te wrijven. Roel Hermans hield de thuisploeg in de wedstrijd, zodat nog alle mogelijkheden open lagen. Na de rust nam MVV dan ook het initiatief in handen, kreeg nog enkele scoringskansen, maar miste het orgelpunt. Westmalle - Minderhout VV 3 – 1 Een verdiende voorsprong voor MVV bij het rustsignaal door een doelpunt van Geert Mertens. Maar de huid van de beer niet te vlug verkopen en dat ondervonden de gasten wel degelijk na de verfrissing. Twee hoekschoppen in evenveel minuten leverden ook twee doelpunten op voor de thuisploeg en MVV stond perplex. Vlak voor affluiten namen de abdijjongens met een derde goal alle twijfels weg en bleef MVV toch met een fikse kater zitten. Minderhout – Flandria 3 – 0 Een overtuigende en verdiende overwinning na twee nederlagen op rij. Flandria, toch niet de eerste de beste, liet zich zomaar niet ringeloren en kreeg ook enkele uitgesproken kansen voorgeschoteld. In de blessuretijd van de eerste helft zorgde Jan De Roover echter voor de 1-0. Na de pauze ging groenwit verder op zijn elan! Dries Schrauwen zorgde voor 2-0 en Jan De Roover nam vanop de stip alle zorgen weg. Een belangrijke zege in de strijd voor promotie! Wechelderzande – Minderhout VV 0 – 3 Een gemakkelijke zege zou je denken! Niets was minder waar! Dankzij het uitstekend presteren van de defensie en het efficiënt afwerken in de voorhoede kwamen de puntjes mee naar Minderhout. Dat is voetbal! Na 18 minuten voorsprong voor MVV via een licht toegekende strafschop die door Jan De Roover in twee tijden binnengewerkt werd. Na de pauze dikte Roel Hermans aan tot 0 – 2, Hans Jacobs hield zijn doel zuiver en Kurt Hendrickx zette MVV op rozen. Wie drie keer scoort en de nul op het bord kan houden, mag tenslotte toch een verdiend winnaar genoemd worden. (rel)

KFC Meerle uit de zorgen Niettegenstaande geen al te beste prestaties kan groenwit op beide oren slapen voor het verdere verloop van de competitie, de degradatiezorgen zijn verdwenen zodat er ontspannen gevoetbald kan worden. Nog een paar uitschieters voor de trouwe supporters? KFC Meerle – Achterbroek 3 – 2 Een belangrijke wedstrijd voor de thuisploeg die na twee serieuze nederlagen een opkikker best kon gebruiken. Toch werd de KFC al van bij de start op een koude douche getrakteerd wanneer een onnodige overtreding een penalty opleverde voor de gasten. Gelukkig herpakte Meerle zich nog voor de rust en Karel Geerts stelde, ook via strafschop, de twee ploegen gelijk. Na de rust een eerder rommelige partij, maar Wilfried Pauwels zorgde toch voor de 2-1. Keeper Hans Van Gestel ranselde nog een listige kopbal uit zijn doel en Dirk Van Bavel legde een derde in de bezoekende korf. Achterbroek gaf zich echter nog niet gewonnen en kwam in de slotfase terug tot 3-2, maar de drie puntjes bleven aan de Chaamseweg. Rochus Deurne - KFC Meerle 1 – 1 Een gelijkopgaande partij waarin Meerle eerst op voorsprong kwam langs Wilfried Pauwels die een vrije trap in een tijd tegen het net joeg. Meteen ook de ruststand! Rochus stapte gretig uit de kleedkamer en profiteerde van een aarzeling in de verdediging om de gelijkmaker te netten. De gastheren trokken nadien de offensieve kaart waardoor de bezoekers naar hartelust konden counteren, doch zonder succes. KFC Meerle – Luchtbalboys 3 – 5 Een slordige eerste helft met vier doelpunten, netjes verdeeld. Eerst deden de bezoekers de KFC ontwaken en nadien scoorde Vandersmissen tweemaal voor de thuisploeg. Net voor de rust kwam Luchtbalboys langszij en na de verfrissing namen de Antwerpenaars het heft in handen en liepen ook uit. Wilfried Pauwels verstond het zo niet en kopte de 3-3 tegen de touwen. Het sein om door te gaan voor… de bezoekers, die nog twee keer de weg naar het doel vonden en de thuisploeg met blozende kaken achterliet. Brasschaat – KFC Meerle 2 – 0 (rel)

Wedstrijden Zondag 15 april 15 uur KFC Meerle – KFC Meer Zondag 22 april 15 uur Maria ter Heide – KFC Meerle

Wedstrijden Zondag 1 april 15 uur Minderhout – Poederlee Zondag 15 april 15 uur Minderhout VV – HIH Turnhout Zondag 22 april 15 uur Gierle – Minderhout VV

56

KVNA Wortel Ondanks het verlies speelden de blauwwitten tegen medeleider Pulle een zeer goede wedstrijd. Daarna ging het geweldig fout. Ze kregen in de volgende wedstrijden ontelbare vermijdbare doelpunten tegen. In de thuismatch tegen Zoersel slikten we door slap verdedigen al vlug een doelpunt. Via een strafschop omgezet door Willem De Gruyter kwamen we nog langszij, maar na ontelbare blunders slikten we een 2-7-nederlaag tegen de laatste uit de rangschikking. In Poederlee keken we al vlug tegen een 2-0-achterstand aan. Onze spelers trachten nog de bakens te verzetten. De thuisploeg hield alles goed gesloten en op een counter werd het nog 3-0. Thuis tegen Massenhoven opende Dennis Lauryssen al vlug de score. Na een half uur werd een bezoeker voor een tweede gele kaart van het veld gestuurd. Voor de rust werd het nog 2-0 na een snelle aanval van Wim Vermeiren. Onze voorspelers schiepen ontelbare niet-te-missen kansen. Deze werden echter op onverklaarbare wijze niet benut. De bezoekers milderden tot 2-1 via een onterechte strafschop. Steven Van Beek doelde nog met een mooi schot. De bezoekers begonnen nu geweldige risico’s te nemen. Zij scoorden en bij ons werden de kansen gemist. Zo leden we nog een smadelijke 3-5- nederlaag. Ondergetekende gaat al een zestigtal jaren naar de voetbal, maar zo een wedstrijd had ik nog nooit gezien. Op bezoek in Baarle-Hertog tegen DOSKO zagen we een gekend scenario. Door slap verdedigen was het al snel 2-0. Na de rust kwamen onze spelers na een donderspeech van de trainer gemotiveerd uit de kleedkamers. Willem De Gruyter werd spijtig genoeg al vlug - naar zijn zeggen onterecht - uitgesloten. Steven Van Beek milderde na een mooie dribbel tot 2-1. VNA was nu zelfs met 10 veruit de gevaarlijkste ploeg, maar de verdiende doelpunten bleven uit. We beleven wel een zeer raar seizoen. Er waren wedstrijden dat we zo goed waren als de beste ploegen. Telkens we echter tegen een team, dat achter ons in de rangschikking stond, speelden gingen de eenvoudigste zaken fout en leden we zware nederlagen.

Wedstrijd Zondag 22 april 15 uur KVNA WORTEL – Pulle

Borstkanker Grabbelpas Het stadsbestuur zoekt monitoren voor de grabbelpas-activiteiten. Deze vrijwilligers zijn minstens 16 jaar of worden dit in 2007.

Het lokaal gezondheidsoverleg “Logo Noorderkempen” doet opnieuw een screening voor alle vrouwen tussen 50 en 69 jaar. Dergelijk onderzoek kan ook in een ziekenhuis naar keuze plaatsvinden. Hiervoor dien je vooraf uw huisdokter te raadplegen.


g i l d enl e v e n & s c h u t t e r s n i e u w s Frans Snijders, tel. 03/314.49.03, email: franssnijders@scarlet.be

Verbroedering Sint-Jorisgilde en Mussenakker MEER - Beter een goede buur dan een verre vriend! Onder dit motto werd het plan opgevat om een verbroedering te organiseren tussen de Mussenakker en de Sint-Jorisgilde. Slechts enkele malen in ons bestaan maakten we kennis met elkaar, onbekend is helaas nog steeds onbemind… Verbroedering U vraagt zich misschien af: “wat hebben deze mensen dan gemeen?”. Enerzijds is er de Mussenakker, een eigenzinnig jeugdhuis waar vele jonge mensen zich vermaken op de hun kenmerkende manier. Anderzijds de Sint-Jorisgilde, een historisch erfgoed met vele waardevolle tradities. Velen zullen het verband niet onmiddellijk zien, het is dan ook allerminst evident te noemen gezien het uitéénlopende karakter van beide verenigingen.

Verbonden Zowel de Sint-Jorisgilde als de Mussenakker blijven met elkaar verbonden door het Joris-Mussenplein. Een schoolvoorbeeld van wat twee totaal verschillende culturen kunnen verwezenlijken met de noodzakelijke loyaliteit en de broodnodige communicatie. Beide verenigingen verwierven in de loop der jaren een mooie accommodatie in de schaduw van onze kerk. Vorig jaar vierden we samen met de mussen de definitieve afbetaling van hun karakteristieke “thuis”, meteen gevolgd door een renovatie van de zwaar gehavende gevels. Ook de Sint-Jorisgilde groeit en bloeit, een nieuwe sanitaire ruimte nadert de voltooiing, plannen worden gesmeed voor de toekomst.

Competitie In het kader van deze voorbeeldige samenwerking werd een ludieke competitie op touw gezet.

In voor de gelegenheid samengestelde ploegen werd er gestreden voor de nu al fel begeerde Joris – Mussenbeker. Deze werd gewonnen door Gery Dockx en Tony Raats. De start van een mooie traditie die de uitzonderlijke band tussen de beide verenigingen in de verf zal zetten. Bovendien een gelegenheid om het verenigingsleven in een positief daglicht te plaatsen. Maar al te vaak wordt het belang ervan onderschat, sociale contacten met vrienden en / of dorpsgenoten dreigen verloren te gaan in de hectische, individuele maatschappij waarin we leven. Een betreurenswaardige evolutie waarin we als vanzelf verzeilden maar waar we geenszins aan toe mogen geven.

Zes meter kampioenschap Na de laatste schieting op zes meter te Castelré kon bij de zes meter discipline de einduitslag opgemaakt worden. Het kampschot voor het kampioenschap moest de beslissing brengen. Met een nipt verschil sleepte Diane Verheyen uit Meerle de kampioenstitel in de wacht. Diane Verheyen uit Meerle en Wim Hendrickx uit Minderhout stonden na de laatste schieting te Castelré gelijk op 592 punten. Het kampschot moest de beslissing over de titel brengen. Na meting bleek er een verschil van één à twee millimeter in het voordeel van Diane. Na een spannende eindstrijd wordt zij dus kampioen over het seizoen 2006-2007. Wim Hendrickx uit Minderhout eindigde met een gelijk aantal punten op de tweede plaats. De derde plaats was voor Gust Brosens, ook uit Meerle, met 591 punten. Jan Gijsbregts, ook al

uit Meerle, en André Bols uit Wortel waren aan elkaar gewaagd met 589 punten. Hans Van Hasselt uit Loenhout en Adri Vermeiren uit Meerle sloten af op een totaal van 588 punten. Dirk Bro-

Uitnodiging Integendeel, ons initiatief kent al een vervolg. In 2008 worden wij op onze beurt uitgenodigd bij onze jeugdige buren die dan een avondvullend programma zullen samenstellen. Ook dan zijn we van de partij want… een goede buur is beter dan een verre vriend. (Gert Rombouts, hoofdman Sint-Jorisgilde)

Grabbelpas Jeugd en sportdienst hebben weer allerlei activiteiten gepland tijdens de paasvakantie. Het volledige programma kan je vinden op de website van de stad Hoogstraten. sens uit Meer, Jef Hendrickx uit Minderhout, Frie Konings uit Sprundel, Christ Hereijgers ook uit Sprundel en tenslotte ook Bert Eelen uit Meer eindigden alle vijf op 587 punten.

Kampioenen zes meter 57


GILDEN EN SCHUTTERS

100-jarige viert De Verenigde Vrienden te Meer, even goed - misschien wel beter bekend - als de kleine kruisboog, viert in 2007 zijn 100- jarig bestaan. Een feestprogramma is opgesteld om de Meerse bevolking en alle andere geïnteresseerden mee te laten genieten. Ontstaan

Schuttersresultaten

Het verhaal van de Verenigde Vrienden begon 100 jaar geleden op het gehucht Werkhoven te Meer. Daar stond toen, op de plaats waar nu café De Eiken staat, een café met de naam Borgerhout uitgebaat door Christ Martens-Vervoort. Op 1 november 1907 waren de Verenigde Vrienden een feit. Geschoten werd er met de kleine kruisboog op een afstand van 19 meter. Pas later toen er aangesloten werd bij een overkoepelend orgaan werd er algemeen geschoten op de, zoals nu nog, 20 meter. Dat de mannen van Werkhoven konden schieten dat bewijzen de gewonnen medailles uit die tijd. Echter, de eerste wereldoorlog bracht roet in het eten. De weerbare mannen werden opgeroepen om het vaderland mee te verdedigen en de Verenigde Vrienden hielden noodgedwongen op te bestaan. Na de wereldoorlog 1914-1918 werd het maatschappelijk leven langzaam hervat. De Verenigde Vrienden zetten hun werking in 1927 verder.

Intussen zijn de Verenigde Vrienden nog altijd thuis in de Victoria te Meer. Nu beschikken zij over negen automatische banen op een afstand van 20 meter. De maatschappij behaalde intussen de ene zegepraal na de andere. Teveel om elke schutter/ploeg op te noemen in dit verslag. Toch werden zij meermaals Belgisch kampioen zowel per ploeg als individueel. In 2006 was de hoogste eer weggelegd voor André Bols.

Nieuwe start In 1927 vonden de Verenigde Vrienden een nieuw lokaal bij Nolleke Van Aperen, nu nog steeds de Victoria. Nolleke was trouwens één van de stichters van de Verenigde Vrienden in 1907. Een nieuwe bloeiperiode gingen de Verenigde Vrienden tegemoet.

De Verenigde Vrienden (foto Penfo) 58

Zes meter

Frans Dictus 95 jaar De maatschappij kon terug beginnen met 56 leden. Zéér opmerkelijk hierbij is dat Frans Dictus in 1929 knaap van de maatschappij werd. Frans, intussen reeds 95 jaar, geniet nu van een rustige oude dag. Sinds het ontstaan van de maatschappij schoot men jaarlijks een nieuwe koning. Nu is dat om de drie jaar. Huidig koning is Ad Van Aperen, woonachtig in Meerle.

Op zondag 26 november 2000 overleed in Rijkevorsel, totaal onverwacht, de knaap van de gilde Kris Bevers. Anderen namen zijn belangstelling van de winterschieting op zes meter over; de ereprijs Kris Bevers werd opgericht. Ook de Verenigde Vrienden stapten mee in deze competitie samen met de gilden van Rijkevorsel en Sint-Lenaarts.

De KBKK Tot 1948 schieten de Verenigde Vrienden uit Meer en de Heidevrienden uit Wuustwezel onder elkaar vriendschappelijke wedstrijden. Bij deze vriendenkring sluiten achteréénvolgens aan Gooreind (1948), Sint-Lenaarts (1950), MeerselDreef (1953 uit in 1986), Rijkevorsel (1956) en Sint-Joris Wuustwezel (1958). In 1961 wordt


GILDEN EN SCHUTTERS deze kring boven de doopvont gehouden en krijgt het dan de huidige naam van Kempische Bond Kleine Kruisboog. Bij dit verbond sluiten later nog Meerle (1961), Oostmalle (1968) en Hoogstraten (1987) aan.

Afstand van 20 meter

Afstand zes meter

Zat. 28 april 14 tot 20 uur Zon. 29 april 10 tot 20 uur Maa. 30 april 14 tot 20 uur Din. 1 mei 10 tot 20 uur

Don. 1 nov. 10 tot 20 uur Vrij. 2 nov. 14 tot 20 uur Zat. 3 nov. 14 tot 20 uur Zon. 4 nov. 10 tot 20 uur

Feestschieting Om zijn 100-jarig bestaan te vieren richten de Verenigde Vrienden verschillende feestschietingen in met een veelvoud aan prijzen. Deze schietingen staan open voor zowel aangesloten schutters als voor iedereen die de kleine kruisboog op 20 meter eens wil hanteren of misschien wel aanspraak wil maken op een combinéprijs. Dan kom je later op het jaar nog eens terug om deel te nemen aan een feestschieting op een afstand van zes meter.

Iedere deelnemer ontvangt een aandenken aan dit jubeljaar. Ieder schiet in dezelfde reeks maar ook de laatste heeft prijs. Combiné prijzen zijn te behalen voor diegene die deelnemen aan beide schietingen, met een oorkonde op naam. Schutters en niet-schutters, ieder is welkom om dit 100-jarig bestaan mee te komen vieren bij de Verenigde Vrienden te Meer. Voor de niet geoefende schutter zijn er bogen beschikbaar en is er begeleiding voorzien.

Winnaars van het eerste zestal in 1937: René Van Bladel, Fons Rommens, Jan Rommens, Louis Dierckx, Gust Martens, Jan Pelckmans en Karel Rommens

Hoofdmannen Verenigde Vrienden Jan Gorissen 1907-1912, Jef Dictus 19121969, Jan Dictus 1962 (dienstdoende hoofdman) hoofdman tot 1969, Fred Schrauwen 1969-1972, Frans Van Aperen 1972-1992 en Fons Van Aperen 1992 tot heden

Belgisch Kampioen per ploeg 1970

59


JONG GEZEGD

JOLAN ZEGT Jolan Standaert (17) is vijfdejaarsleerling aan het Seminarie. Hij kreeg onlangs de kans om, samen met een vriendin, een presentatie te verzorgen. Een avond die indruk heeft gemaakt. “Ik kan vliegen.”, zei ik. Ik sprong enthousiast rond met mijn nepbezemsteel. Ik wist dat het me eens zou lukken. Kelly keek me vertwijfeld aan. “Ik zie het…” zei ze “Je kan immers niet vliegen, stop maar te geloven in al die verhalen.” “Maar nee! Ik wordt GLP, Gevorderd Luchtacrobaat en Piloot, net zoals Jessica!” “Jessica?”antwoorddeKelly“Wieisdatnuweer?”. “Wel, zij kreeg toen ze tien was een bezemsteel cadeau, en toen kwam ze erachter dat ze een heks was. Ze leerde vliegen van juffrouw Shery van het buurtwinkeltje. Zij kan GLP worden, dus ik ook!” “Och klein kind, zet het uit je hoofd.” “Gitte en Lind zullen me wel geloven! Zij gaan een stukje voorlezen uit het boek ‘Jessica leert vliegen’. Daarna zal je wel zien dat ik niet heb gelogen!” En na deze uitspraak verlieten we het podium. Zo klonk het op de avond van vrijdag 16 maart op de BeNeBib Voorleeswedstrijd te Merksplas. Voor de eerste keer konden kinderen van het derde of vierde leerjaar in duo (zij en een volwassene) meedoen aan een voorleeswedstrijd georganiseerd door de bibliotheken

van Hoogstraten, Baarle, Merksplas en Rijkevorsel. Kelly en ik deden ons best om de hele show te presenteren en elk boekfragment met een luchtige inleiding aan te kondigen. Boeken als ‘Het dolfijnenkind’ van Patrick Lagrou, ‘De koning van Katoren’ van Jan terlouw, ‘Griezels’ van Roald Dahl en ‘Jessica leert vliegen’ van Maeve Friel passeerden de revue. We zaten steeds backstage verder te overleggen hoe we de volgende presentatie gingen aanpakken. Gingen we luid beginnen zingen en uitbundig dansen? Of slopen we het podium op en maanden we het publiek aan stil te zijn omdat we in het zwijgbos terecht waren gekomen, waarin Jord op zoek was naar de zeven stenen van Deltora. We zochten steeds naar iets nieuws en origineels. Maar we moesten niet aan één stuk door alles zelf doen. Twee maal kondigden we een animatie van Peter Vervloed aan. Hij had duidelijk al meer ervaring met kinderpubliek. Al snel veranderden de kinderen én de volwassenen in vrolijke schipsmaatjes die op de maat van Peters muziek samen dansten of gilden (als er een krokodil in zicht was).

Dit alles in zaal ‘De Kunstvrienden’. Uiterst geschikt. Het podium was gedecoreerd met een verzameling boeken, wat strohalmen en twee grote, royale zetels met fluweelrode stof. Hierin namen telkens de deelnemers plaats als de tijd was gekomen om hun fragment te laten horen. Zij werden beoordeeld door een drietal juryleden. Na alle fragmenten gehoord te hebben, kropen ze samen in een hoekje achter het podium en beraadslaagden ze. Iedereen was goed voorbereid en verschillenden zelfs verkleed! De jury stond een moeilijke taak te wachten. Uiteindelijk werden de échte voorleeskampioenen bekend gemaakt, met op kop Lien Snoeijs en Lieve Renders. Zij lazen voor uit ‘Rampenkamp’. Al ik het me goed herinner was het een boek waarin Joosje door haar ouders tijdens de kerstdagen naar een kamp voor verlegen meisjes werd gestuurd. Dit duo kreeg leuke prijzen zoals een grote rugzak, een survivalgids, boekenbon… Ook Kelly en ik zijn een ervaring rijker. Telkens weer experimenteren en afwegen wat pakt bij zulk publiek. We hebben weer wat bijgeleerd. Wij waren tevreden en de mensen daar ook (Jeeeeeeeeej!). Het was een geweldige avond. (jst)

Het concept is gekend. Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint een boekenbon van 12,5 euro. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Dus wie wil meespelen geeft de naam van het kopje en zijn eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of via een e-mail: redactie@ demaand.be Maar vergeet dan niet je naam en adres te vermelden. Een boekenbon zenden aan een e-mailadres gaat voorlopig nog niet. Zie ook www.demaand.be

Uitslag van vorige maand Was de buit vorige maand mager dan is ze deze maand gewoon weg bedroevend te noemen. Hopelijk ligt het niet aan het nieuwe doormailingssysteem want slechts twee inzendingen bereikten ons. Enkel Ria Geysen, Gelmelstraat 111 en Koen Van Delm, Castelréweg 14, wisten ons te vertellen dat de ranke schone op de foto Wendy Massez was en nog steeds is. Ook wel raar dat Wendy zichzelf niet herkende want veel veranderd is zij ondertussen volgens ons niet. Wel die andere snotters op de foto. Zij zijn ondertussen veel groter geworden. Maar gelukkig wonnen

zij toen al (vermoedelijk in 1983) een prijs bij de tekenwedstrijd welke werd georganiseerd door het IKO. De twee boekenbonnen gaan dus richting Gelmelstraat en Castelréweg. Proficiat Ria en Koen.

Toelichting bij opgave deze maand Deze maand staan de bekers en medailles centraal op de foto en gelet op de kledij heeft het iets

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten 60

met sport te maken. Of het nu goud, zilver of brons was dat ons kopje toen won, weten we niet. Deze maand kan zij (of is het een hij) een boekenbon in de wacht slepen. Ook wie ons de juiste naam kan geven komt in aanmerking. (pdn)


NATUURPUNT

De maan liet Natuurpunt niet in de steek Op vrijdag 3 maart nam Natuurpunt Markvallei deel aan de Nacht van de Duisternis. In Bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel-Kolonie mocht de Natuurpuntafdeling meer dan negentig geïnteresseerden verwelkomen. Schepen van Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, Ward Baets, verwelkomde het talrijk opgekomen publiek. Nadien genoten de mensen van de tocht door het duister, leerden ze over lichtvervuiling en lichthinder en wierpen een blik door de sterrenkijkers van amateurastronoom Alwin Wauters. De kinderen kregen een aangepast programma voorgeschoteld van de JNM-leiding.

Zwerfvuilactie De provincie Antwerpen en het stadsbestuur Hoogstraten organiseren op 21 april een zwerfvuilactie. Natuurpunt Markvallei en JNM hebben zich geëngageerd om de opruimactie in WortelKolonie voor hun rekening te nemen. Van 9 tot 12 uur zullen de verenigingen en iedereen die er zich bij wil aansluiten, met kruiwagens en vuilzakken door de kolonie trekken om het zwerfvuil te verwijderen.

Halsche Beemden Natuurpunt Markvallei beheert in Hoogstraten

bouw aan de buitenkant een grondige renovatie heeft ondergaan. Natuurpunt Markvallei zorgt voor wandelingen, vertellingen, muziek, lekkere hapjes en drankjes, leuke doe-activiteiten in en rond het bezoekerscentrum en in de kolonie. Jullie horen er volgende keer meer over.

Vlindercursus Je hebt ze ongetwijfeld al zien vliegen? De prachtige vlinders. Heb je je nooit afgevraagd hoe die beestjes leven, hoe ze heten, hoe ze zich voortplanten, voeden, …? Natuurpunt Markvallei organiseert een cursus “Dagvlinders”. Twee theoretische lessen en twee excursies moeten de cursisten wegwijs maken in deze wondere wereld. Je kunt je inschrijven bij Wim Verschraegen: ingridwim@hotmail.com 02/05: cursus vlinders, theorie in Klapekster: 19u30 tot 22u30. 09/05: cursus vlinders, theorie in Klapekster: 19u30 tot 22u30. 19/05: cursus vlinders, veldwerk Halsche Beemden van 14 u. tot 17 u., verzamelen aan het dorpsplein in Minderhout. 09/06: cursus vlinders, veldwerk Wortel Kolonie van 14 u. tot 17 u.

De jongste deelnemers aan de Nacht van de Duisternis kregen een apart programma voorgeschoteld. Met JNM Markvallei maakten zij een tocht door het donker waarbij vooral de zintuigen een heel belangrijke rol speelden. De Nacht van de Duisternis was meer dan ooit actueel in het kader van onzinnig energieverbruik en de opwarming van de aarde. Lichthinder en lichtvervuiling zijn zwaar onderschatte vormen van pollutie waar we tot op heden geen of te weinig aandacht aan besteedden. Natuurpunt Markvallei probeerde daar samen met het stadsbestuur van Hoogstraten verandering in te brengen. De deelname aan de Nacht van de Duisternis is alvast een start. Het is de bedoeling van de beleidswerkgroep van Natuurpunt Markvallei om het thema van de lichtvervuiling blijvend onder de aandacht van de beleidsmensen te brengen. Spijtig genoeg keurde de gemeenteraad enkele dagen voordien nog een uitbreiding van het lichtnet goed, een uitbreiding die op zijn minst wenkbrauwen zou moeten doen fronsen.

en Rijkevorsel enkele natuurgebieden. Wellicht het mooiste natuurgebied vind je in Minderhout. De Halsche Beemden zijn in april en mei op zijn mooist. Op 22 april leidt gids Jack Govaerts de geïnteresseerde wandelaars door dit prachtige gebied. Om 9 uur komen de wandelaars bijeen aan het kapelletje in Hal.

Opening De Klapekster

De Halsche Beemden is de naam van het natuurgebied langs de oevers van het Merkske. Het is zonder twijfel het mooiste natuurgebied dat beheerd wordt door Natuurpunt Markvallei. Op zondag 22 april organiseert Natuurpunt hier een geleide wandeling.

Noteer het alvast maar in de agenda’s. Op 12 en 13 mei neemt Natuurpunt Markvallei het bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel-Kolonie officieel in gebruik. Terwijl nog druk gewerkt wordt, wordt ook al nagedacht over het feestprogramma. Uiteraard kan iedereen dan een kijkje komen nemen. De bezoekers zullen de kantoren van de voormalige landlopersboerderij niet meer herkennen en zullen tegelijkertijd zien dat het ge-

61


AGENDA

Kunstgalerie De Laro Werken van Ton Blueken: autolakken en olieverf, van 8 april t/m 3 mei. Open: dinsdag t/m zondag van 11 tot 20 uur. De Lage Rooy 14, Meerle, tel. 03 315 00 11, www. delaro.com

HOOGSTRATEN t/m zondag 8 april TENTOONSTELLING ‘Spiegelingen’ IKOleerkrachten Alex Verhaeven en Karin De Vylder in het stedelijk museum, woe. t/m zon. van 14 tot 17 uur. Vrijdag 30 maart START ‘joggen voor beginners’ (10 weken), atletiekpiste (achter Klein Seminarie), 19.30 uur, org. KWB. Dinsdag 3 april PAASFEEST CM Ziekenzorg, zaal Pax, 14 – 18 uur. Zondag 8 april PASEN Maandag 9 april FAMILIETORNOOI Gelvoc, sporthal Klein Seminarie, 9 – 19 uur, org. VBC De Gelmers. Zaterdag 14 april OPTREDEN van Jazzalude vanaf 20 uur in de Cahier. Zaterdag 14 april t/m 24 juni TENTOONSTELLING Roger Raveel, stedelijk museum, begijnhof, van woe. t/m zon., van 14 tot 17 uur. Maandag 16 april LEESGROEP Kadre Abdolah ‘Het huis van de moskee’, bibliotheek, 20 uur, org. bibliotheek. Dinsdag 17 april FIETSTOCHT (start nieuwe reeks), vertrek om 19 uur, org. KAV. Woensdag 18 april WIELERWEDSTRIJD ‘Scheldeprijs Vlaanderen’, 12.30 – 13.30 uur (in onze gemeente). BLOEMSCHIKKEN thema Pasen, om 19.30 uur, org. KAV. Donderdag 19 april OPEN REPETITIE van het Piuskoor in de Kanunnikenzaal van het administratief centrum om 20 uur. Zaterdag 21 april SOIREE_DB ‘Je m’en Fish Label Night’ in de Cahier. Zondag 22 april ERFGOEDDAG ‘schatten op zolder’ – laten taxeren in het stedelijk museum. OPENING toeristisch seizoen in en om Vrijheid 149, vanaf 10 uur, org. dienst toerisme. Maandag 23 april JAZZCONCERT met The Savannah Jazzband, zaal St.-Cecilia, 20 uur, org. The Markriver Jazzclub. Vrijdag 27 april AVONDMARKT op de Luizenmarkt aan de Vrijheid in het centrum vanaf 17 uur. OPTREDEN van Milow + You Raskal You in de Cahier. Zondag 29 april VLAAMSE MOLENDAG WEGRIT België-Holland, vertrek café De Gelmel, tussen 8 en 10 uur, org. Hoogstraatse Wielertoeristen.

62

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

MINDERHOUT Laermolen in werking Zondag 11 en 25 maart van 14 tot 16 uur en dinsdag 13 en 27 maart van 19.30 tot 21.30 uur in de Molenstraat.

MEER Dinsdag 17 april UITSTAP met stadsbezoek en natuurreis, vertrek om 8 uur, org. KAV. Zaterdag 21 en zondag 22 april ANTIEK- & VLOOIENMARKT, parochiezaal, zat. 14-18 uur en zon. vanaf 9 uur, org. fanfare De Eendracht.

MEERLE Zondag 1 april WANDELCRITERIUM, vertrek parochiezaal tussen 7.30 en 15 uur, org. KWB. Zaterdag 7 april LIVE PREMIERE ‘Let’s make love’ van Peter en z’n Botsotto’s in de parochiezaal. Zondag 15 april GARAGEVERKOOP aan het Gemeenteplein en bij particulieren thuis van 10 tot 17 uur, org. KWB. Zaterdag 28 april ASPIROCK 2007 in de Chiro-lokalen, org. Aspirantenkorps.

Zaterdag 31 maart BLOEMENVERKOOP vanaf 9.30 uur, org. Minderhout VV. Donderdag 5 april PAASTOCHT – midweekwandeltocht, vertrek zaal KBG, Schoolstraat 8, tussen 9 – 15 uur, org. KVG. Maandag 9 april JUNIORTORNOOI vanaf 10 uur aan de Hoge Weg, org. Minderhout VV. Zaterdag 21 april LESSWOODSTOCK in de tent op het dorpsplein om 15 uur, org. KSJ. Zondag 22 april WANDELING met gids in de Halsche Beemden, vertrek 9 uur aan kapel in Hal, org. Natuurpunt. SCHOOLFEEST vrije basisschool Scharrel om 11 uur. Zondag 29 april PLOEGDAG vanaf 11 uur, terrein Stoffels, Minderhoutsestraat, org. Trekpaardenvrienden.


AGENDA

MEERSEL-DREEF Zondag 1 april DRESSUURDAG en paarden- & ponyzegening, Meersel, vanaf 9 uur, org. Marckeruiters. SINT-QUIRINIUSVIERING en paardenwijding, St.-Luciakapel Meersel, nà mis van 11.30 uur, org. Sint-Luciacomité. Zaterdag 14 en zondag 15 april LENTECONCERT in de zaal ‘Bij de Paters’ om 20 uur, org. fanfare Voor Eer en Deugd.

Lezers schrijven Di. & woe. gesloten Tot ziens An en Fran

218

Nieuw in Hoogstraten:

BOEKHOUDING & BELASTINGADVIES ANSOMS ACCOUNTING Gravin Elisabethlaan 1 bus 6 - 2320 Hoogstraten Tel. +32 (0)3 366 65 11 - Fax +32 (0)3 366 65 12 Gsm +32 (0)496 10 36 74

Verslag dorpsraad Wortel: foto schepencollege. Verslag dorpsraad Meer: foto schepencollege. Verslag dorpsraad Meersel-Dreef: foto schepencollege. De werkers blijven hier opnieuw letterlijk achter de schermen. Toch voortdoen vrijwillige bestuurleden .Velen waarderen uw werk. Leo Vanhaute, Wortel. Antwoord: Dank voor uw reactie. U beschikt blijkbaar over een scherpe blik en een kritische geest of pen. Net wat we zoeken bij DHM, zoals trouwens ook een dorpsredacteur voor Wortel. Misschien iets voor u? (de redactie)

0175

WORTEL Maandag 2 april JOGGEN voor beginners en gevorderden, start om 19 uur, org. KWB.

200

Maandag 2 t/m vrijdag 6 april PAASKAMP tennis, tennisterrein Langenberg, van 10 tot 16 uur, org. TC De Langenberg. Zaterdag 7 april UITSTAP naar Breda, vertrek om 12.30 uur aan De Guld, org. KWB.

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 03 / 314.83.11 www.degelmel.be

10

198

Zaterdag 14 april COMPOSTHOOP opzetten in de tuin bij L. Sprangers, Poeleinde 32, org. KWB. Zondag 15 april KERKCONCERT om 10 uur, org. K.F. Brassband. Zaterdag 21 april ZWERFVUIL opruimen van 9 tot 12 uur, samenwerking stadsbestuur, KWB, Natuurpunt, e.a. Zaterdag 28 april t/m 6 mei TENNISTORNOOI open enkel, tennisterrein Langenberg, org. TC De Langenberg.

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Woensdag en donderdag gesloten Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

199

Hanekap in Achtel RIJKEVORSEL/ACHTEL - Voor de ene een te bewaren stuk immaterieel erfgoed, voor de andere een weerzinwekkend tafereel. Op zondag 11 maart werd het folklorespel nog eens opgevoerd in het verder doorgaans vredige gehucht Achtel. Op een draaiend karwiel zitten om beurten 2 deelnemers die met een houten stok een haal doen naar de nek van een door een bodemloze emmer hangende (reeds dode) haan. Wie de kop er uiteindelijk afslaat, wordt voor één jaar Koning van Achtel. Zouden Astrid en Philip het ook zo beslechten? Of is een haan in die kwestie een te geladen dier? (foto: Marcel Onincx)

63


BRAND/ONGEVAL

100

TANDARTSEN Wachtdienst Kempen Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u. Wild & Gevogelte

STOFFELS Kip aan ‘t spit

APOTHEKERS

bvba

din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144

Minderhoutsestraat 54 2322 Hoogstraten Dond.avond: 19.00-22.00 u., zon- en maandag gesloten

77

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u, tel. 014 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 - 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Heidi Janssen 0495.10.44.12, Els Koyen 0476.43.07.55 en Sofie Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39, May Van Doninck 03.314.30.48 en May Vermeiren 03.315.75.48. Lieve Roos 03.314.58.76 - 0474.67.73.50, Sonja Verheyen 0476.31.14.41 en Nadia Benkirane 03.314.17.31 - 0474.32.28.10. Lou Van Bouwel 03.314.41.50 - 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68 - 0497.92.20.22 en Kristel Rombouts 03.314.10.85 0474.26.14.41. Anja Krols 014.70.42.72 en Kathelijne Adams 03.309.27.84. Joris Buyle 03.314.13.08 / Kris Saenen 03.314.24.39 / Johan Adams 03.314.17.31.

64

Van 30 maart tot 6 april: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014 63 31 66. Zaterdagvoormiddag 31 maart: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74. Van 6 tot 9 april: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 03 314 62 25. Zaterdagvoormiddag 7 april: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50. Van 9 tot 13 april: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Kapelstraat 11, Loenhout, tel. 03 669 64 24. Van 13 tot 20 april: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03 314 60 04. Zaterdagvoormiddag 14 april: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03 314 60 04. Van 20 tot 27 april: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74. Zaterdagvoormiddag 21 april: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74. Van 27 april tot 4 mei: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50. Zaterdagvoormiddag 28 april: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50.

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203 .be

eiken trappen maatmeubels

zaterdag open open zondag zondag gesloten

weekdagen op op afspraak weekdagen afspraak

03 314 82 86

Uitgeverij

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 25 april. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 11 april. Tot zondag 15 april kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten

www.demaand.be e-mail: jozef.schellekens@skynet.be Redactie - tel.&fax: 03 314 55 04 Administratie: 03 314 51 03 Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.