februari 2007 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 24 NR. 262 FEBRUARI 2007 PRIJS: 2,10 € AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

DE NIEUWE DIRECTEURS

LEZERSBRIEVEN

EXTRA LARGE

TRIENTJE VERVOORT WERD

100 HET WORTELTJE STOPT ERMEE

LUC MEYNEN VTI Spijker

MICHEL DE LAET Klein Seminarie


COLUMN

Merksplas

Enkele weken geleden wandelden we groepsgewijs door het domein van Merksplas-Kolonie. De gids die ons begeleidde wees ons het erfgoed dat daar, op die 650 ha, volop te vinden is: het ingenieuze metselwerk aan de boerderijgebouwen, de ruïne van de vroegere school, de mooie woningen van het personeel en vooral de merkwaardige kapel. Die kapel is nu wijd en zijd bekend als kandidaat in de monumentenstrijd. Een ruime renovatiepremie is de prijs voor de winnaar van die strijd. Heel Merksplas en omgeving wordt aangepord om een stem uit te brengen op dit monument en zo de premie binnen te rijven. Veel mensen zijn laaiend enthousiast: zo komt Merksplas op de kaart!

eeuwse toestanden, zo schrijft men, en dan doelt men gewoonlijk op de gebouwen en voorzieningen maar wist men veel dat dat ook sloeg op de gedragingen van sommige cipiers. Vernederen, treiteren, pesten en ook al eens geweld tegenover machtelozen, het is een verhaal van alle tijden en van overal ter wereld. Het is ook al lange tijd aan de gang maar alleen ex-gevangenen durfden ermee naar buiten komen – en wie gelooft hen? Het is zoveel gemakkelijker om de andere kant op te kijken, om niet te zien wat ge niet wilt zien. Nu de commissie van toezicht eindelijk met een ernstig onderzoek begonnen is, stoot ze op een muur van stilzwijgen; als de cipiers of ex-cipiers praten willen ze dat enkel anoniem doen. Zulke getuigenis is waardeloos voor de rechtbank.

Helaas, nu staat Merksplas op een heel andere manier op de kaart. Het is nu de gevangenis zelf en zijn bewoners en personeel, waarover men schrijft en spreekt. Een echte mediastorm is losgebroken door de getuigenissen van ex-gevangenen. Middel-

Het vraagt moed, verschrikkelijk veel moed, om collega’s aan te klagen; om uit te breken uit de knellende band van de groepssolidariteit en aan de andere kant te gaan staan, de kant van diegenen die de klappen krijgen. Diegenen die toch durven praten, zijn noch-

tans de echte helden; die het onrecht aanklagen nu het moment gekomen is dat er eindelijk wat aan gedaan kan worden. Toch zal Merksplas en omgeving niet onmiddellijk staan juichen als iemand die moed kan opbrengen. Welnee, hoeveel zijn er niet die het niet zoveel kan schelen, - het gaan tenslotte over gevangenen en dan nog veelal vreemdelingen … En ook, Merksplas komt zo toch wel in een slecht daglicht te staan; zo zouden ze de monumentenprijs misschien nog mislopen … (Jof)

‘Sarah Zegt’ rechtgezet!

Helaas, door een foutje is er de vorige keer een deel van Sarah’s foto bij de rubriek ‘Jong Gezegd’ weggevallen. Erger nog, een belangrijk deel van het beeld. En omdat we zeker niet de indruk wilden wekken dat Sarah een onkundige fotografe is, tonen we u nogmaals de volledige foto. Zodat u deze keer precies kan zien wat Sarah ons de vorige keer wilde vertellen. Excuses, Sarah! (red.) - (foto sdw) 2


OMSLAGVERHAAL

Nieuwe directeur op het Klein Seminarie

Michel De Laet, een echte schoolmens Michel De Laet .We kennen hem al vele jaren als medewerker aan De Hoogstraatse Maand en eigenlijk hadden wij nooit gedacht dat hij uit de stof was gemaakt waar directeuren uit voortkomen. Lang geleden leerden wij hem kennen als zo’n jonge kerel, altijd met een parka aan, altijd op de fiets want een auto moest hij niet hebben - hij had trouwens geen rijbewijs; grote fan van Bob Dylan , schrijver van gedichten en met een scherp oog voor de meer bizarre kantjes van het leven. Maar misschien hadden wij wel een verkeerd idee over wat het betekent een directeur van een grote school te zijn. En daarom gingen wij het hem vragen.

De inburgering

een leraar Engels te hebben die ons de teksten van Bob Dylan liet horen en zien en toen wist ik het zeker: dàt is het en ik word leraar en ga Germaanse doen. Ik heb altijd graag les gegeven. Taal mèt of zonder muziek , het betekent heel veel voor mij en ik wou dat graag doorgeven. Soms lukt dat, soms niet. Er zijn allerlei trucs om de belangstelling van leerlingen te wekken – rockmuziek bijvoorbeeld, en ik heb dat veel gebruikt .Maar het allerbelangrijkste is toch wel dat je hen kunt laten zien hoe je zelf daarvan geniet, dat je er plezier in hebt zodat je jezelf kunt zijn en niet de rol van de “meester” staat te spelen. De respons van de leerling, daar gaat het natuurlijk om, daar doe je het voor en het is ook je grootste plezier. Maar dat is ook een valkuil want je wordt onherroepelijk ouder en dan komt er toch sleet op.

Ik ben geen Hoogstratenaar. Ik zal dan ook de eerste directeur zijn die niet uit de eigen school komt. Ik ben een boer uit Olen, hé en ik ben hier beland in ’77. Mia en ik - we zijn allebei germanisten - waren op zoek naar een job en we hadden afgesproken dat we zouden gaan wonen waar de eerste van ons een plaats vond. Dat bleek dan Hoogstraten te zijn waar ik op het Seminarie werd aangenomen als leraar Nederlands en Engels in de hoogste jaren van het middelbaar .Dat heb ik vele jaren gedaan maar de laatste jaren leerde ik de school ook kennen via andere invalshoeken. Behalve leraar werd ik achtereenvolgens vakverantwoordelijke, nadien graadverantwoordelijke en nadien adjunct-directeur.Op die manier heb ik toch echt wel veel ervaring kunnen opdoen. Toendertijd had ik dan ook evenveel kritiek op de toenmalige directie als diegenen die nu kritiek zullen hebben op de huidige, ongetwijfeld. Voelde ik me hier snel thuis? We kwamen allebei, Mia en ik, van elders, ik van Olen, Mia van Muizen, we moesten hier dus wel ingroeien, en dat duurt toch wel een tijd. In die tijd vonden we dat er in Hoogstraten een “torenmentaliteit” was, een koude en afstandelijke houding tegenover mensen die van buitenaf kwamen. Maar door meer mensen te leren kennen, raakten we toch wel ingeburgerd; vooral via de mensen van de school natuurlijk maar ook door mijn werk aan de krant; eerst als regionaal reporter voor Het Nieuwsblad - daar heb ik toen nog een brommertje voor gekocht - maar later vooral toen ik ging meewerken aan De Hoogstraatse Gazet.

De roeping van leraar Ik heb heel bewust voor het beroep van leraar gekozen. Als ik heel ver terugga kan ik me het moment herinneren waarop het begonnen is .Het was op mijn elfde. Mijn oudste broer werd 18 jaar en dat werd gevierd met een fuif in de huiskamer; ik mocht daar niet bij zijn maar zat bovenaan de trap in het donker te luisteren. Daar hoorde ik voor het eerst een song van Bob Dylan, “Queen Jane Approximately”, een 45-toerenplaatje op zo’n klein pick-upke, en toen voelde ik het: dat is voor mij bestemd, daar wil ik meer van horen èn weten. Toen ik later op het college in Herentals was, had ik het geluk om in het laatste jaar

3


OMSLAGVERHAAL

1990 - nieuwjaarsreceptie ten stadhuize. Toen hebben we de geïnterviewde eraan herinnerd dat hij ooit – na een enquête door de leerlingen – als sympathiekste leraar werd aangeduid in het schoolkrantje. Wat dacht Michel daar zelf van? Oh, sympathiekst? Wat betekent dat? Och, ik kan dat wel ergens plaatsen en het heeft te maken met wat ik eerder al zei, waarom ik graag voor de klas sta en waarom het ook (maar bijlange niet altijd) wel klikte tussen mij en de leerlingen. Mezelf zijn, dat betekent ook dat als ik goed gezind was, dat ook liet zien en even goed als ik slecht gezind was of al eens kinderachtig. Zo zei ik in het begin van het schooljaar: “Jongens en meisjes, ik heb één verzoek aan jullie, geef mij het recht om mezelf te zijn, dan mogen jullie dat ook zijn voor mij.” Het was niet altijd makkelijk om waar te maken, er zitten zoveel verschillende “ikjes” in één klas en soms lukte het gewoon niet tussen ons. In de loop van die bijna dertig jaar op het Seminarie heb ik de jongeren niet echt zien veranderen; het blijven dezelfde jongens en meisjes, weliswaar in een andere verpakking en ook wel beïnvloed door de veranderingen in de maatschappij maar niet wezenlijk verschillend. Weet je, we zijn een plattelandsschool en dat is toch anders dan in de grote stad. Hier komt bijvoorbeeld weinig diefstal voor en weinig vandalisme; het gebeurt hoor, zeker, maar minder dan in de stadsscholen. Dat ligt daarom niet aan de school, wel aan de omgeving.

Schoolmens Hoe het komt dat ik nu directeur geworden ben, och ik weet het niet, het was zeker geen streefdoel. Maar ik ben wel een echte schoolmens; ik ga graag naar school, ik ben er veel en ik werk er ook heel hard voor, ook thuis. Het is echt mijn biotoop en ik ben er door de jaren meer en meer ingegroeid. Ik ben altijd veel bezig geweest met didactiek (de kunde of kunst van het lesgeven), dat is echt wel mijn dada en dat heeft ook wel meegespeeld. (Michel is ook verschillende jaren bezig geweest met het maken van een schoolboek Nederlands voor de 5de graad. Hij deed dit samen met leraars uit andere scholen; dat slorpte heel veel van zijn tijd op maar hij stak er ook veel van op.) Maar er zijn ook andere aspecten aan een school, hé, het is tenslotte ook een groot bedrijf en eenmaal dat je dat leert kennen, in welke functie ook, heeft dat ook zijn charmes. Directeur zijn heeft voor mij zeker niet te maken met allerlei veranderingen doorvoeren. Natuurlijk, er is altijd wel kritiek, leraars zijn eenmaal heel kritische mensen. Volgens mij is vooral continuïteit heel belangrijk; de eigenheid van een school, die moet bewaard blijven, het is dàt waarvoor iemand een bepaalde school kiest.

De eigenheid van het Seminarie Over die eigenheid zou ik heel veel kunnen vertellen, het is moeilijk. Enkele dingen daarover Om te beginnen, het Seminarie is altijd een

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 28 februari. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 14 februari. Tot zondag 18 februari kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

4

school geweest met een traditie van inspraak, dat zit hier echt ingebakken. Een voorbeeld: enkele jaren geleden werd het participatiedecreet ingevoerd; meebeheer zou je het kunnen noemen, zowel van de ouders, de leraars als de leerlingen, ze moeten allemaal hun zeg hebben. Toen had je het geklaag moeten horen in de andere scholen: al die raden die moesten opgericht worden, al die extra vergaderingen… Hier op het Seminarie heb ik nooit anders gekend; hoeveel kritiek er soms ook was, er waren altijd organen – werkgroepen, raden – waarin dingen konden aangekaart worden. Dat bepaalt mee het schoolklimaat en maakt toch ook wel dat men er graag werkt. Het nadeel is natuurlijk dat als er beslissingen moeten getroffen worden, er zoveel overleg en vergaderingen aan vooraf gaan dat alles weer heel traag verloopt. En ik ben dan al niet zo’n geduldig mens en de leerlingen zijn nog ongeduldiger natuurlijk. Die hebben wel eens de indruk dat ze helemaal geen inspraak hebben maar ze zien enkel de nogal korte tijd dat ze hier op school zijn. Als ik zie wat zij – over vele jaren bekeken – door hun inspraak al aan veranderingen hebben teweeggebracht, dan is dat heel wat. Een ander kenmerk van het Seminarie wat echt wel een verschil maakt met sommige andere scholen, is de aanspreekbaaarheid van de leraar. Een goede verhouding tussen afstandelijkheid, dat er zeker moet zijn, en aanspreekbaarheid, dat is niet evident in vele scholen. Wat ook wel typisch is voor de school is de aandacht voor het sociale. Ik heb het Seminarie nooit meegemaakt als een elitaire school, heel bewust niet. Zo bijvoorbeeld: tegenwoordig zijn er veel vakoverschrijdende lessen ingevoerd: over burgerzin, het milieu, enz. Wij zijn hier al jaren over bezig, al van toen ik beginnende leraar was. Ook zo de Gehandicaptendag, ik zie dat in weinige scholen ontstaan. Wat ook niet wil zeggen dat onze leerlingen allemaal verantwoordelijke wereldburgers zullen worden, het wordt hier aangebracht zonder dwingend te zijn, dat vind ik belangrijk.

Vertrouwensleraar (We wisten dat Michel vele jaren vertrouwensleraar is geweest en vroegen hem om meer uitleg daarover) Tegenwoordig moeten de scholen ook zorgscholen zijn; er worden zoveel opvoedingsproblemen naar de scholen geschoven die vroeger binnen het gezin werden opgelost. De leerlingenbegeleiding gaat dus nu niet enkel meer over het studiegebied maar ook over sociale en psychologische zaken. Er is dus nu een heel zorgteam in de school bezig en een van de mensen die daartoe behoren is de vertrouwensleraar. De leerlingen weten dat ze bij hem terecht kunnen maar deze kan en mag niet beloven dat hij niets zal doorvertellen van wat hem wordt toevertrouwd. Het feit dat er geluisterd wordt naar de jongere, dat hij of zij serieus genomen wordt, is vaak het allerbelangrijkste. Dikwijls moet je doorverwijzen naar andere instanties maar dat moet je dan ook opvolgen om te zien dat er daadwerkelijk iets aan gedaan wordt. Je blijft vooral een aanspreekpunt. Ik was lang een van wat nu een zorgleraar wordt


OMSLAGVERHAAL genoemd. Hoewel het veel tijd vroeg – de vrije woensdagnamiddag schoot er dikwijls bij in – en het soms heel intens was – de confrontatie met echt zware problemen laat je niet onberoerd – heb ik er zeker ook veel van geleerd. De zorgleerkrachten die nu op school zijn, zijn daar ook voor opgeleid en ze komen in alle klassen zodat ze zoveel mogelijk signalen kunnen opvangen. Dat hele zorgnetwerk is iets waar we zelden mee naar buiten komen; er is het risico dat we anders nog meer jongeren met zorgproblemen aantrekken en dat is niet de bedoeling. De meeste ouders en leerlingen weten daar ook weinig over wat wil zeggen dat ze een goeie loopbaan hebben doorlopen op het Seminarie en niks te maken hebben gehad met die zorgbegeleiding.

De job van directeur Na de jaren als adjunct-directeur heb ik nu wel zo’n beeld van de job die ik moet doen. Voor de leerlingen blijf je zowat een schimmige figuur. Zo hoorde ik laatst, toen iemand vroeg wie Jan Aerts zou opvolgen, mijn naam vallen waarop die leerling zei “Michel wie? Wie is dat?” ”Wel, de adjunct-directeur.” “Ah die, die ons altijd in de vakken jaagt als de bel gaat en we in de rij moeten staan”. Dat was ik dus: een man die de leerlingen pas leren kennen als er wat loos is, als ze op het matje moeten komen en dan nog serieus ook. Tja, die veel grotere afstand tot de leerlingen is de prijs voor elk directeurschap. Voor een deel zal ik als directeur hetzelfde doen als de vorige jaren inclusief de graadcoördinatie wat ik zeker wil blijven doen als het kan, didactiek hé. De omgang met de leraars is voor mij ook heel belangrijk; zo om en rond het speelkwartier kunnen ze me altijd vinden in het leraarslokaal. Ook de communicatie, zowel buiten als binnen de school, deed ik al eerder en zal ik blijven doen. Wat nieuw is voor mij is het personeelsbeleid en het financieel beleid van de school. Daar zal ik zeker nog veel in bij moeten leren al heb ik over die materie al wel nascholing gevolgd. Ik word nu wel algemeen directeur genoemd maar dat wil niet zeggen dat ik de baas ben, he-

lemaal niet. Het is maar een naam die door de inrichtende macht wordt gebruikt. In de school werkt het zo niet. Er is een directieteam waarin ik één van de directeuren ben. Voor de buitenwereld echter, fungeert de algemeen directeur als het gezicht van de school, dat wel .Daar hoort het bijwonen van begrafenissen bij en allerhande plichtplegingen waar de school aanwezig moet zijn .Mijn naam is daardoor misschien beter gekend dan die van de anderen in het team maar van een hiërarchie is geen sprake en dat is maar goed ook. Ik word ook niet de algemeen directeur zoals Jan Aerts dat was; die was directeur van KOR-Hoogstraten (Katholiek Onderwijs Regio Hoogstraten). Dat omvat verschillende scholen: hier in het Seminarie de basisschool, het secundair en het internaat en ook de lagere scholen van Minderhout en Meer. Ik ben nu enkel de directeur van het secundair samen met Jef Verboven van onze basisschool en Erik De Waele van ons internaat. Wellicht moeten sommige taken wel herverdeeld worden want méér tijd dan ik in de voorgaande jaren aan de school besteed heb, heb ik echt niet.

laat komen. Ze gaan je wel anders bekijken en ook anders aanspreken, dat is zo. Maar wij – de directeuren dan – zorgen er wel voor om altijd aanspreekbaar te blijven, ons niet op te sluiten in ons bureau waar de mensen ook zonder afspraak kunnen binnenkomen. Dat brengt natuurlijk wel mee dat de leraars met velerlei problemen bij je aankomen, zowel over dingen thuis als in de klas. Ook leerlingen weten ons toch wel te vinden; over een probleem dat de hele klas betreft kloppen ze wel eens bij ons aan. Hoeveel tijd het ook allemaal kost, alleen zo blijf je voeling houden met wat er leeft in de school.

Tijd Mijn grootste probleem – en dat was de voorgaande jaren ook al zo, is tijd .Er moet zoveel gebeuren en dan komt er nog zoveel op je af,

Aanspreekbaar blijven Om directeur te zijn tussen mensen die vroeger altijd je collega’s waren, is dat niet moeilijk? Dat is inderdaad wennen, dat is zeker. Je hebt dan andere bevoegdheden en daardoor moet je soms ook mensen terechtwijzen – bv. bij veelvuldig te

1998 - Met Mia bij een familiefeest elke dag is anders en heel vaak moet het binnen één etmaal klaar zijn. Neem nu de begeleiding van de leerkrachten; om te beginnen is er het functioneringsgesprek – dat bestaat al langer – dat met iedere leraar moet gebeuren, daarvan de evaluatie en daarover het verslag; daar ben je alweer een halve dag zoet mee. Nu zijn daarbij de evaluatiegesprekken gekomen waarin de leraars worden beoordeeld waardoor ze eventueel kunnen bijgestuurd worden, extra begeleid, soms ook gesanctioneerd en zelfs ontslagen. Daar allemaal tijd voor vinden is echt het allermoeilijkste. Op een gemiddelde schooldag leg ik er om half elf ’s avonds de blok op en dan is ’t ook gedaan hé.

1996 - Actie voeren, Fietspaden Nu

En diezelfde blok legden wij er toen ook op. We leerden een man kennen die èn de school heel goed kent èn er met hart en ziel aan verknocht is; een combinatie die van hem stellig een goeie directeur moet maken. Succes Michel. (Jof)

5


OMSLAGVERHAAL

Een nieuwe directie voor de Hotelschool

Luc Meynen, VTI Spijker Hoogstraten en onderwijs worden niet zelden in één adem genoemd. De wijd en zijd gekende Hotelschool – het Vrij Technisch Instituut Spijker voor wie correct wil zijn – heeft daar zeker toe bijgedragen. In 1967 werd zuster Augusta er opgevolgd door Gust Lauryssen, die de school leidde tot 2001. De daarop volgende jaren kende de school op korte tijd verschillende directiewissels, waaraan hopelijk een einde kwam met de aanstelling van Luc Meynen, die in het dagelijks bestuur wordt bijgestaan door Katelijne Dijckmans en Peter De Wilde. Al sinds 1832 organiseren de zusters Ursulinen onderwijs in de Hoogstraatse Gelmelstraat. In 1918 werd naast het ‘Pensionat des Ursulines’ ook een landbouwhuishoudschool opgericht. In 1934 werd deze officieel erkend als ‘Landelijke Huishoudschool’. In 1952 volgde een volledige afdeling technisch en beroepsonderwijs. En in 1961 hield zuster Augusta de eigenlijke Hotelschool boven de doopvont. Na 1967 – toen de school al 285 leerlingen telde – volgde een hele reeks studierichtingen: Hotel hogere cyclus (technische en beroeps), Sociaaltechnische, Toerisme, Kantoor, Brood- en banketbakkerij en Grootkeuken. In 2006 werd daar Voeding-verzorging aan toegevoegd. Dit schooljaar volgen er 1156 leerlingen onderwijs. Huidig directeur Luc Meynen werd geboren in Mol op 25 september 1959, als oudste van 4 zonen. Zoals zovelen kwam hij hier wonen nadat hij een job in één van onze scholen had gevonden. De Hoogstraatse Maand trok naar zijn thuis in Wortel voor een aangename babbel.

De schoolloopbaan aan beide kanten van de lessenaar

DHM: Waar heb je zelf school gelopen? Luc: Na de kleuterschool (Rozenberg) ben ik naar het Sint-Jan Berchmanscollege van Mol gegaan, waar ik bleef tot en met het 4de jaar. Toen hield ik

Latijn en Grieks voor bekeken en maakte ik een hele ommezwaai door naar Vilvoorde te trekken om er een A2 tuinbouw te volgen. De klassieke studierichting lag me steeds minder en tuinbouw had me altijd al geïnteresseerd. Misschien kreeg ik de kriebels van mijn vader, die winkelier was en zijn groenten voor de verkoop zelf kweekte? Een nonkel van mij werkte bij het PMS en hij raadde Vilvoorde aan, omdat daar toen een hogeschoolopleiding tuinbouw bestond. Nu was er tegen de tijd dat ik uitkwam wel één en andere veranderd, zodat ik eerst 2 jaar naar de Gentse Voskenslaan moest om er mijn algemene jaren te volgen. Daarna keerde ik terug naar Vilvoorde voor mijn specialisatie, waar ik weer 2 jaar later afstudeerde als ‘industrieel ingenieur landbouw – optie tuinbouw’. Dat moet in 1981 geweest zijn. Via avondonderwijs heb ik later nog een opleiding informatica gevolgd. DHM: Vervolgens: ‘aan het werk’? Luc: Het liefst wilde ik in de tuinbouwsector aan de slag, als teeltadviseur of consultant. Maar daarvoor was de markt natuurlijk klein en begin jaren ’80 was het op zich al moeilijk om werk te vinden. Dat eerste jaar heb ik verschillende tijdelijke jobs gehad, tot werken bij een drukker toe. Al was lesgeven dus niet de 1ste optie, ik was toch blij dat ik in 1982 in de toenmalige tuinbouwschool van directeur Maarten Vissers aan de slag kon. Het was een kleine, aangename

Het gezin Meynen-Bols: Luc, Kristof, Hanne en Mieke. 6

Luc Meynen, directeur van het VTI Spijker. school met veel uitdagingen, zeker voor beginnende leerkrachten. Toen na enkele jaren de informatica de kop opstak, kreeg ik als jongste de twijfelachtige eer hiervoor cursus te volgen om dit in het lessenpakket te integreren. DHM: En die informatica, dat lag je wel? Luc: Ik denk het wel, want ook na de dagtaak was ik er mee bezig. Zo ging ik al gauw cursussen geven voor het volwassenenonderwijs van LBC (de Landelijke Bediendecentrale, nvdr.): eerst in Turnhout, later in Hoogstraten. Nu vinden de lessen plaats in het VITO, maar toen was dat in onze Hotelschool. Later ben ik cursussen informatica gaan geven aan land- en tuinbouwers. Voor hen was informatica in eerste instantie een noodzakelijk kwaad, maar ik probeerde het zodanig aan te brengen en te filteren dat ze op den duur toch graag kwamen. Dikwijls vroegen ze me na een tijd om langs te komen om hen te adviseren bij de aankoop van een pc. Veel thuis was ik toen niet … Als 3de zijstap ben ik (in bijberoep) een tijdlang als freelance docent gaan werken voor VIGON


OMSLAGVERHAAL uit Wilrijk. Zij stelden me als externe lesgever aan om informaticatrainingen te geven bij firma’s als Duracell, Bosch, Sabca, Electrabel, … Het kwam zelfs zover dat ik 2,5 jaar uit het dagonderwijs gestapt ben om als consultant voor VIGON te gaan werken. Toen hield ik me vooral bezig met de organisatie van de trainingen en werden ze door andere onderwijscollega’s gegeven.

De stap naar een directiefunctie

DHM: Daarna keerde je terug naar het onderwijs. Wanneer en hoe werd de stap naar een directiefunctie gezet? Luc: Jarenlang had ik overdag aan jongeren en ’s avonds aan volwassenen lesgegeven. Ik vond het allebei boeiend, maar ergens voelde ik dat de uitdaging om met volwassenen te werken nog net iets groter was. Op dat moment zocht VTI een nieuwe directeur. Omdat het een school was die me sterk aansprak, stelde ik mijn kandidatuur. En zo ben ik op 1 januari 2004 gestart. Ook het schooljaar 2004-2005 bleef ik in het Spijker. DHM: Toch verliet je de school. Luc: In juni 2005 heb ik inderdaad voor mijzelf

DHM: Hoe is jullie directieteam samengesteld? Luc: Katelijne Dijckmans komt uit de school zelf, waar ze jaren les heeft gegeven en als graadcoordinator 3de graad veel ervaring met leerlingenbegeleiding opdeed. Officieel is zij directeur 1ste graad en praktisch is ze ook verantwoordelijk voor de pedagogisch-didactische invalshoek en de dagdagelijkse werking van de school: het regelen van vervangingen of studie-uitstappen. Peter De Wilde uit Sint-Job is adjunct-directeur. Hij deed veel onderwijservaring op in scholen uit het Antwerpse, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de leerlingenbegeleiding. Peter is ook op onze school verantwoordelijk voor de leerlingenbegeleiding. Zelf ben ik administratief directeur 2de en 3de graad en verantwoordelijke voor het algemeen beleid. Daaronder vallen onder meer de financiele en de juridische kant van het schoolbeleid, de externe contacten, de verantwoordelijkheid voor het secretariaat, de gebouwen en het onderhoud.

Luc Meynen tijdens een pc-training bij Electrabel. beslist om er een punt achter te zetten. Achteraf gezien heb ik me toen wellicht vergaloppeerd. Ik wilde te snel zijn, te snel bepaalde zaken gerealiseerd hebben. Misschien spiegelde ik me daarbij ook teveel aan alles wat mijn voorganger Gust Lauryssen had gerealiseerd, die natuurlijk een serieuze stempel op de school heeft gedrukt. Schooljaar 2005-2006 stak ik de Vrijheid terug over, naar het VITO, waar ik de draad van het lesgeven weer opnam. DHM: Maar een jaar later keerde je terug. Luc: Toen ik weer lesgaf, kwam ik natuurlijk regelmatig collega’s tegen van het VTI. Heel vaak eindigde het gesprek met de vraag om toch te terug te komen of om er op zijn minst eens over na te denken. Na een tijd dacht ik: “Wel, als zij er opnieuw voor willen gaan, dan wil ik het ook nog eens proberen.” En ik moet zeggen dat ik het me nog geen moment beklaagd heb!

Een korte biografie

DHM: Even een sprong naar het familiale leven. Vertel eens wat meer over vrouw en kinderen! En over hoe je in Wortel terecht kwam … Luc: In 1982 ben ik getrouwd met Mieke Bols (°1959). Zij is ook afkomstig van Mol, waar we op amper 500 meter van elkaar woonden. We leerden elkaar kennen via de jeugdbeweging. Ik was bij de KSA en Mieke bij de Chiro. Nu vierde de leiding van beide groepen gewoonlijk samen oudjaar en daar is in 1977 de vonk overgesprongen. In 1984 verhuisden we naar Hoogstraten, waar we onze intrek namen in het oude huisje op de hoek van de Lindendreef en de Antoon de Lalaingstraat. Het was er gezellig maar niet luxueus. In de winter stonden de ijsbloemen langs binnen op de ramen! We woonden er nog in 1986, toen

ons Hanne werd geboren. Kort daarop konden we in Wortel een bouwgrond kopen, waar we in 1987 aan ons huis begonnen. Dat hebben we helemaal zelf gezet, samen met mijn schoonvader, die schrijnwerker was. Ik heb er heel wat dingen geleerd die nu van pas komen, niet alleen qua techniek, maar evengoed wat betreft organisatie en planning. Eerst plaatsten we een houten skelet, dat daarna met houten platen werd opgevuld tot een grote ‘doos’. De Wortelse gemeenschap kreeg er niet direct zicht op. Even werd zelfs gefluisterd ‘dat ze daar een moskee aan het zetten waren …’ Pas toen we er uitsparingen voor ramen en deuren uithaalden werd duidelijk dat het om een huis ging. Op 1 januari 1989 zijn we verhuisd, een kleine 2 maanden voor onze Kristof geboren werd. DHM: En Mieke’s job? Luc: Mieke is regentes Nederlands, geschiedenis en godsdienst. Na enkele interims, heeft ze eerst les gegeven in Mol, tot we naar Hoogstraten verhuisd zijn. Daar woonden we recht tegenover het Spijker waar Mieke ging solliciteren bij zuster Liesbeth. Onmiddellijk kreeg zij een job aangeboden, terwijl ze vrijblijvend een handje toestak op het internaat. Nu werkt zij deeltijds in de Humaniora Spijker, waar ze godsdienst geeft in het 1ste jaar. Haar andere uren heeft ze in het VTI, waar ze godsdienst in het 1ste jaar geeft en Nederlands, kunst en cultuur en geschiedenis in het 3de jaar toerisme en STW. DHM: Houden jullie nog vrije tijd over? Luc: Mieke heeft 20 jaar catechese gegeven, eerst in Mol en daarna in Wortel. Ze richtte er ook het kinderkoor op, waarvan ze nog altijd koorleidster is. Soms vervangt ze Frans Meyvis op het orgel. Ze is heel muzikaal, hetgeen zij ook aan onze kinderen heeft doorgegeven. Ons Hanne combineert haar opleiding godsdienstwetenschappen met de Plussers, waar ze bij de leiding van +15 zit. Kristof voetbalt bij KVNA Wortel en maakt deel uit van The Heirs, een lokale rockgroep. Hoewel ik zelf niets ken en kan van muziek, ben ik enkele jaren secretaris geweest van het Jeugdmuziekatelier. Met een aangename bestuursploeg stonden we Els Caremans bij in de organisatie van het atelier.

De school en de leerlingen

DHM: Terug naar het onderwijs: zijn leerlingen anders dan vroeger? Luc: Leerlingen zijn assertiever geworden. Niet alle leerkrachten kunnen daar even vlot mee omgaan, waardoor sommigen deze mondigheid wel eens vertalen naar onbeleefdheid. Leerlingen evolueren ook meer naar het ‘ik’, soms ten koste van het ‘wij’. Dit baart ons natuurlijk zorgen. Denk bijvoorbeeld aan onze BSO-afdelingen, die toch erg taakgericht werken en waar leerlingen dus wel moeten leren samenwerken. Om dit bij te sturen organiseren we activiteiten die beroep doen op teambuilding. Leerlingen van de eerste graad helpen we ‘een weg zoeken’. De tweede graad – waar de puberale aspecten de kop opsteken – moeten we vaak wat bijsturen. Daarvoor organiseren we bijvoorbeeld onze relatiedagen. Wanneer we dan naar de derde graad kijken, dan

7


OMSLAGVERHAAL

=*")'1"33"*&,)& ",<")3,J'1"&,)3"*,"K*1

;<43&1/"=%.**(%,"%("'/*

>"(,"%'"#"()$/"%1/#,1%?@AB% /#%-"$%4"#$(&5%.)#%C**'1$()$"#

L00"&1$$*3")&/"H()<T 3*")'U&$-&%0(11,"% O"*-&,)&6;5;;;&%0"K*")& +()&!$11&V(,)31 W((2'"G$*(3,"T& #$))"I"*,)<& ")&+0$"*/"%0"',)<

!"#$%&%'())'%*+%,"%-**'$"%.)#%,"%#/"&01$" 23"&("#4*56/#)$/"17%8"#1$%&%23"&((/92"%$/+1 .**(%,"%9&/1$"%1)5"#1$"33/#'%.)#%&0%/#$"(/"&(7 !"#$"%&'()&#"%"*&"")&+()&$)#"&,)-$. (+$)'")&$-&/"0&$)1&+$$*&2""*&,)-$*2(3,":

LLM!NOPQNM>

R$*%1H$S1&$S&(()+*((< I,"))3%.**(%'(*"+"#%.)#%?J%$*$%?K%+"(1*#"#:% D E)#3"("#%.)#%."(14-/33"#,"%."(=$"4-#/"2"#: D C*"%5))2%/2%.)#%""#%*&,%2)1$9"%""#%$("#,F% 5"&6"37G%"#H:::

45&!0$"'0(()&677.688&9 6:6;&4$$<13*(3") ="0>&;:?:@A&B6&7C&9&D(E>&;:?:@A&CC&;6 ".2(,0>&,)-$F2"*3")1.1GH,0'"*I"*%")5/" 194

8

zien we dat onze leerlingen heel zelfstandig zijn en veel verantwoordelijkheidsgevoel hebben. De stages en het weekendwerk van deze leerlingen dragen daar zeker toe bij. Maar ook de ouders zijn kritischer geworden. Ze kennen de onderwijswetgeving dikwijls heel goed en zullen deze in geval van nood ook gebruiken. Dat het sommige ouders uitzonderlijk wel eens meer om de procedure gaat dan om het eigenlijke probleem, dat is natuurlijk heel jammer. Je steekt er veel energie in die je anders in de praktische en pedagogische organisatie van de school zou kunnen investeren. Anderzijds kan je het natuurlijk ook als uitdaging zien om ook de juridische en administratieve aspecten van je job perfect in orde te houden. DHM: Kan een school de technologische evoluties voldoende volgen? Luc: Men zegt wel eens dat een opleiding altijd een beetje achterop loopt op de ‘echte’ praktijk. Voor een deel is dat misschien zo, zeker als het louter om de infrastructuur gaat. Je kan af en toe een inhaalbeweging maken waardoor je weer helemaal bij beent. In die zin is het goed dat veel van onze mensen nog met één been in de praktijk staan: zij weten zo waar de noden liggen. Uiteraard kan je niet elk jaar zwaar investeren, waardoor er dus altijd periodes zullen zijn dat je lichtjes achterop loopt. Maar dan moet je bedenken dat je ook in de privé niet elk jaar kunt moderniseren. Verder mag je niet vergeten dat onze leerlingen tijdens hun opleiding al regelmatig met de praktijk in aanraking komen. Leerlingen van 5, 6 en 7 hotel en bakkerij gaan een hele tijd op stage binnen de sector: dan eens in de keuken, dan eens in het restaurant, hotel of de bakkerij. Ook de leerlingen van 6 toerisme lopen blokstages. En de leerlingen van 6 en 7 kantoor brengen 1 of 2 dagen per week op een stagebedrijf door. We proberen bewust leerlingen te vormen die de basistechnieken beheersen om flexibel in te spelen op verschillende situaties en veranderingen in hun latere werkomgeving. DHM: Hoe groot is VTI Spijker? Qua leerlingenaantal? Qua personeel? Luc: Momenteel hebben we ongeveer 1150 leerlingen. Sommige studierichtingen blijven al een tijdje rond hetzelfde aantal schommelen of kennen een kleine afname. STW daarentegen blijft de laatste jaren stijgen. Enkele jaren geleden hadden we daar 2 à 3 klassen in de eerste graad STV, nu zijn er dat 4. In september zijn we in het 3de jaar gestart met de studierichting VV (verzorging-voeding), die hun lokalen in het vroegere klooster hebben. Voor die richting hebben we lang gevochten, omdat het een prima alternatief is voor leerlingen STW die kiezen voor een gerichte beroepsopleiding. Tot vorig jaar moesten zij daarvoor naar Turnhout of Malle. Daarnaast zijn er ruim 160 leerkrachten, 20 mensen ondersteunend personeel en 6 onderhoudsmensen. Dat neemt stilaan bedrijfsallures aan, met dien verstande dat men in de privé voor ruim 180 werknemers vaak heel wat meer structuren en een groter middenkader heeft. DHM: Uit welke regio rekruteren jullie je leerlingen? Luc: Voor de afdelingen voeding (hotel, restaurant en keuken, grootkeuken en brood- en banketbakkerij) vind je de andere scholen pas in het Antwerpse en in Geel, dus daarvoor rekruteren we tot in de Antwerpse regio. STW lijkt misschien meer regionaal omwille van het aanbod in naburige scholen, maar ook daar komen leerlingen van verder. Zij komen dikwijls af op de goede faam van het Spijker. We staan nog altijd bekend als goede school, met een goede sfeer en voldoende aandacht voor orde en tucht. De leerlingen in de afdeling toerisme komen eveneens uit een brede regio, ook uit Nederland. Door de recente oprichting van kantoorafdelingen in naburige scholengemeenschappen is ons rekruteringsgebied daar wat kleiner geworden. DHM: Zijn het ook die zorg voor orde en tucht waar de ouders van de Nederlandse leerlingen massaal voor kiezen? Luc: Nu wil ik wel zeggen dat de grote percentages Nederlanders van weleer merkelijk gedaald zijn. Als zij komen, kiezen ze voor de combinatie van onderwijskwaliteit en orde en tucht. Ons Vlaams onderwijs in het algemeen staat nog altijd goed aangeschreven bij onze Noorderburen. Tenslotte speelt de aanwezigheid van 2 goede internaten natuurlijk in ons voordeel. DHM: Het uniform is al enkele jaren afgeschaft … Luc: We hebben inderdaad geen uniform meer, maar nog wel een duidelijke kledingcode. Ik vind het een belangrijk signaal dat we daar aandacht aan schenken, omdat het deel uitmaakt van een verzorgd, persoonlijk


OMSLAGVERHAAL voorkomen en dus essentieel is binnen elk van onze opleidingen! DHM: Waar komen jullie oud-leerlingen terecht? Luc: Leerlingen uit STW gaan verschillenden kanten uit. Sommige kiezen voor het onderwijs, anderen worden maatschappelijk werker en weer anderen gaan voor een wetenschappelijke vervolgopleiding. Wat toerisme betreft zitten we met een knelpunt omdat het aantal reisbureaus met de komst van internet sterk gedaald is. Gelukkig vinden heel wat afgestudeerden toch snel werk in de toeristische sector. Anderen stromen dan weer door naar een hogere toerismeopleiding. Leerlingen kantoor vinden we later terug in allerhande administratieve jobs. Van de leerlingen bakkerij kiest een deel bewust voor de sector. Toch kent de sector ook een redelijke uitstroom die wellicht te wijten is aan de minder gunstige werkomstandigheden, eigen aan de bakkersstiel. Ook bij hotel en aanverwanten is het verdeeld. Een deel zoekt (soms na verloop van tijd) heel ander werk, opnieuw omwille van de werkomstandigheden. Maar heel wat anderen blijven juist met volle overtuiging in de sector omdat ze dat werk met hart en ziel doen. Zij worden er dikwijls ook heel goed in. Ook uit TSO hotel stromen heel wat leerlingen door naar een hogere opleiding: hotelmanagement, front office, back office en dergelijke meer.

cialist in hun vakgebied zijn geworden en die dan nog niet te beroerd zijn om zich regelmatig bij te scholen. DHM: ‘Is it lonely at the Top’? Luc: Eén echte top is er natuurlijk niet, want wij zijn dus met drie. We hebben onze burelen naast elkaar en plegen dagelijks overleg. Geen van ons drieën wil er bovenuit steken, iets waar je overigens meer mee zou verliezen dan winnen. Verder denk ik dat we geen ‘afstandsrelatie’ met het personeel hebben. Slechts af en toe is het wat ‘lonely’, en dat is op momenten dat je een dringende beslissing moet nemen en het niet mogelijk is iemand te raadplegen. DHM: Er zijn 4 middelbare scholen in Hoogstraten, die nu al 25 jaar een Scholengemeenschap vormen. Hoe is de onderlinge verstandhouding? Luc: Binnen de Scholengemeenschap Markdal bestaat een maandelijks overleg. En wat ooit als verplichting werd opgelegd krijgt stilaan gestalte, vooral van onderuit. We moedigen het bijvoorbeeld aan wanneer mensen van hetzelfde vak uit verschillende scholen willen samen zitten

Alleen of samen?

DHM: Welke doelstellingen heb je voor jezelf gesteld? Luc: Ik wens een directeur te zijn voor het personeel én de leerlingen. Misschien is het daarbij symbolisch dat de deur van mijn bureau altijd openstaat. In een bedrijf werkt men aan een product, maar wij werken met mensen. Om dat goed te doen, moet je kort bij hen staan en moet je proberen tijd te maken, ook al schuift je eigen werk dan achteruit. Ten tweede wil ik een ruimte creëren waar mensen kunnen doen wat goed is om goedgevormde leerlingen, zowel menselijk en technisch, af te leveren. Zowel naar inhoud als naar infrastructuurvereisten bieden we sterk uiteenlopende richtingen aan, waarbij we personeel en leerlingen goed op elkaar af moeten stemmen. De taak van een directie is onder andere de lijm te zijn tussen beiden. Maar we hebben een prima leerkrachtenkorps en uitstekend ondersteunend personeel, die in de loop der jaren allemaal spe-

1980 - Met de tent naar Roemenië om te overleggen. Dit werkt veel beter dan hen te dwingen tot overleg, hetgeen in andere scholengemeenschappen wel eens gebeurt. Maar we zijn er nog niet: er is nog veel werk voor de boeg. Op dit moment zijn we zo heel benieuwd naar de gezamenlijke Pedagogische Studiedag op 29 januari aanstaande. In de voormiddag komen er sprekers en opleidingssessies op de verschillende locaties. ’s Namiddags kan iedereen een bezoek brengen aan een van de andere scholen. DHM: Er is geen concurrentie? Luc: Als je naar het aanbod van VTI en VITO kijkt, dan zie je dat we heel andere richtingen aanbieden. Het Instituut Spijker en het Klein Se-

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

Luc Meynen toen hij zelf nog op de schoolbanken zat. minarie liggen natuurlijk dichter bij elkaar. Toch is het schoolklimaat er anders, waardoor de ene leerling zich beter thuis voelt in de ene school, de andere leerling in de andere. Misschien is het dubbel aanbod in die zin eerder een rijkdom? DHM: Wat doe je als directeur nog in je vrije tijd? Als die er al is natuurlijk. Luc: Wij reizen graag. Zo is de jaarlijkse skivakantie onze grote passie, die we voor geen waarom willen missen. Geen vergaderingen, geen onderhandelingen, gewoon de latten aanbinden en skiën! En ’s avonds genieten van een glas. In de herfstvakantie stonden de laatste jaren een stads- en streekbezoeken op het programma: Umbrië, Toscane, Rome, … En als we nu in de zomervakantie weggaan, dan zijn dat meestal grote fietstochten waarbij we de gekende knooppuntennetwerken volgen. Vroeger gingen we wel eens verder weg. Altijd met de auto want ik rijd nog altijd graag: Portugal, Griekenland, Hongarije, … Strandvakanties zijn daarbij wel uit den boze. Maar in een gewone week is er momenteel niet veel vrije tijd. En als die er al is, dan leef ik me het liefst uit in de tuin. Al besef ik dat ik ook buiten mijn werk meer sociale contacten op zou moeten bouwen of onderhouden. Daar moet ik toch nog meer werk van maken. DHM: Wij danken u voor dit gesprek. (tekst: dh, pdn – foto’s: lvr)

Kopij

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 28 februari. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 14 februari. Tot zondag 18 februari kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

9


25 jaar Scholengemeenschap Markdal-Hoogstraten Hoogstraten is een scholencentrum met in het secundair onderwijs zo’n 4.400 leerlingen. De scholengemeenschap Markdal omvat vier scholen: het Instituut Spijker, het Klein Seminarie, het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs (VITO) en het Vrij Technisch Instituut Spijker (VTI Spijker). Leerlingen kunnen er terecht in alle ASO-studierichtingen (humaniora) en in het TSO (technisch onderwijs) en BSO (beroepsonderwijs) niet alleen in de meest voorkomende studierichtingen, maar ook in het handelsonderwijs, agrarisch onderwijs, nijverheidsonderwijs en hotelonderwijs. Bovendien zijn er twee internaten. Meisjesleerlingen kunnen terecht in het Spijker, de jongens in het Klein Seminarie dat het grootste internaat in onze provincie is.

Wat? Scholengemeenschap betekent dat de scholen

samenwerken op verschillende vlakken. Zo plannen zij samen welk aanbod aan studierichtingen er is, worden er afspraken gemaakt over leerlingenoriëntatie, studiebegeleiding, leerlingenvervoer, de schoolkalender, samenwerking met stadsbestuur en politie en praktische zaken. Personeelsleden vinden elkaar in enkele schooloverstijgende (vak)werkgroepen. De minister schuift overigens steeds meer taken door naar het niveau van de scholengemeenschap zodat het belang ervan in de komende jaren wellicht nog toeneemt. Elke school legt echter zijn eigen accenten en behoudt zo zijn eigen identiteit.

Studiedag De scholengemeenschap werd 25 jaar geleden opgericht. Naast de vier huidige scholen waren dat de Vrije Tuinbouwschool van Hoogstraten, het Maria Visitatie Instituut van Meer, het In-

stituut Maria Boodschap van Merksplas en het Sint Lucia Instituut van Rijkevorsel. Deze laatste zijn ondertussen opgegaan in de grote Hoogstraatse scholen of werden gesloten. De overeenkomst werd in de lente van 1981 ondertekend en in het voorjaar van 1982 door de minister bekrachtigd. Ter gelegenheid van de 25ste verjaardag en om het begrip “scholengemeenschap” in het daglicht te plaatsen, organiseert Markdal-Hoogstraten op maandag 29 januari een Gezamenlijke Pedagogische Studiedag voor alle personeelsleden van de vier Hoogstraatse scholen. Zij kiezen uit een dertigtal workshops rond pedagogische thema’s die in de verschillende scholen worden georganiseerd. ’s Middags komen die 650 leerkrachten en opvoeders samen in VTI Spijker om er samen een broodjeslunch te gebruiken en ’s namiddags gaan ze op bezoek in mekaars scholen.

Scholengemeenschap MARKDAL HOOGSTRATEN SGKSO 113051

Instituut Spijker Klein Seminarie Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs Vrij Technisch Instituut Spijker

10


vanuit het stadhuis... Arnold Van Aperen blijft burgemeester

De echte macht bij CD&V Wie nu in het Vlaamse land nog niet weet waar Hoogstraten ligt, heeft in coma gelegen of is de laatste maanden op vakantie geweest in de Stille Zuidzee. Wekenlang lag Hoogstraten in de vuurlijn van de nationale pers. Er ging geen dag voorbij of Tinne Rombouts of Arnold Van Aperen wierpen ons het grote gelijk voor de voeten. En afhankelijk van je bril of je kleur werd de waarheid even extra scherp of wazig troebel. Maar zoals de storm plots op 10 november in alle hevigheid opstak met de verbreking van het principieel akkoord tussen CD&V en KVB, zo werd het plots ook weer windstil met de nieuwe toenadering van de twee tenoren. De gebroken relatie werd gelijmd, de plooien uiterlijk glad gestreken. Hoogstraten vond zijn kalmte terug maar is misschien zijn schaamte wel verloren. Of de scherven nog geluk kunnen brengen zal de toekomst uitwijzen. Arnold Van Aperen blijft in ieder geval burgemeester, de macht verhuist echter naar CD&V.

Herschikking van de macht De verkiezingen van 8 oktober 2006 hadden al meteen het politieke landschap in Hoogstraten door elkaar gegooid. KVB bleef wel een grote partij (10 zetels) maar zag zich plots voorbijgestoken door CD&V (11 zetels) die er met het nieuwe boegbeeld Tinne Rombouts in één klap vier zetels bij won en de grootste partij werd. Burgemeester Arnold Van Aperen bleek plots, ondanks zijn nog hoge persoonlijke score, niet meer de populairste politicus. Tinne Rombouts mocht 223 stemmen meer achter haar naam verzamelen en manifesteerde zich al vlug als nieuwe maar vooral als jongste burgemeester van het Vlaamse land. Het vel van de beer niet verkopen vooraleer hij geschoten is, mag dan wel een oud Vlaams gezegde zijn, het was Tinne Rombouts blijkbaar even ontgaan. Na enkele dagen van mislukte onderhandelingen tussen CD&V, Groen! en

HOOP, een principieel akkoord CD&V-KVB en het verbreken ervan, de nieuwe coalitie KVBGroen!-Hoop, de voordracht en de eedaflegging van Arnold Van Aperen als burgemeester, de solo-actie van Karel Aerts, de ‘dissidenten’ in KVB en hun uitsluiting, kwam daar uiteindelijk de oplossing in de nieuwe toenadering tussen burgmeester Van Aperen en de CD&V. Arnold Van Aperen behield datgene waar hij alles voor over had, de burgemeestersjerp, maar de echte macht ging naar CD&V. Met vier schepenzetels in het college, een absolute meerderheid in het OCMW en het voorzitterschap er bovenop, trekt CD&V het laken stevig naar zich toe. Van een machtsverschuiving gesproken.

De strijd om de sjerp Dit alles heeft de Hoogstraatse burger niet onberoerd gelaten. Het was al vanaf het eerste ogen-

blik duidelijk dat Hoogstraten zich opgesplitst had in twee kampen. ”Vóór Nol of tegen Nol” zoals sommigen het wel eens formuleerden. Er was blijkbaar dringend nood aan een nieuwe wind én een nieuwe burgemeester. KVB en Arnold Van Aperen hielden op 8 oktober echter stevig stand en moesten slechts één zetel inleveren. De strijd om de burgemeestersjerp zou de volgende maanden het politieke leven in Hoogstraten sterk bepalen. Het spel werd hard gespeeld. Wie Arnold Van Aperen een beetje kent wist dat hij er alles voor over had om burgemeester van Hoogstraten te kunnen blijven. Dat kwam al vlug tot uiting bij de eerste toenaderingen die hij zocht naar de twee partijen Groen! en HOOP die op dat moment in onderhandeling waren met CD&V. Drie schepenzetels én het voorzitterschap van het OCWM én twee afgevaardigden in datzelfde OCMW werden toen reeds op een schoteltje aangeboden. Door de plotse coalitievorming tussen CD&V en KVB op 10 oktober bleek alles in zijn plooi te vallen. Tinne Rombouts zou burgemeester worden, het schepencollege zou mooi verdeeld worden tussen de twee groten en het voorzitterschap OCMW opgesplitst in twee periodes van drie jaar. De onderhandelingen verliepen echter uitermate moeilijk en talrijke verwijten gingen over en weer. Afhankelijk van de bron kon je vernemen hoe CD&V Arnold Van Aperen op de knieën wou krijgen en hem enkel een paar onbelangrijke bevoegdheden wilde toeschuiven of dat Van Aperen alle mogelijkheden uit de hoek zocht om het principieel akkoord te kelderen en ter gepaste tijd zijn slag te slaan voor het burgemeesterschap. Juist geteld één maand zou de impasse duren en dan was daar de plotse coalitie van KVB met HOOP en Groen! Tinne Rombouts en CD&V terug naar af, Arnold Van Aperen leek zijn slag thuisgehaald. Hij werd voorgedragen als nieuwe burgemeester en legde op 27 december bij gouverneur Paulus de eed af ondanks de georganiseerde briefactie van verontwaardigde en ‘bedrogen’ kiezers.

11


GEMEENTERAAD Druk op de ketel

In zijn veto tegen coalitiepartner Groen! wist Karel Aerts de jonge Leen Vermeersch mee te trekken. Hiermee heeft zij voorlopig alle goodwill verloren voor een mandaat of het voorzitterschap van de gemeenteraad.

Tinne Rombouts heeft de laatste maanden geen gebrek gehad aan mediabelangstelling. Tijdens de installatie van de gemeenteraad was ook de nationale pers aanwezig en werd alles gefocust op de confrontatie Van Aperen – Rombouts.

De verontwaardiging uitte zich vooral in luidkeels protest bij het begin en tijdens de gemeenteraadszitting, een massa verontwaardigde brieven, en een ongekende mediabelangstelling waarin vooral Tinne Rombouts als slachtoffer in de schijnwerper gezet werd. Het liet de burgemeester uiterlijk schijnbaar ijskoud. Wat hem echter onverwachts op de nek viel was de tegenkanting van het pas verkozen raadslid uit zijn eigen partij, Karel Aerts. Deze tekende wel de voordracht van de burgemeester, maar verzette zich tegen de coalitie met Groen! en HOOP. In zijn ingezonden brief verder in dit nummer zal een aandachtige lezer wel snel doorhebben dat Groen! niet de favoriete partner van Karel Aerts is. Het idee alleen dat iemand van Groen! binnen drie jaar het voorzitterschap van het OCMW zou kunnen overnemen was voor hem “een slag op mijn hoofd”. Het is ook geen geheim meer dat de strijd rond de inplanting van de megaserre van Belgaplant hier een belangrijke rol in gespeeld hebben. Karel Aerts, die in deze periode (2000) schepen was, werd in dit dossier door Agalev (het huidige Groen!) belangenvermenging verweten daar hij zelf gronden verkocht had voor het nieuwe project en in het schepencollege de bezwaarschriften tegen de bouwaanvraag mee van tafel veegde. Karel Aerts slaagt erin de steun te krijgen van Leen Vermeersch en Roger Van Aperen en bij de verkiezing van de OCMW-leden in de gemeenteraad geeft Aerts zijn zes stemmen aan een kandidaat van CD&V. Ook Leen Vermeersch geeft drie stemmen aan CD&V. Onder de neus van cameraploegen van VRT-nieuws, Terzake en RTV, reporters van Radio1 en Radio 2, en fotografen en verslaggevers van talrijke dagbladen, haalt CD&V een serieuze slag thuis. Zes van de 11 zetels in de OCMW-raad gaan naar CD&V tegenover slechts drie voor KVB. Deze KVBers, ‘dissidenten’ voor de enen, ‘redders’ voor de anderen, zorgden er op deze manier voor dat hun eigen kandidaat An Pemen niet verkozen werd in het OCMW en dat CD&V de absolute meerderheid binnenhaalt. Het zo belangrijke voorzitterschap van deze raad gaat op die manier aan de neus van KVB en Groen! voorbij. Groen! en Hoop voelden zich na deze installatievergadering volledig buiten spel gezet en besloten ’s anderendaags geen kandidaturen binnen te brengen voor een schepenmandaat. Zij opteren voor de oppositie.

De nieuwe schepenen

De drie ‘dissidenten’ van KVB, Roger Van Aperen, Leen Vermeersch en Karel Aerts zullen zich moeten beraden of er al dan niet nog plaats voor hen is in de partij. 12

Op 11 januari 2007 komt de gemeenteraad opnieuw samen om de schepenen te verkiezen. Arnold Van Aperen heeft intussen schoon schip gemaakt in zijn eigen partij. De drie partijgenoten die de deur naar CD&V opengezet hebben werden aan de kant geschoven en de burgemeester nam zelf de onderhandelingen met CD&V in handen. En er volgt een akkoord. Van Aperen blijft burgemeester maar CD&V krijgt vier schepenzetels. Enkel Jos Martens krijgt nog een schepenzetel en Marcel Verschueren wordt voorzitter van de gemeenteraad. Deze laatste functie is pas nieuw en zal haar belang nog moeten bewijzen.


GEMEENTERAAD In de voorafgaande gesprekken tussen de drie ‘dissidenten’ en de CD&V zou er een vergelijk in de maak geweest zijn voor drie schepenen van CD&V en twee voor KVB op voorwaarde dat Arnold Van Aperen na 3 of 4 jaar het burgemeesterschap zou doorgeven aan Tinne Rombouts. Dit was echter buiten de visie van Van Aperen gerekend. Hij gaat resoluut voor de volledige periode van zes jaar. ‘J’ y suis, j’ y reste’ moet hij gedacht hebben en voor de tv camera’s voegt hij er aan toe: “Ik blijf voor zes jaar, bij leven en welzijn”. Toch laat de gesloten overeenkomst nog een achterpoortje open. Indien Arnold Van Aperen zich tijdens deze legislatuur als burgemeester zou terugtrekken gaat deze functie volgens het akkoord naar de CD&V. In ruil hiervoor krijgt KVB dan in totaal drie schepenfuncties en gaat het voorzitterschap van het OCMW naar KVB. De vijf kandidaat schepenen moeten eerst de stemming in de gemeenteraad doorstaan. Alle vijf de kandidaten worden met ruime meerderheid verkozen. Rombouts, Martens en Haseldonckx krijgen elk 20 stemmen achter hun naam. Desmedt en Baets elk 19. Opmerkelijk is dat de drie geïsoleerde KVB-ers hun fiat geven aan de nieuwe schepenen. Er is één afwezige en vier raadsleden - vijf bij de verkiezing van Baets en Desmedt - onthouden zich bij de stemming. Marcel Verschueren wordt verkozen tot voorzitter van de raad met 16 stemmen voor en 8 onthoudingen.

De bevoegdheden Het nieuwe college in Hoogstraten blijft ook nu uit één burgemeester en vijf schepenen bestaan. Door het nieuwe gemeentedecreet kan elke gemeente het aantal schepenen zelf bepalen. Dit decreet bepaalt ook dat de voorzitter van het OCMW vanaf 1 januari 2013 verplicht tot het college behoort maar ook nu al kan opgenomen worden. De gemeenteraad beslist dit voorlopig nog niet toe te passen. Burgemeester Arnold Van Aperen wordt bevoegd voor coördinatie, veiligheid, politie, brandweer, personeel, burgerlijke stand, eredienst, feestelijkheden en recepties, vertegenwoordiging gemeenteraad in het OCMW, tewerkstelling. Tinne Rombouts (CD&V) wordt eerste schepen en krijgt de bevoegdheid over jeugd, sport, toerisme, sociale zaken, gezinsbeleid, derde leeftijd, wonen en huisvesting. Jos Martens (KVB) behoudt zoals in de vorige legislatuur Openbare Werken. Hij is tevens bevoegd voor monumenten, patrimonium, nutsvoorzieningen, preventie en bescherming op de werkplaats. Hij is tweede schepen. Ward Baets (CD&V) neemt als derde schepen Ruimtelijke Ordening en vergunning, milieu, landbouw en migrantenbeleid voor zijn rekening. Marc Haseldonckx (CD&V) is vierde schepen en bevoegd voor financiën, middenstand, verkeer en mobiliteit. Annie Desmedt (CD&V) sluit als vijfde schepen de rij. Zij wordt verantwoordelijk voor cultuur en bibliotheek, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, Europese zaken, economie, info en inspraak.

Het schepencollege anno 2007. CD&V zal voor het grootste deel het beleid bepalen. Zij heeft vier mandaten. Burgemeester Van Aperen heeft volgens zijn neef Roger Van Aperen nog slechts een protocollaire functie. “En daar heeft hij zelf voor gezorgd”, aldus de voormalige schepen en gedoodverfde opvolger voor het burgemeesterschap.

Het nieuwe OCMW-bestuur Ook binnen het OCMW grijpt CD&V de macht. Zelfs zonder haar coalitiepartner bekomt zij een absolute meerderheid in de raad. HOOP en Groen! hebben elk één afgevaardigde, CD&V heeft er zes en KVB moet zich tevreden stellen met drie. Het voorzitterschap gaat hiermee naar CD&V Er kunnen zich in de loop van tijd nog een aantal wijzigingen voordoen maar voorlopig ziet de nieuwe OCMW-raad er als volgt uit: Voor CD&V: Joël Adams, Marleen Geysen, Rik Michielsen, Roos Brosens, Herman Verlinden en Bjorn Strijbos. Alles wijst er op dat Bjorn Strijbos plaats zal ruimen voor zijn eerste opvolger Jef Van Looy die wellicht de nieuwe voorzitter wordt. Rik Michielsen werd door zijn fractie voorgedragen als tijdelijke voorzitter tot er meer duidelijkheid zou zijn in de politieke situatie in Hoogstraten. Voor KVB: Jos Brosens, Marcel Verschueren, Luce Vermonden.

Voor HOOP-Groen!: Jef Roos en Dimitri Van Pelt.

Hoe worden OCMW-raadsleden gekozen? De verkiezing van de OCMW-leden gebeurt in de gemeenteraad. Ieder gemeenteraadslid krijgt 6 stemmen. De gemeenteraad bestaat uit 25 leden. Er zijn dus 150 stemmen te verdelen. Na de stemming telde men 3 blanco stemmen. Het OCMW bestaat uit 11 leden. Elke kandidaat die voor het OCMW wordt voorgedragen moet dus minstens 12 stemmen halen. Binnen de coalitie worden steeds afspraken gemaakt welk gemeenteraadslid zijn 6 stemmen geeft aan welke kandidaat. Zo haalt Groen! met haar 2 gekozenen in de gemeenteraad zonder problemen een afgevaardigde in het OCMW. Voor HOOP en Vlaams Belang ligt dat natuurlijk moeilijker. Zij hebben elk maar 6 stemmen. Binnen de coalitie KVB-HOOP-Groen! was er de afspraak dat Arnold Van Aperen zijn 6 stemmen zou geven aan de kandidaat van HOOP waardoor

Op vrijdag 5 januari 2007 werd de nieuwe OCMW-raad officieel geïnstalleerd. De volgende raadsleden legden de eed af: v.l.n.r. Herman Verlinden, Joël Adams, Roos Brosens, Bjorn Strijbos, Leen Geysen, Rik Michielsen, Jos Brosens, Jef Roos, Marcel Verschueren, Luce Vermonden en Fons Jacobs. 13


GEMEENTERAAD deze ook 12 stemmen op zijn naam kreeg. Zo is het ook gebeurd. KVB heeft 10 gemeenteraadsleden en dus 60 stemmen te verdelen. Zes ervan gingen volgens afspraak naar HOOP. Bleven er nog 54 over wat zou resulteren in 4 gekozenen (minimum 48 stemmen). Toch komt KVB niet verder dan drie OCMW-leden. Jos Brosens,Luce Vermonden en Marcel Verschueren zijn verkozen met ieder 12 stemmen. An Pemen blijft hangen op 9 stemmen en wordt dus geen OCMW-raadslid. De drie nog resterende stemmen moesten van Leen Vermeersch komen. Zij schonk deze aan een kandidaat van CD&V. Karel Aerts deed hetzelfde met zijn zes stemmen. CD&V heeft 11 gemeenteraadsleden en dus 66 stemmen wat zou resulteren in 5 kandidaten voor het OCMW. Door de zes stemmen van Karel Aerts, de drie van Leen Vermeersch en de reststemmen haalde CD&V haar zesde kandidaat binnen. In totaal behalen al de OCMW-kandidaten van CD&V samen 78 stemmen. Dat zijn er 12 meer dan deze waarover ze zelf beschikten.

Eindelijk Hoogstraten kan eindelijk zijn rust terugvinden. Het heeft lang genoeg geduurd en de gemoederen laaiden bij momenten hevig op. De twee grote partijen zullen nu onder elkaar moeten uitmaken wat goed besturen is voor Hoogstraten. Arnold Van Aperen mag dan persoonlijk al zijn slag hebben thuisgehaald en nog zes jaar de eerste burger van de stad zijn, zijn imago heeft alvast een stevige dreun gekregen. Zijn partij is op drift geraakt, de gedoodverfde opvolger de deur gewezen en de veelbelovende mandaten gingen aan hun neus voorbij. Tinne Rombouts is dan wel geen burgemeester geworden, persoonlijk kan ze terugkijken op een ongewone en voor sommigen ook wel overdreven mediabelangstelling. Haar partij, CD&V, heeft de macht stevig naar zich toegehaald in Hoogstraten zodanig dat de machtsverhoudingen danig door elkaar gegooid werden. Door de stemmen van een aantal ’dissidenten’ binnen KVB haalt zij de absolute meerderheid en het voorzitterschap in het OCMW naar zich toe en slaagt zij er in om vier schepenzetels binnen te halen. Als we deze mandaten allemaal naast elkaar leggen komen we bij KVB op 5 (burgemeester en schepen + drie afgevaardigden in het OCMW) en bij CD&V op 10 (vier schepenen +

Om te lachen

Rik Michielsen (midden) lijkt verrast wanneer hij tijdelijk de nieuwe OCMW-voorzitter wordt en wordt hier gefeliciteerd door uittredend voorzitter Jos Brosens en burgemeester Van Aperen. voorzitter en vijf gewone leden in OCMW). Een heel verschil tussen twee partijen die uiteindelijk maar 1 zetel verschil kennen in de gemeenteraad. Als we dan even terugdenken aan de verontwaardiging bij CD&V tijdens de onderhandelingen met Groen! en HOOP over de vraag van deze kleinere partijen om op een gelijkwaardige manier het beleid mee te kunnen voeren. We kunnen alleen maar hopen dat het geen belemmering is om “een nieuwe politieke cultuur” te kunnen uitbouwen. Hoogstraten verdient meer dan het de laatste maanden heeft gezien. De lichten van de camera’s zijn gedoofd, de geluidsband gestopt, het wordt terug tijd voor de echte realiteit. Met enkele collega’s aan de perstafel zullen wij ook de volgende zes jaar weer van de partij zijn. Met een aandachtig oor en een kritische pen, het handelsmerk van De Hoogstraatse Maand. (jh)

Gehuldigd

Een nieuw bestuursakkoord? HOOGSTRATEN - De één zijn (politieke) dood, is de ander zijn brood. Zo dachten ook enkele collega’s van Koen Van Doninck, een leraar aan het Klein Seminarie die op het einde van het jaar de kaap van 40 jaar passeerde. De ludieke actie waarmee zij hem in de kijker zette, toont dat er nog mensen zijn die het politieke gehakketak kunnen relativeren. Gelukkig maar … Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de stad Hoogstraten werden een aantal werknemers gehuldigd voor bewezen diensten of bij hun op pensioenstelling. We herkennen vooraan zittend May Rombouts, Micheline De Cleer, Emma Martens. Bovenaan v.l.n.r. Stanny De Beuckelaer, Leo Van Ham, secretaris Warre Palmans, Karel Rommens, burgemeester Van Aperen, Ludo Lodewijckx en Jef Van Looveren. 14


CULTUUR

Nieuws van de Cultuurraad De Cultuurraad zegt het met bloemen Op zaterdag 23 december maakte de Cultuurraad de laureaten van de eerste cultuurprijs van de stad Hoogstraten bekend. De Cahier werd genomineerd omwille van haar verdienste en mag zich winnaar van de “Cultuurprijs 2006” noemen. De Werkgroep Trage Wegen van Erfgoed Hoogstraten zorgde met haar studiedag voor het evenement van het jaar en Tejater de Lepe hoek kreeg een schouderklop van de jury met hun origineel theaterproject “Geen volle maan”.

Op de foto: V.l.n.r. Maartje Siebelink van de Werkgroep Trage Wegen, Gust Kinschots als voorzitter van de Cultuurraad, Jos Vinckx van Tejater de Lepe Hoek, burgemeester Arnold Van Aperen, Wim Brosens van de Cahier en Roger Van Aperen, toen nog schepen van cultuur.

Algemene vergadering van de Cultuurraad Bij het begin van de nieuwe gemeentelijke legislatuur wordt de Cultuurraad opnieuw samengesteld. De Cultuurraad is een gemeentelijk adviesorgaan en bestaat uit een ‘algemene vergadering’ en ‘een bestuur’.

Kies uw cartoon en win een waardevol boek In het Stedelijk museum Hoogstraten kan u nog tot 17 februari de inzendingen bekijken van de cartoonwedstrijd “Smakelijk eten”, die de cultuurdienst organiseerde naar aanleiding van de “Week van de Smaak” 2006. Tot grote tevredenheid ontvingen de initiatiefnemers maar liefst 73 inzendingen van in totaal 26 verschillenden kunstenaars uit gans Vlaanderen. De jury koos reeds één laureaat en twee eervolle vermeldingen en nu is het de beurt aan de bezoekers. Zij kunnen de publieksprijs toekennen en maken meteen kans om zelf een waardevol boek te winnen.

De algemene vergadering komt éénmaal per jaar samen en bestaat uit afgevaardigden van culturele en socio-culturele verenigingen. Tijdens de algemene vergadering, telkens in het voorjaar, krijgen de leden tekst en uitleg bij de stand van zaken in verband met het cultuurbeleid. Iedereen die lid is van de algemene vergadering kan zich, als hij of zij dat wenst, kandidaat stellen om deel uit te maken van het bestuur of wat we, gemakkelijkheidshalve, de ‘Cultuurraad’ noemen. De Cultuurraad brengt advies uit aan het gemeentebestuur en wordt nauw betrokken bij een aantal culturele evenementen zoals Vlaanderen Feest, de toekenning van de Cultuurprijs en zoveel meer. Maar de Cultuurraad bestaat niet alleen uit afgevaardigden van verenigingen. Ook individuele kunstenaars of inwoners van de stad die in cultuur geïnteresseerd zijn kunnen zich kandidaat stellen. Verenigingen of individuelen die deel willen uitmaken van de algemene vergadering of zich kandidaat willen stellen voor het bestuur kunnen contact opnemen met de cultuurbeleidscoördinator op het nummer 03 340….. of per mail langs Frans.horsten@hoogstraten.be

Op de groepsfoto genomen bij de opening van de tentoonstelling herkennen we v.l.n.r.: Gust Kinschots, voorzitter van de Cultuurraad, burgemeester Arnold Van Aperen, TRICK (Patrick Heymans) uit Asse, de laureaat van de wedstrijd, STEF (Stefaan Profijn) uit Sint Martens-Latem en GERMANUS (Danny Maes) uit Schoten, die een eervolle vermelding ontvingen en Anne Desmedt, kersvers schepen van cultuur. 15


CULTUUR Zit u op dezelfde

GOLFLENGTE? Dat is maar de vraag natuurlijk. Wie kan dat met enig gezag bepalen of wat houdt dat precies in ‘op dezelfde golflengte zitten’? Het is een probleem waar veel IKO-cursisten zich de voorbije maanden het kunstzinnige hoofd op braken. Golflengte is immers het thema van hun jaarlijkse ‘Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs’ (DKO).

Kunst op de Vrijheid? Het wordt zo stilaan een mooie gewoonte van de academie om elk jaar in de winter de Vrijheid in Hoogstraten te gebruiken als tentoonstellingsruimte. Deze altijd zeer gesmaakte buitenactiviteit wil de ‘buitenstaanders’ confronteren met wat er zoal aan creativiteit opborrelt binnen de muren van dat witte IKO-gebouw in de Dr. Versmissenstraat. Maar, creativiteit is niet voor één gat te vangen en laat zich bedienen door een onuitputtelijk arsenaal aan verbeelding en onverwachte uitdrukkingsvormen. Het begrip ‘vastroesten’ staat niet in het woordenboek van de ware kunstliefhebber, dus moest het dit keer maar eens anders gebeuren, vond men in het IKO! Menig Hoogstratenaar zal dus met enige spijt de komende weken, als naar gewoonte, geen extra beeldhouwwerken, kunstige stoeptegels of herkenbare portretten op de Vrijheid ontdekken. Integendeel, de academie zag het dit keer helemaal van uit een ander perspectief, van uit een wat onverwachte hoek, de ‘boekenhoek’.

niets, omdat de academiecursisten en docenten de stadsgenoten graag eens willen verwennen en laten meeproeven van de sprankelende verfrissing die er altijd uitgaat van ongebreidelde fantasie en creativiteit. Toch zal u ‘Golflengte’ niet zomaar op een ochtend in uw bus vinden. Neen, daarvoor stappen we even wat verder, recht naar een bushokje.

Een BUSHOKJE?! Meer zelfs, een ‘Kunstbushokje’. Op zaterdag 10 februari zullen volwassen IKO-cursisten immers in de centra van Wortel, Hoogstraten, Minderhout, Meer, Meerle en Meerseldreef ter plaatse een centraal gelegen bushokje ombouwen tot een waar kunstwerk. Al wie hen daar die dag tussen 14.00 en 17.00u met een bezoekje vereert of komt aanmoedigen, ont-

vangt er gratis het bewuste kunstboekje (incl. de zelfklevers). Bovendien maakt elke Hoogstraatse bezoeker daardoor kans op de loting van één jaar gratis inschrijving voor een cursus naar keuze aan het IKO (academiejaar 2007-2008). De winnaar mag zijn/haar inschrijving zelfs verder wegschenken aan ieder andere inwoner van onze stad (het kan ook omgezet worden naar drie (3!) gratis inschrijvingen voor kinderen en/of tieners, als zij in Hoogstraten wonen). De ‘die-hards’ die op die ene namiddag de kunstbushokjes in alle deelgemeenten bezochten (afstempeling ter plaatse) wacht bovendien een extra verrassing!

Samengevat:

Zaterdag 10 februari: Dag van het DKO, heel de dag te volgen op Radio Klara. Van 14.00u tot 17.00u: KUNSTbushokjes in de dorpscentra van onze gemeente. Alle bezoekers ontvangen er gratis het boekje ‘Golflengte’ (incl. de stikkers) en nemen automatisch deel aan de loting ‘Gratis inschrijving IKO 2007-2008’. (De kunstboekjes zijn verder, tot zolang de voorraad strekt, af te halen in de BIB, het stedelijk museum, het infokantoor toerisme of op het secretariaat van IKO.) Maar eerst met z’n allen dus te voet, met fiets of bus in vliegende vaart op zoek naar onze kunstbushokjes. Het is eens wat anders dan de jaarlijkse ‘kerststallentocht’.

Een kunst(ig) boekje Om een bundeling van kleine kunstwerkjes samen te stellen, bogen cursisten groot en klein zich al tekenend en schilderend over het begrip ‘golflengte’. Poëtische zielen lieten zich gaan in een korte beschouwing of een heus gedicht. Beeldhouwdocent Luc Dockx, tevens stadsbeiaardier, beklom de toren en leefde zich eens goed uit op ons aller beiaard en noteerde er vakkundig zijn muzikale interpretatie van ‘golflengte’. Een en ander leverde een boeiend geheel op dat IKO bundelde in een eenvoudig maar mooi en leuk boekje. In het kleinood werden losse kleefprenten (stikkers) bijgevoegd om het als lezer eigenhandig te kunnen voorzien van kleurprenten, wat velen met de glimlach zal doen herinneren aan de vroegere Artis-Historia boeken. Alle prenten, teksten, layout, achtergronden en ideeën werden uitsluitend gemaakt en aangebracht door cursisten van het IKO. Zo groeide het boekje uit tot een fijn en waardevol ‘hebbeding’.

Hoe geraak ik op dezelfde ‘Golflengte’? Het boekje is niet te koop. Hierin gesteund door het gemeentebestuur geeft IKO het liever cadeau, als een wat laat uitgevallen nieuwjaarspresentje, aan alle geïnteresseerde inwoners van Hoogstraten. Zomaar, gratis en voor

16

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

185


WISTIK

Een jaar verder …

Het ontmoetingshuis van Wistik Begin februari zal het een jaar geleden zijn dat vzw Wistik onder grote belangstelling haar ontmoetingshuis voor kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten opende, in het Begijnhof nummer 40. De Maand trok naar Gerd Koyen, oprichtster van de vzw, voor een terugblik op het afgelopen jaar. DHM: Hoe lang bestaat de vzw? Gerd: Zo’n 18 jaar geleden ben ik met Wistik begonnen en vrijwel onmiddellijk werd het een vzw. In de loop der jaren kwamen er gelukkig medewerkers bij, waardoor ook onze werking kon uitbreiden. DHM: Wat was je bedoeling? Gerd: Ik was zelf ziek geweest. Daarbij mocht ik ervaren dat de klassieke geneeskunde enerzijds prima werk leverde – de artsen hebben mij uitstekend behandeld – maar anderzijds werken zij natuurlijk vooral op het fysieke terrein. Bij mijn huisarts vond ik ook de nodige emotionele ondersteuning en dat vond ik zelf even belangrijk als de medische behandeling. Als je de diagnose ‘kanker’ hoort dan voelt het vaak aan alsof je ter dood veroordeeld bent. Dat is gelukkig niet altijd zo maar je moet verder met een hoop angsten die dreigen je leven te gaan bepalen. Toen ik de eerste keer moest bellen voor een uitslag, was ik zo moe alsof ik een marathon had gelopen terwijl ik niets gedaan had, alleen maar ‘gewacht’ op het resultaat. Ik zocht naar iets waardoor ik mijn ‘gevoelens’ kon beïnvloeden, om ze a.h.w. weer in evenwicht te brengen. Waar ik toen veel aan gehad heb is ‘yoga‘ om me te leren ontspannen en de bachbloementherapie om mijn gevoelens positief te beïnvloeden. Dergelijke goede ervaringen wilde ik met lotgenoten delen. Maar liever dan een echte zelfhulpgroep op te richten (die waren er al) koos ik ervoor een zelfhulpmap uit te geven met informatie die nuttig kan zijn als je op zoek bent naar ‘aanvullende hulp’. Enige tijd later kwam dan een 2de map met verhalen van mensen die de ziekte hadden doorgemaakt en die het nu terug goed stellen. In totaal werden ruim 4.000 mappen verspreid, over heel Vlaanderen. En ook nu we er geen promotie meer voor voeren, blijft de vraag komen. DHM: Maar de werking ging verder dan de mappen? Gerd: Na een tijd zijn we gestart met de herbronningsweken in Koningssteen, Kapelle-opden-Bos. Mensen logeerden er enkele dagen en werden in contact gebracht met methodes om contact te krijgen met zichzelf en met diverse manieren om te ontspannen We organiseerden ook lezingen o.a. in de Pax i.s.m. “De Wende”, de vzw van André Besters die rond zingeving werkt. De bezinningsmomenten op zondagvoormiddag die we organiseren i.s.m. De Wende worden nog steeds door hem begeleid. Daarna kwam onze website. Daarvoor krijgen we nog altijd veel steun van Jan Croes die nu onze webmaster is. Tot slot houden we nog eens per jaar een ontmoetingsdag voor alle medewerkers en vrijwilligers. We nemen ook deel

aan de Dag tegen Kanker die jaarlijks door de VLK (Vlaamse Liga tegen Kanker, nvdr.) wordt georganiseerd. DHM: En toen kwam er een heus ontmoetingshuis … Gerd: Eigenlijk was het Kristin Bastiaens die er voor gezorgd heeft dat het ontmoetingshuis er is gekomen. Zij heeft ook bij het Convent gepleit voor de mooie locatie. Haar man Luc is lid van de Lionsclub, die ons nu maar ook voordien al steunde. Mede dank zij de Lions konden we met Lichtmis, op 2 februari 2006, de nummer 40 openen. Daar willen we mensen met kanker maar

tiviteiten, de mensen de trap op moeten gaan, wat niet voor al onze gasten vanzelfsprekend is. DHM: Vinden de mensen de weg naar het ontmoetingshuis? Gerd: We konden een redelijke belangstelling ervaren. 60 à 70 procent kwam uit Hoogstraten of omgeving. 30 à 40 % kwam van verderaf. Toch merken we dat mensen soms nog een drempel voelen om bij ons binnen te stappen, hetgeen echt nergens voor nodig is. DHM: Hoeveel medewerkers heeft Wistik? Gerd: Onze Raad van Beheer telt 5 mensen; op de Algemene Vergadering zijn we met 7. De projecten worden over de medewerkers verdeeld, voor elk project is er een eindverantwoordelijke. Daarbovenop hebben we sinds kort iemand van PWA die ons een handje toesteekt bij de administratie. DHM: Wat staat er binnenkort op het programma? Gerd: In de vorige Hoogstraatse Maand kon u al lezen over de relaxatiesessies die we organiseren. 2 februari geeft onze psychotherapeute Sigrid Dirickx een voordracht over “Mindfulness,

De vrijwilligsters van vzw Wistik bij de opening van het Ontmoetingshuis nr. 40, nu een jaar geleden. ook ex-kankerpatiënten de kans geven te praten met lotgenoten. Maar we willen hen, door onze activiteiten, ook iets meegeven voor thuis. Oefeningen die ze kunnen doen. Of hen informatie over bepaalde therapieën of voedingsgewoonten aanreiken. Ze kunnen bij ons ook boeken en infomappen lenen. Naast de Lions mochten we in 2006 overigens ook de Veiling een sponsor noemen, want de verkoopsopbrengst van de eerste aardbeien van 2006 werd aan ons geschonken. Ook van de stad Hoogstraten mochten we een financieel steuntje ontvangen. DHM: Hoe hebben jullie de locatie ervaren? Gerd: We vinden het vooral een mooie locatie, letterlijk een rustpunt in de drukke Vrijheid. Daarenboven zorgen de vrijwilligsters die er permanentie doen voor de extra’s die het pas echt gezellig maken: een kaarsje, wat zachte muziek, … Het enige nadeel is misschien dat, voor de ac-

je kanker’bevrienden’ i.p.v. ‘bevechten’.” Eind februari start een cursus Tai Chi, gegeven door Lief Van Rooy (zie elders in dit nummer). En in april en mei geeft Sigrid een cursus over Mindfulness (daarover leest u volgende maand meer). Daarnaast blijft het Ontmoetingshuis natuurlijk open, en wel op volgende dagen: 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april en 8 mei, telkens van 10 tot 12.30 uur. Die dagen zijn we ook telefonisch bereikbaar op 0477/78.86.92. (dh)

Meer weten over Wistik? Wistik steunen?

Wie meer wil weten over vzw Wistik, kan altijd contact opnemen via info@wistik.be. Ook de site www.wistik.be geeft op overzichtelijke wijze inzicht in de werking. De knappe initiatieven van Wistik steunen kan altijd, op ING 320-0238797-53. Bij giften vanaf 30 euro wordt een fiscaal attest toegestuurd.

17


100 JAAR

Een eeuwelinge onder de Spijkerzusters

Zuster Lena, 100 jaar HOOGSTRATEN/MELSBROEK - Woensdag 22 november was De Hoogstraatse Maand te gast in Melsbroek, ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van zuster Lena. Enkele jaren geleden mochten de zusters een nieuwe naam kiezen en als we zeggen dat zuster Lena voordien zuster Huberta was, dan zal bij veel Hoogstratenaren wel een belletje gaan rinkelen. Want vele honderden leerlingen leerden lezen en schrijven bij deze vroegere zuster van het eerste studiejaar. ‘Mère Huberta’ werd in 1906 als Helena Perckmans geboren en ze verbleef tot over goed anderhalf jaar in het Hoogstraatse Spijkerklooster. In het rustklooster van Melsbroek werden we gastvrij opgewacht door zuster Mia (Mère Agnes, nvdr.), die ook vele jaren in Hoogstraten verbleef. Zij begeleidde ons naar het nabijgelegen en fonkelnieuwe rusthuis van Melsbroek waar zuster Lena nu woont. We troffen er een opvallend fitte zuster aan. Het stappen gaat wat minder en ook het zicht wil niet meer zo mee. Maar het gehoor is nog best en vooral geestelijk is de zuster nog uitzonderlijk fit. Correct als steeds, maar ook met een charmante dosis humor blikte ze met ons op haar rijke leven terug … DHM: Zuster Lena, waar en wanneer zag u het levenslicht? Zr. Lena: In Keerbergen ben ik geboren, als 5de van 8 kinderen. Op 5 oktober 1906 om half 7 ’s avonds. Mijn vader kwam er aan de kost met tuinieren en hovenieren. Ik kom uit een sterke familie denk ik, want mijn vader werd net geen 90, mijn moeder 83 en een zus werd 95. Toen ik 98 was, brak ik mijn heup en de dokters twijfelden of ik er na de operatie nog bovenop zou komen. “Mijn tong was nog goed,” zei de dokter, maar hij vreesde er echt wel voor. Na afloop was iedereen verbaasd, want hoewel ik pas zaterdag geopereerd werd, mocht ik dinsdag al naar huis. Enkele dagen later was ik hersteld. (Toen zuster Lena korte tijd eerder al eens geopereerd werd, zei ze naar verluidt net voor de operatie van start ging: “Dokter, zorg dat ik snel de oude ben, want ik kan thuis niet gemist worden.” Nvdr.) DHM: Wanneer besloot u in het klooster in te treden? Zr. Lena: Dit gebeurde niet direct. Ik heb eerst 11 jaar lesgegeven. Het merendeel daarvan stond ik in Winksele-Delle (parochie Mechelen-Leuven), waar ik het 1ste, 2de en 3de studiejaar samen had! Ik deed ook vier jaar interims voor Tildonk, hetgeen heel leuk was en wellicht mijn keuze voor de Ursulinen gestuurd heeft. 68 jaar geleden, in oktober 1938, ben ik dan in Haacht als novice binnengegaan en een jaar later verhuisde ik naar het Spijker in Hoogstraten. Daar ben ik bijna 67 jaar geweest. DHM: Wat waren uw taken in Hoogstraten? Zr. Lena: Van 1945 tot 1970 stond ik in de Gemeenteschool, in het eerste studiejaar. Ik was ook lang sacristin in het Spijker, waarbij ik o.a. zorgde voor de bloemen in de kloosterkapel. En in het binnentuintje van het klooster heb ik heel wat getuinierd. Zoals de anderen hielp ik mee met het huishoudelijk werk. Na mijn pensioen waste ik mee af met de leerlingen van het internaat en ’s avonds heb ik veel internen geholpen met hun huiswerk. In mijn vrije tijd heb ik veel

18

gehaakt en gebreid voor de kleinkinderen van mijn zussen. DHM: U heeft het onderwijs wellicht sterk zien veranderen? Zr. Lena: Toen ik begon had ik 53 kinderen in het eerste studiejaar. Een grote groep, van wie je iedereen moest leren lezen en schrijven! Ik weet nog goed dat schoolopzichter De Wachter binnenkwam voor een inspectie. Stampvoetend stelde hij vast dat het toch geen doen was, zoveel leerlingen. Ik zei hem dat hij dat maar aan mère Jeanne moest melden, maar die kon daar ook niet veel aan verhelpen. Het duurde nog tot het Spijker zelf een school oprichtte, eer de klassen kleiner werden. We kregen in zekere zin dus ‘concurrentie uit eigen huis’. Zelf bleef ik altijd in de Gemeenteschool, die ‘de buitenschool’ werd genoemd. “Buitenschool? Buitenschool? Alle scholen staan toch buiten!” hoor ik juffrouw Hollebeke daarover nog zeggen (lacht). Stilaan kwamen er meer wereldlijken in de Gemeenteschool. Dames mochten toen ook alleen maar in de Gemeenteschool lesgeven. Zo werden naast juffrouw Hollebeke o.a. mevr. Van Hoof, juffrouw Snoeys en juffrouw Coertjens mijn vroegste collega’s. Daarnaast had je nog mère Anna, mère Hildefonse en mère Jeanne. DHM: U heeft twee oorlogen meegemaakt. Hebben die diepe indrukken nagelaten? Zr. Lena: Van de Eerste Wereldoorlog herinner ik me nog goed de dag dat de Duitsers de baan opkwamen, met zo van die grote pinhelmen. Ik was 8 jaar, maar dat beeld vergeet ik nooit meer. Als groot gezin woonden we in een groot huis, dat door de Duitsers opgeëist werd. We moesten onze slaapkamers afgeven en zelf in de kelder intrekken. Ik weet nog goed dat we hen boven hoorden zingen. Ze konden trouwens heel mooi zingen. De Tweede Wereldoorlog bracht ik in Hoogstraten door. Ik was blij dat we daar met een grote hoop van 70 zusters zaten, zodat we ons in geval van nood toch konden verdedigen. Toch was het spannend. Zo herinner ik me dat we allemaal een noodpakket moesten inpakken in bruin papier. Daarin staken we zwarte gebreide kousen, een

Een opmerkelijk kwieke zuster Lena passeerde op 5 oktober de kaap van 100 jaar. In Hoogstraten kennen we haar als Mère Huberta, die honderden leerlingen leerde lezen en schrijven in de buitenschool.

paar zakdoeken en 2 hemden, voor het geval we op de vlucht moesten gaan. Maar gelukkig zijn we altijd in het Spijker kunnen blijven. Daar hebben we nooit honger geleden. We hadden een paar koeien en we kregen regelmatig graan van familie van medezusters. En in nood waren er zusters, zoals zr. Gonzague, die bedelden of zelfs durfden smokkelen. DHM: Wat is er verder nog veranderd, de afgelopen 100 jaar? Zr. Lena: Vroeger waren de mensen gemakkelijker content. En de grote gezinnen hingen dikwijls sterk aan elkaar. “Ik heb 8 kinderen, maar ik zou er geen een van willen verliezen, kwijtspelen of verkopen,” zegde onze vader altijd. De vrouwen waren ook meer thuis aan de haard en zorgden er goed voor de opvoeding van de vele kinderen. Toch was de vrouw daardoor vaak ook een beetje de slavin in huis. Nu is het huishouden makkelijker geworden, met de wasmachine en de afwasmachine en dergelijke meer. En er zijn nu veel goede kribbes en onthaalmoeders en dat is positief. Vrouwen die met de tijd meewillen kunnen dus gaan werken. Dan hebben ze wel minder tijd voor de kinderen, maar zo worden die ook sneller zelfstandig. Tegenwoordig kan je als zuster op reis gaan, maar vroeger bleven we veel binnen. Zelf ben ik in het Spijker binnengegaan, maar ik ben er ook veel buitengegaan (lacht). Want omdat wij in de Gemeenteschool werkten, konden we ‘s morgens buiten, kwamen we ’s middags thuis eten om dan weer naar school te gaan. Zo kwamen we veel vroeger dan de andere zusters in contact met de dorpelingen. Mère Hildefonse zei dan wel eens: “Ge knikt naar links, ge knikt naar rechts. Dat mag niet als nonneke, ge moet zedig zijn.” Waarop ik antwoordde: “Nee zuster, ge moet in de eerste plaats menselijk zijn.” Later nam het contact met de buitenwereld wel toe. Zuster Liesbeth was de eerste die zelf naar


100 JAAR de buitenwereld toe stapte. Er kwamen openschooldagen, oudercomités, … En waar we in het begin vooral aan onderwijs deden, werden er ook zusters familiaal helpster of ziekenzorgster. De laatste jaren sprongen er ook al eens mensen in het klooster binnen voor een koffie en een babbeltje. DHM: Zijn er nog activiteiten waar u wel eens aan terugdenkt? Zr. Lena: Zeker! De EK bijvoorbeeld, dat heb ik 30 jaar met veel plezier gedaan. Daarbij hadden we elke zondag heel wat jongeren over de vloer. (De EK of Evangelische Kruistocht was een jongerenwerking, rond de jaren ’50 gesticht door Priester Poppe. Het was vooral op lagere schoolkinderen gericht, die op zondag voor of na de mis bijeenkwamen, waar hen dan verteld werd over de christelijke waarden en de catechismus, waarna er ook ruimte was voor wat spel. In Hoogstraten verzamelden de jongeren in het Spijker, o.l.v. mère Huberta. Nvdr.)

DHM: Hoogstraten blijft verbonden met de Heilig Bloedprocessie. Heeft u zelf ooit ook geen groepen onder uw hoed gehad? Zr. Lena: Eerst heb ik de strooierkes begeleid, die voor de Heilige Katharina stapten. Daarna zorgde ik voor de ‘Engelen van Gloria’. Die meisjes droegen een boog met bloemen voor zich uit en tijdens het zingen bewogen ze die boog naar omhoog of naar het zij. Ik moest hen die bewegingen aanleren en soms in mijn bed probeer ik of dat nog zou kunnen (lacht). DHM: Wat zegt u ‘den Hemel’ nog? Zr. Lena: Den hemel! Eens per jaar organiseerde het Spijker een Vlaamse Kermis en daar heb ik lang voor ‘den hemel’ gezorgd. Daar konden mensen rijstpap komen eten met gouden (vergulde) lepeltjes. (Dit vond plaats in de badzaal die voor de gelegenheid met lakens getooid werd en waar de kinderen opdienden, gekleed in engelenpakjes met vleugels en al. Nvdr.)

Helena Perckmans in 1938, het jaar dat zij intrad bij de Ursulinen.

De ‘buitenschool’ (links) werd in 1876 gezet als jongensschool. Pas later werd het een meisjesschool. Mère Huberta had lange tijd haar klas op de eerste verdieping rechts, tegen de oude post aan.

Boekhoudbureau

Profisk cvba

! Boekhouding en administratie ! B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten ! Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten ! Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen ! Advies sociale wetgeving

Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

E

DHM: Heeft u nu nog veel contact met mensen uit Hoogstraten? Zr. Lena: Ik ben blij dat je dat vraagt. Ja, ik hoor nog veel uit Hoogstraten. Het zijn er teveel om op te noemen. Zo kreeg ik onlangs nog een mooi kaartje van Imelda Bruurs. Ook van Maria Dupont, Jos Bruurs, de griffier (Adriën Van den Bossche, nvdr.), Lou Van den Bossche en vele anderen krijg ik regelmatig nieuws. Met mijn gedachten ben ik ook nog veel in Hoogstraten. Ik ken nog heel wat namen van leerlingen. (Van de zusters Mady, Myriam en Trice Van Merode – die het interview bijwoonden – weet ze bijvoorbeeld nog gedetailleerd te beschrijven hoe ze er destijds uitzagen. Nvdr.) En ik heb een hele goede band met zr. Mia die ook vele jaren in Hoogstraten was. Ook zr. Joanna en zr. Caroline verblijven hier in Melsbroek (enkele weken na de afname van dit interview overleed zr. Caroline, nvdr.). En zr. Ludwina, die zelf in Scherpenheuvel verblijft, komt regelmatig in de verschillende kloosters op bezoek. DHM: Wat moeten onze lezers doen om 100 jaar te worden? Zr. Lena: (resoluut) Blijven ademen! En met de dag ineens leven. Als het eens tegenzit, neem het niet te zwaar op. Het gaat wellicht voorbij. Probeer positief te leren denken. Niet dat ik dat zelf altijd doe hoor, maar ik denk toch dat het goed is. En niet overdrijven natuurlijk, maar van tijd ook eens een goed wijntje! Voor mijn honderd jaar kreeg ik er heel wat cadeau. Verder kreeg ik heel wat snoepjes, een CD-speler, maar ook een hoorapparaat, maar daarvan heb ik gezegd “Doe het maar terug”. DHM: Heeft u nog een mooi citaat om mee af te sluiten? Zr. Lena: Bij een viering, heel wat jaren geleden, zei Frans Bruurs het volgende: “Als ge Lena haar portret wil zien, kijk dan rond naar haar bloemen.” Dat vond ik een mooi compliment. (dh)

19


TAI CHI

Tai Chi in Hoogstraten Georganiseerd door Wistik vzw HOOGSTRATEN - Vorige maand kon u lezen over de relaxatiesessies die door vzw Wistik georganiseerd werden. Binnenkort gaat er een andere lessenreeks van start, dit keer rond Tai Chi. De Maand ging langs bij Lief Van Rooy uit Hoogstraten, die de sessies zal verzorgen. DHM: Hoe heb je zelf kennisgemaakt met Tai Chi? Lief: Ooit zag ik op TV een voorstelling van Tai Chi. Het boeide mij enorm: mooie, trage bewegingen waar toch zoveel kracht van uitging. Ik heb altijd in mijn achterhoofd gehouden dat ik dat ooit nog zou willen doen. Jaren later ben ik les gaan volgen in Turnhout bij Shen Zhengyu. In het begin was ik bang en onzeker: ga ik dat wel kunnen? Toen Zhengyu precies kon aanwijzen waar ik pijn had in mijn rug, dacht ik “Dit is mijn leraar.” En dat is hij nog, nu na acht jaar. Ook bij zijn vader, grootmeester dr. Shen Hongxun heb ik enkele jaren les gevolgd over de Chinese gezondheidsleer: bugi. DHM: Hoe kan je Tai Chi omschrijven voor iemand die het niet kent? Lief: Tai Chi of Taijiquan is oorspronkelijk een geweldloze gevechtssport uit de eeuwenoude Chinese traditie. Nu is het een deel van de Chinese gezondheidsleer die de nadruk legt op het voorkomen van ziekte. Ik ben zelf ooit in China geweest en ik herinner me nog goed hoe je ’s morgens tussen 7 en 8 overal groepjes mensen zag, jong en oud, die samen stonden te oefenen. Sommigen kozen andere lichaamsoefeningen, maar de meesten deden Tai Chi. Bij Tai Chi maak je trage, ronde en vloeiende bewegingen, die zonder veel lichaamsinspanning worden uitgevoerd en die samen met de juiste aandacht, een positief effect hebben op de gezondheid. Door Tai Chi kan je innerlijke rust en harmonie leren ontwikkelen, die ook na de oefeningen in het dagelijks leven doorwerken. De bloedsomloop wordt verbeterd zonder het

20

hart te belasten. Via Tai Chi leer je energie zodanig kanaliseren dat je evenwicht ervaart, zowel geestelijk als lichamelijk. Je ontdekt de plaatsen in je lichaam waar zich spanningen bevinden. Deze leer je naar buiten te brengen langs handen en voeten. Dit vereist concentratie, gerichte aandacht en juiste ademhaling. Voor mij is Tai Chi als een eerstehulpkoffertje dat ik altijd bij heb. Tai Chi heeft me geleerd rustig door te gaan. Dan verdwijnen de angst en de spanning, kan je weer dieper ademen en ontstaat er ontspanning. Mijn leraar heeft het ooit heel mooi verwoord: “Als je het oude niet durft uitademen en loslaten, dan kan is er geen plaats om het nieuwe in je leven toe te laten en dat is heel belangrijk.” DHM: Hoe kom je erbij bij Wistik Tai Chi te geven? Lief: Ik ken Gerd Koyen al heel lang en de laatste jaren ben ik meer bij de werking van haar vzw betrokken geraakt. Toen er gesproken werd over het organiseren van lessenreeksen, was ik blij Tai Chi voor mijn rekening te mogen nemen. In november 2000 heb ik de heilzame werking van Tai Chi aan de lijve kunnen voelen. Na de operatie ben ik in het ziekenhuis al beginnen oefenen. En ik merkte dat ik door bepaalde bewegingen de pijn daadwerkelijk uit mijn lichaam kreeg. Tijdens de nabehandelingen probeerde ik zo vaak mogelijk naar de lessen te gaan. Daar werd ik altijd met raad en daad bijgestaan door mijn leraar. Nu wil ik zelf andere mensen de kans geven te ervaren wat voor positieve uitwerking Tai Chi heeft.

Tai Chi leert je om spanningen naar buiten te brengen en zo te komen tot geestelijk en lichamelijk evenwicht. (foto: Taiji leraar Shen Zhengyu, www.taijicentrum.org) DHM: Tot slot: hoe gaat zo’n les in z’n werk? Lief: De les duurt ongeveer anderhalf uur. Daarna is er een koffiepauze en wordt er nagekeuveld. Wie wil kan dan ook kennismaken met de ruime infotheek die Wisitik heeft opgebouwd. Voor Tai Chi is er absoluut geen voorkennis nodig en ook leeftijd is onbelangrijk. Je moet enkel zorgen voor gemakkelijke kledij en lichte schoenen. (dh)

De lessen Tai Chi gaan door in Begijnhof nummer 40, op de dinsdagen 27 februari, 6, 13, 20 en 27 maart en 3 april, telkens van 13.30 tot 15.30 uur. Info en inschrijvingen bij Lief Van Rooy, 0474/37.89.66.


LEZERS SCHRIJVEN UW MENING TELT Brief van Roger Van Aperen

“In Hoogstraten kan (ik) tegenwoordig alles…” (cfr. uitspraak Arnold Van Aperen op RTV 8 januari 2007)

KVB tekende kort na de verkiezingen een principieel akkoord met de CD&V om een 50/50-coalitie te vormen en een behoorlijk bestuur van de stad Hoogstraten mogelijk te maken. De besprekingen over de mandaten verliepen moeilijk. Men was het wel eens over wie burgemeester en schepen mocht worden, maar niet over de bevoegdheden die eenieder in deze hoedanigheid zou verkrijgen.Een verdeling van mandaten zonder dat men het eens raakt over de hieraan verbonden bevoegdheden, is onhoudbaar. Achteraf bekeken, stellen wij ons de vraag of de discussie over de bevoegdheden van de op dat ogenblik uittredende burgemeester Arnold Van Aperen (67 jaar), toen een belangrijk struikelblok in de onderhandelingen, wel in het belang was van de KVB en niet eerder het gevolg was van het feit dat Arnold Van Aperen geen afscheid kon nemen van de burgemeestersjerp. Groen! en Hoop voelden dat de onderhandelingen met CD&V niet vlot verliepen en namen contact op met Arnold Van Aperen. De partijen KVB, Groen! en Hoop vonden elkaar snel nadat Arnold Van Aperen zonder schroom afstand deed van de beleidsdomeinen die hij in de eerdere onderhandelingen met CD&V niet los wilde laten. Hij kreeg immers de burgemeestersjerp terug en dat compenseerde alles. Echter, er zou slechts een krappe meerderheid gevormd worden met Groen! en Hoop en de oppositie van de CD&V zou sterk zijn. De nieuw gevormde, maar broze coalitie werd aan de verkozenen van KVB voorgesteld in een partijvergadering. In diezelfde vergadering nog moesten de voorliggende voordrachtpapieren ondertekend worden, zodat de nieuwe voordracht een feit was en in het daarop volgende uur het principiële akkoord met de CD&V opgezegd kon worden. Karel Aerts was echter niet akkoord met de gang van zaken en tekende de voordracht voor de schepenen met Groen! en Hoop niet. Hij stond wel achter de voordracht van Arnold Van Aperen als burgemeester en de beide voorgedragen schepenen van zijn partij, zijnde Jos Martens en Roger Van Aperen, maar niet achter de samenwerking met Groen!. Andere KVB-leden die hun mening wilden uiten, werden de mond gesnoerd. Door de ontbrekende handtekening van Karel Aerts was er geen geldige voordracht van schepenen. In één van de volgende partijvergaderingen van KVB werd overgegaan tot een interne geheime stemming om alsnog met de CD&V aan tafel te gaan zitten om uit de impasse te geraken. Van de 17 aanwezigen stemden 13 leden voor nieuwe gesprekken met de CD&V, er was 1 onthouding en 3 leden kantten zich tegen de

ren met de gekozen koers van KVB-boegbeeld Arnold Van Aperen (zoals zij dat trouwens al eerder hadden gedaan) en dat ze blijk wilden geven van hun vertrouwen in een mogelijke coalitie met CD&V. Uit voormelde interne geheime stemming bleek immers dat wel meerdere mensen van KVB hiervoor waren gewonnen (het is evenwel spijtig dat, als puntje bij paaltje komt slechts enkele mensen de daad bij het woord (durven) voegen). Leen Vermeersch en Karel Aerts informeerden Arnold Van Aperen over hun voornemen om 3 en 6 stemmen weg te geven aan de CD&V en eveneens dat er alsnog een mogelijkheid was om 4 OCMW-raadsleden van de eigen partij te behouden. Echter, Arnold Van Aperen had hier geen oren naar en er werden toch 6 punten aan Hoop gegeven, waardoor zijn eigen partij in het zand beet en het moest stellen met 3 verkozenen. CD&V kreeg een volstrekte meerderheid in de OCMWraad.

Op 27 december 2006 was er nog steeds geen geldige voordracht van schepenen. Toch legde Arnold Van Aperen al de eed als burgemeester af bij Gouverneur Camille Paulus zonder de samenstelling van het schepencollege te kennen.

De aangestelde onderhandelaars (zonder Marcel Verschueren) boekten goede resultaten en de onderhandelingen met CD&V liepen vlot. De vooropgestelde 50/50-coalitie kende gestalte in het voorstel van het leveren van de burgemeester voor 3 à 4 jaar, 2 schepenen, ½ voorzitter OCMW en een ½ voorzitter gemeenteraad voor KVB en CD&V 3 schepenen en de andere 1/2 voorzitters. Halfweg de bestuurstermijn zou een burgemeesterswissel en de hieraan gekoppelde voorzitterswissels gebeuren. Op deze manier zou ook de vraag van Gouverneur Paulus om Hoogstraten in het belang van de mensen te besturen gehoor krijgen. Alle onderhandelingen gebeurden met medeweten van de KVB-groep. De onderhandelaars lichtten steeds hun gesprekken die ze met CD&V hadden toe.

Op 2 januari 2007 tijdens de installatievergadering voor de stemming van de OCMW-raadsleden werd de vergadering op vraag van Roger Van Aperen geschorst. Leen Vermeersch en Karel Aerts gaven te kennen dat ze het niet eens wa-

Echter, de verdere gesprekken met CD&V werden bemoeilijkt door de apathische houding van Arnold Van Aperen. Het welslagen van het voorstel lag immers in handen van Arnold Van Aperen, die akkoord moest gaan met de burge-

nieuwe gesprekken met de CD&V. Er werden vier onderhandelaars (Karel Aerts, Leen Vermeersch, Marcel Verschueren en Roger Van Aperen) aangeduid om de nieuwe gesprekken met CD&V op te starten. Op aandringen van Karel Aerts zou opnieuw gestreefd worden naar de 50/50-verhouding tussen KVB en CD&V, die in het eerdere principiële akkoord ook het uitgangspunt was.

Roger Van Aperen, Leen Vermeersch en Karel Aerts aan de tafel en in hun fractie, evenwel gesteund door een deel van het publiek. Zij vallen volledig buiten de verdeling van de bevoegdheden. 21


BRIEVEN

LEZERS SCHRIJVEN UW MENING TELT meesterwissel na 3 of 4 jaar. Hij bleef van aan de zijlijn toekijken, waardoor enige toenadering moeilijk werd. Daarop probeerden de drie aangestelde onderhandelaars alsnog het schip los te krijgen en een wilde stemming te vermijden. Er werd gevraagd aan CD&V-voorzitter Ward Baets om een gesprek te hebben met Arnold Van Aperen, nog steeds ervan uitgaande dat er gesproken zou worden over de bovenbeschreven 50/50verhouding. Aansluitend op het gesprek tussen Arnold Van Aperen en Ward Baets werd een nieuwe interne vergadering van KVB-verkozenen belegd. Hier kondigde Arnold Van Aperen aan de touwtjes in eigen handen te nemen en persoonlijk met CD&V te willen onderhandelen. De aangestelde drie onderhandelaars, Karel Aerts, Leen Vermeersch en Roger Van Aperen, die de weg naar een akkoord met CD&V hadden voorbereid, werden door Arnold Van Aperen aan de kant geschoven en mochten aan deze verdere gesprekken niet meer deelnemen. Jos Martens stelde zich uiteindelijk kandidaat om alsnog mee te gaan. Uit deze onderhandelingsgesprekken resulteerde een voorstel van CD&V, waarin KVB enkel de burgemeester, één schepen en voor drie jaar de voorzitter van de gemeenteraad zou krijgen. Immers, het welslagen van het vooraf onderhandelde voorstel lag in het aftreden van Arnold Van Aperen na 3 of 4 jaar. Maar, tegen beter weten in, kondigde Arnold Van Aperen alsnog aan 6 jaar aan te blijven. Ook het driejaarsmandaat van de OCMW-voorzitter voor KVB, dat CD&V voorstelde indien hij zou aftreden, ging door deze eenzijdige beslissing van Arnold Van Aperen verloren. Bij terugkoppeling met de groep KVB-verkozenen, hamerden de initiële onderhandelaars op het feit dat dit voorstel te beperkt was (cfr. de door hun onderhandelde voorstellen, waarin KVB 1 burgemeester voor 3 à 4 jaar, 2 schepen en 2 hal-

ve voorzitters mocht leveren) en vroegen alsnog aan Arnold Van Aperen kenbaar te maken na 3 of 4 jaar zijn mandaat als burgemeester neer te leggen. Hij weigerde pertinent en hierdoor bleef enkel het voorliggende voorstel over. Naast Arnold Van Aperen als burgemeester zal Jos Martens het schepenmandaat waarnemen. Bij de bespreking van de kandidatuur van de voorzitter van de gemeenteraad stelde men Marcel Verschueren (385 voorkeursstemmen) voor. Hierdoor passeert hij drie verkozenen met meer voorkeursstemmen. In het verleden gold bij de KVB steeds het aantal voorkeursstemmen als rangorde ter keuze van de mandaten. Wanneer dit aan de orde werd gebracht op de vergadering, stelde Arnold Van Aperen dat Roger Van Aperen, die hier normaal recht op zou hebben gezien het aantal voorkeursstemmen (745 stemmen), daarvoor niet in aanmerking kan komen. Wat Arnold echter niet vertelde op de vergadering was dat: - CD&V bij de laatste onderhandelingsgesprekken wel voorgesteld had aan Arnold Van Aperen om Roger Van Aperen of Leen Vermeersch voor te dragen als voorzitter van de raad, gezien het aantal voorkeursstemmen en de inspanningen van deze mensen om alsnog tot een overeenkomst tussen beide partijen te komen; - maar dat hij zijn veto gesteld had, dat dit voor hem geen mogelijkheid was en dat verdere gesprekken niet meer mogelijk zouden zijn als CD&V deze weg op wilde gaan. CD&V was genoodzaakt akkoord te gaan met de voorgestelde kandidaat om het mogelijke akkoord niet op de helling te zetten en een wilde stemming te vermijden. Meer nog, vervolgens werd zelfs gezegd door Arnold Van Aperen dat géén van de drie onderhandelaars, die gestreefd hebben naar het belang van de groep door een 50/50-voorstel en hiermee antwoorden op de vraag van de kiezers, ook maar één functie mochten krijgen. Niemand van de aanwezigen durfde tegen hun “leider” in te gaan… Na het aangedane onrecht en nadat hen bovendien kenbaar werd gemaakt door Arnold Van Aperen dat ze eigenlijk niet meer welkom waren op de vergadering, verlieten de drie onderhandelaars de vergadering. Op dezelfde avond werd de afspraak met CD&V ondertekend door beide partijen. Karel Aerts, Leen Vermeersch en Roger van Aperen blijven verweesd achter. Deze drie onderhandelaars vinden het onaanvaardbaar dat KVB opteert voor twee protocollaire ambten in een minderheidspositie en dat ze een volstrekte meerderheid wegschenkt aan CD&V, terwijl deze partij slechts één zetel meer heeft dan KVB.

22

Door deze zet van Arnold Van Aperen om de sjerp te redden, heeft CD&V in het schepencollege steeds 4 stemmen en KVB enkel 2. Daardoor zullen de burgemeester en de schepen van KVB niets te zeggen hebben en enkel mogen uitvoeren wat CD&V beslist, want met 4 tegen 2 stemmen is CD&V altijd de baas. De KVB-kiezers hebben bij het uitbrengen van hun stem gekozen voor een beleidspartij, die het mee voor het zeggen heeft en niet voor protocollaire egoïstisch gekozen ambten. De KVB kiezer is hierdoor sterk ontgoocheld in deze keuze van de partij, die volledig gekoppeld is aan het belang van het behoud van de burgemeestersjerp. Het doorsturen van drie potentiële goede kandidaten, die steeds zijn blijven zoeken naar een verzoening en een oplossing die de kiezer vraagt, kan evenmin aanvaard worden. De drie weggestuurde initiële onderhandelaars zullen zich gezamenlijk beraden over hun toekomst en betreuren nog steeds dat het eigenbelang van één persoon primeert boven een goedverdeelde coalitie zoals deze in eerste instantie voorlag. Zij die streefden naar een bestuurbaar Hoogstraten waarbij het behoud van de sjerp niet centraal stond en zo ingingen tegen het eigenbelang van Arnold Van Aperen, werden genadeloos door Arnold Van Aperen afgestraft, immers … “in Hoogstraten kan tegenwoordig alles”! ROGER VAN APEREN

Zwembad

In de begroting van 2007 heeft de stad Hoogstraten 20.000 euro gereserveerd voor een haalbaarheidsstudie voor de bouw van een zwembad. Dat is weer typisch Hoogstraten: 20.000 euro weggeven (?) om een plaats te vinden voor de inplanting van een zwembad. 30 jaar geleden was men het er al over eens dat het in Hoogstraten zou komen achter de toen nog bestaande rijkswachtkazerne. Nog geen 10 jaar geleden is er bij de verkaveling Wereldakker gratis grond afgestaan voor de inplanting van dat zwembad. Deze gronden zijn centraal gelegen in Hoogstraten en sluiten aan bij de recreatiezone. Ze liggen in de directe omgeving van de grote Hoogstraatse scholen. Waarom hebben de inwoners toen hun grond gratis moeten afstaan (zie verkavelingsakte)? Het stadsbestuur zou die 20.000 euro beter al investeren in het zwembad. Dan kunnen we einde 2008 eindelijk in eigen streek zwemmen. (JH)

(N.v.d.r.: Een haalbaarheidsstudie onderzoekt veel meer dan de plaats van een zwembad. Maar hoe actueel zijn de vroegere haalbaarheidsstudies nog?)


BRIEVEN

LEZERS SCHRIJVEN UW MENING TELT Brief van Karel Aerts

‘Geen leugens maar de juiste waarheid’ Toch wil ik eens geen leugens maar de juiste waarheid op papier zetten. Nadat ik dinsdag 9 januari op de nieuwjaarsreceptie van het OCMW heb vernomen dat de KVB-fractie op maandag 8 januari bijeen is geroepen om het verloop van de coalitie met CD&V te bespreken, waar wij – Karel Aerts, Leen Vermeersch en Roger Van Aperen – niet op zijn uitgenodigd, vind ik het nodig even de juiste toedracht van het verhaal toe te lichten. Op 10 oktober staat gans de fractie er achter om met CD&V te onderhandelen. Die avond nog wordt het principieel akkoord ondertekend: CD&V de burgemeester, twee schepenen en een halve OCMW-voorzitter, voor KVB drie schepenen met Arnold als eerste schepen en ook een halve voorzitter OCMW. Op 9 november wordt de fractie bijeengeroepen om 7 uur in de brandweerkazerne. Op dat ogenblik is iedereen er nog van overtuigd dat men ons daar komt toelichten hoever het staat met de onderhandelingen met CD&V, maar niets is minder waar, men heeft in alle stilte op een achterbakse manier gaan onderhandelen met Groen en Hoop. De voordracht voor coalitie KVB en Groen en Hoop lag klaar ter ondertekening: KVB de burgemeester, twee schepenen en een halve voorzitter OCMW, Groen en Hoop drie schepenen en een halve voorzitter OCMW plus een mandaat in de OCMW-raad. Van deze 5 mandaten werden 2 mandaten opgevuld met door de gemeenschap gekozen raadsleden, waarvan na anderhalf jaar nog iemand ontslag neemt zodat die plaats ook ingenomen wordt door een niet gekozenen, alle andere mandaten werden ook door niet gekozenen ingevuld. Dit hadden weinigen van ons verwacht maar men werd daar overdonderd met ‘we hebben den burgemeester’. Met die uitspraak overvallen werd door onze mensen die voordracht ondertekend. Op die voordracht stond ook, voorzitter van de gemeenteraad wordt Marcel Verschueren, een post die hij zichzelf had toebedeeld, niettegenstaande er in de fractie gekozenen waren die eens zoveel stemmen achter hun naam hadden, maar waarvan hij misschien dacht dat ze niet zo bekwaam waren als hij, waar ik wel mijn bedenking bij heb, maar ja, ik heb daar gezegd dat dit niet kan, dat daar de gemeenschap niet voor gekozen heeft, dat ik dat zeker niet zal ondertekenen, dat ik dan nog eerder ontslag zal nemen. Daarop ben ik op die vergadering vertrokken. Maar na een slapeloze nacht heb ik voor mezelf uitgemaakt dat ik mijn verantwoordelijkheid moest nemen tegenover onze kiezers en heb ik

die voordracht ook niet ondertekend en gesteund door de gemeenschap heb ik dat ook kunnen en moeten volhouden. Op 21 november op de vergadering van de fractie verwijt Marcel Verschueren Karel Aerts de partij te chanteren omdat hij de voordracht met Groen en Hoop niet wil ondertekenen en lokt een geheime stemming uit. Uitslag: op de 17 aanwezigen zijn er 13 die zeggen om terug met CD&V te gaan praten, dat gebeurt, maar daar wordt gewoon geen rekening mee gehouden. De burgemeester zegt dat hij een akkoord heeft met Groen en Hoop en dat het zo blijft. Op de fractievergadering voor de voorstelling van de raadsleden en opvolgers voor het OCMW waar ik maar even aanwezig kon zijn, heb ik gezegd dat ik de volgende dag wel op het stadhuis bij de burgemeester die voorstelling zal gaan ondertekenen, niettegenstaande dat ik het voorstel gekregen had van de CD&V dat ze mij wilde steunen om raadslid te worden op het OCMW, wat ook mijn betrachting was, heb ik dit ook tegen de burgemeester gezegd, maar om toch de goede verstandhouding in de partij te bewaren heb ik toch die voordracht ondertekend. Maar dan krijgen wij twee dagen nadien een mail van Marcel Verschueren toegestuurd dat nu alles in orde is. Karel heeft de voordracht ondertekend, nu kan Jos Brosens voorzitter van het OCMW worden en binnen drie jaar Jan Fret. Op dat moment krijg ik nog maar eens een slag op mijn hoofd. Neen, dat kan toch niet. Ik heb dan ook direct een mail teruggestuurd dat ik dit nooit zal aanvaarden en dat dit waarschijnlijk mijn mandaat als raadslid op het OCMW zal kosten, maar dat neem ik er dan wel bij. De enige mogelijkheid om te voorkomen dat iemand van Groen die maar 166 kiezers vertegenwoordigt OCMW-voorzitter zou worden, was de CD&V een meerderheid op het OCMW te bezorgen. Dat is gebeurd op de installatievergadering op de gemeenteraad van 2 januari door medewerking van Leen Vermeersch en Roger Van Aperen die er ook van bewust waren wat de gemeenschap van ons verwacht, een coali-

tie KVB en CD&V, daar heeft de gemeenschap voor gekozen. Dat dit ging gebeuren, wist men voor de stemming, maar er moesten 6 stemmen weggegeven worden aan Hoop, zodat wij er nog 3 raadsleden overhielden en iemand van Hoop die directeur is in het rusthuis te Rijkevorsel hier de directeur kan komen controleren en hier zal komen zeggen hoe het moet. Onmiddellijk na de gemeenteraad grote paniek. Leen werd uitgescholden tot en met, maar het was voor de stemming gezegd wat er ging gebeuren. Nu maar zeggen dat men van niets wist. Na wat heen en weer geroep heb ik gezegd dat ik met de CD&V wilde gaan praten om het principieel akkoord dat er was, door beide partijen ondertekend, maar eenzijdig verbroken, terug te verdedigen. Daar heeft de burgemeester mij toen opdracht voor gegeven. Dat hebben de aanwezigen daar allen gehoord. Hij heeft mij de volgende dag nog opgebeld of ik met de CD&V ging praten. Ik had om 6 uur een afspraak. Roger en Leen zijn met mij mee geweest, niets achterbaks. De CD&V was alsnog bereid met KVB samen te werken niettegenstaande dat de burgemeester benoemd was en te onderhandelen vertrekkende met het eerste voorstel als basis, namelijk CD&V 3 schepenen en halve voorzitter OCMW en een halve voorzitter van de raad. Hier was wel een voorwaarde aan verbonden, namelijk dat de burgemeester na vier jaar een stap terug zou zetten en dat Tinne Rombouts dan burgemeester zou worden. KVB had dan vier jaar burgemeester meer dan bij het eerste voorstel waarmee men vertrokken was. Met de ondertekende overeenkomst van 10 oktober zou Arnold eerste schepen worden. Op vrijdag 5 januari om 16 uur heb ik nog met de burgemeester samen gezeten op het stadhuis en dat voorstel besproken. Hij zegde toch 6 jaar burgemeester te blijven. Ik heb hem toen gevraagd toch nog eens goed na te denken. Als hij toen op papier gezet had dat hij akkoord ging met 4 jaar burgemeester, was binnen het uur alles geregeld en had iedereen onmiddellijk na de installatievergadering met zijn mandaat kunnen vertrekken. Maar neen, ik blijf zes jaar burgemeester. Onbegrijpelijk! Waarom? Maar op het einde van ons gesprek, na een warme handdruk, zegde hij dat hij nog eens zou nadenken. Ik heb dan nog diezelfde avond aan Ward Baets gevraagd om eens contact te nemen met Arnold om het vertrouwen tussen KVB en CD&V terug op te bouwen. Er is dan zaterdag 6 januari een afspraak geweest. De burgemeester heeft daar gezegd dat hij terug met CD&V rond de tafel wilde en dat ze maar een voorstel moesten doen. Hij heeft er nadien goed over nagedacht en zag

23


BRIEVEN

LEZERS SCHRIJVEN UW MENING TELT een mogelijkheid om de drie dissidenten uit te schakelen. Hij heeft dan zondag de gekozenen van de KVB bijeen gevraagd en duidelijk gezegd dat hij zelf met de CD&V ging onderhandelen en dat zij die voordien met de CD&V onderhandeld hadden, niet meer mochten meegaan. Zij werden uitgesloten. Waarom? Toch heb ik daar de overeenkomst die wij hadden met CD&V nog toegelicht, namelijk: KVB 4 jaar burgemeester, 2 schepenen, een halve voorzitter OCMW en halve voorzitter van de raad, de CD&V 3 schepenen, een halve voorzitter OCMW, een halve voorzitter van de raad en na vier jaar de burgemeester.

weer dicht. De voorzitter van het OCMW was schijnbaar niet meer zo belangrijk.

Het is mooi nu aan de pers te gaan vertellen dat hij terug met de CD&V is gaan onderhandelen om tot een goed bestuur te komen. Hij wist op dat moment dat hij “de 3” – Karel, Leen en Roger – kon dumpen, want hij wist dat de CD&V met het voorstel zou afkomen met 4 schepenen. Dat was aan ons ook voorgesteld en ik had hem dat gezegd. Maar wij zijn daar nooit op in gegaan omdat het voor ons onbespreekbaar was. Dat was ook niet de afspraak. Maar voor de burgemeester kwam dat goed aan. De twee beloofde zitjes konden veilig gesteld worden: 1 schepen Jos Martens en de voorzitter van de raad Marcel Verschueren, waar de CD&V ook niet zo direct achter kon staan. Zij wilden voor die functie Roger Van Aperen of Leen Vermeersch. Die hadden trouwens het dubbel voorkeurstemmen. Maar dat was tijdens de onderhandelingen een van de voorwaarden dat Verschueren voorzitter werd, anders gingen de boeken van Van Aperen

Of ik nu een tevreden man ben? Van de ene kant wel omdat wij er voor hebben kunnen zorgen dat er nu een coalitie is met een ruime meerderheid zodat Hoogstraten toch weer bestuurbaar kan zijn. Maar van de andere kant zeer teleurgesteld op welke manier de burgemeester ons en zijn partij gedumpt heeft. Wat heeft hij na zijn onderhandeling over gehouden? Wie de breuk in zijn partij veroorzaakt heeft? Dat eerst iedereen maar eens in eigen boezem kijkt alvorens de steen te werpen. Maar ja, ‘bomen komen mekaar niet tegen, maar … misschien wel’.

24

En zij die het met de groep KVB altijd goed gemeend hebben – ik heb er trouwens 36 jaar achter gestaan en voor gewerkt – en zij die de belangen van de kiezers verdedigd hebben, heeft hij met plezier en zonder schroom opzij kunnen zetten. Dat was op dit moment weer het belangrijkste. De rest zal toch niet zijn schuld of zorg wezen zeker. De pers schrijft het toch zo mooi (zij die niet luisteren, moeten gestraft worden).

Bedankt beste mensen voor de steun en sympathie die wij, Leen Vermeersch, Roger Van Aperen en ikzelf van u mochten en mogen ontvangen. U mag er op rekenen: wij zullen blijven doorgaan ten dienste van de gemeenschap. KAREL AERTS

Ook een eigen mening omtrent de politiek in Hoogstraten? Na de voorbije verkiezingen stonden we versteld. De campagnebeloftes galmden nog na (trouw, eerlijkheid, respect, …) of we kregen een voorbeeld van hoe het niet moet. Een degelijk beleid heeft het welzijn voor ogen van de gemeenschap. Het luistert naar de noden van de inwoners. Een goed bestuur heeft niets te verbergen en laat zich niet leiden door eigenbelang. Hoog tijd voor verandering, voor een open, krachtig, duidelijk en vooral eerlijk beleid, waarbij het belang van alle kiezers centraal staat, op lange termijn. Er is ruimte voor, ja zelfs nood aan een groep mensen die voor zo’n beleid op willen komen. Een groep, want van een enkeling wordt de stem niet gehoord. Met deze gedachte is de nieuwe Sp-a-afdeling opgericht. De waarden openheid, eerlijkheid, vernieuwen en opkomen voor iedereen staan centraal. Het is duidelijk dat juist deze waarden nodig zijn. Heb je je bedenkingen bij de politieke wereld die Hoogstraten nu domineert en wil je actie ondernemen? Sp-a Hoogstraten staat met een nieuwe, energieke werking klaar en wil je tegemoet komen! Kom naar onze gespreksavond op maandag 19 februari om 20 uur in café De Velo, Peperstraat 2, Hoogstraten. Maak kennis en wissel ideeën uit. Meer informatie: 0473/43 01 42 (YVDV)


BRIEVEN

LEZERS SCHRIJVEN UW MENING TELT Brief van Groen!

Een nieuwe (bis) coalitie voor Hoogstraten Toen na de installatievergadering in de gemeenteraad gebleken was dat er geen meerderheid meer bestond voor de coalitie tussen KVB, HOOP en Groen! hebben wij, samen met Hoop besloten dat het voor ons zo genoeg geweest was. Hoogstraten heeft nood aan een bestuur en als dat met ons niet mogelijk was, dan maar zonder ons. Door een stap opzij te zetten, hebben we de ruimte willen geven aan de grote partijen, zodat zij nieuwe initiatieven konden nemen. Zij hebben hun verantwoordelijkheid opgenomen en zijn samen tot een overeenkomst gekomen om Hoogstraten de volgende zes jaar te besturen. We willen hen hiervoor feliciteren en hen sterkte wensen om dat waar te maken: de gemeente moet degelijk bestuurd worden. Groen! en Hoop gaan daar samen, als één fractie, vanop de oppositiebanken op toezien. Met kritische blik, dat is de taak van de oppositie. We zullen constructieve voorstellen doen naar het bestuur, vanuit onze visie, vanuit onze programma’s. We hopen dat het nieuwe bestuur ons daartoe de ruimte laat. Zowel KVB bij monde van burgemeester Van Aperen als CD&V bij monde van Tinne Rombouts hebben meermaals te kennen gegeven dat zij de oppositie alle kansen willen geven om aan het beleid deel te nemen. We zullen hen er aan herinneren telkens dat nodig is.

gen. We zullen deze kwaliteiten in de oppositie aanwenden! We vinden het spijtig dat het bestuursakkoord tussen KVB, Hoop en Groen! gekelderd is door misnoegde leden van KVB. Puur uit rancune tegen Groen! heeft Karel Aerts niet alleen de coalitie uit mekaar gespeeld, maar vooral tweespalt gebracht in zijn eigen partij. Zijn halsstarrige houding heeft zijn eigen partij drie belangrijke mandaten gekost. Hoe slim moet je daarvoor zijn? Hoeveel voorkeurstemmen moet je daarvoor niet halen? En van loyaliteit gesproken: 18 van de 21 KVB-leden keurden de overeenkomst goed. Die hadden volgens Karel allemaal ongelijk. Hij had gelijk en dat heeft hij bewezen. Zielig hoor. En Leen Vermeersch? Die had de bestuursovereenkomst wel goedgekeurd én ondertekend! Maar dat was ze vergeten toen ze het met CD&V op een akkoordje gooide om haar eigen partijgenote uit het OCMW te wippen en CD&V aan een meerderheid in het OCMW te helpen. Nog zo jong en nu al zo slim als Karel Aerts! Wat zeker is dat zij vele vrienden verloren hebben en het is nog maar de vraag of ze er aan de andere zijde gewonnen hebben. Overlopers zijn in de politiek meestal geen lang leven beschoren en ook geen gelukkig. Door hun nieuwe vrienden werden ze alvast niet beloond. CD&V heeft zich na de eerdere coalitiebreuk geweerd als een duivel in een wijwatervat en dat is hun goed recht. Zij hebben daarbij de grote woorden niet geschuwd. Hoge morele principes

werden uit de kast gehaald en op spandoeken door de straat gedragen. “Bedriegers, woordbreuk, achterbakse politiek, oude politieke cultuur” versus “eerlijk, trouw, open, nieuw”. Maar blijkbaar zijn die principes rekbaar als het er op aan komt. Om op hun beurt de coalitie te breken, zijn ze met overlopers aan tafel gaan zitten, hebben ze niet geaarzeld een stemafspraak te maken met mensen die hun handtekening elders gezet hadden. En om dan direct na de stemming de heilige onschuld te spelen. “Een verrassende uitslag, maar daar wisten we niks van!”. Met de woordbreuk van Leen Vermeersch kan de CD&V blijkbaar wel leven. Propere politiek? Het zo genoemde e-mailadres was plots van de CD&V-site verdwenen Een dubbele moraal wordt zoiets genoemd. We hopen dat ze in de toekomst iets omzichtiger omspringen met grote woorden. Nu, vanaf vandaag moeten we verder. Over tot de orde van de dag en aan het werk. Een goed werkende democratie heeft een stevige oppositie nodig en die gaan we leveren. We weten ons daarbij gesteund door een trouwe groep, door trouwe aanhangers, die ons heel deze turbulente periode zijn blijven steunen. Ook als ze vragen en bedenkingen hadden. Maar eens de discussie achter de rug, hebben ze zich altijd loyaal achter de groep geschaard. Het doet deugd dat te mogen ervaren en het levert de brandstof om door te gaan. Namens Groen! Hoogstraten: Jan Fret, Lief Pans, Fons Jacobs, Juul Verhulst, onderhandelaars voor Groen!

Enkele bedenkingen Uiteraard vinden we het spijtig dat we de gemeente niet vanuit een bestuursmeerderheid mee kunnen besturen. Want het was een goed akkoord, met duidelijke afspraken over de bevoegdheden, met ruime bevoegdheden voor Groen! en Hoop, met goede afspraken over de knelpunten tussen de partijen, met goede inhoudelijke afspraken voor een goed beleid, met vele groene accenten. We waren er klaar voor en hadden en hebben er de mensen voor. Het gezwets over te weinig voorkeurstemmen voor een dergelijk mandaat kunnen we zonder problemen naar het rijk der fabelen verwijzen. Veel voorkeurstemmen zijn geen enkele garantie om een bekwaam schepen of OCMW-voorzitter te zijn. Inzet, inzicht, bereidheid om te werken, om in stilte saaie dossiers in te studeren, zijn naar onze mening veel belangrijker dan een bekend gezicht. Op deze terreinen hebben de raadsleden van Hoop en Groen! van niemand lessen te krij-

25


ZO WAS HET

26

De Hoogstraatse Monumentenstrijd

ZO IS HET


dorpsleven Contactpunten – DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, horstendries@hotmail.com Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@skynet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, toon.verleye@telenet.be Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 314 49 03, franssnijders@tiscalinet.be Wortel: Redactie Hoogstraten, Loenhoutseweg 34 info@demaand.be FOTO’s: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03 314 49 03. SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03 314 49 03, franssnijders@tiscalinet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

www.demaand.be

Géén reden tot feesten … HOOGSTRATEN - Midden januari werd gestart met de afbraak van de oude feestzaal aan de Statie. Ruim een jaar eerder werd de sloopvergunning aangevraagd, wat toen op hevig protest stuitte, onder meer van Erfgoed Hoogstraten. “Toegegeven, binnenin was niet meer veel origineel, maar vooral die linkse gevel, dat was toch een plaatje. Door architect Mertens uit Borgerhout in 1908-1909 gebouwd, in een weinig voorkomende eclectische stijl. De glasin-loodvensters, de mooie deur, de kroonlijst, de gietijzeren verluchtingsroostertjes, … alles was er nog. Een beetje stad zou hier voor het behoud gepleit hebben, al dan niet met toegevingen voor het minder waardevolle gebouw erachter. Maar ja, dit is Hoogstraten,” aldus een erfgoedstrijder. Naar verluidt zou de erfgoedvereniging binnenkort naar het nieuwe bestuur stappen met een constructief voorstel aangaande het snel slinkende erfgoed in de stad. Laten we samen met hen het beste hopen.

Vw 24: Eind goed, al goed? HOOGSTRATEN - Moord en brand schreeuwde de Werkgroep Oude Voetwegen, toen de aanpalende eigenaar een oprit aanlegde die de eeuwenoude voetweg 24 zou kruisen. Zij vreesden in de eerste plaats voor de veiligheid van de trage weggebruikers, want vooral uitrijdende auto’s zouden hen niet tijdig zien aankomen. Daarnaast waren zij ook bezorgd voor het uitzicht van de oude voetweg. De werkgroep diende dan ook bezwaar in bij het schepencollege, dat niettemin een vergunning afleverde. Daarop stapte de werkgroep naar de provincie. Ook daar haalde de eigenaar zijn gelijk, maar hem werd wel gevraagd rekening te houden met de verzuchtingen van de werkgroep. Inmiddels is alles afgewerkt. De Maand vond de tijd rijp om eens terug te blikken. “We blijven principieel tegen een kruising van een oprit met een trage weg, laat dat duidelijk zijn,” aldus de werkgroep, ”Niettemin geven we zonder probleem toe dat eigenaar De Backker goed meewerkte in het dossier. De voetweg werd keurig verhard. Bij een landelijke voetweg houden we daar niet zo van, maar in deze bebouwde omgeving kon dit wel. In plaats van de door de stad geadviseerde biggenruggen plantte hij een mooie haag. En ten bate van de verkeersveiligheid plaatste hij op vraag van de werkgroep spiegels, een waarschuwingsbord en een snelheidsremmer voor uitrijdende auto’s. De gemeente van haar kant plaatste bordjes voor de

fietsers alsook een naambord voor de voetweg. Al zal het er nooit zo veilig zijn als vroeger, we hebben wel de indruk dat het pad nu (nog) meer gebruikt wordt dan voordien. Hopelijk is dit de aanzet voor de herwaardering van het totale voetwegennetwerk?”

Voetweg 24 zoals hij er nu enkele maanden uitziet. 27


HOOGSTRATEN

Jan Aerts met pensioen HOOGSTRATEN - 10 jaar is Minderhoutenaar Jan Aerts directeur geweest van het Klein Seminarie, in opvolging van Raf Peeters. Onlangs werd Jan 59 en op 1 januari hing hij z’n boekentas definitief aan de haak. Zaterdag 2 december werd Jan uitgebreid gevierd door het personeel en de oud-collega’s. Ook door de leerlingen werd hij in de bloemetjes gezet. Jan werd in Hoogstraten geboren op 25 oktober 1947. Hij huwde Anny Verschueren nadat hij z’n licentiaatsdiploma toegepaste economische wetenschappen behaalde. Tegelijkertijd slaagde hij ook voor het aggregaatsexamen. In de Minderhoutsestraat bouwden ze het huis, waar ze nog

altijd wonen. Anny en Jan kregen twee kinderen (Steven en Bert). In 1971 startte Jan met lesgeven in het VITOHoogstraten. Twee jaar later werd hij vast benoemd. Samen met de handelsafdeling maakte hij de overstap naar het Klein Seminarie. Hier doceerde hij informatica, recht, boekhouden en toegepaste economie. Naast het lesgeven had Jan nog andere passies. De computer en de fotografie boeiden hem uitermate. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de school onder zijn directeurschap een school geworden is met de modernste didactische hulpmiddelen. En de link met de fotografie werd mooi gelegd

Een hartelijk onthaal van de afscheidnemende directeur.

op de viering van 2 december. Jan en Anny – die per Rolls Royce naar de school werden gebracht – gingen de school binnen temidden van een erehaag van collega’s, die quasi allemaal hun fototoestel bij zich hadden. Dit onthaal werd gevolgd door een smakelijke receptie en door enkele woordjes, o.a. van de voorzitter van de Raad van Beheer. Daarna werd het levensverhaal van Jan verteld door enkele oud collega’s. De taak van Jan Aerts wordt vanaf 1 januari overgenomen door Michel De Laet, tot voor kort adjunct-directeur van de school. Vooraan in dit blad leest u een interview met de nieuwe directeur. (Foto’s: Jef Floren)

Oud-collega’s Karel Hendrickx en Stan Verschueren lichten het leven van Jan Aerts toe. Opvolger Michel De Laet modereert.

Gemeenteschool scoort met gezondheidsopvoeding HOOGSTRATEN - Kinderen die gezond leven en eten, voelen zich beter in hun vel. En scholieren die zich goed in hun vel voelen, presteren op school veel beter en halen gemakkelijker een diploma. Jongeren een gezonde levenswijze en voedingsstijl bijbrengen is dus van groot belang. Onderwijsminister Frank Vandenbroucke wil alle scholen inspireren bij het uitstippelen van een eigen gezondheidsbeleid tegen 1 september 2007. Bepaalde scholen kunnen daarbij een voorbeeldfunctie vervullen.

Erkenning door de minister Honderd scholen die ‘goed bezig zijn’ kregen daarom een subsidie van 1.000 euro om hun voorbeeldbeleid te ondersteunen. Zo ook de Hoogstraatse Gemeenteschool, die al over een gevarieerd gezondheidsplan beschikt. Allereerst is er aandacht voor de opvang van heel jonge kinderen (rustklasje). Daarnaast investeert men ook in gezonde eetgewoonten (gezond ontbijt, fruitdag, afspraken i.v.m. snoepen, …). Er is aandacht voor beweging (speelplaatsherinrichting, sportactiviteiten) en voor buitenactiviteiten (het Comeniusproject, …). Er worden lessen gegeven over hygiëne en EHBO. Tot slot let men extra op de netheid van de klaslokalen, de gangen en de speelplaats. De genoemde subsidie zal gebruikt

28

worden voor de verdere uitbouw van hoeken op de speelplaats (bouwhoek, vertelhoek, experimenteerhoek met katrollen, …) en voor de aankleding van het rustklasje.

Het rustklasje

ste kleuters nu in een aparte refter. De drukte is er al een stuk minder en de kindjes komen er wat meer tot rust. In hetzelfde lokaal staan enkele bedjes opgesteld. Daar kunnen de kleuters ook rusten als ze heel moe zijn. Vooral tegen het einde van de week is dat al eens het geval. (Meer weten? www.gemeenteschoolhoogstraten.be)

Dit rustklasje is er nu voor het 2de schooljaar. Het is een logisch gevolg van de veranderende leef- en werkgewoonten van de ouders. Steeds meer kinderen blijven ’s middags in de school, wat zeker voor de allerkleinsten een hele opgave is. Vooral de drukte die de ‘groten’ maken is er soms teveel aan met vermoeidheid tot gevolg. Zo gebeurde het al meer dan eens dat een kleuter zo moe was, dat hij letterlijk met zijn hoofdje in zijn boterhammenHet gezondheidsbeleid van de Gemeenteschool werd beloond met doos viel! een subsidie. Deze zal o.a. gebruikt worden om het ‘rustklasje’ Daarom eten de kleinverder aan te kleden.


HOOGSTRATEN

Proclamatie Junior Journalist Wedstrijd: GROOT-HOOGSTRATEN - Zaterdag 20 januari vond in de refter van de lagere school van het Seminarie, de uitreiking van de jaarlijkse Junior Journalist Wedstrijd plaats. Aan deze opstelwedstrijd van het Davidsfonds namen dit jaar 12 klassen van het vijfde leerjaar deel, uit verschillende scholen van Hoogstraten en omgeving. Alles bij elkaar ging het om 251 leerlingen. In de klas moesten zij zo creatief en zo foutloos mogelijk een opstel schrijven rond het thema FEEST. Ze kozen ook zelf een titel. Per klas werden eerst de beste twee opstellen gekozen. Uit die 24 finalisten selecteerde een vakjury drie prijswinnaars, waaruit dan weer één laureaat gekozen werd. Geen gemakkelijke klus, want we mogen hen eigenlijk allemaal tot

het kruim van onze junior journalisten rekenen. Om de jury alvast niet te beïnvloeden, werden de naam en de school van de leerling afgeplakt. De drie beste opstellen werden tijdens de uitreiking voorgelezen. Tussendoor zorgden leerlingen van de Muziekacademie voor schitterende muziek: cornet, piano en accordeon. Alle finalisten mochten een boek en een diploma mee naar huis nemen. Voor de 3de en 2de prijswinnaars kwam daar nog een extra boek bij. De eindwinnaar kreeg bovendien een inkomkaart voor het ‘Moordmuseum’, twee tickets voor Bellewaerde én een extra diploma, in mooie kaligrafische letters. De 3de prijs ging dit jaar naar Janah Van den Bogerd uit Minderhout. Evelyn Jacobs uit Wortel ging met de 2de prijs aan de haal. Maar de eindoverwinning kwam op naam van Stef Laurijssen uit de Wildertstraat in Meer. Zijn tekst kunt u hieronder lezen. Veel leesplezier!

De 24 beste opstelschrijvers van onze regio. Met vooraan de drie prijswinnaars: Janah Van den Bogerd, Evelyn Jacobs en Stef Laurijssen. Tussendoor zorgden enkele leerlingen van de Muziekacademie voor stemmige en kwaliteitsvolle verstrooiing.

Kinderen brengen kerstgeschenken naar rusthuis

HOOGSTRATEN - Als Sinterklaas zoveel zwarte pieten nodig heeft om te helpen, dan kan de kerstman ook wel een helpende hand gebruiken. Daarom schoten de kinderen van het 3de leerjaar van de Gemeenteschool hem ter hulp bij het uitdelen van de pakjes in het rusthuis.

DE BESTE PARTY ‘Het was een gewone avond. Ik ging slapen. Het duurde wel even voor ik in ’t slaap viel.

Na even wachten lukte het toch. Ik was al even aan het slapen. Plots zag ik veel ballonnen en slingers hangen. Op een bord staat ‘Stef 11 jaar’. Zou dat mijn verjaardagsfeestje zijn? Ik ging naar binnen en zie daar al mijn vrienden staan. Ze beginnen te zingen van lang zal hij leven. Ik schrik mezelf een hoedje. Dan komen mama en papa binnen. Ze hebben een zoektocht opgesteld. Iedereen krijgt een kaart waarop een weg is aangeduid. Op het einde van de verschillende wegen staat een kruisje. Dit kruisje moeten we zoeken. Ik loop voorop in de zoektocht. We moeten links, rechts, straat in, straat uit, door een bos en over een brug. Volgens een kaart waren we er. We keken heel goed rond. Na lang zoeken zien we een luik met het kruis. Zouden we het open doen? Ja, nee, ja, nee. Ja, we doen het! Voorzichtig trekken we het luik open. Er komt een grote straal licht uit en het ruikt ook lekker. Nu zien we een trap en lopen naar beneden. Iedereen loopt door een magische poort en heeft ineens badkledij aan. Mijn vrienden en ik volgen onze neus en zien ineens een goudgeel strand. En een prachtige blauwe zee. Het strand staat vol met palmbomen. Aan de palmbomen hangt snoep en kokosnoten vol cola en fanta. We eten van een gigantische taart, dansen op zuiderse muziek, zwemmen in de blauwe zee. Wat verder ligt een stapel chips. Achter de stapel chips staan wel 20 Quatten. Oh joepie ... racen maar. Ik hang aan kop. Toen hoorde ik mama roepen: ‘Stef, wakker worden! Tijd om naar school te gaan!’ Spijtig is alles maar een droom. Ik moet weer gewoon naar school.’ Stef Laurijssen, Meer

Knetterende kerstboomverbranding

HOOGSTRATEN - Voor veel mensen vormt de jaarlijkse kerstboomverbranding de symbolische afsluiter van de feestdagen. Het Paxcomité (geassisteerd door o.a. de KWB) zette haar beste beentje voor om er een gezellig kampvuur van te maken. Jenever, Glühwein en ander lekkers ontbraken daarbij niet … 29


HOOGSTRATEN

Brandweerman Frans Van den Heuvel op pensioen HOOGSTRATEN - In het late najaar wuifde het Hoogstraatse brandweerkorps adjudant Frans Van den Heuvel uit. In 1968 werd Frans, zoon van pompier Bert, in het korps opgenomen na handopsteking. Voorwaarde was naar ’t schijnt dat je een bak bier kon verzetten en er daarna nog overeen kon plassen … Al was de tijd dat men de brandweerwagen nog in gang moest duwen voor het uitrukken, gelukkig (net) voorbij, echt goed uitgerust kon je het korps toen niet noemen. In de loop van zijn carrière wilde Frans altijd bijleren. Zo was hij in 1977 één van de eersten die het brevet van persluchtdrager haalde. Daarna volgden de bevorderingen elkaar op: korporaal, sergeant, eerste sergeant en uitein-

delijk adjudant. Als 2de baas van ploeg 2 werd Frans gewaardeerd als goede leider. Tal van interventies heeft hij kundig geleid. Dat een bijna 40-jarige carrière heel wat anekdotes opleverde zal niemand verbazen. Zo herinnert Frans zich nog goed de 3de dag dat ze een pieper hadden. Het gloednieuwe toestelletje viel in het sterfputteke bij Juul Lanslots, toen Frans er aan het werk was … Eind november haalde ploeg 2 haar adjudant op bij hem thuis. Terwijl de handsirene loeide, moest Frans via de ladder de ladder Frans naar beneden komen, waarna hij in een badkuip – Frans runt ook al jaren een loodgieterbedrijf – door het dorp werd gevoerd. Proficiat, Frans!

Raad van State stelt automatenhal terug open HOOGSTRATEN - Enkele maanden geleden kon u al lezen over het protest tegen de komst van een automatenhal in de Hoogstraatse Vrijheid. Enkele winkeliers uit de omtrek vreesden zwerfvuil en wildplakken van affiches. Het stadsbestuur had nog een bijkomend bezwaar: “In de automatenhal zou alcoholische drank verkocht worden,” zegt burgemeester Van Aperen, “In Hoogstraten zijn elke dag 5.000 scholieren. We kunnen niet controleren of die minderjarigen de alcoholische producten van de automaat kopen. We vonden het dan ook niet meer dan normaal dat we die spullen uit de Vrijheid wilden weren.” De stad liet de automatenhal eind vorig jaar dan ook sluiten op basis van het politiereglement dat automaten in de Vrijheid verbiedt. Eigenaar Stefan Bertels uit Brecht verzette zich tegen deze sluiting en trok naar de Raad van State. Daar haalde hij zijn gelijk, waardoor de stad de toegang tot het pand met onmiddellijke ingang weer moest openstellen. Volgens GVA kwam er uiteindelijk nog wel een advocaat aan te pas om de hekken te laten verwijderen. Maar alcoholische dranken lagen er de dag dat wij langsgingen niet meer in de rekken …

Frans Van den Heuvel, omringd door enkele collega’s.

50 jaar VVV GROOT-HOOGSTRATEN - In 2007 bestaat de Hoogstraatse ‘Vereniging voor Vreemdelingenverkeer’ (VVV) 50 jaar. Dankzij het enthousiasme en de tomeloze inzet van de VVV-leden, kunnen we nu al terugkijken op een rijk toeristisch verleden. Eén van de speciale evenementen in dit jubileumjaar is dan ook de organisatie van een tentoonstelling rond de geschiedenis van de VVV Hoogstraten (Begijntje, Heilig Bloed, beiaard, torenbeklimming, …).

Hiervoor doet de vereniging een beroep op u! Hebt u nog oude krantenknipsels, affiches, vlaggen, vaandels, foto- of filmmateriaal, … die te maken hebben met het toerisme in Hoogstraten, neem dan contact op met de Stedelijke Dienst voor Toerisme, die nog niet zo oud is, maar toch ook al heel wat jaren trouw met de VVV samenwerkt. (Info: Dienst voor Toerisme – 03/340.19.55 – toerisme@hoogstraten.be

Ook Deken Lauwerys doet zijn hoed niet af voor zo’n automatenhal in zijn ‘aloude Vrijheid’.

Heilige Valentijn

(† 269)

HOOGSTRATEN – 14 februari is de feestdag van de H. Valentijn, patroon van de geliefden. Maar al op zaterdag 3 en 10 februari organiseert Tejater de lepe hoek twee valentijnavonden ‘Liefde achter de kerk’ in zaal St.-Cecilia met veel streekdichters, theater en muziek. De initiatiefnemers verwachten een korte maar hevige voorverkoop van de kaarten (10 euro) in de cafés De Gelmel en De Velo. Met valentijnse groeten van Zjosfinks.

30


HOOGSTRATEN

19

De Gelmel kwam, zag en overwon … de ijskoude Noordzee!

In tijden waar afbraak zegeviert, willen wij de Vrijheid verkopen! Niet letterlijk, we willen ze u gewoon weer graag doen zien … Daartoe brengen we elke maand een detail in beeld dat u en ons charmeert. Na een maandje congé is onze wilde architect er terug, ondertussen al voor de 19de keer. Niet dat het al veel geholpen heeft, want bouwlustigen lijken nog altijd carte blanche te krijgen in het Knokke van de Kempen. Niettemin doen we koppig voort. Misschien krijgen we de betonmaffia er wel niet mee klein, maar ‘baat het niet, dan schaadt het niet’.

HOOGSTRATEN/OOSTENDE - Zaterdag 6 januari 2007. Klokslag 15 uur doken ruim 4.700 sportievelingen in het ijskoude water. Een absoluut record! Een absoluut record ook wat het aantal deelnemers van Café De Gelmel aangaat. Met een buslading van net geen 50 man waren ze om te bewijzen dat die van Hoogstraten niet te onderschatten zijn! Oppernoorman Will tuigde zich zelfs in een heus pastoorskostuum, dit om ‘braaid en groem’ Willy Mertens en Nancy Janssens officieus in de echt te verbinden. Hiermee haalde hij de televisiecamera’s van Evi Hanssen en Matthias Coppens, waardoor het paar geen twee maar 440.000 getuigen hadden. In 2006 met 28, nu met 48 … dat wordt volgend jaar een dubbeldekker, Will! (foto: Jan Aerts)

Andermaal een gevel die niet beschermd is, maar die gelukkig wel in goede handen is. In 1922-1923 bouwde de schrijnwerkersfamilie Versmissen aan de Heilig Bloedlaan een woon- en winkelhuis, met een mooie, eclectische gevel. Boven de mooie arduinen plint rijst de gevel op, in rode bakstenen en met tussenliggende knipvoegen. De muurbanden met faience bakstenen en vooral de geruite groene en witte tegeltjes boven de vensters geven het pand een levendige uitstraling. De grote benedenraam links duidt nog op de vroegere winkelruimte. De dubbele deur rechts leidde eertijds naar de werkplaats achteraan. In 1999 werd het pand gekocht door Will en May SchroerAerts, die het verbouwden tot een stemmig café en zo mee de revival van ‘HoogstratenZuid’ hebben gestuurd. De wilde architect zoemde in op I-profielen boven de benedenvensters, met de voor die tijd zo typische bevestigingsbouten in rozetvorm.

Dancefestival met Jan Smit e.a. HOOGSTRATEN/MINDERHOUT - Vrijdag 23 en zaterdag 24 maart vindt een groots dancefestival plaats. Wat in 1999 begon als een plaatselijke jeugdfuif, groeide uit tot één van de grote publiekstrekkers van de streek. De 9de editie zal plaatsvinden langs de Bredaseweg in Minderhout, waar alle registers opengetrokken zullen worden. Op vrijdag is er ‘Dance & Jump’ met verschillende internationale DJ’s, zoals Coone, Ruthless en Bjorno & Franky Dux. Op zaterdag volgt dan een Nederlandstalig ‘Sterrenfestival’ met ronkende namen als Jan Smit, Sam Gooris, Willy Sommers, Marco Kanters en vele anderen. Vooral Jan Smit zou wel eens heel wat volk kunnen lokken, aangezien het management slechts een beperkt aantal optredens in ons land plande. Ga daarom tijdig achter uw tickets aan. Deze zijn te verkrijgen aan 20 euro op volgende voorverkoopadressen: KBC-kantoren Noorderkempen, Music Inn Danny Brosens Hoogstraten en Snackbar Dicky’s Baarle.

’t Is een hobby! HOOGSTRATEN - En het zijn er veel, tijdens de 28ste Hobbytentoonstelling van KWB en KAV Hoogstraten! Op zaterdag 3 en zondag 4 februari moet u absoluut een kijkje gaan nemen in zaal PAX, waar enkele tientallen exposanten hun favoriete bezigheid zullen tonen of demonstreren. Zaterdag zijn de deuren geopend van 14.30 tot 19 uur; ’s zondags van 10 tot 19 uur. De inkom is gratis! (Info: 03/314.40.01)

Nordic Walking Club HOOGSTRATEN - Ook in Hoogstraten is er een Nordic Walking Club boven de doopvont gehouden. Elke zaterdag om 13.30 uur wordt er vertrokken aan het Casino van Wortel-Kolonie. De wandelingen zijn ongeveer zes kilometer lang.

31


HOOGSTRATEN

De Lepe Hoek presenteert …

Liefde achter de kerk!

HOOGSTRATEN – Want is het daar bij u dan niet begonnen? Naar aanleiding van Valentijn voert De Lepe Hoek u op 3 en 10 februari terug naar those days. En omdat het buiten te koud is, reserveerden ze speciaal voor u Zaal Sint-Cecilia. Inderdaad, achter de kerk. Sfeervol aangekleed, met veel rood. Kunt u zich een betere plek wensen om Valentijn te vieren? Acht eigentijdse streekdichters zullen u daar gedichten over de liefde brengen. Een drietal per dichter, veelal eigen werk. Hun namen verklappen we nog niet. Met de verzen van de volkse dokter-dichter Hendrik Versmissen, komt daarnaast ook één ‘dode dichter’ aan bod. Zijn gedichten worden vertolkt door niemand minder dan Jef Rombouts. Tot slot zou De Lepe Hoek zichzelf niet zijn, als ook zij geen gedicht ten beste zouden geven. Tussen de gedichten door is er ook plaats voor

GROOT-HOOGSTRATEN/MERKSPLAS ’t Was weer zover. Naar jaarlijkse gewoonte hield De Slinger met steun van Rotaract HoogstratenKempen op zondag 14 januari hun nieuwjaarsbrunch in zaal Pax in Hoogstraten. De kinderen van De Slinger werden bij aankomst geschminkt naar hun lievelingsdier, waarna ze dierenkooien in elkaar knutselden uit grote kartonnen dozen. Met het nodige geknoei, maar vooral met veel plezier maakten ze een heuse dierentuin. Na al dat harde werken volgde er een heerlijke broodjesmaaltijd met lekkere chocomelk. Na de middag begonnen er enkelen al met de voorbereidingen van de hapjes voor de receptie van de ouders. Anderen hadden natuurlijk meer zin om zich uit te leven tijdens de spelletjes met hun monitoren.

‘Liefde achter kerk’, begin februari in Zaal Sint-Cecilia. een streep muziek. Zo komen Jef Huet en Karel Hofkens, met hun respectievelijke dochters Sara en Hanne. Daarnaast kunt u genieten van de muziek die Guy Brees en Jan Geerts brengen onder de naam ‘Crap’. En de laatsten die uw trommelvliezen zullen strelen zijn Karel Huet en zangeres Marie-Anne Coppens. Last but not least is er ook plaats voor theater. Hiervoor doet De Lepe Hoek beroep op Jolan Standaert en zijn vriendin Kelly, die bijgestaan worden door Bram Everaert. Zoals gezegd vindt het avondvullende programma plaats in Zaal Sint-Cecilia. Op de zaterdagen 3 en 10 februari, telkens vanaf 20.15 uur. Wie geïnteresseerd is, kan zich beter reppen naar De Vélo of De Gelmel, waar u voorverkoopkaarten kunt krijgen aan 10 euro. Want de avond zelf kosten ze 12 euro, maar vooral: De Lepe Hoek kennende is de kans groot dat de zaal dan al lang uitverkocht is! Zeg niet dat we u niet gewaarschuwd hebben.

Nieuwjaarke zoete … HOOGSTRATEN – Zaterdag 30 december gingen de kinderen op stap om al zingend het oude jaar te verlaten en het nieuwe jaar te verwelkomen. Veel kinderen kwamen warme chocomelk drinken in de Cahier en kregen er nog een verse wafel van de Gezinsbond bij.

32

De Slinger slingert het nieuwe jaar in

Tegen 15 uur zette ieder zijn beste beentje voor, zodat de ouders ook mee konden delen in vreugde en plezier die zo’n brunch teweeg brengt bij de mannekes. Blij en voldaan kunnen ook de Rotaracters nog even nagenieten van weer een heel geslaagde dag vol blije gezichtjes.

Rock’aract

Zaterdag 10 februari moet u trouwens vrijhouden voor Rock’aract, een fuif met optreden van Desperated Company, georganiseerd door Rotaract Hoogstraten-Kempen. Deze avond vindt plaats in zaal De Kunstvrienden in Merksplas en gaat om 20 uur van start. De opbrengst gaat volledig naar enkele sociale projecten: De Slinger (Jack Van Bavel, 03/314.32.22), vzw Arnica (Hilde Stockmans, 03/314.78.02, www.arnica.be), vzw Sophie (Leo Lucas, 0474/34.82.39, www.vzwsophie.be) en de kinderen van de OCMW’s van Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel, … Kaarten kosten 5 euro (3 euro in voorverkoop).


HOOGSTRATEN The Marckriver New Orleans Jazzclub presenteert

Audubon: Valse – Musette – Jazz HOOGSTRATEN - Het is binnenkort weer VALENTIJN, dat feest waarop geliefden elkaar diep in de ogen kijken en veel mooie en romantische en soms overdreven dingen mompelen. Maar ieder van ons probeert er toch een romantische avond van te maken. En dat wil ook de Marckriver Jazzclub. Ze verlaten voor één keer de New Orleanstraditie en kozen voor een zachte, poëtische en swingende jazzvorm: de musette jazz waar de accordeon de hoofdrol vertolkt. De programmator was gewoon opgewonden bij het idee deze zachte jazzvorm in hun muziektempel te brengen ter gelegenheid van Valentijn. Kan u zich overigens een betere locatie wensen voor Valentijn, dan die nostalgische Ceciliazaal, het officieuze cultureel centrum van onze stad? 12 februari hoort u er “AUDUBON”, een orkest met een speciale naam en een speciaal geluid. Een verrassing van formaat die je zeker niet mag missen. Audubon speelt een mix van Franse en Amerikaanse Swing. En de naam klinkt zowel Frans als Amerikaans, en dat is niet verwonderlijk want hij is terug te vinden op de plattegrond van New Orleans. Vlakbij het French Quarter ligt immers “Audubon Parc”. De periode 1930 tot halverwege de jaren ’50 vormt de bloeiperiode van de Franse musettemuziek met zijn onvergetelijke accordeon, en tegelijk ook de tijd van de kruisbestuiving van de Amerikaanse en de Franse jazzmuziek. Uit dat huwelijk ontwikkelde zich toen één van de weinige jazzstijlen die Europa voortbracht: de Jazzwals. Deze periode is ontegensprekelijk verbonden met namen als Gus Viseur, Charles Trenet, Sidney Bechet, Edith Piaf, Goodman, Django Reinhart en nog vele anderen.

(Nl.)

Audubon is er in geslaagd al deze facetten bijeen te brengen. Ze dringen door tot de kern van de swing-musette van de vele Belgische en Franse combinaties met vooral steeds prominent aanwezig (swingend of melancholisch): de ACCORDEON! Het is vooral geen Django Reinhart / Hot Club de France geworden, en het valt evenmin te rangschikken onder de ons bekende “Soft-Swing”

muziek. Het is geworden, waar de musici zo naarstig naar gezocht hebben: “MUSETTE-JAZZ”. Waar en wanneer? Maandag 12 februari vanaf 20 uur, in Zaal Sint-Cecilia (Gelmelstraat, naast nr. 6). De bezetting die avond? Piet Van Tienen (accordeon / arr. En leader), Peter Mingaars (guitar / arr.), Hans de Vos (bas), Paul Heeren (drums), André Doni – de zoon van bluesgitarist Willy Doni (klarinet / sax) en Chris Peeters – de dochter van Joep Peeters (zang).

Audubon: niet te missen Valentijnsevenement van de Marckriver Jazzclub. Op 12 februari in cultuurtempel Sint-Cecilia (vanaf 20 uur).

33


HOOGSTRATEN

Stormweer treft ook Hoogstraten HOOGSTRATEN - Donderdag 18 januari trok een zware storm over Europa. Het zwaartepunt lag boven het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland, waar men sprak van de orkaan Cyriel (het moet niet altijd een bevallige vrouwennaam zijn, zoals in Amerika). En dat ons stadje vlakbij Nederland ligt, dat hebben we geweten. De brandweer van Hoogstraten had de handen vol tot laat in de avond. Meer dan 50 oproepen, veelal voor afgewaaide dakpannen en omgewaaide bomen. Met het terugleggen van de pannen werd begrijpelijkerwijs gewacht tot vrijdag. Het was onverantwoord om iemand tijdens de storm op het dak te jagen. Ook bij de dakwerkers stond de telefoon trouwens roodgloeiend tot ver in het weekend. Volgens het KMI is dergelijk stormweer niet ongewoon voor januari en februari (denk maar aan de zware storm van 25 januari 1990). Maar omdat we er de laatste jaren van gespaard zijn gebleven, zijn we dat vergeten. Toch zijn er evengoed wetenschappers die de link leggen met de opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande verandering van de klimaten.

Rond het Penitentiair Schoolcentrum sneuvelden heel wat mooie, oude bomen.

Tot in het weekend waren mensen in de weer om afgewaaide dakpannen te herstellen.

Windows of the World GOUD IN HOOGSTRATEN Herman Cornelissen en Aleydis Hendrickx

HOOGSTRATEN – Herman Cornelissen en Aleydis Hendrickx klinken op het geluk van 50 jaar gelukkig samenzijn. Menigeen herinnert zich nog wel de stijlvolle meubelhandel en meubelmakerij die Herman en Aleydis jarenlang runden aan de Vrijheid 18 in Hoogstraten. Ondertussen genieten zij al bijna vijftien jaar van een verdiende rust in het prachtige historische pand “De Draak”, ook gelegen aan de Vrijheid. Herman is een rasechte Hoogstratenaar. Met uitzondering van de reizen, die zij de laatste jaren maakten, heeft hij in heel zijn leven de Vrijheid nooit verlaten. Hij werd er in 1927 geboren en hoopt er ook te kunnen blijven. Aleydis werd te Schilde geboren in 1934 maar verhuisde al vlug naar Borgerhout. Op 19 januari 1957 huwde zij met Herman en sedertdien is ook voor haar de Vrijheid de thuishaven. Samen droegen zij de zorg voor het grote gezin, gezegend met zes kinderen: Lief, Koen, An, Wim, Els en Jan. Die vlogen ondertussen allemaal het nest uit en zorgden op hun beurt voor 18 kleinkinderen. Met gans de groep vierden zij op 20 januari goud. Wij wensen hen alle goeds en nog vele jaren samen.

34

HOOGSTRATEN - Muziekliefhebbers kijken altijd uit naar het Jaarconcert van de Koninklijke Fanfare Sint-Catharina. Op zondag 11 februari is het weer zover, dan zwieren de muzikanten de deuren van de Rabboenizaal weer heel wijd open. Zij brengen het programma ‘Windows of the World’, een vijfdelig werk van Peter Graham dat de luisteraar naar de verschillende continenten brengt. Dit werk in zijn geheel uitvoeren vergt twintig volle minuten volledige concentratie van de muzikanten! Wie er op de Celtic Night bij was, zal zich herinneren dat de fanfare ook een begenadigd zanger in haar midden heeft. En ja, Kim Oostvogels zal er ook op 11 februari bij zijn, dit keer om een duet te zingen. Maar buiten romantiek en wereldmuziek, mag ook de filmmuziek niet ontbreken. Dit jaar koos dirigent Bart Van Ossel voor Pirates of the Caribbean, een stuk waar vooral de jonge muzikanten nu al naar uitkijken. De concertnamiddag wordt ook dit jaar aan elkaar gepraat door Gert Boeckx. Van het concert zal nu ook een Cd gemaakt worden, zodat u er nog lang van kunt nagenieten. Toch is alles live meemaken nog altijd het beste? Van harte welkom dus op zondag 11 februari, vanaf 14.30 in de Rabboenizaal van het Spijker. Meer weten? www.catharinahoogstraten.be


HOOGSTRATEN

Algemene Spijkerquiz

KSJ gaat op zijn Italiaans

HOOGSTRATEN - Instituut Spijker en quizploeg Togo organiseren op vrijdag 9 februari opnieuw de Algemene Spijkerquiz. Naar jaarlijkse gewoonte wordt het een aangename avond met leuke vragen, hoofdbrekende raadsels, algemene weetjes en grensverleggende kennis. Ploegen van maximum 6 personen kunnen inschrijven via spijkerquiz@ instituuspijker-hoogstraten.be (liefst enkele dagen vooraf) en door 15 euro te betalen, op de avond zelf of op rekeningnummer 320-0238300-41 met vermelding ‘Spijkerquiz + ploegnaam’.

Hou zou het zijn met …

Bolleke, de mascotte van de Gemeenteschool? HOOGSTRATEN/NOORWEGEN - Bolleke, de mascotte van de Gemeenteschool, reist door Europa en zendt regelmatig briefjes naar zijn vriendjes in Hoogstraten. Zo steken zij (en wij) heel wat op over andere landen. Het volledige verhaal kunt u lezen op www.gemeenteschoolhoogstraten.be. De Hoogstraatse Maand selecteerde enkele fragmenten. ‘Ik ben nu al meer dan een maand in Leines, een eind boven de poolcirkel. Ik heb jullie al verteld dat de mensen hier de Poolnacht kennen, waarbij de zon een hele dag niet te zien is. Als de kleuters de eerste zonnestralen terug zien, dan is het feest, met drankjes, zonnedansen en liedjes. … Zoals jullie weten, heeft juf Silje sinds enkele weken een zoontje, Isak. Ik hoopte dat ze hem zou komen laten zien, maar haar auto is stuk. Haar man, Kyrre, reed met de auto tegen een eland aan (een ongeval zoals er hier veel gebeuren). Het dier woog bijna 300 kg en kwam met een geweldige bonk op de auto van juf Silje terecht. Kyrre is trouwens een ‘Saami’. De Saami wonen in het noorden van Scandinavië. Wij noemen hen vaak de Lappen, maar dat horen ze zelf niet graag. Vroeger trokken ze met hun kudden rond, maar nu leven ze vooral van landbouw of visvangst. …’

HOOGSTRATEN - We verwachten u op zondag 25 februari om 12, 14 of 17 uur in het VTI-Spijker. Wij serveren u heerlijke spaghetti bolognaise, tagliatelle met spinazie en zalm, pasta carbonara of een heerlijk Italiaans slaatje. Als desserten hebben we voor u vers gemaakte tiramisu, chocolademousse of verse fruitsla klaar staan! Dankzij het grote succes van de voorbije jaren, kan u best inschrijven voor 10 februari als u ook dit jaar weer van de partij wil zijn. En ook u bent van harte welkom! Meer info vindt u op www.ksjhoogstraten.be Tot dan! Pieter, Hans, Loes, Hanna, Ans, Karlien, Kathleen, Reinaart, Tim VH, Toon, Anouchka, Tim VDL, Hans, Jef, Dorien, Benjamin, Maiko, Dominique, Whitley, Thomas, Nick, Guus, Miel K, Kaat, Tine en Miel B.

35


HOOGSTRATEN

Bib Biep … nieuws uit de bibliotheek

Nieuwjaarke zoete …

Rijke waaier aan bib-activiteiten Tentoonstelling over ADHD GROOT-HOOGSTRATEN - Het Centrum Zitstil stelt tentoon in de Vlaamse bibliotheken, zo ook in Hoogstraten. ADHD lijkt soms wel het enige en grootste probleem. Uiteraard weet Centrum Zitstil – hét kennis- en expertisecentrum voor ADHD – dat dit niet zo is. Maar zolang er kinderen zijn die ondanks hun ontwikkelingsstoornis niet geholpen en behandeld worden en daardoor ondermaats presteren of hun talenten niet kunnen ontwikkelen. Zolang er volwassenen zijn die denken dat ze mislukkelingen zijn of psychisch gestoord omdat er geen diagnose ADHD is gesteld, zólang blijft het Centrum Zitstil verder sensibiliseren. De tentoonstelling is opgebouwd uit vier portretreeksen van mensen met ADHD (meisje/jongen/ man/vrouw). In totaal vertellen 15 opmerkelijke en emotionele zwartwit beelden van fotograaf Koen Broos een verhaal over ADHD. Waar? In de bibliotheek van Hoogstraten. Wanneer? Van vrijdag 2 februari tot en met 24 februari 2007, tijdens de openingsuren. Meer info over ADHD? www.zitstil.be Infoavond over ADHD bij volwassenen Centrum Zitstil komt ook een voordracht geven over ADHD bij volwassenen. Deze vindt plaats op woensdag 28 februari (20 uur), in de ontmoetingsruimte van de Hoogstraatse bibliotheek. Gebruikers voor de BIBbel (beleidsinspraak 2007-20012) De bib zoekt geïnteresseerde gebruikers om kritisch mee te denken over de bibliotheek van de volgende jaren … Wil u met hen meedenken over collecties, personeel, bibliotheekactiviteiten, automatisering, … Meld u dan bij de BIB, op het telefoonnummer 03/314.32.61 of stuur een mail naar elie.lhoyest@bibliotheek.be De BIB van Hoogstraten is een stedelijke openbare bibliotheek. Ze wordt beheerd door een beheersorgaan. In dit bibliotheekbeheersorgaan vergaderen vertegenwoordigers van de verschillende ideologische en politieke strekkingen binnen de gemeenteraad, samen met vertegenwoordigers van het socio-culturele veld. Dit beheersorgaan wordt na elke gemeenteraadsverkiezing opnieuw samengesteld. Ook u kunt één van de leden zijn. De voorzitter van dit beheersorgaan is de schepen van cultuur en bibliotheek (in de

Internet lessenreeks HOOGSTRATEN - De bibliotheek richt een lessenreeks ‘internet voor senioren’ in. Ook is er een vervolgopleiding voorzien voor de mensen die in november al een cursus volgden. Info en inschrijving bij de bibliotheek.

36

nieuwe legislatuur is dat Annie Desmedt, nvdr.). Er worden eveneens deskundigen gecoöpteerd om mee het bibliotheekbeleid vorm te geven: personeel, afgevaardigden van scholen en gebruikers, … Het beheersorgaan vergadert ongeveer vier keer per jaar. Jeugdboekenweek 2007 Van 3 tot 18 maart is het weer Jeugdboekenweek met dit jaar ‘avontuur’ als thema. De bibliotheek van Hoogstraten organiseert in februari en maart voor alle graden van het basisonderwijs een leesbevorderende activiteit. Voor de EERSTE graad organiseren zij een aantal voorleessessies op woensdagvoormiddag. Het voorlezen gebeurt dan door een ‘Leesfee’. Voor meer informatie over deze professionele vertelster kunt u terecht op haar website: www. deleesfee.be Voor de TWEEDE graad vindt er een voorleeswedstrijd van BeNeBib plaats. Eerst is er plaatselijke wedstrijd, op vrijdag 9 februari om 19 uur in het stadhuis van Hoogstraten. Elke Hoogstraatse basisschool mag twee voorleesduo’s afvaardigen. Een duo bestaat telkens uit een leerling en iemand ouder dan 18 jaar. De twee winnende duo’s mogen het op 16 maart in de finale opnemen tegen kinderen uit Baarle-Hertog en Nassau, Merksplas en Rijkevorsel. Voor de leerlingen DERDE graad komt Peter Vervloed op vrijdag 16 maart een lezing geven. Het aantal deelnemers is hier wel beperkt. Daarom zal de bibliotheek een opdracht uitwerken rond het werk van Peter Vervloed. Op basis van de ontvangen resultaten beslist de bibliotheek welke klassen op 16 maart mogen komen. Themakoffer 1 In samenwerking met BeNeBib ontwikkelt de bibliotheek van Hoogstraten een aantal themakoffers. Elke themakoffer zal een aantal materialen rond het gekozen thema bevatten. De eerste koffer in de reeks is aan ‘rouwen’ gewijd. Bij een overlijden komt zoveel op je af dat elke steun welkom is. De bibliotheek probeert op haar manier een helpende hand te bieden. De boeken in deze rouwkoffer zijn zeer divers van inhoud: boeken voor kinderen, gedichten en teksten die je kunt gebruiken op het doodsprentje of tijdens een plechtigheid, uitleg hoe je kinderen tijdens een rouwproces kan begeleiden, … De bijgeleverde cd bevat liederen waarvan de tekst in het boek Ogen die mij zoeken te vinden is.

Topgemeente 2006 HOOGSTRATEN - De VlaS, de vereniging van Vlaamse Traditionele Sporten heeft Hoogstraten uitgeroepen tot topgemeente van 2006. Hier zijn de meeste VlaS-leden woonachtig, berekend volgens het inwonersaantal.

HOOGSTRATEN - … ‘k Zou zo graag een overzetter willen. Want het is al haast en drukte, die dagen voor het oudejaar. Automobilisten rijden maar raak, alsof het winkelwaar in hun koffer anders zou bederven. Vriendelijk dank dus aan de gebuurten, die ook dit jaar de kruispunten bevolkten met vrijwilligers om uw kroost veilig naar de overkant te brengen tijdens het nieuwjaarszingen. Het mooiste rijmpje van 2006? … “Boem, ’t joar is oem!” Echt gehoord!

Pannenkoekennamiddag HOOGSTRATEN - De KVG (Katholiek Verbond voor Gehandicapten), afdeling Hoogstraten, Minderhout en Wortel richt een pannenkoekennamiddag in op zondag 11 februari. Plaats van afspraak is zaal Pax (Dr. Versmissenstraat) in Hoogstraten. Iedereen is welkom vanaf 13.30 uur tot omstreeks 18 uur. U kunt deze gehandicapten-afdeling een financieel steuntje in de rug geven door pannenkoeken te komen eten en uiteraard te genieten van een drankje, warm of koud. Puur voor het plezier kan u ook nog deelnemen aan een partijtje kegelspel. De KVG verwacht u allen.

Gezondheidscheque HOOGSTRATEN - De Gemeentelijke Basisschool ontving een cheque van 1.000 euro van het Ministerie omwille van de voorbeeldfunctie als “gezonde” school.


MINDERHOUT

Huldiging Jan Braspenning Vroeger Twintig jaar geleden was Minderhout de voorloper in de oversteekbegeleiding tijdens oudjaar. Er reden misschien wel minder auto’s dan nu maar deze reden zeker niet trager. Enkele mensen vonden onze dorpsweg te gevaarlijk voor al die vele kinderen en gingen deze mee begeleiden. Het initiatief groeide en verschillende verenigingen en ook het oudercomité sprongen mee op de kar. Meerdere kruispunten konden bemand worden, de automobilisten begonnen ook uit zichzelf al trager te rijden en ieder genoot van dit initiatief. Ook de andere dorpen zagen het nut van oversteekplaatsen in en gingen ook op zoek naar vrijwilligers. In Minderhout bleef het groeien; er kwam een tentje met warme chocomel aan de kerk en ook de Minderhoutsestraat werd afgesloten. Alles dankzij de vrijwilligers en de vele sponsors van ons dorp. Ook nu nog kan men niet zonder vrijwilligers.

Werkzaamheden Enkele maanden voordat er een nieuw jaar begint heeft Jan helemaal de handen vol. Dan beginnen immers de voorbereidende vergaderingen voor de oversteek met oudjaar. En dat kon vroeger wel eens nachtwerk worden. Jan is daarvan jarenlang de coördinator. Bij hem komen de briefjes binnen van alle medewerkers. Hij maakt er een lijst van zodat op elk kruispunt minstens twee mensen aanwezig zijn. Ook zorgt Jan voor de nodige verkeersborden en aanvragen. En het moet gezegd

worden: met de stad Hoogstraten verloopt de samenwerking op wieltjes. Geen enkele werking kan bestaan zonder die “zottekes” en dat is dan een passende eretitel voor al die vrijwilligers die belangeloos een halve dag het soms gure weer trotseren. Ook het KLJ-lokaal is op oudjaar open. De zangers kunnen daar even verpozen bij een warm drankje en een lekkere pannenkoek. Als de vrijwilligers hun werkzaamheden omstreeks 12.30 uur beëindigen is de Papillon de plaats van afspraak. Daar wordt de eerste evaluatie gemaakt, wordt er heerlijk gegeten en nog iets gedronken. Omstreeks 14.30 uur stopt dit festijn zodat ieder tijdig in goede staat thuiskomt om nog door te gaan doen.

Huldiging Twintig jaar lang heeft Jan Braspenning dit alles met liefde en plezier gedaan. Maar na zijn ongeval van enige tijd geleden dacht hijzelf dat de tijd gekomen was om een stapje terug te zetten. De mannen van het eerste uur; Karel Koyen, Johan Bastiaansen, Jean Van Ginckel en Jef Roos besloten om Jan een huldiging te geven. Dat moest dan wel gebeuren achter zijn rug om want de man houdt er niet van om zelf in de belangstelling te staan. Met oudjaar zelf hielp Jan nog enkele kinderen oversteken; natuurlijk het moment om Jan op de gevoelige plaat vast te leggen en het resultaat af te drukken in Het Laatste Nieuws. Ook de Gazet Van Antwerpen kwam langs en uiteraard ook De

Hoogstraatse Maand. Nog nooit werden er van Jan zoveel foto’s genomen als op die dag. Na een korte toespraak in de Papillon door Jef Roos en Karel Koyen werd Jan een prachtig aandenken overhandigd wat bij hem thuis al direct een ereplaats kreeg. Jan werd bedankt voor al zijn bewezen diensten die je niet in een toespraak kan samenvatten. Zelf vond hij het allemaal wel emotioneel maar hij blijft bij zijn besluit: ‘Ik kan gerust stoppen, de toekomst is verzekerd en als ze me nodig hebben weten ze me wel te vinden.’

Kerstboomverbranding

MINDERHOUT - Al 20 jaar staat Jan Braspenning met oudjaar op de eerste rij om onze kinderen veilig doorheen het verkeer te loodsen. Nu Jan de 75 jaar voorbij is, gaf hij te kennen met deze werkzaamheden te willen stoppen. De mannen van het eerste uur, Jef Roos, Jean Van Ginckel, Johan Bastiaansen en Karel Koyen vonden dat dit niet zomaar voorbij mocht gaan en boden Jan na afloop in de Papillon een passend geschenk aan. Jan liet alles gelaten over zich heen gaan maar bevestigde mij wel dat de toekomst in goede handen is.

MINDERHOUT - Op zaterdag 13 januari werd er voor het eerst sinds verscheidene jaren weer een kerstboomverbranding georganiseerd. Hiervoor zorgden de Landelijke Gilde en de Ouderraad van Vrije Basisschool Scharrel. Op de Vooraard werd een schitterende locatie gevonden om dit te laten doorgaan. De kinderen konden vanaf 6 uur een zaklampentocht lopen doorheen de velden. Halverwege deze tocht, die ongeveer een tweetal kilometer lang was, werd er gratis warme chocomelk geschonken aan de moedige wandelaars. Tegen de klok van zeven vatten de eerste kerstbomen vuur terwijl de kinderen in de overdekte hal al stonden aan te schuiven aan de karaoke. Rond half negen zorgde het optreden van fanfare De Marckezonen voor nog wat extra sfeer bij het vuur. Glühwein, verschillende soorten jenevers, bier, frisdranken, soep en hotdogs … het werd door de meer dan 250 aanwezigen goed gesmaakt. Na nog een knalgoed optreden van de dweilband werd het vuur omstreeks elf uur langzaam gedoofd. De Landelijke Gilde en de Ouderraad blikken terug op een geslaagde samenwerking en hopen in 2008 weer vele Minderhoutenaren te mogen verwelkomen op hun tweede kerstboomverbranding.

37


MINDERHOUT

Trientje Vervoort 100 jaar Plezant leven en hard werken MINDERHOUT - Op donderdag 28 december vierden familie en de Minderhoutse gemeenschap de 100-jarige Johanna Catharina Vervoort. In stoet ging het van de Vooraard naar de parochiekerk van Minderhout. Johanna Catharina Vervoort werd op 28 december 1906 geboren. Haar ganse kindertijd bracht ze door in Meer. Zij was de tweede van elf kinderen. Op 13 februari 1928 huwde zij met Adriaan Tilburgs waarna zij in Meer ging boeren op Gestel. Van daaruit werd er verhuisd naar Meerle. Hier moest wel hard gewerkt worden om 11 mondjes te voeden. In 1949 verhuisde het ganse gezin naar Meersel-Dreef waar ze een café opende onder de naam “De Nieuwe Buiten”. Met nogal wat jonge dochters achter de toog draaide het café uitstekend. Van Meersel-Dreef ging het via Meerle naar Minderhout. Op de Vooraard vonden zij een definitieve plek waar het rustig toeven is. Adriaan en Trientje zetten 11 kinderen op de wereld die op hun beurt zorgden voor 37 kleinkinderen. Later kwamen er 57 achterkleinkinderen die op hun beurt al voor vier achter-achterkleinkinderen zorgden. Met partners erbij was het een familiefeest voor bijna 300 personen. Geen wonder dat er op het avondfeest mensen aanwezig waren in alle soorten kledij. Trientje denkt nu zeker terug aan “haar” feest. Zovele mensen waren voor haar in de weer om haar een onvergetelijke dag te bezorgen. Ze glimlacht als ik dat haar vertel; maar ze vult me aan: ‘Je mag niet vergeten te schrijven dat May en Rob mij hier al die tijd al goed verzorgen!’

38


MINDERHOUT

DIAMANT IN MINDERHOUT

Louis Schrijvers en Fien Van Mirlo “Actief blijven is de boodschap!” “Een dag waar we naar uitgekeken en ook intens van genoten hebben, samen met de kinderen, familie en geburen!” Het was hen aan te zien, gemeende woorden! Fien en Louis allebei nog gezond en wel, die nog oog hebben voor de actualiteit en nog plezier beleven aan het actief bezig zijn in tuin en huishouden. 1922: 84 jaar geleden werd Louis geboren op Werkhoven te Meer en zoals bij de meeste jongelui in die tijd speelde het leven zich vooral af in de school, de natuur en op en rond de boerderij. In 1929 verhuisde het gezin met heel zijn hebben en houden een beetje meer zuidwaarts, naar Minderhout, en boerde daar voort. Tot de oorlog uitbrak werkte Louis thuis, en om zeker niet opgepakt te worden door de Duitse bezetter, die veel jonge werkkrachten nodig had, nam hij de vlucht naar Frankrijk. Daar belandde hij eerst in Rouen en later in Toulouse, zo’n 1200 km verwijderd van de Kempen. Vlak voor het uitbreken van de oorlog in 1939 leerde hij zijn Fientje kennen en dan zo ver van mekaar verwijderd zijn , betekende voor beiden een zware tijd. Op “ ’t Withof” in Minderhout tijdens een Vlaamse kermis hadden ze mekaar vol in de ogen gekeken en was de romance begonnen. 1923: Fien zag het levenslicht in de Minderhoutsestraat, de straat waar ze nu nog wonen. Hun kinderen wonen ook in de directe omgeving. Op 28 december 1946 werd het ja-woord voltrokken. Te voet naar de kerk en nu, na 60 jaar, klinkt die “ja” nog even helder. Het echte boerenleven zegde Louis vaarwel en ging werken. Intussen bekommerde Fien zich om de varkens, kippen, koeien en fruit zodat verveling niet in hun woordenboek stond. In 1963 startten zij met een tuinbouwbedrijf, een serre verrees in 1966 en dat vroeg veel en hard werk. “Onze kinderen hebben altijd goed moeten meewerken, misschien niet altijd even graag, maar tegenpruttelen hebben ze niet gedaan!” 1987: pensioenleeftijd! Een beetje meer tijd voor de duiven, want een fervent duivenmelker mag je Louis wel noemen. 70 jaar reeds! In de tuin werken en groenten kweken in het seizoen zijn een van die dagelijkse bezigheden met als gevolg altijd een volle diepvriezer. Een andere hobby van Louis is het kweken van “zware” vruchten: een patat vann 1,170 kg, een biet van 14 kg, een pompoen van een heel stuk door de 100 kg. Die exemplaren worden dan extra vertroeteld en groeien met plezier. Maar het meeste genieten ze wel van de nabijheid van hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Fien en Louis, gefeliciteerd! (rel)

De familie Schrijvers-Van Mirlo.

De familie Viergeslacht

MINDERHOUT - Louis Schrijvers en Fien Van Mirlo vierden niet alleen diamant, ook hun kinderen zorgden voor verrassingen. Drie viergeslachten in dezelfde familie is ook geen alledaags feit. Links het mannenwereldje met overgrootvader Louis Schrijvers, zoon Jan Schrijvers, de trotse vader Steven Schrijvers die weer een kleine slapende Jan Schrijvers in de armen houdt. Rechts overgrootmoeder Fien Van Mirlo met dochter Maria Schrijvers en An Jacobs met vraagogende Ine Aernouts en Inge Jacobs met een klaarkijkende Stella Janssen. (rel) 39


MINDERHOUT

De wijzen kwamen uit het Oosten …

CASTELRE - Vele vrijwilligers werkten mee aan de opbouw van kerststallen in onze gemeenten. In Castelré ging men nog één stapje verder. Dankzij de medewerking van vrijwilligers kon men daar het kerstverhaal “levendig” uitbeelden. Ongelooflijk hoeveel bezoekers zij ter plaatse mochten ontvangen. Op kerstdag zelf hebben deze vrijwilligers het kerstverhaal helemaal in de praktijk omgezet. Vanuit het Nederlandse Castelré kwamen Jozef en Maria, samen met enkele getrouwen en één ezel; (dieje op de foto met vier poten) naar het nabijgelegen Minderhout.

Nieuwjaarzingen

en waren welkom

MINDERHOUT - De kerstman van Minderhout ontving het vrome gezelschap hartelijk aan De Plataan, waar enige verpozing mogelijk was. Er werd druk verteld. Een geboorte wordt in Castelré blijkbaar dagen aan een stuk gevierd. Ook de geboorte van Jezus. Gewapend met een glühwijn tegen de koude voeten werd later de terugtocht naar Castelré aangevat, zeker wetend dat Maria volgend jaar weer van het kindje zal bevallen.

Kinderdisco

MINDERHOUT - Nieuwjaarke zoete ’t varken heeft vier voeten, vier voeten en een staart, ‘ k zen nog wel een centje waard.

MINDERHOUT - Op zondag 14 januari heeft de jaarlijkse KWBkinderdisco plaats gevonden in de parochiezaal. Een iets mindere belangstelling kon de sfeer niet drukken. De kinderen vonden het allemaal geweldig terwijl de papa’s en mama’s genoten van een fris drankje aan een zeer democratische prijs.

Iets na negen uur klonken de eerste kinderstemmetjes aan mijn voordeur. Voor de zekerheid rinkelde eerst nog de deurbel. Met een blij gemoed gaf ik de kleine ukkepukketjes een centje in de beurs die om de nek hing. Met nog een ‘gelukkig nieuwjaar’ liepen de kleuters al vlug naar het volgend huis om daar alras opnieuw het zelfde liedje te zingen. De seizoenen zitten dit jaar overhoop, maar de kinderen blijven muzikaal nieuwjaar wensen. Toch emotioneel als je terugdenkt aan je eigen “jonge” tijd. Dat de kinderen maar aan de deur blijven zingen, daar heb je zeker wel een centje voor over. Een warm drankje werd hier en daar gratis aangeboden. Ook het gebuurte de (Minderhoutse) straat zette zijn beste beentje voor. Bart Van Hoof en Dominique Van Oerle zorgden op het moment van de foto voor warme chocomel en lekkere hete koffie.

40

VAN HEMELEN

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

Van Aertselaerstraat 21 - 2320 Hoogstraten Tel./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be

197


MINDERHOUT

Jogging voor beginners en volhouders MINDERHOUT - Vorig jaar zijn velen van ons gestart met het joggen, sommigen bij de beginners en anderen bij de volhouders. Allen waren ze het er over eens dat het joggen goed was voor de conditie, de gezondheid en het sociaal samen zijn. Onderzoeken wijzen dan ook uit dat wie regelmatig aan sport doet, meer kans heeft om langer gezond te blijven. Instinctief weten we dit, maar de praktijk laat vaak te wensen over. We vinden of maken geen tijd om te sporten of weten niet hoe er aan te beginnen. Daarom wil de KWB met Joggen voor beginners en Joggen voor volhouders jullie op een aangename en gezonde manier aan het bewegen krijgen of aan het bewegen houden. Jogging voor beginners is op maat gesneden voor mensen die willen starten met joggen. Voor deze beginnende joggers is door deskundigen een schema opgesteld waardoor ze na 14 weken in staat zijn 5 km te kunnen joggen. Buiten dit trainingsschema worden er ook concrete tips gegeven betreffende een goede warming-up, loopscholing en cooling-down. Indien je deelneemt gaat niet alleen je conditie en gezondheid erop vooruit, maar leer je ook weer nieuwe mensen kennen waarmee je samen op weg gaat om aan het einde 5 km te kunnen joggen. Ook voor de volhouders hebben we dit jaar weer en gevarieerd trainingsprogramma. Volhouders zijn mensen die al langer joggen en minimaal 30 minuten ononderbroken kunnen joggen. Deze volhouders die allemaal al eens 5 km hebben gejogd, gaan in deze 14 weken proberen hun grenzen te verleggen en de te joggen afstand te vergroten naar 10 km of zelfs 15 km. Of hun prestaties op de 5 km te verbeteren. De trainingen voor de beginners en volhouders zullen iedere woensdagavond van 19.30 uur tot 20.45 uur plaatsvinden en worden gegeven door twee zeer ervaren trainers: Fons Aerts en Winy Knippen. De start zal zijn op 16 maart . Iedere deelnemer wordt dan om 19.15 uur verwacht bij het voetbalplein van MVV aan de Hoge Weg. Om de beginnende joggers goed op weg te helpen, trainen we de eerste twee weken liefst drie maal samen met de groep. Op woensdagavond, vrijdagavond en op zondagvoormiddag. Denk eraan, het hoeft geen drie keer, maar het is wel verstandig om te doen. De 12 daarop volgende weken zal het joggen onder begeleiding telkens alleen op woensdagavond zijn en er wordt verwacht dat jullie tijdens de week nog tweemaal gaan joggen. Ben je niet gemotiveerd genoeg om alleen te lopen? Geen probleem. Ervaring wijst immers uit dat deelnemers onderling afspreken om samen te joggen. De deelnameprijs voor beginners en volhouders voor 14 trainingsavonden inclusief trainingsschema, startbewijs voor de Kapellekensloop en een T-shirt bedraagt: KWB-leden Minderhout 15 €,

niet-leden 25 €. Deze jogging voor beginners en volhouders staat open voor zowel mannen, vrouwen en jeugd. Minimum leeftijd 8 jaar. Voor een goede verzekering zal je zelf moeten zorgen. De KWB wil voor geïnteresseerden echter wel een verzekering afsluiten. Om de voorbereiding en de verzekering tijdig in orde te brengen, verwachten wij dat geïnteresseerden zich voor 15 februari aanmelden (en betalen) bij Fons Aerts, Meerseweg 86, tel. 03/314.38.92 of bij Winy Knippen, Lage Weg 56, tel. 03/314.25.94.

Quizavond MINDERHOUT - Quizzen is de laatste jaren enorm populair. De KWB speelt ook in op deze trend en gaat op 18 maart het verstandelijk geheugen op de proef stellen. Je hoeft echt geen super begaafd persoon te zijn om aan onze quiz deel te nemen. De quiz is bedoeld voor Jan modaal en Jan met de pet. Deze quiz zal bestaan uit 10 rondes van 10 vragen. Tijdens deze mondelinge rondes krijg je ook tafelrondes in de vorm van foto’s, puzzels en andere denkopdrachten. Bent u een fervent TV-nieuwskijker, een dagelijkse krantenlezer, een sportkenner… dan is de eerste algemene quiz van KWB-Minderhout op 18 maart de ideale gelegenheid om na te gaan of je een sterk geheugen hebt. Toets je algemene kennis met andere ploegen uit Minderhout en omstreken. Uw ploeg mag bestaan uit minimum 4 en maximum 8 personen. Praktisch: vrijdag 18 maart om 20 uur stipt in het parochiecentrum. Kostprijs: slechts 10 € per ploeg. Inschrijven kan telefonisch bij Tom Neefs, Desmedtstraat 52 (03/321.30.59) of bij Luc Herthogs, Lage Weg 33 (03/314.74.21) of via e-mail: luc.herthogs@tiscali.be

Zaklampentocht MINDERHOUT - Ken je Harry Potter? Je kinderen en kleinkinderen beslist wel. Na het grandioze succes van de vorige vier jaar heeft de KWB opnieuw geopteerd om de zaklampentocht te organiseren rondom het bekende mannetje Harry-Potter. Alle dreuzels, tovenaars, fabeldieren, toverdranken, zwerkballen…. uit de wereld van dit populaire kereltje, zullen in Minderhout voor een fantastische zaklampentocht zorgen. In het donkere Zweinsteinbos zullen bij diverse tovenaars leuke opdrachten uitgevoerd dienen te worden. De dooltocht door het donkere bos is beperkt tot 2,5 a 3 km en is absoluut geen griezeltocht, zodat ook kleuters aan deze activiteit kunnen deelnemen. We willen niet alles verklappen, want we willen het lekker mysterieus houden. Zaterdagavond 10 februari vertrekken de deelnemers aan de manège in de Blauwbossen tussen 18 uur en 20 uur. Zorg voor een zaklamp en stevige schoenen. Prijs: 1,50 € voor KWB-leden, 2,50 € voor niet-KWB-leden. Spreek ook alvast af met je vrienden en/of buren, want het belooft een activiteit te worden waar je kinderen nog lang over zullen spreken. Inlichtingen: Wilfried Aernouts, tel. 03/314.09.47.

Lichtmisconcert

Norbert Detaeye in de St.-Clemenskerk MINDERHOUT – Vrijdag 2 februari om 20.15 uur treedt Norbert Detaeye samen met zijn muzikanten Eric De Wolf en Willy De Vleeschouwer op in de Sint-Clemenskerk waar zij een spiritual- en gospelconcert voorschotelen. Norbert Detaeye is sinds 1965 actief in de jazzen bluesmuziek en vrij vlug werd hij bekend als pianis-zanger. Hij werd een veel gevraagd artiest in binnen- en buitenland en in de eerste dagen na de revolutie in Roemenië werd hij aldaar uitgenodigd om twee concerten te verzorgen in de stad Brasov. Zijn muzikaal en sociaal engagement brachten hem op het concertpodium van Passendale waar hij aan de zijde van Willem Vermandere en het Engelse trio Coope, Boyes and Simpson meewerkte aan een aangrijpend vredesconcert. Daarnaast groeide hij uit tot een prominent gospelvertolker. Hij trad op naast o.a. “The Stars of Faith”, “The Sensational Nightingales” en Liz Comb, een vooraanstaande Amerikaanse gospelzangeres noemde hem “the best gospelsinger in Europe”! En dat wil wat betekenen! Norbert Detaeye wordt op het podium bijgestaan door twee echte rasmuzikanten. Eric De Wolf is als muzikant al zo’n 30 jaar actief in groepen van divers allooi, gaande van Wim Decraene tot Norbert Detaeye. Een veelgevraagd free-lance muzikant die muzikale projecten ondersteunt, maar ook als vocalist maakt hij indruk. Willy De Vleeschouwer begeleidt tot op heden vele binnen- en buitenlandse bluesartiesten. Sinds 1994 is hij vast gitarist bij Catfish en leidt hij de Banana Peel Bluesband. Norbert Detaeye en muzikanten, Minarte, verwachten u zeker voor dit spiritual- en gospelconcert. Kaarten kan je bekomen bij het Bureau voor Toerisme te Hoogstraten of telefonisch 03 314 48 99 en kosten in VVK 10 euro, aan de kerk 12 euro! (rel)

Norbert Detaeye 41


WORTEL

Duivel-doet-al Jef Meyvis stopt er mee

Het einde van het Worteltje WORTEL - Enkele dagen voor kerstmis viel het laatste nummer van het Worteltje in de brievenbus van 480 abonnees. Jef Meyvis, jarenlang de duivel-doet-al achter dit dorpsblad, stopt er mee. Met pijn in het hart, zoals blijkt tijdens ons gesprek. Op 30 september 1967 verscheen de eerste uitgave van het Worteltje, een initiatief van toenmalig pastoor Rik Luyks. Het idee ontstond, zoals we lezen op de voorpagina van het blad zelf: - op een zolderkamer - na een lange droom - en een vurig verlangen naar samenwerking tijdens de stichtingsvergadering van de Jeugdraad in aanwezigheid van 2 leiders van de K.A.J., 2 leidsters van de K.L.J. jongens, 2 leiders van de Scouts, 2 leiders van de K.A.J., 2 leidsters van de Chiro, 2 leidsters van de K.L.J. meisjes en meneer pastoor. Het blad was 12 bladzijden dik en bracht, naast nieuws van de hoger genoemde jeugdverenigingen, een bijdrage over VNA Wortel en het Sportcomité en een oproep “Waar liggen onze soldaten”, om de adressen van onze jongens bij het leger te kennen. Want, zo lezen op de eerste bladzijde, “Eén van de bijzonderste redenen van het verschijnen van het “Worteltje” is wel: onze soldaten van de parochie de gelegeheid geven kontakt te verzekeren tussen het thuisfront en henzelf. Daarom sturen wij hen telkens een gratis blad. Mannen van den troep, wij vergeten u niet ver van huis”. Maar de meest kenmerkende bijdrage was zonder twijfel “De Klapekster zei”: een dagklapper met veel kleine berichten en anekdotes uit het dorp. Zo vernemen we dat Fons Geerts een half uur voor hij moest vertrekken naar het gemeentehuis,

ontdekte dat hij twee linkse trouwschoenen gekocht had en dat René Beyens tot de ontdekking kwam dat in de kerk van Wortel een beeld staat van een heilige met aan één voet zes tenen.

Redactie In 1967 verschijnt het Worteltje driemaal. Het novembernummer is al behoorlijk dikker en het kerstnummer telt al 28 bladzijden, met nieuws van verschillende verenigingen van Wortel en opvallend veel bijdragen van of over Wortelse missionarissen. Al vlug wordt duidelijk dat er een redactie nodig is en dat men een groep van vaste medewerkers moet uitbouwen om het blad viermaal per jaar vol te schrijven. In het eerste nummer van de tweede jaargang worden de redactieleden en de vaste medewerkers voorgesteld. De redactie bestaat uit René Bogaerts, Frans Snels, Frans Kimpe, Jan Vermeiren, Jos De Bruyn, Jef Meyvis, Luc De Backker, Jan Fransen, Leo Wouters en Chris Swannet. Naast deze mensen kan men rekenen op de vaste medewerking van E.H. Pastoor, Armand Huet, Jules Noeyens, Leo Vanhaute, Marcel Van Ammel, Francois Dedecker, Louis Peeraer, Jezefa De Clerck, meester Braspenning, Jeanne Geerts, Hilda Donckers, Jul Vannuffelen, Danny Van Opstal en Jef Baeten. Met deze ploeg is zo goed als elke vereniging vertegenwoordigd en dat merk je ook aan het blad. In de tweede jaargang verschijnt het Worteltje gemiddeld op meer dan 40 bladzijden en zijn alle verenigingen met een bijdrage aanwezig. Daarnaast zijn er gesprekken met inwoners van Wortel, verslagen van de gemeenteraad en een kruiswoordraadsel.

In 148 nummers brengt het Worteltje het verhaal van de verenigingen en nog veel meer. 42

Jef Meyvis

Na de hoogmis Aanvankelijk wordt het Worteltje verkocht bij de uitgang van de kerk. Maar dat brengt problemen met zich, omdat men nooit weet hoeveel exemplaren men moet voorzien. Om dit te vermijden gaat men al vlug met abonnementen werken. Jef Meyvis: Het Worteltje was aanvankelijk opgericht door en voor de jeugdbewegingen van het dorp. We hoopten dan ook dat zij voor de werving van abonnementen zouden zorgen. Maar dat lukte niet echt. Ze konden er nochtans iets aan verdienen voor hun clubkas. Gaandeweg werd ook de redactie minder actief, en zo kwam al het werk steeds meer op de schouders van enkele mensen terecht. Ik kon in al die jaren rekenen op de medewerking van de verenigingen en op een aantal mensen die algemene artikels schreven. Ik denk dan aan Juul Noeyens en Armand Huet en Bernard Siebelink, om er maar drie te noemen. Al de artikels ondertekend met ‘reporter 13’ zijn van Armand Huet. Ook voor het ophalen van het abonnementsgeld kon ik altijd rekenen op mensen als Karel Sijsmans van de Pastorijstraat. Maar de laatste jaren werd het steeds meer een familiezaak. Gans de familie hielp bij het verzamelen en het nieten van de bladzijden. DHM: Maar nu is het definitief gedaan? Ja. In het voorlaatste nummer deed ik al een oproep aan kandidaten die het werk willen overnemen. Ik ontving veel reacties van mensen die willen helpen, maar dat is niet voldoende. Ik stop er mee, met pijn in het hart. Mensen van onze leeftijd mogen niet meer zeggen “dat gaan we later doen”. Op onze leeftijd is “later” gelijk aan “nu”. En dan moet je knopen doorhakken en keuzes maken. Met pijn in het hart. (fh) De 37 jaargangen van het Worteltje, in totaal 148 nummers, kan je inkijken in het Stedelijk museum op het begijnhof van Hoogstraten. Ze brengen het verhaal van bijna veertig jaar verenigingsleven in een dorp.


WORTEL

‘t Worteltje verdwijnt: een noodkreet! WORTEL - Na een oproep in het dorpsblaadje ’t Worteltje van oktober 2006 van de hoofdredacteur om meer vrijwilligers, blijft de interesse beperkt voor de opvang van het vele werk. Iedereen vindt het spijtig dat dit moet verdwijnen na de 37ste jaargang maar initiatief ontbreekt. Is december 2006 het laatste nummer geweest? Het is begrijpelijk dat zo’n kleine groep van mensen, die hiervoor veel te veel vrije tijd opoffert, ermee ophoudt indien men te weinig ondersteuning ondervindt. Om de drie maanden een boekje uitbrengen met meer dan 60 gedrukte bladzijden is een huzarenstukje. We moeten Jef Meyvis en zijn medewerkers danken voor de berichtgeving die hij jarenlang heeft verzorgd. De Wortelse mensen hopen nog steeds dat zich alsnog vrijwilligers en helpers zich aanbieden.

Medewerkers gevraagd Het blijkt een fenomeen van deze tijd. Men wenst aangesloten te zijn bij een vereniging om een aantal activiteiten mee te doen en er zowaar hun hobby van te maken, echter de organisatie ervan ligt steeds bij dezelfde personen die bij elke gebeurtenis aanwezig zijn. Zij zijn het die verantwoordelijkheid nemen voor de organisatie, bij de opstart en bij de opkuis. In het januarinummer van De Hoogstraatse Maand werd er door de dorpsraad van Wortel ook al een oproep gedaan voor nieuwe kandidaten. Ook werden er al deur-aan-deur door de dorpsraad inschrijvingsformulieren bezorgd om je aan te melden. In het laatste nummer van ’t Worteltje in december 2006 is er een oproep verschenen. Echter deze hebben niet het gewenste effect ge-

had. Door de nieuwe regelgeving mogen er maximaal twee op de drie leden van de dorpsraad van hetzelfde geslacht zijn. In de huidige dorpsraad hebben we slechts één vrouw binnen de raad wat zou betekenen dat de dorpsraad maximaal drie leden kan hebben. Dit kan nooit functioneren en dit zou meteen het einde betekenen van deze dorpsraad. Om de huidige besturen van de verenigingen niet verder te belasten, vragen wij de leden (en vooral de vrouwen) om via hun bestuur hun kandidaatstelling over te maken en dit voor de algemene vergadering van 8 februari 2007. De huidige dorpsraad is samengesteld uit de gebuurten terwijl jeugd, bejaarden en sportverenigingen totaal niet zijn vertegenwoordigd. Dit komt de besluitvorming niet ten goede.

Prioriteiten Jaarlijks verwacht het stadsbestuur dat er maximaal vijf problemen worden aangereikt die om een oplossing vragen. Het onderwerp kan zeer uiteenlopend zijn: verkeer, verfraaiingen, sportfaciliteiten, natuur, scholen, enz. Bezorg ons uw verzuchtingen en deze van uw vereniging en in overleg met de leden van de dorpsraad zullen deze met een advies overgemaakt worden aan het stadsbestuur. Maar zorg er eerst voor dat de dorpsraad niet ten dode is opgeschreven. Meld je aan, zorg dat de gemeenschap van Wortel niet vergeten wordt in de stad Hoogstraten. Je hoeft geen bestuurslid te zijn om een mening te hebben of de mening van je vereniging te verdedigen. Wij rekenen op de Wortelse bewoners. De dorpsraad van Wortel

Zolderavonden WORTEL – Vele bijbelteksten mogen dan al eeuwenoud zijn, toch zijn het telkens pareltjes van menselijke ervaringen die verrassend herkenbaar kunnen worden. Verschillende kunstenaars slaagden erin om op beeldrijke wijze een nieuwe kijk op bijbelse thema’s te onthullen. Op de zolder van de pastorij in Wortel staan de twee centraal: verrassende bijbelverhalen én –beelden. Van daaruit leggen we de band met ons leven in deze tijd en cultuur. Men hanteert een vast verloop voor elke avond: er wordt geluisterd naar een geactualiseerde bijbeltekst die persoonlijk wordt verwerkt, men bekijkt een schilderij dat inspirerend kan werken; daarna volgen nog enkele tips voor thuis en een korte bezinning als einde. Wie meedoet kan zo twee boeiende spirituele avonden beleven. Telkens om 20 uur op ’t Hoog, Worteldorp 3. Voor meer info surf naar: home.scarlet.be/jom/ zolderavonden Woensdag 28 februari: ‘Ze wisten niet wat ervan te denken’ – Pinksteren, taboe of inspiratie? Woensdag 28 maart: ‘Brandde ons hart niet?’ – Stilstaan bij eucharistie en leven.

Veiligheid Bij ijzel en sneeuw is een inwoner verplicht om de stoepen voor zijn huis ijzel en sneeuwvrij te houden.

Vier generaties Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

ZOEKERTJE

WORTEL – Eva Van Miert is geboren op 12 december 2006 en mag nu op de foto samen met overgrootmoeder Louisa Verheijen-Mertens, 86 jaar (Castelré), grootmoeder Jeanne Verheijen (Wortel) en mama Wenke Beyens (Oud-Turnhout).

Te huur: Vakantiewoning – kindvriendelijk huis & tuin (4-13 p.), Tiszameer, Hongarije, bewaakt zandstrand, openluchtbaden, fietsen, … info: christiane.van.den. bosch5@telenet.be

43


MEERSEL-DREEF

Kerstvieringen MEERSEL-DREEF – Op tweede kerstdag luisterde de fanfare de hoogmis op om 10u30. Het einde van een lang en drukbezocht kerstweekend bij de paters Kapucijnen in Meersel-Dreef. Meer dan drieduizend mensen bezochten de verschillende vieringen. De middernachtmis opgeluisterd door het Mariazangkoor, de kinderviering op kerstdag en het kerstconcert waren de hoogtepunten. (tv)

Een mooie foto van de hoogmis op 2de kerstdag, opgeluisterd door onze fanfare “Voor Eer en Deugd”. Het slot van de kerstvieringen in de kerk van de paters Kapucijnen te Meersel-Dreef.

Buslijn Breda Meersel-Dreef MEERSEL-DREEF – Gek dat we op vrijdag 19 januari, via de Gazet van Antwerpen moesten vernemen dat er al een week een buurtbus rijdt van Breda naar Meersel-Dreef. Direct op de fiets gesprongen en eens gaan kijken naar de bushalte op de hoek van de Nieuw Dreef. En inderdaad buurtbus 245 rijdt van maandag tot vrijdag, elk uur van 6u45 tot 18u45 richting Breda. Telkens om kwart voor. De bus rijdt via Galder naar Breda en je kunt overal op de route opstappen door simpel je hand op te steken. Wat een luxe. Zo lang ik weet reed er een bus naar Breda, eerst vanaf de Galderse school, daarna vanaf de grens en enkele jaren later vanaf Meersel-Dreef . Die bus werd dan vervangen door een belbus en vervolgens in 2001, volledig afgeschaft. Met de invoering van het nieuwe vervoersplan voor de provincie Noord-Brabant werd ook de lijn Breda - Meersel-Dreef weer opnieuw opgestart. Goed nieuws voor de Meersel-Dreveniers en de mensen van Galder, die gaan werken of naar school gaan in Breda en ik denk nog beter nieuws voor de mensen die graag eens in Breda gaan winkelen. Als je om kwart voor vertrekt, ben je om zeven na het uur in Breda aan de winkelstraat. Terug kan telkens om 24 minuten na het uur van 7u24 tot 18u24. Volgens de Nederlandse krant De Stem, is het de bedoeling dat de buslijn vanaf maart zal gerund worden met vrijwillige buschauffeurs uit Galder en omgeving. Ze zoeken een 15 tot 20 vrijwilligers die telkens een drie- of viertal keer de busreis kunnen verzorgen. Ik ben benieuwd of dat zal lukken maar ondertussen toch een mooie service van de Nederlandse busmaatschappij Veolia, voorheen BBA. Waarvoor onze hartelijke dank… Meer info en de juiste reistijden vindt u bij www.bba.nl . (tv)

Algemene Vergadering Dorpsraad

Traditioneel worden al de besturen van de parochiale verenigingen van Meersel-Dreef uitgenodigd op een receptie “Bij de Paters” te Meersel-Dreef . Het parochieteam wil daarmee iedereen bedanken die zich inzet voor de parochie, niet alleen de verenigingen maar ook de mensen die meehelpen de vieringen te verzorgen, met de schaal rond gaan of op een andere manier dienstbaar zijn. Voorzitter Jos Huybrechts, kapelaan pater Luc en onze burgervader spraken een dankwoord uit en onderstreepten het belang van een goede parochiale werking.

Pensioenen

Dronkenschap

De Rijksdienst voor Pensioenen houdt zitdag in het stadhuis op dinsdag 13 februari van 10 tot 11 uur.

De gemeenteraad heeft beslist om de verkoop van alcoholische dranken via automaten te verbieden.

44

MEERSEL-DREEF – Op dinsdag 13 februari om 20 uur bent u welkom op de Algemene Vergadering van de dorpsraad van Meersel-Dreef in zaal het Kapucijntje bij de paters. U kunt er dan kennis maken met het nieuwe schepencollege en horen wat zij voor Meersel-Dreef in petto hebben. Verder moeten ook de leden van de dorpsraad opnieuw gekozen worden. Gezien we nu geen inwoner van Meersel-Dreef meer in de gemeenteraad hebben, is een goed werkende dorpsraad heel belangrijk. Daarvoor zoekt de dorpsraad van Meersel-Dreef naar kandidaten, misschien iets voor U? In ieder geval, overkomst dringend gewenst… (tv)


MEERSEL-DREEF

Start bouw appartement De Meester

Ontbijt op bed MEERSEL-DREEF – Vorige maand kon je al lezen dat onze lagere school een “ontbijt aan huis” zal verzorgen op zaterdagmorgen 10 februari. Bent u dit vergeten of wilt u als buitendorpse ook zo’n mand bestellen (in dit geval wel zelf af te halen), bel dan nog snel naar de school onder de schooluren, tel.: 03 315 80 53. Een mand kost per persoon 7€. Verwen uzelf en steun de school, twee vliegen in één klap. (tv)

Bingoavond fanfare “Voor Eer en Deugd”

MEERSEL-DREEF – Bij ons, in ons klein maar fijn dorpje is de bouw van een groot appartementsgebouw groot nieuws. De familie De Meester laat het open stuk grond tegenover onze lagere school, opvullen met luxeappartementen. Er werd een grote bouwput gegraven want onder de veertien appartementen wordt er ook een ondergrondse parking voorzien voor 28 auto’s. Het leverde een spectaculair beeld op voor de omwonenden. Daarmee ontkomt ook Meersel-Dreef niet aan de trend om elk stuk bouwgrond op te vullen met appartementen. ( tv)

MEERSEL-DREEF – In de voorbije weken klopten de leden van onze fanfare bij u aan de deur voor uw jaarlijkse bijdrage als steunend lid. In ruil daarvoor, nodigen zij u uit op hun Bingoavond op zaterdag 3 februari om 20u. Elk jaar is het weer volle bak voor deze spannende en ontspannende avond, met leuke prijzen. Dus trommel buren en vrienden op en allen daarheen… (tv)

70-jarigen verhuizen

MEERSEL-DREEF – In de vorige Maand stond er een foto van de 70-jarigen van Meer en Meerle. Tenminste door een misverstand belandde de foto bij onze redacteur van Meer, terwijl het de 70-jarigen van Meerle en Meersel-Dreef betrof. Louis Van Bavel trok aan de bel en deelde ons het juiste onderschrift mee: “ De meisjes en jongens, geboren in 1936, van Meerle en de Dreef kwamen als zeventigjarigen nog eens samen in de Voorthoeve. Het is voor hen een traditie geworden dat zij om de vijf jaar eens verzamelen blazen om elkaar weer eens te ontmoeten aan de feesttafel. Velen zijn reeds vaker op het appel. Anderen voor de eerste keer. Het was voor allen weer een blij weerzien.” (Louis Van Bavel, tv) 45


MEERLE

GOUD IN MEERLE Gust en Dina Laurijssen-Van Bavel MEERLE – De enige scheiding die Gust en Dina ooit noodgedwongen moesten ondergaan was meteen de aanleiding om te trouwen. Ze woonden heel hun jong leven op nauwelijks enkele tientallen meters van elkaar en hebben beiden nooit een ander liefde gekend. Toen Dina in Hoogstraten ging dienen en er heel de week bleef slapen, was heimwee naar Gust en naar Meerle zo groot, dat die haar meteen ten huwelijk vroeg. Een dat ondertussen meer dan 50 jaar stand houdt. Gust werd bijna 73 jaar terug geboren in de Kerkstraat. Vader deed aan tuinbouw op zijn akker op ‘het verdronken kerkhof’, moeder deed het huishouden en had een kruidenierswinkel. Ze verkocht er op zondag zelfgemaakte ijskreem waar de mensen van Meerle verzot op waren. ’s Zondags kwam menig jongeling een ijsje eten alvorens naar het lief te trekken. Gust bleef tot zijn 14e op school en moest dan aan het werk. “Een boerderij helpen zetten bij nonkel Charel in Baarle. ’s Morgens om 5 uur er uit, met de fiets naar Baarle, tot ’s avonds zes uur werken en om half acht terug thuis. Mijn schoolkameraden liepen in de straat te spelen, maar ik was te moe om nog mee te doen”. Later ging Gust bij de Boerenbond werken “Zware zakken lossen uit binnenschepen”. Enig maanden voor hij zou trouwen, werd hij boswachter op het goed van Dupret. Daar kwam hij in zijn biotoop terecht, waar hij tot op vandaag nog steeds graag terugkeert: het bos. Zijn vrije tijd verdeelde hij tussen paardrijden met de BJB en de reserven van KFC Meerle. De voetbal liet hij later staan, het paard is tot op vandaag zijn grote vriend. Dina kwam uit het zeer kroostrijke gezin van Krol Van Bavel. “Vader en moeder woonden in dat piepkleine huisje op de Lage Rooy. Toen de 11e kleine eraan kwam (negen meisjes op een rij, waarvan Dina de oudste was), zijn we verhuisd naar het Dorp. Vader werkte als werkman voor de staat (aan de baan, bij de kantonnier), moeder had haar handen vol aan het huishouden. Ze kon de hulp van Dina goed gebruiken, toen het op haar veertiende gedaan was met de school. “Als oudste meisje was dat normaal die tijd, dat je thuisbleef om te helpen. Ik zeg altijd tegen mijn acht zussen dat ik hen mee grootgebracht heb”. Toen later ook andere meisjes van school thuisbleven, ging Dina elders werken. Dat is ze blijven doen, zelfs tot lang nadat Gust met pensioen was. “Bij een paar van mijn zussen die een zaak hadden, later bij mijn dochter. Zij deed de mensen hun haar, ik een deel van haar huishouden”. Van over de schutting van de tuin van de familie Laurijssen kon Gust recht in de tuin en de achterkeuken van de Van Bavels kijken. Al heel snel had hij een oogje op Dina en van op haar vijftiende vormden ze een koppeltje. “Na het

46

avondeten keek ik vanuit ons kot door het luik naar de keuken van Van Bavel. Dan zag ik Dina staan afdrogen. Een beetje later liep ik tot daar en tikte op de venster, dan wist Dina dat ik er was.” Dina: “Dan waren we meestal het rozenhoedje aan het bidden en glipte ik stilletjes buiten”. Op een bepaald moment ging Dina dienen bij de secretaris in Hoogstraten en ze bleef er de hele week slapen. “Het was de eerste keer dat ik zover en zolang van huis was, ik werd niet goed van de heimwee”. Gust, die ook alleen zat in de conciërgewoning bij Dupret, zag dat en trok zijn stoute schoenen aan: “Ik zei tegen haar vader dat zulks toch geen doen was, en of we dan niet beter zouden trouwen. Dan kon Dina terug naar Meerle komen”. Bij Van Bavel was er geen bezwaar, Gust was er graag gezien, en op 29 december 1956 stapten Gust en Dina in het bootje. Ze bleven twee jaar op de Sint-Jorisburcht, tot Gust een andere job aanpakte. Via een tussenstop in de Kerkstraat, kwamen ze uiteindelijk op de Chaamseweg terecht, waar ze een eigen huis kochten. Toen de vader van Dina op pensioen ging, kreeg Gust zijn baan als werkman bij de kantonnier.

Het jonge koppel kreeg drie kinderen, Tonia (Toon), Viviane (Vis) en Cis (Francis). Alles liep prima en ze hadden het echt naar hun zin. De kinderen groeiden goed op en kwamen allemaal goed terecht. In juli 1989 trouwde de laatste, Cis. Dina: “We hadden het goed samen, de kinderen hadden allemaal hun plaats gevonden. Ik was toen echt kontent en ging met ons Jozefa mee naar Lourdes. Er als dank een kaars branden voor Ons Lief Vrouwke”. Net toen gebeurde het grote ongeluk in hun leven. Een maand na zijn huwelijk kwam Cis om het leven in een auto-ongeluk. Op weg naar een avondspel van de KLJ op kamp, verongelukte Cis en zijn vriend Jos Janssen. Heel Meerle was diep getroffen. Dina “Op dat moment stort heel je geluk in mekaar, het geluk waar je net nog zo blij en dankbaar om was. Ik moet zeggen dat ik toen echt kwaad ben geworden op Ons Lief Vrouwke. Het heeft meer dan een jaar geduurd voor ik weer een kaarsje ben gaan aansteken voor haar beeld


MEERLE in de kerk. Op zo’n moment twijfelt een mens. Maar later heeft dat zijn plaats gekregen, een mens heeft nood aan houvast”.

Succesvolle hobbytentoonstelling

Met de jaren is het leed draagbaar geworden, heeft het verdriet zijn plaats gevonden. Want er zijn ondanks alles nog vele mooie dingen. “Brave en goede kinderen en schoonkinderen, vier prachtige kleinkinderen. Fijn familie, goede buren. En in Meerle is het goed wonen. Mooie natuur, Gust gaat er graag naar het bos wandelen, naar zijne fazant”. Dina is een trouw lid van het zangkoor, gaat graag kaarten, zwemmen, turnen, fietsen en wandelen. Even leek het of ook dat op de helling kwam te staan. Toen Dina na een fietstocht tijdens de KWB-fiets-vierdaagse naar huis ging fietsen, viel ze plots neer. Het bleek een zware hartaanval. “Goed dat er toen veel volk bijeen was en dat er hulpverleners van de vrijwillige brandweer aanwezig waren. Mijn petekind Patrick Van Bavel en Gust Desmedt hebben me meer dan twintig minuten hartmassage gegeven en beademd, tot de MUG ter plaatse was. Zij hebben mij erdoor gehaald. Moest het elders gebeurd zijn, dan was ik er niet meer geweest”. Maar Dina is weer aan de gang geraakt. Beiden moeten het wel rustig aan doen, want ook bij Gust hebben de jaren sporen nagelaten. Hij leert er mee leven en kan er zich naar eigen zeggen goed in stellen. Veel rusten, maar dat kan want ze moeten niets meer zonodig. Ze hebben een fijne gouden bruiloft gevierd, met familie, buren en vrienden. Een fijn feest, een prachtige mis. “Mijn vrienden van het zangkoor hebben zo mooi gezongen” zegt Dina en ze wordt er tegelijk week van. Een mooie herinnering. We wensen hen nog vele goede jaren samen. (jaf)

MEERLE – KAV en KWB Meerle wisten weer heel wat volk naar de parochiezaal te lokken ter gelegenheid van de tweejaarlijkse hobbytentoonstelling. Jeanne Jacobs, sedert mensenheugenis trouw lid van KAV, mocht het lint knippen. Heel wat mensen tonen graag waar ze hun vrije tijd mee vullen of wat ze zoal verzamelen. Vele bezoekers zijn dan ook zelf hobbyisten of verzamelaars, ze komen kijken wat de anderen er van terechtbrengen. En niets iets zo fijn als een babbeltje slaan en nieuwtjes uitwisselen over een gemeenschappelijke bezigheid. Wie uitgekeken was, kon nog een patersbiertje gaan proeven in de kelder, voor de gelegenheid omgetoverd tot bruine kroeg. En de mannen achter den toog waren voor de gelegenheid omgetoverd tot paters. Alleen voor dit weekend, want ze zijn ondertussen weer bij vrouwlief gesignaleerd. (jaf)

Storm laat sporen na

Ken de verkeersregels MEERLE – Hoe dikwijls hoor je niet zeggen: als ik nu mijn theoretisch rijexamen moest afleggen, zou ik er niet veel van terecht brengen. Wil je er iets aan doen, dan kan je bij KWB Meerle terecht. Een deskundige lesgever komt een opfrissing van nieuwe verkeersregels en reglementeringen geven. Je krijgt er antwoord op al je vragen. Op dinsdag 27 februari in de parochiezaal, gemeenteplein Meerle. Aanvang om 19.30 uur, de sessie duurt ca. 2 uur. Kosten inschrijving (inclusief één consumptie) bedragen 1,5 euro voor KWB-leden, 2 euro voor niet KWB-leden. Inlichtingen bij Fons Pauwels, Ulicotenseweg 26, tel. 03/315.90.54. Iedereen is welkom! Veiligheid op de weg begint met een goede kennis van de theorie! (jaf)

MEERLE – De zware storm half januari liet ook in Meerle sporen na. Ernstige ongevallen vielen er gelukkig niet te betreuren, maar er was behoorlijk wat materiële schade. Vooral glasschade aan serres, losgerukte dakpannen en vooral geknakte en ontwortelde bomen. Gelukkig konden de inwoners van Meerle ook bij de vrijwillige brandweer terecht voor hulp. (jaf)

www.totaalgarage.be

193

47


MEERLE

Viergeslacht in Meerle MEERLE –Pier had het hen allemaal voorgedaan en ze hebben goed naar hem geluisterd. En daardoor deint het geslacht Martens nog voortdurend uit. Half vorig jarig kwam Jarne piepen en dat was goed voor een viergeslacht. Pier pakte hem graag op zijn schoot. Pier Martens heeft ondertussen zijn grote familie verlaten. Op de eerste dag van 2007 overleed hij na een lang een vruchtbaar leven. Op de dag dat hij zijn 90e verjaardag zou vieren, bracht zijn grote familie hem naar zijn laatste rustplaats in Meerle, waar zijn thuis was. Kleine Jarne zal Pier van de foto’s en van de verhalen moeten leren kennen. Die zullen zijn grootouders en zijn ouders hem ongetwijfeld vertellen.

Zonnebankcenter

Ipatinga

Kom je kleurtje nog eens halen

Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be

Open van 9.00 tot 13.30 en van 15.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Zondag en maandag gesloten 206

Otto Jan Ham passeert langs Meerle MEERLE - De actie Music for Life van radiozender Studio Brussel ten voordele van het Rode Kruis voor de slachtoffers van landmijnen was een groot succes, met een nooit verhoopte opbrengst van bijna 2,5 miljoen euro. Medewerker Otto Jan Ham, die voor de inzamelactie de afstand Utrecht-Leuven te voet aflegde, passeerde daarbij ook Meerle. Hij werd er warm ontvangen. Toen Otto Jan de grens over stak en via de Strijbeekseweg Meerle binnenstapte, werd hij opgewacht door Marcel Geenen, voorzitter van de fanfare. Die vergastte hem op een trompetconcert dat rechtstreeks op StuBru werd uitgezonden. De fanfare stond volledig achter de actie. Otto Jan kon bij een van de leden, Piet Van Bavel, aan tafel schuiven voor lekkere frietjes. Deze mededeling zorgde er voor dat in het glazen huis in Leuven de presentatoren met het water in de mond zaten. Zij leefden immers uitsluitend op sapjes. Daarna kon Otto Jan met de collectiebus langskomen op de repetitie van de fanfare in de parochiezaal. Dodelijk vermoeid en met pijnlijke benen en voeten, vond Otto Jan een warm bad en bed bij de familie Nobelen op de Chaamseweg. Na een verkwikkende nachtrust en een fors ontbijt van spek en eieren, zette hij zette hij zijn weg verder via Hoogstraten, Rijkevorsel en Malle, op weg naar zijn collega’s in Leuven. (jaf)

48

Op de foto Petrus Martens (spijtig genoeg recent overleden) met de kleine Jarne (6,5 maand) op schoot, geflankeerd door bompa Jos (56) en papa Gert Martens (28).

Kaarten in en bouwen aan ‘Ons Thuis’ MEERLE – Voor de 12de keer al richt het zaalcomité van Meerle een kaartwedstrijd Rikken in ten voordele van onze eigenste parochiezaal. Liefhebbers worden op de vrijdagavonden 23 februari en 2 en 9 maart 2007 in parochiezaal ‘Ons thuis’ verwacht. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur en de eerste gift wordt gedeeld om 20 uur. De inleg is drie euro per avond. Elke avond worden twee ronden gespeeld van 20 giften. Elke avond zijn er rondeen dagprijzen te winnen, de twee beste uitslagen tellen voor de eindrangschikking. Niet kaarters moeten zich door de term ‘kaartprijskamp’ niet laten afschrikken. Ze zijn ook welkom op de kaartavonden! Om een drankje te komen drinken en zo de parochiezaal een steuntje in de rug geven. Het zaalcomité zorgt ervoor dat er enkele gezelschapsspelen aanwezig zullen zijn. De ingrijpende verbouwingswerken aan de zaal vorderen ondertussen goed. De nieuwe ramen staan er in, de vestiaire is bijna klaar. De afwerking van het nieuwe sanitair is voor volgende maand voorzien. De financiering van deze grote verbouwing loopt echter niet zoals verhoopt. Om hoge intrestkosten te vermijden, had het bouwcomité besloten een renteloze lening uit te schrijven. Enerzijds in te vullen door de verenigingen, anderzijds door de inwoners van Meerle. Het gedeelte van de verenigingen is behoorlijk ingevuld geraakt. De particulieren hebben het echter tot op vandaag laten afweten. Slechts weinigen hebben op de lening ingeschreven. Samen met de initiatiefnemers moeten we vaststellen dat de meeste inwoners van Meerle niet begaan zijn met hun parochiezaal. En dat is spijtig, want die

zaal is een vaste en onvervangbare pleisterplaats voor het dorpsleven in Meerle. Nu is het nog niet te laat, je kunt nog steeds inschrijven op één of meerdere deelbewijzen van 25 euro. Dat kan door het overeenstemmende bedrag te storten op rekening 733-0370798-94 van het bouwfonds. Onze zaal vaart er wel bij en je krijgt je geld terug. Doen! (jaf)

Een halve eeuw jongenschiro MEERLE –De Meerlese jongenschiro St.-Jan viert dit jaar hun 50ste verjaardag. En dat zullen de jongens van de chiro niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Hou alvast het weekend van 18, 19 en 20 mei vrij, want ze voorspellen een fantastisch feest, waar iedereen zijn gading zal kunnen vinden. En ze willen jullie er graag allemaal bij!

Kunstgalerie De Laro Tentoonstelling Adri Frigge en Marie-José Leenders t/m 18 februari. Preview kunstenaars uit de provincie Luik vanaf 25 februari. Open: vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur. De Lage Rooy 14, Meerle, tel. 03 315 00 11, www.delaro.com


MEER

Een beeld voor Meer

NEST – HUT – HUIS – DORP Na Minderhout, Wortel, Hoogstraten en Meerle heeft nu ook deelgemeente Meer zijn kunstwerk. De jury selecteerde het ontwerp ‘NEST’ van beeldhouwer Raf Thys van Kalmthout uit de elf inzendingen die het stadsbestuur ontving nadat ze een wedstrijd uitschreef. De Hoogstraatse Maand stelt het werk én de kunstenaar aan u voor. Schilder – beeldhouwer Raf Thys studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. Hij werkt in zijn eigen atelier te Kalmthout en geeft les in beeldhouwen aan de Academie Noord, de academie voor beeldende kunsten van Brasschaat. De lijst met individuele en groepstentoonstellingen vult meer dan één bladzijde, maar de meest opmerkelijke tentoonstelling is die samen met Jan Fabre, Berlinde De Bruyckere, Jurgen Voordeckers e.a. in 1993 in Zoersel. Het MUHKA kocht werk van Thys, die ook niet aan zijn proefstuk is wat betreft opdrachten voor kunst in open ruimten, zowel openbaar als privé.

Zes op een rij Met het beeldhouwwerk in Meer heeft Hoogstraten nu zes kunstwerken langs publiek toegankelijke wegen. Het oudste, in Minderhout, is “de Papboer”, een reliëf van de hand van Paul Verbeeck tegen de muur van de bibliotheek. Aan de Boomkes in Wortel staat de “Ode aan de landbouw”, een werk van vader Raph en zoon David Huet. Hoogstraten heeft het standbeeld ter herin-

nering aan deken Lauwerijs en de veel geprezen “Begijn”, twee werken van Jef Martens. En, eerder dit jaar, werd “de spits”, een werk van Jan Geerts dat aandacht vraagt voor de monumenten in de omgeving, ingehuldigd. In de loop van het jaar zal het stadsbestuur bij elk van deze werken een bordje plaatsen met informatie over de kunstenaar en het werk. Op vraag van de Cultuurraad is er ook in 2007 een bedrag van 12 500 euro ingeschreven in de begroting om kunst aan te kopen. De kans is groot dat ook Meersel-Dreef een kunstwerk op zijn grondgebied krijgt.

Ontstaan van een dorp Maar terug naar het werk van Raf Thys. De kunstenaar liet zich inspireren door de vroege bewoning van de streek, de kampplaats Meirberg uit de steentijd. Rondtrekkende “jagers-verzamelaars” bouwden er een kampplaats met materialen die ze in de omgeving konden vinden. Eeuwen later zochten de eerste inwoners van Meer een veilige woonplaats op de “donk”, volgens Van Dale een “hoge plek in het land”, een

“hoogte nabij een moeras” of nog “een plaats waarop vaak dorpen gebouwd werden”. Zo ontstond de nederzetting en de gemeente Meer. In het NEST groeit een HUT, een hut wordt een HUIS en de huizen een DORP. De kunstenaar noemt dit zijn beste werk in open lucht. “Dat heeft veel te maken met de plaats, langs de Donckstraat op het pleintje bij de ingang van de kerk”, zegt hij. “Die plaats is strategisch gekozen, ook al omdat het werk en de sokkel zich perfect integreren in de omgeving. Het werk stoort de omgeving niet, integendeel. Het is alsof het er altijd stond. Het hoort er thuis, daar op die plaats in Meer” (fh)

MEER - Zoals andere deelgemeenten heeft ook Meer nu zijn kunstwerk. Het werd het beeldhouwwerk “NEST” van kunstenaar Raf Thys uit Kalmthout. Het kunstwerk krijgt een plaats bij de ingang van de kerk langs de Donckstraat. Met zijn kunstwerk “NEST” geeft de kunstenaar vorm aan het ontstaan en de groei van een dorp. Ook geeft dit NEST een indruk van geborgenheid dat ons dorp te bieden heeft. Veel jeugdigen moeten het dorp verlaten als ze “vlug” zijn. Maar na een tijd knaagt het heimwee en wil men terugkeren naar het warme nest. (ma) 49


MEER

‘t Heidebloempje dient een “Motie van Wanorde” in MEER - Na de zeer succesvolle opvoeringen van “ De slappe der wet “ in november, staat er een nieuw stuk van ’t Heidebloempje in de steigers. We gingen op zoek naar informatie en kregen die van Herman Snoeys, een debutant op de Meerse toneelplanken, waarmee ’t Heidebloempje blijft zoeken naar talent van eigen bodem. veel moeilijker is dan ik dacht. Thuis in de zetel lijkt het best eenvoudig, maar op het podium moet je met zoveel dingen tegelijk rekening houden dat je snel staat te stuntelen. Ook het feit dat je volledig in de huid van iemand anders moet kruipen, iemand die je zelf helemaal niet bent, maakt het niet gemakkelijk. DHM: Welk stuk gaan jullie spelen? Herman: “Motie van wanorde” van Ray Cooney. Vijf jaar geleden heb ik bij ’t Heidebloempje van die auteur “Taxi! Taxi!” gezien, ook zo’n deurenkomedie. Het is een opeenstapeling van vergissingen en persoonswissels. Zeer amusant, maar verwarrend om aan te leren.

DHM: Herman, een late roeping? Herman: Dat kan je wel stellen, ja. Het is allemaal vrij snel gegaan. Het kwam plots uit de lucht vallen. DHM: Uit de lucht? Herman: Welja, ik kreeg een telefoontje van Jan Dufraing met de vraag of ik zin had om mee te doen, want ze waren nog op zoek naar iemand van mijn leeftijd om mee te spelen in het volgende toneelstuk. Ik antwoordde dat ik zoiets wel eens wou proberen en een paar uur later zat het script al in mijn brievenbus. DHM: Je moest er dus niet lang over nadenken? Herman: Niet echt, nee. May Roos had al eens gepolst, dus ik was wel een beetje voorbereid op dat telefoontje. Ik moet zeggen dat ik altijd al toneel heb willen spelen, dus nu kreeg ik de kans. Ik ga trouwens altijd naar ’t Heidebloempje kijken en ik vind dat ze het steeds heel goed doen. Nu krijg ik de gelegenheid om mee te spelen en dat vind ik wel spannend. DHM: Heb je daar tijd voor, Herman? Herman: Het onderwijs en de politiek bezorgen mij inderdaad heel veel werk, maar door een goede planning moet het lukken. Trouwens, als ik mij engageer voor iets, dan ga ik voluit. Ik heb er echt zin in om dit te doen. Ik zie het ook als pure ontspanning en als een perfecte uitlaatklep voor al de politieke heisa van de laatste tijd. DHM: Vallen de repetities mee? Herman: Ik moet eerlijk zeggen dat toneelspelen

50

DHM: Kan je iets over de inhoud vertellen? Herman: Ik zal proberen. Rik De Beucker, de staatssecretaris van de VLD, heeft het allemaal mooi gepland: een suite in het Albert I-hotel, maîtresse bij de hand en het goeie excuus van een parlementaire nachtzitting. Het leven kan mooi zijn … Maar dan komt er letterlijk een lijk uit de lucht vallen. Dit is de aanzet voor heel wat vreemde verwikkelingen. Want wat vang je zoal aan met een lijk op je kamer? Gelukkig snelt Jos De Bock, zijn trouwe kabinetchef, hem ter hulp. Het stiekeme nachtje uit met Janine, de secretaresse van de CD&V, wordt nog meer verstoord wanneer zijn vrouw Christine op het appél verschijnt. Als dan plots Ronnie, de man van Janine, ook nog opduikt, wordt het helemaal spannend. Gelukkig houdt de manager van het hotel het hoofd koel, al valt hem dat op sommige ogenblikken wel zwaar. Niets wordt hem bespaard: insluipers, onverwachte gasten, intieme scènes, kapot meubilair, … En dan het personeel. Maria, de meid, komt op de meest ongelegen ogen-

blikken vol goede wil de boel verstoren. En Van Bouillon, de kelner, is ook al niet zuiver op de graat: alomtegenwoordig, altijd klaar om te helpen, maar een meer dan fervent aanhanger van het principe “voor wat hoort wat”... Kopzorgen genoeg dus voor Rik De Beucker. En ondertussen moet de regering ook nog recht gehouden worden... DHM: Je moet niet alles vertellen, Herman. Wie doet er allemaal mee? Herman: In willekeurige volgorde: Marc Koyen, Jan Dufraing, Tilly Hessels, Ilse Van der Velden, Fred de Gruyter, Raf Van Looveren, Peter Vinckx, Ilse Arnouts, Fanny Janssen en ikzelf. Ik kende ze niet allemaal, maar het zijn echt aangename mensen om mee samen te werken. We vormen een goede ploeg. Ik heb ook veel bewondering gekregen voor de mensen achter de schermen: Marc Dufraing, Jos Godrie, Karel Martens, Stan Strybos, Jan Roos, Els Van Gestel, Mie Van Opstal, Emilie Kerstens, enz… Hun inzet en energie is onmisbaar om zo’n toneelstuk op de planken te krijgen. DHM: Wanneer kunnen we komen kijken? Herman: De opvoeringen zijn op vrijdag 9, zaterdag 10, vrijdag 16 en zaterdag 17 februari om 19.30 uur in de zaal Voor Kunst en Volk. Zoals altijd met de muzikale medewerking van Brassband Ste.-Rosalia en de percussiegroep. Inkomkaarten zijn vooraf te koop bij Stan en Emilie Strybos-Kerstens, Meerdorp 49, tel. 03/315 83 44 en kosten 5 euro per stuk. DHM: Herman, waarom moeten we komen kijken? Overtuig ons. Herman: Goh, wat moet ik zeggen? Wat mij enorm opvalt, is de volledige overgave en toewijding van iedereen die meedoet en die inspanningen verdienen wel een beloning, vind ik. Verder is zo’n toneelavond het perfecte alternatief voor het zoveelste TV-avondje. Het is echt puur amusement. Ik zou haast zeggen: waarom zou je niet komen? DHM: Je hebt ons, Herman.


MEER

Vier generaties

Tweedehandsbeurs MEER – De Gezinsbond organiseert een tweedehandsbeurs kinderartikelen (kleding, baby- en kinderartikelen tot 16 jaar, ook speelgoed) op zondag 18 maart van 13 uur tot 15 uur in de lagere school De Meerpaal, Terbeeksestraat 6. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Je wil kopen? Je kan terecht in de lagere school voor goede kinderartikelen aan zachte prijzen. De te koop gestelde zaken worden geschikt in diverse overzichtelijke standen. Gekochte artikelen worden afgerekend aan een centrale kas. Je wil laten verkopen? Je moet dan vooraf inschrijven vanaf zaterdag 10 februari tot uitputting van de lijsten bij Ilse Herijgers, Bergenstraat 27, tel. 03 315 99 70. Hier krijg je ook alle informatie en het reglement. Inschrijven kost 2,50 euro voor leden van de Gezinsbond (lidkaart meebrengen) en 4 euro voor niet-leden. Op de dag zelf hoef je de artikelen enkel tijdig te brengen en ook ophalen. De Gezinsbond zorgt zelf voor de verkoop.

MEER – Overgrootmoeder Anna Janssen houdt met trots haar achterkleindochter Rein vast. Rein is daarmee de jongste dochter van An Elst. Ook Kaat, de oudste dochter van An, staat op de foto, zittend naast haar oma Jeanne Aerts. De zus van An, Inneke Elst, heeft haar dochter Juliette op de arm.

Grens MEER - De grensoverschrijdende samenwerking Breda-Hoogstraten heeft een Europese subsidie opgeleverd van anderhalf miljoen euro voor verbeteringswerken op de Transportzone. Tevens is er ook een parkmanager aangetrokken die één en ander in goede banen moet leiden.

Bella en de Vla

MEER - Het moeten niet altijd mensen zijn. Een koe op de foto is ook best leuk. Neen niet zo maar een koe, maar wel een hele bijzondere. Deze Bella hield in de na-kerst periode heel Meer in de ban van haar vla. Nog nooit pletste ze haar vla met zoveel aandacht in het malse gras van KFC Meer. Of zij daarna nog in de prijzen deelde, zoals die paar gelukkigen in de overvolle voetbalkantine, is ons niet geweten. (ma)

190

51


MEER

Eindejaarsstemming

MEER - Beginnen de dagen alweer serieus te lengen, met deze plaatjes komt de eindejaarsstemming weer vers in het geheugen. Nieuwjaarzingen en avondzotten zijn voor de jeugd een onmisbare activiteit. (ma)

Een jonge bende nonnetjes avondzotten. Met zo een tenue en gemobiliseerd met de fiets kun je gemakkelijk enkele tientallen eurootjes verdienen. De oudere avondzotten hebben elkaar gevonden. Krijg zo een bende binnen, zeg.

René en Anna Bols

BRILJANT TE MEER MEER - Op 28 januari waren René en Anna Bols 60 jaar getrouwd. Dit heuglijke feit werd al op 13 januari gevierd. Jarenlang heeft het koppel een winkel gehad midden in Meerdorp. Deze werd intussen overgenomen. De firma Bols zet nu nog de elektriciteitswerken verder. Uit het huwelijk van Anna en René kwamen vier kinderen die op hun beurt voor zes kleinkinderen zorgden. Intussen zijn er al twee achterkleinkinderen, Kelly en Luka. René en Anna genieten elke dag van het leven. Samen doen ze zoveel mogelijk maar het dansen in het spiegelpaleis in Rijkevorsel neemt daar een belangrijke plaats in. Maar ook eens goed gaan eten moet zeker kunnen. Op zaterdag 13 januari kwam een afvaardiging van het stadsbestuur naar feestzaal Den Bakker te Rijkevorsel om een prachtige boeket bloemen te overhandigen samen met een mooi gegraveerde tinnen schotel. Ieder kreeg ook de gelegenheid om een handtekening te plaatsen in het Gulden Boek van de stad Hoogstraten.

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

info@bfdg.be www.bfdg.be

52

184


MEER

Mussenakker-quiz

MEER - Een mini-afkooksel van de Meerse verenigingen-quiz is de Mussenakker-quiz. Tijdens de kerstvakantie dongen zo een tiental teams mee en “the winner is..... het gemene beest” met v.l.n.r. Bert en Wim Dufraing, Tomy Bruynen, Stijn Vrijsen en hangende Raf Vorselmans. (ma)

Antiek- en vlooienmarkt MEER - Ook dit voorjaar organiseert fanfare ‘De Eendracht’ de jaarlijkse antiek- en vlooienmarkt. Zoals de voorgaande jaren zal deze doorgaan in de parochiezaal aan de Donckstraat en wel op zaterdag 21 en zondag 22 april. Voor het ophalen van materialen kan u nu reeds contact opnemen met één van volgende personen: Frans Van Bladel, Gestelsestraat 4, tel. 03/315.77.76, Fons Stes, Terbeeksestraat 58, tel. 03/315.73.12, Louis Sterkens, John Lijsenstraat 41, tel. 03/315.00.96 of Jos Oomen, Driehoekstraat 4, tel. 03/315.93.53. Zij komen graag langs voor het ophalen van de materialen. De fanfare is alleszins dankbaar voor iedere bijdrage. Op muzikaal vlak zal de fanfare de volgende weken ook niet stilzitten: op zaterdag 11 februari verzorgt de fanfare een concert tijdens muziekfeesten van de bevriende maatschappij ‘De Harmonicavrienden’ in Arendonk. (ma)

Algemene vergadering MEER - Als inwoner van Meer heeft u ze wellicht gehad, de uitnodiging van de dorpraad van 5 februari. Meteen een goede kans om kennis te maken met het “nieuwe” schepencollege. Na de vergadering met het schepencollege zal er opnieuw een dorpsraad worden samengesteld. De verenigingen ontvingen hierover een schrijven. Nieuw dit keer is dat minstens 1/3de van de dorpsraad van het andere geslacht moet zijn. Een goede aanleiding om vooral de vrouwen binnen uw vereniging aan te moedigen om deel te nemen. Op de agenda: voorstelling nieuw college en toelichting beleidsverklaring, DIFTAR, prioritei-tenlijst overlopen, vragenronde aan het college (college verlaat de zaal) en samenstelling nieuwe dorpsraad en bestuursverkiezing. (ma)

Gezinsontbijt MEER – Op zondagmorgen een lekker en rustig ontbijt met het ganse gezin in een ontspannen sfeer? Het kan! Naar traditie organiseert de Gezinsbond haar jaarlijkse gezinsontbijt in de parochiezaal (aan ’t klooster) voor al hun leden op zondag 11 februari. Tussen 9 uur en 11 uur kan je de dag komen beginnen aan een kant-en-klaar gedekte tafel. Terwijl de ouders nog willen genieten van koffie en dessert worden de kinderen speels beziggehouden door enkele babysitters van de kinderoppasdienst. Een ideaal begin van een rustige zondag. Voor de prijs van 3 euro per persoon en maximum 10 euro per gezin kan je komen aanschuiven. Schrijf wel vlug in voor zondag 4 februari bij één van onderstaande bestuursleden of bij je eigen bestuurslid: Agnes Adams, Meerleseweg 73 A, tel. 03 315 91 28 – Leen Jacobs, Terbeeksestraat 41, tel. 03 315 87 31. Tot dan!

53


SPORT

sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Minderhout VV Zonder twijfel een positieve start van MVV na de winterstop zodat de promotiekansen gaaf blijven. Minderhout VV – Pulle 2 – 1 Het beloofde een pittig partijtje te worden tussen leider Pulle en de directe achtervolger MVV!Op een moeilijk bespeelbaar veld nam Pulle het eerste initiatief, maar doelman Hans Jacobs hield zijn netten zuiver. De thuisploeg kon alleen maar lijdzaam toezien, maar toch was het Jan De Roover die voor animo zorgde door vanop dertig meter de bal prachtig over de keeper binnen te lobben. MVV kreeg hierdoor meer inspiratie en verdubbelde de voorsprong vlak voor de rust langs Geert Mertens, die het knap voorbereidend werk van De Roover afrondde. De tweede helft kende een iets bitsiger verloop en dat resulteerde in gele en een rode kaart voor de bezoekers. Pulle zette alles op alles en lukte tenslotte de aansluitingstreffer in de 62ste minuut. Het zouden nog spannende minuten worden. MVV trok zich terug, verdedigde zijn voorsprong en gesteunde door de Ultra’s bleven de drie punten aan de Hoge Weg waardoor MVV aan de leiding komt in het klassement. Zoersel – Minderhout VV 0 – 3 Een verdiende overwinning op het veld van

Tel.: 03-314.66.28

Zoersel! MVV speelde een degelijke eerste helft waarin het vooral op stilstaande fasen kon dreigen, maar geen opening vond tijdens de eerste 45 minuten. Deze stand veranderde snel na de rust, Dries Schrauwen omzeilde de verdediging en legde behendig binnen, 0-1. Negen minuten later terug Dries die een te korte terugspeelbal onderschepte en 0-2. De thuisploeg legde zich niet neer bij ht verdict, trof de lat, maar werd tenslotte knock-out gezet weer door Dries Schrauwen die een zuivere hattrick lukte. Minderhout VV – Poederlee uitgesteld Vriend en tegenstander stonden paraat op het veld. Mooi weer, Gunther Jacobs in de bloemetjes voor zijn 300ste wedstrijd, maar de scheidsrechter deed zijn duit in het zakje en vergalde het plezier door het terrein onbespeelbaar te verklaren. (rel)

Wedstrijden

Zondag 4 februari 15.00 uur Molenkring – Minderhout VV Zondag 11 februari Vrij Zondag 18 februari 15.00 uur Minderhout VV – Halle Zondag 25 februari 15.00 uur Westmalle – Minderhout VV Zondag 4 maart 15.00 uur Minderhout VV – Flandria

De “maai” op ’t dak

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

300x Gunther Jacobs

Voor de wedstrijd tegen Poederlee, die wegens onduidelijke redenen en scheidsrechterlijke interpretatie werd uitgesteld, genoot de Minderhoutse doelverdediger Gunther Jacobs toch van de bloemen, geschenken en van zijn…fotoshoot, hem aangeboden voor zijn 300ste wedstrijd in het MVV-elftal.

KFC Meerle verliest zes punten Een opdoffer van jewelste voor Meerle dat door de Belgische voetbalbond geen champagne aangeboden kreeg, wel een kater van zes verliespunten en dit door een administratieve vergissing, zodat de KFC wegzakt naar een bedreigde plaats in het klassement. Oostmalle – KFC Meerle 3 – 0 KFC Meerle – Sparta Linkeroever 1 – 1 Een overwinning tegen de voorlaatste in het klassement, vier punten minder dan de thuisploeg in het herschikte klassement, was zonder twijfel een must. Het eerste kwartier verliep gelijkopgaand, maar stilaan kwamen de bezoekers meer aan bod en geraakten de gastheren op drift. Ruststand 0-0! Hetzelfde spelbeeld na de pauze. Sparta zette druk, Meerle had het moeilijk en toch viel het doelpunt voor de thuisploeg uit de lucht na een hoge voorzet die door Ron Adams pardoes binnengekopt werd. Sparta bleef komen en een kwartier voor tijd werd hun aanvalsdrift dan toch beloond. De wedstrijd eindigde dan ook op 11 en daar mocht vooral de thuisploeg heel blij om zijn. (rel)

Wedstrijden Hoera, hef aan mijn luit! Zaterdagvoormiddag 20 januari een heuglijke dag voor de vrijwilligers van Minderhout VV die al uren en dagen gespendeerd hebben aan de lokalen van de nieuwe voetbalvelden in de Heistraat. Feestelijk werd “de maai” op ’t dak gehesen en dat er een stevig biertje achterover geslagen werd zal niemand verbazen. En of ze het verdiend hebben! Eindelijk is het einde van een jarenlang getouwtrek tussen twee partijen van de baan en kan MVV het volgende seizoen voetballen op een terrein waar het recht op heeft. Moest de promotie naar 3de provinciale daar nog bijkomen dan zou het pas echt feest zijn! (rel) 54

Zaterdag 3 februari 19.30 uur Brecht – KFC Meerle Zondag 11 februari 15.00 uur Loenhout – KFC Meerle Zondag 18 februari 15.00 uur KFC Meerle – Achterbroek Zondag 25 februari 15.00 uur Rochus Deurne – KFC Meerle Zondag 4 maart 15.00 uur KFC Meerle – Luchtbalboys


SPORT

Hoogstraten VV nog niet uit de problemen In 2007 ging HVV de forme zoeken in Barendrecht, een hoog aangeschreven Nederlandse amateurploeg. HVV won er met 2-3 na een veelbelovende wedstrijd. In deze match zagen we ook het debuut van een nieuwe doelman in de persoon van Nick Vermeiren. Nick vertrok destijds naar PSV Eindhoven en kreeg er een prima opleiding. In Turnhout kreeg hij te weinig speelmogelijkheden en nu wordt van hem verwacht dat hij een einde gaat stellen aan die tegendoelpunten die HVV al te veel punten hebben gekost. Op Leopoldsburg kregen we er weer drie in de korf en omdat we er zelf maar twee konden scoren, was de rekening weer snel gemaakt. Door de winst van een paar ploegen die achter HVV staan geparkeerd, wordt de afstand met de staart van het klassement behoorlijk klein en zien we de afstand met de betere ploegen langzaam groeien. Dit alles is niet zo gunstig voor het vertrouwen dat we broodnodig hebben. Daarbij komt nog dat de start van de tweede ronde allesbehalve gemakkelijk is. Verplaatsingen naar Leopoldsburg – intussen reeds achter de rug – en naar Lille, met thuismatchen tegen de nummers twee en één - Heist en Mol Wezel – kan men niet als gemakkelijk aanzien. Hopelijk zorgen de roodwitten voor een verrassing en pikken we hier of daar drie punten mee. De thuismatch tegen Heist was hoopgevend, maar met die 2-2 werd HVV toch karig beloond. (JoJe)

Wedstrijden

Zaterdag 3 februari: 20.00 uur Hoogstraten VV – Mol Wezel Zondag 11 februari: 15.00 Bree – Hoogstraten VV Zaterdag 17 februari: 20.00 uur Hoogstraten VV – Heusden Zolder Zondag 4 maart: 15.00 uur Veldwezelt – Hoogstraten VV

KVNA Wortel De thuismatch tegen Flandria Ravels was van zeer goede kwaliteit. Wim Vermeiren rondde al vlug een verrassende en knappe aanval schitterend af. De bezoekers dicteerden daarna de wet en konden dan ook verdiend gelijkmaken. Hierna kwam er evenwicht in de wedstrijd. Direct na de pauze stopten de bezoekers een mooie aanval af, maar de bal verdween via de rug van Steven Van Beek in doel en het was 2-1. Er waren nog kansen aan beide kanten, maar de score veranderde niet meer. Tegen Flandria - een goed voetballende ploeg - haalden we zes punten wat zeker te veel is. Het worstenbrood, dat het bestuur naar jaarlijkse traditie aan zijn supporters aanbood, smaakte dan ook voortreffelijk. In Wechelderzande eindigde de match zoals ze begonnen was. Wim Vermeiren devieerde de bal na een mooie actie van Dennis Lauryssens direct in het begin tegen de paal. Na onze betere start kwam de match meer in evenwicht met kansen aan beide kanten. VNA was een tikkeltje beter, maar niet genoeg om op drie punten aanspraak te kunnen maken Thuis tegen Oelegem zagen onze supporters een knap spelend VNA. De bezoekende doelman ranselde een poging van Stijn De Vleeschouwer uit de winkelhaak, maar de bezoekers waren beter en dat resulteerde in een verdiende 0-1. Halverwege de eerste helft kantelde de match volledig en Dennis Lauryssens maakte twee schitterende doelpunten, eenmaal met het hoofd en daarna met een knappe lobbal. Na de rust gingen de blauw-witten gedreven door een knap spelend middenveld op hun elan verder en Wim Vermeiren scoorde nog tweemaal. (4-1). Hopelijk gaat ons elftal op de goede weg verder en leggen ze meer regelmaat in haar prestatie.

Wedstrijden

Zondag 4 februari: 15 u HIH Turnhout - KVNA Wortel Zondag 11 februari: 15 u KVNA Wortel - Gierle Zondag 18 februari: 15 u Pulle – KVNA Wortel Zondag 25 februari: 15 u KVNA Wortel - Zoersel

55


SPORT

KFC Meer Een goede start na de winterstop brengt KFC voorlopig op een veilige plaats in de middenmoot van het klassement en dat geeft toch een geruststellend gevoel voor de rest van het seizoen. De matchen tegen Brasschaat en Mariaburg, twee geduchte tegenstrevers, zijn ondertussen reeds gespeeld en kunnen Meer bij een eventueel positief resultaat de top vijf binnenloodsen. KFC Meer – Rochus Deurne 0 – 0 Een gelijkopgaande eerste helft zonder doelpunten! Weinig scoringskansen ook en twee attente keepers die hun netten ongeschonden konden houden. Net na de pauze bracht een scrimmage voor het bezoekend doel ei zo na de verlossing, maar de bal wilde er niet in. Ook Rochus, een goed voetballende ploeg, liet zich niet onbetuigd, maar tot echte gevaarlijke standjes kwam het niet. Een Meers slotoffensief bracht ook geen aarde aan de dijk zodat een doelpuntenloos gelijkspel iedereen tevreden stelde. Luchtbalboys – KFC Meer 0 – 1 Weinig doelkansen het eerste kwartier tot Nick Jansen achter een diepe bal spurtte en netjes buiten het bereik van de keeper plaatste, 0-1! Voor de rust praktisch geen doelkansen van enige betekenis aan beide kanten en een niet zo goed geïnspireerd scheidsrechterlijk trio bracht de toeschouwers ook niet in positieve zin in vervoering. Tien gele kaarten waarvan twee keer dubbel geel was het resultaat van een tamelijk bitsig partijtje waarin thuisspeler Cockx de negatieve hoofdrol opeiste. (rel)

Kärcher Superprestige

Wie klopt Joeri Adams? HOOGSTRATEN – Zondag 4 februari is weer een hoogdag voor de cyclocrossliefhebbers uit de Noorderkempen en ook van ver daar buiten. Ze worden dan ook massaal verwacht in en rond het prachtige recreatiedomein “De Mosten” te Meer, waar het kruim van de veldcrossers de strijd zal aanbinden in de 7de manche van het regelmatigheidscriterium “Kärcher Superprestige”. Momenteel leidt Sven Nys, de man uit Baal (Tremelo) , de absolute topper, in dit klassement en ook in de GVA-trofee en de Wereldbeker. Ongetwijfeld de te kloppen man op deze 2,8 km lange zeer gevarieerde en overzichtelijke omloop met tal van natuurlijke hindernissen. Prettig voor de kijkers! Geschenken zullen er evenwel niet uitgedeeld worden want Vlaamse en buitenlandse kleppers als Sven Van Thourenhout, Erwin Vervecken, kersvers Belgisch kampioen Bart Wellens, Bart Aernouts, Wim Jacobs, Klaas Vantornout, Arne Daelemans, Richard Groenendaal, Wilant Van Gils, Gerben De Knegt, Radomir Simunek, Zdenek Stybar, Darius en Marius Gil, Jonathan Page, Jempi Drucker… zullen zeker in het zand het beste van zichzelf willen geven. De laatste vijf edities verdeelden Erwin Vervecken en Sven Nys het ereschavot, aan de anderen om daar paal en perk aan te stellen om zelf opgenomen te worden in de annalen van “De

Hoogstraatse Spurters”, het organiserend comité met Mark Van Gestel aan het hoofd. Niet alleen de eliterenners zullen speciale aandacht opeisen. Ongetwijfeld zal in de juniorescategorie met argusogen uitgekeken worden naar de prestatie van Minderhoutenaar Joeri Adams die de laatste maand uitstekende prestaties wist te leveren: een zilveren medaille op het EK in Huijbergen (Ned.), winnaar van de wereldbekerwedstrijden in Hofstade en Nommay (Fr.) en tevens leider in dit regelmatigheidscriterium, vierde in het Belgisch kampioenschap en derde in het klassement van de Superprestige bij de juniores. In zijn categorie en voor zijn publiek zeker de te kloppen man! (rel)

Programma

11.00 uur Categorie C Nieuwelingen (duur 30 min.): de nieuwelingen die zich inschrijven voor deze cross en eveneens deelnemen aan de wedstrijd in Oostmalle op 18 februari 2007 komen in aanmerking voor de Grote Prijs Paul Herijgers met als inzet een interessant prijzenpakket. 12.00 uur Categorie C Juniores (duur 40 min.) 13.15 uur Categorie B Beloften (duur 50min.) 15.00 uur Categorie A Elite (duur 1 uur): Kärcher Superprestige, De Vlaamse Aardbeiencross en 15de Herdenkingsprijs Wim Lambrechts.

Wedstrijden

Zaterdag 3 februari 14.30 uur KFC Meer – Hemiksem Zondag 11 februari 15.00 uur KFC Meer – Brecht Zondag 18 februari 15.00 uur Maria ter Heide – KFC Meer Zondag 25 februari 15.00 uur KFC Meer – VE Stabroek Zondag 4 maart 15.00 uur Oostmalle – KFC Meer

Marathon

7de Louis Persoons Memorial te Genk Zondag14 januari was het weer marathondag voor enkele fervente Hoogstraatse liefhebbers van de lange afstand. Wegens ziekte moest Minderhoutenaar Pat Leysen, afstandsloper bij uitstek, met lede ogen zijn collega’s laten vertrekken naar de Louis Persoons Memorial, ook een man die hield van marathons en die op 64jarige leeftijd plots overleed. Zijn toenmalige trainingsmakkers houden nu elke winter een herdenkingswedstrijd in het natuurpark Kattevennen in Genk. Bij de mannen haalden 163 atleten de finish. Jef Jacobs (Meersel-Dreef) finishte als 52ste in een tijd van 3.29.36, Marc Van Alphen (Meersel-Dreef) als 58ste in 3.33.12 en Jos Van Bavel (Minderhout) in 3.54.17. (rel)

56

Joeri Adams wil voor eigen supporters zeker niet ontgoochelen.


SPORT

Baanwielrennen

Veldtoertocht

Een seconde voldoende voor Dorien Van Der Velden

Hoogstraatse Wielertoeristen

MEER – Een meisje met pit, deze 15-jarige meid uit Meer die met de fiets een aardig eindje overweg kan. Al eerder stond Dorien op het hoogste schavotje bij de aspiranten er werd ze gelauwerd met provinciale en Vlaamse titels op de weg en op de piste. Onlangs veroverde ze op de wielerbaan van Gent een gouden medaille in het omniumnummer tellende voor het Belgisch kampioenschap bij de nieuwelingen. Op de piste wordt er niet met minuten gegoocheld, seconden beslissen daar over winst en verlies en dat kan de spanning alleen maar verhogen. In de 500 m tegen de tijd en de achtervolging toonde ze zich de sterkste terwijl haar belangrijkste concurrente Eline De Roover uit Pulderbos de puntenkoers won. Voor de finale een gelijke stand! 2 km achtervolging werd een thriller van formaat! Een nek-aan-nek race waarin Dorien het laken naar zich toetrok met jawel, één seconde verschil! En of ze glunderde in haar Belgische driekleur! (rel)

Op zondagvoormiddag 4 februari richten de Hoogstraatse Wielertoeristen hun jaarlijkse veldtoertocht in en dit al voor de 16de keer. Deze veldtoertocht is toegankelijk voor iedereen en gaat door veld- en boswegels in de wijde omgeving van Hoogstraten. Voor de geoefende fietsers is er een parkoers van 45 km uitgestippeld. Wil je het iets kalmer aan doen, kan je dit inkorten tot een 30-tal km. Voor de jongste deelnemers is een kidsparkoers van zo’n 20 km voorzien. Vertrekken doe je in het Klein Seminarie tussen 8 uur en 10 uur. Hier is er na afloop ook douche gelegenheid en kan je je fiets laten reinigen. De calorieën kan je er tevens opnieuw aanvullen in onze après-fiets bar. Meer info via tel. 03 314 45 38 of via e-mail hwt@advalvas.be

Nieuwsbrief verenigingen Dorien Van der Velden

Hoogstraatse Zaalvoetbal Competitie (HZC)

Vanaf heden kan u als vereniging de nieuwsbrief van de Stad Hoogstraten ook digitaal ontvangen. Inschrijven kan op communicatie@hoogstraten.be

Mega Mjeel herfstkampioen Naast het veld wordt er in het Hoogstraatse ook nog indoor tegen een balletje getrapt en dit al jaren. Twaalf recreatieve teams nemen de handschoen tegen mekaar op en spelen wekelijks hun wedstrijden in de sportzaal van het Spijker aan de Gelmelstraat. De eerste periode werd onlangs afgesloten en Mega Mjeel, uit Meerle vanzelfsprekend, kroonde zich tot herfstkampioen. Geen lauwerkrans of beker, wel een ferme taart en… de jongens lieten het zich smaken. Geen einde van het kampioenschap natuurlijk! Het verdere verloop van de competitie wordt in twee reeksen van zes ploegen gespeeld en binnen enkele maanden staat de echte kampioen op de foto!

Mega Mjeel, v.l.n.r. Nick Van Der Linden, Wim Gorissen, Luc Stoffels, Tom Thielemans, Kjell Haest, Christian Vissers, Dirk Hendrickx.

57


SPORT

Jumpingindoor

Kristof Stevens en Wim Vinckx in klasse zwaar MINDERHOUT – Zaterdag 13 en zondag 14 januari vond in de manège van de Blauwbossen de tweede LRV springindoor plaats van het gewest Hoogstraten, die weer op heel wat belangstelling mocht rekenen van ruiters en toeschouwers. Elke klasse rijdt zowel in de voor- als namiddag een wedstrijd. In de klasse licht ging in de voormiddag de overwinning naar Paul Laurijssen en Pythagoras Z en in de namiddag won Lotte Vermeiren met Up to Date. In de klasse midden waren Wim Aerts met Besteller en Tom Stoffelen met An Bingo de behendigsten en in de zwaarste klasse (1,30 m) toonden Kristof Stevens met Reverdy en Wim Vinckx met Rivelle hoe het moest. Ook de pony’s deden hun duit in het zakje in hun tweede indoor. In stokmaat BLwas Laura Frijters met Binthe niet te stuiten, in de klasse CL waren Sam Van Der Linden met Dino en Loes Leenaerts met Django dan weer de besten. Elke Vermeiren won twee keer in CM met Ratina en in DL ging de overwinning naar Hans Christiaenen met Quinta. In DM sprong Nathalie Voeten dan weer het best met City Boy. (rel)

Uitslagen

Beginnelingen(voormiddag):1.Bart Leenaerts (Mind.); 2. Jan Stoffelen (Mind.); 3. Kathleen Vermeiren (Mind.) Beginnelingen (namiddag): 1.Kathleen Vermeiren (Mind.); 2. Carmen Christiaansen (Wortel); 3. Annelies Vermeiren (Mind.)

Licht (voormiddag): 1. Paul Laurijssen (Meer); Hans Brosens (Meerle); 3. Glenn Van Kuyck (Mind.) Licht (namiddag): 1. Lotte Vermeiren (Meerle); 2. Jan Stoffelen (Mind.); 3. Lotte Vermeiren (Meerle) Midden (voormiddag): 1. Wim Vinckx (Meer); 2. Tom Stoffelen (Mind.) 3. Jan Stoffelen (Mind.) Midden (namiddag): 1.Jan Stoffelen (Mind.); 2. Jan Stoffelen (Mind.); 3. Guy Lauryssen (Meer) Zwaar (voormiddag): 1. Kristof Stevens (Meer); 2. Dirk Vinckx (Meer); 3. Wim Vinckx (Meer) Zwaar (namiddag): 1.Wim Vinckx (Meer); 2. Dirk Brosens (Wortel); 3. Dirk Vinckx (Meer) Pony’s BL (voormiddag): 1. Laura Frijters (Meerle); 2. Lieke Brosens (Meerle); 3. Loes Leenaerts (Mind.) Pony’s BL (namiddag): 1. Laura Frijters (Meerle); 2. Loes Leenaerts (Mind.); 3. Kaat Brosens (Wortel) Pony’s CL (voormiddag): 1. Sam Van Der Linden (Meer); 2.Loes Leenaerts (Mind.); 3. Seppe Wens (Mind.) Pony’s CL (namiddag): 1. Loes Leenaerts (Mind.); 2. Loes Bax (Wortel); 3. Anke Christiaenen (Meerle) Pony’s CM (voor- en namiddag): 1. Elke Vermeiren (Meerle); 2. Rob Brosens (Wortel) Pony’s DL (voormiddag): 1. Hans Christiaenen (Meerle); 2. Jonas Bevers (Meer); 3. Inne Van Den Heuvel (Hoogstr.) Pony’s DL (namiddag): 1. Hans Christiaenen (Meerle); 2. Roel Bevers (Meer); 3. Loes Leenaerts (Mind.) Pony’s DM (voor- en namiddag): 1. Nathalie Voeten

“De Snelvlucht” huldigde zijn kampioenen

Sportregio Noorderkempen

Joggen in eigen streek Op zondag 28 januari start in Hoogstraten de derde editie van het loopcriterium “De Noordloper” (een samenwerkingsverband tussen 12 gemeenten: Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Lille, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout, Vosselaar) en dit voor alle mensen uit de regio Noorderkempen, zowel voor competie- als recreatieve lopers. Dit criterium omvat 23 organisaties en sluit af op 14 oktober in Oud-Turnhout. Deelnemen aan deze lopen is veel belangrijker dan winnen, want voor alle deelnemers die aan respectievelijk 5 (-16 jaar) of 8 (volwassenen) lopen hebben deelgenomen maken aanspraak op een leuk aandenken en doen automatisch mee aan de aanwezigheidstombola tijdens de laatste loop.

Naar de 1000 “De Noordloper” groeit! Moeizaam in het begin, in 2005 telde men 533 deelnemers, in 2006 passeerden 793 sportievelingen langs de inschrijving en nu, in 2007, hoopt men de kaap van 1000 te overschrijden. De eerste loop, de AVNveldcross vindt plaats op de sportterreinen van het Klein Seminarie en dit op zondag 28 januari. De toegang is langs de Katelijnestraat en de wedstrijden vangen aan om 13.30 uur en voor alle leeftijden zijn vanzelfsprekend specifieke afstanden voorzien. Iedereen die graag de benen uitslaat, van een gezellige sfeer houdt en graag eens een prijs wil wegkapen is zeker welkom bij “De Noordloper 2007”. Info: Ben Martens, Regiocoördinator Noorderkempen, tel. 03 24062 92, Noorderkempen@sportdienst.provant.be

Kalender Hoogstraten (28/01); Ravels (06/04); Hoogstraten (26/04); Vosselaar (29/04); Lille (16/05); Malle (Oost) (20/05); Ravels (01/06); Hoogstraten (06/06); Arendonk (08/06); Minderhout (09/06); Oud-Turnhout(22/06); Poppel (24/06); Rijkevorsel (07/07); Hoogstraten (26, 27/07); Vosselaar (04/08); Merksplas (29/08); Wortel (31/08); Ravels (01/09); Vorselaar (08/09); Turnhout (16/09); Hoogstraten (20/09); Weelde (21/09); Oud-Turnhout (14/10). (rel)

Zaalvoetbal

De Meerse duivenkampioenen: kampioen jaarse en jonge én algemeen kampioen Quievrain Jos Leuris; winnaar najaarscriterium Jos Leuris; kampioen oude Quievrain en jonge Noyon Marcel Kinschots; kampioen oude Noyon Constant Vermeiren; kampioen jaarse en algemeen kampioen Noyon Roel Brosens; koning kampioen Roel Brosens. 58


2007 wordt een belangrijk jaar voor Natuurpunt Markvallei. In WortelKolonie komt het einde van de werkzaamheden op de benedenverdieping van de voormalige landloperboerderij in zicht. Natuurpunt Markvallei heeft ondertussen beslist om ook de bovenverdieping verder aan te pakken. De officiële opening vindt op 11, 12 en 13 mei plaats. Ondertekening erfpacht Op woensdag 20 december was het eindelijk zo ver. De erfpachtovereenkomst met het stadsbestuur van Hoogstraten voor het gedeelte van de boerderij dat Natuurpunt Markvallei zal gebruiken om er een bezoekerscentrum van te maken, werd een feit. In het bijzijn van directeur Willy Ibens werden de nodige handtekeningen geplaatst. De directeur van Natuurpunt maakte ook bekend dat de nationale vereniging een financiële inspanning zal doen om het hele project mee te helpen realiseren.

pen (Essen). Inschrijven kan bij Jaak Brosens (03-315 74 41). Leden van Natuurpunt betalen 12 euro voor de onkosten, niet-leden moeten 15 euro betalen om mee te kunnen. JNM’ers betalen slechts 10 euro.

ten zuiden van het kanaal op de grens van Rijkevorsel en Beerse en op de waterscheidingslijn tussen Maas en Schelde.

Nacht van de Duisternis Maansverduistering Op 3 maart wordt in heel Vlaanderen de Nacht van de Duisternis georganiseerd. Bovendien kan je ’s avonds ook een echte maansverduistering waarnemen. Natuurpunt Markvallei neemt je mee naar Wortel-Kolonie. In het bezoekerscentrum “De Klapekster” krijg je om 20 uur deskun-

Het Natuur.huis in Wortel-Kolonie zal door de afdeling worden beheerd en worden gebruikt om er een echt bezoekerscentrum van te maken. Tijdens de weekdagen kunnen scholen hier terecht voor een bezoek aan het Jan Spannenburgmuseum. ‘s Avonds kunnen natuurverenigingen gebruik maken van de vergaderruimten en op zondag zal het museum ook toegankelijk zijn voor iedereen die het wenst. De bezoekers kunnen dan in de ontmoetingsruimte genieten van een drankje en meer uitleg bekomen over de werking van Natuurpunt en over Wortel-Kolonie. Ongetwijfeld zal het bezoekerscentrum voor veel mensen dè uitvalbasis worden voor een wandeling of een fietstocht in het prachtge gebied van Wortel-Kolonie. Het bezoekerscentrum wordt ook dé gezellige honk van de Natuurpuntafdeling van Rijkevorsel en Hoogstraten. Hier zullen tal van activiteiten (cursussen, lezingen, verenigingsavonden, ... ) georganiseerd kunnen worden. JNM, de jeugdvereniging die zich vooral met de natuur bezighoudt, zal in de lokalen ook een onderkomen vinden. Ondertussen werd ook een naam gevonden voor het bezoekerscentrum. Het werd “De Klapekster”. Het is een bijzondere vogel die in de winterperiode ook in Wortel-Kolonie gesignaleerd wordt. Maar daarnaast laat de naam ook vermoeden dat je hier ook een gezellig “klapke” kan komen doen.

Zeeland De busexcursie naar Zeeland is een vaste waarde in het programma van Natuurpunt Markvallei. Dit jaar vertrekt de bus op zondag 28 januari om 8 uur in de Karel Boomstraat in Hoogstraten. Natuurpunt gaat op pad onder leiding van een ervaren gids en samen met Natuurpunt Noorderkem-

Op 20 december werd de erfpachtovereenkomst voor het gedeelte van de boerderij dat Natuurpunt Markvallei en De Slinger zullen beheren, ondertekend met het stadsbestuur van Hoogstraten.

Vogels voeren en beloeren Het weekend van 3 en 4 februari organiseert Natuurpunt in heel Vlaanderen de jaarlijkse actie “Vogels voeren en beloeren”. Na het voederen een half uurtje of iets langer tellen levert al genoeg gegevens op om een goed beeld te vormen van de vogelrijkdom in je tuin. Er wordt gewoon gevraagd om het grootste aantal van een soort dat je op hetzelfde moment hebt geteld op of nabij de voederplaats, te noteren. Daar zijn speciale formulieren voor. Die kan je vinden op de site www.natuurpunt.be Heb je vragen? Mail naar wim.vandenbossche@natuurpunt.be

Zondagswandeling Op zondag 25 februari organiseert Natuurpunt Markvallei een zondagswandeling in de Kievitsheide te Rijkevorsel. Om 9 uur vertrekken de wandelaars op het dorpsplein in Rijkevorsel. De wandeling wordt geleid door Jack Govaerts. Bij hem kan je ook meer informatie bekomen. (03-315 71 85). Dit openbaar gemeentebos van ongeveer 11 ha groot is het laatste restant van de ooit zo grote gemeenteheide van Rijkevorsel. De Kievitsheide, destijds een vochtig heidegebied, bevindt zich

dige uitleg over de gevolgen van lichtpollutie. Je kunt er ook een kleine tentoonstelling bezoeken. Om 21 uur vertrekt een tocht door het duister onder leiding van Jack Govaerts in Wortel-Kolonie. Voor de kinderen is er parallel een alternatieve wandeling onder leiding van JNM Markvallei. Bij aankomst staan de sterrenkijkers en telescopen klaar om de maansverduistering te kunnen waarnemen en een blik te werpen op de planeten. Info: Drej Oomen (03-315 02 45). Natuurpunt Markvallei wil het stadsbestuur tegelijkertijd alternatieven aanreiken om lichtpollutie te verminderen. Binnen de werkgroep beleid wordt werk gemaakt van een informatiebundel met voorstellen. Licht is belangrijk. Overdag zorgt de zon voor warmte en licht, maar ‘s nachts moeten we er zelf voor zorgen dat we nog kunnen “leven”. Hiertoe is kunstmatige verlichting vaak nodig. Maar al te vaak wordt nachtelijke verlichting op een onverantwoorde manier aangewend, waardoor gezondheid, veiligheid en wetenschap in het gedrang komen. Er wordt heel wat geld verspild en er wordt dikwijls geen rekening gehouden met het milieu.

59


g i l d e n l ev en & sch u t t er sn i eu ws Frans Snijders, tel. 03/314.49.03, email: franssnijders@tiscalinet.be

Uithalen koning en deken in Minderhout Het Groot Teerfeest

Verloren Maandag betekent voor de werkende leden van de Sint-Jorisgilde uit Minderhout twee dagen vakantie. Voor sommigen zou drie vakantiedagen zelfs nog beter zijn. De gilde viert dan als vanouds “Het Groot Teerfeest”. Hoe dit sinds mensenheugenis plaats vindt vertellen u Marcel Floren hoofdman, Jan Stoffels koning, Gust Vermeiren vroeger koning van de gilde en Frans Tackx voorzitter van de vzw Sint-Jorisgilde Minderhout. Op een moderne manier, met oog voor de traditie en de overlevering zoals deze gekend zijn in de gilde, viert Minderhout het jaarlijks Groot Teerfeest.

Zaterdag: Gildenmis – Algemene vergadering VZW De gilde begint op zaterdagavond met een eucharistieviering in de dorpskerk. Daarna stapt men samen op naar het gildenlokaal waar de algemene vergadering van de VZW plaats vindt.

Zondag: rustdag De zevende dag van de week is voor de gildenleden een welgekomen rustdag. Die dag moet er niets. Alleen rust.

Maandag: de inzet Om 13 uur komen de gildenbroeders naar het gildenhuis. Eerst wordt er met worstenbroden een bodem in ieders maag gelegd. Daarna wordt er “verbroederd” tot 19.30 uur waarna het eigenlijke teerfeest een aanvang neemt. Tweemaal in de zes jaar wordt van deze regel afgeweken. Als de koning halfweg zijn termijn van zes jaar is, laat hij zich thuis uithalen. Jenever en borrelhapjes mogen niet ontbreken voor de ongeveer 70 gildenbroeders en gildenzusters. Bij deze gelegenheid ontvangt de koning ook de tweede helft van de beurs welke tijdens de koningsschieting aan de schutsboom hing. Huidig koning Jan Stoffels verzekert iedereen “dat je daar bijlange niet mee toekomt”. In de vroege avond zet ook de dansgroep van de gilde het beste beentje voor ter attentie van de koning en de koningin. De namiddag wordt afgesloten met een traditionele zangstonde. Daarna trekken de gildenleden even huiswaarts of rechtstreeks naar het gildenlokaal. De avond begint met een maaltijd waarna de hoofdman en de koning hun jaarverslag verkondigen. De dans wordt ingezet en tijdens het verloop van de avond worden de nieuwe leden gestoeld wat het officiële lidmaatschap bevestigt.

Gestoeld? Jazeker, gestoeld! Na een “proefjaar” leggen de nieuwe leden de gildeneed af in handen van de

60

hoofdman. Wanneer deze plechtigheid voorbij is vormen alle gildenbroeders en gildenzusters een kring rondom hen. Al zingend en dansend rond de nieuwe leden komen de gildenleden in beweging. Wanneer de nieuwe leden, midden in de cirkel, ieder op een stoel gezet worden is het tijd voor de sterksten onder de gildenbroeders om de nieuwe leden tot bijna tegen het plafond op te heffen. Na een derde maal op en neer worden de nieuwelingen terug op de aarde gezet en zijn zij aanvaard als nieuw lid van de gilde. Tijd om te trakteren dus. De nieuweling-gildebroeder heeft een fles van één liter jenever in zijn hand met daarbij een borrel. Hij trakteert de mannen elk op een borrel jenever, ieder drinkt dus uit dezelfde borrel. Van de nieuweling-gildezuster ontvangen de vrouwen een koekje als teken van welkom. Als alle plichtplegingen voorbij zijn kan

iedereen zich amuseren op de tonen van muziek. Gewoonlijk wel tot ’s morgens vroeg.

Dinsdag: uithalen deken Omstreeks 13 uur komen de gildenbroeders bijeen in het gildelokaal voor het eten van worstenbroden. Eén onder hen ontbreekt: de nieuwe deken die benoemd is volgens de intrede in de gilde. Hij weet dat zijn gildenbroeders te 15 uur bij hem thuis komen aankloppen. Hij moet zich immers laten “uithalen”. De 25 à 30 aanwezige mannen zal hij naar goeddunken ontvangen al staat er wel beschreven dat er zes stoopjes jenever (en niet MEER) moeten aangeboden worden. De verdere ontvangst bestaat uit boterhammen met kaas en kop en wat borrelhapjes als naar gewoonte. Enkele stokken kaarten mogen zeker niet ontbreken.

Garage Geudens bvba Meerseweg 8 - 2321 Hoogstraten-Meer Tel.03/315.71.76 Fax 03/315.88.14 www.geudens.be

Verkoop personen- & bedrijfswagens Tweedehandswagens Erkende carrosserieafdeling Alle onderhoud en herstellingen 1946-2006

***60 Jaar Garage Geudens***


GILDEN EN SCHUTTERS Om 17.30 uur wordt de nieuwe deken in een kring geplaatst en wordt hem door de hoofdman de sjerp van deken omgehangen. Dit is het uiterlijke kenteken van zijn waardigheid. Wanneer deze plichtpleging nog maar amper voorbij is, verheft voorzanger Frans zijn stem. Allerlei liederen worden gezongen ter ere van de nieuwe deken. Steeds een geestige bezigheid als je zelf onverwacht een strofe moet voorzingen en er geen tekst meer beschikbaar is. Stilletjes wordt het een half uur later wanneer alle gildebroeders terug naar het lokaal keren om opnieuw worstenbroden te verorberen. Bij het buitenkomen van het huis van de deken krijgen sommigen “nen klop van den hamer”. De jenever loopt vlug binnen door een man zijn keel maar als je dan van een warme plaats in de koude buitenlucht komt blijven de gevolgen soms niet uit. Terug in het lokaal gekomen worden de laatste worstenbroden gegeten en de laatste pintjes gedronken al is dan het nachtelijke uur soms weer te snel gevorderd.

Glorie Tijdens het uithalen van de nieuwe deken is er ook gedacht aan de oudere mensen of diegenen die minder goed te been zijn maar toch nog lid van de gilde zijn. Zij zijn om 15 uur welkom in de gildenkamer om ook een worstenbrood te komen nuttigen. Een kaartje leggen, genietend van een koffie, kortom, een gezellige namiddag voor de glorie van de gilde die al te gemakkelijk vergeten worden. En diegene die dat willen, worden thuis veilig gehaald en teruggebracht. Wat wil je nog meer?

Taak Voor de nieuwe deken, de eerste van de vier dekens in deze gilde (laatst aangestelde), begint het werk na de aanstelling. Hij verwittigt de leden van allerlei activiteiten die plaats vinden. De dekens staan ook ter beschikking van hoofdman en koning om taken van hen over te nemen en goed uit te voeren.

Teerfeest Sint-Jorisgilde

MEER - Enkele jaren geleden knoopte de Sint-Jorisgilde uit Meer terug aan met een oude traditie die na 1962 verloren was gegaan; het thuis uithalen van de nieuwe deken. Deken in de Meerse gilde word je volgens intrede in de gilde welke genoteerd staat in het ledenregister. Het ene jaar is een man van dienst; volgend jaar dient het register van de vrouwen geraadpleegd te worden. Dit jaar werd Dirk Brosens verkozen als nieuwe deken. Dirk ontving thuis de gildenbroeders en gildenzusters zoals verwacht: naar godsvrucht en vermogen. Omstreeks 16 uur werd Dirk getooid met de sjerp van deken als teken van zijn waardigheid. Na deze officiële huldiging trok het ganse gezelschap, te voet of gebruikmakend van de huifkar, terug naar de gildenkamer, gelegen aan de Donckstraat, om daar verder te feesten.

61


Ellen Huet VJ bij JIM-TV! HOOGSTRATEN - Ellen Huet (22), dochter van Karel Huet en Leen Krols, groeide op in Hoogstraten. In Antwerpen studeerde ze eerst Woordkunst en Drama en daarna Audio- en Visuele vorming. Na een tijdje liet ze België voor wat het was, om in zonniger oorden vakantiegangers te animeren. Na een overdosis sun, sea en … animeren keerde ze terug naar haar roots. Ellen

LEZERS TEKENEN

62

was dus niet onervaren toen haar in een Antwerps café gevraagd werd een screentest voor JIM-TV te doen. Een test die zij met glans doorstond en die haar meteen tot VJ van JIM-TV bombardeerde. Dat deze kersverse VJ warm gemaakt kon worden om meteen een heus muziekprogramma te presenteren kan eigenlijk niet verbazen, want muziek werd haar met de paplepel ingegeven. Ze komt uit een muzikaal gezin en speelde in een vorig leven zelf nog saxofoon en gitaar. Op 20 januari jl. liet de blonde spring-in-‘t-veld alvast haar gezonde nieuwsgierigheid de vrije loop over de wondere wereld van glamour & glitter. Dit waren haar openingswoorden: “Hee, welkom bij mijn allereerste JIMlist 40. Ik ben Ellen, jouw nieuwe VJ op JIM, tot uw dienst. Vanaf nu host ik deze charts en ook het pop- en showbizznieuws. Hebt u prangende vragen voor me, houd u absoluut niet in en mail naar ellen@jim.be! Ik begin deze JIM-list met een van de 7 nieuwkomers deze week: een knaller van formaat, Basement Jaxx met Hush Boy op 39.” Pop&Showbizznews heet haar programma en het is absoluut waard om zien.

(naam en adres bekend bij de redactie)


JONG GEZEGD

DEBORAH ZEGT Deborah Dirven (18) is vijfdejaarsleerling op het Seminarie. Ze volgt er Secretariaat – Talen. Ze licht een tipje van het drukke en soms zelfs hectische leven dat ze leidt. Overrompeld door al het interessante nieuws van De Hoogstraatse Maand duiken jullie in mijn verhaal. Vrij veel onderwerpen vliegen van mijn gedachten naar het blad, maar niets blijkt goed genoeg te zijn. Het zoeken naar het perfecte onderwerp is een vrij lastig karaktertrekje waar ik horendol van kan worden… Ik doe lichtjes zo’n 5000 dingen tegelijk, maar nog nooit heb ik achteraf het gevoel gehad dat ik iets tot een goed einde heb gebracht. Anderen kunnen mij vertellen dat ik goed gepresteerd heb, maar dat brengt mij niet op andere gedachten. Soms kan dit gevoel wel heel veel voordelen met zich meebrengen, maar perfectionisme versus faalangst, gecombineerd met bijvoorbeeld autorijden is een stuk minder. Ik ben ondertussen 18 jaar en ik vond dat het onderhand eens tijd werd om aan mijn rijbewijs te denken. In de kerstvakantie haalde ik mijn theo-rie en ondertussen was ik ijverig praktijklessen aan het volgen. De eerste les was verschrikkelijk. Het was ook daadwerkelijk de allereerste keer dat ik in het voertuig, genaamd ‘wagen’ vertoefde. Het eerste kwartier moest ik enkel nog maar sturen, maar zelfs dat bleek een zware klus. In de avond zocht ik naar alle informatie die mij werd verteld, om de volgende dag alles beter te kunnen toepassen.

De eerste lessen gingen redelijk goed voor eerste lessen, maar naarmate ze in hoeveelheid toenamen vlotte het totaal niet. Iedere keer als ze me op een nieuwe fout wezen, raakte ik nog harder in paniek om vervolgens nog vier andere dingen fout te doen. Dingen die ik in het begin wel redelijk goed onder de knie had. Altijd als iets ‘prestatiegebonden’ is, doe ik handelingen enorm veel slechter. Dit leidt dan niet alleen tot een voorlopig rijbewijs met begeleider, (Normaalgesproken behaal je na 10 praktijklessen bij een rijschool een voorlopig rijbewijs zonder begeleider, mits je bekwaam bent uiteraard.) maar ook nog eens een gevoel erbij dat je weer maar eens gefaald hebt. Buiten dat het niet goed gelukt is, begrijp ik het systeem ergens niet. Ik had duidelijk aan de rijschool verteld dat ik nog nooit had gereden. Zouden er mensen zijn die na 10 lessen, zonder vooraf in een auto gezeten te hebben, gelijk alleen mogen rijden? Vast wel, anders zou het systeem niet ingevoerd zijn, toch? Maar de drang om iets te presteren heeft natuurlijk ook ergens zijn voordelen. Organisatorisch vermogen, oplossingen zoeken voor problemen, schoolwerk niet laten liggen tot de laatste dag… De drang om deze dingen tot een goed einde te brengen is zeker noodzakelijk.

Buiten deze lichte vorm van perfectionisme heb ik ook een geweldig zenuwtrekje. Zo een vaak voorkomend trekje, dat het haast een dwangneurose is geworden. Namelijk mijn geliefde ring! Normaal is een ring gemaakt om te dragen, maar ik vind het veel gepaster om bij elke gelegenheid de ring in rondjes te laten cirkelen. Maar dat is nog niet alles. Mijn ring bestaat uit vier verschillende edelstenen: amethist, turkoois, tijgeroog en jaspis. Elke edelsteen steekt een klein beetje uit, zodat er halve bolletjes op mijn ring ontstaan. Mijn doel is, op momenten dat ik weinig interesse toon in de rest van mijn omgeving, precies te draaien op één zo’n bolletje! Een vreemd spelletje, waar ik me toch uren mee zou kunnen vermaken…

inzendingen moest het lot beslissen. Het winnende nummer werd “6” en dat staat op naam van Gitte Martens, Hoge Weg 15, Minderhout. Ook zij mag in de Standaard boekhandel haar keuze gaan maken voor 12,5 euro.

lukkig komen zij telkens uit een andere hoek. Zo ook dus deze maand. Het verhaal dat er ons bij werd verteld is kort en bondig: De meester stond niet voor niets naast de omcirkelde belhamel op de voorlaatste rij …Waarom? Dat komen wij misschien volgende maand te weten. (pdn)

Maar ik zal maar eens ophouden met over mezelf te praten, want eigenlijk heb ik helemaal geen moraal in mijn verhaal. Het enige wat ik even wilde doen, is gezellig praten over mijn grillen en dan maken dat ik terug weg ben! Toch is er wel een kleinigheidje dat ik u als lezer zou willen meegeven. Beoordeel niet te vlug op de dingen die je ziet. Maar kom, een persoon die uren aan een stuk cirkeltjes aan het draaien is met haar ring is niet bepaald een normaal wezen! Of wel? (dd)

Het concept is gekend. Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint een boekenbon van 12,5 euro. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Dus wie wil meespelen: Geef de naam van het kopje en je eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of via een e-mail: redactie@ demaand.be Maar vergeet dan niet je naam en adres te vermelden. Een boekenbon zenden aan een e-mailadres gaat voorlopig nog niet. Zie ook www.demaand.be

Uitslag van vorige maand:

Pastoors zijn een beetje uit de mode. Ook Minderhout is ondertussen een dorp zonder pastoor. Vroeger was dat anders. Hoe het in 2001 was is een beetje te zien aan de foto. Ook toen werden er al stand-ins gebruikt bij gebrek aan echte. Tijdens de meiboomfeesten kroop Jan Lenaerts uit de Koestraat 12 te Minderhout in de kleren van de dorpspastoor tijdens het wagenspel. Hijzelf wist het nog en verdient daarmee een boekenbon. Over de 11 overige juiste

Toelichting bij opgave van deze maand:

We geven het toe, klasfoto’s zijn een dankbare inspiratiebron om deze rubriek te stofferen. Ge-

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten 63


HALVE EEUW

64


Veiling Hoogstraten sluit af op 6% meeromzet Veiling Hoogstraten sluit het voorbije werkjaar af met een omzet van 108,2 miljoen â‚Ź of 6% meer dan vorig jaar en 21 % meer dan in 2004. Hiermee wordt het op ĂŠĂŠn na beste omzetjaar uit de geschiedenis van de veiling afgesloten. De meeromzet is het resultaat van een iets betere prijs bij de aardbeien en een fors betere prijs bij de paprika. Tomaten - zowel los als tros - en komkommer hielden stand inzake prijsvorming. Alle producten kenden een toename in het volume. Uitzondering hierop was paprika waar een kleine areaalinkrimping resulteerde in een iets kleinere aanvoer. Meest markant bij de aanvoerevolutie was dat aardbeien voor het eerst de kaap van 20 miljoen kg wisten te overschrijden. De tomaten wisten terug de aanvoerkaap van 40 miljoen kg. te halen. Aardbeien worden in Hoogstraten 100% via de klok verhandeld; groenten vinden deels via de bemiddeling van Lava hun weg. Toch wordt ook bij de groenten ruim 90% voor de klok aangeboden.

De nieuwe Honda VersamowÂŽ-techniek De eerste 4 in 1 grasmaaier kan: 1. Vangen

In-Co verhandelt ruim 110.000 ton product Samen met de collega-veilingen Profruco uit St.-Niklaas en CLTV-Zundert sluit Veiling Hoogstraten meteen het eerste werkjaar van In-Co af. In-Co is de transnationale coĂśperatie die begin 2006 van start ging. Naast het pakket van Veiling Hoogstraten - dat vooral de aardbeien van de drie partners verenigt - is er een niet onaanzienlijk pakket hardfruit dat door Profruco in de samenwerking wordt aangebracht. Ruim 30.000 ton hardfruit van hoge kwaliteit (1/3 appels, 2/3 peren) maakt dat de nieuwe coĂśperatie een breed aanbod heeft met zowel glasgroenten, zachtfruit en hardfruit in het pakket. Het eerste jaar wordt dan ook afgesloten met ruim 110.000 ton verhandelde producten en de overtuiging is er dat dit zal toenemen. Meer info hierover vind je via go@in-co.be

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

2. Uitwerpen 3. Mulchen 4. Bladversnipperen

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

65


AGENDA

MEERLE Zaterdag 3 en zondag 4 februari JAARCONCERT van de fanfare in de parochiezaal: zat. 20 uur & zon. 14.30 uur.

HOOGSTRATEN Tot zaterdag 17 februari TENTOONSTELLING Cartoons ‘smakelijk eten’ in het stedelijk museum, Begijnhof 9, van woe. tot zon. van 14 uur tot 17 uur. Vrijdag 2 t/m zaterdag 24 februari TENTOONSTELLING ADHD in de bibliotheek tijdens de openingsuren. Zaterdag 3 en zondag 4 februari HOBBYTENTOONSTELLING in zaal Pax: zat. 14.30-19 uur & zon. 10-19 uur, org. KWB en KAV. VOGELS VOEREN en BELOEREN, org. Natuurpunt.

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE Zondag 25 februari KSJ op z’n ITALIAANS, heerlijke gerechten om 12, 14 of 17 uur in het VTI-Spijker (hotelschool). Woensdag 28 februari LEZING over ADHD door Centrum Zitstil om 20 uur in de ontmoetingsruimte van de bibliotheek.

Zaterdag 17 februari LEDENFEEST van het Davidsfonds om 19.30 uur in de Rabboenizaal Spijker. Vrijdag 23 februari CONCERT in de begijnhofkerk om 20 uur. Zaterdag 24 en zondag 25 februari RASHONDENSHOW ‘Schaal der Kempen, in de veiling vanaf 8 uur.

66

Tot ziens An en Fran

218

ANSOMS ACCOUNTING Gravin Elisabethlaan 1 bus 6 - 2320 Hoogstraten Tel. +32 (0)3 366 65 11 - Fax +32 (0)3 366 65 12 Gsm +32 (0)496 10 36 74

0175

MINDERHOUT Vrijdag 2 februari CONCERT met Norbert De Taye in de Sint-Clemenskerk om 20.15 uur, org. Minarte.

Vrijdag 9 februari ALGEMENE SPIJKERQUIZ, org. Instituut Spijker & quizploeg Togo.

Maandag 12 februari JAZZCONCERT met Audubon om 20 uur in zaal Sint-Cecilia (Gelmelstraat), org. The Marckriver Jazzclub.

Di. & woe. gesloten

BOEKHOUDING & BELASTINGADVIES

Zondag 4 februari VELDTOERTOCHT, vertrek Klein Seminarie tussen 8 en 10 uur, org. Hoogstraatse Wielertoeristen.

Zondag 11 februari PANNENKOEKENNAMIDDAG vanaf 13.30 uur tot 18 uur in zaal Pax, org. KVG. CONCERTNAMIDDAG ‘Windows on the world’ om 14.30 uur in de Rabboenizaal Spijker, org. fanfare St.-Catharina.

Dinsdag 27 februari VERKEERSREGELS opfrissen in de parochiezaal om 19.30 uur, org. KWB.

Nieuw in Hoogstraten:

Zaterdag 3 en 10 februari VALENTIJNAVONDEN ‘liefde achter de kerk’ in zaal Cecilia om 20.15 uur, org. Tejater de lepe hoek.

Zaterdag 10 februari GROOT NEDERLANDS DICTEE preselectie om 9 uur in Instituut Spijker, org. Davidsfonds. DAG van het Deeltijds Kunstonderwijs IKO, van 14 tot 17 uur.

Vrijdag 23 februari KAARTWEDSTRIJD Rikken vanaf 19.30 uur in de parochiezaal, org. zaalcomité.

Zaterdag 10 februari ZAKLAMPENTOCHT Harry Potter aan de manège in de Blauwbossen, vertrek tussen 18 en 20 uur, org. KWB.

MEER Zondag 4 februari SUPERPRESTIGE veldrit in de Mosten vanaf 11 uur. Maandag 5 februari DORPSRAAD algemene vergadering om 20 uur in de eetzaal van de lagere school aan de Terbeeksestraat.

199

Vrijdag 9 en zaterdag 10 februari TONEELVOORSTELLING ‘Motie van wanorde’ in zaal Voor Kunst en Volk om 19.30 uur, org. ’t Heidebloempje. Zondag 11 februari GEZINSONTBIJT tussen 9 en 11 uur in de parochiezaal, org. Gezinsbond. Vrijdag 16 en zaterdag 17 februari TONEELVOORSTELLING ‘Motie van wanorde’ in zaal Voor Kunst en Volk om 19.30 uur, org. ’t Heidebloempje.

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 03 / 314.83.11 www.degelmel.be

10


AGENDA

MEERSEL-DREEF

VELTNoorderkempen

Zaterdag 3 februari BINGO-AVOND voor de steunende leden van fanfare Voor Eer en Deugd om 20 uur in de zaal ‘Bij de paters’. Zaterdag 10 februari ONTBIJT ‘aan huis’, org. lagere school (snel bestellen). Dinsdag 13 februari DORPSRAAD – algemene vergadering om 20 uur in zaal ’t Kapucijntje bij de paters op de Dreef.

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Maandag gesloten

Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

198

Hulpdiensten

WORTEL Vrijdag 2 en zaterdag 3 februari TONEELVOORSTELLING ‘Het bed van Juliet’ om 20 uur in de parochiezaal, org. Willen is Kunnen. Donderdag 8 februari DORPSRAAD – algemene vergadering om 20 uur in de school. Woensdag 28 februari ZOLDERAVOND op ’t Hoog, Worteldorp 3, om 20 uur.

Hulpdiensten merken bij ongeval dikwijls op dat een gekwetste vraagt: verwittig mijn partner, neem mijn GSM voor het juiste nummer. En daar sta je dan, hulpeloos, want in elke GSM staan wel 25 nummers. Daarom de vraag aan iedere GSM gebruiker om “ICE” (In Case of Emergency) in de GSM te voorzien. Je kunt daarachter een getal (ICE 1, ICE 2 enz.) ingeven zodat de hulpdiensten weten in welke volgorde men dient te verwittigen.

Zondag 18 februari: Snoeiles ‘Kleinfruit’ Dirk Govaerts geeft richtijnen voor de snoei van ‘Kleinfruit’. Breng je snoeischaar mee want het wordt een praktijkles. Dit is het eerste deel van de lessencyclus ‘Teelt van kleinfruit’ (zie 7 juni voor tweede deel). Gratis voor leden. Niet-leden betalen 2,5 euro. Graag vooraf aanmelden bij Jan Horsten, tel 03 314 22 55. Plaats: Dorpsgemeenschap WIDAR, Lipseinde 43 te Merksplas (aan grens met Zondereigen). Aanvang: 9.30 u (tot ca 11.30 u.). Zaterdag 3 maart: ‘Moestuin voor beginners’ - Les 1 Een sterke aanrader voor iedereen die wil starten met een ecologisch(e) moestuin(tje). Tweede les op 17 maart. Lesgever: Dirk Govaerts. Vooraf aanmelden bij Jan Horsten (tel 03 314 22 55). Plaats: Natuurhuis in Boerderij van Wortel Kolonie, van 9.30 u. tot 11.30 u. Velt-leden betalen 7,5 euro, niet-leden 10 euro voor de 2 lessen, handboek inbegrepen. Zaterdag 17 maart: ‘Moestuin voor beginners’ - Les 2 (vervolg van 1e les op 3 maart). Plaats: Natuurhuis in Boerderij van Wortel Kolonie, uur: 9.30 -11.30 u. Donderdag 12 april: ‘De minimoestuin’ Voor (jonge) tuiniers die op een kleine oppervlakte toch wat gezonde verse groenten willen kweken (vb. in potten en bakken op een terras of stadstuintje). Lesgever: René Meulemans. Vooraf aanmelden bij Jan Horsten (tel 03 314 22 55). Plaats: Natuureducatief Centrum ‘’t Kerkuiltje’ Dorpstraat 19 te Sint-Lenaarts. Uur: 19.30 u. Leden gratis. Niet-leden betalen 2,5 euro. Aanmelden: Waar gevraagd wordt zich vooraf aan te melden, kan dit bij Jan Horsten (telefonisch op 03 314 22 55) of per e-mail info.noorderkempen@velt.be

200

67


BRAND/ONGEVAL

100

TANDARTSEN Wachtdienst Kempen Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u. Wild & Gevogelte

STOFFELS

APOTHEKERS

bvba

Kip aan ‘t spit

din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144

Minderhoutsestraat 54 2322 Hoogstraten Dond.avond: 19.00-22.00 u., zon- en maandag gesloten

77

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u, tel. 014 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: HEIDI VAN OTTEN (0486.37.45.27 03.314.10.18), LIA GEERTS (0498.64.53.80), HEIDI JANSSEN (0495.10.44.12), ELS KOYEN (0476.43.07.55) en SOFIE DICTUS (0498.07.62.68). JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/314.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (014/70.42.72) LIEVE ROOS (03/314.58.76 - 0474/67.73.50), SONJA VERHEYEN (0476/31.14.41) en NADIA BENKIRANE (03/314.17.31 0474/32.28.10).

68

Van 26 januari tot 2 februari: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74. Van 2 tot 9 februari: APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdreef 20, St.Jozef Rijkevorsel, tel. 03 312 12 20. Zaterdagvoormiddag 3 februari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 57 24. Van 9 tot 16 februari: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50. Zaterdagvoormiddag 10 februari: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50. Van 16 tot 19 februari: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Kapelstraat 11, Loenhout, tel. 03 669 64 24. Zaterdagvoormiddag 17 februari: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73. Van 19 tot 23 februari: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73. Van 23 februari tot 2 maart: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 57 24. Zaterdagvoormiddag 24 februari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 57 24.

Martens tuinen tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203 .be

eiken trappen maatmeubels

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 28 februari. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 14 februari. Tot zondag 18 februari kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

zondag open

weekdagen op afspraak

03 314 82 86

Uitgeverij

DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten

www.demaand.be

e-mail: jozef.schellekens@skynet.be Redactie - tel.&fax: 03 314 55 04 Administratie: 03 314 51 03 Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.