januari 2007 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 23 NR. 261 JANUARI 2007 PRIJS: 2,10 € AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

BRANDWEER REDT STIER en andere verhalen van 2006

SPORT LAUREATEN

WINNAARS CULTUURPRIJS

6 0 0 2 ICHT Z R E V JAARO L 2 DEE


COLUMN Als regelmatige bezoeker van het Rozenkranspark in Hoogstraten – weliswaar met fiets en boodschappentas – zag ik dat het monument van dokter Versmissen eensklaps was verdwenen. 27 Jaar geleden werd het daar gezet en met veel plechtige toespraken ingehuldigd. Omringd door struiken en bomen stond het daar wat verdoken op een grasveld maar toch ook dicht bij Pax, kerk en drukke Vrijheid. En zo werd het een ideale hangplek voor de jongeren. Waar kon je beter afspreken met je geheime liefje, met je maten een sigaretje gaan roken, of stiekem je eerste joint; soms ook al eens eenzaam op een bankje je woede gaan verbijten of eens uithuilen om je eerste liefdesverdriet? Een schuilplaats, wég van de volwassenenwereld en weg van huiselijk toezicht, en toch weer dichtbij genoeg om op tijd terug thuis te zijn. Dat die plek nu juist het monument voor dokter Versmissen was deed voor hen niets terzake. Ze hadden ten andere nog nooit van die brave man gehoord. En zo werd het monumentje de plaats om op te zitten of te staan, al eens tegenaan te schoppen; om er de naam van het lief in te krassen of een

Hangplek nieuwe grafitti op te proberen. Verloedering dus. De weinige grote mensen die al eens in het Rozenkranspark kuierden, zagen het monument aftakelen. Of de dokter zich daarom in zijn graf omdraaide? Ik denk het niet, de man zaliger was bescheiden, wars van eigenbelang en grootheidswaan. De goegemeente echter, zag het met lede ogen aan als ze er al eens naar keek en het gemeentebestuur kon de verloedering van haar patrimonium ook niet over haar kant laten gaan; ze deed wel eens een poging om met schilderwerk wat te herstellen maar die akelige blauwgroene kleur nodigde bijna uit om het monument zo gauw mogelijk opnieuw te bekladden. Daaraan is nu dus een eind gekomen. En het moet gezegd: tot (bijna) ieders tevredenheid Vooral de jeugdbewegingen zijn er goed mee: door het verdwijnen van het monument wordt hun speelruimte voor een flink stuk uitgebreid en sluit mooi aan bij het speelveld achter de Pax. Ook de goegemeente die zich nu niet meer ergert aan een verloederd monument temidden verwilderd

groen want de gemeentewerklui hebben ook flink gekapt in de nabije bomen en struiken; het ziet er weer bijzonder netjes uit. Zelfs de fans van dokter Versmissen zullen content zijn, de goede dokter krijgt een ander aandenken, wel een stuk kleiner maar op een veel betere plaats waar hij niet dreigt vergeten te worden. Maar de hangjongeren? waar moeten die heen in het versteende Hoogstraten.? Wie kent er nog ergens een schuilplaats in het publieke domein waar zij terecht kunnen, zo dichtbij en toch zo besloten? Natuurlijk werd er voor hen geen plaats voorzien want men houdt nu eenmaal niet van de hangjeugd. Sport en spel, dat is goed voor hen, liefst georganiseerd en onder toezicht. Maar een groepje jongeren dat ergens hangt, daar moet men niks van hebben, dat deugt niet, daar zijn mensen soms bang van…In onze wereld van nu moet het er open en bloot aan toe gaan, stiekem gedoe in hoeken en kanten, dat is taboe. Ten allen tijde moet de jeugd begeleid en aan het handje gehouden worden. Het is dat ik nu oud ben maar als jongere zou ik daar flink de pest aan hebben. Geef mij maar een hangplek. (Jof)

2007 - JAAR VAN DE SMAAK?

2


2006: Hoe zou het zijn met... Mocht je het niet weten: 2006 zit erop. Vele nieuwsjes haalden het voorbije jaar heel even de pers maar de meeste werden even snel vergeten. Wij duikelden enkele knipsels op en gingen kijken hoe het verder verliep.

Brandweer redt stier uit beerput Groot alarm begin september in de Bergenstraat in Meer. Op de boerderij van Kris Rombouts was de stier, een knaap van 1.000 kg. er in geslaagd het stalrooster weg te schuiven – zijn poot was geklemd geraakt tussen de tralies - en was hij in de twee meter diepe mestput gevallen. Kris Rombouts doet zijn verhaal. Kris: “Ik weet niet hoe lang hij er in lag, maar toen ik hem vond, lag hij op zijn rug en kwam zijn neus en mond nog net boven de mest uit. Paniek, want hoe krijg je zo’n kolos daar uit. Wie kan je in godsnaam om hulp vragen voor zo’n klus. We hebben dan de brandweer gebeld, al waren we bang dat ze hem zouden laten inslapen. Het dodelijke ongeval in Loenhout een paar maanden eerder zat in onze gedachten. We waren dan ook blij toen ze snel ter plaatse waren en aan laten inslapen niet dachten”. Frans Van Den Heuvel, toen van wacht bij de brandweer, was er bij: “Het was niet voor de eerste keer dat we dergelijke klus te klaren kregen. Een koe uit het water halen doen we wel meer. Deze keer was het een bijzonder zware klepper en ook waren de omstandigheden niet echt appetijtelijk. We hadden voor de veiligheid een veearts opgetrommeld om het dier een kalmeringsmiddel te geven, maar echt nodig bleek dat niet. De stier was blijkbaar al bedwelmd door de ammoniakdampen van de mest. We zijn aan het werk getogen. We hebben het dak van de stal gedemonteerd en er de kraanwagen bijgehaald. Direct zijn twee van onze mannen, Jean Van Ginkel en Marc Fockaerts, in de put gesprongen en hebben ze riemen rond de kolos aangebracht. De mest stond juist van ‘bothoogte’, maar voor het vastmaken van de riemen moesten ze er, toch laat ons zeggen, een beetje dieper in duiken. Ja, we stonken achteraf een beetje meer dan anders, maar het rauwste hebben we er te plaatse kunnen afspuiten. En we hebben de stier veilig en wel kunnen bovenhalen en in handen van een contente boer geven. Een job met een goede afloop kunnen doen, dat maakt veel goed. Dan maakt het niet uit dat ge efkens een kwalijk geurtje bij hebt”. Kris Rombouts: “En of we content waren. Die stier, dat is zo een braaf en tam beest. Als ge hem roept in de wei, komt hij je helemaal aflekken. Juist een trouwe hond. Als ge weet dat veel stieren heel ambetante en moeilijk handelbare beesten zijn, ben je blij dat ge zo’n braaf dier in huis hebt. Hij heeft gelukkig niet veel onder

dieren zijn immers heel dankbaar voor de hulp. In Hal loopt er een koe die de naam van een brandweerman heeft gekregen, van Jean Van Ginkel. Hij had de drachtige moeder uit de sloot gehaald. En alle brandweermannen kregen bij de geboorte van het kalf suikerbonen bezorgd in de kazerne. Da’s plezant hoor.”.

het ongeval geleden. Enkele uren later was hij bekomen en liep hij in de wei. ’s Anderdaags heeft hij zijn werk alweer gedaan. Er was juist een koe stierig en hij heeft gewoon gedaan wat er van hem verwacht werd, zonder probleem. Alles vergeten! Ondertussen heeft hij een andere stal gekregen, met roosters die aan zijn gestel zijn aangepast”. De brandweer krijgt wel meer vragen om hulp die je niet direct verwacht. Frans: “ Wespennesten weghalen, dat is bekend. Een kat uit een boom halen, dat komt ook al eens voor. Een vogel uit de schouw halen, een paard uit de vijver. Elk jaar sukkelen er wel een paar koeien in de Mark of in een diepe sloot. Het zijn werken die we graag doen, het moeten niet altijd ongelukken met slecht afloop zijn. De eigenaars van de

De ploeg van dienst: (staand) Herman Daems, Frans Van den Heuvel, Frank Weyler, Guido Fockaert, Kitty Vergouwen, (zittend) Brigitte Broes, Marc Fockaert en Jean Van Ginkel. 3


TERUGBLIK Die verhalen blijven lang naverteld. Frans is in november afgezwaaid en om hem te vieren hadden zijn collega’s een feestje gepland Om hem naar de kazerne te lokken hadden ze een alarm naar zijn bieper gestuurd met de boodschap ‘Dier in nood’. Op de plek waar ze hem naartoe stuurden, hadden ze een pluche beer in een boom gebonden. Later hebben ze hem zittend in een badkuip naar de kazerne gebracht, zodat hij op zijn feest zeker geen mestgeurtje meer bij had. Het is niet al kommer en kwel bij de brandweer. (jaf)

Winkelcomplex op einde van de Lindendreef De bewoners van het gebuurte Lindendreef – Hoefijzer schoten in februari 2006 in actie toen bekend raakte dat projectontwikkelaar Aktua Invest een aanvraag had ingediend voor de bouw van een 2.000 m² groot winkelcomplex op de hoek van Lindendreef en Gelmelstraat. Het complex is verdeeld in twee grote winkelruimtes van 1.100 en 900 m². Bovendien komen er 2 appartementen en 6 studio’s bij en een parking voor 60 wagens. De uitrit komt in de Lindendreef. Het gebuurte was helemaal niet gesteld op de komst van het complex en diende massaal bezwaren in tijdens het openbaar onderzoek. Het meeste vrezen ze voor conflicten tussen auto’s en de zwakke weggebruikers. Het nu al drukke kruispunt, waarlangs heel veel schoolgaande fietsers passeren, krijgt er verkeersstroom bij. Liever zagen ze het complex ergens anders, bvb in de ambachtelijke zone langs de Sint-Lenaertsebaan. Het perceel op de hoek van de Lindendreef zou beter een woonfunctie krijgen. Helaas, de bezwaren werden verworpen en de projectontwikkelaar kreeg zijn de bouwvergunning. De ruwbouwwerken zijn zo goed als voltooid en het zal niet lang meer duren of de handelszaken openen hun deuren. Naar verluidt komt er al zeker een vestiging van de warenhuisketen Lidl. Ondertussen heeft dezelfde projectontwikkelaar in dezelfde omgeving, op voormalige gronden van De Ster (o.m. op het oude oefenveld van Hoogstraten), een vergunning gekregen voor de bouw van een 20-tal bedrijfsunits. Aktua Invest mikt op kleine KMO’s en zonevreemde bedrijfjes die moeten herlokaliseren. De toegang tot die bedrijvenzone komt op de Gelmelstraat uit.

4

Hoe kijkt het gebuurte nu bijna een jaar later tegen de zaak aan. Marleen Van Bergen, voorzitster van het gebuurte Lindendreef-Hoefijzer: “We staan voor voldongen feiten. Het winkelcomplex is haast af. We vrezen het bijkomende verkeer als het open zal zijn. We zien het zo gebeuren, door de ongelukkige inplanting kom de zwakke weggebruiker daar in het gedrang. Maar we kunnen er niets meer aan doen. Het is bang afwachten

op het eerste ongeval. Van het bedrijvencomplex op De Ster wisten we helemaal niets, daar zijn we hier in de buurt niet over ingelicht. Nu ligt de uitgang daar wel op de Gelmelstraat, dus verwachten we dat de grootste verkeersstroom langs daar zal weggaan, het vrachtvervoer dan toch. We zijn wel beducht voor het sluipverkeer dat langs de Lindendreef gaat komen. Dat is nu al een probleem met de opstoppingen op het einde van de Gelmelstraat. Nee, rustiger gaat het er hier niet op worden. Met de woonkwaliteit is in deze weinig rekening gehouden. Spijtig”. Over de verdere invulling van het winkelcomplex en de bedrijvenunits wenste Aktua Invest “verder niet te communiceren”. (jaf)

Ondanks protest van de omwonenden, die vrezen voor overlast, komt er een vestiging van Lidl bij de Lindendreef, tegenover het eeuwenoud kasteel van Hoogstraten.


TERUGBLIK

2016 … NOG EEN PASTOOR GEZIEN? Sinds het begin van dit jaar heeft de Hoogstraatse parochie geen pastoor meer en we weten allemaal dat er in de toekomst steeds meer parochies zullen komen zonder eigen herder. Anderzijds lazen we pas in de krant dat 57 procent van de Vlaamse priesters klaagt over te hoge werkdruk. De kerken mogen dan wel leeglopen, toch laten de meeste Vlamingen hun kinderen nog dopen en vormen, huwen voor de kerk en worden kerkelijk begraven. Kortom , méér werk voor steeds minder en ook oudere priesters. Pastoor Fons Van Dijck heeft nu twee parochies onder zijn hoede: hij is de pastoor van Wortel en tevens de dienstdoende pastoor in Hoogstraten. Hoe kan hij deze twee functies combineren, hoe krijgt hij al dit werk gedaan? En hoe ziet hij, als 72-jarige, de toekomst van de kerk? Daarover laten we hem graag eens aan het woord.

uit gewoonte, uit traditie, daarvan zullen er zeker veel wegvallen. Stampvolle kerken voor een gewone zondagsmis, dat zullen we misschien nooit meer meemaken, ik toch niet. Maar ik geloof dat deze “afgeslankte” kerk ook een nieuwe kans is. Je weet, er is nog maar pas geleden een enquête geweest over het geloof hier in ons land en daaruit blijkt dat het overgrote deel van de mensen gelovig is. Er zijn ook veel jonge mensen die op zoek zijn naar het hogere, naar het spirituele, naar een zin in hun leven. Daarop kunnen wij een antwoord geven. De “oude” kerk van onze kinderjaren was veel te moraliserend, veel te dogmatisch ook. Ze schreef voor wat de gelovige moest doen om in de hemel te komen, soms tot in de kleinste details, ook wat hij moest geloven en wat niet. Ik

Pastoor Van Dijck Om te beginnen wil ik toch eens duidelijk uitleggen hoe de parochies nu zijn samengesteld,wat ons werk inhoudt en wie het allemaal doet. Het vroegere decanaat Hoogstraten heet voortaan Federatie Hoogstraten-Rijkevorsel en omvat de 6 parochies uit Hoogstraten en 2 uit Rijkevorsel.. Omdat, volgens het kerkelijk recht, elke parochie een priester moet hebben, zijn de drie overblijvende pastoors verdeeld over deze 8 parochies. Fons Soontjens is pastoor in Meer en Meerle en kerkrechterlijk ook in Minderhout waar diaken Walter Vandenbroeck de plaatselijke pastor is (een pastor is geen pastoor), hij is tevens federatie-coördinator (de vroegere deken). Niek Matthyssen is pastoor in Rijkevorsel, zowel in St.Willibrordus als in St.Jozef. Ik zelf tenslotte, ben pastoor in Wortel en dienstdoende in Hoogstraten.

Van herder naar manager Als pastoor heb je altijd de eindverantwoordelijkheid maar veel van het vroegere werk wordt a.h.w. uitbesteed aan leken die als eersten worden aangesproken door de parochianen. Wij kunnen enkel nog de hoofdtaken doen: de liturgie, de sacramenten, en het overleg en begeleiding van de mensen die veel van ons vroegere werk hebben overgenomen. Omdat de pastoor nu onmogelijk alle mensen uit zijn parochie kan kennen en nog minder met elk van hen contact hebben,moet hij zich, om zo te zeggen, omscholen van herder naar manager. Dat is zeker een verlies, dat kan ik niet ontkennen.

Het werk van de leek Vroeger deed de pastoor – soms nog met de onderpastoor – alles in de parochie. Hij moest altijd ter beschikking zijn, het secretariaatswerk doen, de financies, nu is dat het werk van het secretariaat. Het parochieteam moet zorgen voor pastorale begeleiding en omkadering bij Eerste communie, vormsel, huwelijk en uitvaart (momenteel wordt onderzocht of ook een uitvaart in de toekomst niet volledig door leken zou kunnen verzorgd worden; bij een begrafenis hoort niet noodzakelijk een misviering)

Dan is er de kerkfabriek die het kerkgebouw beheert en een VZW die zich bezig houdt met het patrimonium van de parochie: de parochiezaal, de jeugdlokalen, enz. De pastoor hoeft zich met dat alles in principe niet meer bezig te houden maar blijft wel de eindverantwoordelijke, de manager dus. Elke zondag een mis in de eigen parochiekerk,dat zal in de toekomst misschien ook niet meer mogelijk zijn..Ik vind zelf de mis op zondag toch wel heel belangrijk: voor de kristenen is de zondag de dag des Heren; zoals voor de moslims de vrijdag en voor de joden de zaterdag, zo vind ik dat wij de zondag in ere moeten houden, het is onze heilige dag. Men zal zeker zo lang mogelijk de zondagsmis in de eigen parochiekerk laten doorgaan. Eén mis dus maar er kunnen wel Woord-en communiediensten gebeuren die door leken verzorgd worden.

Een nieuwe toekomst voor de kerk? Ik ben niet zo pessimistisch over de toekomst van de kerk. “Wel integendeel zou ik zeggen. De kerkgangers

pleit voor een meer bescheiden rol van de kerk, een kerk die niet voorschrijft maar een die een boodschap brengt, een boodschap van hoop. Het evangelie naar de mensen brengen, dat is onze opdracht. Weet je, in mijn jonge jaren als priester moest de kerk vooral “bij de tijd” zijn, dat was toen de leuze. Ik voelde me toen eigenlijk een soort sociaal werker, ik moest altijd tussen en onder de mensen zijn, samen een pint pakken en zo. Nu ligt de klemtoon meer op het geloof, een antwoord geven aan mensen die op zoek zijn met hun levensvragen. Niet zo zeer “bij de tijd” als wel “van alle tijden”, zou ik zeggen, dat is voor mij de kern van onze roeping. En ik vind dat deze “kleine” kerk wel minder gelovigen zal tellen wellicht maar meer bewuste kristenen kan verenigen. Ik denk dan aan al die leken die ons nu terzijde staan in het parochiewerk, zoals bvb. de ouders die nu zelf hun kind naar de eerste communie en het vormsel zullen begeleiden (weliswaar met de hulp van ervaren leken). Zij zullen daar wellicht meer bewuste kristenen van worden en dat misschien ook uitstralen naar hun omgeving Jazeker, ik heb nog goeie hoop.” (Jof)

5


TERUGBLIK

Bonte Beestenboel goed op dreef Het was een hectische bedoening in de voormalige boerderij van Wortel-Kolonie. Twintig mei 2006 was immers de officiële opening gepland van de Bonte Beestenboel, de kinderboerderij van de zussen Ilse, Greet en Anneke Somers. En het is hen gelukt. Heel wat nieuwsgierigen brachten dat weekend een bezoek aan het nieuwe project en stonden in bewondering voor het gepresteerde werk. Een zolder vol slaapkamers, wasgelegenheden en sanitaire installaties, een benedenverdieping met keuken, eetruimte en leslokalen en natuurlijk de hokken van de verschillende dieren. Het project kon van start gaan. Vandaag, 8 maanden na het openingsweekend, kijken de drie zussen met voldoening terug op het eerste seizoen. Al dra waren er in mei en juni de eerste scholen uit Berchem, Kalmthout, Meerhout, Kapellen en Brasschaat. Daarna kwam de vakantieperiode er aan en die zat afgeladen vol. Twee maanden lang volgde het ene CM-kamp het andere op. Van zaterdag tot zaterdag, zeven dagen op zeven gonsde de Bonte Beestenboel van jeugdig enthousiasme. Een ruime keuze uit allerlei boerderijactiviteiten, natuurwandelingen en spelmomenten maakte het geheel volledig. Dieren verzorgen, wol verwerken tot allerlei producten, het vervaardigen van boter en choco, het graan vermalen en verwerken tot het bakken van eigen pistoletjes, met de huifkar door de kolonie, …activiteiten genoeg om er een boeiend verblijf van te maken. De CM-verantwoordelijken, die reeds vanaf het prille begin geïnteresseerd waren in het project, bleken erg tevreden over het voorbije seizoen en hebben alvast terug geboekt voor de zomer 2007. In september was het terug de beurt aan verscheidene lagere scholen en ook Het Gevolg streek gedeeltelijk neer in de boerderij tijdens de weken van het Paradijs voor Futlozen. Momenteel is de winterperiode aangebroken en staan er allerlei feesten op het programma. Het geheel kan afgehuurd worden voor verblijf met of zonder catering, er kunnen feesten georganiseerd worden tot 120 personen. Ook in de zomerperiode (niet tijdens de CM-kampen) is er mogelijkheid om het geheel tijdens de weekends af te huren. “Wij hebben heel hard gewerkt om het klaar te krijgen”, vertelt ons Ilse, “ en wij zijn heel tevreden met waar we nu staan. Er is natuurlijk nog heel wat werk. Vooreerst de inrichting van het binnenplein met afsluitingen in kastanjehout en op termijn de ombouw van de grote vleugel aan de overzijde tot studio’s en appartementjes voor gezinnen en kleine groepen. Maar dat is voor later. Eerst willen we dit heel goed doen draaien. We hebben al heel wat stress achter de rug. We zijn ook al vier jaar met dit idee bezig, lang voor we oog hadden op deze locatie. Wij zijn altijd met kinderen bezig geweest en tussen de dieren gezeten. Ik heb les gegeven in het middelbaar onderwijs, mijn jongste zus Anneke is kleuterleidster. Vóór we hier aan konden beginnen is er

6

heel wat papierwerk aan te pas gekomen om alle vergunningen te bekomen en de noodzakelijke subsidies vast te krijgen. Wij hebben Europese, Vlaamse en provinciale subsidies ontvangen in het kader van “Plattelandsontwikkeling”. Daarnaast waren er tegemoetkomingen van Toerisme Vlaanderen en van de Vlaamse Gemeenschap voor renovatie van oude leegstaande gebouwen voor nieuwe projecten, en natuurlijk onze per-

soonlijke financiële inbreng. Maar al die subsidies komen wel achteraf, dus moet er heel wat geprefinancierd worden. Vanaf nu werken we volledig zelfbedruipend. Gelukkig hebben wij ook heel veel beroep kunnen doen op mijn vader die vroeger aannemer was. Hij heeft hard gewerkt maar ook de coördinatie met de aannemers tot een goed einde gebracht. Wij zijn heel tevreden hoe het allemaal verlopen is en wie kijken met voldoening terug op ons eerste seizoen. In de toekomst zijn er zeker nog heel wat mogelijkheden, zoals een samenwerking met Natuurpunt en natuurexcursies in de bossen. Wij kijken met plezier vooruit.” www.debontebeestenboel.be

De Bonte Beestenboel meer dan 80 leerlingen en hun begeleiders ontvangen.

Kennis maken met de natuur en het leven in een boerderij, het is belangrijk voor de kinderen die er steeds minder meer vertrouwd zijn.


TERUGBLIK

De Kleine Sem is vlot vertrokken In februari van dit jaar kreeg de lagere school van het Klein Seminarie eindelijk toestemming om een kleuterschool op te richten. Vanaf 1 september is basisschool Het Klein Seminarie dan ook een feit, en werd het nieuwe kleuterschooltje boven de doopvont gehouden: “De Kleine Sem” heet het voortaan. Meteen ook het moment om te kijken of er nog ruimte zou zijn voor een derde kleuterschool in het Hoogstraatse centrum. En voor de school zelf om te kijken of ze met deze nieuwe kleuterklas het leerlingenaantal terug wat omhoog kunnen krijgen. Ondertussen, zo’n vier maanden na de opstart, blijkt het met die kleuterafdeling heel vlot te gaan. Op 1 september waren er al 19 leerlingen ingeschreven, en ondertussen is dat aantal gegroeid tot 21. Op dit moment heeft de klas één juf, zegt directeur Jef Verboven, maar wanneer het aantal kleuters groeit tot 25, wordt er een tweede juf aangesteld. En dat gebeurt waarschijnlijk nog dit schooljaar. Want na iedere vakantie stromen er nieuwe kindjes in.

De leeftijd van de kleuters varieert op dit moment van 2,5 tot 6 jaar. Niet alleen nieuwe kleutertjes hebben dus de weg naar De Kleine Sem gevonden, ook andere kleuters –of hun ouders- hebben bewust voor deze nieuwe school gekozen. Men probeert het dan ook bewust over een andere boeg te gooien, vertelt juf Marjan. De nieuwe kleuterschool werkt met leefgroepen, in plaats van de klassieke leeftijdsgerichte klasjes. Het grote verschil zit vooral in het leeftijdsdoorbrekend

Juf Marjan en directeur Jef Verboven samen met de kleuters. werken. Men kijkt vooral naar de ontwikkeling van de kleuters. Zo kan een zesjarige kleuter die sterk is in rekenen, maar langzamer is in taal, voor dat laatste gemakkelijk aansluiten bij een jonge niveaugroep. In de eerste plaats is voor deze werking geopteerd omdat de school zelf volledig achter deze visie staat, zegt directeur Verboven. Daarnaast was het natuurlijk een goed alternatief in het ruime aanbod van kleuterscholen dat Hoogstraten nu heeft. De toekomst van De Kleine Sem ziet er in ieder geval goed uit. De nieuwe kleuterschool mag blijven bestaan als ze de eerste drie schooljaren telkens kan starten met ten minste 16 kinderen. Voor volgend schooljaar is er door enkele nieuwe ouders al belangstelling getoond, dus dat streefcijfer is zeker te halen, en misschien wel weer te overstijgen. En mocht het met kleuters de spuigaten uitlopen, liggen de bouwplannen voor een nieuw gebouw al klaar. En de kleuters zelf? Zij amuseren zich ondertussen uitstekend in hun nagelnieuwe klasjes.(ms - foto Klein Seminarie)

17 Vrolijke kleuters onder het afdak van hun nieuwe school.

Nederlandse kanovaarders gered Jeanne Van Dun en haar man Ad Bastiaansen hebben door hun alerte optreden, in het begin van de maand april, twee Nederlandse kanovaarders gered van een gewisse verdrinkingsdood. De twee Nederlandse kanovaarders werden door “Bud” Eekels en enkele van de bezoekers van zijn café uit het water gehaald. Ze hebben hun leven wellicht te danken aan Ad Bastiaansen en Jeanne Van Dun. Zij maakten die zondagavond een wandeling langs de Mark en kwamen aan de stuw ter hoogte van de Markweg. Er stond een man met een kind. Ze hoorden roepen. Toen ze op het geluid afgingen, merkten

ze twee jongens en een gekapseisde kano. De jongens lagen onder aan de stuw in het water en geraakten er door de sterke stroming niet uit. Ad liep snel naar Café “Den Bud”. Bud zelf en enkele van zijn klanten kwamen ter plaatse om te helpen. De cafébaas nam het heft in handen.

Jef Van Dun had gelukkig sleepkoorden in de auto liggen. Met die koorden hebben ze die jongens uit het water kunnen halen. De verwittigde brandweer riep ook nog een MUG op. De jongens werden mee naar het café genomen. Ze waren flink onderkoeld. De twee lagen zeker 20 minuten in het water. Ze waren blijkbaar in Merksplas vertrokken met hun kano. De overige stuwen hadden ze wel gezien. Daar hadden ze telkens gebruik gemaakt van de aanlegsteigers. De stuw ter hoogte van de Markweg hadden ze blijkbaar niet gezien. Enkele weken later zijn ze goedendag komen zeggen in het café van Bud.

7


TERUGBLIK

Nederlandse cursisten betalen meer in IKO In juni was er behoorlijk wat onrust en protest bij de leerlingen, de leraars en de directie van het IKO. Het stadsbestuur besliste om de cursisten van het IKO, die niet van Hoogstraten zijn, meer te laten betalen. Op die manier wil men de massale instroom vanuit Nederland tegengaan. De redenering van het college was eenvoudig om volgen. • De reële kostprijs voor een leerling aan het IKO ligt ongeveer 200 euro hoger dan het inschrijvingsgeld dat de leerlingen moeten betalen, dus is het logisch dat de stad meer inschrijvingsgeld vraagt. • De leerlingen van Hoogstraten moeten deze meerprijs niet betalen omdat inwoners van Hoogstraten, langs de gemeentebelasting, al een bijdrage leveren in de werkingskosten van het IKO. Omdat alle Belgen gelijk zijn voor de wet, besliste het college om het inschrijvingsgeld voor iedereen te verhogen, maar de inwoners van Hoogstraten een toelage te geven die even groot is als de verhoging. Voor hen zou er dus niets veranderen. Vanaf 1 september zouden de kinderen 51 euro betalen in plaats van 41 euro, de volwassenen 265 euro in plaats van 165 euro. Kinderen van Hoogstraten zouden een toelage van 10 euro ontvangen. Volwassenen zouden kunnen rekenen op een vermindering van 100 euro.

Statistiek

In het schooljaar 2005 – 2006 telde het IKO in Hoogstraten 753 leerlingen: 318 jongeren (- 18 jaar) en 435 volwassen. Zoals blijkt uit onderstaande tabel, komen de jongeren overwegend uit Hoogstraten, dit in tegenstelling tot de volwassen cursisten, waarvan meer dan 80 % buiten Hoogstraten wonen.

Schooljaar 2005 – 2006 Totaal aantal cursisten Jongeren Inwoners van Hoogstraten Belgen - Niet inwoners van Hoogstraten Niet Belgen Volwassenen Inwoners van Hoogstraten Belgen – Niet inwoners van Hoogstraten Niet Belgen

Protest

753 318 243 71 4 435 77 142 216

Er volgde een georganiseerd protest, zowel van de leerlingen uit Hoogstraten als van de cursisten uit andere gemeenten. Zij vrezen dat het kunstonderwijs met deze maatregel een elitair karakter krijgt. Bovendien kunnen ze niet aanvaarden dat inwoners van buiten Hoogstraten voor een zelfde opleiding, die gesubsidieerd wordt door

8

de overheid, meer moeten betalen. Die maatregel is volgens hen onrechtvaardig, zeker als men weet dat er van die zelfde overheid geen nieuwe academies meer bij mogen komen, waardoor de ons omliggende dorpen zelf geen opleiding kunnen of mogen aanbieden.

De gevolgen

Het protest heeft niet echt mogen baten. Uiteindelijk is de verhoging met 10 euro van het inschrijvingsgeld voor jongeren weg gevallen. De volwassenen van buiten Hoogstraten betalen nu 100 euro meer. Door het verhoogde inschrijvingsgeld waren er minder inschrijvingen in het eerste jaar, waardoor één leerkracht haar job verloor. Maar het percentage Nederlanders bleef gelijk of is gestegen.(fh)


LEZERS SCHRIJVEN UW MENING TELT Geachte redactie,

De NV Eigenbelang De “NV eigenbelang” Arnold Van Aperen haalt dan toch zijn slag thuis. Dat het een slag onder de gordel is, is het minste wat je kan zeggen. Mijnheer Arnold Van Aperen zegt dat wantrouwen geen goede basis is voor een goed beleid en daar kan ik hem alleen maar in bijtreden. Hoe kan de “NV eigenbelang” Arnold Van Aperen nog verwachten dat er Hoogstraatse burgers zijn die hem vertrouwen? Als zelfs een ondertekende principiële overeenkomst van geen tel is voor onze Burgervader, waarom zou dan eender welk door hem ondertekend document rechtsgeldig zijn? En wat met zijn “waarden” op de website? KVB staat voor “een beleid op basis van Kristelijke waarden”... Als de onderhandelingen afgelopen zijn en je sluit schriftelijk een principeakkoord en je zegt dat je verder geen onderhandelingen gaat voeren met andere partijen en je doet dit dan achter de rug wel en je pleegt woordbreuk; komt dit zeer achterbaks en laf over. Kan Mijnheer Arnold Van Aperen nog recht in de spiegel kijken? Is dit zo Kristelijk van Mijnheer Arnold Van Aperen en zijn partijgenoten? KVB haar beleid is “voor” en “door” het volk. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de kiezer in het algemeen een duidelijk signaal heeft gegeven van “vernieuwing”. CD&V kwam openlijk op voor “vernieuwing”, met Tinne op kop... HOOP krijgt op zijn minst gezegd een zware dreun, waarbij ze zich beter de “zin” en de “onzin” van haar bestaan in vraag zou stellen. Een periode van bezinning lijkt mij hier meer dan aan de orde. Hoe wordt HOOP beloond? Vermoedelijk een schepenzetel, die 234 stemmen van de Hoogstraatse stemmers vertegenwoordigen... Zelfs de “minst scorende” CD&V-er behaalt meer voorkeurstemmen... Groen! wil op haar website “een trendbreuk”. Links en rechts werd zelfs gefluisterd: “nooit of nooit nog met Arnold Van Aperen.”

Onze drie “nieuwe Schepenen” hebben opgeteld toch ongeveer 1/3 van de voorkeurstemmen voor Tinne Rombouts. Met alle respect Mijnheer Van Aperen: Is dit voor en door het volk? Moest Arnold Van Aperen in een coalitie met CD&V Burgemeester mogen worden zijn, dan was er geen probleem, maar Mijnheer Van Aperen: het volk heeft anders gesproken; alea iacta est... De “NV eigenbelang” Arnold Van Aperen is blijkbaar belangrijker dan de “wil” van het volk. KVB zegt op haar website ook nog: “uw belangen zijn de onze” Met de “NV eigenbelang” Arnold Van Aperen op kop is dit helemaal niet meer zo duidelijk. Het is duidelijk dat Mijnheer Van Aperen het Politieke Toneel wil verlaten binnen 3 jaar langs de grote poort... Wat ik niet begrijp is dat de hele “achterban” van Mijnheer Van Aperen dit zo maar pikt... Zijn er dan geen KVB’ers waarvoor “een woord een woord is”, zeker als dat een geschreven woord is... Waarvoor zijn de KVB’ers die de principiële overeenkomst mee ondertekend hebben gezwicht? Buigen of barsten?? Wat er ook van zij, die barsten zullen nu zo wel komen... En dat Tinne, is het goede nieuws. Bovendien is geduld een mooie deugd en wordt die vaak beloond... Blijf goed en positief politiek voeren, maar wakker voldoende deze achterbakse en laffe gebeurtenissen aan, dit zal de kiezer niet snel vergeten... Wie laatst lacht best lacht... Groeten uit Minderhout Veronique Hens Minderhoutdorp 64 2322 Minderhout

Garage Geudens bvba Meerseweg 8 - 2321 Hoogstraten-Meer Tel.03/315.71.76 Fax 03/315.88.14 www.geudens.be

Verkoop personen- & bedrijfswagens Tweedehandswagens Erkende carrosserieafdeling Alle onderhoud en herstellingen 1946-2006

***60 Jaar Garage Geudens***

Ik beken…de hele heisa sinds de verkiezingen van 8 oktober heeft me eigenlijk verbaasd. Het minste wat we er van kunnen zeggen is dat uitgerekend Arnold Van Aperen zichzelf nog steeds recht in de ogen kan kijken. Hij is immers trouw gebleven aan zijn credo. Ik begrijp dus niet goed waarom vele van mijn stadsgenoten nu zo geschokt reageren. Zeg nu zelf, hadden we van de Nol iets anders kunnen verwachten? Als we zijn politieke carrière bekijken is er in feite maar één rode draad: EIGENBELANG. Ieder van ons kan minstens één of twee (en waarschijnlijk veel meer) voorbeelden opnoemen waarbij deze zogezegde burgervader het belang van individuen liet doorwegen op dat van het collectief, zolang “oompje” er maar beter van werd. Al de rest - inclusief een leefbare toekomst voor onze gemeenten - zal hem worst wezen. Hoe verklaar je anders dat hij zelfs uitverkoop houdt van zijn eigen partij om toch maar die burgemeestersjerp te behouden?! Deze laatste stunt zou ons dus niet mogen verrassen. Het is slechts een triest orgelpunt in een lange en bedenkelijke staat van dienst. Moeten we ons zelf ‘ns niet de vraag stellen hoe hij ooit zo ver is kunnen geraken? Het enige wat mij wél tegen de borst stoot is de vaststelling dat iemand met een voorbeeldfunctie als burgemeester in dit land zo cynisch kan omspringen met zijn handtekening. In de “echte wereld” had hij al lang een proces aan zijn been gehad voor contractbreuk, maar voor politici van zijn soort gelden blijkbaar andere regels en waarden. Waar zullen we verzeilen, heren en dames politici, als de burger ook op deze manier zou te werk gaan telkens het in zijn kraam past? Om af te sluiten eerst een lesje geschiedenis voor wat zich de KVB noemt: het Führerprincip dat bij jullie partij overduidelijk wordt toegepast heeft nog nooit zijn sterke man overleefd. Wat de andere betrokkenen betreft het volgende: de eindafrekening wordt over 6 jaar gemaakt. Als jullie er daarna nog willen staan zal het gedweep met de clan Van Aperen niet meer volstaan. M.a.w. zelfs in deze duistere tijden voor Hoogstraten zie ik een lichtpunt. Het opportunisme, de arrogantie of de onhandigheid van de politieke klasse heeft immers het politiek bewustzijn van onze poorters aangewakkerd zoals dat in jaren niet meer is gebeurd. Heeft de Nol niet de Doos van Pandora opengemaakt?! Ik hoop in ieder geval dat hij zich zijn politieke herfst nog lang zal heugen… Francis Huijbrechts, Hoogstraten

9


vanuit het stadhuis... Soloslim of open miserie ?

Stevent Hoogstraten af op een politieke chaos?

“De kaarten zijn herschud. Wordt het soloslim of open miserie?” Met die bedenking rondden wij het verslag van de gemeenteraadszitting van 10 december 1984 af. Het is meer dan 20 jaar geleden maar het lijkt wel of de geschiedenis zich herhaalt in Hoogstraten. Want onder de tittel “Hoe zwaar weegt een woord in de politiek” brachten wij toen het relaas van een tumultueuze raadszitting waarin raadslid Karel Aerts plots werd voorgedragen als kandidaat schepen en ondanks de geschreven bestuursovereenkomst verkozen werd tot schepen. Twee jaar van de legislatuur waren er verlopen, het zouden nog vier lange jaren vol miserie worden voor Hoogstraten. Ook dit maal gaat Karel Aerts op de solotoer. Het risico dat Hoogstraten in een totale onbestuurbaarheid terechtkomt is niet denkbeeldig. Op 2 januari valt wellicht het verdict bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Een niet te missen gebeurtenis inde politieke analen van de Hoogstraatse politiek.

Oude koeien? Misschien halen we hiermee oude koeien uit de gracht, maar in de context van de huidige malaise in de Hoogstraatse politiek zijn ze hier wel aan de orde. Het heeft toen, meer dan 20 jaar geleden, klaar en duidelijk aangetoond dat een solotoer in de politiek zeer nare gevolgen kan hebben voor de bestuurbaarheid van een gemeente. Het toenmalige schepencollege bestond toen uit KGB en

Fusiebelangen in een evenredige samenstelling. Bij de samenstelling van deze coalitie ondertekenden alle gekozenen van beide partijen een bestuursovereenkomst. Hierin stond letterlijk dat elk mandaat (zowel dit van burgemeester, schepen of voorzitter van het OCMW) dat vrij zou komen in die periode ten allen tijde zou toekomen aan de groep waaraan ze was toegekend. Toen schepen Horsten (FB) om familiale en beroeps-

Karel Aerts tijdens de tumultueuze gemeenteraadszitting van einde november. Het plaatje boven zijn hoofd liet er geen twijfel over bestaan. redenen haar mandaat van schepen neerlegde zou dit volgens deze overeenkomst toekomen aan het FB-raadslid Koyen. KGB diende echter hun raadslid Aerts in als kandidaat schepen en deze haalde in een tweede stembeurt de meerderheid. Twee CVP-raadsleden stemden met KGB mee. Hiermee werd de start gegeven van wellicht de moeilijkste periode in de geschiedenis van de Hoogstraatse gemeentepolitiek. Frustratie alom, niet alleen bij FB, maar ook bij CVP die haar ploeg uiteen zag vallen. Alle vertrouwen was zoek. We werden geconfronteerd met een schepencollege dat niet meer kon samenwerken en ook geen volmachten kreeg van de raad. Hierdoor moesten zelfs de kleinste aankopen door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Het grootste deel van de agendapunten van de gemeenteraden uit ’84 werden telkens verdaagd, tot zelfs de begroting. Het werd een jaar vol frustratie, ergernis en onbegrip. De volgende drie jaren werden er niet veel beter op.

Doemdenken?

Kunnen Tinne Rombouts en Arnold Van Aperen ooit goed samenwerken of zijn er te diepe wonden geslagen. 10

Waar moet het met Hoogstraten in 2007 naartoe, vroegen wij ons vorige maand af. We hadden de mislukte onderhandelingen gehad tussen CD&V, Groen! en HOOP, het principeakkoord tussen KVB en CD&V en dan plots, als totale verrassing, de coalitievorming tussen KVB, Groen! en HOOP. Verrassing, ongeloof maar vooral teleurstelling en woede bij vele inwoners omwille van


GEMEENTEPOLITIEK het verbreken van een geschreven overeenkomst door huidig burgemeester Van Aperen. Het gevolg was een massa boze reacties aan het adres van de nieuwe coalitiepartners, maar vooral naar de kopman van KVB. De protestmeeting bij het begin van de laatste gemeenteraad was zowat het hoogtepunt. Enkele honderden mensen schreeuwden hun ongenoegen uit voor het stadhuis, maar ook binnen in de hal en zelfs in de gangen naar de raadszaal. Soms was het zelfs moeilijk de raadsleden te verstaan ondanks de nieuwe geluidsinstallatie. Maar bij deze protestactie zou het echter niet blijven.

Onverwachte hoek Al vlug werden er anonieme mails verspreid waarin opgeroepen werd zoveel mogelijk protestbrieven te sturen naar de gouverneur en de Minister van Binnenlandse Zaken om te trachten de benoeming van burgemeester Van Aperen te voorkomen. Of dit veel succes zal hebben is nog maar af te wachten. Wat echter wel een plotse bondgenoot leek te worden van de protestvoerders en de CD&V was de beslissing van de lijstduwer van KVB, Karel Aerts, om de coalitieovereenkomst niet te tekenen. Gejuich op heel wat banken van de oppositie en van de protestvoerders. Groot was echter de verrassing dat Karel Aerts wel de voordracht van Arnold Van Aperen tot burgemeester tekende, maar niet die van de schepenen, waaronder ook zijn eigen partijgenoten Jos Martens en Roger Van Aperen, alsook voor de voorzitter van de gemeenteraad Cel Verschueren. Blijkbaar ging het hem dan niet echt om de woordbreuk van de burgemeester en het verlies van de burgemeesterzetel voor Tinne Rombouts. Het is de coalitie tussen KVB,Groen! en HOOP die hem dwarszit en waartegen hij zich tegen verzet. Karel Aerts

motiveert zijn standpunt in een brief aan de pers. Voor hem kan het niet dat 2 kleine partijen met slechts drie gekozenen in een coalitie stappen en drie schepenzetels krijgen en dat er na 3 jaar een OCMW-voorzitter van Groen! komt. Voor burgemeester Arnold Van Aperen, die nochtans al deze mandaten aan de coalitiepartner heeft toegekend om zelf als burgemeester te kunnen zetelen, heeft Aerts geen enkel slecht woord. Integendeel. “Ik neem mijn petje af voor het vele werk dat hij achttien jaar lang gedaan heeft. Dat veeg je niet zomaar onder tafel. Maar nu ben ik zeer teleurgesteld en verlegen voor alles wat gebeurd is. In mijn ogen is men een stap te ver gegaan.”

Ong enoegen Er zijn sterke vermoedens wat de achterliggende redenen voor de ‘ergernis’ van Aerts zijn. Aerts heeft het steeds moeilijk gehad met de protesten tegen de megaserre van Belgicaplant, nu meer dan zes jaar geleden. Mede hierdoor heeft dit project op deze plaats geen doorgang kunnen vinden. Het is een publiek geheim dat hij dit o.a. Groen! steeds erg kwalijk heeft genomen. Als oplossing voor de problemen ziet Karel Aerts een nieuwe coalitie tussen KVB en CD&V. ”Ik hoop dat de mensen van de twee grote partijen KVB (10 zetels) en CD&V (11 zetels)hun gezond verstand zullen gebruiken. …Ik hoop dan ook dat ze terug bijeen komen en rond de tafel gaan zitten. De gemeenschap heeft voor hen gekozen. Met die grote meerderheid kan een goed beleid gevoerd worden ten dienste van onze medeburgers. Daar hebben zij recht op.” Het is Karel Aerts schijnbaar ontgaan dat er intussen het een en ander gewijzigd is in de wetgeving. Alle gekozenen van de drie partijen die momenteel de coalitie gevormd hebben, op uitzondering van Karel Aerts, hebben een voordracht voor

burgemeester én schepenen ondertekend. Deze voordracht is nog niet bij de gemeentesecretaris ingediend zodanig dat er ook nog geen officiële voordracht is. Indien zij in dat geval een nieuwe overeenkomst voor andere kandidaten zouden tekenen, zetten zij zich volledig buitenspel. De wet zegt immers: “Niemand kan meer dan één akte van voordracht ondertekenen. Een verkozene die deze regel overtreedt, kan voor de duur van de zittingsperiode van de gemeenteraad niet worden benoemd of verkozen als burgemeester, schepen, voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van een commissie of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. Hij kan de gemeente ook niet vertegenwoordigen of namens de gemeente een mandaat bekleden in een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap of in andere verenigingen, stichtingen of vennootschappen. Als hij al een dergelijk mandaat bekleedt, vervalt dat van rechtswege voor de duur van de zittingsperiode van de gemeenteraad.”

Wat nu? Op dit moment (17 december, de deadline voor dit artikel), zijn er nog een aantal mogelijkheden. Ofwel legt Karel Aerts zich neer bij de druk die er ongetwijfeld ook vanuit de eigen groep op hem uitgeoefend wordt, en tekent hij alsnog de voordracht van de vijf schepenen zoals dat in de coalitieakte is overeengekomen. Dit moet dan wel ten laatste op 22 december gebeuren. In dat geval gaat alles zijn gang zoals in dit akkoord tussen KVB en Groen! en HOOP is overeengekomen. Dan wordt op 2 januari 2007 niet alleen de gemeenteraad maar ook het nieuwe schepencollege geïnstalleerd. Ofwel houdt hij voet bij stek en dan zijn er twee mogelijkheden: ofwel neemt hij de beslissing niet te zetelen in de gemeenteraad, bijvoorbeeld indien hij opteert voor een zetel in het OCMW. In deze denkpiste is er geen enkel probleem voor de voorgedragen schepenen. Alle opvolgers van de lijst KVB hebben de voordracht ondertekend, dus ook de mogelijke opvolger van Karel Aerts. Hierdoor zijn de schepenen automatisch zeker van hun mandaat. Indien Karel Aerts wel gaat zetelen in de gemeenteraad en hij vóór 22 december niet getekend heeft dan moet de verkiezing van de schepenen in de gemeenteraad zelf gebeuren en wel binnen de veertien dagen na de installatie van de gemeenteraad. In dat geval staan alle mogelijkheden open. Want ook CD&V zal haar eigen kandidaten voorstellen.

Enkele gokjes

Tinne Rombouts kwam al voldoende in beeld. Tijdens de gemeenteraad van november was die behoefte minder groot.

Karel Aerts steunt de kandidatuur van elke CD&V-kandidaat. Dan krijgen we een situatie van 12 (KVB-HOOP-Groen! zonder Aerts) tegen 12 (CD&V met Aerts) waarbij de stem van Jan Huybrechts (Vlaams Belang) beslissend zal zijn. Als deze dit spoor volgt krijgen we een coalitie met één tot misschien zelfs vijf schepenen van CD&V. Zo ver kan en zal burgemeester Van Aperen het niet graag laten komen. In dit geval komt hij immers in een situatie terecht waarin hij moet

11


GEMEENTEPOLITIEK Ingreep van hogerhand? Kan de hogere overheid dit laten gebeuren? Die vraag doet de laatste dagen fel de ronde en de talloze mails en brieven zullen de druk op de gouverneur en de minister intussen al wel opgevoerd hebben. De gouverneur heeft al wel laten verstaan dat hij deze beker aan zich laat voorbij gaan. Burgemeester Van Aperen is voorgedragen door een meerderheid van verkozen raadsleden (13 van de 25 gekozenen). Zijn eigengereide optreden waarmee hij zelf zijn voordracht voor het burgemeesterschap bij de gouverneur heeft binnengebracht, goed wetende dat er geen voordracht voor een coalitie was, wordt zelfs in eigen rangen niet in dank afgenomen. Zonder een vrijwillige intrekking van zijn voordracht, lijkt er vooralsnog niets het burgemeesterschap voor Arnold Van Aperen in de weg te staan.

Partijen wachten af Kort na de verkiezingen. Niets dan lachende gezichten in de KVB-fraktie. samenwerken met vijf schepenen die uiteindelijk zijn keuze niet waren en waarbij hij in het college volledig geïsoleerd raakt. Om nog maar te zwijgen over de misnoegdheid van de partners HOOP en Groen! waarmee hij een overeenkomst heeft opgemaakt. Een stap van burgemeester Van Aperen naar Vlaams Belang om 13 stemmen (op 25) binnen te halen, is daarentegen voor HOOP en Groen! zeker een breekpunt. Mits afspraken tussen de grote partijen onderling behoren ook andere scenario’s tot de mogelijkheden, en komt men bijvoorbeeld terug tot het principieel akkoord tussen CD&V en KVB van 10 oktober, maar zonder Tinne rombouts als burgemeester. En dan staan Groen! en HOOP wel helemaal voor schut. Wie vormt dan nog met wie een coalitie? Er doen ook zelfs al geruchten de ronde van een scenario waarbij Van Aperen de eerste drie jaar burgemeester zou worden om vervolgens plaats te maken voor Tinne Rombouts.

Het zal in ieder geval in spanning maar ook bang afwachten zijn hoe deze zaak evolueert. Karel Aerts heeft zich op zijn minst gezegd in de kijker gewerkt. Of hij daar voor Hoogstraten een goede zaak mee gedaan heeft zal de toekomst uitwijzen.

Gehavend Het ziet er naar uit dat alle partijen gehavend uit deze strijd zullen komen. Bij een nieuwe samenwerking KVB-CD&V vallen HOOP en Groen! definitief uit de boot. CD&V gaat terug scheep met de man die ze zo verfoeid en uitgejoeld hebben waarbij zelfs termen als “maffioso” niet geschuwd werden. En hoe kan deze zich mentaal en psychisch nog overeind houden in deze groep nadat hij al deze verwensingen over zich heen gekregen heeft? Burgemeester Van Aperen heeft zwaar gegokt om zijn burgemeesterszetel te behouden. Het uiteindelijke gevolg zou wel eens kunnen zijn dat Hoogstraten voor de eerstvolgende tijd onbestuurbaar wordt.

Binnen KVB heeft Karel Aerts het zover kunnen krijgen dat er terug met CD&V gepraat zal worden. Het lijkt er sterk op dat binnen KVB het ongenoegen naar beide spilfiguren met de dag toeneemt. De solotoer van Aerts heeft het voor de meeste leden, en niet in het minst voor de beide kandidaat-schepenen, niet gemakkelijk gemaakt. Ook de individuele toer van de burgemeester begint bij velen vragen op te roepen. Toch blijft deze laatste bij zijn beslissing om met Groen! en HOOP in coalitie te gaan. In een interview in Gazet Van Antwerpen distantieert hij zich van de stappen van Karel Aerts om met de CD&V te gaan praten. “Praten mag met iedereen, maar de beleidsovereenkomst die we maakten met HOOP en Groen! blijft.”, aldus Van Aperen. Voor Jan Fret van Groen! is de solotoer van Karel Aerts een probleem van KVB. ”Wij hebben een akkoord met KVB en daar houden wij ons aan. Wij nemen geen enkel ander initiatief. Wij kijken nu gewoon wat er gebeurt en hopen dat KVB haar probleem intern zelf kan oplossen. De contacten en de afspraken die wij met KVB en HOOP gevoerd hebben verliepen heel constructief. Wij wachten gewoon af en hopen dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt.” (J.H.)

In de carrousel van de coalitievorming speelt Karel Aerts een belangrijke rol. Volgens een artikel in Knack betalen de groenen de prijs voor hun protest tegen de plannen van Belgoplan. 12


VVV Hoogstraten dankt haar Partners 2006 Wij danken de Hoogstraatse ondernemers en instellingen die ons steunden in 2006 en wensen hen veel succes in 2007

Horeca Uitbatingen Hof ter Smisse Feestservice, Conferentiecentrum den Rooy Meerle, Restaurant Armiaen , Restaurant Begijnhof, Restaurant Noordland, Chinees Restaurant Emperor’s Garden, Koffiehuis Martens Meersel-Dreef, Café den Bud Meersel-Dreef, Het Aghterhuys Meerle, Eetcafé-Zaal de Eiken Meer, Feestzaal -Taverne de Voorthoeve Meerle, Frituur-Eethuis Roma , Frituur Jan, Frituur de Vredesboom Meer, Café de Gelmel, Brasserie De Gulden Coppe, Grand Café den Bottel, Taverne de Jachthoorn, Taverne den Engel, Taverne Torenijzer, Taverne de Blauwe Regen, Tearoom-IJssalon Het Moment, Taverne ’t Knechtjeshuis, Tapperij Anders, Café de Wachtzaal, Café de Warande, Café ’t Verschil, Café in Holland Castelré

Kamer met ontbijt Bergenhof Minderhout, Beukenhof Wortel, De Bouwhoeve, De Griffioen, De Venhoef Minderhout, Den Heidries, Familie Sprangers Hoogstraten, Het Meuleken Wortel, Inn ’t Hoog, Kasteel Maxburg Meer.

Winkels en Diverse Bakkerij Joost Muesen , Bakkerij Mathysen, De Broodplank, Het Chocoladehuis, Iris Bloemenatelier, Bloemenboetiek, Bruurs Kleding, Framandi Lederwaren-Schoenen, Doms Schilder- en Decoratie, Schilderwerken Joris Mertens, Kempi Meubel, Kleding Keeroen, Optiek Tom De Bruyne, Schoenen Pillot, Dameskleding Marccain exclusief, Lingerie Belle, Optiek Van den Bosch, Standaard Boekhandel, Disco Highstreet, CM Productie, Stadsbestuur Hoogstraten, Veiling Hoogstraten, UNIZO Hoogstraten, VTI Spijker, De Hoogstraatse Maand.

13


PRIJS

Een initiatief van de Cultuurraad met steun van het stadsbestuur

Cahier winnaar van de eerste cultuurprijs Het jongerencafé Cahier de Brouillon is de winnaar van de Cultuurprijs 2006, een initiatief van de Cultuurraad in overleg met het stadsbestuur. De werkgroep ‘Trage wegen’ van Erfgoed Hoogstraten en het project ‘Geen volle maan’ van Tejater de Lepe hoek, ontvangen een eervolle vermelding. Op voorstel van de Cultuurraad keurde het stadsbestuur een reglement goed waarmee de stad, vanaf dit jaar, elk jaar opnieuw een Cultuurprijs en twee eervolle vermeldingen wil uitreiken.

Tekst en uitleg

Het initiatief werd bekend gemaakt aan alle verenigingen en er verscheen een oproep in het infoblad en de plaatselijke pers. Zowel verenigingen, individuen als culturele initiatieven komen in aanmerking voor de Cultuurprijs. Daarvoor moesten zij zich kandidaat stellen of voorgedragen worden door een andere vereniging, door de Cultuurraad of door leden van de jury. In het reglement werden een reeks criteria geformuleerd waarmee rekening zou worden gehouden: het maatschappelijk belang, de artistiekeen de educatieve waarde, het publieksbereik, de uitstraling enz. Op basis daarvan ging de jury op zoek naar de verdienstelijkste vereniging, het meest opmerkelijke initiatief of een markante persoonlijkheid, en dat in drie categorieën: • het evenement of de blikvanger van het jaar; • een vereniging of een persoon met uitzonderlijke verdiensten op cultureel vlak over een langere periode en in de meest ruime betekenis van het woord; • een nieuw of vernieuwend initiatief in een categorie die men “de frisse wind” zou kunnen noemen.

De genomineerden

Het was voor de jury geen gemakkelijke taak om, binnen de hoeveelheid aan initiatieven en het groot aantal culturele verenigingen, een selectie door te voeren. Niet alleen omdat het aanbod zo groot is, maar ook omdat de kandidaturen zo verscheiden zijn, is het moeilijk is om ze met elkaar te vergelijken. Het zou ons te ver voeren om alle kanshebbers te noemen, maar uiteindelijk, na twee avondvergaderingen en wat huiswerk, was de jury unaniem in haar beslissing.

Evenement van het jaar

De jury was unaniem bij haar keuze van de studiedag “Trage Wegen”, van de gelijknamige werkgroep binnen vzw Erfgoed Hoogstraten, als het evenement of dé culturele blikvanger van het jaar. In de voormiddag waren er kwaliteitsvolle lezingen. Niet alleen over het juridisch statuut van de

14

schillende generaties jongeren, die hun gading niet vinden in de bestaande discotheken- en het tentfuivenaanbod. De Cahier kan een indrukwekkend palmares aan concerten voorleggen, zonder de historische band met de Antilliaanse Feesten te vergeten. De feesten die Hoogstraten op de kaart hebben gezet zijn ontstaan als kleinschalig tuinfeest achter de Cahier. De vrijheid van denken heeft de Cahier er toe

‘oude voetwegen’, maar ook over de manier waarop men in andere gemeenten de oude voetwegen terug geopend heeft. In de middag konden de deelnemers wandelen over de mooie voetwegen van de Markvallei. De wandeling werd op verschillende manieren geanimeerd. Bij de watermolen, de kapel van O.L. Vrouw van den Akker, het Withof en het kasteel kreeg men historische uitleg. Op andere plaatsen zorgden jongeren van de Academie voor Muziek en Woord voor animatie in de vorm van sketches en tableaux vivants. Met deze studiedag bereikte de werkgroep Trage Wegen een ruim publiek. En, wat meer is, de Werkgroep zet zich in voor de grote De studiedag die de Werkgroep Trage wegen van Erfgoed Hooggroep wandelaars, straten organiseerde wordt door de jury als het evenement van fietsers en andere 2006 weerhouden. gebruikers van deze veilige en rustgevende wegen. aangezet om, over de partijpolitieke grenzen Het project was al laureaat van de “projectoproep heen, duidelijk standpunten in te nemen om20 x 1.250 euro”, een initiatief van minister Van trent bepaalde maatschappelijke problemen. We Mechelen van monumentenzorg en valt nu ook denken hierbij aan de bewustwordingscampagne lokaal in de prijzen. “ik geef racisme geen stem – jongeren bekennen kleur” enz. Het engagement van de Cahier blijkt ook uit Uitzonderlijke verdienste de actie “3 voor 11” die jaarlijks georganiseerd In de tweede categorie, zeg maar de categorie wordt in samenwerking met de Mussenakker van verdienste, was de keuze erg moeilijk. Veren ’t Slot. schillende én erg actieve verenigingen kwamen De vrijwilligers van de Cahier werden al in de in aanmerking, omdat het voorbije jaar een jubibloemetjes gezet toen bleek dat de Cahier genoleumjaar was. Uiteindelijk bereikte de jury ook mineerd was voor de “prijs van de vrijwilliger”, hier een consensus rond de kandidatuur van het van het ministerie van cultuur. Nu mogen ze rejongerencafé Cahier de Brouillon. kenen op een erkenning in eigen gemeente. De Cahier is al 25 jaar lang een thuis voor ver-


PRIJS “Geen Volle Maan” is een adembenemende toneelvoorstelling, al dekt de naam toneelvoorstelling de lading niet. Met “Geen volle maan” heeft Tejater de Lepe Hoek een probleem, omdat het aantal kandidaat toeschouwers veel groter is dan men kan verwerken. Na de waardering van het publiek krijgt “Geen volle maan” nu ook een pluim van de jury.

De Cultuurprijs

De drie hoger genoemde verenigingen of initiatieven ontvangen elk 125 euro en zijn automatisch genomineerd voor de Cultuurprijs. De jury had slechts één stembeurt nodig om zich unaniem achter de Cahier als winnaar van de Cultuurprijs 2006 te scharen. Zij mogen zich de eerste laureaat noemen en ontvangen 125 euro extra.(fh)

De Cahier bestaat 25 jaar en wordt wegens verdienste de winnaar van de Cultuurprijs 2006.

Een vernieuwend initiatief

De categorie “frisse wind” zou je net zo goed de “doe zo voort prijs” kunnen noemen. In haar zoektocht naar verrassende, frisse initiatieven kwam de jury terecht bij het project “Geen Volle Maan” van Tejater de Lepe Hoek. Een volle maan was het ergste wat de nachtelijke smokkelaars kon overkomen. Dan zagen de douaniers hen al van ver voort sluipen door het donker. “Geen volle maan” is dan ook de toepasselijke titel voor de geanimeerde smokkeltochten die Tejater de Lepe Hoek in de bossen van Wortel-kolonie organiseert. Het is een andere vorm van straattheater, waarbij de toeschouwer zich verplaatst. Die wandelt van het donker en verlaten kerkhof, waar een dwalende geest op hem af lijkt te komen, naar Bootjesven, waar hij een achtergebleven landloper treft.

Het project ‘Geen volle Maan’ van Tejater de Lepe Hoek krijgt een schouderklop van de jury

VAN HEMELEN

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

Van Aertselaerstraat 21 - 2320 Hoogstraten Tel./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be

197

15


TENTOONSTELLING

Tentoonstelling cartoons “Smakelijk eten” Naar aanleiding van de eerste ‘Week van de Smaak’ organiseerde het stadsbestuur een cartoonwedstrijd met als thema “Smakelijk eten”. Het aantal én de kwaliteit van de ingezonden tekeningen lag bijzonder hoog. De cartoonwedstrijd ‘Smakelijk eten’, was één van de vele activiteiten die de stad organiseerde naar aanleiding van de eerste “Week van de Smaak” De deelnemende kunstenaars mochten het thema zo ruim mogelijk interpreteren. Het was de bedoeling om de cartoonisten te laten nadenken over alle mogelijke aspecten die met voedsel te maken hebben: van eenvoud tot decadentie, van een teveel tot een tekort aan voedsel enz. Blijkbaar hebben veel kunstenaars zich laten inspireren door dit thema. De organisatoren ontvingen meer dan 70 inzendingen. Bovendien waren de inzendingen van een verrassend goede kwaliteit. Om al die redenen organiseert het Stedelijk museum een tentoonstelling met deze grappige, kritische en soms prachtig getekende cartoons. Van zaterdag 13 januari tot en met 17 februari kan u in het Stedelijk museum terecht om de

16

‘smakelijke’ resultaten van al die creativiteit te bewonderen. Bij de opening op 13 januari worden de drie laureaten van de wedstrijd bekendgemaakt. Maar er is meer. Als bezoeker mag u uw voorkeur uitspreken om, samen met de andere bezoekers, de publieksprijs toe te kennen aan één van de cartoonisten. Hierbij maakt u zelf kans om een prachtig boek te winnen. Allemaal redenen dus om, na de korte “winterstop” van het museum (van 23 december 2006 tot 12 januari 2007) de cartoons te gaan bekijken. Praktisch: Tentoonstelling “Smakelijk eten!” Laureaten cartoonwedstrijd van 13 januari tot 17 februari 2007 in het Stedelijk museum, geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur.

Nog Frank Croes Laureaat van “Best Chocolate Book”

Twee verheugende berichten in één. De tentoonstelling met foto’s van Frank Croes wordt verlengd. Je kan zijn werk nog bekijken op de bovenverdieping van het Stedelijk museum, op het moment dat beneden de tentoonstelling met de cartoons “Smakelijk eten” loopt. Maar is nog goed nieuws ten huize Croes. Eén van de boeken waaraan Frank Croes heeft meegewerkt, heeft een prijs behaald op de Gourmand World Cookbook Award 2006. De uitgeverij Lannoo behaalde er vier prijzen. Het boek “Décors en Chocolat” van Jean-Pierre Wybauw won in de categorie “Best Chocolate Book”. De foto’s werden geleverd door Frank Croes.


PERSOVERZICHT

PERSOVERZICHT

juli – december

2006

JULI Omdat Nathalia moet afhaken omwille van stemproblemen, halen de organisatoren Praga Khan naar Meer. Op een vrijdag om 16.30 worden een tiental horloges gestolen uit een vitrinekast van de winkel Bling in de Vrijheid. Normaal zijn er op dat uur veel wandelaars, die hebben de diefstal niet gemerkt of grepen niet in. De Vlaamse overheid selecteert een aantal gebieden in Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas, Beerse en Malle, die in aanmerking komen voor het ontginningsplan “Klei van de Kempen”. Er loopt een openbaar onderzoek. Het provinciaal secretariaat ontvangt 144 bezwaarschriften én een petitie met 1.600 handtekeningen tegen de Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP’S), die betrekking hebben op de De Kluis en de Markvallei. Ook tegen het uitvoeringsplan met de afschaffing van de Westelijke Omleidingsweg, worden er 126 bezwaren ingediend.

OKTOBER - Grote vreugde bij CD&V. De partij wordt, met 11 zetels, de grootste partij in de gemeenteraad. KVB, de partij van de uittredende burgemeester behaalt 10 zetels,

De compostmeesters krijgen een vaste demonstratieplaats in het containerpark in Minderhout.

De jongeren van de Cahier heffen het glas. Het jeugdcafé viert zijn 25-jarig bestaan.

De voetbalclub van MVV Minderhout kan eindelijk verder met de uitbouw van de nieuwe voetbalterreinen in de Heikantstraat. Men kan een compromis bereiken doordat de stad niet verder zal onteigenen van de eigenaars Sterkens en Joosen. Het is dag op dag 25 geleden dat de eerste cartoon met Cowboy Henk verscheen in HUMO. Dat is meteen de aanleiding voor een tentoonstelling met werk van Herr Seele in het Stedelijk museum.

AUGUSTUS Het stadsbestuur start een affichecampagne om het probleem van de hondenpoep in te dijken. Dankzij knap werk van een wijkagent kon de politie de daders van een reeks diefstallen in Wortel oppakken. Hans V., die nog maar pas uit de cel is, en Dave G., ook geen onbekende voor het gerecht, zijn de daders. De inspectie van het departement onderwijs brengt verschillende gebreken aan het licht bij een controle van de nieuwe kleuterschool in Meer. Het oplossen van de problemen aan het gebouw, dat enorm veel gekost heeft, zal opnieuw geld kosten.

Minister Kris Peeters verleent een milieuvergunning aan Eddy Joosen voor de opslag en vergisting van 50.000 ton organisch biologisch afval. Het stadsbestuur gaat in beroep tegen deze beslissing. De 14-jarige Kristel Smeekens is één van de tien kandidaten bij de derde uitgave van Eurosong for Kids. De kandidaten hebben deelgenomen aan twee zomerkampen, als voorbereiding op het grote werk. In de Van Aertselaarstraat gaat het Molenbad tegen de vlakte. Het moet plaats maken voor vijf appartementen.

naar de wijk Houvast, de ‘Wisselezel’ naar de Lindendreef en de ‘Vlag van het Convent’ naar de Buizelhoek.

Het Nieuwsblad publiceert een rapport van het beleid, zoals het gevoerd is in de verschillende Vlaamse gemeenten. Burgemeester Van Aperen scoort slecht. Het stadsbestuur scoort iets beter, maar nog altijd onder het gemiddelde van de Vlaamse steden.

Aanhoudende regen zorgt voor vijf ondergelopen straten. De brandweer krijgt een groot aantal oproepen voor ondergelopen kelders.

Inwoners van buiten de Europese Unie mogen deelnemen aan de verkiezingen. In Hoogstraten laat 44 % van hen zich inschrijven op de kieslijst, veel meer dan het Vlaams gemiddelde dat maar 12,62 % bedraagt.

Een gedetineerde die ontsnapt is uit de gevangenis van Hoogstraten, veroorzaakt een zwaar ongeval op de E17 in Waasmunster. Ook daar ging hij lopen.

Het ACV voert actie tegen, wat zij noemen, een oneerlijke concurrentie in de Land- en tuinbouwsector met een grote tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten als gevolg.

Radio Valencia, al 25 jaar dé meezingzender van de regio, ontvangt Frans Bauer en Laura Lynn om hun jubileum klank bij te zetten.

Het Turnhoutse theatergezelschap Het Gevolg brengt dertien voorstellingen van hun productie ‘Paradijs der futlozen’ in de Wortel-kolonie, voor de ingang van de gebouwen waar vroeger de landlopers verbleven.

SEPTEMBER De Maand organiseert een verkiezingsdebat en nodigt Het Vlaams Belang niet uit. Jan Huybrechts belooft 500 euro aan de persoon die in één van vele tussenkomsten één racistisch citaat kan vinden.

Ricardo H. en Maria M. uit Hoogstraten ontfermden zich in 2004 over een bejaarde tante en haar mentaal gehandicapte zoon. Nu staan ze terecht voor verduistering en misbruik van vertrouwen. Ze zouden 6.700 euro ontvreemd hebben, maar ontkennen de feiten.

Bij Begijntjes Laat Besluit gaat de ‘Wisselbegijn’

Omdat er in de regio dringend nood is aan ar-

17


PERSOVERZICHT

PERSOVERZICHT

juli – december

2006

beidskrachten, organiseert het stadsbestuur een ‘Jobbeurs’ in samenwerking met de Kamer van Koophandel, Randstad en de VDAB. Aan het kruispunt van de Lod. de Konincklaan en de St.-Lenaartseweg mist een automobilist om 4 uur ’s nachts de bocht, en boort zich in de gevel van café ’t Pekske. Uitbater Bert Brees bekijkt de aangebrachte ravage. De eigenaar van de vervallen zagerij Van Herck in het centrum van Minderhout, wil er 48 appartementen en een ondergrondse garage bouwen. Minister Inge Vervotte heeft gelden vrijgemaakt voor de bouw van rusthuizen. Ook Hoogstraten kan daarvan profiteren. Maar, omdat het aanbod maar twee jaar geldig is en men eerst serviceflats wil bouwen, moet het bestuur zich haasten. Projectontwikkelaar Aktua Invest heeft een bouwvergunning gekregen voor een 20-tal bedrijfsgebouwen op gronden van het bedrijf De Ster langs de Gelmelstraat. De winkelketen Lidl is alvast gestart met de bouw van een filiaal. De overheid beslist dat gemeentebesturen een projectontwikkelaar niet kunnen verplichten om sociale kavels te voorzien in zijn plannen. Het ACW protesteert tegen deze beslissing, omdat wonen onbetaalbaar wordt. Bie Brosens uit Beerse is de winnaar van een wedstrijd voor het ontwerpen van een logo voor ‘Benebib’, een samenwerking van verschillende bibliotheken uit de regio.

OKTOBER Bewoners van de Vrijheid in de omgeving van de kerk en het stadhuis starten een petitie tegen de mogelijke komst van een automatenhandel in één van panden daar. Die handelsactiviteit past niet in het historisch kader van de omgeving en men vreest overlast.

AUGUSTUS - Op de afrit van de E19 in Meer kantelt een vrachtwagen met 10 ton diepgevroren vlees. Het overladen van de lading zorgt voor groot oponthoud. genomen hebben. De correctionele rechtbank veroordeelt Hendrik S. (57) uit Hoogstraten tot negen maanden cel, omdat hij in mei van dit jaar zijn vrouw in elkaar geslagen heeft. Twee Israëlische inbrekers werden op heterdaad betrapt bij een inbraak in een woning aan de John Leysenstraat in Meer. Een overbuur fotografeerde hun activiteiten.

NOVEMBER Pastoor Alfons Van Dijck van Wortel heeft kritiek bij de afbraak van de poort bij Bootjesven. Hij laat zijn ongenoegen kennen langs het Parochieblad en internet. Voor hem is de poort een monument ter ere van de landlopers.

‘De Leliebloem’, beter gekend als bakkerij Faes, wordt gesloopt en dit ondanks protest van Erfgoed Hoogstraten en een negatief advies van de cel Onroerend Erfgoed.

KVB, de partij van burgemeester Van Aperen, sluit totaal onverwacht een bestuursakkoord af met GROEN! en HOOP. Arnold Van Aperen blijft burgemeester. KVB levert twee schepenen (Martens en Roger Van Aperen), GROEN! twee (Lief Pans en Fons Jacobs) en HOOP één (René Sprangers).

Uit protest, omdat hun nieuwe uniformen zo lang weg blijven, komen de cipiers van de gevangenis in Wortel in jeans werken.

Volgens een enquête van Gazet van Antwerpen wil 91 % van de inwoners van Hoogstraten dat Tinne Rombouts burgemeester wordt.

In Hoogstraten zijn er drie BIN’s (Buurt Informatie Netwerken) actief. Nieuw is het BIN Chaamseweg. Daar volgt men het voorbeeld van het BIN Meersel-Dreef en het Winkelinformatienetwerk.

Het OCMW opent een werkwinkel en een strijkatelier in de voormalige winkel DOMS naast het rusthuis. De werkwinkel is een intergemeentelijk initiatief waarbij Merksplas, Rijkevorsel en Hoogstraten betrokken zijn.

De strafrechter in Antwerpen veroordeelt de 49-jarige notaris Anne-Marie L. uit Hoogstraten tot drie jaar cel met uitstel. De notaris zou van verschillende klanten waardepapieren weg-

Meer dan 500 inwoners betogen voor de aanvang van de gemeenteraad tegen de voordracht van Arnold Van Aperen als burgemeester van Hoogstraten.

18

De drie jeugdhuizen – de Cahier, Het Slot en de Mussenakker – brengen 17.500 euro samen met hun actie 3 voor 11. Drie jonge mannen overvallen de Argentabank langs de Vrijheid. Twee bouwvakkers die aan de overkant van de straat aan het werk zijn, zien het gebeuren en waarschuwen de politie. Zij verrassen de dieven ter plaatse. Karel Aerts, verkozen op de KVB-lijst van Arnold Van Aperen, ondertekende de voordracht van Van Aperen als burgemeester, maar weigert de voordracht van de schepenen te ondertekenen. Als hij dit niet doet voor 22 december is het einde zoek. De chauffeur van een takeldienst die een voertuig moest wegslepen, krijgt zelf een proces-verbaal omdat hij geen rijbewijs heeft. Onbekenden roepen op te protesteren bij de minister van Binnenlandse zaken en bij de gouverneur van de provincie tegen de voordracht van Van Aperen als burgemeester. Enkele dagen later wordt de woning van Van Aperen met verf beklad. Het Rozenkranspark achter zaal Pax wordt heringericht om er meer speelruimte te creëren voor jeugdverenigingen. Het monument ter herdenking van Dokter Versmissen werd gesloopt, de medaillon met de beeltenis van de dokterdichter krijgt een andere plaats. Als het van De Post afhangt wordt er in december een ‘PostPunt’ geopend. In Meerle is al zo’n PostPunt in de handelszaak Prima op de Strijbeekseweg. Men kan er terecht voor de meest noodzakelijke postdiensten. Louis Wellens van Meer vertrekt naar Brazilië. De onlangs gepensioneerde leerkracht gaat er


PERSOVERZICHT

PERSOVERZICHT

juli – december

2006

wonen om voor ‘Leraars zonder grenzen’ een Landbouwproject te begeleiden. Voormalig aannemer Jos V. (39) is door het Hof van Beroep in Antwerpen veroordeeld tot één jaar met uitstel en een boete van 1.500 euro. In de zomer van 2004 liet hij zijn vroegere buurman Louis P. een overeenkomst ondertekenen, waardoor de man een aantal bouwplaatsen aan de Bredaseweg, met een waarde van 1.565.000 euro, ruilde tegen een woning die maar 275.000 euro waarde zou hebben. Hoogstraten neemt deel aan de eerste “Week van de Smaak”. De cartoonwedstrijd, van de dienst cultuur, het “Eten in het donker” van de Hotelschool en het “Streekgastronomisch banket”, van Erfgoed Hoogstraten, zijn een groot succes..

DECEMBER VOKA – Kamer van Koophandel Kempen vraagt de overheid om een aantal nieuwe industriezones te ontwikkelen. Voor Hoogstraten denkt men niet alleen aan de zone langs de E19. Er moeten ook naar andere locaties uitgekeken worden, voor zover het verkeer uit de dorpskernen kan blijven. De dispatching in Antwerpen en de brandweerkorpsen hebben het vaak moeilijk om een aantal wegen in Wortel te lokaliseren. Bij een ongeval op de Steenweg naar Hoogstraten, krijgt men maar al te vaak de melding “op de weg naar Wortel” door. Maar, er is een Steenweg op Wortel in Merksplas-kolonie en een Wortelbaan in Wortel-kolonie. Erfgoed Hoogstraten geeft zijn tweede jaarboek uit. Het boek bestaat uit vijf bijdragen “Over

SEPTEMBER - Een vrachtwagen die geladen is met stalen balken, die te ver naar buiten steken, draait de E19 op en raakt daarbij een andere vrachtwagen op het andere rijvak van de snelweg. De schade is groot, maar er zijn geen gewonden. kasteelheren, begijnen, meiden en boeren-arbeiders”. Dat is meteen ook de titel van het boek.

lander, ’t Wijgje, de As-Markdal, Muylenberg en Terloke.

D.V. en zijn vriendin C.L. melden een inbraak in hun woning op de Zundertseweg. Ze hadden dat beter niet gedaan, want D.V. wordt zelf opgepakt omdat de politie er een cannabisplantage ontdekt.

De Raad van State heeft de bescherming van het gebied De Hees definitief vernietigd. Het beroep werd ingediend door de landbouwers uit de regio, nadat de Vlaamse overheid het domein in 2003, als landschap beschermde.

Twintig jaar geleden verbouwde de familie Vorfeld stallingen langs de Kampweg tot een groot kasteel. Na een veroordeling ging de eigenaar in beroep. De rechter wil, voor hij een uitspraak doet, nog advies inwinnen bij Stedenbouw. De geldboete van 10.000 euro valt alvast weg.

René V.H. (49) uit Hoogstraten en uitbater van een bandencentrale, gaf oude autobanden mee met landbouwers die ze gebruiken om voederkuilen af te dekken. Door zich op die manier van de banden te ontdoen ontloopt hij zijn terugname en verwerkingsplicht en haalt hij een financieel voordeel. H.V. riskeert een geldboete, maar verdedigt zich voor de rechtbank door te zeggen dat hij de banden uitleent.

Rotary-Kempen schenkt tuinmeubelen aan acht sociale instellingen: Coda, ’t Zwart Goor, Ta-

Op de parking van garage Dielemans aan de Sint Lenaartseweg wordt een vrachtwagen van één van de klanten van de garage gestolen. Bij de diefstal van een tweede vrachtwagen liep het fout. Stefaan Voet, verkozen op de CD&V lijst, zal zijn mandaat niet opnemen. Hij is benoemd tot directeur Zorg bij de CM Turnhout en kiest voor zijn job. De samenwerking tussen Hoogstraten en Breda heeft een Europese subsidie van 1,5 miljoen opgeleverd. Daardoor komt het totaal beschikbare budget voor verbeteringen aan het bedrijventerrein Hazendonk langs de E19 op ruim 5 miljoeb Euro.

Langs de HSL-lijn wordt een grote rampoefening georganiseerd, 165 brandweermannen met 40 voertuigen, 130 personen verplegend personeel, 45 politieagenten en niet minder dan 250 figuranten namen aan de oefening deel.

De KVB-fractie van Van Aperen heeft na een geheime stemming, Karel Aerts het mandaat gegeven om terug met CD&V te gaan praten. Burgemeester Van Aperen distancieert zich van die plannen.

19


ERFGOED

Zes woningen ontvangen de Erfgoedprijs Tijdens het slotevenement van de ‘Week van de Smaak’ reikte Erfgoed Hoogstraten voor het derde opeenvolgende jaar haar Erfgoedprijzen uit. Met die onderscheiding wil de vereniging de eigenaars, die een inspanning doen om hun niet beschermde, beeldbepalende woning goed te onderhouden in de bloemetjes zetten. De vzw Erfgoed Hoogstraten spant zich in om het rijk architecturaal erfgoed van Hoogstraten voor de toekomst te behouden. Dat is nodig, omdat er steeds meer eenvoudige beeldbepalende gebouwen plaats moeten maken voor appartementen. De vereniging is niet tegen vooruitgang, maar streeft naar een goed evenwicht tussen verleden, heden en toekomst. Gelukkig ontdekken steeds meer particuliere eigenaars de historische waarde van hun huis. Het zijn die mensen én die woningen die Erfgoed Hoogstraten, met haar jaarlijkse Erfgoedprijs, in de belangstelling wil brengen.

Vrijheid 218 te Hoogstraten

Een zeer goed bewaarde woning uit het interbellum met mooie gevelmotieven in faience. Het ontwerp kent verschillende architectonische stijlkenmerken die op zich niets met elkaar te maken hebben, maar zeer zorgvuldig samengebracht zijn. Een eenvoudig maar subtiel voorbeeld van goede woningbouw.

Woning Versmissen Een zeer goed bewaarde woning én interieur in eclectische stijl.. De gevel is recent gereinigd en geldt als een voorname patricierswoning die een sieraad is voor de belangrijkste straat van Hoogstraten. De inkom, het balkon, de daklijst en de versiering van de gevel zijn volledig met elkaar in harmonie.

Een groepsfoto: de laureaten van de Erfgoedprijs en leden van de werkgroep monumenten van Erfgoed Hoogstraten 20

Desmedtstraat 5 te Minderhout

Woning Thys

Dorpsmonumenten

Vlaanderen heeft een lijst met wettelijk beschermde monumenten. Dat zijn gebouwen met historisch belang op Vlaams niveau. Als aanvulling bij deze monumenten zet Erfgoed Hoogstraten zich in voor het behoud van panden, die voor de streek van historisch belang zijn en niet noodzakelijk aan de landelijke criteria voldoen. Maar er is meer. Bij het begin van een nieuwe legislatuur stelt de erfgoedvereniging voor om met een bestuur een convenant af te sluiten, met daarin criteria en afspraken om tot een inventaris van waardevolle panden, zeg maar dorpsmonumenten, te komen. In het vooruitzicht van deze samenwerking overhandigde de vereniging zes rood-witte schildjes - het kenteken van een ‘dorpsmonument’- aan evenveel eigenaars van waardevolle woningen.

Woning – winkelhuis Stoffels

Gelmelstraat 9 te Hoogstraten

Deze woning is één van de weinige voorbeelden van Art-nouveau architectuur in de zuivere vorm in Hoogstraten. Het is een typische Antwerpse variant van Art-nouveau: jugendstil elementen (het ronde venster en het balkon met floriale motieven) verweven met modernistische, strakke ornamenten in de gevel. Deze woning uit de jaren dertig is de enige burgerwoning in Hoogstraten met deze stijlkenmerken en een originele gevelpartij.


ERFGOED

Woning Stes Donckstraat 29/31 te Meer

De woning volgt op een bijzondere wijze de bocht of de zogenaamde ‘rooilijn’ van de weg. De woning volgt de organisch gegroeide vorm van de straat. De gevel is in originele staat en toont hoe men een gebouw met een agrarische functie in het dorpsbeeld kan behouden. De manier waarop de eigenaar het pand in stand heeft gehouden is een voorbeeld van zorgvuldig omspringen met ons erfgoed.

Woning Van den Heuvel Meerdorp 34 te Meer

Woning Spitters Meerdorp 36 te Meer

Deze twee panden zijn eenvoudige Kempische dorpshuizen. Bij de renovatie is niet gekozen voor een eigentijdse aanpassingen, maar is men bewust uitgegaan van de oorspronkelijke ruwbouw. In beide gevallen is die ruwbouw op een duurzame manier gerenoveerd. Het zijn woningen in een vormgeving die kenmerkend is voor de kleine dorpshuizen in de streek. Door ze op deze wijze in stand te houden worden het belangrijke getuigen in de geschiedenis van Meer.

21


ZO WAS HET

22

Hoogstraten - Vrijheid afgestempeld in 1909

ZO IS HET


dorpsleven Contactpunten –

Kerstmarkt Mouterijstraat

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, horstendries@hotmail.com

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@skynet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@pandora.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, toon.verleye@pandora.be Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 314 49 03, franssnijders@tiscalinet.be Wortel: Redactie Hoogstraten, Loenhoutseweg 34 info@demaand.be FOTO’s: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03 314 49 03.

HOOGSTRATEN - Wie nog een mooi eindejaarsgeschenk zocht, kon op 17 december zijn gading vinden op de jaarlijkse Kerstmarkt van de buurtwerking van de Mouterijstraat. Er stonden weer mooie standjes, het was gezellig zitten in de verwarmde tent en het dweilorkest taBRASSco zorgde voor een gesmaakte muzikale noot.

Gezellig glühweinfestival!

SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03 314 49 03, franssnijders@tiscalinet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

www.demaand.be

HOOGSTRATEN - Het glühweinfestival van de Hoogstraatse Horeca en de Middenstand is uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie voor het laatste weekend voor Kerstmis. De activiteit wordt dan ook fel gesmaakt. In heel wat winkels kreeg je weer een bon, die je dan aan één van de vele standjes kon inruilen tegen een glühwein, een chocomelk of een jenever. Om ook je buitenkant op te warmen kon je bovendien lekker aanschurken (niet te dicht!!!) tegen de alomtegenwoordige vuurtonnen & -korven. Of luisteren naar de heerlijke tonen van Vialta, ook één van de pilaren van deze leuke activiteit. 23


HOOGSTRATEN

Puike Piusprestatie

HOOGSTRATEN/ANTWERPEN - Aardbeien, Antilliaanse Feesten en alles van erfgoed. Het zijn enkele dingen waar buitenstaanders Hoogstraten van kennen. Toch denken we dat ook het Piuskoor één van onze beste en bestgekende exportproducten is. Ze verbaasden in elk geval weer vriend en vijand met hun opluistering van de wekelijkse Artiestenmis in de Antwerpse Carolus Borromeuskerk, op 8 december laatstleden. De mooie kerk zat bomvol en iedereen kon tevreden huiswaarts keren. Voor de koorleden was dat nog niet voor direct, want zij verbonden dit optreden nog met een aangenaam dagje Antwerpen. (foto: Alex Nys)

Instituut Spijker solidair met mensen met aids HOOGSTRATEN - Een aantal vijfdejaars van Instituut Spijker hebben een actie rond de aids-problematiek op poten gezet. Drie Spijkerkoppen bezorgen ons onderstaande tekst. ‘Jaarlijks sterven er 3 miljoen mensen aan aids en raken er 5 miljoen mensen met het virus besmet. Om deze mensen te steunen, is er elk jaar op 1 december een wereldaidsdag. Daarom verkochten wij op donderdag 30 november bij ons op school, het Instituut Spijker, rode lintjes. Het rode lintje is hét internationale symbool van het aids-bewustzijn. Door het rode lintje te dragen, betuig je je steun en solidariteit met mensen met hiv of aids. Het lintje dragen is een eenvoudig, maar zeer gewaardeerd gebaar. Door deze verkoop konden we 164 euro aan Sensoa schenken. Sensoa is een expert in Vlaanderen op het vlak van seksuele gezondheid en hiv en heeft daarbij ook oog voor de globale context. We hadden met onze lintjes zoveel succes bij zowel leerkrachten als leerlingen, dat we zeker van plan zijn deze actie volgend jaar te herhalen.’ (Geertje Braspenning, Ella Donckers, Caroliene Renders) 24


NIEUWJAARSCONCERT maandag 1 januari 2007 H. Bloedlaan 285, HOOGSTRATEN - 03 314 83 11 H. Bloedlaan 285, HOOGSTRATEN - 03 314 83 11

maandag 1 januari 2007

Desperate d Company deuren deuren 19.00 19.00 uur uur

PURE PURE COVERS COVERS -- inkom inkom gratis gratis

NIEUWJAARSDUIK

Gelmel-ijsberen Gelmel-ijsberen in in Oostende Oostende bus bus -- drankje drankje -- DUIK DUIK -- zaterdag zaterdag 6 6 januari januari -- info@toog info@toog

www.degelmel.be www.degelmel.be 25


HOOGSTRATEN The Marckriver New Orleans Jazzclub presenteert:

The Cotton City Jazzband HOOGSTRATEN - Hoe dikwijls zou de Cotton al te gast zijn geweest bij de Marckriver Jazzclub? Ik zou het niet weten. Ik weet alleen dat de zaal elke keer afgeladen vol zit wanneer hun 2de huisorkest present is. En dat zal ook nu weer zijn, op maandag 8 januari in Zaal Cecilia in de Gelmelstraat. Voor het Nieuwjaarsconcert van de jazzclub is de Cotton een uitgelezen keuze, want de mensen houden van een vaste waarde, ze houden van bepaalde muzikanten, houden van bepaalde stukken, houden van een bepaalde sfeer en van bepaalde muzikale gewoontes. Toch zal het publiek drummer Guy Preckler moeten missen. We hebben in een niet zo ver verleden gemeld dat Guido slachtoffer werd van een werkongeval met de wagen. Dit gebeurde op 18 november 2005. Sinds die tijd – meer dan 13 maanden – zweeft hij in comateuze toestand waaruit hij niet kan ontwaken. Wij hopen op een mirakel. Al die maanden nam Jean Pierre Roelant uit Gent zijn plaats in. JP speelde met de Cotton van 1967 tot 1982. Hij hield toen een sabbatperiode en pikte de draad terug op bij de “Rudy Balliu Society Serenaders” tot hij in 2003 besloot om zonder vaste verbintenissen enkel nog met vrienden of in kleine samenstellingen, en vooral op gezellige gelegenheden te spelen. Na het wegvallen van Guido was JP direct bereid de drumpartij weer op te nemen in zijn eerste orkest. Maar voor maandag 8 januari heeft ook JP een probleem. Hij moet namelijk een ingreep ondergaan aan de heup en laat zich daarom vervangen door Onno De Bruyn uit Breda. Deze 2 meter

The Cotton City Jazzband. Zonder twijfel weer een volle Ceciliazaal op 8 januari. lange drummer speelde al verschillende keren in de Hoogstraatse club, want hij was járen de vaste drummer bij de “Fondy”, de “Poka Dots” en andere orkesten van Joep Peeters en ook in heel wat gelegenheidsbands. Met de glimlach en in samenwerking met de aanwezigen wordt elke muzikale prestatie van en met de Cotton een ware gebeurtenis. Met een blik, een beweging, een woord, een noot, verstaan ze, voelen ze en vullen ze elkaar aan. Daar ligt nu de sterkte van deze groep, dat

Preselectie Groot Dictee GROOT-HOOGSTRATEN - Op zaterdag 10 februari vindt de preselectie van het Groot Nederlands Dictee van het Davidsfonds plaats. Eerst krijgen de deelnemers een multiple choice oefening, waarbij ze de juiste schrijfwijze van een woord uit 3 of 4 mogelijkheden moeten kiezen. Daarna volgt nog een tekst, waarin fout gespelde woorden onderstreept moeten worden. Als de winnaars per categorie ook goed scoren in vergelijking met het nationale gemiddelde, dan maken zij eventueel kans door te stoten naar de nationale finale in het Vlaams Parlement. Belangrijk om weten is dat er ter plaatse niet meer ingeschreven kan worden. Elke deelnemer moet zijn deelnemersbedrag vóór 27 januari overgeschreven hebben op rekeningnummer 431-0664161-69 van het Davidsfonds Leuven. Voor leden van het Davidsfonds of Knackclub is het 5 euro, voor anderen 6. Leerlingen schrijven in en betalen via de school. In de mededeling van je overschrijving moet zeker ook het volgende staan: a) De preselectieplaats (vermeld enkel de gemeente, bijv. ‘Hoogstraten’) b) De wedstrijdcategorie (liefhebber of specialist) Na de inschrijving ontvang je thuis je deelnemerskaart. Deze moet je bijhebben om te mogen deelnemen. Iedere deelnemer krijgt een kladblad, maar moet wel zelf een balpen meebrengen! Na afloop krijg je een correctieblad, zodat je zelf meteen kan nakijken wat je er van terecht bracht. In de cafetaria kan je wachten op de proclamatie, verwacht rond 11.45, terwijl je geniet van een drankje aan de democratische prijs van 1 euro. Waar en wanneer? Zaterdag 10 februari, vanaf 9 uur, maar enkel dus indien je voor 27 januari bent ingeschreven. In het Instituut Spijker, ingang Antoon de Lalaingstraat (volg er de Davidsfonds-pijlen).

26

weet het publiek. Je krijgt een orkest en geen individuele muzikanten. Daardoor overstijgen ze zichzelf op de meest onverwachte momenten. Hetgeen een optreden met de Cotton zo boeiend, spannend en uitdagend maakt … Waar en wanneer? Maandag 8 januari vanaf 20 uur, in Zaal Sint-Cecilia. De bezetting? Bruno van Acoleyen (trompet), Eddy Sabbe (klarinet en sax), Romain Vandriessche (trombone), Alain Lesire (piano), Herman Sobrie (bas) en Onno De Bruyn (drums).

Ik zag Cecilia … feesten!

HOOGSTRATEN - We hadden het vorig jaar al gesteld: “Het Teerfeest van Sint-Cecilia groeit stilaan uit tot één van de niet te missen feestjes in het Hoogstraatse.” Een these die door de editie van 16 december jongstleden nog maar eens bevestigd werd. Want 71 eters waren er en daarna kwam er nog een hoop extra volk bij voor de dansavond. Er werd lekker gegeten, veel gedronken en vooral een hoop plezier gemaakt. “Wie er was zal zeker terugkomen en als de mondelinge reclame zijn werk doet, dan zullen we volgend jaar bij moeten bouwen of op zijn minst in shiften moeten eten,” grapte één van de bestuursleden. We zullen er wel van horen …


HOOGSTRATEN

De Week werd gesmaakt … HOOGSTRATEN - Als er in Vlaanderen een Week van de Smaak georganiseerd wordt, dan spreekt het voor zich dat onze Hotelschool daaraan deelneemt. Ze hebben dat ook gedaan en hoe! Vorige maand kon u al lezen over het startevenement ‘Ensor als smaakmaker’ in de Begijnhofkerk. In de daaropvolgende dagen was er onder meer ‘Ensor à la carte’, waar deelnemers een

bezoek aan de tentoonstelling van Ensor in het Stedelijk Museum, konden combineren met een smakelijke lunch in de Hotelschool. Heel bijzonder zal ook de ‘Duister-nis’ geweest zijn, waar mensen konden proeven in een totaal verdonkerde zaal Antoon. In het zelfbedieningsrestaurant kon men terecht voor een andere menu, met extra aandacht voor Fair Trade en biologische voeding.

Verder werkten de leerlingen rond ‘inmaken op grootmoeders wijze’, ‘vergeten groentesoorten’, ‘slowfood’ en ‘oude broodsoorten’. Elders in dit nummer leest u ook over de activiteiten die het Stedelijk Museum en de Werkgroep Culinair Erfgoed organiseerden. (Foto’s: Jef Floren)

Een lunch met extra aandacht voor eerlijke handel en gezonde voeding.

Oude broodsoorten, gebakken door de afdeling Bakkerij.

Een geblindeerde wijndegustatie, begeleid door iemand van de blindenorganisatie Licht en Liefde.

Niet alleen blind proeven, voor de leerlingen was er ook blind werken …

27


HOOGSTRATEN

Schitterend Erfgoedbanket! HOOGSTRATEN - De Werkgroep Culinair Erfgoed heeft andermaal bewezen dat erfgoed leeft. En smaakt! Zij namen het initiatief om in het slotweekend van de Week van de Smaak een heus ‘Erfgoedbanket’ te organiseren, dit in samenwerking met – hoe kan het ook anders – onze gerenommeerde Hotelschool Spijker en met medewerking van de Veiling en de VVV. Meer dan 100 deelnemers namen aan de smakelijke activiteit deel. Gust Lauryssen, voormalig directeur van de school én voorzitter van de werkgroep, verzorgde de inleiding, waarna de leerlingen de aanwezigen heel wat lekkers uit eigen streek mochten serveren: soep met schenkelvlees, schitterende snoekfilet, kempens dessertenbuffet en nog zoveel meer … In de keuken werkten zij onder kundige leiding van Guy Sannen. Voor de coördinatie in de zaal zorgden Bernadette De Vrij en Peter Goyvaerts. Het heerlijke diner werd voorafgegaan door de uitreiking van de Monumentenprijs (zie elders). Tussendoor zorgde het vermaarde kwartet McC+ voor uitstekende muziek en dito ambiace. De spreekwoordelijke afwezigen – dat waren er gelukkig niet veel – hadden andermaal ongelijk!

De leerlingen Hotel aan het werk onder het kundige oog van Guy Sannen.

De aanwezigen waren terecht wild enthousiast van de muziek van McC+!

www.totaalgarage.be

193

Het 1ste Erfgoedbanket van de Hotelschool en de WG Culinair Erfgoed was een schot in de roos. 28


HOOGSTRATEN

Bib Biep! Nieuws uit de bibliotheek Internetsessies 2007

GROOT-HOOGSTRATEN - De vraag naar internetlessen in de bib blijft groot. De nieuwe reeks (2007) wordt opnieuw gegeven door Maria Jennes, die altijd heel enthousiast haar kennis doorgeeft. Omdat iedere cursist best een aparte pc ter beschikking heeft, kunnen er maximum 7 personen per reeks inschrijven. Vanaf 13 februari staan er 4 reeksen gepland van telkens 3 halve dagen (dinsdagen of donderdagen). De 1ste reeks is een vervolgcursus voor de cursisten die in november 2006 een beginnerscursus volgden. Deze reeks is reeds volzet. Dan volgen er nog 2 reeksen ’Internet voor beginners’ van telkens 3 halve dagen. Nieuw is ook de lessenreeks van 3 halve dagen over ‘eenvoudige fotobewerking met Picasa’. Bij voldoende belangstelling wordt er nog een vervolgcursus ingericht. Een inschrijvingsfolder met de juiste data en reeksen zal ter beschikking liggen aan de balie van de Hoogstraatse bib vanaf januari 2007.

Voorleeswedstrijd BeNeBib organiseert haar eerste voorleeswedstrijd. BeNeBib is een samenwerkingsverband van de bibliotheken van Baarle-Hertog/Nassau, Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel. De voorleeswedstrijd richt zich tot kinderen van het 3de of 5de leerjaar. Het kind vormt een duo samen met

een persoon die ouder is dan 18 jaar. De actie loopt via de scholen. Elke bibliotheek richt een plaatselijke wedstrijd in. In Hoogstraten gaat deze door op vrijdag 9 februari in Zaal De Welgezinde in het stadhuis. De 2 beste ploegen van elke bibliotheek mogen vervolgens meedoen aan de grote finale die doorgaat op vrijdagavond 16 maart in Zaal De Kunstvrienden in Merksplas.

Nieuwe tijdschriften - ARIADNE AT HOME (Meer): maandelijks woontijdschrift - DELICIOUS (Dreef): maandelijks kooktijdschrift - ERFGOED (Hoogstraten): driemaandelijks tijdschrift rond erfgoed in Vlaanderen - EVITA (Minderhout): maandblad rond geluk, gezondheid en genieten - GRASDUINEN (Meerle): maandelijks natuurmagazine - LIBELLE LIFESTYLE MAGAZINE (Wortel): bestaat uit Proeven, Wonen, Tuinen en Feesten (10 x per jaar) - NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR (Hoogstraten): maandblad voor nieuwsgierige kinderen van 10 tot 13 jaar - NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELLER (Hoogstraten): maandelijks reistijdschrift - NEST (Hoogstraten): Vlaanderens country

magazine, tweemaandelijks - RED (Hoogstraten): lifestyle magazine (5 x per jaar) - ZIT STIL (Hoogstraten): driemaandelijks magazine over ADHD en leerontwikkelings- en gedragsstoornissen

Gedichtendag 2007 Op 25 januari is hij er weer, de jaarlijkse Gedichtendag. Ieder jaar op de laatste donderdag van januari wordt poëzie in de kijker gezet. Natuurlijk zal u dat ook in de bibliotheek van Hoogstraten merken. Er wordt aan allerlei initiatieven gedacht waarover u meer uitleg in de bib kan krijgen. Hier geven we nog niet alles prijs want ook in gedichten vind je vaak bij de 2de of 3de lezing nieuwe elementen. Maar om toch al een tipje van de sluier op te lichten: wie op donderdag 25 januari langskomt, krijgt een mapje met 5 postkaarten. Onder andere Lieve Blanquaert, Toon Tellegen en Joost Zwagerman hebben aan dit geschenkje meegewerkt. De voorraad is echter beperkt, dus zorg dat u op tijd komt.

Geslaagd ‘Decembervuur’ HOOGSTRATEN - Vrijdagavond 15 december vierde de Hoogstraatse bibliotheek het slotfeest van haar 25-jarig bestaan. We mogen van een succesvol initiatief spreken, want alle plaatsen waren volzet! Eerst gidste de Werkgroep Oude Voetwegen 4 historische wandelingen, langs o.a. het Peperstaatje, de Vrijheid, Voetweg 24 en de Vossengang.

Daarna konden de kinderen met hun ouders genieten van een schitterende, met muziek opgeluisterde vertelling door Roodvonk. Na afloop toonde Gust Lauryssen, coördinator van de voetwegenwerking, nog een mooie powerpoint, die hij met een boeiende uiteenzetting toelichtte. Uit de reacties van het publiek mocht blijken dat de aanwezigen de voetwegen een warm hart toedragen.

Stan Geysen en Dries Horsten leidden de deelnemers langs oude voetwegen.

Napraten bij een drankje kon ook, want het immer actieve gebuurte Lindendreef had buiten gezorgd voor gezellige vuurkorven en voor tentjes waar je terecht kon voor een beker lekkere soep, een glaasje glühwein of chocomelk, of voor een opkikkerende jenever. Een tof slotfestijn maar vooral ook een boeiende samenwerking tussen 3 actoren: het gebuurte, de voetwegenwerkgroep en de bibliotheek. Zeker voor herhaling vatbaar! (foto’s: Frans Snijders)

Gezellig opwarmen bij de vuurkorven.

29


HOOFDSPONSOR • • • • • •

Highstreet Den Engel Aertsen Zakenkantoor / KBC Entrec nv Stad Hoogstraten Niagara - Neolite

SPONSOR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

30

Restaurant Armiaen Il Cielo Apart keukens Green House Schroë Dirk Café de Gelmel Klavertje Vier Impuls Bakkerij Mathijsen Patrick 2 Be Fit Jama Webcreations Verboven & Swaenen / Argenta Van Huffel verzekeringen Present Framandi schoenen Bruurs Apotheek L Horsten Optiek Van Den Bosch High Hair State of Sport Amigo Reizen Leonidas Pralines Schoenen Pillot Immo Noord Taverne Torenijzer Eetcafe Den Bottel Martens bvba Frituur Jan


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

De Gulden Coppe Keeroen Architectenburo F. Tuytelaers ’t Knechtjeshuis Optiek Tom De Bruyne Iris Boschmans Reizen Hostillerie De Tram Eethuis Roma Moriaenshooft Nachtcafé & CO Taverne De Jachthoorn Citibank Bakker Muesen Joost Juwelier Tibax Roeffen mode Hoela Hoep Contact GB Lingerie Belle Pompidon Delhaize VVV Hoogstraten

DEELNEMER • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Café Hemeltje Lief Pompon Bagetje Versmissen & Janssens bvba Broekenhuis ID Coiffure Van Noppen Ilse Stijl Muziekhandel De Gouden Toets Kalisto Schilderwerken Mertens Doms Woongarnering Cigest Begrafenissen Hofmans-Mertens Tinne Sprangers Elotec Van der Vloet Erik Bloemenboetiek

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Jansen Keukens ’t Eglantierken Trendies Fashion Mercator Bank A Posteriori Inlijstingen Het Chocoladehuis Feestzalen Hof ter Smisse Kreatos Hoogstraten La Vie Marie Optiek Hoogstraten Immo Van Huffel Bakkerij Adriaensen - Adams Tapperij Anders De Pastinakel Ramo Marccain Exclusief Mevrouw Limada Confort Restaurant Begijnhof Dexia Hoogstraten Dexia Bank Belgie Kiosk V2 bij Van Heeren en Hovelingen Boys & Girls De Blauwe Regen De Broodplank Foto De Greef Café Bizar Creyf ’s Interim De Boer & Partners ’t Verschil Het Moment Quick Service Standaard Boekhandel Verschueren Apotheek Fransen cv ING Bling Coiffeur Machielsen Blokker AVM Vastgoed Hemels De Keuster M/Centea Apotheek Christel De Meester Steps Fashion Annie ’s Boetiek Lux Shop

31


Hoe is ’t met Bolleke? Bolleke, de mascotte van de Gemeenteschool, reist door Europa en zendt regelmatig briefjes naar zijn vriendjes in Hoogstraten. De Hoogstraatse Maand las voor u mee op www.gemeenteschoolhoogstraten.be. ‘Beste vrienden in Hoogstraten, Half september vertrok ik naar IJsland. Ik zag er gletsjers, geisers en warmwaterbronnen. Ik had verwacht dat het er heel koud zou zijn, maar alleen op de hoogste bergen zag ik er sneeuw. De mensen vertelden dat het er vroeger 8 maanden per jaar winterde; nu is alles er nog vier jaar bevroren. Ik had er direct veel vriendjes. De kinderen zorgden heel goed voor mij. Ze gaven me laarsjes, een kleine anorak, … Zo kon ik met hen buitenspelen. Regelmatig mocht ik met één van de kinderen naar huis. Dan vertelden ze aan hun ouders over Bolleke uit België. In de kleuterschool in IJsland worden de meeste liedjes ondersteund door gebaren. Daardoor kon ik ook een beetje begrijpen waarover de liedjes gaan. De bedoeling van het project is immers ook om ideeën i.v.m. taalontwikkeling uit te wisselen. Tijdens mijn verblijf was er een knuffelberendag in Reykjavik. Daar hebben de kinderen me mee naar toe genomen. Aan knuffelen had ik geen gebrek. Eind november nam ik afscheid van mijn vriendjes en reisde ik door naar Steigen in het noorden van Noorwegen. Ik verblijf er in de kleuterschool van de deelgemeente Leines. Dit gebied ligt een eind ten noorden van de poolcirkel. Rond Nieuwjaar is het in deze streek 16 dagen lang nacht. In het schooltje waar ik nu ben, ligt – pal in het zuiden – een berg die zelfs die lage winterzon wegstopt, waardoor ze de zon er nog langer moeten missen. Toch spelen de kleuters er buiten, want buiten spelen is gezond. De eerste dagen was het even wennen om in het donker buiten te spelen. Eigenlijk is het dan schemerdonker. De lucht wordt wel lichter, maar de zon zelf krijgen we niet te zien. In Leines Barnehage (Barnehage is Noors voor kleuterschool) zijn er heel veel meisjes. Ze spelen graag met poppen. De eerste dag hadden ze me al meisjeskleren aangetrokken. Boos dat ik was! Intussen is het allemaal goed gekomen. Eens lekker knuffelen verricht wonderen. Heimwee heb ik nog helemaal niet. Groetjes! Bolleke’ In de loop van het schooljaar zal Bolleke verder reizen naar een andere school in Noorwegen en naar een school in Duitsland. De week voor Sinksen komen de juffen en meesters van de betrokken scholen bijeen in Hoogstraten. Dan komen alle mascottes mee en daarna keren ze terug naar hun eigen school. De mascotte die nu in Hoogstraten op bezoek is heet Laffen. Hij komt uit Fauske, een andere plaats in Noorwegen. Hij kwam naar hier samen met zijn vriendje Loffen. Laffen wil elke dag buiten spelen. Hij eet gezond, behalve in het weekend, dan lust hij wel eens chips en een beetje

32

cola. En hij wil elke dag zijn verhaaltje horen. De kinderen van de Gemeenteschool hebben dus werk! Tegelijkertijd profiteren zij ook van deze goede gewoonten.

Bolleke brengt de kinderen van de Gemeenteschool bij heel wat andere Europese culturen.

DIAMANT IN HOOGSTRATEN

Fons en Maria Jansen-Swaegers, 60 jaar gelukkig getrouwd. HOOGSTRATEN - Op 30 november vierden Alfons Jansen (Meer, ° 14 juni 1922) en Maria Swaegers (Hoogstraten, ° 5 december 1926) hun diamanten bruiloft temidden van hun familie. Het vieren van jubilea gaat de sterke familie Jansen goed af. Want grootmoeder (die 97 werd) en grootvader vierden ook hun 50-jarig huwelijk en vader en moeder (die 103 werd) vierden hun 50- en 60-jarig huwelijk, wat destijds niet vanzelfsprekend was. Fons en Maria zijn geen onbekenden in Hoogstraten. In 2006 was het ook 60 jaar geleden dat zij aan de Statie hun overbekende wasserij Friswit hebben opgericht. Gesticht als viermansbedrijf groeide het jaar na jaar uit. Vooral toen men in ’58 met verhuur aan restaurants en hotels en enkele jaren later met verhuur aan ziekenhuizen begon, was de evolutie niet meer te stoppen. Fons en Maria kregen 4 kinderen, die hen 9 kleinkinderen en inmiddels ook al 7 achterkleinkinderen schonken. Het mag een wonder heten dat zij

ondanks hun uiterst drukke leven toch nog aan allerlei activiteiten van verenigingen deelnamen. “Wie geen tijd heeft voor zijn job, heeft dikwijls ook geen tijd voor andere engagementen,” zegt Fons daarover. Zelf was hij zo naast zijn dagelijkse job ook 18 jaar eerste schepen en zelfs enkele jaren burgemeester. En vele jaren was hij ook voorzitter van de voetbal. Na hun pensioen legt Maria al eens een kaartje en tot over enkele jaren ging ze fietsen. Ook Fons houdt van kaarten en fietsen. Zo rijdt hij nog elke 14 dagen mee met de ‘petjes’, een aangename fietsgroep die 40, 50 jaar geleden werd opgericht. Verder hield hij altijd van jagen en is hij ook nu nog heel dikwijls in zijn prachtige tuin te vinden, waar hij altijd wel wat vindt om te doen. Maria is tot haar grote spijt heel wat minder goed te been. Onder andere daarom moesten ze de jaarlijkse winterreis naar Tenerife – waar ze meer dan 30 jaar gekomen zijn – laten vallen. Maar naar Duinbergen aan zee proberen ze toch nog af en toe te gaan.


WISTIK

Relaxatie voor (ex) en -kankerpatiënten en hun naasten Georganiseerd door Wistik vzw

HOOGSTRATEN - Op Lichtmis, 2 februari, zal het precies een jaar geleden zijn dat vzw Wistik haar ontmoetingsplaats opende in het Begijnhof, nummerke 40. Volgende maand gaan we hier wat dieper op in. Want al bijna 20 jaar biedt Wistik aanvullende hulp aan mensen met kanker en hun naasten.

Lou: Eind jaren ’70 volgde ik cursussen dans. In ’81 ben ik zelf met dans gestart. Om lekker ontspannen in mijn lichaam te zitten, zocht ik toen naar relaxatie- en massagetechnieken en ging ik zelf een cursus relaxatietechnieken volgen. Toen ik in ’93 borstkanker kreeg, ben ik met dans ge-

Het ontmoetingspunt in nr. 40 is geopend op 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april en 8 mei, telkens van 10 tot 12.30 uur. Je vindt er boeken, tijdschriften, zelfhulpmappen, verhalenmappen, adressenbestanden en nog zoveel meer. Je kan er ook rustig praten met één van de aanwezige vrijwilligsters. Verder organiseert de vzw ook lezingen en cursussen. Begin 2007 kunnen mensen met kanker of die kanker hebben gehad en ook mensen uit hun directe omgeving er bijvoorbeeld terecht voor een cursus relaxatie. De Hoogstraatse Maand trok naar lesgeefster Lou Cabanier voor wat meer informatie. DHM: Is het de eerste keer dat de cursus georganiseerd wordt? Lou: In 2006 zijn er al 2 reeksen van 9 sessies doorgegaan. Telkens namen er 6 mensen aan deel, wat ongeveer het maximum is, gezien de aard van de cursus en het huisje in nr. 40. De cursisten kwamen uit het Hoogstraatse, uit Rijkevorsel, Wechelderzande, Vosselaar en Turnhout. DHM: Hoe maken jullie je activiteiten bekend? Lou: Voor onze activiteiten hebben we affiches en folders verspreid in ziekenhuizen, CM-kantoren, bij huisartsen, e.a. Daarnaast is er ook onze website, www.wistik.be. DHM: Kan je het belang van relaxatie toelichten? Lou: Ik ben zelf ex-kankerpatiënt. Borstkanker heeft me 3 keer getroffen. De eerste keer toen ik vernam dat ik borstkanker had was ik helemaal overstuur, daardoor kwam mijn lichaam in een groot spanningveld. Telkens ik op controle moest, bracht dat heel wat angst met zich mee. Eens de medische behandelingen als chemo en bestralingen stoppen, valt de patiënt vaak terug op zichzelf. Daar men er terug beter uitziet, gaat de buitenwereld er soms te snel vanuit dat alles achter de rug is. Kankerpatiënten kunnen niet altijd met hun gevoelens naar buiten komen en Wistik wil hen en ook de mensen uit hun naaste omgeving aanmoedigen om uit dit isolement te raken. De fysische behandeling gebeurt door de artsen, maar Wistik wil daarnaast ook werken aan de psychische en emotionele begeleiding van de patiënt. DHM: Hoe gaat zo’n relaxatiesessie in zijn werk? Lou: De 2 uur durende sessie begint met het

Dankzij relaxatieoefeningen leerde Lou Cabanier omgaan met inwendige spanningen en met angst. Voor de vzw Wistik wil ze haar ervaringen nu met anderen delen. ventileren. De aanwezigen krijgen even de tijd om met elkaar te delen wat hen bezig houdt. Dan volgt de relaxatie, waarbij ik hen technieken aanleer om de angst te verminderen en innerlijke rust te ervaren.. Spierontspanningsoefeningen en ademhalingstechnieken worden aangereikt. Na iedere les geef ik tips mee om beter te slapen. Het zijn allemaal zaken die de mensen thuis, op zichzelf kunnen doen. Na enkele sessies kreeg ik de reactie dat men het effect al voelde.Verder raad ik de mensen aan meer te bewegen en in de natuur te wandelen. DHM: Hoe ben je er toe gekomen deze cursus te geven?

stopt, maar relaxatie en meditatie heeft mij toen en nu nog heel veel goed gedaan. Na een borstamputatie 4 jaar geleden besloot ik om mijn ervaringen te gebruiken om andere mensen te helpen. Eerst gaf ik in mijn eigen atelier relaxatiecursussen, vervolgens voor de Vlaamse Liga tegen Kanker en nu ook voor Wistik. Ik denk dat het heel belangrijk is dat zulke cursussen gegeven worden door gelijkgestemden, mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Want hoe goed een omgeving ook zijn best doet begrip te hebben voor de patiënt en te helpen, sommige zaken kan je maar begrijpen wanneer je het zelf hebt meegemaakt. (dh)

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

185

33


HOOGSTRATEN

Knap Kerstconcert

HOOGSTRATEN - Zaterdagavond 16 december kon een volle Katharinakerk genieten van een mooi optreden door ons Piuskoor. Onder leiding van Willem Van de Weerd bracht de 54-koppige groep ons volop in de eindejaarssfeer met pareltjes van kerstliederen. An Troch (dwarsfluit) en Erwin Van Bogaert (orgel) zorgden voor de muzikale ondersteuning. Er werden meer dan 400 kaarten gekocht waarvan de opbrengst zal gaan naar vzw Widar, die in Wortel Kolonie een kleine dorpsgemeenschap voor andersvaliden wil opbouwen. (foto: Alex Nys)

Boeiende lezing HOOGSTRATEN - Op woensdag 22 november nam het Davidsfonds ons mee naar het Egypte van de 14de eeuw voor Christus. De bekende professor-Egyptologe Marleen Reynders was spreekster van dienst en Achnaton en Nefertiti vormden het boeiende onderwerp. Het auditorium van Klein Seminarie zat goed vol en de aanwezigen zagen en hoorden dat het goed was. Na afloop werden nog drie gesigneerde boeken van Marleen Reynders verloot onder de aanwezigen.

Davidsfonds-secretaris Joos Croes en professor Reynders verloten enkele boeken onder de aanwezigen. 34


HOOGSTRATEN

Kerstverlichting steeds mooier

Een tintelend gebladerte van lichtjes, zo zou je de Hoogstraatse kerstverlichting ondertussen kunnen omschrijven. Meer dan een week werkte de firma Niagara van ’s morgens vroeg aan wat ondertussen de mooiste kerstverlichting van de Kempen genoemd wordt. Hun werk werd dit jaar

extra bemoeilijkt door de bladeren die wel erg lang aan de bomen bleven hangen. Unizo-voorzitter Tom De Bruyne dankte tijdens de kerstdrink van Unizo, in Grand Cafe Den Engel, de vele sponsors, met wie de hele kerstsfeer staat of valt. Hij dankte het Unizo-bestuur

en vooral Frank Van Dijck en Ilse Wegner voor het vele werk dat zij in de verlichting hebben gestoken. Ook ging zijn dank naar het gemeentebestuur voor de logistieke steun omtrent de stroomvoorziening. “En binnenkort hebben we zelfs een niéuw gemeentebestuur”, onderbrak de Kerstman treiterig maar gevat. Het kamerkoor Vialta, het koor van de Hooge Straat, bracht enkele stemmige kerstliederen. Met de hapjes en de drank die Ron en Gerda van Den Engel aanboden, was de eindejaarssfeer meteen gezet. Hoogstraten is goed op weg om zich als sfeervol koopcentrum van de Kempen te bestendigen. (lvr)

35


MEERSEL-DREEF

Basisschool ’t Dreefke is een 6 sterren school!

De sint was zeer tevreden met het ontvangst in de lagere school van Meersel-Dreef en nog meer met de geslaagde uitvoering van de opdrachten.

Feest van de Heilige Lucia

MEERSEL-DREEF – Op zondag 17 december, om twee uur in de namiddag, vierden men de Heilige Lucia, patrones van de kapel van Meersel. Haar naamfeest is op 13 december en wordt ook het feest van het licht genoemd, omdat rond die tijd de dagen weer beginnen te lengen. Dat dat niet helemaal klopt weten we ondertussen wel, de dagen beginnen pas te lengen vanaf de kortste dag, 21 december. Maar voor de hervorming van de kalender door paus Gregorius in 1582, viel 13 december later in het seizoen, van daar. Na de misviering, die opgeluisterd werd door het Mariazangkoor, konden de aanwezigen, nog even nagenieten van een glaasje gloeiwijn of chocomelk. (tv)

36

MEERSEL-DREEF – In de laatste week van november bracht de postbode een reuzenbrief naar basisschool “’t Dreefke”. Deze brief kwam van sinterklaas en zijn vier zwarte pieten. Zij lieten groot en klein op school weten, dat ze onze school uitdaagden om een zes sterren school te worden. Maar aan deze zes sterren hingen natuurlijk ook zes reuze opdrachten vast. Elke klas kreeg de verantwoordelijkheid over een opdracht. De allerkleinsten moesten voor alle kinderen originele pietenhoeden maken. De viervijfjarige kleuters moesten de hele school een Sinterklaasdans aanleren. De eerste graad moest vijftig originele nieuwe schoenen ontwerpen. De tweede graag moest een top zes maken van sinterklaasliedjes en deze met de hele school zingen. De derde graad moest er voor zorgen dat er tegen 5 december vijfhonderd tekeningen voor de sint in de turnzaal hingen. En de leerkrachten moesten met z’n allen tien maal over een lang springkoord springen. Eerlijk gezegd was het bij enkele opdrachten kantje boord maar door een reuzengrote inzet van groot en klein is het toch gelukt. Tot grote tevredenheid van sinterklaas en de pieten. (juf Myriam, tv)

Ontbijt aan huis! MEERSEL-DREEF – Op zaterdag 10 februari organiseert “’t Dreefke”, de basisschool van Meersel-Dreef , de actie “ontbijt aan huis”. Voor de liefhebbers zullen er rijkelijk gevulde ontbijtmanden gemaakt worden, die bij U aan huis zullen bezorgd worden in Meersel-Dreef. Tijdens de eerste schoolweek van januari bezorgen de schoolkinderen iedereen in Meersel-Dreef een infobrief met een inschrijvingsstrookje. Enkele dagen later komen de kinderen terug om de eventuele inschrijving op te halen. Waarna u op zaterdagmorgen 10 februari het ontbijt aan huis zult besteld krijgen. Indien er liefhebbers zijn die niet in Meersel-Dreef wonen maar ook een ontbijtmand willen, dan is dit geen probleem. Gelieve dan gewoon even tijdens de schooluren naar de school te bellen op het nummer 03 315 80 53. U kan dan de mand op 10 februari ’s morgens komen afhalen op school. Alvast een smakelijk ontbijt! (juf Myriam, tv)

Meersel - Dreef Vervoersbewijzen van de Lijn bij: Bogers Totaal Voeding Dreef 73


MEERSEL-DREEF

Tentoonstelling lithografie

De nieuwe Honda VersamowÂŽ-techniek De eerste 4 in 1 grasmaaier kan: 1. Vangen 2. Uitwerpen 3. Mulchen 4. Bladversnipperen

MEERSEL-DREEF – Tijdens het weekend van 9 en 10 december, kon je gaan kijken naar een tentoonstelling van de kunstenaar Ward Van Der Velde, in de zaal ’t Kapucijntje bij de paters in MeerselDreef. Hij stelde daar een uitgebreide collectie lithografieÍn ten toon. (tv)

Uit de oude doos‌ De Kemelsbrug

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

MEERSEL-DREEF – Een zicht op de Kemelsbrug, de brug die lag ten einde het stukje Dreef tegenover Bogers, ook wel de Oude Markweg genoemd. Deze keer geen zicht richting Dreef maar richting de Vossenpad. Via de Vossenpad kon je over het landgoed van Dupret naar Meerle wandelen of fietsen. Je kwam dan uit op de hoek van Klein-Eyssel en Strijbeek, vroeger ook wel “aan Kleirens� genoemd. In feite de kortste weg richting Meerle. Een foto uit de eerste helft van 1900 want de brug werd later nog vervangen door een grotere brug met ijzeren relingen. (tv)

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

37


MEERLE - MEERSEL-DREEF

Boerengilde Meerle – Meersel-Dreef 1906 – 2006 Een eeuw Landelijke Gilde Meerle – Meersel-Dreef MEERLE – De aanzet voor de feestelijke viering van 100 jaar Landelijke Gilde werd al in de zomer gegeven. Tijdens een fraaie tocht werd al het mooie en goede van de lokale landbouw aan de deelnemers voorgeschoteld. Wandelen en fietsen door het mooie landschap, eten en drinken van de lekkere producten van de bewerkers en beheerder van de landschap. Het officiële gedeelte van de viering vond op zaterdag 16 december plaats. Na een speciale misviering in de Meerlese Sint Salvatorkerk volgde een uitgebreide ontvangst in de parochiezaal. Tal van officiële genodigden, maar vooral door en voor de eigen leden. Die waren dan ook talrijk naar de zaal afgezakt. Naast de lekkere dranken en hapjes, de meer officiële toespraken van de ondervoorzitter van Boerenbond en de arrondissementsvoorzitter van de Landelijke Gilde, kregen de aanwezigen een ruime greep uit 100 jaar geschiedenis van de Gilde. We willen u de hoofdpunten en vooral de plezante gebeurtenissen hieruit niet onthouden. U vindt ze hiernaast. Met deze viering bevestigde de Landelijke Gilde zijn plaats en vooral de belangrijke rol die ze in onze dorpsgemeenschap speelt. We wensen haar er nog 100 jaar erbij. Als uitgangspunt voor deze100-jarig bestaansviering van de bloeiende gilde hier in Meerle – Meersel-Dreef, baseren wij ons op het jaartal 1906, dat is vermeld op onze gildevlag. Geschriften van toen zijn niet bekend. Vanaf de stichting der Boerengilde in 1906 is er alleen een plaatselijke werking geweest van de gilde en men is definitief aangesloten bij de Boerenbond te Leuven in 1921, nl. op 26 mei. Men noemde dit toen aangesloten bij de dienst van ‘Toezicht van de Belgische Boerenbond’. In de archieven van 1923 vinden we volgende namen terug op de eerste bestuurslijst: Deken Bartholomeeusen J.; onderdeken: Willemse Henrie, proost: E.H. De Beuckelaer, schrijver: Huybrechts Christiaan, penningmeester: Desmedt Henrie, raadsleden: Corneel Meeuwesen, Adriaan Van Dijck, Jan Aerts, Frans Gijsbrechts, Karel Jacobs en Michel Marijnissen. In 1924 zouden hier nog bijgekomen zijn: Frans Michielsen, Jan Van Alphen en Louis Pauwels. Uit het verslag van 1926 lezen we dat er toen vergaderd werd op elke vierde zondag van de maand na het lof van 3 uur. Volgens dat verslag is er nog geen jeugdvereniging opgericht, wel blijkt er reeds een Veeverzekering te bestaan, nl. St. Isidoor, aangesloten bij de Vrije Herverzekering Provincie Antwerpen. Zij bestaat uit 160 leden met gezamenlijk 660 dieren. De melkerij heeft 171 leden met een levering van + 6.000 l. melk per dag. Er wordt ook aan gezamenlijke verkoop van eieren gedaan met 82 leden. De landbouwlesgever van die tijd was Emiel Jespers en de Boerinnengilde bestaat uit 171 leden A en 48 leden B. Op 4 december 1928 werd de jeugdafdeling B.J.B. opgericht en op dat ogenblik is het ledenaantal van de Boerengilde opgelopen van 213 tot 240. Men vermeldt ook het volgende: de Veebond heeft vroeger bestaan en men hoopt stellig deze terug herin te richten wanneer de

38

“stierenkwestie” is bijgelegd. Er is een strijd tussen zwartbont (vroegere liefhebberij) en roodbont (nu de officiële kleur). De veeverzekering telt 173 leden met samen 750 dieren, dit is + 5 dieren per lid. De premie is 14 fr per dier en de vergoeding is 6 fr per kilo. De Vrije Kempische Paardenverzekering vlot niet meer al te best. De geitenbond is wegens te weinig leden niet opgericht. Wel wordt de mogelijke oprichting van een hoenderbond in overweging genomen. De opening van een spaar- en leenkas is aangevraagd. Een onderlinge oogstverzekering is gestart in 1927. De opziener van BB schrijft in het verslag over 1928, dat naar hij meent het maximum aantal leden is bereikt, namelijk 258. Vanaf 1930 bestaat er een Tuinbouwbond, aangesloten bij de Rooms-Katholieke Baroniese Tuinbouwvereniging van Breda. Men doet verkoop van aardbeien en frambozen met ca. 120 aangesloten leden. Op dat ogenblik, volgens het verslag van 22/11/1930, omvat de Boerengilde volgende afdelingen: -Boerengilde -Boerinnengilde -Jeugdafdeling -Aan- en Verkoopafdeling -Spaar- en Leenkas -Melkerij - 4 Veebonden -Varkensbond -Veeverzekering -Paardenverzekering -Onderlinge Oogstverzekering

-Agentschapppen verzekering (ongevallen brand , hagel) In 1938 bereikt men een record aantal leden, namelijk 294 leden op een totaal aantal inwoners in gans de gemeente van 2000. Het vastgesteld lidgeld was toen 25 fr. De algemene ledenvergaderingen in die tijd hadden plaats te Meersel-Dreef op zondagvoormiddag te 11 uur, en te Meerle na het lof van 3 uur in de zaal “Ons Thuis”. In 1942 zijn er 293 leden. We lezen ook dat de vergaderingen doorgaan in de meisjesschool omdat het gewoon vergaderlokaal bezet is door de troepen. Ter gelegenheid van de maandelijkse algemene vergadering op 4 december 1950 komt B.B. voordrachtgever Albert Cleremans ons onderhouden over het onderwerp “Wet op de kindertoeslagen voor niet-loontrekkenden”. 175 leden wonen de vergadering bij, die om 10.30 uur begon en anderhalf uur duurde. Wat hield dit in voor betrokken voordrachtgever in die tijd ? We overlopen samen zijn uurrooster. - Vertrek te Leuven om 7u50 over Herentals naar Hoogstraten met trein en bus. - Aankomst te Meerle om 10u20. - Vertrek na vergadering te Meerle om 12u30 richting Leuven over Hoogstraten- Antwerpen. - Thuiskomst van Albert Cleremans om 16u45. Samengevat wil dit zeggen 9 uur van huis weg om op zondag om 1.30 u voordracht te geven. De vergoeding bedroeg 151 fr, een consumptie, tram en bus inbegrepen. Van beroepsernst gesproken ! Een zeer belangrijk jaartal voor ons dorp en omgeving is 1955. Toen werd namelijk het Proefbedrijf der Noorderkempen in Meerle opgericht onder de leiding van Marcel Vanderbruggen. Ook van feesten wist men in die tijd al wat af. Ziehier het programma voor het teerfeest. - H. Mis te 6u30 en daarna koffie en drie worstenbroden in de zaal - Te 8u30 een tweede H. Mis en daarna voor-


MEERLE dracht in de zaal over “arbeidsbesparingen op de hoeve” door Ir. Laeremans. - ’s Namiddags om 2 uur lof - Daarna feestzitting met bijzonder spreekbeurten aangepast aan de omstandigheden. - Verder koffie, worstenbrood en bier. Op de uitnodiging werd vermeld: “Mogen wij beleefd vragen het kaartspel stil te leggen tijdens de spreekbeurten” . Vanaf juni 1969 wordt de onderlinge oogstverzekering omgevormd tot onderlinge hooiverzekering. Het te verzekeren hooi moet in KG aangegeven worden. Op 31 oktober 1970 staat het volgende te lezen in het boekje van de humor onder de titel: “kan daling varkensprijzen worden afgeremd ?” De paarden zijn bijna uit de wereld, traktors zijn duur. Bij de huidige lage varkensprijzen zijn beren de goedkoopste trekkracht. En wat meer is, moesten alle beren aangespannen worden en uit de dekdienst terug getrokken worden, dan ware het prijzenprobleem vrij vlug opgelost ! Wie durft zeggen dat deze redenering volledig fout is? (nb: 1 berenkracht = 0.40 paardekracht). Na dit voorstel zijn we reeds in 1971, en de Boerengilde Meerle – Meersel-Dreef wordt Landelijke Gilde Meerle – Meerseldreef. Op 2° kerstdag 1976 wordt in de parochiezaal bij het drinken van enkele kleine glaasjes de voetbalploeg Landelijke Gilde opgericht. De sportieve resultaten welke zij behaalden - 3 x kampioen - bewijzen dat er hard en goed wordt gewerkt door verantwoordelijken en spelers. De landelijke gilde werd meer en meer een gezinsbeweging met ontspanningsmomenten en informatieavonden zowel voor land- en tuinbouw als niet land- en tuinbouw. Door deze evolutie wordt De Landelijke Gilde en al zijn geledingen een vereniging die een grote rol speelt in het gemeenschapleven van Meerle en Meersel-Dreef. Een overzicht geven van alle activiteiten die ze de laatste jaren organiseren,

zowel voor de leden als voor alle bewoners van de deelgemeenten is veel te lang voor ruimte die in deze kolommen worden toegemeten. Het is het bewijs van een zeer actieve en bloeiende en vereniging. Met dank aan de voorgangers van het huidige bestuur. Zoals secretaris Jos Matthé op de viering aanhaalde “ Laten we niet vergeten dat we heden vele vruchten plukken van een bodem die door onze voorgangers zeer vruchtbaar is gemaakt!”. Laatste hoogtepunt in de geschiedenis van de Gilde tot vandaag is de gezonde en sportieve “smultoer” die op 2 juli van dit jaar op pootjes werd gezet. Al wandelend (12 km) of fietsend (28 km) zou je kunnen genieten van een lekkere vijfgangen menu . De start was voorzien in het KLJ lokaal met aperitief, vervolgens werd het varkensbedrijf van Ludo en Els Christianen-Van Alphen bezocht om er te genieten van een heerlijke kop soep en een bezoek aan het bedrijf . Daarna leidde de tocht naar het pot- en sierplantenbedrijf van

Robert Huybrechts in Meersel-Dreef. Je kon er genieten van heerlijke frietjes met stoofvlees. De volgende halte was het rund- en melkveebedrijf van Paul en Rit Boeren-Adams, waar de koffie en het gebak stonden te wachten. Om af te sluiten trok men via de aardbeienserres van Ruud en Annelies Elst-Michielsen naar het aardbeienbedrijf van Frans en Frieda Elst –Van Dooren, waar roomijs met aardbeien werd geserveerd. Waar gerekend werd op ongeveer 300 deelnemers, werd de Gilde verrast door liefst 680 inschrijvingen. Gelukkig was de inschrijvingsdatum voldoende ruim genomen zodat de nodige bijbestellingen konden gebeuren. Wat deze dag zeker sierde is de fantastische medewerking van alle bestuursleden alsmede de leden van KVLV Meerle en Meersel-Dreef en de KLJ van Meerle en Meersel-Dreef. Zonder hun hulp hadden ze dit nooit voor mekaar gekregen. (informatie ter beschikking gesteld door het bestuur van Landelijke Gilde Meerle-Meersel-Dreef)

Kerstmarkt

MEERLE – Vele medewerkers van het oudercomité en het personeel van onze basisschool de Klimtoren wisten op zaterdag 16 december de speelplaats van de kleuterschool om te toveren in een echte Kerstmarkt. Weken van voorbereiding, dagen van werk gingen er aan vooraf, door een enthousiaste ploeg van medewerkers. Enkele uren voor de opening haalden we ze even van hun werk weg om ze op de foto te zetten. 39


MEERLE

Gezinsbond organiseert Tweedehandsbeurs MEERLE – De gezinsbond beleeft sedert enige jaren een ware revival. Onder impuls van een enthousiast bestuur worden tal van activiteiten georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is onder meer het Kleuterturnen, dat op volle toeren draait. Momenteel zijn er 22 kleuters die elke woensdagmiddag een uurtje komen kleuterturnen gedurende 10 lessen. Er is dus veel interesse voor wat de Gezinsbond doet voor de kleinsten. Het succes van de initiatieven smaakt naar meer. De bestuursleden die instaan voor de Jonge Gezinnen hebben dus zin voor meer en aangezien er in onze omliggende gemeentes er al een aantal goed draaiende tweedehandsbeurzen hebben plaats gevonden, die ook door de Gezinsbond worden georganiseerd, willen zij het volgend jaar ook eens proberen in Meerle! Het is een leuk systeem waar naast de verkoper ook de Gezinsbond iets aan verdient. Het is de bedoeling dat mensen die iets willen verkopen in voorverkoop lijsten gaan kopen bij Kalinka Gladinez. Je kan kiezen tussen een grote lijst (max. 24 artikels) en een kleine lijst (max. 12 artikels). De prijs voor een grote lijst is 2,5 euro voor leden en 4 euro voor niet-leden, voor een kleine lijst is dat 1,5 euro voor leden en 3 euro voor niet-leden. Op de lijst geef je een omschrijving van de koopwaar en de prijs die je wil voor vragen. Samen met de lijst krijg je etiketten om aan je verkoopwaar te hangen. Op 25 maart worden alle spullen binnengebracht in het kleine zaaltje van de Parochiezaal “Ons Thuis” tussen 10.00u en 12.00u én zodat alles op volgorde van de lijst in de doos zit, zodat het nakijken en controleren vlot kan verlopen. Daarna wordt alles in de parochiezaal uitgestald op tafels en van 14.00u tot 16.00u voor het publiek, dat kan komen kiezen. Na 16.00u worden alle lijsten terug bij elkaar gezocht en moeten de verkopers hun spullen die niet verkocht zijn terug komen ophalen tussen 17.00u en 17.30u. Op dat ogenblik worden de lijsten verrekend. De Gezinsbond krijgt 15% van het totaal bedrag van de verkochte stuks op de lijst. De Gezinsbond hoopt dat alle mensen van Meerle, Meersel–Dreef en omgeving op hun zolder gaan kijken om te zien wat weg kan en dan verkoopt de Gezinsbond dit voor hen! Baby - en kinderkleding, badspullen voor de baby, boxen, kinderwagens, kinderstoelen, autostoelen, fietsstoelen en speelgoed! Ideaal voor grootouders die oppassen of voor onthaalmoeders. Begin maar al te rommelen en haal vlug je lijst bij Kalinka Gladinez, Heimeulenstraat 49 a, Meerle – tel. 03/315.09.99.

Meerle Vervoersbewijzen van de Lijn bij: ’t Winkeltje Meerledorp 2, Prima Van Boxel Strijbeekseweg 7

40

Hobbytentoonstelling van KAV en KWB MEERLE – Naar goede gewoonte houden KAV en KWB Meerle we hun tweejaarlijkse hobbytentoonstelling . Ook dit jaar kan men weer verschillende deelnemers bewonderen waarvan een heel aantal uit eigen dorp. Dit jaar te zien: schilderijen, iemand die rieten en biezen stoelmatten maakt, buxus in alle vormen, handgemaakte sierraden, oude radio’s, miniatuur auto’s, oude fonoplaten en platenspelers, oude blikken dozen en verschillende andere verzamelingen. Te veel om op te noemen, je moet zelf maar komen kijken. Je kan dit alles komen meemaken en bekijken op zaterdag 13 januari van 16.00 tot 22.00 uur en op zondag 14 januari van 10.00 tot 19.00 uur in de parochiezaal van Meerle. De toegang is gratis. De fijnproevers vinden zonder twijfel weer de weg naar het “Bruin café” in de kelder, alwaar ze enkele speciale bieren en enkele lekkere wijnen in de kelder kunnen degusteren (beschaafd woord voor drinken). De kelder is eveneens open op zaterdag vanaf 15.00 uur tot de laatste naar huis wil. Er zijn verschillende oude caféspelen aanwezig, een aanrader voor de mensen die op die manier eens iets anders willen dan voor de TV hangen. Op zaterdagavond wordt er een kaartwedstrijd (rikken) gehouden. Inschrijvingen vanaf 19.00 uur, eerste gift om 20.00 uur. Iedereen die graag een kaartje legt is welkom en iedere deelnemers heeft prijs. Voor meer inlichtingen kan men steeds terecht bij Jacqueline Gladinez (tel 03/315.78.71) of Gust Kustermans (tel 03.315.92.93). Ga gerust kijken, misschien doe je wel ideeën op voor je eigen vrije tijd. (jaf)

Hoogstraten Vervoersbewijzen van de Lijn bij: AD Delhaize Vrijheid 241, GB Partners Vrijheid 22, Van Den Abbeele Vrijheid 159, Kiosk Vrijheid 112

Zaklampentocht MEERLE – Wil je een avondje TV eens inruilen voor een gezellige avondwandeling met het hele gezin, vrienden, ouders , grootouders…. Kom dan op vrijdag 26 januari 2006 meedoen aan de zaklampentocht van KWB Meerle. Vanuit de parochiezaal van Meerle vertrek je gewapend met een zaklamp voor een tocht van 5 à 6 km door veld en bos. Alle kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom, samen met hun ouders, grootouders, buren of vrienden. Vertrek aan de parochiezaal tussen 19.00u. en 20.00u. Niet vergeten: zaklamp en stevige schoenen of laarzen. Onderweg mag je enkele vraagjes oplossen waar je een prijsje mee kan winnen. Voor de kinderen is er een verrassing. Nadien is er gratis warme wafel of chocomelk voor alle deelnemers. Na de tocht is er in de parochiezaal gelegenheid om gezelschapspelen te doen, iets sterkers te drinken en om wat bij te praten. Inschrijven voor dinsdag 20 januari 2007. Per persoon kost dit 1 euro met een maximum van 3 euro per gezin voor KWB leden. Niet-leden betalen 1,50 euro per persoon met een maximum van 5 euro per gezin. Inschrijven bij een wijkmeester van KWB of Guy Hendrickx , Ulicotenseweg 28 - 03/315.04.18 of Fons Pauwels , Ulicotenseweg 26 - 03/315.90.54.

Volksdansgroep SHILSHOEL danst MEERLE – Shilshoel is een groep enthousiaste volksdansliefhebbers, waar gezelligheid en ontspanning centraal staan. Op zaterdag 20 januari 2007 houden wij een volksdansinstuif in Meerle. Wij nodigen daarom iedereen uit om te komen kijken en meedansen op internationale folkloremuziek uit o.a. de Balkanlanden, Armenië, Turkije, … Wat valt er nog te beleven die avond? De groep Shilshoel treedt op met een eigen choreografie, en er is live muziek van de groep ‘Bravade’ uit Nederland. Kom meedansen …, je zult je zeker niet vervelen! Plaats: Parochiezaal ‘Ons thuis’ te Meerle Aanvang: 20u en einde is voorzien rond 1u. Inkom 4 euro.

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur


MEERLE

70-jarigen komen bijeen

MEER-MEERLE – Bijeenkomen is van alle leeftijden. Sommige leeftijdscategorieen doen dat al jaren. Zeker als dat een rond getal is. En waarom zou je het tot je eigen gemeente beperkt houden. De 70 jarigen van MEER en Meerle geven alvast het goede voorbeeld en kwamen gezellig samen in de Meerle. Over de namenlijst beschikken we helaas niet, maar ach, je kijkt goed en je kunt jouw kennissen er zo uithalen. (ma)

41


WORTEL Dorpsnieuws Castelré

Je rijbewijs halen?

Daar, waar de sterre bleef stillestaan

De KWB helpt je hierbij Wortel. Vanaf 17 jaar kan men het theoretisch examen afleggen en vanaf 18 jaar mag men het praktisch examen doen. De KWB wil mee de mensen daarop voorbereiden. Iedereen vanaf de leeftijd van 16,5 jaar mag deelnemen aan de actie “Rijbewijs”. De cursus bestaat uit 6 lessen. Tijdens deze 6 avonden wordt men voorbereid op de deelname in het verkeer, het praktische en theoretische examen. Daarenboven wordt een defensief rijgedrag en een verantwoorde houding in het verkeer aangeleerd. De begeleider wordt gevraagd om ook op de lessenreeks aanwezig te zijn. Zodoende leert ook hij de nieuwe verkeersborden en –reglementen kennen.

Kersttijd 2005... In vele gemeenten in De Kempen wordt het dorpsgezicht dezer dagen bepaald door de Kerststal.Echter nog niet in Castelré. Door enkele klanten van café “In Holland”, bij de Jos en Carin, wordt daarom het plan opgevat om ook daar een stal te plaatsen met “levende figuren”...Voor 2005 is het dan te laat, maar voor volgend jaar - 2006 dus - moet dat kunnen. Afgesproken wordt om in september 2006 een eerste keer te vergaderen. Zogezegd, zo gedaan en op één of andere donderdag in september komen alle Jozefs, Maria’s, herders, maar vooral de stielmannen en timmerlui bij elkaar om de eerste plannen op papier te zetten. De Karel, de Ludo, de Jos, de Jef, de Wannes, ons Maria, nog een Maria en nog vele anderen steken de koppen bij elkaar en binnen de kortste keren wordt hout besteld, zijn mannen aan ‘t timmeren en wordt in een werkhuis in Minderhout een heuse kerststal geboren. De mannen zorgen voor het timmerwerk en de vrouwen nemen, heel enthousiast naar ‘t schijnt, de verfborstel ter hand om het geheel af te werken. Op 9 december wordt het geheel verhuisd naar Castel en weer in mekaar gezet; bomen komen aangewaaid, kippen komen aangevlogen en zijn even snel weer weg, de Lu ver-

plicht zijnen ezel tot een lange wandeling, de schaapjes verschijnen vooraleer er sprake is van herders, en... de Jos zag dat het goed was. Pastoor Van Dijck, van Wortel, bewijst die dag ook dat hij het doen en laten van zijn schapen op de voet volgt en komt naar Castel afgezakt om de stal op heel serene wijze in te wijden en goed te keuren. Dat de Castelse mensen ook heel devoot zijn, wordt die middag door alle medewerkers bewezen. Intussen kwamen om de 2 weken de mensen die uiteindelijk voor de “levende figuren” zouden zorgen, bij elkaar om de stand der zaken te evalueren. Poppen werden gemaakt en aangekleed, kleren werden gekozen en gepast, langzaamaan viel alles in de juiste plooi. Op zondag 17 december is het zover: om 11 uur betreden de eerste Maria en Jozef, met het kindeke, de engeltjes en de herders de stal. God heeft ook gezien dat het goed was en zorgt voor prachtig weer. Bij de houtkachels is het warm, in de stal valt het ook mee, vele mensen komen kijken en genieten van een warme choco of een borrel bij de kachels en Jozef en Maria zijn terecht trots op “de pasgeborene”. Om de zoveel uur lossen de Maria’s, de Jozefs, de engeltjes en de herders mekaar af en nu al is duidelijk dat dit kerstgebeuren ook de volgende jaren zeker voor herhaling vatbaar is.

Vanaf 1 september 2006 is er een wijziging in de wetgeving. Men informeert ook daarover tijdens de lesavonden. Het is nu mogelijk om te wisselen tussen het systeem van vrije begeleiding en opleiding via de rijschool. De eerstvolgende cursus in deze regio gaat door in Wortel (school, ingang Kerkpad) op de volgende vrijdagen: 26 januari, 2,9 en 16 februari en 2 en 9 maart vanaf 19.3Ou. De leerling betaalt 25 euro en een begeleider 12 euro. Niet-leden betalen respect. 50 euro en 20 euro. Meer informatie kan men krijgen via de lokale wijkmeester of via de website http:/www.kwbrijbewijs.be.2007. Inschrijven voor de cursus in Wortel kan bij Guy Thys, tel.03.314.80.16, tot 1 week voor de startdatum.

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

info@bfdg.be www.bfdg.be

Jaarboek Erfgoed

184

Het tweede jaarboek van Erfgoed Hoogstraten is verschenen. Het kost 20 euro en is verkrijgbaar in de boekhandel, toerisme Hoogstraten of het Stedelijk Museum.

42


WORTEL

Inhuldiging natuurreservaat Bootjesven

Vies baasje in de Rooimans?

WORTEL – Op zondag 17 december gaven afgevaardigden van het Agentschap voor Natuur en Bos tekst en uitleg bij het het idee achter het “Natuurreservaat Bootjesven”. Een groot aantal genodigden, waaronder afgevaardigden van de Wortelse verenigingen, werden er verwelkomd door Daniël Josten en Bart Hoeymans, die verantwoordelijk zijn voor het beheer. In de jaren ’80 werd Bootjesven door het Ministerie van Justitie ingericht en gebruikt als zwem- en schaatsvijver. Aan de waterplas werd een bescheiden ’boothuis’ gebouwd en was er ook een ligweide met toiletgebouw, zitbanken, bloembakken, en zelfs een bootsteiger. De ligweide was afgesloten met een draadafsluiting en toegankelijk via een gemetste poort. Alle infrastructuur dateert van de tweede helft van de jaren ’80. Na de afschaffing van de wet op de landloperij werd 78 ha grond rond Bootjesven eigendom van de vroegere afdeling Natuur (nu het Agentschap voor Natuur en Bos). Bij gebrek aan onderhoud en door vandalisme was de infrastructuur veel van haar charme verloren. Daarom besliste het Agentschap voor Natuur en Bos om het Boothuis te renoveren. Pannen werden vervangen, het dak herdekt, het buitenschrijnwerk geschilderd en waar nodig vervangen en raam- en deuropening maakten plaats voor één grote toegang. In het Boothuis werd een ‘gluurmuur’ gemaakt. Via de gluurmuur kan je haast ongezien vogels observeren op het Bootjesven. Rond het Boothuis werd een halfverharding aangelegd in bosgrind met 4 nieuwe zitbanken, fietsenstalling en vuilnisbakken. Alle overige elementen werden gesloopt en uit het terrein verwijderd. De blauwe hardstenen gedenkplaten én de metalen sierletters, die ingewerkt waren in de toegangspoort, werden zorgvuldig bewaard en herbruikt in de gevel van het gerenoveerde Boothuis. In het Boothuis worden eerstedaags panelen aangebracht met informatie over het Vlaams natuur-

De burgemeester van Merksplas helpt René Sprangers en Staf Peerlink wanneer ze het traditionele lint doorknippen om het natuurreservaat te openen reservaat ‘Bootjesven en omgeving’ en komen er picknickbanken. Het gebouw ligt naast het natuurleerpad van de stad Hoogstraten. Iedereen kan er terecht om er even te verpozen. Voor meer informatie kan u terecht bij Het Agentschap voor Natuur en Bos Buitendienst Antwerpen Copernicuslaan 1/7 2018 Antwerpen T. 03/224 62 75 F. 03/224 60 87 ant.anb@vlaanderen.be

Wortel – In de Rooimans moet er een erg vies baasje te keer zijn gegaan. Dat heeft wel een ludieke actie tegen hondenpoep op straat heeft opgeleverd. Wie heel goed kijkt -of keek de voorbije weken- ziet ter hoogte van het schoolgebouw verschillende achtergebleven hondendrollen met kleine protest vlaggetjes in, met steeds een ander opschrift. De vlagjes zijn fluorescerend oranje, maar toch moet je goed opletten, anders ga -of rijd- je er zo aan voorbij. Ze zijn zo klein, dat het haast het werk lijkt van kaboutertjes. Helaas, de handtekening van de actievoerder is nergens te lezen. Deze actie tegen hondenpoep op straat is voor de rest een zeer origineel en goed initiatief, hoewel er leukere werkjes zijn dan prikkers in drollen duwen. Nu maar hopen dat het werkt!(ms)

Wortel In het boothuis komen informatieborden en een picknicktafel.

Vervoersbewijzen van de Lijn bij: Supra Van Opstal Grote Plaats 28,

43


WORTEL

Verkeersdrukte op de Grote Plaats WORTEL - Regelmatig verneem je van fietsers en voetgangers dat het verkeer op de Grote Plaats in Wortel druk is en dat de maximumsnelheid van 50km/h niet gerespecteerd wordt. Hoe snel er dan gereden wordt, blijkt een moeilijke schatting en over het aantal passerende voertuigen liggen de meningen ver uit elkaar. In overleg met de wijkagent Guy Aerts heeft de dorpsraad van Wortel gevraagd om gedurende 7 opeenvolgende dagen metingen uit te voeren waarbij aantallen en snelheden in kaart worden gebracht. De week van maandag 23 oktober 2006 tot en met zondag 29 oktober 2006 werd de apparatuur geplaatst ter hoogte van het huisnummer 13. Tijdens deze periode waren er ook geen omleidingen van kracht die de normale situatie zouden beĂŻnvloeden. De meting gebeurt de slechts in 1 rijrichting en om de 24 uur werd de meting verplaatst naar de overzijde van de weg zodat we een verschil in gebruik konden zien. Hierna volgt in tabelvorm een overzicht van de metingen Uit deze resultaten kunnen we volgende vaststellingen doen: - Tijdens de spitsuren passeren er tot 121 voertuigen in 1 richting dus tot 242 in beide richWeekdag

Max st/u

tingen dus om de 15 seconden een voertuig. - Zonder metingen zullen er 20% tot 25% snelheidsovertredingen zijn dwz er wordt gereden aan een snelheid hoger dan 50km/h - Het verschil in aantallen tussen de 2 rijrichtingen is van geen tel Verder kunnen we volgende vragen stellen: - Hoe kunnen we bestuurders aanzetten tot het minderen van snelheid? - Wordt nu de voorrang van rechts gerespecteerd op de kruising met Sint Janstraat nadat er extra signalisatie op de weg is aangebracht? - Wat indien er een omleiding wordt aangelegd om het verkeer uit Hoogstraten te weren? - Er gebeuren blijkbaar geen ongevallen met gewonden maar betekent dit dat er geen ongevallen gebeuren? - Moeten er eerst zwaardere ongevallen gebeuren voordat er wordt ingegrepen? Is voorkomen niet beter dan genezen? Een oplossing voor deze situatie is nodig, zonder dat er met boetes moet worden gezwaaid. Elkeen die een voorstel heeft kan dit overmaken aan de dorpsraad van Wortel waarbij vooral de bewoners van de Grote Plaats en de Beukendreef naar hun mening wordt gevraagd. Vanwege de dorpsraad van Wortel.

Voertuigen

Overtredingen

%

Ma 23/10

85

792

153

19,3

Di 24/10

88

906

208

23,0

Wo 25/10

110

1072

86

8,0

Do 26/10

121

1045

30

2,9

Vr 27/10

100

1036

33

3,2

Za 28/10

84

944

32

3,4

Zo 29/10

80

826

27

3,3 8,6

Totaal

1 richting

6621

569

Totaal

2richtingen

13242

1138

44

Kandidaten voor de Dorpsraad gezocht WORTEL - Na de gemeenteraadsverkiezingen moeten ook de dorps- en adviesraden opnieuw samengesteld te worden. Door de nieuwe reglementering van 1 januari 2007 mag maximum 60% van de leden van deze raden van hetzelfde geslacht zijn. De kandidaturen, die reeds binnengekomen zijn via de verenigingen, zorgen ervoor dat we niet voldoen aan deze gewijzigde voorwaarden. Dit betekent concreet dat de oprichting van de dorpsraad in 2007 in gevaar komt en dit voor de komende zes jaar. De huidige leden van de dorpsraad vragen aan alle verenigingen en bewoners om een extra inspanning te doen, zodat we onze bekommernissen en adviezen langs deze raden kunnen doorgegeven. Het is zeker een verrijking bij de besluitvorming dat ook vrouwen hun zegje kunnen doen. Hun ervaring, mening, kennis en talent is vooral op sociaal gebied onmisbaar. De inschrijvingen die deur aan deur werden bezorgd, kunnen binnengebracht worden op het stadhuis in Hoogstraten of rechtstreeks aan de leden van de dorpsraad van Wortel of ten laatste op de algemene vergadering van 8 februari 2007. Ook mannelijke kandidaten zijn nog steeds welkom. Met dank vanwege het bestuur Dorpsraad Wortel.

Nieuwsbrief verenigingen Vanaf heden kan u als vereniging de nieuwsbrief van de Stad Hoogstraten ook digitaal ontvangen. Inschrijven kan op communicatie@hoogstraten.be


MINDERHOUT Dorpsnieuws Minderhout

Uitzonderlijk bezoek bij Laurijssen Electronics De firma Laurijssen Electronics mocht onverwacht belangrijke bezoekers verwelkomen. Welgeteld 22 kaderleden van Samsung bezochten de winkel. Vader Jos en zoon Tom vertellen.

Telefoon

Enkele dagen voor het bezoek kreeg de firma Laurijssen een telefoontje van Samsung Brussel. Eigenlijk was het meer een mededeling. “Er zijn kaderleden van Samsung uit Korea op rondreis in de Benelux en deze mensen, 22 in totaal, bezoeken uw winkel op donderdagnamiddag. Als eerste winkel in Vlaanderen zal Samsung binnen de kortste keren zorgen voor de presentatie en plaatsing van de laatste nieuwe toestellen van Samsung”, klonk het aan de andere kant van de lijn.

Bezoek

Uiteindelijk werd het donderdagavond voordat de mensen uit Korea met een touring car in Minderhout arriveerde. Zij keken de ogen uit naar de nieuwe zeer opvallende wand waar de breedbeeld TV’s van Samsung stonden opgesteld. Er werd druk nota genomen door de Koreanen en uiteraard moesten er langs alle kanten foto’s genomen worden. Dit alles gebeurde in een voor Jos Laurijssen totaal onbegrijpelijke taal. Het aanwezige cliënteel wist ook niet wat hiervan te denken. De Koreanen hadden ook duidelijk oog voor hoe de concur-

rentie zich presenteert in dergelijke winkel. Als je immers in Europa wil groeien moet je dat doen op een maat zoals de mensen het hier gewoon zijn. Leerzaam was dit blitzbezoek zeker, zowel voor de Koreanen als voor de winkel.

Toekomst

In de toekomst zal Laurijssen nog groeien. Het is de opzet om de twee winkels die nu nog naast elkaar gelegen zijn met elkaar te verbinden om zo een nog grotere ruimte te creeëren om zo nog beter de producten voor te kunnen stellen. Het elektronica aanbod blijft groeien zodat ook de mensen op de hoogte moeten blijven. Niet alleen van het aanbod maar ook van het plaatsen en eventuele reparatie van toestellen. Hiervoor heeft de firma momenteel beschikking over 12 mensen om alles in goede banen te leiden. En mogelijk komen er na de uitbreiding nog enkele plaatsen bij.

Minderhout Vervoersbewijzen van de Lijn bij: Drukkerij Merjan Minderhoutdorp 42a,

KWB dropping 27 januari Een dropping blijft een spannende activiteit. Niet alleen voor de leden van een jeugdvereniging, maar ook voor volwassenen. In Minderhout mogen wij hiervan getuigen. De laatste jaren hebben telkens een 100-tal volwassenen (en enkele kinderen) deelgenomen aan de jaarlijkse dropping van de KWB. Velen onder hen zien er al maanden naar uit. Een afgeplakte bus zorgt direct voor de stemming. Zodra de bus rijdt, is iedereen snel het noorden kwijt. Na de bustocht wordt je in groepjes gelost op verschillende dropplaatsen. Uitgerust met reflecterende armbanden en jasjes, en de zelf meegebrachte zaklantaarns gaan de droppers hun eigen weg om de afgesproken verzamelplaats te vinden. Hulpmiddelen, zoals kompas, verrekijker, stafkaarten, poolster, zijn uiteraard toegestaan. Dergelijke hulpmiddelen zijn te verkiezen boven het aanbellen bij het eerste beste huis dat men tegenkomt of het gebruik van een GPS. Eens je weet waar je bent, is er een heel stukje van de sfeer weg. Loop je ondanks je slecht oriëntatievermogen toch verloren, geen nood. Elke groep krijgt immers een telefoonnummer mee voor het geval dat ze echt het noorden kwijt zijn. Op de verzamelplaats is voor elke deelnemer nog een warm hapje voorzien. De groepen met kinderen krijgen de voorkeur om met de 1ste bus om 19u00 te vertrekken. Vertrek aan het gemeenteplein: 1ste groep om 19u00, 2de groep 20u30. Deelnameprijs: Prijs KWB-leden betalen 3€, niet leden 8€ Spreek af met je buren, je familie of je vrienden. Het belooft weer een toffe avond te worden. Heb je niemand om mee te gaan? Geen probleem. Fons Muesen zal je wel een paar groepen voorstellen waarin je je wel zal thuis voelen. Inschrijven voor 20 januari bij Fons Muesen, tel. 03/314.55.69

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN Stief, Jos en Tom Laurijssen voor de nieuwe Samsung wand

11.11.11

Dankzij de hulp van 150 vrijwilligers kon de gemeente Hoogstraten 14.936,35 euro schenken aan 11.11.11.

Feestbus

Wie zich tijdens de eindejaarsfeesten gratis wil verplaatsen kan gebruik maken van de feestbus. Gratis tickets kan je afhalen op het stadhuis van Hoogstraten.

Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

45


MINDERHOUT

Eindelijk een viergeslacht

MINDERHOUT - Ze moesten er even op wachten. Maar, met het tiende achterkleinkind, het meisje van een tweeling, is er eindelijk een viergeslacht bij de familie Verschueren. Mirte Keustermans (geboren op 13 juli 2006) mag een keertje zonder tweelingbroer Arne op de foto. Zij zorgt voor het eerste viergeslacht bij Adriana Michielsen-Noyens (80 jaar) uit Hal. Mirte zit bij de trotse overgrootmoeder op de schoot en wordt omringd door een fier moeke Annie Verschueren-Michielsen (53 jaar) en een gelukkige mama Greet Keustermans – Verschueren (26 jaar), allen wonende in de Katelijnestraat in Hoogstraten.

Babbelbox

KWB Kinderdisco 14 januari KWB-Minderhout opent het nieuwe jaar feestelijk met een echte kinderdisco voor groot en klein. Wie was de vorige jaren niet met zijn kinderen aanwezig op de spetterende kinderdisco? Jij niet? Dan heb je zeker wat gemist, want de kinderdisco slaat grandioos aan bij het jonge publiek. Op zondagmiddag 14 januari organiseert de KWB reeds voor de 11de maal een spetterende kinderdisco. Het DJ-team HARMONY zorgt tussen 14u en 17u voor een gezellige namiddag. Regelmatig staat de DJ-animator op de dansvloer om de kinderen dansjes aan te leren op een kindvriendelijke manier. Hun lichtshow en rookinstallatie zal gegarandeerd voor extra sfeer zorgen. Dansen en uitleven is die middag de boodschap. De aanwezige ouders worden regelmatig bij het dansen betrokken, waardoor de kinderen er nog meer plezier aan beleven. Voor de prijs hoef je het zeker niet te laten. De toegangsprijs bedraagt slechts 1,50€. Praktisch Plaats: Parochiecentrum Minderhout Uur: deuren open vanaf 13.30u Kostprijs: 1,50 € Alle kinderen t/m 12 jaar, al dan niet vergezeld van hun ouders, zijn van harte welkom op deze dansinstuif. Dus: zowel voor KWB-leden als voor niet KWB-leden. Meer inlichtingen: Petrus van den Bogerd, Desmedtstraat 60, tel. 03/314.44.72.

Kwis MVV Op vrijdag 26 januari 2007 organiseert MVV alweer haar 3de algemene kennisquiz. Vanaf 20u stipt worden de vragen, raadsels, foto’s en geluidsfragmenten op ploegen van maximaal 6 personen afgevuurd. Weet jij wie John Lennon heeft vermoord, in welk jaar Lucien van Impe de Tour won of hoe de kindjes van Koen Wauters heten? Liggen jouw sterke punten eerder op het gebied van aardrijkskunde, film, muziek of wetenschap? Of heb je gewoon zin om er samen met je collega’s, vrienden of drinkebroers een gezellige avond van te maken, schrijf dan snel in via e-mail (Seppe.de.bont@telenet.be), telefonisch (0475/86 44 00) of via de website www.minderhoutvv.be. Vergeet niet je ploegnaam en een e-mailadres of telnr. van de ploegverantwoordelijke mee te geven. Inschrijven kost 15 euro per ploeg. Haast je want - om te eindigen met een dijk van een cliché – de plaatsjes zijn beperkt!

Zonnebankcenter Op maandag 4 december streek er een rare vogel neer in de winkel van Lauryssen te Minderhout. Hij bouwde eigenhandig zijn tentje in de winkel, zette er een filmcamera in en sprak toen de toevallige klanten aan. Hij was daar in opdracht van VTM om de mensen nieuwjaarswensen te vernemen en in te blikken. Misschien heeft u al bekende Hoogstratenarenop de VTM gezien, of net gemist. De uitzending loopt nog tot nieuwjaar. Voor deze man uit Hoogstraten was een goede gezondheid het belangrijkste. 46

Ipatinga

Kom je kleurtje nog eens halen

Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be

Open van 9.00 tot 13.30 en van 15.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Zondag en maandag gesloten 206


MINDERHOUT

Lichtmisconcert

Norbert Detaye met spiritualen gospelconcert MINDERHOUT – Voor de 13de maal reeds organiseert Minarte haar Lichtmisconcert in de St.-Clemenskerk te Minderhout en dit op vrijdag 2 februari 2007 te 20.15 uur. Vorig jaar is het concert komen te vervallen wegens een plotse opname in het ziekenhuis van onze Vlaamse troubadour Miel Cools enkele dagen voor het concert tot spijt van iedereen die er absoluut bij wilde zijn. De kerk was volledig uitverkocht en voor Minarte werd het vanzelfsprekend een financiële strop. Alle kaarten werden netjes terugbetaald en iedereen werd op voorhand verwittigd van de afgelasting. Dit jaar komt Minarte met een heel ander genre op de proppen. Gentenaar Norbert Detaye, een aantal jaren reeds te gast samen met de Cotton City Jazz Band, komt samen met muzikanten Eric De Wolf (zang en akoestische gitaar) en Willy De Vleeschouwer (elektrische gitaar) naar Minderhout voor een “Spiritual- en gospelconcert”. Norbert Detaye trad dit jaar nog op in het Hoogstraatse Begijnhof ter gelegenheid van de 11 juliviering (“Het vat van ’t stad”) en animeerde zo’n tweetal uren een enthousiast publiek. Sinds 1965 beweegt hij zich in de jazzen blueswereld en werd in 1980 zelfs ereburger van de stad New Orleans. In de eerste dagen van de revolutie in Roemenië werd hij uitgenodigd om twee concerten te verzorgen in de stad Brasov. Als gospelvertolker groeide hij uit tot een prominent iemand. Van de Amerikaanse gospelzangeres van formaat, Liz Mc Comb, kreeg hij de mooie felicitatie mee “the best gospelsinger in Europe”! Wil je Norbert Detaye en muzikanten voor dit uniek spiritual- en gospelconcert bezig zien en horen, dan kun je kaarten bekomen bij het Bureau voor Toerisme te Hoogstraten of telefonisch 03 314 48 99. Kaarten kosten in VVK 10 euro, aan de kerk 12 euro! (rel)

=*")'1"33"*&,)& ",<")3,J'1"&,)3"*,"K*1

;<43&1/"=%.**(%,"%("'/*

>"(,"%'"#"()$/"%1/#,1%?@AB% /#%-"$%4"#$(&5%.)#%C**'1$()$"#

L00"&1$$*3")&/"H()<T 3*")'U&$-&%0(11,"% O"*-&,)&6;5;;;&%0"K*")& +()&!$11&V(,)31 W((2'"G$*(3,"T& #$))"I"*,)<& ")&+0$"*/"%0"',)<

!"#$%&%'())'%*+%,"%-**'$"%.)#%,"%#/"&01$" 23"&("#4*56/#)$/"17%8"#1$%&%23"&((/92"%$/+1 .**(%,"%9&/1$"%1)5"#1$"33/#'%.)#%&0%/#$"(/"&(7 !"#$"%&'()&#"%"*&"")&+()&$)#"&,)-$. (+$)'")&$-&/"0&$)1&+$$*&2""*&,)-$*2(3,":

Verkooppunten De Lijn Vanaf heden kan u in volgende voorverkooppunten van de Lijn vervoersbewijzen kopen aan een verminderd tarief. In Hoogstraten: AD Delhaize Vrijheid 241, GB Partners Vrijheid 22, Van Den Abbeele Vrijheid 159, Kiosk Vrijheid 112 In Meer: Spar Bouwens Meerdorp 76, GB Contact Meerdorp 12, Mick Shop Meerdorp 1 In Minderhout: Drukkerij Merjan Minderhoutdorp 42a, In Wortel: Supra Van Opstal Grote Plaats 28, In Meersel – Dreef: Bogers Totaal Voeding Dreef 73 In Meerle: ’t Winkeltje Meerledorp 2, Prima Van Boxel Strijbeekseweg 7

LLM!NOPQNM>

R$*%1H$S1&$S&(()+*((< I,"))3%.**(%'(*"+"#%.)#%?J%$*$%?K%+"(1*#"#:% D E)#3"("#%.)#%."(14-/33"#,"%."(=$"4-#/"2"#: D C*"%5))2%/2%.)#%""#%*&,%2)1$9"%""#%$("#,F% 5"&6"37G%"#H:::

45&!0$"'0(()&677.688&9 6:6;&4$$<13*(3") ="0>&;:?:@A&B6&7C&9&D(E>&;:?:@A&CC&;6 ".2(,0>&,)-$F2"*3")1.1GH,0'"*I"*%")5/" 194

47


MEER

Verdienstelijke bloedgevers

Grootouderfeest

MEER – De allerjongsten doen hun best op het jaarlijkse grootouderfeest. Dat dit jaar doorging in de polyvalente zaal van de nieuwe kleuterschool Kiekeboe.. (ma) MEER – Op vrijdag 8 december hadden de bloedgevers van Meer hun jaarlijkse bingo avond in zaal Victoria. Op deze avond werden ook de verdienstelijke leden gehuldigd voor hun aantal bloedgiften. En vierden ze tevens hun 35 jarig bestaan. Volgende leden werden gehuldigd: Ad de Hoon, Jan Dufraing, Grauwmans Marita, Colette Laurijssen, Anny Balemans voor twintig giften. Jozef Godrie, Erik van Pelt, Lizette Vermeiren en Maria Vervoort voor veertig giften. Jan Adams, Julia Martens en Frans van Bergen voor 60 giften. Dominiek Tilburgs, Jozef van Bergen en Christiaan Vermeiren voor 80 giften. En voor honderdtwintig giften Frans van Dooren en Jaak Martens. Voor zijn jarenlange inzet kreeg Frans Verheyen nog een bedank diploma voor zijn 64 giften. Een getal dat hij zeker nog wilde opvoeren maar het reglement laat geen giften meer toe eenmaal men 65 jaar is. Proficiat allen! (ma)

Akkerpop contest

Gezien in de Donckstraat MEER – The Heirs doen hun best op de Akkerpop contest. (ma)

MEER – Neen de Sint liet Meer zeker niet links liggen. In een schitterende optocht van de Brassband arriveerde hij traditiegetrouw in Zaal voor Kunst en Volk. Voor de Chiromeisjes en Jongens had hij een bijzondere aandacht. Gehaast dat hij was werd hij aangevoerd door een squad, een toestel waarvoor de zwarte pieten nog geen rijbewijs hebben. (ma) 48


MEER

Merksplas voert Monumentenstrijd GOUD IN MEER Goud voor Harry Snijders en Margot Zwartjes Op 4 december jl. waren Harry Snijder en Margot Zwartjes 50 jaar gehuwd. Voor de viering van dit heuglijke feit was er zelfs een afvaardiging van het Stadsbestuur naar hun huis gekomen. Een gebaar dat de jubilarissen ten zeerste konden waarderen. Amsterdam Beiden zijn vanuit het Nederlands Amsterdam afkomstig. Harry heeft daar een ganse loopbaan als leraar uitgebouwd. Toen hij op zijn 57ste levensjaar kon stoppen met lesgeven greep hij deze gelegenheid dankbaar aan. Hij was naar eigen zeggen “uitgeblust” en had soms ook wel eens het begin van hartklachten. Noorderkempen Via zijn vrouw Margot hadden zij de Noorderkempen al vroeger ontdekt. De moeder van Margot was toentertijd verbonden aan het klooster te Baarle-Nassau en in die hoedanigheid tewerkgesteld bij dokter Bogaerts uit Baarle. Het was voor Harry en Margot dan ook duidelijk na de oppensioenstelling van Harry; dat ze zouden verhuizen naar België en nog meer bepaald naar de Noorderkempen. Een eerste woonst werd gehuurd in Meerle, na enige tijd verhuisde het koppel naar Rijkevorsel waar ze een tiental jaren woonden. Sinds een viertal jaren vertoeven beiden in Meer, in een huurwoning gelegen aan de John Lijsenstraat. Hobby en kinderen Door de verhuis naar België veranderde hun sociale leven totaal, alhoewel dat een zeer bewuste keuze was. De drie kinderen bouwden intussen hun eigen toekomst uit, allemaal diep in Nederland, tenminste toch vanuit Meer gezien. Voor Harry en Margot kwam er een zee van vrije tijd. Hierdoor konden zij hun hobby, stijldansen, nog meer beoefenen. Soms zelfs in die mate dat er bijna elke dag geoefend werd. Al moet er ook geschreven worden dat de verjaardagen van kinderen en kleinkinderen steeds voorgaan. Tevreden Harry en Margot zijn tevreden in Meer. Het klikt ook duidelijk met de buren en zij zijn zelf mondig genoeg tot het uitbouwen van nieuwe menselijke contacten. Maar toen zij een brief met felicitaties ontvingen vanuit het stadhuis te Hoogstraten waren zij aangenaam verrast. En toen burgemeester Van Aperen hen thuis nog een geschenk namens het stadsbestuur kwam aanbieden was vooral Margot vooral echt wel beduusd, maar tevens erg dankbaar. Dergelijke gemoedelijkheid kennen deze mensen niet in Nederland, daarom dat zij dit nu zo van harte kunnen waarderen.

Echtpaar Snijder - Zwartjes Het nageslacht Als Harry en Margot terugkijken op hun leven zijn zij erg tevreden. Ook met de kinderen gaat alles goed ook al wonen die een eind van hen. Ook de negen kleinkinderen, acht jongens en één meisje, in leeftijd variërend van drie tot 21 jaar vinden allen hun weg wel. Misschien dat sommigen van hun kleinkinderen al oog hebben voor het andere geslacht, iets waarvan Margot toch wel een zeker vermoeden heeft. Koffie Harry’s werkstress is helemaal verdwenen. Ook hartklachten zijn onbestaande. Ziek is hij nooit geweest. Ook Margot blaakt van gezondheid. Laat het zo nog maar een tijdje blijven. Dan kunnen ze iedereen hartelijk blijven ontvangen. En steevast geurt dan de verse koffie in keuken; zeker weten. (FS)

MERKSPLAS/VLAANDEREN - In de nazomer kon u in de verschillende media al uitgebreid kennismaken met de Monumentenstrijd, waarbij lovenswaardige restauratievoorstellen kans maken op een serieuze geldsom van de Vlaamse overheid. De eerste ronde, waarbij uit 400 inzendingen eerst 30, daarna 15 voorstellen weerhouden werden, was al best spannend. Merksplas was één van de gelukkigen, met als project de restauratie van de langgerekte lichtkoepel van de kapel van Merksplas-Kolonie. De kapel van de Kolonie werd in 2005 aangekocht door de gemeente Merksplas en momenteel werkt men, in samenwerking met o.a. Het Gevangenismuseum, een herbestemming uit. Om de Monumentenstrijd wat meer animo te geven in de media, kregen de 15 semi-finalisten elk een BV toegewezen als peter of meter. Voor Merksplas is dat niemand minder dan Bruno Vanden Broecke, gekend als SAmmy TANge uit Het Eiland, maar ook van het ‘Paradijs der Futlozen’, het stuk van Don Verboven dat in september in Wortel-Kolonie gespeeld werd. Tussen 15 januari en 12 februari zal de spanning bij de genomineerden wellicht opnieuw oplopen, want dan vindt de volgende ronde plaats. Elke week komt er één provincie aan bod, waar bij het grote publiek telkens voor één monument kan stemmen. Voor de provincie Antwerpen start de stemweek op 15 januari 2007. Die dag moet je zeker naar Canvas kijken, waar dan een reportage wordt uitgezonden over de 3 Antwerpse kandidaten. In de loop van die week kan je voor Merksplas (project 03) stemmen, uiterlijk tot en met zondag 21 januari. Stemmen voor Merksplas kan je door (tijdens die week) te bellen naar 0905 56 3 03 en een SMS met daarin ‘STEM 03’ te sturen naar 3470 en ook via www.monumentenstrijd.be kan je stemmen. Iedereen kan dus 3 keer stemmen. Of je Merksplas Kolonie nu kent of niet, de Familiedag die op zondag 21 januari georganiseerd wordt, loont voor iedereen de moeite. Je kan onder meer kennismaken met de kapel en de lichtstraat, maar Merksplas zou Merksplas niet zijn als er daarnaast niet nog tal van activiteiten voorzien zouden zijn: schapen drijven, een roofvogelshow, tochten per koets, gegidste wandelingen, het oplaten van enkele warmeluchtballons en nog zoveel meer … Meer info? Contacteer Jan De Bie (toerisme@ merksplas.be of 014/63.94.46 of 0475/39.08.17) of Erwin Van Boxel (info@merksplas.be of 014/63.94.50). Neem gerust ook een kijkje op www.monumentenstrijd-merksplas.be.

Meer Vervoersbewijzen van de Lijn bij: Spar Bouwens Meerdorp 76, GB Contact Meerdorp 12, Mick Shop Meerdorp 1

49


VARIA

Cursus Rode Kruis

De cursus HELPER 2006, georganiseerd door Rode Kruis-Hoogstraten, is met de brevetuitreiking op 15 december 2006 officieel beĂŤindigd. De cursus HELPER is gericht op EERSTE HULP in de praktijk en alzo bedoeld een einde te maken aan die ervaring van machteloosheid of van vertwijfeld toekijken bij een klein ongelukje of groter ongeval. De cursus Helper dient om de zelfredzaamheid van de bevolking te verhogen, en hun medemens in nood te kunnen helpen. Dit najaar hebben er 21 cursisten geheel de cursus doorworsteld en tot een goed einde gebracht. Een cursus met theorie maar vooral zoveel mogelijk praktijk. Reanimatie, verbandjes en de vele benaderingen van kleinere en grotere nagespeelde net echte ongevalletjes, alles kwam aan bod.

Met die kennis kunnen zij levens redden, overal waar men zich bevindt. Die reddende handen kunnen HELPENDE handen worden, ook binnen het Rode-Kruis. Zo wil Rode Kruis-Hoogstraten natuurlijk constant zijn vrijwilligersbestand vergroten. Met die reddende, helpende handen kan je dan onder meer terecht in de hulpdienst, na nog een korte opleiding mag en kan je als volwaardig hulpverlener mee naar interventies. Afdeling Hoogstraten kan vol trots vertellen dat er uit deze cursus reeds 2 cursisten zich hebben opgegeven als Rode-Kruismedewerker, dit als nieuwe vrijwilligers in de hulpdienst. Hartelijk gefeliciteerd aan allen die hebben deelgenomen. Volgende cursus?, interesse voor hulpdienst, bloed geven, uitleendienst, vrijwilliger worden of iets anders. Kijk dan even op de website van Rode Kruis-Hoogstraten http://users.pandora.be/rkhoog/ Cursisten die onlangs een brevet HELPER behaalden: Natascha Van Dijck, Wouter van Marcke, Inge van den Berg, Veerle Heussen, Marleen Sprangers, Leen Snoeys, Tine Leenaerts, Karen De Schutter, Marjolein Denissen, Deborah Dirven, Carolien Kusterrmans, Nadine Lochten, Cindy Martens, Eef Snijders, Els Snoeys, Sofie Van Den Ouweland, Hilde Van Dijck, Ellen Van Dun, Raf Van Looveren en Maria Vermeiren.

Vier generaties

190

50

HOOGSTRATEN – Een fiere stamvader, Gust Strijbos uit de Meterkensstraat, met de kleine Kobe, geboren op 26 oktober. Naast hem vake Luc en papa Johnny.


JONG GEZEGD

SARAH ZEGT Sarah De Wilde (20) is in september gestart met de studie fotografie aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Ze ‘zegt’ deze keer niet, ze vertelt ook niet, maar ze observeert en constateert:

(foto en tekst sdw)

Het kopje van de maand Het concept is gekend. Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint een boekenbon van 12,5 euro. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Dus wie wil meespelen: Geeft de naam van het kopje en zijn eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan DHM – Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of via een e-mail: redactie@demaand.be. Zie ook www.demaand.be.

De uitslag van de vorige maand: Foto’s uit de oude doos kunnen blijkbaar soms verwarring teweeg brengen. Het kan soms zover gaan dat mensen niet meer weten hoe ze er een halve eeuw geleden uitzagen, laat staan hun toenmalige klasgenoten nog herkennen. De foto voor het kopje van de maand december werd genomen in Meerle in het jaar 1955. Volgens onze welingelichte bron (die verklaarde zelf aanwezig te zijn geweest bij het nemen van de foto) gaat het om Liza Kerstens, nu wonende De Beemden te Minderhout. Zij krijgt dus zeker een boekenbon in de bus.

Sommigen dachten daar anders over. Onze onschuldigste hand liet hen allen echter meedingen voor de tweede boekenbon. Het lot viel op Buylinckx Maria, Burgemeester Van Nuetenstraat 7, te Meerle. Zij mag dus de tweede bon in de bus verwachten.

Toelichting bij de opgave van deze maand:

konden we niet weggommen. Het gaat hier wel degelijk om een foto genomen in Minderhout. Maar dan wel uit de tijd dat er nog een pastoor was. Het gaat er dus om dat deze pastoor zich bekend zou maken of dat anderen ons zijn identiteit zouden melden. (Het is immers geen schande om pastoor te zijn….) (pdn)

We winden er geen doekjes om. Het spandoek

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten 51


SPORT

sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Sportlaureatenviering HOOGSTRATEN – Heel wat denkwerk voor de leden van de Hoogstraatse Sportraad die hun verantwoordelijkheid weer moesten opnemen voor het toekennen van de jaarlijkse trofeeën aan verdienstelijke sportlui. Dat er heel wat belangstelling was vanwege de sportclubs voor deze huldiging bewees de nokvolle Welgezinde op zaterdag 9 december. In zijn toespraak benadrukte burgemeester A. Van Aperen de belangrijkheid van sport en sportiviteit beoefenen voor jong en oud. “Geen drank, geen sigaret, geen drugs! Een gezonde geest hoort in een gezond lichaam!” Ook maakte men de geboorte bekend van een nieuwe sportclub, nl. Nordic Walking,. Een discipline die de laatste jaren heel wat belangstelling opwekte en een groot aantal mensen naar de twee stokken deed grijpen. Alle Hoogstraatse kampioenen in een of andere discipline ontvingen hun trofee en felicitaties. De genomineerden, degenen die in aanmerking kwamen voor het hoogste schavotje, moesten wachten tot ’t laatst en werden aan het publiek voorgesteld door middel van een beeldband, zo kwamen ze dan ook letterlijk en figuurlijk in de kijker samen met de door hen beoefende sporttak. Knap gedaan! Als apotheose van de avond, het verdict van de jury en dat luidde als volgt! (rel)

Sportman 2006 Turner Kristof Schroé

De genomineerden Sportvrouw Hanne Cools (ruiterij dressuur) Karin Donckers (ruiterij eventing) Sportman Pat Leysen (100 km lopen) Kristof Schroé (turnen) Herman Martens (wielrennen) Sporttiener Niel Adams (turnen) Willem-Jan Otten (boogschieten) Jens Hendrickx (motorcross) Sportvereniging De Mertensmannen (touwtrekken) ‚t Spagaatje (turnen) Hoogstraatse Koetsiers (ruiterij) Hoogstraatse Reddersclub (reddend zwemmen)

Behaalde een 1ste plaats in het provinciaal kampioenschap AGH voor junioren en een 3de plaats in het open Belgisch kampioenschap voor junioren A

Sportvrouw 2006 Amazone Karin Donckers

Sportvereniging 2006 De Hoogstraatse Koetsiers met het menteam Schrijvers-Aerts (Hoogstraten)

Op de World Equestrian Games (om de 4 jaar betwist) in Aken behaalde het team individueel een 9de plaats en met het Belgisch team een zilveren medaille. Het veroverde ook een selectie voor de World Cup Indoor waarvoor men bij de tien beste teams van de wereld moet behoren. In internationale wedstrijden blonken zij uit in: Oldenzaal (Ned.): 1ste; Lähden (D): 5de; Breda (Ned.): 4de; Beekbergen (Ned.): 5de; Aken (D): 9de; Donauschingen (D): 3de; Stockholm (Zw.): 3de! In het FEI Top Driver Award (het jaarklassement) prijkt het menteam op een sterke 8ste plaats.

52

Zij verdiende deze trofee, en dit reeds voor de 7de maal, voor haar globale prestaties dit jaar in de eventing en voornamelijk voor haar deelname aan de Wereldspelen in Aken waar ze een zeer verdienstelijke 13 de plaats in de wacht sleepte.


SPORT

Sporttiener 2006 Motorcrosser Jens Hendrickx

Deze jonge knaap kroonde zich tot Belgisch kampioen bij de jeugd junioren 85 cc. Het voorbije seizoen presteerde hij het om 10 van de 25 wedstrijden als winnaar en 5 keer als tweede over de finishlijn te flitsen.

Sportverdienste Paul Janssens

Een ander KFC Meerle na de winterstop? Meerle zit duidelijk in een mindere periode. Vier punten op achttien kan je moeilijk genietbaar vinden en het zakt stilaan ook weg naar de grijze middenmoot .Dringend tijd om het blazoen wat op te frissen. Mariaburg – KFC Meerle 2 – 0 Een aanpassing aan het kunstgrasveld werd het alleszins, alhoewel de eerste kansen toch voor de Meerlese voeten vielen. Naargelang het spel vorderde nam de thuis- en leidersploeg het initiatief en een uitstekende keeper Van Gestel en de lat hielden de KFC in de wedstrijd. Ruststand:0-0! In de tweede helft kwam er meer evenwicht met vooral veel middenveldspel. Een kwartier voor tijd zag Mariaburg het gaatje en 1-0. Meerle probeerde te counteren, maar zonder resultaat. Een paar minuten voor affluiten werden de gasten helemaal uitgeteld ! KFC Meerle – Hemiksem 1 – 1 De nummer twee uit het klassement kende een droomstart aan de Chaamseweg. Nauwelijks gestart of de 0-1 was reeds een feit en Meerle op achtervolgen aangewezen. De wedstrijd ging enigszins gelijk op met een licht veldoverwicht voor de thuisploeg. Na de verfrissing een zoektocht naar de gelijkmaker en vooral in het laatste kwartier vielen er kansen. Karel Geerts zorgde tenslotte voor de gelijkmaker door een aangevochten penalty onhoudbaar binnen te trappen. KFC Meer – KFC Meerle 3 – 1 Beide ploegen telden op het ogenblik van dit treffen hetzelfde puntenaantal en van deze wedstrijd werd heel wat verwacht. Winst betekende aansluiting bij de top, verliezen afdalen naar de

KFC Meer sterker in derby Verdeelde tevredenheid in de KFC Meer rangen na maken van de heenrondebalans: zes verloren wedstrijden, zeven maal gewonnen en twee gelijke spelen. Dat maakt een totaal van 23 punten en een zesde plaats in het klassement. Zeker niet slecht en men hoopt zich zeker in die positie te handhaven en de lat zelfs iets hoger te leggen.

Deze trofee werd hem vooral toegekend voor de inspanningen die Paul destijds geleverd heeft bij de oprichting van de Hoogstraatse Sportraad en Turnkring ’t Spagaatje.

middenmoot. Een vrij rommelige start zonder veel kansen, maar wel wel een onverwachte treffer langs Wilfried Pauwels, enigszins tegen de gang van het spel. Meer herstelde zich van deze plotse opdoffer en het was Nick Jansen die een vrije trap binnenborstelde. Ruststand:1-1! Weinig bezieling in de Meerlese elf tijdens de tweede periode en dit in tegenstelling tot de thuisploeg waarbij invaller Tim Jacobs zich de afwerker zou tonen. Na mistasten in de groenwitte verdediging zorgde hij met nog twee doelpunten voor de 3-1. Alleszins een terechte en verdiende overwinning voor KFC Meer! KFC Meerle – Maria Ter Heide 3 – 3 Al vrij vlug leidde de thuisploeg met een riante 2-0 en het scheen een driepunter te worden zonder veel problemen. Spelbreker werd echter de twaalfde man die een vrij agressieve tegenstander moeilijk in toom kon houden en tot overmaat van ramp nog een strafschop met een lintje om cadeau deed. Dit geschenk werd in dank aangenomen en twijfel sloop in de thuisrangen. Vijf minuten na de rust opnieuw raak en 2-2. Meerle vergat te voetballen en kwam twintig voor tijd nog 2-3 achter. Gelukkig was er nog kapitein Pauwels die in extremis nog een puntje kon slepen. (rel) Wedstrijden: Zondag 7 januari 14.30 uur Oostmalle – KFC Meerle Zondag 14 januari 14.30 uur KFC Meerle – Sparta Linkeroever Zondag 21 januari 14.30 uur Kaart – KFC Meerle Zondag 28 januari 14.30 uur KFC Meerle – Ol.Essen

KFC Meer – Kaart 0 – 1 Constant doelgevaar vanwege de gasten in het eerste kwartier werd beloond met een doelpunt reeds na zes minuten wedstrijd. Meer kwam beter in de match , dreigde wel , maar scoorde niet voor de rust. Na de pauze wel een thuisoffensief, maar de ervaring van de bezoekers loonde en de drie punten gingen mee naar Brasschaat. Ol.Essen – KFC Meer 1 – 3 Op een onbespeelbaar veld, wel volgens de man in het zwart, scoorde Nick Jansen in de 19de min. de openingstreffer en net na het halfuur dikte Koen Koyen aan tot 0-2. Net voor de rust een tegentreffer en Meer voelde zich zeker nog niet gewonnen in deze modderbrij. In de slotfase nog een wanhoopsoffensief van de gastheren, maar het was weer Nick Jansen die Meer op veiligheid schoot. KFC Meer – KFC Meerle 3 – 1 In dit derby van de noordhoek nam Meer de beste

start, maar Wilfried Pauwels zorgde met een strak afstandsschot voor een koude douche. Net voor de rust klom Meer op gelijke hoogte via Nick Jansen. Na de pauze ging de thuisploeg op zijn elan verder en in de 70st min. rondde Tim Jacobs een mooi opgezette aanval via Roy Muesen rustig af, 2-1. Meerle een beetje van slag en diezelfde Tim profiteerde van de gelegenheid om in de 82st min. de eindcijfers vast te leggen. Match gespeeld en feest in de Meerse kleedkamer! Loenhout – KFC Meer 2 – 0 Een weinig opwindende derby met twee evenwaardige ploegen gespeeld voor 250 toeschouwers. De thuisploeg kwam in de 19de min. op voorsprong, forceerde nog enkele kansjes, terwijl Meer slechts één keer kon dreigen. Na de pauze werd dezelfde lijn doorgetrokken. Loenhout verhoogde in de 57ste min. en de KFC stuitte verder op een secure thuisverdediging. (rel) Wedstrijden Zondag 7 januari 14.30 uur KFC Meer – Rochus Deurne Zondag 14 januari 14.30 uur Luchtbalboys – KFC Meer Zondag 21 januari 14.30 uur KFC Meer – Brasschaat Zondag 28 januari 14.30 uur Mariaburg – KFC Meer

53


SPORT

Eerste nederlaag voor Minderhout VV Het moest er eens van komen! Geen man overboord natuurlijk, want MVV prijkt momenteel stevig op de tweede plaats en die wil ze ongetwijfeld met hand en tand verdedigen na de winterstop! Oelegem – Minderhout VV 0-2 Na twintig minuten kon je de eindstand reeds aflezen, en niets scheen MVV in de weg te staan om de drie punten zonder veel moeite mee te scharrelen. Eerst buffelde Roel Hermans het eerste doelpunt binnen en Geert Mertens schreef het tweede op zijn naam. MVV rustte op zijn lauweren en de thuisploeg zag zijn kans! Maar de bezoekende verdediging kweet zich voortreffelijk van zijn taak. In de tweede helft voortdurende druk van de gastheren tot aan de zestien, de sleutel op de deur vonden ze echter niet en de drie punten naar Minderhout! Minderhout VV – Wortel 0 – 0 Een wedstrijd zonder veel animo en pit en dit laatste mag je van een derby toch zeker verwachten. Teveel middenveldspel met weinig doelkansen en –gevaar resulteerde dan ook in weinig opwarmende momenten met een logische 0 – 0 als gevolg. HIH Turnhout – Minderhout VV 3 – 2 Na drie maanden competitie de eerste nederlaag! Ze moest er eens van komen, maar tegen dit toch bescheiden HIH had men het toch niet direct verwacht. Een goede start van MVV en Jan De Roover krulde een vrije trap tegen het net, 0-1. Verdedigende fouten lagen dan aan de basis van de gelijkmaker. MVV duidelijk aangeslagen en de daaropvolgende minuut… 2-1! Niets verloren, maar dan moest er wel uit een ander vaatje getapt worden. Twintig minuten voor tijd liep de thuisploeg uit tot 3-1. Zes minuten voor affluiten zorgde Geert Mertens nog voor de 3-2 en diep in blessuretijd bleef de gelijkmaker steken tegen de onderkant lat en de eerste nederlaag was een feit. Minderhout VV – Gierle 2 – 1 De nederlaag tegen HIH lag nog wel een beetje op de maag en men beloofde een revanche! Weinig van te merken in de eerste helft. De gasten dwongen de beste kansen af en kwamen ook op voorsprong in de 24ste minuut.Na de rust even adempauze en daarvan profiteerde Dries Schrauwen om de stand in evenwicht te brengen. MVV veroverde stilaan het middenveld en dit resulteerde in de 86ste minuut in de overwinningsgoal via Dries Van Bavel. (rel) Wedstrijden Zondag 7 januari 14.30 uur Zoersel – Minderhout VV Zondag 14 januari 14.30 uur Minderhout VV – Poederlee Zondag 21 januari 14.30 uur Massenhoven – Minderhout VV Zondag 28 januari 14.30 uur Minderhout VV - Dosko

54

Hoogstraten VV hoopt op een sterke tweede ronde Met twee overwinningen op rij, 3-2 tegen Aarschot en 0-5 op Witgoor, sloegen de roodwitten een kloof met de staartploegen. Twee opeenvolgende nederlagen, 0-3 tegen Lyra en 1-0 op Zwarte Leeuw, brachten iedereen weer met de twee voeten op de grond, voor zover dat nodig was. Tegen Lyra werd HVV voortdurend weggesspeeld en op Zwarte Leeuw werd HVV op een schandalige manier in de zak gezet. Diep in de tweede helft scoorde de thuisploeg een doelpunt waarvan de geldigheid door iedere kijker in vraag werd gesteld. De ref had het handspel van Gino Swaegers gezien, doch hij durfde zijn verantwoordelijkheid niet nemen. Dan maar de paraplu opengetrokken en de lijnrechter ermee opzadelen. Toen ook deze brave man deed alsof zijn neus bloedde, was er maar één oplossing en dat was… doelpunt! Alle krantenberichten achteraf zijn vijgen na Pasen en de gele kaarten die de HVV-mannen achteraf opliepen brachten ook geen aarde aan de dijk. Voetbal een feest! hebben we ergens gelezen, doch hierbij hebben we toch onze bedenkingen. Via een 0-0 tegen Patro Eisden sluit HVV de heenronde af met 18 punten.Omdat men bij HVV niet zo geweldig tevreden is over de resultaten die onze mannen tijdens de eerste ronde bij elkaar gespeeld hebben, is het erg waarschijnlijk dat er na 1 januari een paar nieuwe gezichten in roodwitte outfit zullen te zien zijn. (JoJe)

Wedstrijden

Zaterdag 13 januari 20.00 uur Leopoldsburg – Hoogstraten VV Zaterdag 20 januari 20.00 uur Hoogstraten VV – Heist Zaterdag 27 januari 19.30 uur Lille – Hoogstraten VV Zaterdag 3 februari 20.00 uur Hoogstraten VV – Mol Wezel

KVNA Wortel In Minderhout zagen zeer veel toeschouwers een spannende maar niet hoogstaande derby. De fysiek sterkere thuisploeg was voor de rust iets gevaarlijker, maar na de pauze herstelden onze jongens ruimschoots het evenwicht. De brilscore was dan ook billijk. De blauw-witten begonnen in Pulle zeer kwik aan de wedstrijd. Dennys Lauryssen kopte een voorzet voorbij een grabbelende doelman binnen. Gert De Vos kon een knappe dribbel niet afronden. De scheidsrechter weigerde een zeer duidelijke strafschop. te fluiten. Voor de thuisploeg floot hij wel en we gingen met 1-1 rusten. Na de pauze liet een thuisspeler zich in het strafschopgebied vallen. Door dit geschenk kwam de thuisploeg op voorsprong. Onze spelers bleven moedig verder doen. In de 80ste minuut moest een Hallenaar na een tweede gele kaart het veld verlaten. Wim Braspenning knalde tegen de lat en Wim Vermeiren kopte in de rebound over de doelman binnen. Zelfde speler legde daarna met een verschroeiend schot de 2-3 vast. Zo werd ons elftal nog beloond voor haar zeer goede wedstrijd. In Westmalle zagen we voor de rust weinig doelgevaar. Toch kon de thuisploeg in de 42ste op een gelukkige manier scoren. Halverwege de tweede speelhelft liep de thuisploeg na een betwistbare penalty zelfs uit tot 2-0.Onze spelers liepen niet op hun sterkste benen en konden nooit het niveau van de vorige wedstrijden halen. Dit was spijtig want Westmalle was zeker geen sterkere tegenstrever.

De wedstrijden: - zondag 7 januari 14.30u VNA - Flandria - zondag 14 januari 14.30u Wechelderzande - VNA - zondag 21 januari 14.30u VNA - Oelegem - zondag 28 januari 14.30u VNA - Molenkring

Boekhoudbureau

Profisk cvba

! Boekhouding en administratie ! B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten ! Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten ! Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen ! Advies sociale wetgeving

Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

E


SPORT

“De Noordhoek” en zijn kampioenen eerste getek.: Jan Goris Nakampioenschap alg.:kamp.: Wim en Harry Jansen 2 eerste getek.: Wim en Harry Jansen eerste getek.: Harry Govaerts Algemeen kampioen Quievrain: Alfons Bolckmans (Hoogstraten)

Uitslagen (Samenspel: Meerle, Meer, Minderhout, Hoogstraten) Quievrain Oude alg.kamp.: Alfons Bolckmans 2 eerste getek.: Stanny Laurijssen eerste getek.: Stanny Laurijssen

Jaarse alg.kamp.: Alfons Bolckmans 2 eerste getek.: Alfons Bolckmans eerste getek.: Ant. en Dirk Brosens Jonge alg.:kamp.: V.D.Bogerd Michel 2 eerste getek.: V.D.Bogerd Michel

Noyon Oude alg.kamp.: Karel Aerts 2 eerste getek.: Karel Aerts eerste getek.: Jansen-Van Ginneken Jaarse alg.kamp.:Ant. en Dirk Brosens 2 eerste getek.: Ant. en Dirk Brosens eerste getek.: Karel Aerts Jonge alg.kamp.: Marcel Kinschots 2 eerste getek.: Marcel Kinschots eerste getek.: Roel Brosens Algemeen kampioen : Karel Aerts (Minderhout) Algemeen kampioen Quievrain en Noyon: Ant. en Dirk Brosens (Meerle)

De kampioenen van “De Arkduif” 2 eerste getek.: Francis Jansen eerste getek.: Francis Jansen Jonge alg.kamp.: V.D.Bogerd Michel 2 eerste getek.: V.D.Bogerd Michel eerste getek.: V.D.Bogerd Michel Nakampioenschap alg.kamp.: Harry Govaerts 2 eerste getek.: Harry Govaerts eerste getek.: Harry Govaerts Algemeen kampioen: Petrus Brosens

MINDERHOUT- Naar jaarlijkse gewoonte, eind november, krijgen de duivenliefhebbers de eindbalans voorgeschoven en deze kampioenenviering mag altijd op heel wat belangstelling rekenen. Tussen pot en pint worden de belangrijkste prestaties in de verf gezet, duiven verhandeld en de plannen voor volgend seizoen op tafel gelegd. (rel)

Uitslagen Quievrain Oude alg.kamp.: Francis Jansen 2 eerste getek.: Petrus Brosens eerste getek.: Francis Jansen Jaarse alg.kamp.:Petrus Brosens

Noyon Oude alg.kamp.: Karel Aerts 2 eerste getek.: Karel Aerts eerste getek.: Karel Aerts Jaarse alg.kamp.: Karel Aerts 2 eerste getek.: Karel Aerts eerste getek.: Karel Aerts Jonge alg.kamp.: Jan Brosens 2 eerste getek.: Jan Brosens eerste getek.: Gebr.Peeters Algemeen kampioen: Karel Aerts Algemeen kampioen Quievrain en Noyon: Karel Aerts

55


SPORT Jumpingindoor

Kristof Stevens de beste in de Blauwbossen Zondag 10 december werd er wat afgesprongen in de manège van de Blauwbossen. De eerste springindoor van de LRV gewest Hoogstraten (Minderhout, Meer, Meerle, Wortel, Hoogstraten) vond er plaats en heel wat jumpers kwamen hun vertrouwde stek weer opzoeken. Elk winterseizoen worden er zo’n vier gewestelijke indoors georganiseerd voor deze clubs, de uitslagen van deze vier wedstrijden worden samengeteld en de besten worden afgevaardigd naar het provinciaal kampioenschap. Elke klasse rijdt zowel in de voor- als namiddag. In de klasse zwaar ging de overwinning tweemaal naar Kristof Stevens uit Meer met Natricia de la Fazenda en ook in de klasse Midden toonde hij zich in de voormiddag de behendigste. Tom Stoffelen (Minderhout) plaatste zich in Midden zowel eerste als tweede in de namiddagwedstrijd, broer Jan (voormiddag) en Glenn Van Kuyck (namiddag) toonden zich dan weer de besten in Licht. De klasse Beginnelingen rijdt enkel een basisparcours, zonder barrage. Uitslagen Zwaar (voormiddag):1. Kristof Stevens (Meer); 2. Wim Vinckx (Meer); 3. Dirk Vinckx (Meer); 4. Bart Van Hove (Mind.); 5. Johan Brokken (Wortel) Zwaar (namiddag):1. Kristof Stevens (Meer); 2. Jan Stoffelen (Mind.); 3.Denise Bruynen (Wortel); 4. Wim Vinckx (Meer); 5. Kristof Stevens (Meer) Midden (voormiddag): 1. Kristof Stevens (Meer); 2. Jan Stoffelen (Mind.) 3. Tom Stoffelen (Mind.); 4. Tom Stoffelen (Mind.); 5. Jan Stoffelen (Mind.) Midden (namiddag): 1.Tom Stoffelen (Mind.); 2. Tom Stoffelen (Mind.) 3. Katrien Geerts (Hoogstr.); 4. Jan Stoffelen (Mind.); 5.Lotte Vermeiren (Meerle) Licht (voormiddag): 1.Jan Stoffelen (Mind.); 2. Wim Vinckx (Meer); 3. Jef Aerts (Meer); 4. Eveline Michielsen (Meerle); 5. Alexander Van Herck (Meer) Licht (namiddag): 1. Glenn Van Kuyck (Mind.); 2. Jan Stoffelen (Mind.); 3. Lotte Vermeiren (Meerle); 4. Wim Vinckx (Meer);5. Paul Laurijssen (Meer) Beginnelingen (voormiddag): 1. Jan Stoffelen (Mind.); 2.Katleen Vermeiren (Mind.); 3. Jan Stoffelen (Mind.); 4. Carmen Christiaansen (Wortel); 5. Marijke Bax (Wortel) Beginnelingen (namiddag): 1. Bart Leenaerts (Mind.); 2. Koen Snoeys (Mind.); 3. Stef Brosens (Wortel); 4. Nathalie Christiaensen (Meer)

Veldrijden

Zilver voor Joeri Adams in EK MINDERHOUT – Een zware omloop voor de wielen schuiven en Joeri Adams is niet weg te slaan uit de voorste gelederen. In het EK veldrijden voor juniores betwist in het Nederlandse Huijbergen kreeg hij zo’n circuit voorgeschoteld. De latere winnaar Vincent Baestaens uit Tremelo ging van bij de start in de aanval en Joeri mee natuurlijk. Een klein foutje bezorgde hem kettingproblemen en was het achtervolgen geblazen. Samen met de Nederlander Sinkeldam werd de achtervolging georganiseerd, maar van coach DeBie kreeg de Minderhoutenaar opdracht niet meer over te nemen daar er een landgenoot in de spits reed en met Sinkeldam weet men maar nooit. Dat is nu eenmaal het ploegenspel en moet gerespecteerd worden. Sinkeldam werd gelost en Adams naderde op Baestaens. De wedstrijd lag echter al in een beslissende fase en de luttele seconden achterstand konden niet meer overbrugd worden. Ongetwijfeld een knappe prestatie van Joeri Adams die een van de hoogvliegers in zijn categorie mag genoemd worden. (rel)

56


“Landlopers kerststal te Merksplas” In het kader van het TV programma “de Monumentenstrijd” wil de gemeente Merksplas de aandacht vestigen op de kapel van de kolonie, één van de 15 projecten die nog meedingen naar de grote prijzenpot van één miljoen euro. In de kerstperiode wordt er een kerststal ingericht in het portaal van de voormalige gevangeniskapel, het is beslist de moeite om een “ommetje” te maken.... De initiatiefnemers schreven er een heus verhaal bij: “Jozef en Maria, twee vluchtelingen uit het Middenoosten, zochten naar een plaatsje om uit te rusten. Ze hoorden onderweg iets over een centrum voor vreemdelingen in Merksplas, maar ze wisten niet dat dit alleen voor illegalen was. Ze mochten er dus niet binnen. Dat was wel vervelend, want Maria was hoogzwanger. Enkele landlopers hadden dat koppeltje ook gezien en zorgden ervoor dat er een plaatsje werd vrijgemaakt in het portaal van de voormalige gevangeniskapel. Veel konden zij niet aanbieden. Het meubilair kwam rechtstreeks uit de gevangenis. En daar, in dat schamele portaal, is dan ook het kindje Jezus geboren. De landlopers haalden er hun vrienden bij, en daar staan ze nu: Suskewiet, Piet Patat en Grijze Peer aan de ene kant en Schobbe Jack en Geraar Klosjaar aan de andere kant. Ze staan met open mond te kijken naar dat klein boeleke. En boven in de hemel waren ze ook blij. Want ineens kwam er hemelse muziek uit de toren en begon die lichtkoepel op de nok van het dak te stralen als een vuurtoren. Het werd een echte “lichtstraat”. Er is dus een wonder geschied! En als je dit niet gelooft, dan moet je zelf maar eens komen kijken.” Tot op 15 januari, staan overdag de deuren van het portaal open....

QUIZ

www.demaand.be

De winnaar

Er waren weer heel wat inzendingen. De Hoogstraatse Maand lezen en pure intelligentie, het blijft toch een goede combinatie. Maar eerst even de antwoorden. Canberra -(hoofdstad Australië), de Beagle (schip Darwin), 1896 Athene (eerste moderne Olymp. Spelen), Groot Brittannië (land-URL) en James Bondverhalen (Ian Fleming). Toch een kanttekening bij de antwoorden. Karel Versmissen en Koen De Bie maakten ons erop attent dat .gb ook mag als URL-extensie. Dat is echter maar gedeeltelijk waar. De extensie .gb is weliswaar ingeschreven in de ICANN-lijst, maar deze lijst vermeldt alle toegekende topdomeinnamen. Dat is niet hetzelfde als de feitelijk gebruikte namen. (Zo zitten er momenteel nog wel enkele in de wachtrij om eventueel (later) gebruikt te worden, zoals .eu , .biz…, of zelfs afgeschaft zoals .yu (Joegoslavië). Niettemin moeten wij hun antwoord goedkeuren want de vraag was inderdaad iets algemener gesteld. De winnaar dan! Onze onschuldige elektronische hand bepaalde dat Bart Aerts uit Meerle het etentje ter waarde van 75 euro wint, te besteden in een Hoogstraats etablissement naar keuze. Proficiat, Bart!

57


AGENDA

HOOGSTRATEN Van 13 januari tot 17 februari Tentoonstelling CARTOONS “Smakelijk eten” Tentoonstelling “FOTOGRAFIE à la CARTE”, met werk van Frank Croes Stedelijk museum, Begijnhof 9. Van Woensdag tot zondag van 14.00 tot 17.00 uur Zondag 31 december OUDEJAARSDAG Maandag 8 januari THE COTTON CITY JAZZBAND vanaf 20.00 uur in zaal Sint Cecilia Vrijdag 19 januari ALGEMENE QUIZ in zaal Pax om 20 uur, org. FC De Statie. Zaterdag 20 januari PROCLAMATIE Junior Journalist-wedstrijd om 14 uur in de lagere school van het Klein Seminarie, org. Davidsfonds. Maandag 22 januari MOUSSERENDE WIJNEN door Hans Van Nyen in zaal Pax om 20 uur, org. Davidsfonds. Zondag 28 januari CONCERT ‘Windows on the world’, om 14.30 uur in de Rabboenizaal, org. fanfare St.-Catharina. Woensdag 31 januari LEZING over het Midden-Oosten door Frans Van den Brande om 20 uur in zaal Pax, org. Davidsfonds.

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

MEER Zondag 21 januari WANDELING Laageind, met begeleiding, vertrek om 14 uur aan de parking Vissers in de Mosten, org. wandelclub Markdal.

Vrijdag 29 december NIEUWJAARZINGEN en AVONDZOTTEN De kinderen zingen van deur tot deur en brengen nieuwjaarswensen.

198

MINDERHOUT Donderdag 28 december KERSTWANDELING, vertrek Minderhoutsestraat 109 om 19 uur, org. Gebuurte Minderhoutsestraat.

Di. & woe. gesloten Tot ziens An en Fran

218

Zondag 14 januari KINDERDISCO, vanaf 13.30 uur in het parochiecentrum. Organisatie KWB. Info 03 314.44.72

Nieuw in Hoogstraten:

BOEKHOUDING & BELASTINGADVIES ANSOMS ACCOUNTING Gravin Elisabethlaan 1 bus 6 - 2320 Hoogstraten Tel. +32 (0)3 366 65 11 - Fax +32 (0)3 366 65 12 Gsm +32 (0)496 10 36 74

Vrijdag 26 januari KWIS georganiseerd door MVV

0175

MEERLE Zaterdag 13 en zondag 14 januari HOBBYTENTOONSTELLING, van de KAV en KWB. In de parochiezaal op zaterdag van 16 tot 22 uur, op zondag van 10 tot 19 uur. Info 03.315.92.93 Zaterdag 20 januari VOLKSDANSINSTUIF van volksdansgroep Shilshoel, om 20.00 uur in de parochiezaal

58

Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

Zaterdag 27 januari DORPSQUIZ in de parochiezaal, organisatie verzorgd door KWB

199

200

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Maandag gesloten

Vrijdag 26 januari. ZAKLAMPENTOCHT, organisatie KWB. Info 03.315.04.18 of 03.315.90.54

Zaterdag 27 januari DROPPING, vertrek aan het gemeenteplein om 19.00 uur. Organisatie KWB. Info 03.314.55.69.


AGENDA Zondag 7 januari WANDELING Jan Huetpad met begeleiding, vertrek Wortelplein om 14 uur, org. wandelclub Markdal.

MEERSEL-DREEF Zondag 24 december MIDDERNACHTMIS in de paterskerk te Meersel-Dreef om 24u. Opgeluisterd door het Mariazangkoor.

Zaterdag 13 januari KERSTBOOMVERBRANDING, na de mis van 18.00 uur achter de parochiezaal

Maandag 25 december KINDERKERSTVIERING om 10u30, opgeluisterd door de het kinderkoor de Franciscaanse Zonnetjes.

Zondag 14 januari VELDTOERTOCHT, vertrek tussen 8 uur en 10.30 uur aan de parochiezaal, org. WTC De Zwaantjes.

Dinsdag 26 december KERSTCONCERT om 10u30 door de fanfare “Voor Eer en Deugd”.

Vanaf 26 janauri Cursus RIJBEWIJS van zes lesssen. Info Guy Thys 03.314.80.16.

Vrijdag 12 januari KERSTBOOMVERBRANDING, vertrek om 19u bij de paters.

WORTEL Vrijdag 29 december RIKKEN EN JOKKEN in de parochiezaal, org. KWB, inschrijven tussen 19 en 19.30 uur. Zondag 24 december KERSTWAKE in de parochiekerk, nadien glühwein en warme chocomel aan de kerststal, aangeboden door de KLJ. Zaterdag 6 januari DRIEKONINGENZINGEN. De vormelingen gaan huis aan huis sterzingen

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 03 / 314.83.11 www.degelmel.be

10

59


BRAND/ONGEVAL

100

TANDARTSEN Wachtdienst Kempen Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u. Wild & Gevogelte

STOFFELS

APOTHEKERS

bvba

Kip aan ‘t spit

din., woe., don., vrij. & zat. Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 9 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten 144

Minderhoutsestraat 54 2322 Hoogstraten Dond.avond: 19.00-22.00 u., zon- en maandag gesloten

77

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u, tel. 014 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: HEIDI VAN OTTEN (0486.37.45.27 03.314.10.18), LIA GEERTS (03/314.81.63) en HEIDI JANSSEN (03/314.11.29) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/314.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (014/70.42.72) LIEVE ROOS (03/314.58.76 - 0474/67.73.50), SONJA VERHEYEN (0476/31.14.41) en NADIA BENKIRANE (03/314.17.31 0474/32.28.10).

60

Van 22 tot 29 december: APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014 63 33 83. Van 29 december tot 5 januari: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014 63 31 66. Zaterdagvoormiddag 30 december: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 314 38 68. Van 5 tot 12 januari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03 314 60 04. Zaterdagvoormiddag 6 januari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03 314 60 04. Van 12 tot 19 januari: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 314 38 68. Zaterdagvoormiddag 13 januari: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 314 38 68. Van 19 tot 22 januari: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 03 314 62 25. Zaterdagvoormiddag 20 januari: APOTHEEK BIOPHARM MEERLE, Meerledorp 46, tel. 03 315 73 75. Van 22 tot 26 januari: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Kapelstraat 11, Loenhout, tel. 03 669 64 24. Van 26 januari tot 2 februari: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74. Zaterdagvoormiddag 27 januari: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74.

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 31 januari. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 17 januari. Tot zondag 21 januari kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

Martens tuinen tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203 .be

eiken trappen maatmeubels

zondag open

weekdagen op afspraak

03 314 82 86

Uitgeverij

DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten

www.demaand.be

e-mail: jozef.schellekens@skynet.be Redactie - tel.&fax: 03 314 55 04 Administratie: 03 314 51 03 Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.