december 2006 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 22 NR. 260 DECEMBER 2006 PRIJS: 2,10 € AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

EN DE EERSTE VRAAG IS...

6 0 0 2 ZICHT R E V O JAAR 1 DEEL

NATUURRESERVAAT BOOTJESVEN

WONEN en WINKELEN

QUIZZEN IN DE NOORDERKEMPEN...

RIJKSWACHT KAZERNE

N

EE E

in de

QUIZPLOEG KWB-MINDERHOUT LAAT IN HAAR KAARTEN KIJKEN

M QUIZ

JE! WVOIN ENT L ET e

L b and. STIJ EEN ww.dema w


COLUMN De tijd van chocolade, sinaasappelen, pepernoten, foie gras en kalkoenen ligt in het verschiet. Kroketten, champagne en vuurwerk vliegen ons binnenkort weer om de oren. Misschien kan het jullie allemaal bekoren, maar ik kan al geen “pap” meer zeggen als ik er aan denk. Het angstzweet breekt me uit als ik de bedenking maak dat Annie M.G. Schmidt in deze groot gelijk had toen ze “Vluchten kan niet meer” schreef voor Frans Halsema en Jenny Arean. Voor mij alsjeblief geen kroketten meer met rosbief. Ik heb er ooit genoeg van binnen gehad. Weg met het knalvuurwerk en sterke drank! Sinthannes en Kerstmans mogen van mij vertrekken naar de zuidpool. Dat ze hun spul maar aan de pinguïns verkopen. We vallen ten prooi aan verzadiging en laten ons futloos afmaken. Als ik terugkijk in mijn toch nog niet zo oude leven, dan heb ik heimwee. Heimwee naar de tijd toen het verzet opborrelde en ik nog niet genoeg had van sociaal engagement en milieubewustzijn. Aan de deur van de volwassenheid stonden we op de barricaden om de rivier de Mark te redden

Trop is te veel van eentonigheid, stapten we door Doel en Mol tegen de kernenergie, riepen we leuzen tegen de verhoging van de inschrijvingsgelden aan de universiteiten en kwamen met spandoeken en vlaggen aandraven tegen het golfterrein in Minderhout. In Brussel maakten we van onze tak tegen de raketten. We waren boos om het onrecht en bang om wat er met onze wereld stond te gebeuren. En het protest werkte! We banden de raketten uit Europa, drongen strenge veiligheidsmaatregelen af voor de kernenergie, weerden Agrichem en het golfterrein en spaarden enkele zakdoekjes natuur in de Markvallei. De kernraketten bleven in de Verenigde Staten. Maar de strijders worden moe. Niet omdat ze oud worden, niet omdat ze de verantwoordelijkheid nu dragen over kind en gezin, … Maar omwille van de verzadiging. Trop is te veel! De media confronteren ons elke dag met onheilspellende berichten. Als een tsunami overspoelen kranten, televisie en radio ons met gruwelijke verhalen en nog onheilspellender toekomstbeelden. Duiding is bijna uit den boze. Dat willen

MEER PLAATS VOOR NATUUR

Fotomontage Marc Van Aert 2

de mensen niet. Korte, flitsende beelden van onheil, bloed en sensatie. We zijn bijna zo ver dat we het normaal vinden dat onze buurman hennep kweekt, dat hij zijn dochter misbruikt en dat hij bovendien ook nog op het Vlaams Belang stemt. En het erge is dat we apathisch toezien, geen vin verroeren. We staan als aan de grond genageld, verbouwereerd toe te kijken hoe we om zeep gebracht worden. Het is alsof we het allemaal normaal zijn gaan vinden. Waar maken we ons nog druk over? Over het leefmilieu? Over de leefbaarheid van onze planeet? Nee, toch! Daar zagen ze al dertig jaar over. We leven toch nog? Over die dutskes in de derde wereld? Ja, als de beelden spectaculair genoeg zijn wel. Maar anders, als we er echt zelf iets voor moeten laten? Forget it. Trop is te veel! De voorbije maand hebben we ons in Hoogstraten nog één keer opgewonden. Onze burgemeester deed pootje lap, en Tinne ging op haar bek. Blijkbaar is de lokale politiek nog niet aangetast door verzadiging. .. tot we ook daar genoeg van krijgen! Want trop is te veel!

zie blz. 22


QUIZZEN IN DE NOORDERKEMPEN Quizzen - Inleiding 3e Vraag : Geschiedenis ! ….. klinkt het zowat alle weken in onze parochiezalen, sportkantines, culturele centra en schoolrefters. Die zitten bijna altijd afgeladen vol. De deelnemers zitten in groepjes van 6 tot 8 rond een tafeltje en pijnigen hun hersens. “Potverdomme, ik zou het 1000 keren kunnen zeggen!”. Er bestaat een circuit van quizzen, met een ranking en een competitie ( in Vlaanderen is dat de ‘Superprestige’). Aan deze competitie nemen meestal echte quiz-teams mee, die gestudeerd hebben en encyclopediën lezen. Meer populair ter streke zijn de ‘algemene quizzen’ voor de liefhebbers. Puur voor het plezier zeg maar. Ook TV-quizzen zijn enorm populair, niet alleen voor de kijkers. Ze vinden zonder veel moeite kandidaten om voor TV-kijkend Vlaanderen hun kennis ten toon te spreiden. We ondekten dat ze ook in onze gemeente huizen.

De Hoogstraatse Maand sprak met quizploeg ... eeuh ... Omslagverhaal

Gebeten om te weten en te kunnen antwoorden “ ’t Is zijn schuld” wijzen z’n companen van de quizploeg ‘KWBMinderhout’ eensgezind naar Luc. “Hij wou een quiz organiseren en moest eerst op een ander gaan proberen. En dus moesten wij mee, want alleen gaan quizzen dat gaat niet, hé”. Ze gingen graag mee, voor een avondje plezier. Het is niet bij één avondje gebleven. Ze werden door de quizmicrobe gebeten en zijn sedertdien bijna wekelijks op een quiz in de regio te vinden.

KWB

Microbe

Luc Herthogs is al jaren bestuurslid van KWB Minderhout en toen die drie jaar geleden het plan opvatten een quiz te organiseren, stond hij meteen klaar om te helpen. Quizzen zat in de lift en KWB wilde er wat van maken. Om te weten hoe er er bij een quiz aan toe gaat, zocht hij in zijn naaste omgeving enkele mensen om samen eens te gaan proberen. Greet Adams, zijn echtgenote, zijn broer Eddy Herthogs, schoonzus Wis Adams, Hilde Geets en Willy Mertens wilden best een keer mee. Totaal onvoorbereid gingen ze erop af, niet echt wetend waar ze aan begonnen. ‘Alzheimer’ noemden ze hun gelegenheidsgroep “om een excuus te hebben als we echt afgingen”. Een succes was het niet, maar een afgang ook niet. En wat vooral belangrijk bleek achteraf, was dat ze zich prima geamuseerd hadden. Luc had niet alleen kennis opgedaan voor de organisatie van de KWB-kwis, maar ook de aanzet gegeven voor een echte en hechte quizploeg.

“We hadden meteen de microbe te pakken. Waaraan het ligt kunnen is moeilijk te zeggen, maar het werkt verslavend. En het is plezanter dan gewoon op café gaan. We amuseren ons gewoon goed en er is altijd een fijne sfeer in de ploeg. Daarbij, een antwoord kunnen geven op een niet te simpele vraag geeft een goed gevoel, zo van ‘yes!.” “Je leert tijdens de quizzen ook snel andere ploegen kennen, dikwijls met bekenden uit de omgeving. Dan ga je een wedstrijd in de wedstrijd spelen, ‘we moeten toch voor hen kunnen eindigen’. Als dat dan lukt, geeft dat nog een extra kick. En je pakt er een extra pint op.”

Kennis en weetjes Studeren om te quizzen of encyclopediën lezen doen Luc en zijn companen niet. Hoogstens eens een lijstje bekijken met vlaggen of hoofdsteden. Het zijn ook allemaal doodgewone mensen, al-

Blijkbaar is de mens niet alleen gebeten om te weten, maar wil hij het ook graag laten horen. Uit onze gesprekjes met enkele fervente quizzers komt steeds naar voor dat – naast iets aan de weet komen dat je nog niet wist – het geven van het juiste antwoord de kick geeft om mee te doen. Aan al deze liefhebbers stelden wij deze keer de vragen, de antwoorden lees je hierna. Ze waren allemaal juist en iedereen heeft gewonnen.

“KWB-Minderhout aan het werk op een gebuurtequiz in Wuustwezel. Voor de gelegenheid bijgestaan door invaller Jacqueline Van Den Heuvel.” 3


QUIZZEN

len veertigers of daaromtrent. Met een doordeweekse job, dingen die niet zo gauw in een quiz aan bod komen. “Je gaat wel het nieuws anders bekijken, de gazet anders lezen. Je denkt op den duur altijd ‘dat zou een quizvraag kunnen zijn’. Actua komt in zowat alle quizzen prominent aan bod, als je die volgt kan je behoorlijk scoren.” Ze zijn ook allemaal fervente quizkijkers op TV: “We kijken zoveel als mogelijk is zonder ruzie in het huishouden te krijgen. Het liefst naar quizzen waar je zelf zou aan kunnen meedoen. 1&70, Blokken, Met het mes op tafel, De Canvascrack. Ook De Slimste Mens is heel plezant. 2 voor 12 en The waekest link (BBC) zijn al iets taaier, maar toch leuk om mee te volgen”.

De leukste quiz Ze houden het meeste van algemene quizzen, voor een ruim publiek. Van die taaie kennisquizzen zijn ze niet echt liefhebber. “Je merkt het meteen aan de score. Op het einde ben je gebuisd en dat werkt niet motiverend. En toch zijn er zo een aantal waar we ondanks die slecht score teruggaan. Het is wel eens plezant die bollebozen aan het werk te zien. De professionals, die er wel op studeren, die dikwijls al hoger opgeleid zijn, die over een haast encyclopedische kennis beschikken. Maar liefst doen we de quizzen waar ook de VTM-kijker en de Dag Allemaal-lezer aan kan meedoen en een behoorlijke score halen. Je ziet er meer contente mensen. Want ook al eindigen ze in de onderste regionen van de rangschikking, ze doen dat met een score van 60 à 65 %.”

4

“Een goede of slechte quiz, dat hangt vooral af van de samensteller en van de presentator. Het moet levendig zijn, met duidelijke vragen die niet makkelijk foutief te interpreteren zijn. Zulke vragen lokken alleen maar controverse uit, met lange discussies bij de jury. Een goed reglement is ook onontbeerlijk, om elke discussie te vermijden of meteen te kunnen beslechten. De meeste quizzen zijn goed georganiseerd, met veel technische hulpmiddelen zoals een behoorlijke geluidsinstallatie, computerpresentaties, een beamer (= projector voor computerbeelden).” De beste quiz is die van De Kruk in Rijkevorsel. “Dat is de meeste aangename. Korte leuke vragen, die niet te ver terug in de tijd gaan, een prachtige tafelronde. Veel mensen kunnen hem meespelen en de scores liggen dicht bijeen. Winnen of verliezen kan in enkele antwoorden zitten. Hij duurt niet te lang, maar wel lang genoeg. Die quiz missen we niet graag.”

dat we thuisblijven als er een keer iemand niet kan. We kunnen putten uit een paar trouwe invallers, zonder dat we aan kwaliteit inboeten”.

Ploegsport

“Zo vullen we mekaar aan. Al missen we sommige dingen, bvb. omdat we allemaal van dezelfde leeftijd zijn en uit hetzelfde milieu komen. Maar wat het meeste telt, is het ploegspel. Heel dikwijls kan iemand een hint geven, waardoor bij de ander het antwoord te binnen schiet. Bij twijfel grijpen we snel terug naar het eerste gedacht, we hebben ondervonden dat dat dikwijls het juiste is. Komen we er niet uit, dan is het de meerderheid die beslist. En spijtig genoeg komt het ons nogal eens voor dat we het antwoord kenden, maar vergaten het op te schrijven”

De meeste algemene quizzen zijn gelijkaardig samengesteld. Actua, muziek, media, huis-, tuinen keukenweetjes, film, een beetje aardijkskunde, een rode draad, tafelrondes met vraagstukjes, puzzels, droedels en – zeer populair tegenwoordig – sudoku. “We hebben geen echt systeem, maar gaandeweg heeft iedereen toch zijn specialiteit ontwikkeld. Dat heeft vooral met de eigen interesses te maken, of toevallig de gave om bepaalde dingen te kunnen onthouden. En we zijn goed op mekaar ingespeeld. Wat niet wil zeggen

Eddy’s straffe kanten zijn geschiedenis, aardrijkskunde, strips, film en vraagstukjes. Greet schrijft de antwoorden, doet de tap (er mag geen dorst geleden worden), weet nogal wat van de media en is goed in lijstjes en logische dingen zoals droedels en sudoku. Wis schrijft ook en weet veel van het nieuws uit de gazet, van literatuur en recente films. Voor vragen over voeding, keuken, gezondheid en ziektes, het koningshuis wordt op Hilde gerekend. Willy gaat over de sport, de wereld van de kinderen (wegens nog kleine bengels in huis) en de actualiteit. Luc tenslotte focust op sport, op de tafelrondes en weet heel veel weetjes van op het Internet te zoeken naar mogelijke vragen voor de quiz die hij zelf mee opstelt.


QUIZZEN

Subtoppers “Winnen is moeilijk, daar komen we toch wat voor te kort. ‘Subtopper’ past ons beter. Tenminste in de algemene quizzen. En dat vinden we oké. Als je soms ziet – gewoonlijk in de straffere quizzen – dat er in bepaalde ploegen deelnemers kwaad worden als ze een fout antwoord geven. Of pissig zijn als ze niet winnen. We zouden het spijtig vinden moest ons dat gebeuren, we houden het liever plezant. En als je goed scoort is dat natuurlijk dubbel plezant en dan drinken we er een extra. Daar zijn de inrichters dan ook weer goed mee!”.

Rijk worden “Nee, rijk zal je van quizzen niet worden. Eerder integendeel. Je moet de inleg betalen die gemid-

deld 15 euro is, je verteer voor een lange avond, de aanwezigheidstombola. De meeste quizzen worden ingericht door verenigingen die er hun kas mee willen spijzen. Tegenwoordig doen we 20 tot 25 quizzen per jaar, het gaat toch om een mooie som. Maar andere hobby’s kosten ook geld en plezier mag iets kosten.” De prijzen zijn dikwijls geldprijzen, veelal alleen voor de eerste drie, hooguit de eerste vijf. “Als we eens een keer in de geldprijzen vallen, gaat die in de pot voor de volgende quiz. De naturaprijzen zijn vaak meer symbolisch. Meestal zijn alleen de eerste prijzen de moeite waard. Soms worden de prijzen – buiten die voor de winnaar verdeeld door lottrekking, zo heeft iedereen kans iets te winnen. Wij doen het er in ieder geval niet om, wij quizzen gewoon graag. En we hopen dat nog veel te mogen doen”.

QUIZ MEE en…

WIN ! Hoe zouden we een thema als quizzen kunnen aansnijden zonder zelf een quizke te plegen. Deze keer geen plastic prijzen die reeds acht keer rouleerden over de prijzentafels maar een dijk van prijs, namelijk een etentje in een Hoogstraats restaurant en ter waarde van 75 euro. Hieronder vind je 5 multiple-choicevragen die elke, zelfs middelmatige, quizzer kan oplossen. Want ze bestààn, de klassieke quizvragen. Hier gaan we. 1 - Aardrijkskunde: Wat is de hoofdstad van Australië? a- Sidney b- Melbourne c- Canberra d- Adelaïde

2 - Met welk schip voer Darwin langs de Galapagos-eilanden a- de Beagle b- de Collie c- de Santa Maria d- de Strattier

Kantoor van Notaris ROMMENS Paul Meerseweg 16 - 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 03/315.71.67 - Fax 03/315.71.29 Email: info@notaris-rommens.be OPENBARE VERKOOP VAN RUSTIG GELEGEN WOONHUIS TE MEERLE Notaris Paul Rommens te Meer zal met 1 % premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten/Meerle Een woonhuis met twee bergplaatsen en tuin, Ulicotenseweg 17, groot 614 m², met aanpalende wegenis. Indeling: kelder; inkom met hal, woonkamer, keuken, WC, bergplaats en werkplaats; boven: 3 slaapkamers en bergzolder. Klein beschrijf mogelijk. Centrale verwarming op huisbrandolie (tank 3.000 liter). Overal dubbel glas. Aanvaarding: na betaling koopsom en onkosten. Decreet Ruimtelijke Ordening: - stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 11 augustus 1952 - bestemming volgens Gewestplan: woongebied. - geen dagvaardingen, geen rechterlijke beslissingen, geen voorkooprecht en geen verkavelingsvergunning. Bezichtiging: elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Zitdagen: inzet op maandag 4 december 2006 en toewijs op maandag 18 december 2006, telkens om 17.00 uur in de Voorthoeve te Meerle, Voort 10. Verdere inlichtingen ten kantore van de Notaris. Kandidaat-kopers dienen identiteitskaart, trouwboekje en eventueel (wijzigend) huwelijkscontract mee te brengen.

3 - Wanneer en waar werden de eerste ‘moderne’ Olympische Spelen gehouden? a- 1900 - Parijs b- 1888 - Olympia c- 1908 - Berlijn d- 1896 - Athene

4 - Welke combinatie van land en landcode voor een URL is NIET correct? a- Japan - .jp b- Zweden - .se c- Zuid Afrika - .za d- Groot Brittanië - .gb

5 - Ian Fleming werd wereldberoemd a- als uitvinder van de poliovaccinatie b- als schrijver van de James Bondverhalen c- als uitvinder van de penicilline d- hij beschreef als eerste de Rode Flamingo (Phoenicopterus ruber) Stuur je antwoorden voor 13 december naar ons redactieadres De Hoogstraatse Maand - Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten. Veel gemakkelijker is echter te surfen naar www. demaand.be. Daar kun je ook nog lekker een (venijnig of vriendelijk) commentaartje kwijt. (lvr)

5


QUIZZEN Ann Van Dyck

Lies Van Aelst

Seppe De Bont

Hoogstraten

Hoogstraten

Minderhout

Canvascrack (2005)

De Thuisploeg (2006)

Blokken (2001)

Vijf tafels

Winnaars samen met twee huisvrienden.

Drie rondes en finale

De formule van De Thuisploeg is iets ingewikkelder dan de meeste andere quizzen. Iedereen met fast-teletekst, een afstandsbediening met vier kleurentoetsen en een gsm kan meespelen. Je moet thuis dus de twintig (meerkeuze-)vragen die Marcel Van Thilt stelt, in de studio aan 12 ploegen plus aan een ‘thuisploeg’, met de juiste kleurtoets beantwoorden en dan genereert teletekst een unieke code die je per sms moet doorsturen. Meteen krijg je een persoonlijk score teruggestuurd. Die avond zaten Dirk en zoon Johan Robben en hun vrienden een gezelschapspelletje te spelen en met één oog speelden ze met De Thuisploeg mee. Hun score was beduidend boven het gemiddelde en meteen kregen ze een uitnodiging voor een voorselectie om als studioploeg mee te spelen. Hoewel Lies Van Aelst de bewuste avond niet persoonlijk had meegespeeld, ze was met dochter Charlotte op citytrip, vormde ze toch team met de kameraad en de vriendin van hun zoon Johan, respectievelijk Tom Trogh en Mieke Robijns. Een evenwichtig team, zo bleek. Ze gingen de finale in en wonnen zo maar even 22.500 euro! Zenuwen had de ploeg niet. Lies vond dat ze toch niets te verliezen had en Tom was een ervaren quizzer die ook reeds met Blokken en Het Mes op Tafel had meegespeeld. Samen met Mieke, die weer een heel andere spectrum van de kennis bestrijkt vulden ze elkaar perfect aan. Lies: Op een bepaald moment komt er een vraag over gynaecologie, wat een beetje in mijn branche zit, dan weer een vraag over wielerwedstrijden waar Tom gewoon àlles van weet en de tekenfilm, daar wist Mieke met haar jongere zus dan weer raad mee. Ik stond wel te kijken van de reacties achteraf, er waren toch veel mensen die het gezien hadden, iets meer dan 700 000 kijkers, voor één keer eens de kijkcijfers bekeken. Wéken nadien spraken mensen me daar nog over aan, Misschien was het ook bij veel mensen blijven hangen omdat we de quiz gewonnen hadden, en het een zeer spannende finale was.

In 1998 had de KSJ-plus16 in Minderhout het idee opgevat met de groep een tv-opname bij te wonen. Maar zou het niet leuker zijn als een van de leden zelf actief zou deelnemen aan de opnames? Er werd wild om zich heen ingeschreven voor allerlei quizzen. Geen reactie. In arren moede bezochten ze dan maar een een opname van De Muziekdoos.

Blokken (2006) Een ronde en de dagfinale Ann quizt graag maar doet het liever niet te veel. Dezelfde soort vragen komen altijd maar terug. Thuis voor de tv gezeten merkte haar vader echter dat ze ‘veel wist’. Hij suggereerde haar toch eens een gokje te wagen. Na enig gesurf op de

VRT-website bleek dat vooral de Canvascrack op zoek was naar vrouwelijke kandidaten, een gemis in menige quiz overigens. Ze schreef zich ervoor in, maar tegelijkertijd ook voor Blokken. Bij de Canvascrack mocht Ann meteen naar de voorselectie komen. 40 Meerkeuzevragen (met hoge score !) en een testgesprekje en Ann mocht mee aan de tafel. In de Canvascrack-studio heerste een ontspannen sfeer met de geluids- en cameramensen maar ook met Herman Van Molle zelf, zij het pas helemaal op het einde toen zijn werk erop zat. In de quiz zelf hield Ann goed stand maar de vele opeenvolgende opnames maakten het geheel vermoeiend. Ze sneuvelde op een voetbalvraag waarvan ze meteen wist dat ze het antwoord van de uitdager verkeerd had ingeschat. Daardoor verloor ze haar concentratie voor de rest van de vragen waaronder voorwaar een geschiedenisvraag. Heel jammer voor iemand die Geschiedenis gestudeerd heeft (en daarna nog een jaartje Internationale Betrekkingen, maar dit geheel terzijde). Toch goed voor 375 euro en vooral een eervol parcours. Blokken verliep in een iets meer gespannen sfeer. Anns opname was de laatste van de dag en alles moest rap-rap gaan. Hoewel ze de dagfinale mocht spelen, faalde ze op het woord: ‘glamour’ met als hint ‘glitter’. Ze hield er wel een lijntje van 250 euro aan over. Met Blokken is Ann niet wereldberoemd geworden maar voor de Canvascrack heeft ze verwonderlijk veel reacties gekregen. Ann: Ik kreeg zelfs een sms-je van een prof die me proficiat wenste. Hij had er ook enkele collega’s toe aangezet om ook te kijken. Nu ja, naar de Canvascrack kijken, daar hoeven proffen zich niet voor te schamen, hé ? (lacht) Maar ook op een schoolreünie een half jaar later kreeg ik nog verschillende reacties. En dat doet raar.

6

Toch viel er in 2001 alsnog een uitnodiging in de bus van Seppe De Bont, ondertussen net afgestudeerd als handelsingenieur en gelukkig nog wat tijd over op dat moment. Seppe toog naar de voorselecties en mocht deelnemen. Het legde hem geen windeieren. Hij ging met niet minder dan de, toen nog, computer naar huis en 3.000 euro van de gespeelde lijntjes. Zijn reddende woord was ‘vrekken’ na de tip ‘gierigaards’. Omdat Seppe drie rondes speelde werd zijn gezicht redelijk bekend. Seppe: Ja, ik werd er redelijk veel over aangesproken. Zelfs maanden later kwam er op het voetbal in ’s Gravenwezel een oud manneke naar me toe en die zei: Ik ken u van tv. Blijkbaar werden de reeksen toen overdag heruitgezonden.

Tonny Priem Meer

Waagstuk-VTM (1996) Tweede prijs

Blokken (1998) Drie rondes en finale Het lijkt wel eeuwen geleden want Tonny won zijn prijzen nog in Belgische franken. Bij Luc Appermont kaapte hij de tweede prijs weg, goed voor 50.000 fr, te besteden bij Hugo Van Praag. Tonny: “Ik kan u verzekeren dat het leuk is hoor, zo met je karretje mogen rondlopen in een elektrozaak en maar inladen.” Ook Blokken was voor Tonny Priem succesvol, al haalde hij net niet de hoofdprijs. Het woord ‘vetvlek’ werd hem fataal na de hint ‘olie gemorst’. Het bracht hem wel 90.000 fr. op. Zenuwen kende Tonny niet in geen van beide quizzen. Ben Crabbé, die vrijwel elk Vlaams café kent, wist Tonny spontaan te situeren in de buurt van Het Fortuin.


QUIZZEN Marc Bleys

Ronny van den Ackerveken

Hoogstraten

Meerle

Canvas Crack (2006)

Canvas Crack (2002)

Twee tafels gespeeld

Twee tafels weggespeeld

Ook Marc Bleys, drukker bij drukkerij De Jong in Baarle en in zijn vrije tijd ook kruisboogschutter, schreef zich in voor zowel de Canvascrack als voor Blokken. Na een geslaagde voorselectie in de VRT-gebouwen mocht hij aantreden in de Canvascrack in het Amerikaans Theater op de Heizel. Zijn vrouw Patricia, zijn moeder, enkele tantes en zijn twee zoons vergezelden hem. Van zenuwen had Marc helemaal geen last. Marc: Het gaat er allemaal heel relax aan toe. Wat me vooral opviel was het grote professionalisme van Herman Van Molle. Op één dag wordt de hele week opgenomen. Dat is van twee uur tot ’s avonds negen uur. Daarbij is de opname

Teamwork - Canvas (2004) Finale

Kortste Kwis (Man Bijt Hond) (2005) 10 afleveringen

Blokken (2005) In eerste ronde gesneuveld. Ronny schreef zich telkens zelf in. Voor de Canvas Crack waren twee opnames nodig wat toch flink wat tijd vraagt. Ronny: “Vooral voor Blokken dien je heel wat tijd uit te trekken. Daar worden namelijk, ongeveer een ruime maand op voorhand de Blokkens van een hele week in één dag opgenomen. Wanneer je er toe komt, moet je een kaart trekken om je beurt te bepalen. Ik was daar ’s morgens om tien uur maar mijn opnames begonnen pas om half zeven ’s avonds”. Ook voor de Kortste Kwis moest Ronny twee keer naar Brussel. Over ‘de zenuwen’ had hij niet te klagen:” Dat viel erg mee. Eenmaal je er in de spots zit, vergeet je dat allemaal”.

Het struikelblok voor Ronny in Blokken was een klein misverstandje.” De hoeveelste is de voorlaatste dag van juli?” Maar Ronny had juni verstaan, waardoor de tegenkandidaat én de 50 punten scoorde én twee lijnen. Exit Ronny. Niettemin kon hij nog enkele leuke prijzen uit de brand slepen. Voor de 10 afleveringen van Kortste Kwis kreeg hij 430 euro op zijn rekening gestort. Als kleine Crackje kreeg hij 37,5 euro, aan Teamwork hield hij een ballonvlucht over en voor Blokken kreeg hij, zoals iedere deelnemer, de puzzelboeken en voor 100 euro Fnac-boeken.

Liesbeth Stoffels Wortel slechts één keer stopgezet omdat Van Molle iets verkeerd deed. Maar ik sneuvelde over een begrip dat staat voor bijvoorbeeld figuurtjes zien in wolken, een latijnse term. Het was ‘parafogie’ of zoiets, ik ben het nu alweer vergeten. Ik kàn het gewoon niet onthouden. Een BV werd ook Marc niet met zijn deelname. Marc: Meer dan “Ik heb u gezien” of “Heb ik u niet gezien in een quiz?” heb ik niet gehad. En dat is maar goed ook. In het voorjaar zal Marc nog eens aantreden in Blokken en hij hoopt op een tweede poging voor de Canvascrack volgend jaar.

Blokken (2006) 3 Rondes en de finale Liesbeth, die thuis altijd pienter kon meespelen met Blokken, werd door haar broers ingeschreven. En met succes. Hoewel Liesbeth in het onderwijs staat, was ze best wel zenuwachtig onder het felle licht en voor de camera’s. En vooral omwille van de twijfel of ze het wel goed zou doen. Ze was weliswaar geslaagd in de voorrondes, een schriftelijke test om de kennis te evalueren en een kort gesprekje om de tv-waardigheid te testen. Op één dag wordt de hele week Blokken opge-

nomen maar iedereen moet wel drie ‘tenuekes’ meebrengen om de verschillende ‘dagen’ uit te beelden. Voor de kleding zijn er bepaalde voorschriften die vooral technisch van aard zijn: bijvoorbeeld geen wit of ook geen fijne ruitjes of streepjes om beeldschittering (moiré) tegen te gaan. Liesbeth-: “Je moet natuurlijk geluk hebben met de vragen maar ook met de tegenkandidaten. De eerste twee rondes gingen heel vlot maar de laatste was heel spannend. In muziek en film ben ik niet zo goed maar een vraag over de sponsor van Paulo Bettini, niét Quick·Step-Davitamon maar Quick·Step-Innergetic, dat wist ik wel maar door de zenuwen kwam dat er toch verkeerd uit.” Wie uitgenodigd wordt, mag ook supporters meebrengen. Liesbeth had enkele vriendinnen en haar ouders meegebracht. Tussen elke opname moeten alle toeschouwers echter de tribune verlaten en ze mogen er voor de volgende ‘dag’ weer op. Dan mogen de supporters van de spelers die opname hebben als eerste plaatsnemen. Echter niet in het zicht van hun eigen kandidaat, eerder een beetje opzij. Vermoedelijk om gebaren en voorzeggen te vermijden. In de allerlaatste seconden vond Liesbeth het woord: ‘Borgsom’ op de hint ‘garantiebewijs’. Liesbeth hield aan haar tv-optreden 3.000 euro en een grote plasma-tv over. Deze werd reeds geleverd voor de uitzending had plaatsgehad.

7


QUIZZEN

Quiz-kalender 2006-2007

Gerard De Backer Minderhout

Canvas Crack (2006) 7 Tafels gespeeld De broer van Gerard, die zelf regelmatig quizt, stelde voor dat ze zich beiden zouden inschrijven. Gerard haalde de voorselectie. Eenmaal in de studio wordt er van alle kandidaten een fiche opgemaakt met gegevens over leeftijd, woonplaats, beroep, interesses, en dergelijke. Even voor de opname begint komt Van Molle een praatje maken en aan de hand van die fiche bereidt hij het korte gesprekje voor dat tijdens

de opname zal gevoerd worden. Gerard: Van Molle is in werkelijkheid even sympathiek als hij overkomt op het scherm. Hij stelt u op uw gemak, mogen deelnemen is al gewonnen, en van die dingen. Ik zat aan de vierde tafel en werd toch behoorlijk zenuwachtig toen ik aan de vorige tafels een paar thema’s hoorde waar ik totààl niets van afwist. Bij deelname aan een quiz krijgen de kandidaten een papier te ondertekenen waarop ze hun zwijgplicht bevestigen om te beletten dat de uitslag reeds de pers zou halen voor uitzending. Ook moeten ze hun rijksregisternummer opgeven, opdat niemand in hun plaats zou komen quizzen. Gerard sneuvelde over een vraag omtrent basketspeelster Ann Wauters en haar Russische ploeg/stad Samara. De hint was dat Lada er zijn fabrieken heeft. Zijn tegenspeelster haalde de vijf punten en Gerard slechts vier. Toch was hij reeds eervol zes tafels gepasseerd. Gerard houdt er 37,5 euro aan over en de Canvasembleemvormige zitting van de stoel.

Het dictee van het Davidsfonds In Hoogstraten wordt bij ons weten geen echte taalquiz georganiseerd. Maar in het jaarlijkse dictee van het Davidsfonds vinden liefhebbers wel een mooi alternatief. De 6e Preselectie van het Groot Nederlands Dictee vindt plaats op zaterdag 10 februari 2007, in de Humaniora van het Spijker. Dit dictee is eigenlijk een organisatie van het Davidsfonds Nationaal, waar naast Hoogstraten nog vele tientallen afdelingen uit Vlaanderen aan deelnemen. Overal wordt op hetzelfde moment hetzelfde dictee afgenomen. Wel zijn er verschillende leeftijdscategorieën: miniemen, cadetten, scholieren en junioren. Voor de volwassenen zijn er de groepen ‘liefhebbers’ en ‘specialisten’. Eerst

krijgen de deelnemers een multiple choice oefening, waarbij ze de juiste schrijfwijze van een woord uit 3 of 4 mogelijkheden moeten kiezen. Daarna volgt nog een tekst, waarin fout gespelde woorden onderstreept moeten worden. Als de winnaars per categorie ook goed scoren in vergelijking met het nationale gemiddelde, dan maken zij eventueel kans door te stoten naar de nationale finale in het Vlaams Parlement. De Hoogstraatse preselectie mag gerust een succes genoemd worden, met jaarlijks ruim 200 deelnemers. Daarvan zijn de meeste afkomstig uit de scholen van Hoogstraten en omgeving. Vooral het aantal volwassen deelnemers zou men graag nog uitbreiden. U bent bij deze dus van harte uitgenodigd. (dh)

Hoogstraten – 01.12.2006 – HVV-jeugd – in voetbalkantine van de jeugd – algemene kennisquiz, team van max. 6 personen, deelname €15, inschrijven via jeugd@hoogstratenvv.be Hoogstraten – 19.01.2007 - Statie ‘kwist’t – in de Pax – algemene kennisquiz, team van max. 6 personen, deelname €15, inschrijven bij Swa Keyzers, tel 03/314.86.98 of via e-mail: fkeysers@pandora.be Minderhout – 26.01.2007 – MVV – in de parochiezaal – algemene kennisquiz, team van max. 6 personen, deelname €15, inschrijven bij seppe. de.bont@telenet.be of 0475.864400 of via www. minderhoutvv.be Meer – 27.01.2007 – Dorpsquiz – in de parochiezaal - algemene kennisquiz voor de Meerse verenigingen in een organisatie van KWB Meer (winnaar van vorig jaar), info bij: Armand Franssen tel: 03.3157915. Hoogstraten – 9.02.2007 – Algemene Spijkerquiz – in de Raboenizaal – algemene kennisquiz, team van max. 6 personen, deelname €15, inschrijven bij Instituut Spijker, tel: 03.3145536. Meerle – 10.02.2007 – De Klimtoren oudercomité lagere school, algemene kennisquiz voor de Meerlese gebuurten en verenigingen. van max.6 personen, info via deklimtoren@skynet.be Hoogstraten – 16.02.2007 – Tennisclub De Vrijheid – in de Zevensprong – algemene kennisquiz, team van max. 6 personen, deelname €15, inschrijven via info@tcdevrijheid.be of GSM Lut Fransen 0476/519921. Hoogstraten – 09.03.2007 – Hoogstraten VV – sportquiz in de socio van HVV – presentatie Lieven Van Gils – info: eddy.vanhuffel@pandora.be of gsm 0474 808069. Minderhout – 23.03.2007 – KWB-quiz – in de parochiezaal – algemene kennisquiz, team van max. 6 personen, deelname €10, inschrijven bij KWB Minderhout of bij Luc Herthogs. Wortel – 12.05.2007 – Solidariteitsquiz van ACW Hoogstraten – parochiezaal – algemene kennisquiz, team van max. 6 personen die spelen voor een zelfgekozen goed doel, info bij: ACWHoogstraten – ria.vinckx@telenet.be Hoogstraten – 01.06.2007 om 20.00h. - 4de Straffe quiz van Lagere school Klein Seminarie, team van max. 6 personen, deelname €15, inschrijven voor 25.05.2007 bij: secretariaat Klein Seminarie 03.3404045 of via lagere.school@ klein-seminarie.be Hoogstraten – 27.07.2007 – Mouterijquiz – buurtcomité Mouterijstraat leeft!, algemene kennisquiz, team van max 6 personen, deelname €15, info bij karin.cotteleer@publilink.be

Als zou blijken dat deze lijst niet volledig is, dan verontschuldigen wij ons bij de organisatoren, maar een mens kan ook niet alles weten of te weten komen.

Het dictee van het Davidsfonds kent elk jaar een serieuze belangstelling. 8

pdn


QUIZZEN

De bedenkers Gerard De Backer, quizmaster en vragenbedenker MINDERHOUT – Een fervent quizliefhebber mag je Gerard De Backer toch zeker noemen! Op TV volgt hij heel wat vraag- en antwoordspelletjes, maar Canvascrack en Blokken liggen hem toch heel nauw aan het hart. Onlangs nog was Gerard, Geraard volgens Herman Van Molle, te bewonderen in die Canvascrack en trok hij zijn streng op voortreffelijke wijze. “Een heel goed systeem, je kan je er niet op voorbereiden, een dosis algemene kennis is natuurlijk meegenomen. En Blokken wordt gemaakt door de persoon van Ben Crabbé, dat doen ze hem niet na!” Naast TV-quizzer doet hij zelf ook een aantal keren per jaar mee aan het spelletje, hij presenteert zelf en… bedenkt ook de vragen! Voorwaar, een druk bezet quizman! Werk je alleen of gebeurt dat in teamverband? Voor de Minderhoutse verenigingenquiz bedenk ik samen met Jacqueline Van Den Heuvel en Isabelle Vissers gedurende elf jaar reeds de vragen en voor KWB gebeurt dit in samenwerking met Luc Hertogs en echtgenote, Tom Neefs en Jacqueline Van Den Heuvel. “In zo’n vast team werken is gezellig, je weet wat je aan mekaar hebt! Alleen kun je dat zeker niet op een correcte manier waarmaken! Wanneer start de voorbereiding? Toch goed een half jaar van tevoren. Je stelt vragen op, legt ze een tijdje weg, neemt ze terug ter hand en zo ontdek je gemakkelijk fouten. Telkens stel je de vraag:”Hoe kunnen de mensen die vraag interpreteren?” Je moet ook interessante vragen trachten te stellen zodat de mensen er nog iets bij kunnen leren als ze het antwoord niet kennen. Bij TV-quizzen zit ik steeds met de pen in de hand om de beste vragen meteen te noteren. Hoe slaag je er in om geen al te grote verschil-

len t e laten optekenen tussen de verschillende ploegen? Ons streven is altijd dat elke ploeg 50% moet kunnen behalen. We vermijden te moeilijke vragen waarvan we met grote zekerheid weten dat bijna niemand ze kan oplossen en lassen altijd een aantal weggeefvragen in. De antwoorden moeten echter wel correct zijn en niet zo maar half half. Van de deelnemers wordt dan ook weer wat humor verondersteld. Kennen ze het antwoord helemaal niet , toch iets ludieks antwoorden bijvoorbeeld. De zaalronde mag dan weer iets moeilijker zijn, daar hebben ze ook wat meer tijd voor. Sommige ploegen lossen die vragen probleemloos op, andere bakken er niets van. Bij KWB waren vorige keer 4 teams van de 27 gebuisd. Dan vinden wij dat zeker een geslaagde quiz! En de timing? Een quiz mag niet te lang duren! Zeker waar! Na jaren ervaring hebben wij daar toch een goei zicht op. De start is om 20.00 uur

en om 11.30 uur moet de uitslag op het bord verschijnen. De vragen moeten zo beknopt mogelijk gesteld worden zodat er niet moet herhaald worden, ze moeten duidelijk en aangenaam zijn voor de deelnemers. Ooit aan quizzen meegedaan die om 0.30 uur moesten stopgezet worden wegens te langdradig. Dat kan niet, onze timing klopt elk jaar en dat wordt ook in dank afgenomen door de deelnemende teams! (rel)

DE WERELD VAN

9


vanuit het stadhuis... Ontgoocheling in de Hoogstraatse politiek

Tinne Rombouts toch geen burgemeester Ongeloof, ontgoocheling, woede, frustratie. Dit waren, in vier woorden samengevat, de gevoelens in Hoogstraten de vorige weken. Wij zijn met zijn allen getuige geweest van emotionele discussies, scheldtirades aan het adres van huidig burgemeester Van Aperen, ontgoocheling in zijn nieuwe coalitiepartners, en een ophemeling van de nieuwe Hoogstraatse Jeanne d’Arc. Het minste wat je kan zeggen is dat Hoogstraten terug op de nationale kaart gezet is. De pers streek massaal neer in dit verste puntje van het land en ook het internetverkeer beleefde hoogdagen. Nu de rust wat weergekeerd is, is het tijd voor een terugblik maar ook tijd om vooruit te kijken. Hoogstraten, quo vadis? Heibel Nog nooit heeft in Hoogstraten de politiek zo op de tong gelegen als de voorbije maand november. Oktober bracht ons al een voorsmaakje met de verrassende verkiezingsuitslag, de onverwachte coalitievorming van CD&V met KVB, en de aankondiging in alle media van Tinne Rombouts als de jongste burgemeester van het land.Op 9 november raasde echter de tornado over het dorp: nieuwe coalitie, woordbreuk, Tinne Rombouts toch geen burgemeester, Arnold Van Aperen

behoudt zijn sjerp, het mes in de rug , verliezers dicteren de wet, waar is de democratie?, enz.. Je moest wel van een andere planeet komen om niet meegezogen te worden in deze pletwals van aantijgingen en verwijten. Vooral de CD&V kiezers voelden zich gepakt en bedrogen. De ontgoocheling over het verlies van de burgemeesterzetel en de deelname aan het bestuur maakte heel wat emoties los.

Tinne Rombouts haalde de nationale pers CD&V was immers de grootste partij, maakte de grootste vooruitgang en leverde een kopman met de meeste voorkeurstemmen. De verkiezingsuitslag had voor een euforie gezorgd. Tinne Rombouts werd ineens een nationaal symbool. En plots werd dit alles naar de prullenmand verwezen. Maar ook in traditionele KVB-kringen en zelfs bij tal van Groen! aanhangers werd deze nieuwe coalitievorming niet met open armen ontvangen. De woordbreuk van Arnold Van Aperen en het niet naleven van de coalitieafspraken (principe akkoord) deed voor heel wat mensen de deur dicht.

Woordbreuk

Meer dan 500 inwoners betoogden tegen de voordracht van Arnold Van Aperen als burgemeester. 10

Op 10 oktober werd er immers een principieel akkoord gesloten tussen CD&V en KVB om een coalitie te vormen en Hoogstraten gedurende de volgende zes jaar te besturen. Het werd ondertekend door Arnold Van Aperen, Marcel Verschueren, Roger Van Aperen , allen KVB, en Tinne Romouts, Ward Baets en Marc Haseldonckx van CD&V. Tinne Rombouts zou de nieuwe burgemeester worden, Arnold Van Aperen eerste schepen. Dit nieuws ging al snel heel Vlaanderen rond. De nationale pers, televisie incluis, zette gedurende verscheidene dagen de “jongste burgemeester van het land “ in de picture. De onderhandelingen voor een nieuw schepencol-


GEMEENTELIJK NIEUWS lege startten vrij snel maar het werd hoe langer hoe duidelijker dat de bal niet rollen wou. De verdeling van de bevoegdheden bleek al het eerste struikelblok. CD&V had in haar campagne fors uitgepakt met een “nieuwe politiek” en kon zich niet verzoenen met de gevraagde bevoegdheid over Ruimtelijke Ordening voor Arnold Van Aperen. De heisa rond de uitbreiding van de industriezone De Kluis zal daar wellicht ook niet vreemd aan zijn. Voor de huidige burgemeester leek het dan ook moeilijk te aanvaarden dat hij na bijna 18 jaar burgemeesterschap en 36 jaar plaatselijke en nationale politiek zich plots tevreden moest stellen met enkele schepenbevoegdheden van “mindere” orde. De onderhandelingen verliepen bijgevolg erg stroef en langs beide zijden was er een groot wantrouwen voor en een flinke dosis ergernis over de gesprekspartner. Zodanig zelfs dat sommigen hun vrees uitspraken hoe dat de volgende zes jaar zou moeten verlopen. Wegens de reis van Tinne Rombouts en een soort bezinningsperiode van meer dan een week zouden de onderhandelaars terug bijeenkomen op donderdagavond 9 november. Intussen had burgemeester Van Aperen, tegen de mondelinge afspraak in om tijdens de onderhandelingen niet meer met andere parijen te praten, contact opgenomen met Groen! en HOOP om een andere coalitie te vormen. En zo geschiedde. Deze drie partijen tekenden een officiële coalitieverbintenis en de voordracht van Arnold Van Aperen als burgemeester op donderdagavond net vóór de geplande bijeenkomst tussen CD&V en Groen!. Even later werd aan CD&V gemeld dat er geen verdere gesprekken meer zouden plaatsvinden en dat er een nieuwe coalitie gevormd was.

Verontwaardiging De reactie in Hoogstraten en in de media was ongemeen hard. Je kon de eerstvolgende dagen

Ik ben een bedrogen kiezer, en hij was niet alleen. geen brood of friet meer kopen of je kreeg er gegarandeerd een politieke saus overheen. De man in de straat, de plaatselijke kranten, de nationale pers, radio en televisie, zelfs de ministerpresident, iedereen (liet van zich horen) zou het geweten hebben. Dit is ‘not-done’, dit is ‘boerenbedrog’(zelfs in de letterlijke betekenis). Al snel doken er links en rechts, en zeker niet in het minst op de website van CD&V, geruchten op over betogingen en reacties aan het stadhuis. Maar het bleef al bij al bij verontwaardigde discussies tot maandagavond vóór en tijdens de gemeenteraad . Nu de rust een beetje weergekeerd is, lijkt het ons aangewezen om even alle feiten rustig bij elkaar te zetten. Het zal de aandachtige lezer of

Lief Pans en Fons Jacobs, de twee verkozenen van Groen, worden schepen in de volgende legislatuur.

toehoorder niet ontgaan zijn dat sommige interpretaties een eigen leven zijn gaan leiden en dat de waarheid hier en daar wel eens geweld werd aangedaan. Wij zijn er allen mee gebaat om de realiteit zo nuchter mogelijk onder ogen te zien, hoe zwaar de ontgoocheling of de verontwaardiging ook moge wezen.

8 oktober 2006 Hoogstraten heeft gestemd. Euforie bij CD&V, zware ontgoocheling bij HOOP en Groen!, teleurstelling bij KVB, en gematigde tevredenheid bij VB. Zo zou je de reacties kunnen samenvatten. De onderhandelingen startten vrijwel direct. CD&V neemt contact op met Groen! om een mogelijke coalitie te bespreken. De groep Groen! had vooraf intern duidelijk zijn voorkeur uitgesproken voor een coalitie met CD&V. Door de zware opdoffer van de verkiezing leek het hen nu opportuun om met HOOP één fractie te vormen en samen naar de onderhandelingen te gaan voor een mogelijke coalitievorming. Lang vóór de verkiezingen, had Groen! reeds pogingen ondernomen om samen met Sp.a. en HOOP één Hoogstraatse lijst te vormen maar dit droeg toen vooral bij HOOP geen voorkeur weg. Bij een aantal mensen van CD&V was de komst van HOOP niet direct wat zij verwacht hadden. Vooral onderhandelaar Willy Bartholomeeusen moest het ontgelden. Het is een publiek geheim dat er vanuit de ACW vleugel tijdens de vorige legislatuur (KVB-CVP, 1994-2000) heel wat kritiek was op schepen Van Looy omwille van het moeizaam samenwerken. Jef Van Looy was in die periode Vlaams Raadslid en erg actief in Brussel waardoor het werk in de gemeente Hoogstraten volgens insiders wel wat naar de achtergrond verzeilde. Hierdoor ontstond nadien de afscheuring van een gedeelte van ACW uit de CVP. Door deze voorgeschiedenis startten de gesprekken tussen de drie groepen eerder gespannen.

11


GEMEENTELIJK NIEUWS

Te zware eisen? Groen! en HOOP, de twee kleinste partijen, die beide zwaar verloren hadden in de verkiezing, wensten 3 schepenzetels indien zij met CD&V een coalitie zouden vormen voor de volgende zes jaar. Voor de CD&V en voor vele buitenstaanders een onredelijke eis. Wie echter politiek van dichterbij volgt en deze zaak nuchter bekijkt heeft het daar niet zo moeilijk mee. Wil je een garantie hebben dat je ook gehoord wordt in het beleid, moet je ofwel elkaar volledig vertrouwen en tevreden zijn met hetgeen je krijgt, of moet je zorgen voor een evenwaardige vertegenwoordiging in het college. HOOP had het immers aan de lijve ondervonden. Haar schepenen hebben op hun terrein mooi werk kunnen leveren, maar anderzijds heel wat moeten slikken waar de achterban het erg moeilijk mee had. Denken we maar aan de verkoop van de rijkswachtkazerne, de wildgroei aan appartementen, de perikelen rond de watermolen, enz. Het aantal schepenen was slechts één aspect en het begin van de onderhandelingen. Het uitwerken van een beleidsplan, de regeling van een aantal knelpunten , de bevoegdheden van de schepenen, de vertegenwoordiging in het OCMW, waren evenwaardige aspecten die eveneens aan bod moesten komen. Zover is het echter niet gekomen.

Mislukt Drie avonden zaten CD&V, Groen! en HOOP met elkaar aan tafel. De derde avond, dinsdag 10 oktober, sloten CD&V en KVB plots een coalitieovereenkomst. Verbijstering alom. Wat was er misgegaan? Het was een publiek geheim dat HOOP, zeker na de weinig fraaie ontvangst door sommige onderhandelaars van CD&V, liever uitkeek naar een coalitie met KVB. Toch werd er drie dagen enkel met CD&V onderhandeld. Uiteindelijk leken de plooien gladgestreken en zou CD&V ingaan op de eis voor drie schepenzetels. De volgende avond, dinsdag 10 oktober, zou er dan kunnen gesproken worden over het beleidsplan. Toen de onderhandelaars van de twee kleine partijen ter plekke arriveerden, gaf niemand thuis en was het meer dan een halfuur wachten tot Tinne Rombouts opdaagde met de boodschap dat er slechts twee zetels konden toegekend worden. Te nemen of te laten. Nadat de onderhandelaars ontgoocheld en verontwaardigd teruggekeerd waren kreeg Jan Fret van Groen! kort daarna het telefoontje dat KVB en CD&V een coalitie gesloten hadden. Die morgen stond in de krant dat KVB drie schepenzetels, het OCMW-voorzitterschap en enkele zetels in deze raad aangeboden had aan Groen! en HOOP indien zij met KVB in zee zouden gaan. Groen! en HOOP hebben echter tot het laatste moment als groep uitsluitend met CD&V onderhandeld. Was er paniek in de rangen van CD&V na het lezen van dit persbericht? Heeft CD&V de gesprekken met Groen! en HOOP gebruikt om Van Aperen onder druk te zetten? Of was er vanaf het begin van de onderhandelingen binnen CD&V te weinig animo voor een coalitie met Groen! en HOOP ? Dit

12

antwoord zal alleen binnen de CD&V te vinden zijn. Achteraf was de ontgoocheling bij heel wat mensen uit de drie groepen duidelijk merkbaar. “Een gemiste kans” noemden velen het. Anderzijds viel ook regelmatig de term ‘arrogantie’, maar afhankelijk van de bron werd dit toegedicht aan CD&V of aan de twee andere partijen. Misschien heeft Tinne Rombouts zich in de euforie van de overwinning en de druk van de achterban wat bezondigd aan jeugdige overmoed. De pers stond al aan de deur voor het grote interview van de jongste burgemeester van Vlaanderen. Het kon allemaal niet snel genoeg gaan. Anderzijds blijft bij velen het verwijt hangen dat Groen! en HOOP door de eis van drie schepenzetels te gulzig geweest zijn. Hoe dan ook een grote verantwoordelijkheid voor het mislukken van deze onderhandelingen ligt voor velen in de manier hoe sommigen, en vooral in de persoon van Jef Van Looy, de deur heeft dichtgedaan voor ‘de verliezers van de verkiezingen’.

De grote coalitie Totaal verrassend was daar plots de grote coalitie: CD&V-KVB. Verbazing alom want weinigen zullen dit verwacht hebben. CD&V had zich in de campagne erg afgezet tegen “de oude politiek” van de huidige burgemeester en zich opgeworpen met vernieuwing en “nieuwe politieke cultuur”. Diegenen die gekozen hadden voor deze vernieuwing, en daaronder rekenen we heel wat traditionele Groen! stemmers en voormalige aanhangers van HOOP, voelden zich nu wel wat in de wind gezet. Tinne Rombouts zou wel burgemeester worden, maar van de boeman Arnold Van Aperen waren zij nog niet verlost. De huidige burgemeester zou eerste schepen worden, de andere schepenzetels werden voorzien voor Jos Martens (KVB) , Roger Van Aperen (KVB), Ward Baets (CD&V) en Marc Haseldonckx (CD&V). Het principieel akkoord werd door deze zes personen op papier gezet. De onderhandelingen

over bevoegdheden en invullingen zouden starten vanaf 12 oktober. Intussen overviel de nationale pers Tinne Rombouts als jongste burgemeester van Vlaanderen. De noodzakelijke 13 handtekeningen (een meerderheid van de 25 verkozenen in de gemeenteraad) voor de officiële voordracht van Tinne stonden echter nog niet op papier. De onderhandelingen zullen weken aanslepen en erg stroef verlopen. Dit geven de twee partijen eensgezind toe, hoewel de schuld meestal in het andere kamp gelegd wordt. Het was al van het eerste moment heel duidelijk dat huidig burgemeester Van Aperen zijn huid heel duur zou verkopen en er alles voor over had om de burgemeestersjerp nog enkele jaren rond zijn middel te houden. Dit bleek bijvoorbeeld heel duidelijk door het aanbod dat hij aan Groen! en HOOP deed toen die nog met CD&V aan het onderhandelen waren. Nog twee jaar en hij kon terugkijken op een staat van 20 jaar burgemeesterschap. Vier jaar extra zou hem dan het statuut van 40 jaar politieker opleveren. Van Aperen startte immers zijn politieke loopbaan in Meer als eerste schepen in de laatste legislatuur vóór de fusie van de gemeenten in 1976. Hij werd nadien voorzitter OCMW, burgemeester, provincieraadslid, federaal volksvertegenwoordiger, senator, Vlaams Parlementslid. Een doorwinterd politicus die de knepen van het vak wel kent, of zoals men in de volksmond wel eens oneerbiedig zegt: een oude aap moet ge geen nieuwe smoelen leren trekken. Heeft Arnold Van Aperen de onderhandelingen bewust geblokkeerd om alsnog tijd te winnen en een alternatief te zoeken, zoals hier en daar beweerd wordt ? Is CD&V naïef geweest en heeft ze zich vergaloppeerd door overmoed en overdreven eisen tegenover de nieuwe gesprekspartner? Of was het water toch te diep tussen beide groepen? Donderdagavond 9 november viel de donder als bij heldere hemel: KVB liet weten dat er

Marc Haeseldonckx kan er echt niet bij maar kan burgemeester Van Aperen niet overtuigen.


GEMEENTELIJK NIEUWS geen verdere besprekingen met CD&V zouden gevoerd worden vermits er juist een nieuwe coalitie gevormd en getekend was tussen KVBGroen!-HOOP.

Schande? Hoogstraten reageerde verontwaardigd, en de reacties waren in alle geledingen van de bevolking te vinden, welke politieke gezindheid ook. “Een woord is een woord, of het nu geschreven of gesproken is.” Dit zou voor iedereen een ‘heilig’ principe moeten zijn, maar blijkbaar werkt dit toch niet altijd in de praktijk. In het verleden hebben we in de Hoogstraatse politiek al wel meer straffe staaltjes gezien. Van Aperen was dus de gebeten hond, Groen! en HOOP deelden in de klappen. De website van CD&V puilde uit van verontwaardigde brieven. Er werd opgeroepen tot actie, en die kwam er ook op maandagavond 20 november juist voor de aanvang van de gemeenteraad. Intussen konden wij op de website van Groen! en in mindere mate op deze van KVB het ontstaan van deze nieuwe coalitie lezen. Wij lezen bij Groen!: “Na het akkoord tussen CD&V en KVB was het verhaal voor ons en voor Hoop uit. Een gevoel van een ‘gemiste kans’bleef nochtans knagen. In een ruim evaluatiegesprek met onze groep is dan beslist dat we, mochten CD&V en KVB uiteen gaan, alsnog met KVB rond de tafel zouden gaan zitten. Als je opkomt voor de verkiezingen, als je een programma schrijft en naar buiten brengt, als je campagne voert, moet je ook aan het beleid durven deelnemen. En tenzij je een absolute meerderheid haalt, kan dat alleen in een coalitie. Ook nieuwe besprekingen met CD&V werden niet uitgesloten. Maar het initiatief zou niet van ons komen, wij wensten niet als breekijzer te fungeren.” Op dinsdag 7 november nam burgemeester Van Aperen contact op met Groen! en HOOP om nieuwe mogelijkheden te bekijken. Volgens KVB zaten de onderhandelingen muurvast en was er enkel een principieel akkoord met CD&V om samen een coalitie te maken. “Zonder totaal akkoord is er geen overeenkomst” aldus burgemeester Van Aperen. Tussen de drie partijen werden talrijke afspraken op papier gezet die voorgelegd zouden worden aan de respectievelijke achterban. Toen deze hun zegen gaf werd op donderdagavond 9 november het akkoord door al de gekozenen getekend evenals de voordrachten voor burgemeester en schepenen, een belangrijke stap die bij het princiepsakkoord tussen CD&V en KVB niet gezet was. Hierna werd CD&V mondeling en schriftelijk door KVB op de hoogte gebracht.

Wonden likken Het zal voor alle partijen wellicht een moeilijke tijd worden de volgende weken en maanden. De ontgoocheling bij CD&V is erg groot, en terecht. De toekomst leek stralender dan ooit. Ook voor Tinne Rombouts, die als een komeet de hoogte

ingeschoten werd. Weg burgemeesterschap, weg coalitie en zes jaar oppositie voor de boeg. Maar toch is het soms eens goed in eigen hart te kijken. Wij kunnen ons niet ontdoen van de bedenking dat er talrijke fouten gemaakt zijn bij de manier van onderhandelen, van het benaderen van de gesprekspartners, bij de planning van gans deze après-verkiezingsperiode. Misschien heeft de euforie sommigen blind gemaakt en is de stap tussen euforie en overmoed toch niet zo groot. Wij kunnen ons voorstellen hoe velen zich nu voelen. Voor sommigen zijn het immers drie felle klappen achter elkaar: eerst het mislukken van de gedroomde coalitie CD&V-Groen!-HOOP, daarna de allerminst gewenste coalitie met de KVB en tot slot het totale verlies van een droom waarvoor zo hard gewerkt is en zo’n felle campagne gevoerd is. Gelukkig voor hen hebben zij nu meer dan ooit een achterban die met hen meeleeft en er voor wil gaan.. Hopelijk leveren zij een stevige maar opbouwende oppositie zoals we dat de laatste zes jaar ook van haar gewoon waren. Het is KVB, en voornamelijk burgemeester Arnold Van Aperen, ook dit maal gelukt.. Het was van het eerste moment al duidelijk dat Van Aperen er alles voor over had om burgemeester te kunnen blijven. Deze slag heeft hij dus thuisgehaald, maar hij zal de volgende jaren niet op rozen zitten. Daarvoor zijn er te diepe wonden geslagen. Tegen de verwachtingen in had hij zich sterk gehandhaafd bij de verkiezingen, en persoonlijk haast niets ingeboet. Van die goodwill zal nu echter veel verdwenen zijn. In de straat hoor je zelfs heel wat kritiek uit de eigen achterban. Voor velen wordt hier nog maar eens het bewijs geleverd dat KVB eerder een éénmanspartij is dan een echte groep. Benieuwd hoe dit in deze groep verwerkt zal worden. Groen! wordt vaak zowat aanzien als het geweten van de maatschappij. Zij heeft in deze zaak daarom ook heel wat kritiek over zich heen gekregen. “Hoe is het mogelijk dat een partij die steeds zo kritisch gereageerd heeft tegen het beleid van burgemeester Van Aperen nu plots zijn zak draait en meehuilt met de wolven in het bos?” hoorde ik onlangs een verontwaardigd iemand. Het eerste is alvast zeer juist: Groen! heeft steeds een stevige en gefundeerde oppositie gevoerd, al vele jaren lang. Al meer dan twintig jaar volg ik de Hoogstraatse politiek en de gemeenteraadszittingen en ik mag mij gelukkig prijzen met deze partij in de raad. Zij heeft de Hoogstraatse politiek gekruid, de gemeenteraadszittingen boeiend gemaakt en regelmatig de vinger op de gevoelige plek gelegd, net zoals ook de CD&V tijdens de huidige legislatuur haar rol gespeeld heeft. Maar er moet nu eenmaal wel bestuurd worden en wil je als kleine partij aan de bak komen dan moet je coalitie vormen, eventueel wat water in de wijn doen zonder echter je ziel te verkopen. Ook CD&V heeft zes jaar lang oppositie gevoerd tegen het beleid van Arnold Van Aperen, en in hun campagne hebben zij zich ook sterk gekant tegen deze ‘oude politiek van eigenbelang’. Zij hebben op zeker moment de eerste stap naar KVB gezet. Anderzijds hebben we kunnen vaststellen

dat Groen!, ondanks hun gewaardeerde oppositierol de laatste achttien jaar niet beloond werd voor haar inzet. Hun aantal raadsleden in de raad slonk van 4 (verkiezing 1994) naar 3 (verkiezing 2000), en nu van 3 naar 2. Toen de onderhandelingen met CD&V afsprongen hoorde ik mensen ontgoocheld uithalen naar Groen!:”waarom zou ik nog op die partij stemmen, als zij toch niet mee besturen?”. Dit maal ligt er een nieuwe kans voor haar. Zij heeft ze gegrepen hoewel dit niet door iedereen in dank werd afgenomen gezien de omstandigheden waarop. HOOP is in gans de reacties van de laatste week opvallend uit de wind gebleven. Het was vooraf bekend dat zij er geen graten in zag om terug voor zes jaar met KVB in zee te gaan. Uiteindelijk is het ook zo uitgedraaid. Vlaams Belang was in deze materie in geen verste verte te bespeuren.

Hoe nu verder? Het is voorlopig nog even afwachten hoe het verder loopt in de Hoogstraatse politiek. Het minste dat wij kunnen verwachten is alvast een stevige oppositie van CD&V. Hopelijk kan zij haar nieuwe wind in de partij optimaal benutten om kritisch en gefundeerd aan politiek te doen. Met een obstructiepolitiek is niemand in Hoogstraten gediend. Twintig jaar geleden hebben wij het ooit meegemaakt hoe gedurende twee jaar er praktisch niets meer mogelijk was. Hopelijk is de ervaring van Groen! na 18 jaar oppositie leerrijk genoeg geweest om vanaf de andere kant van de tafel ook deze oppositie alle kansen te geven. Hoe de nieuwe coalitie het met elkaar zal stellen is ook nog even afwachten. De gelijkwaardige verdeling in het college geeft alvast een basis om ook andere aspecten in het beleid in te brengen. Ruimtelijke Ordening, steeds een gevoelige materie in gemeentepolitiek, is in handen gegeven van Groen!. Laat ons hopen dat dit geen vergiftigd geschenk is. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk maar deze van diensbetoon en Stedenbouw vaak nog meer. Nu Hoogstraten zelf zijn vergunningen kan afleveren volgen wij met groeiende interesse deze evolutie. J.H. Wie zich meer wil verdiepen in deze evolutie kan ook de websites raadplegen van de verschillende partijen: www.cdenvhoogstraten.be www.kvb-hoogstraten.be www.groenhoogstraten.be

13


LEZERS SCHRIJVEN Het RECHT hebben om kwaad te zijn!? Beste, Wat er in Hoogstraten is voorgevallen heeft velen met verstomming geslagen, en terecht. Ondanks mijn sympathie voor een andere partij heeft deze verstomming ook mij op mijn gezicht te pakken. Maar het is nu net iets te makkelijk om dit voorval enkel te wijten aan egoïsme en bedrog. Nee beste kiezer, de onderhandelingen zitten hier voor een groot deel tussen. Aan de ene kant Arnold Van Aperen, die misschien kinderachtig gedrag heeft gehanteert, maar aan de andere kant Tinne Rombouts die eveneens onprofessioneel heeft gehandeld (lees: arrogant). Hola, dat is wel makkelijk om zeggen, zal de kritische lezer mij verwijten. Geloof me het gedrag van mevrouw Rombouts heb ik gedetailleerd beschreven gekregen door meerdere mensen uit de Hoogstraatse politiek, zelfs verschillende partijen. Geloof me of niet, maar het berust op dezelfde soort waarnemingen als elke andere gedragsbeschrijving (ik denk hierbij aan de omzendbrief van CD en V). Had Tinne de onderhandelingen op een degelijke manier aangepakt, dan hadden we inderdaad de jongste burgemeester van het land. Nu is het echter terug onze ‘vriend’ Arnold Van Aperen. Ik hoor ook vaak mensen zeggen: ‘Het is een schande, in België kan alles, zelfs Nederlanders weten het,.... enz.’ Het is inderdaad lastig om uw land te verdedigen, zeker België op politiek vlak. In België zit het zo: ‘De meerderheid wint’ Dat is de eenvoud zelve. En laat ons nu niet doen alsof dit voorval de eerste keer is, dat betuigt van opportunisme, in ernstige mate (jaja ook van de CDenV). Dus laat de pot de ketel niet verwijten dat deze zwart ziet. En er is nu volgens mij weinig aan te doen dat de ketel zes jaar op de Hoogstraatse troon zal zitten. De frustratie is begrijpelijk, maar ik verneem ook af en toe een gemeen verwijt naar HOOP en Groen!. Mensen, laat ons hier duidelijk in zijn dat de zuiverste en meest eerlijke politiek in Hoogstraten door deze ‘kleine’partijen wordt gespeeld. Het zijn zij die de eer en volwassenheid van Hoogstraten hoog houden. En het is eveneens begrijpelijk dat deze partijen hun kans grijpen om mee te besturen, al is het met KVB. Al de mensen die uit de lucht komen vallen, stop alstublieft met die komedie. Volgende gemeenteraadsverkiezingen zal er hoogstwaarschijnlijk afgestraft worden, maar wees hierin correct. Misschien komen er wel een aantal nieuwe gezichten op de aanplakborden, wie weet. Uiteraard zijn alle reacties welkom, maar laat het ons wel serieus houden. Met vriendelijke groeten Nick De Ruysscher (pleiter voor volwassenheid en verdraagzaamheid)

14

Het zou er nog aan mankeren! Vermits u - de nieuwe coalitie - stoïcijns doof blijft voor de boodschap, die de meerderheid van de Hoogstraatse kiezers heeft gegeven op 8 oktober 2006, de boodschap dat het in Hoogstraten hoog tijd wordt voor een politieke vernieuwing en verjonging. Na 18 jaren een zelfde éénzijdig beleid te hebben ondergaan, wenst het merendeel van de bevolking dat er een nieuwe politieke wind waait in onze gemeente. De kiezer heeft dit door zijn keuze duidelijk laten merken. In de voorbije 18 jaar zijn er zeker een groot aantal positieve zaken gerealiseerd, maar 18 jaar is lang en de burger heeft NU! gekozen voor vernieuwing. We kunnen niet blijven stilstaan bij een verlenging van de huidige gang van zaken. Een democratische verkiezing houdt in dat wij – burgers - onze stem te kennen geven en de partij en mensen kiezen waar we in geloven om de komende 6 jaar het beleid te voeren waarvoor wij hebben gekozen. De bevolking heeft na 18 jaar liberaal beleid gekozen voor een nieuwe, jonge burgemeester met een sterke en vooral jonge partij achter zich. Wij verwachten dan ook dat er rekening wordt gehouden met deze keuze. MAAR dat gebeurt nu in Hoogstraten juist niet. De verliezende partijen hebben zichzelf aan de macht gekozen en volgen niet de wil van de kiezer. Onze zondag opofferen om een bolletje aan te stippen op het scherm is voldoende, rekening houden met onze stem en het resultaat blijkbaar niet. Waarom blijven allerhande verenigingen zich in hun vrije tijd op vrijwillige basis inzetten voor allerlei socio-culturele organisaties en activiteiten, dit vooral om een leefbaar, sociaal Hoogstraten te maken? Jawel, omdat wij samen met onze politieke verkozenen willen meehelpen om dit kleine stadje te laten leven. Als zelfs onze eigen politieke verantwoordelijken zich niet kunnen neerleggen bij een democratische verkiezing, waarom zouden wij ons daarvoor nog inzetten? Dat zij die zichzelf aan de macht gekozen hebben zich dan maar inzetten voor al deze activiteiten. Er bestaat tegenwoordig geen enkel woord dat meer misbruikt wordt dan het woord ‘democratie’. Ik vertrouw dit woord allang niet meer, en wel hierom: niemand wil ‘democratie’ voor iedereen, ieder wil ze voor zichzelf. Koester geen verwachtingen van de ‘democratie’ van zelfbenoemde democraten (=de drie verliezende partijen van 8 oktober 2006). Democratisch België Het verschil is... macht! M. Piret

UW MENING TELT Hoogstraatse verkiezingsperikelen in de pers: ‘Awoe’, ‘Bwaa’ of ‘Hiep Hoera’? Wie vooraf van plan was om zich niet te hard te interesseren in de recente gemeenteraadsverkiezingen, is er helaas aan voor de moeite. Want je kon er de laatste weken niet naast kijken. Zowel in de kranten als op televisie verschenen er met enige regelmaat items over Hoogstraten: eerst over de verkiezingsuitslagen, daarna over coalitievormingen, en tenslotte over protest en teleurgestelde Hoogstraatse burgers. ‘Oud Nieuws!’,denkt u misschien, ondertussen al weer zo’n twee weken na de betoging aan het Stadhuis, die Hoogstraten nog maar eens in het nieuws bracht. Anderzijds begint alles voor de zo fel bekritiseerde coalitie pas over een maand. Nog lang geen oud nieuws dus. Her en der viel te lezen, zowel in kranten als op websites, hoezeer het ‘imago’ van Hoogstraten is geschaad de voorbije weken. En daarover gaat deze oproep aan u, lezers (met ongetwijfeld een uitgesproken mening). Wat is het imago van Hoogstraten eigenlijk? Is Hoogstraten echt zo lullig overgekomen als wordt beweerd? Hebt u het misschien ook op uw werk mogen uitleggen, of u moeten verdedigen? Schaamt u zich om Hoogstratenaar te zijn? Of valt het allemaal wel mee, met die beeldvorming over Hoogstraten. Is de voorbije persaandacht niet meer dan een opgeklopte politieke storm in een glas water? Hoe had u Hoogstraten liever in de landelijke pers gezien? U kunt uw mening kwijt bij de redactie van De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten. Per e-mail, info@ demaand.be of op onze website www.demaand.be. Lezersbrieven worden gepubliceerd in zoverre ze niet anoniem verzonden werden en de schrijver dus bekend is bij de redactie. Indien expliciet vermeld, verschijnt uw brief onder ‘Naam en adres bekend bij de redactie’. O ja, vergeet niet, de Hoogstraatse Maand is geen forum waar u onder het mom van een ‘nickname’ alle ongenuanceerde kritiek kan spuiten. Maar voor de rest zijn alle reacties welkom. Want uw mening telt!(ms)


PERSOVERZICHT JANUARI Vlaams minister Dirk Van Mechelen ondertekent een ministerieel besluit waardoor Hoogstraten, samen met nog vier andere Vlaamse gemeenten, de bouwaanvragen op haar grondgebied zelf mag afhandelen. Het is enkel nog wachten op de publicatie van dit besluit in het Staatsblad.

januari – juni

wordt met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De drugfabrikanten die de voorbije maanden in Hoogstraten vaten met chemisch afval dumpten, zitten in de cel. De criminele organisatie, met druglabo’s in Lanaken en Herk-de-Stad, telt 21 leden en bracht tientallen miljoenen xtc-pillen op de markt.

2006

maanden en een boete van 550 euro. De jonge man was zijn ouderlijk huis binnen gedrongen en liet er een spoor van vernieling achter. Door een snelle interventie kan de brandweer een brand in de stookplaats bij het bedrijf van een jonge tuinder in de Langstraat in Meerle in bedwang houden, waardoor men de aanpalende woning kan vrijwaren. Leerlingen van het zesde jaar hotel en restaurantkeuken van het VTI Spijker verzorgen een receptie voor het personeel van de koning in het paleis van Laken. De Antilliaanse Feesten winnen een rechtszaak tegen Sabam. De auteursrechtenorganisatie moet het geld dat bij de editie 2005 door een deurwaarder werd opgeëist terugbetalen. Een volle bus, van cafébazen tot traiteurs, vertrekt naar Gent om er deel te nemen aan een manifestatie die hun eis om de BTW in de horeca te verlagen, kracht moet bijzetten. De Post sluit zijn deuren in Meer. Mogelijk wordt er binnen afzienbare tijd een PostPunt, een lokale handelszaak die diensten van De Post aanbiedt, geopend.

JANUARI - Wanneer Leo Schrauwen terugkeert uit verlof, stelt hij vast dat er meer dan 100 sierplanten gestolen zijn uit de tuin die hij twee maanden vroeger aanlegde voor zijn woning. “Is het nu echt zo moeilijk om van andermans eigendom af te blijven” vraagt de man zich af. De parochie St.-Katharina moet het zonder priester stellen. Pastoor Jef Smits werkt sinds 1 januari als privé-secretaris van bisschop Paul Van den Berghe. Tot het bisdom een nieuwe pastoor benoemt zal Fons Van Dijck, de pastoor van Wortel, de eucharistievieringen in het weekend leiden.

Klanten van De Gelmel nemen een winterse duik in zee. “Je moet af en toe eens gek doen om niet gek te worden” zegt cafébaas Will Schör. De rechter veroordeeld de 31-jarige Peter C. uit Hoogstraten tot een gevangenisstraf van zeven

Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van ’t Dreefke in Meersel-Dreef hielden het een ganse dag sober. Een inleefproject om te ervaren wat het is om zonder luxe te leven.

FEBRUARI Er is fel protest tegen de plannen van Aktua Invest, die een winkelruimte van 2.000 vierkante meter wil bouwen op de hoek van de Gelmelstraat

Er is opnieuw olievervuiling vastgesteld op de Leyloop, een bijrivier van de Mark. Het is de eerste keer dat de vervuiling vanuit Nederland afkomstig is. De brandweer moet uitrukken voor een brand in een kippenstal in de Beekakker 6 in Meer. Zo’n 15.000 kuikentjes sterven in de vlammen. De 43-jarige Johan V.R. uit Meerle wordt veroordeeld tot een geldboete van 60.000 euro. Tussen april 2002 en januari 2005 stelde hij negen illegalen tewerk in zijn tuinbouwbedrijf. Landbouwer Luc C. uit Meerle moet 5.000 euro betalen omdat hij twee Roemeense arbeiders tewerk stelt zonder arbeidsvergunning. Een man uit de Gustaaf Segersstraat plaatst zijn bromfiets te dicht bij de kachel. Bij het tanken ontstaat er een steekvlam. De ongelukkige man

JANUARI - De duikers van Scuba Rangers staan op het droge. Na de verkoop van het Molenbad als gevolg van een faillissement kunnen de jonge duikers er niet meer terecht om te trainen. 15


PERSOVERZICHT Guy V, de voormalige manager van het tegelbedrijf Lapillus uit Meer, wordt voor schriftvervalsing en oplichting veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Het bedrijf Tegelgigant ging in september 2000 failliet, samen met twee Lapillus dochterbedrijven.

MAART Het stadsbestuur trekt 21.500 euro uit voor de bouw van een logistiek centrum op de transportzone van Meer. De oprichting is een Nederlands initiatief, met een inbreng vanuit Europa en van het Vlaams Gewest. Meer regionaal is er een participatie van het Instituut voor Creatieve opvoeding (IKO).

FEBRUARI - Rony Bols, de zaakvoerder van het bedrijf Eribel, dat brandwerende deuren fabriceert en monteert, verdiept zich in de islam. “Ons personeelsbeleid is gebaseerd op wederzijds respect”, zegt hij, “en met de verworven kennis kan ik de allochtone werknemers beter integreren in mijn bedrijf”. en de Lindendreef, tegenover het kasteel van Hoogstraten. In meer dan 130 bezwaarschriften staat de vrees voor verkeersoverlast centraal. Vzw Wistik, die aanvullende hulp bij kanker geeft, opent een ontmoetingshuis in het lokaal van de vzw Het Convent op het begijnhof. Elke eerste en derde dinsdag van de maand kan iedereen er terecht van 10.00 tot 12.30 uur. Staf en Lena Snoeys, veertig jaar lang uitbaters van café De Zwaan in Castelré, draaien de tapkraan definitief dicht. Wilco Ites, de minnaar van de vrouw van de in 1998 in Meerle vermoorde Nederlandse zakenman Ran Biemans, moet in november samen met Els Leemans, de vrouw van Biemans, terecht staan voor de moord op de zakenman.

De openstaande boetes bedragen in totaal meer dan 2.200 euro. Tot 8 maart worden er bijna dagelijks vier testritten, tegen een snelheid van 300 kilometer per uur, gereden op de hogesnelheidslijn langs de E 19. De inwoners van Poeleinde in Wortel kampten, voor de zesde maal sinds kerstmis vorig jaar, met een ernstige stroomonderbreking. Volgens de netbeheerder is het probleem nu opgelost en volgt er geen herhaling meer. Het Klein Seminarie mag vanaf 1 september 2006 met kleuteronderwijs starten.

De parking langs de snelweg in Minderhout krijgt de hoogste score, bij een onderzoek in functie van het toekennen van een kwaliteitslabel. Minister Peeters van Openbare Werken stelde het kwaliteitslabel in omdat de netheid van snackbars en wegrestaurants vaak te wensen overlaat. Het Stedelijk museum ontvangt een schenking van 54 werken van Alfred Ost van de universiteit van Tilburg. Het museum bespreekt ook de overname van 188 werken van Ost, die nu nog eigendom zijn van de ZOO van Antwerpen. De arbeidsinspectie stelt vast dat er ’s morgens zes personen aan het werk zijn in de tavernefeestzaal bij het klooster in Meersel-Dreef. Ze moeten zich verantwoorden voor de rechter en laten weten dat het om vrijwilligerswerk gaat bij het opruimen van de zaal. Adriaan Van Boxel uit Meersel-Dreef levert voor de vijftiende keer de eerste aardbeien van het seizoen aan in de Veiling Hoogstraten. Het is meteen de laatste keer, want de teler zet zijn bedrijf stop.

Na een anonieme tip valt de politie binnen in een loods aan de Rooimans in Wortel. Ze treffen er ruim 4.200 oogstrijpe cannabisplanten aan. De huurders van de loods zijn spoorloos. Wesley M. uit Mechelen bezoekt zijn broer in de gevangenis van Wortel.. op een gestolen fiets. Een boze rechter Heylen laat verstaan dat dergelijke dingen niet kunnen. De werkloosheidgraad daalt flink in de Kempen. Met een werkloosheidspercentage van 5,75 % scoort Hoogstraten opmerkelijk beter dan het gemiddelde, dat op 7,79 % ligt. De Raad van State gaat in op het verzoek van de buren, om de bouwvergunningen van de Minderhoutse voetbalvereniging, langs de Heistraat in Minderhout, in te trekken. Het stadsbestuur zal wanbetalers van de plaatselijke bibliotheek bij de vrederechter roepen.

16

MAART - Uitbater André Hoefkens heeft meer dan dertig jaar een bioscoop uitgebaat in Hoogstraten, maar ziet de investeringen in digitale cinema niet meer zitten. Cinema The Movie sluit zijn deuren en maakt plaats voor een fitnesscenter.


PERSOVERZICHT Hoogstraten, nabij het voetbalveld van HVV. De 33-jarige man is vermoedelijk gestruikeld en in een sloot naast de weg beland. Omdat de onderzoeksrechter een autopsie wil uitvoeren op het lichaam, volgt er een begrafenis zonder stoffelijk overschot. Een trucker die in het Q8-benzinestation een pornoblad steelt, stampt in zijn vlucht in de buik van een bediende. De man moet zich verantwoorden voor de rechter. Het Openbaar ministerie vordert een strenge straf.

APRIL Jos Stes ontdekt een obus bij ruimingswerken in de Spekenstraat in Meer. De ontmijningsdienst DOVO komt ter plaatse om de bom onschadelijk te maken.

MAART - Achter de voormalige champignonkwekerij Victoria in Meer, treft de politie 22 illegaal geplaatste caravans aan, waarin hoofdzakelijk Roemeense en Portugese seizoenarbeiders verblijven, in bijna mensonwaardige omstandigheden. De eigenaar A. H. wordt aangehouden voor huisjesmelkerij. Ruim 1.500 leerlingen van de eerste graad van de scholengemeenschap Markdal nemen deel aan een sponsortocht voor Broederlijk Delen. De Sociale Inspectie doet een inval bij het bedrijf Fresh Mushroom Europe in de transportzone in Meer. Ze treffen er 22 Poolse arbeiders aan, die aan een hongerloon werken in opdracht van een Poolse firma, wat verboden is. Minister Peeters, van Leefmilieu en Energie, brengt een bezoek aan het tuinbouwbedrijf van Wim Van den Heuvel. De jonge tuinbouwer doet zijn beklag over de hoge kosten bij de aanleg van een gasleiding en over de tewerkstellingsvoorwaarden.

Inbraakwerend glas heeft de voorbije twee weken al twee keer zijn nut bewezen bij fietsenhandel Van den Ouweland in Minderhout. Telkens probeerden inbrekers de etalage stuk te gooien met klinkers, maar het glas begaf niet.

Jeanne Van Dun en haar man Ad Bastiaansen uit Meersel-Dreef redden, door hun alert optreden, twee Nederlandse kanovaarders van een verdrinkingsdood. Minister Dirk Van Mechelen start een onderzoek naar de bouwwerkzaamheden op de archeologische site Meirberg in Meer. Bij een grootscheepse controle aan de grensovergang in Meer, waaraan 150 Belgische en Nederlandse politieagenten deelnemen, lopen twee Fransen tegen de lamp. Ze vervoeren 61 kg hasj en 5 kg marihuana.

Monumenten en Landschappen laat een procesverbaal opstellen in verband met een bouwovertreding van de firma Malvé. Het aluminiumverwerkend bedrijf graaft zonder vergunning in één van de meest waardevolle archeologische sites die Vlaanderen telt.

Radio Cosmos en de Hoogstraatse Radio dreigen hun zendvergunning te verliezen. Als de lokale radiostations, die twee jaar geleden een radiolicentie kregen, op 26 mei niet op antenne zijn vervalt de vergunning.

Een jonge vrouw die aan het joggen is ontdekt het levenloze lichaam van Kris Strijbos uit Minderhout in een gracht in de Katelijnestraat in

Het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap kent een subsidie toe aan de vzw Widar, voor de verbouwing

17


PERSOVERZICHT brand snel blussen en beletten dat het vuur zich verder verspreid. De strafrechter veroordeeld Rachid K. (35) uit Hoogstraten tot zes maanden voorwaardelijke celstraf. De man ging in juli 2005 in ’t Slot door het lint, nam drank weg, viel meisjes lastig en betastte ze. Rachid moet zich laten behandelen voor zijn alcoholprobleem.

MEI Een fietser ontdekt een aantal documenten aan beide zijden van de weg in De Mosten te Meer. Het blijken documenten van de lokale politie Noorderkempen te zijn. “Zoiets mag niet gebeuren”, zegt zonechef Marc Snels, “maar het is een menselijke fout”.

MEI - Ilse en Greet Somers openen in de voormalige boerderij van Wortel-kolonie “De Bonte Beestenboel”, een centrum voor boerderijvakanties en boerderijklassen. van de twee woningen tegenover het Casino in Wortel-kolonie. Erwin en Karin nemen het café van de onlangs overleden Toon Van Den Oord, aan de Meerleseweg in Meer, over. Het café van ‘De Witte Pet’ kwam regelmatig in het nieuws door klachten van lawaaihinder. Met de nieuwe naam, “Toontje Lager” geven de uitbaters aan dat de muziek voortaan iets minder luid zal staan. In de John Lijsenstraat worden ’s nachts negen brievenbussen, een raam en enkele auto’s beschadigd door vandalen die met ruzie vertrokken in discotheek Het Fortuin. De bewoners zijn het vandalisme zat en overwegen om een soort burgerwacht op te richten.

bank spreekt de gedetineerde vrij, omdat het rechtstreeks verband tussen het overlijden en de schermutselingen niet bewezen is. “Ik wil Pantani of Vandenbroucke niet achterna”, zegt wielrenner Dave Bruylandts. Bij Bruylandts, de vriend van Femke Melis, uit Wortel werden tot tweemaal toe verboden doping producten in beslag genomen. Bruylandts stopt met wielrennen en gaat voltijds werken in het bedrijfje van zijn tante. In de spuitcabine van meubelbedrijf Elbro op de Meerseweg in Minderhout breekt spontaan brand uit. De brandweer van Hoogstraten en Rijkevorsel komen ter plaatse. Ze kunnen de

Leerlingen van het zevende jaar Fotolassen van VITO Hoogstraten hebben een meettoestel gemaakt, dat men zal gebruiken in het Instituut voor Referentiematerialen en Metingen (IRMM) in Mol. Op de E19 rijden vrachtwagens in op een stilstaande file. Een Nederlandse trucker en een Nederlands koppel van Ierse afkomst verliezen het leven. In het slachthuis Comeco in Meer staan de arbeiders van de ochtendploeg buiten te wachten, nadat een ammoniaklek de slachterij lam legde. Buurtbewoners moesten ramen en deuren sluiten. De nieuwe rioolwaterzuivering, langs de Rollekens in Minderhout, opent feestelijk zijn deuren. Jong en oud komt een kijkje nemen hoe de waterzuivering werkt.

De kleuters van Meer trekken in een kleurrijke optocht van de oude school in de Donkstraat, naar de spiksplinternieuwe lokalen langs de Terbeeksestraat. Steenbakkerij Desta sluit een akkoord met landbouwers van het gehucht Hal in Minderhout over kleiwinning in de omgeving. Het bedrijf zal de komende twaalf jaar klei winnen op twee hectare grond en staat garant voor het herstel van de landbouwgronden. Volgens een enquête van Gazet van Antwerpen zal de partij van burgemeester Van Aperen niet langer de grootste partij blijven na de verkiezingen. Volgens de zelfde enquête behaalt CD&V 13 zetels, KVB 9, GROEN! 2 en het Vlaams Belang 1 zetel. Van HOOP zou geen sprake meer zijn. De stad Breda laat onderzoeken of er langs de E19 in Hazeldonk, net over de grens, bijkomende windmolens geplaatst kunnen worden. Op 9 juni 2004 overleed een cipier van de gevangenis in Wortel aan een beroerte, tijdens schermutselingen met een gestrafte. De recht-

18

JUNI – Op het gemeenteplein van Meerle wordt een beeldhouwwerk onthuld van de hand van de Hoogstraatse ontwerper Jan Geerts. Het kunstwerk vraagt aandacht voor de monumenten in de omgeving, waaraan we dagelijks voorbij lopen.


PERSOVERZICHT In café De Statie, aan de Van Aertselaerstraat, wordt op één week tijd viermaal ingebroken. De omvang van de buit, voornamelijk cash geld, loopt hoog op. Van de daders is geen spoor. Het stadsbestuur laat cursisten van het IKO die niet van Hoogstraten zijn, meer betalen voor het volgen van een cursus. Op die manier wil men de massale instroom van Nederlanders inperken. In een petitie klagen de leerlingen deze praktijk aan.

JUNI Dieven trekken een spoor van inbraken door deelgemeente Meer. Het begon in Meerdorp en verder in de John Leysenstraat, de Gestelsestraat en op Donkakker. De politie kan één dader inrekenen, de rest van de bende kan ontvluchten. Een voormalig agent van de politie riskeert een veroordeling omdat hij aan dakdekker Peter R. uit Hoogstraten tips doorgaf in verband met acties van de politie tegen de illegale tewerkstelling in de bouwsector. De leerlingen van Neufchâteau en Minderhout verbroederen voor het tiende opeenvolgende jaar. Al tien jaar is er een taaluitwisselingskamp van Waalse leerlingen en jongeren van het zesde leerjaar van Minderhout. Tegen de voorgevel van de gemeenteschool van Hoogstraten is door de leerlingen een mozaïek aangebracht om iedereen en vooral de ouders te bedanken voor de herinrichting van de speelplaats. Stomdronken dieven gaan aan de haal met de auto van Jan Van Opstal uit Wortel. De eigenaar zet zelf de achtervolging in en ziet hoe de dieven zich iets verder vast rijden op het erf van een boerderij. Het stadsbestuur wil het industriegebied De Kluis, in de buurt van de Loenhoutsebaan, uitbreiden met 61 ha. Dat is niet naar de zin van de omwonenden die zich verenigen in een “Actiegroep De Kluis” en bezwaar indienen tegen de uitbreiding. Tinne Rombouts zal de CD&V lijst trekken, bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Burgemeester Van Aperen moet het dan opnemen tegen drie vrouwen. GROEN! zet Lief Pans op de eerste plaats en HOOP kiest voor Ria Vinckx als lijsttrekker. De 47-jarige Ludo B. wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 46 uur, omdat hij een politieagente en haar moeder telefonisch bedreigde, omdat de agente hem enkele PV’s uitschreef. Bij de familie Geens, in de Bouwhoeve in Wortel, kan je ‘boerengolf’ os golf tussen de koeien spelen. Het is een rage die overwaaide uit Nederland en een aanrader is voor teambuilding. Na Voeren en Brugge is Wortel de derde locatie waar je het spel kan spelen. De keuken van café-brasserie De Gulden Coppe wordt door brand vernielt. De brandweer kon vermijden dat de brand oversloeg naar de zaak zelf, die voor onbepaalde duur moet sluiten. Tim B. uit Meer staat terecht omdat hij als voormalig kassier van de chiro 15.000 euro achterhield en van de vzw de Prullenbak 5.000 euro ontvreemdde. Als steun voor landbouwbedrijven die onteigend worden bij de uitbreiding van De Kluis wordt er een “grondenbank” opgericht, een uniek proefproject voor de provincie. Op het einde van de verkeersweek organiseert de Klimtoren, de lagere school van Meerle, een dikke bandenrace. Wielrenner en Meerlenaar Servais Knaven komt de prijzen uitreiken. Een 36-jarige man uit Hoogstraten wordt aangehouden omdat hij betrokken zou zijn bij de ontvoering en afpersing van een zakenman in Nederland. De verdachte zou het slachtoffer maar vrij laten nadat hij 100.000 euro achterliet in een bos bij Breda. Een wandelaar vond het geld.

19


ERFGOED

Winkelen en wonen in de kazerne Op 14 juni 2005 kochten de gebroeders Doms uit SintLenaarts de rijkswachtkazerne langs de Vrijheid. Nu, bijna anderhalf jaar later, zijn de plannen voor de restauratie en de herbestemming van het geheel klaar en loopt er een openbaar onderzoek, zoals dat hoort bij de verbouwing van een geklasseerd gebouw. Als de afdeling Monumenten en Landschappen het licht op groen zet, wil men begin volgend jaar met de werken starten. Als die goedkeuring er komt, komt er meteen een einde aan het weinig fraaie verhaal van de verkoop en de herbestemming van de kazerne. Het verhaal begint op 27 mei 2002, wanneer het college aan de gemeenteraad voorstelt om de voormalige rijkswachtkazerne te verkopen. Omdat deze principiële beslissing veel kritiek

hoofdgebouw, stellen architecturaal weinig voor en mogen aangepast worden, met respect voor het gebouw vooraan. In het (lagere) gebouw achteraan, evenwijdig aan de Vrijheid, zijn de voormalige cellen ondergebracht en dat zijn elementen die voor monumentenzorg belangrijk zijn en die men graag wil behouden. Immo Noord kan zich niet neerleggen bij die beslissing van de minister en gaat in beroep bij de Raad van State.

Publieke verkoop

Aan het hoofdgebouw wordt haast niet geraakt krijgt, moeten we meer dan een jaar wachten, tot het college op 28 juli 2003 uitpakt met een dossier “Projectvoorstellen aankoop voormalige rijkswachtkazerne”. Alle belangstellenden mogen nu een voorstel indienen. Het dossier beschrijft de verwachtingen van de stad en de criteria die een onafhankelijke jury zal hanteren om het voorstel, dat het best is voor de stad en zijn bevolking, te selecteren. In het dossier is ook een verslag opgenomen waarin Monumenten en Landschappen beschrijft wat er in het beschermde gebouw kan én wat niét bespreekbaar is. Een uniek document om het voorstel van de gebroeders Doms, dat nu voorligt, te beoordelen. Kort samengevat komt het er op neer dat het hoofdgebouw, langs de Vrijheid, naar vorm, volume en constructie moet blijven zoals het is. De twee zijgebouwen, links en rechts achter het

20

Veiling versus Immo Noord Er is veel belangstelling voor de kazerne, maar omdat veel kandidaten weten dat Veiling Hoogstraten kandidaat is, dienen maar drie kandidaten een voorstel in, waarvan er twee vormelijk in aanmerking komen. De jury kiest voor het project van Veiling Hoogstraten en niet voor dit van Immo Noord. Logisch als u weet dat het project van Veiling Hoogstraten een grote meerwaarde heeft voor toeristisch Hoogstraten en een project is dat zich richt tot inwoners en de bezoekers van de stad, terwijl Immo Noord een meer commercieel project voorstelt: een soort hotel – restaurant. Maar de gemeenteraad, die zelf beslist heeft om het advies van de jury te volgen, legt het advies van die jury naast zich neer en wijst de kazerne toe aan Immo Noord. Een beslissing die eerst door de gouverneur van de provincie en nadien door de bevoegde minister vernietigd wordt.

Het college wil niet wachten op de uitspraak van de Raad van State en beslist om de kazerne dan maar gewoon publiek te verkopen, zonder voorwaarden. Insiders vragen zich af in hoeverre een gebouw, waarop een procedure van de Raad van State rust, zo maar publiek verkocht mag of kan worden. Ook de notaris begint blijkbaar te twijfelen. Hij wijst de kazerne niet toe tijdens de tweede zitdag, wint informatie in en wast zijn handen in onschuld, door de verkopers erop te wijzen dat mogelijke gevolgen van de procedure bij de Raad van State een risico is voor de koper. Op 14 juni 2005 wordt de kazerne voor een bedrag van 755.000 euro toegewezen aan de gebroeders Doms, eigenaars van een metaalconstructiebedrijf in Sint-Lenaarts. Ze zochten al langer naar een eigendom op de Vrijheid en kregen een tip van een architect, waarmee ze werken aan de Antwerpse Ruien.

Het project Doms Nu is het eindelijk zo ver. Na veel overleg met de afdeling Monumenten en Landschappen ligt het plan van de gebroeders Doms ter goedkeuring voor. Ze hadden het zich in eerste instantie eenvoudiger voorgesteld, want u zal zich allicht herinneren dat ze de plannen al in januari, tijdens de algemene vergadering van de Dorpsraad in Hoogstraten, aan het publiek zouden voorstellen. Maar dat ging niet door. Wanneer we het ontwerp, zoals het nu voorligt, vergelijken met de verzuchtingen van Monumenten en Landschappen, kunnen we alleen maar vaststellen dat de architecten Oscar Rommens en Joris Van Reusel van “Import Export Architectuur” hun huiswerk prima hebben gemaakt.


ERFGOED het hoofdgebouw, langs de Vrijheid, wordt haast niet geraakt. Waar het nodig is worden kleine wijzigingen aangebracht aan het grondplan, om de circulatie te verbeteren en te voldoen aan de normen van brandveiligheid. De waardevolle interieurelementen, zoals de statige trappen links en rechts in het gebouw blijven uiteraard behouden. De ramen worden gerestaureerd, zodat het kleinhout en het enkel glas behouden blijft. De liften, die de bewoners naar de verdiepingen van het hoofdgebouw moeten brengen zijn, uit respect voor het hoofdgebouw, in de zijvleugels aangebracht. Daar worden ook de terrassen van de twee appartementen en de twee loften van het hoofdgebouw voorzien, zodat men niet raakt aan het volume van het hoofdgebouw en de bewoners toch over een terras kunnen beschikken.

In de kazerne is er plaats voor vier winkels, twee vooraan en twee bij de binnenkoer. Verder zijn er twee appartementen en twee lofts in het hoofdgebouw en twee duplex appartementen in de bijgebouwen Na de restauratie en renovatie zal de kazerne bestaan uit: • Op het gelijkvloers: 4 commerciële ruimten, twee aan elke zijde van de ingang, waarvan één vooraan langs de Vrijheid en een tweede bij de binnenkoer die een semi-publieke functie krijgt.

• Op het eerste verdiep: 4 appartementen, waarvan twee vooraan in het hoofdgebouw en twee duplex appartementen bij de binnenkoer. • Op de tweede verdieping: 2 loften vooraan op de zolder van het hoofdgebouw. Het geheel wordt met groot respect voor de waardevolle delen van het gebouw uitgevoerd. Aan

Van de twee zijvleugels, links en rechts van de binnenkoer, worden alleen de voor, zij en achtergevels behouden. Alles ertussen wordt afgebroken en vervangen, waardoor er een nieuwe invulling mogelijk is en er een betere architectuur ontstaat, die uitgevoerd in bepleistering, de baksteenarchitectuur van het hoofdgebouw beter tot zijn recht laat komen. Onze huistekenaar maakte een perspectieftekening, waarop vooral de nieuwe bijgebouwen zichtbaar worden. Kijkt u zelf maar. (fh)

De liften en de terrassen van de appartementen van het hoofdgebouw worden buiten het gebouw zelf aangebracht. Op die manier moet er niet geraakt worden aan het monument zelf. 21


NATUUR

Nieuws van het Agentschap Natuur en Bos

Naar een Natuurreservaat in Wortel-kolonie Eind oktober werd de poort bij Bootjesven afgebroken, omdat ze niet past in de visie van het Agentschap Natuur en Bos in verband met de ontwikkeling van een Vlaams Natuurreservaat in de omgeving van het ven. Het voorval haalde de pers niet, op uitzondering van de lokale bladzijden van het Parochieblad, waarin de pastoor het slopen van de poort betreurt. Uit de bijdrage in Kerk en Leven maken we op dat de pastoor niet te spreken is over de manier waarop de landlopers onlangs in kolonie als ‘futlozen’ ten tonele gevoerd werden. Hij zag in de poort bij Bootjesven meteen een ‘sociaal monument’ ter ere van de landlopers, een bewijs dat ze niet futloos waren. En dat terwijl anderen de poort zien als een kitscherige triomfboog. Een poort zonder omheining, als een voordeur zonder huis. We spreken ons niet uit over de zin of onzin van de poort in het verleden, maar legden ons oor te luisteren bij de diensten die opdracht gaven om de poort te slopen. Bart Hoeymans is onze gesprekspartner. Hij weet hoe belangrijk het is dat de inwoners goed en juist geïnformeerd worden. Daarom ontvangt het Agentschap Natuur en Bos, op 17 december 2006, afgevaardigden van de Wortselse verenigingen bij Bootjesven en kan je altijd bij Bart terecht voor meer informatie.

Landschap en natuur Wortel-kolonie is een beschermd domein omwille van het unieke compartimentenlandschap, gevormd door een rechthoekige drevenstructuur met daartussen weilanden, bossen en heiderelic-

ten. Die heide treft men vooral aan in de omgeving van Bootjesven. Daar verwijst de omgeving nog het meest naar de toestand van voor 1822, van voor de ontginning door de “Maatschappij voor Weldadigheid van de Zuidelijke Nederlanden”. Bij de herbestemming van het domein, na de afschaffing van de wet op de landloperij, heeft de Vlaamse overheid beslist om het compartimentenlandschap te behouden en, waar nodig, in ere te herstellen. Het was dan ook een bewuste keuze om, binnen de kolonie, 78 ha in te richten als een natuurreservaat. Met andere woorden, een zone waar men de ‘natuur’ optimaal kansen wil geven, in tegenstelling tot in de rest van het domein, waar de mens bewust ingrijpt in het ‘landschap’. Het domein van Wortel-kolonie bestaat dus uit 419 ha beschermd landschap – dreven, bossen en weilanden – en 78 ha natuurreservaat. Om de natuur in het reservaat bij Bootjesven alle kansen te geven moet de waterhuishouding en de heide hersteld worden en moet het bos omgevormd worden, waar dat nodig is. Bomen die niet in het reservaat thuis horen worden geveld, waardoor ook de vennen meer zon krijgen en de venvegetatie meer kansen krijgt.

Voor informatie kan u terecht bij Bart Hoeymans. Door de grachten in de omgeving te dempen wordt het water tot zijn oorspronkelijk niveau terug gebracht. Daardoor houden alle vennen het ganse jaar door water. Aan de oevers van Bootjesven wordt de later aangevoerde grond weg genomen. Langzaam maar zeker herstelt zich zo de oorspronkelijke plantengroei. Om de heide kansen te geven moesten de Corsicaanse dennen die er stonden gekapt worden. Daarna werd de strooisellaag weg genomen tot op het oorspronkelijke zand. Door de grond zo te behandelen wordt de kiemkrachtige zaadbank van wel 100 jaar oud blootgelegd. Op die manier ontstaat er een nieuwe heidevegetatie.

Informatie De omgeving van Bootjesven wordt de plaats waar de bezoeker informatie kan krijgen. In het vroegere boothuis worden informatieborden aangebracht, er komen 4 zitbanken, twee pick-nick tafels en een fietsenstalling. Dit alles was maar mogelijk dankzij de inzet van ‘die van Erfgoed’. Midden de jaren ’90 heeft Het Convent zich ingezet om de opvang van landlopers, waarvoor bij Justitie geen plaats meer was, onder te brengen in het departement Welzijnszaken. Toen dat niet lukte heeft dezelfde vereniging er voor gezorgd dat het domein als landschap beschermd werd. Erfgoed Hoogstraten heeft de verhalen van de laatste landlopers geregistreerd en werkt nu actief mee aan de organisatie van een tentoonstelling over de kolonie en zijn vroegere bewoners. Voor hen is de kolonie één groot monument ‘dat verwijst naar het werk van de landlopers’.

Het 78 groot natuurreservaat Wortel-kolonie geeft een beeld van de kolonie voor de ontginning door de Maatschappij van Weldadigheid. 22

Voor meer informatie kan u terecht bij Bart Hoeymans. Telefoon 0479 79 93 61 of e-mail bart.hoeymans@lne.vlaanderen.be


JAARBOEK

Een ideaal eindejaarsgeschenk

Een nieuw jaarboek van Erfgoed Hoogstraten Erfgoed Hoogstraten maakt het u gemakkelijk bij uw zoektocht naar een goed eindejaarsgeschenk. Eind november rolt het tweede jaarboek van de erfgoedvereniging van de pers. Het is een boek waarin vijf verschillende onderwerpen aan bod komen. Het zijn verhalen “Over kasteelheren, begijnen, meiden en boeren-arbeiders”.

van Hoogstraten, onderzocht het leven van de laatste generatie begijnen in Hoogstraten. In een boeiend relaas doorspekt met getuigenissen en vele illustraties, ontdek je de verborgen wereld van de laatste begijnen. De vijfde en laatste bijdrage is van Stijn Cools (1980), ingenieur architect gespecialiseerd in de restauratie en renovatie van historisch erfgoed. Hij onderzocht in 2003 de bouwgeschiedenis van het 19de eeuwse landbouwproject van Edouard Jacquemyns te Heerle (Minderhout). Het artikel geeft - dankzij een unieke en uitzonderlijk bewaarde getuigenis van Frans Peeters - een boeiend inzicht in de 19de eeuwse leefomstan-

Met de `erfgoedboeken` knoopt vzw Erfgoed Hoogstraten aan met de traditie van HOK (Hoogstraats Oudheidkundige Kring) om regelmatig studies rond de geschiedenis van Hoogstraten te publiceren. Het belang van die wetenschappelijke publicaties rond de geschiedenis van Hoogstraten mag niet onderschat worden. Er bestaan nog veel leemtes in de geschiedenis van Hoogstraten en een aantal zaken zijn te eenzijdig onderzocht. Het grootste deel van het boek is een historische studie van Line Mertens (1980), kunsthistorica uit Turnhout. Aan de hand van bouwrekeningen, gravures, plannen en tekeningen brengt ze de bouw van het nu grotendeels verdwenen kasteel van Hoogstraten, zoals het op het huidige binnenplein stond, terug tot leven. Een tweede artikel is van de hand van Sven Vrielinck (1964), historicus uit De Pinte, werkzaam bij Federaal Wetenschapsbeleid te Brussel. Hij hoorde als kind een reeks verhalen over zijn overgrootmoeder en De Kluis te Hoogstraten. Hij ging op zoek naar de waarheid achter deze mondelinge overlevering en beschrijft de lotgevallen van een gewone meid die een bewogen bestaan kende. Het derde artikel gaat over een vorig jaar teruggevonden 14de eeuwse oorkonde, één van de oudste oorkonden die betrekking heeft met het begijnhof. Guido Landuyt (1945), historicus, oud-leraar van het Klein Seminarie en conservator Nationaal Museum van de SpeelkaartTram41 te Turnhout, oud-leraar Klein Seminarie Hoogstraten maakte een transcriptie en gaat zo op zoek naar een van de eerste begijnen. Het vierde artikel is van Piet Van Deun (1976), historicus, werkzaam op het stedelijk museum digheden van de landarbeiders te Hoogstraten. Een artikel dat de minder mooie kanten van het grootgrondbezit laat zien.

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

Het boek “Over kasteelheren, begijnen, meiden en boeren-arbeiders”, is een uitgave van Erfgoed Hoogstraten. Het kost 20 euro en is te koop bij Toerisme Hoogstraten, het Stedelijke museum, de Standaard boekhandel en in de krantenwinkels. U kan het boek ook bestellen door overschrijving van 20 euro op rekening nummer 6462206140-83 van Erfgoed Hoogstraten. De vereniging bezorgt het boek bij u thuis.

23


GESCHIEDENIS

Wolven opgedoken te Meer Op zaterdag 21 oktober 2006 leek het in Meer even of we 62 jaar terug in de tijd zaten. Net als bij de bevrijding in 1944, denderde er immers een colonne Amerikaanse militaire voertuigen door de dorpskom, deze keer weliswaar voorafgegaan door een autocar. Enkele Merenaars keken ons verbaasd achterna en vroegen zich af wat er aan de hand was. Het ging om een etappe in een Battle Field Tour van een aantal veteranen van de Amerikaanse 104de Infanteriedivisie, bijgenaamd de Timberwolves (woudwolven). Ze waren naar Europa gekomen voor een bezoek aan de slagvelden van weleer, inclusief ons grensgebied. In hun kielzog volgden familieleden en een hele resem sympathisanten. Zoals vaker was het de Nederlandse Stichting “Vrienden van de Timberwolves” uit Zundert die een flink deel van de organisatie op zich nam, maar deze keer werd ook de werkgroep “Op het Oorlogspad” (van Erfgoed Hoogstraten) bij de planning betrokken. Men wilde immers onze deelgemeente Meer - en in het bijzonder de indertijd omstreden regio Maxburg - in het programma opnemen. Het werd een bonte, internationale bedoening: een Amerikaans gezelschap met een Britse reisleider en een Duitse chauffeur, ondersteund door Vlamingen en Nederlanders (of zijn dit niet gewoon allemaal Brabanders en Kempenaars?!) Na enkele stopplaatsen rond Achtmaal, Wernhout en Loenhout werd de groep ontvangen op Kasteel Maxburg. Het was bedoeld als een gebeuren in besloten kring, wat niet belette dat de familie Van Dijk zo’n 70 mensen over de vloer kreeg! Dit deed trouwens niets af aan hun gastvrijheid.

Een kranige oud-strijder Ere-gasten waren natuurlijk de 8 Amerikaanse veteranen. Voor minstens één van hen werd het een weerzien met een regio die toch gemengde gevoelens oproept. Het gaat om de 87-jarige Frank Strebel, die het hele traject overigens in een authentieke Willy’s jeep heeft afgelegd. Frank Strebel werd geboren in San Francisco, California in een familie uit de middenklasse

24

die zoals miljoenen anderen in de jaren 1930 te maken kreeg met de gevolgen van de grote economische crisis. Hij werkte voor de oorlog in allerlei tewerkstellingsprojecten van de overheid en als arbeider in een vatenfabriek in San Francisco. Aangezien Frank vanaf 1937 deel uitmaakte van de National Guard - voor de extra dollars en de extra verlofdagen - is hij op die manier opgeklommen in rang en uiteindelijk met de reservisten opgeroepen voor actieve dienst. Net als vele van zijn landgenoten was hij geschokt door de manier waarop de Verenigde Staten in een wereldoorlog betrokken raakten, na de Japanse verrassingsaanval op Pearl Harbour (7 december 1941). Dat er op dat ogenblik al ruim twee jaar een oorlog aan de gang was in Europa, was voor de meeste jonge Amerikanen letterlijk en figuurlijk ver van hun bed. Nadat hij was geselecteerd voor een officierenopleiding, kwam Frank Strebel in februari 1943 als onderluitenant terecht bij de 104de Infanteriedivisie in de staat Oregon. Deze divisie was volop bezig aan de organisatie van de verschillende onderdelen, gevolgd door een doorgedreven training. De Timberwolves werden uiteindelijk pas eind augustus, begin september 1944 naar West-Europa overgebracht. Tegen die tijd was de frontlijn een heel stuk opgeschoven, tot in het noorden van ons land, de regio Aken, Luxemburg en de Elzas.

De vuurdoop Eerste luitenant Frank Strebel beleefde tussen 25 en 27 oktober 1944 - zoals het gros van de divisie - zijn eerste gevechtsactie bij de operaties in de driehoek Wuustwezel, Meer en Zundert. Voor hem meer bepaald in de bospercelen en velden rond Maxburg, als Executive Officer van de F Company, 2nd Battalion, 413th Infantry Regiment. Toen ik vroeg hoe het voelde om voor de eerste keer geconfronteerd te worden met de Wehrmacht, kreeg ik het volgende, korte antwoord: “We waren bang. En als je niet bang was en voortdurend weesgegroetjes prevelde, dan was er duidelijk iets fout met jou!”

Frank Strebel De eerste dode van de divisie viel reeds de eerste nacht toen een terugkerende patrouille van zijn compagnie werd beschoten door zenuwachtige, eigen troepen. Bij de gevechten rond Heilbloem, de Maalbergse Heide en Maxburg had het 413de regiment het niet bepaald makkelijk. De Duitsers zaten hen immers in goed voorbereide posities, inclusief mijnenvelden, op te wachten. Van de bosrand bij Kasteel Maxburg hadden ze een breed schootsveld over de uitgestrekte velden en akkers ten zuiden van het gehucht. De Duitsers openden dan ook een waar spervuur toen de Amerikaanse groentjes aan hun opmars begonnen. Frank Strebel: “Voor zover ik me kan herinneren werd onze F Company aanvankelijk in reserve gehouden, zodat we een beetje naar achteren zaten. E en G zaten vooraan en ik had een goed overzicht over de velden waar onze troepen zich bevonden. Je kon de Duitsers zien vuren en je zag de tracers overkomen. De kogels sloegen kort voor onze posities in. Er was ook een 88 (een zeer gevreesd Duits kanon) in de frontlijn actief en ze konden er niet omheen trekken. We hadden zelf geen zware wapens om het uit te schakelen zodat ik achteruit werd gestuurd om één van de Britse Churchill tanks te halen die aan ons regiment waren toegewezen. Ik moest plaats nemen achter op de tank en de 88 aanwijzen aan de bemanning. Ik zat dus bovenop de tank, achter de koepel en stond met een veldtelefoon in verbinding met de commandant die natuurlijk binnenin zat. Ik legde hem uit dat we gingen oprukken en dat we een 88 mm kanon wilden uitschakelen. Het liep tegen 4 uur in de namiddag en zo gauw de Britse tankcommandant het woord “88” hoorde, zei hij aarzelend dat het al vrij laat begon te worden en dat ze in het donker niet meer zonder problemen uit het gebied zouden geraken! Ik zei nog dat ik hen niet zomaar kon laten gaan. Zodoende reden we naar het regimentshoofdkwartier en na enige conversatie lieten ze hen toch vertrekken.”


GESCHIEDENIS Op de terugweg naar de frontlijn moest de jonge luitenant de voedseltrucks begeleiden. Wat een makkie leek liep bijna fout af. Frank Strebel: “Ik bracht hen naar het verzamelgebied waar ze de troepen eten konden geven en ging daarna op zoek naar mijn eigen mensen. Ik stapte flink door en kwam al snel in een bos terecht. Ik dacht nog dat ik daar helemaal niet moest zijn. Ik zag een hooimijt in de buurt in brand staan en herinnerde mij waar die stond toen we in het gebied aankwamen. Ik draaide me dus meteen om en liep terug. De volgende dag moesten we voor dat gebied vechten! Ik had midden in de Duitse stellingen gestaan zonder het te beseffen. Als ik niet op mijn stappen was teruggekeerd, was ik waarschijnlijk krijgsgevangen genomen. Het ging er hier heel verward aan toe.”

Trendsetter in eigentijdse interieurs

Begin november 1944 werd Frank Strebel ingezet bij de stormaanval over de Mark bij Standaarbuiten - waarna hij tijdelijk zijn gewonde compagniecommandant moest vervangen - en later bij de moeizame operaties tussen Aken en Düren. Op 27 november 1944, één maand na zijn vuurdoop, werd Frank ernstig gewond door een granaatinslag in het plaatsje Frenz, bij Eschweiler. Na een maandenlange hospitalisatie werd hij met de rang van kapitein uit het leger ontslagen, met 2 Purple Hearts voor zijn verwondingen en een Silver Star voor betoonde moed.

Exclusief voor de regio

Derde generatie sinds 1947 in het centrum van Hoogstraten

Alle soorten behang, trendy of klassiek Verf in 20.000 kleuren van Boss Paints Raamdecoratie, zonnewering en vloerbekleding

Bent u graag op de hoogte van de nieuwste kleurencombinaties? Wenst u kleurrijke tips voor de juiste samenstelling van uw interieur? Bezoek dan zeker een van onze infoavonden of bel ons voor meer informatie.

AANBEVOLEN:

De terugkeer Frank Strebel kwam volgens eigen zeggen in oktober 1944 niet op het domein Maxburg zelf. Het kasteel zal meer iets geweest zijn voor de stafofficieren en hij had als 2de in bevel van een infanteriecompagnie wel iets anders te doen. Na de lastige operaties rond Maxburg moesten ze immers de streek noordwaarts zuiveren, tot bij de grote baan tussen Zundert en Meer. Hij en de rest van de Amerikaanse delegatie zetten dus grote ogen op toen ze de fraai gerestaureerde villa binnenkwamen. De heer Van Dijk heeft trouwens op enkele gebouwen met opzet een paar sporen van de gevechten bewaard en die hadden heel wat bekijks. Tussen al die drukte door kon ik voor het project mondelinge geschiedenis van “Op het Oorlogspad” (Erfgoed Hoogstraten) een digitaal interview afnemen van Frank Strebel. Een echte buitenkans. Het was naar verluidt immers de laatste keer dat de oude Timberwolves in groep naar Europa zouden overkomen. (Francis Huijbrechts)

Workshops op aanvraag Ideaal voor groepen van 10 tot 16 personen. Aanleren van verschillende verftechnieken. Hoe maak ik van een oud kastje een trendy meubel?, enz...

H. Bloedlaan 277-299 2320 Hoogstraten Tel: 03/314 52 78 Fax: 03/314 88 02 e-mail: info@mertens-schilderwerken.be 194

25


ACTUEEL

Een strijkatelier in Hoogstraten

Uw strijk betalen met dienstencheques Op 4 december opent het strijkatelier haar deuren. U brengt er uw strijk binnen en u kan betalen met dienstencheques. Het strijkatelier is een initiatief van het ‘Landelijk dienstencoöperatief “ en het OCMW van Hoogstraten. Even voorstellen: “Landelijk Dienstencoöperatief” is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. Het is een erkende onderneming voor het aanbieden van huishoudhulp en strijkdiensten via dienstencheques. Landelijk Dienstencoöperatief is gegroeid uit vzw Landelijke Thuiszorg en maakt deel uit van Groep KVLV. Het strijkatelier bevindt zich in de Heilig Bloedlaan 246 te Hoogstraten. De ingang van het strijkatelier is gelegen aan de achterzijde van de vroegere winkel Doms en is te bereiken langs de oprit van het OCMW aan de Loenhoutseweg.

Hoe werkt het?

Met één dienstencheque van €6,70 (€4,69 na fiscale aftrek) kan men 60 minuten werktijd betalen. De gebruikers leveren strijkopdrachten af op het adres van onze strijkdienst en kunnen de gestreken was ophalen binnen de afgesproken termijn. De werknemers die instaan voor de uitvoering van de strijkopdrachten zijn hiervoor opgeleid en in dienst bij Landelijk Dienstencoöperatief.

Uiensoepdag en -mars H O O G S T R AT E N / V L A A N D E R E N 11.11.11. riep vrijdag 27 oktober uit tot Uiendag in Vlaanderen! 850 miljoen mensen, waaronder 600 miljoen boeren, lijden honger. Miljoenen boeren uit het Zuiden krijgen dan ook geen eerlijke kans op de markt. De uienboeren in Senegal bijvoorbeeld, gaan kopje onder door de verstikkende import van uien uit Europa. En dezelfde problemen doen zich voor met de massale export van kippen, tomaten of melkpoeder naar het Zuiden. Boeren verliezen hun broodnodige inkomen en ontsnappen niet meer aan de armoede. Uit solidariteit serveerden verschillende scholen, jeugdhuizen en particulieren die dag uiensoep. De eventuele opbrengst ging volledig naar 11.11.11. Eén dag later deed ook het plaatselijke 11.11.11.comité haar (d)ui(t) in het zakje! Dit door een heuse ‘Uienmars’ door de Vrijheid te organiseren (foto). Tussen 11 en 13 uur trok een groep vrijwilligers begeleid door djembé-spelers door het centrum, waarbij men zoveel mogelijk voorbijgangers probeerde te overtuigen. Luisterbereide passanten kregen een ui en een infoblaadje mee naar huis. En de vrijwilligers, die kregen na afloop nog een lekkere tas uiensoep. (dh)

26

1 UUR GRATIS STRIJK VOOR DE EERSTE 20 KLANTEN Wat is een dienstencheque? Een dienstencheque is een betaalmiddel en kost €6,70. Dienstencheques staan op naam van de gebruiker en zijn fiscaal aftrekbaar. Om deze cheques te bestellen dient u zich eerst in te schrijven bij Accor TRB. De inschrijving is gratis. Dat kan via de website www.dienstencheques. be.,telefonisch 02/678 28 79 of met een inschrijvingsformulier, verkrijgbaar bij PWA of Accor.

Hoe kunt u klant worden? U kan deze strijkhulp aanvragen: Tel:(070) 22 33 41 E-mail : jhellemans@kvlv.be Contactpersoon: Joke Hellemans

3 voor 11 boekt andermaal een schitterend resultaat! GROOT-HOOGSTRATEN - Tientallen jonge vrijwilligers van de jongerencafés Mussenakker, Cahier de Brouillon en ’t Slot hebben de afgelopen maand weer hard gewerkt om een waaier van activiteiten te organiseren, waarvan de opbrengst integraal naar 11.11.11 wordt doorgestort. Er werd niets aan het toeval overgelaten. Onder de noemer ‘3 voor 11’ verkocht men zelfklevers, organiseerde men een voetbalwedstrijd, waren er smakelijke eetavonden, werd er gewandeld en was er een motorrit. Zolang het maar geld opbracht! Klapper op de vuurpijl was de veiling tijdens het slotweekend. Quasi gelijktijdig veilde men in de 3 jeugdhuizen allerlei geschonken curiosa én speciaal voor de gelegenheid gefabriceerde kunstwerken van plaatselijke artiesten. Na het slotfeest van 4 november werd het eindresultaat al snel berekend: alles samen had 3 voor 11 liefst 17.557 euro opgebracht! De mooie opbrengst van deze 16de editie zal gebruikt worden voor het 11.11.11-thema “Omdat honger een onrecht is”. Onder dit motto steunt 11.11.11 de 600 miljoen arme boeren in de ontwikkelingslanden. Proficiat aan iedereen die meewerkte! (dh)


27


ZO WAS HET

28

Hoogstraten - Gasthuiseinde (een eeuw terug)

ZO IS HET


dorpsleven Contactpunten –

Knappe voorstelling door Tinello

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, horstendries@hotmail.com Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@skynet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@pandora.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, toon.verleye@pandora.be Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 314 49 03, franssnijders@tiscalinet.be Wortel: Redactie Hoogstraten, Loenhoutseweg 34 info@demaand.be FOTO’s: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03 314 49 03.

HOOGSTRATEN - De 2de helft van september gaf toneelvereniging Tinello weer het beste van zichzelf in zaal Sint-Cecilia. Dit jaar voerden ze er ‘De Ronde van Vlaanderen’ van Walter Van den Broeck op. Mieke Vervloet, Hilde Van Tittelboom, Erik Sterck en Dorien Geens speelden de pannen (golfplaten) van het dak. Paul Ooms tekende voor de regie. De spreekwoordelijke afwezigen hadden andermaal ongelijk. (foto: Erik Van Tongel)

Het teren van de Veloclub

SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03 314 49 03, franssnijders@tiscalinet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

www.demaand.be

HOOGSTRATEN - Op zaterdag 28 oktober vierde Veloclub ‘De Lustige Wielrijders’ haar jaarlijks Teerfeest. Overdag trokken ze als vanouds onder begeleiding van hun muzikanten langs de bevriende cafés (foto) en ’s avonds genoten ze in een volle Zaal Pax van de lekkere keuken van Chrisje Roelen en van de gezellige dansavond. 29


HOOGSTRATEN

18 In tijden waar afbraak zegeviert, willen wij de Vrijheid verkopen! Niet letterlijk, we willen ze u gewoon weer graag doen zien … Daartoe brengen we elke maand een detail in beeld dat u en ons charmeert. En dit deze maand dus voor de 18de keer. Niet dat het al veel geholpen heeft, want bouwlustigen lijken nog altijd carte blanche te krijgen in het Knokke van de Kempen. Niettemin doen we koppig voort. Misschien krijgen we de betonmaffia er wel niet mee klein, maar ‘baat het niet, dan schaadt het niet’. Deze maand hebben we een majestueus pand te gast, in 1710 gebouwd voor de rentmeester van de stad. Ondanks zijn rijke geschiedenis werd het nog niet beschermd als monument! Omwille van zijn grootte en zijn belangrijkheid wordt het pand sinds mensenheugenis ‘Hooghuis’genoemd. Maar de officiële historische naam is wel ‘De Klok’. In 1773 werd de herenwoning door de Hertog aangekocht. De immense ramen tonen nog hoe hoog de verdiepingen oorspronkelijk waren. Maar evengoed vond ik de kleine mezzaninoraampjes onder de kroonlijst altijd wel iets hebben. Van op de Katharinatoren kan je ook het speciale dak zien, dat binnenin in één punt samenkomt, als was er een omgekeerde piramide uitgesneden. Rond 1902 werd de grote herenwoning opgedeeld tot tweewoonst. Het rechtse deel is al zeker van het begin van vorige eeuw café. We herinneren ons nog de namen van Rob Verreecken, Jacq van de Bell, Bert Brosens, Chris Adriaensen en sinds enkele jaren is er ’t Verschil, dat onlangs nog werd overgenomen. Toen het Verschil er kwam heeft men er het vals plafond uitgebroken, waardoor je de indrukwekkende houten plafondbalken nu kunt zien. De aanpassingen in de gevels en de binnenmuren zouden ons – mits wat studiewerk – veel kunnen leren over de rijke geschiedenis van het gebouw. Zo verraden de verbouwingssporen op de huidige scheiding van de tweewoonst (foto) dat er vroeger een centraal balkon was, met eronder een brede inkompoort. De arduinen steen boven het oude balkonvenster, met het jaartal MDCCX erin gebeiteld, bleef gelukkig wel bewaard, waarbij M staat voor 1000, D voor 500, CC voor 200 en X voor 10. 1710 dus. Oh, als stenen maar konden spreken!

Tweemaal bingo voor erfgoed Zowel Het Convent als vzw Erfgoed Hoogstraten ontvingen van minister Van Mechelen een subsidie van 1 500 euro, als laureaat van de projectoproep 20 x1500 euro. Met dit initiatief wil de minister verenigingen steunen die originele initiatieven nemen voor de ontsluiting en instandhouding van onroerend erfgoed. Meer dan 40 verenigingen namen aan de oproep deel, twintig van hen mochten op 13 november de subsidie in ontvangst nemen, tijdens een plechtigheid in Maldegem. Waarom de twee verenigingen van Hoogstraten in de prijzen vielen citeren we minister Van Mechelen.

Over Erfgoed Hoogstraten

De acht Millenniumdoelstellingen 1) Armoede en honger halveren 2) Alle kinderen naar de basisschool 3) Gelijke kansen voor mannen en vrouwen 4) Kindersterfte terugdringen 5) Moedersterfte met 3/4de terugdringen 6) HIV / AIDS en malaria bestrijden 7) Veilig drinkwater en een schoon milieu 8) Een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling

30

Over Het Convent Het Convent geldt nog altijd als één van de meest sprekende voorbeelden tot wat de inzet van een lokale erfgoedvereniging kan leiden door de restauratie van het begijnhof van Hoogstraten. De voorbeeldfunctie die de restauratie heeft wil men nu ook doortrekken naar het onderhoud. De vereniging wil een beleidsplan onderhoud op lange termijn ontwikkelen, zowel voor de publieke delen als voor de individuele delen samen.

In de deelgemeente Meer wil Erfgoed Hoogstraten sensibiliseren rond de prehistorische site van de Meirberg. Enkele maanden geleden kwam deze site minder positief in het nieuws en ging er een deel van het bodemarchief verloren. Samen met u heb ik mij daarover beklaagd. Ik vind het echter een sterk signaal dat de vereniging niet bij de pakken wil blijven zitten en hieruit concludeert dat er nood is aan meer informatie rond dit weinig zichtbare monument. Ik denk dat dit soort acties op termijn veel meer uithalen en veel effect hebben dan de zoveelste negatieve persactie die andere betrokkenen vooral afschrikken.


HOOGSTRATEN

’t Was weer kermis in Boereneind HOOGSTRATEN - Het 4de weekend van oktober kon je in gebuurte Boereneind opnieuw genieten van ‘Boereneind Kermis’. Het is al weer enkele jaren geleden dat de plaatselijke horecazaken dit gebeuren samen met het gebuurte nieuw leven inbliezen. Er stonden weer best wat kermiskramen, de volksspelen op zondag brachten heel wat volk op de been en de optredens van Hi’FYAH en Tikkie Terug (in café De Gelmel) waren werkelijk om van te smullen. Op naar 2007! (foto’s Frans Snijders en dh)

Kom je mee rikken en jokken? HOOGSTRATEN/WORTEL - Al heel lang wordt er in de winter een lange reeks kaartavonden georganiseerd, waar men kan rikken of kan jokken. De deelnameprijs bedraagt 3 euro per avond. Inschrijven doe je de avond zelf, tussen 19 en 19.30. De wedstrijden beginnen stipt om 19.45. Iedereen heeft elke avond prijs en er is daarenboven elke keer een mooie tombola. Tegen de eindrangschikking voorziet men nog voor 250 euro prijzen, dit voor de 5 beste uitslagen. De kaartavond van de Strafschool en het Feestcomité HVV zijn al gepasseerd, maar u kunt nog 7 keer deelnemen. - vrijdag 8/12: KWB Hoogstraten (Pax) - vrijdag 29/12: KWB Wortel (Parochiezaal Wortel) - vrijdag 12/01: Voetbal Wortel (Kantine VNA) - vrijdag 26/01: OCMW (rusthuis) - vrijdag 23/02: KTTM Sint-Cecilia (Zaal St.Cecilia) - vrijdag 02/03: De Blauwe Duif (lokaal De Blauwe Duif) - vrijdag 09/03: De Veloclub (De Nieuwe Olijftak)

Veel volk en evenveel sfeer tijdens de volksspelen.

Eendjes vissen, blikjes omgooien, draaien in de zwiermolen of botsen in de ‘autobotskes’, het hoort er allemaal bij.

www.totaalgarage.be

193

Werkwinkel

Milieu

Resultaat

Sinds half november is er ook in Hoogstraten een werkwinkel opgestart. Ook het PWA, het Plaatselijk Werk Agentschap heeft onderdak gevonden in de Heilig Bloedlaan 246.

Voor vragen of klachten aangaande het milieu kan u terecht op milieu@hoogstraten. be of voor dringende gevallen bij de politie op het nummer 03 / 340.88.00.

Dankzij de hulp van vele vrijwilligers werd het plantjesweekend voor Kom Op Tegen Kanker weer een groot succes. De totale opbrengst bedroeg 14.493,48 euro.

31


HOOGSTRATEN

‘Als de kinderen niet naar buiten gingen, is de juf lui geweest …’

HOOGSTRATEN/IJSLAND - Bolleke, de gekende mascotte van de Gemeenteschool, vertoeft momenteel in IJsland. Regelmatig stuurt hij briefjes naar de school, waarmee de Hoogstraatse leerlingen dingen bijleren over het gastland. Je kan de briefjes altijd lezen op de site van de school. De Hoogstraatse Maand las voor u mee. ‘Beste vrienden in Hoogstraten, Op 12 september ben ik samen met enkele leerkrachten naar IJsland vertrokken. We vlogen vanuit Schiphol in één trek naar Kevlavik. Tijdens de busrit naar hoofdstad Reykjavik viel het speciale landschap op. Er groeien geen bomen in de IJslandse natuur. Wel zie je er verschillende soorten vulkanen. Overal zie je damp van warmwaterbronnen. Daarmee worden de huizen en de scholen verwarmd. Reykjavik is een bruisende, maar dure stad. Omdat er geen schoorstenen zijn, is de lucht schoon. Er zijn mooie gebouwen en veel winkels met keramiek en wollen kleding. Ik ben hier op bezoek in een kleuterschool in het oosten van Reykjavik. Er zijn kinderen van 1 tot 6 jaar. Omdat bijna alle IJslandse moeders het eerste jaar thuisblijven (ze krijgen daarvoor een flinke premie van de staat), zitten er normaal geen baby’s van minder dan 12 maanden op school. Toen ik vorig jaar in Spanje was, gebeurden alle activiteiten – ook de speeltijden – binnen. In IJsland en Noorwegen daarentegen zeggen de mensen: “Als de leerlingen niet buiten geweest zijn, dan is de juf lui geweest”. De meesters en juffen in Hoogstraten vinden het ook belangrijk dat kinderen in open lucht spelen en dat ze leren in contact met de natuur en met het echte leven: een echte bakker, een echt verkeerslicht, een echte boerderij, … Daarom stuurden ze mij naar hier. Op een dag speelden de kinderen in een zandbak. Op de stranden van IJsland is het zand zwart. Dat komt wellicht door de vulkanen. Dus ook in de zandbak ligt zwart zeezand. De jongens maakten een put. Ze vonden het niet zo erg dat het begon te regenen, want in IJsland is men daar altijd op gekleed. Zelfs de juffen dragen er een regenpak. “Er is geen slecht weer,” zeggen ze dan, “alleen onaangepaste kleding”.’ Wie weten wil wat de kinderen van de Gemeenteschool nog zoal over IJsland leren, surft dus best eens naar de site van de school: www. gemeenteschoolhoogstraten.be. Absoluut de moeite waard.

32

Propop

HOOGSTRATEN - Zaterdag 4 november zat de feestzaal van de gevangenis afgeladen vol voor de nieuwe voorstelling van theater Propop. Holle Bolle Billy, die voor kinderen zong en toneel speelde, ontvluchtte de stad en vestigde zich met z’n woonwagen in de tuin van de sjieke mevrouw Frusta Blabla Poeha. Zij stoorde zich aan het lawaai van de nieuwe bewoner en leerde hem in de loop van de voorstelling om te genieten van de rust, de vogeltjes en zoveel dingen meer. De kinderen amuseerden zich gewoon kostelijk! En voor de gastverenigingen, het Davidsfonds, de Gezinsbond en de KSJ, betekende het een plezante samenwerking. Tot volgend jaar!

BW (bekende wielrenner) op het Begijnhof

HOOGSTRATEN/WORTEL - Op 23 oktober gaven gewezen wielrenner Dave Bruylands en Femke Melis (uit Wortel) elkaar het jawoord in het gemeentehuis van Wechelderzande. Het koppel heeft al een woning gebouwd in de Lilse deelgemeente Poederlee. De kerkelijke inzegening zou later plaatsvinden in de kerk van Wortel. Op 21 oktober trok het koppel alvast naar het mooie Begijnhof, om er trouwfoto’s te nemen. Uw Theo Flitser was erbij …


HOOGSTRATEN

Abraham of Sarah gezien

HOOGSTRATEN - Op 28 oktober waren de Hoogstraatse 50-jarigen van harte welkom in het schutterslokaal om er te aperitieven, te eten, te dansen of bij te praten. Er zitten weer heel wat bekende gezichten tussen. En al was de opkomst misschien niet massaal, het werd een spetterende avond die voor velen gerust nog wat langer had mogen duren. Op naar de 60!

Dinsdag 19 december 2006

Ophaling Klein Gevaarlijk Afval 11.30 uur-12.45 uur Meersel-Dreef: dreef voor het klooster van de paters. 13.00 uur- 14.15 uur Meerle: gemeenteplein. 14.30 uur-15.45 uur Meer: Donckstraat pleintje aan de kerk. 16.00 uur-17.15 uur Wortel: parkeerterrein Worteldorp-Poeleinde. 17.30 uur-18.25 uur Minderhout: ter hoogte van dorpsplein. 18.35 uur-19.30 uur Hoogstraten: Dokter Versmissenstraat, parking achter de kerk (halve ronde). Mag wel meegegeven worden: Brandstoffen, batterijen, inkten, laboratorium afval, halogeenlampen, fotograďŹ sche producten, insecticides en pesticides, vetten, cosmetica, TL buizen, autovloeistoffen. Worden o.a. niet aanvaard: Vuurwerk, gasessen, gloeilampen en medicijnen. (Medicijnen worden verzameld bij elke apotheker)

33


HOOGSTRATEN

Oldtimerbeurs

HOOGSTRATEN - Het laatste weekend van oktober waren de Hoogstraatse Veilinghallen opnieuw the place to be voor al wie gek is van oldtimers. De geuren van motorolie, Dinitrol, oud papier en hotdogs met choucroute horen erbij zoals de oude auto’s dat doen. Er stond voor elk wat wils, binnen en buiten, en vooral de baanvakvullende

7de Kerstmarkt in de Mouterijstraat

Amerikaan en de Mercedes Benz bleken goed vertegenwoordigd. De Oldtimerclub van De Diept vierde er nu een dubbel jubileum. 20 jaar Oldtimerbeurs, maar evengoed 70 jaar Mercedes Diesel. De blinkend zwarte 260D uit 1936 moest dit extra onderstrepen. De Mercedessen op de linkse foto zijn iets nieuwer maar toch ook al ruim een

halve eeuw oud. Rechts ziet u nog een Mercedes ‘bar 8’ uit de jaren ‘70, een Inspector Morse-achtige Jaguar en een Citroën DS, in Nederland ‘Snoek’ genoemd, bij ons het Strijkijzer, maar in Frankrijk – heel terecht – ‘la déesse’, de godin.

De maskers van Ensor

HOOGSTRATEN - Zondag 17 december is het weer zover, dan vindt in de Mouterijstraat de jaarlijkse Kerstmarkt plaats, dit jaar al voor de 7de keer. In een verwarmde tent kunt u er op zoek naar een leuk eindejaarsgeschenk. Of u kunt, bij een natje en een droogje, genieten van de gezellige live muziek van het dweilorkest ‘TaBRASSco’. Elk jaar opnieuw de moeite waard! Waar en wanneer? Op zondag 17 december, van 14 tot 18 uur, op het pleintje aan de Mouterijstraat. Organisatie? Het Buurtcomité ‘Mouterijstraat leeft!’, Mouterijstraat 4/1, 0478/31.04.65, karin. cotteleer@publilink.be.

Scholenveldloop Op woensdag 27 september ging de scholenveldloop door in het recreatiecentrum De Mosten. Er waren 336 deelnemers uit de Hoogstraatse lagere scholen verdeeld als volgt: Scharrel Minderhout 11 Seminarie Hoogstraten 34 Spijker Hoogstraten 82 De Klimtoren Meerle 9 De Wijsneus Wortel 16 Gemeentelijke Basisschool Hoogstraten 37 De Meerpaal Meer 125 ’t Dreefke Meersel-Dreef 22

34

Op vrijdag 17 november verzorgden de leerlingen van VTI Spijker het startevenement van de “Week van de Smaak”. De aanwezigen maakten kennis met de componist Ensor, door de opvoering van zijn compositie “La Gamme d’amou” uit 1911 op het harmonium gebracht door Nico Declerck. Daarna droegen de leerlingen van het 5de jaar Toerisme Ensors “Toespraak tot de trouwe en andere maskers” voor. Een ongebruikelijke, bombastische toespraak van Ensor bij de opening van een retrospectieve tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel in 1929. Alle aanwezigen in de begijnhofkerk hielden zich een masker voor, waardoor ze als het ware het werk van Ensor tot in Hoogstraten brachten.


HOOGSTRATEN

Beiaarduitstap: een voltreffer! HOOGSTRATEN/ANTWERPEN - Zaterdag 18 november organiseerden de Vrienden van de Hoogstraatse Beiaard voor de 2de keer een najaarsuitstap. Dit jaar was Antwerpen het reisdoel. Het deelnemersaantal was verdubbeld waardoor men zelfs een bus inlegde. In de voormiddag stond het vernieuwde Vleeshuis op het programma, een interessant museum dat zich na de recente heropening volledig op de muziek heeft toegelegd. Leuk waren de vele geluidsfragmenten die men kon beluisteren. Even goed waren de 2 gidsen, die de beiaardvrienden moeiteloos anderhalf uur wisten te boeien. ’s Middags trok

het gezelschap naar De Groote Witte Arend, waar hen een smakelijk Breughelbuffet wachtte. In de namiddag volgde dan – letterlijk en figuurlijk – het hoogtepunt van de dag, met het bezoek aan de Antwerpse kathedraaltoren en de beiaard. Tot de jaren ’30 hingen er 2 haast identieke beiaarden in de toren. De stadsbeiaard hangt er nog steeds, het grootste deel van de kapittelbeiaard verhuisde rond 1960 naar Hoogstraten. Onder leiding van stadsbeiaardier Geert D’Hollander bezochten de Beiaardvrienden onder meer de ruimte waar ‘onze beiaard’ ruim 2,5 eeuw heeft gehangen. Verder kregen zij de oude slaapplaatsen van de torenwachters te zien en zagen ze D’Hollander aan het werk terwijl hij vrolijke Sinterklaasliedjes over de stad uitstrooide (want tegelijkertijd deed de goede Sint beneden zijn intrede). Tot slot klommen zij met de torenwachter verder tot de hoge ommegang: 90 meter ofwel 515 trappen boven de begane grond! Met het schitterend heldere De Beiaardvrienden kregen een boeiende rondleiding door Geert weer was het uitzicht werkelijk adembeneD’Hollander.

Viergeslacht Versmissen

HOOGSTRATEN - Een mannelijk viergeslacht kom je niet zo vaak tegen. Zijn wij dan toch het zwakke geslacht? Nu spreekt onderstaand kwartet dit in elk geval wel tegen. Want wat te denken van overgrootvader Karel Versmissen. 36 jaar stond ‘Meester Versmissen’ voor de klas in de Hoogstraatse gemeenteschool. En al 61 jaar is hij bestuurslid van Veloclub De Lustige Wielrijders, waarvan ruim 30 jaar als voorzitter en nu nog als erevoorzitter. En dan spreken we nog niet over al zijn andere bezigheden: sportverslaggeving voor Het Nieuwsblad, organisator van kaartavonden, schutter bij de Wortelse Gild en nog zoveel meer … Ook grootvader Jef Versmissen is geen onbekende in Hoogstraten. Meer dan 30 jaar geleden werd hij onderwijzer in de Gemeenteschool, in het begin dus als collega van vader Karel. En in september ’84 werd Jef er directeur, in opvolging van Meester Noeyens. Daarnaast is Jef ook een begenadigd pentekenaar. Vader Jan Versmissen volgde fotografie in het NARAFI in Brussel en ging daarna werken in één van de grote fotostudio’s van Parijs. Maar hij emigreerde vooral ‘pour raison d’amour’ naar Frankrijk, want hij had er Stéphanie Bouquet leren kennen. Begin juli verhuisden ze naar Brhal, aan de Normandische kust en op 50 km van de MontSaint-Michel. Jan werkt er als fotograaf en Stéphanie geeft er les in een college. 4 jaar geleden werd Pia geboren en op 20 juli van dit jaar werd het gezin uitgebreid met zoon Swan Versmissen, die het viergeslacht vervolledigde.

mend. De Boerentoren, het Centraal Station, den Bourla, het stadhuis en de haven, als een maquette lag dit alles aan hun voeten. En aan de horizon konden ze met enige moeite enkele al even belangrijke monumenten onderscheiden: in het zuiden het Atomium en in het noordoosten de Kathedraal van de Kempen, jawel, onze eigen Katharinakerk. Tel daarbij nog de gezellige afsluiter in ‘De Quinten’ – het oudste café van Anwerpen – en je begrijpt dat de deelnemers zonder uitzondering tevreden huiswaarts keerden.

Fotozoektocht HOOGSTRATEN - Zondag 10 december organiseert de ouderraad van de lagere school van het Klein Seminarie een fotozoektocht doorheen de schoolgebouwen. Duik terug in het verleden en leer deze school met faam op een andere manier kennen. Verschillende lokalen die normaal niet voor publiek worden opengesteld, kunnen nu bezichtigd worden. Tijdens deze fotozoektocht, een wandeling van ongeveer twee uur, krijgt u een heleboel informatie over het verleden en het heden. Ook aan de jongsten is gedacht. Zij krijgen extra vraagjes op hun maat voorgeschoteld. Iedereen is welkom! Praktisch: inschrijven ter plaatse tussen 9 uur en 11 uur in de refter van de lagere school. De deelname kost 2,50 (incl. 1 consumptie) én gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar. Drankje en versnapering op het einde zijn voorzien.

Sportlaureatenviering De sportlaureatenviering van de Stad Hoogstraten zal doorgaan op zaterdag 9 december 2006 te 17.30 uur in de Zaal Welgezinde van het Stadhuis te Hoogstraten.

35


HOOGSTRATEN

Het Davidsfonds, ook voor u! GROOT-HOOGSTRATEN - Als we het dorpsnieuws van enkele willekeurige Hoogstraatse Maanden doorbladen, dan kunnen we gerust concluderen dat het Davidsfonds een zeer actieve vereniging is, met een gevarieerd aanbod. Zelf typeren zij zich als “sociaal-culturele vereniging, christelijk en Vlaams van inspiratie, maar met een grote openheid voor al wie een brede culturele interesse heeft en zich goed voelt bij sociaal contact”. Taal & lezen, geschiedenis en kunst: op deze drie terreinen van cultuur is het Davidsfonds een betrouwbare gids. En wat zo bijzonder is: bij het Davidsfonds bent u nooit alleen. Want het Davidsfonds staat voor een wij-cultuur: samen ontdekken, beleven, genieten … is immer nog zo verrijkend. Het Davidsfonds krijgt regelmatig de vraag om lid te worden. Misschien vraagt u zich ook af hoe dit in zijn werk gaat. Weinig verenigingen hebben zo’n interessante formule van lidmaatschap als het Davidsfonds. Er is geen vast lidgeld. Men wordt lid door het kopen van 2 boeken en/of cd’s. Dit jaar heeft men de keuze uit 262 titels. Jeugd- en kinderboeken nemen daarbij een belangrijke plaats in.

36

Aan een lidmaatschap zijn heel wat voordelen verbonden, zoals een korting op de aankoop van boeken en een vermindering op de toegangsprijs van de activiteiten. Interesse? Op eenvoudig verzoek bezorgt men u, zonder enige verplichting, het jaarprogramma en het maandblad. Neem gerust contact op met één van de bestuursleden of wijkverantwoordelijken. Of neem eens deel aan één van de activiteiten: wandelingen, lezingen over actuele thema’s, concerten, … - Raf Peeters (voorzitter), Moerstraat 29, Hoogstraten, 03/314.54.07, rafpeeters_druyts@hotmail.com - Joos Croes (secretaris), Molenakker 5, Hoogstraten, 03/314.49.24, joos_croes@telenet. be - Frans Heylen, Hoogstraatseweg 204, Loenhout, 03/314.63.47 - John Janssens, Brouwerijstraat 19-1, Hoogstraten, 03/314.51.15 - Fons Livens, Moerstraat 53, Hoogstraten, 03/314.54.52 - Carine Sledsens, Achtelsestraat 98a, Hoog-

straten, 03/314.98.76 - Christiaan Sterkens, Meerledorp 4, Meerle, 03/315.07.01 - Joos Thijs, Beemden 8, Minderhout, 03/314.67.71 - Jacques Verboven, Meerseweg 57b, Meer, 03/315.01.78 - Swa Verschueren, Lindendreef 21, Hoogstraten, 03/314.11.88 - Simone Michielsen, Vrijheid 115, Hoogstraten, 03/314.52.61 - Jan Bruyndonckx, Jan Van Cuyckstraat 28, Hoogstraten, 03/314.85.20 - Frans De Jonghe, Lage Weg 4, Minderhout, 03/314.66.21 - Josee Fransen, Oude Weg 20, Wortel, 03/314.41.26 - Jos Michielsen, Thijsakkerstraat 22, Hoogstraten, 03/314.21.68 - Jeanne Snels, Lod. De Konincklaan 346, Hoogstraten, 03/314.57.88 - Irené Voet, Gelmelstraat 66, Hoogstraten, 03/314.54.11 - Jenny Wens, Moerstraat 68, Hoogstraten, 03/314.51.32


HOOGSTRATEN

Opsporing verzocht

Kunstroof in Sint-Cecilia! HOOGSTRATEN - Het zit de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij Sint-Cecilia niet mee. Niettemin blijft de kleine, maar dappere harmonie onverstoorbaar verder werken. De muzikanten oefenen vlijtig voor hun toekomstige concerten. En in de zaal worden regelmatig herstellingen uitgevoerd, al lijkt het soms dat er voor elke herstelling elders een nieuw mankement opduikt. Onlangs nog werd grote schoonmaak gehouden in de kelders onder het podium. Het was toen dat men een spijtige vaststelling deed. De oude luidklok, die tot aan W.O. II in een torentje op het dak van de zaal had gehangen, bleek verdwenen. Een mooie bronzen klok van een centimeter of 30 hoog, die vooral van emotionele waarde was voor de muziekmaatschappij. Deze klok hoort thuis in de zaal van Cecilia en nergens anders. De dief zou moeten beseffen dat zo’n voorwerp het grootste deel van z’n waarde verliest, wanneer ze de zaal buitengaat.

The Marckriver New Orleans Jazzclub presenteert

The Centrum Jazzband (NL) HOOGSTRATEN - Maandag 11 december is het weer zover. Dan kunnen jazzliefhebbers ’s avonds weer terecht in zaal Sint-Cecilia voor andermaal een dijk van een optreden. De “Centrum Jazzband” werd niet ‘opgericht’ maar is ontstaan tijdens het muziek maken in het gelijknamige Dordrechtse café “’t Centrum”. Elke week op donderdagavond kwamen er telkens verschillende muzikanten bijeen om in combinatie met het drinken van een pilsje muziek te maken. Onder aanvoeren van wijlen Tom Bade (oud Dordtenaar) groeide één en ander uit tot een van de gezelligste jazzavonden van Dordrecht. Het was 1987 toen de uitbater het voorstel deed aan initiatiefnemer Anton de Leuw om wekelijks in zijn café een muziekavond te organiseren. Na enige tijd kwamen de uitnodigingen om op feesten en partijen op te treden. Dat werd een succes, deels door de muziekkeuze, deels door het enthousiasme van de muzikanten. Op korte tijd werd een soort fanclub opgericht die het orkest door heel Dordrecht en wijde omgeving volgde. En dat is zo gebleven tot op heden. Zo groeide

de “Centrum Jazzband” met een vaste kern en enkele losse plaatsen die steeds werden ingevuld door muzikanten met een serieuze staat van dienst in dit genre. Heel wat internationaal bekende namen waren in die context te beluisteren. Nog steeds treedt de jazzband op met muzikanten die inmiddels tot de vrienden van de Centrum Jazzband kunnen worden gerekend. Zo vinden we op 11 december 3 Marckriver muzikanten in de groepen, namelijk Vincent Van Elferen, Eddy Sabbe en Jos Van Zuijen. De stijl mag swingend genoemd worden met veel collectieve herhalingen die steeds tot een climax gevoerd worden. Kornettist Anton de Leuw heeft als grote voorbeeld de vroegere Max Collie Band genomen. Je kunt dus wel denken dat het er soms heet aan toe gaat. Kom zelf maar oordelen! Waar en wanneer? Op maandag 11 december vanaf 20 uur. In Zaal Sint-Cecilia, naast Gelmelstraat nr. 6. De bezetting? Anton de Leuw: kornet – Vincent Van Elferen: trombone – Eddy Sabbe: klarinet en tenorsax – Jos Van Zuijen: drums – Kees de Corver: banjo, gitaar en zang – Hans Slaterus: bas.

Al vele jaren stond de klok veilig weggestopt in een bergplaats die normaal altijd op slot is. Enkel tijdens de werken vorig jaar was deze deur een tijdlang los, omdat men toen in geval van nood aan de hoofdkraan van de waterleiding moest kunnen. Ofwel is de klok in die periode verdwenen, ofwel is iemand met een sleutel in de berging geraakt, want er zijn geen sporen van braak. Het bestuur van Sint-Cecilia heeft voorlopig nog geen idee wie de dader is, maar roept iedereen op om rond te kijken en rond te horen. De ‘gouden tip’ om de klok terug te vinden zal beloond worden. Weet u meer? Neem dan contact op met secretaris Dries Horsten, 03/314.57.24 of horstendries@hotmail.com.

Zaterdagavondmis verdwijnt HOOGSTRATEN - Op een gemiddelde zaterdagavond gaan amper 40 mensen naar de mis in de St.-Katharinakerk, waarbij het majestueuze gebouw dan erg leeg aandoet. De zaterdagavondviering is nooit een groot succes geweest en het aantal kerkgangers blijft afnemen. Daarom besloot het parochieteam om de viering vanaf 1 januari af te schaffen. Wel komt er op zondag naast de Mis van 10 uur opnieuw een ‘halftwaalfke’. Daarmee tracht men tegemoet te komen aan de veranderende weekendgewoontes van de mensen. Op veel plaatsen groeide het zondagsontbijt immers uit tot een soort vroege brunch en voor wie een viering wil bijwonen is 10 uur dan gewoon te vroeg. Op 1 januari zal het ook één jaar zijn dat Hoogstraten zonder pastoor viel. En voorlopig lijkt daar overigens nog geen verandering in te komen.

Garage Geudens bvba Meerseweg 8 - 2321 Hoogstraten-Meer Tel.03/315.71.76 Fax 03/315.88.14 www.geudens.be

Verkoop personen- & bedrijfswagens Tweedehandswagens Erkende carrosserieafdeling Alle onderhoud en herstellingen 1946-2006

***60 Jaar Garage Geudens*** 37


HOOGSTRATEN

Zin in een sfeervolle spetterende Afrikaanse avond?

Kerstconcert

Na het grote succes van 2 jaar geleden organiseert de Wereldwinkel Hoogstraten dit jaar weer een Senegalese avond. Met de groep Teranga als hoofdact is dit een garantie voor een spetterend spektakel. Teranga is een muziekgroep die bestaat uit voornamelijk Senegalese muzikanten onder leiding van Jules M’Bengue. Jules is de leraar van de djembé-lessen die georganiseerd worden door de Wereldwinkel van Hoogstraten. Daarom verzorgen gevorderde leerlingen van Jules het voorprogramma dit jaar. Andere jaren traden de leerlingen in Brussel op maar dit jaar dus ook speciaal in Hoogstraten. Tevens zullen enkele leerlingen ook een sabar optreden geven. Heb je ritme in je? Geniet je van snelle Afrikaanse dans? Ben je nieuwsgierig naar de verschillende instrumenten zoals kora, sabar, djembé, dundun? Dan mag je dit absoluut niet missen. De groep Teranga zorgt voor een sfeervolle avond met muziek en wervelende Afrikaanse dans. De avond gaat door op zaterdag 2 december 2006 om 20.00 uur in zaal Pax. Voorverkoop 5 euro (in de Wereldwinkel). Aan de kassa 6 euro

HOOGSTRATEN - Ieder jaar is er tijdens de kerstperiode in de Sint-Catharinakerk een concert. Dit jaar wordt het verzorgd door het Piuskoor. Onder leiding van Willem Van de Weerd brengt het koor prachtige muziek en pareltjes van kerstliederen. An Troch op de dwarsfluit en Erwin Van Bogaert aan het orgel ondersteunen instrumentaal het geheel. Met zijn vierenvijftig zangers is het Piuskoor een vast begrip in de regio en ook daarbuiten. De mooie klank van dit koor heeft al vele toehoorders bekoord zodat het telkens op een trouw en talrijk publiek kan rekenen. Dit jaar draagt het Piuskoor, met de opbrengst van het concert, een steentje bij aan een “nieuwe dorpsgemeenschap” in Wortel Kolonie voor begeleid wonen van mindervaliden. De vzw WIDAR (www.widar.be), initiatiefnemer van dit project, wil er drie huizen inrichten voor opvang van mensen met een handicap. In Zondereigen realiseerde deze vzw al een eerste wooncomplex. Voor het Piuskoor wordt het concert aldus nog mooier. Laat je alvast in kerstsfeer brengen op zaterdag 16 december. Wie het koor vroeger wil horen kan nog terecht op zondag 10 december in de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen waar het Piuskoor om 11.30 uur de artiestenmis verzorgt. Praktische info: Sint-Catharinakerk, zaterdag 16 december, aanvang om 20.30 uur. Toegangskaarten: 10 EUR – vvk 8 EUR. Te bekomen bij de leden van het koor en bij de Dienst voor Toerisme (tel. 03 314 19 56).

VAN HEMELEN

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

Van Aertselaerstraat 21 - 2320 Hoogstraten Tel./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be 38

197

Gevorderde djembé leerlingen Hoogstraten.


HOOGSTRATEN

1 CADEAU IS ER 2 WAARD!

Op zoek naar cadeaus voor uw geliefde naasten? Of naar een mooi kerstkaartje naar uw verre geliefden? In Hoogstraten kan je zeker uw gerief vinden maar vergeet op uw zoektocht vooral de Wereldwinkel niet. Vanaf 23 december is die winkel ingericht als een echte geschenkenwinkel. Je vindt er een rijke keuze aan kerstkaartjes, kalenders en heel veel geschenkartikelen , van verschillende organisaties; Unicef, Amnesty International, Greenpeace, Solidariteitsfonds, Fair Trade, en zo meer Maar het belangrijkste is wel dat je met een geschenk uit de Wereldwinkel, meerdere mensen blij maakt. Zowel diegene die het cadeau krijgt als de misdeelde die er, ergens op de wereld, beter van wordt. De Wereldwinkel, Gelmelstraat 50, is open van woensdag tot vrijdag van 10 tot 17u en ook op zondag 17 december, eveneens van 10 tot 17u

Play-in en Vlamo Wedstrijd

Decembervuur We willen samen met u deze winter het eindfeest van “25 JAAR BIB” vieren. Dit Decembervuur zal branden op vrijdagavond 15 december. We organiseren dit feestelijk vuurprogramma samen met de buurtbewoners van de Lindendreef en met de werkgroep “Trage wegen” van de vereniging Erfgoed Hoogstraten. Bij valavond rond 17 uur ontsteken we het vuur in schalen, lantaarns en vuurkorven in en om de bibliotheek. Het bewonerscollectief van de Lindendreef zorgt voor stalletjes op het pleintje van de bib. U kan er soep, warme chocomelk en wijn drinken. Zorg dat u warm gekleed bent voor de wandeling over oude voetwegen. De erfgoedvereniging verzorgt 4 wandelingen in het centrum van Hoogstraten. We starten met de eerste wandeling vanaf de bib. om 18u00. Na een half uurtje wandelen wordt u om 18u30 terug verwacht. Roodvonk, een professionele voorlezeres, brengt samen met een muzikant voor de deelnemers van groep 1 een voorleesprogramma in de ontmoetingsruimte van de bibliotheek. Er zijn 4 wandelingen gepland met aansluitend telkens een voorleessessie. Om 21 uur geeft de erfgoedvereniging tot slot een projectie rond “Trage Wegen”. We hopen dat zowel jonge ouders met kinderen als de buurtbewoners van de Lindendreef samen met de erfgoedgeïnteresseerden van de partij zijn die avond om zich te warmen aan dit Decembervuur. Dit vuur zal aangeblazen worden door het bibteam. U dient zich vooraf in te schrijven voor de wandelingen en voorleesmomenten via een folder met inschrijfstrook aan de bibliotheekbalie. Ook kan u inschrijven via het e-loket van de Stad Hoogstraten. Deelname is gratis. U ontvangt bij inschrijving een bon voor een warme drank.

De bib sluit: Maandag 25 december 2006: Hoogstraten, Minderhout Dinsdag 26 december 2006: Hoogstraten, Meerle Maandag 1 januari 2007: Hoogstraten, Minderhout Dinsdag 2 januari 2007: Hoogstraten, Meerle

Bib internet Beschikt u thuis niet over een PC? Dan kan u hiervan gebruik maken in de bibliotheek van Hoogstraten. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en ook tijdens de uitleenuren van de bibliotheek.

Verwarming HOOGSTRATEN - Opnieuw een druk weekend voor Fanfare Sint-Catharina. Op zaterdag 14 oktober organiseerden zij een play-in, die van 9 tot 20 uur plaatsvond in de Vito (zie foto). Zondag 15 oktober was de Fanfare dan weer gastheer voor de gekende Vlamo Wedstrijd. Die dag speelden de lagere afdelingen. De zondag daarop kwamen de hogere afdelingen het beste van zichzelf geven. (foto: mo)

Onder bepaalde voorwaarden kan u een tegemoetkoming bekomen voor de onkosten van de verwarming. Meer info bij het plaatselijk OCMW.

39


MEERSEL-DREEF

De fanfare viert zijn verdienstelijke leden MEERSEL-DREEF – Zoals elke vereniging in het Vlaamse land, wordt er ook bij onze fanfare “Voor Eer en Deugd” geteerd. Eens lekker eten met z’n allen en daarna met muziek de straat op, natuurlijk met de nodige pauzes bij de plaatselijke horecagelegenheden. Een eenvoudig maar plezierig recept.

Wielerclub goed op dreef…

Na het feestmaal bij Rien Aerts, de moeder van de fanfare, werden ook de verdienstelijke leden vereremerkt door erevoorzitter André Rommens en afgevaardigde Rik Rieberghs van Vlamo. ’s Avonds stond er dan nog een lekker buffet klaar bij den Bud en zo was de dag weer rond. (tv)

Met zijn allen op de foto

Wanneer je je inzet voor een vereniging mag je af en toe wel eens in de kijker staan, zeker als je dit een aantal jaren hebt volgehouden. Wekelijks repetitie, een 25-tal optredens elk jaar, toch niet niets en geen enkele keer kunnen ze je missen, zo gaat dat in een fanfare… Op de foto van l. naar r. met tussenhaakjes hun jaren dienst: Juliette Janssens (5), erevoorzitter André Rommens, Joeri Van Dun (5), Rik Rieberghs Vlamo, Walter Verburgt (5), voorzitter Bert Damen, Kees Huijben (15), Renske Roelands (5), Jaak Snijders (50), Martin van Nispen (5), Riet Roelands (15), proost pater Jan Van Boxel en Toon Verleye (25). (tv)

Jaak en oldtimer

MEERSEL-DREEF – Voor één keer lieten de leden van fietsclub “De Dreefse Trappers” hun fietsen thuis en namen ze hun partner mee. Het bestuur had op zaterdag 28 oktober een verrassinguitstap geregeld. Voor café Den Bud stond een soort podium met rode loper opgesteld. Niemand wist voor wat en zo was de verrassing compleet. In een dichte vrachtwagen werden de leden afgevoerd en ergens gedropt. In ieder geval een origineel idee. (tv)

Autogordel Sinds kort moet elk kind dat kleiner is dan 1,35 meter vervoerd worden in een aangepast bevestigingssysteem.

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Dit jaar was Jaak Snijders 50-jaar lid van de fanfare. De fanfare stond als verrassing bij hem aan de deur op het Heieinde voor een serenade en voerde hem en z’n vrouw Annie in een oldtimer naar de zaal op Dreef. Jaak werd later op de dag gedecoreerd en uitvoerig bedankt voor z’n jarenlange staat van dienst in de fanfare. Als muzikant maar ook als bestuurslid en organisator van de rommelmarkt. Die Eer deed hem zichtbaar Deugd. 40

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189


MEERSEL-DREEF

Fanfare “Voor Eer en Deugd” op concours

MEERSEL-DREEF – Tijdens de jaarvergadering eind vorig jaar, lanceerde het bestuur van de fanfare het idee om mee te doen aan het provinciaal concours. Een wedstrijd voor amateur-muziekgezelschappen. Bijna al de leden zagen dit wel zitten en zodoende schreef men zich in, het concours zou plaatsvinden op zondag 12 november in de Warande te Turnhout. Toen de inschrijving werd bevestigd, kon men beginnen aan de voorbereiding. Wekenlang werd er gerepeteerd op de te spelen werken. De repetities werden verlengd, er werden extra repetities ingelast en groepssessies gepland per instrumentengroep. Naarmate 12 november naderbij kwam steeg de koorts, wat zou de jury ervan vinden? We gingen voor derde afdeling, we hoopten op 70% en stiekem op 75%. We vertrokken met de bus om 12 uur richting Turnhout, toch wat zenuwachtig, het onbekende avontuur tegemoet. Daar sta je dan in de coulissen op het podium, netjes in gelid, want ook op de presentatie werd gelet, wachtend op een teken om op te komen en hopelijk niet af te gaan. Het doet je wat om in zo’n grote zaal op het podium te mogen plaats nemen en het spelen gaf een goed gevoel en gelukkig maakte niemand muzikale brokken. Na het optreden was er de opluchting en het wachten op het verdict van de jury. Om half zes waren al de korpsen weer present in de zaal en las de jury zijn uitslag voor. Fanfare “Voor Eer en Deugd” uit Meersel-Dreef, tweede afdeling en 75%, er klonk gejuich en applaus. Dit hadden we niet verwacht een afdeling hoger dan vooropgesteld en felicitaties van de jury. Daar moest op gedronken worden, de stemming zat er in, het werken en zwoegen werd beloond. Een opsteker voor het bestuur en de dirigent en voor de penningmeester want die mag drie jaar rekenen op een provinciale toelage. Blij dat we het gehaald hadden keerden we huiswaarts om nog even binnen te wippen bij de plaatselijke horeca, kwestie van hen ook te laten delen in de feestvreugde… (tv)

Pater Robert Herte viert zijn gouden priesterjubileum MEERSEL-DREEF – Op zaterdag 7 oktober om 11uur was het voor de derde keer op rij feest bij de paters Kapucijnen van Meersel-Dreef. Na pater Jan Van Boxel en pater Arnold Van Gemert vierde pater Robert Herte zijn gouden priesterjubileum. De misviering was mooi verzorgd. Na zijn openingswoord speelde één van de leden van de fanfare op verzoek van pater Robert het Il Silencio. Het Mariakoor zong o.a. de Deutsche Messe van Schubert. Pater Robert zingt zelf ook graag en zong met zichtbaar plezier voor de aanwezigen een mooi lied. Pater Robert woonde een groot stuk van z’n leven in Lommel en was jarenlang aalmoezenier in het opvoedingstehuis in Mol. Er waren dan ook heel wat mensen van ginder naar Meersel-Dreef gekomen om de viering mee te maken. Na de plechtigheid was er een receptie in de zaal en daarna konden de talrijke genodigden aan tafel voor het feestmaal. Pater Robert genoot met volle teugen van deze heugelijke dag. Op de foto de drie jubilarissen aan het altaar met pater Robert in het midden. (tv) 41


MEERSEL-DREEF

Elise

MEERSEL-DREEF – Er hingen vlaggetjes over de Dreef, -Wat is er toch te doen?vroeg men zich af. Het bleek een originele geboorteaankondiging te zijn. Drevenierster Liesbeth Bastiaansen was moeder geworden en iedereen mocht het weten. De rest van de gegevens leest u op de foto. (tv)

Missie-etentje

Tien tips om inbraken te voorkomen 1) Laat geen toilet- of badkamerraam open staan en zorg eventueel voor een veiligheidsslot. 2) Laat geen vliegenramen in uw venster zitten als u weggaat 3) Sluit alle vensters af en doe alle buitendeuren op slot. Denk eraan dat de achterkant van uw woning even kwetsbaar is als de voorkant. 4) Doe ook het tuinhuisje op slot. Bepaald tuingerief daarin zou een dief goed van pas kunnen komen. 5) Neem alle sleutels uit het slot van uw buitendeuren en doe geen binnendeuren op slot. 6) Vraag een buurman of familie om een oogje in het zeil te houden, de brievenbus te ledigen of andere dingen weg te nemen die uw afwezigheid kunnen verraden. (briefwisseling, reclame, boodschappen). 7) Hang geen briefje aan de voordeur met één of andere boodschap voor de bakker, de melkboer, de brouwer… 8) Leg nooit een deursleutel onder de mat of achter een bloempot. Hang hem nooit aan een touwtje in de brievenbus. 9) Laat nooit aan ladder rondslingeren; die hoort veilig in de garage of het tuinhuisje. 10) Gesloten gordijnen en neergelaten rolluiken overdag trekken de dief aan, net als volslagen duistere huizen ’s avonds. Zorg daarom voor licht in de kamer. Automatische lichtschakelblokjes zijn daarvoor erg praktisch.

Fietsverlichting Vooraan op de fiets is er een geel of een wit licht verplicht. Het licht moet niet meer op de fiets bevestigd zijn maar mag ook op de kleding, bagage,… bevestigd worden. Achteraan op de fiets blijft het rode achterlicht verplicht.

Zonnebankcenter

Ipatinga

Kom je kleurtje nog eens halen

MEERSEL-DREEF – Op zaterdag 28 oktober, kon je je benen onder tafel steken in de zaal “Bij de Paters” en je buik rond eten. Het missiecomité organiseerde een etentje waarvan de opbrengst werd gebruikt voor het goede doel. Een zestigtal mensen schreven zich in en kwamen niets te kort, dat mocht ik zelf ook ondervinden. De tafels waren feestelijk gedekt, het eten heel lekker en de bediening super. Op vrijdag 17 november sloot het missiecomité haar werkjaar af met een dankavondje voor al de vrijwilligers die op één of andere manier hielpen bij het grote missiefeest “Reik Mij de Hand” en de andere activiteiten. Een tachtigtal mensen waren uitgenodigd voor een gezellige avond met bingospel. Ook werden er enkele verdienstelijke mensen in de bloemen gezet: Piet en Koosje De Graaf voor hun jarenlange inzet voor de rommelmarkt en Lisette Huybrechts voor haar jarenlange inzet voor het missiecomité als voorzitster en duivel-doet-al. En tenslotte Rien Aerts, uitbaatster van de zaal “Bij de Paters”, als dank voor haar medewerking en gastvrij onthaal van het missiefeest. (tv) 42

Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 13.30 en van 15.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Zondag en maandag gesloten 206

Bib reservatie U kan een PC reserveren in de bibliotheek van Hoogstraten, dankzij uw bibliotheekpas. U kan dan twee uur surfen per dag met een maximum van 10 uur per week of 40 uur per maand.


MEERSEL-DREEF

KLJ wast zijn kas vol MEERSEL-DREEF – De KLJ van Meersel-Dreef heeft nog veel plannen en daar is veel geld voor nodig. Om wat geld in het spreekwoordelijke laatje te krijgen, wasten op zaterdag 28 oktober de leden en het bestuur aan de lopende band auto’s. De auto’s glommen, de penningmeester glunderde en de eigenaars konden nog even genieten van een drankje. Tussendoor maakten de KLJleden zich ook nog verdienstelijk door het pleintje op te ruimen. Veel mensen brengen hun glas en papier naar de containers maar dumpen dan ineens ook maar hun ander afval op het pleintje. Plastiek, isomo en ander huisvuil hoort daar natuurlijk niet thuis! Daarvoor hebben we toch een containerpark. EnďŹ n die mensen zullen het waarschijnlijk nooit leren‌ (Niels Roovers, tv)

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

De nieuwe Honda VersamowÂŽ-techniek De eerste 4 in 1 grasmaaier kan: 1. Vangen 2. Uitwerpen 3. Mulchen 4. Bladversnipperen

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

43


MEER

Louis Wellens verlaat Meer voor een toekomst in Brazillie MEER – U bent pas op pensioen en wilt uw leven een nieuwe draai geven. Zo iemand is Louis Wellens van Meer. Louis is zelf altijd leraar geweest, voor een groot deel van zijn carriere bij het ministerie van landbouw. Hij is specialist in biologische teeltwijzen. Het lot van de streek Ste.Catharina, diep in het Brazilliaanse binnenland en ongeveer 200 km van Argentinie ligt Louis aan het hart. Het is ook de streek waar zijn vrouw vandaan komt. Men leeft er van kleinschalige landbouw. Er is ook veel armoede. Op vraag van de plaatselijke landbouworganisatie Apaco, een vereniging die een 2000 tal boeren groepeert, wil Louis mee een kenniscentrum oprichten voor een meer biologische landbouw. Het grote probleem van de bodemerosie heeft veel te maken met gebrek aan kennis over humus en bodem. Snoeihout is er immers met hopen, als men dat leert composteren kan men het ook als humuslaag gaan gebruiken etc. Door een proefbedrijf met demonstratietuinen hoopt men aan de mensen te kunnen tonen hoe het moet. Jonge boeren, die meestal niet kunnen lezen, zullen er stage kunnen lopen. Louis hoopt op een termijn van een 10-tal jaren dit proefbedrijf met leslokaal over te kunnen geven aan de plaatselijke bevolking. Bent u trouwens meer geinteresseerd, het project kunt u ook volgen via de website van leraar zonder grenzen: www.lzg.be Of het project een kans op slagen heeft ? Daar is Louis van overtuigd. Al heel wat organisaties hebben positief gereageerd. Ook het stadsbestuur van Hoogstraten is positief en wil steunen. En toeval of niet, Louis heeft er ook al iemand van Hoogstraten ontmoet. Agnes Vercouteren, ingenieur in tropische landbouw in dezelfde streek heeft contacten met het project. Louis en Ivanete, veel succes toegewenst, en hopelijk kunnen we in de toekomst nog eens wat over jullie berichten, daar uit het verre Brazillië. (ma)

MEER - Buren, vrienden en familie waren aanwezig op het afscheidsfeest van Louis en zijn vrouw. Op de foto: Louis Wellens en vrouw Ivanete en Jef en Leen Swaenen.

Eten voor het goede doel MEER – Uiensoep en Chili con Carne stond er op het menu bij de jaarlijkse 3 voor 11 aktie der jeugdclubs. In het boerenzaaltje werd dit overheerlijke menu opgediend. De totale aktie bracht flink wat geld op voor 11.11.11. Goed voor een slordige 2500 euro in de Mussenakker alleen al. (ma)

44

Windmolen verliest wiek.

MEER – Als gevolg van een defect werd een wiek van molen-4 geamputeerd, en nadien weer netjes terugeplaats. Bij deze operatie kwamen letterlijk de grote middelen van pas. (ma)

Akkerpop Contest MEER - Jaja, dit jaar is het weer zover Akkerpop Contest komt eraan! Dit Akkerpop pre-festival, waaruit de winnaar mag deelnemen aan het echte Akkerpop gaat weer door in de Mussenakker op 2 December 2006. De deuren gaan open om 13.00u en de eerste band begint om 14.00u. Uurschema hieronder te vinden. 14.00 - 15.00: Portland 15.00 - 16.00: Black Out 16.00 - 17.00: Stanny and the Studs 17.00 - 18.00: Heartbeat 18.00 - 19.00: Dead System 19.00 - 20.00: The Heirs 20.00 - 21.00: Brickbat 21.00 - 22.00: Empty Vie 22.00 - 23.00: Djinn 23.00 - 24.00: Last Star Down Voor meer informatie: www.mussenakker.be (ma)


MEER

Rampoefening in de transportzone

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

MEER - De HST rijdt nog niet, maar toch voltrok er zich op zaterdag 18 november, net bij de grens in de transportzone een rampscenario. Tientallen doden en zwaargewonden met een treinongeluk. Het was gelukkig maar een ramp-oefening ! Waarom nu zo een oefening. Directeur-Generaal Luc Vansteenkiste van spoorwegbeheerder Infrabel is van mening dat de oefening een goede test was voor de effectiviteit van de veiligheidsmaatregelen rond de HSL: “De HSL is één van de veiligste vervoermiddelen die er bestaan. Een ongeval zoals dat nu gesimuleerd is, is praktisch onmogelijk. Mocht er ooit toch een incident van welke aard dan ook voordoen, dan weten we nu dat de hulpverlening paraat staat en dat alle instanties weten wat ze moeten doen om potentiële slachtoffers zo goed mogelijk te helpen”. De betrokken burgemeesters langs weerszijden van de grens: Burgemeester Van der Velden (Breda) toonde zich in een eerste reactie tevreden omdat de twee verschillende systemen van hulpverlening aan weerszijden van de grens nu op elkaar afgestemd geraken en ook voor burgemeester Van Aperen is deze oefening het bewijs dat de afgelopen jaren veel veranderd is in de samenwerking.

info@b-f-d-g.be www.b-f-d-g.be

Het scenario Het ongeval gebeurde met een Thalystrein precies op de grens op bedrijventerrein Hazeldonk-Meer. Daarbij werd gesimuleerd dat er een aantal doden en vele gewonden waren. De hulpdiensten aan beide zijden van de grens werden gealarmeerd en de gewonden moesten uit de trein gehaald worden en naar ziekenhuizen worden vervoerd. De deelnemers Uit beide landen namen ongeveer 700 mensen deel van de gemeenten Breda en Hoogstraten, van de Brandweer Midden- en West-Brabant, de Brandweer Noorderkempen , de politie uit beide landen, de GHOR uit Nederland en de Geneeskundige Eenheden en het Rode Kruis uit België, Rijkswaterstaat en het Vlaams Gewest als wegbeheerders, Infrabel en ProRail en voorlichters, begeleiders en waarnemers uit beide landen. Er deden 80 Lotus (Landelijke opleiding ter uitbeelding van slachtoffers) mee en 170 figuranten. Daarnaast is er nog medewerking verleend door NS/Internationaal, Defensie en de KLPD. (ma)

184

“Rosalia meets Fanny” MEER - Brassband Sinte-Rosalia en Jiving Sister Fanny werken samen in een muzikaal project. Dirigent Bart Van Ossel durft al eens experimenteren met muzikale genres in de blaasmuziek, dat heeft hij al eerder aangetoond. Mede onder zijn impuls is in Meer een boeiend project opgezet. Brassband Sinte-Rosalia en rockband Jiving Sister Fanny vinden elkaar en verzorgen samen een avondvullend programma. Daarbij komen verschillende populaire muziekgenres aan bod. De brassband pakt uit met o.a. schlagers en popnummers. Voor het vocale gedeelte wordt een beroep gedaan op zanger Yves Rénaarts. Deze artiest uit Tielen staat op het punt zijn eerste full-cd uit te brengen. Samen met de brassband brengt hij een vijftal nummers, waaronder “Hello Mary Lou” en “One night with you”… Jiving Sister Fanny wisselt rustige nummers af met het klassieke rockwerk, waarvoor deze band in Meer en wijde omstreken bekend is. Aangevuld met een blazerssectie, krijgt ook hun repertoire een heel andere dimensie. Dirigent Bart Van Ossel: “De luisteraars mogen geen klassiek concert verwachten. Het is de bedoeling een avond muzikaal amusement te brengen, dat toegankelijk is voor zo veel mogelijk mensen. Met de schlagers mag er meegezongen worden, er moet niet stilgezeten worden, het is echt de bedoeling muzikaal plezier te maken!” Van de kant van Jiving Sister Fanny wordt ook benieuwd uitgekeken naar de reacties van de fans. Toon Verboven: “Op deze manier laten we zien en horen dat een fanfare de traditionele grenzen kan verleggen, maar dat dat evengoed kan voor een rockband. Muzikale raakpunten zijn er in elk geval.” Voor de presentatie tekent de frontman van die andere legende, Cryptic Skull, Jan Dufraing en voor de belichting zorgt Karel “Carlos” Martens.

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

185

“Rosalia meets Fanny” vindt zaterdag 2 december plaats in Zaal voor Kunst en Volk aan de Meerseweg in Meer. Het programma start om 20 u., de deuren gaan open om 19.30 u. Van dan tot 20.30 u. betaalt u slechts twee drankjes als u er drie bestelt. Kaarten kosten € 3 in voorverkoop, 5 aan de kassa. U kan voor kaarten terecht bij de muzikanten van Sinte-Rosalia, of ze telefonisch reserveren bij Jos Brosens ( 03 315 90 79), Ad Godrie (03 315 04 70) of Jacques Verboven (03 315 01 78).

45


MEER

Dolle pret met de ‘Slappe der wet’ MEER – ’t Heidebloempje deed in november zijn reputatie weer alle eer aan met de klucht ‘De slappe der wet’ van Kamiel Kemels. De acteerprestaties waren uitstekend en het publiek amuseerde zich kostelijk. Hiervoor waren verantwoordelijk v.l.n.r. (staand) Fonne Brosens, Jos Cools, May Roos, Marcel Roos, Nick Van Dun, Karel Martens, Wim Delcroix, Jos Godrie, Jeff Dictus en (zittend) Sabine Blijenberg, Rit Rombouts, Chris Cools, Frie Adriaensen en Emelie Kerstens. Een dikke proficiat aan allen. Ondertussen bereidt de volgende toneelploeg van ’t Heidebloempje zich al voor op de voorstellingen van ‘Motie van wanorde’ op 9, 10, 16 en 17 februari.

Kerstevocatie in de Donkakker MEER - Bjorn Sterkens van Donkakker 15 heeft wel een zeer specifieke hobby. Al sinds zijn 7e bouwt hij kerstlandschappen. Het begon bij een bezoek met moeder aan de kerstmarkt in Keulen. Daar brachten ze enkele huisjes mee. Het beviel hem zo goed, dat hij er zich nu in gespecialiseerd heeft. In de wintermaanden bezoekt hij Monschau en omstreken, en kent er de juiste winkeltjes. Hij brengt telkens wat porceleinen huisjes mee en zijn verzameling stelt hij telkens in de wintermaanden tentoon. Het opstellen is een familiegebeuren, vader Jos, moeder en broer Erwin, die voor de verlichting zorgt, houden er zich uren mee bezig. Dit jaar is het resultaat bijzonder mooi geslaagd, zoals u ziet op de foto. Geburen en ook die van Ziekenzorg zijn al eens komen kijken. Mensen die geinteresseerd zijn kunnen een afspraakje maken om eens te komen kijken (tel. 0498 11 02 70) bij Bjorn. De toegang is gratis maar een beetje sponsoren mag natuurlijk. (ma)

Kerstmarkt Meer MEER - Op zaterdag 16 december richt KWB-Meer zijn jaarlijkse kerstmarkt in, natuurlijk op onze vertrouwde plaats aan het klooster in Meer. Omstreeks 18.00 uur starten de festiviteiten met diverse standhouders met allerhande artikelen. Dit keer heeft KWB besloten om Meerse verenigingen hun gang te laten gaan in aanbieden van eten of iets warms. KWB-Meer zorgt voor de drank en de organisatie. Brassband en Drumband Sint-Rosalia zal met hun aangepast repertoire zorgen voor de muzikale omlijsting. En HO HO HO de enige echte kerstman zal zeker iets lekkers bij hebben om aan de kinderen uit te delen. Zij kunnen tevens meedoen aan een kleurwedstrijd (altijd prijs). Graag nodigt KWB jullie daarom allemaal uit op de gezelligste kerstmarkt van de Noorderkempen. Heeft u ook iets in verband met kerst of eindejaar om te verkopen aarzel dan zeker niet de organisatoren te kontakteren. Info: Frank Voet: Frankenberg 10 2321 Meer 03/315.43.88

46


MINDERHOUT

Derde algemene KWB quiz DIAMANT IN MINDERHOUT Adriaan Snoeys en Mit Verhoeven Alhoewel één van de drukste Europese verkeersaders, de E-19, den Aard doorklieft, overvalt hier in dit gehucht toch nog een gezonde stilte en rust die je op vele plaatsen niet meer terug vindt. Wel nieuwsgierig naar de doortocht van de TGV binnen enkele maanden! Toch is het leven hier al grondig veranderd. Vroeger uitsluitend bewoond door landbouwers beginnen die nu wel degelijk in de minderheid te komen. De meeste boeren genieten al jarenlang van hun persioen en de jongeren beginnen er eenvoudigweg niet meer aan. Zo hebben Adriaan en Mit ook geen opvolgers gehad voor hun geboer. Adriaan werd geboren op 12 april 1922 in Meer en daar bracht hij ook zijn jeugd door op de ouderlijke boerderij. Mit kwam enkele jaren later op de wereld, namelijk op 4 mei 1925 en wel te Loenhout. Toen ze vier jaar was, verhuisde het gezin naar de Minderhoutse Aard en die heeft ze ook nooit meer verlaten. Ze trouwden op 9 oktober 1946 en ze moesten te voet; achter elkaar, door ’t slijk naar de kerk. In die tijd was den Aard in de winter als het ware afgesneden van de bewoonde wereld, alleen een smal paadje en

een karspoor leidde naar de beschaving. Zeven kinderen werden uit hun huwelijk geboren, één is overleden, en die hebben dan op hun beurt voor een respectabel aantal kleinkinderen gezorgd. De jubilarissen zien het leven nog altijd door een roze bril. Adriaan is nog steeds een actief man en een fervent duivenmelker. En de verzorging van zijn piepers ligt hem nauw aan het hart. Dat hoopt hij nog niet zo gauw op te geven. De tuin en het erf soigneren behoren ook tot zijn bezigheden. “Ge moet iets te doen hebben, dan telt ge nog mee en ge voelt dat ge nog iets presteert! Wij beseffen ook wel dat we geluk gehad hebben en nog hebben, zestig jaar bijeen is niet zoveel mensen gegeven!” Voor Mit ligt het wel iets moeilijker, ze ziet er bijzonder goed uit, maar de rug en de knieën zijn niet meer zo flexibel zodat het huishoudelijk werk heel gecontroleerd moet gebeuren. Beiden hopen nog een heel aantal jaren samen door te brengen in “Den Blauwe Draaiboom” op den Aard, want ze hebben zich nog maar pas een spiksplinternieuwe auto aangeschaft!” Mit en Adriaan gefeliciteerd en hou je goed! (rel)

De KWB zorgt dikwijls voor activiteiten waarvoor een fysische inspanning vereist wordt. Gezellig samenzijn kan ook door middel van een quiz, waar het verstandelijk geheugen op de proef gesteld wordt. Voor de derde maal organiseert KWB-Minderhout een algemene quiz. Deze zal doorgaan op vrijdag 23 maart 2007 in de Minderhoutse Parochiezaal. Deze manier van sport is de laatste jaren erg in trek. Schrijf uw ploeg tijdig in en ervaar zo het plezier van het quizzen. Toets je algemene kennis met andere ploegen uit onze regio. Je hoeft echt geen superbegaafd persoon te zijn om aan onze quiz deel te nemen. Deze activiteit is bedoeld voor Jan modaal en Jan met de pet. Alle leeftijdscategorieën komen hiervoor in aanmerking. Alhoewel een beetje algemene kennis altijd meegenomen is. Vorm met je team een collectief geheugen om een aantal uren te brainstormen over een aantal vragen gaande over: geschiedenis, aardrijkskunde, sport, wetenschappen, media, muziek, enz…. Deze quiz zal bestaan uit 10 rondes van 10 vragen. Tijdens deze mondelinge rondes krijg je ook tafelrondes in de vorm van foto’s, puzzels en andere denkopdrachten. Om uw hersenen niet te laten oververhitten, zal er ook een pauze voorzien zijn van ongeveer een half uurtje. Uw ploeg mag bestaan uit maximum 6 personen. De aanvang is voorzien om stipt 20u. Probeer zo snel mogelijk in te schrijven, zodat je zeker kan deelnemen onder de olympische gedachte : “Deelnemen is belangrijker dan winnen”. Treuzel niet te lang, want het aantal ploegen is beperkt. Inschrijven kan telefonisch bij Tom Neefs, Desmedtstraat 52, tel. 03/321.30.59 of bij Luc Herthogs, Lage Weg 33, tel. 03/314.74.21. Of via email : luc.herthogs@tiscali.be De deelnameprijs bedraagt slechts € 10,00 per ploeg. Let op : uw inschrijving is pas geldig na betaling en bevestiging hiervan.

Zoekertje Ik zoek alles (zowel bier als limonade) van Brouwerij Brosens uit Hoogstraten en Brouwerij Sterkens uit Meer. Heeft u nog glazen, viltjes, flessen, reclame, of iets dergelijks liggen? Bel me dan op het nummer 0495 23 47 29.

Mit en Adriaan te midden van de zes eigen kinderen en schoonkinderen

47


MINDERHOUT

Kinderen veilig met oudjaar MINDERHOUT - Het organiserende comité heeft reeds een vergadering achter de rug om de zingende kinderen op zaterdag 30 december veilig de baan te laten oversteken in Minderhoutdorp. Uiteraard wordt gehoopt dat de verschillende verenigingen (KWB, Oudervereniging, Gezinsbond, KVLV, KSJ, KLJ, dorpsraad, parochiaal hulpfonds) en sponsors (de Paul en de Jakke, Inza, ...) die de afgelopen jaren op welke wijze dan ook hun steentje hebben bijgedragen tot het welslagen van deze activiteit, dat ook dit jaar weer zullen doen. Zonder hen zou het al heel wat moeilijker zijn om het veilig oversteken te organiseren. Maar helemaal moeilijk wordt het wanneer er geen kandidaat-overstekers meer zouden zijn. Daarom, wanneer u via de traditionele wegen, het briefje vanuit de vrije basisschool of via het Rakkertje, niet kan inschrijven, kan u dit ook nog op een derde manier doen: bel even of loop even langs bij Jan Braspenning, Gemeentestraat 11, tel. 03 314 75 50, met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum (voor de verzekering) en uur dat u kunt komen helpen oversteken: 9 uur - 10.45 uur of 10.45 uur - 12.30 uur of 9 uur - 12.30 uur (en dit voor 20 december). Het organiserend comité zal dan in de loop van de volgende dagen meedelen op welke oversteekplaats u terecht kunt. Ook dit jaar wordt de Minderhoutsestraat weer afgesloten voor alle verkeer tussen 9 uur en 12.30 uur. Het organiserend comité hoopt dat de bewoners van de Minderhoutsestraat en hun zijstraten hier rekening mee wensen te houden en verontschuldigt zich voor dit ongemak. Zoals al ettelijke jaren de gewoonte is, zal in Minderhoutdorp voor de zingende kinderen weer warme chocolademelk en pannenkoekjes voorhanden zijn in het KLJ-lokaal.

Kwis MVV Op vrijdag 26 januari 2007 organiseert MVV alweer haar 3de algemene kennisquiz. Vanaf 20u stipt worden de vragen, raadsels, foto’s en geluidsfragmenten op ploegen van maximaal 6 personen afgevuurd. Weet jij wie John Lennon heeft vermoord, in welk jaar Lucien van Impe de Tour won of hoe de kindjes van Koen Wauters heten? Liggen jouw sterke punten eerder op het gebied van aardrijkskunde, film, muziek of wetenschap? Of heb je gewoon zin om er samen met je collega’s, vrienden of drinkebroers een gezellige avond van te maken, schrijf dan snel in via e-mail (Seppe. de.bont@telenet.be), telefonisch (0475/86 44 00) of via de website www. minderhoutvv.be. Vergeet niet je ploegnaam en een e-mailadres of telnr. van de ploegverantwoordelijke mee te geven. Inschrijven kost 15 euro per ploeg. Haast je want - om te eindigen met een dijk van een cliché – de plaatsjes zijn beperkt!

48


MINDERHOUT

KWB Jogging voor beginners

De grote oorlogen

Vorige jaren zijn velen van ons gestart met het joggen, sommigen bij de beginners en anderen bij de volhouders. Allen waren ze het er over eens dat het joggen goed was voor de conditie, de gezondheid en het sociaal samen zijn. Onderzoeken wijzen dan ook uit dat wie regelmatig aan sport doet, meer kans heeft om langer gezond te blijven. Instinctief weten we dit, maar de praktijk laat vaak te wensen over. We vinden of maken geen tijd om te sporten, of weten niet hoe er aan te beginnen. Daarom willen wij als KWB met Joggen voor beginners jullie op een aangename en gezonde manier aan het bewegen krijgen.

Beginners Jogging voor beginners is op maat gesneden voor mensen die willen starten met joggen. Voor deze beginnende joggers is door deskundigen een schema opgesteld waardoor ze na 11 weken in staat zijn 5 km te kunnen joggen. Buiten dit trainingsschema worden er ook concrete tips gegeven betreffende een goede warming-up, loopscholing en cooling-down. Indien je deelneemt gaat niet alleen je conditie en gezondheid erop vooruit, maar leer je ook weer nieuwe mensen kennen waarmee je samen op weg gaat om aan het einde 5 km te kunnen joggen. De trainingen voor de beginners zullen iedere woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur plaatsvinden en worden gegeven door een ervaren trainer, namelijk Fons Aerts De start zal zijn op 17 januari 2007. Iedere deelnemer wordt dan om 19.15 uur verwacht bij het voetbalplein van MVV aan de Hoge Weg. Van de beginnende joggers wordt verwacht dat zij buiten de woensdagavond nog 2 maal joggen om de conditie stap voor stap op te bouwen. Ben je niet gemotiveerd genoeg om alleen te lopen. Geen probleem. Ervaring wijst immers uit dat deelnemers onderling afspreken om samen te joggen. De kostprijs voor beginners en volhouders (zijnde lid van de KWB-Minderhout) bedraagt slechts 10,00 € voor 11 trainingsavonden inclusief trainingsschema, fluo-vestje en gratis startbewijs voor de Kapellekensloop op 9 juni. Voor niet leden bedraagt de inschrijving 20,- €. Deze jogging voor beginners staat open voor zowel mannen, vrouwen en jeugd. Minimum leeftijd 8 jaar.

Jaarlijks, op 11 november, worden de slachtoffers van de beide wereldoorlogen herdacht. Ons dorpje heeft geen oudstrijders meer maar hun offer mag nooit vergeten worden. Daarom vindt er een misviering plaats en later wordt er onder begeleiding van de plaatselijke fanfare een bloemenhulde gehouden aan het monument. Helaas zijn de huidige wereldleiders nog niet slimmer geworden. Ook nu nog woeden er oorlogen waar de gewone burgerbevolking het grootste slachtoffer van is.

Castelré In Castelré staat dit jaar een KERSTSTAL aan café ‘In Holland’ bij Jos Snoeys. Op zondag 17 december vanaf 11 uur en zaterdag 23 december vanaf 14 uur met LEVENDE figuren! Verkrijgbaar aan de stal: warme dranken, gluhwein, chocomelk, jenever, ...

Voor een goede verzekering zal je zelf moeten zorgen. De KWB wil voor geïnteresseerden echter wel een verzekering afsluiten voor 10 €. Om de voorbereiding en de verzekering tijdig in orde te brengen, verwachten wij dat geïnteresseerden zich voor 10 januari 2007 aanmelden en betalen bij: Fons Aerts, Meerseweg 86 Telefoon: 03/314.38.92.

49


MEERLE

GOUD IN MEERLE Rie Van Bavel en Jeanne Vinckx We hebben het altijd heel goed gehad samen

MEERLE – Rie – Hendrik staat er op zijne pas – is geboren en getogen Meerlenaar. 77 jaar geleden was hij het 7e kind (van de 12) dat op de boerderij van vader en moeder Van Bavel aan de Paddegracht het levenslicht zag. “Voor ons jonge gasten was het een fantastische plek om te wonen. Vlak tegen het bos van Stas, ruimte te over. In het bos mochten we eigenlijk niet komen, maar de boswachter kon ons er moeilijk weghouden als er vogeltjes in de nesten zaten”. Samen met broers en zussen en de andere kinderen uit de buurt trok Rie te voet naar school in Meerle: “Langs het Kerkzicht, drie kwartier gaans, toch zeker als we nog klein mannen waren. Op klompen, winter en zomer. Alleen als het hoogzomer was droeg ik dunne sandaaltjes”. Op 14 jaar was het uit met leren: “Verder leren, daar werd bij ons thuis niet over gepraat. Ik heb er ook nooit bij stilgestaan, als ge klaar waart in ’t school ging je thuis werken of ergens dienen. Dat was zo en daarmee uit.” Rie heeft altijd thuis gewerkt. Ze hadden koeien, een paar varkens, kiekens en op het laatst een beetje tuinbouw. “Ik heb dat altijd graag gedaan. Wij hadden het thuis niet slecht. We waren met velen om het werk te delen, ge moest u niet doodwerken. We mochten ook gerust al ne keer uitgaan als we 18 waren. Naar de kermissen natuurlijk, of zondagnamiddag een pint gaan pakken”. Over zijn legerdienst heeft Rie wel zes jaar gedaan: “Eerst zou ik niet moeten gaan, wegens broederdiensten. Maar dan werd ik toch opgeroepen. Elke zaterdag moest ik me in Hoogstraten melden. We kregen er een volledige uitrusting en elke week les. In de week waren we gewoon thuis. Elk jaar een week ‘kamp’ doen, 5 jaar achtereen. Op het laatst was ik dat wel beu, ik was al getrouwd en bleef liever bij mijn vrouwke.” Jeanne Vinckx is ‘af Meer’, van Workhoven. Zij was de 6e van 10 kinderen. Tot haar 13e liep ze school in Meer, toen verhuisden haar ouders naar Minderhout, naar de

50

Bergen op een grotere boerderij. Want ook daar bleven er velen thuis werken en dus was een groter doening welkom. Jeanne maakte het laatste schooljaar af in Minderhout en van dan af was het ook voor haar werken geblazen. Thuis vooral en bij gelegenheid ergens anders gaan helpen. Vader en moeder Vinckx waren redelijk ruimdenkend en zo mocht Jeanne al vrij jong een keertje uitgaan. Met de oudere zussen, naar het toneel of naar de kermis. Zoals naar de kermis in Minderhout in 1953, waar ze Rie tegenkwam. Die was al wel eens bij haar thuis geweest met zijn maten om te buurten. Dat ging zo als er jong volk in huis was. Op de kermis was het tussen Jeanne en Rie meer dan buurten en dus hadden ze verkering. Voor beider thuis was het goed, maar Jeanne moest wel wachten om te trouwen tot ze 21 was geworden.

Enkele weken na haar 21e verjaardag stapten Jeanne en Rie in het bootje. “Het was tijd toen, want de koeien moesten onderhand op stal en die hadden we eerst nog nodig voor het feest.” Het was een geweldig feest, twee dagen achtereen. Eerst voor de familie, de volgende dag voor de ‘jonkheid’. “Er waren wel 80 jonge meiden en jongens. Voor jonge mensen was een bruiloft toen een buitenkansje, niet iedereen mocht elke week uitgaan. Een paar vaten bier op de voorvloer, een trommel, een monica en zelfs een saxofon. We hebben gevierd tot aan de lichte, de geburen gingen de koeien al melken”. Rie en Jeanne huurden een kleine boerderij op de Paddegracht. Een beetje boeren, maar al veel meer tuinbouw. Maar toen het steeds moeilijker werd om plukkers te vinden en ze het daar ook nogal aan de ‘ene kant’ vonden, stopten ze ermee en ging Rie op de Desta werken. Ondertussen kochten ze een stukje bouwgrond in de Hazenweg in Meerle en lieten ze er een schappelijke woning op bouwen. “Dat was toen ook duur hoor, bouwen. Maar die tijd begonnen de lonen sterk te stijgen en al gauw was dat een heel redelijke afbetaling”. Ze hebben het op de Hazenweg altijd heel goed gehad. Jeanne en Rie zetten er 7 kinderen op de wereld. May, Jos, Gerd, Ludo, Herman, Jan en Ronny. Die werden door Jeanne en Rie goed verzorgd, deden zelf ook goed hun best en kwamen allemaal prima terecht. Buiten Ronny – die vrijgzel bleef – zijn ze getrouwd en hebben ze kinderen. 15 kleinkinderen hebben Jeanne en Rie, waarvan er een aantal ook al iemand bij hebben. Het kan dus heel druk zijn daar op de Hazenweg. Vooral met Nieuwjaar, als ze er allemaal zijn. Dan moet er zelfs aan de grote tafel in twee shiften gegeten worden. In 1984 werd er op de Desta geherstructueerd en werd Rie werkloos. “Werkloos, maar niet zonder werk. Ons mannen zijn er goe mee geweest, bij hen was er altijd werk.” Sedert ze op pensioen zijn, zijn ze beiden lid geworden van de gepensioneerden, OKRA heet dat nu. Jeanne bij de hobbyclub voor handwerk en voor het turnen. Rie houdt het bij de vergaderingen. Hij heeft heel zijn leven gevist en dat doet hij nog altijd graag, op de putten van de Desta. Samen gaan ze heel veel fietsen, winter en zomer. Als het weer wat minder is, dan gaan ze wandelen. “Tegen de kou kunt ge u kleden. Een dikke jas, een sjaal en een muts, dan lijdt ge niks”. Mede door dat vele bewegen zijn ze alle twee goed gezond. Ze hebben dan ook ten volle kunnen genieten van een fantastische gouden bruiloft. Thuis afgehaald door de fanfare, een mooie viering en een onvergetelijke feest met de hele familie. Om nog lang van na te genieten. We wensen het hen van harte. (jaf)


MEERLE

10 jaar ’t Mjeels Parlement

(foto: de ploeg van ‘t Mjeels Parlement is stevig aan het repeteren) MEERLE – In 1996 besloten enkele leden van KWB en KAV Meerle om een nieuwe toneelgroep te starten. Het idee kwam voor een deel omdat de chiro in die periode gestopt is met de tweejaarlijkse toneelopvoering. Tien jaar later zijn de meeste pioniers nog steeds actief bij ’t Mjeels Parlement. Er wordt in december twee avonden gespeeld in de parochiezaal, maar daar gaat bijna een jaar voorbereiding aan vooraf. Dat begint in het voorjaar met de keuze van een toneelstuk. Er worden een aantal boeken besteld die om de beurt door enkele leden gelezen worden. In maart of april wordt dan gekozen welk stuk er gespeeld wordt. Soms is die beslissing snel genomen en het andere jaar duurt het wat langer.

Nadat iedereen het boek gelezen heeft, worden vlak voor de zomervakantie de rollen verdeeld en enkele dingen in het boek aangepast of geschrapt. Vanaf begin oktober start het echte werk met twee keer per week een repetitie. Tegen eind november schieten ook de decorbouwers en de technicus voor licht en geluid in gang. De laatste week voor de voorstelling wordt er vier keer gerepeteerd met op zaterdagnamiddag de generale repetitie. Een enkele keer loopt er iets mis tijdens de voorstelling, maar dat is onvermijdelijk. Anderzijds zorgt het soms voor een onverwachte komische noot, wat in een blijspel handig meegenomen is. Na de laatste voorstelling op zondagavond kan er steeds tevreden teruggeblikt worden. Het echte

30 jarigen van Meerle houden klasreünie MEERLE – Met een hapje en een drankje werden herinneringen opgehaald van de lagere school. Voor sommigen was het bijna 18 jaar geleden dat ze elkaar nog eens hadden gezien. Het werd een gezellige avond die duurde tot in de vroege uurtjes.

Vlnr - Paul Jansen, Herman Jansen, Bert van den Berg, Koen Van Dun, Jorgy Jespers, Raf Vermonden, Eric Martens, Heleen Meyers, Marina Vermeiren, Brigitte Geenen, Sabine Goetschalckx, Sabine Jacobs, Christel Roelen, Linda Roelen, Leen Martens, Chris Laurijssens, Jeff van Boxel, Kurt Snels, Bart Aerts, Danny Oomen, Leen Martens, Lieve Meeuwesen, Linda Adams

eindpunt is het bekijken van de video-opname met alle medewerkers. Vanaf dan start weer de voorbereiding voor een nieuw toneel. ’t Mjeels Parlement speelt dit jaar Horrorscoop, een macaber blijspel in vijf bedrijven van Rudy Soetewey en Staf Schoeters. Wanneer Magda met behulp van haar astrologische “kennis” haar man Bob voorspelt dat hij binnenkort zal sterven, is voor hem de maat vol. Hij besluit om, met de hulp van zijn boezemvriend en begrafenisondernemer Jef, zijn dood voor te wenden en zo Magda definitief te “genezen” van haar bijgeloof. Tijdens de uitvoering van dit plan komt een inspecteur echter roet in het eten gooien. Hij besluit de hele “begrafenis” van Bob te volgen om na te gaan of de zaak van Jef en zijn echtgenote Denise een nieuwe vergunning krijgt. Voor Jef en Bob heeft dit onverwachte gevolgen. Als Magda dan ook nog iets voelt voor de inspecteur, is het hek helemaal van de dam. De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 9 en zondag 10 december om 19.30u. De deuren gaan open vanaf 18.30u. Kaarten in voorverkoop kosten 3 euro en zijn te verkrijgen bij George Hendrickx, Hazenweg 17 tel 03.315.01.61 of bij Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41 tel 03.315.92.09. De avond zelf bedraagt de inkom 5 euro. Voor de kinderen is er op zaterdag 9 december om 13.30 uur een voorstelling. De inkom hiervoor bedraagt 3 euro (drank + chips inbegrepen). (RvdA)

Meerlese biljartclub MEERLE – Ook dit jaar startte de competitie voor de Meerlese Biljartclub weer positief. Ze konden weer 10 ploegen opstellen voor de nationale (4) en gewestelijke (6) competitie. In nationale afdeling 4D staan Jan Goetschalckx, Ton van Oijen, Loek van der Donk en Gustaaf Goetschalckx al mee aan de leiding. De eerste ploeg pakt de punten als het moet (onlangs nog 8-0 tegen de Kasteeldreef)en streven naar behoud in de 2de afdeling. De tweede ploeg kende in het begin wat moeilijkheden, maar heeft zich nu herpakt en speelt weer mee voor een mooie plaats in de rangschikking. De derde ploeg kende zijn ups en downs maar zullen vanaf nu hun beste beentje voorzetten. Op gewestelijk vlak is het de ploeg van Johan Pals, Jos Rommens en Karlo Kennes die hoge ogen gooit in hun reeks. Al bij al een goed begin van het seizoen. Ook in het verbond der Noorderkempen werd aan de competitie begonnen. Nieuwe leden zijn nog altijd welkom, kom eens kijken op de clubavonden op vrijdag vanaf 19.30 uur in ons nieuw lokaal “De belevenis” in “Hotel Hoogstraten buiten” aan de Bredaseweg in Minderhout. Je kan er vrijspel spelen, bandstoten of driebanden op de kleine tafel van 2.10 m (2 tafels) of de matchttafel van 2.84 m (2 tafels). In het cafe staan ook een biljart van 2.30 m en 2 pooltafels. Voor elk wat wils dus…… Interesse? Neem contact met sportbestuurder Cor De Bont (0499/ 42.28.36) of voorzitter Piet de Bie (03/315.76.64). (CDB)

51


MEERLE

7de viergeslacht

MEERLE/HOOGSTRATEN - Leest u nu De Hoogstraatse Maand of het Guinness Book of Records? Je zou beginnen twijfelen wanneer je onderstaand bericht leest. Cornelia (Keeke) Huybrechts uit Meerle werd op 15 oktober door haar familie gevierd voor haar 96 jaar. Keeke heeft ondertussen al 7 viergeslachten op haar naam staan en dat is toch niet niks. Dochter Julia Verbreuken volmaakt met kleindochter Ilse Boeren en achterkleindochter Elisabeth Van Hoye al één viergeslacht. Dochter José Verbreuken zorgt met kleindochter An Van Den Kieboom en achterkleindochter Jasmine Sondervan al voor één en met kleindochter Kathleen en achterkleindochters Dorien, Sofie en Charlotte Hensen voor nog 3 viergeslachten. Keekes dochter Maria en kleindochter Sabine Ruys voegen er met de achterkleindochters Lore en Kirsten Lievens nog 2 aan toe. Een indrukwekkende prestatie die een dikke proficiat verdient! (dh)

Sinterklaas in Meerle MEERLE – Op zondag 3 december wordt de goedheilige man ook in Meerle verwacht, want er wonen vele brave kinderen. Verschillende verenigingen hebben weer de handen bij elkaar geslagen om er een groots dorpsfeest van te maken. Zij verwachten elk schoolgaand kind om 13.30u in de parochiezaal. De sint heeft laten weten dat hij voor een poppentheater heeft gezorgd: nl. Propop uit Turnhout. Een echte aanrader voor elk kind en ouder die nog de onbevangenheid van een kind in zich heeft! Wel Dringend inschrijven bij Tonia Jacobs, Heimeulenstraat 41 of bij May Koyen, Ulicotenseweg 26. Tot 26 november bedragen de onkosten 3€ per kind, schrijf je later in dan betaal je 5€ per kind. Wij wachten in spanning af of de Sint dit jaar weer zonder problemen tot in de parochiezaal geraakt! Alvast de beste groeten namens, Gezinsbond, KWB, KVLV, KAV, Landelijke gilde, KLJ en Fanfare. (TJ)

52

Kerststal MEERLE – De sint is nog maar net vertrokken of Kerstmis komt in zicht. De kerststal aan onze kerk is een van de voorboden. Op zondag 10 december wordt die kerststal naar goede gewoonte plechtig en vooral muzikaal geopend. De viering van 10.00 uur wordt opgeluisterd door het kinderkoor onder leiding van Marleen Jacobs en Chris Mertens. Zij brengen stemmige kerstlie-

deren die je alvast in de kerstsfeer brengen. Na de viering worden de aanwezigen vergast op een warme glühwein of een lekkere choco. Buiten wordt vervolgens de kerststal geopend met een vrolijk kerstlied. Het Kerststalcomité heet je van harte welkom. Een prima gelegenheid om in de kerststemming te komen. (KP)


MEERLE

Viergeslachten in Meerle De wereld draait onsdanks alles door, gelukkig maar. In Meerle wordt voor nageslacht gezorgd. Twee maal vier op een rij zelfs.

Vava Jan (81), opa Staf (50) en papa Kurt (28) zijn heel fier op de jonge Senne Brosens (2 m.).

Joke Vermonden (80), Maria Van Aelst (54) en Linda Brosens (26) ontfermen zich over de pasgeboren Lisa Schellekens.

Kerstblokken…. MEERLE – Met de feesten mag de tafel ook extra versierd worden. Uitstekend geschikt daarvoor zijn de kerstblokken van de Meerlese Chiro. De chiro van Meerle is wekelijks in de weer om de jongeren van Meerle op zondagmiddag een aangename ontspanning te bezorgen. Dat kost geld, dat kan ieder die met jeugdbeweging begaan is zich voorstellen. Deze tijd is het verwarmen van de lokalen ook een ferme post in het budget. Kerstblokken verkopen kan de kas een beetje spekken. Twee weken voor kerst beginnen de vele vrijwil-

Kerstmarkt MEERLE – Nog meer kerstsfeer? Dan moet je op zaterdg 16 december 2006 in de Kleuterschool De Klimtoren in Meerle zijn. Daar is het weer de supper gezellige Kerstmarkt Vanaf 17.00 uur ben je welkom op de koer van de kleuterschool aan de Ulicotenseweg. Je zal ze niet herkennen, je waant je in het Zwarte Woud of in Keulen. Kraampjes met eigengemaakte spullen van de kinderen, een juwelenkraam, kerstartikelen, en nog veel meer. Live kerstliederen door de schoolkinderen, de kerstman in hoogsteigen persoon. Ga proeven van de gezellige sfeer met een borrel en een hapje. De school en het oudercomité zullen heel blij zijn je er te mogen begroeten. (jaf)

ligers ze te maken. Allemaal handwerk met eerlijke lokale materialen. De chiro leden zelf komen aan de deur met de kerstblokken. Zij hopen op een warm onthaal. Steun onze jeugd en koop een zelfgemaakte kerstblok. En is hij nu even niet zo mooi als die van de grote ‘Gardencenters’, je steunt er een bloeiende jeugdvereniging mee! Alvast prettige kerstdagen gewenst vanwege de Chirojongens en Chiromeisjes. (ps - heb je zin om te komen helpen met het maken van de kerstblokken; graag een seintje aan de chiroleiding) (jaf)

Boekhoudbureau

Profisk cvba [ Boekhouding en administratie [ B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten [ Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten [ Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen [ Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

53


g i l d e n l e v en & sch u t t er sn i eu ws Frans Snijders, tel. 03/314.49.03, email: franssnijders@tiscalinet.be

Prijsuitreiking Sint-Jorisgilden Op vrijdag 20 november werden de prijzen bij het Verbond van Sint-Jorisgilden uitgereikt in zaal Pax te Hoogstraten. Stipt te 20.15 uur werden alle aanwezigen welkom geheten door Opperhoofdman Jan Gijsbregts. Jan noemde 2006 om verschillende redenen een opmerkelijk jaar. Er was de 650-jaar viering van de Sint-Jorisgilde uit Hoogstraten, de gildendag van de Hoge Gildenraad der Kempen ingericht door de Sint-Jorisgilde uit Loenhout, de zestalschieting Beker Van Den Bossche die door omstandigheden niet kon plaats vinden, de terugkeer van de Beker Dupret en tenslotte de Nederlandse gildendag in Klein – Zundert. En schieten deden we ook nog. Wat het gilden - gemiddelde betreft, behaalde slechts één gilde een plus resultaat. Ligt dit aan het veelvuldig oefenen of aan de ouderdom van de schutters? Spreker bleef het antwoord schuldig. Een speciaal dankwoord had Jan Gijsbregts voor Wim Druyts. Wim zijn inzet voor het Verbond van Sint-Jorisgilden is onbeperkt. Bescheiden bleef de man op de achtergrond maar nam dankbaar het verdiende applaus in ontvangst. Frans Van Hasselt had de eer de jubilarissen te huldigen. In de eerste plaats de gilde van Hoogstraten voor hun 650-jarig bestaan. Hij ging uitgebreid op de viering in die toch een mijlpaal betekent voor deze gilde. In de tweede plaats huldigde Frans Jan Voeten, 50 jaar lid van de

Sint-Jorisgilde van Minderhout. Jan, helaas verontschuldigd op deze viering, werd veel beterschap toegewenst. Hoofdman Marcel Floren nam het tinnen herdenkingsbord in ontvangst en zal deze ten spoedigste aan Jan bezorgen. Wim Druyts had de eer om de rozenprijswinnaars naar voor te vragen om hun tinnen kleinood in ontvangst te komen. De meest opvallende rozenprijswinnaar was Jef Verheyen uit Meer. Jef is aangesloten vanaf 1978, schoot nu zijn eerste rozenprijs in zijn lange loopbaan en dat nog wel in het tweede zestal met 36 op 36. Na de rozenprijswinnaars was het de beurt aan de individuele kampioenen. Jan Gijsbregts begon met de B-reeks waar er bloemen waren voor Mark Rameysen uit Wortel en voor Johan Bastiaansen uit Meerle. Kampioen werd Wim Adriaensen uit Wortel met 252 punten of een gemiddelde van 31,50. In de A-reeks ontvingen David Koenen uit Sprundel en René Van Dijck uit Loenhout de bloemen. Kampioen in deze reeks werd Marc Bastyns uit Meer met 267 punten of een gemiddelde van 33,38. In de Ere reeks waren er bloemen voor André Bols uit Wortel en Jan Rombouts. Kampioen in deze reeks, en dat voor het tweede jaar op rij, Frie Konings uit het Nederlandse Sprundel met 279 punten of een gemiddelde van 34,88. Een gezellig samenzijn sloot deze avond af.

Senioren schieting grote kruisboog De senioren van enkele gilden aangesloten bij het Verbond van Sint-Jorisgilden betwisten onder elkaar een competitie. De laatste schieting van het seizoen en de eerste 10 schutters in het klassement hadden een onderling verschil van maar enkele punten. Hetzelfde gold voor de strijd om de rozenprijs. Castelré had reeds de voorbije 2 jaar het clubkampioenschap gewonnen en de strijd zou zeker spannend worden om ook dit jaar de wisselbeker in de club te houden. Frans Tackx opende de namiddag met 34 punten, waaronder 5 rozen. Gust Tobé schoot 33 met 3 rozen. Wim Druyts, Juul Peeters en Jan Lenaerts schoten respectievelijk 34 met 4 rozen, 32 en 2 rozen en 30 met 1 roos. Na het tellen van alle punten ging het individuele kampioenschap naar Jan Lenaerts en Gust Tobé, beiden met 288 punten, Gust moest echter de duimen leggen met 2 rozen minder dan Jan. De rozenprijs was dus voor Gust met een totaal van 32 rozen, op de voet gevolgd door Frans Tackx die 1 roos minder schoot. Voor het clubkampioenschap behaalden Castelré en Wortel beiden 1.495 punten, maar het waren de schutters van Minderhout die een totaal van 1.505 punten bijeen hadden geschoten. De wisselbeker ging dus verrassend naar de gilde onder de Minderhoutse toren.

Kampioenen van het Verbond Wim Druyts (hoofdman Wortel) Marc Bastyns Meer kampioen A, Gert Rombouts Meer gildenkampioen, Frie Konings Sprundel kampioen ere reeks. Jan Lenaerts

Evenementen 2007 De Stad Hoogstraten is bezig met het opstellen van de evenementenkalender voor 2007. Aanmelden kan u via de dienst voor Toerisme op het telefoonnummer 03 / 340.19.55.

54

Paspoort Een nieuw paspoort kan ook tijdens de gewone openingsuren van het Stadhuis bekomen worden. Dit om lange wachttijden op maandagavond te vermijden.


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Kaartenfestival op KFC Meer Duidelijk blijkt dat elke wedstrijd in deze reeks met de juiste mentaliteit moet aangepakt worden daar het puntenverschil heel klein blijft tussen de top en de achterban, zodat zich heel wat schommelingen kunnen voordoen bij één verloren driepunter. De meeste gekwetsten hebben KFC Meer terug vervoegd en dat kan het team alleen nog maar versterken. Brecht – KFC Meer 1 – 3: Een compleet elftal afkomstig uit de eigen Meerse rangen stond op het wedstrijdblad ingeschreven. En of de jongens zich getoond hebben aan de talrijk opgekomen supporters! Rond het halfuur sloeg de Meerse motor aan en Ringo Jacobs zorgde voor het orgelpunt na voorbereidend werk van Nick Jansen. En Meer draaide door. Enkele minuten later prikte Ringo de bal opnieuw tegen het net. Het was echter niet al Meer wat de klok sloeg, want de thuisploeg speelde gezwind mee. Na de rust vervanging van Sander Laurijssen, knieproblemen, door Tim Jacobs. Brecht moest komen en daardoor kwam er ruimte voor de Meerse prijsschutters. Koen Koyen liet in de 65ste min de kans niet liggen en bracht Meer op een 0-3 voorsprong. Nog even kwam de thuisploeg terug, maar een secure bezoekende verdediging hield een aandringend Brecht op afstand. KFC Meer – Maria-ter-Heide 1 -2: Geen hoogstaande partij, maar wel een bruisende start van beide teams. In de 5de min. knalde Nick Jansen een vrijschop in de kruising, maar de bezoekers gaven lik op stuk in de 12de min.! Meer zocht naar meer, de partij werd potiger en de scheidsrechter wist niet altijd waar het klepeltje hing. Met alle middelen hielden de gasten stand tot een strafschop hoop in de Meerse rangen bracht. Ringo Jacobs schoot echter naast en tot overmaat van ramp viel de winning goal aan de overzijde. Een ultiem Meers offensief bracht geen aarde meer aan de dijk en zo eindigde deze stugge partij met een heus kaartenfestijn voor de bezoekers, die met negen gele en een rode kaart voor de ogen , maar met de drie punten afdropen. En voor Meer betekende dit een derde thuisnederlaag op rij! VE Stabroek – KFC Meer 2 – 1: Na twee minuten reeds kraaide Meer victorie dank zij Koen Koyen die een voorzet van Tim Jacobs binnentikte. Meer bleef het betere geheel en nog voor de rust hadden de schaapjes eigenlijk op het droge moeten zijn. Vlak na de rust een eerste opdoffer na een prik van de thuisploeg, 1-1. Meer ging resoluut voor de drie punten, maar het venijn zat weer in de staart. In de 86ste min. rolde een afgeweken bal voorbij Wes Lauryssen en Meer was er aan voor de moeite. Vijf maal geel en één rode kaart voor de twee thuisploeg en twee gele en een rood karton voor Nick Jansen langs Meerse kant.

KFC Meer – Oostmalle 3 – 1: Een gelijkopgaande eerste helft waarin een doelpunt van Koen Koyen afgekeurd werd wegens buitenspel, Sander Laurijssen in de 25ste min. Meer op voorsprong schoot na een vrije trap en de bezoekende kapitein voortijdig mocht gaan douchen. Na de pauze bleef de thuisploeg het meeste druk uitoefenen en Tim Jacobs zorgde voor de 2-0. Een overtreding op Rik Aerts rook naar strafschop, een tweede fout op Koen Koyen in de gevaarlijke zone werd wel gehonoreerd en de overtreder mocht zich meteen gaan aankleden. Tim Jacobs plaatste zich achter de bal, maar de bezoekende keeper redde Oostmalle voorlopig voor verder onheil. Met negen tegen elf zouden er geen problemen meer mogen rijzen, maar een kat in het nauw maakt rare sprongen. De gasten scoorden de aansluitingstreffer en kwamen zelfs nog heel dicht bij de gelijkmaker. Een ultieme counter, afgerond door Roel Hofmans, in de eindfase bracht zekerheid voor Meer. Sparta Linkeroever – KFC Meer 1 – 2: Geen gezondheidswandeling tegen de hekkensluiters uit de reeks! In een vrij rommelige partij met veel inzet kwam de eerste dreiging van de thuisploeg met een bal op de lat. Een waarschuwing voor Meer dat zich dubbel plooide en scoorde via Nick Jansen. Geelzwart kwam voor de rust nog dicht bij een tweede treffer! Na pauze vooral Meerse druk en Pieter Voeten scoorde met een prachtige omhaal de 0-2. Sparta leek klaar voor de slachtbank, maar kwam toch terug tot 1-2. Tim Jacobs werd nog uitgesloten en Sparta werkte zich te pletter om nog een puntje op linkeroever te houden, maar moest tenslotte het hoofd buigen. (rel)

Wedstrijden Zondag 3 december 14.30 uur KFC Meer – KFC Meerle Zaterdag 9 december 19.30 uur Loenhout – KFC Meer Zondag 17 december 14.30 uur Achterbroek – KFC Meer

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Minderhout VV blijft overeind Ook in deze reeks zijn de meeste ploegen aan elkaar gewaagd! Geen echte zwakke broertjes te noteren, waardoor men iedere speeldag duidelijk bij de pinken moet zijn wil men bij de top vijf behoren en er ook blijven. Halle – Minderhout VV 1 – 2: Een krappe maar toch verdiende overwinning tegen een team dat thuis nog geen verliespunten liet optekenen. MVV startte bijzonder goed en Roel Hermans kopte krachtig binnen op hoekschop. Halle dreigde wel, maar een secure verdediging voorkwam onheil. MVV loerde op de counter en zaaide verwarring langs Dries Schrauwen en Koen Martens. Na de rust verhoogde Dries Schrauwen tot 0-2. De thuisploeg was wel even aangeslagen , verloor nog een speler met twee maal geel, maar lukte wel de aansluiting. MVV bleef gedecideerd verder counteren, maar de stand veranderde niet meer. Alleszins een moeilijke klip die omzeild werd. Minderhout VV – Westmalle 1 – 1: Een billijk gelijkspel waarmee beide ploegen zich na afloop konden verzoenen! Door de snelle start van de bezoekers kende MVV wel enkele kwade momenten, alhoewel de eerste kansen voor de thuisploeg weggelegd waren. Kort voor de rust kwamen de bezoekers op voorsprong en het zou voor MVV een lastige karwei worden. Dat was dan weer zonder Dries Schrauwen gerekend, die vanuit een scherpe hoek de 1-1 tegen de touwen schoot. Kansen kwamen er nog aan weerszijden, maar de stand wijzigde niet meer. Flandria – Minderhout VV 0 – 1: Een moeilijk eerste half uur voor MVV dat nadien meer aan bod kwam en nog voor de rust op 0-1 kwam langs Jan De Roover, die een vrijschop rechtstreeks binnenkeilde. MVV controleerde de wedstrijd na de pauze, ving het slotoffensief van de gastheren rustig op en kwam niet meer in de problemen. Minderhout VV – Wechelderzande 2 – 0: Een belangrijke overwinning voor de thuisploeg tegen een tegenstrever die een uur lang het spel mee maakte, maar zich daarna moest neerleggen bij de doeltreffendheid van MVV. Bij de rust nog steeds 0 – 0, alhoewel de bezoekers toch de beste kans voor de voeten kregen. Dries Schrauwen, met een extra lijfwacht in de rug, slaagde er toch in de 1-0 binnen te koppen. Even later waren de schaapjes op het droge na knap werk van Jan De Roover. (rel)

Wedstrijden Zondag 3 december 14.30 uur HIH Turnhout – Minderhout VV Zondag 10 december 14.30 uur Minderhout VV – Gierle Zondag 17 december 14.30 uur Minderhout VV - Pulle

55


SPORT

Dirk Van Bavel scoort bij KFC Meerle Stilaan maar zeker klimmen de groenwitten naar de top van de rangschikking, maar de waardeverhouding en het puntenverschil tussen de meeste teams is zo miniem dat één verlieswedstrijd ettelijke plaatsen kan kosten. KFC Meerle – Loenhout 2 – 1: Een sterke start van de thuisploeg leverde al vlug een doelpunt op langs Ron Adams die met het hoofd binnenknikte. Nog voor het halfuur dikte Dirk Van Bavel aan tot 2-0 en Meerle op rozen. Zo verstond Loenhout het echter niet en na de rust werd het de toonaangevende ploeg. Al snel viel de aansluitingstreffer en de bezoekers waren gelanceerd. Doelman Van Gestel en de paal stonden paraat, maar het bleef zweten voor de groenwitten tot het bevrijdende eindsignaal. Een gevleide overwinning voor de KFC, maar dat is nu eenmaal voetbal. Achterbroek – KFC Meerle 2 – 1: De bezoekers controleerden de partij van bij de start, maar kwam helemaal tegen de gang van het spel op het half uur op achterstand. Een gretig KFC begon de tweede helft met de vaste overtuiging de drie punten nog binnen te halen, maar dit was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Na slecht uitverdedigen verhoogde de thuisploeg zelfs tot 2-0 en match gespeeld zou je denken. Wilfried Pauwels zorgde voor de aansluiting en het werd ook de aanzet tot een kwartier eenrichtingsvoetbal. Een sterk keepende thuisdoelman verijdelde alle kansen enn Meerle zat met zijn gat op de blaren. KFC Meerle – Rochus Deurne 3 – 2: Een fris voetballend Rochus bouwde een 0-2 voorsprong uit en de Antwerpenaars dachten de schaapjes reeds op het droge, maar dat was buiten de waard, KFC Meerle, gerekend. Na de 0-2 nam de thuisploeg de touwtjes stevig in handen. Dirk Van Bavel milderde

en tien minuten later zorgde Dirk voor de gelijkmaker. Nog was de honger niet gestild en Jeroen Verbreuken zette met een schitterende actie de 3-2 cijfers op het bord. Sparta Linkeroever – KFC Meerle 0 – 2: Deze uitgestelde wedstrijd van de derde speeldag wegens het plotse overlijden van een grensrechter ging door op 1 november. In een erg matige wedstrijd behaalde KFC zonder veel moeite de buit binnen. Dirk Van Bavel scoorde twee maal na knap voorbereidend werk van Nic Mertens en Ben Jacobs. Luchtbalboys – KFC Meerle 0 – 0: Een weinig overtuigende wedstrijd eindigde zoals ze begonnen was! KFC Meerle – Brasschaat 1 – 1: Een terechte puntendeling! Weinig creatiefs te beleven tijdens de eerste helft met een logische 0-0 als gevolg. Aanvankelijk hetzelfde spelbeeld na de rust tot de bezoekers de ban braken en scoorden. Meerle op achtervolgen aangewezen! De druk werd opgevoerd en vijf minuten voor affluiten toonde Dirk Van Bavel, weer hij, zich de perfecte afwerker. (rel)

Dieter Jacobs uit Meer Provinciaal Kampioen Onlangs heeft er te Mol het Provinciaal Kampioenschap cyclocross plaatsgevonden. Dieter Jacobs uit Meer werd bij de twaalfjarige aspiranten Provinciaal Kampioen. Een goede start voor het cyclocross seizoen voor deze jonge gast uit Meer. Na een goed wegseizoen als elfjarige miniem, en dit voor het eerste jaar, waar hij meerdere malen mee op het podium stond. Hij startte vol goede moed aan het winterseizoen. “Ik ben zeer fier op de trui van Provinciaal Kampioen” vertelt Dieter. “Het was een spannende wedstrijd op een zeer mooi parcours. In de vierde ronde heb ik mijn tegenstanders achter me gelaten. Met een serieuze voorsprong finishte ik deze wedstrijd. En fier dat ik was. Ik hoop deze winter nog wel eens het podium te halen. Dat is natuurlijk altijd leuk. Daarom blijf ik vol goede moed en met veel zin verder cyclocross rijden”.

Wedstrijden Zondag 3 december 14.30 uur KFC Meer – KFC Meerle Zondag 10 december 14.30 uur KFC Meerle – Maria-ter-Heide Zondag 17 december 14.30 uur KFC Meerle – VE Stabroek

Dieter Jacobs

56


SPORT

Hoogstraten VV nog niet in de linkerkolom Wat voor de meeste ploegen een levensgroot probleem is: scoren, lijkt voor de roodwitten helemaal niet zo moeilijk. Met de regelmaat van de klok tikken de HVV-aanvallers een paar doelpunten binnen, doch dan rijst het probleem, nl. het vasthouden van de voorsprong. Het gevolg hiervan is dat HVV in vijf wedstrijden viermaal gelijkspeelde en slechts één keer kon winnen. Aangezien het probleem in verdedigend opzicht m.i. gemakkelijker is op te lossen zou het wel kunnen dat de deur achteraan beter wordt dichtgehouden en dat HVV mits een paar overwinningen toch in die linkerkolom terecht komt, wat met het spelersmateriaal dat ter beschikking is, toch wel moet kunnen. Door de komst van Karami zijn we aanvallend zeker sterker geworden en met drie doelpunten in twee wedstrijden bewees de exKontich aanvaller dat hij wat in zijn mars heeft. Anderzijds is het wel goed dat de kern tamelijk breed is, want de spelers die we op dit ogenblik

moeten missen – Jan Mertens, Caushlari, Geerits, Fockaert, Govaerts – vertegenwoordigen zowat een halve ploeg. Toch moeten wedstrijden tegen Aarschot en Witgoor punten opbrengen. Door met 3-2 te winnen tegen Aarschot zette HVV een belangrijke stap in de goede richting. Driemaal scoren zijn we intussen wel gewoon geraakt, doch die twee tegendoelpunten maakten winnen weer erg moeilijk. (JoJe)

Wedstrijden Zondag 26 november 14.30 uur Witgoor – Hoogstraten VV Zaterdag 2 december 20.00 uur Hoogstraten VV – Lyra Zaterdag 9 december 20.00 uur Zwarte Leeuw – Hoogstraten VV Zaterdag 16 december 20.00 uur Hoogstraten VV – Patro Eisden

Worden de Mussen voetbalkampioen ?

MEER – In het “Kempens voetbal door vriendenclubs”-verbond draaien de eerste van de Mussenakker al jarenlang mee in de onderste reeks. Na jarenlang meedoen aan de top lijkt de ploeg nu bijzonder goed op schema te zitten voor het kampioenschap. Op 11 november werd er met 3-1gewonnen van de naaste concurrent op de 2e plaats, SKV Kuhne. De kloof werd daarmee vergroot naar 5 punten. Foto: 9 Mussenakker voetballers nemen het op tegen 3 Kuhne aanvallers. De verdediging houdt stand ! (ma)

Veldrijden

Joeri Adams flink op dreef MINDERHOUT – Smaakmaker bij de nieuwelingen met als bekroning kampioen van België , geen enkele overwinning als eerstejaarsjunior, in dit nog prille veldritseizoen reeds twee maal op het hoogste schavotje, met name in Neerpelt en in het Nederlandse Pijnacker waar hij het kruim van het junioreswereldje achter zich liet. Een uitgesproken favoriet van snelle en droge omlopen is Joeri zeker niet, het liefst van al en dan is hij op zijn best op zware en heuvelachtige trajecten. Dan krijgt hij pas vleugels. In Kalmthout, een wereldbekerwedstrijd, behaalde hij de 3de plaats op 11 sec. van de winnaar. Een week later in Sint-Michielsgestel bolde hij als 4de over de meet in een sprint met vier. Op 1 november kreeg hij de Koppenberg in Oudenaarde te verteren en finishte op een knappe 2de plaats op 25 sec. van de leider en in het Italiaanse Treviso, op een lichte omloop, spurtte hij met negen koplopers voor het hoogste trapje en eindigde zevende. In Pijnacker kreeg hij een zwaar en modderig parcours voor de wielen geschoven, liet niets aan het toeval over en liet Nederlander Rob Van Der Velde op een halve minuut. Joeri’s betrachting is alleszins een selectie voor het wereldkampioenschap af te dwingen en daarvoor is hij zonder twijfel op de goede weg. (rel)

De zegevierende aankomst van Joeri Adams in Pijnacker (Ned.)

57


SPORT

Ponywedstrijd op Castel kermis

Marathon

Van Burgh-Haamstede naar Zoutelande

Castelré.Ook dit jaar werd er weer fel gestreden voor de Trofee van Castel kermis en deze keer kreeg Loes Backx met Wolf de eerste prijs bij de ponyruiters. Bij de ruiters ging de trofee naar Carmen Christiaansen met Unca Capacé. Op de foto een glunderende Jos Snoeys, geflankeerd door beide winnaressen

Afscheid Rie Verschueren

HOOGSTRATEN – Zondag 8 oktober was er in de club de jaarlijkse springdag voor pony’s. Na een warme en sportieve dag stond er nog een activiteit op het spel. Het is namelijk de gewoonte wanneer er ponyruiters overstappen naar de paarden dat ze uitgedoopt worden. Dit jaar was het de beurt aan Caroline Renders, Anne Aerts en Dries Van der Linden. Dit is niet zo uitzonderlijk, maar onze commandant Rie Verschueren, die al 35 jaar commandant is in de ponyclub en paarden, zegt de pony’s ook vaarwel. Dus werd ook hij uitgedoopt en ook zijn vrouw Magda werd niet vergeten. Wie Rie kent, weet ook dat dit een geweldig en onvergetelijk moment werd voor iedereen. Zoals die man met zijn 70 lentes nog omgaat met de jeugd is gewoon fantastisch. Wij willen Rie ook nog eens een dikke proficiat wensen met zijn titel als nationaal kampioen van het pony achttal in Vlijtingen. Rie, bedankt dat je er altijd was voor ons en nog heel veel plezier bij de paarden. 58

HOOGSTRATEN - Na maanden gedreven voorbereiding brak eindelijk het uur der waarheid aan en op vrijdagavond vertrokken we, mijn vrouw en mijn moeder gingen mee ter ondersteuning,naar het Nederlandse Zoutelande. Bar slecht weer onderweg! Zeer veel wind en de regen kwam met bakken naar beneden. Maar driemaal hoera, hoe dichter we bij de kust kwamen hoe lichter het werd. Bij aankomst aldaar was het zelfs droog, maar de wind blies ongenadig hard. Na een vrij goede nachtrust bleek op zaterdagmorgen het weer redelijk goed. Voor het ontbijt even de benen gestrekt en na het eten de bus op naar Burgh- Haamstede waar om 12 uur de start zou gegeven worden van de Marathon. Het zou best een pittig tochtje worden ,want de wind blies nog altijd 7 Beaufort. Klokslag 12 uur mocht ex-Europees sprintkampioene Nelli Cooman de start geven. Een mooi pak van 645 lopers en loopsters toog op pad voor de 42,195 kilometer door Zeeland.Na ongeveer 1,5 km door het dorp kwamen we in het natuurgebied Westerschouwen. De heuveltjes waren hier al best pittig en daarna doken we een eerste keer het strand op dat goed beloopbaar was. Met de “stormvloedkering” op de Oosterschelde in zicht verlieten we het mulle zand. Op de brug over de Oosterschelde kwam een krachtige wind vanover zee op ons af en daar moesten we echt bij mekaar beschutting zoeken om er niet afgeblazen te worden. Na de passage van Neeltje Jans, het vroegere werkeiland voor de Deltawerken, ging het in gestrekte draf naar het strand in Vrouwepolder. De wind pal op de neus, opkomend water, zand dat je tegemoetkomt waaien en dit over een stuk van 8 km. In Oostkapelle verlaten we het strand en doorkruisen we een natuurgebied met wederom pittige hellingen richting Domburg.De wind blaast nog altijd ongenadig in het nadeel als we dit stadje passeren richting Westkapelle. Op het duinpad dat we volgen licht de hoogste duin uit de streek “de hoge Hill” die je langs trappen bereikt. We zijn dan aan kilometer 32 en de vermoeidheid slaat toe. Meermaals heb ik het gevoel van de duinen af te waaien. Ik houd de vuurtoren van Westkapelle in het oog. Als we die bereiken draaien we een beetje naar links en gaat de wind een beetje meezitten. Met nog 5 kilometer voor de boeg trek ik mij terug op gang. Wat nu nog volgt is niet mals, een duinpad met veel heuvels, met trappen en gelukkig ook veel toeschouwers. Plots moeten we nog het strand op. Iedereen heeft het nu zwaar en het zand kleeft echt aan je schoenen, zodat het moeilijker wordt om vooruit te geraken . Nog een trap omhoog en ineens is daar doedelzakmuziek met wat verder een bord “nog 500 meter”.Nog even over een duinpad en dan naar beneden de hoofdstraat van Zoutelande in. Een massa volk en wat verder de verlossende eindstreep. Na 3u04 minuten kom ik moe maar voldaan over de streep. Met een 7de plaats in totaal en een 1ste plaats in de veteranencategorie mag ik zeker tevreden terugkijken op deze zware sportnamiddag.Na enkele ogenblikken beslis ik om volgend jaar, bij leven en welzijn, terug te keren naar deze mooie wedstrijd, met een zwaar, maar o zo mooi parcours.Wie meer wil weten over deze wedstrijd kan op www.marathonzeeland.nl voldoende info vinden.Over de wedstrijd 2006 zijn er verslagen, foto’s en een mooi filmpje van Jan Hendrickx,op het strand in Zoutelande, Omroep Zeeland. (Jan behaalde in de zwaarste marathon van NeHendrickx)

derland een uiterst knappe zevende plaats


SPORT

KVNA Wortel Met Pulle kregen we de leider op bezoek. Vroeg in de wedstrijd verzilverde Pieter Donckers met het hoofd een mooie voorzet van zijn broer. De score was al vlug in evenwicht. Er werd niet meer gescoord en het was niet duidelijk te zien wie de leider in de rangschikking was. In Zoersel was de match al gespeeld voor ze begonnen was. In de eerste minuut al doelde de thuisploeg en vooraleer we een kwartier verder waren trapte oud-ereklassespeler Joel Bartellomeeusen op identieke wijze een 2 vrijschoppen binnen. De blauw-witten waren aangeslagen en niet meer in staat om de 3-0 te verzachten. De thuiswedstrijd tegen Poederlee eindigde in een scoreloos gelijkspel. De bezoekers waren wel het meest aan de bal, maar de beste kansen waren voor. Onze doelman Luc Geypen moest enkel op het einde van de wedstrijd al zijn kunnen tonen. In Massenhoven werd met 3-0 verloren. De thuisploeg was zeker niet de sterkste ploeg, maar ons team speelde vooraan met te weinig moed. Ik dacht dat er in deze wedstrijd nooit een doelpunt zou gemaakt worden tot de thuisploeg in de laatste 20 minuten nog driemaal gemakkelijk kon raak treffen. Thuis tegen DOSKO werd met veel inzet gespeeld en dat resulteerde in een doelpunt van Wim Vermeiren en own-goal. Tegen het spelbeeld in scoorden de bezoekers de aansluitingstreffer. Na de pauze had onze verdediging het moeilijker, maar wanneer de Baarlenaren meer risico gingen nemen, legden Wim Vermeiren en Dennis Lauryssen de 4-1-eindcijfers vast. Tussenin werd nog van ieder team een speler uitgesloten. Deze verdiende overwinning zal ons team veel deugd doen. De wedstrijden: - zondag 10 december 14.30u Halle - VNA - zondag 17 december 14.30u Westmalle - VNA

Kampioenen van de Noordervlucht MEERLE – De prijskampen zitter er op, het hok is winterklaar gemaakt. Tijd om de kampioe-nen van het voorbije seizoen te vieren. Tijdens een gezellige bijeenkomst in de parochiezaal op 5 november werden de kampioenen van de Noordervlucht Meerle van de nodige trofeeën voorzien. Kampioenen Quiévrain Oude: 1e getekende, 1e + 2e getekende, 1e + 2e + 3e getekende, duifkampioen: Antoon en Dirk Brosens Jonge: 1e getekende: Antoon en Dirk Brosens, 1e + 2e getekende, 1e + 2e + 3e getekende, duifkampioen: Harry en Wim Jansen Jaarse: 1e getekende, 1e + 2e getekende, 1e + 2e + 3e getekende, duifkampioen: Antoon en Dirk Brosens Algemeen Kampioen: Quiévrain: Antoon en Dirk Brosens Kampioenen Noyon Oude: 1e getekende, 1e + 2e getekende: Jansen van Ginneken; 1e + 2e + 3e getekende, duifkampioen: Louis Van Dijck Jonge: 1e getekende, 1e + 2e getekende, 1e + 2e + 3e getekende: Jef Van Gils; duifkampioen: Antoon en Dirk Brosens Jaarse: 1e getekende, 1e + 2e getekende, 1e + 2e + 3e getekende, duifkampioen: Antoon en Dirk Brosens Algemeen Kampioen Noyon: Antoon en Dirk Brosens Winnaar van de zesdaagse Quiévrain : Luc Van Dijck en Jansen-Van Ginneken. Winnaar van de zesdaagse Noyon: Harry en Wim Jansen en Jaak Bluekens Koning kampioen 2006: Antoon en Dirk Brosens (jaf)

Kampioenen van de ‘Noordervlucht Meerle’ 59


JONG GEZEGD

JOLAN ZEGT Jolan Standaert (16) is vijfdejaarsleerling aan het Seminarie. Op weg naar volwassenheid, bekijkt hij zijn jonge leven aan de hand van het thema ‘sprookje’.

Ik ben ondertussen 16 jaar oud. Nog zo’n 3 maanden en ik word 17. Op weg om volwassen te worden, zouden velen zeggen. Misschien hebben ze wel gelijk. Dit is de periode waarin ik de horizonten afspeur om te zien waar nog plaats is voor een stukje Jolan. De periode waarin ik kies om iets anders te zoeken als er geen plaats meer is of vecht voor mijn stukje grond en de wereld laat zien wat ik er van bak. Onwetendheid maakt zich klaar voor de komst van ervaring. Naïviteit maakt plaats voor realisme. Toch laat ik me nog steeds intrigeren door het toppunt van zowel onschuld als gruwel, zowel vreugde als drama, zowel tederheid als horror: Het sprookje. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit de volgende pakweg 70 jaar niet zal veranderen. Waarom het sprookje? Misschien omdat enkel daar de wereld zó simpel is. Je bent goed of slecht, niets aan te doen. Je woont ver weg in een land dat nooit bestaan heeft. Je bent héél, héél lang geleden geboren én gestorven. De dieren kunnen spreken en als je mishandeld wordt zal er vast één of andere prins je komen redden (als je een vrouw bent tenminste, de mannen hebben pech). Als dat niet lukt kan je nog steeds een kikker kussen of een schat gaan zoeken aan het einde van de regenboog. Leuk toch, niet? Natuurlijk moet je ook rekening houden met de

Het concept is gekend. Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint een boekenbon van 12,5 euro. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Dus wie wil meespelen: Geeft de naam van het kopje en zijn eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan DHM – Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of via een e-mail: redactie@demaand.be. Zie ook www.demaand.be.

De uitslag van de vorige maand: Nooit gedacht dat onze opgave van vorige maand: “Wie is onze burgemeester” zoveel heisa zou teweeg brengen. Tal van, niet minder dan 26, waren van mening dat Gerd Joosen uit de Moerstraat 24, te Hoogstraten, die taak op zich had genomen tijdens het nemen van deze foto in 1993. Hij zegende toen het (schijn)huwelijk in tussen Arianne Adams en Willem Vandesande, een rollenspel georganiseerd door het zesde leerjaar van de gemeentelijke lagere school. Ook hijzelf herkende zich, met de sjerp omgord, en mag

keerzijde. De lugubere, weerzinwekkende en misschien wel de meest fascinerende kant van het sprookje. Leest u het verhaal van ‘Kleine Klaas en Grote Klaas’ maar eens. Hans Christian Andersen beschrijft daar levendig een reeks koelbloedige moorden. Eerst wordt zo’n tweetal paarden neergeknuppeld, wat later nog drie. Daarna wordt oma per ongeluk met een hamer het hoofd ingeslagen. Spijtig genoeg ondergaat de moeder van Grote Klaas hetzelfde lot waarna haar lijk tegen een fikse prijs de markt op kan. Ook heb je de oude man die zich vrijwillig laat verdrinken omdat hij het nut van leven niet meer inziet. Hij wordt een jutten zak in gepropt en terstond de rivier in gegooid. Deze wordt al snel gevolgd door Grote Klaas die denk dat op de bodem van de rivier een belangrijke handelsweg ligt en zo zichzelf van het leven berooft. Verbaasd dat dit in een kinderboek stond? Ik heb nog talloze voorbeelden voor de geïnteresseerden. Over vaders die hun eigen zonen vermoorden en kinderen die op straat verhongeren. Toch blijft het een genre voor jong en oud. Het is een wereld waarin ik me nog steeds kan verliezen. De extreemste situaties blijven simpel, hard, mooi en verraderlijk tegelijk. Walt Disney moet natuurlijk ook vernoemd worden. Hij gaf het hedendaags sprookje een heel nieuw beeld. De kleine Ariël bijvoorbeeld. Zij

dus een boekenbon in de bus verwachten. Uit de overige 25 stemmers moest geloot worden en Stan Peeraer, Hinnenboomstraat 5d, 2320 Hoogstraten, kwam als winnaar uit de bus. Hij mag dus ook een bon van €12,50 in de bus verwachten. Gelet op deze uitslag kunnen wij dit kopje enkel maar courage toewensen bij de volgende verkiezingen.

Toelichting bij de opgave van deze maand: Om ver weg van de actualiteit te blijven doken wij deze maal terug in het grijze verleden en vonden deze foto ergens genomen in het midden van de 20ste eeuw. Hij past dus in onze rubriek “ een halve eeuw geleden”.

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten 60

trouwt gelukkig met haar prins. Ze werpt zich niet de zee in terwijl haar grote liefde in de armen van een ander vertoeft. Noch krijgt ze de opdracht van haar zusters om de prins een mes in het hart te steken en zo zichzelf het leven te redden. Nee, ze leeft en ze trouwt. Walt Disney heeft de verhalen geromantiseerd en gecensureerd. Enkel Happy Ending’s kwamen de filter door. Gruwel kreeg nog weinig plaats in de wereld van het sprookje. De sterke moraal werd echter niet gefilterd. Het sprookje was, is en blijft een verhaal waarin via een prachtige wereld een kind (en een volwassene?) een waarde kan worden bijgeleerd. Maar zit in dat dramatische en macabere ook niet iets essentieel van een sprookje? Is het ook niet belangrijk om dat slechte te leren zien, al is het maar een beetje? Ach, wat heb ik te zeggen. Ik ben tenslotte maar een jongen, op zoek naar plaatsen om zijn ‘stukje ik’ te vestigen. Iemand die altijd zal blijven dromen. Over vliegende schepen en schietende kanonnen, over de sluiers van de maan en de messen in mijn rug, over het verdriet van een prinses en de moed van een kind. In het klare daglicht sta ik dan met beide voeten op de grond, klaar om de wereld te trotseren. Om iets te maken dat van mij is. En soms, als even niemand kijkt, werp ik snel een blik op het einde van de regenboog. (jst)

Spijtig genoeg maken wij, en tal van onze lezers daar al deel van uit. Maar wie zit er hier zo braaf met de handjes gevouwen in het cirkeltje? (pdn)


Natuur.huis De werkzaamheden in de voormalige landloperboerderij vorderen aan een hoog tempo. Je kan het allemaal volgen op de website http://spaces. msn.com/natuurhuis De vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei brengen hier een huzarenstukje voor mekaar, met de steun van de Stichting Kempens Landschap en het stadsbestuur van Hoogstraten. Binnen enkele maanden kunnen de bezoekers hier kennismaken met een gerenoveerd stukje boerderij dat een totaal nieuwe functie zal krijgen. Hier zal de drempel zo laag mogelijk gemaakt worden om iedereen die met natuur, milieu, erfgoed en Wortel-Kolonie bezig is, welkom te heten.

Zondagswandelingen Elke vierde zondag organiseert Natuurpunt Markvallei een wandeling. Jack Govaerts leidt de wandelingen. Hij is een wandelende natuurencyclopedie en is ook heel goed thuis in geschiedenis en faits divers. Op 26 november staat een landschapswandeling op het programma. Jack leidt de ge誰nteresseerden langs de mooiste hoekjes van Hoogstraten en omgeving. Om 9.00 uur verzamelen de wandelaars op de parking van zaal Pax. Tegen het middaguur wordt de wandeling daar ook afgesloten. (info: Jack Govaerts: 0478-36.12.22)

Paddenstoelencursus De paddenstoelencursus die door Natuurpunt Markvallei werd georganiseerd, kende een groot succes. Wim Veraghtert leerde de cursisten de basisbeginselen. Het is een hele klus om pad-

denstoelen op naam te brengen. Twee avonden en twee wandelingen later, weten de cursisten nu toch al veel meer. In de toekomst zal Natuurpunt meer cursussen organiseren in het Natuur.huis in Wortel-Kolonie. We houden de lezers van de Hoogstraatse Maand uiteraard op de hoogte.

Ierland Natuurpunt Markvallei heeft een traditie met het organiseren van dia-avonden. Ondertussen evo-

lueerde dat naar de projectie van digitale beelden. Op zaterdag 16 december staat een hele avond Ierland op het menu. Wim Verschraegen en Ingrid Brosens laten de bezoekers meegenieten van de prachtige beelden die ze er maakten. Ze delen ook hun ervaringen en voor de gelegenheid staat er ook Guiness en Irish Coffee op de kaart. De avond begint om 20 uur. Info: Wim Verschraegen (03-314 47 75).

61


AGENDA

HOOGSTRATEN T/m zondag 17 december TENTOONSTELLING ‘James Ensor’ in het stedelijk museum, begijnhof, van woe. t/m zon. van 14 tot 17 uur.

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

MEER

Zaterdag 2 december Optreden TERANGA (Djembé) om 20 uur in de Pax. Org. Wereldwinkel.

Zaterdag 2 december ROSALIA MEETS FANNY, Optreden van de Brassband samen met Jiving Sister Fanny

Vrijdag 8 december RIKKEN EN JOKKEN, in zaal Pax, organisatie KWB Hoogstraten. Inschrijven tussen 19.00 en 19.30 uur.

Zaterdag 2 december AKKERPOP, Mussenakker Akkerpop Contest vanaf 13.00 uur

Maandag 11 december THE CENTRUM JAZZBAND, in zaal St.-Cecilia vanaf 20.00 uur

Zaterdag 16 december KERSTMARKT aan het klooster, 18 uur, org. KWB-KAV.

MEERLE Zondag 3 december SINTERKLAAS wordt ontvangen in Meerle. Voorstelling poppenkast. Inschrijven bij Tonia Jacobs of bij May Koyen. Zondag 10 december OPENING KERSTSTAL vanaf 10.00 uur. Organisatie Kerststalcomité.

Zaterdag 16 december LEERHUIS ‘werken rond God’, van 10 uur tot 12 uur in het Spijker.

Zaterdag 9 en zondag 10 december TONEELVOORSTELLING. ’t Meels Parlement brengt ‘Horrorscoop’. Inkom 5 euro. Voorverkoop 3 euro bij Jos Van Bavel (03 3159209).

Zaterdag 16 en zondag 17 december KERSTSHOPPING in het centrum van 10 uur tot 18 uur, org. Unizo.

Zaterdag 9 december TONEELVOORSTELLING. Kindervoorstelling van ‘Horrorscoop door ’t Meels Parlement. Inkom 3 euro.

Dinsdag 19 december MARKT in het centrum vanaf 8 uur tot 12.30 uur. KERSTFEEST in zaal Pax om 14 uur, org. CMZiekenzorg.

Zaterdag 16 december KERSTMARKT bij De Klimtoren, 17 uur.

Woensdag 20 december ONTHAALDAG voor nieuwe kleuters in de gemeenteschool om 9.30 uur. Maandag 25 december KERSTMIS Zondag 31 december OUDEJAARSDAG

WORTEL Zondag 10 december KERSTEVOCATIE in de parochiekerk om 10 uur, org. Parochie. Vrijdag 29 december RIKKEN EN JOKKEN, in de Parochiezaal van Wortel. Organisatie KWB Wortel. Inschrijven tussen 19.00 en 19.30 uur.

200

62

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Maandag gesloten Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

198


AGENDA

MINDERHOUT Donderdag 28 december KERSTWANDELING, vertrek Minderhoutsestraat 109 om 19 uur, org. Gebuurte Minderhoutsestraat.

Di. & woe. gesloten Tot ziens An en Fran

218

Nieuw in Hoogstraten:

BOEKHOUDING & BELASTINGADVIES ANSOMS ACCOUNTING Gravin Elisabethlaan 1 bus 6 - 2320 Hoogstraten Tel. +32 (0)3 366 65 11 - Fax +32 (0)3 366 65 12 Gsm +32 (0)496 10 36 74

0175

Kerststal in de Kolonie

199

WORTEL – Naar jaarlijkse gewoonte steken de buren van de Kolonie de handen uit de mouwen om rond de kersttijd een kerststal op te trekken. Het oude bushok wordt dan omgetoverd in een kersttafereel met levende dieren. Men kan deze kerststal bezoeken vanaf zaterdag 23 december tot 5 januari. Tijdens deze periode kan je ook elke namiddag hier terecht voor een glühwein of een borrel jenever, ten voordele van de buurtwerking. Misschien toch wel een leuk idee om daar even langs te wandelen. Tot dan! (FM)

MEERSEL-DREEF Zondag 17 december SINT-LUCIAVIERING in de St.-Luciakapel, Meersel, om 14 uur, org. Sint-Luciacomité. Dinsdag 17 december KERSTCONCERT om 10.30 uur in de paterskerk op Dreef door fanfare “Voor Een en Deugd” vzw.

190

63


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Wachtdienst Kempen Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

APOTHEKERS

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u, tel. 014 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: HEIDI VAN OTTEN (0486.37.45.27 03.314.10.18), LIA GEERTS (03/314.81.63) en HEIDI JANSSEN (03/314.11.29) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/314.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (014/70.42.72) LIEVE ROOS (03/314.58.76 - 0474/67.73.50), SONJA VERHEYEN (0476/31.14.41) en NADIA BENKIRANE (03/314.17.31 0474/32.28.10).

64

Van 24 november tot 1 december: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50. Van 1 tot 8 december: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 57 24. Zaterdagvoormiddag 2 december: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 57 24. Van 8 tot 15 december: APOTHEEK ADRIPHARMA, Meerledorp 46, Meerle, tel. 03 315 73 75. Zaterdagvoormiddag 9 december: APOTHEEK ADRIPHARMA, Meerledorp 46, Meerle, tel. 03 315 73 75. Van 15 tot 18 december: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 03 669 64 24. Zaterdagvoormiddag 16 december: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03 314 60 04. Van 18 tot 22 december: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73. Van 22 tot 29 december: APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014 63 33 83. Zaterdagvoormiddag 23 december: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73. Van 29 december tot 5 januari: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014 63 31 66. Zaterdagvoormiddag 30 december: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 314 38 68.

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 27 december. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 13 december. Tot zondag 17 december kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203 .be

eiken trappen maatmeubels

zondag open

weekdagen op afspraak

03 314 82 86

Uitgeverij

DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten

www.demaand.be e-mail: jozef.schellekens@skynet.be Redactie - tel.&fax: 03 314 55 04 Administratie: 03 314 51 03 Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.