oktober 2006 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 22 NR. 258 OKTOBER 2006 PRIJS: 2,10 € AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

6 0 0 2

JAMES ENSOR IN HOOGSTRATEN

L RSPE VOO

6507 LEERLINGEN

A

G

TSLA I U S NG

ZI

IE VERK

DE

A

EN

WemIN .be aand

d www.

A

ANS ROOD-LOCH

TINNE ROMBOUTS

TEN

A

A

NIEUWE DIRECTEUR IN DE MEERPAAL

LOT SPRANGERS

A

S

KARLIEN JORDEN

CK MARIANNE VAN ER

A

A

EN HEEL VEEL SPORT- & DORPSNIEUWS

IN

EN SEBASTIEN PELLEGR JOHAN VERMEER

PATRICK MELIS

NIEUWE TROEVEN


COLUMN

Bouwen in 2006 - Erfgoed 2100

Hebt u zich wel eens afgevraagd voor het behoud van welk bouwkundig erfgoed onze nazaten, actief in bijvoorbeeld 2100, zich zullen inzetten? Welke zijn de woningen die nu gebouwd worden, waarover in De Hoogstraatse Maand van 2100 brieven zullen verschijnen als: Red dit unieke gebouw, een prachtig voorbeeld van ‘millenniumwissel-stijl’.

hout, cementvloerkes en een ’pompsteen van frut-beton’.

Zullen het appartementsblokken zijn aan de Vrijheid en in de dorpen? Zal het een fraaie smaakvolle burgemeesterswoning zijn in Meer? Of misschien een fermette met kabouters in de voortuin? Durft u ‘neen’ te zeggen? Denkt u dat de begijntjes in 1650 een woninkje voor de eeuwigheid dachten te bouwen? Of dat de boer dacht dat hij architectuur bedreef met een constructie van stevige bosgekapte eiken gebinten? Zij bouwden. Punt. Hun werkstukken bestonden uit drie elementen: (gebakken) klei, hout en een handvol smeedijzer. Ze groeiden als het ware zomaar als herfstpaddestoelen uit de Kempense grond. Zelfs later bouwden onze Kempense (voor)ouders ‘gewoon’: baksteen,

Of zal het de wondere wereld zijn van het ‘hergebruik’; de industriële panden die omgevormd werden tot ruime lofts? Of kerken die concertzalen werden? Twee vliegen in één klap: een stukje industrieel of christelijk erfgoed en een portie woon- of amusementsstijl.

Of zullen het misschien de woningen zijn die vandaag, in 2006, al ‘een prijs’ of waardering gekregen hebben? Een Braem misschien of Jo Crepain? Zij maken alleszins een grotere kans… in de denkgeest van nu.

Of zal het zelfs een ruïne zijn van een retroboskasteel in het ondertussen geheel verkavelde bosgebied van Meerle. Na een kafkaiaanse afwikkeling van een nooit gestopt proces haalt de werkgroep Stop de Quarantaine, dit vervallen project weer uit de afzondering en wordt het standbeeld van de groene voorvechters van weleer omvergehaald? U zegt ‘neen’?

Groenten en Bloemen - 17 september - Pret voor iedereen

2

Dan maar de boerderijstijl. Met honderdduizenden werden ze gebouwd, die typisch Vlaamse fermettes. De architect, bol geblazen met cultuur en fijne bouwkunst, werd deskundig opzij gezet maar verdiende er toch aan. En de bouwheer, timmerman en materialenboer bepaalden de diepste ziel van deze stijl. Als er één eindtwintigste-eeuwse bouwwijze moet bewaard blijven, dan is het deze. De iets smaakvollere pastorijstijl is net niet karikaturaal genoeg. Of worden het de koeien-, kippen of varkensstallen? Uit de tijd toen ons eten nog op ‘natuurlijke’ wijze geproduceerd werd. De metalen spanten van Martens Metaal verhuizen dan misschien naar Bokrijk en de zondagstripper wandelt er nostalgisch voorbij, ontroerd om zo veel efficiënte schoonheid. Alleen onze kleinkinderen zullen het weten of hun strijd zelf bepalen. Voor de bouwer van nu is het alleszins een zalige gedachte. Wàt je ook neerpoot, het maakt allemaal kans. (lvr)


VERKIEZINGEN

Klaar voor 8 oktober?

De gemeenteraadsverkiezingen in aantocht Nog nooit is de zoektocht naar (geschikte) kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 8 oktober zo moeilijk geweest. Wij hebben moeten wachten tot op de valreep om de juiste samenstelling van de lijsten te kunnen bekijken. Vooral het wettelijk verplichte percentage van 50 % vrouwen per lijst bleek de zwaarste hindernis te zijn. Hierdoor werd er hier en daar al eens teruggegrepen naar de gemakkelijkste oplossing: vader en dochter, broer en zus, … In totaal dienen 5 lijsten zich aan. 104 kandidaten staren je smekend aan van op de talrijke folders of gluren van op het internet je woonkamer in. De race naar je stem is begonnen, het verdict valt op zondag 8 oktober. Wij brengen je alvast in de stemming.

Vijf lijsten

Prognoses

Vier volledige lijsten en één onvolledige lijst werden in Hoogstraten ingediend voor deze gemeenteraadsverkiezingen. Dat is er alvast één minder dan zes jaar geleden. Sp.a hield het dit maal voor bekeken. Al sinds het begin van de nieuwe fusiegemeenten in 1977 (verkiezing 1976) hebben zij zich opgeworpen voor een zitje in de gemeenteraad, maar geen enkele maal in die zes verkiezingen wogen zij zwaar genoeg om ook maar één raadslid naar het stadhuis te sturen. Onderlinge afspraken om een gezamenlijke lijst te vormen met Groen! of Hoop of met beide is door allerhande meningsverschillen uiteindelijk niet van de grond gekomen. Wel vinden we één van de boegbeelden terug op de lijst HOOP. In 2000 haalden zij hun maximum aantal stemmen: 487 of 4,6 % van alle geldige stemmen. Vlaams Belang meldt zich ook dit maal aan met een onvolledige lijst. Wij vinden bij haar slechts vier kandidaten. De andere lijsten CD&V, KVB, HOOP en Groen! dingen alle vier met een volledige lijst mee om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen en hopelijk mee de coalitie te kunnen vormen. Een volledige lijst bestaat uit 25 kandidaten, dit is hetzelfde aantal als er plaatsen te begeven zijn in de gemeenteraad. In totaal zullen we dus kunnen kiezen tussen 104 kandidaten. Dat is 17 minder dan zes jaar geleden maar nog steeds 29 meer dan twaalf jaar geleden.

Het is steeds moeilijk om je aan prognoses te wagen. Enkele maanden geleden publiceerde de Gazet van Antwerpen de resultaten van een onderzoek naar de kiesintenties in Hoogstraten. Hieruit kwam CD&V als de grote winnaar uit de bus. Zij zou zelfs haar huidige zetelaantal (7) verdubbelen en op die manier de absolute meerderheid binnenhalen (14 op 25). Dit zou, volgens deze gegevens, ten koste gaan van KVB, HOOP, en zelfs Vlaams Belang. Wij maakten toen reeds de bedenking dat men heel voorzichtig moet zijn met dergelijke peilingen. Vooreerst had 40 % van de gecontacteerde inwoners geen mening of geweigerd in te gaan op de vraag. Anderzijds zijn plaatselijke verkiezingen heel persoonsgebonden en waren er toen nog helemaal geen kandidaten bekend. Vandaag zijn we al een stapje verder en staat er op elke plaats op de lijst ook een meer of minder bekend gezicht ons toe te lachen. Wie evenwel toch een gokje wil wagen en op onze kosten eens goed wil gaan eten, kan verder in dit nummer zijn kans wagen.

Zetelverdeling De zetelverdeling is bij elke verkiezing steeds in het nadeel van kleinere partijen. Hoe groter de partij hoe meer zetels zij in de wacht zal slepen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt het systeem Imperiali toegepast. Bij de nationale ver-

kiezingen maakt men gebruik van het systeem D’Hondt. Het systeem Imperiali blijkt nog voordeliger te zijn voor de grotere partijen en uiteraard nog meer in het nadeel van de kleintjes. De krant De Standaard publiceerde enkele weken geleden het resultaat van de mogelijke zetelverdeling bij de laatste gemeenteraadsverkiezing. Indien dit volgens het systeem D’Hondt zou zijn uitgevoerd zou CD&V in het Vlaamse land 171 raadsleden minder behaald hebben, VLD 68 minder. De kleinere partijen zouden allen hoger gescoord hebben met vooral Groen! die 99 zetels meer zou hebben gewonnen. De Standaard besluit hieruit dat er op die manier bijna één zetel per gemeente aan het schuiven zou gaan. Dit systeem is vooral in stand geroepen om nadien gemakkelijker bestuursvormen te creëren. Hieronder geven wij de uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Hoogstraten sinds het begin van de fusiegemeente. 2000

De grote vernieuwing? De enige grote vernieuwing bij deze verkiezing is zeker de verplichte samenstelling van de lijst. Elke lijst moet samengesteld zijn uit evenveel vrouwen als mannen en de top drie van elke lijst mag niet bestaan uit drie leden van het zelfde geslacht. Zes jaar geleden werd de eerste stap naar een vrouwvriendelijke lijst al ingezet. Toen moest elke lijst minstens één derde uit vrouwelijke kandidaten bestaan. Momenteel hebben we op de 104 kandidaten juist 52 vrouwen. Op de 104 kandidaten zijn er 46 echte nieuwkomers die voor de eerste maal een stap zetten in de politiek. Sommigen hebben de politiek van thuis uit met de paplepel meegekregen en willen er zeker voor gaan, voor anderen is ‘in de politiek gaan’ dan weer een kwestie van een vriendendienst of een steuntje in de rug voor ‘de goede zaak’. Bij KVB blijft burgemeester Arnold Van Aperen (67) zijn ploeg aanvoeren en ook Jan Huybrechts (44) is als kopman weer van de partij bij Vlaams Belang. De drie andere partijen HOOP, CD&V en Groen! pakken uit met een vrouwelijke lijsttrekster. CD&V haalt als boegbeeld Vlaams Parle-

3


VERKIEZINGEN mentslid Tinne Rombouts, afkomstig uit Meerle, vanuit Poederlee terug naar Hoogstraten. Groen! zet gemeenteraadslid Lief Pans op één en HOOP stelt al haar hoop op Ria Vinckx. CD&V zet 13 nieuwkomers in het licht, KVB vond 10 nieuwe kandidaten, Groen! vernieuwde 11 maal, HOOP trok 10 nieuwkomers aan en VB wisselde 4 vroegere kandidaten in voor twee vrouwen. De Hoogstraatse Maand zocht 8 nieuwkomers op en vroeg hen naar het waarom van hun keuze. U vindt ze verder in dit nummer. Wat men in de partijpropaganda ook mag verkondigen, in elke lijst vinden we naast een aantal nieuwe kandidaten ook steeds een aantal “oude krokodillen” terug. Normaal gezien zal elke partij trachten en evenwicht te zoeken tussen voldoende jong geweld en mensen met ervaring. Maar uiteindelijk wegen de ouderen meestal sterker door in de uiteindelijk samenstelling van de gemeenteraad.

Verjonging? Een belangrijke vraag is of de verjonging die zich nu op de lijsten aanmeldt dit keer ook kan leiden tot een verjonging van de gemeenteraad zelf. Zes jaar geleden was de gemiddelde leeftijd van de toenmalige kandidaten 44 jaar terwijl de gemiddelde leeftijd van de uittredende raadsleden toen 55 jaar was. Nu krijgen we ongeveer dezelfde cijfers. De gemiddelde leeftijd van alle kandidaten is nu 43,8 jaar en die van de huidig zetelende raadsleden 55 jaar. De jongste kandidaat is Lies Gijsbrechts(18), de oudste Rik Vanstaen (76). Per partij krijgen we de volgende gegevens: de gemiddelde leeftijd per lijst, het oudste raadslid en het jongste raadslid. CD&V: 43 KVB: 45,2 VB: 58,7 Groen!: 43 HOOP: 41,8

Piet de Bie (65) Lies Gijsbregts (18) Karel Aerts(71) Sébastien Pellegrin (20 Rik Vanstaen (76) Nancy Heyns(39) May Huybrechts (68) Karlien Jordens (19) Staf Peerlinck (60) Femke Broers (22)

Vrouwen aan de macht Gezien het grote aantal vrouwen op de lijsten mogen we verhopen dat er in januari 2007 ook heel wat meer vrouwelijke raadsleden de eed mogen afleggen. Of dat uiteindelijk ook zal resulteren in een vrouwelijke inbreng in het college is nog even afwachten. Zes jaar geleden waren er 44 vrouwelijke kandidaten op 121 kandidaten. Dit resulteerde in 6 vrouwen in de raad, telkens twee van KVB, CD&V en Groen!. Bij de samenstelling van het college (KVB-HOOP) werd het echter een uitsluitende mannenzaak. Het is afwachten hoeveel vrouwen er ditmaal verkozen worden en wie er in zal slagen een schepenzetel voor zich op te eisen.

4

GROEN!

Nr. 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Lief Pans Fons Jacobs May Joris Lot Sprangers Marianne Machielsen Dimitri Van Pelt Karlien Jordens Maarten Leemans Hilde Johnson Marc Sprangers Hedw. Vanderveeren Eric Vinckx Leen Dehoon Jan Rombouts Sofie Fret Frans van der Kaa May Huybrechts Hans Willemse Rie Hofkens Jan Brusselaers Hanne Jacobs Bram Leestmans Tiny Fransen Jan Fret Juul Verhulst

Nr. 6 1. 2. 3. 4.

Jan Huijbrechts Rik Vanstaen Annie Sijssens Nancy Heyns

Nr. 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Tinne Rombouts Ward Baets Marc Haseldonckx Stefaan Voet May Van Bavel Bjorn Strybos Jozef Mathé Mia Michiels Danny Adams Josée Aerts Piet De Bie Mieke Michielsen Mai Sterkens Johan Vermeeren May Meeusen Leen Geysen Martin Vermeiren Joël Adams Stefanie Tilburgs Roel Jacobs Lies Gijsbregts Rosa Brosens Herman Verlinden Annie Desmedt Jef Van Looy

V 44 M 48 V 53 M 53 V 45 M 34 V 19 M 24 V 52 M 48 V 28 M 39 V 34 M 54 V 24 M 55 V 68 M 25 V 50 M 49 V 22 M 24 V 57 M 54 M 65

Maatsch.ass. Maatsch.ass. Huisvrouw Leerkracht Opvoedster Tech.bediende Studente Student Lerares Kwartierchef Office assistant Begeleider Arbeidster Bekister Kleuterleidster Leraar Gepensioneerde Leraar Maatsch.werkster Boswachter Vormgeefster Bediende Thuisverpleegster Ondernemer Gepensioneerde

Hoogstraten Minderhout Hoogstraten Wortel Meer Hoogstraten Meerle Hoogstraten Wortel Meer Minderhout Meerle Hoogstraten Meer Meerle Wortel Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Wortel Minderhout Meer Wortel Meerle Minderhout

Vlaams Belang M 44 M 76 V 76 V 39

Parl.medew. Gepensioneerd Gepensioneerd Werkloos

Meer Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten

CD&V V 27 M 53 M 49 M 31 V 50 M 25 M 49 V 52 M 37 V 50 M 65 V 48 V 48 M 42 V 45 V 45 M 40 M 31 V 19 M 24 V 18 V 45 M 60 V 62 M 59

Volksvertegenw. Ingenieur Res.medew. Logistiek Bediende Schrijnwerker Tuinbouwer Lerares Landbouwer Kinderverzorgster Gepensioneerd Vroedvrouw Kleuterleidster Directeur Verpleegkundige Landbouwster Technicus Schrijnwerker Studente Metser Studente Meewerk.echtgenote Gepensioneerd Huisvrouw Ingenieur

Minderhout Minderhout Hoogstraten Wortel Hoogstraten Meer Meerle Hoogstraten Hoogstraten Meerle Minderhout Minderhout Hoogstraten Hoogstraten Meer Wortel Meer Wortel Meer Meerle Hoogstraten Meer Wortel Minderhout Minderhout


VERKIEZINGEN

Nr. 11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Arnold Van Aperen Leen Vermeersch Jos Martens Roger Van Aperen Fran Tackx Thérèse Coppens Lynn Dedrie Jos Brosens Geert Marijnissen Ans Rood-Lochten Marcel Verschueren Annita Verholen Ann Crynen Dirk Van der Linden Ann Fockaert Ann Pemen Lucia Vermonden Marleen Bastiaansen Lianne Snoeijs Sébastien Pellegrin Pascal Marijnissen Miranda Stoffels Patrick Christiaansen Herman Snoeys Karel Aerts

Nr. 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Ria Vinckx René Sprangers May Ryvers Patrick Melis Jos Van Bavel Jack Broers Marianne Van Erck Kathleen Van Bavel Johan De Kock Werner Geets Kristine Herans Elly Geerts Jeanne Hendriks Jef Roos Femke Broers Hild Jacobs Bart Hoeymans An Braspenning Stefan Brosens Ingrid Jacobs Christel Peeters Paul Driesen Marleen Lambregts W. Bartholomeeusen Staf Peerlinck

KVB M 67 V 24 M56 M 56 M 65 V 67 V 20 M 49 M 49 V 47 M 52 V 46 V 28 M 42 V 31 V 53 V 55 V 48 V 38 M 20 V 29 V 33 M 42 M 46 M 71

Burgemeester Vertegenw. Aannemer Directeur Gepensioneerd Gepenioneerd Student Bediende Pen. Beambte Bediende Kantoordir. Zelfstandige Manager Zelfstandige Kantoorbediende Arbeidster Onthaalmoeder Huismoeder Tuinder Student Podologe Zelfstandig Bedrijfsleider Schooldirecteur Gepensioneerd

Verkiezing Provincieraad Meer Wortel Meerle Hoogstraten Minderhout Dreef Hoogstraten Meer Meerle Minderhout Hoogstraten Hoogstraten Wortel Minderhout Meer Hoogstraten Meer Meerle Hoogstraten Hoogstraten Minderhout Meerle Wortel Meer Hoogstraten

HOOP V 33 M 58 V 51 M 45 M 56 M 48 V 22 V 56 M 51 M 43 V 55 V 53 V 57 M 49 V 22 V 43 M 27 V 48 M 36 V 39 V 37 M 51 V 41 M 52 M 60

Trading ass. Bruggepensioneerde Verpleegkundige Zaakvoerder Chauffeur Technicus Studente Bediende Aankoper Reprograaf Huisvrouw Therapeute Huisvrouw Directeur Verpleegkundige Verkoopster Natuurwachter Secretaresse Manager Bediende Industrieel ingenieur Maatsch.ass Keukenhulp Afd.hoofd Gepensioneerd

Op 8 oktober 2006 stemmen we niet alleen voor een nieuwe gemeenteraad. Ook de provincieraad is aan hernieuwing toe. Hoogstraten behoort tot de kieskring Turnhout en deze mag 6 afgevaardigden naar de Antwerpse provincieraad sturen. Vandaag de dag zetelen nog drie Hoogstraatse politici in deze provincieraad. Het zijn Marcel Van Ammel (VLD), Annie Desmedt (CD&V) en Jan Huybrechts (VB). Bij de ingediende lijsten vinden we ….. kandidaten uit Hoogstraten. Marcel Van Ammel kon geen vrede nemen met een vijfde plaats op de VLD lijst en bedankte voor deze verkiezing. Burgemeester Arnold Van Aperen geeft vanuit Hoogstraten en vanop de zesde plaats deze lijst een duwtje in de rug. Jan Huybrechts blijft lijsttrekker bij Vlaams Belang. Bij CD&V vinden we Annie Desmedt op de tweede plaats en Groen! gemeenteraadslid Juul Verhulst duwt de provincieraadslijst voor zijn partij.

SPA – Spirit Leo Van Miert (Oud)Turnhout) Annick De Smet (Turnhout) Roger Kemland (Rijkevorsel) Suzan Peemen (Merksplas) Hans Woestenborghs (Beerse) Bert Bergmans (Vosselaar)

VLD – Vivant Minderhout Wortel Meer Hoogstraten Meerle Minderhout Hoogstraten Minderhout Minderhout Hoogstraten Minderhout Meerle Wortel Minderhout Minderhout Wortel Hoogstraten Meerle Wortel Minderhout Wortel Hoogstraten Meer Hoogstraten Wortel

Frank Wilrycx (Merksplas) Betty Van Eesbeek (Vosselaar) Vic Houet (Turnhout) Renilde Willemse (Rijkevorsel) Arnold Van Aperen (Hoogstraten) Margriet Hermans (Turnhout)

Groen! Chris Van Der Voort (Rijkevorsel) Louis Michielsen (Turnhout) Tine De Nève (Oud-Turnhout) Ilse Verheyen (Merksplas) Joos De Meyer (Beerse) Juul Verhulst (Hoogstraten)

Vlaams Belang Jan Huijbrechts (Hoogstraten) Lieve De Quick 5turnhout) Ellen Alen (Oud-Turnhout) Dirk Crols (Beerse) Monique Van Camfort (Vosselaar) Leo De Heldt (Turnhout)

CD&V Suzy Maes (Turnhout) Annie Desmet (Hoogstraten) Ad Sommen (Merksplas) Peter Helsen (Beerse) Marleen Joris (Oud-Turnhout) Bob Van Den Eynde (Rijkevorsel)

PVDA+ Dirk Van Duppen (Deurne) René Lowartz (Beerse) Diane Redig (Berchem) Roger Peeters (Turnhout) Sandra Peeters (Hoboken) Nele Bouman (Hoboken)

5


VERKIEZINGEN

Nieuwkomers in de gemeentepolitiek Karlien Jordens - 7de plaats bij Groen! De stem van jongeren laten horen in de politiek 19-Jarige Karlien is studente Kunstwetenschappen in Gent. Ze is de dochter van tandarts Patrick Jordens en huisarts Mieke Leurs. Verder is er in het gezin nog jongere broer Dries en allen samen wonen ze aan de Chaamseweg in Meerle.

Waarom in de politiek? Ik ben gevraagd om mee te doen zoals dat bij velen het geval zal zijn. Het is voor mij de eerste keer dat ik ga stemmen en het was dus niet zo voor de hand liggend dat ik ook al verkiesbaar zou zijn. Maar ik voel het als een uitdaging en het is ook wel interessant, zo van dichtbij een kiescampagne meemaken, daar kan ik ook veel bij leren.Ik vind de inbreng van jonge mensen in de politiek belangrijk, dat hun stem ook gehoord wordt en door mee te doen draag ik daar toch een steentje toe bij.

belangrijk voor kinderen en jonge gezinnen, hé. Ik rij zelf ook zoveel mogelijk met de fiets; als Groen ijvert voor goede fietspaden, dan vind ik dat ook prima. En verder, ik ben zelf vegetariër, dus hun bezorgdheid voor gezonde voeding is ook iets dat mij aanspreekt. Meer speelruimte voor kinderen, een heel goeie zaak, vind ik. Als leidster van de Chiro, hier in Meerle, kan ik daar van meespreken. Ik zeg niet dat andere partijen daar ook niet mee bezig zijn maar bij Groen is dat toch meer een prioriteit, vind ik.

En de gemeentepolitiek? Waarom GROEN? Ik vind Groen een partij die open staat voor jonge mensen en waarin jongeren zich kunnen terug vinden; ze is progressief. Waar de partij naar streeft, vind ik zelf ook heel belangrijk. Neem nu verkeersveiligheid, de “zone 30” in de dorpskom bijvoorbeeld, daar ben ik ook voor. Dat is toch

Ik persoonlijk kom enkel in aanraking met de gemeente via de jeugdwerking. Met de Chiro doen wij ook mee met de jeugdraad en zo ondervind ik dat de gemeente wel goed bezig is met de jeugdwerking. Als ik hier ooit iets zou kunnen doen in de politiek dan zou ik toch het liefst meehelpen aan het jongerenbeleid.

Nog vrije tijd? Niet veel, de studies, hé. Maar ik kom elk weekend naar huis, voor de Chiro natuurlijk , ook voor de familie en vrienden, om al eens te gaan stappen. Ik ben niet zo sportief aangelegd maar in het kerstverlof ga ik wel eens snowboarden. Tijdens het groot verlof ga ik mee als monitrice met de CM-kampen. Tot nu toe heb ik enkele kampen gedaan, zowel met gehandicapte mensen als met 11 als 12-jarigen. Ik doe dat wel graag.

Marianne Van Erck - HOOP

Van studentenraad naar gemeenteraad De 22-jarige Marianne Van Erck woont sinds haar geboorte in Hoogstraten samen met haar ouders Gust en Anne, haar twee broers Jan-Bart en Thomas en haar zus Catherine. Haar vader is dierenarts en haar moeder, verpleegster van opleiding, is nu huismoeder en werkt als vrijwilligster bij Kind en Gezin. Marianne heeft dit jaar haar studies in de “Politieke en sociale wetenschappen”, meer bepaald communicatiewetenschappen afgerond en wil nu een tweede Master titel behalen in “Personeelswetenschappen” aan de UAMS (Universiteit Antwerpen Management School). Haar grootste hobby is reizen en dat kunnen zowel verre reizen als citytrips zijn. Daarnaast houdt ze ook van tennis en zwemmen en is ze een fervent filmliefhebber. In het weekend kan je Marianne meestal in de Mussenakker vinden. Tijdens haar studentenperiode in Gent was ze drie jaar actief lid van de studentenvereniging Politeia. Daar verzorgde ze culturele activiteiten waaronder opera- en toneelvoorstellingen, bezoeken aan het Europese parlement en nog veel andere zaken. Marianne was ook actief in de studentenraad en is dus wel vertrouwd met het volgen van vergaderingen en discussies.

6

“Het leek me een logische stap om mijn engagement in de studentenraad te verplaatsen naar de politiek.”, zegt Marianne. “Ik heb al langer belangstelling voor politiek, enerzijds door mijn studie, maar ook doordat ik in Gent af en toe een debat gevolgd heb.” “Als nieuweling ben ik nog niet vertrouwd met lokale politiek, maar ik ben nog jong en kan natuurlijk nog heel wat leren. Voor mij is het een uitdaging en de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn al een eerste ervaring op dat vlak. Ik ben in ieder geval zeer gemotiveerd om me in te zetten voor de politiek.” “HOOP is een onafhankelijke en open partij, die zich enkel bezighoudt met het lokale. Daardoor kunnen we een onafhankelijk beleid uitstippelen, waarbij we niet gebonden zijn aan overkoepelende partijstructuren.” Marianne voelt zich goed bij HOOP, omdat er

geen mensen zijn die uit eigenbelang handelen en iedereen er de kans krijgt om zijn zegje te doen. Om die redenen en ook omdat HOOP een sociaal beleid nastreeft zonder onrealistische beloften te maken, heeft Marianne beslist om als kandidaat op de lijst van HOOP te staan. Ze is er ook van overtuigd dat HOOP de voorbije zes jaar goed werk geleverd heeft en ze hoopt dat de kiezer zich daar ook van bewust is. Rekening houdend met haar leeftijd en haar opleiding gaat de aandacht van Marianne vooral uit naar jeugd, cultuur en sport. “Dat zijn de domeinen waar ik op dit moment het meest mee vertrouwd ben, hoewel ik me gaandeweg ook meer wil verdiepen in andere domeinen.”


VERKIEZINGEN

Johan Vermeeren - 14de plaats CD&V

Extra aandacht voor het zorgproces Johan Vermeeren (°23 juli 1964) is geboren en getogen in Hoogstraten. Bracht zijn jeugd door in de Gustaaf Segersstraat en aan de Statie en woont nu in de Rombout Keldermansstraat met echtgenote Chris Peeters, zoon Wouter (15) en dochter Evelien (17). Hij studeerde Latijn-wiskunde aan het Klein Seminarie en daarna orthopedagogie in Leuven. Na een periode bij Lentekind (Vlimmeren), ging hij aan de slag in Monnikenheide (Zoersel), waar een 100-tal personen met een mentale handicap verblijven (permanent, kortverblijf en dagcentrum). Zes jaar geleden werd Johan er directeur. DHM: Vanwaar je interesse voor de sociale sector?

DHM: Met welke problematiek wil je in hoofdzaak bezig zijn?

DHM: Hoogstraten met zijn centrumfunctie

Johan: Van jongs af was ik bij de KSJ. In de loop der jaren werd ik er leider en hoofdleider. Ook als volwassene ging ik mee, ter vervanging van een proost. Maar de vonk is vooral overgesprongen op 16-17-jarige leeftijd, toen ik als begeleider mee op CM-kamp ging, met mentaal gehandicapte jongeren.

Johan: Het accent ligt toch op het zorgproces. Het woon- en zorgcentrum vind ik heel belangrijk in het programma van CD&V. Voor ons moet het meer zijn dan een gebouw. Er moet eerst een duidelijke beleidsvisie zijn, waarin ook plaats is voor thuiszorg, mantelzorg en dergelijke meer. Ook over de opvang van personen met een handicap moet nagedacht worden, want daarin heeft Hoogstraten nog te weinig aanbod. We moeten ouders wegwijs maken in de materie en een forum geven aan bestaande initiatieven in de omtrek. Dat zou al een start zijn. Opvoedingsondersteuning is nog zo’n belangrijk punt. Met een echte opvoedingswinkel, waar ouders in deze steeds ingewikkeldere samenleving om advies kunnen vragen. Ook de sport mogen we niet vergeten. Van groot belang voor onze jeugd, niet alleen op fysiek maar ook op sociaal vlak, want de meeste sporten zijn ploegsporten. We moeten datgene wat er is, meer belichten en ondersteunen door bv. info-avonden voor sportclubs. Ook de opleiding van trainers is belangrijk. Waar er echt hiaten blijken, moet bekeken worden of het ondersteunen van infrastructuur mogelijk is. Uiteraard moet dit alles passen in het budget, zodat de weegschaal in evenwicht blijft. Ik besef dat je daarbij niet voor iedereen goed kan doen. Maar zolang je alles duidelijk naar de mensen communiceert, moet het mogelijk zijn. Het is die openheid die ik in het huidige beleid mis.

Johan: Hoogstraten is een mooie gezellige stad die op verschillende domeinen een voortrekkersrol kan invullen voor de regio, bv. cultuurbeleid. Wat cultuur betreft zijn er een aantal gemiste kansen, bijv. het dossier rond de Rijkswachtkazerne. Verder worden her en der goede initiatieven genomen: door het museum, de bibliotheek, verenigingen … Ik denk ook aan Vlaanderen Feest! Maar er zou toch een meer omvattende structuur zichtbaar moeten worden. Een duidelijk ontwikkelingsplan. Een cultuuren gemeenschapscentrum, daar ben ik voor, op voorwaarde dat het voldoende polyvalent is voor de verenigingen. Overigens was het CD&V die als eerste pleitte voor de sociale mix, gevormd door de combinatie rusthuis-cultuurcentrum en andere initiatieven. Hoogstraten is een mooie stad. Een mooie omgeving is belangrijk. Het vergunningenbeleid moet er dan ook voor zorgen dat appartementen niet overal kunnen komen. Hoogstraten is een gezellige stad, maar kent een serieus mobiliteitsprobleem. Dit moeten we dringend aanpakken in samenspraak met de omliggende gemeenten. Verder moet elke weggebruiker een aangepaste plaats krijgen: de auto, maar vooral de voetganger en de fietser. Als echte Hoogstratenaar zie ik de problemen, maar evenzeer de kansen die de gemeente heeft om te groeien tot een voorbeeld in de regio.

DHM: Vanwaar het politieke engagement? Johan: Wanneer ik met verenigingen of groepen in contact kom, vind ik het soms moeilijk om aan de kant te blijven zitten. Toen mijn zoon ging voetballen, werd ik al snel afgevaardigde en toen mijn dochter ging volleyballen werd ik na een tijd voorzitter van Gelvoc. Ik geraakte betrokken bij 11-11-11, waar ik mee de omhaling coördineer. Actief in ons jonge gebuurte Houvast geraakte ik dan weer betrokken bij Begijntjes-Laat-Besluit, waarvan ik zes jaar voorzitter ben geweest. Door in de gemeentepolitiek te stappen hoop ik mee te kunnen helpen om iedereen een plaats te geven, mee te zorgen dat iedereen zich goed kan voelen en zijn zeg kan doen. Ik had zes jaar geleden al zin om mee te doen, maar de nieuwe job eiste toen teveel aandacht op. Niettemin is de CD&V toch een paar keer moeten langskomen vooraleer ik de knoop definitief doorhakte. Ik wil vertrekken vanuit de CD&V, maar eigenlijk wil ik er vooral voor iedereen zijn.

7


VERKIEZINGEN

Lot Sprangers - 4de plaats bij GROEN!

Sociaal bezig zijn 53-jarige Lot Sprangers woont in Poeleinde in Wortel, samen met zijn vrouw Kris Van Gestel; zoon Maarten is al het huis uit en dochter An is ook al aan het werk. Lot geeft les in het bijzonder onderwijs in Vibo De Ring in Turnhout, als praktijkleraar houtbewerking-schrijnwerkerij. Zijn leerlingen zijn licht mentaal gehandicapt en worden voorbereid om te gaan werken in het bedrijfsleven. Lot is pas sinds een tiental jaar leraar, voordien had hij een job bij Spanplank in Hoogstraten. “De overgang naar de school was niet zo gemakkelijk; de opleiding viel wel mee maar je moet ook leren omgaan met die gasten en dat vraagt tijd. Die jongens zijn misschien niet zo slim maar ik heb wel ondervonden dat het later trouwe werknemers zijn, trouw aan de baas en toegewijd aan het werk. Ze hebben wel leiding nodig natuurlijk maar als ze iets kunnen doen wat ze kennen, doen ze het ook goed.”

Waarom in de politiek? Om te beginnen ben ik ook gevraagd om mee te doen maar ik doe het ook uit overtuiging. Ik denk dat het te maken heeft met graag sociaal bezig zijn; vroeger in de Wereldwinkel, daarna in het oudercomité toen ons mannen nog naar school gingen. Later in de KWB waar ik mee in het bestuur zit en ook nog als compostmeester. Het heeft er misschien iets mee te maken dat er meer is dan eigen huis en tuin, dat ge ook in uw

omgeving moet meehelpen en meewerken. En nu dus in de gemeentepolitiek; dat heeft te maken met mijn gedacht dat ik daarover toch wel iets te zeggen heb en ook wel dat ik mijn ideeën zo misschien in de praktijk kan brengen.

Waarom GROEN!? Kiezen voor een andere partij zou thuis nogal wat ambras geven (lacht) maar serieus, nu ik die mensen van GROEN heb leren kennen op de vergaderingen, valt me op dat ze zo open zijn, breeddenkend ook en ik denk dat ze meer bezig zijn met problemen op de lange termijn, voor oplossingen gaan die langer duren dan één legislatuur. Ook dat ze problemen breder bekijken, op een grotere schaal dan Hoogstraten alleen.

Wat spreekt u het meest aan in de gemeentepolitiek? Waar ik zelf ervaring mee heb, daaraan zou ik

het liefst meewerken. Na al die jaren in het oudercomité en ook door mijn job nu, is onderwijs zeker iets wat me interesseert en waar ik ook iets van ken. En door compostmeester te zijn, ken ik ook wat meer over milieu en alles wat daar mee samenhangt en dat is ook iets wat me ter harte gaat. Ook het bouwbeleid van de gemeente spreekt me aan: de appartementen, het erfgoed. Ik vind dat in het algemeen de gemeente meer een beroep zou moeten doen op deskundigen en er ook naar luisteren natuurlijk. Of ik ook een zitje in de gemeenteraad zou willen? Als dat mogelijk zou zijn, zeker. Misschien zou ons Kris daar wel niet zo blij mee zijn, ik ben al met zoveel bezig en ook mijnen hof vraagt veel tijd - dat is mijn échte hobby - en ik moet ook nog een kast maken, dat heb ik al zo lang beloofd. Maar de gemeentepolitiek is toch ook heel belangrijk, dus ik ga ervoor.

Ans Rood-Lochten - KVB

Het sociale leven is heel belangrijk In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober zien we op de KVB-lijst de naam van Ans Rood-Lochten. Ans is reeds lang nauw betrokken in het sociale leven van Minderhout. Nu gaat zij nog een stap verder door zich verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad van Hoogstraten. Ans Rood is afkomstig uit Rijsbergen, uit een gezin van 12 kinderen. Grootmoeder, Christientje Van den Bogaert, woonde in Meer dicht aan Maxburgdreef. Zelf is Ans gehuwd met Ad Rood en samen hebben zij drie kinderen, Remco, Sharon en Sebastiaan. Zeventien jaar lang was Ans het gezicht van de Castelhoeve te Castelré. Nadat de zaak verkocht werd is het gezin verhuisd van Nederland naar België. Voor het sociale leven, wat voor Ans zeer belangrijk is, veranderde er niets. Het zangkoor, het gitaarensemble, de KVLV en zelfs de fritboer bleef dezelfde. Het is goed wonen in België en gezien zij sociaal betrokken is, was het voor haar en voor de mensen die haar goed kennen, een logische stap om naar de politiek over te stappen. Het programma van de KVB kan haar goedkeuring wegdragen, dat spreek haar wel aan. Toen zij gevraagd werd om deel te nemen vond er nog wel een gesprekje plaats met haar man Ad maar die wist al hoe laat het was. Voor de kinderen werd het allemaal wel

8

iets moeilijker maar ook dat loopt wel los want ze weten wel hoe de mama is.

Stokpaardjes Veiligheid, jeugd en verkeer zijn voor Ans de drie stokpaardjes die haar aandacht wekken. Haar eigen kinderen houden haar eeuwig jong maar drukken de mama ook met de neus op de harde feiten. De jeugd moet ergens terecht kunnen om zich uit te leven. En als dat in eigen dorp kan zoveel te beter. Maar dan moeten ze ook de mogelijkheden krijgen en deze kunnen/mogen benutten. Ook normen en waarden moeten daarin een plaats krijgen in de huidige samenleving. Natuurlijk is Ans van mening dat ook Minderhout V.V. moet kunnen beschikken over volwaardige voetbalvelden. Maar ze maakt zich dan wel zorgen over het verkeer in de Minderhoutsestraat. En als dan binnen enkele jaren de weg wordt heraangelegd hoopt ze dan ook dat er voldoende veiligheden voor de zwakke weggebruiker worden ingebouwd.

Hobby Als hobby is Ans opgegroeid met muziek, ze speelt zelf gitaar, een klein beetje accordeon vandaar ook haar deelname aan het gitaarensemble van Minderhout dat regelmatig de kerkdiensten opluistert. Ook haar werk de Castelhoeve werd haar hobby, iets wat ze trouwens 17 jaar lang met veel plezier heeft gedaan. Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging. De gemeenteraad is er daar één van. Verder wil Ans overal wel tussenhangen en erbij zijn en als het even kan ook iets betekenen voor de plaatselijke mensen. Ans kan niet stilzitten maar Ad houdt een veilig oogje in het zeil en zal wel zorgen dat ze zich niet vergaloppeert. De kiezer zal op 8 oktober beslissen of Ans één van de gemeenteraadsleden zal worden voor de eerstvolgende zes jaar. (FS)


VERKIEZINGEN

Patrick Melis - HOOP

Dromen van de ideale stad Veel van onze lezers zullen Patrick Melis kennen als uitbater van de Standaard Boekhandel langs de Vrijheid in Hoogstraten. Patrick is 45 jaar en geboren in Retie, maar woont nu bijna 20 jaar in Hoogstraten. Met zijn vrouw Els heeft hij drie kinderen: Annelies, Emilie en Lena. Door zijn werk in de boekhandel heeft Patrick Hoogstraten en zijn inwoners leren kennen: wat leeft er bij de mensen, welke zijn hun grote en hun kleine problemen, het verdriet en de aangename kanten van hun leven. “Als mensen vertrouwen in je stellen vertellen ze hun levensverhaal”, zegt hij. Patrick koos bewust voor HOOP, een open en onafhankelijk partij. “Ik zit graag met eerlijke mensen aan tafel, die een gemeenschappelijk doel hebben. Vrijuit kunnen praten zonder druk van bovenaf.”, verduidelijkt hij zijn keuze. Voor Patrick is het duidelijk: Hoogstraten moet zijn sterke punten beter uitspelen. Hoeveel steden of gemeenten zijn jaloers op de sterke troeven van Hoogstraten: zijn cultuur-historisch erfgoed, zijn scholengemeenschappen, de landbouwactiviteiten, de lokaal verankerde kleine middenstand en het beperkt stedelijk karakter in een landelijke omgeving. Het verwondert me dan ook dat ik deze sterktes niet terug vind in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP), waar nu zoveel rond te doen is. Er wordt blijkbaar alleen maar aandacht geschonken aan de economische ontwikkelingen binnen Hoogstraten ... Natuurlijk mag onze stad groeien. Ze mag groter worden, maar niet hoger en niet ten koste

van kwaliteit. Deze stad moet meer oog en aandacht hebben voor haar verleden, want ook dat is een economische troef van de stad. Het bestuur moet een grotere inspanning leveren om het eeuwenoude en het voorname karakter van de Vrijheid te behouden en de deeldorpen hun eigenheid terug te geven. De eeuwenoude veilige voeten fietspaden moeten terug geopend worden, voor recreatie en als alternatieve wegen voor de schoolgaande jongeren. Het culturele leven in Hoogstraten is zeer rijk en divers, maar het overstijgt maar zelden de eigen vereniging. Wij hebben geen ontmoetingsplatform en de verenigingen vinden elkaar niet. In elke deelgemeente moeten er goed onderhouden lokalen zijn voor de jeugd, het verenigingsleven en de senioren. Verenigingen zijn het kloppende hart van elke stad of gemeente. Een stadsbestuur moet meer sturen. Het moet ‘nee’ durven zeggen aan middelmatigheid. Middenstand en horeca leveren een enorme inspanning door de kwaliteit die ze aanbieden. Dat maakt ons verschillend van steden als Breda en Turnhout. Als ik nu over de Vrijheid wandel en zie hoe sommige horecazaken beginnen met pikante gevelspandoeken of

paaldanseressen dan vraag ik me af wat hiervan de meerwaarde is voor Hoogstraten en vooral voor de kwaliteitsvolle zaken met standing. Wij moeten met z’n allen hoger durven mikken. Ik stel me ook ernstig vragen bij het overaanbod van appartementen. Als ik weet dat er momenteel nog 400 appartementen vergund zijn, dan vraag ik me af welke invloed die binnen 20 jaar op deze stad zullen hebben. Dan zijn deze appartementen verouderd en verloederd. Wie wil hier dan nog in wonen? Het stadsbestuur moet zelf durven ontwikkelen, moet zelf meer ondernemen en resultaatgericht werken. Huisvesting, veiligheid en gelijke kansen voor iedereen, dat zijn geen taken van de hogere overheid. Die problemen moeten op lokaal vlak aangepakt worden. Ik ben niet verlegen om te dromen. Om te dromen van de ideale stad, waar het goed wonen is, waar mensen elkaar nog kennen en waar ruimtelijke ordening synoniem is voor esthetisch genot.

Sébastien Pellegrin - KVB

Bouwen aan de toekomst Sébastien Pellegrin is één van de jongste kandidaten op de lijst van de Kristelijke Volks Belangen. Sébastien is vooral bekend vanuit de Plussers in Hoogstraten. Bovendien is hij een actief lid van de Sint-Jorisgilde. Nu is zijn doel een zitje in de gemeenteraad. De nu nog twintigjarige Sébastien woont momenteel een goede tien jaar in Hoogstraten. Hij studeert in Antwerpen de richting Politieke Wetenschappen. Voorlopig heeft hij geen vaste partner, dus wat dat betreft is de toekomst nog koffiedik kijken.

Hobby’s De Plussers is een jeugdvereniging in Hoogstraten gericht naar jongeren in een leeftijd van 12 tot 18 jaar. In deze vereniging maakt Sébastien al gedurende vier jaar deel uit van de leidingsploeg. Bovendien verdedigt hij ook de belangen van de jeugd in de plaatselijke jeugdraad en in de regionale plusserscontactgroep. Dat is het koepeloverleg van de Plusserswerkingen. Ook in de Sint-Jorisgilde van Hoogstraten voelt hij zich thuis. In deze gilde, die in 1534 erkenning kreeg van de toenmalige graaf van Hoogstraten, is hij nauw betrokken als actief schutter. Zowel in de zomer op 61 m als in de winter op de 6 m-schietingen.

Stap voor stap

Gezien zijn leeftijd en zijn studies is voor hem nu de tijd gekomen om zich effectief kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. Op zijn lijst staan vele kandidaten voor hem met een heel pak ervaring waarop hij hoopt te kunnen steunen. Via de fractievergaderingen van de partij, en hopelijk de gemeenteraad, wenst hij zich verder te bekwamen in het gebeuren van de gemeente Hoogstraten. Bovendien beschouwt hij dit ganse gebeuren als een verrijking voor de studies waarvoor hij hoopt over te kunnen stappen naar de tweede licentie.

Vrouwen De wet verplicht dat er op elke lijst 50% vrouwen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Op zich is hij daar niet tegen, maar hij uit wel de bedenking wat er dan moet gebeuren als er geen 50% vrouwen, op eender welke lijst, écht geëngageerd zijn. Dan wordt het pure lijstvulling omdat het wettelijk verplicht is. Terwijl er misschien mannen zijn die zich 100% écht willen en kunnen inzetten, die nu mogelijk uit de boot

kunnen vallen. Maar een wet is natuurlijk iets van de hogere overheid, daar valt niet zomaar aan te tornen.

Groeiproces Sébastien voelde zich het meest aangetrokken door het programma van de KVB. Voor hem was het duidelijk dat als hij opkomt voor de gemeenteraad, dan zou het voor deze partij zijn. Dat hij nu de twintigste plaats op de lijst bekleed is voor hem niet onoverkomelijk. Hij ziet zijn politiek optreden als een groeiproces waar hij binnen zes jaar, hoewel hij natuurlijk liefst nu al verkozen raakt, mogelijks de vruchten van zou kunnen plukken. Bovendien is hij dan normaliter afgestudeerd, wat hem dan weer een andere kijk op het leven zal geven. Nét zo benieuwd als hijzelf kijken wij uit naar de resultaten die deze jonge man zal behalen op 8 oktober. (FS)

9


VERKIEZINGEN

Tinne Rombouts - CD&V

Hoogstraten mag ambitieuzer worden Tinne Rombouts is afkomstig van Meerle. Zij studeerde industrieel ingenieur landbouw en biotechniek en werkte daarna voor de Groene Kring, een organisatie voor jonge land- en tuinbouwers. In 2004 is ze verkozen tot Vlaams volksvertegenwoordiger. Ondertussen is ze gehuwd met Wim Christianen en wonen ze in Minderhout. In haar vrije tijd is ze actief binnen verschillende verenigingen. Van thuis uit heeft ze een sterk sociaal engagement. Haar favoriete hobby’s zijn paardrijden en op stap gaan met vrienden en familie. Politiek Vaak zie je problemen of zaken die beter kunnen. Ik wil niet aan de kant blijven staan en toekijken. Dat is mijn overtuiging om in de politiek te stappen. Samen de wereld een beetje verbeteren daar waar het kan. Waarom gemeentepolitiek? Als Vlaams volksvertegenwoordiger spreken mensen mij vaak aan over problemen vanuit hun ‘achtertuin’. Ik moet hen dikwijls doorverwijzen naar het gemeentelijke niveau. Het zou fijn zijn als ik henzelf beter zou kunnen helpen. Daarbij beslissen wij in het Vlaams Parlement vaak over dossiers waarvan de concrete invulling op gemeentelijk niveau moet gebeuren. Het is deze concrete invulling die de inwoners voelen. Daarom wil ik hier ook graag mijn steentje in bijdrage. Zo besliste Vlaanderen extra middelen vrij te maken om rusthuizen te bouwen. Maar hiervoor moet de gemeente dan wel een goed dossier indienen. In de commissie jeugd in het Vlaams Parlement heb ik de problemen rond jeugdlokalen en kampplaatsen aangekaart. Vlaanderen voorziet ondersteuning, maar het is wel de gemeente die er werk van moet maken. De brug die ik tussen Vlaanderen en Hoogstraten kan maken lijkt mij zéér waardevol voor de kiezers in Hoogstraten.

CD&V Voor ik de stap in de politiek zette heb ik alle partijen bestudeerd. Wat is hun programma, waar staan ze voor, welke principes of manier van werken hebben ze? Hierbij is CD&V duidelijk

als sterkste partij naar voor gekomen. Deze partij gaat voor een warme, sociale samenleving met respect voor iedereen. Dat is een basis waaraan ik wil meebouwen. Binnen CD&V Hoogstraten wil ik vooral kiezen voor een nieuwe, moderne politieke cultuur. Wij staan voor een open communicatie met de mensen. Ons beleid vertrekt vanuit de gesprekken met de mensen. Belangrijk is dat iedereen weet waarom bepaalde beslissingen worden genomen en iedereen kan meegroeien. Ten tweede nemen we duidelijke standpunten in die voor iedereen gelden. En ten derde werken wij vanuit een lange-termijn-visie en niet van dag tot dag.

Speerpunten De mensen moeten zich thuis voelen en kunnen meebouwen aan een bruisend Hoogstraten. Hiervoor hebben wij een actieplan met 20 beleidsthema’s dat onze rode draad zal zijn als we de kans krijgen om het beleid te voeren. Enkele belangrijke speerpunten. Het woonbeleid in al zijn aspecten is een bezorgdheid van onze mensen. Een huisje met een tuintje moet betaalbaar blijven. Als geboren en getogen Hoogstratenaar moet je in Hoogstaten kúnnen blijven. Ik ken dat gevoel maar al te goed. Ten tweede moet je bij het woonbeleid inzake Ruimtelijke Ordening rekening houden met het landelijke gezellige karakter van Hoogstraten. Appartementsblokken kan, maar niet overal. Hiervoor vraagt CD&V al jaren duidelijke regels. Wij zullen ze maken. Bij nieuwbouw moet rekening gehouden wor-

den met parkeerplaatsen, gezellige pleintjes,… CD&V wil respect voor de straat en de buurt. Ten derde willen we ook onze ouderen rechtvaardig laten wonen. Dit kan thuis met maximale hulp van thuiszorg of in een nieuw, modern rusthuis. Met nieuwe financieringstechnieken willen wij rond het rusthuis jong en oud elkaar meer laten ontmoeten door bv. infrastructuur voor sport (bv. zwembad) cultuur, kinderopvang,… Naast wonen willen we een leefbaar Hoogstraten met fijne, veilige straten en buurten. Hoogstraten zou Hoogstraten niet zijn zonder zijn vijf deeldorpen. Gelijke behandeling van scholen, ondersteuning van de middenstand, werkgelegenheid in verschillende sectoren, ruimte voor ontspanning, voor de jeugd, m.a.w. een totaal concept voor leefbare en veilige woonomgevingen.

Open moderne politieke cultuur Wat wil ik zeker verwezenlijken? Dat is werken met een open communicatie. Politiek voeren op basis van argumenten en gesprekken met alle betrokkenen. Zo kun je groeien naar een goed compromis en begrijpen de mensen ook het waarom hiervan. Dat is niet gemakkelijk, maar voor mij een heel belangrijk punt. De mensen moeten via deze manier van werken kunnen meebouwen aan een beter Hoogstraten. Daarom: ‘Met oog voor jou, een nieuwe kijk op Hoogstraten!’ Hoogstraten mag best wat ambitieuzer worden. Wij gaan ervoor!

Waag een gok en win een etentje voor twee! We moeten nog wachten tot 8 oktober ’s avonds voor we de exacte uitslag van de Hoogstraatse gemeenteraadsverkiezingen kennen. Toch weten wij dat jullie nu al zitten te popelen om een gokje te wagen. Voor ons niet gelaten. Integendeel! Voorspel de juiste zetelverdeling voor de nieuwe gemeenteraad en win een gezellig etentje voor 2 in één van de goede Hoogstraatse horecazaken ter waarde van 75 euro u aangeboden door De Hoogstraatse Maand. Voor de leken onder ons: er zijn 25 zetels te verdelen onder de vijf partijen die een lijst hebben ingediend. Het zijn KVB, CD&V, Groen!, HOOP en Vlaams Belang. Schiftingsvraag: Wie behaalt de meeste voorkeurstemmen en hoeveel? Surf als de bliksem naar onze website www.demaand.be Alle inzendingen moeten binnen zijn ten laatste zaterdagavond 7 oktober om 00.00 uur.

10


vanuit het stadhuis... Stadsbestuur gewikt en gewogen

(Deel 2)

Balans van zes jaar gemeentebeleid In ons vorig nummer publiceerden wij het eerste deel van onze evaluatie over zes jaar gemeentebeleid. In de inleiding hiervan mochten wij vaststellen dat er in Hoogstraten de laatste zes jaar hard gewerkt is en er heel wat mooie dingen zijn verwezenlijkt. Wij zouden echter De Hoogstraatse Maand niet zijn als wij ook niet kritisch zouden omkijken naar een aantal zaken die zeker nog voor verbetering vatbaar zijn of die tot ergernis geleid hebben. Vandaag deel twee van onze terugblik. Milieu - natuur Wat betreft het milieubeleid in Hoogstraten zijn er zeker lovenswaardige inspanningen geleverd om de kwaliteit van het leefmilieu te verbeteren. Algemeen kan je stellen dat het stadsbestuur geprobeerd heeft om zelf het voorbeeld te geven. Dat is al lovenswaardig op zich. Het plaatsen van zonneboilers, regenwateropvangsystemen, het gebruik van hout met het FSC-label en het nastreven van duurzaamheid in het algemeen kunnen alleen maar toegejuicht worden. Ook het beperken van het gebruik van pesticiden en onkruidverdelgers is lovenswaardig, hoewel dit natuurlijk ook een opgelegde materie is vanuit de hogere overheid. Toch moeten we ons afvragen in hoeverre deze constanten zijn. Bij een aantal nieuwe bouwprojecten zoals het IKO, nieuwe school in Meer, het administratief centrum van het ocmw, zou dan weer geen duurzaamheidtoets doorgevoerd zijn. In oktober 2004 kreeg de stad Hoogstraten een milieuprijs van de Vlaamse overheid voor haar inzet voor een rationeler energieverbruik. Het stadsbestuur leverde ook flink wat inspanningen om zoveel mogelijk huisgezinnen op het rioleringsnet aan te sluiten en het hemelwater te scheiden van het afvalwater. Wat betreft de waterkwaliteit schort er wel wat aan de controle. Milieudelicten zijn duidelijk geen prioriteit in de politiezone. Verschillende keren werd vastgesteld dat waterlopen vervuild werden door illegale lozingen. Het is toch moeilijk aanneembaar dat de daders nooit betrapt werden. Zo ook bij het in open lucht verbranden van afval. De politie treedt maar op als er klachten zijn. Hetzelfde euvel zullen we ook terugvinden bij bouwovertredingen, verkeersovertredingen en milieudelicten. Er is bij de gewone man weinig duidelijkheid over wat de politie nu precies doet in deze materie en wat de gemeente doet. Een telefoontje naar het gemeentehuis of naar de politie resulteert waarschijnlijk in een totaal ander antwoord. Op dat vlak blijft er ook het één en ander schorten aan het vergunningenbeleid. Bij bouwovertredingen lijkt het alsof er niet wordt opgetre-

den. De stad Hoogstraten kan nu overigens zelf stedenbouwkundige vergunningen verlenen. Het is maar de vraag of dit ten goede komt aan de ruimtelijke orde in onze gemeente. De stad Hoogstraten moet zich in de toekomst ook bekommeren over de leefkwaliteit in de omgeving van de E19, de HSL en de transportzone. Nergens zijn er buffergebieden, groene zones, geluidsschermen, … Dat is misschien een fout van de federale overheid, maar vanuit de gemeente zijn er op dat vlak ook geen initiatieven genomen. Als de evolutie van de laatste jaren zich verder zet in dit gebied, zullen de woongebieden in Meer en Meersel-Dreef nog zwaar te lijden krijgen van de activiteiten in deze zone. Wat betreft natuur blijft het in Hoogstraten dunnetjes. Er is natuurlijk nog maar weinig natuur. De kleine landschapselementen verdwijnen en worden bijna nergens gecompenseerd. Nochtans is dat de regel. Een belangrijke vaststelling is wel dat het klimaat tussen natuurliefhebbers en landbouw fel verbeterd is. Of dit de verdienste is van het gemeentebestuur dan wel van het feit dat

CD&V in de oppositie zit of een mix van beide laten we hier in het midden. De gemeente zorgt voor medefinanciering voor de aankopen van natuurgebieden door terreinbeherende verenigingen. Ze zou ook middelen kunnen voorzien om de natuurgebieden mee te beheren. Het stadsbestuur levert wel een substantiële bijdrage in de verwezenlijking van het natuur.huis in Wortel-Kolonie.

Verkeer Het centrum van Hoogstraten blijft een drukke verkeersader en het aandeel aan zwaar vrachtvervoer is hierin niet weg te cijferen. Dit is een probleem dat niet gemeentelijk kan opgelost worden en dat wellicht nog een lange weg heeft af te leggen. Dit probleem kwam nog eens extra tot uiting bij de maandenlange omleiding via de Gustaaf Segerstraat. In dit dossier heeft het gemeentebestuur ons inziens ernstig geblunderd op velerlei vlakken en niet in het minst door gebrek aan openheid en communicatie. Ook het gebrek aan visie op langere termijn bleek duidelijk bij de verkoop van de achterliggende gronden aan de rijkswachtkazerne. De nood aan achterliggende parkeerruimte aan de Vrijheid is al meermalen door de verschillende oppositiepartijen aangeklaagd. Met de uitbreiding van IKO op het Groenwoud zal dit parkeerprobleem zich binnen afzienbare tijd nog eens extra stellen. Het blijft intussen wachten op de aantrekking van een planoloog, zoals dat al enkele jaren in het personeelsbehoefteplan is opgenomen. Waar het gemeentebestuur schitterend werk geleverd heeft, is zeker bij de aanleg van nieuwe

Jongeren moeten noodgedwongen uitwijken naar andere gemeenten. In Hoogstraten vinden ze alleen te dure appartementen en sociale kavels die te klein en daardoor niet meer leefbaar zijn. 11


EVALUATIE fietspaden. De stad heeft zelf heel wat initiatieven genomen om gronden te verwerven en alzo het proces te versnellen.

Ontwikkelingssamenwerking, Ook op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid is er heel wat meer ruimte gekomen de laatste zes jaar. Hoogstraten werd als één van de eerste gemeente in Vlaanderen uitgeroepen tot Fair Trade gemeente. Hiermee breidde de gemeente het gebruik van Fair Trade producten verder uit, schreef bedrijven en handelaars aan deze producten te gebruiken, engageerde zich ook voor een duurzaam aankoopbeleid en opteerde voor ‘schone kleren’. Hierdoor verwacht zij van iedere leverancier een attest waarmee deze zich verbindt een aantal sociale normen te hanteren bij de fabricage van werkkledij. Door de afsluiting van een convenant met de overheid zijn er meer mogelijkheden gekomen om personeel aan te werven, en wordt er vooral de link gelegd tussen duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. De band tussen Noord en Zuid met de nadruk op de duurzaamheid is de klemtoon geworden in het ontwikkelingsbeleid van, de stad. De volgende generaties zouden het effect moeten voelen. Ook de uitgave van de jongste verjaardagskalender mocht op heel wat bijval rekenen.

Wonen in Hoogstraten Er is de laatste jaren veel gebouwd in Hoogstraten en het is de verdienste van het stadsbestuur dat er in de vele verkaveling ruim plaats is gekomen voor sociale bouwgronden. Toch blijven de bouwgronden in Hoogstraten duur. Het stadsbestuur heeft daarom regelmatig het verwijt gekregen dat deze “sociale bouwgronden” niet echt sociaal zouden zijn. Een vermindering van 20 % op dure bouwgronden geeft uiteindelijk nog dure bouwgronden. De oppositiepartij Groen! heeft er steeds op aangedrongen dat het bestuur zelf gronden zou aankopen en dan de bouwrijpe kavels aan kostprijs zou verkopen. De verkaveling van het oude HVV-terrein op de Thijsakker baarde dan weer een kater van formaat toen bleek dat talrijke sociale bouwkavels niet verkocht geraakten ondanks de toenemende vraag naar goedkope bouwgronden. Het stadsbestuur kreeg hierbij het verwijt door extra kleine kavels op de markt te brengen de leefbaarheid van de wijk en de bewoners fel te hypothekeren. Ook in andere verkavelingen moeten we de sociale kavels vaak in de uithoek zoeken. Het college heeft in deze materie zeker te weinig of geen aandacht besteed aan de gemeenschappelijke ruimte. In de laatste kavels is praktisch geen speelruimte of gemeenschappelijke ruimte voorzien Verder is dit gemeentebestuur er niet in geslaagd een oplossing te vinden voor de ontsluiting van de H. Bloedstraat terwijl er intussen ook nog heel wat bouwgronden zijn bijgekomen. Dit dossier sleept zich al enkele legislaturen voort.

Ruimtelijke ordening In de laatste zes jaar heeft de ruimtelijke ordening in Hoogstraten zich vooral toegespitst op

12

Na een lange lijdensweg kan MVV, de voetbalploeg van Minderhout, eindelijk beschikken over gronden voor voetbalpleinen. de Ruimtelijke structuurplannen die zijn beslag kregen in het kortelings afgesloten openbaar onderzoek naar de PRUP ‘s . Dit zijn de Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Hierin worden alle zones definitief afgebakend. Vooral de mogelijke uitbreiding van het industrieterrein Kluis heeft voor heel wat commotie geleid. De huidige bewoners in dit gebied voelen zich gebroodroofd en in de kou gezet door het stadsbestuur en de provinciale overheid. Wij kunnen ons inderdaad niet van de indruk ontdoen dat de communicatie met en de juiste voorlichting van de bewoners hier zeker in de beginfase veel te wensen over gelaten heeft. Toch wil het stadsbestuur er alles aan doen om via VLM en IOK te komen tot een grondenbank om herlocalisatie mogelijk te maken en een oplossing te vinden voor alle betrokkenen.

Onderwijs Het huidige gemeentebestuur heeft de laatste jaren heel wat werk geleverd om de infrastructuur in de Hoogstraatse gemeentelijke scholen te verbeteren. In Meer werd er zelfs een heus nieuw ’kleuterdorp’ gebouwd maar het prijskaartje is daarentegen zo hoog opgelopen zodanig dat velen zich afvragen of dit nog wel verantwoord is. Aan de andere kant is dit stadsbestuur soms van de ene impasse in de andere gevallen en leek het personeelsbeleid in het onderwijs bij momenten een echte knoeiboel. De benoeming van een nieuwe directie in Meersel-Dreef en Wortel, de overplaatsing van leerkrachten uit Dreef, de eis tot ontslag en een dreigend ontnemen van de bevoegdheid van de schepen van onderwijs, zijn enkele aspecten die deze legislatuur mee hebben gekruid.

Sport Op de valreep lijkt het huidige gemeentebestuur een oplossing gevonden te hebben voor de jarenlange malaise van de Minderhoutse voetbalvereniging MVV. Het is echter een oplossing geworden met een erg beperkte visie. Alles doet vermoeden dat het huidige college kost wat kost een oplossing wou vóór de gemeenteraadsverkiezingen en hiermee alle toekomstplannen voor

het goedgekeurde BPA op de helling heeft gezet. Terug naar de kiezers met dezelfde intenties als zes jaar geleden zal voor velen wel te erg geleken hebben. Eerlijkheid gebied te erkennen dat dit dossier een erg moeilijk dossier was, maar de opeenvolgende colleges hebben in dit dossier uitgeblonken in eigenzinnigheid. Grond vinden op vrijwillige basis in een landbouwstreek is al niet gemakkelijk. Tegenkanting voor een onteigening aan de Heistraat was er voldoende. Maar nu er eindelijk, na 15 jaar aanmodderen in dit dossier een oplossing gevonden was, doet het college de deur dicht en kiest voor een kortzichtige visie. MVV kan gelukkig eindelijk de toekomst met plezier tegemoet zien, maar de droom van een grotere sportinfrastructuur voor de sport in Hoogstraten, wordt hiermee wel gehypothekeerd. Daartegenover staat dat het stadsbestuur een mooi resultaat heeft neergezet met de jeugdsportsubsidies. De effecten ervan moeten zeker nog verder getoetst worden en eventueel bijgestuurd. Intussen vragen wij ons af wat er met de resultaten van het sportbehoefteplan zal gebeuren. Tot hier toe resulteert dit nog niet in een sportbeleid.

Sociaal beleid Het sociaal beleid van de gemeente wordt gemakshalve naar het ocmw doorgeschoven. Er is te weinig algemeen sociaal beleid in de gemeente. Dit aspect wordt slechts behandeld in seniorenbeleid, rusthuisbeleid en woonbeleid. Via het ocmw is er wel opvang van individuele noden maar zelden wordt er gezocht naar het gemeenschappelijke van de noden. Het is wachten op een preventief beleid voor jongeren met drugsproblemen. Er is voorlopig nog te weinig samenwerking tussen gemeente, politie en scholen in deze aangelegenheid. In de Mouterijstraat is het stadsbestuur indertijd begonnen met een specifieke werking, maar daar is het bij gebleven. Dit initiatief werd niet doorgetrokken naar andere wijken. Misschien verwachten de vele nieuwe inwijkelingen ook wel iets meer van de stad dan het eenmalig contact op het stadhuis. De problematiek van de grote inwijking van Nederlanders en de talrijke seizoenarbeiders in de


EVALUATIE

Alle 54 centrumsteden, uitgezonderd Hoogstraten, beschikken over een cultuurcentrum. Er bestaan plannen om achter het huidige rusthuis een polyvalente zaal te bouwen. Maar, zoals de plannen nu voorliggen zou de zaal onbruikbaar zijn en niet voldoen aan de normen die het decreet stelt. gemeente vragen misschien toch meer aandacht dan tot hiertoe.

Cultuur De hogere overheid heeft Hoogstraten uitgeroepen tot één van de 54 steden of gemeenten met een culturele centrumfunctie. Binnen deze groep beschikken 53 steden of gemeenten over een cultuur- of gemeenschapscentrum, alleen Hoogstraten niet. Ook alle ons omringende dorpen zoals Baarle, Beerse, Brecht, Wuustwezel enz. hebben zo’n centrum of zijn er een aan het bouwen, zoals dat in Merksplas het geval is.

Zoals de plannen nu voorliggen zou er achter het huidige (oude) rusthuis een polyvalente zaal gebouwd worden. Maar binnen de Cultuurraad, met leden die professioneel met podiumkunsten bezig zijn, maakt men zich grote zorgen over de opvatting van de zaal. Volgens die adviesraad voldoet de zaal niet aan de normen die het decreet terzake oplegt, is er onvoldoende berging enz. Het schepencollege was tot voor enkele maanden zeer wantrouwig om informatie te verstrekken, maar heeft uiteindelijk toegelaten dat een aantal ‘ervaringsdeskundigen’ de plannen en de toestand ter plaatse gaan bekijken.

Hopelijk voorziet men in het oude rusthuis voldoende vergader-, repetitie-, hobby en tentoonstellingslokalen, want wat dat betreft is het behelpen. Een aantal verenigingen krijgt een eigen lokaal toegewezen, terwijl anderen het zelf maar moeten uitzoeken. Er zijn duidelijk te weinig lokalen die door meer dan één vereniging gebruikt kunnen worden. Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Het Stedelijk museum krijgt voldoende middelen om een degelijk beleid te voeren, men brengt er degelijke tentoonstellingen en de bezoekerscijfers doen andere, veel grotere, musea blozen. Dat zelfde geldt ook voor de digitale ontsluiting van het archief, waarmee Hoogstraten model staat op Vlaams niveau. Ook de logistieke steun bij evenementen, zoals “Hoogstraten in bloemen- en groentepracht” is voorbeeldig en de “Cultuurprijs” en een “bevraging naar de behoefte aan lokalen” zijn lovenswaardige initiatieven van het college en de Cultuurraad.

Erfgoed Als de middenstand uitpakt met de slogan “Hoogstraten monumentenstad” dan is dat niet meer dan terecht. Hoogstraten beschikt over veel meer monumenten en beeldbepalende gebouwen dan andere vergelijkbare steden. Maar de vlag van het beleid dekte de lading niet. In de beleidsnota van het uittredende college lezen we “We willen een aantal woningen het statuut ‘stadsmonument’ geven” en verder “Het stadsbestuur wil de burger sensibiliseren”. Dat heeft men duidelijk niet gedaan. Verenigingen als “Erfgoed Hoogstraten” trachten het bestuur te sensibiliseren en men heeft zelden zoveel mooie en waardevolle panden gesloopt als de laatste jaren.

13


VERKIEZINGEN

Het grote verkiezingsdebat Een nieuwe wind? De gemeenteraadsverkieingen komen er aan en dan willen velen het achterste van de tong wel eens zien bij al die toekomstige politiekers. Daarom richtte De Hoogstraatse Maand ook dit keer een verkiezingsdebat in met de verschillende lijsttrekkers van de Hoogstraatse partijen. Karl Van den Broeck, hoofdredacteur bij Knack, leidde de gesprekken in goede banen. Het panel bestond uit een doorwinterde politicus in de persoon van Arnold Van Aperen (KVB)en drie jeugdige vrouwelijke frisheden Tinne Rombouts (CD&V), Lief Pans (Groen!)en Ria Vinckx (HOOP). Dit zicht alleen al was een verademing in het grijze bestaan van een gemeenteraadsverslaggever. Het Vlaams Belang was niet uitgenodigd omdat de initiatiefnemers van dit debat zich in het geheel niet kunnen vinden in de standpunten van deze partij en zij deze dus ook geen forum wou verschaffen. Van een echt debat met scherpe tegengestelde visies en hevige woordenwisselingen was er geen sprake. Het bleef bij een beleefd verwoorden van de eigen standpunten met wellicht in het achterhoofd het idee dat elke partij wel eens de gedroomde of gedoodverfde partner zou kunnen zijn bij de toekomstige coalitievorming. Een bondig relaas.

Eerste ronde In de eerste rond van ons debat mochten de lijsttrekkers van de uitgenodigde partijen in het kort de voor hen drie belangrijkste thema’s uit hun programma naar voor brengen en verduidelijken. Hoewel de etiquette gebied dat ‘dames voorgaan’, week de moderator in dit geval toch af van de regel. Burgemeester Van Aperen is immers de enige man in het kransje van de lijsttrekkers. Een hele ommekeer ten opzichte van vorige verkiezingen, toen alle lijsttrekkers mannen waren. En tenslotte is de lijsttrekker van KVB nog steeds de zittende burgemeester. Arnold van Aperen zei opgelucht te zijn dat hij niet de enige man aan tafel was, doelend op de moderator. “Dan voel ik me zo alleen tussen

drie jonge dames”. Wat het programma van KVB aanbelangt merkte de burgemeester op dat het uiteraard onmogelijk is dit in goed 5 minuten naar voor te brengen. Daar is het te omvangrijk en is er te veel werk aan besteed (wat later ook telkens door de andere lijsttrekkers werd aangestipt – red). Enkele krachtlijnen dan maar. Bij KVB staat veiligheid hoog in het vaandel geschreven. “En veiligheid, dat is meer dan politie en criminaliteitcijfers. Al mogen we de politiehervorming best geslaagd noemen en leveren ze in Hoogstraten uitstekend werk. Uiteraard blijft criminaliteitbestrijding een belangrijke opdracht. Veiligheid is ook veilig verkeer. Daarin hecht KVB veel belang aan vrijliggende

fietspaden en daar hebben we al een hele weg afgelegd. De fietspaden op de St.-Lenaertsebaan en op de Loenhoutseweg komen er binnenkort en ook de Strijbeekse zit in de pijplijn. Verder willen we nadruk leggen op preventie en verkeersopvoeding”. Veiligheid is voor KVB ook de goede werking van brandweer en ambulancediensten: “We hebben een goed korps, waar we willen in blijven investeren. Zeker ook in de ambulancedienst, we zijn hier vrij ver verwijderd van een ziekenhuis. Een goede interventiedienst kan levens redden”. “Veiligheid hangt tenslotte ook af van een goed communicatienetwerk. De gemeente investeert in het Astrid-netwerk, dat aan hoge normen voldoet een ook grensoverschrijdend werkt. We zitten tenslotte met een belangrijk logistiek park, aan beide zijden van de grens, waar nogal wat veiligheidsrisico’s aan verbonden zijn” aldus de burgemeester. Een tweede krachtlijn van het programma van KVB is het sociale beleid: “Een belangrijke doelstelling is de bouw van het nieuwe rust- en verzorgingstehuis. We zijn er al lang mee bezig en het heeft ons in dit dossier niet altijd meegezeten. De plannen moesten drastisch aangepast worden wegens de weigering van Monumenten en Landschappen om het oude rusthuis af te breken en vervolgens waren er geen middelen bij de hogere overheid. Maar de hindernissen zijn opgeruimd en het nieuwe rusthuis komt er binnen korte tijd. Het oude rusthuis willen we gaan gebruiken voor culturele doeleinden, we willen er nog een grote podiumzaal aanbouwen zodat we een volwaardig cultuurcentrum krijgen”. Verder wil KVB nieuwe bejaardenwoningen en aandacht voor de aan-huisdiensten van het OCMW. En betaalbare bouwgronden voor jonge

De lijsttrekkers: Van l.n.r. Ria Vinckx (Hoop), Arnold Van Aperen (KVB), moderator Karl Van den Broeck, Tinne Rombouts (CD&V), Lief Pans (Groen!) 14


VERKIEZINGEN mensen. “Het huidige bestuur kan hier een mooi palmares voorleggen en wij zullen die weg blijven bewandelen.”. “In het programma van KVB wordt verder veel aandacht besteed aan toerisme en recreatie, aan sport zeker. Maar dat is allemaal te veel om in dit korte tijdsbestek te behandelen. De mensen krijgen eerstdaags ons volledig programma in de bus” aldus de lijsttrekker van KVB. Ria Vinckx, lijsttrekker van HOOP, mag als tweede vertegenwoordiger van de zetelende meerderheid de grote lijnen van het programma van HOOP aanbrengen. Ook dat is een hele boterham, die je in zijn geheel kan raadplegen op de website van HOOP. Een belangrijk thema voor HOOP is het respect voor het erfgoed. Ria Vinckx: “Dat respect is essentieel om de aantrekkingskracht van Hoogstraten als historische centrum te behouden. Daarom willen we een werkgroep die op basis van het boek ‘Bouwen door de eeuwen’ een lijst van waardevolle gebouwen opmaakt die moeten behouden blijven. De gemeente moet desnoods de klassering ervan vragen en de eigenaars hierbij ondersteunen. Daarvoor moet in de begroting het nodige geld voorzien worden. Voorts willen wij dat alle adviezen van Monumenten en Landschappen als bindend worden aanzien. Wij willen ook geen vrijgeleide voor projectontwikkelaars bij de bouw van appartementen in de gemeente, het karakter van de dorpen moet bewaard worden. Bij de bouw van appartementen willen we als voorwaarde minimaal anderhalve garage per appartement”. Een tweede belangrijk thema voor HOOP is de stedelijke financiën. Ria Vinckx: “Onder impuls van onze schepen van financiën is de stad er in geslaagd de schuld aanzienlijk te verminderen de laatste zes jaar. Maar omdat die nog steeds hoog

Tinne Rombouts (CD&V) en René Sprangers (HOOP) is, moet dit beleid verder gezet worden. En dit zonder dat de belastingen stijgen”. Hoop wil ook de naar hun mening rechtvaardige spreiding van de belastingtarieven – tussen opcentiemen op de personenbelasting en op de onroerende voorheffing – behouden. Derde voor Hoogstraten belangrijk thema is verkeer en mobiliteit. “HOOP wil dat de stad absoluut een mobiliteitsdeskundige nodig heeft. De kern slibt volledig dicht, de uitbreiding van de industriezone brengt meer verkeer, sluipverkeer van grote vrachtwagens… Het moet deskundig bekeken en aangepakt worden. Wij wensen een volledige herinrichting van de Gelmelstraat, met ruime aandacht voor de zwakke weggebruiker”.

Groen! lijsttrekster Lief Pans in een geanimeerd gesprek met CD&V–kandidaat Mark Haseldonckx.

Maar omdat verkeer meer is dan de auto, wil Hoop ook aandacht voor het openbaar vervoer, met de nadruk op goede aansluitingen naar het spoorstation Noorderkempen in Brecht. Daarnaast ook stimulansen voor fietsers, voor korte verplaatsingen, voor winkelen en voor de schoolgaande jeugd. Tinne Rombouts mag als eerste van de uitdagers de kernpunten van het naar eigen zeggen ‘ruime’ programma van CD&V voorbrengen. CD&V gaat eerst en vooral voor een ‘moderne politieke cultuur’. “Met een nieuwe, jonge ploeg, ondersteund door heel veel ervaring. We pleiten voor een open en eerlijke communicatie met de bevolking. We willen daarbij duidelijke en eerlijke standpunten innemen, op elke ogenblik en in elk dossier duidelijk laten weten waar we voor staan. De mensen kunnen daar dan voor of tegen zijn, maar het zal tenminste duidelijk zijn. En tenslotte willen we geen beleid van dag op dag. We kiezen voor een visie op lange termijn en een duidelijk beleidsplan”. Volgend belangrijk deel van het CD&V programma is ‘Een goede thuis voor iedereen’. “Het huidige woonbeleid is een slecht beleid, daar willen we verandering in. Betaalbare sociale bouwgronden van behoorlijke kwaliteit. Gezien de druk op de gronden hier, zullen we daarvoor in overleg moeten gaan met alle actoren in het veld. Grondeigenaars, sociale bouw- en woonmaatschappijen én projectontwikkelaars. Appartement kunnen, maar met respect voor het karakter van straat en buurt.”. Naast een goede woning voor gezinnen en alleenstaanden, wil CD&V ook voor andere catego-rieën inwoners een goede thuis. Tinne Rombouts: “Een rusthuis en bejaardenwoningen voor de ouderen. Eerst moeten we ervoor zorgen dat die zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Daarom willen we dagopvang, nachtopvang, tijdelijke opvang. Daarna moeten ze terecht kun-

15


VERKIEZINGEN nen in seniorenflats, rust- en verzorgingstehuis. Maar de site van het nieuwe rusthuis mag geen ‘ouderengetto’ worden. Daarom pleiten we voor een goede mix van initiatieven. Combinaties met sport (zwemmen, atletiek), kinderopvang, cultuur daar ter plaatse of in de buurt is voor ons een haalbaar project”. Als derde thema brengt CD&V ‘Een leefbare straat en buurt’. Tinne Rombouts: “Daarmee bedoelen we elke straat. In elke buurt willen we ruimte om te kunnen ontspannen en verpozen, de leefbaarheid van de dorpen waarborgen. Op de Vrijheid willen we oplossingen voor langparkeerders, het huidige parkeerbeleid leidt tot grote problemen. Ook bij de bouw van appartementen moet rekening gehouden werden met de auto’s van de bewoners. De projectontwikkelaars moeten in hun plannen voorzieningen treffen. En we willen oplossingen zoeken voor het fileprobleem in de Vrijheid en Gelmelstraat. Bvb. door laaden losschema’s op te leggen, door de signalisatie op de snelwegen te verbeteren en vooral door in overleg te treden met onze buurtgemeenten. Want het is een illusie dat we dit alleen kunnen oplossen”. Als laatste in de rij mag Lief Pans de zwaartepunten van het programma van Groen! uit de doeken doen. Volgens Lief Pans wil Groen! in de eerste plaats denken en beslissingen nemen op lange termijn. “Een beleid uitstippelen om voor te zorgen dat er in onze gemeente nog voldoende ruimte en groen is voor de komende generaties”. Dat komt tot uiting in drie belangrijke thema’s. Als eerste in ‘een duurzame en milieuvriendelijke gemeente. Groen is niet ontevreden van het werk van de milieuschepen, maar wil hier en daar nog een tandje bijsteken. Lief Pans “Afval voorkomen is nog altijd beter dan afval sorteren. Invoering van het Diftarsysteem in 2007 moet gepaard gaan met een uitgebreide infocampagne om de inwoners meer

bewust te maken o.m. door promoten van producten in retourverpakking, thuiscomposteren, winkeliers sensibiliseren naar gebruik van plastic verpakkingen,… “Daarnaast willen we meer groen in de gemeente, zorgen voor meer openbaar groen in elk deeldorp bvb een park in de Gelmelstraat, nieuwe woonwijken voorzien van een groene plek. Landschappelijk waardevolle gebieden moeten beschermd blijven en rondom industriezones en bedrijven moeten groene bufferzones komen. Naast al dat groen, willen we ook meer blauw in onze gemeente, kunnen genieten van beken en rivieren in onze buurt. Dus zoveel mogelijk beken terug boven de grond brengen en het inbuizen beperken en rivieren terug rivier laten zijn (o.a. gedeeltelijk hermeanderen van de Mark)”. Groen pleit voor een effectieve toepassing van de watertoets bij elke nieuwe verkaveling of groter project, zodat vooraf geweten is wat de gevolgen zijn op de waterhuishouding “En bij dit alles moet het gemeentebestuur zelf het goede voorbeeld geven, in eigen gebouwen en op eigen terreinen milieuvriendelijke en duurzame maatregelen nemen”. Tweede thema is ‘wonen. Volgens Groen! heeft de plaatselijke overheid hierin een belangrijke opdracht en kan die niet zomaar overgelaten worden aan de vrije markt of privé-verkavelaars. “Het huidige beleid moet over een totaal andere boeg. De sociale kavels, die de gemeente nu op de markt brengt, zijn niet sociaal: ze zijn te duur en de kwaliteit van de woonwijken is ondermaats. Daarom wil Groen! dat de gemeente zelf het initiatief neemt tot het verkavelen van woonwijken, o.m. door via een grondfonds nietbebouwde percelen aan te kopen en deze uit te rusten. Door zelf het initiatief te nemen heeft de gemeente veel meer vat op de randvoorwaarden, zoals de toekenningsvoorwaarden, het realiseren van nieuwe woonvormen, de inrichting van wijken en verkavelingen. Daarnaast dringt ook Groen! aan op een se-

Roger Van Aperen (KVB) en Staf Peerlinck (HOOP) 16

Willy Bartholomeeusen en Ria Vinckx (HOOP) rieus appartementenbeleid. Lief Pans “Onder het mom van ‘Hoogstraten, kleinstedelijk gebied’ wordt de eigenheid van de dorpskernen aangetast. Daarom moet de gemeente zelf bepalen waar er appartementen mogen komen en in welke vorm. Via een BPA moeten we zorgen dat waardevolle gebouwen en monumenten niet zomaar worden afgebroken en de bouwhoogte overal wordt gerespecteerd. Het advies van monumenten en landschappen moet hierbij ook worden nageleefd.” De derde pijler van Groen is het Sociaal beleid. Daarin neemt het OCMW een zeer belangrijke functie in. “Toch vindt niet iedereen de weg ernaar of is niet op de hoogte van de mogelijkheden. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de mensen in Hoogstraten betere toegang krijgen tot die info en dienstverlening. Gemeentebestuur en OCMW maken een gezamenlijk lokaal sociaal beleidsplan, om de sociale voorzieningen in Hoogstraten beter op elkaar af te stemmen en om de dienstverlening te optimaliseren. Een duidelijke brochure naar de bevolking en één loket, dat gemakkelijk toegankelijk is en dat ook in de verschillende deeldorpen wordt georganiseerd”. Verder wil Groen! investeren in thuiszorg en nieuwe diensten oprichten zoals klusjesdienst, boodschappendienst, oppasdienst, zodat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Ook andere doelgroepen (jongeren, mindervaliden, alleenstaanden) moeten binnen het OCMW ook de nodige opvang krijgen. Daarbij zijn huisvesting en noodopvang een belangrijke opdracht. “Omdat het OCMW wegens uitverkoop in het verleden, zelf niet meer over voldoende huizen beschikt, is het noodzakelijk zich aan te sluiten bij het Sociaal Verhuurkantoor van de Kempen.” Aldus Lief Pans, die tot slot nog een lans breekt voor mensen die bij verkiezingen nogal eens over


17


VERKIEZINGEN het hoofd worden gezien. “Als groene partij willen we blijven ijveren voor het garanderen van de sociale grondrechten van iedereen. Elk mens heeft recht op een menswaardig bestaan met een minimum aan levenscomfort. Daarom moet het OCMW trachten te voorkomen dat mensen zonder energie komen te zitten en vraagt GROEN ook al jaren om het leefloon aan te passen naar het leefbaar minimum, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om aan het maatschappelijk leven te kunnen deelnemen”. Daarmee waren de bakens gezet en konden de lijsttrekkers op de rooster gelegd worden. Door de moderator met voorbereide vragen en door het publiek.

Ronde 2 Na deze korte voorstelling kregen de vier lijsttrekkers enkele concrete vragen over actuele onderwerpen in Hoogstraten onder de neus. De moderator verzocht hen hun standpunt hierop bondig weer te geven. Spijtig genoeg mondde dit niet uit in een pittig debat tussen de panelleden. Thema 1: Wonen in Hoogstraten is de laatste jaren erg duur geworden. Voor jongeren is het vaak een erg zware opgave om een geschikte en betaalbare bouwgrond te vinden. Wat is het standpunt van uw partij en hoe hopen jullie hier iets aan te doen? Arnold Van Aperen: “ Wij hebben als stadsbestuur geen vat op de prijzen. Het is een kwestie van vraag en aanbod en die prijs moet ook betaald worden. Toch hebben wij met het IOK een

18

regeling getroffen voor de inrichting van sociale kavels. Er is een raamakkoord opgesteld waardoor sociale kavels aan 80% van de waarde wordt aangeboden. In de vorige 6 jaar hebben we 150 bouwgronden als sociale kavels kunnen aanbieden onder de 2 miljoen.” Ria Vinckx:”Er is wel wat kritiek als zouden de sociale bouwgronden nog steeds te duur zijn. Maar 80% is nog altijd beter dan 100%. Er zijn weinig gemeenten die zulk een akkoord zoals in Hoogstraten hebben aangegaan.” Lief Pans: “De huidige sociale kavels zijn zeer klein en niet erg aantrekkelijk. Er is geen centrale speelruimte en door het gebrek aan gemeenschappelijke ruimte zijn de verkavelingen niet sociaal. Voor het stadsbestuur is het aantal kavels belangrijker dan de kwaliteit. Er zijn in Hoogstraten voorbeelden van mooie sociale projecten zoals het Hoefijzer en Donckakker waar de huizen rond een centrale groene kern gebouwd zijn. Voor ons is een aangenaam woonklimaat zeer belangrijk.” Tinne Rombouts: “De huidige kavels zijn inderdaad zo klein mogelijk gemaakt. Voor ons is de kwaliteit van wonen heel belangrijk. Het stadsbestuur moet daarom met de sector samen gaan zitten en in overleg met projectontwikkelaars en sociale bouwmaatschappijen komen tot goede afspraken.” Ria Vinckx reageert op de bedenking van Pans: “Groen! geeft hier inderdaad enkele voorbeelden van mooie sociale verkavelingen maar ze moeten wel beseffen dat deze in een andere tijd gerealiseerd zijn. De woningdruk is intussen zeer sterk gestegen.” Burgemeester Van Aperen :” Wij hebben een voorbeeldfunctie gehad. In elke verkaveling

werd 50% sociale kavels ingebracht. In Kontich is dat slechts één vierde van de kavels. Voor deze verwezenlijkingen hebben wij waardering gekregen vanuit het ACW”. Lief Pans: “De gemeente zou zelf meer initiatief moeten nemen. Intussen laten we maar toe dat er overal appartementen verschijnen. Wij moeten ons eens ernstig afvragen welke mensen we in Hoogstraten willen aantrekken.” Thema 2: Hoogstraten werd door de Vlaamse overheid uitgeroepen tot één van de 54 steden of gemeenten met een culturele centrumfunctie. Van deze 54 zijn er 53 die over een cultuurof gemeenschapscentrum beschikken. Alleen Hoogstraten blijft in gebreke. Wat denkt uw partij hier aan te doen? Ria Vinckx:” De realisatie van een cultuurcentrum zal in Hoogstraten gebeuren met de bouw van een nieuw rusthuis. We zullen nog 3 jaar nodig hebben vooraleer de realisatie een feit is . Er komt een polyvalente zaal.” Van Aperen:”Ooit is er geopteerd om van de begijnhofkerk een cultuurzaal te maken maar deze blijkt met 150 zitplaatsen te klein. Hoogstraten heeft nood aan een podiumzaal voor 250 personen. Later zijn we overgestapt op het idee voor een podiumzaal achter het rusthuis. Het oude rusthuis zou dan opgesplitst worden in een linkervleugel voor het OCMW en een midden- en rechtervleugel die bij de cultuurruimte aansluit. Binnen 2 jaar beginnen we aan de bouw van het nieuwe rusthuis. Daarna pas komt het oude rusthuis aan bod.” Lief Pans:”Wij hebben wel een andere denkpiste. Waarom geen zwembad en cultuurzaal bundelen met centraal een cafetaria. Wij pleiten ook voor


VERKIEZINGEN ruimte vrij komen. Voor ons had heel deze zaak vooraf veel beter onderzocht moeten worden. Als men het uiteindelijk dan eens is dat er een bijkomend industrieterrein moet komen, is deze plaats voor ons voor de hand liggend. Maar waar zit in Hoogstraten de Ruimtelijke Ordening als we zien dat er aan de andere kant van Hoogstraten aan de Lindendreef een winkelketen komt.”

Burgemeester Van Aperen wil alvast geen enkele mogelijkheid uitsluiten bij een volgende coalitievorming. Ook Groen! blijft een mogelijke partner. Alleen natuurlijk nog afwachten wat de uitslag wordt op 8 oktober. de opwaardering van de plaatselijke parochiezalen in de verschillende dorpsgemeenschappen. Deze hebben en belangrijke functie in het gemeenschapsleven.” Tinne Rombouts:”Momenteel is er nog geen concrete invulling. Hoogstraten heeft zeker nood aan een cultuurcentrum. Voor CD&V zitten het cultuurcentrum en sportinfrastructuur in de lange termijnvisie.” Thema 3: Wij kunnen er in Hoogstraten niet naast kijken. Allerlei borden langs de Loenhoutseweg wijzen op een groot verzet tegen de uitbreiding van het industriegebied De Kluis. Wat is het standpunt hierin van uw partij? Ria Vinckx:”In het provinciaal plan is een uitbreiding van 400 hectare industriegrond voorzien. Hoogstraten mag er hier 60 ha van inrichten. Deze streek huisvest nog een aantal actieve landbouwers. Daarom wordt er door het IOK een grondenbank opgericht. Er is hierover een gesprek gevoerd met de betrokkenen. Er is in Hoogstraten echt nood aan een industrieterrein om alle bedrijven op een legale manier zonegebonden te vestigen. Dit is de oplossing voor alle illegale en zonevreemde bedrijven.” Burgemeester Van Aperen:” Hoogstraten is een kleinstedelijk gebied geworden en wij zijn blij met deze 60 ha bijkomend industriegebied. De bedreigde landbouwers hebben contact opgenomen met het college. Toen er 10 à 12 jaar geleden een voorstel kwam van een uitbreiding met 20 à 25 ha. Was dat geen enkel probleem voor de toenmalige meerderheid. Wij hebben verder alle vertrouwen in de IOK voor de oprichting van de grondenbank. Bij de uitbreiding van de Transportzone in Meer hebben we ook twee landbouwers moeten onteigenen. Daar hebben we eerst een nieuw bedrijf voor gevonden vooraleer de gronden werden afgestaan. Hoogstraten behoort met haar 5% werkloosheid tot de laagste in Vlaanderen en zelfs nationaal. En dat willen we zo houden! De

tewerkstelling behouden is voor ons prioritair.” Tinne Rombouts:” Er is in dit dossier heel veel misgelopen in de communicatie. Mensen betrekken en informeren is noodzakelijk. Ook de tewerkstelling is voor ons belangrijk, maar waarom moet die uitbreiding precies daar en wat moet er met de tewerkstelling in de landbouw. VLM zal wel zorgen voor een grondenbank maar niet voor de bedrijfszetel. Welke zekerheid is er voor een plaats voor kleine KMO. Ten slotte wordt hier heel vaak verwezen naar het feit dat dit een bovenlokaal dossier is, maar het advies van de gemeente is hier wel heel belangrijk.” Lief Pans:”Wij zijn geen vragende partij voor een groot industrieterrein. Er zijn andere locaties zoals die van de Transportzone. Door herlocalisatie van bepaalde bedrijven zou er ook heel wat

Tot slot port moderator Karl Van Den Broeck de lijsttrekkers aan een pronostiekje te wagen en uit de biecht te praten met wie ze wel in zee willen na 8 oktober. Lief Pans:” Wij hopen op het behoud van onze drie zetels. Al de rest zal afhangen van de uitslag op 8 oktober.” Tinne Rombouts: “Wij staren met een vernieuwde visie maar ook met een brok ervaring. Wij hopen dat Hoogstraten klaar is voor deze nieuwe visie. Wij opteren voor openheid. Voor ons kan er gesproken worden met iedereen en op basis van onze visie zullen wij op zoek gaan naar een coalitie.” Arnold Van Aperen:” Wij hebben tot nu toe nog geen aanzoek gekregen. Zes jaar geleden hebben wij met iedereen gesproken, zelfs de avond van de verkiezingen. Ook nu zal iedereen met ons aan tafel kunnen, en op basis van de visie en het programma zullen we verder kunnen.” Ria Vinckx:” Wij hopen dat we beter doen dan de peilingen in Gazet van Antwerpen (april 2006) lieten uitschijnen. Wij staan open voor iedereen, behalve voor het Vlaams Belang. Hiermee zullen wij nooit in coalitie gaan. Voor de rest hebben wij nog geen voorhuwelijksbelofte gedaan.”

Vragen uit het publiek Een lijvige vraag van Erfgoed Hoogstraten aan de KVB: “Bakkerij Faes mag gesloopt worden. Opnieuw een beeldbepalend pand verdwijnt. Over 10 jaar kent niemand de ge-

Meer dan 120 belangstellenden zakten af naar zaal Pax voor het verkiezingsdebat, ingericht door De Hoogstraatse Maand. 19


VERKIEZINGEN schiedenis van Hoogstraten nog. Je ziet het niet meer. Monumenten en Landschappen adviseert twee keer negatief. Het College zegt zich op dit advies te baseren, maar geeft gunstig advies voor het slopen. Wordt het niet tijd voor een Bijzonder Plan van Aanleg voor het historische centrum, in samenhang met het Gewestplan Turnhout? Is de partij overigens bereid om binnen 20 jaar aan onze kinderen en kleinkinderen uit te leggen waarom zij nu de ziel uit onze stad laten slopen?” Over het slopen van de ziel wil burgemeester Van Aperen zich naar eigen zeggen niet uitspreken. “Als Monumenten & Landschappen iets wil bewaren,” aldus de burgemeester, “dat ze het dan ineens klasseren. Dan kan de eigenaar tenminste gebruik maken van subsidies. De eigenaar zou ook vooraf op de hoogte moeten zijn. Wat bakkerij Faes betreft: dit pand stond al lang te verkommeren. De eigenaar moest verschillende plannen maken, deze werden twee maal afgekeurd door M&L. De overige administratie gaf echter een gunstig advies en wij hebben dat gevolgd. Er is echt wel over doorgesproken. Overigens zegt onze cultuurambtenaar zelf dat er te veel panden in dat boek staan (het boek ‘Bouwen door de Eeuwen heen’, red.).” De burgemeester is zichtbaar geprikkeld wanneer hij afsluit met de opmerking dat de Hoogstraatse Maand in een artikel de namen noemde van de collegeleden die voor en tegen stemden, terwijl zoiets eigenlijk geheim dient te blijven. (Overigens klinkt de mening van de cultuurambtenaar iets genuanceerder. Hij heeft alleen ooit voorgesteld dat men ze beter in categorieën zou indelen, waarbij er afhankelijk van de waarde van het pand meer of minder zou mogelijk zijn, red.) Een vraag van Danny Herreygers aan HOOP: “Waarom heeft HOOP tijdens het huidige beleid de wildgroei aan appartementen mee goedgekeurd en nooit de beslissingswijze openlijk aangeklaagd. Vanwaar de plotse ommezwaai in het programma? En zien zij het dorpszicht van Minderhout te combineren met de invulling als kleinstedelijk gebied?” Ria Vinckx antwoordt dat Minderhout en Hoogstraten duidelijk een aaneengesloten en dichtbebouwd gebied vormen. Verder voegt zij toe dat zij de wildgroei niet zomaar mee goedkeuren en dat er dus geen ommezwaai in het programma zit. Maar appartementen moeten in bepaalde delen van het kleinstedelijk gebied kunnen. De partij heeft meer problemen met de appartementenbouw in de deelkernen. Daar moet volgens haar echt over nagedacht worden. Enkele vragen van KSJ, KLJ en een anonieme vraagsteller, aan KVB en de andere partijen: “Er zijn veel jeugdbewegingen in Hoogstraten, maar die hebben vaak geen of te weinig lokalen. In welke mate worden voorstellen van de jeugd serieus genomen?” KLJ en KSJ voegen er nog aan toe dat ze maar over een gedeeld speelveld en een slecht onderhouden lokaal kunnen beschikken. Lief Pans (GROEN!) weet dat de vraag naar

20

ruimten al vaker gesteld werd. “Wij staan ook achter jullie bezorgdheid. Dat de Rijkswachtkazerne verkocht werd is ook hierbij jammer, want daar hadden misschien mogelijkheden ingezeten. We blijven dit belangrijk vinden en willen mee blijven zoeken. Verder staan we ook achter de oprichting van een jeugdloket, met een eigen jeugdconsulent.” Tinne Rombouts (CD&V) vindt dat jongeren meer ruimten en meer zeggenschap moeten krijgen. CD&V geeft volgens haar het goede voorbeeld door heel wat jeugd op haar lijst te zetten. “Ik ben er één van,” aldus Rombouts, “en ik zal er mee voor zorgen dat er geluisterd wordt. Niet alleen naar de jeugdverenigingen, maar ook naar de niet-georganiseerde jeugd.” Ria Vinckx (HOOP) wil toch aanstippen dat er Hoogstraten al jaren een jeugdraad bestaat, waar zowel georganiseerde als niet-georganiseerde jongeren welkom zijn. Ook zij erkent dat er een probleem op vlak van lokalen is. Maar het stadsbestuur werkte wel een subsidiereglement

uit voor bouwen en verbouwen. En voor een gemeente is het helaas niet mogelijk in alle deelgemeenten lokalen te gaan bouwen. Maar men probeert te helpen waar het kan. Burgemeester Van Aperen (KVB) kan zich niet herinneren dat er al een concrete vraag werd gesteld. Hij vraagt zich ook af welke afspraken omtrent het onderhoud gemaakt werden. En of er al vergaderd werd i.v.m. de achterliggende gronden. Vervolgens overloopt de burgemeester de huisvesting van de jeugdverenigingen in de verschillende deelgemeenten. Op verschillende plaatsen werd er door de gemeente al ondersteuning geboden, aldus de burgemeester. Na deze uiteenzetting staat Rik Michielsen, mede verantwoordelijk voor de Pax, recht van zijn stoel om – is het boos of ontgoocheld – de vraag te stellen of de Pax wel degelijk zo slecht onderhouden is. Hij daagt iedereen, waaronder de jeugd, uit om te gaan kijken waar het wel en waar het niet goed onderhouden is.


VERKIEZINGEN Een tweetal vragen van respectievelijk Marc en Cis Van Aperen over de intenties van Tinne Rombouts: “Wat zal Tinne Rombouts doen als ze de meerderheid niet kan breken? Gaat ze dan als “gewoon” gemeenteraadslid zetelen of neemt ze dan ontslag en keert ze terug naar Lille?” Tinne Rombouts geeft een kort antwoord en gaat niet verder in op de mogelijke speculaties: “Ik heb heel graag in Lille gewoond, maar ik heb nu duidelijk gekozen voor de mensen van Hoogstraten. Ik zal mijn verantwoordelijkheid opnemen en ben niet gekomen om stemmen te ronselen.” Een vraag van Danny Herreygers aan Lief Pans, de lijsttrekster van Groen! : “Was u als Groen! voorstander van de uitbreiding van de Kluis? En hebben zij hier de watertoets uitgevoerd?” (De vragensteller verwijst hier naar de uiteenzetting van Pans over de hoofdlijnen van Groen! waarin zij het heeft over kwaliteit van beken en rivieren. Hij voegt er aan toe dat de plaats van de uitbreiding een natuurlijk overstromingsgebied en een waterwinningsgebied is, red.) Pans:” Wij hebben hier zeker de watertoets toegepast en een uitgebreid bezwaar ingediend. Wij hebben een vraag gesteld over de invloed van deze uitbreiding. Als er toch een uitbreiding van het industriegebied moet komen, kunnen wij akkoord gaan met deze locatie. Maar men moet zijn verantwoordelijkheid opnemen om de mensen vooraf te polsen over dergelijke beslissingen. Groen! heeft zich in de provincieraad onthouden met een aantal bezwaarschriften, wat niet kan gezegd worden van de CD&V afgevaardigden in de provincieraad.” Een viertal leden van de Hoogstraatse Sportraad willen van de lijsttrekker van KVB meer duidelijkheid over het BPA Heistraat of de geplande sportvelden in Minderhout. “Er zou een akkoord gesloten zijn met twee eigenaars. Zij verkopen hun grond noodzakelijk voor M.V.V. (Minderhoutse Voetbalvereniging, red.). Hun andere percelen (rest) zouden niet meer onteigend kunnen worden. Uiteraard wensen wij dat M.V.V. kan voetballen. Wat met de andere sporten die geherlocaliseerd moeten worden? Wordt heel het structuurplan niet op de helling gezet? “ Burgemeester Van Aperen:” Wij zijn reeds begonnen in 1993 met de aankoop van 4 hectare voor voetbalterreinen voor M.V.V. .Daarna werd er van hogerhand opgelegd om, tussen de aangekochte grond en de woonzone, landbouwgrond mee op te nemen voor een uitbreiding van 8 ha. Onze prioriteit was duidelijk een oplossing voor de voetbal van Minderhout. Nergens was er toen vraag naar basketbal, volleybal of wat dan ook. Ook de atletiekclub was geen vragende partij. Zij zat op het Seminarie en kon daar gebruik maken van de kleedkamers of van deze van HVV. Na heel wat discussie en actie van landbouwers werd uiteindelijk het BPA goedgekeurd. Er was echter geen plaats voor een kantine en dat is als

bron van inkomsten onmisbaar voor een vereniging. Wij hebben uiteindelijk de vrederechter ingeschakeld en daarna nog een andere rechter. Tenslotte werd er met de twee eigenaars en de vrederechter een overeenkomst opgemaakt. Zij krijgen de garantie dat er geen dringende onteigening van de andere stukken zal doorgevoerd worden. Eén eigenaar heeft hier immers nog 2 ha landbouwgrond liggen die hij gebruikt voor landbouw en tuinbouw. Wij hebben hiervoor een meerderheid gevonden in de gemeenteraad en daardoor de zekerheid dat M.V.V. verder kan met haar accommodatie. De situatie is nu zo dat er niet meer kan onteigend worden bij hoogdringendheid, maar toch blijft het BPA recreatiegebied. De eigenaar kan nog altijd vrijwillig verkopen. Anderzijds heeft de gemeente vooraan ook nog andere grond bijgekocht. Samengevat: wij hebben een lange weg afgelegd maar nu is er eindelijk een oplossing voor M.V.V. Dat er nu geen verdere onteigeningen bij hoogdringendheid meer kunnen, nemen wij er graag bij.” Ten slotte leest moderator Karl Van Den Broeck een anonieme vraag voor, gericht aan Tinne Rombouts, waarin gevraagd wordt of er niet met twee maten en gewichten gewerkt is bij de onderhandelingen voor de kleiontginning op Desta en de uitbreiding van Industriegebied de Kluis. (Tinne Rombouts heeft

enkele maanden geleden onderhandeld tussen verontruste landbouwers rond Desta en de eigenaars van het steenfabriek over de toekomstige kleiontginningen in de streek. Dit resulteerde in een overeenkomst tussen beide partijen. Deze anonieme brief werd ondertekend door “een gedupeerde”. Red.) Tinne Rombouts vindt dit een rare vraag want volgens haar zijn hier zeer duidelijke verschillen in de twee dossiers. “Op de Kluis gaat het om 60 ha landbouwgrond die aan industrie wordt toegewezen. Op Desta ging het over een gebied dat voor kleiontginning opengesteld wordt en later als nabestemming landbouw krijgt. Er waren wel heel wat discussies over de kwaliteit van de gronden nadien, maar er komt vast terug landbouwgrond. Bij deze discussie hebben we de kans gekregen een open communicatie te voeren en we hebben naar een oplossing gewerkt. In het dossier De Kluis stonden de landbouwers voor een voldongen feit. Misschien was hier ook wel een oplossing mogelijk geweest indien de betrokkenen er vanaf het begin bij in betrokken waren. In het dossier Desta is er een overeenkomst ondertekend tussen de eigenaars en alle betrokken landbouwers. Deze werkwijze is een goede basis voor de hogere overheid. De regering heeft het volledige dossier mee behandeld. Wij hebben kunnen meesturen vanaf het begin.” (dh/jh)

Kantoor van Notaris ROMMENS Paul Meerseweg 16 - 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 03/315.71.67 - Fax 03/315.71.29 Email: info@notaris-rommens.be OPENBARE VERKOOP VAN CENTRAAL GELEGEN WOONHUIS TE HOOGSTRATEN, VRIJHEID 118 Notaris Paul ROMMENS te Meer zal met 1% premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten: Een centraal gelegen woonhuis, met mogelijkheid van bestemming voor handelsdoeleinden, gelegen Vrijheid 118, groot 373 m2. Indeling: gelijkvloers: winkelruimte, grote eetkamer, keuken, wasplaats en tuin; verdieping: 4 grote slaapkamers, badkamer en toegang tot ruime zolder. In de tuin: een garage. Alle nutsvoorzieningen aanwezig. Stedenbouw: Uit het plannen- en vergunningenregister van 6 september 2006 blijkt: 1. vergunning tot het verbouwen van een woonhuis op 13/11/1968. 2. plannenregister: woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. 3. geen dagvaarding 4. geen voorkooprecht 5. geen verkavelingsvergunning Aanvaarding: onmiddellijk na betaling koopsom en onkosten. Bezichtiging: elke zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Zitdagen: inzet op donderdag 5 oktober 2006 en toewijs op donderdag 19 oktober 2006, telkens om 17.30 uur, in café De Gelmel te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 285. Verdere inlichtingen ten kantore van de Notaris. Kandidaat-kopers dienen identiteitskaart, trouwboekje en eventueel (wijzigend) huwelijkscontract mee te brengen.

21


ONDERWIJS

65O7 JONGENS EN MEISJES NAAR SCHOOL IN HET HOOGSTRAATSE Middelbaar onderwijs

2005

2006-09-12

VITO SPIJKER (VTI) SPIJKER (ASO) SEMINARIE +Handelsschool)

1483 1119 658

1487 1159 691

+ 4 + 40 + 33

1083

1084

+ 1

Totaal

4394

4421

+ 27

2005

2006-09-12

178 239 167 96 235 252 171 69

164 254 176 106 242 246 176 71

1407

1435

+ 28

134

115 19

- 19 + 19

63 150 111 93 41

48 148 95 89 28

- 15 - 2 - 16 - 4 - 13

725

651

- 74

Lager onderwijs Hoogstraten (Seminarie) (Spijker) Gem.Basisschool Wortel Minderhout Meer Meerle Meersel-Dreef Totaal

Kleuteronderwijs Hoogstraten Spijker Seminarie Gem.basisschool Wortel Minderhout Meer Meerle Meersel-Dreef

133

2005

109 -24

Aantal internen 92 148

De 2 eerste leerjaren van De Meerpaal 22

14 15 9 10 7 6 5 2

2006-09-12

Totaal

Spijker Seminarie

+ + + + + +


23


VARIA

Verjaardagskalender Heb je hem nog de verjaardagskalender die begin juli bij iedere Hoogstratenaar in de bus viel? Wie hem nog niet heeft ophangen raden we aan nog eens te kijken in de papiermand. Met deze kalender sta je immers niet enkel stil bij de verjaardagen van hen die je lief zijn, maar het stadsbestuur daagt je uit om zelf een bijdrage te leveren aan twee grote vraagstukken waar we deze eeuw voorstaan. De honger en de armoede in de wereld terugdringen en het milieu leefbaar houden voor toekomstige generaties. Iedere maand krijg je een foto, een citaat en een aantal tips voorgeschoteld. In oktober spoort de Dalai Lama je aan om energie te besparen. “Het is aan ons als individu om te doen wat we kunnen, hoe weinig dit ook moge zijn. Gewoon het licht uitdoen als we de kamer verlaten lijkt misschien maar weinig verschil te maken, maar het betekent niet dat we het niet moeten doen”. Doen, want het scheelt ook een pak in je portemonnee. In november krijgen we met dit Afrikaanse spreekwoord een oproep tot solidariteit: ‘Je hebt een heel dorp nodig om een kind groot te brengen’. Achteraan in de kalender vind je bovendien een overzicht van de schoolvakanties en feestdagen tot 2015. Ook iets om naar uit te kijken. Deze publicatie is één van de vele acties die het bestuur opzet in het kader van de convenant ontwikkelingssamenwerking die werd afgesloten met de Vlaamse Regering. Sensibiliseren over het onrecht in de wereld en over acties voor een wereld waar het voor iedereen goed om leven is én het versterken van de lokale bestuurskracht staan hierbij centraal.

Kantoor van Notarissen

Jan MICHOEL & Filip MICHOEL Geassocieerde notarissen Burg. J. Van Aperenstraat 8 - HOOGSTRATEN Tel. 03/314.51.77 - Fax 03/314.65.56 Email: info@notaris-michoel.be OPENBARE VERKOPING VAN EEN ZEER MOOI GELEGEN WONING GELEGEN TE HOOGSTRATEN, MINDERHOUTSESTRAAT 29 Geassocieerde notarissen Jan & Filip Michoel te Hoogstraten, zullen met winst van 1% premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten, eerste afdeling een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gekadastreerd sectie B nummers 105/N/2 en 105/R, groot 6a 90ca Omvattende: inkomhal, living, keuken, slaapkamer, badkamer, met aparte WC, kelder, garage, tuin, zolder en opkamer. Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in woongebied (vooraan) en landschappelijk waardevol agrarisch gebied (klein deeltje achteraan), geen recht van voorkoop, geen bouwvergunning of dagvaarding of verkavelingsvergunning gekend (stedenbouwkundig uittreksel de dato 29/08/2006). Beschikbaar: mits betaling van koopprijs en kosten en ten laatste op 1 november 2006

Kantoor van Notarissen

Jan MICHOEL & Filip MICHOEL Geassocieerde notarissen Burg. J. Van Aperenstraat 8 - HOOGSTRATEN Tel. 03/314.51.77 - Fax 03/314.65.56 Email: info@notaris-michoel.be OPENBARE VERKOPING VAN EEN GOED GELEGEN WONING GELEGEN TE 2320 HOOGSTRATEN, LEEMSTRAAT 18 Geassocieerde notarissen Jan & Filip MICHOEL te Hoogstraten, zullen met winst van 1% premie openbaar verkopen te Hoogstraten: Onder Hoogstraten, eerste afdeling een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, Leemstraat 18, gekadastreerd sectie C nummer 31Z, groot 6a 20ca Omvattende: gelijkvloers: garage, cv ruimte en wasplaats/berging boven: woonkamer met terras, keuken en hal 2e verdiep: drie slaapkamers en badkamer centrale verwarming op mazout Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in woonuitbreidingsgebied, stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een woonhuis dd 16/02/1967, geen dagvaarding en geen rechterlijke beslissingen bekend, wettelijk voorkooprecht va VLM, geen verkavelingsvergunning afgeleverd; (stedenbouwkundige uittreksel dd 21 augustus 2006). Beschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten.

ZITDAGEN: - INZET: op 27 september 2006 - TOEWIJZING op 11 oktober 2006 telkens om 16 uur in De Gulden Coppe

ZITDAGEN: - INSTEL: 4 oktober 2006 - TOEWIJZING op 18 oktober 2006 telkens om 16 uur in café De Gelmel te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 285.

Bezichtiging: ‘s zaterdags van 10 tot 12 u. (vanaf 16 september 2006)

Bezichtiging ‘s zaterdags van 10 tot 12 u. (vanaf 16 september 2006)

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de verkopende notarissen. Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de verkopende notarissen. Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

24


KULTUUR

GraďŹ sch werk van James Ensor in het Stedelijk museum Het Stedelijk museum kiest bewust voor een grote diversiteit in haar programmatie. Na de tentoonstelling met werk van Her Seele, naar aanleiding van “25 jaar Cowboy Henkâ€?, toont het Stedelijk museum tot 17 december graďŹ sch werk van James Ensor. Van kunst met een knipoog naar wat men “kunst met een grote Kâ€? noemt. James Ensor (Oostende 1860 – 1949), Belgisch schilder, tekenaar en graveur, geboren in Oostende op 13 april 1860, studeert aan de Academie voor Schone Kunsten te Brussel. Ensor is hoofdzakelijk symbolist, maar zijn werk vertoont al vlug expressionistische kenmerken. Hij is medestichter van de avant-gardistische

De dood achtervolgt de mensenkudde – 1896

groep “Les XXâ€?, maar ook binnen die groep wordt zijn originaliteit niet altijd begrepen. Zijn schilderijen, tekeningen en graďŹ ek zijn verspreid over talrijke musea in BelgiĂŤ maar ook in het buitenland. Maskers zijn een belangrijk thema in het werk van Ensor. Zij tonen volgens hem het ware karakter van de mensen die ze dragen. Ensor creĂŤert een fantasiewereld, overdrijft kleuren, lijnen en vormen. Het fantastische universum van zijn schilderijen kondigt Belgische surrealisme aan. Ensor begint te etsen in 1886, zes jaar nadat hij de academie verlaten heeft en vijf jaar na zijn salondebuut. Wanneer we het oeuvre etsen bekijken, valt een grote thematische diversiteit op. In zijn graďŹ ek zien we landschappen, religieuze onderwerpen, groteske, humoristische, fantastische, maar ook sociaal-kritische thema’s. Na een lange periode van miskenning krijgt Ensor roem, die tot op de dag van vandaag duurt. In 1930 wordt Ensor in de adelstand verheven. Op 19 december 1949 sterft hij in zijn geboortestad Oostende. Een selectie uit het graďŹ sche werk van James Ensor, tot 17 december in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 te Hoogstraten. Het

Bezoek aan kolonies in Nederland HOOGSTRATEN - Op zondag 22 oktober organiseert Erfgoed Hoogstraten, in samenwerking met de heemkring van Merksplas, een bezoek aan de Nederlandse kolonies Frederiksoord en Veenhuizen. Deze twee kolonies in de provincie Drenthe stonden respectievelijk model voor Wortel- en voor Merksplas-kolonie. Nu de herbestemming van de Wortel- en Merksplas-kolonie bijna rond is, is een bezoek aan Frederiksoord en Veenhuizen meer dan de moeite waard. Ook daar heeft men de afgelopen jaren niet stilgezeten. In Frederiksoord werkt men aan “Een monument in beweging�, een groots opgevat herbestemmingsproject. Over dat initiatief zijn de meningen verdeeld omdat de bescheiden woningen waar vroeger de kolonisten woonden, bijna verdubbelen in oppervlakte en (te) drastisch gerestaureerd worden. In Veenhuizen brengen we een bezoek aan het pas opgerichte gevangenismuseum, een uniek voorbeeld van wat een eigentijds museum kan zijn: een perfecte integratie van heemkundige, historische voorwerpen en een digitale ontsluiting van het begrip ‘vrijheidsberoving’. Op het moment dat we dit schrijven zijn er nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vlug inschrijven dus door betaling van 35 euro per persoon op het rekening nummer 646-2206140-83 van vzw Erfgoed Hoogstraten. Leden van de vereniging betalen maar 30 euro. De bus vertrekt op zondag 22 oktober om 8 uur aan zaal Pax in Hoogstraten.

GeÍrgerde maskers – 1895 museum is geopend van woensdag tot en met zondag van 14 uur tot 17 uur en na afspraak. Info 03 314 65 88. (fh)

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

25


ZO WAS HET

26

Meerdorp een halve eeuw...

ZO IS HET


dorpsleven Contactpunten – DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, horstendries@hotmail.com Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@skynet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@pandora.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, toon.verleye@pandora.be Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 314 49 03, franssnijders@tiscalinet.be

‘Beiaardherfst 2006 …’ HOOGSTRATEN - Want van een ‘Beiaardzomer’, zoals aangekondigd op de mooie affiche, kon helaas niet gesproken worden. Twee van de vijf maandagen was het ijskoud. Twee andere heerste er een heuse herfststorm … Zo kwam het dat het na-programma in Café de Velo geen enkele keer kon doorgaan. Zo kwam het ook dat men minder volk had dan bij de vorige edities. Al viel dit, gezien het weer, eigenlijk nog best mee. De vijf concerten loonden dan ook de moeite om bij te wonen. Pierre Ramakers, Michel Gottmer, Ludo Van den Bos en Kristiaan Van Ingelgem: vier kundige gastbeiaardiers. En met de vijfde week onze eigen stadsbeiaardier Luc Dockx, als kers op de taart. De aanwezigen waren in de wolken over de muzikale kwaliteit tijdens deze 30ste editie van de concerten voor beiaard. Het publiek en het bestuur van de beiaardvrienden beloofden volgend jaar weer op post te zijn. Als de zomer zich dan ook vrij wil houden?

Luc Dockx aan het stokkenklavier.

Huifkarrentocht

Wortel: Redactie Hoogstraten, Loenhoutseweg 34 info@demaand.be FOTO’s: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03 314 49 03. SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03 314 49 03, franssnijders@tiscalinet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

www.demaand.be

HOOGSTRATEN – Voor de derde keer organiseerde de ‘Dikke Zielen’ op woensdag 13 september een rondrit waarbij andersvaliden werden uitgenodigd om mee te rijden in huifkarren getrokken door stoere trekpaarden. De ‘Dikke Zielen’, gevestigd nabij het slachthuis van Antwerpen, draagt de minder fortuinlijke medemens al meer dan een halve eeuw een warm hart toe. Naast een jaarlijks benefietfeest, waarvan de opbrengst steeds verdeeld wordt onder negen tehuizen uit de streek, plannen zij ook elk jaar een uitstap. Dit jaar werd een parcours van ongeveer 25 km uitgestippeld van Hoogstraten naar Sint-Lenaarts en terug. Een dertigtal huifkarren en tweemaal zoveel paarden vervoerden 300 passagiers, waarvan 220 andersvaliden en hun begeleiders. Om 10.45 uur vertrok de karavaan aan de veiling in Hoogstraten. In St.-Lenaarts genoot men van het middagmaal en daarna kwam men via een andere route terug naar Hoogstraten. Het succes van dit initiatief is voor een groot deel te danken aan de inzet van de vereniging ‘Het Aangespannen Trekpaard’ van Kalmthout, de talrijke vrijwilligers, begeleiders, paardenmenners en de ‘Dikke Zielen’ onder de bezielende leiding van Peter Crynen en zijn dochter Ann. De volgende huifkarrentocht mogen we verwachten in september 2007. 27


HOOGSTRATEN

Begijntjes Laat Besluit

Lang leve de leuke humor!

HOOGSTRATEN – Op zondag 20 augustus, het weer zat deze keer niet echt mee, was het weer een hoogdag voor alle Hoogstraatse gebuurten, en vooral voor hun kinderen. Dat het feest met een sterk verkorte stoet in de Hoogstraatse Veiling doorging, mocht de pret niet bederven. De kinderen van de Houvast die in de voormiddag ‘centje vierden’ aan de Vrijheid (foto links), konden op dat moment nog niet vermoeden dat ze later in de namiddag zowaar met de hoofdtrofee, de wisselbegijn, naar hun gebuurte mochten terugkeren. Met hun zelfrelativerende en vooral zeer grappige optreden rond een ‘Hollands’ gezin dat naar Hoogstraten komt met de caravan, verdienden ze deze eer dubbel en dik. De prijs van de kinderjury, de wisselezel, ging dit jaar naar het gebuurte Lindendreef. Ook zij hielden het op de humor, met een bezoek van Tom Boonen aan Hoogstraten. Het vaandel van het ‘Convent’, de prijs voor de act met de meeste Hoogstraatse elementen, ging terecht naar het gebuurte Buizelhoek, met een actueel thema rond de Hoogstraatse verkiezingen (foto rechts). Het weer was zeker geen spelbreker, daarvoor is het plezier bij ieder deelnemende gebuurte te groot, maar voor volgend jaar hoopt iedereen vast en zeker op een zonnige editie op de vertrouwde plek, de Vrijheid.

De nieuwe Honda Versamow®-techniek

Knappe Celtic Night

De eerste 4 in 1 grasmaaier kan: 1. Vangen 2. Uitwerpen 3. Mulchen 4. Bladversnipperen

HOOGSTRATEN - Zaterdag 9 september organiseerde de Koninklijke Fanfare Sint-Catharina een Iers-Schotse avond met naast de eigen muzikanten ook een gastgroep, de ‘Borderline Pipes and Drum’. Zaal Pax zat voor de gelegenheid stampvol. De muziek was goed, de Guiness (free for men in kilt) lekker, de presentatie door Gert Boeckx verzorgd en de leiding door dirigent Bart Van Ossel zoals steeds kundig. Absoluut voor herhaling vatbaar.

28


HOOGSTRATEN

Klantendag in de wereldwinkel HOOGSTRATEN - Op zaterdag 7 oktober is het OPEN DEUR in de wereldwinkel. Met een hapje en een drankje en een gezellige omkadering nodigen de medewerkers elkeen uit om kennis te maken met de vele producten die in de winkel te koop zijn. Deze keer wordt rijst het thema van de dag. Rijst is het belangrijkste voedingsproduct in de wereld. Maar dumpingpraktijken, patenten en privatiseringen verhinderen al te vaak dat de boeren er een goed inkomen mee kunnen verdienen. In de wereldwinkel kan men meer vernemen hoe de boerenorganisaties samen met Oxfam, hieraan iets proberen te doen. Zoals vorig jaar zullen ook nu enkele BH’s (bekende Hoogstratenaren) die dag een tijdje mee in de winkel staan uit sympathie voor de werking. Op 7 oktober is de wereldwinkel “the place to be” in Hoogstraten. Open van 10 uur tot 17 uur.

World Melody Folk Art Festival

Gelmelzwaaiers & 800 jaar Mongolië HOOGSTRATEN/MONGOLIË - Aan dit prestigieuze festival namen verschillende landen deel. Japan met hun bekende grote trommels. Iran met hun typische zang en muziekinstrumenten. Turkije met een prachtige dansgroep. Schotland met hun Kilts en doedelzak, en verder nog verschillende plaatselijke groepen. En niet te vergeten een delegatie van onze Hoogstraatse Gelmelzwaaiers! Er werden vier optredens gegeven in een theater in de hoofdstad Ulaanbaatar. De andere optredens vonden plaats in de provincie Khan Khentii. Een 350 km lange bustocht bood vervolgens een echte kennismaking met het eindeloze steppelandschap van Mongolië. Langs verharde, maar dikwijls ook onverharde wegen bereikten de deelnemers volledig door elkaar geschud de stad Undurkhaan. De geboortestad van de grote krijgsheer Ghinggis Khaan, die 800 jaar geleden bijna heel Azië en Europa veroverde en die dit jaar uitvoerig herdacht wordt. Met onderweg slechts af en toe een ger-tent en met veel loslopende kudden schapen, geiten, paarden, koeien en kamelen. Onze Gelmelzwaaiers overnachtten in typische ronde Mongoolse tenten en ze bezochten enkele monumenten ter ere van Ghinggis Khan en ook een mooi historisch heemkundig museum. Maar niet te vergeten maakten de vendeliers het publiek enthousiast met hun hoge vlaggenworpen, tijdens hun optocht door de straten maar ook tijdens de 2 avondvoorstellingen die zij samen met Mongoolse volkskunstgroepen gaven. Als kers op de taart werden de Gelmelzwaaiers ontvangen door de provinciegouverneur en werden ze rijkelijk getrakteerd op wodka en plaatselijke lekkernijen. (jvdk/dh)

Een massa volk raakte onder de indruk van de kunsten van onze Hoogstraatse ambassadeurs.

De Gelmelzwaaiers op het World Melody Folk Art Festival in Mongolië.

29


HOOGSTRATEN

Groenten en Bloemen andermaal een voltreffer! HOOGSTRATEN - De 8ste editie van ‘Hoogstraten in Groenten en Bloemen’ was er één om u tegen te zeggen. Vrijdag, zaterdag en maandag was het al erg druk. Maar zondag was het in de namiddag gewoon koppenlopen. Van heinde en ver kwam men naar ons stadje afgezakt om de ruim 120 groencreaties, waaronder 40 grote stukken, te bewonderen. De vele tientallen vrijwilligers, de technische dienst en de groendienst van de stad (o.l.v. Louis Geerts), de medewerkers van de Vito en de VVV, maar niet in het minst ontwerper Etienne Van Nijen, mochten terecht trots zijn op het resultaat. Alleen jammer dat niet iedereen deze inzet weet te appreciëren, want vooral van vrijdag op zaterdag werden heel wat stukken door passerende fuifgangers beschadigd. De schuldigen moesten zich doodschamen! Respect voor de jeugd oké, maar het moet van twee kanten komen. (tekst dh, foto’s dh en mo)

Halfweg de inhuldigingswandeling trakteerden Marc en Chrisje van Frituur Roma de vrijwilligers op smakelijke soep en lekkere hapjes. Na afloop boden Will en May van De Gelmel het ganse gezelschap nog een gezellige receptie aan.

Terecht trots kijken ontwerper Etienne Van Nijen, coördinator Louis Geerts en Jacqueline Van den Heuvel, één van de VVV-medewerksters, naar de indrukwekkende tentoonstelling. 30

“Ode aan de paprika” heette dit mooie rode stuk voor het stadhuis.


HOOGSTRATEN

Groenten en Bloemen (vervolg)

Fanfare Sint-Catharina Hoogstraten, Sint-Rosalia Meer, Sancta-Cecilia Meerle, De Marckezonen Minderhout, Sint-Jan-Baptist en Voor Eer en Deugd Meersel-Dreef kwamen al musicerend naar het stadhuis, waar ze o.l.v. Toon Verleye nog enkele fiere marsen ten beste gaven.

Ook een afvaardiging van de Vito kwam helpen bij de voorbereiding. Hier wordt een leerling wegwijs gemaakt door Magd Michielsen, de vrouw van de ontwerper.

"% &)4 &ITNESSCENTRUM (OOGSTRATEN

• • •

• • •

Woensdag om 15u30 Enkele voor tieners tussen 10-16 jaar. Bijna vol!!!!

31


HOOGSTRATEN

Opendeurdag Davidsfonds opent welgevuld seizoen GROOT-HOOGSTRATEN - Tijdens het Groenten en Bloemenweekend hield ook het plaatselijke Davidsfonds haar jaarlijkse opendeurdag. Leden die hun boekenlijst binnenbrachten konden deelnemen aan een tombola. Niet-leden konden er met de werking kennismaken. En die werking, dat is er nog al één … Op donderdag 5 oktober vertelt Lucette Verboven over Hildegard von Bingen (Graanschuur Spijker, 20 uur, i.s.m. De Graanschuur en Markant). Op 18 oktober Frans Van den Brande over ‘Het Midden-Oosten Nu’ (Pax, 20 uur). Op donderdag 2 november een bezoek aan het Vlinderpaleis, better known as het nieuwe Antwerpse justitiepaleis (overdag, inlichtingen bij Joos Croes, 03/314.49.24). En op zaterdag 4 november het fel gesmaakte kindertheater Propop (Feestzaal PSC, 14 uur 30). Later op het jaar zien we onder andere nog een lezing door Egyptologe Marleen Reynders (woensdag 22 november), een kerstconcert in Antwerpen door de Capilla Flamenca (zaterdag 16 december), een wijnavond (maandag 22 januari), het Ledenfeest (zaterdag 17 februari), een avond over Jehova’s Getuigen (woensdag 7 maart), De Nacht van de Geschiedenis (dinsdag 27 maart), een wandeling over het Aster Berkhofpad in Rijkevorsel (zondagnamiddag 20 mei), de Pinksteruitstap naar Spa en Verviers (maandag 28 mei) en tot slot een fietstocht naar het Kasteel van Loenhout (zondag 24 juni). Tussendoor zijn er nog de proclamatie van de Junior Journalist Wedstrijd (zaterdag 10 januari) en het Groot Dictee (zaterdag 10 februari). En niet te vergeten de cursussen Universiteit Vrije Tijd! In oktober en november over de geschiedenis van Engeland. In februari en maart over de Oude Grieken. Bent u nog geen lid?

14de Terrastheatertournee een waar genot! HOOGSTRATEN EN OMSTREKEN - Geweldig! En dat is nog een zwak epitheton voor de prachtige namiddag die het Terrastheaterfestival ons op 3 september voorschotelde. Een knappe opener door ‘Het Heidebloempje’. Warme muziek door ‘Crab’ (in ’t Engels uitgesproken). Het schitterende duo Jef Rombouts & Bram Everaert in naam van ‘De Lepe Hoek’ en tot slot de meer dan hilarische ‘Voor God en den Evenmensch’, die de aanwezigen al schuddebuikend de avond lieten ingaan … We kijken nu al uit naar de 15de editie.

Jef Rombouts en Bram Everaert als bedevaarders op doortocht.

Crab! Absoluut geen crab, maar zelfs uitstekend eigenlijk.

Begijnenwandeling HOOGSTRATEN – In het kader van het FALOS-wandelcriterium organiseert de KWB op zondag 15 oktober een Begijnenwandeling met vertrek en aankomst aan de parochiezaal Pax, Dr. Versmissenstraat 3 (achter de Sint-Catharinakerk). De afstanden bedragen 7, 14 en 21 km. Men kan vertrekken tussen 8 en 15 uur. De inschrijving kost 1 euro en kinderen onder de 12 jaar mogen gratis deelnemen. Meer inlichtingen bij: Marcel Lambregts, tel. 03 314 68 34 en Jozef Smouts, tel. 03 314 31 37.

32

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur


HOOGSTRATEN

Kempendag schakelt door Hoogstraten HOOGSTRATEN - Voor veel fietsliefhebbers staat de laatste zondag van augustus in het teken van de Schakel, de gekende fietshappening doorheen de Kempen. In Hoogstraten wordt de stopplaats ondertussen al enkele jaren ingericht door Indoor Tennis (de eigenaars van TC De Vrijheid) uit de Achtelsestraat. Toch is hun verzorgde

Aardbeienhut dan niet het enige zenuwcentrum in onze gemeente. Want ook aan de watermolen is het die dag traditiegetrouw drummen. Daar kon je een bezoek brengen aan de watermolen in werking. Maar evengoed weer genieten van de inmiddels al wijd en zijd gekende smoutebollen, vergezeld van een smakelijk drankje. En

De Aardbeienhut, de schakelstopplaats van Indoor Tennis.

hoewel het er bij tijden dreigend uitzag, bleef het gelukkig toch droog (hadden ze misschien ook een portie naar de Clarissen gebracht?). Alleen moest je wel strategisch gaan zitten, tenminste als je niet wilde dat je buurman bedolven werd onder de wegwaaiende bloemsuiker!

Zoals steeds veel volk aan de Laarmolen.

11.11.11. heeft een ‘uitje’ te pellen met …

Oldtimerbeurs

27 oktober: Uiensoepdag! VLAANDEREN - 11.11.11. roept vrijdag 27 oktober uit tot Uiendag in Vlaanderen! 850 miljoen mensen in de wereld lijden honger. Vreemd genoeg zijn de meeste van hen boeren. Want miljoenen boeren uit het Zuiden krijgen geen eerlijke kans op de markt. De uienboeren in Senegal bijvoorbeeld, gaan kopje onder door de verstikkende import van uien uit Europa. En dezelfde problemen doen zich voor met de massale export van kippen, tomaten of melkpoeder naar het Zuiden. Boeren verliezen hun broodnodige inkomen en ontsnappen niet meer aan de armoede. 11.11.11. start daarom, samen met veel andere organisaties, een brede campagne rond deze problematiek. Uiendag is een eerste actie om zoveel mogelijk mensen hiervoor te sensibiliseren. U kan hieraan meewerken door op 27 oktober uw solidariteit te tonen met de Senegalese uienboeren en met de miljoenen boeren die in extreme armoede leven. Geef uien een bijzondere plaats op het menu thuis, in uw bedrijf of organisatie. En serveer uiensoep aan iedereen die de kleine boeren in het Zuiden een steuntjes in de rug gunt. 11.11.11. bezorgt u voldoende massafolders, tafelmatjes, informatieve affiches en dergelijke meer, om uw actie in te kleden en elke deelnemer in te lichten over de inhoud ervan. U leest meer over de uiendag op www.11.be/uiendag of u kunt ook contact opnemen met Tiny Fransen van het 11.11.11.-comité (03/314.68.80) of met de Dienst Ontwikkelingssamenwerking van de stad (03/340.19.54).

28 oktober: Uienmars!! Uiteraard doet ook het plaatselijke 11.11.11.comité haar (d)UI(t) in het zakje! Dit door op zaterdag 28 oktober een heuse uienmars door de Vrijheid te organiseren. Deze vertrekt om 11 uur aan het Administratief Centrum en duurt ongeveer een uur. Onder begeleiding van djembéspelers trekt men door het centrum waarbij men tracht zoveel mogelijk voorbijgangers te overtuigen. Op het einde is er een stevige tas uiensoep. Iedereen die tijd heeft en overtuigd is van het belang van duurzame landbouw en eerlijke wereldhandel kan mee opstappen.

16 tot 27 oktober: Tentoonstelling

Millenniumdoelstellingen! De mobiele tentoonstelling van DGOS met als thema “De brug van de solidariteit, een toekomst bouwen voor allen” zal gedurende 14 dagen opgesteld staan in de hal van het administratief centrum. Wie een klasbezoek wil brengen belt daarvoor best met de Dienst Ontwikkelingssamenwerking (03/340.19.54). Wilt u deze tentoonstelling gratis reserveren voor uw school – dat kan ook – dan neemt u contact op met mevrouw Inge Goolis (tel. 02/519.08.81; fax. 02/519.05.44; email inge.goolis@diplobel.fed.be)

HOOGSTRATEN – Zaterdag 28 en zondag 29 oktober vieren de organisatoren twee verjaardagen in de veilinghallen aan de Loenhoutseweg. De Oldtimerbeurs beleeft haar twintigste editie (1987-2006) en bij die gelegenheid bouwt men een prachtige Mercedesstand waarop de allereerste diesel, de 260 D uit 1936, in de schijnwerpers zal geplaatst worden. Deze wagen zal omringd worden door enkele jongere broertjes zoals de 170 V diesel, de 170 Da OTP, de 170 DS, de 180 D, de 200 Heckflosse, de Bar 8 enz. Verder zullen er in Hoogstraten uiteraard ook weer prachtige Amerikaanse wagens, allerlei sportwagens en auto’s van vele Europese merken te zien zijn en te koop worden aangeboden. Dit alles wordt aangevuld met talrijke standen met onderdelen, boeken, folders en accessoires. Iedereen is welkom voor deze dubbele verjaardag in de veiling tijdens het laatste weekeinde van oktober, telkens van 9.30 uur tot 18 uur. Meer informatie en inlichtingen over standen bij Theo Huet, tel. 014 63 32 73 of 0476 67 70 41 en fax: 014 63 32 73.

33


HOOGSTRATEN

Yes! ’t Is weer Boereneind Kermes! HOOGSTRATEN-ZUID - Het 4de weekend van oktober is het weer zover. Boereneind Kermis, onze vaste waarde voor de nazomer: drie dagen feest in het zuiden van de stad. Het startschot wordt gegeven op vrijdag de 20ste, op het veldje naast Bakkerij Van Loock. Op zaterdag speelt fanfare Sint-Catharina. Op zondag zijn er de altijd erg populaire volksspelen, die doorgaan in de verschillende cafés van het gebuurte. In café De Gelmel zijn naar goede gewoonte ook enkele optredens (Info: De Gelmel: 03/314.83.11): op vrijdag de Hoogstraatse ska van ‘Hi’FYAH’ met o.a. Diet Ooms en op zaterdag de Nederlandse groep ‘Tikkie Terug’. Niet te missen!

Met de Beiaardvrienden naar Antwerpen HOOGSTRATEN/ANTWERPEN - Zaterdag 18 november trekken de Vrienden van de Hoogstraatse Beiaard naar Antwerpen voor hun 2de najaarsuitstap. Op het programma staat onder meer een geleid bezoek aan het Vleeshuis, waar onder tal van muziekinstrumenten ook enkele beiaardattributen staan. Daarnaast zullen ze ook de 500 treden van de O.L.Vrouwetoren beklimmen. Niet alleen om het meest adembenemende zicht over de stad te hebben, maar evengoed natuurlijk om de historische beiaard van de stad te bezoeken. Eens boven zullen onze eigen stadsbeiaardier Luc Dockx én Geert D’Hollander, stadsbeiaardier van Antwerpen, vast wel enkele nummers ten beste geven. Deelnemen kost 5 euro voor de leden van de Beiaardvrienden, 7 euro voor niet-leden. Wie deelneemt aan de maaltijd, rekent dit ter plaatse af. Inschrijven is wel verplicht! Dit kan bij de secretaris van de Beiaardvrienden, Dries Horsten, op 03/314.57.24 of horstendries@hotmail.com

Kapel Merksplas-kolonie naar 2de ronde ‘Monumentenstrijd’ MERKSPLAS - Uit de 400 inzendingen voor de Monumentenstrijd selecteerde een onafhankelijke jury 30 monumenten, zes in elke Vlaamse provincie. Voor Antwerpen werd o.a. de lichtstraat van de kapel van Merksplas-kolonie genomineerd. De Hoogstraatse inzendingen - de archeologische site Meirberg en zaal Sint-Cecilia - vielen net buiten de prijzen. Na een eerste ronde, van 22 augustus tot 17 september, wilde men 15 van de 30 projecten overhouden, drie per provincie. Lange tijd zag het er niet goed uit voor Merksplas, dat dagenlang als 4de bleef hangen. Maar het ijverige comité liet de moed niet zakken. Men bleef massa’s affiches ophangen. Er werden ontelbaar veel folders verspreid. En er was geen enkel nazomerevenement waar zij niet enthousiast reclame kwamen maken. Zo ook op Groenten en Bloemen, waar we Nand Doms en Annemie Croes op de laatste dag dat men kon stemmen, druk doende zagen met het promoten van het project. En het was precies die laatste dag dat Merksplas de sprong kon maken van plaats 4 naar 3. Zo heeft wellicht ook Hoogstraten een steentje kunnen bijdragen aan dit mooie initiatief van haar buurgemeente. Tussen 15 januari en 12 februari volgt een 2de ronde, waarbij elk project de nodige aandacht krijgt in een reportage op Canvas. De vijf finalisten die dan overblijven zullen in de live uitzending van 19 februari strijden om de 1ste plaats, die heel wat euro’s oplevert. Maar ook de andere finalisten zullen een geldsom krijgen van het Ministerie voor Monumenten, Landschappen en Archeologie. Onder het motto “beter een goede buur dan een verre vriend”: stem ook dan voor Merksplas. Doen! (dh)

34


HOOGSTRATEN

Mag bakkerij Faes plat? HOOGSTRATEN - Mogelijk is de oude bakkerij Faes er al niet meer wanneer dit nummer in de rekken ligt? Hoewel, misschien is er nog hoop, want op het moment dat we dit schrijven overweegt Erfgoed Hoogstraten nog of zij al dan niet naar de Raad van State trekken … In de voorbije jaren diende Erfgoed al twee keer bezwaar in tegen de afbraak van het pand. Maar maandag 19 juni besliste een nipte meerderheid binnen het College uiteindelijk dat de bakkerij toch weg mocht (bron: DHM augustus 2006). Een zoveelste aderlating voor ‘Monumentenstad Hoogstraten’. Want de bakkerij bezit niet alleen een erg charmant voorgeveltje, het vormt ook al jaar en dag een morfologische eenheid met het naastgelegen (en beschermde) pand ‘De Kroon’. Nochtans had er volgens specialisten perfect een volwaardige winkel- en woonruimte kunnen komen, met behoud van de voorkant … Voor Erfgoed Hoogstraten was de maat hiermee vol. Zij besloten in beroep te gaan bij het Provinciebestuur om de afbraak alsnog te verhinderen. Op dinsdag 29 augustus vond de hoorzitting van het beroep plaats in het Provinciehuis. Naast twee afgevaardigden van Erfgoed Hoogstraten, was ook de tegenpartij door twee mensen verte-

genwoordigd en kwam Schepen van Ruimtelijke Ordening Van Ammel namens het stadsbestuur. In de volgorde dat wij ze opnoemen, werden de partijen gehoord. “Doordat wij eerst moesten, kregen wij geen kans om enkele volstrekt onterechte argumenten van de tegenpartij te ontkrachten,” zo klinkt het bij Erfgoed. “We kregen zo onterecht het verwijt dat we veel herrie maakten om dat éne pandje, terwijl we in ons discours duidelijk hadden gesteld dat het ons in de eerste plaats om het totaalplaatje van de Vrijheid te doen is. Verder legde de tegenpartij te zeer de nadruk op het minder waardevolle interieur van het gebouw, terwijl het ons vooral om het behoud van de voorzijde te doen was.” Daarnaast had vzw Erfgoed ook haar bedenkingen bij de verklaringen van Schepen Van Ammel. “De schepen poneerde dat het College zich bij haar beslissing had laten leiden door de adviezen van Monumenten & Landschappen. Vreemd want deze adviezen stelden twee keer dat verbouwen en vergroten mocht, maar afbreken hoegenaamd niet, terwijl het collegebesluit slopen precies toestond.” Nu waren de adviezen van Monumenten & Landschappen voor het pand Faes weliswaar niet bindend, maar voor een zone die in het

oude Gewestplan werd ingekleurd als ‘cultureel, historisch en/of esthetisch waardevol’, worden deze in veel gemeenten wél gevolgd. Niet dus in Hoogstraten. Niet zolang men daar het begrip ‘burgerzin’ blijft vertalen als ‘geef de burger zijn zin’. Verdient onze stad niet beter?

16 In tijden waar afbraak zegeviert, willen wij de Vrijheid verkopen! Niet letterlijk, we willen ze u gewoon weer graag doen zien … Daartoe brengen we elke maand een detail in beeld dat u en ons charmeert. En dit deze maand dus voor de 16de keer. Niet dat het al veel geholpen heeft, want bouwlustigen lijken nog altijd carte blanche te krijgen in het Knokke van de Kempen. Niettemin doen we koppig voort. Misschien krijgen we de betonmaffia er wel niet mee klein, maar ‘baat het niet, dan schaadt het niet’. Deze maand hebben we het pand te gast met de mooie naam ‘Artis Amore’ De kunst van het liefhebben, in dit geval het liefhebben van een aardig stukje architectuur. Een brok Erfgoed ook. Sinds 2002 gelukkig als monument beschermd, hetgeen in Hoogstraten zowat de enige garantie is om niet gesloopt te worden. Het moet vast onderwerp van veel gesprekken zijn geweest, toen antiquair Jagenau de gevel van de toen ruim 160 jaar oude ‘Kleine Zwaan’ in 1906 verbouwde. Gebouwd als boerenhuis, was er sinds 1832 een brouwerij, werd het in 1906 dus een antiekzaak en in 1934 een hotel. Later werd het pand decennialang gebruikt als vaste stek voor Apotheek Van Pelt (nu De Meester). Binnenkort verhuist de apotheek naar ergens anders en zodoende staat Artis Amore nu te huur. Laat ons hopen dat de nieuwe gebruiker het ook zal liefhebben en in haar waarde zal laten. Want een deel

van Jagenau’s interieur is nog altijd aanwezig. Sinds kort schittert de gevel alvast weer als nooit tevoren. Dankzij eigenaar Van Pelt, die het hout- en ijzerwerk op zorgvuldige wijze liet opschilderen; Over die gevel kunnen we paginalang uitweiden. Over de zandstenen guirlandes. Over de smeedijzeren muurankers. Over de vensters met hun fijn houtwerk en hun holronde dagkanten. Over de gedetailleerd uitgewerkte kroonlijst op zandstenen consoles. Over de romantische erker met leistenen dak. Over de schitterende halfronde dakkapel met de knappe oculus, het gesculpteerde ‘kuifstuk’ en de centrale topcartouche met de inscriptie ‘Artis Amore 1736’. Over nog zoveel meer. Ga kijken en geniet!

www.totaalgarage.be

193

35


HOOGSTRATEN

Tweedehandsbeurs HOOGSTRATEN - Je kinderen zijn de kleuterkleertjes ontgroeid en je wil je babyspullen van de hand doen. Je verwacht een baby en bent op zoek naar een mogelijkheid om allerhande babymateriaal, babykleding, speelgoed, kinderboeken, fietsen, meubeltjes, … tweedehands aan te kopen. Of je kleinkinderen komen af en toe logeren en je zoekt wat baby- en kleuterspullen en speelgoed voor een prikje. Zondag 1 oktober organiseert de Gezinsbond opnieuw een tweedehandsbeurs in zaal Pax te Hoogstraten tussen 14 uur en 16 uur. Meerdere malen kwam de vraag om “spullen te schenken voor het goede doel”. Graag willen we op die vraag ook ingaan. Wie niet direct spullen te koop wil aanbieden of de niet verkochte artikelen liever niet mee naar huis neemt, kan ze afgeven. Zo krijgen gebruikte spullen (in goede staat) toch nog een zinvolle bestemming. Ieder gezin kan tot 30 artikelen te koop aanbieden. Bij de verkoop zelf moet het gezin niet aanwezig zijn. De verkoop gebeurt anoniem door onze bestuursleden. Aan de verkoper wordt gevraagd een verkopersfiche in te vullen en de artikelen te etiketteren. Per gezin wordt een bijdrage gevraagd van € 4 (€ 8 voor niet-leden van de Gezinsbond). Van de verkochte artikelen wordt 15 % afgehouden voor de organisatie van de tweedehandsbeurs. Het gezin bepaalt zelf de verkoopprijs van de artikelen die het te koop aanbiedt. Mensen die geïnteresseerd zijn om artikelen te koop aan te bieden, kunnen zich wenden tot één van de contactpersonen: Roos en Jan Leemans, Elsbroeken 26, tel. 03 314 71 04, Mia Schellekens, Loenhoutseweg 34, tel. 03 314 55 04 en Werner Bekaert, Louis Domsstraat 12, tel. 03 314 35 97.

De Graanschuur

Herinnering aan

René Van Delm

De feestelijke opening van de Heilig Bloedweek kreeg dit jaar een bijzonder tintje door de hulde aan René Van Delm die enkele dagen later 80 jaar zou worden. Deze viering ging niet op de eerste plaats door wegens die 80 jaar doch meer om het uiterst verdienstelijke werk van René voor de Sint-Catharinaparochie. Al vroeg kreeg hij het vertrouwen van Deken Senden (1936-1944) om een kelk en ciborie mee te nemen naar Antwerpen voor restauratie bij een goudsmid. Leo Senden schreef ook

boeken over natuurkunde en liet René de illustraties tekenen, de zo gekende mieren. Als jonge onderwijzer wist hij zijn mentaal-gehandicapte leerlingen interesse bij te brengen voor het wereldnieuws. In de eigen parochie was René een der eerste leden van het Piuskoor, van de Heilig Bloedstichting met alles wat kerk en processie betrof, bij de Milac waarvan hij de onvervangbare leider was met ruim 40 jaar het tweemaandelijkse tijdschrift Gelmelwacht en hij was bijna 50 jaar lid van de kerkfabriek. Sedert zijn pensionering kreeg René omzeggens een dagelijkse vrijwilligersjob: het parochiesecretariaat. Sinds het vertrek van de laatste onderpastoor, Frans Wouters, naar Malle, droeg René de dagelijkse zorg voor de parochiale administratie en dat is niet gering. René was ook en vanzelfsprekend de voorzitter van zijn vriendenkring, de Duzendpoot. Dit was in feite (oorspronkelijk) een groepje 18-jarigen die zich ter beschikking stelden van het goede doel: een Vlaamse kermis voor een missionaris, de bonte avond op het rusthuis en vooral Milac voor de jonge lui die hun militaire dienst moesten doen en voor lange periodes in Duitsland of elders ter wereld moesten verblijven. Het verlies van zijn echtgenote Gusta was voor hem een zware en langdurige beproeving. Gelukkig kon hij steeds rekenen op de genegenheid van zijn dochter Mieke en Johan en de kleinkinderen Ruth, Stijn en Hanne. Dat het afscheid zo kort zou volgen op de zo verdiende viering is voor velen een verrassing. Hij ruste in vrede. (JB)

Vier generaties

HOOGSTRATEN - Geloofshuis “De Graanschuur”organiseert elke 3de zaterdag van de maand, van 10 tot 12 uur het ‘Leerhuis’, met Lieve Jageneau (leerkracht humaniora Spijker) en Hedwig Vercammen (pastorale werkster). Daar wordt telkens gewerkt met een bijbeltekst, waarbij vertrokken wordt vanuit je eigen confrontatie met deze tekst. Doorheen luisteren en spreken, getuigen en beleven, wordt Gods woord herkenbaar in het leven van elke deelnemer. Je kan elke bijeenkomst afzonderlijk meepikken voor de beperkte bijdrage van 2 euro. Locatie: Internaat Spijker, Gelmelstraat 60, op 16/09, 21/10, 18/11 en 16/12. Donderdagavond 5 oktober (20u.) slaat de Graanschuur de handen in elkaar met het Davidsfonds en Markant, waarbij ze Lucette Verboven uitnodigen, gekend van Het Braambos (KRO). Onderwerp van de avond is ‘Hildegard Von Bingen, profetes van deze tijd’. Voor deze activiteit bedraagt de deelnameprijs 5 euro.

36

HOOGSTRATEN – De overgrootmoeder is Theresia Donckers-Verschueren van het Mariaveld in Minderhout. De gelukkige oma is May Van Boxel-Donckers uit de Karel Boomstraat in Hoogstraten en de eveneens gelukkige mama is Sofie Morael-Van Boxel, woonachtig in Gent. De baby, Maud Morael, is te Gent geboren op 22 juli.


HOOGSTRATEN The Marckriver New Orleans Jazzclub presenteert

Four Stream New Orleans Jazzband (Nl.) HOOGSTRATEN - Maandag 9 oktober wordt het nieuwe jazzseizoen van de Marckriver Jazzclub al meteen stevig ingezet met de Nederlandse Four Stream New Orleans Jazzband. De stijl van Georges Lewis’ band in de jaren ’50 is bepalend geweest voor de New Orleans Revival zowel in Europa als in Amerika. Via de Engelse jazzscene is deze muziek eind vijftiger jaren ook in Vlaanderen beland door de Roof JB en voornamelijk door de Cotton City Jazzband, die in 1962 startte met enkele Engelse muzikanten. Het orkest dat de Marckriver u deze maand presenteert, speelt op een getrouwe manier die muziekstijl na. De Four Stream New Orleans Jazzband staat garant voor een avondje vol swingende, maar ook gevoelige New Orleans-jazz, waar heerlijk op gedanst kan worden maar ook lekker naar geluisterd kan worden. Het orkest, opgericht in 1992, heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een graag geziene en gehoorde jazband. De meeste bandleden hebben hun sporen in de jazzmuziek reeds verdiend, o.a. bij de La Vida Jazzband en de Second Line Jazzband. De Fout Stream N.O. Jazzband heeft ook al op veel jazzfestivals en in tal van jazzclubs acte de presence gegeven, ook in het buitenland. Ook brachten ze al drie Cd’s uit: ‘Tell me your Dreams’ (1999), ‘Stompin’ at New Orleans’ (2002) en beautiful Ohio’ (2006). De muzikale inspiratie van de Four Stream N.O. Jazzband gaat terug tot in de jaren ’20, toen grote namen uit New Orleans als Louis Armstrong en Jelly Roll Morten furore maakten. Belangrijke inspiratiebronnen voor de band zijn daarnaast de jazzbands die in de jaren ’50 en ’60 de New Orleans-jazz opnieuw populair maakten, zoals die van George Lewis, Kid Thomas en Billie en Dede Pierce. Kenmerkend voor de muziek is het

gevoel en de timing, gecombineerd met een stevig en swingend New Orleans-ritme. Een optreden van de Four Stream N.O. Jazzband is daardoor altijd een muzikale happening. Waar en wanneer? Op maandag 9 oktober vanaf 20 uur, in zaal Sint-Cecilia in de Gelmelstraat, naast nr. 6. De bezetting? Dick Olij (trompet), Ton Nas (klarinet, tenorsax), Jan Lebesque (trombone), Peter Anders (contrabas), Roeland Kolkmeijer (banjo), Hugo Jungen (piano) en Ton Kolkman (drums).

Bip Biep! Nieuws uit de bibliotheek!

Bibliotheekweek 2006: “We worden allemaal wijzer in de bib” GROOT-HOOGSTRATEN - Naar goede gewoonte organiseert de bibliotheek van Hoogstraten op zaterdag 14 oktober haar jaarlijkse Verwendag. Vanaf 10 uur kan je dan heel wat wijzer worden in de bibliotheek! Ben je net als Marc Reynebeau benieuwd welke kleren bij je passen? Dan kan je op deze Verwendag 2 kleurconsulenten raadplegen. Zij kunnen je zeker vertellen welke kleuren het best bij je passen. Ook kan je meer uitleg krijgen over kleur en kleurgebruik in het algemeen. Een voetreflexologe zal je inwijden in de geheimen van de reflexzones. Heel het lichaam staat in verbinding met zones op je voeten. Massages van die zones kunnen energieblokkeringen opheffen en aldus de gezondheid herstellen. Relaxeren en bijleren worden zo op een ideale manier gecombineerd. Wie liever zelf actief is, kan zich inschrijven voor een workshop creatief hobbyen. Onder begeleiding maak je kennis met de kunst van de servettendecoratie. Gedurende de openingsuren van de bibliotheek kan je ook genieten van een hapje en een drankje, terwijl passende muziek voor en aangename sfeer zorgt.

verdient het immers om met kennis van zaken behandeld te worden. Deelname is gratis, maar je moet je wel vooraf inschrijven. Gedurende de Bibliotheekweek zal de bibliotheek door de actie BIB in etalage ook in het straatbeeld van Hoogstraten te zien zijn. Winkeletalages worden met passende boeken opgefleurd. Volgende handelaars nemen zeker al deel: Bruurs Fashion, Café De Gelmel, Tom De Bruyne, De Gouden Toets, Green House, KBCbank, Keeroen en Optiek Van Den Bosch.

Jaarlijkse boekenverkoop In oktober organiseert de bib opnieuw haar fel gesmaakte verkoop van afgevoerde collecties. Waar? In het stadhuis van Hoogstraten, Zaal De Welgezinde. Wanneer? Op vrijdag 20 oktober van 15 tot 18 uur en op zaterdag 21 oktober van 10 tot 13 uur. De boeken worden aangeboden aan de prijs van … 1 euro per stuk! Allen daarheen!

Wil je wat meer weten over wijn? Dan is dit je kans want de bibliotheek organiseert op 17 oktober een wijnavond. Zo’n goddelijke drank

37


HOOGSTRATEN

De eerste schooldag van de Spijkerkopjes HOOGSTRATEN - Vrijdag 1 september om 8 uur ’s morgens was het zover … Na een vakantie van twee maanden gingen de poorten van de scholen weer open voor de leerlingen. De leerkrachten waren al twee weken druk in de weer geweest met de voorbereidingen. Ook de eerste leerlingen van Basisschool Spijker kwamen vol enthousiasme aangereden om het schooljaar aan te vatten. Bij welke juf of meester zouden ze zitten? Zit ik bij mijn vriendjes of vriendinnetjes in de klas? Allemaal vragen die duidelijk leefden bij de kinderen. En die beantwoord werden zodra ze door de mooi versierde schoolpoort binnenkwamen. Na een grondige inspectie van de versierde klaslijsten konden de kinderen samen met hun ouders gaan kennismaken met hun nieuwe leerkracht en hun klas. De jongste kleutertjes bleven ineens bij de juf in de klas. De

De leerlingen prikten hun boodschap op Daan de beer.

Daar zat een (vleer)muis … HOOGSTRATEN - “Soms kan het leven zo mooi zijn,” dat mailde ons Marc Wouters uit de Gustaaf Segersstraat, twee dagen nadat hij was teruggekeerd van een aangename vakantie in Normandië. Daar had hij met het gezin nog op een terras gezeten waar heel wat vleermuizen rondvlogen. Mijmerend dacht Marc er terug aan zijn kinderjaren waar zij ’s avonds, met de buren op straat op een stoeltjes gezeten, de vleermuizen over hun hoofden zagen vliegen. Het gekende verhaaltje kwam dan steevast ter sprake waarbij deze diertjes wel eens in de haren zouden vliegen om niet meer los te laten … Het deed hen met respect (of was het angst?) en bewondering kijken naar deze mooie vliegende muizen … Wat het leven nu zo mooi maakt? Wel, twee dagen na thuiskomst ging Marc naar zijn voordeur en wat hing daar aan hun naambord? Een vleermuisje! Heel de dag geduldig slapend om vervolgens bij het vallen van de avond weer weg te vliegen … Mooi toch?

38

oudste kleuters hadden meer interesse voor de grote speelplaats waar ze zich naar hartelust konden uitleven. In de lagere school ging iedereen na een eerste kennismaking in de klas opnieuw naar de speelplaats, waar ze welkom werden geheten door dhr. Vanwijn, directeur van de school. In de loop van de voormiddag was verder nog een gezamenlijk startmoment voorzien. Zowel de kleuters als de leerlingen van de lagere school verzamelden in de turnzaal waar ze konden genieten van een prachtig verhaal over beer ‘Daan’. Het verhaal leerde hen het volgende: “Iedereen kan iets. De één kan dit, de ander kan dat en soms kan iemand van alles wat.” Om dit kracht bij te zetten mochten alle leerlingen van de lagere school op een blaadje schrijven of tekenen waar ze goed in zijn. Dan prikten ze dat blaadje op ‘Daan de beer’. Het was absoluut prachtig. Iedereen voelde na 2 uur van het nieuwe schooljaar al dat het goed zat. Zowel op de kleuter- als de lagere school verliep alles alsof het nooit vakantie was geweest. (avd)

ACV tegen oneerlijke concurrentie in de tuinbouw HOOGSTRATEN - Leden van ACV Kempen, afdeling Voeding en Diensten, trokken op vrijdag 15 september met de fiets en met paard en kar naar het Hoogstraatse stadhuis. Ze wilden er de oneerlijke concurrentie in de tuinbouwsector aanklagen. Vakbondssecretaris Wendy Buedts legde de burgemeester een charter voor. Ze hoopte dat het stadsbestuur zich ertoe zou verbinden toe te kijken of de arbeidsvoorwaarden in de sector nageleefd zouden worden. “Buitenlandse werknemers worden vaak onderbetaald,” weet de vakbondsvrouw. “Malafide bedrijven zetten daardoor de andere werkgevers onder druk om ook hun arbeidskrachten minder te betalen. De buitenlandse werknemers zwijgen omdat ze angst hebben hun job kwijt te spelen. Met onze actie willen we geen kritiek uiten op het gemeentebeleid, maar zoeken we bondgenoten in onze strijd tegen de uitbuiting.” (bron: GVA; foto: mo)


MEERLE

De ooievaars kwamen langs MEERLE – Het was een totaal onverwacht maar fantastisch schouwspel dat we op zaterdag 26 augustus bij valavond te zien kregen. Statig, met brede vleugels en trage slag, kwamen ze vanuit Chaam aangevlogen om neer te strijken op het gemeentehuis, op de kerk, op de molen en in enkel hoge bomen. Na enige tijd zaten er 60 ooivaars in het dorp. Dat zorgde binnen de kortste keren voor een heuse toeloop op het dorpsplein. En iedereen vond het een even uitzonderlijke gebeurtenis. Buiten een verdwaald exemplaar, waren ze hier haast nooit waargenomen. Nu een hele bende tegelijk. Ze hebben op het dorpsplein overnacht en zijn op zondagmorgen met z’n allen weer vertrokken. Ze bleven nog dagen het onderwerp van gesprek. Ik ben wel benieuwd of ze iets hebben achtergelaten. Toen ze neerstreken hadden ze niets in hun bek, maar het kan dat ze hun pakjes dan al hadden afgeleverd. (jaf)

Een prachtig schouwspel: 60 ooievaars midden in het dorp.

Ontbijten voor de missies MEERLE – Met heel de familie gaan ontbijten in de zaal, het is eens wat anders dan op andere zondagen. Tijdens de Meerlese Missiefeesten had de ontbijtploeg zijn beste beentje voorgezet en voor ruim 150 eters een lekker en gevarieerd ontbijt klaargemaakt. Die lieten het zich smaken, ten bate van onze missionarissen. (jaf)

80 jaar en feesten MEERLE – “’t Is niet omdat je 80 bent geworden dat je thuis in je stoel moet blijven zitten” vonden de 80-jarigen van Meerle. Eerst trokken ze naar de Hoogstraatse Veiling voor een rondleiding (nooit te oud om te leren), dan naar de parochiezaal in Meerle voor aperitief en een lekker feestmaal. Tussen hoofdgerecht en dessert was er even tijd voor een foto voor ons blad. (jaf)

39


MEERLE

Fietsdag voor de parochiezaal MEERLE - Slecht weer dit jaar op de jaarlijkse fietsdag ten voordele van de parochiezaal, toch was heel was volk naar de zaal afgezakt. Na de fietstocht werden immers de winnaars van de zomerzoektocht bekendgemaakt. Heel wat deelnemers hadden de 20 foto’s van brievenbussen kunnen lokaliseren, zodat de schiftingsvraag de prijswinnaars moest aanduiden. Corneel Verschueren, Burg. Van Nuetenstr. 24, Meerle had de tijd die Guy Hendrickx nodig had om van Hoogstraten naar Meerle te lopen (36 min. en 4 sec.) het beste ingeschat (slechts 2 seconden verschil) en mocht dus de hoofdprijs in ontvangst nemen. Dank u! Tijdens de jaarlijkse fietsdag werden door het zaalcomité enkele mensen in de bloemetjes gezet. “Gust Desmedt en Karel Pauwels hebben zich vele jaren verdienstelijk ingezet voor de huidige parochiezaal. Dank zij hun jarenlange inzet en steun werd de parochiezaal een ontmoetingsplaats waar vele verenigingen en particulieren zich “thuis” voelen. Zij hebben beiden besloten om het zaalcomité, waar zij vele jaren

deel van uitmaakten, te verlaten. Hun ervaringen en hun steun zullen zeker gemist worden, maar het huidige zaalcomité zal blijven verder werken aan hetgeen zij begonnen zijn. Namens de

7e Veldtoertocht van de Pieretrappers

Koers

MEERLE – Ook dat behoort traditioneel bij Meerle Kermis. Met de nakermis is het koers in de straten van Meerle. En als het mooi weer is, komen de mensen langs het parcours op straat zitten. Ze drinken een pintje en doen een babbeltje met de geburen. En kijken naar de jonge coureurs die met ware doodsverachting op hun dunne bandjes door de bocht scheuren. (jaf)

Garage Geudens bvba Meerseweg 8 - 2321 Hoogstraten-Meer Tel.03/315.71.76 Fax 03/315.88.14 www.geudens.be

Verkoop personen- & bedrijfswagens Tweedehandswagens Erkende carrosserieafdeling Alle onderhoud en herstellingen 1946-2006

***60 Jaar Garage Geudens*** 40

Meerlese mensen willen wij hen hartelijk danken en wensen hen nog vele gezonde en fijne jaren toe!” aldus het zaalcomité.

MEERLE – Wielertoeristenclub de Pieretrappers vzw organiseert op zondag 22 oktober haar 6e veldtoertocht. Naar goede traditie worden de liefhebbers weer een fraai parcours in en rond Meerle voorgeschoteld. Deelnemers van de vorige edities kunnen getuigen dat het een van de mooiste trajecten uit de streek is die je hier kan komen rijden. Er zijn twee omlopen uitgepijld, een parcours van 25 km en parcours van 45 km. De organisatoren maken het de liefhebbers van een goede rit wel naar de zin. Er is niet alleen de fraaie omgeving, er zijn kleedkamers met warme douches, een fiets-wash en een beveiligde fietsenstalling. Tijdens en na de rit zijn er warme en koude dranken en versnaperingen om de inwendige mens te versterken. Aan de inschrijving wordt tevens een aanwezigheidstombola gekoppeld. Deze is voorzien van een aantal aantrekkelijke prijzen, waarvoor onze plaatselijke wielervedetten zich niet onbetuigd hebben gelaten. Vertrek en inschrijving in parochiezaal ‘Ons Thuis’ aan het Gemeenteplein op zondagmorgen tussen 8 uur en 10.30 uur. (jaf)

Zonnebankcenter

Ipatinga

Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 13.30 en van 15.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Zondag en maandag gesloten 206


MEERLE

Postpunt Van Boxel MEERLE – Dat het postkantoor geen grote toekomst meer voor zich had, was al langer geweten. Sedert de post - onder druk van Europese regelgeving - een autonoom overheidsbedrijf geworden is, zijn er andere regels van kracht geworden. Daar waar vroeger vadertje staat bijlegde voor eventuele tekorten, moet de post nu zien dat het benodigde geld uit de eigen exploitatie komt. M.a.w. rentabiliteit is nu het motto. En dat wil zeggen dat als een dienst niet opbrengt hij tot verdwijnen gedoemd is. Je kan het een spijtige evolutie vinden, maar ze is onvermijdelijk. Zo zal het ook zijn met het Meerlese postkantoor. De omzet die ter plaatse gerealiseerd kan worden, volstaat niet om de kosten van een kantoor (personeel, huur, onderhoud…) te dragen. Maar om de meest noodzakelijke diensten toch ter plekke te verzekeren, heeft de post een nieuw systeem uitgedacht, nl. ‘postpunten’. Een postpunt is een soort loket, maar dan niet meer in het eigen kantoor, maar in een buurtwinkel, een krantenwinkel of kleine lokale warensupermarkt. Bij een postpunt kun je terecht voor de meest gebruikte postdiensten zoals postzegels, afgeven van postzendingen en aangetekende zendingen, pakjes en aangetekende zendingen afhalen, beperkte financiële verrichtingen. Men mikt daarbij op een win-win situatie voor alle partijen. De Post is van de zware kosten van de kleine kantoren af, de winkelier heeft er een artikel bij in zijn aanbod en de klant kan veel langer terecht dan in het postkantoor en kan meteen een aantal boodschappen doen. Het postkantoor in Meerle is nog niet gesloten, maar het postpunt opende alvast begin september bij Prima Van Boxel op de Strijbeekse weg. Na een gedegen opleiding – het is immers niet zomaar een bijkomend artikel in het assortiment

Johan bedient de klant aan het postloket en vervolgens aan de vleestoog of aan de groenten. van een superette – begint het loket al aardig te lopen. En ieder vaart er wel bij. Johan “Wij kregen sedert het postpunt open is al volk over de vloer dat we vroeger niet zagen. En die nemen al even gemakkelijk iets uit de winkel mee, nu ze er toch zijn. Ook de vertrouwde klanten vinden het goed, kunnen ze meteen hun postzegels meenemen”. De tijden veranderen, maar het hoeft daarom niet slecht te zijn. Je kan maar beter er het beste van maken! (jaf)

Om het helemaal officieel te maken, alles wat bij Postpunt Prima Van Boxel vertrekt, heeft zijn eigen stempel.

41


WORTEL

GOUD IN WORTEL Jan Donckers en Gemma Krols

Genieten van het leven Jan Donckers en Gemma Krols waren op 25 augustus 50 jaar gehuwd. Eén dag later, op zaterdag 26 augustus werd dit heuglijke feit gevierd. Het aangrijpenste moment tijdens de dankviering in de kerk was wel toen kinderen en kleinkinderen de jubilarissen 50 rode rozen aanboden. Jan Donckers is geboren en getogen in Wortel. Op de plaats waar nu het huis staat van de jubilarissen stond vroeger het ouderlijke huis van Jan. Jan verloor zijn moeder op zeer jonge leeftijd. Vader kreeg hierdoor alleen de zorg over Jan en zijn zus. Intussen is ook de zus van Jan en ook haar echtgenoot overleden. Jan was als jongeling zeer actief in het plaatselijke voetbal. Vanaf zijn zestiende speelde hij bij Wortel. Met z’n achttiende veroverde hij een vaste stek in de eerste ploeg. Als kleinste stopper uit de reeks moest hij zelden voor nen grotere onderdoen. Hij bleef actief speler tot zijn dertigste. Ook nu nog blijft Jan het Wortelse voetbal trouw volgen. Ook op het liefdesvlak deed Jan zijn best. Met Kasteelkermis in Hoogstraten ontmoette hij “zijn Gemma”. Ruim één jaar later werd er gehuwd. Gemma is afkomstig van Hoogstraten. Zij doorliep de scholen in Hoogstraten maar moest thuis noodgedwongen bijspringen. Zij was immers de achtste van twaalf kinderen. Een heel verschil met de thuis van Jan.

Op 25 augustus 1956 werd er gehuwd en ging het koppel bij de vader van Jan wonen. Enkele jaren later werd het ouderlijke huis afgebroken en een nieuwe woning, de huidige woning van Jan en Gemma, verrees op dezelfde plaats. Tijdens de bouwwerken werd de wereld van vader Donckers een stuk groter. Tijdens de werken ging de man bij de gebuur, de smid slapen. En daar stond een van de eerste tv’s in Wortel. In 1979 zou de vader van Jan overlijden. Jan en Gemma bouwden een eigen gezin uit met twee zonen. Ludo huwde met Myriam en Jef met Yolande. Intussen zijn Jan en Gemma de grootouders van Tom en Jeff en van Vicky en Kelly. Gemma ging hier en daar wel eens helpen en heeft net als iedereen ook wel eens aardbeien geplukt. Jan daarentegen begon zijn loopbaan bij de Boerenbond in Merksem. Na acht maanden daar gewerkt te hebben moest Jan bij den troep voor maar liefst 21 maanden. Eens van den troep af werd hij schilder bij de firma Oomen. Na een drietal jaren schakelde Jan over naar de douane. Na twee maanden bijscholing kwam Jan via Arendonk, Meer, Turnhout, Strijbeek, Wuust-

wezel grens, terecht in Meer, de grens op de snelweg, om daar in 1993 op 60-jarige leeftijd op pensioen te gaan. Dat werk bij de douane zal Jan altijd bijblijven maar aan één of andere anekdote uit die tijd waagde de man zich niet. Sinds Jan op pensioen is laten zijn ogen het iets afweten. Maar geen nood, Jan rijdt de gazon af en Gemma knipt de haag en de planten in de tuin netjes bij. Zo houden zij samen hun tuin mooi in orde. Elke woensdag moet er gekaart worden met de gepensioneerden van de douane en ook op regelmatige basis moet er gedanst worden. Wanneer één van de zonen weer maar eens op hun huis past kunnen beiden nog maar eens op reis. Het is daarom ook dat ze op het avondfeest van de gouden bruiloft een (namaak) bus van Verhoeven de feestzaal kwam binnengereden. De jubilarissen kunnen nogmaals op reis, ditmaal naar het Zwarte Woud. Zolang beiden kerngezond zijn en blijven zoals nu blijven ze samen onbekommerd genieten van het leven. En of ze gelijk hebben! (FS)

190

42


WORTEL

Golf op boerenklompen WORTEL - Als je van Hoogstraten naar Wortel rijdt, zie je rechts, na het kapelletje aan De Ster, een bord met daarop “Boerengolf”. Boeren die golf spelen? Hoe doen ze dat en waar? Dat heeft schrijver dezes nu eens zelf aan den lijve ondervonden. Een familielid woont in de buurt en toen hij jarig was, trakteerde hij zijn hele familie op een partijtje boerengolf bij zijn buren. Die buren zijn Ludo Geens en Leen Geysen die met hun gezin in de boerderij Bouwhoef 2 wonen. Die boerderij werd gedeeltelijk omgebouwd tot vakantieverblijf. De oude koestal werd omgevormd tot drie vakantiewoningen, de voormalige hooizolder werd veranderd in een ontspanningsruimte en er is ook nog een feestzaal. Enkele weiden, achter en naast de hoeve, zijn het terrein voor het boerengolfspel. We werden hartelijk ontvangen door Leen en Ludo, kregen koffie met wafels en werden op de hoogte gebracht van de spelregels. De golfstick - een stok met onderaan een houten klomp - werd ons in de handen gedrukt en zo werden we het “golfterrein” opgestuurd. Op strategische plaatsen in de wei zijn “holes” aangebracht: ingegraven emmers waarboven een vlag wappert zodat men kan zien waar de bal naartoe moet

Familie Snels aan de Boerengolf. geklopt worden. Het was enige tijd geleden dat de meesten van ons nog in een wei hadden rond gehuppeld en ons schoeisel was niet altijd aangepast aan het hobbelig, soms wat drassig, golfterrein. Daarbij diende er al eens over een sloot gesprongen te worden, onder de omheining gekropen, nieuwsgierige koeien ontlopen en vooral hun vlaaien ontweken… Maar al bij al was het een plezierige onderneming met veel gelach en commentaar voor zowel de stuntelige als mees-

Ziekenzorg

terlijke (ja, die waren er ook bij) slagen tegen de bal. Een kleine twee uren en enkele kilometers was de familie er zoet mee, zeker toen de prijzen en troostprijzen werden uitgedeeld. Een aanrader voor het opfleuren van zowel familie- als andere bijeenkomsten, dat is zeker, maar een beetje goei weer is wel nodig. Voor meer info: fam.Geens-Geysen, Bouwhoef 2, Wortel, tel. 03 314 34 20.

Missiefeest

WORTEL – De opbrengsten van de Worteljogging werden door het comité afgestaan aan Ziekenzorg. De kern is oprecht gelukkig met dit gebaar en zij zullen deze financies aan de verdere werking van Ziekenzorg besteden. De zieken en gehandicapten zijn er dankbaar voor. Verder ook nog dank aan de vele helpers van de Worteljogging en speciaal de mensen van de Paardenvrienden en het bestuur van de Landelijke Gilde die geholpen hebben met de tap, alsook Louis voor zijn inbreng bij de verkoop van de tombola.

Tentoonstelling Ter gelegenheid van de nationale ziekendag wil Ziekenzorg zich laten zien met het thema ‘een zorgzame gemeente, daar kies ik voor’. Daar

willen de vrijwilligers een steentje toe bijdragen met de warme nabijheid en betrokkenheid van mensen. Dat is precies wat de kernleden van Ziekenzorg al vele jaren doen. Zij houden zieke mensen erbij, hebben oog voor hun noden en verzachten daardoor heel wat pijn. Daarom richt Ziekenzorg een tentoonstelling in over haar werking met daarbij een pannenkoekennamiddag op zaterdag 7 oktober vanaf 13.30 uur tot 17.30 uur in de parochiezaal. Graag nodigen we de zieken en hun familie uit, alsook de vele sympathisanten, om op die dag onze werking te ondersteunen en hiermee kennis te maken. We willen tevens een oproep doen voor nieuwe vrijwilligers. Gewoon door af en toe wat tijd te maken voor de zieken zal jou aandacht geen wonderen verrichten, maar wel veel deugd doen. (HV)

WORTEL - Op zondag 22 oktober is het weer Missiefeest ten voordele van de Wortelse ontwikkelingshelpers. Ieder jaar opnieuw is het op die zondagnamiddag een gezellige bedoening in de parochiezaal. Er zijn smoutebollen op grootmoeders wijze, er zijn overheerlijke ijsjes en verse vlaaien, er is bier en koffie en men komt er altijd oude bekenden tegen. De kinderen amuseren zich met de doorlopende tombola (altijd prijs!) en de volksspelen.; er zijn raadspelletjes en allerhande volksspelen. Steun de missiewerkers – zij zetten zich belangeloos in voor de allerarmsten – en wandel eens met de hele familie naar de parochiezaal, open van 13.30 uur tot 19 uur.

Schrijn- en timmerwerken

Boekhoudbureau

Karel JANSEN

Profisk cvba [ Boekhouding en administratie [ B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten [ Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten [ Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen [ Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren. E

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

43


MEERSEL-DREEF

Pater Arnold Van Gemert 50-jaar priester MEERSEL-DREEF – Dit jaar vieren maar liefst drie paters kapucijnen van Meersel-Dreef hun gouden priesterjubileum. Op zaterdag 19 augustus was pater Arnold Van Gemert de tweede in de rij. Samen met zijn medebroeders, familie en vrienden vierde hij zijn gouden feest. Pater Arnold is geboren en getogen in Breda maar trad toe tot de Vlaamse tak van de orde. Hij werd in Izegem tot priester gewijd op 5 augustus 1956. Daarna studeerde hij theologie in Rome. Een groot deel van z’n leven gaf hij les in het college van de paters te Aalst. Hij verblijft momenteel in het klooster te Meersel-Dreef waar hij mee instaat voor de kerkdiensten in de parochie, helpt bij bedevaarten, enz. De mooie viering werd gevolgd door een receptie en een feestmaal waarbij de jubilaris uitvoerig in de spreekwoordelijke bloemetjes werd gezet. (tv)

Pater Arnold (midden) tijdens zijn jubelmis aan het altaar, samen met twee van z’n klasgenoten.

Basisschool ’t Dreefke vliegt er weer in!

MEERSEL-DREEF – Alle 99 kinderen van onze basisschool ’t Dreefke hadden er weer erg veel zin in om op vrijdag 1 september het nieuwe schooljaar in te zetten. De juffen en meesters zongen ‘s morgens voor de kinderen allereerst een liedje en vervolgens mocht iedereen een ballon oplaten, zodat hij of zij er letterlijk mee instemde om er dit schooljaar weer echt in te vliegen. Ook voor onze nieuwkomers en eersteklassers was het een spannende maar geslaagde dag! (Juf Myriam, tv)

Land- en tuinbouwdagen MEERSEL-DREEF – De KVLV-vrouwen van Meersel-Dreef zijn hun nieuwe werkjaar gestart onder het motto “Vrouwen met vaart”. Ze organiseren op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober hun land- en tuinbouwdagen. In de zaal “Bij de Paters” kunt u dan een smakelijke tentoonstelling bekijken met groenten, fruit en zuivelproducten. Alles is te keur en te koop. Ook kunt u er gerust even bij gaan zitten en genieten van een kopje koffie met een lekkere pannenkoek. U bent van harte welkom op zaterdag vanaf 13uur en op zondag vanaf 9 uur tot 17uur. (Els Hendrickx, tv)

44


MEERSEL-DREEF

Missieactie Reik Mij de Hand 30 jaar MEERSEL-DREEF/GALDER/STRIJBEEK - Vorige maand las u alles over het 30-tig jaar bestaan van ons missiefeest. Het werd dan ook een bijzonder feest, met op zaterdag schitterend weer en veel bezoekers voor de rommelmarkt in de speeltuin. ’s Zondags was het een drukte van jewelste. De feestformule is nog steeds niet versleten. Lekker op terras zitten, luisteren naar de blaasmuziek, iets eten en drinken en even de benen strekken om de rommelmarkt te bekijken. Het kan erger. Na aoop was iedereen weer in zijn nopjes, het geregel en de vele inspanningen werden beloond. (tv)

Heel het weekend door, werden er bloemen verkocht aan de kerk. Ook al een succesnummer de voorbije 30-jaar. Vooral de EKMoedersbond zorgt voor de verkoop, zoals de KVLV zorgt voor de pannenkoekenbak. Al steken er ook andere mensen wel eens een helpende hand toe, zoals hier bijvoorbeeld broeder Karel. Reken daar ook nog een ruime opstel- en opruimploeg bij, dan komen er veel verenigingen aan bod. En zo helpen er heel veel mensen vrijwillig mee om dit missiefeest te doen slagen. Dat dit jaarlijks nog kan in Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek is op zich al een klein mirakel. (tv)

VAN HEMELEN

Ook de rommelmarkt vormt een belangrijk deel van het missiefeest en ze levert elk jaar een groot stuk van de inkomsten. Koosje en Piet De Graaf nemen dit onderdeel al een 25-tig jaar onder hun hoede. Hun timmerwerkplaats puilt uit van de spullen. Alles wordt grondig gesorteerd, hersteld en schoon gemaakt. Piet heeft daarbij ook gouden handen, elk jaar timmert hij zelf enkele kasten in elkaar die ook ten voordele van de missieactie worden verkocht. Na dit feest geven ze de fakkel door. Om hen eens extra te bedanken werden ze door de aanwezige burgemeesters van Hoogstraten en Alphen-Chaam, eens extra gehuldigd. (tv)

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

Van Aertselaerstraat 21 - 2320 Hoogstraten Tel./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be

197

45


MEER

Valencia-feesten

Kermis in Meer Volksspelen Een lange traditie zijn de volksspelen. De echte Merenaar neemt, om dit mee te kunnen maken een dag verlof. Ook de dag nadien om bij te kunnen slapen. Het kermiscomite, dat de coordinatie van de spelen op zich neemt, heeft als volgt geloot: maandag 2 oktober om 13 uur in de Paerdekop en om 15.30 uur in ’t Fortuin; dinsdag 3 oktober om 13 uur in café-feestzaal De Eiken en om 15.30 uur bij Jan en Jee; zondag 8 oktober om 13 uur bij Toontje lager en om 15.30 uur in ’t Hoekske.

Kindervolksspelen Ook de kinderen gaan weer spelen. Op woensdag 4 oktober om 14 uur zijn alle Meerse kinderen welkom in de hal achter de autoscooters. Zij kunnen er de nodige entreekaartjes winnen. Dankzij de gulle ruggesteun van Radio Valencia kunnen de kinderen dus terecht voor een namiddag echt kermisplezier.

Poepiebal Zaterdag 30 september is het weer Poepiebal. De Poepieboys, een stel vrienden die zich vinden in het Fortuin, nemen weer het initiatief en organiseren hun bal. Neen, niet voor de eigen pocket maar overtollige winsten worden afgescheept naar een goed doel. De fuif zal dit keer plaats vinden bij Jan en Jee in zaal Victoria. Voor de gelegenheid werden kermisbeesten van eigen bodem gevonden. Niemand minder dan Cryptec Skull en Jiving Sister Fanny treden op. Deze twee bands met behoorlijk wat Mussenakkerwortels beloven echte kermismuziek te brengen voor een breed publiek. Om dat mee te maken kun je dus best het Poepiebal hoog op je verlanglijstje plaatsen.

Mussenakkerkermis Meerkermis betekent voor de Mussenakker traditiegetrouw een goed gevulde agenda. Vrijdag 29 september komt de eigen keuze van de Ak-

kermussen centraal te staan: voor één keer kies je zelf welke muziek er klinkt in de Mussenakker. Met een Jukebox, replica Wurlitzer, die propvol stevige en legendarische rock en andere muziek werd geprogrammeerd is een geslaagde avond op voorhand al een gegeven. Of heeft het ermee te maken dat vrijdag de spaarders in de Mussenakker kunnen genieten van hun extra kermisgeld dat die avond wordt uitbetaald? Zaterdagavond 30 september kan je vanaf 20 uur terecht voor heerlijke late sixties livemuziek gebracht door Green Onions. Vijf gerenommeerde muzikanten die sinds jaar en dag hun sporen verdienen in verschillende groepen, brengen de muzikale sfeer van de late jaren zestig terug tot leven. Niet alleen wagen ze zich aan de meer traditionele covers uit deze periode (CCR-Jimi-Stones), maar ook de gekende popnummers passeren de revue (Byrds-Mamas & Papas- Walker Brothers, ...). Voor het afsluiten van Meerkermis krijgen dit jaar de Slipmates een grote eer om op het podium van de Mussenakker te mogen staan. Van hen kunnen we een mix van rockabilly, country en rootsrock verwachten waar eigengeschreven nummers worden afgewisseld met covers van onder andere Johnny Cash, Bob Dylan en AC-DC. Afspraak 7 oktober in de Mussenakker! Als u zich aan de Mussenakker durft overgeven, dan zorgen zij voor een geslaagd Meerkermis2006, zonder twijfel!

MEER – Frans Bauer was de absolute topper.

‘t Fortuin Geen kermisdag gaat voorbij zonder ambiance in het Fortuin. Naast uitbetalen van ’t spaarkaske en DJ’s @Work zien we zondags Hipshot (Rock your soul) en maandags de Straffe Peren. Als we zeggen dat de bezetting van deze band niemand minder zijn dan Jan De Bruyn, Stef Peire en Walter Lavent, dan kan je niet anders dan deze unieke band eens te gaan bekijken en beluisteren. Traditiegetrouw is er ook de kermisafsluiter op 8 oktober.

Tweedehandsbeurs MEER – De Gezinsbond organiseert een tweedehandsbeurs kinderartikelen (kleding, baby- en kinderartikelen tot 16 jaar, ook speelgoed) op zondag 15 oktober van 13 uur tot 15 uur in de parochiezaal, Donckstraat 13 (bij kleuterschool Kiekeboe). Iedereen is welkom. Je wilt kopen? Je kunt er terecht voor goede kinderartikelen aan zachte prijzen. De te koop gestelde artikelen worden geschikt in diverse overzichtelijke standen. Gekochte artikelen worden afgerekend aan een centrale kas. De toegang is gratis. Je wilt laten verkopen? Je moet wel vooraf inschrijven tot uitputting van de lijsten bij Ilse Herijgers, Bergenstraat 27, Meer, tel. 03 315 99 70. Hier krijg je alle informatie en het reglement. Inschrijven kost 2,5 euro voor leden (lidkaart meebrengen) en 4 euro voor niet-leden. Op de dag zelf hoef je de artikelen enkel te brengen en op te halen. De Gezinsbond verzorgt de verkoop. Nieuw: Leden van de Gezinsbond kunnen filmtickets kopen (lidkaart meebrengen) aan 5,5 euro per ticket; ook voor lange films. Deze zijn ongeveer een jaar geldig en te koop bij Saskia Van Ostaaijen, Meerdorp 36, tel 03 315 00 62.

46


MEER

Nieuwe directeur De Meerpaal MEER - Ook in Meer heeft het nieuwe schooljaar een aanvang genomen. Vele nieuwe kleutertjes zetten hun eerste stapjes naar de school. Ook voor de directeur was de Meerse school nieuw. Willy Goetstouwers nam vanaf september de taak over van Micheline De Cleer.

Willy is woonachtig in Deurne, gehuwd met Roos en samen hebben zij twee (grotere) kinderen Maarten en Kathelijne. Gans de loopbaan van Willy, bijna 30 jaar, speelt zich af in het onderwijs. Tijdens zijn loopbaan behaalde hij de nodige certificaten om als directeur aan de slag te kunnen. Raakpunten met de Noorderkempen, laat staan Meer, heeft Willy niet. Maar het directeur zijn sprak hem zo aan dat hij gesolliciteerd heeft voor deze baan. De uitdaging om er iets moois van te maken is voor de man enorm. Als directeur ben je momenteel een witte raaf. Willy meent dat er zeven mensen belangstelling toonden voor deze taak. Slechts twee kandidaten haalden de eindmeet. Vanaf volgend schooljaar wordt de verloning van een directeur aangepast, dat is zeker één van de redenen voor de weinig positieve belangstelling. Bovendien heeft men schrik voor het enorme aantal uren dat in de taak kruipt. Het anders gebruiken van je tijd, zeker in familiekring, is voor vele belangstellenden de grote onbekende.

zien worden. De atelier-zolder, een verwezenlijking van zijn voorgangster Mevr. De Cleer, is een unicum in het schoolgebeuren. Nergens in de verre omgeving beschikt er een school over een dergelijke schitterende ruimte. Willy heeft het gevoel dat hij hier mag komen werken. De ontvangst in de school verliep van een leien dakje. Al stond hij toch met een enigszins klein hartje voor alle leerlingen om een spervuur aan vragen te beantwoorden. Het gaat tenslotte ook over een school van bijna 250 leerlingen en momenteel 21 leerkrachten. Organisatorisch vraagt de werking veel overleg. Ook met de andere scholengemeenschap is er voldoende communicatie, wat alleen maar beloftevol is naar de toekomst toe.

Accenten Het onderwijs vernieuwt zich constant. Maar deze vernieuwing (en) verstaanbaar over brengen naar de kinderen is niet zo eenvoudig. Een eerste vernieuwing wordt de manier van lesgeven. Hoe leren de kinderen? Door te variëren in de werking in de klas bereik je alle kinderen. De start in dit gegeven is gezet maar hier moet nog heel wat uitgewerkt worden. Een tweede ge-

geven is dat de bestaande samenwerking tussen de schoolhoofden, dat we dit ook verder kunnen uitwerken naar de scholen zelf toe. Meer turnuren zijn ook gewenst. Bewegen is en blijft belangrijk voor de kinderen. Als het aan Willy ligt gaan de turnuren van vier naar acht. Maar hierin heeft (helaas) het ministerie het laatste woord. Willy daagt de sportclubs uit Meer uit om zich in de school te komen voorstellen, de kinderen kunnen dan op bezoek gaan bij de sportclubs of misschien kan er zelfs een sportdag in de school georganiseerd worden. Dit natuurlijk in overleg met de betrokken leerkrachten. Ook de atelier-zolder kan meer gebruikt worden. Geef de kinderen een gewoon blad dan krijg je een gewone tekening terug. Geef je ze een groot blad dan krijg je soms een kunstwerkje terug.

Hobby Of de hobby’s van Willy teruggeschroefd moeten worden nu hij directeur is, is nog niet helemaal duidelijk. Willy en Roos houden van op reis gaan en liefst nog om de natuur te ontdekken, vlinders en vogels, in landen die pas bij Europa aansluiten. Verder is hij bezig met schilderen; olieverf geniet zijn voorkeur maar ook aquarel kan hem bekoren. Hiervoor heeft hij academie gevolgd en is hij afgestudeerd in Mortsel. Thuis gaat dit nieuwe gegeven van schoolhoofd zijn plaatsje wel vinden. Roos en Willy stemmen hun agenda op elkaar af zodat het voor beiden perfect leefbaar blijft. Wij wensen Willy veel succes toe in Meer in zijn nieuwe taak als directeur van De Meerpaal. (FS)

School Willy stelde zich kandidaat voor het objectieve examen dat Hoogstraten uitschreef. Willy zweette water en bloed toen hij voor de diverse commissies verscheen. Je zou voor minder als de beslissing valt na twee mondelinge gesprekken, een schriftelijke proef en een psychologische test. Na zijn benoeming is Willy vooral gelukkig met de goede samenwerking met het stadsbestuur. Ook de mooie accommodatie van de school mag ge-

MEER – Een beter onthaal kon de nieuwe directeur van de Meerpaal zich niet voorstellen. BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 info@b-f-d-g.be www.b-f-d-g.be

184

47


MEER

Akkerpop

Van klein naar groot

MEER – Dreigende wolken hielden het overwegend bij “dreigen’. Na een enkele bui hield Akkerpop het droog en de bezoeker zag dat het goed was.

MEER – Twee zonnebloemplantjes gekocht op Meermarkt in juni waren toen 10 cm groot. Nina en Rika van Hal zetten ze bij moeke en vake in de tuin. En dit is het resultaat. Na de goede zorgen van Nina en Rika en van moeke natuurlijk, zijn ze uitgegroeid tot 3,20 meter hoog.

DANSLESSEN in het

DANSCENTRUM BEVERS Terbeeksestraat, 42a - MEER Foxtrot (Quickstep) en Disco-swing 1ste les: vrijdag 13 oktober 19.45u - 21.00u (7 lessen)

Engelse Wals - Weense Wals 1ste les: vrijdag 13 oktober 21.15u - 22.30u Lessen Line-dance en Cha-cha-cha starten in november

Inlichtingen-inschrijving: 03 315 76 82 of 03 385 54 92

jaar rum t n e sc rs n a D Beve

25

48

Open-Dansnamiddag ter gelegenheid van

25 jaar Danscentrum Bevers

Zondag 29 oktober: 14 - 18

TOEG A GRA NG TIS uur

Voor iedereen die geïnteresseerd is in een gezellige namiddag dansen en genieten


MINDERHOUT

Toneel De Marckezonen MINDERHOUT - In november zal de koninklijke fanfare De Marckezonen de Minderhoutse toneelplanken onveilig maken met de dolle komedie, “’N DOOD-GEWOON AVONDJE“ van Johan Deckers. Dit wordt dus helemaal geen doodgewoon avondje, maar één waarin de doldwaze situaties mekaar in een razend tempo opvolgen. Kortom: een dolle komedie en gegarandeerd een avond amusement, die u zich zeker niet zult beklagen! Er wordt gespeeld op vrijdag 17 en zaterdag 18 november in het parochiecentrum (Koestraat) om 19.30 uur. Muzikale opluistering door drumband “De Marckezonen”. Plaatsen vanaf heden te bekomen door reservatie bij Gust Vermeiren op telefoonnummer 03/314 88 66. Prijs bij reservatie € 5 en op de avond zelf € 6.

Ooievaars op doortocht

Spelletjes zonder Grenzen MINDERHOUT - Op zondag 22 oktober wordt door de KWB de parochiezaal van Minderhout omgebouwd tot een heus speelpaleis! Dan gaat voor de eerste keer een vrije kaart- en gezelschapsspelenmiddag door. Velen onder jullie zullen volgende situaties wel herkennen: je wil Monopoly spelen, maar je bent maar met twee; je vindt geen waardige tegenstander om Cluedo te spelen; je vrouw snapt geen bal van Stratego; je wil wel eens weten hoe ver jij zou komen bij “Wie wordt Euromiljonair?”; je wil kaarten, maar je vindt geen vierde man; je bent uitgekeken op de spelletjes die je thuis hebt en je wil dus wel eens wat anders en je wil gewoon gezellig onder de mensen zijn. Er zal keuze zijn uit meer dan twintig verschillende gezelschapsspelen. Uiteraard mag je zelf ook een aantal spelen meebrengen. Er zal ook gelegenheid zijn om te jokken en te rikken. En andere kaartspelen naar wens. Zoals het woord het al zegt, is het de bedoeling er een gezellige, ontspannende middag van te maken zonder dat er competitie mee gemoeid is. Vooraf inschrijven is niet nodig en de deelname is ook volledig gratis. Dorst hoef je niet te lijden, want drank is te verkrijgen aan democratische prijzen. Alle spelfanaten en kaarters worden verwacht om 13.30 uur in de koffieschool. Ook niet-KWB-leden zijn van harte welkom. Het einde is voorzien als iedereen uitgespeeld is. Meer info: Johan Bastiaansen, 03/314.22.46. of Luc Herthogs, 03/314.74.21.

Ziekenzorg

De kolonie ooievaars die eventjes verpozing zocht aan de Rollekens. MINDERHOUT – Zaterdagnamiddag 26 augustus streek zomaar eventjes een groep van 120 ooievaars neer in de omgeving van het containerpark. Minderhoutenaar Jos Vorsselmans bemerkte de dieren en verwittigde de mensen van Natuurpunt die ter plaatse kwamen. De vogels in kwestie kwamen uit het Noorden en zochten een rustpunt op weg naar hun winterverblijfplaats in warmere oorden. Dat de dieren in zulke grote groepen bij ons te zien zijn is vrij uniek. Een babyboom in 2007? (rel)

Akkerloopstraat – weg

MINDERHOUT - Misschien is het mogelijk om de straatnaam Akkerloopstraat te veranderen in Akkerloopweg? Weg voor het verkeer dat zich een weg zoekt tijdens de jaarlijkse kermis via de wijk Venhoef. En als je dan de doodlopende straat Akkerloop indraait rijd je nog vast ook. Vandaar dit originele bord met omleiding maar eigenlijk mag je hier niet in? Maar als je nu als bestuurder eens gewoon de omleiding volgt, vermijd je dit probleem en de ergernis van de bewoners van de Akkerloop die het verkeer gewoon WEG willen!

MINDERHOUT - We maakten een namiddaguitstap naar de streek waar de tv-reeks “Stille Waters” werd opgenomen. De verschillende locaties en de mooie omgeving lieten een diepe indruk na bij de 37 reisgenoten. Na de rondrit waarbij de gids heel wat interessante achtergrond vertelde, hielden we halt bij een fijn terras waar we genoten van de koffietafel. Nadat iedereen zich voldaan weer de bus in had gehesen, vervolgde de reis langs enkele mooie plekjes en pittoreske straatjes. Iedereen was uiterst tevreden met deze geslaagde uitstap, maar dergelijke activiteiten kunnen enkel georganiseerd worden wanneer we steeds weer beroep kunnen doen op de vele ziekenzorgvrijwilligers. Waarvoor hierbij nogmaals onze dank! (Rinus)

49


MINDERHOUT

Minderhout kermis MINDERHOUT - Minderhout kermis is weer voorbij. Dankzij een prima wegomleiding waar in laatste instantie een tovenaar toch alles in orde kreeg is, het ook weer veilig verlopen. Ondanks het minder goede weer genoten jong en oud weer van dit jaarlijkse gebeuren. Ook op maandag hadden velen blijkbaar een dag verlof genomen. En misschien dinsdag ook nog wel. Ook het kermiscomitĂŠ had de handen vol met meer dan 470 inschrijvingen voor de volksspelen. Ontvang hen ook volgend hartelijk met spijs en drank want deze mensen verdienen het zeker.

Aanzoek MINDERHOUT - Tijdens de kermis valt er altijd wel wat te gebeuren. Dit jaar vond Guy Keustermans de kermis de ideale gelegenheid om zijn vriendin Wendy ten huwelijk te vragen. Tijdens het optreden van Fast Forward op maandagavond in de Papillon trok Guy de stoute schoenen aan en kroop op het podium naast zanger Jef Broes. Vanop het podium deed Guy zowaar een plechtig huwelijksaanzoek aan zijn verloofde Wendy. Na het jawoord van Wendy gaven de toeschouwers het koppel een daverend applaus en hier en daar werd er zelfs een traantje weggepinkt van de emotie. Ook voor Wendy werd het allemaal te veel, ze wist met haar geluk geen blijf en dat uitte ze dan ook in vele waterlanders. Intussen ligt de trouwdatumvast: 07-07-2007.

50


MINDERHOUT

Trendsetter in eigentijdse interieurs

Exclusief voor de regio

Derde generatie sinds 1947 in het centrum van Hoogstraten

Alle soorten behang, trendy of klassiek Verf in 20.000 kleuren van Boss Paints Raamdecoratie, zonnewering en vloerbekleding

Bent u graag op de hoogte van de nieuwste kleurencombinaties? Wenst u kleurrijke tips voor de juiste samenstelling van uw interieur? Bezoek dan zeker een van onze infoavonden of bel ons voor meer informatie.

AANBEVOLEN:

Workshops op aanvraag Ideaal voor groepen van 10 tot 16 personen. Aanleren van verschillende verftechnieken. Hoe maak ik van een oud kastje een trendy meubel?, enz...

H. Bloedlaan 277-299 2320 Hoogstraten Tel: 03/314 52 78 Fax: 03/314 88 02 e-mail: info@mertens-schilderwerken.be 194

51


MINDERHOUT

GOUD IN MINDERHOUT Roger Sambre en Cornelia Verhoeven:

“We leefden daar in een paradijs!” Al zesendertig jaar verblijven Cornelia, Kejke in de volksmond, en Roger in de Minderhoutsestraat en ze hopen daar nog heel lang te mogen vertoeven. Huis verkopen en richting appartement is nog helemaal geen gespreksonderwerp voor hen, daarvoor houden ze nog teveel van de directe omgeving en de… tuin! Geen paradijs voor futlozen Samen met zijn drie broers - ouders Emiel Sambre en Josephine Brosens (afkomstig van Minderhout) schonken het leven aan vier flinke zonen - groeide Roger op temidden van de prachtige natuur, de landlopers en Bootjesven op WortelKolonie. 8 mei 1935: een tweede kind werd geboren en in de registers opgetekend als Roger Sambre. Een veel voorkomende naam is Sambre zeker niet in onze streek. Zijn grootvader kwam uit Wallonië op de kolonie terecht. Niet als vagebond, maar als penitentiair beambte. Ook zijn vader vervulde dezelfde job en dicht bij het werk wonen was zeker ook in die tijd al een hele luxe. Vanaf zijn zesde levensjaar begon voor Roger de schooltijd. De kolonie had een eigen schooltje (wel geen georganiseerde kleuterklas, de kleintjes werden thuis bezig gehouden), met slechts één klasje met leerlingen van het eerste tot zevende leerjaar. Voor juffrouw Marie Huet zeker een zware klus geweest. “Momenteel niet meer in te beelden natuurlijk. Terwijl de meisjes zich bijvoorbeeld met handwerk bezig hielden, amuseerden de jongens zich met zingen en tekenen. We leerden alleszins veel van mekaar, wij staken heel wat op van de ouderen en later hebben we toch geen enkel nadeel ondervonden van deze vorm van onderwijs. Het leven op de kolonie had toch heel wat charmes! Natuur, natuur, natuur en nog eens natuur! Bossen, Bootjesven waarin we konden zwemmmen. Een echt paradijs voor jonge kereltjes! Niet voor futlozen, want wij waren echt wel actieve gezonde deugnieten. Gewoon thuis Na de lagere school trok Roger naar het Vito in Hoogstraten en vooral de afdeling hout en bouw mocht op zijn interesse rekenen. Grootvader bewaker, vader idem, Roger zou ook wel hetzelfde uniform aantrekken. Geen sprake van! Na zijn studies: bouwvakker! Eerst zeven jaar bij zijn oom Jan Schoenmaekers, later naar bouwbedrijf Horsten en nadien bij zoon Emiel, die intussen ook aannemer is geworden. In 1993 volgde dan het brugpensioen na veertig jaar huizenbouw en in 2000 officieel met pensioen. Sport heeft Roger ook altijd nauw aan het hart gelegen. Voetbal gespeeld bij VNA Wortel tot aan zijn legerdienst en tot zijn 34ste bij Horsten in het handelsverbond. De duivensport liet hem ook niet onberoerd en pas drie jaar geleden kregen zijn piepers de gou-

52

den handdruk. Fietsen! Tien jaar rond de toren en ver daarbuiten meegedraaid met een groepje wielertoeristen tot een flukse valpartij stokken in de wielen stak en Roger hield het voor bekeken. Dansen was ook zijn regel en die van Cornelia! Acht jaar de dansvloer afgeschuimd in dansschool Bevers in Meer. Waar leerde Roger nu zijn toekomstige kennen? Niet op de kermis of een of ander bal. Gewoon simpel bij haar thuis! Bij Jaak Verhoeven en Louiza Mertens op den Aard. Voor Mit, haar oudste zus, werd een woning opgetrokken, Roger was van de partij en Cornelia zonder twijfel in de buurt. Liefde bij de eerste steenlegging, zo mocht je het noemen. Bij Cornelia thuis waren vijf kinderen, drie jongens en twee meisjes (op dit ogenblik hebben ze alle vijf al de gouden medaille ontvangen en binnenkort gaat Mit voor diamant). De lagere school volgde Cornelia in

Minderhout en nadien nog enkele jaren snit en naad in Wortel bij Hilda Van Haute. Dan werken geblazen in het huishouden en de boerderij tot Roger kwam binnengevallen. Op 22 augustus 1956 volgde dan voor hen de grote dag en drie kinderen, Emiel, Gerda en Linda vervolledigde de familie. Zes kleinkinderen en één achterkleinkind maakten de cirkel rond. Van het leven genieten hebben Cornelia en Roger altijd gedaan. En nu zeker! Fietsen, dansen, de tuin, op tijd en stond een reisje meepikken… zijn alleszins favoriete bezigheden. Van hun gouden jubileum hebben ze intens genoten, de kinderen tekenden voor de organisatie, de buurt zorgde voor de versiering. Wat wil je nog meer? Cornelia en Roger gefeliciteerd! (rel)

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

185


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Hoogstraten VV hoopte op betere start Omdat de laatste oefenmatchen tegen Wuustwezel,, Berchem, Bornem en Zwarte Leeuw vier overwinningen op rij opleverden, waren de verwachtingen terecht hooggespannen. Competitie is echter een ander paar mouwen en tegen Leopoldsburg – vorig seizoen nog in derde nationale – gingen twee punten verloren. HVV speelde een uur meer dan goed doch 1-0 is en blijft een situatie die alle kanten op kan. De roodwitten lieten de mogelijkheden om op 2-0 te komen onbenut en toen Menno Kans een penalty veroorzaakte en er ook nog werd uitgestuurd, werd het 1-1 en Leopoldsburg werd de betere ploeg. Doelman Mertens redde op het einde nog één punt en daarmee stonden we allemaal weer met twee voeten op de grond. Heist dat de openingsmatch op Veldwezelt had gewonnen toonde voor eigen publiek dat het een sterk geheel is. HVV liep 01 uit langs Joris Berghmans, doch de thuisploeg kwam nog voor de rust op gelijke hoogte en na de rust moest HVV het onderspit delven tegen

een betere ploeg. De thuismatch tegen Lille moest gewonnen worden en dat deed HVV ook. In een sterke tweede helft speelde HVV Lille weg, doch uit vijf glasheldere kansen konden de spitsen niet scoren. Even voor tijd besliste de ingekomen wisselspeler Michiel Lanslots met een mooi doelpunt de match in het roodwitte voordeel. (JoJe)

Wedstrijden Zaterdag 30 september 20 uur Hoogstraten VV – Bree Zaterdag 7 oktober 20 uur Heusden Zolder – Hoogstraten VV Zaterdag 14 oktober 20 uur Hoogstraten VV – Veldwezelt Zaterdag 28 oktober 20 uur Maasmechelen – Hoogstraten VV Zaterdag 4 november 20 uur Hoogstraten VV – Thes Tessenderlo

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Minderhout VV miste zijn start niet Een meer dan degelijke voorbereiding met overwinningen tegen Meer, Meerle, Loenhout, St.Jozef en een gelijkspel tegen Zwaneven deed wel wat vlindertjes fladderen in de buik. Oefenwedstrijden en competitie zijn echter niet met elkaar te vergelijken en daarom keek MVV ook met heel veel belangstelling uit naar de eerste confrontaties. Op Pulle werd het een moeilijke eerste helft met de thuisploeg voortdurend in de aanval en Hans Jacobs attent in het MVV-doel. MVV acteerde te slordig, kreeg slechts één scoringskans in de eerste helft, maar dan ook een echte! De tweede helft kregen de gasten de wind als bondgenoot maar Pulle bleef gevaarlijk en kwam via strafschop op voorsprong. MVV reageerde gepast en Koen Koyen tikte de gelijkmaker binnen. Drie minuten later knalde Dries Schrauwen de 1-2 op het bord en in blessuretijd nam diezelfde Dries alle twijfels weg. Eindstand 1-3! In haar eerste thuiswedstrijd tegen Zoersel ontgoochelde MVV zeker niet. Het eerste halfuur ging gelijkopgaand met enkele serieuze kansen voor beide teams waarvan Koen Koyen er één benutte om de thuisploeg op voorsprong te brengen. Zoersel liet zich niet pramen en Jacobs toonde zijn keeperskwaliteiten. Een blitzstart in de tweede helft en Jan De Roover zorgde voor 2-0. Met nog een half uur voor de boeg lukten de gasten de aansluitingstreffer, maar Roel Hermans zorgde dan toch voor een geruststellende 3-1. Toch nog eventjes onrust wanneer vlak voor affluiten MVV nog een tweede doelpunt moest toestaan vanop de penaltystip! (rel)

Wedstrijden De spelerskern van Hoogstraten VV samen met de technische staf in een splinternieuwe uitrusting.

KFC Meerle nog in rodage De eerste matchen van de competitie gaan gewoonlijk gepaard met een aantal vraagtekens. De voorbereidingswedstrijden brengen niet altijd wat men er van verwacht zodat met belangstelling uitgekeken wordt naar de eerste belangrijke confrontatie. De verplaatsing naar VE Stabroek had niet zo heel veel om het lijf en dit kende zeker gedeeltelijk zijn oorzaak door het kleine en slecht bespeelbare veld. Voor de rust geen echte uitschieters te noteren. Na de verfrissing een beter Meerle dat enkele kansjes creëerde, maar geen orgelpunt kon plaatsen. Eindstand 0-0! Op de vooravond van de jaarlijkse kermis kwam Oostmalle op bezoek en Ben Jacobs miste in de beginfase de kans om de score te openen. Voor de rest bleef de partij vrij gesloten met een sterke Meerlese defensie die geen geschenken

uitdeelde. Twee verse spitsen, Ronny Martens en Dirk Willemse, werden nog in de voorlinie gedropt, maar het bleef bij een tweede scoreloos gelijkspel op rij. (rel)

Wedstrijden Zondag 1 oktober 15 uur Ol.Essen – KFC Meerle Zondag 8 oktober 15 uur KFC Meerle – Brecht Zondag 15 oktober 15 uur KFC Meerle – Loenhout Zondag 22 oktober 15 uur Achterbroek – KFC Meerle Zondag 29 oktober 15 uur KFC Meerle – Rochus Deurne

Zaterdag 30 september 19.30 uur Dosko - Minderhout VV Zondag 8 oktober 15.00 uur Minderhout VV - Molenkring Zondag 15oktober: Vrij Zondag 22 oktober 15.00 uur Halle - Minderhout VV Zondag 29 oktober 15.00 uur Minderhout – Westmalle

Wielerwedstrijden MINDERHOUT - Op zondag 1 oktober richt de Minderhoutse Supportersclub twee wielerwedstrijden in. Om half twee wordt voor de nieuwelingen de start gegeven voor de grote prijs Café-Frituur Papillon. Zij rijden 12 ronden over in totaal 62 kilometer. Inschrijving voor deze koers gebeurt vanaf 12.30 uur. Om 15.30 uur starten de juniors voor de grote prijs Farm Cleaning. Deze wedstrijd wordt gereden over 86 kilometer of 16 ronden. Inschrijving kan gebeuren vanaf 14 uur. Meer informatie en inschrijving voor de beide wielerwedstrijden gebeuren in café Papillon Minderhoutdorp 14.

53


SPORT

KVNA Wortel De competitie startte zeer goed voor KVNA wanneer na een knappe aanval het schot van Wim Vermeiren via het been van een bezoekende verdediger in doel verdween. De blauw-witten waren de betere, maar tegen het spelbeeld in kwam Westmalle op gelijke hoogte. Nog voor de rust rondde een zeer gevaarlijke Wim Vermeiren een mooie dribbel van Dennis Lauryssens af. Een knap schot van Koen De Vleeschhouwer werd uit de winkelhaak geranseld. De 2-1 was te weinig met de rust. Erna waren de bezoekers de betere en dat resulteerde in enkele goede kansen. In de laatste minuut legde de ingevallen Raf Braspenninck alleen voor doel de 3-1 vast. In Ravels zagen we tegen Flandria een gelijkopgaande eerste helft met weinig doelkansen. Halverwege de tweede helft werd Ben Van Opstal op de rand van het strafschopgebied foutief gepakt. De dader werd van het veld gestuurd. De vrijschop van Wim Braspenninck werd door de keeper afgeweerd en een goed gevolgde Wim Vermeiren maakte het enige doelpunt van de match. Onze doelman Tomas Van Coillie zorgde er daarna voor dat de drie punten mee naar Wortel gingen. De thuiswedstrijd tegen het nog puntenloze Wechelderzande werd hoopvol tegemoet gezien, maar deze zou eindigen in een zeer zware 0-6afstraffing. Alle doelpunten kwamen er na fouten in onze verdediging. De bezoekers maakten er goed gebruik van. De laatste 8 minuten nadat de trainer een verdediger voor een aanvaller gewisseld had werd nog viermaal gedoeld. Met 6 op 9 mogen we zeker niet klagen, maar we mogen hopen dat de opdoffer tegen Wechelderzande niet blijft nazinderen.

Wedstrijden zondag 1 oktober 15 u Molenkring - VNA zondag 8 oktober 15 u VNA - HIH Turnhout zondag 15 oktober 15 u Gierle - VNA zondag 22 oktober 15 u VNA - Pulle zondag 29 oktober 15 u Zoersel - VNA.

KFC Meer hoopvol gestart Gespannen verwachtingen bij de start van een nieuw seizoen bij trainers, spelers, bestuur en supporters. Achterbroek heette de eerste tegenstrever en deze kwam zeker niet naar Meer afgezakt om de punten te grabbel te gooien. Weinig aanvallende intenties van de bezoekers en Meer dat rustig domineerde op de helft van de tegenstander gedurende de eerste twintig minuten. Na een sterk begin zakte het spelpeil duidelijk. Wes Lauryssen haalde een loeier vanonder de lat en Ringo Jacobs zag zijn schot stranden op de dwarslat. Tijdens de tweede helft enkele Meerse kansen die door de bezoekende doelman gecounterd werden en een goed georganiseerde thuisverdediging liet ook nog weinig mogelijkheden. De match eindigde zoals ze begon met 0-0! De verplaatsing naar Rochus Deurne leverde een eerste overwinning op. Na een kwartier al tweemaal geel voor de thuisploeg en een strafschop die door Nick Jansen feilloos binnengetrapt werd, 0-1. Voor de rust weinig gevaar van de gastheren die na de pauze wel opgepept uit de kleedkamers kwamen. Het tempo en de druk gingen omhoog en een aantal vrije trappen en corners zaaiden onrust in de Meerse rangen. Even voorbij het uur een vrije trap naast de muur en 1-1! Eén minuut later fout op Ringo Jacobs in de strafschopzone en Nick Jansen schiet de elfmeter tegen het net, 1-2! Opnieuw druk van de thuisploeg maar een attente keeper Wes Lauryssen en een solide verdediging lieten zich niet meer verschalken. Een goede start voor KFC Meer! (rel)

Ganzenvenloop

Dominique Tilburgs won de 10 km GALDER / WORTEL - De 12de Ganzenvenloop - georganiseerd door de Stichting Ganzenvenloop - is een internationale prestatieloop voor dames, heren en junioren. Eerst mochten de kinderen zich tenvolle uitleven en daarna was het de beurt aan de senioren voor de afstanden van 5, 10 of 15 km. Heel wat Belgische sportievelingen haalden een rugnummer op en genoten van het prachtige parcours langs weiden, de Mark en Galder. Dominique Tilburgs uit Wortel veroverde bij de dames op de 10 km de bloementuil terwijl Rita Van Gestel uit Meer op een verdienstelijke derde plaats beslag legde. (rel)

Wedstrijden Zondag 1 oktober 15.00 uur KFC Meer – Mariaburg Zaterdag 7 oktober 19.30 uur Hemiksem – KFC Meer Zaterdag 14 oktober 19.30 uur Brecht – KFC Meer Zondag 22 oktober 15.00 uur KFC Meer – Maria Ter Heide Zaterdag 28 oktober 20.00 uur VE Stabroek – KFC Meer

Dominique Tilburgs op nummer 1 in de 10 km.

Paul Snels snelste boer op Belgisch wereldkampioenschap voor boeren Op zondag 20 augustus werd in Kalmthout een niet alledaags wielerkampioenschap gereden, nl. het 4de Belgisch Wielerkampioenschap voor boeren en boerinnen. Voor deze editie hadden de landelijke gildes van Kalmthout en Achterbroek hun handen in elkaar geslagen. Op 19 augustus werd de ploegentijdrit gereden waar Paul ook bij de winnaars was, maar op zondag reed hij na de 6de ronde alleen weg en haalde een ruime voorsprong. Hij werd de snelste boer. Broer Peter Snels - ook boer - werd tweede en vader Luc kwam als 4de over de meet. Voorwaar, een familie met rennersbenen!

54

Paul, weer thuis in de wei, samen met zijn trotse zonen, Ben en Tom.


SPORT

Twintigste volleybalspelen

Touwtrekken

Jeugd, kinderen en recreanten bollen de spieren

MEER – 20 ingeschreven ploegen deden op 27 augustus mee met het twintigste volleybaltornooi van de KWB. Er werd gespeeld in drie reeksen: dames, recreatieven en gevorderden. Omdat dit tornooi buiten op het oude voetbalveld van KFC Meer plaatsvond, werd voor de sombere augustusmaand een uitzondering gemaakt. Slechts één buitje en voor de rest zes uur lang een blauwe hemel. Dat leverde volgende resultaten van hoog naar laag! Dames: Jong Crea Loenhout, Wek Loenhout KWB Meer 1 en KWB Meer 2 (foto). Recreatieven: Memo, Fun Team, De Tooghangers, KWB St.-Jan Herentals, Kruibeken, Fam Rombouts, KWB Meerle, Krochtenboys, Olvoc Olen, De Kalen Tjoppenband, Atea en Chiro Meer. Gevorderden: Overvoc Brecht, ‘t Zuid St.-Job, Govio, Olvoc Flinstones, ’t Laag Plafond, KWB Meer, RVC Rijsbergen (ma)

Kolonieroute

Enkele deelnemers aan de Kolonieroute. WORTEL - Op vrijdagavond 8 september waren er ongeveer 400 mountainbikers en bike-sters aanwezig op de inhuldiging van de nieuwe Bloso mountainbike route “Kolonieroute”. Na een toespraak van de burgemeesters van Hoogstraten en Merkplas en in aanwezigheid van Ludo Dierckxsens werd aan de sporthal van Merksplas het infobord onthuld. Daarna werd samen met Ludo de toer gereden. Men kon kiezen tussen de rode lus (29km) of rode + groene lus (42km). Na de inspanning wachtte voor de deelnemers nog een paar drankjes in de kantine van de voetbal. De eerste 250 ingeschrevenen kregen ook nog een mooie buff mee naar huis.

WORTEL / SCHIJF – Tijdens het eerste oktoberweekend, zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2006, organiseert TTV Jagersrust weer haar jaarlijkse touwtrekwedstrijden achter café Jagersrust in Schijf (gelegen tussen Zundert en Rucphen). Jaarlijks mag men zo’n 50 teams verwelkomen, zowel getrainden als recreanten komen aan bod. Ook de jeugd en de kinderen krijgen gelegenheid om hun spierballen te testen. Het weekend start op zaterdagavond met wedstrijden voor jeugd van 12 tot en met 18 jaar. Deze mogen zelf een team inschrijven van jongens en/of meisjes tot een gewicht van 560 kg. Voor elk meisje in het team mag men 10 kg meer wegen. Hierdoor genieten de meisjesteams van een gewichtsvoordeel en kunnen alzo beter concurreren met hun leeftijdgenoten van het andere geslacht. Op zondagmorgen staan er wedstrijden op het programma voor de kinderen die nog op de basisschool zitten. Ze mogen zelf een team vormen, ook nog ter plaatse. ’s Middags is het dan de beurt aan de recreantenteams heren en dames, maar deze trekken niet tegen de getrainde atleten. De hele namiddag is er animatie voorzien, een disco in de grote feesttent en een springkasteel voor de kinderen. Info: Peter Naalden tel. 0165-34 29 36, e-mail pnaalden@planet.nl (rel)

Eventing

Pech voor Karin Donckers op Wereldspelen in Aken MINDERHOUT – Ze had er intens voor getraind om op deze Wereldspelen een rol van betekenis te kunnen spelen. Vol ambitie had ze toegeleefd naar dit internationaal evenement, haar toppaard Gormley vertoonde een optima forme zodat een glansprestatie zeker tot de mogelijkheden behoorde. Een toptien plaats en misschien nog beter! Het noodlot doorkruiste de plannen van Karin, want in laatste instantie kreeg Gormley af te rekenen met een kwetsuur en dat zorgde wel voor een mentale schok. Met reservepaard Gazelle de la Brasserie behaalde ze tenslotte toch nog een eervol resultaat. In de dressuurproef negende, een foutloze cross daags nadien en een bevredigende jumping op de derde dag deed haar uiteindelijk op de dertiende plaats belanden en gezien de omstandigheden een eervol resultaat. Karin bleef nadien niet bij de pakken zitten en ze won ondertussen met hengst Charizard het Belgisch Kampioenschap voor 6-jarige paarden in Waregem. (rel)

55


SPORT

Menteam Gert Schrijvers-Jef Aerts

Zilver op Wereldspelen in Aken OOSTMALLE / HOOGSTRATEN- De nationale en internationale successen behaald door het menteam Schrijvers-Aerts vindt geen grote weerklank in de media, geen lange kolommen en levensgrote foto’s, weinig beelden op TV. Toch behoren deze gedreven vierspanrijders, Gert (menner) uit Oostmalle en Jef (groom dressuur, marathon en kegels) uit Hoogstraten tot de internationale top en samen met Rit Lambrechts (groom dressuur en kegels), Jo Van de Meersche ,(groom marathon), Guy Waegemans en Dirk Mariën (trainers), Nele D’Hoore vormen ze een geweldige ploeg die heel wat waardering ervaart in binnen- en buitenland. Met betrekkelijk bescheiden middelen en met sponsor Willy Naessens, weten zij zich toch aan de top te handhaven. Op de wereldspelen in Aken, die om de vier jaar gehouden worden, traden zij aan samen met de vijftig beste teams uit zestien landen en behaalden in het landenklassement een knappe tweede plaats, goed voor zilver. In de individuele klassering eindigde het vierspan op een zeer verdienstelijke achtste plaats. (rel)

Een ontvangst op het stadhuis mocht zeker niet ontbreken na deze fantastische prestatie. Het menteam Schrijvers-Aerts met in het midden Jacky Buchmann, voorzitter van de Belgische Ruitersportfederatie.

Marathon

Rallycross

7de Maas en Waalse Dijkenloop (Ned.) MEERSEL-DREEF – “Een prachtig parcours over slingerende dijkjes met adembenemende vergezichten!” Zo formuleerde een enthousiaste deelnemer deze Dijkenloop betwist in BenedenLeeuwen (Ned.). Marc Van Alpen en Jef Jacobs, Dreveniers, trokken weer de grens over om over de dijken van Maas en Waal te genieten van het lopen en het landschap. Genieten is misschien

iets te euforisch uitgedrukt. Wind en regen maakten deze proef toch extra zwaar en Jef kreeg af te rekenen met krampen, terwijl Marc zich heel wat beter in zijn sas voelde. Geen sprake van opgeven echter en Jef finishte als 37ste in een tijd van 3.43.50, terwijl Marc de 24ste plaats opeiste met 3.35.42 achter zijn naam. (rel)

Sterkens en Geenen pech tijdens EK-manches MINDERHOUT / HOOGSTRATEN – Jos Sterkens (Div.1A) en Tom Geenen (Div.1) probeerden de Belgische eer hoog te houden tussen het Europese geweld in Maasmechelen. Voor Jos zag het er veelbelovend uit buiten enkele technische probleempjes die vlug hersteld konden worden. De gepresteerde tijd in de eerste reeks was hoopgevend, maar bij het warmdraaien op zondag eindigde het EK-avontuur toen de motor van de Ford Fiësta het begaf. Tom Geenen reed in diezelfde wedstrijd zijn motor in de prak. De Corsa werd voorzien van een nieuwe krachtbron, maar deze hield ook geen stand en einde verhaal voor Tom. Een week later in Valkenswaard forfait voor Jos wegens onbeschikbaarheid van de Fiësta. Tom was wel van de partij maar de mechaniek liet hem opnieuw in de steek. (PegSter)

Verwarming Ook dit jaar kan u onder bepaalde voorwaarden genieten van het sociaal verwarmingsfonds. De periode loopt van 1 september 2006 tot 30 april 2007. De facturen kan u indienen bij het OCMW te Hoogstraten.

56


SPORT

Triatlon

UW MENING TELT

Met 200 aan de start in de Mosten MEER - Onder het motto “Triatlon voor iedereen” startte op 9 september de vijfde editie van de minitriatlon in het recreatiedomein De Mosten te Meer.De doelstelling van heel het opzet was, mensen op een prettige manier kennis te laten maken met triatlon. Dat dit opzet aanspreekt bewijst dat je er deelnemers aantreft van alle leeftijden, van dichtbij en verder weg tot ‘van over de grens’. In totaal verschenen er 200 deelnemers aan de start, verdeeld over vier reeksen: jeugd, dames, trio en heren. De jeugdreeks werd bij de jongens gewonnen door Axel Peeters uit Kalmthout. Chelly Wilmsen uit Kalmthout was laureaat bij de meisjes. Zij moesten 150 m zwemmen, 3 km fietsen en 1 km lopen. De dames zwommen 250m, fietsten 6 km en liepen 2 km. Edith Van Beers uit Baarle-Hertog moest na een spannende finale debutant Xenia Luxum uit Merksem laten voorgaan. An Aernouts, eveneens uit Merksem, werd derde. De trioreeks werd gewonnen door een team uit Rijkevorsel, de Naaiwinkel. Bij de trioreeks zwemt één teamlid 150 m, wordt daarna afgelost door de fietser die 9 km fietst, die op zijn beurt wordt afgelost door een derde teamlid dat de afsluitende 3 km loopt. De laatste 150 m worden samen gelopen zodat de drie teamleden samen op de finishfoto kunnen. Hoogtepunt van de dag was de start van de herenreeks met dit jaar een honderdtal deelnemers. Altijd spektakel verzekerd. Zij legden hetzelfde

parcours af als de trio’s. Winnaar was Nick Baelus uit Geel, gevolgd door Wouter Vandermast uit Brasschaat en Sus Smolderen uit Merksplas. De inwendige mens werd dit jaar weer gesterkt door de vrijwilligers van Zonnekamp vzw. Zij organiseren zomerkampen voor andersvaliden. De opbrengst van de verkoop van spijs en drank gaat integraal naar hun werking. Dus nog een goede reden om volgend jaar aanwezig te zijn op de Mosten Minitriatlon. Noteer alvast in jullie agenda: zesde Mosten Minitriatlon, 8 september 2007. Voor uitslagen en foto’s zie: www.mostentriatlon.info (Jan Adams)

Weet je wat ik graag zou willen zijn…?

Uitslagen Jeugdreeks (150m/3km/1km) 1. Axel Peeters 17’05” 2. Marten Van Riel 17’36” 3. Stef Anthonissen 17’56” Damesreeks (250m/6km/2km) 1. Xenia Luxum 33’25” 2. Edith Van Beers 33’34” 3. An Aernouts 34’46” Trioreeks (250m/9km/3km) 1. De Naaiwinkel 35’10” 2. Inter Acces Male 35’41” 3. De Billetjes 36’00” Herenreeks (250m/9km/3km) 1. Nick Baelus 34’10” 2. Wouter Vander Mast 34’24” 3. Sus Smolderen 34’50”’

De veelzijdigsten bij de damesjeugd op het ereschavot (v.l.n.r.) Heleen Adams (2de), Chelly Wilmsen (1ste) en Emelie Ceusters (3de).

(foto dh) De expliciete oproep is even weggeweest, maar uw mening telt nog steeds bij De Hoogstraatse Maand. Zeker in deze spannende tijd van verkiezingen! Maar voordat u op 8 oktober in het stemhokje uw -niet onbelangrijke- mening geeft, stellen wij u graag een eerder onschuldige vraag: Zou u graag eens burgemeester van Hoogstraten willen zijn? En als u dan toch in de stemming bent, meteen erna deel twee van de vraag: Zo ja, of zo nee, waarom? Alle mogelijke reacties zijn welkom, van “Ja, want lintjes knippen lijkt me geweldig leuk”, of “Nee, dat hoeft niet, ik heb het thuis al genoeg voor ‘t zeggen.”, tot “Zeker, want dan zou ik er wel eens vlug voor zorgen dat dit of dat in orde komt!”. Geef uw fantasie maar eens de vrije ruimte. In het volgende nummer leest u het resultaat. U kan uw mening kwijt bij de redactie van De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten. Of per e-mail info@demaand.be of op onze website www.demaand.be Lezersbrieven worden gepubliceerd in zoverre ze niet anoniem verzonden werden en de schrijver dus bekend is bij de redactie. Indien expliciet vermeld, verschijnt uw brief onder ‘Naam en adres bekend bij de redactie’. O ja, surf zeker ook even langs onze website, want daar kan u deze keer met het grootste gemak uw keuze ‘ja/nee’ aanklikken. Graag gedaan! (ms)

57


gi l de n lev en & sch u t t er sn i eu ws Frans Snijders, tel. 03/314.49.03, email: franssnijders@tiscalinet.be

30 jaar verbroedering MEER - In het weekend van vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 september was het 30 jaar op rij dat het Duitse Reichenberg naar Meer kwam. Een nieuwe generatie biedt zich intussen aan, zowel bij de Belgen als bij de Duitsers. In 1975 vertelde toenmalig hoofdman van de Sint-Ambrosiusgilde Jos Verschueren aan den toog tegen Stan Sterkens: “willen we de Duitsers eens leren schieten”? Na enig zoeken kwam brouwer Sterkens uit op Reichenberg, een piepklein dorpje in de buurt van Koblenz. Contacten werden gelegd en in mei 1976 vertrokken voor de eerste keer 54 Belgen naar Reichenberg. In november dat jaar kwamen de Duitsers reeds op tegenbezoek. Later werd het een jaarlijkse om en om gebeurtenis. Intussen delen de beiden dorpen reeds 30 jaar lang leef en leed. Bij een geboorte in Reichenberg werd Jeanne Vermeiren, de vrouw van Stan Sterkens, meter van een van de kinderen in Reichenberg. Tussendoor gaan de families bij elkaar op vakantie en als het even kan zijn ze bij elkaar aanwezig ook bij een definitief afscheid. De jongeren nemen zo stilaan de fakkel over zodat dit bezoek ook al traditie genoemd mag worden zoals er vele goede tradities in het gildenleven blijven bestaan.

Sint-Ambrosiusgilde MEER - De Sint-Ambrosiusgilde hanteert het karabijn als wapen. Eeuwenlang situeert deze gilde zich aan de Krabbershoek. In 1996 begonnen zij aan de bouw van een eigen lokaal. Na noeste arbeid werd het lokaal op 11 september 1999 officieel geopend. Iedere zondagvoormiddag worden er oefenstonden voorzien om zo goed mogelijk resultaten te behalen op de kringschietingen die ingericht worden met MeerselDreef, Baarle-Hertog, Loenhout, Wuustwezel en uiteraard Meer zelf.

Receptie Ter gelegenheid van de 30-jarige verbroedering van de Meerse Sint-Ambrosiusgilde en de SV Horido uit Eigener (Duitsland) werden beiden gilden op het stadhuis in Hoogstraten ontvangen. Later gingen de leden van de beide gilden de bloemenpracht in de Vrijheid bekijken en liet menig schutter zich verrassen in het kleine Belgische pintje.

58

De Meerse Sint-Ambrosius vereeuwigd in groenten en bloemen. Hoofdman Jan Jansen en samen met hem nog duizenden anderen vonden groenten en bloemen weer prachtig. Dit jaar kwamen de Duitsers op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 september naar Meer. Was dat toevallig toch wel met de ‘groenten en bloemen’ in Hoogstraten zekers. Zoiets hadden ze daar nog nooit gezien. Nog groter werd hun verrassing toen bleek dat ook Reichenberg in de bloemenpracht was opgenomen.

Reichenberg is gelegen aan de Lorelei op een dertigtal kilometers van Koblenz. Een heel klein dorpje waar zelfs geen café is, enkel een feestzaaltje en verder niets; geen kerk en geen werk. Gelukkig voor het voortbestaan van Reichenberg is men daar zéér honkvast. In de 30 jaar dat de mensen van Meer daar komen schommelt het bewonersaantal tussen de 250 en 300 bewoners.


GILDENLEVEN

Kruisboog tweede zestal Rozenprijs

Binnen het Verbond van Sint-Jorisgilden heeft er te Loenhout het tweede zestal plaatsgevonden op zondag 17 november. De zes schutters van Minderhout schoten het regelmatigste. Wouter Van den Broek (29), Koen Hendrickx (33), Jan Roeffen (31), Louis Van Bergen (34),

Jan Bartholomeeussen (28) en Leo Gabriëls (32) waren de verantwoordelijken voor de eindzege van Minderhout. Meer behaalde 183 punten voor Hoogstraten 182, Wortel 181, Castelré 178, Sprundel 176, Loenhout 175, Rijsbergen 171 en tenslotte Meerle met 164 punten.

In het tweede zestal werd de rozenprijs geschoten door de 70-jarige Jef Verheyen uit Meer. Nog nooit, en de man is toch al aangesloten sinds 1978, had Jef een rozenprijs geschoten, laat staan in het tweede zestal en dan nog wel met het maximum der punten 36 op 36. Een unicum in de geschiedenis van het tweede zestal.

Koningsschieting Kleine Kruisboog MEER - Op zaterdag 9 september heeft er bij de kleine kruisboog te Meer - bij de Verenigde Vrienden - de driejaarlijkse koningsschieting plaatsgevonden. Reeds na de tweede ronde was de kamp beslist; Ad Van Aperen is de nieuwe koning. Vanuit het lokaal Victoria in het dorp werd er opgestapt naar het terrein aan het oude voetbalveld waar de schutsboom stond opgesteld. Hoofdman Fons Van Aperen hing de koningsbreuk, gedragen door uittredend koning Peter Snoeys, aan de schutsboom ten teken dat het ambt van koning vrij was. Maar voordat de koningsschieting kon beginnen kregen de genodigden de kans om een ereschot te doen. Talrijk waren de pogingen, soms zelfs heel dichtbij maar de vogel bleef onverstoorbaar op zijn hoge troon. Het reglement van de koningsschieting werd voorgelezen en daarna kreeg uittredend koning Peter Snoeys drie voorkeurschoten. Peter wist hiervan geen gebruik te maken. De schutters van de Verenigde Vrienden wilden er blijkbaar een korte koningsschieting van maken. Reeds in de eerste ronde werd de vogel al tweemaal naar beneden geschoten door Frans Van de Locht en Jan Dictus. Beiden verzaakten aan het koningsschap door een bedrag in de beurs te storten. In de tweede ronde schoot Ad Van Aperen de vogel naar beneden. Patrick Wittenberg volgde zijn voorbeeld en ook nog in deze tweede ronde deed

De Verenigde Vrienden uit Meer met hun nieuwe koning Ad Van Aperen. Louis Verbeeck de vogel nogmaals in het zand bijten. Deze drie schutters maakten hun intentie tot koning bekend aan de hoofdman. Zij kampten dus met drieën verder voor het koningsschap. In deze eerste kampronde schoot Ad Van Aperen als enige de koningsvogel naar beneden. Hij aanvaardde de verantwoordelijke taak van koning voor de eerstvolgende drie jaar. Na het aanvaarden en de huldiging van de nieuwe

koning kregen de aanwezigen de kans om een schot te doen; voor telkens één fles jenever. Toon Verboven, Ad Van Aperen en zijn zoon en ook Jan Dictus sleepten een fles in de wacht. Begeleid door de fanfare Sint Cecilia trok het ganse gezelschap terug naar het lokaal Victoria waar de nieuwe koning over de vlag naar binnen stapte en iedereen uitnodigde om hem te volgen naar de verdere feestelijkheden.

59


Winnaars Paradijs voor Futlozen

Ik had steeds 20 Frank op zak! Alweer massale interesse voor de 10 duo-tickets voor het onvolprezen toneelwerk van Het Gevolg in Wortel Kolonie. De 10 gelukkigen zijn: Joris Stoffels (Rijkevorsel), Lizy Van Calster (Hoogstraten), Marritta Van den Heuvel (Oostmalle), May Fockaert (Wortel), Ingrid Oomen (Meerle), Raf Joosen (Hoogstraten), Dian Van Gestel (Wortel), Mieke Hofkens (Hoogstraten), CJM van den Wijngaart (Strijbeek) en mevr. Goetschalckx-Goossens (Meer). Voor de anderen: ‘volgende keer meer geluk’, zegt het treiterende cliché. Heel veel inzenders hebben een speciale band met Wortel Kolonie, getuige hun commentaar. Hieronder slechts een kleine greep eruit. Mieke Meyvis (Mortsel): Ik ben van Meer afkomstig. Wortel Kolonie is gewoon een deel van het patrimonium van Hoogstraten. Dat moet je gewoon kennen, anders ben je niet waardig Hoogstratenaar te zijn... Tinne Wilmssen (Meerle): Ik ken het mijn hele leven al, maar heb het pas ontdekt twee jaar geleden toen ik er foto’s ging trekken met het IKO. Joris Stoffels (Rijkevorsel): de fantastische jaren met flink strenge winters en dan met de hele jeugd uit Hoogstraten gaan schaatsen op Bootjesven – zaaaaaaaaaaaalig. Lieve Lenaerts (Rijkevorsel): De kolonie fascineerde ons als kind. Mijn (toen 6-jarige) broer zou later landloper worden. Maria Hereijgers (Loenhout): Als kind ging ik zwemmen in Bootjesven en ik ben ook steeds geïnteresseerd geweest in de rijke geschiedenis van de landloperskolonies in onze streek. Andries Snels (Borgerhout): Ik ben geboren en opgegroeid in Wortel. Door mijn werk als maatschappelijk assistent kwam in de jaren 80 nog in contact met landlopers die in de kolonie hadden verbleven. Nog steeds ervaar ik de verdwenen opvang in Wortel-kolonie als een groot gemis voor een aantal mensen. Men heeft inderdaad het kind met het badwater weggegooid.

60

Herman Vanhaute (Wortel): Heb er van 1959 tot 1995 dienst gedaan als cipier. Ik kan dit blaadje nog wel volkrijgen maar daar begin ik niet aan. Anja Krols (Turnhout): Ik heb er mooie herinneringen aan van vroeger toen we daar geregeld wandelingen gingen doen en in de winter gingen ‘slibberen’ op Bootjesven. De laatste jaren passeer ik daar enkel met de jaarlijkse fiets-fotozoektocht die we met de familie organiseren. De rommelmarkten doorkruis ik ook steeds en ik ben ooit eens gaan horen om daar te kunnen wonen, maar helaas... Wortel-kolonie straalt rust en klasse uit! De identieke woningen laten de tijd even stil staan. Leen Dockx (Hoogstraten): Als kind hoorde ik de verhalen van de vagebondjes, later was ik verwonderd dat zij moesten verdwijnen. Als tiener was er de aantrekkingskracht van Bootjesven in de zomer, in de herfst of winter een stevige wandeling met de familie. Dan kwamen de uitstapjes met ons jonge gezin, kijken naar de eendjes op Bootjesven, eikels en kastanjes rapen in de herfst en in de winter op tijd een heerlijke wandeling. En nu regelmatig met de fiets door de dreven, mijmerend over vervlogen tijden. Voor mij is Wortel Kolonie heerlijk genieten van de natuur en de rust. Laat dit niet verdwijnen. Eva Huet (Merksplas): Bootjesven, casino, de boerderij, Dreke Van Wellen, Dré Borry, het bos voor ons huis, reeën en hazen,... mijn thuis. Marritta Van den Heuvel (Oostmalle): Wortel Kolonie ken ik op verschillende manieren. Vroeger heeft mijn broer verkering gehad met een meisje wiens vader cipier was en daar dus ook woonde. Ik ben daar vaak mee op bezoek geweest. De laatste jaren kom ik er terug door deel te nemen aan de smokkeltochten van De Lepe Hoek. Het leuke is dan ook dat er halt gehouden wordt in het casino voor een lekkere kom soep... Sofie Van der Linden (Hoogstraten): Als een contrastrijke middenweg tussen haast oorverdovende stiltes en een verloren plek. Wortel Kolonie geeft de indruk van leegte maar heeft een eeuwenoude waas van levendigheid over zich. Sst, het ademt!

Maarten Leemans (Hoogstraten): Ik weet nog goed dat we als ‘kleinen bengel’ met de KSJ naar de kolonie wandelden om daar te gaan zwemmen in Bootjesven. Vermoeid, van al dat wandelen, slaagden enkelen er toch in om naar het eiland te zwemmen. Ik weet ook nog goed dat we met de JNM naar de hoeve gingen kijken omdat het daar krioelde van de zwaluwen. En elke keer opnieuw, als we voorbij gebouwen van de kolonie kwamen, probeerden de begeleiders ons bang te maken met de vraag of we wel genoeg geld bijhadden om een brood te kopen. Ingrid Oomen (Meerle): Als kind hoorde ik verhalen over de landlopers. Dat waren mensen die waren opgepakt omdat ze geen geld op zak hadden. Bang dat ik ook opgepakt zou worden, zorgde ik ervoor dat ik steeds 20 frank op zak had want dat was het minimum bedrag dat je bij moest hebben. Jan van den Berg (Meerle): Wortel Kolonie ken ik al van m’n jeugdjaren in de lagere school, van er langs te fietsen met m’n ouders en later vanuit de media. Ik ben wel eens benieuwd hoe het er aan de binnenkant gaat uitzien! Jef Kimpe (Wortel): Ik ben van Wortel. Vroeger bracht ik de zomers door met te gaan zwemmen in Bootjesven, nu geniet ik door er veel te gaan wandelen. De landlopers waren bijna onze vrienden, wij namen er altijd kruiswoordraadsels voor mee. Gery Dockx (Meer): Beroepshalve als (nu ex-) rijkswachter. Regelmatig contact met gedetineerden en vroeger occasioneel met de landlopers. Christel Jacobs (Minderhout): Ik woon in Minderhout en vind het zalig om door de dreven van Wortel Kolonie te fietsen of te wandelen. In alle seizoenen is het daar heerlijk vertoeven. Vorige winter heb ik het verjaardagsfeestje van mijn zoontje georganiseerd doorheen de dreven. Gaandeweg moesten de kids opdrachten uitvoeren. Ze hebben er zalig van genoten.


JONG GEZEGD

DEBORAH ZEGT

Avontuur tot en met!

Deborah Dirven (17) is vijfdejaarsleerling op het Seminarie. Ze volgt er Secretariaat –Talen. Deborah is gek op vakantie, reizen en avontuur. En hoe kan je die drie beter combineren, dan langs de kant van de weg met je duim in de lucht! niet zozeer met woorden te zijn, de uitstraling Voordat we het doorhebben, zitten we al enige zegt al veel. tijd braaf achter de schoolbanken. De vakantie Ook wij hadden een bijzondere vraag voor ieis gedaan, maar de herinneringen zijn nog lang dereen die ons meenam. Heel serieus stelden we niet weggekropen in het onbewuste gedeelte van elke chauffeur dezelfde vraag: “ Wat vindt u van mijn hersenen. Ik heb avontuur gezocht en zeroze olifantjes?” Ook daaruit kan je opmaken hoe ker, ik heb avontuur gekregen. Ik ben namelijk, een persoon een beetje in elkaar zit. We lagen samen met mijn beste maatje Jolan, gaan liften vaak in een deuk met de nogal uiteenlopende en naar het noorden van Frankrijk! grappige reacties van de mensen. Zo hadden we de eerste dag enorm veel geluk. U zal waarschijnlijk opkijken en denken: “ Is We waren aangekomen in Calais, maar dat was nu dat niet te gevaarlijk?” Natuurlijk zijn er een niet de plaats waar we wilden zijn. We moesten heleboel risico’s aan verbonden. Maar nu ik tevrij lang wachten, maar uiteindelijk heeft Tom rugkijk, besef ik des te meer dat je veel dingen ons toen echt gered! We waren echt blij dat hij zelf in eigen hand hebt. toevallig ook op zoek was naar een camping. Het Toen ik er thuis over begon, waren mijn ouders maakte ons weinig uit waar de rit naartoe ging, niet heel erg enthousiast. Maar ze vertrouwden een camping was voldoende… Met hem hebben mij. Ook heb ik nog andere familieleden, zoals we ongeveer door heel “Boulogne sur Mer” gemijn opa, op mijn dak gekregen, maar ik had mijn reisd. Het was gewoon gratis sightseeing! besluit genomen! Ik wilde een weekje gaan liften Over het algemeen hadden we altijd geluk. naar het noorden van Frankrijk. Zo zij het! Steeds was er iemand die ons, wanneer de nood Één augustus vertrokken we vanuit Hoogstraten het hoogst was, afzette bij een camping. Soms naar het nog onbekende gebied. De eerste lift moeten we wel lang wachten en enorm veel ging gemakkelijk. Een zeer vriendelijke camionwandelen. Dat was niet altijd een pretje met een chauffeur, genaamd Wim, had ons zien staan in enorm zware rugzak. de regen. Ja, het weer hadden we de eerste dag Nog een gevaar dat ik zeker niet mag uitsluiten: niet echt mee! ‘Het is en blijft gevaarlijk om in een vreemde Nu zal ik niet iedere persoon beschrijven die auto te stappen.’ Je zal denken, ja natuurlijk is ons had opgepikt. Dat zou punt één, al een hele dat een gevaar! Maar we hebben zoveel chauflange lijst zijn en punt twee, het boeiende zal er feurs ontmoet die veel, maar echt veel, te hard niet echt vanaf druipen. reden… Het ergste dat we meemaakten, was We hebben zeker enorm veel geleerd, want iemet 180 km/u recht door een gevaarlijke storm dere lifter had wel iets te vertellen. Dit hoeft

Het concept is gekend. Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint een boekenbon van 12,5 euro. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Dus wie wil meespelen geeft de naam van het kopje en zijn eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of via een e-mail redactie@demaand.be - zie ook www. demaand.be

Uitslag van vorige maand Door de speling van het lot werd op de foto van vorige maand het kopje van Donny Meuris omcirkeld. Donny kwam spijtig genoeg, enkele jaren geleden, bij een verkeersongeval om het leven. De foto werd genomen op het einde van het schooljaar 1980‘81 toen voor het eerst kinderen het eerste leerjaar aan het Klein Seminarie beëindigden.

rijden. Dit was het enige moment dat ik stevig mijn adem in moest houden, en mijn hand naar mijn buik bracht. Het leuke eraan is dat je mensen ontmoet. Zo hebben we 39 auto’s gehad. En daarbij ongeveer wel 50 mensen ontmoet. Ook mag je gratis mee, zelfs taxi’s nemen je soms mee als ze op weg zijn om iemand op te halen. Je kan overal campings vinden en de prijzen vallen enorm mee. Als je echt wilt, kom je makkelijk met 150 euro rond. Je moet zeker 20 euro per dag rekenen, maar dan ben je al enorm zuinig. Als je een souveniertjesgek bent, dan moet je zeker wel iets meer op je bankkaartje hebben staan. Als je wilt gaan liften, moet je het doen om de ervaring. Want snel zal je er niet geraken. Tenzij je eerste lift gelijk naar je eindbestemming gaat, natuurlijk. Zo hadden we op de terugreis, vlakbij Luik, iemand die naar Spanje ging. Die hadden we eerder moeten vinden! We zijn begonnen in Hoogstraten en zagen: Boulogne sur mer, Amiens, Reims, Bouillon, La roche en Ardennes, en Eupen in één week. Daar zijn de tussenhaltes nog niet eens bij inbegrepen. Maar het vreemdste wat ons pad kruiste was toch wel het volgende. We kwamen aan op een camping en er was niemand te zien. We vroegen het aan enkele mensen die daar stonden. “Oh” zeiden ze heel luchtig “De campingbaas heeft zijn vrouw proberen te verkrachten en te stikken, dus hij zit in de gevangenis. Zolang de rechtzaak nog niet voorbij is, is het hier gratis. Er is wel een of andere invalbaas maar die komt nooit opdagen, dus zet je tentje maar op. Grote kans dat je echt niets moet betalen.” Ach ja, een gratis camping kom je toch niet elke dag tegen… (dd)

De moeder van Donny herkende haar zoon wel en zij doet ons de suggestie om de boekenbon te schenken aan zijn dochtertje Ellen Meuris, Heilig Bloedstraat 1 te Hoogstraten. Een suggestie waar we maar al te graag op in gaan. Zij mag dan ook een boekenbon verwachten. Daarnaast herkende enkel Jan Bruyndonckx, Jan van Cuyckstraat 28, Hoogstraten, Donny en daarnaast ook zijn zoon Wim en diens kozijns Jan en Kurt op deze foto. Ook hij krijgt dus een boekenbon in de bus.

Toelichting bij opgave van deze maand De vraag die we ons bij deze foto stellen is de volgende: Zou deze indiaan of indiaanse de voorbije jaren al veel van zijn of haar pluimen verloren hebben? Wie het weet, waagt zijn kans. (pdn)

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten 61


AGENDA

HOOGSTRATEN T/m zaterdag 30 september FIETSZOEKTOCHTEN van KWB en VABS. FEESTPROGRAMMA n.a.v. 25 jaar jongerencafé Cahier.

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

T/m zondag 17 december TENTOONSTELLING ‘James Ensor’ in het stedelijk museum, begijnhof, van woe. t/m zon. van 14 tot 17 uur. Donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 september TONEELAVOND ‘Ronde van Vlaanderen’, zaal Cecilia om 20 uur, org. Tinello.

198

Zaterdag 30 september t/m vrijdag 22 december TENTOONSTELLING “Ensor” in het stedelijk museum op het begijnhof. Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober DAVIDSFONDS-weekend ‘Burchten en Forten’ in Vlaanderen. Zondag 1 oktober TWEEDEHANDSBEURS van de Gezinsbond in zaal Pax van 14 uur tot 16 uur.

202

Dinsdag 17 oktober WIJNAVOND in de bibliotheek. Woensdag 18 oktober VOORDRACHT over het Midden-Oosten door Frans Van den Brande in zaal Pax om 20 uur, org. Davidsfonds.

Donderdag 5 oktober VOORDRACHT over Hildegard von Bingen door Lucette Verboven in Spijker Internaat om 20 uur, org. De Graanschuur en Davidsfonds.

Vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober BOEKENVERKOOP van de bib, vrij. 15-18 uur, zat. 10-13 uur, in zaal De Welgezinde.

Zondag 8 oktober ZIEKENDAG in zaal Pax om 14 uur, org. Ziekenzorg.

Zaterdag 21 oktober LEERHUIS ‘werken rond God’ in het Spijker Internaat, 10 uur tot 12 uur.

Maandag 9 oktober JAZZCONCERT in zaal Cecilia (Gelmelstraat) vanaf 20 uur, org. The Marckriver N.O. Jazzclub.

Zaterdag 21 en zondag 22 oktober HOBBYTENTOONSTELLING in zaal Pax, zat. vanaf 14 u. en zon. vanaf 10 u., org. KBG.

Zaterdag 14 oktober PLAY-IN vanaf 9 uur tot 20 uur in het Vito, org. fanfare Sint-Catharina. VERWENDAG vanaf 10 uur in de bibliotheek. Zondag 15 oktober BEGIJNENWANDELING vertrekken tussen 8 en 15 uur aan zaal Pax, org. KWB.

Zondag 22 oktober KERMIS aan het Boereneind. KOLONIES in Nederland, studie-uitstap van vzw Erfgoed Hoogstraten. Woensdag 25 oktober ONTHAALDAG nieuwe kleuters om 9.30 uur in de Gemeenteschool, Gravin Elisabethlaan. Vrijdag 27 oktober UIENSOEPDAG van 11.11.11. Zaterdag 28 oktober UIENMARS, vertrek 11 uur aan het administratief centrum, org. 11.11.11. MOUNTAINBIKETOERTOCHT Zaterdag 28 en zondag 29 oktober OLDTIMERBEURS in de veilinghallen aan de Loenhoutseweg van 9.30 uur tot 18 uur.

62

MEER T/m zaterdag 30 september FIETSZOEKTOCHT, org. KWB. Zondag 1 oktober KERMIS Zaterdag 7 oktober NAKERMIS in de feesttent vanaf 21 uur, org. Chiro Marckendael. WIELERWEDSTRIJD van 15 uur tot 17 uur. Zondag 15 oktober TWEEDEHANDSBEURS in de parochiezaal van 13 uur tot 15 uur, org. Gezinsbond. Zaterdag 21 oktober HONDENDEMONSTRATIE, café De Eiken, om 13.30 uur, org. hondenclub De trouwe waker.


AGENDA

MINDERHOUT

Zoekertje

Zondag 1 oktober OPEN BEDRIJVENDAG bij steenbakkerij Desta vanaf 10 uur. WIELERWEDSTRIJD van 13.30 uur tot 17.30 uur. Zondag 22 oktober SPELLETJES zonder GRENZEN vanaf 13.30 uur in de parochiezaal, org. KWB.

Di. & woe. gesloten Tot ziens An en Fran

218

Nieuw in Hoogstraten:

Ik zoek alles (zowel bier als limonade) van Brouwerij Brosens uit Hoogstraten en Brouwerij Sterkens uit Meer. Heeft u nog glazen, viltjes, flessen, reclame, of iets dergelijks liggen? Bel me dan op het nummer 0495 23 47 29.

BOEKHOUDING & BELASTINGADVIES ANSOMS ACCOUNTING Gravin Elisabethlaan 1 bus 6 - 2320 Hoogstraten Tel. +32 (0)3 366 65 11 - Fax +32 (0)3 366 65 12 Gsm +32 (0)496 10 36 74

Vrijwilligers gevraagd voor 11.11.11

0175

Wilt u in het weekend van 11 november 2 à 3 uur vrijmaken om mee huis-aan-huis te gaan, neem dan contact op met de dienst ontwikkelingssamenwerking 03 340 19 54 - senior@hoogstraten.be

199

WORTEL T/m zaterdag 30 september THEATER ‘Paradijs voor Futlozen’ door Het Gevolg in Wortel-Kolonie. Donderdag 5 oktober SPILZAKKENTOCHT vertrek aan voetbalkantine om 9 uur, org. wandelclub De Noorderkempen.

MEERLE Zaterdag 7 oktober BINGO-avond in de parochiezaal om 19.30 uur, org. fanfare Sint-Cecilia. Zondag 22 oktober VELDTOERTOCHT, vertrek tussen 8 en 10.30 uur aan de parochiezaal (Gemeenteplein), org; De Pierentrappers

Zaterdag 7 oktober TENTOONSTELLING & pannenkoekennamiddag vanaf 13.30 uur in de parochiezaal, org. Ziekenzorg. Zondag 22 oktober MISSIEFEEST in de parochiezaal van 13.30 uur tot 19 uur.

Rusthuis HOOGSTRATEN - Het voormalige witte moederhuis Sint Anna te Hoogstraten zal in de toekomst afgebroken worden. Hierrond is een project uitgewerkt om de herinneringen rond dit gebouw te bewaren. Wenst u hieraan mee te werken neem dan contact op met Annie Michielsen tel 03 / 340.19.51 of via anniemichielsen@pandora.be

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Maandag gesloten Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

Kringwinkel Heeft u spullen die u niet langer wil maar die toch nog niet versleten zijn, dan kan u contact opnemen met de Kringwinkel op het nummer 014 / 44.20.40. Deze mensen komen de herbruikbare goederen bij u gratis ophalen.

200

MEERSEL-DREEF Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober LAND- & TUINBOUWDAGEN, zat. vanaf 13 uur en zon. vanaf 9 uur tot 17 uur, in de zaal bij de paters, org. KVLV. Zondag 15 oktober SINT-CECILIAMIS in de paterskerk om 10.30 uur, opgeluisterd door de fanfare ‘Voor Eer en Deugd’.

Kiboekki-quiz SINT-JOB-IN-’t-GOOR - Op zaterdag 23 september vindt de jaarlijkse Kiboekki-quiz plaats ten voordele van de kinderboerderij in de feestzaal van het O.C. Clara Fey campus Kristus-Koning te Sint-Job-in-’t-Goor. Aangezien deze zaal ook als klaslokaal wordt gebruikt, mag er niet gerookt worden. De avond start om 20 uur stipt en het einde is voorzien omstreeks 24 uur. Voor een vlotte organisatie vraagt men om vooraf in te schrijven. Deelname: € 2,50 per persoon of € 15 per ploeg. Ploegen van vier tot zes personen. Er zijn mooie prijzen voor iedereen. Inschrijven kan tijdens de bureeluren via tel. 03 636 01 13. Iedereen is welkom!

63


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

03 314 32 11

TANDARTSEN Wachtdienst Kempen Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

HUISARTSEN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

APOTHEKERS

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u, tel. 014 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: HEIDI VAN OTTEN (0486.37.45.27 03.314.10.18), LIA GEERTS (03/314.81.63) en HEIDI JANSSEN (03/314.11.29) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/314.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (014/70.42.72) LIEVE ROOS (03/314.58.76 - 0474/67.73.50), SONJA VERHEYEN (0476/31.14.41) en NADIA BENKIRANE (03/314.17.31 0474/32.28.10).

64

APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 57 24. Van 29 september tot 2 oktober: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 03 669 64 24. Zaterdagvoormiddag 30 september: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73. Van 2 tot 6 oktober: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 03 314 62 25. Van 6 tot 13 oktober: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03 314 60 04. Zaterdagvoormiddag 7 oktober: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03 314 60 04. Van 13 tot 20 oktober: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 314 38 68. Zaterdagvoormiddag 14 oktober: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 314 38 68. Van 20 tot 23 oktober: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 03 669 64 24. Zaterdagvoormiddag 21 oktober: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50. Van 23 tot 27 oktober: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 03 314 62 25. Van 27 oktober tot 3 november: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74. Zaterdagvoormiddag 28 oktober: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74.

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 25 oktober. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 11 oktober. Tot zondag 15 oktober kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203 .be

eiken trappen maatmeubels

zondag open

weekdagen op afspraak

03 314 82 86

Uitgeverij

DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten

www.demaand.be e-mail: jozef.schellekens@skynet.be Redactie - tel.&fax: 03 314 55 04 Administratie: 03 314 51 03 Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.