mei 2006 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 22 NR. 253 MEI 2006 PRIJS: 2,10 € AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

‘‘ WIJ WILLEN EEN ZWEMBAD!’’

POLITIEKE VERSCHUIVINGEN?

HET VERHAAL VAN DE MIDDENSTAND

RS SOME N E S S DE ZU ERDERIJ E I BO OLON K L E WORT

RONY BOLS NIEUWE VOORZITTER WIKAHO

An en Peter Servaes

zaakvoerders van Hoogstratens’ oudste handelszaak


COLUMN Het probleem is niet dat we niet genoeg gemeenschap hèbben. Mensen die het kunnen weten stellen ons gerust dat de Vlaming gemiddeld genomen meer dan genoeg aan zijn trekken komt om gezond van geest, lijf en leden door het leven te struinen. Wat is er dan wel mis? Dat we niet genoeg gemeenschap vóelen. Er mangelt wat aan ons gemeenschapsgevoel, peperen sociologen en politicologen ons bijna dagelijks in, met onder meer de verzuring van de maatschappij, het onveiligheidsgevoel, de vereenzaming en ongetwijfeld ook de malaise in het Belgisch voetbal tot gevolg. Hoog tijd dat er iets aan gedaan wordt, moeten ze ook bij de openbare omroep gedacht hebben en ze lieten een paar maanden geleden het televisieprogramma ‘Allemaal Sam’ op ons los. Een programma met een missie, met de nobele bedoeling de mensen dichter bij mekaar te brengen en via de beeldbuis sociale netwerken te helpen uitbouwen. De gevolgen waren rampzalig. Al na twee afleveringen vonden wij een bericht in onze mailbox met als onderwerp ‘het SAM-gevoel in Hoogstraten’. Een voormalige klasgenoot had de boodschap begrepen en wou ons gezamenlijke

2

Gemeenschap verleden gebruiken om ons “dichter bij mekaar te brengen”. Een terloopse blik op de andere aangeschrevenen leerde dat het hier inderdaad om onze voormalige klasgenoten ging, waarvan wij het merendeel sinds we bijna twintig jaar geleden de banken van het Klein Seminarie achter ons lieten uit het oog verloren waren. In enkele gevallen moeten wij daar jammerlijk genoeg aan toevoegen: en gelukkig maar. De daaropvolgende zes weken werden wij bestookt met een heus mailbombardement. Nostalgische herinneringen aan onze blijkbaar pastorale tijd op de schoolbanken werden al snel gevolgd door oproepen voor reünies, gezamenlijke kroegbezoeken en nieuwe bezegelingen van naar verluidt eeuwenoude vriendschappen. Pas na anderhalve maand door zijn voormalige bloedbroeders en klasgenoten te zijn genegeerd, staakte onze voormalige spitsbroeder zijn verwoede pogingen tot gemeenschapsgevoel. Wellicht zwaar teleurgesteld door deze dodelijke combinatie van botheid en onbegrip. Nog maar net waren we van de doorstane emoties bekomen of Tom Boonen won voor de tweede keer de Ronde van Vlaanderen. Zowel in Vil-

voorde als aan de Reyerslaan het signaal om ploegen uit te sturen om de gebeurtenissen in diens thuishaven Balen rechstreeks te verslaan. Wat er daar gebeurde? Helemaal niks. Van de kampioen geen spoor te bekennen. Alleen enkele tientallen inboorlingen die zich volgoten. Sommige al op voorhand met een bierbuik die deed vermoeden dat ze ooit per abuis de groskès van de plaatselijke fanfare hadden ingeslikt. Wat deze lieden bond? Een gemeenschapsgevoel! Hun Tom Boonen had gewonnen! Het enige dat wij in de loop van de avond op alle Vlaamse televisiestations zagen gebeuren, was dat deze lallende zonderlingen nog wat zatter werden. Om uiteindelijk, toen twee plaatselijke jonge deernes het hoofd aan het venster staken om even buiten te kijken, luidkeels en met weinig zin voor nuance om ontbloting van beide bovenlichamen te verzoeken. Meerwaardezoekers, zoveel was duidelijk. Tegen zoveel gemeenschapsgevoel waren wij niet opgewassen. Snel hebben wij ons televisietoestel uitgeschakeld en zijn met een goed boek in onze zetel geploft. Alleen. Ver van alle gemeenschapsgevoel en –gewoel. Met het vaste voornemen om in ieder geval de komende zeventien dagen te blijven zitten. (th)


TEN GELEIDE

DE MIDDENSTAND REGEERT HET LAND … “…..beter als nooit tevoren” zingt Luc De Vos met enige ironie in zijn weemoedig liedje “Mia”, al jaren nummer 1 in de tijdloze honderd. Luc De Vos is een begenadigde observator van onze volksaard, van ons dagelijks doen en laten. Terecht merkt hij op dat we ons kunnen overgeven aan onze sentimenten, maar dat we wel moeten eten, dat we gekleed moeten worden. Ziedaar de rol van de middenstand. En als zij hun rol kunnen spelen, hoeven wij ons materieel niet te veel zorgen te maken, dan kunnen we ons met een gerust hart aan onze emoties wijden. De middenstand is altijd een graadmeter geweest voor de welstand. Vooral ook een lokale graadmeter. Je kon er aan zien of het de mensen in het dorp voor de wind ging. Een rijk gevulde toog bij bakker, beenhouwer, kruidenier, mooie kleding in de vitrine van de kleermaker. Dat kon alleen maar als hij die waren ook kon slijten, als de burger wat meer te spenderen had dan geld voor brood met stukje spek. Uiteraard is dat geëvolueerd. De middenstander leeft niet meer alleen van het dorp, zijn bereik is groter geworden. De mensen gaan ook veel meer elders ‘shoppen’, ook voor dagelijkse dingen. Toch stellen we vast dat de middenstand nog steeds prominent aanwezig is in het lokale straatbeeld. Ondanks super- en hypermarkten, winkelboulevards, megashoppingcentra. Dat ze nog altijd een grote rol spelen in de lokale economie en in het leven van de mens in stad en dorp. Ook in onze stad, in ons dorp. Tijd om eens te kijken hoe de middenstand van Hoogstraten en de dorpen van de gemeente het stelt. Wie ze zijn, hoe en waarom ze het nog steeds doen.

An en Peter Servaes investeren fors in Bruurs Kleding

“Een beetje schrik hebben, is gezond…” HOOGSTRATEN - “Weet je dat er hier twee klanten zijn die we nog nooit zelf in de winkel gezien hebben maar die zich al jarenlang kleden met onze artikelen? Hun vrouw komt alles voor hen kiezen, wij kennen heel precies de maat, de broeklengte, de merken waar zij zich goed mee voelen en noem maar op… Dàt is het soort van persoonlijke service waar een keten niet tegen op kan en op die manier kan een zaak zoals de onze het verschil maken.” Aan het woord zijn An en Peter Servaes die samen kledingzaak Bruurs uitbaten. Op een moment waarop tot in de kleinere stadjes toe alle winkelstraten geketend worden met H&M, C&A of andere Hema’s en Blokkers, investeren zij volop in een van de oudste Hoogstraatse familiezaken. Dit voorjaar nog openden ze een prachtige herenzaak in de Vrijheid, pal tegenover het pand waar hun overgrootouders in 1894 een klompenmakerij hadden. Hun grootouders en ouders bouwden de winkel doorheen de jaren verder uit, al zullen die wel nooit gedacht hebben dat de oppervlakte ooit nog zou verviervoudigen tot pakweg 1000 vierkante meters.

Familiegenen Wat was voor jullie de drijfveer om als broer en zus het bedrijf over te nemen? Peter: Dat is simpelweg de microbe die ons van jongsaf te pakken heeft gehad. Wij zijn daar groot mee geworden, mode is op zich al een heel sterke drijfveer om op een intensieve manier met de zaak bezig te kunnen zijn. Dat gold voor ons alle twee overigens, en dat is misschien niet echt gewoon. Wij wilden zaken doen, dat boeide ons in die mate dat we eenentwintig jaar geleden heel bewust de beslissing hebben genomen om de zaak van onze ouders verder te zetten. Op dat moment waren we alle twee afgestudeerd en hadden er enkele jaren werkervaring op zitten. An werkte in het onderwijs als regente Frans en

Geschiedenis, ikzelf als boekhouder in de administratie van een bedrijf. An: Op dat moment stonden onze ouders zowat voor een keerpunt. De winkel verder zetten zou flinke investeringen vergen ofwel moesten ze er zich op voorbereiden om stilaan de zaak af te bouwen. Voor Peter en mijzelf was het niet zo’n moeilijke beslissing. Wij hadden altijd al die interesse gekoesterd. Dat we ondertussen elders aan de slag waren, veranderde niks daaraan. Integendeel zelfs, het was goed om ergens anders al wat ervaring op gedaan te hebben. Daar leer je immers heel veel van. We maakten dus samen de keuze om in de zaak te gaan, en dat wij aanvullende kwaliteiten hebben, kwam daarbij goed van pas. Hoe zijn jullie dan wel complementair?

Zonder de pretentie te hebben volledig te zijn, zonder de ene te willen bevoordelen tegenover de andere, willen we graag een representatief beeld geven van de middenstand en vooral van ‘de middenstanders’ in de gemeente Hoogstraten. (jaf)

3


MIDDENSTAND Hoogstraats

het Begijnhof en de Sint-Catharina Kerk, Heilig Bloed en Groenten en Bloemen brengen heel wat volk naar Hoogstraten. Niet dat we daar rechtstreeks baat bij hebben op het moment zelf, maar dit publiek leert Hoogstraten ook kennen als winkelcentrum. Daar kunnen wij alleen maar indirect van profiteren.

Heeft de winkel een nadrukkelijk Hoogstraats karakter? Peter: Ja en neen. Wel in de zin dat de winkel hier altijd gevestigd was. Zelfs toen we overwogen om de toch wel grote investering voor de nieuwe herenafdeKetens An: Hoogstraten als ling te doen, hebben wij er niet echt rekeWaarin verschilt een toeristisch centrum is voor ning mee gehouden zaak zoals Bruurs dat we bijvoorbeeld ons ook heel belangrijk nog van de ketenelders een filiaal zouwinkels? den kunnen beginnen. Peter: Ik denk dat In dat opzicht is Hoogstraten als vestigingsplaats wij ons in de loop van de jaren net meer en zeker een bewuste keuze. Maar anderzijds is meer zijn gaan onderscheiden van de grote kehet niet zo dat een zaak zoals de onze een door tens. Dat heeft te maken met het soort product en door Hoogstraats publiek zou hebben. Zo’n dat wij bieden, de merken, het prijssegment, en 30% van onze klanten komen uit de fusie en niet in het minst met de service die wij kunnen zij vormen beslist een belangrijk deel van onze bieden. Een winkel zoals H&M heeft echt wel klanten, maar dat betekent dus meteen dat zeeen heel andere doelgroep. Overigens zou het ven van de tien klanten van elders komen. Om Peter: Ieder heeft zijn eigen capaciteiten en de ook wel verwonderlijk zijn dat een dergelijke leefbaar te zijn moeten wij publiek aantrekken ander durft daar tenvolle op te betrouwen. Zelf kledingketen zich hier zou komen vestigen. Je uit een veel ruimere regio van pakweg 25 kilovind ik het zaakvoeren heel plezant om doen mag het koperspotentieel hier nu ook weer niet meter in de omtrek. - de marketing, publiciteit, de boekhouding en overschatten. An: Daarnaast horen wij wel echt bij de Hoognoem maar op… An: Wij hebben een zeer goed en hecht team straatse winkelvereniging. Dat is misschien wel An: …terwijl ik altijd al een passie voor mode van acht mensen, bijna allemaal uit de streek een van de verschilpunten met de ketenwinkels heb gehad. Niet alleen voor kleding, maar evenhier. Zelf staan we ook mee in de winkel. Dat die je nu ook in de Vrijheid ziet. Die nemen goed voor inrichting, het esthetische. De mode persoonlijk contact is misschien wel de allerniet actief deel aan de inschrijving en publicivolg ik met alle plezier op de voet. Misschien grootste troef. Er staat een gezicht op je zaak, teit voor bijvoorbeeld de opendeurdagen. Niet is dat wel wat voor de hand liggend, heeft niet en dat apprecieert men heel erg. Omdat het je verwonderlijk misschien, want in een keten elke vrouw een beetje interesse voor kleding en eigen zaak is, heb je de kans om je persoonlijkkan de gerant dat niet zomaar uitmaken. Zulke mode? Maar ook het omgaan met klanten, de heid overal in te leggen. Een winkelpubliek is initiatieven zijn nochtans belangrijk voor ons. sociale aspecten van het uitbaten van een winkel, daar heel gevoelig voor. Hoogstraten als winkelcentrum kan heel druk ligt me na aan het hart. Peter: Plus de klassieke service die je als famizijn tijdens opendeurweekends maar dat is zePeter: We zijn dat van thuis uit ook altijd geliebedrijf levert. Een vrouw kan hier winkelen ker niet het geval tijdens de weekdagen. In dit woon geweest en hebben daarin dezelfde basis zonder dat haar man er bij is. Weet je dat er hier opzicht wordt Hoogstraten vaak overschat door meegekregen. Dat zal er ook wel voor wat tussen twee klanten zijn die we nog nooit zelf in de mensen die hier een zaak willen opstarten. Er zitten. We hebben nooit anders gezien dan onze winkel gezien hebben maar die zich al jarenlang is hier weinig ‘passage’ en daar kan zeker nog ouders die er samen alles aan deden om de zaak kleden met onze artikelen? Hun vrouw komt alaan gewerkt worden. op een goede manier te leiden. Het zal wel in de les kiezen, wij kennen heel precies de maat, de Peter: We moeten er voor zorgen dat er een familiegenen zitten, zeker? Per slot zetten wij broeklengte, de merken waar zij zich goed mee grote diversiteit is in het aanbod, meer en vooral hier verder wat onze overgrootouders, grootouvoelen en noem maar op… Dàt is het soort van meer gevarieerde winkels. Momenteel wordt de ders en ouders voor ons hebben gedaan. persoonlijke service waar een keten niet tegen op Vrijheid voor een te groot deel ingepalmd door Betekent dit dan meteen ook dat iemand van interimkantoren, banken en makelaars. Zij bejullie kinderen de zaak zal verderzetten? zetten de beste lokaties maar deze panden staan An: Misschien, maar misschien ook niet. We zijn leeg in het weekend. daar zeker niet met Dat is geen goede onze kinderen over zaak voor een winkelbezig. Zelf waren wij Peter: kleinere zaken centrum. Ook moet op de leeftijd van 15 of zullen het wellicht alsmaar er zorg gedragen wor18 jaar overigens ook den voor voldoende moeilijker krijgen om nog niet bezig met die parkeergelegenheid idee hoor. Je merkt te overleven vlakbij het centrum. wel dat ze geinteresNu al krijgen wij reseerd zijn in wat er gelmatig van klanten te horen dat er vooral in gebeurt. Wat wel een verschil zal uitmaken, is het weekend een tekort is aan parkeerplaatsen. dat wij bij de winkel woonden en dus automaMet een regelmatige controle op de parkeerschijtisch meer betrokken waren. In de weekends of ven zouden langparkeerders automatisch uit de vakanties staken wij automatisch een handje toe. Vrijheid verdwijnen, wat alvast een serieuze slok Momenteel ligt dat wel anders, niet alleen omdat op de borrel scheelt. Als we dan nog parkeergeen van beiden bij de winkel woont, maar ook terreinen kunnen voorzien in de invalshoeken doordat jongeren tegenwoordig op een andere van het centrum, dan zouden we gewapend zijn manier aankijken tegen werken. Zij hebben voor de toekomst. andere verwachtingen van het leven. Maar nog An: Hoogstraten als toeristisch centrum is voor eens, we zien wel hoe dat evolueert. ons ook heel belangrijk. Publiekstrekkers als

4


MIDDENSTAND kan, en op die manier kan een zaak zoals de onze het verschil maken. Is het gemakkelijk om de vele uren te combineren met het eigen gezin? An: Wij maken lange dagen, dat is wel zo. Maar je maakt ervan wat je wil, natuurlijk. Strikt genomen hoeven wij hier niet elke dag te staan om acht uur ‘s morgens, maar we doen dat toch omdat we het belangrijk vinden om aanwezig te zijn en voeling te houden met al wat er leeft in de winkel. Dat hebben we ook wel wat meegekregen van thuis, denk ik. Als je iets doet, doe het dan goed. Geen half werk leveren. Peter: Als man is het voor mij misschien nog wat makkelijker dan voor An om de zaak te combineren met thuis. Mijn echtgenote komt zelf uit een middenstandersgezin, die begrijpt dat dus wel goed. Dat je ondertussen vele uren klopt, daar sta je niet bij stil. Ik heb nooit ‘s morgens het gevoel dat ik naar mijn werk vertrek! Al moet ik er aan toevoegen dat ik toch wel enorm blij ben dat het bouwproject helemaal is afgerond, want dat is zo’n slopende bezigheid dat je op de duur haast geen sociaal leven meer overhoudt. An: Ook wat dit betreft, is het een voordeel om met zijn tweeën in de zaak te staan. Je kunt al eens wat vroeger naar huis in een kalmere periode, die er gelukkig ook wel is. Dat heeft er allicht mee toe bijgedragen dat ik mij nooit schuldig heb moeten voelen dat ik er niet genoeg zou zijn voor de kinderen. Met een goede opvang en een goede organisatie kom je al een heel eind. Zijn jullie niet bang geweest om deze grote investering te doen? An: Een beetje schrik is gezond, dat houdt je heel alert… Peter: …en bovendien moet je soms bewust een risico durven nemen met het oog op de toekomst. Op het moment waarop wij beslisten om onze zaak uit te breiden, hoefde dat strikt genomen niet. We hebben een zeer trouw cliënteel en draaien goed. Maar niks garandeert dat je dat over tien jaar ook nog zou kunnen zeggen. Kleinere zaken gaan het wellicht alsmaar moeilijker krijgen om te kunnen overleven. An: Je moet wel uitbreiden, omdat mensen het de moeite moeten vinden om naar je zaak te komen. Dat bereik je met een ruimer assortiment, een breder aanbod voor je doelgroep. Zo’n beslissing neem je natuurlijk niet van vandaag op morgen. Daar is veel denkwerk aan vooraf gegaan. Je moet ook echt wel volledig op dezelfde golflengte zitten en heel de zaak grondig doorgepraat hebben, vooraleer je ervoor gaat. Gelukkig was dat voor ons beiden een uitgemaakte zaak, we geloven hier nog altijd rotsvast in. Peter: Uiteindelijk komt het erop aan om voeling te blijven houden met je publiek. Wij hebben lange tijd een wat klassieker publiek gehad - onlangs hadden we iemand die 50 jaar getrouwd was en een nieuw kostuum kwam kopen, omdat hij niet meer in het trouwkostuum kon dat ook van onze winkel kwam. Ondertussen spreken wij evenzeer de jongere generaties aan, dat is een publiek dat veel minder trouw is. Jongeren komen en winkelen op veel meer plaatsen. Maar het is net boeiend om ook hen voor je zaak te winnen! (mdl)

5


MIDDENSTAND

Zelfbedieningszaak Van Opstal-Stoffels in Wortel

Ik woon graag in Wortel ik ken de mensen en de mensen kennen mij

Jan: Onze vader en moeder zijn in 1950 vanuit Rijkevorsel naar hier gekomen; als jong koppel kochten ze toen het huisje dat hiernaast stond om daar met een bakkerij te beginnen. Ze startten met een broodtoer – dus brood bij de mensen thuis afleveren – en 2 à 3 jaar later met een kleine winkel. In het begin verkochten ze daar enkel hun brood en ook broodbeleg, tja wat zal dat geweest zijn, wat kaas en hesp en saucies zeker, meer niet.Dat was toen de opkomst van de charcuterie. De mensen aten dat toen maar met mondjesmaat, zeker niet elke dag. Brood daarentegen dat hadden ze elke dag nodig. Er waren toen nog huishoudens van tien kinderen, ge kunt denken hoeveel brood daar naartoe ging. Als kind heb ik niet anders geweten dan dat onze va elke dag al voor 5 uur opstond om brood te bakken en zo rond 8 uur trok hij dan de baan op met dat brood en van zo gauw we een beetje bekwaam waren, gingen we met hem mee om te helpen. Later, als we een rijbewijs hadden, deden wij de toer – enige tijd hebben we zelfs twee broodtoeren gedaan, met twee auto’s – dan had onze va het wat gemakkelijker. (Schrijver herinnert zich nog de broodzakken in haar kindertijd waarop een lachend jongetje aan zijn moeder vroeg: “Moe, krijg ik nog een lekker sneetje brood van bakker Van Opstal?”.

zelfbedieningszaak al was dat toen niet vanzelfsprekend; het was dan ook een moeilijke keuze: zouden de klanten het wel appreciëren als ze zelf alles van de schabben moesten pakken? Van de andere kant, als de winkel zo groot werd, hoe konden wij dat dan allemaal zelf gaan aanreiken?

De overname

Haastige klanten

Jan: Ik zelf ben hier gestart begin jaren 80. Na mijn studies vond ik niet zo onmiddellijk werk en hielp daarom mee in de winkel. Ik deed dat graag en zo begon stilaan het idee om de winkel over te nemen te rijpen. Onze vader en moeder vonden dat goed want die begonnen al zo’n beetje aan uitbollen te denken. Toen ik met Greet (Stoffels) trouwde hebben we de knoop doorgehakt. Die beslissing is toen vlug gevallen want ja, de boel moet hier wel altijd doorgaan natuurlijk. De broodtoer hoorde er toen al niet meer bij, onze vader was daarmee gestopt toen de kinderen het

Hoe het groeide Jan: Zowel de winkel als het huis werden stilaan te klein voor de groeiende winkelwaar en het uitbreidende gezin en begin jaren 70 kocht bakker Van Opstal het naastgelegen pand dat toen te koop was. Het was een oude boerderij van Jaak Hapers en die moest natuurlijk grondig verbouwd worden. (Het was een heel oud huis want toen wij, nu acht jaar geleden, ook een verbouwing hebben gedaan, vonden wij hier een stuk van een krant van 1824). Het kwam natuurlijk goed uit dat de nieuwe winkel pal naast ons huis stond zodat we gemakkelijk een doorgang konden maken. Voor het gezin was het ook een hele vooruitgang want ge moet u dat maar eens inbeelden: in ons huis was de woonkamer , die al niet te groot was, opgedeeld in vooraan de winkel en achteraan zaten wij dan, met z’n tienen rond de televisie geschaard … om iets anders te doen was er geen plaats. Nu kregen we een hele woonkamer voor ons en dat was toen heel wat. De nieuwe winkel werd meteen ingericht als

6

Als enige overgebleven Jan: Toen ik met de winkel begon, was er in Wortel nog één kruidenier: bakker Verbreuken. Later is daar nog ’t Worteltje bijgekomen maar nu zijn die allebei verdwenen. In mijn prille jeugd was er ook nog de winkel van Paula Vermeiren (bij Tinne’s) en die van Jenny Snels. Toen wij indertijd in de nieuwe winkel trokken, is Jenny ermee gestopt want ik herinner me nog dat onze va toen een deel van haar winkelinrichting heeft overgenomen.In feite zijn wij nu als enige kruidenierszaak overgebleven. Er is ook nog bakker Vermeersch maar dat is eerder een bakkerij. Een buurtwinkel als de onze is in Wortel zeker leefbaar, daar ben ik nogal gerust in. Rap rijk worden is er zeker niet bij maar we kunnen er de kost mee verdienen.

Op de Grote Plaats in Wortel staat de enige kruidenierswinkel die het dorp nog rijk is: Van Opstal-Stoffels, door de oudere mensen in Wortel nog altijd “bij bakker Van Opstal” genoemd. Vader Karel Van Opstal die met de winkel begon, was inderdaad bakker en ook vader van tien kinderen. Het is zijn zoon Jan die de winkel heeft overgenomen en aan hem vragen we hoe het allemaal begon. Hoe het begon

huis uitgingen en dus niet meer konden meehelpen. Bakken deed hij nog tot zijn zestigste, tot in 1985. Van dan af betrekken wij ons brood en gebak van een neef van mij.

Jan Van Opstal en Greet Stoffels.

Jan: Wat de klanten betreft, is er niet zoveel verschil met vroeger. Bij onze va was het ook al zo dat er voor sommige klanten niet genoeg keuze was, maar ja, we zijn een buurtwinkel, we kunnen niet àlles hebben. Het grootste verschil met vroeger is dat mensen nu minder tijd hebben maar dat is een algemeen gegeven. De mensen leven nu eenmaal sneller, die van Wortel ook natuurlijk. Als ze iets willen, moet het er onmiddellijk zijn en dan is het geen kwestie van bestellen zoals vroeger, nee, ze rijden liever een halve dag rond tot ze gevonden hebben wat ze zochten.


MIDDENSTAND Ik denk dat het vooral voor oudere mensen een goei ding is, zo’n winkel dichtbij. Tenslotte, de mensen worden hoe langer hoe ouder en willen ook liefst zo lang mogelijk op zichzelf blijven wonen. Sommigen kunnen niet, of niet meer, met de auto rijden of zijn slecht te been. Voor hen is het ook niet zo belangrijk als ze niet het allernieuwste product in de winkel vinden, het vertrouwde is goed genoeg. Maar er zijn ook heel wat jonge mensen klant; voor hen is het vooral een kwestie van tijd. Als ze na het werk thuis komen willen ze liever niet meer naar de Hoogstraatse drukte maar springen liever hier eens vlug binnen. In de vakantie zien we hier ook nogal wat kinderen die boodschappen doen voor thuis. Voor de ouders is dat gemakkelijk en de kinderen leren er met geld omgaan; ze lopen hier ook niet verloren en als ze iets niet vinden of hun geld kwijt zijn, we kennen hen en hun ouders en helpen ze graag voort.

Weinig vrije tijd maar wel eigen baas Jan: Vrije tijd hebben we eigenlijk altijd te weinig. Onze enige vrije dag is de dinsdag maar die begint dan meestal pas in de namiddag want in de voormiddag moet er toch nog van alles gebeuren. Er is de administratie, dat gaat wel vlugger dan vroeger dank zij de computer, maar ge moet wel alles blijven nakijken, niks mag aan je aandacht ontsnappen. Als ge uw eigen vrije tijd vergelijkt met die van de gemiddelde werknemer, dan valt dat toch wel tegen. En dat is dan ook het grootste bezwaar bij latere kandidaat-overnemers. Het is een van de grootste nadelen van ons beroep. Maar ik vind wel dat ge daar zelf veel aan kunt doen; zo sluiten wij ook op de zondagnamiddag. Er zijn collegawinkeliers die zeggen: “Ik heb geen tijd om op vakantie te gaan.” Zo zien Greet en ik het niet, we maken er tijd voor; zo gaan we twee keer per jaar op vakantie, dat moet kunnen. Onze job heeft ook goede kanten natuurlijk: ik werk in eigen huis, moet niet elke dag heen en weer in de drukte. Greet en ik zijn altijd samen en we zijn, althans min of meer, onze eigen baas. En vooral, ik woon en werk heel graag in Wortel, van jongs af aan wilde ik hier blijven wonen. Ik ken hier de mensen en de mensen kennen ons. Ik voel me hier echt thuis.

De opvolging Jan: Ik denk dat de opvolging niet zo makkelijk zal zijn. Als ge er niet in opgegroeid zijt en ge ziet hoeveel uren wij hier kloppen, schrikt dat toch wel af. Ik merk dat bij oudere collega-winkeliers die hun zaak willen overgeven. Zoveel liefhebbers zijn er niet voor de job; dat winkel doen dat zien ze wel zitten maar die vele uren, dat schrikt ze af. Onze kinderen? Ik weet het niet. Ons oudste, Charlotte, studeert verder en is zeker niet geïnteresseerd. Onze Karel is nog maar 14 jaar, dus daar is nog niet zoveel over te zeggen en ik zal hem zeker niet aanmoedigen. Maar ja, het is ook nog te vroeg om daar veel over na te denken, ik ben nu 47 jaar en wil nog graag een tijdje verder doen. (Jof)

Schilder Mertens – Hoogstraten – Vierde generatie sinds 1913

Kwaliteitswerk ‘van onder den toren’ HOOGSTRATEN - Eén van de vaste waarden in onze stad is zeker de schilderen decoratiezaak Mertens aan de Heilig Bloedlaan. Wij legden ons oor te luisteren bij huidig zaakvoerder Joris Mertens (°1966). DHM: Hoe en wanneer is het bedrijf ontstaan? De oorsprong werd gelegd in 1913. Mijn overgrootvader August Versmissen begon in Zondereigen een schilderbedrijf, zijn broer een bouwbedrijf. Voor schilderwerken was er onvoldoende werk, waardoor August uitweek naar Hoogstraten, waar hij zich als schrijnwerker vestigde in het huis rechts van waar nu De Gelmel is. Achteraan had hij al wel een ‘schilderkot’ geïnstalleerd. Dochter Emma Versmissen trouwde met Joris Mertens, die eerst bij de gebroeders Louis Oomen werkte, maar later met Emma de schilderskeet uitbouwde tot een echte schilderswinkel. Ze kregen 2 dochters en 1 zoon: mijn vader Herman (°1938). Vader trouwde met Clara Tuytelaars wiens ouders een kruidenierszaak hadden waar nu de wereldwinkel is. Grootvader Joris werd ziek en stierf amper 1 dag na zijn pensionering. Het was eind jaren ’60 en vader nam de zaak over. Terwijl hij zich toelegde op de schildersploeg, deed moeder vele jaren de winkel, samen met o.a. May Roos-Mertens, de zus van vader en 44 jaar lang één van onze steunpilaren. DHM: Wanneer kwam jij in de zaak? Na de Handelsschool volgde ik enkele jaren opleiding in Antwerpen. In de 2de helft van de jaren ’80 ben ik hier komen werken. Rond ’95 nam ik de zaak officieel over. Wat niet wil zeggen dat mijn ouders stopten, want moeder bleef de winkel doen tot ’97 en vader is tot op de dag van vandaag nog erg actief, o.a. in de boekhouding. Mijn vrouw Els Goetschalckx is kapster van opleiding, maar is hier op haar 18de beginnen te werken. DHM: Is het personeelsbestand sterk uitgebreid? Mijn grootvader begon eerst voor zichzelf, maar nam al gauw mensen aan. Momenteel doet Els de winkel samen met 2 mensen, terwijl mijn ploeg buiten mij nog 5 man telt. DHM: Voor welke doelgroep werken jullie vooral? Wij richten ons eerder op de particuliere sector. Daarbij vinden we het belangrijk ‘onder den toren’ te werken, dus vooral groot Hoogstraten en geen klussen in Turnhout, Antwerpen of Brussel. Het is ook niet onze bedoeling steeds meer mensen aan te nemen om zo steeds grotere werken aan te kunnen pakken. Liever goede kwaliteit leveren met eigen mensen en voor eigen mensen. Daarom besteden we ook veel aandacht aan de opleiding van ons personeel: zowel de schilders en decorateurs als het winkelpersoneel, dat gespecialiseerd is in kleuradvies en vlotte service. Samen met de afgeleverde kwaliteit is dat de

aangewezen manier om tegen de opkomende ketenwinkels op te boksen. (Vrouw Els en zoon Bart zijn er inmiddels komen bijzitten.) DHM: Staat de 5de generatie al te trappelen? Dat weten we nog niet. Bart start volgend jaar in de Hotelschool en gaat dus voorlopig een andere richting uit. Maar dat kan altijd veranderen. Hij mag het zeker doen, maar je mag zoiets nooit forceren. Hij moet het voor de volle 100% graag doen én iemand treffen die het ook graag doet, want alleen run je geen zaak. DHM: Wat zijn de plus- en minpunten van jullie job? Het toegenomen papierwerk is natuurlijk minder, al hebben we daar het geluk dat vader dit grotendeels ter harte neemt. Verder is het hard werken: in feite 7 uur op 7, met ’s avonds nog heel wat telefoons en zo. Maar als je het werk graag doet – en dat doen we – dan is dat eigenlijk niet zo erg. Als grootste pluspunt is er de trots voor het bedrijf en voor onze uitstekende medewerkers. Als je in een bestaande zaak komt, heb je natuurlijk het voordeel dat je al met een klantenbestand en een geïnvesteerd kapitaal begint, waar een beginnende zelfstandige dat nog helemaal moet opbouwen. Heel leuk tot slot is de appreciatie van de mensen. Decoreren en schilderen is dan ook een dankbare taak: we mogen altijd iets mooi afleveren en dat laten de mensen voelen. (dh)

7


MIDDENSTAND

Bakker Mathijsen: Een beroep met een B

Misschien zijn wij wel toe aan de laatste generatie warme bakkers HOOGSTRATEN - Brouwer, beenhouwer, bakker, ‌ allemaal beroepen met een B waarmee het, volgens de volksmond, makkelijk is om flink geld te verdienen. Nou moe, ze mogen er achter komen. Iedere werkdag, zaterdag en zondag inbegrepen, om vier uur uit de veren om uw dagelijks brood te kneden. Patrick Mathijsen, nu bakker in de vierde generatie, weet er van mee te spreken. De toekomst van de bakkersstiel ziet hij somber in. Wie gaat er dat binnen tien jaar nog voor over hebben? Misschien zijn wij wel toe aan de laatste generatie warme bakkers.

Vier op een rij Overgrootvader Jacobus startte in 1894 de bakkerszaak op, juist op de plaats waar ze nu nog altijd is: Vrijheid 7 te Hoogstraten. Broodbakken was in die tijd nog een nevenberoep. Immers de meeste landbouwers bakten hun brood zelf, thuis in eigen oven. Om rond te komen moesten andere activiteiten voor aanvulling zorgen. Zo hield men enkele varkens en werden bessen geplukt. Van een winkel met een uitgebreid assortiment was helemaal geen sprake. Als Jacobus in 1914 overleed was zijn zoon Paul slechts 12 jaar en samen met zijn moeder hield hij de zaak draaiende. In de loop der jaren werd een winkel ingericht en naast brood kon men er allerlei kruidenierswaren kopen. Specialiteit van de zaak was speculaas. Gans de familie moest dan helpen bij het bakken en vele dozen hiervan werden verkocht in Nederland. Het recept moet speciaal geweest zijn, maar spijtig genoeg ging het, al dan niet in een brand, verloren. Met Frans trad in 1960 de derde generatie bakkers aan. Moeder Marie bleef nog tot diep in de zeventiger jaren een vertrouwd beeld in de winkel. Doch tijden en goestingen veranderen en stilaan deed de patisserie haar intrede. Het mag gezegd worden, voor koffiekoeken komt men van ver naar bakker Mathijsen. De oudste dochter Vera, werd al snel winkeljuffrouw en mede onder haar impuls werd het een moderne bakkerswinkel. Zoon Paul zou in de voetsporen van zijn vader treden maar hij overleed op jonge leeftijd. De tweede zoon Patrick had voor zichzelf al besloten om een andere richting uit te gaan, hij studeerde

8

metaalbewerking, maar door het overlijden van zijn broer kwam hij toch in de zaak. Via avondschool maakte hij zich de stiel eigen en hij is nu, sedert 1988, de bakker van dienst. Ondertussen werd in 1985 een nieuwe afzetmarkt gezocht door het openen van een zaak in Meer. Samen met zijn echtgenote Jeannine Vinckx moderniseerde hij de zaak tot wat ze nu is. Samen hebben zij ook drie dochters.

Vijf op een rij? Een vrouwelijke bakker? Moet kunnen. Misschien onuitgegeven, maar waarom niet. Toch betoont geen van de drie op dit ogenblik enige interesse om opvolger van hun vader te worden. Begrijpelijk, want zij weten immers uit eerste hand wat er gedaan moet worden en hoe er gewerkt moet worden. Zij maken dus van studeren hun hoger doel en willen andere richtingen uit. De toekomst zal het wel uitwijzen. Maar ook het vinden van personeel om in een

bakkerij te komen werken is een moeilijke opgave. Slechts weinig jonge mannen voelen zich geroepen om ’s morgens al zo vroeg op het appel te verschijnen, laat staan dat zij ook in de weekends en op feestdagen willen opdraven. Zo gezond is de bakkersstiel zeker ook niet. Bloem is een fijn stof en er langdurig in werken heeft zijn invloed op de luchtwegen. Ook nu staat de vooruitgang niet stil en tal van nieuwigheden (soorten brood) worden door de maalderijen aangeboden. Het is zich constant aanpassen aan nieuwe trends. Ook qua patisserie is het aanbod veel groter dan enkele jaren geleden. Toch blijft kwaliteit primeren. Zelf het brood kneden en zelf de koffiekoeken maken, wordt door de klanten gewaardeerd. Men kan tegenwoordig alles diepgevroren en voorgebakken laten aanvoeren. Aan bakken is dan geen kunst meer maar ook de winstmarge wordt dan stukken kleiner. Vandaag verdient de bakker goed zijn brood, maar dat moet ook met drie opgroeiende dochters. (pdn)


MIDDENSTAND

Orthopedisch schoenmaker, Pieter Brughmans – Hoogstraten – sinds 1 januari 2006

“Schoenen weggooien is zonde, gun ze een tweede ronde!” HOOGSTRATEN – Weggooien! Dumpen! Het enige alternatief om de economie aan te zwengelen en onze welvaart te waarborgen? Neen dus! We leven wel in een consumptiemaatschappij waar heel wat waardevolle voorwerpen geen bestemming meer krijgen en achteloos gestort worden. Zo gaat het ook in het schoenenwereldje! En dat vindt een schoenmaker echt zonde! “ Laat uw fijne en gemakkelijke schoenen eens vakkundig en met kwaliteitsmaterialen repareren, en ze gaan langer mee” is zijn slogan. Vroeger gooide men het oude paar stappers niet nonchalant in de prullenbak, zoals nu vaak gebeurt. Eén keer in de zoveel tijd werd het schoeisel naar de schoenmaker gebracht voor een degelijke reparatie. Tegenwoordig is men veel meer gebonden aan de snel wisselende mode en dan weet je het wel .Toch zijn er, gelukkig voor de schoenmaker, nog een groot aantal mensen die hun schoenen laten repareren als er een stikje los zit of nieuwe zolen laten onderlijmen als de oude weggesleten zijn. natuurlijk in mijn voordeel en dat sterkt mijn zelfvertrouwen. Maar het is wel werken geblazen, dat heb ik al wel ondervonden. Op maandag is de zaak gesloten, van dinsdag tot vrijdag open van 8.30 tot 18 uur met een middagpauze van 12.30 tot 13.30 uur en op zaterdag van 9 tot 12.30 uur. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik na die tijd mijn handen propertjes kan wassen, krantje lezen en onderuit. In de week werken tot 22 uur is helemaal geen uitzondering. In mijn zaak kun je ook voor vele dingen terecht: alles wat met leer te maken heeft wordt gerepareerd, zoals riemen, tassen, muilbanden, zeiltjes, stikwerk, schoenen, Pieter Brughmans, 24 jaar, de jongste schoenmaker in België, ziet de toekomst hier in Hoogstraten als jonge sleutels, binnen een paar jaar zeker ook steunzolen, zelfstandige zeker met een roze bril tegemoet! (rel) nummerplaten, bronzeren, graveren…! Een uitgebreid liane hebben me zeker niet uitgeperst! Ik ben nu Quick Service assortiment van diensten waarmee je de klanten enkele maanden bezig, run de zaak alleen, mijn Schoenmaker, een uitstervend beroep! Hoeveel kan bedienen. Gelukkig geen last van slechte bemoeder springt ook wel bij als het nodig is, en vind je er in Hoogstraten? Juist, één! Quick talers want contante betaling is de boodschap en ik zie het zeker zitten. Het meeste schrik had ik Service in de Vrijheid! Tot voor kort nog uitgehet gaat ook niet over zulke grote bedragen.” Hoe vanzelfsprekend van de klanten. Loenhout en baat door Jan en Liliane Van De Looverbosch komt nu iemand die toch economie-wiskunde geHoogstraten is toch niet hetzelfde! Jan en Liliane en vanaf 1 januari 2006 door de 24-jarige Pieter studeerd heeft aan het Klein Seminarie er bij om hebben me bij heel wat klanten geïntroduceerd, ik Brughmans uit Loenhout. Pieter behaalde in Geel zich in de schoenbranche te storten? “Wel, dat heb ook enkele jaren bij Hoogstraten VV gevoethet A1-diploma orthopedisch schoenmaker en is heel duidelijk. Een zuiver theoretisch beroep bald, mijn vriendin Gitte woont in Minderhout werkte nadien een jaar in zulk bedrijf. Tijdens was niet voor me weggelegd. Handenarbeid en en we zijn daar ook aan ‘t bouwen, het uitgangshet weekend vond je hem terug in de Quick Serdenkwerk tegelijkertijd boeide me. Ik kende ook leven kende ik zodat de overgang dan toch ook vice bij Jan en Liliane. Deze laatsten overwogen iemand die de stiel beoefende en het boeide me weer niet zo ingrijpend was. Het werken in mijn wegens gezondheidsperikelen hun zaak over te gewoon. Zo simpel was dat! winkel hier is ook geen vervelende bezigheid. geven en voor Pieter zou dat een buitenkansje Ik sta altijd dicht bij de mensen, ik zie veel volk betekenen. Een prachtig voorstel, maar daar zijn passeren voor mijn raam in de Vrijheid, ik hoor centen voor nodig en dit aanbod kwam eigenlijk zelfs dikwijls wat ze zeggen! Plezierig werken nog enkele jaren te vroeg. Na een aantal slapeZonnebankcenter in Hoogstraten noem ik dat! Maar je blijft toch loze nachten en lang gepieker, raad vragen en zitten met die vraag in het achterhoofd: gaan de raad krijgen, de zaak goed onderzocht te hebben klanten me wel accepteren! Ik moet zeggen,de Kom je kleurtje nog eens halen naar leefbaarheid toe, hapte Pieter toe. Gelmelstraat 30 - Hoogstraten omgang met de mensen valt best mee, er zijn er (03)314.47.66 - www.ipatinga.be natuurlijk altijd die iets aan te merken hebben, Enthousiast Open van 9.00 tot 13.30 en van 15.00 tot 21.00 uur maar ik heb toch de indruk dat de mensen blij zijn Die huurprijzen in Hoogstraten? “Ik denk dat ik Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Zondag en maandag gesloten 206 dat er nog een schoenmaker is ,dat laatste speelt de prijs betaal die de zaak waard is en Jan en Li-

Ipatinga

9


MIDDENSTAND

Levensmiddelen Bogers-Van Berkel, Meersel-Dreef

Ik vind een bakske friet nog atijd lekker Als we bij Harry Bogers binnenkomen, zit hij smakelijk een bakje van zijn eigen frietjes te verorberen. Na dertig jaar vindt hij ze nog steeds lekker. Na dertig jaar bakt hij ze ook nog altijd graag, en liefst zo veel mogelijk. In de weekends, want dan is er altijd veel volk op de Dreef en van dat volk gaan er veel niet van de Dreef weg zonder dat ze een bak friet met iets erbij hebben gegeten. Dat volk komt al sinds mensenheugenis op de Dreef. Naar de grot, naar de processie. De mensen van de Dreef hebben dat altijd als een kans gezien om er ook hun brood mee te verdienen. Zo ook Roos Bogers. Zo ongeveer 100 jaar geleden begon zij midden op de Dreef met een winkeltje - één kamer met een vitrine van één venster - in levensmiddelen en snoepgoed. En als het processie was, heiligenbeeldjes en kaarsen en andere religieuze souvenirs. De levensmiddelen voor de mensen van Dreef en Galder, snoepgoed en snuisterijen voor de toeristen, toen nog bedevaarders. Haar zoon Sooi Bogers zette de zaak voort. ’t Is te zeggen, zelf deed hij vervoer en zijn vrouw Liza deed de winkel. Harry: “Met levensmiddelen alleen kon je toen moeilijk rondkomen. De mensen lieten alles ‘opschrijven’ en kwamen op het einde van de week afrekenen. Tenminste, als er genoeg in het loonzakje zat”. Maar met de zondagstoeristen erbij, werd de winkel stilaan wat groter en omgedoopt tot Spar. Sigaretten, tabak, chocolade, daar kwamen de Nederlanders van ver voor naar België. In 1964 begon Sooi met een klein frituurtje naast de winkel. Met de begankenis op Dreef had dat vrijwel direct goed te doen.

10

Vanzelfsprekend had Harry tijdens zijn jonge jaren wel mee geholpen in de winkel, maar aan winkelier worden had hij niet echt gedacht. Na zijn legerdienst was hij als bakker gaan werken in Antwerpen. Toen zijn vader ziek werd, kwam hij terug om te helpen, vooral in de weekends. In 1976 kwam hij voor goed terug naar de Dreef en nam hij de frituur over. Moeder Liza bleef nog tot aan haar pensioen de winkel doen en toen nam Harry ook die over. “Vooral op aandringen van mijn vrouw Conny hier, want alleen kan je zoiets niet beginnen, daar moet je met twee achter staan”. In 1980 kochten ze het hele pand. Winkel en frituur werden gevoelig uitgebreid en volledig vernieuwd. “De Dreef is altijd een goede plek geweest om handel te drijven, ten minste als je er voor wilt werken. Vanzelf krijg je het ook op de Dreef niet”. Harry en Conny hebben er voor gewerkt. Elk weekend, zolang ze bezig zijn. “De frituur draait nu eenmaal op de toeristen en die komen in het weekend. We zijn dat dus gewend, hebben nooit anders gekend. Als de frituur op een feestdag dicht is, voelen we ons altijd een beetje onwenning. In de week is de frituur gesloten en in de winkel is het minder druk en hebben we hulp

van personeel. Zo kunnen we het dan kalmer aan doen en is het allemaal goed te doen.” Draait de frituur vooral op de toeristen, de winkel in levensmiddelen leeft voor een groot deel van de inwoners van Dreef, Galder en Strijbeek. Op Galder en Strijbeek is geen enkele levensmiddelenzaak meer. Daarenboven zijn er nog altijd zaken waarvoor onze Noorderburen de grens over komen, zoals tabak en bier. Het geheel maakt dat Bogers-Van Berkel een bloeiende zaak is. En ook zal blijven, want Martyn Bogers staat klaar om de zaak van zijn ouders verder te zetten. “Martyn heeft van kindsaf mee in de zaak geholpen, heeft dat altijd graag gedaan. Hij wil niets liever dan verder doen, aan iets anders heeft hij niet gedacht. De winkel is nu al voor een groot deel zijn verantwoordelijkheid en in de weekends staat hij altijd met ons in de frituur. Binnen drie tot vier jaar gaan wij met pensioen en is het helemaal aan Martyn”. Daarmee treedt de vierde generatie Bogers aan en kunnen we nog jarenlang zeker zijn van ons frietje als we in het weekend op de Dreef passeren. (jaf)


MIDDENSTAND

Electro Van Bavel en Zn en Patrick Van Bavel, Meerle

Service, dag en nacht als het moet ‘Electro Van Bavel en Zn.’, je kunt er niet naast kijken in de Kerkstraat. Een uit de kluiten gewassen zaak, die bij nader inzien uit twee winkels blijkt te bestaan. Wel allebei Van Bavel, Willy en Patrick. Ze zetten de zaak voort van hun ouders Frans (Krol) en Lisa Van Bavel. Frans (Krol) Van Bavel kwam in 1957 vers van de vakschool, waar hij elektriciteit had gestudeerd, en zette thuis een aantal elektrische toestellen voor de venster. Zijn eerste vitrine. Zelf ging hij elektriciteit in woningen leggen, zijn moeder of een van zijn negen zussen konden wel op de winkel letten. Nadat hij Lisa Doms huwde, verhuisde hij zijn vitrine naar een klein huurhuis in de Kerkstraat en mocht zij de winkel doen. Eind jaren vijftig, de opkomst van de televisie. Krol zette er een in zijn vitrine en liet die spelen, met een luidspreker op de straat zodat de mensen ook konden verstaan wat er gezegd werd. Geen wonder dat zijn winkel populair was, TV thuis was nog een rariteit. Later bouwden Lisa en Krol een nieuwe winkel, daar verkochten ze alle elektrische toestellen: TV, radio, koelkasten, de eerste elektrische wasmachines, droogzwierders. De gouden sixties kwamen er aan en iedereen wilde graag modern zijn. Frans en Lisa kregen er een trouw kliënteel mee, allemaal mensen van het dorp. De sterkste kant van de zaak was de service. De toestellen van toen gingen, net als die van nu, wel eens kapot. Met dat verschil, dat ze toe nog konden hersteld worden.

En daarvoor kon je altijd bij Frans terecht. Dag en nacht, zeven dagen op zeven. Daarenboven was Frans een heel gekende en graag geziene figuur in Meerle. De beide zonen rolden als vanzelf in de zaak. Allebei volgden ze in de Vito elektriciteit en sanitair, en uiteraard hielpen ze na de schooluren vader. Nooit hebben ze gedacht op een ander te gaan werken. Er was werk genoeg, wat zouden ze. Tegen dat Frans op pensioen ging, hebben Lisa en Frans de zaak in tweeën gesplitst. Ze meenden dat Willy en Frans zo het beste zouden blijven overeen komen. Willy en zijn vrouw Nicole nemen de winkel met ‘witgoed’ over (wasmachines, koelkasten, gastoestellen, enz.), de leveringen van gas en gastoestellen en het plaatsen van elektriciteit. Patrick en Marlies nemen het ‘bruingoed’ (TV, video, hifi, geschenkartikelen) voor hun rekening. Naast het plaatsen van elektriciteit (veelal samen met Willy), heeft Patrick zich gespecialiseerd in ‘automatisatie’ (deuren, poorten, hekwerken,..) en is hij erkend installateur van elektronische beveiliging.

Frans Van Bavel Beiden hebben hun handen meer dan vol en reclame maken hoeft nog altijd niet. Mond op mond reclame, weet je. Ze werken nog altijd voor een groot deel met hun ‘historische klanten’. Onderhoud en als de tijd daar is vernieuwen. En de kinderen van hun oude klanten, en vrienden en kennissen. Zo is hun werkterrein ook wat uitgebreid, maar de hoofdzaak blijft toch nog altijd Meerle en de fusie Hoogstraten. De winkel is voor beiden bijzaak geworden, tegen de grote electro-zaken is het moeilijk concurreren. “Maar we hebben nog steeds klanten die toch liever hier een wasmaschine of een TV kopen, dan in zo’n grote zaak. Want als er iets aan is, kunnen ze nog altijd bij ons terecht”. Dus nog altijd de service van weleer? “Dat blijft, daar zijn we voor gekend. Dat hebben we van ons vader meegekregen en dat houden we in ere. Service, dag en nacht als het moet”. De toekomst? Willy en Patrick hebben beiden een zoon en een dochter, maar of die later de zaak gaan verderzetten is nog een open vraag. “Onze zonen hebben wel beide de opleiding ervoor gevolgd, dus op dat gebied zou er geen probleem zijn. Maar ze zijn er nog niet meer bezig en de dochters zeker niet.” Nu, Willy en Patrick hebben nog een tijdje te gaan, alvorens ze op pensioen kunnen. “Laten we eerst die tijd maar volmaken en we zien wel wat er dan komt. De zaken nu goed draaiende houden en onze klanten tevreden stellen, daar kunnen we onze energie meer dan genoeg aan kwijt”. (jaf)

11


MIDDENSTAND

Zestig jaar Ford Geudens Meer

Op naar de vierde generatie De Ford Garage Geudens is een gevestigde waarde in Meer. Intussen is deze zaak al aan de derde generatie toe. Met huidig uitbater Paul Geudens en Ingrid, zijn vrouw, zaten we aan tafel voor een boeiend gesprek. Historiek De Ford garage is in maart 1946 (dus nu 60 jaar geleden) ontstaan onder impuls van nonkel Ferre Geudens. Niet op de huidige plaats maar wel bijna op de hoek van het Dorp en de huidige Vredeboomstraat. De Ferre verkocht echter niet alleen auto’s maar ook tv’s en landbouwmachines. Hij legde bovendien ook nog waterleiding en elektriciteit. In 1955 is mijn vader Gerard Geudens in de zaak gekomen en werd er een BVBA opgericht. Vader Gerard nam de zaak definitief over in 1969. In 1972 werd er naar de huidige plaats verhuisd. Als mekanieker ben ikzelf in de zaak begonnen in 1982. In 1994 hebben wij dan de zaak overgenomen en verder gezet tot op de dag van vandaag.

geving werd te streng. Kosten en baten stonden niet meer in verhouding. Ford Sinds jaar en dag verkopen wij het merk Ford. Wij voelen ons daar goed bij en Ford blijkbaar ook bij ons. Net zoals met alles moet de liefde van twee kanten komen. Van Ford hebben wij intussen reeds 60 jaar ervaring en dat mag je zeker niet weggooien. Ook de inkoop van wisselstukken is een belangrijk kostenplaatje. Stel dat je zou beginnen met een tweede merk dan zou dit een aanzienlijke meerkost meebrengen. En dan nog moet je je daar ook in kunnen waarmaken.

Het gezin Geudens

De grootste verandering tijdens al die jaren is wel de techniek. Vroeger kon je bij manier van spreken een auto maken met een hamer, nijptang en een schroevendraaier. Nu rij je met een takelwagen naar een auto die defect is, je neemt tegelijkertijd een vervangwagen mee voor de klant en thuis in de garage lezen we via de computer uit wat het defect heeft veroorzaakt. Om dit mogelijk te maken moeten je werknemers van alles op de hoogte zijn. Daarom volgen wij verschillende malen per jaar cursus in de serviceschool van Ford. In onze branche telt ook zeker het gezegde “stilstaan is achteruitgaan”.

Paul en Ingrid hebben drie dochters. Zeker voor Ingrid was het een hectische tijd. De zorg voor drie meisjes, de telefoon die rammelde en als alles samenviel belde er net nog iemand om te tanken. Toch heeft ze zich opgewerkt in de zaak en Paul hierbij veel steun gegeven zodat ook zij een vertrouwd gezicht werd niet alleen op het bureel maar ook in de garage. Dat heeft enige gewenning gevraagd van haar en van de klanten die meestal uit gewoonte toch achter Paul vroegen. Ook de privé is iets meer afgeschermd. Nu komen de mensen langs de showroom of de garage binnen. Jaar en dag was dat anders en kwamen de klanten zelfs langs de keuken, al had dat soms ook wel zijn charme.

Klantenbinding

Ketens

Techniek

Service! Hoe? Dat moet elke zaak voor zich invullen. De ondervinding leert ons dat onze klanten kunnen waarderen dat ze uit de nood worden geholpen. Een praatje, een vriendelijk woord, dat zijn toch wel kernwoorden voor ons. In dat opzicht vindt Ingrid het spijtig dat het tanken aan de garage niet meer mogelijk is. De milieuwet-

Een plaatselijke verdeler, die zijn klanten en zijn werk ter harte neemt, kan in onze branche steeds opboksen tegen ketens die alleen maar auto’s verkopen. Een huidige garage die de waardering van zijn klanten hoog in het vaandel draagt moet wel alles aankunnen; een vervangwagen ter beschikking hebben, een deuk kunnen verhelpen,

onzichtbaar bijspuiten, een prima onderhoud. Kortom, een tevreden klant blijft terugkomen. Al beseffen wij ook wel dat je dat bij iedereen niet altijd 100 % kunt waarmaken. Maar ik ben er zeker van als wij op deze leest verder werken dat de toekomst verzekerd is en blijft. (FS)

DE HOOGSTRAATSE MAAND Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek.... Lees De Hoogstraatse Maand, uw trouw maandblad.

12


MIDDENSTAND

De Plataan, Mia en Tin Janssens – Minderhout –sinds 30 mei 2003

“Het broodnodige vind je in De Plataan!” MINDERHOUT – Waar zijn ze gebleven? Niet de bloemen uit die onvergetelijke evergreen, maar wel die charmante, knusse dorpswinkeltjes waar je tussendoor eens kon binnenwippen voor 100 gr. paardenvlees, een pak suiker, bloem voor pannenkoeken of wafels, een pakje sigaretten…! Bijna allemaal zijn ze uit ons gezichtsveld verdwenen. De opgang van de supermarkten en hun moordende concurrentie heeft de kleine zelfstandige de das omgedaan. En toch… opende op 30 mei 2003 in Minderhout “De Plataan”, gerund door de zusjes Mia en Tin Janssens, zijn deuren en… met succes!

Koffiehuis? Je moet het maar durven! Beide zussen liepen echter al geruime tijd met andere plannen in het hoofd. Hun job, Mia werkte als verzorgster op het OCMW en Tin in het kinderdagverblijf “De Gelmeltjes” in Hoogstraten, waren ze niet beu, maar de nood aan een nieuwe uitdaging was toch niet ver af en dan moest er zeker niet meer getreuzeld worden. De vroegere bakkerswinkel, eigendom van Gust Vermeiren en die al enkele jaren stond te verkommeren, in het centrum vlak aan “de kuip” deed bij hen een belletje rinkelen. Daar een koffiehuis opstarten zou toch een droom zijn! Een perfecte ligging alleszins om zoiets te beginnen. Bepaalde omstandigheden dwarsboomden toch hun plannen, maar een ander lag reeds te rijpen in de kast. Een kruidenierszaak zoals in de goede oude tijd, maar dan volledig aangepast aan de moderne tijd en levensbehoeften!

De Plataan onder de platanen Beiden uit de zachte sector gekomen, altijd in nauw contact gestaan met mensen die moesten geholpen worden. Het stond hun op het lijf geschreven. Over ijs van één nacht gaan deden ze zeker niet. Geen van beiden had ook maar een tikkeltje ervaring in het runnen van een zaak, maar met de steun van hun echtgenoten pakten ze de stier onvervaard bij de horens. Een uitgebreide informatieronde volgde en enige praktijkervaring opdoen was gewoonweg een must. Ondertussen werd het oude pand binnenstebuiten gekeerd en een keurig interieur , volledig in eigen beheer, zag het daglicht. Een naam lag voor de hand! Wat kon er mooier klinken als “De Plataan”, gelegen aan de zuidersogende “kuip” omzoomd met statige platanen. De zoektocht naar leveranciers kon beginnen en dat was bij de start zeker geen klein bier. “Die mannen probeerden je vanalles aan te pappen en dat was niet onze bedoeling. Wij stonden er op om kwaliteitsvolle producten aan de man te brengen en onze eigen inbreng moest duidelijk merkbaar zijn. Wat je bij ons zoal kunt krijgen? In één woord: het broodnodige! Eigenbereide slaatjes, dagelijks vers brood geleverd door bakkerij Jacobs van Westmalle, patisserie van bakkerij Dennis Van Opstal uit Rijkevorsel, allerlei kruidenierswaren, de beste vleeswaren…, kortom een heel assortiment voedingswaren van de beste kwaliteit. Op maandag is de winkel gesloten, van dinsdag tot vrijdag zijn we open van 08.30 tot 17.30 uur, op zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur en op zon- en feestdagen van 08.00 tot 13.00 uur.”

Yves en Kris We zijn nu drie jaar bezig, goed op elkaar ingespeeld en genieten van ons werk! Wij proberen ook ons assortiment nog uit te breiden, niet teveel, want de kwaliteit primeert boven de kwantiteit. En dan die gesprekken in de winkel van man (vrouw) tot man(vrouw).Je kent ook veel mensen met naam, voornaam en soms zelfs met bijnaam? Velen hebben een verhaal te vertellen en een luisterend oor mag dan zeker niet ontbreken. Vanuit Merksplas komt er wekelijks een vrouw per fiets door weer en wind om onze eigenbereide producten te komen halen en ook een beetje om een praatje te slaan. Yves en Kris, het alomgekende duo uit “Man bijt hond” viel ook eens binnen en die hadden voornamelijk interesse voor alles wat met “eirbisseme” te maken had. Buitenlanders zoals Polen, Portugezen,

Fransen, Engelsen en natuurlijk Nederlanders krijgen we regelmatig over de vloer en hun belangstelling gaat vooral uit naar de “smoskes”! Ook heel wat oud-collega’s doen regelmatig het belletje rinkelen. Wij hebben de stellige indruk, en dat laten de mensen ook duidelijk merken, dat de Minderhoutenaars blij zijn met ons initiatief en dat geeft ons een uitermate goed gevoel. Toch nog een kleine, maar wel belangrijke vraag die ons toch bezighoudt! Wat denken de klanten van ons?Daar is maar één antwoord op: een persoonlijke, verzorgde en vriendelijke bediening apprecieert toch iedereen!

Minderhout is nog in volle uitbreiding en een heel klantenpotentieel dient zich aan! Lang leve de dorpswinkel en hij mag er zijn! (rel)

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 31 mei. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 17 mei. Tot zondag 21 mei kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

13


MIDDENSTAND

Beenhouwerij Leuris bestaat sinds 1928

Derde generatie beenhouwer Beenhouwerij Leuris in Meerdorp is ontstaan in 1928. Swa Leuris is momenteel de derde generatie beenhouwer. Met enig weemoed in zijn hart vertelt huidig uitbater Swa Leuris (sinds 1985) dat de winkel na hem waarschijnlijk op een andere leest geschoeid moet worden, om te kunnen overleven. Een winkel die overgaat van vader naar zoon gebeurt wel meer. En ook een derde generatie is in onze gemeente echt geen uitzondering; ook niet als beenhouwer. Swa Leuris in Meer ziet voor hem geen opvolger. Toen hij afstudeerde waren er 1200 beenhouwers die konden beginnen. In de ganse beenhouwersschool, van de laagste tot de hoogste klas volgen er nu 80 leerlingen de lessen. En dan haakt 80% nog af. Niet alleen dat is een probleem, ook de grotere winkels betekenen een stevige concurrentie. Deze grotere winkels rijzen overal uit de grond. De namen zijn voldoende bekend bij het publiek. Het gewijzigde tijdsbeeld en de invulling van de vrije tijd van de mensen geeft de dorpswinkelier weinig ademruimte en nog minder financiële ruimte. Iedereen heeft minstens één auto voor de deur staan. Men rijdt naar de supermarkt en koopt daar op één plaats alles wat men nodig heeft om een week van te leven. Vlees is en blijft daar een onderdeel van. Het gevolg daarvan is dat men voor nog wat snijvlees naar de beenhouwer komt. Daarom ook dat Leuris een aantal zaken

die hij verkoopt in de winkel zelf prepareert: worsten, gekapt, stoofvlees, bloedworst en nu ook bv. hamburgers in allerlei smaken blijven goed verkopen. De grotere winkels kunnen “en masse” inkopen en doen dit steeds prijsbewust. Met het Belgische kwaliteitsvlees kan de plaatselijke beenhouwer nooit tegen dergelijke prijzen concurreren. Hun sterke kracht is dan ook de geleverde kwaliteit van het vlees. Als de dolle koeienziekte de kop opsteekt dan worden de verkoopcijfers helemaal gekelderd. Intussen kunnen we wel stellen dat België de strengste controle heeft ingebouwd in de voedselketen in minstens gans Europa. Ondanks alles heeft Swa veel liefde voor het vak. Anders houd je het je hele leven niet vol. Ondanks dat 60 à 70 uren werken per week normaal zijn, is hij heel gelukkig in deze stiel. Als kleine zelfstandige is hij wel zijn eigen baas. Al heeft dit ook nadelen. Twee dagen per week heeft Swa een beenhouwer in dienst. Op drukke momenten zijn er bovendien verschillende meisjes die in de winkel komen helpen. Dat geeft misschien nog

DE WERELD VAN

14

wel meer stres dan het verwerken van het vlees zelf. De beurtrol van het personeel met alle beslommeringen die daarbij komen kijken. Naar de toekomst toe verwacht Swa dat deze trend van grotere winkels zich nog verder zal zetten zeker nu er een wetgeving bestaat die alles veel duurder maakt. Voor alles en nog wat moet er nu betaald worden en uiteindelijk moet je dat, als kleine zelfstandige, door verrekenen naar het eindstation, de verbruiker. En al bij al, heel dat gegeven moet voor de klanten wel betaalbaar blijven.


vanuit het stadhuis... Oppositie buiten spel gezet

Bouwvergunningen gevoelige materie Sinds 1 maart mag de stad Hoogstraten zelf bouwvergunningen uitschrijven zonder voorafgaand advies van de dienst Stedenbouw. Het is een mes dat langs twee kanten snijdt. Geen mens die er aan twijfelt dat bouwaanvragen hierdoor vlotter en soepeler kunnen verlopen. Toch hebben wij hiervoor ook gewaarschuwd, gezien de niet zo fraaie reputatie die Hoogstraten in het verleden gehad heeft in verband met bouwovertredingen. Twee recente gebeurtenissen sterken ons in de overtuiging dat voorzichtigheid hier wel ten zeerst op zijn plaats is. Het afgraven van de oudste archeologische vindplaats van Vlaanderen in Meer en de weigering om de agenda van een oppositiepartij te verspreiden hebben veel kwaad bloed gezet. Zet het college hier tien stappen terug en wordt een te kritische oppositie monddood gemaakt of heeft de burgemeester het bij het rechte eind en primeert de “bevoegdheid”?

Ieder zijn taak

Eenzaam

In een democratie heeft ieder zijn taak. De regering bestuurt het land, het parlement stemt de wetten en houdt een oogje in het zeil. Zij controleert of de regering deze wetten ook correct uitvoert. In een gemeente is het niet anders. Het college van burgemeester en schepenen voeren het dagelijkse beleid. De gemeenteraad neemt de beslissingen en kijkt toe op de uitvoering ervan door het college. Elke maand op de vierde maandag komt de raad samen. Het college stelt de agenda van de vergadering samen. Deze agendapunten worden in openbare zitting of in geheime zitting behandeld. Ieder raadslid heeft zijn inspraak en zijn stem. Bijna elke gemeenteraadszitting worden er ook punten toegevoegd aan de agenda door de oppositiepartijen. Dat is hun recht. Individuele raadsleden en fracties van de raad kunnen eigenmachtig punten toevoegen aan de agenda. Meestal zijn het de oppositiepartijen die hiervan gebruik maken. Op die manier kunnen zij informatie inwinnen over hangende zaken of druk uitoefenen op het beleid. De voorzitter van de raad, de burgemeester, beperkt zich echter meestal tot een korte toelichting. Maandag 27 maart was het echter niet zo. De drie oppositiepartijen hadden elk hun bijkomende agendapunten ingediend. De agenda van CD&V en Vlaams Belang werden aan de raadsleden bezorgd en ook besproken op de raad. De agenda van Groen! weigerde burgemeester van Aperen rond te delen en kon dus ook niet behandeld worden op de raadszitting. Het is ooit nog al gebeurd. Maar na klacht bij de gouverneur werd de burgemeester door deze op de vingers getikt. Ditmaal motiveert de burgemeester zijn beslissing met de stelling dat de aangebrachte punten van Groen! zaken zijn die door het college moeten behandeld worden en niet door de gemeenteraad. Dat de thema’s behoren tot de bevoegdheid van het college, kan best met de waarheid stroken, maar of een agendapunt behandeld kan worden in de raad is enkel en alleen de bevoegdheid van de gemeenteraad. Zij beslist over de agenda van de gemeenteraad.

Het bleef uitermate stil op de banken van de raadsleden. Alleen de benadeelde partij reageerde verontwaardigd en kondigde aan klacht in te dienen bij de gouverneur. De andere raadsleden zwegen als vermoord. Voor leden van de meerderheid is dit misschien nog begrijpelijk. Zij scharen zich meestal als één blok achter hun burgemeester en schepenen. Veel kritische bedenkingen vanuit deze hoek hebben wij in de loop der jaren niet kunnen noteren. Minder begrijpelijk is dat ook de andere oppositiepartijen niet reageerden op deze situatie. Geen enkel blijk van solidariteit, zelfs geen informatieve vraag aan het college. Het had hen ook kunnen overkomen. Door zulke maatregelen te slikken ondergraven de gemeenteraadsleden hun eigen positie en functie in de gemeenteraad. Welke ook de partij is die een agendapunt wil toevoegen, wat de inhoud van het punt ook weze, enkel de raad en dus alle raadsleden kunnen zich uitspreken over de behandeling van dit punt. Het is niet de bevoegdheid van het college of de burgemeester om eigenmachtig een thema op de gemeenteraad te weigeren.

Niet te behandelen Wat bezielde burgemeester Van Aperen om de agenda van de oppositie niet te bezorgen aan de raadsleden? Een burgemeester die al 18 jaar aan het hoofd staat van de gemeente weet wel degelijk wat kan en niet kan. Een blik op de niet verzonden agendapunten brengt misschien iets meer duidelijkheid. Oppositiepartij Groen! had twee punten ingediend voor bespreking. Zij vroeg informatie over de toestand van het crossterrein in Meer en de bespreking van het voorgestelde bedrijvenpark op de hoek Gelmelstraat-Lindendreef. Twee omstreden dossiers waar al heel wat ruchtbaarheid rond gemaakt werd. Speelt de herrie over de afgraving van archeologische site in Meer op de achtergrond? Met deze heeft de gemeente Hoogstraten zijn kwalijke reputatie nog maar eens bevestigd. Gans de archeologische wereld in dit land stond op

stelten. De oudste archeologische site van Vlaanderen was in een mum van tijd voor een groot stuk verloren gegaan. Deze gebeurtenis kleurde Hoogstraten even rood in de Vlaamse media. In De Morgen van 3 april lezen we: “Malvé heeft wel een bouwvergunning, maar zou zich niet aan de voorwaarden hebben gehouden“ omdat het om een beschermd monument gaat, staat in de vergunning dat tijd en middelen voor archeologisch onderzoek vrijgemaakt moesten worden voordat de werken van start zouden gaan. Zo staat het trouwens in het bijzonder plan van aanleg. Het bedrijf beweert echter dat het van ‘iemand van de gemeente’ het groene licht gekregen heeft,” aldus Vanmonfort, die ook ondervoorzitter is van de archeologenvereniging Forum Vlaamse Archeologie. ”We hebben hier te maken met een flagrante bouwovertreding, een overtreding van de monumentenwetgeving en een overtreding van het archeologiedecreet.” In De Standaard van 1 april2006 lezen we:”Het forum wil zich burgerlijke partij stellen op het moment dat de bevoegde overheid een proces verbaal opmaakt. De vraag is of dit zal gebeuren. Aan een vroegere bouwovertreding op de site van Meirberg werd immers geen gevolg gegeven.” De Morgen gaat op onderzoek uit en informeert bij schepen voor Ruimtelijke Ordening Marcel Van Ammel. “De stad Hoogstraten trad naar eigen zeggen niet op tegen de verwoesting van het beschermde steentijdmonument in de deelgemeente Meer, omdat ze geen weet had van het misdrijf. “Ik heb de vernieling uit de krant moeten vernemen. We kunnen toch niet optreden voordat we van de overtreding op de hoogte zijn gebracht?” zegt eerste schepen Marcel Van Ammel (KVB), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening. Zijn reactie strookt niet met het verhaal van Monumenten en Landschappen (M&L). “Op 21 maart stelden we de inbreuk vast en brachten we de Dienst Ruimtelijke Ordening van de stad op de hoogte”, zo klinkt het bij M&L. “De volgende dag hebben we de overtreding bij de politie van de zone Noorderkempen gemeld.” (De Morgen 4 april 2006).

15


GEMEENTERAAD Pas op vrijdag 31 maart werd een proces verbaal opgesteld. Kan een dossier dat zo gevoelig ligt, omwille van de archeologische waarde en het statuut van beschermd monument, waar vroeger reeds een bouwovertreding heeft plaatsgevonden, zonder medeweten van leden van het stadsbestuur doorgang vinden? Weinig mensen die dit zullen geloven.

Ambetante agenda? Gans de mediabelangstelling rond deze bouwovertreding heeft de stad Hoogstraten geen goed gedaan. Maar zoals uit de reactie van Monumenten en Landschappen te lezen valt was Hoogstraten reeds op 21 maart op de hoogte van de inbreuken. Heeft dit mee aan de basis gelegen dat burgemeester Van Aperen weigerde de agenda van Groen! bij de raadsleden te bezorgen? Wij hebben er het raden naar. Toch stellen we vast dat de agendapunten over twee omstreden dossiers gingen waarover al heel wat bezwaren en klachten de rondgang deden. Het eerste is het crossterrein op Vaalmoer in Meer. Al langer zijn er klachten in de omgeving van Maxburg over geluidshinder. De Vlaamse Overheid is al enkele jaren in de weer om de wildgroei van crossparcours in te dijken en op een verantwoorde en degelijke manier een oplossing te vinden voor de talrijke gemotoriseerde sporten.

Na bevraging bij de Vlaamse gemeenten heeft zij in elke provincie een aantal crossterreinen vastgelegd. Voor onze regio is er een crossterrein gepland in Brecht. Daarom is het voor Groen! niet meer nodig om er in Hoogstraten alsnog een te plannen. In het structuurplan wordt duidelijk gesteld dat het crossterrein op die plaats en met de bestaande voorzieningen een grove overtreding vormt van de draagkracht van de regio. Het verbaast de oppositiepartij dan ook ten zeerste dat er een aanvraag ingediend wordt voor een milieuvergunning voor de uitbating van een crossterrein. ” Hiervoor een exploitatievergunning verlenen zou een daad van slecht bestuur zijn, en in tegenstrijd met de beleidslijn van de Vlaamse regering, het gewestplan, het gemeentelijk structuurplan, het bijzonder plan van aanleg voor zonevreemde sport- en recreatieterreinen.” aldus het bezwaarschrift van deze fractie. Een bespreking van dit onderwerp is er dus niet gekomen. Groen! stuurde haar vraag om op te treden tegen de bestaande overtreding door naar de provinciegouverneur, de zonechef van de politie en de administratie van Aminal, dienst milieuovertredingen. Wellicht horen we hier kortelings meer over. Ook de bespreking in de gemeenteraad van het dossier bedrijvenpark Lindendreef-Gelmelstraat ging niet door. Tegen dit project waren heel wat bezwaarschriften binnengekomen op het stadhuis. Vooral de locatie vlakbij de woonbuurt Hoefijzer en de historische gebouwen van het

Penitentiair Centrum alsook de inplanting van een toegangsweg via de Lindendreef waarlangs dagelijks honderden schoolkinderen fietsen, lagen aan de basis van deze bezwaren. Intussen is er nog geen definitieve beslissing gevallen.

Verkiezingen in zicht? Het lijkt er sterk op dat de inzet naar de verkiezingen stilaan in gang geschoten is. We zullen in de volgende maanden wel meer pittige discussies meemaken in de raad. En dat is goed. Op voorwaarde tenminste dat het volgens de regels van het spel gebeurt. Open kaart spelen en een discussie ten gronde, daar is iedereen het beste bij gebaat. Het debat ontlopen door zich te verschuilen achter een ons inziens foutieve interpretatie van ”bevoegdheid” is een teken van zwakte. De burgemeester had de plicht de bijkomende agenda van de oppositie aan de raadsleden te bezorgen. De raad kan zelf wel oordelen of de aangebrachte punten tot de bevoegdheid van het college of tot die van de gemeenteraad behoren. Anderzijds wordt met deze gebeurtenis nog maar eens duidelijk dat in Hoogstraten bouwvergunningen en leefmilieu een delicaat punt blijven. Waakzaamheid blijft geboden, zeker nu de stad zelf bouwvergunningen mag uitreiken. Wij wensen het college en alle gemeenteraadsleden een open en eerlijke verkiezingscampagne toe. De kiezer zal uiteindelijk zelf wel beslissen wat voor hem de beste keuze is.

Wetenschappers en archeologen zijn enorm verontwaardigd over de manier waarop het stadsbestuur van Hoogstraten omspringt met zijn rijk archeologisch patrimonium, enig in Vlaanderen. Bijdragen in De Morgen, De Standaard en andere, meer regionale kranten, logen er niet om. 16


ALLERLEI

Minder tuinafval Hoogstraten is koploper in de hoeveelheid GFT dat er per inwoner jaarlijks wordt afgevoerd. Tuinafval hoeft er nochtans niet te zijn. Er zijn een aantal eenvoudige trucs waarmee je het tuinafval sterk kan beperken of zelfs helemaal wegwerken. Hieronder serveren we je een menu aan mogelijkheden. Afhankelijk van je tuin, smaak en mogelijkheden zullen sommige tips misschien moeilijk lijken, maar andere zijn dan weer zeker haalbaar. Minder bemesten kan geen kwaad In een siertuin is het niet van belang dat je planten zo snel mogelijk groeien. Integendeel, te snelle groei put planten vaak uit en maakt ze vatbaarder voor ziekten. Wees dus spaarzaam met meststoffen. Een slim alternatief voor meststoffen zijn bodemverbeteraars: zij brengen humus aan en maken de bodem gezonder, zonder te veel voedingsstoffen aan te brengen. Je wint bij minder gazon Niets brengt meer afval teweeg in de tuin als een gazon. Je wint er als tuinliefhebber bij door gedeelten van je gazon om te vormen tot (struiken)border of bloemenperk. Dat geeft niet alleen meer kleur, maar ook minder werk. Van belang is dat je planten kiest die de bodem goed bedekken. Het onkruid krijgt geen kans en je hoeft niet om de haverklap te wieden. Vlug te snel Snelgroeiende planten bieden het voordeel dat je tuin snel “gevuld” is. De keerzijde van de medaille is dat je deze planten in de jaren daarna permanent met veel snoeiwerk in bedwang zal moeten houden. Een goed evenwicht tussen traag- en snelgroeiende soorten is dus van belang. Kies voor composteren Bij de beste bodemverbeteraars hoort compost. Compost kan je bovendien perfect in eigen tuin aanmaken. In een wat grotere tuin kies je best voor een compostbak, in kleinere tuinen voor een vat. Zorg voor een goede mengeling van zacht en structuurmateriaal en belucht regelmatig. Wil je leren composteren, dan kan je nog steeds contact opnemen met de compostmeesters. Je vindt hen elke tweede en vierde zaterdag van de maand tussen 9 uur en 12 uur op de demonstratieplaats in het containerpark. Mogelijkheden van mulching Mulchen is een techniek waarbij je de bodem beschermt door er een laagje materiaal op te leggen. Dat materiaal kan zowel schors, houtsnippers, compost of grasmaaisel zijn. Belangrijk voordeel is dat je hiermee vermijdt dat er teveel onkruid groeit. Mulching kan je toepassen in borders tussen de planten (vooraleer die dichtgegroeid zijn), rond bomen en struiken en in de moestuin. Creatief met hout Bomen, struiken en vaste planten leiden onvermijdelijk tot snoeiwerk en tot takken en houtige stengels. Hiermee kan je alle kanten uit. Een deel kan na versnipperen terecht in de composthoop. Stevige takken kunnen gebruikt worden in de moestuin of het “kamp” van de kinderen. Met wat overblijft kan je een houtwal maken: je legt alle takken, stengels, snippers, … tussen twee stroken omheining en je stapelt maar. Kippen Kippen zijn de alles-opruimers in je tuin. Ze zijn vooral dol op wormen, slakken en ander ongedierte, maar ook voor groen- of keukenresten trekken ze hun neus (of bek) niet op. Zorg zeker voor een droge en tochtvrije slaapplaats.

Kantoor van Notarissen

Jan MICHOEL & Filip MICHOEL Geassocieerde notarissen Burg. J. Van Aperenstraat 8 - HOOGSTRATEN Tel. 03/314.51.77 - Fax 03/314.65.56 Email: info@notaris-michoel.be OPENBARE VERKOPING VAN EEN WONING GELEGEN TE HOOGSTRATEN, MOERSTRAAT 20 Geassocieerde notarissen Jan & Filip MICHOEL te Hoogstraten, zullen met winst van 1% premie openbaar verkopen: ONDER HOOGSTRATEN, EERSTE AFDELING WONING, MOERSTRAAT 20 Gekadastreerd sectie B nummer 108/R/2, groot 6a 85ca Omvattende: Gelijkvloers: hal, living, keuken, badkamer, kamer en 2 voorkamers. Boven: vier kamers 2 kelders in de tuin: berghokken centrale verwarming op mazout Gelegen volgens het gewestplan Turnhout deels woongebied en deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. (stedenbouwkundige uittreksel dd 1 maart 2006). Beschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten. ZITDAGEN - INZET: woensdag 19 april 2006 - TOEWIJZING: woensdag 3 mei 2006 telkens om 15 uur in café ‘De Gelmel’ te Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 285 Bezichtiging: ‘s zaterdags van 10 tot 12 u. (vanaf 1 april 2006) Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de verkopende notarissen. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

Om je nog beter op weg te helpen organiseert de milieuraad een open vergadering met als thema: tuin zonder groenafval! Een spreker van Velt leidt je doorheen alle geheimen van een afvalarme tuin. Iedereen is welkom op maandag 8 mei om 20 uur in zaal De Welgezinde van het administratief centrum.

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 31 mei. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 17 mei. Tot zondag 21 mei kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

17


OPENING VAN

DE BONTE BEESTENBOEL ZATERDAG 20 MEI 2006 ZONDAG 21 MEI 2006 13.00 UUR TOT 18.00 UUR Doorlopend : ✔ ✔ ✔ ✔

Rondleiding op de boerderij Kinderanimatie Boerderijactiviteiten Hapje & drankje

IN LANDLOPERSBOERDERIJ TE WORTEL De Bonte Beestenboel - Kolonie 35 - 2323 Wortel - www.debontebeestenboel.be

18

EOGFL

Programmeringsdocument

afdeling garantie

Plattelandsontwikkeling

voor de in Vlaanderen (PDPO)


ACTUEEL

Herbestemming Wortel-kolonie bijna rond

De Bontebeestenboel opent zijn deuren Met de opening van ‘De Bontebeestenboel’, zeg maar een soort kinderboerderij in de gebouwen van de voormalige boerderij, is er voor alle gebouwen en alle gronden van het 516 ha groot domein van Wortel-kolonie een nieuwe bestemming gevonden. Voor de gronden wordt nog gewerkt aan een globaal beheers- en onderhoudsplan, de Widarstichting start kortelings met de renovatie van het Casino en de woningen er tegenover, en het project in de boerderij opent zijn deuren. Alles valt stilaan in zijn definitieve plooi. Na de ‘Mars op Wortel-kolonie’ op 9 september 1995, onteigende de Vlaamse Landmaatschappij het domein en nam de provincie het initiatief tot de oprichting van de Stichting Kempens Landschap, die de herbestemming in goede banen zou leiden. De afdeling Bos en Groen werd eigenaar van de bossen, de afdeling Natuur van de gronden rond Bootjesven, de Vlaamse Landmaatschappij van de landbouwgronden en de stad Hoogstraten van 16 woningen, het Casino en gronden bij de boerderij. De Stichting zelf werd eigenaar van de voormalige boerderij, een prachtig maar groot gebouw waarvoor nu een gepaste herbestemming gevonden is.

Verder paste het plan binnen een algemene strategie van de overheid om woeste gronden, die zeker in de Kempen nog talrijk voorkwamen, te ontginnen en om te zetten in vruchtbare landbouwgronden. Om deze nieuwe bestemming waar te maken, vond een herinrichting van het landschap plaats. Dat gebeurde op een rationele en symmetrische manier. Het landschap werd doorsneden door dreven en sloten en bebouwd met imposante gebouwencomplexen. Uiteindelijk groeide Wortel- en Merksplas-kolonie, elk met hun eigen karakteristieken, uit tot een bijzonder waardevol geheel.

De kolonie: een straf verhaal

Met de afschaffing van de wet op de landloperij in 1993 was de uitbating van de kolonie, op uitzondering van de strafinrichting of gevangenis zelf met daar rond een veiligheidszone van 25 ha, geen prioriteit meer voor het ministerie van Justitie en werden de uitgestrekte domeinen te koop gesteld. Uit vrees voor versnippering en bijgevolg de teloorgang van het unieke landschap sloegen de gewestelijke, provinciale en gemeentelijke instanties in de provincie Antwerpen de handen in elkaar, om deze waardevolle gebieden te behouden voor de gemeenschap.

Voor de oorsprong van de kolonie van Wortel moeten we teruggaan tot de Franse tijd. De staat verplichtte immers tot tussenkomst voor de hulpverlening bij armoede en voor het oprichten van bedelaarsgestichten. In de beginfase lag de nadruk vooral op repressie, maar na de Franse tijd, onder het Koninkrijk der Nederlanden, evolueerde de instelling tot een landbouwkolonie. Werkverschaffing, zo werd gedacht, was een meer efficiënte manier om de landloperij te beteugelen en de openbare orde te handhaven.

De Stichting Kempens Landschap

De hoofddoelstellingen van de Stichting Kempens Landschap zijn: de verwerving, de bescherming, de valorisatie en eventueel het herstel van leefmilieu, landschap, natuur- en cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen in het algemeen en de instandhouding, het beheer, de ontsluiting en de publieksgerichte openstelling van open monumenten, die haar eigendom zijn, in het bijzonder. Erg belangrijk in dit verband is de multidisciplinaire aanpak. Het landschap is immers niet alleen natuur, maar ook bebouwing en allerlei functies. Dat alles vraagt een geintegreerd beheer en juist daarin maakt de Stichting Kempens Landschap zich sterk. Als organisatie kan ze voor Vlaanderen zelfs uniek en exemplarisch genoemd worden. Het is geen natuur- of monumentenvereniging maar een landschapsvereniging. Daarmee vult ze een hiaat op voor wat betreft de landelijke landschapsproblematiek in zijn veelomvattendheid.

De voormalige boerderij van de landlopers, een enorm groot gebouw, wordt een centrum voor boerderijklassen en boerderijvakanties. 19


ACTUEEL

De Bontebeestenboel

De zussen Somers hebben de voormalige landlopersboerderij – onder de noemer van ‘vzw De Bonte Beestenboel’ - omgebouwd tot een toplocatie voor boerderijklassen en boerderijvakanties. Het project is gericht op kinderen van de kleuter- en lagere school en op kinderen op jeugdvakantie, die willen deelnemen aan activiteiten in en rond de boerderij. Er worden een 80tal slaapplaatsen voorzien. Tijdens het verblijf kan gekozen worden uit een waaier aan leer- en doe-activiteiten. Daarnaast is er tevens een ruim aanbod van spel- en ontspanningsactiviteiten. Rekening houdend met het feit dat het gebouw gelegen is in een beschermd landschap werd aan de buitenkant van het gebouw enkel het hoogst noodzakelijke gerenoveerd om zo de eigenheid van het gebouw als onderdeel van het landschap te bewaren. Het middenplein zal worden geintegreerd in de werking van de boerderijklassen en heringericht als boerentuin. Hierbij nemen kleine landschapselementen en boerderijdieren een belangrijke plaats in.

Ilse en Greet Somers, initiatiefnemers van De Bonte Beestenboel

Stichting Kempens Landschap

Eind 1997 werd, op initiatief van de provincie Antwerpen en ondersteund door een 40-tal gemeenten, de vzw Stichting Kempens Landschap opgericht. Onder leiding van de Stichting werd samen met een groot aantal partners (VLM, de afdelingen Bos en Groen, Natuur, Land- en Tuinbouw en Monumenten en Landschappen, de stad Hoogstraten, de gemeente Merksplas en Pidpa) een aankoopdossier opgesteld waarbij het behoud in gemeenschapshanden en de opmaak van een gemeenschappelijke beheersvisie voorop stonden. In 1999 werden beide kolonies, Merksplas en Wortel, definitief beschermd als landschap. De Stichting Kempens Landschap nam het engagement op om de eenvormigheid en het blokpatroon rondom de woningen te herstellen en samen met

20

de VLM een plan op te stellen om de typische drevenstructuren te behouden, te verbeteren en te beheren. De aankoop van de voormalige boerderij van de landlopers (ca. 3 ha) door de Stichting Kempens Landschap vormde het sluitstuk van de eigendomsoverdrachten binnen Wortel-kolonie. De andere eigendommen waren op dat moment al verdeeld onder de verschillende partners. Om de boerderij “terug tot leven te brengen” werd naar een passende herbestemming gezocht. Dat bleek echter geen sinecure. Het oorspronkelijk idee om een landbouweducatief centrum op te zetten samen met de diensten van het Vlaamse Gewest en het Centrum voor Jeugdtoerisme werd snel verlaten nadat een aantal partners om financiële redenen afhaakten. Een volgende piste was de verkoop van de boerderij aan het Vlaamse Gewest (afdeling Natuur en Bos&Groen) dat zijn interesse betoond had voor een mogelijke verwerving. Omdat een definitieve beslissing op zich liet wachten en het Vlaamse Gewest geen garanties kon geven, werd na verloop van tijd de exclusiviteit ten voordele van het Vlaamse Gewest opgeschort en werd op vraag van de stad Hoogstraten het herbestemmingsdossier vanuit de Stichting Kempens Landschap zelf terug opgenomen. Na een analyse van de verschillende herbestemmingsvoorstellen, het oplossen van tal van knelpunten (o.a. op het vlak van stedenbouwkundige

vergunning, milieuvergunning, nutsleidingen, leegstandsheffing, enz.) en het uitzoeken en vinden van de noodzakelijke subsidiemogelijkheden werd in 2004 beslist om de hoeve – met uitzondering van de linker voorvleugel - in erfpacht over te dragen aan zussen Ilse en Greet Somers voor het uitbouwen van boerderijklassen. De linker voorvleugel werd in erfpacht gegeven aan de stad Hoogstraten. De stad Hoogstraten zal zijn deel van de boerderij in erfpacht geven ter huisvestiging van het Jan Spannenburgmuseum, het verenigingslokaal van Natuurpunt Markvallei en De Slinger. Na meer dan 5 jaar over een herbestemming te hebben gedroomd, was de vzw Stichting Kempens Landschap – samen met de stad Hoogstraten en de gezusters Somers – er in geslaagd van de herbestemming een feit te maken! Op zaterdag 20 mei zal vzw De Bonte Beestenboel feestelijk boven de doopvont worden gehouden in aanwezigheid van de beide co-voorzitters van de Stichting Kempens Landschap , Jos Geuens en Ludo Helsen en Burgemeester Arnold Van Aperen. Zondag 21 mei houdt de vzw een open deur dag. Iedereen is welkom. Kijk voor meer informatie op www.debontebeestenboel.be. Kortom, weldra zal de voormalige landlopersboerderij te Wortel weer bruisen van leven, zal het blokpatroon rondom de woningen hersteld zijn en zal Wortel-kolonie starten aan een sprankelend nieuw hoofdstuk in zijn bestaansgeschiedenis! (pdb/fh)

Jos Geuens en Ludo Helsen, van het provinciebestuur, de twee co-voorzitters van de Stichting Kempens Landschap.


21


ACTUEEL

Rony Bols voorzitter van Wikaho Aftredend voorzitter Frederik Pollet en de leden van Wikaho (Werkgroep Industrie Kanton Hoogstraten) stellen op hun algemene vergadering van 23 mei Rony Bols voor als nieuwe voorzitter. Rony is zeker geen onbekende in Hoogstraatse kringen, naast zijn engagement in zijn eigen onderneming is hij actief in tal van maatschappelijke geledingen. Dat levert voor de meeste onder ons een eerder fragmentarisch beeld. Zijn aanstelling tot voorzitter is de uitgelezen gelegenheid dat beeld wat bij te stellen. Een ruime babbel met hem maakt het beeld wat meer compleet.

Totaal concept In 2002 kwam Rony voor het eerst goed in de kijker als ondernemer. Vernibouw kreeg dat jaar de Prijs Ondernemen van de Kempense Kamer, prijs die het dynamisme en de creativiteit van een ondernemer wil valoriseren. Uiteraard was deze prijs geen toevalstreffer, maar het resultaat van 13 jaar hard en vooral creatief werk van de oprichter. Rony Bols heeft zijn roots in de zuiderkempen, in Mol-Millegem. Na de middelbare school ging hij in Brussel bouwkunde studeren en na het behalen van zijn diploma in 1984 vond hij een job bij Balmat Industries in Mol. “Daar kreeg ik tijd en gelegenheid om te groeien tot een verantwoordelijke functie. Daarbij heb ik vooral geleerd met mensen te werken en dat je in team meer kan dan ieder afzonderlijk”. Maar er zat meer in. “Samen met een jongere nonkel hebben we een zaak opgericht ‘in de verbouwingsfeer’. Dat zat toen al in de lift en we waren vooral actief in de montage, van deuren, wanden, enz. Ik had er blijkbaar andere ideeën over dan mijn nonkel en heb de zaak aan hem gelaten om mijn eigen ding te doen. Met een lening van 500.000 frank heb ik een trekhaak laten zetten, een ‘remorque’ en wat gereedschappen gekocht en ben als ‘eenmanszaak’ van start gegaan. Ik had snel in de gaten dat specialisatie belangrijk is en dat wanneer je de klant een ‘totaal concept’ kan bieden, je meer kansen op succes hebt. Ik had van thuis uit feeling met schrijnwerk en ben begonnen met binnenschrijnwerk, vooral compleet afgewerkte deuren en deurkasten. Die stelde ik samen én ging ze plaatsen. Nog altijd in de ‘vernieuwbouw’, vandaar de naam van mijn zaak. Dat liep goed en ook bleek dat mijn project bijzonder geschikt was voor grotere opdrachten. De projectbouw, kantoren, scholen, rusthuizen en andere grotere gebouwen. Al snel heb ik de stap gezet naar het zelf maken van de deuren, eerst vanuit een gehuurde schrijnwerkerij in Oostmalle, later vanuit mijn eigen atelier hier op het industrieterrein”.

Snelle groei Rony’s concept sloeg aan en Vernibouw kende

een snelle groei. Naast Vernibouw richtte hij Vernimetal op, dat metalen deuren produceert. Door overname kwamen daar Cambel en Werkhuizen Campens bij, ook werkzaam in de productie en de montage van deuren. Al die activiteiten werden ondergebracht in de Groep Eribel, die uitgroeide tot een marktleidende bedrijvengroep, gespecialiseerd in brandwerende deuren voor de utiliteitsbouw. Dankzij de complementariteit van deze vier Eribel-bedrijven kreeg de klant een totaalpakket aangeboden en werd hij verlost van een aantal klassieke coördinatieproblemen. In 2005 onderging de groep een ingrijpende reorganisatie. Voortaan bestaat Group Eribel nog uit slechts twee vennootschappen: de productiefirma Eribel (met twee afdelingen: hout en metaal) en het montagebedrijf Vernibouw-Campens. De bedoeling van deze reorganisatie is de activiteiten van de groep te bundelen en de structuur transparanter te maken. De verkoop van de Eribel-producten wordt voortaan verzorgd door het productiebedrijf zelf (Eribel dus), wat de administratie, de communicatie, de flexibiliteit én de prijs ten goede komt. Ook de communicatie tussen de montagefirma (Vernibouw-Campens) en de klant wordt verbeterd, met slechts één projectleider en één ploegbaas per bouwwerf. Zijn adagio dat ‘specialisatie’ van het allergrootste belang is, maakt dat Eribel uitgegroeid is tot een toonaangevende producent en plaatser van brandwerende, geluidsisolerende en inbraakvertragende deuren.

Diversiteit De snelle groei en de hoge graad van specialisatie is natuurlijk ook aan de medewerkers te danken. “De medewerkers zijn voor mij altijd het grootste klankbord geweest bij de ontwikkeling van de onderneming. Zonder hun inbreng hadden we nooit gestaan waar we nu staan. In de nieuwe structuur hebben een aantal van mijn leidinggevende medewerkers geparticipeerd in de vennootschap. 20% van de aandelen zit bij mijn partners. Dat zorgt voor een grote betrokkenheid”. Ook het HRM-beleid getuigt van nieuwe inzichten. Rony Bols: “Bij de overname van de Campens hebben we gemerkt dat er grote

DE HOOGSTRAATSE MAAND Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek.... Lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad 22

Rony Bols cultuurverschillen bestonden tussen Campens en Vernibouw, het waren twee verschillende werelden. De eerder traditionele hiërarchische structuur en de op teamwork gestoelde structuur. We hebben die beide in mekaar moeten passen. Daarnaast hebben wij oog voor de diversiteit van de samenleving. Jongeren, ouderen, autochtonen en allochtonen, validen en minder validen. Via een diversiteitsplan en waar mogelijk met medewerking van de verschillende overheden (bvb. ervaringsfonds), hebben die ook in de onderneming hun plaats. Alles gebaseerd op wederzijds respect. Oudere werknemers hebben we aan het werk kunnen houden door hen via technische hulpmiddelen fysisch te ontlasten. We hebben ook Marokkaanse werknemers in dienst en met hen hebben we specifieke afspraken gemaakt. Zij kunnen binnen de onderneming hun religieuze verplichtingen nakomen, zij het binnen de pauzes. We hebben hen daarvoor een aangepaste ruimte ter beschikking gesteld. Als anderen een rooklokaal kunnen krijgen, waarom zouden we hen een gebedsruimte ontzeggen. Ook omtrent hun religieuze feestdagen hebben we afspraken. Zij nemen dan recuperatiedagen die andere werknemers op een ander tijdstip willen. Een eis van ons aan hen is een behoorlijke kennis van het Nederlands. Via begeleiding hebben we ook dat kunnen regelen. Zo zie je, dat je met goede wil en vooral met wederzijds respect veel kan bereiken. En we worden er allemaal beter van. Ik heb graag gelukkig personeel”.

Wikaho Rony Bols is altijd overtuigd geweest dat een ondernemer niet buiten de maatschappij mag staan. Die overtuiging heeft hij ook consequent in praktijk gebracht. Hij is al jaren lid van VOKA, waar hij lid is van de raad van bestuur van Voka Kempen en van de lokale werkgroep WIKAHO.


ACTUEEL Binnen de confederatie Bouw is hij voorzitter van de Vlaamse Schrijnwerkers Turnhout en lid van het nationaal bestuur. Ook met het onderwijs houdt hij nauwe banden. “Ik ben altijd voorstander geweest van een sterke band tussen opleidingsinstituten en ondernemingen. In Hoogstraten hebben we een nauwe samenwerking met het VITO. Elk jaar hebben we stageplaatsen en ik geef graag feedback aan de school over hun leerlingen en hun methodes.” Later deze maand volgt Rony Bols Frederik Pollet op als voorzitter van de Hoogstraatse werkgroep. “Ik ben vereerd dat men mij gevraagd heeft en heb het ook graag aanvaard. Grote wijzigingen in het beleid zal dat niet geven, ik zal voortgaan met het beleid van Frederik. Nu zijn er wel een aantal zaken die me na aan het hart liggen en die ik graag onder de aandacht zou willen brengen. Communicatie met de bevolking vind ik zeer belangrijk. Dikwijls worden de bedrijven fout ingeschat door de mensen, uit onwetendheid, doordat ze niet weten wat er omgaat. En nochtans creëren de bedrijven werk en welvaart. De deuren openzetten lijkt me daarvoor een goed antwoord, laten zien wat je doet. Wat er op dit ogenblik gebeurt omtrent de uitbreiding van het industrieterrein ‘De Kluis’ is een voorbeeld van foute communicatie. Het lijkt wel of industrie en landbouw tegenstanders zijn, die niet met mekaar praten. Die zwarte vlaggen en die protestborden zien, dat geeft zo’n negatief beeld. We moeten dringend met mekaar aan de tafel gaan zitten. Anderzijds vind ik dat bedrijven respect moeten tonen voor de omgeving waarin ze gevestigd zijn. De invulling en aankleding van de industriezones en van de bedrijventerreinen kan fel verbeteren, verfraaien ook. Een bedrijf hoeft niet grauw en lelijk te zijn. Een beetje oog voor het esthetische geeft veel meer uitstraling. Mobiliteit is ook een belangrijk aandachtspunt voor de volgende jaren en dat mogen we niet beperken tot onze eigen gemeente. Er ligt werk genoeg op de plank van de werkgroep voor de volgende jaren”.

Evenwicht Heeft Rony Bols nog een leven buiten de onderneming en alles wat er uit voortvloeit? “Samen met mijn gezin hebben we daar een gezond evenwicht gevonden. Chris, mijn echtgenote, is kleuterleidster en is parttime gaan werken zodra er kinderen kwamen. Die hebben dan ook nooit iets te kort gekomen. Verder hebben we afgesproken dat de weekends en de vakanties volledig voor het gezin zijn, dan werk ik dus nooit. In de week mag de zaak op de eerste plaats komen. Dat werkt perfect. We wonen hier in Hoogstraten en nemen graag en veel deel aan het sociale leven. Ik speel met de kameraden zaalvoetbal bij de Gelmelsoccers en drink na de match graag een glas met hen. Ook Gelvoc ligt me na aan het hart. Volgens mij is het dus een fabeltje dat er als ondernemer niets bestaat buiten het bedrijf. Je moet dat gewoon goed verdelen. En zowel de zaak, mijn familie en ikzelf varen er wel bij.”

Bibliotheken in de grensstreek slaan handen opnieuw in elkaar HOOGSTRATEN EN OMGEVING - De bibliotheken van Baarle Hertog en Nassau, van Merksplas, Rijkevorsel en Hoogstraten vormen al enkele jaren het grensoverschrijdend samenwerkingsverband BeNeBib. Via die weg kunnen ze activiteiten op touw zetten die ze anders moeilijk of niet zouden kunnen verwezenlijken. Ontwerp BeNeBib-logo en win! Om zich beter te profileren naar het publiek wil BeNeBib een eigen logo en huisstijl. Daarvoor heeft men een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Heb je een goed idee of beschik je misschien over enig ontwerptalent? Stuur je ontwerp in voor 1 mei en je maakt kans op de hoofdprijs van 500 euro. Met BeNeBib de wereld rond! Inspelend op de reiskriebels die in het voorjaar steevast de kop opsteken, organiseert BeNeBib een activiteitenreeks waar reislustigen kunnen proeven van vreemde streken en culturen. Gaat je interesse uit naar het noorden, oosten, zuiden of westen. In de loop van de maand mei kan je in elk van de BeNeBib-bibliotheken voor een andere windstreek terecht. - 8 mei – Rijkevorsel: OOSTEN: Op de vlucht voor de Taliban De Afghaanse Shakera komt vertellen over haar vlucht voor de Taliban en de heropbouw van haar leven in België. - 9 mei – Baarle: NOORDEN:

Vis van het jaar 2006

Scandinavische thrillerauteurs Fred Spek, redacteur en vertaler bij uitgeverij De Geus, komt geïnteresseerden inwijden in de mysteries van de – de laatste jaren zo populaire – Scandinavische thrillerliteratuur. - 11 mei – Merksplas: WESTEN: Op stap met de Indianen Kris Van Tongel is al verscheidene keren op reis geweest naar de indianen en kan met recht een blanke indiaan genoemd worden. Geïllustreerd met foto’s en anekdotes zal ze een boeiend beeld schetsen van het leven van indianen in Noord-Amerika. - 17 mei – Baarle: NOORDEN: Natuurfotografie in Siberië: Natuurfotograaf Chris Schenk komt vertellen over natuurfotografie, de natuur in Siberië en de avonturen die hij in het hoge noorden beleefde. Natuurlijk brengt hij ook prachtige foto’s mee. - 23 mei – Hoogstraten: ZUIDEN: Borneo, Thailand en Malediven Werner Vercauteren is reisbegeleider én cineast. Hij heeft prachtige films bij van zijn tocht door de jungle van Borneo, een reis in het betoverende Noord-Thailand en een onderwateravontuur in de Malediven. Voor meer informatie over deze activiteiten kan je terecht in de deelnemende bibliotheken of op de websites www.benebib.be of www.benebib.nl

Schelvis

VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) roept, in samenspraak met de visserijsector, schelvis uit tot ‘Vis van Jaar 2006’. Het is de achttiende keer dat VLAM een ‘Vis van het Jaar’ opvist. Door telkens een andere vis in de schijnwerpers te plaatsen, illustreren we de slogan ‘Vis, rijk aan variatie’. Ons aanbod van vis reikt inderdaad veel verder dan de obligate kabeljauw en tong. De best bekende soorten zijn onderworpen aan vangstbeperkingen. De vraag ervan stimuleren zou de vissen onbetaalbaar maken. VLAM schuift daarom graag een vis naar voor die weinig bekend is, vlot beschikbaar is en betaalbaar. We hebben dit keer ook bewust gekozen voor een vissoort die past in een duurzame visserij. De keuze viel dit keer op schelvis (Gadus aeglefinus), een soort die voorkomt in noordelijke wateren (o.a. Rusland, IJsland, Noorwegen, Faeröereilanden) en in het noordelijke gedeelte van de Noordzee. De soort is weinig bekend in België maar erg gegeerd in bijvoorbeeld Schotland. De aanvoer in België bedraagt ongeveer 400 ton per jaar. Schelvis behoort tot de familie van de kabel-

jauwachtigen. Zijn opvallendste kenmerk is de zwarte vlek onderaan de zijlijn en achter de kieuwen, de zogenaamde heilige Petrusduimdruk. De volwassen vis leeft vooral op diepten van 80 tot 200 meter en kan tot 80 cm lang worden. De aangevoerde schelvis meet gewoonlijk tussen 40 en 50 cm. Schelvis is culinair een echte aanrader. Schotten zweren bij gerookte schelvis maar hij doorstaat met glans eender welke bereidingswijze. Kenners beschouwen schelvisschotels als verfijnder dan die met kabeljauw. Het visvlees is iets zachter. Schelvis wordt in zijn geheel gefileerd, in moten en gerookt aangeboden. De gefileerde schelvis domineert omwille van de grote schubben. Schelvis is een magere vissoort. Naar gewoonte realiseerde VLAM een receptenfolder met de ‘Vis van het Jaar’. De folder geeft een reeks uiteenlopende bereidingen met schelvis die haalbaar zijn voor de gemiddelde keukenpiet. De folder is gratis en wordt verdeeld via de vishandel. Meer weten over vis of visgerechten? Surf naar www.vis.vlam.be

23


LEZERS SCHRIJVEN

Zwembad (1) Als bestuurslid en mede-oprichter van de Hoogstraatse ReddersClub ben ik natuurlijk een voorvechter voor een stedelijk zwembad in Hoogstraten. Onze sportclub bestaat ondertussen 15 jaar en vanaf de start zijn wij altijd vragende partij geweest. Er wordt gesproken over een ‘eenvoudig’ zwembad maar er zijn toch een aantal minimumbehoeften om het geheel aantrekkelijk te maken. Zo vind ik dat een 25-meterbad met 5 of 6 banen een noodzaak is. Op die manier kan er een bloeiend clubleven ontstaan, dat ook kan meedraaien in de competities. Daarbij is een klein instructiebad ook nodig voor de zwemlessen, de watergewenning en eventueel voor babyzwemmen (aangepaste temperatuur). We kunnen het echter nog groter zien. Volgens het sportbehoefte-onderzoek is er ook nood aan een bijkomende sporthal en een nieuwe atletiekpiste (400 m). Om dit allemaal te kunnen realiseren is het volgens mij noodzakelijk om te werken met een PPS (Publiek Private Samenwerking). Op die manier is het niet nodig om bepaalde delen, bijvoorbeeld een cafetaria, te financieren en kunnen de kosten beter gespreid worden. De verschillende denkpistes moeten onderzocht kunnen worden. Er zijn trouwens nog veel meer (OCMW-) gronden beschikbaar in de nabijheid van de voetbalvelden van HVV, met een ontsluitingsmogelijkheid naar de Loenhoutseweg. Waarom zouden we die ook niet geheel of gedeeltelijk een sportbestemming geven? Hiervoor is echter een langetermijnvisie nodig in het Hoogstraatse sportgebeuren (langer dan een legislatuur van zes jaar). Het sportbehoefteonderzoek is hiervoor een uitstekend werkinstrument. Het zou jammer zijn om er een verkiezingsitem van te maken om wel of niet de belastingen te verhogen en zo de kiezers af te schrikken. Dat een zwembad geld kost weet iedereen, dat het een verantwoorde kost is, daar ben ik van overtuigd! Er zijn andere stadsdiensten die ook enorm veel geld kosten en die misschien wel minder verantwoord zijn. Mijn mening is dat we in het verkiezingsjaar niet moeten bepalen wat er moet komen, maar wel hoe we eraan kunnen beginnen na de verkiezingen. Patrick Lambregts, Achtelsestraat 76A, Hoogstraten.

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Maandag gesloten

Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

24

Zwembad (2) Geachte redactie, Tijdens de dorpsraad 1996-1997 heb ik een steentje geworpen i.v.m. het “zwembad”, maar helaas zonder enige reactie! Vandaar, na mijn derde poging na +/- 9 jaar, op de dorpsraad van jl. en nu ook via een lezersbrief in uw blad. Want gans de bevolking van de gemeente Hoogstraten verlangt een positief antwoord! De nood aan een zwembad in Hoogstraten is groot en de tijd dringt aangezien zelfs ’t kleine instructie “Molenbad” definitief is verdwenen! We hebben wel “De Mosten”, prima, maar dit is een recreatiebad wat maar een korte periode van het jaar geopend is. Trouwens, dit project is niet te vergelijken met een “gesloten zwembad” dat gans het jaar, van ’s morgens tot ’s avonds, functioneel is voor iedereen. Wij vragen een sober en eenvoudig zwembad dat voldoet aan de moderne hygiënische normen. Zwemmen is de enige sport die men kan doen vanaf enkele weken tot +80 jaar, zonder sportletsels. Dus heel belangrijk voor de volksgezondheid. Wat kan er allemaal plaatsvinden in en rond een zwembad? 1. Babyzwemmen, vanaf 6 weken à 3 maanden, en is prima voor de motorische ontwikkeling van kinderen en geeft sociaal contact, vermits een groep uit +/- 10 personen bestaat en moeder èn kind in het water zijn. 2. Zweminstructie, vanaf +/- 4 jaar. 3. Diplomazwemmen voor A, B en C diploma. Het is niet alleen zeer nuttig, het geeft ook een veiligheidsgevoel aan ouders en gezinnen op vakantie. 4. Schoolzwemmen. Hoogstraten heeft een grote scholengemeenschap. Anno 2006 gaan de kinderen nog altijd op transport – risico op de baan, extra tijd, extra financiële belasting – om met de school te zwemmen. En hoe meer bussen op de baan, hoe meer luchtverontreiniging! Over het algemeen heeft onze jeugd tè weinig conditie, sommigen hebben zelfs last van obesitas, dus watertherapie is ideaal! Men kan ook balspelen of waterpolo organiseren in clubverband. Men is sociaal bezig en men bouwt uithoudingsvermogen op. 5. Volwassenen zwemonderricht. ’t Is nooit te laat om het te leren en het geeft een goed lichamelijk en geestelijk gevoel. 6. Zwangerschapszwemmen in groep, met +/10 personen. De toekomstige moeders houden hun conditie op peil en voelen even hun extra overgewicht niet! 7. Gezinsrecreatie gans het jaar rond. 8. Aquagym voor verschillende leeftijden. 9. Aquajogging voor verschillende leeftijden. Het water geeft een massage aan het lichaam en activeert alle kapitale lichaamsfuncties.

10. Revalidatie in het zwembad na een ongeval of operatie. Het helpt ook bij neurologische, vasculaire of longaandoeningen en sportletsels. Een voorbeeld van dat laatste is Kim Clijsters. Zij doet sinds oktober 2003 aan aquajogging. 11. Duikinstructie (nà behalen van C-diploma) voor jeugd en volwassenen. ’t Is sociaal, men doet een dienst aan de gemeenschap en het heeft een reddende functie. Of men doet het tijdens de vrije tijd, op vakantie. Men geniet van exotische gebieden, van flora en fauna, kortom van de wondere wereld! 12. Werkgelegenheid in eigen streek: bouwproject, sportief personeel, administratief personeel, onderhoudspersoneel en cafétariapersoneel. In ’t Vlaamse land zijn er gemeenten met even veel of minder aantal bewoners als in onze gemeente die wel de gelukkige bezitters zijn van een zwembad! Onze overheid heeft een verantwoordelijkheid naar onze bevolking: zorgen voor de gezondheid, zodat iedereen zolang mogelijk zelfstandig kan blijven en genieten van het leven! Tot slot: als men ver terug gaat in de geschiedenis, dan komt men bij de Grieken en de Romeinen: zij begrepen al de heilzame uitwerking van water! Hopelijk komt er in 2006 een omwenteling voor de “Gemeente Hoogstraten”, een “stad der Vrijheid” waardig! M.L. Stynen, Regentaat Lichamelijke Opvoeding, Hoogstraten.

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN PVC RAMEN en DEUREN Kömmerling Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189


ERFGOED

LEZERS SCHRIJVEN

Zwembad (3) De Gemeentelijke Sportraad Hoogstraten vzw wenst graag te reageren op de vraag of er in Hoogstraten al dan niet een zwembad moet komen. Alle erkende adviesraden, waaronder de sportraad , brengen jaarlijks hun prioriteiten binnen bij het stadsbestuur. Naast de uitbreiding van de sportdienst met een medewerker en een degelijke uitbouw van de atletiekaccommodatie in Hoogstraten is een zwembad in Hoogstraten sinds jaren een prioriteit voor de gemeentelijke sportraad. Motivatie: - de zwemsport is toegankelijk voor iedereen: jong, oud, dik, dun, mobiel, minder mobiel, maw toegankelijk voor alle lagen van de bevolking. - Het belang voor de ouderen: het is voor hen veelal de voornaamste sport en voor velen de enige die zij kunnen blijven beoefenen hun leven lang. - Naast het sportieve aspect draagt zwemmen ook bij tot het lichamelijk welzijn en komt de gezondsheidsfactor meer en meer naar voren. Sporten en dus ook zwemmen genereert een gezondsheidsbevorderend effect. Het gezonde van sport is dat er lichaamsbeweging is en liefst zo veelzijdig mogelijk. Zwemmen is gezond. - Hoogstraten is een scholencentrum. Het schoolzwemmen is een eindterm. - In Hoogstraten aan de Wereldakker is een locatie voorzien voor de bouw van een zwembad en op deze locatie liggen mogelijkheden voor de uitbouw van een sportcomplex. Concept zwembad: - De sportraad wenst echter de nadruk te leggen dat de bouw van een zwembad geen alleenstaand gegeven mag zijn. De uitbouw van een sportcentrum biedt meer mogelijkheden: een zwembad in combinatie met een sporthal en annex lokalen en/of accommodatie voor meerdere sporten zoals atletiek, gevechtssporten, turnen, …en dit alles met elkaar verbonden dmv een goeddraaiende horecazaak. Deze horecazaak kan het verlies dat altijd gepaard gaat met de exploitatie van een zwembad minder groot maken. Besluit: Voor de zwemsport heb je een eigen specifieke infrastructuur nodig waardoor het financiële luik zeer belangrijk wordt. In het sportbeleid moeten daarom keuzes gemaakt worden. Kiest het stadsbestuur in Hoogstraten voor de uitbouw van de zwemsport of niet? De Gemeentelijke Sportraad Hoogstraten is unaniem vóór de bouw van een zwembad in combinatie met een sporthal, annex sportlokalen en cafetaria in Hoogstraten. Met sportieve groeten Gemeentelijke Sportraad Hoogstraten vzw Raf Desmedt, voorzitter Chris Jochems, secretaris

SOFTCOMPUTER

SOFT

COMPUTER REVA BVBA

COMPUTERS - TELEFONIE SOFTWARE - KANTOORMEUBILAIR

reva bvba Meerseweg 80b 2322 Hoogstraten tel 03/315.09.09 info@softcomputer.be

Beveiliging en observatie

Observeer en bewaak uw eigendom Toegang via het internet, waar u ook bent. Oplossing met 4, 8, 16, 32… camera’s met multi-locatie.

Vraag een demo: info@softcomputer.be 03 /315.09.09

www.softcomputer.be p

25


Wordt CD&V de grootste partij? GvA pakt uit met opiniepeiling over gemeenteraadsverkiezing Woensdag 19 april publiceerde Gazet van Antwerpen op een dubbelgrote pagina de resultaten van een enquête over de kiesintenties van de Hoogstraatse bevolking. Hieruit blijkt dat CD&V niet alleen de grootste partij zou worden in de gemeenteraad maar zelfs de absolute meerderheid zou kunnen vormen. Dit zou ten koste gaan van alle momenteel zetelende partijen met de zwaarste klap voor HOOP die zijn drie zetels, waarvan twee schepenzetels, in de raad zou verliezen. Bedenking vooraf Het onderzoek werd uitgevoerd door studenten van de Katholieke Hogeschool Kempen in opdracht van Gazet Van Antwerpen. De verantwoordelijken van deze verkiezingsenquête maken zich sterk dat deze bevraging (via telefoon) op wetenschappelijke basis is uitgevoerd. Er werden 397 stemgerechtigden in de gemeente opgebeld en gevraagd naar hun keuze bij de gemeenteraadsverkiezing van 8 oktober. Niet alleen gaven heel wat mensen te kennen nog niet te weten voor wie ze zouden stemmen maar ook weigerden er heel wat om te antwoorden. In totaal maakt dat 40,5 % uit van de gecontacteerden. Uiteindelijk gaven dus slechts een goede 160 ondervraagden een duidelijke keuze. GvA gaat er daarom ook zelf van uit dat deze enquête vooral richtinggevend is. De grote sprong voorwaarts Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat CD&V een geweldige sprong voorwaarts zou maken. Waar de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2000 25,2 % van de stemmen haalde, zou zij nu naar 41,8 % stijgen. Dit zou in aantal zetels een sprong zijn van 7 in 2000 naar 13 binnenkort. Dit betekent dat zij een absolute meerderheid zou behalen in de volgende legislatuur. Er zetelen immers 25 raadsleden in de Hoogstraatse gemeenteraad. Dit zou een primeur zijn in de Hoogstraatse gemeentepolitiek sinds de fusie van de vijf vroegere gemeenten in 1976. Een absolute meerderheid betekent eveneens dat CD&V niet alleen de burgemeesterszetel zou inpalmen maar ook gans het college zou kunnen vullen met partijgenoten. Ten koste van? Het surplus van 6 zetels voor CD&V moet natuurlijk wel ergens vandaan komen. Uit het onderzoek blijkt dat hiervan alle momenteel zetelende partijen de dupe zijn. De huidige meerderheid van KVB (Kristelijke Volksbelangen) en HOOP (Hoogstratens Open en Onafhankelijke Partij) zou op slag 5 zetels verliezen. De partij van burgemeester Van Aperen zakt van 36,5 % naar 30,3 % en zou 2 zetels moeten inleveren. De groep van schepen Peerlinck en schepen Sprangers zou simpelweg uit de gemeenteraad verdwijnen. Zij verliest niet alleen 7,8 % maar hierdoor ook haar drie verkozenen in de raad. Een verrassing van formaat. Anderzijds is de groep HOOP 6 jaar geleden ontstaan uit de schoot van de toenmalige CVP. Vooral de ACW-strekking

26

kon zich toen niet meer vinden in de CVP. Keren veel van deze kiezers terug naar de oude schaapsstal nu CD&V nationaal weer inde lift zit? Groen! zou volgens deze enquête zakken van 14,5 % naar 11,7 % en hierdoor één zetel moeten prijsgeven. Ook het Vlaams Belang boet in, van 7,3% naar 5,1 % en zou hierdoor haar enige zetel verliezen. Nieuw bestuur In de veronderstelling dat deze opiniepeiling bewaarheid zou worden, dan krijgen we in Hoogstraten wel een totaal nieuwe situatie. Het is dan aan de CD&V om niet alleen een burgemeester voor te dragen maar ook zelfs om gans het schepencollege te vullen. Met een absolute meerderheid hoeft zij immers geen alliantie aan te gaan met een andere partij. Maar deze meerderheid is wel beperkt (de helft + één) en houdt dus risico’s in. Geen enkel raadslid van de partij mag dan bij belangrijke stemmingen afwezig zijn. Veiligheidshalve zal er dus waarschijnlijk een bestuursovereenkomst gemaakt moeten worden. En daarin heeft CD&V de keuze tussen een ruime meerderheid of een gewone veilige meerderheid. In het eerste geval gaat zij in zee met KVB en vormt ze een coalitie van 22 leden. In het tweede geval neemt zij Groen! mee op en heeft ze met 15 raadsleden een veilige marge. Einde tijdperk? Een bijkomende vraag in de enquête betrof de plaats van burgemeester Van Aperen in het Hoogstraatse landschap. Op de vraag of, ongeacht de politieke overtuiging van de ondervraagde, de huidige burgemeester mag aanblijven, antwoordde 52 % positief. Dertig procent ziet dit niet meer zitten en 18 % weet het niet of geeft geen antwoord. Toch zou met deze verkiezingsuitslag het tijdperk Van Aperen wel eens definitief afgelopen kunnen zijn. Drie legislaturen of 18 jaar lang is Arnold Van Aperen burgemeester van Hoogstraten. Nu hij geen nationaal mandaat meer bekleedt, zou hiermee wel eens een einde kunnen komen aan zijn politieke leven. Tot hiertoe heeft hij immers alle functies al uitgeoefend: schepen, voorzitter OCMW, provincieraadslid, volksvertegenwoordiger, senator, Vlaams Raadslid, burgemeester. Alleen de zetel van gemeenteraadslid ontbreekt nog op de lijst. Met deze uitslag zou deze nu wel eens in aanmerking kunnen komen. Hete soep? Toch is er een oud Vlaams gezegde: “De soep wordt

nooit zo heet gedronken als ze wordt opgediend”. Deze opiniepeiling mag dan al een verrassing zijn, het is en blijft een opiniepeiling. Ook de initiatiefnemers weten dat er tal van factoren nog een belangrijke rol kunnen spelen vooraleer de verkiezingsuitslag zwart op wit zal staan. Ook voor hen zijn deze resultaten eerder richtingaangevend. Sinds de vorige nationale verkiezingen is het duidelijk dat CD&V in de lift zit. Dat dit zijn uitstraling heeft op plaatselijk vlak is logisch en te verwachten. Maar toch zijn gemeenteraadsverkiezingen geen nationale verkiezingen. De samenstelling van de lijst, de aanwezigheid van sterke figuren, een zwaargewicht als lijsttrekker, het zijn allemaal factoren die meetellen. Tinne Rombouts uit Meerle scoorde tijdens de laatste parlementsverkiezingen op 13 juni 2004 erg mooi en werd rechtstreeks verkozen tot lid van het Vlaams Parlement. Veel zal inderdaad afhangen of zij de Hoogstraatse lijst wil trekken. Zij moet hiervoor wel haar domicilie in Hoogstraten hebben. In het verleden hebben we al vaak gezien dat de uitslagen van gemeenteraadsverkiezingen niet vergeleken kunnen worden met deze voor Kamer en Senaat. Veel hangt inderdaad af van plaatselijke kandidaten. Zo scoort bijvoorbeeld Sp.a in Hoogstraten nationaal beter dan voor de gemeenteraad. De SP (de huidige sp.a) haalde in 2000 voor de provincieraad in Hoogstraten 7,3 % terwijl dat op gemeentelijk vlak op hetzelfde moment slechts 4,6 % was. Ook de plaats van Arnold Van Aperen (VLD) voor Kamer of Senaat bepaalde in het verleden sterk het aantal stemmen op die bewuste lijst terwijl de andere VLD-lijst aanzienlijk lager scoorde. Voorlopig zijn er ons nog geen lijsten bekend en is het nog raden wie de lijsten zullen trekken. Onbeslisten Veertig procent van de ondervraagden gaf te kennen nog geen idee te hebben op wie zij zou stemmen of weigerde gewoon een antwoord te geven. Wellicht heeft een en ander ook te maken met de twijfel over de anonimiteit via de telefoon. Wij laten nu eenmaal niet graag het achterste van onze tong zien als het over politieke voorkeuren gaat. Het is logisch dat deze groep nog een sterke invloed kan hebben op het uiteindelijke stemgedrag in onze gemeente. GvA maakt in haar artikel de bemerking dat de resultaten van Vlaams Belang in onderzoeken steeds lager zij dan in de realiteit. “14% van de ondervraagde Hoogstratenaren weigerde zijn keuze bekend te maken. Uit de meeste verkiezingsenquêtes blijkt dat bijna de helft van hen toch voor het VB kiest.” Aldus GvA. Besluit Deze opiniepeiling zal in ieder geval leven in de politieke brouwerij brengen. De discussies zijn gestart en alle belanghebbenden zullen er alles aan doen om hun beste beentje voor te zetten. De echte aftrap voor 8 oktober blijkt nu wel gegeven. De profileringdrang van de gemeenteraadsleden in spe zullen we er bij moeten nemen.


dorpsleven Contactpunten –

Drukke opendeur in het rusthuis

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, horstendries@hotmail.com

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@skynet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@pandora.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, toon.verleye@pandora.be Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 314 49 03, franssnijders@tiscalinet.be Wortel: Maartje Siebelink, Kerkveld 13, tel. 03 314 67 09, dhmwortel@hotmail.com FOTO’s: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03 314 49 03. SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03 314 49 03, franssnijders@tiscalinet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be

HOOGSTRATEN - 26 maart vond de jaarlijkse opendeurdag van het rusthuis plaats. Voor onze bejaarden een drukke, maar aangename dag. Voor hun familieleden maar ook voor anderen een gelegenheid om het rusthuis beter te leren kennen of om in de cafetaria eens bij te praten met oude bekenden. En wie niet graag met lege handen huiswaarts keerde, kon ook nu weer een fris plantje kopen of een pak heerlijke wafels, met liefde gebakken door de altijd paraat staande vrijwilligsters van het rusthuis (foto).

Fietszoektocht HOOGSTRATEN – Deze zomer organiseert de KWB zijn tiende vakantiefietszoektocht waarbij de deelnemers een aantal vragen moeten oplossen en enkele foto’s zoeken. De route loopt door Hoogstraten en omliggende dorpen. De deelnameprijs bedraagt 4 euro. Deelnemingsformulieren kan men bekomen bij: Toerisme Hoogstraten, Vrijheid 149; C. Bruyndonckx, Van Aertselaerstraat 28; D. Schellekens, Postweg 2 en

De prijswinnaars worden schriftelijk verwittigd. Kies een mooie dag uit en maak er een gezellige uitstap van. Voor meer inlichtingen: Dirk Schellekens, tel. 03 314 65 80.

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

www.demaand.be

J. Vermeeren, Minderhoutsestraat 15. Deelname is mogelijk vanaf maandag 1 mei tot en met 30 september, datum waarop de antwoordformulieren ten laatste moeten ingeleverd zijn.

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

27


HOOGSTRATEN

Markdal wandelt

GROOT-HOOGSTRATEN - Van oktober tot en met april organiseert wandelclub Markdal jaarlijks een 12-tal wandelingen. Het gaat daarbij meestal om familiewandelingen, wat wil zeggen dat men in groep wandelt. Op 2 april trok het ganse gezelschap naar de Ardennen, waar het seizoen werd afgesloten. Enkele weken eerder, op zondag 19 april, wandelden ze in de eigen streek, met onder andere een mooie halte aan de watermolen. Na afloop van de wandeling werden de diploma’s uitgereikt in de feestzaal van de strafschool. (Foto: Frans Snijders)

Geslaagd dubbelconcert McC+

HOOGSTRATEN - Vrijdag 10 maart viel er weer muziek van de bovenste plank te beluisteren in zaal St.-Cecilia. De commentaren over het dubbeloptreden van The Metalboys uit Assenede én onze eigen McC+ (Guy Martens, Flup en Jan Croes en Karel Huet) waren unaniem lovend. De mannen van McC+ - die het evenement organiseerden – mogen dan ook terecht trots zijn op hun initiatief. (Foto: Frank Croes) 28


HOOGSTRATEN

Spectaculaire toreninspectie HOOGSTRATEN - Je kunt er je kalender haast juist op zetten … want bijna elk jaar op het eind van de winter, breken de dagen aan dat er brokjes witte steen van de toren vallen. De natuursteen die bij de heropbouw van de toren gebruikt werd, blijkt onvoldoende bestand tegen ons kouwelijk winterweer. Water dringt in de steen en de vrieskou doet de rest. Om de toestand grondig te kunnen inspecteren en ineens nog enkele losse stukjes te verwijderen, daalden inspecteurs van Monumentenwacht Antwerpen op woensdag 29 maart als ware alpinisten langs touwen af, van de torenspits naar beneden. Spectaculair om zien, maar eigenlijk dus niet zo’n goed nieuws voor onze geliefde toren. Om het probleem in de toekomst te verhelpen, keurde de gemeenteraad inmiddels al wel een studie goed. Maar het kan nog wel enkele jaren duren eer het probleem ook echt verholpen zal worden.

Geen werk voor mensen met hoogtevrees, zo’n toreninspectie.

Ballonnen tegen het pesten HOOGSTRATEN - De laatste week voor de Krokusvakantie namen heel wat scholen deel aan de “Vlaamse week tegen pesten”. Zo ook het Instituut Spijker, waar verschillende activiteiten werden georganiseerd om het wij-gevoel te versterken en de verveling tegen te gaan. In de loop van de week werd bijvoorbeeld een antipestmuur gebouwd, die door de leerlingen werd volgespeld met kaartjes waarop zij hun antipestgedachten en –gevoelens hadden geschreven. Verder werd er dinsdagmiddag gezamenlijk gevolksdanst en donderdagmiddag organiseerde de 3de graad “’t Spijker zingt”, een samenzang met heel de school, waarop o.a. het Spijkerlied werd aangeleerd. Vrijdagmiddag vond de slothappening plaats, waarbij alle leerlingen, elk een ballon oplieten met daaraan een kaartje met een antipestslogan. (Foto: FS)

Davidsfonds organiseert … HOOGSTRATEN / RIJKEVORSEL - Voor 2 van haar volgende activiteiten werkt ons Davidsfonds weer samen met de collega’s uit Rijkevorsel. Zaterdag 20 mei (om 14 uur) staat er zo een natuurwandeling in Brecht op het programma. De natuurgebieden De Kooldries en Hoofsweer vormen de meest noordelijke begrenzing van de Brechtse Heide en beslaan samen zo’n 40 hectare. Van de 18 aanwezige kleiputten dateren de oudsten uit de jaren 1895-1904. De gebieden hebben een grote natuurwaarde, mede door de kronkelende dammetjes en walletjes die de kleiputten scheiden. Het gebied is vooral interessant voor de talrijke watervogels die er overwinteren. Ook de aanwezigheid van 5 soorten salamanders, waaronder de kamsalamander, is opvallend. Natuurgids Leo Claessens zal zeker de aandacht vestigen op deze en andere typische fauna en flora

van het gebied. Ook Jos Vorsselmans zal op de wandeling aanwezig zijn. Nakaarten gebeurt in educatief centrum ’t Kerkuiltje, in de dorpsstraat in Brecht. Er wordt vertrokken om 13.30 aan de PAX; de verplaatsing gebeurt per carpooling. Wie geïnteresseerd is, schrijft vooraf in bij Joos Croes (03/314.49.24 of joos_croes@telenet.be) en betaalt 5 euro op het rekeningnummer 4146050281-39. Voor maandag 5 juni – 2de Pinksterdag om precies te zijn – wordt een excursie gepland naar het ‘witte stadje’ Thorn en naar het vestingstadje Stevensweert, beide in Nederland Limburg. De geschiedenis van het vorstendommetje Thorn begint met de bouw van een abdij in de 10de eeuw. In de loop der tijd werd de abdij omgevormd tot een stift (klooster) met een vrouw van adel aan het hoofd. Zij was tevens hoofd van het vor-

stendom en ook haar regering bestond louter uit vrouwen van adel. In de bloeiperiode beschikte Thorn over een eigen leger en een eigen munt. Nadat de vrouwelijk bestuurders door toedoen van de Fransen verjaagd werden, moesten hun vele dienaren omschakelen naar de landbouw. Hun armoedig gebouwde schuren en stallen fristen ze op door ze wit te schilderen. Stevensweert werd tijdens de 80-jarige Oorlog door de Spanjaarden omgevormd tot vestingstad. Omdat gemetste muren geen afdoende bescherming tegen kanonskogels zouden bieden, werd gekozen voor een omwalling met aarden wallen. Ook voor deze activiteit moet je vooraf inschrijven bij Joos Croes. Niet-leden schrijven 48 euro over op het nummer 414-6050281-39 van Davidsfonds Hoogstraten. Voor leden bedraagt de deelnameprijs 45 euro.

29


HOOGSTRATEN The Marckriver New Orleans Jazzclub presenteert

Wendell Brunious (USA) begeleid door The Cotton City Jazzband HOOGSTRATEN - Maandag 8 mei heeft de Hoogstraatse Jazzclub met Wendell Brunious andermaal een klepper van formaat te gast. Geboren in New Orleans op 27 oktober 1954, uit 2 muzikale families die deel uitmaakten van de jazzroots van de “big easy”. Zijn vader, John Brunious, werkte voor o.a. Cab Calloway, Billy Eckstein, Jay Macshane en vele andere. Zijn moeder, Nazimova Santiago, was de zus van de legendarische pianisten Burnell en Lester Santiago. Wendell groeide op in New Orleans waar hij de muziek met de paplepel naar binnen kreeg en speelde reeds op zeer jeugdige leeftijd met de “Olympia Brassband” van oom Harold “Duke” Dejan en met de “Tuxedo Jazzband”. Hij begon trompet te spelen toen hij 11 jaar was met zijn vader als leermeester. Een MBA haalde hij aan de Southern University. Onlangs vonden we nog een opname waar de 12-jarige knaap zingt in het orkest van zijn vader. Hij werkte hard en slaagde erin een nieuwe sound te creëren waarmee hij over heel de wereld optreedt en overal hetzelfde succes oogt. Hij nam platen en Cd’s op met de allergrootsten onder wie Wynton Marsialis, Lionel Hampton, Al Grey, Bob Wilbur, Harry Conninck jr., Bob Seger, Louis Nelson en vele anderen.

Groot vocalist en entertainer is hij vooral één van de beste trompettisten die New Orleans heeft grootgebracht. In die hoedanigheid is hij dan ook de leider geworden van de “Preservation Hall jazzband” en is hij vandaag één van de groten, zoniet de grootste, van de New Orleans Jazzscene. Een optreden van Wendell Brunious maakt steeds een onvergetelijke indruk. Wendell Brunious. Om dit waar te maken wordt voor de begeleiding op 8 mei beroep gedaan op het huisorkest van plaatselijke jazzclub: The Cotton City Jazzband. U kent ze allemaal. Ze gaven onlangs nog een spetterend kerstconcert en nu de zitten de heren al vol spanning te wachten om samen met Wendell het clublokaal St.-Cecilia – figuurlijk – in vuur en vlam te zetten.

Maandag 8 mei dus, zoals vanouds in muziektempel Sint-Cecilia aan de Hoogstraatse Gelmelstraat (naast nr. 6) om 20 uur. De bezetting die avond: Bruno Van Acoleyen (trompet), Romain Vandriessche (trombone), Eddy Sabbe (klarinet en sax), Alain Lesire (piano), Herman Sobrie (bas) en Jean Pierre Roelant (drums). En Wendell Brunious uiteraard.

Folkbal in ’t Spijker HOOGSTRATEN - Vrijdag 12 mei moeten liefhebbers van live folkmuziek absoluut naar de Rabboenizaal van ’t Spijker. Want dan vindt daar een waar ‘folkbal’ plaats, geïnspireerd op de in studentensteden steeds populairdere ‘boombals’. Wat een boombal is? Wel, dan speelt een live groep balmuziek en leren de aanwezigen opnieuw hoe zij de oude dansen moeten dansen, zoals daar zijn: scottish, andro, mazurka, polka, wals en bourée. Men kwam ertoe het bal te organiseren toen leerling Joachim Gys – zelf accordeonist en lid van een muziekgroep – zich luidop afvroeg waarom het Spijker zoiets eens niet kon inrichten. Leerkracht Elly Aerden nam het op zich een folkorkest bijeen te zoeken, een repertoire te kiezen en de arrangementen te maken. Aerden is geen onbekende in de folkwereld. Ze geeft onder meer ‘folkzang’ aan de Academie van Sint Niklaas en zangstage in Gooik. Mogelijk hoorde u haar mooie stem ook al bij Mairan of een andere folkgroep? Voor de 12de mei stelde ze een orkest van 20 muzikanten samen, waarvan ongeveer de helft uit leerlingen bestaat. De anderen zijn ouders, vrienden en dergelijke meer. Op het 1ste Hoogstraatse folkbal brengen zij alles samen ruim 2,5 uur live muziek. De deuren

30

gaan open om 19 uur 30. Om 20 uur begint de dansinitiatie en om 21 uur 30 gaat het eigenlijke

bal van start. Iedereen is welkom op deze niet te missen activiteit.

Het folkbal van ’t Spijker is een absolute primeur voor de Kempen! (foto repetitie)


HOOGSTRATEN

Vito gaat uitdaging aan tegen kanker HOOGSTRATEN - Kanker is de dag van vandaag niet meer weg te denken uit onze directe omgeving. Met de regelmaat van een klok worden we wel geconfronteerd met angstige berichten over kennissen en vrienden die met deze ziekte geconfronteerd worden. Helemaal erg wordt het wel wanneer het over kinderen en jongeren gaat. In het begin van dit schooljaar bleek dat er in het Vito alleen al zeven leerlingen in behandeling waren voor kanker. Dit zette een aantal leerlingen en leerkrachten er toe aan om een grootscheepse actie te ondernemen voor het Kinderkankerfonds. Naast de morele ondersteuning voor hun getroffen klasgenoten, willen de organisatoren ook een financiële actie op poten zetten om onderzoek en begeleiding van kinderpatiëntjes mee te ondersteunen. Vermits het jaarthema in de school dit jaar in het teken staat van een uitdaging “Challenge”, verbond één klas er zich toe om de actie uit te bouwen en te promoten in de school en ook daarbuiten. Hun uitdaging wordt: een 24-uur lesmarathon ten voordele van de vzw Kinderkankerfonds en meer bepaald het project KOESTER (Kinder Oncologische Eenheid voor Specifieke Thuiszorg en Rehabilitatie). Dit project komt tegemoet aan één van de belangrijkste behoeften van het kind: namelijk thuis zijn. Het belangrijkste van dit project is dat men probeert de kinderen zo weinig mogelijk te scheiden van hun ouders en hen een aantal zorgen thuis te verstrekken, zodat het gezinsleven minder zal worden verstoord. Ook wanneer het kind niet meer geneest en in terminale fase komt, gaat men het kind, indien mogelijk, in de geborgenheid van het gezin laten. Ook na het overlijden wordt er nog contact gehouden met het gezin. Dit blijkt zeer belangrijk voor het verloop van het rouwproces. Meer info over Koester kun je vinden op www. kinderkankerfonds.be Het initiatief van het tweede jaar Bouw-Hout (VBH2D) stimuleerde ook heel wat andere klassen om mee op deze trein te springen en het Kinderkankerfonds via allerlei activiteiten te ondersteunen. Zo was er een muziekcampagne van

het zesde jaar Elektriciteit, een bloemenactie van de afdeling Tuinbouw, een dessertbedeling van de afdeling Landbouw, enz. Anderen zagen het dan weer vanuit een sportieve toer en laten zich sponsoren om binnenkort te voet naar Scherpenheuvel te trekken. De klas waar het allemaal ontstaan is, koos voor een 24 uur lesmarathon op vrijdag 2 juni. Zij zullen van bekende of minder bekende vrijwilligers een les of workshop krijgen. Het wordt alvast een onvergetelijke dag. Momenteel is men nog volop bezig met de invulling van deze lesmarathon. Daarom nodigen we jullie allemaal uit om eens een kijkje te komen nemen tijdens de opendeur dag op 14 mei aan het infostandje in de school. Daar zullen zij een tipje van de sluier oplichten. Hier zal niet alleen info te verkrijgen zijn, maar worden ook allerlei gadgets aangeboden waarop een bod kan gedaan worden. Zo is er een gesigneerde bal van de rode duivels, een gesigneerd voetbalshirt GBA, een wieleruitrusting, gesigneerde Cd’s van o.a. Toots Tielemans, Laura Lynn, Kommil Foo, Helmut Lotti, enz. De jongens van VBH2D nodigen jullie uit om alvast een kijkje te komen nemen en een bod te doen. De eigenlijke lesmarathon op vrijdag 2 juni wil niet alleen de aandacht richten op de problemen van kanker bij kinderen, maar vooral ook een financiële ondersteuning geven aan de vzw Kinderkankerfonds. Daarom worden gulle sponsors gezocht om dit initiatief mee te ondersteunen. De jongens van het tweede jaar zijn daarom nog steeds op zoek naar mensen met een gouden hart die vrijblijvend een bijdrage willen storten. Zij kunnen dit doen op de rekening van vzw Kinderkankerfonds, De Pintelaan 185, 9000 Gent, 285-0305382-55, (IBAN BE31 2850 3053 8255 – BIC GEBA BEBB), met als mededeling: “UITDAGING VITO”. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 30 euro en het attest wordt u automatisch toegestuurd. De jongens van VBH2D en alle medewerkers willen alvast iedereen bedanken die op de een of andere manier meegeholpen heeft aan deze uitdaging.

Boekhoudbureau

Profisk cvba

! Boekhouding en administratie ! B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten ! Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten ! Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen ! Advies sociale wetgeving

Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

E

Cinema wordt fitnesscenter

HOOGSTRATEN - Woensdag 30 maart werd de allerlaatste film gedraaid in onze enige Hoogstraatse bioscoopzaal. Binnen afzienbare tijd zal de nieuwe eigenaar er drie fitnesszalen openen. Na 32 jaar hielden uitbater André Hoefkens en zijn vrouw Nancy Koninckx het dus voor bekeken in de bioscoopwereld. Hoefkens is afkomstig van Herenthout, waar hij 1967 medeoprichter van een cinéclub was. Regelmatig huurden ze er een lokaal waar dan films werden vertoond. Nog datzelfde jaar investeerde André zowat al zijn spaarcenten in ‘Samson and Delilah’. Hij ging de film in tientallen parochiezalen van de provincie Antwerpen vertonen. Als rondreizend filmvertoner kwam hij ook in Hoogstraten, in de filmzaal Roma terecht. Er werden toen bijna geen films meer vertoond, maar de avond dat André er draaide, was het koppenlopen. De eigenares vroeg of hij de zaal niet wilde overnemen, hetgeen hij enkele maanden later ook zou doen. Op 6 september 1974 begon hij er met ‘Gone with the Wind’. De Roma werd opnieuw druk bezocht. Eind jaren ’70 kocht Hoefkens 2 panden in de Gelmelstraat waar hij in 1981 zijn succesvolle cinema – ‘The Movie’ – zou openen. Eind jaren ’80 begon de concurrentie van de video te spelen, maar doordat de cinemazalen vaak de premières kregen, kon men hier goed weerstand aan bieden. De opkomst van de grote cinemacomplexen in onder meer Antwerpen en Turnhout deed het cliënteel afnemen, hoewel men toch heel wat gezinnen bleef aantrekken. Met het sluiten van The Movie verdwijnt nu onze enige buurtcinema. Volgens André en Nancy een gevolg van deze tijden: “De grote cinemacomplexen lokken sowieso veel volk. Daarnaast wordt de cinema ook steeds minder een sociaal gebeuren, zeker nu de moderne plasmaschermen, de DVD en de hypermoderne geluidsinstallaties hun intrede doen in de huiskamer.” Een spijtige zaak misschien, maar er is natuurlijk weinig aan te doen. (Bron: GVA)

31


HOOGSTRATEN

Cool muziekcafé HOOGSTRATEN – Voor alle liefhebbers van indiepop met een zeer scherp randje, is vrijdagavond 28 april één uit de duizend. Cahier de Brouillon is er namelijk in geslaagd om Magnapop te strikken. Deze band werd in 1991 opgericht en heeft haar thuisbasis in Atlanta, Georgia, USA. Hun discografie is verrassend klein (slechts vier full albums), maar des te meer gekend bij elke rockliefhebber. De zoetgevooisde stem van leading lady Linda Hopper, gecombineerd met de muzikale zweepslagen van gitarist Ruthie Morris, heeft tot prachtige resultaten geleid. Na enkele jaren stilte slaat Magnapop keihard terug met het eerder dit jaar uitgebrachte album ‘Mouthfeel’. Niet voor niks is Michael Stipe van R.E.M. grote fan (en bewaarengel) van Magnapop. Van hem is trouwens de uitspraak: ‘Magnapop are like a cross between AC/DC and the Young Marble Giants’. Voor meer info surf je naar www.magnapop.com. Het voorprogramma wordt verzorgd door Larsson. Deze band heeft zijn thuishonk in Leuven en Landen en is ontstaan uit de asse van Circle. Dat het geen bende amateuristische knoeiers is, bewezen ze door recent de Brabantse provinciale muziekwedstrijd Rockvonck te winnen. Meer info op www.thisislarsson.be. Cahier, Vrijheid 84, deuren open vanaf 21 uur, voorverkoop 8 euro (Videoland Hoogstraten), inkom 10 euro.

Activiteiten Wistik HOOGSTRATEN - Vzw Wistik, actief rond alternatieve hulp bij kanker, heeft inmiddels al enkele maanden haar stek gevonden in het Begijnhof nummer 40, vlak aan de begijnenkerk. Voor de komende maand staan er weer verschillende activiteiten op het programma. - Op 2 en 16 mei is het opendeur in nummer 40. Van 10 tot 12 uur 30 kan je er zonder afspraak binnenlopen. - Zaterdag 6 mei gaat er om 20 uur een boeiende lezing van start, gebracht door Dr. Koen Vandewalle over het thema ‘Aanvullende voedingstherapie bij kanker’. Deze voordracht vindt plaats in het Stedelijk Museum, Begijnhof nummer 9. Vandewalle studeerde aan de KULeuven en liep stage in verschillende Europese landen. Hij is gekend als groot voorstander van natuurgeneeskunde als aanvullende therapie bij chemotherapie, bestralingen en heelkundige ingrepen. Hij organiseerde al verschillende congressen: 2 over natuurgeneeskunde en 1 over thuisbevallen. - Op maandag 8 mei is er ‘Dans je vrij’ door Lou Cabanier. De activiteit gaat door van 13 uur 30 tot 15 uur 30. Er is geen ervaring vereist. Wie meer informatie wil, kan hiervoor terecht bij Lou zelf, op het nummer 014/43.81.86.

Kaartwedstrijden afgelopen HOOGSTRATEN Al vele jaren organiseert ‘Meester’ Karel Versmissen in samenwerking met verschillende verenigingen zijn alom gekende kaartavonden voor rikkers en jokkers. Maar vorig jaar besloot hij de fakKarel Versmissen (links) gaf de organisatie van de kaartprijskamp kel door te geven aan door aan Jos Aerts en Fons Weerts (2de en 3de van links). Rechts anderen en dat werden op de foto de eerste drie jokkers en rikkers. Alfons Weerts (van De Blauwe Duif) en Jos Aerts (van de Kasteelvrienkers en 57 jokkers mogen ze gerust van een groot den). En zij wisten voor het afgelopen seizoen succes spreken. Moesten er voor volgend jaar nog liefst 8 verenigingen of instanties tot deelnemen kandidaten zijn om deel te nemen, dan mogen te mobiliseren! De gemeentelijke Basisschool, zij Fons of Jos altijd contacteren, respectievelijk KWB Hoogstraten, de Kasteelvrienden, VNA op de nummers 03/314.57.89 en 03/314.62.26. Wortel, OCMW Hoogstraten, Toon- en ToneelHieronder noteerden we voor beide categorieën maatschappij St.-Cecilia, De Blauwe Duif en vede 10 beste spelers uit het eindklassement met loclub De Lustige Wielrijders. Met liefst 117 riktussen haakjes het behaalde aantal punten: Rikken 1. Theresia Renders (2211) 2. Frans Janssens (2168) 3. Frans Verbunt (2160) 4. Albert Spanenburg (2154) 5. André Meeuwesen (2149) 6. Albert Cauwenberg (2126) 7. Frans De Roover (2103) 8. Paul Adriaensen (2100) 9. Agnes Aerts (2074) 10. Hugo Bastiaensen (2074)

32

Jokken 1. Jan Jansen (1288) 2. Eddy Kenis (1317) 3. Stan Noeyens (1327) 4. Martha Buylinkx (1353) 5. Louis Van Laer (1360) 6. Corneel Janssens (1364) 7. Jos Vermeeren (1376) 8. René Smouts (1378) 9. Ali Van De Lee (1400) 10. Piet Van Sas (1404)

Afspraak met een Venetiaan

HOOGSTRATEN - Op zaterdag 13 mei brengt het Piuskoor van Hoogstraten, in samenwerking met solisten en een muzikaal ensemble, het “Gloria in D” van Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi resideert in de toptien van de klassieke componisten. Eén van zijn meest bekende werken is ongetwijfeld de “Vier seizoenen”. Maar deze Italiaanse priester-musicus heeft nog zoveel meer in zijn muzikale mars. Hij beheerst het allemaal en kruidt zijn composities met de typische Italiaans-Venetiaanse lichtheid. Het “GLORIA IN D”, hoogtepunt op het concert van het Piuskoor, beantwoordt volledig aan bovenstaande verwachtingen. De twaalf zinnen van dit gezang uit de RK-ritus worden evenveel aparte composities binnen een prachtig afgewerkt geheel. Uitbundigheid, dynamiek en expressiviteit wisselen af met ingetogen en belijdende momenten … een klankencaleidoscoop als de schittering van zonlicht in Venetiaans glas. Alles kadert dan nog eens perfect in het belangrijkste principe van de barokmuziek: muziek ten dienste van de mens, van het publiek. Naast dit Gloria mag u verder ook werk verwachten van J. S. Bach, H. Purcell, G. Fr. Haendel en misschien wel een zijsprongetje naar de jarige Mozart. Het concert wordt verzorgd door het meerstemmige Piuskoor uit Hoogstraten in samenwerking met de solisten Cristel De Meulder, sopraan en Kim Meyns, mezzosopraan. Het ensemble Ostinato en organist Peter Strauven zijn de professionele musici die de verschillende werken instrumentaal ondersteunen. Het geheel staat onder leiding van Willem Van de Weerd, dirigent van het Piuskoor. Praktische info concert “Gloria in D”: zaterdag 13 mei om 20.30 uur in de Sint-Catharinakerk te Hoogstraten. Toegangskaarten: 12 euro ter plaatse en 10 euro in voorverkoop bij Dienst voor Toerisme in Hoogstraten en bij leden van het Piuskoor.


HOOGSTRATEN

11 In tijden waar afbraak zegeviert, willen wij de Vrijheid verkopen! Niet letterlijk, we willen ze u gewoon weer graag doen zien … Daartoe brengen we elke maand een detail in beeld dat u en ons charmeert. En dit deze maand dus voor de 11de keer. Niet dat het al veel geholpen heeft, want bouwlustigen lijken nog altijd carte blanche te krijgen in het Knokke van de Kempen. Net als vorige maand ook nu weer een gelukkige uitzondering. Want als het goed is, dan

zeggen we het dus ook. Zo staat er aan de Van Aertselaarstraat nummer 5 al ruim 70 jaar een moderne dokterswoning. De bouwstijl houdt het midden tussen art deco en nieuwe zakelijkheid. Het huis bevat heel wat leuke details, zoals de trapeziumvormige raampjes, de mooie, betegelde inkompartij, de waterspuwer, de stalen vensters of de mooie gevelbekroningen. U moet het echt eens grondig bekijken. Het is één van de weinige moderne bouwwerken uit de vooroorlogse periode en we hopen dat het er nog lang zo mag blijven staan.

Grootse HVV-fuif in aantocht! HOOGSTRATEN - Wie ons centrum langs de invalswegen binnenrijdt, heeft vast al de reclameborden zien staan voor de grote HVV-fuif op zaterdag 27 mei. Gesteund door het grote succes van de Megafuif 2005 met optredens van de Idolen Sandrine, Joeri, Wouter en Peter en z’n Botsotto’s, wilde het Feestcomité van HoogstratenVV alle muziekliefhebbers en fuifnummers uit de Noorderkempen en daarbuiten opnieuw verrassen met een podium van topartiesten. Er worden liefst 2000 fuivers verwacht! Om 18 uur krijgen twee jeugdbands uit onze regio, Fenix en Metallizk, de kans om hun muzikale talenten op het podium te tonen en er alvast de sfeer in te brengen. Zo rond 20.30 uur beginnen de popidolen van SPRING aan een spetterend live optreden dat jong en ook iets minder jong zeker zal bekoren. En natuurlijk mag er worden meegezongen met hun bekende hits, zoals Te min voor Anja, Vrije val, Jan zonder Vrees, Met de trein naar Oostende, De juf van fysica. Alleszins een unieke kans om de show van Cara, Anneleen, Dami en natuurlijk leadzanger Jelle zo dichtbij huis te mogen beleven. Hoofdact 2 voorstellen hoeft evenmin, want iedereen weet gewoon dat met THE MAGICAL

The Magical Flying Thunderbirds: ofwel keigoeie covers.

FLYING THUNDERBIRDS Vlaanderens beste coverband naar Hoogstraten komt. Rond 23 uur brengen de vijf leden van de groep niet alleen knappe interpretaties van bestaande hits uit de jaren ’70, ’80 en ’90, maar ook recente nummers uit de hitparade. Zij die ooit Marktrock in Leuven, Maanrock in Mechelen of de Gentse ‘Fiesten’ bezochten, weten maar al te best dat TMFT niet alleen sterke muzikale acts brengen, maar ook zorgen voor humor en ‘fun on stage’ en voor ambiance in de tent. En als ze hun grootste hit Le lac de Gonnemara brengen, Spring: de moeite waard voor jong en minder jong. zal de fuifsfeer pas

echt gaan pieken. Muzikaal entertainment van de bovenste plank! Tussendoor en achteraf wordt alles muzikaal aan elkaar gebreid door DJ Broeky die er altijd in slaagt de dansvloer vol te krijgen met de recentste hits en een pak golden oldies. En natuurlijk mag er gefuifd en gefeest worden tot in de vroege uurtjes. De dansvloer is groot, de snacks zijn rijkelijk verkrijgbaar en op een paar extra meters toog hebben de mensen van het Feestcomité alvast niet gekeken. Come and let’s party! (gm) Waar en waneer? In de festivaltent bij het HVVvoetbalstadion in de Kathelijnestraat, op zaterdag 27 mei vanaf 18 uur (tijdens het Hemelvaartweekend). De kaarten kosten 12,5 euro aan de kassa en 10 euro in voorverkoop (Music-inn Danny Brosens, Café Papillon en de KBC-kantoren van groot Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas, Malle, Wuustwezel en Loenhout. Maar ook online via www.hoogstratenvv.be.) Info? Op www.hoogstratenvv.be of via guymombaers@hotmail.com of 03/314.38.58.

33


MINDERHOUT Voetbal

GOUD IN MINDERHOUT

Louis Koyen en Maria Verschueren “Die kleine Koyen heeft vier longen!” MINDERHOUT – Feest in de Beemden! Op 14 april vierden Louis en Maria de vijftigste verjaardag van hun huwelijk, destijds door de legendarische pastoor Aerts te Meer ingezegend. En of het stand gehouden heeft! Familie en geburen lieten deze feestelijke gebeurtenis niet onverlet en beide jubilarissen genoten zichtbaar met volle teugen van deze heerlijke dag! Bij het eerste ochtendgloren als de vogels hun mooiste liedjes door het slaapkamerraam kwelen en de zon moeite doet om door het wolkendek te priemen, is Maria reeds paraat. Lang horizontaal liggen is niet aan haar besteed, terwijl Louis nog wel eventjes kan nagenieten. Vertroeteld wordt hij wel. Als hij het daglicht aanschouwt staat zijn ontbijtje klaar, heeft zijn vrouw al het grootste deel van haar huishoudelijke dagtaak achter de rug en kan… de dag volop beginnen. Bewegen is de boodschap en wel de beste remedie tegen stijve knoken en tegensputterende gewrichten.

Hard werken

Louis is een puur Minderhouts product en werd geboren de dag na Nieuwjaar in 1930 daar waar nu café Papillon de pintjes tapt. Vader Karel Koyen en moeder Johanna (Sjouke) Weyten plaatsten negen kinderen op de wereld, vier jongens en vijf meisjes. De kostwinner stierf al in 1943, Louis was toen dertien jaar en er moesten centen op de plank komen met als gevolg dat er na het doorlopen van de lagere school aan werken gedacht moest worden. Vanaf zijn vijftiende met de knapzak aan ’t werk bij zijn oom Jaak Onincx als stukadoor en later nog bij enkele andere aannemers. Louis merkte dat er centen te verdienen vielen met hard werken en in 1956 startte hij zelf met een stukadoorbedrijf. Maria werd op 25 juni 1929 op de Voort in Meerle geboren als dochter van Mon Verschueren en Elisabeth Paulussen in een gezin van zeven kinderen, drie jongens en vier meisjes. Later werd er verhuisd naar Heerle en dan naar Meer. Zij volgde de lagere school in Meerle en daarna vervolmaakte zij zich in de naaivaardigheid in de naaischool van Maria Vermeiren in Wortel. Bij heel wat gezinnen in het Hoogstraatse was zij de vaste naaister, want in die tijd dacht men nog weinig aan confectiekleding. Met de hand gemaakt, dat was kwaliteit! Hoeveel plechtige communiekleedjes er door haar met naald en draad vervaardigd zijn, kan ze onmogelijk zeggen, maar het moeten er wel veel geweest zijn. Breien was ook een van haar fervente bezigheden en handwerk, het kunstige hardhanger, prachtige sierlappen, kussens, tafelkleden, borduurwerk, crocheteren, smirna…! Kortom, een handige vrouw die ook niet bang was van werken!

34

Drie ploegen

14 april 1956 werd hun grote dag! Na een strenge en langdurige winter wilde de lente toch ook haar steentje bijdragen tot dit prille geluk! Zij woonden daarna nog enkele jaren bij Louis’ ouders en bouwden daarna hun eigen stek in de Beemden. Drie kinderen Karel, Greet en Dirk werden de parels aan hun kroon en ondertussen is de familie uitgebreid met zes kleinkinderen, vier meisjes en twee jongens. Tot in 1987, na 43 jaar hard labeur in de bouw en heel wat gewrichtsschade, stopte Louis op doktersadvies. Hij was toen 57 jaar en Armand Verschueren, een van zijn medewerkers, nam de zaak over. Maria had ondertussen ook niet stilgezeten. Het huishouden beredderen, de kinderen die hun aandacht opeisten, het naaiwerk buitenshuis, het bedrijf mee runnen, bestellingen doen, facturen opmaken…! Tijdens zijn actieve periode in de bouw - hij werkte geruime tijd met drie ploegen waarvan hij er één zelf leidde - werd Louis bijna nooit geconfronteerd met werkongevallen. Veiligheid voor alles! Hij werkte voor verschillende grote aannemers, zoals Horsten (Wortel), Brosens (Rijkevorsel), Louis Janssen (Hoogstraten), Van Velthoven (Loenhout) en dan ook veel voor particulieren. “In Berchem werkten we ooit een complex van 199 appartementen af en in Rumst een woonwijk van 70 huizen. Om drie ploegen in ’t werk te houden moest er niet geluierikt worden!”

Nu moet je ook niet denken dat Louis en Maria al hun tijd aan werken besteedden. Ontspanning stond ook op het programma! In zijn jonge tijd ontpopte Louis zich als een fervente voetballer bij Hoogstraten VV en dit gedurende een tiental jaren. In 1946 tekende hij daar zijn aansluitingskaart met nog een aantal van zijn kameraden: zijn broer Jos, Jan Martens, Fons Geerts, Miel Adriaensen en Gust Michiels. De eerste match werd met 0-2 gewonnen tegen en op… Zwarte Leeuw! Louis veroverde een vaste plaats in het eerste elftal, opereerde vooral op ’t middenveld, de plaats waar er moest gewerkt worden. Hij kon blijven lopen. “Die kleine Koyen heeft verdorie vier longen!” hoorde hij weleens roepen langs de lijn. Na een kwetsuur vaarwel voetbal, het beroep van zelfstandige vraagt vanzelfsprekend een fitte bedrijfsleider. Dan naar het wielrennen! “Wij hebben ’s zondags heel wat afgerotst om te gaan supporteren voor Fons Boudewijns, die toen bij de korporatieven fietste en ooit kampioen van België in die categorie werd. En met Bert Michiels en Frans Janssens reden we naar Antwerp, Beerschot of Lierse en onderweg was er maar één conversatieonderwerp: voetbal! Blijven hangen deden we echter nooit!” In 1970 zag Minderhout VV het levenslicht en in 1972 werd hij bij het bestuur ingelijfd, werd hij duivel-doet-al en ook nog trainer van verschillende jeugdploegen. Louis kon dat! Zijn grootste voldoening was wel het behalen van de kampioenstitel van het gewest Antwerpen die hij behaalde met zijn miniemenploeg. In 2005 vond hij het welletjes, zegde MVV vaarwel, maar staat nog elke zondag paraat als trouw supporter. Ook zijn kleinkinderen, Leen en Stijn, respectievelijk de goalgetster van het A-dameselftal van Hoogstraten VV en knaap bij MVV, mogen op zijn wekelijkse aanwezigheid rekenen. En als de bal rolt op TV is hij aan de buis gekluisterd. Over hun gezondheid mogen ze momenteel niet klagen. Louis heeft een tiental jaren wel twee overbruggingen ondergaan, een zere rug, een weerbarstige heup, maar voor de rest…! Als de zon in de lucht hangt, halen ze de fiets van stal en genieten ze van de omgeving. (rel)

Louis en Maria, nog boordevol levenslust, gefeliciteerd en carpe diem!


MINDERHOUT

Naar Sri Lanka

Vier generaties vrouwen

MINDERHOUT - Marjolein Van Bavel is een zestienjarige tiener uit Minderhout die op vrijdag 31 maart op “inleefreis” vertrok naar Sri Lanka. Samen met tien andere jongeren van Jeugd en Vrede, met Mathias Coppens en een cameraploeg was de reis nog een hele belevenis. Wat eraan vooraf ging en hoe Marjolein dit ervaarde, lezen we in een eerste nieuwsbrief van Jeugd en Vrede. Mee mogen op inleefreis is meer dan je hiervoor kandidaat stellen. Dit bleek al snel bij het invullen van de inschrijvingsformulieren. (in het Engels)! Daarna was het wachten op de uitnodiging voor een eerste infoavond. Die ging door op 2 december 2005 te Gent. Het werd niet alleen een infoavond; één voor één moesten we daar ook op ‘selectiegesprek’. Een week later wisten 20 mensen dat zij mochten deelnemen aan het selectie-voorbereidingsweekend. Dat gebeurde in het week-end van 6 januari in een jeugdhotel, ook te Gent. Een workshop Afrikaanse dansen hoorde zeker tot het hoogtepunt van dit week-end. De laatste dag gebeurde er opnieuw een interview. De week die volgde werd zenuwslopend en zéér spannend. Tien jongeren, waaronder ook Marjolein sprongen een gat in de lucht. De selectie was een feit! Op het laatste voorbereidingsweek-end werden de laatste inlichtingen verschaft en leerde men elkaar beter kennen.

MINDERHOUT – Dinsdag 28 februari is Lore, dochter van An Adams en Tom Van Dijck, geboren. Het jonge gezin woont nu in Vosselaar. Op de foto herkennen we ook nog grootmoeder Ria Vermeiren van Minderhout en overgrootmoeder José Hillen van Wortel.

Koestraat

Op vrijdag 31 maart is Marjolein naar Sri Lanka vertrokken, ongetwijfeld met kriebels in haar buik, want ze heeft nog nooit in een vliegtuig gezeten. Maar bovenal keek ze uit naar wat de reis haar zou brengen. Wij houden u op de hoogte. Kijk ook op www.jeugdenvrede.be

MINDERHOUT – Prima! Wanneer het goed is, schrijven wij het ook. De werken in de Koestraat zijn op de snelst mogelijke manier volbracht. Helaas moeten de omwonenden nu wachten op de asfalteringswerken. Deze machine heeft vertraging opgelopen door de weersomstandigheden; iets waaraan niemand kan doen.

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Marjolein

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

185

35


MEER SCHUTTERSNIEUWS

GOUD IN MEER

Karel Verschueren en Maria Jacobs

Nieuwe hoofdman te Meer Tijdens de algemene vergadering van de SintJorisgilde op 17 maart werd gildenbroeder Gert Rombouts tot hoofdman gekozen. Gert is 29 jaar en al tien jaar bestuurslid. Hij heeft bijgevolg al enige ervaring opgedaan.

Waarom? Karel Verschueren en Maria Jacobs, woonachtig aan de Meerleseweg, waren op 17 april 50 jaar gehuwd. Op dag af (tweede paasdag) was de familie aanwezig in de eucharistieviering welke heeft plaatsgevonden te Meersel-Dreef. Het familiefeest zelf ging door op vrijdag 21 april in zaal Victoria te Meer.

Mede door het zware werk kon Karel met zijn 58 jaar op brugpensioen.

Karel, (°1926) is geboren en getogen op Ipenrooi in Meer. Maria (°1931) daarentegen is afkomstig van “het kantoor” te Wuustwezel. Op de bruiloft van Frans Verschueren, broer van Karel, ontmoetten beiden elkaar. De liefdesvonk sloeg over en enkele jaren later werd er gehuwd.

Na haar schooltijd ging Maria van jongsaf op vijf bengels van haar baas passen om voor diezelfde baas de kantoren van de douane te poetsen in Wuustwezel. Door haar huwelijk met Karel kwam hieraan een einde. Er was intussen gebouwd naast het ouderlijke huis van Karel, het huis waar ze nu nog altijd wonen. Vier kinderen kwamen het huwelijksgeluk vervolledigen: Adriënne, Gerda, Eddy en Willy. Intussen is de toekomst verzekerd door 11 kleinkinderen (zeven jongens en vier meisjes).

Karel werkte altijd “in het melk” zoals hij zelf vertelde. Eerst haalde hij de melkkitten op bij de boeren aan huis. Dat gebeurde toen nog met paard en wagen. In 1954 kon Karel voor goed gaan werken in de melkerij te Meer. Toen de melkerij in Meer in 1971 sloot, werkte hij nog enkele maanden voor de melkerij van Meerle. Daarna schakelde hij over naar Zandhoven om daar nog 14 jaar aan de botermachine te werken.

De gezondheid van Karel laat het verder afweten zodat verplaatsingen niet meer aangewezen zijn. En Maria kan zelf geen auto rijden. Gelukkig wonen de kinderen dichtbij en wordt alles wel opgevangen binnen eigen kring. Maria helpt Karel voorbeeldig en de man is daar zeer dankbaar voor. Het gouden huwelijksjubileum is de mooiste bekroning die Karel en Maria kon overkomen. (FS)

‘Onder impuls van de helaas te vroeg overleden hoofdman Jef Van Opstal trad ik tien jaar geleden als afgevaardigde van de jeugd in het bestuur van onze gilde. Ik heb er nog geen minuut spijt van gehad. Ook jonge mensen zijn en blijven bekommerd voor dit stuk erfgoed dat voor onze gilde terug gaat tot in 1483’, zegt Gert. Waarom word je hoofdman van een gilde? ‘Dat is een moeilijke vraag. Het is een gevoel dat in je buik zit, uiteraard met een grote liefde voor de vereniging. Het is niet evident om op mijn leeftijd de touwtjes mee in handen te nemen, onze gilden hebben immers een bijzonder uitgebreid en boeiend verleden. Om deze ook een leefbare toekomst te garanderen zullen we de taken moeten verdelen, we moeten evolueren met de tijdsgeest die er nu heerst. Ik besef welke verantwoordelijkheid ik ben aangegaan en zal trachten deze taak zo goed mogelijk in te vullen. Dit mag echter niet ten koste gaan van Cato, mijn dochter en mijn dagelijkse werkzaamheden maar gelukkig kan ik rekenen op actieve bestuursleden waar ik steeds terecht kan, dat is een hele geruststelling.’

Mogelijkheden In een gilde, net zoals in andere verenigingen, is een goede communicatie onontbeerlijk. Regelmatig vinden er bestuursvergaderingen plaats om de goede werking intern te verzekeren. Verder is de Sint-Jorisgilde aangesloten bij het Verbond van Sint-Jorisgilden die een gezamenlijke jaarlijkse kalender opstelt. Driemaal per jaar wordt hier rond vergaderd. Verder zijn we aangesloten bij de Hoge Gildenraad der Kempen, een overkoepelend orgaan van 73 gilden uit de Kempen. Deze richt jaarlijks keur-en studiedagen in, een schietspel en een gildenfeest waarbij onze gilde niet mag ontbreken.

Hoofdman Gert Rombouts 36


MEER

Het kleine stoute Trolletje

MEER – Hier zijn ze dan, de acteurs en actrices van de successvolle opvoering van het kindertoneel. Boven de begeleiders: Mai Roos (verborgen), Rosita Fockaert, Jos Godrie,Stany Strijbos, Saskia van Ostayen, Karel Mertens en regisseurs Jos Cools en Fonne Brosens. Daaronder Elle Stes, Lien Bosmans, Binaca Roefs, Ellis van Buysterveld, Yves Michielsen, Jasper Adriaensen, Dieter Jacobs, Cedric Aerts. Midden rechts zittend: Gitte Adams, Gijs Kenis, Oscar Rommens, Wouter van Gils en zittend: Jasper Vriends, Nikky Aernouts, Kelly Herreygers, Elle Adams, Kirsten Van Looveren, Ellen Brosens, Charlotte Havermans, Vooraan: Hylke Huybrechts, Domien Cools. (ma)

37


MEER

Meerse markten starten opnieuw In het veertiende seizoen van de Meerse Markt verandert er weinig aan het concept. De verschillende deelthema’s blijven bestaan, maar worden wel verder uitgediept, zodat ze telkens nog meer tot uiting komen. Elke markt krijgt dus steeds meer zijn eigen accent, maar het principe blijft dat iedereen die wil, iets mag komen verkopen of ruilen. Wat dat is, maakt niet uit. Een standplaats op de markt is volledig gratis en aan de verkopers wordt gevraagd ten laatste om 8 uur aanwezig te zijn om de stand op te bouwen. Daarvoor gebruikt men best eigen materiaal want ter plekke zijn slechts enkele tafels te huur. De vijf markten van dit jaar hebben de volgende thema’s: zondag 7 mei – kunst- en lentemarkt, zondag 4 juni – muziek- en dansmarkt, zondag 2 juli – kindermarkt, zondag 6 augustus – bier-, wijn- en eetmarkt en zondag 3 september – boerenmarkt. Het kunstthema van de eerste markt op zondag 7 mei moet in een brede betekenis gezien worden. Alle kunstenaars uit de streek zijn welkom om hun werk, ambacht of hobby te tonen, eraan te werken, te verkopen, enz. De leerkrachten en leerlingen van het IKO zijn alvast bereid om zich te tonen. Zij verplaatsen die dag het lesthema ‘Portretten’ buiten naar het kloosterplein. Daar concentreert zich trouwens het kunstaspect van deze markt met o.a. de kunstgalerij uit Meerle, een juwelententoonstelling, karikatuurtekenen, houtdraaien, cartoons, fotografie, beeldhouwen, enz. Op dit plein baat het marktcomité bovendien een drankterras uit en is er constant muziek van Radio Valencia en de brass- en drumband Ste.-Rosalia die het traditionele openingsconcert verzorgt. Het lenteaspect van de markt doet vooral een beroep op de verkopers van planten, bloemen, groenten, fruit, enz. Denk bijvoorbeeld aan de overheerlijke asperges en aardbeien die er ongetwijfeld te koop zullen zijn. Speciaal voor de kinderen is er de jaarlijkse kleur- en tekenwedstrijd, maar nieuw zijn de circusanimatie en de aparte creahoek. Voor de volwassenen zorgt het originele straattheater van De Lepe Hoek ongetwijfeld weer voor de nodige ambiance. Deze kunst- en lentemarkt gaat door op zondag 7 mei van 9 uur tot 12.30 uur aan de Donckstraat. Wie nog meer informatie wil, kan terecht bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43, 2321 Meer, tel. 03 315 86 80 of via de website www.meermarkt.be

=*")'1"33"*&,)& ",<")3,J'1"&,)3"*,"K*1

;<43&1/"=%.**(%,"%("'/*

>"(,"%'"#"()$/"%1/#,1%?@AB% /#%-"$%4"#$(&5%.)#%C**'1$()$"#

L00"&1$$*3")&/"H()<T 3*")'U&$-&%0(11,"% O"*-&,)&6;5;;;&%0"K*")& +()&!$11&V(,)31 W((2'"G$*(3,"T& #$))"I"*,)<& ")&+0$"*/"%0"',)<

Ontbijt van de gezinsbond !"#$%&%'())'%*+%,"%-**'$"%.)#%,"%#/"&01$" 23"&("#4*56/#)$/"17%8"#1$%&%23"&((/92"%$/+1 .**(%,"%9&/1$"%1)5"#1$"33/#'%.)#%&0%/#$"(/"&(7 !"#$"%&'()&#"%"*&"")&+()&$)#"&,)-$. (+$)'")&$-&/"0&$)1&+$$*&2""*&,)-$*2(3,":

LLM!NOPQNM>

R$*%1H$S1&$S&(()+*((< I,"))3%.**(%'(*"+"#%.)#%?J%$*$%?K%+"(1*#"#:%

MEER – Samen gezellig eten. Ouders en kinderen van de gezinsbond ontbijten gezamelijk in de parochiezaal. (ma)

Kamagurka in de parochiezaal MEER – Niemand meer dan Mijnheer Kamagurka himself deed Meer aan voor een absurditeits-show voor een gespecialiseerd publiek. De parochiezaal was tot de nok gevuld. Kamagurka, naar eigen zeggen: “ook ik heb er heel veel deugd van gehad”. (ma) 38

D E)#3"("#%.)#%."(14-/33"#,"%."(=$"4-#/"2"#: D C*"%5))2%/2%.)#%""#%*&,%2)1$9"%""#%$("#,F% 5"&6"37G%"#H:::

45&!0$"'0(()&677.688&9 6:6;&4$$<13*(3") ="0>&;:?:@A&B6&7C&9&D(E>&;:?:@A&CC&;6 ".2(,0>&,)-$F2"*3")1.1GH,0'"*I"*%")5/" 194


MEER

Archeologische site zwaar toegetakeld

MEER – “Met de bouw van een loods ging eén van de belangrijkste archeologische sites van Vlaanderen, tevens het oudste beschermde monument, voor een groot deel verloren”. Zo kloeg het Forum Vlaamse Archeologie (FVA) deze werkzaamheden aan. “Het aluminiumverwerkend bedrijf Malvé legde”, volgens FVA, “de bindende adviezen van de bevoegde administratie Monumenten en Landschappen naast zich neer en klaagt deze schandelijke vernieling van een uniek stuk erfgoed aan.” (ma)

Chirofeesten

sinopia thuis leren tekenen MEER –De leiders Dirk Aerts, Martijn Pluym (verborgen), Bart Kustermans, Jef Voeten en Bart Buyens geven het goede voorbeeld tijdens de Chirofeesten. In een gezellige namiddag, met veel bezoekers, werden de Schutters van Valencia de winnaars van de volksspelen. (ma)

Mosten Trophy MEER – De Mosten Trophy is een sportdag in elkaar gestoken door twee studenten van 2LO optie outdoor en vormt een deel van hun stage in functie van de vzw Buitengewoon Sporten. De wedstrijd, georganiseerd door Sander De Bruyn en Koen Koyen, vond plaats op 15 april in de Mosten. Tijdens deze namiddag werd er beroep gedaan op tal van vaardigheden zoals kracht, intelligentie, doorzettingsvermogen, teamspirit en tactisch inzicht. Het werd voor de talrijke deelnemers een gevarieerde en sportieve namiddag. (ma)

zonder tijdsdruk met schriftelijke begeleiding ! ! !

Waarnemingstekenen Figuratief Tekenen Portrettekenen

vraag uw gratis infobrochure aan

info@sinopia.be

www.sinopia.be 39


MEER

Het evangelie van de vetzak MEER – Comedy, het is een term met een brede betekenis. Onze noorderburen lopen er al een halve eeuw stapel van. En ook in België zijn er de vaste waarden zoals Urbanus, Kamagurka en prins Filip. Maar de tendens die we dezer dagen mogen meemaken, breekt de zotste verwachtingen. Op de nationale televisie slaan ze er ons vrijwel dagelijks mee om de oren. Een nieuwe generatie cabaretiers zoals Wim Helsen, Wouter Deprez, Bert Kruismans, Alex Agnew en de Neveneffecten worden plotsklaps van een relatieve bekendheid onverwijld in het pur sang BV-schap getorpedeerd. De theaters in de grote steden kennen hoogdagen en de affichering hieromtrent haalt een hoger tempo dan de instroom van buitenlanders in diezelfde steden, zelfs Tom Boonen kan niet meer volgen. Aldus prijkt de logische vraag op mijn lippen: Waar blijft stad Hoogstraten? Het Heidebloempje, Tinello, De Lepe Hoek en nog een aantal respectabele verenigingen timmeren in de gemeente al jaren aan de heirbaan naar de humor. Maar de laatste weken gaan er geruchten rond over de geboorte van een nieuw gezelschap. Men vangt het op in het stamcafé, men hoort het bij de bakker en de verwachtingen gonzen over de vleestoog en snorren door de wandelgangen van het gemeentehuis: “Zullen we weer kunnen lachen?” Deze prangende vraag schreeuwt, wat zeg ik, krijst om verduidelijking: een blitz-interview met het nieuwste theatergezelschap uit Hoogstraten: Het Gemene Best. DHM: De vraag behoeft geen woorden meer, vertel gewoon en verlos ons uit ons lijden. Wim: Het Gemene Best is gewoon ons eigen ding. Het is de humor waar wij zelf van houden. We pretenderen helemaal niet het niveau te halen van de klinkende namen uit uw inleiding, maar verwachten hier en daar toch een grijns of een grimas. Tommy: Den ambulance staat trouwens naast de zaal klaar voor mensen die scheuren in hun lachspieren krijgen. DHM: Ok Tommy, maar als ik het goed begrijp gaat het om een theaterstuk, niet om losse sketches? Bert: Ja en nee, het stuk heet ‘Het Evangelie van de Vetzak’. Het gaat om een tiental losse sketches die toch ergens verweven zijn en waar een onmiskenbare rode draad doorloopt. Tommy: Inderdaad, onmiskenbaar. DHM: Ja Tommy. Mijn bronnen vertellen me dat jullie al een toneelverleden hebben. Stijn: Dat klopt. We hebben vier jaar lang, met nog een aantal andere inventieve geesten de Bonte Avonden van de Mussenakker verzorgd. Daar zijn we dan ook ongelooflijk trots op. Bert: Maar het Evangelie is echt iets nieuw. Qua stijl kan je het ergens situeren tussen Bonte Avond en cabaret. Tommy: In het nevelige niemandsland tussen het één en het ander. Schrijf dat maar op. DHM: Ja Tommy, ja. Komt er ook muziek voor in het stuk?

40

Tommy: Jamaar, hebt ge mijn quote nu opgeschreven? DHM: Jaja. Tommy: Ok dan. Wim: Tommy, alstublieft. Euh ja, sommige sketches zijn volledig muzikaal ondersteund, zij het wel sober. Op die manier blijft de nadruk op het tekstuele liggen. DHM: Wat zijn de verwachtingen? Tommy: Eeuwige roem. Stijn: Moeilijke vraag. We hebben hier zelf al vaak over nagedacht en ik vrees dat het voor de hand liggende antwoord ‘we zullen wel zien’ is. Tommy: Tijd brengt raad. Wim: Dat is waar Tommy. We zouden graag

het stuk ook een keer buiten de grenzen van de gemeente brengen, maar we beginnen met deze twee voorstellingen. DHM: Waarom slechts twee keer? Bert: Een te drukke agenda. Wat natuurlijk niet wegneemt dat we het stuk later nog eens kunnen brengen. DHM: Heren bedankt voor dit interview en mag ik jullie veel succes toewensen. Tommy: Niet nodig. Het Gemene Best brengt “Het Evangelie van de Vetzak” op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei in de parochiezaal van Meer. Reserveren kan op volgende nummers: 0472 407172 (Wim) of 0473 606480 (Bert) of via e-mail: wimdufraing@hotmail. com (wd)

Het Gemene Best, klaar voor hun confrontatie met het grote publiek. (ma)

180


REGIO

Telefooncel Aan het college van Burgemeester en Schepenen werd door Belgacom het advies gevraagd over het weghalen van telefooncellen her en der, omdat deze niet meer rendabel zijn. Het college stemt in met de plannen van Belgacom mits behoud van tenminste één telefooncel in elke deelgemeente: Hoogstraten, Meer, Meerle, Meersel-Dreef, Minderhout en Wortel.

Verdwenen tuinbouw Tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw was het platteland ten westen van Breda het belangrijkste tuinbouwgebied van Nederland. De kern van dit gebied was de gemeente Princenhage, die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij Breda werd gevoegd. De Princenhaagse tuinbouw beleefde zijn eerste glorietijd in de jaren 1920. De tuinders uit de streek van Breda hadden zich in 1903 georganiseerd in de Baroniesche Tuinbouwvereniging (later RBT). Het eerste veilinggebouw kwam er in de zomer van 1908. Ook de Hoogstraatse aardbeien gingen in die jaren naar de veiling van Breda. Maar vanaf de jaren vijftig begon de stad Breda sterk te groeien. De land- en tuinbouwgronden werden steeds meer ingenomen voor nieuwe woonwijken, bedrijfsterreinen en de nodige wegen om dit alles te kunnen bereiken. De ooit zo bloeiende veiling van Breda fuseerde in 1996 met The Greenery die deze vestiging in 2004 sloot. Dit was het einde van een tijdperk. Veel herinneringen aan dit verleden zijn verdwenen. Maar in het Princenhaags Museum (Haagweg 334 bis, Breda) kan men de tentoonstelling ‘Van veld naar veiling’ nog bezoeken op de zondagen 14 en 21 mei en 11 juni van 13 uur tot 17 uur. Het verhaal van deze verdwenen tuinbouw wordt geïllustreerd met foto’s, films, documenten en veilingattributen. (js)

Herinnering aan

René Leenaerts Vrijdag 10 maart overleed op 57-jarige leeftijd René Leenaerts, de voorzitter van de Sint-Ambrosiusgilde, imkersvereniging van Hoogstraten en omstreken. Na de dood van Toon Rombouts in 1985 heeft René de imkersbond meer dan 20 jaar geleid. Hij deed dat zeer plichtsbewust en zorgvuldig. Hij was een bijzondere man, altijd van zijn woord zonder er veel woorden aan te besteden. Hij deed het gewoon. Niet enkel de vereniging maar ook de imkers zelf konden steeds op zijn raad en hulp rekenen. Op zijn heel eigen manier vulde hij de taak van voorzitter in. Zijn daadkracht werd voor de vereniging een draagkracht. Vooral in moeilijke tijden, zoals toen ziekte onder de bijenvolken het vernietigen van kasten verplichtte, wist René met zijn optimisme en doorzettingsvermogen de samenhorigheid onder de leden te bewaren. Voor alle praktisch werk stond hij altijd klaar. Iedere lente regelde hij het vervoer van de kasten naar en van de koolzaadvelden in de Ardennen en hielp steevast met laden en lossen. Voor tentoonstellingen e.d. was hij het die anderen stimuleerde en het meeste werk op zich nam. Voor de jaarlijkse pannenkoekendag in augustus mobiliseerde hij heel zijn familie. Jaarlijks was er de misviering, met herdenking van overleden leden, gevolgd door het teerfeest. Er waren kleinere studie-uitstappen, maar ook werden grotere reizen georganiseerd voor de gildeleden naar o.a. Engeland, Frankrijk, Polen, Hongarije … om daar, naast het land, vooral ook imkerbedrijven en –bonden te bezoeken. Wat van het werk van René het meest zichtbaar zal blijven is ongetwijfeld de realisatie van het bevruchtingsstation De Raam in Achtel-Keirschot. Er was het vele geloop en werk voorafgaand aan de definitieve vergunning. Met vereende krachten van vele leden en dankzij het vakmanschap van René werd daarna de beemd op Keirschot omgetoverd

tot een knap domein met eigen lokaal voor ontmoetingen, voordrachten, lessen en vergaderingen. De opening gebeurde door de burgemeesters van Rijkevorsel en Hoogstraten op 5 augustus 1995. Iedere zondagvoormiddag is iedereen, ook niet-leden, er steeds van harte welkom voor een gezellige babbel over bijen en andere wetenswaardigheden. René was er de trouwste gast. Naast de opening van het bevruchtingsstation De Raam waren er twee andere opmerkelijke gebeurtenissen tijdens het voorzitterschap van René Leenaerts. In 1997 werd het 50-jarige bestaan van de St.-Ambrosiusgilde Hoogstraten gevierd en met de feestdag van SintAmbrosius in december 2003 werd de eigen gildevlag gewijd in de kapel van Achtel door wijlen priester Jef Van Dongen. Eind 2005 werd René ernstig ziek. Met Kerstmis was hij de laatste maal aanwezig op De Raam. Zijn gezondheid ging erg snel achteruit en hij overleed op 10 maart. Zeer velen namen afscheid van hem tijdens de uitvaartplechtigheid in de kerk te Sint-Lenaarts. De Sint-Ambrosiusgilde is René zeer dankbaar voor alles. Zijn oprechtheid, zijn daad- en draagkracht blijven van onschatbare waarde voor de verdere toekomst van deze vereniging.

Open tuinen Voor de 14de keer staan de poorten van de mooiste tuinen uit Vlaanderen en een aantal Nederlandse tuinen aan de grens met Vlaanderen weer open. Open Tuinen van de Landelijke Gilden presenteert dit jaar 315 kwaliteitsvolle tuinen. De meeste tuinen zijn toegankelijk op tientallen openingsdagen en dit al van maart tot zelfs in december. Op zaterdag 24 en zondag 25 juni is er weer het bekende Open Tuinenweekend. In de

tuingids vindt u een overzicht van de verschillende tuinthema’s of tuinaspecten. De gids ‘Open Tuinen 2006’ kan vanaf nu besteld worden bij de Landelijke Gilden, Diestsevest 40, 3000 Leuven, door storting van 6 euro (verzendingskosten inbegrepen) op rekeningnummer 736-0004773-84 met de vermelding ‘Open Tuinen 2006’. Voor 4 euro kan u deze tuingids ook verkrijgen in een Aveve Tuincentrum. U wenst meer info: bezoek de website www.opentuinen.be !

41


WORTEL

Het casino opent zijn deuren!

Auto- en fietszoektocht

WORTEL - Op 23 juni 2005 is het zover: het Casino opent zijn deuren als cafetaria. Omdat we nog in een “experimenteleâ€? fase zijn, besluiten we om maar twee namiddagen per week te openen. Kwestie van op een rustige manier dit nieuwe werkgebied onder de knie te krijgen. Marjet, Evi, Paul, Tom en Sarah zien het allemaal vol spanning tegemoet. De heldergroene serveerschortjes geven hen alvast een professioneel ogend oberuiterlijk. De tafeltjes worden vrolijk gedekt, de bijhorende boeketjes komen er bovenop, de appelgebakjes zijn besteld, de koffie staat heerlijk geurend te wachten. Het werk kan beginnen. Elke keer weer liggen de verwachtingen hoog. Zal het weer wel zonnig zijn? Komen veel fietsers en wandelaars langs? Maar twijfel is overbodig. Vanaf de eerste openingsweek komt een groep fietsers uit Wortel wekelijks trouw hun natje en droogje bij ons nuttigen en een kaartje leggen. En ook toevallige wandelaars en fietsers vinden de weg naar onze drankgelegenheid. Onze bewoners zijn in hun nopjes, hun zelfzekerheid groeit. Het is ook niet niks om zomaar vreemde mensen aan te spreken en een bestelling op te nemen. Maar onze bewoners willen dit echt leren en de klanten hebben ook veel geduld als iets niet zo snel gaat. Tom vindt het heerlijk om alles mooi en sjiek te maken voor de klanten, Sarah houdt zich op een rustige afstand en merkt meteen als een klant wenkt en Paul, die wil de hele middag op zijn knieĂŤn zitten want hij zet de drankjes in de koeltoog. Naarmate de weken vorderen, merken we al een heel verschil bij onze “obersâ€?. Ze zijn niet meer zo nerveus, het werk raakt wat vertrouwd. Nog voor het einde van het zomerseizoen solliciteren ze alledrie vol enthousiasme voor volgende zomer. Na het sluiten van de cafetaria, half september, vallen de activiteiten rond het casino wat stil. Ook het verhuren van de zaal wordt op een laag pitje gezet. Deze rustperiode hebben we nodig om ons goed te bezinnen over de volgende stappen die we willen zetten in de toekomst. Welke ervaringen van afgelopen zomer kunnen we gebruiken om het naar de toekomst toe nog beter te doen? Welke verbouwingswerken moeten dringend gebeuren? Hoe kunnen we de zaal sfeervoller maken? Ook is het even wachten op een beslissing van het Vlaams Fonds over het al dan niet subsidiĂŤren van ons totaalproject in Wortel-kolonie. Vorige week zette het Vlaams Fonds het licht op groen. En langzaamaan ontwaakt het casino uit zijn winterslaap. Momenteel zijn we in de zaal al begonnen met de renoveringswerken en worden de kartonnen wandplaten van de muur gehaald. Op 21 januari speelden bewoners en medewerkers er het OberĂźfer Driekoningenspel voor een volle zaal. De eerste aanvragen om de zaal te huren lopen weer binnen. De plannen worden gesmeed om de cafetaria na de paasvakantie terug te openen. Ook willen we dit jaar het terras buiten veel toegankelijker maken. Welke natuurliefhebber vertoeft niet graag op een schaduwrijk plekje onder de hoge bomen. Vanaf maandag 1 mei tot 31 oktober openen we opnieuw onze deuren, elke weekdag van 14 uur tot 18 uur. Op maandag 1 mei is er de feestelijke opening. Heel hartelijk welkom!

WORTEL - Al jaren organiseert jeugdhuis ’t Slot een toeristische auto- en fietszoektocht. Dit jaar is het de 36ste editie van de auto- en de 26ste editie van de fietszoektocht. Voor de auto’s is een tocht van 40 km uitgezet en voor de meer sportieve deelnemers is een rit van 20 km met de fiets voorzien. Zoals steeds trekt de tocht over rustige weggetjes door de mooiste plaatjes in Hoogstraten en omgeving. Zelfs na 35jaar proberen we de deelnemers aangenaam te verrassen door een route uit te leggen waar zelfs streekgenoten nog nooit geweest zijn. Met domeinen als de kolonies van Wortel en Merksplas in de buurt geeft dit jaarlijks een originele en rustgevende route voor zowel deelnemers per auto als per fiets. Dit jaar gaat de tocht door op zondag 28 mei. Inschrijven kan van 12 tot 15 uur in de lokalen van ‘t Slot en vertrekken kan van 13 tot 15 uur. Voor elke deelnemer is een prijs voorzien en deelnemen kan voor 7 â‚Ź, zowel auto als fiets. Deelnemers onder de 16 jaar kunnen deelnemen voor slechts 5 â‚Ź. Voor meer informatie over de locatie kan u terecht op www.het-slot.be

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

Evi Aerts en Paul Ooms tijdens een rustmoment. 42


WORTEL - MEERSEL-DREEF

Een zoen voor groen Denise Van Gestel van de gemeenteschool De Wijsneus uit Wortel stuurde ons dit gedicht. Geef jij ook een zoen aan ons groen? Als je gaat langs Wortelse wegen, kom je sinds kort hier en daar onze mondjes tegen. Wat staan ze daar te doen? Ze geven een zoen aan al dat groen. Dat is een mooi gebaar en ’t was ons thema van dit jaar. Ze nodigen jullie tevens uit op ons schoolfeest als besluit. In de kolonie van Wortel wachten zij op jullie allen op 14 mei. Tot dan! Het personeel en de kinderen van de Wijsneus.

Lenteconcert MEERSEL-DREEF – Op vrijdag 7 en zaterdag 8 april was het weer verzamelen geblazen voor de muziekliefhebbers. De fanfare “Voor Eer en Deugd” verzorgde haar lenteconcert in de zaal “Bij de Paters”. De luisteraars genoten zichtbaar van het gevarieerde muziekprogramma. Het applaus en de complimentjes achteraf, deden de muzikanten en het bestuur, zichtbaar deugd. De dirigent was dik tevreden en dacht al aan het programma voor het volgende seizoen. Ook gaat de fanfare dit najaar deelnemen aan het provinciaal tornooi, dat belooft weer spannende tijden. Alvast veel succes!

Pony- en paardenwijding MEERSEL-DREEF – Op zondag 26 maart was het de jaarlijkse gewestelijke dressuurdag in de Mosten. Na de mis in de St.-Luciakapel op Meersel, zegende pater Arnold Van Gemert de pony’s, paarden en hun ruiters.

43


MEERSEL-DREEF

KLJ viert 75-jarig bestaan MEERSEL-DREEF – Een reizende huishoudschool kwam in 1931 een cursus geven voor de meisjes van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek. Aan het einde van de cursus spoorde pater Valeer Claes de meisjes aan om samen te blijven. Daarop stichtte pater gardiaan Fideel Reygaerts “De Katholieke Meisjesbond” onder het motto “Deugd baart vreugd”. Er sloten zich 75 meisjes aan. De volgende gardiaan, Hubertien Stynen, was van oordeel dat de Belgische meisjes zich beter konden aansluiten bij de BJB, “Boerinnen Jeugd Bond”, al waren er ook veel meisjes bij die niet van boerenafkomst waren. De Nederlandse meisjes sloten zich aan bij RKJB, de Nederlandse tak, maar bleven op de Dreef vergaderen. Om de beurt werd een deel van het Belgische en een deel van het Nederlandse programma afgewerkt. Later werd de BJB, KLJ “Katholieke Landelijke Jeugd”. Ondertussen bestond er ook een afdeling voor de jongens die later een gemengde KLJ-vereniging zou vormen. In de jaren zeventig werd er te Meersel-Dreef ook een Chiro-afdeling opgericht. Die in weinig jaren een bloeiende vereniging werd maar door de afname van het aantal kinderen in Meersel-Dreef een stille dood stierf. De KLJ bleef maar beleefde ook moeilijke jaren. Gelukkig steeg het aantal lagere schoolkinderen weer. Toen de KLJ na een lange zoektocht een lokaal kon verwerven op de gemeentegrond naast het oude schoolhuis van Verboven, kon ze haar

44

werking weer volledig uitbouwen. Het ledenaantal steeg en momenteel kunnen ze tevreden terugblikken op hun 75-jaar bestaan. Ze vierden dit met een feestdag op zaterdag 8 april, in een tent naast hun lokaal.

Een groot feest Op woensdag 5 april werd er in de kerk van Meersel – Dreef een speciale viering gehouden ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van hun KLJ. De aanzet naar het grote feest. Zaterdag 8 april was het dan zover, een groot feest in Meersel-Dreef omdat de KLJ 75 jaar bestaat. ’s Middags was er een cola- en fantafuif voor de Dreefse kinderen. Ze konden zich amuseren op het springkasteel, zich laten schminken en dansen op de muziek van dj Nick. Aan het einde van de middag hebben ze 75 ballonnen losgelaten. In de vooravond was er een receptie voor de oudleiding, oudste leden en afgevaardigden van de Dreefse verenigingen. Er was een diavoorstelling en een tentoonstelling met een tijdlijn, foto’s en uitleg over de verschillende mijlpalen van de KLJ, o.a. het ontstaan, tijdens de oorlog, wanneer de BJB in KLJ is veranderd, enz. En met een drankje en hapje werd er veel verteld en gelachen; de sfeer zat er al meteen in.

In totaal werden er 180 oud-leiders/leidsters uitgenodigd waarvan er toch een honderdtal op de receptie waren en die het graag wilde meemaken. Een kort stukje uit één van de reacties die we achteraf ontvangen hebben: “ Het was een avond om naar uit te kijken. De inkom, de tent, alles zag er zo mooi verzorgd uit, evenals de hapjes en drankjes, we voelden ons er meteen thuis. En dan … kijken wie er allemaal binnen kwam, wie was dat ook al weer? O ja en dat is … o wat lang geleden en dan de foto-serie .. de tentoonstelling, wat waren we nog jong, en zo strak in ’t uniform, wel keurig, maar niet meer van deze tijd hé. En bij elke foto een verhaal .. weet je nog… op die studiedagen, sportdag of kamp. We raakten er niet over uitgepraat. De avond was eigenlijk te kort, maar afspraken werden gemaakt. Jullie als bestuur hebben het goed voor elkaar, een dikke pluim hiervoor. Jullie hebben ons een heel fijne avond bezorgd. Bedankt hiervoor en nog veel succes” Als afsluiter van de feestelijkheden was er ’s avonds een karaoke met DJ voor iedereen. Ja, ja, er werd wat afgezongen, maar echt zangtalent…? Het was een heel gezellige en geslaagde avond. Voor herhaling vatbaar … over 25 jaar of zo.


MEERSEL-DREEF

26ste Marathon van Rotterdam

Op zaterdag 8 april begon het feest met een kindernamiddag.

MEERSEL-DREEF- Studio Sport Ned.2 op zondag 9 april! Niet alleen deelnemen aan de 42 km, maar van de gelegenheid gebruik maken om het noordelijkst gelegen dorpje van België te promoten voor honderdduizenden Nederlanders via de televisie! Daarin lukten de Dreveniers Jef Jacobs en Marc Van Alphen die met hun levensgrote spandoek in het vizier van de TV-camera’s terecht kwamen. Toch mooi meegenomen, alhoewel je tijdens het toeristisch seizoen in Meersel-Dreef al over een massale Nederlandse invasie kan spreken. Niet getreurd, waar er veel zijn, kan er altijd nog eentje bij! Een gezondheidswandeling voor de 17 000 professionele atleten en amateurs werd het zeker niet daar in Rotterdam. Tweemaal de Erasmusbrug oversteken en een stevige koude bries maakte de wedstrijd redelijk hard en dan vooral voor de amateurs. Lee Towers was bij de start weer present en onder de tonen van “You never walk alone” werd de bende op gang geschoten. Jef Jacobs finishte in een eindtijd van 03.28.27, Marc Van Alpen deed er een beetje langer over, maar als je de wedstrijd in 03.45.11 kan uitlopen, mag je zeker nog van een knappe prestatie gewagen. De Afrikaan Sammy Korir werd de winnaar in een ultrasnelle tijd van 02.06.37, de op één na snelste marathontijd ter wereld. (rel)

Meersel-Dreef op Studio Sport met v.l.n.r. Marc Van Alphen, Hein Besems (Galder) en Jef Jacobs.

Schoolfeest ’t Dreefke

Om 19 uur waren al de leden, oud-leden, vertegenwoordigers van de verenigingen en genodigden welkom op een receptie. Daarna was het tijd voor de karaoke-avond. Iedereen die zin had en dat waren er nogal wat, mocht op het podium aantreden voor een live gezongen nummer. De tekst die ze moesten zingen verscheen op een scherm. Dat leverde natuurlijk grappige momenten op maar het mag gezegd worden, er zit zangtalent in Meersel-Dreef. De KLJ deed gedurende het jaar verschillende oproepen om foto’s en informatie te verzamelen over het verleden van de vereniging. Met wat ze bijeenkregen maakte ze een tentoonstelling in woord en beeld die zeer in de smaak viel bij de aanwezigen op de receptie.

MEERSEL-DREEF – Beste mensen van regio Hoogstraten, op basisschool ’ t Dreefke is er dezer dagen iets heel vreemds aan de hand. Toen de kinderen van ’ t Dreefke na de paasvakantie terug op school kwamen, konden ze hun ogen niet geloven, twee hele rare vogels vlogen op de speelplaats op zoek naar een ideaal plekje om een nest te bouwen. Maar dit is nog niet alles, ik heb gezien dat er nu in ‘dat nest’ ook nog een echt ei ligt dat met de dag groter en groter wordt. Het beweegt zelfs! Omdat we niet goed wisten wat we met dat ei moesten aanvangen, heeft juffrouw May er een professor bijgeroepen om het ei te onderzoeken. En wat blijkt, de professor voorspelt dat het ei op zaterdag 6 mei rond 16 uur gaat breken! Dus, ben je net zo nieuwsgierig als de kinderen en de leerkrachten van onze school, wat er uit dit ei geboren gaat worden, kom dan zeker kijken. Feesten gaan we deze dag samen met onze kinderen zeker doen! De leerkrachten en het oudercomité zorgen in ieder geval al voor randanimatie voor groot en klein. Alle aanwezigen krijgen op deze dag ook de gelegenheid om onze nieuwe zolder te bekijken! Aan eten en drank zal er vanaf 16 uur geen gebrek zijn. U bent bij deze van harte welkom op ons schoolfeest!

45


MEERLE

Wandelen in de Hoge Venen

MEERLE – Voor de 15e keer al stapte een stevige groep wandelaars van de KWB een heel weekend rond, deze keer in Hockai (Hoge Venen): fraaie wandelingen in een fantastische omgeving, een leuk verblijf, lekker eten en drinken en mekaars gezelschap. Er zijn slechtere manieren om het weekend te passeren.

Beeldhouwwerk MEERLE – Op vrijdag 19 mei om 19 uur wordt het beeldhouwwerk van ontwerper Jan Geerts plechtig ingehuldigd op het dorpsplein te Meerle. Nu ongeveer een jaar geleden schreef de stad Hoogstraten een wedstrijd uit om een ontwerper aan te duiden, die de opdracht zou krijgen om een beeldhouwwerk te maken voor het centrum van Meerle. Na een oproep in de regionale pers, dienden een tiental kunstenaars een voorstel in, onder gesloten omslag. Een jury selecteerde drie ontwerpen en opende pas daarna de briefomslag

met de naam van de ontwerper. De drie geselecteerde kunstenaars kregen de opdracht om hun ontwerp verder uit te werken, om het uiteindelijk voor de jury te komen verdedigen. Het ontwerp van de jonge Hoogstraatse kunstenaar Jan Geerts werd door de jury unaniem als het beste weerhouden en Jan kreeg de opdracht om het werk uit te voeren. Enkele examens, een thesis en kleine technische problemen zorgden voor de nodige vertraging, maar nu is het beeld klaar om geplaatst te worden. Later dit jaar wordt er nog een beeldhouwwerk geplaatst in Meer.

Het ontwerp is geïnspireerd op de torenspits van de kerk van Meerle. Het beeld vraagt aandacht voor de schoonheid en de hoeveelheid monumenten die Meerle en Hoogstraten in het algemeen telt. We lopen er dagelijks argeloos aan voorbij en staan zelden stil bij die rijkdom aan erfgoed. 46

Feest in Kasteel De Klimtoren MEERLE – De Vrije Basisschool ‘de Klimtoren’ organiseert op zondag 7 mei haar jaarlijks schoolfeest. Thema dit jaar luidt: “In ’t kasteel kan veel!”. De leerkrachten en de leerlingen zijn al volop bezig met de voorbereidingen. Om 10 uur beginnen de feestelijkheden in de parochiekerk. De schoolkinderen zorgen voor aangepaste teksten en het kinderkoor luistert de kasteelviering muzikaal op. Van 11.30 tot 13 uur is het restaurant in de parochiezaal open. De mensen van de oudervereniging bedienen u graag. Uit ervaring van de voorbije jaren kunnen wij getuigen dat zij zowel voor volwassenen als kinderen steeds een lekkere, verzorgde maaltijd serveren. Hiervoor inschrijven kan bij mevrouw Petra Dekker, Ulicotenseweg 21, Meerle, tel. 03/315 45 79, fax 03/315 45 79 of in de basisschool tel. 03/315 82 88, fax 03/315 40 72. Vanaf 13.30 uur staan de poorten van de kleuterschool wijd voor u open. Bij het binnenwandelen begeeft u zich in ’t kasteel van ‘de Klimtoren’. De school zal helemaal aangekleed worden in kasteelsfeer. Daar is pret voor groot en klein met onder meer ringsteken, spijkers kloppen, schatten zoeken, pony rijden, stokken vangen en … andere leuke kasteelspelen. In de loop van de namiddag voeren onze leerlingen een kasteeldans en een modeshow op. Rond de klok van 16.30 uur is er een riddershow voorzien. Dus beste mensen, reden genoeg om eens een kijkje te komen nemen! Wij duimen alvast voor goed weer! (gt)

Dag Abraham

MEERLE – Jos Snoeys, woonachtig aan de (G)rietweg, vierde zijn 50ste verjaardag. Zoals het in beide families Snoeys en Martens betaamt, laten de familieleden dat niet zomaar gebeuren. De voortuin van Jos en Wis was net groot genoeg, al moest de feesteling binnen het licht wel aandoen. Zoveel borden en poppen stonden er in zijn tuin. Jos had iedereen vooraf al uitgenodigd op een vatje zonder bodem dat hij heel wijselijk niet thuis liet doorgaan maar wel in De Guld te Wortel.


MEERLE

Salvatorkoor 60 jaar MEERLE – Het Salvatorkoor viert dit jaar zijn 60-jarig bestaan. Het is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan uit een zeer beperkt kerkkoor dat slechts zes mannelijke koorleden telde. Meester Emiel Jespers werd de koorleider. Omdat hij de dertien- en veertienjarigen les gaf in de school, kon hij de beste zangers in het kerkkoor lokken. Zo ging men van start met een vijftiental zangers. Zij verzorgden de wekelijkse zongdagsmis, in het Latijn gezongen. Na het concilie werden ook Nederlandse liederen aangeleerd. In de jaren ’70 mochten ook meisjes en vrouwen toetreden bij het kerkkoor, zo werd de groep aangevuld en werd het een gemengd kerkkoor, dat nu Salvatorkoor genoemd werd. In 1956 nam Karel Pauwels de leiding over van het koor. Hij is nu 50 jaar dirigent en de laatste van de stichtende leden van het koor. Gust Hendrickx is orgelist, Astrid Van Bavel de secretaresse en zij zorgt tussendoor voor een snoepje en een drankje. Het koor telt 30 leden, het jongste lid is 41 en het oudste lid 80! Het koor repeteert

Karweiendag elke maandag van 20 tot 21u30 in het parochiecentrum. Ze verzorgen de wekelijkse hoogmis van 10 uur, zingen al de begrafenisdiensten en de jubilea. Bij hoogdagen wordt er nog vierstemmig gezongen. Alles tesamen worden de koorleden 120 maal per jaar opgeroepen om te repeteren of de diensten in de kerk te verzorgen. Jong en nieuw bloed is van harte welkom! De twee uitschieters in het jaar zijn het teerfeest, aangeboden door de kerkfabriek en de busuitstap. Dit jaar trekken ze naar Poperinge. Later dit jaar wordt de zestigste verjaardag met de nodige luister gevierd. Noteer nu alvast de plechtige mis op zondag 10 december om 10 uur in de St.-Salvatorkerk te Meerle. Het koor zal dan in voorbereiding tot Kerstmis gezangen uitvoeren in samenwerking met het jeugdorkest ‘Music Inspiration’. Het Salvatorkoor hoopt nog vele jaren te mogen zingen om de vieringen in de kerk op te luisteren, tot vreugde van de aanwezigen en ook omdat ze het graag doen.

Beste inwoners van Meerle, lees deze brief zeer aandachtig. KLJ-Meerle is hier weer met een voorstel, iets ongelooflijks prachtig. Elk jaar komen wij bij U aan huis helpen met de glimlach, tijdens onze traditionele karweiendag. Als je een zolder of garage wilt gaan opbeuren helpen we je alles te versleuren, aardappelen schillen, was ophangen, de vaat doen, schoenen poetsen, ramen wassen,... wij geven van katoen. Kasten uitwassen of de oprit eens heel flink afkeren, of moeten we de haag mooi komen scheren, fietsen proper maken of de auto flink laten blinken. Geen karweitje is te gek, wij doen het zonder te verpinken. Als onze leden dan bij U hun best hebben gedaan, zou het leuk zijn als daar een centje tegenover zou staan. Hiermee kopen we dan materiaal en als alles goed zou lukken kunnen we ook nog de kostprijs van het kamp er mee drukken. Zaterdag 29 april is dè dag dat wij paraat staan van acht uur ‘s morgens tot het opkomen van de maan. Vertel ons het karweitje van je dromen, dan weten wij met hoeveel leden we moeten komen.

Het Salvatorkoor zorgt naar goede gewoonte voor een fraaie muzikale omlijsting van de Paasviering in onze parochie.

VAN HEMELEN

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

Van Aertselaerstraat 21 - 2320 Hoogstraten Tel./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be

Om een goede organisatie in elkaar te weven, zou U van te voren een seintje moeten geven, indien mogelijk voor donderdag 27 april een afspraak maken en dan zorgen wij ervoor dat we er tijdig geraken. Groetjes KLJ -Meerle Bellen of e-mail: Jeroen Kustermans, 0474/57.37.92 (vanaf 16 uur), kljmeerle@hotmail.com

197

47


sport Sportnieuws: RenĂŠ Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

KFC Meer heeft zich niets te verwijten Door de nieuwe indelingen in de provinciale reeksen volgend seizoen besefte men in Meer al langer dat de KFC tot degradatie veroordeeld was. Dat geelzwart een meer dan bevredigende tweede ronde gespeeld heeft, stemt hoopvol voor volgende competitie maar dan in derde provinciale. Poppel, tweede in het klassement, kreeg Meer op bezoek dat zich in de eerste helft zeker de meest overtuigende ploeg toonde qua inzet en voetbalvermogen. Toch slikte het op de valreep vlak voor het rustsignaal op het slechtst mogelijke moment een doelpunt. Een tweede goal volgde na hands van Ringo Jacobs in het strafschopgebied. Penalty en 2-0. Meer liet zich niet uit het lood slaan, ging in het offensief maar tot scoren kwam het niet. De eerste nederlaag sinds 29 januari. Het was weer even wennen!

Een suspensrijke wedstrijd aan de John Leysenstraat waar Retie partij gegeven werd. Een gelijkopgaande eerste helft waarin de bezoekers toch de beste kansen kregen, maar Wes Laurijssen hield zijn netten zuiver voor de rust. Onmiddellijk na de herneming 0-1, Marc Godrie repliceerde maar zijn schot ontmoette de paal. De beste kansen vielen voor de Retiese voeten en in de 71ste min. was het ook zo ver, 0-2. Vijf minuten later volgde de aansluitingstreffer via Nick Jansen en in de 84ste min. de gelijkmaker langs Wim Aerts. Retie verloor even de kluts en dat werd hun fataal, want in de ultieme slotfase trapte Koen Koyen de 3-2 binnen. Een enthousiast Meer met een sterk keepende Wes won zeker niet onverdiend! De vijfde thuiszege op rij en 19 punten op 24! Op het veld van Merksplas onderuit gaan is geen

De Duiveltjes van KFC Meer

48

schande. De Spetsers openden reeds vroeg de score en de KFC vond niet het juiste ritme tegen een sterk georganiseerde thuisploeg die de zaak netjes onder controle hield en in de 34ste min. met 2-0 leidde. Wes Laurijssen stopte nog een strafschop terwijl een overduidelijke fout op Roy Muesen geen genade kreeg. In de tweede helft ging de gastheer op zijn elan verder. 3-0 in de 60ste min. terwijl een doelpunt van Sander Laurijssen om onduidelijke redenen afgekeurd werd. 4-0 in de 76ste min. en de 5-0 forfaitcijfers kwamen uiteindelijk op het bord. Laten we eerlijk zijn, een moedig Meer kwam in alle lijnen te kort tegen een sterk voetballend Merksplas! (rel)

Wedstrijd:

Zondag 30 april 15.00 uur Retie – KFC Meer


SPORT

9de Herdenkingstornooi Tim Meyvis en Jan Croymans voor scholieren en juniores op de terreinen van KFC Meer, zaterdag 13 mei vanaf 9.30 uur tot 17 uur. Deelnemende ploegen: Scholieren: KFC Dessel Sport, GBA, KV Oostende, KV Mechelen, Verbr. Geel, Cappelen FC, St.-Truiden VV en KFC Meer Juniores: KV Mechelen, KV Oostende, Verbr. Geel, Hoogstraten VV, Capellen FC en KFC Meer

KFC Meerle Een rustig seizoeneinde voor KFC Meerle dat helemaal niets meer te winnen heeft en tegelijkertijd ook niets meer te verliezen daar de degradatie al geruime tijd een vaststaand gegeven is. Toch wil groenwit de competitie met een beetje glans eindigen door de laatste thuiswedstrijden zeker niet uit handen te geven. Een teleurstellende wedstrijd voor KFC dat Vrij Arendonk op bezoek kreeg en dat ook met scherp schoot. Tweemaal na mekaar met vijf doelpunten op het passief de boot ingaan, je zou voor minder het schaamrood op de wangen krijgen. 0-5 luidde de eindstand. Er moest dringend iets rechtgezet worden en dat zou tegen rode lantaarn Veerle Sport moeten gebeuren. Voor 53 betalende toeschouwers leverde Meerle een hoopgevende prestatie. Het domineerde de ganse wedstrijd en drukte dat deze keer ook uit in doelpunten. De schutters van dienst: R. Martens, Nick Mertens, Dirk Willemse en tweemaal Dirk Van Bavel. Toch een leuke eindeseizoenswedstrijd met een 1-5 winst. Beekhoek, mededegradant op bezoek

www.totaalgarage.be

aan de Chaamseweg, zou geen probleem mogen geven, maar de goede intenties van de thuisploeg werden al vlug aan diggelen geschoten wanneer een te korte terugspeelbal de 0-1 op het bord zette. Ei zo na 0-2! Meerle herpakte zich en driemaal had een Dirk (Dirk Mertens, Dirk Godrie, Dirk Van Bavel) een voet in de gelijkmaker. Na de rust een aandringende thuisploeg, de kansen bleven onbenut en zoals dat dikwijls gaat in voetbal viel de bal aan de overzijde wel goed en KFC met 1-2 in het krijt. Dirk Van Bavel viel dan nog gekwetst uit na een botsing met de doelman. De verdiende gelijkmaker viel dan toch via het hoofd van Wilfried Pauwels en de overwinning lag in het bereik, maar een tikkeltje geluk ontbrak. Uiteindelijk konden beide teams zich verzoenen met de 2-2 eindstand. (rel)

Wedstrijd

Zondag 30 april 15 uur KFC Meerle – Veerle Sport

193

49


SPORT

Minderhout VV wil rode lantaarn vermijden Een competitie-einde zonder stress voor de groenwitten en wedstrijden die niet meer dan een formaliteit betekenen, alhoewel de smaak van de overwinning zoet blijft smaken. De degradatie zweefde niet alleen boven het hoofd, het zwaard van Damocles had al langer zijn werk gedaan. De verplaatsing naar Sint-Dimpna Geel had zeker een puntje kunnen opleveren, maar omstandigheden besloten er anders over. Aan de rust een 1-1 stand na een gelijkopgaande eerste helft en een kopbaldoelpunt van Roel Hermans. Na de koffie al vlug op achterstand, maar MVV liet zich zeker niet onbetuigd en pogingen van Pieter Hendrickx verdienden een beter lot. Een kwartier voor tijd rood voor doelman Gunther Jacobs die de bal met de handen beroerde, volgens de scheidsrechter buiten de grote rechthoek. Ook de thuisploeg kreeg nog rood aangesmeerd na een foutieve ingreep op Raf Van Dijck. Jan De Roover belastte zich met de strafschop en 2-2. Een ge-

lijkspel hing in de lucht, doch twee minuten voor affluiten, al dan niet in buitenspel, beslechtte de thuisploeg het feit en won met 3-2. White Star Schorvoort moest zijn kansen op de tweede plaats gaaf houden en liet ook duidelijk die intenties blijken aan de Hoge Weg, want na zeven minuten leek de wedstrijd al beslist en keek MVV tegen een 0-2 achterstand aan. Vlak voor affluiten deed een derde doelpunt de boeken definitief dicht. Toch een knappe wedstrijd van de MVV’ers die een achttal reële kansen creëerden en ook een prima bezoekende doelman op hun weg vonden. Wie niet scoort, krijgt het deksel op de neus! Roel Hermans scoorde vlak na de rust wel de aansluitingstreffer, maar dat was dan ook maar een doekje voor het bloeden. Een onverdiende 1-3 nederlaag ! (rel)

Wedstrijd

Zondag 30 april 15 uur Minderhout VV – Sint-Dimpna

DE HOOGSTRAATSE MAAND Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek.... Lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad.

Spannend einde voor Hoogstraten VV Hopen op een goede afloop, dat doet men toch enigszins met een bang hart in de Hoogstraatse voetbalkringen. Overwinningen in Millen en Spouwen deden de hoop weer oplaaien, maar de twee thuismatchen tegen Aarschot en Meerhout brachten echter slechts één puntje op en dat was te weinig. Tegen Aarschot verloren de roodwitten door een late gelijkmaker twee kostbare punten tegen een rechtstreekse rivaal. Tegen leider Meerhout werd het een echte spektakelmatch met maar liefst zeven doelpunten. HVV geraakte 0-2 achter, doch kwam terug in de match om zelfs met 3-2 voor te komen. 3-3 betekende nog geen ramp, doch de laatste minuut ging dat dikverdiende punt ook nog verloren. Intussen hebben we Lichtaart te pakken. Olen en Millen spelen voor het behoud eigenlijk niet meer mee, doch om de eindronde te ontlopen moeten er vier ploegen achter ons blijven. HVV, Aarschot en Eisden zullen moeten strijden tot en met de laatste match om niet in die eindronde te belanden. HVV speelt nog tegen Olen, Tessenderlo en Bree…! In principe drie ploegen die eigenlijk niets meer te winnen of te verliezen hebben. Wanneer we drie matchen zouden winnen blijft HVV in vierde klasse. Tweemaal winnen is waarschijnlijk voldoende, doch wanneer de roodwitten deze opdracht niet tot een goed einde brengen, komt er een verlengstuk aan een loodzware competitie.

De A-preminiemen speelden kampioen en dat werd uitbundig gevierd.

Op zondag 14 mei, als HVV niet in de eindronde zit, speelt Gert Verheyen met zijn vriendenploeg van Club Brugge vriendschappelijk op HVV. Gert gaf ons volgende spelers door: Danny Verlinden, Philippe Clement, Alex Querter, Pascal Plovie, Franky Van der Elst, Lorenzo Staelens, Stef Van der Heyden, Marc De Grijse, Willy Wellens, Vital Borkelmans, Seb Hermans, Gert Verheyen en Tim Smolders. Wij verwachten veel supporters en de inkom is gratis! (JoJe)

Wedstrijden

Zondag 30 april 15 uur Hoogstraten VV – Tessenderlo Zondag 7 mei 15 uur Bree – Hoogstraten VV Zondag 14 mei 16 uur Hoogstraten VV – OLD STARS CLUB BRUGGE

50


SPORT

Scholieren VNA Wortel kampioen WORTEL - Op woensdag 29 maart speelden de scholieren van KVNA Wortel een belangrijke wedstrijd tegen White Star (uit Turnhout). De scholieren van Wortel moesten nog één punt halen om zeker te zijn van de kampioenstitel. Omdat veel scholen in die periode vakanties plannen naar Rome, Parijs enz. was het een probleem om een volledige ploeg bij elkaar te krijgen. Voor Wortel stelde dit probleem zich zowel in de verdediging en in het middenveld, terwijl ze ook hun topspits moesten missen. Na een spannende match werd het toch nog 2–2. Zo haalde Wortel het uiterst belangrijke punt binnen en kon men de titel te vieren. Om de titel te behalen heeft de ploeg dit seizoen 18 maal gewonnen, 2 maal gelijk gespeeld en slechts eenmaal verloren. Hiermee deden de

scholieren beter dan o.a. Gierle, Verbroedering Arendonk, enz. Het mooie van deze groep is dat ze steeds ontspannen naar elke wedstrijd toeleven, alles kan, niets moet. Het zijn allemaal goede vrienden, die 7 à 8 jaar geleden begonnen te voetballen met 18 spelers. Daarvan zijn er ondertussen nog maar 4 gestopt zodat ze nog steeds met 14 samen zijn. De titel die ze nu behalen is een zeer mooie bekroning, de titel van de vriendschap. Trainer Willy Verhoeven reageert als volgt: “Wij hebben technisch zeker niet de meest verfijnde ploeg. Maar, eenmaal op het terrein vullen en voelen de spelers elkaar perfect aan en zijn ze bereid om voor elkaar te werken. Neem daarbij een goede dosis vriendschap, een vertrouwde

en gemotiveerde begeleiding en een perfecte accommodatie en je weet dat het in Wortel prettig voetballen is.” “Door slechts éénmaal per week te trainen is voor die jongens de ideale balans gevonden tussen school, sport en vrije tijd. Op die manier kunnen ook hun andere interesses aan bod komen en blijven ze gemotiveerd. Als gevolg van dit alles beleven we momenteel sportieve hoogdagen en genieten we elke week opnieuw. We keken nooit te ver vooruit, de volgende wedstrijd was altijd de belangrijkste.” Op zaterdag 22 april spelen ze hun laatste wedstrijd van dit seizoen tegen Flandria. Het belooft een mooi feest te worden en op zaterdag 29 april worden ze nogmaals gevierd tijdens de ‘Vla van Trees’, het jaarlijkse afsluitingsfeest in Wortel.

Op de foto herkennen we v.l.n.r. (boven) Peter Bolckmans (verzorger), Willy Verhoeven (trainer), Dave Fransen, Ron Van der Flaas, Thijs Kimpe, Pelle Verschueren, Toon Geysen, Bart Braspenning, Stefaan Jansen, Toon Verhoeven en Mieke Bols (afgevaardigde) en (zittend) Yvan Leysen, Lars Vermeiren, Geert Snoeys, Rik Leysen en Wouter Jansen. Ontbreken op deze foto: Jan Op de Kamp en Kristof Meynen.

51


SPORT

Gebuurtenvoetbal

Boereneinde voor de vierde keer op rij Je moet het maar doen, de competitie beëindigen zonder één nederlaag en zonder één verliespunt. Dit exploot schrijft Boereneinde bij op het al goedgevulde palmares. Ongenaakbaar zoals het de laatste vier jaren door het gebuurtenvoetbal walst met elke keer de titel als opperste genoegdoening. Niet zo prettig voor de andere teams zou je denken die zich telkens met de troostprijs moeten tevreden stellen en toch een zekere ontmoediging in hun rangen voelen sluipen, met als gevolg donkere wolken aan de horizon. Enkele ploegen hebben, ondanks de verjongingscampagne ten spijt, duidelijk problemen om een volwaardig geheel tussen de krijtlijnen te brengen en Boskant kondigde zelfs zijn forfait aan voor volgend seizoen. Hopen maar dat zonnige opklaringen volgen en dat het niet zo’n vaart zal lopen! Op de kampioenenhuldiging kwam ook het goede doel weer aan bod, een jaarlijks lovenswaardig initiatief van het gebuurtenvoetbal dat zeker een pluim verdient. De vertegenwoordigers van vzw Wistik, Gerd Koyen en Lief Van Rooy, mochten een cheque van 250 euro in ontvangst nemen en die waren daar blij mee. Ook werd een minuut stilte gehouden voor twee jonge spelers die dit jaar jammerlijk het leven verloren, met name Wim Bartholomeeussen (Statie) en Chris Strijbos (Boskant)! (rel)

De kampioenenploeg van Boereneinde met v.l.n.r. (boven) Fred Fockaert, Raf Mattheussen, Bart Mattheussen, Stef Mattheussen, (midden) Kris Lauryssen, Karl Dries, Tom Brosens, Dries Schrauwen, Frans Janssens, Luc Fockaert, (onder) Koen Lauryssen, Stijn De Roover, Wout Van Gils, Kris Ceusters, Ben Rombouts en Patrick Verhoeven.

Eindklassement 1. Boereneinde 42 p, 2. Vikings 36 p, 3. Mussenakker 23 p, 4. Westhoek 20 p, 5. Statie 15 p, 6. Gelmelboys1 14 p, 7. Boskant 11 p en 8. Gelmelboys2 3 p.

Topschutter 1. Dries Schrauwen (Boereneinde) 41 doelp., 2. Koen Lauryssen (Boereneinde) 30 doelp. en 3. Koen Koyen (Vikings) 28 doelp.

Gerd Koyen en Lief Van Rooy zijn uitermate blij met de cheque van 250 euro.

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 31 mei. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 17 mei. Tot zondag 21 mei kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

52


SPORT

Dartskampioenschap MEER – Op zaterdag 11 maart vond het Hoogstraats Dartskampioenschap plaats te Meer. Met 21 deelnemers (jong en minder jong) uit onze gemeente werd het een gezellige en vooral sportieve dartsnamiddag. Na de nodige voorronden, kwart en halve finales, won Jan Van Bergen (De Eiken) uiteindelijk na een zeer spannende finale tegen Guy Keustermans (Papillon) met 5-4. De derde plaats was voor uittredend kampioen Luc Michielsen (No Fear). De hoogste uitworp was dan weer voor John Michielsen (No Fear). De kampioen ontving tevens de wisselbeker “Hoogstraats Dartskampioenschap” (geschonken door Voegwerken Jan Van Boxel). Deze trofee zal dit seizoen in het clublokaal een plaatsje krijgen bij De Eiken. Wij kijken al volop uit naar een volgende editie want het is duidelijk dat darts een sport is die zowel jong als oud bekoort. (ma)

De dartskampioenen (v.l.n.r.): Guy Keustermans (Papillon), winnaar Jan Van Bergen (De Eiken) en Luc Michielsen (No Fear).

Karin Donckers in topconditie Hoogdagen voor de Minderhoutse amazone! In Fontainebleau (Fr.) behaalde ze met Gormley een schitterende vijfde plaats in de driesterren CIC wereldbekerwedstrijd. Van 5 tot 9 april was ze actief in Compiègne (twee sterren CIC) nabij Parijs en plaatste zich met drie paarden in de top tien. Met S.S.Jette eindigde ze tiende, met Rose’s Merlin bleef ze steken op de zevende plaats en met Lamicell Idem du Roc forceerde ze een uitstekende derde stek. Aan internationale ervaring geen gebrek! Van 26 tot 30 april steekt ze de grote plas over naar de Verenigde Staten waar ze met Gazelle de la Brasserie haar kans gaat in de zware internationale wedstrijd te Lexington en van 3 tot 7 mei vind je haar terug met Gormley in het Engelse badminton. Intussen bekleedt Karin de derde plaats op de FEI World Ranking List. (rel)

53


SPORT

Autocross MINDERHOUT - Traditiegetrouw wordt er elk jaar een autocross georganiseerd: de Grote Prijs Garage Adams te Minderhout. Wegens plaatsgebrek was er dit jaar uitgeweken naar Meer, waar er een ideaal terrein beschikbaar was. Zoals gewoonlijk werd er ‘s zaterdag drie uren gereden, non stop en toch zoveel mogelijk rondjes rijden. Regen en een koude noordenwind deden de deelnemers echt op buitenaardse wezens lijken. Bleek van de kou en helemaal zwart van de modder. Toch beleefden zij weer de ultieme kick van het crossen. Velen moesten vroegtijdig afhaken met defecten die ze niet meer tijdig hersteld kregen. Maar na de prijsuitreiking waren ze allen vol lof over de geleverde prestaties. Zondag is de topdag Liefst 165 deelnemers boden zich aan bij de inschrijvingen. Ze werden verdeeld in 16 reeksen waaronder ook een vrouwenreeks. Elke reeks heeft zijn eigen specialiteit en kenmerken. De

balkenreeks is voor de last minutes, t.t.z. nog vlug een wagen slopen, balken erin en racen. Enkelen vergaten zelfs, in alle haast, benzine te tanken met het gekende einde als gevolg; takelen en een lach van de concurrentie. De reeks met de omgebouwde kevers laat menig toeschouwer toch even opkijken. Zo een plat oud kevertje dat over het parcours scheurt. Met snelheden tot 100 km per uur is dat toch uniek. Veel standaard is er niet meer aan de wagen, enkel het bolle dak met zijn al even bol snuitje bleef meestal behouden. Toch deed het terug denken aan het meest verkochte wagentje ooit. De room op de taart is natuurlijk de reeks van de spinnenkoppen. Zij laten zien dat technisch vernuft zeer ver kan gaan. Elektronica is hier al zeer diep geïntroduceerd. Printplaten en chips zijn hier al schering en inslag met tuning tot in de laatste details. Met de laptop wordt nog snel even wat aangepast naargelang parcours en weersomstandigheden. Bij regen een maximum kop-

pel op lager toerental, olietemperatuur omhoog bij kouder weer, ontstekingstijdstip vervroegen, turbodruk verhogen, delaytimers aanpassen en natuurlijk de hoeveelheid brandstof inschatten om gewicht te besparen. Het behoort tot het processen van deze elite van de autocross. Als zij racen is de biertent tijdelijk leeggelopen en demonstreren zij de tactiek om een spinnenkop te besturen. Insiders beweren dat ze snelheden halen tot 150 km per uur. Met hun zeer speciale schokdempers nemen zij kuilen tot 1 meter diep zonder af te remmen. Misschien moeten we ze aan de NASA voorstellen om ze mee op missie te nemen naar de planeet Mars. Op dat terrein zouden ze zich zeker thuisvoelen … Het crosteam Marjos dankt al zijn sponsors, Rode Kruis, brandweer, helpers, grondwerkers enz. voor hun inzet. Zonder hun hulp kunnen evenementen als deze niet plaatsvinden. Hopelijk voor volgend jaar weer een locatie te Minderhout. (Paul Adams)

JAMA Webcreations DOMEINNAAM

- registratie van alle domeinnamen -

WEBDESIGN

- ontwerpen van nieuwe websites -

RESTYLING

- aanpassen van verouderde websites -

HOSTING

Jelle Maes en Dimitri Aerts ontvangen de beker van de hoofdsponsor Garage Adams.

- website hosting op onze supersnelle server -

Vrijheid 34c - 2320 Hoogstraten T 03 315 99 56 - F 03 315 99 57 info@jama.be

www.jama.be

Stanny Stoffels en den Bats op de tweede en de derde plaats in de reeks van de balken. Zie hoe trots ze zijn, al lijkt den Bats ergens anders interesse voor te hebben ... ha ha. 54


SPORT

Gelvoc

Eind goed, al goed! Een maand geleden bleek onze eerste herenploeg nog een vogel voor de kat: laatste met maar 5 punten en 9 punten achterstand op de voorlaatste. But it ain’t over till the fat lady sings, zeggen ze wel eens in Amerika. Heren 1 in eindronde voor het behoud Met een 3-1 overwinning tegen de voorlaatste, Eisden, werd het inhaalmanoeuvre ingezet. Daarop volgde een 2-3 overwinning op St.-Truiden, 3-2 winst tegen Geetbets en 3-0 makkie tegen Ellikom. Meteen werden dus in deze laatste 4 matchen 10 punten gepakt, maar helaas voor onze Heren 1 begon Eisden ook punten te verzamelen en boekte zelfs een overwinning tegen de toenmalige eerste in het klassement. Na 3-0 verlies op Genk, de uiteindelijke kampioen, werd de laatste wedstrijd na een thriller nog met 3-2 gewonnen van Hees.Het was een schitterende match en dat het voor beide ploegen niet veel meer uitmaakte in de rangschikking, was niet te merken op het veld. Zowel Hoogstraten als Hees ging voluit voor de winst, al was het maar voor de eer. De match begon slecht en de eerste set werd verloren met 16-25. Geleidelijk aan kwam Heren 1 beter in de match, maar ook de tweede set ging naar de Limburgers, weliswaar met 2325. Met de hulp van het thuispubliek bleven onze heren in de match door de derde en zelfs ook de vierde set te winnen (25-23 en 25-21). In de laatste set stond het 14-13. Nadat Hees had opgeslagen, werd de bal staalhard terug in hun vak gestuurd. De eerste scheidsrechter gaf resoluut binnen en floot de wedstrijd af, maar de tweede scheidsrechter zag de bal buiten. Na veel commotie moest het punt herspeeld worden. Door al het geroep en getier hoorde de opslaggever blijkbaar het fluitsignaal niet en na de reglementaire 5 seconden, waarbij maar geen opslag kwam, wees de eerste scheidsrechter alsnog het punt aan ons toe. Hilariteit alom! Hierdoor eindigt onze eerste ploeg nog altijd laatste, maar dan wel met 17

DE HOOGSTRAATSE MAAND Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek.... Lees De Hoogstraatse Maand, uw trouw maandblad.

punten en met vijf overwinningen uit de laatste zes matchen. Een schitterende eindspurt, maar helaas eentje die te laat werd ingezet. Maar ondanks deze laatste plaats, moeten zij door fusies en faillissementen van andere clubs toch nog een eindronde spelen. Er is dus nog altijd een sprankeltje hoop dat Gelvoc volgend jaar nog op nationaal niveau speelt.

Grijs seizoen voor Dames 1 Het verhaal van onze eerste damesploeg is zo’n beetje het tegenovergestelde van dat van hun mannelijke tegenhangers. Zij begonnen het seizoen onder een nieuwe trainer heel goed en draaiden vlot mee met de subtop. Met winst tegen toppers Beerse, Geel en Zoersel bleken onze dames een serieuze thuisreputatie op te bouwen. Helaas ging het tijdens het seizoen af en toe mis en is er zelfs tot tweemaal toe een andere trainer / coach moeten komen. Het was al zeer vroeg duidelijk dat degradatie nooit een gevaar zou zijn, maar door omstandigheden hebben zij geen vuist kunnen maken om mee te strijden met de top. Een

beetje een grijs seizoen, maar dat kan volgend jaar alleen maar beter gaan. Weliswaar stoppen een paar sterkhouders, maar de ploeg is goed genoeg om nieuw talent te kunnen inschuiven.

De titel voor Meisjes B1 Het mag ook een troost zijn voor onze dames dat de opvolging verzekerd lijkt. Reeds in vorige artikels heb ik onze meisjes B1 aangehaald en bij deze kan ik u met zekerheid meegeven dat de titel binnen is. De laatste dag moesten zij nog tegen hun naaste achtervolger, Okido Arvoc Arendonk. Onze jeugdploeg was vooraf al kampioen, maar zij hebben met een 3-2 overwinning mooi de kers op de taart gezet. Er waren zeer veel enthousiastelingen komen opdagen, met djembés, trommels en de beruchte plankjes en onze meisjes waren duidelijk zenuwachtig. Maar in de tie-break hielden ze zich perfect onder controle. Van harte proficiat! Met een club van 220 leden, waarvan precies 110 jeugdleden, doet het deugd deze jeugd af en toe eens in de bloemetjes te kunnen zetten.

Heren 2 tot de laatste match Een kleine proficiat geldt ook voor de tweede herenploeg. Niet dat zij de titel hebben kunnen binnen rijven, verre van trouwens. Het gaat er hier eerder om dat zij zich hebben verzekerd van het behoud. Deze ploeg is aan het seizoen begonnen met heel wat onzekerheden: enkele sterkhouders waren er niet meer bij en deze posities werden opgevuld door het samenvoegen van Heren 2 en Heren 3. Zoals al zo dikwijls aangehaald, is volleybal een echte ploegsport. Het duurde dan ook een hele tijd vooraleer de ploeg een routine

Heren 1: 2e Divisie Nr Ploegnaam

Gesp. Gew. Gew. wedstr. 3/0 of 3/2 3/1 1. VC Racing Genk 22 13 2 2. Mendo Booischot 22 12 4 3. VTI Blok Hasselt 22 13 2 4. Spinley Dessel 22 10 6 5. V.C.K. Bolderberg 22 12 3 6. VC Hevoc Hees 22 10 1 7. Vocelli Ellikom 22 8 2 8. Bevo Geetbets 22 5 3 9. Dommel.com St.-Truiden 22 4 3 10. Am. St.-Antonius Zoersel 22 4 3 11. Warsco-Units Eisden 22 2 5 12. Gelvoc Hoogstraten 22 2 3

Verl. 3/2 4 2 3 2 0 6 2 2 5 3 3 5

Verl. Gew. Verl. Punten3/0 of sets sets totaal 3/1 3 55 31 47 4 55 28 46 4 53 29 46 4 53 34 44 7 45 33 42 5 47 39 38 10 38 45 30 12 33 53 23 10 36 54 23 12 36 53 21 12 33 55 19 12 28 58 17

Dames 1: 1e Provinciale Nr Ploegnaam

Gesp. Gew. Gew. wedstr. 3/0 of 3/2 3/1 1. VC Beerse 22 14 2 2. VC Geel 22 13 3 3. Herenthout 22 14 1 4. Zoersel 22 14 1 5. Spinley Dessel 22 9 5 6. Am. St.-Antonius Zoersel 22 9 2 7. Gelvoc Hoogstraten 22 8 3 8. M. Siks Blaasveld 22 9 0 9. VC Mortsel 22 5 2 10. VT Wezo 22 4 3 11. Boechout 22 3 3 12. VC FH Nijlen 22 3 2

Verl. 3/2 2 2 3 3 2 4 1 1 4 1 2 2

Verl. Gew. Verl. Punten3/0 of sets sets totaal 3/1 4 56 31 48 4 56 28 47 4 53 28 47 4 54 31 47 6 49 36 39 7 46 40 35 10 36 40 31 12 32 43 28 11 33 52 23 14 27 52 19 14 28 57 17 15 25 57 15

55


SPORT vasthad. Na de eerste helft werd de voorlaatste plaats bezet met 6 punten. Zij hebben tot de laatste match moeten knokken en de kalender was in dat opzicht heel mooi opgesteld. De kelder uit het klassement moest de laatste matchen tegen elkaar. Heren 2 speelde de laatste wedstrijd tegen hekkensluiter Geel. Voor de match werd de voorlaatste plaats gedeeld met Arvoc Arendonk. De concurrentie had wel een match meer gewonnen en dus moest Heren 2 tegen Geel meer punten halen dan Arvoc tegen Wuustwezel. Hoogstraten deed wat het moest doen en pakte een 3-0 overwinning, flink gesteund door de supporters. Het was dan in spanning afwachten op nieuws van de andere match. Toen we hoorden dat Arvoc met 3-0 had verloren, kon het feest beginnen.

Feesten geblazen Heren 1 die een knappe remonte hebben ingezet, ronduit schitterend volleybal hebben laten zien en alsnog een barrageronde spelen, Heren 2 die zich op de laatste dag hebben verzekerd van een plaats in provinciale en Meisjes B1 die de titel konden vieren … Het zou een serieus feestje worden. Dat het die laatste avond toevallig teerfeest was, kwam alleen maar goed uit. Tijdens de dag hebben we onze sponsors al willen bedanken met een kleine receptie en ik hoop voor hen dat ze van de sportieve en feestelijke sfeer hebben genoten. Het heeft daarna nog tot laat in de nacht geduurd om de afsluiting van het seizoen te vieren. Ondertussen zijn we alweer bezig met zomerse activiteiten en het volgende jaar. Tijdens het paasweekend hebben we het traditionele familietoernooi gehad en deze zomer gaan we met onze jeugd op kamp tijdens de laatste week van augustus. Inschrijvingen voor dit kamp zijn nog altijd welkom, maar je moet wel snel zijn. En einde augustus staan we alweer op de vooravond van een nieuw seizoen, waar ik nu al naar uitkijk! (Paul Doms)

Aardbeienkoers en Opendeur HOOGSTRATEN - Zondag 7 mei wordt het een drukke dag voor Hoogstraten. Naast de 5de Aardbeienkoers van “De Lustige Wielrijders” gaan dat weekend ook de gekende opendeurdagen van onze Middenstand door, maar daarnaast ook een optreden van ’t Spagaatje én de opendeurdag van het Klein Seminarie. Er moest dus heel wat op elkaar afgestemd worden, maar normaal gezien moet dit lukken. Zo zal het Seminarie vlot bereikbaar zijn via de achteringang aan de Kathelijnestaat. De activiteit van ’t Spagaatje gaat buiten het ‘parcours’ door. De inmiddels gekende Aardbeienkoers is tevens het provinciaal kampioenschap voor de renners die behoren tot de categorie “Elite zonder contract”. Onze plaatselijke vereniging “De Lustige Wielrijders” kreeg dit kampioenschap toegewezen omwille van haar vele verdiensten. Maar dit kampioenschap moest wel tijdens dit weekend gereden worden en men had dus geen keuze voor de datum. Om de hinder voor de middenstand te verkleinen, heeft de veloclub er wel voor gezorgd dat het vertrekuur verplaats wordt van 14 naar 17 uur. De omloop gaat door Minderhout en Hoogstraten en wordt 13 keer afgelegd. De aankomst wordt voorzien rond 20 uur en de toegang is uiteraard gratis. In tegenstelling tot wat ergens geschreven werd, wordt het centrum overigens niet afgesloten voor het plaatselijk verkeer, zelfs niet tijdens de wedstrijd. Er wordt enkel gevraagd dat men tijdens de wedstrijd, dus vanaf 17 uur, en dit in het belang van iedereen, de richting van de renners zou volgen. Enkel van de Statie tot de Moerstraat kan men tegen de renners inrijden, maar hier zorgt de politie voor de nodige begeleiding. Wie dus na 17 uur uit de richting Minderhout komt, kan via Moerstraat, Kathelijnestraat en Gravin Elisabethlaan aan de Vrijheid komen. Wie op de Heilig Bloedlaan moet zijn of richting Rijkevorsel, Sint-Lenaarts of Loenhout moet, volgt de Kathelijnestraat tot aan de Loenhoutseweg en kan dan van daar af zijn of haar weg vervolgen. Wie uit de richting Wortel komt, neemt de Lindendreef indien hij naar het centrum wil, of de omleiding via de Gustaaf Segersstraat, Leemstraat en Molenstraat indien hij richting Minderhout wil. Voor de bezoekers aan de Aardbeienkoers kon men bekomen dat Supermarkt GB-Quirynen haar ruime parking openstelt. Uiteraard kunnen ook de bezoekers van de opendeurdag hier gebruik van maken. De parking zal open zijn van 13 uur tot 21 uur en is bereikbaar vanuit de Vrijheid én vanuit de Gravin Elisabethlaan. (dh, De Lustige Wielrijders)

56

De omloop op 7 mei

De omloop die de renners volgen is de volgende: Vrijheid, Van Aertselaarplein, Minderhoutsestraat, Vooraard, Achteraard, Hinnenboomstraat, Loenhoutseeg, Heilig Bloedlaan en zo terug naar de Vrijheid. Deze omloop wordt 13 keer afgelegd. Het startschot wordt gegeven om 17 uur, het einde is voorzien rond 20 uur. (dh)


SPORT

Eventing

Nationaal Kampioenschap eventing pony’s Belgisch Kampioenschap eventing Young Riders MINDERHOUT - Op 21 mei staat de paardensport weer centraal in de Blauwbossen. Meer dan 200 paarden en pony’s zullen er strijden om diverse “eventing” titels. Vroeger noemde men deze zware discipline binnen de paardensport “veelzijdigheid”, wat haar veelzijdigheid nog meer benadrukte.

Zware cross Vanaf 9 uur wordt de dressuurproef afgelegd. Dit is een opgelegde proef waarbij de combinaties enkele basisbewegingen onder de knie moeten hebben. Een goede proef is vaak die proef, waarvan men aan de kant ziet dat alles precies “als vanzelf” gaat. Met goed getrainde paarden, die vaak hoog in het bloed staan, is dit zeker geen evidentie. Onder het motto van goed begonnen is half gewonnen, is het aangewezen om zo weinig mogelijk strafpunten te vergaren in deze moeilijke discipline.Vanaf 10.30 uur start de cross-country. Dit is het gedeelte waar zowel paarden/pony’s en ruiters het meest naar uitkijken. De adrenalinestoot die ruiter en paard ervaren in de startbox is onbeschrijflijk. Als er wordt afgeteld door de starter lijken een paar seconden minuten te duren. Gewoontegetrouw staat er in Minderhout een zware maar faire cross op het programma. Op dit natuurtraject krijgen de combinaties enkel veilige vaste hindernissen voorgeschoteld. Ook dit jaar werd er serieus geïnvesteerd in de veiligheid en werden enkele sprongen vernieuwd waar nodig. Het parcours is een afwisseling van dikke bomen, hagen, grachten, opsprongen, afsprongen, watercombinaties en andere technisch moeilijke hindernissen. De parcoursbouwer heeft nooit de intentie om zoveel mogelijk weigeringen uit te lokken, maar streeft uiteraard naar een fair, doch selectief parcours! De cross-country wordt gereden in een snelle galop en de rechte lijn is altijd de snelste weg, maar ook de moeilijkste. Het vermogen van je viervoeter kunnen schatten, het aanvoelen van het moment, het wederzijdse vertrouwen,… er zijn zoveel factoren die aan de basis liggen van een goede of minder goede terreinrit. Het gevoel dat ruiter en paard ervaren bij het overschrijden van de eindmeet is nog meer onbeschrijflijk.

LRV en KBRSF Na de cross-country worden alle paarden en pony’s veterinair gekeurd, zodat enkel de fitte viervoeters in de afsluitende jumping aantreden. Hoewel deze afsluitende jumping meer een test is in fitheid dan wel een zware krachtinspanning, wordt het klassement toch vaak nog door elkaar geschud, zodat pas echt bij het passeren van de laatste finishlijn de kampioenen gekend zijn. Toen wij vele jaren geleden begonnen met het maken van de crosshindernissen, waren wij waarschijnlijk één van de eerste clubs die gebruik maakte van containerhindernissen. Niet iedereen vond die toen even natuurlijk. Nu stellen wij vast dat op bijna alle grote internationale

en nationale wedstrijden gebruik wordt gemaakt van dit soort hindernissen. Maar ook wat betreft de inrichting op zich neemt de Minderhoutse Ruiterij een belangrijke voortrekkersrol. Zo wordt er op 21 mei een wedstrijd voor de pony’s georganiseerd onder de vlag van de Landelijke Rijverenigingen of LRV en een wedstrijd voor de paarden onder de vlag van de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie of KBRSF. Voor de pony’s zal het deelnemersveld zeer uiteenlopend zijn. Er zullen zowel B-pony’s zijn, die nog maar pas het “eventingsvirus” te pakken hebben, alsook de grotere D-pony’s, die deze wedstrijd zien als een erg belangrijke test voor hun Europees Kampioenschap. Zij strijden in 4 reeksen voor de titel van Nationaal Kampioen Eventing LRV. Hoewel de nationale kampioenschappen van de pony’s nog niet zo lang (vanaf 1994) worden georganiseerd hebben we al enkele clubgenoten op het hoogste schavotje gehad. Voor de paarden zal het deelnemersveld ook zeer uiteenlopend zijn. Er zijn zowel de reeksen van de jonge paarden en de beginnelingen, als de reeksen midden en zwaar. Deze laatste reeks is de zwaarste reeks en daar is het toch vooral uitkijken naar onze eigen Olympische amazone Karin Donckers; niet alleen onze nummer 1, maar nu zelfs het nummer 1 van de Wereldranking. We kijken ook uit naar Olympisch ruiter Joris Van Springel, die normaal meedoet met Bold Action, het paard

waarmee Dolf Desmedt deelnam op de laatste Olympische Spelen. Voor hen is deze wedstrijd meer dan een doorgedreven training richting Wereldruiterspelen, die in augustus plaatsvinden in Aken.Voor de Young-Riders staat het Belgische Kampioenschap op het programma. Het hoeft dan ook geen betoog dat dit voor hen een zeer belangrijke wedstrijd is en een zeer belangrijke test en kwalificatiewedstrijd voor hun Europees Kampioenschap later dit seizoen. Wij duimen natuurlijk voor Minderhouts bloed op het hoogste schavot.

Hoogdag Zonder organisaties kunnen er uiteraard geen kampioenen zijn en ook daar is onze Minderhoutse club niet aan haar proefstuk toe. Wie al getuige was van één van onze organisaties zal gemerkt hebben dat dit steeds een uitgebreide organisatie was, met heel veel vrijwilligers. Het samen werken, het samen opbouwen van de crosshindernissen en het samen voorbereiden van de wedstrijden is een belangrijk element in ons verenigingsleven. Zondag 21 mei wordt opnieuw een hoogdag voor onze club.In 2005 schonken wij binnen de organisatie veel aandacht aan de kinderen en dat was een echte voltreffer. Dit zal in 2006 niet anders zijn, want wij voorzien naast een gratis springkasteel, trampoline,... ook gratis ponyritten. De inkom is trouwens gratis voor kinderen t.e.m. 15jaar! (Piet Desmedt)

57


SPORT

Stratenloop 20 km van Brussel Op 29 mei is het weer zover. Brussel zal op die dag weer overspoeld worden door de joggers voor de 20 kilometer door onze hoofdstad. Zij die er al bij waren weten wat het is om met 25 000 lopers en loopsters klaar te staan op het Jubelplein om de start te nemen in de grootste stratenloop van België en een mooi uitgetekend parcours. Na de start in het Jubelpark gaat het bergaf richting Schumanplein waarna de beklimming van de Wetstraat volgt. Dan rechtsaf richting Koninklijk Paleis, naast het beursgebouw richt men het vizier op de Louisalaan waar een paar nijdige tunneltjes de spieren wat gaan pijnigen. Eens die gepasseerd, kom je in de rust van het Terkamerenbos terecht. De long van Brussel! Een lust is het om hier door te lopen. Hierna volgt de afdaling naar Hertoginnendal, de plaats waar onze ministers vele nachtelijke en andere uurtjes doorbrengen. Ondertussen zitten we al aan kilometer 15. Nog even volhouden dus en vooral niet forceren, want op kilometer 17 begint de klim van de Tervurenlaan, niet echt stijl maar wel lang. Geen nood echter, want wanneer je op het Montgomeryplein komt, zie je in de verte de bogen van het Jubelpark staan. Nu nog ongeveer anderhalve kilometer in dalende

lijn en dan bereik je moe maar voldaan de verlossende eindstreep. Duizenden toeschouwers zullen je trouwens vooruitschreeuwen op dit traject door Brussel! Zoals we al enkele jaren doen, zullen we ook dit jaar weer met een bus de verplaatsing doen. We hebben daar een voorbehouden parkeerplaats in de buurt van vertrek en aankomst. De start van de wedstrijd wordt om 15 uur gegeven. Daarom is het toch nodig om te vertrekken om 11.45 uur. De lopers en loopsters hebben dan nog voldoende tijd om start en aankomst te verkennen en om de spieren op temperatuur te brengen. Als iedereen binnen is zullen we rond 18 uur terug richting Hoogstraten rijden zodat we op een mooi uur terug thuis zijn. Omdat een bus nu eenmaal niet voor niets rijdt, vragen we 10 euro per meerijdende persoon. Schrijf je tijdig in, vol is vol. Uw bijdrage in de onkosten voor de bus stort je op rekeningnummer 733-3182944-16 met vermelding “20 km Brussel”. Voor alle verdere inlichtingen of inschrijvingen neem je contact op met Jan Hendrickx, Loenhoutseweg 25, 2320 Hoogstraten, telefoon 03/314.39.66.

Ruitersport

Ruiters en amazones in de bloemen MINDERHOUT- Het winterseizoen is achter de rug en de winnaars van een reeks LRV-indoorwedstrijden, betwist in de manège aan de Blauwbossen, mochten hun prijs in ontvangst komen nemen. Dat vrouwen het koppigste paard naar hun hand kunnen zetten, bewezen nogmaals de dressuur-

wedstrijden. Een bijna volledige aangelegenheid voor de amazones! Een eerste prijs veroverde: hoogste reeks Liesje Moens (Meer), klasse M1 Diane Van Dun (Meerle), klasse L2 Eveline Bevers (Meer), klasse L1 Hanne Geerts (Hoogstraten), klasse B2 Annelies Janssens (Meer) en klasse B1 Dirk Vermeiren (Minderhout). In de

V.l.n.r. Jan Stoffelen, Wim Vinckx en Kristof Stevens de laureaten in de jumping.

58

springwedstrijden overheersten de mannelijke collega’s en zij ontvingen de ereschaal van de Stad Hoogstraten: hoogste reeks (Z) Kristof Stevens (Meer), klasse M Wim Vinckx (Meer) en klasse licht Jan Stoffelen (Minderhout). (rel)

V.l.n.r. Hanne Geerts, Diane Van Dun, Dirk Vermeiren, Annelies Janssens en Eveline Bevers de besten in dressuur.


SPORT Origineel initiatief van de Hoogstraatse Tennisclub

Op zaterdag 6 mei zet de Hoogstraatse Tennisclub in de Kathelijnestraat vanaf 20.30 uur haar deuren open voor al wie jong is, zin heeft in een gezellige babbel en (opnieuw) kennis wil maken met tennis. Nooit zijn er zoveel sportmogelijkheden geweest als tegenwoordig, maar het grote probleem is dat veel jongeren op een bepaald moment afhaken, en er daarna niet meer toe komen opnieuw de draad op te nemen. Gevolg: te weinig jonge mensen tussen de 15 en 30 doen nog actief aan sport. Daar wil H.T.C. iets aan doen. Tennis leeft in Vlaanderen en je hoeft absoluut niet Kim of Justine te heten om van deze sport te genieten. Ook competitie en tornooien zijn niet nodig. Het grote voordeel van tennis is precies dat je het op elk moment van de week kan spelen en dat je niet verplicht bent om je een aantal keren per week vrij te maken voor de training. Daardoor is tennis een ideale sport, ook voor jongeren die nog slechts weinig vrije tijd hebben. Veel heb je niet nodig. Wat tijd, een racket, één of enkele vrienden en vriendinnen en je kan meteen aan de slag. HTC is de oudste tennisclub in Hoogstraten. Je kunt er aan tornooien en andere wedstrijden deelnemen, maar de klemtoon ligt toch vooral op recreatief en gezellig sporten. De jonge clubleden die het initiatief namen voor deze Open – Drink verwachten op 6 mei uiteraard de clubleden, maar nog veel meer niet-clubleden en geïnteresseerden waarvoor tennis nog onbekend is. Heb je je tennisspullen een tijdje in de kast gestoken en wil je de draad weer oppikken? Of heb je nog nooit getennist en ben je op zoek naar een nieuwe hobby? Op deze Open – Tennis Drink heb je de gelegenheid kennis te maken met één van de gezelligste tennisclubs uit de Noorderkempen. Iedereen is van harte welkom om er een toffe avond van te maken. De tijd dat tennis een beetje elitair was is al lang achter de rug. Kom een babbeltje doen, een glas drinken, kennis maken met andere belangstellenden. Misschien is dat genoeg een boeiende sport te ontdekken. HTC verwacht alle sportieve en minder sportieve girls en boys, van tieners tot dertigers, die zich een beetje jong voelen en kennis willen maken. Locatie is de Hoogstraatse TennisClub, Kathelijnestraat 70 te Hoogstraten, tegenover de kantine van HVV. De nieuwe website van club vind je op www.hoogstraatsetc.be

Rallycross

Tom Geenen sterk in Valkenswaard De rallyautomotoren brommen weer en de strijd om het Nederlands kampioenschap kende zijn start in Valkenswaard. Jos Sterkens uit Minderhout, jarenlang actief en toonaangevend in deze sport, was de grote afwezige. Een jaartje “rust” voor Jos die volop aan ’t sleutelen is aan een nieuwe wagen voor het seizoen 2007. Een goede voorbereiding is de grootste kans op winst! Tijdens de afgelopen winter werd er intensief gewerkt aan de bouw van de Focus ST voor de Poolse rijder Wicik. Deze wagen onderging in Valkenswaard een eerste test en de resultaten waren veelbelovend. Tom Geenen uit Hoogstraten verscheen wel aan de start met zijn Opel Corsa en finishte in een knappe tijd een plaats in de kwalificatiereeksen met als gevolg een zevende stek op de startlijn in de A-finale. Na een verwoede strijd een uitstekende vierde plaats voor Tom! (PegSter, rel)

Wedstrijden

6 en 7 mei: Portugal (Eur.Kamp.) 13 en 14 mei: Frankrijk (Eur.Kamp.) 20 en 21 mei: Valkenswaard (Ned.Kamp.)

FOTO DE GREEF Rijkevorsel

Dorp 42 tel. 03 314 62 50

info@foto-degreef.be

www.foto-degreef.be Communie, mijn feest ! ! Originele decors, spontane poses, ruime keuze aan feestelijke fotopresentatie, ook leuke ideetjes voor peter en meter.

! Stel samen met ons een speelse, stoere of romantische fotocollage samen.

!Tof geschenk en deelname aan tombola voor elke communicant !

COMMUNIE

Open HTC – Drink

P

59


NATUUR

Op 29 en 30 april en 1 mei maakt Natuurpunt Markvallei een driedaagse excursie naar het eiland Texel. Met een groep van een dertigtal leden gaan we op zoek naar de uitzonderlijk mooie natuur op het eiland. We komen ongetwijfeld terug met een heel pak nieuwe waarnemingen en ervaringen. De batterijen worden dus opgeladen en dat is nodig in een actieve Natuurpuntafdeling. Natuur.huis De werkzaamheden in de voormalige landlopersboerderij vorderen gestaag. Je kunt het allemaal volgen op de website http:// spaces.msn.com/natuurhuis

de plantenkennis bij te schaven of op peil te brengen. Jack Govaerts leidt de wandelingen. Verwacht je niet aan grote, lange tochten. Breng wel laarzen mee. Op donderdag 27 april wordt een wandeling georganiseerd in het Paterswiel. Om

en Maxburg. En op donderdag 18 mei vertrekt de plantenwandeling opnieuw op het zelfde uur en op de zelfde plaats. Dan wordt de E10-put in Minderhout het studieobject. De Vredesboom is een week later (op donderdag 25 mei) opnieuw de uitvalbasis. Dan gaat de tocht naar de Aschputten. Op 1 juni, dat geven we toch al mee, staat de Poelberg (Rijkevorsel) op het programma. Dan verzamelen de plantenwandelaars om 19 uur aan het groot dorpsplein in Rijkevorsel. (info: Jack Govaerts, 0478-36.12.22).

Iers ontbijt Tradities kunnen soms heel aangenaam zijn. Natuurpunt Markvallei heeft er zo wel enkele in petto. Op zondag 14 mei is er zo het Ierse ontbijt. Zondagmorgen starten we met een ochtendwandeling om 8 uur aan Bolks Heike in Rijkevorsel (Bolk). En twee uurtjes later, als we terugkomen, staat hier de tafel dan rijkelijk gedekt. De onkosten worden ter plaatse afgerekend, maar je moet wel voor 1 mei Wim Verschraegen (03314.47.75) verwittigen van je deelname.

Elke vogel een ei JNM Markvallei organiseert voor de kinderen van 8 tot 12 jaar een zoektocht. De ”in-mei-legtelke-vogel-een-ei-zoektocht” wordt georganiseerd in de kolonie van Wortel. De deelnemers verzamelen om 14 uur aan het natuur.huis. De activiteit duurt tot 17 uur. Info: Stef Bastiaansen, 0499-38.24.81.

Aquafin - open deur Op zondag 21 mei organiseert Aquafin een grote opendeurdag in het rioolwaterzuiveringstation te Minderhout. Natuurpunt Markvallei is daar ook van de partij. De afdeling zorgt er voor de bediening in de consumptietent. Op die manier kan de afdeling Markvallei de kas wat spekken en het is tegelijkertijd de gelegenheid om de werking van Natuurpunt aan het grote publiek voor te stellen.

In het toekomstige natuur.huis wordt sinds enkele weken werk gemaakt van de heropbouw. Ook de buren van De Slinger gaan aan de slag en de vzw Beestenboel openen heel binnenkort hun deuren. In de boerderij van Wortel-Kolonie staat heel wat te gebeuren. Natuurpunt Markvallei is bijzonder blij met het vertrouwen dat het krijgt van de Stichting Kempens Landschap en het stadsbestuur van Hoogstraten. Dat de afdeling dit vertrouwen niet schendt, mag blijken uit het enthousiasme van de vrijwilligers die elk weekend present zijn om er een pracht van een natuur.huis van te maken.

Plantenwandelingen Elke donderdagavond, tien weken lang, organiseert Natuurpunt Markvallei plantenwandelingen. De klemtoon ligt daarbij vooral op de planten die in bepaalde biotopen in onze regio groeien. De wandelingen bieden de deelnemers zo een beeld van wat er allemaal groeit en bloeit en is tegelijkertijd een prachtige gelegenheid om

60

19 uur verzamelen de wandelaars op de parking bij de paters kapucijnen in Meersel-Dreef. Op donderdag 4 mei is de Frankenberg in Meer aan de beurt. Daar wordt om 19 uur verzameld aan de Vredesboom in Meer. Op donderdag 11 mei verzamelen de deelnemers nog eens om 19 uur aan de Vredesboom. Het doel van de plantenwandeling wordt dan het gebied langs de Raamloop

Zondagswandeling De zondagswandeling onder leiding van Jack Govaerts trekt op 28 mei door en langs de vallei van het Merkske. De laarzenwandeling in Castelré vereist uiteraard laarzen. De route staat al op voorhand vast, maar Jack geeft waar nodig veel bijkomende informatie over natuur, historie en cultuur in dit prachtige landschap net over de grens. De deelnemers verzamelen om 9 uur op het kerkplein te Minderhout (info: Jack Govaerts, 0478-36.12.22).


JOLAN ZEGT Jolan Standaert (16) is vierdejaarsleerling aan het Seminarie. Van zodra de eerste lentekriebels opkomen, voelt Jolan de vakantiekriebels in zijn lijf en trekt hij er op uit… Net terug van vakantie in Spanje en de volle agenda staat me thuis al netjes op te wachten. Het tweede trimester voorbij, een adempauze van twee weken en we vliegen het derde trimester al in. Niet enkel afsluitende examens voor school maar nog veel meer! Twee examens van piano, twee examens van toneel, twee examens van Spaans, een eindwerk van AMC, trimesterwerk van Nederlands, het muzisch project (5 voorstellingen), finale van de Kunstbende én nu nog snel een artikel schrijven voor De Hoogstraatse Maand. Geloof me, over dit alles kan ik eindeloze artikels schrijven, maar iets aangenamer is om te schrijven over wat daarvoor kwam. Spanje, de ideale gelegenheid om er eens tussenuit te knijpen. De Costa Blanca, de zon, de helderblauwe zee, de grillige natuur, de mooie dorpjes… 10 dagen hebben we daar doorgebracht, reisdagen inbegrepen. Met Transavia van Rotterdam naar Alicante gevlogen en vervolgens de bus en de trein genomen naar het prachtige Altea (dichtbij Benidorm). Fantastisch weer en van die wuivende palmbomen. Die plaats had me nog veel te bieden. Het was echter niet enkel de omgeving die alles zo mooi maakte. Mijn reispartner Deborah en ik werden hartelijk ontvangen in Jeannes appartement. Ze was

een vriendin van Deborah’s vader en de ideale gastvrouw. Haar grootste passie was kokkerellen en het gasten naar hun zin maken. Dat kon niet mis. Na een zware dag stond zij telkens voor ons klaar. ’s Avonds werden ons heerlijke hapjes en overheerlijke gerechten voorgeschoteld. Het werd een feest voor de maag. Ook een dagelijkse portie tapas ontbrak niet. Ken je dat? Oorspronkelijk waren het slechts kleine broodjes die bij een drankje geserveerd werden. Nu is het uitgegroeid tot apart verkrijgbare hapjes. De een al wat groter en/of duurder dan de ander. Een Spaanse finesse en een streling voor het zintuig. Al snel bleek dat Spaanse mensen in het algemeen veel opener en vriendelijker waren dan in het land waar ik woon (ik noem geen naam)! In de lift, op straat of in de bus, telkens klonk er weer het blijde “ Olah!”. Een vriendelijk woordje, een leuke babbel of een grote hulp bij het vinden van je bestemming. Als je een beetje ingeburgerd bent (weten we van Jeanne) krijg je van alle kanten hulp. Als je ergens moet geraken: “Ik rij wel!”, moet je iets hebben “Ik haal het wel voor je”. Dit alles in vlot Spaans natuurlijk. Maar hier, in mijn land (ik noem geen naam)! Je zou eens moeten proberen! Zondagochtend, je fietst bijvoorbeeld naar de bakker, een oudere man passeert en je

Het begint alweer zegt vriendelijk “Hallo” (of iets van dien aard). Hoogst waarschijnlijk kijkt hij je vreemd aan en ben je al lang voorbij wanneer hij doorheeft dat hij iets terug zou moeten zeggen. Ik spreek uit ervaring. Niemand is het nog gewoon, terwijl het altijd leuk is onderweg een warme lach op te pikken. Zelfs op een overvolle bus kan de helft het niet laten een mp3-speler boven te halen. De andere helft laat dan z’n lege ogen naar het raam afdwalen tot de juiste halte voor hun neus verschijnt. Een simpel gesprek jaagt ieder de stuipen op het lijf, al is het nog zo simpel. Vreemde manier om het begrip “samenleving” te bekijken. Maar kom, laat ik hier maar niet té diep op ingaan. Het gaat me ten slotte over de van cultuur bruisende SAMENLEVING in Spanje. Muziek en dans hoort daar ook bij. Een avondje uitgaan in een echte Salsa-disco mocht er niet aan ontbreken. En niet enkel Salsa, maar ook Merengue, Bachata en Cha-cha-cha. Je had ze moeten zien, echt waar. Geen fameuze stunts, maar enorm in voeling met de muziek (en hun partner). Er wordt altijd gezegd dat Spaanse mensen dat “in zich hebben”. Daar kreeg ik een bevestiging van. Het ritme stroomt door hun lichaam. Ga zelf ook eens naar Spanje zou ik zeggen! Geniet een tijdje van de ideale vakantiebestemming. En… mocht je vandaag nog de bus pakken. Je weet wat je te doen staat! (jst)

Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint, als hij zich bekend maakt, een boekenbon van 12,5 euro geschonken door Standaard Boekhandel – Hoogstraten, maar ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Meer zelfs, als het kopje zichzelf niet kenbaar maakt, wordt de ganse pot van 25 euro verloot onder deze herkenners. Dus wie wil meespelen: geef de naam van het kopje en zijn naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of via een e-mail: redactie@demaand.be - zie ook: www.demaand.be

De uitslag van de vorige maand De Minderhoutse belhamels uit de klas van 1949 herkennen blijkbaar zichzelf niet meer. In de klas van meester Vleugels zaten dat jaar twee leerjaren bij elkaar. Slechts vier personen wisten ons te vertellen dat het hoofdje in het cirkeltje dit van Gust Van de Put is. Hij woont nu nog steeds op de Achteraard 9 te Minderhout. Spijtig, maar Gust reageerde niet op zijn verschijnen, dus die boekenbon gaat aan zijn neus voorbij. Hoera,

zullen de vier juiste inzenders reageren want nu wint één van hen de twee boekenbonnen. De spreekwoordelijke onschuldige kinderhand werd bovengehaald en deze liet het lot vallen op Adri Peeters, Van Aertselaerplein 10 bus 4 in Hoogstraten. Hij mag dus twee boekenbonnen van elk 12,5euro in de bus verwachten.

Toelichting bij deze opgave Deze foto is nog niet zo oud. Hij werd genomen tijdens een wedstrijd “ gekke bekken trekken”. Wie toen gewonnen heeft, hebben wij niet kunnen achterhalen. Het kopje in het cirkeltje komt in ieder geval deze maand in aanmerking voor een boekenbon. Op voorwaarde natuurlijk dat zij zichzelf nog herkent. Of weten anderen wie zij is? Waag uw kans. (pdn)

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten 61


AGENDA

HOOGSTRATEN T/m zondag 18 juni TENTOONSTELLING ‘Tekens’, werken van Jef Martens in het stedelijk museum (begijnhof), van woensdag tot zondag, telkens van 14 tot 17 uur. Donderdag 27 april LENTE-Coopertest, terrein Klein Seminarie, org. AVN. Vrijdag 28 april AVONDMARKT aan de Luizenmarkt in het centrum vanaf 17 uur. OPTREDEN van Magnapop (USA) in Cahier de Brouillon. Zaterdag 29 april STUDIEDAG “oude voetwegen” in het stedelijk museum, in het veld en in de hotelschool, org. vzw Erfgoed Hoogstraten. Maandag 1 mei FEEST van de ARBEID

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE Vrijdag 12 mei FOLKBAL in de Rabboenizaal van het Spijker vanaf 19.30 uur. Zaterdag 13 mei GLORIA IN D, Vivaldi-concert door het Piuskoor om 20.30 uur in de Sint-Catharinakerk. Zondag 14 mei OPEN DEUR in het VITO, Gravin Elisabethlaan, van 10 tot 16 uur. Dinsdag 16 mei MARKT in het centrum van 8 uur tot 12.30 uur.

Dinsdag 2 en 16 mei OPEN DEUR van 10 tot 12.30 uur bij vzw Wistik, Begijnhof 40.

Donderdag 25 mei HEMELVAARTSDAG

Donderdag 4 en 18 mei FIETSAVOND, vertrek aan zaal Pax om 19 uur, org. KWB.

Zaterdag 27 mei HVV-FUIF vanaf 18 uur in de tent bij het voetbalstadion aan de Kathelijnestraat.

Zaterdag 6 mei LEZING door dr. K. Vandewalle over ‘aanvullende voedingstherapie bij kanker’ in het museum, begijnhof 9, om 20 uur, org. vzw Wistik.

Woensdag 31 mei RODE KRUIS bloed geven van 17.30 uur tot 20 uur in het lokaal, Brouwerijstraat.

Zondag 7 mei AARDBEIENKOERS in de Vrijheid vanaf 17 uur.

198

MEER Donderdag 4 mei PLANTENWANDELING aan de Frankenberg, vertrek 19 uur aan de Vredesboom, org. Natuurpunt. Zondag 7 mei KUNST- & LENTEMARKT aan de Donckstraat van 9 tot 12.30 uur.

200

62

Donderdag 18 mei PLANTENWANDELING aan de E10-put, vertrek 19 uur aan de Vredesboom, org. Natuurpunt. Vrijdag 19 en zaterdag 20 mei THEATER Het Gemene Best met ‘Het evangelie van de vetzak’ in de parochiezaal. Donderdag 25 mei PLANTENWANDELING naar de Aschputten, vertrek 19 uur aan de Vredesboom, org. Natuurpunt. Zaterdag 27 mei BARBECUE om 18 uur aan ’t klooster n.a.v. 25 jaar KWB-volleybal & om 21.30 uur Jiving Sister Fanny.

Laermolen Gedurende het ganse jaar kan men de Laermolen ‘in werking’ bezoeken, elke tweede en vierde zondag van de maand en de daarop volgende dinsdagen, aan de Molenstraat in Hoogstraten. Zondag van 14 tot 16 uur en dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur. Organisatie: vzw De Laermolen.

Zaterdag 6 en zondag 7 mei OPENDEURWEEKEND van de winkeliers van 10 tot 18 uur.

Maandag 8 mei INFO-AVOND ‘tuin zonder groenafval’ (Velt), om 20 uur in zaal De Welgezinde van het administratief centrum, org. Milieuraad. JAZZCONCERT met Wendell Brunious & The Cotton City Jazzband in zaal Cecilia om 20 uur, org. The Marckriver N.O. Jazzclub.

Zaterdag 13 mei HERDENKINGSTORNOOI Tim Meyvis en Jan Croymans, terrein KFC Meer, vanaf 9.30 uur.

Donderdag 11 mei PLANTENWANDELING langs Raamloop en Maxburg, vertrek 19 uur aan de Vredesboom, org. Natuurpunt.


AGENDA

MEERLE

Zomerfietszoektochten

Zaterdag 29 april KARWEIENDAG van/door de KLJ. Mei, juni en juli BEELDENTUIN bij kunstgalerie De Laro, Lage Rooy 14, open vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur. Zondag 7 mei SCHOOLFEEST van basisschool De Klimtoren. Zaterdag 13 mei SOLIDARITEITSQUIZ om 20 uur in de parochiezaal, org. ACW gemeente Hoogstraten.

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Maandag gesloten

Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

MINDERHOUT Zaterdag 6 mei LESSWOODSTOCK op het dorpsplein om 15 uur.

Van mei t/m september lopen er verschillende fietszoektochten in Hoogstraten en omgeving. Deelnameformulieren zijn te verkrijgen bij Toerisme Hoogstraten (kelder stadhuis). Fietszoektochten van o.a. Gezinsbond Wortel, KWB Meer, KWB Hoogstraten, VABS Hoogstraten, parochiecentrum Meerle, e.a.

WORTEL

Vrijdag 19 mei INHULDIGING beeldhouwwerk van Jan Geerts aan het dorpsplein om 19 uur.

Zondag 21 mei EVENTINGS Nationaal kampioenschap pony’s & Belgisch kampioenschap Young Riders aan de Blauwbossen vanaf 9 uur. OPENDEURDAG in het rioolwaterzuiveringsstation, org. Aquafin.

Vanaf zaterdag 29 april TENNISTORNOOI open enkel, org. TC De Langenberg.

Maandag 29 mei RODE KRUIS – bloed geven van 17.30 uur tot 20 uur in de school.

Zondag 28 mei WANDELING in de vallei van het Merkske, vertrek 9 uur aan het dorpsplein, org. Natuurpunt.

Zondag 28 mei AUTO- & FIETSZOEKTOCHT, inschrijven tussen 12 en 15 uur in de lokalen van ’t Slot.

Maandag 1 mei OPENING cafetaria Casino in Wortel-Kolonie.

Di. & woe. gesloten Tot ziens An en Fran

218

MEERSEL-DREEF Donderdag 27 april PLANTENWANDELING aan het Paterswiel, vertrek 19 uur, parking klooster, org. Natuurpunt. Zondag 30 april VLAAMSE MOLENDAG, bezoek watermolen tussen 10 en 17 uur.

Nieuw in Hoogstraten:

BOEKHOUDING & BELASTINGADVIES

Zaterdag 6 mei SCHOOLFEEST aan de lagere school ’t Dreefke vanaf 16 uur.

ANSOMS ACCOUNTING Gravin Elisabethlaan 1 bus 6 - 2320 Hoogstraten Tel. +32 (0)3 366 65 11 - Fax +32 (0)3 366 65 12 Gsm +32 (0)496 10 36 74

0175

199

ROMMELMARKT Elke zondag op de Dreef aan het Geiteneinde van 8 tot 16 uur. Zondag 7 mei OPENDEURDAG St.-Luciakapel, Meersel, van 14 tot 18 uur. OPENDEURDAG watermolen, Dreef, van 10 tot 17 uur.

Inzameling lege gasflessen Lege gasflessen mogen wegens veiligheidsredenen niet worden afgegeven op het containerpark of bij schroothandelaars. U kan uw lege butaan- of propaangasflessen vanaf nu afgeven op meer dan 300 verdeelpunten in Vlaanderen. In onze gemeente kan u op twee plaatsen in Minderhout terecht met uw oude flessen: Mertens-Matthé bvba (AVEVE-tuincentrum), Minderhoutsestraat 147 & Laurijssen Joseph (dier- en tuinzaak), Desmedtstraat 36. Alle merken worden er aanvaard, zonder aankoopverplichting voor een nieuwe gasfles. Flessen voor industriële gassen, campinggasflesjes of reservoirs voor LPG-wagens vallen niet onder deze regeling.

63


TANDARTSEN Wachtdienst Kempen Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

HUISARTSEN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

APOTHEKERS

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u, tel. 014 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: HEIDI VAN OTTEN (0486.37.45.27 03.314.10.18), LIA GEERTS (03/314.81.63) en HEIDI JANSSEN (03/314.11.29) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/314.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (014/70.42.72) LIEVE ROOS (03/314.58.76 - 0474/67.73.50), SONJA VERHEYEN (0476/31.14.41) en NADIA BENKIRANE (03/314.17.31 0474/32.28.10).

64

Van 24 tot 28 april: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73. Van 28 april tot 5 mei: APOTHEEK ADRIPHARMA, Meerledorp 46, Meerle, tel. 03 315 73 75. Zaterdagvoormiddag 29 april: APOTHEEK ADRIPHARMA, Meerledorp 46, Meerle, tel. 03 315 73 75. Van 5 tot 12 mei: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014 63 31 66. Zaterdagvoormiddag 6 mei: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 314 38 68. Van 12 tot 19 mei: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 03 314 60 38. Zaterdagvoormiddag 13 mei: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73. Van 19 tot 26 mei: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03 314 60 04. Zaterdagvoormiddag 20 mei: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03 314 60 04. Van 26 tot 29 mei: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 03 314 62 25. Zaterdagvoormiddag 27 mei: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 57 24. Van 29 mei tot 2 juni: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73.

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 31 mei. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 17 mei. Tot zondag 21 mei kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. & fax: 03 314 55 04 e-mail: jozef.schellekens@skynet.be Redactie: tel. 03 314 55 04 Administratie: tel. 03 314 51 03 Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.