februari 2006 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 22 NR. 250 FEBRUARI 2006 PRIJS: 2,10 € AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

KUNSTGALERIJ VRIJHEID

HANDELSPAND LINDENDREEF

HET WONDERE LEVEN VAN STAF & MAY

ALMANAK

DORPSRADEN MEERLE MINDERHOUT WORTEL

DE WORTEL KOLONIE BLUES VAN

LEEN HUET foto Rob Stevens


COLUMN Van het landschap! Dat vind ik ervan. Ziezo, ik heb uw aandacht. Haha, het trucje werkt nog steeds! Maar eigenlijk valt er niks te haha’en. Want de toestand is intriest. En wat doen we ertegen? Niets, he-le-maal niets. We staan erbij en we kijken er naar. Waarover heb ik het nu? Over alle appartementen die als paddestoelen uit de grond schieten. Maar een paddestoel is meestal in proportie met zijn omgeving en verfraait de berm waarin hij staat. Appartementen zijn eerder veel te grote en smaak- en stijlloos uitziende paddestoelen. Ze verpesten de omgeving. Tot voor kort zag je ze nog enkel in Hoogstraten en Minderhout, maar sinds kort ook in de omliggende dorpskernen. Vaststelling wat betreft bouwen in Hoogstraten. Ten eerste: een fatsoenlijk en betaalbaar stuk bouwgrond voor jonge Hoogstratenaren is zeldzaam, zo niet onbestaand. Ten tweede: de bouwaanvragen voor appartementen rijzen de pan uit. Ten derde: veel van die appartementen mogen zonder probleem de plaats innemen van het weinige waardevolle erfgoed dat Hoogstraten siert. Ik wil niet beweren dat één en twee met elkaar te maken hebben, maar het valt toch op dat er bij punt één (bouwgrond) er opvallend weinig gerealiseerd wordt en in het geval van punt twee (appartementen) opvallend véél in onze stad. Voor wie worden al deze appartementen dan gebouwd? ‘Voor alleenstaanden en éénoudergezinnen’, zegt u? De prijskaartjes van al deze

2

Verkrachting! stulpjes leren ons dat je voor minder dan 700 euro (maandhuur) of 250.000 euro (kopen) geen appartement de naam waardig vindt. Alsof een alleenstaande of éénoudergezin dat kan betalen. Trouwens, lokkers als ‘residentie’ en ‘luxeappartement’ richten zich toch duidelijk tot een ander doelpubliek. Tot wie dan? ‘Hollanders’, zegt u? Misschien wel, want wie kan zo’n bedragen anders neertellen? Ondertussen zeurt u wel dat er steeds meer ‘Hollanders’ in Hoogstraten zijn. ‘Voor het jonge Hoogstraatse koppeltje’, zegt u? De ‘baksteen in de maag’ slaat bij mijn weten nog steeds op een eigen huis met tuin, niet op een flatje met balkon. U bent niet overtuigd? Wel, de volgende feiten kunnen helpen. Van alle bouwaanvragen die momenteel op de Hoogstraatse website staan (27) gaat het in 11 gevallen om aanvragen tot ‘slopen van de bestaande gebouwen en het zetten van appartementen en garages’. De grootste grappenmaker onder de aanvragers is de firma ‘Reno-art’, die in Meerledorp wil slopen en bouwen. Van Renovatiekunst gesproken…in het woordenboek staat er onder ‘renoveren’ toch nog steeds ‘het weer in goede staat brengen van woningen en ze voorzien van modern wooncomfort’. Dat is iets anders dan ‘slopen’. Een ritje doorheen Hoogstraten leert ons dat Hoogstraten zelf, net als ook Minderhout, al helemaal besmet is door het appartementenvirus. In de Desmedtstraat in Minderhout alleen al staan 12 appartementsblokken! En in de dorpskom van Hoogstraten hoef je niet eens te beginnen

met tellen, want je raakt de tel kwijt. Het volstaat enkel te vermelden dat bij een wandeling over de Vrijheid bleek dat er 21 appartementen te huur staan. Het ritje leert ons ook dat het virus zich uitbreidt tot in alle deelgemeenten van Hoogstraten: in Meerle zijn er drie complexen, in Meersel-Dreef twee en in Wortel zelfs vijf! Enkel Meer lijkt nog te ontsnappen aan dit virus. Op twee bescheiden blokken in het dorp na, staan er enkel twee misplaatste ‘residenties’ in de John Lijsensstraat, vlakbij de E19 en aan het Hoogeind. Alsof ze er zijn neergepoot om bezoekers vanuit Nederland alvast een voorsmaakje te geven van wat er in Hoogstraten zoal mogelijk is. Trouwens, het ‘gezellige’ van de Hoogstraatse Vrijheid en het ‘landelijke’ van zijn kleine deeldorpjes wordt vooral bepaald door zijn karakteristieke huizen en akkers en weiden. Niet door het zoveelste kleur-, geur- en smakeloze appartement. En ‘gezellig’ en ‘landelijk’ trekt toeristen aan in Hoogstraten, niet ‘kleur-, geuren smakeloos’. Tenslotte een reden die louter op gevoel is gebaseerd. Wortel is mijn geboortedorp. En ik zal het maar onomwonden zeggen: géén appartementen in mijn dorp! Blijf met uw bouwgrage woonkazernepollen van dat landelijke dorpje af! Maar ach, dit is slechts mijn bescheiden mening. Wat vindt u er eigenlijk van? (ms)

Uw mening telt! Meer weten? Zie pagina 18


INTERVIEW

De Hoogstraatse Maand sprak met de auteur van ‘Almanak’

De Wortel-Kolonie Blues van schrijfster Leen Huet ‘Almanak’, de eerste roman van Leen Huet, is een bijzonder boek. Door zijn eigenzinnige vorm, maar nog meer nog door zijn onderwerp. ‘Almanak’ heeft een landschap als hoofdpersonage. En niet zomaar een landschap. Dat van Wortel-Kolonie. De Hoogstraatse Maand zocht de schrijfster op voor een interview over de Kolonie, café De Diept, het schrijverschap, de brieven van Rubens, én over Karl Marx in Wortel. “Marx zat in Brussel, was zeer geïnteresseerd in de sociale experimenten van zijn tijd, dus waarom zou hij geen kijkje komen nemen zijn in Wortel-Kolonie?” Goed vijfentwintig centimeter boeken van eigen hand heeft Leen Huet, schrijfster van roeping en professie, ondertussen op de plank staan. Fictie en non-fictie wisselt ze af, en zijn voor haar duidelijk even belangrijk. De stilistische zorgvuldigheid van haar proza vind je ook terug in haar essays en artikelen. In de loop der jaren wisselde ze kunst- en literairhistorische publicaties af met het heerlijke vaderlandse liefdeswoordenboek ‘Mijn België’, de verhalenbundel ‘De Kunstkamer’ en haar twee recente publicaties: de roman ‘Almanak’ en de bloemlezing ‘Venetië. Een literaire reis’. De losse artikelen, colums en essays die ze tussendoor schreef voor tentoonstellingscatalogi, tijdschriften en kranten allerhande laten we dan nog buiten beschouwing. Leen, een kind van de jaren ‘60, werd geboren in Hoogstraten, groeide op in Merksplas-Kolonie, bleef na haar studies in Leuven hangen, maar heeft de navelstreng met haar geboortestreek duidelijk nog niet doorgeknipt. Haar vorige boeken bulkten al van de verwijzingen naar de Kempen en haar verleden. Met ‘Almanak’besteedt ze voor het eerst een volledig boek aan de Noorderkempen. ‘Almanak’ is wel een boek dat geduld vraagt van zijn lezers. Een boek dat zich aanvankelijk

als vrij weerbarstig aandient, allerlei richtingen tegelijk lijkt uit te gaan, en pas geleidelijk zijn geheimen prijsgeeft. Vergelijk het met een pointillistisch schilderij. Lijkt de schilder aanvankelijk slechts losse stippen zonder samenhang te schilderen, naarmate het werk vordert, openbaart het kunstwerk als geheel zich en blijkt het om veel meer te gaan dan om de som van al die losse stippen. Zo’n boek is ‘Almanak’. Het gesprek vindt plaats bij haar ouders, in het landgoed waar vroeger Martial Van Schelle woonde, op de grens tussen Merksplas- en Wortel-Kolonie. De zorg die ze in haar teksten aan stijl en formulering besteedt, manifesteert zich ook tijdens het interview. Herhaaldelijk begint ze een zin, breekt die af, om vervolgens opnieuw te beginnen, net iets genuanceerder en preciezer dan bij de eerste aanzet.

Leen Huet: “‘Almanak’ is geen boek over Wortel-Kolonie in de heemkundige zin. Het is veeleer een boek dat zich laat inspireren door herkenbare plekken. Om de lezer toe te laten zich te oriënteren, heb ik vooraan in het boek een overzichtskaartje van de Kolonie opgenomen, waarop de belangrijkste plaatsen staan aangeduid. Toch zou ik me er voor willen hoeden om op de gebeurtenissen in het boek namen, toenamen en adressen te plakken. De realiteit is gefictionaliseerd. Naar mijn mening is het voldoende bewerkt om als verhaal verteld te worden, en niet als zomaar een anekdote uit de Kempen. Als lezer ben ik wel altijd op zoek geweest naar boeken waarin Leen Huet: “Het Goede vraagt heel wat nederigheid, of noem het deze streek een rol van betekenis speelt. zelfkennis, en dat is maar aan weinig mensen gegeven.” Die boeken zijn nogal (Foto Wendy Marijnissen.)

De jonge schrijfster in wording blikt zelfbewust de wereld in, en dat in café De Diept, voor die kroeg door een brand werd verwoest. (Foto T. & M. Huet-Vermeiren) dungezaaid, heb ik moeten vaststellen. Zeker interessante boeken over de streek vind je amper. Er zijn natuurlijk fantastische schrijvers als Walter van den Broeck of Leo Pleysier, maar als je wat verder teruggaat in de tijd, moet je al bij de Franstalige literatuur gaan aankloppen, bijvoorbeeld bij de Antwerpse schrijver Georges Eekhoud. Ik heb literatuur altijd een erg prettige manier gevonden om een stad of een streek te leren kennen. Wie veel leest, kent bepaalde plaatsen in de wereld door de boeken die erover geschreven zijn. Over Dublin leer je veel in de boeken van James Joyce, Londen is prominent aanwezig in het werk van Virginia Woolf, en geen betere manier om het Engelse platteland te doorkruisen dan door middel van de boeken van Thomas Hardy of de gezusters Brönte. Ook al ben je daar nooit geweest, je krijgt een beeld van dat landschap, van de mensen die daar leven. Thomas Hardy ging zelfs nog verder. Hij heeft een hele provincie, een county, bedacht: Wessex, een versmelting van verschillende plaatsen en streken. De adepten van de schrijver gaan ook vandaag nog op zoek naar aanknopingspunten om te achterhalen waardoor Hardy zich precies heeft laten inspireren. ‘Hardy heeft zich hierop gebaseerd’, menen ze dan te weten. Of : ‘Dit is duidelijk het dorpje waar Hardy het in ‘Tess of the D’Urbervilles’ over heeft.’ Maar Wessex blijft in de eerste plaats het land van Hardys verbeelding. Thomas Hardy bedreef ook geen heemkunde, hij was een schrijver. Hij gebruikte die streek als middel om iets over de mensen daar te kunnen zeggen, en om zo iets van zijn kijk op het leven te kunnen geven. Voor een schrijver lijkt dat me een erg interessante weg om volgen. DHM: De meeste romans hebben één of meerdere hoofdpersonages, maar in ‘Almanak’ zou ik veeleer het landschap het hoofdpersonage noemen.

3


INTERVIEW Leen Huet: Zeker, dat is zo. Jip en Janneke ontmoeten elkaar niet in mijn boek, worden niet verliefd op mekaar en leven ook niet lang en gelukkig. Of dat gebeurt wel, maar dat is in ieder geval niet waar het in ‘Almanak’ om gaat. Ik heb er zelfs nog even over gedacht het boek ‘landschap’ te noemen in plaats van ‘roman’. Het stoelt op een vrij eenvoudige gedachte: Als je rondwandelt op een plek die je goed kent, waar je van houdt, dan denk je tijdens die wandeling aan duizend verschillende dingen, aan zoveel verschillende momenten, aan heel veel verschillende mensen die daar ook met je geleefd hebben of waar je over hebt horen vertellen. Ik wou dat effect in mijn boek bereiken. Er is wel een eenheid van plaats, maar zoals wij in ons hoofd heel vrij van het ene moment naar het andere kunnen verplaatsen, in herinnering of gedachte van de ene hak op de andere tak kunnen springen, wou ik dat in mijn boek ook doen. Op de manier waarop je heel vluchtig met andere mensen in contact kan komen door hen te ontmoeten in de winkel of op straat. De mensen in mijn boek staan duidelijk met mekaar in verband, maar het is geen nadrukkelijke band.

Maurice Gilliams

DHM: Loop je door die manier van werken, waarbij je de chronologische lineariteit opgeeft, niet het risico je boek moeilijker te maken, minder toegankelijk? Leen Huet: Ik wou het in ieder geval toch eens proberen en kijken wat er gebeurt. Ik ben uitgegaan van wat er in ons hoofd omgaat. Niet meteen zoals bij een ‘stream of consciousness’, maar wel volgens de werking van ons geheugen, dat de kracht heeft om verschillende momenten tegelijkertijd aanwezig te stellen. We kijken op een bepaald moment naar het landschap buiten, en zien hoe zich daar tegelijkertijd honderd andere verhalen afspelen. Daarbij liet ik me inspireren door een uitspraak van de schrijver Maurice Gilliams, die stelde dat zijn boeken in ieder geval het idee moesten wekken dat het om dingen gaat die in iemand zijn hoofd opkomen. De ene gedachte na de andere. Dat leek me een interessant vertrekpunt, dat ik uiteraard wel anders heb uitgewerkt dan Gilliams dat deed. De boeken van Gilliams lijken wel één lange mijmering, verspringend van het heden naar het verleden, een afwisseling van terugblikken, reflecties en gebeurtenissen die plaatsvinden in het heden van het boek. Dat was ook voor mij de techniek waar ik mee wilde werken. Een dergelijk procédé vereist natuurlijk een hoge mate van instinctiviteit, waardoor dit boek toch vrij moeilijk om maken was. Ik schreef een stuk, en moest dan wachten tot het volgende zich aandiende. Ik had voor die bepaalde techniek gekozen, en heb me er daarna ook aan gehouden. DHM: Toch is het boek niet zomaar een opeenvolging van korte stukjes. Leen Huet: Nee, zeker niet. Van verschillende mensen heb ik al gehoord: je schrijft altijd korte stukjes, en dit is ook zo’n boek met stukjes, dus eigenlijk kan je niks anders. Verdorie, denk ik dan, ben ik nu verplicht om zo’n oersaai boek van 600 bladzijden te schrijven, gewoon om te

4

held, zondermeer. Ik leerde hem kennen via mijn bewijzen dat ik dat eventueel wel kan? Er zijn vader en mijn grootvader. Mijn vader zag dit huis genoeg schrijvers die tien bladzijden huisvlijt per altijd als kind, vond het erg mooi en dacht: ‘Als dag plegen, thrillerschrijvers bijvoorbeeld. Ze ik dat ooit zou kunnen kopen...’ En jaren later bedenken hun plot, vertellen die achterstevoren, heeft hij het ook daadwerkelijk, onvoorstelbaar en na een jaar heb je met tien bladzijden per dag goedkoop kunnen kopen, in een tijd dat de menuiteraard een omvangrijk boek bij mekaar gekribsen weinig interesse voor oude huizen hadden. beld. Voor ‘Almanak’ gaat dit zeker niet op. Mijn grootvader van zijn kant schreef ooit voor DHM: Mag ik ‘Almanak’ een bij momenten de wandelingen met meester Juul Noeyens, die nostalgisch boek noemen? telkens met kermiszondag in Wortel gehouden Leen Huet: Misschien is nostalgie een term die werden, een kleine brochure over de figuur van nogal gemakkelijk wordt bovengehaald wanneer Martial Van Schelle. Ik was toen tien jaar en mensen interesse betonen voor het verleden. Ik kreeg het boekje cadeau. Het interesseerde me denk zeker niet dat het vroeger beter was, laat dat wel, maar als kind drong de draagwijdte van die duidelijk zijn. Maar alle mensen hebben herinfiguur en zijn leven niet door. Toen ik ouder was neringen, die zijn er gewoon, je leeft ermee. Hoe probeerde ik toch nog wat meer te weten te koouder je wordt, hoe opvallender dat wordt. Het men over Van Schelle, gaat niet allemaal om maar dat bleek niet gepersoonlijke herin‘‘...mensen die hun plan trekmakkelijk. Hij is nooit neringen, ik wou ook getrouwd geweest, bepaalde figuren en ken, smokkelen, stropen ..., had geen kinderen, gebeurtenissen voor vroeger was dat uiteraard alén was zelf enig kind. het voetlicht brengen lemaal veel onschuldiger.’’ Dus er is helemaal die buiten mijn eigen geen familie meer aan leven staan. De Kemwie je iets zou kunnen pen, en dan zeker dat vragen. Ik zou ooit graag een kleine bio-grafie stukje hier in het noorden, waren vroeger een vrij over hem schrijven. afgelegen gebied, waar de mensen ook als vrijToen ik een paar jaar geleden dat boekje van mijn buiters in het leven stonden, en dat heb ik in mijn grootvader terug opduikelde, vroeg ik me af hoe boek willen laten zien. Vaak gaat het om dingen hij al die dingen te weten was gekomen. Je voelde die typisch zijn voor een grensstreek: mensen die wel dat het goed onderbouwd was, maar mijn hun plan trekken, smokkelen, stropen... Vroeger grootvader vermeldt nergens zijn bronnen. Hij was dat uiteraard allemaal veel onschuldiger, nu woonde hier als kind natuurlijk vlakbij, bij Van is het allemaal een heel stuk crimineler geworSchelle in de buurt, dus hij moet hem vaak hebben den. Maar sommige aspecten daarvan waardeer beziggezien, en er wellicht ook veel over hebben ik wel. Er was de botersmokkel, tijdens de Eerste horen vertellen. Ook met de vrienden van Van Wereldoorlog werden soldaten de grens overgeSchelle heeft hij veel gepraat, en met de jongens smokkeld naar neutraal Nederland... Voor mij van Nees, die de familie Van Schelle hielpen toen wordt deze streek in de eerste plaats bewoond ze hier woonden en op de koeien pasten. door tamelijk onafhankelijke mensen. Wat ik toch opmerkelijk vind, is dat mensen enerzijds helemaal weg zijn van sport - Eddy Ballonvaart Merckx was toch bijna verkozen tot ‘Grootste DHM: Je voert ook enkele van die vrijbuiters Belg’ -, maar dat er anderzijds amper zoiets beop, zoals Martial Van Schelle. Die woonde in staat als een sportgeheugen. En als het al bestaat, het landgoed op de grens tussen Merksplas- en dan is het van érg korte duur. Door de figuur van Wortel-Kolonie waar je ouders nu wonen. Een Martial Van Schelle, zelf een topzwemmer én een Brusselse kosmopoliet, een sportkampioen en ballonvaarder, kwam ik erachter dat België in de een zakenman die in de Kempen belandde. jaren ‘30 wereldwijd de nummer één in ballonLeen Huet: Van Schelle is voor mij een echte vaarten was. Een ballonwedstrijd als de Coupe Gordon-Bennett, toen zondermeer de belangrijkste ter wereld, werd een keer of vijf gewonnen door onze landgenoot Ernest Demuyter. België stond toen internationaal erg in de belangstelling door haar ballonvaarders. Ik vind het erg jammer dat dat allemaal vergeten is. Waarom niemand die mensen nog kent? Misschien omdat er geen televisiebeelden van bestaan, omdat de VRT er geen archief over heeft? Van Schelle is tijdens de Tweede Wereldoorlog op een verschrikkelijke manier aan zijn eind gekomen in het concentratiekamp van Breendonk. Toen ik later zelf het kamp bezocht, was ik er toch even ondersteboven van. En hoewel hij voor België gestorven is, als lid van het verzet, is hij helemaal vergeten. DHM: Een figuur als Van Schelle moet toch echt wel zijn opgevallen in het Wortel van het begin van de twintigste eeuw. Georges Eekhoud. (DHM)


INTERVIEW Leen Huet: Hij had dan ook nog een Amerikaanse moeder, wat in die tijd sowieso al heel exotisch geweest moet zijn. Zijn moeder heeft hier ook daadwerkelijk gewoond. Hoe dat dan precies ging, kan ik me eigenlijk niet goed voorstellen.

Homosexualiteit

DHM: Een andere figuur, die je niet bij naam noemt in je boek maar wel opvoert, is de franstalige Antwerpse schrijver Georges Eekhoud, waar je het net al even over had. Wat had die met de streek hier? Leen Huet: Eekhoud was een van de belangrijste Belgische schrijvers bij het begin van de twintigste eeuw. Zijn boeken zijn geen absolute meesterwerken, maar ik lees ze erg graag. Eekhoud was een erg eerlijk, authentiek schrijver, een beetje anarchistisch ook. Hij voelde zich steeds aangetrokken tot de outlaw, de stroper, de dienstweigeraar... Tot alle mensen die zich durfden verzetten tegen staatsgezag. Mensen van mijn eigen leeftijd kunnen zich niet meer voorstellen hoe anders het landschap hier toen geweest moet zijn. Voor Eekhoud was deze streek één grote heidevlakte die tot over de grens liep, waar armoede heerste en die erg afgelegen en moeilijk te bereiken was. Hij kwam dat hier allemaal exploreren, ook met een zekere hang naar exotiek. Treffend is dat het uitgerekend Eekhoud was die in 1899 de schrijver was van de eerste roman over mannelijke homosexualiteit ter wereld, die hij dan ook nog in de Kempen situeerde. Een ongelooflijk grappig boek, vind ik. Eekhoud belichaamt voor mij de buitenstaander, de mens uit de stad die naar het platteland komt, gewapend met de bijna archetypische, algemeen Belgische houding tegenover de Kempen: een afgelegen streek waar sukkelaars woonden. Eekhoud nuanceerde dat beeld uiteindelijk wel, maar hij is wel een buitenstaander die op die manier komt kijken, en in die hoedanigheid voer ik hem in mijn boek ook op. In het boek heb ik Eekhoud, die toch een erg ruimdenkend mens was, gecontrasteerd met de

Bootjesven, honderd jaar geleden een toeristische bestemming. Leen Huet koos het landschap van Wortel-Kolonie als hoofdpersonage voor haar eerste roman. (Archief RHW) plaatselijke waanzinnige archeoloog. Die hoopt de hele tijd dat hij een paar oud-romeinse tempels zal opgraven, maar uiteindelijk komt hij niet verder dan een paar potscherven. Ondertussen ontwikkelt hij theorieën als zouden de mensen hier in de streek raszuiver zijn, nog afstammen van de Eburonen. Theorieën waarvan je voelt dat die later gevaarlijk kunnen worden, maar die op dat moment in de geschiedenis toch vooral de gekte van de archeoloog aantonen.

Karl Marx

DHM: Merkwaardig vind ik wel dat je het communisme in Wortel-Kolonie laat afstappen, in de figuur van Karl Marx... Leen Huet: Marx heeft een hele tijd in Brussel verbleven bij Friedrich Engels, wat op zich al heel verwonderlijk is. Op dat moment was Marx al bezig met het formuleren van vrij radicale ideeën over hoe de wereld drastisch veranderd moest worden. Toch vreemd voor een man die van zijn rente leefde, of toch in ieder geval van de rente van zijn moeder. Op een bepaald moment laat ik het hem in mijn boek ook over zijn

Zicht op Wortel-Kolonie bij het begin van de twintigste eeuw. Leen Huet: “Voor schrijvers als Georges Eekhoud was de Kempen vooral een afgelegen streek waar sukkelaars woonden.” (Archief RHW)

Nederlandse neef Philips hebben, een van de voorvaders van de Philips-fabrieken. Marx blijkt inderdaad familie geweest te zijn van Philips, een van de grote kapitalistische ondernemers, wat op zich natuurlijk een dolkomisch gegeven is. Het bewijst alleen maar dat Marx zelf allerminst een proletariër was. Maar hij was dus wel zeer geïnteresseerd in de sociale experimenten die in die tijd plaatsvonden. In Engeland had je bijvoorbeeld nogal wat communes, die na een tijd ook wel weer verdwenen. Mensen zochten naar een manier om als het ware een nieuwe maatschappij op te bouwen, en die manieren mislukten allemaal. En hier in Wortel probeerde de staat precies op dat moment de bedelarij op te vangen, door arme mensen in een utopisch project naar hier te sturen om land te bewerken. Meeestal ging het om stadsmensen die daar helemaal geen kaas van hadden gegeten, en bovendien was de grond ook bijzonder onvruchtbaar. Dat experiment - de weldadigheidsmaatschappij die hier gevestigd was voor de rijksweldadigheidskolonies werden opgericht - liep faliekant af. En het kan dus goed mogelijk geweest zijn dat Marx, die wellicht iets gehoord had over wat hier gebeurde, heeft gedacht: ik ga daar eens kijken, bij dat Belgisch experiment. En van dat bezoek breng ik in mijn boek verslag uit. Tijdens zijn bezoek aan Wortel-Kolonie laat ik Marx al voorspellen dat het Wortels experiment zal mislukken, ook al omdat het voor hem lang niet radicaal genoeg is natuurlijk. Als Marx hier rondwandelt, stelt hij dat de maatschappij radicaal veranderd moet worden door de arbeiders, terwijl de communistische, marxistische samenlevingen die er later uiteindelijk ook daadwerkelijk geweest zijn toch in de eerste plaats boerenmaatschappijen waren, helemaal gestoeld op de landbouw. Geïndustrialiseerde communistische staten als China of de Sowjetunie zijn een heel andere weg op gegaan. Marx vergist zich dus in zijn toekomstvoorspelling. In mijn boek loopt de figuur Marx hier rond, terwijl iedereen rondom hem rustig verder doet, alsof er niks aan de hand is. Niemand lijkt notie van hem te nemen. Waarmee ik de pretentie van

5


INTERVIEW

Bootjesven in de jaren ‘20, een postkaart die ook de cover van ‘Almanak’ siert. (Archief RHW) de drastische wereldverbeteraars aan de kaak wil stellen. Want drastische wereldverbeteraars bereiken nogal gemakkelijk een omgekeerd effect. DHM: Iemand die rustig in zijn zetel blijft zitten, heeft in de loop van de geschiedenis nog niet veel kwaad gedaan. Leen Huet: Dat is natuurlijk iets dat je daarop kan zeggen. Het leven zit uiteindelijk altijd toch iets subtieler in mekaar. Het is ook erg gevaarlijk wanneer mensen van zichzelf denken dat ze met het Goede bezig zijn ,en uitsluitend met het Goede, en dat ze er alles aan zullen doen om dat te bewerkstelligen. Kijk eens mama, ik ben revolutionair! Dikwijls gaat het daarbij uiteindelijk toch altijd om opgeblazen ego’s. Het Goede vraagt heel wat nederigheid, of noem het zelfkennis, en dat is maar aan weinig mensen gegeven. En het vraagt ook subtiliteit, en dat je zelf leeft naar uw eigen theoriën. Put your money where your mouth is, denk ik dan. Ik wil natuurlijk niet alles afketsen. De analyse van Marx was erg interessant. Je betrapt jezelf ook dat je vaak denkt in termen als bijvoorbeeld ‘onderbouw’ en ‘bovenbouw’, die we aan hem te danken hebben. Maar ik heb niet de pretentie dat ik een recept heb om de wereld te verbeteren. DHM: Je laat Marx aan het woord, maar ook een landloper mag in je boek zijn zegje doen. Leen Huet: Ik wilde zeer nadrukkelijk in het boek mensen aan het woord laten komen die je normaal niet hoort Als je mensen aan het woord laat, moet je ook zij die normaal niet spreken of die van zichzelf denken dat ze toch niks te zeggen hebben, hun verhaal laten doen. Een romanschrijver kan dat. De landloper van vroeger, maar ook de landloper van vandaag, die uit de Kolonie wordt weggestuurd en in de anonieme grootstad belandt... Ik heb geprobeerd me in die mensen te verplaatsen en ze aan het woord te laten. Met dit boek heb ik een bepaalde techniek gezocht om mijn visie op opgroeien en leven hier, met alle verschillende mensen die je hier tegenkomt, een bepaalde vorm te geven. Het is misschien niet de meest voor de hand liggende vorm

6

geworden, dus ik ben ik blij dat het boek zo goed onthaald is. Ik vreesde een beetje dat nogal wat mensen zouden zeggen ‘Ik zie het niet’ of ‘Het werkt niet voor mij’. Sommigen hebben dat ook inderdaad gezegd, maar voor anderen heeft het wel gewerkt. En daar ben ik heel blij om. Niet dat het een ingewikkeld boek is, zeker niet, maar je moet toch even met de schrijver willen meegaan. Zelf vind ik dat ook de interessantste leeservaringen. En als schrijfervaring is het zelfs nog interessanter. Als je begint te schrijven, moet je toch altijd denken: ‘Lezer, uw geest en de mijne gaan samen op avontuur’. En dat gevoel koester ik ook als ik lees. De lezer moet dit boek in het begin maar met wat geduld lezen, en dan zien wat er op hem afkomt. ‘Wat gaat die Leen Huet nu doen? Waar gaat dit allemaal naartoe?’

uitspoken, schets ik meteen ook een beeld van de jaren ‘60. Het zijn ook niet de mensen die in dat café zitten die later de grote woordvoerders van de maatschappij zullen worden. Het is de middenklassse die de woordvoerders van de maatschappij levert, en in dat café zitten juist mensen die iets hoger geboren zijn, of iets lager. En dat zijn de twee klassen die door de jaren heen toch altijd gezwegen hebben, zowel de rijkere als de armere mensen. Voor het boek is het café inderdaad ook een bindend element. Zelfs als het café uiteindelijk verdwijnt, blijft er toch van alles over. Vooral een bepaalde spirit dan. DHM: De verleiding is groot om in het café uit je boek De Diept te herkennen, het toenmalige café van je ouders. Leen Huet: Ik was in die tijd natuurlijk nog erg klein, dus echt veel herinneringen heb ik er zelf niet aan. Maar ik heb er wel erg veel verhalen over gehoord, en me altijd voorgenomen om daar ooit nog iets mee te doen. Het is ook niet gezegd dat dit boek nu het laatste is waar je daar sporen van in terugvindt.

Landschapschilder

DHM: Af en toe deed je boek me denken aan een thematische dichtbundel. Leen Huet: Dat is ook gezegd door iemand die kritiek had op het boek: ze had gedichten moeten schrijven. Dat beschouw ik dan toch maar als een compliment. Ik ben maar een schrijver, en zou heel graag ook een dichter zijn. Misschien heb ik dan wel een prozagedicht geschreven... Het boek is inderdaad wel thematisch, dat was ook nodig om er een lijn in te brengen. Ik heb kleine thema’s gekozen, zoals vondsten die mensen doen, of wat er tijdens de nacht gebeurt... Het landschap als thema vind ik wel érg belangrijk, misschien wel het belangrijkste. Vooral omdat in mijn familie nogal wat échte landschapschilDe Diept ders voorkomen. DHM: Centraal in je boek staat een café aan Het boek bestaat uit zeven hoofdstukken, die dan het einde van de jaren ‘60. Het lijkt wel een ook telkens opnieuw zijn opgebouwd uit zeven verzamelplaats voor vrijbuiters, met het café delen. Het centrum van het boek, het vierde deel zelf als vrijplaats én als bindend element in van het vierde hoofdstuk - precies in het midden je boek. - , gaat over een landschap van Pieter Bruegel, en Leen Huet: Het was ook wel een vrijplaats, tehoe in dat landschap meer omdat het café in verschillende menhet boek beschreven sen met verschillende wordt bij het einde ‘‘Ik denk dat het een aangedingen bezig zijn. Een van de jaren ‘60 en het name tijd was, maar zeker schilder kan dat, laten begin van de jaren ‘70. niet zo rooskleurig als het alzien wat verschillende Jonge mensen voellemaal verteld wordt.’’ mensen op hetzelfde den zich toen erg vrij, moment doen. Maar en ik denk dat ze echt een schilder kan veel wel het gevoel hadden minder goed mensen op verschillende tijdstippen dat de wereld veel meer voor hen open lag dan laten zien, want hij kiest toch altijd één welbevoor hun ouders. Er waren veel meer mogelijkpaald moment dat hij afbeeldt, dat hij weliswaar heden. Niet iedereen kon dat aan, want met somuit verschillende indrukken samenstelt. Een mige jonge mensen liep het heel anders af dan schrijver daarentegen kan wél proberen om in ze misschien wel gedacht hadden. Ik denk dat dat landschap met de tijd te spelen, en dat heb het een aangename tijd was, maar zeker niet zo ik met dit boek willen doen. Die beschrijving rooskleurig als het allemaal verteld wordt. van dat landschap van Bruegel en later ook van Het café in mijn boek is opnieuw een manier om een landschapsschilder die hier ergens in een mensen in dat landschap te verankeren. Terwijl beemd zit te schilderen, en over het Kempens de stamgasten in mijn boek in de kroeg zitten en landschap nadenkt, dat waren voor mij wel kernmekaar onderhoudende verhalen vertellen over stukken. En ik ben ook heel tevreden over het het stropen, het smokkelen en over wat ze zelf


INTERVIEW laatste woord van mijn boek, ik wist niet dat ik daar naartoe ging... DHM: Vrijwel gelijktijdig met je roman verscheen bij het Davidsfonds ook een bloemlezing over Venetië in de literatuur. Leen Huet: Dit soort boeken maak ik bijna voor mijn plezier, in mijn vrije tijd. Ik ben aanvankelijk gewoon begonnen met mijn boekenkast open te trekken en te plunderen. Voor de rest dacht ik: ik hou van Venetië, dus als ik zo’n boek maak kan ik me daar een tijd mee bezighouden, en zelf wat dingen uitpluizen die ik interessant vind. In zekere zin is het Venetiëboek vergelijkbaar met ‘Almanak’, want ook hier heb ik geprobeerd voor zover mogelijk mensen uit Venetië zelf aan het woord te laten. Ik kende bijvoorbeeld de schilderes Rosalba Carriera, de beroemdste Venetiaanse kunstenares van haar tijd. (eerste helft 18e eeuw - red) Ik heb een paar brieven van haar hand opgezocht en vertaald. Ik ging er van uit dat mensen die in Venetië een museum bezoeken en daar werk van haar zien, het misschien toch Martial Van Schelle (links) in het uniform wel prettig vinden om dan ook brieven van haar van het Amerikaans leger. (DHM) terug te vinden in het boek. deerd. Je blijft ook altijd nog wat bijleren. Als DHM: Het boek wil zeker geen reisgids zijn, je alleen met fictie bezig bent, loop je het risico schrijf je in je inleiding. twintig keer hetzelfde boek te schrijven. SomLeen Huet: Nee. Mensen die een goeie andere mige schrijvers voelen ook heel gauw dat ze reisgids hebben waarin alle toeristische beziensuitverteld zijn. Als ik er wil van blijven leven, is waardigheden al beschreven staan of de stad al het goed om met non-fictie bezig te blijven, dan een beetje kennen, kunnen het boek wel gebruiheb ik altijd altijd andere onderwerpen onder ken om ter plekke op een terras te gaan zitten, handen. En die onderwerpen verrijken ook wat of bij Café Florian, mijn favoriete adres, een je in fictie doet. warme chocomelk te gaan drinken en in mijn DHM: Je bent dan wel afhankelijk van opboek te lezen wie er allemaal geweest is, en wat drachten. ze er van vonden. Veel buitenlanders passeren Leen Huet: Dat is natuurlijk zo. Boeken zijn het de revue, maar ook Casanova en veel andere Italaatste wat mensen kopen. Ik vind dat jammer, liaanse stemmen uit het verleden. Zo wilde ik een maar het is niet anders. Ik heb zelf altijd enorm dichteres uit de zestiende eeuw, Veronica Franco, graag gelezen, boeken hebben mij al zoveel heel graag in het boek omdat ze een bundeltje plezier geschonken, dat je daardoor in de waan brieven van zichzelf heeft gepubliceerd. Toch verkeert dat iedereen dat wel graag zal doen, dat vreemd voor een vrouw uit de zestiende eeuw, iedereen zich dat pleom zoiets persoonlijk zier wel zal gunnen. te publiceren - in die ‘‘De royalties van Harry PotMaar ondertussen heb tijd echt een unicum - , ik al geleerd dat er ter zou ik wel willen, natuuren ik wilde haar zeker mensen zijn die liein het boek. Dat bracht lijk... Maar dat hele Heilandver iets anders doen. wel enig zoekwerk gedoe is niet aan mij besteed.’’ Een autocoureur kan met zich mee, want ook zeggen: ‘Croshet dichtsbijzijnde sen heeft mij zoveel exemplaar bleek in plezier gedaan, ik snap niet dat niet iedereen een bibliotheek in Basel te zitten, dus dat heb ik dat wil doen.’ moeten laten overkomen. Daar heb ik dan ook DHM: Van de royalties op je boeken kan je wat uit vertaald. dus niet leven. Leen Huet: Nee, zeker niet. Het uitleenrecht van Autocoureur de Nederlandse bibliotheken voor het voorbije DHM: Je leeft nu al jaren van je pen. Ik kan me jaar bedroeg 10 euro, om u een idee te geven. voorstellen dat het niet altijd even vanzelfspreToch zie ik geen alternatief voor het schrijven kend is het hoofd boven water te houden. als hoofdberoep. Vroeger waren er nogal wat Leen Huet: Financieel is het inderdaad niet alVlaamse auteurs die het schrijverschap combitijd even gemakkelijk, maar ik kan er wel van neerden met een ambtenarenjob. Dat zou bij mij leven. Zolang het kan, wil ik het blijven doen. niet werken, ik vrees dat ik daar te lui voor ben. Het lukt me ook omdat ik fictie en non-fictie afAls ik overdag ergens moet gaan werken en ‘s wissel. Fictie is veel intenser om te maken. Ik avonds schrijven, dan zou er van schrijven niks heb al vrij veel non-fictie gepubliceerd, omdat in huis komen. Dus ben ik indertijd maar in het ik die ook erg graag maak, graag naar de bibliowater gesprongen: ik ging schrijven, en ik moest theek ga, dingen opzoek... En het helpt me om maar zien er van rond te komen. Dat is voor mij de rekeningen te betalen, en actief te blijven in de enige manier om aan het schrijven te blijven, de domeinen waarin ik indertijd ben afgestu-

www.totaalgarage.be

193

DIETISTE G. Verhees-Roelen Meerleseweg 53 2321 Meer

Persoonlijk advies en begeleiding bij alle voedingsgerelateerde vragen en problemen Tel: 03 315 9195 ofwel 06 380 00 266 ofwel 03 669 76 65 (Quifit Loenhout)

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

info@b-f-d-g.be www.b-f-d-g.be

184

7


INTERVIEW

Zeven fotografen, een schrijfster en Jakob Smits

Nog tot 5 maart kan je in het Jakob Smitsmuseum in Mol naar een tentoonstelling met werk van zeven vooraanstaande Vlaamse fotografen in confrontatie met het werk van schilder Jakob Smits. Smits, die 150 jaar geleden werd geboren, vestigde zich bij het einde van de negentiende eeuw in de Kempen en ging in zijn schilderijen het gevecht aan met het licht. En laat dat nu precies het gevecht zijn dat ook fotografen elke dag leveren. Meer had het Molse museum niet nodig om de fotografen en de schilder bij mekaar te brengen. De zeven fotografen (Michiel Hendryckx, Lieve Blancquaert, Johan Jacobs, Jan Locus, Layla Aerts, Eric de Mildt en Patrick Despiegelaere) lieten zich inspireren en hangen hun werk tussen dat van Smits, wat tegelijk erg verrassende gelijkenissen en grote contrasten oplevert. De Standaard had het over een tentoonstelling “met een verfrissende baldadigheid”, en vond het “meer dan een opfrisbeurt voor een onder het stof bedolven schilder. Het is een hommage aan Jakob Smits, maar ook een staaltje van de artistieke kwaliteit van de Vlaamse fotografie.” Voor amper 4 euro kan u erin, en krijgt u er meteen ook nog de tentoonstellingsgids bij, met daarin naast de foto’s van de deelnemende fotografen ook een essay van Leen Huet over Jakob Smits, wellicht de belangrijkste Kempense schilder aller tijden. “Wanneer

men een landschap van Smits bekijkt, een gezicht op Achterbos, een Aardappeloogst, een Ossenspan, een Dorp in de Sneeuw, ziet men hoe het licht de vormen vastgrijpt, de huizen, bomen, dieren en mensen lijkt samen te persen tot hun essentie. Er is kracht voor nodig om in dat licht overeind te blijven. En men begrijpt waarom de Kempen een geschikte omgeving vormde voor zijn experimenten: de streek ligt als een streepje aarde onder een immense lucht”, schrijft Huet. De tentoonstelling ‘7 fotografen en 1 Smits’ is nog tot 5 maart te zien in het Jakob Smitsmuseum, Sluis 155a in Mol. Elke dag uitgezonderd maandag geopend van 13 tot 18 uur. Inlichtingen: 014/31.74.35.

8

weet ik van mezelf. Zoniet vind je altijd redenen om uit te stellen.

Bananen en appelsienen

richting het uitgaat. Ik had me al lang voorgenomen om nog eens iets van Iris Murdoch te lezen. Vroeger had ik al werk van haar gelezen. Vooral een scène in dat boek, ‘The Bell’geloof ik, waarin een man verdwaalt in een moeras, wegzinkt in de ondergrond en helemaal alleen in doodsnood verkeert, is me altijd bijgebleven. Erg sterk was dat. Recent las ik haar eerste roman ‘Under The Net’, terwijl ik zelf ook al over een nieuwe roman aan het nadenken was. Ik hoorde in het boek een echte, frisse stem, maar ik dacht ook: Iris Murdoch wist tijdens het schrijven zeker ook niet waar haar boek naartoe ging. Ze was duidelijk, zoals veel schrijvers dat doen, beginnen schrijven zonder te weten welke richting het verhaal zou inslaan. Gisteren zag ik de tweede Harry Potter-film. Harry Potter werkt eerlijk gezegd wel een beetje op mijn zenuwen, maar als je de eerste twee films ziet, stel je wel vast dat de schrijfster altijd verdergaat op elementen die ze eerst, vrijwel terloops, in haar boek heeft aangeduid, duidelijk zonder echt te denken: ‘Hier kan ik nog iets mee te doen’. Ik geloof niet dat ze heel de cyclus in haar hoofd had toen ze eraan begon. Het ene boek groeit uit het andere. Op dezelfde manier waarop je ook bij Iris Murdoch het ene hoofdstuk uit het andere ziet ontstaan. DHM: Waarom werkt Harry Potter op je zenuwen? Leen Huet: (lacht) De royalties zou ik wel willen, natuurlijk... Ik heb bij Harry Potter hetzelfde gevoel als bij de verfilming van de Narnia-cyclus van C.S. Lewis. De boeken van Lewis en de verfilming krijgen de commentaar dat ze veel te christelijk zijn, terwijl dat bij Harry Potter toch net hetzelfde is. Harry Potter is gewoon de Mes-

DHM: Welke projecten staan er momenteel nog op stapel? Leen Huet: Op dit moment werk ik aan een brievenboek van Rubens. De deadline komt in zicht, dus ik zit nu in het stadium net voor de paniek. Vorig jaar, naar aanleiding van de Rubens-tentoonstelling in Rijsel, had ik een klein boekje over Rubens geschreven voor uitgeverij Ludion, een korte inleiding tot Rubens voor een algemeen publiek. Daarin had ik vooral rond de brieven van Rubens gewerkt, altijd met het idee dat ik de mensen zelf aan het woord wil laten. Er zijn 250 brieven van Rubens bewaard, en aan de hand van wat ik uit die brieven leerde, heb ik mijn stuk opgebouwd. Rubens is zo’n immens onderwerp dat je het kunt vergeten als je voor een tekst over hem niet een duidelijk aanknopingspunt hebt. Over Rubens valt zoveel te studeren en te lezen, dat je echt een keuze moet maken. Ik koos dus voor de brieven. Als gevolg daarvan heeft een uitgever me nu gevraagd om een bloemlezing uit die brieven te publiceren. Van de 250 brieven van Rubens ga ik er een 150-tal uitkiezen en vertalen, want Rubens schreef meestal in het Italiaans, de internationale taal op dat moment. Ik schrijf ook de inleiding en verzorg de noten. Een erg uitvoerig werk, maar wel erg prettig om doen. Ik sta met Rubens op en ik ga er mee slapen. En Rubens is ook een totaal andere kunstenaar dan de kunstenaars die we vandaag als doorsnee kennen. Mensen die het matras waarop ze veel sex hebben gehad volstrooien met een paar bananen en wat appelsienen, en dat dan tentoonstellen. Zo was Rubens dus niet. Rubens maakte geen persoonlijke kunst, in tegenstelling tot wat vandaag als algemene regel geldt. Hij werkte voor de staat, voor aartshertogin Isabella, voor de Kerk... Hij was een erg succesvol kunstenaar, maar ook een man die op de centen lette. En hij delegeerde veel. Hij had een omvangrijk atelier, met nogal wat leerlingen. Op alle vlakken een heel ander kunstenaar dan wat we vandaag gewoon zijn. En toch kan iemand die echt kunstenaar is ook vandaag nog veel in Rubens zien. Getuige daarvan de schilder Sam Dillemans, die nog altijd inspiratie put uit het werk van Rubens. Het puur talent van Rubens spreekt mensen toch nog altijd aan. DHM: En komt er nog een nieuwe roman? Leen Huet: Die staat op stapel, maar het is nog veel te vroeg om er al iets over te kunnen zeggen. Het eerste hoofdstuk zit min of meer in mekaar, en daar zou ik volgende week aan willen beginnen schrijLeen Huet en haar vrien Jan Grieten ven. En dan zullen we zien welke


INTERVIEW sias! Ik was met een vriendin en haar dochtertje naar de eerste Harry Potter gaan kijken, en heb me daar mateloos zitten ergeren. Dat jongetje wordt echt als de Heiland binnengehaald en al zijn vrienden offeren zich voor hem op. Je moet kinderen het gevoel niet geven dat ze uitverkoren zijn en in het verkeerde gezin worden opgevoed. Terwijl ze in werkelijkheid wonderlijke magiërs zijn die de wereld kunnen gaan redden. Niet omdat het niet goed zou zijn een kind een bijzonder gevoel te geven, je mag echt wel laten blijken dat het een kind iets speciaal is. Maar niet op die manier. Nee, ik vond Harry Potter veel te veel een egofantasie. Het unieke jongetje, dat bij zijn familie slecht behandeld wordt en dan op een veel betere plek terechtkomt, van waaruit hij de wereld kan redden. Natuurlijk houdt iedereen van dat verhaal. De boeken zijn goed geschreven, en ik hou veel van de honderd procent Engelse sfeer van de kostschool waar hij zit, met die machtige bibliotheek... Maar dat hele Heilandgedoe is niet aan mij besteed. (th)

DOE MEE EN WIN Leen Huet over literair Turnhout: Vijf keer gratis ende voor niks! Voor het Turnhoutse cultuurcentrum de Warande schreef Leen Huet een tijdje geleden het boek ‘Turnhout. Onverwachte schrijvers over een kleine stad’, waarvoor ze op zoek ging naar wat al dan niet toevallig in Turnhout passerende schrijvers over de stad op papier hebben gezet. Victor Hugo, Marie Gevers, Erasmus, Hergé, Franz Hellens, Maurice Gilliams, André Baillon, Renaet Braem,…Allemaal blijken ze Turnhout te hebben aangedaan, en er nog over geschreven te hebben ook. De vraag of Baudelaire nu ooit echt in Turnhout is geweest krijgt eveneens een antwoord. Walter van den Broeck schreef het voorwoord. De Hoogstraatse Maand mag van de Warande vijf exemplaren van dit boek weggeven. Wil u ook zo’n boek in de brievenbus? Stuur dan een briefkaart naar het redactieadres (Loenhoutseweg 34 in 2300 Hoogstraten) met daarop de kreet ‘Leen Huet!’, of neem deel aan de wedstrijd via onze site www.demaand.be. De bekende onschuldige kinderhand zal vervolgens bepalen of u bij de gelukkigen bent.

Leen Huet, ‘Almanak’, Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 176 pagina’s. Leen Huet, ‘Venetië. Een literaire reis’, Davidsfonds, Leuven, 251 pagina’s.

Zonnebankcenter

Ipatinga

Kom je kleurtje nog eens halen

Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be

Open van 9.00 tot 13.30 en van 15.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Zondag en maandag gesloten 206

Paul Koeck over De Diept ‘Almanak’ is niet de enige roman waarin verwezen wordt naar café De Diept. Ook in ‘De Emigrant’, een experimentele roman van Paul Koeck uit 1970, speelt de kroeg een rol van betekenis. Leen Huet: “Een mooi boek, dat voor mij de ‘joie de vivre’ van de late jaren zestig ademt, de onschuld ook – vol jonge mensen en hun plannen en gesprekken en gewester. Heel vreemd bovendien, om in een boek van iemand anders gedetailleerde beschrijvingen te vinden van een huis dat je zelf zo goed kent, er bijna de oude sfeer weer in op te snuiven. Dit zou de enige experimentele roman zijn die Paul Koeck heeft geschreven. Ik ben blij dat ik die in een antiquariaat op de kop heb kunnen tikken. Een goede aanwinst voor mijn verzameling Onverwachte Literatuur over de Grensstreek.”

DE WERELD VAN

9


LEZERS SCHRIJVEN

De Kluis 1. Standpunt CD&V betreffende inplanting industrieterrein “De Kluis” CD&V kant zich tegen de intenties van het college om op de locatie “De Kluis” (gebied tussen Heuvelstraat, Loenhoutseweg, Hinneboomstraat) een industrieterrein te voorzien Volgende argumenten willen we hierbij aanhalen om ons standpunt toe te lichten: - Industrieterrein op amper 500 m van het centrum van Hoogstraten. - De open ruimte bij het binnen rijden van Hoogstraten, uitermate kenmerkend voor de regio en waarmee regio Hoogstraten zich kan profileren naar het toerisme, gaat onherroepelijk verloren. - Verkeersoverlast (geen akkoord met de buurgemeenten of geen overleg hierover met de buurgemeenten). - Wateroverlast (advies terzake in het dossier van de provincie laat aan duidelijkheid niets te wensen over). - De mogelijkheden tot omvorming van de Transportzone tot een gemengde bedrijvenzone, waardoor de mogelijkheid ontstaat om het bedoelde industrieterrein daar in te planten, werden helemaal niet of onvoldoende onderzocht. - Jonge landbouwers en de ingelanden in het algemeen komen door de onduidelijkheid van het college in een uiterst moeilijke situatie. Zij verkeren sinds de intentie tot inplanting van een industrieterrein bekend is geworden, in de grootste onzekerheid en kunnen geen toekomstinvesteringen meer inplannen. Er wordt geen aandacht besteed aan mogelijke alternatieven. In 2003 werden nog voor 200 ha “zoekzones” aan de transportzone in de gemeenteraad goedgekeurd. Gezien de huidige situatie van de transportzone hebben we ons tegen deze ongenuanceerde plannen verzet. Door het opwaarderen van de transportzone tot een gemengde bedrijvenzone worden verschillende doelstellingen bereikt: - De huidige leegstand en leegloop van de transportzone kan een halt toegeroepen worden. Overslagbedrijven verlaten op dit ogenblik de transportzone omwille van de steeds chaotisch wordende verkeersproblemen. Op deze wijze kan de functionaliteit van de transportzone in vraag gesteld worden indien geen acties ondernomen worden. - Een onderzoek naar de leegstand en mogelijke invulling kan een beter benuttiging van de transportzone opleveren. - Een uitbreiding naar een gemengde bedrijvenzone kan een aanleiding zijn om de tewerkstel-

10

ling, die momenteel drastisch terugloopt, een nieuwe dynamiek te geven. Hiervoor kunnen acties ondernomen worden die de bereikbaarheid van de transportzone verbeteren en optimaliseren. - Verkeersoverlast wordt opgevangen gezien de bedrijven vlakbij de snelweg gevestigd zijn.

2. Bemerkingen specifiek naar de “herlocalisatie” Als algemene opmerking, betreffende de herlocalisatie, wil CD&V iets zeggen over de manier waarop in gans het PRUP-dossier over de ingelanden gesproken wordt, dus over die mensen wiens woning moet verdwijnen en die landbouwers wiens bedrijfszetel, hun beroep en hun inkomen vernietigd wordt. Wanneer het gaat over maatregelen die de problemen van deze mensen zouden moeten oplossen dan wordt er steeds gesproken “het kan”, “we kunnen”, “het zou kunnen” of “het is mogelijk dat” …enz (het ganse PRUP-dossier is er van doorspekt). Nooit worden er hieromtrent bindende maatregelen opgelegd aan de inrichters. Dit zijn nooit voorwaarden tot. Dit steekt dan ook schril af tegenover de manier waarop over de onteigeningen gesproken wordt: hier is het steeds “men zal” en “we zullen”. Dit is dan telkens wil bindend. Al het gepraat en gezever over billijke vergoeding, grondruil, bedrijfsverplaatsing … enz. is dan ook een lege doos (cfr. de prefinanciering van bedrijfsverplaatsingen die door de stad in vergadering met de betrokkenen werden beloofd). Er zal onteigend worden en er zal onteigend worden tegen de laagst mogelijke prijs. Alle

middelen hiertoe zullen goed zijn. Trouwens bij de betrokkenen zijn erbij die dit al eens meegemaakt hebben. Wij stellen voor hen eens te vragen hoe dat in werkelijkheid gaat. Dit PRUP kan niet verdergaan zonder de ingelanden de geschreven garantie te geven dat hun problemen goed opgelost zullen worden en hoe ze zullen opgelost worden. Wanneer wat zal gebeuren en hoe dit gefinancierd gaat worden. Adviezen en rapporten garanderen niks. De ingelanden maken zich toch wel erg bezorgd omdat er staat dat de uitvoering dient te gebeuren aan een “minimale maatschappelijke kost” zoals in het PRUP “De Kluis” letterlijk beschreven werd (pagina 6 van het PRUP). De gedupeerden vragen te mogen blijven wonen en werken zoals nu en willen niet behandeld worden aan “minimale kost”. Ze zijn geen vragende partij en moeten hiervoor dan ook niet boeten. Het lijkt ons niet meer dan normaal dat herlocalisatie inhoudt dat de betrokkenen op een andere plaats, zonder inbreng van eigen financiële middelen of andere financiering, hun bedrijfsactiviteit kunnen verder zetten zonder hierbij economische schade te moeten lijden. Laat het ons dan nog niet hebben wat “andere plaats” voor de betrokkenen kan inhouden. Stel je voor dat mensen die jarenlang in Hoogstraten hun bedrijfsactiviteit hebben uitgevoerd plots “geherlocaliseerd” worden. Het college en meerderheid gaan hier snel aan voorbij maar beseffen zij wat de morele impact is van “herlocalisatie” voor de betrokkenen? Blijkbaar is dit van geen tel voor het college. Beschamend! (Ward Baets)


vanuit het stadhuis... Begroting 2006 dikke meevaller

Hoogstraten meer zelfstandig in bouwdossiers Het zit de gemeente Hoogstraten erg mee. De gemeentelijke begroting voor 2006 lijkt een succes en tijdens het bezoek van Vlaams Minister Dirk Van Mechelen aan Hoogstraten krijgt de stad een primeur in de Kempen. Een succesverhaal tijdens het laatste jaar van de huidige legislatuur, of toch niet? Enkele kanttekeningen en een waarschuwing voor de toekomst leren ons voorzichtig te zijn. Hoogstraten ontvoogd Hoogstraten mag voortaan zelf bouwvergunningen afleveren. Dit nieuws bracht Vlaams Minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen op 6 januari naar het stadhuis. Hiermee is Hoogstraten de eerste Kempense gemeente en de vijfde in Vlaanderen die volledig ontvoogd wordt op het vlak van vergunningsbeleid. Een hele eer en de bekroning van heel wat werk vooraf. Om zo ver te geraken diende de gemeente immers aan vijf belangrijke voorwaarden te voldoen. Vooreerst moest ze beschikken over een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Dit plan werd in maart 2005 door de Hoogstraatse gemeenteraad en de Vlaamse Regering goedgekeurd. Daarnaast moet de gemeente een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar in dienst hebben (Fons Fransen), beschikken over een plannenregister, een vergunningenregister en een inventaris van alle onbebouwde percelen in de gemeente. Omdat Hoogstraten aan al deze voorwaarde voldoet, krijgt zij nu het voorrecht om zelf bouwvergunningen af te leveren. In zijn woord tot het gemeentebestuur en genodigden belichtte de Minister hoe de gemeenten de laatste jaren stapsgewijs voorbereid werden op deze belangrijke verantwoordelijkheid. Stelselmatig werd de procedure voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning vereenvoudigd en kregen de gemeenten meer verantwoor-

delijkheid. Vóór 2000 moest ongeveer 75% van alle bouwaanvragen vooraf naar de gemachtigde ambtenaar van Stedenbouw. Deze gaf een positief of negatief advies over de aanvraag aan de gemeente die dan de bouwvergunning kon uitschrijven of inhouden. Uit onderzoek blijkt dat in 2004 80% van de bij de gemeente ingediende aanvragen rechtstreeks door de gemeente vergund werden, zonder voorafgaand advies van de gemachtigde ambtenaar. In datzelfde jaar werden gemiddeld 1,5% van de aanvragen geschorst wat voor de Minister het bewijs is dat de gemeenten wel degelijk in staat zijn om kwalitatieve beslissingen te treffen. Vanaf 1 maart 2006 zal Hoogstraten dus volledig zelf de vergunningen mogen uitreiken.

Burgemeester in zijn nopjes Burgemeester Van Aperen is in zijn nopjes. Niet alleen krijg je niet alle dagen een minister over de vloer, maar Hoogstraten kaapte nog maar eens een primeur weg in de Kempen en scoorde ook op Vlaams gebied zeer goed. Enkele maanden terug op 1 september was het ook al prijs toen de Stad als eerste gemeente in de Kempen het logo van Fair Trade Gemeente mocht ophangen. “Nu al deze voorwaarden zijn vervuld hopen we inderdaad werk te kunnen maken van een kwalitatief lokaal ruimtelijk beleid. Maar minstens

Schepen van Financies Staf Peerlinck is erg tevreden met de begroting 2006 maar waarschuwt toch voor de toekomst. Gemeenteontvanger Herman Schellekens zal later moeten vaststellen of de rekening wel klopt. zo belangrijk is de mogelijkheid om een snelle vakkundige service te bieden aan de inwoners. Een aantal procedures worden eenvoudiger waardoor de doorlooptijd van een aanvraag om bv een stedenbouwkundige vergunning of verkaveling flink korter kan worden.” Er is inderdaad een periode geweest dat de tijd tussen het indienen van een dossier bij Stedenbouw en het uitschrijven van een advies ontzettend lang kon duren. Het moet voor de aanvragers maar ook voor het gemeentelijk personeel die de zaak behartigde een moeilijke periode geweest zijn. Dat dit alvast opgelost is, zal iedereen van harte toejuichen.

De kat bij de melk? Sommigen zullen evenwel de wenkbrauwen fronsen en even terugdenken aan het verleden. Hoogstraten heeft immers lange tijd een kwalijke reputatie gehad op het gebied van bouwovertredingen of de zogenaamde ‘bouwmisdrijven’. Er zijn voldoende voorbeelden gekend waar de werken niet in overeenstemming waren met de vergunning, en dan hebben we het niet over een duivenkotje in de tuin of een dakraam meer of minder. Wie kent het gezegde niet: “Doe maar,

11


GEMEENTERAAD

dat komt allemaal wel in orde”? Hoe vaak is er niet bewust de andere kant uitgekeken en liet men de zaak maar aanmodderen, zelfs tegen uitspraken van het gerecht of hogere overheden in. Hoe vaak is er door de oppositie niet gewezen op zaken die volledig in tegenspraak waren met een goede ruimtelijke ordening. Of was het normaal dat, bij gebrek aan degelijke controle, buren of dorpsgenoten noodgedwongen klacht moesten indienen vooraleer er opgetreden werd? Het heeft geen zin om hier nog meer oude koeien uit de gracht te halen maar het belet ons niet kritisch achterom te kijken om de mogelijke gevaren van deze “ontvoogding” te kunnen inschatten. Het gevaar van een politieke inmenging in een bouwdossier wordt misschien morgen groter dan het ooit geweest is. Verwijten naar bepaalde politici die veelvuldig de diensten van Stedenbouw frequenteerden zijn er altijd ge-

12

weest. Zet men met deze stap de kat niet te dicht bij de melk? Waakzaamheid blijft dus een schone deugd, zeker in het vooruitzicht van de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Centjes op het droge? De begroting voor 2006 is een dikke meevaller geworden. Een aantal financiële transacties in de tweede helft van 2005 hebben de gemeente geen windeieren gelegd. Er was de verkoop van Telenetaandelen en een aantal extra dividenden van Electrabel die het mooie weer mee hielpen maken. De begroting 2006 start hierdoor met een overschot van bijna 3,5 miljoen euro in de gewone dienst. De begroting 2006 sluit op de gewone dienst met een overschot van 1,2 mlj. euro en een overschot van 39 542 euro op de buitengewone dienst. Schepen Staf Peerlinck, die intussen al 18 jaar de dienst uitmaakt bij Financies, is erg

tevreden met deze cijfers. Toch waarschuwt hij voor de toekomst. “Ondanks alle negatieve berichten over de gemeentelijke financiën zijn er dank zij allerlei transacties de laatste jaren nogal wat financiële meevallers geweest. Maar schone liedjes blijven niet duren en de komende jaren zouden er wel eens serieuze problemen kunnen komen.” Hij verwijst hier vooral naar de liberalisering van de elektriciteitsmarkt en de huidige lage interesten op leningen. Door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt zijn de dividenden die aan de gemeente worden uitbetaald al sterk teruggelopen. Waar er in 2005 nog 743 661 euro aan de stad Hoogstraten werd uitbetaald voor de elektriciteit, daalt dat in 2006 tot 292 800 of een verlies van 450 861 euro. Gelukkig kan de stad nog genieten van een éénmalige opbrengst van dividenden in reserves, van 601 900 euro voor elektriciteit en 208 400 euro voor gas. Ook de interesten kunnen een serieuze rol spelen. Momenteel staan deze nog erg laag. De gemeente heeft er dus alle belang bij om de schuldenberg zo sterk mogelijk te verkleinen . Een forse verhoging van de interesten kan immers een financiële ramp betekenen.

Schulden Het moet gezegd dat het gemeentebestuur de laatste jaren heel wat inspanningen gedaan heeft om de schuldenlast af te bouwen, zonder verhoging van de belastingen, en zich in te tomen in verdere investeringen. In het financieel overzicht van de stad geeft de schepen een overzicht van de schuldaflossingen en nieuwe leningen sinds 2001. Hieruit kunnen we afleiden dat er in deze periode tot en met de begroting 2006 voor 13 207 000 euro leningen werden afgelost terwijl er in dezelfde periode voor 9 128 222 euro nieuwe leningen werden aangegaan, wat een schuldafbouw betekent van 4 miljoen euro. Met de vervroegde terugbetaling van de schulden van IKA maakt dat een totaal van 5,6 miljoen euro vermindering van de schuldenberg. Er is evenwel


GEMEENTERAAD avond is een familiefeest en hier gaat thuis vaak heel wat werk aan vooraf.” De vergadering op zich, die toch bijna één uur duurde was bijna een maat voor niets: de meerderheid van de raadsleden begreep er geen jota van en ook in het college was het noorden soms zoek. Uiteindelijk werd het agendapunt gestemd waardoor de gemeente mogelijk met terugwerkende kracht de BTW zou kunnen terugvorderen van Pidpa op rioleringswerken die vroeger werden uitgevoerd.

Gezelligheid

De laatste nieuwjaarsreceptie van het huidige gemeentebestuur met het college van burgemeester en schepenen en de vier gevierde gemeentewerknemers: Toon Rombouts, Jos Aerts, Ludo Lodewijckx, Jos Goetschalckx en Frans Boeren. nog een hele weg te gaan. Veel zal afhangen van de economische conjunctuur, de hoogte van de interesten, en de discipline van het toekomstige gemeentebestuur. Op 1 januari 2007 treedt immers het nieuwe gemeentebestuur in voege na de verkiezingen van 8 oktober van dit jaar. Intussen blijven voor 2006 de personenbelasting (5%) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1350) op het zelfde niveau als de vorige jaren. De opcentiemen brengen 6 miljoen euro in de gemeentekas, de personenbelasting 2,6 miljoen euro. Anderzijds zien we dan ook dat de verkoop van gemeentelijk patrimonium zoals de rijkswachtkazerne en de achterliggende gronden mee in de weegschaal gegooid werden.

Nieuwe investeringen Voor 2006 werden er 67 investeringen ingeschreven voor een totaalbedrag van 10 130 752 euro. De grootste posten zijn deze voor de nieuwe IKO (1 mlj.euro), aanleg fietspad naar Loenhout (1 360 000 euro), aankoop gronden voor het fietspad naar Sint Lenaerts (1 645 000 euro), riolering Wortel Kolonie (760 394 euro), aankoop gronden fietspad naar Loenhout (452 000 euro), aanleg fietspad naar Strijbeek (405 828 euro), herstelling Hinnenboomstraat (425 000 euro), aankoop gronden grondfonds (265 000 euro), aanleg fietspad Terbeeksestraat (200 000 euro), aanleg fietspad Mosten-Dreef (100 000 euro), buitengewoon onderhoud wegen en voetpaden (300 000 euro), omgevingswerken kleuterschool Meer (240 000 euro), het optrekken van het gemeentelijk aandeel in Iveka van 50% naar 70% voor 811 281 euro (gas) en 283 264 euro(electriciteit), enz.. Van dit totaal van 10 miljoen euro aan investeringen zullen er voor 4,6 miljoen euro subsidies terugvloeien. De overige kosten worden vooral vereffend via overboeking uit de gewone dienst (2,1 miljoen euro) en door leningen voor 1,72 miljoen euro. Goed nieuws alvast voor IKO waarvan uiteinde-

lijk de plannen voor de nieuwbouw in de Buizelstraat definitief zijn goedgekeurd. De plannen zijn er, nu nog de bouw.

Laatste gemeenteraden 2005 De voorbije twee gemeenteraden van 2005 waren niet direct het toonbeeld van gezelligheid en collegialiteit. Op de eerste raad van 12 december stapte de voltallige oppositie op omdat hun visie op een gemeenteraadsbeslissing van november niet in het verslag was opgenomen. De twee meerderheidspartijen werkten met hun 14 de ganse agenda af. Een punt bij hoogdringendheid op de agenda geplaatst bracht zoveel onduidelijkheid met zich mee dat het college de raad voor dit ene punt terug bijeenriep op zaterdagavond 31 december om 17.00 u. Raadslid Annie Desmedt kon er niet mee lachen en verweet het college onredelijkheid. “Moest er een vrouw in het college gezeten hebben, dan was deze raad vandaag niet doorgegaan. Oudejaars-

Gezelligheid was er dan weer wel op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor het personeel op vrijdag 6 januari. Een aantal arbeiders werd in de bloemetjes gezet. Toon Rombouts, Lu Lodewijckx, Jos Goetschalckx en Frans Boeren kregen medailles opgespeld voor hun aantal jaren dienst terwijl Jos Aerts naar aanleiding van zijn pensionering met een cadeau werd bedankt door het gemeentebestuur. Uit het jaaroverzicht 2005 door burgemeester Van Aperen pikken we tot slot enkele interessante gegevens mee: - Hoogstraten telt op het einde van 2005 18.603 inwoners met 739 nieuw ingeschrevenen en 712 inwoners die verhuisden. - Er waren 183 geboorten en 119 overlijdens, 73 huwelijke en 29 scheidingen, 430 aanvragen voor stedenbouwkundige vergunning, 6 gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplannen in openbaar onderzoek of in behandeling, 15.742 bezoekers in het museum, een absolute topper, 551 oproepen voor de brandweer waarvan 55 branden, 786 oproepen voor de dienst 100, 168 personeelsleden in de gemeente, zonder het onderwijs. Tot slot zijn er nog steeds 25 leden van de gemeenteraad waaronder één burgemeester en vijf schepenen, die op 1 januari 2006 het laatste jaar van deze legislatuur ingingen. Na de verkiezingen van oktober en wellicht een hele reeks onderhandelingen zal op 1 januari 2007 een nieuw gemeentebestuur aantreden. De zoektocht naar vrouwen is begonnen.

Een jaarlijks tafereeltje tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente: de gepensioneerde vrijwilligers van de Hoogstraatse brandweer. 13


TENTOONSTELLING

Overzichtstentoonstelling

Schenking Huet

Natuur- en glasschilder Jan Huet Naar aanleiding van de schenking Huet en de daaraan verbonden uitgave van het boek over het leven en het werk van Jan Huet, toont het Stedelijk museum Hoogstraten van 18 januari tot 19 maart 2006 een overzicht van het werk van deze in Wortel geboren kunstenaar.

Lente in de populieren (gouache - 1946) De uitgave van het boek en de historische studie die eraan voorafging maken deel uit van een overeenkomst tussen de familie Huet en het stadsbestuur van Hoogstraten, naar aanleiding van een belangrijke schenking kunstwerken van de kinderen Huet en van Gerard Huet, een broer van de kunstenaar, aan de stad Hoogstraten in november 2000. Maar het verhaal begint al in 1996. Toen werden in het IKO een aantal glasramen, voorstudies en

14

werktekeningen van Jan Huet tentoongesteld naar aanleiding van de Open Monumentendag met als thema KLEUR. Het toenmalige stadsbestuur was terecht van mening dat de prachtige werken, kleine en grotere glasramen, in Hoogstraten moesten blijven en op voorstel van het schepencollege besliste de gemeenteraad om de 18 tentoongestelde glasramen aan te kopen.

Vier jaar later, na het overlijden van mevrouw Frieda Aertssens, de echtgenote van kunstenaar Jan Huet, nam de familie Huet contact op met het stadsbestuur. De familie was bereid om een groot aantal werken van hun vader aan de stad Hoogstraten te schenken. De onderhandelingen werden op 26 juni 2000 afgerond toen de gemeenteraad van Hoogstraten de ‘Akte van schenking van de kunstcollectie Huet’ goedkeurde. Door die overdracht werd de kunstcollectie van het Stedelijk museum uitgebreid met een 600-tal werken van de in Wortel geboren kunstenaar. Naast een aantal schetsen en studies in potlood en houtskool schonk de familie 192 prachtig ingekleurde voorstudies van glasramen, 205 schilderijen en 24 op opalineglas geschilderde taferelen. Verder bestond de schenking uit belangrijke archiefstukken en een groot aantal werktekeningen van glasramen op ware grootte. Onmiddellijk na de schenking gaf het stadsbestuur aan de medewerkers van het Stedelijk museum de opdracht om een historische studie uit te voeren over het leven en het werk van Jan Huet. Het resultaat is een boek met een overvloed aan illustraties, dat zich tot een ruim publiek richt. Met kunsthistorisch belangrijke glasramen, zoals die in de abdij van Orval, de basiliek van Koekelberg en tientallen andere belangrijke gebouwen is Jan Huet zonder twijfel één van de meest verdienstelijke glas-in-loodkunstenaars van zijn generatie en een kunstenaar van nationaal belang. De glas-in-lood kunstenaar Jan Huet woonde en werkte in Antwerpen, maar hij bleef zijn leven lang gehecht aan zijn geboortegrond. Als landschapsschilder verbleef hij zoveel mogelijk in de natuur in en rond Hoogstraten, met een voorliefde voor Wortel-kolonie, waar hij zijn jeugd doorbracht. Zijn schilderijen geven dan ook een uniek beeld van het landschap in de Kempen in het midden van de 20ste eeuw.

Een overzichtstentoonstelling Om al die redenen kreeg het werk van Jan Huet een plaats in de vaste collectie van het Stedelijk museum. Daarnaast worden een groter aantal van zijn werken getoond in de publieke delen van gebouwen van de stad, zoals de burelen van het OCMW en van de lokale politie. De tentoonstelling die het museum op dit moment organiseert geeft een overzicht van de schenking aan de stad. Naast een groot aantal werken waarin Huet het Kempense landschap vastlegt, is er ook aandacht voor zijn religieus werk en voor de prachtig ingekleurde voorstudies van zijn glasramen. De overzichtstentoonstelling ‘Kunst- en glasschilder Jan Huet’, tot 19 maart in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 te Hoogstraten, is geopend van woensdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur en na afspraak. Info 03 3146588 of museum@hoogstraten.be


KUNSTHAPPENING

IKO portretteert Hoogstratenaren

De Vrijheid als kunstgalerij Bezoekers aan de BIB hebben reeds gemerkt dat cursisten fotografie van het IKO een aantal weken geleden verschillende lezers portretteerden. Dit initiatief was maar een aanloop naar een groter buitenschools project dat we u nu voorstellen en kadert in de landelijke ‘DAG VAN HET DKO’, waarbij DKO staat voor Deeltijds KunstOnderwijs. Die dag komen zowat alle academies van Vlaanderen naar buiten met kunstactiviteiten rond ‘HET PORTRET’. Figurant in een bekend schilderij?

IKO-cursisten, jong en oud, werken al geruime tijd aan meer dan levensgrote impressies van bekende schilderijen. Het is de bedoeling dat deze uitvergrote werken van 18 februari tot 12 maart langs of de omgeving van de Vrijheid een leuke tentoonstellingsplek vinden. In deze kunstwerken kan iedereen, die dat wil, zich vrij als figurant laten fotograferen door familie of vrienden. U kent het systeem van het weggelaten hoofd – een opening in het decor waar dan, voor de foto, plaats is voor uw eigen prachthoofd. Dat wordt ongetwijfeld leuk en het levert de bezoeker, geheel gratis, een uniek en speels souvenir op uit Hoogstraten. Deze speelse ‘kunstdecors’ vindt U op de voetpaden van de Vrijheid, aan de achterkant van de St.-Katharinakerk (grasperk) en op ‘de bleek’ voor het stedelijk museum in het begijnhof.

nodigt IKO iedereen uit om samen met de makers-cursisten de tentoonstelling in te wandelen. We komen met zijn allen samen op het begijnhof (voor het museum) op zaterdag 18 februari om 14.30u. Belangrijk: Het wordt pas echt leuk als u ook een fototoestel meebrengt.

Deeltijds KunstOnderwijs” organiseren zowat alle Vlaamse academies extra-muros activiteiten in of rond dit thema. Radio Klara (VRT) zal gans de dag reportages en ondersteunende nieuwsflitsen uitzenden over deze kunsthappening vanuit verschillende locaties. De allerlaatste gegevens en details kan u vinden op de website www.dagvanhetdko.be .

Portretten nabespreken bij… een pint?

Hoe dan ook, het kunstzinnige parcours op de Vrijheid wordt ongetwijfeld meer dan een perfecte reden voor een aangename winterwandeling met vrienden of familie, waarbij ieder naar hartelust herinneringen kan ophalen aan één van de tachtig geportretteerde (oud) hoogstratenaren. Ideaal om nadien met een ‘warm’ gevoel huisof herbergwaarts te keren. Het zou echt zonde zijn om deze unieke, eenmalige tentoonstelling zonder uw bezoek voorbij te laten gaan. De kunsthappening wordt ingewandeld op zaterdag 18 februari. Geïnteresseerden ko-

Bekende koppen op de Vrijheid.

Onze academie duikt ook terug in het recente verleden. Het IKO ging op zoek naar afbeeldingen van vroegere bewoners van de Vrijheid (zeg maar de vorige generatie bewoners) om hen te portretteren. Dat zo’n galerij van portretten voor velen onder ons leuke herinneringen en anekdotes zal oproepen, lijdt geen twijfel. En dat is dan ook de bedoeling. Meer dan tachtig mooie kaders met getekende, geschilderde, gedrukte portretten of andere kunstzinnige montages door IKO-cursisten gemaakt, zullen drie weken lang gepresenteerd worden op de Vrijheid. De oude lindebomen zullen dienst doen als stoere en trouwe dragers van de kunstwerken. Ze maken zo een symbolische verbinding tussen de (soms reeds overleden) bewoners en de ‘eigen’ boom voor het huis. Elk portret wordt gepresenteerd met op de achterkant informatie over de afgebeelde persoon.

U en uw vrienden worden een deel van een origineel tafereel

Radio Klara

‘Het portret’ is trouwens niet alleen het thema op onze openingsdag op 18 februari, het is het hoofdthema van zowat alle kunstacademies in Vlaanderen. In het kader van de “Dag van het

men samen om 14.30u op het begijnhof. Breng zeker een fototoestel mee. De openluchttentoonstelling loopt verder tot 12 maart.

Openingswandeling

IKO houdt er zoals steeds aan om het publiek bij dit kunstgebeuren te betrekken. Daarom

15


ACTUEEL

Foto Mertens is niet meer

Staf, een veelzijdige Hoogstratenaar HOOGSTRATEN – Vrijdagavond 30 december sloot Staf Mertens voor de laatste keer de deur van zijn winkel in de Vrijheid. Staf en echtgenote May gaan nu, na meer dan veertig jaar, echt genieten van hun pensioen. Vanaf 2006 geen zorgen meer als kleine zelfstandige en heel veel tijd voor de talrijke hobby’s. Staf is een wat ongewone Hoogstratenaar; een heel bescheiden man die altijd de schijnwerpers heeft ontlopen. Maar wij kunnen het toch niet laten om deze veelzijdige inwoner eens wat extra aandacht te geven. Gustaaf Mertens is geboren op 24 mei 1937 te Hoogstraten. Zijn ouders, Alfons Mertens, schrijnwerker, en Julia Van den Heuvel, woonden aan de Vrijheid 122. Begin jaren zestig begon voor Staf het ‘grote’ leven. Hij kon toen het dagelijkse brood verdienen als leraar-fotograaf. Hij trouwde met Maria Huybrechts en samen woonden ze een korte tijd bij de ouders van Staf. Maar vrij vlug kregen ze

de kans om een eigen huis te kopen. De kerkfabriek van Sint-Catharina verkocht het pand (nr. 113) op de hoek van de Vrijheid en de Peperstraat. Hier zou hun winkel komen met foto-materiaal, muziekinstrumenten en lijsten. Eerst werd de achterbouw volledig vernieuwd en vergroot en later werd de voorkant afgebroken en kwam er een heel nieuw huis. Het gezin Mertens-Huybrechts telt twee kinderen: Greet en Jan.

Toen waren ze nog maar 36 jaar. Tot op vandaag speelt het leven van Staf zich haast volledig af aan de Luizenmarkt, de kern van de Vrijheid, tussen het begijnhof en de SintCatharinakerk.

Leergierig

Na 42 jaar hebben Staf en May Mertens-Huybrechts de winkel gesloten.

VAN HEMELEN

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

Van Aertselaerstraat 21 - 2320 Hoogstraten Tel./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be 16

197

Na de lagere school trok Staf naar de Handelsschool. Maar al na een schooljaar volgde hij, zoon van een timmerman, het spoor van zijn oudere broer Jef, en koos voor de afdeling houtbewerking aan de Vrije Gewestelijke Vakschool in de Karel Boomstraat. De volgende stap was het Koninklijk Muziekconservatorium van Antwerpen, toen nog midden in de stad aan de Sint-Jacobsmarkt. Hier leerde Staf alles over muzieknoten en behaalde hij een eerste prijs voor saxofoon. De muziek werd steeds belangrijker. Na het conservatorium ging hij naar de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen. Een internationaal befaamd instituut voor de opleiding van beiaardiers. Ook hier behaalde hij een eerste prijs en dat kwam goed uit want Hoogstraten had pas, na de wederopbouw van de toren en de kerk, een nieuwe beiaard. Om ook thuis te kunnen oefenen bouwde Staf in de woonkamer een eigen beiaardklavier met stoofbuizen als klokken.


ACTUEEL Als jonge twintiger ontsnapte Staf niet aan een flinke militaire dienst in het verre Duitsland. Hij gaf ook een tijd les aan de Land- en Tuinbouwschool. Maar het vak ‘handvaardigheden’ zag hij toch niet echt als zijn toekomst. Hij werd fotograaf in plaats van leraar. Dus moesten er tussendoor ook cursussen fotografie gevolgd worden. Maar studeren is voor Staf nooit een karwei geweest, zeker niet op het terrein van muziek en kunst. Hij heeft heel zijn leven in allerlei boeken gezocht naar meer kennis, o.a. voor de restauratie van muziekinstrumenten, meubelen, schilderijen, e.a.

=*")'1"33"*&,)& ",<")3,J'1"&,)3"*,"K*1

Muzikaal Staf Mertens is ruim veertig jaar fotograaf van Hoogstraten geweest, maar toch hebben we sterk de indruk dat muziek voor hem het belangrijkste was. In 1954, 17 jaar oud, is hij de oprichter en eerste dirigent van het Knapenkoor (nu kinderkoor). Staf is ook de eerste stadsbeiaardier (1960-2002) van Hoogstraten. Als jonge beiaardier behaalt hij een tweede prijs op een internationale wedstrijd voor beiaardiers in Hilversum. Dat leverde toen heel wat beiaardconcerten op in het buitenland, vooral in Nederland. Hij was ook al vlug lesgever aan de Jeugdmuziekschool van Hoogstraten. Hoeveel muziekmaatschappijen uit de Noorderkempen hebben Staf als dirigent gehad? We weten het niet precies, maar wij denken o.a. aan verenigingen in Loenhout, Rijkevorsel, Hoogstraten en Meer.

;<43&1/"=%.**(%,"%("'/*

>"(,"%'"#"()$/"%1/#,1%?@AB% /#%-"$%4"#$(&5%.)#%C**'1$()$"#

L00"&1$$*3")&/"H()<T 3*")'U&$-&%0(11,"% O"*-&,)&6;5;;;&%0"K*")& +()&!$11&V(,)31 W((2'"G$*(3,"T& #$))"I"*,)<& ")&+0$"*/"%0"',)<

Staf met The Marckriver N.O. Jazzband in de parochiezaal van Wortel (1976). In 1975 was hij ook één van de stichters van The Marckriver New Orleans Jazzband. Staf speelde in deze groep bijna tien jaar trombone. Hij was ook de initiatiefnemer en drijvende kracht achter het Hoogstraats Koper-ensemble. En waarschijnlijk vergeten we nog het een en het ander op muzikaal vlak. Maar tussendoor werden er ook nog foto’s gemaakt en ontwikkeld, moest hij soms May of moeder Julia helpen bij het afdrukken van de plannen die de architecten brachten, kopies maken, foto’s, tekeningen, schilderijen, … moesten ingelijst worden, fototoestellen of muziekinstrumenten gerepareerd, enz… Hij was bijzonder actief op veel verschillende terreinen. Heel jammer was dat zware auto-ongeval in Wortel; toen een zware klap voor een jonge zelfstandige. De lichamelijke gevolgen hiervan zijn nooit helemaal verdwenen. En ook nog dit. Tussen Staf en zijn broer Jef zijn meer overeenkomsten dan ze zelf misschien wel vermoeden. Ze zijn allebei heel muzikaal én hebben een grote liefde voor de houtbewerking. Jef heeft nog steeds zijn werkplaats achter het ouderlijke huis en Staf heeft een fijn uitgerust atelier in de kelder onder de winkel. Wij wensen hem daar nog vele jaren plezier met het betere draai- en freeswerk als hobby. Met dank aan enkele bevoorrechte getuigen – (js).

!"#$%&%'())'%*+%,"%-**'$"%.)#%,"%#/"&01$" 23"&("#4*56/#)$/"17%8"#1$%&%23"&((/92"%$/+1 .**(%,"%9&/1$"%1)5"#1$"33/#'%.)#%&0%/#$"(/"&(7 !"#$"%&'()&#"%"*&"")&+()&$)#"&,)-$. (+$)'")&$-&/"0&$)1&+$$*&2""*&,)-$*2(3,":

LLM!NOPQNM>

R$*%1H$S1&$S&(()+*((< I,"))3%.**(%'(*"+"#%.)#%?J%$*$%?K%+"(1*#"#:% D E)#3"("#%.)#%."(14-/33"#,"%."(=$"4-#/"2"#: D C*"%5))2%/2%.)#%""#%*&,%2)1$9"%""#%$("#,F% 5"&6"37G%"#H:::

45&!0$"'0(()&677.688&9 6:6;&4$$<13*(3") ="0>&;:?:@A&B6&7C&9&D(E>&;:?:@A&CC&;6 ".2(,0>&,)-$F2"*3")1.1GH,0'"*I"*%")5/" 194

17


UW MENING

UW MENING TELT ‘Appartementen, ze zijn een verkrachting van het landschap. Ze hebben niets van doen in een stad als Hoogstraten of in een kleine dorpskern als Meer of Wortel.’ Het is nogal een stelling die in de column op de tweede bladzijde wordt geponeerd. Wat vindt u er eigenlijk van? Op zowel de dorpsraad in Wortel, in Minderhout als in Meerle kwam de vraag ‘Wat doen appartementen in een dorp als het onze en kan het stadsbestuur er niks tegen doen?’. Het houdt ons dus blijkbaar toch bezig. ‘Zolang men zich maar aan de voorgeschreven bouwhoogte houdt.’ en ‘de trend van appartementen is nu eenmaal een gevolg van de samenleving die verandert: er komen steeds meer gescheiden ouders, éénoudergezinnen en alleenstaanden’, was het antwoord van het stadsbestuur. Zijn deze ‘luxeappartementen’ dan het juiste antwoord? Wat is de toegevoegde waarde van ‘complexen’, zoals residentie ‘Markstaete’ in Meersel-Dreef of de nog te bouwen residentie ‘Den Hertog van Hoogstraten’ (21 appartementen) in de Leemstraat in Hoogstraten?

SOFTCOMPUTER reva BVBA

SOFT

COMPUTER REVA

BVBA

COMPUTERS - TELEFONIE SOFTWARE - KANTOORMEUBILAIR

Meerseweg 80b 2322 Hoogstraten tel 03/315.09.09 info@softcomputer.be www.softcomputer.be

- Verkoop - Installaties - Opleidingen - Advies Over smaak en kleur valt niet te twisten, zeker? Of toch? (Minderhoutdorp, schuin tegenover de kerk.) Sinds 1 januari 2006 is de stad trouwens ontvoogd wat betreft het afleveren van bouwvergunningen. Er hoeft niet meer gewacht te worden op toestemming van stedenbouw. Moet u blij zijn of bang worden van deze beslissing? Beleidsmakers en heren politici, verdedig uw bouwbeleid! Wat vindt u? Leg ons misschien eens uit waarom het juist goed is dat Hoogstraten de appartementen krijgt die het verdient. Of u, oppositievoerders van de stad? Er komen toch verkiezingen aan, waarmee wil ù de kiezer overtuigen? En u, Hollander, vertelt u ons misschien eens waarom u hier in een appartement komt wonen? Want u wordt zomaar eventjes in een column weerloos en frontaal aangevallen, en u kunt zich niet eens verdedigen! Terwijl het enige wat u verlangde, was een rustige oude dag in een gezellig Belgisch stadje vlak over de grens. Hoe zit het met u, dames en heren architecten en appartementenbouwers, wat vindt u van deze anti-appartementen-hetze? Moet het maar eens gedaan zijn met deze flauwekul? Is het goed dat oude huizen verdwijnen en dat er iets moderner komt? Want dat zoiets vooruitgang heet? En dat het erfgoedgeneuzel van die Hoogstraatse vereniging die instaat voor het behoud van alles wat oud en versleten is maar eens op moet houden? Of waarom ontwerpt en bouwt u dergelijke ‘residenties’ en ‘luxeappartementen’? Omdat u het mooi vindt? Of omdat het brood op de plank brengt? Zou u niet over een ‘bouwethiek’ moeten beschikken? Net zoals, bvb. de huisarts. Of is dat louter een zaak van het stadsbestuur en mag u, zolang dat bestuur u niet tegenhoudt, verder doen onder het motto ‘ik wist van niks!’? En u tenslotte, jonge Hoogstraatse bouwer, wat vindt u? Bent u blij met alle appartementen in Hoogstraten? Want dat maakt de woonkeuze voor u en uw jonge gezin alleen maar groter? Of had u liever in plaats van die appartementen wat meer betaalbare bouwgrond gezien? Of hebben die twee niets met elkaar te maken? Aux armes, citoyens! Te wapen, burgers, te wapen. Komaan, kruip er in, in uw pen, en reageer! Wat vindt u van al die aantijgingen tegen appartementen en hun bouwers? Alle mogelijke reacties zijn welkom! Lezersbrieven worden gepubliceerd in zoverre ze niet anoniem verzonden werden en de schrijver dus bekend is bij de redactie. Indien expliciet vermeld, publiceren we uw brief onder ‘Naam en adres bekend bij de redactie’. U kan uw mening kwijt bij de redactie van De Hoogstraatse Maand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten. Of per e-mail: info@demaand.be of op onze website www.demaand.be . In ons volgende nummer publiceren we alle reacties. (ms)

18

- Herstellingen - Interventies

- Servers, PC’s - Printers - Wireless - GPS - Telefooncentrales - Observatiesystemen Erkende opleidingsen adviesinstantie !


HOOGSTRATEN

dorpsleven Contactpunten –

Geslaagd Kerstconcert

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, horstendries@hotmail.com

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@skynet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@pandora.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, toon.verleye@pandora.be Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 314 49 03, franssnijders@tiscalinet.be Wortel: José Fransen, Oude Weg 20, tel. 03 314 41 26 (of) Redactie Hoogstraten, Loenhoutseweg 34 FOTO’s: Jef Floren, Dorp 39/2, 2310 Rijkevorsel, tel. 03 314 57 54. Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03 314 49 03. SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03 314 49 03, franssnijders@tiscalinet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

www.demaand.be

HOOGSTRATEN - Woensdag 21 december had ons Davidsfonds al voor de 4de keer het Leuvens Universitair Koor te gast. In vergelijking met de vorige keer (1990) was de ploeg duidelijk verjongd. Dirigent Dirk De Nef had resoluut gekozen voor 16de en 17de eeuwse Engelse liederen. Een moeilijk programma, maar doordacht opgebouwd en zéér mooi gebracht. Bij “Nu zijt wellecome” en “Herders, hij is geboren” mocht het publiek meezingen, hetgeen het ook enthousiast deed. Achteraf werd nagenoten bij een drankje in Zaal Pax.

Herder verlaat kudde HOOGSTRATEN – Omstreeks half december sprak E.H. J. Smits, pastoor van de SintCatharinaparochie, over zijn benoeming - vanaf 1 januari - tot privé-secretaris van bisschop P. Van den Berghe van Antwerpen. Zaterdagavond 31 december nam pastoor Smits afscheid van de parochianen. Na ongeveer anderhalf jaar kan de parochie dus op zoek naar een nieuwe herder. E.H. Alfons Van Dijck, pastoor van Sint-Jan de Doper te Wortel, en voorheen pastoor-deken te Hoogstraten, zal tijdelijk als administrator de zorg voor de Hoogstraatse parochie op zijn schouders nemen. De parochie hoopt dat er in de loop van de maand februari een nieuwe herder wordt gevonden. (js)

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

185

19


HOOGSTRATEN

Ursulinen definitief vertrokken HOOGSTRATEN - Na een geschiedenis van ruim 173 jaar hebben de zusters van het Spijker hun klooster verlaten. We wisten al langer dat het ging gebeuren, maar nu is het ook echt een feit. Zuster Caroline en zuster Johanna vertrokken half december al naar Melsbroek, waar ze in het rustoord van hun orde zullen verblijven. Donderdag 29 december was het moment dan aangebroken dat de laatste 3 zusters de kloosterdeur achter zich dichttrokken. Zuster Henriëtte en zuster Ursula trokken naar het klooster van Lier en zuster Lydwina naar het klooster van Scherpenheuvel. Het gebuurte Gelmelstraat, waarin het klooster gelegen is, wilde dit niet zomaar laten gebeuren en voorzag op 27 december nog een hartverwarmende receptie om de zusters te bedanken. Voorzitter Jos Smouts las er een mooie tekst voor waarin hij terugblikte op gezamenlijke herinneringen en waarin vooral woorden van dank te horen waren. Dank voor hun grenzeloze inzet voor het onderwijs. Maar ook dank voor het aangename samenleven met de buurt en voor de gulheid, o.a. wanneer er met de beurs werd rondgegaan. Na deze mooie woorden kreeg ie-

De zusters Ursulinen van Het Spijker op 27 december vergezeld door ‘hun’ gebuurte, de Gelmelstraat. dere zuster nog een fleurige bloemenruiker van het gebuurte en van de stad een knappe set met gegraveerd schrijfgerief. De zusters waren zichtbaar aangedaan. Met het

Professionele aanpak loont

De lichtjes van Kerstmis … HOOGSTRATEN - Door een gezamenlijke inspanning zijn de winkeliers, de horeca, de industrie en het Stadsbestuur er dit jaar in geslaagd met een sfeervolle verlichting de status van Hoogstraten als regiohoofdstad te herwaarderen. Een twinkeling van meer dan 100.000 lichtjes en aan de invalswegen de feestelijke ornamenten, vormden een mooi geheel. Dit jaar is er gekozen voor een professionele aanpak. Na een jarenlange en zeer gewaardeerde hulp van fanfare en vrijwilligers werd noodgedwongen overgeschakeld naar een wettelijk kader waarbinnen men op alle vlakken een veiliger en een beter resultaat verkreeg. De firma die de verlichting verzorgde is overigens niet aan haar proefstuk toe want ze verzorgt ook de kerstverlichting van de Antwerpse Meir, toch niet de eerste de beste opdrachtgever. Dat een dergelijke verfijnde verlichting veel kost, zal niemand verwonderen. Toch konden de bestuursleden van Unizo-Hoogstraten de nodige fondsen bijeen krijgen. De sponsors en deelnemers kon je herkennen aan de rode raamaffiche tijdens de kerstdagen met de tekst ‘Deze zaak sponsort de kerstverlichting’. Tot slot leverde de gemeente Hoogstraten de elektriciteit en de nutsvoorzieningen. Ook Tom De Bruyne, voorzitter van Unizo-Hoogstraten, blikt tevreden terug: “Van ver buiten Hoogstraten kwamen de mensen naar onze kerstverlichting kijken en de reacties waren steeds lovend. We hopen echt dat dit prachtige initiatief volgend jaar weer zo goed zal slagen.” (lvr)

20

gebaar van het gebuurte, maar ook met het vertrek zelf. “Het kon echt niet anders,” zeiden ze hierover, waarbij ze duidelijk een krop in de keel hadden. (foto’s: Fs)


HOOGSTRATEN

Gelmel verovert Noordzee

HOOGSTRATEN/OOSTENDE - Zaterdag 7 januari. Lekker koud. Velen onder ons kruipen gezellig binnen. Niet zo de groep ijsberen en –berinnen van Café De Gelmel, die naar Oostende togen om er deel te nemen aan de Nationale Nieuwjaarsduik. Supergezellig maar wel b-b-berekoud! De vorige 3 jaren was de Gelmel er ook al bij, zij het dan met een veel kleiner groepje. Wellicht doordat Will en May dit keer een bus hadden ingelegd, konden ze nu liefst 28 Noormannen afvaardigen. Fotograaf van dienst was Jan Aerts, wiens foto’s ondertussen ook op de site werden gezet: www.degelmel.be. Daar kan je dan meteen ook inschrijven voor de volgende editie.

Op trot voor God HOOGSTRATEN - In samenwerking met de parochiefederatie, organiseert het Davidsfonds op 1 februari een avond met Omer D’hoe als gast. D’hoe, zelf missionaris, getuigt: “Aanvankelijk, toen ik mij het film- en fotowerk eigen maakte, had ik alleen oog voor het mooie. Maar vlug kreeg ik ook aandacht voor de minder fraaie kanten in de wereld, waarvan massa’s kleine en kwetsbare mensen, vooral in de arme en misdeelde regio’s, het slachtoffer waren. Ik wist het allemaal wel in theorie, maar dat was niet hetzelfde als de rauwe realiteit die zich tijdens mijn jarenlange zwerf- en zoektochten aan mij opdrong. Toch hoorde ik, uitgerekend daar, ook een ander en hoopvol geluid. Hele gemeenschappen, niet alleen in Latijns-Amerika, maar ook in Afrika en Azië ondergingen niet zomaar hun lot.” Omer D’hoe was te gast bij Helder Camara, bij de armen van Brazilië, bij de indianen van Equador, op de Filipijnen, maar ook bij talrijke missionarissen, die dikwijls met gevaar voor eigen leven het lot van de mensen in krottenwijken van de megalopolissen deelden, en ten slotte bij de gewone mannen en vrouwen die zelf nog het meest kwetsbaar waren. Vooral zij blijven voor hem onvergetelijk. Zijn getuigenis begint met een videoreportage, die al eens werd uitgezonden in het tv-programma Het Braambos. Samen met de nodige duiding vormt zij het uitgangspunt voor verdere uiteenzetting, getuigenis en gesprek. Woensdag 1 februari, om 20 uur in het Klein Seminarie. Bijdrage: 5 euro.

In het paleis

HOOGSTRATEN/LAKEN - De leerlingen van het zesde jaar hotel van het VTI-Spijker beleefden op maandag 9 januari een unieke dag uit hun schoolse carrière. Op uitnodiging van het Hof verzorgden zij namelijk de receptie op het Koninklijk Paleis van Laken voor het personeel van het paleis. Niet alleen de leerlingen waren in hun nopjes over deze ervaring. Ook coördinator Det De Vrij was erg enthousiast over de prestatie van haar leerlingen. Hoewel het VTI al wel meer op haar palmares heeft staan, was het toch de eerste keer dat ze uitgenodigd werden op het paleis zelf. Alles verliep vlekkeloos, maar ondanks de duidelijke instructies over het werk en het protocol was er toch nog tijd genoeg om bewonderende blikken te werpen op al de leden van de koninklijke familie. Een ervaring om nooit meer te vergeten. En bij die gelegenheid mocht er al eens geposeerd worden op de trappen van het paleis. 21


HOOGSTRATEN Plechtige opening op 2 februari

Infotheek ‘WISTIK in nummer 40’ HOOGSTRATEN - Sinds 1990 verzamelt vzw Wistik informatie over aanvullende hulp voor kankerpatiënten. We spreken dan van boeken, tijdschriften, artikels, zelfhulpmappen, verhalenmappen, adressenbestanden, video’s en cd’s, … Vanaf 2 februari ligt dit alles ook ter inzage in de gloednieuwe infotheek in de nummer 40 van het Begijnhof. Tijdens de openingsuren – elke 1ste en 3de dinsdag van de maand van 10 tot 12.30u. – kan eenieder die wil er informatie komen sprokkelen. Er is telkens een vrijwilligster aanwezig die indien gewenst informatie kan geven over initiatieven en organisaties die het ziekteen verwerkingsproces ondersteunen. Eventueel helpt zij dan bij het zoeken naar activiteiten, aanvullende therapieën of naar lotgenoten. In het ontmoetingshuis worden ook activiteiten gepland, zoals relaxsessies, creatieve namiddagen en voordrachten. Op 6 februari is er om 20 uur een voordracht door Frieda Joris, over haar eigen ervaring met borstkanker en op 6 mei spreekt Dr. Koen Vandewalle over aanvullende voedingstherapieën, eveneens om 20 uur. In maart, april en mei staat dan de reeks ‘Ontspannen-loslaten-Tot rust komen’ op het programma, met relaxatie, ademhalingsoefeningen en meditatie. En tussen 6 maart en 12 juni plant men 4 creatieve namiddagen met boetseren, schilderen, ‘dans je vrij’ en Aboriginal painting. Wat meer over het ontmoetingshuis dan … Het huisje werd een aantal jaar geleden door vzw Het Convent gerestaureerd en fungeert sindsdien als vergaderlokaal en archief van Het Convent. Maar omdat het lokaal nu ook niet elke dag gebruikt wordt en omdat er ook nog wat plaats over was, kon er gerust een 2de gebruiker bij. En dat is nu dus de vzw Wistik geworden. Het project ‘Wistik

Openingsavond Ontmoetingshuis Wistik Op donderdag 2 februari bent u van harte welkom op de openingsavond van het Ontmoetingshuis ‘Wistik in nummer 40’. Het programma begint stipt om 20 uur in de Begijnhofkerk. - Welkomstwoord door Dr. Koen Vandewalle, erevoorzitter van Wistik - Muzikaal intermezzo - Teksten gebracht door de burgemeester en de schepenen van Hoogstraten - Muzikaal intermezzo - Toelichting over de ontmoetingsplaats door Kristin Bastiaens, ondervoorzitster van Wistik en coördinator van het project “Wistik in nummer 40” - Muzikaal intermezzo - Slotwoord door Annemie Vandermeulen van Trefpunt Zelfhulp in Leuven - Plechtige opening van nummer 40 door Gerd Koyen, voorzitster van Wistik - Receptie, aangeboden door Lions Hoogstraten

22

in nummer 40’ wordt financieel gesteund door Lions Hoogstraten en door de Vlaamse Liga tegen Kanker. Meer info bij Kristin Bastiaens, coördinator van het project, via lubas@telenet.be. Wie al wil inschrijven voor de lessenreeks of de creatieve namiddagen, kan daarvoor terecht bij Lou Cabanier (014/43.81.86).

Vanaf februari neemt vzw Wistik haar intrek in Begijnhof nr. 40. Twee dinsdagen per maand kan men er voor informatie terecht. Daarnaast zullen er ook lezingen en andere activiteiten doorgaan. U bent alvast van harte uitgenodigd op de plechtige opening, op donderdag 2 februari aanstaande.

Sportquiz HVV HOOGSTRATEN - De activiteitenkalender van het HVV-Feestcomité is naar goede gewoonte weer goed gevuld voor 2006. Na hun groots Mosselfeest op vrijdag 3 februari (vanaf 18.30u.), volgt er op vrijdag 10 maart de inmiddels gerenommeerde Sportquiz, ook nu weer kundig gepresenteerd door TV-Eén ‘sportanker’ Lieven Van Gils. Wie vorige keer meedeed zal zeker beamen dat dit een niet te missen evenement is voor iedere quiz- of sportliefhebber! Info en inschrijvingen: Guy Mombaers (tel. 03/314.38.58 of guymombaers@hotmail.com).

Kookavonden HOOGSTRATEN – De exotische kookavonden met Judith Hiwat waren vorig jaar een groot succes. Voor het voorjaar heeft de Gezinsbond deze enthousiaste dame nog een keertje kunnen strikken om de liefhebbers te begeleiden tijdens twee multiculturele kookavonden op dinsdag 14 februari en 7 maart in hotelschool Spijker (Gelmelstraat 62), telkens om 20 uur. Proeven hoort er natuurlijk ook bij. Daarom graag tijdig inschrijven bij May Broekmans-Van Loock, Moerstraat 9, tel. 03 314 75 33, e-mail mayvanloock@yahoo.com Prijs: leden 6 euro en niet-leden 7 euro; bij voorinschrijving voor de twee avonden: leden 10 euro en niet-leden 12 euro.

Kantoor van Notaris ROMMENS Paul Meerseweg 16 - 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 03/315.71.67 - Fax 03/315.71.29 Email: info@notaris-rommens.be

OPENBARE VERKOOP VAN WONING TE HOOGSTRATEN/MEERSEL-DREEF Notaris Paul ROMMENS zal, ten overstaan van Mevrouw de Vrederechter van Hoogstraten, onder opschortende voorwaarde van uitblijven van hoger bod, openbaar verkopen: Onder Hoogstraten / Meersel-Dreef: Een gunstig gelegen woning met tuin, Dreef 17, groot 450 m². Indeling: kelder; inkomhal, living, bureau, keuken, badkamer, toilet, garage; boven: 4 slaapkamers en zolder. Verwarming op aardgas. K.I. 589 euro (klein beschrijf mogelijk). Stedenbouw: woongebied. Aanvaarding: na betaling koopsom en onkosten. Bezichtiging: elke zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Enige zitdag: dinsdag 7 februari 2006 om 16.00 uur bij de Paters te Meersel-Dreef, Dreef 42.. Verdere inlichtingen ten kantore van de Notaris. Kandidaat-kopers dienen identiteitskaart, trouwboekje en eventueel (wijzigend) huwelijkscontract mee te brengen.


HOOGSTRATEN

KSJ Hoogstraten presenteert … PASTA RESTO!

‘Zaalwachters’ gezocht …

De Vrienden van de Sint-Catharinakerk

HOOGSTRATEN - Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de KSJ-Hoogstraten een heus eetfestijn. In het verleden waren het mosselen die geserveerd werden, maar vorig jaar gooide men het over een andere boeg. Omwille van het grote succes werd opnieuw gekozen voor dit ongelooflijk en gezellig thema: PASTA RESTO. De KSJ gaat dus opnieuw de Italiaanse toer op en we zijn allemaal welkom. In het gelegenheids-KSJ-restaurant kunnen we genieten van allerlei soorten pasta’s en andere Zuiderse lekkernijen. Denken we hierbij aan spaghetti bolognaise of carbonara, aan tagliatelle met spinazie en zalm of aan spirelli vegi. Als dessert kunnen we kiezen uit chocolademousse, tiramisu of fruitsla. Het water loopt ons al in de mond … Heel het gebeuren gaat door op zondag 5 maart 2006 in de zaal van VTI Spijker, gelegen in de Gelmelstraat. Voor meer info over de menu’s, de kostprijs of de manier waarop je kan inschrijven, kan je terecht op volgende website: http://www.ksjhoogstraten.be De inschrijvingen moeten binnen zijn vóór 20 februari. Smakelijk!

De Kerkfabriek gaat op zoek naar mensen en verenigingen, die mee de permanentie willen verzorgen in onze kathedraal van de Kempen. Dat zijn er veel, zult u zeggen! Want wie loopt er in de zomer eens niet af en toe binnen. Om de glasramen te bewonderen. Om een kaarsje te branden. Of om tot rust te komen. Dat we er het hele toeristische seizoen gratis en voor niets kunnen en mogen binnenlopen, vinden we toch allemaal oprecht fijn. Én belangrijk! Toch dringt zich de vraag op of dit wel verantwoord is. Want er blijft natuurlijk een risico op diefstal of vandalisme. Het gebrek aan toezicht was voor de Kerkfabriek wellicht de voornaamste reden om op zoek te gaan naar mensen en verenigingen, die de kerk mee willen bemannen of bevrouwen. In het toeristische seizoen en op alle momenten dat ze open is. De voornaamste taak is de permanentie te verzorgen. En voor het geval men toch vragen stelt, zal de Kerkfabriek wel een documentje voorzien met basisinfo, waar wat te zien is en dergelijke meer. Je moet dus absoluut geen ‘echte gids’ zijn, al is dat natuurlijk ook niet verboden. De Kerkfabriek wil dus een ‘vriendenkring’ samenstellen van om en bij de 30 personen, mogelijk verdeeld over 4 of 5 subgroepjes. Indien gewenst kunnen de groepjes af en toe samenkomen om ervaringen uit te wisselen. Die 30 lijkt een serieus aantal, maar men wil het toch nastreven om het werk over zo veel mogelijk mensen te spreiden. Zodat het nooit een sleur wordt. Wie geïnteresseerd is – voor zichzelf of met zijn vereniging - mag altijd zijn naam doorgeven aan Cor Van Boxel (03/314.53.86) of Jef Versmissen van de kerkfabriek. Ook voor meer informatie kan je bij hen terecht. Om het goede voorbeeld te geven zal de kerkfabriek trouwens zelf een subgroep samenstellen. En ook Erfgoed Hoogstraten liet al weten één van de subgroepjes te willen vormen. Eventueel mag je dus ook je naam doorgeven aan Dries Horsten, afgevaardigde van Erfgoed Hoogstraten (03/314.57.24 of horstendries@hotmail.com)

23


HOOGSTRATEN

Vermageringsdiëten HOOGSTRATEN – Steeds meer mensen krijgen te kampen met overgewicht; ook kinderen. Daarom letten ook meer kinderen op hun gewicht en volgen soms drastische diëten, vaak zonder medeweten van hun ouders en zonder medische begeleiding. Dit kan eventueel leiden tot eetstoornissen. Wat is obesitas en welke zijn de risico’s? Hoe kunnen we ons ideaal gewicht bepalen? Er zijn veel manieren om af te vallen, maar zijn ze allemaal gezond? Wat beloven ze ons en wat bieden de verschillende soorten diëten echt? Hoe light zijn lightproducten? Wat is de zin en onzin van vermageringsmethodes zoals vermageringspillen en –preparaten? Kunnen we misschien baat hebben bij een chirurgische ingreep? Hierover organiseert de Gezinsbond een vormingsavond op dinsdag 21 februari om 20 uur in de gelagzaal van het parochiecentrum Pax met een vormingsmedewerker van het Sociaal Cultureel Werk Gezinsbond. De toegangsprijs voor leden bedraagt 1 euro en 2 euro voor niet-leden.

Uitnodiging dorpsraad HOOGSTRATEN - Maandag 6 februari sluit de Hoogstraatse dorpsraad de reeks van Openbare Vergaderingen af. De avond begint om 20 uur en zal vermoedelijk rond 22 uur eindigen. De voorbije jaren waren er dikwijls meer dan 80 toehoorders en ook dit jaar zal er ongetwijfeld veel volk zijn in Zaal De Welgezinde. Vooraf kan je er plannen allerhande inkijken: i.v.m. de fietspaden, verkavelingen, enzovoort. Het programma klinkt alvast veelbelovend. I. Prioriteiten 2005: Stand van zaken - toelichting door het Schepencollege a) Herinrichting Van Aertselaersplein b) Herinrichting Gustaaf Segersstraat en ‘s Boschstraat c) Achtelsestraat: parkeerplaatsen en verkeersremmers d) Heilig Bloedstraat: verkeersremmers II. Vragen, gesteld door het bestuur a) De nieuwe bestemming van de oude Rijkswachtkazerne - de plannen liggen ter inzage op de dorpsraad b) Een zwembad is hoognodig - toelichting door mevr. Stynen c) Gemeentelijk RUP en Structuurplan - invloed op de bebouwing - zone voor detailhandelszaken - ambachtelijke zone - uitbreiding industriezone a) Fietspaden St.-Lenaartseweg en Loenhoutseweg b) Zwaar verkeer uit de Vrijheid! c) Parkeerbeleid in de Vrijheid III. Vragen, gesteld door de aanwezigen IV. Nieuwe aandachtspunten en prioriteiten voor 2006 V. Varia Stand van zaken betreffende de Hoogstraatse oude voetwegen.

24

Klassiek Koffieconcert 9 HOOGSTRATEN - In tijden waar afbraak zegeviert, willen wij de Vrijheid verkopen! Niet letterlijk, we willen ze u gewoon weer graag doen zien … Daartoe brengen we elke maand een detail in beeld dat u en ons charmeert. En dit deze maand dus voor de 9de keer.

Niet dat het al veel geholpen heeft, want bouwlustigen lijken nog altijd carte blanche te krijgen in het Knokke van de Kempen. Deze maand hebben we een oude feestzaal te gast, gelegen aan de Van Aertselaarstraat. Gebouwd in 1908-1909, naar ontwerp van de Borgerhoutse architect Frans Mertens. De zaal zelf mag dan in de loop der jaren meermaals verbouwd zijn, de voorgevel is zeker het bewaren waard. Eclectisch van stijl, mooi geritmeerd door bakstenen lisenen (uitsprongen). Met zijn fijne houten daklijst. Maar vooral met de prachtige, originele glas in loodvensters. Een aanplakbiljet verraadt dat men er appartementen wil bouwen (So what’s new?). Zal ook dit pareltje ten prooi vallen aan Koning Sloophamer?

HOOGSTRATEN - Zondag 19 februari kunnen liefhebbers van klassieke muziek terecht in het aloude Ceciliazaaltje (°1882) in de Gelmelstraat. Dan brengt de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij Sint-Cecilia (°1839) er een mooi Koffieconcert met werken van onder meer Dimitri Shostakovitch, Franz von Suppé, Jeremiah Clark en Scott Joplin. De harmonieafdeling van Sint-Cecilia speelt haar concert onder leiding van dirigent Marleen Proost. Samen met Luc Tahon stelde zij ook het programma samen. De zinnenverzettende namiddag begint om 14.30 uur. De toegangsprijs blijft beperkt tot 6 euro. In die prijs is een gratis consumptie inbegrepen. Bovendien staat er die dag ook een gratis snoepje op tafel.

Op 19 februari vormt het charmante Ceciliazaaltje – op de foto nog vóór de schilderwerken - opnieuw het decor voor een Klassiek Koffieconcert.

Hobbytentoonstelling HOOGSTRATEN - Zaterdag 4 en zondag 5 februari slaan KAV en KWB de handen weer in elkaar voor alweer de 27ste editie van hun Hobbytentoonstelling. Het is elk jaar fijn om zien waar de mensen in de streek zoal mee bezig zijn in hun vrije tijd. Tijdens of na je bezoek, kan je in de cafetaria terecht voor een lekker drankje. Wie zaterdag wil komen, is welkom van 14.30 tot 19 uur. Op zondag is de tentoonstelling open van 10 tot 19 uur. Zaal Pax is zoals steeds de place to be.


HOOGSTRATEN De Marckriver New Orleans Jazzclub presenteert:

The Crescent City Jazzmen (Nl.) HOOGSTRATEN - Maandag 13 februari heeft de Marckriver Jazzclub opnieuw een uitstekende groep te gast in het zaaltje van Sint-Cecilia. The Crescent City Jazzmen zijn afkomstig uit Enkhuizen. Door haar jaarlijks terugkerende jazzfestival, haar eigen jazzclub en de vele actieve bands, mag Enkhuizen gerust het Mekka van de Nederlandse jazz genoemd worden. The Crescent City Jazzmen onderscheidt zich van de andere lokale orkesten door zich meer te richten op de New Orleans Revival stijl jazz, die voornamelijk in de jaren ’50 en ’60 in New Orleans – ook wel Crescent City genoemd – te horen was. Door veel enthousiasme, ervaring en de juiste nummerkeuze is het een orkest om van te genieten. De bezetting bestaat uit een vaste kern maar wordt geregeld aangevuld met buitenlandse muzikanten. In februari 2006 spelen 2 bekende muzikanten uit de Engelse jazzscene mee: Colin Bowden (drums) en Richard Bennett (trompet). De band staat onder leiding van Hans Mantel en Jaap de Wit jr., beide ook actief in The Hot Revival Stompers. Hans Mantel heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een banjoïst van formaat. Zijn swing en melodische wijze van spelen zorgt voor een heerlijke drive in de ritmesectie en solo’s van hoog niveau. Jaap de Wit speelde tot voor kort drums in de Hot Revival Stompers, maar net als in de Crescnt City Jazzmen hoort u hem nu op klarinet en alt saxofoon, zijn passie. Colin Bowden speelde als piepjonge drummer al in het Engeland van de jaren ’50 de stijl van de zwarten uit New Orleans. Zijn onovertroffen beat combineert hij met techniek, gevoel en grondige kennis van de zwarte jazz. Jarenlang speelde hij zo in de band van Ken Colyer waarmee hij veel platen heeft opgenomen, waaronder een aantal met klarinettist George Lewis. Colin heeft ook vele jaren opgetreden als gastmuzikant bij de Cotton City Jazzband. Richard Bennett is een jonge trompettist van formaat. Met zijn New Orleans jazzband heeft hij de Engelse “Band of the Year” trofee gewonnen en reist hij vele clubs en festivals in binnen- en buitenland af. Tevens is hij een veelgevraagd gastsolist.

Richard Bennett (trompet) The Crescent City Jazzmen staan garant voor een aantal sets heerlijke authentieke jazzmuziek. Langzame bluesnummers worden afgewisseld met gospels, standards en stevige up-tempo stukken. Komen namen als Big Jim Robinson, Capt. John Handy, George Lewis en Louis Nelson u bekend voor, dan moet u beslist langskomen. Dit zijn enkele muzikanten die deze formatie de inspiratie geven om hun geweldige muziek te spelen. Kent u deze muzikanten niet, dan mag u deze kans om hen te leren kennen al helemaal niet missen … De bezetting? Jasper van Pelt: trombone - Richard Bennett (UK): trompet – Jaap de Wit jr.: klarinet/altsax – Hans Mantel: banjo – Colin Bowden (UK): drums – Joppe de Vree: bas – Emile van Pelt: piano. Waar en Wanneer? Maandag 13 februari vanaf 20 uur. In cultuurtempel Sint-Cecilia, in de Hoogstraatse Gelmelstraat (naast nr. 6).

Voetweg bedreigd HOOGSTRATEN - Iedereen kent wel het paadje dat achter de huizen van de Vrijheid loopt en dat de Achtelsestraat met de Buizelstraat verbindt. Het is het meest intacte deel van een veel langere oude voetweg die al eeuwenlang parallel met onze hoofdstraat loopt. Ooit werd het pad gebruikt om tolheffing in de aloude Vrijheid te vermijden. Tegenwoordig is het vooral een veilig alternatief voor ons drukke centrum. Vooral schoolkinderen, winkelende huismoeders en wandelaars maken er gebruik van. Maar nu werd recent gestart met de aanleg van een oprit op het naastliggend perceel. Met deze oprit wil de eigenaar toegang verschaffen tot een nabijgelegen parking, die óók zijn eigendom is en die hoort bij het pand dat hij verhuurt aan een fitnesscenter. Nu ligt deze parking wel aan de andere kant van de oude voetweg, waardoor de voetweg door de oprit gekruist zal worden. Dit creëert een zeer onveilige situatie want wegrijdende auto’s kunnen de trage weggebruikers niet zien aankomen en vice versa. De inmiddels gekende Werkgroep Oude Voetwegen van vzw Erfgoed Hoogstraten reageert ontgoocheld. Zij begrijpen niet dat het stadsbestuur deze aanvraag gunstig beoordeelde, ondanks het naar verluidt negatieve advies van de diensten. Daarnaast vinden ze het jammer dat ze ondanks hun ervaring in deze materie, niet werden gehoord in deze zaak. Hun enige hoop is nu nog dat Stedenbouw het advies van de stad niet zal bekrachtigen. De werken werden inmiddels stilgelegd, omdat de eigenaar al was begonnen terwijl zijn aanvraag nog bij Stedenbouw lag. De politie kwam ter plaatse om proces-verbaal op te maken. Zij kwamen zelfs een 2de keer langs, na een klacht van een trage weggebruiker, over de verminderde veiligheid. Voor hen vormt de voorlopige oprit in steenpuin immers een serieuze hindernis.

Waar de Werkgroep Oude Voetwegen alle moeite van de wereld doet om mensen te sensibiliseren voor hun paadjes, zorgen anderen ervoor dat die enkele overgebleven exemplaren haast niet meer veilig te gebruiken zijn.

25


HOOGSTRATEN

Handelsruimten op de hoek van de Lindendreef? HOOGSTRATEN - Een bewoner van de Lindendreef bezorgde onze redactie een grondplan van het handelspand dat men op het einde van hun straat wil bouwen. Het pand zou komen op de huidige akker, op de hoek van de Lindendreef met de Gelmelstraat (zie foto). Op de luchtfoto zie je dan weer dat het in de Lindendreef begrensd wordt door het Hoefijzer, en dat het in de Gelmelstraat tot aan de Ster Shop komt. De bouwheer van het project is de investeringsgroep Aktua Invest, met haar maatschappelijke zetel in Wilrijk. Aktua Invest is gespecialiseerd in het ontwikkelen van commerciële grootoppervlaktes en van bedrijfsvastgoed voor KMO’s. Daarbij starten zij telkens met het zoeken naar geschikte terreinen of gebouwen, bij voorkeur gelegen langs invalswegen of vlakbij het centrum. Wanneer men de nodige vergunningen heeft verkregen, richt men in eigen beheer gebouwen en infrastructuur op of renoveert men een bestaand pand. Daarna worden deze nieuwe commerciële gebouwen verhuurd aan distributieketens of kleinhandelaars. En in sommige gevallen verkocht aan geïnteresseerde KMO’s. De investeringsgroep richt zich daarbij vooral op de Provincie Antwerpen en het Waasland. Het dichtstbijzijnde voltooide project is dat van de Aldi en Shoe-discount, op de baan naar Minderhout. Op het ingezette plannetje zien we op de zuidelijke helft van het perceel het eigenlijke handelspand staan, met een bebouwde oppervlakte van circa 2000 m2. Dit is te vergelijken met de grootte van het eerder gerealiseerde Aldi-project in Minderhout. Volgens de website van de groep zou het pand verhuurd worden, al dan niet opgesplitst in 2 delen (de nummers 1 en 2). Eveneens volgens de site zou het gebouw nog in 2006 gezet worden en het zou winddicht worden opgeleverd. Dit wil zeggen dat ruwbouw, dak en betonvloer afgewerkt worden en dat ook de deuren en de ramen met beglazing worden geplaatst. De rest van de inrichting wordt door de huurder(s) uitgevoerd. Op het noordelijke stuk van de grond worden 60 gemeenschappelijke parkeerplaatsen voorzien, met een uitrit naar de Lindendreef. De grijze ‘banden’ tegen de Gelmelstraat en het Hoefijzer, stellen groenaanplanting voor. Wanneer we op de site naar de gerealiseerde projecten kijken, dan zien deze er meestal degelijk uit en ook wel verzorgd van afwerking. Niettemin lijkt niet iedereen zo gelukkig met de plannen. Allereerst wordt gevreesd dat het eind van de Lindendreef er drukker door zal worden. De inrit van de parking komt immers langs deze kant. En wat met eventuele leveringen door vrachtwagens? Het in- en uitmanoeuvreren zal niet simpel zijn. En de ontsluiting van de oostkant van Hoogstraten is al zo slecht, getuige de drukte in de Gelmelstraat en –de Gustaaf Segersstraat. Verder vragen sommigen zich af of een handelsruimte van deze omvang wel thuishoort zo vlak naast een woonbuurt. Want terwijl over de (welis-

26

Een situatieschets van het geplande handelspand op de hoek Lindendreef-Gelmelstraat.

Op deze akker wil de investeerder zijn pand bouwen. waar veel grotere) site van De Ster meer en meer wordt gezegd dat een uitdovingsbeleid of zelfs een herlokalisering op zijn plaats zou zijn, wil men hier net nieuwe bedrijfsruimte creëren. Anderen zijn tot slot wat bang dat het uitzicht misschien verstoord zal worden. Vooral omdat het complex tegenover het oude kasteel komt.

Maar ook wel omdat de ooit zo mooie overgang van Wortel naar Hoogstraten zo nog verder wordt ingenomen. Eerst kwam er al de Ster, dan werd de Westhoek van Wortel volgebouwd met huizen en appartementen en nu zou er dus een handelspand voor het zicht op het Hoefijzer komen te staan. Wordt ongetwijfeld vervolgd …


MEERLE

Dorpsraad

Vragen van het publiek

Fietspad op Strijbeek: met of zonder bomen? MEERLE – Zo luidde de titel van ons verslag van de algemene vergadering van de Meerlese dorpsraad vorig jaar. Het is ook de titel van ons verslag van dit jaar, want echt duidelijkheid is er nog niet over. Dat en nog vele ander zaken mocht het talrijk opgekomen publiek vernemen op de algemene vergadering van dinsdag 10 januari. Die verliep zoals de laatste jaren gebruikelijk is zeer vriendelijk en beleefd. Onze bestuurders zijn met de wijze van vergaderen in Meerle zeer ingenomen, het is de enige dorpsraad van heel de fusie waar ze door de voorzitter bedankt worden voor de verwezenlijkingen en inspanningen van het voorbije jaar en zulk een complimentje doet hen zichtbaar goed.

Prioriteiten van vorig jaar Na een uiteenzetting van informatieambtenaar Leo Sprangers over de nakende invoer van het DIFTAR-systeem voor de ophaling van GFTafval (u leest er alles over in het gemeentelijk informatieblad) kregen de aanwezigen uitleg over de stand van zaken over de vorig jaar door het bestuur gestelde prioriteiten. Fietspad op de Strijbeekseweg van Klein Eyssel tot de grens: ondanks herhaaldelijk aandringen en regelmatig overleg handhaaft de afdeling Bos en Groen van de Administratie van de Vlaamse Gemeenschap haar veto tegen het rooien van de bomen. Bos en Groen vindt die bomenrijen te waardevol en wil dat ze behouden blijven. Het gemeentebestuur blijft waarschijnlijk niets anders over dan de plannen te laten aanpassen. Zodra het plan gewijzigd is, gaat het naar de Provinciale auditcommissie. Het gemeentebestuur hoopt dat de aanbesteding alsnog dit jaar kan volgen, in de begroting van Hoogstraten zijn in ieder geval kredieten voorzien voor de aankoop van de gronden. Betonstrook naast de Ulicotenseweg (zuidkant): hoewel de uitvoering al voor 2004 gepland was, is dat nog steeds niet gebeurd. Nu wegens het faillissement van de door de Administratie van Wegen en Verkeer (AWV) aangestelde aannemer. Het college zal dit aankaarten op de volgende overlegvergadering met AWV. Restauratie van de kerkhofmuur: hiervoor is 97.000 euro ingeschreven in de begroting van 2006. Het dossier is klaar en de aanbesteding volgt weldra. De restauratie zal dit jaar nog een feit zijn.

Vragen van het bestuur van de dorpsraad Het bestuur zit nog met enige vragen: - Indeling van parking op de hoek Groot Eyssel en Strijbeekseweg en aanbrengen van wegmarkering op het nieuwe gedeelte van Groot Eyssel: die worden aangebracht zodra het weer het toelaat. - herstelling van wegkanten op Oosteneind en Lijmbeek: de weg op Oosteneind wordt weldra voorzien van nieuwe betonkanten, op Lijmbeek worden de bermen onderhouden. - de uitrit van de Elsakker op de Chaamseweg is te smal, of die kan verbreed worden: de diensten van de gemeente hebben nagegaan of de haag op gemeentegrond stond. Dit bleek wel degelijk het geval, zodat ze de eigenaar van de haag gevraagd hebben deze te rooien. Omdat die er geen gevolg aan gegeven heeft, heeft de groendienst dat werk zopas uitgevoerd. Momenteel wordt bekeken of de aansluiting van Elsakker op de Chaamseweg kan verbeterd worden, bvb. door het aanbrengen van betonstroken.

Uit de schriftelijke vragen heeft de voorzitter een aantal geselecteerd waarop de bestuurders misschien hun commentaar kunnen geven. Kan het plein achter de school na de schoolvakanties een keer opgeruimd worden. Dat kan en wordt in de werkplanning opgenomen Zijn er sociale verkaveling te verwachten in Meerle: wegens gebrek aan beschikbare gronden, zijn hiervoor geen plannen. Burgemeester en schepenen herhalen wat ze al eerder moesten zeggen :als gevolg van de structuurplannen zullen er de volgende 10 jaar geen nieuwe sociale verkavelingen komen. Meerle (net zoals Meer, Meersel-Dreef en Wortel) ligt in het buitengebied en er liggen nog heel wat onbebouwde kavels. Die zijn in privé-handen en daardoor niet beschikbaar voor het gemeentebestuur om er sociale bouwkavels van te maken. Tussen Kerkstraat, Hazenweg en Meerledorp liggen enkele ‘kerkwegentjes’, waar volgens enkele aanwonenden nogal eens overlast wordt veroorzaakt door jongeren met een bromfiets. Kunnen die wegentjes worden afgesloten om de overlast te vermijden? Als de wegen niet op de atlas der wegen staan ingeschreven kunnen ze gesloten worden als alle gebruikers ermee akkoord gaan. Aangezien ze al heel lang bestaan, hebben ze het karakter van openbare weg en moeten ze behouden blijven. Beter is dus meer toezicht en optreden tegen overlastbezorgers. Misschien kan de toegang bemoeilijkt worden voor bromfietsen. De wijkagent wordt gevraagd dit nader te bekijken. Controle op hondepoep, meer speciaal op de Hazenweg. In overleg met de bewoners van de sociale woningen van de bouwmaatschappij De Noorderkempen werden verbodborden

Begroting 2005 Zoals gebruikelijk, wenste de dorpsraad te weten wat in de gemeentebegroting voor Meerle voorzien is. Financiënschepen Peerlinck gaf tekst en uitleg. In de begroting van 2006 zijn middelen voorzien voor het fietspad op de Strijbeekse weg (44.000 euro voor de verwerving van de gronden en 81.000 euro voor het deel van de aanleg ten laste van de gemeente) en voor het bouwen van een nieuw en ruim berglokaal aan de gemeentelijke turnzaal (24.000 euro). Ook de vloer van de turnzaal zal een grondige opkuisbeurt krijgen (opschuren en een nieuwe slijtlaag en lijnen).

Het was de laatste algemene vergadering die voorgezeten werd door Christ Sterkens. Voor zijn jarenlange inzet kreeg hij een warm en terecht applaus van de de aanwezigen. 27


MEERLE Het naambord van de muziekacademie aan het raadshuis tast de integriteit van het historische karakter van het gebouw aan. Tenslotte gaf voorzitter Christ Sterkens een overzicht van de werkzaamheden van de dorpsraad van het voorbije jaar. Hij meldt daarbij dat het zijn laatste openbare vergadering als voorzitter van de dorpsraad geweest is. Na de gemeenteraadsverkiezingen later dit jaar, zal ook een nieuw bestuur van de dorpsraad worden samengesteld. Christ Sterkens is daar geen kandidaat meer voor. Eénentwintig jaar is hij voorzitter geweest en hij vindt het hoog tijd voor verandering, voor verjonging vooral. Hij hoopt dat vele jonge kandidaten uit de verenigingen zich zullen melden. Voor zijn jarenlange inzet krijgt Christ een warm en terecht applaus van de de aanwezigen. Waarna iedereen nodig aan een drankje toe was. Tussen pot en pint werd met onze bestuurders nog even nagepraat. (jaf)

De aansluiting Elsakker – Chaamseweg kan verbreed worden na het rooien van de haag. geplaatst aan de voortuinen. Die blijken groot uitgevallen, een bewoner spreekt van ‘borden voor helikopters’. Niettemin hebben ze het probleem ter plaatse grotendeels opgelost. Over hetzelfde probleem op andere plaatsen zegt de burgemeester dat er een duidelijk reglement is dat de eigenaar van de hond verplicht de poep op te ruimen en vraagt hij de wijkagent hierop te controleren. Die zegt dat de eigenaars wel altijd een zakje bijhebben maar de poep dikwijls laten liggen als er geen agent in de buurt is. Het zal dus van de burgerzin van de hondenbezitters afhangen. Het stadsbestuur start binnenkort wel een sensibiliseringscampagne. Op de parking van KFC Meerle ligt al jaren een hoop kasseien en dat is geen fraai zicht voor het gebuurte. Bovendien is er bij droog weer snel overlast van stof van aankomende en wegrijdende wagens. Kan hier iets aan gedaan worden? De burgemeester legt uit dat de gronden door de gemeente aan KFC Meerle in erfpacht zijn gegeven en het dus hun verantwoordelijkheid is. Het stadsbestuuur zal de vereniging om uitleg vragen. Kan het gemeentebestuur iets doen om de bouw van appartementen in Meerle af te remmen, ze vormen een bedreiging voor het landelijk karakter van ons dorp. Als de bouwheer de regels van de ruimtelijke ordening en de bouwvoorschriften respecteert, kan de gemeente hier niet op ingrijpen. De bouw van appartementen is nu eenmaal het gevolg van duurdere bouwgronden en van de ruimtelijke plannen, die verdichting van de bewoning nastreeft. Een fiets- en wandelstrook naast de Ulicotenseweg (achter de bomenrij): AWV, de beheerder van de weg heeft hiervoor geen plannen en geeft ook geen toestemming voor de eventuele aanleg door de gemeente. Schepen Martens zal dit op het geplande overleg nogmaals ter sprake brengen en ook nogmaals met de gemeente

28

Baarle-Nassau bespreken of de aanleg van een toeristisch fietspad van Baarle naar MeerselDreef niet mogelijk is in de toekomst. Ons kunstwerk op het gemeenteplein komt er aan. De kunstenaar-student had vorig jaar een tweede zit, waardoor zijn project een beetje vertraging heeft opgelopen. Thans is alles klaar en zullen de werkmannen van de gemeente alles klaarmaken voor plaatsing. U leest het zeker in dit blad.

Nieuwe prioriteitenlijst De voorzitter geeft lezing van de diverse voorstellen die voorliggen en waaruit door het bestuur de nieuwe prioriteiten zullen aangeduid worden op de eerstvolgende vergadering: Maatregelen treffen tegen duiven aan de kerk, zij zorgen ervoor dat het pas gerestaureerde monument snel opnieuw vervuilt. Gevaarlijke bocht op de Voort Meer aanplantingen op het kerkhof Meer zitbanken in de dorpskern Fiets- en voetpad langs de Hazenweg De vluchtheuvel op de Strijbeekse weg; de signalisatie ligt meer omver dan dat ze recht staat

Bingo MEERLE – De fanfare van Meerle nodigt iedereen uit op de bingo-avond. Die gaat door in de parochiezaal van Meerle op zaterdag 4 februari. Om half 8 starten we met het bingospel. Zoals altijd zijn er mooie prijzen te verdienen. Waag je kans en kom meedoen. (ep)

Omgaan met kankerpatiënten MEERLE – Het is treurig maar het is een feit. Vele mensen krijgen in hun familie of omgeving met deze ziekte te maken. Om de grote nood aan informatie een beetje te lenigen, richt Ziekenzorg een vormingsavond in over “Omgaan met kankerpatiënten”. Willy Smulders van ziekenzorg probeert op al je vragen een antwoord te geven. De vormingsavond, georganiseerd door Ziekenzorgkern Meerle heeft plaats op 7 februari om 19.30 uur in het parochiecentrum in Meerle . Alle geïnteresseerden worden hartelijk uitgenodigd. Inlichtingen en contactadres: Greet Van Bavel, Lage Rooy 35, Meerle.


MEERLE

Nieuwjaarszangers Meerle

Obsessed By Music presenteert:

Live @ Den Af ‘n Toe in

Veilig de straat over dank zij de signaalgevers van KWB.

MEERLE – De partyservice Obsessed by Music heeft er een eerste jaar opzitten. Hun fuiven met dj’s zijn ondertussen gekend en gesmaakt door het uitgaan-publiek. Om te voldoen aan ieders muzikale smaak en behoeften, gaan ze nu voor de eerste keer enkele live optredens organiseren. Op vrijdag 10 februari ben je van harte welkom in de zaal achter café den af ‘n toe (Kerkstraat – Meerle). Volgende artiesten zullen het beste van zichzelf geven: - Simon S (van 21.30 uur tot 22.30 uur). Wat u mag verwachten is een spetterende solo-performance die verschillende kleuren van het ‘muziekstijlenpalet’ bevat. Een combinatie van voornamelijk covers, maar ook hier en daar wat eigen werk brengen u een optreden dat zweeft tussen kleinkunst en rock, intimiteit en power! - FourTwenty (van 23.00 uur tot 23.45 uur). Melodieuze punk / rock versus catchy vioolklanken uit Mjeel-City! Meer informatie op www. fourtwenty.be - The Mains (van 00.30 uur tot 02.00 uur). De beste rockcovers van vroeger en nu! U kent deze band misschien van hun spetterend optreden in de Gelmel, tijdens de Hoogstraatse jaarmarkt. - Afterparty met DJ X-PLORE. Deze dj brengt u een opzwepende mix van verschillende muziekstijlen! DJ X-PLORE draait elke woensdagavond in Den Echo (www.denecho.be) in Antwerpen. Verder heeft hij onder andere gedraaid in jh spiraal, Broad Minded, de Antwerpse studentenparade, jh de sjepap, … Een fijn avondje stappen, dicht bij huis. Meer info op www.obsessedbymusic.be

Met de fanfare op wereldreis MEERLE – Inderdaad,U leest het goed. De Meerlese fanfare maakt een reis rond de wereld. En als je wil, kan je mee. Je hoeft er geen valies voor te pakken en je moet er ook niet voor naar station of luchthaven. Je komt gewoon naar het jaarlijks concert in de parochiezaal van Meerle. Samen met 50 muzikanten en dirigent Christel Verrydt kan je er de verschillende continenten verkennen op muzikaal gebied. Uit elk werelddeel kozen ze herkenbare, swingende nummers om je even weg uit Meerle te wanen. Ook het instaporkest o.l.v. Bart Mees neemt deel aan deze reis.

En een koek en een warme chocomelk van de KLJ.

Zorgverzekeringswet MEERLE – Vanaf 1 januari krijgt Nederland een volledig nieuw zorgstelsel. Er komt één verplichte basisverzekering voor iedereen en het onderscheid tussen de zogenaamde ziekenfondsverzekerden en de particulier verzekerden verdwijnt. Ook de ambtenaren-regelingen voor ziektekosten vervallen. Voor beroepsactieve grensarbeiders betekent dit concreet dat zij net zoals de Nederlandse inwoners onder het nieuwe stelsel zullen vallen. Ook niet meer werkende grensarbeiders zullen vaak volgens de nieuwe Zorgverzekeringswet verzekerd worden. Om in regel te zijn met de nieuwe wetgeving moet je aansluiten bij een zorgverzekeraar (= private firma) die je zal laten kiezen tussen drie soorten polissen. Met name de naturapolis, de restitutiepolis of een combinatie van beide. Tot april 2006 heeft men de tijd om zich in regel te stellen met deze nieuwe wetgeving. Om een en ander duidelijk te maken organiseert ACV grensarbeiders informatiebijeenkomsten voor de Belgische grensarbeiders die in Nederland werken. U bent van harte welkom op dinsdag 14 februari om 20 uur in de parochiezaal van Meerle. Meer informatie: ACV Grensarbeiders 011/ 29 09 44.

Zaterdag 11 februari om 20 uur stijgen ze op. Zondag 12 februari om 14.30 uur krijg je een tweede kans om in te checken. Het vliegtuigticket kost slechts drie euro en is te verkrijgen bij de muzikanten. Een last-minuteticket kan je nog bekomen ter plaatse. Zo hoor je nog eens een stukje van de wereld. (ep)

Goeiendag zeg MEERLE – Goesting in een avondlijke wandeling door bos en heide? Dat kan met de KWB. Op vrijdag 3 februari kan je mee met een avondlijke zaklampentocht. Iedereen vanaf 6 jaar is van harte welkom. Vertrekken kan je aan de parochiezaal tussen 19 uur en 20 uur. Goei schoeisel en een zaklamp is het meest noodzakelijke om te overleven. Onderweg kan je wat opdrachtjes doen en win je misschien een prijsje. Als het eindpunt bereikt is, wacht je een natje en een droogje. Dus sleur uw gezin, vrienden, geburen, ouders, grootouders en de rest van de wereld achter hun TV vandaan en kom met de KWB avondwandelen. Deelnemen kost slechts 1 euro per persoon of 3 euro per gezin voor KWB-leden, 1,50 euro per persoon of 5 euro per gezin voor niet-leden. Inschrijven kan bij de KWB-wijkmeesters of bij Ed Hendrickx, Burg. Glenissonstr. 21, tel. 03/315 00 06 of Guy Hendrickx, Ulicotenseweg 28, tel. 03/315 04 18.

29


MEERLE

GOUD IN MEERLE

Liny Aerts en Neel Muësen Het is al van half november geleden dat Liny en Neel hun gouden bruiloft hebben gevierd, maar door omstandigheden waren we nog niet tot bij hen geraakt. Maar uitgesteld is niet verloren en zodoende gingen we met hen een praatje maken over het hoe en het waarom van hun meer dan 50 jaar tesamen. Neel is een geboren en getogen Meerlenaar. Hij kwam in 1928 ter wereld op de Chaamseweg als eerste kind van vader en moeder Muësen. Hij was de oudste van wat een gezin van 11 kinderen zou worden. “Toen ik bij de soldaten was in Duitsland kreeg ik nog een brief van thuis waarin de geboorte van mijn jongste broertje werd aangekondigd”. Neel ging in Meerle naar school en kon goed leren. De broers De Roover, priesters, kwamen thuis pleiten om hem naar het seminarie te sturen. Maar Neel was bang dat hij dan ook priester moest worden en zag dat niet zitten. Hij verkoos te gaan werken. Thuis konden ze de steun ook best gebruiken en dus ging Neel op de melkerij aan de slag. Later trok Neel naar de koolmijn. “Een zware stiel en heel lange dagen. We vertrokken hier om kwart na drie ’s nachts en om kwart na vijf in de namiddag waren we terug thuis. Eigenlijk moest je dan alleen nog eten en gaan slapen”. Zijn vaste stek vond Neel bij Pier Tackx, waar hij meer dan 25 jaar chauffeur en metser zou zijn.

Liny was de tweede van vijf kinderen en liep school in Chaam. Op haar veertiende werd ze kindermeid bij Van Den Ouwenland en dat is ze tot aan haar huwelijk gebleven. Dat zij op haar post zeer tevreden van haar waren bleek op de gouden bruiloft. Verscheiden leden van de familie zijn de viering komen bijwonen. Liny en Neel leerden mekaar in 1953 kennen op de laatste kermis van het seizoen, die van Strijbeek. “Daar bakken ze de laatste krenten in ’t brood”. Het was meteen goed raak en goed twee jaar later zijn ze samen in het bootje gestapt. Op 12 november 1955 voor de wet en een week later voor de kerk, zo moest dat in Nederland. Het jonge paar had een boerderijtje gehuurd op Schuivenoord, waar het heel leuk samen wonen was. Niet voor lang, want ze hadden een mooi perceel bouwgrond gekocht op de Chaamseweg. Daar hebben ze al snel een eigen huis gebouwd. “We konden heel veel zelf, zo was het betaalbaar”. Neel werkte lange dagen bij Tackx: “Als chauffeur waart ge eerst weg en het laatste thuis”. Liny deed het huishouden, ging poetsen bij Irma Tackx en in het weekend dikwijls helpen bij Jos Hofkens voor feesten. “Ik heb daar heel veel borden afgewassen, maar met veel plezier. En als we zondags hard gewerkt hadden, gingen we ’s maandags samen – Godelieve, Treza en ik – naar Breda, naar de winkeltjes kijken en koffie drinken”. Neel is altijd een trouwe supporter geweest van

KFC Meerle. Samen met Gust Laurijssen was hij duivenliefhebber en in het jachtseizoen was hij steeds van de partij als er te kloppen viel. Neel en Liny kregen drie kinderen; Gust, Paula en Ludo. Die groeiden goed op en deden altijd hun best, zodat ze als de tijd daar was goed voor zichzelf konden zorgen. Dat deden ze en daarbij ook nog voor zes kleinkinderen; Connor, Charlotte, Karlijne, Roy, Richard en Robin. Op zijn zestigste ging Neel met pensioen, wat niet wil zeggen dat hij niets meer te doen heeft. Een grote tuin met nogal wat boomjes die moeten geknipt worden. Met zijn maat Jan Van Ginneken gaat hij fietsen, toeren van 25 – 30 km, en KFC Meerle en de duiven zijn er ook nog altijd. Liny gaat met haar wandelclubje elke dinsdag een flinke wandeling in de omgeving doen, gevolgd door een kopje koffie en een ‘Schrobbelaarke’. Ze ontvangt heel graag vrienden en vriendinnen op de koffie thuis. Samen gaan Liny en Neel graag dansen in de spiegeltent op Gammel, of op een dagreisje met de bus. Beide zijn gezond van lichaam en geest, zodat niets een grote viering van de gouden bruiloft in de weg stond. Heel het gebuurte zorgde voor een prachtige stoet, kinderen en kleinkinderen voor een mooie misviering en een spetterend feest. We wensen Liny en Neel dat ze er nog heel lang van mogen genieten. (jaf)

Boekhoudbureau

Profisk cvba Liny – officieel Caroline – werd in Chaam geboren. Vader Aerts was nochtans een echte ‘Bels’ af Meer. Van jongsaf ging hij in de Chaamse bossen mos en streussel halen en later kreeg hij de kans om in de staatsbossen boswachter te worden, maar dan moest hij wel Nederlander worden. Meer bleef altijd Belg in zijn hart en dat heeft hij aan zijn kinderen meegegeven. Ze kwamen graag en veel in België op vakantie bij de grote familie Aerts.

30

! Boekhouding en administratie ! B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten ! Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten ! Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen ! Advies sociale wetgeving

Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

E


MEER

‘t Heidebloempje gooit een “Lifeline“ uit MEER - Na de dolle pret die ’t Heidebloempje de toeschouwers bezorgde met “Open miserie” in november, is de volgende toneelploeg flink aan ’t repeteren voor de nieuwe opvoeringen. Wij legden ons oor te luisteren bij professor Spritz, de zelfverklaarde pr-man van de toneelkring. DHM: Opnieuw toneel in Meer? Spritz: Dat zou ik geloven. We gaan er opnieuw een lap op geven. DHM: Weer een klucht? Spritz: Wat is er? Hebt u iets tegen kluchten? Het leven is een klucht, dat weet u toch? Nee, slimmerik, deze keer is het geen klucht. DHM: Wat dan wel? Spritz: We hebben gekozen voor een tragikomedie: “Lifeline“ van Bruno Timp. Een stuk dat al dikwijls gespeeld is, maar nog nooit in Meer. DHM: Wat moeten we ons voorstellen bij een tragikomedie? Spritz: Een lach en een traan, opnieuw het leven zelf dus. DHM: Ik kan me niet herinneren dat ’t Heidebloempje ooit zoiets gespeeld heeft? Spritz: Niet? Voor mij persoonlijk was “Vast in de kast” anders ook zoiets, maar soit, ik snap wat u bedoelt. ’t Is inderdaad lang geleden dat zoiets in Meer vertoond is. DHM: Kan je iets vertellen over de inhoud? Fritz: Kunnen wel, maar willen? Ik mag uiteraard niet te veel verklappen, begrijpt u? Maar goed, enerzijds maken we kennis met het Lifeline-kantoor waarnaar mensen in nood kunnen bellen voor goede raad of steun en anderzijds bevinden we ons tegelijkertijd in de leefkamer van iemand in nood. Er is dus een dubbele actie met twee decors op één podium. Dat is natuurlijk een originele invalshoek, die decoroverschrijdende, komische toestanden geeft. Er kan dus geregeld gelachen worden, maar tegelijkertijd is er de tragiek van iemand die steeds zieker wordt en hulp nodig heeft. Die combinatie van lach en

Tweedehandsbeurs

traan levert een schouwspel op dat weinig mensen onberoerd zal laten. DHM: Wanneer gaat dit allemaal door? Spritz: Op vrijdag 17, zaterdag 18, vrijdag 24 en zaterdag 25 februari om 19.30 uur in de zaal Voor Kunst en Volk, uiteraard ook weer met de muzikale medewerking van Brassband Ste.-Rosalia en de percussiegroep. DHM: Wie mogen we deze keer op het podium verwachten? Spritz: Een aantal vaste waarden: Marc Koyen, Fanny Janssen, Jan Dufraing, Peter Vinckx, Fred de Gruyter, Els Van Gestel en Rit Rombouts, die haar comeback maakt na enkele jaren van relatieve stilte en nu onmiddellijk de hoofdrol speelt. DHM: Mis ik hier niet de naam van Ney Michiels? Spritz: Wat zal ik zeggen? Geestelijk is hij er nog wel bij, maar fysiek niet meer. We zullen zien wat de toekomst brengt. Maar daar moet ik direct aan toevoegen dat we liefst drie Meerse debutanten hebben in dit toneelstuk: Ilse Van der Velden, Wim Delcroix en Jan Van Erck. Drie nieuwe mensen ineens is veel, maar dat geeft juist nieuwe zuurstof en dat is onmisbaar voor een toneelkring naar de toekomst toe. Natuurlijk zou het voor deze toneelploeg onbegonnen werk zijn, als ze niet geruggesteund werden door een ervaren technische ploeg: Stan Strybos, Jan Roos, Marc Dufraing, Karel Martens, Mie Van Opstal, Els Van Gestel, Jos Godrie en ga zo maar door. DHM: Dus het ziet er weer goed uit? Fritz: Heel goed en dat allemaal voor de zeer democratische prijs van 5 euro per kaart, die zoals steeds vooraf te koop zijn bij Stan en Emilie Strybos-Kerstens, Meerdorp 49 (03/315 83 44) vanaf zaterdag 4 februari. DHM: Moet ik heel het gezin meebrengen? Fritz: Dat weet ik niet, maar voor kinderen is het stuk niet echt bedoeld. Die kunnen beter wachten tot het kindertoneel in april, maar daarover vertel ik graag een volgende keer. DHM: Afgesproken.

MEER – De Gezinsbond organiseert een tweedehandsbeurs kinderartikelen (kleding, baby- en kinderartikelen tot 16 jaar, ook speelgoed) op zondag 12 maart van 10 uur tot 12 uur in de parochiezaal, Donckstraat 13, bij de kleuterschool Kiekeboe. Iedereen is welkom. Je wilt kopen? Kom dan naar de parochiezaal voor goede kinderartikelen aan zachte prijzen. De te koop gestelde artikelen worden geschikt in diverse overzichtelijke standen. Gekochte artikelen worden afgerekend aan een centrale kas. De toegang is gratis. Je wilt laten verkopen? Dan moet je vooraf inschrijven, vanaf zaterdag 11 februari (tot uitputting van de lijsten) bij Ilse Herijgers, Bergenstraat 27, Meer, tel. 03 315 99 70. Hier krijg je alle informatie en het reglement. Inschrijven kost 2,5 euro voor leden (lidkaart meebrengen) en 4 euro voor niet-leden. Op de dag zelf hoef je de artikelen enkel te brengen en (eventueel) terug ophalen. De Gezinsbond verzorgt de verkoop.

Quizzen met Mussenakker MEER – Een drukte van jewelste in het quizcircuit deze wintermaanden! Elke vereniging die zich een beetje respecteert maalt er een quizavond door, de voetbalploeg van JH Mussenakker blijft hierin ook niet ten achter en presenteert haar tweede editie in de Meerse parochiezaal. Ben je nog niet quizmoe en hebben je grijze hersencellen het nog niet begeven, aarzel dan niet, vorm een stevig team van vier tot zes spelers, schrijf vlug in door een mail te sturen naar raf_laurijssen@hotmail.com of telefoneer naar 0478/43 44 69. (rel) Wanneer? Vrijdag 24 februari om 20 uur in de parochiezaal van Meer.

Soloslim MEER - Sus Verhoeven en Mit Schrauwen vierden pas hun gouden huwelijksfeest (zie DHM nr. 248).

180

Op kerstdag bij hen thuis te Meer speelde schoonzoon Staf Van Dyck een soloslim bij het rikken. Sus Verhoeven had de kaarten gedeeld aan zijn dochter Yolande Verhoeven, kleinzoon Eli Van Dyck en aan Staf Van Dyck, schoonzoon. Staf kreeg achtereenvolgens negen schoppen, ruiten aas, ruiten heer, harten aas en harten dame. De ontbrekende schoppen (boer, acht, zes en vijf) zaten verspreid bij dochter Yolande en kleinzoon Eli. Sus Verhoeven moest volgen met harten heer bij de voorlaatste slag en behield klaveren aas. De enige getuige was Mit Schrauwen.

31


WORTEL

Dorpsraad Wortel Over oude voetwegen, afval en verkeersproblemen Op 5 januari zakten heel wat Wortelaren af naar de school in het dorp om daar de jaarlijkse dorpsraad bij te wonen. Het werd een welgevulde avond, kundig geleid door Guy Van Gestel, bij afwezigheid van voorzitter René Van Opstal en met het voltallige schepencollege. Oude voetwegen

Gemeentelijke beslissingen in 2005

De werkgroep “Oude voetwegen” die deel uitmaakt van de vereniging Erfgoed was naar de dorpsraad gekomen om uit te leggen waar ze mee bezig is, meer bepaald op het Wortels grondgebied. Gust Lauryssen vertelde o.m. dat het hun bedoeling is om zoveel mogelijk oude voetpaden terug te voorschijn te halen en te herstellen. Een goed voorbeeld van hun werk is het “Stippestappe pad”dat eertijds liep vanaf de kerk van Minderhout tot aan de kerk van Wortel en nu gedeeltelijk terug in gebruik is genomen. Het is de droom van de werkgroep om dit pad ooit volledig op het oude traject te herstellen. Een ander project van hen is om het pad dat vroeger vanaf de Rooimans naar Bolk liep – en een aanzienlijke verkorting zou zijn van de afstand, vooral voor de schoolkinderen – opnieuw in ere te herstellen. Hoe spijtig ook, deze droom zal wellicht nog moeilijker te verwezenlijken zijn dan de vorige. Maar er zijn nog meer min of meer vergeten voetpaden in Wortel. Gust Lauryssen deed daarom een oproep aan de dorpsbewoners, vooral aan de ouderen, om aan de werkgroep te vertellen waar die wegen en weggetjes vroeger liepen zodat men kon nagaan of die mogelijk terug in voege kunnen gebracht worden. Tijdens de avond kwamen al heel wat aanwezigen hun ideeën daaromtrent aan de werkgroep vertellen en verdwenen wegen op de plattegrond intekenen.

Guy Van Gestel gaf een overzicht van alle punten waarover de gemeente in het afgelopen jaar heeft beslist en die Wortel betreffen. - Het Casino en een gedeelte van de boerderij in de Kolonie werden overgedragen aan Widar. - Aanpassing van de verlichting in de St.-Jansstraat. - Het dossier over de waterzuivering in de Kolonie werd ingediend. Wanneer de werken zullen beginnen is nog niet gepland. - Voor de riolering in de Zandstraat werd een ontwerper aangeduid. De uitvoering is nog niet voor de nabije toekomst. - In de school aan de Rooimans wordt isolerend glas geplaatst in de ramen en er komt een nieuwe verwarmingsketel. - Omdat de slagbomen aan de inkom van de Kolonie stelselmatig vernield worden, vroeg de gemeente om daar paaltjes te plaatsen zodat, behalve fietsers en voetgangers, ook paarden met evt. een karretje eraan, zouden kunnen passeren. Daar is tot nog toe geen gevolg aan gegeven door de beheerders van de Kolonie. - Aan de ingang van de school aan de Rooimans (langs de hoofdbaan) werd geen 30km bord geplaatst. Misschien is dit een vergetelheid, maar ook in Minderhout is dat het geval langs de doorgaande weg. Volgens de schepen zouden deze borden ook maar voorlopig zijn en in de toekomst door een ander systeem worden vervangen zodat de auto’s daar niet de hele tijd moeten vertragen maar enkel als het nodig is (voor en na schooltijd en bij de naschoolse opvang).

GFT wordt duurder Schepen René Sprangers die ok Milieu onder zijn bevoegdheid heeft, vertelde aan de vergadering dat Hoogstraten, in vergelijking met andere gemeenten, bijzonder goed is in het sorteren van afval; tenminste voor wat betreft het restafval (grijze zak); m.a.w. in het hele IOK-gebied zouden wij het minste restafval aanleveren. Met het GFT-afval is het echter slecht gesteld, daar behoren wij tot de top. Wij leveren veel te veel van dat groene spul en de IOK moet hopen geld uitgeven voor de verwerking ervan. Voor de gemeente zit er niets anders op dan meer geld vragen voor dit specifieke afval; er zal voortaan moeten betaald worden per aangeleverde kilo, dus hoe meer groene containers, hoe meer er betaald moet worden. Niemand is natuurlijk blij als hij meer moet betalen, daarom deed schepen Sprangers een sterke oproep voor meer thuis te composteren. De gemeente wil er dan ook alles aandoen om dat composteren te bevorderen: meer lessen, meer demonstraties, een demostand op het containerpark, enz.

32

- De dorpsraad vroeg om de dreven in de Kolonie een eigen naam te geven i.p.v. het algemene “Kolonie” waardoor er veel zoekwerk nodig is om een bepaald adres te vinden (ook voor de brandweer e.d.). De burgemeester belooft nieuwe naambordjes met daarop “Kolonie” en daaronder de naam van de betreffende dreef. - In het gedeelte van de boerderij in de Kolonie dat beheerd wordt door de gemeente zou, naast Natuurpunt met het J. Spannenburgmuseum, ook plaats voorzien worden voor De Slinger (jeugdvereniging van jongeren met een handicap).

En wat met de prioriteiten van vorig jaar? - Het kruispunt St.-Jansstraat/Grote Plaats (aan bakker Van Opstal) is al een oud zeer. Het wordt als zeer onveilig ervaren, vooral voor voetgangers. De dorpsraad had een voorstel uitgewerkt voor een verhoging van het kruispunt en een asverlegging van de weg op het einde van de St.-Jansstraat, richting nieuwe woningen aldaar. Verantwoordelijke schepen Martens, geadviseerd door de Verkeersraad, vond dat allemaal niet nodig; de aanpassing van het kruispunt zal beperkt blijven tot een extra belijning op de straat waardoor het verkeer enigszins zou afgeremd kunnen worden. Hij belooft wel dat deze maatregel na één jaar zal geëvalueerd worden. - Aan het kruispunt Langenberg/Grote Plaats is blijkbaar een gevaarlijke situatie ontstaan door een paaltje, geplaatst door de gemeente, waardoor auto’s worden verhinderd op het fietspad te rijden. Daardoor moeten auto’s, als ze daar parkeren, achterwaarts de straat oprijden, wat nog gevaarlijker is. De gemeentelijke mandatarissen (met in hun achterhoofd waarschijnlijk: “Het is ook nooit goed!“) antwoordden dat men er dan maar niet moet parkeren, het is tenslotte privéterrein en daarmee basta. -Om het inhaalverbod in de dorpskom aan te duiden zijn er te weinig borden geplaatst want bij elke zijstraat vervalt dit verbod automatisch. Er is dus geen oplossing gekomen voor dit probleem. - Van de gevraagde snelheidsbeperking 70km/u op het traject Hoogstraten/Wortel is ook niets

Een druk bezochte vergadering, een aandachtig gehoor en niet te veel ergernis dit jaar.


WORTEL gekomen. De dorpsraad zal dit opnieuw indienen en dan ook dezelfde snelheidsbeperking vragen voor een deel van de weg vanuit Merksplas. - Op de vraag om de voetpaden aan te passen voor mensen met een handicap antwoordt de gemeente dat men bezig is met de inventarisatie van alle knelpunten die mogelijk een obstakel vormen voor de gehandicapte mens.

Hoeveel krijgt Wortel uit de gemeentelijke begroting? Vliegensvlug, zoals gewoonlijk, gaf schepen Peerlinck een overzicht van de bedragen uit de begroting die dit jaar aan Wortel zullen besteed worden: - 100.000 € voor renovatie buitenkant boerderij van de Kolonie, - 50.000 € voor bruikbaar maken van loods in de Kolonie, - 25.000 € voor belijning kruispunt St.-Jansstraat/Grote Plaats, - 47.000 + 21.000 € voor de school (ramen en verwarming), - 760.000 € riolering en waterzuivering van de Kolonie.

Veel vragen, weinig antwoorden Na de kofiepauze is het tijd voor de vragenronde en als naar gewoonte komen dan ook de ergernissen van de aanwezigen naar buiten.. Daardoor zet het gemeentebestuur zich ook wat schrap, wordt alsmaar korzeliger en zwijgzamer en wil zo vlug mogelijk naar huis. De ergernissen op een rijtje: - De bomen op en rond het kerkhof geven ook in Wortel veel overlast, vooral voor de buren die bij wijze van spreken dag en nacht in de weer zijn met vegen, als de bladjes vallen natuurlijk. Waarom mag de gemeentelijke veegmachine niet voor hun deur komen vegen en waarom worden die bomen niet drastisch gesnoeid en waarom staan ze daar als ze beter in het bos horen? Allemaal vragen van een boze buurman waarop de gemeente niets anders kan antwoorden dan dat de bomen horen bij het beschermd landschap en dat er enkel om de twee jaar gesnoeid wordt. - De gemeentelijke veger komt ook niet op het

Twee stroken van de verguisde kasseien worden verwijderd om plaats te maken voor klinkers. Wordt het nu rustiger in Poeleinde? pleintje achter de parochiezaal want dat is niet van de gemeente. - De bermen langs het fietspad Klinket/Lindendreef zijn weggezakt. De gemeente noteert. - Kan de sloot naast het fietspad Klinket/Worteldorp niet verlegd worden, vraagt iemand, want de sloot is diep en gevaarlijk? Iedereen denkt dat dit wat te veel gevraagd is. - Waarom geen voetpaden in de buurt van het kruispunt Grote Plaats/St.-Jansstraat want het is daar zeer onveilig voor voetgangers? Ook dit is wellicht wat te veel gevraagd want er komt geen antwoord op. - Aangaande de geluidsoverlast door de kasseien in Poeleinde heeft de gemeente wel een antwoord klaar. Het kabaal dat daarover werd gemaakt in de vorige algemene vergadering van de dorpsraad heeft het gemeentebestuur wèl geraakt: nog in januari zullen er twee stroken kasseien worden verwijderd in Poeleinde en vervangen worden door klinkers, is het verrassende antwoord van de burgemeester op de vraag van mensen van Poeleinde. Eventueel worden later nog meer stroken vervangen.

Het kruispunt St.-Jansstraat/Grote Plaats is een oud zeer. De gemeente laat daar nu een extra belijning aanbrengen. Zal het nu veiliger worden? Volgens velen is dit een maat voor niets.

- Ook een steeds weerkerende ergernis zijn de slecht onderhouden wegen in de Kolonie. Voor de zoveelste keer antwoordt de burgemeester dat dit geen gemeentelijke materie is maar wel die van de instanties Bos en Groen en Kempisch Landschap. De Wortelaren vergeten ook dikwijls dat de wegen aldaar zijn bestemd voor voetgangers en fietsers en zeker niet voor zwaar verkeer. - Het kerkhof van Wortel ligt er blijkbaar niet zo piekfijn bij als de Wortelaren zouden willen. Men vraagt een beter onderhoud, liefst door een eigen werkman zoals het vroeger was. Andere vragen betreffen een betere inrichting nu men van vooraf aan opnieuw is begonnen met begraven, een indeling met haagjes bvb. De gemeente antwoordt dat het groen in de gemeente zodanig is uitgebreid dat een eigen werkman per kerkhof niet meer mogelijk is maar dat er meer personeel wordt aangeworven. Daarvoor is dan ook 50.000 € voorzien in de begroting. - Een groeiende ergernis zijn de vele appartementen die de Wortelse horizon meer en meer gaan inperken. Het is hier een landelijke gemeente en de meesten willen niet dat het er hier als een stad gaat uitzien. Hoe hoog mag men eigenlijk bouwen? De burgemeester heeft begrip voor deze bekommernis en zegt dat, hoewel er geen echte voorschriften zijn, de gemeente zich houdt aan bepaalde regels: een huis mag een gelijkvloers hebben + een verdieping + een dak (met daarin woongelegenheid eventueel). Met deze regels kan men natuurlijk nog zeer creatief omspringen maar we moeten dan toch niet direct vrezen voor torenflats bij ons. De burgemeester beklemtoont wel dat anderzijds de tijd voorbij is dat iedereen in een eigen huis met tuintje kan wonen wegens te duur en te weinig plaats voorhanden. - Tot slot wordt nog meegedeeld dat de gemeente in de Moerklokstraat (naast de bejaardenwoningen) een zgn. kangoeroewoning gaat bouwen (een huis met 2 wooneenheden, één voor een bejaard en één voor een jong gezin die elkaar eventueel kunnen helpen als dat nodig en wenselijk is).

33


MEER

GOUD IN MEER

Jos Martens en Liza Goetschalckx ‘Het moet klikken anders lukt het niet’ Bijna in Loenhout, maar toch nog aan de Terbeeksestraat te Meer woont het echtpaar Jos Martens-Liza Goetschalckx. Op drie januari waren deze mensen vijftig jaar gehuwd. De dankmis en het familiefeest hebben plaatsgevonden op zaterdag 7 januari. Liza (°1929) is in Hoogstraten geboren op het Binkenhof, een boerderij recht tegenover de Lindehoeve. In 1950 verhuisde dit gezin naar Meer, op Beek, waar nu de Venneweg is. Liza was de eerste van vijf kinderen, drie broers en één zuster die allen het gouden jubileum van haar en van Jos kunnen meemaken. Jos (°1924) is van geboorte van Loenhout en komt uit een gezin van drie broers en vier zusters. Zijn ouders verhuisden naar Meer toen hij twee jaar jong was. Zij gingen wonen op het goed van Vermeulen rechtover de huidige dancing Bevers. In de Tweede Wereldoorlog viel er echter een bom die deze boerderij volledig vernielde. Twee overlijdens waren er te betreuren. Later werd er op dezelfde plaats een nieuw huis gebouwd. Tijdens Meer kermis leerde Jos Liza kennen en op 3 januari 1956 werd er gehuwd. Een tijd later nam Jos de boerderij van thuis over totdat zij in 1969 hun eigen boerderij kochten. In 1970 werd er verhuisd en daar wonen ze nu nog steeds. Ook het eigen gezin werd uitgebouwd: Rita, Kees, Jan, Herman - geboren op nieuwjaarsdag, May, Leen en Lu maakten achteréénvolgens hun opwachting. Op hun beurt zorgden zij voor 16 kleinkinderen. Op de boerderij volgde Jos de toen heersende trend. Ook hij ontsnapte niet aan de vooruitgang dat het paard vervangen werd door de tractor. Met enige weemoed denkt Jos terug aan die tijd. Een paard wierp regelmatig - bijna jaarlijks - een veulen, je kon er tegen klappen en je kreeg er als je er zelf goed voor was enorm veel vriendschap van terug. Een tractor wordt elk jaar minder waard. In 1972 werd de toen zo genoemde E10 (nu E19) geopend. Jos en Liza waren vooruitziend genoeg om te beseffen dat al hun gronden best rondom de boerderij lagen. Toen ook de auto gemeengoed werd, leek de afstand naar het dorp een stuk korter. En nu dat eindelijk de kasseiweg vervangen werd met asfalt, is het heerlijk rustig toeven in dit gedeelte van de straat. Toen Liza in het moederhuis lag voor haar derde kind, vond er een noodweer plaats boven de streek. De grachten konden het water niet slikken. Alles stond blank. De toen driejarige Rita, moest

34

er steeds bij zijn als Jos de koeien ging melken. Even verloor Jos de dochter uit het oog. Plots was ze nergens meer te zien. Naarstig werd er gezocht naar de kleine spruit maar zij werd niet gevonden. Moedeloos trok Jos terug naar huis en zag daar zijn spruit met kleine aardappeltjes spelen. Zijn geluk kende geen grenzen maar het was uit met de vrijheid van Rita. Sindsdien ging de deur op slot als Jos ging melken. De kinderen vonden allen hun plaatsje in het leven. Daar zijn beide ouders best fier op. Toen Jos 65 jaar werd, ging hij welverdiend met pensioen. De beide jubilarissen genieten nu van een zalige oude dag. Liza zorgt graag voor de bloemetjes. Jos is ook een echte buitenmens. Hij kijkt nu al vooruit naar de lente om zijn hof om te kunnen spitten. En daar heeft hij nog steeds geen hulp voor nodig. Wanneer hij in de lente de zaadjes weer aan de aarde toevertrouwt, zal hij zijn werk

samen met Liza bekijken en ongetwijfeld zeggen dat ze gelukkig zijn. Hun leven klikte, meer moest dat niet zijn. Het meest ontroerende moment op zaterdag 7 januari was voor Jos en Liza toch wel dat alle kleinkinderen tijdens de dankviering hen in totaal 50 witte rozen aanboden. Met, namens de jubilarissen, een woord van dank aan allen die meewerkten om deze dag zo mooi te maken. (FS)

De familie Martens-Goetschalckx. w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur


WORTEL

Vier generaties op de Oude Weg

WORTEL – (Links) grootmoe May Geens, overgrootmoe Lisa Anthonissen, Feia Verschueren en (rechts) mama Mieke Fransen.

A BRAND in ’t Slot WORTEL - It is GlamPop… It is ArtRock… It’s High Fidelity Lofitronics... Voor sommigen is het een tweede Dandy Warhols, voor anderen een zoveelste Franz Ferdinand. Eén ding is zeker, het is een mix van 70s Pop, 80s Beats en 90s Rock, het is A Brand! Deze ongewone rock ’n roll band werd gestart door Dag Taeldeman en Frederik Heuvinck. Verschillend als ze zijn, geven beiden ongetwijfeld de unieke sound aan het debuut “45 RPM” in 2004. Een jaartje voordien werden de songs al op de markt gebracht via de Phonomatic, jawel, een heuse platenautomaat. Elke song kreeg een eigen kunstwerk als cover (o.a. door Guillaume Bijl, Luc Tuymans en Jan Fabre). Singels als “Riding Your Ghost” en “I do as I please” worden in geen tijd opgepikt door menig radiozender. Maar pas bij de release van het debuutalbum werd het duo een volwaardige band met vijf rockhelden. Vorig jaar werd deze band nog bekroond met een nominatie in de ZAMU Awards. Via shows op Pukkelpop en Dour Festival, support-acts voor The Killers en eigen tours doorheen o.a. de Benelux , verworven zij de reputatie “high quality live performers”. Een gezonde ambitie drijft hen nog verder. Op hun nieuwe cd “Hammerhead” (release 30/01/2006) horen we een andere band, rijper maar zonder in te boeten aan hun typische sound. Met deze plaat hopen zij in heel Europa terecht te kunnen en wie weet zelfs overzee. De cd wordt voorgesteld te Gent (Charlatan) en daarna volgt een heuse tournee langs Antwerpen (de Nachten), Brussel (AB-club), Eindhoven (Effenaar), Rotterdam, ... en natuurlijk ’t Slot! Als supportact hebben we eveneens weer een knaller voorzien. De avond wordt namelijk ingezet op de tonen van Vösje, Kriz, Tet, Tone én den Tuk! Inderdaad THE STITCH, ‘a new band has born’. Wat de show of de sound zal worden, is voor mij eveneens nog een groot raadsel. Maar vooral dat we met z’n allen een bangelijk feestje bouwen, da’s het enige wat telt! Tot dan! Oh ja, den inkom zal 6 en 8 euro zijn. Da’s dus bijna voor niets hé, geloof me! (Debbie) A BRAND op vrijdag 10 februari omstreeks 22.30 uur in ’t Slot te Wortel. Meer info: www.abrand.be of www.het-slot.be

35


MEERSEL-DREEF

Kerstmis 2005

Een parochie bestaat uit verenigingen die de mensen samen brengen. Om al de vrijwilligers te danken die zich inzetten voor deze verenigingen, werden ze uitvoerig bedankt door Jos Huybrechts, voorzitter van het parochiaal team en door onze kapelaan pater Luk. Bij een hapje en een drankje was er dan nog tijd om de banden aan te halen. (tv)

MEERSEL-DREEF – De kerst- en nieuwjaarsfeesten zitten er weer op. Hopelijk was het voor u een mooie, rustige tijd met veel gezellige momenten. In Meersel-Dreef lokten de kerstvieringen toch weer een 3.000 mensen naar de paterskerk. De stemmige middernachtsmis met gezangen door ons Mariakoor o.l.v. van broeder Xavier. Het koor is nog steeds zijn grote hobby en passie. Met kerstmis zelf de kinderviering, de Meersel-Dreefse viering bij uitstek. Al het jonge grut verzamelt om te zingen om teksten voor te lezen en om actief mee te doen. Pa en ma, de grootouders en kennissen op de eerste rijen om alles goed te kunnen zien. De kerk propvol. Na de mis nog warme chocomelk en gloeiwijn aan het kraampje van de werkgroep kinderviering. Terwijl het opleidingsorkest van de fanfare zijn kerstmelodieën laat weerklinken. Op tweede kerstdag weer een volle kerk voor de hoogmis om half elf met deze keer onze fanfare “Voor Eer en Deugd” die voor de kerstklanken zorgt. Daarna de jaarlijkse receptie, aangeboden door het parochiaal team aan de besturen van de Meersel-Dreefse verenigingen. Ondanks de drukke periode, toch echte vieringen waar de mensen van het dorp elkaar kunnen ontmoeten en een praatje slaan. (tv)

Het kinderkoor kreeg dit jaar met de kerstkinderviering versterking van de KLJ. Een deel van hen zat vroeger zelf in het koor en ze vonden het leuk om nog eens mee te zingen. Voor herhaling vatbaar, klonk het. (tv) 36


MEERSEL-DREEF

Najaarskampioen MEERSEL-DREEF – Frits Verheijen, Frits van Aert, Sam Müesen, Joeri Janssen, Brent Verheijen en Maarten Geerts. Deze 6 Meersel-Dreefse miniemen zijn samen met hun Nederlandse teamgenoten weer najaarskampioen geworden bij de Galderse voetbalclub GESTA. Op de 10 wedstrijden (in een pool van 6 ploegen) werd 76 keer gescoord en kregen ze 4 doelpunten tegen. Voor de bekercompetitie zijn ze ook ( na 4 op 4 gewonnen wedstrijden) nog steeds in de running. Hopelijk krijgen ze na nieuwjaar een zwaardere competitie met iets meer tegenstand om het wat spannender te maken. (Fons Janssen, tv)

Driekoningen zingen MEERSEL-DREEF – Natuurlijk werd er met oudjaar driftig gezongen in Meersel-Dreef, al het kleine en minder kleine grut passeerde aan de deur. Maar ook met driekoningen wordt er gezongen. Het kinderkoor de Franciscaanse Zonnetjes gaat jaarlijks van deur tot deur om op die manier geld in kas te krijgen. Ze werden weer goed ontvangen door de mensen van Meersel-Dreef. (Els Hendrickx, tv)

Sint-Luciaviering in de kapel MEERSEL-DREEF – Vorige maand ontbrak nog de foto van de viering, bij deze. De mensen van Meersel en het Luciacomité zijn bijzonder fier en trots op hun kapel en staan op vrijwillige basis in voor het onderhoud en het gebruik. Regelmatig is er een opendeur, het is de moeite om eens een kijkje te komen nemen en de sfeer op te snuiven. (tv)

37


MEERSEL-DREEF

Kerst achter de schermen

MEERSEL-DREEF – Elk jaar staat er een mooie kerststal aan de kerk van de paters en ook de kerk wordt van binnen en van buiten versierd. Na driekoningen zag je de vrijwilligers in de weer om alles weer af te breken en op te ruimen. De kerststal werd altijd geplaatst door de middenstand, zij hebben dit nu overgegeven aan fietsclub “De Dreefse Trappers”. Met veel enthousiasme werd de kerststal gedemonteerd en opgeborgen tot volgend jaar. (tv)

Jobaanbieding MEERSEL-DREEF – De noveenkaars is inmiddels opgebrand, toch heb ik geen opvolger kunnen vinden voor deze rubriek. Maar heb ik het al aan u gevraagd? We bieden vast werk, een goede werksfeer. U wordt overal vriendelijk onthaald, u kunt ongegeneerd vragen naar wat u altijd al had willen weten. Onkosten worden vergoed. Voor de foto’s wordt gezorgd. Interesse? Mail of bel dan naar de hoofdredacteur Jozef Schellekens, tel. 03 314 55 04, jozef. schellekens@skynet.be Verenigingen stuur uw dorpsnieuws door aan hetzelfde adres, een foto, een beetje uitleg, meer moet dat niet zijn. We zien uw nieuws met vreugde tegemoet. Marcel Onincx blijft alles wat in Meersel-Dreef beweegt fotograferen, heeft u een foto-nieuwstip contacteer hem dan gerust, 03 315 93 07. De groeten, Toon Verleye.

Kerstboomverbranding Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN PVC RAMEN en DEUREN Kömmerling MEERSEL-DREEF – Op vrijdag 13 januari verzamelde zich een grote groep mensen, klein en groot, bij de paters voor de fakkeloptocht. Met de fanfare op kop ging het richting Markweg waar de ingezamelde kerstbomen werden opgestookt. Niet voor heel lang bleef men daar hangen, want de kinderen werden ongeduldig, ze moesten nog optreden in de playbackshow. In Meersel-Dreef woont heel wat showtalent en dat kwam nu weer naar voor bij de verschillende optredens. Na de show was er nog muziek en ruimschoots tijd voor een drankje en een gezellig samenzijn. (tv)

38

Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189


MINDERHOUT

Dorpsraad Minderhout

Donderdagavond 12 januari 2006. In de parochiezaal van Minderhout volgen meer dan 60 mensen de openbare vergadering van de dorpsraad. Uitzonderlijk veel aanwezigen tegenover voorgaande jaren. Reeds lang staan de voetbalvelden voor Minderhout op de agenda. De plaats is intussen gekend. Nu moet er nog een procedure gevolgd worden voor twee kleine stukjes grond om de kantine volgens de voorziene planning te kunnen bouwen. Noodgedwongen kan deze zaak voor de vrederechter gebracht worden. Of mogelijk naar nog een hogere instantie. De bal zal ooit rollen aan de Heistraat maar wanneer, daar durft niemand nog een voorspelling aan wagen. Een tweede punt ging over nog een oud zeer: de speelplaats van de kinderen aan de school. Nogmaals zal het stadsbestuur het voortouw nemen om met de betrokken partijen aan tafel te gaan zitten. Maar zolang er geen duidelijkheid bestaat of er een nieuwbouw komt, kan het stadsbestuur ook geen sommen spenderen aan een restauratie. De heraanleg van de Koestraat zal aanvangen op 15 februari. Het einde is voorzien voor het bouwverlof. Deze werken zullen in fasen plaatsvinden om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Gelukkig hebben we een mooi dorpsplein waar vele wagens kunnen parkeren als de school uit is. De KWB maakt zich zorgen over deze werken. Op 10 juni vindt immers in de omgeving van de school de jaarlijkse stratenloop plaats. In 2005 lieten er zich bijna duizend deelnemers inschrijven. Dit evennement wordt mee besproken op de werkvergadering met de aannemer.

Koestraat: aanvang werken 15 februari.

Wanneer er sociale gronden ter beschikking komen aan de Vekenakker is nog niet duidelijk. In de Desmedtstraat wordt te hard gereden. Dit is echter een gewestweg zodat dit geen materie is voor het stadsbestuur. Er is echter wel overleg geweest met de bevoegde instantie en men denkt eraan om de zone 50 km per uur aan te passen tot voorbij het kruispunt Meer-Meerle. Ook de lijdensweg van de kapel van O.-L.-Vrouw van de Akker duurt verder. Het restauratiedossier zou terug vlot zijn gekomen zodat men, na veel verloren tijd, toch verder kan werken aan het dossier van de restauratie. Afwachten dus. Vrachtwagens in woonwijken worden steeds minder gedoogd. Noch om te starten en te rijden en zeker niet om voor de deur van uw gebuur te parkeren. Gelukkig zoeken de mensen zelf naar alternatieven en het is slechts zelden dat de politie moet komen bemiddelen. Het zware verkeer kan echter op geen enkel medelijden rekenen van de bewoners van de Pastoor Van Dijckstraat. En als de vrachtvoerder dan ‘s nachts ook nog kippen vervoert, is het hek helemaal van de dam. Het is voor de inwoners van de Minderhoutsestraat ook onbegrijpelijk dat de bussen van De Lijn deze straat gebruiken. Het geheel is een complex gegeven; diegene die het juiste voorstel heeft, zonder andere straten te belasten, mag dit - graag zelfs - voorleggen aan het schepencollege. De belbus blijft ook in onze gemeente een groot succes. 2005 gaf tegenover 2004 een groei van 38% over de ganse gemeente. Helaas kan De Lijn enkel getallen geven over het aantal mensen dat gebruikt maakt van een halte maar niet van leeftijdsgroepen. Wordt ervaren als een gemiste kans. De snelheidscontroles in de zones 30 zullen in de toekomst plaatsvinden aan de scholen. Eerst moet de bevoegde minister maar eens duidelijkheid scheppen. Intussen kan je bij begin en einde van de schooltijd wel op de bon vliegen. Een verwittigd man / vrouw is er twee waard. Net voor de pauze lichtte de bevoegde schepen het Diftar-systeem toe. Eigenlijk de toepassing van het gezegde “de vervuiler betaalt”. Het thuiscomposteren wordt verder aangemoedigd en ook op het containerpark zal men tegen de komende lente meer informatie kunnen verschaffen. Na de pauze kwam de bijkomende vraagstelling aan bod. Mogelijk kan men in 2007 de Minderhoutsestraat herinrichten. Het grote knelpunt is hier het verplichte gescheiden rioleringsstelsel en de daaraan verbonden subsidies. Op hoeken van straten laten bepaalde bewoners de haag te hoog groeien. Volgens de geldende reglementering mag dat een maximum hoogte hebben van 1,50 meter. Dit kan gevaarlijke situaties creëren aan bepaalde wegen waar de voorrang van rechts geldig is. Er worden meer snelheidscontroles gevraagd in de Lage Weg. Iedere wagen die daar te snel rijdt moet beboet worden. Kan het stadsbestuur fluo-vestjes voorzien voor de fietsende kinderen? Zou kunnen via het boetenfonds. Deze vraag kreeg reactie vanuit het oudercomité van de school. Elk kind dat deelneemt aan fietspooling krijgt dergelijk vestje. Helaas bestaat hiervoor weinig belangstelling. Laat ons dan maar hopen dat het fietslicht in orde is en opgezet wordt in deze donkere dagen. Voor honden moeten hun bezitters poepzakjes bijhebben. En wat voor de paarden die het verbindingsstraatje bevuilen tussen de kerk en de SintMichielswijk? In deze wijk gebeuren er geen aanplantingen en worden er geen stoepen gelegd zolang de wijk niet volledig bebouwd is. Momenteel 38 op 54 kavels. De grondontginning in de streek van steenfabriek De Desta bleek een zeer gevoelig gegeven. Het stadsbestuur ging hier niet dieper op in maar hoopt industrie en landbouw te kunnen verzoenen. Ze willen met alle belanghebbenden tot overleg komen, liefst op het stadhuis, waar alle informatie en plannen aanwezig zijn. Zolang de appartementen de hoogte niet overschrijden van een “gewoon” huis kan het stadsbestuur niets doen tegen deze nieuwe trend van wonen. In Minderhout zijn (waren) er negen gehuchten. Overal wordt er bijgebouwd, ontstaan er nieuwe straten en wijken. De dorpsraad zal het voortouw nemen om de gehuchten (opnieuw) af te bakenen.

39


MINDERHOUT

Zingdag MINDERHOUT - Traditie is zeker het nieuwjaarszingen door de kinderen. Met luide stem komen zij nieuwjaar wensen en hopen aan elk huis op een centje. De meesten wensen er nog vrolijk een gelukkig nieuwjaar bovenop. De tekst van de liedjes is niet veel veranderd in de loop der jaren. Het varken heeft nog steeds vier voeten. Wat wel veranderd is, is de deelname van de kinderen. Er lijken elk jaar wel minder kinderen te komen zingen. Spijtig! Of lag het dit jaar aan het barslechte weer? Op elk kruispunt stonden wel enkele mensen die een vrije halve dag opofferden voor de veiligheid van uw en onze kinderen. Dankzij hen kon alles vlot en veilig verlopen. Ook voor hen een gelukkig nieuwjaar en hopelijk kan men volgend jaar weer op hun steun rekenen.

De jongsten dik ingeduffeld en de ouderen aan de GlĂźhwein en dan snel terug naar binnen want het was jaren geleden dat het met oudjaar zo koud en zo nat was.

In het KLJ-lokaal kon iedereen genieten van een heerlijke pannenkoek of een warme chocomel. Een welgekomen rustpunt en warmteplaats voor de verkleumde nieuwjaarszangers.

Deze mannen, enkelen lieten zich verontschuldigen voor de foto, zorgden ervoor dat uw en mijn kindjes weer veilig konden oversteken. De Papillon, cafĂŠ en frituur, zorgden na gedane arbeid voor eten en drinken.

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 1 maart. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 15 februari. Tot zondag 19 februari kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

40


MINDERHOUT

Kinderdisco

MINDERHOUT - In de parochiezaal heeft het jaarlijkse kinderdisco plaatsgevonden. Jarenlang zie je dezelfde gezichtjes maar ook zie je “nieuwe” kleintjes die zich op muziek komen uitleven. Op deze manier is de toekomst verzekerd. De meeste ouders hielden het iets rustiger en genoten meestal van een fris pintje of misschien wel een smakelijke leffe.

Sterzingen

MINDERHOUT - Al vijftien jaar gaan de Minderhoutse vormelingen met Driekoningen al zingend doorheen de straten van Minderhout en Castelré onder het thema “opdat kinderen mogen leven”. Nadien komen allen terug samen in de parochiezaal om even te verpozen en zich voor te bereiden op de speciale viering die in kerk om 19 uur begint. 41


MINDERHOUT Kleinkunst

Miel Cools met “D’r was toch nog iets!” MINDERHOUT – Miel Cools, de man die zo graag zingt, de pionier der troubadours! Hij kan het gewoonweg niet laten, zingen is voor hem ademen op klank, hij geniet ervan om die stem te laten weergalmen, hij noemt zich een plankenbeest en praat graag met zijn publiek. Zingen bevrijdt, zingen is gezond! Ben jij Miel Cools al vergeten? De man die “De troubadours zijn in de stad”, “Boer Bavo”, “Houden van”… tot een volkslied verhief? Nee toch? Na een periode van minder optredens en na een open hartoperatie, bruist hij weer van vitaliteit en creativiteit. Zingen doet hij nog altijd en hoe, gezeten op zijn barkruk op het podium! Met zijn krachtige stem die soms jubelt, soms ingehouden en vol warmte klinkt, brengt hij zijn liedjes die af en toe poëtisch klinken, soms weemoedig, vrolijk, schalks, maar nooit kwetsend. Samen met twee schitterende muzikanten die nauwelijks introductie vergen, Jokke Schreurs (gitaar) en Ivan Smeulders (accordeon), brengt hij overwegend liedjes uit zijn nieuwe CD waarop hij verrassend fris en hedendaags klinkt: actuele onderwerpen, een relativerend portret, een eigen gebed…! Naast de nieuwe songs worden ook enkele “klassiekers” gebracht en die krijgen door de arrangementen van Jokke Schreurs en Ivan Smeulders een fris geluid en een totaal nieuw karakter! Zeker voor de liefhebber van het Vlaamse lied is een avond met Miel Cools en muzikanten een heerlijk avondje uit! (rel) Waar? St.-Clemenskerk te Minderhout op vrijdag 3 februari om 20.15 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en zijn verkrijgbaar bij de Toeristische Dienst Hoogstraten of telefonisch op het nummer 03 314 48 99; aan de kerk 12 euro!

Zaklampentocht MINDERHOUT - Ken je Harry Potter? Je kinderen en kleinkinderen beslist wel. Na het grandioze succes van de vorige drie jaar heeft de KWB opnieuw geopteerd om de zaklampentocht te organiseren rondom het bekende mannetje Harry-Potter. Alle dreuzels, tovenaars, fabeldieren, toverdranken, zwerkballen… uit de wereld van dit populaire kereltje, zullen in Minderhout voor een fantastische zaklampentocht zorgen. In het donkere Zweinsteinbos zullen bij diverse tovenaars leuke opdrachten uitgevoerd dienen te worden. De dooltocht door het donkere bos is beperkt tot 2,5 à 3 km en is absoluut geen griezeltocht, zodat ook kleuters aan deze activiteit kunnen deelnemen. We willen niet alles verklappen, want we willen het lekker mysterieus houden. Deze activiteit is voornamelijk gericht op gezinnen met kinderen. Mensen zonder kinderen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Voor hen is een avondwandeling voorzien in de duisternis die vertrekt om 19 uur of ze kunnen meegaan in het donkere Zweinsteinbos. Zaterdagavond 11 februari aan de manege Blauwbossen, Minderhout, vertrekken we tussen 18 uur en 20 uur. Niet vergeten: zaklamp en stevige schoenen. Prijs: 1,50 € voor KWB-leden, 2,50 € voor niet KWB-leden. Spreek ook alvast af met je vrienden en/of buren, want het belooft een activiteit te worden waar je kinderen nog lang van zullen spreken. Inlichtingen: Wilfried Aernouts, tel. 03/314.09.47.

Kerstmis

MINDERHOUT - De kerstman wenste iedereen een zalig kerstfeest toe en werd dat echt niet moe. Met een lach op zijn snuit schonk ie gratis warme chocomel of gluhwein uit. Stond je daar met je glaasje in de hand dan waren ook de warme hapjes niet ver van kant. Bedankt kerstman, echt waar, hopelijk tot volgend jaar.

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Maandag gesloten

Keuken open 11.30-22.00 u - Zondag van 11.30-21.30 u. 210

Verkeer (d)

MINDERHOUT - Als je van Meer komt blijkt het niet zo eenvoudig om juist de bocht naar Meerle in te schatten. Zeker niet met zwaar vervoer. Nog maar eens ligt dit bord tegen de vlakte. Voor de hoeveelste maal? Wie weet dat nog? 42


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Hoogstraten VV hoopt op een sterke tweede ronde Toen HVV een paar minuten voor het einde tegen een toch niet sterk Bree met 1-2 de boot inging, was het voor iedereen duidelijk: zo blijven we niet in vierde klasse. Omdat we nog altijd van mening zijn dat HVV daar wel thuis hoort, werd de rustperiode – die normaal tussen Kerstmis en Nieuwjaar in de voetbalwereld wordt gerespecteerd – een ongeziene heksenketel van telefoneren, onderhandelen en zaken afronden. Onder impuls van een zeer ambitieuze nieuwe trainer werden tal van contacten gelegd en werden vijf nieuwe spelers bereid gevonden hun lot voor een half seizoen aan HVV te verbinden. Nieuwkomers zijn Peter Smolders en Steven Blommaert van Willebroek- Meerhof, Jochen Slechten van Verbr. Geel, Antoine Nlandu van KV Mechelen en Jens Govaerts van Antwerp. Na amper één week samen te hebben getraind, werden vier van de vijf nieuwkomers op Berkenbos in de ploeg gedropt. HVV verloor met 1-0 na een behoorlijke goede match, waarin eens te meer de kansen niet werden benut. Nlandu was nog niet speelgerechtigd door het ontbreken van een formulier, wat intussen in orde kwam. De gekwetste spelers zijn niet terug en er is ondertussen nog iemand in de lappenmand geraakt, nl. Yves Van Beylen, zodat de nieuwe mannen het voor HVV zullen moeten doen. We hebben nog tot eind januari de tijd om hier of daar nog een bruikbare speler op de kop te tikken en dan is er geen weg meer terug. HVV moet enkel naar boven kijken en met vereende krachten deze situatie proberen te keren. Door met 1-4 te verliezen tegen Mol-Wezel is de toestand er intussen niet op verbeterd. (JoJe)

Wedstrijden

Zaterdag 28 januari 20.00 uur Hoogstraten VV – Veldwezelt Zondag 5 februari 15.00 uur Heist – Hoogstraten VV Zondag 12 februari 15.00 uur Hoogstraten VV – Zwarte Leeuw Zondag 19 februari 15.00 uur Lyra – Hoogstraten VV Zondag 26 februari 20.00 uur (onder voorbehoud) Hoogstraten VV – Olen

Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

KFC Meer Het is wel stilaan duidelijk aan het worden dat KFC Meer wel iets te kort komt in deze reeks om van zich te doen spreken. Een laatste plaats in het klassement heeft het zeker niet verdiend. Heel wat blessureleed, schorsingen en scheidsrechterlijke beslissingen hebben dit ongetwijfeld in de hand gewerkt. Toch blijven de kopjes omhoog geheven en wil men met de jonge garde toch nog enkele verrassende resultaten laten optekenen. Een weinig opwindende derby aan de Chaamseweg te Meerle! Weinig of geen doelkansen voor de KFC terwijl de thuisploeg wel voor onrust voor het Meerse doel probeerde te zorgen . Op het kwartier zagen de toeschouwers een thuisdoelpunt terecht afgekeurd, maar Dirk Van Bavel zorgde in de 25ste minuut toch voor het openingspunt. Een iets beter Meer in de tweede helft dat echter doelman Ben Aerts geen enkele keer in gebreke kon vinden, zodat KFC Meerle met het kleinste verschil aan de winst bleef. Tegen Zwaneven keek men al na twee minuten tegen de 0-1 aan en was de KFC reeds op achtervolgen aangewezen. Beide ploegen speelden met open vizier zodat doelkansen niet achterwege bleven. Langzamerhand trok Meer met zijn jonge garde

het laken naar zich toe, maar de opening werd niet gevonden. Na de pauze even een offensief van de gasten, op hoekschop kon Verborgt ongehinderd de 0-2 binnenkoppen en het kalf was verdronken. (rel)

Wedstrijden

Zondag 5 februari 15.00 uur KFC Meer – Veerle Sport Zondag 12 februari 15.00 uur Beekhoek – KFC Meer Zondag 19 februari 15.00 uur KFC Meer – RH Sportief Zondag 26 februari 15.00 uur KFC Meer – St.-Jozef

De KFC-Meer juniores, met trainer Jan Siemons (links), die momenteel de eerste plaats bekleden in hun reeks.

KVNA Wortel Het bezoekende Heibloem Zittaart had enkele ervaren spelers in haar rangen, was beter dan haar rangschikking laat vermoeden en was vooral gevaarlijk bij vrijschoppen, waaruit ze ook vlak na de rust het enige doelpunt maakten. Wortel had wel veruit de meeste kansen. Deze werden ofwel gemist ofwel stond een goed reagerende doelman in de weg. Enkel Jef Janssen devieerde in de eerste speelhelft de bal tegen de lat. Het speelveld van Olmen was zeer moeilijk bespeelbaar. Sommige delen waren hard bevroren, andere delen met een laagje modder op een harde ondergrond. Dit was zeker geen voordeel voor de aanvallers. We noteerden daarom langs beide kanten maar enkele kansjes tot halverwege de eerste speelhelft Jef Janssen alleen op de doelman afstormde . Deze stopte de bal met de hand

buiten de grote backlijn en kreeg tot zijn grote ontgoocheling een terechte rode kaart. De thuisploeg was daarna niet meer gevaarlijk. In de tweede periode kopte Ben Peeters een hoekschop binnen en draaide Jef Janssen een corner rechtstreeks in doel. Deze 0-2 deed de spelers en de meegereisde supporters veel deugd. Spijtig dat Frank Jannssens nog een rode kaart pakte.

Wedstrijden

Zondag 12 februari 15.00u Flandria Ravels - KVNA Wortel Zondag 19 februari 15.00u KVNA Wortel - Weelde Zondag 26 februari 15.00u Standaard Vorst - KVNA Wortel

43


SPORT

KFC Meerle Blessures en schorsingen blijven de groenwitte gelederen onophoudend teisteren en dat vertaalt zich duidelijk op het veld. Inzet en wilskracht genoeg, maar het orgelpunt laat dikwijls op zich wachten alhoewel dit helemaal geen verwijt is ten overstaan van de vervangers. Het degradatiespook blijft daarom ook rondzweven en wil men zich van deze kwade geest bevrijden dan zijn de komende wedstrijden van het grootste belang. De derby van de Noordhoek KFC Meerle- KFC Meer spreekt nog altijd in zekere mate tot de verbeelding en een zekere rivaliteit kan je onmogelijk wegcijferen. Een 180 toeschouwers schaarden zich achter de omheining aan de Chaamseweg. Bij Meerle ontbraken een aantal titularissen zodat gretig in het reservenarsenaal moest geput worden, maar deze jongens zorgden toch voor de beste mogelijkheden in het eerste kwartier, zonder echt doelgevaar. Plots opwinding wanneer Dirk Van Bavel, al of niet in buitenspelpositie, koelbloedig de 1-0 binnentrapte. Even later belandde een kopbal van Yannick De Roover tegen de touwen, maar de ref oordeelde er anders over. In de tweede helft iets meer druk van de bezoekers, maar zonder veel doelgevaar. Een opstootje en de tweede gele kaart van Nic Mertens zorgden nog wat voor commotie. Daar bleef het dan ook bij zodat de thuisploeg na een matige partij de punten wist thuis te houden. De eerste wedstrijd na de winterstop op het veld van Oosthoven verliep aanvankelijk gelijkopgaand tot Dirk Van Bavel zijn kans zag, maar doelman Zon stond pal. Binnen dezelfe minuut een snelle Oosthovense counter en 1-0! Vlak voor de rust een afstandsschot en keeper Ben Aerts mocht zich een tweede maal omdraaien. Van een koude douche gesproken! Na de thee togen de bezoekers op zoek naar de aansluitingstreffer langs Dirk Van Bavel en Yannick De Roover. Oosthoven speelde het slim, counterde en 3-0. Match gespeeld! Meerle berustte echter niet, een schot van Koen Martens belandde op de kruising en Nich Vervoort deed de netten dan toch trillen in de slotfase. Een te zwaar verdict voor een moedig KFC! (rel)

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ

Wedstrijden

Zondag 5 februari 15.00 uur Merksplas – KFC Meerle Zondag 12 februari 15.00 uur KFC Meerle – Verbr. Balen Zondag 19 februari 15.00 uur St.-Jozef – KFC Meerle Zondag 26 februari 15.00 uur Zwaneven – KFC Meerle

Een rol van betekenis voor de juniores van KFC Meerle die mogen terugblikken op een mooie derde plaats.

44

190


SPORT Cyclocross Superprestige

Minderhout VV De voorlaatste plaats in de klassering! Zonder twijfel geen stek om prat op te gaan en Minderhout VV doet wel het mogelijke en onmogelijke om iets naar boven te schuiven. Dan moet je wel doelpunten scoren en zeker in die wedstrijden waar de kansen voorgeschoteld worden! Zouden er thuis met als tegenstander Rauw Mol geen puntjes te rapen vallen? Deze hoop werd al vlug aan diggelen geslagen, want na tien minuten holde MVV reeds achter de feiten aan wanneer een mistasten in de groenwitte verdediging tot de 0-1 leidde. De bezoekers behielden een steriel veldoverwicht en een klaarkijkende Hans Jacobs hield zijn doel zuiver. MVV prikte nog enkele keren voor de rust, maar doelpunten bleven uit. Eenzelfde spelbeeld na de pauze! Een onmondig MVV en de bezoekers die iets beter uit de verf, maar ook niet meer tot scoren kwamen. Op het veld van Berg en Dal speelde MVV de beste wedstrijd van het seizoen. Een resem kansen werden de nek omgedraaid en zo oogst je natuurlijk ook

geen punten. MVV kwam wel op voorsprong, maar kreeg in de 95ste minuut, diep in de blessuretijd, het deksel nog op de neus. Eén puntje was vandaag beslist te weinig! (rel)

Wedstrijden

Zaterdag 4 februari 19.30 uur Dosko – Minderhout VV Zondag 12 februari 15.00 uur Minderhout VV – Oosterlo Zondag 19 februari 15.00 uur Netezonen – Minderhout VV Zaterdag 25 februari 19.30 uur Kasterlee – Minderhout VV

Wanneer wappert de vlag voor de MVV-knapen die met ongeduld naar hun eerste overwinning smachten? V.l.n.r. (boven) René Jacobs, Stefaan Beulinckx, Ward Maes, Kristoff Verschueren, Stephen Van Nijnatten, Jimmy van Stalle, Michiel Vermeiren, Jens Michielsen, Niels Tilburgs, Pat Jespers en (onder) Michiel Van den Bogerd, Gert-Jan Schrijvers, Jasper Jespers, Stijn Jansen, Gert-Jan Van Beylen, Yorick Michielsen en Bob Verschueren.

Paardensport

Zondag 5 februari zeker niet in je zetel blijven zitten of andere sedentaire sporten beoefenen, maar wel het vizier gericht naar De Mosten in Meer waar de zevende en voorlaatste manche van de Superprestige verreden wordt. Alleszins een hoogdag voor de cyclocrossliefhebbers! Inrichter van dit evenement “De Hoogstraatse Spurters” verwachten toch een zeven à achtduizend toeschouwers voor hun organisatie, een beetje afhankelijk van het weer natuurlijk. Momenteel bekleedt Sven Nys de eerste plaats in dit regelmatigheidscriterium met enkele punten gevolgd door Bart Wellens. De man uit Baal is al bijna heel het seizoen outstanding en is vast besloten het eindklassement binnen te halen, maar zeker ook de man uit Vorselaar, Bart Wellens, niet onderschatten als hij zijn superbenen nog eens te voorschijn kan toveren. Ook Erwin Vervecken , schreef de twee vorige edities op zijn naam, niet afschrijven alhoewel hij wel duidelijk te kort komt om Nys in de vernieling te rijden. Je weet maar nooit: valpartijen, materiaalpech, kwetsuren! Veldcross scheert in Vlaanderen toch wel hoge toppen en dat is zonder twijfel te danken aan het rijke potentieel van renners die deze discipline beoefenen en ook aan de overvloedige belangstelling van de TV-zenders voor deze wielertak. Alle renners met iet of wat naam verschijnen aan de start zoals de al eerder genoemde Nys, Wellens en Vervecken, maar ook Vannoppen,Van Santvliet, Vanthourenhout, Richard Groenendaal, Gerben de Knegt, John Gadret, Fluckiger, Ausbuher, Simunek, Stybar, Zelinka, Enrico Franzoi, Dariusz en Mariusz Gil Page, Drucker, Urban…! Een allegaartje van Vlamingen en buitenlanders die de toeschouwers ongetwijfeld een spannende en aangename namiddag zullen bezorgen. (rel)

Programma

11.00 uur : Cat.C, Nieuwelingen 12.00 uur: Cat. C, Juniores (met deelname van Joeri Adams) 13.30 uur: Cat. B, Beloften 15.00 uur: Cat. A, Elite met en zonder contract (14de herdenkingsprijs Wim Lambrechts).

Jan Stoffelen jumpt zich in de kijker MINDERHOUT – Tussen Kerstmis en Nieuwjaar vond in de Nekkerhal te Mechelen Vlaanderens Kerstjumping Memorial Eric Wauters plaats. Een internationale wedstrijd met ruime weerklank in de paardensportwereld en die bijgewoond werd door zo’n vijftigduizend toeschouwers. Naast de grote broers vonden er ook allerlei nevenactiviteiten plaats en een daarvan was de KBC Trophy Gouden Teugel, voorbehouden voor LRV-ruiters en die mochten op de slotdag hun springkwaliteiten komen bewijzen in de A-piste. Bij de dertig geselecteerden ook Jan Stoffelen uit Minderhout die een zeer verdienstelijke derde plaats wist weg te kapen. De overwinning ging naar Nick Adriaensen uit Rijkevorsel. (rel)

Sven Nys favoriet in de Vlaamse Aardbeiencross te Hoogstraten

Jan Stoffelen met Variant de Pykette. 45


SPORT

gildenleven & schuttersnieuws Frans Snijders, tel. 03/314.49.03, email: franssnijders@tiscalinet.be

Sint-Ambrosiusgilde

Veldtoertocht Hoogstraatse Wielertoeristen HOOGSTRATEN - Op zondagvoormiddag 5 februari richten de Hoogstraatse Wielertoeristen hun jaarlijkse veldtoertocht in en dit al voor de 15de keer. Deze veldtoertocht is toegankelijk voor iedereen en gaat door veld- en boswegels in de wijde omgeving van Hoogstraten. Voor de geoefende fietsers is er een parkoers van 45 km uitgestippeld. Wil je het iets kalmer aan doen, kan je dit inkorten tot ofwel 30 ofwel een 2-tal km. Vertrekken doe je in het Klein Seminarie tussen 8 en 10 uur. Hier is er na afloop ook douchegelegenheid en kan je je fiets laten reinigen. De calorieën kan je er tevens opnieuw aanvullen in onze après-fiets bar. Meer info via 03/314.45.38 of via e-mail hwt@advalvas.be (lvs/dh).

Cyclocross

Joeri Adams op het podium in Tervuren

MEER - De Sint-Ambrosiusgilde hield het ‘interen’ op zaterdag 17 december. Tijdens dit teerfeest huldigde de gilde de kampioenen van het voorbije jaar. Dirk Krols, Frans Van de Locht, Stafke Goetschalckx, Hans De Kock, Roos Brosens, Vic Swaenen, Herman Martens, Willy Pluym en Rony Van Bavel stonden telkens mee op het hoogste schavotje. Of dat het volgende jaar nog het geval zal zijn, is zeker nog niet duidelijk. Het kampioenschap wordt bepaald door de behaalde resultaten van: zesdaagse en de staande prijs, dus in totaal 12 schietingen gespreid over het ganse kalenderjaar.

Duiven-kampioenen

MEER - Op zaterdag 7 januari kwamen de duivenliefhebbers van De Snelvlucht weer samen om hun kampioenen te vieren. De kampioenen samen met burgemeester van Aperen en de voorzitter van de duivenbond Rik Martens. Dit jaar speelden kampioen (rechtstaand): Jack Godrie, Rik Pemen, Marcel Martens en zittend: Rik Moerkens, Jef Rombouts en Marcel Kinschots. De koning kampioen van De Snelvlucht werd Henri Pemen. 46

MINDERHOUT - Toch een knappe prestatie van eerstejaarsjunior Joeri Adams uit Minderhout op het Belgische kampioenschap in Tervuren. Vorig seizoen liet hij zijn ambities reeds blijken in de crossdiscipline en kaapte de nationale titel weg bij de nieuwelingen. Tijdens de recente wintermaanden heeft hij al duidelijk bewezen zijn mannetje te kunnen staan in een hogere categorie. Nog geen overwinningen, maar toch mooie ereplaatsen. In het kampioenschap kende hij een slechte start door een domme valpartij bij het vertrek waar een heel aantal renners bij betrokken waren. Joeri toonde dat hij uit het goede hout gesneden is, zette de achtervolging in om tenslotte als derde te eindigen op een dikke tien seconden van de winnaar en veroverde alzo een plaatsje op het podium. (rel)

Het podium met v.l.n.r. Kenneth Van Compernolle, kampioen Dennis Vanendert en Joeri Adams.


SPORT

Gelvoc

IJsberen op het strand van Oostende HOOGSTRATEN - Men zegt wel eens dat genialiteit en waanzin dicht bij elkaar liggen. Ik ben onlangs tot de vaststelling gekomen dat sport ook bepaalde raakvlakken heeft met die waanzin. Met de winterstop valt er sportief weinig te beleven. Bepaalde clubs gaan op stage naar het buitenland, maar onze volleybalclub heeft daar helaas tijd noch geld voor. En dus moeten we onszelf maar bezighouden. Terwijl iedereen nog lag te bekomen van het vele eten en drinken tijdens de feestdagen, zijn vijf gekken van Heren 2 gaan zwemmen in de zee. Op 7 januari was er de nieuwjaarsduik in Oostende. Will van de Gelmel had een bus ingelegd en na wat stoere praat aan den toog waren we al vlug ingeschreven: Cis van Looveren, Tom Geens, Hans Schrijvers, Joris Wouters en ondergetekende. De bus zou om 11 uur vertrekken, maar we moesten nog even wachten op mensen die op ’t laatste blijkbaar toch nog tot bezinning waren gekomen en niet kwamen opdagen. Die afwezigen zouden ongelijk hebben, zo zou later blijken. De sfeer zat er al meteen goed in. Het was twee uur rijden tot aan de kust maar de nodige jenever en bier verdreven de verveling aan boord. Eenmaal aangekomen vlug omgekleed en het grote spektakel tegemoet! Daar stond al een massa volk, terwijl er steeds meer zwemmers verzamelden op het koude zand. Het leek Mekka wel: iedereen was rondjes aan ’t lopen rond een groot podium, alleen stond er hier één of andere gek op dat podium om de massa te entertainen. Ondertussen was de klok aan ’t aftellen en toen die nog minder dan een minuut aangaf, legden we onze badjas en slippers aan de kant. Plots begon de massa in beweging te komen; iedereen liep als in hysterie naar ’t water toe. Nu begrijp ik waarom je in de films die krijgers ziet roepen en tieren als de veldslag begint: da’s puur om je moed in de schreeuwen! Kennis die we op dat moment nog niet hadden, en ook niet wilden hebben, was dat het water 4°C koud was. Even kopje onder en er dan terug uit. Maar ja, we waren er nu toch, dus gingen we toch nog

even terug voor een bisnummer. Terug op het strand zagen we mensen met jenever en warme chocomelk rondlopen. Onze eerste gedachte was dat we spijtig genoeg geen geld bij hadden, maar alles bleek gratis te zijn voor de dappere duikers. En de chocomelk was ook nog eens rijkelijk aangelengd met Cointreau, dus we werden goed verzorgd. Dit doen we volgend jaar zeker opnieuw! Om 17 uur dan terug de bus in, richting Hoogstraten, met zowaar nog meer sfeer aan boord. De buschauffeur had zelfs nog twee extra bakken bier aangeschaft. Thuisgekomen hebben we nog iets gegeten, maar nog verder uitgaan was teveel gevraagd. Toen voor de normale medemens de zaterdagavond nog moest beginnen, was ons kaarsje uit. Moe, maar voldaan. We mogen dan maar met vijf zijn geweest, ik heb geen volk van andere sportclubs gezien en dus kan ik alleen maar het volgende besluiten: wij waren de beste!

sen die gebruik maken van het basispakket kunnen voor 10 € per persoon ook deelnemen aan het buffet. En op m’n erewoord, dat is niet zomaar een broodje kaas met een portie warme rijst erbij. Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met de organisatoren van het tornooi, Bert van Ginkel (bert.van.ginkel@gelvoc.com / 0475581.167) of Koen Koyen (koen.koyen@gelvoc. com / 0474-383.127) Paul Doms

Programma: Zaterdag 11 februari: 19:00: Dames 1 – Zoersel 20:30: Heren 1 – Mendo Booischot Zaterdag 18 februari: 17:00: FC Nijlen – Dames 1 20:30: VCK Bolderberg – Heren 1 Zaterdag 25 februari: 19:00: Dames 1 – Boechoutse VC 20:30: Heren 1 – Warsco Eisden

Algemene quiz TC De Vrijheid HOOGSTRATEN – TC De Vrijheid organiseert zijn eerste algemene quiz op zaterdag 4 februari om 20 uur in de kantine van de sporthal Zevensprong, Spijker, Gelmelstraat. Gelieve in te schrijven voor zondag 29 januari. De deelname kost 15 euro met maximum zes personen per ploeg. Het aantal ploegen is beperkt, dus graag snel inschrijven. Inschrijven kan via e-mail op info@tcdevrijheid.be of telefonisch bij Lut Fransen, tel. 0476 519 921 of Ronny Zegers, tel. 0475 801 801. Niet vergeten te vermelden: naam van de ploeg, naam van de verantwoordelijke, telefoonnummer en eventueel e-mailadres.

Bedrijventornooi Het is nog steeds niet te laat om in te schrijven voor de Sport City Cup. Op zondag 19 februari organiseert onze club een volleybaltornooi voor bedrijven. Om mee te spelen hebben we twee formules. Enerzijds kan een bedrijf 8 spelers inschrijven voor 50 €. Hiervoor is elke speler verzekerd en krijgt de ploeg een t-shirt met daarop de naam van het bedrijf. Het all-in pakket is iets duurder, 225 €, maar naast de verzekering en het t-shirt kunnen de spelers ook gebruik maken van een koud en warm buffet, krijgt de ploeg 24 drankbonnen, krijgt het bedrijf advertentieruimte en/ UHJLVWUDWLH YDQ DOOH GRPHLQQDPHQ of voorstelling in het programmaboekje en advertentieruimte op de website. De men RQWZHUSHQ YDQ QLHXZH ZHEVLWHV

-$0$ :HEFUHDWLRQV '20(,11$$0 :(%'(6,*1 5(67</,1*

DDQSDVVHQ YDQ YHURXGHUGH ZHEVLWHV

+267,1*

ZHEVLWH KRVWLQJ RS RQ]H VXSHUVQHOOH VHUYHU

9ULMKHLG F +RRJVWUDWHQ 7 ) LQIR#MDPD EH

ZZZ MDPD EH De Hoogstraatse ijsberen (v.l.n.r.) Cis Van Looveren, Tom Geens, Hans Schrijvers, Joris Wouters, Paul Doms. 47


JONG GEZEGD

JOLAN ZEGT Jolan Standaert (15) is vierdejaarsleerling aan het Seminarie. Hij studeert Moderne Wetenschappen-Wiskunde. Jong en avontuurlijk als Jolan is, wil hij graag als het even kan de rest van de wereld verkennen. “En daar, onder de zuivere constructie van doorzichtig metaal. Daar waar de geschiedenis versmelt met het zichtbare en de trots van onze westerse cultuur zich vestigde…knielde ik neder en ontsnapte aan mij m’ n innerlijke.” Zo ongeveer anderhalve maand geleden wilden mijn vriend en ik onze horizonten eens verbreden. Parijs was de oplossing. De stad van romantiek en exquise monumenten. De stad waar volgens de reisgidsen elke straat één van de meest pittoreske of de meest charmante is. Om 7.34 uur sprongen we op de trein Turnhout/Brussel-Zuid om dan vervolgens met de Thalys van 9.10 uur te vertrekken naar Gare Du Nord in Parijs. Even de bagage deponeren in een muffe jeugdherberg en dan gereed voor onze eerste toeristische onderneming. Klaar om ons te laten imponeren door grootse en triomfantelijke schouwspelen en door majestueuze architectuur. Met de kaart in de hand kuierden we langs Île de Saint Louis, over wat bruggetjes naar Île de la Cité. En daar verrees de alom gekende Notre Dame. Magnifiek, vooral de gebrandschilderde ronde glasramen en ‘De Klokkenluider van de Notre Dame’ in het achterhoofd, maakten het aanzicht sprookjesachtig. We mochten niet te lang treuzelen, het Louvre lag nog in ’t verschiet. Maar tijdens onze wandeling langs de Seine besloop mij het grote onheil.

48

Mijn maag spande zich op en manifesteerde zich in mijn verbeelding als een zwarte, zware baksteen. De statigheid en de pracht van het Louvre maakten echter veel goed. Een glazen piramide doemde op. Ze fonkelde in het zonlicht en deed dienst als een ietwat overdadige inkomhal. Door roltrappen naar beneden gevoerd kwamen we in het centrum van hét Louvre. Dé plaats waar historie zich versmelt met het zichtbare. We voegden ons bij de lange rij aan de ticketbalie. Net toen het onze beurt was…greep de misselijkheid me naar de keel. De zwarte, zware baksteen begon naar believen op en neer te springen. We baanden ons een weg naar buiten. Maar de roltrap was er te veel aan. De opwaartse beweging zorgde voor verwarring en desoriëntatie in mijn maag en de steen besloot: “ik wil naar buiten”. Midden op de roltrap braakte ik haast m’n ingewanden uit. Sorry, dat ik u dit gore verhaaltje beschrijf. Maar het was veruit de meest spectaculaire plaats waar ik ooit heb gekotst. En het zal nog lang mijn nummer één blijven. Schuldig richtte ik mijn hoofd op naar mijn vriend terwijl boven mij de ontheiligde piramide me vies aankeek. We snelden naar buiten terwijl het braaksel netjes met de rolband mee verdween. Even uitpuffen en rustig terug bij zinnen komen na dit onwaarschijnlijke voorval. Ons nog even afvragend of ‘le monsieur’ voor ons op de roltrap met rede de achterkant van zijn broek had geïnspecteerd.

Omdat ik u nu het spectaculairste moment verteld heb en u er vast geen behoefte aan heeft dat ik nog eens uitbundig beschrijf hoe diezelfde dag de feiten zich nog vijfmaal herhaalden, al dan niet uitgebreider, zal ik u niet langer lastig vallen met mijn symptomen. Wel moet u weten dat het geen pretje was. De rest van de dag verspillen in de jeugdherberg, daarna een vreselijk lange nacht doorstaan. De volgende dag, dan wel vermoeid en met een scheutje koorts, heb ik toch op een behoorlijke manier ‘getourist’ in het levendige Parijs. Arc de Triomphe, Champs Elysées en tot slot de Eifeltoren. Helemaal met de lift naar boven, langs de schaatsbaan op de eerste verdieping. Prachtig, dat uitzicht! Turend in de schemerige verte kwam eindelijk het échte Parijs-gevoel in me op. Dit is waar ik aan terug zal denken als men me later vraagt naar ‘die keer dat Jolan in Parijs was’. Ook het beeld van alle lichten, flikkerend voor de zwarte lucht, toen we gezellig onder de toren zaten, is onvergetelijk. Enkel nog de laatste dag lag voor ons. Nog een bezoek aan de Sacré-Cœur, de prachtigste kerk die ik al heb gezien. Helemaal gebouwd in witte steen en met een magnifiek panorama. Echt wonderlijk… Misschien enkel nog even vermelden dat bij thuiskomst mijn vriend ook geïnfecteerd bleek met dezelfde zwarte, zware baksteen en zelfs een nacht in het ziekenhuis heeft doorgebracht. Tot op heden staat de medische wetenschap nog steeds voor een raadsel wat betreft de diagnose van de zwarte, zware baksteen. Onze naïeve kopjes hebben dan toch Parijs bij de horens gevat en spannende dagen beleefd. (jst)


KOPJE

Tijdens de 22ste jaargang van DHM (2006) valt er wat te winnen met het lezen van “De Hoogstraatse Maand�. Maandelijks publiceren wij een foto, ergens in de gemeente Hoogstraten genomen, uit de oude (of jonge) doos en omcirkelen lukraak een kopje. Wie zichzelf herkent en het ons meldt, wordt beloond met een boekenbon van 12,5 euro geschonken door Standaard Boekhandel-Hoogstraten. Iemand anders die daarenboven weet te vertellen wie er in het cirkeltje staat, komt ook nog in aanmerking voor eenzelfde prijs van 12,5 euro. Meer nog, indien de ware Jacob of Jacoba zich niet kenbaar maakt, mag de winnende melder of meldster de ganse pot gaan opsouperen in voormelde boekhandel. Samengevat: - Bent u zelf het kopje van de maand? Geef ons een seintje. - Weet u wie er in het cirkeltje staat? Doe dit ook. Dit alles wel voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan DHM, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten of via een e-mail redactie@demaand.be (zie ook www.demaand. be ) Het kopje zelf wint altijd als hij/zij zichzelf meldt. De herkenner (indien er meerdere zijn) wint bij lottrekking door een onschuldige kinderhand.

De uitslag van de vorige maand In deze groep kleuters op de foto, eind jaren vijftig genomen aan de kleuterschool van Meersel Dreef, herkende Louis Van Bergen zichzelf in het cirkeltje. Louis woonde toen aan de Watermolenweg maar heeft nu zijn thuis aan de Van Aertse-

laerstraat 64 te Minderhout. Hij mag dus een boekenbon in de bus verwachten. Ook anderen erkenden Louis in zijn jonge jaren en daarom moest een onschuldige kinderhand (van onze jongste) beslissen over de toewijzing van de tweede bon. Die gaat naar Tonia Jacobs, Heimeulenstraat 41 te Meerle. Ook zij mag een boekenbon verwachten. Proficiat!

Toelichting bij de opgave van deze maand Deze foto werd genomen op 8 maart 1992 ergens in onze gemeente. Op de gezichten van deze jonge knapen staat de spanning te lezen. Zo dadelijk zal het startschot gegeven worden. Maar is de winnaar van toen ook de winnaar van nu? (pdn)

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten

49


AGENDA

HOOGSTRATEN Nieuw in Hoogstraten:

BOEKHOUDING & BELASTINGADVIES

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

ANSOMS ACCOUNTING Gravin Elisabethlaan 1 bus 6 - 2320 Hoogstraten Tel. +32 (0)3 366 65 11 - Fax +32 (0)3 366 65 12 Gsm +32 (0)496 10 36 74

0175

199

Zaterdag 4 en zondag 5 februari HOBBYTENTOONSTELLING in zaal Pax, zat. vanaf 14.30 uur en zon. vanaf 10 uur, org. KWB – KAV. Zondag 5 februari VELDTOERTOCHT, vertrek vanaf 8 uur in het Klein Seminarie, org. Hoogstraatse Wielertoeristen. Maandag 6 februari DORPSRAAD algemene jaarvergadering om 20 uur in zaal De Welgezinde, administratief centrum, Vrijheid. Vrijdag 10 februari GROOTOUDERFEEST in het Klein Seminarie om 13.30 uur.

T/m zondag 19 maart TENTOONSTELLING Jan Huet in het stedelijk museum op het begijnhof, woensdag t/m zondag van 14 uur tot 17 uur. T/m vrijdag 31 maart JEUGDLEESPROJECT in de bibliotheek. Vrijdag 27 januari POEZIE & MUZIEK in de bibliotheek met Charl-Pierre Naudé en Riku Läti om 19.30 uur. Zondag 29 januari NIEUWJAARSCONCERT in de Rabboenizaal om 14.30 uur door de Kon. Fanfare St.-Catharina o.l.v. Bart Van Ossel.

Maandag 13 februari CONCERT met The crescent city jazzmen in zaal St.-Cecilia om 20 uur, org. The Marckriver Jazzclub. Vrijdag 17 februari SPIJKERQUIZ in de Rabboenizaal om 20 uur, org. Instituut Spijker. SOIREE_DB 24: Ladies Night, vanaf 21 uur in de Cahier. Zaterdag 18 februari PRESELECTIE Groot Nederlands Dictee vanaf 9 uur in het Klein Seminarie, org. Davidsfonds.

Vrijdag 3 februari MOSSELFEEST in het HVV-stadion (Katelijnestraat) om 18.30 uur, org. HVV-feestcomité. Zaterdag 4 februari ALGEMENE QUIZ in de kantine van sporthal Zevensprong om 20 uur, org. TC De Vrijheid.

50

Zondag 19 februari WANDELING in de Hees, vertrek 14 uur aan kruispunt Sint-Lenaartseweg / Hinnenboomstraat, org. wandelclub Markdal. KLASSIEK Koffieconcert om 14.30 uur in zaal Cecilia, Gelmelstraat. Woensdag 22 februari ONTHAALDAG nieuwe kleuters in de gemeenteschool om 9.30 uur. RODE KRUIS – bloed geven van 17.30 uur tot 20 uur in het lokaal, Brouwerijstraat. Zaterdag 25 februari LEDENFEEST van het Davidsfonds om 19.30 uur in de Rabboenizaal. OPTREDEN The Mutts (UK), deuren open om 21 uur, org. Cahier de Brouillon. Zondag 26 februari OPENDEUR KEGELEN in zaal Pax om 13 uur, org. KBG.

MEER Zondag 5 februari Superprestige VELDRIT aan De Mosten, org. De Hoogstraatse Spurters.

Woensdag 1 februari GETUIGENIS ‘Op trot voor God’ door Omer D’hoe om 20 uur in het Klein Seminarie (auditorium), org. Davidsfonds i.s.m. de parochiefederatie. Donderdag 2 februari OPENING Infotheek WISTIK in nr. 40, begijnhofkerk om 20 uur.

Zaterdag 18 februari t/m zondag 12 maart DAG van het deeltijds KUNSTONDERWIJS in de Vrijheid – zaterdag 18 februari inwandeling kunsthappening, vertrek begijnhof om 14.30 uur.

Di. & woe. gesloten Tot ziens An en Fran

218

Vrijdag 17 en zaterdag 18 februari TONEELOPVOERING ‘Lifeline’ door ’t Heidebloempje in zaal Voor Kunst en Volk om 19.30 uur. Vrijdag 24 februari QUIZZEN om 20 uur in de parochiezaal, org. Mussenakker. Vrijdag 24 en zaterdag 25 februari TONEELOPVOERING ‘Lifeline’ door ’t Heidebloempje in zaal Voor Kunst en Volk om 19.30 uur.


AGENDA

MEERLE

WORTEL

Woensdag 1 t/m dinsdag 28 februari TENTOONSTELLING Rodolf in kunstgalerie De Laro.

Vrijdag 27 en zaterdag 28 januari TONEELAVOND ‘De vliegende non’ om 20 uur in de parochiezaal.

Vrijdag 3 februari ZAKLAMPENTOCHT, vertrek parochiezaal tussen 19 en 20 uur, org. KWB.

Vrijdag 3 en zaterdag 4 februari TONEELALVOND ‘De vliegende non’ om 20 uur in de parochiezaal.

Zaterdag 4 februari BINGO in de parochiezaal om 19.30 uur, org. fanfare Sint-Cecilia. Dinsdag 7 februari OMGAAN met kankerpatiënten, vormingsavond om 19.30 uur in parochiezaal, org. Ziekenzorg. Vrijdag 10 februari LIVE @ DEN AF ’n TOE in Kerkstraat, vanaf 21.30 uur, org. Obsessed By Music. Zaterdag 11 en zondag 12 februari CONCERT ‘Reis rond de wereld’ in de parochiezaal, zat. om 20 uur en zon. om 14.30 uur, org. fanfare Sint-Cecilia.

Vrijdag 10 februari OPTREDEN ‘A BRAND’ om 22.30 uur in ’t Slot.

MINDERHOUT Vrijdag 27 januari QUIZ algemene kennis in de parochiezaal, org. MVV Bouwt. Zaterdag 28 januari DROPPING, vertrek in het centrum om 19 u. en om 20.30 u., org. KWB.

Dinsdag 14 februari ZORGVERZEKERINGSWET informatie voor grensarbeiders in de parochiezaal om 20 uur, org. ACV.

Vrijdag 3 februari CONCERT door Miel Cools in de Sint-Clemenskerk om 20.15 uur, org. Minarte.

Vrijdag 24 februari CARNAVALSBAL in de parochiezaal vanaf 19 uur, org. Gezinsbond.

Zondag 5 februari LICHTMIS-viering in de Sint-Clemenskerk om 10.30 uur.

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Maandag gesloten

Keuken open 11.30-22.00 u - Zondag van 11.30-21.30 u. 210

Zaterdag 11 februari ZAKLAMPENTOCHT Harry Potter, vertrek aan de manege van de Blauwbossen tussen 18 en 20 uur, org. KWB. Zondag 12 februari GEZINSVIERING in de Sint-Clemenskerk om 10.30 uur.

MEERSEL-DREEF

202

CASTELRE Zondag 29 januari JAZZ-WANDELING, vertrek Castelhoeve, Groeske 2, 13.30 uur, org. The Marckriver N.O. Jazzclub.

ZONDEREIGEN Zondag 12 februari WINTERTOCHT, vertrek vanaf 8 uur aan ‘t Schuttershof, org. wandelclub De Noorderkempen.

ZUNDERT Zondag 5 februari WANDELING in de lange Maten, vertrek Nassauplein om 14 uur, org. wandelclub Markdal.

Vrijdag 27 januari LAMPIONNENTOCHT – avondwandeling, inschrijven tussen 18 en 19 uur, org. lagere school ’t Dreefke. Zaterdag 4 februari Ereleden-BINGOAVOND in de zaal ‘Bij de Paters’ om 20 uur, org. fanfare Voor Eer en Deugd. Zondag 26 februari KINDERVIERING in de kerk bij de paters om 10.30 uur, org. De Franciscaanse Zonnetjes. CARNAVALSOPTOCHT in Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek.

200

198

51


TANDARTSEN Wachtdienst Kempen Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

HUISARTSEN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

APOTHEKERS

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u, tel. 014 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: HEIDI VAN OTTEN (0486.37.45.27 03.314.10.18), LIA GEERTS (03/314.81.63) en HEIDI JANSSEN (03/314.11.29) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/314.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (014/70.42.72) LIEVE ROOS (03/314.58.76)

52

Van 27 tot 30 januari: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 03 669 64 24. Zaterdagvoormiddag 28 januari: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73. Van 30 januari tot 3 februari: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 03 314 62 25. Van 3 tot 10 februari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 57 24. Zaterdagvoormiddag 4 februari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 57 24. Van 10 tot 17 februari: APOTHEEK ADRIPHARMA, Meerledorp 46, Meerle, tel. 03 315 73 75. Zaterdagvoormiddag 11 februari: APOTHEEK ADRIPHARMA, Meerledorp 46, Meerle, tel. 03 315 73 75. Van 17 tot 24 februari: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50. Zaterdagvoormiddag 18 februari: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50. Van 24 februari tot 3 maart: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014 63 31 66. Zaterdagvoormiddag 25 februari: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74.

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 1 maart. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 15 februari. Tot zondag 19 februari kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

Martens tuinen

tuinaanleg en onderhoud beregening en bestrating Pyperpad 15 - 2320 MEER - 03 315 43 13 www.martens-tuinen.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. & fax: 03 314 55 04 e-mail: jozef.schellekens@skynet.be

H.R.T. 44.797 B.T.W. 419.121.756 BANK 733-3243117-49 Redactie: tel. 03 314 55 04 Administratie: tel. 03 314 51 03 Lid van de Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.