juni 2005 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 21 NR. 242 JUNI 2005 PRIJS: 2 € AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

Annelies Du Bois danst

www.demaand.be

De belbus en andere verhalen

OORLOGSLEED Deel 2

Kolo-wel of

GEMEENTEHUIS MEER - 1945

Kolonie

Meer kronkels voor de Mark

BART FAES chauffeur belbus


COLUMN

Dierbaar verleden

Het oude is in, het nieuwe is uit. Dat kun je, om te beginnen, in ons eigen blad lezen waar uitvoerig de lof wordt gezongen over ons aller erfgoed: over kapelletjes en kastelen - met of zonder ijskelder - , oude boerenstulpen die worden opgekalefaterd, zelfs over veldwegeltjes die vanonder het veld worden gehaald. Lovenswaardig, dat zeker. En het zijn niet enkel onze medewerkers die daar zo vlijtig mee bezig zijn (ver van mij om ze hier voor het hoofd te stoten) maar een groot deel van het Kempense volk kijkt tegenwoordig achterom en met veel liefde en waardering. De oudheidkundige kringen floreren. Binnenkort heeft elke gemeente haar streekmuseum, volgestouwd met boerenalaam, gedeukt maar opgeblonken keukengerief, heiligenbeelden, merklappen en karren in alle soorten. Altijd goed voor een zondagse uitstap waar je dan de mensen - meestal vergrijsde - met vertedering ziet kijken naar al dat oud goed. En keer op keer verzuchten ze dan dat zij dat thuis allemaal nog gezien en soms nog gebruikt hebben en dat het bij hen lang op zolder heeft gestaan en tenslotte - hoe spijtig - met het vuilnis is weggegooid. Want toen was al dat oude spul helemaal niks waard, toen was het nieuwe in. Dat was kleurig en blinkend en vooral kon je het zo goed afwassen zodat het kleurig en blinkend bleef. Al hoefde dat blijven niet zo nodig, “wegwerp” was ook prachtig en zo kon je je weer wat nieuws aanschaffen. Maar nu moet het dus vooral niet nieuw zijn, wel authentiek en liefst met een zeker “patine”. Een huis zoals dat waar onze voorouders in woonden met daarin de voorraadpotten van grootmoeder, het pijpenrek van grootvader en het hobbelpaard van de kinderen. Maar hoe zag het er echt uit, zonder het aureool van onze nostalgie? Kijk naar die geliefde oude foto’s en zie het aan: de huizen in het dorp met kale gevel, binnen donker met kleine ramen, de boerenwoonsten, ingebed in

het slijk. En dan die mensen van vroeger met hun sjofele en groezelige kleren en hun mismoedige blik. Kijk ook eens naar zo’n oude schoolfoto: een kwaad kijkende juf of meester met zo’n 40 à 50 kinderen,dicht opeen gepropt. Ze kijken zo triestig en gelaten. Geen enkel van hen lacht want het leven was niet om te lachen, verre van. En dat wisten ze al heel jong. Dat zagen ze aan hun norse, zwijgzame vaders en hun zorgelijke moeders, oud voor hun jaren. Ons dierbaar verleden, mooi om naar te kijken? Het hangt er maar vanaf. (jof)

Meer 3 km... Meer 2 km en ‘k ga ‘t geen twee keer zeggen...

2


OPENBAAR VERVOER

Rijden met Bart Faes en de belbus Voor 1991 werd het openbaar vervoer in de provincie Antwerpen georganiseerd door 3 verschillende maatschappijen: de MIVA voor het stadsvervoer, de NMVB voor het streekvervoer en de NMBS voor het spoorvervoer. Uit deze ‘oude structuren’ ontstond De Lijn. Maar zoals bij de meeste voormalige ‘staatsondernemingen’ was het apparaat nog log en in de stroom van de tijdsgeest werd meer en meer aangedrongen op privatisering. Maar privatisering is winst, en winst leidt per definitie naar afstoting van niet renderende takken. Zo zou ook het openbaar vervoer in minder dicht bevolkte gebieden zwaar moeten inboeten. Daarom werd in 2000 het Vlaamse decreet op de basismobiliteit gestemd. Hiermee werd een verplichting opgelegd aan, in dit geval, De Lijn maar ook aan eventuele private vervoersmaatschappijen later. In dit decreet werd met veel moeilijke formules berekend wat een regio nodig heeft qua busaanbod om te kunnen spreken van een sociaal verplaatsingsbeleid. En nu zijn we waar we moeten zijn: de belbus is voor Hoogstraten een realisatie van voornoemd decreet. Want ook mensen uit Meersel-Dreef, Meerle en Meer hebben recht op degelijk openbaar vervoer. Genoeg leerstof, nu gaan we gewoon lekker met het busje rondrijden. “Hallo 03 218 14 94. Mogen we mee?” – “Zeker, wij wachten op u om 9.00 uur aan halte Stelplaats!” Fris en monter staan we die ochtend aan halte Stelplaats. We stappen op bij chauffeur van dienst Bart Faes. Bart is een geboren en getogen Hoogstratenaar. Hij woont in het Groenewoud en kent dus niet enkel zijn belbus maar ook Hoogstraten op z’n duimpje. Tijdens de rit ontsluiert hij van A tot Z de geheimen van de belbus. “De belbus bedient vooral mensen die vanuit een deeldorp naar Hoogstraten rijden, voornamelijk vanuit Meerle, omdat ze daar moeten zijn of om vanuit daar verder te reizen. En de weg terug ook. Het grootste deel van de reizigers is vaste klant. Niet dat ze dagelijks de belbus nemen maar het zijn wel vooral vaste klanten die we oppikken. Wanneer de zomer begint, komen ook weer meer mensen die bijvoorbeeld voor een dagje naar Meersel-Dreef rijden, of naar de Mosten of zo. Hoewel de mensen afgelopen zomer pas tegen het einde ervan doorhadden dat de belbus ook de Mosten aandeed. Er is daar een halte vlak voor de deur.”

ik daar zogezegd de mensen afzetten, waarna ik weer helemaal terugreed langs alle gebouwen waar zij moesten werken. Gelukkig hebben ze die klucht rechtgezet door er twee extra haltes aan toe te voegen. Er is een deel mensen dat de bus neemt om te gaan werken en in de winter neemt dat aantal toe. Rond vier uur zit het busje soms vol, tot vijf uur-half zes. Er zijn ook drie staanplaatsen voorzien.”

Reserveren moet je leren Met de rolstoel “Je moet eigenlijk reserveren. Je mag wel op“Er is ook plaats voorzien voor één rolstoel. Er stappen zonder reservatie maar dan zal ik je onheeft een tijdje geleden een rolstoelgebruiker middellijk uitleggen dat je de volgende keer best meegereden, maar nu niet meer. Vreemd, want op voorhand belt. Het gebeurt soms dat iemand het kost niks voor hen en er zit een elektrische gebeld heeft maar niet op het afgesproken uur rolstoellift in de bus. De rolstoelen kunnen ook aan de halte is. Omdat hij zich overslapen heeft, vastgemaakt worden. De bus is er echt voor bijvoorbeeld. Dan zullen we die, als hij het uur gemaakt. daarop wel aan de halte staat, natuurlijk ook Er zijn ook mensen die hun vaste dagen hebben, meenemen. Dat mensen niet komen opdagen, dat die bijvoorbeeld één keer in de week naar het rustgebeurt vooral in ’t weekend. Maar als iemand er huis of de markt rijden. Die moeten in principe niet is, blijf ik als het kan toch zeker vijf minuten iedere week de bus vastleggen. Er is een maxiwachten. Er is ook een groot deel vaste klanten mum van zeven ritten. Er zijn op de centrale heel van wie ik weet dat ze van een flexibele mensen maar er zijn andere bus komen. Dan wacht er ook die zich ontzettend stipt De voornaamste ik tot die bus er is. Als ze er dan aan de regels houden. Hoewel niet bijzijn, ja, dan zal er iets ik dagelijks contact heb met de vereiste bij onze tussengekomen zijn. mensen van de centrale, ken ik sollicitatie was De rit tot in Meersel-Dreef hen eigenlijk alleen maar van dat we konden duurt zogezegd een half uur, voornaam en stemklank.” maar op een kwartier kan ik er puzzelen. al zijn. Ik heb altijd tien minuHalte 76 ten speling per rit van Hoog“Halte nieuwe Dreef is mijn straten tot Meersel-Dreef en terug. Normaal ‘eindhalte’ in Meersel-Dreef. Er is nog één halte gezien is het uur ruim genoeg om alle klanten verderop. Heel soms zet ik er iemand op of af . te vervoeren. Er zijn natuurlijk soms momenten Maar als ik tot daar rijd, kan ik niet terugdraaien dat het niet lukt, maar dat is slechts op één of en moet ik een stukje over Nederland rijden. twee ritten per dag. Dat gebeurt vooral als ik op Maar hoe dat precies in z’n werk zou moeten de transportzone moet zijn. Omdat dat niet echt gaan als er ooit iets misloopt op Nederlands op de route ligt en heel ver omrijden is.” grondgebied, heb ik me al dikwijls afgevraagd. Volgens mijn werkgever (Oostmalle-cars, red.) Lastige klanten? mag het. Wat mijn werkgever zegt verschilt soms “Er zijn een paar moeilijke mannen bij, ja. Zij nog met wat De Lijn zegt (de belbus is door De die wat diep in het glas hebben gekeken, bijvoorLijn uitbesteed, red.). beeld, vooral ’s avonds dan. Op de meeste haltes heb ik al eens iemand opWe zetten de mensen af aan de halte maar niet gehaald. Er zijn er wel enkele waar ik slechts op de plek waar ze moeten zijn. Op de transportéén keer om de twee maanden kom. Halte 76, zone hebben we in het begin heel vaak mensen op Heerle, is nog nooit gebruikt. Maar die is er afgezet op de plek waar ze moesten zijn, in plaats ook pas maar bijgekomen, net zoals halte Padvan aan de halte zelf. Die halte stond namelijk dengracht aan Heerle, halte Sint-Lenaertseweg helemaal op het einde van de zone. Dan moest (aan het gemeentewerkhuis, red.), en die twee

3


OPENBAAR VERVOER haltes aan de transportzone. Waarschijnlijk zijn het de dorpsraden die haltes bijvragen. Aan ons wordt dan gevraagd of dat haalbaar is want wij zitten met die tijdslimiet. Het moet allemaal binnen het uur te rijden zijn, een half uur heen en een half uur terug.” Puzzelvreugde “Ik hoef als ik op Nieuwe Dreef aankom niet persé te wachten tot mijn half uur om is. Ik moet er alleen voor zorgen dat ik op tijd op mijn volgende afspraak ben. Het is heel flexibel werken. De voornaamste vereiste bij onze sollicitatie was dat we konden puzzelen. Je moet je route telkens in elkaar kunnen puzzelen. Deze avond om half zes wordt het moeilijk. Dan pak ik drie personen op in de Wenenstraat (op de transportzone, red.), dan nog eentje in Meerle. Dan is de vraag: langs waar rijd ik? Ofwel langs Meerle langs Groot Eyssel ofwel langs Meersel-Dreef. Nu rijdt ik eerst langs Meersel-Dreef, waar ik nog iemand bij oppik, en dan van Meerle nog naar Meer om er ook nog iemand mee te nemen. Daarna weer naar Minderhout, waar ik weer iemand ophaal. Tja, en dan gebeurt het soms dat die mensen iets te laat aankomen. Maar dat is onvermijdelijk. Maar binnen het belbusgebied rijd ik zoals ik wil. Dat is de vrijheid die ik heb, dat maakt de job zo mooi.”

onmiddellijk. Dat is met een gewone lijndienst ook zo, als daar een oproep van binnenkomt, daar wordt direct op gereageerd. Ik heb ook altijd een gsm bij. Dat is ook handig wanneer we in panne vallen. In het begin is dat toch drie keer gebeurd. Maar de mensen hebben daar begrip voor en zoeken onmiddellijk zelf een oplossing om verder te kunnen. Sommige haltenamen waren in het begin nogal verwarrend voor de mensen. De haltes worden vernoemd naar de straat waarbij ze liggen. Zo ligt in Meerle de halte Strijbeekseweg op Groot Eysel en de halte Schuivenoord op de Strijbeekseweg. En de halte Strijbeek ligt op het kruispunt met Klein Eysel. Vooral bij de oudere mensen duurt dat even voor ze dat snappen.” Het uurtje belbussen vliegt, of liever regent, voorbij. Maar geen nood, wij zitten comfortabel

droog. Het is een aanrader, een ritje met de belbus, al was het maar om eens door het NoordKempische achterland te ‘cruisen’. Om 10 uur worden we netjes terug afgezet aan de Stelplaats. Klaar om de volgende bus in te stappen, richting oneindige –Turnhoutse- vertes! (ms - lvr)

Wij danken Fons Loos, afdelingshoofd marketing Antwerpen, en Vera De Becker, diensthoofd info & belbus voor de welwillende toelichtingen bij de opmaak van dit dossier. Wie meer wil weten over De Lijn en over de geschiedenis van het openbaar vervoer: www.delijn.be/ users.pandora.be/delijntjes/

Hier stopt de belbus

Nieuwtjes! Roddels! “Het is een heel groot voordeel dat ik van Hoogstraten ben. Er wordt veel over dorpsnieuws gepraat. Er wordt sowieso veel gepraat op de bus. Sommige mensen proberen zelfs op tien minuten hun levensverhaal te vertellen. Vooral oudere mensen die weinig onder de mensen komen, die proberen zoveel mogelijk informatie binnen te krijgen. Nog een voordeel van in Hoogstraten te wonen: in de dode momenten kan ik al eens rap naar huis. Om naar de WC te gaan, of om rap een kop koffie te drinken. Mijn collega die is van Oostmalle, die heeft dat voordeel niet. Wij zijn met twee begonnen vorig jaar, en wij doen nog steeds met ons twee alle ritten. Maar op zon - en feestdagen is het meestal wel druk. Op zondag krijg ik ook een heel ander publiek. ’t Jong volk, vrijers en lieven. Binnen het chauffeurswereldje benijden er velen deze job, denk ik.” Huh? Welke halte? “In Nederland bestaat er een gelijkaardig systeem, van bel - en streekbussen. Maar daar is het systeem wel veel duurder. Ook omdat het in Nederland geprivatiseerd is. Ik vind dat je voor een rit op de belbus weinig hoeft te betalen. Ik denk trouwens dat het voor veel mensen die de belbus nemen meer waard is dan die 60 of 50 cent die ze nu betalen. Ik heb me tot nu toe nog nooit ongemakkelijk gevoeld op de bus, iedere klant die meerijdt, zelfs ’s avonds laat, staat toch met naam en telefoonnummer geregistreerd. En als ik naar de politie zou bellen en ik zeg wie ik ben, dan zijn die er

4

De belbuslijn telt veel opstapplaatsen. Het is aan de chauffeur om zijn traject tot een goed einde te brengen. De opstap/afstapplaatsen in Hoogstraten centrum en deze van Meerle zijn de meest succesvolle, zoals de diagrammen aantonen.


OPENBAAR VERVOER

De belbus in 10 vragen Opgelet: de belbus is géén taxi die rijdt van deur tot deur en met volledige vrijheid qua tijdsrooster. Hoe reserveer ik? Bel gewoon nummer 03 218 14 94. Dat kan dagelijks tussen 7.30u en18.00u. Op zaterdag tussen 7.30u en 16.00u. Op zondagen niet. Welke gegevens heb ik nodig? Uw naam, uw opstapplaats, uw afstapplaats en natuurlijk dag en uur waarop u wilt vertrekken. Ook met hoeveel u wilt gaan.

Ik ken al die opstap- en afstapplaatsen niet, wat dan? De medewerkers van de centrale kunnen u helpen als u gewoon uw adres vermeldt. Zij duiden dan de belbushalte aan. Zij zijn ook geduldig en behulpzaam wat aansluitingsmogelijkheden en terugkeer betreft. Hoe lang op voorhand moet ik bestellen? Minimum twee uur op voorhand. Beter is een ruimere marge te nemen. Overigens krijgt diegene die eerst bestelt eerst zijn vertrekuur toegewezen. Dat wijzigt niet meer en latere bellers moeten zich aanpassen. Vanaf en tot hoe laat rijdt de bus? Op weekdagen van 6.00u tot 21.00u. Op zaterdagen, zon- en feestdagen van 8.00u tot 23.00u. Wat als ik besteld heb en toch in laatste instantie niet meerijdt? Moet ik dan in ‘t gevang? Bel dan gewoon terug naar de centrale en meld u af. Geen man overboord. Bestellen en niet opdagen is niet strafbaar, wél lastig voor de chauffeur. Hoeveel betaal ik? Voor elke rit op het grondgebied Hoogstraten betaalt u 60 eurocent (24 Bfr). De rit kost eigenlijk een stuk meer maar de gemeente betaalt de rest. Het kan goedkoper indien u een meerrittenkaart koopt, dan betaalt u slechts 0.50 cent. Ik wil met de Chiro een uitstap maken…? Er worden slechts groepen tot 9 personen aanvaard. Ik zit in een rolstoel…? Geen probleem! De belbus is uitgerust met een hydraulisch systeem dat u feilloos en comfortabel doet opstappen. Het is wel handig dit te melden bij de reservatie. U mag trouwens bij de reservatie eender wat melden dat van belang kan zijn.

Hoogstraten regionaal bekeken Meer dan 70 dunbevolkte gebieden in Vlaanderen hebben geen of weinig vaste lijnen. Daar wordt de mobiliteit verzekerd met een soepele belbus. In de Noorderkempen is de driehoek Merksplas – Baarle Hertog – Poppel en grootHoogstraten gezegend met zo’n bus. Met de invoering van deze belbus, de enorme uitbreiding van lijnenbundel 430 en haar varianten (richting Turnhout) en de frequentieverhoging van lijn 60 (richting Antwerpen) tijdens de werken aan de Antwerpse ring is de openbare mobiliteit voor Hoogstraten geweldig toegenomen. Er blijft echter nog de isolatie naar het noorden en het westen (zie gekartelde lijn). Wie naar Breda wil moet eerst op eigen kracht naar Ulicoten of Galder en dan het Nederlandse net aanspreken. Velen vergeten echter dat Baarle-Hertog wél te bereiken is, namelijk met de belbus vanuit Merksplas. Over het succes van de nieuwe lijnen 430 naar Turnhout wordt aan de toog wel eens getwijfeld. Zoals de kaarten nu liggen moet er echter niet voor afschaffing gevreesd worden. Een lijn moet om te mogen blijven gemiddeld 8 reizigers per rit tellen. Lijn 430 heeft er 10. Naar het westen, Loenhout en Wuustwezel zijn momenteel niet bereikbaar, zal de kaart mogelijk hertekend worden wanneer de functie van Station Brecht volledig bekend zal zijn. Men overweegt een zogenaamde flitstrein die de hele regio in een wip naar Antwerpen en Brussel voert. Er loopt momenteel bij De Lijn een reizigerspotentieelonderzoek in functie van Station Brecht. Dit onderzoek zal bepalen hoeveel reizigers het station kan opslorpen, eventueel ten koste van Turnhout. Uit het huidige verhoogde aanbod van lijn 60 tijdens de werken aan de Antwerpse ring kunnen echter wel praktische besluiten getrokken worden. Deze lijn 60 vervoerde in 2004 zo maar even 2.000.000 reizigers, wat met enig ‘understatement’ succesvol kan genoemd worden.

Met de uitbreiding van het aanbod is de mobiliteit in en rond Hoogstraten fel toegenomen. Alleen westwaarts en noordwaarts is er nog een onzichtbare barrière (zie kartellijn). Naar Loenhout en Wuustwezel is het nog wachten op een oplossing. Naar Nederland zal het nog lang behelpen blijven.

Met komst van de TGV en het bijkomende station in Brecht worden de openbaarvervoerkaarten weer geschud. Een volledige heroriëntatie dringt zich op. Er zullen echter nog veel plannen op de tekenstafels ontrold worden en het is niet te voorspellen wat het resultaat zal zijn.

De belbus in cijfers

5


OPENBAAR VERVOER

De Lijn en de Hoogstraatse scholen Tijdens de schooldagen passeren zo’n 23 bussen van de Lijn de Hoogstraatse scholen. Een twintigtal van deze bussen worden extra ingelegd voor de Hoogstraatse scholieren. Samengevat zijn er een achttal grote lijnen: Vlimmeren-Hoogstraten, Zandhoven-Hoogstraten, TurnhoutHoogstraten, Ravels-Hoogstraten, Antwerpen-Hoogstraten, BrasschaatHoogstraten, Ekerendonk-Hoogstraten, en Essen-Hoogstraten. Zeker in de winterperiode worden deze bussen maximaal gebruikt. Jacques Verboven, secretaris van de scholengemeenschap Markdal, schat het aantal gebruikers op minimaal 1500 leerlingen . “Het aanbod voor onze scholen is zeer goed. Wij hebben zeker niet te klagen als je dit vergelijkt met andere scholengemeenschappen. In Hoogstraten liggen de scholen erg dicht bij elkaar met een hoge concentratie (ongeveer 4300 leerlingen over de vier scholen). In andere streken kan de Lijn deze dienst niet inleggen en zijn de scholen zelf haast verplicht om een eigen dienst te organiseren, met een veel hogere kostprijs. Bij ons zijn het reguliere lijnen van De Lijn zelf. Zij staan in voor het vlotte verloop en kunnen een veel goedkoper tarief aanbieden dan wanneer het privé georganiseerd wordt. De meeste leerlingen maken dan ook gebruik van de Buzzy-Pass. Dat maakt dat sommige andere scholen, zoals in Kalmthout, niet zo gelukkig zijn wanneer er voor hun deur een ‘goedkopere’ bus passeert met leerlingen voor Hoogstraten. ” De bussen die uit de richting Rijkevorsel komen stoppen aan het Klein Seminarie, draaien de Ka-

rel Boomstraat in voor het Vito, keren langs de Gravin Elisabethlaan naar de Vrijheid terug om vervolgens via de Gelmelstraat naar het Spijker te rijden. De bussen die vanuit Loenhout komen draaien de Kathelijnestraat in, stoppen aan het Vito en vervolgen dezelfde weg als de voorgaande bussen naar het Spijker. De leerlingen van het Seminarie stappen uit in de GravinElisabethlaan. Hetzelfde gebeurt met de bussen uit de richting Turnhout. Zeer belangrijk in dit verband is natuurlijk de vlotheid waarmee de bussen de Vrijheid op en af kunnen rijden. Jacques Verboven prijst zich gelukkig dat ook de politiediensten het belang inzien van de vlotte doorgang van deze schoolbussen. Er is ooit wel eens hardop gedacht om een parking en bushalte te creëren tussen Vito en Seminarie in, bijvoorbeeld op de Wereldakker. Maar de tegenvraag kwam daarbij al vlug of het openbaar vervoer moet toegeven aan de toenemende druk van het autoverkeer.

VAN HEMELEN

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

Van Aertselaerstraat 21 - 2320 Hoogstraten Tel./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be 6

197

Dat het al eens durft mislopen kan ons ook niet verwonderen. Er blijken de laatste tijd nogal wat problemen te zijn met bussen uit Antwerpen en deze uit Vlimmeren die te laat toekomen in Hoogstraten. Wegenwerken en de toenemende drukte op de wegen kunnen al vlug het tijdsschema overhoop gooien. De bus die de lijn VlimmerenHoogstraten verzorgt doet ’s morgens eerst nog het vervoer Wijnegem-Zandhoven. Indien zich daar reeds een vertraging voordoet zit al vlug gans het schema in de war en komen heel wat leerlingen laattijdig in de school aan. Op sommige piekmomenten komen er wel 4 à 5 bussen te laat, wat direct een 250 ‘te late’ leerlingen betekent. Toch bestaat er een goede samenwerking tussen de scholen en de dispatchingdienst van de Lijn. Wegenwerken, omleidingen, enz worden regelmatig aan de scholen doorgespeeld. Laattijdige aankomsten, klachten of andere problemen worden dan weer aan de Lijn gemeld. Om een aantal problemen voor te blijven besliste het VTI om vanaf volgend jaar de school 5’ later te laten beginnen. Momenteel starten de lessen hier om 8.20 u. zoals ook op het Vito. Het Spijker en het Klein Seminarie beginnen tien minuten later. Individuele problemen op de bus blijken gelukkig miniem te zijn, en doen zich meestal enkel voor op druk bezette bussen. Hierover bereiken weinig klachten de school, maar als er zich onregelmatigheden voordoen dan wordt het ook zo goed mogelijk onderzocht. Het blijft evenwel de verantwoordelijkheid van de Lijn en een busbestuurder heeft ook maar twee ogen die hij meer dan nodig heeft om op een vlotte en veilige manier door het hedendaagse verkeer te geraken.


OPENBAAR VERVOER

Marjolein Van Bavel zegt

Marcel Vriens

Met de schoolbus: sardientjes en sluikstorters

Stelplaatsverantwoordelijke

Marjolein Van Bavel, Minderhout, rijdt reeds 2 jaar met de schoolbus (lijn 430) naar het Heilig Graf, waar ze momenteel het vierde jaar Humane Wetenschappen volgt. Met de ‘Buzzy Pazz’ in de hand, kom je door het ganse land. Het is te zeggen, met dat kleine kaartje kom je toch ver. De bus op, de bus af. Iets wat ik vaak placht te doen. Iets te vaak, naar mijn gevoel soms. Maar dat is nu eenmaal het lot van de leerling die net die studierichting kiest die de scholengemeenschap in haar eigen gemeente niet inricht. Elke ochtend vroeg uit te veren om de bus van kwart na 7 te halen - één van de vele schoolbussen die De Lijn inlegt om pendelaars over het ganse land op de juiste schoolbanken te krijgen – en ook na school de hort weer op. Het lijkt een eerlijke symbiose tussen De Lijn en zijn reizigers maar toch wordt er regelmatig binnensmonds – en ook daarbuiten – gevloekt.

De bussen komen te vroeg wanneer jij net wat later bent of komen laat wanneer jij goed op tijd bent. Typisch en dat verveelt. Maar ook logisch, het Belgische verkeer en het weer met zijn grillen...

gewoon aan de jolige sfeer wanneer er mensen tegen de grond gesmakt worden. Het is in ieder geval lachen op deze ritten. Er moeten echter mensen zijn die de kleine tegenslagen die gepaard gaan met het reizen met het openbaar vervoer minder goed verteren, lijkt het. Onze buschauffeurs krijgen - spijtig genoeg - veel met vandalisme en sluikstorten te maken. (En dan heb ik het nog niet over de berichten van nutteloos geweld die ons ter ore komen de laatste tijd.) Namen en telefoonnummers staan her en der op zetels gekalkt en bananenschillen vliegen - als het ware - bij de bochten in het rond. Gelukkig laat een assertieve busbestuurder dit niet zomaar over zijn kant gaan. Toen het zoveelste lege flesje over het gangpad rolde besloot een van de bestuurders van lijn 430 dat het welletjes was geweest. Hij duwde kordaat op zijn rempedaal en zei dat hij niet verder zou rijden als de sluikstorter zijn afval niet zou oprapen. Enkele minuten hebben we daar zitten wachten…en wachten. De flessengooier leek niets van plan te zijn. Gelukkig was er een barmhartige ziel die van zijn plaats kwam om de sluikstorter zijn afval terug te bezorgen. Toen de fles terug netjes in de boekentas werd opgeborgen vervolgden we weer hobbelend de weg naar huis. Goede zet van de buschauffeur, leek het me. Dat werkt, én het is grappig. Zelf ben ik ook al aanzien als een gemene sluikstorter. Ik zat rustig op de achterbank mijn mandarijntje te pellen toen de buschauffeur mij via zijn achteruitkijkspiegel aansprak. “Ela! Toch niet op de grond, he?!” Braaf als ik ben heb ik altijd een vuilbak bij me. Ik hield dan ook mijn brooddoos in de lucht ter illustratie van mijn maagdelijk geweten. De Lijn. Een eerlijk symbiose dus, zeker en vast. Hoewel het bij velen een twistappel is en dubbele gevoelens opwekt: ‘Driemaal hoera voor De Lijn!’ of ‘Niet te vertrouwen!’ en alles wat daartussen ligt.

Ook de drukte op de bus is soms niet te onderschatten. Op woensdagnamiddag en vrijdagavond is elke busreiziger zeer familiair met de sardientjes die hun lot hebben gevonden in een blikje. Maar dit brengt ook leuke momenten met zich mee. Vreemd genoeg zijn mensen veel socialer wanneer ze met hun natte oksels tegen elkaar aan staan gedrukt. Misschien komt het doordat we elkaars persoonlijke ruimte toch al teniet gedaan hebben, dat de drempel naar contact met vreemden aanzienlijk lager wordt of ligt het

Mijn visie; “Hoera voor De Lijn!” …al verloopt het reizen niet altijd rimpelloos. Want zoals in elk beroep wordt er wel eens iemand ziek. Op die manier kan het al eens gebeuren dat je 3 uur later dan voorzien thuis aankomt, nat van de regen en ongelooflijk slecht gehumeurd. Maar die zeldzame tegenvallers wegen niet op tegen de vele ritten die mama of papa niet voor ons moet rijden. Ik denk maar zo, – puber zijnde – de bus zorgt ervoor dat ik niet meer hoef te fietsen dan me goed lijkt. (mvb)

In de stelplaats aan het Van Aertselaarplein overnachten dagelijks 21 bussen; deze van De Lijn zelf. Verantwoordelijke daar is Marcel Vriens uit Rijkevorsel. Zijn taak is voornamelijk coördinerend. Zo moeten dienstaanpassingen voor blokperiodes en andere wijzigingen onderzocht worden. Ook het net houden van de bussen valt onder de bevoegdheid van de stelplaats. Het onderhoud zelf en de grote poetsbeurten gebeuren in Antwerpen. Ook verloren voorwerpen vragen heel wat aandacht. Naast de gewone voor de hand liggende dingen als sjaals, handschoenen, boekentassen en turnzakken behoren schoolrapporten tot de toppers. Van alle voorwerpen wordt een lijst bijgehouden en de volgende maand worden ze overgebracht naar de depot in Antwerpen. Gsm’s , identiteitskaarten en portefeuilles wordt steeds aan de politie overgemaakt.

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03 / 315.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD ‘VEILIGHEID EERST...’ www.geudens.be

188

7


OPENBAAR VERVOER

Een historische schets

Tram- en busvervoer in Hoogstraten Het mobiliteitsplan voor Hoogstraten kende in het verleden een zeer goede start, maar het bleef door allerlei tegenslagen veel ten achter. Het is pas tijdens de voorbije eeuw verbeterd, door onder meer de komst van de tram. Later kwamen er ook bussen, vrachtwagens en personenauto’s. Vandaag is het soms veel te druk.

cessietrams reden met twintig of meer rijtuigen, getrokken door twee locomotieven. De normale dienst bestond uit twee of drie rijtuigen met een bagagewagen. Deze tramlijn was ook vooral bedoeld voor het vrachtvervoer. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-’18) werd de tramlijn Hoogstraten Meersel een eerste keer door de Duitsers opgebroken, doch na de oorlog opgeknapt. In de Tweede Wereldoorlog, werd de lijn nogmaals verwijderd (1941) en nadien niet meer hersteld.

Tramhaltes De tramlijn Oostmalle-Hoogstraten werd in 1884 plechtig ingehuldigd. Hoogstraten was zo vanaf 20 september 1885 via Rijkevorsel en Oost- en Westmalle met Antwerpen verbonden. Zij verving de traditionele postkoets, welke tot dan toe het enige verkeersmiddel met Antwerpen was.

werd gereden op 1 september 1899. Een speciale vergunning maakte het mogelijk dat Belgisch tramwegmaterieel de grens kon passeren. Omdat het op Nederlands grondgebied verboden was om stoomfluiten te gebruiken, werd het Belgisch materieel speciaal uitgerust met een bel welke veelvuldig dienst deed. Deze bepaling is na 1920 opgeheven.

De grotere haltes waren allen gelegen nabij een café. De caféhouder was tevens agent van de tramwegmaatschappij. Enkele agenten waren: Hofkens in Meersel-Dreef, in Meerle Louis Smits, Heerle Minderhout Lenie Tackx, aan de Meersesteenweg in Minderhout De Loose en in Hoogstraten Hofkens, welke laatste weer familie Lijn Hoogstraten-Turnhout was van de agent in Meersel-Dreef. In Wortel was In 1903 volgde de tramlijn Hoogstraten-Turnhet de herberg “In den Lindeboom” aan de kerk, De verbinding voor personenvervoer was trouhout met een vertakking naar Hoogstraten-kolouitgebaat door de familie Schepers, binnen was wens van weinig betekenis omdat de Belgische nie, het zogenaamde “klein dreefke” langswaar er een wachtzaal voor de tramreizigers. Op deze tram geen gebruik mocht made tram de kolonie kon binnenrijden. Verder ging grotere haltes lag er regelmatig ken van de Hollandse lijn naar het over Wortel-kolonie en Merksplas-kolonie. materiaal klaar om vervoerd te Breda. Komende van Breda, In 1904 werd er voor de tram een waterleiding worden. Ook Wortel kolonie De caféhouder Zundert of Meersel-Dreef aangelegd van de Mark, nabij de watermolen op had een “arrêt”. In Hoogstraten was tevens moest men altijd overstappen Laren, tot aan het stationsgebouw aan de tramszelf was er nog een stopplaats agent van de in Rijsbergen. De aansluiting tatie; opgericht in 1906-‘07. De stoomtram had aan het kasteel, aan ‘Den Tram’ tramwegwas zeer slecht. Wachttijden immers veel water nodig. tegenover de kerk en aan het van twee uur waren eerder regasthuis. Al deze tramlijnen maatschappij gel dan zeldzaamheid. BijzonLijn Hoogstraten-Meerle-Rijsbergen waren enkelvoudig, zodat er op dere omstandigheden brachten Reeds op 24 oktober 1890 werd bij de Belgische geregelde plaatsen een wissel grotere drukte mee, zoals bruiloften, begrafenisregering een aanvraag tot vergunning ingediend met dubbelspoor, werd aangebracht. In Meerle sen, … Toch voorzag de lijn in een behoefte, voor een tramlijn Hoogstraten-Meerle-Rijsberspreekt men nu nog van ‘aan de wissel’. vooral in de meimaand wanneer duizenden gen. In 1898 werd deze lijn dan ook doorgebedevaartgangers naar het Mariapark in Meertrokken tot in Meersel, het grenstramstation, de Wat werd er vervoerd? sel-Dreef trokken en ook op de eerste zondag ‘poort’ naar Rijsbergen in Nederland. Omdat Veel reizigers kwamen van bij ons, beladen met na Pinksteren, voor de processie van het Heilige vijf kilometer rails op Nederlands grondgebied groenten, fruit, kippen, eieren, boter en spek voor Bloed in Hoogstraten. Voor deze dagen werd kwam te liggen, werd hiervoor een aparte maatde stedelijke markten. Er werden ook dieren verdan een speciale vergunning afgegeven zodat schappij opgericht en wel de n.v. Exploitatie van voerd. Te Meersel-Dreef had men de quarantaibedevaartgangers in Rijsbergen niet moesten Buurtspoorwegen in Nederland (EBN). In eernestallen. In Hoogstraten en Meersel was er op overstappen. Enkel dan werd van locomotief geste instantie was de maatschappij in Rijsbergen de statie een ‘koeberg’, om runderen te lossen en wisseld. Het was geen uitzondering dat er progevestigd. De eerste dienst vanuit Hoogstraten te laden. Vanaf de lente kwam er vee van elders naar hier. Zij werden op weiland gezet door onder meer Mr. Vandebril. In het najaar gingen ze weer terug richting stad. Nieuwe jonge dieren, vooral melkvee, kwam uit Nederland. Dit gebeurde met speciale dierenwagons. Mest werd ook aangevoerd vanuit de stad en gelost in de grote beerputten op Gammel en aan de splitsing van de weg Minderhout - Meer - Meerle (Meerseweg). De Kempense zandgrond had een grote behoefte aan mest. Verder vervoerde men kalk, hout, kunstmest, guano, enz., eigenlijk vrijwel alles. Zo is ook al het bouwmateriaal voor het Klein-Seminarie aangevoerd met de tram. Hiervoor had men toen een extra spoor gelegd in de Vrijheid. Er waren platte goederenwagons, de gesloten dierenbakken met schuifdeur en natuurlijk de reizigerswagons met voor- en achteraan een platform. De geverniste houten banken, het kolenkacheltje dat van november tot april moest branden en het ‘petrollampje’ zorgde voor een gezellige sfeer. Kinderen vonden het geweldig Een tram in de Gelmelstraat. Tijdens de week van de Heiligbloedfeesten waren de trams om op het platform te wippen en zo een stukje extra lang, tot zelfs 20 wagons. mee te rijden.

8


OPENBAAR VERVOER Conducteurs De conducteurs (ontvangers) stapten bij iedere halte af en gingen naar binnen in het café om eventuele reizigers te waarschuwen. Niet alleen aan de officiële haltes kon men opstappen. Ook tussen de haltes in kon men dat. Gewoonlijk gebeurde dit bij een café. De kastelein stak dan voor zijn klanten een vlaggetje in de grond langs de rails. De tram stopte, de ontvanger stapte af en ging het café binnen. Dan riep hij: „uitdrinken en instappen”, pakte er zelf nog vlug een en vertrok weer. De ontvangers stonden daarom ook te boek als grotere drinkers dan de machinisten en menige ontvanger ging wel eens over de schreef.

Pakjesdienst Hoogstraten lag op een 17 km van het dichtst bijgelegen spoorwegstation, Turnhout. Hier werden vroeger de met het spoor verzonden goederen op Tramhalte in de Vrijheid aan de Sint-Catharinakerk de tram overgeladen. Zware goederen werden Lux werd aangenomen op 8 maart 1935. De aan de losplaatsen van de tram afgehaald. Aan En toen kwam de autobus Tweede Wereldoorlog besliste ook hier over het het station was hiervoor een speciaal kantoortje. In het begin van de jaren ‘20 kwamen er al snel lot van dit eens zo bloeiende bedrijf. Vele voerIn de andere dorpen kon dit in de wachtzaal. De autobussen op de markt. Reden voor vele particutuigen werden opgeëist en keerden nooit weer. lichtere pakjes werden door de firma Van Gend & liere ondernemingen om met één of enkele busNa de oorlog heeft Autobus Lux geen van haar Loos met paard en wagen thuisgebracht. De voorsen een buslijn te gaan exploiteren. Vaak gebeurvroegere lijnen meer gebruikt. malige herberg het “Brouwersde dat in heftige concurrentie De firma Bijnens uit Turnhout nam na de oorlog huis” of voorheen “Wachtzaal met de tramlijn. De autobus Dan riep hij: het traject van Hoogstraten naar Meersel-Dreef aan de statie” uit 1887, werd was een soepeler en sneller over met een autobusdienst. Sedert 1 september opgericht door deze transportvervoermiddel dan de tram. ‘uitdrinken en 1949 vervingen autobussen van dezelfde firma firma, Van Gend & Loos. Op de Zeker in een tijd dat de wegen instappen’, ook de tram op de lijnen Hoogstraten-Oostmalle statie sprak men na de oorlog flink verbeterd werden. pakte er zelf nog en Hoogstraten-Turnhout, via Wortel-kolonie van “jef collion” of Jef Van den Zo werd Hoogstraten vanaf vlug een en en Merksplas-kolonie. Dit was voor ‘den tram’ Boogaert, de vrachtvoerder. De 1923 rechtstreeks met de het begin van het einde. Toch heeft de tram een “colli-on” ging met de “tilbery” Scheldestad verbonden door vertrok weer. grote betekenis gehad voor de ontwikkeling en de pakjes aan huis bezorgen. de autobusdienst Hoogstraten ontsluiting van de Noorderkempen. De statie in Vaste klanten waren de kolonie - Antwerpen. Bij het begin Hoogstraten werd later ingericht als autobusstelvan Hoogstraten, het Spijker, ’t Klein-Seminarie van de Tweede Wereldoorlog, in 1940, werd plaats, aanvankelijk voor de bussen naar Antweren de vele winkeltjes. Later gebeurde dat met de deze busverbinding afgeschaft. Autobus “Lux” pen. Voor deze naar Turnhout was er een garage vrachtwagen, ‘den otto van den tram’. was het grootste vooroorlogse autobusbedrijf te rechtover villa ‘Het heidebloempje’. Antwerpen. De laatste uitbreiding van de reisweAanvankelijk waren het stoomtrams, later wergen van deze maatschappij vormde Wuustwezel Onze tijd den het “autorails” op benzine of diesel. Deze (grens) - Loenhout - Meer en sloot aan op een Stilaan werd ons gebied meer opengetrokken. waren veel minder zwaar en veel wendbaarder. verbinding met Antwerpen. Deze verbinding De vrachtwagens, bussen en de personenauto’s Nergens in de wereld vond men zo een fijnwerd al bereden door de Gebroeders Jozef en deden meer en meer hun intreden. Men kon almazig net van trams (buurtspoorwegen) als in Jules Van Velthoven uit Gooreind Wuustwezel. les gemakkelijker aan en afvoeren. Er kwamen Vlaanderen. De overdracht van deze lijn aan Autobus vrachtvoerders met een of meerdere vrachtwagens en busmaatschappijen. Het wegennet is flink verbeterd. Zeker vanaf de aanleg van de autosnelweg (E10/E19) begin jaren zeventig. Het is nu soms zelfs veel te druk. Ook de HSL passeert bij ons. De invloed ervan zal echter niet zo groot zijn. Er is immers geen station in Hoogstraten. Ook de lijn doet flink zijn best om iedere uithoek bereikbaar te maken. De ‘belbus’ doet hierbij zeker zijn duit in het zakje. (db)

WEET De kapitein die zeilt zonder doel klaagt voortdurend dat de wind uit de verkeerde hoek komt. Seneca, Romeins filosoof, 5 vc-65 nC

WEET Voor het uitstalraam van Jos Hendrickx-Somers staat een ‘Autobus Lux’. Dit waren de eerste bussen die de lijn Hoogstraten – Oostmalle – Antwerpen verzorgden.

Op de weg tussen de huizen van vrienden groeit geen gras. Noors spreekwoord.

9


OPENBAAR VERVOER

Vanuit de frituur in Meerle...

Met de bus naar Hoogstraten Ad Jacobs (1955) woont momenteel in Hoogstraten, maar is geboren en getogen in Meerle. Hij is getrouwd met Phily Eelen en samen hebben zij 2 kinderen. Heel wat mensen zullen Ad nog kennen door zijn vorige job, deze van frituuruitbater in Meerle. Maar ondertussen rijdt hij al 13 jaar met de bus. DHM: Vier jaar lang heb je in Meerle een frituur uitgebaat. Hoe kom je er dan ineens toe om buschauffeur te worden? Ad: Eigenlijk speelde ik al langer met het idee om ooit met de bus te gaan rijden. Ik heb het nodige rijbewijs dan ook al jaren eerder gehaald. Op een bepaald moment kwam er een chauffeur van De Lijn bij ons in de zaak. Hij vertelde over zijn werk en zijn ervaringen boeiden me wel. Rond diezelfde tijd kregen we ook regelmatig bezoek van iemand die vroeg om onze frituur over te nemen. Toen ik vernam dat er bij B & C (Bijnens) in Turnhout wel een plaats vrij was, hakten we de knoop maar door en hebben we onze zaak verkocht. Ik was toen 37 en vond dat de ideale leeftijd om nog eens met iets nieuws te beginnen. DHM: Op welke dienst kunnen we jou tegenkomen? Ad: Ik rijd meestal de 430 (Hoogstraten-Turnhout) of de 400 (Hoogstraten-Rijkevorsel-Vlimmeren-Oostmalle). Daarnaast heb ik regelmatig een rit in de buurt van Beerse en Rijkevorsel. DHM: Hebben jullie een regelmatig werkrooster? Ad: Ja en nee. Zo’n maand op voorhand krijgen we onze diensten op papier. En als we willen kunnen we het langer op voorhand uitrekenen. Om de 6 weken hebben we immers dezelfde weekdienst. Maar de dagindeling kan er wel heel anders uitzien. Bij een ‘vroege’ werk je van 6 tot 14u.; bij een ‘late’ van 14 tot 22u. En als je een schooldienst hebt dan rij je ’s morgens een rit en ’s avonds een rit. DHM: Krijg je na verloop van tijd een hechte band met bepaalde klanten? Ad: Een hechte band is misschien overdreven, maar je leert wel veel mensen kennen. En soms kom ik natuurlijk nog mensen tegen uit de tijd in Meerle. Nu is het voor de veiligheid eigenlijk niet toegestaan om met de passagiers te praten, maar wanneer zij op de 1ste of 2de rij zitten gaat dat natuurlijk wel. DHM: Is er veel contact tussen de collega’s?

Lijn 430, klaar om te vertrekken naar Turnhout. 10

Ad: Door de wisseling van de roosters komen we elkaar regelmatig tegen. Lang duurt dat wel niet: meestal 10 minuten tot een kwartier bij het begin of het einde van een rit. Voor de Hoogstraatse En in de zomer kan het natuurlijk wel eens warm afdeling van B & C zijn we momenteel met 6 zijn achter het glas, maar de nieuwe bussen die chauffeurs. Het klikt onderling goed, hetgeen nu aangekocht worden krijgen allemaal airco, natuurlijk heel plezant is. dus dat probleem is binnenkort opgelost. DHM: Wat zijn voor jouw de pluspunten DHM: Hoelang gaat een doorsnee bus eigenvan de job? lijk mee? Ad: Het contact met de mensen is voor mij het Ad: De gemiddelde leeftijd van de lijnbussen belangrijkste. Daarnaast is er een groot gevoel mag momenteel maar 7 jaar zijn. Nu kan er in van vrijheid. Je bent de hele dag ‘binnen én buiprincipe een bus van 20 jaar tussenzitten, als je ten’. Eens in de bus, ben je ook voor een groot daarnaast enkele jongere bussen hebt om dat te stuk je eigen baas. En door de wisselende rooscompenseren. Bij B & C rijden we gewoonlijk ters heb je ook regelmatig de tijd om thuis nog een jaar of 15 met een bus. Dan hebben ze er eens iets te doen. meestal een klein miljoen kilometers opzitten. DHM: En wat zijn de mindere kanten? Eén van onze bussen heeft ooit anderhalf miljoen Ad: De toegenomen verkeersdrukte vormt nakilometers gedraaid! Met een tuurlijk een minpunt. Door het nieuwe bus rijden we 100.000 groter aantal auto’s en de vele Ooit heeft de tot 200.000 kilometer per jaar. omleidingen moeten we veel Later wordt dat wel minder. Na aanschuiven. Dat vergt heel wat strooiwagen oop gaan de meeste bussen geduld van de chauffeurs. En moeten voorrijden afl trouwens naar de Oostbloklanals men ons niet wil tussenlaten, tot in den, waar ze dikwijls nog meer moeten we soms gewoon brutaal dan 10 jaar dienst doen. zijn om onze plaats op te eisen. Meersel-Dreef DHM: Wat ik me altijd afTijdens de drukste momenten – vraag: rijdt een buschauffeur wanneer de scholen uit zijn – laat nog wel eens als passagier mee? men ons gelukkig al wat makkelijker tussen. Ad: Eigenlijk niet zo vaak. Wel als ik naar AntDaarnaast kan het parkeergedrag van sommige werpen ga. Het is daar altijd zo’n probleem om mensen wel eens tegensteken. Wanneer iemand je auto kwijt te kunnen, dat ik de bus dan wel bijvoorbeeld op de vernieuwde parkeerstroken eens durf nemen. in Worteldorp te dicht tegen de rijbaan parkeert, DHM: Met welke argumenten zou jij mensen kunnen we tegenliggers amper kruisen. Bij de heovertuigen om vaker de bus te nemen? raanleg van wegen lijkt men soms te vergeten dat Ad: Zoals ik al zei is er het parkeerprobleem in een bus wel wat meer plaats nodig heeft dan een heel wat steden. Als je al een plaatsje vindt, dan auto! Al valt dat in Hoogstraten eigenlijk nog wel is dat vaak ver weg van de winkelstraat. Daar mee, hoor. In Vosselaar, Beerse en vooral Sintmoet je in veel gevallen dan nog eens parkeerJozef lijkt het soms een staalkaart van alle mogegeld betalen. En dan maar hopen dat ze tijdens je lijke drempels, paaltjes en andere hindernissen. afwezigheid niet tegen je auto aanrijden! En ik houd mijn hart vast voor het vernieuwde Daarnaast is het busaanbod de laatste jaren sterk centrum van Rijkevorsel. Ik ben al eens gaan uitgebreid, waardoor je in Hoogstraten nu elk uur kijken en bepaalde stukken zijn gewoon te smal drie bussen hebt: één naar Turnhout, één naar voor een bus. In Hoogstraten vormt de opstapAntwerpen en één naar Oostmalle. Alleen van plaats aan het Seminarie een probleem. Omdat er de mensen uit Meerle of Meersel-Dreef hoor ik eigenlijk maar plaats is voor één bus, moeten de nog wel eens een klacht. Om hun verbinding in andere op drukke momenten op de rijbaan wachHoogstraten te halen, moeten sommigen eerst ten, met serieuze opstoppingen tot gevolg. een stuk met de belbus. Dat is op zich een prima DHM: In welke mate beïnvloeden de weerssysteem, maar voor veel mensen is het toch nog omstandigheden jullie werk? wennen. Je moet normaal 2 uur op voorhand Ad: Dat valt in België eigenlijk nogal mee. Albellen en als je ’s zondags op pad wil moet je leen als je in de winter een vroege dienst hebt, zelfs al op zaterdag gebeld hebben. Maar naarkan je wel eens de pech hebben dat er in Klein mate de tijd vordert, zal men dat ook wel weer of Groot Eyssel nog niet gestrooid is. Eén keer gewoon geraken. heeft de strooiwagen zelfs moeten voorrijden tot DHM: Oké, Ad. Bedankt voor de informatie in Meersel-Dreef. De smalle, beijzelde wegen en … rij voorzichtig! (dh) waren gewoon te gevaarlijk om over te rijden.


OPENBAAR VERVOER

Moeder Bluekens in 1955 over haar zoontje van 5

“Onze Jos, dat wordt een buschauffeur...” Wie regelmatig de bus naar Antwerpen neemt, kent zeker Jos Bluekens. Sinds 1980, toen nog bij de NMVB en vanaf 1991 bij De Lijn, rijdt Jos met de lijnbus. Maar hij heeft nog meer pijlen op zijn boog, of zijn het meer ‘noten op zijn zang’? Want iemand die zijn muzikaal talent weet te combineren met een busreis, dat is dubbel bingo. Geboren in de Heilig-Bloedlaan en getogen in de Achtelsestraat kent Jos ‘le tout Hoogstraten’. “Ons moeder vertelde altijd dat, toen ik een jaar was op het werk in De Kolonie. Ik stelde mijn of 5 was, ik in de keuken de stoelen achter elkandidatuur tegelijkertijd bij de NMVB en De kaar zette om met ‘de bus’ te kunnen rijden. En Kolonie en de eerste die zou reageren, diens job dan nam ik zo’n klein notablokje en knipte ik zou ik nemen. Het werd de NMVB. Gelukkig met een schaar de ‘ticketjes’ af. Ons moeder zei: maar want met de kolonies is het naderhand qua “Onze Jos, die wordt buschauffeur”. En effecwerkgelegenheid fel achteruit gegaan. tief, toen ik 21 was ben ik meteen een rijbewijs Met de onregelmatige diensturen aanvankelijk, D gaan halen om met een bus te mogen rijden. ik moest als een soort ‘vliegende chauffeur’ in de Ik werkte al bij meubelfabriek verschillende stelplaatsen van De Kempen in Westmalle, wat de sector Turnhout gaan rijden, De mensen ik heel graag deed en daarom werd het een beetje moeilijk kwam het chauffeuren er niet werden zot, hé... om nog op te treden. Met de direct van. Er was trouwens nog opkomst van discobars en een reden waarom ik voor vaste dergelijke was ons liedje toch uren koos. Ik speelde in ‘een jazzke’ (de Blue uitgezongen, dus stopten we ermee. Dan ben ik Stars) op bruiloften en feesten en dat wilde ik ‘arbiter’ geworden voor het gebuurtevoetbal. graag blijven doen. En ik was definitief chauffeur. Mijn vader had ooit een ongeval met het voetbal en verbood ons te voetballen. We mochten Toeristenbus wel in de fanfare. Op een mooie dag kwam hij Ik ben scheidsrechter gebleven tot in 1996. Het met een accordeon thuis en wij moesten accortoeval wil dat turnleraar Jos Lenaarts voor een deon leren. Eerst naar de muziekschool hier en sportdag op het Spijker nog een buschauffeur nodaarna jaren met de fiets naar Beerse om bij de dig had. De bus konden ze hebben van Leonardus bekende Henk Van Rijswijk les te volgen. Mijn Cars maar een chauffeur hadden ze niet. Toevallig vader met de accordeon op het ‘stoeltje’ van zijn had ik die dag vrij en ik heb ze uit de nood kunfiets en wij erachteraan. Vandaar mijn muzikale nen helpen. Er stond daar een oude Setra, 20 jaar ‘carrière’ hoewel wij geen echte natuurtalenten oud en met dubbele ‘ambriage’ en ik weg. Nog waren. Maar ik ben mijn vader nog altijd dankdezelfde avond vraagt den baas: “Zeg, mag ik af baar voor die kansen. en toe niet bellen als ik nog eens zo’n werkske heb”. En zo is dat ‘bijrijden’ in de toeristische sector begonnen. Met de jaren ben ik bij VerhoeEindelijk chauffeur ven gaan rijden en dat doe ik nu nog. Begin 1979 ging De Kempen failliet en ik moest wat anders gaan zoeken. Onze Charel, mijn broer, De Lijn werkte op de Kolonie in Merksplas en zei: “Ge Die overschakeling in 1991 van de NMVB naar moet surveillant worden op de Kolonie”. Ik ben De Lijn, daar hadden we wel wat schrik van. een herscholingscursus gaan volgen die gericht Vooral die overschakeling naar het nieuwe betalingssysteem, de zogenaamde Prodata (die gele bak naast de chauffeur, nvdr) was een beetje schrikwekkend. Zo’n computer dat schrikt af want wij waren dat oude systeem, de Almex, gewoon. Maar uiteindelijk is het een heel goed systeem gebleken. Ook de controle van de ‘ticketten’ wordt nu gedaan door aparte controleurs die opstappen en weer afstappen. Dat alles maakt dat wij ons vooral kunnen concentreren op het rijden zelf wat de job veel ontspannender maakt.

Aan de kaai van ‘t Schipperskwartier Voor De Lijn rijden of ‘toeristisch rijden’ heb-

ben allebei hun leuke kanten. Met de lijnbus rijdt ge van paal naar paal maar bouwt ge een zekere relatie op met de klanten:”Goeiemorgen, hoe is’t?” Met een toeristenbus rijdt ge telkens een nieuw traject en ge ziet al eens iets dat ge anders nooit ziet. Ik heb persoonlijk bijna nooit agressie meegemaakt. Ik moet wel zeggen dat ik ook probeer geen confrontatie aan te gaan met reizigers. In discussie gaan is gevaarlijk. Ik heb eens meegemaakt dat ik moest rijden naar Blankenberge voor minder gegoeden van Den Dam in Antwerpen. Omdat ik ook nog lid ben van accordeonclub De Vrije Kunst in Beerse neem ik dan mijn instrument wel eens mee om in de wachttijden wat te oefenen. Een oud madammeke had ‘mijne monica’ zien liggen en vroeg me of dat ik niet ‘een airke’ wilde spelen. Vlak voor het terugrijden bind ik mijn accordeon aan en begin in volle bus te zingen: Aan de kaai in ’t Schipperskwartier, staat een cafeetje,…enzovoort. Die mensen ‘werden zot’, hé. In de eerste plaats leuk maar ook…. kassa, kassa hoor. Want iedereen is dan wel vrij te geven, laten we zeggen dat tegenwoordig 1 euro een beetje de norm is, maar als ge de mensen wat bespeelt dan kan dat gemakkelijk vijf keer meer worden. Want “we hebben toch een fantastische dag gehad”. Tegenwoordig kunt ge op 55 jaar bij De Lijn op brugpensioen mits een totale loopbaan van 38 jaar. Ik heb die wel maar ik ga dat nog niet doen. Wij zijn pas verhuisd naar dit appartement en ik kan rustig met mijn ‘kabaske’ naar de Statie wandelen en ‘mijn eigen wat gaan amuseren op mijn vierkante meter’, zeg ik altijd. Waarom zou ik dan ook, ik doe het zo graag!” (lvr)

11


OPENBAAR VERVOER

Ons luisterend oor

Liever een half uur wachten dan zelf te moeten parkeren in Turnhout Vol verwachting klopt ons hart wanneer we op weg gaan naar onze allereerste businterview. Hetzelfde principe als op straat, zij het dat de toevallige buspassagier die wij lastig vallen, niet de luxe heeft om van ons weg te lopen. Handenwrijvend om zoveel ‘vrijwilligers’ die we zullen aanklampen met vragen als: ‘Neemt u vaak de bus?’, ‘Bent u tevreden?’ en ‘Hoe gaat dat in z’n werk, de belbus?’ gaan we richting halte Stelplaats. En richting gitzwarte hemel. Want uitgerekend vandaag hebben de weergoden uitgekozen om ons, Hoogstraatse mensheid, een klein voorsmaakje te geven van hun Apocalyps. Zowat alles behalve sneeuw zal de komende uren met bakken over ons hoofd worden uitgestort. Zowat alles, behalve veel busreizigers, op onderstaande uitzonderingen na: met recht de harde kern van het Openbaar Streekvervoer op een dinsdagochtend. Moeder Treza Janssens en Dochter Linda Hendrickx (09.00 uur, halte Stelplaats in Hoogstraten) Treza:”Wij zijn van Meer gekomen daarnet. We rijden nu een dagje uit met de bus, naar Antwerpen. Maar mijn dochter rijdt met de belbus naar haar werk, in Meer.” Linda: “Dat bevalt heel goed. De belbus is voor mij wel een hele verbetering. Ik werk in het Kringloopcentrum. De eerste keer dat we belden hadden we wel wat schrik. Maar nu bel ik elke keer voor een hele week.”

mij brengt. Maar meestal neem ik de belbus en ‘s avonds met de gewone bus terug. Ik ben nu op weg naar mijn werk in Hoogstraten. Voordat de belbus hier reed, pakte ik de fiets. Ik heb geen rijbewijs dus ik moet wel met het openbaar vervoer rijden, of met iemand anders mee. Soms vind ik het wel vervelend. Zo stond ik vorige week donderdag om zes uur aan de Stelplaats en normaal gezien komt de bus om vijf over zes. Om half zeven was hij er nog niet. Toen heb ik mijn vriend gebeld. Die is me dan komen ophalen.” Jozef De Bie (10.50 uur, halte Stelplaats in Hoogstraten)

van daar, met de 60. We zitten hier te wachten (op halte Stelplaats, red.). Normaal komt de bus achter ons door en draait ze dan naar hier om ons op te laden en verder te rijden. Maar nu was het een jonge chauffeur en die rijdt net tegenovergesteld! Die bus staat dus achter onze rug en wij zaten hier maar te wachten, met een man of drie. En wij zeiden: ‘Waar blijft nu die bus van Turnhout?’. En ineens vertrekt die achter ons en wij bleven achter. We zijn dan gaan reclameren op ‘den bureau’ van de Stelplaats. Daar zegden ze ook: ‘Normaal moet die bus zo draaien en zo komen staan. Dan zou die vrouw hier een uur moeten wachten. Ze heeft haar dochter gebeld, want anders kwam ze te laat op haar afspraak. Maar anders heb ik er niet over te klagen, nee.“ Marc Verschraegen (10.55 uur, halte Stelplaats in Hoogstraten) “Ik ben van Meer afkomstig, en ik rijd naar Turnhout. Ik heb nu de 60 genomen van Meer tot hier. Er komt in Meer (dorp, iedere 12 minuten na het uur, red.) elk uur een bus naar Hoogstraten. En dan heb je een verbinding met Turnhout, of met ergens anders. Ik gebruik elke week een paar keer de bus. Ik heb geen auto, dus als ik mij wil verplaatsen, dan moet ik de bus of de fiets nemen.” Anneke de Rooi (11.05 uur, bus 430 van Hoogstraten naar Turnhout) “Ik rijd niet zo heel dikwijls met de bus. Want ik heb drie kinderen, een drieling van twaalf, dus ik moet wel voor vier personen betalen. En dan vind ik het wel prijzig. Maar voor mij is het wel

Natasja Schlichting (09.45 uur, belbus van Meerle naar Hoogstraten)

“Ik rijd eigenlijk wel veel met de belbus, bijna iedere dag. Het gebeurt soms dat mijn vriend

12

“Vroeger reed ik nooit met de bus. Nu ik gratis kan rijden, rijd ik bijna iedere dag. Ik ben ondertussen gepensioneerd. Ik rijd naar Turnhout, naar Merksem, naar Antwerpen, naar overal. Ik hoef voor niemand meer thuis te blijven en ik vind het gemakkelijk. Ge wordt ouder, ik heb al een paar keer in het gasthuis gemoeten en dan pak ik ook de bus. Dat is gemakkelijk, want die stopt aan de ingang. Nu, de voorlaatste keer hadden wij een slechte ervaring. Want er stond hier iemand van Meer die een kleine ingreep moest ondergaan in ’t gasthuis, op een bepaald uur, en die komt dan met de bus

gemakkelijk. Ik moet nu naar het ziekenhuis en de bus stopt daar vlak bij. Ik woon vlakbij. Ik kom gewoon te voet naar de halte. In de zomer gaan we eerst met de bus naar Turnhout en dan met de trein naar Blankenberge. De


OPENBAAR VERVOER kinderen vinden dat prachtig, hoor. Ik pak veel liever de trein, dat is veel rustiger zitten. En vergeleken met een paar jaar geleden, vind ik de verbindingen en aansluitingen nu wel goed geregeld.” Greet Vermeiren (11.35 uur, halte Markt in Turnhout)

“Ik rijd elke dag met de bus naar school. Ik ben student aan de hogeschool van ’t Graf. In

Turnhout is het niet te doen om je auto ergens te parkeren. Ofwel mag je er niet staan, ofwel moet je betalen. Ik kies bewust voor het openbaar vervoer. Ik kan wel met de auto rijden als ik dat wil. Om vanuit Minderhout de bus te pakken is het soms wel moeilijk. De bus rijdt alleen in de spitsuren langs Minderhout tot in Meersel-Dreef. Dan moeten we de belbus nemen naar Hoogstraten. Die moet je dan wel twee uur van te voren bellen, dus als je te laat bent, dan moet je met de fiets rijden. Het is wel een kwestie van alles goed op voorhand te plannen. Als je ’s morgens bijvoorbeeld te laat opstaat dan heb je pech. Maar ik wacht liever een half uur op de bus, dan hier in Turnhout de auto te moeten parkeren.” Liliane Peeters-Mertens (14.50, bus 430 van Wortel naar Hoogstraten) “Ik weet precies wanneer de bussen komen. Ik vind het niet vervelend om er op te wachten, nee. Ik pak vooral de bus wanneer het slecht weer is. Ik kom waarschijnlijk straks te voet terug, langs het fietspad. Ik wandel heel graag. Maar als ik naar het ziekenhuis moet, bijvoorbeeld, neem ik ook de bus. Soms ga ik ook met de bus naar Mol, via Turnhout, op bezoek bij mijn vader. Of ga ik winkelen in de Colruyt van Turnhout, met de bus naar de Markt en van daar te voet tot aan de ring.

Ik maak veel gebruik van de bus, vooral sinds ze ieder uur door Wortel komt. Ik ken hier nog wel enkele mensen die regelmatig de bus naar Hoogstraten nemen. Eén keer ben ik te voet vertrokken naar Hoogstraten vanaf de halte omdat ik dacht dat de bus niet opdaagde. Maar ik ben toen niet geduldig genoeg geweest, denk ik. Nu weet ik dat de bus die van Turnhout komt soms wat vertraging kan oplopen.”

DE WERELD VAN

13


vanuit het stadhuis... Dweilen met de kraan open De slogans lieten er geen twijfel over bestaan. De bewoners van de ’s Boschstraat en de Gustaaf Segerstraat zijn het kotsbeu. Er moet een einde komen aan de verkeersoverlast in deze straten. Trillingen en scheuren in de gevels, wakker voor dag en dauw, en vooral boksen tegen een muur van onbegrip. Met een veertigtal kwamen zij naar de gemeenteraadszitting van einde april en rolden hun spandoeken open. Het college beweert naar oplossingen te zoeken maar ziet geen zinvol alternatief. Dweilen met de kraan open ? Of moet de kraan juist weg?

Miserie Al meer dan tien weken is de miserie in de Gustaaf Segerstraat aan de gang en sieren de zwarte vlaggen de gevels. De bewoners nemen het niet langer. Trillingen zijn er altijd al geweest, maar sinds de omlegging van het verkeer is het er alleen maar erger op geworden. Gevels blijken te scheuren, kasten kraken, het geluid en gedaver van het zware verkeer houdt de bewoners uit hun slaap of brengt het ontwaken enkele uren vroeger. Niet enkel het gewone verkeer, maar vooral de vele vrachtwagens en bussen daveren door de straat. Gelukkig gaat het er vaak langzaam aan toe wegens de file en de opstoppingen. Sinds er in de Gelmelstraat een grote bouwkraan is neergeplant wordt het verkeer richting Hoogstraten centrum resoluut de Gustaaf Segerstraat ingestuurd. Het kinderdagverblijf is aan uitbreiding

Boschstraat bestaan veel langer dan vandaag. Al drie jaar wordt er aandacht voor gevraagd door de buurtbewoners en aangedrongen op een oplossing. De oorzaak blijkt voor velen te liggen in de oude klinkerweg maar een degelijke studie werd er tot hiertoe nog niet uitgevoerd. Toen de gemeentediensten vorig jaar de oude riooldeksels verving door nieuwe minder trillingsgevoelige exemplaren ging er al een eerste zucht van verlichting in de buurt op. Toch bleek dit maar een beperkt resultaat op te leveren. Een fundamentele aanpak bleef zich opdringen. De mogelijkheid om de klinkerweg te vervangen door een asfaltbaan stuitte vroeger al op het verzet van Monumenten en Landschappen, die de Begijnhofmuur en de weg als één geheel bekeek. Een zeer belangrijk element is anderzijds dat deze weg niet zomaar door het plaatselijk verkeer alleen

toe en hiervoor werd een huisje aanpalend aan ‘de crêche‘ afgebroken en zijn de bouwwerken begonnen.

gebruikt wordt, maar vooral een doorgangsweg of een sluipweg is om het drukke verkeerspunt Gelmelstraat-Vrijheid te ontwijken.

Drie jaar

Geen zwaar verkeer

De problemen over geluidsoverlast en vooral trillingen in de Gustaaf Segersstraat en de ’s

Einde januari 2005 bracht het college een nieuw politiereglement op de gemeenteraad. Om paal

14

en perk te stellen aan het zwaar verkeer door de straat werd een tonnagebeperking opgelegd. Met uitzondering van de lijnbussen mocht er geen vervoer van meer dan 3,5 ton de Gustaaf Segerstraat meer indraaien. Enkel bij bijzondere evenementen kon dit verbod opgeheven worden wanneer deze straat als omleidingsweg gebruikt moest worden.. Zo had ook de verkeersraad het geadviseerd. Grote opluchting bij de bewoners hoewel in de raad niet iedereen het daarbij wilde laten. Raadslid Verhulst van Groen! vond dit reglement al een goede aanzet tot een oplossing maar een definitieve oplossing op lange termijn moest er nog komen. Hij drong daarom aan op een onderzoek in de woningen en in de wegopbouw. “Een degelijke studie kan de basis zijn voor een goede oplossing. De eventuele heraanleg van de weg kan gepaard gaan met groenaanplanting of plateau op het kruispunt Gustaaf Segersstraat – ’s Boschstraat. Tevens vragen we dat deze woonstraat in de toekomst zou opgenomen worden in een zone 30 van een schoolomgeving.” Ook Mark Haseldonckx van CD&V vond het traject nog niet perfect maar het weren van het zwaar verkeer was alvast een stap in de goede richting.


GEMEENTERAAD Donderslag Als een ‘donderslag bij heldere hemel’ wordt het verkeer plots omgeleid langs de Gustaaf Segersstraat en daveren de vrachtwagens door de straat. Terwijl de muren trillen en de borden rammelen in de kast, wordt een grote bouwkraan gemonteerd aan het kinderdagverblijf. De helft van de weg wordt ingepalmd en een deel van de Gelmelstraat wordt éénrichtingsverkeer. Zwarte vlaggen verschijnen als protest aan de gevels en achter de ramen prijkt de affiche “Wij krijgen het zwaar te verduren. Door het zwaar verkeer barsten onze muren.” Ook het Begijnhof deelt in de klappen en Het Convent besluit om mee in de actie te stappen. Er worden brieven geschreven naar het stadsbestuur en zelfs juridische stappen worden overwogen. En dan is er de gemeenteraadszitting van 25 april.

Algemene mobilisatie Een veertigtal actievoerders uit de straat en het Begijnhof zakken af naar het stadhuis om hun eisen kracht bij te zetten. Zij posteren vóór de ingang met spandoeken en plakkaten en kijken ernstig in de lens van de fotografen. “Stop het zwaar verkeer nu!!”, “De schade vergoeden”, de slogans laten er geen onduidelijkheid over bestaan. In de raadszaal is het wachten tot het punt aan de orde is. En het is even wachten, want Groen! heeft het punt op de bijkomende agenda ingediend en voor het zover is zijn er al een tweetal uren verstreken. “Vraag tot stemming over de herroeping van het politiereglement betreffende de Gelmelstraat en het verplaatsen van de kraan, zodat de Gelmelstraat terug open komt voor het verkeer.” Burgemeester Van Aperen wil er niet te veel woorden aan vuil maken en vraagt de stemming. Er is immers geen andere oplossing, vindt hij. Raadslid Verhulst verwijt het bestuur veel te gemakkelijk op de vraag van de aannemer te zijn ingegaan (“u vraagt, wij draaien”) en is van oordeel dat het niet de taak is van de gemeente om de problemen van de aannemer op te lossen. “Er is overlast, er is een gevaar voor de talloze schoolkinderen, en er is schade. Er is veel te snel besloten om de helft van de straat af te sluiten. De aannemer moet verplicht worden een andere mogelijkheid te zoeken.” De burgemeester reageert geprikkeld: “De bouwheer, in dit geval de school, betaalt aan de gemeente voor het in gebruik nemen van de openbare ruimte. Ik zou niet weten waar ze die kraan elders kunnen zetten. Op de speelplaats van de kleuterschool lijkt het mij alvast onverantwoord.” Raadslid Verlinden dringt er op aan om op zijn minst toch eens één dag verkeerslichten uit te testen. In het voorbije weken werd er meermaals weerwerk geboden tegen verkeerslichten, omdat dan de file tot op de Vrijheid zou staan. Raadslid Haseldonckx wijst er op dat drie jaar geleden gans deze problematiek al eens werd aangekaart. “Als men toen de weg had aangepast, dan was er nu geen probleem geweest. En is er ondertussen al een diepgaand onderzoek gebeurd ?” De burgemeester bevestigt dat er één jaar geleden reeds aan Monumenten en Landschappen gevraagd geweest is om een asfaltweg te leggen, maar dat zij op tegenkanting stuitte. Intussen zou er een studiebureel aangeduid zijn om de trillingen te meten, alsdus de burgemeester. “Wij zullen een aanvraag doen voor verkeerslichten bij Bruggen en Wegen, maar intussen vraag ik de stemming over het behoud van het politiereglement (omleiding). Normaal waren de werken voorzien tot oktober, wij hebben al verkregen dat de werken in juli gedaan zullen zijn” Schepen Roger Van Aperen wijst er op dat het kinderdagverblijf 1 miljoen euro investeert voor de dringende vraag naar opvang. “Gaat gij dit stilleggen ? Een kraan oprichten kost 80.000 frank, afbreken nog eens zo veel. Wie gaat dit allemaal betalen ?”

Kantoor van Notarissen

Jan MICHOEL & Filip MICHOEL Geassocieerde notarissen Burg. J. Van Aperenstraat 8 - HOOGSTRATEN Tel. 03/314.51.77 - Fax 03/314.65.56 Email: info@notaris-michoel.be OPENBARE VERKOPING VAN EEN VOORMALIGE RIJKSWACHTKAZERNE GELEGEN TE 2320 HOOGSTRATEN, VRIJHEID 208 Geassocieerd notarissen Jan & Filip Michoel te Hoogstraten zullen ZONDER WINSTPREMIE openbaar verkopen: ONDER HOOGSTRATEN: Een voormalige rijkswachtkazerne, gelegen te 2320 Hoogstraten, Vrijheid 208, sectie E nummer 176/F met een oppervlakte van 15a21ca. Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. Kadastraal inkomen: 4276. Beschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten. ZITDAGEN - TOEWIJZING op 14 juni 2005 om 17 uur in zaal ‘De Welgezinde’ in het Stadshuis te Hoogstraten. Bezichtiging: na telefonische afspraak op het Stadhuis 03/340.19.21 (mevr. Smets) Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de verkopende notarissen. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

De burgemeester vraagt hierna een tiental minuten schorsing en de verschillende partijen trekken zich terug om even van gedachten te wisselen. Hierna volgt de stemming. De meerderheidspartijen KVB en Hoop stemmen voor het behoud van de omleiding, Groen! stemt tegen en de rest van de oppositie onthoudt zich. Afwachten hoe lang de kwelling voor de bewoners in de Gustaaf Segersstraat, de ’s Boschstraat en het Begijnhof nog voort zal gaan.

190

15


GEMEENTELIJK NIEUWS

Stadsbestuur koopt de Laermolen Na overleg met de eigenaar en de vzw De Laermolen stelde het schepencollege aan de gemeenteraad op 23 mei voor om de watermolen aan te kopen. Na de aankoop door de stad wordt het beheer van de molen in erfpacht overgedragen aan de vzw De Laermolen, zodat er voor de bezoeker niets verandert. De stad betaalt 170.000 EUR voor de eigendom: 10.000 EUR voor de grond en 160.000 EUR voor het molengebouw. Met de aankoop van de molen door de stad komt er een einde aan de financiële problemen van de vzw De Laermolen en kan alle aandacht gaan naar de ontsluiting van het monument en de aanleg van de vistrap en de omgeving van de molen. Besprekingen die nu allicht in een meer ontspannen sfeer kunnen verlopen.

gronden in de onmiddellijke omgeving. Er volgt een oeverloze discussie over wie er nu precies eigenaar is van het stuwrecht en wie de nodige vergunningen mag of moet afleveren.

Restauratiedossier Om een lang verhaal kort te maken, de molen wordt op 13 februari 1998 als monument beschermd en er wordt een vereniging opgericht die de restauratie in goede banen moet leiden. Op 27 juni 2000 verschijnt het hoger genoemd drietal, aangevuld met Karel Verheyen, Dimitri Van Pelt, Leo Vleugels, Jos De Loose, Yves Hoskens en Louis Van Wellen voor notaris Michoel, als stichtende leden van vzw De Laermolen. Enkele maanden later, op 29 augustus 2000, neemt de vzw het beheer van de molen voor een periode van 27 jaar in erfpacht over van de eigenaar Jef Vermeiren. De vzw gaat in zee met architect Herman Adriaensens, die de opdracht

Wat voorafging Na een zogenaamde ‘molen infodag’, op 14 september 1996, dromen Jan Verheyen, Jan Vermeiren en Marten Fortuyn van een restauratie van de totaal vervallen watermolen, naar het voorbeeld van de restauratie van het begijnhof door de vzw Het Convent. Tussen die droom en de verwezenlijking ervan liggen, zoals later zal blijken, honderd en één problemen en van allerlei aard. Zo is er de vraag in hoeverre de beperkte financiële middelen van monumentenzorg mogen gaan naar een reconstructie van een vroegere toestand. Niet iedereen kijkt hier in dezelfde richting en het is vooral onder impuls van de cel ‘Industrieel Erfgoed’, binnen de afdeling Monumenten en Landschappen, dat de molen beschermd wordt als monument én dat er later subsidies zullen volgen. Maar er zijn nog andere en veel grotere problemen, zoals het probleem van het ‘stuwrecht’ en de gevolgen van de hogere waterstand voor de

Nu de vzw De Laermolen verlost is van haar financiële problemen kan alle aandacht gaan naar de ontsluiting van het monument en de aanleg van de omgeving van de molen.

De geschiedenis herhaalt zich Het is niet de eerste maal dat de Laermolen en de aankoop ervan door de gemeente Hoogstraten voor de nodige discussie zorgt. Op 29 mei 1913 keurde de gemeenteraad van Hoogstraten de aankoop én de afbraak van de sluizen van de Laermolen goed. Aanvankelijk wou men de Laermolen zelf aankopen, maar om financiële redenen beperkte de transactie zich tot de sluizen. Het ging tenslotte niet om de molen, maar om het stuwrecht….. Een toelichting: Op 30 november 1908 is er een vergadering van de ‘buurtwegopzieners’ van het arrondissement Turnhout, waarop de onteigening van de Laermolen ter sprake komt. Het gaat hem niet zozeer om de molen zelf, maar wel om het bezit van het stuwrecht. Het motief van de aankoop is immers ‘het regime van de rivier en de wateroverlast aan de aanpalende gronden’. Omdat een onteigening van de molen voor 2/3 subsidieerbaar is, kan de gemeente Hoogstraten, na de nodige onderhandelingen, de gemeente Wortel en Rijkevorsel overtuigen van het nut van de aankoop. De waarde van de watermolen wordt door officiële schatters geraamd op 9.000 BEF. Dat is beslist niet weinig voor die tijd, maar niet voldoende voor de toenmalige eigenaars: de kinderen van de overleden notaris De Boungne van Weelde. Vijf jaar lang wordt er onderhandeld, de prijs blijft behouden op 9.000 BEF, maar gaandeweg is er geen sprake meer van de onteigening van de molen maar van de aankoop van het sluisrecht. Nadat de gemeente Hoogstraten op 29 mei 1913 die aankoop goedkeurt, blijkt dat de staat en de provincie de beloofde 2/3 van de kostprijs niet betalen…. omdat er er geen eigendom aangekocht is. De gemeente betaalde veel geld enkel en alleen om stuwbalken te verwijderen. De eigenaar deed de beste zaak. Op 3 maart 1914 verkocht hij de buiten gebruik gestelde oliemolen, met het molenaarshuis, de schuur en 1,29 ha grond voor 18.000 BEF. (fh)

16

krijgt om het restauratiedossier van het molengebouw samen te stellen. Op 3 februari 2003 staat het licht op groen. De afdeling Ruimtelijke ordening verleent een gunstig advies voor de restauratie van de molen met behoud van de bestaande brug. In dezelfde vergunning krijgt de vzw de toelating om tijdelijk een bypass te graven om die, na de restauratie, terug dicht te leggen. De restauratie zal, volgens de raming van de architect 571.752,64 EUR (23.064.444 BEF) kosten. Op dit bedrag ontvangt de vzw een subsidie van 80 %, zodat het eigen aandeel van de initiatiefnemers 115.705,73 EUR (4.667.557 BEF) bedraagt. Dat eigen financieel aandeel wil men bij elkaar brengen door sponsoring van bedrijven en giften van particulieren.

Financiële problemen Al vlug wordt duidelijk dat het verzamelen van de eigen middelen niet eenvoudig is. Ondanks een grootscheepse en goed georganiseerde sponsorwerving komen de giften maar druppelsgewijs binnen. De vzw beseft dat er een financieel tekort zal ontstaan en richt zich op 15 maart 2003 tot het stadsbestuur met de vraag om de molen


GEMEENTELIJK NIEUWS aan te kopen. Op dat moment bedraagt het tekort van de vzw 82.000 EUR (3.307.872 BEF) Het schepencollege is van oordeel dat de aankoop van het monument beter past in het takenpakket van de Stichting Kempens Landschap en verwijst de vzw door naar de Stichting. Aanvankelijk wijst alles erop dat de Stichting de molen zal kopen, ware het niet dat er inmiddels een discussie ontstaan is over het gebruik van de weg bij de molen of beter, over de vraag of auto’s mogen rijden zo dicht bij het gerestaureerde gebouw. In de oorspronkelijke bouwaanvraag werd de bestaande brug dan wel behouden, later komt de vzw hierop terug. De initiatiefnemers vragen en krijgen van het college de toelating om een brug te laten ontwerpen die alleen geschikt is voor voetgangers en fietsers. Pas na protest van omwonende en andere boeren beseft het bestuur de gevolgen van hun vroegere beslissing. Het schepencollege en de gemeenteraad spreken zich uit voor het behoud van een brug voor alle verkeer, ook al betekent dit dat de Stichting Kempens Landschap dan géén kandidaat koper meer is.

Trendsetter in eigentijdse interieurs

Aankoop door de stad

Exclusief voor de regio

Vanaf eind januari van dit jaar komen er ernstige gesprekken op gang tussen de vzw De Laermolen en het schepencollege over de aankoop van de molen door de stad. Het bestuur beseft dat de gerestaureerde molen een absolute meerwaarde betekent voor de stad, zowel op cultuurhistorisch als op toeristisch vlak. Het bestuur heeft ook oog voor de problemen van de vzw. De watermolen is een ‘monument zonder economisch nut’ en het zal bijgevolg moeilijk of onmogelijk zijn om de financiële put te dempen met gelden die voortkomen uit de exploitatie van de molen, integendeel. Het financieel tekort van de vzw De Laermolen blijkt uiteindelijk nog groter dan verwacht. Tijdens de restauratie van de molen zijn er immers meerwerken uitgevoerd waarop de vzw blijkbaar geen subsidies kan ontvangen. Door deze tegenslag, of is het een verkeerde inschatting van de architect, is het financieel tekort opgelopen van 82.000 tot 160.435,30 EUR (6.471.944 BEF). Samen met de 10.000 EUR, als vergoeding voor de grond, kan het stadsbestuur de molen aankopen tegen betaling van, afgerond, 170.000 EUR (6.857.783 BEF) Na de aankoop door de stad wordt het beheer van de molen (opnieuw) in erfpacht overgedragen aan de vzw De Laermolen. Door die overdracht wordt de vereniging die instond voor de restauratie 99 jaar lang verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de uitbating van de molen. (fh)

Uniek geleid bezoek aan de kerk van Meerle Erfgoed Hoogstraten nodigt alle belangstellenden uit om op zondag 12 juni om 14.00 uur een bezoek te brengen aan de onlangs gerestaureerde kerk van Meerle, zijn interieur en zijn indrukwekkend dakgebinte. Tijdens het bezoek krijgen we deskundige uitleg door de heren Bernard Delmotte en Jan Verbeke van het bureau Support-Surface, dat van de afdeling Monumenten en Landschappen de opdracht kreeg om een vooronderzoek uit te voeren, dat moet leiden naar een visie op de restauratie van het interieur in het algemeen en enkele specifieke interieurelementen in het bijzonder. De gotische Sint-Salvatorkerk is een driebeukig bakstenen gebouw met 13de eeuwse vroeg-gotische delen van de toren en een 15de eeuwse fase van de middenbeuk. Het koor dateert uit het begin van de 16de eeuw. De bouw werd vermoedelijk op initiatief van de abdis van Thorn en van graaf A. de Lalaing in 1525 aangevat. Het laatgotische nieuwbouwconcept werd uitgevoerd tot en met de kruisbeuk, inclusief de wenteltrap en de tresoriekamer en dan definitief stopgezet zodat in de kerk de merkwaardige overgangen tussen laatromaanse, vroeg- en laatgotische bouwdelen bewaard bleven. De resultaten van het vooronderzoek en de manier waarop een grondige restauratie van het interieur kan gebeuren vernemen we van de specialisten die het vooronderzoek ter plaatse uitgevoerd hebben. Afspraak op zondag 12 juni om 14.00 in de Sint-Salvatorkerk van Meerle. Voor de leden van Erfgoed Hoogstraten is de rondleiding gratis. Niet leden betalen 2 EUR. (fh)

Derde generatie sinds 1947 in het centrum van Hoogstraten

Alle soorten behang, trendy of klassiek Verf in 20.000 kleuren van Boss Paints Raamdecoratie, zonnewering en vloerbekleding

Bent u graag op de hoogte van de nieuwste kleurencombinaties? Wenst u kleurrijke tips voor de juiste samenstelling van uw interieur? Bezoek dan zeker een van onze infoavonden of bel ons voor meer informatie.

AANBEVOLEN:

Workshops op aanvraag Ideaal voor groepen van 10 tot 16 personen. Aanleren van verschillende verftechnieken. Hoe maak ik van een oud kastje een trendy meubel?, enz...

H. Bloedlaan 277-299 2320 Hoogstraten Tel: 03/314 52 78 Fax: 03/314 88 02 e-mail: info@mertens-schilderwerken.be 194

17


OORLOGSHERINNERINGEN (DEEL 2)

Beelden uit de bevrijdingsstoet in Meer 28 & 29 oktober 1945 Uit het foto-archief van Alfons Sprangers

18


OORLOGSHERINNERINGEN (DEEL 2)

Unieke fotoreeks over arbeidskamp in Meers kasteel

De Nieuwe Orde in Maxburg MEER - In het archief van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) in Brussel, vonden we een unieke fotoreportage over een kamp dat tijdens de Tweede Wereldoorlog was ondergebracht in het Meerse kasteel Maxburg. Het kamp, ingericht door de Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen (VAVV), steunde volledig op collaborerende jongens, die kozen voor vrijwillige tewerkstelling bij “ ‘s lands wederopbouw”. De foto’s worden hier voor het eerst gepubliceerd. Al in de jaren ‘20 onstond op verschillende plaatsen in de wereld het idee om jongeren in te schakelen bij openbare werken. Ze waren goedkoop, ze konden veel werk verzetten, én het hield hen van de straat. Het gebeurde in het communistische Rusland, in de Verenigde Staten én in WestEuropa. Toen de Nationaal-Socialisten van Hitler begin jaren ‘30 de macht grepen in Duitsland, riepen ze meteen de Reichsarbeitsdienst in het leven: zowel mannen als vrouwen moesten een verplichte dienstperiode bij de Reichsarbeitsdienst vervullen, te vergelijken met de legerdienst zoals die tot in 1994 bij ons bestond. Al snel na de bezetting van België in mei 1940 werden ook in ons land twee dergelijke diensten opgericht, een Vlaamse en een Waalse. De Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen (VAVV) richtte zich aanvankelijk enkel op jongens, maar zou later ook meisjes toelaten. In een tiental kampen verspreid over het land werden jongeren aan het werk gezet. Op de velden werd gewerkt, met de spade in aanslag, ook dijken werden aangelegd, zoals in Zandvliet. Een van die kampen vond onderdak in kasteel Maxburg. (Ook in Brecht was een kamp, dat de naam kreeg van de vermoorde Verdinaso-leider Joris Van Severen.) Van in het begin onderhield de Vrijwillige Arbeiddienst voor Vlaanderen nauwe banden met de Nieuwe Orde. Zowel Verdinaso, VNV en NSJV (de Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen) hadden wat in de pap te brokken, terwijl de VAVV-leiding vooral de kaart trok van de SS en de Duits-Vlaamse Arbeidsgemeenschap

(De Vlag). Het gevolg laat zich raden: de gerecruteerde jongeren kwamen voornamelijk uit collaborerende hoek. En naarmate de oorlog vorderde stokte de recrutering. In het voorjaar van 1943 ging het even beter, toen Vlaamse

“De groet aan het vaandel.” (origineel onderschrift, foto SOMA) universiteitsstudenten werden opgeroepen voor verplichte tewerkstelling in Duitsland. Wie aan een opgelegd verblijf bij onze oosterburen wou ontkomen, kon zich voor twee perioden van een halfjaar inschrijven bij de VAVV. Maar die korte heropleving bleek niet meer dan een laatste stuiptrekking. In april 1944 werd de VAVV goeddeels ontmanteld. In het kamp in Meer heerste een kadaverdiscipli-

“De jonge mannen staan onberispelijk in de houding” (origineel onderschrift, foto SOMA)

ne, werd goedgemutst de Hitlergroep gebracht en waren de jongens ingedeeld in compagnies, alsof het om een legereenheid ging. De fotoreeks als geheel is niet gedateerd, één foto heeft 23 april 1941 als datum. (Toon Horsten) Bron: Bruno Dewever, ‘Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen’, in: ‘Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging’, 1998.

“Onze jongens keren terug van het werk.” (origineel onderschrift, foto SOMA) 19


OORLOGSHERINNERINGEN (DEEL 2)

De laatste kruisjes Vooraleer de laatste kruisjes langs de kerk vernield of verdwenen zijn, is het goed te herinneren waarom die kleine monumenten daar staan. In november 1944 bibberden de inwoners van Hoogstraten en omgeving onder de dreiging van “Vergeltungswaffen”, vergeldingswapens vanuit Duitsland. Hoogstraten lag toen nog maar pas achter het front waar Duitsers en geallieerden mekaar bestookten. Onophoudelijk was het kanongebulder in het noord–oosten te horen. De mensen waren het gewoon. En ze waren al wat blij, dat al het geweld dat ze einde september en begin oktober beleefd hadden, nu verder weg plaatsgreep. In de voormiddag van vrijdag 13 oktober was in Antwerpen in de Schilderstraat achter het Museum van Schone Kunsten de eerste vliegende bom V1 gevallen. Die had daar toen 42 mensen gedood en velen gekwetst. Ook dichterbij, in Wortel, was diezelfde dag zo’n bom terechtgekomen en die had daar vier mensen gedood: het gezin Lenaerts, die alle vier langs de kerk in Hoogstraten begraven liggen. Dat vreemde nieuws met vele vraagtekens had in Hoogstraten en omgeving snel de ronde gedaan. Slechts twee weken later, op vrijdag 27 oktober, hoorde en zag men in de voormiddag om 20 voor 11 uur boven Hoogstraten de eerste V1 zéér laag overratelen. Enkele seconden later hoorde men zéér nabij de zware ontploffing van die neerstortende V-bom. Dat was daags voor Meer, Meerle en Meersel-Dreef bevrijd werden. Die zaterdag, de 28ste oktober rond de middag, hingen in Hoogstraten de eerste Belgische vlaggen aan de gevels. Men voelde zich eindelijk zeker. De volgende dag, een zonnige zondag, kwamen ook de eerste mensen uit omliggende dorpen naar de meters hoge puinhoop van de kerktoren kijken. Die was ’s maandags, bijna een week voordien, de 23ste oktober 1944 vanaf 4 uur 30 tot 4 uur 40 door Duitsers met twee ton dynamiet opgeblazen geworden. In Loenhout viel in de nacht van zondag op maandag een eerste V1 vlak op een boerderij. Men begon te bibberen voor dat onzekere lot vanuit de lucht. Af en toe daverde immers de grond als in de omliggende weiden en velden V-wapens neerstortten.

De oorlog is niet gedaan Maandag 6 november 1944 om 6 uur ’s morgens sputterden twee V-bommen laag over Hoogstraten heen. Even voor 12 uur weer twee en rond 14 uur weeral twee. In de Moerstraat stortte die dag de eerste neer. Meerdere huizen werden er beschadigd, maar de mensen waren gelukkig tijdig gaan lopen.

’s Anderendaags om stipt 10 minuten voor 5 sloeg zonder enig voorafgaand geluid een V2 raketbom in nabij het Klein Seminarie aan de andere kant van de Vrijheid. Die onverhoedse inslag veroorzaakte veel schade en meerdere gewonden, waarvan velen zwaar verwond werden. Zij werden snel overal naar toe gebracht voor dringende verzorging. Vier van hen kwamen zelfs in Turnhout terecht. Anderen lagen in hulpposten van de geallieerden in Minderhout. Weer anderen werden in diverse Rode Kruisposten in Hoogstraten zelf verzorgd. De uitzonderlijk veel lichtgewonden konden dezelfde avond al naar huis. Maar ’s anderendaags woensdag 6 november bleek de balans aan doden zwaar. Wel zes huizen tegenover de school waren door de inslag van de raketbom totaal verwoest geworden. Daarin bleven naast de vele gewonden 7 mensen dood: o.a. twee jongens van 14 en 17 jaar, respectievelijk Herman en Edmond Coertjens, en ook de 76-jarige Adriaan Coertjens liet het leven; evenals een meisje van 14 jaar, Maria Strijbos, en een 41-jarige vrouw, Sofia Vermonden. Vervolgens lagen nog onder het puin één soldaat, een zekere Nollet en een onbekende burger, die van Berchem bij Antwerpen afkomstig bleek te zijn. De kruisjes naast de kerk herinneren onder andere aan de drie jongeren en de andere slachtoffers. Het waren in Hoogstraten niet de laatste en de enige slachtoffers van de V1 en de V2-bommen. Dag en nacht vlogen V1’s ratelend over Hoogstraten. Op zaterdag 16 december werden er 50 op één dag geteld. Maandag 18 december was het raak: een V2 die in de Vlamingstraat op de grens met Minderhout dood en vernieling zaaide. Dat en de niet aflatende meldingen van fatale inslagen in de dorpen rondom, de gekwetsten die van daar ter verzorging aangevoerd werden, het werkte de mensen in Hoogstraten danig op het gemoed. De kerststemming in 1944 was ook in Hoogstraten vreemd en onwerkelijk. Het vroor

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

20

185

Huis Den Engel in de Vrijheid. dat het kraakte van zondag op maandag tijdens de kerstnacht. Op kerstdag zelf werden te Hoogstraten drie Duitse spionnen gearresteerd. Daarbij kwam nog extra gevaar toen Amerikaans mobiel afweergeschut, rond Hoogstraten opgesteld, met stijgend succes V1 bommen af schoot. De meeste ontploften in de lucht. Maar neerstortende onderdelen en ook de granaten van de artillerie zelf vormden een ernstig gevaar. Niet alleen omwille van de snijdende koude bleven de mensen toen binnen in huis. Sommigen leefden zelfs in hun kelder want granaatscherven vlogen in het rond, doorboorden daken, deuren en de betimmerde ramen zonder glas. Van nieuwjaar zingen kwam niets terecht.

Terug naar school Duitse jachtvliegtuigen bestookten voortdurend de haven van Antwerpen. Dat nieuws kwam op nieuwjaarsdag in Hoogstraten toe via de tram, die het sedert enkele weken weer deed. De tweede nieuwjaarsdag 1945 ronkte de lucht boven Hoogstraten boordevol V1–bommen. Het was dan ook niet verwonderlijk, dat één Hoogstraten aandeed in de weide naast het gasthuis. Desondanks kwamen diezelfde avond na een half jaar vakantie de internen in het Klein Seminarie toe. Het moet er wel een rare sfeer geweest zijn, want elektriciteit was er niet. De schoolplicht was toen tijdelijk afgeschaft geweest. Toch begon men aan een nieuw schooljaar. De kinderen zaten echter meer in de schuilkelders dan in de schoolbanken. Het tegen de V1 gerichte afweergeschut blafte vanuit drie plaatsen rondom Hoogstraten: vanuit St.-Lenaarts, Meer en Meerle. De inslagen van brokstukken en afweergranaten troffen af en toe de school en ook heel wat huizen. Echt sneeuwen deed het vanaf Driekoningen, maar dan ook zonder ophouden in dikke vlokken. Desondanks gingen doorheen Hoogstraten de razende transporten van vrachtwagens, af en aan naar het front, dag en nacht onverminderd. De 28ste januari donderde een V1 met veel lawaai midden in de nacht om 1 uur en 10 naar beneden


OORLOGSHERINNERINGEN (DEEL 2) in de H. Bloedstraat. Iedereen was door het helse kabaal bijtijds gaan vluchten. Maar de materiële schade was niet te overzien. Zo’n V1 haalde een snelheid van 500 tot méér dan 700 km per uur en bevatte meestal 1000 kg springstof en voor de rest veel schroot allerhande, om toch maar veel te kwetsen en te beschadigen. Twee door het Amerikaanse afweergeschut aangeschoten V1’s stortten op 1 februari in en nabij Hoogstraten neer. Eén viel rond 7 uur 30 ’s morgens nabij het Withof, maar de tweede viel recht op de boerderij Aerts tegenover de Twaalf Apostelen. De boer en de boerin, hun vier kinderen en een buurjongen werden zwaar verminkt van tussen al de gedode beesten gehaald. Begin februari kwam er een nieuwe bedreiging bij. Duitse jachtvliegtuigen mitrailleerden tot in het centrum van Hoogstraten dag na dag de doortrekkende geal-

rond de kerk lag trouwens helemaal onder het puin van de toren en een gedeelte van de kerk. De nacht van 14 op 15 maart sliep niemand in Hoogstraten en omgeving. Duizenden Engelse bommenwerpers trokken denderend over richting Duitsland en terug, plus tussendoor het geratel van die eeuwige V1’s richting Antwerpen. Een hallucinant schouwspel voorwaar. De Amerikanen schoten ’s anderdaags voor de eerste keer een V2-raketbom af boven de Loenhoutsebaan. Het tuig verspreidde duizenden stukjes metaal op de weg en over het gehele gebied. Op 24 maart brak ondanks alles de lente door. Het werd 25 graden warm. Op Witte Donderdag ’s avonds om kwart voor negen stortte een aangeschoten V1 neer op 50 meter van wat er van de kerk van Hoogstraten

Beschadigde woningen tegenover het Klein Seminarie. lieerde colonnes vrachtwagens die het naar de Rijn oprukkende front bevoorraadden. Op 19 februari, toen alle in Hoogstraten ingekwartierde geallieerde soldaten naar het front trokken, passeerden op één voormiddag welgeteld 26 V1’s over Hoogstraten. In Meer telde men er 45 diezelfde voormiddag. ’s Zondags zag men er bij uitzondering zeven omzeggens op één rij, die Hoogstraten aan hoge snelheid passeerden richting Antwerpen. De V1’s bleven ronken boven de hoofden van de mensen in en om Hoogstraten. Op 4 maart vielen er twee afgeschoten neer; één in de Moerstraat en één op de Nieuwbaan. Dramatische verhalen her en der.

Soms goed nieuws De 9de maart was dan weer iedereen gelukkig in Hoogstraten, toen door puinruimende werklieden vanuit de crypte van de familie Salm Salm de van in 1941 daarin verborgen glasramen en andere onvervangbare schatten van de St.-Catharinakerk ongeschonden konden geborgen worden. Die dag kwamen ook de eerste zeer verbeide noodwoningen aan en de werken voor het nieuwe kerkhof werden aangevat. Het oude kerkhof

nog recht stond, het hoogkoor. Iedereen was als van de hand Gods geslagen. Maar dat was de laatste geweest; want op Goede Vrijdag 30 maart en paaszaterdag passeerde niet één V1. Dat gaf iedereen een raar gevoel. Pasen viel dan nog rustig op de 1ste april. Niemand kon het geloven, maar er waren geen V-bommen meer in de lucht! Het was een abnormaal koude paasdag dat jaar, toch voelde iedereen zich opgelucht en warm van binnen. Hoogstraten had vanaf 27 oktober ’44 tot 29 maart ’45 direct 14 V-bommen te verwerken gehad. Waarvan er twee tweemaal zes mensen gedood hadden. In het gehele kanton Hoogstraten vielen er een paar honderd, waarvan 12 % V 2-raketbommen waren. De meeste vielen binnen de driehoek Meer, Meerle en Minderhout in de weidse open vlakte. Wortel en Merksplas hadden er gelukkig slechts enkele te verduren gekregen. Het door gevechten ter plaatse extra zwaar getroffen Rijkevorsel had er een paar gehad met rampzalige gevolgen van dien. De tweede paasdag regende het pijpenstelen en de regenwaterellende in de vele beschadigde huizen was groot. De eerste verzwakte kinderen

werden door bemiddeling van het Rode Kruis vanuit Hoogstraten naar de Ardennen gestuurd. Want toen het luchtgevaar voorbij was, dook overal het gevaar van landmijnen en allerlei ander oorlogstuig op. Vooral veel boeren op het veld en spelende kinderen waren daarvan het slachtoffer. De eerste gevangenen werden vanuit Duitsland gerepatrieerd. De 12de april werd onder andere het massa moordkamp Bergen Belsen bevrijd en één week later Buchenwald en zo ging dat systematisch verder kamp na kamp. De 29ste april 1945 bereikte het droeve nieuws Hoogstraten dat deken Senden, die één jaar eerder weggevoerd was, reeds op 16 december 1944 voor Kerstmis in een kamp van de nazi’s bezweken was. Op 8 mei was het vrede; een vrije dag in de scholen. De twee fanfares van Hoogstraten lokten om 6 uur ’s avonds een heuse vredesstoet in de straten. De Vrijheid liep bomvol volk. Ook de 9de mei was een algemene rustdag voor iedereen. Er reden geen trams en er was geen post. Alle huizen waren feestelijk bevlagd. Dag na dag kwamen gedeporteerden terug thuis. Gelukkig hadden 46 van de 52 weggevoerde arbeiders het overleefd. Slechts twee van de 14 politieke gevangenen mochten dit geluk delen. Cynisch detail is wel, dat 7 van de twaalf in het verschrikkelijke kamp Dora, waar zij ondergronds aan de productie van V-bommen moesten werken, ellendig gecrepeerd waren. Hun namen werden vermeld, samen met die van nog een tiental andere oorlogsslachtoffers van Hoogstraten, op het voetstuk van het kalvariekruis aan de kruisweg nabij het nieuwe kerkhof, dat in 1952 opgericht werd. De kalvarie en de 14 staties zijn trouwens gemaakt in natuursteen uit het puin, dat voort kwam van de vernielde kerktoren. Ook het houten kruis is een balk uit de kerk. Het beeldwerk is van J. Jacobs. Waarom ook hier recent vandalisme gebeurde blijft een open vraag!? Op 1 juni 1945 werd historicus en professor E.H. Jozef Lauwerys de nieuwe deken van Hoogstraten. Het was kardinaal Van Roey die hem benoemde met de woordelijke opdracht om de totaal verwoeste kerk van Hoogstraten, waar de kardinaal-aartsbisschop zelf in het Klein Seminarie destijds student geweest was, binnen de tien jaren identiek als voorheen te herbouwen. Dat deed hij! De kerk, de toren, het stadhuis en 34 huizen waren in Hoogstraten totaal vernield. Nog eens méér dan 100 huizen hadden zware schade opgelopen. Zo’n 70 % van alle gebouwen in Hoogstraten, dat waren er toen 415, hadden door de oorlogshandelingen enige schade opgelopen. Méér dan 20 personen waren ter plaatse gedood en dubbel zovelen waren zwaar gewond geworden. Tegen de noordelijke muur van het oude kerkhof lagen 10 Duitsers begraven die allen tussen 10 en 19 september 1944 te Hoogstraten overleden waren. Zij werden in juni 1949 naar het Duits militair kerkhof in Lommel over gebracht. De overleden geallieerde soldaten werden direct meegenomen en elders begraven. (Ivo Bovend’aerde) (Samengesteld uit het boek van deken Jozef Lauwerijs, Het Hoogstratens Oorlogsboek, HOK 1970).

21


OORLOGSHERINNERINGEN (DEEL 2)

De nachtmerrie Op zaterdag 27 januari 1945 bevrijden de Russen het uitroeiingskamp van Auschwitz. Ze troffen er nog zevenduizend uitgemergelde lichamen aan. Tienduizenden hadden het kamp toen al verlaten voor de beruchte dodenmars. Uit België vertrokken 28 konvooien met 25.257 gevangenen naar Auschwitz. Slechts 1.337 van hen overleefden het. Buiten Auschwitz waren er nog vele andere kampen, ieder met zijn eigen bestemming, waaronder Dachau, Buchenwald, Dora en vele anderen. Er zijn ook mensen van Hoogstraten naar deze kampen getransporteerd. Over hen wil ik hier iets meer vertellen. Hitler was katholiek gedoopt en opgevoed. Maar hij haatte de Kerk. Om politieke redenen ging hij zelden de openlijke strijd aan. In zijn beruchte tafelgesprekken liet hij zich vaak bijzonder laagdunkend uit over het christendom. Propagandaleider Joseph Goebbels wond er echter geen doekjes om: “De Führer beschouwt het christendom als een symptoom van verval. Het is immers een tak van het jodendom. Uiteindelijk zal het vernietigd moeten worden.”

wachter Frans Cornelis te Antwerpen terug vrijgelaten. Er was nog hoop en er werd zeer veel moeiten gedaan om de mensen terug vrij te krijgen. Bij een klein aantal is dat gelukt, waaronder ook dokter Bremans. Voor de meerderheid werd het de hel.

Jacques De Smedt vertelt over Z.E.H Leo Senden Jacques De Smedt, een teruggekeerd politieke

Bidprentje van Leo Senden. gevangene zagen afmaken, ons immer zalvende woorden toe te spreken. In Dora werden we verder onderverdeeld in commando’s, de enen gingen naar Harzungen, de anderen naar Eilrich en enigen bleven in Dora, zoals er ook in Buchenwald gebleven waren. Ik voelde me gelukkig wanneer ik ‘s anderendaags weer de Z.E.H. Deken bij me zag. We werden alle twee in hetzelfde commando geplaatst. Ik hoorde onder het werk zijn balsemende woorden en had de gelegenheid met hem te redeneren. In dit alles moest ik hem bewonderen en moest ik zijn grote wetenschappelijke kennis hoogschatten. Dit alles gebeurde terwijl hij zo leed. Ik zag het, hij leed geweldig onder de druk en het gevloek van de Civilmeester (burgerlijk toezichter), die te weten gekomen was dat hij priester was.

Deken Senden hield geen blad voor de mond. Hij zei waar het opstond. Blijkbaar heeft zijn moed hem het leven gekost, samen met dit van andere Hoogstratenaren, die ook tegen de nazi-terreur waren. Op 1 mei ’44 werden 16 mannen van hun bed gehaald te Hoogstraten, drie te Minderhout en een te Meer. Er waren er die onraad roken en door de tuin de velden in konden vluchten. Ze hadden eigenlijk een veertigtal personen willen oppakken. Het ging om de deken, een dokter, een advocaat, de vakschoolbestuurder, de onderbestuurder van de strafschool, de belastingbeambte, de bediende, de rijkswachter, enz … . Te Antwerpen werd Frans Sterkens van Hoogstraten, dezelfde dag opgehaald op zijn bureau bij de Buurtspoorwegen. Op 20 mei werd rijks-

22

gevangene vertelt: “Op 21 juni 1944 kwam ons transport aan te Buchenwald ten getale van 860 man. In ons midden hadden we twee priesters, waaronder Z.E.H. Senden, deken van Hoogstraten. Niemand had betere moraal dan de Deken van Hoogstraten, zijn opbeuringsgeest was onbeperkt. Op 14 juli 1944 werden we vervoerd naar Dora, bij Nordhausen. Daar werden we verdeeld. In Dora hoorden we spreken van Vl en V2 en van honderden gevangenen die al omgekomen waren bij het boren en maken van de ondergrondse fabrieken. De Z.E.H. Deken wist bij het vertellen van dergelijke gruwelen, die we reeds te Buchenwald beleefden, wanneer we er een

Eens waren we aan het werk in het water. We moesten de keien en het slijk uit het water ophalen, een zware lastige arbeid voor iemand die zoiets niet gewoon was. De “Civil” snauwde hem altijd grijnslachend toe met de woorden: “He! verdoemde paap, gij moet hier kreveren! Gij Roomse paap, gij moet hier vergaan als een pruim (sjiek)”. De Z.E.H. Deken gebaarde nooit dat hij het hoorde, maar prevelde stillekens een gebed. Zo gebeurde het eens dat de “Civil” razend werd en de deken languit in het water en het slijk smeet, om dan eens hatelijk te kunnen lachen. Wanneer hij dan nog niet rap genoeg was, sloeg hij hem nog met een schup in de lenden. Zo was dit elke dag wat anders! Wanneer we aankwamen op het werk, stond de “Civil” al te grinniken als hij de deken zag en riep hem natuurlijk voor het slechtste werk eerst. Automatisch ging ik altijd mede. Het was altijd het zwaarste en het meest vermoeiende werk, onder andere beton voeren of beton laden in de wagens. Dit moest zeer snel gaan en


OORLOGSHERINNERINGEN (DEEL 2) het was zeer zware arbeid. Wanneer we balken of grote planken moesten dragen, dan zocht de “Civil” de zwaarste uit en daarbij nog deze die nat waren. De deken kon niet meer dan ze met gebogen rug enkele meters verder slepen. Ik haastte me dan naar hem toe, smeet op gevaar af gezien te worden, mijn plank weg en dan droegen we samen de zware last. Dit waren vreselijke dagen! Gelukkig had de deken kunnen veranderen van commando. Daar was hij verlost van de “Civil” die hem zo haatte en afbeulde omdat hij priester was. Later vroeg de “Civil” mij: “Du, Belgier, wo ist der Pfaffe, die immer bei dir war ?” Ik antwoordde dat ik het niet wist, want hij was in staat hem terug te halen. Hij antwoordde daarop: “Spijtig dat ik de verdoemde paap hier niet doodgeslagen heb! Maar die gaat hier evenwel toch kapot ! Heel dat allegaartje van buitenlanders moet hier kapot!”. Ondertussen had de deken het geluk gehad afgekeurd te worden om in de commando’s te werken en had hij voortdurend lichte arbeid in het “Lager” wegens zijn ouderdom en de verzwakking van zijn zenuwstelsel. Onder lichte arbeid verstond men het onderhoud en het opkuisen van het kamp.

al was de straal en het grote levenslicht verdwenen. Ik hoopte hem nog te kunnen redden, maar volgens de dokter was het vruchteloos: ”Neen, jongen, op die leeftijd is er niets meer aan te doen! Het is nog een kwestie van dagen, maar hij dient opgegeven, evenals veel anderen. Verdoemde Moffen!” De winter met zijn sneeuw, regen en ijskoude winden en daarbij nog de onvoldoende klederen hadden de boom neergeveld. Hij ging langzaam aan het wegkwijnen. Door de zwakte en de uitputting had hij geen lichamelijke weerstand meer om al die ziekten, die hem ineens te pakken kregen, te boven te komen. Daarbij had de winter hem nog een zware pneumonie bezorgd zodat hij van tijd tot tijd in zijn fluimen bijna versmachtte. Zijn lijden was onuitsprekelijk en daarbij had hij ook rheumatis, wat hem om zo te zeggen bijna verlamde. Tot slot doorzinderden hem de pijnen van zijn bloedzweer aan het rechterbeen. Dit alles was voor hem een onmenselijke foltering en toch glimlachte hij nog immer tot zijn laatste uren. Wanneer iemand in de zaal op sterven lag, ging ik de Z.E.H. Deken verwittigen en dan sukkelde hij, al op mijn schouder leunend tot het bed van

kist gedragen om dan vervoerd te worden naar Dora (bij Nordhausen), waar het lijk met talrijke andere enkele dagen later verbrand werd in het crematorium.” (zie True, HOK 1972) Tot zover zijn vriend en mede-gevangene. Senden is als politiek gevangene in Duitsland overleden.

Hij was niet de enige In Hoogstraten, achter de kerk, richting nieuw kerkhof, staan hun namen gegrift in de kruiswegstaties: Aerts Albert, Ellrich, 16.04.45; De Koninck Jan, Dor a, 25.12.44; De Koninck Victor, Ellrich-Dora, 24.08.44; de Wilde William, Ellrich, 03.01.45; Dupont Jeroom, Harzungen, 27.03.45; Pinxteren William, Buchenwald, 24.08.44; Peeraer Leo, Weimar, 01.05.45; Rosiers Marcel, Sarcau, 24.04.45; Senden Leo, Ellrich-Dora, 05.12.45; Sterkens Frans, Ellrich-Dora, 10.01.45; Van Elsacker Jozef, Neuengamme, 13.12.45; Verhoeven Albert, Dora, 12.12.44. Slechts enkele kwamen terug, nl. Marcel Schauvlieghe en Tony Priem. Er waren weerstanders bij die aangesloten waren bij “het Kempisch Legioen”, “de Witte Brigade-Fidelio” en bij de NKB (Nationale Koninklijke Beweging). De kalvarieberg bij de kruisweg achter de kerk draagt de namen van 25 andere slachtoffers, die in Hoogstraten zelf het leven verloren. Voor wie hierover meer wil lezen: Hoogstratens Oorlogsboek, HOK, 1970 & True, HOK, 1972. (db)

Kruisweg Hoogstraten. In de maand augustus was de deken al geweldig afgevallen door buikloop, waarmede hij zelfs een paar weken in de infirmerie is geweest. Daarna heeft hij met moeite het overige van de maanden augustus en september doorgesparteld. Maar nu volgden de koude wintermaanden. Ik was ondertussen verpleger geworden in de ambulance der chirurgie (heelkunde). Toen ik op zekere dag de deken zag binnenstrompelen met hinkend been, had hij een bloedzweer aan zijn rechterbeen. Het was enkele dagen geleden dat ik hem nog gezien had en ik herkende hem bijna niet meer; zo erg was hij uitgemergeld! Letterlijk het vel over de benen, een levend geraamte! Aan zijn lach was hij immer te herkennen,

de stervende. Zo deed hij tot de laatste dag. Ik herinner me de laatste morgen: hij kon niet meer gaan, ik moest hem dragen en toch wilde hij er uit, om een stervende kameraad nog een laatste kruisje te geven. Zo kwam de sterfdag; het was de 5 december 1944. Het einde was gekomen zo rustig en kalm als hij onder ons leefde. Met een lichte lach is hij gestorven en van ons heengegaan. Het was een grote ziel, een wonderbaar hart, een optimist in de vreselijke stonden en de goede herder voor zijn landgenoten. Verdoemd zijn de (nazi-) moordenaars omdat ze zo’n mens en talrijke anderen het leven benamen, omdat ze niet hun mening deelden. Na het appel werd het lijk naar beneden in de

www.totaalgarage.be

193

23


INTERVIEW

De top van het danswereldje bereiken Annelies Du Bois woont met haar ouders in de Venhoef. Deze zesdejaars van het Klein Seminarie laat zich tijdens de weekends van haar meest swingende kant zien, wanneer ze als newcomer meedoet aan een countrydanswedstrijd ergens in Europa. Zo nam ze enkele weken geleden deel aan het Europees kampioenschap in het Nederlandse Veldhoven. Maar hoe tuimelt een 18-jarige Hoogstraatse via een Nederlandse dansclub de countrywereld binnen? Annelies: Hoe dat gaat? Heel gewoon eigenlijk. Ik was al vanaf mijn tiende erg in dansen geïnteresseerd, zoals wel veel jonge meisjes, en schreef me in voor een danscursus. Jazzdans, hiphop, klassiek ballet - ik zag het allemaal wel zitten. Ik werd lid van een dansclub in Malle en deed er mee aan optredens. Vorig jaar kreeg ik na zo’n optreden een uitnodiging van een Nederlandse dansstudio om mijn kunnen te demonstreren. En nu neem ik dus deel aan wedstrijddansen. Ik ben lid van de Dutch Country and Western Dance Association. En waarom countrydans? Dat is toch niet meteen de meest voor de hand liggende dansstijl voor jongeren, wel? Neen, dat klopt. Nog altijd krijg ik wel eens lacherige, onbegrijpende reacties van leeftijds-

dat is dus wel helemaal mijn ding. Het gaat om zes basisdansen met verschillende technieken. De nummers die je brengt worden voorgeschreven, choreografen hebben de pasjes uitgewerkt. Met je eigen danslerares oefen je dan om het geheel met armbewegingen op te smukken. Zelf heb ik overigens een voorkeur voor de snelste, meest vermoeiende dansen: lilth (swingend), funky en cha cha (met vooral heuptechnieken). Verder zijn er nog de wals, smooth (dansen in een bepaald personage) en de novelty. Deze laatste combineert eigenlijk technieken van de vijf andere. Heb je in die wedstrijden een speciale outfit? We hebben wel enkele verplichtingen, ja. Zo moeten de mannen een hoed dragen, en dragen de vrouwen laarzen. Maar verder is dat niet een opgelegde country outfit hoor, eigenlijk dragen we een maillot met een v-uitsnijding, behalve voor de wals en de funky waarvoor we respectievelijk een lange rok en broek hebben. Je moet je dus niet al te veel cowboytoestanden inbeelden. Dans je met een partner, of gebeurt dat niet bij country? Toch wel maar zelf dans ik solo. Binnen het countrydansen zijn er verschillende disciplines. Zo zijn er ook partner- of groepsdansen. Verder is er non-country op popmuziek als Britney Spears of Justin Timberlake, pro-Am, choreografie. Binnen het solodansen is er de classic met opgelegde dansen zoals ik die dus zelf beoefen; daarnaast nog renegade waarbij je ter plekke de muziek krijgt en een beperkte tijd om een dans voor te bereiden, of ook nog showcase waarbij je vooraf een choreografie maakt bij opgelegde muziek.

genoten die horen dat ik aan countrydansen doe. Ik begon er eigenlijk mee door toedoen van mijn moeder die dat onder de knie wou krijgen. Maar uiteindelijk werd ik dus degene die er mee bezig is…De meeste mensen hebben een verkeerd idee van wat countrydansen inhoudt. Aan de ene kant is er de gewone countrydans, een vorm van salondansen. Leuk op zich, vind ik, maar ook niet meer dan dat. Aan de andere kant is er de wedstrijdcountry, en

Vijanden op de dansvloer

24

Is het een dure hobby? Als je alles optelt wel. Voor een stel laarzen moet je al gauw € 200 rekenen, voor de rest van de kleren nog eens € 300. Daar doe je dan zo’n jaar of twee mee. Per wedstrijd betaal je € 135 inschrijvingsgeld, gemiddeld doe ik een wedstrijd per maand. Aangezien dit ook in het buitenland is, moet je er de onkosten voor de verplaatsing

en het verblijf ter plaatse bijtellen. Bovendien is er het inkomgeld voor de ouders, van wie je toch afhankelijk bent voor het vervoer. Goedkoop is dus wel wat anders. Daar staat financieel overigens niets tegenover, zelfs niet wanneer je wint. Je doet het voor de kick en de spanning, voor het plezier van het dansen, voor de eer en het prestige van het winnen ook. In het beste geval val je in de prijzen en krijg je een plakkaatje. Wat maakt het countrydansen dan toch zo aantrekkelijk dat je het wil blijven doen? Zoals ik al zei: het dansplezier in de eerste plaats. Meegaan op het ritme, opgaan in de muziek, voelen dat de technieken die je hebt getraind hun vruchten afwerpen. Bijzonder plezant is ook dat het een internationaal circuit is, waarin je heel wat sociale contacten hebt met leuke mensen. Het is een wereldje waarin je na verloop van tijd iedereen wel min of meer kent. Naast de dansvloer zijn de meisjes onderling de beste vriendinnen, al word je mekaars vijanden van zodra je op de dansvloer staat en de wedstrijd begint. Maar ook het wedstrijddansen zelf is enorm plezant. Het is bijzonder inspannend, op een snel ritme tot 220 beats per minuut. Optreden voor een jury en voor een publiek doet je beter presteren, dat kan echt een kick geven. Daardoor leer je trouwens heel wat zaken die je ook buiten het dansen goed van pas komen: je bouwt een goeie conditie op, leert technieken om rustiger te zijn en met spanning om te gaan, of om vol te houden en naar een prestatie toe te werken. Zelf ben je nu zo’n jaar actief. Hoe ver gaan de ambities? Momenteel dans ik in de categorie van de newcomers, de nieuwelingen. Ik zou op termijn heel graag verder geraken, zo ver als maar haalbaar is in het danswereldje eigenlijk. Dat kost behoorlijk wat doorzetting - iets wat trouwens volgens mij de belangrijkste eigenschap van een danser moet zijn. Wekelijks is er twee keer een avondtraining van anderhalf uur in Westerlo, wat op zich al een verplaatsing van drie kwartier is. Je leert er van een danslerares alle noodzakelijke technieken. Reken maar dat van de opgelegde wedstrijddansen er gemiddeld om de twee maanden eentje een andere choreografie krijgt. Dat kost heel wat dagelijkse training - iets wat soms moeilijk te combineren is met schoolwerk, en waarvoor je ook al eens tegengoesting moet overwinnen. Hoe dan ook wil ik hogerop. Er zijn verschillende categorieën: na de newcomer is er vanaf het derde jaar de novice, vervolgens intermediate en tenslotte advanced. Het kan misschien ambitieus overkomen, maar ik vind dit zo leuk om doen dat ik er helemaal voor wil gaan. Ik wil de top bereiken in dit wereldje… Mijn grote droom is om op de wereldkampioenschappen in Amerika uit te komen, maar dat kost zoveel dat het wel eens bij een droom zou kunnen blijven. (mdl)


ZO WAS HET

Hoogstraten vanop de toren, zo’n 95 jaar geleden.

ZO IS HET

25


dorpsleven Contactpunten –

Gastgezinnen gezocht

DORPSNIEUWS

Groot volkskunstfestival op komst

Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, horstendries@hotmail.com Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@skynet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@pandora.be

GROOT-HOOGSTRATEN - Het laatste weekend van juli zorgen de vendelgroep “De Gelmelzwaaiers” weer voor een muzikaal en kleurrijk spektakel. Want op 29, 30 en 31 juli houden zij opnieuw hun driejaarlijks volkskunstfestival. Dit jaar mag Hoogstraten genieten van gerenommeerde volksdansgroepen uit Tonga, Sicilië, Polen en Kroatië. Alles bij elkaar hebben al meer dan 100 buitenlandse deelnemers hun medewerking bevestigd. In hun traditionele klederdracht zullen ze 2 avonden vullen in de Rabboenizaal van het Spijker en een zondagnamiddag vóór het stadhuis. Voor overdag werkte de Gelmel-

zwaaiers een dagprogramma uit voor de gasten. Wel zoeken ze nog een flink aantal gastgezinnen om de volksdansers onderdak te bieden. Mensen die al eerder als gastgezin optraden weten dat het telkens een aangename ervaring is deze mensen van nabij te leren kennen. Bovendien worden de gastgezinnen dit jaar ook nog eens extra verwend. Voor inlichtingen of toezeggingen neem je best contact op met Rik Brosens (tel. 03/314.22.64 of email rik_brosens@ebp-automation.com) of Jos Van den Kieboom (Heilig Bloedlaan 29, tel./fax. 03/314.56.33 of mail Jos. vandenkieboom@pandora.be).

Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, toon.verleye@pandora.be Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 314 49 03, franssnijders@tiscalinet.be Wortel: Maartje Siebelink, Kerkveld 13, tel. 03 314 67 09, dhmwortel@hotmail.com FOTO’s: Jef Floren, Dorp 39/2, 2310 Rijkevorsel, tel. 03 314 57 54. Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03 314 49 03. SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03 314 49 03, franssnijders@tiscalinet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

www.demaand.be 26

Een volksdansgroep uit Polen, deze zomer te gast in Hoogstraten.

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur


HOOGSTRATEN

Pennen in plaats van geweren HOOGSTRATEN - Woensdag 4 mei organiseerden de vijfdejaars van het Spijker voor het 3de jaar op rij een spaghettiavond ten voordele van Flavia en Patrick, 2 ex-kindsoldaten uit Noord-Oeganda. Initiatiefneemster Annemie

Van Mol was in haar nopjes met de massale opkomst. Liefst 330 eters kwamen proeven van de heerlijke spaghetti, die de leerlingen met de hulp van enkele leerkrachten hadden bereid. Daardoor hield men genoeg over om – naast de

voortgezette steun aan Flavia en Patrick – nog één extra kindsoldaat gedurende een gans jaar te ondersteunen. Dat is dan meteen het 5de kind dat door de leerlingen gesteund wordt.

Liefst 330 eters ondersteunden het project van de kindsoldaten.

Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen GOL opent nieuwe leslokalen HOOGSTRATEN - Er was flink wat belangstelling voor de opendeurdag van de Academie voor Muziek en Woord, zaterdag 23 april jongstleden in de Karel Boomstraat. En het uitgebreide aanbod aan workshops en open lessen konden de bezoekers ook wel smaken. Woordkunst, Orff, instrumentenbouw, harp, accordeon en nog zoveel meer kon je er zien, beluisteren en doen. Tijdens de opendeurdag werden meteen ook de nieuwe leslokalen feestelijk ingehuldigd. Luchti-

ge, fleurige ruimtes waarin het aangenaam toeven is. Door de oude zolders te renoveren en de als berging gebruikte inkomhal weer open te maken, heeft de stad het knappe pand van architect Jules Taeymans duidelijk een nieuw elan gegeven. Terecht trots spraken burgemeester Van Aperen en directeur Jef Lyssens de aanwezigen toe, waarna een jazz-combo van 2 slagwerkleerkrachten de lokalen muzikaal inspeelde.

Zonnebankcenter

Ipatinga

Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten

206

27


HOOGSTRATEN

Humane Wetenschappen in Seminarie en Spijker

Groots muziekfestival op het Spijker

HOOGSTRATEN - Met ingang van 1 september 2005 is het eindelijk zo ver: in de twee ASO scholen van Markdal wordt het studie-aanbod uitgebreid met een nieuwe richting. De derdejaars van zowel Seminarie als Spijker hebben dan in de “moderne” de keuze tussen Economie, Wetenschappen en Humane Wetenschappen. In de daaropvolgende jaren wordt de richting telkens een jaar hoger ingericht. Beide scholen hebben hier lang op moeten wachten. De voorbije jaren kreeg de scholengemeenschap immers al groen licht voor de oprichting van Humane Wetenschappen, maar uitsluitend voor één school - terwijl er al die tijd twee aanvragers waren. Het Instituut Spijker betoogde meermaals dat men al vragende partij was van toen de richting nog Menswetenschappen heette. Voor het Klein Seminarie was het vooral van groot belang om voor hun grotere leerlingenpopulatie een betere oriëntering mogelijk te maken. De beide scholen betwistten overigens mekaars aanspraak op de nieuwe richting niet. Dat bleek onder meer uit het feit dat ze niet alleen schooleigen maar ook gezamenlijke argumenten zijn blijven aandragen. Samen voerden ze aan dat Humane Wetenschappen in het gewone ASO aanbod moet opgenomen kunnen worden; de leerling en ouders vervolgens verplichten om naar één welbepaalde school te gaan (terwijl men misschien meer voeling heeft met de cultuur van de andere school), werd ervaren als een inperking van de keuzevrijheid. Ze maakten zich sterk dat de richting in beide scholen levensvatbaar zou blijken. Zolang men vanuit de hogere overheid van het katholiek onderwijs echter het been stijf hield en de oprichting slechts eenmaal kon per schoolgemeenschap, bleef men er oostindisch doof voor de Hoogstraatse argumenten. Nu de toelating voor de dubbele oprichting er alsnog gekomen is, ervaart men dit in beide scholen ongetwijfeld als een opluchting. Humane Wetenschappen verschilt vooral van de andere ASO richtingen door de specifieke vakken Gedragswetenschappen en Cultuurwetenschappen. Voor de algemene vakken zoals de talen of Wiskunde zijn er evenveel uren en dus dezelfde normen als in Economie en Wetenschappen. De puzzle van het Hoogstraatse onderwijsaanbod wordt er voortaan alleszins een stukje vollediger door - en daar kunnen onze schoolgaande jongeren alleen maar beter van worden! (mdl)

HOOGSTRATEN - Begin dit schooljaar besloot de leerlingenraad van de 3de graad van humaniora Spijker om deel te nemen aan een wedstrijd van het jongerentijdschrift Maks! Als hoofdprijs konden de deelnemende scholen een heus muziekfestival winnen. Om bij de selectie te komen had men wel eerst 50 spaarkaarten vol moeten krijgen. Uit al de inzendingen werden dan 5 finalisten geloot, waaronder dus het Spijker. Elk van deze finalisten moest vervolgens een beschrijving opsturen van de eigen school en van de leerlingenraad. Een jury haalde er vervolgens de beste en origineelste tekst uit en dat bleek dit jaar deze van het Spijker te zijn. Maar goed, een festival winnen is één ding, er één organiseren is nog iets anders. Het wedstrijdreglement luidde immers dat Maks! de rekening zou betalen, maar dat de leerlingen het festival moesten organiseren. Als hulp kregen ze gelukkig wel een nuttig bundeltje van Stressfactor 6, waarin alles stond dat bij de organisatie van een

festival komt kijken. En zo gingen de leerlingen al in februari aan het brainstormen over catering, kraampjes, randanimatie, security, EHBO en al wat nodig was. En ze hadden hun werk blijkbaar grondig gedaan, want het geheel zat prima in elkaar. Nu hebben de spijkerkoppen natuurlijk wel ervaring op organisatorisch vlak. Denken we hierbij maar aan het jaarlijks terugkerend leerkrachtenfeest, dat net als dit festival volledig voor en na de lessen wordt georganiseerd. Natuurlijk deden ook de muziekgroepen – aangeboden door het tijdschrift Maks! – hun duit in het zakje. Zo mochten al de leerlingen van het middelbaar, maar ook de kinderen van de lagere school genieten van Wazzda (de band van de Ketnet-serie W817), Flatcat en Bolchi. Voorafgegaan door een megapicknick met alle leerlingen op de speelplaats, werd het een dag die de spijkerkoppen niet snel zullen vergeten.

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 fred.degruyter@scarlet.be www.b-f-d-g.be

28

184

12 mei was het ambiance troef op het unieke Spijkerfestival. Onder meer de groep Flatcat deed de spijkerkoppen massaal uit hun dak gaan. (Foto’s Jef Floren)


HOOGSTRATEN

Toeristisch seizoen met brio geopend! HOOGSTRATEN - Zondag 24 april ontpopte Hoogstraten zich andermaal als de échte hoofdstad van de Kempen. Er was zoveel te doen, te zien en te proeven dat je onmogelijk overal bij kon zijn. ‘Streekhappen’ voor het stadhuis, folders jagen in het toerismekantoor, turen van op de toren of genieten van de openluchttentoonstelling ‘Ceci n’est pas une fraise’. Het kon allemaal die dag. En wie de kunstwerken van het IKO echt wel zag zitten, kon er zelfs een bod op doen. Want de mooiste werken werden om 15u. geveild ten voordele van de actie Tsunami 12 12. Om daarna de honger (en de goesting) te stillen kon je her en der terecht voor een heerlijke Fresiella. Of per huifkar naar de watermolen rijden … voor heerlijke smoutebollen. Gebakken met eigengemalen smout nog wel! Wie door alle drukte de tijd niet vond om de fonkelnieuwe Spek & Eierenfietsroute mee in te fietsen, hoeft niet te vrezen. Want de route blijft natuurlijk gewoon bestaan en is in foldervorm te verkrijgen op het toeristisch infokantoor. Jammer dat de mooiste boerin van Vlaanderen – die de route plechtig opende – er alleen de 24ste bij was. Ge kunt nu eenmaal niet alles hebben in het leven! (Fotoreportage Frans Snijders)

Veel volk aan de watermolen. Smout én bollen waren eigen maak en smaakten voortreffelijk!

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Onder leiding van Notaris Filip Michoel werden 22 werken geveild. Dit mooie initiatief van het IKO en de Veiling bracht 2.337 euro op voor het goede doel.

PVC RAMEN en DEUREN PVC RAMEN en DEUREN Kömmerling Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

Een aangename fietstocht en een leerrijke kennismaking met de moderne landbouw. Je krijgt ze met twee voor de prijs van één wanneer je de knappe Spek & Eierenroute van de Landelijke Raad en Toerisme Hoogstraten rijdt. De mooiste boerin van Vlaanderen knipte met stijl het lintje door. 29


HOOGSTRATEN Hoogstraten, laat je niet kennen en … “Fiets mee voor de nieren !”

Fiets mee voor het goede doel

Een hart voor nieren!

Inschrijven kan op verschillende manieren: 1. Via de website www.hartvoornieren.be . 2. Telefonisch bij Mevr. Diana Kintop, op het nummer 03/821.34.52. 3. Via de inschrijvingsstrook van de folder, die je dan ingevuld opstuurt naar Hart voor Nieren, Heidestraat 31, 2330 Merksplas. Dan moet je wel zelf je bedrag berekenen en overschrijven op het nummer 645-1128008-30 van “Hart voor Nieren”. Deze folders zijn te verkrijgen bij Apotheek Horsten, Vrijheid 98 in Hoogstraten. Deelnameprijs: 7 euro voor volwassenen, 3 euro voor kinderen tot 14 jaar.

Een nieuwe toekomst met oud geld!

Inzameling oude munten GROOT-HOOGSTRATEN - Oude munten zijn niet alleen interessant voor verzamelaars, maar ook voor de wederopbouw na de Tsunami en voor 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Normaal gezien kon u uw oude Belgische franken maar inwisselen tot eind 2004. Nu heeft de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd dat toelaat om geld in te zamelen tot 1 juli 2005, op voorwaarde dat de inzameling een specifiek goed doel ondersteunt. Ook het stadsbestuur van Hoogstraten neemt deel aan de actie. Zo staan er van 1 mei tot 24 juni collectebussen in het Administratief Centrum en in de uitleenposten van de bibliotheek, waarin u uw oude munten kunt deponeren. Ook op het postkantoor en in de Wereldwinkel staat een bus. Belgische, maar ook vreemde oude munten kunnen ingeleverd worden. De Nationale Bank berekende dat er eind 2004 nog 1,87 miljard muntstukken niet werden ingeleverd. Dit komt overeen met een totaalwaarde van 189,6 miljoen euro! Vooral stukken van 1 frank (842 miljoen stuks) en 50 centiem (576 miljoen stuks) zijn nog in omloop. Voor u en mij zijn deze munten inmiddels waardeloos geworden; maar voor het goede doel kunnen ze dus nog iets betekenen. Ga dus onmiddellijk op zoek naar uw achtergebleven geldstukken! Zoek in kasten en laden. Draai die oude handtas binnenstebuiten. Kijk onder de kussens van de zetel. Graai in openbare fonteinen of poets uw auto eens aan de binnenkant … U zult er vast nog heel wat tegenkomen. En u geeft er een nieuwe toekomst mee aan mensen die het nodig hebben.

30

GROOT-HOOGSTRATEN - De fiets- en wandeltocht “Hart voor nieren” – die we vorige maand al in dit blad aankondigden – werd ondertussen ook in enkele kranten en op RTV toegelicht. Door op zondag 29 mei mee te fietsen of te wandelen ondersteunt u een belangrijk niertransplantatieproject in Armenië. Als gevolg van de zware aardbevingen van een aantal jaar geleden, telt dit arme land immers nog steeds een enorm aantal nierpatiënten. De vorige tocht (in 2003) bracht 12.000 euro op. Dit jaar rekent men op het dubbel aantal deelnemers en op 25.000 euro. Naargelang conditie kan men 25, 40 of 60 km fietsen. Een groot deel van de route loopt over Hoogstraats grondgebied. En speciaal voor de fietsers zal de Hoogstraatse windmolen opengesteld worden. Voor wie liever wandelt is er een geanimeerde zoektocht voorzien, door het domein van Merksplas-Kolonie.

Voor beide groepen wordt flink wat randanimatie voorzien. De Christelijke Muatualiteiten en de firma Roche zorgen voor gezondheidstesten, waarbij je onder meer gratis je cholesterol kunt laten meten. Harmonie De Kunstvrienden zorgt voor de muzikale omlijsting. En voor de jongste deelnemers is er een springkasteel en een verrassingsoptreden voorzien. Iedereen die deelneemt krijgt achteraf ook een diploma, dat uitgereikt wordt door één of meer wel heel bekende Vlamingen! Vertrek en aankomst zijn voor zowel fietsers als wandelaars voorzien aan de kapel van Merksplas-Kolonie, tussen 13 en 15 uur. Voor de barbecue achteraf bent u wellicht te laat, maar voor de fiets- en wandeltochten kunt u nog inschrijven. Dit kan ter plaatse op de dag zelf, al kunt u dit beter vooraf doen (Dit bespaart zowel uzelf als de organisatoren flink wat tijd).

Zaterdag 11 juni:

Wandelen op de Blakheide HOOGSTRATEN - Eerst werd deze mooie wandeling van het Davidsfonds aangekondigd voor zondag 12 juni, maar door omstandigheden moest men een dag vervroegen. De Blakheide is gelegen in het noordwesten van Beerse en ligt pal op de waterscheidingslijn van de Schelde en de Maas. De Blakheide vormt het hoogste punt van Beerse, op 31 m boven de zeespiegel. Dit authentiek Kempens landschap omvat heiderelicten, vennen, oude turfputten en enkele vliegdennen. De wandeling is ongeveer 5 km lang en loopt over boszandwegen. Stevig schoeisel is dus aangeraden. Kinderen kunnen zeker deelnemen, maar voor kinderwagens is het terrein niet geschikt. De wandeling vertrekt aan de parking van de Blakheide in de Blakheidestraat. Maar wie mee wil kan ook tegen 13.30 naar de parking van de Pax

komen, van waaruit men al carpoolend naar het gebied rijdt. Wie rechtstreeks wil rijden, neemt in Rijkevorsel de Beersebaan tot net voorbij de plakkaat ‘Beerse’. Het doodlopend straatje, even voorbij deze plakkaat aan de linkerkant (tegenover de visvijver) is de Blakheidestraat. Na de wandeling kan je eventueel nog naar de kantine van Zwarte Leeuw om de dorst te lessen of om te genieten van een heerlijke pan spek en eieren. Dit breugeliaans slot is niet verplicht, maar is natuurlijk wel een aanrader! Wie dit niet wil missen moet voor 3 juni inschrijven bij Joos Croes (Molenakker 5, 2320 Hoogstraten, 03/314.49.24, joos_croes@belgacom. net). Je betaalt dan ter plaatse het luttele bedrag van 5 euro. Meld Joos ook meteen of je eventueel nog andere personen kunt meenemen.


HOOGSTRATEN

10 jaar De Mouterijstraat HOOGSTRATEN - In 1995 betrokken de eerste bewoners de sociale appartementen in de Mouterijstraat. De 88 appartementen werden opgericht door de gemeente in het kader van Domus Flandria. Dit was een project om het aantal sociale woningen in Vlaanderen aanzienlijk uit te breiden. Nadien droeg de gemeente de woningen over aan het ocmw. Zij gingen een beheersovereenkomst aan met Bouwmaatschappij De Noorderkempen uit Merksplas. De Noorderkempen verhuurt en beheert de appartementen. De bevolking van de Mouterijstraat is zo divers als de rest van Hoogstraten. Er wonen alleenstaanden en gezinnen, jongeren en bejaarden (onze oudste bewoonster is 91 jaar), allochtonen en autochtonen, in harmonie samen. Dat dit ooit anders was is geen geheim. Daarom besloot Pastoor Van Dijck (toen nog deken Van Dijck) om samen met bewoners en vrijwilligers de basisschakel Ons Woonerf op te richten. Zij zorgden voor een wekelijks klachtenuurtje, kaartavonden en allerlei activiteiten. Vanuit hen vertrok de vraag naar het aantrekken van een professionele hulpverlener. In 1998 werd met SIF-gelden door het ocmw een buurtwerker aangetrokken. Deze had tot doel om samen met bewoners rond samenlevingsproblemen in de buurt aan de slag te gaan. Momenteel is er nog steeds een buurtwerker actief. Ons Woonerf heeft de fakkel door gegeven aan bewoners. Zij richtten het buurtcomité ‘De Mouterijstraat leeft!’ op. In de buurt zetten veel bewoners zich in voor de buurt en hun medebewoners. Het buurtcomité organiseert regelmatig activiteiten: buurtfeest, Sinterklaas, bingo, kerstmarkt… Zo is er een groep vrijwilligers die de verhuislift bedient voor bewoners die in de buurt komen wonen, weggaan of een zwaar meubelstuk willen verhuizen. Er is eveneens een tweedehandswinkeltje waar iedereen, die moeilijk de eindjes aan elkaar kan knopen, voor 20 cent kleding, huisraad, snuisterijtjes kan kopen. Hierbij mogen zij nog steeds op hulp van de vroegere leden van Ons Woonerf rekenen, ook het ocmw en de stad dragen hun steentje bij met de ondersteuning. De Mouterijstraat is een bijzondere plaats in Hoogstraten. Alle bewoners van de buurt kennen elkaar nog. Ze helpen elkaar waar nodig: eens een brood halen voor een bejaarde, naar de apotheker voor een zieke, een brief helpen schrijven voor een allochtoon, naar mekaars verhaal luisteren, samen in de zomer buiten zitten, net als vroeger. Het gebeurt nog bij ons en daar zijn we fier op. We willen dit 10 jaar bestaan natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. We maken er een groot feest van begin juli. Op 1 juli organiseren we de Mouterijkwis: een toffe algemene kennis kwis waaraan iedereen kan deelnemen in groep (max. 6 personen) Inschrijven: 15 € voor 15 juni. 2juli: kindernamiddag met playbackshow en kinderdisco start om 14 uur, je kan dan ook inschrijven voor de playbackshow. Vanaf 20 uur barst

het feest helemaal los met de Geelse coverband “Jammin’in the kitchen”. Ambiance verzekerd! Kaarten: vvk 4 €, kassa 5 € in het buurthuis of bij KBC-Hoogstraten. 3 juli:14 uur ‘bal populaire’ met de country and westernband van Carin Care en haar inlinedancers. Kom zelf leren inline-dansen. Tijdens de pauze dansschool Dance vision. Zij leren u salsa en tango. Alles gaat door op het pleintje van de Mouterijstraat. U ziet het: voor elk wat wils tijdens ons 10-jarig bestaan. Inlichtingen en inschrijvingen: Buurtcomité De Mouterijstraat leeft!, Mouterijstraat 4/1, 2320 Hoogstraten, 0478/31.04.65 (Karin Cotteleer), karin.cotteleer@publilink.be

Luyckx Patrick Accountant Belastingconsulent Boekhouding Fiscaal advies Btw administratie Startersbegeleiding Invullen aangiften personenbelasting Wij verrichten diensten voor zowel vennootschappen, éénmanszaken als particulieren

Achtelsestraat 72 bus 2 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.75.73 - Fax. 03/314.28.67 Gsm 0495/57.91.92 E

31


HOOGSTRATEN

Een brug aan de watermolen

de wilde architect (1)

HOOGSTRATEN - Op de gemeenteraad van enkele maanden geleden werd beslist opnieuw verkeer toe te laten over de brug aan de gerestaureerde watermolen. Nochtans had - naast vzw De Laermolen - ook Monumenten & Landschappen bezwaren geuit. Zij vrezen immers dat verkeer vlak naast de molen wel eens nefast zou kunnen zijn voor de fundamenten van het oude gebouw. Zij hadden liever een houten brug voor alleen voetgangers en fietsers gezien. Maar er werd dus anders beslist. Tegen Heilig Bloed 2005 moest en zou er opnieuw langs de watermolen gereden kunnen worden. Om dit mogelijk te maken, moest echter ook de bypass overbrugd worden. In april zijn de gemeentewerkmannen er aan begonnen en inmiddels is alles klaar. Vzw De Laermolen reageert verbolgen. Niet alleen omdat er opnieuw verkeer langskomt, maar ook omdat de overbrugging van de bypass het uitzicht van de watermolen serieus zou verkrachten. En inderdaad, de betonnen borstwering past eigenlijk niet bij het gerestaureerde molengebouw. Ook oppositiepartij GROEN! gaf de stad een rode kaart. Zo zou er niet eens een echt plan voor de uitgevoerde werken bestaan, maar enkel een schets op een bureauonderlegger. En er zou alleen maar een machtiging zijn voor een voorlopige inbuizing van de bypass en niet voor de werken die nu uitgevoerd werden. Er zou aanvankelijk zelfs geen stedenbouwkundige vergunning geweest zijn, hetgeen weliswaar door de stad werd tegengesproken. Een verhaal dat ongetwijfeld nog vervolgd wordt …

HOOGSTRATEN - In tijden waar afbraak zegeviert, willen wij de Vrijheid verkopen. Niet letterlijk. We willen ze u gewoon weer graag doen zien. Daartoe brengen we elke maand een bijzonder detail in beeld dat u en ons charmeert. De titel van de rubriek noemen we naar onze 1ste foto: een detail uit de gevel van Annie’s Boetiek, in de Heilig Bloedlaan. Op het 1ste zicht een onopvallend gebouw, maar voor wie goed kijkt een intacte getuige van de tijd waarin het werd gezet. Het midden van de jaren ’30. Met P.B. De Wilde als architect, zoals het gesigneerde tegeltje ons leert. Waarom we het precies naar deze foto noemen? Omdat we het wel een leuke woordspeling vonden. En omdat de andere foto’s – “trekbel in 19de-eeuws burgerhuis” of “gekruld gietijzeren muuranker” – zo moeilijk bekten.

Koororgel ingehuldigd

De overbrugging van de bypass wordt niet gesmaakt door de mensen van de Laermolen.

32

HOOGSTRATEN - Zaterdagavond 7 mei woonden meer dan 400 mensen de inhuldiging bij van het nieuwe koororgel in de Sint-Katharinakerk. De aanwezigen werden verwelkomd door Dr. Paul Stoffels, mede-initiatiefnemer van het “Orgelfonds Jos Bruurs”. Het orgel werd gebouwd volgens de klassieke methode van de orgelbouwkunst uit de 18de eeuw. Het pijporgel heeft 14 registers, 2 manualen en pedaal en leunt artistiek aan bij de traditie van de barok. Dat orgelbouwer Thomas uit Francorchamps goed werk heeft geleverd, daar waren alle aanwezigen het over eens. Meer dan eens begrepen we waar de zegswijze “alle registers opentrekken” vandaan is gekomen. Met Bernard Foccroulle had men natuurlijk ook niet de eerste de beste organist uitgenodigd. De werken van Buxtehude, Weckmann, J.S. Bach en andere componisten werden werkelijk op sublieme wijze vertolkt. Na het concert volgde een smakelijke receptie in zaal De Welgezinde van het stadhuis, waar nog lang werd nagepraat over dit prachtige concert. (Foto Roger Michiels)


HOOGSTRATEN

Gilde verhuist pastoor HOOGSTRATEN – In vroeger tijden was het de gewoonte dat een nieuwe pastoor met veel omhaal werd ingehaald. Zo werd de pastoor - wanneer hij aan de gemeentegrens kwam - dikwijls met meubels en al op een kar gezet, om dan zo het dorp binnen te rijden. Ook de gilden waren bij zo’n inhaling meestal van de partij.

Kastelen kijken in Meerle HOOGSTRATEN - Wie zich afvraagt hoe de kasteeltjes van Meerle er van dichtbij uitzien, moet zeker deelnemen aan de jaarlijkse fietstocht van het Davidsfonds. Op zondagnamiddag 26 juni fietsen zij langs de 3 kasteeltjes van de familie Voortman. Jef Van Gils verdiepte zich voor de gelegenheid in 150 jaar Voortman en heeft er vast weer een knap verhaal van gemaakt. Hoe steekt deze namiddag nu precies in elkaar? Om 13.30u. verzamelen de geïnteresseerden met de fiets in de parkeerkuil aan de kerk van Minderhout. Van daaruit fietst men in groep naar “Villa Den Rooy” aan de Ulicotenseweg, waar het verhaal van de familie Voortman begon. Daar krijgt men koffie en gebak, en natuurlijk heel wat uitleg. Dan rijdt men verder in de richting Ulicoten, naar “Villa Jachtlust”, ook wel Lembeek” genoemd. Op de terugweg leidt de weg langs de Voort, waar nog een 3de landhuis staat, het jongste van het geslacht Voortman. Bij de tocht heen en terug wordt de grote baan zo veel mogelijk vermeden. Rond 18.30 à 19u. hoopt men thuis te zijn. Erfgoedliefhebbers zijn de 26ste best op post. Want wie deelnam aan de vorige historische fietstochten of aan de recente wandeling “Hoogstraten in de 16de eeuw”, weet dat het Davidsfonds zich niet met half werk tevreden stelt. Voor de schappelijke 2,5 euro kunt u al deelnemen aan dit avontuur. Koffie en gebak zijn in de prijs inbegrepen. Een aanrader!

De plaatselijke Sint-Jorisgilde vond dat zoiets nu ook nog wel kon en ze boden pastoor Smits aan om hem met paard en kar te verhuizen van de dekenij, naar zijn appartement in de Dr. Versmissenstraat. Jef Smits ging hier wat graag op in en zo kwam het dat we op 23 april een kar vol meubelen en huisgerief door de straten zagen rijden.

Na de verhuis kreeg de pastoor nog een pentekening van St.-Joris aangeboden, waarna hij de groep vergezelde naar Castelré, alwaar hen spek met eieren wachtte. Voor de gilde was de dag daarmee nog niet afgelopen, want om 18.30 hielden zij hun herdenkingsmis voor de overleden leden, en daarna schoven ze aan de dis voor het jaarlijks Teerfeest. (Foto Jef Joris)

Post mortem HOOGSTRATEN - Afgelopen maand werd het oude postgebouw in de Gelmelstraat gesloopt. Eigenaar Vito wil het door appartementen vervangen. De oude post dateerde uit 1888, maar stond al een tiental jaar leeg. Al had de leegstand het gebouw natuurlijk geen goed gedaan, structureel was het eigenlijk nog lang niet op. Daarenboven was het houtwerk in de voorgevel nog origineel 19de-eeuws. En met zijn grote ruimtes, had het nog best een nuttige bestemming kunnen krijgen. Erfgoed Hoogstraten besliste dan ook om bezwaar in te dienen tegen de sloopvergunning. Ook Monumenten & Landschappen wilde dit doen, maar door omstandigheden leverden zij hun bezwaar te laat binnen. Het Schepencollege wilde er geen rekening meer mee houden en leverde de vergunning af. En zo verdween opnieuw een beeldbepalend pand uit ons midden … Treft nu alleen het college schuld? Neen. Natuurlijk hadden zij beter moeten weten. Maar ook het Vito gaat niet vrijuit. Hebben zij als school geen voorbeeldfunctie? In tijden waar restauratie aangemoedigd wordt, kiezen zij resoluut voor slopen en voor nog maar eens een appartementsgebouw. En wat te denken van Monumenten & Landschappen? Zij werden door de erfgoedvereniging ruim op tijd verwittigd, waardoor “het was druk” maar een flauw excuus is. En wie last but not least ook aan gewetensonderzoek zou moeten doen, dat zijn de vele mensen die

er op plundertocht zijn gegaan. Want zo waren verschillende deuren, schouwmantels en ornamenten al lang voor de afbraak verdwenen, wat de mening “dat het toch maar een waardeloze ruïne was” natuurlijk nog voor een groot stuk versterkt heeft.

De oude post is niet meer. 33


HOOGSTRATEN

Bieb! Een digitale nieuwsbrief …

Ben je al verkocht?

GROOT-HOOGSTRATEN - De 1ste digitale nieuwsbrief van de bibliotheek is een feit. Bedoeling is de klanten maandelijks te informeren over acties in de bib of over nieuwe aanwinsten in boeken, cd’s en andere multimediaproducten. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief via de stedelijke website www.hoogstraten.be. Bij de rubriek ‘Heet van de naald’, gaat u onderaan naar ‘meer nieuws’, vervolgens naar ‘abonnement’ en dan naar ‘inschrijven’. Daarna vult u uw gegevens in, vinkt u het vakje ‘nieuwsbrief bibliotheek’ aan en drukt u op ‘bewaren’.

Ridders van het Heilig Graf HOOGSTRATEN - Zaterdag 11 juni worden enkele nieuwe Ridders aangesteld in de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Deze bijzondere plechtigheid gaat door in Hoogstraten. Rond 9.45 komen een 150-tal Ridders bij elkaar in Hof ter Smisse, waarna zij onder begeleiding van de St.-Jorisgilde en de Gelmelzwaaiers in stoet naar de St.-Katharinakerk trekken. Tijdens de daaropvolgende Eucharistieviering – opgeluisterd door het Gemengd Piuskoor – worden de Ridders plechtig aangesteld. Om 12.15 trekt de stoet terug naar Hof ter Smisse, opnieuw onder begeleiding van de gilde en de Gelmelzwaaiers. Tegelijkertijd zal een afvaardiging van de Ridders op het stadhuis ontvangen worden. Een bijzondere gebeurtenis, die zeker de moeite loont om eens te gaan kijken.

In de verschillende warenhuizen in Hoogstraten werd op 14 mei actie gevoerd onder het motto “Ben jij al verkocht?” of met andere woorden: “Ben je al gewonnen voor de eerlijke handel? Aan de winkelende huisvaders en –moeders werd een kopje koffie aangeboden om hen te laten proeven van een van de vele eerlijke producten. Deze producten voeren het label van Max Havelaar of Oxfam Fair Trade en worden, behalve in de wereldwinkel, ook verkocht in de warenhuizen van Delhaize en GB-Contact.

Ondanks aanhoudend en algemeen protest

En de omleiding … zij duurde voort HOOGSTRATEN - Al meer dan tweeënhalf jaar hangt het gebuurte Begijnhof aan de alarmbel. Het slechte wegdek van en de verkeersovervloed door hun Gustaaf Segersstraat bezorgt hen al lang slapeloze nachten. Om 4 uur ’s morgens denderen de eerste vrachtwagens door de straat en is gans de buurt gewekt. En als ze wakker zijn maken zij zich meteen zorgen. Wie gaat onze schade vergoeden? Wanneer komt er eindelijk een definitieve oplossing? De buurt krijgt sinds kort ook de steun van vzw Het Convent en van Erfgoed Hoogstraten. Deze monumentenverenigingen kunnen het niet langer aanzien dat ook de begijnenhuizen, die op de lijst van het UNESCO Werelderfgoed staan, steeds meer barsten beginnen te vertonen. In de gemeenteraad werd de problematiek al meer dan eens aangekaart door de oppositiepartijen GROEN!, CD&V en Vlaams Belang. Op de raad van januari leek er dan even een lichtpuntje, toen beslist werd de straat voortaan te verbieden voor zwaar verkeer. Deze hoop werd echter al meteen door het college de kop ingedrukt, door enkele weken later zelf de huidige omleiding toe te staan, omwille van bouwwerken in de Gelmelstraat. In de gemeenteraadszitting van april vroeg

34

GROEN! om de toegestane omleiding opnieuw te laten stemmen. Maar het serieuze weerwerk door de verschillende oppositiepartijen kon het tij daarbij niet doen keren. KVB en HOOP stemden opnieuw vóór de omleiding, CD&V en Vlaams Belang onthielden zich en alleen GROEN! stemde tegen. De groenen werden overigens van antwoord gediend door de burgemeester zelf, die stelde dat het protest ‘eigenlijk toch voor een groot stuk politiek was’. Het voorstel van CD&V, om toch op zijn minst verkeerslichten uit te proberen, werd wel weerhouden. Daarnaast komt men in de 3de week van mei ook trillingsmeters plaatsen in enkele omliggende huizen. En mogelijk zou de omleiding ook in juli i.p.v. in oktober beëindigd worden. De buurt wil dit eerst nog zien en dan pas geloven. Helaas is inmiddels ook het 1ste verkeersongeval een feit. Zaterdag 14 mei kon een fietser een plots openslaande autodeur niet ontwijken, waardoor zij hard ten val kwam tegen een auto en gewond naar het ziekenhuis gevoerd moest worden. Een spijtig ongeval dat nogmaals aantoont hoe onveilig deze straat geworden is voor zwakke weggebruikers.

Half mei zwaaide een tientonner die de omleiding volgde met zijn staart tegen de gevel op de hoek Vrijheid-’s Boschstraat. Daarbij sneuvelde een verkeersbord en werd ook een balkon beschadigd. Vervelend, maar de omwonenden vrezen dat er nog wel ergere dingen zullen gebeuren. Inmiddels is ook het eerste ongeval een feit.


HOOGSTRATEN

Op ‘t verkeerde been HOOGSTRATEN - Chris Aerts – also known as “ de tucht” van ’t Spijker – maakt wel eens meer rare sprongen. Hoe is ze anders aan haar uitgebreide collectie foto’s geraakt, waarop zijzelf vereeuwigd staat met telkens een andere Bekende Vlaming? Nu was de prestatie die ze afgelopen winter leverde, zo mogelijk nog specialer. Nadat collega MieMol haar had opgegeven, werd Chris opgebeld door de makers van “Op ’t verkeerde been”. In dit tv-programma met verborgen camera’s nodigen de kandidaten telkens 2 goede vrienden uit voor een etentje bij hen thuis. Wat de vrienden echter niet weten, is dat ze naast een gezellige maaltijd ook een waanzinnig verhaal geserveerd krijgen. Het grote verschil met andere candid camera’s is dat de kandidaten van ‘Op ’t verkeerde been’ pas tijdens het etentje vernemen welk totaal uit de lucht gegrepen verhaal ze hun vrienden op de mouw moeten spelden. Hetgeen natuurlijk leidt tot bizarre gesprekken, onverwachte reacties en Babylonische spraakverwarringen. De kandidaat die zijn vrienden het beste op het verkeerde been zet, wint een aantal vliegtuigtickets. Chris nodigde haar vriendinnen Annemie Ooms en Erika Janssens uit, met de smoes dat ze een probleem had en dat zij hen daarbij konden helpen. Het verhaal dat Chris hen moest wijsmaken handelde over bloed. Alles was zogezegd begonnen na haar reis door Roemenië, waar Chris door een vreemd dier gebeten was. Sindsdien had ze een abnormale voorliefde ontwikkeld voor het eten van rauw vlees en het drinken van bloed. Om daar vanaf te geraken was Chris vervolgens in therapie gegaan bij een alternatieve genezer. Om het geheel geloofwaardig te maken, hadden de programmamakers wel voor bewijsmateriaal gezorgd: foto’s, een beker bloed, … En hadden ze Chris een dag op ‘bijscholing’ gestuurd naar een bloedanalyse-centrum in Antwerpen. Daar had ze een dag lang uitleg gekregen over witte en rode bloedcellen, bloedtransfusie, bloedafname en dergelijke dingen meer. Desalniettemin bleef het een aartsmoeilijke opdracht. Te moeilijk alleszins om haar tegenstander te overtroeven, want die bracht het er volgens het jurerende publiek nog beter van af. Jammer, want Chris deed het eigenlijk prima. En Annemie en Erika, die waren er met hun twee voeten ingetrapt! Maar er kan natuurlijk maar één winnaar zijn. Nu Chris, die zat er niet mee: zij was een leuke ervaring én een BV-foto rijker!

Uitslag Peerke Donders HOOGSTRATEN - De lustrumeditie van de Grote Prijs Peerke Donders mocht er weer wezen. De aanwezigen genoten hartelijk van dit ‘vrij podium met een goddelijk tintje’. Dit jaar hebben de verenigde plussersgroepen ‘BIG BOG’ gewonnen. JOZIB werd tweede en als derde eindigde de jeugdpastorale werkingen van de regio Antwerpen. De aanmoedigingsprijs ging naar de muzikale invulling van de categorie ‘Verheft uw stem’, door de plussers van Hoogstraten.

Derde zitdag voor verkoop kazerne Normaal we nu de nieuwe eigenaar van de voormalige rijkswachtkazerne moeten kennen. Maar…. er zijn geen zekerheden meer. Op 3 mei, tijdens de eerste zitdag, werd de verkoop van de kazerne afgehamerd op 410.000 EUR. Iedereen keek uit naar de definitieve toewijzing op 17 mei. Pas dan verwachtte men de echte kandidaten. Maar dat was buiten Immo Noord gerekend. U zal zich herinneren dat de gemeenteraad de kazerne op 29 november 2003 toewees aan Immo Noord en dit tegen het advies van een jury, die het voorstel van de Veiling als beste naar voor schoof. Toenmalig minister Van Grembergen vernietigde de beslissing van de gemeenteraad, waarop Immo Noord in beroep ging bij de Raad van state. Immo Noord liet inmiddels schriftelijk weten dat ze alle middelen zullen aanwenden om hun belangen in deze te verdedigen. Een brief waarmee het stadsbestuur en ook de notaris geen raad weet. Ook hij kent de mogelijke gevolgen van de procedure die er loopt (nog) niet. De notaris besliste in overleg met het college om, op 14 juni, een derde zitdag in te lassen. We krijgen met zijn allen bijna één maand tijd om te beslissen of we, al dan niet, meer gaan bieden dan David Costermans. Hij deed met 670.000 EUR het hoogste bod. David Costermans is bestuurder van de gelijknamige firma Costermans Villaprojecten N.V. uit Schilde.

Erika Janssens, presentator Staf Coppens, Annemie Ooms en superliegebeest Chris Aerts.

Abonnement op De Hoogstraatse Maand?

www.demaand.be 35


MEERSEL-DREEF

Opening toeristisch seizoen MEERSEL-DREEF – De meimaand is weer begonnen. Meersel-Dreef leeft op. De bussen met bedevaarders rijden weer af en aan. Een wandeling door het Mariapark, een misviering of even een stille overpeinzing aan de Grot, daarna een kopje koffie met een appelflap. Meer moet dat niet zijn om weer vrolijk en opgemonterd terug naar huis te keren. Voor veel mensen een sterkhouder. Natuurlijk pikt de middenstand een graantje mee. Met al de mogelijkheden bij de hand, een terrasje meepikken, enkele souvenirs kopen, of eens lekker eten op de Dreef, het kan allemaal. En vergeten we dan niet de mooie natuur, het fietspad langs de Mark, u krijgt het er gratis bij. Vanaf zondag 5 juni start ook de wekelijkse rommelmarkt weer. Van juni tot eind september, elke zondag van 9 tot 17u op de Dreef, richting grens. Genoeg redenen om nog eens naar Meersel-Dreef te komen. Het hoeft niet altijd ver te zijn om er even tussenuit te zijn. (tv)

De meimaand “Mariamaand”, werd geopend op zaterdag 30 april met een kaarskensprocessie vanwege de landelijke verenigingen van het gewest. Na de mis van acht uur ’s avonds, trok men al biddend en zingend in een lange stoet door het Mariapark, om te eindigen aan de grot. Sfeervol en bijzonder.

Jeugdorkest fanfare treedt op in de Efteling MEERSEL-DREEF – Het jeugdorkest van onze fanfare en het jeugdblaasensemble van de muziekschool de Nieuwe Veste uit Breda, kregen de gelegenheid om gezamenlijk op te treden in de Efteling. Dit in het kader van hun jaarthema “Klank- en Spektakelfestijn 2005”. De bedoeling is, verenigingen de gelegenheid te bieden zich in de Efteling aan een breed publiek te presenteren. Dolenthousiast vertrokken op zondag 15 mei 2005 de jonge muzikanten naar de Efteling. Waar ze een optreden ten beste gaven van één uur, in de kiosk op het plein bij “het Witte Paard”. Zoiets mag je als muzikant niet overslaan. Prachtig om te horen en te zien, in een omgeving waar toch een zekere ambiance en sfeer heerst. Voor de jeugdleden weer een ervaring erbij. Commentaar van de jonge leden zelf: “Het was gezellig, plezant en ook leerrijk om samen te werken met andere Nederlandse jeugdleden. We hopen dit nog eens over te doen maar dan met een beetje beter weer.” Op zondag 26 juni, krijgt U de kans om onze fanfare en het jeugdorkest aan het werk te zien en horen tijdens hun kloostertuinconcert. Dan treden ze op in de privé-tuin van de paters Kapucijnen achter het klooster. Een aanrader voor groot en klein. Kunt u niet goed op uw stoel blijven zitten, dan wandelt U gerust eens rond in de tuin. Voor de kinderen staan er enkele spelletjes opgesteld, ook zij kunnen zich zo opperbest vermaken. Een aanrader voor heel de familie. Aanvang 14 uur. Van harte welkom. (Annita Jansen, tv)

36


MEERSEL-DREEF

Tentoonstelling pater Pio

Drevenierster op weg naar Compostella MEERSEL-DREEF – Op eerste pinksterdag, 15 mei, vertrok Riet Boomaarts vrouw van Jef Van Boxel, voor een fietstocht van 2.500km naar het bekende pelgrimsoord Compostella in Spanje. Samen met vrienden, wil ze deze tocht tot een goed einde brengen. Ze wonen beiden op Meersel, vroeger woonden ze 10 meter over grens op de Kerzelseweg waar ze een garage hadden. Aan de andere kant van de meet, alhoewel

er voor de Dreveniers eigenlijk nooit een grens heeft bestaan! Nu ze wat meer vrije tijd hebben gekregen, kunnen ze zich wat meer toeleggen op wandelen en fietsen. Een hele onderneming zo’n fietstocht naar Compostella maar goed voorbereid en met de nodige training in de benen, moet dat lukken! Het is nu of nooit, waarmee ze wil zeggen dat qua leeftijd en gezondheid alles nog meezit! (Thérèse Coppens, tv)

Pater Pio begeestert bijna veertig jaar na z’n dood nog duizenden mensen over heel de wereld. MEERSEL-DREEF – Elk jaar organiseert het St.-Luciacomité een tentoonstelling in de St.-Luciakapel van Meersel. Vorig jaar kon u terecht voor een fototentoonstelling rond 100 jaar fanfare. Dit jaar staat de in 2002 Heilig verklaarde Kapucijn pater Pio centraal. Een figuur die door zijn intens gebed, z’n begeesterende eucharistievieringen, een voorbeeld was voor velen. Hij droeg ook de kruiswonden die ondanks intensief medisch onderzoek niet konden verklaard worden. Hij kende veel mede- en tegenstanders, hij stierf in 1968 maar werd niet vergeten. Onder impuls van onze kapelaan pater Luc werd er een Pio-beeld vanuit Italië naar hier gehaald. Het kreeg een plaatsje in het Mariapark. Heel wat mensen zijn geboeid door de figuur van pater Pio en komen regelmatig naar Meersel-Dreef. Vorig jaar werd er met succes een Pio-dag ingericht. Die ook dit jaar een vervolg zal kennen op donderdag 18 augustus. Wie meer wil weten over pater Pio en z’n leven kan terecht in onze St.-Luciakapel van 4 tot 12 juni telkens van 14 tot 17uur, uitgezonderd op zondag van 14 tot 18 uur. U vindt er boeken, tijdschriften, videobanden en allerlei curiosa over het leven van pater Pio. En er is een doorlopende film- en diavertoning. Van harte welkom! (tv)

Vrienden en buren waren present om hen uit te zwaaien. Wij wensen Riet en tochtgenoten een heel sportieve en vrome tocht toe, zonder al te veel kleerscheuren en heelhuids weer terug. PS Jef (haar man) zag het niet zo zitten om mee te gaan (zijn de vrouwen nog steeds het zwakke geslacht?!).

WEET De mens moet zich hoeden voor droefgeestige stemmingen want indien die over hem komen ziet hij de wereld zoals hij is. Otto Weiss (1847 - 1916)

180

37


MEERSEL-DREEF

Goud op Groot Eyssel MEERSEL-DREEF – Op 04 april 1955 hebben Fons Sprangers en Dina Geerts elkaar hun jawoord gegeven en op zaterdag 14 mei 2005, werd dit uitbundig gevierd. De buren hadden kosten nog moeite gespaard om er een heugelijk feest van te maken! Het gebuurt Groot Eyssel had gezorgd voor een levensloopstoet. In stoet, met de fanfare voorop ging het richting paters, voor een plechtige mis maar niet voor de groepen hun taferelen hadden uitgebeeld voor het gouden bruidspaar en hun familie. Dina werd geboren op “Bels Strijbeek” in een boerderij die intussen werd afgebroken. Ze komt uit een gezin van 7 kinderen waarvan zij de tweede oudste is. Toen ze twintig jaar oud was, zijn ze met zijn allen verhuisd naar Zondereigen, ook daar werd de boerenstiel voortgezet. Twee jaar heeft Dina daar nog gewoond! Maar op een gegeven moment liep ze Fons tegen het lijf, het was met Meerle kermis, daar hebben ze elkaar leren kennen. En van houwen komt trouwen en zo gebeurde het! Fons werd geboren, op hun boerderij op Groot Eyssel, waar ze nu nog steeds wonen. Hij komt uit een gezin van vijf kinderen, hij is de “middelste”. Samen hebben Fons en Dina twee kinderen en vier kleinkinderen. Hun zoon woont met vrouw en kinderen naast zijn ouders en heeft zo goed als, de boerderij overgenomen. Hun dochter woont in Wuustwezel, waar ze samen met haar man een garage uitbaat. Zo kunnen Fons en Dina het nu wat rustiger aan doen. De hobby’s van Fons zijn nu vooral kaarten en biljarten. Dina houdt het wat rustiger en is tevreden met haar huishoudelijke bezigheden. Namens de dorpsgemeenschap van Meersel-Dreef wensen wij hen nog vele jaren toe! (Thérèse Coppens, tv).

Het is leuk om na vijftig jaar, je hele getrouwde leven nog eens aan je voorbij te zien rollen. Hier wordt de huwelijksinzegening nog eens over gedaan.

Dina en Fons genoten zichtbaar van hun gouden huwelijksfeest. Als je dit samen met familie, vrienden, kennissen en buren kunt vieren mag je jezelf gelukkig prijzen. 38


MEERSEL-DREEF

Mark krijgt weer enkele meanders bij MEERSEL-DREEF/GALDER - We zijn er al weer lang aan gewend: een brede Mark die vanaf Minderhout min of meer rechtdoor naar Breda loopt. De jongere generatie heeft de rivier zelfs niet anders gekend. Enkel in Merksplas en Wortel kun je nog zien hoe het vroeger was: een sterk meanderde rivier met soms bizarre kronkels tot ergernis van de boeren die daar hun beemden hadden liggen In de jaren ‘60 zette de ruilverkaveling flink het mes in die kronkels; onder het motto “maak recht wat krom is en plat wat heuvelachtig is”, werd de Mark vanaf Minderhout recht getrokken. Eerst gebeurde dat in Nederland: vanaf de grens tot in Breda veranderde de Mark in een brede rivier; dat was goed voor de afwatering van de omliggende gronden en zo werd ook wat landbouwgrond bijgewonnen. Die ingreep had echter kwalijke gevolgen , vooral voor de stad Breda die bij zware regenval veel meer water op zich zag afkomen met lastige overstromingen tot gevolg. Toen men in onze gemeente met de ruilverkaveling begon, zou men die fout niet maken. Op de rechtgetrokken Mark werden enkele stuwen geplaatst om het debiet te regelen zodat er niet te veel water op te korte tijd zou wegstromen. Voor de vissen waren die stuwen wel lastige obstakels maar dat was toen geen erg vermits er amper een vis in het toen sterk vervuilde water te vinden was. Andere tijden, andere zeden in 2005. De Nederlanders, meesters in waterbeheersing, wilden de fouten van de ruilverkaveling, nu 35 jaar geleden, herstellen. Om Breda van wateroverlast te vrijwaren zou men de Mark in haar oude bedding terugbrengen; niet de hele loop natuurlijk, dat was ondoenlijk, maar hier en daar zou men er enkele meanders aanbreien. Met dezelfde moeite kon men dan op die plaatsen ook wat natuur bijmaken. Afwisselend steile en lage oevers aan die meanders zouden zorgen voor o.a. moerassig gebied wat dan weer allerhande vogels en planten zou aantrekken die verdwenen waren langs de nieuwe Mark.

Veel uitleg Op de meest zonnige dag van april, de 21ste, mochten wij de feestelijke opening meemaken van het project “Zuidelijk Markdal fase 2” We waren uitgenodigd bij de Paters in Meersel-Dreef waar we luisterden naar zes (!) verschillende sprekers, afgevaardigden van de vele organisaties die aan het project hadden meegewerkt. Uit de uitleg hebben we vooral onthouden dat het Markdal een waardevol landschap is. Historisch omdat er nog veel sporen te vinden zijn van de levenswijze van onze voorouders; hoe ze zich aanpasten aan het landschap en hoe ze het modelleerden naar hun noden. Ecologisch omwille van de begroeiing, de dierenwereld en het reliëf. Ook recreatief, denken we maar aan de vele fietsers die langs het Markpad van de natuur komen genieten. De werken zelf hebben niet veel tijd in beslag genomen. Verleden jaar november is men eraan begonnen en nu is het project afgelopen. Heel veel geld heeft het niet gekost, er werden gronden geruild of aangekocht aan een schappelijke prijs zodat de hele kost onder de raming is gebleven. Zoals het bij een feestelijke opening past, liet iedereen zijn tevredenheid blijken en dankte voor de goede samenwerking. En de boeren dan? Ook die bleken tevreden. Er was een hele afvaardiging van de Galderse boeren aanwezig. Niet om te protesteren, wel integendeel. Zij wilden de opening plechtig vieren met de inzegening van een kapelletje voor Sint-Isidoor op de plaats van de werken.

Na de nodige toespraken en uiteenzettingen over de afgewerkte fases van de “inrichting van het Markdal”. Trok heel het gevolg met het beeld van de heilige Isidoor, gedragen door de turnvereniging van Galder, richting Mark en Strijbeekse loop. 39


MEERSEL-DREEF Ter plekke Na de uitleg gingen de genodigden op weg om ter plekke te gaan kijken hoe de Mark en omgeving er na de werken uitziet. Dat ging stoetsgewijs. Vooraan twee opgetuigde boerenpaarden met gevlochten manen die het beeldje van Sint-Isidoor naar zijn nieuwe behuizing voerden. Dan de boeren en boerinnen van Galder die voor beeld en kapelletje hadden gezorgd.Via de Markweg in Meersel-Dreef gingen we de Markbrug over en dan links het veld op. Daar zagen we eerst de nieuw uitgegraven meanders van de Strijbeekse Loop die destijds ook gedeeltelijk was rechtgetrokken. Het rechte gedeelte is nu afgesloten met een keiendam. Hogerop kwamen we aan de nieuw gegraven meanders van de Mark. Ook hier wordt het rechte stuk afgedamd maar niet drooggelegd. Het dient nu als overloop; bij veel regenval stroomt het water over de dam als de meanders het niet tijdig genoeg kunnen afvoeren.

Natuurlijk ging heel het gevolg ook de waterwerken bekijken. De kronkels van de Strijbeekse of Gouwbergse Loop en de nieuwe meander van de Mark. Het ziet er nu nog wat kaal uit maar binnen enkele weken zullen de wilde planten weelderig tieren.

Met de zegen van Sint-Isidoor Een eindje van de oever van de Mark, op een hoger gelegen plaats, zagen we het kapelletje staan. Plechtig werd het beeldje in de nis geplaatst en met wijwater besprenkeld door pastoor Paul Heye terwijl gardiaan Jan Van Boxel goedkeurend toezag. En nu kijkt Sint-Isidoor, patroon van de boeren, goedkeurend uit over het nieuwe landschap waar nu stellig niet meer geboerd wordt; aan de voet van het kapelletje staat Isidoors oude ploeg die al evenmin nog van pas zal komen. De al even ouderwetse kronkels van de Mark zijn nu gewijd aan natuur en recreatie, geen boer komt er nog aan te pas. We zouden zeggen: ga zelf eens kijken. Mooi is het er nog niet; kale gronden met veel distels en slijk. Maar in de nabije toekomst wordt er een laarzenpad aangelegd en een bank om uit te rusten. Ter plaatse kun je alle uitleg lezen op grote borden. (jof)

Op congé met André NOORDERKEMPEN - Misschien heb ja al wel eens van prullebak gehoord maar het is natuurlijk minder bekend dan de chiro of de klj. Daarom eerst een korte voorstelling. Wij zijn een jeugdbeweging voor kinderen van 6 tot 12 jaar. We organiseren maandelijks een activiteit en gaan in de zomervakantie op kamp. Zelf vinden wij het belangrijk om kansarmen ook de kans te geven mee op kamp te gaan, daarom proberen we de prijs van ons kamp te drukken. Maar nu zullen we al wat meer over het kamp onthullen. Het zal plaatsvinden van 4 tot 8 juli in de Hoge Rielen. Hier hebben we nog bossen waar we kunnen ravotten en waar bosspelletjes zeker en vast op het programma staan, zeker nu we de avontuurlijke kant op gaan met André. Jaja, het kampthema luidt als volgt “op congé met André”. Zie je dit alles wel zitten, haal dan snel je koffers van onder het stof, vergeet zeker je kaart en kompas niet en schrijf je als de bliksem in. Meer informatie op www.prullebak.be Contactpersoon Tim Bruynen, 0494 10 56 40.

40

Pastoor Heije sprak de woorden en Pater Luc gaf de Heilige Isidoor de zegen voor het beeld in de veldkapel werd geplaatst. Het waren plaatselijke mensen die het initiatief namen om de veldkapel te bouwen en het beeld te maken. Neem gerust eens een kijkje. Als je van de Dreef komt, juist over de grens rechts de Nederlandse Markweg in en daarna over de Markbrug weer rechts en daar vindt U het wel.


WORTEL

Kolo-wel of Kolonie?

Wortelse straat- en plaatsnamen in de volksmond WORTEL - Op de gemeenteraad van eind april ging het even over de nieuwe straatnaambordjes van de Kolonie. De gemeente had deze onlangs geplaatst en zo officieel gemaakt. Hoewel de Kolonie sinds jaar en dag zo heet. Maar er was discussie over de officieuze benaming, en dat dit beter de officiële naam zou worden. Welke ‘onofficiële namen’ zijn dat dan? En bestaan er ook zulke ‘namen in de volksmond’ elders in Wortel? Een overzichtje waarbij de meest opvallende of bijzondere namen worden uitgelegd. Kolonie In de Kolonie zijn er 9 dreven met een specifieke bijnaam. Als eerste De Molendreef, die van de oude molen op de Grote Plaats loopt naar het Casino en verder naar Staakheuvel. Onderweg links ligt het Paardenpaddeke, peirdepaddeke op z’n Wortels, wat langs de rand van het bos naar het begin van de Torendreef loopt. Dit Paardenpaddeke is waarschijnlijk vernoemd naar de dieren die dit pad veelal beliepen. De Torendreef is de dreef die vanaf de Beukendreef via het

vandaan komt, valt moeilijk te achterhalen. Wel heette de Molendreef in nog vroegere tijden ook ‘Dijk, namelijk,‘Koloniedijk’. Net als de Peedijk zal hij wat hoger in het landschap liggen. En de bijnaam van de vroegere landlopers was ook wel de ‘Peekes’, verwijzend naar de dorpsnaam. Wie weet is de Peedijk misschien wel eenvoudigweg de dijk naar de ‘Peekes’? Wat ook nog interessant is om te vermelden in verband met de ‘volksmondnamen’ van de Kolonie, is het oudste ‘centrum’ ervan: Les Quatre Bâtiments of De Vier Gebouwen. Genoemd

naar de vier gebouwen die het kruispunt van de Molendreef en de Koloniedreef vroeger sierden. De Boerderij, het Casino of oude kazerne en de dubbelwoonst die er nog steeds staan, en het vroegere ‘gasthof’, annex café, hotel, restaurant, winkel en woonhuis, wat aan de vierde zijde van het kruispunt stond. Hoewel deze benaming, ‘De Vier Gebouwen’, op talrijke landkaarten is afgedrukt, kennen weinig oudere Wortelse mensen dit begrip.

Van Hey-akkers naar Regenwortel Daarmee is meteen duidelijk dat ‘namen in de volksmond’ soms al heel oud zijn, maar net zo goed al meer dan 100 jaar uit het woordgebruik verdwenen kunnen zijn, en niemand ze nog kent. Andere namen gaan dan weer sinds enkele eeuwen mee. Ook zijn er oude straat- of plaatsnamen die ondertussen verdwenen of veranderd zijn. Zoals er bij de fusie van Hoogstraten enkele namen verdwenen omdat ze in meerdere gemeentes voorkwamen. Sommige streek-, veld- of akkernamen zijn zo plaatsgebonden dat, wie aan de ene kant van het dorp woont, zoals het Poeleinde, niet weet hoe de velden aan de andere kant van het dorp, op de Langenberg heten en omgekeerd.

De Torendreef: zoek de toren! kerkhof naar Bootjesven loopt. Vroeger keek je vanuit de Torendreef recht op de kerktoren van Hoogstraten, vandaar de naam. De meest noordelijke dreef van de Kolonie dankt zijn naam aan de denkbeeldige scheidingslijn waarop hij ligt: de Grensweg of Grensdreef. Tussen het Casino en het hoofdgebouw, de gevangenis, ligt de dreef naar de vroegere lagere school van de Kolonie, De Schooldreef. Even verderop voert de majestueuze Boulevard je terug naar het dorp, naar de Langenberg. Deze dreef dankt zijn naam waarschijnlijk aan zijn breedte. Die breedte heeft dan weer te maken met de tram, die vroeger langs hier reed. De hoofddreef op de kolonie noemt men heel toepasselijk Koloniedreef. Tenslotte ligt verderop, richting de Diepte, tegenover de Pampa, die overigens officieel Pampa heet, De Peedijk. Waar de naam

De ‘Boomkes’ of toen nog Gemeenteplaats geheten in boomrijkere dagen. 41


WORTEL Tenslotte hebben sommige bijnamen en oude benamingen een heel evidente betekenis, zoals het Remaesstraatje en het Sprangersstraatje, genoemd naar de familie die er waarschijnlijk woonde. Terwijl we naar andere betekenissen slechts het raden hebben.

De Boomkes Buiten de Kolonie, in de rest van het dorp Wortel, valt het aantal bijnamen van plaatsen of straten eigenlijk wel tegen. Er zijn er wel veel, maar de meeste ervan zijn vandaag de dag bij de Wortelnaren niet bekend. Ze leven niet meer in ons dorps taalgebruik. De enige echte bijnaam die nog door iedereen gebruikt wordt, is meteen de meest bekende naam in heel Wortel: De Boomkes. Dit oude plein heeft altijd officieel anders geheten. Lang geleden heette het Kleine Plaats, als mindere broertje van de Grote Plaats, daarna Gemeenteplaats, nog later Dorp en nu Worteldorp. Maar de naam Boomkes, genoemd naar de statige bomen die er tot tien jaar geleden nog stonden, vind je officieel nergens terug. Toch spreekt iedereen van ‘de school’, of ‘de bank’, of ‘het Slot’ aan ‘de Boomkes’, niet aan ‘Worteldorp’.

Kerkstraat Een straatnaam die heel oud is en heel lang is meegegaan, is de Kerkstraat, nu Sint-Jansstraat. Dit was de weg die van de oude dorpskom, de Grote Plaats, naar de kerk liep. En wie geen zin had om om te lopen, kon de weg afsnijden langs het Kerkpadje. Bij de fusiegemeente zal zowat ieder dorp wel zijn Kerkstraat hebben gehad, en kon er slecht één overblijven. Dat werd die in Meerle. De Wortelse kerkstraat werd toepasselijk omgevormd naar de naam van de patroonheilige van die kerk: Sint Jan de Doper. Hoewel de Kerkstraat geen echte bijnaam is, wordt de naam door oudere Wortelnaren misschien nog wel gebruikt.

Statiegrint: Het grint van Staes, de lage wei gezien aan de Klinketbrug net naast de Mark.

Lijkstraat Een hele oude benaming van verschillende eeuwen terug is de Lijkstraat. Zo heette het Poeleinde ooit. Op een oude kaart uit 1680 vind je deze naam al. Waarschijnlijk was deze naam een gevolg van de ‘lijken’ of doden die via deze straat naar de kerk en het kerkhof werden gevoerd. Heette het dan Lijkstraat, omdat het de weg was die van de Galgenberg naar het kerkhof liep? Wel is het zo dat de weg die in Achtel naar Wortel liep, vroeger daar ook Lijkstraat heette, omdat langs die weg alle doden uit Achtel naar het Wortelse kerkhof werden vervoerd.

Oude Baan Op een gegeven moment moet men in het Hoogstraatse stadhuis last hebben gehad van een aan-

val van taalpurisme. Alle straatnamen die in die tijd het bijvoegsel ‘baan’ hadden, werden omgevormd tot ‘weg’ of ‘straat’. Was het omdat het woordje ‘baan’ teveel verwees naar een renbaan of een cross-circuit? Wel zijn er vele ‘banen’ veranderd in ‘weg’, zoals de Sint Lenaertsebaan in Hoogstraten, en de Oude Baan in Wortel. Doe de test maar eens bij uzelf en spreek het uit: “Ik fietste langs d’Ouw Baan, of langs de Oude Weg?“ Benieuwd wat er uit komt gerold… Deze straat was voor 1850 de weg naar Hoogstraten.

De Wissel Nog een markante en redelijk bekende volksnaam in Wortel is De Wissel. Dit is de strook naast de weg in Worteldorp, die ligt tussen bakkerij Vermeersch en de frituur, ofwel bij de nazaten van ‘Mente’, Clément Aerts. De huizen van de ‘Aertsen’ hebben allemaal een diepere voortuin dan gewoonlijk. Dat komt door de oude tramwissel die er lag. Aan deze wissel kruisten de trams vanuit Hoogstraten en vanuit Turnhout elkaar, voor ze verder reden op het enkel spoor richting Hoogstraten of Merksplas. Hoewel de tram al lang verdwenen is (van wanneer precies kan u in het omslagverhaal van dit nummer lezen, red.), is de bijnaam gebleven: De Wissel.

Statiegrint

De wissel, nog duidelijk afleesbaar aan de diepere voortuinen. 42

De meeste bijnamen in Wortel zijn namen van streken, zoals Papenvoort en Bouwhoefse Bossen, velden en akkers, zoals Den Terfakker en De Mieterkens, of beemden, zoals de Gasthuis Beemd. Een Beemd met een mooie betekenis is Statiegrint. Voor een mens van de moderne tijd betekent het misschien zoveel als ‘kiezels bij een station’, maar niets is minder waar. Een grint of griend is een stuk grond naast een rivier, een beemd, waarop twijgen en wilgentakjes groeien. Mandenmakers hadden meestal zo’n grint in ei-


WORTEL

Het weggetje naar ‘Bethleheem’, gezien vanaf de Kolonie. Waar de waterput in de wei steekt zou het huisje van Van Opstal hebben kunnen staan.

Het weggetje ernaar toe ligt er nog steeds, zij het verscholen naast de boerderij van Jos Matthé op de Langenberg. Verschillende Wortelse mensen, die nooit van de naam hebben gehoord, weten wel te vertellen dat er vroeger, zo’n 100 meter diep naast dat weggetje, een heel eenvoudig huisje stond, een soort pachthoeve met slechts één of twee kamertjes en een stalletje. Het werd destijds bewoond door het gezin Van Opstal. Wie weet heeft ‘Bethleheem’ zijn plaatsnaam wel te danken aan dit kleine, tot verbeeldingsprekende huisje, haast een stalleke, dat eenzaam in de verte stond…? Voor de volledigheid moet u het bijgevoegde kaartje van Wortel maar eens bekijken. Daar staan alle oude, volks- en bijnamen uit Wortel op. Hoewel, volledigheid…? Er zijn vast en zeker nog namen, die nog niet ‘herontdekt’ zijn, of gewoon in dit artikel vergeten. Mochten er u nog interessante namen te binnen schieten, laat het dan gerust weten!

gendom, om zo aan grondstof voor hun manden te komen. De mandenmaker van Wortel was Jan Staes, vader van Guusje en Jef Staes, die later zijn vader opvolgde. En Jan Staes bezat een grint dat naast de Mark lag: het grint van Staes of Statiegrint.

Paal 12 Een vroegere bekende volksnaam die niet echt naar een streek of straat, maar eerder naar een precieze plek in Wortel wees was Paal 12. Deze kilometerpaal met nummer 12 stond in de laatste bocht van de Langenberg voor men het dorp uitrijdt richting Merksplas. Hoewel de nummering van de palen ondertussen is veranderd, is ‘Paal 12’ in Wortel een begrip gebleven.

Bethleheem We sluiten dit stukje heemkunde af met de meest opvallende en tot de verbeelding sprekende naam van allemaal: Bethleheem. Hoe komt een bijbelse of, zo u wilt Palestijnse naam toch in Wortel terecht? Helaas, er is geen uitsluitsel over mogelijk. We kunnen alleen maar gissen en veronderstellen. Wel is zeker dat op oude kaarten Bethleheem wordt aangeduid als het plaatsje tussen de Boulevard, de Peedijk en de Langenberg in.

Boekhoudbureau

Profisk cvba [ Boekhouding en administratie [ B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten [ Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten [ Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen [ Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

E

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

43


WORTEL

GOUD IN WORTEL

Louis Snels en Jeanne Brosens

Fietszoektocht WORTEL – De Gezinsbond richt tijdens de zomermaanden juli en augustus een fietszoektocht in van 25 km via het knooppuntennetwerk. Deelnemingsformulieren zijn te koop aan 4 euro bij de Dienst voor Toerisme in het stadhuis te Hoogstraten. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Ilse, 0497 92 20 00 of bij Danny, 03 314 44 60.

Gezocht: begeleid(st)ers Grabbelpas

Louis Snels uit Wortel en Jeanne Brosens uit Meerle trouwden 50 jaar geleden op 24 mei. Vele jaren lang werkten ze samen hard op hun boerderij in Bolk. Ze kregen er zes kinderen waarvan één op jonge leeftijd overleed ten gevolge van een ongeval. In 1986 verhuisden ze naar het centrum van het dorp, in Poeleinde waar ze nu nog wonen in hun mooie huis met grote tuin. Hun zoon Luc boert nu op de ouderlijke boerderij in Bolk. De familie Snels-Brosens is nu uitgebreid met 14 kleinkinderen en eind mei vierden ze allen samen het gouden huwelijksfeest. Onze gelukwensen

GROOT-HOOGSTRATEN - Ben je 16 jaar of ouder? Speel je graag met kinderen? En ben je in augustus nog één of enkele weken vrij? Dan ben jij de geknipte persoon! Want in de zomervakantie organiseert het Stadsbestuur weer Grabbelpas, een ruim en gevarieerd activiteitenaanbod voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Voor juli zijn er al genoeg begeleiders, maar voor 1 tot 31 augustus zoekt men nog volk. Het ‘inschrijvingsblad begeleider Grabbelpas’ kan je gratis downloaden via de stedelijke website www.hoogstraten. be of kan je opvragen bij de jeugddienst. Als monitor werk je als vrijwilliger – dus je kan het met ander vakantiewerk combineren – maar je krijgt wel een vergoeding van 12,50 euro per dagdeel. En het plezier van blije kinderen krijg je er gratis bovenop!

Lauryssen Electronics Hoogstraten (Minderhout) 44

195


WORTEL

Rommelmarkt Kolonie: voltreffer!

WORTEL - Pinkstermaandag een rommelmarkt georganiseerd door de vriendenkring van de Kolonie. Het werd het grootste succes tot nog toe, met schitterend weer en meer dan 200 standhouders die hun spullen hadden opgesteld van het Casino tot aan de Boulevard toe.

Vormelingen

Kafka in het Kerkveld WORTEL – Bij de familie Kenis in Wortel kunnen ze terecht van Kafkaiaanse toestanden spreken. Toen May en Eddy Kenis er in 1975 een stuk bouwgrond kocht hadden ze plannen om hun huis op het aardgasnet aan te sluiten. Dit zou dienen om mee te koken en om het water te verwarmen. Er werd navraag gedaan of er in de verkaveling van ’t Kerkveld aardgas was aangelegd. Neen, helaas, dat lag er niet. Waarop de familie besloot om een mazouttank in te laten graven voor de verwarming, en een propaangastank midden in de achtertuin te plaatsen, voor het kookfornuis en warm water. Zo’n elf jaar later gaat de eerste propaangastank stuk, en Eddy Kenis doet opnieuw aanvraag om aardgas aan te leggen. Neen, zo antwoord men, er ligt nog steeds geen aardgas, en je moet met minstens vier gezinnen uit dezelfde straat een aanvraag doen, om op het net aangesloten te worden. Dan maar een nieuwe, zij het gelukkig al kleinere, propaangastank in de tuin geplaatst. Tot enkele buren afgelopen winter en dit voorjaar opnieuw een aanvraag indienen en stomweg als antwoord krijgen: ‘Er ligt al van 1975 aardgas in uw straat’. Het enige wat men moet doen om aangesloten te worden is een geultje van het huis naar de straat graven en de aanvraag indienen. Bij de familie Kenis is de tweede tuintank ondertussen ook versleten, en hebben ze sinds enkele weken hun aardgas aansluiting een gasmeter. Al bij al een eenvoudige aanpassing. Hoewel, de doorstromer op de zolder, die altijd perfect heeft gewerkt, is 19 jaar oud en moèt vervangen worden van de leverancier. En het gasfornuis wat vorig jaar werd aangeschaft en op kosten van de firma van zijn standaard aardgasaansluiting werd omgebouwd naar een propaangasaansluiting, moet op eigen kosten opnieuw worden omgebouwd. Wie de oorzaak is van deze kleine blunder kan niet meer achterhaald worden. Maar het zijn alsnog stevige kosten, die dertig jaar geleden vermeden hadden kunnen worden.

WORTEL – Deze 28 jongens en meisjes deden op 16 april hun vormsel. Vlnr (boven) Christof Vermeiren, Hans Geypen, Maxime Michiels, Zoë David, Frauke Van Mechelen, Lore Marijnissen, Matthias Christiaensen. (midden) Hendrik Horsten, Willem Horsten, Jef Snoeijs, Dorien Adriaensen, Julie De Meester, Karina Sytnikova, Tinne Leemans, Senne Janssens, Rueben Goetschalckx, Kevin Jacobs. (onder) Joren Thys, Stef Snels, Virginie Fransen, Emelien Raats, Nathalie Lenaerts, Loes Hessels, Elien Vermeiren, Hanne Goetschalckx, Carlien Hendrickx en Ronny Simons. Ontbreekt op de foto: Alexander Michiels

WEET Er is maar één ding erger dan vermogensbelasting te moeten betalen. Dat is geen vermogensbelasting te moeten betalen. Lord Dewar (1864-1930)

Eddy Kenis bij het pronkstuk van zijn tuin, dat snel zal verdwijnen. Net nu er voor het eerst een vogel in zat te broeden. 45


MEER

GOUD IN MEER

Henri Van Dun en Eliza Adams Op 26 april waren Henri Van Dun en Eliza Adams, woonachtig aan de Eindsestraat, 50 jaar gehuwd. Kinderen en kleinkinderen kwamen op dag af hun ouders - grootouders feliciteren. Het grote familiefeest, voorafgegaan door een eucharistieviering in de Meerse dorpkerk, ging door op zaterdag 30 april.

benen konden staan en bouwden ieder op zich een gezin uit. Jan huwde met May Vermonden, Herman vond de liefde bij Treza Jacobs. An van Dun huwde met Jan Van Dun (voor het huwelijk géén familie), Linda huwde met Gerard Moerenhout en de jongste, Diane, trouwde met Luc Roos. Samen zorgden zij voor tien kleinkinderen. Het

Ontluikende liefde

zijn leven geworden. Het verzorgen van de bijen, het verwerken van honing, het maakt er allemaal deel van uit. Henri denkt niet dat één van zijn kinderen zijn hobby zal verderzetten. Misschien wel één van de kleinkinderen? Wanneer hij honing gaat “slingeren” mag ik terug op bezoek bij Henri en Eliza. Een oud beroep dat hopelijk niet teloor zal gaan in deze snel evoluerende tijd.

Henri werd geboren in Chaam, in Nederland. Toen hij enkele maanden oud was verhuisde het gezin Van Dun naar het Groot Eyssel. Als jonge gast trok hij door de Mark, in het kielzog van zijn twee maten. Zij wisten immers dat er op Nent in Meer nogal wat jong vrouwvolk woonde. Het bleef niet bij die ene keer. Steeds meer begon Henri zijn geluk te zoeken aan deze kant van de Mark. Ook ontmoette hij Eliza keer op keer tijdens ruitertornooien, de plaatselijke kermissen en het Heilig Bloed in Hoogstraten. Verder was er voor de jonge mensen weinig gelegenheid om elkaar te zien. In de winter ging men bij elkaar buurten en kaarten.

Schooltijd Henri liep na zijn schooltijd nog avondschool en is op de boerderij van De Meester nog stalknecht geweest. Liza van haar kant ging na de lagere school nog twee jaar over naar de toenmalige huishoudschool. In de winter maakte zij de verplaatsing naar Wortel om daar de naaischool te volgen. In de zomer was daarvoor geen tijd. Dan moest er op het veld van de ouderlijke boerderij gewerkt worden.

Wensen

eerste achterkleinkind dient zich aan in augustus. Een gebeurtenis waar Henri en Eliza met zéér veel belangstelling naar uitkijken.

Viering Hobby’s Na een druk beroeps- en gezinsleven heeft Eliza nu tijd voor hobby’s waar de KBG, waarvan ze secretaresse is, veel tijd van opslorpt. Henri daarentegen heeft buiten dansen, fietsen en petanque nog een grote hobby: imker. Dit is een stuk van

Gezin en werk Het jonge paar leerde elkaar zo goed kennen dat er gehuwd werd op 26 april 1955. Schuin tegenover het ouderlijke huis van Eliza werden zij gevraagd die boerderij verder te zetten. Het jonge paar waagde de stap en bouwde het bedrijf verder uit. Ook hun gezin groeide aan. In die mate dat er eerst twee jongens werden geboren en later nog drie meisjes. In 1969 werd er grond onteigend, ook bij Henri en Eliza, om de aanleg van de huidige E19 mogelijk te maken. Voor hen was dit het moment om de boerderij volledig over te schakelen naar tuinbouw. Na korte tijd kon de serre in gebruik genomen worden. Met aardbeien en augurken werd er goed geoogst. Toen het koppel op de pensioengerechtigde leeftijd was gekomen, nam zoon Jan de serre over en schakelde volledig over naar de teelt van paprika. De kinderen bewezen dat ze al vlug op eigen

46

Samen hebben ze nog maar één wens: “Laat ons nog wat gezond bij elkaar blijven en genieten van onze kinderen en kleinkinderen.” Genieten van de kleine dingen van het leven zoals in de tuin kijken hoe de bijen hun werk doen en de nectar uit de bloemen halen. Laat het zo nog wat blijven. Het is goed zo.

Ouders en kinderen Van Dun-Adams.

Op zaterdag 30 april vierden Henri en Eliza hun gouden bruiloft: 50 jaar gehuwd zijn, is iets uniek in het mensenleven. Kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden, allen genoten van de aangepaste eucharistieviering in de kerk te Meer. Ook het avondfeest was er niet minder om. (FS)


MEER

Recordhouders

MEER – Twaalf optredens in 24 uur. Jiving Sister Fanny verpulverde het record dat op naam stond van Nonkel Ney’s Rhythm and Blues band op 7 mei. En dat gedurende een internationale toernee, want ook Zundert werd aangedaan. (ma)

MEER - Nog 8 optredens te gaan. In ’t Fortuin krijgen de recordhouders even versterking van oud-Mussenakkerband Kryptic Skull. V.l.n.r. Wim Dufraing, Miel Gijsbregts, zoon Bert en pa Jan Dufraing, Dolf Michielsen en Koen Voeten. (ma)

Meerse markt maakt het gezellig Na de schitterende, zomerse start van de Meerse Markt in mei, hoopt het marktcomité dat de weergoden de Muziekmarkt op zondag 5 juni opnieuw van veel zon zullen voorzien. Iedereen die iets wil komen verkopen, is welkom in de Donckstraat van 9 uur tot 12.30 uur voor een gratis standplaats. Aan de standhouders wordt gevraagd om tijdig (voor 8 u.) aanwezig te zijn om alles klaar te zetten. Uiteraard zijn de kraampjes met groenten, fruit, bloemen, boeken, speelgoed, snoep, enz... even welkom als altijd, maar centraal staat deze keer de muziek. Op het kloosterplein wordt een podium opgesteld waarop twee groepen heel de voormiddag optreden: “Peekes en Bonen“ en “’t Hee genne noam“. Zij wisselen elkaar constant af, maar tussendoor is er op het podium ook plaats voor kinderen die een instrument bespelen en dat even willen demonstreren. Zij moeten gewoon hun instrument meebrengen en zich aanmelden aan de drankstand van het marktcomité. Zo krijgen zij de kans om hun talenten even aan een publiek te tonen. In de Donckstraat is er ook muziek: aan de ene kant Radio Valencia en aan de andere kant, op het Jorismussenplein “Will Van Cuyck & Co“. Op die manier komen er dus verschillende muzieksoorten aan bod en om de marktbezoeker daarvan optimaal te laten genieten, baat het marktcomité ter plaatse een drankterras uit, waarvan de opbrengst integraal gebruikt zal worden om de volgende markten te organiseren en animeren. Tussen al de muziek door loopt er op de markt speciaal voor de kinderen, maar ook voor de volwassenen een mobiel poppenspel rond. Voor de kinderen is er trouwens ook een groot springkasteel voorzien en aan de stand van de Aardbeikring zijn de deelnemers aan de teken- en kleurwedstrijd van de vorige markt welkom om hun prijs in ontvangst te nemen.

Wie nog meer informatie wenst over deze muziekmarkt, neemt best contact op met Jan Dufraing (tel. 03/315 86 80); e-mail jandufraingswa

enen@hotmail.com of bezoekt de website www. meermarkt.be .

De sfeer zat er goed in op de Kunst- en Lentemarkt. Theater de Lepe Hoek trekt hier weer ruimschoots de aandacht met hun straatact. (ma)

47


MEER

Klooster en omgeving

Meer feest! Op een regenachtige avond belt uw reporter aan bij Fons Kustermans op Hoogeind. Daar ging immers de vergadering door over het volgende MEER FEEST, georganiseerd door de KWB. Uw dienaar wordt de living binnengeleid, krijgt een stoel en ook een pintje en volgt nauwgezet het gesprek van de vijf wijkmeesters. Wat bezielt hen en waarvoor doen ze het?

MEER – 11 mei informeerde huisvestigingsmaatschappij “De Noorderkempen” de betrokken Meerse verenigingen over de plannen voor het ‘nonnenklooster’, en de omgeving. Op deze maquette is het best te zien wat de eerste plannen zijn. Wie goed kijkt en van de plaatselijke situatie op de hoogte is, ziet in het midden het klooster. Rechts voor het klooster zou er plaats zijn voor de nieuwe Chiro-lokalen. Kernpunten van het ontwerp zijn vooral het volledig tot zijn recht laten komen van de geklasseerde omgeving en het bekomen van zoveel mogelijk sociale woningen. Hiervoor zouden de meest recente gebouwen, in “melkerijstijl” zoals men pleegt te zeggen, afgebroken worden en vervangen door nieuwe. De speelplaats zou omgebouwd worden tot woonerf en het kloos-

Fietszoektocht MEER - De KWB is weer blij hun vakantiezoektocht aan u voor te stellen. Tijdens de maanden juni, juli, augustus en september zullen we weer met honderden fietsers rondtoeren doorheen de mooiste plekjes van onze gemeente. Met de auto kan het ook. De tocht is helemaal niet moeilijk. Jong en oud kunnen zonder problemen de weg vinden en de vragen oplossen. De enige bedoeling is om u allen een mooie dag te bezorgen in uw vakantie. U kan natuurlijk zelf een dag uitkiezen wanneer u de tocht van 40 km rijdt. Natuurlijk voorzien we weer een aantal mooie prijzen voor de winnaars. De boekjes kunnen afgehaald worden op de volgende adressen voor de prijs van 3 €: Toeristische Dienst Stad Hoogstraten, Vrijheid 149 te Hoogstraten (tel 03 / 340 19 55), openingsuren weekdagen: 9 uur - 12 uur en 13 uur – 16 uur, zaterdag, zon- en feestdagen: 10 uur – 12 uur en 13 uur – 16 uur; Fransen Armand, Meerleseweg 15, Vinckx Jozef, John Lijsenstraat 40, brasserie “De Paerdekop”, Meerdorp 19 en de Meerse Markt op de eerste zondagen van juni, juli, augustus en september.

48

terbos blijft, zoals nu, beschikbaar voor activiteiten zoals Meermarkt en Chiro. Het klooster zou bewoond worden maar de kapel kan dienst doen voor de verenigingen. De langverwachte aftrap is nu gegeven. Al zal het project zelf nog wel enkele jaren in beslag gaan nemen. Het is nu aan eigenaars en verenigingen om de plannen voor dit belangrijke Meerse project te laten bezinken en te bespreken binnen de verenigingen. Daarnaast zal er op regelmatige tijdstippen een informatievergadering gehouden worden. Toch al goed om te weten dat, als de schoolgebouwen vanaf volgend schooljaar leeg zullen staan, er gewerkt wordt aan een goede oplossing voor het klooster en omgeving. Wordt dus vervolgd. (ma)

Sint-Jorisgilde MEER - Op zaterdag 28 mei komen de gildenbroeders en gildenzusters van de Sint-Jorisgilde aan uw deur aankloppen of aanbellen. U mag hen verwachten vanaf 9 uur ’s morgens. De gildenleden komen u uitnodigen om deel te nemen aan het Landjuweel der Kempense Gilden. Hiertoe worden er steunkaarten te koop aangeboden. Het Landjuweel zal plaatsvinden op zaterdag 25 en zondag 26 juni in de omgeving van het oude voetbalplein, t.h.v. de Meerseweg 24, te Meer. Programma: zaterdag vanaf 13.30 uur schutterswedstrijden en zondag om 9.30 uur aangepaste misviering in de dorpskerk en om 13.30 uur vertrek van het ‘Schoon Inkomen’ aan de hoek Dorpsstraat - Gestelsebaan. Na deze optocht van meer dan 3.000 gildenbroeders en gildenzusters vinden er op het feestterrein de wedstrijden plaats van het vendelen, roffelen en dansen. De uitslagen zijn voorzien omstreeks 20 uur. (FS)

Een verslag: DHM: Goeienavond mannen, ik zal maar ineens met de deur in huis vallen. Waarom organiseert de KWB MEERFEEST? Cis: Wij zagen dat er in de ons omliggende dorpen overal dergelijke feesten werden georganiseerd: Loenhout, Minderhout, Hoogstraten … elk dorp heeft zijn feest. Wij dachten dat het tijd was om de Merenaren ook eens samen te brengen om tegen een democratische prijs een pintje te drinken en eens te buurten. Geen wild feestgedruis, gewoon rustig. DHM: We zijn toe aan de tweede editie, gaat er iets veranderen aan de formule van vorig jaar? Herman: Veel veranderen gaan we niet doen. Alleen de locatie verandert een beetje. Vorig jaar stonden we op de koer van de kleuterschool. Dit jaar gaat alles door op het plein naast het klooster. Gewoon omdat we daar meer plaats hebben en ook het opstellen van het podium en dergelijke toestanden is dan wat eenvoudiger. DHM: Vorig jaar stonden “Jiving sister Fanny” en “Cryptic skull” op het podium. Wie mogen we dit jaar verwachten? Eric: We proberen weer Meers bloed op het podium te krijgen. We zijn daar deels in geslaagd want één van de leden van de eerste groep THE SPLENDITS is de zoon van cafébaas Herman Herrijgers. De hoofdact is PETER EN ZIJN BOTSOTTOS uit het naburig Meerle. DHM: En wanneer gaat dit festijn doorgaan mannen? Jos: We verwachten alle Merenaren en natuurlijk ook alle andere sympathisanten, op 18 juni vanaf 20 uur op het plein aan het klooster. Iedereen is welkom, van groot tot klein. De klein mannen kunnnen zelf nog een extra consumptiebonneke verdienen door lege glazen te verzamelen. Als we een beetje beter weer hebben dan vorig jaar dan kan deze editie niet mislukken. Fons: … en reporter, nog een pintje? DHM: Nee Fons, ik ga de zaak verlaten, want ik moet van mijn gekribbel hier nog een fatsoenlijk artikeltje maken. Ge moogt me zeker verwachten op de 18de juni … zet er maar ene opzij, salut!

WEET Angst verandert niets aan het verdriet van gisteren en lost de problemen van morgen niet op. Het enige dat angst doet is je vandaag verlammen. Corie ten Boom, Nederlandse evangeliste, 1892-1983


MEERLE

Volkdans met Shilshoel

Halve eeuw proeftuin Spitstechnologie in de tuinbouw MEERLE – De tuinbouw in en rond Hoogstraten is een succesverhaal. Alle actoren doen er alles aan om dat zo te houden. Het Proefbedrijf der Noorderkempen, ‘proeftuin’ in de volksmond, is één van de peilers (naast Veiling Hoogstraten en de tuinbouwafdeling van Vito in Hoogstraten). Ward Baets is al 17 jaar directeur. Hij schetst het ontstaan van ‘de proeftuin’. “In het begin van vorige eeuw werd de tendens van de teelt van fabrieksfruit overgenomen uit de regio rond Breda. Dat gebeurde via familiebanden in de grensgemeenten Meerle, Meer en Meersel-Dreef. Zo werd een eerste aanzet gemaakt tot de kleinfruitteelt in de regio. In de lente van 1933 werd naar Nederlands model de Veiling der Kempen opgericht. Vanaf 1947 kregen toekomstige bedrijfsleiders hun opleiding in de tuinbouwschool en in 1955 werd het Proefbedrijf der Noorderkempen opgericht.” Aanvankelijk was het Proefbedrijf der Noorderkempen actief in de hele kleinfruitsector, met van in het begin een accent op de teelt van aardbeien. Vanaf 1960 startte het Proefbedrijf met de ontwikkeling van vervroegende technieken in de aardbeiteelt. In de tweede helft van het jaar maakte de teelt van augurken het hoofdprogramma uit van het onderzoek. In 1970 werd een nieuw kassencomplex uitgebouwd. Een programma van toegepast wetenschappelijk onderzoek zorgde ervoor dat de aardbeiteelt en de substraatteelt op punt werden gezet. Vanaf 1972 deed de teelt van tomaten zijn intrede op het Proefbedrijf. De concurrentiepositie van de aardbeiteelt in de Noorderkempen t.o.v. de zuidelijke gebieden

(Frankrijk, Italië en vooral Spanje) maakte een herstructurering van de bedrijfsstructuur van de aardbeibedrijven noodzakelijk. Mede onder impuls van het onderzoek en voorlichting van het Proefbedrijf der Noorderkempen werd de jaarrondteelt van aardbeien op punt gesteld. Recent kreeg het onderzoek in de teelt van paprika terug een plaats gezien de ontwikkeling van deze teelt in onze regio. In 2002 werd het laatste gedeelte van een tienjarig investeringsprogramma afgewerkt. Zo beschikt men momenteel over een uiterst modern kassencomplex. Nagenoeg 250 bedrijven, verspreid over het ganse Vlaamse land, krijgen vanuit Meerle teelttechnische voorlichting.”

Nieuwe naam voor Proefbedrijf der Noorderkempen Op het einde van de academische zitting, naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de “proeftuin”, had de raad van bestuur een verrassing in petto. De naam en het logo van de jarige worden veranderd. Vanaf nu zal men het in Meerle over het “Proefcentrum Hoogstraten” hebben als het over de proeftuin gaat. Met de nieuwe naam en het nieuwe logo gaat het proefcentrum een nieuwe toekomst tegemoet. Minister-Presisdent Yves Leterme zou normaal de feestelijkheden hebben bijgewoond maar kwam vast te zitten in een file nadat een tankwagen kantelde op de snelweg in Lokeren. (AO)

De proeftuin van Meerle bestaat 50 jaar. Directeur Ward Baets:” Het was één van de belangrijkste peilers van het succes van de tuinbouw in onze regio en zal in de toekomst wellicht nog belangrijker worden met het oog op de concurrentie uit andere landen.” (Foto Drej OOMEN)

WEET Een intellectueel is iemand wiens geest zichzelf in de gaten houdt. A.Camus

MEERLE – Shilshoel (Israëlisch voor regenworm) is een groep enthousisate volksdansliefhebbers. In deze amateurgroep staan gezelligheid en ontspanning centraal. Het is een gezonde lichaamsbeweging op internationele folkloremuziek uit o.a. de Balkanlanden, Armenië, Turkije …. Om de liefhebbers die graag willen aansluiten maar dat niet goed durven wegens te veel achterstand op de geoefende dansers over te halen, start Shilshoel met een beginnersgroep. Je hebt geen danspartner nodig en zowel mannen als vrouwen zijn welkom. De start van de beginnersgroep is voorzien op 26 september, elke maandagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur, in de Voorthoeve, Voort 10, Meerle. Het jaarlijkse cursusgeld bedraagt 50 euro, verzekering inbegrepen. Ben je ook gebeten door een dansduiveltje en wil je de enthousiaste ploeg versterken? Kom dan eens op verkenning op de info-avonden: op maandag 13 juni en maandag 19 september om 20 uur in de Voorthoeve. Shilshoel verwacht je! Nog vragen? Stel ze aan Gust Koyen – tel. 03/315.03.53 – e-mail chrisengust@hotmail. com of Hild Van Bavel – tel. 03/314.20.36 – email hildvanbavel@hotmail.com (jaf)

WEET Lezen is denken met andermans hoofd. Schopenhauer

Slotavond fietszoektocht Gezinsbond MEERLE – De gezinsbond van Meerle – Meersel-Dreef houdt op zaterdag 4 juni vanaf 19.30 uur een avond met animatie voor groot en klein. Deze avond kan je de antwoordkaarten van de fietszoektocht binnen brengen en gezellig iets drinken samen met vrienden en familie. De antwoordkaarten geven recht op een aanwezigheidstombola: 1ste prijs een MP3 speler en vele andere waardevolle prijzen waaronder een fietstas, voor- en achterlicht fiets ... Om een prijs te winnen dient men wel aanwezig te zijn! Verder is er doorlopende animatie met ‘Witte Groeten’; Maarten Van Rompaey vertelt: “ Want misschien is echt verteld wel net zo echt als echt gebeurd”. Voor elk kind is er een kleine attentie! Je leest het goed, deze avond is zeker de moeite om langs te komen. Iedereen is van harte welkom, ook al heb je de zoektocht niet gedaan en ben je geen lid van de gezinsbond.Spreek af met je buren, vrienden, familie …. En kom zeker deze avond naar de parochiezaal “Ons Thuis” in Meerle. (jaf)

49


MEERLE

KWB-dag MEERLE – De KWB had geen betere dag kunnen kiezen voor hun dorpsdag. Op zondag 1 mei scheen de zon volop en werden bijna tropische temperaturen gemeten. De KWB-dag bestond uit een tornooi met levende sjottersbak en vijf Vlaamse volksspelen op het grasplein achter de school. Vier damesploegen en acht gemengde of herenploegen schreven zich in voor de levende sjottersbak. In de finale tussen FC Samba en de Chirojongens was de stand gelijk na de reglementaire speeltijd, zodat een golden goal over winst moest beslissen. Het was uiteindelijk FC Samba dat aan het langste eind trok. De volksspelen waren een leuke bezigheid voor de aanwezige kinderen. Wie een goede score behaalde, maakte kans op een prijs. De publieke belangstelling was groot, of lag dat aan het gezellige terras tussen de bomen? (RvdA)

Avondmarkt MEERLE – Op vrijdag 17 juni is het hele dorp (en de andere dorpen uit de regio) van harte welkom op de derde ‘Avondmarkt’ van de Fanfare Sancta-Cecilia Meerle. Vanaf 18 uur staan op het gemeenteplein wel 40 marktkraampjes ter uwer beschikking. Ben je uitgeslenterd op de markt, dan is het tijd voor een drankje en een hapje in en om de tent. Peter en z’n botsottos spelen er voor eigen volk. Ambiance verzekerd. Ook Sofie De Pauw zal in de tent haar opwachting maken. Sofie, vaste vriendin van de kleinzoon van erevoorzitter Karel Pauwels, is finaliste van MissBelgian-Beauty 2006 en zal over haar verkiezing tot finaliste geïnterviewd worden. Zeker waard om te zien en mee te maken! De fanfare heeft alles klaar, zelfs goed weer (allez, daar onderhandelen ze nog over met de weermakers). Nu alleen het publiek nog. Zorg dat je er bij bent. (info: Cel Geenen - GSM: 0486/71.70.33) (jaf)

Dikkebandenwedstrijd MEERLE – De vrije basisschool De Klimtoren organiseerde tijdens de laatste week van april een verkeersweek met het thema’ Fiets je Fit’. Woensdagnamiddag 27 april namen een 80-tal leerlingen deel aan de ‘dikkebandenwedstrijd’. Een wedstrijd waarbij de kinderen van 2,5 tot 12 jaar per leeftijd een of meer rondjes door het dorp konden fietsen. De Nederlandse wielrenners Erik Dekker en Servais Knaven, die beiden in Meerle wonen, verleenden hun medewerking aan de wedstrijd. Dekker zat die dag in Zwitserland, maar zijn echtgenote nam de wedstrijdleiding over. Iedere deelnemer kreeg een medaille overhandigd uit handen van Knaven. De kinderen van beide wielrenners toonden dat ze klaar zijn om in de voetsporen van hun vaders te treden. Nog tijdens de verkeersweek werden de fietsen van de leerlingen gecontroleerd en kregen ze uitleg over de dode hoek bij vrachtwagens. (tekst: RvdA & foto: Ton Wiggenraad)

50

15de Avond-fietsvierdaagse MEERLE – ’t Zou moeten gaan zomeren, want de fiets-vierdaagse van de KWB komt er weer aan. De vijftiende editie ondertussen al. En dan moet het toch goed weer zijn niet? Het is immers zowat traditie dat het dan mooi weer is. Het is ook aangenamer om de omgeving van Meerle beter te leren kennen. Het programma is ondertussen wel gekend: vier dagen achter mekaar, op 22, 23, 24 en 25 juni , kan je telkens tussen 18.30 uur en 19.30 uur vertrekken aan de parochiezaal van Meerle (gelegen aan de kerk in het dorpscentrum). Elke avond is er een andere route voorzien van zo’n 25 km langs rustige wegen en het fietstempo bepaal je zelf. Op zaterdagavond kan je kiezen voor een tochtje van 25 km of een van 40 km. Bij deelname aan drie avonden krijg je een herinnering. Voor vier avonden gezellig en veilig wil fietsen betaal je éénmalig de zeer democratische som van 7 euro. (KWB leden en huisgenoten betalen 5 euro) Er is een trofee voorzien voor de jongste en oudste fietsdeelnemer die gedurende drie avonden meerijdt. Aan alle deelnemende sportievelingen wordt onderweg een gratis drankje en een versnapering aangeboden. Door deelname neem je ook deel aan de aanwezigheidstombola. Voor de de sportievelingen die wat meer willen is er op zaterdag ook een rit van 65 km of 85 km (voor wielertoeristen of gewone fietsers). Vertrek tussen 8 uur en 13 uur aan de parochiezaal. Voor inlichtingen, neem contact met Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41 - tel 03/315.92.09 - GSM 0472/53.38.29 + e-mail jos-van-bavel@skynet. be (jaf)

WEET Waarom doet God mij zo afzien? Alleen maar omdat ik niet in hem geloof? Sidney Morgenbesser (1919-2004), Amerikaans filosoof


MEERLE

DIAMANT IN MEERLE

Swingend op de diamanten bruiloft Frans Mouws en Roza Lenaerts hebben het geluk om samen hun diamanten bruiloft te kunnen vieren. Ze trouwden op 2 mei 1945; nu tien jaar geleden gingen we bij hen op bezoek en praatten een avond lang over hun lief en leed. Uit ons gesprek van toen weten we dat ze het allebei niet gemakkelijk hadden in hun prille jeugd. Frans komt uit een gezin van negen kinderen en ging na zijn schooltijd aan het werk als boerenknecht. In het begin van de oorlog vluchtte hij met enkele makkers richting Frankrijk om vandaar in te schepen naar Engeland. Dat lukte echter niet en er zat voor hen niets anders op dan naar huis terug te keren. Daar moest Frans onderduiken om uit de handen van de Duitsers te blijven. Zo kwam hij en zijn broer terecht bij de familie Lenaerts waar nog meer jonge mannen zich verscholen. Dat onderduikavontuur had toch ook een mooie kant want zo maakte Frans kennis met de knappe dochter van het gezin, Roza. Het duurde niet lang of Frans en Roza werden op elkaar verliefd en kort voor de “bevrijding” trouwden ze. Het jonge paar trok eerst enkele jaren in op de boerderij van Roza’s ouders. In 1947 bouwde Frans een eigen woning voor zijn gezin waar inmiddels één dochter geboren was, Tereza. In die tijd verdiende Frans de kost als grensarbeider in Nederland, eerst in een conservenfabriek, later in een bedrijf waar fornuizen gemaakt werden. Daarna werkte hij nog een korte tijd bij de Boerenbond maar tenslotte konden Frans en Roza hun droom waarmaken: een zelfstandig tuinbouwbedrijf. In het begin hadden ze daar nog kippen en varkens bij maar na een tijd bleven nog enkel de aardbeien en augurken over. Daar hielden ze zich mee bezig tot aan hun pensioen om nadien nog te gaan helpen bij hun kleinkinderen. Hun kleine gezin van vroeger is inmiddels uitgebreid met 4 kleinkinderen en 10 achterkleinkindren. Ondanks het vele werk hebben Frans en Roza toch veel tijd besteed aan hun grote liefde: het dansen. 25 Jaar lang dansten ze op alle gildenfeesten en namen nog extra danslessen om bij te blijven. Zelfs nu ze allebei in de 80 zijn, komen Frans en Roza nog vinnig voor de dag. Frans spit zijn hof nog zelf om en Roza houdt zich veel bezig met de achterkleinkinderen. Op hun diamanten bruiloft zetten ze zelf swingend de eerste dans in! Proficiat, Frans, Roza en de hele familie. We kijken al uit naar het briljanten feest. (Jof)

Jeu de boules MEERLE – ’t Is dat de zomer niet meewil tot op heden, maar het kan nog keren. En waardoor kan je dat zomergevoel meer gestalte geven dan door spelletjes ‘Jeu de boules’ of ‘Petanque’ in het Vlaams. En witte pet op je hoofd, een pastis in de hand. Af en toe even wegzetten om een balletje te gooien en vervolgens commentaar geven op de prestaties van de andere ballengooiers. Iedereen die zich door dit beeld aangesproken voelt, haast zich naar het zuiden van Franrijk. Als goede tweede raden we echter de petanquebanen op het plein achter onze jongensschool aan. Als de zon meezit, moet het daar niet voor Franrijk onderdoen en het is heel wat dichter bij huis. Op vrijdagavonden van 27 mei en 5 augustus (telkens om 19.30 uur) en op zondagnamiddag 3 juli om 13.30 uur zet de Meerlese KWB er alles klaar

50 jaar getrouwd

Frans en Roza met dochter Tereza op het diamanten bruiloftsfeest

voor een ontspannend spelletje petanque. Wie petanque te uitheems vindt, kan meedoen aan het echte Kempense ‘Paapgooien’. Gewoon komen kijken en buurten kan natuurlijk ook. Misschien kan je de zomer ook wat dwingen. Ten zeerste aanbevolen. (inlichtingen: eddy hendrickx - tel: 03/315.00.06). (jaf)

KWB-Meerle gaat vissen MEERLE – Op 5 juni kan je met KWB naar “Den Heibaard” in Loenhout om te proberen één of meerdere forellen te vangen. Start om 8 uur in de ochtend, vissen tot 13.30 uur in de namiddag. Al de vissen die tijdens deze uren gevangen worden, worden meegebracht naar Meerle. Achter de school is gelegenheid voorzien om de vissen te kuisen, te roken en uiteindelijk smakelijk

achter de kiezen te slaan. En aangezien vis moet zwemmen, wordt ook aan een drankje gedacht. Interesse om dit ook eens te proberen? Geef een seintje aan Guy Hendrickx, Ulicotenseweg 28 te Meerle - tel. 03/ 315 04 18. (jaf)

Rechtzetting: Boudewijns, met ou… MEERLE – Vorige maand brachten we u uitgebreid op de hoogte van het feit dat Jan Baudewijns als 50 jaar getrouwd is met Liza Krijnen. Blijkt dat Liza met Jan Boudewijns met ‘ou’ getrouwd is en niet met Jan Baudewijns met ‘au’. Een foutje (ook met ‘ou’) van ondergetekende, waarvoor mijn excuses. Gelukkig was de rest van het artikel wel waar. (jaf)

51


MINDERHOUT

13de Avondfietsvierdaagse MINDERHOUT - Ook dit jaar kunt u weer deelnemen aan de avondfietsvierdaagse van de KWB op 29 en 30 juni en 1 en 2 juli. De succesvolle formule van de vorige jaren blijft ongewijzigd. U hebt de mogelijkheid om tijdens deze vier avonden gezellig te fietsen met het hele gezin, de buren, de vrienden en/of kennissen. Elke avond wordt een route afgelegd van ± 25 km langs rustige, landelijke wegen. Ook dit jaar zijn weer vier prachtige routes uitgezet, zodat u per fiets onbezorgd kunt genieten van de prachtige natuur, rust en ruimte. Om niet verloren te rijden, ontvangt u een duidelijke routebeschrijving. Kortom, U hoeft alleen nog maar de route te volgen en op de trappers te duwen om de route op eigen tempo af te leggen. Op de uitgestippelde routes tijdens deze fietsvier-

MVV Bouwt presenteert daagse kom je zelden een café tegen. Onderweg biedt de KWB je daarom gratis een drankje en een versnapering aan. Men kan iedere avond starten tussen 18u30 en 19u30 aan het parochiecentrum. Wie minimum 3 van de 4 avonden deelneemt, krijgt als extra nog een leuke verrassing. Dankzij gulle sponsors vindt de laatste avond nog een aanwezigheidstombola plaats met prachtige prijzen. Dit alles wordt aangeboden voor volgende democratische prijzen: KWB-leden € 1,25 per avond, € 3,50 voor 4 avonden en niet KWB-leden € 1,75 per avond, € 5 voor 4 avonden. Meer inlichtingen: Marc Verschueren, Bergenstraat 2a, Minderhout, tel. 03/315.04.76, website: http:// users.skynet.be/kwb.minderhout .

Schoolfeest Scharrel MINDERHOUT - Op zondag 1 mei vond het jaarlijkse schoolfeest plaats van de Vrije Basisschool Scharrel. Onder een stralende lentezon en onder massale belangstelling van ouders en grootouders begonnen de kleuters aan hun optreden om 13 uur. Omstreeks 14 uur werden ze opgevolgd door de leerlingen van de lagere school. Ondertussen was de spelletjesmarkt reeds geopend. Na de optredens konden de kleuters het ballenbad induiken, terwijl de iets oudere kinderen in de discoklas zich van harte konden uitleven. Honger en dorst moest er zeker niet geleden worden. Naast frieten, hotdogs

en ijsjes was er ook nog taart en gebak dat door verschillende ouders was klaargemaakt. Dat het warm was, hebben de tappers geweten. Zij hadden hun handen meer dan vol met het bezorgen van het drinken aan al de ouders, grootouders en kinderen. Omstreeks 19 uur vertrokken de laatste ouders met hun kinderen huiswaarts en kon het opruimen beginnen. Dankzij de talrijke opkomst was het schoolfeest ook dit jaar weer geslaagd te noemen. Ondertussen startten de voorbereidingen al om er in 2006 weer een grandioos feest van te maken. Tot dan.

The Young Presleas

MINDERHOUT – Met het oog op de verderzetting van de bouwactiviteiten aan de Heistraat, organiseert voetbalvereniging Minderhout VV onder het motto “MVV-Bouwt” een spetterend optreden van ‘The Young Presleas’ op zaterdag 25 juni om 21 uur in de parochiezaal. Axl Peleman en Ben Crabbé hebben beloofd er ‘een goei lap op te geven’ om hun nieuwe toernee extra in de verf te zetten. Met hun ’70’80-repertoire van o.a. het beste werk van Elvis Costello, The Clash, The Police, The Ramones, Joe Jackson, Bruce Springsteen, Tim Fin, The Replacements, en nog veel meer … gaat het dak eraf in Minderhout. Wie muzikanten als Marty Townsend, Paul Poelmans en Michael Schack nog eens aan het werk wil zien in deze ultieme gitaarrock-coveract, moet deze datum alvast noteren in zijn Rockagenda 2005! Kaarten in voorverkoop kosten slechts 5 euro en worden te koop aangeboden bij Danny Brosens, café Papillon en café ’t Withofke in Minderhout. Aan de kassa van de parochiezaal betaalt men 7 euro. Na de fluwelen muziektonen van The Young Presleas is er nog een geweldige ‘Afterparty’ voorzien waarvan het tijdstip voor het laatste nummer nog niet getimed is.

13de Kapellekensloop

Grote belangstelling voor schoolfeest Scharrel.

WEET Lachen: leedvermaak, maar dan met een zuiver geweten. Nietzsche

WEET De persoonlijkheid is voor de mens wat de geur is voor de bloem. Charles M. Schwab, Amerikaans ondernemer, 1862-1939

52

MINDERHOUT - Sportievelingen noteren alvast dat op zaterdag 11 juni de jaarlijkse Kapellekensloop in Minderhout weer plaatsvindt. Iedereen kan die dag deelnemen: kinderen, jongeren en volwassenen, mannen en vrouwen, competitielopers, joggers en gelegenheidslopers. Onder het motto: “Deelnemen is belangrijker dan winnen”worden verschillende afstanden gelopen. De kinderreeksen starten om 15u30. Vanaf dit jaar is er een speciale korte afstand van 2,5 km voorzien. Dit vertrek is om 17 uur. De joggings en halve marathon vertrekken vanaf 18 u. Deze stratenloop is opgenomen in het joggingscriterium van KWB-Antwerpen en het nieuwe criterium “De Noordloper”. Om wachten aan de inschrijving die dag te voorkomen, kan je tot 30 mei via internet inschrijven. Meer info en voorinschrijvingen: http://users.skynet/kwb.minderhout of Fons Aerts, tel. 03/314.38.92 of Winy Knippen, tel. 03/314.25.94.


MINDERHOUT

Ploegdag MINDERHOUT - De trekpaardenvrienden richtte op zondag 24 april een ploegdag in. Sommige deelnemers lieten hun ploeg trekken door twee paarden, anderen door één Brabander. Opvallend was die ene deelnemer die zelf de ploeg trok, dapper geholpen door zijn zoontje in de voorbereidende werkzaamheden. Elke deelnemer kreeg een stuk grond toegewezen van 15 meter breedte en 50 meter lang. De eerste snee is misschien wel de belangrijkste. Een jury komt de rechtheid beoordelen voordat men aan de wedstrijd zelf kan beginnen. Dan kan men het ganse stuk afploegen rekening houdend dat de laatste snede ook weer kaarsrecht moet zijn. Uiteraard moet het ganse geploegde middenstuk mooi gelijk liggen. Een goed samenspel tussen dier (en) en voerder is onontbeerlijk om een mooi resultaat te behalen. Ondanks dat elk span al winnaar was, gewoon al door deelname, maakte de jury volgende uitslag op voor de 27 deelnemers: Ploegen enkelspan: 1. Kees Koyen Sprundel 2. Theo Herrijgers Sprundel 3. Rinie Aerts Etten-Leur. Ploegen dubbelspan: 1. Jan Voeten Meer 2. Rien Lazeroms Sprundel 3. Adam De Reyer Zevenbergsehoek. Trekwedstrijd: 1. Dirk Brokken Minderhout 2. Arian Ploeg Heiningen 3. Chris Van Steenbergen Hank. Bij het binnenkomen op het terrein stond een paard waarvan men het gewicht kon schatten. Fons Brosens uit Meer schatte hiervan het juiste gewicht: het dier woog 960 kg.

SOFTCOMPUTER

reva BVBA

SOFT

COMPUTER REVA

BVBA

COMPUTERS - TELEFONIE SOFTWARE - KANTOORMEUBILAIR

Meerseweg 80b 2322 Hoogstraten tel 03/315.09.09 info@softcomputer.be www.softcomputer.be

- Verkoop - Installaties - Opleidingen - Advies - Herstellingen - Interventies

- Servers, PC’s - Printers Labeurwerk.

- Wireless - GPS - Telefooncentrales - Observatiesystemen Erkende opleidingsen adviesinstantie !

Met paardenkracht. 53


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Tel.: 03-314.66.28

Hoogstraten VV bereikte haar doel: de linkerkolom! Na een knappe start zag het er allemaal goed uit. Toen begon de motor te sputteren – of kwamen de sterkere tegenstanders – en het werd stilaan moeilijker om zich bovenaan te handhaven. HVV speelde niet slecht, doch gaf te gemakkelijk schijnbaar gewonnen punten weg. Tien matchen zonder nederlaag en elke week één bank achteruit. We hebben lang gedacht dat de kentering ging komen, doch toen we ook nog vier gewonnen punten uit de zaak Hoboken moesten inleveren, stonden we er ineens middenin. HVV moest knokken tegen de degradatie en wanneer de paniek in de rangen sluipt, wordt het een stuk moeilijker. Met nog acht wedstrijden te gaan werd de trainer gewisseld. Met dezelfde spelers op andere posities klom HVV in een mum van tijd naar een veilige plaats. Vier overwinningen op een rij leverden twaalf punten op. Titelkandidaten als Rupel-Boom en Willebroek geraakten niet zonder kleerscheuren weg uit de Westhoek en HVV had het voordeel zonder de minste druk naar Zwarte Leeuw te kunnen gaan. Of dit dan ook een voordeel was, kan men in het midden laten. HVV speelde om niet te verliezen en scoorde niet, terwijl Zwarte Leeuw één gaatje vond in de roodwitte defensie. Meteen een eindpunt aan de reeks wedstrijden zonder nederlaag en ook aan de dromen over een eventuele eindronde, voor zover die dromen er ooit geweest zouden zijn. De laatste match tegen het veroordeelde SK Lebbeke was min of meer een verplicht nummer. HVV liep tweemaal een doelpunt uit en

Email: rene.laurijssen@belgacom.net linkerflankspeler uit Zandhoven, die zijn hele voetbaljeugd doorbracht bij VC Westerlo. Joris is volgens ons geen speler voor eerste nationale, doch bij HVV is men er wel erg blij mee. Proficiat Joris! Je hebt die trofee dik verdiend! Nogal wat spelers verlaten HVV, doch het moet ons van het hart dat alleen Thijs Schrauwen eigenlijk niet graag wordt gemist. Thijs wil echter proberen hoever zijn mogelijkheden reiken en daarom wensen wij hem veel geluk toe bij KV Turnhout. Twaalf nieuwe spelers kwamen de roodwitte rangen vervoegen en bij HVV maakt men zich sterk dat het volgend seizoen beter zal zijn dan wat we het voorbije jaar te zien kregen…! Even nog een kleine randbemerking: dat deed men ook bij SK Lebbeke. Die haalden vorig seizoen zestig punten en met drie klassespelers erbij staan ze nu in eerste provinciale. Twee voetjes op de grond houden en allemaal samen keihard werken. Succes roodwitten! (JoJe)

Karin Donckers op de 3de plaats “Gouden schoen” Joris Berghmans. toen de bezoekende doelman tot tweemaal toe de meubelen redde, kwamen de bezoekers weer in de match. Via een vrijschop voorbij een slecht opgestelde muur werd het 2 – 2 en toen viel het doek over een raar verlopen competitie. De “gouden schoen”, uitgereikt door de supportersclub “Onze Rooikens” werd gewonnen door de twintigjarige Joris Berghmans, een erg slagvaardige

Na haar prachtige prestaties in Fontainebleau en Compiègne de voorbije maand is Karin opgeklommen van de 12de naar de 3de plaats in de FEI Eventing Riders’ World Ranking List (669 geklasseerden) waar zij voorafgegaan wordt door de twee Australiërs Christopher Burton en Phillip Dutton. 54


SPORT

Gebuurtenvoetbal

Opvolger gezocht voor Jan Bolckmans

Kussen en bloemen voor Jan Bolckmans die op zondag 16 april zijn laatste wedstrijd speelde voor FC De Westhoek. Na een succesvolle carrière bij Hoogstraten VV en VNA Wortel toonde Jan nog 15 jaar lang zijn keepers- en coaching capaciteiten in het Westhoekelftal. Het is genoeg geweest moet Jan gedacht hebben. De handschoenen in de kast en het petje aan de haak!

Marcklopers

Lang leve de marathon! Nu het seizoen van de stratenlopen (incl. natuurlopen en marathons) terug gestart is kunnen de winterkilometers omgezet worden in klinkende (of botsende) resultaten. Er werden alweer enkele knappe prestaties geleverd, zoals op paasmaandag in de marathon van Utrecht met een 3de plaats voor Rit Van Aert in 3u31’ en persoonlijke besttijden voor Jan Koyen (3u56’) en Johan Verheyen (3u59’), dit mede dankzij het goede loopweer. Ook mooie prestaties werden geleverd door Jos Van Bavel en Pat Leysen in de marathon van Parijs, Pat finishte weer knap onder de 3 uur en Jos liep nog een mooie eindtijd nadat hij het eerste uur werd opgehouden in het drukke deelnemersveld (ca. 44.000 starters). Dat mooi weer niet altijd goed loopweer is hebben we gemerkt op de eerste hittedag van het jaar (nl. de 31 graden op 1 mei). Met de nodige voorzichtigheid werd gestart in de Maasmarathon, die loopt van Visé naar centrum Maastricht en over de andere oever terug naar Visé. Dat er geen schitterende tijden zouden gelopen worden was te verwachten maar dat de man met de hamer zo te keer zou gaan hadden we niet kunnen inschatten, waardoor al vlug een half uur meer nodig was om de finish te bereiken. Uit de uitslagen (met tussentijden voor 10km, 21.1km, 30km) konden we merken dat we minder tijd hadden verloren dan de meeste andere lopers zodat we ons toch kunnen verzoenen met de slechte chrono’s. Voor Jos Van Bavel, die zegt dat hij scherp staat en dit jaar nog eens een snelle marathon wil lopen, is het wel spijtig dat hij na de drukte in Parijs werd afgeremd door de hitte in de Maasmarathon. In vergelijking met vorig jaar (17 marathons of langere wedstrijden) is Pat Leysen dit jaar iets rustiger gestart, na 3 marathons heeft hij in de nacht van 6 op 7 mei deelgenomen aan de 100 kmlange tijltocht in Turnhout en omgeving. ( jk)

Uitslagen: Bousval: 14.350km 6/3/2005 Ward Blommaert 1u10 Spa: 21.1 km 20/3/2005 Ward Blommaert 1u59.14 Olen: 21.1 km 20/3/2005 Louis Onincx 1u27.11 Frank Tilburgs 1u32.35 Rit Van Aert 1u34.36 Jan Vermeiren 1u35.39 Fons Aerts 1u44.38 Hilde Sterkens 1u45.14 Karel Vervoort 1u45.15 Jan Koyen 1u55.00 Olen: 4.3 km 20/3/2005 Rosine Pluym 20.10 Dominique Tilburgs 20.11 Hilde Hillen 21.50 Jenny Boudewijns 21.57 Rome 42.2 km 27/3/2005 Pat Leysen 3u01.05 Utrecht 42.2 km 28/3/2005 Rit Van Aert 3u31.24 Jan Koyen 3u55.46 Johan Verheyen 3u58.51 Oostduinkerke 15.5 km 2/4/2005 Jan Vermeiren 1u16.30 Rit Van Aert 1u19.58 Brigitte Wendrickx 1u34.17 Parijs 42.2 km 10/4/2005 Pat Leysen 2u57.58 Jos Van Bavel 3u37.25 Amay 21.1 km 17/4/2005 Ward Blommaert 1u46.29 Visé-maasmarathon 42.2km 1/5/2005 Jef Jacobs 3u45.12 Jos Van Bavel 3u52.35 Rit Van Aert 4u06.08 Jan Koyen 4u38.55 Turnhout Tijltocht 100 km 6-7/5/2005 Pat Leysen 9u

215

55


SPORT

Ruitersport

Nationaal Kampioenschap LRV Eventing voor paarden en pony’s Duitsland midden augustus. Een extra stimulans voor paard en ruiter om in optimale conditie aan de startlijn te verschijnen. De Minderhoutse organisatoren kennen het klappen van de zweep en dat hebben ze in het verleden al menig keer met algehele goedkeuring bewezen. In juli 2003 was de Blauwbossen reeds het trefpunt voor het Europees Kampioenschap Eventing LRV. Ook op heel wat gekroonde hoofden mag St.-Clemens prat gaan. Namen zoals Albert, Raf en Jef Desmedt, Marc Rigouts en Dolf Desmedt, Bart Mertens, Anne Pillot, Pieter De Cleene, Tom Stoffelen bij de pony’s droegen de titel van nationaal kampioen. Afwachten of weer een van de lokale vertegenwoordigers het hoogste schavotje mag beklimmen. Naast de kampioenschapswedstrijden werd ook de randanimatie voor de kinderen niet vergeten: gratis inkom t.e.m. 15 jaar, gratis ponyritten, springkasteel, trampoline…! Een dagje doorbrengen in de Blauwbossen, een aanrader voor groot en klein! (rel) MINDERHOUT – Zondag 5 juni opnieuw een hoogdag voor de paardensportliefhebbers en dan vooral voor LRV St.-Clemens Minderhout, want zij organiseert in de Blauwbossen voor de zoveelste maal een kampioenschap Eventing. Rond de 250 ruiters en ponyruiters zullen hun

opwachting maken aan de start en in verschillende klassen zal er op hoog niveau strijd geleverd worden voor het behalen van de nationale titel. Voor de ruiters van de hoogste klasse geldt deze proef ook als selectiewedstrijd voor het Europees Kampioenschap voor landelijke ruiters in

De Vierde Mosten Triatlon Zaterdag 10 september start de vierde editie van deze recreatieve minitriatlon onder het motto “Triatlon voor iedereen”. Het jaarlijkse triatlonevenement voor de niet-competitieve sporter! In de recreatieplas van de Mosten in Meer start men met het zwemonderdeel en om de triatlon voor iedereen toegankelijk te maken is het dragen van een neopreenpak tijdens het zwemmen niet toegestaan. Het fiets/loopparcours volgt grotendeels het bestaande mountainbikeparcours rondom de vijvers. Zoals vorig jaar is er weer plaats voor vier startreeksen: jeugd, dames, heren en trio. De trioreeks is een estafettewedstrijd: één persoon zwemt, één fietst en een

derde loopt. Het trioteam stel je zelf samen en mag gemengd zijn, bv. heer-dame-jeugd. Deze puur recreatieve minitriatlon is een unieke kans om kennis te maken met een veelzijdige uithoudingssport. Ik hoop jullie dan ook weer massaal te mogen ontmoeten op 10 september. Voor gedetaillerde informatie: www.mostentriatlon.info. Naast wedstrijdinformatie vind je op deze website ook uitslagen en foto’s van de vorige edities. Inschrijven voor 5 september via de website of telefonisch 03 314 82 19 (Jan Adams). Inschrijven kan niet meer op de wedstrijddag zelf. (Jan Adams/Minderhout)

Programma Startreeks Jeugd (10-14j) Dames (vanaf 15 j)² Trio (vanaf 15 j) Heren (vanaf 15 j)

Zwemmen 150 m 250 m 250 m 250 m

Fiets(ATB) 3 km 6 km 9 km 9 km

Lopen 1 km 2 km 3 km 3 km

Start 12.30 u 13.30 u 15.00 u 17.00 u

Adverteren in De Hoogstraatse Maand? www.demaand.be 56

Programma 09.00 uur: dressuurproef. 10.30 uur: cross-country, een traject van 4 km met vaste hindernissen. 13.00 uur: finale met jumping, en als sluitstuk de huldiging van de kampioenen.

Marcel Verschueren loopt voor het goede doel Op zondag 29 mei loopt Marcel Verschueren de 20 km van Brussel. Elke kilometer dat u hem sponsort komt ten goede aan de actie KOM OP TEGEN KANKER. Kanker, een verschrikkelijke ziekte. Eén op drie mensen heeft of krijgt er mee te maken, rechtstreeks of onrechtstreeks: familie, buren, vrienden, collega’s. Het gooit iemands leven, en dat van de naaste omgeving, overhoop van de ene dag op de andere. Gelukkig geneest de helft van de kankerpatiënten, door hùn strijd en ùw hulp !!!! Gezond leven begint met: veel groenten en fruit, veel variatie in het eten en …. meer bewegen: het leidt tot calorieverbruik en het stimuleert het hele metabolisme. En bewegen dat zal nodig zijn: we gaan immers nog eens een poging doen om de 20 km door Brussel af te leggen, als de knoken, de knie, de spieren en de luchtwegen willen meewerken. En daarbij, op een literke zweet zal het niet steken. Zondag 29 mei is het weerom de 20 km door Brussel, en voor de zevende maal geeft Marcel iedereen de kans om hem te sponsoren per kilometer, ten voordele van KOM OP TEGEN KANKER !!! Meer informatie: Marcel Verschueren, Katelijnestraat 66, 2320 Hoogstraten. Tel/fax: 03/314.45.32 GSM:0476/90.58.52 Email: marcel.verschueren2@pandora.be


SPORT

Willem II en RC Genk winnaars van het herdenkingstornooi Tim Meyvis en Jan Croymans MEER – Een succes van formaat voor dit 8ste voetbaltornooi georganiseerd door Eddy Meyvis, KFC Meer, en de families Meyvis en Croymans. De weergoden leken in geen al te beste bui, maar de prestaties hebben daar zeker niet onder geleden. Een sterk spelend Willem II veroverde de beker bij de scholieren via strafschoppen tegen een sterk spelend Sint-Truiden. KFC Meer beet flink van zich af, verloor wel met 0-2 van Geel, maar schitterde met twee gelijke spelen tegen GBA en Hoogstraten VV. Een fameuse Meerse juniorsploeg deed zich opmerken in de finale tegen RC Genk. Ook hier viel het verdict langs strafschoppen. Daarin toonden de Limburgers zich zonder discussie de beste ploeg. KFC Meer doelman Wes Lauryssen werd uitgeroepen tot beste keeper van het tornooi.

Strafschoppen werden de KFC Meer-juniores fataal in de finale na een sterk tornooi

Uitslagen duivensport

Samenspel “De Noordhoek”

GROOT-HOOGSTRATEN - De Blauwe Duif bezorgde ons onderstaande winnaars per categorie voor de duivensport. Op 3 april 2005: - Oude duiven, Quievrain – 1332 duiven: Louis Aerts uit Meer - Jaarduiven, Quievrain – 765 duiven: Jos Leuris uit Meer

Op 10 april 2005: - Oude duiven, Quievrain – 1071 duiven: Eddy & May Poels uit Hoogstraten - Jaarduiven, Quievrain – 606 duiven: Gino Geets uit Minderhout Op 24 april 2005: - Oude duiven, Quievrain – 1069 duiven: Frans Roos uit Meer - Jaarduiven, Quievrain – 610 duiven: Alfons Bolckmans uit Hoogstraten - Oude duiven, Noyon – 507 duiven: Louis Van Dijck uit Meerle - J a a r d u ive n , N oy o n – 2 9 5 d u ive n : Louis Van Dijck uit Meerle

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 29 juni. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 15 juni. Tot zondag 19 juni kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

4de Aardbeienkoers HOOGSTRATEN - Op 26 juni, net voor het verschijnen van de volgende Maand, organiseert véloclub De Lustige Wielrijders haar 4de Aardbeienkoers. Een wielerkoers die in België maar ook in Nederland al heel wat naam en faam heeft verworven. Net zoals de vorige jaren is het weer een interclubwedstrijd. Voor de niet ingewijden: dat is een wedstrijd waarbij de clubs onderling tegen elkaar strijden en waarvoor elke club 6 renners mag afvaardigen. Voor deze wedstrijd zijn nu al 27 ploegen ingeschreven, ploegen van dus telkens 6 renners, zodat we in totaal zeker 160 deelnemers aan de start mogen verwachten. De renners rijden eerst 3 grote ronden. De 1ste loopt over Wortel en Wortel Kolonie. Van Wortel keren de renners terug naar Hoogstraten om dan twee maal via Minderhout en Heerle naar Meerle te rijden. Van Meerle keren de renners terug naar Minderhout om dan, via de Hemelstraat, naar de Vooraard en Achteraard te bollen, en dan langs de Hinnenboomstraat en Karin de Loenhoutseweg naar met Palmyra de Vrijheid terug te keren. Normaal zou men van Meerle naar Meer gereden zijn, maar door de Gildenfeesten is alle verkeer daar onmogelijk. Na de 3 grote ronden rijden de renners nog 5 plaatselijke ronden. Deze lopen langs de Minderhoutsestraat en verder het laatste gedeelte van de grote ronde. Dit jaar valt de wedstrijd samen met de opendeurdagen van de plaatselijke middenstand, wat organisatorisch natuurlijk niet eenvoudig is. Zo zal het verkeer, komende uit Minderhout, via de Moerstraat afgeleid worden. Zo komt men in de Loenhoutsebaan terecht en zo kan men dan de Vrijheid bereiken. Renners en ploegleiders parkeren in het Klein Seminarie, zodat andere parkeerplaatsen vrij blijven voor de shoppers. Daarnaast hebben de Lustige Wielrijders voor extra parkeerplaatsen gezorgd. Zo zal ook de ruime parking van GB Quirynen opengesteld worden voor wie de opendeurdag wil bezoeken. Het vertrek heeft plaats ter hoogte van het stadhuis om 14u. stipt. De aankomst wordt ook daar verwacht rond 17.20u., na 146 kilometer wedstrijd. (kv / dh)

Volleybal

Gelvoc zoekt…! Zin in een nieuwe hobby of een actieve bezigheid gedurende het weekend? Volleybalclub Gelvoc zoekt een zaalwachter of materiaalmeester! Iets voor u misschien? Wat houdt de functie eigenlijk in? Wel, je bent verantwoordelijk voor het volleybalmateriaal (netten, ballen, terrein…) van onze groeiende club. Je vormt het aanspreekpunt van onze 250 leden. In de mate van het mogelijke ben je tijdens de thuiswedstrijden in de zaal (sporthal Seminarie) te vinden, bezig mensen te mobiliseren of aan hun verplichtingen te herinneren. Je zorgt ervoor dat de zaal en douches na de wedstrijden netjes achtergelaten worden door de leden. Ervaring voor deze job is zeker niet nodig! Je krijgt van ons de nodige ondersteuning en begeleiding. Leeftijd speelt geen rol! Iedereen die er zin in heeft is van harte welkom. Voor de vergoeding moet je het zeker niet doen, want die betalen wij niet. Je krijgt natuurlijk wel op tijd een frisse pint in onze gezellige kantine. Geïnteresseerd? Of wil je graag wat meer info? Aarzel niet en neem contact op met Gelvoc! (Paul Doms)

57


gild e n l e v e n & s c h u t t er sn i eu ws Frans Snijders, tel. 03/314.49.03, email: franssnijders@tiscalinet.be

Koningsschieting Sint-Ambrosiusgilde

Hoge Gildenraad der Kempen

MEER - Op zondag 15 mei verkeerde de buksgilde Sint-Ambrosius in feeststemming. Eerst werd Frans Van De Locht gehuldigd als keizer van de gilde; nadien schoot Stafke Goetschalckx zich tot nieuwe koning van de gilde.

De verdienstelijke leden woonachtig in onze gemeente. (Enkelen waren verontschuldigd voor de foto.) Op zondag 8 mei nodigde de Hoge Gildenraad der Kempen de verdienstelijke gildenleden uit in Hoogstraten. Deze huldiging ging door in het Klein Seminarie. Na een welkomstwoord door E. Van Autenboer, opperhoofdman van de Hoge Gildenraad, en een aansluitend woordje van burgemeester Van Aperen ging de eigenlijke viering van start. Vier instellingen: De Kristelijke Blinden en Slechtzienden uit Olen, Handicar Wuustwezel, BLO school De Mostheuvel uit Westmalle en Het Raster uit Wilrijk ontvingen een financiële tussenkomst van ieder 1250 euro. De gildenbroeders werden daarna opgenomen in de Orde van de Papegaai; voor de gildenzusters bestaat er de Orde van Trouw. In totaal ontvingen 78 personen een eremerk. Voor onze gemeente waren dat per wapen: Handboog Sint-Sebastiaansgilde Meerle: René Jespers, Gouden Plaat, 5 jaar opperkoning H.G.K. Buks Sint-Ambrosiusgilde Meer: Jan Laurijssen, Zil-

veren Papegaai, 35 jaar lid, Scheltjens Frida, Zilveren Orde van Trouw, 35 jaar lid en Hilda Roelen, Zilveren Orde van Trouw, 35 jaar lid. Grote Kruisboog Sint-Jorisgilde Castelré: Remy Snoeys, Gouden Plaat, 60 jaar lid, Sint-Jorisgilde Hoogstraten: Frans De Roover, Gouden Papegaai, 50 jaar lid, Jef Joris, Zilveren Papegaai, 35 jaar lid, Sint-Jorisgilde Meer: Jan Rombouts, Zilveren Papegaai, 5 jaar opperkoning H.G.K., Frans Snijders, Zilveren Papegaai, wegens verdienste, Sint-Jorisgilde Meerle: Jan Verschueren, Gouden Papegaai, 50 jaar lid, Johanna Sprenkels, Gouden Orde van Trouw, 50 jaar lid, Sint-Jorisgilde Minderhout: Karel Brosens, Zilveren Papegaai, 35 jaar lid, Sint-Jorisgilde Wortel: Frans Horsten, Gouden Papegaai, wegens verdienste, Brigitte Snoeys, Zilveren Orde van Trouw, 35 jaar lid en Rita Schellekens, Zilveren Orde van Trouw, 35 jaar lid. Een receptie en een middagmaal sloot deze academische zitting af.

WEET De persoonlijkheid is voor de mens wat de geur is voor de bloem. Charles M. Schwab, Amerikaans ondernemer, 1862-1939

WEET Het grootste genoegen dat ik ken, is in stilte een goede daad verricht te hebben, die bij toeval uitkomt. Charles Lamb (1775 - 1834)

58

Omstreeks 13.30 uur vertrok de Sint-Ambrosiusgilde, vergezeld door de plaatselijke fanfare, de zustergilde Sint-Joris en vele genodigden aan het lokaal doorheen het dorpscentrum van Meer. Gelukkig bleef het droog en werd het later zelfs nog aangenaam om buiten te zitten. Aan de schutboom heette hoofdman Jan Jansen alle aanwezigen welkom, ging voor in een kort gebed en liet de aftredende koning, Frans Van De Locht, de koningsbreuk afleggen en de keizersbreuk omgorden. Daarna kregen de talrijke genodigden de kans om een ereschot te doen. Toen Lief Sprangers uit Meer de vogel van zijn 20 meter hoge staak deed tuimelen kon ook Bert Eelen, ook uit Meer, de vogel nogmaals verschalken. Na het voorlezen van het reglement van de koningsschieting kregen de gildenleden de kans om de koningsvogel te verschalken. Van alle deelnemers schoot alleen Stafke Goetschalckx de vogel naar beneden in de eerste ronde. Resoluut stortte hij vijf euro in de beurs zodat een nieuwe ronde moest beginnen. De tweede en derde ronde werden een maat voor niets. In de vierde ronde was het echter genoeg geweest. Zowel Fons Geerts als Jan Laurijssen en diezelfde Stafke Goetschalckx lieten de koningsvogel kennis maken met moeder aarde. Aangezien Fons en Jan het koningsschap afkochten werd Stafke, zonder nog verder te moeten kampen, koning van de gilde. Graag nam het nieuwe koningspaar, dat inmiddels reeds 35 jaar lid is van de gilde, de felicitaties in ontvangst. De viering achteraf was er niet minder om. Staf begint het nieuwe koningsschap onder een goed voorteken. Samen met hoofdman Jan Jansen, keizer Frans Van De Locht en griffier Ad de Bruyn gaat de gilde voorzeker een mooie toekomst tegemoet.


DE GILDE

Keizershuldiging

De nieuwe Honda Versamow ®-techniek De eerste 4 in 1 grasmaaier kan: 1. Vangen 2. Uitwerpen 3. Mulchen 4. Bladversnipperen

MEER - Op zondag 15 mei huldigde de Sint-Ambrosiusgilde uit Meer Frans Van De Locht als keizer van deze gilde. Frans schoot driemaal achter elkaar koning, telkens voor een termijn van zes jaar. Nu, na zijn derde termijn, ontving Frans de prachtige keizersbreuk die hij voor de rest van zijn leven ongetwijfeld met veel fierheid zal dragen. Op de foto: Frans met echtgenote Jeanne Van Dun.

Vijfde Memorial Marcel Verbaeten

234

Op maandag 19 juni in het jaar 2000 lezen we volgend bericht op de eerste bladzijde van de Nederlandse krant De Stem: De 68-jarige M.V. uit het Belgische Hoogstraten kwam zaterdag om 15.15 uur met zijn fiets onder een vrachtwagen op de Oekelsebaan vlakbij de kruising met de Meirseweg in Zundert. Hij overleed ter plaatse. Verbazing en ongeloof ging er door ons heen toen het duidelijk was dat het hier Marcel Verbaeten betrof. Dé man en tevens hét gezicht van de handboogsport in onze regio. In 1991 werd door de Sportraad van Hoogstraten voor de eerste keer de trofee voor sportverdienste uitgereikt. Unaniem kwam Marcel Verbaeten uit Minderhout, handboogkampioen en de grote promotor van deze sport, als laureaat uit de bus. Zijn inzet voor de handboog was legendarisch en onbegrensd. Na zijn tragisch overlijden besloot de handboogwereld om Marcel niet te vergeten. Hoe dikwijls waren de schutters wel niet te gast geweest in zijn prachtige tuin waar de fuchsia’s zo welig bloeiden in het seizoen? En het boekje schuttersnieuws dan? En … gewoon zijn inzet voor de handboogsport? En er was nog zoveel… In samenspraak met de familie, vooral zoon Jos nam de fakkel van vader over, werd er een Memorial Marcel Verbaeten op de handboogkalender geplaatst. Dit jaar, reeds voor de vijfde maal, gaat deze schieting door op zondag 12 juni. Natuurlijk in de hoven van Marcel Verbaeten, Bredaseweg te Minderhout. Om deel te nemen aan deze memorial moet je voor 7 juni inschrijven bij Jos Verbaeten, Bredaseweg 39a, 2322 Minderhout of per fax op het nummer 071/83 46 18. E-mailen kan ook naar jos.verbaeten@pandora.be. Het inschrijfgeld bedraagt 2,5 euro per deelnemer. Voor de jeugdschutters tot en met 14 jaar is een aparte categorie voorzien. Zij schieten op een afstand van 12 meter en worden ingedeeld, volgens leeftijd, in gelijke groepen. Zij betalen 1,5 euro inleg. De winnaars leggen beslag op een beker en voor de deelnemers is er een aandenken voorzien.

186

59


DE GILDE

Landjuweel der Kempense Gilden Op 25 en 26 juni 2005 zal het ganse dorp Meer in feeststemming zijn. De oudste vereniging binnen deze gemeenschap, de Sint-Jorisgilde, werkt al meer dan een jaar aan de voorbereiding van het Landjuweel der Kempense Gilden. Oorsprong De Sint-Jorisgilde uit Meer is ongetwijfeld de oudste vereniging van het dorp. Dit kan men staven met geschriften die dateren uit 1484. Hoogte en laagtepunten wisselen elkaar af doorheen de eeuwen. In 1978, ter gelegenheid van het jaar van het dorp, nam de huidige bloei van de gilde een aanvang. Toen werd besloten om terug te keren naar De Doelen, een lapje grond in de schaduw van de parochiekerk, dat steeds in het bezit van de gilde is gebleven. Een achterliggend pand werd omgebouwd tot een sfeervolle gildenkamer. Een nieuwe schietstand werd opgetrokken; niet zo eenvoudig in het geklasseerde gebied. ‘kerk en omgeving’.

Verbond De Sint-Jorisgilde vormt samen met acht andere gilden ‘Het Verbond van Sint-Jorisgilden’. Dit Verbond richt schutterswedstrijden in; op het einde van elk seizoen worden de kampioenen en verdienstelijke leden gehuldigd.

Hoge Gildenraad De Sint-Jorisgilde van Meer is ook aangesloten bij de Hoge Gildenraad der Kempen, een overkoepelend orgaan dat meer dan 70 gilden herbergt. Ieder jaar vinden er in het werkgebied van de Hoge Gildenraad Keur- en Studiedagen plaats, een schietspel en een gildenfeest. Om de vijf jaar wordt de cyclus afgesloten met een Landjuweel.

Keur- en Studiedagen Jaarlijks, ter gelegenheid van de Keur- en Studiedagen worden de gildenbezittingen tentoongesteld en voorgelegd ter keuring. Deze bezittingen komen per onderwerp aan bod: gildenzilver, boeken en registers, vlaggen en trommen, beelden en blazoenen. In het jaar van het Landjuweel worden

60

alle bezittingen getoond. Van al deze bezittingen wordt telkens een rangschikking opgemaakt en worden er punten toegekend. Ook worden er per onderwerp bevoegde sprekers uitgenodigd zodat de gildenleden meer informatie kunnen bekomen voor het vervaardigen, onderhouden en conserveren van hun gildenbezittingen.

Schietspel Op een schietspel, dat op één zondagnamiddag plaatsvindt, wordt er geschoten met de vijf traditionele wapens: de handboog, de buks, de voetboog, de kleine kruisboog en de Sint-Jansboog.

Gildenfeest Een gildenfeest situeert zich over twee dagen. Op zaterdagnamiddag vinden de schutterswedstrijden plaats. De zondag begint traditioneel met een eucharistieviering in de plaatselijke kerk. Daarna zijn de genodigden welkom op de receptie. Stipt te 13.30 uur neemt het Schoon Inkomen een aanvang. Alle gilden, meer dan 2500 aanwezigen, tonen hun pracht en praal tijdens de optocht. Op het feestterrein aangekomen nemen de wedstrijden van dansen, vendelen en roffelen een aanvang.

Landjuweel Een Landjuweel is de afsluiting van vijf jaar gildenwerking. Op alle onderdelen van Keur- en Studiedagen, schietspelen en gildenfeesten worden er punten gegeven. De punten tijdens het jaar van het Landjuweel zijn het drievoudige waard. Op de zondagavond van het Landjuweel wordt de nieuwe winnaar bekendgemaakt. Deze gilde sluit het volgende Landjuweel af. In het jaar 2000, te Essen, heeft de Sint-Jorisgilde van Meer de hoogste eer in het gildenleven, - het winnen van het Landjuweel - kunnen verwezenlijken.

Programma 2005 Op 25 en 26 juni is iedereen, groot en klein, welkom in Meer. ‘s Zaterdags bij de vijf verschillende schutterswedstrijden die aanvangen te 13.30 uur. ‘s Zondags begint de dag met een aangepaste eucharistieviering te 9.30 uur; of als kijker naar het Schoon Inkomen waar meer dan 2.500 mensen in zullen opstappen; of op het feestterrein gelegen ter hoogte van de Meerseweg 24, aan de oude voetbalvelden waar een grote tent voorzien is om de dorstigen te laven en de hongerigen te spijzen. Op een ruime dansvloer worden de ganse namiddag verschillende gildendansen gebracht. Afwisselend zullen vendeliers u bekoren met hun vlaggenspel. Iets opzij van de grote drukte kan u luisteren hoe de roffelaars de mooiste klanken uit hun trommen roeren. Op een veilige afstand strijden de koningen, per wapen, voor de hoogste eer. Daar wordt immers bepaald wie de nieuwe opperkoning voor de volgende vijf jaar zal worden. Of kan de huidige koning zijn titel verlengen in het ene voorkeurschot dat hij toegekend krijgt? Tal van animatie is voorzien op en rond het feestterrein om grote en kleinere aanwezigen een ganse namiddag te boeien met een volkskundige uitstraling die een ongekende drukte in Meer zal veroorzaken op 25 en 26 juni.

Het feestprogramma Zaterdag 25 juni 13.30 uur Schutterswedstrijden met de vijf wapens: handboog, buks, voetboog, kleine kruisboog en Sint-Jansboog.

Zondag 26 juni 09.30 uur eucharistieviering in de dorpskerk. 13.30 uur aanvang van het Schoon Inkomen; vertrek Gestelsestraat – Dorpsstraat. 15.15 uur feestterrein: wedstrijden dansen, vendelen, roffelen en schieting opperkoning en animatie voor groot en klein. 19.00 uur bekendmaking van de uitslagen eerste deel. 20.00 uur bekendmaking van de verdere uitslagen. Huldiging Landjuweelhouder 2005-2010. De Sint-Jorisgilde uit Meer heet u allen van harte welkom op 25 en 26 juni op het feestterrein ter hoogte van de Meerseweg nr. 24.


Bros en Buurmannen De folktonen zinderen nog na in de hoofden van het talrijk opgekomen publiek voor het concert van Bros en Buurmannen in het Bolks Heike. Op 19 april zorgde het Klein-Brabantse folkensemble voor flink wat ambiance in de Veusselse taverne. Het folkconcert is een tweejaarlijks terugkerende activiteit van Natuurpunt Markvallei. Het begon zes jaar geleden met een concert van Mede, nadien werd twee keer gekozen voor Bros en Buurmannen. Wat het binnen twee jaar wordt blijft voorlopig nog een open vraag.

poelen, rivieroevers, drassige wandelpaadjes, populierenbestanden en struwelen. Het is een paradijs voor de voorjaarsbloeiers en menig zeldzame vogel vind hier een broedplaats. Dat kan maar door de inspanningen van vele vrijwilligers die in het gebied regelmatig beheerswerkzaamheden uitvoeren. Zondag 5 juni kan je met een ervaren natuurgids het gebied bezoeken. Zorg dat je er bij bent. Info: Jack Govaerts 03-315 71 85.

Jan Spannenburgmuseum Zoals het er nu uitziet, een weergave van de ge-

meenteraad van de maand mei kon technisch niet meer in dit nummer van De Hoogstraatse Maand, zal Natuurpunt Markvallei zijn intrek nemen in het gedeelte van de voormalige boerderij van Wortel-Kolonie dat het stadsbestuur in erfpacht nam. De uiteindelijke beslissing hierover zou tijdens de gemeenteraad van de maand mei genomen worden. Naar aanleiding van de Erfgoeddag ontvouwde Natuurpunt Markvallei haar plannen. Naast het Jan Spannenburgmuseum wil de Natuurpuntafdeling een onthaalruimte/vergaderlokaal en een multifunctionele ruimte (projecties, onderzoek, cursussen, …) inrichten. In dit nummer van De Hoogstraatse Maand drukken we graag een impressie af van hoe de multifunctionele ruimte er misschien zal komen uit te zien. Veel zal uiteraard afhangen van de middelen die de afdeling ter beschikking heeft en zal kunnen vrijmaken. (Info: 03-315 02 45)

De Halsche Beemden Voor de zondagswandeling van 5 juni trekt Natuurpunt Markvallei naar het reservaat “De Halsche Beemden”. Het wordt tijd om na zoveel omzwervingen bij de noorderburen ook nog eens stil te staan bij de schoonheid van het eigen reservaat in het stroomgebied van het Merkske. Jack Govaerts leidt de wandeling. De deelnemers verzamelen om 9 uur aan het kerkplein in Minderhout. De Halsche Beemden is het eerste reservaat dat destijds door de Wielewaal in Hoogstraten in eigendom werd genomen. Die eerste aankoop gebeurde overigens dankzij de financiering door Rotaryclub Hoogstraten-Kempen. Nadien heeft de plaatselijke afdeling, met steun van het fonds Kok-Krahé, het reservaat verder uitgebouwd. Ondertussen is het een juweeltje, één van de mooiste en waardevolste gebieden in deze regio. De Halsche Beemden, gelegen langs de oevers van het Merkske in het gehucht Hal, bieden een gevarieerd landschap met drassige beemden,

De impressie van de toekomstige multifunctionele ruimte in het Jan Spannenburgmuseum in de boerderij.

61


KALENDER

HOOGSTRATEN T/m 30 september FIETSZOEKTOCHTEN, formulieren & info, dienst toerisme, Vrijheid 149. Donderdag 26 mei SACRAMENTSDAG - Heilig Bloedviering in de Sint-Catharinakerk om 10 uur. Zaterdag 28 mei AARDBEIENTORNOOI bridge, hotelschool Spijker, om 14 uur, org. Hoogstraatse Bridge Club. Zondag 29 mei HEILIG BLOED – tweede zondag. PROCESSIE in het centrum om 11.15 uur, org. parochie. TORENBEKLIMMING Sint-Catharinakerk, tussen 13 en 16 uur, org. VVV & dienst toerisme. TENTOONSTELLING leerlingenwerk IKO, van 10 tot 18 uur, Dr. H. Versmissenstraat 6.

199

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE Zaterdag 25 juni BARBECUE, zaal Pax, om 18 uur, org. KWB. OPTREDEN van In-Kata (met leden van Quetzal) in de Cahier. Zaterdag 25 juni t/m 7 augustus TENTOONSTELLING ‘Laureaten IKO’, stedelijk museum, begijnhof, woe. t/m zon. van 14 uur tot 17 uur. Zondag 26 juni 4de AARDBEIENKOERS, Stadhuis, om 14 uur, org. Kon. Veloclub De Lustige Wielrijders. MOLENFEESTEN aan de Laermolen van 10 uur tot 18 uur, org. vzw De Laermolen. OPTREDEN van Girls Against Boys (USA) & Vandal X (B) in de Cahier.

Zaterdag 11 juni WANDELEN ‘Blakheide’ met het Davidsfonds, vertrek zaal Pax om 13.30 uur.

198

Zondag 12 juni Erfgoed Hoogstraten - Geleid bezoek aan de kerk van Meerle. Leden gratis, niet leden 2 EUR. Afspraak om 14.00 uur aan de kerk

Woensdag 22 juni ONTHAALDAG voor nieuwe kleuters in de gemeenteschool, Gravin Elisabethlaan 21, van 9.30 uur tot 12 uur. Donderdag 23 juni SCHOOL’s OUT for summer party met Mr. Bob, Smos & Baby Bee en Millenium Kru in de Cahier. Vrijdag 24 t/m zondag 26 juni WINKELBRADERIJ van 10 uur tot 18 uur, org. Unizo.

62

Juni & juli ZOMEREXPOSITIE diverse kunstenaars in galerie De Laro, Lage Rooy 14, vrij., zat. en zon. van 14 tot 17 uur. Zaterdag 4 juni SLOTAVOND fietszoektocht in de parochiezaal vanaf 19.30 uur, org. Gezinsbond.

Zondag 12 juni Geleid bezoek aan de kerk, het interieur en de dakconstructie. Leden van Erfgoed Hoogstraten gratis, niet leden 2 EUR Afspraak aan de kerk om 14.00 uur. Vrijdag 17 juni AVONDMARKT vanaf 17 uur aan het Gemeenteplein, org. fanfare Sancta Cecilia.

Zondag 12 en 26 juni LAERMOLEN in werking, Molenstraat, van 14 tot 16 uur, org. vzw De Laermolen.

Dinsdag 21 juni MARKT in het centrum van 8 uur tot 12.30 uur.

MEERLE

Zondag 5 juni VISSEN aan de Heibaard in Loenhout, van 8 uur tot 13.30 uur, org. KWB.

Vrijdag 10 en zaterdag 11 juni INVESTITUUR Ridderorde Heilig Graf Jeruzalem.

Dinsdag 14 en 28 juni LAERMOLEN in werking, Molenstraat, van 19.30 tot 21.30 uur, org. vzw De Laermolen.

202

MEER Zondag 5 juni MUZIEKMARKT aan Donckstraat en klooster van 9 uur tot 12.30 uur, org. Meerse Marktcomité. VORSSELMANS TRIATHLON aan de Mosten, Hoogeind, org. Stichting Vorsselmans. Zondag 12 juni SCHOOLFEEST De Meerpaal – lagere school. Zaterdag 18 juni MEERFEEST aan Donckstraat en klooster met The Splendids en Peter en z’n botsauto’s, vanaf 20 uur, org. KWB. Zaterdag 25 en zondag 26 juni LANDJUWEEL der Kempense Gilden, Meerseweg 24, vanaf 13.30 uur, org. Kon. St.-Jorisgilde.

Woensdag 22 t/m zaterdag 25 juni AVONDFIETSVIERDAAGSE, Gemeenteplein, vertrek vanaf 18.30 uur, zat. 18 uur, org. KWB Wielertoeristen. Zaterdag 25 juni KWB CLASSIC, Gemeenteplein, vertrek tussen 8 en 14 uur, org. KWB Wielertoeristen. Nieuw in Hoogstraten:

BOEKHOUDING & BELASTINGADVIES ANSOMS ACCOUNTING Gravin Elisabethlaan 1 bus 6 - 2320 Hoogstraten Tel. +32 (0)3 366 65 11 - Fax +32 (0)3 366 65 12 Gsm +32 (0)496 10 36 74

0175


KALENDER

MINDERHOUT

WORTEL

Zondag 29 mei TREKKER-TREK aan de Bergenstraat om 9 uur, org. Minderhout VV. UITSTAP naar Efteling, vertrek 9 uur, dorpsplein, org. KWB.

Zondag 5 juni SCHOOLFEEST De Wijsneus – basisschool aan het Kerkpad, van 13.30 uur tot 18 uur. 200

Zondag 5 juni NATIONALE CROSS LRV aan de Blauwbossen, org. LRV St.-Clemens. WANDELING ‘Halsche Beemden’, vertrek om 9 uur, dorpsplein, org. Natuurpunt. Zaterdag 11 & 25 juni COMPOSTEREN, demonstraties en info op het containerpark van 9 uur tot 12 uur. Zaterdag 11 juni KAPELLEKENSLOOP, vertrek parochiecentrum, vanaf 15.30 uur, org. KWB. Vrijdag 17 juni GEWESTELIJKE PETANQUEDAG aan het dorpsplein van 12 tot 19 uur, org. KBG. Zaterdag 25 juni MVV Bouwt met The Young Presleas in de parochiezaal, vanaf 21 uur. Zondag 26 juni KASTELEN KIJKEN met het Davidsfonds, vertrek dorpsplein om 13.30 uur. Woensdag 29 juni t/m zaterdag 2 juli 13de AVONDFIETSVIERDAAGSE, vertrek parochiecentrum tussen 18.30 en 19.30 uur, org. KWB.

Zondag 19 juni 16de AARDBEIENTOCHT, vertrek parochiezaal tussen 8 en 15 uur, org. wandelclub De Noorderkempen. Zondag 26 juni THUISCOMPOSTEREN praktijkdemonstratie, Wortel-kolonie aan de boerderij vanaf 14 uur.

MEERSEL-DREEF Zondag 5 juni ROMMELMARKT langs de Dreef van 8 uur tot 16 uur, org. fanfare Voor Eer en Deugd. OPENDEURDAG basisschool ’t Dreefke, vanaf 13 uur. OPENDEURDAG Watermolen, Dreef 2, van 10 tot 17 uur. OPENDEURDAG Sint-Luciakapel, Meersel 24, van 14 tot 18 uur, org. St.-Luciacomité. Zondag 12, 19 en 26 juni ROMMELMARKT langs de Dreef van 8 uur tot 16 uur, org. fanfare Voor Eer en Deugd. Zondag 23 t/m zondag 30 juni TENTOONSTELLING ‘Pater Pio’, Sint-Luciakapel, Meersel, van 14 tot 17 uur (’s zondags tot 18 uur), org. St.-Luciacomité. Zondag 26 juni KINDERVIERING in de kerk bij de paters om 10.30 uur, org. Werkgroep Franciscaanse zonnetjes. KLOOSTERTUINFEEST en concert bij het klooster van de paters kapucijnen, vanaf 14 uur, org. fanfare Voor Eer en Deugd.

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Maandag gesloten Keuken open 11.30-22.00 u - Zondag van 11.30-21.30 u. 210

Di. & woe. gesloten Tot ziens An en Fran

218

RIJKEVORSEL Vrijdag 3 juni JAZZ DUBBELCONCERT met Vansina-Verbruggen-Gudmundsson trio & Robin Verheyen Trio om 21 uur in zaal Alma, Stevennekens 174, Sint-Jozef, info & reservatie: www.jazzexperience.be – tel. 03 314 74 28 of 03 380 10 10.

Jazz in ‘t Hofke OUD-TURNHOUT - Op zaterdag 11 juni organiseert Goezot vzw i.s.m. Kunst- en Heemmuseum Het Hofke van Chantraine en Cultuurpromotie Oud-Turnhout voor de tweede maal “Jazz in ’t Hofke”, een gezellig openlucht-jazzfestival. De affiche is ook deze keer weer veelbelovend: leden van de Turnhoutse jazzacademie openen onder leiding van Peter Kox, vervolgens speelt het Koen Geudens Trio, als voorlaatste treedt Jazzisfaction met Peer Baierlain aan en Rainbow Rhythms, met Chantal Willy (Zap Mama) en Robin Verheyen, zorgt voor een waardige afsluiter. Het festival start vanaf 15 uur in de prachtige tuin bij het kasteeltje van Vibo De Brem (Oude Arendonksebaan 86 in Oud-Turnhout). In voorverkoop betaal je 7,- €, aan de kassa 10,- €, 14-jarigen hebben gratis toegang. Voor meer info kan je terecht op www.goezot.be.

63


TANDARTSEN Wachtdienst Kempen Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

HUISARTSEN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

APOTHEKERS

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u, tel. 014 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/314.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)

64

Van 20 tot 27 mei: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014 63 31 66. Van 27 mei tot 3 juni: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 314 38 68. Zaterdagvoormiddag 28 mei: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 314 38 68. Van 3 tot 10 juni: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50. Zaterdagvoormiddag 4 juni: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50. Van 10 tot 17 juni: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 03 314 60 38. Zaterdagvoormiddag 11 juni: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74. Van 17 tot 20 juni: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 03 314 62 25. Zaterdagvoormiddag 18 juni: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 57 24. Van 20 tot 24 juni: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73. Van 24 juni tot 1 juli: APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdreef 20, St.Jozef-Rijkevorsel, tel. 03 312 12 20. Zaterdagvoormiddag 25 juni: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 03 314 51 50.

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 29 juni. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 15 juni. Tot zondag 19 juni kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

Uw maat in je tuin!!! Tuinaanleg-onderhoud/Beregening en bestrating

Pyperpad 15 - 2321 Meer - tel. 03/315.43.13

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. & fax: 03 314 55 04 e-mail: jozef.schellekens@skynet.be

H.R.T. 44.797 B.T.W. 419.121.756 BANK 733-3243117-49 Redactie: tel. 03 314 55 04 Administratie: tel. 03 314 51 03 Lid van de Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

204


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.