mei 2005 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 21 NR. 241 MEI 2005 PRIJS: 2 € AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

Heden vieren wij onze bevrijding

GEMEENTEHUIS MEER - 1945

60 JAAR GELEDEN

EINDELIJK BEVRIJD! ACTIE IN DE GUSTAAF SEGERSSTRAAT

NEEM EEN

‘WIJ GAAN DOOR MET DE STRIJD’

BINNENDOOR

PAADJE

EINDKLASSEMENT

VOETBAL DAMES EN JEUGD

EN NATUURLIJK HEEL VEEL

DORPSNIEUWS!


COLUMN

’t Moest nog eens oorlog worden…

Dat zei mijn moeder tegen ons als we een lang gezicht trokken bij wat er op ons bord lag. Spruiten, of witte kolen, of selder, of als de choco op was en we siroop op onze boterham moesten doen. “Dat ze in den oorlog heel blij zouden geweest zijn met patatten met spruiten” en “dat het feest was als ze eens wit brood kregen, of boter, of een stukske spek”’. Niet dat we er ons veel konden bij voorstellen, wie miste er nu spruiten of kolen, zelfs als het oorlog was. En feest dat was voor ons kieken met kroketten en appelmoes, ijskreem met grenadine, pannenkoeken met bruine suiker, zeker geen boter of spek. Zij kon het zich wel best voorstellen, zij had het aan den lijve ondervonden. Een tijd van totaal gebrek aan de meeste elementaire dingen zoals behoorlijk voedsel, warme kleding, een stuk zeep om je te wassen. Geen wonder dat ze zich ergerde aan ons verwend geklaag. Ondertussen is de oorlog – toch die waar wij het hier nog altijd over hebben, de Tweede Wereldoorlog – al zestig jaar ten einde. Je leest er van alles over verder in dit blad. Dat wil wel zeggen

dat de ooggetuigen, zij die het bewust hebben meegemaakt ondertussen vijfenzestig of ouder zijn. Dat wil eveneens zeggen dat ondertussen al drie generaties zonder oorlog zijn opgegroeid. Geen wonder dat je de mama’s niet meer hoort zeggen: ‘ ‘t Moest nog eens oorlog worden …’ als de kinderen iets niet lusten. Niet alleen de kinderen, ook de mama’s kunnen zich daar immers geen gedacht van maken. En als de vava of de moemoe er eerder per ongeluk nog eens aan appeleren, dan kijken de kleinkinderen hen aan met een gezicht van ‘ons moemoe of onze vava zijn er weer met hunnen oorlog’. Oorlog is voor hen de oorlog in Irak, of die tegen het terrorisme, van op TV. ‘Den oorlog’ van vava en moemoe betekent voor hen evenveel als Napoleon, Keizer Karel, Julius Caesar. Geschiedenis, ver terug in de tijd. Zelfs Vietnam laat geen belletje meer rinkelen, dat is eerder een exotische vakantiebestemming waarover hun ouders het hebben als ze in de vakantiegidsen zitten te bladeren. Is dat een voordeel? Niet weten wat oorlog is, wat ontbering is? Je kunt in talloze boeken lezen en in

films en documentaires zien dat oorlog zowel het beste als het slechtste in een mens bovenbrengt. En dat beschaving in die omstandigheden niets anders is dan een dun laagje vernis. En dat het niet iets is van verre landen, van onwetenden, van ‘onbeschaafden’. Minder dan tien jaar terug stonden ‘beschaafde’ mensen in Europa - mensen die de dag ervoor nog in hetzelfde dorp, in dezelfde straat leefden - elkaar naar het leven. Werden de ergste wreedheden begaan. En zij die er het hardste en het langste onder lijden zijn de kinderen. Zij moeten nog een heel leven met de trauma’s verder. De keuze lijkt mij eenvoudig en ook ik weet zeker dat de vava’s en moemoe’s die het hebben meegemaakt dezelfde keuze maken. Hoe hard ze zich ook ergeren aan het verwende eetgedrag van kinderen, dat nu nog erger is als in de jaren kort na de oorlog. Ik weet zeker dat ze er alles aan zouden doen om hun kinderen en kleinkinderen het leed van de oorlog te besparen. “ ’t Moest nog eens oorlog worden….” is godzijdank alleen maar bij wijze van spreken. En mogen we dat nog lang zo houden. (jaf)

St.-Janstraat - Wortel: wil de échte deur nu opengaan...

2


OORLOGSHERINNERINGEN

Angst en geluk in oktober 1944 Na de bevrijding van Antwerpen op 4 september 1944 waren de verwachtingen in Hoogstraten groot om ook de geallieerden te zien binnenrukken gezien de toch betrekkelijk korte afstand. Maar de feiten zouden er anders over beslissen. Door omstandigheden was er een stilstand in de opmars van de geallieerde legers gekomen. In de bossen ten zuiden van Hoogstraten werd er halt gehouden en wekenlang lag ons dorp onder het vuur van de geallieerde artillerie. De Duitse soldaten waren immers nog in Hoogstraten. Als er geschoten werd, was de burgerbevolking eveneens bloot gesteld aan het gevaar als de Duitsers. Iedereen trachtte zich op zijn manier in veiligheid te brengen. Mijn ouders betrokken in die tijd een kleine hoeve aan het Groenewoud nr. 75. De hoeve is al lang verdwenen maar situeerde zich ongeveer tegenover de huidige woning van Jos JanssenKenis. Mijn ouders en ikzelf waren gevlucht tot in de kelders van het Klein Seminarie, toen nog een nieuw gebouw, niet ver van ons thuis. Heel veel mensen hadden daar een schuilplaats gevonden. Wij hadden thuis dieren: een paard, koeien, varkens, kippen en een hond. Deze dieren moesten natuurlijk op tijd en stond gevoederd en verzorgd worden. Mijn vader en ik liepen tussen de beschietingen in vlug naar huis om het hoogstnodige te doen. De melk kon niet meer vervoerd worden naar de melkerij. We namen ze mee naar het Klein Seminarie voor de kinderen en de zieken. Op 12 oktober ’s morgens deden we hetzelfde. Er was de ganse nacht veel beschieting geweest. Mijn vader was bezig met het paard te verzorgen en ikzelf had me zojuist gewassen, buiten in een emmer koud water. Dat was heel normaal in die tijd. In onze woonkamer was ik, gebukt over de tafel, mijn haar aan het kammen. Op de tafel stond namelijk een spiegel. Plots begonnen de beschietingen opnieuw. Ik hoorde de obussen fluiten. Dit scherp fluiten komt door de luchtverplaatsing van het projectiel. Opeens was alles voor mijn ogen donker en werd ik met geweld tegen de grond gesmakt. Dat gebeurde in een fractie van een seconde. Ik had het gevoel alsof mijn lichaam ter hoogte van de borst doorschoten was. Ik had daar geen gevoel meer en het was alsof ik daar één groot gat had. De obussen bleven fluiten en ik kroop op handen en voeten tot tegen een muur waar ik me zo klein mogelijk maakte. Ik bleef mijn lichaam maar betasten maar tot mijn verbazing vond ik nergens bloed. Blijkbaar was ik dus toch niet doorschoten. Wel staken er grote houtsplinters dwars door mijn rechter broekspijp. Ik trok de splinters er voorzichtig uit en stelde toen vast dat het rechter been gewond was; niet erg, enkel lichte vleeswonden. Toen het vuren na een poos ophield, heb ik mijn vader verwittigd en samen zijn we zo vlug mogelijk naar het Klein Seminarie gelopen. Ik werd er verzorgd

door dokter Versmissen in de post van het Rode Kruis in de kelder. Wat was er nu juist gebeurd? Er was een obus – zeg maar simpel, een grote kanonkogel – dwars door de gevel van ons huis gegaan, dan door een binnenmuur en vervolgens door een kleerkast. De obus was terecht gekomen op nog geen halve meter achter mij en had daar een gat geslagen in de stenen vloer. Het projectiel was terug omhoog gewipt, had even verder een poot van een Leuvense kachel weggeslagen, dan nogmaals door een binnenmuur en dan lag het in de stal, niet ontploft! Ik was door de luchtverplaatsing omvergeworpen, evenals de keukentafel, die zonder door de obus te zijn geraakt, zodanig hard was omgeslagen dat ze stuk was en het waren splinters van die tafel die in mijn broekspijp staken en waardoor ik gewond werd. Ik moet een groot stuk van de tafel tegen mijn borst hebben gekregen, waarvan ik het gevoel had dat ik doorschoten was. Zo een obus moest normaal ontploft zijn op de eerste hindernis; in dit geval de huisgevel, het-

Oorlogsherinneringen Zestig jaar geleden kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Oudere lezers vertellen vandaag hun herinneringen. Jongere lezers en medewerkers van ons maandblad gingen op zoek in archieven en bibliotheken en schreven het verhaal van die jaren. In deze editie is er helaas onvoldoende plaats voor alle kopij - teksten en foto’s - die wij ontvingen. Maar er komt zeker een vervolg in een volgende uitgave van De Hoogstraatse Maand. geen dus niet was gebeurd. Indien het wel was gebeurd, hadden ze mijn resten met een bezem kunnen bijeenvegen. Mijn leven had dan op 24 jarige leeftijd een einde gekend en ik had dit gebeuren nu niet kunnen navertellen. De Voorzienigheid heeft er anders over beslist. Ik ga niet spreken van een mirakel, maar ik heb toch een heel groot geluk gehad. Later zijn mijn vader en ik nog dikwijls de dieren gaan verzorgen. Dat moest gewoon alhoewel het gevaar bleef bestaan. Wij hadden wel schrik maar na een tijd leer je leven met dat gevaar alhoewel het onverminderd aanwezig bleef. Elf dagen later, op 23 oktober, werd Hoogstraten eindelijk van Duitsers gezuiverd en waren we bevrijd. Een nieuw leven kon beginnen. (Jos Van Loon)

Vluchtende boeren van bij ‘de Laboureur’zoeken een onderdak in de grote studiezaal en klassen van het Klein Seminarie. Rechts vooraan op de foto zien we nog E.H. Van Bortel.

Adverteren in De Hoogstraatse Maand? www.demaand.be 3


OORLOGSHERINNERINGEN

De laatste loodjes‌ Het kan misschien verrassend overkomen, maar de regio Hoogstraten kende tijdens de Tweede Wereldoorlog meer slachtoffers en meer doffe ellende in de dik acht maanden van bevrijding tot wapenstilstand dan in de vijf lange jaren voordien. Zo werd bijna 80% van de doden voor de duur van deze oorlog bij ons opgetekend tussen september 1944 en mei 1945. Onze gemeenten volgden daarbij overigens een algemene tendens.

In de frontlijn Voor de woelige bevrijdingsdagen in de herfst van 1944 is dat natuurlijk niet zo verwonderlijk. Het ging er immers, in tegenstelling tot het gros van ons land, op verschillende plaatsen in de Kempen hard aan toe. Denken we maar aan de heuse veldslagen rond Geel, Rijkevorsel, Poppel, Wuustwezel,‌ Ook de middelste bult van onze provincie kwam er zeker niet zonder kleerscheuren vanaf. De Duitsers groeven zich in rond Hoogstraten terwijl nogal wat van onze buurgemeenten eind september, begin oktober hun bevrijders zagen binnentrekken, vaak na een bikkelharde strijd. De eerste geallieerde troepen waren op 2 september 1944 bij de Frans-Belgische grens gesignaleerd. Ze werden al de volgende dag stormachtig onthaald te Brussel en op 4 september daverden Britse tanks door het centrum van Antwerpen. Het leek ook voor onze streek een kwestie van dagen te worden. Niets was minder waar. Het Duitse opperbevel zou immers wekenlang hardnekkig vasthouden aan de ruime omgeving van de strategisch belangrijke Scheldemonding, inclusief de Noorderkempen.

vrachtwagen werd op de N14 tussen Minderhout en Meerle voor een militair transport gehouden en door geallieerde jachtbommenwerpers van de baan geschoten. Er zouden bijna 100 doden en talloze gewonden geteld worden vooraleer de Duitsers rond 28 oktober 1944 via Meerle en Meersel-Dreef naar Nederland verdwenen. Daarbij vinden we een kleine 40 doden onder de burgerbevolking, inclusief een 20-tal kostgangers van Wortel-Kolonie, maar daar kraait in feite geen haan meer naar. Bovendien sneuvelden er een 25-tal geallieerde militairen en weerstanders rond Hoogstraten en werden er 34 stoffelijke overschotten van Duitse militairen aangetroffen. We zijn trouwens de laatst bevrijde regio van onze provincie, maar net niet van ons land. Een hardnekkig restant van de Wehrmacht gaf zich rond Knokke pas begin november over.

Jozef Reichert, bevelhebber van de Duitse troepen in onze regio op het einde van de Tweede Wereldoorlog. (foto: collectie Jozef Charita) de verwoesting van de Sint-Catharinakerk en het historische stadhuis op 23 oktober 1944. Onze Kempenaars dachten eind oktober het ergste achter de rug te hebben maar opnieuw kwamen ze bedrogen uit. Ze werden nog maandenlang geconfronteerd met miserabele levensomstandigheden, vreemde inkwartieringen en levensgevaar.

De eerste doden voor de bevrijdingsperiode op het grondgebied van ons stadje vielen al op de eerste septemberdag. Het ging overigens niet om inwoners, maar om een melkhandelaar uit het Antwerpse en zijn jonge begeleider. Hun

Met uitzondering van sporadische schermutselingen tussen patrouilles en de korte, maar krachtige strijd rond Maxburg, was het op ons grondgebied niet tot gevechten in regel gekomen. Toch bleef Hoogstraten zwaar aangeslagen achter. Naast de vele doden en gewonden, was er de omvangrijke materiĂŤle schade. Vooral Wortel en het centrum van Hoogstraten waren geteisterd door geallieerde artilleriebeschietingen, luchtaanvallen en de vernielingen die door de Duitse achterhoede werden aangericht. Denken we maar aan het moordende bombardement op Wortel-Kolonie op vrijdag de 13de oktober of

Brokstukken van de toren van de St.-Catharinakerk versperren de Vrijheid. (foto: archief F. Huijbrechts)

De huizen van Fons Van Bergen en Corneel Strijbos na een V2-inslag op 7 november 1944 aan de Vrijheid tegenover het Klein Seminarie. (foto: archief F. Huijbrechts)

4

Duizend bommen en granaten Ook na het verjagen van het Duitse leger hield het doden niet op. Allereerst was er het achtergebleven oorlogstuig en dan hoofdzakelijk de vele landmijnen die heel wat slachtoffers hebben gemaakt. Wortel spant daarbij de kroon met minstens 6 inwoners, 2


OORLOGSHERINNERINGEN lichtspel. Rond Pasen 1945 zat deze dreiging er eindelijk op. Het V-bommenoffensief had onze gemeenten 20 mensenlevens gekost. In die dagen maakte Hoogstraten trouwens ook haar centrumfunctie waar, want er werden regelmatig gewonden vanuit buurgemeenten, zoals Sint-Lenaarts, naar de Rode Kruispost in het Klein Seminarie of het Gasthuis overgebracht. Een van hen, de 13jarige Paula Kuypers uit Loenhout, bezweek hier eind januari 1945 aan haar verwondingen.

Nacht und Nebel

Amerikaans luchtafweergeschut in actie ten noorden van de Hoogstraatsebaan in SintLenaarts (Vondel) (foto: archief F. Huijbrechts, via W. Schoofs) niet-inwoners en 12 geallieerde militairen die omkwamen of dodelijk werden gewond bij mijnexplosies binnen deze gemeente. Ironisch genoeg blies ook een van de Duitse pioniers zichzelf op bij het aanleggen van booby traps rond de Kolonie. Bovendien werden er nogal wat mensen (en dieren) in meer of mindere mate gewond. De laatste dode in deze “categorie” viel meer dan een jaar na de bevrijding. Het ging om Constant Michielsen van de Langenberg die waarschijnlijk tijdens het sprokkelen van hout in de Polder op een Duitse mijn trapte. Hij overleed op 8 december 1945 om 9 uur ‘s avonds in het ziekenhuis te Turnhout. In totaal heb ik 14 burgerdoden door rondslingerend oorlogsmateriaal gevonden. Elk van de vijf toenmalige gemeenten had hierbij wel een slachtoffer te betreuren. Minder langdurig maar zeker even moorddadig was het gevaar van de V-bommen. Antwerpen en zijn belangrijke haveninstallaties werden al in oktober 1944 door Hitler persoonlijk aangeduid als hoofddoel voor het nietsontziende offensief met de beruchte Vergeltungswaffen. Let wel, op dat ogenblik waren de gevechten in ons grensgebied nog volop aan de gang. Of ze de V1’s nu vanop schansen in de Duitse Eifel, het noordoosten van Nederland of de regio Rotterdam afvuurden, Hoogstraten kwam steeds in de vuurlijn te liggen. Menig inwoner hield zijn adem in als de V1 of vliegende bom op vrij lage hoogte kwam aanzetten. Huisdieren, zoals paarden of honden, hadden de typisch sputterende motor trouwens al lang voor hun baasje opgemerkt. Als de V1 stilviel of werd geraakt door de luchtafweer, dan kon je beter zo snel mogelijk dekking zoeken. Tegen de V2 was helemaal niks te beginnen. Een van deze supersonische raketten zorgde op 7 november 1944 voor de meest verwoestende inslag, bij de Vossengang te Hoogstraten. Van het huizenblok tegenover het Klein Seminarie werden 10 woningen totaal vernield. Van onder het puin werden een 5-tal doden en een 50-tal gewonden geborgen. Ook het meest moordende incident op ons grondgebied gebeurde in Hoogstraten. Op 1 februari 1945 werden in één klap 5 leden van het gezin van boer Aerts aan de Sint-

Lenaartseweg gedood. Enkel de jongste telg, de 5-jarige Karel, werd levend teruggevonden. Een buurjongen, Jaak Speltinckx, kwam eveneens om het leven. Het was evenwel Meer dat de meeste inslagen telde tijdens deze dramatische periode. Meer is immers niet alleen het grootst in oppervlakte, maar vanaf begin januari 1945 streek hier tevens het Amerikaanse 184th Anti Aircraft Artillery Battalion neer. Dit was een van de vele luchtafweereenheden die de vliegende bommen op weg naar Antwerpen probeerden te onderscheppen. Overigens met nogal wat succes. Op bepaalde dagen haalden ze zelfs een score van 100 %, maar wij betaalden daarvoor de prijs. Niet elke aangeschoten V1 ontplofte immers probleemloos in de lucht. Het geallieerde opperbevel zag zich genoodzaakt een kille kansberekening te maken. Er kon beter een V1 neerkomen in onze tamelijk dunbevolkte streek dan midden in de Antwerpse agglomeratie! Het Amerikaanse kampement bij de Meerseweg kreeg overigens zelf een treffer te verwerken. Gelukkig vielen er toen slechts enkele gewonden. Geleidelijk kregen de Yankees van het 184ste versterking van Britse en Poolse collega’s en er opereerden tevens Canadese zoeklichten in onze buurt. Ze zorgden maandenlang voor een spectaculair, maar gevaarlijk klank- en

Een aparte categorie slachtoffers vormen de politieke gevangenen uit onze streek, waarvan er overigens opvallend weinig zijn teruggekeerd. Opposanten zijn de hele oorlog door aangepakt door de bezetter. Regelmatig draaide het uit op boetes of gevangenisstraffen, maar het is eigenlijk pas midden 1944 dat er inwoners effectief naar kampen in Duitsland werden gedeporteerd. Dit had o.a. te maken met het oprukken van de geallieerde legers. De eerste onfortuinlijke was Felix Peeraer uit Meer. Hij werd op 27 april 1944 opgepakt door de Duitse veiligheidsdiensten en meteen overgebracht naar een speciale afdeling van de gevangenis van de Begijnenstraat te Antwerpen. Minder dan een maand later werd hij per spoor naar het concentratiekamp Buchenwald afgevoerd en Felix verdween voorgoed in de mist van de geschiedenis. Er zouden er nog heel wat volgen. Ondertussen, op 1 mei 1944, was immers een grote groep van 22 personen in het Hoogstraatse aangehouden en eveneens opgesloten in de Antwerpse gevangenis. Hierbij onder meer E.H. Deken Leo Senden en Marcel Rosiers, de directeur van de Gewestelijke Vakschool. Kort na de landingen in Normandië werden 17 van hen op transport gezet, eveneens naar KZ Buchenwald. De meesten van hen werden na verloop van tijd overgeplaatst naar het complex Mittelbau-Dora, meteen een van de gruwelijkste oorden in naziDuitsland. Aldaar, in het Harz-gebergte, werkten de Duitsers in het grootste geheim aan een enorme, ondergrondse fabriek waar onder meer

Met deze voertuigen werden de noodbruggen over kanalen en rivieren (o.a. in Rijkevorsel) geplaatst. (foto: archief F. Huijbrechts) 5


OORLOGSHERINNERINGEN V-wapens en straalmotoren werden gemonteerd. De Häftlingen werden er onmenselijk behandeld en afgebeuld bij de graafwerkzaamheden. Wie overbleef werd later door de SS op Dodenmars gejaagd om zolang mogelijk uit geallieerde handen te blijven. Het mag ons niet verwonderen dat niemand van de lokale gedeporteerden deze hel heeft overleefd. Enkel van de achterblijvers in Buchenwald kwamen twee mannen levend terug. Marcel Schauvlieghe, een cipier van de strafschool, verscheen op 7 mei 1945 plots als een uitgemergeld wrak in Hoogstraten. Een Nederlandse ingezetene, Antonius Priem, werkte na zijn bevrijding nog een tijd voor de geallieerde militaire overheid en keerde pas veel later huiswaarts.

Floren. Hij wordt vaak over het hoofd gezien, maar ten onrechte. Frans werd in oktober 1944 als gids bij een patrouille in het niemandsland rond Wortel aangehouden. Gelukkig werd hij niet meteen als een van de gehate “partizanen” terechtgesteld, maar ook hij werd via Nederland gedeporteerd. Frans werd als dwangarbeider ingezet bij de bouw van de monsterachtige UBoot-Bunker Valentin bij Bremen-Farge, maar doorstond de beproeving. Ook Lodewijk Versmissen uit Wortel werd waarschijnlijk ergens in de bevrijdingsperiode opgepakt en weggevoerd naar Bremen-Farge. In 1950 werd zijn overlijden door een rechtbank vastgesteld in maart of april 1945.

Op 10 mei 1945, dus vlak na de wapenstilstand, overleed Emiel Matthieu evenwel in een Brits veldhospitaal aan Typhus Exanthematicus, een epidemie die nog heel wat slachtoffers maakte na de bevrijding. Mogelijk putte Emiel tenminste troost uit de wetenschap dat Hitler en zijn handlangers voorgoed verslagen waren.

Repressie Ik wil me hier niet uitspreken over de drijfveren voor de uiteenlopende vormen van collaboratie tijdens de Duitse bezetting, maar het is duidelijk dat de resulterende repressie niet meteen de fraaiste pagina vormt uit onze geschiedenis. Het is ook de materie die tijdens de ruim 20 jaar dat ik met mijn onderzoek in de Kempen bezig ben, de gemoederen blijkbaar het meest blijft beroeren. Echte of vermeende “incivieken” werden kort na de bevrijding en/of rond de wapenstilstand, vaak door hun eigen buren, uit hun huis gesleurd, in elkaar geslagen, vernederd en/of opgesloten zonder dat daar veel plichtplegingen mee gemoeid waren. Zo werden rond de bevrijding naar verluidt een 70-tal personen in Hoogstraten aangehouden. Een enkeling werd zelfs naar zelfmoord gedreven. Sommigen liepen uiteindelijk zware straffen op, maar voor de meeste opgepakte medeburgers is het nooit tot een veroordeling of enige vorm van compensatie gekomen.

Wapenstilstand

Francis Huijbrechts bij een van de monumenten op de Kriegsgräberstätte te Meppen-Versen, ooit de laatste rustplaats van Albert Matthieu. Hij werd in de jaren ’50 gerepatrieerd en bijgezet in het familiegraf op het kerkhof aan de St.-Clemenskerk in Minderhout. (foto: archief F. Huijbrechts) Op 25 september 1944, terwijl de voorhoede van de Britse 49ste Infanteriedivisie bij Rijkevorsel net over de Turnhoutse Vaart was geraakt, volgde een tweede golf van arrestaties in de Noorderkempen. In Hoogstraten, Minderhout en Meer werden in totaal 5 verzetsmensen opgepakt. Zij kwamen allen terecht in KZ Neuengamme of een van de Aussenlager van dit grote concentratiekamp in Noord-Duitsland. Niemand van dit groepje keerde behouden terug. Eén van hen was Jozef Van Elsacker, griffier bij het vredegerecht, die op 1 mei was kunnen ontkomen maar die kort voor de bevrijding dus toch tegen de lamp liep. Ze waren in Neuengamme overigens voorafgegaan door Antoon Raats uit Meerle. Wanneer en waarom deze jongeman precies was aangehouden is niet duidelijk, maar hij arriveerde in ieder geval op 9 september 1944 in het hoofdkamp bij Hamburg. Toon zou er minder dan drie maanden later sterven. De aanduiding Neuengamme als plaats van overlijden moet overigens niet al te nauw genomen worden. Heel wat gevangenen die eigenlijk in een Aussenlager omkwamen, werden geregeld geregistreerd als overleden in het hoofdkamp. Ook de officiële doodsoorzaak, als die al werd opgegeven, verhulde vaak een gruwelijker einde. Vermoedelijk de laatst aangehouden politieke gevangene uit onze regio is Hoogstratenaar Frans

6

Aldus zagen slechts 3 van de 26 lokale gedeporteerden onze regio levend terug. Slechts enkele stoffelijke overschotten werden teruggevonden en gerepatrieerd. Het is in de meeste gevallen erg moeilijk om hun lijdensweg te reconstrueren. Er waren immers heel weinig getuigen overgebleven en de nazi’s hebben er tevens alles aan gedaan om de sporen van hun misdaden uit te wissen. Bijzonder tragisch vind ik het verhaal van de familie Matthieu uit Minderhout. Eén van de zonen van de weduwe Matthieu, Carlo, was tijdens de bezetting naar verluidt in de clinch gegaan met oorlogsburgemeester ‘s Jongers en na een verblijf in Belgische gevangenissen verplicht tewerkgesteld in Duitsland. Hij keerde pas maanden later behouden terug. Twee van zijn broers hadden intussen minder geluk. Emiel en Albert werden op 25 september 1944 voor de neus van hun moeder en zussen als weerstanders door de Duitsers aangehouden. De jongste zoon, Mon, was door een stom toeval niet thuis en kon onderduiken. Albert stierf vermoedelijk op 10 februari 1945 te Meppen-Versen aan de ontberingen. Zijn broer Emiel overleefde verschillende kampen en de vreselijke Dodenmars. Hij werd eind april 1945 bevrijd in het Sandbostel Lager. De zieke en fel verzwakte Minderhoutenaar kreeg de gelegenheid een brief naar vrouw en kinderen te schrijven.

Op 8 mei 1945 werd het einde van de vijandelijkheden in Europa afgekondigd. Het zou evenwel nog tot begin september 1945 duren eer ook het Japanse Keizerrijk op de knieën werd gedwongen. Dat het wel degelijk om een oorlog op wereldschaal ging, werd pijnlijk duidelijk toen de Minderhoutse burgemeester Desmedt het bericht kreeg dat zijn dochter Maria, die als missiezuster van de Kanunnikessen op de Filipijnen verbleef, in het voorjaar van 1945 was omgekomen bij een bombardement op het klooster te Baguio. Zijn zoon Raf kwam als pater eveneens tussen de strijdende partijen terecht, maar hij kon zijn avonturen in 1947 in de “Gazet van Hoogstraten” neerschrijven.

De trieste balans Het is niet gemakkelijk om tot een precies aantal oorlogsslachtoffers te komen, onder meer omwille van onvolledige gegevens of omwille van de gebruikte criteria. Enkele voorbeelden om aan te geven dat het niet zo eenvoudig is als het op het eerste zicht lijkt. In verband met de Amerikaanse 104de Infanteriedivisie heb ik zo een 15-tal gesneuvelden voor de periode dat ze actief waren in de driehoek Maxburg-Hollands Punt-Maalbergen (25-27 oktober 1944) maar het is onmogelijk te bepalen of ze nu op Meers, Loenhouts of Zunderts grondgebied zijn omgekomen. Op 20 november 1944 werd Hoogstratenaar Frans Goetschalckx in de avondschemering overreden door een militair voertuig op het kruispunt van de Sint-Lenaartseweg en de Lodewijk de Konincklaan. Kan hij beschouwd worden als oorlogsslachtoffer? Zonder oorlog, geen doorstroming van legerwagens en dus ook geen dodelijk ongeval?! In september 1944 verdween


OORLOGSHERINNERINGEN een onderofficier van de collaborerende Vlaamse Wacht uit het Hoogstraatse met de noorderzon. Hij zou later bij de Waffen SS zijn ingelijfd en in mei 1945 bij Praag zijn afgemaakt door Tsjechische partizanen, maar is dat wel zo?! Een exact aantal vooropstellen is dus niet zo vanzelfsprekend. Toch wil ik een voorzichtige schatting maken. Tijdens WO II zijn er van of in de huidige gemeente Hoogstraten een 200-tal mensen omgekomen door oorlogsomstandigheden. Van de aanloop tot de bevrijding begin september 1944 tot de laatste dode in december 1945 kom ik op een 100-tal omgekomen burgers en 65 militaire slachtoffers. Dat zijn toch getallen om even bij stil te staan.

(Over)leven Onze Kempenaars hebben ongetwijfeld zwarte sneeuw gezien in de winter van 1944-‘45. Tussen de vliegende bommen, blindgangers en mijnenvelden door probeerde men er het beste van te maken, maar de vernielingen en de plunderingen hadden grote gaten geslagen in de veestapel en de schaarse voorraden en er gold bovendien nog altijd een strikte rantsoenering. Essentiële zaken als bepaalde voedingswaren, kledij, brandstoffen en bouwmaterialen waren zeer moeilijk of helemaal niet te verkrijgen. De zwarte markt en de smokkel tierden welig. We kunnen het ons nauwelijks voorstellen, maar deze streek zat ook maandenlang zonder elektriciteit. Dit had alles te maken met het feit dat de hoofdkabel vanuit Beerse onderbroken was bij Wortel. Daar kon men echter niet zo maar naar toe omdat het in de omgeving wemelde van de mijnen. Dit betekende dus: geen degelijke huisverlichting en geen drijfkracht voor dorsmachines, zodat ook de bakkers in de problemen geraakten… De bruggen en we-

gen hadden eveneens zwaar te lijden gehad van de gevechten en de vele troepenverplaatsingen. Met het lokale boeren- en burgerleed kan men overigens gemakkelijk een boek vullen en het leek allemaal erg lang te duren voor de hogere overheid iets ondernam in onze regio. Op een bepaald moment stelde de dienstdoende Hoogstraatse burgemeester Antoon Brosens bitter vast dat de heren uit Brussel blijkbaar meer begaan waren met de verwoeste kerk dan met het lot van de Hoogstratenaren zelf. In zijn klachtenbrief komt tevens duidelijk naar voor dat de ingekwartierde militairen geregeld een handje hielpen, maar dat de burgemeester het beu was om altijd op hen beroep te moeten doen. Toch verscheen er licht aan het eind van de tunnel. Vanaf 1946 werd de rantsoenering geleidelijk afgebouwd, maar het zou nog tot oudjaar 1948 - méér dan 3,5 jaar na de wapenstilstand - duren eer ze definitief werd afgeschaft. Bovendien kregen we nog een hele tijd te maken met opeisingen en inkwartieringen. Heel wat openbare gebouwen, maar ook woningen van particulieren, tot zelfs het klooster van de paters in Meersel-Dreef toe, kregen geallieerde militairen over de vloer. In de eerste plaats ging het om frontsoldaten die wat op adem probeerden te komen. Tevens volgden er onderdelen die instonden voor transport en logistiek in de achterhoede, op het moment dat de frontlijn stationair bij de grote rivieren in Nederland lag. Ook de eenheden die werden ingezet tegen de V-bommen namen nogal wat panden en percelen in gebruik. Meerle kan als voorbeeld dienen. Er werden ateliers en magazijnen ingericht door onderdelen van het Britse Royal Army Ordnance Corps. Waarschijnlijk kregen enkele inwoners daarbij de

kans een centje bij te verdienen met het uitvoeren van klussen voor de soldaten. Ten tijde van het onverwachte Ardennenoffensief werd het even spannend. Rond Kerstmis verschenen er zelfs gevechtstroepen van de Canadese 4de Pantserdivisie, die rond Breda werd samengetrokken. Men verwachtte namelijk een ondersteunende Duitse uitval van over de Maas, richting Turnhoutse Vaart en Antwerpen. Daar bestonden plannen voor, maar gelukkig is het er nooit van gekomen. Discipline is nooit de sterkste kant geweest van deze Canadese vechtersbazen en bij hun vertrek kwamen bij het Meerlese gemeentebestuur dan ook enkele klachten binnen over vernielingen en diefstallen. Begin 1945 werd er op Groot Eyssel een wachtlokaal ingericht voor enkele militairen van het nieuw opgerichte Belgische leger. Tenslotte, in maart 1945, stelde een Poolse luchtafweereenheid haar 40-mm kanonnen op rond Meerle en Meersel-Dreef. Het kaki van Britten, Canadezen, Amerikanen, Belgen en Polen was natuurlijk heel wat geliefder dan het grijs van de Wehrmacht. Ondanks een zekere “zedenverwildering” was de verstandhouding tussen onze Kempenaars en de vreemde troepen over het algemeen goed. De smaak van kauwgum, de geur van Player’s sigaretten, de deuntjes van Glen Miller… dat zijn dingen die nogal wat getuigen zullen zijn bijgebleven. Vooral bij de Amerikanen kon het niet op. Dat is 60 jaar later blijkbaar niet veel veranderd. Het duurde lang voor onze oudere generaties de draad weer konden oppikken en de welvaartstaat uitbouwden die wij - die van na de oorlog - zo vanzelfsprekend vinden. Zeker wij zouden nooit de prijs mogen vergeten die anderen daar voor hebben betaald. (Francis Huijbrechts)

Een groep Antwerpse schoolkinderen en hun juffrouwen, samen met Britse militairen, in de tuin van de paters te Meersel-Dreef. (foto: archief Kees van den Goorbergh) 7


Kantoor van Notarissen

Kantoor van Notarissen

Jan MICHOEL & Filip MICHOEL

Jan MICHOEL & Filip MICHOEL

Geassocieerde notarissen Burg. J. Van Aperenstraat 8 - HOOGSTRATEN Tel. 03/314.51.77 - Fax 03/314.65.56 Email: info@notaris-michoel.be

Geassocieerde notarissen Burg. J. Van Aperenstraat 8 - HOOGSTRATEN Tel. 03/314.51.77 - Fax 03/314.65.56 Email: info@notaris-michoel.be

OPENBARE VERKOPING VAN EEN VOORMALIGE RIJKSWACHTKAZERNE GELEGEN TE 2320 HOOGSTRATEN, VRIJHEID 208

OPENBARE VERKOPING VAN EEN HANDELSPAND MET WONING GELEGEN TE 2310 RIJKEVORSEL, STEVENNEKENS 120 Door het ambt van geassocieerd notaris Jan Michoel te Hoogsraten zal ZONDER WINST VAN PREMIE openbaar verkocht worden: ONDER RIJKEVORSEL, 2e afdeling: Een handelspand met woning gelegen te 2310 Rijkevorsel, Stevennekens 120 sectie E nummer 439/F/4 met een oppervlakte van 26a 63ca omvattende: - op het gelijkvloers: hal, winkel en werkruimte - op de eerste verdieping: living, bureau, keuken, wasplaats, terras, nachthal, badkamer, toilet en drie slaapkamers - in de tuin: bergplaats/magazijn. Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in woongebied met landelijk karakter (eerste 50m) en agrarisch gebied (achterliggende grond) Stedenbouwkundige vergunningen: * BV 4153 Bouwen van een ééngezinswoning met winkel coll. Toel. Ref. sted. 24/05/1989 - 271.001/G * BV 4550 Bouwen bergplaats (in agrarisch gebied) coll. toel. 14/06/1993 - Ref. sted. 8/06/1993 - 274.001. K.I.: 2538 Beschikbaar: uiterlijk op 1 juli 2005 ENIGE ZITDAG - TOEWIJZING onder opschortende voorwaarde van hoger bod (art. 1592 Ger. W.) op woensdag 4 mei 2005 om 16 uur in café ‘Sport’ te 2310 Rijkevorsel/Sint-Jozef, Stevennekens 216. Bezichtiging ‘s zaterdags van 14 tot 16 uur (vanaf 15 april 2005) Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

Geassocieerd notarissen Jan & Filip Michoel te Hoogstraten zullen ZONDER WINSTPREMIE openbaar verkopen: ONDER HOOGSTRATEN: Een voormalige rijkswachtkazerne, gelegen te 2320 Hoogstraten, Vrijheid 208, sectie E nummer 176/F met een oppervlakte van 15a21ca. Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. Kadastraal inkomen: 4276. Beschikbaar: onmiddelijk mits betaling van koopprijs en kosten. ZITDAGEN - INZET op dinsdag 3 mei 2005 - TOEWIJZING op 17 mei 2005, telkens om 17 uur in zaal ‘De Welgezinde’ in het Stadshuis te Hoogstraten. Bezichtiging: na telefonische afspraak op het Stadhuis 03/340.19.21 (mevr. Smets) Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de verkopende notarissen. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

OPENBARE VERKOPING VAN EEN LANDELIJK GELEGEN WONING GELEGEN TE 2320 HOOGSTRATEN, METERKENSSTRAAT 27 Door het ambt van geassocieerd notaris Jan Michoel te Hoogsraten zal ZONDER WINST VAN PREMIE openbaar verkocht worden: ONDER HOOGSTRATEN, eerste afdeling: Een landelijk gelegen woning gelegen te 2320 Hoogstraten, Meterkensstraat, groot 1078 m2 en omvattende: - op het gelijkvloers: inkom, woonkamer, keukensas, slaapkamer, badkamer, wasplaats en garage en kelder - op de eerste verdieping: overloop, drie slaapkamers, badkamer en zolderruimte Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in woonuitbreidingsgebied (stedenbouwkundige vergunning 051/093(1) dd. 17/11/1987) K.I.: 1.197 Beschikbaar: volgens veilvoorwaarden. ENIGE ZITDAG - TOEWIJZING onder opschortende voorwaarde van hoger bod (art. 1592 Ger. W.) op dinsdag 3 mei 2005 om 16 uur in café ‘De Gelmel’ te 2320 Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 285. Bezichtiging ‘s zaterdags van 14 tot 16 uur (vanaf 15 april 2005) Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

8

Kantoor van Notaris

Paul ROMMENS

Meerseweg 16 - 2321 Hoogstraten/Meer Tel. 03/315.71.67 - Fax 03/315.71.29 Email: info@notaris-rommens.be OPENBARE VERKOOP VAN WOONHUIS TE HOOGSTRATEN/MEER Notaris Paul Rommens te Meer zal met 1% verkopen: ONDER MEER: Een woonhuis met tuin, Meerdorp 63, groot 336 m2. Indeling: voorraadkelder, living, keuken, badkamer en 2 slaapkamers. Berging in de tuin. K.I. 360 (klein beschrijf mogelijk). Onmiddellijk aanvaardbaar. Stedenbouw: woongebied. Bezichtiging: elke zaterdag tussen 11.00 uur en 12.00 uur. ZITDAGEN: voorlopig op woensdag 18 mei 2005 en definitief op woensdag 1 juni 2005, telkens om 17.00 uur, in zaal Victoria te Meer, Meerleseweg 3. Inlichtingen en plan ten kantore van de Notaris. Kandidaat-kopers dienen identiteitskaart, trouwboekje en huwcontract mee te brengen.


OORLOGSHERINNERINGEN

Al zestig jaar geen oorlog meer! Een verhaal van Theresia Vermeiren en haar broer Frans Vermeiren Dat is heel lang in vergelijking met de twee vorige oorlogen. Daar was maar goed twintig jaar tussen. Zo komt het dat nu veel mensen geen oorlog kennen en dat is een groot voordeel in een mensenleven. Mijn vader was vierentwintig jaar toen hij in 1914 opgeroepen werd om naar het front te gaan. Vier jaar heeft hij aan de IJzer in de grond geleefd om met een kanon te schieten en om beschoten te worden. Een mensonwaardig leven dat door merg en been gaat en dat zelfs na de oorlog nog vele jaren blijft duren. Vooral ’s nachts werd hij in zijn dromen nog dikwijls beschoten. Hij kromp dan ineen en hoorde het gefluit van de obussen en zag de grond uiteenspatten. Dan trok ons moeder het licht aan en zei: ”Jan, het is gedaan. De oorlog is voorbij!” Dan zag hij dat hij in een echt bed lag met lakens en dekens en zijn vrouw naast hem. Toen in 1940 de Duitsers het dorp binnenkwamen, zei hij met een bedrukt gezicht: “ Daar zijn ze toch weer!”

er een Duitser binnen om eten te stelen. Hij ging de trap op en deed de zolderval open en hij stond in de open lucht. Toen is hij terug weggegaan. De pannen waren op en de gaten werden telkens dichtgemaakt met stro. Dit hebben ze drie keer moeten doen. En dan zijn er nog bommen gevallen op het varkenskot waar een zeug met biggen dood lag, één op de paardenstal maar gelukkig stond het paard in de wei en één op de schuur waar er nogal wat pannen kapot waren. We hebben veel geluk gehad dat het enkel bij stoffelijke schade bleef. Ons moeder kon er niet meer tegen. Als ze ergens een knal hoorde, al was het dan van ver, pakte ze met haar twee handen naar haar hoofd.

Veel doden Onze Frans had nog geluk, maar andere mensen

Beschietingen De eerste drie weken van oktober 1944 was de tijd van de beschieting. Merksplas en Rijkevorsel waren al bevrijd maar verder waren ze nog niet gekomen. We woonden bij een kruispunt (1) aan het dorpsplein (de boomkes) en dat was een doelwit voor de Engelsen. Vanaf de eerste dag was het al raak. De jongens waren achter de schuur bezig toen daar vlakbij een obus uiteenspatte. Onze Frans was in zijn been geraakt. Het was een open vleeswonde tot op het bot. De eerste zorgen waren van een Duitse soldaat die op onze boerderij gelegerd was met zijn paard. Hij was al sinds Frankrijk steeds met de frontlinie mee teruggetrokken. De Seine was hij met zijn volbloed overgezwommen. Daar waren enkele paarden verdronken die te zwaar waren, maar zijn paard was mager en ze hadden het gehaald. Zijn paard diende om het kanon dat bij Louis Verschueren stond te trekken. Daar stonden nog drie paarden want een kanon werd getrokken door vier paarden. De nummers op dit kaartje verwijzen naar de plaats van het gebeuren zoals vermeld is in de Deze Duitser was een boer afkomstig uit tekst. de grensstreek Nederland-Duitsland en als hij maar in die streek kon komen dan zou hij gaan lopen en onderduiken. Hij haalde van Wortel vonden de dood: op 13 oktober 1944 kig hadden ze nog wat reservepannen zodat ze een windel, gedrenkt in ontsmettingsstof en mevielen vele doden in Wortel-Kolonie waaronhet gat in het dak konden repareren. Omdat hun dicijnen, uit zijn uniform en daarmee verzorgde der ook Jan Lenaerts en zijn vrouw Catharina kelder ook was geraakt, kwamen ze bij ons in hij de wonde. Deze mocht er zonder problemen Sprangers en hun twee zonen Karel en Alfons. de kelder slapen. Wij hadden echter een groot twee dagen op blijven, zei hij. Zij werden teruggevonden onder het puin van gezin en de kelder was te klein. Onze vader had De volgende dag ben ik naar de apotheker gehun huis. wel een schuilkelder in de grond gegraven maar gaan in Hoogstraten want er was geen dokter in doordat hij vier jaar aan de IJzer gezeten had, kon Wortel. De brug van de Klinket was kapot maar Maarten Sommen (2), 54 jaar oud, van de Rooihij het niet aan om weer in de grond te kruipen. over de brokstukken kon je nog droog blijven. Hij kreeg van burgemeester Sijsmans de toelamansstraat werd tijdens de beschieting van 14 De kerk van Hoogstraten was ook al beschoten ting om in de kelder van het gemeentehuis te oktober getroffen door een granaatscherf in de en er lag veel glas op de grond. De huizen aan gaan slapen. Samen met ons moeder en de twee buurt van zijn schuilkelder. de overkant waren ook beschoten. kleinste kinderen deed hij dat dan. Catharina Pelkmans (3), de moeder van Lien De beschieting duurde drie weken. Onze boerGeerts, is tijdens de beschieting ook gewond Dan was het de beurt aan ons grootmoeder. derij werd beschoten door de Engelsen vanuit geraakt aan de voet en die is later overleden (16 Die woonde naast ons. Er kwam een obus in de Hoekeinde. Er zijn nog drie obussen op het huis oktober); niet aan de verwondingen zelf maar slaapkamer met veel schade tot gevolg. Gelukvan onze boerderij gevallen. Op een keer kwam aan klem.

9


OORLOGSHERINNERINGEN Drie weken na Rijkevorsel en Merksplas is Wortel bevrijd samen met Hoogstraten, Minderhout en nog meer dorpen. Niet door de gevechten maar de Duitsers trokken terug om insluiting te voorkomen. Toen op 23 oktober 1944 de kerk van Hoogstraten explodeerde, waren we vrij. Maar tot 8 mei 1945 en ook daarna bleef het nog oorlog op een gevaarlijke manier. De Duitsers hadden heel wat mijnen gelegd op en naast de wegen. De Engelsen kwamen langs de Langenberg Wortel binnen en wilden eerst voorzichtig de streek verkennen. Aan de boerderij van Sooi en Pauline Mertens (4) sprong er een verkenner over de sloot achter de hoftuin om dan een vrij zicht te hebben over de toegang naar het dorp. Hij sprong recht op een voetmijn en de man was op slag dood. De Duitsers kenden de manier van doen van de Engelsen en maakten daar gebruik van.

Trendsetter in eigentijdse interieurs

Mijnen De beschieting was dan wel gedaan maar het gevaar bleef nog maanden duren. Er lagen mijnen van Zondereigen, Heikant, Kolonie, Polder, Langenberg, Hoge Beemden tot Keirschot en zo verder door naar Gammel. Als ze vers gelegd waren, kon je nog zien waar ze gegraven hadden. Ons vader wist er zo al een deel liggen en hij heeft later de ontmijners geholpen door te zeggen waar ze er konden vinden.

Exclusief voor de regio

Op de weg naar Bolk (5), binnendoor aan de Rooimans naar de weg van ’t Neerven, lagen drie of vier veldmijnen. Cobke Verschueren moest daar elke dag door om koeien te melken of naar de akker te rijden. Omdat het te ver was om langs de grote steenweg naar Bolk te rijden, heeft hij zelf de mijnen opgegraven en in de kant gelegd. Rik Vochten (6) was ook niet bang en groef zes antitankmijnen uit. Deze waren groter dan persoonsmijnen en niet zo fijn afgesteld. Als er een mens op trapte gingen ze nog niet af. Terwijl hij bezig was, zag hij dat er een draad aan de mijn bevestigd was, waarschijnlijk om ze allen tegelijk te laten afgaan en toen is hij er maar afgebleven. Sommige jongeren hadden meer lef dan dat. Op 4 november 1944 kreeg Wortel een duidelijk signaal dat men beter van de mijnen af kon blijven. Zo is er een mijn ontploft in de Polder (7) toen men bezig was ze te ontmijnen. Drie jongeren van 16 tot 18 jaar waren dood: Jos Christiaansen, Jaak Hendrickx en Louis Boenders uit Rijkevorsel. Op de Heikant, dit is achter Wortel-Kolonie op het grondgebied van Merksplas, reed Marieke Jansens (8) op 7 november 1944 met haar paard naar huis. Het paard trapte op een mijn en viel dood op de weg. De achttienjarige Marieke kwam er met de schrik van af. Een koe van Gust Christaansen was losgebroken uit de weide, kwam uit de Hoge Beemden en trapte aan de Rijten (9) op een mijn. De hond van Cobke was ook op een mijn gelopen en die lag ook dood. Er werden ontmijners van het leger bijgehaald want het beest moest toch opgeruimd worden. Jan Renders kwam op de fiets kijken want die had op die plaats ook een akker. Eén van de ontmijners zocht met een metaaldetector en de tweede zette piketjes met een rood vlaggetje als ze iets gevonden hadden. De eerste had al de volgende mijn gevonden toen de tweede ontmijner nog een piket moest steken en toen is er een mijn afgegaan. Hij was op slag dood. We kennen de naam van deze man niet met zekerheid maar het zou kunnen gaan om Marcel Jansen uit Antwerpen. Deze had een dodelijk ongeval bij de Rijten op 14 december 1944. De man met de detector had een wonde in de halsstreek. Hij werd uit het mijnenveld gehaald door Jan Renders. Ons vader hield de geraakte slagader in de hals dicht met zijn duim. Met een brancard heeft men hem dan tot aan een auto gedragen waarmee hij werd weggebracht. Deze man overleefde het voorval. Onze Jos (10) trapte op een keer ook op een mijn maar die had meer geluk. De mijn vloog weg maar ging gelukkig niet af. Ze landde op een strovijm. Eerst dacht hij nog dat hij door een steen geraakt was. Hij had alleen maar een schram op zijn wang. Op 6 februari 1945 reed Hendrik Van Opstal (11) met paard en kar op een mijn aan de Langenberg op weg naar de Polder. Hij was landbouwersknecht bij Jan Renders. Corneel Vermeiren (12) van ’t Neerven was nog een schooljongen. Hij vond achtergebleven oorlogstuig maar kende geen gevaar. Wie zal het precies weten hoe het op 22 april 1945 is gegaan, maar hij was dood.

10

Derde generatie sinds 1947 in het centrum van Hoogstraten

Alle soorten behang, trendy of klassiek Verf in 20.000 kleuren van Boss Paints Raamdecoratie, zonnewering en vloerbekleding

Bent u graag op de hoogte van de nieuwste kleurencombinaties? Wenst u kleurrijke tips voor de juiste samenstelling van uw interieur? Bezoek dan zeker een van onze infoavonden of bel ons voor meer informatie.

AANBEVOLEN:

Workshops op aanvraag Ideaal voor groepen van 10 tot 16 personen. Aanleren van verschillende verftechnieken. Hoe maak ik van een oud kastje een trendy meubel?, enz...

H. Bloedlaan 277-299 2320 Hoogstraten Tel: 03/314 52 78 Fax: 03/314 88 02 e-mail: info@mertens-schilderwerken.be 194


OORLOGSHERINNERINGEN Op dinsdag 12 december 1944 liep vader August Fransen op een mijn en verloor hierbij een oog. En we lezen nog: op 1 oktober 1945 wordt de 31 jarige soldaat Frans Van Den Heuvel (°22 mei 1914) uit Hingene bij opruimingswerken gedood op Wortel Kolonie. Daar werden niet minder dan 800 mijnen door de Duitsers gelegd, waarvan er op dat ogenblik 570 onschadelijk waren gemaakt. Toeval wil dat deze man geboren werd bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en gestorven is op het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Deze puinhoop is het resultaat van een bombardement op de keuken van Wortel-kolonie op 13 oktober 1944. (foto: archief F. Huijbrechts) In de winter was er nog geen veldarbeid maar in de lente moest men toch terug de velden en de weiden op. Onze Frans had het paard ingespannen met een wellblok en liet het maar over de weg (13) heen en weer lopen. Ook Gust Matthé gebruikte deze taktiek. Hij had een culter (landbouwwerktuig om de grond open te scheuren) achter het paard gespannen en zelf ging hij met een lang touw achter het paard. Het paard trapte achter de Polder (14) op een mijn en was dood. Gust was ongedeerd.

er ook wel slachtoffers gevallen zijn. Zo lezen we bijvoorbeeld in het boek van de Hoogstratense Oudheidkundige Kring van 1982 het volgende: Op maandag 30 oktober 1944 liep Louis Manette, de portier van de Kolonie, op een landmijn. Hij werd met een Engelse auto naar het R.K. te Hoogstraten gebracht.

In de periode tussen de bevrijding en het einde van de oorlog was er nog een ander gevaar. Op vele plaatsen stond er afweergeschut om V1’s uit de lucht te schieten. Die waren bedoeld om Antwerpen te bombarderen. Er kon altijd wat gloeiend ijzer uit de lucht vallen. Onze Frans reed zo zijn melktoer. Hij was op Poeleinde toen er net een V1 overkwam. Deze werd uit de lucht geschoten en zijn paard sloeg van al dat lawaai op hol. De melkkitten vlogen van de melkwagen af en Frans moest nog lopen om zijn paard terug in te halen. Toen hij terug kwam zag hij ijzer op de grond liggen. Nog op een andere keer was ons hondje achter in den hof en kwam jankend aangelopen. Hij had zo’n stuk afweergeschut op zijn rug gekregen en was daar erg van geschrokken. (bron: Francis Huijbrechts)

Frans Pelckmans (15) van Merksplas had minder geluk. Met het inzetten van de ploeg op de Heikant raakte hij op 18 april 1945 een mijn en hij was dood. Het paard leefde nog. Nog een oorlogsslachtoffer: Corneel Antoon Van den Broeck (16) had een dodelijk ongeval op 10 oktober 1945 toen hij een mijn uit elkaar haalde om het poeder te recupereren voor jachtpatronen. Stan Michielsen (17), 39 jaar oud, had ook een ongeval tijdens het houthakken. De verwondingen waren te erg en hij is op 8 december 1945 om 21 uur in het hospitaal te Turnhout overleden. Zijn moeder is trouwens een paar weken daarna gestorven. Louis Voet, de vader van Jos Voet, reed op vrijdag 24 november aan de Heiakker (18) aan de boulevard van de Kolonie met paard en kar. Toen hij zijn akker opdraaide reed hij op een mijn. Aan Louis en het paard was niets aan maar de kar lag in puin.

Lange lijsten Buiten deze lijst waren er nog doden en gewonden. Op Poeleinde weten ze bijvoorbeeld andere dingen dan wij aan onze kant. In Wortel-Kolonie is er ook veel gebeurd waar we niets van afweten en tussen de militairen langs beide kanten zullen

De Vrijheid van Hoogstraten in zuidelijke richting nà 23 oktober 1944. (foto: archief F. Huijbrechts) 11


OORLOGSHERINNERINGEN De machtsgreep van het VNV in Hoogstraten

Piet Gommers, oorlogsburgemeester HOOGSTRATEN - Piet Gommers was tijdens de Tweede Wereldoorlog burgemeester van Hoogstraten. Een engagement waar de man na de bevrijding een fikse rekening voor gepresenteerd kreeg. Vooral zijn medewerking aan een Duitse razzia op 1 mei 1944 werd hem zeer kwalijk genomen. Tien mensen die toen werden opgepakt, overleefden de Duitse concentratiekampen niet. In zijn recent verschenen boek ‘Oorlogsburgemeesters 40/44. Lokaal bestuur en collaboratie in België’ besteedt historicus Nico Wouters ook aandacht aan de situatie in Hoogstraten. Eind mei 1940, na een strijd die amper 18 dagen heeft geduurd, is het hele Belgische grondgebied in handen van het Duitse Derde Rijk. De bezetters nemen zich voor om een stabiel bestuur uit te bouwen, en proberen aanvankelijk om zoveel mogelijk de bestaande structuren over te nemen, vaak met dezelfde mensen. Maar al snel blijkt dat het Belgische bestuurssysteem behoorlijk gedesintegreerd is. Honderden bestuurders op verschillende niveaus hebben de komst van de Duitsers niet afgewacht en zijn gevlucht, Soms Frankrijk in, anderen trekken naar Engeland. Niet altijd uit vrije wil. De Rijkevorselse burgemeester Schrijvers bijvoorbeeld krijgt in mei 1940 van Franse soldaten het bevel om mee terug te trekken. Door dit machtsvacuüm ziet het Vlaams Nationaal Verbond (VNV), een extreem-rechtse Vlaams-nationalistische organisatie geleid door Staf de Clercq, zijn kans. De Clercq is een overtuigde nationaal-socialist, die al voor de oorlog geheime gesprekken voert met het Derde Rijk van Hitler over een eventuele bezetting van België. Bij het uitbreken van de oorlog heeft het

VNV ongeveer 30.000 leden, waarvan een derde geheim lid is. (Schrijver Ernest Claes is bijvoorbeeld een van die geheime leden.) Al op 3 juni 1940, nog geen maand na de Duitse inval, ontmoet de Clercq de Duitse militaire bevelhebber Alexander von Falkenhausen om hem de diensten van zijn beweging aan te bieden bij het tot stand brengen van de Nieuwe Orde. Goed een half jaar later, in november 1940, komt het tot een definitief verstandshuwelijk tussen de bezetter en het VNV, waarbij de Clercq de toekomst van zijn beweging en partij volledig in handen van Hitler legt. Het VNV zal onder Duitse voogdij een nationaal-socialistisch Vlaanderen vestigen; dat is alvast de stellige overtuiging van de Clercq. De onvoorwaardelijke collaboratie is daarmee een feit. In de daaropvolgende jaren worden honderden VNV’ers door de Clercq (en na zijn dood in oktober 1942 door diens opvolger Hendrik Elias) aangesteld als bestuurders, vooral op lokaal niveau. Op nationaal vlak ligt de overname van de macht moeilijker. De Duitsers houden belangrijke terreinen als economie, religie en justitie toch liever in eigen handen.

Een bijeenkomst van het VNV op 5 september 1943 in zaal Roxy in Turnhout, met als spreker VNV-leider Hendrik Elias (centraal op de foto). De Kempische militanten brengen de Hitler-groet. (Foto: Soma) 12

Piet Gommers, VNV-burgemeester van Hoogstraten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vlak voor de bevrijding vluchtte hij naar Nederland en Duitsland, maar uiteindelijk werd hij in Deventer opgepakt. (Foto: archief Anna Krijnen) In heel het land worden voor zover mogelijk VNV-burgemeesters aangesteld; de partij werkt hard om dat doel te realiseren. De organisatie van bezet België is van dien aard dat een groot deel van de macht aan het lokale bestuursniveau is toegekend. En dat weet de top van het VNV maar al te goed. Maar er zijn kapers op de kust. Soms blijft de regerende (én verkozen), vooroorlogse burgemeester gewoon op post. Of andere Nieuwe Orde-partijen, die ook voor collaboratie met de bezetter hebben gekozen, schuiven een andere kandidatuur naar voor. Of er komt een kandidatuur uit een geheel andere hoek. Zoals in Rijkevorsel. Daar wordt tussen december 1940 en maart 1941 alles in stelling gebracht om de katholieke schepen Van Roey tot burgemeester te benoemen. Ook de bezettingsoverheid is het hiermee eens. Maar dit is niet naar de zin van het VNV, dat alsnog met een eigen kandidaat op de proppen komt: Frans Franssen. Eerst wordt Van Roey ertoe bewogen om zijn kandidatuur “gezien de tijdsomstandigheden” in te trekken, waarna in het najaar van ‘41 VNV-burgemeester Franssen wordt aangesteld. Franssen heeft op dat moment geen enkele functie, hij zit zelfs niet in de gemeenteraad. Ook Hoogstraten krijgt in mei 1941 zijn VNV-burgemeester: dokter Piet Gommers. Dergelijke aanstellingen gaan met grootscheepse inhuldigingsfeesten gepaard. Wanneer het gewest Hoogstraten er twee VNV-burgemeesters bijkrijgt (waaronder Gommers), worden ze met groots ceremonieel vertoon ingehaald. Er wordt gemarcheerd door de bevriende Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen, de regionale VNVkopstukken komen spreken en de burgemeesters beloven plechtig dat ze “hun respectievelijke gemeenten zouden besturen in den Vlaamsnationaal-socialistische geest”. Ook later zou


OORLOGSHERINNERINGEN Gommers zijn nationaal-socialistische sympathiën niet onder stoelen of banken steken. “Rond Kerstmis 1943 had op het stadhuis een huldiging plaats van een Oostfronstrijder waarbij aan deze het boek ‘Mein Kampf’ (het politiek manifest van Hitler – nvdr) werd overhandigd met op het eerste blad een huldeadres, ondertekend door burgemeester en schepenen”, schrijft de Gazet van Hoogstraten in 1947. Het VNV ondersteunt tijdens de bezetting actief het ronselen van Vlaamse vrijwilligers voor het Oostfront, waar ze aan de zijde van Nazi Duitsland ten strijde trekken tegen het Rusland van Stalin, ingelijfd in een speciale divisie van de Waffen-SS.

ontduiken van gezag stilaan de normale instelling wordt; de populariteit van de VNV-burgemeesters daalt tot ver beneden het vriespunt. Hoe vervelend dit kan worden, ondervindt ook Piet Gommers aan den lijve wanneer hij plaatselijke landbouwers in bescherming neemt tegen de leveringsplicht. Hij botst fors met de hogere overheid. “Hij kwam in het najaar van 1941 in opspraak omdat hij zijn lokale landbouwers de hand boven het hoofd had gehouden in het niet-nakomen van hun leveringsplicht”, schrijft

Nico Wouters. “De Antwerpse provinciale dienst voor voedselvoorziening was boos op de VNVburgemeester: ‘Moesten alle burgemeesters dit voorbeeld volgen, dan konden wij eenvoudig de leveringscijfers noteren, welke de producenten zelf wensten aan te geven. EEN VOLLEDIGE TUCHTELOOSHEID ZOU ER HET GEVOLG VAN ZIJN. Er kon in de argumenten ‘(...) voor de Burgemeester geen reden liggen om op zijn beurt verzet te plegen, en wat erger is, de producenten hierin ook aan te moedigen.’ Er zijn verklaringen mogelijk voor Gommers’ optreden. Wat ook de

Voedselvoorziening Een akkoord sluiten met de bezetter is één ding, het VNV moet zijn collaboratie ook aan de bevolking verkocht krijgen. Niet zo gemakkelijk voor een partij die vrijwel nergens over verkozen vertegenwoordigers beschikt. De partijleiding probeert daarom de voedselvoorziening als hefboom te gebruiken bij de legitimering voor de machtsgreep. Ten bate van de mensen, om de voedselvoorziening beter te kunnen organiseren, grijpt het VNV de macht. Dat is de boodschap die de partij aan het brede publiek probeert te slijten. (En dat is ook het argument dat veel van de VNV-oorlogsburgemeesters na de bevrijding ter verdediging inroepen: niet uit politieke motieven heb ik gehandeld, maar louter ten voordele van het Vlaamse volk.) Toch is het VNV bij het begin van de oorlog onmiskenbaar een fascistoïde partij, met een duidelijk nationaal-socialistische ideologie. En in de loop van de oorlog zal dat alleen maar toenemen. In zijn boek, een bewerking van zijn doctoraatsverhandeling over het bewind van de Belgische oorlogsburgemeesters, gaat Nico Wouters erg nauwgezet in op de ideologie van deze VNV-burgemeesters. “De overname van het nationaal-socialisme was geen formele, louter theoretische kwestie”, schrijft hij. “De partijleden namen niet enkel de nationaal-socialistische symboliek, retoriek en programmapunten over. De politieke theorie werd daarna in de praktijk gebracht, onder meer door het bestuur van de VNV-burgemeesters. De repressieve kant van de ideologie bleef niet beperkt tot theorie. Een groot deel van de Vlaamse bevolking maakte er in de praktijk kennis mee. De bestrijding en uitschakeling van tegenstanders stond in het hart van de Nieuwe Orde.” Door in de legitimering voor de machtsgreep het accent op de voedselvoorziening te leggen, schiet het VNV uiteindelijk ook in zijn eigen voet. Want ook weinig populaire maatregelen als de leveringsplicht voor plaatselijke landbouwers of de rantsoenering maken onderdeel uit van die voedselvoorziening. Een pijnlijke vaststelling voor veel VNV’ers. Wouters: “De holle politieke theorie botste voor het eerst met de harde realiteit.” Het enige middel om leveringsplicht en rantsoenering overeind te houden, is repressie. Harde repressie, tegen ontduiking en zwarte markt. Met als gevolg dat bij de bevolking het

Burgemeester Adrien Glenisson en secretaris Adriaan Van Boxel te Meerle in 1954. (foto: GVA)

De terugkeer van de Meerlese burgemeester Adrien Glenisson MEERLE - De meeste burgervaders mochten na de bevrijding verantwoording afleggen voor wat ze tussen 1940 en 1944 hadden gedaan. Hun samenwerking met de bezetter werd hen vrijwel altijd euvel geduid. Dat het ook anders kan, bewijst het geval van Adrien Glenisson, tijdens de oorlog burgemeester van Meerle. Hij slaagde erin tijdens zijn oorlogsbewind zodanig veel aanzien te verwerven bij de plaatselijke bevolking dat hij na de oorlog de burgemeesterssjerp opnieuw mocht ombinden. Glenisson was in 1941 tot burgemeester van Meerle benoemd. Op het eerste zicht een vreemde benoeming, want Glenisson was geen lid van de gemeenteraad. In tegenstelling tot andere benoemingen uit die tijd die buiten de gemeenteraad om plaatsvonden, was hij ook geen lid van het VNV of een andere collaborerende partij. Na afloop van de oorlog werd hij meteen uit zijn functie ontzet, en vervangen door de wettelijke burgemeester, die tijdens de oorlog het ambt van eerste schepen had bekleed.

“Er kwam echter een grote lokale beweging op gang om de oorlogsburgemeester opnieuw in het ambt te herstellen”, schrijft Nico Wouters. “Oorlogsburgemeester Glenisson had blijkbaar met zijn oorlogsbestuur een grote populariteit weten te behalen. De gouverneur bleef lange tijd weigeren. De arrondissementscommissaris van Turnhout suggereerde in mei 1945 om Glenisson toch te benoemen. De gouverneur liet zich overtuigen door het grote lokale draagvlak. Omdat de man niet op de kieslijst bleek te zijn ingeschreven, trad nog wat vertraging op. Uiteindelijk werd hij in mei 1946 buiten de gemeenteraad tot burgemeester benoemd. De gemeenteraadverkiezingen van 1946 bevestigden dit, zodat Glenisson ook daarna burgemeester bleef.” Glenisson zou nog meer dan dertig jaar - tot aan de fusie van Meer, Meerle, Minderhout, Wortel, Meersel-Dreef en Hoogstraten - burgemeester van Meerle blijven. (th)

13


OORLOGSHERINNERINGEN

VNV-leider Staf de Clercq op de Brusselse Grote Markt in juli 1942: hij zette het VNV op een radicaal nationaal-socialistische, pro-Duitse koers. (Foto: Soma) reden was, in elk geval had deze VNV-burgemeester in 1941 al moeite met het strikt toepassen van (te) strenge leveringseisen.”

Bezwarende informatie Daarmee belanden we bij de belangrijkste vorm

van collaboratie: het doorgeven van bezwarende informatie over inwoners aan de Duitse bezettingsmacht. Op dit punt vooral situeert zich de wankele positie van de oorlogsburgemeester. Enerzijds de bevolking die van de burgemeester verwacht vooral geen informatie aan de bezetter door te spelen, anderzijds de Duitse bevelhebbers die de druk opvoeren om gevraagde informatie toch ter beschikking te stellen. Of het nu gaat om lijsten van beschikbare kandidaten voor verplichte tewerkstelling in Duitsland, of om een lijst van mogelijke verzetsmensen, het is voor de oorlogsburgemeester op eieren lopen. De houding van veel Nieuwe Orde-burgemeesters is op zijn minst dubbelzinnig: sommigen vervolgen, anderen beschermen. Persoonlijke voorkeuren speelden daarbij vaak een belangrijke rol. Tijdens zijn proces, in maart 1947, zal ook Piet Gommers toegeven voor het Arbeidsambt een lijst met werkonwilligen voor verplichte tewerkstelling in Duitsland te hebben opgesteld, maar dat hij dat enkel deed “na bedreiging van Duitse zijde”. Naarmate de oorlog vordert, de krijgskansen keren, het Nieuwe Orde-systeem faalt en de maatschappij verder polariseert, gaan verschillende VNV-burgemeesters steeds verder in hun samenwerking met de bezetter. De repressie van het VNV wordt steeds meer gericht op het redden van het eigen hachje, ook al omdat het verzet zich er steeds meer op begint toe te leggen VNV’ers te elimineren. Het Duitse repressie-apparaat wordt

steeds vaker gebruikt om politieke tegenstanders uit te schakelen. Onrechtstreeks gevolg is wel dat het VNV steeds verder afkalft: na een hoogtepunt met meer dan 50.000 leden, krimpt de partij in 1944 terug tot amper 15.000 leden.

Dodelijke razzia Vanaf 1944 voeren de Duitsers de repressie op, onder meer via razzia’s en grootschalige aanhoudingsacties. Daarbij deden de Duitsers vaak een beroep op de medewerking van VNV-burgemeesters bij de voorbereiding van dergelijke acties. Ook in Hoogstraten is dat niet anders. Tot eind april 1944 onderhoudt Piet Gommers een nauw contact met de Duitse bezetter, zonder dat er radicale incidenten plaatsvinden. Op 1 mei 1944 is het gedaan met de onschuld, die dag wordt in Hoogstraten een grootschalige razzia gehouden door de Sicherheitspolizei en de Gestapo. Zeventien Hoogstratenaren, waaronder deken Leo Senden en onderdirecteur Leo Peeraer van de strafinrichting, worden in alle vroegte van hun bed gelicht en opgepakt. Drie van hen worden een paar weken later vrijgelaten, de rest wordt overgebracht naar Duitse concentratiekampen, onder meer Buchenwald. Slechts vier van deze veertien zullen de oorlog overleven. Nico Wouters: “De Duitse diensten konden op korte tijd tientallen weerstanders en patriotten aanhouden (verschillende mensen hiervan kwamen om in Duitsland). Na de bezetting kon diepgaand gerechtelijk onderzoek aantonen dat Gommers een belangrijk aandeel had gehad door informatie aan de Duitsers te geven. Gommers had dus onder invloed van de Duitsers een aandeel gehad in een verregaande actie.” Het belangrijkste doelwit van de razzia is blijkbaar Marcel Rosiers, één van de tien die de oorlog niet zal overleven. “Naar de Begijnenstraat te Antwerpen overgebracht, zou hij er zes weken langer moeten verblijven dan onze overige politieke gevangenen, omdat hij als hoofdbeschuldigde aanzien werd”, schrijft De Gazet van Hoogstraten in juli 1945 naar aanleiding van zijn overlijden. “Meerdere malen werd hij naar de beruchte Gestapoburelen van de Elisabethlei vervoerd, waar telkens zeer strenge onderhoren en slagen elkaar afwisselden.”

In de ban van goed of fout Pieter Gommers, geboren te Meerle op 23 maart 1904 en overleden te Antwerpen op 19 maart 1969, was de zoon van Eugeen Gommers (°Baarle-Nassau), huisarts te Meerle, en van Angelie Derwig (°Bergen-op-Zoom). P. Gommers vestigde zich als huisarts te Hoogstraten (Van Aertselaerstraat 5) en verkreeg de Belgische nationaliteit in 1926. In het proces verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 1938 worden volgende verkozenen vermeld: lijst 1 – Brosens J.F., Mertens J.B., Gommers P.C.E., Vandersmissen J., Beyers E.E. & lijst 2 – Brosens A., Jansen H., Mertens L., Rosiers M. Bij de installatie van de nieuwe raad op 7 januari 1939 wordt Piet Gommers 2de schepen van Hoogstraten. Hij was later burgemeester van Hoogstraten van 29.05.1941 tot 01.10.1944. Na zijn vrijlating midden jaren vijftig was hij actief als geneesheer in Antwerpen. Overleden in 1969 werd hij begraven op het kerkhof van Hemiksem in het graf van de familie d’Aubioul. (js) 14

Razzia’s, folteringen en andere vormen van harde repressie worden door veel leden van de Nieuwe Orde als normaal beschouwd. Wouters: “Het uitschakelen van lokale tegenstanders met Duitse hulp was een cruciaal onderdeel van zowel de machtsgreep als het bestuur van de Nieuwe Orde. Dat lokale tegenstanders (vaak gezagsdragers) moesten verdwijnen of moesten worden ‘uitgeschakeld’, werd door beide partijen aanvaard als evident. Pas toen de Nieuwe Orde in crisis raakte en toen de situatie zich tegen beide partijen zelf keerde, werden bepaalde keuzes in vraag gesteld.”

Dwangarbeid Na de oorlog wordt de houding van de oorlogsburgemeester overal nauwkeurig onderzocht.


OORLOGSHERINNERINGEN Iedereen, ook gemeenteraadsleden, moeten zich verantwoorden voor hun handelingen tijdens de bezetting. Af en toe waren de klachten wel aan de vage kant, zoals mag blijken uit een brief uit 1945 van de Antwerpse provinciegouverneur aan de Hoogstraatse gemeenteraad, waarin de man laat weten dat het niet volstaat ongedefinieerde klachten over de algemene houding van gemeenteraadsleden in te dienen, maar dat “bepaalde en wel omschreven feiten aangehaald moeten worden waaruit de onwaardigheid voor het vervullen van hun mandaat zal blijken.” Tegen Gommers zijn er klaarblijkelijk wel genoeg “bepaalde en wel omschreven feiten” te zijner laste. Hij wordt na de bezetting, in maart 1947, zwaar veroordeeld. Hij krijgt levenslange dwangarbeid opgelegd, in 1952 herleid tot twintig jaar cel. Vooral zijn bewezen aandeel in de Duitse razzia van 1 mei 1944 wordt hem zeer kwalijk genomen. Nico Wouters: “Het gerechtelijke onderzoek had hier met ‘absolute zekerheid’ kunnen reconstrueren dat de burgemeester inzake informatiebeheer en de voorbereiding van de razzia een centrale rol had gespeeld.” Toch houdt Gommers tijdens zijn proces voor de Krijgsraad in Turnhout vol vooraf niets van de razzia geweten te hebben. “Betichte beweert dat hij tevoren niets van de zaak afwist en hier voor niets tussen is. Hij ontkent tevens de heer Rosiers ooit te hebben bedreigd”, schrijft de aanwezige verslaggever van de Gazet van Hoogstraten, die ook weet te melden: “Hij geeft toe lid geworden te zijn van het VNV in 1940, doch reeds in juli

1942 ontslag te hebben gegeven.” De rechtszaak tegen Gommers wordt overigens herhaaldelijk verstoord door kreten uit de zaal als ‘Ter dood, ter dood!’ en ‘Hé Piet, kent ge hem nog, die ge levend hebt verbrand!’ Net zoals veel andere collaborateurs, verzamelt ook Piet Gommers getuigenissen van zijn “goeie wil” en “beste bedoelingen”. Wouters: “Veel leden van de lokale gemeenschap leken erg geschrokken door de zware veroordeling. Ze hadden het er blijkbaar moeilijk mee de man die zij kenden aan de feiten te koppelen. Zijn advocaat stelde in 1947 dat ‘Vlaamse intellectuelen geen verklikkers zijn’. De advocaat legde de verantwoordelijkheid van de aanhoudingen bij de slachtoffers van de razzia, die door hun roekeloze gedrag zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen arrestatie en latere dood droegen.” “In Vlaanderen ontstond na de bezetting als snel de beeldvorming over de ‘goede oorlogsburgemeester’: de misleide Vlaams-nationale burgemeester die zijn best had gedaan in moeilijke omstandigheden, maar na de bezetting zwaar was veroordeeld in een politieke anti-Vlaamse ‘repressie’. Het centrale politieke, nationaal-socia-listische aspect van het burgemeesterschap van VNV-leden verdween hierbij op de achtergrond”, schrijft Wouters. Als zijn boek één ding bewijst, dan is het wel dat de zaken heel wat genuanceerder lagen dan in de traditionele beeldvorming. Ook in Hoogstraten. (Toon Horsten)

Dr. P. Gommers en echtgenote G. d’Aubioul in Antwerpen – midden jaren vijftig – waar hij zich (na zijn vrijlating) vestigde als huisarts. (Foto: archief Anna Krijnen)

Bibliografie: Nico Wouters, ‘Oorlogsburgemeester 40/44. Lokaal bestuur en collaboratie in België’, 2004. Bruno de Wever, ‘Greep naar de macht. Vlaamsnationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 19331945’ 1994. ‘Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging’, 1998. Artikels in de ‘Gazet van Hoogstraten’ en ‘De Hoogstraatse Maand’.

Lauryssen Electronics Hoogstraten (Minderhout)

195

15


OORLOGSHERINNERINGEN

Oorlogsherinneringen van aan de statie Gust Bolckmans vertelt over zijn herinneringen als kind op het einde van de oorlog. “Ik was een kind van zeven in ’45. We woonden aan de tramstatie in Hoogstraten, waar ik als kind opgroeide en dit alles zag. De betekenis ervan kwam echter pas later.”

Hoogstraten bevrijd In de vroege morgen van woensdag 25 oktober ’44 werden er geweerschoten gehoord. Een Duitse patrouille van een tien man was blijkbaar nogmaals doorgedrongen tot in de Minderhoutsestraat. Op een gegeven ogenblik kwam men met een brancard uit de Minderhoutsestraat. Het was Louis Van Mierlo (58 jaar) die op de brancard lag. Hij was door een kogel in de heup geraakt. De dagen voordien was er spertijd. Mijn vader zei me dat we ’s avonds niet buiten mochten. ’s Nachts hoorde ik in mijn slaapkamer het gedaver en het lawaai van voertuigen op rupsbanden, kannonen en ander rollend materiaal. De Duitsers waren zich volop aan het terugtrekken en dat mocht niet gezien worden. Waagde men zich toch op straat, dan kon dit je leven kosten. Voor de nazi’s was deze terugtocht immers een affront.

Aan de Statie was er veel te zien Na de bevrijding, in oktober 1944, was er hier veel bedrijvigheid. Engelsen hadden logement in café De Wachtzaal bij Hofkens. Er werd gekookt in de poort bij Van den Bogaert en bij Bleys in het Brouwershuis. Hiervoor hadden ze grote ketels in gebruik. De Schotten hadden onder andere schapenvlees bij in glazen bokalen. Er was natuurlijk ook cornedbeef, ingemaakte groenten waaronder bonen en niet te vergeten chocolade en koekjes. Als kind gingen we wel eens “biscuit” vragen en dan kregen we droge koekjes. Een pakje sigaretten voor vader kon je bij uitzondering ook wel eens krijgen.

Ze brachten ook grote metalen benzineblikken mee van zo’n 30 op 30 cm en een halve meter hoog. De boeren knipten deze later open en hadden dan een plaat om een ‘kot’ mee te beslaan. Er stonden ook regelmatig vrachtwagens en ander rijdend materieel, waaronder ook tanks of rupsvoertuigen. Wat me nog goed is bij gebleven, is een seinwagen, een soort korte vrachtwagen waar de verbindingsofficier, een Canadees, zijn werk deed. De wagen stond opgesteld tussen het huis van Loos en dokter Gommers. Voor mij was dat iets speciaals, al dat gepiep en gedoe. De grote vrachtwagens hadden ook mijn belangstelling. Ze stonden op zeer hoge wielen en men kon al kruipende of al bukkende onder de assen door komen zonder vast te zitten. Op een gegeven ogenblik ben ik achter het stuur van zo een vrachtwagen gekropen en heb hem gestart. De buurman had het echter gelukkig gezien en zette hem direct stil. Er waren ook vrachtwagens bij met een grote witte ster, dat waren natuurlijk Amerikanen. Verder waren er ook nog Canadezen. Juist na de bevrijding lag het in de Vrijheid vol met metalen potjes met een houten steel. De mensen riepen: ‘Afblijven, dat is gevaarlijk.’ Het waren immers Duitse handgranaten. Verder werd er gezegd om in de Vrijheid op te letten voor draden of kabels. Er konden immers mijnen of explosieven aan zijn verbonden. Iemand wist een Duits geweer liggen wat hij graag had, maar durfde het niet te halen, om dezelfde reden.

Mensen bekijken de schade na de V2-inslag aan de Vossegang op 7 november 1944. (foto: archief F. Huijbrechts)

“Wie klaagt hem aan?” Ik weet nog dat er hier en daar mensen samenstroomden voor iemand zijn huis. Er werd dan geroepen: “Wie klaagt hem aan?” Werden ze aangeklaagd, dan namen ze de personen mee. Maar voor een kind flitst zoiets voorbij. Hij gaat daarna over tot de orde van de dag, spelen en ravotten. Wat er juist gebeurde, besefte je later pas. Het ging vaak om mensen die tijdens de oorlog wat te fanatiek hun werk hadden gedaan. Zoals bij voorbeeld een douane die wat al te ijverig was geweest. Kleine smokkelaars werden normaal door gelaten, vooral als men ze kende en er veel kinderen waren. Maar er waren zeer fanatieke bij. Die pakte gewoon alles af. Geen compassie! En af en toe hielden ze zelf ook wel eens een grote bolkaas achter voor eigen gebruik. Het waren zulke figuren die vaak wat te vrezen hadden. En er zijn natuurlijk in die dagen ook grote fouten gemaakt door fanatiekers. Maar ja, hoe kon het ook anders, oorlog is altijd extreem.

De oorlogsburgemeester

Met een bulldozer van de geallieerden wordt het puin van de kerktoren opgeruimd aan hotel De Zwaan. (foto: F. Nollekens) 16

Dokter Gommers, de oorlogsburgemeester, woonde tijdens de oorlog ook aan de statie, tussen Loos en Hofkens. De Duitsers waren er vriend aan huis en liepen er binnen en buiten. Maar rond de tijd dat de toren ontplofte en de Duitsers aftrokken, is ook hij vertrokken. In zijn huis is dan de familie De Wilde komen wonen. De Wilde was toen vrederechter. Zijn villa in de Vrijheid lag tussen de ‘Roma’ en ‘De Tram’, waar nu de Gravin Elisabethlaan begint. Vroeger lag daar enkel een paadje van een paar meter breed naast. Nu is die woning volledig weg en heeft plaats moeten maken voor een veel bredere laan. Toen


OORLOGSHERINNERINGEN de kerktoren ontplofte, werd zijn huis verwoest en hadden zij geen woonst meer. Later heb ik horen vertellen dat ze Gommers hebben opgepakt en hebben bestraft. Ja, dat proces is ook nogal wat geweest. In het lang en het breed heeft het in de gazetten gestaan. Met natuurlijk flink wat ophef. Ik denk dat hij tien of vijftien jaren gekregen heeft. Zijn vrouw werd met rust gelaten. Er wordt verteld dat hij ook schuld had aan de velen die opgepakt zijn in Hoogstraten, waaronder deken Senden, Marcel Rosiers, Leo Peeraar, William Pinxteren, Schauvlieghe en anderen. Maar hieraan kan getwijfeld worden. Waar men hem wel van kon beschuldigen, is dat hij deze mensen niet heeft gewaarschuwd ofschoon hij er als burgemeester weet van gehad moet hebben. En dat hij niets heeft gedaan om hen terug vrij te krijgen. De vraag blijft dan: “Wie heeft hen verraden of aangegeven?” Maar ja, ik was nog jong en het is al lang geleden. Er zijn hier vast andere personen die er iets meer van weten. Toen hij vrij kwam, was dit weer nieuws voor de kranten. Zijn vrouw schijnt toen ergens een dokterspraktijk voor hem te hebben gekocht.

Wat je later hoorde vertellen Verder hoorde je later nog van alles vertellen. Over grote brokken puin in de Vrijheid die afkomstig waren van de ontplofte kerk. En je zag de bulldozers van het leger die de weg terug vrij maakte. En iets over de vliegende bommen, V1’s en V2’s die zo gevaarlijk waren. Men zei ons: ‘Als het geluid ophoudt, dan moet ge wegduiken’. Op 6 november viel er een V1 in de Moerstraat en meerdere huizen werden er beschadigd. Het zelfde gebeurde in de Leemstraat, richting kapel van Onze-Lieve-Vrouw van den Akker. Hier werd een groot gat in de grond geslagen, ongeveer twee meter diep en een zes op zes meter groot. Het was voor ons een geweldig speelterrein. We speelden op de hoogste top: “Wie is de baas van het platte landje?”. Op 7 november ’44 is er een V2 gevallen in de omgeving van het Klein-Seminarie. De schade die werd aangericht was veel groter dan deze van een V1. De V-bommen vielen overigens in heel de streek. Vooral in Meer zijn er vele vliegende bommen gevallen. Dit alles zorgde voor heel wat leed en terreur onder de mensen. Ze hadden hierdoor hun eigen zorgen. Het verdere verloop van de

oorlog kwam hierdoor voor de mensen op de tweede plaats. Vele huizen waren verwoest of gedeeltelijk kapot en moesten voorlopig worden hersteld, voor zover dit toen mogelijk was. Zij moesten toch kunnen wonen. Onze gebuur bracht op een gegeven ogenblik twee grote ronde bollen mee met draad omwonden. Deze waren van een V1 afkomstig en bevatte de brandstof en lucht of zuurstof voor de aandrijving ervan. Waarschijnlijk was deze niet ontploft.

Alles lag stil en we moesten niet naar school Later hoor je dan vertellen over de Duitse frontlijn dwars door de Kempen, van begin september tot eind oktober ’44. Bijna acht weken lang lag hier alles stil. De veiling en de andere bedrijven werkten niet of nauwelijks. Zelfs de land- en tuinbouw lagen op de moeilijkste ogenblikken stil. We moesten ook niet naar school, ze bleven gesloten. Auto’s of fietsen bolden niet meer over straat of ze werden door Duitse soldaten aangeslagen. Er waren naar het schijnt ook vele inwoners uit hun huizen gevlucht naar het kasteel of het seminarie. Tot alles voorbij was.

Stilaan kwam alles weer opgang De winter van ’44-’45 was koud en er was weinig brandstof. Dit doet me aan het volgende denken. Toen de tram reed, werden de verbrande kolen op de statie weggedaan. Maar deze waren nog niet helemaal opgebrand. Mensen liepen er dan naartoe om deze op te scheppen en verder te gebruiken in huis. Zo zuinig werd er met alles omgesprongen. Ik moet wel zeggen dat dit niet juist na de bevrijding van Hoogstraten geweest kan zijn. Want met het ontploffen van de kerk was heel de weg en dus ook het spoor onderbroken. Ik hoorde vertellen dat de Engelsen in de maanden december drie weken lang bijna dagelijks ongeveer 100 wagens steengruis vervoerden om wegen te herstellen in Meerle, Weelde, Arendonk, Turnhout, Beerse en elders. Er waren ook bulldozers van het leger in de Vrijheid aan het werk om de weg terug zo snel mogelijk vrij te krijgen. Als kind maakt zoiets natuurlijk zeer veel indruk. Het waren de eerste die ik ooit zag en waarschijnlijk de eerste die hier ooit rondreden. Dat het aan de kerk een grote ravage was en er zeer veel huizen werden verwoest, hoef ik eigen-

Duitse soldaten in de Vrijheid van Hoogstraten (foto genomen vanuit de kamer van J. Lauwerys).

lijk niet te vertellen. Dat weet men wel.

Een drietal moedige werklieden Er was ook een verhaal over een drietal moedige werklieden die op 9 februari van M. Van Steenbergen de opdracht hadden gekregen de steenberg op te ruimen, die aan de zuidwesthoek van de toren lag. Deze berg rees ruim 5 meter hoog op en werd op minstens 50 ton geschat. Een journalist had naar het schijnt voorgesteld hem als oorlogsmonument te behouden: een vrij goedkope oplossing, maar wat hinderlijk voor het verkeer! Daarom moest hij weg. Maar hoe? Met een buisje dynamiet hadden de Canadeze genietroepen einde oktober een soortgelijke kolos verpulverd, maar die mannen zaten nu aan de Rijn! Klopboorhamers kenden de aannemer nog niet. Er bestond dus geen ander middel dan de spierkracht van de arbeiders. Peer, de meestergast, stelde hen staalharde breekijzers van bijna een meter lang en zware voorhamers ter beschikking. Zo sloegen ze er op los van de morgen tot de avond, juist vier weken met elk zes werkdagen lang, precies van 9 februari tot 9 maart! Een krachttoer was het. De mortel was harder dan de baksteen. De spieren van de arbeiders hadden echter niet begeven, maar de breekijzers wel: op het eind van het werk waren ze nog amper 20 centimeter lang!

Gaan werken voor “den Engelsman” Na de bevrijding zijn er hier vele jonge mannen gaan werken voor “den Engelsman”, zoals ze dat noemden. In Meer, te Maxburg, was er de “Liebig”. Velen hebben daar de gronden mee om gedaan. Aanvankelijk met de ‘schup’, later gebeurde het met de tractor. Ze wonnen er erwten, bonen, lupinen, aardappelen, kruiden, enz. … . Veelal om er bouillon van te maken. Het leven ging verder. Er moest gegeten kunnen worden, dat was immers een eerste zorg. En verder moest alles worden heropgebouwd. Het zou nog wel een tijdje duren. Zij hebben er vaak ook heel wat geleerd, zoals met de “camion” rijden. Bij de aanneming werd er niet zo nauw gekeken. Of ge iets kon of niet, ze hadden de mensen nodig. En bekwame vrachtwagenchauffeurs waren er niet voor het oprapen. Het heeft nog heel wat jaren geduurd voor alles terug wat op zijn normale plooi was.

Een pantservoertuig op het Van Aertselaerplein. 17


OORLOGSHERINNERINGEN

Britse militairen in Meersel-Dreef (1944) Uit het foto-archief van Kees van den Goorbergh

Een peloton Britse soldaten voor huis nr. 49.

De Genie-soldaten voor hun kraan op de Dreef.

Het douanehuisje is weer netjes opgeruimd.

Ron Darby gaat een vracht aardappels naar Breda brengen.

Het cafĂŠ Hof van Holland van Peer Jochems was een vast trefpunt. 18


OORLOGSHERINNERINGEN

Tussen bevrijding en wapenstilstand Ruim zestig jaar geleden, eind oktober 1944, waren alle dorpen van de huidige gemeente Hoogstraten bevrijd. De vreugde kon bij velen niet op: we zijn bevrijd! Maar de oorlog was nog niet voorbij. Het laatste bedrijf begon en Hitler dreigde met zijn ‘geheime wapens’. Hierbij werd er niets gespaard. De grote bedreiging werd werkelijkheid met de komst van de vergeldingswapens, de V1’s en de V2’s. Ze waren meestal voor de haven van Antwerpen bestemd, maar velen zijn er hier gevallen. Dit zorgde voor een echte terreur na de bevrijding en bij de werkzaamheden van de wederopbouw.

V1

V2

Vergeltungswaffe V1 – Dit is de afkorting van ‘Vergeltungswaffe Nummer Eins’. Het wapen werd door de Duitsers gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was een door een straalmotor voortgestuwde bom, voorzien van vleugels. De V1 vloog volgens een vooraf ingestelde koers op een hoogte tussen 1300 en 2500 meter met een snelheid van ongeveer 650 à 700 km/uur. De actieradius lag aanvankelijk op 320 km, later verhoogd tot 450

km. Hij woog ruim 1900 kg, waarvan 800 kg explosief materiaal. Het toestel was 9 meter lang en ruim anderhalve meter breed. De V1 was een goedkoop te maken wapen en het kostte maar 280 manuren. Hij kon echter neergeschoten worden of door een jachtvliegtuig met een punt van de vleugel uit koers geduwd worden. Door de re-

Kaartje van het kanton Hoogstraten. Een open cirkel duidt de plaats aan waar een V1 viel en een zwart punt de plaats waar een V2 viel. Het is duidelijk te zien dat Meer het meest geteisterd werd met V-bommen.

latief lage snelheid en het lawaai kon men hem ook horen aankomen. Stopte het geronk van de motor, dan viel hij naar beneden en kon men best vlug gaan schuilen. De V1 kon, in tegenstelling met de V2, vliegen met minderwaardige brandstof. De V1 was echter nogal onbetrouwbaar; ongeveer 25 % ervan functioneerde niet. V2 – Ook de V2 – Vergeltungswaffe Nummer Zwei – werd door de Duitsers gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit was een raket zonder vleugels, aangedreven met alcohol en vloeibare zuurstof. De raket steeg loodrecht op tot een maximum hoogte van 65000 meter en was na de start niet meer bestuurbaar. Zijn snelheid bedroeg 5000 km/uur of ruim viermaal de snelheid van het geluid. Hij was dus supersonisch. Men kon hem dan ook niet horen naderen. De duur van zijn vlucht bedroeg ongeveer zes minuten en zijn draagwijdte was een 322 km. De V2 droeg een grotere hoeveelheid springstof als de V1, namelijk zo’n 974 kg. Door zijn hoge snelheid en gewicht richtte de inslag veel meer schade aan. De bouw van de V2 was veel duurder en eiste 13000 manuren. Hij was 14 meter lang en 1,65 meter breed. Zijn gewicht bedroeg 12,4 ton. (DB)

19


maart 1955

20


DE WERELD VAN

21


vanuit het stadhuis... Rijkswachtgebouw opnieuw te koop IKO terug naar de wachtzaal Zoals het licht plots uitviel bij de uiteenzetting van de korpschef van de politiezone Noorderkempen, zo valt ook gans het dossier van de vroegere rijkswachtkazerne terug in een donker gat. Na een twijfelachtige toewijzing, klachten, ingrepen van gouverneur en minister en een beroep bij de Raad van State, staat de gemeente terug bij af. En weer wordt de beslissing tot verkoop genomen, meerderheid tegen oppositie. Het spel kan van voor af aan beginnen, de gemeente raapt wat centen, maar zal weldra voor goed een belangrijk stuk patrimonium kwijt geraken.Tenzij er weer een ander duiveltje uit de doos springt. Intussen ziet het college de bouw van een nieuwe IKO-afdeling weer positief.

Politiechef ziet het niet meer zitten Marc Snels, korpschef van de politiezone Noorderkempen, zag het onlangs even niet meer zitten. Het werd een beetje zwart voor zijn ogen. Verwarring bij de aanwezigen, hier en daar zelfs hilariteit. De hulpdiensten kwamen toegesneld en na een paar bemoedigende woordjes, wat heen en weer geloop, een kleine pauze en het leed was geleden. Plots werd alles weer terug helder voor de geest en vloeide het veiligheidsplan weer in goede banen. Hoogstraten hoeft zich geen zorgen te maken, de volgende vier jaar houdt de politie een extra oogje in het zeil en leidt Marc Snels zijn troepen in goede banen. De korte elektri-

citeitspanne tijdens zijn uiteenzetting over het veiligheidsplan 2005-2008 heeft hem niet van de wijs gebracht. Met de korpschef is er niets aan de hand. Met dank aan de Hoogstraatse brandweer die de gemeenteraad depaneerde en het licht in de duisternis bracht kon hij zijn uiteenzetting afwerken. Ter gepaste tijd komen wij hier zeker nog op terug.

Raad van State Op 29 november 2003 nam de Hoogstraatse gemeenteraad een historische beslissing. Meerderheid tegen oppositie besliste de gemeenteraad de vroegere rijkswachtkazerne in de Vrijheid te verkopen aan Immo Noord. Er waren op dat

Erg goed gedaan

HOOGSTRATEN - Tijdens de Erfgoeddag, op zondag 17 april, overhandigde schepen Roger Van Aperen aan de eigenaars van negen woningen een rood/wit ‘monumenten’ schildje. Die onderscheiding heeft alles te maken met de manier waarop deze mensen hun woning op een voorbeeldige manier renoveerden. Het is het tweede jaar op rij dat de vereniging Erfgoed Hoogstraten deze onderscheiding toekent. 22

moment nog slechts twee kandidaten. De andere kandidaat was de Veiling van Hoogstraten die er een open aardbeicentrum wou inrichten. Vooraf waren er in de raad een aantal strikte voorwaarden en afspraken op papier gezet. De toewijzing aan Immo Noord strookte volgens de oppositie niet met deze afspraken en daarom diende Groen! klacht in bij de gouverneur van de provincie. Deze trad de bezwaren bij, het gemeentebestuur negeerde evenwel deze beslissing, maar uiteindelijk kwam ook minister Van Grembergen tussenbeide die eveneens het gemeentebestuur op de vingers tikte en de gemeenteraadsbeslissing vernietigde. Hij was van oordeel dat het gemeentebestuur in haar toewijzing van de kazerne haar eigen spelregels niet gevolgd had en dus “de regels van behoorlijk bestuur had geschonden”. Immo Noord liet het hier niet bij zitten en stapte naar de Raad van State. Zij vroeg de nietigverklaring van de beslissing van de Minister. Belangrijk probleem: hoe lang kan een beslissing van de RvS op zich laten wachten? Drie jaar? vier jaar? vijf jaar? Niemand die het weet. Het gemeentebestuur nam daarop een wel erg raar besluit: ook zij stapte naar de Raad van State.

Terugtrekken Burgemeester Van Aperen verantwoorde zijn beroep op de Raad van State door te stellen dat het misschien wel vier tot zeven jaar kan duren vooraleer er een beslissing in deze zaak zou kunnen vallen. “De kans bestaat dat het bewuste gebouw in de loop van die jaren in waarde vermindert. Wij willen ons hiertegen indekken en op deze manier inbouwen dat die kosten later op de Vlaamse Gemeenschap zullen kunnen verhaald worden. Indien het Ministerie door de Raad van State in het ongelijk gesteld wordt en de koop toch kan doorgaan, willen wij niet opdraaien voor het verloren kapitaal. Dit besluit hebben wij genomen na uitgebreid advies van de jurist van IOK.” Oppositielid Verhulst kon er echter niet bij dat het gemeentebestuur nog steeds niets geleerd scheen te hebben nadat ze al twee keer met haar hoofd tegen de muur is gelopen. Zijn groep zal echter als enige tegen het beroep stemmen. Onlangs, zes maanden na deze beslissing, trekt het gemeentebestuur plots haar beroep bij de Raad van State in. Oppositielid Haseldonckx doet er het college aan herinneren dat er ook nog een beroep van NV. IMMO Noord bij dezelfde Raad van State loopt. Wat als de Raad van State deze ‘eigenaar’ gelijk geeft? Wat als zij de beslissing van de minister vernietigt? Dat zijn zorgen voor later, lijkt burgemeester Van Aperen te denken, want hij repliceert hierop: “Dit kan nog wel 4 à 5 jaar duren. We gaan dit gebouw publiek verkopen. We zullen dan wel zien wat het geeft”. Raadslid Verhulst herinnert zijn collega’s in de raad eraan dat Groen! vanaf het begin dit een


GEMEENTERAAD zinloze daad vond. “De procedure bij de toewijzing van de rijkswachtkazerne is niet correct gevolgd. En de Raad van State oordeelt juist over procedurekwesties. Maar toch ging het college in beroep. Nu geven zowel de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten als de IOK juridische deskundigen ons gelijk. Het feit dat er vandaag terug over een verkoop wordt beslist geeft aan dat het college deze mening deelt. Wij willen eerst en vooral wel eens weten wat deze nutteloze stap de gemeenschap heeft gekost”. Jef Van Looy is hier evenwel niet mee akkoord:”De Raad van State kan de beslissing van de minister vernietigen.” De CD&V raadsleden stemmen tegen de intrekking, alle andere gaan ermee akkoord dat het bezwaarschrift bij de Raad van State geen zin meer heeft en stemmen voor de intrekking ervan.

nieuw filiaal van IKO op te richten aan het Groenewoud in de gebouwen van de vroegere wasserij. Althans dat was de oorspronkelijke bedoeling. In de loop van de jaren evolueerden de plannen grondig van afbraak van de oude wasserij naar een sobere nieuwe ruimte naar steeds duurdere uitgave met zelfs twee appartementen er boven op. Niet alleen de oppositie in de gemeenteraad had het hier heel moeilijk mee, ook Stedenbouw keurde op zeker moment de plannen af omdat het niet meer strookte met de oorspronkelijke aanvraag. Het college moest bijsturen. De

hoogte zou behouden blijven maar de twee appartementen vallen terug weg, de afstanden tot de scheidingslijnen moeten aangepast worden. “Het dossier begint van voor af aan” weet burgemeester Van Aperen. Toch wist de burgemeester ons in een vorige raad te melden dat het nieuwe gebouw voor IKO vóór einde volgend schooljaar af zal zijn. ‘Wait and see’. Nogmaals sterkte voor de directie van IKO die al bijna vier jaar geleden gehoopt had een snelle oplossing te vinden voor haar nijpend plaatsgebrek.

Veel belangstelling voor de kolonie

Nieuwe verkoop Nu het beroep bij de Raad van State is ingetrokken, staat er niets meer een nieuwe verkoop van de rijkswachtkazerne in de weg. Dit is echter niet de visie van de oppositie want zij zal tegen de verkoop stemmen. Verhulst vindt het onzinnig dit gebouw te verkopen: “Je krijgt voor dit waardevol patrimonium nu een kleine som maar later zul je veel meer moeten uitgeven voor een gelijkaardige ruimte. Denk maar eens aan de verkoop van het oude IKO-gebouw in de Gelmelstraat. De toenmalige meerderheid KVB- CVP wilde dit kost wat kost verkopen voor de schamele som van 12 miljoen frank. Nu zou dit met subsidies gerestaureerd kunnen worden en zou het gebouw in aansluiting met de bib en de IKO een symbool kunnen zijn van een goed beheer. De gronden achter de rijkswachtkazerne zijn verkocht voor de bouw van flats. Een centrale parking in het dorp heb je daarmee overboord gegooid. Maar intussen denk je zelf aan de koop van een perceel grond tegenover de vroegere wasserij Groenewoud. En wat gaat dit Groenewoud intussen niet kosten? Zou het niet zinvoller zijn tijdelijk het filiaal van IKO in de rijkswacht onder te brengen en intussen kan men rustig nadenken hoe het verder met het gebouw moet. Bijvoorbeeld een gedeelte verhuren en een gedeelte zelf gebruiken”. Marc Haseldonckx treedt deze visie van Verhulst bij. “Voor een paar zilverlingen gaat ge dit gebouw verkopen zodanig zelfs dat ge later geen impact meer hebt op de invulling ervan. Wij zeggen maar één ding: hou het zelf bij!” Uiteindelijk beslist meerderheid tegen oppositie voor de verkoop van de rijkswachtkazerne. Door de oppositie werd er nog eens stevig aan herinnerd dat de koper zich wel zal moeten houden aan alle richtlijnen die Monumenten en Landschappen en Stedenbouw hebben opgelegd. Hoewel dit nu niet uitdrukkelijk door het college werd aangekondigd, zijn deze voorschriften wel erg belangrijk. Het heeft vooral te maken met het volume en het uitzicht, het respect voor de bestaande toestand en de afspraken voor de achterliggende gebouwen. Afwachten nu wie er als koper zijn neus aan het venster zal steken.

WORTEL - Honderden erfgoedliefhebbers brachten tijdens de Erfgoeddag een bezoek aan het Casino en de voormalige boerderij van Wortel-kolonie. De belangstellenden verzamelden in het Casino, waar Frans Horsten de geschiedenis van het domein en het verhaal van de bescherming en de herbestemming in herinnering bracht. Daarna verduidelijkte Jan Borghs de plannen van de Widar Stichting, gaven Ilse en Greet Somers uitleg bij het ‘natuureducatief centrum’, dat ze in de boerderij willen onderbrengen en gaf Drej Oomen tekst en uitleg bij de initiatieven die Natuurpunt in de kolonie neemt. Wie er niet bij kon zijn is op zondag 22 mei opnieuw welkom in het Casino. Dan organiseert de Widar Stichting er een opendeurdag en is de ‘taverne’ geopend.

IKO toch in Groenewoud? Het blijft maar duren met de plannen om een

23


RUIMTELIJKE ORDENING

Voetwegen zijn geen voetvegen! GROOT-HOOGSTRATEN - Op drukke dagen gaat het er op onze aloude Vrijheid hectisch aan toe. Automobilisten zullen eerder gas bijgeven dan dat ze je laten oversteken. Alsof ze schrik hebben dat hun koffer vol winkelwaar anders zou bederven. Op zo’n moment wens je een rustig alternatief. Een achterstraatje, autovrij. Als het kan met een hoftuin afgelijnd. Terugkijkend naar vroeger weten we dat er overal zulke paadjes bestonden. Maar wie vandaag ‘op pad’ wil, zal merken dat er heel wat verdwenen zijn. Hoe dat komt en of het tij ooit keert, vroegen we aan de Werkgroep Erfgoedprojecten, die zich al een tijd met de problematiek bezighoudt.

Wat zijn voetwegen? In de meeste gemeenten heeft er dus eeuwenlang een netwerk bestaan in de vorm van buurtwegen, karrensporen, bospaden, molenpaden, kerkpaden en andere ‘trage wegen’. Ze dienden onder meer voor kerkgangers en voor jongelui die er langs naar de dorpsschool stapten. Ze vormden meestal de kortste, meest ‘gerichte’ weg voor wie naar het dorp ging. Een aantal van deze paden is zo oud als de parochies zelf. De Wet op de Buurtwegen (10 april 1841) vertrouwt de aanleg van en de zorg voor buurtwegen allerhande toe aan de gemeenten. Blijkbaar met succes, want op 10 jaar tijd verdubbelt het buurtwegennet. En tot over enkele decennia bleef het trouw dienst doen.

In een aantal gevallen werd de wettelijke procedure tot afschaffing weliswaar gevolgd. Maar even zo vaak werd een pad van de ene op de andere dag ingepalmd. Niet zelden werd dan geschermd met een zogenaamde verjaring: “Dit pad wordt al meer dan 30 jaar niet meer gebruikt.” Dat men zo’n uitspraak ook moet bewijzen, scheen men niet te weten. En dat er zelfs dan nog altijd een gemeenteraadsbeslissing tot afschaffing nodig is, evenmin. Of het uit onwetendheid was of uit onwil, valt moeilijk te zeggen. Maar feit is dat ook veel gemeentebesturen in de fout zijn gegaan. Door overtreders niet terecht te wijzen en door paden onvoldoende te onderhouden.

Voor wie van Minderhout komt, stopt het Stip Stappenpad momenteel aan het kasteel. Zoals je op deze oude postkaart ziet, liep het vroeger verder rond het kasteel, tot aan de Klinketbrug.

Toch geen voetvegen? Het is maar vanaf onze ‘gouden’ jaren ’60 dat buurtwegen langzaam maar zeker beginnen te verdwijnen. Schaalvergroting in de landbouw en verkavelingen ten bate van onze tomeloze bouwdrift legden nieuwe wegentracés vast en gooiden perceelsgrenzen door elkaar. Kilometers oude paden verdwenen onder huizen, fabrieken en hectaren asfalt. Ontelbare voetwegen werden bij akkers ingeploegd. En paden die al overbleven, gebruikten we hoe langer hoe minder, verslaafd als we waren aan onze heilige koe, de auto.

24

In die zin was het toenmalige bestuur van Meer overigens revolutionair. Halfweg de jaren ’70 eiste én kreeg men daar een nieuw pad, ter compensatie van een voetweg die de Ruilverkaveling wilde afschaffen!

Terug op het goede pad De laatste jaren begint ons woon- en leefpatroon gelukkig te veranderen. Levenskwaliteit, “onthaasting”, landschapsbeleving en natuurbehoud hebben daarbij meer aandacht gekregen. Precies door deze evolutie krijgen ook de aloude voet-

Op initiatief van de Werkgroep Erfgoedprojecten legde de stad het ontbrekende deel van het Stip Stappenpad opnieuw aan. wegen een nieuwe kans. Maar om ze echt nieuw leven in te blazen, worden ze best in een netwerk geschakeld. Een tip die trouwens ook in het recente Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) wordt gegeven. Een pad wordt immers maar gebruikt als het ergens naartoe leidt. Dat maakt het vorig jaar heropende Stip Stappenpad zo interessant. Door een ontbrekende schakel te herstellen kan men nu vanuit het centrum van de stad een lus maken door de mooie Markvallei, waarbij men langs maar liefst vijf monumenten komt. Sinds de opening op 12 september 2004 werd het Stip Stappenpad al door vele honderden mensen bewandeld en bewonderd. Verschillende wandelclubs passeerden er. En de plaatselijke VVV verwerkte het nieuwe stuk zelfs in één van hun officiële wandelroutes. Natuurlijk is Hoogstraten lang niet de enige plaats waar op het vlak van voetwegen één en ander beweegt. In Holsbeek sleepte een wakkere burger het gemeentebestuur voor de rechter, waardoor hij eerst 5 en later nog eens 40 onwettig verdwenen veldwegeltjes openmaakte! In sommige gemeenten komt het initiatief overigens vanuit het bestuur zelf. Rumst bijvoorbeeld herwaardeerde de afgelopen jaren verschillende oude voetwegen tot volwaardige wandel- of fietspaden, dewelke inmiddels tot de toeristische troef van de gemeente zijn uitgegroeid. De gemeenteraad van Putte besliste onlangs nog om een inventaris en een herwaarderingsplan op te stellen van de oude voetwegen in de gemeente. En in Beerse stapte het gemeentebestuur in februari zelf naar de rechter om de openstelling te eisen van een pad dat onwettig door een aangelande werd afgesloten!

En in Hoogstraten? Ook in Hoogstraten hebben in de loop der jaren heel wat mensen op het belang van de voetwegen gewezen: enkele dorpsraden, natuurverenigingen, de werkgroep LENK en verschillende anderen. En sinds begin 2004 is er dus ook een werkgroep binnen de vzw Erfgoed Hoogstraten die zich het lot ervan aantrekt.


RUIMTELIJKE ORDENING De eerste actie van deze ‘Werkgroep Erfgoedprojecten’ was de inventaris van alle bestaande en verdwenen voetwegen. Deze werd gemaakt op basis van de Atlas van de Buurtwegen en aangevuld met opzoekingwerk op kaarten en in archieven. Daarnaast werden de meeste knelpunten ter plaatse onderzocht. Tijdens het inventariseren ontdekten zij een netwerk van voetwegen dat – weliswaar met enkele onderbrekingen – van Minderhout tot bijna aan Merksplas Kolonie loopt. In eerste instantie was men vooral geïnteresseerd in het eerste stuk, vanaf de kerk van Minderhout. Van hieruit lag er immers nog een route naar het kapelletje van Minderhout, het Withof, de gerestaureerde watermolen tot aan de Bosuil. In de verte zag je nog een vijfde monument liggen: het kasteel van Hoogstraten, de huidige Schoolgevangenis. Helaas was de laatste schakel om aan het kasteel te geraken onderbroken. De vroegere voetweg was dan wel niet afgeschaft, een aangelande had hem wel bij de akker ingeploegd. Een oude bomenrij toonde nog waar het pad ooit gelopen had. Eerst trok de werkgroep naar de gevangenisdirectie. Daar was men onmiddellijk bereid een stukje van hun grond ter beschikking te stellen voor de heraanleg van het pad. Vervolgens werd een afspraak gemaakt met het College van Burgemeester en Schepenen. De leden van de werkgroep herinnerden het College aan het feit dat de gemeente mee moet instaan voor het onderhoud (en dus het openhouden) van de voetwegen. Ze stelden hen ook meteen gerust door te zeggen dat de gevangenis onmiddellijk bereid was de grond ter beschikking te stellen. Tot grote vreugde van de werkgroep ging het College akkoord met hun voorstel. Enkele weken later al,

Het verharde pad achter het Klein Seminarie lijkt niet meteen bedreigd. Het wordt immers nog intensief gebruikt, o.a. door scholieren en om naar het voetbalstadion te gaan. voerde de Technische Dienst van de gemeente de werken uit. Dit gebeurde op voorbeeldige wijze en met oog voor het detail. De werkgroep, de stad én de gevangenis mogen zeker trots zijn op deze gezamenlijke realisatie. Al zullen wellicht ook zij beseffen dat er nog heel wat bedreigde paden gered moeten worden, eer men van een echt ‘voetwegennetwerk’ zal kunnen spreken. Maar daar hoort u vast nog van … (dh)

Een beeld zoals dit uit Meer, komt helaas nog veel te vaak voor: een oude voetweg, zonder toelating afgesloten door een aangelande. Wenst u meer informatie over oude voetwegen? Of wil u meewerken aan dit unieke project? Contacteer coördinator August Lauryssen (03/314.63.62, a.lauryssen@pandora.be) of secretaris Dries Horsten (03/314.57.24, horstendries@hotmail.com). Ook op de website van vzw Erfgoed Hoogstraten kunt u voor informatie terecht: www.erfgoedhoogstraten.be.

25


ECONOMIE

Innovatie: de sleutel voor onze toekomst! Eind 2003 startte Bob Stouthuysen, in opdracht van de Stichting voor de Kempen, een onderzoek naar de kansen van de Kempen op een lange mooie economische toekomst met minstens behoud van werk, welvaart en welzijn. In het kader van dit onderzoek werden tientallen bedrijfsleiders, politieke en socio-economische actoren geïnterviewd door Karel Dergent en werd heel wat literatuuronderzoek gedaan en ervaringen verzameld. De resultaten van dit onderzoek werden voor commentaar bezorgd aan alle socio-economische actoren van de Kempen en op basis van de reacties, aangepast. Op 14 februari 2005 werd de studie voorgesteld aan de pers in de abdij van Tongerlo, waar iets meer dan 50 jaar geleden de Stichting voor de Kempen werd opgericht. Nadien besliste de Raad van Bestuur van de Stichting voor de Kempen om de studie in boekvorm uit te geven op 21 maart a.s. Het boek bevat zes delen. Deel één behandelt de concurrentiekracht van de Vlaamse en Kempense economie. Deel twee zoekt een antwoord op de vraag: “Hoe kunnen de Kempense ondernemingen overleven in een geglobaliseerde kenniseconomie?” Deel drie onderzoekt welke de beste economische strategie is voor de Kempen. Deel vier behandelt de inhoud van het innovatie-offensief en de strategische hefbomen die daartoe moeten gehanteerd worden. Deel vijf gaat in op de vraag hoe enkele belangrijke sectoren kunnen versterkt worden en deel zes geeft aanzetten tot acties die uitstekend passen in het innovatie-offensief. Het boek sluit af met de voorstelling van de kenniscentra, gelegen in de Kempen. De thesis van het boek komt kortweg hierop neer. De tijd van de concurrentie op basis van kosten/prijzen is voor de overgrote meerderheid van onze Kempense bedrijven definitief voorbij. Het tijdperk van concurrentiekracht op basis van innovatie (d.w.z. kennis + creativiteit) is volop in opgang. Het komt er nu op aan voor onze bedrijven om hun innovatiekracht te verwerven of te verhogen en bij het ontwikkelen van nieuwe producten en/of diensten, samen te werken met collega’s, daar waar men het alleen niet aankan. Het onderwijs in de Kempen en de kenniscentra moeten motoren tot innoveren worden. Nog veel van onze bedrijfsleiders en hun kaders én de starters moeten leren hoe tot innoverend ondernemen en tot internationaal ondernemen te komen. Ook de overheid moet een aangepast flankerend en faciliterend beleid voeren. Ervaringen, ook in het buitenland, leren ons dat: 1. de menselijke factor en niet de technologie, het verschil maakt en daar scoort de Kempen

26

uitstekend dankzij werklustige, productieve en vakbekwame werkgevers en werknemers; 2. de regio’s, waar een perfecte samenwerking bestaat tussen de socio-economische actoren en de politici, scoren bij de beste regio’s; 3. succesvolle regio’s kunnen steunen op een constructief maatschappelijk draagvlak.

Dat zijn precies de drie redenen waarom de Stichting voor de Kempen, met de financiële hulp van proactieve bedrijfsleiders, besloot tot de publicatie van het boek. Het boek in luxekleedje (ISBN 90-805680-74) bevat 200 pagina’s, gedrukt bij drukkerij Baudoin, Kasterlee en is verkrijgbaar, verzendingskosten inbegrepen, door overschrijving van 50 euro op rekeningnummer 413-4170261-94 van de Stichting voor de Kempen – Turnhout. Voor verdere informatie omtrent dit onderzoek en voor aankoop van meerdere boeken of gepersonaliseerde boeken, kan men terecht bij: Karel Dergent, secretaris, Stichting voor de Kempen vzw, Pater Van Mierlostraat 6, 2300Turnhout, tel. 014.43.87.98, fax. 014.43.13.68, e-mail kdergent@skynet.be .

Luyckx Patrick Accountant Belastingconsulent Boekhouding Fiscaal advies Btw administratie Startersbegeleiding Invullen aangiften personenbelasting Wij verrichten diensten voor zowel vennootschappen, éénmanszaken als particulieren

Achtelsestraat 72 bus 2 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.75.73 - Fax. 03/314.28.67 Gsm 0495/57.91.92 E


ACTUEEL

Al fietsend levens redden

Een hart voor nieren ! GROOT-HOOGSTRATEN - Zondag 29 mei organiseert “Hart voor Nieren” haar 2de fietsen wandeltocht voor het goede doel. De groep “Hart voor Nieren” is gegroeid rond een aantal verpleegkundigen en artsen van het Turnhoutse St.-Jozefziekenhuis, en vloeide voort uit het NAF-project (Nephrology-Armenia-Flanders), waarvan één van de Turnhoutse artsen medeoprichter is. Zoals moederorganisatie NAF, organiseert ook “Hart voor Nieren” acties om een niertransplantatieproject in Armenië te ondersteunen. Armenië telt procentueel gezien nog altijd een enorm aantal nierpatiënten. Een rechtstreeks gevolg van de zware aardbevingen, enkele jaren geleden. In 2001 namen enkele artsen en verpleegkundigen deel aan de 100 km lange route van de Tijltocht, waarbij ze zich per km lieten sponsoren ten voordele van het transplantatieproject. Op 17 mei 2003 wisten ze meer dan 300 sympathisanten rond zich te verzamelen, die elk deelnamen aan een gesponsorde fietstocht van 40, 80 of 200 km, door Hoogstraten en omgeving. Mede dankzij hoofdsponsor Marc Vandersmissen bracht de actie toen 12.000 euro op! Alle deelnemers werden beloond met een diploma, gesigneerd door de peters van de actie, wielrijder Sven Nys en Michel Follet. Voor 2005 rekenen de organisatoren op minstens het dubbel aantal deelnemers en op 25.000 euro opbrengst. Hoofdsponsor Vandersmissen blijft sowieso van de partij. Daarnaast werden nog partners bijgezocht, waardoor de hele organisatie nu door sponsoring gedragen wordt. Dat wil ook zeggen dat alle euro’s die de deelnemers binnenbrengen, volledig naar het transplantatieproject gaan. Fietsliefhebbers kiezen naargelang conditie voor een tocht van 25, 40 of 60 km. Een groot deel van deze route loopt over Hoogstraats grondgebied. Voor wie liever wandelt is er een geanimeerde zoektocht voorzien, door het domein van de Kolonie. De Chiro van Merksplas heeft er leuke opdrachten voor bedacht. Vertrek en aankomst zijn voor zowel fietsers en wandelaars voorzien aan de kapel van Merksplas-Kolonie. Voor beide groepen werd flink wat randanimatie voorzien. De Christelijke Muatualiteiten en de firma Roche zorgen voor gezondheidstesten, waarbij je onder meer gratis je cholesterol kunt laten meten. Harmonie De Kunstvrienden zorgt voor de muzikale omlijsting. Voor de jongsten is er een springkasteel en een verrassingsoptreden voorzien. En voor iedereen is er de uitreiking van de diploma’s, die opnieuw door een (wel héél) bekende Vlaming gedaan zal worden! Marc Vandersmissen zorgt achteraf ook voor een superlekkere barbecue, maar daarvoor moet je wel vooraf inschrijven. Voor de fiets- en wandeltochten kan je eventueel de dag zelf nog inschrijven, al is het wel gemakkelijker indien ook dat vooraf gebeurt (Dit bespaart zowel uzelf als de organisatoren flink wat tijd).

Hoogstraten, laat je niet kennen en … “Fiets mee voor de nieren !” Inschrijven kan op verschillende manieren: 1. Via de website www.hartvoornieren.be . 2. Telefonisch bij Mevr. Diana Kintop, op het nummer 03/821.34.52. 3. Via de inschrijvingsstrook van de folder, die je dan ingevuld opstuurt naar Hart voor Nieren, Heidestraat 31, 2330 Merksplas. Dan moet je wel zelf je bedrag berekenen en overschrijven op het nummer 645-112800830 van “Hart voor Nieren”. Deelnemingsformulieren zijn te verkrijgen bij Apotheek Horsten, Vrijheid 98 in Hoogstraten. Deelnameprijs: 7 euro voor volwassenen, 3 euro voor kinderen tot 14 jaar. Prijs van de barbecue: 15 euro voor volwassenen, 7 euro voor kinderen.

GEZOCHT! Een ingelijste zwart/wit foto van een meisje met juk en emmertjes (melkmeisje). Ongeveer 30 à 40 cm groot. Deze foto met lijst werd enkele jaren geleden gekocht op de rommelmarkt in Meersel-Dreef. Graag zou ik in contact willen komen met de kopers / eigenaars van dit werk. Bellen naar (NL): tel. 00 31 76 522 44 86 of mob/gsm 00 31 627 24 60 87.

Opendeur Markdal & ’t Vonderke 29 mei 2005 In september van dit jaar zal het precies 20 jaar geleden zijn dat dagcentrum Markdal zijn eerste cliënten ontving. Het dagcentrum ontstond doordat er in de regio een grote nood werd ervaren voor de opvang van volwassen personen met een mentale handicap. Een aantal vrijwilligers trok zich hun lot aan en met volle moed gingen zij op pad om de nodige fondsen te verzamelen om een gebouw te financieren. Hun vindingrijkheid werd andermaal op de proef gesteld om het project ook erkend te krijgen, immers zonder centen van de overheid kon men ook geen personeel aanwerven. Nadat men deze laatste klip had overwonnen kon men in 1986 eindelijk beginnen met de opvang van onze cliënten. De missie van het dagcentrum was en is nog steeds het welzijn en het geluk van de ons toevertrouwde personen met een handicap optimaal behartigen. Als einddoel hen hun rechtmatige plaats in de samenleving laten innemen. Om deze doelstellingen te bereiken, werken we met een activiteitenschema dat bijna volledig is opgebouwd rond de interesses van onze cliënten. Ook doen we vaak een beroep op de samenleving om de integratie te bevorderen. We hebben daarom doelbewust gekozen voor een kleinschalig initiatief omdat we dan verplicht zijn om aan de maatschappij deel te nemen. Een grote instelling heeft meestal alle faciliteiten op het domein zelf terwijl wij meer naar “buiten” moeten treden voor onze winkelaankopen, begeleid werken, sport… Een aantal jaren geleden zijn we gestart met het

semi-internaat: “ ’t Vonderke” voor de opvang van kinderen die niet naar school kunnen gaan. We moeten hierbij opmerken dat dit enigszins spraakverwarring met zich meebrengt want de kinderen blijven niet hier overnachten. Semiinternaat is namelijk een ander woord voor dagopvang en onze kinderen worden dan ook opgevangen tussen 9.00u en 16.00u. Ook voor hen proberen we een zo zinvol mogelijk bestaan op te bouwen waarbij de hoofdzaak komt te liggen op ontwikkeling en verdere ontplooiing. Maar daden zeggen zoveel meer dan woorden en daarom nodigen wij jullie uit om een kijkje te komen nemen op onze opendeur op 29 mei. Vanaf 13.00u tot 20.00u zal de Kloosterstraat aan het dagcentrum afgesloten worden voor het verkeer en kan U terecht voor een hapje en een drankje in onze tent. Vanaf 14.00u tot 17.00u zijn onze cliënten in ons NIEUWE atelier aan het werk zodat u kan zien wat wij/ zij hier doen. Wij zullen ook een klein winkeltje hebben met kleine snuisterijen en een bakatelier met warme wafels. Het Vonderke zal uw kinderen vergasten op kindergrime, een springkasteel en een snoezelruimte. Dus voor een aangename namiddag, moet U op 29 mei aanstaande in de Kloosterstraat te Merksplas aanwezig zijn. Tot dan… Opendeurdag Markdal en ’t Vonderke in de Kloosterstraat te Merksplas op 29 mei 2005 van 13.00u tot 20.00u.

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 25 mei. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 11 mei. Tot zondag 15 mei kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

27


ZO WAS HET

28

de Vrijheid, een kleine eeuw geleden

ZO IS HET


dorpsleven Contactpunten –

“Nood breekt wet …”

DORPSNIEUWS

En verkeer kraakt zenuwen

Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, horstendries@hotmail.com Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@skynet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@pandora.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, toon.verleye@pandora.be Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 314 49 03, franssnijders@tiscalinet.be Wortel: Maartje Siebelink, Kerkveld 13, tel. 03 314 67 09, dhmwortel@hotmail.com FOTO’s: Jef Floren, Dorp 39/2, 2310 Rijkevorsel, tel. 03 314 57 54. Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03 314 49 03.

HOOGSTRATEN - Het geduld raakt stilaan op in de Gustaaf Segersstraat en de ’s Boschstraat. Door bouwwerken in de Gelmelstraat wordt al het verkeer dat vanuit Wortel richting Vrijheid moet, immers nog tot oktober door hun straat geleid. Tijdens de spitsuren ademt men er dampen in van een file die tot voorbij de Hotelschool reikt. “Maar nog liever dat dan het gedaver van voorbij racende vrachtwagens, die ons vanaf 4.30u. (!) uit ons bed jagen,” aldus een bewoner. “En dan te weten dat het stadsbestuur al meer dan 2 jaar op de hoogte is van het trillingsprobleem, veroorzaakt door de slechte staat van het wegdek. Waarom hebben ze de straat niet eerst heraangelegd vooraleer ze er nog maar eens een omleiding doorstuurden?” In een zoveelste brief aan de stad werd beleefd gevraagd waarom er zo weinig borden van 30 km/u. stonden. En of er ook op snelheid gecontroleerd zou worden. Het koele antwoord van de stedelijke dienst luidde dat deze zaken respectievelijk “onder de verantwoordelijkheid van de aannemer” en “onder de verantwoordelijkheid van de politie” vielen. Op de vraag of men voortaan bij alle bouwwerken de Gelmelstraat zou afsluiten schreef men doodleuk “Als dit niet anders kan, dan zal het wel moeten.” Niet bepaald hoopgevend voor de buurt dus. Ook in het naburige Begijnhof is het onbegrip groot. “Het Begijnhof staat op de UNESCO-lijst

van het Werelderfgoed, naast bouwwerken als de Akropolis, de Eiffeltoren en de Egyptische piramides. Zie je daar al vrachtverkeer naast denderen, tot de muren er scheuren?”. Een misnoegde bewoner verzekerde ons dat hij het er niet bij zal laten. Hij liet al een deurwaarder komen om de schade vast te stellen en overweegt momenteel verdere juridische stappen. Ook de belangenvereniging Het Convent heeft besloten actie te ondernemen.

SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03 314 49 03, franssnijders@tiscalinet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

www.demaand.be

Hoe lang gaat de zenuwtergende verkeersoverlast nog duren? Het stadsbestuur laat de buurt letterlijk en figuurlijk barsten … 29


HOOGSTRATEN

Opening toeristisch seizoen HOOGSTRATEN - Naar jaarlijkse gewoonte wordt het toeristisch seizoen in de Antwerpse Kempen tijdens het laatste weekend van april feestelijk geopend. De eigenlijke festiviteiten vonden plaats net na het ter perse gaan van dit nummer. Dus voor een verslag zult u tot volgende maand moeten wachten. Toch willen we u de belangrijkste nieuwigheden niet onthouden. Vooreerst is er de introductie van de Fresiella (foto). Aardbeien zijn al vele jaren prominent aanwezig in de toeristische promotie van ons stadje. Toch merkten bezoekers geregeld op dat je haast nergens een echte aardbeispecialiteit kon proeven. Daarom staken de Hotelschool Spijker, bakker Joost Muësen en Toerisme Hoogstraten de koppen bij elkaar om een nieuw streekgebak te ontwikkelen. Deze “Fresiella” biedt een subtiele combinatie van de zoete smaak van de aardbei met een verfrissend vleugje munt, aangevuld met een streepje amandel, een sprankeltje vanille en een flinterdun laagje pure chocolade. Mmm … Dit nieuwe Hoogstraatse aardbeigebak is gans het jaar te verkrijgen bij bakker Muësen, in het VTI Spijker en bij verschillende horecazaken. Naast deze nieuwe streekspecialiteit wordt er ook een nieuwe fietsroute voorgesteld. De “Spek & eierenroute” is 53 kilometer lang en voert ons langs de meest interessante en representatieve plaatsen voor de land- en tuinbouw van onze streek. Prachtige infoborden langs het parcours en de tekst van de folder geven de nodige achtergrondinformatie zodat je ongetwijfeld heel wat bijleert over de activiteiten van boer en tuinder. De mooie route werd samengesteld door de Landelijke Raad i.s.m. Toerisme Hoogstraten

en is verkrijgbaar aan 1,5 euro, in het Toeristisch Infokantoor. Het jaarlijkse kunstenproject op de Vrijheid – “IKO buiten” – werd in ons vorig nummer al voorgesteld. Voor editie 2005 lieten de kunstenaars-in-spe zich dus inspireren door het wereldberoemde schilderij ‘Ceci n’est pas une pipe’, van de Belgische kunstenaar René Magritte. Dat de pijp – in tijden van antirookcampagnes – werd vervangen door onze streekeigen aardbei (‘fraise’), zal misschien geen verwondering wekken. In elk geval, zo’n 900 leerlingen van het IKO - van 6 jaar oud tot … veel ouder – werkten mee aan het project. We legden al uit hoe de verschillende deelprojecten tot stand kwamen: Kunst op postkaarten, Kunst op wimpels, Kunst in bakjes

en Kunst in drie dimensies. Inmiddels werden de vlaggen gehangen en de werken geplaatst en we moeten toegeven, het mag er weer zijn. Misschien nog eens extra aanstippen dat de bekroonde postkaarten al vanaf 16 april te koop zijn in het Toeristisch Infokantoor. En op 24 april, om 15 uur, werden de belangrijkste werken van het kunstenproject voor het stadhuis per opbod verkocht door Notaris Jan Michoel. We zijn benieuwd wat het geworden is, want de opbrengst van de veiling was volledig ten voordele van de Tsunami-slachtoffers. Hoogstraten promoot zich al een tijdje als ‘een stadje met smaak’. Met ‘Ceci n’est pas une fraise’ bewijst IKO dat dit best ook op cultureel vlak geïnterpreteerd mag worden.

De jongere kunstenaars integreerden de aardbei in bekende stripfiguren als Guust, Jommeke of Superman.

‘Vrouw met aardbei’, een variant op ‘vrouw met hoed’, van Pablo Picasso. Een creatie van het atelier beeldhouwen.

www.totaalgarage.be

30

De Fresiella … en ze smaakt even goed als ze eruit ziet! (Foto: Marcel Floren)

193


HOOGSTRATEN

Pennen in plaats van geweren

Spinnen voor het goede doel

HOOGSTRATEN - Op woensdag 4 mei organiseren de vijfdejaars van Humaniora Spijker een spaghettiavond ten voordele van Flavia en Patrick, ex-kindersoldaten in Noord-Oeganda. Dan kunt u vanaf 18 uur (h)eerlijk tafelen in de Rabboenizaal en dat dus voor een goed doel. Inschrijven is wel verplicht! Voor meer inlichtingen: 03/314.55.37 of 03/340.26.66 (na 18u.).

Bridge

18de Aardbeientornooi HOOGSTRATEN – Zaterdag 28 mei in Hotelschool ’t Spijker, Gelmelstraat 60, 2320 Hoogstraten. The place to be voor de gedreven bridgers! Aanvang stipt te 14 uur en de uitslag verneem je omstreeks 18.45 uur! De inschrijving bedraagt 12,5 euro per persoon en de betaling gebeurt ter plaatse. Elke deelnemer ontvangt aardbeien en mooie prijzen zijn voorzien voor de besten. Je biddingbox zeker niet vergeten, er een huren kan ook, maar dan betaal je wel twee euro. Let op! Rookverbod aan alle tafels! Geen gele, rode en bruine systemen! De arbiter is dhr. J. Boets en voor de computerberekening staat dhr. N. De Roover borg. Reservaties moeten uiterlijk binnen zijn op 27 mei 2005 of tot volboeking en dit gebeurt bij de Hoogstraatse Bridge Club, Tinnenpotstraat 12, 2320 Hoogstraten; tel. 03 314 41 05; fax: 03 314 38 75; e-mail: cools.paul@skynet.be (je ontvangt een bevestiging bij inschrijving).

HOOGSTRATEN - Spinnen? Niet die enge beesten, maar wel fietsen op muziek. Voor het goede doel, want de volledige opbrengst ging naar Tsunami 12-12. Sportvrouw Nic Rommens organiseerde daarvoor op 19 fe-

bruari een heuse spinningmarathon in zaal de Zevensprong. Maar liefst 4 sessies van een vol uur werd er gespind, onder leiding van Jos Lenaerts en van Nic zelf. Proficiat aan al de sportieve deelnemers!

Vidimus papam

2de Peperfeesten HOOGSTRATEN - Na het grote succes van vorig jaar organiseert Luc Meyvis van De Vélo voor de 2de keer zijn Peperfeesten. Dit muzikale evenement is maar één van de vele manieren waarmee Luc het charmante straatje extra leven inblaast. De gasten voor die avond blijven voorlopig nog geheim, maar goed zal het ongetwijfeld weer zijn. Zorg dat je erbij bent, op zaterdag 21 mei, vanaf 21 uur.

KWB naar Harderwijk HOOGSTRATEN - Zaterdag 21 mei trekt KWB Hoogstraten naar het mooie dolfinarium van Harderwijk. Ook niet-leden kunnen aan deze uitstap deelnemen! Men blijft er een ganse dag en er kan vrij rondgelopen worden. Eetgelegenheden zijn er genoeg, maar men mag ook z’n eigen picknick meebrengen. Vertrokken wordt er aan de Pax, om 8 uur ’s morgens. Rond 20 uur hoopt men terug te zijn. Inschrijven en betalen kan bij Adriaan Aerts, Jan Van Cuycstraat 1 in Hoogstraten (03/314.61.19). Ook voor Info kan je bij Adriaan terecht, ofwel bij Johan Lambrechts (03/314.43.44).

HOOGSTRATEN - Ontelbare keren is paus Johannes-Paulus II op de buis geweest. Zo ook bij zijn eerste bezoek aan ons land, in 1985. Daar was hij overigens te zien in echt Hoogstraats gezelschap. De foto – genomen van het televisiescherm – is weliswaar niet zo scherp, maar misschien herkent u (aan de rechterkant) Nand Doms, Annemie Croes en José Croes-Verwilt, die de paus net de hand schudt? Voorwaar een bijzonder aandenken! 31


HOOGSTRATEN

Hoogstraten in de 16de eeuw

José Verbreuken en John Janssens - in de huid van een 16de eeuwse begijn en van Antoon de Lalaing himself – deden het oude Hoogstraten herleven. (foto: Heidi Bekaert) HOOGSTRATEN - Antoon de Lalaing en een kranige zuster Begijn … Elk voerden zij een groep mensen terug naar het Hoogstraten van de 16de eeuw. De avondwandeling die het plaatselijke Davidsfonds in het kader van de “Nacht van de Geschiedenis” organiseerde, was er één om duimen en vingers van af te likken. De grote kerk, het stadhuis en het Begijnhof - maar ook de

herenhuizen op de Vrijheid – allemaal schenen ze in dit boeiende verhaal tot leven te komen. Organisator John Janssens zorgde samen met José Verbreuken, Heidi Bekaert en Jef Van Gils voor een afwisselende rondleiding. De historische gezangen door het Piuskoor en Kamerkoor Vialta maakten het geheel compleet.

Muzieksterrenparade

Scheldeprijs stroomt door de stad

HOOGSTRATEN - Woensdag 13 april passeerde de Scheldeprijs, een belangrijke wielerwedstrijd, door onze stad. De 146 deelnemers legden 2O2 km af aan een gemiddelde snelheid van 44,9 km/u. De Nederlander Thornwal Veneberg reed in Schoten als 1ste over de meet. Langs het parcours toch heel wat meer toeschouwers dan voorgaande jaren. Ongetwijfeld had de deelname van de sympathieke Kempenzoon Tom Boonen – die 4de eindigde – daar iets mee te maken. Ondanks enkele moeilijke obstakels, zoals in de Gelmelstraat (foto), is de doortocht vlot verlopen.

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03 / 315.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD ‘VEILIGHEID EERST...’ www.geudens.be HOOGSTRATEN – Dansen, zingen en feesten. De muziekparade is een onvergetelijk feest voor de gehandicapten. De vele moni’s, leerlingen, leraars en ontelbare andere helpers van binnen en buiten het Klein Seminarie bezorgden de aanwezige feestvierders op zaterdag 16 april een prachtige dag in de sporthal van de school. 32

188


HOOGSTRATEN De weken van het reisboek

Duurzaam toerisme in de BIB GROOT-HOOGSTRATEN - Dit voorjaar biedt de plaatselijke bibliotheek een reeks educatieve cursussen aan, telkens in samenwerking met Vormingplus (Volkshogeschool Kempen) en Benebib (grensoverschrijdende bibliotheeksamenwerking). Op 14 april jl. had men ex-radiojournalist Hugo Van Dienderen al te gast, die kwam getuigen over zijn ‘andere manier van leven’, na de diagnose van prostaatkanker. Op donderdag 12 mei (13.30u.) kunt u de volgende sessie bijwonen. Deze heeft “duurzaam toerisme” als thema en past volledig in de ‘weken van het reisboek’, van 11 tot 25 mei. Steeds meer mensen verkennen de wereld, maar dit toerisme brengt ook steeds meer problemen met zich mee. Jef Van Eyck vertelt er ons alles over. Net zoals Joker probeert ook zijn reisorganisatie Karavaan op deze problemen in te spelen. Beide groepen organiseren immers reizen met respect voor het milieu en de cultuur ter plaatse. Donderdag 19 mei (19u.) heeft de bib 2 sprekers te gast. De avond wordt geopend door Miet Rabijns. Zij trok 3 maanden met de rugzak door NieuwZeeland. Aan de hand van fotomateriaal wil ze haar reiservaringen met ons delen. Het 2de deel wordt gebracht door Frank Willemse. Willemse is journalist voor Dag Allemaal, De Nieuwe Panorama en P-magazine. Hij was ook hoofdredacteur bij Joepie en is nu algemeen redacteur bij Het Laatste Nieuws. 6 maanden lang trok hij samen met Aline Juliá door Australië. 30.000 kilometer, in een roestige Toyota Landcruiser, over roads to nowhere en langs landschappen, door blowende goden geschapen. Beklommen ze met regenwouden overwoekerde bergen. Zaten ze aan tafel met een Jap, een Mof, een New-age-freak en de getatoeëerde neef van The Happy Hooker. Zagen ze een brandend braambos in de woestijn en lulden ze, bij gebrek aan televisie, mekaar te pletter. Waarom? Omdat het kon, en omdat ze nog nooit in het land aan de einder waren geweest. Deelnemen kost 2,50 euro per sessie. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Het aantal plaatsen is immers beperkt tot 50. (POB, Lindendreef 1b, 2320 Hoogstraten, 03/314.32.61, hoogstraten@bibliotheek.be, www.hoogstraten.be, www.benebib.be).

Zoek mee met de KWB ! HOOGSTRATEN - Deze zomer organiseert de KWB van Hoogstraten centrum alweer haar 9de fietszoektocht. Zoals vanouds moet u enkele vragen oplossen, maar ook foto’s zoeken. De route loopt door Hoogstraten en de omliggende gemeenten. Deelnemen kost slechts 4 euro en is mogelijk vanaf 1 mei en kan tot 30 september. Die dag kan je ten laatste je deelnemingsformulier binnenbrengen. Deze formulieren zijn te verkrijgen op de Dienst voor Toerisme of bij volgende bestuursleden: Stan Bruyndonckx (Van Aetselaarstraat 28), Dirk Schellekens (Postweg 2) of Jos Vermeeren (Minderhoutsestraat 15). Kies een mooie dag uit en maak er een gezellige uitstap van. (Info: Dirk Schellekens, 03/314.65.80).

VAN HEMELEN

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

HOOGSTRATEN – Zaterdag 14 mei is de actiedag van Eerlijke Handel (Fair Trade). Onder het motto ‘Ik ben verkocht’ voeren de organisaties Vredeseilanden, Max Havelaar en Wereldwinkels actie om meer mensen te overtuigen om producten van eerlijke handel aan te kopen. Maar proeven gaat kopen vooraf. En dus kan elkeen op zaterdag 14 mei gratis een kop koffie komen drinken op de stands van de Wereldwinkel in de warenhuizen Delhaize, GB-Contact en de Wereldwinkel. Tegelijk kun je dan meedoen aan een wedstrijd waarbij één prijs te winnen is in Hoogstraten: gratis 1 kg eerlijke koffie per maand gedurende één jaar! Vergeet daarom niet bij uw zaterdagshopping eens langs te gaan bij de Wereldwinkelstands op zaterdag 14 mei tussen 9 uur en 12 uur.

WEET

Van Aertselaerstraat 21 - 2320 Hoogstraten Tel./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be

Zin in een kop eerlijke koffie?

Parkinheimer: ziekte waarbij men vergeet te trillen. P.Goeminne 197

33


HOOGSTRATEN

10 jaar kermis HOOGSTRATEN - Zoals elk jaar opnieuw organiseert KLJ Hoogstraten “Hoogstraten Kermis”. Het is algemeen geweten dat het telkens een bangelijk feestje is. Maar het is niet zomaar een kermis. Ze organiseren het dit jaar voor de tiende keer op rij. Dit jaar gaat het door op vrijdag 20 en zaterdag 21 mei. Elke vereniging heeft geld nodig om draaiende te blijven. Dit was ook zo voor KLJ Hoogstraten. Daarom besloten zij een fuif te geven. Deze ging door in de Hemelrijksestraat en dit is ook dit jaar zo. Ze begonnen klein maar telkens werd het groter en kwam er meer volk op af. Na tien jaar kunnen en mogen ze wel zeggen dat ze één van de grootste fuiven in de omstreek hebben. Het is ook algemeen geweten dat er naar Hoogstraten Kermis ook bussen komen van andere KLJ afdelingen uit de provincie Antwerpen. Op Hoogstraten Kermis vorig jaar waren er 12 verschillende afdelingen. Op vrijdag is er dit jaar een ’80-’90-’00 fuif. Dit is sinds een drietal jaar een vast gegeven op Hoogstraten Kermis. Hier komt steeds meer volk op af. Op zaterdags gaan ze met een schitterende concept proberen uit te pakken dat hier in Hoogstraten nog nooit gezien is. Ze gaan tot 23.30 uur iets schitterend proberen op te bouwen en dan is er de nog nooit geziene kick off. Ook de tent is geen lange smalle pijp meer maar vierkantachtig. Er is van 21 u. tot 22 u. een happy hour halve liters voorzien en er is een lightshow by Highstreet. We zouden natuurlijk iedereen willen uitnodigen om op dit feestje aan-

wezig te zijn. Dit gaat echt een feestje worden dat niet te missen is. Voor meer informatie kan men terecht op de website. www.hoogstratenkermis. be of bij Tom Brosens. (0478/46.46.49). Tot dan!

Veloclub bezoekt Henegouwse scheepsliften HOOGSTRATEN (OP VERPLAATSING) - Ruim 60 “Lustige Wielrijders” namen 16 april deel aan de Lente-uitstap van hun club. Na een bezoek aan het charmante stadje Binche reed de groep naar het Canal du Centre. Daar bewonderden ze eerst de indrukwekkende scheepslift van Strépy-Thieu, voltooid in 2002. Binnenschepen tot 1.350 ton worden er in een immense waterbak aan kabels naar boven gehesen, naar een plateau dat 73 meter hoger ligt! Deze peperdure constructie vervangt de vier hydraulische scheepsliften die gebouwd werden tussen 1884 en 1917 en die prijken op de UNESCO-lijst van het Werelderfgoed. Het zijn de enige liften op waterkracht in de wereld die nog in gebruik zijn. De leden van de veloclub bezochten niet alleen de machinezaal met de originele installaties uit 1913 (!), ze lieten zich ook echt in een boot naar boven voeren. Een onvergetelijke ervaring! Zoals het de veloclub past was er voor, tijdens en na de bezoeken nog tijd voor een lekker hapje en een drankje. En al viel het weer dan een beetje tegen, door de feilloze organisatie werd het toch weer een uitstap om niet te vergeten.

34

WEET

WEET

Kardinalen zijn de mannen die overblijven als de paus gekozen is. Bomans

Karakter is een lang volgehouden gewoonte. Plutarchos


HOOGSTRATEN

Inhuldiging koororgel

HOOGSTRATEN – Op zaterdag 7 mei wordt het nieuwe koororgel in de Sint-Catharinakerk officieel in gebruik genomen. Dit gebeurt met een concert door de internationaal bekende organist Bernard Foccroulle. Het concert begint om 19.30 uur; de kerkdeuren worden om 19.45 uur gesloten. De kerk zal die avond niet verwarmd zijn opdat het orgel in optima forma zou klinken. Mocht het een kille lenteavond zijn, worden de talrijk verwachte luisteraars aangeraden zich iets warmer te kleden. Bernard Foccroulle is geboren in 1953 en deed schitterende studies in Luik en Brussel waar hij de orgelklas volgde bij de betreurde Hubert Schoonbrood, e.a. Hij is echter niet als organist aan een kerk verbonden. Foccroulle is momenteel directeur van de Muntschouwburg te Brussel. Toch heeft hij daar zijn ontslag in uitzicht gesteld zoals bleek uit een interview dat onlangs verscheen in de Gazet van Antwerpen. Zodoende hoopt hij meer tijd vrij te maken voor het orgel in binnen- en buitenland.

Quo vadis, Vrijheid ? HOOGSTRATEN - Steeds vaker stellen inwoners ons de vraag waar het naartoe gaat met onze hoofdstraat. Het HST-tempo waaraan deze momenteel transformeert, baart hen grote zorgen. Zij vrezen dat dit afbraakbeleid hun historische stadskern onomkeerbaar beschadigt. Voorlopig heeft die aloude Vrijheid nog een uitstraling om U tegen te zeggen. Of dat niet door de lindebomen komt? Voor een stuk wel. En ook de aanwezigheid van de Katharinakerk zal er wel iets mee te maken hebben. De vraag is alleen wat er van het karakter van een straat overblijft als je alleen deze elementen zou bewaren? Welke toerist komt er nog naar een stadje met alleen nieuwbouw? Welke Hoogstratenaar wil er nog flaneren op een Vrijheid vol ketenwinkels? Welke jonge gast durft nog een winkel opstarten in een gemeente waar de huur- en koopprijzen de pan uitswingen? Dat er eens een pand vervangen wordt, is onvermijdelijk. Men moet alleen leren dat je de beeldbepalende dingen gewoon laat staan. Het winkeltje vooraan in de Vrijheid (foto), 2 puntdakjes op de hoek Vrijheid-‘s Boschstraat, het gele huis tegenover de kerk, … allemaal ruimden ze plaats voor karakterloze bouwsels die geen enkele meerwaarde bieden. En op korte termijn verdwijnen met bakkerij Faes en de oude post in de Gelmelstraat opnieuw 2 waardevolle panden uit het straatbeeld. Maar de ongerustheid heeft echt niet alleen met monumentenliefde te maken, maar evenveel met de teloorgang van het dorpsleven. De meeste appartementen kennen een groot verloop aan huurders. Door het tijdelijk karakter van hun verblijf doen zij vaak minder moeite om zich te integreren in de buurt. Ze komen alleen naar de Vrijheid om er te eten en te slapen. De stoep keren en dan een praatje slaan met de buren, is er dikwijls niet meer bij. En in de onderliggende winkels worden we steeds vaker bediend door

mensen die we niet kennen. Buitendorpse mensen, die hun vuilzakken soms noodgedwongen de avond tevoren buitenzetten. Mensen die vaak geen affiches van verenigingen meer ophangen, omdat het teveel vitrine wegneemt … Mensen die de aloude Vrijheid niet begrijpen. Ja, waar gaat het naartoe met onze hoofdstraat? Een aantal verontruste zielen besloot de koppen alvast bij elkaar te steken en wil de evolutie afremmen. Of ze veel kans maken in een gemeente waar bouwpromotoren koning zijn is natuurlijk de vraag, maar wij wensen hen alvast veel moed.

Recent werd dit charmante geveltje vervangen door een ander. Wij vroegen ons tevoren al af of ‘anders ook beter’ zou zijn.

Het koororgel werd gebouwd door de firma A. Thomas uit Francorchamps, wellicht de beste bouwer van dit ogenblik. De hele onderneming stond onder toezicht en bescherming van de Koning Boudewijnstichting. De toegang voor dit concert is vrij!

Een bericht voor De Hoogstraatse Maand?

www.demaand.be

Steeds meer mensen maken zich zorgen over onze hoofdstraat. Willen we echt een betonnen straat vol anonieme ketenwinkels en veel te dure appartementen? 35


MINDERHOUT

Gehuchtentocht

MINDERHOUT – De KLJ richtte de jaarlijkse gehuchtentocht in. Op verschillende plaatsen konden de deelnemers zich wagen aan al dan niet moeilijke proeven. Bij de naam ‘kikkerwippen’ aan de Achteraard maakten velen zich zorgen … en ook toespelingen. Al bij al moest je een blokje hout zover als mogelijk de lucht in jagen. Bij de Aveve werd het moeilijker: op een fiets een pijltje in de vogelpikblok gooien, bleek niet iedereen gegeven … en als het dan ook nog om punten gaat.

College koestert plannen voor gebied Blauwbossen MINDERHOUT - Steenbakkerij Desta uit Minderhout ziet graag mogelijkheden tot uitbreiding van het bedrijf en van het ontginningsgebied voor klei. De Vlaamse regering keurde daarom op het einde van 2004 een planologisch attest goed voor Desta. Een volgende stap is het uitwerken, binnen het jaar, van een voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Het schepencollege van Hoogstraten doet nu een aantal suggesties om mee in dit voorontwerp op te nemen. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gaat over de toekomstvisie op de ruimtelijke ordening in Hoogstraten en bevat dan ook een hele reeks aanbevelingen voor de hogere

36

overheid. Het is nu een goed moment om deze voorstellen op tafel te brengen. Zo kan, volgens de eindconclusie van het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven, via het GRUP een zonevreemde uitbreiding mogelijk gemaakt worden voor Desta. Een andere kwestie is het voorzien van een bovenlokale recreatieve cluster op de Blauwbossen. Dit idee komt uit het sectoraal BPA zonevreemde recreatie waarbij is gedacht aan de recreatieve visvijver, de manege, het terrein voor paardensport (eventing) en jaarlijkse weerkerende éénmalige activiteiten zoals de Antilliaanse Feesten. Info: ruimtelijke ordening, stad Hoogstraten, tel. 03 340 19 41.

Ziekenzorg uitstap WORTEL/MINDERHOUT – Ziekenzorg Wortel en Minderhout plannen, in navolging van de gewestelijke ziekendag, een korte uitstap naar Essen, meer bepaald naar het Karrenmuseum. Dit is een uitzonderlijke gelegenheid om al wat we vroeger kenden, zoals karren en zoveel dingen meer, eens bij elkaar te zien. Zeker de moeite! Wat is er voorzien? Het vertrek met de autobus, om13 uur voor de mensen van Wortel (op het pleintje aan de Guld), om13.10 uur in Minderhout (bij de kerk en het gildenlokaal) en om 13.15 uur aan het Rusthuis. Daarna volgt het bezoek aan het karrenmuseum. De middag wordt afgesloten met een Kempische koffietafel en ijs in de cafétaria bij het museum. Inschrijven kost 10 euro per deelnemer. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven kan via de ziekenbezoekster, ten laatste op 16 mei.


MINDERHOUT

Naar de Efteling

196 Rinkie 100.000 kg melk MINDERHOUT - De Blauwbossen te Minderhout worden elke zomer tijdens de Antilliaanse feesten een weekend lang ondergedompeld in de salsa en de merengue. Nu doen Fons Mertens en An Boudewijns hun vreugdedans op de Blauwbossen. Koe Rinkie realiseerde een droom die Fons en An al lang koesterden; een koe op hun bedrijf te hebben met een levensproductie van 100.000 kg melk. De roodbonte Rinkie werd op het bedrijf geboren op 10 januari 1994. In regelmatige lactaties wist ze de klus te klaren. Het gemiddelde van negen afgesloten lijsten is 10.197 kg in 352 dagen met 37,4° vet en 34,2° eiwit. Opvallend hierin is de uitzonderlijke goede vruchtbaarheid: op één uitzondering na was ze telkens na één bezaaiing drachtig! De nauwe vet-eiwitverhouding, met bovendien een goed eiwitgehalte, maken haar bovendien tot een economische melkproducente. Rinkie kreeg vijf dochters en zes zonen in tien kalvingen. Een Bonanza-tweeling werd via de VRV-veiling verkocht, maar hieruit zijn nog twee vaarzen aanwezig. Een Rubens dochter is al in volle productie en haar Stadel en Helsman pinken zijn nog in opfok. De opvolging is verzekerd! Jammer genoeg eiste de leeftijd nu zijn tol bij Rinkie. Ze lijdt aan artrose. Gelukkig kan ze

rekenen op de goede zorgen: Fons, An en de kinderen die haar altijd al in de watten hebben gelegd en dat ook nu met volle overgave blijven doen. Een dikke proficiat en nog veel succes toegewenst. (A.B.)

Ik ben Rinkie de koe, melk geven is wat ik doe. Vele liters op één dag, dat doe ik met een lach. Zeker, ik heb een heel goed leven alleen maar door wat melk te geven. Voor de rest ben ik helemaal vrij en loop ik ’s zomers in de wei. Natuurlijk, ook de boer wil productiviteit, dus geef ik gewoon wat meer dan onze geit. Ook ik sta wel eens te jokken en pik dan stiekem wat van de brokken. Maar geen mens die er iets van zegt. zo word ik door Fons en An in de watten gelegd. Alles samen 100 ton, dat is geen klein bier en daarop zijn ze allemaal even fier.

MINDERHOUT - Wie zin heeft om eens weg te dromen bij sprookjesachtige taferelen en tegelijkertijd sensatie te beleven, moet op zondag 29 mei met de KWB mee op stap naar de Efteling. Daar kan je zien hoe lang de nek van Langnek is in het sprookjesbos, een reis maken door de verboden stad Fata Morgana, Holle Bolle Gijs blij maken met je afval, een tripje maken met de Bobslee, je gilvermogen testen in één van de achtbanen, romantisch picknicken in de Gondoletta’s, het volk van Laaf leren kennen, verfrissing zoeken in de Pirana en nog zoveel meer. Er is van alles te beleven voor jong en oud, groot en klein. Dit mag je zeker niet missen. Voor inkom en bus betaal je slechts 25 € per persoon (prijs leden KWB-Minderhout). Bovendien mogen kinderen tot en met 3 jaar (geboren na 29/05/2001) gratis mee. De bus vertrekt richting Kaatsheuvel om 9 uur stipt aan het dorpsplein. De thuiskomst is voorzien rond 19 uur. Niet-leden KWB-Minderhout mogen ook mee voor 28 € per persoon. Onze eigen leden, krijgen echter voorrang op niet-leden en dit tot en met 1 mei. Vanaf 2 mei kunnen niet-leden KWB-Minderhout inschrijven. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, is het mogelijk dat de laatst ingeschrevenen zelf met de auto dienen te rijden. Wij leggen immers geen tweede bus in voor bv. 15 personen. Schrijf vliegensvlug in bij Winy Knippen, Lage Weg 56, 03/314.25.94 of bij Tom Neefs, Desmedtstraat 52, 03/321.30.59.

13de Kapellekensloop MINDERHOUT - Sportievelingen noteren alvast dat op zaterdag 11 juni de jaarlijkse Kapellekensloop weer plaatsvindt. Iedereen kan die dag deelnemen. Kinderen, jongeren en volwassenen. Mannen en vrouwen, competitielopers, joggers en gelegenheidslopers. Onder het motto “deelnemen is belangrijker dan winnen” worden verschillende afstanden gelopen. De kinderreeksen starten om 15u30. Vanaf dit jaar is er een speciale korte afstand van 2,5 km voorzien. Dit vertrek is om 17 uur. De joggings en halve marathon vertrekken vanaf 18 uur. Deze stratenloop is opgenomen in het joggingscriterium van KWB-Antwerpen en het nieuwe criterium “De Noordloper”. Om wachten aan de inschrijving die dag te voorkomen, kan je tot 30 mei via internet inschrijven. Meer info en voorinschrijvingen: http://users.skynet/kwb.minderhout of Fons Aerts, tel. 03/314.38.92 of Winy Knippen, tel. 03/314.25.94.

Rinkie de koe met de trotse eigenaars Fons Mertens en An Boudewijns.

Boekhoudbureau

Profisk cvba [ Boekhouding en administratie [ B.T.W. - advies / aangiften / formaliteiten [ Fiscaliteit - advies / aangiften / formaliteiten [ Administratie en advies i.v.m. oprichting en wijzigingen van vennootschappen [ Advies sociale wetgeving Industrieweg, 13 B 2320 Hoogstraten www.profisk.be info@profisk.be

Ondernemingsnr. 0438.340.228 Tel. 03.235.03.23 Fax. 03.235.03.24 GSM. 0478.32.76.35

Zonnebankcenter

Ipatinga E

Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten

206

37


MINDERHOUT

Vier vrouwen op een rij

SOFTCOMPUTER

reva BVBA

SOFT

COMPUTER REVA

BVBA

COMPUTERS - TELEFONIE SOFTWARE - KANTOORMEUBILAIR

Meerseweg 80b 2322 Hoogstraten tel 03/315.09.09 info@softcomputer.be www.softcomputer.be

- Verkoop - Installaties MINDERHOUT – Van links naar rechts: Jeanne Jansen (Minderhout), Maria Vinckx-Jansen (Meerle), Mira Cukon (Leuven) en Inge Vermeiren (Leuven). De jonge moeder Inge was ooit nog even DHM-medewerkster voor het Minderhoutse dorpsnieuws.

Fietsdag op knooppunten MINDERHOUT - De laatste jaren ontdekken steeds meer mensen met de fiets onbekende plaatsen door toedoen van het prachtige fietsknooppuntennetwerk. In onze streken kan je ook niet naast de vele aanwijzers kijken. Via dit systeem kan je zelf een fietstocht uitstippelen en bepaal je zelf hoe lang je tocht wordt en waar je naar toe wil. KWB-Minderhout heeft via dit knooppunten-netwerk voor u een leuke fietstocht voor het hele gezin uitgestippeld die op zondag 8 mei zal leiden tot in de Hoge Mierde (voorbij Poppel). De afstand van de fietstocht bedraagt ongeveer 82 km. Laat u echter niet afschrikken door deze afstand, want er zijn voldoende stops voorzien. In de voormiddag doen we een afstand van zo’n 42 km en voorzien hierin twee korte stops. Rond het middaguur houden we in Hoge Mierde een lange stop waar we de gelegenheid nemen om te eten en te drinken. Op de stopplaats hebt u de keuze uit diverse snacks. Op dit moment is bij ons nog niet geweten of een zelf meegebrachte picknick daar genuttigd mag worden. Op de terugweg van 40 km houden we ook nog een drietal korte stops. De thuiskomst is omstreeks 18 uur voorzien. Wat drank voor onderweg is aanbevolen. Iedereen is vrij om al of niet een picknick mee te brengen (voor tijdens de korte stops of mogelijk tijdens de middag). De deelname aan deze activiteit is volledig gratis. Heb je interesse om deze dag met de KWB-groep een dagje te fietsen, dan ben je van harte welkom om 9u30 aan het dorpsplein. Meer info: Peter Anthonissen, 03/315.01.56, Fons Aerts, 03/314.38.92, Louis van Bavel, 03/314.71.94, Johan Bastiaansen, 03/314.22.46.

Lesswoodstock MINDERHOUT - Net zoals de voorbije jaren presenteert de KLJ ook dit jaar op 14 mei Leswoodstock. Lesswoodstock geeft jong talent van bij ons de gelegenheid om zich aan het grotere publiek te tonen wat zij in hun mars hebben. Om 15 uur begint het ganse gebeuren. Omwille van de misviering zullen er geen optredens plaatsvinden tussen 19 en 20 uur. Daarna barst de tent terug uit zijn voegen. Als de live-optredens voorbij zijn is er een afterparty voorzien. Optredens zijn voorzien om15 uur the greens, 16 uur the splendits, 17 uur the red car, 18 uur the void en om 20 uur jiving sister Fanny, 22 uur massberry en tot slot om 23 uur seducced.

38

- Opleidingen - Advies - Herstellingen - Interventies

- Servers, PC’s - Printers - Wireless - GPS - Telefooncentrales - Observatiesystemen Erkende opleidingsen adviesinstantie !


MEER

Jiving Sister Fanny Belgische recordhouders in spe MEER - Het Belgisch record Rock ’n Roll: een niet alledaagse term, maar dankzij de Meerse zevenkoppige formatie Jiving Sister Fanny brandend actueel. Geboren tussen de platen van vader en met de Stones op de achtergrond de pap binnenlepelend, met CCRriedels in slaap dommelend en op de meest fluwelen tonen van Springsteen in hun pamper kakkend, kunnen we niet anders dan zeggen: het zat eraan te komen. En nu is het zover! In de sporen van “Grootste Kempenaar” – genomineerde en vriend aan huis Ney Michiels, die met zijn legendarische “Rhythm and Blues Band” het huidige record op zijn actief heeft staan, wordt er op zaterdag 7 mei een verbeten poging gewaagd: twaalf optredens op verschillende plaatsen in 24 uur! Dit impliceert een moordend tempo, een tot in het idiote strak georkestreerde organisatie, een conditie van gewapend beton en vooral ... zeker gene bang! Desondanks blijken de rock ’n roll-reuzen uit het anders zo vredige Meer vrij gerust van hun zaak als ik op een van lentebloesem zwangere zaterdagvoormiddag enigszins zenuwachtig hun repetitiekot betreed. DHM: En mannen, zenuwen? Toon (drummer): Zenuwen? Bijlange ni. Daar ben ik al lang mee gestopt. DHM: Dus jullie zijn erg zelfverzekerd, ondanks de toch wel aanzienlijke druk van de media en dergelijke? Bert (gitarist): Media? Serieus? Nu ge het zegt, dedju toch. DHM: Kunnen jullie eens een korte beschrijving geven van de stijl van julllie nummers? Stijn (zanger): Kleppers uit de oude doos met covers van oa. Springsteen, the Rolling Stones, maar ook nummers van minder bekende goden zoals Webb Wilder, Mike Ness, Scott Miller, enz. Koen (gitarist): En dit alles goed doorbakken in ons eigen geluid, met andere woorden: een streep harder dan op de plaat. DHM: Hoe zit het met het live-element? Dat is in elk geval niet te onderschatten bij een dergelijke recordpoging? Dolf (bassist): Gedurende de dag hebben we op verschillende momenten een paar grandiose verrassingen in petto. We gaan ze nu nog niet verklappen, wie benieuwd is, moet zelf maar komen zien. Sander (pianist): En verder is het dagverloop al een attractie op zich. Een hele dag worden de fans rondgereden in een speciaal voor de gelegenheid gehuurde Londense dubbeldekkerbus met een terras op de eerste verdieping en bier aan boord. In de twaalf cafés wordt er geen inkom gevraagd en dan zie je nog eens twaalf optredens ook. Ik zou daar zonder twijfelen voor tekenen! DHM: Waar passeren jullie allemaal op de dag van het record? Koen (gitarist): Het wordt een hele tour die begint en eindigt in Meer. We gaan o.a. over Zundert, Meerle, Wuustwezel, Merksplas, Rijkevorsel, Wortel, Minderhout, Hoogstraten, euh ... vergeet ik er nog ene mannen? Bert: Nee, ik denk het niet, twaalf stuks hè. In sommige gemeenten wordt er in verschillende cafés opgetreden. DHM: Hebben jullie je op één of andere manier voorbereid voor de grote dag? Stijn: Amai ni, we drinken al drie jaar geen bier meer en gaan elke dag vier keer fitnessen. Toon: Ik vijf keer!

Koen: We zijn op blote voeten naar Scherpenheuvel geweest om een dikke kaars aan te steken. Toon: Ik naar Mekka! Sander: En we blijven al veertien maanden van de vrouwen af. Toon: Nee, dat doet gij omdat ge er geen kunt krijgen. Dolf: En verder hebben we de hulp ingeroepen van een uitgebreide, professionele crew, die we

aan dezelfde eisen onderworpen hebben. DHM: Heeft er iemand nog een laatste boodschap voor de fans? Koen: Aiai, hij gaat citeren. Toon: “... en aldus zonden de goden hun zonen uit en sliepen op beide oren, want zij wisten dat het goed was” uit het evangelie van Antonius. DHM: Mannen, voor ik jullie enorm veel succes en een goede intrede tot het eeuwige heldendom wens, nog één vraag. Zijn jullie normaal niet met zeven? Bert: Ja, maar de Wim (gitarist) moest ergens voor een boekske een interview gaan afnemen. DHM: Consider it done. Ter info: de tour ziet er als volgt uit: Jiving Sister Fanny – Belgisch Record Rock ‘n Roll, zaterdag 7 mei van 9 uur ‘s morgens tot 3 uur ’s nachts: Meer - Mussenakker 9 uur, Zundert - De Knots 10.30 uur, Meerle - Den af’n Toe 12 uur, Minderhout - ‘t Withofke 13.30 uur, Meer - Het Fortuin 15 uur, Wuustwezel - Posthuis 16.30 uur, Rijkevorsel - William’s Place 18 uur, Rijkevorsel - Spiraal 19.30 uur, Merksplas - Zigzag 21 uur, Wortel - ‘t Slot 22.30 uur, Hoogstraten - Cahier 0.00 uur en Meer - Paerdekop 1.30 uur. Meer info op http://www.jivingsisterfanny.tk

MEER – Jiving Sister Fanny gaat het erop wagen. Een recordpoging met 12 optredens op 1 dag. Op 7 mei van 9 u. ‘s morgens tot 3 u. ‘s nachts (ma)

Kinderdisco MEER – Op zaterdag 21 mei organiseert de Gezinsbond een swingende kinderdisco van 14 tot 16 uur in ’t Fortuin (Meerdorp 13). Aan de kinderen van de leden wordt gevraagd om ook vriendjes en vriendinnen, nichtjes en neefjes, … mee te brengen. Deze namiddag is er enkel frisdrank en chips te verkrijgen aan 1 euro per consumptie. Deelnemers moeten wel voor 14 mei inschrijven bij Saskia Spitters-Van Ostayen, Meerdorp 36, tel. 03 315 00 62. De inkom bedraagt 1 euro bij inschrijving en 1,5 euro als je komt zonder vooraf in te schrijven. Leden van de Gezinsbond krijgen bij inschrijving ook 1

consumptie gratis. Met het inschrijvingsformulier kan men ook zijn/haar favoriete lied opgeven. Deze namiddag gaat ook de prijsuitreiking door van de tekenwedstrijd. Tekeningen zijn nog te verkrijgen bij het inschrijvingsadres of via mail: devos.vermetten@skynet.be of hilde. goetschalckx@telenet.be

WEET Vergissingen zijn de poorten naar ontdekkingen. James Joyce, Iers schrijver, 1882-1941

39


MEER

Drukbezochte vlooienmarkt

Sportquiz MEER – FC Mussenakker presenteert op vrijdag 13 mei dé sportquiz in de parochiezaal. Wie won de gouden medaille in het hinkstapspringen tijdens de Olympische Spelen van Melbourne in 1956? Hoeveel doelpunten heeft Sandy Martens in zijn loopbaan in 1ste klasse gemaakt? Hoeveel broden nuttigde Johan Museeuw gedurende zijn carrière? Aan dit soort vragen moet je je vooral niet verwachten. Verwacht wel een gezellige, amusante avond waarin al de facetten van de sport aan bod komen. Schrijf je in via raf_laurijssen@hotmail. com of via 0478 43 44 69. Een ploeg moet bestaan uit 4-6 personen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro per ploeg. Kick-off: 20 uur.

TUIN MEER – De vlooienmarkt van fanfare De Eendracht lokte een volle parochiezaal. Menig voorwerp verwisselde van eigenaar. Op de foto zien we een goed sfeerbeeld van de veilingmeesters die met vakkundigheid de voorwerpen aan de man proberen te brengen. (ma)

35 Jaar jong

MEER – De chiro is 35 jaar jong en dat zullen ze in Meer geweten hebben. Het feestweekend van het jubileum bracht honderden Merenaars op de been. Het schitterende weer gaf de organisatoren daarbij een duwtje in de rug. Met als hoogtepunt de spelnamiddag met hindernisparcours, gewonnen door het team van de Valenciaschutters, kan de Chiro tevreden terugkijken op het weekend en hoopvol de toekomst tegemoet zien. (ma)

120 maal bloedgeven MEER - Frans Van Dooren is al vele jaren lid van de bloedgevers te Meer. Al meer dan 30 jaar, iedere drie maanden, is Frans hiervoor trouw op post. Echtgenote Lea is één van die 120 andere mensen die het hart op de juiste plaats hebben en in Meer komen bloedgeven. Traditioneel is er tijdens de zomerse verlofmaanden een tekort aan bloed. Daarom een oproep naar alle mensen toe, tussen de leeftijd van 18 en 65 jaar om op woensdag 26 juni bloed te komen geven. U bent welkom van 18 tot 20.30 uur in de school aan de Terbeeksestraat 6 te Meer.

40

Perkplantenbrochure Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) heeft een nieuwe brochure klaar over perkplanten. De brochure telt 24 blz., is rijkelijk geïllustreerd met foto’s en bespreekt in detail de verschillende aanwendingsmogelijkheden van eenjarige bloeiers, de soortenkeuze en plant- en onderhoudstips. De nieuwe perkplantenbrochure is verkrijgbaar in tuincentra en in de VLAM-infoshop. Deze brochure kost 70 eurocent (1,40 euro inclusief portkosten) en kan besteld worden op www.consument. vlam.be


MEER

Meerse markt start 13de seizoen MEER - Net als vorig jaar begon 2005 voor de Meerse Markt in mineur. Opnieuw verloor het marktcomité één van haar pioniers: Jaak Leemans stond mee aan de wieg van de wedergeboorte van de Meerse Markt in 1992 en was ook als standhouder jaren aanwezig. Te zijner nagedachtenis is het marktcomité opnieuw vastbesloten om er het beste van te maken. Het marktconcept met de verschillende deelthema’s blijft bestaan. Elke markt krijgt zijn eigen accent, maar het principe is dat iedereen die wil, iets mag komen verkopen of ruilen. Wat dat is, maakt niets uit. Een standplaats op de markt blijft volledig gratis en aan de verkopers wordt gevraagd ten laatste om 8 uur aanwezig te zijn om de stand op te bouwen. Daarvoor gebruikt men best eigen materiaal, want ter plekke zijn slechts enkele tafels te huur. De vijf markten van 2005 hebben de volgende thema’s: zondag 1 mei: Kunst- en Lentemarkt, zondag 5 juni: Muziekmarkt, zondag 3 juli: Kindermarkt, zondag 7 augustus: Bier-, Wijnen Kaasmarkt en zondag 4 september: Boerenmarkt. Het kunstthema van de eerste markt op zondag 1 mei moet in de brede betekenis gezien worden. Alle kunstenaars uit de regio zijn welkom om hun werk, ambacht of hobby te tonen, eraan te werken, te verkopen, enz… De leerkrachten en de leerlingen van de IKO-afdeling van Meer zijn alvast bereid om naar buiten te treden. Zij hebben beloofd om op het plein voor een verrassing te zorgen. Op dat plein worden trouwens alle kunstenaars verzameld. Ook de kleur- en tekenwedstrijd voor de kleuter- en lagere school past perfect in het kunstkader van deze markt. Het lenteaspect van de markt doet vooral een beroep op de verkopers van bloemen, planten, groenten, fruit, enz... Naast de talrijke kraampjes pakt de markt ook uit met de nodige animatie. Op het kloosterplein, waar een gezellig drankterras wordt uitgebaat door het marktcomité, is er constant muziek van Radio Valencia afgewisseld met het traditionele openingsconcert van Brass- en Drumband Ste.-Rosalia. Speciaal voor de kinderen zijn er enkele attracties voorzien en voor de volwassenen is er het stilaan traditionele optreden van toneelgezelschap De Lepe Hoek, dat met origineel straattheater opnieuw voor de nodige ambiance zal zorgen. Deze Kunst- en Lentemarkt gaat dus door op zondag 1 mei van 9 uur tot 12.30 uur aan de Donckstraat. Wie nog meer informatie wil, kan terecht bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43, 2321 Meer ( 03/315 86 80 ) of op de website www.meermarkt.be

Op zoek naar treinspektakel op 1 april

MEER – Wie zich op 1 april naar de brug van John Lijssenstraat begaf was er aan voor de moeite. Neen, er was geen officiële delegatie van de Nederlandse en Belgische overheid om de treinbruggen opnieuw op te meten omdat ze zogezegd te smal waren. Dus geen constructiefouten.... Dit was gewoon een 1 april-grap. Ook het aangekondigde spektakel van voor- en tegenstanders was dus verzonnen. Voor zij die er al dan niet intuinden: volgend jaar zijn er misschien gratis treinritten. Als dat op 1 april is, zou ik toch maar drie keer nadenken alvorens te komen kijken. (ma)

Nog een keer ‘t Heidebloempje

MEER – Wie “Vast in de Kast” van ’t Heidebloempje zag, begint vast weer te lachen bij het zien van deze foto. Het zelfgeschreven stuk van het Trio met toneelmeester Jan Dufraing, Mark Koyen, Ney Michiels lokte vier volle zalen. De formule van zelf-schrijven die zij ooit veelvuldig toepasten bij de ‘bonte avonden’ van de Mussenakker slaat dus ook in zaal Voor Kunst en Volk bijzonder goed aan. De sterkste punten waren ongetwijfeld de vertolking door dit bont gezelschap en de muzikale begeleiding van de Brassband Ste-Rosalia. De foto van deze acteurs had je nog te goed. Leg ze al maar vast in de kast voor de volgende opvoeringen van ‘t Heidebloempje in het najaar (ma)

WEET

WEET

Kunst is geconcentreerde natuur. De Balzac

Karakter is een lang volgehouden gewoonte. Plutarchos

41


MEER

Schoolfeest in de Klimtoren GOUD IN MEER

Mit en Jaak 50 jaar samen In de volksmond zegt men ‘Nent’, officieel heet het Hoogeind. In die straat in Meer wonen Jaak en Mit Martens-Boudewijns, die in april hun gouden huwelijksjubileum vierden. Op 2 december 1930 werd Maria geboren als vijfde van zestien(!) kinderen, maar die ‘Maria’ zou al snel veranderen in ‘Mit’. Het boerengezin woonde in het Minderhoutse Hal, in een groot huis, genaamd De Vogelzang. Ze ging tot haar veertiende naar school en daarna moest Mit mee instaan voor het huishouden en het grootbrengen van haar kleinere broers en zusters. Maar ook buiten op het veld moest ze regelmatig mee inspringen. Het was dus een tijd van hard werken, waarbij ze zich vooral de berg sokken herinnert die altijd ‘gestopt’ moesten worden. Later ging ze ook nog kuisen in Hoogstraten, bij drukkerij Haseldonckx (uitgevers van de ‘Gazet van Hoogstraten’, voorloper van dit blad) en in de winkel van Louis Doms. Jaak zag het levenslicht op 15 juli 1932 en was de vierde van twaalf kinderen. Op zijn identiteitskaart staat ‘Henricus Jacobus’ maar om een of andere reden is men hem Jaak gaan noemen. Ook hij liep school tot veertien jaar om daarna boerenknecht te worden. Na de legerdienst van 21 maanden in Duitsland ging hij werken in de molen bij Arthur Theeuwens, dat is waar nu dance-arena Highstreet staat. In het weekend kon er wel eens worden uitgegaan en zo leerden Jaak en Mit mekaar kennen op Gammelkermis (Rijkevorsel) in het café bij Krols. Na één jaar verkering zijn ze getrouwd op 13 april 1955. Toen kwam Jaak terecht bij zagerij Van Herck in Minderhout om er zes jaar lang bomen te zagen. (Toch heeft hij al zijn vingers

nog!) Bij aannemer Rik De Gruyter kreeg Jaak de kans om de stiel van metser te leren. Dat ging hem goed af, net als het ‘maaien’ – een (jenever) feestje als de ruwbouw af was. Wegens last van een tenniselleboog werd Jaak noodgedwongen zelfstandig varkenskweker en tuinbouwer, waarbij Mit ook altijd flink de handen uit de mouwen gestoken heeft. Er kwamen vier kinderen: Karel, Herman, May en Jan. Toen het derde kind een meisje bleek te zijn, was Jaak zo blij dat hij midden in de nacht de overburen ging verwittigen. Maar in de haast had hij zijn voordeur dichtgegooid en daardoor zichzelf buitengesloten. Toen heeft hij moeten inbreken langs het keldergat. Jaak heeft nog gevoetbald bij KFC Meer toen het terrein nog aan de John Lijsenstraat lag, achter het toenmalige café van Jan Koyen (nu De Eiken). Dat gebeurde wel buiten het medeweten van vader, want die zei: “Benen dienen om te werken, niet om te sjotten”. Later werd hij een trouwe supporter die elke zondagmiddag op post was. Op een keer werd Jaak door enkele jagers gevraagd om mee te komen ‘drijven’ (het wild opjagen) en zo kreeg hij zelf de smaak van het jagen te pakken. Veertig jaar lang was dit zijn favoriete vrijetijdsbesteding. Er zijn ook altijd dieren in en om het huis geweest: schapen, dwerggeitjes, jacht- en andere honden, pony’s en vogeltjes passeerden de revue. Mit heeft altijd graag en veel gebreid en zo werd het gezin voorzien van truien en sjaals. Maar ze ging ook graag de sportieve toer op: vooral sinds haar pensioen fietste ze ettelijke kilometers in de omstreken, soms in het gezelschap van Jaak, maar vaak met schoonzuster en overbuur Marie Timmermans. Intussen hebben Mit en Jaak het fietsen ingeruild voor een andere, even sportieve activiteit: dansen! Wekelijks vind je hen terug in de spiegeltent in Rijkevorsel én in een dancing in Schijf bij Zundert. Daarbij hebben ze heel wat nieuwe vrienden leren kennen. Mit en Jaak, we wensen jullie samen nog veel plezante momenten toe op de dansvloer! (k.m.)

42

MEERLE – De Vrije Basisschool ‘de Klimtoren’ organiseert op zondag, 22 mei 2005 haar jaarlijks schoolfeest. Thema dit jaar luidt: “Welkom in het cowboy- en indianendorp”. De leerkrachten en de leerlingen zijn al volop bezig met de voorbereidingen. Om 10 uur beginnen de feestelijkheden in de parochiekerk. De schoolkinderen zorgen voor aangepaste teksten en het kinderkoor luistert de viering muzikaal op. Van 11.30 tot 13 uur is het restaurant in de parochiezaal open. De mensen van de oudervereniging bedienen u graag. Uit ervaring van de voorbije jaren kunnen wij getuigen dat zij zowel voor volwassenen als kinderen steeds een lekkere, verzorgde maaltijd serveren. Hiervoor inschrijven kan bij Mevrouw Ria Van Bavel-Verschueren, Hazenweg 22 - tel. 03/315 11 43 - fax 03/315 11 48, of in de basisschool - tel. 03/3158288 - fax 03/315 40 72. Vanaf 13.30u staan de poorten van de kleuterschool wijd voor u open. Bij het binnenwandelen, begeeft u zich in cowboy- & indianen land. Daar is pret voor groot en klein met onder meer schatten zoeken, spijkers kloppen, kruisboogschieten, hoefijzer werpen, pony rijden, demonstratie van cowboystunts, vrij podium, saloon en ... allerlei andere leuke attracties. Naar jaarlijkse gewoonte zorgt de school voor een spetterende tombola. Daarnaast is er één helikoptervlucht voor 3 personen te winnen. Je hebt kans om mee te vliegen als je een inschrijvingskaart van 3,00 euro invult. Uit de inschrijvingen worden 3 gelukkige winnaars getrokken. Inschrijven kan via de school of op het schoolfeest. Van harte aanbevolen! (LJ)

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN PVC RAMEN en DEUREN Kömmerling Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189


MEERLE

Fanfare Sancta Cecilia vernieuwt bestuur MEERLE – Karel Pauwels, 38 jaar voorzitter (en voordien al15 jaar secretaris) had besloten dat het zo goed geweest is. Het is tijd om het voorzitterschap aan een jonger iemand te laten. Hij is door de fanfare op de passende wijze bedankt voor die vele jaren trouwe dienst. Weggaan doet Karel nog niet, hij wil nog wel gewoon bestuurslid zijn. Cel Geenen is door de muzikanten van de fanfare tot nieuwe voorzitter verkozen. Hij was jarenlang ondervoorzitter en zodoende al lang de rechterhand van Karel Pauwels. Cel leeft voor de fanfare, hij wil er alles voor doen, maakt er altijd tijd voor vrij en vindt de jongerenopleiding ook zeer belangrijk. Ook het contact met andere fanfares is iets voor de Cel, hij kan met iedereen overweg maar durft eveneens zijn eigen mening verdedigen. Ook het contact met de leden is heel belangrijk. Dat verloopt in deze tijd veel via email; ze worden van alles goed op de hoogte gehouden ook al hebben ze een repetitie gemist. Vooral de jongeren zijn door dit nieuwe medium snel en efficiënt bereikbaar. De nieuwe voorzitter maakt er daarom dankbaar gebruik van. Ook secretaris Frans Laurijssens geeft de fakkel door. Hij was 38 jaar secretaris en heeft altijd nauw met de voorzitter Karel Pauwels samengewerkt. Hij verlaat definitief de fanfare van Meerle want in het najaar verhuist hij naar Wijnegem om dichter bij zijn kinderen te wonen en meer gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer. Els Pauwels, al vele jaren bestuurslid, neemt zijn taak als secretaris over. Liesbeth Smits volgt Cel Geenen op als nieuwe ondervoorzitter. Hoewel ze in Merksplas woont en werkt, bleef ze altijd trouw lid van de fanfare en is ze al enkele jaren bestuurslid. Zij wordt de rechterhand van Cel. Mil Gysbregts volgt Louis Muësen op als penningmeester. Louis blijft wel bestuurslid. Mil maakte ondertussen van de vereniging een VZW, omdat dit voor het bestuur en leden heel wat be-

ter is. De fanfare is namelijk de eigenaar van de vele en dure instrumenten en een VZW schept daarover heel wat meer rechtszekerheid. Je weet immers nooit, kijk wat er in Meer allemaal gebeurt met die ruzie... Jaak Kustermans, wonend in Minderhout komt in het bestuur om de plaats van Frans Laurijssens op te vullen. Jaak speelde jarenlang bij de fanfare van Hoogstraten, maar Mjeels bloed komt altijd terug. Het nieuwe bestuur wil voort op de weg van het vorige. Het gaat immers goed met de Meerlese fanfare. Momenteel zijn er 45 muzikanten, waarbij veel jongeren. Het nieuwe bestuur zal er alles aan doen om dit zo te houden. Nieuwe muzikanten zijn natuurlijk altijd welkom. Die kunnen op een professionele opleiding rekenen op zaterdagvoormiddag. Binnen twee weken wordt de nieuwe dirigent verwacht. Na één jaar verkoos hij om voor televisie muziek te gaan componeren, en dat was juist toevallig op donderdagavond. Jammer voor de fanfare, want het was een jonge dirigent met zeer veel kwaliteiten en ambitie en dus moeilijk te houden in Mjeel, wat niet onbegrijpelijk is. Dat de fanfare op zijn elan doorgaat, kan je de komende maanden zelf komen vaststellen. Op de zondag van Sinksen (15 mei) zal de fanfare de hoogmis van 10 uur opluisteren met moderne stukken, aangenaam om te beluisteren. ‘s Avonds is het bingo om half 8 in de parochiezaal. Noteer ook alvast de datum van de “Avondmarkt” in je agenda. Op vrijdag 17 juni wordt het gemeenteplein een echt marktplein, met vele marktkramers. De fanfare zorgt voor een grote tent, zodat je ook droog blijft als het wat minder weer is. Na de markt spelen Peter en z’n Botsottos. Ambiance verzekerd. De fanfare is zich nu al volop aan het voorbereiden om de bevolking op een deskundige manier van drank te voorzien. Allen daarheen. (EP/jaf)

Het bestuur van de Meerlese fanfare: Marlies Paenen, Jos Jacobs, Jos Sterkens, Staf van den Bogerd, Cel Geenen, Mil Gysbregts, Louis Muësen, Liesbeth Smits, Jaak Kustermans, Frans Verschueren, Karel Pauwels, Els Pauwels, Piet van Bavel en René Jespers (ontbraken op de foto: Liesbeth Broekmans en Jan van Haperen).

Algemene jaarlijkse parochiezaal vergadering MEERLE – Hier een belangrijk bericht vanwege het comité van Meerlese parochiezaal. “Daar vele verenigingen en gebuurten onze zaal regelmatig gebruiken, zouden we het op prijs stellen mocht van jullie vereniging één of meerdere personen op onze algemene open zaalvergadering aanwezig zijn. Wij zijn al enkele jaren onze parochiezaal aan het renoveren en wij willen dit nog verder verwezenlijken. Het voorbije jaar hebben we de elektriciteit vernieuwd en laten keuren zodat alles in orde is volgens de wettelijke normen. Het volgende werkjaar willen we één van de volgende projecten willen uitvoeren: vernieuwen van de sanitaire ruimte (d.w.z. wc’s en dergelijke vervangen), veranderen van de ramen en er thermopane glas in plaatsen, de stoelen vervangen. Daarom zouden we het op prijs stellen dat er zoveel mensen op deze vergadering aanwezig kunnen zijn dat zodat we met jullie stem en inspraak weten welk project we de eerstkomende jaren moeten aanpakken. De algemene vergadering heeft plaats op woensdag 18 mei 2005 om 20.00 uur. Dagorde: welkom, balans 2004, resultaten van de kaartavonden en fietstocht, overzicht van de werkzaamheden sinds vorig jaar, voorziene werken in de toekomst, welk project kiezen we?, aanpassing huurprijzen, aanpassing gebruiksreglement, varia en rondvraag. Iedereen van harte welkom. Het zaalcomité”. (JVB)

Dorpsdag van KWB MEERLE – Op zondag 1 mei houdt KWB haar jaarlijkse KWB – feest onder het motto “KWB beweegt de wereld rond”. In dat kader organiseert de Meerlese KWB een heuse “Dorpsdag”, met een “Vlaamse Vijfkamp”. Daarin kampioenschap katapultschieten, een maxi sjoelbak, rollerbal, ballen werpen enz. Hier hoef je niet voor in te schrijven, Deelnemen kan zonder inschrijven en kost per reeks van 5 spelen vragen 0,50 euro. De beste van elk spelletje verdient een geldprijs. Sportievelingen kunnen zich uitleven op de “Levende sjottersbak”. Twee ploegen van 6 personen nemen het tegen elkaar op, in een grote opgeblazen sjottersbak. Je kunt alleen naar links en rechts bewegen, geen kans op overtredingen of blessures, want fysiek contact met de tegenstander is haast onmogelijk. Ook hier kunnen de beste ploegen geldprijzen verdienen voor elke deelnemer is er een klein presentje voorzien. Daarom kom meedoen of supporteren voor je ploeg. Als je keel droog is van het roepen of van mee te spelen, kan je uiteraard iets drinken op het ruime terras. Het begin van de Vlaamse vijfkamp en levende sjottersbak is voorzien om 13.30 uur op het plein achter school voor de brandweerkazerne. (Jvb)

43


MEERLE

GOUD IN MEERLE

Jan Baudewijns en Liza Krijnen ’t Was weer feest op Jal, waar ze weten wat feesten is. Heel het gebuurte doet dan mee, niemand blijft aan de kant. Zeker niet als er een Baudewijns gevierd wordt, want Baudewijns en Jal, dat zijn twee handen op een buik. Ze wonen er al heel lang en met velen. Zodoende, als er een Baudewijns vijftig jaar getrouwd is, richten ze op Jal een feest aan waar nog lang over gesproken zal worden. Liza is van de Dreef, van Meersel, ze kwam er in 1931 voor het eerst piepen. Ze ging naar de meisjesschool op Dreef, maar op goed veertienjarige leeftijd was de school voor haar letterlijk en figuurlijk uit. Liza was immers de oudste van 10 kinderen en dus was er thuis werk aan de winkel. Tot aan haar huwelijk zou Liza thuisblijven om samen met moeder Krijnen het huishouden te beredderen en op de boerderij te helpen. Jan, je kunt het bijna niet geloven, is niet op Jal ter wereld gekomen. Op 18 oktober 1928 werd hij geboren op ‘Vogelenzang’, een boerderij van Stas op het gelijknamige gehucht in Minderhout. Maar al in 1929, Jan was nog geen jaar en heeft het dus niet bewust meegemaakt, verhuisde het gezin naar Jal, waar vader op een andere boerderij van Stas kon gaan boeren. Jan was de tweede van 8 kinderen. Met de rest van de kinderen van het gebuurte ging hij te voet naar de dorpsschool in Meerle. Over het pad tot aan de Kaal, waar

44

ze met dorstig weer een beker water dronken bij Mieke Vink (die ook nog anders genoemd werd, maar dat moet je zelf maar aan Liza vragen). Na de lagere school nog twee jaar min of meer regelmatig naar het 7e en het 8e, en dan was het ook voor Jan werken geblazen op de boerderij van vader. Behoudens zijn legerdienst zou Jan ook tot aan zijn trouw thuis blijven werken. Dreef en Jal liggen wel niet aan het andere eind van de wereld, maar, voor de begrippen van toen, ook niet vlakbij. Jan heeft Liza de eerste keer opgemerkt toen hij Jaaneke Til, een nonkel van Dreef, hielp bij het uitdoen van een koop hout op Vogelzang. Liza’s vader had er ook een koop gekocht en Liza kwam helpen opladen. Jan had Liza al gauw in de gaten een heeft haar nooit uit het oog verloren. Met een of andere Kermis hebben ze elkaar nader leren kennen en verkering gekregen zoals dat heet. Hoewel, Liza mocht weinig van huis weg en toen Jan na een tijdje

thuis mocht komen, werd hij algauw door vader en moeder Krijnen aan de kaarttafel geroepen. Alwaar hij gebruik maakte van de spiegel achter moeder Krijnen om haar kaarten te kennen en er zo een moeilijke miserie door speelde. Daarna heeft er altijd een handdoek over de spiegel gehangen als er gekaart werd. Jan en Liza huwden in de kerk van Meerle, die fraai gepaleerd was. Niet voor het paar, het stond er nog van de eremis van Jef Hendrickx een dag eerder, maar het gaf hun trouw toch een extra cachet mee. Het feest was bij Jaaneke Til, thans café De Dreef. Het jonge paar trok in bij een grote boer in Stabroek, waar Jan Chris Koyen ging vervangen als knecht. Ondertussen kregen ze bericht van meneer Stas dat er voor hen een boerderijtje leeg kwam op Jal. In november van 1956 kwamen ze er terug en ze zijn tot vandaag op Jal gebleven. Toen Van Bavel wegging op de Paddegracht, trok het gezin Baudewijns naar de boerderij waar ze nu nog altijd wonen. Jan en Liza kregen 5 kinderen; Annie, Roza, Jefke - die ze op zeer jonge leeftijd moesten afgeven - Harry en Stanny. Jan is blijven boeren tot aan zijn pensioen. Harry en zijn echtgenote hebben dan het geboer overgenomen. Liza wilde wel graag naar het dorp gaan wonen, maar Jan is niet van Jal weg te krijgen. ‘Wat zou hij ergens anders een hele dag moeten doen?’. Omdat ook de jongste, Stanny, nog thuis is en niet van de Paddegracht weg wou, hebben ze dan een nieuwe woning gebouwd naast de oude boerderij. Zo kan Jan nog altijd wat mee werken met Harry en Stanny, of op het naburige Heerle’s Hof. Daar is altijd wel iets waarvoor ze Jan nodig hebben; wat gras maaien, bomen snoeien. Jan doet dat al van bij mijnheer Stas en hij doet dat heel graag. Liza blijft in en rond het huis aan de slag, met de werf en met haar bloementuin. ‘Ze is nergens zo content als thuis’ weet Jan. Voor hobby’s is er net zoals vroeger weinig tijd. Af en toe een samen gaan dansen ’s zondags, dat hebben ze altijd graag gedaan. Af en toe naar de sportactiviteiten en naar de koffie van de KBG. En zo is het goed voor Jan en Liza. Op 23 april heeft heel het gebuurte Jal – al zou dat evengoed het gebuurte Baudewijns kunnen heten, want er wonen er liefst elf - nog eens goed gefeest. De fanfare is op tractor en kar het gouden paar thuis komen afhalen. Het was een onvergetelijke dag en we hopen dat Jan en Liza er nog lang van mogen nagenieten. (jaf)


WORTEL

De’ val van Ridder Metal: meer dan de moeite

WORTEL – Op vrijdag 8 en zaterdag 9 april speelden de kinderen van ‘Willen is Kunnen’ hun versie van het stuk ‘De val van Ridder Metal’. Het spelplezier spatte in ieder geval van de planken en het publiek genoot twee avonden op rij. Zoveel jong Wortels talent: dat vraagt om een vervolg!

Zomaar eventjes zonder teletijdmachine een heel publiek terugflitsen van de parochiezaal naar de Middeleeuwen: de tijd van draken, ridders en jonkvrouwen. Een knap staaltje acteerwerk.

45


WORTEL

Denise Van Gestel over De Wijsneus WORTEL – Op 1 september begon het nieuwe schooljaar van Gemeentelijke Basisschool De Wijsneus in Wortel met de komst van een nieuwe directrice. Dat werd de vierde op ruim 5 jaar tijd. Iedereen hoopte dat DeniseVan Gestel na haar voorlopige benoeming voor één jaar voorgoed zou willen blijven. Ondertussen is het bijna mei, en het einde van het schooljaar nadert. Denise vertelt over haar ervaringen als directrice in de Wijsneus tot nu toe. Denise werd op het einde van het vorige schooljaar benaderd door het Hoogstraatse stadsbestuur. Of zij geen zin had om de nieuwe directrice te worden in Wortel? Lies Leunen keerde daar namelijk na een jaar terug naar haar oude baan. Denise had ooit eerder een interim gedaan als directrice, terwijl ze daarnaast ook nog part-time moest lesgeven in een graadklas. Dat beviel haar toen helemaal niet. Maar omdat men in Wortel geen enkele andere geschikte kandidaat vond en men dringend op zoek was, wilde Denise het wel proberen. Daarvoor stond Denise 20 jaar lang voor de klas als juf van het eerste en tweede leerjaar, een graadklas, in Meersel-Dreef. Aangezien ze zelf afkomstig is van Sint-Jozef Rijkevorsel, leverde haar nieuwe werkplek qua afstand al een groot voordeel op.

Van Meersel-Dreef naar Wortel Op de vraag wat er zoal nieuw is aan de Wijsneus in vergelijking met haar vorige school, weet Denise snel wat te antwoorden. De warme sfeer onder de collega’s. Denise had onmiddellijk bij haar aanstelling een goed gevoel over de school en haar nieuwe functie. De steun van de collega-leerkrachten was een ware verademing. Denise was immers een buitenstaander in Wortel: ze kende de kinderen niet, maar wist ook niet welke kinderen bij welke ouders horen. De meeste leerkrachten kende Denise wel al een beetje. Maar via info-avonden en contact met het oudercomité kon de nieuwe directrice zich langzaam inwerken. Echt grote verschillen zijn er volgens Denise niet tussen haar oude en nieuwe baan. Eén verschil is wel dat je als directrice veel minder rechtstreeks contact hebt met de leerlingen. Maar dat ervaart ze niet als iets negatiefs. Levert de dubbele vestigingsplaats in Wortel (een gebouw aan de Rooimans en een gebouw aan het Kerkpad, red) geen bezwaren op? Dat valt volgens Denise best mee. Ze stond in MeerselDreef zelf immers in een vestigingsplaats (de school van Meersel-Dreef vormt één school met de kleuterschool van Meer, red). De moeilijkheid in Wortel is dat de administratie en de directiezetel in de gebouwen aan het dorp zit. Maar Denise weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om regelmatig binnen te springen in de andere school. Het voordeel daarbij is dat de beide gebouwen op drie straten afstand van elkaar zitten. Denise heeft speciaal een fiets op school gestald om zo vlot heen en weer te rijden.

Het vak van schoolhoofd: de plus- en minpunten Wat zijn de pluspunten aan de baan van directrice? Vooral de kleinere tijdsgebondenheid ervaart

46

Denise als een voordeel. Als leerkracht heb je je constant aan een strak tijdsschema te houden. Als directrice bepaal je zelf meer je eigen dagindeling. Ook de fysieke vermoeidheid die je als leekracht hebt, omdat je constant actief met kinderen bezig bent, heb je niet als directrice. Het is ook heel leuk dat de positieve reacties van ouders eerst bij de directrice terecht komen. Minder leuk is dat de negatieve reacties natuurlijk ook op hetzelfde adres terecht komen. Als directrice ben je voor iedereen het aanspreekpunt van de school. Natuurlijk, zo zegt Denise, wordt er in de Wijsneus veel in teamwork gedaan, maar de eindverantwoordelijkheid ligt toch altijd bij het schoolhoofd. Dat weegt wel zwaar door. Denise was aanvankelijk ook enorm verbaasd door het vele papierwerk wat komt kijken bij het draaiende houden van een school. Maar ze heeft een enorme steun aan de secretaresse van de school. Zoals haar voorgangster Lies Leunen het volgens Denise terecht zei: ‘Een school kan draaien zonder directie maar niet zonder een secretariaat.’. Zelf heeft Denise in haar nieuwe functie veel hulp gehad aan de regionale bijeenkomsten van nieuwe directeurs. Dit wordt door het OVSG (dit is het Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Gemeenschap voor Steden en Gemeenten, red.) ingericht. De bijeenkomsten zijn een ideale plaats om samen met andere nieuwe schoolhoofden te bespreken wat er zoal komt kijken bij de functie. Maar Denise wil als schoolhoofd vooral de voeling met de kinderen behouden. Dit probeert ze door regelmaltig aan activiteiten deel te nemen, zoals een bezoekje bij de zee- of bosklassen, of door, wanneer een leerkracht ziek is, in de klas in te springen. Denise wil als schoolhoofd niet de grote baas zijn, maar wel eerder als leider van een groep collega’s werken.

De leider van de groep Zijn er al dingen die Denise als nieuwkomer heeft geïntroduceerd in de Wijsneus? De school draait al heel goed, dus veel hoeft er niet vernieuwd of veranderd te worden. Het is haar taak, zo vindt Denise, om wat de leerkrachten aanreiken, verder uit te bouwen. Je moet volgens haar ook niet teveel hooi op je vork willen nemen, je kunt beter verder bouwen op wat er al is. Wat Denise zelf wel belangrijk vind is de communicatie in de groep, en het bespreekbaar maken van mogelijke problemen. Wat ze ook belangrijk vind is, door middel van een kleine attentie zo nu en dan, haar collega’s bedanken voor hun extra steun en inzet voor de school. Ook heeft ze voorgesteld, onder andere als kennismaking met de school, om een interne schoolanalyse te

houden, om zo te weten te komen wat er nog kan verbeteren in de school. Volgend schooljaar zal daaruit een nieuw stappenplan worden gedistilleerd. Het stadsbestuur moet op het einde van dit schooljaar beslissen, maar als het aan Denise ligt, wil ze graag als directrice in de Wijsneus blijven. Op zondag 5 juni stelt De Wijsneus de deuren van haar school in het dorp (ingang Kerkpad) wijd open voor publiek. Het schoolfeest draait dit jaar rond het thema ‘beweging’. U kunt er een kijkje nemen vanaf 13.30 uur tot 18.00 uur.

BorderBrass in concert WORTEL – Op 14 mei speelt BorderBrass haar jaarconcert in de Parochiezaal van Wortel. Dit jaar gebeurt dat voor de vijfde keer. BorderBrass is een groep muzikanten uit de grensstreek, bestaande uit Vlaamse en Nederlandse blazers, die samen een Brassband wilden vormen, met als doel mooie en leuke muziek te maken maar vooral op een kwalitatieve manier. Iedereen is welkom vanaf 20 uur.

Rommelmarkt op Wortel-kolonie WORTEL – Op 16 mei organiseert de Sport – en Vriendenkring van de Strafinrichting Wortel opnieuw een rommelmarkt op de Kolonie. Deze vierde editie wordt bewust op tweede Pinksterdag gehouden, zeker na het grote succes en de enorme opkomst van het vorige jaar. De markt heeft plaats in de dreven rond het Casino van Wortel-Kolonie, van 6 uur ’s morgens tot 17 uur. De staanplaatsen kunnen niet op voorhand worden gereserveerd. Aan de vroegste vogels om de beste plaatsjes uit te pikken. Een plekje kost overigens 0,50 euro per vierkante meter. Wie meer wil weten kan bellen naar 03/314.37.16. Nu nog rommel zoeken!


WORTEL

Opendeurdag

WORTEL – Zondag 22 mei nodigt dorpsgemeenschap Widar u van harte uit voor de opendeurdag in Wortel Kolonie. Dorpsgemeenschap Widar is een gemeenschap met volwassen personen met een handicap. ’t Casino van de Kolonie zal open zijn van 13 uur tot 18 uur. Tijdens deze dag willen we u graag meer inlichtingen geven over de toekomstplannen voor het terrein Wortel Kolonie. Er zijn doorlopend rondleidingen met huifkarren voorzien en ook kinderanimatie zal niet ontbreken. De innerlijke mens voorzien we graag van taarten, ijs en drankjes. Er is ruime parkeergelegenheid: volg de pijlen met ‘Widar’. Info: vzw Dorpsgemeenschap Widar, Lipseinde 43, 2330 Merksplas, tel. 014 63 44 46.

Zesde Pinkstertocht: de Sint-Antoniuskerk van Schijf

186

WORTEL – Op maandag 16 mei wordt er voor de zesde keer een pelgrimstocht georganiseerd door het Wortelse Parochieteam, in samenwerking met de Hoogstraatse Sportdienst. Dit jaar trekt de tocht naar de SintAntoniuskerk in het Nederlandse Schijf. De voettocht vertrekt om 9 uur aan de parochiezaal. Je kan een kwartier vooraf al inschrijven. De afstand bedraagt ongeveer 25 km en er is een sanitaire stop en een picknickplaats voorzien onderweg. De terugtocht gebeurt met de bus. De prjis is 1 euro, voor de onkosten en de verzekering. Inlichtingen over de voettocht kan je krijgen bij Jan Brosens uit Wortel (03/314.72.55), Frans Van der Kaa uit Wortel (03/314.34.03), Lisette Keysers uit Rijkevorsel (03/314.66.90), Paula Sysmans uit Rijkevorsel (03/314.36.22) en Thérèse Coppens uit Meersel-Dreef (03/315.03.62) De fietstocht vertrekt op dezelfde plek om 12.30 uur. Ook hier kan je een kwartier op voorhand inschrijven. De prijs is hetzelfde als bij de voettocht. Inlichtingen over de fietstocht kan je vinden bij Guy Aerts uit Wortel (03/314.53.37), Rik Verschueren uit Hoogstraten (03/314.67.26) en bij Frans De Decker uit Wortel (03/314.48.51). De autotocht kan op eigen kracht worden gedaan. Er wordt wel gevraagd om ook mensen mee te nemen die er op eigen kracht niet geraken. Het programma in Schijf ziet er als volgt uit. Om 15 uur is er een eucharistieviering in de kerk van Schijf: het thema is ‘geroepen om te vieren’. Na de viering kan je aanschuiven aan de koffietafel in restaurant Kir Royal voor 6 euro per persoon. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan deze dag, ook mensen van buiten Wortel. Verdere inlichtingen krijg je bij pastoor Fons Van Dijck (03/314.56.39) of bij Jan de Beuckelaer (03/314.35.13).

190

47


WORTEL

GOUD IN WORTEL & HOOGSTRATEN “50 jaar beloofde trouw, een halve eeuw reeds man en vrouw. De huwelijksboot heeft vaste koers gevaren, hoewel er ook moeilijke tijden waren. Doch ook voorspoed op zijn tijd vol liefde en samenhorigheid. Dankbaar voor deze 50 jaar vieren wij dit ‘gouden paar” Op 4 mei 1955 trouwt Rosa Mertens met Jos Bolckmans en Julia Mertens met Karel Vermeiren. 50 Jaar later vieren de twee zussen samen met hun echtgenoten opnieuw samen hun gouden jubileum. Hopelijk wordt het voor hen opnieuw een onvergetelijke dag!

TE HUUR Landbouwgrond 2,25 ha en loods met 5 paardenboxen (15 x 20 m), Castelré. Info: tel. 00 31 13 503 97 93 Jos en Rosa Bolckmans-Mertens en Karel en Julia Vermeiren-Mertens.

Pleintje opgefrist dankzij Groenbon WORTEL – Op het Kerkveld moeten ze de lentekriebels hebben gevoeld. Het speelpleintje, wat ondertussen meer een zit- en buurtpleintje was geworden, werd een tweetal weken terug stevig onder handen genomen. Er werd een nieuwe heg geplant rondom het ingekrompen terrein, maar er werd verder ook voor een frisse en jonge, inheemse aanplant gezorgd. Dit alles werd gefinancierd door de Groenbon, een initiatief van de Vlaamse Overheid, dat de groenvoorziening in gebuurtes en straten hiermee wil promoten. Maar ook de stad Hoogstraten droeg zijn steentje bij door het leveren van een container voor het oude groenafval. Na een dag hard werken leverde het uitzicht van een plein alvast een geslaagde metamorfose op. Laat de zon en malse lenteregen nu maar komen.

48

De Kerkveldse mannen die de klus klaarden: Dré Kleeren, Frans Roelen, Han Joosen, Eddy Kenis, Miel Sijsmans en Marcel Vriens. Niet op de foto, maar wel meegeholpen: Rob Goris en Joël Adams.


MEERSEL-DREEF

Eerste communie MEERSEL-DREEF – Op eerste paasdag was het een grote dag voor onze eerste communicanten. Tijdens de viering om 10u30 mochten ze voor de eerste keer in hun jonge leven te communie gaan. Ze waren daar grondig door hun juffen en pater Luc op voorbereid. Het kinderkoor zorgde voor de muzikale omlijsting en de werkgroep kindervieringen voor de stemmige aankleding van de kerk. Het werd een prachtige viering. De jonge jeugd poseerde nog even voor de groepsfoto en dan was het tijd voor een feest en cadeautjes in familiekring. (tv)

Plechtige communie, een grote stap in het leven MEERSEL-DREEF – De plechtige communicanten werden gevormd op zaterdag 2 april in de paterskerk. De werkgroep kinderviering had weer een mooie viering in elkaar gestoken. Voor de plechtige communicanten een belangrijke dag, een beetje afscheid van hun kindertijd. De grote school wenkt! (tv)

Paardenzegening aan de St.-Luciakapel MEERSEL-DREEF – Al sinds heel wat jaren, is er de jaarlijkse pony- en paardenwijding aan de St.-Luciakapel te Meersel. In samenwerking met de gewestelijke ruiterverenigingen en de plaatselijke Marckeruiters die op die dag, zondag 3 april, een dressuurdag en een minicross organiseren. De ruitertjes hebben duidelijk schik in de kwistige zegeningen van pater Luc, de pony’s misschien wat minder. (tv)

49


MEERSEL-DREEF

De fanfare “Voor Eer en Deugd” in concert MEERSEL-DREEF – Na het vorige drukke jubileumjaar met allerlei activiteiten, weer eens een “gewoon” concert zonder toeters en bellen. Voor het eerst op vrijdag èn zaterdag 8 en 9 april, het gevarieerde, goed in het gehoor liggende programma kon de luisteraars zeker bekoren. Op vrijdag was er nog wat plaats maar op zaterdag zat de vernieuwde zaal aardig vol. In z’n openingstoespraak droeg voorzitter Bert Damen de avond op aan hun erebestuurslid Jos Verboven die op 14 februari jl. overleed. (tv)

Een deel van de Dreef heraangeplant

MEERSEL-DREEF – Nadat vorig jaar de oude statige beuken aan het klooster verdwenen, werden begin april de voorziene nieuwe bomen geplant. Even werd er nog links en rechts gesuggereerd om te kiezen voor parking zonder bomen. Gelukkig is men daar van terug gekomen. De jonge bomen werden vakkundig door het gemeentepersoneel geplant, voorzien van potgrond en een drainagebuis voor het water geven. Niets staat de hergroei nu in de weg en gezien hun formaat, gaat het niet lang meer duren en we hebben weer een mooie rij bomen en is de Dreef weer wat meer dreef. (tv)

50

WEET

WEET

Lezen is denken met andermans hoofd. Schopenhauer

Een lafaard is een held met een vrouw, kinderen en een hypotheek. Kitman


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

KVNA Wortel Door omstandigheden buiten onze wil om verschenen de verslagen van de wedstrijden tegen Bezemheide, Olympic. Deurne en Donk niet in de vorige editie. Bezemheide was geen partij voor VNA Wortel. De thuisploeg was eigenlijk nooit gevaarlijk. De blauw-witten misten de eerste speelhelft kansen maar vlak na de rust was de match gespeeld door doelpunten van Sven Meyvis en Jef Janssens. Op het einde legde Sven Meyvis alleen voor doel de 0 – 3 vast. De belangrijke wedstrijd op Olympic Deurne zullen de meegereisde supporters niet snel vergeten. Onze spelers waren de eerste helft de beteren maar speelden weinig noemenswaardige kansen bij elkaar tot in de 22e minuut een kwieke Pieter Donckers zich doorzette en zijn voorzet door Frank Janssens in doel werd getrapt (0- 1). De thuispelers, die voor de rust al geen lammetjes waren, gingen de tweede helft nog onstuimiger te keer. Dit had nog weinig met voetbal te maken. Onze verdediging hield goed stand. Een thuisspeler kreeg nog rood en de wedstrijd eindigde in de grootste tumult. Om nog een kans op promotie te hebben moesten zowel Donk als VNA winnen . Er waren kansjes voor beide ploegen, maar de doelmannen bleven baas. Sven Meyvis had zich kunnen ontpoppen als matchwinnaar met een kans vlak voor en en één vlak na de rust. In de tweede helft liet een sterke doelman Steven Van Beek zich op geen fout betrappen. De thuisploeg eindigde nog met tien, wanneer een Donkenaar Willem De Gruyter naar het ziekenhuis trapte en rood kreeg. Bij Wortel was daarna de veer gebroken en de wedstrijd eindigde misschien wel op een logisch gelijk spel. Thuis tegen Olympic Essen speelden de blauwwitten een mindere wedstrijd. Er werd toch nog gewonnen met 3-1 en de doelpunten van Dave Verschueren, Pieter Donckers en Frank Janssen waren van prachtige makelij. Door het forfait van Laagland Merksem ging de laatste thuiswedstrijd niet door Na enkele mindere seizoenen zijn we op de vijfde plaats geëindigd. Dit is de plaats waar we op gehoopt hadden. Onze trouwe supporters zijn zeker tevreden over het geleverde spel. Er had zeker meer ingezeten, maar we werden gedwarsboomd door vele kwetsuren en ontelbare schorsingen, die meestal onrechtstreeks het gevolg waren van brutale ingrepen van de tegenpartij. Het trainersduo Wim Braspenning en Marc Smans heeft knap werk geleverd. We hopen dat ze met hetzelfde enthoesiasme doorgaan. Omdat praktisch alle spelers blijven, moet het mogelijk zijn om volgend seizoen nog beter te doen. (frbr)

Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

Voetbal: eindklassement dames en jeugd

KFC Meerle kampioen, Minderhout promoveert, Dames KFC Meer winnen de titel maar testmatch beslist over promotie Knappe resultaten werden op de scoreborden geschoten door de Hoogstraatse vertegenwoordigers in de provinciale reeksen. KFC Meer handhaafde zich prachtig in 2de prov. en eindigde op een eervolle plaats in de middenmoot. Volgend seizoen kan men zich terug verkneukelen in de derby tegen KFC Meerle dat op de laatste speeldag de kampioenstitel wist te bemachtigen in 3de provinciale. Minderhout VV liet het, ondanks de aanslepende terreinperikelen, niet aan zijn hart komen en veroverde op de slotdag zijn promotie naar 3de prov. en dit ten nadele van gebuur VNA Wortel. De Meerse Dames lieten zich ook niet onbetuigd en wonnen de titel in 3de prov.reeks A. Wat de promotie betreft is er minder prettig nieuws, want dit seizoen zal enkel de winnaar van de testwedstrijd tussen de kampioenen van 3A (YRKV Mechelen) en 3B (KFC Meer) overgaan naar 2de provinciale. De Meerse tegenstander is niet van de minste: 76 punten op 78, 25 keer gewonnen, één keer gelijk gespeeld, geen enkele wedstrijd verloren. Duimen voor de Meerse Dames! Minder goed voor de HVV-Dames B die een trapje naar onder duikelen. Bij de jeugd is er minder euforie te bemerken wat titels vergaren betreft. Slechts één kampioen, de KFC Meer-juniores die hun exploot van vorig seizoen nog eens met verve overdeden. (rel)

Wel de titel in 3de prov. reeks A voor de dames van KFC Meer, maar de promotie is nog hangende.

De KFC Meer-juniores die hun titel met glans wisten te verlengen. 51


SPORT

EINDRANGSCHIKKING VOETBALCOMPETITIE Vrouwen 1ste Prov. 1 Vlimmeren A 2 Davo Puurs A 3 Massenhoven 4 ‘s Gravenwezel A 5 Lentezon 6 Kapellen A 7 Kontich 8 Moldavo A 9 Flandria A 10 Berchemse A 11 Hoogstraten A 12 St. Jozef 13 Zandhoven A 14 Achterbroek A

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

20 19 19 14 13 12 11 12 9 8 7 6 5 2

Scholieren Reeks B

0 2 5 9 9 10 8 11 14 16 15 19 17 22

6 111 - 33 66 5 90 - 31 62 2 91 - 26 59 3 92 - 48 45 4 67 - 57 43 4 47 - 39 40 7 54 - 54 40 3 67 - 69 39 3 54 - 57 30 2 46 - 82 26 4 44 - 79 25 1 24 - 90 19 4 42 - 93 19 2 19 - 90 8

0 4 8 8 6 10 10 11 13 16 17 16 21 22

1 183 - 11 76 1 106 - 29 64 1 75 - 41 52 2 66 - 34 50 5 52 - 44 50 3 59 - 43 42 4 65 - 52 40 3 66 - 74 39 5 45 - 57 29 2 37 - 92 26 2 35 - 75 23 6 24 - 81 18 3 18 - 114 9 2 19 - 103 8

Vrouwen 2de Prov. 1 Blauberg A 2 Kaart 3 Weelde 4 Davo Puurs B 5 Poppel 6 Vrij Arendonk 7 ‘s Gravenwezel B 8 Vlimmeren B 9 Wortel 10 Wijnegem 11 Westmalle 12 Zw. Leeuw 13 Willebroek 14 Hoogstraten B

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

25 21 17 16 15 13 12 12 8 8 7 4 2 2

23 24 25 24 25 24 25 24 24 24 24 24 24 24

20 19 18 17 15 15 14 8 8 7 7 4 3 0

2 4 4 4 9 9 8 13 14 14 15 18 19 22

1 125 - 15 61 1 123 - 31 58 3 77 - 27 57 3 78 - 18 54 1 64 - 38 46 0 86 - 46 45 3 87 - 45 45 3 27 - 73 27 2 61 - 52 26 3 38 - 66 24 2 35 - 50 23 2 26 - 91 14 2 22 - 126 11 2 5 - 176 2

2 7 3 10 11 8 11 10 10 15 16 12 15 19

2 1 8 4 4 7 3 6 5 3 2 7 4 4

81 90 78 81 57 48 47 64 48 39 50 42 34 44 -

34 47 46 74 51 40 44 61 52 68 66 58 63 99

65 55 53 40 37 37 36 36 35 27 26 25 22 13

1 Nijlen 2 Lierse 3 Meerhout 4 Hoogstraten 5 Lyra 6 Zw.-Leeuw 7 KV Turnhout 8 KSK Heist 9 Ternesse 10 Geel 11 Dessel 12 Mol-Wezel 13 AC Olen 14 Loenhout

26 26 25 26 26 25 25 25 26 25 25 25 26 25

24 22 19 17 12 11 11 9 7 7 5 6 4 1

2 2 4 4 11 11 12 10 12 13 13 18 19 24

0 139 - 18 72 2 117 - 31 68 2 70 - 26 59 5 91 - 22 56 3 38 - 46 39 3 62 - 74 36 2 52 - 52 35 6 56 - 51 33 7 52 - 61 28 5 42 - 57 26 7 37 - 57 22 1 33 - 102 19 3 43 - 144 15 0 16 - 107 3

1 Meer 2 Wuustwezel 3 Nieuwmoer 4 Bezemheide 5 M-t-Heide 6 Zw.-Leeuw 7 Brecht 8 St. Lenaarts 9 Wildert 10 Kalmthout 11 Horendonk 12 Gooreind 13 Exc. Essen 14 Loenhout B

21 20 18 18 12 11 12 11 10 8 5 3 3 0

0 3 3 4 7 8 12 11 11 10 17 19 21 26

4 83 - 10 67 2 80 - 16 62 5 86 - 25 59 4 101 - 30 58 6 65 - 31 42 6 71 - 58 39 2 68 - 49 38 4 58 - 46 37 4 59 - 39 34 8 58 - 45 32 4 42 - 82 19 3 32 - 81 12 2 23 - 83 11 0 5 - 236 0

Juniores Reeks F

Miniemen Reeks 1 KSK Heist 2 Ternesse 3 Lierse 4 Nijlen 5 KV Turnhout 6 Loenhout 7 AC Olen 8 Mol-Wezel 9 Zw.-Leeuw 10 Hoogstraten 11 Lyra 12 Dessel 13 Geel 14 Meerhout

25 25 26 26 25 25 26 26 25 26 26 25 26 26

26 26 26 26 25 26 25 25 25 26 25 26 25 26

21 20 17 16 13 10 10 10 8 8 6 4 5 4

3 4 7 5 10 8 10 12 12 14 18 15 17 17

2 103 - 23 65 2 79 - 30 62 2 85 - 36 53 5 78 - 35 53 2 47 - 56 41 8 50 - 41 38 5 40 - 42 35 3 57 - 61 33 5 44 - 54 29 4 43 - 54 28 1 31 - 101 19 7 35 - 56 19 3 48 - 94 18 5 33 - 90 17

1 Antonia C 2 Schilde C 3 Meer B 4 ‘s Gravenw. C 5 Hoogstraten 6 Minderhout B 7 Meerle B 8 Wortel B 9 Brochem B 10 Massenhov. C 11 St. Jozef C

1 Poppel A 2 Vrij Arend. A 3 O. Turnhout A 4 Meer A 5 St. Jozef A 6 Zwaneven A 7 Zw.-Leeuw A 8 Minderhout A 9 Meerle A 10 Oosthoven A 11 Wortel A 12 Oostmalle A 13 Dosko 14 Weelde

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

23 17 15 14 13 13 12 10 9 8 6 6 6 3

1 6 9 9 7 10 9 9 14 13 14 16 16 22

2 3 2 3 6 3 5 7 3 5 6 4 4 1

70 83 66 60 61 60 51 46 37 43 33 49 32 20 -

16 36 42 41 41 42 35 43 51 66 67 67 77 87

71 54 47 45 45 42 41 37 30 29 24 22 22 10

17 15 15 16 14 13 12 12 11 11 10 8 4 2

2 4 6 10 9 10 10 11 11 14 15 13 21 24

7 6 4 0 3 3 4 2 4 1 1 4 1 0

97 - 27 88 - 39 91 - 56 77 - 65 94 - 60 87 - 73 76 - 68 69 - 63 71 - 56 71 - 57 72 - 85 56 - 71 30 - 133 20 - 146

58 51 49 48 45 42 40 38 37 34 31 28 13 6

21 19 17 12 12 10 11 10 10 9 8 5 5 2

1 3 6 8 9 10 13 12 13 14 13 14 17 18

4 109 - 33 67 4 80 - 19 61 3 66 - 37 54 6 70 - 54 42 5 64 - 50 41 6 49 - 67 36 2 49 - 50 35 4 46 - 59 34 3 65 - 88 33 2 58 - 79 29 5 56 - 63 29 7 40 - 73 22 4 35 - 63 19 5 29 - 81 11

Juniores Reeks E

1 Lentezon 2 Ver. Arendonk 3 Vosselaar 4 Oosthoven 5 Oud Turnhout 6 St. Jozef 7 Minderhout 8 Wortel 9 Weelde 10 Zwaneven 11 Meerle 12 Merksplas 13 Loenhout A 14 Flandria

26 25 25 26 26 26 26 25 26 26 26 25 26 26

26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 26 26 26 25

Scholieren Reeks H

Reserven Reeks B

Juniores Reeks B

52

Reserven Reeks O

21 18 15 12 11 10 11 10 10 8 8 6 6 3

Gewestelijk

Provinciaal 1 Zw. Leeuw 2 Dessel 3 Geel 4 Hoogstraten 5 Sparta LO 6 Loenhout 7 KFCO Wilrijk 8 Mol-Wezel 9 FC Nijlen 10 V. Meerhout 11 Bornem 12 AC Olen 13 SC Mechelen 14 Willebroek-Mh

25 26 26 26 26 25 25 26 25 26 26 25 25 26

Knapen Reeks B

Vrouwen 3de Prov. Reeks B 1 Meer 2 Blauberg B 3 Grobbendonk 4 OG Vorselaar 5 Vlimmeren C 6 Flandria B 7 KV Mechelen B 8 Brecht 9 Oud-Turnhout 10 Meerle 11 Moldavo B 12 Zandhoven B 13 Loenhout B 14 Oelegem

1 Lierse 2 Nijlen 3 KSK Heist 4 KV Turnhout 5 Zwarte Leeuw 6 Dessel Sport 7 Hoogstraten 8 Verbr. Geel 9 Mol-Wezel 10 Loenhout 11 Meerhout 12 Ternesse 13 Lyra 14 AC Olen

19 20 19 19 18 20 19 19 20 19 20

17 15 14 11 10 8 6 5 3 1 0

1 4 4 5 6 9 9 11 12 14 15

1 1 1 3 2 3 4 3 5 4 5

76 69 66 66 64 63 41 28 34 20 18 -

16 29 37 29 27 63 46 60 60 90 88

52 46 43 36 32 27 22 18 14 7 5

1 Brecht A 2 Meer A 3 Gooreind 4 Lentezon A 5 Wuustwezel 6 Meerle 7 St. Jozef 8 Merksplas A 9 Wortel 10 Minderhout 11 Zw.-Leeuw 12 St. Lenaarts 13 Vlimmeren 14 Loenhout A

24 26 25 24 25 26 25 25 26 26 26 25 26 25

21 21 19 18 14 13 13 10 10 6 4 4 3 1

1 3 4 4 7 9 10 10 12 17 19 20 22 19

2 135 - 23 65 2 150 - 22 65 2 121 - 33 59 2 90 - 30 56 4 76 - 44 46 4 93 - 63 43 2 84 - 70 41 5 59 - 68 35 4 58 - 74 34 3 38 - 66 21 3 31 - 120 15 1 27 - 188 13 1 43 - 151 10 5 18 - 71 8


SPORT Scholieren Reeks M 1 Ternesse 2 Schoten B 3 Turk Sport 4 SK Putte B 5 Broechem B 6 Zandhoven B 7 Zoersel B 8 Westmalle B 9 St. Job B 10 Meer B 11 Luchtbalboys

20 20 20 20 20 19 20 20 19 20 20

Miniemen Reeks J

17 17 12 11 10 8 8 8 7 4 0

0 2 7 8 9 10 11 11 9 15 20

3 95 - 19 54 1 108 - 26 52 1 74 - 73 37 1 80 - 61 34 1 56 - 58 31 1 36 - 34 25 1 55 - 68 25 1 45 - 74 25 3 49 - 40 24 1 29 - 65 13 0 6 - 115 0

24 22 17 17 15 15 13 8 7 5 4 4 3 2

0 3 5 7 5 8 10 15 14 15 18 18 18 20

1 0 3 2 5 3 3 2 4 5 4 3 4 3

19 16 15 13 12 8 5 5 4 3 0

1 3 5 6 8 12 11 11 13 14 16

0 1 0 1 0 0 4 4 2 3 3

0 3 4 4 8 7 13 10 13 14 15 17 20 24 23

1 1 0 1 0 7 2 5 2 3 2 2 0 1 1

1 4 5 4 7 11 9 11 11 15 17 19 22 24

0 184 - 13 75 3 125 - 48 60 1 115 - 25 58 5 99 - 40 53 4 94 - 40 49 3 66 - 58 39 6 89 - 59 36 4 68 - 74 34 7 54 - 57 31 1 58 - 79 28 1 38 - 122 25 3 38 - 124 15 0 30 - 133 12 0 27 - 213 3

Knapen Reeks A 1 Wuustwezel A 2 Gooreind A 3 Brecht A 4 Exc. Essen A 5 Nieuwmoer 6 Kalmthout A 7 Meer A 8 Hoogstraten A 9 Minderhout 10 Bezemheide 11 Wildert 12 Zw.-Leeuw 13 Hoogstraten B 14 Achterbroek

25 25 25 26 25 26 26 25 25 25 26 25 25 25

178 - 24 186 - 39 104 - 55 102 - 62 73 - 40 75 - 41 66 - 55 65 - 109 68 - 111 32 - 97 35 - 147 40 - 113 25 - 84 20 - 92

73 66 54 53 50 48 42 26 25 20 16 15 13 9

1 Wuustwezel A 2 Exc. Essen A 3 Merksplas A 4 Lentezon A 5 Horendonk A 6 St. Lenaarts A 7 Meer A 8 Minderhout A 9 Nieuwmoer 10 Achterbroek A 11 Wildert A 12 Loenhout A 13 Brecht A 14 Meerle

25 26 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Miniemen Reeks T

23 22 21 17 12 11 11 10 8 8 8 8 2 2

1 3 3 4 12 11 15 13 13 13 16 16 19 24

1 1 1 5 2 4 0 3 5 5 2 2 5 0

153 - 23 159 - 42 108 - 29 103 - 24 64 - 53 65 - 75 64 - 91 59 - 67 42 - 68 38 - 70 61 - 94 52 - 95 28 - 118 29 - 176

70 67 64 56 38 37 33 33 29 29 26 26 11 6

1 Wuustwezel B 2 Kaart B 3 Mariaburg B 4 Zw.-Leeuw A 5 Kalmthout B 6 St. Job B 7 Kalmthout C 8 Mariaburg C 9 St. Jozef 10 Hoogstraten 11 Zw. Leeuw B 12 Brasschaat B 13 Gooreind B 14 Exc. Essen B

26 26 26 26 25 25 26 26 26 26 25 25 26 26

21 19 18 17 13 13 13 13 12 10 6 5 3 2

5 6 6 8 8 10 11 11 11 9 18 19 20 23

0 108 - 26 63 1 121 - 43 58 2 88 - 35 56 1 98 - 38 52 4 85 - 54 43 2 88 - 68 41 2 88 - 72 41 2 72 - 70 41 3 55 - 45 39 7 72 - 67 27 1 64 - 87 19 1 44 - 132 16 3 28 - 121 12 1 25 - 178 7

WEET Denken: het spreken van de ziel met zichzelf. Plato, Grieks wijsgeer, 427 vC-347 vC

Knapen Reeks Q 1 Wechelderz. 2 St. Jozef 3 Oostmalle 4 Meerle 5 Lentezon C 6 Gierle B 7 Vlimmeren 8 Wortel 9 Meer B 10 Merksplas C 11 Zoersel B

20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 19

94 63 55 91 46 34 29 27 30 31 12 -

13 20 25 29 46 52 44 46 69 87 81

57 49 45 40 36 24 19 19 14 12 3

182 - 7 161 - 18 132 - 30 117 - 23 88 - 40 42 - 24 48 - 57 56 - 53 68 - 99 45 - 68 36 - 77 25 - 85 34 - 119 8 - 144 10 - 208

73 64 63 61 51 40 35 35 32 27 26 20 15 7 4

Meisjes Kadetten 1 Vlimmeren 2 Kontich 3 ‘s-Gravenw. 4 Hoogstraten 5 Davo Puurs 6 Loenhout 7 Zandvliet 8 Achterbroek 9 Flandria 10 Brecht 11 Zandhoven 12 Weelde 13 Westmalle 14 Stabroek 15 Rupel Boom

25 25 25 25 25 25 26 25 25 25 25 25 25 27 25

24 21 21 20 17 11 11 10 10 8 8 6 5 2 1

Miniemen Reeks A 1 St. Lenaarts B 2 Exc. Essen C 3 M-t-Heide B 4 Achterbroek B 5 Merksplas B 6 Wortel 7 Horendonk B 8 Minderhout B 9 SK Putte B 10 Brecht B 11 Wuustwezel C 12 Wildert B 13 Meer B 14 Loenhout B

26 26 25 25 26 26 25 25 26 25 26 26 26 25

25 19 19 16 15 12 10 10 8 9 8 4 4 1

53


SPORT

KFC-Meerle kampioen Het was al geweten voor het einde van het seizoen; na een prachtig seizoen mag KFC Meerle volgend seizoen weer naar 2e provinciale. Omdat groen-wit op de laatste speeldag nog kampioen kon worden (slechts 1 punt achter op leider Linda Olen), waren veel supporters naar de terreinen aan de Chaamseweg afgezakt. Ze waren niet voor niets gekomen. Meerle zette tegen Zoersel nog

KFC Meerle een fraaie prestatie neer en won met 2-0 (doelpunten van Wilfried Pauwels en Dirk Godrie). Linda Olen moest zich op Oelegem tevreden stellen met een 1-1 gelijkspel en moest er zodoende vrede mee nemen dat KFC voor ging. Na de match werd al een fraai feestje gebouwd, dat negen van de tien nog een vervolg zal krijgen één van de volgende weken.

Reserven B geven er een lap op Nu het voetbalseizoen ten einde is en alvorens iedereen op vakantie vertrekt, willen de B-reserven van KFC-Meerle nog een feestje bouwen. Op zaterdag 4 juni 2005 organiseren ze een grote fuif in de feesttent op de Hazenweg in Meerle. Eerst de bekende live-band ‘Stiletto’ (met Jack Nobelen), daarna fuif met DJ TLF; deuren open vanaf 20.00 uur. Kaarten in voorverkoop bij bestuur en spelers van B-reserven van KFC aan 4 euro, aan de kassa 5 euro. In de namiddag van diezelfde zaterdag 4 juni kan je op dezelfde locatie (Hazenweg in Meerle) meedoen aan een Mega Penalty-Tornooi. Zowel dames- als herenploegen kunnen deelnemen. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan door storting van 15 euro per ploeg op rek. 7433263926-84 met vermelding van de naam van de ploeg. Je kunt je ook opgeven aan de spelers van de B-reserven. Toeschouwers en supporters zijn natuur ook welkom. (jaf)

Hoogstraten VV stelde orde op zaken

De kampioenenploeg KFC-Meerle (in willekeurige volgorde): Hans Van Gestel, Peter Godrie, Koen Braspenninckx, Jurgen Rombouts, Dirk Mertens, Nic Vervoort, Nic Mertens, Ben Jacobs, Wilfried Pauwels, Dirk Van Bavel, Ronny Martens, Wim Van Der Linden, Dirk Godrie, Kurt Jacobs, Tom Thielemans.

Voor de laatste match van het seizoen werden Dirk Van Bavel, Dirk Mertens en Nic Mertens gehuldigd. Alle drie hadden ze er op dat ogenblik meer dan 300 wedstrijden voor KFC opzitten. Ze kregen van het bestuur een aandenken en hun partners werden tegelijk in de bloemetjes gezet. 54

Met vier opeenvolgende overwinningen kwam HVV hoog in het klassement. In BuggenhoutOpstal speelden de roodwitten een prima eerste helft en met doelpunten van Gommers en Fockaert liep HVV 0-2 uit. Toen echter het derde doelpunt op zich liet wachten en de thuisploeg op 1-2 kwam, werd het weer een wedstrijd en moest er goed uit de doppen gekeken worden om de overwinning veilig te stellen. Met de komst van Rupel-Boom kwam een echte topper op bezoek. Door een betwistbare strafschop geraakten de roodwitten 0-1 achter en 0-2 zou wellicht beslissend geweest zijn. Stilaan kregen we greep op de match en met een onhoudbare kopbal bracht Yves Van Beylen HVV op gelijke hoogte. In de slotminuut ging een kopbal van Swaegers rakelings naast de verkeerde kant van de paal en met een gelijkspel was men ook achteraf bij HVV niet ontevreden. Met 13 op 15 zet men bij roodwit een schitterende reeks neer, wat resulteert in een tweede plaats in de derde periode en een gedeelde vijfde plaats in het klassement. Kampioen Willebroek had een flinke dosis geluk nodig om erg goed op dreef zijnd HVV van zich af te houden. Tijdens de eerste helft was het een gelijkopgaande partij, doch toen de roodwitten resoluut op zoek gingen naar de overwinning, moesten de Willebroekenaars met 4 gele kaarten de 0-0 veilig stellen. De kopbal van Joris Berghmans verdiende een beter lot dan te stranden op de paal en toen Yves Van Beylen na een knappe collectieve aanval de bal over de uitgelopen doelman plaatste, kopte een verdediger de bal uit het lege doel. Meteen een knap slot na een mooie partij voetbal. Op 1 mei ontvangen we SK Lebbeke op zondagnamiddag en dan zien we ook wie van de roodwitten door de supporters als winnaar van de Gouden Schoen werd gekozen. (JoJe)

Wedstrijd Zondag 1mei 15.00 uur Hoogstraten VV – SK Lebbeke


SPORT

Rallycross

20ste Stratenloop HOOGSTRATEN – Ben je geprikkeld door de lentezon, sportief, competitie- of recreatieloper, en hou je ervan om eens door een haag van enthousiaste toeschouwers te rennen, dan moet je zeker inschrijven voor deze 20ste editie van de Hoogstraatse stratenloop. Als recreatieve loper kies je pas aan de start welke afstand het meest geschikt is voor jou. Eén ronde staat gelijk aan 5 km en maximum 2 ronden kunnen afgelegd worden. Voor de competitielopers is alleszins 10 km weggelegd. Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen een speciaal parcours van ongeveer 1 km voor de voeten geschoven. De prijzenpot bedraagt dit jaar 1400 euro en elke deelnemer ontvangt een herinnering aan deze 20ste keer.

Inschrijven kan vanaf maandag 4 april tot en met zaterdag 21 mei en men betaalt 6 euro voor de +15-jarigen en 3,5 euro voor de -15’ers. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk, wel via de website van de stad Hoogstraten en je drukt dan op “Inschrijvingsformulier stratenloop 2005”. Deze inschrijvingen zijn pas geldig na ontvangst van het inschrijvingsbedrag en dit kan je storten op rekeningnummer 850-8810487-72. Je kan ook inschrijven en betalen bij Kantoor Versmissen en Janssens Gravin Elisabethlaan 7 2320 Hoogstraten. Info: Sportdienst Rie Voet Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten; tel. 03 340 19 51; e-mail: sport@hoogstraten.be.

Jos Sterkens terug achter het stuur

Leeftijdscategoriën Categorie Senioren-wedstrijd Veteranen-wedstrijd Dames-wedstrijd Dames-vet.-wedstr. Dames-jogging Heren-jogging Jongens-jeugdloop Meisjes-jeugdloop

leeftijd +15 jaar +40 jaar +15 jaar +35 jaar +12 jaar +12 jaar -12 jaar - 12 jaar

afstand 10 km 10 km 10 km 10 km 5 – 10 5 – 10 1 km 1 km

startuur 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.35 18.35

FC Boskant stelt vragen Quizliefhebbers komen aan hun trekken de laatste maanden! Heeft de microbe u ondertussen ook aangestoken? Dan is er ongetwijfeld goed nieuws. Nadat verschillende leden van FC Boskant, een pittig voetbalploegje gesticht in Minderhout, en dat al heel wat jaren meedraait in het Hoogstraatse gebuurtenvoetbal, deel hadden genomen aan enkele quizzen onder de naam “Quizploeg Time Bandits”, vonden ze de tijd rijp om zelf zo’n vraag- en antwoordspel te or-

ganiseren op vrijdag 20 mei vanaf 20 uur in de zaal Pax te Hoogstraten. Alle ploegen zijn uiteraard welkom: quizploegen, familieploegen, sportclubs…! Iedereen komt in deze quiz aan zijn trekken. Ploegen bestaan uit zes personen en het inschrijvingsgeld is bewust beperkt gehouden op 15 euro per ploeg. Inschrijven kan bij Peter Van Loon Pastoor Van Dyckstraat 34 2320 Minderhout; GSM 0496/26 16 48; e-mail:vanloonpeter@telenet.be

MINDERHOUT – Na een inactiviteit van drie jaar neemt rallypiloot Jos Sterkens zelf het stuur terug in handen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Twee jaar lang werd de in Hoogstraten gebouwde Ford Fiësta Super 1600 verhuurd, maar de resultaten konden hem niet bevredigen. Dit jaar gaat Jos zelf proberen wat er uit deze wagen te halen is. De eerste wedstrijden gaan door op 7 en 8 mei in Frankrijk en op 14 en 15 mei in Portugal. (PegSter)

WEET Een intellectueel is iemand wiens geest zichzelf in de gaten houdt. A. Camus

215

55


SPORT

Gebuurtenvoetbal

Oppermachtig Boereneinde voor de 6de keer op rij Je moet het maar doen! Voor de 6de keer op rij reeds kraaide Boereneinde victorie, maar op een presenteerblaadje hebben deze uit de kluiten gewassen jongens, die inderdaad een flink stukje kunnen voetballen, het zeker niet aangeboden gekregen. Vikings en Westhoek bleven het langst in hun vaarwater, lieten zich niet pramen, maar tegen het sterke blok van Boereneinde scheen tenslotte geen enkel kruid gewassen, terwijl de overige ploegen de wet van de top drie lijdzaam moesten ondergaan! (rel)

Eindklassement 1. Boereneinde 2. Vikings Westhoek 4. Gelmelboys 1 5. Mussenakker 6. Statie 7. Gelmelboys 2 FC Boskant

39 punten 34 punten 34 punten 19 punten 16 punten 15 punten 4 punten 4 punten

De kampioenenploeg van Boereneinde V.l.n.r. (boven) Luc Van Den Broeck, Peter Van De Peer, Bart Mattheussen, Fred Fockaert (midden) Kris Laurijssen, Raf Mattheussen, Luc Fockaert, Patrick Verhoeven, Wout Van Gils, Paul Kox (onder) Tom Brosens, Koen Laurijssen, Dries Schrauwen, Frans Janssens, Ben Rombouts, Jos Vissers (kapitein).

8ste Herdenkingstornooi Tim Meyvis en Jan Croymans

Dries Schrauwen (Boereneinde) scoorde 27 maal en kroonde zich tot topschutter.

MEER – Zaterdag 7 mei 2005 een hoogdag voor de jeugdvoetbalsport op de terreinen van KFC Meer en dit in een organisatie van Eddy Meyvis in samenwerking met KFC Meer. Een hoogstaand tornooi voor scholieren (14 – 16 jaar) en juniores (16 – 20 jaar) met verzekerde deelname van GBA, WillemII, Hoogstraten VV, KFC Meer, V.Geel, KV Mechelen, Sint-Truiden en R.C.Genk bij de scholieren en KV Mechelen, KFC Meer, R. Kapellen, Dessel Sp., V.Geel, Oostende, R.C. Genk en Hoogstraten VV bij de juniores. De organisatoren hopen natuurlijk op de welwillendheid van de weergoden en op een grote schare supporters. De wedstrijden vangen aan om 09.30 uur en vinden doorlopend plaats tot 18.00 uur. (rel)

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!!

0178

56

Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

185


SPORT

Ruitersport

Karin Donckers tweemaal in topdrie MINDERHOUT- Al van bij de eerste internationale eventingwedstrijden weet Karin Donckers zich al duidelijk te manifesteren in het wereldje van de toppers in deze discipline. Van 25 tot 28 maart toonde ze wat ze in petto had in de driesterrenwedstrijd te Fontainebleau (Fr.) en stal ze de show door met vier paarden binnen de eerste 18 te eindigen. Een opener die kon tellen! Een week later deed ze er nog een schepje bovenop in de tweesterrenwedstrijd in Compiègne (fr.) met als resultaat een 1ste, 2de en 5de plaats met respectievelijk Gormley, Steelbrook en Gazelle de la Brasserie. Twee seconden sneller in de cross met het laatste paard en het hele podium had Karin Donckers gekleurd geweest. Op dit ogenblik heeft Karin zich op een knappe 12de plaats genesteld in de FEI World Eventing Ranking list in een klassement van 332 deelnemers.

Karin met Palmyra

Atletiek

De 20 km van Brussel Op 29 mei is het weer zover! De 20 km door onze hoofdstad. Brussel zal op die dag weer overspoeld worden door de joggers. Zij die er reeds bijwaren weten wat het is om met 25.000 lopers en loopsters klaar te staan op het Jubelplein om de start te nemen in de grootste Stratenloop van België. Mooie delen van Brussel worden onder de voeten gelopen. Na de start in het Jubelpark gaat het bergaf richting Schumanplein waarna de beklimming van de Wetstraat volgt. Eens daar boven gaat het rechtsaf richting Koninklijk Paleis. Naast het beursgebouw gaat het dan richting Louisalaan waar een paar nijdige tunneltjes de spieren wat gaan pijnigen. Als je deze gepasseerd bent, kom je in de rust van het Terkamerenbos, de long van Brussel, terecht. Een lust om hier door te lopen.! Hierna volgt de afdaling naar Hertoginnendal, de plaats waar onze ministers vele nachtelijke en andere uurtjes doorbrengen. Ondertussen zitten we reeds aan kilometer 15. Nog even volhouden dus en vooral niet forceren want aan kilometer 17 begint de klim van de Tervurenlaan, niet echt steil maar wel lang. Geen nood echter want wanneer je op het Montgomeryplein komt bemerk je in de verte reeds de bogen van het Jubelpark. Nu nog ongeveer anderhalve kilometer in dalende lijn en dan bereik je moe, maar voldaan de verlossende eindstreep. Duizenden toeschouwers zullen je trouwens vooruitschreeuwen op dit traject door Brussel. Zoals de vorige jaren begeven we ons ook dit jaar weer met een bus naar Brussel. Gemakkelijk voor iedereen! De bus heeft een voorbehouden parkeerplaats in de buurt van vertrek en aankomst. De start van de wedstrijd wordt om 15.00 uur gegeven. Daarom is het toch nodig om te vertrekken om 11.45 uur. De lopers en loopsters hebben dan nog voldoende tijd om start

en aankomst te verkennen en om de spieren op temperatuur te brengen door even in te lopen. Als iedereen binnen is zullen we rond 18.00 uur terug richting Hoogstraten rijden, zodat we op een mooi uur terug thuis zijn. Omdat een bus nu eenmaal niet voor niets rijdt vragen we 10 euro per meerijdende persoon. Schrijf je tijdig in, vol is vol. Uw bijdrage in de onkosten voor de bus stort je op rekeningnummer 733-3182944-16 met vermelding “20 km Brussel” Voor alle verdere inlichtingen of inschrijvingen neem je contact op met Jan Hendrickx, Loenhoutseweg 25 2320 Hoogstraten, telefoon 03/314.39.66.

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 fred.degruyter@scarlet.be www.b-f-d-g.be

184

Oktober 2004 - Marathon van Brussel. Hoogstratenaar Jan Hendrickx koortsachtig op zoek naar de verlossende eindstreep.

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

- PRACHTIGE NATUURLIJKE UITSTRALING - KASTEELVLOEREN - GRENEN - LAMINAAT PARKET Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

57


SPORT

Volleybal

Seizoen van de bevestiging voor GELVOC HOOGSTRATEN – De competitie 2004-2005 behoort alweer tot het verleden en om dit te evalueren moeten we eventjes terugblikken op het vorige, dat ongetwijfeld één van de beste was in de bijna 40-jarige geschiedenis van de Gelmers Volleybalclub Hoogstraten. Heren 1, dames 1 en meisjes E veroverden toen de kampioenstitel. In De Hoogstraatse Maand van januari vernamen jullie dat deze uitstekende prestaties beloond werden met de titel Hoogstraatse Sportclub van het jaar. Dit bracht naderhand zonder twijfel wel enkele uitdagingen met zich mee. Heren 1 promoveerde van 1ste provinciale naar 2de divisie en ging daarmee op nationaal niveau spelen met als gevolg een heel andere organisatorische aanpak: de oprichting van een reserveploeg, langere afstanden bij uitwedstrijden, hogere normen voor de thuismatchen en door een hoger kostenplaatje. Zou de sfeer in deze kampioenenploegen wel behouden blijven en zou er voor bevestiging gezorgd worden? Dit is echter goed gelukt. Heren 4, dat in derde gewestelijke A uitkomt, was al enkele weken voor het afsluiten van de competitie zeker van de titel in hun reeks, zodat er weer gevierd mocht worden. Dames 1 begon in 1ste

prov. Direct mee te draaien met de toppers. Mooi volleybal hebben de supporters zeker mogen aanschouwen. Natuurlijk ging de bal niet altijd feilloos over het net zoals vorige seizoenen, maar dat verhoogde alleen maar de spanning. Doordat Heren 2 vorig jaar ook nog eens promoveerde naar de provinciale reeksen, via een eindronde, hadden we een mooie verdeling inzake niveau. En de jeugd? Een club met toekomstvisie houdt van zijn jeugd, verzorgt zijn toekomstig talent. Dit kan dan, geleidelijk aan, na prachtig werk van de oefenmeesters, ingeschakeld worden in die ruime niveauverdeling: gewestelijk (regio Turnhout), provinciaal (Antwerpen) of zelfs nationaal. De competitie is dan wel gedaan, dit wil niet zeggen dat het bij GELVOC enkele maanden windstil is. Op 19, 22 en 26 april organiseerde het reeds een aantal initiatielessen en van 4 tot 7 augustus gaan de jongsten op kamp in het provinciaal vormingscentrum te Malle. Als men deze initiatielessen gemist heeft, maar toch interesse in volleybal heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de club. Adressen vind je op www. gelvoc.be. (Paul Doms/rel)

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN PVC RAMEN en DEUREN Kömmerling Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

WEET Wijze mensen hebben geen advies nodig; dwazen willen er geen Benjamin Franklin, Amerikaans schrijver en diplomaat, 1706-1790

De nieuwe Honda Versamow ®-techniek De eerste 4 in 1 grasmaaier kan: 1. Vangen 2. Uitwerpen 3. Mulchen 4. Bladversnipperen

Heren 4 na een prachtig seizoen zonder nederlaag onbedreigd kampioen in 3de gewestelijke A.

WEET Een intellectueel is iemand wiens geest zichzelf in de gaten houdt. A.Camus

WEET Jazz is zorgeloosheid in versneld tempo. F.Sagan

234

58


g i l d e n l e v en & sch u t t er sn i eu ws Frans Snijders, tel. 03/314.49.03, email: franssnijders@tiscalinet.be

Keizershuldiging MEER - Op zondag 15 mei voegt de Sint-Ambrosiusgilde uit Meer een uniek feit toe aan de annalen van de gilde. Voor het eerst in de geschiedenis wordt er een keizer gehuldigd. Frans Van de Locht is de gildenbroeder die driemaal achter elkaar koning schoot, telkens gedurende een termijn van zes jaar. In 1987, na een periode van 29 jaar koningsschap, besliste Frans Theeuwes de vogel opnieuw op de wip te plaatsen. Tijdens deze schieting die doorging op de sportvelden gelegen aan de John Lijsenstraat, schoten zowel Jan Laurijssen als Frans Snijders de hoofdvogel naar beneden. Beiden verzaakten aan de titel zodat Frans Van de Locht, lid geworden in 1972, zich voor de eerste maal koning mocht noemen van de gilde. Frans was fier op zijn koningsschap, hij zette zich er dan ook onbeperkt voor in om zijn taak zo goed mogelijk waar te maken. Op het einde van zijn eerste termijn (1993) kwam plots een levensbedreigende wending voor de gilde. Zonder voorafgaand overleg sloot het café waarin de gilde gevestigd was de deuren. Het bestuur besloot om door te gaan. Een zeer moedige beslissing maar in de praktijk niet zo eenvoudig om in te vullen. De oplossing werd gevonden in een bouwkeet dat al vlug de bijnaam ‘barak’ kreeg. De gilde had weer onderdak. Klein maar gezellig werd er gestaag gewerkt in zoverre dat de schietingen en ook de teerfeesten bleven doorgaan. Dankzij de onbaatzuchtige werking van de leden kwam er ook weer geld in het laatje. Tussen alle perikelen door schoot Frans een tweede maal koning op 9 mei 1993. Drie jaar lang werd er een financiële basis gelegd voor de stoute plannen om een eigen volwaardig lokaal te kunnen bouwen. Intussen sloeg een hamsterwoede toe. Die mannen van de bus konden alles gebruiken: steen, hout, deuren, enz. Zelfs werden er ergens aluminium ramen op de kop getikt. Alles werd opgeslagen, ‘alles kon ooit dienen.’ Het maken van een plan werd de eerste concrete stap tot het bouwen van een eigen lokaal. De onkosten van de bouwwerken werden ingevuld naar godsvrucht en vermogen. Op 11 mei 1996 was het zover, de eerste steen werd gelegd. Met Meer kermis 1996 liep er al bier uit de kraan. Vele mensen maakten toen van de gelegenheid gebruik om een kijkje te komen nemen, maar afgewerkt was het lokaal nog lang niet. In 1998 was het zover dat het lokaal in gebruik

werd genomen. Kleinere afwerkingen moesten nog gebeuren, de ‘barak’ waar zovelen toch herinneringen aan hebben verdween en de omgeving van het nieuwe lokaal werd volledig opgefrist. In al deze bouwwoede schoot Frans Van de Locht opnieuw koning op 16 mei 1999. Een feit dat toen duchtig werd gevierd. Op 11 september 1999 was het eindelijk zover. Het lokaal werd officieel in gebruik genomen. De start van een nieuw leven voor de Sint-Ambrosiusgilde. Dankzij de inzet van alle leden en belangstellenden, de voortrekkersrol van hoofdman Jan Jansen, koning Frans Van de Locht en secretaris Ad De Bruyn ziet deze gilde een beloftevolle toekomst voor zich. Door

het schieten van een nieuwe koning op 15 mei blijft de Sint-Ambrosiusgilde zich bevestigen om actief verder te werken aan een ongetwijfeld zonnige toekomst. Uitnodiging 13.00 uur samenkomst in het lokaal, gelegen aan de Meerleseweg 36a, 13.30 uur vertrek van de optocht doorheen het dorp, 14.00 uur feestelijkheden aan de schutsboom geplaatst achter het lokaal: huldiging keizer Frans Van de Locht, ere-schoten door de genodigden, schieten van de koningsvogel, huldiging van de nieuwe koning en receptie.

5 jaar wintercompetitie Kris Bevers

RIJKEVORSEL - Op zaterdag 26 maart heeft er in het lokaal van de Sint-Jorisgilde uit Rijkevorsel de receptie plaatsgevonden ter gelegenheid van vijf jaar schieting op zes meter. De stichter van de wintercompetitie met de kleine kruisboog mocht dit jubileum niet meer meemaken. Kris Bevers overleed totaal onverwacht op zondag 26 november 2000. Kris had het schuttersbloed in zich en spande zich ook daarbuiten erg in om het gildenleven verdere bekendheid te geven. Op Verloren Maandag 1990 legde hij traditiegetrouw de gildeneed af en hij wist dat hij daarmee veel werk op zijn nek haalde. De Sint-Jorisgilde van Rijkevorsel richtte dat jaar immers het Landjuweel in voor de Kempense Gilden. Na een voorspoedig Landjuweel “promoveerde” de gilde hem tot Knaap. Na enkele jaren uitsluitend te hebben geschoten met de kleine kruisboog op een afstand van 20 meter, zelfs regelmatig in het zestal, sloot Kris ook aan bij de gilde van het nabijgelegen Castelré waar er met de grote kruisboog op 61 meter werd geschoten. Ook in dit verbond werd hij een bekende schutter, niet alleen door zijn resultaten, maar ook door zijn inzet voor het gildenleven. “Tussendoor” huwde Kris op 6 mei 1995 met juffrouw Greet Verheyen. Kris merkte op dat de belangstelling voor de 20 meter schietingen verminderde. Hij begon

te werken aan een wintercompetitie om dan op zes meter te kunnen schieten. Misschien wel dé gelegenheid om jongere en nieuwe schutters aan te trekken. In het jaar 2000 begon de kleine kruisboog met deze competitie wat al vlug een schot in de roos bleek. Soms had Kris het moeilijk om zelf te schieten. Heel wat tijd en energie stak hij in het begeleiden van schutters die het zes meter boogje niet kenden. Lang mocht Kris echter niet genieten van het succes dat hijzelf mee uitbouwde. Het werk van Kris ging niet verloren. Anderen namen de fakkel over. Uit respect voor alles wat Kris betekende voor het gildenleven werd de zes meter competitie van de kleine kruisboog voortaan de Ereprijs Kris Bevers genoemd. En ook het aantal schutters groeide gestaag doorheen deze vijf jaar. Om de herinnering aan Kris levendig te houden werd er op 26 maart een huldiging georganiseerd in zijn thuishaven; de Sint-Jorisgilde van Rijkevorsel. Naast familieleden merkten we ook de aanwezigheid op van enkele notabelen uit Rijkevorsel. En wie er ook waren, zijn echte schuttersvrienden, de gewone mensen die niet in de belangstelling dienen te staan, maar gewoon om Kris te eren en om er even bij stil te staan dat voor ieder van ons Kris te vroeg is overleden. Kris werd slechts 32 jaar.

59


MUZIEK

Obsessed By Music Obsessed By Music (OBM) is een gloednieuwe feestorganisatie uit de Noorderkempen, einde vorig jaar opgericht door vijf jongeren uit Hoogstraten en Meerle. De organisatie wil activiteiten organiseren die ontspanning, ontmoeting, cultuurgenot en beleving beogen. Muziek staat hierbij centraal. Jong talent een kans geven is ook een doelstelling van OBM. Als je geïnteresseerd bent om op één van hun feestjes te draaien moet je even een demo cd opsturen naar: O.B.M. feestorganisatie, Dokter Gommersstraat 15, 2328 Meerle. Voeg bij de cd ook wat extra informatie over jezelf (stijl, ervaring, booking info, …).

naar allerlei feesten. Meestal zullen we er een combinatie ticket van maken (bus heen en terug + entree) en dit voor een voordelige prijs. Het kan ook zijn dat we voor de verandering eens een bus inleggen naar een cabaretvoorstelling of zo. Al uw voorstellen zijn welkom; we zien wel wat er allemaal mogelijk is. Inschrijven voor de bus kan bij de leden van de organisatie of via mail: mail naam + gsm nummer door naar dekkers_ j@hotmail.com / Steven.jacobs@telenet.be

Onze resident dj’s Steve Shure Steven Jacobs – geb.17-04-1979

Dj Jaypea “het publiek entertainen”! Woytec is een zeer gemotiveerde en talentvolle dj, check him out! Jaypea Jasper Dirckx – geb. 21-11-1982 Jaypea is in 2003 begonnen met het mixen van platen. Het liefst van al draait hij de hardere techno, maar de gewone techno sound draait hij ook. Het hangt allemaal van de stemming van het publiek af. Op het einde van zijn sets gooit hij er graag wat industriële techno door met stevige bassen. Jaypea zal er alles aandoen om het publiek uit z’n dak te laten gaan! Als je onze resident dj’s wil booken moet je gewoon even een mailtje sturen naar lp_ woods@hotmail.com. Je krijgt dan meer informatie betreffende prijzen en voorwaarden.

Volgende event

Obsessed By Music (vlnr) : Hans Stoffels (licht –en geluidverantwoordelijke), Joris Dekkers (voorzitter), Ewout Moorkens (Coördinator / resident dj), Luc Broekmans (Tap – en drankverantwoordelijke), Steven Jacobs (Secretaris / resident dj).

Wat kan je zoal verwachten van O.B.M. We hebben momenteel drie concepten. Broad Minded De naam zegt het al: met dit concept richten we ons op het ruimdenkende publiek en willen we afstappen van het iedereen en alles in bepaalde hokjes te plaatsen. We vinden het belangrijk om open te staan voor andere en nieuwe dingen! Echt alles is hier mogelijk: verschillende thema’s, muziekstijlen, locaties, dj’s, optredens, … Voorstellen zijn altijd welkom, mail ze naar dekkers_j@hotmail.com. Tech-Stream Hier draait het allemaal om techno, van minimal techno tot hard techno. Met dit concept gaan we twee verschillende dingen doen: Young talent edition: onze resident dj’s zullen hier worden bijgestaan door andere young talents. Big edition: Hier gaan we proberen de grotere namen uit de techno scene te booken. Natuurlijk draaien onze resident dj’s hier ook. OBM - Partytravel Wij zullen op regelmatige basis bussen inleggen

60

- hoofdstijl: techno - sterke invloeden: -elektro/ - breaks/ -some schranz/ -genreloos maar geniaal - anderen: alles wat goed is in eender welke stijl of genre verdient respect - klassiekers: klassiekers hebben en draaien is altijd tof !! In 1994 is hij begonnen met het mixen van “house muziek”. Na 5 jaar hardcore en trance te hebben gedraaid wou hij iets anders. Simpelweg omdat deze scène zichzelf aan het herhalen was. Techno werd op dat moment zijn toeverlaat en zijn passie. Sindsdien werd alles mogelijk. Een eigen sound creëren is nu een serieuze zaak geworden. Steve Shure heeft al heel wat ervaring en slaagt er elke keer weer in het publiek in de juiste stemming te krijgen! Woytec Ewout Moorkens - geb. 12-09-1983 Woytec is altijd al gepassioneerd door muziek, op jonge leeftijd luisterde hij al naar house. Een tijdje later ontdekte hij techno muziek, dit is nu nog altijd zijn lievelingsstijl. Op 16-jarige leeftijd is hij begonnen met het draaien van platen. Hij draait altijd energieke sets met maar één doel:

13-05-2005 - TECH-STREAM: TECH-STREAM zal ons eerste echt feest worden! Speciaal voor de mensen uit Hoogstraten / Meerle en omgeving zal er een bus rijden naar dit feest. Voor 15 euro brengt de bus u naar ons feest en terug, de inkom zit bij deze prijs inbegrepen. TECH-STREAM is de naam van een nieuw techno-concept dat op vrijdag 13 mei zal plaatsvinden in dancing de Cinema (Lange Brilstraat 12, 2000 Antwerpen / www.decinema.be). Dit feest wordt georganiseerd door de gloednieuwe feestorganisatie Obsessed By Music. Als dj’s hebben zij gekozen voor T-quest (fuse), Twieq (Technomite, TLF), Coupé (Technoir) en de residents Steve Shure en Woytec. Als DJ is Coupé het levende bewijs dat techno geen hard gedreun hoeft te zijn. Geïnspireerd door de oudere lichting techno uit Detroit en Chicago creëert hij telkens weer, op een technisch vernufte manier, een warme sound doorspekt met Funk en Soul. Twieq staat bekend voor zijn opzwepende, energieke dj-sets, get ready to party. De resident dj’s zijn ook klaar om hun talenten te tonen aan het publiek, zeker de moeite. Ter verhoging van de feestvreugde hebben we T-Quest weten te strikken. Velen zullen hem kennen van spetterende sets op grote festivals en events als 10 days off, I love Techno en zijn residency bij Kozzmozz en club Fuse te Brussel. Hij weet onverwachte mixen te maken van stevige techno knallers met verrassingen uit een breed tijdperk. Dit feest is een must voor alle technoliefhebbers! Voor meer info (organisatie, voorverkoop, ..) www.obsessedbymusic.be (Onze website is gemaakt door Tom Van Dun, je kunt hem mailen op tomvandun@hotmail.com ). (JD)


de waterstand in zowel de beek als in het aangrenzende weiland. Daardoor lijkt het Riels Laag een groot deel van het jaar op een moeras, waar slobeend en zomertaling – nieuwe broedvogels in dit gebied – van profiteren. In de nazomer jagen zeldzaamheden als lepelaar en kleine zilverreiger op stekelbaarsjes. De vogelkijkhut Tapsmoer is een ideaal punt om al deze gevleugelde vrienden te bewonderen. Een tiental jaren geleden kwamen in dit gebied nog korhanen en korhoenen voor. Ze zijn weg, maar de Nederlandse overheid overweegt een herintroductie van de soort. Een inspiratiebron is de Regte Heide ook. De ‘emoties’ van twaalf dichters zijn in stenen gegraveerd die op vier plekken op de overgang van de hei naar het beekdal zijn geplaatst. De deelnemers verzamelen op het kerkplein in Minderhout om 8 uur. Jack Govaerts (03-315 71 85) is de gids van dienst. Hem kan je ook contacteren voor bijkomende vragen.

Bros en Buurmannen

JNM-Markvallei

Ze zien er zo onschuldig uit, maar schijn bedriegt. Kom je zelf op vrijdag 29 april overtuigen in taverne Bolks Heike in Rijkevorsel. Bros en Buurmannen brengen dan een gevarieerd folkprogramma om duimen en vingers bij af te likken. De patron tapt Guiness van het vat en de Ierse sfeer zal nooit veraf zijn. Voor 5 euro kan je er bij zijn. De opbrengst gaat naar de werking van Natuurpunt Markvallei. Info: Drej Oomen, tel. 03 315 02 45 of drej.oomen@pandora.be – www.markvallei.be – www.folkroddels.be

Erfgoeddag Natuurpunt Markvallei verleende haar medewerking aan de organisatie van de Erfgoeddag in het domein van Wortel-Kolonie. Natuurpunt Markvallei lichtte er de plannen toe met betrekking tot de inrichting van het “Educatief Centrum Jan Spannenburg” en de verenigingslokalen van JNM en Natuurpunt Markvallei in de vleugel die het Hoogstraatse stadsbestuur in erfpacht nam van de Stichting Kempens Landschap.

Net op tijd Op vrijdag 29 april organiseert Natuurpunt Markvallei een optreden met Bros en Buurmannen in taverne Bolks Heike in Rijkevorsel (Bolk, Rijkevorsel). In de gezellige kroeg, nergens tapt men beter Guiness van het vat dan hier (!), komt de Keltische muziek van de Klein-Brabantse folkformatie goed tot zijn recht. Samen brengen Renald, Bruno, Jeroen en Koen u een selectie van tunes uit de rijke Keltische schatkamer. Een vleugje Bretagne, mistige ochtenden op zee, de zwoelheid van het nachtleven, liefdesperikelen op het Ierse platteland, het zit er allemaal in. Met enkele Zuid-Amerikaanse composities en zigeunermelodieën bewijzen ze dat blind purisme niet aan hen besteed is. Tenslotte wordt ook de Belgische noot niet vergeten, met ‘covers’ van Urban Trad, Kadril en Laïs. Aanvang 20 uur, inkom 5 euro.

Zondagswandeling: Regte Heide in Riel Op de eerste zondag van de meimaand (1 mei) is het doel van de wandeluitstap “De Regte Heide” in Riel. Op een hoge zandrug die de waterscheiding vormt tussen de beken de Oude Leij en de Poppelsche Leij ligt de Regte Heide. De overgang van de heide naar het beekdal van de Oude Leij, ook wel het Riels Laag genoemd, is landschappelijk bijzonder fraai. Je vindt hier een zeldzame overgang van hoge, droge en voedselarme heide naar laag, nat en voedselrijk beekdal. Door ontginning en ruilverkaveling zijn dergelijke ‘gradiënten’ – een vakterm voor ‘natuurlijke overgangen’ – nog maar op enkele plaatsen in Nederland en België te bewonderen. Op de rand van de heide, met uitzicht op het Riels Laag, liggen zes grafheuvels uit de bronstijd, de periode van circa 1700 tot 1000 vóór Christus. De grafheuvels wijzen op een (boeren)nederzetting uit die tijd. Om de natuurwaarden van de Regte Heide te vergroten heeft Brabants Landschap veel gedaan aan ‘vernatting’. Zo’n tien jaar geleden werden in de Oude Leij puinstuwen aangelegd. Hierdoor steeg

Niet alleen volwassenen genieten met volle teugen van de ons omringende natuur. In de regio Markvallei is ook een JNM-afdeling actief. JNM staat voor Jeugdbond voor Natuur en Milieu. Op zaterdag 7 mei organiseert JNM-Markvallei voor de INI’s (jongeren vanaf twaalf jaar) een activiteit. Vanuit het lokaal in de Karel Boomstraat, trekken ze er op uit om de natuur in de omgeving te ontdekken. Dat gebeurt met de fiets. Afspraak om 10 uur. Meer info: Loes Verbraeken (0494870961). De Piepertjes (van 7 tot 12 jaar) nemen die dag deel aan de nationale Piepdag. Bij Leen Van Delm (0475-873062) krijgen kandidaatdeelnemers meer uitleg.

Dag van het lieveheersbeestje JNM Markvallei trekt op zondag 22 mei naar de Elsakker in Meerle voor de “Dag van het Lieveheersbeestje”. Uiteraard staat deze dag in het teken van de kleine dingetjes van de natuur. Fietsers vertrekken vanuit de Karel Boomstraat in Hoogstraten om 10 uur en worden er om 17 uur terug verwacht. De deelnemers uit het noorden van de gemeente Hoogstraten kunnen er ook voor zorgen dat ze met de fiets om 11 uur aan de kerk in Meerle staan te wachten, zij zijn daar terug om 16 uur. De deelnemers brengen boterhammen, drank en een fiets mee. Uiteraard is wat excursiemateriaal ook handig. Info: Stef Bastiaansen (stef@snortsoft.be)

De Halsche Beemden Voor de zondagswandeling van juni, op 5 juni, trekken we naar het reservaat “De Halsche Beemden”. Het wordt tijd om na zoveel omzwervingen bij de noorderburen ook nog eens stil te staan bij de schoonheid van het eigen reservaat in het stroomgebied van het Merkske. Jack Govaerts leidt de wandeling. De deelnemers verzamelen om 9 uur op het kerkplein in Minderhout.

WEET Onkruid is het verzet van de natuur tegen het bewind van de tuinlieden. O.Kokoschka

61


KALENDER

HOOGSTRATEN T/m 30 september FIETSZOEKTOCHT, formulieren & info, dienst toerisme, Vrijheid 149, org. KWB. T/m zondag 8 mei KUNSTPROJECT ‘Ceci n’est pas une fraise’, centrum, org. Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten. Donderdag 28 april OPTREDEN Woordklas, lokaal Karel Boomstraat 44, om 19 uur, org. Academie voor Muziek en Woord der Noorderkempen. Vrijdag 29 april VERLICHTE AVONDMARKT in de Vrijheid vanaf 17 uur. Zondag 1 mei DAG van de ARBEID Woensdag 4 mei SPAGHETTI-avond ten voordele van ex-kindsoldaten, vanaf 18 uur in de Rabboenizaal, org. vijfdejaars humaniora Spijker. Donderdag 5 mei HEMELVAARTSDAG Zaterdag 7 mei KOORORGEL St.-Catharinakerk, inhuldiging met concert door Bernard Foccroulle om 19.30 uur. BLOEMENDAG in het Vito, afdeling land- en tuinbouw, Gravin Elisabethlaan 30, van 8.30 tot 12 uur. FUIF mét optredens van Sandrine, Wouter en Joeri, parking voetbalstadion, Katelijnestraat, org. Hoogstraten VV. OPTREDEN The Jessica Fletchers & Jiving Sister Fanny in de Cahier. NATUURVERKENNING, vertrek per fiets om 10 uur, lokaal Karel Boomstraat, org. Jeugdbond voor Natuur en Milieu. Zaterdag 7 en zondag 8 mei OPENDEURWEEKEND winkeliers, van 10 tot 18 uur, org. Unizo. Donderdag 12 mei LEZING over ‘duurzaam toerisme’ in de bibliotheek om 13.30 uur, vooraf reserveren in de bib., tel. 03 314 32 61. Vrijdag 13 mei SPORTDAG van het gemeentepersoneel (alle gemeentediensten zijn gesloten). Zaterdag 14 mei ACTIEDAG van de ‘eerlijke handel’ en koffie proeven, org. Wereldwinkel.

62

199

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE Zondag 15 mei PINKSTEREN OPENDEURDAG in het Vito, Gravin Elisabethlaan 30, van 10 tot 16 uur. WEGRIT Chaamse Bossen, vertrek café De Gelmel, van 8 tot 10.30 uur, org. Wielertoeristen. Maandag 16 mei DAGUITSTAP naar Arras, vertrek om 7 uur aan St.-Catharinakerk, org. Davidsfonds. Dinsdag 17 mei MARKT in het centrum van 8 uur tot 12.30 uur. Vrijdag 20 mei BOSKANT QUIZ om 20 uur in zaal Pax, org. quizploeg Time Bandits.

202

Zaterdag 28 mei AARDBEIENTORNOOI bridge, hotelschool Spijker, om 14 uur, org. Hoogstraatse Bridge Club. Zondag 29 mei HEILIG BLOED – tweede zondag. PROCESSIE in het centrum om 11.15 uur, org. parochie. TORENBEKLIMMING Sint-Catharinakerk, tussen 13 en 16 uur, org. VVV & dienst toerisme. TENTOONSTELLING leerlingenwerk IKO, van 10 tot 18 uur, Dr. H. Versmissenstraat 6.

Vrijdag 20 en zaterdag 21 mei KERMIS in de tent aan de Hemelrijksestraat vanaf 21 uur, org. KLJ.

MEER

Zaterdag 21 mei PEPERFEESTEN, café De Vélo, vanaf 21 uur.

Zondag 1 mei KUNST- & LENTEMARKT, Donckstraat, van 9 uur tot 12.30 uur, org. Meerse Marktcomité.

Zondag 22 mei HEILIG BLOED – eerste zondag. PROCESSIE in het centrum om 11.15 uur, org. parochie. TORENBEKLIMMING Sint-Catharinakerk, tussen 13 en 16 uur, org. VVV & dienst toerisme. Zondag 22 en maandag 23 mei TENTOONSTELLING leerlingenwerk IKO, zon. 10-18 uur & maa. 18-22 uur, Dr. H. Versmissenstraat. Woensdag 25 mei JAARMARKT in het centrum vanaf 17 uur. STRATENLOOP, vertrek stadhuis om 19 uur, org sportraad & sportdienst. Donderdag 26 mei SACRAMENTSDAG - Heilig Bloedviering in de Sint-Catharinakerk om 10 uur.

Zaterdag 7 mei JIVING SISTER FANNY, Belgisch record rock ’n roll – poging, start in de Mussenakker om 9 uur. HERDENKINGSTORNOOI Tim Meyvis en Jan Croymans vanaf 9.30 uur, terrein FC Meer. Vrijdag 13 mei SPORTQUIZ om 20 uur in de parochiezaal, org. FC Mussenakker. Zondag 15 mei KEIZERSHULDIGING bij de St.-Ambrosiusgilde, lokaal Meerleseweg, om 13 uur. Woensdag 18 mei PETANQUE-TORNOOI, recreatiedomein De Mosten, om 13 uur, org. KBG Meersel-Dreef. Zaterdag 21 mei KINDERDISCO in ’t Fortuin van 14 uur tot 16 uur, org. Gezinsbond.


KALENDER

MINDERHOUT

Nieuw in Hoogstraten:

BOEKHOUDING & BELASTINGADVIES ANSOMS ACCOUNTING Gravin Elisabethlaan 1 bus 6 - 2320 Hoogstraten Tel. +32 (0)3 366 65 11 - Fax +32 (0)3 366 65 12 Gsm +32 (0)496 10 36 74

0175

Zondag 1 mei SCHOOLFEEST, vrije basisschool Scharrel, Witherenweg 2, van 13 tot 18 uur, org. Oudervereniging. WANDELING naar de Regte Heide (Riel, Nl), vertrek dorpsplein om 8 uur, org. Natuurpunt. Zaterdag 7 mei SJOTTERSTORNOOI, voetbalterrein Hoge Weg, om 13 uur, org. Minderhout VV. Zondag 8 mei FIETSDAG langs knooppunten, vertrek 9.30 uur, dorpsplein, org. KWB. Zaterdag 14 mei LESSWOODSTOCK in de tent in het dorp, vanaf 15 uur, org. KLJ. Zondag 29 mei TREKKER-TREK aan de Bergenstraat om 9 uur, org. Minderhout VV. UITSTAP naar Efteling, vertrek 9 uur, dorpsplein, org. KWB.

MEERLE Mei FIETSZOEKTOCHT, org. Gezinsbond. EXPOSITIE diverse kunstenaars in galerie De Laro, Lage Rooy 14, vrij., zat. en zon. van 14 tot 17 uur.

Di. & woe. gesloten Tot ziens An en Fran

218

WORTEL Zaterdag 7 t/m zondag 15 mei TORNOOI open enkel van TC De Langenberg. Zondag 8 mei ZOEKTOCHT voor auto’s & fietsers, inschrijven tussen 12 en 15 uur, org. JH ’t Slot. Zaterdag 14 mei JAARCONCERT regionale brassband BorderBrass om 20 uur in de parochiezaal. Maandag 16 mei PINKSTERTOCHT, vertrek aan de parochiezaal om 9 uur (te voet) en om 12.30 uur (per fiets), org. parochie. ROMMELMARKT, casino Kolonie, van 6 tot 17 uur, org. sport- en vriendenkring S.I. Wortel. Zondag 22 mei OPENDEURDAG dorpsgemeenschap Widar in het casino van Wortel-Kolonie van 13 uur tot 18 uur.

Zondag 1 mei DAG van de KWB, sportterrein achter lagere school, Ulicotenseweg 1, van 13.30 tot 18 uur. Zondag 15 mei BINGO-AVOND in het parochiecentrum, Gemeenteplein, om 19.30 uur, org. fanfare Sancta Cecilia. Woensdag 18 mei ALGEMENE jaarlijkse vergadering parochiezaal om 20 uur, org. zaalcomité.

198

Zondag 22 mei DAG van het LIEVEHEERSBEESTJE, vertrek om 11 uur aan het Gemeenteplein naar de Elsakker, org. JNM Markvallei. SCHOOLFEEST in de Klimtoren vanaf 10 uur, org. vrije basisschool.

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 E-mail: sport1trof.beerens@belgacom.net 209

MEERSEL-DREEF 200

Zondag 1 mei OPENDEURDAG Sint-Luciakapel, Meersel 24, van 14 tot 18 uur, org. St.-Luciacomité. OPENDEURDAG Watermolen, Dreef 2, van 10 tot 17 uur. Zondag 22 mei KINDERVIERING in de kerk bij de paters om 10.30 uur, org. werkgroep Franciscaanse zonnetjes.

RIJKEVORSEL Vrijdag 29 april OPTREDEN van Bros en Buurmannen in taverne Bolks Heike, Bolk, om 20 uur, org. Natuurpunt Markvallei.

WEET Kunst is geconcentreerde natuur. De Balzac

63


TANDARTSEN Wachtdienst Kempen Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

HUISARTSEN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

APOTHEKERS

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u, tel. 014 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/314.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)

64

Van 22 tot 29 april: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03 314 60 04. Van 29 april tot 6 mei: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Meerle, tel. 03 315 73 75. Zaterdagvoormiddag 30 april: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Meerle, tel. 03 315 73 75. Van 6 tot 13 mei: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 57 24. Zaterdagvoormiddag 7 mei: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03 314 57 24. Van 13 tot 17 mei: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 03 669 64 24. Zaterdagvoormiddag 14 mei: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74. Van 17 tot 20 mei: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 03 314 62 25. Van 20 tot 27 mei: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014 63 31 66. Zaterdagvoormiddag 21 mei: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Meerle, tel. 03 315 73 75. Van 27 mei tot 3 juni: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 314 38 68. Zaterdagvoormiddag 28 mei: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 314 38 68.

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 25 mei. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 11 mei. Tot zondag 15 mei kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

Uw maat in je tuin!!! Tuinaanleg-onderhoud/Beregening en bestrating

Pyperpad 15 - 2321 Meer - tel. 03/315.43.13

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. & fax: 03 314 55 04 e-mail: jozef.schellekens@skynet.be

H.R.T. 44.797 B.T.W. 419.121.756 BANK 733-3243117-49 Redactie: tel. 03 314 55 04 Administratie: tel. 03 314 51 03 Lid van de Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

204


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.