april 2005 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD JAARGANG 21 NR. 240 APRIL 2005 PRIJS: 2 € AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

HET DRAMA

www.demaand.be

Jeugdwerking in de sport

VAN DE

GUSTAAF SEGERSSTRAAT ZWAAR VERKEER VERNIELT HUIZEN

ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD OPENDEUR IN NIEUWE LOKALEN

IKO KOMT NAAR

OP NAAR DE TOP

BUITEN

CAHIER WINT DE DE MORGENPUBLIEKSPRIJS

EN VEEL MEER

DORPSNIEUWS DAN GOED VOOR U IS!

‘T SPAGAATJE KLEUTERTURNERS - HOOGSTRATEN


COLUMN Een tijdje terug was er in Breda een studiedag over taalbeleid, mede op initiatief van VTI Spijker. Zuid en Noord ontmoetten er mekaar om menig boompje op te zetten over hoe met taal omgegaan kan worden. Een van de sprekers was een Nederlandse universiteitsprof die met Hollandse bravoure de stelling demonstreerde dat het Nederlands zoals het aan beide kanten van de landsgrens wordt uitgesproken, als maar verder uit mekaar drijft. Nu we dus eindelijk dezelfde munt hebben, er eindelijk overeenstemming is over de uitdieping van de Westerschelde, we eindelijk beginnen te geloven in een behoorlijke HSL verbinding, en er eindelijk grensoverschrijdende rampenplannen in de maak zijn… spreken we niet langer dezelfde taal. Een mens zou voor minder uit z’n lood zijn. Maar eigenlijk had u deze kwestie ook al wel zelf in de gaten, vermoed ik zo. Want hoezeer er in deze grensstreek ook generatielange familiebanden zijn tussen Hollanders en Belzen, hoezeer we ook zij aan zij terrasjes of missen doen in Meersel-Dreef, hoezeer de Hollandse nummerplaten ook onze wegen onveilig maken, hoezeer we onze tuinbouwproducten ook kunnen slijten aan de Bredase veiling, en hoezeer we onze woningen ook verpatsen aan Hollanders die meer geld willen geven dan onze eigen kinderen kunnen opbrengen - eigenlijk blijven we tegen wil en dank volksvreemden voor mekaar. Want dat is het gevoel dat ik maar al te scherp heb wanneer ik op een blauwe vastenmaandag

Vort per ongeluk in het karnavalsgehos van Breda beland. Of wanneer de oranjegekte bij een schaatsof voetbalexploot oogverblindende vormen van massahysterie aanneemt. Of wanneer ik door de villawijken nabij de Mosten of Maxburg fiets. Of wanneer ik de passanten in de Vrijheid onder ogenschouw neem op een willekeurige winkelnamiddag - vooral lokale boodschappers, zo te zien. Jong volk ook. Maar het rijzige koppel dat er aan komt, is duidelijk van Hollandse origine. Op een of andere manier spreekt dat voor zich - ze hoeven niet eens wat te zeggen om hun Hollanderzijn uit te stralen. Neemt u zelf maar eens de proef op de som… Dat onze eigen moedertaal zo z’n eigen trekjes had, wisten we al wel. Wanneer de West-Vlaamse Filip Kowlier op de radio over zijn moaten neuzelt, hebben de meeste Kempenaars ook een oortje met simultaanvertaling nodig om te weten waar het over gaat. En omgekeerd zal menig niet-Hoogstratenaar u gegarandeerd fronsend aankijken als u op een zomerdag zou opmerken dat het vandeeg stoebert onder de sturrel, om zo maar wat te zeggen. Of dagge af Meir bent, piepenberge gespeeld hebt toen ge klein waart, maar nu liever in uwe zeurg zit met een sozzie. Of dagge ne nest zeikmoeiers met ne reif te lijf gegaan zijt waarbij dagge ne puit en nen haaislenter opgeschrikt hebt die dan onder den tuin verdwenen zijn naar de hof van de buren. Of dagge lang vort had toen ge verhuisd waart. Enfin, u weet wel wat ik bedoel, zeker? Maar de bovenvermelde prof ging me daar een zevenmijlslaarzenstap verder. De man illu-

Gustaaf Segersstraat nr. 3 - 16 maart 2005 -

2

streerde aan de hand van televisiefragmenten à la “Thuis” of “Familie” en smartlappen op z’n Haazes dat we holderdebolder naar twee verschillende standaardtalen aan het groeien zijn. De evolutie gaat zo rap en is zo onomkeerbaar dat we al zo ver zijn dat we onze wederzijdse televisieprogramma’s moeten ondertitelen. Als de nieuwe standaardtaal (zeg maar: de opvolger van het vroegere ABN) in Vlaanderen is er voortaan het “verkavelingsvlaams” van de hogervermelde tvsoaps, waarin onze staatsomroep binnen de kortste keren de vt-emmerisering is achterna gegaan. Een mengeling van Antwerpse en Brabantse belgicismen die een onbestemde soort schoên Vloms opleveren zoals wijlen moemoe dat placht op te diepen wanneer ze eens in ‘t jaar op bezoek was in het klooster van tante non in Huldenberg. Overigens zijn de Nederlanders nog niet eens zo ver, zo vervolgde de prof. De Vlamingen hadden dan tenminste al hun nieuwe standaardtaal, de Ollanders hadden er nog werk aan… Mij zal het allemaal geen worst wezen, in geen geval. Want of we dat prettig vinden of niet: onze taal bepaalt voor een belangrijke mate wie en wat we zijn. We hangen ons geheugen op aan taal, we denken in taal. Wie krom denkt, spreekt krom. En wie krom spreekt, toont al te vaak dat hij ook zo denkt. Misschien dat wij hier in de grensstreek, waar Zuid en Noord op een evidente manier samen komen, er wel een punt van kunnen maken om tenminste onze gemeenschappelijke taal in ere te houden? Of zijn dat al druppels op een zandplaat? (mdl)


OMSLAGVERHAAL: JEUGDSPORT

Jeugdsport in Hoogstraten

Enthousiasme aan de basis Het is nu wel alom bekend. De conditie van onze jongeren gaat er op achteruit. Tot dat besluit komt alvast het Bloso (Bond voor Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven). In 1992 en 1997 liet zij telkens een onderzoek uitvoeren naar de fysieke fitheid van jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De resultaten van een aantal lichaamsmetingen en 9 motorische test uit 1992, 1997 en ook van een vroegere meting uit 1990 werden met elkaar vergeleken. In haar eindbeoordeling is het Bloso erg duidelijk: de fysieke fitheid van onze jeugd gaat er op achteruit. Voor wie een beetje bij jeugd, sport en onderwijs betrokken is, is dit lang geen nieuwigheid meer. Leraren lichamelijke opvoeding hebben al langer vastgesteld dat de kloof tussen sporters en niet-sporters zienderogen groter wordt. Wordt er dan minder aan sport gedaan ? Het aanbod aan sportaccommodaties is wellicht nog nooit zo groot geweest. Maar wie een sport ter harte neemt heeft meer dan alleen die zaal of dat terrein nodig. Een goede sfeer, goede begeleiding, ondersteuning op allerlei vlakken zijn even belangrijk. Hoogstraten telt een aantal zeer bloeiende sportverenigingen voor de jeugd. Wij zetten er hier enkele in de schijnwerpers. Er zijn er meer dan die vier die hier aan bod komen. In onze gesprekken blijkt echter dat het succes van een club of vereniging niet altijd zo vanzelfsprekend is. Meestal vormen een stevig bestuur, goede trainers en bereidwillige ouders de ruggengraat van de vereniging. Maar toch kunnen soms externe oorzaken een domper zetten op het enthousiasme of zelfs op het voortbestaan van de club. Neem nu bijvoorbeeld het voetbal in Wortel. Vorige maand werd er hier in dit maandblad een oproep gedaan naar jonge voetballertjes van buiten Wortel om aan te sluiten bij K.VNA. Er is een gebrek aan eigen spelertjes. Dit zal er in de toekomst misschien wel niet beter op worden. Bij de opstelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd Hoogstraten-centrum en Minderhout vastgelegd als klein-stedelijk gebied. Hier is nog woonuitbreiding mogelijk. De andere centra zullen het moeten doen met nog resterende bouwpercelen. Verenigingen uit Hoogstraten-centrum hebben hierdoor nog wel groeikansen, voor de andere zal het wellicht moeilijker worden. Een andere moeilijkheid blijkt de zoektocht naar geschikte lesgevers. Dit heeft de turnvereniging Zoldertje uit Meerle duidelijk parten gespeeld. Zij heeft een gedeelte van haar activiteiten moeten afbouwen wegens gebrek aan trainers. Zo viel de vereniging terug van 120 sportende leden tot 22. Begeleidsters van eigen kweek hebben een tijdje dit probleem opgevangen maar wanneer er verder gestudeerd wordt viel ook deze bron droog. En dit probleem werd hoe langer hoe groter totdat dan uiteindelijk de leefbaar-

heid van een ooit bloeiende en enthousiaste vereniging in het gedrang kwam. Ook ’t Spagaatje Hoogstraten kent dit probleem,

maar een grotere vereniging heeft vaak al iets meer draagkracht dan een kleine. De financiële en materiële ondersteuning vanuit de stad en de sportdienst is eveneens een veel voorkomend gespreksonderwerp. De voetbalsport is een goeddraaiende sporttak in onze gemeente. Heel wat jongeren komen hier wekelijks een aantal keren aan hun trekken. In Minderhout is het echter vaak pompen of verzuipen met 13 jeugdploegen op één terrein. Toch blijft de aanleg van meerdere voetbalvelden in de verschillende deeldorpen tegenover de vaak gebrekkige steun aan andere sporten voor heel wat mensen een steen des aanstoots. Gelukkig is er de laatste jaren wel een kentering gekomen met de jeugdsportsubsidiëring maar ook hier zijn niet alle violen gelijkgestemd. Hoe dan ook, er kan nog heel wat verbeteren aan de materiële ondersteuning van de jeugdsport. Maar het belangrijkste is en blijft de dynamiek van de vereniging. En die vonden wij zonder zoeken. Wij gingen op visite bij een viertal sportclubs en wij troffen er niet alleen gelukkige jongeren aan, maar vooral ook gedreven en enthousiaste bestuursleden. Op een schoteltje : turnvereniging ’t Spagaatje, jeugdvoetbal Minderhout, Tennisclub Langenberg en Ponyruiters Meerle-Meersel Dreef .

Jeugdsport... het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. VNA Wortel moet als eerste deeldorp op zoek naar jonge spelers om in competitie te blijven. Mede door het Ruimtelijk structuurplan zullen op termijn ook andere gemeenten met een tekort aan jongeren geconfronteerd worden. 3


OMSLAGVERHAAL: JEUGDSPORT

Zestien ploegen op één terrein

Minderhout VV hunkert naar een kwaliteitsvolle accomodatie Zoveel mogelijk jongeren in de best mogelijke omstandigheden van competitieve en recreatieve sportbeoefening laten proeven en aanmoedigen tot regelmatige lichaamsbeweging,wordt langs vele kanten gepromoot. “De fysiek van de jongeren gaat achteruit! Zwaarlijvigheid!” Een noodkreet van heel wat instanties. Dooddoeners zijn o.a. ongetwijfeld televisie en computer. Deze alarmklok wordt al jarenlang naar alle windstreken geluid en duizenden vrijwilligers zetten zich belangeloos in om dit tij te doen keren. In de scholen wordt nog te weinig sport beoefend (te weinig uren L.O.), des te meer in een groot aantal sportclubs waar jeugdwerking toch met een grote hoofdletter geschreven wordt. In Hoogstraten wordt er duchtig gewerkt met de jeugd, competitief en recreatief, hetzij in clubverband, hetzij langs andere organisaties. Volleybal, verdedigingssporten, turnen, atletiek, initiatieven van de stedelijke sportdienst… maar, vooral het populaire voetbal komt het meest aan zijn trekken. Hoogstraten VV (19 jeugdploegen), KFC Meerle (9), KFC Meer (16), VNA Wortel (?), Minderhout VV (13) geven honderden jongeren de kans om zich te ontspannen, om zich te ontwikkelen naar geest en lichaam. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Bij Minderhout VV, de club met de hoogste noden wat accomodatie betreft, gingen we eventjes ons licht opsteken bij jeugdcoördinator Dirk Koyen.

Coördinator Alleszins een grote vooruitgang in het jeugdbeleid bij de club is het aanstellen van een coördinator die in samenwerking met het jeugdcomité de grote lijnen uitstippelt voor de jeugdploegen. Niet voor elke club is de invulling van deze job identiek.In Minderhout is Dirks taak eerst en vooral de contactman te zijn tussen trainers, be-

geleiders en ouders. Bij het begin van het seizoen heeft elk team zijn oefenmeester en begeleiders. Het volgend voetbaljaar moet reeds in het aan gang zijnde seizoen grondig voorbereid worden. Contacten met andere clubs voor het organiseren van de jaarlijkse tornooien. De coördinator houdt zich bezig met de organisatie van de duveltjes tot scholieren. Momenteel telt MVV 13 jeugdploegen (vijf duveltjes, drie preminiemen, twee miniemen, één knapen, één scholieren, één juniores). Daarbij komen nog twee reserveploegen en het eerste elftal zodat groen-wit samen zestien teams in competitie heeft lopen. Ongetwijfeld zal dit aantal in de toekomst nog oplopen gezien het aantal bouwprojecten die momenteel nog op stapel staan, en die heel wat jonge mensen zullen aantrekken.

Nevenactiviteiten Trainers Een goeder sporttechnische omkadering is een van de basisvoorwaarden om een kwalitatief hoogstaand sportaanbod te presenteren. Dit is niet altijd zo evident. Men doet zijn uiterste best om de jongeren zo goed mogelijk op te leiden.

Op MVV-kamp met special guest ex-internationaal Erwin Van Den Berg (2de van links) 4

MVV heeft één gekwalificeerd trainer in zijn rangen, maar de overigen hebben geen echte opleiding achter de rug. Het zijn nog actieve of ex-voetballers die tegen een onkostenvergoeding de jeugdigen met raad en daad bijstaan. Twee dames die bij Hoogstraten VV de shoes aanbinden hebben ook hun diensten aangeboden. Het zou ontegensprekelijk prachtig zijn om over goed gevormde trainers en begeleiders te beschikken, maar dan komt er wel een ernstig financieel plaatje tegenover te staan.Zoals de andere Hoogstraatse clubs moet MVV zich financieel ook zelf helemaal bedruipen en dan moet je noodgedwongen de tering naar de nering zetten en heel blij zijn met enthousiaste vrijwilligers. Er is wel een Vlaamse Trainersschool die zich in de eerste plaats richt tot de vele vrijwilligers die in de sportclubs actief zijn. De clubs hebben er alle belang bij te kunnen beschikken over goed opgeleide mensen en zo zal de kwaliteit van de sportbeoefening er ook op vooruit gaan. Door de sportbeoefenaars zelf als door de ouders van de kinderen en jongeren die aan sport doen, wordt veel belang gehecht aan een goede opleiding. Jaarlijks worden er zo meer dan 1500 trainers gediplomeerd in de Vlaamse Trainersschool, maar velen zijn niet of slechts in beperkte mate actief in een sporttak. En dat is wel spijtig te noemen.

Dit seizoen schenkt MVV aan zo’n 140 jeugdige voetballers de gelegenheid om te trainen en te spelen. Iedereen komt aan bod, niemand wordt vergeten! De duveltjes worden ingedeeld volgens leeftijd. In de toekomst voorziet men echter wel bepaalde selecties met de besten bij mekaar met het oog op een betere doorgroeiing. Elke speler betaalt een retributie van 65 euro, wel is een vermindering voorzien voor leden van hetzelfde gezin. Daarmee wordt de verzekering in orde gebracht en ontvangt ieder een shirt, broek en kousen om te trainen. Niet alleen op het terrein wil MVV zijn jeugd entertainen en opvoeden, want dit laatste is ook een belangrijk aspect. Een belangrijke taak voor de trainers die erop toezien dat het contact met scheidsrechters en tegenstrevers volgens het boekje verloopt. Ook naast het veld valt er wat te beleven! Duveltjes, preminiemen en miniemen vermaken zich één keer per jaar in Bobbejaanland, jaarlijks trekt men naar een wedstrijd in eerste klasse, een weekend van vrijdag tot en met zondag, waarop dan altijd een gekend sportfiguur uitgenodigd wordt,een kerstfeest, voor de ouderen een jeugdbal, een familiedag waarop elke ploeg een tegenstrever naar goeddunken mag uitnodigen. Bij al deze activiteiten worden de ouders ook zoveel mogelijk betrokken.


OMSLAGVERHAAL: JEUGDSPORT Accomodatie De huidige MVV-infrastructuur voldoet duidelijk niet meer aan de wensen van een moderne club. De beleidsmensen voelen zich ronduit, op zijn zachtst uitgedrukt, ongemakkelijk om de bezoekende teams in hun accomodatie aan de Hoge Weg te ontvangen. Twee kleedkamers en een hokje voor het arbitraal trio! Een aantal meisjes spelen bij groen-wit en dat geldt ook voor de bezoekers, treden aan bij duveltjes, preminiemen en miniemen. Dan rijzen er wel problemen bij het afspoelen van zweet en slijk. Momenteel speelt en traint MVV met zijn 16 ploegen op één terrein! Begin er maar aan! De staat van dit veld, en dan zeker tijdens de wintermaanden, kun je met een omgeploegde akker vergelijken. Maar er is hoop! Jarenlang zocht de club in samenwerking met de gemeente naar beschikbare gronden. Die werden dan uiteindelijk gevonden, niet zonder moeilijkheden, aan de Heistraat. Momenteel zijn daar reeds drie velden ingezaaid en men hoopt het seizoen 2006-2007daar zeker te starten. Alles is echter nog niet in kannen en kruiken , want de strijd om de ruimte, een discussie tussen de sport en de ruimtelijke ordening, is ook een teer punt. Enkele omwonenden hebben een geding aanhangig gemaakt bij de Raad van State, maar die uitspraak kan nog enkele jaren op zich laten wachten.Spijtig zou het alleszins zijn,moest er nog een kink in de overbekende kabel komen opduiken. Spijtig voor MVV, spijtig vooral voor de jeugd in hun drang naar lichamelijk ontplooiing via de sport. De waarde van een goede gezondheid wordt steeds groter, sporten en bewegen van jongsaf dragen daar in grote mate toe bij. (rel)

Wanneer verhuis naar de Heistraat voor MVV? Op 19 februari ll. is Minderhout VV gestart met de bouwwerkzaamheden van de nieuwe accommodatie aan de Heistraat. Bij de goedkeuring van het BPA op 26 april 2004 door Minister Van Mechelen stelde de stuurgroep aanvankelijk als streefdoel om het complex bij aanvang van het seizoen 05-06 in gebruik te nemen. Dit werd ondertussen noodgedwongen bijgestuurd omdat de onteigening van een deel van de gronden, nodig voor het optrekken van de kleedkamers en de kantine, op zich laat wachten. Door hun koppigheid vertragen de families Oostvogels en Joosen (doelbewust?) het project en meerdere pogingen van het Schepencollege om de onteigening in der minne te regelen werden in de wind geslagen. Het Stadsbestuur startte daarom in december de procedure tot onteigening bij hoogdringendheid op. Deze werd inmiddels door de Minister goedgekeurd zodat het momenteel wachten is op de Vrederechter alvorens MVV definitief over de grond kan beschikken. Volgend seizoen kan MVV niet meer beschikken over het trainingsveld in de Ambachtstraat. Door het groeiend aantal ploegen in competitie (momenteel 16) is het echter onmogelijk om alle trainingen en wedstrijden op het eerste plein te organiseren. Daarom werd er gezocht naar een tussenoplossing die er in bestaat om alvast een deel van de kleedkamers op te trekken zodat er vanaf augustus toch al gedeeltelijk kan getraind worden aan de Heistraat. Vermits de terreinen reeds in september werden ingezaaid kunnen de omheiningen eveneens geplaatst worden evenals de cabine voor de nutsvoorzieningen. Het Stadsbestuur leverde voor al deze werkzaamheden een bouwvergunning af. De heren Stoffels, Brosens en Wens, drie buurtbewoners, trokken naar de Raad van State om deze bouwvergunning bij hoogdringendheid te laten schorsen maar hun eis werd door de voorzitter van de Raad van State verworpen. MVV zal er alles aan doen om de overlast voor de buurtbewoners tot een minimum te beperken. Door het BPA is echter ook voor hen een groene omgeving gewaarborgd. Een kleine meerderheid blijft momenteel volharden in de boosheid en stelt het eigen belang ver boven de sociale rol die MVV binnen de Minderhoutse Gemeenschap vervult. Hopelijk brengt de tijd hen tot inkeer!! (MVV)

Een zonnige dag en met z’n allen op uitstap naar Bobbejaanland 5


OMSLAGVERHAAL: JEUGDSPORT

Ponyruiters van Meerle – Meersel-Dreef De landelijke ruiterij heeft in de regio een lange traditie en een trouwe aanhang. Dat heeft uiteraard met de verwevenheid met de landbouw te maken. De Marcke-ruiters van Meerle – Meersel-Dreef is een van de vier rijverenigingen van de LRV in de fusie Hoogstraten. Wel geen van de kleinste. Bovendien hebben de Marcke-ruiters een flink aantal ponyruiters, zeg maar de jeugdafdeling van de rijvereniging. En voor 21 jonge ruitertjes, daar moet je wel wat voor doen. Wat dan wel en hoe, dat gingen we vragen aan de mensen die er het grootste deel van hun vrije tijd aan besteden, nl. voorzitter en springtrainer Louis Vermeiren en de commandanten Mark Brosens, Christel Herremans en Ann Cox. Jongens en meisjes De ponyruiters van De Marcke-ruiters bestaan al geruime tijd, al snel na de officiële oprichting binnen de LRV (1972) werd in Meerle een afdeling opgericht. Was de vereniging van bij de aanvang gemengd, dan waren het in de beginjaren bijna uitsluitend jongens die met de pony kwamen rijden. “Buiten de dressuur werd ruiterij als een stoere, niet risicoloze sport beschouwd”. In de eerste jaren was er slechts 1 vrouwelijke ruiter. Dat is nu helemaal omgedraaid. Nu zijn er nog 2 jongens en 19 meisjes.

Hoge instap Misschien kan je 21 leden geen echt grote vereniging noemen, in de ruiterij is dat toch heel behoorlijk. De instap is immers aanzienlijk hoog. Daar waar je voor veel andere sporten betrekkelijk weinig materiaal nodig hebt – dikwijls is schoeisel en een sportpak al voldoende – moet je voor de ponyruiters over een eigen pony beschikken. Dat is een behoorlijke kost, en dan begint het pas. Een stal om je paard te stallen, een wei, voer en verzorging van het paard, vervoer voor paard en ruiter. Met dat alles is je kind nog niet bezig. Aangezien een ruiter maar vanaf 14 zonder begeleiding op de openbare weg mag, moet een ouder ze begeleiden of ze brengen per vracht- of aanhangwagen. Dan zijn er nog de wedstrijden en tornooien waar je met je telg naartoe moet. Meestal een hele

dag. “Je moet best twee gekke ouders hebben die dat willen doen als je kind graag ponyruiter wil worden”. Het mag duidelijk zijn dat de ouders van de ponyruiters heel hard bij de club betrokken zijn. Bij de Marckeruiters vormen ze dan ook een hechte vriendenkring, die graag samen met de ruitertjes op stap gaan.

Oorspronkelijk werd LRV in 1937 opgericht te Boezinge (West-Vlaanderen) door Kanunnik De Mey. In 1947 telde men reeds 44 verenigingen met 320 ruiters. Vooral in de jaren ‘60 nam het ledenaantal sterk toe en werden over het ganse Vlaamse land verenigingen opgericht. In 1972 stelde LRV zijn deuren open voor ponyruiters: voortaan kon men dus vanaf 7 jaar tot 15 jaar met een pony aansluiten en deelnemen aan de activiteiten. Op dit moment telt LRV meer dan 11.000 leden in meer dan 400 verenigingen. LRV streeft de democratisering van de paardensport na. Iedereen die over een paard of pony kan beschikken, is welkom bij één van de plaatselijke verenigingen, zelfs als je nog niet echt kan paardrijden. Deze vorming wordt door de plaatselijke lesgever aangeboden. Als lid van deze vereniging kan je dan met je vriend(inn)en deelnemen aan alle activiteiten. (info: www.lrv.be )

Stokmaat Ponyruiter ben je tussen 6 en 15 jaar. De indeling voor wedstrijden gebeurt echter niet op basis van leeftijd, maar aan de hand van de grootte van de pony, de stokmaat. Je hebt 5 stokmaten: kleine A, A, B, C en D. Het onderlinge hoogteverschil is telkens 10 cm. Logisch dat je naargelang je ouder wordt, ook stijgt in klasse, maar een vereiste is dat niet. “Je moet eerst en vooral passen op je paard, je eigen grootte moet overeenkomen met die van de pony”. Het hangt ook een beetje af van de ambitie van de ruiter. Doet hij het zuiver voor het plezier, dan zal hij minder snel van pony wisselen. Heeft hij of zij ambitie in de sport, dan zal er sneller gewisseld worden. Deze ruiters willen graag zo snel mogelijk naar een hogere klasse, om zich met de sterkeren te kunnen meten. In de club probeert men de kerk een beetje in het midden te houden. Het moet plezierig blijven, maar ambitie en competitie horen er ook bij. Goed presteren in de wedstrijden werkt stimulerend.

Competitie De Marckeruiters tellen twee achttallen en een viertal. De achttallen situeren zich in de categorieën C en D, bij het viertal vindt je de kleinsten, de beginners. In de zomer nemen ze deel aan de gewestelijke tornooien van de LRV. Dat zijn de tornooien in de eigen provincie. In groep aan de groepsdressuur en individueel aan de dressuur en het springtornooi. Naargelang de resultaten op deze tornooien, kan je geselecteerd worden voor de provinciale en nationale tornooien. Naar zo’n tornooi gaan is een hele bedoening. ’s Morgens vroeg om zeven uur weg, tot zeven uur half acht ’s avonds. Meestal spreken de ouders af om samen naar de tornooiplaats te rijden. Tot voor enkele jaren gebeurde dat nog met tractor en grote karren, waar alle paarden in konden. Nu per vrachtwagen of aanhangwagen. De ponyruiters van de club boeken in de tornooien behoorlijke resultaten. Het 2e achttal is tot in het nationale tornooi geraakt en eindigde daar 5e. Het winterprogramma bestaat uit vier indoorwedstrijden (springconcours) voor de “Schaal van Hoogstraten”. Die worden verreden in de manege van de Blauwbossen.

Trainingen Uiteraard moet er voor deze tornooien en wedstrijden nog geoefend worden. In de winter is dat één avond per week in de Blauwbossen. “Meer is niet mogelijk, want alle verenigingen moeten daar oefenen. Er is immers slechts één overdekte piste in de regio beschikbaar”. Vanaf maart wordt er elke woensdag buiten getraind op het eigen oefenterrein op Groot-Eyssel.

6


OMSLAGVERHAAL: JEUGDSPORT Tegen de grotere tornooien worden extra oefensessies ingelast. De trainingen worden gegeven door de commandanten en de springtrainer. Zij putten daarvoor vooral uit eigen ervaring, ze zijn allemaal zelf ponyruiter geweest en zijn ook nu nog actief in de paardensport. Daarbovenop volgen de ruiters de LRV-cursussen. Stapsgewijs volg je er een programma dat leidt naar een ruiterbrevet en later naar een instructeurbrevet.

Clubleven Competitie en wedstrijden zijn niet zonder belang, bij de Marckeruiters staat het ‘verenigingsgevoel’ bovenaan. Meerle is op dat gebied een zeer goede club. Daar wordt ook aan gewerkt. De ouders van de ruiters vormen een goede vriendenkring waar het goed toeven is. Voor de ruitertjes is er elk jaar een ‘Ponykamp’. Onder begeleiding van oud-ponyruiters en enkele kookmoeders gaan ze een week met hun paarden op kamp. Uiteraard in een aangepast verblijf, met stallingen voor de pony’s. Het is steevast een onvergetelijke gebeurtenis, waar telkens naar uitgekeken wordt. Aan ledenwerving wordt eigenlijk niet gedaan. “Gezien de specifieke eisen van deze sport, is de instapdrempel vrij hoog. Je komt maar niet zomaar even bij de ruiters omdat je vriendinnetje daar ook bij is. Alleen wie echt ruiter wil worden en zijn ouders tot de genoemde inspanningen kan overtuigen, die zal lid worden. Omdat de instap goed overwogen is, is de motivatie groot en is er weinig ledenverval”. De ponyruiters hebben een eigen bestuur, bestaande uit de commandanten en de springtrainer,

tevens voorzitter. Dat bestuur draagt zorg voor alles wat met de organisatie van de activiteiten van de ponyruiters te maken heeft. Twee bestuursleden van de ponyruiters zijn lid van het bestuur van de Marckeruiters. Dat bestuur zorgt voor de financiële kant van de zaak en de algemene ledenadministratie, die verzorgd wordt door secretaris Jan Adriaensen. Hij zorgt

ook voor de subsidiedossiers, o.m. het aanvraagdossier voor de ‘jeugdsportsubsidie’. “We zijn blij met die extra-inkomsten, al liggen onze wensen niet zozeer op financieel gebied. Ons groot verlangen is een eigen trainingsplein – het huidige wordt gehuurd – en een bijkomende overdekte ruiterpiste in de gemeente. Momenteel is er maar één, en dat maakt de trainingsmogelijkheden vooral in de winter zeer beperkt”. (jaf)

Activiteiten van de ruitervereniging “De Marckeruiters” Interesse in de ruitervereniging van Meerle-Meersel-Dreef of in de paardensport in het algemeen? Ziehier, enkele mogelijkheden om er dicht bij huis kennis mee te maken.

Zondag 3 april 2005 Dressuurdag voor pony’s en paarden uit het gewest Hoogstraten. De dressuur start om 9u00 en duurt tot ongeveer 12u. Terreinen bereikbaar via de straat Meersel. Inkom is gratis. Pony’s en paarden van de klasse Beginnelingen tot de klasse Zwaar. Uitslagen tellen mee voor een eventuele selectie voor de provinciale dressuurdag (voor de pony’s op 10/04/05 in Meerle, zie aankondiging hieronder). Daarna volgt een paardenzegening aan de St.Luciakapel. Nadien (tot ongeveer 16u) kunnen de liefhebbers onder de pony- en paardenruiters zich uitleven in een minicross in de nabijgelegen bossen. Dit is een parcours door het bos en met enkele natuurlijke hindernissen (bomen, grachten, heuveltjes, enz.).

Tot slot is nog een springparcours voorzien.

Zondag 10 april 2005 Provinciale dressuurdag voor pony’s. Begin om 9u tot ongeveer 15u. Terreinen bereikbaar via Groot Eyssel (ter hoogte van huisnr.43). Inkom: 3,00 euro. De geselecteerde pony’s, afkomstig uit gans de provincie Antwerpen, strijden in de verschillende dressuurklassen om de provinciale titel. Dit is een afsluiting van het winter-dressuursseizoen. Daarnaast is een nog een bekwaamheidsproef voorzien voor de nieuwe springruitertjes. Ze moeten slagen in deze proef om te mogen deelnemen aan springwedstrijden. Als derde is er een spring- en dressuurwedstrijd voor jonge stamboekpony’s. Voor iedereen wat dus. Die dag worden toch wel 800 pony’s verwacht.

7


OMSLAGVERHAAL: JEUGDSPORT

TC De Langenberg

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Als je naar het ledenaantal van Tennisclub de Langenberg kijkt, dan kan je maar één ding concluderen. Met zijn meer dan 500 leden, 372 tennissers en ruim 200 beach-volleyballers blaakt de club van gezondheid. Zeker als je weet dat een flink deel van die tennissers bestaat uit kinderen en jongeren. Voor meer uitleg over de tennissende jeugd word ik doorverwezen naar Paul Hendrickx, de voorzitter van TC de Langenberg. Maar tot enkele jaren terug was hij de jeugdvoorzitter. DHM: Hoe zit jullie jeugdwerking in elkaar? Paul Hendrickx: ‘We hebben een hoofdbestuur en een apart jeugdbestuur. Dit houdt zich voornamelijk bezig met de jeugdactiviteiten bezig. Dit bestuur heeft ook een aparte werking, ook voor een stuk financieel. Dit jeugdbestuur bestaat uit 8 mensen, die elk per twee een eigen taak hebben. Een paar daarvan houden zich bezig met financien, een paar met de tennis- en omnisportkampen die we houden, anderen met de jeugdavonden, en nog een paar met de tennislessen en de randactiviteiten die we organiseren. Het jeugdbestuur vergadert vijf keer per jaar, voornamelijk in de zomer, omdat we in de winter stilliggen, althans op vlak van buiten spelen. Onze lessen gaan gewoon door in de winter, in de Zevensprong in Hoogstraten. Die acht mensen

van het bestuur zijn vrijwilligers, meestal zijn dat ouders van kinderen die ook bij ons lid zijn.’ DHM: Tot zo ver het bestuur: vertel eens wat meer over de jeugd zelf? Paul: ‘Onze club is vooral gericht op het recreatieve tennis.We trachten om de kinderen die bij ons les willen volgen, een aantal uren per seizoen les te geven. We proberen naast die lessen ook maandelijks een extra activiteit aan te bieden. Dat is heel belangrijk in het recreatieve tennis. Zo organiseren we maandelijks een jeugdavond. Er is ook tweemaal per jaar een Omnisportkamp. Samen met de HTC en de Indoor Tennisclub in Hoogstraten en de Valk in Rijkevorsel een Noord Interclub. Dat is een variatie op wat de VTV (de Vlaamse Tennis Vereniging, red.) organiseert. Onze Noord Interclub is regionaal: er worden

De meeste leden op de foto ter ere van het 15-jarig jubileum vorig jaar. 8

Paul Hendrickx wedstrijdjes gespeeld, er is een puntensysteem en er is ook een finaledag. Onze jeugdafdeling draait zeer goed, het is eigenlijk zelfs zo dat op dit ogenblik de vraag van de jeugd vergeleken met ons aanbod te groot is. We hebben vier lesgevers. Een van die vier, Marcel Vlak, werkt bij ons op professionele basis. De anderen werken op vrijwillige basis: dat zijn Koen Van Roey, Rie Voet en Jitse Druyts. Marcel geeft les aan de gevorderden.


OMSLAGVERHAAL: JEUGDSPORT Wij geven sinds vorig jaar ook initiatieles aan de allerkleinsten, daar is Jitse mee begonnen. Zo hadden we vorig jaar 16 kinderen van vijf jaar die op zondag van 12 tot één en van één tot twee les volgden. Als er daar kinderen tussen zitten die doorgroeien, dan komen die automatisch terecht bij Marcel Vlak. Misschien stoten ze nog verder door. Maar het is niet onze bedoeling om Clijstersen en Henins bij te maken. Wij zorgen er voor dat kinderen kunnen sporten, maar ook dat ze in groep leren spelen.’ DHM: Hoe lang bestaat de jeugdwerking? Paul: ‘De jeugdafdeling bestaat sinds 1989, net zoals de tennisclub zelf. De jeugd was eigenlijk voor stichters Jan en Rit Geens de reden om met een tennisclub te beginnen. De eerste jaren hadden we al ongeveer 200 leden, van wie de helft jeugd. Het eigenlijke doel van de club is toch altijd geweest om de jeugd aan het spelen te krijgen. Maar het jeugdtennis is op dit moment ook heel populair, zeker dankzij het succes van Clijsters en Henin. We kunnen niet veel meer aan dan het ledenaantal dat we nu hebben. We hebben niet meer dan drie terreinen en de mensen moeten ook kunnen tennissen. Daarom is er sinds een drietal jaar een ledenstop. Momenteel hebben we 372 leden, van wie ongeveer 120 kinderen. De kinderen kunnen naast les volgen ook vrij komen spelen, zij het tot zeven uur ’s avonds. Daarna is de baan vrij voor de volwassenen.‘ DHM: Welke speciale activiteiten organiseren jullie voor de jeugd? Paul: ‘We hebben twee maal per jaar een Omnisport Tenniskamp, in juli en augustus. Telkens doen er 40 kinderen mee. We geven altijd voorrang aan leden, maar ook niet-leden kunnen deelnemen. Het is zo ook een manier van jeugdwerving. Het is een dagkamp, waar de kinderen naast tennis ook tal van andere sporten beoefenen. Om de vijf jaar is het een overnachtingkamp, zoals bij het 10-jarig bestaan enkele jaren terug. In de paasvakantie werken we ook steeds mee aan de Grabbelpas-activiteiten van de gemeente. Kinderen kunnen dan een dag komen tennissen. Meestal zijn het groepjes van 30 kinderen. Daar zijn toch nogal wat niet-leden bij. Via die Grabbelpas komen er ook niet-Wortelse kinderen kennis maken met de club. Wat we vroeger ook deden waren schoolsportdagen. Op vraag van verschillende scholen konden de leerlingen bij ons hun sportdag houden. De scholen vragen dat aan ons, meestal gaat dat ‘via via’, en door mond op mond reclame. Zo hebben we de lagere scholen uit Meerle, Meer en Wortel al op bezoek gehad. Op vrijdag 1 april aanstaande opent ons nieuwe tennisseizoen (neen, dat is geen grap, red.) en op 10 april houden we onze opendeurdag. Iedereen is dan van harte welkom!’(ms) Wie nieuwsgierig is geworden en een kijkje wil nemen bij TC De Langenberg is welkom op de opendeurdag op zondag 10 april. Vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur zijn er open tennislessen voor iedereen.

Jongeren op de schietbaan Drie zusjes, Sanne (17), Jolien (15) en Nele (12) Bastyns uit Meer vertellen over hun hobby, het schieten met de kleine kruisboog op een afstand van zes meter. Glenn Brosens, ook uit Meer (14) zorgt voor het mannelijk tegengewicht tijdens dit gesprek. Sanne heeft het zesde jaar economie-wiskunde bijna volbracht in het Klein Seminarie te Hoogstraten. Waarschijnlijk gaat Sanne verder studeren in Antwerpen. Jolien volgt, ook in het Klein Seminarie het vierde jaar wetenschappen. Ook zus Nele maakt zich slim aan hetzelfde Klein Seminarie, richting moderne. Glenn Brosens (14) volgt de richting hout en bouw aan het VITO in Hoogstraten.

van de studerende jeugd niet in het gedrang. Voor Sanne kan het na dit schooljaar wel verandering geven als zij daadwerkelijk in Antwerpen les gaat volgen. Alhoewel die oefening niet een prioriteit is, zeker niet tijdens het examen. Onbewust is ieder toch wel wat zenuwachtig. Je wilt op iedere schieting met een goed resultaat thuiskomen. Maar al bij al primeert het plezier, het moet plezant blijven.

Het schieten op zes meter is bij alle vier met de paplepel ingegeven. Onze pa schiet ook, zowel op 6 meter als op 10 meter. Ons ma heeft vriendinnen leren kennen in de gildenkamer en dus was het een logisch gevolg dat de kinderen ook wel eens probeerde een boog vast te houden. Alle vier hebben zij niet écht het gevoel dat dit een sport is. Je maakt je immers fysiek niet moe. Denk nu niet dat je het schieten moet onderschatten. Ook de afstand van zes meter is niet ver, totdat je ziet hoe groot, of beter; hoe klein de roos is. Het schieten wordt omschreven als een gevoel van concentratie waarbij de zenuwen toch wel een rol spelen. Ook een kleine dosis geluk mag je niet uitsluiten. Ervaring is natuurlijk meegenomen. Voor Nele ligt dit iets gevoeliger, zij schiet immers nog maar één seizoen mee. Iedere donderdagavond zijn de vier op post in de gildenkamer. Daar krijgt de “jeugd” dan het eerste uur vrije schiettijd. Zo komen de lessen

Alle drie de meisjes zijn het erover eens. Komt er een jongen in mijn leven dan mag dat een schutter zijn of worden. Maar zijzelf gaan daar zeker geen druk achter zetten. Ze zien wel hoe de toekomst zich aanmeldt en dan bekijken ze dat wel. De Glenn zal later met zijn liefje wel eens in de gildenkamer langskomen maar denkt niet om er een verplichting van maken. Enfin, we zien het later wel maar iets tegen hun goesting doen zal blijkbaar bij geen enkele van de vier gebeuren. Tijdens dit gesprek is duidelijk gebleken dat het schieten op zes meter mogelijk is voor zowel jongens en meisjes. De fysieke kracht die je hiervoor nodig hebt is zo miniem dat dit geen enkele rol speelt. Het heeft niets te maken met conditie of spierkracht. Een goede concentratie is echter onontbeerlijk. En daarin zijn jongens en meisjes evenwaardig, dat bewijzen de uitslagen.

Op 18 februari heeft de Retoricadag plaatsgevonden. Verkleed als Schotten is de klas van Sanne (16 jongens en drie meisjes) in Meer komen schieten op de zes meter. Het is een superplezante voormiddag geworden. Bijna iedereen stelde zich het wapen totaal anders voor. Gelukkig voor haar kon Sanne haar mannetje staan en behaalde zij het beste resultaat van de ganse groep. Met dank aan de helpers van de Sint-Jorisgilde voor deze kaaitoffe voormiddag.

9


OMSLAGVERHAAL: JEUGDSPORT

Turnvereniging ’t Spagaatje

Wedstrijd en recreatie onder één dak Zondag 13 maart 2005. De sportzaal Zevensprong loopt op korte tijd vol. Tientallen kinderen in turnpakjes, geschminkte kleuters met zomersproetjes en pipi-langkousvlechtjes, trotse grootouders en ijverig helpende vaders en moeders….. het is feest bij ’t Spagaatje. Naar jaarlijkse traditie is er ook nu weer veel volk voor de turnshow van deze Hoogstraatse turnvereniging. Alle groepen passeren de revue, wedstrijdturners, kleuters, dansers, recreatieve turners, …. allen willen het beste van hun kunnen tonen. Het is na vijven wanneer de tientallen lesgevers in groep het publiek groeten. Het is een lange namiddag geweest maar er zijn ook 400 actieve leden en sinds het ontstaan in 1984 is ‘t Spagaatje er niet alleen kwantitatief maar vooral ook kwalitatief erg op vooruitgegaan. Voor wie er niet bij was zetten we deze vereniging nog eens in het licht.

Bloeiende sportvereniging Momenteel telt ’t Spagaatje 401 leden waarvan er meer dan 300 jeugdige turners, kinderen en kleuters zijn. Toen de club 20 jaar geleden werd opgericht waren er 120 actieve leden die wekelijks een uurtje of twee uren kwamen turnen in de sportzaal van Vito. Een vijftal jaar voordien was de eerste stap gezet maar toen in 1984 May Van Aert de groep vervoegde en plannen maakte om met een afdeling wedstrijdturnen te beginnen kreeg deze een adrenalinestoot waarvan men nu nog steeds de vruchten plukt. Van louter recreatief turnen evolueerde ’t Spagaatje naar een vereniging met een viertal sterke peilers: wedstrijdgymnastiek, recreatief turnen en kleuterturnen, dansen, en beweging voor volwassenen. We mogen gerust stellen dat er binnen de groep een kruisbestuiving heeft plaatsgevonden. Enerzijds groeide het wedstrijdturnen gestaag maar zeker,

met vallen en opstaan, tot het huidige niveau dat nu tal van mooie resultaten binnenhaalt. De schitterende prestaties van deze wedstrijdgroep stimuleren momenteel talloze jongeren om actiever de turnsport te beoefenen en dezen worden nu beter begeleid door eigen monitors die gans het parcours doorlopen hebben. Hoe meer jonge leden er bij komen, hoe meer kans er ook is om via selectie nieuwe wedstrijdturners op te sporen en te vormen. En daarmee is de cirkel weer rond.

Jeugd De grootste groep binnen ’t Spagaatje zijn de jongeren, kinderen en kleuters die louter voor het plezier op een aangename manier hun basisbewegingen willen ontwikkelen. Waar het vroeger uitsluitend om het eigenlijke turnen ging is er de laatste jaren een duidelijke evolutie naar het

Dansgroepen zijn een sterke troef in ’t Spagaatje 10

dansen. Van een Aagje Van Walleghem –effect is er nog niet veel te merken en dit in tegenstelling tot de tennissport waar de idolen Kim en Justin voor een serieuze impuls hebben gezorgd bij de talloze tennisclubs. De jongste kleuters kunnen al terecht vanaf hun vier jaar . Momenteel zijn er een viertal groepen kleuterturnen. De recreatieve turners hebben de keuze tussen één uur of twee uren. Bij deze groepen sloten de vorige jaren ook een aantal internen van het Spijker aan, maar dit jaar is dit sterk teruggelopen. Toch neemt het aantal turners weer iets toe en dit is volgens het bestuur vooral ook te danken aan de goede lesgevers. Momenteel hebben heel wat vroegere turnsters zich via allerlei bijscholingen en opleidingscursussen omgeschoold tot bekwame lesgeefsters en dit werpt zijn vruchten af. Een grote bagage, goede opbouw en veel afwisseling maken het voor de kinderen alleen maar leuker. Bij de dansgroepen ligt het zwaartepunt vooral bij het klassiek ballet en jazzdans – moderne dans. In beide zijn er momenteel telkens zes groepen actief. Daarnaast biedt ’t Spagaatje ook pré-dans aan voor de allerkleinsten en streetdance voor de groteren. Opmerkelijk blijft toch wel dat turnen en dansen vooral een vrouwelijke aangelegenheid blijft. De lokroep naar andere, meer collectieve sporten klinkt voor vele jongens meestal wel wat luider.

Wedstrijdturnen ’t Spagaatje telt momenteel 33 turners in de zogenaamde keurgroep. Dit zijn de eigenlijke wedstrijdturners en de pupillen of beginners die hier en daar ook al eens een wedstrijd meepikken. Deze wedstrijdgroep traint wekelijks 13,5 uur in eigen vereniging en dit bijna gedurende het hele jaar door. Bijkomende trainingen en stages zijn hier niet bij gerekend. Daarnaast zijn er de wedstrijden die op verschillend niveaus plaatsvinden, gaande van wedstrijden in het Kempisch Verbond, interclubwedstrijden, Gouwkampioenschappen tot Federale en Nationale Kampioenschappen toe. In totaal mag men hier een tiental wedstrijden per jaar rekenen. Soms zijn er twee wedstrijden op één weekend. Bijna steeds is er een wedstrijddag voor het opgelegde werk en een dag voor het vrije werk. Verplaatsingen naar alle delen van het Vlaamse land tot in Wallonië horen daar nu eenmaal ook bij. Een aantal wedstrijdturners zijn ook geselecteerd voor deelname aan internationale wedstrijden (Ficeps). Deze federale selectie eist op haar beurt ook al gauw een 10 tot 13 extra trainingen op per jaar in Hasselt, Sint-Niklaas of waar dan ook. De broers Jan en Kristof Schroë zijn daarnaast ook nog aangesloten bij een Nederlandse club (Velthoven bij Eindhoven). Zij trainen wekelijks in ’s Hertogenbosch. Door omstandigheden en gebrek aan een goede trainer in de ruime omge-


OMSLAGVERHAAL: JEUGDSPORT

Deze groep wedstrijdturners bracht de laatste jaren heel wat trofeeën mee naar Hoogstraten ving zijn zij een aantal jaren geleden uitgeweken naar Tilburg. Toen deze trainer naar Den Bosch trok zijn zij hem mee gevolgd.

van de gemeente: 17,5 uur gesubsidieerde uren tegenover slechts 4 uur de vorige jaren.

In de prijzen Enorme opgave Dit alles brengt mee dat deze sport wel heel veel vraagt van de jongens en meisjes, maar zeker ook van de ouders en de trainers. Dirk Schroé rekende voor de vuist even uit wat de Nederlandse trainingen alleen al aan verplaatsingen voor hen betekent: 12.000 km per jaar. En dan hebben we het nog niet over de tijd. Een federale training in Wallonië betekent al vlug 2 uur rijden heen, 3,5 uur training en 2 uur terug. De dag is er weeral mee gevuld. De vele eigen trainingen, de talloze verplaatsingen naar wedstrijden en bijkomende trainingen, de steeds weerkerende vrees voor kwetsuren, het maakt het allemaal wel erg zwaar voor deze jongeren. Veel vrije tijd rest er niet, want er is natuurlijk ook nog de school. Gelukkig maken de goede sfeer in de groep en de talloze uitstekende prestaties van de laatste jaren veel goed. Maar ook voor de ouders komt er heel wat bij kijken. De hoge inschrijvingsgelden en extra kosten voor stages en verplaatsingen tracht de club ook te beperken door de opbrengst van de jaarlijkse bloemenverkoop in juni en deze van de turndemonstratie. Er wordt van hen dan ook een actieve deelname verwacht. Vooral de vergoedingen voor de lesgevers en de huur van de zalen wegen zwaar door in het budget van de club. In totaal wordt er per week 41 uur aan zaal gehuurd. Gelukkig is er vanaf dit jaar een grotere inbreng

Einde december werden vier turners en vijf turnsters door de sportraad en de stad gehuldigd tijdens de jaarlijkse sportlaureatenviering voor hun prestaties in het afgelopen jaar. Het waren Lore en Carolien Van Loon, Katleen Leemans, Daniëlle en Maarten Raeijmaekers, Niel Adams en Lore, Kristof en Jan Schroé. Jan Schroé werd bovendien uitgeroepen tot sportman van het jaar. Zonder afbreuk te doen aan de vele mooie resultaten van de andere wedstrijdturners en -turnsters en met het gevaar iemand of iets te vergeten geven we hier toch even enkele resultaten mee van deze gevierden. Lore Van Loon behaalde een tweede plaats op het Federaal Kampioenschap bij de miniemen B, Carolien Van Loon werd derde in het Nationaal Kampioenschap bij de junioren A en behaalde de eerste plaats met de Belgische ploeg in het Ficeps Jeugdinterland in Duitsland. Katleen Leemans behaalde een tweede plaats in het Nationaal Kampioenschap bij de junioren A..Daniëlle Raeijmaekers werd eerste in het Federale en tweede in het Nationaal Kampioenschap bij de junioren C. Lore Schroé werd zesde in het Federaal Kampioenschap bij de senioren A. De kleine maar vinnige Niel Adams ging er op het Federaal Kampioenschap voor miniemen met de eerste plaats vandoor. Nationaal werd hij derde. Maarten Raeijmaekers werd op zijn beurt derde Federaal bij de Cadetten en negende tijdens het Nationale Kampioenschap.

Kristof Schroé werd zowel Federaal als Nationaal kampioen bij de scholieren en behaalde internationaal een eerste plaats individueel en een tweede plaats met de Belgische ploeg op een interland jeugdtreffen in Duitsland. De sportman van het jaar Jan Schroé werd federaal kampioen bij de juniors en behaalde een tweede plaats op het Nationaal Kampioenschap. Ook in Nederland behaalde hij heel wat mooie resultaten. Al deze resultaten en nog veel meer kan je ook vinden op de website van ’t Spagaatje.

Toekomst ? De toekomst blijft er voor ’t Spagaatje nog steeds erg goed uitzien.Al jaren schommelt het aantal leden rond de 400. In de beginjaren kwamen er tal van leden vanuit Meerle en Wortel afgezakt naar Hoogstraten. Er was een tijd dat het grootste aantal leden van ‘t Spagaatje uit Wortel kwam. Toen de gemeente een nieuwe school, annex sportzaal, bouwde in Wortel, en de Bond voor Jonge gezinnen met jongerenturnen startte, viel voor ’t Spagaatje dit wervingsgebied weg. Intussen is die generatie jongeren uit voornamelijk de witte wijk en aanliggende straten in Wortel het turnen ontgroeid en werd er vorig jaar noodgedwongen een punt gezet achter dit initiatief. Hoogstraten daarentegen heeft een echte evolutie gekend in nieuwe wijken en hiervan plukt ’t Spagaatje nu zeker de vruchten. Vooral uit de verkavelingen Heilig-Bloedstraat, Achtelsestraat, Groenewoud komen momenteel heel wat kinderen. Alles wijst er op dat deze tendens zich de volgende jaren zal doordrukken. Het Ruimtelijk Structuurplan laat

11


OMSLAGVERHAAL: JEUGDSPORT geen verdere woonuitbreidingen meer toe in de buitendorpen en laat bouwinitiatieven zich in de toekomst concentreren in het centrum. Hoogstraten centrum heeft in deze context nog toekomst. Als de turnvereniging ’t Spagaatje de huidige dynamiek aanhoudt zal er zeker de volgende jaren geen gebrek zijn aan jong talent in de club.

Succes Wij wensen ’t Spagaatje in ieder geval nog veel succes toe. De turnshow gaf ons een vrij goed beeld van de werking in deze vereniging. En het moet gezegd : de kwaliteit gaat er jaarlijks op vooruit, niet alleen bij de wedstrijdturners maar zeker ook bij al de andere groepen. En dat is een verheugende vaststelling. In een tijd waarin de fysieke fitheid sterk terugloopt is een goede basisbewegingsopvoeding zeer belangrijk. Niet voor niets worden er ook regelmatig kinderen vanuit het Centrum voor Leerlingenbegeleiding doorverwezen naar de sportclubs. Turnsport, zeker op recreatieve basis, kan hierin zeker een zeer belangrijke bijdrage leveren. Voor wie meer wil weten of op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen van ’t Spagaatje, rest er niet veel meer dan te surfen naar hun nieuwe website : www.spagaatje.be

Eén van de zes jazz- en modernedansgroepen tijdens de turnshow op zondag 13 maart

DE WERELD VAN

12

RIENK


LEKKER ETEN lemaal samen, al aten we die dan het liefst met bruine suiker.

Culinair erfgoedavontuur op 23 april Eten, drinken en feesten in de Kempen HOOGSTRATEN - Op zaterdag 23 april komen alle lekkerbekken en alle erfgoedliefhebbers – zoek het verband – samen voor een unieke uitstap in het culinaire erfgoed van de Kempen. Volksmuziek en dans kruiden het spektakel en dat in het prachtige kader van de Hotelschool zelf, waar kok Gie Sannen zijn jarenlange ervaring en deskundigheid in de gastronomie met streekproducten zal demonstreren. Lees maar even wat er zoal aan bod zal komen: Aperitief met een biertje Spiesje met gemarineerde hoevekip Bladerdeegstengel met gedroogde boerenham Minibroodje met geperste kop Kempense soep met schenkelvlees Gebakken snoekfilet op witloof en groene kruidensaus Nootjes uit het varkenshaasje met een groentestamppot Luchtige rijst met aardbeien Koffie met zoetjes Jenever als afzakkertje

door een strop zachtjes over hem heen te schuiven om hem zo uit het water te wippen. En de aardbeien mogen natuurlijk niet ontbreken in ons culinair erfgoed, al groeiden ze van het kleine bosaardbeitje uit tot de huidige kanjers. Rijst daarbij? Rijstpap is nog ouder dan wij al-

We gaan ervan uit dat je dit festijn niet zal willen missen. Je hoeft (nog) geen lid te zijn van onze vereniging om welkom te zijn: dit is een uitstekende manier om kennis te maken met een nieuwe ent aan onze erfgoedboom: ons culinair erfgoed! (al) Schrijf nog vóór 10 april in, door overschrijving van 45 euro (40 voor de leden) op het rekeningnummer 646-2206140-83 van vzw Erfgoed Hoogstraten. Vermeld ‘culinaire avond’ bij de opmerking. Meer info bij Patrick Melis, Karel Boomstraat 67, Hoogstraten, tel. 03 314 83 89, patrick.melis@pandora.be

Meer moet dat natuurlijk niet zijn als je weet dat het geheel overgoten wordt met lekkere wijnen en dat alles voor een zachte prijs. Leden van Erfgoed Hoogstraten - de vereniging die de culinaire avond organiseert – betalen 40 euro. Niet-leden kunnen al deelnemen voor 45 euro! Hoe u kunt inschrijven leest u verder. Maar inmiddels heb ik ruime verbazing op uw aller gezichten bespeurd, vooral bij het lezen van dit uitgelezen menu en niet alleen bij het zien van de kostprijs! Streekgastronomie? Culinair Erfgoed? Bij ons moeder thuis deden we het met veel minder… Op tafel kwam slechts wat de eigen kweek voortbracht: het huisvarkentje was in zijn totaliteit eetbaar en in de moestuin groeiden de rode en witte kolen, de spruitjes voor de winter en de patatten voor heel het jaar door. Maar ondertussen zijn we van het arme Vlaanderen beland bij de vetpotten van de verfijnde burgerkeuken met vooral Franse inslag en in onze winkels is zowat alles uit de hele wereld te verkrijgen en nog wel op alle momenten van het jaar. Streekproducten zijn dus die producten die in onze regio verkrijgbaar zijn, uit eigen teelt of door invoer al jarenlang in onze betere keukens ingeburgerd. En daarmee bedrijven we nu “gastronomie met streekproducten”. In ons menu van zaterdag 23 april vind je bovendien enkele echte traditionele gerechten en gebruiken: van het bier als aperitiefje tot het “witteke” dat hier ter streke bij elk feest onmisbaar was. Verder de hoevekip, de boerenham, destijds gedroogd naast het haardvuur en de geperste kop die op geen enkele tafel mocht ontbreken. En de snoek dan, de plaatselijke zoetwatervis bij uitstek, die we in de Mark nog konden vangen

De gewone mensen hadden doorgaans een sobere keuken. Gelukkig mocht er af en toe gefeest worden! Op 23 april organiseert vzw Erfgoed Hoogstraten haar eerste culinaire avond. Met een prachtig samengestelde menu laten ze ons kennismaken met de echte streekgastronomie.

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 03 / 315.71.76 * Ford concessiehouder personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

BOEKHOUDING FISCALITEIT

FORD ‘VEILIGHEID EERST...’ www.geudens.be

188

Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67 fred.degruyter@scarlet.be www.b-f-d-g.be

184

13


GEMEENTERAAD

vanuit het stadhuis... Nu de rust is weergekeerd, de orde van de dag Het is een lange tijd stil geweest in de raadszaal van het stadhuis. Einde februari was er immers geen gemeenteraad. De wederzijdse boycotactie einde januari en begin februari resulteerde uiteindelijk in een vervroegde zitting op maandag 7 februari 2005. Tenzij een klacht bij de hogere overheid nog roet in het eten strooit vinden wij het tijd om deze minder fraaie periode te laten voor wat het is en even terug te blikken op enkele beslissingen die ons wel aanbelangen.

Groot huisvuil wordt duur Tot voor kort konden we op regelmatige tijdstippen een massa aan groot huisvuil aan de deur zetten. De oud-ijzerman, de toevallige verzamelaar maar vooral de gemeentelijke ophaaldienst deden de rest. In 2004 gaf dit een hoeveelheid van 55,6 kg per inwoner dat door onze werklieden werd opgehaald. In vergelijking met andere gemeenten binnen het werkingsgebied van IOK was dit beduidend hoog. Het gemiddelde lag hier immers op 45,1 kg . En dit baarde het college en vooral schepen van milieu Sprangers stevige kopzorgen. Niet alleen bekommernis om het milieu maar ook om de centjes vroegen om een oplossing. Jaarlijks koste dit grofvuil de gemeente 50.000 euro enkel aan stortkosten, de personeelskosten en vervoerskosten niet meegeteld. Vandaar de resolute beslissing van het gemeentebestuur: voortaan geen gratis ophaling van het groot huisvuil meer. Het principe “de vervuiler betaalt” zal ook hier toegepast worden. Vanaf dit jaar kan het grofvuil nog twee maal per jaar opgehaald worden tegen een vergoeding van 25 euro. Metalen en hout worden niet meer meegenomen. Hiervoor zal men voortaan naar het containerpark moeten. De voorjaarsophaling is voor ronde 1 en 2 voorzien einde maart, voor ronde 3 en 4 einde april. Tot welke woning uw ronde behoort vindt u terug bovenaan uw ophaalkalender of kan u navragen op de milieudienst. Wie grofvuil wil meegeven meldt zich eerst aan op de milieudienst, vult hier het aanvraagformulier in en betaalt 25,00 EUR. Deze betaling kan cash of met bankcontact. U krijgt onmiddellijk de juiste inzameldag mee, samen met een bewijs van uw inschrijving en de betaling. De inschrijfperiode loopt van 1 tot 20 maart voor ronde 1 en 2 en van 1 tot 20 april voor ronde 3 en 4. Per ophaling kan men maximaal 2 m³ afvalstoffen meegeven. De afzonderlijke stukken mogen niet zwaarder wegen dan 40 kg en mogen niet langer zijn dan 2 meter. Voorbeelden van afvalstoffen die bij het grofvuil horen zijn : emmer, grote stukken isolatiemateriaal, kunststof tuinmeubels, matras, versleten meubels, versleten speelgoed (groot), tapijt, grote stukken vloerbekleding, wasmand, …

14

Autobanden, bouw- en sloopafval, elektrische toestellen, houtafval, klein afval dat in de huisvuilzak past, metalen voorwerpen en materialen, tuinafval,enz. horen daar niet bij. Spullen die men niet langer wil, maar die niet versleten zijn kunnen altijd bij de kringwinkel terecht. Een telefoontje naar 014/ 44.20.40 en deze herbruikbare spullen worden gratis aan huis opgehaald. Men kan ze ook zelf afgeven aan de kringwinkel in Meer aan de Meerseweg 135. Gelukkig scoort Hoogstraten op het gebied van het gewone huisvuil heel wat beter. In Hoogstraten werd in 2004 per inwoner 53,1 kg huisvuil opgehaald. Daarmee scoort Hoogstraten nog 4 kg minder dan in 2003. Bovendien zijn dit de laagste cijfers binnen het werkingsgebied van de intercommunale IOK. Gemiddeld wordt in het IOK werkingsgebied 76,4 kg per inwoner aangeboden.

Wortel Kolonie getekend Wortel Kolonie krijgt stilaan vaste vorm. De laatste weken werden heel wat officiële papieren ondertekend zodat de bestemming van zowel het Casino, de huizen aan de overzijde en vooral ook de voormalige boerderij nu wel vast ligt. Maandag 7 maart werd “het Casino”, de feestzaal van de vroegere Rijksweldadigheidskolonie van Wortel, in erfpacht overgedragen aan de vzw Widar Stichting. Hiermee is de vzw nu ‘eigenaar’ van een ruimer complex bestaande uit het Casino, de twee woningen aan de overzijde en een aantal gronden rond de boerderij en de gevangenis. Widar, die in Merksplas een aantal leefgemeenschappen voor gehandicapten heeft opgebouwd in een zestal wooneenheden, hoopt in Wortel-Kolonie een even boeiende leefwereld uit te bouwen. Widar beschikt reeds over een stedenbouwkundige vergunning om de woningen aan te passen. Ook het Casino zal gerenoveerd worden. Over de tijdsduur van deze renovatiewerken (10 jaar) bestond nogal wat onenigheid in de gemeenteraad. Widar zal evenwel snel het gebouw in gebruik nemen en toegankelijk maken voor de wandelaars, fietsers, enz en geleidelijk aan gans het gebouw degelijk renoveren. Er is ook sprake om de achterbouw die in de jaren ‘50 werd afgebroken, terug op te trekken.

De definitieve bestemming voor de voormalige boerderij van Wortel-Kolonie is een feit.


GEMEENTERAAD

Enkele jaren geleden stelden André Oomen en Koen Verschueren voor de camera van VRT vast hoe sterk vervuild de Bolksebeek op Keirschot wel was. Op donderdag 3 maart 2005 werd de overdracht van de boerderij van de voormalige Rijksweldadigheidskolonie ondertekend. De rechtervleugel gaat hiermee in erfpacht naar de gezusters Somers, die er “verblijfsmogelijkheden voor plattelandsklassen” zullen uitbouwen. De linkerzijde vanaf de straat wordt door de Stichting Kempens Landschap overgedragen aan het gemeentebestuur van Hoogstraten voor de huisvesting van het Jan Spannenburgmuseum dat zich momenteel nog in een klaslokaal van de vroegere jongensschool in de Karel Boomstraat bevindt. Ook Natuurpunt Markvallei krijgt hier een lokaal toegewezen. Meer informatie hierover vindt u elders in dit blad.

Stad koopt woningen De kogel is eindelijk door de kerk. Na jarenlang gepalaver tekende het gemeentebestuur op 25 februari de aankoopakte voor de 8 witte woningen voor gevangenisbewakers in de Lindendreef. Oorspronkelijk wilde de gemeente deze woningen laten onteigenen en zo aan te schaffen, maar dit werd in 2003 geweigerd door de Vlaamse Overheid. De Regie der Gebouwen wilde van deze huizen af zoals ze dat in het verleden ook gedaan heeft met de mooie grotere woningen op het einde van de Lindendreef en met het Hoefijzer. Er moest boter bij de vis en liefst zo veel mogelijk. Op die manier zijn een paar zeer charmante woningen met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor een aantal bouwgronden. Het stadsbestuur van Hoogstraten opteerde dit maal om deze acht woningen als geheel te behouden. Uiteindelijk werd er overeengekomen de woningen aan te kopen aan schattingsverslag. Het gaat hier om een bedrag van bijna 1,1 miljoen euro of een goede 44 miljoen oude Belgische franken. De bedoeling van het stadsbestuur is deze woningen in erfpacht door te ‘verkopen’ zoals

men dat destijds ook gedaan heeft met de huizen van Wortel-Kolonie. Daar ging de voorrang naar de toenmalige bewoners. Dit principe zal ook hier toegepast worden. Tijdens verscheidene raadszittingen in het verleden drong oppositielid Herman Verlinden er steeds op aan om ook in de tuinen van deze woningen huizen op te trekken zodat men tot een soort woonerf zou komen. Dit voorstel vond geen weerklank.

Verplaatsing meetpunten In Hoogstraten zijn er een dertiental meetpunten voor de controle van het oppervlaktewater. Deze punten werden niet zomaar lukraak gekozen maar wel bepaald omwille van mogelijke verdachte vervuilingen. Vier maal per jaar worden er stalen genomen door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Bij de bepaling van het eindresultaat gaat men uit van het slechtste resultaat. Als een meetpunt drie maal goed aangeeft

en één maal slecht dan is de eindbeoordeling slecht. Schepen van Milieu Sprangers geeft in de gemeenteraad van 7 februari een overzicht van de resultaten. In 2001 waren er van de dertien meetpunten zeven van zeer slechte kwaliteit. In 2002 waren er dat 5, in 2003 nog 4 en vorig jaar was dit gedaald tot 2. Deze twee punten zijn Staakheuvelseloop (aan Wortel-Kolonie) en de Raamloop aan de SintLenaartseweg. Sommige meetpunten geven daarentegen vreemde resultaten. Zo was de uitslag van de Bolksebeek op Keirschot jarenlang zeer slecht. Vorig jaar moest men “matig” noteren. Er zijn nochtans een aantal verdachte bedrijven in dit gebied waardoor dit resultaat nu erg vreemd overkomt. Men vreest daarom dat de betere resultaten eerder met geluk te maken hebben dan wel met een opmerkelijke verbetering. De schepen neemt zich daarom ook voor om samen met de gemeente Rijkevorsel te bekijken deze bewuste bedrijven een bezoek te brengen. De Kathelijnebeek en de Molenbeek gaven de vorige jaren een verbetering te kennen, maar dit keer gaat men hier weer een stap terug. Het stadsbestuur neemt zich dan ook voor om beide beken te controleren naar verdachte lozingspunten. De raad keurt het voorstel goed om ook in 2005 verder te gaan met deze metingen. Eén meetpunt aan de Heerleseloop zal meer stroomopwaarts verlegd worden van Voort naar Groot Eyssel.

IKO in oude rijkswacht ? Gezien er heel wat moeilijkheden bestaan bij de bouw van een nieuwe locatie voor het Instituut voor Kreatieve Opvoeding aan het Groenewoud stelde oppositiepartij Groen! voor om tijdelijk de oude rijkswacht om te bouwen tot klaslokalen voor IKO. Dit vond burgemeester Van Aperen alvast geen goed idee. “Er zijn hiervoor te veel investeringen nodig. Anderzijds zijn er plannen en geld voor de nieuwbouw aan het Groenewoud. Vóór einde volgend schooljaar is het nieuwe gebouw voor IKO af.” Wij wachten rustig af. De directie van IKO zal intussen al wel aan het einde van haar geduld zitten.

Het blijft maar aanslepen: de ombouw van wasserij Het Groenewoud naar nieuwe lokalen voor de IKO... Daarom stelt GROEN! voor om voorlopig de oude rijkswachtkazerne te gebruiken. 15


TENTOONSTELLING

IKO BUITEN! 2005

‘Ceci n’est pas une fraise’ Naar jaarlijkse gewoonte realiseert het IKO tijdens de lente een kunstproject op de Vrijheid onder de noemer ‘IKO BUITEN’. Dit jaar lieten de kunstenaars-in-spe zich inspireren door het wereldberoemde schilderij ‘Ceci n’est pas une pipe’ van de Belgische, surrealistische kunstenaar René Magritte. Dat ‘de pijp’ echter zonder verpinken wordt vervangen door een smakelijke Hoogstraatse ‘fraise’ of aardbei mag, gezien de recente anti-rookcampagnes, geen verwondering wekken. Hoe dan ook, zo’n negenhonderd creatievelingen van zes tot negenennegentig jaar (allen cursist van IKO) nemen deel aan deze verrassende kunsthappening, waarvan de kleurrijke resultaten een maand lang te bewonderen zullen zijn op de Vrijheid en in de inkomhal van het gemeentehuis. KUNST ... op postkaarten Alle IKO-cursisten konden (vrijwillig) deelnemen aan een wedstrijd voor het ontwerpen van een ‘aardbeipostkaart’, geïnspireerd op ‘Ceci n’est pas une pipe’. Zo’n driehonderdvijftig ontwerpen van jongeren en volwassenen, haalden de eindmeet en werden voorgelegd aan een vakkundige jury van IKO-leerkrachten. Zes bekroonde ontwerpen werden daarbij geselecteerd en zullen nu de eer genieten om als heuse postkaart te worden uitgegeven. De bezoeker kan tijdens deze kunstactie echter ook een zeer ruime selectie uit de andere ontwer-

een bijkomende uitdaging in het beschilderen van houten aardbeibakjes. Ook zij hielden zich aan de opdracht om de aardbei op een originele manier te integreren in een bekend schilderij. Hun schitterende resultaten stellen zij eveneens van 16 april tot 8 mei ten toon in het plantsoen op de H. Bloedlaan (tegenover het rusthuis).

pen bewonderen in de inkomhal van het gemeentehuis en op speciale sokkels in het centrum. De bekroonde postkaarten worden van af 16 april te koop aangeboden op het infokantoor van de stedelijke dienst voor toerisme.

In drie dimensies

In bakjes Ruim tweehonderd tienercursisten en beginnende volwassenen zochten en vonden echter nog

16

Een gezapig wandelingetje naar en door het ‘aardbeibakjeskunstplantsoen’(?!*) zal de bezoeker ongetwijfeld een fascinerende ontdekkingstocht opleveren.

De ateliers keramiek, beeldhouwkunst en binnenhuiskunst lieten, zoals dat hoort, hun creativiteit dan weer botvieren in drie dimensies. Zij zochten hun inspiratie bij Picasso of bij het constructivisme van Bauhaus. Deze ruimtelijke werken zullen de brede voetpaden van de Vrijheid op een gepaste manier omtoveren in een gezellige wandel- en kunstgalerij.


TENTOONSTELLING Op wimpels Om het centrum bij deze gelegenheid een superfeestelijke aanblik te geven, ontwierpen de ateliers foto-, schilder-, tekenkunst en vrije grafiek dan weer een kleurrijke wimpel. Onze Hoogstraatse lekkernij duikt er in één of andere vorm of in verleidelijk rood plots op in wereldberoemde kunstwerken van Man Ray, Fernand Leger, Henri Matisse en Andy Warhol. Deze unieke en wapperende creaties zullen heel de zomer de Vrijheid blijven sieren als vrolijke maar stijlvolle begroeting aan de winkelende en/of terrasminnende bezoekers. Zo wordt het in Hoogstraten vast nog een sprankelende en kunstzinnige zomer!

Voor het goede doel

Hilde Keunen in het Stedelijk museum Het Stedelijk museum Hoogstraten toont van 26 maart tot 19 juni werk van Hilde Keunen. Deze kunstenares uit Neerpelt behaalde haar meesterdiploma in de schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en was bovendien laureaat aan het Nationaal Hoger Instituut.

GEAARD Met verschillende materialen, technieken en middelen tekent, schidert en beeldhouwt ze. Vertrekkend van een zuiver kleurpallet schildert Hilde Keunen op een speelse, poëtische manier de mens en zijn omgeving. Doordrongen van de filosofie dat liefde, vreugde, geborgenheid en stil genieten belangrijk zijn, ziet ze de rijkdom van het eenvoudige. Haar beelden hebben voeling met de aarde, vrouwen die stevig en breed op de grond staan, omhoogkijkende hoofden die genieten van het wolkenspel.

Ook kunstenaars staan niet buiten het leven, integendeel. Getroffen door het immense leed en de onvoorstelbare verwoestingen aangericht door de Tsunamiramp, werd beslist om de belangrijkste werken uit ‘Ceci n’est pas une fraise’ per opbod te verkopen. Deze openbare veiling gaat door in openlucht op zondag 24 april ter gelegenheid van de feestelijkheden rond de start van het toeristisch seizoen. Veilingmeester, notaris Jan Michoel zal om 15.00u voor het stadhuis de kunstwerken per opbod verkopen. De werken worden vooraf ter plaatse tentoongesteld, maar u kan ze rond die tijd ook vooraf reeds gaan bekijken op de internetsites van IKO, Veiling Hoogstraten en/ of stadsbestuur. Iedereen kan bieden en de opbrengst gaat voor de volle 100% naar de actie Tsunami 12/12 (kunstenaars, IKO, de veilingmeester, Veiling Hoogstraten en stadsbestuur verlenen belangeloos hun medewerking).

Ondersteuning IKO zocht extra steun om dit zeer omvangrijke kunstproject rond te krijgen. Buiten veel sympathie en goodwill vond het ook logistieke en financiële steun bij het stadsbestuur en Veiling Hoogstraten. Zo kon een ontmoeting van wereldberoemde kunstwerken met de Hoogstraatse aardbei uitgroeien tot een mooie en verrassende symbiose die niemand onverschillig zal laten. Hoogstraten promoot zich sinds enige tijd als ‘een stadje met smaak’. Met ‘Ceci n’est pas une fraise’ bewijst IKO dat dit best ook op cultureel vlak mag geïnterpreteerd worden. Niet te missen dus en ... dat het ons allen een zoete smaak mag bezorgen! ‘Ceci n’est pas une fraise’ van 16 april tot 8 mei 2005 op de Vrijheid en in de inkomhal van het administratief centrum naast het stadhuis. Verkoop kunstwerken t.v.v. Actie 12/12: Zondag 24 april om 15.00u voor het stadhuis. Voor up-to-date informatie houdt u van af 13 april volgende sites in de gaten: www.iko-hoogstraten.be www.hoogstraten.be www.veilinghoogstraten.be

Hilde Keunen vindt inspiratie in de simpele dingen uit haar directe omgeving, dingen die op het eerste zicht niet echt spectaculair zijn. Je voelt dat de kunstenares vreugde beleeft aan de natuur, het gras dat groeit, het mannetje dat tuinfluiter geworden is, de gieter die spontaan vanuit de wolken een roos besproeit. Het is duidelijk dat bewonderen voorop staat. Vooral het stil genieten van de overweldigende schoonheid, het stil staan bij de constante verandering en er de tijd voor nemen. Haar werk evolueert voortdurend, zoekend naar de juiste balans tussen haar eigen beleven en de ideale vorm die zij eraan wil geven. Hilde Keunen in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 te 2320 Hoogstraten. Geopend van woensdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Info 03 314 65 88 – e-mail museum@hoogstraten.be

Gezocht: ontwerper voor een beeldhouwwerk (m/v) Het stadsbestuur wenst een beeldhouwwerk te plaatsen in het centrum van Meer, deelgemeente Hoogstraten. Om het beeld te realiseren is in de begroting een bedrag van 12 500 EUR voorzien. Om een ontwerper te selecteren organiseert het stadsbestuur een ideënwedstrijd, waaraan alle belangstellenden kunnen deelnemen. Uit de ingezonden ontwerpen selecteert een jury drie voorstellen. De drie betrokken ontwerpers ontvangen een vergoedng om hun ontwerp verder uit te werken. Het wedstrijdreglement kan aangevraagd worden op het nummer 0495 25 25 05 of per –mail :museum@hoogstraten.be

17


ERFGOED

Zondag 17 april – Erfgoeddag

Zondag 17 april

ERFGOEDDAG

De boerderij van de kolonie in de kijker Zondag 17 april is het Erfgoeddag. Op die dag kan u kennis maken met het herbestemmingplan van Wortelkolonie in het algemeen en de herbestemming van de boerderij het bijzonder. U kan de boerderij bezoeken en kennis maken met alle partners die meewerkten aan de herbestemming. Vooral het project van de ‘gezusters Somers’, een natuureducatief centrum met “verblijfsmogelijkheden voor plattelandsklassen” staat centraal. Komen kijken dus.

Kennismaking met de herbestemming van de kolonie in het algemeen en met de boerderij in het bijzonder. Een programma in samenwerking met

Erfgoed Hoogstraten Stichting Kempens Landschap vzw Beestenboel Natuurpunt Widar Stichting Rondleidingen om 11.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur

Begin maart werden de drie laatste erfpachtcontracten ondertekend. Op 7 maart werd Widar eigenaar van het Casino en sinds 3 maart is het stadsbestuur eigenaar van een gedeelte – ongeveer één achtste van de vloeroppervlakte - van de boerderij. Die zelfde dag werd de rest van de boerderij in erfpacht overgedragen aan de gezusters Ilse en Greet Somers.

Mars op Wortel-kolonie Op 1 maart 1993 wordt de wet op de landloperij afgeschaft en plaatst de federale regering Wortelkolonie in de etalage. Dehaene kan het geld best gebruiken om de bewuste “Maastricht-norm” te halen. Wanneer de initiatiefnemers van Het Convent op 26 juni 1995 op de hoogte gebracht worden van die plannen is het kot te klein. “Handen-af van Wortel-kolonie” is de naam van hun actie, die een hoogtepunt kent op 9 september 1995. Dan stappen meer dan 2 000 deelnemers op in de “Mars op Wortel-kolonie”. Het Convent schuimt de ministeries af, tot toenmalig Vlaams minister president Van den Brande belooft dat Vlaanderen de kolonie zal overnemen van de Belgische staat.

18

Drie maart 2005: Ilse en Greet Somers ondertekenen een contract van erfpacht voor de voormalige boerderij van de kolonie. Het plan van herbestemming is rond. De uitvoering ervan moet nog in goede banen geleid worden.


ERFGOED Stichting Kempens Landschap Belofte maakt schuld en Van den Brande kan die plannen maar waarmaken dankzij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) die gans het domein onteigent, op uitzondering van de gevangenis. Die blijft, met 19 ha ‘veiligheidszone’ er rond, eigendom van de federale overheid. Maar gans het domein moet eigendom blijven van de Vlaamse overheid, ook al kunnen bepaalde delen in erfpacht overgedragen worden aan privaat eigenaars. Het stadsbestuur en de provincie geloven in het project. Meer zelfs, op 21 november wordt de vzw Stichting Kempens Landschap opgericht. Het is een initiatief van de provincie en de kolonie is het eerste project, waarin de Stichting als coördinator optreedt. Het Convent houdt de druk op de ketel tot minister Theo Kelchtermans op 29 juni 1999 Wortel en Merksplas-kolonie als landschap beschermt. De herbestemming van het beschermde domein is werk voor de ‘technische commissie’ van de Stichting Kempens Landschap, met de stad Hoogstraten, de VLM, Bos en Groen en de afdeling Natuur als partners. De VLM is eigenaar van 80 ha landbouwgronden, de afdeling Natuur beheert 78 ha rond Bootjesven en Bos en Groen is eigenaar geworden van 282 ha bossen. De gebouwen zijn eigendom van de stad Hoogstraten of van de Stichting Kempens Landschap. Veertien woningen werden in erfpacht overgedragen aan de bewoners.

ze moesten enkele jaren wachten. De Vlaamse overheid wou er aanvankelijk zelf een groot project, een samenwerking tussen de afdeling Natuur, Bos en Groen en Landbouw in onderbrengen. Veel plannen en beloften, maar de overheid lichtte de optie nooit. Op 13 mei 2003 was het geduld van de Stichting (en van het stadsbestuur) ten einde en kreeg het project Somers alle kansen. Na een kosten-baten analyse, veel studiewerk en een lange weg om de bouw- en milieuvergunningen te halen, werd het contract van erfpacht op 3 maart plechtig ondertekend. De gezusters Somers nemen de rechter voorvleugel, de linker en de rechter zijvleugels, de hoekwoning, de woning van de landlopers, de achterliggende stallen en het binnenplein in gebruik. Zij zullen er een centrum voor “plattelandsklassen” uitbouwen.

Het project is gericht naar kinderen van de kleuter- en de lagere scholen en naar kinderen op jeugdkampen, die willen deelnemen aan activiteiten op en rond de boerderij. Om de leerlingen te slapen te leggen worden er een 80-tal slaapplaatsen voorzien. Tijdens hun verblijf worden er pakketten met leer- en doeactiviteiten aangeboden, met daarnaast een ruim aanbod aan spel- en ontspanningsactiviteiten. Het gebouw zelf wordt zorgvuldig gerenoveerd en het binnenplein wordt bij de werking betrokken. Daar krijgen kleine landschapselementen en boerderijdieren een belangrijke plaats. Gans het project, zowel de renovatie, de inrichting als de uitbating is een privé initiatief. Op Erfgoeddag kan men kennis maken met de plannen van het natuureducatief centrum en de mensen die het zullen realiseren.

De tweede erfgoedprijs Naar aanleiding van Erfgoeddag reikt Erfgoed Hoogstraten op zondag 17 april om 15.00 uur haar tweede Erfgoedprijs uit. Vorig jaar werden zeven woningen genomineerd. Elk van deze woningen ontving een rood/wit plaatje, een variant op de blauw/witte schildjes die de Vlaamse overheid aanbrengt tegen de gevel van de als monument geklasseerde gebouwen. Op termijn wil Erfgoed Hoogstraten meer van deze plaatjes in het straatbeeld, om de inwoners en de bezoekers van Hoogstraten attent te maken op het groot aantal opmerkelijke, maar niet als monument beschermde, gebouwen in de stad.

De Widar Stichting De stad gaf het Casino, de twee woningen er tegenover en gronden bij de boerderij in erfpacht aan Widar, een vereniging die werkt met volwassen andersvalide mensen. Omdat Widar ook kan beschikken over de gronden in de veiligheidszone rond de gevangenis, kan Widar in Wortel een zelfstandige vestiging, los van de werking in Merksplas uitbouwen. Op korte termijn zullen de woningen tegenover het Casino gerenoveerd worden en wil Widar de feestzaal van het Casino nieuw leven inblazen. Op langere termijn wordt het Casino in zijn vroegere glorie hersteld. Zo wil Widar de binnenkoer en de achterbouw, die in de jaren ’50 afgebroken werd, terug opbouwen.

Natuurpunt. De stad Hoogstraten neemt het gebouw, gelegen langs de dreef naar Bootjesven, links naast de ingang van de boerderij in erfpacht over van de Stichting. De stad betaalt daar een éénmalige vergoeding van 37 160,28 euro voor. Die lokalen worden in gebruik genomen door Natuurpunt, dat er de natuureducatieve collectie van Jan Spannenburg en vergaderlokalen zal onderbrengen. Ook de Slinger is kandidaat en zal allicht het linker gedeelte van het gebouw in gebruik nemen.

Het project Somers De rest van de vierkantshoeve wordt in erfpacht overgedragen aan de gezusters Ilse en Greet Somers. Zij waren al lang kandidaat om er een kinderboerderij ‘nieuwe stijl’ uit te bouwen. Maar

Dit jaar werden volgende gebouwen genomineerd: - Herenhuis Lindendreef 56 te Hoogstraten - Hoeve / arbeiderswoningen Boschstraat 20/24 te Hoogstraten - Burgerwoning Van Aertselaerstraat 29 te Hoogstraten - Arbeiderswoning Gestelsestraat 7 te Meer - Herenhuis Vrijheid 6 te Hoogstraten (Eglantierke) - Herenhuis/burelen Heilig Bloedlaan 255 te Hoogstraten - Herenhuis/winkelpand Heilig Bloedlaan 159/161(Greenhouse) - Hoekwoning Heilig Bloedlaan 299 (Armiaen) - Boerderij Terbeeksestraat 57 te Meer

19


ACTUEEL

Verslag uit eerste hand van de prijsuitreiking Cultuurprijzen Vlaanderen 2004 te Brugge

De Cahier winnaar van de publieksprijs van De Morgen Het sloeg in als een bom: het telefoontje dat op een blauwe maandag door een medewerkster van het kabinet van cultuurminister Bert Anciaux werd gepleegd naar een medewerker van de Cahier. Het was officieel : de Cahier werd genomineerd voor de Cultuurprijzen Vlaanderen 2004. Vanaf het ogenblik dat de nominatie een feit was, kon het speculeren beginnen. Wat overkomt ons ? Hoe volgen we dit op ? Wat gaat daar in Brugge gebeuren ?

foto: Phile Deprez De cultuurprijzen zouden uitgereikt worden in het nagelnieuwe concertgebouw in Brugge op 21 februari 2005. We wilden dit evenement natuurlijk met zoveel mogelijk mensen meemaken, maar dat was in den beginne buiten de organisatie gerekend. In principe mocht elke genomineerde maar vertegenwoordigd worden door twee afgevaardigden. Maar cahier is en blijft natuurlijk cahier : we hadden het plan opgevat om hoe dan ook met een volle bus naar Brugge te karren, al was het maar om vanuit een kroeg het ganse gebeuren te volgen. Dit wilde busplan kon op veel sympathie van de organisatie rekenen, zodat er uiteindelijk dertig supporters de zaal binnenmochten. We dienden al snel vast te stellen dat dit niet zomaar een kroegentocht in de vreemde werd. We werden tussen een duizendtal cultuurbobo’s gedropt, die er allemaal om ter sjiekst en cultureelst uitzagen. Daar stonden we dan, met onze ‘sjieke’ cahiershirts aan. Het gros van onze supporters werd knusjes achteraan in de zaal geplaatst, terwijl twee ‘uitverkorenen’ vooraan tussen de andere genomineerden moesten plaatsnemen. Na het obligate openingswoordje van Bert Anciaux kon de show beginnen. Het concept was in handen van Compagnie de Koe, het welbekende theatergezelschap. Op een achtergrond van hakkende en kappende koks (die zich op geregelde tijdstippen ontpopten tot een heuse percussieband), werd het hele zootje aan elkaar gepraat

20

door een te gladde Nederlander. En dat op de uitreiking van de Vlaamse cultuurprijzen ! In totaal zouden tien prijswinnaars de revue passeren. Die werd telkens uiteraard op het podium geroepen en in een sofa geplant om daar zijn/haar prijs in ontvangst te nemen. Vooraan op het podium – voor de Compagnie-chefs – stond een lange tafel, met plaats voor alle triomfators. Zou één van die stoelen voor ons gereserveerd zijn ? Volgens de eerste tellingen alvast wel … Meermaals werd tijd genomen voor cultureel vermaak. Of wat anders te denken van een forse manskerel, gekleed in een strak roze pakje, die een wel zeer bizarre versie van ‘potteken met vet’

© De Morgen

Wat zijn die cultuurprijzen ? We citeren het Ministerie : de officiële cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap zijn een blijk van erkenning voor organisaties of personen die door hun artistieke activiteiten of bijzondere verdiensten tijdens het afgelopen jaar een opmerkelijke bijdrage hebben geleverd aan het cultuurleven in Vlaanderen. De Cahier werd meer specifiek genomineerd voor de ‘prijs van de vrijwilliger’. En waaraan we deze nominatie verdienden, viel te lezen in het juryrapport : “Streven was om een jongerencafé open te houden dat een baken kan zijn in de Kempen op het gebied van muziek. Daarnaast startten vele andere initiatieven zoals de Antilliaanse Feesten (ooit begonnen als een feestje in de tuin van CdB), 3voor11 (jeugdhuizenproject ten voordele van 11.11.11, met dit jaar een opbrengst van 18.000 EUR), sportactiviteiten enz. Het jeugdhuis betrekt permanent nieuwe en jonge mensen bij de werking … Cahier de Brouillon overleeft, sterker, draait geweldig goed, zonder enige vorm van binding aan of ondersteuning van een koepel, zonder gemeentesubsidie, door de prestaties van een vijftigtal vrijwilligers die doorlopend hun handen uit de mouwen steken en vooral goesting hebben om van alles te doen.”

ten tonele brengt ? Een voorteken ? De spanning nam stilaan ongekende hoogten aan, want ‘onze’ prijs werd pas als voorlaatste uitgereikt. Toen het verdict uiteindelijk viel – en niet de Cahier maar wel de ‘dag van de jeugdbeweging’ met de eer ging strijken – waren we uiteraard teleurgesteld. Maar we waren nog niet volledig uitgeteld … Gerard Mortier, cultuurpaus van Vlaanderen, ging eerst nog even lopen met de Prijs van de


ACTUEEL Vlaamse Gemeenschap voor Algemene Culturele verdienste. En toen waren wij aan de beurt. Het dagblad De Morgen had eerder de vraag gesteld aan haar lezers welke culturele prestaties van welke genomineerde in hun ogen het meest beklijvend waren. En daar had je het : Cahier de Brouillon was winnaar van de publieksprijs van De Morgen. Roel Everaert viel de eer te beurt om het podium te bestijgen en onze – veeleer symbolische - prijs in ontvangst te nemen (een cartoon van De Morgen-tekenaar Kim met de cahier als onderwerp, en een cd-box met klassieke muziek). Het zou een onsterfelijk beeld worden in de geschiedenis van de Cahier : onze man, aan de dis der laureaten gezeten, tussen grootheden als Josse De Pauw en Mauro Pawlowski. Wat ons betreft kon de receptie niet snel genoeg beginnen. Op kosten van de vlaamse belastingbetaler deden we ons ruimschoots te goed aan allerlei poepsjieke liflafje’s en sloten drank. Onze voorzitter (en vooral de lokale cateringservice) vonden het uiteindelijk welletjes dus de triomfantelijke terugreis kon beginnen. Peter en Roel hadden een korte speech voorbereid indien de cahier de hoofdvogel zou afschieten. In het concertgebouw werd deze speech helaas geen kans gegund, maar op de terugrit in de bus volgde de herkansing, met een oorverdovend applaus tot gevolg. Na zo’n avond liepen we natuurlijk allemaal enkele dagen op wolkjes. En het feestje bleef nog even duren want we kregen ook nog de nodige persaandacht achteraf. Een interview op StuBru, een paginagroot artikel vol lof in De Morgen, … het kon niet op. Er rest ons dan ook weinig keus : we moeten laten zien dat we deze erkenning verdienen en gaan dan ook resoluut door met het organiseren van activiteiten allerhande, zoals o.a. een rijkelijk gevulde concertkalender : Millionaire (8 april), K-Liber & Mc Farah (9 april), Soirée DB met Regis & Josh Lasden (15 april), Microcosmica & The Sedan Vault (22 april), Arsenal (23 april), Jiving Sister Fanny & The Jessica Fletchers (7 mei). “Cahier houdt nooit op.” (Peter V. / Roel E.)

© De Morgen

Stad koopt 8 cipierswoningen HOOGSTRATEN - U kent ze vast, die 8 witte huizen aan de noordkant van de Lindendreef. Ze werden in illo tempore gebouwd om een aantal cipiers met hun familie te huisvesten. Ook elders in de Lindendreef staan nog huizen die met dat doel werden gezet. Denk maar aan het gezellige “Hoefijzer” of het pand waar sinds kort het Vredegerecht gevestigd is. De acht huizen die door de stad gekocht werden zijn niet beschermd, maar staan wel op de lijst van waardevolle en beeldbepalende architectuur. Toen de stad lucht kreeg van de plannen om de huizen te verkopen, werd actie ondernomen om de groep woningen als geheel te kunnen behouden én om de bewoners ervan woonzekerheid te bieden. Voorwaar een knap initiatief! De eerder gestelde vraag om de woningen te onteigenen werd in 2003 door de Vlaamse overheid geweigerd. Maar nu heeft de stad ze dus van de Regie der Gebouwen kunnen aankopen aan schattingsprijs. De som van 1.090.731 werd ondertussen al betaald.

De cipierswoningen, Lindendreef 43 tot en met 57, zijn voortaan eigendom van de stad.

De ondertekening van de aankoopakte. Van links naar rechts: Warre Palmans (stadssecretaris), Burgemeester Van Aperen, Johan Huybrechts (Commissaris Aankoopcomité Antwerpen), Marcel Hendrickx (Adviseur-Generaal Regie der Gebouwen) en Marc Van Gorp (Districtchef Turnhout Regie der gebouwen).

Van de schoonheid en de troost Nicol’Andrea in de BIB HOOGSTRATEN - Van 15 maart tot en met 30 april loopt in de Hoogstraatse bibliotheek een tentoonstelling van Nicol’Andrea uit Merksplas. Nicol’Andrea werkte in New York en Parijs en werd vooral bekend via de modefotografie in onder meer Knack. Ondertussen is ze vooral bezig met portretfotografie. Zo maakte ze een mooie reeks vrouwenportretten. Kleur- en zwartwitbeelden van vrouwen die staan voor de vrouw in het algemeen. De foto’s tonen vrouwen met hun interesses, hun bezigheden, hun lichaam, hun kinderen. Beslist een bezoek waard. De tentoonstelling is toegankelijk voor publiek tijdens de openingsuren van de bibliotheek: maandag van 12 tot 16u., dinsdag van 16 tot 18u., woensdag van 13 tot 17u., donderdag van 18 tot 20u., vrijdag van 15 tot 18u. en zaterdag van 9 tot 12u. Daarnaast kunt u er nog naartoe op de uren van de Koffiekrant: van maandag tot en met vrijdag, telkens van 10 tot 12u.

21


MUZIEK

Rockgroep Grant Moff Tarkin op het prestigieuze BilboRock festival Tijdens uw avondwandeling op dinsdag of vrijdag heeft u ze waarschijnlijk al eens gezien of gehoord, want dan repeteren ze in muziekwinkel De Gouden Toets aan de H. Bloedlaan. Of misschien heeft u al verhalen gehoord over de avonturen van ‘dat stelletje langharigen’ in café de Paerdekop in Meer? We hebben het over de rockgroep Grant Moff Tarkin, die zich vorig jaar heeft gevestigd in Hoogstraten. Onze omgeving ligt hen duidelijk, want de laatste tijd gaat het Grant Moff Tarkin voor de wind. In de zomer van vorig jaar stonden ze als buitenbeentje op de affiche van Akkerpop. Eerder speelden ze al op Humo’s Rockrally en bereikten ze de finale van talentenjachten als Frappant (provincie Antwerpen) en Polderpop (Gelderland, NL). Aan dit lijstje voegen ze nu de prestigieuze internationale muziekwedstrijd BilboRock toe. BilboRock is een festival dat jaarlijks wordt gehouden in het Spaanse Bilbao. In zijn 17-jarig bestaan is het uitgegroeid tot de belangrijkste ontdekker van Europees talent. De organisatie maakt een selectie uit bijna 2000 Europese groepen, waarvan er uiteindelijk 45 de trip naar Bilbao mogen maken. Het was 3 jaar geleden dat nog een Belgische groep bij de gelukkigen hoorde. Dit jaar kwam hier dus verandering in... De heren en dame van Grant Moff Tarkin beloven nu al dat ze zich op 21 april helemaal zullen geven. Dat zal ook nodig zijn, want onder de honderden toeschouwers zullen ook een heleboel mensen van de internationale pers aanwezig zijn.

We doen jaarlijks meer dan 50 optredens, en we zijn ondertussen heel goed op elkaar ingespeeld. Bovendien hebben we in 2004 veel opnames gedaan in de Rockfabriek te Molenbeek, samen met producer Bert Denayer.”

In april verschijnt het debuut van Grant Moff Tarkin, met als titel Age Old Moods. “Live durven we heel luid spelen,” vertelt Basement hierover, “maar op de cd zal het duidelijk worden dat we veel naar oude blues en soul luisteren. Het is niet gemakkelijk om te zeggen welk genre we spelen. Volgens Ayco Duyster (Studio Brussel) houden we het midden tussen de Beatles en de Planckaerts. We proberen eigenlijk gewoon popmuziek te spelen, maar we zullen dat altijd op een instinctieve manier doen. Ons repertoire bevat zowel country als surf en donkere blues.” Over het feit dat competitie steeds belangrijker wordt in de muziekwereld, wil Basement nog het volgende kwijt. “Zelf spelen we altijd voor het plezier, dus we laten er nooit een traan om als we niet bij de winnaars zijn. Wedstrijden en plezier, het kan ook perfect samengaan. We zijn allen cyclocross liefhebbers, en we zijn elk jaar aanwezig op de Aardbeiencross in Hoogstraten. Wanneer onze favorieten niet gewonnen hebben, hebben we nog altijd een prettige dag gehad: lekker wat pintjes drinken onder de mensen. In wezen is er niet zo veel verschil met muziek maken.” Info: www.grantmofftarkin.be

The Basement, de bassist van het vijftal, en ook actief als cornetto in de Meerse fanfare ‘De Eendracht’, ziet de selectie van zijn groep niet als een complete verrassing. “Je moet natuurlijk opboksen tegen artiesten uit Engeland, Duitsland, Frankrijk of Zweden, waarvan het merendeel al een platenlabel heeft. Dus je verwacht niet dat je als onbekende groep uit de Kempen echt veel kans maakt. Maar we hebben het afgelopen jaar enorm veel vooruitgang geboekt.

VAN HEMELEN

BVBA

ELECTRICITEIT CENTRALE VERWARMING SANITAIR TANKCONTROLE NIEUWBOUW & RENOVATIE

Van Aertselaerstraat 21 - 2320 Hoogstraten Tel./Fax: 03 314 37 67 GSM: 0496 22 57 67 www.vanhemelenbvba.be 22

197


MUZIEK EN WOORD

De Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen G.O.L.

Hoogstraten stilaan veroverd Sinds een viertal jaar heeft de Academie voor Muziek en Woord vaste voet gezet in Hoogstraten. Het Muziekatelier wat sinds jaar en dag in Hoogstraten gevestigd was, stopte ermee en werd geïntegreerd in de Academie. De school nam ook de locatie over van het atelier: de vroegere gemeenteschool in de Karel Boomstraat. Maar omdat de Academie steeds groter wordt en de huidige klaslokalen haast ontgroeid is, besloot de stad Hoogstraten om de Academie een verdieping cadeau te geven in het gebouw. De oude zolders van de voorvleugel zijn ondertussen omgebouwd tot vier ruime en frisse lokalen. De ideale gelegenheid voor de Academie om tijdens een feestelijke opendeurdag hun nieuwe stek in te huldigen. Directeur Jef Lyssens vertelt er meer over.

Jef: Neen, er is enerzijds het prijsaspect. Voor volwassenen bedraagt dat 160 euro, dat is nog zeer goedkoop, zeker vergeleken met het lidmaatschap van een sportclub. Maar het tweede democratische aspect is dat we ons niet in de eerste plaats richten op talent, maar dat we wel trachten in de brede zin muzische vorming te geven. Om voor een grote doelgroep kunstzinnig onderwijs aan te bieden. En om wat er zo, bij wijze van spreken, toch latent in de mensen schuilt aan cultureel potentieel, van dat een beetje te activeren, te prikkelen en te ontwikkelen. Dat is eigenlijk onze eerste doelstelling. Komt er talent, dan wordt het voor ons heel prettig. Want dan kunnen we proberen om er uit te halen wat er in zit. We kunnen wat dat betreft op verschillende niveau’s werken. Dat doen we ook. Dit is ook een enorme evolutie in vergelijking met 20 jaar geleden. Toen klonk een muziekacademie elitair, en werd beschouwd als een instituut voor begaafde kinderen. Terwijl we nu vooral een leemte opvullen, die toch bestaat in het dagonderwijs. De leerkrachten van het ba-

DHM: De naam is een hele hap: Waar staat Academie voor Muziek en Woord G.o.l. voor? Jef: Nu heten we Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen. En dan komen daar drie lettertjes achteraan: G.O.L. Dat staat voor Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam. Deze term vervangt eigenlijk de vroegere V.Z.W. Daarin zaten dezelfde deelnemende gemeentes. Dat zijn Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, Ravels, Merksplas, Rijkevorsel en Hoogstraten. Het grensoverschrijdende aspect slaat op de samenwerking met het Nederlandse Baarle-Nassau. De school is destijds opgericht, zo’n 23 jaar geleden, vanuit de ‘Stichting Muziekonderwijs’ in Baarle. Het is dan een muziekschool geworden, en later, toen alle muziekscholen tot Academies werden opgewaardeerd, midden jaren ’80, werd het een muziekacademie. DHM: Wat houdt dat precies in: een Academie? Jef: We hebben in Vlaanderen een heel uitgebouwd net van Deeltijds Kunstonderwijs, bekend als het DKO. Dat is onderverdeeld in vier studierichtingen: Muziek, Woord, Beeldende Kunsten, zoals het IKO in Hoogstraten, en dans. Deeltijds Kunstonderwijs betekent onderwijs dat plaatsvindt na de lessen van het dagonderwijs. Het was destijds in de eerste plaats gericht op het aantrekken van kinderen. Om ze dus na de dagschool en op woensdagnamiddag en zaterdag de gelegenheid te bieden om van kunstonderwijs te genieten. Dat is het basisidee. In de loop van de laatste 20 jaar is daar heel veel evolutie in gekomen. Het net is enorm uitgebreid en uitgebouwd, tot een hoofdschool met filialen tot in de landelijke gemeente. Plus dat we het publiek ook veel ruimer zijn gaan bespelen; in plaats van alleen kinderen als doelgroep te nemen zijn we ons ook tot volwassenen gaan richten. Omdat zij stilaan ook een hele belangrijke groep studenten vormen. Dit kadert ook in het project van levenslang leren in volwassenenonderwijs.

Jef Lyssens Het DKO maakt onderdeel uit van het Ministerie van Onderwijs, en wordt als dusdanig ook gesubsidieerd. D.w.z. dat wij alleen met gediplomeerde en gesubsidieerde leerkrachten werken. Daartegenover staat dat er natuurlijk kwaliteitsbewaking is in de vorm van inspectie en verificatie en een leerplan. Dat zijn de drie aspecten van de controle vanuit het Ministerie. Het is evident dat als de staat zo’n apparaat financiert, ze daar ook iets voor wil terugkrijgen. Een van de belangrijke doelstellingen is ook om het democratisch te houden. Als je voor een kind hier jaarlijks 50 euro moet betalen, om zo op jaarbasis continu verschillende cursussen te kunnen volgen bij professionele leerkrachten, dan spreek je over een zeer lage drempel. DHM: Gaat het democratische principe enkel over het prijsaspect?

sisonderwijs hebben niet de specifieke opleiding om dit soort van onderwijs grondig te kunnen geven. Wij hebben die wel. Dat bewijst alleen al het feit dat wij kunnen werken met vakmensen, en op een basis van regelmaat en herhaling. Ook krijg je bij ons de mogelijkheid om individueel les te volgen. Wat ook belangrijk is in ons onderwijs is het sociaal-psychologische aspect, het jarenlange persoonlijke contact tussen leerkracht en leerling, dat is bijzonder vormend. Voor veel leerlingen is dat dikwijls iets wat ze heel hun leven meenemen. DHM: Iedereen kent in Hoogstraten het IKO, zeg maar de Tekenschool. De Academie biedt daarnaast Muziek en Woord aan? Waarom geen Dans? Jef: Het IKO is in Hoogstraten bij de bevolking

23


MUZIEK EN WOORD

Structuur van een Academie, afdeling jeugd Lagere Graad: vier jaar (van je 8 tot je 12) Woord: Algemene Verbale Vorming Muziek: Algemene Muzikale Vorming en Instrument Middelbare Graad: drie jaar (van je 12 tot je 15) Woord: Dramatische Expressie en Voordracht Muziek: Algemene Muziek Cultuur, Instrument en Samenspel Hogere Graad: drie jaar (van je 15 tot je 18 jaar) Woord: Toneel, Voordracht en/of Welsprekendheid en Repertoire Studie. Muziek: Instrument en Instrumentaal Ensemble

Structuur van een Academie, afdeling volwassenen Lagere Graad: drie jaar Muziek: Algemene Muzikale Vorming en Instrument Middelbare Graad: drie jaar (van je 12 tot je 15) Woord: Algemene Verbale Vorming en Voordracht, Toneel en/of Welsprekendheid Muziek: Algemene Muziek Cultuur, Instrument en Samenspel Hogere Graad: drie jaar (van je 15 tot je 18 jaar) Woord: Toneel, Voordracht en/of Welsprekendheid en Repertoire Studie. Muziek: Instrument en Instrumentaal Ensemble

volledig ingeburgerd. Terwijl de Muziekacademie de laatste 20 jaar in Hoogstraten een eerder schimmig bestaan heeft geleid. De gemeente huurden lokalen voor ons, onder andere in het Klein Seminarie, maar echt vaste voet aan de grond kregen we niet. Omdat er tegelijkertijd ook nog een muziekatelier was. Dat tweesporenbeleid bracht niet meteen duidelijkheid naar de bevolking. Het Muziekatelier was ook een instituut, ook bij iedereen bekend. Maar bracht alleen muziek. Dus de studierichtingen Dans en Woord vielen in Hoogstraten in ieder geval al uit de boot. Op een moment dat we in Hoogstraten besloten hebben om één lijn te trekken en de krachten te bundelen. Het JMA kende enerzijds wel de meeste bekendheid, maar kon anderzijds niet dezelfde kwaliteitsnormen meer blijven garanderen. Er was op den duur ook een groot verloop van monitoren. En de Academie bleef in de kou staan. De samenwerking is eigenlijk tot stand gekomen omdat we de verdienste van het JMA, zoals het kindvriendelijke werken met orff-instrumenten, wilden integreren in ons kunstonderwijs. De leerlingen van het Atelier die wilden overstappen, hebben we dan laten instromen in ons onderwijssysteem. Dat ging redelijk vlot, een redelijk groot deel leerlingen is mee overgestapt, aanvankelijk wel met de nodige dosis scepsis. Maar na verloop van twee jaar werd voor de meeste leerlingen toch duidelijk dat ze in een systeem gestapt zijn wat hen garanties kon bieden wat betreft kwaliteit en continuïteit. Nu hoor ik daar nergens nog iets negatiefs over.

DHM: Vertel nog eens wat meer over het G.O.L? Jef: Wij zijn wat dat betreft een unieke instelling, aangezien we de enige onderwijsinstelling zijn die grensoverschrijdend werkt. Dankzij de Benelux-akkoorden kon dit. Daarin bestaan modellen voor samenwerking over de landsgrenzen heen, zoals het Grensoverschreidend Openbaar Lichaam. Er zijn natuurlijk om alles goed te laten functioneren, duidelijke afspraken gemaakt met de participerende gemeentes, zowel op financieel als logistiek vlak. Deze unieke samenwerking heeft natuurlijk alles te maken met die unieke enclavesituatie van de twee Baarles. Praktisch gezien merken de mensen in Hoogstraten er niet zo heel veel van. De hoofdschool ligt nog steeds in Baarle. Maar dat moet je vooral administratief zien. Hoewel sommige doorstromingscursussen daar gebundeld worden, zoals de hogere graden van Instrumentaal Ensemble. Maar de laatste jaren heeft er meer en meer een decentralisatie plaatsgevonden, waarbij we verschillende cursussen op verschillende lesplaatsen geven, zoals Woord, Slagwerk en Notenleer voor volwassenen. De samenwerking vertaalt zich concreet ook naar het deel Nederlandse leerkrachten dat bij ons lesgeeft. Dat is eigenlijk een voortvloeisel van deze samenwerking. DHM: Is deze unieke samenwerking een verrijking voor de Academie? Jef: Ik vind van wel. Want je merkt toch een enorm verschil in mentaliteit tussen de Neder-

WEET Als je geen tijd meer hebt voor jezelf en nooit meer uit vissen kunt gaan, dan heb je succes. Johnny Cash, Amerikaans zanger, 1932

24

landse leerlingen uit Baarle Nassau en de Belgische uit Baarle-Hertog. Een Nederlander is toch een compleet andere mens dan een Belg, om één of andere duistere historische reden. Nederlanders zijn mondiger en misschien moeilijker te overtuigen. Maar als je ze eenmaal mee hebt, heb je ze volledig op je hand. Voor Nederlanders vraagt ons structurele onderwijssysteem ook enige aanpassing. De Belgische leerkrachten zijn vaak hoger opgeleid, maar moeten pedagogisch gezien vaak de duimen leggen voor hun Nederlandse collega’s. Zij voelen bvb. beter aan hoe je groepsgericht moet werken. Maar de samenwerking is zeker een verrijking. DHM: Hoe verloopt de samenwerking met het gemeentebestuur en de verenigingen in Hoogstraten? Jef: Het is natuurlijk zeker de bedoeling dat de academie zich integreert in het socio-culturele leven. Dat gebeurt door samenwerking met onder andere het verenigingsleven, of met de gemeentebesturen, voor culturele activiteiten. De school is geen eiland, we proberen ons in de maatschappij te integreren. Zo hebben de Woordleerlingen meegedaan in de Bib-quiz, we werken met de Stedelijke basisschool mee aan het Gelijke Kansen Onderwijs. Ook hebben we voor de Kerstvakantie een concert gegeven in de kerk hier. Met succes. DHM: Op 23 april worden de nieuwe klaslokalen officieel ingehuldigd. Kan je daar meer over zeggen? Jef: Vier jaar geleden, bij de samenvoeging met het Atelier, besloot het gemeentebestuur om ons een volwaardige locatie aan te bieden. Toen werd al beslist om de klassen in de Karel Boomstraat op te knappen en de bovenverdieping in gebruik te nemen. Eind augustus zijn de verbouwingswerken gestart. Daardoor is de lesplaats in Hoogstraten qua infrastructuur één van de betere locaties geworden die de Academie in gebruik heeft. Er zijn boven twee grote lokalen gemaakt, die ook als klein auditorium gebruikt kunnen worden. Er zijn verder twee kleinere zijlokalen gebouwd. De Woordklas neemt het ene in gebruik, de Muziekinitiatie het andere. Maar de benedenverdieping is ook helemaal opgefrist. Wij krijgen binnenkort dus twaalf lokalen ter beschikking. Maar dat is nodig, want ons aanbod breidt ook uit, met bvb. een cursus AMV voor Volwassenen, net als een cursus Toneel en AVV. En volgend jaar beginnen we ook met een cursus Jazz/lichte muziek. Op 23 april houden we een grote opendeurdag, waarop iedereen welkom is. Er is van alles te doen en te zien, en ook zelf mee te doen. Er worden open lessen en workshops aangeboden, waarin echt iedereen kan deelnemen. Maar vooraf inschrijven is aangeraden. Naast workshops, open lessen en korte toonmomentjes, is er natuurlijk ook een bar, waar optredens worden georganiseerd. Maar nogmaals: iedereen is welkom die dag. (ms) Meer weten over de opendeurdag of de Academie? Bel naar 0473/64.03.27.


MUZIEK EN WOORD

Opendeurdag op 23 april Liefst via inschrijving (aantal plaatsen beperkt), uiterlijk tot 16 april! Voormiddag 09.00: Ontvangst 09.15 Open lessen en toonmoment Woord jongeren deelname door leerlingen - niet leerlingen via inschrijving 09.15-10.00: 8-10 jarigen (L2): 10.15-11.00: 10-12 jarigen(L3): 11.15-12.00: 12+ (M) 09.30 –12.00 Instrumentenbouw doorlopend door Piet Sommen deelname via inschrijving voor leerlingen en niet-leerlingen 10.00-11.00: Open lessen instrument en instrumentale samenspelgroepen deelname enkel door leerlingen Samenspel Gitaar, Samenspel Dwarsfluit, Samenspel Strijkers, Samenspel Accordeon, Harp, Koper. 11.00-12.00 Voorstelling Clavecimbel i.s.m. leerlingen Dwarsfluit en Blokfluit 11.30-12.00: Afsluiting voormiddag met lunchconcertje Samenspelgroepen 12.00-13.00: Pauze Namiddag 13.00-14.00:

13.00-14.00:

13.00-14.15:

13.00-14.30:

13.00-14.15:

14.30-15.00: 15.00-15.30: 15.30-16.45:

17.00:

Open les Toneel volwassenen en toonmoment deelname via inschrijving voor leerlingen en niet-leerlingen Open les AMV-Orff deelname door leerlingen –niet leerlingen (8-9 jarigen) via inschrijving open lessen en toonmoment initiatieklassen deelname door leerlingen –niet-leerlingen via inschrijving Muziekinitiatie (6-8 jarigen), Dwarsfluitinitiatie (6-8 jarigen), Piano-initiatie (6-8 jarigen), Viool-initiatie (6-8 jarigen). Workshop Koper: ademhaling, toonvorming, techniek deelname door niet-leerlingen via inschrijving Workshops Jazz-lichte muziek (sessie I) deelname per sessie via inschrijving voor leerlingen en niet-leerlingen Percussie Djembe Dwarsfluit Saxofoon-koper Zang Piano-Keyboard Elektrische/Basgitaar Officiële inhuldiging van de nieuwe lokalen Tussenconcert: jamsessie door lesgevers Jazz-lichte muziek Workshops Jazz-lichte muziek (sessie II) afsluiten met toonmoment Einde

Inschrijvingen (vóór 16 april) en inlichtingen op tel.nr. 014/69.95.39 of op 0473/64.03.27 of mail naar madn@pi.be

25


ZO WAS HET

26

MEER - Dorpsstraat

ZO IS HET


dorpsleven Contactpunten –

Markant & actief

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Dries Horsten, Vrijheid 98, tel. 03 314 57 24, horstendries@hotmail.com Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@skynet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@pandora.be Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03 315 71 86, toon.verleye@pandora.be Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 314 49 03, franssnijders@tiscalinet.be Wortel: Maartje Siebelink, Kerkveld 13, tel. 03 314 67 09, dhmwortel@hotmail.com FOTO’s: Jef Floren, Dorp 39/2, 2310 Rijkevorsel, tel. 03 314 57 54. Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03 314 49 03. SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net

‘Koken met de wok’ werd gesmaakt door de dames van Markant! HOOGSTRATEN - De vrouwenvereniging Markant is zeker geen onbekende in onze stad. Deze opvolger van het vroegere CMBV organiseert regelmatig interessante activiteiten. Soms alleen voor de leden, regelmatig ook publieksgerichte activiteiten. Denken we maar aan het knappe toneelstuk van Pol Goossens, dat in december doorging in zaal St.-Cecilia. In april gaan de dames op bezoek bij de Koffiebranderij SAS. In mei gaan ze fietsen onder

leiding van Boel Geerts en hebben ze ook hun jaarlijkse Lente-uitstap gepland. Deze leidt (op 9 mei) naar Antwerpen, waar de alom geprezen gidsen van Antwerpen Averechts hen zullen rondleiden in de Joodse buurt van de Sinjorenstad. Jong-markant organiseert diezelfde maand ook nog een verrassingsetentje. Dat jong-markant de inwendige mens regelmatig verwent, wordt bewezen door de bijgaande foto, van de door hen georganiseerde les “Koken met de wok”.

Zaki in de Cahier

GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. + fax 03 314 49 03, franssnijders@tiscalinet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

www.demaand.be

HOOGSTRATEN - Zaki is lang geen onbekende. En wie hem niet kent als muzikant en DJ, kent hem allicht als presentator of televisiemaker. Maar op 18 februari konden we dus de DJ in Zaki aan het werk horen in het gevierde jeugdhuis Cahier de Brouillon. Op de foto wordt de doorwinterde DJ geflankeerd door Rob Versmissen, een ambitieuze jonge DJ van bij ons, die zeker nog van zich zal laten horen. 27


HOOGSTRATEN

Schoolfeest basisschool Spijker: Voltreffer!

Hoogstraten – Op het jaarlijkse schoolfeest van de basisschool van het Spijker, dit jaar op zondag 27 februari, brachten de leerlingen van de lagere school een schitterende voorstelling getiteld “Mooie, grote wereldbol”. Het thema kwam rechtstreeks uit de WO klaspraktijk. Kinderen hebben spontaan belangstelling voor hun omgeving. De wereld waarin onze kinderen leven is immers groot en complex. Hen helpen daarin wegwijs te worden is een belangrijke opdracht voor elke basisschool. Als we kinderen naar de werkelijkheid leren kijken, moeten we dat doen vanuit verschillende invalshoeken en met oog voor de onderlinge samenhang ervan. Deze invalshoeken noemen we op school bestaansdimensies en zo hebben we er negen. In de WO thema’s komen die bestaansdimensies aan bod. Tijdens het schoolfeest werden er een aantal van deze thema’s belicht en wel op een heel creatieve manier. De mens en het muzische, de mens en techniek, de mens en zingeving… Maar… die grote wereld is niet altijd even mooi. Denk maar aan alle ellende in Azië. Daarom wilde ook onze school een steentje bijdragen ten voordele van de Tsunami. Tijdens de pauze van het schoolfeest boden de leerlingen theelichtjes aan aan 1 EUR. We probeerden mevrouw Zamman en haar organisatie te helpen om een vissersdorpje in India terug op te bouwen. De school verdubbelde de opbrengst van de theelichtjes en zo vertrok mevrouw Zamman met 1 114 EUR naar de regio Nagapattinam in Zuid-India. Volgend jaar zal het schoolfeest gebracht worden door de kleuterschool van het Spijker. (RV)

Magda? Magnie! HOOGSTRATEN - Cultuur, sport, politiek en ander amusement … Onze redactie gaat geen thema uit de weg. Alleen de onvervalste gossip slaan we meestal over. Wellicht omdat we een kwaliteitsgazet zijn (jaja). Maar vandaag laten we ons even gaan, want we hebben weer één en ander horen zeggen…

Sluikposten … Een bewoner van de Vrijheid fluisterde ons een geval van sluikposten in het oor. Dit is sluikstorten in brievenbussen. Op een zonnige zondag was hij net van een wandeling thuisgekomen, toen hij – zich nog in de hal bevindend – iets in de brievenbus hoorde vallen. “Post!” dacht hij allereerst. Tot hij de bus opende en zag dat er gewoon een opgefrommeld papiertje lag, dat er gedeponeerd was. Toen de ‘geadresseerde’ de deur opentrok, kon hij de dader nog net opmerken. En wat bleek … het was iemand die in het dagelijks leven boswachter is! Toch een persoon waarvan we een zekere voorbeeldfunctie verwachten, niet?

En de Postweg! Al een hele tijd mag er door de Hoogstraatse Postweg alleen maar plaatselijke verkeer rijden. Nu wordt daar met de regelmaat van de klok tegen gezondigd, tot grote ergernis van enkele buurtbewoners. Gelukkig voert de politie er tegenwoordig al af en toe controle uit. “Prima,” reageert een bewoner, “alleen een beetje raar. Want wie er het meeste door de straat komen, dat zijn precies de politiewagens.” “Wellicht zullen ze zeggen dat het om dan een dringende kwestie gaat, maar dan vind ik het toch raar dat ze hun zwaailicht niet opzetten,” aldus de buurtbewoner. Sla uw redacteur nu niet in de boeien, want hij heeft het ook maar van horen zeggen!

28

Komt het ooit nog goed tussen het verkeer en de oosthoek van onze stad? Terwijl de Gustaaf Segersstraat en de ’s Boschstraat kreunen onder het zware verkeer, wordt ook de Postweg lang niet alleen gebruikt door het plaatselijk verkeer dat er door mag.


HOOGSTRATEN

The Marckriver New Orleans Jazzclub presenteert

Herinnering aan

The Cotton City Jazzband

Rosalieke Vriens

HOOGSTRATEN - Maandag 11 april heeft de Marckriver Jazzclub dus naar jaarlijkse gewoonte haar huisorkest te gast. Zij mogen het 8ste en laatste concert van dit jazzseizoen verzorgen. En nu is het bijwonen van een concert met dit internationale oude-stijl-orkest altijd een belevenis. In zijn 43-jarig bestaan heeft dit orkest dan ook veel gezien, gehoord, geleerd en vooral gemusiceerd. Het is een groot geheel geworden. En door die veel jaren samenspelen, samen optrekken in het weekend, samen pinten pakken, samen deugnieterij uitsteken, samen over de vrouwen klappen … is een perfecte verstandhouding tussen de muzikanten ontstaan. Met een blik, een beweging, een woord, een noot, verstaan ze elkaar. Voelen ze en vullen ze elkaar aan. En daar ligt nu precies de sterkte van deze groep. Je krijgt een orkest en geen individuele muzikanten. Daardoor overstijgen ze zichzelf op de meest onverwachte momenten. Daardoor is een optreden met de Cotton zo boeiend, spannend en uitdagend. Bezetting: Romain Vandriessche (trombone), Eddy Sabbe (klarinet, sax, vocals), Alain Lesire (piano), Herman Sobrie (bas), Guy Preckler (drums) en wellicht Bruno Van Acoleyen (trompet). Zorg dat je erbij bent, op maandag 11 april, in de ‘plaatselijke Preservation Hall’ (cultuurtempel St.-Cecilia dus, in de Gelmelstraat, naast nummer 6). Het optreden begint stipt om 20 uur.

‘Wij noemden haar allen Rosalieke: een zeer eenvoudige, vriendelijke en vooral dienstwillige vrouw’. Zo lazen we in het gedachtenisprentje. Rosalieke werd geboren te Hoogstraten in 1911. Met haar 94 jaar behoorde zij tot de sterke familiestam Pinksteren. Haar moeder werd 99 jaar en haar meter 101.

Pasta Resto succesvol afgerond

HOOGSTRATEN - KSJ Hoogstraten kende op 13 februari heel wat succes met hun Italiaans themarestaurant, ingericht in het internaat van Het Spijker. Liefst 340 (!) eters kwamen er proeven van pasta Bolognaise, tagliatelle met zalm en spinazie, pasta carbonara of spirelli vegi. Met 40 man werd er keihard gewerkt die namiddag en het resultaat was naar ieders tevredenheid. De opbrengst zal gebruikt worden om de algemene werking van de jeugdbeweging te ondersteunen. Dit smaakt ongetwijfeld naar meer!

Keukenafval in een wormenbak HOOGSTRATEN – De compostmeesters en de milieuraad nodigen uit voor een infoavond: zelf je keukenafval verwerken met een wormenbak. Woon je op een appartement of heb je bij je woning geen tuin en lijkt composteren je maar zinloos of onmogelijk? Dan is de wormenbak misschien wel iets voor jou. Met een wormenbak kan je keukenafval en afval van snijbloemen en kamerplanten verwerken. Het enige wat je moet doen, is je afval in de bak gooien en op tijd ‘percolaat’ aftappen. Deze donkere vloeistof is een uitstekend plantengroeimiddel. Het is zelfs zo krachtig dat je

het voor gebruik voldoende moet verdunnen met water. Na verloop van tijd kan je zelfs compost oogsten waarin je dan weer kamerplanten kan planten of verplanten. Wil je meer weten over de wormenbak, neem dan deel aan deze informatieavond. Iedereen is welkom op dinsdag 12 april in het administratief centrum, zaal ‘het schaekbert’, om 20 uur. De wormenbak is vanaf april te koop bij de milieudienst. Bij de aankoop krijg je ook een brochure met de nodige informatie en de wormenbak wordt aan huis geleverd.

Rosalieke zal de geschiedenis ingaan als een pionier van het parochiale verenigingsleven: de BJB, de Burgersjeugd en vooral de KVLV, waarvan ze 50 jaar schrijfster is geweest en waarvoor zij het Gouden Kruis van Verdienste van het bisdom Antwerpen mocht ontvangen. Om al deze opdrachten aan te kunnen, volgde Rosalieke twee jaar les in de ‘School voor Katholieke Actie’ te Antwerpen. Haar lijfspreuk ‘Steeds hoger’ heeft Rosalieke vooral bij de KVLV waar gemaakt. Buiten het strikt parochiale leven werd Rosalieke zeer gewaardeerd in de ouderlijke woning die als ‘De Blauwe Duif’ zowat een thuis was voor de duivenliefhebbers. Met de beste zorgen en toewijding verzorgde zij vader en moeder tot hun laatste dag. (J.B.)

Lenteconcert St.-Cecilia HOOGSTRATEN - Op zondag 24 april kunt u vanaf 15 uur genieten van mooie muziek in het al even mooie Ceciliazaaltje in de Gelmelstraat. Dan speelt de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij St.-Cecilia – gesticht in 1839 – er haar jaarlijkse Lenteconcert. Naar jaarlijkse gewoonte werkt men ook nu weer samen met een andere muziekmaatschappij. Voor editie 2005 werd gekozen voor Fanfare De Eendracht uit Meer. Beide maatschappijen brengen een eigen programma ten gehore. Daarnaast worden nog enkele werken samen gespeeld. Iedereen is welkom!

29


HOOGSTRATEN

Drukke lente opendeur HOOGSTRATEN - We trappen geen open deuren in door te stellen dat de Hoogstraatse opendeur keer op keer veel volk op de been brengt. Deze editie was dat niet anders. Verschillende mensen lieten zich eens goed gaan in de meest uiteenlopende winkels waarna ze blij gemutst naar huis keerden. Misschien brachten ze ook een bezoekje aan het rusthuis, waar men eveneens naar jaarlijkse gewoonte de deuren open gooide. Daar werden wafels gebakken, plantjes verkocht, foto’s getoond en nog zoveel meer werd er gedaan … Tegenover de kerk stond ook een tijdelijk infocenter opgesteld waarin je alles te weten kwam over de werken aan de Antwerpse ring. Maar het drukst was het misschien wel op de terrasjes. Nu wat wil je, het eerste zonnige weekend na zo’n strenge nawinter! De Hoogstraatse horeca had er trouwens voor extra animatie gezorgd in de vorm van leuke volksspelen, die flink wat succes kenden. En wie een paar keer meespeelde maakte meteen kans op mooie prijzen, geschonken door de HI25. Tijdens de trekking aldaar, sleepte Ruben Van Ostaeyen de hoofdprijs in de wacht: een smakelijke fles Magnun champagne! Proficiat!

Den Bottel,’t Knechtjeshuis, De Gelmel, De Velo, De Blauwe Regen, Den Engel, Hemeltje Lief, ’t Verschil, de Jachthoorn en het Torenijzer. Al deze zaken zorgden voor een bepaald volksspel om de opendeurdag net dat beetje extra te geven.

Ook de opendeurdag van het rusthuis kon naar jaarlijkse gewoonte op flink wat belangstelling rekenen.

McC+ HOOGSTRATEN - Keimooi! Supergezellig! Slechts 2 van veel adjectieven die bij me opborrelen wanneer ik terugdenk aan het optreden van Jan Croes, Guy Martens, Flup Croes en Sjarel Huet, 6 maart jongstleden in Café De Gelmel. Een kort maar knap programma voerde ons langs Bram Vermeulen, Jan De Wilde, Ierse folk en ander fraais. De talrijke aanwezigen zagen (en hoorden) dat het goed was.

Grote Prijs Peerke Donders Tot slot van de opendeurdag werden in de HI25 de winnaars van de volksspelen bekend gemaakt. Op de foto ziet u HI25-manager Raf Pauwels, geflankeerd door enkele mensen van de Hoogstraatse horeca. w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

30

- PRACHTIGE NATUURLIJKE UITSTRALING - KASTEELVLOEREN - GRENEN - LAMINAAT PARKET Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

HOOGSTRATEN – Op 30 april aanstaande organiseert JOZIB voor de 5de keer de gekende “Grote Prijs Peerke Donders”. Een vrij podium wedstrijd voor muziek en woord, met een goddelijk tintje. In een vijftal categorieën strijden dit jaar JOZIB (JP Hoogstraten-Brecht), JP Deurne, JP ’t Rondpunt (Antwerpen), Big Bog én de plussersgroepen uit onze regio om de felbegeerde wisseltrofee. De categorieën spreken zoals steeds tot de verbeelding: ‘Verheft uw stem (tot de Heer)’, ‘De achtste dag’, ‘Storm op het meer’, ‘Het park van Noach’ en ‘In de put met Jozef’. Omdat het dit jaar de 5de editie is, zal de inkleding extra feestelijk zijn! Zorg dat je erbij bent! Op 30 april, in de Rabboenizaal van Het Spijker. De deuren gaan open om 19.30u. De show start om 20u. Meer info bij Maarten Leemans (maarten@tactics.be), via peerkedonders@jozib.be of op www.jozib.be.


HOOGSTRATEN

Groot Nederlands Dictee HOOGSTRATEN - 257 spellers schreven zich in om op zaterdag 19 februari deel te nemen aan het Groot Nederlands Dictee, georganiseerd door het Davidsfonds. 239 onder hen kwamen in het Spijker opdagen. Een hele onderneming om dit allemaal vlot en zonder vergissingen te laten verlopen. Een heksentoer ook om alle kopijen tegen 12 uur gecorrigeerd te krijgen. Gelukkig kon het plaatselijke Davidsfonds daartoe weer beroep doen op een 20-tal vrijwilligers. Voor de winnaar van elke categorie werden er mooie prijzen ter beschikking gesteld door Davidsfonds Nationaal. Om vooral de jongeren aan te moedigen had de plaatselijke afdeling de prijzenpot nog aangespekt met niet minder dan 80 jeugdboeken, betaald uit de eigen kas! Zo kon men heel wat mensen gelukkig maken. Niettemin heerste er heel wat malaise. De opgaven bij de 2 categorieën voor volwassenen

affabele Britse acteurs effluënt afvalwater safflourrode dahlia’s militante sufragettes spannende clifhangers

ervoeren de deelnemers zonder uitzondering als aartsmoeilijk. Om jullie een idee te geven drukken we hieronder enkele oefeningen uit het specialistendictee af. De spellers van dienst moesten in elk rijtje het juist gespelde woord aankruisen. Wij hebben jullie niet op de proef willen stellen en hebben het juiste antwoord al in vetjes gezet. Van de foute woorden geven we de correctie ernaast.

effluent afvalwater saffloerrode dahlia’s militante suffragettes spannende cliffhangers

de Gregoriaanse kalender de Gordiaanse knoop Ciceroniaans Latijn het Ludolfiaans getal Rabelaisiaanse taferelen

de gregoriaanse kalender de gordiaanse knoop ciceroniaans Latijn

holochriene klieren ambulachrale voetjes achrimonieuze etniks anachreontische gedichten achromatische lenzen

holocriene klieren ambulacrale voetjes acrimonieuze etniks anacreontische gedichten

rabelaisiaanse taferelen

Liane Hendrickx uit Hoogstraten sleepte de 1ste prijs bij de miniemen in de wacht.

De einduitslag Om het puntenaantal te berekenen werd het aantal gemaakte fouten in deel 1 en deel 2 opgeteld en afgetrokken van 100. Wie 90 punten haalde, maakte dus 10 fouten. Bij een ex aequo won degene die het minste fouten maakte in het iets moeilijkere 2de deel. Wie goed scoorde, maakte ook kans op de nationale finale, die op 12 maart plaatsvond in het Vlaams Parlement! Specialisten 1) Marc Joosen (Hoogstraten): 79 punten Liefhebbers 1) Ludo Donckers(Brecht): 73 punten Junioren (3de graad secundair) 1) Lore Aertsen (Rijkevorsel): 95 punten 2) Caroline Kerstens (Brasschaat): 92 punten 3) Laurence Cools (Meer): 90 punten Scholieren (2de graad secundair) 1) Katelijne Sommen (Merksplas): 90 punten 2) Jacqueline Swaegers (Rijkevorsel): 88 punten 3) Vince Boekee (Brecht): 82 punten 4) Dorien Proost (Merksplas): 82 punten Cadetten (1ste graad secundair) 1) Lies Verschueren (Meer): 89 punten 2) Roeland Heerema (Rijkevorsel): 89 punten 3) Thomas Van Hoey (Loenhout): 88 punten 4) Britt Sterkens (Rijkevorsel): 86 punten 5) Joke Yzewyn (Hoogstraten): 86 punten Miniemen (5de en 6de leerjaar lager) 1) Liane Hendrickx (Hoogstraten): 90 punten 2) Diamy Fok (Loenhout): 87 punten 3) Celine Cassimon (Loenhout): 85 punten 4) Jolien Segers (Loenhout): 83 punten

Wandeling door joods Antwerpen HOOGSTRATEN - Zondag 10 april trekt het Hoogstraatse Davidsfonds naar Antwerpen, waar zij de joodse aanwezigheid in de stad zullen bestuderen. Ze bezoeken onder meer een synagoge en krijgen uitleg over de sabbat, de feesten, de ethiek en de verschillen tussen de asjkenazische en sefardische ritus. Na de (koosjere!) avondmaaltijd volgt nog een toelichting over de joodse identiteit en over de kasjroet, de joodse spijswet.

Je kon een speld horen vallen in de zonovergoten Torenzaal van het Spijker. Zo geconcentreerd waren de cadetten en miniemen aan het werk.

Meer info bij Joos Croes (03/314.49.24 of joos_croes@belgacom.net). De deelnameprijs bedraagt 37 euro.

31


HOOGSTRATEN

Bewoners Gustaaf Segersstraat zijn de wanhoop nabij

Omleiding zet kwaad bloed HOOGSTRATEN - De kwestie ‘Gustaaf Segersstraat’ haalde al vaker het nieuws. Laat het ons nog eens kort samenvatten. Het oude klinkerwegdek heeft zijn beste tijd gehad en is niet langer opgewassen tegen het zwaar verkeer, dat de straat steeds vaker als sluipweg kiest. Naast de geluidshinder, zijn het vooral de trillingen die de omwonenden zorgen baren. Serieuze trillingen, die overigens al in meer dan één huis barsten deden ontstaan. Ook de verkeersveiligheid - vooral van de aanwezige schooljeugd - lijkt door de drukte steeds meer in het gedrang te komen. De recente omleiding door de straat – die naar verluid tot oktober zou kunnen duren – doet de buren dan ook naar adem happen. Ooit werd het leggen van asfalt overwogen, maar dat zag Monumenten en Landschappen niet zitten, zo vlak naast de (ongetwijfeld druk bezochte) begijnhofmuur. Eén van hun ingenieurs beweerde daarenboven dat de fundering van het wegdek nog goed zou zijn. Een feit dat meteen werd tegengesproken door de voltallige buurt én door iemand die meewerkte aan een herstelling van het wegdek. Nu mogen we zeker niet zeggen dat de stad niets heeft ondernomen. Meer dan eens liet ze de technische dienst herstellingen uitvoeren. Deze waren zonder twijfel goed bedoeld, maar boden meestal maar een tijdelijke verbetering. Een meer merkbare verandering kwam er pas vorige zomer, toen de oude riooldeksels werden vervangen door nieuwe, trillingsarme exemplaren. De trillingen mínderden inderdaad merkbaar, maar verdwenen waren ze absoluut niet. En ook het probleem van de verkeersveiligheid was natuurlijk niet opgelost. Het deed de buren besluiten hun actie voort te zetten, tot er een duurzame oplossing uit de bus zou komen. Eind januari leek het eind van de tunnel na 3 jaar actievoeren even in zicht. Toen be-

sliste de voltallige gemeenteraad immers om de Gustaaf Segersstraat voortaan te verbieden voor zwaar verkeer. Op de dorpsraad – één week later – sprak buurtvoorzitter Marc Wouters daarover nog woorden van dank uit. Anderzijds vroeg hij de zaak toch niet als afgehandeld te beschouwen. Want ook de ’s Boschstraat - waar de Segersstraat in uitkomt - kent zo haar problemen. En waarom geen werk maken van een ‘masterplan’, waarin de beide straten als woonstraat heraangelegd worden? De vernieuwde Karel Boomstraat toont dat er heel wat mogelijk is. De aanwezige bestuurders wilden het op termijn zeker onderzoeken en beloofden al meteen om de trillingen in de straat alvast te laten onderzoeken. Maar dan – als een donderslag bij heldere hemel – was er deze omleiding. Donderdag 10 maart daverde de buurt in alle vroegte uit haar bed, door de vrachtwagens die langs denderden. De bewoners wisten nergens van. De wijkagent evenmin. De verslagenheid is groot, net nu men dacht dat alles voorbij zou zijn. De buren hebben er alle begrip voor dat het Kin-

De kinderen die met de fiets naar school rijden, moeten ’s morgens tussen de vrachtwagens door laveren. ‘Overzetter’ Joos Croes kreeg ondertussen wel bijstand van de politie. 32

Niet alleen de woningen in de Gustaaf Segersstraat en de ’s Boschstraat hebben te lijden onder het zware verkeer. Ook enkele 17de-eeuwse huizen van het gerestaureerde Begijnhof vertonen al barsten. “Staat hier binnenkort een begijnhofruïne?” lezen we aan één van de ramen van dit Werelderfgoed. Op haar jaarlijkse algemene vergadering van 18 maart besliste ook vzw Het Convent zich tegen het zwaar verkeer te verzetten.

derdagverblijf wil uitbreiden. Ze beseffen ook dat het niet eenvoudig is een andere oplossing te vinden. Noch voor de aannemer, noch voor de stad. “Maar toch niet onmogelijk,” denken ze. “Waarom zetten ze geen verkeerslichten, zoals bij de werken aan het fietspad naar Merksplas?” Volgens de Burgemeester (in Gazet van Antwerpen) zou dit – gezien de korte afstand tot de Vrijheid – tot nog grotere verkeersproblemen leiden. Anderen beweren dat ook Bruggen en Wegen er niet zo voor te vinden zal zijn. “Kunnen ze de kraan niet op een andere plaats zetten, achteraan de bouwgrond of in de Antoon de Lalaingstraat?” vangen we ergens op. “En als dat niet gaat, heeft men echt zoveel vierkante meters nodig?” Eén van de buren stelt zelfs voor aan ‘lastenspreiding’ te doen, door het verkeer naar Wortel tijdens de schoolvakanties langs de Antoon de Lalaingstraat en de Lindendreef te leiden, waardoor het verkeer richting centrum via de Gelmelstraat kan. Men vraagt zich ook af of die omleiding echt nú moest, op het moment dat Rijkevorsel zijn vrachtwagens vanuit Merksplas naar Hoogstraten stuurt. En op het moment dat de Antwerpse ring opnieuw wordt afgesloten, wat mogelijk extra sluipverkeer tussen de E34 en de E19 teweeg brengt? Niet voor niets dat men vaak tot een eind voorbij de Hotelschool staat aan te schuiven om op de Vrijheid te geraken. Ook om het sluipverkeer in de toekomst te weren - eens de werken zijn afgelopen - hoorden


HOOGSTRATEN

Trendsetter in eigentijdse interieurs

Exclusief voor de regio

Derde generatie sinds 1947 in het centrum van Hoogstraten

Alle soorten behang, trendy of klassiek Verf in 20.000 kleuren van Boss Paints Raamdecoratie, zonnewering en vloerbekleding

De bewoners van de Gustaaf Segersstraat en de ’s Boschstraat zullen elke maand een actie voeren. De eerste week hingen ze alvast zwarte vlaggen. Aan de ramen zien we affiches met de tekst “Wij krijgen het zwaar te verduren, door het zwaar verkeer barsten onze muren.” we trouwens al voorstellen. Op de jaarvergadering van het Begijnhof zei iemand daarover dat het al veel zou oplossen indien men de enkelrichting van de Gustaaf Segersstraat zou omdraaien. Wagens kunnen dan niet meer ‘met het verkeer meerijden’, waardoor de straat plots een pak minder interessant wordt als sluipweg. De zwarte vlaggen heeft u wellicht al zien hangen. Elke maand zullen de bewoners van de Gustaaf Segersstraat en de ‘s Boschstraat een nieuwe actie plannen. En op 18 maart besliste ook de monumentenvereniging Het Convent om een actie op touw te zetten. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd. Maar hopelijk niet meer al te lang.

Bent u graag op de hoogte van de nieuwste kleurencombinaties? Wenst u kleurrijke tips voor de juiste samenstelling van uw interieur? Bezoek dan zeker een van onze infoavonden of bel ons voor meer informatie.

AANBEVOLEN:

Gesprekken in de gevangenis HOOGSTRATEN - Om geïnteresseerde burgers te laten kennismaken met de wereld in en rond de gevangenis, worden regelmatig gespreksavonden georganiseerd. Wie deelneemt aan zo’n gespreksavond kan in kleine groepjes spreken met één of twee gedetineerden of met een gevangenisbeambte. De rode draad in de gesprekken is het leven in de gevangenis. Daarom kan het nuttig zijn vooraf al na te denken over mogelijke vragen die je wil stellen. De afspraak geldt dat alle vragen gesteld mogen worden, in beide richtingen, maar dat niemand verplicht is ze te beantwoorden. Achteraf is er een nabespreking in een Hoogstraats café. Geïnteresseerden kunnen inschrijven bij Hilde Stockman van vzw Arnica (03/297.67.84 of vzw.arnica@belgacom.net) of bij Inge Vandeurzen, herstelconsulente van het PSC Hoogstraten (03/340.48.10 of inge.vandeurzen@just.fgov.be). (De gespreksavonden vinden plaats op donderdag 7 april en dinsdag 3 mei.)

Workshops op aanvraag Ideaal voor groepen van 10 tot 16 personen. Aanleren van verschillende verftechnieken. Hoe maak ik van een oud kastje een trendy meubel?, enz...

H. Bloedlaan 277-299 2320 Hoogstraten Tel: 03/314 52 78 Fax: 03/314 88 02 e-mail: info@mertens-schilderwerken.be 194

33


HOOGSTRATEN

30 jaar personeelsvereniging “Gelmelvrienden” HOOGSTRATEN – Iedereen kent de gevangenis van Hoogstraten. Eigenlijk een Penitentiair School Centrum (PSC) voor lichtgestraften. Mensen die om één of andere reden in de gevangenis geraken, hebben na hun vrijlating moeite om (terug) werk te vinden. In het PSC van Hoogstraten krijgen ze de kans om een opleiding te volgen. Dit kan in allerlei richtingen voor o.a.: schilder, stukadoor, metser, landbouwer, timmerman, drukker, bakker en elektricien. Als ze slagen na een intensieve opleiding in samenwerking met de VDAB, kunnen ze rekenen op een diploma. Voor de bewaking en de begeleiding van deze gedetineerden is er ongeveer een 140tal personen aan het werk. Gevangenisbewakers, opleiders, administratieve krachten en mensen van de psychosociale dienst. PSC-Hoogstraten is een open instelling, overdag lopen ze relatief vrij rond en ’s nachts zitten ze vast in hun cellen. Ze werken van 7u30 tot 16u30 in de ateliers en ’s avonds kunnen ze zich ontspannen of een cursus volgen. De bewakers zorgen 24uur op 24uur voor permanentie, sommige als begeleider andere als opleider in één van de ateliers. Om de onderlinge vriendschapsbanden te verstevigen werd er 30-jaar geleden op 13 december 1974 een personeelsvereniging de “Gelmelvrienden” opgericht. Volgens de statuten, om de verstand-

houding en de samenhorigheid onder het personeel te verbeteren. De toenmalige directeur W. Verlinden gaf z’n volle medewerking. Op de kalender stonden er allerlei activiteiten zoals kaartwedstrijden, een sinterklaasfeest voor de kinderen van de personeelsleden, een jaarlijkse uitstap, een voetbaltornooi en viswedstrijden. Bijna al de personeelsleden zijn lid van deze vereniging die werd gesticht door de oudgedienden Jos Aerts en Stan Van Wereld. Achter de gevangenis ligt er een voetbalterrein waarop er regelmatig voetbaltornooien werden ingericht tussen personeelsploegen van andere gevangenissen. Ook het gebuurtenvoetbal van Hoogstraten vond z’n weg naar dit terrein. Verder stond er ook een jaarlijkse sportdag op de agenda. Goed voor het moreel en goed voor de lichamelijke conditie. De vereniging kende natuurlijk zoals alle verenigingen z’n hoogtes en laagtes, de belangstelling was niet altijd even groot. In 2000 kwam er een nieuw en jonger bestuur dat zorgde voor een tweede adem. Met Daniël Schrickx van Meersel-Dreef als voorzitter. Ze vergaderen ongeveer een 10-tal keer per jaar om de nodige activiteiten voor te bereiden. Ze kunnen en konden daarbij steeds rekenen op de directie voor de nodige hand- en spandiensten en voor het gebruik van de accommodatie zoals de visvijver, de sportvel-

De voetbalploeg van de Gelmelvrienden 30 jaar geleden met verschillende Hoogstraatse bekenden: vlnr.: Ad Jansen, Marc Van Merode, Vic Van Echelpoels (ondertussen overleden), Jos Aerts, Frans Lenaerts, Stan Van Huffel, onderste rij: Stan Van Wereld, Piet Vervoort, Gerard Snijders, Louis Quirynen, Antoon Rombouts, Marcel Lambregts, Jos Van Pelt.

Ook buitenstaanders zijn welkom op de jaarlijkse viswedstrijden. Een unieke kans om eens te vissen met het Gelmelslot als achtergrond. Je proeft er de aparte sfeer die er heerst in het PSC. De viswedstrijden zorgen met de kaaartwedstrijden mee voor de inkomsten van de Gelmelvrienden. Met de opbrengst kunnen ze het lidgeld laag houden, al dertig jaar 200fr of 5euro en organiseren ze het sinterklaasfeest. den en de feestzaal. Een jaar eerder werd er door de oudgedienden een nieuwe club opgericht “de Kasteelvrienden”, voor de gepensioneerde personeelsleden met Jos Aerts als voorzitter. Zij komen maandelijks bij elkaar om o.a. te kaarten of te fietsen. Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan werden er allerlei activiteiten ingericht met als hoogtepunt een bijzonder feestmaal en een leuke, spannende bingo. Met als hoofdprijs een reischeque aangeboden door reizen Amigo van Hoogstraten. Het vernieuwde bestuur van de Gelmelvrienden zorgde voor nog enkele bijkomende activiteiten zoals een jaarlijkse afdaling van de Lesse en enkele bowlingavonden. Sinds ’97 maken ze ook een meerdaagse fietstocht in de Benelux. Op zaterdag 2 april vieren ze hun 30-tigste teerfeest en ze hopen dat dit zo nog lang mag duren. Website PSC met o.a. meer info over de instelling en de geschiedenis van het Gelmelslot: www.psc-Hoogstraten.be (info Daniël Schrickx, tv)

Kaartkampioenen 2005 gekend ! HOOGSTRATEN - Op 11 maart verzorgden “De Lustige Wielrijders” de laatste in een reeks van 6 succesvolle kaartwedstrijden, ingericht door evenzoveel Hoogstraatse verenigingen. Na afloop konden de inrichters een eindstand opmaken voor de 6 wedstrijden. Bij de rikkers ging de eindzege naar Frans Janssens. Bij de jokkers – en dat was lang niet de 1ste keer – ging Alfons Grielens met het eremetaal naar huis. Lief Servaes-Strijbos reed met de hoofdprijs van de tombola naar huis. Letterlijk, want ze won een spiksplinternieuwe damesfiets! Uitmaker Flor Laurijssen deelde ons de top tien van de rikkers en de jokkers mee.

34

Rikkers 1) Frans Janssens (1845 punten), 2) Liza Van Hullebusch (1760), 3) Adriaan Floren (1752), 4) André Meeuwesen (1747), 5) Lizette Mertens (1732), 6) Paul Adriaensen (1725), 7) Theresia Janssens (1723), 8) Rudy Lanslots (1714), 9) Jef Laurijssen (1696) en 10) gemeenteraadslid Marc Haseldonckx (1687) Jokkers 1) Alfons Grielens (1016 punten), 2) Fred Hapers (1010), 3) Martha Buylinckx (1752), 4) Jef Mertens (1068), 5) Eddy Kenis (1070), 6) Eddy Verheyen (1109), 7) Piet Van Sas (1112), 8) René Smouts (1114), 9) Achiel Verhoeven (1119) en 10) Jos Aerts (1123)


HOOGSTRATEN

Nieuws van de Veiling! Eerste Belgische paprika’s HOOGSTRATEN - Op 21 februari werden de eerste Belgische groene paprika’s verkocht op de Hoogstraatse Veiling. De 450 kisten van teler Neerinck uit Oostrozebeke werden verkocht aan 1,40 euro per kg, voornamelijk voor de binnenlandse handel. Dit jaar zal de consument overigens extra blij zijn met de Flandria paprika, wegens de grote schade die het noodweer heeft aangericht in de productiegebieden in Spanje. Flandria is het keurmerk van Belgische groenten en fruit, dat veel belang hecht aan kwaliteit, voedselveiligheid en traceerbaarheid van producten.

Aardbeien voor het goede doel Op vrijdag 4 maart werden de 1ste Belgische aardbeien in de Hoogstraatse veilingzaal gepresenteerd. Via het simultaanverkoopsysteem tussen de verschillende Belgische veilingen en een internet-gebaseerd thuiskoopsysteem werden

deze aardbeien vervolgens te koop aangeboden. Traditioneel stelde teler Adriaan Van Boxel uit Meersel-Dreef de opbrengst ter beschikking van een goed doel. Dankzij de inbreng van alle Hoogstraatse aardbeitelers én van de Veiling zelf, kon de opbrengst verdubbeld worden tot 8.000 euro (!), vooraleer deze geschonken werd aan de Vlaamse Liga tegen Kanker.

Mooie cijfers De Veiling Hoogstraten is inmiddels uitgegroeid tot een telervereniging met liefst 420 levende leden, die zich vooral toelegt op de verkoop van aardbeien en glasgroenten. In 2004 werd een omzet van 90 miljoen euro gerealiseerd. Daarvan was 42 miljoen euro afkomstig van de verkoop van Flandria producten, zoals tomaten (los en tros), paprika’s en komkommer. De ruim 18.000 ton (!) aardbeien zorgden met 46 miljoen euro grotendeels voor de rest van de omzet. Deze

Kantoor van Notarissen

Jan MICHOEL & Filip MICHOEL Geassocieerde notarissen Burg. J. Van Aperenstraat 8 - HOOGSTRATEN Tel. 03/314.51.77 - Fax 03/314.65.56 Email: info@notaris-michoel.be OPENBARE VERKOPING VAN EEN GUNSTIG GELEGEN HOEVE TE 2323 HOOGSTRATEN/WORTEL LANGENBERG 44 Door het ambt van geassocieerd notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal ZONDER WINST VAN PREMIE openbaar verkocht worden: ONDER HOOGSTRATEN vijfde afdeling WORTEL Een hoeve met aanhorigheden gelegen te 2323 Hoogstraten/ Wortel, Langenberg 44, ten kadaster bekend sectie D nummer 514/L, groot 19 are 26 centiare. KI: 575,00 (klein beschrijf mogelijk)

aardbeien worden gecommercialiseerd onder merknaam Hoogstraten. Veiling Hoogstraten maakt ook deel uit van het coöperatieve vennootschap LAVA, bestaande uit 6 groente- en fruitveilingen verspreid over het land.

Kapelaan Van Dongen verlaat Hoogstraten HOOGSTRATEN - Zondag 20 maart werd E.H. Frans Van Dongen door de gelovige gemeenschap nog één keer in de bloemetjes gezet. Na een mooie dankmis om 10 uur volgde er een receptie in zaal Pax. Tijdens de viering leek Frans duidelijk ontroerd door het nakende afscheid, en wellicht ook door de massale aanwezigheid voor dit vertrek. Enkele dagen later zou hij de begijnhofpastorij – waar hij samen met zijn broer E.H. Jef Van Dongen woonde – immers verlaten om in Kessel-Lo van een welverdiende rust te gaan genieten. Frans is ondertussen heel wat jaren in Hoogstraten actief geweest als kapelaan van de grote kerk. Hij zal ongetwijfeld gemist worden. Door heel wat parochianen, maar ook door de bewoners van het Begijnhof, dat hij vele jaren mee proper heeft gehouden. Wij wensen Frans nog veel mooie jaren toe.

Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in agrarisch gebied Stedebouwkundige vergunning dd. 8/11/1982 voor vernieuwingswerken Voor allerlei bijgebouwen zijn geen bouwvergunningen bekend Beschikbaar: volgens veilvoorwaarden. DERDE ZITDAG DEFINITIEVE TOEWIJZING NA HOGER BOD op donderdag 7 april 2005 om 16 uur in café ‘Den Nieuwe Buiten’ te Wortel, Langenberg 14 NA HOGER BOD GEBRACHT OP 180.000 EURO Bezichtiging: ‘s zaterdags van 14 tot 16 uur Inlichtingen: te bekomen op het kantoor van de notaris Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

35


HOOGSTRATEN

Hoogstraten en het Kyotoprotocol HOOGSTRATEN - Op 16 februari trad het Kyotoprotocol in werking. Daardoor moet ook België de uitstoot van broeikasgassen tegen 2012 met 7,5% verminderen ten opzichte van 1990. Het Kyotoprotocol geldt vooral voor bedrijven en houdt geen verplichtingen in voor steden en gemeenten. Niettemin wilde ook ons stadsbestuur haar duit in het zakje doen, door de verwarming in enkele van haar gebouwen opnieuw te laten afstellen en alzo energie te besparen. Het Administratief Centrum, de kunstacademie IKO en de school ‘Meerpaal’ in Meer zouden daardoor binnenkort iets milieuvriendelijker worden. Het stadsbestuur wil ook de bevolking stimuleren om op een duurzame manier met energie om te springen. Die verwarming kan toch best een graadje minder? Iets wat de leerlingen van heel wat lagere en middelbare scholen op 16 februari overigens al lieten blijken door deel te nemen aan de “Dikke truiendag”, waarbij minstens de helft van de radiatoren in de klas werd dichtgedraaid.

De Poperinge Groep

Toch niet afbreken zeker Hoogstraten is een stad met een centrumfunctie, een stadje met uitstraling. Wij lopen er achteloos aan voorbij, maar mensen die naar Hoogstraten komen winkelen of een bezoek brengen aan één van de vele eethuizen en drankgelegenheden, zijn onder de indruk van het uniek historisch karakter van de Vrijheid. Het zijn niet allemaal ‘monumenten’, maar het is de optelsom van de bescheiden eenvoudige gebouwen die het beeld van de Vrijheid bepalen. Een beeld dat we met zijn allen moeten koesteren, het is dé sterkte van Hoogstraten.. Maar… de druk op de bouwgrond is groot. Als het bestuur niet ingrijpt verwoesten we op enkele jaren tijd het aanzicht én het karakter van het centrum. Nu wil men de voormalige bakkerij Faes afbreken om er appartementen te bouwen. Het bescheiden winkelpand vormt een prachtig geheel met het gebouw ernaast: De Kroon, een als monument beschermd gebouw. We kunnen ons niet voorstellen dat dit prachtig beeldbepalend gebouw plaats moet maken voor een appartement, met opnieuw van die ‘mega-dakkapellen’ of dakverdiepingen met een hoekraam al of niet met een dakje erop, als kers op de taart. Laat ons a.u.b. zorgzaam omspringen met ons bouwkundig erfgoed.

Enkele kunstenaars aan het werk in de Torenzaal. HOOGSTRATEN - Al voor de 4de keer op rij was het gerenommeerde schilderscollectief ‘De Poperinge Groep’ te gast in Het Spijker. De schilders overnachten telkens op het internaat. Doch van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, zijn ze te vinden in de zonovergoten Torenzaal, aan de Antoon de Lalaingstraat. Voor Het Spijker hun stek is geworden, waren ze al meer dan eens te gast in het Klein Seminarie. In augustus schilderen ze een week in Essen.

Besneeuwde sponsortocht

De Poperinge Groep ziet het levenslicht in 1984 in het St.-Stanislascollege van Poperinge, waar Jan Buytaert – leerling van de Oostenrijkse expressionist Kokoshka – enkele gelijkgestemden rond zich verzamelt. Onder leiding van Jan Karel Demarest keren drie groepen van zestig schilders bewust terug naar het authentieke schilderen, dit is het schilderen vanuit de buik. Precies door dit uitgangspunt, lopen de stijlen en technieken binnen de groep erg uiteen. En al mag de groep inmiddels sterk verkleind zijn, de kwaliteit ligt nog steeds erg hoog. Dit jaar schilderde iedere deelnemer ook minstens één werk voor een internationale solidariteitsactie ten voordele van arme kinderen uit de Derde Wereld. Daartoe maken kunstenaars van over héél de wereld elk een schilderij op basis van kindertekeningen van kinderen uit de Andes. Deze doeken van één bij één meter worden later verkocht aan de eenheidsprijs van 1.600 euro per stuk, waarbij de opbrengst volledig ten voordele van de Andesdorpen zal zijn. De werken van de Poperinge Groep zullen binnenkort verkocht worden nadat ze in Den Haag tentoongesteld zijn.

36

Op woensdag 2 maart liepen, wandelden en fietsten weer meer dan 600 jongeren uit de vier Hoogstraatse scholen in de jaarlijkse sponsortocht van Broederlijk Delen. Zij trotseerden de koude en sneeuw en steunden hiermee de nationale actie voor steun aan Congo.


WORTEL

Koers op rollen: 10de editie Wortel – Sinds 1978 wordt er in Wortel driejaarlijks een Koers op rollen georganiseerd. De KLJ zorgde er voor dat deze traditie nog steeds in ere wordt gehouden. Op 10, 11 en 12 maart 2005 vond de 10de editie van Koers op rollen plaats. Met veel moeite slaagden we er in om 16 ploegsponsors en 16 duo’s te overtuigen om aan dit evenement deel te nemen. Drie keer per avond namen zij plaats op de rollen, om elkaar te bekampen in een sprint van 400 meter en een afvallingsrace (drie keer 200 meter). Daarbij viel de laatste ploeg telkens af. De ploegen bekampten elkaar ook nog elke avond in een ploegenkoers of aflossingskoers van 1200 meter. Het publiek kon de renners telkens belonen door premies te schenken ter waarde van één euro. De eerste avond was meteen een succes: een grote opkomst, een spannende wedstrijd en een gezellige sfeer. Vrijdag was misschien wel de drukste avond. Het publiek was deze dag ook zo moedig om publiekskoersen aan te gaan. Dit houdt in dat mensen hun vrienden, buren en familie uitdagen op de rollen. Op het einde van deze avond werd een voorlopig klassement opgesteld. De renners kwamen zo in groepen van vier terecht. Op zaterdag namen zij het enkel nog op tegen ploegen uit hun eigen groep. De zaterdagavond begon rustig, maar toen KVNA Wortel, met een hele bus fans, die terugkeerden van een uitmatch van de eerste ploeg, aan de zaal arriveerde, steeg de ambiance ten top. Het publiek schonk pre-

Tien kleine paaltjes…

mies alsof ze weken voor niets anders hadden gespaard. Onze 5000 voorziene premiekaarten waren zo goed als op en de eigenaars van de rollen spraken over een wereldrecord premieschenken! Wie de overwinning zou opstrijken was ondertussen duidelijk. Dré Snoeys en zijn ploegmaat Ed Aerts, alias Ed Raket, gesponsord door de Wielertoeristen de Zwaantjes samen met de KWB, waren al sinds donderdag onklopbaar. Een verdiende tweede plaats ging naar de ploeg van Café in Holland met Ben Van Dijck en Steve Aerts. Frank en Benny Mertens, gesponsord door Bloemisterij Mertens, wipten zaterdag nog over de ploeg van Café de Nieuwen Buiten met Kristof Martens en Hugo Dockers. Ook alle andere renners verdienen een dikke pluim voor de zware inspanningen die zij geleverd hebben. Gelukkig waren de masseuses drie avonden op post om de pijn in de benen te verzachten. Op het einde van de avond werden we nog met een bijzondere attractie verwend. Op het podium stond een fiets waarvan het achterste tandwiel 8 tandjes telde en het voorste 120. Kristof Martens zette hierop de snelste tijd neer, namelijk 260 km per uur. We hebben zelf enorm van deze drie avonden genoten, en we willen bij deze alle aanwezigen bedanken. Nu maar hopen dat de traditie van Koers op rollen nog lang mag blijven bestaan!(KLJ Wortel)

Wortel – De heraanleg van het knooppunt Poeleinde, Pastorijstraat, Worteldorp is allerminst onopvallend of onbesproken. De verkeersremmende inrichting is zeker goed gelukt. Te goed, zo blijkt alweer, want opnieuw is er iemand tegen een houten paaltje aangereden. Op de zwart-wit foto ziet het paaltje er misschien eerder uit alsof het bewerkt werd door een kunstenaar, maar het is wel degelijk beschadigd. De totale stand in de rangschikking van vernielde paaltjes op dit kruispunt komt daarmee, na een ruwe telling, op vier. Halen we tien op tien tegen de grote vakantie?

WEET Geld lijkt op vet. Van beide is er genoeg, maar altijd op de verkeerde plaatsen.

Ziekenzorg Wortel

Twee ploegen op de rollen

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com info@vanhuffelvastgoed.com

Wortel – Ziekenzorg Wortel komt bij u langs met loten van de tombola van 2005. Met uw medewerking brengen we zo wat zon bij de zieken. Bovendien bestaat de kans dat u één van de meer dan 7000 prijzen wint. De opbrengst van de tombola wordt heel goed besteed. Een groot deel ervan blijft in Wortel voor de werking van onze afdeling. Met dit geld organiseren we tal van activiteiten. We noemen er een paar: het Paasfeestje, de toeristische?? op de nationale ziekendag, het bezorgen van een attentie met Kerstmis en andere bijzondere dagen, het kerstfeestje zelf en vooral ook het ziekenbezoek zelf. Een greep uit de 7500 te winnen prijzen, ter waarde van 500 000 euro: videorecorders, reizen, fietsen, wijn en aankoopcheques. De prijs per lot is 0,80 euro en per boekje 4 euro. Daarbij zit een gratis omslag waarmee u een Audi A4 kan winnen.(Ziekenzorg Wortel)

WEET Vreemd gaan is met het goede been uit het verkeerde bed stappen. 185

37


WORTEL

Toeristische auto- en fietszoektocht

De val van Ridder Metal: kindertoneel in primeur Wortel – Toneelvereniging ‘Willen is Kunnen’ waagt zich aan iets nieuws: kindertoneel. Het stuk wat boven de doopvont wordt gehouden is: ‘De val van Ridder Metal’ van auteur Dries Depelchin. Het is een komedie gebaseerd op een middeleeuws verhaal. Roofridder Metal wil dolgraag trouwen met freule Seutje, de enige dochter van kasteelheer Kwabberkin. Ridder Metal hoopt zo om zelf kasteelheer te worden. Freule Seutje voelt echter meer voor ridder Schroot, een bange en schamele ridder met een gouden hart. Heer Kwabberkin stelt een wedstrijd voor tussen de beide ridders, met als prijs de hand van zijn dochter. De heren moeten daarvoor afdalen in de spelonk van draak Varieze om daar een van diens staartschubben te bemachtigen. Maar wat de twee ridders niet weten, is dat de draak nogal chagrijnig is omwille van zijn stekende spataders. Dat belooft in ieder geval een spannend einde.

‘Willen is kunnen’ kwam op het idee om kindertoneel te spelen na het zien van het stuk ‘De drie kleine zwijntjes’ dat ’t Heidebloempje uit Meer vorig jaar opvoerde. Er waren in Wortel ook veel kinderen die woordles volgden en wel eens zin hadden om zelf een toneelstuk op te planken te zetten. In september ging men op zoek naar kinderen die wilden meedoen. De reactie viel wat tegen: van de 15 potentiële jonge acteurs en actrices haakten er uiteindelijk toch nog een flink deel af. Het zoeken van een geschikt verhaal bleek ook nog een hele klus, maar gelukkig vond men in ‘De val van Ridder Metal’ een stuk waar iedereen tevreden mee is. De kinderen spelen op vrijdag 8 april en op zaterdag 9 april om 19 uur in de parochiezaal in Wortel. Een kaart kost vier euro en die moet je reserveren bij Francine Strijbos, Pater Declerckstraat 13 in Wortel, telnr. 03/314.90.38.

Wortel - Al jaren organiseert jeugdhuis ’t Slot uit Wortel een toeristische auto- en fietszoektocht. Dit jaar is het de 35ste editie van de auto- en de 25ste editie van de fietszoektocht. Voor de auto’s is er een tocht van 40 kilometer uitgezet. Voor de meer sportieve deelnemers is er een fietstocht van 20km voorzien. Zoals steeds trekt de route over rustige weggetjes langs de mooiste plaatjes in Hoogstraten en omgeving. Zelfs na 35 jaar probeert het Slot de deelnemers aangenaam te verrassen door een route uit te stippelen langs plekjes, waar zelfs de eigen bevolking nog nooit geweest is. Domeinen als Wortel en Merksplas Kolonie garanderen ieder jaar opnieuw een originele en rustige route voor alle deelnemers. De zoektocht gaat door op zondag 8 mei. Inschrijven kan van 12 tot 15 uur, en vertrekken van 13 tot 15 uur. Voor elke deelnemer is er een prijs voorzien. Deelnemen kan voor 7 euro (voor wie met de auto gaat) en 4 euro (voor de fietsers). Voor meer informatie kan u terecht op www.het-slot.be.

TUIN

Fruitbloesem Vol trots wachtend op het vogeltje, de ‘cast’ van ‘De val van Ridder Metal’: vlnr: (boven) regieassistente Nicole Schellekens, Michiel Provoost, Rueben Goetschalckx, regisseur Rik Braspenning, Hedwig Provoost, Sven Goetschalckx, regieassistente Francine Strijbos. (onder) Hanne Goetschalckx, Joren Thys, Charlotte Mostmans en Virginie Fransen.

GEZOCHT! Een ingelijste zwart/wit foto van een meisje met juk en emmertjes (melkmeisje). Ongeveer 30 à 40 cm groot. Deze foto met lijst werd enkele jaren geleden gekocht op de rommelmarkt in Meersel-Dreef. Graag zou ik in contact willen komen met de kopers / eigenaars van dit werk. Bellen naar (NL): tel. 00 31 76 522 44 86 of mob/gsm 00 31 627 24 60 87. 0178

38

Wat kan er op tegen fris groen gras en een rijk bloeiende fruitboom? Weinig, geef toe. Ieder voorjaar weer zijn fruitbomen beladen met tedere bloesems; een genot om te zien. En later in het jaar kunt u genieten van heerlijke, gezonde vruchten: appels, perziken, peren, pruimen, … Maar ook van meer bijzondere soorten als abrikozen, mispels en zelfs amandelen. Sommige soorten krijgen in de herfst een schitterende verkleuring. Nog een reden meer om fruitbomen ook een plaats te geven in een siertuin.


WORTEL

Arnica’s Afrikaanse avond. Wortel – Op 19 maart organiseerde de VZW Arnica een speciale avond in de parochiezaal. Het was een Afrikaanse avond, ter ere van Lucas Petit Provoost. Lucas is een Burundese jongeman van 16 jaar, die sinds kort officieel deel uit maakt van de familie Provoost uit Wortel. Lucas vertelde op deze avond, die Arnica organiseerde samen met de Wereldwinkel en Broederlijk Delen, over zichzelf en over Burundi. Samen met enkele vrienden bracht hij, niet als buitenstaander maar als binnenstaander, een programma over de Afrikaanse cultuur. Het was een boeiende avond, waarin Afrikaanse liedjes werden gezongen en werd gedanst in traditionele klederdracht. Ook las Lucas, samen met enkele Wortelse jongeren, voor uit zijn pas verschenen poëziebundel. Daarin heeft hij zijn ervaringen als kindsoldaat in Afrika neergepend, zoals je kan lezen in onderstaand fragment uit het gedicht ‘Mijn kleine koude wereld’:

“De wereld zoals iedereen hem kent en kan zien is mooi en fascinerend De vogels zingen en verwelkomen de zonsopgang En mooie hoge bergen gaan de wolken voorbij tot in de hemelse valleien Regen valt en stromen naar beneden in de woestijn en maken hem leefbaar Magnifiek, maar vanuit mijn standpunt kies Ik ervoor om deze dingen niet te zien want ze herinneren me er alleen maar aan dat elk moment Mijn kop kan afgehakt worden door de vijand” Fragment uit ‘Mijn kleine koude wereld’ van Lucas Petit Provoost. Wie meer wil lezen uit deze bundel, kan hem bestellen bij VZW Arnica, Sint-Jansstraat 21 in Wortel, telnr. 03/314.78.02

ACW Solidariteitsquiz Wortel – ACW-fusie Hoogstraten organiseert voor de derde keer een Solidariteitsquiz. De avond gaat door in de Parochiezaal in Wortel. Je moet niet enkel quizzen voor een goed doel, erger nog, je moet betalen om te mogen quizzen voor het goede doel. Wat is de opzet? Vorm met enkele vrienden of vriendinnen een groepje van 4 tot 6 deelnemers. Je kiest onderling een goed doel: dicht bij huis of ver weg in het zuiden, bijvoorbeeld een gehandicaptenvereniging, een opvangtehuis, een man of vrouw die actief is in een ontwikkelingsland, een groep jongeren die met een project bezig zijn in Afrika, .... Als je om je heen kijkt zie je allicht nog genoeg mensen of groepen die een duwtje in de rug nodig hebben. Afspraak is wel: de prijs die wordt gewonnen gaat integraal naar dit goede doel! Je geeft de naam van je groepje en van het goede doel op bij Jef Vinckx, John Leysenstraat, 40 in Meer tel. 03 315 88 26. Reageer snel, want je opgave moet voor eind maart binnen zijn! De quiz gaat door op zaterdag 16 april om 20.00. De deelnameprijs is 10 euro per ploeg. De organisatie zorgt voor zes reeksen vragen. Vragen uit het dagelijkse leven, een actueel onderwerp, regionale weetjes, enz. Op het einde van de avond ontvangt de eerste in de eindstand 300 euro. Zes andere prijzen van 150,00 EUR worden uitgeloot. Zowel de 13° als de laatste groep heeft evenveel kans om uitgeloot te worden. De totale prijzenpot bedraagt dus minimaal 1200 euro of bijna 50 000 oude Belgische frank. Zin om deel te nemen? Wees er dan snel bij, want net zoals vorig jaar beperken we het aantal deelnemers tot 25 ploegen.

KWB jogging opnieuw van start Wortel – Na het succes ervan de vorige jaren, gaat de KWB ook dit jaar weer van start met de jogging voor beginners en iets nieuws: jogging voor gevorderden. Het schema voor de beginners is op maat gemaakt voor mensen die nog nooit hebben gejogd, maar ook voor sporters en mensen die hun conditie weer op gang willen krijgen. Het beginnerschema loopt over een periode van tien weken. Daarna zijn de deelnemers in staat om 5 kilometer te lopen. Er worden ook tips gegeven over kleding en stretchen. Het schema voor de gevorderden is om te beginnen gebaseerd op het lopen van 10 kilometer. Wie deelneemt aan de reeks kan ook deelnemen aan de eigen Landlopersjogging van de KWB op 26 augustus of aan de Kapellekesloop in Minderhout op 11 juni.

De startavond is op maandag 4 april om 19.00 uur aan het voetbalplein van Wortel. De deelnemers krijgen op voorhand een informatiebrief met het trainingsschema en tips. Kinesist Bert Provoost zal op de startavond ook enkele stretchoefeningen tonen. Inschrijven kost je als KWB-lid 6 euro en als niet-lid 11 euro, en een eventuele extra 10 euro voor verzekering. De beginners krijgen een veiligheidsvestje van de CM en ieder CM-lid ouder dan twaalf kan zijn of haar inschrijfgeld terug betaald krijgen. Iedereen kan deelnemen: mannen, vrouwen, kinderen en ouderen. Iedereen is van harte welkom. Geïnteresseerd? Jog dan als de wiedeweerga naar Han Joosen, Kerkveld 7, telnr. 03/314.93.83 of naar Brigitte Wendrickx, Poeleinde 8, telnr. 03/314.35.13. Inschrijven kan namelijk tot 31 maart. Rennen!

www.totaalgarage.be

193

39


WORTEL

Nieuws van de Wijsneus Wortel – In lagere school de Wijsneus werkte de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar een tijdje terug een project uit rond de toegankelijkheid van gebouwen voor rolstoelgebruikers. Eerst bekeken de kinderen een video over het rolstoelgebruik. Ze leerden dat toegankelijkheid niet alleen belangrijk is voor gehandicapte mensen maar ook voor ouderen en voor mensen met kinderwagens. Daarna luisterden ze naar een verhaal. Dit ging over drie kinderen: Toeg, Ankel en IJk. De ene was blind, de andere doof en de laatste zat in een rolstoel. De drie zochten een restaurant om iets te gaan eten. Nergens konden ze binnen. Elk restaurant had zijn gebreken. Behalve één eethuis. Dit eethuis had geen naam. De kinderen mochten van de eigenaar een naam bedenken. Ze gebruikten hun eigen namen. “TOEGANKELIJK”. Het verhaal werd door de leerkrachten zelf verteld. Enkele dagen later kwamen er twee invalide mensen naar de school. Ze begonnen met een gesprek met de kinderen. Ze vertelden onder andere dat je invalide mensen best rolstoelgebruikers kan noemen. Dit woord is het minst kwetsend. Daarna werden de kinderen in groepjes verdeeld en kregen ze allerlei opdrachten om uit te voeren. Bijvoorbeeld: een parcours afleggen met een rolstoel, rolstoelbasketbal spelen, iets uitbeelden zonder te spreken, een opdracht doen zonder je armen of benen te gebruiken, enz. Daarna was er terug een gesprek om ervaringen te bespreken. De kinderen mochten zelf ook vragen stellen. Die gingen dan vooral over de oorzaak van de handicap van de twee gasten. Enkele dagen later bracht men een aantal rolstoelen en krukken in de school. De bedoeling hiervan was om de kinderen te laten ervaren hoe toegankelijk openbare gebouwen zijn in Wortel. Ze bezochten de slager, de Supra-winkel, de school zelf, en ze testen ook de openbare weg. Ze ontdekten dat dit soms gewoon onmogelijk was. De slager was zeer moeilijk! Ook de oversteekplaats aan de Nieuwe Buiten was moeilijk. Ze belandden dikwijls ook in de goot en er was zelfs ook een heuse valpartij. Zo simpel bleek het dus niet, in een rolstoel zitten. De leerkrachten vonden dit project heel geslaagd. Een groot voordeel was dat het project voor de school gratis was. Het werd gesteund door het ministerie en er werkten vrijwillig gehandicapten aan mee.

De leerlingen van het 2de leerjaar gingen zwerfvuil oprapen in het dorp. Ze schrokken wel van zoveel afval op straat, het waren zakken vol! Ze haalden vijf kilo restafval op, drie kilo plastiek, twee kilo glas, twee en een halve kilo papier, vier kilo PMD-afval en negen en een halve kilo voorwerpen voor het containerpark. In totaal zomaar eventjes 26 kilo zwerfvuil. Daarom hebben de leerlingen van het 2de leerjaar deze leuze bedacht voor alle Wortelse mensen: Zoveel afval in onze zak! Gooi het voortaan in de vuinisbak! Wortel proper en fijn! Dat zou leuk zijn!

De leerlingen in gesprek met hun gasten.

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 27 april. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 13 april. Tot zondag 17 april kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

40


WORTEL

Wandelclub Markdal Wortel – Wandelclub Markdal is een actieve wandelclub, met veel leden, veel wandelingen per jaar en vele jaren van wandelervaring. Dit jaar organiseerde de club voor de 26ste keer een reeks wandelingen. Dit jaar bestond die reeks uit elf wandelingen die in de verschillende deelgemeentes, maar ook in omliggende gemeentes in België en Nederland worden gehouden. De afsluitende wandeltocht op zondag 20 maart was een dorpswandeling in Wortel, onder leiding van Jos Van Opstal uit Wortel. De gemiddelde opkomst op deze 11 wandeling bedroeg 62 wandelaars. Markdal heeft 74 leden, van wie 47 heel trouw lid zijn, en 27 anderen van buiten Hoogstraten komen. Na de wandeling op zondag 20 maart genoten de vele wandelaars eerst van een koffietafel in de parochiezaal, waarna ze met z’n allen buiten kwamen voor een groepsfoto.

Boulevard Bosuil ? Wortel – Twee jaar geleden werd de Beukendreef en de Bosuil voor het grootste deel verbreed met extra betonstroken, op de Bosuil enkel links en op de Beukendreef aan weerszijde. Nu is ook de rechterzijde van de Bosuil aan de beurt voor een verbreding. En ook het laatste stukje Beukendreef, vlakbij de Grote Plaats, wordt meteen mee aangepakt. Ongetwijfeld zal dit een verbetering zijn voor de automobilist die een andere auto of een fietser moet passeren. Maar even ongetwijfeld zal zo’n lekker brede betonbaan uitnodigen om dieper op het gaspedaal te duwen. Nee, een rustige flaneer of fietsboulevard zal de Bosuil door de verbreding waarschijnlijk niet worden.

Kerkconcert Brassband Wortel – Op zondag 20 maart hield de Brassband zijn jaarlijkse kerkconcert. Dirigent Arne Adriaenssens dirigeerde en presenteerde het concert vakkundig, en het talrijk opgekomen publiek genoot van een muzikaal stijlvolle zondagochtend.

41


MEER

Solo slim HOOGSTRAETEN/MEIR - Op maandag den éénentwintigsten februari van dezen winter, werd er ten huize Zjosfinks in de Karel Boomstraat zowaar enen solo slim gespeeld tijdens het rikken. Marcel Vinckx den ruiter had alle harten behalve harten 7 en in den plaats daarvan den ruiten aas. Hij kon zijnen spel open en bloot op den tafel leggen! Zijnen medespelers waren: zijnen lieve moeder Liske Aerts, zijnen ouderen broer Zjos Vinckx en zijnen schoonbroer Jos Til. Marcel den ruiter heeft bij dezen anderhalven euro van iedere medespeler getrokken. Om het gewonnen spel te vieren, hebben zij daarna naar goeden gewoonte samen nog enen boswandeling … gedronken. (jv)

De eerste trein en een pijnlijke vergissing MEER – Bijna twee eeuwen geleden reed in Belgie de eerste trein. Vandaag rijdt hij in Meer. Neen de koeien gingen niet op de loop als toen en er was geen zwarte rook die de gewassen bezoedelde. De doortocht ging dan ook onopgemerkt voorbij. Het ging dan ook maar om een hulptrein voor het aanbrengen van het nodige materiaal. Bij de doortocht van de echte HST (HSL voor onze Noorderburen) wordt er daarentegen heel wat meer belangstelling van hoogwaardigheidsbekleders verwacht. Al zullen deze eerst nog wel enkel harde noten te kraken hebben. Namelijk bij de doortocht van de eerste hulptreinen kwam een vervelend mankement aan het licht. De bruggen op het tracé ter hoogte van de transportzone in Meer bleken “te smal”. Dit “te smal” moet als volgt geinterpreteerd worden. Voorstanders van een goederenspoor zouden maar al te graag in de toekomst deze spoorverbinding uitgebreid zien tot goederenspoor. Zo kan de transportzone in de toekomst verder groeien tot een multimodaal knooppunt. Voor de tegenstanders daarentegen is dit mankement een geschenk uit de hemel. Uitbreiding tot goederenspoor is nu nagenoeg onmogelijk geworden. Vermoedelijk was er een misverstand bij het doorgeven van informatie tussen betrokken overheden, of bij het late vergunnen van het Meerse traject van de HST. Om de oorzaken van deze pijnlijke vergissing definitief uit te klaren is er een speciale comissie samengesteld van specialisten uit Noord en Zuid. Als eerste stap zullen zij de bruggen ambtelijk komen opmeten. Het ziet er naar uit dat de voor en tegenstanders van de gelegenheid nogmaals gebruik zullen maken van deze gelegenheid om een protestactie te organiseren. Voelt u zich, hetzij als belastingbetaler, hetzij als voor- of tegenstander van het goederenspoor niet goed bij dit spijtig misverstand, dan is uw aanwezigheid bij deze officiële meting zeker aan te raden. Er wordt namelijk heel wat sensatie verwacht. Plaats van het gebeuren: de brug van de John Lijssenstraat om 14.30 u stipt op 01/04/2005. (ma)

42

De eerste trein ....

MEER – ... lijkt de eerste constructiefouten van de spoorlijn aan het licht te brengen. (ma)

Elvis kwam uit de kast! MEER – De samenwerking tussen ’t Heidebloempje en Ste.-Rosalia bij de toneelopvoering ‘Vast in de kast’ was een regelrecht schot in de roos. De live-muziek paste wonderwel bij het toneel en leverde amusement van de bovenste plank. Commentaar van een toeschouwer achteraf: ‘De combinatie muziek-zang-toneel was weergaloos. Je zat er met open mond naar te kijken en te luisteren. Ik wist niet dat de brassband zo’n mooie muziek maakte. Ook de toneelprestaties waren verbluffend. Sommige acteurs en actrices groeiden boven zichzelf uit. Iedereen leverde een topprestatie. Hoogtepunt voor mij was het moment dat het spook uit de kast kwam en transformeerde in Elvis Presley die zich onmiddellijk in een machtige live-versie van ‘One night with you’ gooide, bijgestaan door enkele paaldanseresssen. Kippenvel. Ook de flashback naar de middeleeuwen leverde hilarische momenten op en alweer was er die prachtige muziek van de band.

WEET Geluk dat is ook zo’n woord. Op het moment dat je het uitspreekt heb je het al niet meer. Hugo Claus, Vlaams schrijver, 1929


MEER

Even rust voor Sinte-Rosalia… MEER - Brass- en Drumband Sinte-Rosalia heeft er een erg drukke periode opzitten. In april doen de muzikanten het dan ook wat rustiger aan, maar de activiteiten in het kader van het feestjaar zijn nog lang niet afgelopen. U leest daar later meer over.

Nationaal kampioenschap Op het nationale Vlamo-kampioenschap in het Lemmensinstituut in Leuven behaalde de brassband een derde prijs. Dat is een behoorlijk resultaat, maar na de eerste prijs met 85.5 % op provinciaal niveau, lagen de verwachtingen natuurlijk wat hoger. Meegereisde supporters –er was een bus ingelegd en er werd een daguitstap van gemaakt - beaamden trouwens dat er in Leuven nog beter werd gemusiceerd dan op het provinciale kampioenschap in Hoogstraten. De internationaal samengestelde jury had trouwens niet zozeer bedenkingen bij het muzikale presteren als wel bij het gebrachte programma. Dat is des te vreemder omdat het Vlamo-reglement juist voorschrijft dat in het nationaal kampioenschap moet aangetreden worden met hetzelfde programma als op provinciaal niveau. Er loopt dus duidelijk wat mis met de interne communicatie bij Vlamo en daartegen werd dan ook protest aangetekend. Wordt allicht vervolgd. De Beriato-prijs die Sinte-Rosalia kreeg als eerst geklasseerde in de eigen afdeling, was een aangename troostprijs (Er mag voor een behoorlijk bedrag nieuwe muziek aangekocht worden).

“Celebration 125” Met des te meer ambitie werd aangetreden voor de eigen jubileumconcerten die een week later plaatsvonden: de Vlamo-jury had immers in haar rapport vermeld dat het repertoire uiterst geschikt was voor een concert (maar dus minder voor deelname aan een concours…). Voor “Celebration 125” liep de zaal Voor Kunst en Volk tweemaal helemaal vol en dat is een primeur. De matineevoorstelling zondagmiddag bracht een hele groep nieuwe belangstellenden voor drumband en brassband op de been. Met nummers als “And all that jazz” en “Everybody needs somebody” als afsluiters stond de zaal in lichter laaie en werd zondag zelfs een staande ovatie afgedwongen. Een hoogtepunt was zeker ook de creatie van de mars “One T(w)o Five”, die dirigent Bart Van Ossel zelf componeerde en opdroeg aan alle leden en sympathisanten van Sinte-Rosalia en die door ere-voorzitter André Rommens werd geschonken. Ook voor de drumband o.l.v. Fons van Aert was er veel lof.

Toneel Onmiddellijk na de concertuitvoeringen volgden dan de repetities voor de opvoeringen van “Vast in de kast”, de muzikale komedie die in de schoot van zustervereniging ’t Heidebloempje werd geschreven. De brassband zorgde voor de live-muziek en dat maakte het project tot een unieke belevenis. Vier maal zat Voor Kunst en Volk tjokvol. Zoals in het begin van dit verslag gezegd, de muzikanten doen het nu even wat rustiger aan: de voorbije maand zaten zij veertien (!) keer samen te musiceren (repetities en opvoeringen). Op 1 mei zijn zij terug om de Meerse Markt mee in te zetten.

WEET Angst verandert niets aan het verdriet van gisteren en lost de problemen van morgen niet op. Het enige dat angst doet is je vandaag verlammen. Corie ten Boom, Nederlandse evangeliste, 1892-1983

43


MEER

Boerenbuitentocht

Tweedehandsbeurs

MEER - Op zondag 13 maart 2005 organiseerde K.W.B.- Meer hun jaarlijkse wandeltocht. De wandelweg ging langs de allermooiste plekjes. (ma)

De Meerpaal wint Bieb-Quiz

MEER – Zondag 24 april organiseert de Gezinsbond een tweedehandsbeurs kinderartikelen (kleding, baby- en kinderartikelen tot 16 jaar, ook speelgoed) in de parochiezaal aan de Donckstraat bij de kleuterschool Kiekeboe. Iedereen is welkom. Je wilt kopen! Je kunt hier terecht van 13 uur tot 15 uur voor goede artikelen aan zachte prijzen. De te koop gestelde zaken worden geschikt in diverse overzichtelijke standen. De gekochte artikelen worden afgerekend aan een centrale kas. De toegang is gratis. Je wilt laten verkopen! Meer informatie hierover bij Marina Francken, tel. 03 315 95 22 of bij May Boeren, tel. 03 315 81 31. Je moet dan wel vooraf inschrijven op zaterdag 9 april bij Ilse Herijgers, Bergenstraat 27, tel. 03 315 99 70 of 0473 49 90 72 tussen 9 uur en 12 uur. Hier krijg je alle informatie en het reglement. Inschrijven kost 2,5 euro voor leden van de Gezinsbond en 4 euro voor niet-leden (leden: lidkaart meebrengen). Op de dag zelf hoef je de artikelen enkel brengen en op te halen. Het bestuur zorgt zelf voor de verkoop.

Antiek- en vlooienmarkt in de parochiezaal MEER - Op zaterdag 9 en zondag 10 april 2005 organiseert Fanfare ‘De Eendracht in de parochiezaal een Antiek- en Vlooienmarkt. De goederen kunnen telkens van te voren bezichtigd worden. Op zaterdag 14 tot 18 uur en op zondag van 9 tot 12 uur. In voorverkoop worden dan overigens geprijsde artikelen reeds te koop aangeboden. Op zondag 13.30 uur begint dan de verkoop per opbod in de parochiezaal.

MEER – Jammer van de niet al te duidelijke foto. Maar de prestatie is er niet minder om. Een 15 tal teams van de Hoogstraatse scholen beleefden een spannende quiz-avond georganiseerd door de bibliotheek. Dit team van het 5e leerjaar van de Meerpaal kwam als winnaar uit de bus. Vlnr: Joyce Vriends, Lotte Stinkens, Nick Verscheuren en Jasper Adriaensen. Zij mochten verder mededingen in de finale met 19 andere teams van de omringende gemeenten waar zij 9e eindigden. (ma) HOOGSTRATEN – Vrijdagavond 18 februari werd er duchtig gequizt door de leerlingen van acht Hoogstraatse basisscholen. Het was een leuke bedoening. De avond werd ook schitterend geanimeerd en gepresenteerd door Maartje Siebelink en haar leerlingen van de afdeling Woord van de Academie voor Muziek en Woord der Noorderkempen. Vijftien ploegen namen deel. Zij dienden antwoord te geven op vele vragen uit verschillende rubrieken. Het oplossen van een kruiswoordraadsel en een fotoronde behoorde ook tot de opdrachten. De leerlingen van de afdeling Woord defileerden met twintig voorwerpen welke de

44

leerlingen dienden te memoriseren. Kortom, het was een leuke en gevarieerde avond. De ploegen die bij de eerste drie eindigden, waren: derde plaats voor De Scharrelweters, de ploeg van De Scharrel uit Minderhout, met 74 punten op 100; tweede werd Spijker 5 uit Hoogstraten, met ook 74 punten maar ze scoorden beter op de fotoronde en eerste eindigde De Boekenwormen, de ploeg van De Meerpaal uit Meer, met liefst 79 punten! Zij hebben de eer om Hoogstraten te vertegenwoordigen tijdens de finale die doorgaat op zondag 20 maart in de Rabboenizaal van het Spijker aan de Antoon de Lalaingstraat.

Heeft U nog materiaal staan voor de vlooienmarkt ? Laat het dan alleszins weten aan één van volgende personen : - Frans Van Bladel, Gestelsestraat 4, Meer Tel 03.315.77.76 - Fons Stes, Terbeeksestraat 58, Meer Tel. 03.315.73.12 - Louis Sterkens, John Lijsenstraat 41, Meer Tel. 03.315.00.96 - Jos Jansen, Meerseweg 177/a, Minderhout Tel. 03.314.63.08 Ook in de loop van het jaar is alles welkom. Alvast dank bij voorbaat en tot in de parochiezaal !! Het bestuur van Fanfare De Eendracht - Meer. (ma)

Een bericht voor De Hoogstraatse Maand?

www.demaand.be


MINDERHOUT

Stadsbezoek

ScharrelBrunch

MINDERHOUT - Op 16 april gaat de KWB van Minderhout op stadsbezoek in Amsterdam. Kostprijs voor de leden 20 euro, niet leden betalen 25 euro. Inschrijven voor 31 maart 2005. Meer info tel. 03/314.25.94. of 03/314.74.21.

Paastocht MINDERHOUT - Het Katholiek Verbond van Gehandicapten richt een midweek paastocht wandeling in op donderdag 7 april. Langsheen de prachtige Markvallei en via de mooie bosrijke streek kan men naar keuze 5, 7 of 15 km wandelen. Het ganse traject is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Inschrijven gebeurt in de zaal Zevenster te Meersel-Dreef. De inschrijvingen lopen van 9.00 tot 15.00 uur. Kostprijs bedraagt 1 € voor leden, niet leden betalen 1.25 €. Meer info op het nummer 0495 / 52.39.42. of 03 / 314.41.27.

Nieuwe Bijbelvertaling MINDERHOUT - Sinds eind vorig jaar is er een nieuwe Bijbelvertaling uitgekomen. Daarom heten we u welkom op een avond die samen met de Rooms Katholieke Kerk en de Evangelische Kerk wordt ingericht. We willen deze bijbel toelichten en er een gedeelte van behandelen, zowel van het Oude als van het Nieuwe Testament. De Bijbel helpt ons om vaste waarden voor het leven te vinden. Het is een boek om regelmatig te lezen, te overdenken en te delen. Deze avond is bedoeld voor beginnende lezers. Jij bent ook welkom op maandag 18 april om 20 uur in het parochiecentrum, Koestraat 52. Voor meer info: W. Van den Broeck, tel. 03 314 51 99 en C. Crezée, tel. 03 314 10 37.

Kinderboekenbeurs

Schrijn- en timmerwerken

MINDERHOUT - Op zondag 20 februari organiseerde de oudervereniging van vrije basisschool Scharrel hun tweejaarlijkse kinderboekenbeurs in samenwerking met Taxandria boekhandel. In tegenstelling tot de voorbije jaren, toen er telkens een ontbijt aangeboden werd, kon men nu genieten van een brunch klaargemaakt door leden van de oudervereniging. Dat deze formule aansloeg bij de ouders bleek uit de bijna 400 inschrijvingen. Tussen 10u30 en 15u00 werd de brunch opgediend in de parochiezaal terwijl de kinderboekenbeurs doorging in de sporthal van de lagere school. Tevens werd er op regelmatige tijdstippen voor de kinderen poppenkast gespeeld en werden er verhaaltjes voorgelezen. De opbrengst van deze dag komt dan ook volledig ten goede van de kinderen van de lagere school en de kleuterschool. (GVDB).

WEET

WEET

Vergissingen zijn de poorten naar ontdekkingen. James Joyce, Iers schrijver, 1882-1941

Alle paddestoelen zijn eetbaar. Weliswaar zijn er paddestoelen die je maar een keer kunt eten.

Karel JANSEN PVC RAMEN en DEUREN PVC RAMEN en DEUREN Kömmerling Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

189

45


MINDERHOUT

Wandeling K.W.B.

SOFTCOMPUTER

reva BVBA

SOFT

COMPUTER REVA

BVBA

COMPUTERS - TELEFONIE SOFTWARE - KANTOORMEUBILAIR

Meerseweg 80b 2322 Hoogstraten tel 03/315.09.09 info@softcomputer.be www.softcomputer.be

- Verkoop - Installaties MINDERHOUT - Ruim 80 wandelaars bekeken Minderhout anders op zondag 6 maart. Te voet stapten zij, zonder problemen zelfs met kinderwagen, een trip van ongeveer vier kilometer. Onderweg dienden de deelnemers meerdere vragen tot een oplossing te brengen. Voor de kleintjes onder ons was er een andere vragenreeks voorzien. Terug gekomen in de parochiezaal genoten de wandelaars van lekkere pannenkoeken waarna de prijsuitreiking heeft plaatsgevonden.

- Opleidingen - Advies - Herstellingen - Interventies

Schoolfeest Vrije Basisschool SCHARREL MINDERHOUT - Naar jaarlijkse gewoonte vindt op zondag 1 mei in en om de gebouwen van de school aan de Witherenweg te Minderhout het schoolfeest van Vrije Basisschool SCHARREL plaats. Traditiegetrouw mogen de kleuters de spektakelnamiddag openen waarna de leerlingen van de lagere school aan de beurt zijn. Eerst met heel de klas en daarna met enkele vriendjes in een wervelende playbackshow. Ondertussen draait de spelletjesmarkt al op volle toeren. Voor een prikje hebben de kinderen toegang tot allerhande spelletjes. Ieder vindt hier wel iets naar zijn gading en iedereen wint een leuke prijs. Voor de allerkleinsten staat een reuzengroot ballenbad opgesteld waarin het dolle pret is. Natuurlijk hoort bij een feest spijs en drank en het spreekt voor zich dat hieraan de nodige aandacht besteed wordt. Behalve frieten, en hotdogs kan je ook gebak eten wat door de Minderhoutse ouders zelf werd gebakken. Het schoolfeest van Vrije Basisschool SCHARREL is steeds één van de topevenementen in Minderhout en of u nu kinderen heeft op onze school of niet, het is zeker een bezoekje waard.

- Servers, PC’s - Printers - Wireless - GPS - Telefooncentrales - Observatiesystemen Erkende opleidingsen adviesinstantie !

46


MEERSEL-DREEF

In Memoriam: René Vanderhenst Vrij onverwacht bereikte ons het nieuws dat op maandag 28 februari 2005, René Vanderhenst is overleden, Drevenier en oud-secretaris van de gemeente Hoogstraten. René werd geboren in Meersel-Dreef op 16 mei 1919, in de tramstatie op de Oude Tramweg. Als zoon van Henri Vanderhenst en Maria Nelen. De familie Vanderhenst was oorspronkelijk afkomstig van Overpelt. Maar zijn vader was brigadier van de douane en werd aangesteld in Meersel-Dreef, toen nog gemeente Meerle, voor de grensovergang Strijbeek en MeerselDreef. René ging verder leren aan de middelbare school St.-Victor te Turnhout. Toen de Duitsers op 10 mei 1940 ons land binnenvielen, deed hij mee aan de 18 daagse veldtocht. Iets wat hem heel z’n leven zou bijblijven. Met het einde van de 18 daagse veldtocht kwam België onder het Duitse regime en werd het eten gerantsoeneerd. Omdat het organiseren en uitdelen van deze rantsoenzegeltjes veel extra werk met zich mee bracht, klopte de toenmalige gemeentesecretaris Stan Vermeulen bij de familie Vanderhenst aan. Dit om René te vragen als tijdelijke in dienst te treden op het gemeentehuis. Op 4 juni 1940 kon hij bij de gemeente aan de slag, Frans Jespers was toen burgemeester van Meerle. En samen met de gemeentesecretaris en de garde Keeske Vlaminckx, vormden zij het enige administratief personeel op het gemeentehuis. Burgemeesters kwamen en gingen, na Frans Jespers kwam in 1941 burgemeester Glenisson van Meersel-Dreef aan het roer van de gemeente. Welke hij zou blijven tot aan de fusie in 1977. Waarbij Meerle samen met Meer, Minderhout, Wortel en Hoogstraten werden samengevoegd tot één fusiegemeente met de naam Hoogstraten. Voor de fusie kon je het gemeentewerk niet vergelijken met de huidige gemeente. De gemeenteraad kwam slechts vier tot vijf maal per jaar bij elkaar, op onregelmatige tijdstippen. De gemeente werd feitelijk bestuurd door de burgemeester en de twee schepenen. Op het gemeentehuis had je dan de secretaris, met Adriaan Van Boxel als laatste voor de fusie en René zelf met assistentie van de veldwachter. De gemeente beschikte niet over zoveel financiële armslag. Dus de hoofdtaak bestond grotendeels uit louter administratief werk. Omdat bijna iedereen door hem werd ingeschreven in het bevolkingsregister kende hij van veel mensen hun gegevens, waarvoor hij een ijzersterk geheugen had. René heeft naar eigen zeggen steeds getracht voor iedereen gelijk te doen en rechtuit te spreken. Wat natuurlijk niet altijd in dank werd afgenomen. Men hoopte ook toen al op het spreekwoordelijke achterpoortje. In de loop van de jaren leerde hij wel heel wat mensen kennen bij het provinciebestuur en de hogere overheid, wat het soms voor de

gemeente toch mogelijk maakte om één en ander te realiseren. Het gemeentepersoneel bestond net voor de fusie slechts uit twee personen. Wegen werden in eigen beheer aangelegd met behulp van de aangelanden. Dat gebeurde onder de leiding van René, die verantwoordelijk was voor de openbare werken. Na de fusie van de vijf eerder genoemde gemeentes, verhuisde hij op 1 juli 1977 mee naar Hoogstraten. Alles werd anders, Fons Sprangers van Meer werd de eerste burgemeester van de nieuwe fusiegemeente. Het personeelskader werd fors uitgebreid. Er moest worden gedelegeerd en samengewerkt met vele diensten. René werd vanaf 1980 tot zijn op pensioenstelling in 1984 nog aangesteld als dienst-

doende secretaris van de nieuwe gemeente. In opdracht van de schepen van Financiën Marcel Van Der Bruggen, moest hij de rekeningen en begrotingen opstellen. Niet éénvoudig, want voor de fusie deed elke gemeente dat naar goeddunken. Daar een éénheid in brengen was toen zijn voornaamste werk. Na de fusie kwam er ook veel geld los van de hogere overheden, terwijl er vroeger werd gerekend met duizenden franken, ging het nu om miljoenen. Het was de start van verschillende grote infrastructuurwerken. Onder de oorlog leerde hij Jeanne Havermans kennen. Ze huwden op 26 november 1949. Enkele jaren later lieten ze een huis bouwen op de hoek van de Oude Tramweg en de Dreef, juist tegen de oude tramstatie. In 1953 verhuisden ze dan naar de Dreef. René had in z’n jonge jaren nog gevoetbald in Meerle. Later ging hij wel eens biljarten bij Mit en Lieva Schrickx in de Stad Lourdes en boogschieten bij Piet Van Opstal. Maar het liefst van al was hij bezig in zijn tuin. Als hij terug thuis kwam van een drukke dag op het gemeentehuis, schoot hij z’n klompen aan en kwam hij tot rust in z’n tuin. Toen René op pensioen was, trachtte hij het reilen en zeilen in de gemeente nog wat te volgen, ook sloeg hij geen enkele algemene vergadering van de dorpsraad over. Maar de laatste jaren ging z’n gezondheid fel achteruit, waardoor hij het allemaal wat kalmer aan moest doen. Ondanks z’n kwakkelende gezondheid konden René en Jeanne samen met hun zes kinderen, hun gouden bruiloft nog vieren in ’99. Z’n laatste jaren bracht hij door in het rustoord in Rijkevorsel, hij overleed op 85-jarige leeftijd. En met hem een rasechte Drevenier. (tv)

René Vanderhenst en z’n vrouw Jeanne nemen de felicitaties in ontvangst van burgemeester Arnold Van Aperen en oud-gemeentesecretaris Adriaan Van Boxel tgv hun gouden huwelijk in 1999.

47


MEERSEL-DREEF

Fanfare in concert MEERSEL-DREEF – Op vrijdag 8 april en zaterdag 9 april geeft de fanfare “Voor Eer en Deugd” haar jaarlijks lenteconcert. Nadat ze eerst op zondag 13 maart hadden verbroederd met “De Marckezonen” uit Minderhout is het nu op 8 en 9 april aan onze fanfare de beurt om ons lenteconcert ten gehore te brengen. Het was op 13 maart niet alleen een verbroederingsconcert maar tevens ook een try-out concert, een kwestie van te kijken en te horen hoever we staan met ons programma. En ja het klonk veelbelovend. Daarom nodigen wij jullie uit en met jullie bedoel ik iedereen maar vooral ook alle inwoners van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek. Ruil voor één avond je tv en je zetel in voor een avondje muziek gebracht door de fanfare “Voor Eer en Deugd”. Laat ons je overtuigen dat we meer kunnen dan een mars blazen op straat. Dus we zien elkaar op vrijdag 8 april of op zaterdag 9 april in de vernieuwde zaal “Bij de Paters” naast de kerk. Aanvang 20u.

Wegens de verbouwingswerken aan de zaal in Meersel-Dreef, verhuisden we voor enkele repetities naar de Leeuwerik op Galder. Dat kwam goed uit want ook aan een zaal moet je wennen. Het verbroederingsconcert was gezellig. Tussen de bedrijven door even bijpraten met de collega muzikanten van Minderhout. (tv)

Lauryssen Electronics Hoogstraten (Minderhout) 48

195


MEERSEL-DREEF

In Memoriam: Jos Verboven Op maandag 14 februari 2005 overleed oudonderwijzer en Drevenier Jos Verboven, in de leeftijd van 82 jaar. Amper enkele weken oud, kwam Jos Verboven in 1922 met vader Jaak en moeder Celina in Meersel-Dreef wonen. Vader Jaak was aangesteld als hoofdonderwijzer in de Dreefse jongensschool. Hij stimuleerde z’n zoon om ook onderwijzer te worden. Tijdens de oorlogsjaren studeerde Jos af aan de normaalschool van Mechelen. Als jonge knaap was voetbal z’n passie. Meer dan 500 wedstrijden speelde hij bij FC Meerle en bijna ook bij Lierse maar het was oorlog en één en ander niet haalbaar. Een voetblessure die maar niet wou beteren, betekende het einde van z’n voetbalcarrière. Als jonge onderwijzer deed hij verschillende interims in allerlei scholen in de omgeving. Zo reed hij in de oorlog een periode dagelijks met de fiets naar Zoersel. Na de oorlog werd hij benoemd in de jongensschool in MeerselDreef. Samen met z’n vader, meester Jaak en meester Piet Christiaansen en later meester Fons Laurijssen, onderwees hij tot 1983 de Dreefse Jongens en de laatste jaren ook de meisjes. Hij deed dit trouw, nauwgezet, plichtsvol. Een goede, gezellige meester met veel genegenheid voor de jongens en voor de school. Heel veel Dreveniers zaten bij hem in de klas. Ondertussen huwde hij in 1949 met May Van De Heyning van Meerle en na hier en daar gewoond te hebben, lieten ze een huis bouwen naast de nieuwe jongensschool op de Dreef. Vader Jaak was een man met aanzien in de gemeenschap. Hij was een begenadigd spreker en organisator. Van veel organisaties was hij voorzitter of secretaris. Toen hij in 1967 stierf, kwam men bij Jos aankloppen. Er moest niet lang over nagedacht worden, het hoorde zo als dorpsleraar. Hij werd secretaris van de Veebond, hij ging mee op pad om een stier te gaan kopen en hield de boeken bij. Hij was lid van de civiele bescherming en later van de vrijwillige brandweer. Hij bleef dit tot hij 60 werd in 1982. Jos werd ook secretaris van het feestcomité van Meersel-Dreef, met meester Piet als voorzitter. Talloze jubilea, gouden bruiloften, kloosterfeesten werden er georganiseerd samen met de verschillende gebuurten van Meersel-Dreef. Ook bij de organisatie van de jaarlijkse kermiskoers was hij nauw betrokken. Niet enkel een plicht maar ook een passie, was de fanfare. Vader Jaak was vanaf de dag dat hij op Dreef kwam wonen, lid van de fanfare. Zoon Jos ging op vierjarige leeftijd al mee naar de repetities met een fluitje in de hand. Zo snel het kon leerde hij een instrument bespelen, eerst klarinet, vervolgens sax-sopraan en tenslotte sax-tenor. Toen z’n vader stierf, stelde pater Crombez, namens het bestuur aan Jos de vraag, om het voorzitterschap van de fanfare over te nemen. Na enkele dagen bedenktijd, stemde hij toe.

Samen met Christ Van Dun, Frans Jacobs, Jaak Snijders en Jaan Van Dongen waren ze de steunpilaren van de fanfare. Het waren niet altijd gemakkelijke tijden. Door de tijdsgeest verminderde de animo voor de fanfare. Begin jaren ‘80 was het bijna gedaan maar de harde kern hield vol en uiteindelijk kroop de fanfare uit het dal en werkte het zich langzaam op tot wat het nu is. Jos kon als voorzitter goed luisteren, hij wikte en woog z’n woorden maar als er een besluit genomen was, verdedigde hij dit met vuur. Hij had het vaak over de roots, de wortels van de fanfare. Nooit gaf hij bevelen, maar besprak de mogelijkheden en wees je de weg. Samen met z’n muziekvrienden heeft hij mooie tijden beleefd. Ondanks dat hij veel weg moest voor vergaderingen en optredens, was hij toch het liefst thuis bij moeder de vrouw. May, z’n echtgenote was z’n steun en toeverlaat. Jos was een gevoelig man. Hij had het moeilijk toen z’n broers Cyriel en later Herman ten grave werden gedragen. Ook de toestand van z’n ouder wordende moeder baarde hem zorgen. Begin jaren negentig kreeg May, z’n echtgenote gezondheidsproblemen. Ze was minder goed te been en moest geholpen worden. Hij gaf dan ook in 1996 z’n ontslag, als voorzitter van de fanfare. Voor z’n inzet werd hij uitvoerig bedankt. Twee jaar later was het een harde klap, toen ze vernamen dat hun dochter Bertie plots gestorven was. Een jaar later in 1999 vierden ze hun gouden bruiloft. Geen van beiden hadden ze er zin in maar na enig aandringen, ging het feest toch door. Ze waren beiden blij met de wensen en de aandacht die ze kregen, het verwarmde hun hart en gaf hen weer wat moed om verder te gaan. Toen May in augustus 2000 vrij plots stierf, bleef Jos alleen achter. Alle levensmoed sijpelde uit hem weg. Langzaamaan takelde hij ook lichamelijk af. Hij verliet diegenen die hij lief heeft om diegenen die hij lief had terug te vinden. Meersel-Dreef verloor één van z’n zonen een Drevenier in hart en ziel. (tv)

KLJ-Meersel-Dreef bereidt 75-jarig bestaan voor MEERSEL-DREEF – De KLJ is in MeerselDreef momenteel de enige jeugdvereniging. Ze kwamen de laatste jaren regelmatig in het nieuws met hun zoektocht naar een geschikt lokaal. Dat hebben ze ondertussen gevonden, gelukkig maar. Ze mogen zich verheugen op een groeiend ledenaantal wat zeker de samenhorigheid van de Dreefse jeugd ten goede komt. Volgend jaar bestaat de KLJ 75 jaar en dat willen ze niet zomaar voorbij laten gaan. Ze zijn van zin verschillende activiteiten op touw te zetten. Momenteel zijn ze op zoek naar gegevens over oud-leden en oudleiding. Als u tot deze categorie behoort en nog leuke herinneringen en/of foto’s bezit over de voorbije jaren, dan zou de huidige leidersploeg dat graag te weten komen. Als u uw adresgegevens doorstuurt krijgt u een uitnodiging voor de viering van het 75 jaar bestaan volgend jaar. Dus doen! Gegevens, herinneringen en dies meer, zijn welkom bij Femke Broers, Bredaseweg 30, 2322 Minderhout of mail ze door naar Dorien Van Boxel: steven.jacobs@telenet.be . Met de groeten van KLJ-leiding Meersel-Dreef. Ze houden u de komende maanden op de hoogte! (tv)

Kristel Smeekens winnares ‘Talented Teenage Girl 2005’

MEERSEL-DREEF – Kristel Smeekens, 12 jaar, koestert grote dromen, ze wil beroemd worden. Tijdens playbackwedstrijden zag je het al, ze schittert op het toneel. Haar vader Chris Smeekens schreef haar in voor een nationale talentenjacht, ze was één van de zeshonderd kandidaten. Toen ze de finale bereikte was dit groot nieuws, de kranten de radio, overal hadden ze het er over. Ondertussen, op 19 februari deed ze mee aan de finale en ze won… Wie weet wat nu de toekomst brengen zal…? (tv) 49


MEERLE

Aspirock 2005:

fourTwenty neemt revanche Meerle. Zaterdag 23 april zal de groep fourTwenty voor het eerst in een nieuwe bezetting op het podium staan, en wel op Aspirock in Meerle. fourTwenty passeerde twee jaar geleden al eerder de revue op dit festival, maar dan met een andere drummer en zonder violiste. Tijd dus om dit lokaal talent even voor te stellen. fourTwenty kwam voor het eerst samen in een schuur in Meerle. De eerste bezetting bestond uit: Jan Huybrechts (zang), Hans Adriaensen (basgitaar), Joep Snoeys (gitaar), Jan Flameng (gitaar) en Toon Flameng (drums). Jan & Toon zijn broers, komen uit Oud-Turnhout en hadden samen al in verschillende bands gespeeld. Jan, Joep en Hans groeiden op in Meerle en speelden ook reeds geruime tijd samen in het roemruchte Whypoal.

en het werken aan nieuw materiaal. Bovendien werd na enige tijd een Nederlandstalig zijproject opgestart, waardoor de band vertrouwd geraakte met andere creatieve kanalen en computergegenereerde drums. Een oplossing voor het drummerprobleem bleek moeilijker te zijn dan verwacht. Uitein-

delijk kocht Jan Flameng zich een tweedehands drumstel en eiste de drummervacature op. Met één gitarist minder was de nood aan een extra melodisch instrument uiteraard groot. Daarom werd Evelien Awouters uit Hasselt (die Jan & Jan kenden van op kot aan de VUB in Brussel) gevraagd om de rangen te komen versterken met haar elektrische viool. Dit voegde een nieuwe en herkenbare dimensie toe aan het fourTwenty-geluid. Nu is fourTwenty bijna klaar om na een lange periode van rust opnieuw het podium te beklimmen. Met een stevig pak nieuwe nummers en een aantal ‘oldies’ zullen ze trachten Aspirock op haar grondvesten te doen daveren. fourTwenty is zoals een goede Bordeaux: hoe langer hij blijft staan, hoe beter hij wordt. Voor een voorsmaakje kan u alvast terecht op de website http://www.fourtwenty.be (Jan H.)

Na de eerste veelbelovende fourTwenty-repetities, kwam stilaan een energieke stijl bovendrijven: een stevige punkrock-basis, bedachtzaam gekruid met catchy riffs en krachtige contrastmelodieën. De eerste reacties waren zeer bemoedigend, en stimuleerden de band om veel nieuwe nummers te schrijven en uiteindelijk op te treden op een handvol lokale podia, waaronder Akkerdju! Na een tijdje voelde drummer Toon zich niet meer zo lekker bij het genre, en kondigde aan de groep te zullen verlaten. Zijn laatste optreden met fourTwenty vond plaats op 8 november 2003 in Wortel in JH ’t Slot. Hoewel het verlies van een uitstekende drummer nogal zwaar op de maag lag, ging fourTwenty toch verder met repeteren

ASPIROCK: De feiten MEERLE – Aspirock, drie jaar geleden terug van jarenlang weggeweest, is ondertussen opnieuw een gevestigde waarde op de concertkalender in de regio. Dit jaar staat Aspirock op zaterdag 23 april geprogrammeerd. Zoals verwacht zijn de organisatoren, de aspiranten van Chiro Sint-Jan Meerle er in geslaagd een fraaie affiche samen te brengen, volgens beproefd en gesmaakt recept. Een mix van aanstormend “jong” (zeker van geest) lokaal talent en een aantal grotere kleppers. Om in de stemming te komen start de avond met een happy hour. Om 18.00 uur openen de deuren en tot 19.00 uur kan je de keel smeren met goedkoop gerstenat, kwestie van goed in form te zijn tegen dat de eerste groep op het podium komt. De opener van het festival is The Red Car. Deze jonge kerels uit Merksplas hebben zich reeds eerder bewezen op Aspirock, zij het in een lichtjes andere formatie. Om 20.00 uur is het de beurt aan fourTwenty (zie verder in dit blad). Deels overgebleven harde rockers van het voor-

50

malige Whypoal, aangevuld met ander groot (?) talent. Daarna volgt het echte stevige werk van Bekman en de Muilezels. Deze coverband uit Meer brengt een mix van sprankelende jonge stevige hits, afgewisseld met oude, alom bekende klassiekers als Dikke Lu. Zij hebben beloofd om de pannen van het dak te spelen, dus wordt het zeker een optreden om u tegen te zeggen. Assis uit Arendonk (voormalige Rhino’s Ass) brengt nog steeds rock met een punktintje. Als extraatje brengen ze een behoorlijk appetijtelijke frontvrouw mee. Dan is het tijd voor de echte grote kleppers. Om 23.00 uur begint Dr. Monster. Zij haalden net geen halve finale van Humo’s Rock Rally, wat betekent dat ze zich niet meer moeten bewijzen. Ze lieten eerder de Vooruit, de Ab, Magasin 4 en de Lintfabriek op hun grondvesten daveren en zullen dat met de Meerlese chirolokalen ook zeker doen! De laatste groep van de avond is The Agitators. Deze heren uit Brecht brengen “hard in-your-face

streetpunk”. Ook zij speelden in de punktempel van België, de Lintfabriek genaamd. Deze lente brengen ze een nieuwe cd uit met de veelzeggende naam “Raise Our Glasses” en ongetwijfeld zullen ze enkele nummers hiervan spelen. Om de veelbelovende avond af te sluiten met een feestje, wordt de hulp ingeroepen van jong djtalent uit de buurt, Woytec en SinR. Zij zorgen voor een vette Afterparty, met stevige “beats and basses”. Dat alles voor een luttele 5 euro in voorverkoop (7 euro aan de kassa). Kaarten zijn verkrijgbaar bij alle aspiranten van chiro Meerle. Aspirock vindt als vanouds plaats in de chirolokalen aan de Uliocotenseweg in Meerle (wegwijzers vanaf de kerk). De deuren gaan open om 18 uur, en vergeet het happy hour niet. Wie eerder op Aspirock was, zal de prima sfeer direct herkennen. Zij die zich nog niet hebben laten zien, dit is een nieuwe kans. Be there or be square! (jaf)


MEERLE

De fanfare Sancta Cecilia in actie

KWB Wandeldag te Meerle MEERLE – Wie van een fikse wandeling houdt kan op 3 april 2005 zijn hartje ophalen in Meerle. De plaatselijke KWB-afdeling Meerle organiseert een wandeldag, die kadert in het verbondelijk wandelcriterium. Elk weekend kan men ergens in één of andere KWB-afdeling deelnemen aan een wandeldag met verschillende afstanden. De inschrijvingskosten zijn overal hetzelfde, namelijk 1 euro per persoon, verzekering inbegrepen. De wandelingen staan open voor iedereen, wel of geen KWB- lid, alleen, in groep, met het gezin….

MEERLE – Met 45 muzikanten (een welgevuld podium) bracht de fanfare Sancta Cecilia tijdens haar lentconcert aangename en afwisselende muziek.De zaal was omgetoverd in een heuse “dreamgallery”. Twee optredens verzorgen voor een bomvolle zaal was plezant voor de muzikanten. Het publiek is bij deze hartelijk bedankt voor de fameuze opkomst!! (ep)

Twee winnaars van de dorpsquiz

De Meerlese editie, “7de grenswandeling” genaamd, heeft plaats op zondag 3 april. De afstanden zijn te kiezen uit 7, 12, 17 of 25 km. Dit jaar gaat de wandeling door een aardbeienserre, waar men de techniek van aardbeienteelt kan bekijken. De wandeling gaat ook door privaat domein waar je anders niet in mag. Een buitenkansje dus. Onderweg is er één of tweemaal een sanitaire stop voorzien, waar je ook iets kan drinken en eten . Vertrek aan de parochiezaal van Meerle aan het Gemeenteplein, tussen 7.30 uur en 15 uur Voor meer inlichtingen kan men steeds terecht bij Marcel Van Bavel, Heimeulenstraat 15, Meerle (tel. 03.315.80.55) of Jef Wouters, Heimeulenstraat 25, Meerle (tel. 03.315.86.64) - E-mail jos-van-bavel@skynet.be

Fietszoektocht

MEERLE – De dorpsquiz van het oudercomité van onze school ‘De Klimtoren’ kende een uiterst spannend einde. Na telling van de punten na de finaleronde werd KWB-Meerle tot winnaar uitgeroepen, voor de volksdansgroep Shilshoel en De Mol (Meerlese oud-leiding van de chiro). Na hertelling moest de jury zijn eindragschikking herzien. Shilshoel, dat aanvankelijk slechts 1 punt minder telde dan KWB, bleek in de finaleronde net dat ene puntje te weinig gekregen te hebben. Eindresultaat was dat twee ploegen de eerste plaats moeten delen. Zij mogen de wisseltrofee ‘De Klimtoren’ elk gedurende zes maanden in hun trofeeënkast zetten. Ondertussen hebben al drie teams de quiz twee maal gewonnen, nl. KWB, De Mol en de familie Koyen. Het blijft benieuwd afwachten wie de trofee definitief in de wacht zal slepen. Come and see next year. (jaf)

MEERLE – De lente is in het land, hoog tijd om de fiets van stal te halen. De afdeling Meerle – Meersel-Dreef van de Gezinsbond komt alvast met een fraai voorstel, nl. een fietszoektocht van ca. 22 km, te rijden tussen 27 maart 2005 (Pasen) en 31 mei 2005. Je kan de tocht starten in Meerle aan de Parochiezaal “Ons Thuis” of in Meersel-Dreef “Bij de Paters“. Voor de leden is deelname gratis, zij krijgen de route in de brievenbus. Niet-leden betalen 1,50 euro voor de route en de antwoordkaart. Route van zoektocht en antwoordkaart zijn vanaf 27/03/05 te verkrijgen bij Kalinka Van Bavel – Gladinez Heimeulenstraat 49A, May Pauwels – Koyen, Ulicotenseweg 26 of “Bij de Paters“ (drankgelegenheid naast de kerk), Meersel-Dreef Voor de uitslag van de zoektocht (noteer nu alvast in je agenda) wordt je verwacht op de slotavond op 4 juni 2005 in de parochiezaal van Meerle. Aanvang 19 uur. Animatie voor groot en klein met ‘Witte Groeten’. Maarten van Rompaey vertelt “ Want misschien is echt verteld net zo echt als echt gebeurd”. Voor alle kinderen is er een kleine attentie, voor iedereen een aanwezigheidstombola.

51


MEERLE

Levende sjottersbak MEERLE – Nieuw van KWB-Meerle. In het kader van de KWB-dag, kunnen sportievelingen zich op zondagmiddag 1 mei komen uitleven in de levende sjotters-bak (springkasteelachtige enorme sjottersbak). Telkens twee ploegen van 6 personen nemen het tegen elkaar op. Pas op, je kan alleen naar links of rechts bewegen. Geen kans op overtredingen of blessures, want fysiek contact met de tegenstander is haast onmogelijk. Ploegen die voor 15 april inschrijven betalen 10 euro. Op de KWB-dag zelf betaal je 15 euro om deel te nemen. De ingeschreven ploegen worden vooraf uitgenodigd op een vergadering over het tornooi en de spelregels. Inschrijven kan bij volgende personen, waar je ook meer inlichtingen kan inwinnen: Ronny Pijpers, Withof 1 bus 1 Minderhout (03/315.47.62) Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41 Meerle (03/315.92.09) Ronny van den Ackerveken, Kerkstraat 31 Meerle (0496/11.29.73)

WEET Op de weg tussen de huizen van vrienden groeit geen gras. Noors spreekwoord

Gezinsbond Meerle– Meersel-Dreef serveert ontbijt MEERLE – Op zondagmorgen niet veel tijd? Of geen zin om zelf ontbijt te maken? Of ontbijt je graag een keer met andere mensen dan alleen met je huisgenoten? Dat kan, op zondag 10 april 2005 serveert de Gezinsbond van Meerle-Meersel-Dreef voor jou een een heerlijk ontbijtbuffet ! “Heel verantwoord en gezond, Eten jullie je buikje rond! Kom gerust met het hele gezin eten. Maar laat wel even het aantal weten!”. Waar: Parochiezaal “Ons Thuis” in Meerle Wanneer: op zondag 10 april 2005 van 8.00 u. tot 10.30 u. Prijs : volwassene 4,00 euro, kinderen – 12 jaar 2,50 euro, kinderen – 2 jaar gratis, max. per gezin = 12 euro. Niet leden betalen 1 euro extra. Inschrijven en betalen (liefst voor 01/04/05) bij May Jespers – Geenen , Mgr. Jansenstraat 7 of bij Ria Kustermans – Aerts, Lage Rooy 23G of bij May Pauwels – Koyen , Ulicotenseweg 26. Smakelijk! (jaf)

WEET De kapitein die zeilt zonder doel klaagt voortdurend dat de wind uit de verkeerde hoek komt. Seneca, Romeins filosoof, 5 vC-65 nC

52

TUIN

Uw gazon Ergert u zich ook wel eens aan uw gazon omdat het gras er overwoekerd wordt door mos en onkruid of omdat het her en der kale plekken bevat? Niet doen. Hou er gewoon rekening mee dat elk gazon regelmatig een opknapbeurt nodig heeft. Ook het gazon van uw buurman, dat er ogenschijnlijk zonder de geringste moeite blinkend groen, vol en fris uitziet als een perfecte biljarttafel, ondergaat regelmatig een kleine facelift.


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

Hoogstraten VV op jacht naar een goed eindklassement Na twee opeenvolgende nederlagen, 0-3 en 3-0, greep men bij HVV naar de reddingsboei. Trainer Marc Janssens werd vervangen door René Van Gorp. Met nog 8 wedstrijden voor de boeg was er nog niets verloren, doch het tij moest keren en wel binnen de kortst mogelijke tijd. HVV was geen ploeg om te degraderen en dat was ook de mening van het HVV-bestuur. De match tegen Wilrijk was dan ook van cruciaal belang en bij HVV werden de mouwen hoog opgestroopt. Met 2-1 werd een stap in de goede richting gezet. Die stap had echter weinig belang indien op RodeVerrewinkel zou verloren worden. HVV won met de kleinste score door een doelpunt van Steven Geentjens en met twee driepunters op een rij kon men bij roodwit weer naar boven kijken. Tegen het goed geklasseerde Meldert speelde HVV een zeer sterke eerste helft waarin het tot 3-0 uitliep na doelpunten van Fockaert, Van Beylen en Gommers, zodat de tweede helft eigenlijk overbodig was. HVV speelde sterk in de organisatie met in het doel een goed uit de doppen kijkende Jan Mertens die alle pogingen van de Meldertaanvallers neutraliseerde. Het zullen voor de roodwitten en hun trouwe aanhang lekkere paaseieren worden. (JoJe)

Tel.: 03-314.66.28

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

350 x Raf Beyers Van clubliefde gesproken! Een zeldzame vogel in het voetbalmilieu die Raf Beyers! De Hoogstraatse kapitein kwam zo’n dertien jaar geleden overgewaaid van het bescheiden Gooreind naar Hoogstraten VV en is in die periode niet weg te denken geweest uit het eerste elftal. Zaterdag 19

maart bij de thuismatch tegen Meldert toonde HVV zijn respect voor deze clubspeler bij uitstek. Bloemen en geschenken voor Raf Beyers die na dit seizoen de shoes zeker niet aan de haak hangt, maar terugkeert naar zijn oude vertrouwde roots, Gooreind. (rel)

WEET

WEET

Een intellectueel is iemand wiens geest zichzelf in de gaten houdt. A.Camus

Jazz is zorgeloosheid in versneld tempo. F.Sagan

Wedstrijden Zaterdag 2 april 19.30 uur Opstal – Hoogstraten VV Zaterdag 9 april 20.00 uur Hoogstraten VV – Rupel Boom Zaterdag 16 april 20.00 uur Hoogstraten VV – Willebroek Zondag 24 april 15.00 uur Zwarte Leeuw – Hoogstraten VV Zondag 1 mei 15.00 uur Hoogstraten VV – SK Lebbeke

215

53


SPORT

Dames Hoogstraten VV 10 jaar We schrijven de zomer van 1994. Enkele meisjes uit het Hoogstraatse zagen er wel wat in om zelf eens tegen een balletje te trappen. In geen tijd stond er een ploeg klaar en na enig lobbywerk was de eerste damesploeg in Hoogstraten een feit. Trainer Ben Van Beeck nam het onmiddellijk serieus op en maakte van de ploeg een hechte groep. In een eerste wedstrijd werd met 6-0 het onderspit gedolven tegen de knapen B van HVV, maar in de eerste wedstrijd tegen dames werd

Ulicoten met 0-2 cijfers weggespeeld. Het begin was gemaakt en de dameswerking bleef gestaag groeien. In 1996 werd er voor het eerst aangetreden in de provinciale damesreeks, een jaartje later waren de meisjes-kadetten aan de beurt. Hoogtepunt was alleszins het seizoen 2000 – 2001 toen zowel de dames A als de meisjes-kadetten met de titel gingen lopen. Ondertussen staat de damesafdeling van Hoogstraten er nog altijd met 2 damesploegen en 1 meisjeselftal en wordt er en-

thousiast verder gewerkt aan de toekomst.10 jaar dames, dat kan natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan!!! Daarom is er een heus feestweekend op poten gezet om dit te vieren.! Programma feestweekend Vrijdag 29 april: quiz in de jeugdkantine van HVV, inschrijven in de kantine of via e-mail: damesvoetbal@hoogstratenvv.be Zaterdag 30 april 12.00 uur:damestornooi met o.a. VNA Wortel, KFC Meer, KFC Meerle, Loenhout SK, SK Weelde,… en Hoogstraten VV natuurlijk 15.45 uur: wedstrijd meisjes kadetten: Hoogstraten VV – Kontich FC 18.00 uur: galawedstrijd: Kampioen dames – kampioen meisjes kadetten 18.30 uur: receptie in de socio: voor iedereen die iets te maken heeft met de damesafdeling van HVV, o.a. speelsters, ex-speelsters, trainers, afgevaardigden…!

Dames A die uitkomen in Vrouwen eerste prov.

20.00 uur: barbecue (volwassenen 12,50 euro, kinderen 7,50 euro). Deelnemers gelieve het bedrag voor 20 april te storten op rek.nr. 0882135930-82 met vermelding van naam en aantal volwassenen en kinderen. fuif Meer info: www.hoogstratenvv.be of www.hvvmeisjes.be

Wat doe je als het kriebelt? Sporten!

Dames B tonen hun techniek in Vrouwen tweede prov.

Meisjeskadetten 54

Heb je tijdens de paasvakantie zin om je lichaam en geest eens extra te verwennen met ontspanning en inspanning? Wel, de Hoogstraatse Sportdienst heeft voor enkele toffe activiteiten gezorgd. Een spelletje tennis? Schrijf je dan vlug in voor de “2 daagse tennis- en omnisport” van donderdag 7 en vrijdag 8 april 2005. Kinderen geboren tussen 1993 en 1998 zijn welkom op de terreinen van Tennisclub De Langenberg te Wortel. De allerkleinsten vermaken zich daar met balvaardigheidsoefeningen en de ouderen kunnen zich bekwamen in basistechnieken, forehand, backhand, volley, opslag… en sport en spel op het grote grasplein als afwisseling. Inschrijven kan je tot 30 maart 2005 op de Stedelijke Sportdienst in het Adm.Centrum te Hoogstraten en het kost je 25 euro! (rel)


SPORT

Marcklopers

Atletiek

Die mooie winter… Het is weer voorbij die mooie winter… Waar wolkenroedels hun wollige wattendeken uitnodigend spreiden als een zacht tapijt om het eenzame lopen tot een liederlijk schouwspel te verheffen. Waar je als een onbezorgd kind door ’t slijk mocht glijden op een zalig zwangere zondagochtend zoekend in het halfduister naar sporen van je voorlopers. Het is weer voorbij die mooie winter… Waar bijtende avondkou energie boost waar geen eau-de-vie tegenop kan, een zegen voor stoffige hersencellen, vermoeid door lome huiselijke warmte. Die mooie trainingswinter die je voert langs gezellig verlichte stulpjes die je gedachten meenemen naar gebraden kalkoen, feestjurken met veelzeggende decolletés of buitensporig romantische komedies. De loopwinter is onvervangbaar… Ver van alle wedstrijdstress je onbezorgde gangetje gaan in je eigen eentje met de beats van Carole King of Neill Young onder je wollen muts. Of gezellig keuvelend met een loopmaatje de feestdagen van je af praten en grootse plannen smeden voor een nieuwe uitdaging: een belachelijk onzinnige afstand, een onbereikbaar persoonlijk record, een ongelijke strijd van trainingsarbeid tegen de onverbiddelijke wetten van de fysica. O wat hou ik van die loopwinter… Met regen en wind als bondgenoten in een heroische strijd voor een betere weerstand, een solide basis, een frisse geest ook die je (loop)zomer zullen zegenen. Al diegenen met wie we tijdens de afgelopen maanden een wuivende hand hebben gewisseld, herkennen hopelijk dit gevoel. Al diegenen die in het onherkenbare duister geen loopmaatje hebben ontmoet, wees gerust, ze waren er, op andere momenten, in andere oorden, met een andere snelheid of met andere muziek, maar met datzelfde gemeenschappelijke doel: je beter voelen in je eigen vel. De rest zijn opties. Sommigen kicken op snelheid, anderen op afstand, nog anderen op massaspektakels of houden het gewoon op een wekelijks rondje joggen. Lopen heeft vele gezichten en ieder maakt zijn eigen keuze. Iedere loper heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen cijfers die om een uitlaatklep vragen en die proberen om anderen deel te maken van deze onvervangbare passie. Voor wie dit gevoel nog mist: Trek je loopschoenen nu meteen aan.

Zet uit die Planckaerts en weeë Wellens-onzin. Negeer de reactie van lichaam en geest die zich afvragen wat voor waanzinnige idee zich nu weer van je heeft meester gemaakt. Het is nooit te laat om je kuiten te ontbloten. Ook al is die schitterende loopwinter alweer veel te vlug voorbij geschoven… (Pat) Uitslagen Erpent (19 km): Deze eerste wedstrijd voor de challenge Delhalle ontpopte zich tot een doorweekte ploeterpartij waar Jan Vermeiren tot twee keer toe zijn neus in de modder duwde. Jan Vermeiren 1.19.34 Rita Van Aert 1.20.30 Ward Blommaert 1.24.55 Brigitte Wendrickx 1.38.34 Bousval (14,5 km): Een afwisseling van ijs, sneeuw, modder maar overwegend verharde landweg en een leuk loopweertje (maar da’s relatief) in deze tweede Delhalle wedstrijd. Jan Vermeiren 1.04.90 Rit Van Aert 1.06.35 Ward Blommaert 1.20.20 Brigitte Wendrickx 1.21.01

Loopcriterium “De Noordloper” Sportregio Noorderkempen, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Lille, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout, Vosselaar organiseert voor de eerste maal het loopcriterium “De Noordloper”. Wie kan hieraan deelnemen? Iedereen met kriebels in de kuiten als de eerste botten verschijnen: recreanten, getrainde lopers en aangesloten VAL-leden. Deelnemen aan minimum 8 joggings (volwassenen) of minimum 5 joggings (-16 jaar) staat garant voor een aandenken en op de laatste loop, 9 oktober 2005,wordt voor diezelfde lopers een aanwezigheidstombola georganiseerd. Een criteriumkaart kan je aankopen voor de éénmalige luttele prijs van 2 euro (volwassenen), 1 euro (jongeren). Info: Inge Ruts, regiocoördinator Noorderkempen, Gasthuisstraat 96 2440 Geel; tel. 014 56 46 34; GSM (472) 21 84 88; noorderkempen@sportdienst.provant.be

Apeldoorn, marathon: Pat Leysen 2.57.19 Rome, marathon: Pat Leysen 3.01.05

186

55


SPORT

Jogging voor beginners MEER - Fit zijn is gezond. Onderzoeken wijzen uit dat wie op regelmatige basis aan sport doet, meer kans heeft om langer gezond te blijven. Daarom joggen maar. Beginners: Voor deze jogging is een professioneel schema opgesteld waarbij mensen na tien weken in staat zijn om vijf km te kunnen lopen. Buiten dit professionele trainingsschema worden concrete tips gegeven voor een goede opwarming en kledij. Indien je deelneemt, gaat je conditie en je gezondheid erop vooruit. Dit jaar gaat de CM (Christelijke Mutualiteiten) ons steunen met onze jogging. Dit houdt in: joggingskaarten, iedereen die het haalt een diploma en gedeeltelijke teruggave van het inschrijvingsgeld en fluo vestjes. Gevorderden: Kan je 5 km ononderbroken lopen en wens je op korte termijn (10 weken) en onder begeleiding de 10 km te halen, aarzel dan niet om je bij dit initiatief aan te sluiten. Het doel van deze cursus is vooral het vergroten van het uithoudingsvermogen. Op het einde van deze reeks zijn de deelnemers in staat om 10 km te joggen zonder te wandelen, de tijd hiervoor nodig is niet van belang. De grootste aandacht gaat naar de duurloop die in de loop van de cursus wordt opgedreven tot meer dan een uur. Deelnemers aan deze cursus hebben recht op: begeleiding en trainingsschema, verzekering sportongevallen op de maandagavonden, brevet bij slagen van 10 km proef en verfrissing op het einde van elke lesavond (water). Beginnen doen we in beide gevallen op maandag 4 april om 19u30, de 9 daarop volgende weken zal het joggen ook telkens doorgaan op maandagavond. De lessen (beginners) duren +- 25 min per keer. Locatie: oud voetbalveld (Meerseweg), later (de Mosten). Deze joggings-reeks staat open voor het hele gezin (mannen, vrouwen, kinderen + 12jaar). De kostprijs bedraagt slechts 10 € voor leden en 13 € voor niet leden ( u kan

56

Met de jeugdspelers naar Genk - Westerlo

Wortel - Op zaterdag 19 februari 2005 vertrokken vanuit Wortel 2 bussen met bijna 100 spelers en ouders naar de wedstrijd KRC Genk tegen Westerlo. Het werd een spannende match waarbij Genk tijdens de rust op achterstand stond maar op het einde de wedstrijd toch won met 3 - 2. Ieder jaar probeert KVNA Wortel met zijn jeugdspelers een eerste-klasse-wedstrijd te bezoeken. Na Anderlecht, Lierse en GBA was nu Genk aan de beurt. Benieuwd wat het volgend jaar zal worden? ook lid worden ). Om de voorbereiding en de verzekering tijdig in orde te brengen, verwachten we dat geïnteresseerden snel reageren. Beginners: info Gert Pemen, Beulken 9, tel. 03 315 97 45 of 0477 72 20 89. Gevorderden: info Guy Oomen, Donckstraat 1, tel. 03 315 84 31. Zie ook onze website: http://users.pandora.be/kwb– meer

KVNA Wortel Wedstrijden: Zondag 6 maart: 15 u VNA Wortel – Achterbroek. Zondag 13 maart: 20 u Olympic – VNA Wortel Zondag 20 maart: 15 u Donk – VNA Wortel

DE HOOGSTRAATSE MAAND

GEWOON ONMISBAAR


SPORT

KFC Meer in de middenmoot Met een geruststellende zekerheid speelt KFC Meer volgend seizoen terug in 2de provinciale zodat de resterende wedstrijden zonder veel stress kunnen afgewerkt worden. Vlimmeren – KFC Meer 3 – 0 Geen Tim Jacobs, geen Koen Koyen, wel dertien spelers uit de eigen jeugd bij de Meerse kern dat in de aanloopperiode de beste kansen voorgeschoteld kreeg. Het doelpunt viel echter aan de overzijde toen een hoekschop tot ieders verbazing binnendwarrelde en waarbij keeper Lauryssen duidelijk gehinderd werd. Protest weggewuifd! Het spel ging dan vrij snel op en neer en vlak voor de rust een tweede dubieus doelpunt in het Meerse nadeel. De KFC liet zich de tweede helft niet van de kook brengen en zocht naar de aansluitingstreffer. Tevergeefs echter want een counterend Vlimmeren zorgde nog voor een derde doelpunt, de kous was af. Toch een verdienstelijke partij voor KFC dat zich moeilijk kon verzoenen met de leiding van een arrogant leidende twaalfde man. KFC Meer – Beekhoek 1 – 1 Volop Meerse druk van bij de start, maar toch een 0 – 1 achterstand via penalty in de 11de minuut en dat gaf de Beekhoekjongens toch wel vleugels. Ruststand 0 – 1! Ringo Jacobs en Pieter Voeten dreigden, maar de beste kansen vielen voor de bezoekersvoeten. Meer ging echter voor de gelijkmaker en nam daardoor ook risico’s. Een aantal Meerse corners leverden geen gevaar op en met de moed der wanhoop zette de KFC alles op alles. In de 89ste minuut sprong Schopenhouer hoger dan de rest en scoorde perfect de gelijkmaker. Moeilijk voetballen was het alleszins tegen dit uiterst gemotiveerd Beekhoek dat de degradatie ziet naderen.

Minderhout VV nog in strijd voor de derde plaats Telkens MVV de aansluiting bij de top forceert, gaat er iets mis en gooit men de punten te grabbel. Dit kan MVV in de eindafrekening duur te staan komen. Voor de derde plaats, die dit jaar recht geeft op een rechtstreekse promotie, zit men nog altijd in de running. Een vijftal ploegen - Olympic, Wortel, MVV, Kalmthout en SK Donk – zijn ondertussen niet te onderschatten tegenstanders geworden. Indien men nog de hand naar boven wil uitsteken mag men zeker geen steken meer laten vallen. Berendrecht – Minderhout VV 3 – 1 Een wedstrijd die nooit mocht verloren worden, werd het toch! MVV domineerde, trof de lat en scoorde langs Dirk Beyens. Nog voor het halfuur kwam de thuisploeg langszij en in de 51ste min. kon een uitstekend keepende Gunther Jacobs een tweede doelpunt toch niet verhinderen. Een kopbal van Beyens beroerde opnieuw de lat, MVV zocht de aanval en een uitstekende poging van Kris Fransen verdiende een beter lot. Een counterende thuisploeg nam tenslotte alle twijfel weg in de slotfase met een derde doelpunt en liet MVV met een flinke kater achter. Minderhout VV – FC Merksem 1 – 1 Tegen de huidige leider speelde MVV een opgemerkte partij en lag het nooit onder. Integendeel, het kreeg de grootste kansen maar verzuimde om het af te maken. Na 81 minuten forceerden de

Wedstrijden Zondag 3 april 15.00 uur Kalmthout – Minderhout VV Zondag 10 april 15.00 uur Jong Merksem – Minderhout VV Zondag 17 april 15.00 uur Minderhout VV - Zwijndrecht

De dagen lengen, de vogels zingen voluit, bloemen komen te voorschijn, de bomen beginnen te botten …. m.a.w. de natuur bruist van energie. Ook wij leden van AVN-Atletiekclub Hoogstraten weten met ons zelf geen blijf. Elke donderdagavond verzamelen we om 19.30 uur (tot 20.30 u) aan de piste van het Seminarie. Onder begeleiding van een ervaren loper wordt op een speelse en ontspannen manier een uurtje onze favoriete sport beoefend. Volgens zijn of haar loopniveau kan iedereen een loopgroep kiezen. Heb je zin om ook eens te proberen ? Wij heten je van harte welkom in onze club. Een kleine loopervaring is voldoende. Het kan een ideale voorbereiding zijn voor een jogging of stratenloop in de buurt. Als het bevalt, kan je bij onze club lid worden. Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 30, inbegrepen een sport-ongevallen verzekering. Info bij de trainers Jan Hendrickx(03/ 3143966)RitVan Aert(03/3143892) Jan Vermeiren(03/3144598) (AVN-bestuur)

Wedstrijden Zondag 3 april 15.00 uur KFC Meer – Branddonk

Zondag 17 april 15.00 uur Oosthoven – KFC Meer

Minderhout VV – Luchtbalboys 3 – 0 Een moeilijke start voor groenwit dat weinig kansen kon creëren en de 0-0 ruststand aan de rust was dan ook het beeld van de wedstrijd. Gunther Jacobs hield MVV onmiddellijk na de pauze in de wedstrijd en Nick Wilmsen legde al zijn frustraties in een streep vanop twintig meter die MVV de openingstreffer opleverde. In de 60ste minuut plaatste Jan De Roover een veilige 2-0 op het bord en tien minuten voor affluiten was Kris Fransen de bezoekende goalie te vlug af en zorgde zo voor een afgetekende 3 – 0 zege. (rel)

Joggers en lopers, verenig je !

Berg en Dal – KFC Meer 1 – 1 Al vroeg in de wedstrijd een 1-0 achterstand voor de bezoekers, maar de achtervolging liet niet op zich wachten en dit resulteerde in de 11 langs Dirk Boeren. KFC bleef de bovenhand voeren maar tot scoren kwam het niet meer voor de rust. De in degradatieverkerende thuisploeg zorgde voor het eerste gevaar in de tweede helft, Meer repliceerde en had de 1-2 duidelijk aan de voet. De laatste kansen waren dan weer voor de thuisploeg, maar het bleef bij meen gelijke stand. (rel)

Zondag 10 april 15.00 uur KFC Meer – R.H.Sportief

bezoekers de eerste kans uit de wedstrijd en… raak! De partij ondergaan en een minimum van kansen benutten. Zo word je kampioen! Uiteindelijk in de blessuretijd toch een beetje gerechtigheid toen Dirk Beyens nog een gelijkspel uit de brand kon slepen.

Zonnebankcenter Winter voorbij en de blik helemaal op de zomer gericht! Marathons, stratenlopen, joggings! Het is altijd op de tanden bijten met het uiteindelijke doel de eindmeet bereiken die toch altijd zo veraf lijkt.

Ipatinga

Kom je kleurtje nog eens halen Gelmelstraat 30 - Hoogstraten (03)314.47.66 - www.ipatinga.be Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten

206

57


SPORT

Joeri Adams in de bloemen

MINDERHOUT – Een tijdje geleden, in volle cyclo-crossseizoen, veroverde Minderhoutenaar Joeri Adams de Belgische titel in de klasse voor nieuwelingen. Geen toevalstreffer, geen ééndagsvlieg, want deze flink uit de kluiten gewassen knaap bracht het voorbije seizoen zomaar eventjes zestien bloemtuilen mee naar de Ber-

genstraat, negen keer bolde hij als tweede over de meet, twee maal finishte hij derde en éénmaal vierde. Toch een reden om te vieren eind februari na afloop van het crossseizoen! Geen officiële speeches, wel een warm maar uitermate sympatiek onthaal in Café Papillon door de Minderhoutse Supportersclub bij monde van Kees Van

Ginneken, WTC Papillon waar Sus Michielsen de honneurs waarnam en De Vlinders met als spreekbuis good-old Jan Verheyen. Bloemen en andere nuttige attributen en… veel goede raad werden in geschenkverpakking aangeboden met de stille hoop volgend seizoen met eenzelfde scenario te mogen uitpakken. (rel)

Paardensport Schaal Stad Hoogstraten MINDERHOUT – Winterstop? Geen sprake van voor de vijf verenigingen en ponyclubs uit Hoogstraten, die hun hartje tijdens het koude seizoen konden ophalen en wedijveren tijdens de jumpingwedstrijden, georganiseerd in de manège in de Blauwbossen. Bij de paarden (licht, midden, zwaar) boden zich 94 en bij de pony’s (klasse B, C, D-licht, C en D-midden) namen 97 combinaties deel met als inzet de Schaal van de Stad Hoogstraten, een prachtige schotel in Delfs blauw met… certificaat! (rel)

De gelukkige laureaten bij de pony’s v.l.n.r. Sylvie Leemans (Meerle), Carl Aerts (Hoogstraten), Evelien Verelst (Meer), Bart Leenaerts (Minderhout), Stef Leenaerts (Minderhout) 58

Bij de paarden wisten v.l.n.r. Wim Vinckx (Meer), Willy Voeten (Meer) en Paul Laurijssen (Meer, afwezig op de prijsuitreiking), de schaal in de wacht te slepen


g i l d e n l e v en & sch u t t er sn i eu ws Frans Snijders, tel. 03/314.49.03, email: franssnijders@tiscalinet.be

Kampioenenhuldiging zes meter Op vrijdagavond 25 februari 2005 werd er in het Sint-Jorisverbond het seizoen 2004-2005 afgesloten. Voorzitter Frans Tackx heette iedereen welkom in het lokaal van de gilde van Hoogstraten. Aan de bondsschietingen tijdens het voorbije seizoen namen er 227 verschillende schutters deel. Met een gemiddelde van 188 schutters per schieting is het peil van de laatste jaren gehandhaafd. Beslis hoopvol voor de toekomst is het feit dat er steeds meer jongere schutters aansluiten. Na deze vaststelling ging men over naar de prijsuitreiking. De gilde van Meerle won verleden week het enige zestal in deze wintercompetitie. Zij namen nu het tinnen bord hieraan verbonden in ontvangst. Ook in de ploegenstand over het ganse seizoen 2004-2005 was de gilde van Meerle, net zoals verleden jaar, de betere gilde. Persoonlijk leverde deze gilde ook de jeugdkampioen. Marc Franken behaalde deze titel en het mooie tinnen bord met 566 punten. Jolien Bastyns uit Meer behaalde de tweede plaats met 562 punten. Bij de senioren schoten zowel Mil Van Beeck uit Hoogstraten als François Gaignace uit Wortel 580 punten. Dankzij een beter kampschot kon Mil de titel en het tinnen bord in de wacht slepen.

De eindstrijd voor de kampioenstitel was zelden zo spannend als in het voorbije seizoen. Adri Vermeiren uit Meerle, André Bols uit Wortel en Jan Rombouts uit Meer hebben het ganse seizoen in de top vijf gestaan. Na vijf schietingen kwam Vicky Rombouts, dochter van Jan, haar plaats opeisen in deze top vijf. Verrassend genoeg kwam ook Jef Hendrickx uit Minderhout, vanuit het niets, ook nog in deze hoofdmoot. Voor de titel ontspon er zich een spannende strijd tussen Adri Vermeiren uit Meerle en André Bols uit Wortel. Adri begon het sterkst, André nam de eerste plaats over maar langzaam maar zeker bouwde Adri een kleine voorsprong op om uiteindelijk beslag te leggen op de kampioenstitel 2004-2005. Adri dus op een eerste plaats met 592 punten voor André Bols uit Wortel met 590 punten. Vicky Rombouts uit Meer werd derde gevolgd door vader Jan. Beiden schoten 589 punten. Jef Hendrickx uit Minderhout, Frie Konings uit Sprundel en Gust Brosens uit Meerle behaalden 588 voor Diane Verheyen, ook uit Meerle met 587. Jan Bartholomeeussen uit Minderhout en Hans Van Hasselt uit Loenhout maken de top tien vol met 586 punten.

Gilde zes meter; drietal te Hoogstraten Op vrijdagavond 25 februari 2005 heeft er in het lokaal van de Sint-Jorisgilde te Hoogstraten de jaarlijkse prijsuitreiking plaatsgevonden van de wintercompetitie op zes meter. Natuurlijk moest er ook geschoten worden; elke gilde stelde een drietal samen. Telkens verdedigde één schutter onder de 25 jaar, één schutter uit de middenmoot en één schutter boven de 50 jaar de kleuren van hun gilde.

Marc Franken

De nieuwe Honda Versamow ®-techniek De eerste 4 in 1 grasmaaier kan: 1. Vangen 2. Uitwerpen 3. Mulchen 4. Bladversnipperen

In de eerste ronde nam Loenhout de leiding. Tim Leys schoot 97 punten voor de gilden van Meer, Wortel, Minderhout en Hoogstraten telkens met 96 punten. In de tweede ronde kwam Wortel op het voorplan door André Bols. Hij begon en eindigde met 100 op 100. Loenhout door Hans Van Hasselt liet zich niet van de kaart brengen en schoot 99 punten. In de tussenstand stonden Loenhout en Wortel gelijk met 196 punten voor Meer met 193 en Hoogstraten met 192. In de derde ronde waren Jan Vergouwen uit Sprundel, Adri Vermeiren uit Meerle en Lu Van Hasselt uit Loenhout aan elkaar gewaagd met 98 punten. Meer, Minderhout en Hoogstraten moesten één punt prijsgeven. Wortel eindigde op 96 punten. Loenhout won deze drietalschieting met 294 punten voor Wortel met 292. Meer eindigde derde met 290 voor Hoogstraten 289, Minderhout 286, Meerle 285 en Sprundel met 284. De gilde uit Castelré was op deze drietalschieting de hekkensluiter.

234

59


Dauwtrappen en Iers ontbijten Het Bolks Heike is bij buitenmensen een gegeerd rustoord. Voor Natuurpunt Markvallei is dat niet anders. Vorig jaar organiseerde de afdeling uit Hoogstraten en Rijkevorsel er voor de eerste keer een dauwtrap en een Iers ontbijt. De deelnemers toonden zich bijzonder enthousiast zodat deze activiteit ook dit jaar niet op de agenda mocht ontbreken. Op zondag 20 maart schoven de deelnemende leden van Natuurpunt Markvallei na een deugddoende ochtendwandeling in de omgeving van Bolk aan de rijk gevulde tafel. Het Irish Breakfast, met alles erop en eraan, viel opnieuw bijzonder goed in de smaak.

binnen de Keltische muzikale traditie. Bekendste groep die hij vervoegde was het Schotse Cornerhouse (volgens de pers ‘one of the high-lights on the Orkney Folk Festival 2001’) maar ook gastoptredens bij Iron Horse en Drop The Box kleuren zijn cv. Begin 2002 ging hij naar WestAfrika om zich verder te bekwamen in de daar bestaande ritmes en met vernieuwde inspiratie in Vlaanderen letterlijk ‘aan de slag te gaan’. Samen brengen Renald, Bruno, Jeroen en Koen u een selectie van tunes uit de rijke Keltische schatkamer. Een vleugje Bretagne, mistige ochtenden op zee, de zwoelheid van het nachtleven, liefdesperikelen op het Ierse platteland, het zit er allemaal in. Met enkele Zuid-Amerikaanse com-

En nog eens Iers in het Bolks Heike Tradities zijn er soms om in ere gehouden te worden. Op vrijdag 29 april is het weer zo ver. Dan wordt taverne Bolks Heike weer omgedoopt in een echte Ierse pub. De tweejaarlijkse folkavond van Natuurpunt Markvallei zal ook nu weer menig folkliefhebber kunnen bekoren. Bros en Buurmannen speelden twee jaar geleden ook al ten dans, tot groot jolijt van de aanwezigen. Er heerste een echt folksfeertje. Deze keer doen ze het nog eens dunnetjes over. Vanaf 20 uur is iedereen welkom. Natuur, geitenwollen sokken, zweet en folk…. het blijft een boeiende combinatie.

Bros en Buurmannen De roots van B&B liggen ergens in het midden van de jaren ‘80. Na enkele succesvolle acts op vrije podia in de jeugdhuizen van Klein-Brabant, besluiten Renald en Bruno om iets duurzamer te werk te gaan. Ze richten samen een kwartet op, met de tot de verbeelding sprekende naam Namaste (Nepalees voor ‘welkom’). Hoogtepunt van Namaste is ongetwijfeld een benefietavond voor Amnesty International, in het najaar van ‘86. In dezelfde periode kruipen trouwens de andere leden van de huidige bezetting uit de pampers en in het Ware Leven. Generatiekloven hebben geen invloed op folkmuziek, zoveel is duidelijk. Namaste suddert enkele jaren en leidt een typisch Oosters bestaan van komen en gaan. Eind jaren ‘90 wordt het Klein-Brabants muziekleven opgefrist door de jongens van Wild Turkey, een folkrock-groep met duidelijke verwijzingen naar punk en de hemelse muziek van The Levellers. Een van de coryfeeën in de groep is Jeroen Goegebuer, die er met zijn viool in slaagt om een persoonlijke sound te creëren. Jeroen is op dat moment 18, en de beroepskeuze is vlug gemaakt: conservatorium in Gent en daarna de trein op richting Arnhem (Ned). Hij wordt opgemerkt door Renald en Bruno en binnengehaald om samen de basis te leggen voor Bross en Buur-

60

mannen. Daarnaast is Jeroen geregeld gastmuzikant bij Sioen en speelt hij als vaste violist bij Folia, een veelbelovend Vlaamse folkensemble. Diederik Willems is een groene self-made man! Kreeg hij het percussieve virus te pakken toen hij met de Jeugdbond voor Natuurstudie urenlang naar de groene specht zat te turen? Niemand zal het ooit kunnen zeggen. Feit is dat zijn warme stem en dito uiterlijk een extra toets krijgen met de bodhran die hij flikflak-gewijs hanteert als stond Christie Moore er in eigen persoon op te kijken. De muzikale voorgeschiedenis van Koen De Schepper brengt ons helemaal naar Schotland en Ierland. Na een Erasmus-stage in Aberdeen verbleef hij immers enkele jaren in deze stad en ook in Dublin. Daar leerde hij naast andere geneugten de meerwaarde kennen van Afrikaanse percussie

posities en zigeunermelodieën bewijzen ze dat blind purisme niet aan hen besteed is. Tenslotte wordt ook de Belgische noot niet vergeten, met ‘covers’ van Urban Trad, Kadril en Laïs. De inkom bedraagt 5 euro. De opbrengst gaat naar natuurprojecten in de eigen streek.

Zondagswandeling Even terug naar het begin van de maand. Op 3 april staat de zondagswandeling geprogrammeerd. Deze keer richten we de neuzen naar Chaam. Natuurpunt Markvallei maakt er een wandeling in het natuurgebied “Het Broek”. Om 9.00 uur verzamelen we op het gemeenteplein in Meerle. Jack Govaerts is de gids van dienst.


HOOGSTRATEN

KEMPEN

Een eeuw Rotary International Op 23 februari 1905 stichtten Paul Harris en drie vrienden in Chicago (USA) de eerste Rotaryclub. Woensdag 23 februari 2005 – precies 100 jaar later – vierde Rotaryclub Hoogstraten, samen met de zeven andere Rotaryclubs uit de Kempen, deze verjaardag. ‘Service above self’ blijft ook vandaag nog het voornaamste principe van deze club. Rotary is de oudste service-organisatie, dikwijls nagebootst maar nooit geëvenaard. Internationaal heeft Rotary zo’n 31.600 clubs in 166 landen en telt 1,2 miljoen leden. In 1923 werd de eerste club in België opgericht. België en het groothertogdom Luxemburg tellen drie districten, 247 clubs en meer dan 10.000 leden. In de Antwerpse Kempen, zone 12 in district 1630, zijn een achttal clubs actief: Arendonk, Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout en Westerlo. De leden van de Rotaryclubs komen vooral uit het zakenleven en de vrije beroepen. Men verwacht dat zij hoogstaande ethische normen hanteren. Samen vormen zij een wereldwijd netwerk van

vrijwilligers die tijd en talenten inzetten voor de mens en de maatschappij in het kader van talrijke humanitaire projecten. De voorbije vijf jaar (1999-2004) hebben de Kempense clubs (zone 12) samen ongeveer 838.000 euro besteed aan diverse serviceprojecten in de wereld. Rotaryclub Hoogstraten alleen al besteedde bijna 90.000 euro aan hulpbehoevenden in binnen- en buitenland, in de eigen streek maar ook in Oost-Europa, in Afrika en Zuid-Amerika. Enkele projecten waren: de bestrijding van polio, begeleiding van kankerpatiënten, huisvesting voor psychiatrische patiënten, gezondheidszorg in Uganda, hulp bij aardbeving in El Salvador, de gehandicapten-

zorg, toestellen voor speelterreinen van Don Bosco, enz. Ook internationaal neemt Rotary talrijke initiatieven met humanitaire en educatieve programma’s, o.a. met talrijke belangrijke studiebeurzen. In ons land worden momenteel extra inspanningen gedaan om ook meer vrouwen en jongeren bij het clubleven te betrekken. Dat is ook nodig voor de toekomst van de organisatie. De gemiddelde leeftijd – op dit moment – van de Belgische en Luxemburgse leden bedraagt 57 jaar. Maar voor de Hoogstraatse club – opgericht in 1986 - ligt dit gemiddelde wel wat lager. De (ongeveer) veertig leden en hun huidige voorzitter, Guy Fransen, zien de toekomst positief tegemoet. (js)

maart 1955

61


KALENDER

HOOGSTRATEN 199

Tot zondag 19 juni TENTOONSTELLING schilderijen en beeldhouwwerken van Hilde Keunen in het stedelijk museum, Begijnhof, van woe. t/m zon. van 14 tot 17 uur.

Muziek en Woord der Noorderkempen.

T/m zaterdag 30 april FOTOTENTOONSTELLING met werk van Nicol’Andrea in de bibliotheek, te bezoeken tijdens de openingsuren.

Donderdag 21 april LEERLINGENVOORDRACHT, lokaal Karel Boomstraat 44, om 18 uur, org. Academie voor Muziek en Woord der Noorderkempen.

Vrijdag 1-8-15-22-29 april JOGGEN voor beginners (10 lessen), atletiekpiste Klein Seminarie, 19 uur, org. KWB.

Vrijdag 22 april MACROCOSMICA + The Sedan Vault. Postrock, in de Cahier.

Vrijdag 8 april MILLIONAIRE, deuren open vanaf 21 uur, Cahier de Brouillon, een cool café én muziekpodium.

Zaterdag 23 april WEGRIT ‘België-Holland’, café De Gelmel, vertrek 13-15.30 uur, org. Hoogstraatse Wielertoeristen. STREEKGASTRONOMIE met vzw Erfgoed Hoogstraten in de hotelschool om 19 uur (inschrijven voor 15 april).

Zaterdag 9 april K-LIBER & MC FARAH, Carribean rap uit Nederland, in de Cahier. Zondag 10-24 en dinsdag 12-26 april LAERMOLEN in werking, Molenstraat, 14-16 uur, org. vzw De Laermolen. Maandag 11 april JAZZCONCERT met The Cotton City Jazzband om 20 uur in zaal St.-Cecilia, org. The Marckriver Jazzclub. Dinsdag 12 april INFO-AVOND keukenafval verwerken, om 20 uur in het administratief centrum, org. compostmeesters en milieuraad. Vrijdag 15 april SOIREE DB_14: Regis, Josh Lasden en Drazz. Funky deephouse, in de Cahier. Zaterdag 16 april t/m zondag 8 mei KUNSTPROJECT ‘Ceci n’est pas une fraise’, centrum, org. Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten. Zondag 17 april OPENDEURDAG VTI – Spijker, Gelmelstraat 62, 10-17 uur. OPENDEURDAG basisschool Spijker, Ant. de Lalaingstraat, 10-17 uur. Dinsdag 19 april MARKT in het centrum van 8 uur tot 12.30 uur. Woensdag 20 april LEERLINGENVOORDRACHT, lokaal Karel Boomstraat 44, om 15 uur, org. Academie voor

62

ZIE OOK: WWW.FLAPUIT.BE

OPENDEURDAG ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD - Karel Boomstraat 44 – van 9 uur tot 17 uur, om 14 uur officiële inhuldiging nieuwe lokalen – doorlopend optredens, workshops en open lessen – inschrijven voor 16 april – inlichtingen op telnr. 014/69.95.39 of 0473/64.03.27, e-mail madn@pi.be – org. Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen. Zondag 24 april LENTECONCERT van muziekmaatschappij St.-Cecilia in zaal Sint-Cecilia om 15 uur. OPENING Kempens toeristisch seizoen & OPENDEURDAG toeristisch infokantoor van 10 tot 17 uur met diverse activiteiten in de Vrijheid. OPENDEURDAG bed & breakfast De Venhoef, Minderhoutsestraat 51B. SCHOOLFEEST gemeenteschool, Gravin Elisabethlaan, 14-18 uur. SCHOOLFEEST Klein Seminarie, Vrijheid 234, 13-18 uur.

202

MEER Zaterdag 2 en zondag 3 april CHIRO-weekend in de tent aan het plein, Donckstraat, zat. 21 uur en zon. 12 uur, org. Chiro. Maandag 4-11-18-25 april JOGGEN voor beginners, oud voetbalplein, Meerseweg, 19.30 uur, org. KWB. Dinsdag 5-12-19-26 april JOGGEN voor gevorderden, voetbalveld aan de Meerseweg, 19.30 uur, org. KWB. Zaterdag 9 en zondag 10 april ANTIEK- & VLOOIENMARKT, parochiezaal Donckstraat, zat. 14-18 uur, zon. 9-12 uur – verkoop 13.30 uur, org. fanfare De Eendracht. Zaterdag 16 en zondag 17 april: HOBBYTENTOONSTELLING KBG in de parochiezaal. Zaterdag geopend van 14.00 tot 18.00 uur, op zondag van 10.00 tot 18.00 uur. Zondag 17 april WIELERWEDSTRIJD op de weg, De Mosten visserslokaal, vanaf 11.30 uur, org. fietsclub De Vlinders. Zondag 24 april TWEEDEHANDSBEURS kinderartikelen in de parochiezaal van 13 uur tot 15 uur, org. Gezinsbond.

Donderdag 28 april OPTREDEN Woordklas, lokaal Karel Boomstraat 44, om 19 uur, org. Academie voor Muziek en Woord der Noorderkempen. 200

Vrijdag 29 april VERLICHTE AVONDMARKT in de Vrijheid vanaf 17 uur. Zaterdag 30 april VRIJ PODIUM voor muziek & woord ‘Grote Prijs Peerke Donckers’ om 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker, org. JOZIB.


KALENDER

MEERLE

WORTEL

Nieuw in Hoogstraten:

BOEKHOUDING & BELASTINGADVIES

April & mei FIETSZOEKTOCHT, org. Gezinsbond.

ANSOMS ACCOUNTING

Vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 april EXPOSITIE beeldentuin, kunstgalerie De Laro, Lage Rooy 14, vrij., zat. en zon. van 14 tot 17 uur.

Gravin Elisabethlaan 1 bus 6 - 2320 Hoogstraten Tel. +32 (0)3 366 65 11 - Fax +32 (0)3 366 65 12 Gsm +32 (0)496 10 36 74

0175

Zondag 3 april WANDELCRITERIUM Grenswandeling, parochiezaal Gemeenteplein, 8-15 uur, org. KWB. WANDELING in natuurgebied Het Broek (Chaam), vertrek 9 uur aan het Gemeenteplein, org. Natuurpunt. Woensdag 6 april T-SHIRTTALENT, parochiezaal Gemeenteplein, 19 uur, org. KWB. Zondag 10 april PROV. DRESSUURDAG PONY’s, Rietweg, 9 uur, org. De Marckeruiters. ONTBIJTBUFFET, parochiezaal Gemeenteplein, 8 uur, org. Gezinsbond Zaterdag 23 april ASPIROCK met The red car, Four Twenty, Bekman en de Muilezels, Dr. Monster en The Agitators, vanaf 18 uur in de Chiro-lokalen. Zondag 1 mei LEVENDE SJOTTERSBAK – ploegenwedstrijd, vooraf inschrijven bij de KWB.

MEERSEL-DREEF

Di. & woe. gesloten Tot ziens An en Fran

218

MINDERHOUT Zaterdag 2 en zondag 3 april AUTOCROSS in Hal, zat. 13-18 uur en zon. 11-18 uur. Maandag 18 april BIJBELAVOND, kennismaking met de nieuwe vertaling om 20 uur in het parochiecentrum.

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Maandag gesloten Keuken open 11.30-22.00 u - Zondag van 11.30-21.30 u. 210

Vrijdag 8 en zaterdag 9 april KINDERTONEEL ‘DE VAL VAN RIDDER METAL’- Parochiezaal - 19.30 uur - inkom: 4 euro, kaarten reserveren in info bij F. Strijbos, P. Declerckstraat 13, Wortel, telnr.03/314.90.38, e-mail: strijbosfrancine@hotmail.com –org. Toneelvereniging Willen is kunnen. Zondag 10 april OPENDEUR TENNISCLUB - TC De Langenberg – van 13 tot 17 uur - info bij R. Schrijvers, Grote Plaats 29, Hoogstraten, telnr. 03/314.84.31 – org. TC De Langenberg Zaterdag 16 april SOLIDARITEITSQUIZ - Parochiezaal – 20 uur– info bij V. Cornelissen, Achtelsestraat 52, Hoogstraten – 03/314.40.01 – org. ACW fusie Hoogstraten Zaterdag 16 en zondag 17 januari AUTOCROSS – Langenberg – zaterdag van 13 tot 18 uur, zondag van 11 tot 18 uur inkom, zaterdag 5 EUR, zondag 6,50 EUR – info bij L. Peeters, Langenberg 2, Wortel – org. White Power Zondag 17 april ERFGOEDDAG – Wortel – Kolonie – boerderij – Stedelijk Museum – Begijnhof 911 – 2320 Hoogstraten – 03 314 65 88 – museum@hoogstraten.be Zondag 24 april WIELERWEDSTRIJD DAMES ELITEN – om 15 uur – info bij B. Snyers, Vogelhofstraat 10, Wortel, telnr. 03/314.47.77, e-mail: bertsnyers@versateladsl.be - org. Bert Snyers.

198

Zondag 27 maart: KINDERVIERING in de paterskerk op de Dreef om 10u30. m.m.v. De Franciscaanse Zonnetjes. Maandag 28 maart: EERSTE COMMUNIE in de paterskerk op de Dreef om 10u30. Zaterdag 2 april: PLECHTIGE COMMUNIE in de paterskerk op de Dreef om 15u. Zondag 3 april: ST.-QUIRINUSVIERING om 11u30, met paarden-, pony- en tractorenwijding in de St.-Luciakapel op Meersel en dressuurdag van de Marckruiters, info: 03 3157870. Donderdag 7 april: MIDWEEK PAASTOCHT WANDELING KVG langs Mark en bos. Inschrijven van 9 tot 15u in zaal “Bij de Paters”, 5-7-15 km, meer info: 0495.52.39.42. of 03.314.41.27. Vrijdag 8 en zaterdag 9 april: LENTECONCERT fanfare “Voor Eer en Deugd” om 20u in zaal “Bij de Paters”. Zondag 24 april KINDERVIERING in de kerk bij de paters om 10.30 uur, org. werkgroep Kindervieringen. VLAAMSE MOLENDAG Watermolen Dreef, gratis toegang, 10-17 uur.

63


HUISARTSEN Als u beroep wilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.314.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

APOTHEKERS

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. DE VOORZORG, 24u/24u, tel. 014 40 92 44. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (03/315.92.29) en LIA GEERTS (03/314.81.63) JORIS BUYLE (03/314.13.08) LOU VAN BOUWEL (03/314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (03/314.80.68) VERA HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK (03/314.30.48) en MAY VERMEIREN (03/315.75.48) KRIS SAENEN (03/314.24.39) JOHAN ADAMS (03/314.17.31) en ANJA KROLS (03/314.85.17) LIEVE ROOS (03/314.58.76)

64

Van 25 maart tot 1 april: APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdreef 20, SintJozef Rijkevorsel, tel. 03 312 12 20. Van 1 tot 8 april: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74 Zaterdagvoormiddag 2 april: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout, tel. 03 314 40 74. Van 8 tot 11 april: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73. Zaterdagvoormiddag 9 april: APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer, tel. 03 315 77 73. Van 11 tot 15 april: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 03 669 64 24. Van 15 tot 22 april: APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014 63 33 83. Zaterdagvoormiddag 16 april: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel, tel. 03 314 38 68. Van 22 tot 29 april: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03 314 60 04. Zaterdagvoormiddag 23 april: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03 314 60 04. Van 29 april tot 6 mei: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Meerle, tel. 03 315 73 75. Zaterdagvoormiddag 30 april: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, Meerle, tel. 03 315 73 75.

Uw maat in je tuin!!! Tuinaanleg-onderhoud/Beregening en bestrating

Pyperpad 15 - 2321 Meer - tel. 03/315.43.13

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. & fax: 03 314 55 04 e-mail: jozef.schellekens@skynet.be

H.R.T. 44.797 B.T.W. 419.121.756 BANK 733-3243117-49 Redactie: tel. 03 314 55 04 Administratie: tel. 03 314 51 03

Kopij Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 27 april. Alle kopij voor deze editie verwachten wij ten laatste op woensdag 13 april. Tot zondag 17 april kan u het sport- en dorpsnieuws nog binnenbrengen.

Lid van de Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

204


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.