december 1995 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

maan

MAANDBLAD ELFDE JAARGANG, NR. 128 DECEMBER 1995 PRIJS: 60 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

VOOR BOER EN TUINDER

Sinterklaas? Kerstmis? Nieuwjaar?

Het ideale geschenk? Een abonnement op De Hoogstraatse Maand Bel! 314.41.26 I 314.55.04 of 314.49.11 Wij zorgen ervoor!

RenéVoet


0

p

s

L

Weg met sport! Gevraagd naar het geheim van zijn lange leven, antwoordde Winston Churchill (staatsman, tweevoudig Nobelprijswinnaar, sigarenroker): 'NO SPORTS!' Wordt het inderdaad niet stilaan tijd die mythische dwingeland, die 'sport' heet, neer te sabelen. Wel wil ik meteen stellen dat tot de leeftijd van 18 jaar sport en gymnastiek verplichte leerstof moet blijven. Wie zich op die leeftijd desondanks niet gevonden heeft in de weldaden van de sportbeoefening, mag zonder scrupules afhaken en hoeft zich zijn verdere leven niet meer op te zadelen met schuldgevoelens. Hernihaar mag voor mijn part, samen met het al dan niet terecht behaalde diploma, een attest 'Sportvrij Lijf' uitgereikt worden. Ik ben de sportleraar van het Klein Seminarie nog steeds dankbaar dat hij voor mij deskundig de grenzen van mijn sportieve kunnen heeft afgebakend. Hij was een 'ingoed' man die desondanks 'den beul' werd genoemd. Zeer onterecht. Hij had de 'afbakener' moeten heten. Aan het klimraam heeft hij mij meermaals tot 'spanstrekstand' gedwongen (mijn handen vastgekneld aan het raam, zijn rug onder de mijne, pril gemacht(je) vooruit en benen in de lucht!), tot grote vreugde van het soepele deel van de klas. L.O. (lichamelijke opvoeding) bracht mij dit steevast een 5 op, waar ik hooguit een 2 verdiende. Toen had ik reeds de grenzen van mijn kunnen moeten kennen. Getormenteerd door een opkomend buikje heb ik me toch gewaagd aan enkele 'haalbare' sporten. Voetbal. Een liesbreuken 6 weken plaaster (knie gebroken) verder heb ik afgehaakt. Met afgrijzen zie ik nu met Paas- en Pinkstertornooien de Hoogstraatse Josip Webers van hun traktor of karweistelling springen om voor de Landelijke Gilde of De Westhoek totaal onvoorbereid het groene strijdveld te betreden. Terwijl 'die van ons' met de kinderen haar zoveelste pannekoekje moet gaan eten in Meersel-Dreef. Een schreeuwlelijke beker en 6 weken Ziekenkas worden regelmatig haar deel. Gelukkig heb ik de drang aan te sluiten bij Fietsclub De Zoemende Ketting (of hoe ze ook heten) tijdig kunnen onderdrukken. Wij hadden pas gebouwd en een fiets van 60.000 fr., een narrepakje en wekelijks naar de apotheker voor Captagon, hoestsiroop (efedrine) of een busje

Ventolin kon er niet meer bij. Nochtans had ik heroïsche verhalen gehoord van fietstochten naar Scherpenheuvel, waar op de terugtocht, 3 trappisten achter de kiezen, de laatste 40 kilometer in ware Luik - Bastenaken - Luik -stijl werden afgelegd. Collega's met rugklachten (onnatuurlijke houding), zadelpijnen, schaafwonden en sleutelbeenbreuken (valpartijen, voeten vastgesjord!) hebben me definitief van deze 'recreatieve' volkse sport doen afzien. Zwemmen. Daar is niks mee mis, had mijn kinesist me verteld. Naar Beerse dus maar. Des avonds steevast naar huis met rode ogen. Het chloor deed zijn zuiverend werk tot achter mijn oogbollen. Niet zuiverend genoeg echter voor de opgelopen voetschimmels, wratten en pijnlijke oorontstekingen. Laat uit hé, dat zwembad in Hoogstraten! Tennis of squash misschien? Een terrein vinden is niet moeilijk. Daar waar de auto's snel-snel verkeerd geparkeerd staan, daar is een tennisterrein. Wie met de fiets komt, zal zich niet vinden in het wereldje van nieuwe intelligentsia en nijvere neringdoeners. Elke kwetsuur wordt geweten aan: Chot, zo druk vandaag, geen tijd voor opwarming. En als ik nu eens samen met mijn eega ging aerobic-en. Had ik haar, ter bestrijding van haar 'rijbroeksyndroom' en op absoluut aanraden van 'de Flair' niet drie video' s van Jane Fonda kado gedaan? Later gevolgd door de verzamelde Callenetics, maar dat terzijde. Meegesleept door de ritmische dreun heb ik er twee, tot ultieme uitputting, van afgewerkt. Was dat lek-

G

ker zeg! Tot de dokter mij vertelde dat ik 'hartkloppinkjes deed' , wat ik voordien niet had. Aerobicpak in de kast en sindsdien gaat het weer veel beter met mijn hart. Dank u. Enkele jaren heb ik vrij mogen leven van enige sportdwang. Tot een vriend, in een vergevorderd stadium van midlife-crisis, zich voorgenomen had 'de marathon' te lopen nog voor zijn 50ste. Met een afnemende (lichaams )potentie voor ogen, startte ik de training voor deze ultieme heldendaad (Rotterdam ofLonden, misschien?). Volgens Test Aankoop was NIKE-Air het veiligste schoeisel. Echter niet voor de longontsteking die ik opliep (14 dagen Ziekenkas); (jamaar,je moet door de neus ademen!). Evenmin voor de schoudergewrichtontsteking (1 week Ziekenkas). Mijn marathon is er nooit gekomen. Mijn schokvrije Walkman is er nog, voorop de bus. Als iknuonderhetlatelantaamschijnsel een schim zie voorbijzoeven denk ik maar: Midlife-crisis is een erge ziekte! Even had ik mijn hoop gevestigd op zonnige middagen golfsport Het goede evenwicht tussen concentratie en ontspanning, tussen natuur en inzicht. Wandelend over verantwoord vrijgemaakte vlaktes, langs stukjes geconserveerde flora. Gelukkig heeft het 'Groene Geweten' me tijdig behoed voor deze sportieve dwaling en nog meer verloren illusies. Maar sinds de woorden van wijlen (ja, eenmaal gebeurt het toch) Churchill tot mij zijn doorgedrongen voel ik me kiplekker en vrij . ' No Sports' . Het mag, zeg. Mijn gezondheid vaart er voorlopig wel bij en zeker mijn gemoedsrust. · Dank u, Winston! L. v.R.

Voor alle duidelijkheid

SPORTLETSEL-

In het vorig nummer (blz. 13 en 14) verscheen de tekst 'HOOGSTRATEN KOOPT WORTEL-KOLONIE' . Omdat hierin een oproep tot aktie (uitknippen en opsturen) vervat zat, wenst de redaktie enige verduidelijking te maken. Dit artikel was een persoonlijk, maar wel goedgekeurd initiatief van ondergetekende die wel de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud opneemt. Bedoeling was ondermeer de goegemeente ervan te overtuigen dat het voor een gemeente als Hoogstraten materieel mogelijk is om deze eigendom te verwerven. Daarnaast werd bekeken welke bestemming en gebruikswijzen voor dit gebied mogelijk zijn. Niet in de laatste plaats bevatte de tekst een oproep tot overleg, samenwerking en aanpak. Natuurlijk verwachtte men niet dat die strook massaal zou opgestuurd worden: als blikvanger diende deze de tekst te ondersteunen. Het middel is niet de boodschap. Andere bedoelingen vermoeden of bedenken, komt op rekening van de lezer.

PREVENTIE

Warre Palmans 2

A

Wie zonodig vindt dat hij/zij toch moet sporten (jawel, hetmàg natuurlijkwel), doet er goed aan de brochure Sportletsel Preventie, uitgegeven door Het Rode Kruis en de Vlaamse Gemeenschap, op te halen rechtover de balie in het Administratief Centrum of in de bibliotheek. Schrik echter niet van de Griekse (?) loper op de voorpagina. Het 'sportletsel' werd hem vermoedelijk aangemeten door een overkuise tekenaar.


man in de maand Een leven lang voor Boer en Tuinder 'Op school kwamen er nogal wat sollicitatiebrieven toe, geadresseerd aan 'Mevrouw de Directrice I. Voet', want voluit heet ik lrene Voet, spreek uit als Irené, maar zonder accent aigu op de laatste letter', zegt René Voet die dit keer onze Man in de Maand is. Gans zijn beroepsleven speelde zich af in de Land- en Tuinbouwschool in Hoogstra ten. Onmiddellijk na het afstuderen in 1954 kon hij er aan de slag en hij zwaaide af op 30 juni 1995 als laatste directeur. 'Houd immer voet bij stek', is zowaar zijn lijfspreuk die op de schouw in de living hangt. Een grootnonkel van hem had deze woorden in de schouw gebeiteld in Kapellen en bij het uitsterven van deze tak van de familieboom vroeg men René om dit motto verder levend te houden. Nogal wat kleine herinneringen heeft hij voor ons uit zijn geheugen opgediept, vooral uit zijn jeugdjaren. Het was aangenaam luisteren.

Een Wortelse jeugd Toch een vervelende zaak, dat van die voornaam. Oorspronkelijk dacht hij dat hij Ireneus heette, want op het doodsprentje van zijn grootvader stond dit ook. Maar in de geboorte-akte werden de laatste twee letters weggelaten. Vandaar. De naam zou van Griekse oorsprong zijn en ' vredelievend' betekenen.

was er ook nog tijd voorravotten en kattekwaad. Sjotten, hodde bedot, en potteke stamp op de Grote Plaats met Janneke Donckers, Vic Van de Mierop, Suske Renders en volk van Louis Lambrechts. Geen echte voetbal: 'aan sport heb ik nooit echt ged~an ' . Op de boerderij was het zowat de zoeten inval

Op de trouwdag was er gelegenheid om de gansefamilie Voet op de foto te zetten. Van links naar rechts: los, Marcel, Gust, Irene, Jan, Eugeen. Onder: Gusta, vader, moeder, Maria. René werd thuis geboren op de Grote Plaats in Wortel op 17 februari 1933, als oudste van 8 kinderen. Broer Jos woont daar nog steeds. Vader Aloïs, overleden in 1976 na een ongeval, was boer en gehuwd met Mit Mertens uit Beerse, nu 88 jaar en verblijvend in het rusthuis. Hard labeur was het op de boerderij in zijn jonge jaren, herinnert hij zich nog. Thuis moest er geholpen worden, bij de oogst en met de beesten. Spelen maakte niet veel kans, Maar toch

van de buurt: 'Volk liep er altijd wel rond en we waren bezig met het opzetten vim tenten van jute-zakken op het erf, of het graven van gangen in het stro, of uit de hoogste balken van de schuur springen. Tot er één een been of zo brak, die voerden we dan met de kruiwagen naar huis, en dan was het weer gedaan voor een tijdje' . Grootvader was ook zijn peter, woonde naast hen en was nogal veel bezig met zijn petekind: omdat hijzelfkoster-organist was, moest en zou

René Voet René muziek leren. De tweede keer dat hij het Lof mocht spelen in de kerk, miste hij de derde noot en vanaf dan zou hij vanachter het orgel wegblijven. In die periode was René ook misdienaar. Bij een processie in de kerk droeg hij voor het eerst het grote kruis voorop, vertrok in de verkeerde richting en kwam onder het hoogzaal de processie tegen, tot leute van de volle kerk.

De kogels om de oren De lagere school doorliep René te Wortel. In de kleuterschool zat hij bij juffrouw Peeraer, die met een lange stok in de klas stond. Wanneer je iets teveel had gezegd in de klas, moest je uren op de trede staan met een lange tong aangebonden. Daar stond je dan als schandpaal. Zo' n methodes werden in de bewaarschool toegepast, dat vergeet je dus nooit. 'Bij meester Braspenning in het derde leerjaar leerden we onder de bank kruipen als er vliegtuigen overkwamen' . Als jonge knaap maakte René het uitbreken van de tweede Wereldoorlog mee. Vanaf Pasen 1945 volgde hij het zevende in het Seminarie als intern. Daar werd tot in de maand mei in de kelder geslapen. Eén van de pesterijen daar bestond er in zoveel mogelijk melk te drinken, zodat er 's nachts veelvuldig naar de piston moest gelopen worden. Bedoeling was om deze vol te krijgen en te doen overlopen. Blijkbaar kleeft een dergelijke jonge oorlogservaring op het netvlies. In september 1944, bij de aftocht van de Duitsers lagen de Engelsen reeds op Bolk verschanst. Op dat moment kreeg vader Aloïs de idee om 3 koeien uit de weide te halen uit schrik er anders niet meer bij te geraken. Broer Gust moest ook mee. Alles was muisstil, als stilte voor een storm, middenin het front. Plots hoorden en zagen ze de Papenvoortbrug en de trambrug in de lucht vliegen, waarna beide stellingen het vuur op mekaar openden. Alsof men gewacht had tot zij met hun koeien gepasseerd waren. De kogels vlogen hun om de oren. Van toen afwist René hoe kogels fluiten. Dat de ouders uit die tijd toch wel 'astrant' waren, besluit René uit volgende anekdote. In volle oorlogsjaren, amper 12 jaar oud diende hij op zijn eentje met de fiets naar Sint-Lenaarts te rijden om er bij een kwakzalver poeder te halen om de koeien 'vol' te krijgen. En op de vraag wat te doen als er vliegende bommen zouden komen, antwoordde vader: 'Dan gaat ge maar in de gracht liggen.'

3


,tiiAN IN DE MAAND achter de zagerij Van Erck, waar nu het naaiwinkeltje gevestigd is. Ondertussen zijn de vier kinderen, Annemie, Greet, Liesbethen Jan het ouderlijk huis uitgezwermd. Louisa heeft zo'n twintig jaar als verpleegster op het PMS-centrum gewerkt. Zij is nu nog geregeld een week mede verantwoordelijk voor de geneeskundige . zorgen tijdens Ziekenzorgvakanties van de CM, in Spa en Nieuwpoort Nooit heeft René in de zuivel gestaan. Het toeval wil dat een ver familielid hem bij Directeur E.H. J. Roggen van de Land- en Tuinbouwschool aanbevolen had, op diens vraag naar iemand voor in de klas. Vanaf 1 september 1954 zat hij dus in het onderwijs. 'Ik heb nooit tegen mijn goesting les gegeven ' , zegt hij . Het is voor hem een groot genoegen geweest meegewerkt te hebben aan de vorming vanjonge bedrijfsleiders die nu mooie bedrijven en gezinnen onder hun hoede hebben in de Noorderkempen. Van 1954 tot 1986 stond René in de klas. De volgende negen jaar was hij het laatste hoofd van de instelling, die vanaf dit schooljaar gefusioneerd is met het VITO.

Aan het werk in het labo van het Rijksinstituut Zuivel te Gent. Het was ook de tijd dat er voor dag en dauw naar de kerk werd vertrokken, in een tijd dat er nog geen openbare verlichting was, pikkedonker was het overal.

uit een landbouwersgezin leek de keuze dan ook gemaakt. Dat het een Rijkszuivelschool (een staatsschool) betrof, dat was de grootste doodzonde in die tijd. Je werd bijna buitengekeken.

Meer dan onderwijs Nogal wat mensen uit het onderwijs van zijn generatie deden naast hun dagtaak nog wat bij.

Trek uw plan Lange weken klopte hij op het Seminarie als intern. René had er 7 jaren nummer 7. Een grote gevlochten mand (koffer) diende om alles voor 1 trimester aan te voeren, en nog wel met paard en kar van melkboer Louis Verheyen, vader van Jan en grootvader van Gert. Zes dagen les per week, onderbroken door de regelmatige wandelingen naar het Withof, om daar op korte tijd zoveel mogelijk sigaretten te roken. Want alleen daar mocht gerookt worden . Om het favoritisme uit te schakelen diende er steeds gewandeld te worden volgens de regel ' Nunquam duo, semper tres', nooit met twee, altijd met drie. Die lange trimesters waren geen probleem oor René. 'Ik weet dat anderen er nu nog frustraties van hebben . Reden was dat er thuis moest gewerkt worden. Vader zei altijd : Schiet uw flierefluiters-kleren maar uit.' Precies alsof je heel de tijd niks gedaan had. Daarom ook, hoe zwaarder gekwetst, hoe liever, zoals op een keer toen hij bij het koren pikken een stuk van een vinger bijna afsneed. Zijn Plechtige Communie deed hij moederziel alleen op het Seminarie in 1946, niemand van de familie was daarbij. Broer Gust deed in hetzelfde jaar apart de zijne in Wortel waarvoor René zelf wel even naar huis mocht. Na afloop van de plechtigheid op het Seminarie werd er gegeten in de professorenzaal (Jordaan) en dronk hij zijn eerste glas wijn. Ziek van geweest. In de Retorika kwam het onvermijdelijke gesprek met de Superior: wat ga je doen hierna? Nogal wat priesters en missionarissen zijn uit de lichting 1951 gekomen. leder jaar met 11 november komt de groep nog samen. Als je iets anders wou doen, zat de schrik er wat in en werd je anders bekeken. Thuis werd er niet over gepraat. Je moest je eigen plan trekken. Niemand was met je bezig. In een advertentie had René iets gelezen over een nieuwe studierichting in Gent die te maken had met zuivel. Niet dat hij veel achter dat woord kon plaatsen. En ooit had er in de kerk een 'Offer voor het zuivel' gestaan . Komende

4

Bij Koning Albert samen met de Ghesellen van de Aardbei. Op drie dagen tijd in augustus werden ze met enkelen ingewijd in de beschrijvende meetkunde ter voorbereiding van het ingangsexamen.

Oudere jeugd Na drie jaar keerde René terug met de titel Technisch ingenieur in de Zuivelbedrijven. Een titel die voor enige jaren door wijlen Minister Coens omgezet werd in industrieel ingenieur Landbouw . Voor zijn stage fietste hij naar Baarie-Hertog waar de bus naar de melkerij in Tilburg werd genomen. Een modelmelkerij was dat. Ook in Loenhout en Merksplas leerde hij alles van melk, boter en kaas . Rond die tijd leerde hij ook zijn echtgenote kennen tijdens Wortelkermis. Louisa Coppens van het Hoekeinde in Merksplas gaf hem het jawoord op 8 juli in 1958, bij schitterend zomerweer. Tot in 1962 woonden ze in Minderhout,

Door zijn afkomst, zijn opleiding en zijn beroepssituatie leek het niet onlogisch dat René Voet terechtkwam in de boerengildes om voordrachten te geven. 'In hygiënische omstandigheden melk produceren', was een veelbeluisterd onderwerp. Of overdoelmatige bemesting: 'Gebruik drijfmest, maar overdrijf niet' , was het advies van 20 jaar geleden. Maar wat is het gevolg? Het mestaktiep Jan, want men heeft wèl overdreven. Bij de opkomst van de maïs diende hij terug de toer der Kempen te maken om hierover voorlichting te geven. Om de veranderende boerenstiel te kunnen blijven adviseren, diende er ook bijscholing gevolgd te worden: op de universiteit in Gent, en bij de Boerenbond. Maar er was nog meer. Vanaf 1960 was René ook ' boeman' op de Veiling: tijdens de ganse grote vakantie fruit keuren was ook een bezigheid. Er diende heel wat 'Senga Sengana' te worden afgekeurd, tot


MAN IN DE MAAND ergernis van de producent uiteraard. Of het schatten van uitbraak van dieren voor de verzekeringen. Uit de weide ontsnapte dieren richtten nogal eens schade aan, aan de gewassen. De opgelopen schade diende vergoed te worden en daarvoor kwam hij dan langs om deze te schatten. Iets gelijkaardigs was konijnenschade opmeten samen met vrederechter en griffier. Op het vorrningsstation Antwerpen-Noord waren er tal van hoge taluds waarop de treinsporen liepen. Een ideale bakermat voor kolonies knaagdieren. Aan omliggende domeinen werd nogal wat schade aangericht, zodat degenen die hetjachtrecht bezaten, de eigenaars van de gewassen dienden te vergoeden . Konijnenschade moet dubbel betaald worden, en die regel bestaat nog steeds in België. Met zijn 2pk-tje kwam hij dan ook overal in de Kempen. Nog een verhaaltje uit de vele. In Rijkevorsel had een paard een gazon belopen en werd er 10 frank per poot toegekend. Een niet tevreden eigenares wenste meer te trekken en beweerde

verenigde landbouwcomrnices. Ook de organisatie van een jaarlijks teerfeest nam René op zich. Via de school en de leerlingen kon hij menig landbouwersouderpaar overhalen om lid te worden. Er waren destijds een massa leden, waarvan er nu nog een 100-tal overblijven. Er is al zoveel te doen en de boeren hebben het al zo druk dat het teerfeest en de jaarlijkse reis kwamen te vervallen. Eénmaal per jaar is er nog wel een studiedag, die gewoonlijk handelt over toelagen en nieuwe maatregelen. Secretaris is hij ook van de Gewestelijke Vereniging Rundveehouders Hoogstraten. Doelstelling is om nog meer produktiefvee te bekomen. Daartoe is melkcontrole noodzakelijk en richt men zich op kwaliteitsstieren. waarvan men prima-zaad voor K.I. tracht te bekomen, zelfs uit Amerika. Bij deze vereniging is er jaarlijks de algemene vergadering die steevast om 16 uur wordt afgesloten met worstebrood. Als de bakker het niet vergeet zoals al eens gebeurd is.

De lijfspreuk van René Voet. (het mannetje in de boom zal er wel geraken)

Aardbeien van ... ? Bij de Ghesellen van de Aardbei heeft René zich nooit erg bezig gehouden met de organisatie. Dat was de taak van het bestuur onder de bezielende leiding van wijlen Dr.Ir.Jan Aerts. Vooral de crisis in de sector bracht met zich mee dat de promotionele aktiviteiten van dit gezelschap op een lager pitje werden gezet. 'Beangstigend', vindt hij de toekomst van de tuinbouw sector. Ik kan ook niks voorspellen op dat gebied. Niemand weet wat er hier ten gevolge van de verscherpte concurrentie uit Spanje en andere zuiderse landen gaat gebeuren. Tot nog toe kon je uw kost verdienen als je handen had. Geen enkel van de studenten die afstudeerden, kwam in de werkloosheid terecht. Ook de sierteelt en tuinaanleg nam vele werknemers aan. Die sector echter blijft maar bestaan zolang de mensen het kunnen blijven betalen. In land- en tuinbouw draait alles om de vraag of overnames nog betaald kunnen worden. De on-

Louisa en René op vakantie in Nederland. dat het paard ook al haar ondergoed van de wasdraad had gegeten. 'Dat moet je dan toch maar bewijzen', heeft René op dat moment uitgeroepen. Een geweldige leerschool was dat. 'Dat allemaal was voor mij een verrijking', stelt onze gesprekspartner. 'Je kwam overal en je had kontakt met veel mensen. Die schadegevallen gebruikte ik dan weer in de lessen economie en in de wiskunde, als vraagstukken.'

Landbouwcommice? Nooit van gehoord, zult u zeggen. Wel dan moet u zich reppen naar René Voet, die weet er alles van. Als secretaris van één van de oudste landbouwverenigingen is hij opvolger van wijlen Jef Desmedt. Voorlichting geven aan de land- en tuinbouwers was de hoofdopzet van deze vereniging. Van weide-afrasteringssystemen tot onkruidbestrijding in maïs, het waren voorbeelden van hetinrichten van prijskampen, gesubsidieerd door de Provinciale Landbouwkamer. Op dezelfde wijze werden 20 jaar geleden vele elektrische installaties beveiligd bij de ingeschreven deelnemers. Elk lid ontvangt alle 14 dagen 'De Landbode', het tijdschrift van de

De kinderen van het gezin Voet-Coppens: Liesbeth, Annemie, Greet en Jan. 5


MAN IN DE MAAND dernemingen die blijven bestaan, zullen of moeten groter worden. Maar kan een groot bedrijf nog overgenomen worden? Op school waren de meeste leerlingen zeker van de arbeid en een inkomen doordat ze meestal thuis konden instappen in het ouderlijk bedrijf. In sommige families kan dat al niet meer. 'Ik wil ook geen valse profeet zijn op dit gebied, maar ik hou mijn hart vast voor de toekomstige bedrijfsleiders. Groot probleem zal de concurrentie zijn .' Als een paal boven water staat dat geschooldheid en bijscholing een permanente opdracht is voor de land- en tuinbouwer die wil overleven. Wie in het vak gaat, moet zien dat hij op en top geschoold is. Of je laat steken vallen. Kwaliteitswaarborg staat bovenaan. · Onderlegdheid en vakbekwaamheid zijn eisen die ook aan de leerkrachten worden gesteld wil menjonge mensen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Kursussen 'sturing van serres' en 'in vitro-teelt' in de tuinbouwsector en verder 'zuivelbereiding' en 'klauwkappen' in de landbouwsector worden netoverschrijdend aan het HIK in Geel ingericht, dank zij het Strategisch Plan Kempen.

Een flinke voorraad voor de Kerstdagen.

Samen met het VITO Twee generaties studenten heeft hij zien passeren : vaders en zonen (of dochters). Als directeur was hij de laatste 9 jaar minder met onderwijstaken bezig dan wel met het draaiend houden van een school. Hij bekommerde zich het meest om het behoud van het personeel. Iedereen aan het werk houden zou vooral de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Twee maanden na zijn afscheid heeft het ge-

duurd vooraleer hij nog eens op de school is geweest. De integratie in het VITO loopt gesmeerd. Zo is hij erg blij dat er een coördinator is vrijgesteld om de specifieke belangen van land- en tuinbouwafdeling te bewaken en te verdedigen naar het overkoepelend comité. Met de Kolonie zijn er enkele hectare grond samen in bewerking, wat vooral de praktijkoefeningen ten goede komt. Ploegoefeningen, klauwkappen

Tijd te kort

VLOEREN EN WANDTEGELS

Wie de tuin van René Voet betreedt, merkt allengs op dat hier een gevorderd hobbyist aan het werk is. Op het eerste zicht wat verwilderd, is er toch struktuur en een mensenhand in zo'n natuurlijk aandoende hof vast te stellen. De kalkoenen achter de draad zijn typische eindej aarsprodukten. Vrijdagavond is hij steevast te vinden op de repetitie van het zangkoor zodat er op zondag tijdens de hoogmis perfekt Gregoriaans klinkt in de kerk. Regelmatig stappen als lid van de Wandelclub Noorderkempen brengt het echtpaar Voet in alle windrichtingen van Vlaanderen en de Ardennen, samen met de voorzitter van de Wandelclub Wim Verhoeven. In dit verband is hij bezig met het uitstippelen op Hoogstraats grondgebied van een wandelweg als onderdeel van het Europese netwerk 'Grande Route' . De geel-rode bewegwijzering vindt men terug tussen Meersel-Dreef en Papenvoort aan de Diept. Als nieuw lid bij de CRM wordt hij ook door deze vereniging van huis gelokt voor sommige aktiviteiten. Bij het uitzoeken van de foto's voor deze bijdrage werd nog menig verhaaltje verteld. 'Houd immer voet bij stek' ·•

BOUWMATERIALEN

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

31A

6

en stalinrichting kunnen dus proefondervindelijk onderwezen worden. Ook in het Proefbedrijf te Meerle is de school steeds welkom. Voordeel van de fusie nu is het behoud van de tewerkstelling geweest. Door met nog voldoende leerlingen over te stappen, zijn alle leraars, ook tijdelijken en interimarissen, aan het werk kunnen blijven. Had men nog 1 jaar gewacht, zouden er zeker ontslagen gevallen zijn.


Verslag van een geëvacueerde in Oorlogstijd

Niet als God in Frankrijk uit de categorie der 16-35 jarigen CRAB'ers In de vorige editie van De Hoogstraatse Maand kon je het levensverhaal van Gust Christiaensen lezen met daarin o.a. een aantal oorlogsherinneringen. Niet alleen Gust was in 1940 naar het zuiden van Frankrijk getrokken, ook zijn broer Pons. Hij vroeg ons om ook zijn verhaal te mogen vertellen. Als allerlaatste vertrok ik thuis op de Venhoef in Minderhout op de tweede Sinksendag van 1940. Het dorp was op zaterdag 11 mei vreselijk gebombardeerd. Franse troepen rukten op naar Breda in Nederland. Er vielen verscheidene burgerslachtoffers waarvan er een aantal opgebaard lagen in het gemeentehuis. Pastoor De Bougne durfde geen mis meer opdragen wegens het aanhoudend gevaar vanuit de lucht. Bij schrijnende afwezigheid van enig burgerlijk gezag, bekommerde hij zich om de doden te begraven. Daarna begon de tijd te dringen. Franse artillerie, opgesteld aan de Hees, beschoot over onze hoofden de Bergense brug waar Duitse eenheden in aantocht waren.

Naar het zuiden Na een avontuurlijke fietstocht, in gezelschap van o.a. meester Embrechts en facteur in uniform Jef Schrijvers, over Oostmalle, Duffel en Mechelen belandden weinOpwijk waar ik mijn medevluchters verspeelde. Na herstel sukkelde ik moederziel alleen over Aalst, Roeselare, Ieper en Poperinge de Frans grens over te Hazebroek. In Abbeville geraakt ik nog net heelhuids over de Sommebrug temidden van een onbeschrijfelijke mensenchaos. In Boulogne-sur-Mer hing het vol kabelballonnen en zag ik voor 'teerst de Kanaalkust, het strand en de zee. Terug het Normandisch binnenland in kon ik in Rouen op een heuse trein met vluchtelingen, bestemming Toulouse. Toen we daar omstreeks middernacht toekwamen, mochten we niet uitstappen wegens overbezetting. Langs de kust van de Middellandse Zee dokkerden we voort naar Nîmes. 's Anderendaags ging het in gelid en te voet naar het landelijke dorpje Beauvoisin. Het luieren en straatvegen begon ons al vrij vlug te vervelen. Er werd beroep gedaan op vrijwilligerswerk in de wijnbouw. Bij madame GiranChapelle, een kranige oorlogsweduwe van 1914-' 18, heb ik gedurende drie weken zweten in de 'druiven' gewerkt. Toen werden we met begrijpelijke tegenzin opgeroepen in het C.R.A.B.-bestel en voorzien van het nodige (militaire deken, tinnen schotel en dito mes, lepel en vork) overgeplaatst naar A vignon-kazerne. Daar werden we al na korte tijd en zonder uitleg buitengezet en gehuisvest in krotten langs de muggenrijke Rhöne-oevers.

Zonder Gust naar huis België had reeds enige tijd gecapituleerd en voor Frankrijk werd de militaire toestand eveneens hachelijk. Langs een priester-leraar en een leek (de Nederlander Jan Stals), verbonden aan het Collège St.-Joseph, werden we daar behoorlijk opgevangen. Tijdens dit zorgeloos verblijf in de Pausenstad, kreeg ik op zekere dag onverwacht bericht van E.H. Tils, professor aan het Groot Siminarie te Mechelen, met verblijf in

Nîmes, met inlichtingen nopens het adres van onze Gust in St.-Gilles. Met een op het voornoemd college geleende fiets, legde ik een der volgende dagen een etappe van de Ronde van Frankrijk af. Vanuit Avignon naar Nîmes (E.H. Tils niet 'thuis') en over Beauvoisin naar het nog zuidelijker gelegen St.-Gilles. Daar ontmoette ik zonder moeite onze Gust en zijn Hoogstraatse kameraden aan het Canal du Midi. Het voorstel om mee te gaan werd niet aangenomen. Zij hadden de belofte gekregen spoedig gerepatrieerd te zullen worden en ze geloofden daar ook vast in. Ik reed dan maar alleen terug langs Carcassonne naar Avignon. Ik heb nooit meer afgezien van honger en dorst dan die dag en zonder het beoogde resultaat.

In het bezit van op voorhand aangeschafte treincoupons klauterden we met enkele kameraden, waaronder mijn vriend Michel Swennen uit Zwartberg (Limburg), op een avond de spoorwegberm op, het station binnen en clandestien de trein in naar Lyon en vervolgens tot Macon. Vandaar begon een ruim honderd kilometer penibele voettocht door 'La Bourgogne' tot Dijon. Ondertussen waren we de 'gevreesde demarcatielijn' te Pont-le-Parcey gepasseerd langs een eenzame Duitse schildwacht. Daarna ging het vrij vlot door OostFrankrijk en in België over Bertrix, Dinant, Namen en Brussel naar de KAJ-centrale. Al bij al waren we nog meer dan een maand eerder thuis dan diegenen die op de beloofde repatriëring hadden gewacht.

Ruim een halve eeuw geleden eindigde de Tweede Wereldoorlog. Samen met de vele herdenkingsplechtigheden en vieringen, komen bij de mensen 'die het ook allemaal hebben meegemaakt' de herinneringen weer boven. Het verhaal van de vluchtnaar Frankrijk in mei 1940 hebben we de voorbije maanden reeds dikwijls horen vertellen. Het is in grote lijnen steeds hetzelfde verhaal maar iedereen heeft het op zijn manier beleefd en heeft natuurlijk ook zijn kleine en grote persoonlijke ervaringen gekend.•

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Lod. De Konincklaan 361- HOOGSTRATEN Tel. 03/314 51 77 OPENBARE VERKOPING van GOED GELEGEN WOONHUIS met MOOIE TUIN te RIJKEVORSEL, LOOIWEG 16 Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Goed gelegen WOONHUIS met mooie tuin te Rijkevorsel, Looiweg 16, groot 3a 30 ca. Ingedeeld: 3 dooreenlopende plaatsen, keuken, badkamer kelder boven 1 slaapkamer en grote zolderruimte garage en berging Alle nutsvoorzieningen Verwarming: kachels (niet inbegrepen) met aardgas Bezichtiging: 's zaterdags van 10 tot 12 uur Klein beschrijf mogelijk Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten Zitdagen: Inzet op dinsdag 5 december 1995 Toewijzing op dinsdag 19 december 1995 telkens om 17 uur in het Parochiecentrum, Dorp 21 te Rijkevorsel. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

7


VANUIT HET STADHUIS ... Rechtbank veroordeelt de gemeente tot 5 miljoen Een lijk uit de Begijnhofkast? Begin september werd het gemeentebestuur van Hoogstraten veroordeeld voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout tot het betalen van ongeveer 5 miljoen frank. Dit bedrag heeft betrekking op achterstallige erelonen en winstderving die BVBA Vanhout van de gemeente opeist voor het niet uitvoeren van een destijds opgemaakt restauratiedossier van het Begijnhof. Deze zaak is reeds jaren aan de gang en gaat terug tot in het jaar 1979 toen het toenmalig OCMW -bestuur de architekten Vanhout-Schellekens onder de arm nam voor het restaureren van het Begijnhof. Nu 15 jaar later krijgt Hoogstraten de rekening gepresenteerd. Het gemeentebestuur blijft evenwel niet bij de pakken zitten en gaat in beroep tegen deze uitspraak. De vzw Het Convent, die uiteindelijk het begijnhof in erfpacht kreeg en de restauratie ervan tegen eind volgend jaar tot een goed einde tracht te brengen, blijft in ieder geval buiten schot.

OCMW en het Begijnhof

Het Convent

Het Begijnhof van Hoogstraten was oorspronkelijk eigendom van het OCMW. Eind jaren zeventig begon het verval zich hier reeds duidelijk af te tekenen. Uiteindelijk nam de eigenaar het architectenbureau Vanhout-Schellekens uit Turnhout onder de arm en sloot met haar een ereloonovereenkomst af. Het was toen 24 oktober 1979. In 1981 nam het OCMW echter kontakt op met de Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting met het oog op een overname van het restauratiedossier door deze maatschappij voor sociale huisvesting. Drie jaar later laat deze weten dat ze geen interesse meer heeft. Enkele dagen later keurt de gemeenteraad een princiepsbeslissing goed om het Begijnhof van het OCMW af te kopen en om een aanvraag tot erkenning als herwaarderingsgebied te richten aan de Vlaamse deelregering.

Na de verkiezingen van oktober 1988 start een tweede belangrijke fase in dit restauratiedossier. De gemeente gaat op zoek naar een geschikte erfpachter. Op 26 juni '89 wordt in de gemeenteraad de principiële beslissing genomen om het

Begijnhof in erfpacht te geven aan de vzw Economaat Spijker. Een jaar later, op 22 oktober 1990 moeten de raadsleden vernemen dat deze vzw afziet van haar Begijnhof-project. Voor het lange uitstel en de uiteindelijke afwijzing van het project werd toen reeds o.a. verwezen naar mogelijke schadeloosstellingen voor het verbreken van het kontrakt met de vroeger aangestelde architecten. Op 27 december 1990 beslist de gemeenteraad principieel om Heerle' s Hof uit Minderhout toe te laten een erfpachtovereenkomst op te stellen voor 99 jaar. Wanneer deze erfpachtovereenkomst uiteindelijk op 1 mei 1991 aan de raad wordt voorgelegd behaalt ze echter geen meerderheid en kan de zaak opnieuw beginnen. In de overeenkomst met Van Spaendonck stond wel vermeld dat hij de vroeger gemaakte kosten van het architectenbureau Vanhout-Schellekens zou terugbetalen. Maar nergens werd er evenwel iets op papier gezet over de mogelijke schadeclaim van deze architecten wegens het niet uitvoeren van eerder gemaakte plannen. Enkel de groep Borgmans met o.a. Jos Stoopsen Mark Bresselaers vermeldden in hun voorstel dat zij het architectenbureau in hun overeenkomst zouden opnemen. Nadat ook Van Spaendonck aan het kortste eindje trok passeerden er in de loop van de volgende maanden nog talrijke gegadigden de revue. Het erfpachtaanbod werd immers open verklaard en 9 kandidaten maakten hun opwachting bij het gemeentebestuur.

Op 26 september' 84 wordt dit herwaarderingsgebied erkend en éénjaar later wordt de Kleine Landeigendom aangeduid als bevoorrechte partner voor de coördinatie en realisatie van de restauratie. Op 15 december 1986 wordt deze beslissing echter ingetrokken na talrijke mislukte vergaderingen. Op 16 mei 1988 valt dan de definitieve beslissing van de gemeenteraad tot aankoop van het Begijnhof. Bij de overname van het Begijnhof door de gemeente wordt ook de overeenkomst met het architectenbureau Vanhout-Schellekens mee doorgegeven en dit element zal in de latere onderhandelingen over de restauratie van het Begijnhof als een onzekerheid met omzichtigheid behandeld worden.

8

Toen Minister Sauwens op 25 juni '93 kwam meedelen dat de restauratiedossiers goedgekeurd waren, was het feest op het Begijnhof De eigenlijke restauratie kon beginnen en het verleden werd in de kast opgeborgen. Echter niet zo lang, blijkt nu.


GEMEENTERAAD

Herman Adriaensen, de overkoepelende architect van Het Convent, werd er even stil van. De Raad van de Orde van Architecten legde hem en zijn 8 collega's verbod op nog verder aan het Begijnhof te werken. Gelukkig keerde de Orde op haar stappen terug. Ten slotte bleven er nog vier reële kandidaten over: De firma De Clerck, Van Spaendonck, de Vlaamse Huisvestingsdienst en de vzw Het Convent. Op 29 juni 1992 valt de uiteindelijke beslissing: de erfpacht over hetBegijnhofwordt voor 99 jaar toegekend aan Het Convent.

Restauratie en schadeclaim Vol enthousiasme vliegt het Convent op het Begijnhof. Er wordt een overkoepelende architect aangesteld die samen met het bestuur van Het Convent en met Monumenten en Landschappen onderzoek en studie verricht over de te voeren restauratie. Er worden richtlijnen opgesteld en vergaderingen belegd met de verschillende architecten die door de toekomstige bewoners werden gekontacteerd. In totaal gaan negen architecten aan het werk voor de 34 kandidaten. Half februari '93 werden de eerste voorstudies en schetsen binnengebracht. Op 15 mei lagen alle definitieve bundels klaar bij de vzw. voor verzending naar Monumenten en Landschappen. Op 25 juni 1993,juist éénjaar na de toekenning van de erfpacht komt de toenmalige minister Sauwens naar Hoogstraten met niet alleen veel lof over deze unieke manier van restauratieaanpak, maar ook vooral om de 32 instandhoudingsprernies te ondertekenen, en de goedkeuring mede te delen van de ingediende restauratiedossiers. En meteen konden de nieuwe erfpachters aan de slag. Einde oktober '93 valt er plots bij elk van de negen architecten een brief in de bus van de Orde van Architecten. Daarin legt de Orde verbod op aan haar leden om zich nog verder met dit Begijnhofdossier in te laten. Wij citeren: 'Zoals u bekend is werd architect Carli Vanhout

in 1985 als architect aangesteld in verband met de restauratie van het Begijnhof van Hoogstraten. Ingevolge de bepalingen van art. 26 van het Reglement van beroepsplichten dient u uw tussenkomsten te staken tot er een regeling getroffen is tussen architect Vanhout en het Stadsbestuur van Hoogstraten wat betreft de achterstallige erelonen ... ' Het was bekend dat er over deze zaak een gerechtelijke procedure aan de gang was. Doch het Convent voelde zich in deze overeenkomst geen betrokken partij . Bij de ondertekening van de erfpachtovereenkomst werd het Begijnhof immers 'vrij en onbelast' aan de vzw overgedragen. Het probleem van achterstallige erelonen en eventuele schadeclaims w as in voorafgaandelijke gesprekken met het gemeentebestuur uitgepraat. Door het opleggen van een verbod aan de architecten voelde het Convent zich nu als het ware gegijzeld door de Orde van Architecten. Dit was meteen ook een vrij moeilijke situatie voor de negen betrokken architecten die op deze manier kontraktbreuk zouden moeten plegen met hun kliënten. In de periode volgend op deze brief werd er druk overleg gepleegd met het gemeentebestuur en dit resulteerde in een collegebeslissing van 31 januari 1994 hieromtrent. Wij citeren: 'In tegemoetkoming van de beslissing van de Raad van de Orde van Architecten van de Provincie Antwerpen, waarbij Architecten H. Adriaensen, R. Horsten, J. Van Laer, J. Blockx, B. Brosens, F. De Bont, P. Gevers, P. Van De Minne bruggen, R. Rombouts en J. Peeters hun tussenkomsten dienen te staken met betrekking tot de werken aan het Begijnhof te Hoogstraten, verbindt de stad Hoogstraten zich ertoe zich stipt te zullen houden aan alle in kracht van gewijsde getreden beslissingen van de Hoven en Rechtbanken in het kader van de gerezen betwisting tussen de Stad Hoogstraten enerzijds, en architect C. Vanhout anderzijds, procedure momenteel hangende voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout.' M.a.w., ingeval van een eventuele definitieve veroordeling van de Stad Hoogstraten in betaling van de vordering van Architect C. Vanhout, verbindt de stad zich ertoe deze verordening te voldoen. Anderzijds behoudt de Stad Hoogstraten zich het recht alle rechtsmiddelen die haar in deze procedure toekomen, aan te wenden, in het kader van haar rechten van verdediging. Onderhavige verklaring wordt afgelegd zonder enige nadelige erkentenis, op verzoek van V.Z.W. Convent en van bovengenoemde architecten, en met als enige bedoeling aldus te kunnen bijdragen tot een spoedige verderzetting der werken aan het Begijnhof.' Wellicht als reaktie op deze brief kreeg Herman Adriaensen enige tijd later de schriftelijke toelating van de Orde van Architecten om zijn coördinerende rol bij de restauratie van het Begijnhof verder uit te oefenen. Hiermee was de zaak voor het Convent opgelost. Maar zou ook de gemeente de dans kunnen ontspringen?

Wiens neus bloedt? De BVBA Vanhout eist van de gemeente Hoogstraten in totaal een kleine 5 miljoen frank aan achterstallige erelonen en winstderving. Het architectenbureau Vanhout-Schellekens, dat in 1979 een ereloonovereenkomst afsloot met het OCMW, is intussen wel uit elkaar gevallen doch architect Carli Vanhout blijft op zijn rechten en zijn verlangens staan.

Na de afsluiting van de ereloonovereenkomst maakte dit architectenbureau de plannen op voor de restauratie van het Begijnhof. Het OCMW betaalde de gemaakte kosten doch bleef in gebreke bij het dossier van de laatste acht woningen (de hoge huizen). Het voorontwerp werd afgeleverd maar er kwam geen boter bij de vis. Het OCMW bleefhet architectenbureau een som van 522.000 fr. schuldig. Bij de overdracht van het Begijnhof van het OCMW naar de gemeente, verhuisde dit dossier mee. In '85 werd het kontrakt met Vanhout door de gemeente overgenomen maar het resterende bedrag kon toen niet uitbetaald worden voor de eigenlijke officiële verkoop gebeurd was. Deze ging pas door op 16 mei 1988. Op dat moment had de gemeente wellicht moeten betalen maar wat gebeurde er toen? Deed men in de gemeente of zijn neus bloedde? Werd VanhoutSchellekeus uit het collectieve geheugen gewist? Of hoopte men de kosten door te kunnen geven aan de nieuwe erfpachter? Wellicht moeten we eerder aan dit laatste denken want ook het architectenbureau liet aanvankelijk niets van zich horen? Zij hoopte waarschijnlijk nog wel in aanmerking te komen voor de volledige restauratie. Het viel uiteindelijk anders uit doordat het Convent zich steeds duidelijk opgesteld heeft tegen de overname van dit architectenbureau, wellicht uit vrees dat de prijzen van de restauratie anders de pan uit zouden rijzen. Toen Vanhout echter merkte dat hij uit de boot zou vallen, werden de aanspraken terug op tafel gegooid en werd er uiteindelijk een gerechtelijke procedure opgestart. Momenteel is dit oorspronkelijk bedrag reeds uitgegroeid tot 730.881 fr.door de nalatigheidsinteresten. Maar naast dit bedrag waar de gemeente wellicht moeilijk omheen kan, is er echter nog een eis tot schadeloosstelling wegens het niet kunnen uitvoeren van de gemaakte ontwerpen. Vanhout eist hiervoor van de gemeente een som van 4.258.058 fr.aan winstderving. Hoe de gemeente hiervoor een oplossing zal vinden is nu de vraag. Dit zal wellicht meer te maken hebben met juridische spitsvondigheid dan met botweg negeren of ontkennen van de ganse zaak. In een eerste uitspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg wordt de gemeente in het ongelijk gesteld en verplicht tot betaling van de geëiste bedragen. De gemeente gaat evenwel in beroep en stelde in de gemeenteraad van 23 oktober advocaat Dirk Van Der Herten aan om in beroep de zaak van de gemeente te bepleiten. Afwachten is de boodschap .•

Garage Luc Ryvers

bvba

MEEASEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie 136

9


10 jaar Hoogstraatse Maand - 9

VROUWEN EN MANNENVAN 1993 ljanuari 1993: 'een belangrijke datum' werd ons voorgehouden. We werden Europese burgers. De nationale grenzen binnen de Europese Gemeenschap werden afgeschaft. Tenminste, voor verkeer van personen, goederen en diensten. Stoppen aan de grens was er niet meer bij, geen visa, geen stapels dokurnenten meer waarop douanen nog veel meer stempels moesten zetten. Weg ermee. Niet alleen met de grenzen, spijtig genoeg ook met het werk van de mensen die met die stapels papieren en stempels hun brood verdienden. Toch belangrijk voor Hoogstraten denk je dan, want grensgemeente met een grote douanepost op de autostrade. Er werd voor en na die 1e januari inderdaad heel wat over gezegd en geschreven, maar buiten hen die er hunjob kwijtraakten hebben er weinig mensen van wakker gelegen en verdween dit "nieuws" snel uit het "nieuws". Overspoeld door andere gebeurtenissen. Veel kans dat het met de HST hetzelfde gat uitgaat. Voor hen die er hun huis, grond, broodwinning of nachtrust bij inschieten is het van groot belang, voor de anderen blijft het de "ver van mijn bed- show", zelfs al is het in dezelfde gemeente. 31 juli 1993 :plots, totaal onverwacht, meldt de radio dat Boudewijn I, koning van België, in zijn vakantieverblijf in Spanje is overleden aan een hartstilstand. "Le Roi Triste" zou nooit meer lachen. Nu sterft er niet alle jaren een koning, toch was zijn overlijden niet alleen daarom de belangrijkste gebeurtenis van 1993. Het zorgde die augustusdagen voor een nooit geziene opstoot van Belgisch nationalisme en koningsgezindheid. De landsgrenzen mochten dan wel afgeschaft zijn, in de geest van de mensen waren ze nog aanwezig. Een hele (of toch bijna hele)Belgische natie eendrachtig achter zijn (dode) koning. Dagenlang schoven honderduizenden mensen vanuit heel het land (ook uit Hoogstraten) aan bij het koninklijk paleis om Boudewijn te groeten en hun rouw te betuigen. Dat die rouw voor de meesten zeer oprecht was, bewezen de beelden en woorden van de vele aanschuivenden die hun verhaal aan TV, radio, kranten en weekbladen mochten doen. De begrafenis was, misschien oneerbiedig gezegd, een mediaspektakel van ongekende grootte, slechts geëvenaard door dat van de eedaflegging van de ietwat onverwachte opvolger, Koning Albert 11, een goede week later.

De laatste tramman (over zijn muzikantenlev en) "Maar op een bepaald ogenblik is uwe tijd gekomen om te stoppen. Toen ik 80 jaar werd, heb ik het moeten opgeven. Mijn benen wilden niet meer mee en dan is het gedaan in een fanfare waar je veel moet staan en goed moet kunnen stappen. Ze hebben mij meermaals gehuldigd als muzikant en dan doet het wel pijn om afscheid te moeten nemen. Het was een mooie tijd maar het is komen en gaan, niets aan te doen."

Zoals gezegd, ging deze gebeurtenis ook bij ons niet onopgemerkt voorbij. Velen kwamen in het gemeentehuis het rouwregister tekenen en tientallen trokken met de door het gemeentebestuur ingelegde bussen naar Brussel. Voor en na de dramatische dood van Boudewijn, was het hier terstreke "business as usual". De gemeenteschuld, het golfterrein, het begijnhof, het NAC, Fietspaden "Nu", milieuraad en mestprobleem, borden met het aantal verkeersovertredingen (sindsdien maandelijkse inspiratie voor onze Wortelse medewerker), een te dure bib, allemaal zaken die even onderwerp van gesprek waren en dat soms nu nog zijn. Niks nieuws onder de zon. En de Vrouwen en Mannen in de Maand ? Zij dronken een glas, deden een plas en plaatsten op ons verzoek hun woordje in ons blad.

autobanden

* occassiebanden * reparaties

* depannage * merkbanden 10

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 I 314.63.05

Francis Abbeyquaye Op zoek naar asiel "Hoewel ik nu twee jaar in België ben, ben ik nog niet officieel erkend als politiek vluchteling. Ik pieker daar veel over en wil alles doen om die erkenning te krijgen. Ik ben al twee keer naar Brussel moeten komen voor ondervraging en voorlopig kan ik hier blijven. Maar de definitieve erkenning kan nog een hele tijd uitblijven en zo blijft de toekomst onzeker. Wat moet ik doen als men mij het land uitwijst ? In Ghana gaan ze me zeker in de gevangenis steken, misschien wel vermoorden ... "


1\ttichel Brosens - Exbrandweercommandant Theo Huet - Ex(?)-stroper, stoker, smokkelaar "Belangrijk bij het stropen was nooit onbezonnen te werk te gaan. Je moest eerst en vooral goed weten waar de boswachter uithing. In een domein van 600 ha. zoals Wortel-Kolonie was dat niet zo gemakkelijk. Wat deden we dan ? We stuurden onze Raph wandelen in de richting van Bootjesven en gaven hem een revolver mee. Aan het Kruispunt met de Torendreefmoest hij dan twee keer in de lucht schieten en de revolver in zijne zak steken. Ik wist goed dat binnen JO minuten die boswachter daar zou zijn. Van bij ons thuis hield ik dat met een verrekijker goed in de gaten. 'Raph ', riep de boswachter als hij daar aankwam, 'hier is juist geschoten. Hebt gij iets gehoord ? '. 'Ja', zei onze Raph dan, 'ze zijn naar ginder vertrokken en hadden een Hollandse plaat'. Die boswachter naar de grens, en op hetzelfde moment stappen ik en onze Lu in de Peugeot 404 en beginnen te schieten op alles wat bewoog, van Derneester tot aan de Pampa. 25 tot 30 fazanten was geen aardigheid, 80 Jr. per stuk, reken maar uit ! "

Geschenkenbeurs op 9 en 10 december in de Pax Org. Wereldwinkel

DHM: Staat een brandweerman altijd paraat? "Altijd. En dat zit soms tot in kleine details. In de tijd van de sirene durfden we de radio niet te hard te zetten uit schrik de sirene niet te horen. De auto van de pompier staat altijd met zijn snuit in de richting van de kazerne. Binnenrijden in de garage doen we achteruit. En uiteraard is het een automatisme om dag en nacht de pieper op zak te hebben.

Bij '~Gust Snoeys" in Holland Spek met eieren. Een succes-story die heel onschuldig begonnen is toen op een middag de hongerige magen van de jagers moesten gevuld worden. Dat gebeurde op verzoek van Fons 'Friswit' lansen, die vroeg om voor enige spijs ter zorgen. Andere zagen dat het de heren goed smaakte en zo is Gust eieren blijven bakken. In die tijd zeven dagen op zeven, want de café was nooit gesloten. Gust is met pensioen, maar de pan spek met eieren is gebleven.

Vijf regisseurs voor het voetlicht Mon Mathieu : "Zedigheid, dat was lang geleden nogal een probleem. In 'Geitemelkfabriek' moest ik tijdens de openingsscène uit mijn bed komen. Ik had daarvoor een lange pon aan en voor de zekerheid daaronder een tennis broek. Achteraf vroeg de pastoor aan Stan Snoeys, de voorzitter, of de volgende opvoering die 'bedscène' niet achterwege kon blijven. Ik heb toen gezegd dat ik met mijne pardessus uit bed zou komen en zeggen dat de pastoor wou dat ik in mijne pardessus sliep. Toen mocht die scène blijven.

11


Adrien "griffier" Van den Bossche

Ann Janssen Velt-werkster "Ik weet niet zeker of het ecologische gedachtengoed stilaan op een positieve wij::.e bekeken wordt in onze maatschappij, ook al heeft de commercie zich er blijkbaar al volop op gestort. Wellicht is het een langzaam groeiproces er staan er nu meer mensen voor open. Maar ecologisch leven is niet gemakkelijk, dat vergt moeite en de bereidheid je eigen gemakzucht af en toe opzij te zetten. "

"In Hoogstraten vervulde het Vredegrecht ook de rol van politierechtbank en dat bracht zo zijn specifieke gevallen mee. Zo werd toen het schoolverzuim officieel vastgesteld. Een inspecteur kontroleerde de afwezigheden in de klassen en maakte daar een proces-verbaal van. In de maanden van de aardbeipluk leverde dat dus elkjaar stapels dossiers op waarbij de vaders van de afwezige kinderen naar hetVredegerecht dienden te komen. Meestalleidde dat dan totveroordelingen van5 oflOfrank boete. "

Mon Rigouts Ex-veilingdirecteur "Ja, ik ben echt blij dat het nu voorbij is. Misschien had ik eerder moeten gaan en ben ik te lang gebleven. De laatste jaren probeer ik al wat meer afstand te nemen. Na I september komt 'deze directeur' niet meer in de veiling. Eindelijk zal ik wat meer tijd hebben voor mijn gezin, mijn kleinkinderen, voor huis, tuin en andere hobby 's. "

Garage Luc Ryvers

bvba

MEEASEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90 - Fax. 03/315 89 01 - GSM 075/43 44 04

NI EU WE

TOONZAAL!!!

----=---- -

'" 12


TEGEN DE STROOM INGAAN

Sinterklaas? Kerstmis? Nieuwjaar?

Kerk in deze

tijd

Het ideale geschenk? Een abonnement op De

Hoogstraatse Maand Bel! 314.41.26 I 314.55.04 of 314.49.11

Wij zorgen ervoor!

Pastoraal in Hoogstraten - 5 werkers voor de kerk May Floren : "Wanneer je als vrouw deze stap zet, dan krijg je altijd weer de vragen naar de rol van de vrouw in de kerk. Eigenlijk zouden we zover moeten zijn dat daar niet meer over gesproken hoeft te worden. Mannen en vrouwen gaan een nieuw partnerschap aan in een samenwerkingsverband en van welke sexe ze zijn, doet er niet toe. In feite is deze vraagstelling een uiting van ons kultuurbeeld, waarin het rollenpatroon toch erg taai blijkt te zijn. "

AndrĂŠ Broseos- Ex-koster "Met de pastoors waaronder ik gewerkt heb, kon ik goed opschieten. Aan pastoor Verwimp heb ik de duurzaamste herinneringen. Samen met mijn vrouw Anna heb ik zeven kinderen grootgebracht. Op de eerste dag na de bevalling kwam Verwimpop bezoek en haalde 1000 Fr. uit zijn portefeuille. In die tijd een fors bedrag. Maar langs de andere kant mocht er niets scheefzitten, want je kreeg het naar uwe kop. Hij had de gewoonte in de deur van de sacristie te komen staan, me de waarheid te vertellen en dan kon ik gaan. Op ne keer verraste ik hem. Ik blokkeerde zelf de deur en toen heb ik hem ook eens verteld wat er op mijne lever lag. Naderhand heb ik er gene last meer mee gehad. Het klikte. "

JefVan Gils Ex-schooldirecteur "Wat ikzelf over sex weet is vast niet aan de school te danken, dat was taboe tot in de hoogste graad. Wij mochten hoegenaamd geen kontakt hebben met meisjes, wat ons toch wat wereldvreemd hield. Dat is gelukkig veranderd en de seksuele opvoeding maakt nu deel uit van het onderwijs. Na een wat minder geslaagde les door een buitenstaander, hebben we zelfhet heft in handen genomen en heb ik sindsdien voorlichting gegeven aan de leerlingen van het 6e leerjaar. "

13


Bouwkundig erfgoed in het Kempens landschap De Kamer van het Bouwbedrijf van het arrondissement Turnhout bestaat 75 jaar. In het kader van deze viering vroeg ze aan uitgeverij De Hoogstraatse Pers om een boek te maken met als thema: 'historisch bouwen in de Kempen' . Zo ontstond deze synthese van het bouwkundig erfgoed in het Kempens landschap, een prestigieus kunstboek dat op vrijdag 20 oktober 1995 verscheen. Zowel de titel van het boek als de uitgeverij waren voor ons goede redenen voor een nader onderzoek. We werden niet teleurgesteld. Hoewelmen methetbegrip 'Kempen' gewoonlijk de hele zandstreek tussen Maas en Schelde bedoelt, gaat het in dit kijk- en leesboek hoofdzakelijk over de Antwerpse Kempen. Het wordt ons vrij snel duidelijk dat we het stereotiepe gezegde 'de stille Kempen met zijn eenvoudige boerencultuur' maar best vergeten. De Kempen was immers veel meer. Er waren ook rijke heerlijkheden, abdijen, kleine steden en er was ook industrie. Dit alles heeft zijn sporen nagelaten in zowel het landschap als in het bouwkundig erfgoed.

Natuurmonumenten Het eerste deel van het boek beschrijft de ontwikkeling van het landschap. De auteur specialiseerde zich in het onderzoek naar de oorsprong van het huidig uitzicht van het landschap. Dit wordt door de woordkeuze onmiddellijk duidelijk. Zo ' n 10 .000 jaar geleden zorgden zandafzettingen voor het ontstaan van een zanderige laagvlakte. Afhankelijk van de hardheid van de bodem ontstonden er hogere heuvelruggen en uitgeholde dalen. Na de ijstijd bracht het ontstaan van het loofwoud een stilstand in de evolutie. Rond 2.000 voor Christus kwam hierin verandering door een steeds voortschrijnende ontbossing als gevolg van de opkomende bronsen ijzerbewerking en het ontstaan van veeteelt en landbouw. Deze evolutie bleef voortduren tot in de Middeleeuwen. Het bos verdween verder en er kwam een struikvegetatie en heidelandschap. Tot in het midden van de 19de eeuw werd het uitzicht van de Kempen dan ook bepaald door een grotendeels onontgonnen heidevlakte, hier en daar doorbroken door prachtige duinruggen, die uitzonderlijk zo' n 20 meter hoog werden (vb in de Kalmthoutse heide, Kasterlee) . Dit natuurlijke landschap werd in de loop der eeuwen door de mens geleidelijk naar zijn hand gezet en omvormd tot cultuurlandschap. Wan-

neer de oudste dorpskernen ontstonden is nog niet met zekerheid geweten. Alleszins is het in de vroege Middeleeuwen te plaatsen. Een aantal dorpskernen werden trouwens in de loop der tijden verplaatst. In de 12de en 13de eeuw leidde de opgang van de schapenteelt tot groeiende ontginning en omzetting van woeste grond tot akkerland. Meestal ontstond rondom een dorpsplein, waar de schapen konden verzameld worden en waar een drinkplaats was, een woonkern, met daarnaast de cultuurakkers en verder af de extensieve graasweiden (heiden en broeken) . Op sommige plaatsen verkregen de bewoners van hun heren in de 13de en 14de eeuw

vrijheidskeuren, meestal met de bedoeling de inwijking te bevorderen (denken we maar aan Hoogstraten). Zo kreeg het dorpsplein een andere, meer stedelijke functie en ontstonden er week- en jaarmarkten. De naam 'Vrijheid' verwijst nog naar deze evolutie. Buiten de dorpskernen groeide een tegenstelling tussen het gesloten landschap van de bebouwde akkers, die tegen inbrekend vee beschermd werden door hagen aan de rand, en het open landschap van de gemene heiden, broeken en vennen. Latere ontginningen hebben dit open landschapskarakter vaak niet meer gewijzigd. Terwijl de Voorkempen en de hoek Antwerpen-LierMechelen praktisch volledig ontgonnen waren rond 1800, bleef de Antwerpse Kempen tot diep in de 19de eeuw voor meer dan 50% onontgonnen gebied. Toch zie je dat de nabijheid van grotere stedelijke kernen, zoals bijvoorbeeld Antwerpen of Mechelen, leidde tot grondiger grondontginningen. De dorpen zijn er kleiner van oppervlakte en de bevolking is er groter. Verder verwijderd in de oostelijke en meer noordelijke Kempen, leidde een minder dichte bevolking en een matige economische ontwikkeling tot het ontstaan van gemeenten met kleinere dorpskernen en een grotere oppervlakte.

In aanwezigheid van o.a. de Vlaamse Minister van FinanciĂŤn, Begroting en Gezondheidsbeleid, mevrouw Wivina Derneester-De Meyer en Bestendig Afgevaardigde van de provincie Antwerpen, de heer los Geuens, werd het boek op vrijdag 20 oktober officieel voorgesteld in het Paterspand te Turnhout.

uw kappersteam waar haarkappen een kunst 1s.

D 14

mode ... Kerkstraat 21

Bus

2330 Merksplas

Na afspraak

Tel.: 014/63 31

99 116a


BOEKBESPREKING

Cultuurmonumenten Een tweede deel van het boek handelt over het bouwkundig erfgoed en geeft achtereenvolgens een selectie van kerkelijke architectuur, raadhuizen of stadhuizen, abdijen, molens, begijnhoven, kastelen en woonhuizen. Het geheel wordt afgewerkt met enkele hoofdstukken over de houtsnijkunst, glazenierskunst en de interieurversiering. De meeste Kempense kerken werden gebouwd in de 15de en 16de eeuw. De economische opbloei van de streek in die periode is hieraan zeker niet vreemd. Het zal de plaatselijke lezer strelen dat de Sint-Catharinakerk van Hoogstraten, de kathedraal van de Kempen, als typevoorbeeld een uitvoerige beschrijving krijgt. Ook bij de raadhuizen wordt het Hoogstraatse stadhuis grondig besproken. De gemeentehuizen van Mol, Geel of Zandhoven zijn trouwens van veel latere oorsprong. Vooral in de 19de eeuw hadden de provinciale architecten Pieter en Jules Taeymans een grote inbreng in het ontwerpen van openbare gebouwen zoals raadhuizen, scholen en stations. Drie abdijen komen in het volgende hoofdstuk voor. De abdij van Westmalle is slechts rond 1800 gesticht en heeft dan ook vooral een 19de eeuwse architectuur. De abdijen van Tongerlo en Postel daarentegen kennen een 12de eeuwse oorsprong en werden in de loop der eeuwen meerdere malen verbouwd of kregen aanvullingen in meer recente stijlen. In 1846 waren er in België nog 6.894 molens. In 1995 bleven er hiervan in Vlaanderen nog 354 over, waarvan er 44 in de provincie Antwerpen staan. Terwijl ooit het uitzicht van de dorpen mee bepaald werd door de kerktorens en de molens, zal het wel duidelijk zijn dat dit nu anders is. Toch hebben we in de Kempen nog de belangrijkste typen. Maar de auteur spreekt zijn vrees uit voor de kwetsbaarheid van deze monumenten. Indien we de molens niet draaiende houden, verdwijnt ook hun belangrijkste betekenis en zullen de meeste moeten plaats maken voor en ingesloten worden door verkavelingen

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

of andere moderne noden. Meer aandacht gaat gelukkig momenteel uit naar de begijnhoven. De auteur behandelt in zijn artikel de hoven van Turnhout, Herentais en Hoogstraten. Zowel de oorsprong van het begijnenleven als de structuur van de hoven en hun bouwgeschiedenis komen hier uitvoerig aan bod. In het volgend hoofdstuk worden een aantal kastelen besproken. Burchten en kastelen spreken over het algemeen tot de verbeelding en krijgen dan ook meestal voldoende belangstelling van het grote publiek. Meerdere kastelen hebben het verval overleefd en zijn door restauraties weer in volle (al of niet authentieke) glorie hersteld. Een meer uitvoerige beschrijving krijgt het kasteel van de familie de Merode in Westerlo. Eerder vergankelijk en dus grotendeels verdwenen zijn de oudste Kempense woonhuizen en boerderijen. Vermits ze in leem- en houtwerk waren opgetrokken, zijn ze niet tegen de tand des tijds bestand geweest. De bewaarde getuigen van landelijke bewoning dateren dan ook meestal vanaf de 16de eeuw, wanneer baksteen betaalbaar werd voor de gewone man. Maar dan bleven het toch nog meestal de herenhoeven die overbleven. Nog minder is er over van het industriële patrimonium of de arbeiderswoningen. Industriegebouwen verdwenen meestal met het falen van het bedrijf en de huizen van de arbeiders waren klein en dikwijls gebouwd in weinig duurzame materialen. Enkele hoofdstukken behandelen de afwerking en versiering van de gebouwen. Beeldhouwers, glazeniers en interieurversierders stonden vaak in dienst van de godsdienst of van de rijkere volksklassen, zoals maar al te duidelijk blijkt uit deze teksten. We hebben in de Kempen unieke voorbeelden, zoals de prachtige en goedbewaarde 16de eeuwse glasramen van de SintCatharinakerk. Tot slot wordt in het boek de geschiedenis en de rol van de Kempense Kamer van het Bouwbedrijf belicht. Met groeiend genoegen heb ik het boek gelezen.

1

Tweewieler Racing Center

D. VERHEVEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 13

Ook al zal de doorsneelezer misschien opmerken dat vooral het eerste deel door zijn doorgedreven specialisatie en veelvuldig gebruik van technische termen iets taaier te verwerken is . Het tweede deel zal door zijn vlatte lees baarbeid des te meer weten te bekoren. Over de keuze van de typevoorbeelden kan men altijd wel discussiëren. Ik vond het persoonlijk zo veel aangenamer dan wanneer de auteurs zouden geprobeerd hebben een volledige opsomming te geven en daardoor in de mist zouden gegaan zijn. Het zal de lezer intussen wel duidelijk zijn dat dit boek voor een geïnteresseerde lezer zeker de moeite waard is om te kopen. Ook al zal de prijs je misschien een beetje afschrikken. Boeken zijn immers duur. Maar je krijgt in dit geval waar voor je geld. De uitgave is uitzonderlijk verzorgd en prachtig geïllustreerd. Dit maakt het tot een prachtig geschenk. Een nuttige tip dus voor de komende eindejaarsfeesten. Juut Verhulst Het boek 'Bouwkundig erfgoed in het Kempens landschap' werd samengesteld onder eindredactie en coördinatie van Jozef Schellekensmet de medewerking van de auteurs Jan Aerts, Armand Calders, Frans Cooymans, Michel de Bont, Yves de Bont, Harry de Kok, Kris de Winter, Jan Goris, JaakJansen, Roger Knaepen, Guido Landuyt, Eugeen van Autenboer, Walter van den Branden en Edith Vermeiren. Dit kunstboek is verkrijgbaar in de boekhandel en bij uitgeverij De Hoogstraatse Pers voor de prijs van 2450 BEF of 136 NLG.•

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

Algemene Bouwonderneming

Andr• Bc.te

~ RAATS MARCEL Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37 VRIJHEID 126

HOOGSTRATEN

03/314.13.13

Vogelhofstsraat 6

2323 Wortel

Tel: 03/314.32.24.

Fax:03/314.11.24.

Autotei:017/16.92.80. 38

119

15


.,,, 1路12

,_,,",,,,,

'''路 3路11

,,",,"'''''

BIJ ONS DRIE TROEVEN ONDER EEN DAK !!! 11 '* KWALITEIT 11 ', . SERVICE 111,. PRIJS Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf met persoonlijke service voor herstellen van alle merken motoriagen met 25 JAAR ERVARING ! Ook verkrijgbaar : kettingen, tandwielen, zaagbladen, kettingolie, kliefhamers, enz.

met multi路cultureel aspect een organisatie van : Steelelijk ACV-Turnhout en ABW Kempen i.s.m. Culturele Raad Turnhout

\lERt.EKER\\\\GE\\\ SCHOORSTEENVOERING IN ROESTVRIJ

#tiJ{}rtJ/11 een /Jek/M//119 n bekleden die het Een schoorstele Is volgt : binnenin met doet. gaa a k n word een nieuwe. vol omebracht dichte schoorsteen aang~) van metaal (roestvriJ staa e Dat is de enige oplossmg ' goed 1s

cf

~~

I ~-...

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55- Fax 03/314.80.65 90

16

sPPARB~\\\\( LE\\\\\\\GE\\\


Met al het nieuws van en over MEER kun je terecht bij LUDO MARTENS, Meerdorp 53. Tel. 315.03.61. Vergeet het niet, hij zit erop te wachten. De mooie zomer heeft dit jaar wel heellang geduurd, maar nu lijkt ze toch voorbij te zijn. Kletterende herfstregens plegen regelmatig aanslagen op onze ramen en wanneer ze er dan toch mee ophouden, lost de ijzige vrieskou hen af. Gelukkig heerst er in de meeste Meerse huiskamers een aangenaam klimaat. En geef nu toe: wat is er gezelliger dan je naast de knetterende haard gezellig in de zetel te nestelen met een spinnende poes op je schoot en de laatste editie van De Hoogstraatste Maand in je hand? Veelleesplezier alvast met deze decembereditie.

We proudly present you .. KLJ Meer Op 3 december komt de KLJ van Meer weer langs om uw oud papier en karton op te halen. Om 9.00 uur starten zij met de ophaling. Iedereen wordt verzocht om het papier tijdig klaar te zetten en het stevig te verpakken hetzij in stevige dozen hetzij door er stevige touwen rond te binden zodat de stapel oud papier niet wegwaait of uiteenvalt bij het laden en het lossen. Mensen die extra grote hoeveelheden oud papier hebben staan en wensen het mee te geven worden gevraagd om de KLJ op voorhand te verwittigen op het telefoonnummer 315.71.03 of op het nummer 315.72.93. De KLJ dankt u alvast voor uw bereidwillige medewerking. Wie de KLJ enkel maar kent van het ophalen van het oud papier kan de KLJ op zondag 10 december op een heel andere manier leren kennen. Dan stelt de KLJ immers haar lokalen (gelegen boven de parochiezaal) open voor het grote publiek. Iedereen, groot en klein, is welkom. Hapjes en drankjes zijn tegen zeer democratische prijzen te krijgen. Verder kan iedereen uit zijn bol gaan bij de volksspelen. De deuren gaan open vanaf 12.00 uur en het einde van de Open Deur is voorzien rond 18.00 uur. ledereen op post! D

Angelina wint!

En dan heb je natuurlijk ook nog... ... de Sint. Op sommige plaatsen komt hij misschien vroeger, op andere misschien later, maar in de kleuterschool 'Kiekeboe' komt hij op dinsdag 5 december. Hij is die dag al vroeg uit de veren want om 08.45 uur begint hij aan zijn optocht door de Donckstraat. Nadien zoeken de Sint en zijn Zwarte Pieten warmere oorden op in de parochiezaal. D

Vader Abraham op de versiertoer?

De winnares van de jaarlijkse fietszoektocht georganiseerd door de KWB, het KA V en de KBG moest dit jaar inMeerle gezocht worden. Angelina Wiltemsen had naar 't schijnt heel wat moeite om de gewonnen prijs met de fiets mee naar huis te nemen.

Liefde op het eerste gezicht! Dit onstuimig koppel werd tijdens de meer dan geslaagde Sterrenparade op heterdaad betrapt door onze op sensatiebeluste fotograaf Als ajleidingsmaneuvre duwt Vader Abraham nog vlug de microfoon in de richting van zijn geliefde, maar daar trappen wij niet in.

Hoog bezoek Hetis al een paar weken geleden, maarhet 125jarig bestaan van de Kerk van Meer is zeker niet ongemerkt voorbijgegaan. De viering van dit heuglijk gebeuren vond plaats op zondag 15 oktober en de bisschop van Antwerpen, mgr. Paul Van Den Berghe, was op de uitnodiging van de pastoor en het parochieteam ingegaan om de plechtige eucharistieviering voor de mooie kerk van Meer en voor de parochiegemeenschap waarin we mogen leven. Verder stelde hij dat het prettig was om te kunnen spreken voor een volle kerk en drukte hij zijn hoop uit dat veel mensen zich geroepen voelen om de parochie mee te helpen dragen. De eucharistieviering werd schitterend opgeluisterd door kinderen van de lagere en kleuterschool en door het kinder- en volwassenenkooL Na de eucharistieviering was iedereen uitgenodigd op een receptie in de parochiezaal. De verschillende parochiale verenigingen en werkgroepen hadden daar ook een standje opgebouwd om hun organisatie voor te stellen. Bij het afscheid nemen van de bisschop vertelde hij dat hij aangenaam verrast was door alles wat er in Meer leefde en dat de verzorgde eucharistieviering waar zoweljong als oud aanwezig was, hem het meest getroffen had. D

De bisschop van Antwerpen, mgr. Paul Van Den Berg he kwam op 15 oktober naar Meer om samen met de parochiegemeenschap het 125-jarig bestaan van de kerk te vieren. 17


MEER

Feest bij St.-Rosalia

Op het jaarlijks teerfeest van de Brassband Sinte Rosalia van Meer op zaterdag 18 november werden verschillende verdienstelijke leden gehuldigd. Zij ontvingen hiervoor felicitaties vanwege het bestuur en een mooi ereteken van Fedecam. Bij de Drumbandwerden Sylvie Van Wassenhove, Petra Brosens, Sofie Vriends gehuldigd voor 5 jaren dienst; Chrisfine Vriends, Minne Fockaert, Stanny Strijbos enAn Hereijgers voor 10 jaren trouw lidmaatschap. De Brassband zette volgende leden in de bloemetjes: Hugo Vinckx en Gert Huybrechts voor 15 jaren inzet; Louis Sterkens, los Godrie, Jacques Verboven en los Brasens voor 25 jaren; los Oomen voor 35 jaren om te eindigen met Herman Verboven met 50 jaren trouw lidmaatschap en Jan Laurijssen met 65 jaren. Tenslotte werden twee bestuursleden vereerd: los Brasens 15 jaar secretaris en Notaris Rommens voor 25 jaar Ere-voorzitterschap. Proficiat!!

Samson in de school

De grootouders konden op hun feest weer genieten van de verschillende optredens van hun kleinkinderen. Onder leiding van Juf Erna wordt hier 'Het kasteel van Koning Samson' opgevoerd.

18

Rechtse zelfmoordcommando's Dat mPe noorderburen niet echt nauw aan het hart liggen b(j de gemeente Hoogstraten is een goed bewaard publiek geheim. En rnet de eventuele komst van dat uit de kluiten gewassen boemeltreintje zal de antipathie er :zeker niet minder op worden. De trofee voor de meest , ubtiele uiting van de::.e 'Hassgefühle' gaat roor mijn part echter nog steeds naar de Mijfelachtige toepassing van het verkeersreglement in Hoogstraten. Neem nu bijvoorbeeld het Hoogeind en de Meerteseweg in Meer, zwee wegen waar de voorrang van rechts geldt (allez., dat zeggen de borden toch). Als toege>Fijde Belg doe je je met veel bloed. zweet, tranen en deuken verdiende reputatie an één van de belabberdste chauffeurs van Europa eer aan, en met een gezapige vaart van een slo rdige 120 km/h (je bent immers nog maar aan !zet optrekken) scheur je over het Hoogeind of over de Meerlesev,.~eg. Driehoekige verkeersborden met Andreaskruisen erop ofandere bizarre verkeerstekens flitsen je nietszeggend voorbij. Voor het saaie, vlakke landschap heb je ook al geen oog want over 3 minuten begint 'Familie' al. De wagen zit olgebornl'd met boxen en die ~puwen dan ook naar hartelust hun gezamenlijk vermogen an 680 Watt uit -odat je ook het gekwetter van de vogels niet hoort. Je nadert wederom een kruispunt met dat rare, driehoekige verkeersbord met het Andreaskruis op (toch ooit nog eens opzoeken wat het wil betekenen). Plots rijdt er aan het kruispunt uit de rechtse straat doodgemoedereerd een donkerblauwe Opel Kadett met gele nummerplaat de baan op. Je wilt nogjuist toeteren als jouw bumper -ich met veel genoegdoening in de chauffeursdeur boort. Geen 'Familie' meervoor de Nederlander. Weer zo'n typisch voorbeeld van een Nederlander die niet wil integreren in de maatschappij waarin hij met de wagen rijdt. Hij had toch moeten weten dat het toepassen van de voorrang van rechts iets is voor in 't stad of voor Nederland, maardatwij, Hoogstratenaren. dat steevast aan on broek lappen! Wat wel spijtig is, is dat hij moet opdraaien voor al de veroorzaakte schade en het Nederlandse leed en kan je iets pijnlijker bedenken dan dat? Misschien moeten we toch maar doodeenvoudig voorrangswegen maken van bovengenoemde straten. Maar welk verkeersbord gebruiken ze daar nu ook al weer voor???


MEER

Let the music do the talking... Alle muziekliefhebbers hebben zaterdag 2 december al lang aangeduid op hun scheurkalender. Dan vindt immers weer de jaarlijkse muziekavond van de Brass- en Drumband plaats . Om 19.30 uur wordt de eerste noot gespeeld en achtereenvolgens zullen de Drumband, de leerlingen en de Brassband hun beste beentje voorzetten in zaal 'Voor Kunsten Volk'. Het applaus voor 'Vraag het maar aan de postbode' is nog maar amper uitgestorven als de toneelkring 't Heidebloempje weer met een nieuw toneelstuk voor de dag komt. 'Valstrik voor een man alleen' is een thriller die opgevoerd zal worden op zaterdagen 23 en 30 december en op dinsdag 26 december. De Brassband zorgt wederom voor de muzikale omlijsting en de genummerde kaarten zijn te verkrijgen vanaf woensdag 20 december bij May Roos . Wat we nu reeds ook al kunnen noteren is de kerstboomverbrandingop zaterdag 13 januari en in organisatie van wederom de Brassband. In de januari-editie van uw favoriet Hoogstraats maandblad leest u er vast meer over. 0

Het Heidebloempje bloeit weer

Toneelkring Het Heidebloempje liet zich met 'Vraag het maar aan de postbode' nog maar eens langs haar beste kant zien. Volgens de doorgaans zeer goede bronnen die De Hoogstmatse Maand in Rallywood heeft, zouden zeker vier spelers in aanmerking komen voor een Oscarnominatie.

Ik ga het zeggen Walter... Veel Merenaren gaan het nog niet gemerkt hebben, maar de plankenkoorts in De Mussenakker stijgt met de dag. De Mussenakker staat dit jaar immers in voor de organisatie van de verenigingenkwis en de voorbereidingen zijn dan ook volop aan de gang. Decors, beroemde Belgen, miljarden aan geldprijzen, enzovoort worden van heinde en ver aangesleept. Walter Capiau heeft even bedenktijd gevraagd om al dan niet als presentator te fungeren, maar wat we al kunnen bevestigen is de komst van onnoemelijk veel kennis, plezier en jolijt. Op zaterdag 27 januari wordt iedereen verwacht vanaf 19.00 uur opdat om 19.30 uur het startschot gegeven kan worden. De meeste verenigingen hebben zich al ingeschreven maar moest de inschrijving nog ergens zijn blijven liggen of moest ze niet zijn aangekomen op het juiste adres: tot 10 december kan er nog ingeschreven worden bij Ludo en Marjan (03/315 .03 .61). 0

De zoveelste editie van de Hobby-tentoonstelling in de parochiezaal was een uiterst druk bezochte editie. Onder het motto 'Voor elk wat wils' werden de tentoongestelde voorwerpen met veel aandacht bekeken.

Vuil aan de Sluis

Niet voor watjes! Dat is het minste wat je kan zeggen van het optreden dat De Mussenakker op 23 december heeft geprogrammeerd. Dan wordt er immers een flink uit de kluiten gewassen bord dampende hardcore opgediend. Nadat twee min of meer lokale groepen (Constraint en Social Village) het volk al heeft mogen opwarmen is het nadien de beurt aan de grote overwinnaars van het jongste Akkerpop?-festival. Eightball uit Antwerpen wist toen immers iedereen op en naar het podium te lokken met hun pakkende hardcore. Op Akkerpop? werd er Justig op en af het podium gesprongen en dezelfde taferelen zullen zich wellicht op zaterdag 23 december ook in De Mussenakker afspelen . Dat Eightball ondertussen ook een CD-contract heeft weten te versieren kan trouwens geen toeval zijn en blijkbaar zijn dus niet enkel een aantal Merenaars overtuigd van de kwaliteiten van Eightball . Iedereen die wel te porren is voor een heftig feestje heeft zaterdag 23 december al op zijn bovenarm laten tatoeÍren. •

De sluis over de Mark aan de Zandberg straat. Wat het begin van een schitterendfietspad langs De Mark had moeten worden, blijkt het zoveelste schrijnende voorbeeld van Belgische vervuiling te zijn.

19


Al het nieuws voor en over HOOGSTRA TEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat llE, 314.53.70.

Stuntdag Dat we eindelijk over de jeugdbeweging in deze dorpsrubriek kunnen schrijven, daar zijn we best gelukkig mee. Op zaterdag 28 oktober had de stuntdag van de KSJ-KSA-VKSJ plaats . Om aan de jonge leden de band met de grote KSJ-familie uit te leggen, werd een aktiviteit georganiseerd die door alle KSJ' ers in gans het Vlaamse land gelijkertijd werd uitgevoerd. Om de zaak aantrekkelijk en uitdagend te maken werd getracht enkele records te breken. In eerste instantie wenste men het wereldrecord van de langste paperclip-ketting te halen. Tot dan toe lag dit op 5.520 km. Bijkomend zou gepoogd worden het Belgisch-Nederlands record van de meeste aaneengehaakte paperclips te breken, dus meer dan 673.172 stuks aan elkaar rijgen. Gedurende een klein uur werd op de parking van het IKO gelopen en geregen. Om de aktiviteit niet enkel te beperken tot het rijgen van clips, werd er een estafette aan toegevoegd. Over en weer diende er stukjes aaneengeregen paperclips overgelopen te worden. Provinciaal verantwoordelijken haalden dan de Hoogstraatse ketting op want om 16 uur dienden alle stukken ketting verzameld te zijn in Deinze, waar de vestiging van het wereldrecord zou plaatsvinden. D

Literair Met het einde van de Boekenbeurs verslapt de aandacht niet voor het boek in Hoogstraten . Wie leest, en eens wil kennismaken met de schrijver achter het boek, krijgt deze kans op 13 december. Die woensdagavond leest Leo Pleysier voor uit eigen werk. Ingeleid wordt hij door John Vervoort, leesclub-begeleider in de bibliotheek en recensent voor diverse dagbladen. Leo Pleysier uit Rijkevorsel voorstellen in Hoogstraten hoeft nauwelijks, of toch. Destijds debuteerde hij met het boek 'Mirliton ' waarvoor hij de Stijn Streuvelprijs ontving. Ook zijn volgende boeken brachten hem niet onmiddellijk roem. Met 'Wit is altijd schoon' kwam hij in 1989 in de bekendheid doordat hij genomineerd werd voor de AKO-literatuurprijs, een hoge onderscheiding in Nederland. Voor hetzelfde boek ontving hij de F. Bordewijkprijs. De avond is een organisatie van het CMBVbestuur, begint om 20 uur en vindt plaats in de Hoogstraatse bibliotheek in de Lindendreef Toegangsprijs bedraagt 300 BF. Afsluiter van de avond wordt de verkoop per Amerikaans opbod ten voordele van Kom op tegen Kanker van drie werken van de schrijver Leo Pleysier. D

Eindejaar Hoewel dit het decembernummer is, zijn de eindejaarsfeesten toch pas gepland op het einde van deze maand. Niettegenstaande dat komt deDienst voor Toerisme tijdig op de proppen met haar voorstel voor een origineel eindejaarscadeau. U wenst iemand te verrassen met Kerst of Nieuwjaar, u weet niet wat te schenken, wel hier is de oplossing.

20

De estafette-loop van de K.S.J. om de langste paperclip-ketting ter wereld te maken, kende veel succes. Inderdaad het wereldrecord werd op zaterdag 28 oktober verpulverd.

U koopt in het toeristisch info-kantoor een 'kado bon' voor een bedrag dat u zelf bepaalt, en schenkt deze bon aan de gelukkige. Deze laatste kan later zijn geschenk zelf uitzoeken in de raadskelder van het stadhuis: fietskaarten, wandelroutes, toeristische gidsen, ... D

Kerststallen 1995

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevarset

Tel. 03/3146250

Zoals elkjaar zijn er in de provincie Antwerpen tal van kerststallen die de moeite waard zijn bezocht te worden. Door de Toeristische Federatie Provincie Antwerpen wordt aan verenigingen of groepen van minstens 20 personen een 'kerststallentocht' aangeboden. De bus dient wel zelf gereserveerd te worden, voor de rest zorgt de organisatie: bezoek aan een aantal stallen, een kerstspel en een Kempische koffietafel. In een brochure (75 BF, te verkrijgen op het stadhuis, raadskelder) worden trouwens 4 circuits beschreven die met de eigen wagen kunnen gereden worden. De beste periode ligt tussen 20 december en 6 januari. D

Concert Op zondagnamiddag 3 december organiseert de Koninklijke Fanfare St. Catharina haar jaarlijks concert in de zaal Pax. Vroeger werd dit steeds op een avond ingericht, maar men koos voor een namiddag zodat de eigen jongeren zich beter konden vrijmaken . Ook voor de luisteraars is een namiddagwandeling richting Pax veel aangenamer op dat uur van de dag, dan op een donkere herfstavond. Dirigent StafMertens heeft vooreen zeer afwisselend programma gezorgd dat iedereen aangenaam in de oren zal klinken. Deze namiddag wordt een voltreffer als alle muziekliefhebbers op post zijn . De toegang is gratis en er wordt begonnen om 15 uur. D

De vakfotograaf maakt er meer werk van Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.


HOOGSTRA TEN

Kaarters op post Het Hoogstraals winters kaart-circuit draait weer op volle toeren. Op 17 november beet het oudercomité van de Gemeenteschool de spits af. 44 kaarters waren aanwezig. Wie 4 van de 6 ingerichte avonden deelneemt, komt in aanmerking voor het eindklassement. De eerste kaarten worden om 19.30 uur getrokken. Deelnemen kost 100 BF en iedereen heeft prijs. Wij geven u de volledige kalender: Vereniging De Blauwe Duif Wielertoeristen K.W.B. Sint-Cecilia Veloclub

Datum 8 december 19 januari 26januari 23 februari 8 maart

Nieuwe melodietjes op de beiaard De automatische beiaard duidt nu wel geteld 10 jaar de tijd aan op de toren. Er was een programma voor elk van de vier seizoenen. Tot 21 december horen we de volgende herfstmelodieën : Bij de uurslag: volkslied, Pierlala; kwart na: 'Het prinsen volk'; op het halfuur: 'Eurovisiethema' kwart voor het uur: 'Sur le pont d' Avignon'. Het schema luidt dus: a. een oud-Nederlands volkslied; b. een stukje uit een gekend vlaams lied; c. een melodie uit een gekend muziekstuk; d. een melodie uit een gekend Europees volkslied. Voor de winter gaat het als volgt: a. Hetlied van Hertog Jan; b. '0 mijn Kempen'; c. 'Rondeau' een dans uit een suite van Bach; d. Driekoningenlied uit de Provence. (J.B.) 0

Plaats lokaal De Blauwe Duif zaal Pax zaal Pax zaal St.-Cecilia zaal Adams-Brosens

Kerstconcert Op donderdag 21 december om 20 uur heeft in de Sint-Katharinakerk het tweejaarlijks kerstconcert van het Piuskoor plaats. Er wordt meegewerkt door Lut Martens. sopraan, Annemie Schoofs, alt, het Kinderkoor, Zingt Jubilate, het Turnhouts strijkersensemble, Amici en het organiserende Piuskoor. Het programma heeft nogal wat nieuwe gezangen, althans, nieuw voor het koor, naast de vertrouwde, traditionele kerstliederen die ons op weg zetten naar het kerstfeest. Het Piuskoor heeft dit jaar een verjongingskuur ondergaan zonder daarom de ouwe getrouwen af te schrijven. Vooral de dirigeerstok kwam in andere handen. Lut Goetschalckx, docente aan het Lemmensinstituut nam de leiding over en er wordt door iedereen hard gewerkt aan een vernieuwde stijl.

Kaarten aan 150 fr.zijn te bekomen bij de dienst voor toerisme en informatie in de raadskelder van het stadhuis. Kinderen jonger dan 12 jaar: 50 fr. (J.B.) o

Deken Lauwerys Op 29 mei 1996 herdenkt Hoogstraten de honderdste verjaardag van de geboorte van Deken Lauwerys . Deze man, pastoor-deken van 19451967 mag terecht de herbouwer van kerk en toren genoemd worden. Zijn interesse ging ook uit naar ons verleden op het gebied van kunstschatten en archiefstukken. Bij deze feestdagwil de Hoogstratens Oudheidkundige Kring een nieuw teken van leven geven en één en ander organiseren. De HOK heeft een indrukwekkende palmares vanpublikatiesop zijn naam staan, maar draait de laatste jaren op een klein pitje. In de eerste plaats wordt gedacht aan de organisatie an een studiedag. Misschien vormt die wel de aanzet voor een vernieuwde werking van de HOK. De inrichting van een feestdag voor allen die Deken Lauwerys nog eens in herinnering willen brengen, staat ook op het programma. Als laatste wil men nog eens een 'echte HOK' -reis ondernemen. Ter gelegenheid van dit eeuwfeest dient eerst een feestcomité opgericht te worden. Eenieder die zich geroepen voelt en enthousiast wil meewerken is welkom. Een telefoontje naar de Dienst voor Toerisme en Cultuur volstaat: 340.19.55. 0

Het unieke slaapcomfort van dekbedden. Verschillende maten en warmte-klasse steeds in voorrraad.

-:s:.

~· ~·

\9<S>t.

oect,

Tel. 03/314 48 47

'laan 246

Ook onze nieuwe kollektie is binnen: -dekbedovertrekken+ hoeslakens (ook voor waterbedden) - badhanddoeken + aangepaste badjassen en badkarpetten - bedspreien - tafelkleden en tafellakens - sierkussens

Ideale geschenken voor de eindejaarsfeesten.

I•I.] ~r, ~i

SCHILDERWERKEN-TAPIJTEN-GORDIJNEN-ZONWERING

139

21


HOOGSTRATEN

Groene lente 1995 Onder deze slogan organiseerde de Vereniging voor Openbaar Groen een nationale wedstrijd onder de gemeentebesturen met als thema 'Gemeente in bloei'. De Hoogstraatse groendienst diende drie projekten in die alle werden bekroond. De nationale ereprijs 'Licht op groen' werd voor de provincie Antwerpen toegekend aan de omgeving St. Catharinakerk, kerkhof, IKO. 'De lindebomen en talrijke rozen geven het geheel vorm en kleur en maken het er aangenaam om even te verpozen'. Een vlek op deze omgeving vormt toch wel de parking van het parochiecentrum die er wat troosteloos bijligt. Verder werden er ook lovende woorden gesproken over de talloze nieuwe en goede groenrealisaties in de centra van Wortel, Minderhout, Meerle, Meer en Meersel-Dreef. In de categorie Bloemenwijk kaapte deze laatste de derde prijs weg voor de bebloeming van de Dreef ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Mariagrot Een eervolle vermelding werd toegekend aan hetcomplex stadhuis-administratief centrum voor de bebloerning in de kleuren van het stadswapen. Nu nog hagen, houtkanten en houtwallen langs de landelijke wegen en het Europees jaar van het natuurbehoud kan niet meer stuk. 0

Hamoot en Hoogstraten Wat heeft deze gemeente gemeen met Hoogstraten, behalve dat het ook een niet zo oude stad is, en dat haar naam ook met een H. begint. Toch ook nog iets anders . Het Limburgs BOuwkundig STudiebureau (LIBOST) heeft ook voor de stad Hamont een verkeersstudie opgesteld, en op basis daarvan verschillende voorstellen tot herinrichting gedaan waarvan de realisering in een eindfase is gekomen. Aan ditzelfde studiebureau gaf de gemeenteraad van Hoogstraten de opdracht een verkeersstudie te maken. Op basis hiervan kunnen dan achteraf voorstellen tot aanpassing en

Het bekroonde groen met op de achtergrond de niet in dit kader passende parking van de Pax.

verbetering van verkeerssituaties gemaakt worden. De dorpsraad van Hoogstraten wil deze zaak op de voet volgen. Op drie november trok een delegatie naar de stad Hamont om met eigen ogen te zien wat daar gerealiseerd werd. Hamont kan niet vergeleken worden met Hoogstraten. Daarvoor verschilt de historische weginfrastruktuur te veel : weliswaar zijn er twee gewestwegen die de dorpskom doorkruisen maar het pijp-effekt waarvoor de Vrijheid staat, bestaat daar niet. Ook bleek dat er in die gemeente veel meer vrije ruimte bestond om aanpassingen door te voeren. Opvallende zaak waren de bredere voetpaden, vooral op de kruispunten: het gevoel van op de

stoep gereden te worden, had je er niet. Om de snelheid te temperen, werden verhoogde kruispunten aangelegd. Een nivo-verschil van 12 cm op meer dan 2,5 meter voelde minder hobbelig aan dan de oversteken van Minderhout Onthouden werd ook dat parkeerstroken moeten afgelijnd worden, zoniet komt er te veel vrije ruimte tussen de voertuigen. In de dorpsstraten zijn enkele asverschuivingen doorgevoerd zodat de snelheid van het verkeer lager komt te liggen. Teneinde de overlast voor bewoners en handelaars tot een minimum te beperken, werd er in Hamont een goede coรถrdinatie voorzien tussen stadsbestuur, aannemer en ontwerpers . De uitvoeringstermijnen waren zeer kort. D

Je weet wel/ daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping 41

22


HOOGSTRA TEN

Nieuws van de dorpsraad Die uitstap naar Hamont was maar één van de zaken waarmee het bestuur van de dorpsraad zich de laatste maanden bezig hield. Op 9 oktober werden alle leden-verenigingen uitgenodigd op een algemene vergadering waar het bestuur toelichting gafbij de aktiviteiten van de laatste maanden. Nogal wat tijd wordt gestoken in de voorbereiding van deverkeersraad. Blijkbaar is er in Hoogstraten op het gebied van verkeer, veiligheid en de daarmee gepaard gaande openbare werken nog werk te verrichten. Door het gemeentebestuur is ondertussen toegezegd dat de H. Bloedlaan een opfrissing zal krijgen. In het bestaande park zullen een aantal parkeerplaatsen voorzien worden, terwijl stoep en wegdek vernieuwd worden. Naar vernomen kan worden, is het probleem van de Gelmeistraat ook opgelost. Een veilige bus-halte zal aangelegd op het terrein voor de Zevensprong. Langs de gewestweg komt er ook een fietspad tot aan G. Segersstraat. De dorpsraad blijft zich ook inzetten voor de ontsluiting van de nieuwe woonwijk Elsbroeken, Houvast en andere straten naar de L.D. Konincklaan. Voor Groenewoud en SalmSalmstraat moet er een oplossing kunnen gevonden worden langs de Lindendreef, mits afspraken met de firma De Ster. Ook de heraanleg van de Elisabethlaan vanaf de Oststraat tot aan de Katelijnestraat wordt in 1996 uitgevoerd. Een strikte planning en goede weersomstandigheden zullen noodzakelijk zijn om de hinder voor scholieren en bewoners te beperken. De dorpsraad gaf ook adviezen in verband met de verkoop van de gebouwen in de Gelmelstraat, de oprichting van appartementen in de Brouwerijstraat en een verkaveling in het Kiekenstraatje. Op die ledenvergadering werd het bestuur uitgebreid met drie leden zodat er terug een werkbare groep ontstaan is. Omdathet bestuur klankbord van alle bewoners van de deelgemeente Hoogstraten wil zijn naar het stadsbestuur toe, worden alle bestuursleden nog eens vermeld. Met al uw vragen, opmerkingen en problemen kan u steeds terecht bij één van deze mensen. Voorzitter Alois Ruts, St. Lenaartseweg 46, 314.52.49; secretaris Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70; kassier Marc Haseldonckx, Gr. Elisabethlaan 19, 314.76.70; Frans Horsten, Begijnhof 26, 314.88.85; René Wouters , Gelmeistraat 45, 314.59.10; Constant Oostvogels, Hemelrijksestraat 1, 314.67 .63; Alfons Sprangers, Loenhoutseweg 64, 314.52.58.

Leden van de Hoogstraatse dorpsraad inspecteren een voetgangers-oversteek inHamont. Die auto links stond geparkeerd op het zebrapad en neemt het zicht weg op de parkeerstrook met parallelweg langs de grote weg. Fietsers gebruiken de gewone weg, zoals de fietssuggestiestrook in Rijkevorsel.

Gesehenkenheurs op 9 en 10

de~elllher

1995

In

zaal Pax te Hoogstraten Thema: VIERKANT VOOR AFRIKA met alle Wereldwinkelproducten kunst- en gebruiksvoorwerpen en textiel uit de derde wereld artikelen van Greenpeace, Amnesty International, Solidariteitsfonds, e.a . kringlooppapier en kinderboeken

Dorpsraad Hoogstraten Open algemene vergadering Maandag 22 januari om 20 uur, raadszaal stadhuis

Doorlopend open van IO.OOu tot 18.00u. Zondagmorgen vanaf 9.00u is er ontbijt voorzien met broodjes en croissants en heerlijk beleg

Organisatie: Oxfam Wereldwinkel VZW Gelmelstraat 5 2320 Hoogstraten

23


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47. Het wordt me de laatste Maanden wel heel erg makkelijk gemaakt, beste lezer. Voord~ derde keer op rij klopt Joost aan mijn deur met vers voor de pers dorpsmeuws. En elke keer is er weer die mededeling: jamaar, 'k ga dat niet elke maand doen, hè. Nee, Joost, we rekenen er ook niet op, maar alsjij het doet moeten wij het niet doen zeker. En dat er weinig aan uw alaanwezend oog en oor ont~napt, moge telkens blijken uit uw pennetreksels. En die stijl, 't is niet om er ~~~eet e.en succesvolle sollicitatie voor eerste minister mee op te zetten, maar t IS allicht verstaanbaar en da's toch ook belangrijk, nietwaar. Tot nader order beschouwen we dit als een rubriek voor Grote Mensen ... en er staan verdorie nog dingen in die waar zijn ook!

Iedereen mag het weten ... Neje, de fun is er af, zunne, d'er valt zo nikske meer aan te beleven .. . ledereen in Minderhout en omstreken probeert er maar achter te komen wie ikke eigenlijk ben ... Constant trachten ze ander mensen te laten zeggen dat zullie (Joos )t) zen. Onvoorstelbaar vind ik da ... Hoorde ik tien dagen geleden zeggen dat ze dieje kwieb die veurig jaar op 't ledenfeest van d'oudervereniging Kartouchke had geschreven, na ne bak Hoegaarden in zijn lijf gekapt te hebben, overgehaald hadden om toe te geven dat hij ikke ben, straffe toebak, zenne. Kort daarop hoor ik van dieje gast zelf dat den baas van 't Rakkerke, ge wit wel da bladje dat den KWB hier in Minderhout uitgeeft, ook achter ne reporter aan 't zoeken is om zulke stukskes te schrijven als ikke voor de D HM, en da hadden ze dus aan hum gevraagd omdat dieje van 't Rakkerke ook al peinste dat hij ikke ben. Neje, zoe is er de fun veur mij af, zenne, da kan na toch nie meer hé. En ik vind toch nie da ik moet vertellen wie ik ben. ledere zichzelf respecterende auteur op de boekenbeurs he ook ne pseudodingeus zoals ikke, dus waarom ikke nie hé. Neje, as ik zomaar moet zeggenwienik ben, dan kan ik beter terug stoppen mej schrijven, en terug mej mijn gazet bij mijn Ieuvense stoof gaan zitten, ons poes zou da ook gere hebben he ze gezeit. Maar langs d' andere kant is 't toch plezant ook zenne. Weten da wa ge schrijft gelezen wordt en da er over au en vooral over de DHM terug gesproken wordt, want da was in feite eigenlijk d' eerste bedoeling van den Patriek en van mijn. En soms wordt er zelfs geluisterd naar mijn zenne, want kekt mer es goe de maand van veurige maand d'erop na, dieje reporter van Wortel, hoe heet hum ook weeral, a ja, Bernard, schrijft al maanden lang da het toch schandalig is dat diegeel bordennie worren gebruikt, awel hé, moest ik damaar ene keer schrijven zenne, en den cammissair he onmiddellijk boetes uitgeschreven, deze week 43 . Straf hé, want de maand d' erveur schreef ik da ze beter alle bomen op de Bredaseweg konden uitdoen en die waren de maand d'erop ook al uit... Trouwens ook al gezien da ze al strepen op de weg naar Meel hebben getrokken en de weg is nog belangenaas niet af hé, de leste laag leggen ze naar 't schijnt pas in april volgend jaar. Daartegen is de onderlaag al wer terug versleten waarschijnlijk, de putten staan er trouwens al wer bekanst in en de verf die z' erna opgesmeerd

24

hebben is dan ookwerverniet gewist. En wilde wa weten, in de Desmedtstraat zen ze begot weer vergeten om strepen te trekken om te laten zien waar al die klein mannen mej hunne fiets willen oversteken, zoals aan deBorselhoeve of aan deHemelstraat.Ge moet er is staan mej een stuk of drei klein manne, ge zoudt nie lachen zenne. Mer ja, daarveur zal de verf wer wel te duur gewist zen zekers ... Die van de Lage Weg zijn trouwens na mijne artikel in september of wer terug begonnen mej da waar ze van 't voorjaar mej bezig waren; terug opternieft een rondvraag bij 't gebuurt wa er na eigenlijk moet gebeuren hé, maar na nog mer mej twee mogelijkheden: ofterwel afsluiten van de weg ter hoogte van den Beemden ofterwel in één bepaalde richting blijven rijen. En voor alle veiligheid om later ongelukken te veurkomen hebben die die brieven bij de mensen in de bus hebben gestoken er ook in ene keer de commentaren van de brandweercommendant en van de cammissair mer bijgedaan. As er na belangrijke zaken in Minderhout moeten gebeuren hé, dan schrijf ik da veurtaan ook, dan is da zo in kannen en kruiken. Allé, da peins ik na dan toch. Langs d'andere kant schreef ik veurige maand ookdaze overal op zoek zen naar niefbestuursleden enzo en daarop he niemand gereageerd

zenne, integendeel as ik zo de berichten in Minderhout hoor. Om te beginnen zitten ze bij de KWB verlegen om ne niefe penningmeester, den auwe is feitelijk versleten na al die jaren en wil wel es onderhand gaan genieten van zijn pensioen ... Maar gen opvolging hé ... De jeugd van tegenwoordig, die van tussen de twintig en de veertig dan toch, kan nie mer goe tellen of zo, want ne niefe geldteller hebben ze nog nie gevonden, zodat den au we tegen heug en meug maar verder telt. Bij den BGJG hebben ze ook nog is ne keer vergaderd. De eerste keer dees jaar heb ik mij laten vertellen en prompt hebben zowel de voorzitster als de secretaris als nog een ander bestuurslid gezegd da ze zo vol mej werk zitten daze gene tijd meer hebben voor de BGJG maar da ze nog efkens zullen blijven omdat er nimmand anders geïnteresseerd is in hunne job. Ga ik dan een kaffeke drinken in taverne bij Marleen op 't Heikeen hoor ik da de voorzitter dan toch schriftelijk zijn ontslag he gegeven, en ook nog ne ander bestuurslid van de Voort, zodat het Meels Heike na geen vertegenwoordiging mer he in 't Heikes Kermiscornité. Na zitten die zelfs helemaal zonder voorzitter en die moeten dan volgend jaar hun vijftigjarig bestaan gaan vieren .. . Da ga wa geven, want wie ga daar het woord voeren hé ... En in ' t dorp heeft Judith tegen Henk gezei: 'ik ben de kwaadste nie, maar heel mijn leven achter den toog staan zien ik toch ook nie zitten, kom laat ons iets anders gaan doen en de zaak aan een ander geven hé ... ' Na, 't is natuurlijk een café en ge kunt daar nog wa verdienen, dus hebben die iemand uit Deventer of zoiet gevonden om verder te komen voorzitter en penningmeester en secretaris te spelen ... Ander bestuursleden moeten gewoonlijk geld uitgeven om da te meugen spelen zekers, ist nie ... De dorpsraad hé zo'n goei bestuurdaze er in

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

Baarie-Hertog

Kapelstraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten


MINDERHOUT geslaagd zen om dees jaar ook ene keer te vergaderen, dablijkt daar ook over te Jopen van 't enthousiasme zo te horen. waarschijnlijk zulle ze in januari of zoiet nog es bij elkaar komen, dan denken ze da ze hun plicht ook weral hebben gedaan ... En binnen de KVLV hebben ze ook nog altijd niet genoeg bestuursleden. Ge zie, d' er wordt nie altijd naar mijn geluisterd hé ... Aha, zit dat zo, dan zullen we na is een viske uitgooien of da ook zo wel is ... Naar 't schijnt ga al maanden lang het gerucht in Minderhoutse en ander Hoogstraatste straten da er mensen zijn die een nief politieke partij willen oprichten. Tja, 't zal wel zo zen da sommige mensen weeral kwaad rondlopen op d' af ge aardigden van onze traditionele Hoogstraatse partijen, de verkiezingen zen al een tijdeke achter de rug, een jaar of zoiet, de plaatsen verdeeld, en het duurt nog vijfjaar veur het weer gemeenteraadsverkiezingen zullen zen, dus moet ge na als politieker nie te veel doen om au muug te maken, ge moet uw krachten goe weten te verdelen hé, aan de streep wurren de prijzen uitgedeeld, dus in de leste maanden veural uw best doen, da zien de mensen. Maar kom, politiek nieuws is voor onze politieke reporter, ik ken daar toch nikske van, dus zwijg ik er over. .. Ik kan omrnes veel beter 't een en 't ander vertellen over d'activiteiten van d' afgelopen maand. D'elfelfelf-gebeuren was een groot sukses, da wil zeggen, d' er waren tenminste een hoop mensen die wilden rondgaan in Minderhout, zelfs twee donkergekleurde engelsmannen waren tot bij ons afgezakt. Na, 't was veural de jeugd die hun steentje hebben bijgedragen zenne, een serieuze delegatie van KSJ, KLJ en

13 plussers hebben genoten van hun wandeling onder een zonnig novemberweertje. De traditionele verenigingen van Minderhout lieten het wa afweten en stuurde ofwel 1 ofwel 2 ofwel hun katafgevaardigden ... De fanfare had veur heur mosselfeest zowat een goei honderdveertig mensen die hunne buik goe vol gegeten hebben, 't moet er plezant gewist zen naar 't schijnt. En de mossels smaakten ook goe van 't jaar. .. D' oudervereniginghad heur najaarsfeest waar zowat een klein honderdveertig mensen gewist gewezen zen, naar ' t schijnt een groot sukses, en een serieuze verbetering van het aantal aanwezigen en da ondanks de concurrentie van da ander golden oldies feest in Meer. Diegenen die daar gen kaart veur hadden zullen naar Minderhout gekomen zen zekers .. . ' t Overleggroepvan de parochie bracht verslag in ' t parochieblad over hun vergadering en daar werd blijkbaar nogal wa afgepalaberd over het bouwproject van de Vrije Basisschool... Merk ikke da ze toch weeral 't geld uit de zakken van ne gewone mens zoals gij en ikke willen slagen mej een restaurant, een koers op rollen, een kaartavond enzovoort enzovoort ... Al is gepeinst beste mensen van d' overleggroep da er in Minderhout zowat 50 zelfstandigen wonen, laat die allemaal voor tweeduzendfrank sponseren en de honderdduizend zen ook binnen en ze kunnen het nog aftrekken van de belasting ook hé, dus sukses gegarandeerd voor twintigjaar lang ... Trouwens die van d'overleggroep zen die enquête van d' oudervereniging van veurig jaar weeral vergeten zekers, meer dan 90% van d' ouders vonden toen da zullie al genoeg geld in 't Minderhouts onderwijs pompten ... en waren ni zinnens om nog meer ut hun zakken te laten

kloppen, toch nie op die manier. .. Ge kunt natuurlijk ook een paar keren een goei fuif geven in de Prochiezaal mej een heel goei discotheek of een bekende groep waar volk van buiten het Minderhoutse op afkomt. Ge had mej Minderhout kermis is in de tent van de fanfare moeten gaan kijken se, daar was volk, da bracht geld op en nie direkt uit onze zak zenne; maar een goei discotheek hé, nie 't een of 't ander beginnelingeske, of een bandje met kerkliekes, da' s nikske gedaan . Tappers die zulde nog wel vinden. Buitendavraag ik me eigenlijk feitelijk wel af of d' overleggroep da moet doen, da geld inzamelen dus, zou er nie beter een afzonderlijke 'werkgroep bouwfonds school' opgericht worden onder de hoede van diegenen die het er het dichtst bij betrokken zen, 't schoolcomité, de directie, de leerkrachten, de oudervereniging ... Maar allé, na zal ik weer wel op zere eksterogen trappen zekers ... Zoe, de Minderhoutse activiteiten van d'afgelopen maand zen wer voorbij, dus efkens kijken naar de volgende maand ... Tja, december, da' s feestmaand zekers. Buiten da in 't begin van de maand de heiligste aller heiligen bij jan en alleman wer langsga, van school over verenigingen tot bij ons thuis, is er nog veel meer te beleven op feestgebied zenne. Mer jest toch is zeggen da'k van 'tjaar wer ne niefe Mercedes vraag en 't is te hopen da' k na een andere krijg gelijk veurigjaar, toen was ' t zo mereen speelgoedwagenskeen sommige ander krijgen dan ... nee, da's veur volgende maand, anders is de verrassing er veur sommige al af en weet iedereen da ' k ook al connecties heb mej de heilige Sint. Die van de KWB beginnen de nief maand vandaag den 29e al, vandaag is' t al veurdracht over

LAURVSSEN ELECTRONICS B.V.B.A.

~

Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten

INTERIEURADVIES & UITVOERING

DECORATIE RESTAURATIE Raamgarnering Vloerbekleding Schilderwerken G

H. Bioedloon 277-279 Tel . 03/314 52 78

2320 Hoogstroten

E

T

T

H

E

B

E

S

T

huy

Fox 03/314 88 02 22a

25


MINDERHOUT hoe ne moestuin, da's ne hof veur diegene die da nie verstaan, op een ekologische manier kan bewerkt worren, da ga dan over hoedage au we afval kunt verwerken zonder in da groen bakske van de gemeente te kappen en dan terug over au we grond kunt kappen, dan hoefde ook geen geld uit te geven, aan da stinkspul uit plastikke zakken. Den twedde december gan de mannen mej de ballen spelen, bowlingballen wel te verstaan hé en den 17 e is' t je! groot feest want dan bestaan ze veertig jaar, dus alle mannen die lid zen meugen afkomen mej je! het gezin nar de parochiezaal en pasop hé, veur de kinnekes komt kinderdinges en veur de grote mensen is er drank in oYervloed aan 20 frankskes per consumptie. Die nonnekes die daar ieverants op Mariaveld verblijven worren ok honderd jaar en da moet natuurlijk gevierd worren hé, en da doen ze op den tiende december in de parochiezaal mej een receptie, mervoor wiedada allemaal is da weet ik nie zenne ... Dan hedde natuurlijk ook nog die kerstfeestjes van 't KVLV en van 't KA V, van de voetbal veur de jeugd, van 't KSJ en KLJ, van 'kwee nie wa nog allemaal, dus eten en drinken geblazen, d'er zullen er nog veul zen die kilokes kwijt willen geraken na niefjaar.

Maar just d'erveur is het nog oudjaar en omdat da van 't jaar op ne zondag valtmeugen al!ekinnekes niefjaar gaan wensen op zaterdag. Dus ge weest na al gewaarschuwd hé, op zaterdag thuisblijven om te delen, op zondag meug de gaan staan waar ge wilt. Na hoor ik links en rechts zeggen da ze mej de zingdag natuurlijk ook wer veur de veiligheid van de kinnekes gaan zorgen en daarveur hebben ze veul volk nodig. Naar 't schijnt kunde au laten inschrijven via 't school en ook via 't nief bladje van 't Rakkerke mer ook nog veur diegenen die gen kinnekes op 't school hebben en geen lid zen van de KWB dage darechtstreeks bijJan Bras senior kunt doen, den dieje die daar in de Gemeentestraat woont (veur 20 december) . Heb ik mijn nog laten vertellen da da allemaal wordt gesponsord deur de KWB, d'oudervereniging, BGJG en Werkgroep Veilig Verkeer Minderhout En da de straat zou afgesloten worden tussen 9 en 13 uur naar 't schijnt. En op 't pleintje zoeken ze zoals veurig jaar wer een tentje te zetten en da wordt gesponsord deur de cafébaas van 't frituur daar recht tegenover, en in da tentje hebben ze warme chocomelk veurzien en da wordt dan gratis en veur niet bezorgd deur de Karel van de Minderhoutsestraat zijne baas, maar veur de popcorn die ze veurig jaar ook hadden hebben ze nog niemand, want de sponsor van veurig jaar hé afgehaakt, dus as er iemand popcorn zou kunnen leveren en kunnen maken ...

K.B.G. zette de afgelopen maand een eigen hobby- en kunsttentoonstelling op in hun lokalen aan de Schoolstraat. Deze werd ook, mede door de aanwezigheid van allochtone gepensioneerden, een echte meevaller wat het bezoekersaantal betreft. En wanneer de schilderijen weer waren opgeborgen, werden de oliebollenfrietketels en zoals - grootmoeder - ze - zelf- nog - bakte - wafelijzers weer bovengehaald voor een volgende activiteit. Jaja, geniet ervan terwijl je nog werkt, want als je op pensioen bent, heb je echt geen tijd meer!

Dames en herenmode voor jong en oud . Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

op maandag gesloten.

29

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Hersteil ingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

Of ik dat niet kan?

Joos(t) mag het weten.

26

"


RUIMT E IN

JE

BANKZAKEN

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

BELEGG EN

LE VENSVERZEKE RING EN

KREDIE T EN

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 30

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Lod. De Konincklaan 361 - HOOGSTRATEN Tel. 03/314 51 77 OPENBARE VERKOPING van ZEER GOED GELEGEN en ONDERHOUDEN BURGERSWONING met GROTE TUIN te HOOGSTRATEN/MINDERHOUT; MINDERHOUTSESTRAAT 93 Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen : Zeer goed gelegen en onderhouden BURGERSWONING met grote tuin te Hoogstraten/M i nderhout, Minderhoutsestraat 93, groot 32 a 61 ca . Kadastraal inkomen 25 .850 Fr.

OPENBARE VERKOPING van ZEER GOED GELEGEN WONINGEN te HOOGSTRATEN VAN AERTSELAERSTRAAT 33 en 35 Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen. TWEE AANEENPALENDE ZEER GOED GELEGEN WONINGEN TE HOOGSTRATEN, Van Aertselaerstraat verdeeld in 2 kopen :

KOOP 1 Van Aertselaerstraat 33, groot 638m 2 KOOP 2 Van Aertselaerstraat 35, groot561m2 Elke woning ingedeeld als volgt: - Inkom met trap, woonkamer, keuken en bergplaats met wc - Boven 3 slaapkamers - Zolder en kelder - Gemeenschappelijke inrijpoort Ingedeeld als volgt: - hall, grote living, keuken, achterkeuken (veranda), berg plaats, wc - boven: 2 slaapkamers en badkamer - verder kelder, grote zolder, bergplaatsen en garage.

Alle nutsvoorzieningen - aardgas. Opstapplaats bus vlakbij: rechtstreekse verbinding Turnhout- en Antwerpen

Bezichtiging: zaterdag van 14 - 16 uur

Bezichtiging - Van Aertselaerstraat 33 sleutel te bekomen ten kantore van de notaris - Van Aertselaerstraat 35 zaterdags van 2-4 uur. Kadastraal inko~en voor elke woning 23.600 F.

Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten.

Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten .

Zitdagen: - Inzet op dinsdag 28 november 1995 - Toewijzing op dinsdag 12 december 1995 telkens om 16.30 uur in het Parochiecentrum, Koestraat te Minderhout

Zitdagen: - Inzet op maandag 27 november 1995 - Toewijzing op maandag 11 december 1995 telkens om 16 uur in cafĂŠ De Wachtzaal bij Adams-Brosens; Van Aertselaerstraat te Hoogstraten .

Eigendom is voorzien van alle nutsvoorzieningen. Verwarming met aardgas (kachels in verkoop inbegrepen).

27


MINDERHOUT

Honderdjarige in Minderhout Aan de weg van Minderhout naar Meerle ligt Maria veld, wijd en zijd gekend als 'de Duitse nonnen'. Naar aanleiding van hun honderdjarige aanwezigheid hier in Minderhout mochten we een babbel opzetten met zuster Annette. Zij is nog de kwieke overste en meteen ook enige Belgische zuster uit dit kleine gezelschap rustende missiezusters. Aan persbelangstelling heeft deze dame geen gebrek. Ze haalde onlangs de 'Gazet van Antwerpen' met haar zonnebloemen. We zagen haar in een streekblaadje tussen de reclame. 'Maar ik was onlangs ook nog op T.V. naar het schijnt toen ik medicamenten sorteerde voor wereldmissiehulp', geeft onze gesprekspartner als opwarmer nog mee. Het praten, het bidden, het zingen, kortom het samenleven is hier Duits . Dat maakt contacten met de omgeving er uiteraard niet eenvoudiger op. Toch mogen deze zusters rekenen op veel sympathie van buitenaf. Zij hebben dit meeleven ook echt niet nodig om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Zelf hebben zij geen enkele bron van inkomsten. Maar zowel particulieren als naburige kloosters, we noemen Spijker en de 'rijke' schoolzusters van Zundert- steken geregeld een handje, zeg maar hapje toe. Luxe kent Mariaveld niet. Enkel het noodzakelijke comfort voor ouder wordende mensen. De sfeer in huis ademt de geest uit van eenvoud, gebed en stilte, doelstelling waarop deze dames zich na hun missioneringswerk hebben gericht. De tijd heeft op deze omgeving geen vat. Honderd jaren die je zo voor de geest komen als je hier over de drempel stapt.

Reginae apostolorum, koninginnen van de apostelen.

schulden te betalen. Financieel kreeg Mariaveld het erg moeilijk. In 1915 wilde pater Bodewig opnieuw voor zijn zaak gaan pleiten bij de paus in Rome. Hij stierf

in de nacht voor de audiëntie op 76-jarige leeftijd. 'Voorlndië!' zo staat ook op zijn grafsteen in Rome te lezen. Ondertussen was al dit werk niet onopgemerkt

Het begon voor Mariaveld dus allemaal in 1895. In datjaar kocht pater Antonius Maria Bodewig een stuk grond van 105 ha ten westen van de Bredaseweg en van 10 ha ten oosten van de Bredaseweg in de gemeente Minderhout. Dit ganse bezit met de huizen voor broeders en zusters werd 'Mariaveld' gedoopt. Pater Bodewig had enkele jaren eerder in zijn geboortestad Keulen een missievereniging gesticht die zich uitsluitend richtte op de missionering van Indië. Deze onderneming bleek erg succesrijk te zijn. Maar zijn eenzijdige voorliefde voor Indië bracht pater Bodewig in conflict met de kerkelijke overheid in Duitsland die eerder heil zag in de missionering van Afrika. (Honderd jaren hebben ons op dit vlak nog niet veel wijzer gemaakt, maak ik bij mezelf de bedenking). Omdat zijn werk in Keulen bedreigd werd, besloot pater Bodewig een andere voedingsbodem op te zoeken en dat werd dus geheel toevallig Minderhout. Maar de Duitse inbreng van nieuwe krachten bleef aanhouden. Rond de eeuwwisseling telde de gemeenschap een honderdvijftigtal mannelijke en vrouwelijke kloosterlingen die zich ter voorbereiding op de Indië-missie bezighielden met caritatieve werken en ziekenverpleging aan huis . Ook in Italië (Rome, Venetië, Na pels) groeiden kernen van deze missievereniging. 1905 meldt zich in de geschiedenis als een donker jaar. Toen besloot de Heilige Stoel in Rome abrupt een einde te maken aan dit missiegezelschap. Maar overtuigd door hun specifieke roeping besloten de meeste ex-kloosterlingen als privaat samenlevende personen hun missioneringswerk verder te zetten. Enkelen van hen trokken onder de steeds bezielende kracht van pater Bodewig naar Wenen, want daar zal eens hethoofdhuis zijn', orakelde deze . De eerste wereldoorlog was, vooral door het feit dat de bewoners van Duitse origine waren, voor Mariaveld een zware tijd. De zusters werden opgevorderd om te werken in Duitse veldhospitalen. Na de oorlog mocht een gedeelte van hen terugkeren, maar het grootste deel van hun grond en bezittingen werd door de Belgische Staat aangeslagen om de Duitse rijks-

28

Alleen het torentje meldt aan de buitenwereld dat de bewoners van dit eenvoudige huis tussen het groen zich in hun roeping wat onderscheiden van de gewone sterveling.

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 15


MINDERHOUT voorbijgegaan aan Dr. Innitzer, onderdirecteur van het priesterseminarie in Wenen. Hij nam met hetzelfde enthousiasme het voortouw om opnieuw de erkenning te verkrijgen van deze missiecongregatie. In dit opzet slaagde hij in het jaar 1923. De orde kreeg de naam 'Koningin der Apostelen'. In 1925 scheidde de zustergemeenschap zich af van de mannelijke tak en werd een zelfstandige gemeenschap. In datzelfde jaar werd het hele domein aan de Bredaseweg verkaveld. De zusters kochten het oostelijk deel van 10 ha. Na de aankoop van het 'nieuwe Mariaveld' namen een aantal, meestal bejaarde Duitse zusters, die de sympathie van de bevolking genoten, hier hun intrek. Ondertussen werd hun geestelijke leider Dr. Innitzer ook aartsbisschop van Wenen en kwam hij ook tot in Minderhout om het klooster en alle zusters te leren kennen. In 1931 wijdde deze de nieuwe kloosterkapel in waar ook de bewoners uit de buurt voor de diensten terecht konden zoals dat tot vandaag nog altijd het geval is. De tweede wereldoorlog zette dan weer een domper op de uitzending van missiezusters naar Indië maar daardoor juist werden de inlandse roepingen sterk gestimuleerd. Benares werd het centrum en hoofdhuis van de Indische vestigingen van deze kloosterorde. Om de huidige situatie even te schetsen passen enkele cijfers: Op dit ogenblik is men werkzaam in 79 missieposten in 27 bisdommen in Indië. Vanuit Europa wordt er niemand meer gezonden maar daartegenover staan 740 geprofeste Indische

zusters, 40 novicen, 30 postulantinnen en 52 kandidatinnen. Ook in Tsjechië is men aan het werk en op de Filippijnen draaien een viertal huizen van deze 'Koningin der Apostelen'. Omdat het op het Filippijnse eiland Mindanao wat warm onder de voeten wordt door acties van rebellen, wil de bisschop de zusters daar weghalen. Zij wensen echter uitdrukkelijk niet voor deze dreiging van de rebellen te zwichten en onder de mensen te blijven. Zuster Annette werd begin jaren 80- na 18 jaar Indië en enkele jaren verpleging in Wenen naar Minderhout geroepen om enkele jaren de leiding op zich te nemen . Stelselmatig werden de gebouwen aan het Mariaveld uitgebreid. Er werden kamers en appartementjes gebouwd die ter beschikking staan van herstellende of rust behoevende mensen. Die enkele jaren voor zuster Annette werden er ondertussen veertien. Enkel zuster Dina met haar twintig jaren Minderhout doet beter. Ondertussen wroet en zwoegt zuster overste in de tuin om eten op de plank te krijgen, zij verzorgt de omgeving, zij gaf (spijtig genoeg een beetje tot eigen schade) onderdak aan politieke vluchtelingen, zij verzorgde tijdelijke en permanente bewoners, zij raast met haar autootje naar de Hoogstraatse supermarkten ... De winter belooft opnieuw een harde tijd te worden binnenshuis. De Indië-koorts zal nooit verdwijnen. De permanente sauna die ook haar reuma van de kaart veegde, is nu echter voltooid verleden tijd. De puzzels aan de muur en de

gezelschapsspellen op de tafel zijn tekenen van een wereld die niet meer wezenlijk anders is dan buiten de muren. Mariaveld is dan ook niet het klooster met de lange kale gangen en de zware deurbel, maar het eenvoudige huis aan de rand van het dorp waar sinds honderd jaar mensen wonen die niet zonder de omgeving kunnen voortbestaan. En wellicht is dit ook een stukje wederzijds ... Op 10 december wordt dit jubileum onder de aandacht gebracht met een eucharistieviering om 10 uur in de parochiekerk van Minderhout Als het weer het toelaat zal de Generalrat met de overste van Wenen met de auto overkomen. Ook de provincieoverste en de zusters van Hallenberg in Duitsland zullen wellicht van de partij zijn. Aansluitend op deze eucharistieviering nodigen de zusters de gemeenschap uit voor een receptie in de parochiezaal. En 's namiddags gaat het feest in besloten kring verder op Mariaveld. Zuster Annette viert er meteen samen met twee medezusters haar 40jaar professie . 'Dan is dat ook meteen achter de rug', geeft ze duidelijk wat zenuwachtig voor deze grote dag mee. 'Als ik mijn leven vooraf had gepland zoals het nu is verlopen, had het wellicht nooit zo mooi kunnen verlopen. Laten we dus de toekomst van Mariaveld ook maar aan Onze-Lieve-Heer over .. .' geeft onze gesprekspartner tenslotte nog mee. En of ik alle vrienden en kennissen wil bedanken voor het fijne samenleven hier in de Noorderkempen en hen meteen ook wil uitnodigen voor de viering .•

Bloemensierkunst CATTLEYA LEOPOLDSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

Slecht 8,3o/o van alle vrouwen en meisjes is maagd!

tot a uur

ZONDAG OPENl ALUWso BIJ E?~~APPEN •aR 000 Dagel"'ks ovenv . IJ

• PA TTISER erse broodjes IE Vano • CHAR Psta./ St.-Lena rt CUTERIE as •ALGEME NE VOEDING

De rest is inderdaad steenbok, waterman, kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hun sterrenbeeld passende tinten en kleuren. Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristal len vaas met horoscoopmotief, draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent. Elke verjaardag kan ermee bedacht worden, elke jarige is er bijzonder opgetogen over! En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau - voor een verrassend vriendelijke prijs overigens. Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bel len naar de Cattleya Bloemenlijn: 014/63.45 16. Faxen (014/63.51 .87) of telexen (72 422) kan ook al. We kunnen het u moeilijk nog makkelijker maken!

VANOPsr

G

Al-STOFFEls

rote Plaats 28

WORTEL Te/. 031314 35 83 DINSDAG GESLOTEN

29


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Kerstevocatie Zoals vorige keer reeds aangekondigd, organiseert het kerststalcornitté dit jaar weer een luisterrijke kerstevocatie. Het programma is gebaseerd op de verschillende thema' s van hetkerstgebeuren: De Verwachting, De Belofte, Het Gebeuren, De Aanbidding Der Herders en Kerstvreugde Overal. In functie van deze thema' s werden liederen en gedichten gekozen, bàende en minder bekende, met ruime aandacht voor de volkszang. De kerstevocatie wordt opgeluisterd door het gemengd a-capellakoor "DIE KELE" uit Leuven, o.l.v . Joris Backeljauw. Het fraterskoor van de Dominicanen uit Leuven kreeg zijn ludieke naam "Die Kele" in 1950, als tegenhanger voor "Die Peze" en "Die Schene", respectievelijk de verenigingen van de wandelende en de voetballende fraters . Wanneer de zingende fraters stilaan in aantal afnamen, werden ze vanaf 1970 door zingende en muzikale vrienden en vriendinnen aangevuld en stilaan zelfs volledig vervangen. Het gemengd koor zingt zowel religieuze als profane liederen. Hun thuisbasis is de kapel van de Paters Dominicanen te Leuven, waar ze de gregoriaanse dominicanertraditie in ere houden. Regelmatig luistert het koor de huwelijksmissen op van kinderen en kenissen van de koorleden. Daarnaast zijn ze vaak te horen op kooroptredens, jubilea en artiestenmissen.

Het koor heeft dan ook een en ander op zijn palmeres staan. In 1982 worden ze laureaat van Brabant. In 1985 brengen ze samen met de "De Muzerei" uit Gent en "Divertimento" uit Eeklo enkele uitvoeringen van Händels "Te Deum'' ten gehore. Op uitnodiging van Hortus Musicalis uit Pellenberg zong het koor uitvaartliederen voor de plaat en casette "Mijn Broeder is gestorven, Heer", die in vele Vlaamse kerken bij uitvaarten wordt gebruikt. In 1988 wordt het koor bevorderd tot de le afdeling van het Provinciaal nederlandstatig muziek- en zangtornooi van de porvincie Brabant. Het koor bestaat momenteel uit 22 zingende leden die onder de leiding staan van pater Joris Backeljauw, prior, professor kerkelijk recht en liturgie, viscaris van Kardinaal Daneels. Samen trachten ze elkaar en de welwillende luisteraar vreugdeen muzikale ontroering te schenken. Een niet te missen gebeurtenis is ons dorp. Zondag 17 december om 14 uur in de parochiekerk. Kaarten kosten 150 fr. in voorverkoop, 200 fr. aan de inkom . Kinderen betalen slechts 100 fr.•

Zangers opgelet. .. Kouwe handen ? Grote honger en dorst van het 'nieuwjaarkezoete' zingen? De KLJ doet er wat aan. Op oudejaarsdag kunnen alle zangers bij hen terecht voor een warme chocomelk en een lekkere koek. Kijk uit naar de tent van de KLJ op het Gemeenteplein. D

Vierkant voor Afrika 11 november, niet alleen dag van de Wapenstilstand. Al vele jaren is het ook de dag van 11.11.11 . In heel het land trekkken duizenden vrijwilligers de straat op om fondsen in te zamelen voor ontwikkelingsprojecten. Het gaat wel om "niet gouvernementele" projecten, d.w.z. dat de staat er niets mee te maken heeft. Het ingezamelde geld gaat voor het grootste deel rechtstreeks naar gerichte, eerder kleinschalige, lokale projecten. Het resterende bedrag wordt gebruikt voor wat genoemde wordt 'permanente informatie'; documentatie en studiewerk, bewustmaking. In Meerle werd de actie als vanouds in goede banen geleid door de dorpsraad, speciaal door zijn voorzitter Christ Sterkens. 15 verenigingen en 4 partikulieren verleenden ook dit jaar weer hun medewerking en haalden opnieuw zo'n 70.000 Fr. op, op enkele franken na hetzelfde als vorig jaar. De dorpsraad dankt de medewerkers en de schenkers .

Mosselfeest Nog net lang genoeg voor de eindejaarsfeesten om er niet mee te concurreren, wil de KLJMeerle U graag nog een portie mosselen (met friet of brood) serveren. Hun manier om het dorp bij hun werking te betrekken en tegelijk een centje in kas te krijgen. De mosselen moest je vooraf bestellen, daarvoor is het te laat als dit blad verschijnt. Om na de maaltijd mee te komen feesten is het maar te laat als 2 december voorbij is. Vanaf 19.00 kan je komen eten, vanaf21.00 uur kan je in de parochiezaal terecht voor een puike dansavond.

Afspanning "De Posthoorn" 'i.<' .. · ..

/

'\

Op zondag 5 november was Meerle het eindpunt van eenjachtrit van de "Brabantse Aanspanning". Zo'n jachtrit is een rondrit door de streek van enkele tientallen oude koetsen en rijtuigen. Op het eindpunt worden de "spannen" geschouwd, onder de begleiding van een schare jachthoornblazers, waarna de inwendige mens versterkt wordt met een jachtschotel en warme wijn. Dat ze Meerle als eindpunt hadden gekozen, was natuurlijk niet toevallig. Ze kwamen metz'n allen de herberg van hun voorzitter, Frans Soons, heropenen. Die heet voortaan "Afspanning De Posthoorn" en is zoals aangekondigd geheel ingericht in de stijl van de tijd dat alles nog met paard en rijtuig vervoerd werd. Voor één zondagmiddag was op het Gemeenteplein de klok enkele tientallenjaren teruggedraaid. In de Posthoorn zal dat elk weekend het geval zijn.

30


MEERLE

All-round concert De fanfare Ste.-Cecilia scoorde weer hoog met zijnjaarlijks concert. Twee maal een volle parochiezaal was de beloning voor wekenlange repetities.

De afdeling "slagerij " oefent een laatste keer, onder de leiding van dirigent Ludo Jansen (voor zijn laatste concert ?)

Buiten de repetities is er aan zo'n concert nog heel wat werk. Menig helper steekt de handen uit de mouwen en bouwt of schildert aan het decor.

Papier Hier ! ! ! De KLJ is er niet alleen om eten en drinken te leveren, als vanouds komen ze ook graag uw oud papier ophalen. Zet alles netjes bijeengepakt op de stoep op dinsdag 26 december. Vanaf 9.00 uur kan je ze verwachten. D

'TZOLDERKE De zolder waarop ze tot vorig seizoen turnden mag dan al tot de geschiedenis behoren, de turnkring zelf is dat zeker niet. Na bijna zeven jaar kun je zeggen dat ze zich een stevig plaatsje onder de Meerlese verenigingen veroverd hebben. Het bewijs daarvan wordt geleverd door niet minder dan 135 leden, die zich zowat alle dagen van de week (behalve de zondag) in de nieuwe turnzaal sportief komen uitleven in verschillende disciplines. We moeten U natuurlijk niet uitleggen dat zulk een vereniging niet zonder fondsen kan. Uitrusting, verzekering, degelijke begeleiding, het kost handen vol geld.

Daarom wil 't Zolderke de inwoners van het dorp nog eens aanspreken om te helpen. Niet zomaar wat geld, neen, ze brengen U er graag een paar kilo appels voor in de plaatst. Op zaterdag 9 december gaan ze in heelMeerleen Meersel-Dreef van deur tot deur om U een zak van 2 kg. gezonde appels aan te bieden, in ruil voor een doodgewoon briefje van 100 Fr. Voor U slechts een kleine meeruitgave tegenover de winkelprijs, voor hen een grote meerwaarde om hun kastoestand gezond te houden. Van die 100 Fr. wordt je beslist niet armer en je kan er nog gezond van snoepen ook.

31


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Kroon op Wortelfeesten '95

Dorpsraad

Op woensdag 18 oktober had 's avonds in het Slot de overhandiging plaats van de cheque van 200.000 Jr., de opbrengst van de Be Wortelfeesten, aan de genomineerden van het 'goede doel', onze plaatselijke KU-jeugdvereniging. Ze zullen eenjuweel van hun lokaal maken!

11-11-11-aktie De jaarlijkse huis-aan-huis-omhaling van vrijdag 11 november werd door verschillende leden van verschillende verenigingen gedaan, zoals de voorgaande jaren, en al klinken er dan van veel kanten geruchten dat het minder is dan vorig jaar, toch mogen we hier niet klagen. De huis-aan-huis-aktie bracht hier 69.007 fr. op, tegen vorig jaar 68.276, dat is gemiddeld toch zo'n 250 fr. per huis; daarbij kwam vorig jaar nog 33.417 fr. aan overschrijving tegen dit jaar nog maar 9500 fr., maar daar kan nog meer bijkomen ! Verder was er nog de aktie '3 voor 11 ' van de 3 jeugdklubs 't Slot, Cahier de Mussenakker samen, die (schrik niet!) 244.000 fr.opbrachten met hun drieën samen. Dan mogen we toch wel zeggen dat er weer heel goed gegeven is en dat er hard gewerkt is. Waarin een klein dorp groot kan zijn. D

Sinterklaasfeest Zaterdagmiddag 2 december zal de goedheiligman voor de zoveelste keer in de parochiezaal een bezoek brengen aan de jeugd tot 12 jaar van ons dorp. Vroeger werd het Sinterklaasfeest door de verschillende verenigingen voor de kinderen van de eigen leden afzonderlijk georganiseerd, maar hier bij ons wordt het al bijna 20 jaar door 6 grote verenigingen samen voor alle kinderen van het dorp gezamenlijk georganiseerd, want er is maar één Sint voor alle kinderen. De practische organisatie gebeurt ook zó, dat de grotere 'ongelovige bengels ' het feest voor de 'gelovige' kleintjes niet kunnen bederven; de heilige man bezoekt afzonderlijk 2 groepen 'groteren' , die zich onder mekaar amuseren en daarna de grote groep kleintjes die (met hun ouders) in de grote zaal zitten en zich bezighouden met allerhande spelletjes, liedjes, enz., tot ze de heilige man persoonlijk kunnen komen een handje geven, en uit zijn hand een kadoke krijgen. Het zal weer een onvergetelijke middag worden, hopen we.•

LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30 , Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

32

Geklasseerde Bomen Zoals we al vertelden in het vorige nummer van dit blad, is onze kerk met omgeving geklasseerd. Daar valt dus ook onder: de kapelanie, de kerkhofmuur, het hele kerkhof, de 2 bomen voor de kapelanie en buiten de muren en de 7 bomen binnen de muren van het kerkhof aan de kant van de Klinketstraat Nou zou bij een recent onderzoek van de bomen ontdekt zijn dat er een van die laatste bomen ziek is en gerooid zou moeten worden. Dus binnenkort kunnen we ons verwachten aan een operatie-met-machines op het kerkhof om die boom klein te krijgen zonder voor de rest stukken te maken. D

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

1111/illl GARAGE HOGA B.V.B.A.

Woensdag 15 november vergaderde het bestuur van de Dorpsraad om de algemene vergadering van 17 januari voor te bereiden. Aangezien het stadsbestuur aan het studiebureau Libost uit Hasselt opdracht gegeven heeft de verkeersproblemen binnen de gemeente te bestuderen en er oplossingen voor te zoeken, werd aan de dorpsraden gevraagd op te geven welke de verkeersknelpunten in hun dorpen zijn waar een oplossing voor gevonden moet worden. Zo werd er dus geïnventariseerd wat er hier in Wortel problematisch of onveilig is, zoals de doortocht door Worteldorp en te snel rijden op de Langenberg, de verkeersonveiligheid op de Grote Plaats en de Beukendreef (Prima sluipweg voor verkeer van Merksplas naar Minderhout, met vermijding van de agglomeraties van Wortel en Hoogstraten!), de nodige fietspaden enz. Voorts kwam ter sprake de heraanleg van het terrein achter de parochiezaal, (waar met Karnaval de tent van de fanfare staat); de onderhoud van de parking tussen de Guld en de parochiezaal; de aankoop van de schoolgebouwen aan de Rooimans door de gemeente (die gebouwen behoren aan 3 verschillende eigenaars); enz. U ziet, er zal stof genoeg zijn voor de algemene vergadering van de dorpsraad binnen 2 maanden. Houd u alvast maar gereed. D

de

'11' 03 - 314.55.04

ÜU00@~~CfCSUCSU~~@

GRAFZERKEN

maand

HOFMANS 118


WORTEL

Thrnkring Wortel Op zaterdag 21 oktober hield het bestuur van de BGJG en de Turnkring een receptie bij gelegenheid van de 75 jaar Bond en 25 jaar Turnkring van de Bond van jonge en grote gezinnen . Dit had plaats in de koffie- of turnzaal van de school aan de Rooimans, en het feest werd gevierd met een muzikaal sprookje 'De mooie Prinses ' met kinderen van Wortel onder begeleiding van de muziekgroep Kantele, waarna enkele bijzonder sportieve Wortelaressen gehuldigd werden. Daarna werd ook het jaarprogramma voorgesteld en goedgekeurd, was er een doorlopende tentoonstelling en informatie over voorbije aktiviteitenen werden er drankjes en versnaperingen aangeboden en weggewerkt en werd er gezellig gebuurt over het verleden en waarschijnlijk ook wel plannen gemaakt voor de toekomst. DHM wenst de Bond en de Turnkring nog veel gelukkige jaren. D

Lydia Verschueren, May Geerts, Rit Adriaensen, Ilse Van Bouwel, Annie Geerts, Sonja lansen, Louisa Swaenen, Karin Geens, Josefa De Clerck, Leen Laurijssen, Mia Laenen, An Meyvis, Jeanne De Clerck, Rit Adriaensen, An Voeten, Lies Mertens, Greet Sijsmans, An Snels.

Leo Vanhaute, Mia Laenen, An Voeten, Jeanne De Clerck en An Snels ( = 4 gehuldigden).

Louis a Swaenen, Josefa De Clerck, Mia Laenen, An Meyvis, Greet Sijsmans, Jeanne De Clerck en An Voeten.

Voor persoonlijk en degelijk advies op maat... ĂŠĂŠn adres

ZAKENKANTOOR

~ VERZEKERINGEN Meerdorp 21

VAN BAVEL-ROMMENS bvba SPAREN 2321 Meer

LENEN Tel. 03/315.72.54

SI

LASERSHOW - HOOGSTRATEN 23

12

33


WORTEL

St.-Jorisgilde in Amerika Na veertig maanden trouw sparen gingen 41leden van de St.-Jorisgilde van Wortel op reis naar Amerika. Een verblijf dat men in Wortel én, wie weet, in Amerika, niet zo vlug zal vergeten. In januari start een nieuwe spaaraktie voor een ·nieuwe overtocht. Ondertussen leeft men van veel goede herinneringen en straffe verhalen ...

CONCESSIEHOUDER GARAGE

GeudeilS Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76 NIEUWE EN nNEEDEHANDSWAGENS

Voor een groot deel van de reizigers was de vliegtuigreis, van Brussel naar Miami, meteen hun luchtdoop. Na een vlucht van twaalfuur en zes uur tijdsverschil verder werden de echte kenners meteen met beide voeten op de grond geplaatst: 'Het zwakke geslacht is duidelijk zwaarder van onderbouw dan men ons in al die AmerikaanseT. V. series wil doen geloven' zegt Ron Vermeiren. 'De hotdog en de hamburger laten duidelijkhun sporen na' verduidelijktRon, die gedurende de verdere reis méér aandacht voor de orka' s zou hebben. Alle deelnemers, zowel de leden als de ereleden van de guld, die een hechte groep zouden vormen, zijn in de wolken over de organisatie van de reis, waarvoor vooral RafHorsten verantwoordelijk was. InMiami zelfbezochtmen o.a. het 'Hard-RockCafé' en de 'Everglades Safari' om de derde dag het indrukwekkende Kennedy Space center te bezoeken.

'Indrukwekkend', zegt Marcel Swaenen, 'even indrukwekkend als de bewaking van de hotels 's avonds in Orlando', voegt hij er aan toe. Marcel werd zowaar gearresteerd omdat hij, ergens rond middernacht, niet meteen de juiste hotelkamer kon selekteren. Gelukkig sloeg zijn broer en koning Raf Swaenen gepast alarm. Diezelfde Raf Swaenen, die zich in Wortel nochtans perfect weet te oriënteren, kwam samen met Frans Christiaensen in de problemen toen ze na een nachtelijke uitstap een taxi namen naar hun hotel, maar daar niet meteen een juiste naam op konden plakken. Die heren hebben Orlando by night gezien. De ganse groep hield er aan om lange dagen te maken. Vroeg uit de veren om, bijvoorbeeld, een bezoek te brengen aan Epcot, een deel van Disney World waar men de evolutie van de techniek in beeld brengt. En 's avonds is het goed, zeker indien men aan Denise van het hotel gevraagd heeft om vol-

STREVEN NAAR PERFECTIE

ERKENDE CARROSSERIE 27

doende Butweiser bier in huis te halen, want de vraag was elke avond groter dan het aanbod. Voor alle deelnemers, van benjamin Catherine Sterkens tot ouderdomsdeken en keizer Jac Lanslots, was het de reis van hun leven. Alle 41 deelnemers hebben voorrang bij de nieuwe spaaraktie die in januari start. Er is trouwens al een wachtlijst voor de reis die hen in 1998 naar de natuurparken van Amerika moet brengen .•

~---------------------------~-,

PAUL VOKSSELMANS

MINNENBOOMSTRAAT

HOOGSTRAAlS UITLAAT BANDEN SERVICE BANDEN- VELGEN- UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING Hinnenboomstraat 2320 Hoogstraten- Tel.: 03/314 8157

L-----------------~-----------~ 34


______+__________________________________________________________________ Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86 Zaterdag was ik in een plaatselijke jeugdclub. Niets speciaals op zich, want elk weekend ben ik wel ergens in een plaatselijke jeugdclub. Terwijl ik nonchalant leunend, rechter elleboog in een plas bier, mijn eerste shag van de avond sta te drummen, mijn eerste pils bestel, mijn eerste gesprek aanknoop en alles laat uitschijnen dat ik van deze avond weer niets meer moet verwachten dan een tweede en derde pils en misschien een tweede gesprek barst een pokkenherrie los. Niets speciaals op zich, pokkenberries zijn er om los te barsten, zeker in plaatselijke jeugdclubs, zodat een tweede gesprek onmogelijk wordt en ik geënerveerd, maar nog steeds nonchalant, mijn gewicht van rechter naar linker elleboog overbreng om een tweede shag te drummen, en het podium in mijn gezichtsveld komt. Gitaar op kniehoogte, snot op de bovenlip, spijkerharde akkoorden en tegendraadse drums, vrijpostig de goegemeente in het kruis stampen, het pogoot allemaal best lekker weg. Ik had dus toch gelijk, toen ik tien jaar geleden met een potje tipex op een aftandse jekker, tweedehands en veel te duur betaald, in mijn beste Engels de historische woorden kladde: Ponk's oot dead! Terwijl ik mijn derde van de avond drum en een tweede praatje voorbereid, prille twintigster vol van Rubensiaanse molligheid, doe ik een vrome wens. Sid is niet dood, Sid leeft en binnen 15 jaar kijk ik op Ka 2 naar The Pistols Anthology. Ach wat, who the f ... cares!

Dorpsraad Drieëntwintig belangstellenden voor de openbare algemene vergadering van de dorpsraad op 24 oktober, voor een rustige agenda. Na het voorwoord door de voorzitter en andere plichtplegingen volgde de mededeling dat wijkagente Chris Verschueren op het laatste ogenblik verhinderd werd. Zij verontschuldigde zich zodat zij zich op een volgende openbare vergadering komt voorstellen. De hoofdbrok werd ingenomen door een uiteenzetting over drugs door mensen van de Rijkswacht van Turnhout. Puik initiatief van onze dorpsraad. Toch verdient dit onderwerp meer en mogen voor mijn part dergelijkethema's avondvullend aangepakt worden. Verhelderend voor de absolute leek in de narcotica, te stereotiep en te eenzijdig voor anderen. Het accent lag iets te veel op het fenomeen zelf, waardoor de sociale problematiek door tijdsgebrek misschien, stiefmoederlijk behandeld werd. Altijd interessant om het verschil tussen amfetamines en hallucinogenen te weten, maar daar heeft de verontruste Dreefse ouder die zijn spruiten regelmatig richting Breda , lees richting coffeeshop, ziet trekken, bitter weinig aan. Duidelijkheid over de bestaande wetgeving, op stapel staande wetsvoorstellen en de verschillen met de Nederlandse 'gedoogmentaliteit', werden niet of nauwelijks gegeven. Cijfermateriaal uit het Hoogstraatse bleek onbestaande en betrokken partijen zoals onderwijs en de jongeren zelf, de KLJ was op de tribune massaal aanwezig, ontbraken als gesprekspartner. Een deel van het publiek bleef dan ook op zijn honger zitten. Na de pauze volgde een overzicht van de activiteiten van de dorpsraad van het voorbije half jaar. De toestand rond de KLJ-huisvesting zorgde voor wat commotie. Op 21 november zijn de betrokken partijen nog eens rond tafel gaan zitten om een aantal mogelijkheden te bekijken, en de plooien glad te strijken. Wordt zeer zeker vervolgd. De eerste papierslag door de dorpsraad georganiseerd overtrof alle verwachtingen. 4430 kg om precies te zijn werd ingezameld. Binnen een maand op drie kunnen we dus een nieuwe container verwachten. De KLJ haalde in het verle-

den het dubbele op, maar die reden rond. De Chiro haalde destijds maandelijks het dubbele op, dus gaan er nog tonnen aan de neus van de dorpsraad voorbij . De opbrengsten van de papierslagen worden door de dorpsraad aangewend om haar dagelijkse werking te verzekeren. D

Het nieuwe Franciscusbeeld aan het kerkhof van de paters dat onlangs werd ingewijd. Het metselwerk is voor rekening van Albert Van Opstal en de aanleg gebeurde door Jan Vissenberg.

Middenstand Op vrijdagavond 12 januari organiseert onze middenstand een kerstboomverbranding op het terrein naast frituur 't Beekske op de Dreef. Er zal een tent geplaatst worden, waar men warme chocomelk voor de kinderen en glühwein zal schenken. Op maandag 8 januari kunnen alle Dreveniers hun afgedanktekerstbomen op straat leggen, waarna de middenstand ze zal verzamelen. Met dit initiatief hoopt men veel dorpsgenoten op de been te krijgen. Dit evenement moet de jaarmarkt vervangen, die door het slechte weer niet het succes kende die het naar de gedane inspanningen verdiende. Een puik idee middenstand! D

N.V. GARAGE VAN USSEL

(HJ HONDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

..

De rioleringswerken in de Nieuwe Dreef en een deel van het Heieinde zijn zo goed als voltooid. De laatste hand wordt aan het wegdek gelegd.

35


MEERSEL-DREEF

Gemeente in bloei Elk jaar lanceert de VVOG - of de Vereniging voor Openbaar Groen vzw - in samenwerking met de Afdeling Bos en Groen en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, een nationale campagne waarbij gemeentebesturen worden aangemoedigd hun gemeente te verfraaien. De gemeenten wordenjaarlijks beoordeeld door een nationale jury per provincie, waarbij rekening wordt gehouden met het inwonersaantal, de gedane inspanningen en de bereikte resultaten. Onder de slogan 'Groene Lente 1995' werd dit jaar een wedstrijd uitgeschreven met als thema 'Gemeente in bloei' . De gemeenten konden daarbij kiezen uit vijf afzonderlijke deelwedstrijden. met een deelname van maximum drie inschrijvingen. De Hoogstraatse groendienst diende drie projecten in die allemaal werden bekroond. Zo behaalde men de derde plaats in de Prijs Bloemenwijk voor de bebloeming (alles werd bebloemd in de overheersende tinten blauw en wit, de liefdevolle kleuren)van Meersel-Dreef, naar aanleiding van de feesten voor het 100jarig bestaan van de Mariagrot. De prijzen, waaronder een cheque van 50.000 fr., werden op de officiële prijsuitreiking die onlangs in Sint-Niklaas plaatsvond, in ontvangst genomen door schepen van openbare werken Karel Aerts en Louis Geerts, verantwoordelijke voor de groendienst. D

Groot bal De uitbaters van onze (parochie)zalen de Zevenster kwamen met het voorstel op de proppen om een dorpsbal te organiseren, waarbij al de verenigingen die in de Zevenster thuis zijn, zouden helpen en delen in de winst. Dit voorstel werd door de verenigingen met gejuich onthaald. Zo zijn in de Zevenster, op zaterdag 2 december 1995, alle (oud)Dreveniers welkom op een 'Groot Bal' ten voordele van de Dreefse verenigingen. Aanvang 20 uur met disco Ed Van Den Ouweland en DJ Jac, inkom 50 fr.•

Goud in Meersel-Dreef Louis De Bie en Gusta Broes: Louis werd geboren in Meersel-Dreef op 5 mei 1922 uit een gezin van 9 kinderen. Zijn vader had een boerderij op de Dreef recht tegenover Peer J ochems, waar nu Piet De Graaf woont. Op 7 februari 1922 zag op een boerderij in Minderhout (Den Aard) Gusta het levenslicht in een gezin van 7 kinderen. Zoals dat vroeger wel meer gebeurde hebben ze elkaar leren kennen op een bruiloft, en wel die van Gusta's oudste broer. Van toen af reed Louis met de fiets iedere zondag naar zijn Gusta, wat toch wel een hele onderneming was. De wegen waren slecht en luchtbanden waren niet voor handen. Op het einde van de oorlog werden zelfs de fietsen in beslag genomen. Zo heeft Louis toen hij op een zondagavond van Minderhout kwam gereden in Meerle ooit eens een Duits soldaat aangereden. 'Pikdonker, was het' zegt Louis. 'En onder den oorlog moest alles verduisterd worden van de Duitsers, dus ik had het licht op mijn fiets afgezet. Ik kwam van Minderhout gereden, het was wat slecht weer en ik reed tegen de wind in met mijn hoofd over het stuur zodat ik niet zo goed zag wat er voor me op de weg stond. Tot daar plots een Duits soldaat stond en ik niet meer kon stoppen. Die jongen heeft de zaak zo gelaten en ik ben er met de schrik vanaf gekomen' . De Tweede Wereldoorlog zorgde er voor dat in heel wat families het huwelijksbootje wat later te water werd gelaten. De 'boom' van gouden bruiloften dit jaar zijn in veel gevallen uitge-

stelde oorlogshuwelijken. 'Maar dat was bij ons toch niet het geval ': zeggen Louis en Gusta. 'Eigenlijk hadden wij het nog niet over trouwen gehad': zegt Louis. 'Vlak na de oorlog was er in Minderhout een boerderij te huur gekomen en onze vader wist dat. Die is toen naar Gusta thuis gereden om te vragen of ze met mij mocht trouwen om samen in Minderhout te gaan boeren, en zo komt het dat we eerst dertienjaren in Minderhout geboerd hebben', aldus Louis. In Minderhout (Hal) zijn ook de drie oudste zonen Jan, Marcel en Lu do geboren. Toen kwam de boerderij van Drej Verheyen te koop te staan in Meersel. Gusta en Louis zagen een eigen boerderij wel zitten en hebben toen Minderhout voor Meersel-Dreef ingeruild. 'Ik heb heel mijn leven in de boerenstiel gezeten. Tuinbouw hebben we wel wat gedaan, maar mij was het toch hetmeestornde beesten te doen. In 1978 zijn we met boeren gestopt. Om gezondheidsredenen ging het niet meer. Ik heb toen mijn part van ziekenhuizen en operaties al wel gehad. Acht jaar geleden hebben we de boerderij afgebroken en de huidige woonst gebouwd. Mijn schuur hebben we laten staan. Ja als die ooit weg zou moeten, dan is het met mij gedaan, want zonder schuur kan ik niet; ' zegt Louis. Als hobby zit Louis veel in zijn tuin. Hij kweekt zowel groenten als bloemen en spit nog zelf elk jaar zijn tuin om. Stilzitten is niets voor hem. Kan ook moeilijk, door zijn vele operaties is lang zitten pijnlijk geworden. Fietsen bijvoor-

Paul Kox

Tuinontwerp Tilburgs •.• ...de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Lod. de Konincklaa~318 2320 Hoogstraten Tei./Fax: 03/314.23.53 · ..

.

. . ...

"' 36

Van links naar rechts: Maria Boudewijns, Jan De Bie, Erik De Bie, Gusta Broes, Ludo De Bie, Louis De Bie, Dina Jacobs, Annemie Smets, Marcel De Bie.


MEERSEL-DREEF beeld kan nog wel in de buurt, maar naar Meerle trappen is eigenlijk al te ver. Gusta houdt zich bezig met het huishouden en met naai- en haakwerk. Dit laatste voor de gepensioneerden en voor de missies. TV-kijken is één van de favoriete bezigheden van Louis. 'Van het eerste tot het laatste prentje': zegt Gusta. Favoriete programma's of stations zijn er niet echt, al wordt er wel met wat melancholie teruggekeken op de tijd er bij de buren naar Schipper naast Mathilde werd gekeken. 'Toen onze Louis ene keer eens naar Minderhout is gereden om een voetbalmatch op televisie te volgen heb ik gezegd dat hij er zelf toch maar eens ene moest kopen. Dat werd toch wel te gek' : volgens Gusta. Voetbal zegt Louis ook wel wat. Toen zoon Jan in zijnjaren in de eerste ploeg van Meerle stond ging Louis regelmatig kijken. Kleinzoon Erik maakt al jaren deel uit van de kern van Hoogstraten maar is nu iets teruggevallen door blessures. In vijftig jaren is er veel veranderd . Een ongekende luxe tegenover een ongekende werkloosheid. De buren kennen elkaar niet meer zoals vroeger, er is veel vreemd volkkomen wonen en echte Dreefse families schieten er niet meer over, die worden wat verdrukt door de Nederlandse inwijkelingen, iets wat Louis en Gusta jammer vinden. 'Er zijn geen figuren meer zoals pater Oktaaf. Zo iemand moet er nog eens komen, alhoewel, misschien zou hij van schaamte wegkruipen onder de grond. Die persoon heeft hier vroeger veel gerealiseerd. Ik denk niet dat nu nog mogelijk zou zijn. De mentaliteit van de mensen is volledig veranderd, geen karakter meer, niets voor elkaar over hebben': zeggen Louis en Gusta. Voorts hopen Louis en Gusta nog vele jaren voor de boeg te hebben. De Hoogstmatse Maand is alvast uitgenodigd binnen tien jaar. De gezondheid mag blijven zoals ze nu is. De kinderen en kleinkinderen zijn allemaal goed terecht gekomen en verkeren in een goede gezondheid. En met blijde verwachting wordt uitgekeken naar het eerste achterkleinkind dat er aan zit te komen .•

Ook de koeien zijn er tegen

HST

WEG

ERMEE

Na een uiterst geanimeerde zitting van het Meerse Koeien Aktiefront (In de volksmond beter bekend als het MKAF) hebben ook zij zich achter de aktie 'HST Weg Ermee' geschaard. Bezwaarschriften tegen de HST dienen trouwens ten laatste op 30 november afgegeven te zijn aan het Stadhuis. Dat een bepaalde parenclub ook de nodige aandacht van de koeien krijgt, kan trouwens geen toeval zijn.

Jef Stoffels en Maria Janssens Zaterdag 11 november maakten de familie Stoffels, de vrienden van Jef Stoffels en Maria Janssens en de buren van het Moleneinde zich op voor de gouden bruiloft van Jef en Maria. Het werd een mooie gebeurtenis. Jef en Maria Stoffels kijken er met veel plezier op terug, net zoals zij vreugdevol kunnen terugblikken op vijftig jaar samenzijn. 'We hebben mekaar goed gevonden', zegt Jef. Daarmee bedoelen Jef en Maria niet alleen dat ze heel gelukkig zijn bij mekaar. 'Dat natuurlijk ook, maar we hebben allebei geen gemakkelijke jeugd gehad. Allebei hebben we onze ouders vrij vroeg verloren.' Jef Stoffels is in Meersel-Dreef geboren ten getogen. 'De boerderij van mijn vader, Jan Stoffels, was zeer oud. In de balken stond het jaartal 1740 en het dak bestond indertijd nog helemaal uit stro. Mijn vader is, toen was ik vijftien jaar oud, verongelukt. Om thuis te helpen, mocht ik toen thuis blijven van school. M' n vader zou de stier loslaten. Tot drie keer toe heeft hij eronder gezeten. Ik heb het met eigen ogen zien gebeuren. Het is iets dat ik nooit zal vergeten.' De moeder van Jef moest nadien de boerderij recht houden en nog eens negen kinderen opvoeden. 'Den oudste, onze Corneel, is pater geworden. Bij de Kapucijnen natuurlijk. Iedereen van Meersel-Dreef die pater werd, werd indertijd Kapucijn'. Maria lanssens werd geboren op 'Ja!' en was enig kind. 'Mijn ouders zijn al heellang dood. lefheeft hen nooit gekend. Ik was eigenlijk enig kind. Mijn vader is twee keer getrouwd en mijn moeder ook. Mijn moeder was eerst gehuwd met een Bartholomeeusen. Daar had ze drie dochters van. Haar man verongelukte met een paard. Zij, Joanna Van Riel heette ze, hertrouwde met mijn vader. Mijn vaderverloor ook zijn vrouw en had uit zijn eerste huwelijk al een zoon, onze Adriaan. Daarna ben ik geboren' . 'We hebben allebei een zware jeugd gehad', zegt Jef. 'Mijn moeder is ook maar 59 jaar geworden. Zij overleed aan kanker'. Jef en Maria leerden mekaar kennen naar aanleiding van een toneelopvoering in de zaal bij de Paters. Volgens Jef betrof het een Passiespel, Maria houdt het bij een stuk over Franciscus. 'In ieder geval, in die tijd werd er heel veel toneel gespeeld in Meersel-Dreef Meester Jaak Verboven was de man die daar vooral mee bezig was. Na de opvoering, we stonden op de plaats waar nu café De Dreef is, kwam er iemand naar mij toe: 'Hebde gij nog een lief nodig, jong?' Ik zei niet nee, want tot dan toe was het me nog niet echt gelukt. Hij nam me mee naar een drietal dat iets verderop stond. Ik vroeg hem over welk meisje hij het nu precies had. 'De middelste', zei hij. Ik zei dat het goed was en de zaak was beklonken' . 'Alhoewel, zo eenvoudig was het allemaal niet. Want er stonden blijkbaar nog een aantal aanbidders in de buurt. Toen zeiden ze: 'Gaat gij maar mee Jef. Maar toen bleken er twee Jeffen te staan en toen wist ik nog niet wat gedaan. Op den duur kwam Maria echter naar me toe en stootte me eens goed aan. Toen was het voor mij wel duidelijk. Ik bracht haar naar huis. We kwamen op 'J al' (Heerle) aan en toen stonden ze daar gedorie weer met z'n drieën. 'Nu kan je naar huis rijden', zeiden ze. Ik was echter al zo ver gekomen en heb mijn werk afgemaakt. Ik heb haar naar binnen gebracht en vanaf toen hadden we verkering'. 'Twee jaar lang', vertelt Maria. 'Maar uitgaan

was daar niet veel bij hoor. We gingen veel naar de toneeluitvoeringen in Meersel-Dreef, naar de processies in de grot en naar het Heilig Bloed. Voor de rest kwamen we mekaar gewoon opzoeken'. Op 14 november 1945, traden zij in het huwelijk. 'Eerst woonden we bij ons Maria in. Maar kort daarna zijn we naar Wechelderzande verhuisd. We hebben daar vijf jaar lang geboerd. Heel toevallig zijn we daar terecht gekomen. Als we niet naar Scherpenheuvel gereden waren, dan waren we nooit bij die boerderij uitgekomen. We hadden een tandem gehuurd. Maar op de brug in Herentais reden we lek. We twijfelden. Zouden we de band repareren en doorrijden of zouden we naar de zusters van Pater Octaaf gaan. We kozen voor het laatste. Pater Octaaf, voor oudere Dreveniers zeker geen onbekende, had daar in de buurt twee ongehuwde zusters wonen. Wij kwamen heel veel bij pater Octaaf, hij was in Meersel-Dreef proost van de. Boerenjeugd. Zijn zussen waren heel blij dat ze ons zagen. We zijn er heellang blijven hangen. We moesten blijven eten, terwijl zou de broer van pater Octaaf onze fiets repareren. Nadien reden we langs ons tante Trien (Van Aert), die woonde met haar familie ergens tussen Lille en Wechelderzande. Wij daar naar toe, daar nog eens koffie mee gedronken en toen was het al vier, vijf uur. We moesten nog 35 kilometer rijden. Nonkel kwam toen ineens met het voorstel op de proppen om een boerderij te huren in Wechelderzande. We waren daar in het begin niet voor te vinden omdat we wilden wachten tot bij ons thuis alles uiteen zou gedaan worden. Onderweg ging ik echter aan het denken. We moesten slechts 5000 frank per jaar huur betalen voor de boerderij en zeven hectare landbouwgrond. De volgende dag zijn we teruggereden en zijn we alles gaan regelen'.

37


MEERSEL-DREEF Jef en Maria reden opnieuw door naar de zussen van Pater Octaaf. 'Samen met hen zijn we dan diezelfde dag nog meubelen gaan kopen in Herentals. Op die stoelen hebben we echter geen half jaar gezeten. Alles viel uiteen. Het was oorlog en dat merkte je gewoon aan alles. Maar de familie van pater Octaaf heeft ons eigenlijk echt mee in gang geholpen'. Voor de verhuis vanuit Heerle en lVIeersel naar Wechelderzande waren vijf karren nodig. 'Die werden door paarden getrokken. Ik reed met de eerste kar, gevuld met meubilair. In Rijkevorsel liep het fout. De stoomtram kwam uit de andere richting en liet juist op dat moment stoom af. Volgens mij deed de machinist het 'expres'. Mijn paard schrok daarvan en steigerde. De kar met meubilair belandde in de gracht. Samen met een paar anderen duwde ik de kar er weer uit. Iets verderop stonden mensen te kijken. Ze riepen: ' 't Is niet erg, zo een grote omweg heb je niet gemaakt. Ik kwam trouwens nog anderhalf uur voor de anderen in Wechelderzande aan. Mijn paard was 'ne rappe' en had niet zo veel gewicht te trekken. Toen we alles hadden afgeladen, werd het al donker. Onze voorgangers hadden alle lampen mee genomen. We waren helemaal niet bekend in Wechelderzande. In het donker hebben we dan toch het bed nog kunnen opmaken, want dat was natuurlijk het belangrijkste' . In Wechelderzande hebben Jef en Maria vijf jaar 'geboerd' . Volgens Jef viel daar echter niet te boeren. 'Je zat er echt letterlijkin het zand. Er waren trouwens ook maar twee boeren. De slijpers kwamen bij ons allemaal melk halen. Na ons, in 1950, is Jef Van Aert van de Maaihoek er dan begonnen. Aan Wechelderzande bewaren we heel mooie herinneringen. De mensen hangen er allemaal heel goed aan mekaar. Elkjaar nodigen we onze oude buren en vrienden uit. Als er een lijkdienst is of een gouden bruiloft dan worden wij nog altijd gevraagd om naar Wechelderzande te komen. We hebben soms echt wel heimwee naar die tijd' . Jef Stoffels werd het er wel beu omdat er op de grond echt weinig te winnen viel. Maria: 'Zijn moeder had ook veel vort van hem. Als 't regende zei ze altijd: 'Vandaag komt onze Jef vast langs'. Ze wist dat hij dan op het veld toch niets kon doen ' . Jef en Maria verhuisden naar Meersel, naar het ouderlijk huis van Jef. Moeder Stoffels ging in het huis naast Meester Piet wonen. De boerderij in Meersel draaide wel goed. 'In 1968 zijn we echter gestopt met de landbouw. Een veebedrijf met 11 tot 12 koeien, wat voor die tijd redelijk was , bleek voor de toekomst niet meer rendabel. We deden toen al aan tuinbouw en besloten om ons daar voltijds mee te gaan bezighouden. In 1969 bouwden we een serre van 3600 vierkante meter en een jaar later verdubbelden we die serre-oppervlakte. We zijn eigenlijk gestart in de gouden tuinbouwjaren. Zwaar hebben we nooit geïnvesteerd. We warmden bij met gasbranders'. Jef en Maria hielden zich uitsluitend bezig met de aardbeiteelt. 'De aardbeien werden toen nog alleen voor 'het vat' (gelei-fabriek) geplukt. Later is daar wel verandering in gekomen, maar tegenwoordig hebben de tuinders het echt niet breed'. Niet alleen het tuinbouwbedrijf draaide in die periode goed. Jef en Maria hebben negen kinderen, 29 kleinkinderen en een achterkleinkind. 'Onze kinderen zwermden over het hele land, en zelfs tot in Australië, uit. We zijn op ieder van hen even trots!'•

André Oomen

38

Zaterdag IJ november, gouden bruiloft van lef Stoffels en Marie Janssens.

Het bestuur van de 25-tig. jarige KVLV. Van links naar rechts: Proost pate r kapelaan Jozef Teuns, Els Hendrickx, Maria Boudewijns, Hilda Van Dun, Treza Jespers, Treza Gabriels, Toke Rombouts, May Verbreucken, Nelly Oomen, Koosje De Graaf, Lieva Hendrickx, Betsie Goossens, en vooraan: Ann Van Dun, Anita Haneveer, HildaArnouts.

Uw abonnement betaald ? De overschrijving vondt u in het vorige nummer. Niet gezien? Schrijf dan nu 660,- Fr.over op rekeningnummer 733- 3243117- 49 van De Hoogstraatse Pers bvba Groenewoud 21 2320 Hoogstraten met vermelding "abonnement '96" Vermeldt duidelijk uw naam en volledig adres


HALVE EEUW GELEDElf November 1945 HOOGSTRATEN Voor u, jongens en meisjes Voor u allen, jongens en meisjes van Hoogstraten, begint deze week een zeer belangrijke leergang 'Voorbereiding tot het Gezinsleven' . De eer van dien leergang op 't getouw te zetten komt toe aan B.J.B.-Hoogstraten. Al de B.J.B.ers en B.J.B.-meisjes van Hoogstraten en naburige parochies zijn welkom; ook niet-leden mogen zich aanmelden. E.P. Burchard, de bezielende jeugdleider van Turnhout, is voor velen geen onbekende! Zijn woord zallichten en stichten, sterken en steunen! Dat juist vraagt onze katholieke jeugd te midden van de naoorlogsche verwarring! Jongens en meisjes, denkt aan uw toekomst! Bouwt uw levensgeluk op vasten grondslag opdat het nooit aan 't wankelen ga of ineenstorte!

Plechtige Zieledienst Maandag werd een plechtige zieledienst opgedragen voor den elfden Hoogstraatschen politieken gevangene William Pinxteren. Op 1 Mei 1944 werd ook hij door de Gestapo weggesleept en naar het folterkamp van Buchenwald verbannen. Lijden en ontbering warenhier zijn deel tothij op 24 Augustus 1944, wegvluchtend voor het deodelijk gevaar der bombardementen, door de medoogelooze S.S. werd neergeschoten. Door zeer talrijke deelname aan deze plechtige zieledienst heeft de Hoogstraatsche bevolking hulde gebracht aan den laatsten der elf Hoogstraatsche martelaren, die vielen voor God, Koning en Vaderland. Aan de diepbedroefde ouders en familie Pinxteren bieden wij in aller naam onze welgemeende deelneming.

Een schurkenstreek Buiten Hoogstraten zetten edelmoedige menschen een actie op touw om kerk en toren van Hoogstraten te helpen opbouwen! Menschen van Hoogstraten en vreemdelingen offerden gaarne hun penning in den offerblok binnen de afsluiting op de trappen van 't portaal van de vernielde kerk. Zondag nacht werd die offerblok opengebroken en het geofferde geld gestolen! Hoogstratenaren is dat medebouwen? Neen, dat is een gemeene schurkenstreek!

MEER Herdenking der Bevrijding Op Zondag en Maandag ll. herdacht Meer op plechtige wijze zijn bevrijding. Gansch Meer was versierd met guirlandes en opschriften en in ieder huis prijkte de beeltenis van onzen Koning. 's Morgens werd te 10 uur de plechtige hoogmis opgedragen uit dankbaarheid voor de herwonnen vrijheid. In den namiddag trok een prachtige stoet door het dorp die veel bijval genoot. Door 30 kleurig uitgedoschte ruiters voorafgegaan trokken een tiental mooi opgesmukte wagens voorbij, gescheiden door werkelijk prachtig gekostumeerde groepen. Vooral de wagen 'Hulde aan onze Vorsten' trok de bijzondere aandacht om de mooi verzorgde afwerking en de symbolische uitbeelding van den leegstaande troon, die wacht op onzen nog in ballingschap vertoevenden Vorst. ' s Avonds kende gansch Meer door, ontelbare kleurrijke lichtjes aan de huizen een sprookjesachtige verlichting, die dezen mooien dag prachtig besloot. Een massa volk uit de gansche omtrek heeft getuige geweest van de eendrachtige samenwerking der Meersche bevolking om zulke mooie stoet op te bouwen en tevens hulde te brengen aan onze geliefden Vorst.

MEERLE JUIST GEUJK VOOR DEN OORLOG leveren wij U alle vooraanstaande rádio· merken, met het grootste gemak van betaling : · · .~ Philips Radio vanaf 240 Jr. per maand. ffls Masters Voice, 400 Jr. per maand.

J. Hendrielol Tel. 34 Hoogstraten:

V erdeeling van chocolade en speenloos aan de schoolkinderen Ter gelegenheid van Sint Niklaas zal een bedeeling plaats hebben van een plaat chocolade bestaande uit zes reepen van ongeveer 30 gram ieder en van 250 gram speculoos aan al de schoolgaande kinderen tusschen 3 en 14 jaar.

Aan de huizen prijkte het prachtig versierde portret van Leopold III. In den voormiddag had er een huldiging plaats bij het monument der gesneuvelden 1914-1918 . Een groote stoet, waaraan niet minder dan 47 wagens deelnamen, trok na den middag door Meede's straten. Echte kunstwagens kregen we hier niet te bewonderen, doch dit lag ook niet in de bedoeling. Het was veeleer een uitbeelding van den oorlog met al de ellende die ermede gepaard ging. Wanneer dit vroeger aanleiding gaf tot de meest tragische momenten, zooals b.v. de inval van de Gestapo, de opeischingen, enz. dan bracht dit thans een vroolijke noot in den optocht, vooral wanneer een deftig en eerzaam burger door de z.g. Gestapo werd opgepikt en zich hiertegen met geweld verzette. Ook de roemlooze aftocht der Herren kende een groot succes. 's Avonds werd het gansche dorp verlicht en luidsprekers brachten lichte muziek om er de vroolijke stemming in te houden. 's Maandags trok den stoet onder groeten bijval naar Meersel-Dreef, waar de bevolking zichtbaar genoot van de komische episoden uit den oorlogsstoet.

MINDERHOUT Plechtige Zieledienst Maandag ll. werd te Minderhout een plechtige zieledienst opgedragen voor de Gebroeders Albert en Emiel Matthieu, beiden door de Gestapo uit den familiekring weggehaald en in een Duitsch folterkamp overleden. De bevolking van Minderhout en omtrek heeft door een massale tegenwoordigheid op dezen plechtigen dienst hulde gebracht aan deze twee jonge martelaren .

Verloren • Belgische vlag. Terug te bezorgen bij Aug. Brosens, Minderhout • Roode vaars, ongeveer 2 jaar, uit weide te St. Lenaarts verdwenen, loopt waarschijnlijk rond ter streke St. LenaartsHoogstraten. Inlichtingen te bezorgen bij Alexander Theeuwes, H . Bloedlaan, Hoogstraten.

Bron: Gazet van Hoogstraten

Bevrijdingsfeesten Ook Meerle vierde Zondag haar bevrijding.

Uw abonnement betaald ? De overschrijving vondt u in het vorige nummer.

Niet gezien? Schrijf dan nu 660,- Fr.over op rekeningnummer . 733 - 3243117 - 49 van De Hoogstraatse Pers bvba Groenewoud 21 2320 Hoogstraten met vermelding "abonnement '96"

Vermeldt duidelijk uw naam en volledig adres 39


...,.. .~~ ....,.. .( )>~路

_;-

'

VNA Wortel

I SPORTI

..,... ....,.. )>~路

.~~

.(

_;-

'

MeerIe

De twee thuiswedstrijden tegen Horendonk en Loenhout waren snelle wedstrijden met veel duels en weinig goed voetbal. Tegen Horendonk werd het een billijk gelijkspel. Tegen Loenhout werd het een pijnlijke 1-2 nederlaag. Nadat Dave Verschueren met een schitterende volley de score opende, maakten de bezoekers in de laatste vijf minuten nog twee doelpunten . In Zandvliet speelde Wortel de eerste speelhelft zeer goed en leidde bij de rust verdiend met 1-3 na doelpunten van Eddy Aerts, Dirk Gysels en Jimmy Quirijnen. De thuisploeg nam nu risico's, scoorde tegen en het werd nog bibberen tot aan het affluiten. Tegen Brecht kopte Dave Verschueren voor de rust een bal tegen de netten en vlak na de rust verhoogde Dirk Gysels de score. Enkele minuten voor affluiten werd het nog 1-2 en het was weer bibberen tot aan het affluiten. In Schilde pakten de blauw-witten uit met goed veldspel, maar ze stuitten op een zeer secure verdediging. Vlak na de rust incasseerden we twee domme doelpunten. We proberen nog wel maar geleidelijk vloeide de overtuiging weg. Wortel staat nu halverwege in de rangschikking met 4 overwinningen, 4 nederlagen en 4 gelijke spelen. Deze plaats moet Wortel met een ruime kern, kunnen behouden.

De wedstrijden Zondag 3 december: 14.30 uur VNA- Gooreind Zondag 10 december: 14.30 uur Kalmthout- VNA Zondag 17 december: 14.30 uur Maria Ter Heide- VNA

Na de duiveltjes A van vorige maand, ditmaal aandacht voor de duiveltjes B van Meerle. Jongens en meisje (de keeper ofte doelvrouw) waar vechtlust inzit. op de onderste rij : Robby, Kim, Thomas, Niels en Kristof op de middelste rij: Thijs, Stijn, Kristof, Bart, Robbert en Wouter. op de bovenste rij : trainers Ron en Kurt, Etienne en Rob.

Veldrijden Paul Herygers voor 3 andere Mallenaars in De Mosten In de eerste Belgische veldrit van betekenis, de 4de Herdenkingsprijs Wim Lambrechts ingericht door 'De Hoogstraatse Spurters', tellende voor de GVA-trofee, heeft Paul Herygers nog eens duidelijk zijn ambities laten blijken. Alhoewel blikvangers als Belgisch kampioen Marc Janssens, Erwin Verveeken en Danny De Bie hun kat stuurden, werd het toch een levendige wedstrijd in De Mosten. Een bezetting van 35 renners voor een wedstrijd op dit niveau mocht zeker wel magertjes genoemd worden en daar zat 'starten zonder startgeld en rijden voor de prijzen' zeker voor een groot stuk tussen. Toch beleefden de supporters een sportieve namiddag met zoals hierboven reeds vermeld 'Malle boven'!

Het erepodium met links de A-renners v.l.n.r. Peter Willemsen (Malle), Paul He1ygers (Malle), Arne Daelmans (Malle); midden v.l.n.r. Bart Wellens (Vorselaar) winnaar bij de C-rennersjuniores, Jurgen Moens (Ruisbroek, Puurs), eerste bijdeC-renners nieuwelingen; uiterst rechtsErik Teek (Mol) de sterkste bij de D-renners.

40


SPORT

HVV met vallen en opstaan Na twee opeenvolgende overwinningen- tegen SV Mol en Boom- maakten de roodwitten weer een minder goede beurt door tegen Eupen en op Verviers te verliezen. Omdat een aantal ploegen die in het onmiddellijke bereik waren erin slaagden minstens één match te winnen, bleef HVV in de tweede helft van de rangschikking kamperen. De komst van hekkesluiter KVK Tienen werd dan ook als erg belangrijk ervaren. Winst zou de suikermannen op 9 punten plaatsen, terwijl een nederlaag voor MVV zou betekenen dat Tienen tot op 3 punten zou naderen ... Roodwit stroopte de mouwen op en met duidelijke 5- 1 cijfers bleven de drie punten op de Thijsakker. Matchen tegen Poederlee, Tubantia, Herentais en Zw. Leeuw zouden HVV toch op een totaal van 20 punten moeten brengen bij het ingaan van de winterstop. Of de roodwitten daarin zullen slagen, dat is weer een andere zaak, want inmiddels verloor trainer Kernland weer enkele

pionnen als Ceusters (schorsing), Herthogs en Nico Van Der Goten (kwetsuur) en Sterkens, die wegens tijdsgebrek stopte met voetballen. Ondertussen verloor HVV de wedstrijd tegen Poederlee met 2-0 zodat de aansluiting met de middenmoot helemaal nog geen feit is!

Programma Eerste elftal Zondag 3 december: 14.30 uur Tubantia- HVV Zaterdag 16 december: 20.00 uur HVV - Zwarte Leeuw Zaterdag 30 december: 20.00 uur HVV- Poppel (vr.) Reserven Vrijdag 1 december: 20.00 uur HVV - Tubantia Vrijdag 14 december: 20.00 uur Zwarte Leeuw - HVV•

Voor Minderhout V. V. de eerste punten Gebuur FC Meer autoritair aan de leiding: MVV troosteloos in de onderste regionen. Wel een klein lichtpuntje: de eerste oogst is binnen . Heel wat onbeschikbare spelers teisteren het Minderhoutse huishouden en als de kern dan al smalletjes is, weet je het wel. Roeien met de riemen die men heeft. Niet getreurd, er wordt nog steeds gevoetbald, lager zakken kan men niet, elke plaats naar boven is absolute winst. Op Olympic Essen kwam MVV voorwaar aan de leiding langs Bram Quaars en de hoop steeg. Niet lang echter want aan de rust was de thuisploeg reeds met 2-1 op voorsprong geklommen. Onmiddellijk na rusten 3-1. Laeveren milderde nog en de puntendeling wenkte. Niets daarvan! Met nog 2 doelpunten tegen droop MVV af. Eindstand 5-2! Bezemheide zou het zootje weleens komen bijeenkeren. Al vroeg in de wedstrijd zag het er naar uit ook en men verwachtte weeral het ergste. MVV vocht terug en rond het half uur scoorde Quaars de gelijkmaker. Na de pauze verhoogde Guy De Bie warempel tot 2-1 en Quaars tot 3-1. Men kon het niet geloven, zou het wonder dan toch geschieden? Inderdaad! Kurt Vermeiren en Guy De Bie legden de 5-1 overwinning vast. Een keerpunt misschien?! Naar de Luchtbalboys dan! Weg dromen en de achtste nederlaag was een feit, 3-0!

Mariaburg kwam naar de Hoge Weg en won. KurtVermeiren bracht MVV wel op voorsprong maar bij de rust wees de stand gelijk. Een betwistbare hoekschop met een doelpunt tot gevolg bracht MVV op achterstand en juist voor afblazen legden de bezoekers de 1-3 cijfers vast. De polder in, Stabroek tegemoet en .. de tiende opdoffer! De 1-0 stand aan de rust schonk nog een beetje hoop. MVV kwam wel dicht bij de gelijkmaker maar zoals het dikwijls gaat in voetbal, de thuisploeg counterde gevat en dreef op tot 3-0. Jan Braspenning redde tenslotte de Minderhoutse eer. Tegen SSA Antwerpen moet je kunnen winnen: de ploeg met een massa tegengoals, bijna geen tegen gescoorde doelpunten en uiteraard 0 punten mag je absoluut geen gezichtsverlies lijden. Dat deed MVV ook niet: 7-0 was de einduitslag en meteen een tweede overwinning. Wedstrijden Zondag 3 december: 14.30 uur Minderhout VV- SK Donk Zondag 10 december: 14.30 uur Minderhout VV- Barsbeek Zondag 17 december: 14.30 uur St.-Jozef- Minderhout VV•

FC Meer: waardig leider Veel doelpunten scoren en de eigen netten vrij houden I De ingrediënten om een plaats helemaal vooraan in het klassement te veroveren. Meer beleeft een uitstekende periode, hoogconjunctuur alom. Hoewel, het verloopt niet altijd zo gemakkelijk als de cijfers wel laten uitschijnen. Zo opBerendrecht.Meer schoot zich vroeg op voorsprong maar de gastheren hielden gelijke tred en stelden ook gelijk. Net voor 't einde zagen de bezoekers het gaatje en scoorden, 1-2! Maccabi, een geducht concurrent, kon tot aan de rust gelijke tred houden, maar dan kwam de Meerse scoremachine weer op gang en de 4-1 uitslag spreekt voor zichzelf.

In Essen werd partij gegeven op een haast

onbespeelbaar veld. Geen nood, Meer knalde vijfmaal raak en men dacht reeds aan de volgende wedstrijd tegen Olympic Deurne, dat ook met 3-1 huiswaarts gezonden werd. Bezemheide werd het volgende slachtoffer van de Meerse ambities, 1-4! Wedstrijden Zondag 3 december: 14.30 uur SSA Antwerpen- FC Meer Zondag 10 december: 14.30 uur FC Meer- Mariaburg Zondag 17 december: 14.30 uur FC Meer- Stabroe~

KFC :MEERLE Op zondag 22 oktober werd Brecht-Meerle gespeeld. Met Brecht op een laatste plaats, dacht men dat dit een makkelijke klus zou worden, mening die men snel moest herzien. Een zwak spelend Meerle. dat niet veelliet zien, had last met deze ploeg en kon blij zijn met een 0-0 ruststand. De supporters, die dachten dat het in de 2e helft dan wel zou lukken, hadden het mis. Het was Brecht dat in de 65e minuut de 1-0 liet aantekenen. Meerle bracht nog, na een lange afwezigheid, Willy Miehielsen in, maar kon het tij niet keren. Het was integendeel nog Brecht dat met doelpunten in de 83e en de 89e minuut 3-0 kon maken. Een slechte match voor de mannen van Meerle. Thuis tegen SK Schilde kwam Meerle al in de eerste minuut op achterstand. Dan werd Pauwels nog wegens een onnozel foutje met rood bedacht en vervolgens kon Schilde er op slag van rust 0-2 van maken. In de laatste minuut deden ze er nog een derde doelpunt bij. Meerle kon met tien man nooit op tegen Schilde. De wedstrijd Kalmthout-Meerle startte evenwichtig. Een prachtkans op een Meerles doelpunt in de 2e minuut werd niet benut, Kalmthout deed dat wel in de 13e minuut. KFC vocht terug en kon met een afstandsschot van Dirk Mertens gelijkstellen, meteen ook de ruststand. In de 2e helft speelde Meerle eerder rommelig en daarvan profiteerde Kalmthout om er 2-1 van te maken. Weer Dirk Mertens kon scoren en zo de 2-2 eindstand vastleggen. Ondanks dit punt belandde Meerle op de laatste plaats. Wat een verschil met vorig jaar. Waar zit de knoop jongens? Meerle kwam als lantaarndrager op het veld tegen Maria-Ter-Heide. In een gelijk opgaande match was het Meerle dat in de 27 e minuut kon scoren. Een voorzet van Dirk Mertens werd door Dirk Van Bavel mooi ingeschoten. Het was dezelfde Van Bavel die net voor de rust de 2-0 liet aantekenen. Na de rust slaagde Meerle erin zijn voorsprong te verdedigen tot minder dan 10 minuten voor fluitsignaal. Met doelpunten in de 82e en de 85e minuut kon Maria-TerHeide een gelijkspel uit de brand halen. Kostbare punten die verloren gingen, zo kort voor het einde. Kaart - KFC Meerie op 19 november moest op een zeer slecht veld gespeeld worden. De match was nog maar net op gang gefloten en Kaart stond al op 1-0 en in de 20e minuut verdubbelden ze tot 2-0. Dirk Mertens kreeg een mooie kans om de aansluiting te maken, maar benutte ze niet. Kaart profiteerde wel van de kansen en tekende nr. 3 aan. Wegens de hevige regen werd de wedstrijd 10 minuten stil gelegd . De preek van Staf bracht weinig verandering, integendeel, Meerle moest nog een 4e goal toestaan. Wat een slechte wedstrijd voorMeerle. Waar is de furie van vorig seizoen gebleven ?

Wedstrijden voor december Zondag 3 december 14.30 uur- KFC MeerleWildert Zondag 10 december 14.30 uur- GooreindKFC Meerle Zondag 17 december 14.30 uur- WestmalleKFC Meerle

41


SPORT

Een zwemmer zwemt... Hij -wemt in zee, Hij zwemt weg van het land... (B. De Groot)

Maar niet te ver want dan moet men hem komen halen, als er natuurlijk een redder in de buurt is. U zult ze wel gezien hebben deze drukkend hete zomer ergens aan het strand van de Mosten met hun oranje-T -shirt aan. Job-student maar tevens ook lid van de HoogstraatseReddersclub, de enige plaatselijke club wier activiteiten zich in het water afspelen. Met een veertigtalleden zijn zij reeds meerdere jaren actief in opleiding, initiatie en begeleiding van het reddend-zwemmen. Even een toelichting: Jongeren van om en bij de l3 à 14 jaar kunnen zich reeds bij de club aansluiten. Tijdens de wintermaanden trekken zij iedere zaterdagochtend naar het zwembad van Beerse om er de verschillende water-redtechnieken te oefenen. Een leerzame maar ook aangename activiteit. Als de weersomstandigheden het even toelaten trekken zij naar buiten en worden De Mosten hun oefenveld. Vanaf 17 jaar kan men een echte opleiding tot redder starten. Een cursus van een jaar, al dan niet nadien gevolgd door verdere vervolmakingen. Werken als redder tijdens het hoogseizoen in de Mosten is voor vele van de studerende leden een vakantiejob. Een niet te onderschatten bezigheid waarbij heel wat inzet en verantwoordelijkheidsgevoel komt kijken, vooral als de zwempoel zo druk bezet is als in de voorbije jaren. De club kan dan wel geen palmares voorleggen als kampioen in deze of gene discipline, maar het feit dat er zich in het water nog geen nare dingen hebben voorgedaan die niet tijdig gezien of verholpen waren, is op zich een erelijst. Ook bij andere activiteiten waarbij water komt kijken, wordt de aanwezigheid van de reddersclub gevraagd.

Volleybalclub 'de Gelmers' Dank zij het enthousiasme van onze eerste damesploeg blijft zij tot na de 7 de speeldag op een mooie derde plaats in de rangschikking staan in Ie provinciale en dit met slechts l verliesmatch, na het ongeslagen Flamingo's Nijlen en Den Dam. Op Kessel kreeg men geen voeten aan of van de grond in de eerste 2 sets en met een 5-0 achterstand in de 3e set zag het er ook al niet zo best uit. Met oppeppend handgeklap maakten onze meisjes de jonge tegenstrevers nerveus en schreeuwden zij zich nog naar een 2-3 winst. Tegen Olvoc en Molvo (telkens 3-1 winst) was de tegenstrever te zwak om er gevolgtrekkingen aari te verbinden. Tegen Voach voor de Beker van Antwerpen werd eens te meer het zwakke punt van onze dames aan het licht gebracht: slechte recepties na zware opslagdruk. Slechts door het intens supporteren voor zichzelf (cfr. Kessel) kon men zich zelf aansporen om toch nog met 3-1 de maat te nemen van deze 2de provincialer (setstanden: 16-17, 15-13, 15-12, 15-11). In de 1/8 finales wacht hen wellicht een te moeilijke taak tegen het landelijk spelende Mortsel. Met zware wedstrijden tegen titelkandidaten Zoersel, Flamingo's Nijlen en Den Dam in het vooruitzicht, zullen onze dames wellicht meer naar de middenmoot zakken.

42

Eerder ontspannend maar ook in het kader van de opleiding, zijn de activiteiten zoals een avonturentocht of een zeiltocht op de Oosterschelde. Hoogtepunt is voor de club het reddersweekend in het begin van de maand juli zoals

toen in dit blad gelezen kon worden. Eind oktober nam een ploeg van de club deel aan de '24 Uren van Turnhout' . Een zwemmarathon voor het goede doel, ditjaar ten voordele van Ispahan vzw een vereniging actief in de palliatieve thuiszorg. De Hoogstraatse-Reddersclub zette haar eigen sponsorcircuit op. In het totaal zwommen de 10 dapperen op 28 en 29 oktober 60.550m. goed voor een bedrag van 27 .240 fr.Dit bedrag wordt overgemaakt aan de actieKom Op Tegen Kanker- Hoogstra ten. Andere leden en sympathisanten zwommen daarnaast nog eens 14.300 m. Een prestatie waardoor een kleine club haar grootheid kon tonen. Wie belangstelling heeft, of lid wil worden kan zich wenden tot volgende contactpersonen: Patriek Lambregts (3141462) of Johan Lambregts (3144344)•

Deze tien dapperen zagen er nog behoorlijk uit na 24 uren in het Turnhoutse water gelegen te hebben. Maar we kunnen nu reeds zeggen dat hun eerste seizoen in Ie provinciale zeker geslaagd is. Na een broodnodige 3-2 zege tegenhekkesluiter Spinley Dessel werd de wedstrijd van onze Heren 1 tegen Westerlo meteen een goede waardemeter. In een zeer emotioneel geladen wedstrijd wisten onze jongens met 3-1 te winnen, en kwam men terug 'bij de mensen' in de rangschikking. Spijtig genoeg ging deze verdienste de week daarop weer verloren door een onnodig en pijnlijk 3-2 verlies in Zoersel na een zeer rommelige en slechte partij . Nu onze hoofdpasseur Werner Cornelis wellicht voor onbepaalde tijd wegens kwetsuur moet afhaken, is dit dubbel spijtig met het oog op het verder verloop van de kompetitie. Hoofdzaak is de moed niet te verliezen en ons dit jaar te concentreren op het behoud om volgend jaar wellicht terug beter te doen.

Wedstrijden van december zondag 3 december 11 .00 Turnhout VT - Heren I (Beker van Turnhout) zaterdag 9 december 20.00 Den Dam- Dames I 21.00 D.M. Puurs - Heren I zondag 17 december 16.00 Dames I- Flamingo's Nijlen 18.00 Heren I - Ginvo Mol Geen wedstrijden tijdens de weekends van Kerstmis en Nieuwjaar.•

FC De Statie Kwisavond op vrijdag 19 januari '96 in Café De Wachtzaal te Hoogstraten. Ploegen van min. 4 en max. 8 personen worden verwacht. ledereen kan deelnemen! Vragen naar ieders gading. Inlichtingen tel. 314 72 45/314 57 17/314 37 66. Meer info in de volgende OHM!

Dit blad elke maand in uw brievenbus ? Schrijf dan nu 660,- Fr. over op rekeningnummer 733 - 3243117 -49 van De Hoogstraatse Pers bvba Groenewoud 21 2320 Hoogstraten met vermelding "abonnement '96" Vermeldt duidelijk uw naam en volledig adres!


SPORT

Veldlopen in Hoogstraten De zomer zit erop. Het was een lange, mooie zomer met vele wegwedstrijden. Aan alles komt een eind en dus komen nu de veldlopen weer aan de beurt. In Hoogstraten werd door de plaatselijke atletiekvereniging (A. V.N.) ook weer een veldloop ingericht. Op zaterdag 4 november gebeurde dit reeds voor de 7de maal. Voor een keer was het weer niet de spelbreker. Het was fris doch de aanwezigheid van een mooi herfstzonnetje maakte veel goed. Vanaf 13.00 uur kon men in de kantine van de HVV -jeugd terecht om zich te laten inschrijven voor één van de 13 te lopen wedstrijden. Dit verliep allemaal vrij vlot zodat klokslag 14.00 uur de kleinsten voor hun cross van start konden gaan. Zoals steeds deed iedereen goed zijn best en werd dan ook beloond met een prijzentas. In de jeugdreeksen was de opkomst redelijk te noemen. Er was een gemiddelde van 10 deelnemers per wedstrijd. Bij de groteren waren er dit iets meer zodat het totaal aantal deelnemers iets minder dan 200 bedroeg. Het A VN bestuur was hier zeer tevreden over en wenst langs deze weg ook een woordje van dank te richten tot de mensen van de HVV jeugd. Dankzij hen kunnen er kleedkamers gebruikt worden en kunnen de dors ti gen zich na de wedstrijden tegoed doen aan warme of koude dranken.

Op 20 oktober werden in Minderhout de prijzen uitgereikt van de zomerhondsschietingen met de kruisboog op 61 meter. Jimmy Baelemans, uitkomend voor Meer was de beste in de A-categorie terwijl Herman Bastiaensen vanMeerlede eerste was in de B-reeks. Bij de ereschutters stond er geen maat op Frie Konings uit Sprundel die met een gemiddelde van bijna 35 de grootste kampioen werd.

Gebuurtevoetbal

Zeer speciale dank gaat ook uit naar alle sponsors. Door hun steun kan er in Hoogstraten elk jaar weer een veldloop doorgaan waarbij iedere deelnemer ook iets kan toegestoken worden. Graag hadden wij toch nog even de uitslagen gegeven van de Hoogstraatse deelnemers, al dan niet aangesloten bij de Atletiekvereniging Noorderkempen.

Benjamins meisjes 400 meter: 1. Evelien Brosens; 6. Dorien Peeraer; 8. Ans Oomen. Pupillen jongens 800 meter: 9. Thijs Hendrickx Pupillen meisjes 800 meter: 7. Carolien Bevers Miniemen jongens 1100 meter: 12. KoenOprins Miniemen meisjes 1100 meter: 7. Wendy Brosens Kadetten jongens 1500 meter: 6. MarkOprins Senioren dames 3100 meter: 4. Carine Jochems Veteranen dames 3100 meter: 2. Rita Aerts; 4. Lydia Struyf Veteranen dames +40 3100 meter: 1. Martine Persoone Veteranen Heren 6800 meter: 1. Jan Hendrickx; 2. Eddy Oomen; 4. Guido Everaert; 7. Jef Van Dijck; 25 Stan Peeraer Seniores heren 6800 meter: 1. Bran Everaert; 2. Guido Hendrickx ; 11 . Toon De Backer; 14. Peter V.d. Bossche; 21. Guy Lippens .•

BOEREINDE pakte de beker na een hardnekkig betwiste wedstrijd tegen Mussenakker in het GebuurtevoetbaL De winnende ploeg samen met de organisatoren en burgemeester Van Aperen op de feestviering t.g.v. de bekeruitreiking.

Adverteren: 314.49.11

b.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS Uitge,'erij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.+ fax: 03/314.55.04 43


Kantoor van Notaris J. MICHOEL Lod. De Konincklaan 361- HOOGSTRATEN Tel. 03/314 51 77 en van Notaris J. ANTHONIS ANTWERPEN OPENBARE VERKOPING van ZEER GOED GELEGEN LANDHUIS met TUIN te HOOGSTRATEN/MEER (verkaveling Meersebergen) NACHTEGAALLAAN 6 Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten en Notaris Jan Anthon is te Antwerpen zullen met winst van 1% premie openbaar verkopen : Zeer goed gelegen LANDHUIS met TUIN te Hoogstraten/Meer, (verkaveling Meersebergen) Nachtegaallaan 6, groot 21 a 68 ca.

Lezers schrijven 'Handen-af' Aan het college van burgemeester en schepenen van en te Hoogstraten

betreft: Wortel-Kolonie

Ingedeeld: -gelijkvloers: grote living, keuken, hall, 2 slaapkamers, badkamer en grote garage. - in tuin: tuinhuisje Alle nutsvoorzieningen. Verwarming: centrale verwarming. Bezichtiging: sleutel te verkrijgen op kantoor tijdens de kantooruren . Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdagen -Inzet op donderdag 7 december 1995 -Toewijzing op donderdag 21 december 1995 telkens om 16 uur in café 't Fortuin, Meerdorp 13 te Meer. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van notaris Jan Miehoei 03/314 51 77 en van Jan Anthonis 03/233 1 0 35. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt

Woninginrichting

GEBR.LEVTEN

Geacht college V.z.w. Het Convent en de actiegroep 'Handen-Af' nemen afstand van de oproep zoals die verscheen in de Hoogstraatse Maand 127 blz. 14. 1. Het is ons totaal onduidelijkvan waaruit deze oproep vertrekt, van de redactie van de Hoogstraatse Maand, van een medewerker van het maandblad, van een politieke fraktie, van ... 2. De doelstellingen van 'Handen-Af' werden onderschreven door alle dorpsraden, méér dan 200 verenigingen en ondertekend door méér dan 3.000personen. ' Handen-Af' magdus zeker voldoende 'representatief' genoemd worden. 3. Een tweede actie is een versnippering van energie en zal bij de bevolking alleen verwarring brengen. 4. Op dit momentmaken we een inventaris op van alle mogelijke beheersvormen zoals die, voor dergelijke domeinen, in binnen- en buitenland bestaan. 'Handen-Af' wil, binnen afzienbare tijd, een aantal konkreet uitgewerkte voorstellen ter bespreking voorleggen. 5. 'Handen-Af' wil alle geïnteresseerde partijen bij de besprekingen betrekken, een eerste vereiste is dat die partijen zich kenbaar maken. Een naamloze oproep is uiteraard waardeloos. Met dit schrijven durven we u vragen om het aantal formulieren dat u zal ontvangen sterk te rel a ti veren. Met oprechte hoogachting Vzw Het Convent en de werkgroep 'Handen-Af'

VnJheld167

Hoog traten Telefoon03/3 14 59 66

Briefverzonden aan alle raadsleden, aan alle dorpsraden en aan de medewerkers van de actie 'Handen-Af'.

- Alle schilder- en behangwerken WAT IS ER IN HET LEVEN t.IOOIER DAN JE TE KUN"EN UITLEv EN ' ABB DllAAGI DAAR GRAAG TOE BIJ. WANT VEILIL VEilZEKEREN IS MEER DAN CENTENWERK.

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6- 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315 .80 20 Fax 03/315 .03.79

44

-Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

Positief denken... Voor diegenen die door het bos de bomen (hagen, houtwallen), niet meer zien: cursus positief denken! Inlichtingen bij ondergetekende.

Marcel Verschueren, Katelijnestraat 66, Hoogstraten


Fusieswing Sloy (F) en Skippies (F) op zaterdag 9/12 in Cahier de Brouillon SLOY ontstond in '92 in het Zuidfranse Beziers. Wegens te weinig werk in het Zuiden, toerden zij twee jaar lang in een busje door Frankrijk. In '94 werden ze getekend door het Rosebudlabel, waarop de EP 'Fuse' uitkwam. De media waren enthousiast, en op het Transmusicalesfestival gooide SLOY hoge ogen. Steve Albini werd gevraagd om de opvolger 'Plug' te producen, en zo gebeurde. Het album verscheen op het bekende Roadrunner-label. Sindsdien gaat het goed met de groep. In maart'95 speelden ze 'n John Peel-sessie, in Londen stonden ze als support-act bij Shellac en PJ Harvey, en in juli'95 waren ze live te horen op VPRO-radio. In België haalden ze moeiteloos 'De Afrekening'. SKIPPIES werden in hetzelfde jaar als Sloy geboren, en tekenden meteen bij New Rose. Hun debuutalbum werd geproduced door Harvey Birrell, die al werk leverde voor Therapy!, Senseless Things en Snuff. De reacties waren positief, de concertaanbiedingen talrijk. Op Roadrunner brachten ze hun tweede CD 'Massive' uit, in New York opgenomen en geproduced door Martin Bisi (bekend van Sonic Youth, Cop Shoot Cop ). Op 9 december presenteert Cahier De Brouillon twee bands die op het podiumeen harde, olievetteen 'dive'-bareklank neerpoten en voor de eerste keer de regio aandoen. Wie van dit concert wegblijft, is gezien!

Kerstoffensief '95 De periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar betekent altijd maar weer: cadeautjes kopen, drinken, eten en - als het even kan - goede voornemens maken. Boring as heli! Cahier De Brouillon strooit wat zout op de aardappelen en verlicht deze donkere dagen van het jaar met enkele leuke aanbiedingen. Het drinken hebben we gecombineerd met cultuur en recreatie. 26/12 Film 'Shaw Shank Redemption' ofte pelicule van topkwaliteit. 28/12 Gezelschapsspelen-avond ofte Stratego, Vier-Op-Een-Rij, Mastermind, Monopoly, Mens-Erger-Je-Niet. Rikken en wiezen kan ook, géén patience! 31112 Oud-Naar-Nieuw-Fuif met als thema 'Space, The Finale Frontier'. De Cahier wordt een ruimteschip, dus laat je op-'beamen' door Scotty. Ay-ay, Captain Kirk! Muziek van topkwaliteit, toegang gratis. 02/01 Film, nogmaals. Titel nog te bepalen.

BEGRAFENISSEN

JORIS

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

19

Alle activiteiten starten vanaf 20 uur. Info: tel. 03/3143264.

Hiphop én hardcore Praktische info Datum: zaterdag 9/12. Plaats: Cahier De Brouillon, Vrijheid 84, 2320 Hoogstraten (B). Deuren: 20 uur. Toegangsprijs: bef. 250/ng1.14,-. Info: tel. 03/3143264 (32/3/3143264). D

Sorry doe-het-zelvers!: met POSTPAC doet DE POST het werk voor u: wij hebben een gamma kantklare verpakkingen!

In 't Slot kan je op zaterdag 9 december alweer terecht voor twee lokale jonge groepen. SPITFIRE (Hoogstraatse hiphop à la Cypress Hili) en CONSTRAINT, een hardcoregroepje uit Merksplas dat zich liet inspireren door Sick of it all, zijn er te bekijken en beluisteren vanaf 20.30 u. Vooral hetjongste volkje zal weer in zijn nopjes zijn.

Uw postontvanger dankt u voor de goede samenwerking in 1995 en wenst u een gelukkig en voorspoedig 1996.

L. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle we rkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

45


AGENDA

Op stap in.

BROUWERSHUIS FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

RESTAURANT TAVERNE

HOOGSTRATEN Zondag 3 december: JAARLIJKS CONCERT, door de Koninklijke Fanfare St. Catharina, aanvang 15 uur in zaal Pax. Vrijdag 8 december: KAARTPRIJSKAMP jokken en rikken, inschrijven vanaf 18.30 uur, trekking kaarten 19.30 uur, org. De Blauwe Duif, lokaal Blauwe Duif. Zaterdag 9 december: Optreden THE SWINGCATS en TOM BAKER, lokaal Tuinbouwschool, org. Marckriver New Orleans Jazzfriends, inl. 314.55 .03 . Optreden SLOY (F) en SKIPPIES (F) in Cahier de Brouillon.

WORTEL Zaterdag 2 december: SINTERKLAASFEEST voor alle kinderen van Wortel, vanaf 14 uur in de parochiezaal. Zaterdag 9 december Optredens van SPITFIRE (Hoogstraatse hiphop à la Cypress Hill) en CONSTRAINT (Merksplasse hardcore à la Sick of it all) in 't Slot om 20.30 u.

Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers

GESCHENKENBEURS van I 0 tot 18 uur in de Pax. Org . Wereldwinkel.

Eethuis Roma

Zondag 10 december GESCHENKENBEURS van 9 tot 18 uur in de Pax. Gelegenheid tot ontbijt van 9 tot 12 uur, Kinderanimatie in de namiddag. Org. Wereldwinkel.

alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Zondag 24 december: NACHTMIS om 22 uur, St. Catharinakerk.

Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

48

unstschilder J.:;{.J, Jasper

-

1/

RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

MESESTRAAT 48 - TURNHOUT · TEL. 014/43 85 74 80

FRITUUR - EETHUIS

'DE EIKEN'

Woensdag en donderdag gesloten

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28

57

Al 25 jaar een oase aan de Boomkes

Woensdag 13 december: Literaire avond, LEO PLEYSIER LEEST VOOR UIT EIGEN WERK, Bibliotheek Hoogstraten, org. CMBV, aanvang 20 uur, inkom 300 BF. Donderdag 21 december: KERSTCONCERT, door Piuskoor en kinderkoor Zing Jubilate, St. Catharinakerk om 20 uur, kaarten in voorverkoop bij Dienst voor Toerisme, 340.19.55.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43

gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11 .30 uur. 60

\

~. -

\.../

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL

.._//

vzw Mussenakker Meer 7

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u .• zaterdag· avond vanaf 18.00 u.• zondagnamiddag vanaf 14.00 u .• zondagavond vanaf 20.00 u.

aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

60

GORRENS WILLY-VERVOORT

Maandag 25 december: KERSTMIS

Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel (03) 314 53 28

Dinsdag 26 december: Film SHAW SHANK REDEMPTION in Cahier de Brouillon. Woensdag 28 december: GEZELSCHAPSSPELLEN-AVOND in Cahier de Brouillon. Zaterdag 30 december: Nieuwjaar zingen. Zondag 31 december: OUD-NAAR-NIEUW FUIF met als thema: 'Space, the final Frontier' in Cahier de Brouillon.

56

MEERSEL-DREEF Donderdag 30 november: MUSICALindeschool 'Nieuwe Sint' om 12.30 uur. Vrijdag 1 december: MUSICAL in de school ' Nieuwe Sint' om 19 uur. Zaterdag 2 december: SINTERKLAASFEEST voor de MeerselDreefse kinderen in de .zaal Zevenster, aanvang 13.30 uur, een organisatie van de E .K.-Moedersbond. GROOT DORPSBAL t.v.v. de verenigingen in de zaal Zevenster, aanvang 20 uur.

MINDERHOUT Zaterdag 2 december: BOWLING K.W.B . Zondag 10 december: HONDERD JAAR MARIAVELD 10 uur Eucharistieviering gevolgd door receptie Zondag 17 december: Parochiezaal40 JAAR K.W.B . Zaterdag 30 december: KINDERZIN GD AG met beveiligde oversteek en gratis chocomelk.

Cafetaria

Harry Bogers Minderhoutsestraat 23 (54) 2320 Hoogstraten (Minderhout)

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

Voor alles waar geluid, licht en ambiance moet zijn

MEERSEL-DREEF

46

124

Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11 54

46


AGENDA

Zaterdag 2 december: MOSSELFEEST vanaf 19 uur, daarna dansavond in de parochiezaal. Org. KLJ.

à la carte week-menu Strijbeek 16 Meerle Tel. 03/315.91.07

U

Ongevallen

MEERLE

Restaurant

Zondag 17 december: KERSTEVOCATIE met optreden van het Acapella-koor 'Die Kele' uit Leuven, om 14 uur in de parochiezaal.

Radio CONTINU - FM 103 Strïjbeekseweg 25 2328 MEERLE Tel 315 79 40 - Fax 315 86 57

Dinsdag 26 december: OUD PAPIERophaling door KLJ, vanaf 9 uur.

Zaterdag 14 oktober om 10 uur reed Jos Van Rijsbergen uit Breda, met zijn auto aan Hoogeind te Meer tegen een electriciteitspaalen in de gracht. Er was lichte schade. Zondag 15 oktober om 7.50 uur botste aan Terbeeksesteenweg te Meer de camionette bestuurd door Dominick Verheyen, Donckstraat 25 Meer met de landbouwtractor bestuurd door Petrus Eyskens uit Malle. Er was zware stoffelijke schade. Dinsdag 17 oktober om 11.10 uur kwam het aan de Vrijheid te Hoogstraten tot een aanrijding tussen de personenwagen bestuurd door Petrus De Paepe, Desmedtstraat 21 Minderhout en de vrachtwagen bestuurd door Serge Bescaps uit Jette. Er was zware schade.

- met regionaal, nationaal en internationaal nieuws - 24 uur per dag muziek - informatie van en over lokale verenigingen

MEER

Zaterdag 21 oktober om 10.25 uur botste aan het kruispunt Desmedtstraat en Hemelstraat te Minderhout de auto bestuurd door Marcel Van Ammel, Langenberg 17 Wortel met de auto bestuurd door Antonie Van Den Wijgaart, Chaamseweg 77 Meerle. Er was zware schade.

Zaterdag 2 december: MUZIEKAVOND VAN DE BRASS- EN DRUMBAND, Zaal 'Voor Kunst en Volk, 19.30 uur. Zondag 3 december: OPHALING OUD PAPIER, door de KLJ van Meer, vanaf09.00 uur. Dinsdag 5 december: SINT NIKLAASBEZOEK AAN KLEUTERSCHOOL, De Gemeentelijke Kleuterschool Kiekeboe aan de Donckstraat, 8.45 uur. Zondag 10 december: OPEN DEUR KLJ MEER, Lokalen boven de parochiezaal,jfan 12.00 uur tot 18 .00 uur. Zaterdag 23 december: HARDCORE-OPTREDEN MET CONS TRAINT, SOCIAL VILLAGE EN EIGHTBALL, De Mussenakker 20.30 uur. TONEEL 'VALSTRIK VOOR EEN MAN ALLEEN', door ' t Heidebloempje in zaal 'Voor Kunst en Volk', 19.00 uur. Dinsdag 26 december: TONEEL ' VALSTRIK VOOR EEN MAN ALLEEN', door 't Heidebloempje in zaal 'Voor Kunst en Volk', 19.00 uur. Zaterdag 30 december: TONEEL 'VALSTRIK VOOR EEN MAN ALLEEN', door 't Heidebloempje in zaal 'Voor Kunst en Volk', 19.00 uur.

Tel. 03/314.36.93

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag- Tel. 03/314.3264 47

7)~~

'T Fl

RTUIN ... :#

Meerdorp 13

4'44.~

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

urijlyeio 183

qoogfltraten 03/314 66 65 iátill' & iáatbp 50

62

Café - feestzaal

De Eiken

Tel.: (03) 314.82.16

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315 .74.29.

Fax: (03) 314.79.56

51

Rode Kruis

knrtqtjrsquis

Dinsdag 31 oktober om 7.10 uur werd de motorrijder Adriaan Brons (42 jaar) Van Aertselaerstraat 45, zwaar gekwetst toen hij aan de Lod. De Konincklaan in aanrijding kwam met de personenwagen bestuurd door Kristien Janssens, Lod. De Konincklaan 341. De inzittende Krista Gladinus, Lod. De Konincklaan 341 werd licht gekwetst.•

CAFÉ DISCOBAR

Op dinsdag 16 januari 1996 om 20.00 u. start het Rode Kruis Afdeling Hoogstraten, in samenwerking met VZW Vormingsinstituut Rode Kruis Vlaanderen een cursus EHBO. 52

58

Deze cursus bestaat uit een 20-tal lessen die worden gegeven in het Rode Kruis lokaal, Gelmeistraat 26, 2320 Hoogstraten. Voor meer inlichtingen en inschrijvingen kunt u steeds terecht bij: Sterkens Annemie Leemstraat 15A Bus 2 Hoogstraten Tel.: 03/314.13 .45

91 Loenhoutseweg 2320 Hoogstraten

• • • • • • •

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken 43

47


Ongevallen Brandweer 314.42.43

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

03/314.32.11 03/314.59.10

RIJKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak) 71

HUISARTSEN VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35 64

Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelen

·K"u Uo~· nieuw - oud - antiek (ook tafels op maat)

2 en 3 december: DR. STIJN FAES, Heilig Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10 9 en 10 december: DR. DIRK ROBBEN, Leemstraat 41-A, Hoogstraten, tel. 314.38.48. 16 en 17 december: DR. DOLF MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 314.66.02. 23 en 24 december: DR. GEERTFAES, Heilig Bloedstraat 32, Hoogstraten, tel. 314.86.85. 25 december: DR. JEAN-MARC VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten, tel. 314.57.84. 30 en 31 december: DR. LUC VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74.

Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 03/314.20.24

"

LAURIJSSEN JEF DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

75

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

-~~

-

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tei.03/314.42.92

APOTHEKERS

122

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN VERHEVENb.v.b.a. Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 03/315.79.50

• Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage 66

Indoor tennis squash snooker de

72

Tennisclub vzw Achte/sestraat 72 2320 Hoogstraten

VRIJHEID

Van 1 tot 8 december: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014/ 63 .31.66. Zaterdagvoormiddag 2 december: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75. Van 8 tot 15 december: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 180, Hoogstraten, tel. 314.60.04. Van 15 tot 22 december: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68. Van 22 tot 29 december: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksp1as, tel. 014/63.33.83. Zaterdagvoormiddag 23 december: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50.

JAN STOFFELS

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/31 5 .70.16

74

mobile Rent AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

Tel. 03/314.37.76

Tel. 03/314.31.08 76

67

THUISVERPLEGING

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza' s, tussendoortjes ...

WIT -GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS EN LIEVE VANMECHELEN (03/ 315.92.29) en ELS DIRKS (03/315.87 .89) LOU VAN DIJCK-VAN BOVWEL (03/ 314.41.50) en VERA NOYENS-HAEST (03/ 314.38.39).

GELMELSTRAAT 6 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.38.11 Fax: 03/314.15.03 Alle dagen open van 10 tot 20 u Behalve op woensdag: van 10 tot 14 u Zondag gesloten Kleine groepen 's-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd, na voor vergaderingen of privé.

70

48

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel. : 314.41.26 ADMINISTRATIE: teL: 314.49.11

De volgende MAAND zal er zijn op woensdag 27 december. Medewerkers, dubbel opgelet: zoveel mogelijk kopij binnenbrengen op zondag 10 december, enkel het allerlaatste nieuws kan nog op woensdag 13 december (de feestdagen, weet je wel!)

11\tcl\11

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

erantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 2Sa


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.