november 1995 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ELFDE JAARGANG, NR. 127 NOVEMBER 1995 PRIJS: 60 FR. AFGIFfEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

60PAGINA'S STREEKNIEUWS Terugblik op Meer-kermis Mannen en vrouwen van 1992 Hoogstraten koopt Wortel-Kolonie Het vredegerecht in de Gelmeistraat Sneltrein langs E19 Fietspaden Nu: nog geen beloften 50jaar Salvatorkoor GrantHart in Cahier

GUST CHRISTIAENSEN


VARIA

Afrika is zo lekkèr... 11-11-11 actie 1995

Curieus gluren bij de buren

Ook dit jaar worden er in het kader van de 11ll-ll actie te Hoogstraten allerlei initiatieven genomen. Wij zetten ze voor u even op een rij:

De Muur Ergens halverwege tussen Hoogstraten en Loenhout. Iedere dag een beetje hoger, een beetje breder, een beetje langer. En met de omvang groeiden ook de dromen er omheen. Hoewel ik wel de enige ben, in dit ondermaanse, die nog nooit een optreden van Pink Floyd live heeft meegemaakt, ondanks mijn enorme bewondering voor deze symfonischepsychedelische-rockgroep, groeide de hoop gestaag. Eindelijk als de maïs af zou zijn, zou ik het kunnen beleven. The Wall nam stilaan zijn gigantische vorm aan. Als ik dan in 'Oor' moest lezen dat Gilmour en Co voor de komende jaren een vakantie gepland hadden, viel die droom in het water. Maar waarom dan die muur? Zou het kunnen dat die van LoenhoutWuustwezel hun voorzorgsmaatregelen aan het nemen zijn? Immers sedert het 'Stenen-tijdperk' in Hoogstraten begonnen is en er op alle mogelijke plaatsen steenhopen van wel 4 of 5 verdiepingen hoog verrijzen, moet daar iets tegenover gesteld worden. Elders ter wereld heeft men dat ook al eens geprobeerd. Zet er gewoon een muur rond en dan waait de ziekte niet over. Een muur van wel tien meter hoog en om en bij de zes meter dik zou die Hoogstraatse epidemie moeten indijken. Daarnaast werd ook een andere techniek gebruikt, met name die van een aarden wal, zoals de Oude-Belgen ook wel deden. Maar als die aarden wal gewoon een voederkuil bleek te zijn waren wij weer een illusie armer. Er zat dan ook niets anders op dan eens ter plaatse af te stappen en uitleg te vragen wat ze hier nu feitelijk eigenlijk aan het doen zijn. Ene mijnheer Schrauwen bleek achter die muur een huis te hebben staan en er ook nog te wonen en daarenboven bleek hij ook nog iets met die enorme hoeveelheid stro te maken te hebben. Dus wij er naartoe. Bleek die man gewoon een handelaar in stro te zijn die koopt en verkoopt. Zij het dan in zulk een grote stapel dat het wel moet opvallen in het landschap. Maar och, binnen enkele maanden is die stapel weer verdwenen en grotendeels gebruikt in de tuinbouw als strooisel en in de landbouw als voedsel. Ook daar zat dus geen verhaal in. Ondanks deze rationele uitleg was onze verwondering midden september weer wat groter: Zwerfplastiek treft men zowat overal aan en met een stevige wind waait het van hier naar ginder, overal tussen en tegen. Dat plastiek op den duur van die rare figuren kan maken leek ons heel normaal. Kijk maar eens naar de wolken. Vooral zo in van die grote cumulus-wolken kun je van alles zien als je je fantasie maar de vrije loop laat gaan. Maar dat die plastiek zomaar een naam -Luk- zou kunnen vormen leek ons wat teveel van het goede. Gelukkig was er dan R-TV, u weet wel die van TV-Kempen die ook onze redactie eens op het beeldscherm hebben gebracht. Zij wisten ons te vertellen dat van die plastiek dat niet zomaar toevallig was maar dat daarvoor een zekereLuk Vermeerbergen verantwoordelijk was. Een

2

Drie voor elf= 3 voor 11

heus kunstenaar met name. Ook deze dan maar eens aan de tand gevoeld. Luk Vermeerbergen, plastisch kunstenaar, woonachtig in Beerse, was ook in het voorbijrijden, die strooien muur opgevallen en zoals dit past bij een kunstenaar, Christo achterna, moest daar iets mee gedaan worden. Niet iets voor eeuwig maar een tijdelijk merkteken, een stempel in het landschap. Luk Vermeerbergen is vooral schilder en plukte daarom enkele figuren, simpel, misschien naïef of voorhistorisch, uit zijn schilderijen. In plastiek, met behulp van enkele bevriende alpinisten werden deze aangebracht (genaaid) op de muur. Zo zullen zij er, met instemming en medewerking van de eigenaar nog blijven hangen tot minstens midden november.

Zo ziet u maar tot wat zomers dromen over wat men ziet langs Vlaamse wegen, allemaal niet leiden kan. Gewoon iets dat op het netvlies blijft plakken en op die manier een eigen leven gaat leiden, maar daar is juist deze rubriek voor gemaakt.•

Met duizend brieven kan je iemand bevrijden. Maar ééntje van duizend mag ook.

Dit evenement wordt jaarlijks georganiseerd door De Mussenakker, het Slot en Cahier de Brouillon, en met stijgend sukses. In 94 bedroeg het resultaat maar liefst 160.000 fr. Op zaterdag 11 november rijdt 's avonds geheel gratis een bus rond van het ene jeugdhuis naar het andere. In de drie jeugdhuizen wordt gezorgd voor een aangepast interieur, een typisch hapje, een drankje en vooral ook gezellige muziek. Er worden in de jeugdhuizen ook veilingen gehouden van kunst, antiek en rommel. De veilinguren zijn 22 u in de Cahier, 23 u in het Slot en 24 u. in de Mussenakker. In de Cahier kun je een aangepaste maaltijd gebruiken (op voorhand reserveren op nr. 314.32.6) Op 5 november wordt in de Cahier een motortauring georganiseerd. Op voorhand kontakt opnemen via hogervermeld telefoonnummer.

Vierkant voor Afrika Op donderdag 9 november wordt om 20 u in de zaal Pax een avond georganiseerd onder de titel: VIERKANT VOOR AFRIKA. Sprekers zijn Toos Van Liere van Oxfam België en Ben Zungu en Niniza Mapamulo die getuigen over het leven en het werken met vrouwen en jongeren binnen de plattelandsorganisaties in Zuid-Afrika. Er is tevens een muzikaal intermezzo en men kan er Afrikaanse hapjes gebruiken.

Tentoonstelling: achter de handdruk In het administratief centrum kan u van 30 oktober tot en met 12 november de tentoonstelling 'Achter de handdruk' bezoeken. In deze tentoonstelling geven acht zwarte Zuidafrikaanse fotografen en een twintigtal blanken een beeld van Zuid-Afrika aan de hand van zwart-wit foto's.

Geldinzameling Uiteraard is er ook de geldinzameling op 11 en 12 november. Vrijwilligers zullen bij u aankloppen om de omslag met uw bijdrage op te halen. Diegenen die willen meehelpen aan de geldinzameling kunnen kontakt opnemen met de dienst ontwikkelingssamenwerking van het stadsbestuur op nr. 03/340 19 52.

Afrika is zo lekker dat het bijna op is.

In nentallen landen 'ver<lwl)nen' men<:en, word en ze gefolrcrd en vermoord . Amn ~t 1.~111 daar war &an doen, <'11 u kunt helpen. Door te ~chn1ven, ma ar ook door on~ ftnanc1eel re steunen. Bel 0 illï L.l6 . 1ó voor meer tntormane. Of ~tort u w bqdr.tg e op PRK 000 0000082. · 82. .

4Amnesty International U hebt meer macht dan u dacht

IIJI.II

lfll;ll·•:••t·•·•·•·••·••:t.l


man in de maand Gust Christiaensen

Ik mocht er een ander gezicht opzetten... Van de Venhoef tot Achtel De 'Heren van 't Seminarie' waren ooit een onvervalst begrip in Hoogstra ten. Al 32 jaar is Gust Christiaensen één van deze inwonende priester-leraars. Destijds heeft deze Minderhoutse boerenzoon in hetzelfde 'Pastoorsfabriekske' op de schoolbanken gezeten. Sinds '81 staat hij er niet meer voor de klas, al blijft er nog wel de dagelijkse activiteit in het internaat. In september werd Gust gevierd voor de 30 jaar die hij in de fraaie kapel van Achtel de misvieringen verzorgt. 'Een schone tijd van een kontente mens,' zo kijkt hij zelf op alles terug. En om die tijd in kaart te brengen, volgen we een merkwaardig spoor: het voert van de Venhoef over Hoogstraten en Mechelen naar Herentals, met tussenstops in de Zuidfranse Camargue en Retie, om uiteindelijk in Achtel en Rijkevorsel tot rust te komen. Onderweg ontmoeten we de Bougne en een geheime ploeg, de paal en Louis Doms, kardinaal Van Roey en de beestenwagen van Swaegers ... We vinden Gust op zijn kamer in het Seminarie, 'mijn cel,' noemt hij het lachend, 'want ik denk dat ik zowat de donkerste kamer heb van heel de school.' Het interieur vertelt al een heel verhaal. Een bidstoel, het 'Angelus' van Millet op een tinnen schotel, een zwart-wit foto van de gotische kapel van Achtel, kleurenfoto's van de paus en koning Boudewijn. Aan de muur enkele Kempense landschappen boven een boekenkast met een imposante reeksjaargangenvan Openbaar Kunstbezit. Elders een schilderij van een

Kempense hoeve met de verplichte scheefgezakte schuur. Achteraf blijkt dat helemaal geen kunstenaarsverbeelding te zijn, maar wel het ouderlijk huis in Minderhout.

Draad 'Ik ben inderdaad afkomstig van Minderhout, van de Venhoef meer bepaald. Vroeger hebben ze mij niet anders gekend als Gust van de Venhoef. Toen de oorspronkelijke boerderij herbouwd moest worden, vonden ze geen vaste

De eerste burgerkleren in 1969. grond meer zodat we moesten verhuizen. Zo trokken we naar de boerderij in de Minderhoutsestraat, waar nu sinds enkele jaren een zaak voor binnenhuisinrichting gevestigd is. Ons vader was ook een Gust zoals ik, hij was Minderhoutenaar van geboorte. Ons moeder Jozefina Janssens kwam van Castelré. Zij zijn nogallaat getrouwd, wat eigenlijk kwam doordat in de oorlog de draad tussen hen stond, die markeerde de grens tussen het bezette Vlaanderen en niet bezette Holland. Zoals velen van mijn generatie, kom ik uit een kinderrijk gezin. Er waren negen kinderen; eerst vier jongens, dan twee meisjes, en nog eens drie jongens. Ik was de derde oudste van de bende. De eerste schooljaren heb ik gesleten in Minderhout. Dat was onder de vleugels van Mère Gertrude in de kleuterschool, nadien kwam de lagere school met de meesters Adriaensen en Waterschoot Die verdeelden onder hen samen de zes studiejaren. Dat laatste jaar werd ik misdienaar, en aan de voeten van pastoor de Bougne werd voor mij al stilaan duidelijk waar mijn levensweg naar toe zou gaan. Die mens heeft mij op het spoor naar het priesterambt gezet. Ik keek enorm naar hem op, het was een goede kindervriend, een man voor de gewone mensen, die van niemand kwaad kon vertellen of zelfs maar horen. Jamaar, 't is een brave- zo klonk het keer op keer over anderen, en hij achtte het dan ook zijn taak om voor iedereen dienstbaar te zijn. Zo iemand wou ik ook wel worden .. . Of dat proberen tenminste.'

Hokken zetten

'De achteruitgang van de kerksheid doet wel zeer, eerlijk gezegd. '

'Mijn kindertijd was echt heel gelukkig, op een simpele manier zoals dat toen nog kon. Minderhout was toen nog helemaal op den buiten, het jong volk trok heel plezant met mekaar op. Er waren veel contacten met andere kinderen uit het gebuurte, de mannen van Geetsen zaten meer bij ons dan bij hun eigen thuis. 's Zomers werd er ferm geravot, we gingen vogeltjes zoe-

3


MAN IN DE MAAND

Aan het werk in de Engels hofvan het Seminarie 15 jaar geleden. ken, op zondag liepen we al eens mee met een jager. Er moest natuurlijk ook meegeholpen worden op de boerderij thuis, vooral in de oogsttijd. Korenbinden, achter de pikkers aanlopen en hokken zetten - dat waren de schoven die we moesten recht zetten. Wat mij ook altijd bijbleef dat was de sfeer van de winteravonden. Dat was dikwijls heel gezellig. Zeker de periode voor Kerstmis, wanneer de gezinnen mekaar gemakkelijk opzochten. We trokken dan naar de tantes aan mijn moederskant, haar zussen die ook in 't dorp woonden: de families Vermeiren-Janssens en Janssens-Janssens waren dat. Het was vooral die warme, huiselijke sfeer die ik zeer miste in het begin dat ik in het Seminarie intern werd. Ik belandde er in het schooljaar '34-'35 in de toenmalige 7de voorbereidendeC bij Gust Desmedt. Dat voorbereidend jaar werd nodig geacht om Frans te leren. De sfeerin zo'n school was toen voor een kind wel koud en afstandelijk. Al is het niet zo dat ik dat toen als drukkend heb ervaren. Dat kwam dan weer doordat je in compagnies leefde, en met wat geluk dus al rap goeie kameraden kon vinden. Bovendien wisten wij in feite niet beter, je stelde dat allemaal niet in vraag omdat er geen andere mogelijkheden waren in die tijd. Ik weet nog wel dat ik de namiddagen op het Withof heel vervelend vond. Ik rookte niet, en kon daar dus weinig anders uitrichten dan stillekes op een bank zitten terwijl ik oneindig veel liever zou gaan wandelen. Ook later heb ik er nog een moeilijke tijd doorgemaakt, in de 4de Latijnse heb ik er bijna de brui aan gegeven doordat het toen niet bepaald klikte met de klastitularis.'

dag mee moest want dat het de laatste kans was. Er konden nog maar ĂŠĂŠn keer mannen mee met de beestenwagen van Swaegers naar Oostmalle. Zodoende ben ik dan toch vertrokken, samen met andere jonge mannen van hier, de gebroeders Jef, Bert en Edgard Brosens, Frans Luyckx en Frans Fockaert. We geraakten op een trein naar Frankrijk, eerst op planken bovenop de buffers . Langs de kust zijn we naar het Zuiden afgezakt. Acht dagen en nachten zonder voedsel, zodat we wel verplicht waren bij elke stop te proberen aan eten te komen. Hier en daar iets vragen en anders pikken ... In de Camargue werden we ondergebracht in een kampement, een verlaten wijnopslagplaats waar we in rijen stro op de grond sliepen. Niks te doen dan eten en slenteren. Maar dan bleken er plaatselijke boeren op zoek naar goedkope werkkrachten. Zo ben ik meegegaan naar een boerderij, een tijdlang boerenwerk op z'n Frans. 's Morgens moesten we niks anders doen dan met een sikkel door de wijngaarden gaan en te lang geworden ranken afkappen. De rest van de dag werkten we in het hooi. We zaten er in een afgezonderd gat en leefden er als de spreekwoordelijke God in Frankrijk! Ik was er in het gezelschap van Frans Fockaert, Jan Deckx uit Turnhout en een zwervende Pool. We hadden een eigen Italiaanse kokkin, zodat we over het eten nooit te klagen hadden, integendeel. Van thuis hoorden of wisten we niks. Toen Frankrijk zich overgaf, wilden we prompt teruggaan. Onze bazin vond dat maar niks, want ze was op slag haar werkvolk kwijt. Op 15 augustus om drie uur konden we op de trein naar het vaderland. Dit keer had iedereen voorzorgen genomen en voor geroosterd brood gezorgd. Maar ze hadden ons zo bang gemaakt voor de Duitsers dat alle voorraden naar buiten gegooid werden voor we bij de demarkatielijn kwamen. De tocht eindigde in een Brusselse kajotterscentrale. Ik mocht eerst zelfs niet naar huis, ze wilden mij naar een dokter sturen omdat ik ontstoken muggebeten en zweren op mijn benen had. Maar dat zag ik zo niet zitten, en over Antwerpen en Oostmalle ging het met de tram naar Minderhout Onderweg moet iemand me al gezien hebben, zodat ze er thuis al van wisten dat ik op komst was.'

Geheime ploeg 'Na mijn Retorica bleef ik ervan overtuigd dat ik priester wou worden. Dat betekende dus 3 jaar theologie studeren aan het Groot Seminarie in Mechelen. Daarvoor kwamen er nog 2 jaar filosofie en 1 jaar theologie in het St.Jozefsseminarie in Kathelijne-Waver. Dat was dus nog altijd in oorlogstijd. Het eerste jaar waren de omstandigheden er nog vrij hard met strenge rantsoeneringen . Alles ging in de soepterrien, we hebben er veel water gegeten. Nadien werd het beter. Ik kwam er in de geheime ploeg, dat was een dienst die in extrabevoorrading van de studenten moest voorzien. We hadden bijvoorbeeld grote zakken erwten en graan dat we moesten malen om zo iedereen een portie brood in 't zwart te bezorgen. We werkten in een geheime kamer als de anderen sliepen. Het einde van de oorlog was ook de bangelijke tijd van de vliegende bommen. Gelukkig zijn er bij ons nooit slachtoffers gevallen. Maar iedereen kende dat heel goed: het geluid van de overvliegende bom, en als het dan stil werd, kon de bom vlakbij in de buurt ontploffen. Toen we in een les allemaal van de schrik onder de tafels doken, kregen we van de leraar ferm naar ons voeten. Wij moesten en zouden rechtop blijven ... Op 13 april '47 werd ik door kardinaal Van Roey priester gewijd. Ik moest direct als interimaris aan het werk in het Klein Seminarie om 5 uur rekenen te geven in het 8ste. Terwijl ik me ondertussen stevig had voorgenomen om nooit meer naar een bel te moeten luisteren ... Het draaide dus wel anders uit. De rest van mijn 57 uur dienst moest ik bewakingen doen. Als jongste subregent in de school kreeg je al de vervelende en ondankbare klussen op te knappen. Charcuterie, noemde ik dattoen, omdat het allemaal kleine dingen waren, direct voorbij. Maar dat betekende wel dat ik bijna nooit een uur aan een stuk vrij was. Ik moest onder andere de zaaltjes doen. Zo noemde men het begeleiden en weer ophalen van studenten die muziekonderricht volgden in de muziekzaaltjes. Dat was om het half uurzo'n 4 of 5 keer van mijn kamertje op de hoogste

God in Frankrijk 'In mijn voorlaatste jaar, de Poesis zoals ze dat noemden, ben ik op de vlucht geweest. Mijn broers waren al weg, zelf wou ik aanvankelijk niet vertrekken. Maar toen kwam Louis Van Bergen bij ons thuis zeggen dat ik de volgende

4

Het Herentalse priestercorps in '48- '49 met de jonge subregent bovenaan 4de van links.


MAN IN DE MAAND diensten op zondag en de eerste vrijdag. Maar toen ik merkte dat er mensen alle dagen naar Hoogstraten kwamen voor de mis, ben ik ginder met een dagelijkse viering begonnen. Dat groepke is wel van langsom kleiner geworden. Om de mensen de liedjes te leren zingen, nam ik dikwijls Louis Doms met zijn trekzak mee. Een en ander sloeg blijkbaar wel aan, want in onze kleine kapel zat er soms meer volk dan in veel ander kerken.

Het imposante gezelschap aanwezigen bij de priesterwijding in 1947. Naast Gust zittenzijn ouders; daarboven staan centraal de broers Frans, Fans en Jas; weer een verdieping hoger Jan en Harry; uiterst links zus Theresa en rechts Maria. verdieping al de trappen doen. Of ik moest paal doen. In het oude klassengebouw lagen de klassen twee aan twee drie verdiepingen hoog. De studenten moesten dus telkens· de trappen op, de leraars liepen voorop en dienden zich niets aan te trekken van wat er achter hen gebeurde. Het was de taak van de paal om halverwege de trap te staan en toe te zien op orde en rust. Toen waren er wel momenten waarop je je afvroeg: ben ik nu daarvoorpriester geworden?'

Ander gezicht 'Voor het nieuwe schooljaar werd ik benoemd in het St.-Jozefscollege in Herentals. Daar ben ik als inwonend priester-leraar gebleven tot in '62. In het begin gold er nog het strenge kosthuisregime. Studenten mochten er na 7 uur 's avonds niet meer op straat komen. Externen die in de stad op kosthuis waren moesten op zondag naar de hoogmis, na het voetbal nog naar het lof en de studie tot 7 uur. Ik had een heel pak lessen en bewaking, maar deed dat heel graag. Daarnaast was ik zondagsonderpastoor in W echelderzande. Elke vrijdag ging het met het fietske naar Wechel, vanwaar het op zondag weer verder ging naar huis . Om dan 's avonds van Minderhout naar Berentals te fietsen. Ik ben ooit als een sneeuwman aangekomen, omdat alle sneeuw op mijn toog bleef plakken. Onder de leraars daar waren er drie groepen: degenen die actief waren in KSA, bij de scouts en de MOS - missionering onder de studenten. Ik lag de KSA-gezinde directeur Jos Peeters niet zo best nadat ik even scoutsaalmoezenier geweest was. Dat speelde mee bij mijn benoeming tot onderpastoor in Retie. Eigenlijk wilde ik liever in het onderwijs blijven, ik was ook wel wat bang om na al die tijd de job maar amper aan te kunnen. Hoewel de mensen er echt prachtig reageerden, ging ik toch liefst terug naar de school. Dat werd in '63 opnieuw het Seminarie, waar ik in de plaats kwam van deken Fons Van Dijck. De sfeer was er toen gelukkig sterk gewijzigd, ik mocht er een heel ander gezicht opzetten. Het

ging er vrijer en vlotter aan toe, lang niet meer met die harde strengheid van vroeger. Bovendien kwam ik terecht in een heel goeie groep collega's, met wie het tot op de dag van vandaag goed samenleven is.'

Trekzak 'Ik werd ook opnieuw zondagsonderpastoor, dit keer in Overbroek. Dat kwam goed uit omdat ik in het weekend vlakbij terecht kon in mijn tweede thuis, bij mijn zuster in Brecht. Maar toen Jef Van Dongen benoemd werd tot godsdienstleraar aan het H.Graf, kwam zijn parochie in Achtel vrij. Dat bleef even onbezet, onder meer de collega's Bruurs en Swaegers deden er al eens een mis. Tot superior Smets mij vroeg of ik er de diensten niet wilde doen. En gehoorzaam als niet één (brede glimlach), ben ik er dus aan begonnen. Eerst alleen met de

Als priester heb ik gedurende al die jaren veel zien veranderen in de kerk. De grondige wijzigingen aan de liturgie heb ik zonder veel moeite doorgemaakt. Alleen de globale achteruitgang van de kerksbeid doet wel zeer, eerlijk gezegd. Vooral dat de jeugd wegblijft: eens ze getrouwd zijn, zie je ze nog maar zelden in de kerk of zo. Zoals overal speelt dat ook in AchteL En dan mag ik daar nog niet eens klagen in vergelijking met veel parochies. Er blijft immers een hoog percentage mensen de vieringen bijwonen. Zo telden we onlangs 104 misvierders op een totaal aantal van 255 inwoners . Daar zitten dan wel ook mensen van buitenaf bij, sommigen komen graag omdat ze de kapel zo schoon vinden. Dat is nog waar ook ... Ik had gehoopt dat ze met een volledige restauratie het gebouw helemaal tot zijn recht zouden laten komen, maar dat is er spijtig genoeg nog niet van gekomen. Alleen het hoogstnodige aan dak en toren is gebeurd. Als leraar heb ik mijn laatste les gegeven in het schooljaar '80-'81. Ik gaftoen nog met plezier mijn vakken Nederlands, Godsdienst en Aardrijkskunde. Gezondheidsproblemen hebben een jaar later tot een ferme operatie geleid. Ik hoor ze achteraf nog zeggen dat ik er weer voor tien jaar tegen zou kunnen. Dat kwam nog uit ook, want in '92 was het inderdaad opnieuw prijs. Het kan soms raar lopen in 't leven: dezelfde persoon die toen ik er was in '82 in de andere operatiekamer was geopereerd, ontmoette ik tien jaar later ook opnieuw in het ziekenhuis. Sindsdien doe ik het kalmpjes aan, ik fiets veel en graag. In de school doe ik alleen nog wat toezichten en telefoondienst. Voor de rest ben ik een kontent mens die probeert om de dingen goed te doen. Niet dat dit altijd lukt zo, maar wat kan je méér doen dan blijven proberen- niks toch?'•

Gust en de Meerse onderpastoor in de plaatselijke processie. Foto uit een prentenalbum van 't Koffiemoleke.

5


10 jaar Hoogstraatse Maand - 8

MANNEN EN VROUWENVAN 1992 1992 startte niet zo spectaculair als 1991, wat natuurlijk niet betekende dat er dat jaar niets te beleven viel. In het voormalige Y oegoslavië ontbrandde het smeulende vuur ; eerst in Slovenië, dan in Kroatië en vervolgens in alle hevigheid in Bosnië. Ik herinner me nog levendig de foto in de krant van toen waarop een Servische politieman in Sarajevo een betogende jongeman achtervolgde en hem met een nekschot afmaakte. De gruwel van dat beeld is me bijgebleven en ik ben zeker dat meer mensen die dat beeld gezien hebben toen moeten gedacht hebben dat het daar vooreerst niet meer goed kon komen. De volgende jaren hebben hen helaas overschot van gelijk gegeven. In ons beschaafde Europa hebben we lang gedacht dat dergelijke wreedheden in onze contreien na de tweede wereldoorlog niet meer zouden voorkomen; helaas hebben we ons vergist en nog meer helaas bleek onze onmacht er iets aan te doen. In Hoogstraten bewoog er ook een en ander dat jaar, gelukkig niet gewelddadig. De Patria, de oude brandweerkazerne en helaas ook de Latijnse School gingen tegen de vlakte om plaats te maken voor het nieuwe administratief centrum, een projekt dat die dagen en zelfs lang erna toch altijd wel stofvoor discussie bood, vooral over de prijs dan. De Dreef kreeg in 1992 eindelijk zijn riolering en werd puik heringericht. De Minderhoutse St.-Clemenskerk werd na jaren uit zijn steigers verlost en staat er sindsdien netjes gerestaureerd bij, met nog een splinternieuw dorpsplein ervoor ook. Een ander lang aanslepend en netelig probleem kreeg eveneens zijn beslag; in 1992 kwam er eindelijk een oplossing voor het Begijnhof. Na jaren palaberen, tientallen mogelijke en vooral onmogelijke oplossingen en een aantal (meestal door de commercie gedreven) gegadigde overnemers, ontstond op goed twee maanden tijd een groep Hoogstratenaars die aan het gemeentebestuur een goed uitgewerkt en overtuigend concept aanboden. Zij wonnen uiteindelijk het pleit en werken er nu nog hard aan om hun slogan van toen "Het begijnhof is gered" in praktijk om te zetten. En de Hoogstraatse Vrouwen en Mannen in de Maand? Zij stonden erbij, keken er naar en hadden er zeker hun gedacht over. Over die en andere gedachten praatten zij dikwijls honderduit in de interviews die we met hen hadden. Een kleine bloemlezing.

Jeanne Maas - Altijd tijd voor anderen "De deur stond hier altijd open voor iedereen en voor het goede doel was er altijd bij. Soms kwam ik in enkele weken vijf of zes maal bij dezelfde mensen aan de deur om iets te vragen of te verkopen ten voordele van een of andere actie. Ze zullen soms wel gezegd hebben 'Daar is ze weer!'. Maar ik ben altijd graag onder de mensen geweest en nu nog!".

Vijf Sinten - Was de echte erbij ? DHM : Herinnert ge U nog uw eerste confrontatie met de echte Sint ? Sint René : "Ik herinner me nog heel goed de eerste en trouwens enige keer dat Sinterklaas bij ons binnenkwam. Wij hadden altijd praat genoeg maar toen ... geen kik. Toen ik een jaar of elf was, ja ik was een laatbloeier, vroeg Jan Martens mij: weetgij wie Sinterklaas is ? Hij vroeg dat daar in't hoekske van de speelplaats, aan de 'pissijnen'. Ik had niet eens benul van die vraag. En die heeft 'het' toen gezegd. Ik kon dat niet geloven. Ik heb het thuis nog eens moeten vragen anders had ik het nu nog niet geweten" .

6

Rik Luyts - 25 jaar pastoor in Wortel Dhm : Herder zijn, een nogal ouderwets beeld, wat betekent dat voor U ? "Ik wil geen pastoor zijn die voorop loopt, die de leider is, iets waar men misschien aan denkt bij het woord herder. Ik wil een bezieler zijn, iemand die de mensen wakker wil houden, altijd opnieuw wil stimuleren om naar het woord van God te luisteren. Ik wil het vuur aan de lont houden en ik hoop daar nog een tijdje mee door te gaan, zolang het me gegund is".


1992

Zet de radio aan "In de begintijd van de stereo schafte de BRT zich zo'n studio aan. Na de uitzendingen om elf uur s'avonds, wanneer alles afgekoppeld was, bleef ik soms om platen uit de rijke BRTcollectie voor mezelf op te nemen op mijn bandrecorder. Op een bepaald ogenblik kreeg ik telefoon vauit de zender met de vraag hoelang die uitzending daar nog zou duren, anders zou ~pen alles uitschakelen. Ik schrok me een aap want de uitzending was al lang afgelopen. 's Anderdaags las ik in de krant dat ze die nacht op de BRT aan't experimenteren geweest waren met stereomuziek".

Alfons Lievens - In Hoogstraten geraakt !

Stemmen uit Wortel Kolonie

"Als jongeren nu in het tv-journaal beelden van oorlogsgeweld zien, kunnen ze onmogelijk vermoeden wat er in het hoofd omgaat van iemand die het meemaakte. Toen de oorlog al lang gedaan was kromp ik nog als het ware ineen bij het horen van laagvliegende vliegtuigen en kwamen de angsten uit mijn jeugd weer helemaal boven. Deze traumatische ervaring is het gevolg van het verschrikkelijke bombardement van Morstel in 1944. Het grootste deel van Mortsellag in puin en duizenden mensen verloren het leven. Overallagen verbrande lijken en veel mensen waren onherkenbaar verschrompeld. Toen ik van school naar huis reed, stond er onderweg een uitgebrande tram met daarin allemaal verkoolde passagiers . Het blijft voor mij een haast onbeschrijfelijke ervaring".

"Ik heb hier al veel gasten zien passeren op die dertig jaar. Heb er ook al veel zien buitengaan, sommigen bleven echt weg. Die zijn gestorven, of soms was er wel iemand die het buiten waar kon maken, een vrouw leerde kennen en een nieuwe start nam, van de pint af kon blijven .... Dat weet ik wel te appreciĂŤren, daar doe ik echt mijn klak voor af. Voor mij is dat allemaal niet meer weggelegd. Alleen als Wortel hier teniet gaat, zou ik opnieuw op mezelf willen proberen. Voor de meeste jongens hier zou dat een ramp zijn, denk ik. Binnen de kortste keren belanden die in de gevangenis of zo".

Gust Van Aert Het vlees smaakt niet meer zoals vroeger ! (over de eerste keer dat hij alleen, op zestienjarige leeftijd, een varken moest slachten) "Ik was er nog niet bekwaam voor en het is dan ook niet goed gegaan. Maar ja, onze vader had geen tijd en het moest vlug gaan. Want het was bij Louis van de Mulder. Daar waren, behalve de vrouw, nog vier dochters in huis en Louis moest het ogenblik afwachten dat het huis 'zuiver' was (dwz. dat geen van de vijf vrouwen menstrueerde), anders kon je geen vlees bewaren. Op dat moment moesten wij daar holderdebolder naartoe om te gaan slachten."

Wiebe Reyinga Zwerver en schilder lgor BettensVan muziek kan hij niet afblijven... "Als je zoals in mijn beroep nogal wat uithuizig moet zijn,dan is het thuiskomen in een rustige en eigen omgeving heel belangrijk. Dat heb je nodig om de batterijen weer op te laden en weer helemaal tot rust te komen".

(Uit het interview met Henri Van Bergen in de Gelmeiwacht van 1.5.1953). Henri, weet ge iets over z'n vroeger leven? "Ja, maar niet veel. Hij moet professor geweest zijn aan de universiteit van Utrecht. Hij geraakte zowat aan lager wal en is toen hier op het kasteel beland als vagebond. Toen hij los kwam heeft hij een jaar of zes, zeven in dat huisje gewoond. Maar ze hebben me verteld dat de radio in Holland afgeroepen heeft dat Wiebe Reyinga op sterven lag. Dat is, denk ik, alles".

7


1992

In de koolmijn Koolputters vertellen Jos Verschueren over de eerste dag : "Ik moest een montage gaan opkuisen, helemaal alleen, en ze waren me 's avonds vergeten. Nee, niet express, ze waren me gewoon vergeten. Ik zat daar met een lampke en een schupke om alles bijeen te schrapen en in een bak te scheppen. Een horloge waren we in die tijd nog niet rijk. Ik had al eens gegeten, een keer gedronken en ik kreeg alsmaar honger en ik dacht 'Zo'ne dag duurt hier toch zo lang'. En 't is daar muisstil en hier en daar hoort ge het als eens kraken, ge zoudt uw broek nog vuil gemaakt hebben op de koop toe".

Jef Desmedt en Karin Donekers - Net naast een medaille gegrepen in Barcelona Dhm: En jullie supporters ? "Formidabel ! Een volle bus, plus daarbij onze eigen families die overgekomen waren. Ontzettend tof, zij verdienen eigenlijk een medaille. Ook de andere delegaties stonden een beetje verstomd van die hartstochtelijke aanmoedigingen aan ons adres. Op het parcours vond je veel lussen en daar stonden ze vooral opgesteld. Dit gaf de indruk dat ze eigenlijk overal waren. Dat gaf een onbeschrijfelijke kik !".

Smokkelaars en douaniers : 40 jaar later Gust Mortiers (douanier): "De grootste botersmokkel 'op de rug' die ik gepakt heb, was zeven man met elk 40 kg. We zagen ze opgaan in de maneschijn. Ik dacht: 'Dat wordt de moeite'. Ze kwamen terug, ik telde er nog zeven. We lieten ze een eindje verdergaan en toen gingen we erachterdoor. Die mannen gooiden hun vracht af en gingen er vandoor. En eigenlijk zijn het dan wel sukkelaars in zekere zin. Want dan hoort ge pindraad kraken en kleren scheuren". Tuur Maenhout (smokkelaar) : "En de douanen waren dan zo gemeen eventjes bij te lichten en dan het licht terug uit te doen zodat ze geen steek en geen drĂ ad meer zagen".

8


TELEVISIE

Ongevallen Dinsdag 19 september om l9.55u botste aan de Vrijheid. Je auto bestuurd door Frank Kriek Vrijheid 23. met de bromtiets bestuurd door Rudi Tuender. Minderhoutsestraat 3E. Er wa stoffelijke schade.

De Hoogstraatse Maand op televisie 'En deze foto ziet u volgende keer in De Hoogstmatse Maand', zo besloot Gunther Mens de uitzendingen van 29 september op RTV. De vroegere TV-Kempen trok zendtijd uitvoor het tienjarig bestaan van dit blad en filmde de redactie op de Vrijheid.

Aan de Voort in Meerle botste donderdag 21 sept. om 16.001:1, de autot bestuurd door P. Van Oosterhof uil Tilburg met de lichte vrachtwagen bestuurd door Kris Adams Leemputten 26 Rijkevorsel. Zware schade was het gevolg. De I 3 jarige fietser Ingrid Poppelaars Werkhovenstntat 3A te Meer kwam vrijdag 22. ept om 07.30u aan de Meerseweg. in bobing met de landbouwtractor be ·tuurd door Jacobus Sprenkels Elsterdijk 3 Meer. lngrid Poppelaars ' erd licht gekwetst. Woensdagmiddag I 1 okt om 12.30u gebeurde er een ongeval aan het kruispunt Oude Weg en Klinket ·trant te Wortel. Een tie "ende choolknaap en een personenauto waren er bij betrokken. De jt nge fiet~er werd met verwondingen naar het ûekcnhuis gebracht.

Bloemensierkunst CATTLEYA

tot 3 uur

LEOPOLDSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

ZONDAG OPENI ALUWso BU E?~~APPEN

Slecht 8,3°/o van alle vrouwen en meisjes is maagd!

•sRo 00

Dagelijks oven

• PATISSE RIE • CHAR CUTER

De rest is inderdaad steenbok, waterman, kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hun sterrenbeeld passende tinten en kleuren. Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristallen vaas met horoscoopmotief, draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent.

• ALGEM

Elke verjaardag kan ermee bedacht worden, elke jarige is er bijzonder opgetogen over! En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau - voor een verrassend vriendelijke prijs overigens. Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bellen naar de Cattleya Bloemenlijn: 014/6345 16. Faxen (014/63.51.87) of telexen (72 422) kan ook al. We kunnen het u moeilijk nog makkelijker maken !

verse broodjes

Vano s P tal St.-Lena

arts

IE

ENE VOEDING

VANOPST Al-STOFFEls

Grote Plaats 28

WORTEL Tet. 031314 35 83 DINSDAG GESLOTEN 45

9


VANUIT HET STADHUIS ... De TGV, een Europees project

H.S.T., weg er mee! Hoogstraten wil geen Hogesnelheidslijn langs de E-19

""\ \ I0 I I/

/

Op Europees vlak werd al jaren geleden het initiatief genomen tot de aanleg van een internationaal verbindingsnel voor de hogesnelheidstrein. In 1983 reeds kwamen de ministers van V erkeer van België, Frankrijk en Duitsland overeen een TGV-verbinding tussen Parijs, Brussel en Keulen te onderzoeken. In Frankrijk boekte men toen reeds succes met de eerste TGV -lijn tussen Parijs·en Lyon. Een jaar later, in '84, werdNederlandgevraagd eenmogelijke uitbreiding van de lijn naar Amsterdam te onderzoeken. Wanneer dan in 1986 het akkoord getekend werd tussen Frankrijk en GrootBrittannië voor de bouw van de kanaaltunnel, werden de perspectieven voor de Europese hogesnelheidstrein heel wat ruimer. Althans voor de projectontwikkelaars en de betrokken ministers. De grote meerderheid van de bevolking en heel wat politieke partijen waren minder enthousiast voor dit megaproject. De reactie van sommige politici ging zelfs zover dat ze zich voor de trein zouden willen gooien. Toen echter verkeersminister De Croo en zijn PVV na de verkiezingen plaats moesten ruimen voor de SP verzwakte het protest. Er was wel plaats voor een TGV, maar dan alleen is een bestaande bedding en op voorwaarde dat de komst van de hogesneltrein een bijdrage zou leveren tot verbetering van het openbaar vervoer in Vlaanderen. Daar zijn we nu op dit ogenblik ver van afgedwaald. Het openbaar vervoer gaat er meer en meer op achteruit (afschaffing van lijnen en sluiten van stations), en voor de HST wordt een gans nieuw spoorlijnnet gebouwd. Wellicht ook door Hoogstraten.

Antwerpen-Rotterdam

r

,.

Binnen enkele maanden zullen we het definitief weten of de Hogesnelheidstrein (HST of TGV) in de toekomst al dan niet over Hoogstraats grondgebied zal razen. Officieel is er nog niets beslist hoewel de voorkeur toch duidelijk blijkt uit te gaan naar het tracé langs de autosnelweg E-19, Antwerpen-Breda. Een andere mogelijkheid die nog onderzocht wordt is en spoorverbinding langs de Havenweg via Zand vliet. Beide opties werden door een gezamenlijke Vlaams-Nederlandse ambtelijke werkgroep uitgewerkt, op kaart gebracht en de voor- en nadelen met elkaar vergeleken. Daar er voor de aanleg van deze hogesnelheidslijn, ongeacht waar hij nu juist komt, nogal wat gronden zullen moeten onteigend worden dient het gewestplan gewijzigd te worden. Hier gaat echter steeds een openbaar onderzoek aan vooraf. De plannen zijn tot einde november te bekijken in het administratief centrum en bezwaarschriften kunnen nog ingediend worden bij de gouverneur van de provincie tot de eerste december 1995. Het gemeentebestuur heeft intussen ook niet stilgezeten. In samenspraak met alle andere gemeentebesturen ten noorden van Antwerpen organiseerde zij mee de protestaktie naar Antwerpen op 22 oktober en coördineert zij alle andere mogelijkeaktiestegen de HST. Een officieel standpunt zal er pas verwacht worden na het einde van het openbaar onderzoek. 10

De HST komt vanuit Frankrijk ons land binnen en maakt via Brussel en Luik de verbinding mogelijk met Duitsland. Vanaf Brussel zal er een aftakking zijn over Antwerpen naar Nederland. Vier jaar geleden, in 1991 , hebben de Gewesten de verschillende tracés reeds in de Gewestplannen opgenomen. Enkel voor het stuk ten noorden van Antwerpen werd er nog geen beslissing genomen over het definitieve tracé. Deze beslissing werd afhankelijk gesteld van een bilateraal overleg met Nederland. Nederland had reeds geruime tijd zijn voorkeur laten horen over het traject langs de E- 19, terwijl vanuit Vlaamse zijde meer geopteerd werd voor het tracé naast de Havenweg. Deze laatste optie is heel wat korter op Belgisch grondgebied (8 km) en langer in Nederland, terwijl via de E-19, Vlaanderen meer grond zou moeten prijsgeven (32 km) . Nederland zou in dat geval met kompensaties over de brug komen. Het is echter een publiek geheim dat de Waterverdragen met Nederland, waarbij de uitdieping van de Scheldt< voor Antwerpen en die voor de economie van Vlaanderen van cruciaal belang is, een belangrijk aandeel zullen hebben in de uiteindelijke beslissing. Oorspronkelijk stonden er drie mogelijkheden ter discussie, nl. de twee reeds genoemde en de bestaande lijn-12 van Antwerpen naar Essen. Dit tracé Antwerpen-Kapellen-Kalmthout-Essen werd vrij vlug geëlimineerd wegens de zeer negatieve gevolgen voor de dorpskernen die zouden doorkruist worden.


POLITIEK Havenweg of E-19? Uit de vergelijkende studie van de tracés voor de Hogesnelheidslijn tussen Antwerpen en Rotterdam blijven uiteindelijk twee alternatieven met een aantal varianten overeind. Beide ontwerpen werden door een gezamenlijk team van Nederlandse en Vlaamse deskundigen getoetst aan de aspecten 'Vervoer', 'Ruimtelijke Ordening en milieu' en 'Aanlegkosten'. De conclusie van de studie kan als volgt samengevat worden: Het traject via de E-19 is 20 km korter dan dit via de Havenweg en sluit beter aan bij de bestaande infrastructuren. Deze spoorlijn langs de E-19 zou ook kunnen gebruikt worden voor een treinverbinding Antwerpen-Breda. Op het vlak van ruimtelijke ordening en milieu scoort het E-19 alternatief beter voor de criteria 'Landschap', 'Flora en Fauna', 'Bodem en Water', 'Bos en Landbouw', 'Geluid' en 'Aan te kopen Gebouwen'. Het landschap zal vooral aangetast worden door de hoogteligging van de spoordijk, de geluidsschermen, de veiligheidsmuren en wallen. Dit zou voorallangs de Havenweg zwaarder doorwegen. De HSL zou hier over verscheidene kilometers over een talud van zes meter hoogte lopen terwijl hij langs de E-19 op gelijke hoogte zou liggen met de autosnelweg. Het tracé langs de Havenweg zal zowel in Vlaanderen als in Nederland schade aanrichten aan een aantal belangrijke natuurgebieden. Langs de E-19 zijn er vooral nadelen in Vlaanderen (het Peerctsbos en de vallei van de Laarse Beek), maar er wordt over de gehele lengte relatief minder schade berokkend omwille van de betere bundeling. Wat de recreatieve zones betreft, doorkruisen beide mogelijkheden zowel in Vlaanderen als in Nederland enkele belangrijke streken. HetE19 traject zou minder landbouwgronden doorkruisen dan dit van de Havenweg. Toch zullen er heel wat woningen of bedrijven onteigend moeten worden voor de aanleg van deze HSL. Langs de Havenweg telde men 84 tot 115 gebouwen, langs de E-19 76 tot 79. De aanlegkosten worden geschat op 77 tot 80 miljard voor de Havenweg tegenover 70 tot 82 miljard langs de E-19. Voor deze laatste zijn er eventueel meerkosten voorzien voor ongeveer 7,9 miljard indien er een tunnel onder het Peerctsbos moet geboord worden. Uit dit alles blijkt dat men eerder geneigd zal zijn om het tracé langs de E-19 als beste (of minst schadelijke) naar voor te schuiven. Vooral de kortere afstand, de lagere kosten (zonder tunnel) en de uitdrukkelijke voorkeur van de Nederlanders zullen wellicht uiteindelijk doorslaggevend zijn. De financiële tegemoetkoming van Nederland bij de keuze langs de E-19 is in een tijd van besparingen een niet te negeren argument.

Hoogstraten erg ongelukkig Komt deze hogesnelheidslijn langs de E-19, dan zal er in de gemeente Hoogstraten ongeveer 70 hectare vooral landbouwgrond, maar ook natuur- en industriegebied, moeten opgeofferd worden. Voor dit project wordt immers een strook van 80 tot 90 meter naast de autosnel weg onteigend. Momenteel zou 35m reeds voldoende kunnen zijn, maar men houdt rekening met een mogelijke uitbreiding tot vier sporen tegen het jaar 2020. Van aan de grens te Meer tot aan Loenhout betekent dit voor de gemeente een afstand van 8,4 km. De huidige plannen voorzien dat de HST aan de westkant (=over-

;.

l

··.

TRACEONTWERP overzicht kaartbladen tracé Havenweg-GH-FH-Fnoord 0

2

4

8

8

10 km

De drie mogelijkheden voor de HST-verbinding tussen Antwerpen en Rotterdam: a) uiterst links, het tracé langs de Havenweg, b) in het midden, via Lijn-12 Antwerpen-Essen-Roosendaal en c) rechts, het tracé langs de E-19 met twee varianten: vanaf Hoogstraten tot Breda, links of rechts (?) naast de autosnelweg.

ZAKENKANTOOR

alle verzekeringen alle bankzaken

~ VAN BAVEt-ROMMENS bvba OPEN DEUR wegens verhuis naar ons nieuw kantoor! MEERDORP 21 MEER 03/315.72.54

op zat. 11 nov. van 14u tot 18u op zon. 12 nov. van 1Ou tot 17u 126

11


POLITIEK kant) van de snelweg vanuit Antwerpen richting Nederland zal rijden. Voor het stuk tussen het natuurgebied het Moer vlakbij de A.C. tot aan Breda worden er voorlopig twee mogelijkheden opengelaten: een oostelijk en een westelijk tracé. Ter hoogte van de A.C. zou de spoorlijn dan eventueel de snelweg kruisen om aan deze zijde verder te lopen tot aan Breda. De kruising met de E-19 zou kunnen gerealiseerd worden met een viaduct over de snelweg of via een tunnel onderdoor. Het rapport vermeldt hierover dat beide varianten nog verder moeten onderzocht worden maar dat het onderscheid klein is. Voor de Transportzone zal deze beslissing evenwel belangrijk zijn.

Bevolking in het verweer In de gemeenteraadszitting van einde september konden wij vernemen dat er een aktiegroep ontstaan was van alle fractieleiders van de partijen uit de gemeenten die naast de drie mogelijke tracés liggen (Havenweg, lijn-12, E-19). Binnen deze aktiegroep werd reeds afgesproken een gezamenlijk protest tegen elke vorm van TGV te uiten via een massale bezwaarschriftenaktie, die zou ondersteund worden door al deze gemeenten. Voor de gemeenteraadsfracties uit Hoogstraten zetelen in de werkgroep: Karel Pauwels (KVB), Herman Verlinden (CVP) en Juul Ve rhulst (Agalev). Karel Pauwels , die deelneemt aan de beperkte werkvergaderingen ter voorbereiding van de vergaderingen, geeft aan de raadsleden tekst en uitleg over het ontstaan van deze aktiegroep. De eerste vergadering dateert van 23 augustus toen alle fracties van alle gemeentebesturen langs de E-19 te Brasschaat bijeen kwamen. Hier werd een eensgezind standpunt ingenomen: geen TGV langs de E-19. Veertien dagen later werd deze aktiegroep echter uitgebreid tot alle gemeenten ten noorden van Antwerpen waarlangs de TGV mogelijk zou kunnen komen. In latere bijeenkomsten werden de konkrete aktiemogelijkheden besproken zoals de massale bezwaarschriftenaktie en de protestmars van zondag 22 oktober naar Antwerpen. Op maandag 16 oktober had er een informatieavond plaats te Hoogstraten, georganiseerd door de betrokken diensten van het Vlaamse Gewest. Hier konden allerlei dokurnenten en plannen over de HST ingekeken worden en konden er vragen gesteld worden aan de verantwoordelijken van het Vlaams Gewest en de N.M.B.S. Hierover leest u verder in dit nummer.

Bezwaarschriften Tot einde november kunnen er nog bezwaarschriften ingediend worden tegen de herziening van het gewestplan om een hogesnelheidslijn aan te leggen. Deze moeten wel gericht worden aan de gouverneur van de provincie Antwerpen en dus niet aan het gemeentebestuur. Formulieren zijn nog te verkrijgen op het stadhuis, bij de gemeenteraadsleden en bij de dorpsraden. Maar een beetje eigen kreativiteit is nooit weg. Al deze bezwaarschriften kunnen afgegeven worden aan de balie in het stadhuis. Gans deze periode blijven in het Administratief Centrum de plannen en de bijhorende dokurnenten ter inzage voor het publiek. Er zijn ook kadasterplannen beschikbaar zodat iedere eigenaar. gemakkelijk kan nazien of zijn eigen-

12

Bezwaarschrift Aan de heer Paulus Gouverneur van de Provincie Antwerpen Koningin Elisabetblei 22 2018 ANTWERPEN

WEG ER MEE!! dom binnen de voorziene gewestplanwijziging valt. Het personeel van de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu helpt hierbij voortreffelijk om een antwoord te vinden op alle gestelde vragen. Het aktiekomitee van de frakties uit de Hoogstraatse gemeenteraad verspreidde in een huis-aan-huis folder een voorbeeld van bezwaarschrift dat voor heel wat mensen nuttig kan zijn. Wij drukken de tekst ervan hieronder af. Het komitee raadt evenwel aan zoveel mogelijk afzonderlijke brieven of formulieren binnen te brengen of te verzenden, eerder dan één bezwaarschrift te laten ondertekenen door bv. 25 personen. Wordt zeker vervolgd .•

Geachte Heer Gouverneur, Ik wens bezwaar aan te tekenen bij de herziening van de gewestplannen van Turnhout om de komst van de H.S .T. mogelijk te maken. Mijn bezwaar steunt op volgende argumenten: 1. Door de onteigening van 70 ha. landen tuinbouwgronden en natuurgebied komt de broodwinning van meerdere land- en tuinbouwers in het gedrang. 2. Steeds wordt de natuur meer en meer aangepast, die toch de levensbodem is van de bevolking. 3: Het landelijk uitzicht zal grondig verstoord worden. 4. We krijgen alleen de lasten, zonder gebruik te maken van de verbinding. Voor onze bevolking is dit totaal nutteloos . 5. Wij willen deze miljardenuitgave voor de H.S.T. aangewend zien voor een betere uitbouw van het openbaar vervoer in de regio. 6. Deze enorme uitgaven kunnen niet opwegen tegen de luttele minuten tijdverschil in 't voordeel van de H.S .T. In de hoop dat rekening zal gehouden worden met voornoemde bezwaren teken ik Met hoogachting Handtekening naam: .. ..... .......... ..... ................ .........

Adverteren : 314.49.11

adres: ....................... ....... ................. .

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

Baarie-Hertog

Kapelstraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten 33


Hoogstraten koopt Wortel-Kolonie Hoorden we zaterdag 30 september op Radio Cosmos schepen Peerlinck nog net zeggen dat we realistisch moeten blijven, en met beide benen op de grond blijven staan. In de begroting van 1996 zal er nog niets voorzien worden voor de aankoop van Wortel-kolonie. Waarmee hij vermoedelijk wilde zeggen dat de koopwoede van onze burgervader. wel zal meevallen. Op 26 september blokletterde de Gazet van Antwerpen: 'Burgemeester koopt de kolonie'. 't Is te zeggen: aan de gemeenteraad zou hij voorstellen om dit te doen, mits er subsidies van hogerhand kunnen komen. Met hogerhand wordt zowel de Vlaamse Gemeenschap als de provincie bedoeld.Verantwoordelijke in deze laatste is Bestendig Gedeputeerde Geuens die niet alleen van een provinciaal domein droomt in Hoogstraten, maar ineens het vliegveld van Oostmalle er bijneemt. Dergelijke politieke verklaringen brengen in eerste instantie niet veel aarde aan de dijk. Voorgaande roept bij de mensen alleen maar scepticisme, ongeloof en gegrinnik op. Dat kan gemist worden als kiespijn. Ondertussen is de wandeling op Wortel-Kolonie meer dan een maand verstreken, en moet vastgesteld worden dat doelstelling 5 van de 'Handen-af' -aktie nog steeds niet opgestart is. Die eis luidde als volgt : 'Onmiddellijk opstarten van een open gesprek, over de uiteindelijke bestemming van het domein, alvorens definitieve beslissingen ten uitvoer worden gebracht.' In het belang van de zaak dient dit gesprek in alle openheid gevoerd worden tussen alle mogelijke partijen en personen die kunnen bijdragen tot het welslagen van de opzet: de aankoop door Hoogstraten van het domein Wortel-kolonie. Bedoeld worden hier: politici, bewoners, dorpsraden, sociale instellingen, vakbonden, bedrijven, ambtenaren, enz. Met dank aan Het Convent, die het vuur aan de lont stak, maar deze groep alleen is niet representatief om alle aspekten van het behoud van de kolonie te bewaken.

Het kan Een klein (ietwat grof) rekensommetje kan veel verduidelijken. Vooraf dit nog. Voor het Administratief Centrum, dat uiteindelijk meer dan 180 miljoen heeft gekost, betalen we met zijn allen gedurende 20 jaar elk jaar ongeveer 16 miljoen. Omgerekend is dit 4.000 BF per gezin per jaar. Voor Wortel-kolonie wordt de koopprijs (grof) geraamd op 270 miljoen BF. Zonderrekening te

houden met subsidies en met uitbatingskasten zal er op jaarbasis voor de aankoop zo'n 24 miljoen BF moeten betaald worden gedurende 20 jaar. Dat is 6.000 BF per gezin per jaar. Of bijkomend 200 opcentiemen op de gewestbelasting op het kadastraal inkomen. Indien vooral via deze weg hogere inkomsten worden gezocht, dan betalen de mensen die eigenaar zijn van een eigen woning in de eerste plaats; niet onlogisch want men wordt tegelijkertijd eigenaar van een groot domein. Dat deze cijfers bij benadering zijn, is van minder belang. Het komt er vooral op aan te weten dat het kan, echter niet zonder (grote) inspanningen. De gemeentebegroting kan dit aan. Een strakke budgettering van werkingskosten kan ook nog tot wat besparingen leiden. Wat krijgen we voor dat geld? Een uniek domein, meer dan 400 hectare groot, open en toegankelijk, van ons allemaal, Dreveniers en Wortelaars, Mjelers en Minderhouters, Hoogstratenaren en afMeren, fietsers, wandelaars, rekreanten, landbouwers en natuurliefhebbers. Latere generaties zullen dankbaar terugdenken.

I

: /' ':

(q

'·· \.

,_...-.,

.

. ,. .... :

/ __,[ <- .

···._ ....: ._ ~-~ .

Werk aan de winkel

Wat doen we ermee?

De vier eerste doelstellingen van de 'Handenaf' -aktie dienen dringend uitgewerkt te worden tot een platformtekst, vooral inzake behoud van de huidige situatie alsmede naar de toekomstige bestemming. Een tekst waar iedereen zich achter kan scharen. Enige elementen van inhoud. Het spreekt vanzelf dat de huidige verdeling van gronden inzake gebruik (bos, natuur, landbouw, gebouwen en tuinen) niet meer kan veranderen. Er kan niet meer onderhandeld worden over meer hectaren voor bijvoorbeeld de landbouw. Inzake uitzicht van het landschap: er kan niet meer worden bijgebouwd: nu niet, nooit meer. Boomkappin gen worden enkel toegelaten indien verantwoord en mits vervanging. Niet alle dreven kunnen toegankelijk zijn: ook natuurbehoud heeft zijn rechten. Geen enkel stuk grond kan uit het geheel gelicht worden en verkocht worden. De huidige grenzen van het gebied (minus de zone rond de gevangenis en de gronden toegewezen aan de Hoogstmatse kolonie) liggen voor altijd vast. Wegen, dreven, paden worden voorzien van aanduidingsborden qua toegelaten verkeersmiddelen en toegankelijkheid tijdens welbepaalde perioden. Het wild wil ook wel wat. Omvang en volume van de huidige bewoning moet blijven: enkel renovatie is mogelijk. Mogelijks kunnen de huizen gekocht worden door de huidige bewoners, verhuurd worden aan een redelijke marktprijs, of in erfpacht gegeven worden voor 99 jaar (zoals het Begijnhof). Hoogstraten maakt aldus een kontrakt met zichzelf om Wortel-kolonie voor altijd te bewaren. Men moet zich geen illusies maken. Indien niet in Vlaanderen, dan toch in Nederland zijn er kapitaalkrachtigen die mogelijks hun oog reeds hebben laten vallen op dit domein. Het is niet voor te stellen welk uitzicht (indien nog toegankelijk) de kolonie binnen korte tijd zou krijgen, indien privé-verkavelaars hun slag zouden thuishalen.

Hoogstraten weet best wat er mee aan te vangen door op een kreatieve wijze Wortel-kolonieeen bestemming en uitbating te geven. Artikel261 van de Nieuwe Gemeentewet laat de lokale overheden toe een gemeentebedrijf op te richten. Een G.G.B. (Gemeentelijk Groen Bedrijf) zou gevestigd kunnen worden in de gebouwen van de verlaten boerderij en instaan voor onderhoud en aanplanting van al de groenvoorzieningen in de ganse gemeente. Daarenboven kan gedacht worden aan een beperkte exploitatie inzake bosbouw en kweekruimte voor de eigen behoeften. Dergelijk bedrijf zal vermoedelijk niet zelfbedruipend zijn, laat staan winst opleveren, maar dat zijn het OCMW en de huisvuilophaling toch ook niet. In ieder geval kan de meerwaarde gevonden worden in de zelfvoorziening en in werkgelegenheid. Dergelijk opzet kan in samenwerking met de tewerkstelling van minder-valide werknemers in een beschermende werkplaats, waarvoor ook wel ruimte kan gevonden worden in de gebouwen. Dit al dan niet in kombinatie met een logementshuis voor deze mensen, dan wel voor de opvang van daklozen (veel anders dan dit waren de landlopers toch ook niet) en ontheemden wiens verblijf kan vergoed worden door inspanningen in de bedrijfsaktiviteiten. Sociale welzijnsinstellingen kunnen hier hun verantwoordelijkheid opnemen. Gelet op het toenemend belang van de afvalverwerking (we stikken er in als de storten vol zullen zitten) noopt de gemeenschap uit te zien naar sortering en recyclage. Papier sorteren kan makkelijk georganiseerd worden. Voorts kan, opnieuw in samenwerking met andere deskundige diensten, op het edukatieve vlak werk gemaakt worden van een milieu- en landbouwcentrum, annex kinderboerderij. Met zo'n 6.000 schoolgaande jongeren in Hoogstraten moet hier zeker iets van gemaakt kunnen worden. Onderhoud van de natuurkernen gebeurt op zo-

13


POLITIEK veel plaatsen door vrijwilligers. Zij zullen ook hier hun beste beentjes voor kunnen zetten. Voor wandelaars, fietsers enzomeer kan voorzien worden in een 'rustplaats', waar een beperkte horeca-uitbating (in concessie eventueel) aan gekoppeld is. Het Casino behoudt aldus zijn huidige bestemming. Is het zo overdreven te stellen dat het OCMWrusthuis hier een vorm van buitenverblijf zou vestigen, voor dagaktiviteiten, al dan niet met overnachtingsmogelijkheden. Zoals nu al vrijwilligers met de Handicar vervoer doen, kan dit ook daar naartoe. Aangezien de groep gepensioneerden nog zal toenemen, en een grote leeftijdsspanne omvat, kunnen zijzelf wel instaan voor een regelmatig gebruik van het domem. Op gebied van sport zijn vermoedelijk ook nog niet alle mogelijkheden onderzocht: een voetbalplein is aanwezig. Enkele 'loipen' tijdens de schaarse winters met sneeuw afbakenen, kan toch niet verboden zijn. Hockey op het Bootjesven werd tot op de dag van de aktie voor mogelijk gehouden. Niet aan alles is gedacht. Zoveel kan nog bekeken worden. Voor sommige van deze projekten dient vooraf een kostprijsberekening en haalbaarheidsstudie gemaakt. Andere zaken moeten binnen de basisvoorwaarden onmiddellijk kunnen. Teveel reglementering is niet goed. Niets is echter onmogelijk. Een aktieve, produktieve benadering zal allicht een grote meerwaarde genereren. Wat er al niet mogelijk is met vrijwilligerswerk, dat hou je niet voor mogelijk.

Uw gedacht De idee van een 'Stichting Kempens Land-

r-------------------------, Ja, ik wil Dat de gemeente Hoogstraten eigenaar wordt van Wortel-Kolonie. Ik kan er mee akkoord gaan dat, enkel en alleen hiervoor, de gemeente de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhoogt. Ik lever nog volgend idee of bedenking: .......................................... .

Naam:

Handtekening

Op te sturen naar: Gemeentebestuur, Vrijheid 149.

L-------------------------~ schap' zoals meermaals reeds geopperd, lijkt een te passieve idee: geld verzamelen ter bescherming en bewaring. De zeggenschap vanuit Hoogstraten zelf, vanuit de bewoners wordt in dergelijke projekten meestal te weinig ruimte toegemeten. Wortel-kolonie mag de gemeenschap niet ontglippen. Met zoveel mogelijk ge誰nteresseerden dient spoedig overleg gepleegd te

worden over de platform-tekst die moet handelen over de aankoop, het behoud, de bestemming, de uitbating en de struktuur waarin dit alles moet vorm krijgen. Zonder te eisen dat de gemeente een referendum houdt onder de bevolking, publiceren we onderstaande oproep. U moet deze strook uitknippen, en opsturen. Doen.

Garage Luc Ryvers

bvba

MEEASEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90 - Fax. 03/315 89 01 - GSM 075/43 44 04

NI EUWE

TOONZAAL!!!

135

14


FIETSPADEN NU !! Of de 4e actiedag van Fietspaden Nu een succes mag genoemd worden, is zomaar niet een-tweedrie te zeggen. De opkomst, ca. 3.500 fieters, was zeker een succes, al hadden er dat nog veel meer moeten geweest zijn, zeker bij zulk prachtig nazomerweertje. Want alleen al de Merksplasse delegatie van een flink eind boven de 2.000 fietsers zorgde voor dat succes. Uit de meeste andere dorpen kwamen minder fietsers dan vorige keer. Misschien omdat een aantal van die dorpen ondertussen bediend (of bijna bediend) zijn? En de solidariteit? Een verwijt dat je natuurlijk enkel aan de thuisblijvers kan maken, niet aan de organisatoren en niet aan hen die er wel waren. Minder succesvol was wat de heren politici (en er waren grote kanonnen bij) kwamen vertellen. Wel veel woorden, zoals 'prioriteiten leggen' en 'zuinig beheer van de staatsfinanciën zoals de burger verlangt', over fietspaden weinig nieuwigheden. Wat we al wisten werd ons nogmaals beloofd: Hoogstra ten-Wortellangs de linkerkant, Merksplas-Turnhout wordt aanbesteed, Meerle tot KleinEyssel en aankoop van gronden door de gemeente voor Minderhout-Meer. Over het daar aan te leggen fietspad eerder vage beloften in de trant van 'zal zonder twijfel wel worden opgenomen in het volgende programma' . Voor de rest, zoals Hoogstraten-Loenhout, Wortel, Merksplas, Hoogstraten-St.-Lenaarts, Meerle-Strij beek : intentieverklaring-en in de aard van 'moet zeker aansluiten op de thans in uitvoering zijnde programma' s !'. Het ziet er dus naar uit dat het aktiecomité Fietspaden Nu nog niet met pensioen zal moeten gaan en er waarschijnlijk nog akties zullen moeten volgen.

Ex-minister Sauwens mocht een boom planten .. .

Met toch nog een aantal paden die in de nabije toekomst zullen gerealiseerd worden, zal het echter voor het comité steeds moeilijker worden om voldoende volk op de been te brengen om de politici onder druk te zetten. Het blijkt nog steeds dat ze daaraan zeer gevoelig zijn en het risico zit er dan ook in dat ze hun steven elders wenden zodra die druk verdwijnt. Solidariteit zal misschien wel het ordewoord worden voor volgende akties.

... en het eerste Fietspaden Nu-Pad tussen Rijkevarset en Hoogstraten openen.

Jeugd en jeugdbeweging waren goed vertegenwoordigd

15


FIETSPADEN NU

POL{Tt EKERS VERGEET flETSPt>.U 1"\EE RLE-

S1R~~t~~ Ni E1 ~q

Fietsers (met eisen) vanuit Meerle ....

en vanuit Meer ...

Maar vooral uit Merksplas

Allemaal samen v贸贸r het 'Fietspaden Nu' podium in Hoogstraten .. .

om te horen wat Van Den Brande en Baldewijns te vertellen hebben ...

en om te zien dat het zwarte podium nog veel beter bezet is dan het witte geven rust voor de aktievoerders.

16


Al hetnieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat llE, 314.53.70. Bewonersgroepen, buurtcomité's, meldgroepen, enz. Nieuwe benamingen die de kranten halen in verband met buurtbeveiliging. In Linter mag het niet; in de Westhoekwordt het toegelaten ter bestrijding van de Noordfranse invallen. Heeft Hoogstraten ook nood aan buurtbewakingsgroepen? Je zou het haast geloven. Volgend straf verhaal, niet echt gebeurd, kwam ons ter ore. Op 21 oktober zou het gebuurte Thijsakker zijn JO jaar aktieve gebuurtewerking en Begijntjesdeelname vieren met een receptie en bal in de zaal Pax. Om de bewoners voorafwarm te maken voor deelname besliste het bestuur op een centrale goedgelegen plaats een bord te plaatsen: 'JO jaar Thijsakker. Geburenbal, 21 oktober'. Tot iemand vond dat dit heden ten dage niet langer kan: die datum aankondigen is hetzelfde als de ganse dievenbende op visite vragen. Als die lezen dat de ganse buurt op een bal zit, hebben ze de kust vrij voor de grootste roof aller tijden in Hoog straten. Die datum moest verwijderd worden. Hij is overschilderd. Maar dit verhaal doet toch wel vragen rijzen over ons veiligheidsgevoel. Is het zo erg? Er is zeker ook niet aan gedacht dat je politie en rijkswacht kunt verwittigen zodat die de ganse avond het verlaten gebuurte in het oog houden.

Tweeling zusters 90jaar

Beide zusters werden geboren op 9 september aan de St.-Lenaartseweg in Hoogstraten. Het woonhuis bij de windmolen (nu discotheek Highstreet) was hun thuis. Zr. Alexis, Lucie Theeuwes, en Zr. Clotilde, Jeanne Theeuwes, waren twee van de twaalf kinderen van molenaar Frans Theeuwesen moeder Van Breda (JS)

Davidsfonds Eén van de meest aktieve verenigingen in Hoogstraten is toch wel het Davidsfonds . Opnieuw kondigen ze voor november twee kulturele uitstappen aan. Op woensdagavond 8 november bezoekt de afdeling Hoogstraten de tentoonstelling 'Vlaanderen en Castilla Y Leon' in de linkervleugel van de Antwerpse kathedraal. Ze biedt een terugblik op één der woeligste periodes uit de Europese geschiedenis. Centraal staan de banden tussen Vlaanderen en Spanje in de 15de en 16de eeuw. Sporen van een rijke wisselwerking vindt men terug in literatuur, schilderkunst, muziek en toegepaste kunsten. Er zijn prachtige stukken te zien: schilderijen, kelken, muziekhandschriften, beelden, retabels, tapijten en drukwerken. Kunstwerken die Arabische en westerse elementen verenigen, en andere waaruit de wederzijdse benvloeding van Vlaamse en Spaanse kunst blijkt. -

Jeanne en Lucie Theeuwes Zuster Clotilde (links) verblijft al 69 jaar bij de Zusters Ursulinen van het Spijker te Hoogstraten. Gans haar kloosterleven heeft ze haar medezusters en de leerlingen gediend met poetsen en keukenwerk. Op latere leeftijd hielp ze zieke en oude kloosterlingen verzorgen, ook nog toen ze zelf niet meer zo goed zag. Nu geniet ze natuurlijk van een welverdiende rust. Zuster Alexis (rechts) verblijft al 68 jaar in het klooster. Haar thuishaven is Duffel geworden waar ze vroeger meer dan 20 jaar directrice was van de humaniora. Ze is ook 23 jaar kloosteroverste geweest in Geel waar ze werkzaam was bij de verpleging van de mentaal gehandicaptén.

gebrek niet kunnen tentoongesteld worden. Bovendien krijgen de deelnemers een primeur. Het bezoek wordt afgesloten in de gerestaureerde Rubenszaal, die thans nog niet toegankelijk is, maar die op 18 november wel zal opengesteld zijn. Vertrek aan de Sint Katharinakerk te Hoogstraten om 13 uur. De rondleiding begint om 14.00 uur. Leden betalen 350 BF, nietleden400 BF (verplaatsing, inkom en gids) . Wie in Antwerpen aansluit, betaalt respectievelijk 250 BF en 300 BF. Ook voor deze uitstap is vooraf inschrijven noodzakelijk. U stort het verschuldigde bedrag op rekening 000-0462583-87 op naam van A. Livens Hoogstraten. De Dekanale Werkgroep Vorming (DEWEVO) organiseert in samenwerking met hetDF Hoogstraten een lezing door Prof. Frans Van Seybroeck, exegeet. Hij doceert een cursus Nieuw Testament aan de KU Leuven. Deze avond gaat door in het auditorium van het Klein Seminarie op woensdag 29 november om 20.00 uur. Tot slot heeft DF Hoogstraten 20 kaarten gereserveerd voor een concert in De Singel op dinsdagavond 12 december. Uitgevoerd wordt 'Die Tageszeiten' van Joseph Haydn. De eerste bellers kunnen mee. Nog steeds geldt het nummer 314.54.52 van A. Livens. D

Soiree met Drs. P.

Leden betalen 450 BF, niet leden 500 BF (verplaatsing, inkom, gids) . Wie in Antwerpen aansluit, betaalt respectievelijk 350 BF en 400 BF. Vooraf inschrijven is noodzakelijk, daar de gidsen slechts een beperkte groep begeleiden. Inschrijven door storting van het verschuldigde bedrag op rekening 000-0462583-87 op naam van A. Livens Hoogstraten (tel. 314.54.52). Vertrek om 17.30 uur in Hoogstraten. De rondleiding begint om 18.30 uur. Zaterdagnamiddag 18 november brengt DF Hoogstraten een bijzonder bezoek aan het Museum van Schone Kunsten te Antwerpen. Een zeer bekwame gids geeft er dan informatie over de historiek en de taak van het museum. De groep kan daarna een bezoek brengen aan bepaalde collectiestukken en aan een reserve, waar stukken bewaard worden die wegens plaats-

Tien jaar Hoogstmatse Maand werd op 30 september afgesloten met een concerto in de Rabboeni-zaal door Drs. P. Tweehonderd aanwezigen trotseerden het Noord-Hollands accent van de 75-jarige bard. Bij het 15-jarig bestaan van de MAAND zullen we alle teksten integraal publiceren.

17


HOOGSTRA TEN

Liefde is ...

In de week van 9 oktober verscheen op de Wereldakker op een toch wel originele wijze een huwelijksaanzoek. Op zaterdag 14 oktober zocht Peter tevergeefs op een schriftelijk antwoord, niettegenstaande het spreekwoord: eerst bouwen, dan trouwen. Maar niet getreurd beste mensen, hij had al wel mondeling een JA gekregen.

Bouwkundig Erfgoed in het Kempens Landschap Een mooi kunstboek over landschappen en monumenten in de Antwerpse Kempen, geschreven door Kempense auteurs en ge誰llustreerd met me r dan 150 foto's en! of tekeningen. Formaat van het boek: 32x25 cm. 176 pagina' s, gedrukt op kunstpapier, gebonden. omslag: linnen band met goudopdruk en stofwikkeL Kostprijs : 2450 BEF of 136 NLG. Deze uitgave is een prachtig geschenk voor familie. vrienden en kennissen ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en bij uitgeverij De Hoogstraatse Per.. Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten. tel. & fax : (03) 314.55 .04. Bestellen is ook mogelijk door betaling van het bedrag via rekeningnummer 7333243117-49 van De Hoogstraatse Pers.

Rode Kruis _..111"'

1~~

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

! ! ! NIEUW ! ! ! DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Op vrijdag 22 september kregen in hetAdministratiefCentrum46 Rode Kruis-helpertjes hun eerste brevet uitgereikt. Op de foto: A erts Jelle; A erts Stephen; Bevers Greet; Boeren Sandra; Broekmans Liesbeth; Brasens Glen; Bruyninckx Kristoff; Christianen Christel; De Jonghe Kim; Dictus Bart; Fransen Hanne; Ge ets Sven; Ge ets Bart; Gijsbrechts Rob; Haest Tinne; Hermans Ellen; Holemans Joeri; Holemans Glenn; Jansen Tinne; Jespers Ben; Jochems Yves; Joosen Gert; Joris Bruno; Koyen Ellen; Laurijssen Gert; Martens Gitte; Marfens Ellen; Merfens Wim; Peeraer Pieter; Pemen Jan; Quirijnen Wim; Quirijnen Annelies; Robijns Elke; Sc hoofs Inge; Sc hoofs Sofie; Van Rouwel Leen; Van Delm Tom; Van Erck Marianne; Van Hasselt Liesbeth; Vandegehuchte Vincent; Verhoeven lef; Vermonden Tineke; Verschueren Marlieske; Verschueren Dave; Verschueren Els; Willemse An.

18

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie


HOOGSTRA TEN

Verkeer

Beelden voor een naam... Fototentoonstelling IKO-Galerij

De groep Libost werd nog maar pas belast met een verkeersstudie in Groot-Hoogstraten of de problematiek is weer brandend aktueel. Dan wordt er al eens een beslissing genomen, en dan is het nog niet (nooit) goed. Vanaf het weekend van 7 oktober kon je niet meer parkeren in het eerste stuk van de Achtelsestraat. Het probleem was bekend: wanneer er aan beide zijden in het verleden werd geparkeerd, diende één van de tweede tegenliggers steeds achteruit te rijden om vrije baan te geven. En met al het verkeer uit de nieuwe wijken werd de Achrelsestraat een echte flessehals . Deze mensen hebben natuurlijk graag een vlotte uitgang naar de Vrijheid . Vandaar het parkeerverbod. Verkeersraad en dorpsraad zeer tevreden. Sommige bewoners uit dit eerste stuk van de straat zijn er niet gelukkig mee. Nu kan er weer naar hartelust geraced worden op deze weg, de obstakels van voorheen zijn verdwenen. En waar moeten ze nu blijven met hun eigen wagens? Want let wel, er wonen mensen in appartementen die gebouwd zijn geweest zonder de verplichting er garages in, naast of achter te voorzien. Op de Vrijheid dus, en dan met pak en zak, maxi cosi en baby te voet naar huis. Geen lachertje zeggen ze als het regent, en gelijktijdig de school uit is. Zijn ze geraadpleegd geweest over deze beslissing? Zeg, je kan toch niet iedereen zijn gedacht vragen. En dan hebben we weer een tekort aan parkeerplaatsen in de Vrijheid. Waarvoor dan één of ander parkje moet sneuvelen. En zijn er weer anderen mistevreden. Wordt het betaal-parkeren dan toch onvermijdelijk, met uitreiking van bewonerskaarten? Zeker moet eens bekeken worden om éénrichtingsverkeer in sommige zijstraten in te voeren. Het zou ontlasting betekenen van sommige kruispunten. Maar ja, 500 meter omrijden om thuis te zijn, hebben we er dat wel voor over? Goed nieuws bereikt ons dan weer over de situatie in de Gelmelstraat. U weet wel: 'Wij eisen een veilige straat'. Op een laatste vergadering met gemeentebestuur, De Lijn, Bruggen en Wegen, de schoolgemeenschap is er een ultiem voorstel gedaan. Het op- en afstappen van de bussen, alsmede het ophalen van de kinderen met privé-wagens zou van de wegkant gehaald worden. Waarbij de parkeerstrook aan de overzijde van het Spijker zou verdwijnen. Geen gevaar van plots overstekende kinderen meer. Een veilig fietspad tussen Spijker en G. Segersstraat was dan ook de enige belofte die Minister Baldewijns kon doen op 14 oktober tijdens de 4de aktiedag van Fietspaden Nu. Indien, voegde hij er aan toe, het laatste obstakel spoedig zou weggeruimd worden. En hier wringt het schoentje. Naar we uit goede bron vernamen, zouden bushalten en parking voorzien worden op het stuk grond voor de sportschuur de Zevensprong. Grond die toebehoort aan het Spijker. De bal ligt bijgevolg in het kamp van de inrichtende macht van deze schoolgemeenschap. De Gelmeistraat wordt voor hun leerlingen en studenten een veilige straat indien ze zelf hun verantwoordelijkheid opnemen en dat stuk grond ter beschikking stellen. Bij het ter perse gaan van dit nummer, hadden we hierover nog geen uitsluitsel ontvangen.

Het begon allemaal met een fotoboek. Een paar jaar geleden vatte Memenbroeder~ het plan op om een aantal fotografen te vragen. in beeld te brengen wat de naam 'mensen-broeder!> ' bij hen opriep. Een twintigtal gerenommeerde fotografen uit Vlaanderen en Nederland reageerden enthou1.tast. Onder hen ook de mee~t gekende namen uit Vlaand..:rcn. lht de ingezonden werken werden er ruim tachtig ge ~electeerd en samengebracht in een prestigieus fotoboek, dat werd uitgegeven met de titel 'Beelden voor een naam' Schrijver-dichter Herman Dt· Coninck zorgde voor een aan lmtende tekst waarin hiJ zegt een boek te zullen schrijven ·waarin mijn eeuw zal beschreven ,;taan zoals ze was'. Een eeuw van broederlijke menselijkheid. Wat soms moetlijk in woorden te vangen i~. wordt in ditboek ·verbeeld' . Met een aantal van de fotografen. die aan het hoek meewerkten. werd een tentoonstelling opgebouwd, d1e nu getoond wordt m de IKOGalerij . (Het is zo :-ttlaan een fKO-gewoonte om in november telkens een foto- of andere tentoonstellmg te pre~entercn. dte 1aakt aan de derde-wereld-problematiek.)

Rijbewijs K.W.B.-Hoogstraten sluit zich dit jaar aan bij de afdeling Wortel voor wat betreft de inrichting van een lessenreeks 'rijbewijs halen'. Voor de 17-18 jarigen is dit wel een mooie gelegenheid om in groep de theorie onder de knie te krijgen. Je moet er snel bij zijn, want wegens het groot succes is er soms plaatsgebrek. Wie interesse heeft, kontakteert Martin Sommen, Kerkveld 8 op het nummer 314.77.55. Op volgende zaterdagvoormiddagen wordt er les gegeven: 6, 13, 20, 27 januari 1996 en 3 en 10 februari. o

Deze expo itic toont de warme en doorleefde menselijkheid die geconcretiseerd wordt in velerlei vormen van daadwerkelijke zorg voor elkaar, het elkaar nabij zijn en terziJde staan. Dat 1 wat. naar verwachting, de aandachtige bezoeker van deze tentoon,telhng ook zal ervaren als hij de fow ·s bekijkt. Beelden die venvijzen naar een werkehjkhe1d met "ele aspecten. Beelden die ragen oproepen en uitnodigen tot een gebaar.

IKO-Galerij, Dr. Versmissenstraat 6 2320 Hoogstraten. tel. en fax 03/31447554. Openingstijden: zaterdag 11 t/m zondag 26 november. telkens op zater· dag en zondag van l 0 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.

School- of groepsbe::.oeken op verzoek: 03/3147554 (!KO l 03/3144321 (J.M.)

Er is ook een begeleidend educatief aanbod (tekstmap) voor leerkrachten Bel ons en we be orgen het u. Ook het boek 'Beelden voor een naam' is te koop tijdens de tentoonstelling. 7

Kwissen Op de valreep maar eigenlijk te laat bereikt ons de aankondiging van volgende aktiviteit. Of je nog kunt inschrijven tot op de avond zelf weten we niet. Op vrijdag 27 oktober organiseert het jeugdcomité van Hoogstraten VVvoor de derde maal haar kwisavond. Alle kwis1iefltebbers kunnen zich zeker uitleven: het is een algemene kwis waarbij allerlei rubrieken aan bod komen. De eerste vraag wordt gesteld om 20 uur. De avond vindt plaats in de kantine van het jeugden trainingscomplex aan de Katelijnestraat. Een kwisploeg moet bestaan uit 4 personen die samen 400 BF betalen voor deelname. Supporters zijn steeds welkom. 0

19


HOOGSTRA TEN

J.I.B. Deze afkorting staat voor 'Jongeren in beweging ' en is de nieuwe naam voor de jeugdpastorale werking van HoogstratenRijkevorsel. Het motto waaronder ze aktiviteiten voor jongeren van 15 tot 25 jaar organiseren, luidt als volgt: 'Als jongerenorganisatie willen we - samen met anderen - Beweging in het leven brengen en ons inzetten voor mensen aan de rand om zo in het spoor van Jezus mee te werken aan een levendige en rechtvaardige wereld'. Op zaterdag 4 november gaan ze een dagje wroeten in de natuur. Bedoeling is om op de K.ievitsheide te St. Jozef Rijkevorsel beheerswerken uit te voeren. Gericht maaien en bomen kappen doet de heide heropleven. Om 10 uur komt men samen aan de Chiro-lokalen (over de brug links, tot aan het voetbalplein). Er dient vooraf ingeschreven te worden bij Mark De Cordt, St. Lenaartsesteenweg 110 te Rijkevorsel, 314.58.70. D

Een zomers windje deed 'Het Briesje', het huisblad van het rusthuis, in onze brievenbus belanden. Voor oktober werd daarin een uitgebreid aktiviteitenprogramma aangekondigd. Met behulp van veel vrijwilligers wordt aan een aktieve vrijetijdsbesteding gewerkt. Maar ook ontspanning is troef Wanneer we in het maandblad Will F erdy aangekondigd zagen, stuurden we meteen onze fotograaf langs. De man die dit jaar aan zijn 47ste jaar op de planken begint, bracht in de refter een druk bijgewoond optreden en maakte ook ruimte voor wat samenzang met onze bejaarden.

Kunstschatten

Rijden op raapolie Op het Proefbedrijf der Kempen na, was er in het Hoogstraatse slechts ĂŠĂŠn bedrijf te bezichtigen op de Open Bedrijvendag van 17 september, Garage Van Riel aan de St. Lenaartseweg. Voorafkwam dit bedrijfuitgebreid ter sprake op Radio 1 en zo kwamen wij te weten dat dit zomaar geen doordeweekse garage is. De uitbater, Frans Van Riel, is een milieubewust man en brengt zijn overtuiging ook in de praktijk. Zo zal hij, bij ontmanteling van een auto, alle onderdelen, ofwel recupereren, ofwel recycleren, ook al is dat niet altijd rendabel. Nog merkwaardiger zijn zijn experimenten met het rijden op raapolie. 'Rijden op zuiver raapolie doen we niet, het gaat om een mengsel van diesel en raapolie, en ook al stinkt dat als een rijdend frietkot, het is toch beter voor het milieu. Of er toekomst zit in die raapolie, is onzeker; alles hangt af van de kostprijs en die is zeker nog niet konkurrentieel met de ons vertrouwde aardolie. Maar wie weet. .. als er de komende jaren meer en meer landbouwgrond braak ligt...

Om de vele bezoekers te ontvangen op de Open Bedrijvendag waren enkele hostessen aktiefin de garage. Een van hen 'voedt' de auto met enkele verwelkte raapjes.

20

Tijdens het 'Kunststeden '-weekend van 7 en 8 oktober stelde de St. Catharinakerk haar schatkamer open waarbij onzefotograafvooral oog had voor deze gouden engel. Gelijkertijd bezochten meer dan 1.500 mensen de aan de gang zijnde renovatie van het Begijnhofwaardiverse huizen opengesteld werden voor het publiek.


Goud in Hoogstraten Rik en Louise Schellekens-de Meyer De periode net na de oorlog was het druk in kerk en stadhuis. Van uitstel wilde men immers geen afstel maken, maar de troebele tijden maakten het dikwijls onmogelijk om te feesten en te vieren. Voor Rik en Louise heeft ook die oorlog een stempel gedrukt op hun huwelijk.

Rikwerd geboren in Meerop 18.05.18 als 2de oudste in een gezin met 7 kinderen. Op jonge leeftijd overleed zijn vader en met het hertrouwen van zijn moeder kreeg hij er nog 3 halfbroers bij, zodat er 10 monden te vullen waren. Op z'n veertiende werd de school vaarwel gezegd om als knecht te gaan werken op de boerderij van Boeren-Verheyen te Meerle. Hard labeur van 's morgens 6 tot 10 uur 's avonds in de zomer voor zowat 125 fr. per maand plus kost en inwoon. Eens 19 geworden viel de oproepingsbrief voor het leger in de bus en een diensttijd van 17 maanden werd aangevuld met mobilisatie na mobilisatie om uiteindelijk in de oorlog te belanden. Na 18 dagen oorlog, zonder 1 schot gelost te hebben, werd hij afgevoerd als krijgsgevangene naar Duitsland. Een periode die 9 maanden duurde en waarin men van hier naar daar werd gezonden om te werken met honger in de maag. Werken was dan ook eerder een manier om de zaak te saboteren. Rik kan daarover heelder verhalen vertellen die ons binnen dit bestek te ver zouden leiden. In januari 41 kwamhij dan terug thuis. Hij kon toen aan de slag als bouwvakker maar de winter stelde hem zonder werk en zo moest hij terug de boer op. De volgende 3 jaar was hij in dienst bij een boer in Wuustwezel. Een periode die voor hem niet zo prettig was, want honger en gebrek was er alom. Zijn activiteiten bij de Witte Brigade en een gebroken liefde maakten dat hij bijna met de Engelsen was mee getrokken in de strijd tegen den Duits. Was daar niet Louise. Louiseis van Nederlandse komaf. Geboren in Zundert op 14.05 .24 als 2de jongste in een gezin van 6 kinderen, liep zij er school tot haar twaalfde. Toen verhuisde het gezin naar Meer, meer bepaald op Maxburg; net voorbij de grenspaal. Haar schoolse loopbaan beëindigde zij in Wemhout Nadien ging zij, zoals dat toen de gewoonte was, dienen. Een activiteit die zowat anderhalf jaar geduurd heeft, want door het ziek worden van haar moeder was zij thuis, als hulp, meer nodig. De ligging van de ouderlijke boerderij, net over de grens was een pleisterplaats van douanen en korniesen van beide zijden van de grens. Zelf wat smokkelen zat er dus zeker niet in met al die pottenkijkers die over de vloer kwamen. Anderen die wel eens wat over de grens wil-

den brengen, vonden in de boerderij een ideale uitkijkpost om te zien of de kust veilig was. Zo was Rik er ook één. En op die manier kwam puntje bij paaltje of Rik bij Louise. Het was duidelijk liefde op het eerste gezicht, want heel veel gras lieten zij er niet over groeien. Als we aannemen dat de vrijage een aanvang nam in november 44 werden de bmiloftsklokken reeds geluid op 13 oktober 45 . Nu dus 50 jaar geleden. Aanvankelijk trok het jonge koppel in bij de ouders van Louise. Door zijn activiteiten in de weerstand was het voor Rik niet zo moeilijk om een baantje bij de staat te krijgen. Meer bepaald als bewaker in de Strafschool van Hoogstraten. In Meer werden hun eerste 4 kinderen geboren: Maria, Francine, André en Jos. Nadien konden zij verhuizen naar het Hoefijzer nabij de gevangenis en daar werden de twee jongsten, Astrid en Rudy geboren. Op het Hoefijzer was het aangenaam wonen, zeker als men naar de huurprijs kijkt. Met een maandloon van om en bij de 1900 fr. moest er maar 240 fr. huur (electriciteit inbegrepen) betaald worden. Een vergelijking met de huidige huurprijzen en verhouding ten aanzien van het inkomen, is niet meer mogelijk. Een aantal jaren later konden zij verhuizen naar een ruimere woning op de Lindendreef Meer dan 37 jaar was Rik actief in de StrafschooL Hij heeft gevangenen zien komen en gaan en een hele evolutie hierin meegemaakt.

Louise had het ondertussen druk genoeg met het huishouden, maar een wekelijks uitstapje met vriendinnen naar cinema Roma, bij Mie van Kobekes, kon er wel af. Voor de rest was het moeder bij de haard. Na de pensionering vonden zij een nieuwe thuis vooraan in de Lindendreef op nummer 16. Vakantie nemen is pas later gekomen. Vrije tijd werd vroeger gebmikt, tesamen met de kinderen, om aardbeien te gaan plukken bij een of andere tuinder. Een welgekomen bijverdienste. Later werd dan Blankenberge (de parel van de Belgische kust) een jaarlijkse pleisterplaats. In de volgende jaren vlogen de kinderen het nest uit, om het nadien terug te vullen met 9 kleinkinderen tot nu toe. Het voetbal-supporteren heeft Rik moeten laten voor wat het is. Hij zou er immers iets van kunnen krijgen door zich in het spel te druk te maken. Vroeger was de match Meer-Meerle het hoogtepunt van het jaar. Wie daar als scheidsrechter heelhuids uitgeraakte was een straffe. Eenmaal in Hoogstraten vond Rik bij RVV een vaste stek op de tribune. Maar nu is dat verleden tijd. Dagelijks de fiets op om de conditie op peil te houden, hoort er wel bij. Vieren zullen zij het goud doen in familiekring, maar wie weet wat die in petto hebben. Van onze kant zijn er in ieder geval de hartelijke felicitaties en nu op naar het volgende jubileum. D

Rik en Louise aan de feestdis.

21


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47. Stel je bent gelukkig getrouwd, hebt een stel snoezige kinderen, een vast inkomen dat je wat speelruimte geeft, vriendelijke buren en een kater die je zijn mannelijkheid hebt ontnomen. In overleg met jezelf heb je besloten om van je maandelijks inkomen van honderd zuurverdiende franken er vijfennegentig te besteden aan snoepreisjes en voetbalkantines. Met de overige vijffranken zorg je dat er wat te eten op de plank komt. Moet het ons dan verwonderen dat iedereen slechts om de drie weken, in beurtrol wel te verstaan, een plakje bloedworst op zijn bord krijgt. Dat was zo ongeveer de holle redenering van de heren ministers Van denBrandeen Baldewijns ter gelegenheid van de fletspaden aktie van 14 oktober die met hun weinig zeggende epistels de race naar de deadline van deze Maand dreigden te verstoren. Maar daaraan hadden zij wellicht geen boodschap, deze zogeheten politieke zwaargewichten (in de Belgische politiek wel eens letterlijk te nemen), die zich dan niettemin de moeite getroost hadden aanwezig te zijn op de fietshappening in het stadscentrum (hoorde ik de speaker van dienst niet denigrerend over 'gemeentehuis' spreken. De uitbrander van onsaller-media-senator zal niet mals geweest zijn, vrezen we). Maar 't is toch waar zeker. De fietspadenpot moet eerlijk worden verdeeld over het gehele Vlaamse lands gedeelte. Dat zal je ons niet horen weerleggen. We moeten de zon in ieders water kunnen zien schijnen, toch. Maar het feit dat deze fietspadenpot misschien wel eens onooglijk klein zou kunnen uitvallen tegenover budgetten voorChili-reisjes en andere Europese miljardengronden in hartje Brussel, daar werd uiteraard met geen gebendijd woord over gerept. Maar goed. Minderhout heeft dan toch weer zijn duit(je) in het zakje gedaan. Zeker twintig dorpelingen die op deze zonnige dag hun grasmachine aan de kant lieten om de roep naar veiligheid voor onze fietsers te versterken. Nu meende ik een behoorlijk aantal glimmende old-timer-tweewielers waar te nemen. Zo van die dingen die je kort na je huwelijk in volle jeugdig idealisme aanschaft, maar nadien tijden onaangeroerd onder een beschermende deken staan. En ontwaarde ik daar ook niet her en der stoffige spinnewebben die ongewild het slechts sporadisch gebruik door baasje blootlegden? Ongewild gingen mijn overpeinzingen naar het feit dat er toch ook een heleboel zwetende en door dagelijks slijk verweerde ijzeren paarden moesten gestald zijn in Minderhout Een kleine K.S.J.-afvaardiging was zo wat het belangrijkste wat we uit deze hoek meenden te onderkennen. En de K.B .G.-fietstocht van deze zaterdag leidde blijkbaar ook elders naartoe. Tiens, dachten we onwillekeurig, goed dat de automobilist nog voor de fietsende massa opkomt.. .

Heb je trouwens ook gezien dat in de herfst niet alleen de paddestoelen t'allen kant uit de grond schieten, maar ook verkeerdsborden het in deze periode blijkbaar goed doen? In de Kapeldreef zijn weer enkele verboden richtingen bijgekomen die men naar hartelust aan zijn laars kan lappen. Maar het bord in aanbieding was deze maand blijkbaar het Sint-Andrieskruis dat nu Koe- en andere Minderhoutsestraten siert. Dat de plan(t)periode die hieraan voorafging een drietal jaren bedraagt , is in deze Minderhoutsestraat duidelijk waarneembaar. In illo tempore was er van Carolinestraat nog geen sprake en dus kan daar nu ook geen bord groeien .. . Waar je nu geen bollen in de grond stopt, groeien in het voorjaar toch ook geen tulpen of narcissen ... En ben je de laatste tijd nog overdeBredaseweg gereden? Hopelijk niet of het zou je flink wat duiten hebben, kunnen kosten. Rijkswachtcontrole weetje wel. Daarvragen we toch om. Ja, 'theeft wat lang geduurd, akkoord, maar 't ziet er nu toch mooi uit. Fris, zo zonder die bomen. Lekker snel ook. En er is ook een fietspad, tiens . Met een gevaarlijke oversteek van de Mark weliswaar, maar kom. En voor de oversteek aan de Beemden heeft men toch ook een inspanning geleverd, nietwaar?Rodeklinkers in de berm in de plaats van grijze. Nu kan daar toch echt niks meer gebeuren? We vieren weeral feest! Het kruispunt aan de Meerseweg zou trouwens ook onder handen genomen worden. het ligt er tenslotte al twee jaar. Het budget dat voor de lichtkegels was uitgetrokken, is opgebruikt. Nu verdwijnen ze definitief en maken plaats voor een bolle vluchtheuvel. Kan gewoon niet kapot en wellicht kunnen daar weer leuke spelletjes met de auto op uitgevonden worden. Wist je trouwens dat negen maanden na zeven oktober (het telwerk laat ik jullie) wel eens een kleine babyboom zou kunnen teweegbrengen in onze Noorderkempen? Langsheen de hele Bredaseweg, waar je dus eigenlijk niet mag komen, werden plakkaten neergeplant met de niets aan duidelijkheid te wensen overlatende tekst 'Ik hou van jou, Chris'. Bij mijn weten hebben alle mannen wiens ega naar deze beminnelijke naam luisterde, deze situatie handig

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 15

22

uitgebuit door zichzelf te laten doorgaan als de liefdevolle planters. De beloning was allicht navenant. Of zijn er juist in deze gezinnen hartelijke woorden gesproken om de verborgen minnaar aan de weet te komen. Wij zitten er in elk geval voor niks tussen. Sorry Chris .. .. En wie de plannen voor de nieuwe basisschool onder ogen heeft gekregen, weet dat je er niet meer naast kan kijken als het eens zo ver komt. Maar of dit een reden is om nu al de wegwijzertjes 'Vrije Basisschool' tegen de grote baan weg te nemen, heren van B&W ... En uit betrouwbare bron vernemen we dat er perikelen zijn rond de geplande rooilijnbepaling in de Koestraat en de daaraan gekoppelde parkeerplaatsen voor de parochiezaal. Wordt hiermee ook de riolering Hoge Weg Lage Weg terug naar af gefloten? Voelhorens blijven uitsteken dus! Tussen haakjes , onze gelegenheidscorrespondent van de vorige Maand mag flink wat pluimen op zijn hoed steken. (Zo -is hij trouwens voor iedereen beter herkenbaar) Er is nog eens gesproken over de Maand, en dat is toch al een belangrijk punt. Zeker drie extraexemplaren zijn de deur uitgevlogen. En Joos(t) verzekerde me dat hij opnieuw mijn brievenbus zou teisteren als ik het zou wagen om Minderhout als vrij nieuwsloos af te doen. Je doet maar, Joos(t), je doet maar. Met alle plezier plant ik zelfs een grotere brievenbus, ook voor anderen Joos(t)en .. . En dat er ook op andere fronten nood is aan nieuw blad, lees je in het tweemaandelijksRakkertje van K.W.B. Liefst vijf wijkmeesters worden gezocht. Nieuwe wel te verstaan. Zoals Cel Krijnen voor zijn omslagontwerp beloond werd met een fles van de beste K.W.B.-huiswijn, zo zal voor deze nieuwelingen allicht nog welzo'n exemplaar in de kelder liggen. Je zou voor minder. En op dit eigenste moment hoor ik mijn brievenbus kreunen onder een vracht kakelvers nieuws. Jawel, Joos(t) sloeg, zij het op de valreep, weer toe. Wij willen u zijn diepste zieleroerselen niet onthouden, beste lezer, en schotelen u op de valreep en omzeggens integraal en ongecensueerd zijn kopij van de maand voor. Zo hebt u er omzeggens twee voor de prijs van een. Zeg nu nog dat DHM zijn lezers niet in de luren, sorry watten, legt. Maar neem vooral inleidingen met de gekende grote korrel zout, nietwaar ...


MINDERHOUT hé, want daar vind ik na helemaal niks zelf aan, daar kan ik gene persoonlijke commentaar bij kwijt, allé, het volgende stukje maar:

Bredasebaan is zo goed als klaar:

Allé, het noordelijke stuk van de Witherenweg heeft een serieuze face-lift gekregen. Netjes, echt waar, met waterafvoer en al. Jammer dat de laatste honderd meter zo fotogeniek bleef liggen. Voor fietsers niet echt comfortabel. En die stoere electriciteitspaat zal er wel voor zorgen dat auto's rechtsomkeer maken.

IEDEREEN MAG HET WETEN... Inleiding Jawadde zeg, wat krijgen we nou. Vroeg den Patriek aan mijn om een klein stukske te schrijven voor de DHM, de rest zou hij wel schrijven en wa merk ik? Hijzelf schrijft begot maar amper een heel klein stukske van een paar regeltjes . Maar zo nie, he makker, en dan moest ik alles nog verniet schrijven he, want gelooft da maar nie zenne wa in zijn inleiding stond. Keiharde onderhandelingen over de verdiensten, ja, de eerste keer kreeg ik tenminste nog ne Duvel... Toen ik mijne tekst in zijne bus stak had hem da natuurlijk gezien en riep hem mijn naar binnen en toen was het al gene Duvel mer zenne, neje, just 1 Palmke kreeg ik voorgeschoteld en ne hoop commentaar op mijne tekst ja. Want ik mocht nie per dat schrijven he, want da deed niemand van de ander redacteuren, neje die schreven allemaal in aparte kolommekes zoals 'Kermis in Minderhout, 'Nieuws van KLJ', 'Een nieuw werkjaar voor KVLV ' , 'Minderhoutse school krijgtmisschien toch nieuwe gebouwen' enz. Maar allé, waar blijft dan mijne schrijversvrijheid he. Dakanna toch nie, al die regeltjes en zo moet da en zo moet da geschreven worden. 't Moest ook in 't AB V, want da dialect kon niemand goed lezen. En dan kreeg ik ook nog op mijne donder omdat ik niks over de gepensioneerden had geschreven, dat die ook nog Kermis vierden, maar ja, ik heb ook niks over de schuttersgilde geschreven of over De Marckgalm want daar ben ik nie gewist he, en ik kan toch niks uit mijne grote teen zuigen zekers ... Maar allé, de verkoop van de Maand is naar 't schijnt in Minderhout toch spectaculair gestegen met 1. Na, da's nie moeilijk he, da ene exemplaar heb ik zelf gekocht he, voor in mijn archief van geschreven stukken te steken, daar ziternadan toch al eentje in. Kostzo'n gazet 60 Fr. zenne, amai mijne portemonnaie. En dan die foto waar ik op staan, onscherp he, en pakken ze mijn just op mijne rug, ja zei den Patriek die foto's waar ge mej auw gezicht zou opgestaan hebben waren allemaal mislukt, da zei hum.

Ja, dat hem na zelf maar 5 extra regeltjes schrijft zunne, als ik mijne dagboek nimmer mag overschrijven, dan zullen die artikeltjes van mijn heel kort zijn ... Leest u maar:

WVVM vergadert: Op dinsdag 12 september werd een extra vergadering bijeengeroepen van de Werkgroep Veilig Verkeer Minderhout Na lang beraad werd besloten om niet mee te helpen aan de aktie 'Fietspaden nu'. WVVM vindt van zichtzelf dat zij een doorgeefkanaal zijn van verkeersproblemen in Minderhout naar de verkeersraad in Hoogstraten. Verder kwam aan bod dat men op deze manier niet verder kon werken. Op de volgende vergadering 9 oktober a.s. zou beslist worden over de toekomst van WVVM. De afgevaardigden van de Dorpsraad in de Verkeersraad worden ook op deze vergadering uitgenodigd.

De werken op de Bredasebaan vorderen langzaam maar zeker. Alles verloopt volgens plan en van een leien dakje. Ondertussen is de riolering aangelegd, de macadam is netjes aangebracht. Binnenkort kan de Heer Burgemeester Arnold van Aperen en de schepenen samen met de afgevaardigde van provincie en Bruggen en Wegen officieel de nieuwe weg naar Meerle voor geopend verklaren. De officiële datum van ingebruikname is nog niet vastgelegd en afhankelijk van de vorderingen van de werken in Meerle. Trouwens ook de Nol gezien op RTV? Zijne commentaar op de aanleg van de TGV door onze Hoogstraatse gemeentegronden gehoord? Allé, hij had het vooral over Meer peinsde ik, terwijl ik dacht dat den autosnelweg toch ook in Minderhout passeert en den TGV in den toekomst dan toch ook hé. Den Meerse dorpsraad is dan toch zinnens om iets te gaan ondernemen, den Minderhoutse dorpsraad zit ondertussen (ook nie?) stil. Ja, als ge maar een keer per jaar vergadert en misschien ne tweede keer plant ergens in de maand november, maar wanneer is nog nie geweten, dan kunde natuurlijk moeilijk actualiteit van den dag volgen. In ieder geval zullen wij den tweeëntwintigste hebben kunnen laten zien dat we nie akkoord gaan mej diee TGV waar we zelf toch wer niks aan hebben behalve lawaai enzo ... Misschien dat er toch weer een gehandtekende petitie tegen den TGV van den dorpsraad weggaat? Of z'er ook zullen zen den 22° is natuurlijk een

BYOUTERIE

'Joli' HOOGSTRATEN Vrijheid66 Tel. 03/3147253

Vlaaienslag Oudervereniging: De oudervereniging van de vrije Basisschool in Minderhout organiseerde op zaterdag 7 oktober hun traditionele vlaaienslag. Meer dan 800 vlaaien werden door zowat 30 paar kinderhanden uit het 6° leerjaar aan Minderhouts deuren afgezet. De bestuursleden van de oudervereniging zorgden voor het vervoer.

WVVM vergadert alweer: Maandag 9 oktober vergaderde WVVM nogmaals . De afgevaardigden van de dorpsraad waren deze maal eveneens aanwezig, zelfs de voorzitter van de Dorpsraad wenste zijn zegje te komen doen. Uiteindelijk werd besloten dat WVVM nog steeds bestaansrecht heeft. De afgevaardigden van de dorpsraad zouden de vergaderingen van WVVM volgen in de toekomst Eén lid van de dorpsraad en één lid van de werkgroep zullen in de toekomst onze afgevaardigden zijn in de Verkeersraad. Als punten voor de verkeersraad werden deze maal naar voren geschoven: 1. Politiecontrole 2. Politiecontrole. Amai zeg, wa's dasaai schrijven, als 't zo altijd moet dan stop ik daar toch mej zunne, dan kan den Patriek da zelf in de toekomst doen

* Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen

* Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

* Te gekke horloges en ringen

* Grote keus in bruid-, kinderen haarmode

* Kortom... bijna alles! !! * Kunstnagels - Fantasienagels Versterken met gel Dames, het nagelbijten is gedaan!

23


MINDERHOUT grote vraag, op de foto's van 'Handen Af Van Wortel Kolonie' heb ik ze ookniestaan zunne, gullie wel? Ik stond er na ook wel nie op, maar kom denk ik dan, ze kunnen toch nie iedereen trekken hé. Maar kom, ik heb tenminste het gedacht dat er sommige mensen mijne artikel goed gelezen hebben vorige maand, allé, ik bedoel da stukske over de bomen op de Bredaseweg hé. Kwam ik daar van de week langsgereden richting Meel, Ik moest daar nog zen voor 'teen en 't ander hé, en wa zien ik,jaja, just, zen ze al die overblijvende rechtstaande bomen toch nie aan het neerleggen zekers. Wa ik me na afvraag hé, waarom doen ze da na nie eerst na zitten al die wortels nog in de grond en als ze die uittrekken zulde zien dat de justgelegde macadam ook terug naar boven ga komen, maar ja ze moeten toch iets doen mej ons centen hé. Echt nieuws is da natuurlijk nie. we zen da eigenlijk allang gewoon da diegene die de beslissingen moeten nemen dikwijls nie weten, wa ze zeggen en zekers nie wa ze commanderen. In ieder geval hebben ze toch ook een heel klein bitteke aan de oversteekplaatsen gedacht voor de fietser hé, da zen die stukskes mej rooj betonklinkers, ge ziet ze mer amper liggen, zunne ge moet er ne serieuze bril voor opzetten. Ik durfbijna te voorspellen dat ze just voor die stukskes boornkes gaan planten zodat ge de oversteekplaats als automobilist zeker niet ziet liggen, Maar volgens de Nol is het toch wel straf da de gemeent zoveel centen al geïnvesteerd heeft in de oprit voor het golfterrein en da mag er na van de Vlaamse regering nie komen hé, nochtans hadden ze da in de pissijnen van de senaat besproken, ge ziet hoe goed onze burgervader zijn Hoogstraatse belangen verdedigt hé, zelfs terwijl hem zijn behoeften aan het doen is zit hem er nog mej in zijne kop .. . Zen ik toch wer mijn eigen dingens aan 't vertellen, mag nie zal den Patriek zeggen, awel, dan, over naar het volgende saaie artikeltje ...

Tellingen verkeersovertredingen Net als aan de andere kant van onze Stad, in Wortel wel te verstaan, staan ook in Minderhout grote gele borden met 'Deze week werden ... overtredingen begaan' . Net als in Wortel blijkt in Minderhout dat in de stad Hoogstraten geen overtredingen gebeuren ... of is het eerder dat men in Hoogstraten zelden of nooit snelheidscontroles doet? Laat dus alstublieft je voet maar zo hard mogelijk op het gaspedaal duwen wanneer je door de Hoogstraatse dorpskernen rijdt. Hoe is dat spreekwoord alweer? Hier rijdt men hard, de politie ziet ons toch niet. je ziet, ik lees altijd de ganse maand hé, alle rubriekjes, van alle deeldorpjes, ne serieuze fan ben ikke zunne!

Betrokken partijen vergaderen over nieuw te bouwen schoolgebouwen: Op maandag 18 september mochten alle betrokken Minderhoutse partijen; parochiecomité, parochieteam, kerkfabriek, schoolcomité, schooldirectie, oudercomité, participatieraad, dekenij; de allernieuwste plannen inkijken rond de nieuw te bouwen schoolgebouwen en turnzaal. Tot onze grote opluchting vernamen wij dat alle partijen zich zo goed als unaniem achter de nieuwste schetsen van de heer Bloclex konden scharen. Enkel enkele zeer kleine opmerkingen werden genoteerd en doorgeseind aan de architect. Deze heeft inmiddels de plannen reeds doorgestuurd naar de. overkoepelende inrichtende macht.

Vernieuwde KSJ -leiding belooft aan hun leden: 'Geen woorden maar akkoorden'. Is het nieuwe jaarthema van de KSJ. Veelbelovend. Enkele leidinggevenden hebben omwille van verschillende andere bezigheden de KSJ -fakkel overgedragen aan enkele nieuwkomers. Wees gerust ouders: Stijn, Nic en Jenneke zijn even begaafd als hun voorgangers, Katia, Ben, Jill en Tom. En leiding geven moet je toch leren met het te doen nietwaar!

Enkele toekomstige activiteiten in het Minderhoutse ...

Zoals het past bij een jubileumviering mochten enkele van de werkende krachten tijdens de viering van 35-jaar K.B. G. echt wel in bloemetjes.

Minderbonts OLVA-koor zoekt nieuwe leden: Wij vernemen dat ons zeer gekend gemengd koor dringend toe is aan nieuwe leden die uiteraard ook nog kunnen zingen. Jong, oud, man, vrouw, als je van zingen houdt en op maandagavond kunt gaan repeteren moet je dringend kontakt opnemen met één van de verantwoordelijken. Na, da's natuurlijk een berichtje voor al diegenen die kunnen zingen en nie geabonneerd zijn op ons parochieblad hé, want daar heb ik da artikeltje ook al in gelezen, zodoende zodus, voor meer informatie verwijs ik naar no 40 van het jaargang '95 . Trouwens ze zoeken in de parochie, zoals in iedere vereniging blijkbaar, constant naar bereidwillige mensen die d' een of d'ander willen doen. Als ge tijd over hebt en ge wit nie goe wadoen met uwe vrije tijd, ge bent al die programma's van VTM, KA 2, TV 4 en de ander 20 zenders op T.V. echt moe, ik kan uw verzekeren, keuze zat in Minderhout...

CONCESSIEHOUDER GARAGE

Omdat ze toch nooit worden aangekondigd in de Hoogstraatse Maand Rubriek Op Stap In ... de volgende niet te missen zaken: 11 november: moet ge allemaal thuisblijven om uwe envelop voor de 11.11.11-aktie mee te kunnen geven aan die mensen die nie thuisblijven maar ze komen ophalen aan uw deur, in de voormiddag zo rond een uur of elf hangen ze aan uw bel. Voor wie was de opbrengst weeral? 0 ja, voor die van Afrika. Zouden er in België na echt geen arm mensen maar wonen die ook wa extra centjes kunnen gebruiken vraag ik me dan af. 18 november: da's ne drukke dag voor sommige mensen ... in de namiddag start het catechesejaar voor de vormelingen, om 18 uur is het startviering in de kerk voor toekomstige vormelingen en hun ouders en sommigen van die ouders moeten dan 's avonds ook nog naar het goldenoldiesbal van d' oudervereniging in 't Parochiecentrum vanaf 20 uur of zoiets. 26 november: komt de Heiligste Man van allemaal weer langs om alle kindjes die zoet zijn geweest een kleinigheidje te geven, allé, voor diegenen die jonger zen dan in het vijfde studiejaar te zitten want die meugen alleen nog maar aan pa of ma iets vragen om te krijgen als ze mej gaan naar de zaal, die kunde dus beter naar de KSJ of zo sturen want daar komt hum ook denk ik, al is't dan een week later of zoiet. Ge kunt nie overal tegelijk zen hé, hoe heiligdage ook bent. Dan hedde natuurlijk ook nog al die ander zaken die doorgaan, ik denk dan aan de festiviteiten die iedere zaterdag en zondag rondom het Minderhoutse voetbalveld plaatsvinden, alhoewel ge de zondagnamiddag beter in uwe zetel kunt blijven zitten want de voetbal die ge dan te zien krijgt is naar 't schijnt om mej te schreeuwen en om uw verdriet te verdrinken moet ge al veel centjes uitgeven naar 't schijnt; of naar de wekelijkse handwerkcursus, volleybal,

NIEUWE EN nNEEDEHANDSWAGENS

GeudeilS STREVEN NMR PERFECTIE

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76

ERKENDE CARROSSERIE 27

24


MINDERHOUT bewegingsuurtje , bloemenschikken, yoga, fanfareoefening, voetbaltraining, wandelingen en weet ik wa ik nog allemaal op de kalender heb staan van Minderhoutse activiteiten ... En dan durft de Patriek nog te vragen of ik tegen den helft van de maand nog eens een stukske kan schrijven, maar zegt hem dan, ge moet toch wel wa oppassen mej auwe schrijfstijl want naar 't schijnt komt die hard overeen mej die van iemand anders en dan gebruikt ge ook nog ne pseudoniem of zoiet, dieja altijd mej zijn moeilijk woorden, hé, waar da veel mensen van alles en nog wa achter gaan zoeken, kwam er ene bij hum af zei den Patriek tegen mijn, di van zijn kameraden had gehoord dat hij voor de DHM had geschreven en 't was dan nog nie waar had hem gezegd en dakwam daardoor. A wel heb ik tegen den Patriek gezegd, pseudodingeus kan ik mej hopen verzinnen zunne, mervan die zelfde schrijversstijl en van diezelfde beginletters weet ik niks van, neje heb ik gezegd, mijne naam is

Goud in Oud-Hal Alfons Aerts en Marieke van Beek: "Vrijen onder de vliegende bommen!"

HAAS maar mijne pseudoniem da is en blijft toch wel JOOS(T) mag het weter~~~

Najaarsfeest oudervereniging Zaterdag 18 november 1995 is het weer zover. Het najaarsfeest van de oudervereniging is dan weer daar ... Als oudercomité wensen we het najaarsfeest niet enkel en alleen te zien als een 'ledenfeest voor de leden van de oudervereniging'. We wensen dit eerder te zien als een feest voor al diegenen die zich min of meer betrokken voelen bij het reilen en zeilen van de oudervereniging of de Vrije Basisschool van Minderhout. Om deze reden nodigen wij langs deze weg dan ook iedereen die zich betrokken voelt (leerkrachten, directie, schoolcomité, participatieraad, leden oudervereniging, ex-bestuursleden en -leden, ... ) van harte uit om er samen met ons een gezellige avond van te maken. Programma: - 20u: welkomstdrankje en welkomstwoordje van de voorzitter -20u15: maaltijd: - ardeense paté met uiencompote - Varkensgebraad gevuld met pruimen -groenten - gebakken aardappelen - chocolademousse - wijn/water -21u45 : overzicht jaarwerking oudervereniging -22u tot ?: golden-oldiedansavond met DJ DIRK (Music Service Michel Stoffels) · Voor de maaltijd wordt 400 Fr per persoon gevraagd. Om organisatorische redenen dient wel voor 11 november ingeschreven te worden bij Luc Van Delm , secretaris, Minderhoutsestraat 119 tel: 3143697 of bij Jef Roos, voorzitter, Mariaveld 12c, tel: 315865. Bij alle ouders die in Minderhout schoolgaande kinderen hebben zal voor deze datum 1 van onze bestuursleden langskomen. Men kan dan uiteraard ook bij hen inschrijven voor dit naja!lrsfees.t. Wij verwachten U! Tot dan!•

Vier zonen en twee dochters maakten hun levenswerk kompleet

Gouden paar, gefeliciterd! Daar waar je de fluisterende wind nog door de bossen van de dennebossen hoort ruisen, waar de nachtegaal nog zingt, de koekoek roept, de konijntjes en de fazanten door het struikgewas ritselen, schoten hoort die de stilte verknallen, wonen Marieke en Fons in het vredige Hal. Goed leven moet het daar zijn: geen vuile walmen van voorbijflitsende auto's, aan fietspaden heeft men geen boodschap want ongedwongen kan men de ganse weg voor zich opeisen, de heerlijke geur van verse beer die de vruchten des velds besproeit.•. ! Al tweeëntwintigjaar geniet ons gouden echtpaar hier in dit rustige oord van hun pensioen, maar wereldvreemd zijn ze helemaal niet. "Bijna in alle landen van West-Europa geweest!" Twee tevreden mensen die met een milde blik terugkijken op hun voorbije leven. Fons kan je een onverbloemde autochtone Hallenaar noemen. Geboren en getogen! Nooit ergens anders gewoond en hij zou zich ook niet elders willen vestigen. Zijn ouderlijke woning waar hij op 12 september 1913 geboren werd, is steeds overgegaan van vader op zoon. Momenteel runt de oudste zoon, René, het landbouwbedrijf dat hij nog verder heeft uitgebouwd. Gelukkige jeugdjaren heeft Fons daar gekend, temidden van de ongerepte natuur tussen heiden · en bossen. Vanaf zijn 5cie jaar trok hij te voet naar school door weer en wind, en later kwam hij dan op het bedrijf terecht. Marieke, 6 november 1917, zocht hij in Zondereigen, niet ver over de grens. De oorlog begon in 1940 en Fons kreeg de vlinders in zijn buik. Verliefd op een schoonheid die hem eerder op Heilig Bloed te Hoogstraten al eens op een tractatie had voorzien. De vlam sloeg in de pan en het ritje naar Zondereigen nam toch zo' n vijf jaar in beslag. "De oorlog was niet zo'n gemakkelijke periode en vrijen onder de bommen is niet

altijd even romantisch." Mariekes kinderjaren werden gekenmerkt door het overlijden van haar moeder toen zij amper zes weken oud was . Haar vader bleef achter met een boerderij en een kroost van zes kinderen. "Nooit is hij hertrouwd!" Marieke werd opgevoed bij haar oom, liep nog vier jaar pensionaat te Herentals, en keerde op 18-jarige leeftijd naar het ouderlijk huis terug hetgeen voor haar aanvankelijk niet zo gemakkelijk scheen. Op 25 september 1945 werd het huwelijksbootje opgesmukt en in BaarieHertog werd het in de vaart genomen. "Ik was 32 jaar, ik had het veel vroeger moeten doen!" verklaart Fons. In Hal werd het geboer mrergenomen en zo werden in die jaren zo'n 23 ha bij elkaar gewerkt. Plezant boeren was het wel in Oud-Hal. De mensen hielpen elkaar waar nodig. Als een koe moest kalven of een paard een veulen werpen, hielpen de boeren mekaar en de schuld werd dan jaarlijks vereffend op Castelkermis met traditioneel veel "wittekes". "Ne plezante tijd! Nu is de folklore en de bekendheid van deze kermis ook bijna helemaal verloren!" In 1952 kochten ze hun eerste tractor voor 56000 fr., ook een hele som voor die tijd, en een melkmachine, hetgeen het werk heel wat verlichtte, zodat er ook wat meer vrije tijd te

25


MINDERHOUT rapen viel. Alhoewel, vrije tijd op een boerderij is ook een rekbaar begrip. "En wat doet iemand die zo vlakbij de grens woont? Smokkelen natuurlijk! Koeien en paarden! Een paar keer hebben ze me bijna te pakken gehad maar de Marck was dan de laatste reddingsboei. Door het kou water naar de overkant! Jagen is ook altijd een passie geweest en ... stropen. Ook boswachter spelen hoorde erbij!" Deze dingen liggen toch ook zo dicht bij mekaar. Zijn grootste hobby bestond echteruitkwaliteitspaarden en -koeien kweken en daarmee werd Fons in 1953 beloond met een 1ste prijs, uitgereikt door Koning Boudewijn himself. Ook 3 eretekens werden hem verleend als "Laureaat van de arbeid, sector veeteelt" respectievelijk overhandigd door koningin Elisabeth, Koning Boudewijn en de toenmalige Minister van Landbouw. "Daar was en ben ik nog altijd fier op!" Marieke heeft altijd op het boerenbedrijf gewerkt, nooit voor een ander, ook niet in haar jeugd. "Den hof' is haar uitgesproken favoriet en dan vooral de bloemensector. De soort doet er niet toe "als ze maar groeien en bloeien". Zo kwam dan de pensioenleeftijd in zicht, naast de boerderij werd een nieuwbouw neergepoot, waar ze nu reeds 24 jaar gelukkig wonen. Naar de Gouden Bruiloft werd met heel wat belangstelling uitgekeken, niet alleen door de zes kinderen, veertien kleinkinderen, geburen maar zeker door de feestelingen . Die morgen na 50 jaar huwelijk wilde Fons zijn vrouwke nog eens polsen: "Marieke moest je opnieuw beginnen, zou j't opnieuw met mij doen en .. . boer worden?" Haar antwoord "Ja, ik wil het" klonk even overtuigend als een halve eeuw geleden voor het altaar. Een neverending lovestory! Een prachtige optocht met 103 figuranten werd in mekaar gehaspeld met paarden, koeien, varkens en kippen. Voorop de jubilarissen in een statige open koets. "Een dag om nooit te vergeten!" •

Goud in Minderhout Jos Janssens en Louisa Adriaensen

Mensen leven tegenwoordig doorgaans langer. Gouden huwelijksjubilea worden dan ook hoe langer hoe minder een rariteit. Maar toch blijft het altijd boeiend om met deze mensen herinneringen op te halen vanuit een tijd die wij enkel nog kennen van horen zeggen. Als de gastvrouw dan spontaan de ijskoude Bokma bovenhaalt, is een gezellige babbel gegarandeerd. Jos (Cornelis volgens de boeken) Janssens en Louise Adriaensen trouwden toen het oorlogsgeweld geluwd was in 1945. Onlangs hebben ze vijftigjaar lang elkaars voeten gewarmd (alhoewel uit het vervolg zal blijken dat dit zeer relatief is). Van het kleverige roggebrood pardoes in de wittebroodsweken dus. Louise: Ja, Jos was bevriend met enkele van mijn broers en zo kwam hij geregeld bij ons aan huis, hé. Jos: En voor het brood ook natuurlijk. Wij waren burgers en de zegeltjes die we kregen volstonden lang niet om genoeg brood op de plank te hebben. Daarom trokken we ook naar den boer voor grote tarwebroden. Die waren trouwens nog veellekkerder ook dan het fletse zegeltjesbrood. En aangezien ons Louise zowat

op de dichtsbijzijnde boerderij woonde. Ook kaas en boter namen we mee van de boerderij . En uiteindelijk heb ik daar dan ook ons Louise bijgekregen. Jullie zijn geen Minderhoutenaren, meen ik te verstaan Louise: Nee, wij hebben altijd in Meer gewoond, op verschillende plaatsen. Ik kom uit een landbouwersgezin met acht kinderen. In 1926 werd ik daar geboren als jongste telg. Dat was natuurlijk mooi meegenomen want de jongsten moesten niet zo hard werken. J os: En wij woonden dan een beetje verder. Wij waren met drie jongens thuis. Onze laatste pleisterplaats in Meer was waar nu Toyota-garage Rijvers gehuisvest is. Maar daar werd het voor ons veel te groot en dan zijn we zeven jaar geleden opnieuw begonnen in Minderhout Nooit gedacht trouwens dat we ooit uit Meer zouden weggaan. En, hoe bevalt uw nieuwe omgeving? Louise: 't Is wennen natuurlijk. Maar breien kan je overal en op TV zenden ze ook 't zelfde uit als in Meer. En we zitten hier weer vlak bij

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in ·de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten). Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE Vijftig vlammende rode rozen voor Marieke en Fons

26

Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

op maandag gesloten.

29


MINDERHOUT de kinderen. Ons Hilda hiernaast en Herman woont hier achter. Jos: Ja, daar hebben ze onlangs nog ingebroken, op klaarlichte dag. Ge moet tegenwoordig van niks meer verschieten, hé. En wat doe je eraan? Niks toch, en 't kost u weer een hoop centen. Van zo'n dingen badje vroeger toch veel minder last. Toen kwamen de mensen nog bij mekaar over de vloer om te buurten, om gezellig wat te kletsen. Maar nu is ' t overal te chique. Iedereen wil zijn buurman overtreffen. Iedereen werkt en zwoegt maar om meer en meer te hebben. Maar om te babbelen hebben ze geen tijd meer. Vroeger was ' t leven op dat gebied toch wel aangenamer. Kijk maar naar de kinderen, waar moeten die nog spelen tegenwoordig? Op straat is het veel te druk en binnen kan er dikwijls ook niet echt meer geleefd worden. Pas op, niet alles was vroeger beter, hé. TV, comfort, da's natuurlijk allemaal goed, maar men mag niet overdrijven. Een heftruck bijvoorbeeld, wat een uitvinding! Wij moesten dat vroeger anders regelen. JiJ zat in 'den transport'? Jos: Ja, een bedrijf van vader op zoon, hé . In

1919 hadden we onze eerste vrachtwagen. Pas zes jaar later was ik daar. Na de lagere school ben ik dan naar het Seminarie getrokken. Stan Verlinden is ook nog iemand van mijn lichting. Maar de oorlog strooide roet in het eten en nadien ben ik dan niet meer terug geweest en ben ik bij mijn vader in het vervoer gestapt. Maar nu is 't afgelopen. De zonen zagen dat niet zo zitten. Maar als je de vrachtwagens van tegenwoordig bekijkt, dan is dat toch nog al een verschil. Zoals ze nu in de kussens liggen met zetels die op alle manieren verstelbaar zijn. Daar zou mijn rug wel bij gevaren zijn. Dat is heel wat anders dan die afgedankte Engelse legerkamions waar wij het mee deden vroeger. Kan je je voorstellen dat wij kolen gingen halen aan de mijn. Allemaal zakken van 60 kilo op uw schouders tot de kamion vol was . Van 's morgens tot ' s avonds . Pekzwart En als je dan 's nachts thuiskwam, stond er geen warm bad klaar zoals tegenwoordig. Een emmer, dat was alles. En 's morgens vroeg begon alles opnieuw . Of als we in de regen hout uit het bos moesten gaan laden. Ons hemd legden we dan op de radiator van de wagen te drogen. Snelwegen bestonden toen nog niet. Naar Limburg rijden was een hele onderneming. Of naar de vismijn in Nieuw-

poort voor panharing in een doorgezaagde Buick. Zie 't ge 't nu al gebeuren? Dan heb je behoorlijk veel alleen gezeten, Louise? Louise: Ja, als er brood op de plank moet komen, heb je weinig keuze, hé. En meisjes deden de huishoudschool en zorgden dan voor het gezin, hé. Want behalve Linda en Herman waren er ook nog Hilda en Roger om groot te brengen. Dat was trouwens ook een heel andere karwei dan tegenwoordig met pampers, was- en afwasmachines, droogkasten, stofzuigers .. . En ' s zondags waren er voor Jos dan de duiven, het kaarten en de pinten. Dat was ook weer een hele dag natuurlijk. Ja, (lachend) tegenwoordig gaan de koppels voor minder uit mekaar. Maar zo kon ik ongestoord breien, breien, breien. Jos, Louise, we gaan aan deze babbel ook een einde breien, want vijftig huwelijksjaren krijg je onmogelijk op één bladzijde. Het was echt boeiend. De grijze poedel op de mat heeft er duidelijk ook van genoten. Kleinkind Andres zal nog boeiende geschiedenislessen krijgen terwijl hij de worteltjes uittrekt en de boontjes plukt samen met opa in zijn riante tuin .•

WORTEL

HALVE EEUW GELEDEN Oktober 1945

Hoogstraten

uitstalraam hadden gestolen. De diefstal moest tusschen 8 uur en half negen gepleegd zijn. De Rijkswacht heeft een naarstig onderzoek ingesteld.

Herdenking der bevrijding Het feestcomité heeft wegens de groote ramp die onze gemeente heeft geteisterd en wegens het diepe leed, waarin nog vele gezinnen zijn gedompeld, besloten van iedere uitbundige feestelijkheid af te zien, en onze bevrijding in stilte en ingetogen te herdenken. 's Morgens te 10 uur zal een plechtige dankmis voor de bevrijding en ter nagedachtenis aan onze gevallen en weggevoerde medeburgers worden gecelebreerd. Om 8 uur 's avonds wijdt Radio Brussel een half-uurtje aan Hoogstraten: eerst een spreekbeurt van Z.E.H. Deken Lauwerys; daarna een radiospel van den h. Richard Van Eyck. Heel Hoogstraten weze op zijn luisterpost!

Inbraak Zaterdagavond werd ingebroken in de winkel bij Karel Hendrickx-Verschueren. Rond half negen kwamen de kinderen de inwoners verwittigen dat er een ruit uit de vitrine was genomen. Bij nader toezicht kon men vaststellen dat onbekenden twee kostelijke pelsmantels uit de

Plechtige zieledienst Woensdag werd onder zeer talrijke deelneming een plechtige zieledienst gecelebreerd voor Victor De Koninck, slachtoffer der nazibeulen. Evenals zijn Hoogstraatsche makkers werd ook hij op 1 Mei 1944 door de Gestapo uit het ouderlijk huis gesleept en naar het kamp vanBuchenwaldverbannen. Vandaarwerd hij overgebracht naar het kamp van Dora, waar hij als martelaar is gestorven op 10 October 1944. Ginds verre in dat vijandige land werd hij gefolterd en mishandeld. Door honger en dorst dacht de vijand zijn jeugdige moed en zijn vurige vaderlandsliefde te dooven maar moedig heeft hij zijn lot gedragen. De bevrijding was nabij, maar God heeft hem maar een beter vaderland geroepen. Ook zijn naam staat in bloedige letters geschreven in het boek der Hoogstraatsche martelaren. Eere aan hem, die viel voor God, Koning en Vaderland.

Door een mijn gedood Woensdag voormiddag heeft zich te Wortel weer een tragisch ongeval voorgedaan. Corneel Van den Broeck, wonende te Wortel-Kolonie, was tijdens de afwezigheid van zijn vrouw, die een lijkdienst bijwoonde te Hoogstraten, in zijn hof op een 10-tal meter achter het huis bezig hout klein te hakken. Vermoedelijk heeft de man met een vork de houtschors bij elkaar willen rijven en alzoo wellicht den draad van een verborgen mijn geraakt, want plots kwam het helsche tuig tot ontploffing. Toegesnelde buren vonden het slachtoffer vreeselijk verhakkeld en op slag gedood. De ongelukkige was ziekenoppasser op de Kolonie te Wortel en is 41 jaar oud. Naar we vernemen zou de ontmijningsdienst deze week nog een 4-tal mijnen in het bosch hebben gevonden, dicht bij het huis van het slachtoffer. Begrijpelijkerwijze neemt de onrust bij de bevolking toe, vooral nu nog mijnen tot ontploffing komen, in de onmiddellijke nabijheid der woningen.

MINDERHOUT Man door mijn gedood. Dinsdag begaf August Van Gestel, wonende te Bergen, Minderhout, zich naar de weide om zijn kalveren wat voeder voor te werpen. Toen de man den draad genaderd was en het voeder wilde neerwerpen, stapte hij op een mijn, die met geweldige knal ontplofte. De toegesnelde huisgenoten vonden hun vader vreeselijk verhakkeld en op slag dood. 27


______+________________________________________________________________ Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86 Vissterfte op de Leiloop. Als lid van de commissie "Water- en visstandbeheer" van de Baroniesche Hengelaars (de Nederlanders houden wel van een mondvol), neem ik maandelijks waterstalen op de Nederlandse Mark en één aan de monding van de Leiloop in de nieuwe Mark achter de paters. Op dat punt komt ook het ongezuiverde rioolwater van de Dreef in de Mark. Nu waar vroeger de Leiloop de zuiverste beek uit de omtrek was, is met de komst van de transportzone in Meer en op Hazeldonk, de beek een probleemkind wat betreft zuiverheid. Ook de Nederlandse Hoogheemraadschap weet dat en houdt een vinger op de pols van deze grens beek. Vooral in de zomermaanden zakthet zuurstofgehalte sterk door gebrek aan regenwater. Nu dit jaar bleef het zuurstofgehalte op een aanvaardbaar peil, ondanks de droge zomer. Op vrijdagavond 6 oktober kwam Koen Bastiaansen met de melding dat er dode vis lag op de Leiloop. Toevallig had ik 's morgens nog een staal genomen en daarmee was niets aan de hand. Een nieuwe staal wees op een sterke zuurstofdaling van 8,4 mg./1. om 11u30 naar 3,5 mg./1. om 18u30. Vooral de jonge vis die erg gevoelig is voor een zuurstofgebrek lag dood in het water, hier en daar trachtte de vis door lucht te happen nog te overleven. Hoe kon dit gebeuren? Door de hevige regenval enkele weken terug, had men op vraag van Loenhoutse aangelanden het waterpeil laten dalen, door de stuw achter het Mariapark te laten zakken. Dit was nogal drastisch gebeurd waardoor op sommige plaatsen er nog amper water stond. Dit maakt natuurlijk dat bij een eventuele lozing de beek dit minder goed kon opvangen. Waarschijnlijk was dit de oorzaak (naar mijn bescheiden mening natuurlijk). Eén telefoontje naar Piet De Bie, de verantwoordelijke stuw-wachter, was voldoende om dezelfde avond nog het peil te doen verhogen.

lieke verenigingen. Mits het om rustige vergaderingen gaat, zonder alcoholgebruik, ook mag er niet gespeeld worden. Het is voorzien van alle comfort voor 30 à 35 personen met keukentje en toilet. Het feit dat het zo mooi is en er niet gespeeld mag worden, houdt ook in dat de meeste KLJactiviteiten er niet meer kunnen doorgaan. Waarheen zij dan wel naartoe moeten is momenteel voor de KLJ-leiding hun grootste kopzorg. Een jeugdbeweging zonder lokaal is als een visclub zonder vijver. Zou het niet mogelijk kunnen zijn dat de gemeente hierin voorziet? Er werden daarrond al enkele vage beloftes gedaan, echter allemaal eerder in de verre toekomst gesitueerd. Volgens mij blijft een jeugdbeweging een onmisbaar iets, om de jeugd een zinvolle, sociale en sportieve ontspanning te kunnen geven. Het enige andere alternatief is TV-kijken, rondhangen op straat of op café gaan. Ik weet dat ons plaatselijk gemeenteraadslid druk naar een oplossing op zoek is. Wie denkt er eens mee?

1111/411 GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98 6

Algemene Bouwonderneming

~RAATS MARCEL Vogelheistsraat 6 Tel: 03/314.32.24.

2323 Wortel Fax:03/314.11.24.

Autotei:017/16.92.80. 119

Missie-etentje. Het missiecomité van Meersel-Dreef organiseerde onlangs met Galderse en Strijbeekse hulp het missiefeest "Reik Mij De Hand". Dat werd alvast een succes. Daar blijft het echter niet bij. Jaarlijks, ditjaar op zaterdag en zondag 21 en 22 oktober, organiseert het comité een missie-etentje, waarbij men voor de democratische prijs van 500fr. zijn buikje kan rond eten. De winst komt dan bovenop de inkomsten van het missiefeest, welke dan jaarlijks over de

plaatselijke !lllSSIOnarissen worden verdeeld. Dit jaar kende het missiecomité een bestuurswisseling. Jos Gysbrechts, al vele jaren het organisatorisch brein achter de missiewerking, deed een stap terug. Hij werd opgevolgd door Jeanne Van Aperen en Lizette Huybrechts, deze tandem zette zich met verse moed in voor de goede zaak, met een goed resultaat tot gevolg. Proficiat aan alle medewerkers!

Land- en tuinbouw tentoonstelling. Naar jaarlijkse gewoonte wordt door de KVLV een tentoonstelling verzorgd met land- en tuinbouwprodukten. In het weekend van 30 september en 1 oktober lagen er in de zaal de Zevenster allerlei groente-, bloemen-, fruitsoorten en zuivelprodukten netjes geschikt, te pronken. Een lust voor het oog. Het was dan ook het moment om allerlei verse produkten aan te kopen. Om nog iets in het laatje te krijgen stond er een marmotspel en een altijd prijs tombola. Voor de hongerigen was er eigen gemaakte rijstepap en pannekoeken. Altijd weerde moeite voor een wandelingetje of een fietstochtje richting paters.

" 't Kapucijntje. '' Na het verhuren van hun zalen, vonden de paters dat ze in eigen beheer ook nog de mogelijkheid moesten hebben tot het gebruik van een zaaltje. Ze lieten het fietsenhok en het KLJVendeliers-lokaal verbouwen tot een mooi zaaltje. Inmiddels werd het boven de doopvont gehouden en kreeg het de naam ' t Kapucijntje. Het gebruik van het zaaltje is strikt gehouden aan een reglement en staat open voor alle katho-

28

-Het missiefeest Reik Mij De Hand was een groot succes, hier ziet u de opening met het hijsen van de vlag door onze burgemeester en wethouder Jan Rops van Nieuw-Ginneken. Opzij kijken Jeanne Van Aperen en Lizette Huybrechts goedkeurend toe.


MEERSEL-DREEF

Onthaalbrochure. Al vele jaren werd er in de dorpsraad gesproken over een onthaalbrochure voor de nieuwe inwoners van Meersel-Dreef . Dit agendapunt was ondertussen echter onder een dikke laag stof terecht gekomen . Het pastoraal team van Meersel-Dreef, heeft er echter het stof afgeblazen en zet momenteel de puntjes op de i. Al de inwoners van Meersel-Dreef krijgen daarmee een informatiebrochure in een handig formaat met al de informatie over het parochiaal verenigingsleven en terugkerende evenementen. Telkens voorzien van adressen en telefoonnummers van de desbetreffende kontaktpersonen. Kortom alles wat je wilt weten als je als wildvreemde in Meersel-Dreef verzeild geraakt. Nieuwe inwoners krijgen later automatisch de brochure die, zo werd beloofd, regelmatig zal worden bijgewerkt.

BEGRAFENISSEN

HOFMANS - Ook de rommelmarkt van het missiefeest betekent alle jaren een grote bron van inkomsten en is een echte trekpleister. Hier is Koosje De Graaf één van de grote Dreefse bezielers, die een heel jaar door spullen verzamelt, herstelt, schoonmaakt en verkoopt.

De volgende MAAND kan u lezen vanaf 29 november. Medewerkers, uw kopij wordt verwacht op woensdag 15 november. Enkel dorps- of sportnieuws kan nog op 19 november.

Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN

HOFMANS 118

-De slotplechtigheid van hetfeestjaar 100-jaar grot, kon gelukkig door het mooie weer aan de grot doorgaan. De H. Mis werd voorgegaan door Mgr. Muskens Van Breda, in aanwezigheid van de provinciaals van de Nederlandse en de Vlaamse Kapucijnen en verschillende priesters uit beide landen.

Het doek viel over 100-jaar Grot, op zondag 15 oktober beleefde Meersel-Dreef de slotplechtigheid t.g.v. de honderdste verjaardag van de Lomdesgrot der Noorderkempen. Al vanaf april hangt er te Meersel-Dreef een feeststemming, blauw-witte vlaggetjes over de Dreef (dankzij de middenstand), een ereboog aan het klooster en één aan de ingang van het Mariapark, blauw-witte vaandels aan de grot zelf en veel dorpsgenoten hingen de vlag uit. Wat is er hier toch te doen hoor je de dagjesmensen hardop vragen. Er was wat te doen, een openingsplechtigheid met Mgr. Van Den Berghe, tweemaal een stemmige kaarskensprocessie, een tentoonstelling van Mariabeelden en documenten en tot slot de plechtigheid met Mgr. Muskens, Bisschop van Breda. Het was een druk jaar, regelmatig kwamen er bussen met bestemming Mariagrot Ik telde er eens elf op één dag. Als blijvende herinnering aan deze gelegenheid werd er aan de ingang van het park een nieuwe toegangsbrug met smeedijzeren poort gemaakt. De feeststemming blijft nog een beetje want we zijn nog niet uitgevierd, nog twee gouden bruiloftsfeesten moeten de revue paseren en dan komen de lampjes over de Dreef weer en wordt het Kerstmis. Maar we blijven eerst nog even in oktober.

29


MEERSEL-DREEF

Gouden bruiloft Jef Snijders en Louise Van Looveren.

-Het gouden paar lef en Louise, omringd door de kinderen en kleinkinderen, op weg naar de kerk in een huifkar. Louise werd geboren in Wuustwezel op 28 februari 1919. Als derde in een rij van vijf, bij Frans Van Looveren en Louisa Van Der Zanden. Frans verdiende zijn kost in de zagerij van Schoten maar overleed tengevolge van een werkongevaL Daardoor viel het gezin uit elkaar en Louise werd ondergebracht bij haar peter nonkel Sus Van Der Zanden, die het café "De vroege Morgen" uitbaatte op Terbeek in Loenhout. Louise doorliep te Loenhout de lagere school en nog twee jaar huishoudschool. Op 29 maart 1918, werd op de Dreef bij Cees Snijders en Mieke Van Den Heuvel een zoon geboren, Jef. Hij groeide op in een gezin van negen kinderen, vijf jongens en vier meisjes . Vader Cees was zelfstandig timmerman, moeder Mieke was baakster en had een winkeltje in textiel, snoep en roomijs. Jef volgde na de lagere school, vijf jaar vakschool te Hoogstraten en leerde samen met nog drie broers, voor timmerman. 's Zaterdags ging Jef met zijn maten Charel De Meester en Bert Verheijen van Meerle, regelmatig op stap in de omliggende dorpen. Op zoek naar verzet en een liefke. In '43 vond Brouwer Stan Sterkens dat Louise wel een partij voor Jef was en speelde daarmee voor koppelaar. Dit kwam Jef ter oren en Jef ging met zijn maten eens biljarten in 't café van nonkel Sus Van Der Zanden, waar Louise mee achter de tapkast stond. Jef keek zodoende de kat uit de boom en alhoewel Louise eerst niet toehapte, bleken ze toch voor elkaar voorbestemd. Toen de oorlog teneinde liep werd afgesproken van te trouwen . Op 26 september 1945 trok J ef na eerst nog een biechtbriefje gekregen te hebben in de mis van vijf uur, met heel de familie per fiets naar Terbeek om met Louise in het huwelijksbootje

30

te stappen. Heel het gezelschap trok te voet naar het gemeentehuis en de kerk van Loenhout. Na de plechtigheid werd er gefeest in 't café van nonkel Sus. Heel de farnilie en veel vrienden vierden duchtig mee. Na het trouwfeest gingen ze inwonen bij moeder Mieke op de Dreef. Het huis was na het overlijden van vader verbouwd tot tweewoonst. Broer Bart Snijders kocht het gedeelte met de werkwinkel en Jef en Louise het gedeelte met de winkel. Jef werkte als timmerman op verschillende plekken, het langst bij Versmissen in Hoogstraten van 1949 tot 1976. Louise baatte de winkel mee uit en deed het huishouden. Textiellag niet echt in de markt en van lieverlee werd met winkeldoen gestopt. De winkel werd verbouwd tot woongedeelte wat wel van pas kwam. Louise bleef echter niet bij de pakken neerzitten en ging een centje bijverdienen als kuisvrouw. Wekelijks kuiste ze de kerk, later de lagere school en nog later bij mevrouw Rommens en mevrouw Van Veen in de Meerselse Bergen. Ze bleef dit doen tot haar zestigste. Tot haar zeventigste ging ze nog helpen in de speeltuin, maar toen ze een hartoperatie moest ondergaan werd ze gedwongen daarmee te stoppen. Ondertussen was het gezin vergroot met zes kinderen: Henriette, Maj , Albert, Jos, Marcel en Ann, drie jongens en drie meisjes. Waarmee ze haar handen ook meer dan vol had. Vader Jef moest wegens gezondheidsredenen vervroegd met pensioen in 1976. Om iets omhanden te hebben, legde hij zich toe op zijn moestuin die hun door al die jaren, voorzag van verse groenten en veel complimenten. Met de nauwkeurigheid van een timmerman zaait en plant hij nog steeds allerlei gewassen. Verder namhij ook de tijd om eens te gaan biljarten, iets

wat hij al van kindsbeen af graag deed. In zijn jeugdjaren werd het patronaatszaaltje bij de paters ingericht als ontspanningszaal met sjotterkes en biljart. Toen moeder Mieke Snijders eens aan Louis Verbaeten vroeg hoe het gesteld was met die ontspanninsnamiddagen, want Jefke ging daar toch zo graag naar toe bleek het dat dat al lange tijd was afgeschaft. Jef reed ondertussen stiekem gaan biljarten in één van de vele cafés, wat in die tijd voor zo'n jonge gasten nog een schande was . Er zat zodoende een flinke vlieg aan de lamp. In ieder geval, biljarten bleeftot op heden zijn hobby. Wegens zijn hartkwaal werd hem ook aangeraden van te gaan vissen. Iets wat hij ondertussen nog steeds met hart en ziel graag doet. Eigenlijk vond Louise dat Jef met al die hobby's weleens te veel van huis was. In 1983 moest Jef onder het mes en deze geslaagde operatie, verbeterde zijn lichamelijke conditie. Zo kon hij met nog meer ijver tuinieren en timmerde hij in zijn timmerschuurtje, menig juweeltje aan huisraad ineen. Louise zocht ook wat ontspanning en stond mee aan de wieg van het Mariazangkoor. Wekelijks en dit al meer dan 25 jaar, stapt ze met haar buurvrouw naar de repetities en de kerkdiensten. Verder zet ze zich al veel jaren in voor het missiekomitee en is ze bestuurslid van KVG, de Katholieke vereniging van Gehandicapten. Ook beleefde ze veel plezier als kookmoeder bij de kampen van de Meersel-Dreefse Chirojeugd. Verder was ze ook thuis steeds bezig met bloemen kweken en verzorgen (haar afdeling), schoonmaken en massa's groentes inmaken. Ook kookt ze nog steeds voor heel haar kinderschaar regelmatig een pot verse soep. Die krij gen ze dan mee als ze eens op bezoek komen. Zelfs ik, haar buurjongen, profiteert er al eens van mee. Als mijn moeder eens een paar dagen van huis gaat, komt Louise even polsen of ik toch niet zonder soep zit. U ziet, voor beiden een rijk en druk gevuld leven. Toen de gouden bruiloft in zicht kwam, waren ze er eerst niet van overtuigd om te stoeten, maar de kinderen wisten hen om te praten. De zegen werd gegeven en het feestkomitee schoot aan het werk. Er was meer dan keuze genoeg aan onderwerpen, dus al de gebuurten vonden wel iets om uit te beelden in de stoet. Er werd overal flink verzonnen, getimmerd, spullen bij elkaar gezocht en rozekes gemaakt. Het resultaat mocht er zijn. De stoet op zaterdag 7 oktober, vertrok onder poli tiebegeleiding om 1Ou15 in de Galderse Markweg . Ter hoogte van het desbetreffende, versierde huis, stond het gouden paar met de voltallige familie de stoet al op te wachten. Na de keuring van de ruiters en de serenade van de drumband en fanfare, was het de beurt aan de gebuurten om vanaf het huwelijk tot aan de gouden bruiloft, het doen en laten van Louise en Jef uit te beelden. Er werd met volle overgave getrouwd, gedoopt, winkel gehouden, gezongen, zilveren bruiloft gevierd, getuinierd , gekuist, gevist, gebiljart, gekookmoederd, voor de voetbal gesupporterd en voor de arme zwarte kinderen in de missies gewerkt. Afgewisseld met een optreden door onze vendeliers. Het was een lust voor het oog, Meersel-Dreef op zijn best. Al bij al geraakte het gouden koppel toch voor half twaalf in de kerk. Dat was dan ook het streefdoel want met de vorige stoet voor Fons en Liza Koyen liep één en ander zo uit dat de kerk slechts met meer dan dertig minuten vertraging bereikt werd. Dat gebeurde nu dus niet. Na de stemmige kerkviering, waar veel mooie woorden en bedankjes werden uitgesproken, door de kapelaan, de kin-


MEERSEL-DREEF deren en de kleinkinderen, liep de zaal vol voor de receptie. Thérèse Coppens die onlangs het voorzitterschap van het Feestkornitee overnam van J os V erboven, huldigde namens de mensen van Meersel-Dreef het gouden paar. Jos Verboven mocht als penningmeester namens de dorpsgemeenschap een envelop met inhoud overhandigen, waarmee de feestelingen naar wens een ijskast kunnen kopen. Vervolgens volgden nog de toespraken door onze burgemeester Arnold Van A peren en door de voorzitter van de gepensioneerden Louis Jacobs. Omdat Jef in zijn leven heel wat liedjes en gedichtjes gemaakt heeft, wilde ook het Mariazangkoor en een familiekoor het gouden paar toezingen. Dat gebeurde overigens ook met een liedje dat Jef zelf t.g.v. zijn gouden huwelijksfeest had geschreven. Na de receptie vertrok dan de stoet weer voor het tweede deel van de dorps omgang, waarbij traditioneel aan het einde van de rondgang de plaatselijke herbergen niet worden vergeten. Het ging er hevig aan toe, iets wat je amper kunt geloven als je het niet met eigen ogen hebt gezien. Het gouden paar en familie gingen ondertussen aanschuiven aan de feesttafel bij De Brouwershoeve op de Dreef. En rijkelijk gevuld (ik kan daarover getuigen) werd om twaalf uur door de familie de feestdag afgesloten met een wandelingetje over de Dreef richting huiswaarts, gevolgd door een volle bestelwagen met bloemen en planten. Op de straat zelf lagen her en der nog wat groentes uit de groentewagen, als stille getuigen van de mooie feestdag . Voor de rest kon je met een kanon over de Dreef schieten, de feestvierders van de gebuurten lagen tien tegen één, dan al onder de lakens om 's anderendaags met procentsgewijs meer kans op hoofdpijn wakker te worden. Ieder met een verhaal waarover weer lang kan nagepraat worden . Louiseen Jef hebben me op het hart gedrukt, om namens hen, pater kapelaan, alle medewerkers van de gebuurten, kennissen en familie van harte te danken voor de onvergetelijke feestdag.

- lefmet zijn maat, aan het vissen in de Mark, uitgebeeld door Pol Van Opstal en los Vermonden van het gebuurte het Geiteneinde, en ze vingen nog vis ook!

Lieve Heer, waar wonen wij?

-lef en Louise aan het werk in hun tuin, uitgebeeld door Take en Willy Verschueren en vogelschrik Bud Eekels van het gebuurte Dreef Midden.

Met de fusie van de gemeentes werden al dt! inwoners van Wortel, Hoogstraten, Mmderhout, Meerle. Meer en Meersel-Dreef samengevoegd m de ful>iegemeente Hoogst.raten. [n het begin liep dit nog met van een !den dakje maar ondertussen i~ er toch een zekere eenheid te bespeuren . De posterijen lobten dit op met te advJ.;ercn uw postnummer te vermelden met de naam van de gemeente +de naam van het dorp waarm u woont. Later werd dit vaak gewoon de vermelding Hoogstraten . Voor Meersei-Dreef. dat met bes hikte over een eigen postnummer. werd in het vooruitzjcht van et!n samenvot!ging tot 2320 Hoogstraten. 1321 of 2328 Hoogstraten- MeersdOreef geadv1seerd. Dit werd ook zo o\-ergenomen door de dorpsraad. Met de laat."te po tnummerhervormmgen werd echter terug het oude 'Y ~teem geadviseerd, namelijk het postnummer + de naam van de voormalige deelgeme.ente. In ons huid1g computertijdperk met doorgedre ven automatisatie betekent dit dat adresbe tanden van banken en bednjven. eveneen~ automatisch worden aangepa<;t. Voor mij persoonlijk betekentdit da11k woon op Dreef 97 , 2328 Meerle. Terw ~l ik belernaai niet in Meerle woon maar in MeerselDreef, waarvan de dorpsgrenzen werden vastgelegd door de gemeente en erkent door de provincie als aparte leefgemeenschap. Meerle is voor mij een ander dorp v1jf kilometer

verder, waarmee ik me even veel verbonden voel dan met Meer of één van de andere Hoogstraatse kerkdorpen. Tracht maar een~ aan een wildvreemde Uit te leggen dat Je m de gemeente Hoogstraten woont en wel m Meer~el-Dreef , als je adres Meerlc ermeldt. Ik erger mij daar blauw aan . Het is in feite weer een ontkenmug an het be ·taan an d leefgemeenschap Meersel-Dreef en in fene ook van de timegemeente Iloogstraten . Hopelijk houden de postenJen h!J een volgende hervnrmmg wel rekening met deze situatie~ . Ik merk trouwen:, dat de gemeentedien ten de meuwe aaQbevelingen met volgen en enkel 2328 Hoog ·traten schnjven. ll dacht tenrnmste ook dat dat de gemeente L waannik woon, 1k zou t:eggen VOLHOUDEN'

Groot bal. De uitbaters van onze (parochie)zalen de Zevenster kwamen met het voor<;tel op de proppen om een dorpsbal te organi eren. waarbij al de verenigingen di e in d.e Zevenster thuis zijn. zouden helpen en delen m d.e winst. Dit voorstel werd door de erem gmgen met goedkeuring onthaald. Zo zijn in de Zevenster. op zaterdag 2 december 1995, alle (oud)Mcersd-Dreveniers of kortweg alle Mecrsel- Dreefse sympathisanten, welkom op een "Groot bal" t. .v. de veremgmgen. Aan~·ang 10u. met dt, co Ed Van Den Ouweland en D.J . Jac.inkom 50fr. of3 t1. Kom dat zien!!

31


Met al het nieuws van en over MEER kun je terecht bij LUDO MARTENS, Meerdorp 53. Tel. 315.03.61. Vergeet het niet, hij zit erop te wachten. Toen ondergetekende zich deze week op de onvoorspelbare wegen van Meer waagde, bleek Meer in een spookstad herschapen te zijn. Alles lag er beangstigend rustig bij. Een verdwaalde vrachtwagen verstoorde de rust even, doch nadien was er zelfs geen dode kat meer te bespeuren. Thuisgekomen sloeg ik er onmiddellijk de TV -gids op na. Gek, er werd geen BelgiëNederland uitgezonden, de begrafenis van koning Boudewijn werd niet herhaald en de Emanuella-reeks is reeds gedaan en toch was er niemand op de baan. Gelukkig valt mijn frankske op tijd: iedereen is aan het recupereren van Meerkermis deze week na de kermis! Vandaar die doodse stilte! Spijtig genoeg is het ook op nieuwsgebied 'van pinneke dun'. Gelukkig heeft ondergetekende zich gedurende de kermis gewapend met fotocamera en taperecorder in de feestende menigte gestort waarbij vooral diegenen die het feesten mogelijk maakten, het moesten ontgelden.

Jan Severeyns van de schietkraam: voor de 32ste keer op Meerkermis.

De nonkel van de Cisse Toen uw nederige dienaar op de kermis rondslenterde werd zijn aandacht getrokken door een schietkraam. Tevergeefs zocht ik naar de pijpjes doch deze bleken vervangen te zijn door kleine schietrozen. Vastbesloten om de eigenaar van de schietkraam het vuur aan de schenen te leggen over deze en andere zaken duwde ik hem de taperecorder onder zijn neus . DHM: Gelieve u even voor te stellen. JS: Mijn naam is Jean Severeyns ... DHM: Toch geen familie van ... JS: Jawel, ik ben een nonkel van hem. Ik ben afkomstig van Westmalle en ben vijfenvijftig jaar. DHM: Staat u elk jaar op Meerkermis? JS: Ik kom hier al 32 jaar, maar wel met een aantal onderbrekingen ertussen. DHM: Hoe is de kermis tot nu toe al geweest? Meer volk, minder volk, hetzelfde? JS: Dat zal ongeveer hetzelfde zijn als de vorige jaren.

32

DHM: Wij van Meer zeggen altijd: 'De kermis van de streek, dat is Meerkermis.' Merkjij daar ook iets van of niet? JS: Wel, iedereen zal dat denken van zijn eigen kermis. ledereen vindt zijn eigen kermis het beste, hè. D HM: Maar bij ons duurt de kermis twee weekends, terwijl in de omliggende dorpen het telkens na één weekend is afgelopen. JS: Ja, maar het tweede weekend is dan ook een stuk minder, hè. Er is dan een stuk minder volk. Als je dan Hoogstratenkermis neemt, daar komt iedere dag veel volk. In Meer is het volk veel meer verdeeld. DHM: Mag ik vragen wat jullie in de winter doen, want in de winter zijn er toch niet veel kermissen? JS: De winters zijn kort geworden, hè. Wij gingen vroeger altijd werken als seizoenarbeiders, bijvoorbeeld in de suikerfabrieken in Nederland. Maar ja, in de jaren tachtig was er dan minder werk, ook in Nederland, en toen was het voor ons ook gedaan om als seizoenarbeider te gaan werken. Vanaf toen zijn we dan langer kermis gaan doen, wat maakt dat wij minder lang stil staan dan vroeger. DHM: Wat is nu de volgende kermis waar je naar toe moet? JS: De volgende kermis is in Diest. Dat is niet bij de deur, maar het zijn geen afstanden meer als je het vergelijkt met vroeger, hè. DHM: Hebbenjullie af en toe ongevalletjes in de schietkraam of valt dat allemaal nogal mee? JS: Je ziet dat alles nu beveiligd is (de geweren staan vast in beugels) en ze kunnen dus nu niet meer schieten naar waar zij willen. Vroeger met de pijpjes had je wel eens dat er iets gebeurde. Als het wat laat was en als men een paar pintjes op had, dan werd er wel eens met de geweren gedreigd en gebeurden er ongelukjes, maar dat is nu zo goed als verleden tijd. Dat waren trouwens nooit zware ongelukken, hoor. DHM: Nog een vraagje om afte ronden. Tegelijkertijd met Meerkermis is het ookMerksplaskermis. Daar zijn de attracties veel goedkoper, dat komt omdat ze daar geen standgeld moeten betalen zeker, of hoe zit dat juist in elkaar? JS: Wel, in Merksplas had de gemeente de keuze geboden tussen een openbare verpachting van de plaatsen of het aanbieden van de attracties aan goedkopere prijzen. De mensen van de kermis hebben toen gekozen voor goedkopere attracties. Maar hier zitten we ook goed hoor. Veel moeten we hier ook niet betalen. DHM: Allez dan, nog veel succes en tot ziens.

Een muzikale uitbarsting Toen ik me van de schietkraam naar huis begaf, knalde bij 't Stamineeke luide punkrock uit de openstaande deur. Daar de muziek meer dan te pruimen was, kon ik het niet nalaten om me door de massa heen tot helemaal van voren te wringen. Daar zag ik dat de frivole klanken werden geproduceerd door een nest jonge honden uit Meer: Eruption. Na het optreden kon ik één van de jonge honden lokken met wat hondevoer aanbevolen door topfokkers. Bert Dufraing was degene die zich door ondergetekende liet strikken voor een kort interview. DHM: Bert, jij hebt moeten werken vandaag? BD: Ja, heel hard. We hebben toch een plezant optredentje gegeven, allez dat denk ik toch. De sfeer zat er goed in het was heel plezant voor ons . We hebben een uurtje gespeeld en dat was ideaal. DHM: Bert, wat doe jij eigenlijk bij Eruption? B D: Ik speel al anderhalf jaar gitaar bij Eruption. In het begin heb ik eventjes gezongen, maar nu hebben wij nen echte zanger, dus kan ik me nu meer concentreren op mijn gitaar. Ik doe nog wel wat achtergrondzang. DHM: Nog kermisvieren vandaag? BD (samen met zanger Erik): Amaai niet! Natuurlijk! DHM: Morgen verlof of vakantie? BD: Neen, maar we hebben morgen wel de twee eerste uur toneel op 't school, dus kunnen we een beetje uitblazen. Direkt komt Nonkel Ney

WAT IS ER IN HET LEVEN MOO IER DAN JE TE KUNNEN UITLEVEN? ABB DRAACT DAAR GRAAG TOE BIJ. WANl VEI LIG VERZEKEREN IS MEER DAN CENTENWERK.

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6- 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03.79

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS


MEER nog, dus dat zal ook weer wel plezant zijn. DHM: Volgend weekend weer kermis vieren? BD: Jaja, we moeten wel eerst in Wuustwezel spelen met Eruption, maar nadien gaan we direkt naar het Vrij Podium in De Mussenakker. DHM: Wat vind je van de kermis tot nu toe, Bert? BD: Ik denk dat het net als de vorige jaren weer heel hard gaat. Hier is het weer vollen bak, te zaterdag was het ook overal heel druk, ons moeder was gisteren pas om 05.00 uur thuis, dus ik denk wel dat er weer goed kermis wordt gehouden. DHM: De beste kermis van de streek is ... BD: Meerkermis i Zijt maar zeker.

Brood en spelen

Een knallende muzikale omlijsting van het kermis gebeuren: Eruption in volle aktie in 't Stamineeke.

Bij sommige deelne(e)em(st)ers aan de volksspelen ben je zelfs achter de werperfwerpster niet veilig.

Luc Miehielsen van 't Hoekske: een meer tevreden overlevende van een hectische Meerkermis.

Door omstandigheden was ondergetekende dit jaar tot zijn grote spijt niet present op de Meerse volksspelen. Vandaar dan ook dat wij even ons licht zijn gaan opsteken bij één van de organisatoren van de Meerse Brood en Spelen. DHM: Stel u even voor. AF: Mijn naam is Armand Fransen, ik ben 50 jaar en ben al verschillende jaren lid van het kermiscomité. DHM: Armand, zijn de volksspelen dit jaar geslaagd te noemen? AF: Ik dacht het wel. Te maandag waren er bij 't SchuttershoflSO mensen en bij 't Stamineeke is ons record aller tijden verbroken met 276 deelnemers. Dinsdags zijn er ongeveer 200 mensen komen opdagen en de zondag met de nakermis waren er een kleine 100 deelnemers. Omdat het met zoveel mensen niet meer bij te houden is en omdat je vroeger nogal eens echt moest smeken om de mensen aan het gooien te krijgen, mocht iedereen zich, nadat hij zich had ingeschreven, vrij aanbieden om te gooien. D HM: Kunnen we spreken van een heftig begin en een kalm einde? AF: Ach, dat is altijd al zo geweest. DHM: Ik hoor geruchten dat er weer volksspelen voor de jeugd gaan komen. AF: Dat gerucht heb ik inderdaad ook gehoord. Het initiatief zou komen van de KWB, de Vrouwengilde en het Oudercomité. Vroeger waren er trouwens ook al volksspelen voor de jeugd, maar die werden toentertijd nog ingericht door het Kermiscomité. Eerst was dat toen smoelen trekken, later was dat een tekenwedstrijd. Maar dat moet toch ook al 10 jaar geleden zijn dat die tekenwedstrijd voor de laatste maal gehouden is. DHM: Ik kan me best voorstellen dat het begeleiden van die feestende bende best wel keihard werken is. AF: Dat valt eigenlijk allemaal nog wel mee. Als ze al een pintje op hebben, moet je wel uitkijken dat ze je niet raken met de pijltjes. Ik moet wel zeggen dat je het als kermiscomité moet doen voor het plezier van de anderen en dat het plezier van de mensen van het kermiscomité zelf op de tweede plaats is komen te staan. DHM: Hoe komt het eigenlijk dat er enkel nog maar vogelpikken bij de volksspelen is? Vroeger had je o.a. toch ook nog 'sjoelbakken' en bakgooien? AF: Dat komt eigenlijk een beetje door de vele mensen die aan de volksspelen deelnemen. Door het tijdsgebrek zijn we genoodzaakt om datgene te nemen dat het snelst vooruit gaat en dat is nu éénmaal vogelpikken. DHM: Om af te sluiten misschien nog een kleine anekdote.

33


MEER AF: Te vermelden is dat er dit jaar iemand juist geen pijltje in zijn been heeft gehad en dat het pijltje tussen zijn benen doorging. Verder heb je natuurlijk steeds mensen die naar het einde toe behoorlijk boven hun theewater zijn en die in de kas grabbelen of bonnen proberen mee te pakken.

Beter één pint in de hand dan tien in de lucht De mensen die gedurende de kermis het hardst moeten werken, zijn wellicht de cafébazen. De Hoogstraatse Maand koos voor Luc Miehielsen van 't Hoekske om hem eens duchtig aan de tand te voelen. DHM: Luc, de kermis overleefd? LM: Ja, weeral. DHM: En, ne goeie kermis gehad? LM: Ja zeker. Ik heb nen hele goeie kermis gehad, beter dan de andere jaren. DHM: De tent is wel niet zo lang blijven staan als de vorige jaren. LM: Neen, maar heeft het zin om de tent nog een hele week te laten staan voor éne dag? Ik denk dat je beter nog de zaterdag een vol café kunt hebben dan de tent nog een week af te huren voor een tent die de zaterdag met de nakermis maar half vol geraakt. De zaterdag met de nakermis heb je immers ook Terbeekkermis waar heel wat jeugd van de omliggende dorpen naar toe gaat. DHM: Vroeger werden er in de kermis enkel maar fuiven gegeven. Jij zet ook heel wat andere zaken weg in de tent: groepen, elektrische stier. .. LM: Dat komt omdat vroeger een fuif nog iets bijzonders was. Als je nu de Kempenklok openslaat, dan kan je elke dag van het weekend kiezen uit 3. 4 fuiven. Dan moet je wel iets anders doen om het volk aan te trekken. Katastroof was bij ons geweldig, die kerels kunnen ambiance maken, ongelooflijk! Bij The Dillbrothers was er iets minder volk alhoewel ook die keigoed zijn, maar ik denk dat ze bij ons meer iets willen waar men mee kan meezingen. En de electrische stier is ook heel plezant omdat iedereen dan iedereen kent en den éne daagt de andere dan uit om op de stier te gaan zitten ...

Het zoveelste bewijs van de vruchtbaarheid van Meerse bodem: een reuzenpaddestoel, hier gepresenteerd door de twee oogappels van huize Larnbrechts. DHM: Om af te sluiten, misschien nog een anekdote of een figuur die er tijdens de kermis uit sprong. LM: De figuur van de kermis is zonder twijfel Kurt Voet. Die was er altijd als laatste om er vaak weer als eerste terug te zijn.

Te noteren in uw agenda Vraag het maar aan de postbode De mensen van toneelkring 't Heidebloempje zijn reeds verscheidene weken in de grootste geheimhouding bezig aan hun volgende voorstelling: 'Vraag het maar aan de postbode'. 'Vraag het...' is een avondvullende komedie in drie bedrij ven, geschreven door J ohn Vermeulen. De regie is in handen van Frans Roos die met dit stuk zijn debuut als regisseur maakt. Opgeefster is Maria Roos en voor het decor, het licht en het geluid wordt ingestaan

door het trio Godrie-Huybrechts-Godrie. De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 4 en 11 november en op zondag 12 november. Brassband Ste.-Rosalia trapt steeds af om 19.00 uur waarna de volgende acteurs en actrices te bewonderen zijn op het podium: Jan Dufraing, Ilse Arnouts, Jos Cools, Mieke Meyvis, Fonne Brosens, Tinne Fransen, Luc Van Bladel en May Roos. Kaarten kosten 150 Bfr. en zijn vanaf donderdag 2 november te koop bij May Roos, Meerseweg 12.

3 voor 11 Het is stilaan al een traditie geworden en dus organiseert ook dit jaar De Mussenakker samen met Cahier de Brouillon Het Slot de 3 voor 11aktie. Dit jaar geniet een opstartende scootervakbond in Zuid-Afrika de steun van de 3 jeugdhuizen. Het gekozen projekt zal zeker en vast ook terugkomen in de inrichting van de jeugdhuizen. Zoals gewoonlijk rijdt er continu een bus tussen de 3 jeugdhuizen en worden er veilingen ingericht. In De Mussenakker wordt er wellicht ook een restaurant geopend waar men zich kan tegoed doen aan Zuidafrikaanse gerechten. Iedereen die 11.11.11 een warm hart toedraagt, wordt dan ook gevraagd om zaterdag 11 november vrij te houden en eens te komen kijken hoe ookjongeren meer dan hun steentje kunnen bijdragen voor een betere wereld. Aanvang: 21.00 uur.

Brassband en Drumband Ste.-Rosalia

Bij de opening van de nieuwe school (De Meerpaal) wordt burgerneester Van Aperenjuist niet in de vingers geknipt.

34

De maand november is traditioneel een erg drukke maand voor de Brassband. Op zaterdag 11 november verzorgen zij de passende muziek bij de hulde aan de oorlogslachtoffers aan het monument op het kerkhof. 's Avonds om 18.00 uur is er een H. Misviering voor overleden leden, de leden en de ere-leden. Het jaarlijks teerfeest van de Brassband vindt plaats op zaterdag 18 november. Muzikanten, drummers en sympathisanten vertrekken om 16.00 uur aan de zaal voor een fakkeltocht door het dorp. Enkele cafés zullen worden bezocht en tegen 19.30 uur wordt iedereen terug in de zaal verwacht voor een warm maal. Nadien is er gelegenheid tot 'dans en vermaak'. Niemand minder dan Sint


· MEER Niklaas brengt op zondag 19 november een bezoek aan de Brassband. Daarbij zijn ook alle Meerse kinderen tot 10 jaar uitgenodigd. De stoet vertrekt aan de zaal om 13.30 uur om ter hoogte van Gerd Van Spaandonk Sint Niklaas en Zwarte Piet op te halen. Wellicht zal de Sint voor elk kind wel iets lekkers meebrengen. De ouders worden vanzelfsprekend ook verwacht voor de begeleiding van hun kinderen.

En dan was er nog Het bezoek van de bisschop aan onze parochie op zondag 15 oktober, doch voor een verslag verwijs ik u naar de volgende Hoogstraatse Maand o.w.v. de traditionele deadline-problemen .•

En toen was het mooie liedje gedaan. De brassband sluit op passende wijze Meerkermis af

Belgisch kampioenschap rallycross

Nieuwe titel voor Sterkeos Afgelopen zondag is Jos Sterkeos voor de tweede maal in zijn carrière Belgisch kampioen geworden in de klasse voor vierwielaangedreven Groep A-wagens. Een paar weken voordien mocht de KARCHERrijder ook de Nederlandse kroon opzetten. Meteen een dubbelslag voor hem. Met zes overwmmngen op acht \\ cdstnjden en meerdere finales tu~sen de Europese top mag Jos Sterkens tkh b1j het lûtum rekenen van de internationale rally-cros vedetten. En d1t uitgerekend met de debuterende Ford Mondeo. 'De Ford Mondeo bleek van hl) de geboorte bedrijf::-;;eker', verduidelijkt de kers er e kamptoen. 'We hadtien reed.r een rijke. ervaring met Fvrd, maar toch wa.1 tie Mandeo een stap in ht~t onbekende. IJ. vreesde dan ook voor mogelijke kinder:.zektes. en nam ze ka gt•en optie op de titel. Maar reeds bij de eerste testen voelde ik dat ik de got>de keu::e had gemaakt. De KARCIIERMONDEO stuttrde rnonn l'lot, e11 door :::ijn langere wielbasis kan ik harder gaan over het onverlwrd dan destijds met de \'ierwielaangedrevefl Fiesta · Ondank alles 1 het . eizoen '95 niet bepaald van e en leien dakje gelopen . Wie de Eurosporthee-lden van de Europese wedstrijd in Engeland heeft gezien. weet dat stoere Jos na een achtvoudige koprol z1jn bloedmoOie Mondeo naar de schroothoop kon voeren. 'De::e weelstrijd eindigde inderdaad m minettr', gaat Jos verder. 'Wagen en motor mot'sfen terug worden opgebouwd, wat ettelijke we keu in beslag nam. Doorherfeit dat ik op Jat moment aan de leidmg lag in het Belgisch en Nederlands kampwenschap,

Kunnen de Meerse kinderen zich tijdens de kermis van volgend jaar weer uitleven tijdens de volksspelen voor kinderen?

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

RUIMTE

IN

moest er een altenwtrefworden ge:::oclrt 1 oor twee wedsmjden. literbij kon ik rekenen op Je goodwill wm Jo~ Ku.)pers die me -ijn Escort Co.ll\'Orth Groep N ter he. chikking stelde. Niettegenstamide de Escort Groep N mmder krachtig was dan de Mondeo in Groep A-configuratte. kon tk mijn koppo.nrie wch handhaven '. Eenmaal terug de Memdeo op ziJn poten, leek niemand nog een stro in de weg te leggen van Jos Sterkens die meteen zijn tweede Belgische en vierde Nederlandse titel veihg stelde Niet alleen :,tuurvaardigheJd. maar ook het brute pk-geweld ts uiterst bclangnjk in rall ycross. Daarover gaan bij ms1der~ de wildste geruchten. De meester zelf daarover: 'Ik ben in het begin van het set::oen gestart met een nieuwe 2.3L -motor. wat bij 2kg. turbodruk eenslordige 580 pk ontwikkeld. Na de bewu. te koprol :.rjn we overge.1chakeld naar de oude 2.2L-motor die onderrussen was gerev1.1eerd. Iets minder crlindainhoud, wat resulteert in iets minder koppel op lage toeren . Maar daartegen01•er is de motor dan weer soepeler m de hoge toerentallen, ~~at voordeel geeft op snelle omlopen. Op bepaalde ogenblikken heb rk gaeden met 2.4 kg turbodruk wat méér dan 600 pk opleverde. \!olgend 5eizoen gaan we verder op onze elan, maar ditmaal met een motorblok van Ford Motorsport·. besluit de piloot.•

J E BANKZAKEN

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

BELEGGEN

LEVENSVERZEKERINGEN

KREDIETEN

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 30

35


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Gouden Salvatorkoor

Het Salvatorkoor in 1993 Het koor van onze parochie bestaat 50 jaar en bij dergelijke gelegenheden past een feestelijke viering, die plaats had op 15 oktober. Een plechtige H. Mis, zoals het hoort opgeluisterd door het gouden koor en nadien een meer wereldse receptie. Tijdens de H. Mis werden enige leden van het koor voor hun jarenlange inzet vereremerkt Karel Pauwels en Alfons Jansen kregen het gouden Gregoriuskruis van 50 jaar verdienste opgespeld. Dina Christiaenen, Maria Geysen, Anna Verheyen en Angeline Willemse kregen een zilveren kruis voor 25 jaar verdienste. Heel het koor werd in de bloemetjes gezet.

volgens Karels schoonvader, Toon Van Dun, werd er dan meer over politiek gesproken dan gerepeteerd, want die tweestemmige mis werd al jaren uitgevoerd. De zangers werden ook betaald: bij een uitvaartmis ontving elke zanger (dat waren er hoogstens drie) 20 Fr. Een flink bedrag, want goed voor tien pintjes . Ook de huwelijksmis werd betaald. Dan was er maar één zanger en die kreeg 10 Fr. omdat die mis maar een half uur duurde. In september '45 namen Toon Van Dun en

schoolhoofd Emiel Jespers het initiatief om een nieuw mannenkoor op te richten. Jongere mannen werden uitgenodigd om toe te treden en zo werd een groep gevormd van een 15-tal mannen die elke week zaterdagavond zouden repeteren. Fons Jansen en Karel Pauwels zijn twee zangers die vanaf het begin in '45 erbij waren. De eerste repetitie werd geleid door pastoor Aloïs Jespers, die in Meer1e op herstelverlofwas na zijn bevrijding uit een concentratiekamp in Duitsland. Het was toen al Iatijn wat de klok sloeg en dat vergde veel inspanning voor het nieuwe koor. Gelukkig waren er enkele leden van het vroegere koor die het Iatijn meester waren. Na enkele repetities nam Emiel Jespers de leiding van het koor over en zo werd elke week het proprium van de mis voor de volgende zondag aangeleerd. Dat prorium was elke week verschillend en betrof het Introïtus, het Graduale, het Offertorium en het Communium. Ook werd voor de hoogdagen van Kerstmis en Pasen een tweestemming Kyriale en één Nederlands lied aangeleerd. Het geld dat ontvangen werd voor uitvaartmissen en huwelijken werd in de kas gestort en zo kon het koor na zes maanden een eerste teerfeest houden. Dat werd dan na de repetitie een koffietafel bij de dirigent ten huize en bestond uit koffie en koffiekoeken. Nadien werd Toon Van Dun voorzitter en elk jaar werd het koor bij hem aan huis vergast op een Kempische koffietafel : frikadellen, krieken, krentebrood en vlaai. De rrieuwe zangers moesten dan elk afzonderlijk een lied zingen om in het koor opgenomen te worden. Om op de hoogdagen het orgel te bespelen, kon het koor beroep doen op student Rafaël Desmedt, die zeer behoorlijk kon spelen. Later werd dat overgenomen door Karel Vlaminckx en na diens overlijden werd de jonge Jaak Jansen hiervoor aangezocht. Jaak ging wekelijks orgelles nemen bij Jos Bruurs in Hoogstraten. Toen in 1956 dirigent Emiel Jespers getroffen werd door een hartinfarct, nam Karel Pauwels het stokje over. Jozef Gijsbregts volgde Toon

Op de door het gemeentebestuur aangeboden en druk bijgewoonde receptie werd het koor door de burgemeester in zijn toespraak met eer en ook met humor bedacht. Voorzitter Fons Jansen en dirigent Karel Pauwels ontvingen een mooie pentekening van het stadhuis als herinnering. Na de toespraken en de nodige glazen champagne werd het speciaal voor de gelegenheid geschreven huldelied aangeheven en ondanks de champagne met het nodige serieux door alle aanwezigen meegezongen. In zijn toespraak schetste Karel Pauwels de geschiedenis van het 50-jarige koor. We willen ze U niet onthouden. In augustus 1945 werd koster-organist Karel Vlaminckx gevierd voor zijn jubileum van 60 jaar koster en organist. Ook zanger Juul Mertens en gemeentesecretaris Constant Vermeulen werden gehuldigd voor 50 jaar zanger. In het mannenkoor waren een achttal zangers. Bij hoogdagen zongen ze een Iatijnse Kyriale in twee stemmen. Zo werd jaren de Missa Quarta uitgevoerd, gecomponeerd voor twee gelijke stemmen. De zaterdag voor de uitvoering werd er gerepeteerd bij de koster aan huis, maar

36

De voorgangers van het huidige Salvatorkoor, het mannenkoor in 1945 Vlnr. staand: Fans lespers, lefVan Boxel, Toon Van Dun,]aan Van Boxel en gelegenheidsorganist los Van Kuyck. zittend: Stan Vermeulen, Karel Vlaminckx (dirigent) en luul Mertens.


MEERLE Van Dun op als voorzitter, de teerfeesten verhuisden naar zijn thuis. De dochters van Jet speelden accordeon en na de koffie werd er een hele avond gezongen. In de jaren ' 60 kwam er stilaan verandering in de liturgie. De lezingen waren voortaan in het Nederlands, de priester stond met het aangezicht naar het volk. Ook bij de zang kwam er vernieuwing . Het latijn werd meer en meer vervangen door het Nederlands . Het Kyriale werd nog in het latijn gezongen, het eigen van de viering was uitsluitend in het Nederlands. Tij dens hoogdagen werd nog wel volop latijn gezongen. De toehoorders in de kerk mochten ook meezingen, steeds kwamen dezelfde liederen aan bod, zodat er minder en minder gerepeteerd werd. In heel de levenssfeer kwam er verandering. Waar toneel in de parochiezalen voordien alleen door leden van hetzelfde geslacht mocht gespeeld worden, mocht dat voortaan ook gemengd. Ook het zangkoor onderging die evolutie. In 1970 werden vrouwen opgeroepen lid te worden van het koor. Mevr. Dupret nam hiervan enige tijd de leiding; zij leerde de Vlaamse liederen aan, Karel Pauwels de latijnse. Het orgel in de kerk raakte onklaar en voortaan werd vooraan rechts in de kerk gezongen. Na verloop van tijd werd Jaak Jansen dirigent van het zangkoor van Ulicoten en werd hij aan het orgel en het harmonium opgevolgd door de student Guido Leemans. Die tijd werd er gerepeteerd in de koffieschool van de meisjes. Het probleem was dan telkens om na de pauze de vrouwenmonden te snoeren om terug aan de slag te kunnen. Anna Verheyen, Maria Geysen, Dina Jacobs en Angeline Willemse zijn van de eerste vrouwen die lid werden van ons koor en dat nu nog steeds zijn. Na het overlijden van Jef Gijsbregts werd Fons Janssen de nieuwe voorzitter. De kerkfabriek werd wat milder en voortaan mocht er elk jaar geteerd worden met een sober maal. De repetities werden verplaatst naar het parochiecentrum. Toen Guido Leemans door zijn studies en zijn werk de wekelijkse repetities niet meer kon ondersteunen met orgelmuziek, werd Gust Hendrielex ingeschakeld. Hij volgde de lessen aan de muziekacademie, ging in de leer bij een leraar in Turnhout en doet zijn uiterste best om het koor te begeleiden. Voor het secretariaatswerk en het bijhouden van de kas kan het koor rekenen op Astrid Van Bavel en ze doet dat met veel overgave.

Een probleem is wel de verjonging van het koor. Vroeger werden nieuwe leden van het mannenkoor gezocht bij de jongens die de lagere school verlieten. Na hun huwelijk vonden echter velen geen tijd meer voor de repetities of verhuisden ze naar elders. Ook bij het ontstaan van het gemengd koor konden we nog rekenen op de stemmen van jonge meisjes, thans is dat veel minder het geval. Van echte verjonging is ondanks regelmatige oproepen weinig sprake. Op dit ogenblik telt het Salvatorkoor 25 leden. Elke week wordt er op maandagavond flink geoefend, heel dikwijls herhaald, want dat is nodig om melodie, uitspraak en uitvoering onder de knie te krijgen. Alle zangers zijn echter van goede wil en ze doen hun uiterste best, ook om het gezellig en zinvol te maken. Om de onderlinge kameraadschap te bevorderen gaan ze jaarlijks op reis en tussendoor is er altijd wel tijd voor een drankje en een pralinneke. De leden van het koor hopen dat dit een aansporing mag zijn voor jongeren om het koor te komen versterken en zo de volgende 50 jaar te kunnen inzetten. Laten we hopen dat ze allen heel oud mogen worden, dan blijven ze nog lang zingen !

De laatsten....

(met dank aan Karel) Noteer ondertussen al vast dat U het Salvatorkoor aan het werk kan zien en horen op de door het Kerststalcomité georganiseerde "Kerstevokatie". Hou de datum alvast vrij, zondag 17 december in de namiddag.

Jazz-Dans! Hield de turnkring 't Zolderke zich tot hiertoe bezig met kinderen en jongeren, de nieuwe turnzaal biedt nieuwe mogelijkheden. Zo richten ze vanaf dit seizoen ook "Jazz-dans" voor volwassenen in. Elke vrijdag van 20 tot 21 uur in de nieuwe turnzaaL Deelnemen kost 2.000 fr., verzekering inbegrepen. Interesse ? Geef een seintje aan : Marianne De Graaf, Mgr. Bestermansstraat 27 Rina Goetschalckx., Mgr. Bestermansstraat 10 May Van Dun, Heimeulenstraat 33 Jan Fret, Mgr. Bestermansstraat 7 Por je vriendinnen aan en ga een uurtje sportief dansen. Plezant en gezond !

De haviken onder onze bestuurders hebben het weer eens gehaald. Na achtereenvolgens de zieke, de in de weg staande ende gevaarlijke bomen, moest nu toch de rest van de bomen langs de weg Meerle-Minderhoutook omgelegd worden. Waarschijnlijk om de eenheid van het landschap te verzekeren of om vangrails te besparen. Ze gaan er wel nieuwe zetten hoor, maar als je graag zo'n laan van fiere stevige bomen wil zien moet je wel nogzo'n vijftig jaar zien te leven. Wie weet wat de liefhebbers van beton en boomzaag in die tijd nog allemaal uitrichten.

de " o3 - 314.55.04 Ouee®0~(f@GJ~~

•••ncJ uw kappersteam waar haarkappen een kunst is.

mode ...

~

Kerkstraat 21

Bus 1

2330 Merksplas

Na afspraak

Tel.: 014/63 31

99

"

.. 37


MEERLE

Goed nieuws van de Fanfare...

Bloed geven.... ----~------------------------~-----------~--------~

De fanfare St-Cecilia nodigt heel het dorp uit op zijn traditionele herfstconcert Als naar gewoonte zal je daar een gevuld en gevarieerd programma aangeboden krijgen. Om U nu al een beetje goesting te laten krijgen, een kijkje op een paar gerechtjes van het menu : Deep harmony hymnary (Händel/Parker) een speciale opener - langzaam en blijvend klinkend gedurende gans de hymne Michelle, Eleanor Rigby, Yesterday (Lennon/ McCartney): commentaar overbodig Jesu, joy of rnan's desiring (Bach) en New baroque suite (Ted Huggens) : beiden klassiek van de bovenste plank Soleado (arr. Flor Wade) en Einsamer Hirte (James Last) : gastsolist op panfluit Niet te missen dus . Zaterdag 18 november om 20.00 uur en zondag om 15.00 uur, in de parochiezaal. Wie op tijd komt heeft de beste plaatsen.

... en minder goed nieuws voor de Fanfare ! We vernemen immers dat dirigent Lu do Jansen er begin volgend jaar het stokje bij neerlegt, na 8 jaar de artistieke leiding van de fanfare op zich te hebben genomen. Tijdens die achtjaar heeft hij hier wel sporen nagelaten, denken we maar aan nieuwigheden zoals de herfstconcerten en het aperitiefconcert van dit voorjaar. Ludo Jansen : ·'Ik heb er lang over moeten nadenken en er dikwijls van wakker gelegen, maar mijn besluit staat nu vast Al acht jaar probeer ik aan de kar te trekken, soms is me dat gelukt, dikwijls ook niet Niet dat ik te klagen heb over de sfeer hier bij de fanfare, het zijn allemaal kameraden. Geen ruzie, ook niet Maar de motivatie om zich intens met muziek bezig te houden ontbreekt en het lukt me niet ze bij te brengen. We zijn hier met veertig muzikanten, een mooie groep kan je stellen. Maar op de repetities verschijnen er daar doorgaans maar een twintigtal van. Als we elders moeten gaan spelen, op play-ins of verbroederingen met andere fanfares krijg ik met moeite 25 man bij mekaar en dan moet ik dikwijls puzzelen om alle instrumenten in te kunnen vullen. Komt daarbij dat er moeilijk jong bloed bijkomt Jongeren die met een instrument van ons naar de muziekschool gaan, brengen dit één voor één terug. Wat wil je, om een half uurtje muziek te mogen maken moet je onderhand drie uur theorie volgen. Veel jongeren kunnen dat blijkbaar niet opbrengen en daar verschiet ik dan niet van. Ik dacht dat muziekscholen er waren om amateurmuzikanten aan te moedigen. Het heeft er niet de schijn van. Maar het heeft wel gevolgen voor een fanfare zoals de onze. Onder deze omstandigheden zie ik het niet meer zitten, tenzij er plots een wonder zou gebeuren en ik met veertig gemotiveerde muzikanten zou te maken krijgen. Mijn geloof in wonderen is echter eerder klein. Spijtig, want Meerle heeft veel potentieel, maar te weinig animo." Het lijkt er dus op dat het bestuur op zoek moet naar een nieuwe dirigent Geen gemakkelijke taak, iemand als Ludo te moeten vervangen.

38

en een ereteken krijgen. Op het jaarlijkse teerfeest van het Rode Kruis, afdeling Meerle, werden de verdienstelijke leden en bloedgevers even in de kijker gezet. Wij zetten ze graag op de foto . Werden gehuldigd: voor 60 giften : Christiaan De Bie, Theresia Goossens, Pierre Snoeys en Jan Van Haperen. voor 25 giften : Tonia Jacobs, Marc Jespers, Maria Michielsen, Alberdina Rombouts, Paula Swagers en René Van Der Kaa. voor JO giften : Rina Aerts, Lugarde De Vos en los Jespers. Louis Muesen neemt afscheid als bloedgever wegens 65 jaar en werd in de bloemen gezet.

Reklame voor eigen winkel ...

....dat maakten zowel chiro als KU die zondagmorgen. 's Namiddags wilden beiden graag zoveel mogelijk nieuw volk over de vloer en daarvoor hadden ze de grote middelen van stal gehaald. Met toeters, bellen en gezangen trokken ze niet alleen de aandacht van de liefhebbers. Een rustige zondagvoormiddag kon je het niet echt noemen.


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

'Ons jongste geklasseerde monument' Wortel mag dan al de kleinste deelgemeente zijn van onze fusie en heel wat minder klassieks te bieden hebben dan het trotse Hoogstraten, het heeft toch enkele dingen die de anderen nietheb ben, zoals een Kolonie-natuurgebied van over de 500 hectaren. En van al de geklasseerde monumenten in heel de fusie heeft het twee uitersten: het oudste en het jongste. Het oudste monument in onze fusie is de kerk en omgeving (de toren is van 1425, dus ruim 100 jaar ouder dan de 'katedraal' van Hoogstraten. En het jongste monument is schijnbaar niets bijzonders, een huis, nog gebouwd in deze eeuw, 62 jaar oud, maar officieel als monument geklasseerd sinds een goed half haar: het 'winkelhuis Horsten', Worteldorp 5. (zie copie van het ministerieel besluit en de foto). Veel mensen denken dat een gebouw minstens l 00 jaar oud moet zijn of zoiets, om geklasseerd te kunnen worden; dat alleen oude gebouwen ervoor in aanmerking kunnen komen. Dat is niet helemaal waar. De bedoeling van het klasseren is: bescherming van monumenten en stads- of dorpsgezichten om ze te bewaren voor het nageslacht. Zodoende houdt het tevens een verbod in om ze af te breken of zodanig te wijzigen dat ze niet meer zijn wat ze eerst waren. H.et houdt niet per sé in dat de staat geld geeft om ze te helpen onderhouden of restaureren. En u zult misschien vragen: wat is er nu zo bijzonder aan dit huis om het op de officiële monumentenlijst te zetten? Wel, de reden is, dat het een huis is van architekt Eduard van Steenbergen (18891952) uit Berchem, die in de tijd tussen de 2 oorlogen een der voornaamste architecten was van een stijl, die we de Nieuwe Zakelijkheid noemen, en daarom is dit huis de moeite van het beschermen waard. Kenmerkend voor dit huis is het typische baksteenparament, dwz het metselwerk van de 3 zichtbare gevels : de stenen verspringen met 114 boven elkaar en de korte, staande stootvoegen zijn anders gevoegd dan de lange platte lintvoegen; boven de raam- en deuropeningen is geen staande rollaag steen (op zijn kant staande) gemetst, maar de steenlagen lopen gewoon plat door. Verder is het platte dak en de halfronde uitbouw ook kenmerkend voor deze architect. Er zijn meerdere boeken geschreven over deze van Steenbergen, die een van de groten van zijn tijd was en in een van die boeken staat vermeld dat er boven de betonband boven de winkelraam een glas-in-loodwaaier is aangebracht, die hij 'een jeugdzonde van een gewestelijk kunstenaar' noemt 'die intussen oneindig veel heeft bijgeleerd'. Bedoeld is waarschijnlijk de glazenier Jan Huet.

VLAAMSE REGF. RI I"G

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING VAN MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN

DE VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER BUITENLANDSE HANDEL EN STAATSHERVORMING BESLUIT : Artikel 1.- Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 : Hoogstraten : Wortel 10.Wortel .dorp 5 : winkelhuis Horsten : bekend ten kadaster : Hoogstraten Sde afdeling, sectie D, perceelnummer 240 L, omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke, meer bepaald architecturale waarde als goed bewaard woon- winkelhuis naar ontwerp uit 1933 van E. Van Steenbergen geheel in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid, in deze landelijke dorpskom uitgevoerd in· kenmerkend baksteenparament. Artikel 2.- Met het oog op de bescherming zijn van toepassing: De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van de monumenten en de stads - en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994) ·

Brussel,

15 -03- 1995 De Vlaamse minister van Yerkeer, Buitenlandse Handel en Staat:ihervormlng, : - --~ - - --- ...

J. SAUWENS.

Wat eigenaardig is, is dat de gezusters Honorine en Louisa Horsten aan een architect ·van 't stad' ver-weg opdracht gaven een modem huis voor het dorp Wortel te ontwerpen, waarover toen zeker heel wat afgekletst zal zijn. Bovendien ontwierp de architect niet alleen de gevel en binnenmuren van het huis, maar ook nog de inrichting van de living en de meubelen! De inrichting van de living met haardpartij is practisch nog dezelfde als van het begin, maar

II

MINISïERI\: VAN DE VLAAMSE GEM.t:ENS.GHA? A .R.O.H. W. BML VOOR E~èi:OLUIDG!'J td:~-~;: ; ·_:~:;

1

I i

-~~

~

F. BRENDERS

39


WORTEL de meubelen van toen staan er niet meer in. Het is opmerkelijk dat de bewonderaars van Eduard Van Steenbergen erin geslaagd zijn, ruim 40 jaar na zijn dood, een hele reeks van 15 gebouwen van hem op de lijst van geklasseerde monumenten geplaatst te krijgen. - Waarvan Wortel er nu dus één rijk is. Wist u trouwens dat in heel onze grote fusie er niet meer dan 20 monumenten en landschappen geklasseerd zijn? Waaronder alleen al8 kerkgebouwen. We mogen er dus wel zuinig op zijn!•

Nieuwe asfaltlaag Op de Klinketstraat werden enkele weken geleden hele stukken wegdek, waar scheuren en verzakkingen opgetreden waren, afgeschraapt en opnieuw van vers asfalt voorzien. Alleen vroegen wij ons af: waarom tegelijk hier in het dorp ook niet? Want daar liet het wegdek ook wel wat te wensen over. Welnu, dat is dan gebeurd de week voor 14 oktober. Bravo voor Bruggen & Wegen! Was dat misschien om de massa fietsers van zaterdag 14 oktober, die van Merksplas Wortel zouden binnenrijden, goed te verwelkomen? Die kwamen demonstreren voor Fietspaden Nu: die zouden misschien hun FIETSPADEN kunnen vergeten en vragen om een GOED WEGDEK nu! In alle geval, we kunnen er weer even tegen en het verkeer kan weer gas geven in het dorp, al hadden wij liever een wegversmalling van 1,- m gezien bij de Boomkes, om het verkeer tot vertragen te dwingen. Verder is er over heel de lengte van het Poeleinde een serieuze asfaltlaag bijgelegd en dat is niet het werk van Br & W, maar van de gemeente. De weg schijnt er ook wat breder mee geworden te zijn: ik heb het niet nagemeten, maar het lijkt tenminste zo. Als de breder geworden randen nu maar stevig genoeg ondersteund zijn om het zware verkeer dat er overkomt te kunnen houden zonder dat de kant afbrokkelt.

Nieuwe verkeersborden bij T-kruisingen Sinds een paar weken zijn er hier binnen de bebouwde kom aan verschillendeT-kruisingen voorrangsbordjes B 17 geplaatst van het hierbij afgebeelde type: ze betekenen: u komt aan een kruising, waar men van iedere kant dezelfde rechten heeft. Dat wil dus zeggen: daar geldt 'voorrang van rechts', of: wat van rechts komt heeft voorrang. Voorrangsbord Gelijkwaardige kruising! Het is dus niet omdat u op het rechte stuk rijdt, waar een weg van rechts bijkomt, dat u voor-

40

rang hebt! Nee: als er van die rechterzijweg een wagen komt, heeft die voorrang op u! Gij moet stoppen en hem laten voorgaan, of hij nu linksaf of rechtsaf wil. Voor hém komt gij van zijn linkerkant en heeft hij voorrang op u. Wanneer die nieuwe borden er niet zouden staan, zou de voorrang van rechts even goed gelden: die borden veranderen dus niets aan de voorrangsregels, maar staan er ten overvloede om u er beter aan te laten denken, of om er u attent op te maken, dat hier voorrang van rechts geldt. De driehoeken staan er gewoonlijk bij 2 van de 3 richtingen (zie schema, voor richting C zijn ze minder nodig. Als ge dat eens goed bekijkt, zult ge zien dat wagen nr. 1, die van richting B komt, voorrang heeft op wagen 2, die van richting A komt. Als wagen 2 toch doorrijdt en op wagen 1 botst, is 2 helemaal in fout en moet hij voor de schade opdraaien. Het is maar dat u het weet! Wie van Caste!ré over de Beukendreef en de Grote Plaats naar de richting Merksplas rijdt (een veelgebruikte sluipweg!) komt binnen de bebouwde kom minstens 4 (vier) zijstraten aan zijn rechterkant tegen, waar hij dus logischerwijze op zou moeten letten wat daar uit komt en ook voorrang moet verlenen als daar iets uitkomt! (Bedoeld: Pater Declerckstraat, Kerkveld, Pastorijstraat en St. Janstraat) . Maar iedereen vliegt daar voorbij, alsof die straten niet bestaan. Wie durft er, als hij uit een van deze straten komt, voorrang nemen? De doorgaande automobilist denkt dat hij voorrang heeft en dus alles mag! Moeten er eerst doden vallen?- En wist u dat wij minstens 18 zulkeT-kruisingen hebben binnen onze agglomeratie, oostelijk van de Grote weg. Waar wij dus voorrang moeten laten aan alles wat van rechts komt. En lang niet aan al die kruisingen zijn de nieuwe verkeersdriehoeken geplaatst. Misschien hadden ze een maat groter mogen zijn, maar dan is de kans weer des te groter dat ze vandaag of morgen overhoop gereden worden, want al wat ergens langs de weg staat wordt vroeg of laat door dit lot getroffen.

Het Slot Zaterdag 25 november is er een hardcore-avond voorzien. Liefhebbers houden deze datum vrij in hun agenda. De niet-liefhebbers bestellen nu al oordopjes.

Garage Luc Ryvers

bvba

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie 136

HOOGSTRATEN ONTMOET CATALONIE

N IN CONCERT

PERCUSSIE/DANS ZATERDAG 28 OKTOBER ZAAL ST. CECILIA HOOGSTRATEN INKOM: 200,AANVANG: 21 U


WORTEL

25 jaar turnen van "den Bond" Eén van de aktiviteiten van de Worte/se afdeling van de Bond van Grote en van Jonge gezinnen is het turnen. Deze aktiviteit bestaat a/25 jaar en dat werd enkele dagen geleden (op 21 oktober) gevierd samen met de (nationale) viering van het 75-jarig bestaan van den Bond. Deze verjaardag werd in Wortel gevierd met een uitgebreidfeestprogramma in de zaal van de gemeentelijke basisschool. Er werd een muzikaal sprookje opgevoerd, er werden enkele sportieve Wortelaars gehuldigd, hetjaarprogramma '96 werd voorgesteld en doorlopend kon men o.a. kennismaken met de diverse aktiviteiten via een tentoonstelling en infofolders. Een verslag van de viering zelf vindt u in het volgend nummer van dit blad.

LASERSHOW - HOOGSTRATEN 12

Eén van de aktieve oudere leden van de turngroep is JeannekeDe Clerck. Als een vinnige oma draaft ze nog rondjes mee en doet ze de oefeningen met de andere turnsters die gemakkelijk haar dochters zouden kunnen zijn. Proficiat Jeanneke!

Fietspaden Nu Wat we er HIER van zagen Ik heb niet de pretentie een volledig verslag te geven van de 4e jaarlijkse actiedag van FIETSPADEN NU, in Hoogstraten, maar enkel een indruk te geven van wat er HIER passeerde. Wel, dat was geweldig, indrukwekkend! woorden schieten mij te kort. Toen wij goed halftwee naar de Boomkes gingen om te kijken en te supporteren, stond daar al een behoorlijk groepje Wortelnaren met fietsen te wachten om aan te sluiten bij het volk dat van Merksplas moest komen, maar toen even later de eerste autozwaailichten van de politieauto's vanuit Merksplas in de verte zichtbaar werden, kwam daar een massa fietsers achter waar het eind niet van te zien was zover we konden kijken! Ongelooflijk, maar waar! En toen ze aan de Boomkes begonnen voorbij te trekken, kwam er geen eind aan: 'Er kwamen er nog, en er kwamen er nog, en d'r kwamen en kwamen d'r nog' . De kop van die stoet moet allang voorbij de Ster geweest zijn toen de laatsten bij ons nog niet voorbij waren. En toen alleSpetsers voorbij waren sloot Wortel aan. Ik heb me laten vertellen dat de organisatoren van Merksplas een paar tellers gebruikt hebben, die 2300 man zouden geteld hebben, en Wortel300. Bravo in alle geval voor de geweldige organisatie van Merksplas, Goed vier uur ben ik terug gaan kijken, om die stoet nog eens te zien, want zoiets krijgt ge waarschijnlijk nooit meer te zien. De voorste politiewagen meldde dat hij hier 't monument al gepasseerd was en die van aan de staart waren nog niet aan de Ster! Een volgende keer moeten de organisatoren van de actiedag niet alleen VTM

ting van het fietspad langs de andere kant, dat in het verlengde van de Oude Weg over de gronden van de Kolonie naar de Lindendreef moet komen. Maar eigenlijk is het nieuwe fietspad voor twee richtingen te smal. Ik fiets zelf niet meer, maar ik zou er niet graag over naar Hoogstraten rijden als rond vier uur 's namiddags er hele volksstammen wielrijdende scholieren van Hoogstraten in onze richting fietsen. En tussen die huiswaartskerende scholieren zijn er dan nog verschillen den, die braaf het fietspad volgen tot aan de Klinketbrug en dan plots, vlak voor of na die brug, de weg oversteken om de Oude Weg in te rijden, zonder om te kijken ofte

en BRT en R-TV laten komen, maar ook een helikopter om zo'n volksverhuizing te filmen vanuit de lucht.

Hoe veilig is ons fietspad? Sinds eenjaar ligt er nu een mooi fietspad langs één kant van de weg tussen Wortel en de Lindendreef in Hoogstraten. Dit fietspad moet nu dienen voor fietsers in twee richtingen, in afwach-

Tel.: (03) 314.82.16

Woninginrichting

GEBR.LEVTEN

Fax: (03) 314.79.38

VnJheld167

Hoogstraten Te!efoon03/3 14 59 66

Buizeistraat 2a 2320 Hoogstraten

-Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

• • • • • • •

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken 43

41


WORTEL zien of er geen auto aankomt achter hen! Zoals vorige week donderdag 12 oktober Bert Donckers, die door een auto geschept werd. Zou er voor of voorbij de Klinketbrug niet een draadversperring gezet kunnen worden tussen fietspad en rijweg met een 'poortje' van ± 1 meter breed, zodat men wel kan oversteken maar niet zomaar de weg op kan zwieren zonder te stoppen of om te kijken. Dit zou de veiligheid kunnen verhogen. Als iemand een betere oplossing weet, ook goed. Maar hoe eerder het stuk fietspad langs de Kolonie aangelegd wordt, hoe liever. En dat men ook al maar denkt om er een fietstunneltje bij te maken onder de grote baan om de Lindendreef in te draaien.

Opbrengst Se Wortelfeesten Men deelde ons mee, dat de opbrengst van de 8e Wortelfeesten van 25 en 26 augustus ll. de lieve som bedraagt van 200.000 fr., zegge en schrij ve: tweehonderd duizend frank. Het gaat elkjaar in stijgende lijn. Acht jaar geleden zat de opbrengst nog niet aan de helft van dit jaar. Het goede doel was de KLJ. We hopen dat ze het goed zullen gebruiken.

KAV opent werkjaar... ... met een 'praatcafé', om eens wat anders te doen. Het was op woensdag 27 september. Al van in de namiddag werd er met ' vrouw' en macht gewerkt om de zaal om te toveren tot een gezellig café met een speciaal hoekje, met de aandacht op 75 jaar KA V (landelijk), en stoute schoenen, die ook letterlijk aanwezig waren (het motto voor dit jaar). Even over half acht mochten de eerste gasten reeds begroet worden en tegen 8 uur waren de voorziene plaatsen bezet. De hele avond kon er geknabbeld worden

N.V. GARAGE VAN USSEL

[gJ

van groentjes met dipsaus, en vooral kon er gepraat en gekletst worden over van alles en nog wat. Er werd ook een overzicht gegeven van 75 jaar KAV, waarna belegde broodjes en een ijsje. Ondertussen werden we toch even gestoord door enkele dames(?) (zie foto) die zo maar binnenvielen en ons op een plezante manier het jaarprogramma kwamen voorstellen. De tijd vlóóg voorbij en voor we het beseften was het reeds 11 uur geworden. Het deed deugd zo eens een avond uit te zijn en tijd te hebben om bij te praten. Tot een volgende keer. (jm)

HONDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

sa

Tweewieler Racing Center

D. VERHEVEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen Snelheidsovertredingen

DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 13

42

Al enkele jaren staan deze borden bij de inkom van onze dorpskommen, als een soort verwelkoming voor wie er bij ons binnenkomt, en als een soort waarschuwing om niet te gek te rijden. Dat de politiemensen in de verloftijd niet altijd tijd hebben om zich met de normale snelheids-

duivels te bemoeien kan ik nog begrijpen. Maar nu staan de borden er al zowat 4 =vier maanden bij voor Piet Snot: ze hebben letterlijk niets meer te zeggen en hebben dan ook geen enkel effect om de chauffeurs tot inhouden te dwingen. Ze geven ons de indruk dat de politie ferm slaapt. Laat ze het tegendeel bewijzen a.u.b .•


Het monument van Taeymans In de Gelmeistraat staat een oud schoolgebouw dat er al enkele jaren een beetje doelloos staat te verkommeren, door iedereen vergeten en genegeerd. Het trekt nauwelijks de aandacht van de voorbijgangers en van de mensen die op de bus wachten aan de halte voor het gebouw. In de buurt wringen allerlei prestigieuze bouwsels zich uit de bodem en ze overschaduwen dit charmante oudje. Nochtans was dit oude gebouw in zijn tijd ook een indrukwekkend prestigeproject. In de volgende kolommen is het levensverhaal beschreven van dit 120 jaar oude gebouw.

1875: een nieuw schoolgebouw voor Hoogstraten De grond waar het gebouw nu op staat was tot in 1875 eigendom van de Kerkfabriek van de Begijnhofkerk. In dat jaar verkocht deze de grond aan de gemeente voor de som van 4.000 frank. Dit kwam goed uit voor de gemeente want er was dringend behoefte aan een nieuw gebouw voor de gemeentelijke jongensschool. Men kocht nog een aangrenzend perceel bij (dit perceel kostte ook 4.000 fr) zodat er ook ruimte zou zijn voor een nieuw Vredegerechtsgebouw. De Hoogstraatse vrederechter heeft eeuwenlang in het stadhuis gezeteld, maar vanaf 1860 had het Vredegerecht zijn intrek genomen in de Latijnse School. In die jaren maakten de mensen echter steeds meer gebruik van het Vredegerecht en men klaagde er over dat men zich steeds meer over het kerkhof moest begeven. Er zou dus een nieuw gerechtsgebouw en een nieuw schoolgebouw komen. De pas aangekochte gronden aan de Gelmeistraat zouden plaats maken voor één complex van gebouwen. In 1875 gaf de gemeente de heer Pieter Jozef Taeymans, provinciaal architect, opdracht tot het maken van de plannen. Die besloot om er in één moeite door ook een onderwijzerswoning bij te bouwen. (Dit werd het gebouw waar tot voor kort het postkantoor gevestigd was .) Taeymans ontwierp een prachtig gebouw. De voorgevel heeft een bijzonder evenwichtige, symmetrische opbouw, maar de eentonigheid wordt handig vermeden door de horizontale witte speklagen en de diepteverschillen in de gevel. Bovendien zorgen ook de witte halve rondbogen boven de ramen op het gelijkvloers voor een contrastrijk geheel. Dezelfde witte steen werd ook gebruikt om de verluchtingsroosters af te werken met ruitvormige omlijstingen. Binnen in het schoolgebouw herkennen we dezelfde klassieke en toch karaktervolle stijl. Het licht valt binnen door metershoge houten ramen in de lange, hoge gangen waar het weerkaatst wordt door de sobere zwartwitte tegels die door het geschuifel van legers scholieren zwartgeel zijn beginnen te glimmen. Zo zijn ook de diep uitgesleten, brede treden van de majestueuze centrale trap stille getuigen van een eeuw schoolleven. De traphal vormt een uitsprong in de achtergevel, hetgeen deze een opwindende lijn meegeeft. Het is dezelfde truuk als degene waarmee hij het gevelvlak aan de voorkant voorzien heeft. De traphal heeft bovendien een opmerkelijk groot raam met een rondboog bovenaan. Dit herhaalt de vorm van de ramen op de benedenverdieping. De binnenkant van het schoolgebouw straalt rust en gezag uit. De strakke lijnen van de school worden in het gerechtsgebouw vervangen door speelsere, ronde vormen. De kamer-

indeling is hier minder symmetrisch. Een houten wenteltrap brengt je bij de rechtszaal, die voorzien is van een koepelvormig plafond . Rondom de rechtszaal liggen enkele kleine kamertjes gegroepeerd. De rechtszaal werd in 1881 in gebruik genomen en heeft als dusdanig gediend tot in 1970. Toen werd het vredegerecht overgeplaatst naar Turnhout. Het gebouw in de Gelmeistraat is niet het enige werk van Taeymans in Hoogstraten. Ook het ontwerp van het huidige internaatsgebouw van het Klein Seminarie (aan de zuidkant) is van zijn hand. Men ziet trouwens onmiddellijk de gelijkenis . Ook hier valt het gebruik van witte speklagen op. Verder heeft Taeymans nog renovatiewerken uitgevoerd aan het Rijkswachtsgebouw, het Spijker en het stadhuis .

Eerst jongens, dan meisjes Het gebouw heeft een gevarieerde geschiedenis achter de rug. Het begon in 1877 als een zogenaamde aangenomen jongensschool. De hoofdonderwijzer heette toen Constant Mercelis . Hij was het waarschijnlijk die de 'onderwijzerswoon' betrok, rechts van de school. Enkelejaren later kreeg de school het statuut van een gemeentejongensschooL Het was een lagere school en ze was behoorlijk druk bezocht: in 1904 telde de school 205 leerlingen. Rond de eeuwwisseling was ook Loctewijk de Coninck onderwijzer in deze school. Op het einde van de eerste wereldoorlog, in 1918, werden er vluchtelingen van Valenciennes ondergebracht in het gebouw . In de naoorlogse jaren steeg het leerlingenaantal verder en men kreeg te kampen met een gebrek aan klaslokalen. In 1933 besloot de toenmalige hoofdonderwijzer, Meester Mollekens, om de gemeentelijke jongensschool over te plaatsen naar een nieuw gebouw in de Karel Boomstraat (Deze gemeenteschool werd later gemengd. Zo'n tien jaar geleden is ze verhuisd naar de Gravin Elisabethlaan.). Het gebouw in de Gelmeistraat herbergde vanaf 1933 de gemeentelijke meisjesschool die voordien in de gebouwen van het Spijker gevestigd was. Vanaf dat jaar waren het dus meisjes die de arduinen trap verder uitsleten . Het is ook uit die tijd dathet opschrift 'Meisjesschool' dateert, dat we nu nog boven in de voorgevel kunnen aflezen. In de oorlogsjaren legden de bezetters beslag op de meisjesschool en in oktober 1944 kreeg het gebouw zwaar te verduren onder de beschietingen van de legers . Ook de dynamitering van de grote toren op 23 oktober, bracht zware schade toe. Bovendien werd het gebouw ook nog eens geraakt door een V 1 bom. De schade werd toen geraamd op 270.595 franken en 40 centiemen. Dit bedrag werd in rekening gebracht als oorlogsschade. De herstellingen hebben geduurd tot halverwege de jaren 50.

Voor een meisjesschool bleek het gebouw een beetje te groot te zijn. Men gebruikte maar vier van de vijf klaslokalen, en later nog maar drie . In 1977 waren er nog maar een veertigtal meisjes die er school liepen.

De droom van Joz Adams In 1970 verliet het Vredegerecht het gebouw en toen in 1977 de gemeentelijke jongens- en meisjesscholen fusionneerden, bleef het gebouw leeg achter. Maar er werden ambitieuze plannen gesmeed en sommigen zagen in hun verbeelding reeds een luisterrijke toekomst voor Taeymans' monument: Het zou namelijk een elegante oplossing bieden voor de plaatsproblemen van het IKO. (Het Instituut voor Kreatieve Opvoeding was toen gevestigd in de Karel Boomstraat, in de gebouwen van de vakschool) . Directeur J oz Adams voorzag een grote rol voor het gebouw in de Gelmeistraat en maakte gewag van een centrum voor culturele uitstraling over de ganse Noorderkempen. In het verzoekschrift dat hij tot de gemeente richtte om de voormalige meisjesschool aan te passen aan de noodwendigheden van het IKO, blijkt duidelijk zijn liefde voor het gebouw. Hij plande ook om een park aan te leggen achter het gebouw, waar men dan beeldhouwwerken van eigen makelij in zou kunnen plaatsen. Hij beëindigde zijn pleidooi met de volgende woorden: '.. .wij verzoeken dan ook beleefd aan de vroede gemeentevaderen van de huidige fusiegemeente Hoogstraten om aan deIKOde materiële mogelijkheden te bieden om uit te groeien tot een kunstakademie, de Noorderkempen en Hoogstraten waardig '. Joz Adams heeft de vroede gemeentevaderen overtuigd. In 1978 werd het gebouw in de Gelmeistraat een akademiegebouw. Velen die er teken- of schilderles gevolgd hebben zullen zich deze tijden nog wel herinneren: de hoge ramen, de hoge plafonds (die bijzonder handig waren voor de schilderezels), de geur van olieverf en koffie, de schildershemden aan de kapstokjes in de gangen, de rommelige klassen .. . Het was een mooie tijd voor het gebouw. Er kwam echter vlug een eind aan. Nauwelijks achtjaar later was men de sentimentaliteit van de voormalige directeur vergeten. Onder het

43


MONUMENT

ingang bibliotheek

dienstingang bib

f inkom muziekschool

'De voorgevel, zoals hij door Taeymans ontworpen is. Tien jaar geleden wou men hier de muziekschool en de bibliotheek in huisvesten.' bestuur van de nieuwe directeur besloot men het IKO te verhuizen naar de oude KELA gebouwen, rechts achter de kerk. 'Plaatsgebrek', zo luidde het ook deze keer. In 1987 stond het gebouw van Taeymans weer leeg.

Een bibliotheek misschien? De leegstand van dit prachtige oude gebouw bracht ook nu weer enkele mensen op ideeën. In 1984 was gebleken dat de Hoogstmatse openbare bibliotheek in de Karel Boomstraat ruimte tekort kwam. Zo vond men weer een geweldig toekomstperspectief voor het honderdjarige gebouw: het zou een prachtige bibliotheek kunnen worden en de vleugel van het Vredegerecht zou zich uitstekend lenen tot muziekschool! Net zoals in 1978 werd ook deze keer weer heftig gepland en getekend. Men zou een gedeelte bijbouwen, rechts achteraan, om zo een ruime leeszaal te krijgen. De plannenmakers kregen de overheid overtuigd: in 1985 besliste de gemeenteraad om goedkeuring te verlenen aan het bouwprogramma en de plannen tot het verbouwen van de voormalige IKO-gebouwen ten voordele van de publieke openbare bibliotheek.

Maar, helaas, de bibliotheekplannen werden nog vlugger opgeborgen dan de tekenschoolplannen. Er waren enkele praktische bezwaren: in een bibliotheek heeft men best één grote, overzienbare ruimte en dat laat de klaslokalenstruktuur van dit gebouw niet toe. Dit probleem was eigenlijk toch al verholpen want men was het er reeds over eens geraakt dat men met extra ramen een overzienbare bibliotheekruimte zou kunnen maken. Misschien zijn de plannen dan niet doorgegaan omdat enkele machtige mensen ze tegenwerkten? Het is in elk geval wel zo dat men in die dagen meer en meer ging voelen voor een gemakkelijke, praktische nieuwbouw. Hoedanook, het reeds goedgekeurde project werd terug in de ijskast gelegd. Bovendien had men al een voorlopige oplossing gevonden voor het plaatsprobleem van de bib: in het gebouw in de Karel Boomstraat werd een extra lokaal in gebruik genomen (het voormalige stookhok).

De projectontwikkelaars maken plannen... De geloofsovertuiging 'Nieuw is veel beter' won weer terrein en als er al eens een sentimentalist er aan herinnerde dat men het

gebouw van Taeymans zou restaureren om er de bib in onder te brengen, dan werd zijn stem moeiteloos in de kiem gesmoord door de machtige verdedigers van de nieuwbouw. Zo koos men uiteindelijk toch nog voor een praktisch, nieuw gebouw om de bibliotheek in te huisvesten. En het werd weer een oogverblindend prestigeproject dat in de Lindendreef staat te schreeuwen om de aandacht van de voorbijganger. Het nagelnieuwe gebouw getuigt overigens van een gebrek aan respect voor het ondertussen 120 jaar oude gebouw van Taeymans: voor de nieuwe mastodont werd de oude speelkoer half opgebroken. Het oude gebouw heeft blijkbaar afgedaan. Enkele jaren geleden werd trouwens besloten om het gebouw, samen met het voormalige postkantoor, te verkopen voor twaalf miljoen; een weggeefprijs, want de bouwgrond alleen is al meer waard. Een vreemde beslissing, te meer omdat het gebouw helemaal niet zo'n krot is als sommigen beweren: de basisconstructie is nog even gezond en sterk als toen het gebouwd werd en het dak is nog maar pas volledig vernieuwd. Zo'n prijs was misschien bedoeld om een projectontwikkelaar te lokken die de gemeente van dit blok aan haar been zou verlossen. Gelukkig is dit niet gebeurd want in dat geval zou er van

~---------- -----------------~-,

PAUL VOKSSELMANS HOOGSTRAAlS UITLAAT BANDEN SERVICE BANDEN- VELGEN- UITLATEN SCHOKDEMPERS - .TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING

HINNENBOOMSTRAAT.

Binnenboomstraat 2320 Hoogstraten- Tel.: 03/314 8157

L-----------------------------~

44


MONUMENT restauratie geen sprake zijn geweest. Neen, men zou er korte metten mee gemaakt hebben en het 'ouwe krot' zou nu al niet meer bestaan hebben. (U gelooft me niet? Wijs me dan maar eens waar de befaamde Latijnse School van Hoogstraten staat.) Eenmaal het oude gebouw weggeruimd, kan de projectontwikkelaar zijn fantasie botvieren en met een of ander groots, modern gebouw proberen te concurreren met de hele resem grootse, moderne gebouwen die we nu in Hoogstraten gadeslaan. Er zijn vast al architecten geweest die hoogdravende plannen hadden voor deze percelen. Wat dacht u bijvoorbeeld van een gigantische winkelgalerij die de Gelmetstraat met de Lindendreef verbindt?

Een uniek restauratieproject Gelukkig schijnt het tij gekeerd, want het is nog steeds niet verkocht, hoewel men dat al twee jaar geléden plande. Misschien heeft het oude monument dan toch nog het hart van een van onze beleidsmensen veroverd? Men weet voor-

li<l_:"ttv~

/-.IWi:>é!Vl'{?E:t:J

lopig niet hoe men verder moet met het gebouw en er worden allerlei voorlopige bestemmingen aan gegeven. Zo doet het gebouw de laatste jaren dienst als onderkomen voor de RodeKruis-afdeling van Hoogstraten en ook het Deeltijds Onderwijs gebruikt hier enkele klaslokalen. Maar een echte volwaardige bestemming voor het gebouw, die laat nog op zich wachten. Het lijkt erop dat men het gebouw liever kwijt dan rijk is. Er zijn nochtans al enkele mooie initiatieven geopperd. Zo zou men er een soort cultureel jongerencentrum in onder kunnen brengen, met vergader- en tentoonstellingslokalen. Er zou ook een lokaal gebruikt kunnen worden voor een informatie- en adviescentrum voor jongeren. Of het zou ook weer een schoolgebouw kunnen worden natuurlijk. Zo heeft de VITO zich al kandidaat gesteld om het gebouw te kopen. Dat zou nog niet zo slecht zijn: het is immers al in klaslokalen verdeeld en deze jongens kunnen het gebouw ook goedkoop en goed restaureren. Maar al deze mooie ideeën vinden blijkbaar geen gehoor. Enkele mensen blijven waarschijnlijk aandringen op afbraak. Het is in

elk geval zo dat tot op heden elk initiatief voor renovatie in de kiem gesmoord werd en men speelt nog steeds met de idee om het hele boeltje aan een projectontwikkelaar te verkopen. Waarom toch zo weinig respect voor dit unieke monument? Bedenk eens hoe mooi dit gebouw zal schitteren na een fikse schilderbeurt en een gevelreiniging! Met zo'n pronkstuk zou onze stad kunnen uitpakken en tonen dat ze naast een hele reeks glimmend nieuwe openbare gebouwen (bibliotheek, administratief centrum, postkantoor, de Domus Flandria-blokken ... ) ook nog mooie historische monumenten heeft. Achteraan zou men trouwens nog een fraai plein of tuintje kunnen ontwerpen dat dit gebouw verbindt met de nieuwe bibliotheek. Op het begijnhof is gebleken hoe mooi we ons cultuurpatrimonium in ere kunnen herstellen als we echt willen. Waarom zouden we ook hier geen prachtig restauratieproject van maken? Dat zou onze stad pas verfraaien! Dit monument van Taeymans verdient het niet om nog langer verwaarloosd te worden!•

-

Enkele voorstellen ten tijde van de IKO-projekten

I

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

aup1ng 41

45


m

L!0

..,.... .44 ...,.... .( )'~·

..>-

'

I SPORTI

-~~A._

tf

)'~

V.. .44 ...,.... .(

)'~·

..>-

'

FC Meer loochent ambities niet Ook de derde kompetitiewedstrijd werd een succes voor de Meerse jongens over de ganse lijn. SK Donk kwam wel eerst op voorsprong en behield die ook tot na de rust. Een pepmiddel in de kleedkamer? Meer schoot alleszins wakker en knalde vijfkeer op rij raak. Eindstand 51! Doelpunten scoren leek vanzelf te gaan in de voorbije matchen en daarom werd de verplaatsing naar Heibosmet een gerust gemoed aangevat en niet te hoog ingeschat. De huid van de beer echter niet verkopen vooraleer hij geschoten is! Met 3-1 ging Meer de boot in en stond het terug met beide voeten heel vast op de grond. Meer-kermis! Op naarSt.-Jozefwaar heel wat toeschouwers waren komen opdagen voor dit belangrijke treffen. Het werd daarbij ook een spannende partij die aan de rust nog alle kanten uit kon, 0-0! Nadien toonden de bezoekers hun konditie en overklasten de thuisploeg met twee fraaie doelpunten, 0-2. En maar feest vieren ... ... tot aan de nakermis om FC Merksem met open armen te ontvangen. De bezoekers wisten welk vlees ze binnen de Meerse muren te bekampen hadden en hun wilskracht werd na twintig minuten beloond met een mooie treffer. Meer dus weer op achterstand en dat betekende een zweepslag tegen de kuiten, maar daarvoor moest weer de 2de time worden afgewacht. En Meer deed het weer en zelfs vier maal! Eindstand 4-1! Programma zondag 5 november: 14.30 FC Meer- Olympic zondag 12 november: 14.30 uur Bezemheide- FC Meer zondag 19 november : 14.30 uur: FC Meer- Luchtbalboys zondag 26 november: 14.30 uur Mariaburg - FC Meer•

KFCMEERLE Op 24 september vertrok KFC Meerle met de rode lantaarn naar Achterbroek De wedstrijd verliep gelijkopgaand voor beide ploegen, toch was het Verachtert van Meerle die in de 40e minuut na een hoekschop van Klijs de 0-1 liet aantekenen. Eén minuut later maakte Achterbroek al gelijk: 1-1. Na de koffie kreeg Meerle nog een prachtkans langs Van Ba vel die alleen voor de doelman kwam maar een huis overschoot. Ook enkele door Klijs getrapte vrije trappen troffen geen doel. Hoewel Achterbroek wegens twee keer rood tot 9 man herleid werd, kon Meerle niet meer scoren : 1-1 de eindstand.

KFC Meer: Jeugdvoetbalploegen in het nieuw dankzij de sponsors.

46

De derby Meerie-Wortel was een wedstrijd waar met spanning naar uitgezien werd. Het was een sterk Meerle dat de wedstrijd domineerde, Wortelliet toch in de 35e minuut het


SPORT eerste doelpunt optekenen. Tijd voor trainer Staf om zijn mannen wat op te peppen. In de 2e helft kwam Wortel nauwelijks in de buurt van het Meertese doel, toch lukte het in de 80e minuut de o-2 op het bord te brengen. Nick Mertens kon in de laatste minuut voor Meerle de eer redden. 'Om moedeloos van te worden', aldus trainer Staf. Het tij zal toch wel eens keren zeker. De wedstrijd op Loenhout kende een mooie start. Reeds in de 88e minuut kwam Meerle op voorsprong met een doelpunt van Marco Klijs. Goed vijf minuten later maakte Loenhout al ge lijk. Het werd een spannende match en met een prachtig afstandsschot lukte WiJfried Pauwels de 1-2. Net voor de rust moest Loenhout met 10 verder wegens een rode kaart, toch slaagde het er nog in om op slag van rust de gelijkmaker aan te tekenen . In de 2e helft zagen we een sterk Meerle dat in de 82e minuut de overwinningsgoalliet opteke nen, weer door Pauwels. De eerste overwinning voor Meerle en reden voor een klein feestje. Op 15 oktober ontving Meerle Zandvliet. Meerle kende veel pech, al na een kwartier verloor het hun kapitein WiJfried Pauwels wegens een kwetsuur en moest men ook nog de bezoekers op voorsprong laten komen. Meerle reageerde sterk en kon al na 2 minuten via Dirk Van Bavel de stand in evenwicht brengen. Na de rust was het weer Zanvliet dat voor kwam, maar weer Dirk Van Bavel bracht Meerle langszij. Ondanks het uitvallen van Ad Grammens was het toch Meerle dat de volle

Duiveltjes van Meerle De duiveltjes A moesten in één week tijd twee toernooien afwerken, in Wortel en in Minderhout. Ze wonnen ze beide. Vlnr. boven afgevaardigde HermanMartens, felle De Roover, FrankHendrickx, Steven Vermeiren, Koen Van Bavel en trainer los Lachten. Onder : Joeri Herrijgers, Ranil Van Gaste!, Glen Van Den Ouweland, Stef Rombouts en Ruud Lachten. winst pakte. Marco Klijs zette drie man in de wind en bracht de 3-2 eindstand ophet bord. Blijkbaar toch beterschap voor Meerle. Wedstrijden voor november

05.11.95 12.11.95 Heide 19.11.95 26.11 .95

om 14.30 uur- Kalmthout- Meerle om 14.30 uur- Meerle- Maria Ter om 14.30 uur- Kaart- Meerle om 14.30 uur- Meerle- Gooreind

VEGEN MET LUCHT

\IEf\ZEKEfl\\\\GE\\\ STIHL bladblazers. De efficiënte manier om bladeren, papier en afval weg te blazen. Met een krachtige luchtstroom van 73 of 80 m/s. Vermogen 2,0 ·2,5 kW (2,7 - 3,4 pk). Om te bouwen tot rugnevelspuit Twaalf maanden garantie !

ST/HL®

SP~f\B~\\\\( LEN\\\\GE\\\

.J.STOFFELS·PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 03/314.47.15 Wij geven u graag advies !

137

47


SPORT

Nieuwe start voor HVV Na een ronduit rampzalige septembermaand - 4 punten uit 5 wedstrijden- werd tegen Dessel het dieptepunt bereikt. 5-0 zijn keiharde cijfers en dat ziet men bij roodwit ook wel. Er zijn natuurlijk een hele reeks verzachtende omstandigheden o.a. Nico Van der Goten die de voorbereiding volledig heeft gemist, de operatie van Gabriëls die nog geen minuut op het terrein stond en Gi Sterkens, die wegens kwetsuur amper aan spelen toekwam. Daarbij kwam nog het feit dat enkele jongens het vertrouwen verloren en daarom ging HVV op zoek naar iemand die voldoende ervaring had om de situatie te helpen keren. In de persoon van Danny Schrijvers, 2 seizoenen aan de slag bij KFC Tielen en in een vroeger voetballeven lid van de A-kern van NAC Breda, denkt men de man in kwestie te hebben gevonden. Intussen heeft HVV door een 2-0 overwinning tegen SV Mol het treintje al min of meer weer op de rails gekregen en met 3 punten bij winst gaat het snel, bergaf, doch ook bergop. Binnen een maand in de middenmoot en rond Kerstmisweerinde eerste vijf.. . of is dit te hoog gegrepen voor HVV. Programma 28 oktober: 20.00 uur HVV- Eupen

5 november: 15.00 uur Verviers- HVV 11 november: 20.00 uur HVV- Tienen 19 november: 15.00 uur Poederlee- HVV 25 november: 20.00 uur HVV - Herentais

Minderhout VV: tranen met tuiten Als trainer zou je voor minder je haren uit het hoofd rukken als je ploeg maar niet tot redelijke resultaten te bewegen is. Niets aan te doen, iedereen doet ongetwijfeld zijn best maar als de punten het laten afweten knaagt toch de twijfel langs alle kanten, zowel bij spelers, trainer, bestuur en supporters. 'k Kan me onmogelijk herinneren dat MVV in zijn 25-jarig bestaan met zo'n erbarmelijke start geconfronteerd geweest is, buiten de startperiode in de jaren '70 natuurlijk! Kom op Minderhout VV! Eventjes de prestaties van de laatste weken overlopen! Merksem kwam op bezoek en reeds bij de rust telden de Antwerpenaren een 0-2 voorsprong

Nat. res. 28 oktober: 14.00 uur Eupen- HVV 3 november: 20.00 uur HVV- Verviers 10 november: 20.00 uur Tienen- HVV 17 november: 20.00 uur HVV - Poederlee 25 november: 15.00 uur Herentais- HVV•

VLOEREN EN WANDTEGELS BOUWMATERIALEN .

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 03/3146250

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

31A

autobanden

De vakfotograaf maakt er meer werk van

* reparaties

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

* depannage

· * merkbanden 35

48

* occassiebanden

Gammel 2- 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 I 314.63.05


SPORT

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Lod. De Konincklaan 361 - HOOGSTRATEN Tel. 03/314 51 n OPENBARE VERKOPING VAN GOEDGELEGEN WOONHUIS met TUIN te HOOGSTRATEN/MEER FRANKENBERG 10 Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal ZONDER INZETPREMIE, ten overstaan van de Vrederechter van het 2de kanton Turnhout, openbaar verkopen:

ZEER GOED GELEGEN WOONHUIS MET TUIN te Hoogstraten/MEER, Frankenberg 10, groot volgens meting 1053m 2 . Ingedeeld als volgt: - Gelijkvloers: 3 plaatsen, keuken, achterkeuken, bergplaatsen, opkamer; - zolder en kelder - in de tuin : verschillende bergplaatsen

Tuinontwerp Tilburgs ... .•.de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Lod. de Konincklaa~318 2320 Hoogstraten Tel/Fax: 03/314.23.53 .

.

. . .. . .

. «Ja

Kadastraal inkomen 9480 Eigendom beschikt cv met gaskachel (gastank) Aansluiting mogelijk op waterleiding en aardgas.

Bezichtiging: zaterdag van 14 tot 16 uur. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten.

BEGRAFENISSEN

JORIS

Zitdagen: - Toewijzing op dinsdag 7 november 1995 om 15.30 uur in Café De Eiken, John Lijsenstraat 36 te Hoogstraten/Meer. Plans en inlichtingen te bekomen bij de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt

OPENBARE VERKOPING van GOED GELEGEN BURGERSWONING met TUIN te HOOGSTRATEN/MINDERHOUT, MINDERHOUTDORP 34 palende aan de Witherenweg

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

19

Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

ZEER GOED GELEGEN BURGERSWONING MET TUIN TE HOOGSTRATENt MINDERHOUT, Minderhoutdorp 34, groot 707 m2 ; palende aan de Witherenweg . Indeling: voorkamer, zitplaats, keuken, achterkeuken, badkamer, 2 slaapkamers, badkamertje, bergplaatsen, kelder en zolder. Verwarming met aardgas (kachels niet inbegrepen) Verder telefoon, electriciteit, Pidpa. Kadastraal inkomen 18.260 F. Bezichtiging elke zaterdag van 14 tot 16 uur. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten.

Zitdag: Toewijzing op maandag 6 november 1995 om 16.30 uur in de Parochiezaal, Koestraat te Minderhout Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt

L.JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

49


SPORT die volledig verdiend mocht genoemd worden. Na de rust kwam MVV wel, men wilde het lot alleszins forceren, maar de weg naar het doel lijkt momenteel met heel stekelige doornen bezaaid te zijn voor groen-wit. De stand bleef ongewijzigd. Zou Berendrecht het onderspit delven aan de Hoge Weg? Hoop sloop alleszins in de thuisrangen toen Kurt Vermeiren een vrijschop in doel kon verlengen, 1-0! Nog creëerde men kansen maar het waren de bezoekers die via een geharrewar gelijkstelden nog voor de rust. Zou het eerste puntje behaald worden? Niets daarvan? De polderjongens ploegden nog tweemaal door de lokale defensie en daarmee was de kous af, 1-3! Op Maccabi, de leider in de reeks, had men zeker geen hoop gesteld om punten te vergaren. MVV kon de schade tot 1-0 beperken bij de rust, maar nadien rolde er een echte platwals over al wat Minderhouts was en 5-0 mag dan ook een flinke afstraffing genoemd worden. Olympic Essen kwam op bezoek en MVV mocht een volgende nederlaag incasseren. De gasten liepen uit tot 0-3. Hieruit putten de gastheren toch enige moed en Ronny Bolckmans en Dirk Goetschalckx konden toch nog milderen tot 2-3, maar daar bleef het dan ook weer bij. Wedstrijden zondag 5 november: 14.30 uur Minderhout VV- Mariaburg zondag 12 november: 14.30 uur Stabroek- Minderhout VV zondag 19 november: 14.30 uur Minderhout VV- SSA Antwerpen zondag 26 november: 14.30 uur Borsbeek- Minderhout VV•

V.N.A. Wortel 's Gravenwezel kwam in Wortel al na 30 seconden op voorsprong via een kopbaldoelpunt na hoekschop. De blauw-witten waren hierdoor aangeslagen. Gelukkig konden ze zich halverwege de eerste helft herpakken en in de tweede helft kon Jimmy Quirijnen verdiend gelijk maken(l-1). In Meerle ging de thuisploeg het best van start, maar was onmondig voor doel. In een geharwar kon Dirk Gysels de score openen. In de tweede helft maakte opportunist Jimmy Quirijnen tussen een drietal spelers een onmogelijk doel· punt. Meerle, dat niet verdiende te verliezen, kon de laatste minuut nog de eer redden (1-2). Daarna kregen we leider Brasschaat met nog het maximum van de punten op bezoek. Dankzij kranig verweer en een zeer secure doelman Dominique Bevers bleven de blauw-witten overeind. Wanneer dan Dré Snoeys, na weken afwezigheid, in het veld kwam, werd Wortel gevaarlijk en na een knappe solo van Dré Snoeys opende Jimmy Quirijnen de score. Brasschaat ging dan volop op zoek achter de gelijkmaker en lukte daarin in de 95ste minuut (1-1) . Een gelijkmaker, die de leiders wel verdienden. In Achterbroek liep Wortel vlug uit tot 0-2 via doelpunten van Quirijnen en Snoeys. De thuisploeg kwamen vlak na de rust via een afstandschot terug op 1-2, maar was daarna nog weinig gevaarlijk en wettigde zeker niet haar tweede plaats in de rangschikking. V.N.A. is nu opgeschoven tot halverwege de rangschikking maar uitgezonderd Brasschaat (19 punten) en Brecht (2 punten) is er zeer weinig verschil.

De wedstrijden zondag 5 november: 14.30 uur Zandvliet- VNA

12 november: 14.30 uur VNA- Brecht 19 november: 14.30 uur Schilde- VNA 26 november: 14.30 uur VNA - Kalmthout

AV Noorderkempen Veldloop Zaterdag 4 november organiseert Atletiek Vereniging Noorderkempen voor de 7e maal haar jaarlijkse veldloop en dit weer op de terreinen van de HVV -jeugd en het Klein Seminarie te Hoogstraten. Iedereen kan deelnemen en er zijn reeksen voorzien voor elke leeftijd (te beginnen vanaf geboortejaar 1989). De deelname is gratis voor AVVV-leden en niet-leden betalen 100 fr.! Veellopers worden er verwacht vergezeld van een hele schare supporters . De inkom is gratis en de omloop is te bereiken via de Katelijnestraat. •

LAURVSSEN ELECTRONICS B.V.B.A.

~

Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten

INTERIEURADVIES &UITVOERING

DECORATIE RESTAURATIE Raamgarnering Vloerbekleding Schilderwerken G

H. Bioedloon 277-279 - 2320 Hoogstraten

T

huy

Tel . 03/314 52 78 ·Fox 03/314 88 02 22a

50

E

T

H

E

B

E

S

T


SPORT

Volleybalclub 'de Gelmers' Zoals verwacht deden onze Darnes 1 het in de eerste weken beter in 1e provinciale dan hun mannelijke collega's in 2e provinciale. Na vlotte winst thuis tegen Jong Edegem (3-0) en op Boechout (1-3), moesten onze darnes hun meerdere erkennen in het veel rijpere Mortsel. Door constante opslagdruk van Mortsel, verloren onze meisjes in de receptie de kans om degelijke aanvallen op te zetten en de verdediging van Mortsel te verschalken. Desondanks behoorde zelfs een tie-break tot de mogelijkheden, maar de scheidsrechter oordeelde er in de 2e set anders over (onze darnes kregen toen 4 setballen). Met 11-15, 14-16, 15-6 en 4-15 kon Mortsel de buit mee naar Mortsel nemen. Met deze nederlaag werden onze darnes meteen verwittigd dat 1e provinciale een totale inzet vraagt gedurende de hele match en tegen elke tegenstrever. Mits een geconcentreerde inspanning van allen wordt deze ploeg zeker een goede 'middenmoter', die af en toe voor verrassingen kan zorgen. Na een pijnlijke thuisnederlaag van onze Heren 1 tegen Jong Edegem met 1-3 (vorig jaar werd diezelfde ploeg nog van het kastje naar de muur gespeeld) werd de trainersknoop definitief doorgehakt: Wim Van Tornhout zal voor de rest van het seizoen onze heren provinciaal trainen en coachen. Tegen titelkandidaat Sint-Janskring op de 2e speeldag werd weliswaar met 3-0 verloren maar setwinst in de 1e set zat er reeds in, en dit door de sterke mentale inzet van iedere speler. Sommigen koesterden daarom winstkansen op de volgende thuiswedstrijd tegen Amigos uit Zoersel. Deze sterke ploeg, nog versterkt met enkele recente aanwinsten uit Landelijke, was echter ook reeds met 2 nederlagen aan deze kompetitie begonnen, en plooiden zich extra dubbel om onze Gelrners een hak te zetten. Vooral in de eerste twee sets lieten onze Gelrners echter een felle indruk na met sterke opslagen, goede set-ups en mooie aanvallen. In set 1 had uiteindelijk de 'power' van nr. 2 de doorslag bij het 12-15 verlies, terwijljuist deze speler op het einde van de 2e set zich stuk sloeg op het dan sterke blok van de Gelrners (16-14). De ontlading van de spanning na deze setwinst was er echter te veel aan bij de Gelrners en Arnigos haalde moeiteloos de volgende 2 sets binnen. Na deze partij werd het duidelijk dat onze eerste herenploeg dit jaar tevreden zal moeten zijn met een figurantenrol. Uiterst belangrijk worden dan ook de wedstrijden tegen de mindere ploegen uit de reeks (M. Siks, Spinley, Puurs en ... Jong Edegem) Van onze gewestelijk spelende ploegen onthouden wij alvast de sterke prestaties van onze Darnes 2 (2e Gewest) en Darnes 5 (3e Gewest) die tot na de 3de speeldag nog steeds ongeslagen mee op kop staan van de rangschikking.

Kampioenschap van Hoogstraten Toch altijd een hele gebeurtenis voor de Hoogstraatse wielertoeristen, dat karnpioenschap! En je kan het geloven of niet, daar worden geen combines gemaakt, geen zwart geld onder tafel geschoven, geen pepmiddelen genomen, maar daar wordt gevochten tot de laatste snik en de laatste druppel zweet om die ... begeerde palm en beker binnen te halen. Zuivere sport! Dit is ingebakken in de mens: de beste willen zijn! Meedoen is belangrijk, maar winnen geeft toch die euforie! TeMeerwerd er hard gefietst en de sponsors Stoops-Helsen, Van Den Ouweland en Herrijgers zagen met voldoening neer op de geleverde prestaties.

Uitslagen -30 jaar: 1. Wim Miehielsen 2. Ronny Van Dun 3. Raf V errnonden 30-40 jaar: 1. Karel Vervoort 2. Eddy Vermeiren 3. Luc Verheyen 40-50 jaar: 1. Bart Ter Harrnsel 2. Frans Aerts 3. Frans Van Dun +50 jaar: 1. Jan V erheyen 2. Roger Schellekeos 3. Jef Geerts•

Vier lachende maar uiteraard vermoeide kampioenen. O":der v.l.n.r. Wim Michielsen, Karel Vervaart, Bart Ter Harmsel, Jan Verheyen. Mldden v.l.n.r. Ronny Van Dun, Frans Aerts, Eddy Vermeiren, Roger Schellekens. Boven v.l.n.r. Sponsors: Willy Van Den Ouwe land, los Stoops, Burg. Van Aperen, P. Herrij gers.

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

1

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

Wedstrijden 4 november: 18.00 uur Molvo- Darnes 1 5 november: 14.00 uur Zoersel - Heren 1 19 november: 16.00 uur Darnes 1 - Kasterlee 18.00 uur Heren 1 - Wevok Westmalle 25 november: 16.45 uur M.Siks Blaasveld- Heren 1 20.00 uur Zoersel - Darnes 1•

Andr• Bc.t•

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37 VRIJHEID 126

HOOGSTRATEN

03/314.13.13 38

51


SAMENLEVING

Coda, de eerste strofe De dood. Graag spreken we er niet over. Het is nochtans de enige zekerheid die we hebben in dit leven. En zeker denken we niet graag aan de lange lijdensweg die de dood vooraf kan gaan. Een koele berekening leert ons dat in de regio Noorderkempen (driehoek Zoersel - Stabroek - Hoogstraten) jaarlijks 2.500 mensen sterven. Bij zeker één op tien gaat aan de dood 'een slepende ziekte' vooraf. Dat wil zeggen dat er jaarlijks minstens 250 mensen nood hebben aan een waardige begeleiding voor het stukje leven dat er nog rest. Een stukje leven dat meestal gevuld is met ondraaglijke pijn, onzekerheid en een enorme belasting voor de familie. Mensen die het in hun naaste kring hebben meegemaakt, weten dat het akute ziekenhuisbed niet de ideale plaats is om een leven 'in schoonheid' afte ronden. Hoewel de verpleging het anders zou willen, ze hebben niet de tijd om in alle rust met de terminale patiënt bezig te zijn. Ook de gespecialiseerde artsen willen liever behandelen en hebben geen boodschap voor mensen met een ziekte waartegen ze machteloos staan. Ook komt in een ziekenhuis de familie op de tweede plaats. Het 'gesprek op de gang' is meestal de uiterste vorm van begeleiding, waarna ze machteloos de nacht ingestuurd worden. Zelfs de huisarts is in vele gevallen slechts 'bezoeker' . Maar kan het wel anders? Jazeker. Waarom de peperdure ziekenhuisinfrastructuur inschakelen wanneer men met veel eenvoudiger middelen een oneindig betere verzorging kan bieden.

Dat is Coda Dr.LucVan Imschoot (mede-initiatiefnemer en voorzitter van Coda v.z.w.): 'Met het sterven voor ogen hebben terminale zieken in de eerste plaats nood aan een liefdevolle en koesterende omgeving, aan de eigen familie, aan een thuis. Ook vragen zij een aangepaste medische zorg die sterk storende symptomen zoals pijn, kortademigheid en moeheid, angst en depressie verlichten. Deze patiënten hebben echter eveneens nood aan diepmenselijk contact, aan spiritualiteit en religiositeit die ze op hun eigen manier moeten kunnen beleven.' De oprichting van het Coda Hospice is een belangrijke stap in die richting. Een hospice, het engelse woord voor gastverblijf, is een kleinschalig en gespecialiseerd verpleeghuis dat een totaalzorg aanbiedt aan terminale patiënten. Patiënten worden er opgenomen wanneer ze thuis (tijdelijk) niet meer behandeld kunnen worden. De hospice-beweging bestaat reeds 25 jaar in Engeland en wordt er door de overheid en de ziekenfondsen financieel gesteund. Voor Vlaanderen is de formule vrij nieuw. De palliatieve eenheid St.-Jan in Brussel (zuster Leontine) en enkele geïsoleerde initiatieven bij bestaande ziekenhuizen in de grote centra (Gent, Antwerpen, Brugge) zijn tot hiertoe de enige verwezenlijkingen. Coda v .z. w. wil graag in het voorjaar van 1996 van start gaan. Een hoeve, die de Zusters Franciskanessen in Gooreind aan de vereniging in erfpacht gaven, is momenteel verbouwd en wordt vanaf nu verder ingericht. Er zullen zes bedden in één- of tweepersoonskamers ter beschikking komen . Verder komt er een grote badruimte met aangepast bad en douche, een ruime woonkamer, een keuken en een vergaderruimte voor de medewerkers. Als

52

geheel is het hospice ingeplant in een mooie tuin, omgeven door bossen en weilanden. Het hospice biedt mogelijkheden voor dag- en nachtopvang. Er is uiteraard ook een verblijf voorzien voor medewerkers en zelfs voor familieleden. Het is er Coda niet om te doen een geïsoleerde bedrijvigheid te worden. Graag zien ze zich als een schakel in een geheel van dienstverlening. Verpleegkundigen, huisartsen en specialisten hebben elk hun specifieke taak. Samen met hen wil Coda een netwerk van palliatieve zorg uitbouwen. Zo weten verpleegkundigen en artsen dat ze niet alleen staan en er snel de juiste hulp kunnen vinden. Adrienne Kenis (verpleegkundige en medeinitiatiefneemster): 'Een opname kan wenselijk zijn om diverse redenen. Zo kiezen de patiënt en de familie niet altijd voor thuisverzorging. Het vraagt een bijna continue bijstand voor dagelijkse dingen als wassen, eten en toilet. Er is veel tijd nodig voor lichamelijke verzorging zoals het voorkomen van doorligwonden, bereiden van speciale maaltijden, enzovoort. Hulp van familie, buren of vrienden is er niet altijd. We merken ook dat familieleden soms oververmoeid of zelfs overspannen zijn. Dan is een opname wenselijk. Soms is een korte opname van de zieke nodig om symptomen als pijn of braken beter in de hand te kunnen houden. '

Het hele jaar wil ik sterven Maar in de herfst Voel ik mij het sterfst

Geen subsidie Hoewel het Coda Hospice momenteel in ruwbouwfase voltooid is, vooral met de hulp van vele vrijwilligers, moet de zwaarste financiële investering nog komen. Voor de uiteindelijke inrichting moet er van de overheid geen subsidie verwacht worden. In de geneeskundige zorgverstrekking mogen er namelijk geen 'bedden' bijgecreëerd worden. Er bestaat ook daar zoiets als een quotum. Zoals bij de melkveehouders bestaat er ook in de ziekenhuiswereld een vergelijkbare handel. Alleen al één bed te mogen plaatsen kost al gauw tot 8 miljoen. Met andere woorden, zou Coda willen meedraaien in de volledige subsidieregeling, zouden zij, zo ze al enkele bedden vonden, voor tientallen miljoenen moeten investeren vooraleer te kunnen starten met bouwen en inrichten. Onmogelijk dus. Bij de klassieke ziekenhuizen ligt het probleem iets eenvoudiger. Zij zetten bij wijze van spreken enkele van hun bedden in een mooiere en rustiger omgeving en kunnen zich verder concentreren op de palliatie, met behoud van hun tegemoetkomingen. Zo niet voor Coda, dus. Zij moeten zich totaal zelf behelpen. Wel is er een kleine werkingstoelage voorzien, die overeenkomt met de thuiszorg. Hoe weinig ook, het is toch al iets . Om al deze redenen moet er momenteel nog op verschillende terreinen gestreden worden. Bouwen, inrichten, erkenningen, opleidingen, fondsenwerving, en nog veel meer. Gelukkig is er aan gemotiveerde medewerkers geen gebrek. Momenteel zijn er dat een 40-tal. Nogal wat hebben zich tot heden ingezet bij het bouwen, de tuinrichting en de fondsen werving. Er zijn echter ook een 20-tal eerder gespecialiseerde vrijwilligers . Zij zullende latere wer-

Het Coda hospice is prachtig gelegen aan de rand van bossen en weilanden vlak bij de Bredabaan.


SAMENLEVING king mede verzorgen. Hun motivatie vinden de meesten in wat ze hebben zien gebeuren in de familie of bij vrienden. De ervaring is ook in Engeland en Canada, dat er een werking op lange termijn kan blijven vanwege de goede ervaring die familieleden hebben met het hospice. Het is daar niet ongebruikelijk dat de familie een gedeelte van de erfenis afstaat aan het hospice of met grote schenkingen de wer-

Staf, geflankeerd door zijn broer Herman en Danny Adams, bij de aankomst van de 100 km. Goed voor 44.500 Jr.

king veilig stelt. Voorlopig heeft Coda dat stadium nog niet bereikt. Daarom moeten zij nog beroep doen op sponsoring en giften . Door hun goede werking hopen zij op termijn erkend te word~n zowel bij de hogere besturen (Vlaamse en federale overheid) als bij de lagere (Provincie en Gemeentebesturen) . De gemeente Wuustwezel heeft in haar begroting voor ' 95 reeds een bedrag vrijgemaakt. Daar de regio

Na de goede zorgen die de initiatiefnemers van Coda verleenden bij het overlijden van zijn schoonvader en zijn schoonzus, groeide bij Staf Coertjens uit Hoogstraten de drang iets terug te doen. Naast praktische hulp bij de aanleg van de tuin kwam Staf op het idee zich tijdens de voorbije 'De Gordel' te laten sponsoren door vrienden en kennissen. Een 80-tal sponsors brachten zo maar even 44.500 fr. bij elkaar, op voorwaarde dat Staf de 100 km. uitreed natuurlijk. En dat deed hij dus. Aan de uitdaging voegde hij nog een kleine wedstrijd toe. In hoeveel tijd hij die 100 km zou rijden. Dat was 3u43'. De winnaars zijn ondertussen op de hoogte gebracht. Maar de echte winnaar is Coda, die alweer een stukje betrokkenheid verdiend heeft. Wie ook vindt dat Coda nog steun

meerdere gemeenten bestrijkt, hoopt de vereniging dat ook de anderen zullen volgen. Hoe contradictorisch het ook moge klinken: voor Coda komt het hospice op de tweede plaats . De vereniging hoopt dat zij een goede thuiszorg kan verwezenlijken. En als dat onmogelijk wordt, is het hospice het beste alternatief. D

verdient, kan contact opnemen met Staf Coertjens, Achtelsestraat 73, tel. : 314.66.43 . Of met de initiatiefnemers van Coda: Adrienne Kenis: 663 .22.03 of Dr. Luc Van Imschoot: 669.75.12 Wie de daad vóór zijn woord wil voegen, vraagt meteen aan zijn bank een bedrag te storten op rekeningnr. 132.6390011.80 tnv. Sobervoor Anderen-vzw met vermelding 'Coda' . Vermeld ook uw nationaal nummer (achterzijde identiteitskaart) indien uw storting meer dan 1.000 fr. bedraagt. Van de belastingen recupereert u ongeveer de helft. Bedrijven die materieel of sponsoringsgewijs denken iets te bieden hebben nemen best contact met Paul Theeuws : 313.03.84 Zeg nu: Ja, ik wil! o

Waarom een hospice in de Noorderkempen?

Een professionele aanpak...

Op dit ogenblik bestaan er voor terminale zieken maar twee mogelijkheden voor een opname: ofwel het acute ziekenhuis ofwel een palliatieve eenheid die meestal verbonden is met een stedelijk ziekenhuis. Palliatieve zorg met een opnamemogelijkheid in de onmiddellijke omgeving, waardoor ook de familie nauwer betrokken blijft met de zieke, is er nagenoeg niet. Het hospice komt aan die nood tegemoet. Coda Hospice werkt voor de regio van de Noorderkempen (ruim 250.000 inwoners). In een straal van 15 km rond het hospice liggen dertien gemeenten: Brecht, Brasschaat, Ekeren, Essen, Hoogstraten, Kalmthout, Kapellen, Malle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wuustwezel, Zoersel. In deze regio stervenjaarlijks 2.500 mensen. Slechts een derde overlijdt thuis. Een kwart van deze 2.500 patiënten sterft aan kanker (625 overlijdens per jaar). Uit wetenschappelijk kennis en ervaring weet men dat 25 procent van de patiënten die aan kanker overlijden en 5 procent van de andere overlijdens nood hebben aan palliatieve zorgen. Naar schatting hebben in de regio Noorderkempen een 250-tal patiënten nood aan deze zorg. De palliatieve zorgverstrekking die Coda v.z.w. aanbiedt en het Coda Hospice als gespecialiseerd verpleeghuis voor terminale zieken beantwoorden daarom aan een grote behoefte. o

Coda v .z.w. en Coda Hospice worden geleid door mensen die zich professioneel hebben geschoold in de palliatieve zorgverlening. Dr. Luc Vanlmschoot C1953) is voorzittervan Coda v.z.w. en coördinator van het Coda Hospice. Hij heeft samen met zijn echtgenote, Dr. Hilde De Maeyer een huisartsenpraktijk in Loenhout (Wuustwezel). De laatstejaren specialiseerde hij zich in de palliatieve geneeskunde. Aan het St. Christop her' s Hospice te Londen, dat als palliatief centrum internationale faam heeft verworven, volgde hij een opleiding 'Pain and Symptom Control'. Hij volgt momenteel aan de University of Wales, College of Medicine een opleiding voor het diploma in Palliatieve Medicine. Adrienne Kenis C1962) is verpleegkundige en werkt vanaf 1 januari 1995 als palliatieveconsulente voorCoda v.z.w. onder meer om de thuiszorg m.b.t. de palliatie te helpen coördineren. Ze volgde bijscholing in de palliatieve zorgverlening in zowel binnen- als buitenland: na diverse cursussen rond palliatie en pijnbehandeling nam ze deel aan de 'Multidisciplinary Course' in het St. Christopher' s Hospice en volgde ze een cursus 'Palliatieve Management' in het Royal Marsden Hospital in Londen. Als Belgisch afgevaardigde in de werkgroep 'European Palliatieve Curriculum' nam ze dit jaar deel aan het 'International Palliatieve Congres' in Montreal-Canada. o 53


Lezers schrijven Subsidie voor aanplanten van hagen en houtkanten De oproep van de KVB-fractie om hagen, houtkanten en houtwallen te stimuleren met gemeentelijke subsidie, ook gelezen in de vorige Hoogstmatse Maand? In de gemeenteraad van september deed schepen Van Amrnel een gelijkaardige oproep. En toch schijnen die groenen hier niet in te trappen. Waarom niet? Vooreerst vinden we het hoogst merkwaardig dat een politieke partij, die de laatste zes jaren alles heeft gedaan om wat er nog rest aan open ruimte en aaneengesloten bos te verprutsen, nu plots doet alsof ze de grote verdediger van het milieu is. Weet je nog dat dezelfde partij, met burgemeester Van Aperen op kop, niets wilde zien toen er tientallen hectaren bos gekapt werden op het gebied van het zgn. golfterrein. Herinner je je nog het kasteel midden in de bossen van Meerle, of de luxevilla naast de Mosten, of de vele onvergunde bouwwerken, die achteraf door tussenkomst van het college en dank zij het gekende dienstbetoon, geregulariseerd werden, (natuurlijk mits het betalen van een 'zware' boete van 5.000 F), of de privéverkavelingen, of de luxeappartementen (denk maar aan die vloek in het centrum van het landelijke Meerseldreef) ... In de gemeenteraad van augustus wees ik de burgemeester op het stilletjes verdwijnen van meerdere bossen en houtwallen in het landschap. Je kent de techniek wel: een draad omheen de wei én het ernaastliggend bos. Zo kunnen de koeien ook doorheen het bos lopen en na enkele jaren zijn alle bomen kapot. Toen ik enkele voorbeelden wilde geven, werd de burgemeester zelfs kwaad. In dezelfde gemeenteraad wees mijn collega Sprangers op het verknoeien van de resterende bosjes door het inplanten van weekendhuisjes. Ook hier deed de burgemeester of zijn neus bloedde. Hij wist geen illegale weekendhuisjes staan. En van welke partij is het raadslid dat ook nog in dezelfde gemeenteraad zegde dat het goed was dat de bomen naast de weg naar Meerle uitgedaan waren, en die zelfs de resterende bomen wilde voorzien van een vangrail? ... We kunnen zo nog even verdergaan. Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van de KVS-ondertekenaar van het artikel, maar misschien zou hij toch nog eerst wat missionariswerk in de eigen partij kunnen verrichten vooraleer hij dergelijke voorstellen doet aan het grote publiek. Bovendien geloven we er niet in dat aanplantingen van hagen en heggen en het onderhoud ervan moeten gebeuren met gemeentelijke subsidie. Houtwallen en bomen aanplanten in de weiden en naast akkers is de meest natuurlijke zaak, waar zowel de landbouw als het milieu voordeel aan hebben. Vroeger wist elke boer dat een boom naast een weide in de warme zomerdagen koelheid verschaft aan de koeien. Kan er dan nu niets meer voor de natuur ge beu-

54

ren zonder dat er gemeenschapsgelden ingepompt worden? Mogelijk zien we in een van de volgende nrs van de Hoogstmatse Maand eens te meer een foto van een burgemeester. die op kosten van de gemeenschap een lint doorknipt bij een houtwal en daarbij dan straalt alsof hijzelf het betaald heeft. Juul Verhuist, Agalev Hoogstraten

Waarom Agalev tegen de hoge snelheidstrein Geen HST afschaffing kortevluchten-luchtverkeer Agalev heeft zich in het verleden altijd uitgesproken voor de verbetering van het openbaar vervoer. Door meer en betere trein- en busverbindingen wil de groene partij een milieuvriendelijke oplossing bieden aan de groeiende verkeersdruk. Iedereen kent het wel: de wegen en autowegen slibben steeds verder dicht. De files worden met de dag talrijker en langer. Voor het wegverkeer wordt bovendien nog steeds in de volgende jaren een forse groei voorspeld. Het toenemende weg- en luchtverkeer is een slechte zaak voor het milieu . Auto's en vliegtuigen zijn grote vervuilers. Meer verkeer zal de roep om meer autosnelwegen en nieuwe luchthavens nog versterken. En dat is dan weer een verdere aanslag op de steeds schaarser wordende groene ruimte en op onze woon- en leefkwaliteit Het spoor, dat meer en milieuvriendelijker verkeer kan verwerken dan het auto- en luchtverkeer is dus een goed alternatief. Een hoge snelheidstrein tussen de belangrijkste Europese hoofdsteden is hier een onderdeel van zou je dus denken. En dat zou ook zo kunnen zijn indien de HST de vervanger zou zijn van de korte-afstands-vluchten in WestEuropa. Maar dan moet je eerst een sturend verkeersbeleid hebben en daar is tot nu toe geen sprake van. Terwijl men immers plannen maakt voor de HST dwars door België, worden in Deurne 23 nieuwe vliegtuigen gekocht voor Europese vluchten (kostprijs 23 miljard). (De Standaard, za. 7 oktober 95). De HST is dus geen vervanger van milieuonvriendelijker vluchtverkeeL

Geen HST omdat er geen geld voor is In de kranten zijn er de laatste weken meerdere lekken uit regerings- en NMBS- kringen geweest (De Morgen, 4 oktober, De Standaard, 5 oktober). De HST verbinding Parijs-Brussel is een realiteit aan het worden. Maar aan een oosten noordlijn twijfelt zelfs de NMBS: "Voorbij Brussel kunnen we niet veel meer doen dan studies en onteigeningen uitvoeren. Voor de eigenlijke werken ontbreekt het geld." aldus een NMBS-man. En minister Daerden liet er geen twijfel over bestaan dat de regering er niet aan denkt meer geld in het HST -project te stoppen dan ze voordien begroot had. Wie gaat het dan betalen? De NMBS? Uit een financiële

doorlichting van de NMBS, gemaakt in 1994, blijktdat in 2005 de spoorwegmaatschappij 500 miljard schulden zal hebben als het HST -project in zijn geheel wordt uitgevoerd zoals gepland. Een failliet van de spoorwegmaatschappij zal dan niet te voorkomen zijn. Er is dus geen geld voor dit miljardenverslindende HST -project.

Geen HST zonder verder investeringen in het binnenlands verkeer De NMBS heeft zich voorgenomen alleen nog te investeren in de HST en enkele belangrijke binnenlandse lijnen. De grote meerderheid van de lijnen krijgt de volgende jaren geen frank investeringen. Over het gehele land zijn in 1993 32 stations gesloten. De voorbije 2 jaar ging de afbraak van het binnenlands verkeer verder. Laatavond-, weekend- en zelfs piekuurtreinen zijn afgeschaft. Wat dit betekent weten we allemaal. Ook de lijn Turnhout viel immers in de prijzen. Een complete afbraak van de dienstverlening in het normale binnenlandse treinverkeer. Vandaar dat reizigers en personeel samen een Front voor de binnenlandse trein hebben opgericht. Agalev stond en staat nog altijd achter de verbetering van het binnenlands treinverkeer. Voor ons kan het dan ook niet dat er een miljardenverslindend HST-spoor wordt aangelegd en niet meer geïnvesteerd wordt in het binnenlands treinverkeer.

Geen HST waar we alleen maar last van hebben De gewestplanwijziging voorziet 2 mogelijke HST- tracés. Het zijn het Havenwegtracé en het E19-tracé (naast de autostrade) . Uit de plannen en de daarbijhorende studies blijkt dat het El9tracé praktisch op alle punten het beste scoort. De keuze of de HST in Hoogstraten ten westen of ten oosten van de autostrade zou komen (zo zegt men) is nog niet gevallen. In beide gevallen zullen er een beperkt aantal woningen en bedrijven sneuvelen . Landbouw en natuurgebied zal aangetast worden. En een aantal omwonenden zal de nadelige geluidsinvloed ondervinden. En wat zullen we ervoor in de plaats krijgen? Een opstapje in Meer zal er zeker niet komen. We krijgen dus wel de lasten, maar niet de lusten. De kans dat een van ons de HST zal gebruiken is bovendien klein. Tot voor kort was er nog sprake van een derde mogelijkheid van een HST-spoor, nl. langs lijn-12 (de lijn Essen Roosendaal). Maar omdat hiervoor halve dorpen moesten afgebroken worden, werd dit tracé opgegeven. Toch is nu al duidelijk dat de HSTtrein tot Antwerpen over een speciaal tracé zal gaan en er daarna voorlopig over lijn 12 tegen vertraagde snelheid (130 in plaats van 300 km per uur) verder gespoord wordt naar Nederland. Hier kunnen we nog in komen. Indien Nederland dan verder een speciaal tracé wil aanleggen is dat hun zaak. Voor ons volstaat dit. (Misschien weet de lezer dat de aanleg van een HSTtracé van Antwerpen via de E19 een tijdswinst van ongeveer 7 minuten betekent tegenover het gebruik van een goed uitgeruste lijn 12 naar Nederland.)


POST

Met bezwaarschriften de HST tegenhouden Van 2 oktober tot 30 november kunnen de mensen uit onze gemeente bezwaarschriften indienen tegen de HST ten noorden van Antwerpen. Met deze bezwaarschriften kunnen we duidelijk maken dat we geen HST willen en dat we liever het Peerdsbos, de landbouwgronden, onze leefomgeving én tegelijkertijd de binnenlandse trein willen redden. Een stortvloed van bezwaarschriften kan de parlementsleden en regeringen serieus onder druk zetten. Dan kan het gezond verstand zegevieren en komt er geen HST ten noorden van Antwerpen .•

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Hersteil i ngen

Juul Verhuist, Agalev Hoogstraten

Tel. 03.314.51.41

Juist, geen Bokrijk

Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

'Restaureren is veel méér dan het bevriezen van een bestaande toestand. Een monument heeft zijn periode van ontstaan precies overleefd omdat mensen het, telkens opnieuw de moeite waard vonden om aan de bestaande (historische) waarde een nieuwe waarde toe te voegen.' Dit citaat uit "Monumenten herdenken", een uitgave (1995) van de Koning Boudewijnstichting en Monumenten en Landschappen, staat in schril kontrast met de visie die Jan Verheyen in de vorige uitgave van dit maandblad predikt. Het bestuur van Monumenten en Landschappen zet slechts lijnen uit waarbinnen elke ontwerper of eigenaar eigen aksenten kan leggen. In de formule, de erfpacht en de statuten van het Conv!!nt, waar Monumenten en Landschappen na drie jaar Convent-werking nog voor 100% achter staat, is en blijft die verscheidenheid essentieel. De Raad van Bestuur van Het Convent voelt dan ook geen enkele behoefte om zich te verantwoorden, integendeel. Als we toch reageren is dit om onze waardering uit te spreken voor het (restauratie)werk van alle leden van Het Convent, voor zover ze binnen de lijnen van Monumenten en Landschappen blijven en hun woning 'structureel gezond' maken. De verscheidenheid, die voor Jan Verheyen een bron van ergemis blijkt te zijn, is precies de rijkdom van het project. De Raad van Bestuur van vzw Het Convent

28

ZAKENKANTOOR

®

alle verzekeringen alle bankzaken

VAN BAVEL-ROMMENS bvba

OPEN DEUR wegens verhuis naar ons nieuw kantoor! MEERDORP 21 MEER 03/315.72.54

op zat. 11 nov. van 14u tot 18u op zon. 12 nov. van 1Ou tot 17u 126

FOTOCURSUSIKO Foto's over Hoogstraten DEEL 1:

10 lessen, telkens op zaterdag van 9 tot 12u, vanaf 18 november. Camera/film/belichting/beeldopbouw/onderwerp Maken van opnamen, binnen en buiten, in en rond Hoogstraten.

DEEL 2:

10 lessen, telkens op zaterdag van 9 tot 12u, vanaf 2 maart. Afwerking fotomateriaal en werken in de donkere kamer. Presentatie foto's.

Inschrijvingsgeld: 3500Fr. per deel (beperkte inschrijving) Minimum leeftijd: 16 jaar Info en inschrijving: IKO Dr. Versmissenstraat 6, 2320 Hoogstraten, Tel. & Fax 03/3147554 55


Fusieswing Crivits Hardcore in 't Slot De jonge horde zet ook in 't Slot door. Een sterke hardcore-geïnteresseerde kern heeft nu deze Nederlandse groep gecontracteerd die al vanaf '87 aan de weg timmert. De basisidee van hun muziek is plezier maken en dit heeft de groep ook al jaren samen gehouden. De groep heeft ondertussen via verschillende stijlen eindelijk zijn draai gevonden, straight-edge invloeden en maatschappijkritische teksten bepalen hun genre. De groep deed in de loop van de jaren optredens in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk. Er werden al verschillende platen uitgebracht: 2 seven inches, 2 cd's en l mini cd. Liefhebbers van zowel hardcore als meer melodieuze, harde surfpunk dit allemaal met eigen smoel, inventief gitaarwerk, doordachte teksten en meebrulpassages zijn welkom in Wortel. Wie de groep live aan het werk wil zien moet op zaterdag 25 november maar eens in 't Slot komen kijken. Wanneer deze teksten getypt worden is men nog op zoek naar een voorprogramma (Eightball moest spijtig genoeg afzeggen), maar van het volledige prograrnrna brengen de kranten en den Umo u wel op de hoogte.

Iman (Catalonie), zaterdag 28 oktober, Zaal Cecilia, Hoogstraten (B). Het Catalaans gezelschap Iman ontstond in 1993 naar aanleiding van het 'Tam-Tam' festival op het eiland Sardinië. De leden hebben vanaf 1985 samengewerkt metdiverse topmuzikanten uit het Middellandse Zeegebied. Hun begeleiding van de Mallorcaanse zangeres Maria del Mar Bonetspreekt het meest tot de verbeelding: met haar deden zij verschillende toers door Europa. Hoogtepunt hierbij was het project met het Nederlands Danstheater, op choreografie van Arena! en met danser Nacho Duato. In de groep Meridiana (1988-1992) spelen de leden van Iman samen met gitarist Luigi Canabach en vertolken zij moderne muziek uit het mediterrane gebied. Iman combineert percussie, gitaar en dans tot een unieke stijl waarin zowel SpaansCatalaanse als Arabische invloeden te horen zijn. Hun concerten zijn geen droge opsommingen van nummers, maar totaalspektakels die

56

!man

van begin tot einde blijven boeien. Langs verfijning, kwaliteit originaliteit en intensiteit tillen zij hun muziek tot op een niveau dat veel verder reikt dan 'woorden op muziek' .

De Muzikanten. Jordi Rallo heeft al van jongsaf in verschillende landen rond de Middellandse Zee geleefd. In 1980 trekt hij naar India waar hij een percussie-opleiding krijgt van professor Utamdas. Wat later studeert hij ook aan het conservatorium voor traditionele muziek in Tunesië. Na de toersmet Maria del Mar Bonet keert hij terug naar India om daar in de muziekschool van professor Sundaresham in Kalakshetra te studeren. Jordi speelde in nog véél meer groepen, toerde ook door Canada en Tunesië; hij leverde bovendien vele soundtracks in de sectoren televisie, radio, film en publiciteit. Instrumenten: tablas en darbouka, uddu, tar. Verder werkt hij samen met de groep Trobadors (middeleeuwse muziek) en zangeres Rosa Zaragoza. Andreu Ubach zette zijn eerste muzikale stappen in het clubcircuit van Parijs. In Barcelona volgde hij een opleiding bij de Cubaanse meester-percussionist Pedrito Dfaz en specialiseerde hij zich in Afrikaanse, Indische en hedendaagse percussie. Samen met de Argentijn Carlos Fregtman introduceert hij een terapeutische dimensie in zijn muziek. Ook hij heeft een indrukwekkend palmares van samenwerkings-

projecten in de Mediterrane, etnische en Catalaanse muziektradities. Zo werkte hij samen met zanger Luis Llac en de groep Tralla (traditionele muziek) . In 1992 creëert hij een eigen personage, 'Sr.Maqueta'. Deze figuur speelt hij -met percussie- voornamelijk in scholen, waarbij kinderen van alle leeftijden in de optredens worden betrokken. Instrumenten: Cubaanse Batá, Braziliaanse 'paco de lluvia', maracas, triangel en 'keukenpercussie'. Javier Mas werd door de meer populaire genres beïnvloed. In talrijke bezettingen toerde hij door heel Europa. De belangrijkste projecten: de bluesgroep Big Chief en samenwerking met componist/gitarist Feliu GassuiL Instrumenten: twaalfsnarige gitaar, archilaud en banduróa. Antonia Herrada krijgt haar dansinitiatie op 7jarige leeftijd in de school van Mercedes Rivera. Flamenco leert ze aan de academies van José dè la Vega en van Consuelo Sánchez, en hedendaagse dans in de school La Fábrica, Barcelona. Ook zij trekt naar India, om de oeroude hindoestaanse 'bharatha natyam' -dans te leren. Voor Iman was ze tevens danseres bij Mendiana.

Practische Info Deuren: 20 u. Concert: 21.30 u. Toegangsprijs: bf.200,-lhfl.12,Info: tel. 03/314 85 26 (Marthe) en tel. 03/315 05 49 (Marc).

Radio Cosmos Golden Oldies Party De Radio Cosmos Golden Oldies Party komt terug. U had misschien de moed al opgegeven. Zaterdag 18 november keert dit oldiesfestijn terug naar zijn roots, zijnde de Meerse Veilinghallen. Deze organisatie (dit jaar toe aan zijn achtste editie) is eigenlijk slachtoffer van zijn eigen succes . Vorig jaar was er gewoon te veel volk in de Minderhoutse Blauwbessen. Voeg daarbij een bijna negatief kostenplaatje en de Golden Oldies was gedoemd om te verdwijnen. Vruchteloos werd er gezocht naar geschikte alternatieve lokaties om de veertienhonderd bezoekers een plaatsje te gunnen. Uiteindelijk werd dus gekozen voor de Meerse Veilinghallen, zij het met een plaatsbeperking van duizend personen. Er wordt geopteerd

voor het systeem van kaartenvoorverkoop . En hierbij mag duidelijk en uitdrukkelijk gesteld worden: 'Zonder kaart geraak je niet binnen'. Zorg ervoor dat je begin november je kaart koopt bij je plaatselijk bankkantoor. Voor de rest wordt er niets gewijzigd aan het opzet: de muziek blijft uit de jaren 60, 70 en 80 komen, videoclips en uniek beeldmateriaal worden geprojekteerd op een reuzevideoscherm, er is opnieuw een verrassingsact en uiteraard meer plaats, zodat een vlotte bediening gegarandeerd is in de verwarmde Veilinghallen en uiteraard is de sfeer van weleer er weer, evenals die oude bekenden. Alle verdere info op 03/314.70.70 (antwoordapparaat).


FUSIESWING

Cooper (NL) en Ni Hao (NL)

Grant Hart & Tom Merkel (USA) Zaterdag 25 november Cahier de Brouillon

Zaterdag 4 november Cahier De Brouillon, Hoogstraten (B) De drie muzikanten die COOPER vormen deden ervaring op in groepen als Disgrace, The Visitor en Umberto Di Bosso & Compadres. Afkomstig uit Friesland, resideren ze nu in Den Haag. Vaak werd opgetreden als voorprogramma, ondermeer voor Victim's Farnily, Magnapop en Morphine. Ook Vlietpop (Leidschendam) en de 'Popslag' van PaperclipRadio gingen niet onopgemerkt voorbij. COOPER speelt messcherpe, melodieuze en moderne gitaarmuziek die ook wel wordt omschreven als 'popcore', 'underground' of 'alternative'. De sterke songs, allemaal van eigen hand, werden onlangs vastgelegd op de CD 'Do You Know Not' en werden geproduceerd door de groep en Tom Holkenborg (bekend van zijn werk met Dandruff, Nerve en Kong). COOPER op het podium is goudeerlijk, beresterk, krachtig: kortom, ze serveren een intense bak muziek. Vergis je niet, op 4 november gaat het om een dubbelconcert. Ook de geweldenaars van NI HAO zijn van de partij. Ze zijn intimilbeschermelingen van de ondertussen reeds gereputeerde groep The Undeclinable Ambuscade. Hun in 1995 verschenen CD 'Ni Hao' staat boordevol stevige, harde hardcore om je vingers van afte likken. Ondanks eenjong bestaan deed NI HAO in Nederland al de nodige podiumervaring op en is hun live-set zondermeer een belevenis. Cahier De Brouillon is opnieuw de eerste om belofte-vol Nederlands talent op Hoogstraatse bodem te presenteren. Praktische info Datum: zaterdag 4 november 1995 Plaats: Cahier De Brouillon, Vrijheid 84, 2320 Hoogstraten. Deuren: 20 u. Info: Tel. 03/314 32 64 (0032/3/314 32 64). Noteer alvast! . Zaterdag 09/12 Sloyen The Skippies.

De invloed die de legendarische groep Hûsker Dü op de huidige generatie punkbands heeft gehad is tot op de dag van vandaag niet in cijfers te vatten. Zeventienjaar na het ontstaan van dit trio uit Minneapolis blijven de ex-leden hun stempel drukken op de rocksien van de negentiger jaren. De split van Hüsker Dü was pijnlijk, én een gevolg van toenemende meningsverschillen tussen de creatieve geesten van Grant Hart en Bob Mould. Mould bleek succesvol met z'n opgemerkte rentree in de vorm van Sugar, Hart ging het wat moeilijker af. Hij moest eerst een heroïne- en alcoholverslaving te boven komen om daarna solo ('Intolerance' ,'89) en metNova Mob ( 'The Last Days Of Pompeii',

Café's Vol Muziek Zeven Wuustwezelse café's (Bijl. Jeuzel, Junior, Zodiac, Posthuis, Sportlokaal en Koning Van Spanje) organiseren samen met vzw De Jeuzel en het Parochiecentrum de achtste editie van de kroegentocht 'Café's Vol Muziek' . Roland is de opwarmer van dienst in zaal Wesalia tussen 20.30 en 21.30. Daarna (van 21.15 tot 23.00 uur) speelt in elk café een vaste groep. Een greep uit het programma: The Gonnabee'z, Ska'd Por Life, Go Nutz, Nonkel Ney' s Rythm & Bluesband, Les Bon Temps Roules, De Tekenen en Potato Joe. Tussen 23.00 en 01.00 uur speelt de hoofdgroep in de parochiezaal. Daarna zetten de eerder vermelde groepen hun optredens verder in de betreffende kroegen. Deze achtste editie gaat door op 10 november (de elfde is en blijft een vrije dag) . Kaarten kosten 500 frank en kan je bekomen bij onder andere De Gelmel. Alle informatie verkrijg je op 03/669 .85.44 of 03/669.72.39.

'91) opnieuw boven water te komen. Anno 1995 is Grant Hart opnieuw de hort op, in een akoestische bezetting met Nova Mob-buddy Tom Merkel. Hij brengt daarbij een compleet overzicht van het Hüsker Dü-, Nova Mob- en solorepertoire. Cahier de Brouillon is er trots op een legende op z'n podium te mogen ontvangen. Praktische info Datum: Zaterdag 25 november '95 Plaats: Cahier De Brouillon, Vrijheid 84,2320 Hoogstraten (B) Deuren: 20 u. Toegangsprijs: bef. 250,-/nlg 14,Info en reservaties: 03/314 32 64 (.32/3/314 32 64).

Bemd Het hemdfestival behoort misschien tot het verleden, het rock and roli-gebeuren in Arendonk leeft nog steeds. Vrijdag 17 november komen niet alleen The Cornets (begeleidingsgroep van Bill Haley, bekend van Rock Around The Clock) maar ook The Rapiers, Freddie Fingers Lee en Charlie Gracie naar de Arendonkse Bemdhal. Tickets en info bij Multishop op 014/ 67 .16.29 .

de

tr 03 - 314.55.04

~@@@~~C?CSUC§J~0@

maand 57


AGENDA

Op stap in.

BROUWERSHUIS RESTAURANT TAVERNE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

HOOGSTRATEN Zaterdag 28 oktober: IMAN IN CONCERT, percussie en dans uit Catalonië, zaal St.-Cecilia, .om 21 uur, toegang 200 fr.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43

Zaterdag 4 november: VELDLOOP, terrein HVV-jeugd & Klein Seminarie, deelnemen vanaf 6 jaar, niet-leden betalen 100 fr., inkom gratis via Kathelijnestraat, org. Atletiekvereniging Noorderkempen.

~~!ReeT

Zondag 19 november: TEDEUM, St.-Catharinakerk, lOuur, Stadsbestuur.

52

11

Mt:~~4~fs

RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

MESESTRAAT 48 - TURNHOUT - TEL 014/43 85 74 80

FRITUUR - EETHUIS

Voor alles waar geluid, licht en ambiance moet zijn

'DE EIKEN' John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28

124

gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

MEER

60

vzw Mussenakker Meer

Zaterdag 28 oktober: STERRENPARADE met o.a. Vader Abraham, Mieke, Denny Christian in de Veilinghallen, vanaf 19 uur.

,~ ,' \.._ .

Zaterdag 4 en 11 en zondag 12 november: TONEEL 'Vraag het maar aan de postbode', zaal Voor Kunsten Volk, Meerseweg 3, 19 uur, toegang 150 fr. org. 't Heidebloempje.

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. -

Zaterdag 11 november: ACTIE 3 VOOR 11, Mussenakker, 21 uur. HULDE aan de oorlogsslachtoffers, kerkhof. Zondag 26 november: CYCLO-CROSS, recreatiecentrum De Mosten, 13 uur, toegang 100 fr., vanaf 6 jaar in verschillende reeksen, org. Wielertoeristen. 58

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag- Tel. 03/314.32.64 47

unstscfiifder J.:Ji.J. Jasper

11

Minderhoutsestraat 23 (54) 2320 Hoogstraten (Minderhout)

Zaterdag 25 november: A VONDMIS opgeluisterd door fanfare St.Catharina om 18.30 uur.

Tel. 03/314.36.93

lf /

'

~

/

.:__(

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

61

MEERLE Zaterdag 4, zondag 5 en maandag 6 november: GEWESTELIJKE VOGELTENTOONSTELLING, parochiezaal, gemeenteplein, zat. vanaf 19 uur, zo en ma 9-20 uur, org. De Goud viJL.~ . Zaterdag 18 en zondag 19 november: HERFSTCONCERT, parochiezaal, gemeenteplein, za 20 uur en zo 15 uur, org. fanfare StCecilia. Restaurant

Cafetaria

Harry Bogers

à la carte

week-menu

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

Strijbeek 16 Meerle Tel. 03/315 .91.07

MEERSEL-DREEF 54

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL

'!)u~~

'T n

aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

58

Meerdorp 13 56

Radio CONTINU - FM 103 Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Tel 315 79 40 ·Fax 315 86 57

CAFÉ DISCOBAR

RTUIN ~.:i

"

:I

HOOGSTRATEN

Zaterdag 11 november: THE COTTON CITY JAZZBAND, lokaal Tuinbouwschool, Gravin Elisabethlaan 32, org. The Marckriver New Orleans Jazzfriends. Zaterdag 11 en zondag 12 november: OLDTIMERBEURS, Veilinghallen, 10-18 uur, org. T. Huet.

Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

-met regionaal, nationaal en internationaal nieuws -24 uur per dag muziek -informatie van en over lokale verenigingen

da-4.~

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

62


AGENDA

MEERSEL-DREEF

MINDERHOUT

Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers

Zaterdag 28 oktober: GOUDEN BRUILOFT van Louis De Bie en Gusta Broes, plechtige mis om 15 uur in de paterskerk.

LRV-CROSS, Blauwbossen, rijhal, 9-1 7 uur, toegang 100 fr., org. Rijvereniging St. Clemensvzw Blauwbossenruiters: dressuurproef, crosscountry en jumpingproef

alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Zaterdag 11 november: GOUDEN BRUILOFT van Jef Stoffels en Marie Janssens, plechtige mis om 15 uur in de paterskerk.

Zaterdag 11 november: 11.111.11.-ACTIE: leg de omslag met het geld maar klaar!

Zondag 12 november: HOOGMIS, 10.30 uur, opgeluisterd door de fanfare Voor Eer en Deugd, t.g .v. het feest van de H. Cecilia. Woensdag 15 november: ONTSPANNINGSAVOND in het OCMWrusthuis van Hoogstraten door de verenigingen van Meersel-Dreef, vanaf 18.30 uur. Zaterdag 2 december: SINTERKLAASFEEST in zaal Zevenster om 13.30uur, org. EK-Moedersbond (allekinderen van Meersel-Dreef zijn welkom).

1.~

~~·,

~

lntcr4tjcs4uis

Zaterdag 18 november: VORMELINGEN, startviering in de kerk om 18 uur. GOLDENOLDIESBAL van de oudervereniging in de parochiezaal vanaf 20 uur. Zondag 26 november: SINTERKLAAS komt voor de kleintjes naar de zaal.

Eethuis Roma Woensdag en donderdag gesloten 57

Al 25 jaar een oase aan de Boomkes Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag (20.00u), vrijdag, zaterdag(19.00u) en zondag 13.30u)

WORTEL Zondag 29 oktober en woensdag 1 november: TENTOONSTELLING lythografiën van Peter Hofkensin Het Slot van 10 tot 18 uur.

Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel . 314.83.11

Zaterdag 25 november: CRIVITS, hardcore in 't Slot.

Café - feestzaal

brijfreib 183

De Eiken

qoogstrnten

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

03/314 66 65 lltris & lltatbp 50

ACHTEL Zondag 5 november: WANDELING naar de Zwartbossen, vertrek om 14 uur, org. wandelclub MarkdaL

46

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29. 51

Een garantie voor degelijk werk met eigen vakmensen! Een traditie van meer dan 50 jaar!

Yloongarnering

Tel. 03/314.48.47 125a

Schi Iderwerken Vloerbedekking Tapijten

Gordijnen Dekbedden Huishoudtextiel 59


Ongevallen Brandweer 314.42.43 -- ~

(l ==·----

RIJKSWACHT: 314.50.08 71

HUISARTSEN

VAN SPAANDONK 2321 MEER TeL 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35 64

Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelen

nieuw - oud - antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5 - Rijkevorsel TeL: 03/314.20.24

65

28 en 29 oktober: DR. LUK VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74. 1 november:DR. GEERTFAES, Heilig Bloedstraat 32, Hoogstraten, tel. 314.86.85. 4 en 5 november: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 315.84.54. 11 en 12 november: DR. LUC VERMANDER, Meerleseweg 24A, Meer, tel. 315.85.11. 18 en 19 november: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 314.31.66 25 en 26 november: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34A, Meerle, tel. 315. 87.15.

LAURIJSSEN JEF DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

75

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

-~~

-

.._

Kantoor Hoogstraten 116 tei.03/314.42.92 Vrijheid

122

APOTHEKERS

Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 03/315.79.50 • Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage 66

Indoor tennis squash snooker Tennisclub vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

VRIJHEID

Tel. 031314.37.76 67

Tot 3 november: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24. Van 3 tot 10 november: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230 , Hoogstraten, tel. 314.51.50. Van 10 tot 17 november: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 669.64.24. Zaterdagvoormiddag 18 november: APOTHEEK ROMBOUTS , Worteldorp 11, tel. 314.38.68. Van 24 november tot 1 december: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20, St.JozefRijkevorsel, tel. 312.12.20. Zaterdagvoormiddag 25 november: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73.

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza' s, tussendoortjes ...

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon : 03/315.70. 16

74

mobile Rent AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

Tel. 03/314.31.08 76

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS

GELMELSTRAAT 6 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.38.11 Fax: 03/314.15.03 Alle dagen open van 10 tot 20 u Behalve op woensdag: van 10 tot 14 u Zondag gesloten Kleine groepen 's-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd , n. voor vergaderingen of privé.

Xt 'J&,JSV""" 8albm 7iám O:J / :JH.'J2.3!1

70

60

72

KWALITEITSPLUIMVEE

..JAN VERHEVENb.v.b.a.

de

03/314.32.11 03/314.59.10 (op afspraak)

~ CONTAINERDIENST

Hoogeind 54

POLITIE: 315.71.66

63

--=-----

·=

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

THUISVERPLEGING

Uitgeverij

WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS EN LIEVE VANMECHELEN (03/ 315.92.29) en ELS DIRKS (03/315 .87.89) LOU VAN DIJCK-VAN BODWEL (03/ 314.41.50) en VERA NOYENS-HAEST (03/ 314.38.39).

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04

De volgende MAAND kan u lezen vanaf 29 november. Medewerkers, uw kopij wordt verwacht op woensdag 15 november. Enkel dorps- of sportnieuws kan nog op 19 november.

REDAKTIE: tel. : 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

11\fè!\11

Lid an de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

"'


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.