oktober 1995 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

ELFDE JAARGANG, NR. 126 OKTOBER 1995 PRIJS: 60 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

Langs de grens

DRS.P.

Zaterdag 30 sept.

\

\

StanVanDun


0

p

s

L

Ieder zijn Vrijheid Het is duidelijk dat deze bladzijde niet van enige navelstaarderij ontdaan is. Of met andere woorden 'Ieder zijn Vrijheid'. Juist daarover wilden wij het hier dan hebben. Ook onze navelligt nauw aan ons hart. Stilaan beginnen wij ons te voelen als de laatste der Mohikanen in 's Heerenstraete. Immers wie woont er hier nog? Cijfermatig kunnen wij natuurlijk niets bewijzen, want getallen daarover krijgt men niet. Toch leidt enig zuiver persoonlijk onderzoek op een avondlijke wandeling tot enkele vaststellingen. Waar men vroeger het licht zag branden of de TV zag flikkeren, of iemand in het deurgat zag staan, is het nu alleen nog maar donker met scheefgezakte rolluiken of verschoten gordijnen. Leegstand met andere woorden. Zo durven wij er een hesp op verwedden dat tussen Vrijheid nummer 1 en Vrijheid nummer 100 er woongelegenheid leeg staat voor tenminste 100 personen. Beneden winkelruimte, dat wel. Hoewel daar ook menig zwart gat in te bemerken valt. Regelmatig ziet het oranje voor je ogen omwille van de bordjes met 'Te Huur', 'Te Koop' . Een braakliggend stuk grond is een ideale speelplaats voor de ratten die in de oude riolering van de ondergrondse Vrijheid wonen. Ooit zullen die naar het schijnt moeten wijken voor de rijkswacht. Maar dat zeggen ze al jaren. Gelukkig zijn er nog stukjes Vrijheid waar nog niet van op vier-hoog in de tuin of slaapkamer gekeken wordt, maar die zijn schaars aan het worden. Hoelang dat nog zal duren mag Joost weten. (Die woont ergens achter de Vrijheid). Vroeg of laat zal één of andere verkavelaar die gronden ook wel weten te vinden. Vandaag heeft men nog andere plaatsen gevonden om nog maar eens 96 appartementen neer te poten. Wie daar gaat wonen weet ook Joost niet. Van hem krijgen we de wedervraag of de wedde van burgervader of schepen samenhangt met het aantal inwoners? Bijna hadden we hem niet verstaan want een camion die de putdeksels doet ratelen, overstemt het gesprek. En als het dát niet is, dan is er wel wat anders dat de rust verstoort. Hij is weer voorbij die mooie zomer, hoorden wij vertellen door een poorter die even voorbij een feestzaal woont: 'Men kan perfect ruiken en horen wat het jonge koppel gaat eten.' Tot daar toe, daar kan men goesting van krijgen. Maar als die DJ om een uur of halftwee een oproep lanceert om te vermenigvuldigen dan wordt het wel wat te gortig. Enkele tellen later rammelt er dan een telefoon en hoort men ramen en deuren dichtklappen. Dat helpt dan voorlopig, (met dank voor de uitbater) tot de feestgangers met het nodige kabaal en gierende auto's huiswaarts trekken. En dan hebben we het nog niet gehad over de gewone drukte op die Vrijheid. Wie 's morgens de baan op moet, moet nu tien minuten vroeger naar het werk vertrekken dan pakweg 10 jaar geleden. Niet dat de werkuren gewijzigd zijn, neen, enkel maar om de auto uit de garage te krijgen. Dan nog komt er een portie lef en durf aan te pas om het verkeer uit de ene of andere richting te blokkeren om zo een gaatje te vinden. Maar hoe kan het ook anders? Verkaveling links, verkaveling rechts en allemaal eruit langs het midden: de Vrijheid. Het is dan ook godgeklaagd om juist vandaag in de krant te lezen dat

2

ze van plan zijn om het tracé van mogelijke ringweg rond Hoogstraten gewoon af te schaffen, wetende dat juist die Vrijheid gepromoveerd is tot een weg van eerste klasse. Naïef doordenkend kan men dus stellen dat het probleem zich wel vanzelf zal oplossen. Mettertijd woont er geen kat meer en kan men met een gerust gemoed de landingsbaan voor jumbojets die er nu reeds ligt op deL. De Konincklaan, doortrekken. Onze redacteur verkeer heeft enige tijd geleden wel eens plannen gezien die betrekking hadden op een herinrichting van die Vrijheid maar daar zal naar het schijnt niets van in huis te komen. Onze redacteur politiek wist enkele maanden

A

G

geleden wel te vertellen dat men de voetpaden zou gaan heraanleggen. Hier en daar weliswaar. Want ook dat is een teer punt. Een wandeling over onze Vrijheid is een uitdaging. Zie maar de terrassen die voor ieder café uit de grond rijzen. Voor onze fotograaf had die escalatie een vervolgverhaal kunnen worden. Gelieve derhalve niet met kinderwagen of buggy in de Vrijheid te komen. Betreden op eigen risico is hier de boodschap. Zowel voetfietspad of straat is hier aan de vrijbuiters overgelaten. Wie het lukt om zonder ongelukken thuis te geraken in het vale duister van de manke · verlichting mag zich gelukkig prijzen. We zullen er maar over ophouden zeker. Wat anderen ervan vinden, horen we later wel, of laat het ons weten, ge weet ons wonen. •

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand


man in de maand Een praatje langs de grens Men kan er eigenlijk moeilijk naast kijken. Wie in Meerle langs is geweest heeft hem ooit wel eens gezien of gehoord. Met zijn maten mag men spreken van een zekere omvang, hoewel zijn familienaam Van Dun dat niet laat vermoeden. In ieder geval is Stanuit goedlachs-hout gesneden. Een dikke 70 jaar geleden, om precies te zijn op 9.7.1924 werd hij in Meersel, recht tegenover de St.Lucia-kapel geboren. Die 70 jaren verdeelde hij qua wonen netjes in drie over de de noorderlijkste deelgemeente. Hij bleef als het ware zo wat tegen de grens plakken.

MEERS EL Als jongste in een gezin van zeven was Stan, wat men noemt, een nakomertje. Als · kleinste kindje van het gezin werd hij ook als dusdanig vertroeteld en gekoesterd. Op die wijze bracht hij een zorgeloze jeugd door op Meersel-Dreef. In die tijd stond alles zowat in het teken van de paters. De paters waren nog echt paters. De jongens waren misdienaar en gans de Dreef en Meersel sprong op als gevraagd werd mee te lopen in de processies. Meersel-Dreef is altijd een zeer levendige gemeenschap geweest, maar dan op een andere manier als nu. In die tijd waren er misschien wel een 15-tal café's en tal van winkels, allenkleine zelfstandigen, die 's zondags allemaal floreerden, net als nu, want een begankenis naar de

Een nog wat jongere Stan rijdt kruiwagen met Jeanne Lochten tijdens een of ander chirokamp.

paters, het park en de grot is al die jaren, toen zoals nu, een plezante uitstap geweest. Na de lagere school was het voor Stan helpen op de ouderlijke boerderij op Meersel. Zijn vader stierf in 1939 en samen met de hulp van de andere kinderen werd het bedrijf toch verder gezet in de oorlogsjaren. Een periode die eigenlijk zonder veel zorgen of kommer voorbij is gegaan. Als jonge gast van nog geen 16 heeft Stan niet de minste last gehad van de oorlog in tegenstelling tot oudere broers die wel werden opgeëist om in Duitsland te gaan werken.

DREEF Na de oorlog is Stan samen met zijn moeder gaan wonen in het huis van 'de tantekes' op de Dreef. We schrijven 1946 en als jonge kerel moest ook hij zijn dienstplicht vervullen. Voor hem was een speciale regeling van toepassing. De herorganisatie van het landelijk bestel maakte dat er rijkswachters te kort waren. Zo kon hij in eigen dorp blijven bij de aanvullende rijkswacht, toegevoegd op de rijkswachtpost in Meerle. Het gewone werk van een rijkswachter was hierin van toepassing. Vlak bij huis kon ook het gewone leven verder zijn gang gaan. Voor de gewone kleine man maakte het niet zoveel uit of de landsgrens in de achtertuin lag. Men ging in Holland halen wat daar goedkoper was en omgekeerd kwamen de Hollanders voor hun huishoudelijk gebruik in België weer andere produkten halen. Aan de grens zelf stonden wel douanen want men mocht niet zomaar de grens over, maar die douaniers waren buren en zagen veel door de vingers. 'De grote smokkelaars die zagen wij natuurlijk niet en daar hebben wij nooit aan meegedaan. Ook nu is dat nog zo. Bij bakkers of beenhouwers ziet men daar de beste voorbeelden van. Dat komt omdat er hier een veel grotere keuze is dan in Nederland. Als Nederlanders gaan eten zijn ze gewoonlijk wel tevreden met een bal gehakt cif een kroket, maar als ze zien wat hier allemaal te krijgen is, zijn ze ook wel te verleiden.' Op Dreef stortte Stan zich in het verenigingsleven. Zo was hij jaren lid van de fanfare, eerst op de bugel en later op de cornet of hoorn.

Na enkele jaren bij Dupret gewerkt te hebben trok hij naar Breda om er in de 'kunstzijde' te gaan werken, een afdeling van Akzo, in de volksmond 'de Zij' ·genoemd.

BREDA Hij was heus niet de enige van Dreef of Meerle die naar Nederland trok om te gaan werken. 'Daar gaan werken had zo zijn voordelen. Men werd met bussen, juist over de grens bij J anssen opgehaald en terug thuis gebracht. Op een bepaald ogenblik waren er misschien wel 25 Dreveniers die in Breda gingen werken. Daar was immers altijd werk terwijl hier in de streek er bij wijze van spreken niets was. In Hoogstraten was geen industrie en Antwerpen en Turnhout was veel te ver weg. Bij Akzo is Stan dan blijven werken tot zijn 55ste. Steeds in de kantine, een ervaring die hem later nog van pas is gekomen. Op de 'kunstzij' werkten toen misschien wel 1700 mensen in een vier-ploegenstelsel. Vanuit de kantine moesten wij dan zorgen voor koffie, zowel voor de ochtend- als voor de dag- of nachtploeg. Als Belg werd men zeker niet lelijk bekeken als men in Nederland kwam werken. Alle bedrijven in de streek van Breda hadden werk te over en men kon altijd wel ergens beginnen. Toendertijd waren er helemaal geen problemen in het samenwerken met Nederlanders. Nu is dat natuurlijk allemaal anders . Wie zou er nu vanuit deze streek nog in Holland werken? Ook trouwen over de grens heen was heel gewoon. Op dat vlak was het of de grens gewoon niet bestond. Een broer en een zus zijn beiden over de grens getrokken en zijn daar gaan boeren. Nu is dat allemaal anders. De Nederlanders die nu in België komen wonen, doen dat allemaal omwille van een of ander fiscaal voordeel. Misschien niet allemaal maar toch 24 van de 25 . Zie maar naar die luxeappartementen die er nu pas gezet zijn. Wie zal het zeggen wat die per maand moeten opbrengen?' Ziekte verplichte hem om in '79 het werk te verlaten. De arbeidsgeneesheer vond hem er wat bleekjes uitzien en liet hem met een taxi naar huis brengen. In Holland was dat allemaal heel wat beter geregeld dan hier. Gelukkig is het

3


MAN IN DE MAAND maar bij die ene hart-waarschuwing gebleven. Later is hij geen dag meer ziek geweest en kon hij zijn dagen en daden wijden aan Meerle.

MEERLE Het is niet omdat er toendertijd in een liedje gezongen werd: 'Trouw niet voor je 40 bent en alle geheimen van het huwelijk kent', dat hij op 1.5.65 in hethuwelijksbootje (of zeg maar boot) stapte met Kee Van den Bogaert die toen naast de parochiezaal in Meerle woonde. Dat ging toen gewoon zo. Al die jaren was Stan bij zijn moeder gebleven om voor haar te zorgen en was er de gelegenheid om te trouwen niet. Kee was in Meerle actief als naaister en als kokkin bij allerlei gelegenheden. 'In '67 werd toen in Meerle de beslissing genomen tot uitbouw van de parochiezaal. Een zaal die de naam draagt: 'Ons thuis'. Een project dat toen heel wat geld heeft gekost maar de Meerlese gemeenschap heeft die investering binnen de 7-8 jaar afgelost. Heel het dorp werkte daaraan mee met als topper de jaarlijkse aardbeifeesten. Iedere wijk had zijn wagen om mee op te trekken in de stoet en de een of andere schone werd voor een jaar tot aardbeiprinses uitgeroepen. Bij die gelegenheden stond gans het dorp op zijn kop . Nu zou dat niet meer kunnen.' Vanaf de oprichting zijn Stan en Kee zowat de huisbewaarders geweest van de zaal. Bij hen moest men terecht om de grote of kleine zaaltjes te reserveren voor een feest of vergadering. Op die manier is de parochiezaal zowat het epicentrum van het cultureel gebeuren in een dorp. Het bewijs hiervan wordt geleverd aan de hand van een rijk gevuld orderboek en het al behoorlijk wat maanden vooruitkijken om ergens nog een vrij weekend te vinden. Verschillende verenigingen hebben er hun vaste stek voor hun repetities of vergaderingen en het grootste gedeelte van Meerle zal hun huwelijksfeest wel in die zaal gevierd hebben. Stan is er altijd als eerste om de deur open te doen maar, hoe laat het ook mag worden, ook de laatste om de deur terug op slot te doen. Zon- feest- of weekdag steeds paraat. Een bezigheid waarin veel werd gezien en gehoord maar waarover men moet zwijgen. Het

De kookploeg op kamp met de Chiro. In het middenStanen Kee die 20 jaar lang mee op kamp gingen om de hongerigen te spijzen.

beeldje met de drie apen is daarvan het symbool. Soms ging het er wel wat lawaaierig aan toe maar nooit met echte baldadigheden. Met die zaal is hij als het ware vergroeid. Er is wel een comité dat voor het globale beheer van de zaal zorgt, maar het grootste gedeelte van het werk komt op Stan af. Niet alleen als portier maar ook met de administratie houdt hij zich bezig. Regelmatig moeten alle potten, pannen, vorken en messen geteld worden om te zien dat de inventaris wel klopt. Een werk dat nauwgezet en met plezier gedaan wordt. Soms kloppen de aantallen wel eens niet met de opgegeven getallen maar dan komt dat later weer wel terecht. Bij de toekomst van de zaal plaatst Stan wel wat vraagtekens. Het is logisch dat na 30 jaren er wel wat aan vernieuwing moet gedaan worden. Naar het schijnt zou de KWB voor een aantal miljoenen kosten willen doen in de ombouw van de zaal. Zo wil men de keuken aanpassen en

ook de inrichting, maar hoe ze dat klaarspelen? Het is niet meer zoals vroeger dat iedereen op een knip van de pastoor klaar staat om een zaal recht te krijgen. Ze mogen dat gerust doen volgens Stan, maar voor hem is dan misschien de tijd gekomen om zich uit dat actieve deel terug te trekken en laat hij graag de sleutels over aan de jongeren.

CHIROKAMP Op vakantie gaan was vroeger zo niet in de mode. Toch hebben Stan en Kee zo om en bij de 20 jaar als kookmoeder een kookvader mee opgetrokken met de Chiro . Een ganse generatie Meedenaren heeft dus van hun pot gegeten. Een periode of activiteit waar de mooiste herinneringen aan vastkleven. Tastbaar daarin zijn de attenties die zij daarvoor van de leiding mochten ontvangen. Iets om met grote tevredenheid op terug te kijken. •

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

Baarie-Hertog Stan 70jaar

4

Kapelstraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten


10 jaar Hoogstraatse Maand - 7

I

Jos Simons - Op Halgoren heeft stress geen kans

MANNEN EN VROUWEN VAN 1991 1991 kende een begin dat velen zich nog wel zullen herinneren. Door de weigering van Saddam Hoesein om Koeweit te verlaten zette een zorvuldig opgebouwde oorlogsmachine zich in beweging. Een paar dagen na het verstrijken van het ultimatum kon CNN uitpakken met zijn grootste nieuwsstunt tot hiertoe. De eerste bombardementen op Bagdad waren rechtstreeks op het kleine scherm te volgen. De journalisten van CNN waren zowat de enigen die zolang in Bagdad waren mogen blijven en zorgden vanop het dak van hun hotel voor fascinerende beelden. Het waren echter ook zowat de laatste beelden die door journalisten gemaakt werden. De les van Vietnam indachtig, toen verslaggevers het beeld van de oorlog bepaalden, waren het de militairen zelf die nu uitmaakten wat de wereld te zien kreeg. Videobeelden gemaakt door bombardementsvliegtuigen. Elke dag kwam een legerwoordvoerder tonen en uitleggen hoe accuraat en menslievend die bombardementen wel werden uitgevoerd. "Precisie" was het toverwoord; een raket op een brug, net achter de bumper van de laatste auto die erover reed; een voltreffer op een geheime bunker van Saddam's regime, heel de wereld vergaapte zich eraan. Dat die brug van weinig strategisch belang was en dat die bunker een schuilplaats bleek te zijn voor Iraakse burgers die er levend in verbrandden kwam slechts veellater aan het licht, toen de militairen al met eer en medailles overladen feestelijk in hun hoofdsteden waren ingehaald en "storm'n Norman" zijn strategische inzichten ging verkondigen aan iedereen die er voldoende harde dollars wou voor neertellen. Van de nieuwe wereldorde, gestoeld op een rechtvaardige "internationale gemeenschap" die elke dictator op zijn plaats zou zetten, die daarna met veel poeha door President Bush werd aangekondigd is sindsdien nog evenveel gehoord als van Bush zelf. Ver van ons bed ? Niet helemaal. De beelden kwamen ook in onze huiskamer terecht en sommigen waren danig onder de indruk. Onze Meerse redacteur verloor er zijn zin om over het dorpsgebeuren te schrijven door. Onrechtstreekse gevolgen waren er ook, vooral economisch en tot in het hart van Hoogstraten. De door de Golfoorlog veroorzaakte malaise in het luchtverkeer liet zich duidelijk gevoelen bij de Ster en zijn werknemers. Wereldnieuws was er in Hoogstraten niet te rapen en van wat onze Vrouwen en Mannen in de Maand wisten te vertellen lag ook de internationale gemeenschap niet wakker. Maar dat lag nu eenmaal nooit in hun en onze bedoeling en zij hadden tenminste niet de pretentie een nieuwe wereldorde te willen instellen.

"Autorijden behoort ook niet tot mijn favoriete bezigheden. Ooit heb ik het gedaan maar dik tegenmijn goesting. Het slechtste werk dat er bestaat ! Laat mij maar met mijn paarden en gespan naar Loenhout of CastelrĂŠ rijden, daar heb ik tenminste deugd van. Alleen maar rond 'thuis werken is ook maar eentonig, ge moet overal eens komen !',

Sieke Verhoeven - 'Tot mijn tachtigste, als ik kon'

Over Bolk-kermis: "Die hele Bolk-kermis bestond uiteindelijk uit niets meer dan ons cafĂŠ waar gedanst werd op muziek van een trekharmonika en later een 'j azzke' en daarbij nog het ijskreemkraampje van Jefke Meyvis, dat was al. En toch was dat een groot evenement, iedereen van onze generatie herinnert zich die kermis er is er naartoe geweest." 5


10 JAAR HOOGSTRAATSE MAAND

Bart De Roover Stevige jongen

"Wat mij het meeste bijgebleven is over Zaïre is stellig het binnenland. We hadden daar nog een tante nonnneke wonen in de brousse en daar trokken we regelmatig naartoe. Schitterend was het daar, het overweldigde je gewoon. Ginder heb ik ook school gelopen. We hadden maar een halve dag les : voor de rest voetballen, tennissen, zwemmen ... ! Eigenlijk al wat je hartje lustte en dan nog het schitterende weer. Leven als God in Zaïre! Een heerlijk leventje voor een kind."

Piet Christiaansen Meester Piet ! Over straf geven: "Van mij heeft eigenlijk nooit iemand straf moeten schrijven. Als het echt nodig was gaf ik vijf regels, meer niet. Maar ze moesten dat wel door vader of moeder laten tekenen. Dan wist ik wel dat er thuis iets zou zwaaien. Ik moest gewoon gezag hebben, anders kon je in de graadklassen niet vooruit. In de oude school heb ik klassen gehad met veertig leerlingen en ze waren vroeger zeker niet van de braafsten."

Fons Pauwels Passie voor het paard Over de rijvereniging van toen (initiatief van Kannunik De Mey die het paardrijden propageerde als een gezonde ontspanning voor de boerenzonen) : "Pas later mochten ook de boerendochters meedoen. Het heeft heel lang geduurd eer de meisjes werden toegelaten.". Dat was een geluk voor Maria die haar man graag volgde op zijn paard. Dan moest die niet meer kiezen tussen paard en meisje, dan konden ze samen rijden.

Gerd KoyenLeven na kanker

Marcel Leunen Discipline ! "Er zijn ook mensen die genezen van kanker na een medische behandeling zonder meer, maar ik had meer nodig en ik denk dat het goed is dat de hele mens bij de genezing betrokken wordt. Gedachten, gevoelens kunnen ook een rol spelen in het ontstaan van een ziekte maar zij kunnen ook het genezingsproces gunstig beïnvloeden." • 6

"Zo gaf meester van Merode eens de tip dat je de eerste minuut dat je in de klas komt gewoon moest zwijgen. Als je dat lukt, verzekerde hij, heb je gewonnen spel in die klas. Dat deed ik dus en het werkte, moet ik zeggen. Op een gegeven moment zaten die van 't vijfde jaar allemaal boven op de banken toen ik binnenkwam. In plaats van iets te zeggen, wachtte ik in volledige stilte. De een na de ander ging zitten zonder nog verder te kikken."

Jos Van de Heyning Schoolmeester en Schutter "In 1944 werd ik benoemd in Hoboken. Daar ontdekte ik in de St.-Jozefskerk de kleine klok van de kerk van Meerle die de Duitsers hadden meegenomen. Ik hoorde het klokje luiden en zei tegen een collega : 'Dat is hetklokje vanMeerle'. Hetwas nog waar ook. Ik vertelde het aan pastoor De Bie van Meerle en die nam contact op met pastoor Jacobs in Hoboken. In 1945 kwam het Meerlese klokje terug naar hier."


10 JAAR HOOGSTRAATSE MAAND

Abt Corneel Vermeiren Genade en waarheid Dhm : Hoe denk jij terug aan je kindertijd? "Eigenlijk met een stuk heimwee naar een wereld die voorbij is. Men was bij ons thuis maar een kleine boer, dat was ver achterin, een heel gesloten wereld met alle goede dingen die een geborgenheid kan bieden. In het begin toen ik in Zundert was , ging ik dikwijls in mijn fantasie de weggetjes af waarlangs ik vroeger naar school ging. Maar daar is een breuk gekomen, niet alleen geografisch, die snelweg (E19) ligt daar, maar ook innerlijk. Dat is nu een andere wereld. Ik heb het gevoel dat er in de jaren ' 60 iets gebeurd is waardoor ge daar precies geen contact meer hebt met vroeger."

Marc Sprangers Rock!

Gère onder de mensen

"Natuurlijk maak je ook wel eens gekke dingen mee. Zoals het Milanese groepje dat voor welgeteld 9.000 fr.voor één optreden van Milaan naar hier kwam. Met hun instrumenten de trein naar Antwerpen gepakt, van daar met de bus naar Hoogstraten en aan 't Begijnhof afgestapt. Alleen de conga's waren te groot om mee te brengen zodat we in allerijl van Piet Sommen twee Marokkaanse trommeltjes hebben geleend. De perkussionist mepte er zo hard op dat de bodems van die dingen eruitvielen, zodat we nadien op zoek moesten naar gelijkaardige exemplaren. Maar ik verzeker je dat die Italianen na hun optreden door een erehaag van applaudiserend volk buitenstapten. Ze waren zo in de wolken dat ze hier nog drie dagen zijn blijven hangen."

Over busreisen naar Hakendover, lang geleden: "Ik herinner me zo'n rit die begon om 1 uur 's nachts en eindigde om 2 uur de volgende nacht. 25 uur rijden en toch was dat maar voor 700 km., dat was arbeid jong. Kasseiwegen, pikdonker 's nachts, moeilijk te vinden plaatsen.... De passagiers vonden zo'n busreis wel plezant, veel comfort hoefde niet. De boterhammekens en de koffie mee en onderweg veel rondkijken; ik herinner me nog dat Jan Van de Locht uitriep 'Wat is Belzeland toch groot ! ' en toen waren we amper Leuven voorbij."

r---------------------------~-,

PAUL VOKSSELMANS : H OOGSTRAAlS U ITLAAT B AND EN SERVICE BANDEN- VEL GEN - U ITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJN ING

MINNENBOOMSTRAAT

B innenboomstraat 2320 Hoogstraten- Tel.: 03/314 8157

1 l I I I I I I I I

L-----------------------------~

7


VANUIT HET STADHUIS ... Een verkeersplan voor Hoogstraten ...als het ook echt gebruikt wordt! Veilig door Hoogstraten? Wij hebben er hier reeds meermalen op gewezen: de expansie van Hoogstraten-centrum is op enkele jaren tijd de pan uitgerezen. Vorige maand hadden we het over 52 nieuwe luxeappartementen in het hart van Hoogstraten. De inkt was nauwelijks opgedroogd of het college keurt de bouwaanvraag goed voor 48 nieuwe flats op de Wereldakker.De gevolgen van deze bouwkoorts hebben niet op zich laten wachten : toenemende drukte, onveilige verkeerssituaties en geleidelijke verstedelijking. De verschillende nieuwe verkavelingen, het ontbreken van de noodzakelijke ontsluitingswegen, en het toenemend sluikverkeer hebben het voor de zwakke weggebruikers niet gemakkelijker gemaakt. Maar ook de gewone autobestuurder verliest nu en dan zijn geduld. Wie op piekmomenten al eens tien minuten heeft staan aanschuiven in de Gelmeistraat om op de Vrijheid te geraken wordt de volgende maal al vlugger bekoord tot gevaarlijke maneuvers. Kortom een fundamentele aanpak van dit probleem in al zijn facetten, zowel naar verkeersveiligheid als leefbaarheid, dringt zich nu meer dan ooit op. Dit is uiteindelijk ook het college niet ontgaan, hoewel sommige critici het kalf reeds half verdronken achten. Naar aanleiding van plannen voor de herinrichting van de Gravin Elisabethlaan kondigde schepen van Ruimtelijke Ordening Jef Van Looy een globale verkeersstudie aan voor de fusiegemeente. 'Het is de bedoeling om gans de verkeerssituatie te onderzoeken en oplossingen te vinden voor de verschillende knelpunten. Dit zal moeten gebeuren in afspraak met de ons omliggende gemeenten zodanig dat we de problemen niet verschuiven. Wij willen geen natte-vinger werk. De uitvoering zallater in fasen verlopen, gespreid over de volgende jaren.' Een half jaar later, einde augustus, legt het college aan de raad een overeenkomst voor het opmaken van een verkeersplan voor. Er werden in die tussentijd allerlei besprekingen gevoerd met een viertal instanties. Dit waren het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, Langzaam Verkeer, Gedas en NV. Libost-Groep. Het is deze laatste die het vertrouwen van het college krijgt. Zij wordt aangesteld als ontwerper. Haar opdracht bestaat er in een verkeersplan met bijhorende studies op te stellen voor gans de gemeente Hoogstraten. Dit plan moet er op gericht zijn de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Hoogstraten te verhogen. De belangrijkste elementen waarmee het studiebureau moet rekening houden zijn: - het karakter van de inrichting van straten en pleinen in de dorpskernen moet in overeenstemming zijn met de verschillende functies.

8

- De dreiging en de hinder die van het verkeer binnen de gemeente uitgaat, moet teruggedrongen worden. - De kans op ernstige ongevallen in de gemeente moet sterk verminderd kunnen worden. - Vooral de omgeving van de verschillende scholen moet verkeersveilig gemaakt worden. Praktisch alle raadsleden waren voor deze studie te vinden al hadden velen vragen bij de hoge prijs en wat men hiervoor dan wel kon verwachten. Uiteindelijk stemden allen, op uitzondering van raadslid Tackx die zich onthield, voor de overeenkomst. Schepen Van Looy verantwoordde de keuze van het college voor de NV. Libost-Groep door te verwijzen naar .een gelijkaardig plan in de gemeente Hamont. 'Dit studiebureau heeft heel wat ervaring en is erg praktisch ingesteld. Andere, zoals bijvoorbeeld Langzaam Verkeer, benaderen deze problematiek nogal filosofisch en soms niet erg realistisch. Verder heb ik ook een stuk vertrouwen gekregen in het feit dat twee van de drie ingenieurs een vijftal jaren bijkomende studies hebben gevolgd in Nederland.' Raadslid Kristin De Smet wil toch wel weten wat men voor dit bedrag van 1,5 miljoen frank eigenlijk krijgt. Ook Frans Tackx heeft het moeilijk met het ontbreken van exacte gegevens van wat men mag verwachten. 'Voor elk knelpunt worden er verschillende oplossingen op plan gezet. Dit zijn echter geen uitvoeringsplannen maar ze hebben wel het grote voordeel dat we hiermee alle latere werken in fasen zullen kunnen aanpakken. Er zit ook heel veel overleg bij met scholen en andere betrokken

partijen. Waar mogelijk wordt er ook eigen personeel en politie ingeschakeld' aldus Van Looy. Volgens schepen Peerlinck is er nog heel wat bruikbaar materiaal in de gemeente aanwezig zoals vroegere verkeersstudies. Deze zullen moeten geaktualiseerd worden maar worden zeker gebruikt. Ondanks de verscheidene vragen en de scepsis hier en daar, vinden alle raadsleden de studie erg zinvol. Sommigen, zoals raadslid Pauwels en Verhuist, drukken de wens uit dat de resultaten van deze studie achteraf ook zeker zouden gebruikt worden. 'Wij hebben in het verleden reeds heel wat studies laten maken waarmee later niets gebeurd is, zoals de studie voor het zwembad (l mlj.), de doortocht van Hoogstraten (1 mlj.), de doorlichting van het personeel (1,5 mij.) en de Mosten. Hopelijk worden de resultaten van deze studie gebruikt zoniet doe ik een ander voorstel: in Meer staat nog een waardevolle kast. Plaats die in het Administratief Centrum en noem ze dan 'de kast met de ongebruikte plannen' . Tot zover raadslid Verhuist, waarna de discussie gesloten werd. Opmerkelijk in het licht van deze verkeersstudie leek ons toch de beslissing achteraf om de oude omleidingsweg die op het gewestplan voorzien was (zie stippellijn) af te schaffen. Waarom men dan niet even kon wachten tot de resultaten van de verkeersstudie bekend zouden zijn was ons niet direkt duidelijk. Naar verluid was deze voorziene omleidingsweg evenwel volledig achterhaald. 0

Domus Flandria drukt op OCMW Via een begratingswijziging wordt de gemeentelijke tussenkomst voor het OCMWopgetrokken met 3,5 miljoen. Alle raadsleden keuren dit goed doch niet alvorens er zich een discussie heeft afgespeeld over de oorzaak van deze verhoging. Voor oppositieraadslid Verhulst is dit het gevolg van de weerslag van de sociale

Domus Flandria te Hoogstraten; 88 sociale woningen Financieel zware dobber voor 0. C.M. W.?


GEMEENTERAAD appartementen van Domus Flandria op de begroting van het OCMW. De interest en aflossing van dit complex bedraagt 14 mlj. per jaar. Trekt men hier de opbrengsten van de huur en de huursubsidies af dan blijft men steken op die bewuste 3,5 miljoen. 'Wij hebben steeds gezegd dat dit een waanzinnige onderneming was. Wij waren en zijn nog steeds overtuigd van de noodzaak van sociale woningen. Daar was een nood aan, maar nooit voor 88 woningen. Dit is veel te groot voor Hoogstraten. 25 was genoeg geweest. Nu is het gestart als een financiële instelling. De gevolgen zullen zich nog verder laten gevoelen' aldus Verhulst 'Wij hebben steeds gezegd dat deze appartementen de eerste jaren een serieuse kost zouden zijn maar dat zij na een jaar of zeven, acht, zouden gaan opbrengen' repliceert schepen van FinanciesPeerlinck.RaadslidVerlindenvoegt er aan toe: 'Het was toen alles of niets ' . Intussen stellen wij vast dat er nog steeds heel wat appartementen leeg staan. Dat voorspelt voorlopig niet veel goeds voor de (financiële) toekomst. Wordt vervolgd. D

Wie, wat, hoe, ... wie vraagt het nog aan zijn moe? Bij het opstellen van het Jeugdwerkbeleidsplan 1995 bleek uit verschillende gesprekken en onderzoeken dat er in Hoogstraten een nood bestaat aan een plaats waar jongeren zich kunnen informeren over allerhande onderwerpen. Zo'n Jongereninformatieplaats, afgekort als JIP, zal kortelings worden opgericht. De principiële goedkeuring gebeurde in de gemeenteraadszitting van einde augustus. Het gemeentebestuur van Hoogstraten zal instaan voor een lokaal, het meubilair en de inrichting, en een computer. Tevens zal zij zorgen voor de aanstelling van een halftijds coördinator. De mogelijkheid bestaat om intergemeentelijk samen te werken met de gemeente Rijkevorsel. Een JIP is enkel bedoeld voor informatie. Hulpverlening kan men hier niet verwachten. Dit is meer de taak van JAC (Jongeren Advies centrum) te Turnhout, waarmee een overeenkomst werd aangegaan. Jongeren die nood hebben aan hulpverlening worden op een correcte wijze op weg geholpen naar een bevoegde hulpverleningsinstantie. Na één jaar zal dit HP-project in de gemeenteraad geëvalueerd worden. D

Een plastieken bank, met of zonder dank De gemeente gaat 30 woudbanken met leuning, 5 woudtafels en 75 vierkante palen met diamantkop aanschaffen. Dit alles is vervaardigd uit recyclageplastiek, afkomstig van de firma Ekol uit Beringen. De banken zouden geplaatst worden in Meerle op het kerkhof (5), in Meerdorp (2) en op het Lak (2) en in Minderhout aan het kapelletje (3). In de school van Meer zouden 12 banken komen en tevens 4 woudtafels en langs het fietspad aan de Mark eveneens 6 banken en 1 woudtafeL Niet iedereen was zo wild enthousiast over deze plastieken banken of de plaats waar zij zouden ingeplant worden. Raadslid Sprangers had zo zijn bedenkingen bij dit gerecycleerd materiaal in de Vrijheid. 'Dit past niet in de Vrijheid. Waarom hier ook geen banken zoals in Wortel

en Minderhout? Trouwens men zal hier zeker toelating moeten vragen aan Monumenten en Landschappen.' Raadslid Van Bavel zou niet weten waar die vijf banken op het kerkhof in Meerle zouden moeten gezet worden. 'Laat dat dan maar over aan de dorpsraad' . Raadslid Michel Jansen wou toch eerst liever een voorbeeld zien alvorens te kunnen beslissen of dit al dan niet in de Vrijheid zou passen terwijl schepen Aerts het niet onder stoelen en banken stak dat hij hier geen behoefte had aan inspraak van de dorpsraden. 'De gemeente moet hier het voorbeeld geven' vonden de schepen en Peerlinck en Desmedt. Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt en alle materiaal aangekocht. Afwachten wat het wordt. Volgens ingewijden blijken deze banken en paaltjes nog wel eens onderhevig aan allerlei kinderziekten zoals doorhangen bij hevige (zonne)warmte en sprokheid bij hevige koude. De paaltjes blijken tegenwoordig alvast inwendig verstevigd met ijzeren staven. De 75 paaltjes zullen gebruikt worden als bescherming van de bomen aan de Lodewijck De Konincklaan. In het najaar zullen hier 36linden aangeplant worden. D

Met het vuur verzwond ook een probleem dat zich reeds enkele maanden geleden aangekondigd had. In de gemeenteraad van maart werd er echter een oplossing gevonden voor de bergen tuin- en snoeiafval dat zich in de loop van voorbije jaren had opgestapeld. Gans de gemeenteraad was toen akkoord om al dit hout te laten verhakselen en zeven. Er zou evenwel een prijskaartje van 850.000 fr. aan vasthangen. Na het hakselen zou alles nog moeten gedumpt worden omdat er te veel zand tussen dat. Vooral Karel Pauwels maakte toen veel bezwaren tegen de hoge kostprijs, zeker wanneer dit afval dan nog waardeloos bleek te zijn. Schepen van Openbare Werken KarelAerts maakte toen het voornemen bekend om in de toekomst alles goed te sorteren, te verhakselen en op te slaan in de hoop dat de mensen het daar gratis zouden komen ophalen. Zover is het evenwel niet gekomen. Eén maand na de goedkeuring van het milieubeleidsplan '95 kondigt de burgemeester aan dat men voortaan twee maal per jaar alle snoeiafval zo maar zal opstoken. Terwijl het inderdaad de gewone burger verboden is om in zijn tuin dergelijke zaken op te stoken, en hij er toe aangezet wordt milieubewuster te gaan leven door o.a. zijn afval gescheiden te houden. Hoe valt dit alles te rijmen met de doelstellingen in het milieubeleidsplan? Wij lezen onder punt 1.2.2.1: 'Verwerking van gemeentelijkgroenafval: Standvanzaken 1994: *selectieve inzameling en afvoer naar het containerpark * verhakselen ingezameld materiaal *wordt gebruikt in gemeentelijke plantsoenen, aanplantingen, ... of afgevoerd naar een composteringsinstallatie. Toekomstplan: optimaal hergebruik van plantsoenafvaL Actieprogramma 1995: * verderzetten opzet * ter beschikking stellen gehakseld materiaal aan de bevolking - indien voorradig. ' Tot slot van de discussie in de raad blijft Karel Pauwels dit nog steeds 'een goed initiatief van het college' vinden. Wie zei er weer dat het gemeentebestuur het goede voorbeeld moet geven? D

Glühwein of crême glace? In de maand juli toen Hoogstraten nog lag te zinderen in de zomerse hitte werden er twee branden vastgesteld op enkele gemeentelijke terreinen. Toevallig waren het twee plaatsen waar een hele berg houtafval gestort was. 'Zelfontbranding' zei men lachend in het college. 'Pure waanzin' reageerde de oppositie en bracht dit punt op een bijkomende agenda voor de gemeenteraad. Hier werd door de burgemeester grif toegegeven wat eerder vermoed werd: op aanvraag van het college mocht de brandweer kampvuur houden op het containerpark en op het oude stort in de Gelmeistraat Burgemeester Van Aperen wond er geen doekjes om. 'Dit gaan wij voortaan twee keer per jaar doen: één maal in de winter met glühwein en één maal in de zomer met crême glace. Op andere plaatsen doet men dit immers ook.' Raadslid Verhulst kon er echter niet mee lachen en repliceerde: 'In uw gemeentelijk reglement verbiedt ge de burger iets op te stoken in de eigen hof en hier gaat ge zelf alle snoeihout opstoken.'

Binnenkort jaarlijks kampvuur op het containerpark? Hoe Hoogstraten zijn problemen in rook kan laten oplossen. 9


GEMEENTERAAD

Schoolhoofd niet meer tewerkgesteld In de geheime zitting van de gemeenteraad van 21 augustus besliste een nipte meerderheid om Eddy Van Delm uit Meer niet meer in het gemeentelijk onderwijs tewerk te stellen. Van Delm was aanvankelijk schoolhoofd in de gemeentelijke basisschool van Meer - MeerselDreef en later na de splitsing in de vestiging Meersel-Dreef Na tal van moeilijkheden met leerkrachten en ouderkomitee ging van Delm op ziekteverlof met de uitdrukkelijke schriftelijke belofte van het gemeentebestuur om nadien terug in het onderwijs van de gemeente tewerkgesteld te worden. De recente beslissing van de gemeenteraad heeft daar nu een stokje voorgestoken. Volgens sommigen zou hiermee een einde komen aan een zaak die reeds jaren aansleept en die de gemoederen niet alleen in Meer en Meersel-Dreef fel beroerd heeft, maar ook een sterke weerklank had in gans het gemeentelijk onderwijs. Zij hebben zich echter vergist want de verontwaardiging van Van Delm was zo groot dat hij de pers optrommelde en aankondigde naar de Raad van State te zullen stappen. Wij kunnen noch willen in deze vrij delikate

zaak een standpunt innemen. De waarheid heeft echter zijn rechten maar ook zijn nuances. Na heel wat informatie uit verschillende hoeken kunnen wij hier enkel de mogelijke gevolgen van deze beslissing trachten in te schatten. Half juni '93 was de spanning rond de kleuterschool in Meer zo sterk opgelopen dat het ouderkomitee aan de poort de ouders opriep een petitie tegen schoolhoofd Van Delm te ondertekenen. Ook burgemeester van Aperen was daarbij aanwezig. Van Delm roept het C.O.V. (Christelijk Onderwijzers verbond) ter hulp dat mede overleg zal plegen met het schepencollege. Er komt een compromis uit de bus waarbij Van Delm afziet van zijn taak ais schoolhoofd en de belofte krijgt om terug in een andere functie aan het werk te kunnen met behoud van zijn wedde, nadat hij eerst al zijn ziekteverlof zou op gebruiken. Op het einde van vorige legislatuur, op 29 december ' 94, wordt deze belofte in het college gekonkretiseerd: op 1 september '95 zou Van Delm terug tewerkgesteld worden. De ruchtbaarheid rond deze zaak de voorbije jaren heeft het klimaat niet bevorderd om Van Delm in één van de andere Hoogstraatse gemeentescholen met open armen te ontvangen. Dat er ook binnen de meerderheid onenigheid bestond over de aanpak van deze moeilijke

zaak, blijkt uit het resultaat van de eerste stemming. De tweede stemming, een week later, bracht weinig verandering. Van Delm werd niet meer tewerkgesteld in het gemeentelijk onderwijs. De consequenties voor de man zijn daardoor de volgende: Tot einde februari blijft hij terbeschikkinggesteld met behoud van zijn wedde, op 1 maart wordt hij automatisch op pensioen gesteld en valt hij terug op ongeveer 50% van zijn loon. MaarVan Delm trekt naar de Raad van State en wordt hierbij bijgestaan door het C.O.V .. Aanvankelijk had men gehoopt op een spoedprocedure maar alles wijst erop dat dit wel eens een zaak van lange adem zou kunnen worden. Bij de juridische dienst van het C.O.V. maakt men zich sterk dat Van Delm deze zaak zal winnen. De belofte van wederindienstneming staat immers zwart op wit. Hierdoor zal de gemeente bakzeil moeten halen of opdraaien voor de kosten en het verschil in wedde. 'Dit kan de gemeente ettelijke miljoenen kosten. De tijd tikt in het nadeel van de gemeente', zegt men bij het C.O.V., dat geen begrip kan opbrengen voor de lichtzinnigheid waarmee het gemeentebestuur de vroeger gemaakte afspraken naast zich neer legt. Zij zal alle juridische stappen ondernemen om haar gelijk te halen . Wordt vervolgd. D

Geen golfterrein in Minderhout en Meerle 'Heerle's Hof' wordt verkocht De Vlaamse regering besliste dinsdag 19 september, middenin het grote begrotingsoverleg, dat er geen golfterrein komt op het domein 'Heerle's Hof' in Minderhout en Meerle. De Vlaamse regering laat wel de mogelijkheid open op het domein een hotel of congrescentrum uit te baten. Burgemeester is niet te spreken over de beslissing, hij vreest dat het domein zal versnipperen. De gronden behoren immers toe aan een bank, en die wil ze openbaar verkopen. 'De bossen, het gebrek aan compensatie voor de industriegebieden in de regio, de bezwaren van de landbouwmiddens en de biologische waardering van het gebied verantwoorden het behoud van bosgebied en aansluitend het landschappelijk waardevol agrarisch gebied,' motiveert de Vlaamse regering haar beslissing in een communiqué.

Een hotel kan wel, vindt de regering. 'In deze zone kunnen de bestaande gebouwen en constructies tot maximaal 20% van hun bestaande volume worden verbouwd tot businesspark.' Burgemeester Van Aperen is niet te spreken over de beslissing van de Vlaamse regering, en ventileert zijn ongenoegen op VTM en in GvA: 'Ik vind het werkelijk onbegrijpelijk! Er was een gunstig advies van de streekcommissie, en politieke zwaargewichten als Paul Akkermans, Leo Delcroix, Norbert De Batselier en Luc Van 10

den Brande kwamen ter plaatse en lieten de mensen in de waan dat het wel in orde zou komen. Luc Van den Brande verzekerde mij trouwens persoonlijk - u mag gerust weten waar: in de toiletten van de senaat dat het domein er zou komen. Het leek het schepencollege de beste oplossing; het domein zou goed onderhouden worden, fauna en flora zouden er wel bij varen. Bovendien zou het een verrijking betekenen voor de streek, om nog maar te zwijgen over de rechtstreekse en onrechtstreekse tewerkstelling.' De burgemeester is bang voor versnippering, zeker nu de openbare verkoop van de gronden al werd aangekondigd.' Het gaat om zes delen, en ik denk niet dat het domein als geheel verkocht zal geraken. Wie wil er trouwens zo'n gebied met alleen bossen

kopen? Ik vraag me echt af of een golfterrein echt zoveel slechter was dan wat er nu te gebeuren staat.' Drie andere gewestplanwijzigingen in Hoogstraten werden wél goedgekeurd. De Elü-put wordt als natuurgebied ingetekend, en niet langer als recreatiegebied. Ook hier staat de beslissing haaks op het advies van het Hoogstraatse stadsbestuur. Een deel van het gebied rond De Mesten, nu nog voorzien voor recreatie, krijgt eveneens een ander kleurtje. Een stukje wordt natuurgebied, een ander deel wordt landbouwgebied. In de 'Paddengracht' liggen twee landbouwbedrijven in bosgebied. De Vlaamse regering besliste nu het domein in te kleuren als 'landschappelijk waardevol agrarisch gebied.' •

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/3 14.33.33


Handen af van Wortel-Kolonie

De Wortelsejeugd vol enthousiasme achter de leuze van de mars 'Handen af van WortelKolonie'.

De Pers besteedde heel veel aandacht aan de protestmars tegen de mogelijke verkoop van Wortel-Kolonie. VTM, BRT en TV-Kempen brachten uitvoerig verslag over de aktiedag. Het BRT-programma 'Ter zake' gafnog extra achtergrondinformatie en ook de Lokale Pers bleefniet achter. Op de foto geeft Frans Horsten, grote bezieler van de aktie, nadere uitleg aan VTM-journalist Pat Van Gompel. lef Marfens van het Convent bereidt zich in gedachten voor op het interview voor de camera.

Een geslaagde muzikale omlijsting van 'Stan and the Man' bracht heel wat sfeer in Wortel. Een opwarmertje voor de grote start vanzo 'n 700 protestwandelaars richting Kolonie. 11


WORTEL-KOLONIE

Een ruime delegatie van de Paardevrienden van Wortel wachtte de mars op aan de boompkes en sloot vervolgens achteraan aan. Kwestie van de paarden wat van het Antilliaans feestmuziek weg te houden.

Mad en Annie Peeraer genoten van de gezellige drukte en misschien nog meervan de vele jeugdherinneringen uit Wortel-Kolonie.

Nog even buurten voor de start van de wandeling op Wortel-Kolonie. Pastoor Walter Dhauwe en Frans Brasens zijn in vorm. EenAntiliaanse Brassband zette de stoet in beweging. Wortel-dorp was precies ineens te klein.

De Wortelse Brassband wachtte de stoet in de Kolonie op en onder hun begeleiding ging het richting aktieterrein 12

Huybrechts Provoost, voorzitter van de dorpsraad van Wortel, heet allen welkom op de Kolonie. Mede dank zij het knappe werk van gans de dorpsraad werd deze aktiedag een groot succes: veel volk, een gezellige familiale sfeer, een vlot verloop en hopelijk een gunstig effect.


WORTEL-KOLONIE

Onder de aanwezigen ook verscheidene politici, o.a. staatssecretaris Jan Peeters (SP), uiterst links, volksvertegenwoordiger los Ghysels (Agalev), burgemeester en volksvertegenwoordiger Amold VanAperen, en vooraan rechts Paul Staes, CVP-senator. Hopelijk brengen zij de boodschap uit Hoogstraten over naar Brussel.

Guido Belcanto, zocht voor de gelegenheid even zijn roots op en gaf een gratis optreden met als hoogtepunt zijn 'Wortel-Kolonie-Blues ', 'Belgische vuil bandieten van d 'Ekonomie .. . ' zong hij, 'Houdt uw handen af van Wortel-Kolonie!' galmde het over het plein.

Ditmaal geen asielzoekers ofgevangenen uit de Kolonie maar een stukje Antilliaans feest met de Arubian Brass die voor de gelegenheid de aktie 'Handen af van Wortel-Kolonie' muzikaal kwam ondersteunen. Prachtig initiatief dat erg gewaardeerd werd en voor de nodige ambiance zorgde. Een protestmars kan ook een feest zijn ... Dreeke Van Wellen, een van de laatste dertig landlopers in Wortel-Kolonie, bekeek het van op afstand en had er wellicht zijn eigen idee over.

Dames en herenmode voor jong en oud . Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten) .

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

op maandag gesloten.

Algemene Bouwonderneming

~ RAATS MARCEL Vogelhofstsraat 6

2323 Wortel

Tel : 03/314 .32.24.

Fax:03/314.11 .24.

Autotei :017/16.92.80. \19

13


Allemaal gemengd Vanaf dit jaar zijn er in het Hoogstraatse geen echte jongens- of meisjesscholen meer. Zowel in hetlager onderwijs als in hetMiddelbaar hebben het Seminarie en het Spijker hun deuren open gezet voor het andere geslacht; ditjaar enkel nog in de lagere graden: in het 1steen 2de leerjaar van de lagere school, in de 3 eerste jaren van het middelbaar. Eens kijken met hoevelen ze weer aan de schoolpoort staan.

Aantalleerlingen in het basisonderwijs 1995-1996 Hoogstraten - gemeenteschool - KL Seminarie - Spijker Meer Meerle Meersel-Dreef Minderhout Wortel Totaal

Kleuterschool 113 0 163 174 112 40 127 73 802

(+6) (0) (-7) (+10) (-7) (+2) (+8) (+9) (+21)

Lagere school 199 215 225 283 203 58 212 123 1518

(+3) (+6) (9 meisjes) (+30) (6 jongens) (+9) (-12) (+9) (-13)

(-8) (+24)

(-of+ in vergelijking met het vorige schooljaar) Evenals vorig jaar stijgt het aantalleerlingen in de lagere scholen van Hoogstratencentrum, in de dorpsscholen is er een dalende tendens . In de kleuterscholen daarentegen, is er opnieuw een lichte stijging in de dorpsscholen buiten het centrum. De toeloop van zowel jongens naar het Spijker, als meisjes naar het Seminarie is opvallend klein, nog wat drempelvrees wellicht, zowel voor ouders als kinderen.

Aantalleerlingen in het middelbaar onderwijs -

1995-1996

Spijker-ASO (algemeen vormend) Spijker-Technische (hotelschool) VITO

989 (-2) (34 meisjes in het Alg. Sec. Onderwijs) 650 (-37) (10 jongens) 998 (+60) 1279 (+231) (de leerlingen van de vroegere Land- en Tuinbouwschool zijn hierbij inbegrepen)

Totaal

3916 (+58)

Seminarie+ Handelsschool

'

Met duizend bri even kan je iemand bevrijden . Maar ééntje van duizend mag ook. In nentallen lJ nden ' 't:rd wtjnt"n · mea sen, wo r den ze g d olt t· rd en ,~ Lllnüo r d . Amn~ry w1l d•a r w.H ~ .m doen. ~ ~~ u kunr hdpen Door re "iLhnj ven. maar Otlk do, ,r ' ''" hn.H ICI~el te Sl eUtwn lkl Ol/2~ll6 . lt• vo•H meet· t nformJ t:e . O t 5;t nrt uw bq drage op PRK 0•10 OOûlhlS2 - 8 2

.1} Amnesty International U hebt rneer macht dttn u darht

Cadeautip Die mooie zomer is weer voorbij. We zitten volop in de herfst. Nog een paar maanden en het is december, de feestmaand van het jaar. Misschien moet je dan nog een geschenk gaan zoeken voor jezelf, je familie, vrienden, buren of andere relaties. We hebben een heel interessante cadeautip voor de eindejaarsfeesten. Eind oktober verschijnt het boek 'Bouwkundig erfgoed in het Kempens landschap'. Aan dit boek, uitgegeven door De Hoogstraatse Pers, werkten 15 Kempense auteurs mee. Samen beschrijven ze de voornaamste natuur- en cultuurmonumenten uit onze streek: landschappen, dorpen, kerken, abdijen, raadhuizen, kastelen, begijnhoven, molens, woonhuizen, fabrieken, glasramen, beeldhouwwerk, interieurs .. .. Hetis eenmooikunstboek (176 blz. 32x25 cm.), rijkelijk geïllustreerd met oude en nieuwe foto's, ook zwart/wit maar vooral in kleur. Het is een kijk- en leesboek dat zijn geld zeker waard is, zowel voor jezelf als voor een cadeau. De boekhandelsprij s bedraagt 2450 fr.Wie echter één of meerdere boeken bestelt en betaalt voor 15 oktober krijgt een korting van 20%, m.a.w. 1960 fr. per exemplaar, te storten op rekeningnr. 733 -3243117-49 van uitgeverij De Hoogstraatse Pers, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, met vermelding van het aantal boeken (Verzendingskosten in België bedragen 100 fr.) .

(-of+ in vgl. met het vorige schooljaar). Opnieuw bewijzen deze cijfers dat het Technisch Onderwijs de grootste aantrekkingskracht heeft; zowel in het Vito als in de Technische van het Spijker blijft het aantal leerlingen stijgen, en dit al vele jaren na elkaar. Het zal nog wel enkele jaren duren vooraleer het Spijker haar meisjeskarakter, en het Seminarie zijnjongensachtigheid zal verliezen, maar het begin is gemaakt en daarmee ook de eerste stap naar een fusie van de beide scholen? Om de vele verschillende afdelingen op peil te houden zou dit alleszins wenselijk zijn. Opmerkelijk is dat er méér meisjes naar het Seminarie gaan dan jongens naar het Spijker; het is een algemeen voorkomend verschijnsel dat meisjes eerder naar een jongensschool gaan dan omgekeerd en dat is ook hier het geval. Wat het aantal internen betreft, ook dat gaat meer en meer naar beneden; het Spijker herbergt nog 120 meisjes (afkomstig uit verschillende scholen), op het Seminarie zijn 194 jongens te gast, eveneens uit verschillende scholen.•

De vernielde St.-Catharinakerk na de Tweede Wereldoorlog.

14


Al hetnieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat llE, 314.53.70. Nogal wat verenigingen zijn opnieuw gestart. De besturen nemen zich voor het beste van het beste tijdens het komende werkingsjaar aan hun leden voor te zetten. Las u in de vorige Maand ook de evaluatie van Meersel-kermis? Enige jaloezie vanuit Hoogstraten zou best op zijn plaats zijn. Hier zijn toch ook wel wat ledenverenigingen en gebuurten waartussen enige vorm van competitie met veel leut en plezier kan georganiseerd worden. Een aktieve kermiszaterdag moet toch ook kunnen. 23 September is maar stilletjes voorbijgegaan, Hoogstraten-stad niet waardig. Wie neemt de handschoen op? Aandacht vragen we deze maand ook voor de grotere cultuur. Een concert in de Catharina-kerk op 6 oktober spreekt u misschien wel aan. Ofvoorde vlugge lezers: 30 september, Drs. P. in de Rabboenizaal. Niet te missen.

WACHTEN OP REGEN Dit is de titel van het stuk (poppenkast) dat Panenka op zondag 1 oktober speelt in de Pax. Alle kinderen van vier tot tien jaar zijn uitgenodigd. Waarover het gaat? Een oude woestijnvos wil voor hij sterft nog regen zien. Via de melkweg komt hij ons volmet-dingen-land, waar het bijna altijd zou regenen. Hij ontmoet een meisje dat Ester heet en beweert dat ze alles durft. Gaat de vos nog regen zien? Beginuur is vastgesteld op 15 uur door het organiserend CMBV, en de opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker. D

KUNST EN TOERISME Het Vlaams Commissariaat voor toerisme bestaat in 1995 precies tien jaar. Met een derde feestweekend op 7 en 8 oktober wil men dit vieren: Kunststeden nodigen uit. Zeven kunststeden uit de provincie Antwerpen nodigen uit: Antwerpen, Geel, Herentals, Lier, Mechelen en Turnhout heten je van harte welkom en zorgen voor tentoonstellingen, stadswandelingen, concerten, museumbezoeken, straatanimatie, volksspelen en nog veel meer. Op de Dienst voor Toerisme kan je het volledig programma (TFPA-evenementenkrant) ophalen. Je telt er maar zes? Ook Hoogstraten doet tijdens dit weekend mee. Voor de tweede keer dit" jaar kan je een kijkje nemen in het Begijnhof waar de restauratiewerken aardig opschieten. In de Sint-Catharinakerk zullen de kunstschatten gedurende deze twee dagen tentoongesteld zijn. Meedoen is de boodschap: een bijhorende wedstrijd heeft een goedgevulde prijzenpot D

Davidsfonds De Hoogstraatse afdeling van deze Vlaamse culturele vereniging zit nooit lang stil. Naast de aangekondigde aktiviteiten staan er nog een concert, computerlessen, een reisvoordracht, een bedrijfsbezoek, een uitstap, enz. op stapel. Wie in de werking of in de publicaties (boek- en CD-uitgaven) geïnteresseerd is, kan vrijblijvend contact opnemen met Swa Verschueren, Lindendreef21, tel. 314.11.88. Telecommunicatie in opmars Aan deze tentoonstelling in de Predikherenkerk in Leuven wordt op zaterdag 21 oktober een bezoek gebracht. Basisprincipes van telegrafie, telefonie, radio en televisie worden uitgelegd. Toestellen uit de beginjaren van deze media worden getoond maar evenveel aandacht gaat naar de hedendaagse ontwikkelingen op dit gebied: videoconferenties, telewerk, thuiswinkelen, Internet, ... Vooral de invloed op het dagelijkse leven en de inpassing ervan in onze samenleving wordt aangetoond. Het vertrek naar Leuven is om 12.30 uur, en niet-leden betalen 650 BF voor inkom, gids en vervoer (leden: 450 BF). Inschrijven bij Pons Livens, 314.54.52.

BON

I

: I I

GOEDVOOR 1 CONSUMPTIE

: I I

Tijdens het optreden van Drs. P. : in de RabboenizaaJ van het Spijker : I op 30 september, 20 u. I _j

L ___________

Sint-Niklaas De K.W.B . kijkt reeds erg ver vooruit bij het einde van de vakantie. Op zondag 19 november worden de kinderen van al de leden van de K.W.B. en K.A.V. in de Pax verwacht. De goede heilige man zal de kinderen een bezoekje brengen. Maar eerst wacht hen een koffietafel met Sinterklaaskoeken en chocolademelk. Ouders, u moet wel inschrijven voor 3 oktober. Voor de stevige stappers organiseert men op zondag 24 september (kermis, mannen) de jaarlijkse herfstwandeling in Essen. Vertrek met eigen vervoer aan de Pax om 13 uur. Verder weg, in de Hoge Venen, worden de K.W.B.-wandelaars op zondag 8 oktober verwacht voor een 10 km lange tocht door moeras en veen. Rubberlaarzen niet vergeten. Vertrek is om 8 uur aan de Pax. Op 25 en 26 november wordt het nieuwste stuk van de toneelgroep op de planken gebracht. Titel werd ons nog niet meegedeeld. D

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84

r-------------, I

Universiteit Vrije Tijd Eén van de cursusreeksen wordt opnieuw in Hoogstraten georganiseerd. Onderwerp ditjaar is' 40 jaar ruimte-onderzoek' .Professor Chris Waelkens spreekt over de verrassingen die men aantreft in het heelal. Planeten, sterren en melkwegstelsels zullen u voorbijflitsen maar niet hun laatste geheimen prijsgeven. Daarachter wordt samen met de cursisten gezocht. Deze lessen worden gegeven op vier woensdagnamiddagen van 14 tot 16 uur, en dit op 11 en 25 oktober, 15 en 29 november. Plaats van gebeuren is het uitstekend geschikte auditorium van het Klein Seminarie. Niet-leden van het DF betalen 1.250 BF, leden slechts 1.050 BF voor de syllabus en de koffie tijdens de pauze inbegrepen. D

Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN Wachten ze nu op regen, telecommuniceren ze of onderzoeken ze de ruimte? U wilt het weten? Oplossing op deze bladzijde.

HOFMANS 118

15


HOOGSTRA TEN

Miel van Wortel Vorig jaar, op de zondag van de gemeenteraadsverkiezingen, won de SintJorisgilde van Hoogstraten, na 7 jaar strijd, de eerste ereprijs Van Den Bossche. Gedurende die jaren kwamen telkens 6 schutters van de 9 gilden tegen elkaar uit op de afstand van 61 meter met de St. Jansboog. Dit statige ruiterbeeld van St. Joris met de draak siert sedertdien het lokaal aan de Brouwerij straat. Zondag 27 augustus 1995 werd het eerste schot gelost voor de tweede ereprijs Van Den Bossche te Wortel. Om beurten zullen de 9 gilden deze schieting inrichten zodat we in het jaar 2003 zullen weten waar het nieuwe kunstwerk een definitieve plaats zal verworven hebben. Deze tweede ereprijs is een keramiek van Zuster Veronique die in Hoogstraten genoegzaam bekend is. Het stelt een Kempische gildebroeder voor in volle uitrusting: zwarte broek, blauwe kiel, roodwitte halsdoek, een 'faas' als hoofddeksel en een kruisboog. En, hij heet 'Miel' . Waarom? Bij de overhandiging aan de eerste winnaar, de gilde van Wortel, onthulde de 'griffier' de ware toedracht. Toen het beeld enige dagen tevoren bij hem thuis toekwam, zei zijn echtgenote: 'Die trekt nu precies op Mie! Christiaensen, allez toen die nog wat jonger was natuurlijk.' En daarom heet het beeld 'Miel van Wortel' . Heel de gilde van Wortel in zijn nopjes natuurlijk. Verdiend, want geen enkele andere gilde kon tegen het zestal van Wortel op . Althans dit jaar niet.D

KINDERSPEL .... KINDERSPEL? De BOND VAN JONGE EN GROTE GEZINNEN, afdeling Hoogstraten richt voor ouders met kinderen tot 14 jaar, een lessenreeks in onder de titel : Kinderspel... kinderspel? Deze reeks is uiteraard ook interessant voor grootouders die vaak bezig zijn met hun kleinkinderen. De lessen gaan door in zaal Pax op de dinsdagen 10, 17 en 24 oktober om 20.00 uur. Men kan inschrijven via tel. 03/314.40.36 of 314.53 .78 . Leden BGJG betalen 150 fr. bijdrage, nietleden 300 fr. •

Vrijgeving

Tel.: (03) 314.82.16

(03)

De wisseltrofee van 'Mie[' (het beeldje van een boogschutter dat op een jonge Mie[ Christiaensen zou lijken) bracht de gilde van Wortel geluk. Ze eindigde als beste bij de eerste schieting voor de tweede ereprijs Van den Bossche.

Twee dagen muziek In hetjaar 1880, dus 115 jaar geleden, werd de Koninklijke fanfare St.-Catharina, beter gekend als 'de Bond' te Hoogstraten opgericht. Naar aanleiding van deze 115de verjaardag organiseren de huidige bestuursploeg en de muzikanten op zaterdag 7 oktober en zondag 8 oktober hun vijfde editie van de fanfarefeesten. De uitnodigingen die aan de maatschappijen uit de regio werden verstuurd zijn een schot in de roos, want om alles vlot te laten verlopen moest men zelfs enkele kandidaturen weigeren. Deze tweedaagse muziekconcerten worden gegeven in de Rabboeniezaal van het Spijker te Hoogstraten, een zaal geprezen om zijn hoogwaardige akoestiek. De concerten beginnen telkens om 14.00 uur en de toegang is gratis. Deze tweedaagse wordt zondagavond te 20.00 uur afgesloten met een slotconcert u gebracht door Kon. fanfare brassband Kempenzonen uit Tielen, alvast een garantie voor een muzikaal hoogstandje. D

Fax: 314.79.38

Buizeistraat 2a 2320 Hoogstraten • • • • • • •

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken 43

16

Begijntjes laat besluit is dit jaar een beetje aan onze aandacht voorbijgegaan. Toch nog een foto van het straatzingen in de voormiddag. Deze sportieve Nederlander gooit JO gulden in de grijpgrage handjes.


HOOGSTRA TEN

Sint-Janskoor Antwerpen op bezoek Op zondag, 22 oktober om 10.00 uur wordt de hoogmis in de Sint-Catharinakerk opgeluisterd door het Sint-Janskoor uit Antwerpen dat in Hoogstraten een daguitstap maakt. Het is het parochiekoor van een der jongste parochies uit de Scheldestad en staat onder leiding van Jan Hellinckx. In de periode 1950-1965 maakte deze dirigent zeg maar wereldfaam met zijn SintLievenskoor. In vele gezinnen speelde men in die jaren platen met kerstliederen, Vlaamse gezangen enz. Jan Hellinckx genoot ook waardering in Engeland en werd er bevriend met niemand minder dan Benjamin Britten. Het Sint-Janskoor wordt begeleid door Elisabeth Ring, een organiste die studeerde te Warschau. Zij componeert ook zeer verdienstelijk. Uit het programma voor 22 oktober vermelden we: twee stukken uit het Gregoriaans voor deze dag; een gebed van E. Grieg als tussenzang; de psalm 23 van Vic Nees; het Onze Vader van Stravinsky; hetAve Maria van J. Arcadelt en als slot, Exsultate van D. Scarlatti. De vaste gezangen, Kyrie, Gloria, enz., komen uit de 'missa sine nomine' van de Britse polyfonist, William Byrd. In de 16e eeuw componeerde men missen op religieuze thema's . Soms week men daarvan af en koos als motief een populair muziekje uit die tijd. Om dit wat te verbergen gaf men dan als titel 'missa sine

nomine' of 'mis zonder naam'. We hopen dat het Sint-Janskoor zijn naam eer zal aandoen en vooral ook die van zijn dirigent. (JB). 0

Wegenwerken of wegwerken? De Lindendreef is een vrij rustige straat waar relatief weinig verkeer passeert. De bewoners verzorgen hun tuintje en geven deze prachtige dreef een aangenaam karakter. Dit alles kan echter niet verhinderen dat de tand des tijds zich laat gevoelen op het wegdek, ook al omdat dit wegdek niet van een onderlaag werd Yoorzien. Om een absurd verhaal kort te maken, het wegdek was aan herstelling toe. De Lindendreef staat ook nog bekend als dagelijkse toevoer van honderden scholieren die gebruik maken van deze weg. En geef toe, de Lindendreef is een stuk veiliger voor fietsers dan de Gelmeistraat Net op de eerste dag van het nieuwe schooljaar, net op de dag dat honderden leerlingen terug naar school gaan na een periode van 2 (twee) volle maanden, net op deze dag vond met het nodig om het wegdek af te schrapen. Mijn achterdochtig karakter zoekt echt geen spijkers op laag water, maar was er nu geen enkele andere dag om deze invalsweg een ParijsRoubaix karakter te geven? De werken begonnen stipt om 8.00 uur zodat de jeugd volop kon genieten van slalom op een grindweg door zowel auto's als fietsers. Wist er op de dienst openbare werken nu echt niemand dat op 1 september de school herbegint? (JUB) o

1~" ~ ....

HERIJGERS

Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

! ! ! NIEUW ! ! ! DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voorrenovatie

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

Een garantie voor degelijk werk met eigen vakmensen! Een traditie van meer dan 50 jaar!

woongarnering

Tel. 03/314.48.47 125a

Schilderwerken Vloerbedekking Tapijten

Gordijnen Dekbedden Huishoudtextiel 17


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Onze dorpsredacteur voelt zich in de rug gedekt door een stevige politieke meerderheid. Schrijven nu Bernard!

Nieuws van de Dorpsraad De weg was lang ... maar uiteindelijk hebben 9 Wortelnaars toegezegd om in het bestuur te zetelen: Huibrecht Provoost (voorzitter), Jan Brusselaers (secretaris), Stefaan Voet (penningmeester), Hilt Rigouts (persverantwoordelijke), Frans Roeien, Louis Laurijssen, Ria Van Ballaer, Frans Bruynen en Jef Braspenning.

Bewonersvergadering Oude Weg en Moerklokstraat Eind juni was er een vergadering met de bewoners van de Oude Weg naar aanleiding van de definitieve goedkeuring van de aankoop van gronden om een fietspad aan te leggen vanaf de Klinketbrug tot de Lindendreef (langs de kant van de Hoogstraatse Kolonie), en met de bewoners van de Moerklokstraat in verband met 4 bejaardenwoningen tussen de Moerklokstraat en de Oude Weg, die inmiddels al gebouwd zijn.

De weg langs deze woningen zou een verbinding worden tussen Moerklok en Oude weg, maar niet voor auto's: enkel voor fietsers en voetgangers: dus met paaltjes erin! De Oude Weg moet zijn landelijk karakter behouden en er moet absolute voorrang gegeven worden aan zwakke weggebruikers. Doordat er nu tussen de Klinketstraat en de Oude Weg een appartementsblok van 18 of24 appartementen gezet is, krijgen we grote problemen voor de veiligheid van de Oude Weg. Want de bedoeling is, dat fietsers (vooral schooljeugd) richting Hoogstraten bij het Wolwinkeltje de Oude Weg inslaan en bij de Klinketbrug over een nieuwe fietsbrug over het nieuw te leggen fietspad los van de grote baan tot aan de Lindendreef veilig kunnen fietsen. Maar nu kunnen er op ieder moment auto's opduiken die tegen de fietsrichting in bij die appartementen moeten zijn. Men wil de fietsers van de grote baan weghalen voor hun eigen veiligheid, maar ze komen in de Oude Weg in een nog onveiliger situatie! 2 Oplossingen: 1. Ofwel mogen auto's van de appartementen niet rechts de Oude Weg opdraaien, dus niet richting kerk, en wordt het stukje Oude Weg vanaf de Klinketbrug tot de inrit appartementen tweerichting, en worden er borden geplaatst max. 30 km-zone en 'plaatselijk verkeer' . 2. Ofwel wordt de Oude Weg in 2 zones gedeeld door paaltjes net voorbij de ingang van de appartementen. Verder wordt aan de eigenaars van de vrijliggende grond naast de bejaardenwoningen gevraagd om dit terrein te kunnen gebruiken als buurtspeelpleintje. De bewoners zouden het dan zelf willen onderhouden.

Algemene vergadering Op 28 juni werd een algemene vergadering van de dorpsraad belegd waarop de verschillende Wortelse verenigingen hun planning voor gebruik van de parochiezaal op elkaar afstemden en waarin de huurvoorwaarden van de zaal werden besproken (om te voorkomen dat meerdere verenigingen tegelijkertijd de zaal willen gebruiken). Ook het gemeentelijk reglement op speelpleintjes werd toegelicht.

Parkeren op voetpad voor apotheek? Het schepencollege vroeg de dorpsraad om advies in verband met de vraag van de apotheker om voor zijn zaak twee auto's te mogen laten

parkeren, want als algemene regel geldt: geen auto's op fiets- of voetpad! Het uiteindelijk advies was : één parkeerplaats mag, op voorwaarde dat de parkeerduur hoogstens 10 à 15 minuten is, dat er politietoezicht is, dat er een spiegel geplaatst wordt aan de overkant van de weg en dat er na zekere proefperiode een evaluatie gebeurt. De parkeergelegenheid is bedoeld voor invalide mensen en voor het laden of lossen van zware stukken, zoals zuurstofflessen, enz. En alle 'gezonde' mensen die in de apotheek moeten zijn, worden verzocht gebruik te maken van de parking aan de Boomkes of bij de Guld en om te voet of met de fiets te komen. D

Wortelfeesten voorbij In het laatste weekend voor het einde van het groot verlof werden voor de 8e keer onze Wortelfeesten gehouden. Op vrijdag 25 augustus was er de traditionele jogging: eerst voor de kinderen: daar schreven er 59 voor in: 46 Wortelse en 13 van buiten. De winnaars, de eerste drie waren van buiten Wortel! Toevallig? Daarna volgde de start van de volwassen joggers: die konden kiezen voor 1 of 2 of 3 of 5 omlopen van elk 3,1 km, langs de St. Janstraat via Grote Plaats, Beukendreef, Poeleinde, Kerkepad. Ze startten allemaal tegelijkertijd, meer dan 100 in totaal. De 3, I-afstand werd door 33 deelnemers uitgelopen: 23 uit Wortel en 10 van buiten, en (weer merkwaardig) de 3 eersten waren van buiten Wortel! De 6,2-afstand telde 22 deelnemers, waarvan slechts 7 uit Wortel. De eerste drie waren weer van buiten. De volgende afstand, 9,3 km, telde 20 deelnemers, waarvan 6 uit Wortel. De eerste drie waren wéér buitendorpsen. De 'kroon' -afstand van 15,5 km (5 ronden) telde nog 31 deelnemers, waaronder (schrik niet!) slechts één Wortelnaar: we noemen hem met name, want deze moedige verdient een vermelding: Michel Swaenen. Hij hield de eer hoog en was lle. De eerste drie (het wordt eentonig) waren ook in deze afstand buitendorpsen, die we als superatleten hier dus vermelden: Jan Hendrickx uit Hoogstraten, Guy Hendrickx uit Meerle en Frans Adriaens uit Eindhoven. Bij de laatste groep was er nog één vrouwelijke deelneemster. Verder was er vrijdags een avondmarkt, kregen we 's avonds de enige regenbui van heel het weekend en was er tot laat in de avond rondom

uw kappersteam waar haarkappen een kunst 1s. mode ...

~

Kerkstraat 21

Bus

2330 Merksplas

Na afspraak

Tel.: 014/63 31

99 116a

18


WORTEL

Ze waren met meer dan 100 aan de start van de Wortel-jogging. het Slot nog gelegenheid voor een gezellige babbel en een pint met Wortelbroodjes. Zaterdagnammidag 26 augustus was er een indrukwekkende demonstratie met politiehonden. Verder nog rommelmarkt, fietstocht, playbackwedstrijd (9 groepen). 's Avonds waren er optredens te zien van diverse Wortelse verenigingen en van groepen van elders. Zeer geslaagd met als topper de show van het Rockgroepje van Beerse. Winnaar van de playback was Wim Snels van Bolk met het liedje 'Grote Bloemkolen' vanAndré van Duin. Winnaarvan de bierproefwedstrijd was Stefaan Sysmans. Hij moet een goede smaak hebben, en voor de rest: over smaken kan men moeilijk discussiëren. Het goede doel dat gesteld was, waarvoor de opbrengst van de feesten bestemd was, was de plaatselijke KLJ-jeugdvereniging en de verfraaiïng en inrichting van hun lokaal. Het juiste bedrag van de opbrengst is nog niet precies gekend, maar mensen die het kunnen weten zeggen dat de opbrengst toch rond de 200.000 fr zal liggen. o

De KWB-voetballers verwisselden van schoen en liepen ook mee in de jogging. Voorts een doorlopende tombola met altijd prijs, enz.: U kent het wel, en als u het niet kent van vorige jaren wordt het tijd dat U ER EENS BINNENSPRINGT. De missiewerking (in de vorm van naaikring) bestaat dit jaar in Wortel De grote gele borden met 'Deze week werden ... 75jaar, zeggen mensen die het kunnen weten; overtredingen ... ' bij de inkom van onze beer bestaan weinig documenten over. PaterJozef bouwde kommen hebben ook ruim 2 maanden Declerck, naar wie een straat genoemd is, heeft 'Groot verlof' gehad. Als er al tellingen gehier de eerste missiekrans opgericht. Hij was beurd zijn van overtredingen inzake toegelaten priester gewijd in 1924, vertrok als missionaris snelheid, dan zijn ze in alle geval niet 'uitgehanvan Scheut naar China, waar hij op 13 juni 1929 gen', dus gaat er zeker geen enkele dreiging uit aan de typhus overleed. Op het kerkhof hier naar voorbijvliegende automobilisten om hun staat een grafmonument ter ere van Pater Jozef snelheid te matigen bij het binnenrijden van het De Clerck, een replica van zijn grafzerk in dorp. Wij hopen dus dat de tellingen zo snel Mongolië, waar hij begraven ligt. De missiemogeijk hernomen worden en de resultaten krans moet na de dood van Pater DeClerck wat wekelijks gepubliceerd. Dan is er kans dat autoingesluimerd zijn, maar later weer tot nieuw mobilisten hun gaspedaal wat rapper loslaten en leven gewekt door Pater Monulf Schrijvers, hun snelheid aanpassen. o capucijn, geboren te Wortel in 1913, priester gewijd in 1939, en als missionaris vertrokken naar Belgisch Congo in 1946, waar hij 30 mei 1965 door de Simba-opstandelingen werd verOp zondag 22 oktober van 13 tot 19 uur zal in de moord. Er zijn geen gedetailleerde geschriften parochiezaal (en daarbuiten als 't goed weer is) over de geschiedenis van onze missiekrans; de het jaarlijkse missiefeest worden gehouden met werkers werkten meer met hun handen dan dat tentoonstelling en Vlaamse kermis. Honderden ze alles precies opschreven. Maar de groep werkstukken voor onze Wortelse missionarismissiewerkers in Wortel werkt in stilte ijverig sen Jeanne Verheyen, Lisette Snels en Jos voort, jaar injaaruit, en rekent ook op uw steun Vannuffelen, gemaakt door onze missieen belangstelling. • naaisters en breisters, zijn er te zien.

Tellingen verkeersovertredingen

Missiefeest.

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

lalbflex:'

auping 41

19


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

'' Wie zegt daar weer dat de Hoogstmatse Maand niet gelezen wordt. Van mij zalj~ 't niet avonds en ze moesten toch nog van alles en nog wa klaar zetten en bespreken hoe wa wie welk horen. , En nu weet ik het zeker. Want na onze roep naar lijdende maar vooral meewerkende en zou doen... handelende voorwerpen voor deze dorpsrubriek, stond mijn bel niet meer stil... die ene Want's avonds, verdorie, volle bak in Minderhout, zunne. In de tent van de fanfare konde om avond tussen acht uur dertig en halfnegen 12u ' s nachts over zowat 1300 betalende kopNa een ernstig gesprek, diepgaand gefilosofeer over het Minderhouts reilen en zeilen en pen lopen, in de Parochiezaal zag het Zwart van keiharde onderhandelingen over de verdiensten, kreeg onze trouwe lezer, we noemen hem • het iets minder jeugdig volkske (ge weet wel, voor de duidelijkheid even Joos(t), carte blanche voor het nieuws van deze Maand. die tussen de 25 en de 50, die nog denkendaze Aangezien het gros van de Minderhoutse activiteiten in de maand september zich schijnt jong zijn, maar dan de volgende morgen opafte spelen tegen de achtergrond van de plaatselijke kermis, lag het immers voor de hand staan met ne serieuze houten kop om nog maar te zwijgen van de katers die in Minderhout weer dat Joos(t), wegens zeer nauw betrokken, deze taak ter harte zou nemen. Mocht de verkoop ran de Maand spectaculair stijgen, beste lezer, door de pennetrekken geteld mochten worden ... ), de cafébazen wisten van onze trouwe vriend, dan zullen wij met deemoed op onze borst slaan voor deze te late nie waar ze eerst moesten zijn, bij Judith van ' t KwaadsteNiet speelde ook iet uit Amsterdam of ontdekking. Maar beter laat dan nooit. ergens in die buurt. En volgende keer krijgt u dan vijf regels extra. Om wat u vroeger hebt moeten missen. Wanneerwaren die leste weeral thuis? 0 Ja toen Komaan, Joos(t), scherp je potlood en schud je lever af voor lezend Minderhout. de eerste opstonden zekers om mej de reserven

Iedereen mag het weten 30 augustus 1995 Ook de Hoogstraatse Maand gelezen? Gemerkt dat onze Minderhoutse redacteur het na amper twee jaar ook weeral moeilijk heeft om nog te verzinnen wat er moet geschreven worden? Am ai, zeg, en in Meer zitten ze ook al zonder... Straks kan ik begot nie meer lezen wat er in onze stad allemaal gebeurt. En ondanks dat die redacteurs beweren dat het toch steeds maar weer hetzelfde is, jaar op jaar, 't is hoe dan ook toch belangrijk ' nieuws ' voor de gewone mens in de straat, nietwaar? Nochthans is het nie zo dat het ieder jaar weer hetzelfde is, want merkte ik nie dat zelfs vandaag reeds, ruim een dag te vroeg, de plakkaten van 'terug naar school' op hun traditionele plaats werden neergepoot. En zwaar dat het die mannen hebben gehad, ze waren met minder dan vier om twee plakkaatjes weg te zetten. Moeten die achteraf zeker en vast veel dorst gehad hebben ...

31 augustus Tussen Duvel en Trippel ne babbel met de redacteur uit het Minderhoutse. Over koetjes en kalfjes, geurtjes en kleurtjes, nou ja, het gewone alledaagse geroddel weer maar ... maar toch ook over zijn zorgen voor het volkrijgen van zijn pagina' s voor de Hoogstraatse Maand. Zou ik eigenlijk kunnen schrijven? Misschien moet ik die 'sukkelaar' wat helpen, want niemand brengt artikeltjes binnen bij hem, naar 't schijnt. Allé, er zijn toch veel verenigingen in Minderhout, ofnie soms? Zouden die allemaal niks om handen hebben vraag ik me op dit eigenste moment af. In ieder geval, die mannen die in de vereniging ' Spaarkas voor de Kermis' zitten, zaten vanavond hun gedurende een jaar lang gespaarde centjes te verbrassen. Veel gespaard zullen ze wel nie hebben, want om half elf waren de centjes al praktisch gezien. En Minderhout Kerrnis was met dezen ook weeral ingezet.. .

naar uit, naar die eerste schooldag, eindelijk terug wa rust, eindelijk stilte ...maar ' t kan toch verdomd ambetant zijn zulle, zoe stil in huis. Gelukkig dat het om 20 na 3 alweer tijd was om onze kindjes van 't school te gaan halen ... 's Avonds was het in Minderhout om 9 uur al behoorlijk druk. De fanfare deed weeral een goei zaak, de café' s zaten goe vol; alleen 't weer was ietskes minder dan verleden jaar, alhoewel, ge voelt da nie als ge aan het uitgaan zijt, naar ' t schijnt...

2 september Sommige ouders stonden met ne zware kop langs 't voetbalveld te•gapen naar de prestaties van hun jongsten, want wie in ·hemelsnaam verzint het na om juist mej Minderhout Kermis te starten met de voetbalcompetitie .. . Kunnen die mannen van de voetbal da na nie anders organiseren? ' t Dorp was om 1 uur al afgesloten voor de volksspelen van de kleinsten. Wa moesten die weeral allemaal doen? Auto's voorttrekken en weet ik wa nog allemaal. Tot een uur of 5 hadden die van de KSJ hun handen weeral goe vol. Om daarna vlug vlug naar de Parochiezaal af te zakken want daar was ' t Kerrnisbal 's

van de voetbal om halfnegen te gaan vertrekken. Naar ' t schijnt da er meer volk op ' t veld stond da geen bed had gezien als andersom. En dus zijn we al..

3 september Nog maar zondag en ik heb al een heel gazet volgeschreven onderhand. Weeral veel volk in 't dorp te zien. Al omstreeks halftien zelfs . Want die van de Strawberry's wilden heel het dorp laten meegenieten van hun jazzklankjes. Ne snuggere van ' t Hal had een week lang de eieren van zijn kiekens opgespaard om ze naar zijne kop te laten smijten, 700 waren er rond zijn oren gevlogen ron~ een uur of 4. Maar ja, als ge daar heel uwe kermis mee kunt verdienen, mej een paar uurkes eieren rond uwe kop te zien vliegen, is da natuurlijk ook meegenomen, niewaar. In ieder geval, het brachttoch weer een iets andere sfeertje als de andere jaren mej zich mee ... De Paul van de Papilion had vorigjaar begrepen dat een openluchtoptreden voor zijn deur volk op zijn terras bracht, dus opnieuw geprobeerd mej praktisch evenveel sukses dacht ik zo, sjans da het een ander groepke was, want anders hadden we hetzelfde gezien en gehoord als . vorig jaar op zondag.

1 september Om halfnegen stonden er al een paar aan de schoolpoort te bléren, maar daar kan Patriek Leysen waarschijnlijk meer over kwijt als ikke, trouwens, ik had op da moment ander zorgen aan mijne kop ... De eenzaamheid was binnenskamers weer maar eens troef op deze eerste schooldag. Ge kijkt er als ouder geruime tijd

20

Zaterdag: K.S.J. zet met de kinderen de kermis in met wel heel straffe toeren.


MINDERHOUT Rond een uur of zeven kwam één van de bakkers van Minderhout mej ne hele grote zak vol brood vanuit zijne automaat door 't dorp gefietst, om weg te gooien naar 't schijnt, want ze waren van deze namiddag nie langs geweest omdat ze heel 't dorp hadden afgesloten met nadars om zogezegd de veiligheid te garanderen, maar hij dacht dat het was om de concurrentie te bevoordelen en daarenboven hadden ze hem da vorige week met de koers ook al gelapt en van deze nacht hadden ze zijne broodautomaat naar de knoppen geholpen. Ja zeg, da hem in de Hoogstraatse Gazet eens leest wanneer er in 't dorp activiteiten te doen zijn, hé, dan weet hem toch ook wel dat hem minder brood moet bakken, trouwens mej de kermis haalde ofwel brood in de voormiddag ofwel gade bij de Paul of de Staf mej heel de hoop van de familie ne frut eten en voor de rest zitte op de kermis zekers. En da een deel 'klein jong van vandalen' mej hun poten niej van dieje broodautomaat kunnen afblijven daar kunnen die mannen die 3 dagen nie anders doen dan nadars opstellen en afbreken toch ook nie aan doen zekers ...

4 september Rond I uur gonst het weeral van een zeer drukke bedrijvigheid in Minderhout dorp. Die van 't kermiscomité weten ondertussen dat het ieder jaar weer maar eens wa drukker wordt, 317 grote mensen waren zich aan 't vermaken op de volksspelen, terwijl 317 klein gasten vanwege het oudercomité gratis een paar ritjes op de paardjesmolen mochten rijen. Hoor ik diee ene kleine aan de juffrouw vragen: 'Juffrouw, hoe komt het da ze ne perdjesmolen perdjesmolen noemen want ik zie geen jen perdje op de perdjesmolen' . Goei vraag hé en geef daar mer is een antwoord op zunne ... Na, de getallekens kunnen misschien wel nie helemaal juist zijn, zunne, want ik zen ze nie gaan tellen ... In ieder geval waren er 's avonds ok nog ne heleboel mensen die weer maar eens bij Paul op 't terraske zaten te genieten van een life-optreden van 't groepke da vorigjaar 's zondags just dezelfde muziek had gespeeld, of in 't tentje aan 't voetbalveld mej stonden te dansen en te roepen op de muziek die onze goeie ouwe Nonkel Nej ten gehore wou brengen; die da vorig jaar ook al had gedaan in 't tentje neven den bakker. .. Ander hadden er blijkbaar al genoeg achterover gekapt en om acht uur samen met de kleinste de slaapkamer opgezocht. Den andere helft van den trouwboek telde vandaag op veel plaatsen nie mej in de bedstee ... Maar diegene die nog konden, bleven nog ne hele tijd doorgaan ...

Op feesten staat geen leeftijd. Ook onze gepensioneerden zetten jaarlijks ter gelegenheid van de kermis de bloemetjes buiten.

De lste prijs bij Ziekenzorg

Ziekenzorg bezorgt onze zieken wel eens meer een blij hart door hun regelmatige attenties en hun koffiemiddag en. Maar ook wie gezond en fit is, kan bij Ziekenzorg serieus in de prijzen vallen. De jaarlijkse tombola van het gewest bracht de autosleutels dit keer naar een ingeweken Nederlands koppel uit de Minderhoutse Carolinestraat. De feestelijke overhandiging van de schitterende (Volks)wagen aan de heer en mevrouw Zwarenstein vond plaats aan de K.B.G.-gebouwen achter de kleuterschool. Veel succes met de nieuwe wagen, zouden we zo zeggen.

5 september Sjans da de gemeente nog personeel heeft... Wa ne hoop mensen op een paar dagen tijd aan afval, rommel en 'kweet nie wat nog allemaal achterlaat konden mej uw eigen ogen aanschouwen op deze dinsdagmorgen op 't Pleintje. Een aantal zullen het wel nie gezien hebben, want die waren pas tegen acht uur 's avonds uit hun bed gesukkeld naar 't schijnt en toen had die gemeentearbeider het allemaal allang opgekuist zunne.

thema is toch anders dan ander jaren, dus toch iets nieuw. Dezelfde dag had die ander partij, euh vereniging, waar Annie ook voorzitster van is hun papierke voor d'.enigste activiteit van het ganse jaar buiten de ledenronseling ook meegegeven aan de ouders van de kleinste van de school... jaja, mej de De Bond kunde uw klein mannen als ge er rap bij zijt laten leren watergewennen en daarna proberen te laten leren te zwemmen endastart al zaterdag, da's vlug hé.

6 september De KVLV breide nog een klein vervolg met 'koffie en koek' aan de Kermis ... euh, 't begin van 't nieuw werkjaar met vlaggewijding en verkiezing van de nieuwe voorzitster. En hier niks nieuw onder de zon, want Annie doet er nog zekers een jaartje bij heb ik mij laten vertellen. Omdat ze het zo graag doet. 't Jaar-

7 september Ook de Gazet van Antwerpen gelezen? Allé na, dan wette dus nie da we in Minderhout in 1997 een nief school krijgen en da de betrokken partijen op 18 september daar ook nog eens over gaan vergaderen. 't Is te hopen dat ze er goe over vergaderen, want het wordt hogentijd dat in

Minderhout eindelijk een goei schoolgebouw komt, zunne, want waar na ons kinderen inzitten datrekt op nie veel meer. Ook die barakken al is van dichtbij bekeken? Ikke wel, vorig jaar mej de verkiezing toen ik zolang moest aanschuiven. Voor de rest hedde nie veel gemist aan de Gazet van Antwerpen zunne, 'der stond geen ander nieuws in over Minderhout en te maandag waren ze de kinderen van 't eerste studiejaar ook vergeten om d'erin te zetten. Ik hoorde zeggen dat er sommige leerkrachten zo kwaad waren daarover dat ze er aan dachten om hun abonnement op te zeggen. Ja ja, ge kunt veel beter DHM lezen, dan weet ge toch nog iets, al is het dan allang oud nieuws ...

8 september Vanavond reden die leid(st)ers van de KLJ mej ne grote trakteur door de Minderhoutse straten

21


MINDERHOUT op zoek naar huizen mej ballonnen, want als ge ne ballon aan uw deur hing, dan wilde naar 't schijntlid worden van de KLJ. Oferveellidzijn geworden van de KLJ weet ik nie, want ik heb natuurlijk gene tijd gehad om alle Minderhoutse straten af te rijden... Trouwens in sommige straten kunde tegenwoordig toch praktisch nimmer in en uit, zoals bv . in de Witherenweg. Zen ze daar eindelijk begonnen na veeljaren zagen aan de wegeniswerken. Maar 't zijn toch nogal charels zunne ... Zag ik daar 's avonds laat toch nie een vrouwmens heur schup uit de garage gaan halen om al het zand dat die werkmannen overdag just aan heure oprit hadden uitgehaald d'er terug in te spaaien zekers. Maar ja, wa wilde, als ge uwe auto nimmer op uwe eigenste werft kunt zetten er op straat ga ook nie want dan kan er niemand de straat nimmer in of uit. .. Op 't Heike zijn die van het kermiscomité ook samengekomen om nog wa na te praten over de voorbije kermis. (neenee slimmeke, nieMinderhout Kermis. ze hebben daar in da gehucht ook nog een kermis zunne, Heikeskermis en da's midden in de vakantie, 't is daarom dat die redacteuren van Minderhout en Meel daar nooit over schrijven, want dan zijn die op verlof. .. ) En ik heb mij laten wijsmaken da op die bijeenkomst nogal 't een en 't ander uit de doeken is gedaan geworren. Naar 't schijnt wou de voorzitter van 't Kermiscomité zijn ontslag geven, maar al die ander wilden da nie aanvaarden en dan is hem maar voorzitter gebleven. En al die strubbelingen die er van de zomer waren gewist mej de kermis zijn ook besproken gewist en er zouden spectaculaire oplossingen uit de bus zijn gekomen, maar welke die just zijn, da weet ik nie, want da's naar 't schijnt intern geheim, zodus .

Wie goed speurt, vindt hier vast Joos(t mag het weten) tussen de kermisdorstigen. Alleen, hoe ziet hij er eigenlijk uit?

9 september Terwijl ik aan ' t kijken was naar de fanfare die in 't dorp aan 't spelen waren om hun eigenste kermis te kunnen gaan vieren, want die hadden vorige week heel hard moeten werken en zulle hebben toch ook recht om af en toe eens een pintje te gaan drinken, hé, zeggen ze dan, kwam ik per toeval één van die mannen van het dagelijks bestuur van de Dorpsraad tegen die daar ook aan 't kijken was. En toen ik dus aan hem vroeg of hij nie naar Wortel Kolonie moest omdat die van de Dorpsraad toch die petitie hadden getekend van 'Handen af van Wortel Kolonie' zei hem tegen mij dat hij van die ondertekening van die petitie eigenlijk feitelijk niks afwist, want aan hum was nikske gevraagd en dat diegenen die die petitie hadden ondertekend maar zelf naarWortel moesten gaan, maar dat hij betwijfelde of die mannen daar zouden zijn en dat dat zo mej heel veel zaken gebeurde, want had hij nie in DHM gelezen dat er aan de dorpsraden voor 8 september advies zou gevraagd worden ronddageval daar in Meer op de Mosten, maar ' t was vandaag volgens hum al 9 september en hij kon zich nie herinneren dat de dorpsraad voor 8 september bij elkaar was gewist, o ja, toch wel, ergens in januari om het jaarprogramma op te stellen en daarna had hem nooit niks meer gehoord van de dorpsraad of het moest via DHM gewist zijn en dat hij toch eigenlijk feitelijk dacht dat de dorpsraad een heel andere functie had dan helemaal niks te doen, maar ja, zei hem, als de voorzitter geen vergadering bij elkaar roept kan er natuurlijk nie vergaderd worden. Da zei hum.

10 september Vandaag nie veel nieuws te rapen in Minderhout, buiten dan het feit dat de eerste ploeg van de voetbal een serieuze ·pandoering kreeg van

22

Over de herinrichting van de Bredaseweg vloeide al heel wat inkt. Ook onze gelegenheidscorrespondent kon hier niet aan voorbij. Over het stukje fietspad ter hoogte van de Beemden kunnen nu al boeken geschreven worden door de omwonenden. En het laatste hoofdstuk hiervan is echt nog niet in zicht. de geburen uit Meer. Of wacht efkens , het feit dat die mannen van de Strawberry City Jazz Band, toch ook allemaal bekanst Minderhouts volk, als allereerste mochten voorop gaan in de bloemencorso in Loenhout. Na ja mannen, daar meug de gerust fier op zijn, zunne, nie iedereen kan zeggen dat ze ooit in het voorprogramma van 't een of 't ander groot optreden hebben gespeeld en gullietoch wel, is ' t nie? En als er dan toch nog ander nieuws in Minderhout is gewist, dan wist ik het nie, en als gij het wel wist, waarom hebt ge dat dan ook nie naar DHM geschreven, dan hadde ik het ook geweten als DHM uitkomt.

wordt rond de verkeersveiligheid in Minderhout, want zo mej vier stemmen die allemaal hetzelfde zeggen over de onveilige situaties ... Vergeet het, zenne. Naar ' t schijnt zitten ze daar mej elkaar meer arobras te maken over de punten die aan bod komen over Minderhout dan iets anders . Die van de werkgroep zijn dameer als moe , want zullie zouden liever mej een gezamelijk standpunt naar daar gaan. Dus dachten ze, we nodigen die van de Dorpsraad ook uit op ons vergaderingen endais naar 't schijnt ook al een paar keer gebeurd. Maar ja, als die dan hun kat sturen ...

11 september

Moeten die mannen en ook een paar vroqwen van de Werkgroep Veilig Verkeer Minderhout vandaag speciaal bijeenkomen omdat de werkgroep 'Fietspaden Nu' aan hen de vraag hebben gesteld om mee te helpen aan hun aktiedag in Hoogstraten. Van mij mogen ze daar natuurlijk aan gaan meedoen, want ne goeie fietspad is

12 september In de vergadering van de Verkeersraad in Hoogstraten zitten vier mannen van Minderhout; twee afgevaardigden van de Dorpsraad en twee afgevaardigden van de Werkgroep Veilig Verkeer Minderhout Peinst ge, als goedgelovige Minderhoutenaar, dat daar serieus wat gedaan


MINDERHOUT wa in da kleine dorpke en 't is iedere keer toch altijd meegenomen als ge mej de fiets moet rijden, niewaar. ook weer wel wat anders dan de vorige keer. En Maar toch vind ik dat die van WVVM beter eens ja, zunne, ik weet ik ook wel dat ik na per toeval zouden vergaderen over de toestand van de de gemakkelijkste veertien dagen van ' t jaar Bredaseweg, zenne. d' eruit heb gekozen, mej die Kermis enz ... Maar Ik zijn er daarstrak per toeval nog eens overja, ik kan moeilijk in januari beginnen schrijven gereden, over diee Bredaseweg, omdat ik voor als ge na vraagt achter wa stukskes om in au we 't een en 't ander in Meel moest zijn. Allé, rubriek te publiceren. vandaag mocht ik er dan toch door. Van de week Ik kan me voorstellen dat de lezer na zit te stond daar politie omdat die werkgasten hadden denken, van wie kan da na toch wel zijn . Tussen wisten klagen dat ze nie konden doorwerken Duvel en Trippel, beste lezer, tussen Duvel en omdat er zoveel verkeer doorkwam. Dus moest Trippel, weet ge nog? Of ik ooit nog iets gaan iedereen, ook die mensen die daar in de buurt schrijven om in DHM te laten zetten??? wonen, omrijden via al die binnenwegenskes in Meer en zo. En da gewoon omdat er op ander Joos(t) mag het weten! dagen ne hoop volk en Hollanders enzo toch over diee weg rijden zonder dat ze da eigenlijk mogen,want er staat een plakkaat mej 'uitge"Wil jij ook Biebels KLJ-kameraad worden? zonderd plaatselijk verkeer' ... Maar ja, ik zen er vandaag ook weer maar overgereden; maar da Dan moet je al de lucht die in je longen kan in was eigenlijk omdat ik daar nog een stukske bijgevoegde ballon blazen, er een knoop in over wou schrijven. Ze kunnen daar toch ook leggen en op vrijdag 8 september duidelijk mej ons geld nogal smossen zunne. Vorige zichtbaar (aan de brievenbus of aan de voordeur) buitenhangen. Dan komen wij je tussen week toen ik ook in Meel moest zijn zag ik toen ik naar ginder reed dat ze macadam aan 't 18.30 en 20.30 uur ophalen met traktor en kar .. . ' leggen waren en toen ik terugkwam dat ze Dat was ditjaar de originele ledenwerving van diezelfde macadam die ze just hadden gelegd KLJ Minderhout. Leuk gevonden toch? terug aan 't uitbreken waren. Vandaag zien ik De mannen van K.S.J. voerden Emiel Goelen met zijn Rita ten tonele in de klassen van de dat ze over zekers ne halve kilometer al 't zand van d' er just naast over die ju st nief aangelegde lagere school. Nadat plus- en minpunten tegen elkaar waren afgewogen was K.S.J. uiteraard fietspad aan 't kappen waren. Waarvoor dat weet ik ook nie, maar waarschijnlijk zulle ze duidelijk de beste koop ... volgens Mie! en Rita. Wie uiteindelijk het meeste succes had, laten wer maar eens vergeten zijn om eerst d'een of d' ander nutsvoorziening in de grond te douwen we wijselijk in het midden. 't Belangrijkste is de creatieve spirit waarmee deze activiteit ook vooraleer ze diee fietspad aanlegde zekers . weer werd opgezet. Neenee, de fietspad moet al direkt terug smerig K.V.L.V. bezorgde ons dit verslag over hun gemaakt kunnen worden. En dan die paar feestvergadering van 6 september j.l. waarvoor boompkens langs de weg die daar nog staan, toch ook geen zicht zunne, vind ik; hier een stuk dus op blote knieën dank en hopend op vervolg of 3, efkens verder tel ik er 6 naast elkaar, dan en navolging. weer een stuk of twaalf, nog eens twee en een 'Traditiegetrouw vierden we feest op de woensstuk verder eentje alleen. Ik vind dat ze ze er dan dag van Minderhout kermis . Dit jaar was het beter maar allemaal hadden uitgedaan, en pas een speciale dag. Onze nieuwe vlag werd geop zenne want ik hou ook van groen en van wijd tijdens een sfeervolle eucharistieviering in onze parochiekerk. Onze provinciale proost Vie bomen, heel mijne hof staat er van vol (krieken, appelen, peren, kastanje, noten, berken, beuNijs en onze diaken gingen voorin deze viering. V ie Nijs wijdde onze nieuwe vlag, ca. tweehonken, eiken, populieren en weet ik veel wa nog derd leden waren erbij aanwezig. Daarna werd meer) . er verder gevierd in het parochiecentrum. Maar weet ge wat ik van de week hoorde zegMet deze feestelijke dag startten we het werkgen, dat ze daar aan den Beemden dan toch gene jaar 95-96 met als centraal thema: 'Cultuur veilige oversteek voor de fietsers zouden maontmoeten' .Deze avond hadden we ook onze ken. Officieel is da nie zenne, want die van de bestuursverkiezing. Eenendertig bestuursleden gemeente mogen van die van Bruggen en Wewerden herkozen en we hopen dat de zes nieuwe gen nie vertellen wat ze allemaal van plan zijn. verkozenen onze rangen komen vervoegen. Ge moet de bevolking dom houden, hé, en als de werken dan gedaan zijn, dan zijn ze gedaan en • Voor de Agra-werking werden er ook twee vrouwen verkozen, één voor landbouw en één moeten ze weer een jaar of tien, twintig, vijftig voor tuinbouw. wachten vooraleer er iets aan kan veranderen. Onze voorzitster kreeg terug het vertrouwen Maar ik vond datoch straf zenne, want tijdens heel de werken hebben daar aan den Beemden van de aanwezige K.V.L.V.-leden. Ieder jaar zorgt onze bestuursploeg voor een gevarieerd twee grote plakkaten gestaan mej 'Oversteek fietsers' op. programma voor onze 410 K.V.L.V.-leden.'• Hoe zou het eigenlijk afgelopen zijn mej die enquête die die van de Lage Weg bij alleman in de Lage Weg hebben gedaan een paar maanden terug? Daar hoor ik ook nimmer veel van zenne .. . Na, 'tresultaat van de vergadering van WVVM, da zal voor ne andere keer zen, zenne, want ik lees najust op den achterkant van DHM dat de copy's voor de volgende maand morgenavond moeten binnenzijn en dus zal ik dees maar gaauw gaauw, vlug, snel in de brievenbus van de Patriek gaan steken, want anders heb ik begot veertien dagen alle roddels die ik zoallinks en rechts over Minderhout heb gehoord veniet neergeschreven. En da's nie de bedoeling zekers ... In ieder geval, Patrick, ge ziet, d' er gebeurt heel

Mariaveld

Een nieuw werkjaar

Tijdens de zomermaanden zagen we fiere mensen die voor de camera van de regionale televisie vol trots wezen naar hun prachtige zonnebloemen die meer dan drie meter hoog stonden te schitteren in hun tuin. Maar nu weten we dat zo een lengte eigenlijk geen echt nieuws is. Zuster Annette van het klooster 'Mariaveld' in Minderhout toonde ons een groepje zonnebloemen waarvan sommige bijna vier meter hoog waren en één bloem zelfs meer dan vier meter. Misschien groeien bloemen die veel aandacht krijgen in een kloostertuin wel beter dan elders.(IS) o

14 oktober AKTIE

FIETSPADEN NU!

Als de nieuwe vlag ook de lading dekt die erachter schuilgaat, dan staat deK. V.L. V. nog een mooie toekomst te wachten. 23


MINDERHOUT

IN MEMORIAM

JanAerts

In het Sint-Jozef ziekenhuis te Turnhout overleed onverwacht, maar niet onvoorbereid op 28 augustus 1995 Jan A erts. Hij werd geboren in Minderhout op 29 maart 1937. Na zijn studies aan de Land- en Tunbouwschool van Hoogstraten en Breda, behaalde hij het diploma van technisch tuinbouwingenieur te Vilvoorde. Hoewel hij de gelegenheid kreeg om leraar te worden aan de tuinbouwschool van Vilvoorde, ver-

koos hij toch naar zijn streek terug te keren. na zijn legerdienst, waarin hij opklom tot ere-reserve-kapitein-commandant, werd hij voor het IWONL onderzoeker aan het Proefbedrijf der Noorderkempen met als opdracht te waken over de gezondheid van de aardbeiras sen. Later werd hij leraar aan de Land- en Tuinbouwschool van Hoogstraten. Naast zijn beroep was hij op nog vele andere domeinen actief. Als voorzitter van de CM en Ziekenzorg Minderhout en als ondervoorzitter van het Gewest Hoogstraten stond hij ten dienste van zieken en gehandicapten. Ook als voorzitter van Cera Hoogstraten droeg hij zijn steentje bij om de financiële behoeften in de land- en tuinbouw in goede banen te leiden. Als lid van de raad van bestuur van de VVV-Hoogstraten en van de Streek VVV Noorderkempen zette hij zich met veel toewijding in voor de promotie van de Hoogstraatse aardbeien. Zijn verzamelingen reprodukties van schilderijen en zijn postzegels met de aardbeiplant zijn misschien wel uniek. Bij de stichting van het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei in 1977 was het logisch dat Jan gevraagd werd om als voorzitter te fungeren. Samen met een delegatie Ghesellen van de Aardbei werd hij

driemaal door koning Boudewijn I en dit voorjaar nog door koning Albert II in het koninklijk paleis te Brussel ontvangen. Als gevolg van zijn onderzoek op virusziekten bij aardbeiplanten promoveerde hij enkele jaren geleden tot doctor in de tuinbouwwetenschappen aan de Pacific Western University, New Orleans (USA). Minder bekend is het feit datJan als schepen van de voormalige gemeente Minderhout ook politiek actief was. Als levensgenieter hield hij van de mensen, de dieren en zeker ook de planten, waardoor hij zijn ganse leven zo gefascineerd was. De vele verenigingen die op Jan mochten beroep doen, zullen hem erg missen. Wij bieden zijn echtgenote Maria, de kinderen en de familie onze oprechte gevoelens van medeleven aan. (TVDH)

BilBB GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

VEGEN MET LUCHT

\IERZE\(ER\\\\GE\\\ STIHL bladblazers. De efficiënte manier om bladeren, papier en afval weg te blazen . Met een krachtige luchtstroom van 73 of 80 m/s. Vermogen 2,0 ·2,5 kW (2,7 - 3,4 pk). Om te bouwen tot rugnevelspuit Twaalf maanden garantie !

ST/HL®

sPP-ARBA\\\\(

LE\\\\\\\GE\\\

J.STOFFELS·PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 03/374.47.75

ken u na Wij bezoe afspraak telefonisc/h;14.37. as Tel. 03

Wij geven u graag advies !

137

24


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

De Nieuwe Posthoorn! Na enige maanden onzekerheid over het lot dat de Posthoorn te wachten stond, lijkt de redding van een stuk van het oude gezicht van Meerle nabij . Jos Rommens zocht en vond een koper die het met het oude café en het niet weg te denken dorpszicht goed voorheeft. Zelf zag hij niet de mogelijkheid het pand te renoveren, maar hij was wel bezorgd om het behoud ervan . De nieuwe eigenaar is Frans Soons. Een naam die Belgisch klinkt en hoewel in Nederland opgegroeid en er nog steeds wonend, is Frans Belg van oorsprong en is hij dat ook gebleven. "De hang naar België is me steeds bijgebleven. Hoewel ik er makkelijk onderuit kon, heb ik in België legerdienst gedaan. Ook mijn werk ligt in België, zodat ik er zeker evenveel vertoef als in Nederland. Dl venhout ligt trouwens niet ver over de grens." Naast de hang naar deze kant van de grens, is Frans altijd gefascineerd geweest door het beroep van "cafébaas". Hoewel hij er nooit zijn beroep van gemaakt heeft, is hij in het bezit van een "horeca-brevet". In zijn tuin thuis heeft hij een café voor de vrienden ingericht, "café 1930", volledig uitgerust in de stijl van en met authentieke spullen uit die tijd. Hij is trouwens altijd verzot geweest op oude spullen, wat zich ook weerspiegelt in een andere hobby. Hij is oprichter en ere-voorzitter van de "Brabantse aanspanning", een vereniging van mensen die oude rijtuigen verzamelen en er daarmee op uit trekken. Op die uitstapjes werd vroeger de Posthoorn wel eens aangedaan en toen hij er onlangs het plaatje 'te koop' zag staan, wist hij direct dat

daar voor hem een gedroomde kans lag om al zijn "bezetenheden" te realiseren. De koop was dan ook snel bezegeld. Fier over zijn aanwinst vertelde hij het aan zijn ruime vriendenkring en die kwamen er in volle Meerlese kermis eens kijken. Reden om er gelijk een feestje te bouwen. Frans is van plan de oude herberg zo authentiek mogelijk te restaureren, zij het wel in stappen. Om te weten hoe de Posthoorn er in de loop der tijden uitzag, is hij op zoek naar foto's of prentkaarten van de Kerkstraat en het kerkzicht Ook het bouwjaar van de Posthoorn wil hij nog graag aan de weet komen. Wie prenten heeft of meer weet te vertellen van de geschiedenis van het gebouw is zeer welkom. Je springt gewoon even binnen in de Posthoorn. Voor de restauratie wist Frans zich van de medewerking te verzekeren van architect Van der Leeuw, die in Nederland menig oud pand met respect voor de historie ervan wist te restaureren, o.a. "Het Hofje" in Oosterhout. Eerst en vooral komt het dak aan de beurt en later stap voor stap alle lokalen van het gebouw. "Misschien kom ik er wel wonen ook, daar moet ik nog over verzinnen. Ik ben wel vol ongeduld, het liefst zou ik alles achter mekaar opknappen." De gelagzaal wil hij al snel gebruiksklaar maken. "Het wordt een rustig, sfeervol café met een oude zoveel mogelijk authenthieke inrichting. De bezoekers moeten er zich op hun gemak voelen, kunnen praten. Muziek komt op de 2e plaats, zeker niet lawaaierig. Een kletscafé. En daar ik er niet van hoef te leven, is geldgewin evenmin de hoofdzaak. Nietdat ik het uit liefdadigheid doe, maar de liefde voor wat van vroeger is, is de grootste drijfveer". Op 5 november wil Frans zijn nieuwe aanwinst al een keer onder de aandacht brengen. De "Brabantse Aanspanning" plant dan een "Jachtgebeuren" op het Gemeenteplein, met antieke koetsen en rijtuigen, paarden en jachthoornblazers in rode jassen met grote koperen jachthoorns. Alvast een spektakel om te komen bekijken. D

Tweewieler Racing Center

D. VERHEVEN motors bromfietsen -fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 13

Puike turnzaal ! Officiëel ingehuldigd is ze nog niet, in gebruik genomen wel. Zowel de school als de turnkring 't Zolderke lieten zich niet pramen en dat is begrijpelijk. De nieuwe turnzaal betekent immers een onvergelijkbare luxe in vergelijking met de turnzolder waarop vorig schooljaar nog moest geturnd worden. Ze zullen later graag nog vertellen over de leuke uren op de turnzolder, er naar terugkeren zie ik niemand doen. Dat dergelijke accomodatie tot sporten aanzet mag blijken uit de vraag naar gebruik van de zaal. Reeds meerdere verenigingen willen in de nabije toekomst sportaktiviteiten in de zaal inrichten. Wij hoorden het volgende : turnen voor vrouwen, aerobic, yoga en conditietraining. Er zullen er ongetwijfeld nog volgen. Nu, de nieuwe turnzaal heeft lang op zich laten wachten, maar het resultaat mag gezien worden. Hopelijk nodigt het gemeentebestuur U eens een keertje uit om er te komen kijken. D

Een fiere nieuwe eigenaar voor zijn "Posthoorn"

25


MEERLE

Stratencross

Kermis

De verhuis van de stratenloop van Chiro en K.W.B . van zondag naar zaterdag bleek geen verminderde belangstelling tot gevolg te hebben. Bij de jongsten meldden zich heel wat Meerlese sportieve jongelingen voor een begeleide loop van 500 of 1000 m, en de vooroplopende begeleiders moesten zich hard reppen om voorop te blijven. Hoewel het motto "deelnemen is belangrijker dan winnen" was, wilde de jonge leeuwen toch allemaal eerst aankomen. Ze werden allemaal beloond met veel supporters en een tas vol verassingen. Ook voor de echte cross hadden zich heel wat deelnemers gemeld, van in en buiten de streek. We zetten de winnaars op een rijtje : 3 km. loop Heren : Benny Aerts (Mi) Dames: Jantine Van Ginneken (Chaam) 6 km. loop Heren : George Hendrickx (MI) Dames: LiefVan Bergen¡(Ho) 9 km. loop Heren : Joop Snijders (Schraven) 12 km. loop Heren : Guy Hendrickx (Ml) Dames : Marleen Aerts (Rijkevorsel) Eennajaren wederopgetreden Ad Goetschalckx werd in de 12 km. verdienstelijk 8e. •

Kermis: een namiddag lang voor paarde molen, bots- of andere auto'tjesstaan wachten. En die bengels worden dat nooit beu.

Jonge en oud(ere)lopers wachten ongeduldig op het startsignaal.

Handen af van Wortel Kolonie ! ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten Een 15-tal dapperen durfden afstand en dreigende regen aan en vetrokken vanop het Gemeenteplein voor hun Mars op Wortel Kolonie. Ze kwamen zonder echt nat te worden en hopelijk zonder blaren in Wortel aan en werden er op een verdiend applaus onthaald door de deelnemers aan de familiewandel ing.

26

28


MEERLE

,-----------, I BON I

Eigen werk

: I I

GOEDVOOR 1 CONSUMPTIE

: I I

Tijdens het optreden van Drs. P. : in de Rabboenizaal van het Spijker : I op 30 september, 20 u. I L ___________ _j

Woninginrichting

GEBR.LEVTEN Vnjheld167 Hoogstrate n Telefoon03/3 14 59 66

Heel wat jongelingen gingen tijdens de vakantie hun kreativiteit uitleven tijdens de jeugdkursussen in de Pastorale. Op zondag 10 september werden hun kunstwerken in de galerij tentoongesteld vooraleer de kunstenaars in spé ze kwamen ophalen. Tijd dus voor een foto .

- Alle schilder- en behangwerken -Gordijnen en overgordijnen

Missiefeest

-Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

Adverteren: 314.49.11

Een missiefeest kan niet lukken zonder heel veel onbaatzuchtige helpers. De koekenbakkers van de foto zijn er maar een paar van die velen.

Voor persoonlijk en degelijk advies op maat... één adres

ZAKENKANlOO R

~ VERZEKERINGEN Rommensstraat 7

VAN BAVEL-ROMMENS bvba SPAREN 2321 Meer

LENEN Tel. 03/315.72.54

LASERSHOW - HOOGSTRATEN 23

:.

12

. · 27


______ +__________________________________________________________________ Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

Eindelijk herfst! We hebben waarschijnlijk nooit zo intens naar dit kille seizoen toegeleefd als de afgelopen maanden. De loodzware hitte heeft zijn tol geëist, maar ondertussen zijn de gazonnetjes herstellende en fleuren de mensen weer op. Binnenkort kunnen we weer gaan wandelen in de kleurige dreven van WortelKolonie of op zondag in het domein De Elsakker. (Oei, dat gaat hier lijken op een voorwoord in één ofander infoblad! ... De blaadjes vallen van de bomen, het wordt tijd om de kousevaeten bij de kachel te steken en de avonden worden langer, de dagen korter en de voetbalcompetitie is al twee maanden volop bezig ... Terug naar de DHM-stijl) Voor de hond zal het na twee maanden tam aan het lijntje hangen weer wennen worden. Voor het baasje trouwens ook, hij zal uit alle macht de dierlijke krachten moeten proberen in te tomen om ervoor te zorgen dat de hond hèm niet uit wandelen neemt.

Voetpad Over wandelen gesproken, 1: De wandelmogelijkheden in Meersel-Dreef zijn niet onuitputtelijk. De dorpsraad beraadt zich nog altijd over de aanleg van het voetpad tussen de nieuwe wijk en Meersel-Dreef. Voor oudere mensen en kinderen zou dat wellicht een veilig pad worden om te gaan winkelen of om naar school te gaan. Anderzijds zou zo'n pad ookeen nieuwe onsluiting kunnen zijn voor het Mariapark. Het blijft een moeilijk door te hakken knoop blijkbaar. Over wandelen gesproken, 2: Het fietspad langs de Mark is ook een uitstekend wandelpad, een zegen voor de fietser. We halen nu misschien oud koeien uit de gracht, maar het blijft eeuwig zonde dat de oude gemeenteweg, waar nu een slotgracht en een kasteel staan, door de ruilverkaveling werd afgesloten. Met de gemeenteweg erbij zouden we in Meersel-Dreef een prachtige wandelroute hebben kunnen uitstippelen langs de Mark, de Markweg, de Gemeenteweg die ernog gedeeltelijk is, Klein Eyssel en de Dreef. Ik durf me er niet helemaal overuitspreken, maar voor zover ik weet is het gedeelte van de buurtweg door de gemeenteraad nooit officieel afgeschaft. Wel werd het punt ooit op de agenda van de raad geplaatst, maar van uitstel kwam afstel. Misschien is het voor de dorpsraad een onderzoekje waard en kan mits afspraken met de aanpalende eigenaars toch een wandelroute langs de gemeenteweg uitgestippeld worden: Het Kasteelwandelpad. D

De Mosten De Dorpsraad houdt zich op dit ogenblik bezig met de weg van Meersel naar Meer. In de Mosten worden de weggebruikers geconfronteerd met een gevaarlijke situatie. De kasseien langs de smalle rijweg zijn op verschillende plaatsen verzakt. Samen met de dorpsraad van Meer wordt aan het gemeentebestuur gevraagd om daar iets aan te doen. Beide dorpsraden plaatsten de gevaarlijke weg op hun prioriteitenlijst D

28

Garage Luc Ryvers

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

Algemene vergadering Op 24 oktober organiseert de dorpsraad, ze hebben het dus heel druk, overigens opnieuw een algemene vergadering. Op dit ogenblik is een volledige agenda van deze vergadering nog niet samengesteld. Wel staat vast dat geprobeerd zal worden om een spreker uit te nodigen die een verhelderend licht kwan werpen op de drugsproblematiek in het algemeen en in onze streek. D

Parkeren en verkeren In samenspraak met de politie zal gezocht worden naar een oplossing voor de verkeers- en parkeerproblematiek in Meersel-Dreef. Ter plaatse zal een onderzoek plaatsvinden. In de Markweg werd een parkeerverbod ingesteld. Ook dit verbod zal aan een evaluatie onderworpen worden. Toch moet mij even van 't hart dat we misschien wat snel over 'problematiek' spreken. Er zijn mensen die beweren dat die situatie bij de Dreef hoort, dat het charmant is en dat het zelfs één van de aantrekkingsfactoren voor de dagjesmensen is . Voor de mensen die deze mening zijn toegedaan, is er natuurlijk geen sprake van problemen. Anders is het als je als inwoner van Meersel of Eyssel op zondag een brood gaat halen bij de bakker. Bij zonnig weer kan hij zijn wagen wel thuislaten, er is dan geen doorkomen aan en de auto kan hij echt nergens kwijt. Alle parkeerplaatsen zijn ingenomen door terrasjes of door kraampjes. Een fikse wandeling moet hij sowieso in zijn planning opnemen. Het is niet alleen een 'parkeerprobleem'. het 'probleem' is er dus ook één van 'het correct gebruiken van de beschikbare ruimte' . D

Gouden bruiloft Toon heeft Josef Snijders en Louise Van Looveren aan de tand gevoeld naar aanleiding van hun goiuden huwelijksjubileum. De gebuurten zijn druk bezig met de voorbereiding van de stoet. Op zaterdag 7 oktober is heel Meersel-Dreef opnieuw van de partij om het gouden paar te vieren. Volgende maand meer hierover.•

bvba

MEEASEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

136

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevarset Tel. 03/3146250

De vakfotograaf maakt er meer werk van Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf. 35


MEERSEL-DREEF

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het 'Lourdes van de Noorderkempen' trok in september een kaarskensprocessie door het park. De processie eindigde aan de grot met een serenade van de fanfare.

Kaarskensprocessie De Kaarskeusprocessie in het Mariapark mocht eveneens op veel belangstelling rekenen. Het jubileumjaar van het Mariapark mag stilaan een succes genoemd worden, een pluim voor de organisatoren. En de opendeurdag in de Sint Luciakapel blijft een mooie traditie. Het Sint Luciacomité zorgt ervoor dat op regelmatige tijdstippen de kapel ook van binnen kan bewonderd worden . Het Meersels kapelletje mag immers gezien worden. D

Riolering In de Nieuw Dreef en in het Heiende zijn rioleringswerken aan de gang. Deze werken worden uitgevoerd om de nieuwe verkaveling op het rioleringsnet aan te sluiten. Het wegdek zal aangelegd worden in klinkers en krijgt dus een zelfde uitzicht als de rest van de Dreef. De totale kostprijs bedraag 54 miljoen frank, een groot gedeelte wordt betaald door de overheid. Het gaat om bijkomende rioleringswerken die niets te maken hebben met de zogenaamde 'tweede fase' van de rioleringswerken. Deze werken, die een persleiding en riolering voorzien van de Dreef, langs KLein Eyssel naar Strijbeek, zullen ten vroegste starten binnen een jaar. D

het hele schoolcomplex staan hier al jaren te verkommeren. De Nederlandse eigenaars zien hier wel brood in. Het Marckstaete-project deed al eerder de kassa rinkelen en in Meersel-Dreef mag men zich dus a an een nieuwe inwijkelingenstroom verwachten, tenzij het schepencollege deze keer ongunstig adviseert. Zij vragen zich wellicht af of er een alternatiefs is . Ik kan er niet onmiddellijk een bedenken, maar gronden die zo centraal gelegen zijn hadden wellicht een betere invulling kunnen krijgen, een bestemming waar iedereen baat bij zou kunnen hebben. Tijdens de opening van de nieuwe school in Meer bijvoorbeeld werd door onze burgemeester verteld dat het stadsbestuur opteert voor kleinschalige sportaccomodatie. Hij zei dat in verband met de nieuwe sporthal, die binnenin de school werd bebouwd. Zo'n kleinschalige sporthal, een speelplein en/of parkeergelegenheid hadden op die plaats wellicht ook niet misstaan. D

Marckstaete 11 Jan van Bavel heeft in ons vorige nummer de bewoners van Marckstaaete toegewezen aan het gebuurte 'Geiteneinde' . Hij heeft wellicht geweten dat er een tweede in de maak is dat zonder enige twijfel tot 'Dreef-Midden' behoort. De karabijnschutters hebben het ook geweten. Zij ontvingen een schrijven waarin het duidelijk werd gemaakt dat zij tegen het einde van hetjaar de schietstand bij wijlen Stad Lourdes moeten verlaten. In de plannen die nog opgemaakt worden door het Amsterdamse architectenbureau Rommens zou ook op de hoek van de Nieuw Dreef en de Dreef een dergelijk gebouw komen. Het oude kloostergebouw, waar heel wat Dreveniers in de papschool zaten en ooit de chiro floreerde, zal er dus ook aan moeten geloven. Nu is iedereen het er wel over eens dat er iets moet gebeuren. Het oude café, de feestzaal en

Thrnles De burgemeester dacht naar aanleiding van de opening van de school in Meer ook met weemoed terug aan de tijd dat hij in Meer turnles kreeg 'in het kleine zaaltje, dat toen al helemaal verouderd was' . Fran Aerts, nu 'af' Meer, herinnerde zich toen ineens ook de turnlessen in Meersel-Dreef. 'We moesten naast onze bank gaan staan, onze armen en benen strekken en met ons hoofd bewegen. Dat was turnles in Meersel-Dreef! Daarom hebben ze ook zoveel grote sportmannen in mijn geboortedorp.' Nu beschikt men in 't Dreefke wel over een zaaltje, de ingemetselde luif, maar je kan ook nu nog bezwaarlijk over sportaccomodatie spreken. D

Reik Mij De Hand. 'Reik Mij De Hand' , de zoveelste editie, werd op zondag 17 september opnieuw een succes. Muziekkapellen, fanfares, brassbands en een oooo .... ooooh zo enthousiaste speaker zorgden voor de gezellige noot. Kraampjes en uiteraard de rommelmarkt wisten ook deze keer weer de grote massa naar de speeltuin en de zaal aan 't klooster te lokken. De missionarissen van Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef zullen er ongetwijfeld wel bij varen en met hen de mensen voor wie zij zich opofferen. D

Dré Domen

CONCESSIEHOUDER NIEUWE EN GARAGE

nNEEDEHANDSWAGENS

GeudeiiS STREVEN NMR PERFECTIE

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76

ERKENDE CARROSSERIE 27

29


Zaterdag 14 oktober: Fietshappening! Dit keer hopelijk geen stortbuien op de jaarlijkse FIETSHAPPENING van FIETSPADEN NU! Want de stemming is alvast positief. Er is toch reden tot juichen: de fietspaden Rijkevorsel-Hoogstraten en Wortel-Hoogstraten LIGGEN ER en het pad van Minderhout naar Meerle ligt er bijna. Prachtig. Maar men moet waakzaam blijven. Er is nu een nieuwe regering aan het bewind en deze nieuwe bewindslieden dienen er ook van overtuigd te zijn dat er in de Noorderkempen nog meer fietspaden nodig zijn en dat de vroegere beloftes ook waargemaakt worden. Daarom worden er op 14 oktober in de namiddag FIETSTOCHTEN georganiseerd vanuit Merksplas, Rijkevorsel en de verschillende deeldorpen naar Hoogstraten toe waar tal van evenementen te gebeuren staan. Er worden bomen geplant, ballonnen opgelaten, er wordt muziek gemaakt en toespraken gehouden. Wie alvast heeft toegezegd om te komen is Minister-president van Den Brande, de nieuwe minister van Verkeer Baldewijnsen de ons gekende, nu minister-àf, heer Sauwens. Vertrekuren van de fietstochten: Meerle: 12.30 u op het Gemeenteplein, Meer om 12.45 u aan de Vredesboom, Minderhout om 13.15 u. op het Dorpsplein en in Wortel aan de Boomkes om 13.15 u. Allen daarheen!

Tuinontwerp Tilburgs ... ••• de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Lod. de Konincklaa~318 2320 Hoogstraten Tei./Fax: 03/314.23.53 ·· ..

vorming

vertrek

route

Meerle (Kerk)

12.30

13.00

naar Minderhout

Meer (Vredesboom)

12.45

13.15

naar Minderhout

Minderhout (Kerkplein)

13.15

13.45

aansluiten bij Meer en Meerle

Wortel (Boompjes)

13.15

13.45

aansluiten bij Merksplas

Hoogstraten (Kerk)

13.00 12.30 richting Rijkevorsel - onthulling monument en boomplanting - 13.45 met Rijkevorsel terug naar Hoogstraten

Rijkevorsel (Kerkplein)

12.00 12.30 richting Hoogstraten - onthulling monument en boomplanting- 13.45 met Hoogstraten naar Hoogstraten

Merksplas (Markt)

.

. ......

.

"'

PROGRAMMA vertrekplaats

12.30

13 .00

FILATELIE, een aparte kijk op de wereld. Neem een abonnement.

Kredietkaarten van de postcheque: VISA en DINERS CLUB

N.V. GARAGE VAN USSEL

[gJ HON'DA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

"

naar Hoogstraten

14.00 uur: aankomst in Hoogstraten -lucieke actie- optreden ... 16.00 uur: vertrek alle groepen naar huis.

10 jaar Hoogstraatse Maand Zaterdag 30 september

BEGRAFENISSEN

JORIS

us.P. Rabboenizaal - Spijker 30

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.1 0 03/314.56.91

19


Met al het nieuws van en over MEER kun je terecht bij LUDO MARTENS, Meerdorp 53. Tel. 315.03.61. Vergeet het niet, hij zit erop te wachten.

Vers bloed Dinsdag 5 september 1995, 19.35 h. Lokatie: een oud herenhuis in Meerdorp. Binnen kabbelt de laatste CD van Sick Of ft All rustig op de achtergrond. Plots slaakt de deurbel een luide gil. Eenjongeman slentert naar de voordeur en opent deze. Voor hem staat een doodvermoeid en getekend man. De jongeman nodigt de doodvermoeide en getekende man uit om mee te komen en samen met de man stapt een enorme bierwalm mee naar binnen. Toch kan de jongeman geen pintje meer kwijt aan zijn bezoeker. Deze zegt immers zijn buik al meer dan vol te hebben. Dan begint de gast aan zijn verhaal. Hij is al een hele tijd op zoek naar iemand om zijn baantje als schrijver bij De Hoogstmatse Maand over te nemen. Na 936 huisbezoeken en evenveel pintjes heeft hij echter nog steeds niets anders dan min of meer vastberaden 'njet ' -sop zijn prangende vraag gehad. De wanhoop druipt van de man af en maakt de vloer vies. Uit medelijden voor de man en uit schrik om straks de ganse vloer te moeten schrobben, besluit de jongeman om op het verzoek van zijn gast in te gaan. VoilĂ , dat moet zo'n beetje het verhaal van mijn roeping zijn.

En aan wie behoort dat vers bloed? Uw nieuwe dienaar luistert naar de naam Ludo Martensen wellicht slaat bij heel wat mensen nu het hart een slag over. Hersteld van de schok grijpen zij wellicht ijlings naar de telefoon om hun abonnement op De Hoogstraatse Maand op te zeggen. Van de andere kant hoop ik dat er nu een flink pak mensen hun abonnement op Zonnekind, Playboy of De Wachttoren gaan opzeggen om zich op De Hoogstraatse Maand te abonneren. Ik ben reeds 26 maal verjaard en woon meer dan gelukkig samen met een prachtmeiske (Bij deze ben ik ook in de banvloek van de kerk geslagen). Mijn boterhammen verdien ik bij de firma Ecover ('Verdomme, weer ne groene,' hoor ik heel wat mensen sakkeren) en ik ben in het Meerse verenigingsleven vooral aktief via jeugdhuis De Mussenakker (nu moet ik zowat alle goodwill zijn kwijtgespeeld). Mijn journalistieke ervaring is beperkt tot wat bijdragen voor kleinschalige muziektijdschriften en voor Het Mussenkrantje (ex-kontaktblad van De Mussenakker). Kritiek (zowel positieve als negatieve) is met andere woorden steeds van harte welkom zodat mijn bijdragen voor De Hoogstraatse Maand er enkel maar op vooruit kunnen gaan. Mijn adres vindt u bovenaan deze rubriek.

W AT IS ER IN H ET LEVEN MOOIER DAN JE TE KUNNEN UITLEVEN 7 BB DRMCT DAAR GRAAG TOE BIJ . 'V. ANT VEILIG VERZEKEREN IS MloER DAN CENTENV.. ERK.

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80 .20 Fax 03/315 03.79

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

Bedankt Jan! In de voetsporen van Jan Dufraing treden als schrijver voor de rubriek Meer in De Hoogstraatse Maand is een allesbehalve dankbare taak. Door Jan zijn tomeloze en jarenlange inzet heeft hij de lat voor zijn opvolger enorm hoog gelegd. Hem overtreffen is hoe dan ook uitgesloten, maar we gaan er wel het beste van proberen te maken. In de beruchte wandelgangen van De Hoogstraatse Maand doet trouwens het hardnekkige gerucht de ronde dat de redaktie voorJan een standbeeld gaat oprichten. Het kunstwerk zou zijn plaats krijgen aan de nieuwe school te Meer (zie verder). D

DE HOOGSTRAATSE MAAND Ook uw maandblad!

Tel.: 314.41.26/314.49.11 Onze Meerse afgevaardigden aan de kop van de protestwandeling 'Handen afvan WortelKolonie'. 31


MEER

De Meerpaal Op vrijdag 15 september kreeg de nieuwe Gemeentelijke Lagere School te Meer voor de tweede keer in een korte tijdsspanne bezoek. Terwijl de eerste keer de bedoelingen van de ongenode bezoekers niet zo eerbaar waren, was het op vrijdag 15 september de beurt aan de crème de la crème van de 'high society' van Meer en aanpalende gehuchten om kennis te maken met ons nieuwe pronkstuk. Onder vakkundige leiding van ceremoniemeester Herman Snoeys werd immers de school officieel geopend. DirectriceDeCleer heette de genodigden allemaal van harte welkom, Burgemeester Van Aperen legde de nadruk vooral op de multifunktionele sportzaal (te reserveren bij de Sportraad) en op jeugdherinneringen terwijl Schepen van Onderwijs de lijdensweg (want dat is het echt wel geweest) van de nieuwe school toelichtte. Tussendoor werden we aangenaam verrast door een muzikaal intermezzo gebracht door leerlingen die echt wel een podiumplaatsje verdienden. Ook voor het onthullen van de schoolnaam werd op ludieke wijze de hulp ingeroepen van leerlingen. En de schoolnaam is dus uiteindelijk De Meerpaal geworden . Achter die naam schuilt het idee van een schoolgemeenschap waaraan men een hele tijd aanmeert als een schip om uiteindelijk toch weer af te meren en het ruime sop te kiezen. En dat de naam Meer erin voorkomt is natuurlijk mooi meegenomen. De eerste ideeën voor een nieuwe school in Meer ontstonden trouwens reeds in 1986 maar door vooral de hele subsidie-problematiek moesten we tot in 1995 wachten totdat de eerste fase van het hele projekt is voltooid. Door die hele subsidie-problematiek is de bouw van een nieuwe schoolgemeenschap immers uitgesplitst in een eerste fase (nieuwe lokatie voor de lagere school) en een tweede fase (nieuwe lokatie voor de kleuterschool die voorlopig in de lokalen aan de Dorrekstraat blijven). We hebben wel heellang moeten wachten, maar toch kunnen we stellen dat het wachten de moeite waard is geweest. Over kleuren en smaken valt natuurlijk niet te twisten, maar niet te ontkennen valt dat we nu toch een uiterst knap staaltje van architektuur en moderne opvoeding in huis hebben. Nu nog de voltooiing van de tweede fase en het oplossen van de dagelijkse verkeerschaos D

Alhoewel de nieuwe school pas op 15 sept. officieel geopend werd, trokken de leerlingen al een stuk eerder op hun eigen onnavolgbare wijze feestend door de Meersestraten om De Meerpaal in te wijden.

Opendeurdagen/Valenciafeesten, 18 t.e.m. 21 aug.: Tussen de 3500 en 4000 mensen bezochten op bovenvermelde data de lokalen van onze lokale radio. 'Voor ieder wat wils' was het motto en vandaar dan ook dat bijvoorbeeld vrijdags de jeugd hun opwachting maakte voor een Tropical Beach Party met zwembad. De kleinsten kon-

den hun pret niet op in het springkasteel en de groteren amuseerden zich in de schiettent. Op deze 14de V alenciafeesten maakten heel wat artiesten hun opwachting gaande van Marc & Dave tot de Vrijbuiters. Volgend jaar is het helemaal feesten geblazen want dan zijn het voor de 15de maal Valenciafeesten! •

Meer-Markt, einde seizoen

L. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

32

Op de laatste Meermarkt van dit jaar stond de land- en tuinbouw centraal. De kinderen werden echter niet vergeten en de winnaartjes van de ballonwedstrijd mochten leuke prijzen ontvangen. Het viel wel niet mee om van die lekkere aardbeien afte blijven.


MEER - pleintje bibliotheek: er zal gevraagd worden om de toegang weer gewoon toegankelijk te maken, zodat men niet meer elders de sleutel moet halen. - parochiezaal: zal stap voor stap in de komende jaren gerenoveerd worden -wachthuisje bushalte: er worden een wachthuisje en fietsrekken geplaatst aan de oude melkerij. - TGV-problematiek: in de schoot van de dorpsraad wordt er een werkgroep opgericht ter informering van de mensen en voor eventuele akties. - volgende open vergadering: 9 januari 20.00 h. Parochiezaal. 0

Dorpsraad tegen week-end verblijven De dorpsraad van Meer vergaderde op 5 september, één week vroeger dan normaal gepland. De reden hiervan was dat men vóór 8 september een advies zou hebben over de geplande weekendverblijven aan de Mosten wat dan aan het schepencollege kon overgemaakt worden. 24 personen waren aanwezig, waaronder ook notaris Rommens, de man die de aanvraag voor de verkaveling had ingediend. Voorzitter Jan Dufraing liet notaris Rommens de mogelijkheid zijn plan toe te lichten. Deze wilde hier echter geen verdere uitleg over geven. 'De aanvraag voor deze week-endverblijven is bij het gemeentebestuur binnengebracht en dit agendapunt is hier op een dorpsraad niet op zijn plaats. Ik heb de procedure gevolgd en handel volledig wettelijk. Ik zie niet in waarom er hierover een referendum nodig is. In '84 is het gewestplan goedgekeurd. De bewuste zone werd toen vastgelegd voor verblijfsrecreatie. Als men hiertegen bezwaren had, dan had men 10 jaar geleden maar moeten protesteren.' Aldus de heer Rommens. De voorzitter beaamt dat de aanvraag volledig volgens de wet verloopt maar dat er heel wat mensen uit de directe omgeving en uit Meer bezwaren en bedenkingen hebben bij deze verkaveling. ' Het is de taak van de dorpsraad om deze bezwaren te verzamelen en naar buiten te brengen. Het college heeft daarbij de dorpsraden de kans geboden om hierover een advies binnen te brengen.' Wij hebben alle bedenkingen in 10 punten samengebracht en wij zullen die hier aan de dorpsraad ter goedkeuring voorleggen .' Notaris Rommens kan zich hier evenwel niet mee verzoenen. Voor hem is dit een schande en hij verwijt de pers dat zij al genoeg kwaad gedaan heeft in deze zaak. Hij is ook niet mals voor het gemeentebestuur die met een flauwe kul-reden uitstel tracht te winnen. Volgens hem worden de dorpsraden hier misbruikt. Zij zouden enkel advies mogen uitbrengen wanneer het in de kaart past van het gemeentebestuur. 'Wie vertrouwt er nu nog het gemeentebestuur van Hoogstraten', vraagt hij de aanwezigen. 'Gij misschien, maar ik niet meer!' Hiermee wordt de discussie gesloten en wanneer de voorzitter de stemming vraagt over deze 10 punten blijken alle aanwezigen, met uitzondering uiteraard van notaris Rommens, achter het advies te staan. Deze laatste verlaat ontgoocheld de zaal. (J.H.)

En dan was er nog... KWB Volleybaltornooi, zondag 27 aug. Voor de 8ste keer richtte de KWB haar volleybaltomooi in en met een record aan inge; schreven ploegen (33 !) was het een schot in de roos. Plaats van gebeuren was het oude voetbalterrein van Meer en bij de heren werd de eerste plaats weggekaapt door de KWB van Overbroek. Bij de dames ging de ploeg Jarandi met de eerste prijs lopen.

TGV liefst niet door Meer St. Rosalia Ziekendag, De dorpsraad gaat zich beraden over mogelijke akties tegen de TGV die wellicht door Meer zal razen. Er wordt een voorstel geopperd om iemand uit te nodigen die een zicht kan hebben op de mogelijke effecten van een TGV op het grondgebied van Meer. Bezwaren zouden ingediend kunnen worden wanneer het openbaar onderzoek van start gaat. Dit zal waarschijnlijjk in maart '96 beslist worden. Zo zou er bijvoorbeeld in Meer nog maar één brug overblijven om over de E-19 en de TGV te geraken. Als mogelijke aktie wordt er momenteel al gedacht aan allerlei borden in de weilanden langs de E-19. Enkele leden van de dorpsraad zijn bereid om deze informatie-avond en mogelijke aktie goed voor te bereiden. 0

zondag 10 sept. De mensen van St. Rosalia Ziekenzorg konden dit jaar met een jubileum uitpakken. Voor de 25ste maal richtten zij een Ziekendag in en ook zij konden op flink wat belangstelling rekenen. Begonnen werd er met een eucharistieviering in onze Meerse kerk waarna er een feestmaal werd aangeboden in de parochiezaal. Toneelvereniging het Heidebloempje kregen met hun opvoering van Leentje uit het Hemelrijck heel wat handen op elkaar en afgesloten werd er met een tas koffie en een stukje vla. Mensen die niet aanwezig konden zijn, werden thuis getrakteerd op een fruitkorf.

- -~

Andere prioriteiten: Het dagelijks bestuur van de dorpsraad luistert aandachtig maar sceptisch.

RUIMTE

IN

J E BANKZAKEN

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

BELEGGEN

LEVENSVERZEKERINGEN

KREDIETEN

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 30

33


MEER

Te noteren in uw agenda: Hondendemonstratie: Op zondag 15 oktober is het feest voor onze trouwe viervoeters en iedereen die hen een warm hart toedraagt. Dan richt de hondenklub De Trouwe Waker immers een hondendemonstratie in voor alle belangstellenden. Op het hondse programma staan o.a. gehoorzaamheids- , lenigheids- en bijtoefeningen. Dit alles heeft plaats nabij café/ frituur (hot dogs???) De Eiken aan de John Lijsenstraat Aanvang : 13.30 h. o

Meer Kermis

In heel wat Meerse slaapkamers is er de laatste weken uiterst onrustig geslapen. Het topevenement van 1995 is immers weer in aantocht. De café's liepen de afgelopen weken reeds vol want niemand wil onvoorbereid de strijd met ontelbare pintjes aanvatten. Dit jaar worden we niet overspoeld met tenten van allerlei formaat, maar dat wil niet zeggen dat het kermisprogramma er minder interessant op geworden is. Maak uw borst al maar nat en schraap de keel!

0

314.49.11

I

zat. 30 sept.:

- Tent 't Hoekske: fuif met Michel Stoffels - 't Hoekske: DJ Danny The Sec - 't Stamineeke: optreden MT Botties - 't Fortuin: DJ Alain + DJ Arjan - De Eiken: optreden Silverstars -Zaal Viktoria: optreden New Switch - De Mussenakker: optreden The Dillbrothers -Brassband Ste.-Rosalia: fakkeltocht 19.00 h. vertrek Zaal 'Voor Kunst en Volk'

zon. 1 okt.:

- Tent 't Hoekske: Rodeo party met Miehels Stoffels en electrische stier DJ Danny The Sec - 't Hoekske: - 't Stamineeke: DJ Jac - 't Fortuin: DJ Alain + DJ Arjan -De Mussenakker: DJ Jan en Alleman

ma. 2 okt.:

Volksspelen 13.30 h. Optreden M4P - 't Stamineeke: Volksspelen 15 .30 h. Golden Oldie Party DJ Jac - ' t Hoekske: optreden Duo Inpetto -'t Fortuin: optreden Ben Crabbé & The Floorshow - De Mussenakker: DJ Jan en Alleman

di. 3 okt.:

Volksspelen 13 .30 h. DJ Danny The Sec -De Eiken: Volksspelen 15.30 h. Optreden Silverstars - Tent 't Hoekske: optreden The Dillbrothers - 't Stamineeke: optreden Eruption +Nonkel Ney's R&B Band optreden The Flinstones - 't Fortuin: - Zaal Viktoria: optreden New Switch -De Mussenakker:DJ Jan en Alleman

vrij. 6 okt.:

optreden M4P - 't Hoekske: -De Mussenakker: DJ Jan en Alleman

zat. 7 okt.:

DJ Danny The Sec - 't Hoekske: - 't Fortuin: Na-kermis - 't Stamineeke: optreden Bobbitt - De Mussenakker: Vrij Podium met Wölf, Brandhout, Brutal Exposure en

Fietspaden Nu! Wie net als ondergetekende regelmatig op de fiets stapt, zal zich wellicht even regelmatig ergeren aan auto's die doodleuk en ongegeneerd geparkeerd staan op de fietspaden of aan fietspaden die meer kraters vertonen dan de maan. De werkgroep Fietspaden Nu! wil daar terecht iets aan doen en hebben op zaterdag 24 oktober weer een aktiedag ingepland. Voor ons Merenaars is die dag des te belangrijker daar in het eisenpakket van Fietspaden Nu! de Meerseweg is opgenomen. Details van de

kan men hier

- Tent 't Hoekske : optreden Katastroof - 't Hoekske: DJ Danny The Sec - 't Stamineeke: spaarvat voor spaarders DJ Alain + DJ Arjan - 't Fortuin: -De Mussenakker: DJ Jan en Alleman

Brassband Ste.-Rosalia: Die van de Brassband kunnen ook niet stilzitten. Zij zorgen niet alleen voor vrolijke deuntjes bij het inzetten en afsluiten van Meer Kermis (zie ook Kermisprograrnma), maar tussendoor zijn ze op zaterdag 7 oktober ook nog door de fanfare Ste. Catharina van Hoogstraten uitgenodigd. Deze laatste bestaat dit jaar immers 115 jaar en wie kan je dan beter uitnodigen dan de Meerse Brassband om het gebeuren op te fleuren? Verder nemen een aantal muzikanten deel aan een studiedag voor muzikanten (de Play-In in Merksplas), maar de datum daarvan mocht ik niet ontvangen. 0

Adverteren

vrij. 29 sept.:

Sterrenparade: Verlangt u al heel uw leven naar een knipoog van Denny Christian? Heeft u als vader altijd al eens uw dochter op de schoot van Vader Abraham willen zetten terwijl Mieke zich gewillig op uw schoot nestelt? Heeft u er altijd van gedroomd om Marc en Dave te knuffelen terwijl de Trompet Stars een vrolijk melodietje op de achtergrond spelen? Wel, kom dan op zaterdag 28 oktober zeker naar de veilinghallen te Meer want daar worden alle bovenvernoemde sterren verwacht op de tweede Sterrenparade. Na de meer dan geslaagde eerste editie worden dus voor een tweede maal sterren met internationale allures naar ons onooglijk dorpje gehaald. Halve liters, prachtige bloemendecors en een surprise act zullen er ook present zijn zodat de avond eigenlijk al op voorhand geslaagd is.

I

- Schuttershof:

- 't Hoekske:

Staalbeton - Brassband Ste.-Rosalia: afsluiten kermis vertrek voor Zaal 'Voor Kunst en Volk'

zon. 8 okt.:

-Zaal Viktoria: - 't Fortuin:

volksspelen 14.00 h. volksspelen 16.00 h. optreden Duo Inpetto + Special Act - De Mussenakker: hardcorenamiddag met Oddball + Hard Resistance 14.00 h. - 't Stamineeke: DJ Jac Crisisparty met DJ Danny The Sec. - 't Hoekske :

Inderdaad een meer dan flinke boterham om doorheen te bijten. Wat betreft de volksspelen: in alle café' s zal er vogelpik op lange afstand gespeeld worden. De overkoepelende werkgeversorganisatie laat trouwens weten dat er in het begin van oktober een verhoogde controle zal zijn op het ziekteverzuim van mensen uit Meer. Een gewaarschuwd man ... drinkt voor twee. o

34


MEER Behalve diamant, mocht de familie Goetschalckx-Janssens zich ook verheugen in 2 viergeslachten, in de vrouwelijke lijn. Het zijn sterke vrouwen, daar op Het Lak.

Alfons Goetschalckx en Ursula lanssens vierden hun diamanten bruiloft, samen met kinderen en kleinkinderen. Proficiat!

Overgrootmoeder Ursula fans sens, grootmoeder Maria Goetschalckx, mama Chris Hendrickx en baby Nele Vermeiren.

Een meer dan goedgevulde kerk op de St. Rosalia Ziekendag. Maar dat mag ook wel want zij hadden eenjubileum te vieren (25ste maal Ziekendag). Wie doet beter?

I

Ursula lans sens, Annie Goetschalckx, Kris Michiels en Floor Van den Eynde.

Let's dance Danscentrum Bevers is ook weer aan een nieuw seizoen begonnen. Op de Opendeurdagen werd iedereen uitgenodigd om een paar frivole danspasjes te maken, wat de één al wat beter afging dan de ander. 35


ECONOMIE

Heeft glastuinbouw nog toekomst? Enkele weken geleden lazen we in een Vlaams dagblad: 'Vlaamse tuinbouw krijgt soelaas. Gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven en witloofbedrijven kunnen, wanneer ze daartoe een aanvraag indienen, een jaar uitstel van kapitaalaflossing krijgen met behoud van de rentesubsidie.' Minister Eric Van Rompuy, verantwoordelijk voor het Vlaamse landbouwbeleid, gaat met deze maatregel in op een vraag vanuit de sector. Bijna gelijktijdig verscheen bij de (Nederlandse) Gemeenschappelijke Persdienst (GPD) een artikel van Kees van Oosten over de problemen in de Nederlandse glastuinbouw. Wij vroegen ons af of de situatie bij onze noorderburen te vergelijken is met de toestand van de glastuinbouw in de Noorderkempen. Daarom publiceren wij hier zijn artikel. De tomaat is het symbool van de teloorgang van de Nederlandse tuinbouw. Stond de onder glas geteelde rode vrucht enkele jaren geleden nog model voor Hollands vernuft, nu wordt zij veracht. In Duitsland, onze grootste exportmarkt, maken 'Wasserbomben' (waterbommen) steeds meer plaats voor zongerijpte Spaanse, Italiaanse en Portugese tomaten. In Engeland heeft een grote supermarktketen onlangs de 'Hollandse' specialiteit vervangen door aromarijke Spaanse vruchten. We zijn te milieu-onvriendelijk en te duur. Wat voor tomaten geldt, is ook van toepassing op een hele reeks groenten en fruit: aardbeien, pruimen,frambozen, appels en peren, aardappelen, paprika's, komkommers, sla, witloof, prei en deze rij kan nog aangevuld worden.

Ondergang lijkt nabij Enkele jaren geleden, direct na de val van de Berlijnse muur, leek er voor de Nederlandse tuinbouw nog geen vuiltje aan de lucht. Integendeel, met de Duitse hereniging ontstond er een nieuwe afzetmarkt met 16 miljoen consumenten. De tuinders speelden daar gretig op in. De voormalige DDR werd als het ware overspoeld met 'Gemüse aus Holland' . De prijzen schoten als een raket omhoog. Het waren gouden jaren voor de Nederlandse tuinbouw. Binnen enkele jaren is dit beeld drastisch gewijzigd. De euforie van de éénwording is voorbij en heeft plaats gemaakt voor een groeiend wantrouwen in het Hollands produkt, dat bij onze oosterburen een milieu-onvriendelijk imago heeft. De Duitsers verwijten de telers te veel met bestrijdingsmiddelen en kunstmest te werken. Ook het kweken op glaswol staat hen niet aan. De consumenten stapten massaal over op produkten die in de vrije natuur worden gekweekt in plaats van onder glas. Daar komt bij dat de zongerijpte tuinbouwprodukten uit de zuidelijke Europese lidstaten nog goedkoper zijn ook. Kortom: ons land is in snel tempo op achterstand gezet in de strijd om de Duitse consument. De financiële gevolgen zijn desastreus. Alle troeven waren namelijk ingezet op Duitsland, nu een land met 80 miljoen inwoners, verreweg onze voornaamste afzetmarkt. Volgens de deskundigen waren er immers ongekende mogelijkheden in het oosten. De telers werden als het ware opgezweept zo snel mogelijk de produktie te verhogen om aan die almaar groeiende vraag te kunnen voldoen. Kwaliteit en een milieuvriendelijke teelt telden even niet in de jacht op de Duitse consument. Nu zitten ze met de gebakken peren, want onze oosterburen lusten, zowelletterlijk als figuurlijk, onze Gemüse niet meer.

Neergang De neergang begon in 1993. Vorigjaar trokken de prijzen iets aan, maar dit jaar is het weer huilen met de pet op. Op de veiling zijn, op een enkele uitzondering na, nog nooit zulke lage

36

prijzen betaald. Dat ondanks het feit dat de sector de afgelopen jaren een enorme inspanning heeft geleverd om het imago op te krikken en de kwaliteit nog verder te verbeteren. Zo zijn steeds meer dozen voorzien van het zogenaamde 'vlinderlogo' ofwel 'milieubewuste teelt'. Dat wil zeggen dat de tuinder zo weinig mogelijk gebruik maakt van chemische middelen. Het heeft echter niet mogen baten. In het afgelopen half jaar is de omzet van de veilingen met zeven procent gekelderd. 'En vorig jaar was al matig. Dus dan weet je wel hoe de vlag er bij hangt', zegt voorlichtster Iene Kleemans van het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen (CBT). De stemming onder de tuinders omschrijft ze als 'bedrukt, teneergeslagen' . 'Als je zoveel hebt geïnvesteerd en er zoveel energie in hebt gestoken en je ziet dan dat je met verlies werkt, ja, dan zinkt de moed je in de schoenen. Op dat punt zitten velen nu. Men ziet er gewoon geen gat meer in.' Daar komt nog bij dat er geen enkel lichtpuntje te ontwaren valt. 'Er is nog

wel eens een produkt dat het goed doet, maar daar duikt dan iedereen weer op en dan is het ook weer mis.' Helaas kan niet worden ontkend dat alle waarschuwingen in de wind zijn geslagen. Eind 1990 besloot de Westduitse supermarktgigant Tengelmann om Hollandse groenten in de ban te doen. De Nederlandse tomaat werd afgeschilderd als 'flauw en waterig en geteeld met chemische middelen'. Het CB T trok in 1993 het boetekleed aan en er werd drie miljoen gulden extra uitgetrokken om de afzet van Nederlandse groenten en fruit in Duitsland te bevorderen. Maar al die campagnes hebben niks geholpen. De concurrentie zat namelijk niet te slapen en heeft de eerste plaats in ras tempo overgenomen. Zuideuropese vruchten hebben de Nederlandse produkten in de winkels verdrongen. De tomaat is een 'Wasserbombe', de aardappel een gifpieper en aan de Nederlandse appel zou kraak noch smaak zitten.

Radeloos Zo langzamerhand is de Nederlandse teler radeloos. Zeker omdat hij in de afgelopenjaren heeft toegegeven aan alle denkbare milieu-eisen van de Duitse consument. Het is een omschakeling die alleen maar geld heeft gekost en niks heeft opgeleverd. Integendeel, Nederland verliest nog steeds terrein op de Duitse markt. In een ultieme poging om te redden wat er te redden valt, wordt nu met een opgeheven vingertje naar de zuidelijke lidstaten van de Europese Unie gewezen. Tuindersvoorman - en sinds kort VVD-senator - Marlus Varekamp loopt daarbij voorop. Hij verwijt de Spanjaarden, Portugezen en Italianen dat ze met veel meer vergif werken dan de Nederlandse collega's. Daarnaast zou er sprake zijn van oneerlijke concurrentie, omdat de tuinbouw aldaar profiteert van subsidies uit de Europese pot. Wie men ook spreekt, iedereen is heel somber over de vooruitzichten. Gevreesd wordt zelfs voor een koude sanering. Secretaris Gerard Selman van de land- en tuinbouworganisatie L TO Mid-Oost heeft geluiden opgevangen, die er op duiden dat tientallen, zo niet honderden tuinbouwbedrijven op het punt staan onder de schuldenlast te bezwijken. Het gerucht gaat dat een groot aantal tuinders door de banken op de


ECONOMIE werkgevers willen laten aankomen. 'Een staking zit er gewoon niet in. Maar we kunnen ook geen nieuwe cao afsluiten, omdat het hele loongebouw dan onder druk zou komen te staan. Als wij een loonsverlaging zouden accepteren, is het hek van de dam. Beter geen cao dan een hele slechte', zegt onderhandelaar Wim van der Hoorn van de FNV-Voedingsbond. De tuinders zelf hebben geen enkele behoefte om in de publiciteit te komen. Maar de spanning op de bedrijven is te snijden, hetgeen vooral blijkt uit de uiterst geprikkelde reacties als om commentaar wordt gevraagd. Acties lijken ook geen zin meer te hebben. Immers : tegen wie zou er geprotesteerd moeten worden? Niet de overheid of de Europese Unie bepaalt de prijs, maar wel de miljoenen consumenten. Milieu-activist Wouter van der Weijden heeft het laatste woord: 'De tuinbouwsector heeft de macht van de milieubewuste Duitse consument totaal onderschat. Die consument heeft zelfs Shell op de knieën gekregen . Dat kan met de tuinbouwsector ook gebeuren.' been wordt gehouden om paniek te voorkomen. Zo hoeven velen geen rente en aflossing meer te betalen, in afwachting van betere tijden. Want het is niet alleen het slechte milieu-imago dat Nederland parten speelt, ook de hoge kostprijs speelt ons parten. Kan de Spaanse teler een kilo tomaten telen voor één gulden per kilo, hier geldt een kostprijs van 1,85. Het verschil zit hem niet alleen in de veel lagere loonkosten, maar ook in het feit dat de zon in Zuid-Europa gratis schijnt, terwijl de glastuinder letterlijk een kapitaal verstookt.

Loonkosten De enige manier om de kostprijs naar beneden te krijgen, is een drastische verlaging van de loonkosten, reden waarom de werkgevers de hele tuinbouw-cao voor 45.000 werknemers willen herschrijven. In feite komt die oefening neer op een loonsverlaging met zo' n 15 procent en daaraan willen de vakbonden niet meewerken. Zes vergaderrondes hebben tot geen enkel resultaat geleid. De situatie in de bedrijfstak is echter zo precair dat de bonden het niet op een conflict met de

Wat is de mening van onze tuinders én van de verantwoordelijken en deskundigen uit de tuinbouwsector hier? Hoe is het imago van de Belgische groenten en fruit in het buitenland? Hoe milieu-bewust telen we in de Noorderkempen? Hoe groot is het rende. ment van de investeringen in de glastuinbouw? Zijn de banken de winnaars en de tuinders de verliezers? Hoe is de evolutie van de prijzen op onze veilingen? Wat zijn onze exportvooruitzichten? Is er in de Noorderkempen nog een toekomst voor de glastuinbouw? Wie kan en wil het ons vertellen? Dit is een uitnodiging!•

Garage Luc Ryvers

bvba

MEEASEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90 - Fax. 03/315 89 01 - GSM 075/43 44 04

NI EU WE

TOONZAAL!!!

---:---

-

®TOYOTA 135

37


Cahier De Brouillon

SKA-JEE '95 Goede tradities dienen in eer gehouden te worden, zoals de Ska-Jee op zaterdag 7 oktober. Dit jaar voor de eerste keer terug naar de 'roots', zijnde de Cahier de Brouillon aan de Hoogstraatse Vrijheid. Twee uitstekende Britse ska-bands gaan Hoogstraten weer doen 'skanken' . The Hotknives is een ervaren partyskaband met CD's, zoals 'Live & Skanking' en 'The Way Things are' op het repertoire . Hun vriendjes van Too Many Crooks hebben een exlid van Bad Manners ('CanCan') in hun rangen, spelen snelle en frisse ska met bekende covers plus - uiteraard - nummers van Bad Manners. Wie in Hoogstraatse regio wil dansen, moet zaterdag 7 oktober in de Cahier zijn. En voor de prijs van 450 frank of 25 gulden, hoef je het zeker niet te laten. 0

Fusieswing

Misschien koopt u uw Maand net te laat voor dit optreden (gewoon de volgende keer wat vroeger kopen). De leden van de Nederlandse rocknoise punkband NRA kunnen niet surfen of skaten, maar wel muziekmaken. Dat doen ze al sedert 1989, de afgelopen twee jaar kennen ze een ongeziene doorbraak. Hun aanhang is groot, de nummers hebben inhoud (dat maak je tegenwoordig ook niet vaak meer mee), hun kracht op het podium is om bang van te worden. Op zaterdag 30 september bedraagt de inkom slechts 170 frank. 0

Het Slot Net zoals in de Cahier (NRA), vindt er op zaterdag 30 september een optreden plaats. Vraag is natuurlijk wie of wat?? 't Is te hopen dat ze het zelf al weten tegen die tijd!

Sterrenparade Na een geslaagd "Schlagerfestival" vorig jaar, pakt Merenaar Jan Bogaerts op zaterdag 28 oktober uit met "Sterrenparade" . Veel is er niet veranderd aan de formule, aangezien dit ook niet nodig was. Blijvers van vorigjaar zijn The Trumpet Stars, Dennie Christian, Marc & Dave (die dit jaar de presentatie voor hun rekening nemen), het Duitse bittburger-bier, de sfeer en de ambiance. Eén van de belangrijkste wijziging ten opzichte van de eerste editie is het feit dat er nog meer ambiance zal zijn, omwille van minder rustige nummers en het ontbreken van pauzes. Vul de routiniers van vorigjaar aan met vaste waarden zoals Mieke ('Zaterdagavond met Dennie Christian' ) en Vader Abraham, en je hebt een geslaagde affiche . Vader Bram zorgt voor zijn grote 'plezante' klassiekers, zoals 'Uche Uche' en 'Vader Abraham had zeven zonen' . Tussenin komt er nog een te gekke surprise-act. Plaats van gebeuren blijft de Meerse Veilinghal, op zaterdag 28 oktober. De deuren worden geopend om zeven uur. Tickets (aan 550 frank) haal je bij Mick Shop, Radio Valencia, Jan Bogaerts (Meer), Danny Brosens (Hoogstraten), Marina Martens (Loenhout). Alle info op 03/315.06.91. Garçon Bitte ein Bitt. o

The Hotknives

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

1

Alle reportage- en studiowerk

1•

Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37 VRIJHEID 126 Vader Abraham

38

HOOGSTRATEN

03/314.13.13 38


MUZIEK

Flashback 1995 A s er achter de naam van een evenement een jaartal staat, wil dit meestal dit zeggen dat de organisatoren niet aan hun proefstuk toe zijn. Zo is er op zaterdag 21 oktober in het Rijkevorselse Parochiecentrum de Flashback 1995. Deze derde keer wordt zeker de beste keer. Organisator Leo Staffelen slaagde er in om de groepsleden van Mustang te overhalen om nog eens een keer niet de stijgbeugels in te stappen, maar wel op het podium. Zij worden voorafgegaan door Black Cat Bone en Double Brown. Black Cat Bone heeft onder andere Tex Van de Looverbosch van Mustang als bassist. In 1994 werd dit viertal opgericht. Het vertolkte aanvankelijk vooral songs van bluesreuzen als Freddie King, Albert Collins en Willie Dixon. Nu wordt het publiek meegenomen op een reis door de rijke geschiedenis van de blues . Double Brown zegt u waarschijnlijk niet veel. De Bruyn zegt bluesliefhebbers heel veel, zeker als het om Ann en Jan gaat. Vul dit duo aan met Hammond-specialist Pi eter Van Bogaert en het drietal is compleet. De blues is terug in onze regio dankzij dit drietal. Ann is sedert 1994 terug en dat zal je wel merken op de Flashback. Voor de topact van ditjaar gaan we terug naar 1965. Guy Mertens valt in bij het combo The Tyfoons, waarin ook gitarist Staf De peuter actief is. Guy, stichter van The Mustangs, vindt wat later Staf en drummer Gust Meerts bereid om mee te spelen. In dit tijd is The Mustangs een veelgevraagde balgroep die qua repertoire kiest uit de toenmalige populaire nummers. Het is een periode waarin alle zalen steevast vollopen om de groep aan het werk te horen en te zien. Met trompettist/organist Jef Sas wordt een basiskern gevormd, waarrond nogal wat namen komen en gaan. Zo speelden Danny Morang,

Walter Cleymans en Lou Mertens samen met The Mustangs. Op een bepaald moment was er zelfs sprake van een zevenmansbezetting die het op de soul- en hardrocktour gooide! Van de poppy partytunes evolueert het repertoire gaandeweg naar het zwaardere coverwerk à la Deep Purple, Led Zeppelin en aanverwanten. Hoewel nog vaak uitgenodigd door organisatoren die een bal verwachten, is de groep minder en minder geneigd al te populaire toegevingen te doen. Dat op een onbewaakt ogenblik in Zoersel tijdens een concert de voeding uitgetrokken wordt, is dan niet bepaald een wereldwonder. Eigen nummers komen met de jaren meer en meer op de voorgrond, om uiteindelijk via de singles 'StopitBaby' en 'TorturedPrisoner' tot de LP 'Born And Still Alive' te leiden. De nieuwe groepsnaam Mustang is dan allang een feit. De LP-opnames zorgen er ook voor dat Tex Van de Looverbosch vaste bassist wordt. De groep kent veel succes en slaagt erin het podium van Jazz Bilzen ' 77 te betreden, samen met het punkgeweld van The Damned, The Clash en Elvis Costello . Zowel de groep, de fans als manager Xavier Denies beleven hoogdagen. In 1978 kunnen we Mustang nog horen in een bezetting metLucDries op bas en Willy Vissers als zanger, maar onafwendbaar treedt de stilte in. Stilte is er niet op zaterdag 21 oktober op Flashback '95 met Mustang in de originele bezetting. Koop zeker je ticket in voorverkoop, want de kans zit erin dat je anders niet meer binnen kan. alle info op 03/315 .12.31.•

BYOUTERIE

'Joli' HOOGSTRATEN Vrijheid66 Tel. 03/3147253

* Groot assortiment m fantasieen merkjuwelen 1 ''

Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

··· Te gekke horloges en ringen

* Grote keus in bruid-, kinderen haarmode

* Kortom... bijna alles!!! * Kunstnagels - Fantasienagels Versterken met gel Dames, het nagelbijten is gedaan!

LAURVSSEN ELECTRONICS B.V.B.A.

~

Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten

INTERIEURADVIES &UITVOERING

E RD p~'ER

DECORATIE RESTAURATIE Raamgarnering Vloerbekleding Schilderwerken G

H. Bioedlaan 277-279 - 2320 Hoogstraten

E

T

T

H

E

B

E

S

T

6uy

Tel. 03/314 52 78- Fax 03/314 88 02 "'

39


Ongevallen

De Klusjes van het PWA Het PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) bestaat een goed half jaar in Hoogstraten. Tijd dus voor een stand van zaken.

Wat is het PWA? Het PWA is een klusjesdienst waarin werklozen van Hoogstraten zijn ingeschreven die langer dan 3 jaar werkloosheidsvergoedingen of langer dan 2 jaar wachtuitkeringen genieten. Zij kunnen via het PWA werken en krijgen per uur een toeslag van 150 fr. bovenop hun werkloosheidsvergoeding. Personen die 2 jaar werkloos zijn of 1 jaar wachtuitkeringen genieten zijn niet automatisch ingeschreven in het PW A maar kunnen zich wel zelf aanmelden. Zij kunnen via het PWA werken in de tuinbouw sector. Privépersonen, lokale overheden, niet-commerciële verenigingen, de tuinbouwsector en de scholen uit Hoogstraten kunnen beroep doen op iemand van het PW A voor het verrichten van een aantal zaken zoals tuinonderhoud, thuishulp met huishoudelijk karakter, administratieve taken, kinderopvang, enz. Een uitgebreide activiteitenlijst is te verkrijgen bij het PW A Hoog straten.

Stand van zaken Tot hiertoe hebben 62 werklozen zich als geïnteresseerd opgegeven om binnen het PW A activiteiten te verrichten. Momenteel op 6/9/95 werken 27 personen in het PWA. ( 10 personen hebben in het verleden in het PWA gewerkt, maar hun activiteit is reeds afgelopen). Dit maakt dat 37 personen reeds actief zijn (of zijn geweest) in het PWA van Hoogstraten. Een overzicht van hun verschillende taken: * 7 werklozen werken in thuishulp met huishoudelijk karakter * 5 werklozen verzorgen de kinderopvang in een aantallagere scholen * 5 personen doen klein tuinonderhoud en of kleine herstellings- en onderhoudswerken * 3 personen helpen mee met de busbegeleiding op schoolbussen * 4 personen werkten mee in het opruimen voor en na een activiteit (voor kortere periodes in juli en augustus '95) * 3 personen zijn actief in de tuinbouwsector

autobanden

Momenteel (op 6/9/95) werken er bij 24 gebruikers mensen via het PWA: daarvan zijn er 12 privépersonen, 4 scholen, 2 tuinbouwers en 6 vzw's. 5 gebruikers hebben in het verleden gebruik gemaakt van het PWA. Dit maakt dat 29 gebruikers beroep doen of hebben gedaan op het PWA.

Aantal mannen - vrouwen In totaal zijn er meer vrouwen ingeschreven in het PWA dan mannen. Tot de geïnteresseerde werklozen behoren 8 mannen, (waarvan 4 mannen actief zijn).

Bestaansminimumgenieters Mensen die bestaansminimum genieten, kunnen zich nu ook vrijwillig laten inschrijven in het PW A. Zij behouden hun volledig bestaansminimum en kunnen er bovenop (net als de werklozen) 150 fr/uur bijverdienen.

Evolutie Het PW A blijft positief evolueren. Zowel het aantal actieve werklozen als het aantal gebruikers neemt elke maand toe. Hieruit blijkt dat niet alle werklozen arbeidsschuw zijn. De klussen van het PWA gebeuren nu op vrijwillige basis. Het PW A-systeem biedt voor gebruikers en werklozen een aantal voordelen : werklozen kunnen nu op een legale manier toch werken en iets bijverdienen bovenop hun werkloosheidsvergoeding, de arbeidsduren zijn onderling te regelen, werkloze en gebruiker kunnen beroep doen op de PW A-beambte voor meer informatie of ev. vragen, gebruikers vinden zo iemand om hun werk te verlichten enz. Bent u geïnteresseerd in de regeling van het PWA? Neem dan contact op met het PWA Hoogstraten, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, tel. 340.19.39 (rechtstreeks nummer). Contactpersoon: Catherine Leppens

Openingsuren PWA: ma: 9 tot 12 uur- 18 tot 19.30 uur wo : 9 tot 12 uur do: 9 tot 12 uur •

* occassiebanden * reparaties * depannage Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 I 314.63.05

* merkbanden

'()(4~~

'T n

40

Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Tel 315 79 40- Fax 315 86 57

RTUIN --~

Meerdorp 13

Radio CONTINU - FM 103

CAFÉ DISCOBAR

4'4.4.~

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71 .53

-mei regionaal. nationaal en internationaal nieuws - 24 uur per dag muziek -informatie van en over lokale verenigingen 62

Zaterdag 26 aug. om 8.55 u kwam in Meerdorp, de lichte vrachtwagen, bestuurd door Comelius Van Opstal (43 j.) uit Oosterhout (NL.) in botsing met de auto bestuurd door Carolina Van Dongen (59 j .), Donckakker 24, Meer. Beide bestuurders werden licht gewond. Aan de OudeMeerleseweg in Meer botste maandag 28 aug. om 16.50 u. de auto bestuurd door Jozef Hendrickx, Burg. Jespersstraat 14, Meerle, met de trekker + oplegger bestuurd door Jan Vermeiren, Bavelseweg 93, Rijkevorsel. Er was stoffelijke schade. Dinsdag 29 aug. om 9.25 u. botste aan het kruispuntMeerseweg-Beekakker, de vrachtwagen bestuurd door Gert Janssens, Pottenbakkersstraat 4, Hoogstraten met de auto bestuurd door Marie Slechter, (45 j .) Tinnepotstraat 6. Zij werd, evenals de twee inzittenden Inge en Anke Peyaerts, licht gewond. Twee auto's botsten op maandag I sept. om 18.30 u aan de Meerlesweg, met als gevolg lichte schade. De chauffeurs waren Petra Beets uit Stabroek en Bettina Boot, Chaamseweg 16/3 Meerle. Aan het buispunt Hoogeind en De Mosten botste dinsdag 5 sept. om 8.00 uur de auto bestuurd door Danny Herrygers, Maxburgdreef 43 met de auto + aanhangwagen bestuurd door Anctrienne vanStrien uit Lummen. Er was lichte schade. De 41-jarige motorrijder Comelis Goethals uit Rijsbergen en passagierster Johanna Mertens (40 j.) (zelfde adres) kwamen dinsdag 5 sept. om 12.30 u. aan het kruispunt BeukendreefBosuil te Wortel in botsing met de auto bestuurd door Antonia Van De Mosselaar, Oude Weg 15/ 2 Wortel. De beide motorrijders werden licht gewond! Er was zware schade. Woensdag 6 sept. om 17.25 u. werden aan het kruispunt Van Aertselaerstraat en Molenstraat drie auto's bij een botsing betrokken. Lydia Moens (25 j.) Achtel 7, Rijkevorsel bestuurde de eerste auto. Zij werd licht gewond. Marc van De Linden, Lindendreef 60, bestuurde de tweede auto. De derde bestuurder Karel Godrie (34 j .) Vrijheid 19 werd eveneens lichtgewond. Zaterdag 9 sept. om 12.10 u. botste aan de Vrijheid de auto bestuurd door Jozef Janssens, Minderhoutdorp 21 met de lichte vrachtwagen bestuurd door Mahomed Tarrani uit Borgerhout. Zondag 10 sept. om 15.35 u. botste aan het kruispunt Lage Rooi de auto bestuurd door Jozef Grielens, Loenhoutseweg 54 met de auto bestuurd door Soben Zacherian uit Zwijndrecht. Drie auto's werden in een ongeval betrokken op zondag 10 sept. om 16.50 u. in Minderhoutdorp. Jacobus Martens, John Lijsenstraat 43 Meer bestuurde de eerste auto. De tweede werd bestuurd door Geert van Den Vloedt, Merksplassesteenweg 104. De derde chauffeur was Geert Blom uit Papendrecht. •

Rechtzetting Op donderdag 17 aug. reed L. Joosten met zijn auto tegen de stilstaande wagen van E. Dirks; het ongeval gebeurde in Gammel, Rijkevorsel.


~

L!ILB

....,... .( """' -~~ ;.~·

_;-

'

Volleybalclub 'De Gelmers' Het nieuwe seizoen 95-96 is zo pas van start gegaan met zo maar eventjes 13 senioren-ploegen van De Gelmers in kompetitie. Wij stellen even het spelschema voor van al onze thuiswedstrijden, die steeds plaats hebben in de SPORTHAL van het SPIJKER -HUMANIORA: 1e zaterdag: 16.30 uur: dames 4 (2e Gewest) en dames 8 (4e gewest) 18.15 uur: heren 5 (2e Gewest) en dames 7 (3e gewest) 20.00 uur: dames 3 (2e Gewest) 1e zondag: Jeugdwedstrijden om 10 uur en 11.45 uur 16.00 uur: dames 1 (le Provinciale) 18 .00 uur: heren 1 (2e Provinciale) 2e zaterdag: 16.30 uur: heren 6 (4e Gewest) en dames 6 (3e Gewest) 18.15 uur: heren 3 (Ie Gewest) en dames 5 (3e Gewest) 20.00 uur: heren 2 (le Gewest) en dames 2 (2e Gewest) Het aanzien en prestige van een club wordt grotendeels bepaald door de resultaten van hun 'eerste' ploeg. Onze eerste damesploeg slaagde er vorig seizoen in de promotie te bewerken naar 1e Provinciale en dit was wel een uniek feit in onze club: nog nooit speelde een ploeg van De Gelmersop dergelijk hoog niveau. Deze unieke prestatie wordt nog unieker door het feit dat deze promotie uitsluitend met spelers uit 'eigen kweek' werd gerealiseerd, een gevolg van onze goede jeugdwerking.Voor dit laatste willen wij nogmaals de verdiensten van Ward Blommaert voor onze club onderstrepen. Ook in 1e Provinciale wordt onze eerste damesploeg versterkt met speelsters uit de eigen jeugd. Indien men gespaard kan blijven van kwetsuren, zien wij hen ook in 1e provinciale flink hun streng trekken. Onze eerste herenploeg deed het vorig seizoen meer dan uitstekend. Zij streden bijna heel het seizoen mee voor de promotie, en strandden uiteindelijk op een mooie derde plaats. Dit resultaat evenaren zal zeer moeilijk zijn, gezien enkele basisspelers vertrokken, nieuwe spelers moeten ingepast worden in het systeem, en er wat trainingsproblemen waren in de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Een probleemloze campagne zal het dus zeker niet worden, maar wij hopen op het beste. Zoals je kunt opmerken in het spelschema van dit seizoen, spelen onze provinciale ploegen hun thuiswedstrijden op zondag (16 en 18 uur), de gewestelijke seniorenploegen spelen elke zaterdag vanaf 16.30 uur en de jeugdploegen op zondagvoormiddag. Mogen wij hierbij een oproep doen aan alle huidige en toekomstige volleyballiefhebbers om eens af te komen naar het Spijker om een spannend matchke volleybal te komen bekij-

I SPORTI

J\ ~""

....,... -~~ .(

lf "~

)>-~·

~

_;-

'

ken. Ook is er tussenin mogelijkheid om de inwendige mens te versterken in onze kantine met een hapje en een drankje. Allemaal hartelijk welkom!

1 is niet veel, doch wel goed voor 3 punten. Op Luik speelde HVV een knappe partij voetbal, doch werd door de doelman van een puntendeling gehouden.

Programma oktober van onze Provinciale ploegen (thuiswedstrijden)

Berchem bezorgde de goed opgekomen RVVsupporters een koude douche. Via 2 doelpunten van Stef Huygen stond HVV riant voorop. Met nog een kwartier te gaan kreeg Berchem een doelpunt in geschenkverpakking en voor iedereen ervan bekomen was hingen de bordjes gelijk. Op hoekschop werd het 2-3 en in de slotminuut werd een risiconemend HVV met de neus op de feiten gedrukt. Van 6 op 9 werd het 3 op 9 en met een verplaatsing naar Berlaar voor de boeg zou dit negatief cijfer nog wel eens een week langer in de tabellen kunnen staan. Wedstrijden: HVVI 30 september: 20.00 u HVV- Racing Mechelen 7 oktober: 20.00 u Dessel - HVV 14 oktober: 20.00 u HVV - SV Mol 22 oktober: 15.00 u Boom- HVV 28 oktober: 20.00 u HVV - Eupen

Zondag 8 oktober: 16.00 uur: Gelmers dames I-Mortsel 18.00 uur: Gelmers heren 1-Amigos Zoersel Zondag 15 oktober: 18.00 uur: Gelmers heren 1-Ginvo Mol (Beker van Antwerpen) Zondag 29 oktober: 16.00 uur:. Gelmers dames 1-0lvoc Olen 18.00 uur: Gelmers heren 1-Westerlo•

HVV niet zo goed gestart De roodwitten hebben eigenlijk de start min of meer gemist. 3 spelers op wie men vast had gerekend- Van der Goten, Gabriëlsen Sterkens - geraakten in de voorbereiding gekwetst. Van der Goten viel reeds tweemaal in, Sterkens en Gabriëls stonden nog geen minuut op het terrein. Tegen Hasselt dat naar het einde toe met 9 man op het veld stond, werden de meubelen gered. 2-

HVV -Jeugd Enige trots mocht er best zijn op zondag 27 augustus op de jeugdterreinen aan de Katelijnestraat. De taart van Rosalie was vorig jaar dan toch gevallen en dit leverde centen in het bakje. Een uit de kluiten gewassen sta-tribune zorgt er in de toekomst voor dat de moeders en vaders van de jeugdspelers droog de prestaties van hun pupillen kunnen volgen. De Duiveltjes mochten onder elkaar laten zien wat ze onder de vakantie geoefend hebben. Roepende vaders spoorden hun kadetten aan om er in te vliegen. De toekomst van HW lijkt verzekerd.

De duiveltjes hadden meer aandacht voor de fotograaf dan voor sportschepen VanAmmel die het lint knipte onder toezicht vanjeugdvoorzitter los van Loon.

41


SPORT HVVII 29 september: 20.00 u Racing Mechelen - HVV 6 oktober: 20.00 u HVV- Desset 13 oktober: 20.00 u SV Mol - HVV 20 oktober: 20.00 u HVV - Boom 28 oktober: 14.00 u Eupen- HVV•

iets wat de schrijver van deze inzending wel anders verwacht had. De wedstrijden: Zondag 8 oktober: 15.00 uur: VNA-Brasschaat Zondag 15 oktober: 15.00 uur: Achterbroek-VNA Zondag 22 oktober: 15.00 uur: VNA-Horendonk Zondag 29 oktober: 15.00 uur: VNA-Loenhout •

VNA Wortel In Gooreind speelde VNA een zeer goede wedstrijd. De verdediging gaf weinig kansen weg en zelf speelden onze spelers onder impuls van een onhoudbare André Snoeys meerdere open doelkansen bijeen. Deze werden echter spijtig genoeg gemist, zodat deze wedstrijd op 0-0 eindigde. Thuis tegen Westmalle waren onze spelers, buiten de eerste 15 minuten nooit in de wedstrijd. Ze moesten tegen de fysiek sterkere en viriele bezoekers de match ondergaan en verloren met 0-3. In Wildert zagen we een wedstrijd zonder veel doelkansen tot we nu 1 uur spelen ongelukkig op achterstand kwamen. Nieuwkomer Jimmy Quirynen maakte dan een schitterend doelpunt. De punten bleven nog in Wildert via een uitgelokte strafschop. VNA staat nu, na 3 wedstrijden, voorlaatste;

MEER F.C.: daar zijn de schutters! Een goede start in de competitie is voor elke ploeg belangrijk, ambities of geen ambities. Wel Meer heeft haar start zeker niet gemist en er werd duchtig prijs geschoten ook. Tijdens het eerste weekend kwamHorsbeek op bezoek, een team dat zeker in de eerst helft geenszins ontgoochelde, maar toch tegen een 10 achterstand aankeek bij de rust. Na de verfrissing kreeg de thuisploeg het nog knap lastig, maar bij het tweede thuisdoelpunt brak de bezoekende veer en tenslotte behaalde Meer nog met vlotte 5-0 eindcijfers de meet. Ook te Minderhout liet Meer zich van zijn beste zijde zien. Een klein speelveld bemoeilijkte echter het aanvalsspel en veel scoringskansen werden er niet gecreëerd. Een penalty werd dan dankbaar benut om de stand te openen. Na de rust stelde Minderhout gelijk. Zo verstond Meer het echter niet en een paar min u-

VLOEREN EN WANDTEGELS BOUWMATERIALEN

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

31 A

42

Wedstrijden Zondag 1 oktober 15.00 u. St.-Jozef- Meer F.C. Zondag 8 oktober 15.00 u. Meer F.C. -Merksem F.C. Zondag 15 oktober 15.00 u. Bezemheide-Meer F.C. Zondag 22 oktober 15.00 u. F.C. Meer- Maccabi Zondag 29 oktober 15.00 u Ol.Essen- Meer F.C. •

Minderhout VV: valse start Geen al te prettige kermisdagen voor de Minderhoutse voetballiefhebbers die eens te meer een slechte start van hun ploeg mochten aanschouwen. Drie nederlagen op rij zodat men onmiddellijk een weinig benijdenswaardige plaats in het klassement mag innemen. Op Heibos kreeg de groenwitte verdediging in de aanvangsfase heel wat te verwerken en reeds in de 15de min. was het raak op strafschop. Een tweede penalty even voor de rust deed alle dromen instorten en met deze 2-0 achterstand kon men het wel vergeten. Toch toonde MVV zich in de tweede helft de meest aanvallende ploeg en Kurt Vermeiren milderde tot 2-1. Daar bleef het echter bij, alhoewel een puntendeling de meest rechtvaardige beslissing was geweest, maar dan moet men ook de geboden kansen weten te gebruiken. Het derby tegen Meer aan de Hoge Weg werd door zo ' n 250 betalende toeschouwers bijgewoond en uiteraard een glimlachende thuiskassier, die waarschijnlijk dé recette van 't jaar scoorde. Van bij het eerste fluitsignaal toonden de bezoekers duidelijk dat er dit seizoen met hen zal rekening gehouden moeten worden. Neefsopende de stand op strafschop en Guy De Bie stelde gelijk in een gelijkaardige situatie. Ronny Aerts dikte aan tot 1-2 en nadat Neefs de Minderhoutse doelman nogmaals in de luren legde was de wedstrijd ook gespeeld. Een verdiende overwinning voor de bezoekers na een sportieve wedstrijd! Ook tegen Merksem kon men het niet waarmaken en een 0-2 nederlaag was het resultaat! Wedstrijden Zondag 1 oktober: 15.00 uur: Maccabi-Minderhout VV Zondag 8 oktober: 15.00 uur: Minderhout VV-Ol.Essen Zaterdag 14 oktober: 20.00 uur: Olympic-Minderhout VV Zondag 22 oktober: 15.00 uur: Minderhout VV-Bezemheide Zondag 29 oktober: 15.00 uur: Luchthalboys-Minderhout VV •

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

ten later was het reeds 1-2 en konden de bezoekers rustig op zoek naar een derde doelpunt dat ze ook vonden. Eindstand Minderhout-Meer: 13!


SPORT

K.F.C. MEERLE Voor zijn eerste wedstrijd in de competitie trok Meerle naar 's Gravenwezel met een sterk vertimmerde ploeg ; Van Bavel, Van Den Broek, Goos en Miehielsen waren wegens kwetsuren niet beschikbaar. Meerle vertrok echter sterk, voor eventjes maar, want kwam door een dekkingsfout in de 11e minuut op achterstand. In de 55e minuut kreeg ' s Gravenwezel de kans te verdubbelen met een penalty, die echter door onze doelman prachtig gepakt werd. Uitstel van executie, in de 80e minuut werd het toch 2- 0. Het gaat veel sneller in derde, beterschap voor Meerle volgende keer ? Meerle- Horendonk op kermiszondag. Onze ploeg kwam al vrij snel op een 0 - 1 achterstand. Met veel inzet werd geprobeerd een gelijkspel af te dwingen, doch Meerle werd afgestraft met een 2e doelpunt van Horendonk. Tien minuten voor tijd kon WiJfried Pauwels voorMeerlede eer redden, de punten echter niet. Meerle- Brassschaat begon hoopvol. In de 6e minuut kon Meerle met een penalty op voorsprong komen. In de 38e minuut kwam Brasschaat langszij en op slag van rust op voorsprong 1 - 2. Na de koffie ging Brasschaat door, 1 - 3 in de 60e minuut en 1 - 4 vijf minuten later. Meerle had hierop geen antwoord en het lijkt erop dat ze het in deze reeks nog zwaar te verduren zullen krijgen. Wij duimen voor verandering.

Wedstrijden voor oktober (15 uur) 01.10 : KFC Meerle- Wortel 08.10: Loenhout- KFC Meerle 15.10: KFC Meerle- Zandvliet 22.10 : Brecht - KFC Meerle 29.10: KFC Meerle- SK Schilde •

Kantoor van Notaris

J. MICHOEL I

Lod. De Konincklaan 361 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 51 77 w

OPENBARE VERKOPING van WONING met TUIN te HOOGSTRATEN/MEER, DRIEHOEKSTRAAT 14 Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

WONING MET TUIN TE HOOGSTRATEN/MEER, Driehoekstraat 14, groot volgens meting 861 m2 •

Bloemensierkunst CATTLEYA LEOPOLDSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

Ingedeeld als volgt: -gelijkvloers: gang, living, keuken, badkamer, slaapkamer, opkamer, wc, bergplaats en garage (in schuur); - verdieping: zolder en 2 slaapkamers - verder kelder en tuin. Kadastraal inkomen 14.700 Eigendom is voorzien van alle nutsvoorzieningen: centrale verwarming met mazout, telefoon en tv-distributie.

Slecht 8,3°/o van alle vrouwen en meisjes is maagd! De rest is inderdaad steenbok, waterman, kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hun sterrenbeeld passende tinten en kleuren. Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristallen vaas met horoscoopmotief, draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent.

Bezichtiging -vrijdag van 19 tot 20 uur - zaterdag van 15 tot 17 uur. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten.

Elke verjaardag kan ermee bedacht worden, elke jarige is er bijzonder opgetogen over! En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau - voor een verrassend vriendelijke prijs overigens. Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bellen naar de Cattleya Bloemenlijn: 014/63.45.16. Faxen (014/63.51.87) of telexen (72 422) kan ook al. We kunnen het u moeilijk nog makkelijker maken I

Zitdagen: -Inzet op donderdag 5 oktober 1995 -Toewijzing op donderdag 19 oktober 1995 telkens om 16.30 uur in Café 't Fortuin, Meerdorp 13 te Hoogstraten/Meer.

45

Plans en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt

43


Lezers schrijven Geen Bokrijk in Hoogstraten! Toch maar goed dat die mannen van het Convent ons begijnhof gered hebben. Het heeft al in elke Vlaamse krant gestaan: Hoogstraten heeft veel chance gehad met het unieke restauratieproject van het Convent. En dat is waar ook: het gebeurt niet dikwijls dat idealisten het heft in handen krijgen. Maar hoe komt het dat dit stelletje idealistische amateurs zo bedreven is in het vakkundig restaureren? Zijn zij welzo'n geweldige restaurateurs als zijzelfbeweren? Restaureren is een stiel apart: je moet een oud huis gezond maken en het tegelijkertijd zo authentiek mogelijk laten. Muren uitbreken, vloeren eruithalen of een achterbouw erbij aan zetten: dat is geen echt restaureerwerk, dat is renovatie. Nochtans schijnt dat wel de werkwijze te zijn op het begijnhof. Ik heb het ook al gezien dat ze degelijke oude eiken ramen eruit breken (geen splinstertje rotte bespeuren!) en er identieke, nagemaakte nieuwe ramen in plaatsen. Dat kan je toch niet maken wanneer ze je vragen een uniek stuk cultureel erfgoed deftig te bewaren? De meesten ginder op dat erf zijn doordrongen van het plezier van het verbouwen: de kamerindeling plannen, de keuken ontwerpen, hier een muurtje wegbreken, daar een groter raam inplaatsen. Zeer aangename bezigheden, dat wel, maar weinigen schijnen te beseffen dat hun taak erin bestaat zoveel mogelijk het oude begijnhofhuisje in ere te herstellen. Je moet daar niet uw eigen romantische droomhuisje ~n elkaar knutselen. Restauratie, geen eigen creatie! Er is een brochure uitgegeven door het bestuur van Monumenten en Landschappen, 'Samen investeren in vakkundig restaureren', die de burger uitlegt hoe hij eigenlijk zou moeten restaureren, om recht te hebben op zijn restauratiepremie. Je moet met zachte hand werken, schrijven ze daar. In de uitvoering vertaalt zich dat in het maximaal behoud van het bestaande materiaal door het op technisch vlak eerder conserverend te behandelen dan ingrijpend te vernieuwen. Dus: zoveel mogelijk oorspronkelijke elementen behouden. Dat ben je verplicht aan de gemeenschap. Want wat heeft die eraan als je onder het oude dak en achter de opgelapte voorgevel er een nieuw huis van maakt? Als je hier en daar een muur verzet, wat glazen panelen in het dak steekt en dan de vloer uitbreekt om er een glad vloerke te kunnen leggen met vloerverwarming eronder, wat schiet er dan nog over van je begijnhofhuizeke? In sommige huisjes vond je nog sporen van de 16de eeuw. De kromme muren, de kleine deurgaten, de oude eiken ramen: het zijn allemaal stille getuigen van honderden jaren begijnenleven en daarom moeten we ze bewaren . In de folder van Monumenten en Landschappen staat verder: Al teveel wordt van de idee uitgegaan dat de woon- en werkcultuur vooral in de gevel hun weerspiegeling vinden . Kleine interieurelementen kunnen soms veel meer over de culturele waarden van het monument vertellen. Natuurlijk, daar denken ze bij ons niet aan

44

als ze een vervallen begijnhofhuisje zien. De Hoogstmatse begijnhofrestaurateur zegt: daar staat een krot en ik ga daar een deftig huis van maken. Als je een gewoon huis verbouwt dan kan je toegeven aan je eigen individuele eisen: de deurgaten groter maken, een gemakkelijkere trap plaatsen, een moderne praktische keuken, veel glas in 't dak. Dan doe je maar zoals je wil; het huis moet zich dan schikken naar jouw wensen. Maar je kan dan niet meer verantwoorden wanneer je een historisch pand op die manier aanpakt. Een goed restaurateur schikt zich naar het huis. Een huis dat honderdenjaren doorleefd heeft, verdient dat respect. DĂ t wil Monumenten en Landschappen ons op het hart drukken om te vermijden dat amateurs niet te onbezonnen zouden restaureren. Het is dan ook merkwaardig dat er op het Hoogstraatse begijnhof verschillende nieuwe achterbouwen zijn verschenen in de afgelopen jaren. Blijkbaar heeft de verheven restauratiementaliteit van Monumenten en Landschappen niet kunnen verhinderen dat onze mensen hun eigen weg gingen. En wat lees ik dan in mijn gazet? Onze restauratie is vrij conservatief wat de buitenzijde betreft, maar we willen zeker geen tweede Bokrijk. Het idee is een eigentijdse, levende woongemeenschap te vormen. Er moet ruimte zijn voor individuele inbreng. (Nieuwsblad, 22 augustus).

Nu snap ik waarom ze zoveel schoon, ambachtelijk houtwerk en oude muren buitengezwierd hebben en waarom ze er hedendaagse interieurs van maken, compleet metveranda's en moderne keukens: ze willen godbetert een eigentijdse woongemeenschap. Blijkbaar moet alleen de buitenkant gerestaureerd worden. Zo is het begijnhof gered voor 'het zicht van de mensen en zo zitten we toch nog gezellig voor den tv met ons proper, lekker warm vloerke. En wedden dat ze het een 'typisch begijnhofvloerke' noemen? Metruimte voorindividuele inbreng, welteverstaan.

I .V.

Geen halve restauratie! Als we van ons werk- en wooncultureel verleden een samenhangend beeld wensen op te hangen, dan is extraaandacht voor het interieur onontbeerlijk. De werkelijkheid ziet er echter anders uit. Nog altijd heerst de misvatting dat vooral de voorgevel en in het beste geval de constructie behoudenswaard zijn. De belangstelling voor het behoud van historische interieurs laat daarentegen nog al eens te wensen over. Niet zozeer onwil maar gebrekkige kennis van de materie liggen aan de basis van deze denkwijze. Twee verklaringen wijzen in die richting: ofwel valt de interieuraankleding niet op en spreekt op die manier niet onmiddellijk aan - ofwel wordt ze verkeer ingeschat en beoordeeld omdat ze een versleten indruk maakt of omdat waardevolle decoratie onder een minder belangrijke afwerking schuilgaat. Dergelijk gebrek aan kennis heeft vaak katastrofale gevolgen omdat het aanleiding geeft tot onomkeerbare ingrepen waardoor niet alleen belangrijke wetenschappelijke getuigen verloren gaan maar ook onvervangbare ambachtelijk handwerk. In tegenstelling tot een gevel die dikwijls eeuwenlang ongewijzigd blijft, kent het interieur een dynamische evolutie, die via wisselende stijlen de smaak van de gebruikers en de bestemmingswijzigingen van (delen van) het monument volgde, en precies daarom een bijzondere historische betekenis meedraagt. 'Samen investeren in vakkundig restaureren'. Uitg. van Bestuur van Monumenten en Landschappen.


Lezers schrijven Van hagen, houtkanten en houtwallen! Vijfentwintig jaar na het eerste natuurbeschermingsjaar, roept de raad van Europa 1995 uit tot Europees Jaar van het Natuurbehoud; de krachtlijnen van de raad van Europa liggen heel sterk op het lokale niveau. 1995 is dus de ideale kapstok om natuurbehoud dit jaar volop in de schijnwerpers te plaatsen in elke Vlaamse gemeente. Hoogstraten mag hier zeker niet achter blijven. Graag maken wij een tweetal voorstellen over aan het gemeentebestuur, waardoor ook Hoogstraten een steentje bijdraagt: 1. Laten we een inventaris opmaken van alle wegen, vooral landbouwwegen waar door eenvoudige aanplanting van de gemeente, op termijn prachtige dreven bekomen worden. Wat is er immers aangenamer voor landbouwers, wandelaars, fietsers en automobilisten om zich over beschaduwde wegen te verplaatsen. In de herfstperiode (= ideale plantperiode) kan dit gerealiseerd worden . 2. Hagen, houtkanten en houtwallen, eertijds een typerende landschapsvorm, zijn met verdwijning bedreigd. Aan de basis hiervan ligt de mechanisering en de schaalvergroting in de landbouw en de sterke vermindering van de open ruimte. Wegens hun intrinsieke waarde als landschappelijk element, hun ekonomische betekenis, hun biologische rijkdom en niet te vergeten hun gunstige invloed op de waterhuishouding, de wind, het klimaat en de bodem, dringt hun behoud, zowel voor het algemeen welzijn als in het belang van de moderne landbouw zich op. Hagen, houtkanten en houtwallen kunnen op gemeentelijk vlak gestimuleerd worden op tweeërlei vlak:. a. ) Subsidiëring: De gemeente kan jaarlijks op de begroting een bedrag voorzien voor het verlenen van een subsidie voor de aanleg en het onderhoud van bepaalde kleine landschapselementen (hagen, houtwallen en houtkanten) op het grondgebied van de gemeente, aangeduid op het Gewestplan als agrarisch gebied, bosgebied, natuurgebied, natuurreservaat en parkgebied. V oorbeelden van dergelijke subsidiereglementen bestaan reeds . van gemeentelijke b.) Organiseren haagplantakties: Een dergelijke aktie zou je kunnen noemen: behaag het landschap. Dit is een langdurende aktie waar aan alle inwoners van de

gemeente de kans wordt geboden om tegen uiterst voordelige prijzen pakketten gemengde haagplanten, walplanten en houtkantplanten aan te kopen. Hopelijk vindt het gemeentebestuur een compromis om toch ook positief, samen met de landbouw en de natuurverenigingen, naar buiten te komen. Immers, zowel de geïnformeerde landbouw als de natuurverenigingen zijn zich bewust van het nut van hagen, houtwallen en houtkanten. Vort met de geit!!! Maak er nog wat van in de resterende maanden van 1995 (Europees jaar voor het natuurbehoud).

Namens de groep KVB, Marcel Verschueren

Brandweer In de HOOGSTRAATSE MAAND verscheen het artikel 'AANGEBRAND'. Hierin werd gemeld dat de brandweer pas na 17 minuten ter plaatse was bij een autobrand in de Vrijheid op 29 juni. Wij wensen u hier de chronologisch opgenomen tijden mee te delen. 10.08 uur: oproep komt binnen bij de dienst 100; 10.09 uur: oproep komt binnen bij de brandweer via de dienst 100; 1 ploeg wordt opgepiept (ploeg 3); 10.10 uur: oproep via de alarmlijn van particulier; 10.13 uur: eerste voertuig rukt uit vanuit de kazerne; 10.16 uur: eerste voertuig komt ter plaatse op de interventie. Wij willen u eveneens meedelen dat alle gesprekken op band worden opgenomen en automatisch voorzien van een elektronisch gesproken tijd, dit zowel voor de dienst 100 als voor onze eigen alarmlijn (314.42.43) . De tijd vanaf de oproep tot aankomst op de plaats van interventie bedroeg niet 17 maar slechts 7 minuten. Te vaak wordt gedacht: 'Er is gebeld'. Bij twijfel neem als getuige of betrokkene zelf het initiatief in handen. Het is beter 2 maal te bellen dan niet te bellen. (J.V.H.)

Fietspad Hoogstraten-Rijkevorsel

De burgemeesters van Rijkevorsel en Hoog straten, Jan de GruyterenArnold VanAperen, knippen samen het lint door voor de officiële opening van het dubbele fietspad dat sinds enige tijd reeds in gebruik is tussen beide gemeenten. Uiteindelijk is dan toch het geduld van de mensen beloond. Men heeft lang moeten wachten op de plannen, ook de uitvoering van de werken liep blijkbaar niet zo vlot, maar nu ligt er toch een mooifietspad langs beide zijden van de weg. De actiegroep Fietspaden Nu mag terecht fier zijn want zonder hun permanente aandacht en initiatieven zouden we misschien nog lang hebben mogen wachten. Nu lijkt hetfietspadenplan voor de Noorderkempen toch op gang te zijn gekomen maar waakzaamheid en acties blijven noodzakelijk.

45


MEER Kermis

HALVE EEUW GELEDEN September 1945

MEERLE

HOOGSTRATEN

Jubileumviering

Kermis 't Was kermis in Hoogstraten. Maar de menschen zeggen: 'daar zat geen schot in' . En werkelijk de echte stemming ontbrak. Maar er ontbrak nog wat meer dan de stemming en de centen. Waar bleven onze fanfares? De gewoonte getrouw is het toch aan hen om 's Zaterdags 's avonds in lichtende muziekstoet hun medeburgers de kermisstemming in te blazen. Waarom die oude en schoone gewoonte opgeven? Heel den bezettingstijd lang heeft Hoogstraten zijn fanfares moeten missen en nu op de eerste kermis sinds onze bevrijding schijnt fanfare-muziek nog altijd gerantsoeneerd, ten minste toch in Hoogstraten. En, zijt ge naar de volksspelen gaan zien? · · Neen, het had werkelijk beter kunnen zijn.

Spijts het doorslechte weder was Meerle Donderdag in feesttooi. Overal wapperde de Belgische driekleur en waren versierde mastenboompjes geplant. Te half 10 werd een plechtige dankmis opgedragen voor het 60-jarig kosterschap van den heer Karel Vlaminelex en het 50jarig jubileum als zangers van de heeren Const. Vermeulen en Jules Mertens.

• Werkvolk halve gasten voor het rapen van aardappelen. Zich wenden tot: Emest MERTENS, Meer. 's Morgens tusschen 8 en 9 uur.

'DE EIKEN' John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11 .30 uur. 60

~. ./

Uitslag der Velokoers 13 vertrekkers: 1. jacMathijsen (Ned.) 60 km. in 1.45 u. 2. Verstraelen op 20 cm. 3. Snelders. 4. Jac. V. Dongen. 5. Smolders. 6. Van den Beemde. 7. Braspenninckx. 8. Jan Huybrechts. 9. Suikerbuick. 10. Geens. 11. Vrins. Sooike Van Mirlo had ons beloofd twee ronden te loopen, op den tijd die de renners noodig hadden om 5 ronden te rijden. Hij verrastte ons echter, want pas hadden de renners hun vierde ronde gedaan of Sooike eindigde zijn tweede ronde, alzoo zijn 6 km. afleggende tegen meer dan 16 km. per uur. Dinsdag l.I. verorverde hij te Walem nog een 6e plaats op 31 deelnemers. Sooi. proficiat, en doe zoo voort!

GEVRAAGD

FRITUUR - EETHUIS

\

--.'

vzw Mussenakker Meer /'

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

J

Geopend: vnjdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

.,

Restaurant

à la carte week-menu Strijbeek 16 Meerle Tel. 03/315.91.07

Tel. 03/314.36.93

Radio CONTINU - FM 103

'f)~w '

TR

57

Cafetaria

aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden , feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten .

4'44.~

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

GORRENS WILLY-VERVOORT 62

Harry Bagers

De Eiken

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29. 54

Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

56

Al 25 jaar een oase aan de Boomkes

Café - feestzaal

MEERSEL-DREEF

46

Meerdorp 13

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL

' CAFÉ DISCOBAR

RTUIN .M~

Woensdag en donderdag gesloten

sa

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag- Tel. 03/314.32.64 47

Strijbeekseweg 2S 2328 MEERLE Tel 31S 79 40 ·Fax 31S 86 ST

Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers

Eethuis Roma

• Biedt zich aan Roomskatholiek dagmeisje, oud 20 jaar, te bevragen Boschstraat 16, Hoogstraten. .

Bron: Gazet van Hoogstraten

- mei regionaal, nationaal en internationaal nieuws · 24 uur per dog muziek · informatie van en over lokale verenigingen

alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Sedert 7 jaren was het in Meir geen kermis. Op Zondag 7 October en volgende dagen zal de bevolking van Meir zijn schade inhalen en eens degelijk kermis vieren. Het Komiteit voor Kermisfeesten zal daaraan meehelpen en zijn vooroorlogsche volksspelen herinrichten met volgend programma: Maandag voormiddag, uitstap door de fanfare : 's namiddags, ringsteking per velo bij Frans Roos. Dinsdag namiddag, vogelpik per velo bij Wed. Jaak Snoeys. Woensdag namiddag, kinderspelen aan den Vredesboom. · Zondag 14 Oktober, gtoote velokoers, omloop langs Meerle, 2500 fr. prijzen.

Wortels jongerencafé zonder pretentie

"

Open: donderdag (20.00u), vrijdag, zaterdag(19.00u) en zondag 13.30u)


Op stap in.

MEER Vrijdag 29 september: MEERKERMIS Zaterdag 30 september: MEERKERMIS

HOOGSTRATEN Zaterdag 30 september: DRS.Pin de Rabboenizaal van het Spijker, ter gelegenheid van 10 JAAR HOOGSTRAATSE MAAND. Aanvang 20 uur. NRA (Nederlandse Rock-punkgroep) in Cahier de Brouillon. Zondag 1 oktober: POPPENKAST: Wachten op regen, door Panenka, zaal Pax om 15 uur, org. CMBV. Inkom 150 BF. Opbrengst is voor Kom op tegen Kanker.

Zondag 1 oktober: MEERKERMIS Maandag 2 oktober: MEERKERMIS

/.~

ty .

Vrijdag 6 oktober: CONCERT FESTIVAL VAN VLAANDEREN, door Prima La Musica, Catharinakerk, 20.30 uur, kaarten bij Dienst voor Toerisme.

Dinsdag 10 oktober: LESSENREEKS BGJG over KINDERSPEL, 20 uur in de Pax. Woensdag 11 oktober: LESSENREEKS over het HEELAL, van 14 tot 16 uur en het Seminarie. Zaterdag 14 oktober: FIETSHAPPENING vanaf 13 uur in de Vrijheid, org. Davidsfonds met boomplanting, ballonnen oplaten, optredens, toespraken... Org. Fietspaden Nu. Dinsdag 17 oktober: MARKT op de Vrijheid. LESSENREEKS over KINDERSPEL, org. BGJG, om 20 uur in de Pax. Zaterdag 21 oktober: Bezoek TENTOONSTELLING 'Telecommunicatie in Opmars' in Leuven; vertrek 12.30 uur. Org. Davidsfonds 314.54.52. Zondag 22 oktober: het ST. lANSKOOR uit Antwerpen luistert de hoogmis van 10 uur op in de St. Catharinakerk. KERMIS van Boereneinde.

brijqeib 183 qoogstruten 113/314 66 65 (h}ust & 1fi iliune

Dinsdag 3 oktober: MEERKERMIS Vrijdag 6 oktober: MEERKERMIS 50

~mJRc:c:T

Zaterdag 7 oktober: WEEKEND der kunststeden, Begijnhof en St. Catharinakerk. SKA-JEE in Cahier met THE HOTKNIVES en TOO MANY CROOKS . FANFAREFEESTEN, muziekconcerten vanaf 14 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. Zondag 8 oktober: WANDELING Hoge Venen, org. KWB, vertrek aan de Pax om 8 uur. FANFAREFEESTEN vanaf 14 uur in de Rabboenizaal van het Spijker.

knetq±jesquis

Zondag 8 oktober: MEERKERMIS Zaterdag 14 oktober: FIETSPADEN NU! Vertrek aan de Vredesboom om 12.45 uur.

HOOGSTRATEN

52

11

Nf:~4~!!:'8

11

Minderhoutsestraat 23 (54) 2320 Hoogstraten (Mincterhout)

Voor alles waar geluid, licht en ambiance moet zijn

Zondag 15 oktober: HONDENDEMONSTRATIE aan café/frituur De Eiken, John Lijsenstraat om 13.30 uur. Zaterdag 28 oktober: STERRENPARADE met o.a. Vader Abraham, Mieke, Denny Christian, Veilinghallen, 19.00 uur.

BROUWERSHUIS

124

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

RESTAURANT TAVERNE

WORTEL Zondag 1 oktober: HERFSTen PADDESTOELENWANDELING, vertrek om 14.30 uur aan het Casino van Wortel-Kolonie. Org. VMPA. Woensdag 5 oktober: KAARTPRIJSKAMP om 13 uurindeparochiezaaL Org. KBG Zaterdag 14 oktober: vertrek naar de FIETSHAPPENING van Fietspaden Nu om 13.15 uur in de Boornkes. Zondag 22 oktober: MISSIEFEEST van 13 tot 19 uur in de parochiezaal. Zondag 29 oktober en woensdag 1 november: TENTOONSTELLING LITHOGRAFIEëN van P. Hofkensin het Slot, van 10 tot 18 uur.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43 Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u. 48

unstscfiifáer J.Jl.J. Jasper ·

1/ :1

RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

MESESTRAAT 48 · TURNHOUT · TEL. 014/43 85 74 80

MEERSEL-DREEF

Dinsdag 24 oktober: LESSENREEKS over KINDERSPEL, om 20 uur in de Pax. Woensdag 25 oktober: Lessenreeks DE EXPLORATIE VAN HET ZONNESTELSEL van 14 tot 16 uur in het Seminarie. Org. Davidsfonds.

Zaterdag 7 oktober: MEERKERMIS

Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

46

Zaterdag· 7 oktober- GOUDEN BRUILOFT - Josef Snijders en Louisa Van Looveren. Zondag • 15 oktober - EUCHARISTIEVIERING door de Bisschop van Breda n.a.v. de viering van het honderdjarig bestaan van de Lourdesgrot, in het Mariapark.

47


Ongevallen Brandweer 314.42.43

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

03/314.32.11 03/314.59.1 0

RIJKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak) 71

63

HUISARTSEN 7 en 8 oktober: DR. MARC VAN OVERVELDT, Rooimans 10, Wortel, tel. 314.48.00.

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315 .74.46 Fax 03/315.88.35

" Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelen

14 en 15 oktober: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Bestermansstraat 15, Meerle, tel. 315.82.21. 21 en 22 oktober: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A, Meerle, tel. 315.85.55.

nieuw - oud - antiek (ook tafels op maat)

28 en 29 oktober: DR. LUC VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74.

Koekhoven 5 - Rijkevorsel

Tel.: 03/314.20.24

LAURIJSSEN JEF DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

:

~~ •

Kantoor Hoogstraten VriJheid 116 tei.03/314.42.92 \22

APOTHEKERS Van 29 september tot 6 oktober: APOTHEEL DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 314.62.25.

Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 03/315.79.50 • Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage 66

Zaterdagvoormiddag 30 september: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68.

Indoor tennis squash snooker

Van 6 tot 13 oktober: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04.

VRIJHEID

Tennisclub vzw Achte/sestraat 72 2320 Hoogstraten

Van 13 tot 20 oktober: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp46, tel. 315.73.75 .

Tel. 03/314.37.76

Van 20 tot 27 oktober: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73.

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon : 03/315.70.16

AUTOVERHUUR - NOOROERKEMPEN St. Lenaartsew eg 32 2320 HOOGSTRATEN

Van 27 oktober tot 3 november: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24.

THUISVERPLEGING WIT -GELE KRUIS, 24 uur op 24 . Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS EN LIEVE VANMECHELEN (03/ 315.92.29) en ELS DIRKS (03/315.87.89) LOU VAN DIJCK-VAN BOUWEL (03/ 314.41.50) en VERA NOYENS-HAEST (03/ 314.38.39).

GELMELSTRAAT 6 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.38.11 Fax: 03/314.15.03 Alle dagen open van I 0 tot 20 u Behalve op woensdag: van JO tot 14 u Kleine groepen 's avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd, voor vergaderingen of privé

"' Jti, 'J6"p1Ulls B.I!ocn flám OJI JH.3Z.3!7

70

48

Het nieuws over uw gemeente vindt u in de volgende MAAND die ver· schijnt op 25 oktober. Vooraleer het zo ver is, dient er gewerkt te worden. Medewerkers, uw kopij graag op woensdag 11 oktober. Enkel het dorps· en sportnieuws mag op zondag 15 oktober, en alsjeblief, neem dit ter harte!

74

mobile Rent Tel. 03/314.31.08

67

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza's, tussendoortjes ...

7S

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

65

dAN VERHEVENb.v.b.a.

de

72

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel. : 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

lll(jl\1

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

76


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.