september 1995 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

ELFDE JAARGANG, NR. 125 SEPTEMBER 1995 PRIJS : 60 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

Mars op de KOLONIE zaterdag 9 sept.

Over land 路 en zee, met DRS.P. Zaterdag 30 sept.


IRONIE

0

p

s

L

A

G

Dikke nekken, nul verstand Joeng, dat ze die bossen van de Kolonie al maar rap verkopen. Waar is dat allemaal goed voor, jeukte krijgt ge d 'er van, van die bomen. Want op den duur zit dat allemaal vol met processierupsen, ofis't dat die van de kerkfabriek ze misschien kweken om mee te laten gaan inH.Bloed? En daar dan goei akkerland van maken sè, dan weten wij hier in de streek tenminste weer eens fatsoenlijk waar dat we met onze beer naar toe mogen. En die van 't condoom euh 't condinges, neeje 't convent zeker, hewel die mogen vroeg of laat wel eens zo'n beerkar op hunnen hof verwachten. Ze zullen dan wel anders piepen. Wat denken die wel dat ze zijn, troep melkers. Gaan die sjieke meneren dat daar eens ejkes aan de grote klok hangen en rap allemaal tegenhouden gedomme. Nou vraag ik om 't even wie: wat hebben die conventen daar in 's hemelsnaam verloren hè! Niks toch. Da's toch waar zeker. Hebde daar ooit al een van die heren zien wandelen of doen? Of naar de vogels gaan luisteren of zo? Allé joeng dat komt hunnen auto nog niet uit om naar 't huiske te gaan, laat staan dat die zich daar eens ejkes moe zullen gaan maken in de natuur. Daar worden uw schoenen vuil van zalle. Voor een pint dat die conventers trouwens nog geen konijn van een haas kennen! Natuur mijn botten ja. En dan maar lullen over de bescherming van ons erfgoed. Maar ik weet gedekke wel beter: 't enige erfgoed waar die echt mee inzitten hè, dat is 't geen dat er in hun eigenfamilie zit. Schoon mannen zijn dat, en zich overal maar gaan moeien. Liefst met zaken waar ze nul verstand van hebben. Maar ja, wat kunt ge eigenlijkverwachten van groot gezelschap metveel poen dat daarejkes bijeen gaat hokken in die ouw krotten van 't begijnhof? Zijde daar in langes nog eens gaan kijken? Hebdeal gezien wat voor volk dat daar allemaal gaat wonen? Dat zijn ook geen gewoon mensen zoals gij en ik die moeten werken voor hunne kost, volgens mij. Nen dikke archtitekt van hier, ne winkelier van daar, meneer en madam doktoor, ne klerenmarchant, ne gazetteman, ne direkteur van 'teen en 't ander en noem maar op wat voortantister nog bij zal zitten. Schoon kollektie, heel schoon. Als ge 't geld dat die allemaal elke maand scheppen op een hoop zou hebben, dan waren er veel putten gevuld in den omtrek hier. En dat zouden dan de nief begijnen zijn ? Laat me niet lachen hè. Veel armoei en soberheid zal d' er op dat begijnhof de naaste jaren niet meer te beleven zijn. En mij maakte niet wijs dat er daar tussen zitten die hun huizeke helemaal op doen voor 't goe van de gemeenschap, gelijk ze in de gazetten zeggen. Voor de subsidies zeker, dat zal dichter bij de waarheid zijn, maar hebde dat ooit al ergens gelezen? 't Is altijd en overal tzelfde, joeng. En 't strafste van al, ge zult dat weer zien: wie zal dat dan allemaal weer ophoesten als puntje bij paaltje komt, wie? Heel juist ja, ten lange leste halen ze dat geld weer properkes uit onze zakken. Niet dat het ooit al anders geweest is, daar niet van. Maar allez, serieus: wat hebben die dikke nekken van dat consent eigenlijk te maken met de verkoop van Wortel Kolonie? Wie kan me daar nu eens fatsoenlijk op antwoorden? En wat gingen ze nu weer doen, een mars op de kolonie zeker, sting op die affiches. Niks te mars, Jupiter ja. Ik ben eens heel kurieus hoeveel dat ik er die dag te voet uit de poort van 't begijnhofzal zien komen. Die zal ik ook kunnen tellen op één hand van dieje van de schrijnwerkerij. Ge kent die mop wel hè. Och joeng, misschien is dat precies wat heel dat condinges eigenlijkwel is. Een mop, en dannog geen eens om mee te lachen ofge moesteen boer met kiespijn zijn. En dat heb ik al genoeg als ik moet gaan stemmen!

~ J. e~ .o/tlhUUUI4 lmllll

Caf' ~- ~

Gdmditkaaé ;k~ (iDml 1'1 ~ I.!DII JiJ """' Schrijf ze vrij ~ A m n esty Int erna tio nal

HOOGSTRAATSE INDUSTRIE .. RECHTZETTING In vorig nummer publiceerden we een lijst van alle Hoogstraatse bedrijven die in de Trends-Top 30.000 van dn jaar vermeld staan. De volgorde op de lijst werd bepaald door het in 1993 behaalde omzetcijf r. Nu is het zo dat voor sommige bedrijven het omzetcijfer niet gepubliceerd wordt, maar wel de bruto-marge. Dat is het omzetcijfer van het boekjaar. min de waarde van de voorraden en de bestellingen of werken in uitvoering. Het is dus logisch dat dit cijfer heel wat lagerts dan het omzetcijfer. waardoor deze bedrijven op een te lage plaats in het klassement (ook in de top 30.000) komen te staan. In onze lijst was dit bvb. het geval voor

HALSCHOOR van Minderhout. Wanneer we rekening houden met het werkelijke omzetcijfer van Halschoor, dat in 1993 240.043 .883 Fr. bereikte (een stijging van 80 miljoen t.o.v. 1991 ), komt deze onderneming op de 22e plaats postvatten, i.p.v. op de 63e plaats. Een heel verschil en het bedrijf wilde dit dan ook graag vermeld zien. Terecht naar onze mening, en we hopen deze scheve situatie hiermede te hebben rechtgezet.

2


man in de maand Geboren met een cinema in de buik Voor alle filmliefhebbers in het Hoogstraatse is het toch maar een meevaller: een eigen bioscoop in de buurt. Dat kunnen die van Rijkevorsel, Loenhout, Merksplas en Zundert niet zeggen, die moeten al een hele afstand afleggen om een avondje filmplezier mee te maken. Dat we in Hoogstraten nog een eigen cinema hebben, is helemaal te danken aan de gedrevenheid van ANDRÉ HOEFKENS, naar eigen zeggen 'geboren met een cinema in de buik', die in Hoogstraten zijn droom van bioscoopuitbater kwam verwezenlijken en er alles voor over heeft om zijn cinema te doen groeien en bloeien.

Diamantslijper Niets in zijn omgeving of afkomst liet vermoeden dat de oudste zoon van de familie Hoefkens uit Herenthout zou opgroeien tot bioscoopuitbater. André werd geboren in 1946 en ging, op zijn 14de, 'achter de molen' zitten. 'Diamantslijpen was zowat het enige wat je in Herenthout kon gaan doen als jonge werkman. In onze straat waren verschillende kleine werkplaatsen, ook mijn vader was diamantbewerker, en dan rol je daar vanzelf in. Later, na mijn legerdienst, werd het slecht in de diamant, er was te weinig werk, en ik ging bij FORT werken, als co-chauffeur van de vrachtwagens die de voedingsproducten naar de winkels brachten. Daar heb ik ook een tijdje gewerkt in de etalagedienst, een ervaring die me later goed van pas kwam bij de opmaak in de bioskoop hier.

Al van kleins af was ik geboeid door alles wat met cinema te maken heeft. In Herenthout waren toen drie cinemazalen, als kleine jongen ging ik er met mijn ouders naartoe, later met mijn kameraden; 2 à 3 keer per week gingen we naar de cinema, dat kostte toen 12 fr. Met ons zakgeld van 100 fr.kwamen we ruimschoots toe om daarbij nog een frisko of een pint te betalen. We waren vooral weg van de superprodukties van Cecil B. De Mille: de 10 geboden, Spartacus, Ben Hur. .. en van de helden die daarin speelden: Charlton Heston, Kirk Do uglas en vooral Tony Curtis. Vrouwelijke sterren interesseerden ons niet zo maar we hielden toch veel van Grace Kelly, Julie Andrews, Shirley McLaine. Het gebeurde toen ook dikwijls dat oude succesvolle films opnieuw werden vertoond zodat ook Greta Garbo en Rita Hayworth tot mijn favoriete sterren behoorden. Vanaf mijn 15de was ik lid van de KAJ, ik voelde mij daar thuis in die beweging en klom op tot leider, later kwam ik ook in het gewestbestuur. Op die plaats wilde ik graag wat meer doen met film in de KAJ. Ik wilde graag filmvertoningen organiseren voor de KAJ-afdelingen, liefst met films die buiten het commerciële circuit vielen, het was de tijd van de 'cinéclubs', weet je wel. Maar het KAJ -bestuur was daar niet zo voor te vinden, een bal ja, een dropping of een fietszoektocht, dat was prima, maar in films zagen ze weinig heil voor de Kajotters. Het idee van die filmvertoningen liet me echter niet los en daarom besloot ik om dan maar op eigen houtje te beginnen.

Filmclub 67

André op zijn plechtige-communie-best

In 1967 dan -ik was toen 21 jaar- richtte ik samen met enkele vrienden onze ciné-club op: Filmclub 67 naar het jaar van de stichting. We huurden een zaal in een bioscoop in Herenthout; dat was een grote zaal, zo'n 500 plaatsen, en die kregen we bijlange niet vol als we de films draaiden die wij uitkozen. Om niet teveel verlies te lijden, draaiden we in het weekend kaskrakers als 'Gejaagd door de wind', 'Ben Hur' e.d om het verlies goed te maken van de andere vertoningen . Ik ging zo op in die Filmclub dat ik meer en meer begon te denken om van die hobby mijn beroep te maken en een eigen bioscoop te beginnen, als zelfstandige uitbater. Maar hoe moest ik dat klaarspelen, ik had in die tijd zo' n 40.000 fr. op mijn spaarboekje, met zo'n bedrag kon je niks beginnen.

André Hoefkens en Nancy Koninckx Het kwam er dus op aan om op zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk geld te verdienen. Eerst speelde ik met de idee om in de gemeenten in de omgeving van Herenthout met Filmclubvertoningen te beginnen maar zou dat wel genoeg opbrengen?

Samson en Dalilab Toevallig kwam ik aan de weet dat de film Samson en Dalilah, een grote spektakelfilm van C.B. De Mille nog enkel verkrijgbaar was in 16 mm-versie, dus niet zo geschikt voor de gewone bioscoopzalen maar wel goed voor om te vertonen in parochie- en feestzalen. Ik huurde de film en een projectieapparaat, knutselde zelf een filmdoek in elkaar, demonteerbaar en gemaakt met een nieuw baalkatoenen laken. Daarna trok ik naar alle dorpen in de omgeving met de vraag om mijn film te mogen vertonen. Ik wist wel dat het een gok was en ik gaf mezelf 10 dagen om te bewijzen dat het lonend was. Voorafmaakte ik publiciteit in de plaatselijke reclamebladen met de slogan 'De komst van de C.B . de Mille' film 'Samson en Dalilah', een film zoals er maar om de 10 jaar te zien is!' Blijkbaar sloeg dat wel aan want de vertoningen werden een groot succes, na die 10 dagen was het bedrag op mijn spaarboekje meer dan verdubbeld en dus ging ik verder. In ieder dorp ging ik langs, ofwel bij de conciërge van de parochiezaal, ofwel bij de cafébaas van de feestzaal, of soms ook bij de lokale bioscoopuitbater, om mijn film te mogen vertonen. Soms duurde het wel even voor ik hen kon overtuigen 'Ach man, daar komt toch geen volk meer naartoe ...' maar ik pleitte zo lang voor mijn zaak dat ze hun toestemming gaven. Op die manier ben ik van september '73 tot Pasen '74 in zo'n 120 dorpen geweest en, het is bijna niet te geloven, overal speelde ik voor volle zalen. Dat zou nu niet meer kunnen: op houten klapstoeltjes gezeten, soms op tafels bij gebrek aan voldoende stoelen, kijken naar een klein scherm, begeleid door een zoemende projector. .. Het was een succes en dat gaf me niet alleen het geld maar ook de overtuiging dat het kon: een eigen bioscoop uitbaten .

3


MAN IN DE MAAND

De Roma en The Movie Op mijn tocht door de Kempen met 'Samson en De lil ah' kwam ik op 2de Kerstdag ook in Hoogstraten, in de Roma aan de Vrijheid die toen uitgebaat werd door 'Maria van Koobkes' . Ik vroeg om ook daar mijn film te mogen vertonen en ook zij was heel sceptisch. Toen ze zag dat de vertoning een succes was, zei ze me: 'Ja, ik zie dat als je maar reclame maakt en een goeie film brengt, dan komt er wel volk naartoe, maar ach ik ben te oud om me daar nog mee bezig te houden, ik ga binnenkort stoppen met mijn cinema'. Dat gesprek bleef in mijn hoofd hangen, ook toen ik verder ging met de vertoningen in de andere dorpen. In februari ben ik dan toch al met de onderhandelingen gestart om de Roma te huren en zo met een eigen bioscoop te beginnen. Ik hoorde toen nogal wat opmerkingen als 'Waar gaat ge nog aan beginnen in deze tijd, nu er zoveelcinema's sluiten, ge durft nogal!'. Dat was ook wel zo, elke week waren er cinemazalen die hun deuren sloten toen. Maar hoe kwam dat? Veel zalen waren oud, nog van kort na de oorlog, ook veel uitbaters waren oud en die zagen dat niet zo zitten om nog veel te veranderen. Kapotte zetels, geen duurdere films durven programmeren omwille van het financiële risico, een heel weekend dezelfde film ... dat trok de mensen niet aan, die bleven liever thuis bij hun nieuwe televisie zitten. Ook in de vroegere Roma was dat zo, daar draaide men toen één film om de 14 dagen, alleen in de winter en alleen op zondag. Toen ik de Roma overnam, kwamen daar op 1 seizoen 4000 mensen naar de cinema. Van september '74 tot september '75, mijn eerste jaar met dagelijkse filmvertoningen, kwamen er 50.000 toeschouwers over de vloer, een twaalfvoud van voorheen. Mijn eerste vertoning, op 6 september was met 'Gejaagd door de Wind'. 'En dat begint dan nog met zo'n oude film', zei men wel, maar toch was er veel volk. Door de jaren heen veranderde er wel wat op technisch gebied en ge moest meegaan: groter scherm, betere geluidsinstallatie. Dat was geen probleem in de oude Roma. Maar toen in de jaren 80 veel bioscopen hun grote zaal ombouwden tot 2 of 3 kleinere zalen - om een groter aanbod aan films te hebben - besloot ik om het anders aan te pakken. Na veel gepieker zette ik door en kocht twee huizen aan de Gelmelstraat, ik kon daar 2 zalen in onderbrengen en eind oktober '81 werd The Movie geopend. Op de naam The Movie kwam ik door een affiche van de film Superman; bij veel grotere films had je zo'n slogans als 'Superman, the movie !', Superman, the video!'. 'Superman, the hook!', enz. Dat woord 'The Movie' klonk me goed in de oren en dat werd het dan.

Ciné Retro en Ciné N ostalgia In de jaren '90 werden de grote bioscoopcomplexen gebouwd: Metropolis, Kinepolis ... grote bunkerachtige gebouwen met heel veel zalen waar iedereen op bijna alle uren van de dag een film naar zijn gading kan vinden. Zoiets is in Hoogstraten natuurlijk ondenkbaar; The Movie kon geen kleine afspiegeling worden van die mastodonten. Daarom koos ik voor het tegendeel : in plaats van nog groter, nog koeler en moderner te worden, wilde ik terug naar vroeger, naar de stijl van de filmzalen uit de jaren '50. Ik wilde natuurlijk niet echt terug

4

naar die tijd van krakend geluid en onscherpe beelden op klein scherm, neen, we hebben een groot doek, stereo-geluid en een prima projectie al zeg ik het zelf, alleen de sfeer van toen, die wilde ik terug in de aankleding van de zaal, de gangen, de trappen. Ik begon met hier en daar 50er-jaren accenten aan te brengen: de plafondlichtjes, de draperingen... en kreeg daarover positieve opmerkingen. Naarmate het budget het toeliet en naarmate ik tijd had want ik heb veel zelf gedaan, heb ik geprobeerd die sfeer terug op te roepen.' En zo komt het datje al bij het binnenkomen in The Movie terugkeert in de tijd toen je in de vitrinekast van de bioscoop ging kijken naar de foto's om al een glimp op te vangen van die heerlijke wereld waarin alles prachtig was, licht en vrolijk, de goede mensen mooi waren en de slechte lelijk; dat je achter elkaar twee keer dezelfde film ging kijken (voor hetzelfde geld) omdat je maar niet genoeg kon krijgen van die paradijselijke wereld, cinema Paradiso ... Buiten aan de gevel dansen Fred Astaire en Gene Kelly in een of andere oude musical en binnen hangt een uitgebreide verzameling oude affiches van de grote 'films aller tijden' aan de muren van de bruine café-ruimte. Een rode loper leidt naar 'Ciné Retro' en 'Ciné Nostalgia' waar het plafond de sterrenhemel nabootst en het zware filmgordijn voor het doek langzaam wordt opgetrokken als de brullende leeuw van M.G.M. verschijnt... 'Sommige van die posters aan de muren dateren nog uit mijn jeugd; toen ging ik die schooien bij de cinemabazen in Herenthout; jongeren van nu vragen die ook aan mij. Andere affiches kocht

Op 24 oktober '92 trouwt André met Nancy Koninckx. Een glunderende bruidegom en een prachtige bruid in eenfilmsterrenjurk. ik van een Brussels verzamelaar, die kosten al wat. Ikzelf houd heel veel van die films van vroeger, die maken ze nu niet meer. Met minder middelen maakten ze 30 jaar geleden betere films .'

Ciné Palace en 't Vuilbakske Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de Gebroeders Lumière de eerste bewegende beelden op doek lieten zien aan enkele onthutste toeschouwers, de geboorte van de film dus. Sindsdien is die boreling een oude man geworden maar meer dan ooit springlevend. Film is big bu:;;iness geworden en er worden miljoenen mee verdiend en ... verloren. Bioscopen 7jjn natuurlijk van latere datum. In de jaren ' 30 werden overal te lande cinemazalen geopend. In het begin stond het theater model voor de inrichting van de bioscoop. vandaar het 'balkon· , het gonlijn oor het filmdoek, het sjieke en deftige interieur waarin 'ouvreu es' rondwandelden die de klant naar zijn fauteuil begeleidden met een minuscuul zaklampje. Later, toen het allemaal van Amerika moest komen, kregen de bioscopen meer het aanzien van spiegelJ?aleizen vol glitter ~n kitsch; de sprookjeswereld van het doek werd weerspiegeld m het interieur van de filmzaal. Dat gold echter niet voor alle bioscopen; er waren er ook met de bijnaam •' t Vuilbaks kc' , gore zalen waar men l 0 jaar oude films draaide onder het gejoel van kwajongens die allerlei rotzooi naar het doek gooiden. De slechteriken op het doek bekogelen met proppen papier was trouwens een algemeen verschijnsel en werd oogluikend toe~estaan. In die tijd werd er ook schaamteloo~ gebruld van het lachen op hardop gesn1kt naargelang het gebeuren op het schem1. Er werd ook veel meer gevrijd dan nu; een eerste afspraakje was teevast aan de ingang van de bioscoop waarna op de laatste rij naar hartelust kon worden gezoend in het duister, zonder de anderen te storen. De eerste films in Hoogstraten werden gedraaid in een zaaltje van De Zwaan (nu Zwanenhof) waar de Vlaamse Studiekring haar lokaal had; het waren dan ook meer cdukatieve films die daar te zien waren. Hetzelfde gold voor de films dte De Katholieke Kring draaide, een concurrerend genootschap dat haar lokaal had in De Tinnen Pot. De eer te meer commerciële films waren te zien in een zaaltje van café Prinsenhof lnu lcarus) in de Gelmelstraat, een initiatief van cafébaas Koob De Koninck en zijn dochter Maria ('van Koobkes') . Die Maria zou later {in 1938) de eerste filmzaal laten bouwen, achter het café De Wachtzaal {nu Roma) aan de Vrijheid. Die eerste bioscoop brandde volledig uit toen de St. Katharinakerk werd gedynamiteerd op het einde van de oorlog. Toen Maria De Koninck een nieuwe filmzaal wilde laten bouwen stuitte zij op verzet van de goegemeente in Hoogstraten. ooral deken Lauwereys was daar niet zo voor te vinden, - verwildering der zeden weetje wel. Maar het lukte haar toch en op 5 augustus werd cinema Roma heropend met de film 'De Gruote Liefde' waarin Zarah Leander de hoofdrol speelde, vertoningen ' s zaterdags om 7 uur en 's zondags om 4.30 uur en 7 uur. c


MAN IN DE MAAND

Toppers Mensen gaan tegenwoordig niet zomaar naar de cinema, ze willen een bepaalde film zien. leder jaar hebben we 5 toppers nodig die het jaar moeten goedmaken. Dit jaar zal dat wellicht 'The Lion King' zijn: 12 weken gespeeld en bekeken door zo ' n 10.000 toeschouwers, bijna het dubbele van het aantal inwoners van de gemeente. Mensen uit het omliggende komen hier vaak naar de film, vooral uit Rijkevorsel, ook uit Loenhout, St. Lenaarts en Brecht, minder uit Merksplas en Beerse. Ook heel wat Nederlanders uit Zundert en Baarlekomen naar hier. Die moeten al naar Breda voor een avondje film en daarbij kost een bioscoopticket in Nederland meer dan hier (13 gulden). Ons grootste kassucces was Rector, goed voor 15.000 toeschouwers en meer dan een half jaar gespeeld. Ook Coco Flanel was heel goed, de Paniekzaaiers en Zware Jongens. De Nederlandstalige film scoort al langer hoe beter, zo was de film Max het vorig jaar dè goedmaker van het jaar. Een andere film van Urbanus 'De zevende hemel ' was anderzijds de grootste flop van al de voorbije jaren: een absoluut dieptepunt. Het blijft onvoorspelbaar of een film succes zal hebben, dat maakt de programmatie zo moeilijk. Veel hangt af van de campagne in de media, als men al lang van tevoren heeft gehoord van Jurassic Park, Schindler's List of Daens, dan mag men veel volk verwachten; ook de film Jaws was daardoor een gigantisch succes. Programmeren zal altijd moeilijk blijven, enerzijds is daar het aanbod - wat voor films maken ze tegenwoordig niet? - en anderzijds de goesting van het publiek; twee onzekerheden waarmee wij, filmzaaluitbaters , onze kost moeten verdienen. In de programmatie let ik er vooral op om verschillende films te kiezen, zodat ieders gading zoveel mogelijk aan bod komt. Ook gekende films waarover veel te doen is in de media, zijn belangrijk. Toch is het soms beter om te wachten (na Brussel, Antwerpen, Turnhout) want als ik een grote film wil hebben in première, ben ik verplicht die een aantal weken iedere dag en op alle uren, te spelen. Dat kan ik in Hoogstraten niet maken, dan wacht ik liever tot de voorwaarden minder streng zijn; de hevigsten kan ik toch niet hier houden. Dat geldt niet voor de Disney-tekenfilms; daarvoor hebben wij zo'n groot publiek dat we deze films in première mogen hebben. (Wat The Lion King betreft stond The Movie op de 3de plaats met het grootste bezoekersaantal na de steden Rixensart en Oostende). Ik kan dus nu al aankondigen dat de volgende Disneyfilm Pacohondas (over een Indiaanse prinses) in The Movie zal te zien zijn vanaf het uitbrengen van de film in België, in het najaar. In het algemeen kan ik zeggen dat de familiefilms het het beste doen, ook ik hou daar het meest van; Free Willy, Kasper, Rob Roy en Legends of the fall zijn recente films die zowel mijn voorkeur als die van het publiek wegdragen. Topvedetten, filmsterren zoals men vroeger zei trekken niet meer zoals voorheen. Soms worden akteurs beroemd door de film waarin ze spelen: Tom Cruise door Top Gun, Kevin Kostoer door Dances with Wolves, Brad Pitt door Interview with the Vampire waarna veel mensen naar de films komen waarin die vedetten spelen. Een ander fenomeen is dat van de vervolgfilm: lndiana Jon es 112 en 3, Rocky 1, 2 en 3 en ga zo maar door; altijd opnieuw zien we dan dat

Nancy en André temidden van affiches en foto's van de 'grootste films aller tijden'.

nummer 1 en 2 succes hebben en dat nummer 3 een flop wordt, misschien maar goed ook anders blijft dat duren. Men wil meer dan vroeger nieuwe films zien, nieuw en aktueel is heel belangrijk.

Geen hernemingen, geen sex Vroeger gebeurde het vaak dat een herneming van een evergreen als 'Gejaagd door de Wind' bijvoorbeeld, of Sneeuwwitje meer volk trok dan recente films. Nu is dat niet meer zo door de komst van de video, men kan alles thuis zo vaak zien als men wil. Anderzijds zijn ook de softsexfilms die vroeger wel eens op hetprogramma stonden, helemaal verdwenen . Dat is dan weer een voordeel van de video, iedereen kan die films thuis op zijn gemak bekijken, ik hoef ze niet meer op de affiches te zetten en dat vind ik best zo.

Wie komt kijken en wanneer? Mijn publiek zijn mensen vanaf 12 jaar tot ze getrouwd zijn. Zo gaat het bijna altijd: jaren achtereen zie ik ze elke week, daarna enkele jaren niet meer en als ik ze dan terugzie hebben ze twee kinderen bij. Het zijn dus vooral jongeren en jonge gezinnen die hier naartoe komen. Oudere mensen komen alleen voor bepaalde films, Daens bijvoorbeeld was zo' n film waar bijna uitsluitend oudere mensen naartoe kwamen. Jongeren zienzo'n film vaak via de school en dat is een voordeel want uit eigen beweging komen de meesten daar niet naartoe. Men komt vooral in het weekend naar de cinema, vroeger vooral op zondag, nu meer op vrijdag en zaterdag. 's Zondagsoamiddags zie ik dan weer veel gezinnen met kinderen . Tijdens de week is het vaak heel stil maar ja, ook voor 1 of 2 toeschouwers draai ik, ik kan die mensen toch niet vragen om op een andere dag terug te komen. Wat hetjaar betreft is augustus een topmaand, vreemd is dat maar toch is het zo. Juni en juli zijn daarentegen echte dieptepunten. ik zou die maanden het liefst gewoon over-

slaan. Met zulke warme zomers als nu, en vorig jaar was er ook al zo een, is dit een rampzalige periode. Overal is dat zo, ook in de grotere bioscopen en hun verlies is dan ook navenant, dat gaat bij hen over miljoenen, bij ons over een honderdduizend, maar het valt zwaar, zeker als zo'n periode lang duurt. Voor mij geen zonnige zomer alstublieft. Een heel goede periode is dan weer van half oktober tot half november met het Allerheiligenverlof, daarna de Kerstvakantie, het Krokusverlof en, een beetje minder dan, het Paasverlof. Cinema-kijken hoort blijkbaar bij vakantie.

De week van André 's Maandags moet ik de programmatie maken en dat is een zenuwslopende dag; vóór de middag moet die rond zijn en dat kost me veel zenuwslopende telefoontjes met de filmverdelers; na de middag breng ik het programma naar de Kempenklok en naar twee reclamebladen in Nederland. Dinsdag en woensdag is het wat kalmer, dan zijn er de vertoningen 's avonds en in de namiddag. Op donderdag gaan we de nieuwe films halen en de oude terugbrengen naar Brussel, vrijdags worden de films gemonteerd en de volgende avonden en namiddagen wordt er gedraaid. In mijn vrije tijd kijk ik vaak films, in uitbatersvisie om mijn keuze te maken, of gewoon voor mijn plezier; na de vertoning 's avonds trek ik weleens een kaartje. Ik voel me hier goed thuis in Hoogstraten, zo'n landelijke streek met nog veel natuur, daar houd ik van. Samen met mijn vrouw Nancy en onze hond Lady (van Lady and the Tramp) woon ik hier boven onze cinema. Wat de financies betreft is het zoals bij iedere zelfstandige, mijn tering is naargelang mijn nering. Grote films worden verhuurd voor 55% van de inkomsten, die gaan naar de verdeler gedurende de eerste 8 weken, daarna zakt dat percentage naar 40% . Kleinere films zijn dan weer wat goedkoper maar trekken weer minder mensen. Het is een onzeker maar tegelijk ook spannend en boeiend vak, ik zou niets anders willen of kunnen doen. D

5


10 Jaar Hoogstraatse Maand - 6

Anna Krijnen : De Dreef boven !

MANNEN EN VROUWEN VAN1990 1990 : nog maar een half decennium geleden en wat herinneren wij er ons nog van, zomaar uit het hoofd? Niet al te veel. Een aantal gebeurtenissen van toen kregen in ons geheugen wel de aanmerking "onthouden" mee, maar er een exact jaartal opkleven, moeilijk hoor. Nochtans bood de wereld ons ook in 1990 weer een echt "schouwtoneel". Het machtige rijk van de Sovjet-Unie brokkelde als oud brood uit elkaar. Gorbatsjov, de voor het Westen sympathieke kommunist, genoot in eigen land minder aanhang en Boris Jeltsin kwam er om de hoek kijken. In andere Oostbloklanden kwamen ex-gevangenen op de presidentsstoel, zoals Walesa en Havel. Nelson Mandela was nog niet zover, maar de aanzet werd ook in 1990 gezet. Na 30 jaar gevangenis liet president De Klerk hem vrij, daarmee de poten onder zijn eigen stoel wegzagend. De DDR hield op te bestaan en Kohl klonk geestdriftig op de hereniging van Duitsland, al kon dat niet overal op hetzelfde geestdrift rekenen; herinneringen weet je wel ! Op "Ijzeren Lady" Thatcher kwam na 11 jaar dan toch te veel roest en ze moest plaats ruimen voor Major. Sadam Hoessein zag wel wat in Koeweit (olie zeker) en besloot dat het voortaan een Iraakse provincie was. Onder de stoere leiding van George Bush rolde de westerse wereld de spieren. Op het wereldkampioenschap voetbal in Italië schoot David Plat in de kwartfinale de Belgische illusies in de laatste minuut van de verlengingen in duigen. Rudy Dhaenens fletse zich in de regenboogtrui, Ayrton Sennadeed dat in zijn bolide. Beiden geschiedenis, voor de tweede ondertussen echter definitiever dan voor de eerste. In België was Martens nog steeds premier, kwam Patriek Haemers definitief in zijn cel terecht en genoten Clouseau en Koning Boudewijn van een enorme populariteit, hoewel de laatste zelfs enige uren koning-afwas toen hij weigerde de abortuswet te ondertekenen. Boeiende gebeurtenissen, maar allemaal geschiedenis. Minder opvallend maar misschien wel tijdlozer zijn de uitspraken van de vrouwen en mannen van 1990 : zij geven immers het woord weer van de gewone man en die verandert minder snel dan al de beroemde voorbeelen van hiervoor.

Facteur Jan Schrijvers Praten met de mensen. Over gezondheid : "Wat ik sindsdien wel weet is dat alleen een mens z'n gezondheid van belang is. Geld zegt me niks, al weet ik wel dat je het nodig hebt om te leven, maar gezondheid is niet te betalen. Nu mag ik voor mijn gezondheid niet te veel meer drinken van de dokter. Laatst zei die tegen mij : nu niet meer zwanzen hè Schrijvers, een borrel en zo dat is alleen nog iets voor feestdagen . Ik zeg : dat komt in orde meneer doktoor, dat is geen probleem voor mij. Want eigenlijk is het toch alle dagen feest !"

Is op de Dreef alles erg veranderd ? "Dat zal voor een bezoeker waarschijnlijk meer opvallen dan voor iemand die er altijd gewoond heeft. Natuurlijk is alles minder streng dan vroeger, de invloed van het gezag vermindert. De grote drukte van vroeger kennen we hier nu nog, zeker in de zomermaanden en tijdens de weekeinden. Vroeger waren dat allemaal echte bede vaarders die naar 0.-L.-Vrouw kwamen. Die zijn er nu nog, maar ook veel toeristen voor de cafés en de winkels en ouders met kinderen die alleen maar voor de speeltuin komen."

Wim Janssens: Aardbeien!

Wat is het werk van een tuinder vandaag ? "Vroeger was dat gewoon planten, oogsten en hard werken. Hard werken is het nog wel, maar anders. Het vraagt nu veel meer vakmanschap, scholing, management, bedrijfsleider zijn, het werk kunnen organiseren en zorgen dat je 'bij blijft'. Het beroep kent nu veel meer spanning. De wereld is harder geworden en er is minder collegialiteit dan vroeger."

de

1t o3 - 314.55.04

Du00@~~crcsucsu~~®

maand 6


10 JAAR HOOGSTRAATSE MAAND

Jozef Bosch - Directeur van een kolonie

Over de toekomst van de kolonie : "Zo is België inderdaad een van de weinige landen dat nog repressief optreedt tegen landloperij. Langs de andere kant leven wij inderdaad in een verzorgingsmaatschappij waarbij voorzieningen zoals bestaansminimum, financiële en maatschappelijke hulp aan iedere Belg gewaarborgd worden. Men kan de honderd jaar oude wet met één pennetrek doorhalen, maar dat zou een naïeve handelswijze zijn want daarmee wordt enkel een probleem genegeerd en niet opgelost".

Staf Bolckmans en Emily Vervoort - Motorfreaks ! "Je mag de motor ook niet zoals de auto als een gebruiksvoorwerp beschouwen, je moet hem eerder zien als een genotsmiddel, een drug, hoe meer je ervan neemt, hoe intenser je eraan verslaafd geraakt !".

Cois VanAlphen - Kermiskind

Zuster Annette van het Mariaveld

Bertha Mens : Ons Meerle !

"Waar ik wel spijt van heb, dat is het verdwijnen van zoveel mooie stukken natuur in de streek. Denk maar aan wat er door de ruilverkaveling allemaal niet voorgoed verloren is gegaan aan natuurschoon. Ze moesten die allemaal de nek omdraaien om de manier waarop ze alles platgegooid hebben. Als ik nu in mijn hofke sta, dan kan ik bijna tot in Meer zien. Gewoon schandalig vind ik dat !".

"Naar school ben ik amper geweest, wel in de winter als we in de 's Boschstraat stonden, maar in de zomer maar af en toe. Als we voor één of twee weken in een dorp stonden, ging ik daar wel enkele dagen. Ik herinner me nog dat ik in Meer en Meer Ie naar school ging en de meesters waar ik heb bijgezeten. Maar veel heb ik daar niet geleerd ; al die verschillende meesters en manieren van Jes geven, dat was wat te ingewik keld. Ik kon ook maar enkele dagen gaan, want ik moest helpen bij opbouwen en afbreken van de molen. Kameraden, die had ik in ieder dorp genoeg ; die vonden zeker dat ik een goei leven had; altijd op de kermis, bijna nooit naar school. "

garage VAN RIEL

DE ~OSI

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * carwash

"Moest ik nu veertig jaar later geboren zijn, ik zou wellicht juist hetzelfde gedaan hebben. Misschien had ik ook wel ontwikkelingshelpster willen worden. Maar in 1952 was daar nog geen sprake van. Ik heb toch veel respect voor ontwikkelingshelpers. Toch vind ik het spijtig dat er vaak onderscheid wordt gemaakt tussen religieuzen die in de missies werken en gewoon ontwikkelingshelpers. Wij moeten iets meer zijn, iets meer van onszelf geven."

Vragen over DE POST? Contacteer de commerciële dienst!: 03/234.06.10

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 15

7


10 JAAR HOOGSTRAATSE MAAND

De Duzendpoot van de Ste.-Catharinaparochie

Dhm: zijn er ook zaken die jullie als Hoogstr-atenaars ergeren? "Het uitzicht van de Vrijheid met zijn Lindebomen is ook heel belangrijk. Daar mag niet te veel aan veranderen. Toen we van die plannen hoorden om de bomen te vellen, hebben sommigen onder ons hiervan echt wakker gelegen. Alleen al maar dat men het in zijn hoofd zou kunnen halen om die uit te doen lijkt onbegrijpelijk ! Dan maakt men eigenlijk Hoogstraten een stuk dood."

Vic Van Merode en Paula Kneepkens

Frans Wouters : klein Franske

Over de jeugd van tegenwoordig : "Als de ouders moesten weten hoe hunjongens en meisjes hier bezig zijn, zouden ze hen toch wat strenger aanpakken. 16- en 17-jarigen die in de vroege uurtjes naar huis gaan of soms de voormiddag nadien. Ook het gevrij in de auto's is wel wat tè. Maar ja, het is niet meer zoals vroeger, toen werd er afscheid genomen met een kusje".

N.V. GARAGE VAN USSEL

[gJ HON'DA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

" Over hoe het allemaal tussen hen beiden begon : "Kort na de trouw van zijn oudste broer met mijn oudste zuster gingen wij kijken naar het vertrek van een missiezuster met de Kongoboot Toen stond hij achter mij en stopte stillekens een briefke in mijn hand. We zijn daarna nog samen een crĂŠme glaceke gaan eten. Als de zusterkeus dat toen geweten hadden, zou ik zeker van de school gestuurd zijn".

10 jaar Hoogstraatse Maand Zaterdag 30 september

OOCTO

JORIS

US P.

Rabboenizaal - Spijker 8

BEGRAFENISSEN

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.1 0 03/314.56.91

19


GESCHIEDENIS

125 jaar geleden

Fransche ballon in de Kempen 1870 Frans-Duitse oorlog Napoleon III verklaart op 19 juli Pruisen de oorlog. Franse nederlagen op 4-6 augustus in de Elzas dwingen het Franse leger tot de terugtocht. In de slag bij Sedan op 1 september worden de Fransen tot capitulatie gedwongen. 2 september: Napoleon III wordt krijgsgevangen genomen. Op 4 september wordt in Parijs de republiek uitgeroepen. Vanaf 19 september wordt Parijs door de Duitse troepen belegerd. Het zag er naar uit dat de twee miljoen Parijzenaars in hun gevangenis een zekere hongerdood tegemoet gingen. Geen spoorwegen, scheepvaart en wegverkeer.. alles lag stil, alle verbindingen van Parijs met het overige Frankrijk waren verbroken. Otto von Bismarck, de ijzeren kanselier, dacht, nu hij de Franse hoofdstad in zijn greep had en zijn kanonnen over Parijs bulderden, dat hij de luxueuze wereldstad wel in een week tot overgave zou dwingen. Maar Bismarck had niet gerekend op de knappe vondst van enige actieve Parijzenaars. 'Maandag, 21 november, omstreeks 9 ure 's morgens, ontvingen wij de tijding dat er een luchtballon was gezien ten Westen achter Merxplas, en op het gehucht Castelré behoorende deels tot de Belgische gemeente Minderhout, deels tot de Nederlandsche gemeente Baarle-Nassau, was nedergedaald. Dra verspreidde zich deze tijding door de stad en menigeen wachtte met ongeduld nadere berichten. Toen men, eindelijk, in den namiddag vernam dat de luchtreizigers van uit onze statie met den spoorweg naar Brussel zouden vertrekken, spoedden honderden zich naar de statie in de hoop van die on verschrokken vaderlandslievende mannen te zien, en, uit hunnen mond misschien iets te mogen vernemen betrekkelijk den toestand der thans zoo nauw ingeslotene stad, ... Reeds van boven het gebied der gemeente Ryckevorsel, hadden de reizigers gepoogd hunne nederdaling te bewerken, doch zij werden daarin verhinderd, deels omdat het terrein bebosebt was, deels wijl de koude gaz, waarmede de ballon gevuld was, door de warmte der opkomende zon zich zoodanig uitzette en dat zij door de veiligheidsklep zoveel gas niet konden laten ontsnappen of de toenemende uitzetting herstelde het evenwicht; zoo moesten zij dan nog eenigen tijd blijven zweven totdatzij eindelijk op een akkerveld nabij het kasteel van Hoogstraten het anker wierpen. Een aantal arbeiders die aldaar aan 't werken waren, snelden toe, de soldaten (van den dépöt) die deze arbeiders bewaakten, bleven niet achterwege en nu dachten de reizigers dat zij den Pruisen in handen vielen. De ballon rees opnieuw omhoog en ofschoon het anker eenige boomkens uitrukte en hier en daar door het land ploegde, ontkwamen de reizigers aan de menigte die hun schrik hadden ingeboezemd. Toen zij eindelijk Belgique hoorden roepen, daalden zij neder op Hollandsch Castelré. Nu ondervonden zij dat de aanvankelijk verstomde 'boeren' het goed met hen voorhadden; iedereen stak de behulpzame hand uit, en ofschoon op Nederlandsch grondgebied, werden zij gewaar, omringd te zijn door gastvrije Belgen die niets liever wenschten dan hen van dienst te zijn. Nauwelijks waren de reizigers op vasten grond of zij deelden eenige

De luchtballon van Castelré flesschen wijn uit onder degenen die hen bij het nederdalen geholpen hadden en lieten terstond twee duiven op, in de hoop dat die snelle luchtreizigers te Parijs hunne gelukkige aankomst in België zouden gaan verkondigen. Door de direkteurs-dame werden zij op het kasteel van Hoogstraten genodigd. Het waren de heerenGaston de St.-Valery, directeur van het Parijzer dagblad La Patrie, Albert Jaudas en Jules Buffet, officier der marine en stuurman van den luchtballon. Behalve verscheidene dépèches voor het Parijzer Gouvernement, die te Tours moesten worden afgeleverd, hadden zij bij zich nog 19 postduiven, 4 zakken brieven, wegende van 230 tot 265 kilo's en bevattend à rato van 3 grammen per stuk, een getal van 60 tot 75.000 brieven. Vooraanstaande inwoners en nl. ook onze redacteur, hadden met deze Fransen gesproken, maar ... 'hunne antwoorden waren beleefd doch overigens zeer karig en onbepaald' . De zakken brieven werden op het postkantoor alhier besteld doch zijn 's anderdaags naar Antwerpen en Brussel verzonden, wijl de stempeling en verzending hier, ter oorzake van het beperkte personeel, te lang zou vertragen. Een open pakje, door de luchtstuurman (naar wij meenen) aan den heer Voorzitter der Koophandelskamer ter hand gesteld, om die op het naastbijzijnd postkantoor te bezorgen, bevatte een aantal brieven en korrespondentiekaarten voor al de landen van Europa en zelfs voor Amerika. Om 5 ure 45 vertrokken de reizigers met de dépèches voor 't Gouvernement en met de duiven naar Brussel, en

denzelfden avond nog naar Ryssel. Wij hebben vernomen dat zij van daar langs Duinkerken en Calais (per schip) hunnen weg naar Tours hebben voortgezet. De luchtreis (vanuit Parijs) was gelukkig vergaan. Nauwelijks was de ballon los of hij steeg tot eene hoogte van 2000 meters en den gansehen nacht waren de reizigers volgens hunne instrumenten op eene hoogte van 2 tot 3000 meters gebleven; de koude was zeer draaglijk; zij hadden hunne dekens niet eens hoeven te gebruiken. De ballon, Archimède, genaamd, had eenen inhoud van 2500 kubiek meters; die, waarmede de luchtreiziger Glorieux in augustus 1869 alhier opsteeg. hield maar 300 kubiekmeters gas in. De inhoud van de Parijzer ballon was dus ongeveer achtmaal zoo groot als die van mijnheer Glorieux. Volgens verklaring van den heer Buffet was de ballon vervaardigd van Calicot, van binnen gegomd en van buiten met olieverf geschilderd. Het Parijzer Gouvernement had 21 luchtvaarders ter zijner beschikking en was voornemens om de drie dagen eenen ballon te doen vertrekken, ten einde met het overige der wereld in correspondentie te blijven. Over de snelheid der luchtvaart kan men oordelen als men weet dat de reizigers, 's morgens om half één uit Parijs opgegaan, om circa 8 ure zijn geland en dus binnen 8 uren tijds eenen afstand van circa 66 uren gaans hebben afgelegd.' (uit: De Kempenaar, Algemeene nieuwstijdingen, 26 november, 1870)

U hebt het waarschijnlijk reeds begrepen, beste lezer. Dit lange verhaal over 125 jaar geleden, dient alleen maar om u te vertellen dat die gebeurtenissen van toen voor de mensen van Castelré en Baarle nu, een voldoende reden zijn om dat op feestelijke wijze in het najaar te herdenken. •

LASERSHOW - HOOGSTRATEN 12

Publiciteit? gebruik Direct Mail! Met de speciale VOORKEURTARU:VEN van DE POST natuurlijk

Een juist postnummer is essentieel voor de efficiënte verwerking van uw briefwisseling 9


VANUIT HIT STADHUIS ... Hoogstraten: Stad zonder grenzen? Hoogstraten centrum heeft de laatste jaren een ongelooflijke uitbreiding van haar woonkern gekend. Wie tien jaar uit Hoogstraten weg geweest is, rijdt als het ware verloren in de verkavelingen van de H. Bloedstraat, van de Achtelsestraat of die van het Groenewoud. En nog maar net zijn de wegen gelegd op de Wereldakker of het eerste huis is al in opbouw. Terwijl elders overal de appartementen als paddestoelen uit de grond rijzen, worden de 88 sociale woningen van Domus Flandria aan de man gebracht. En telkens verdwijnt een stukje achterland, wordt het verkeer drukker en moeizamer, en verliest de voetganger en de fietser een stuk van zijn veiligheid. Wie echter dacht dat er nu toch stilaan een verzadigingspunt bereikt zou zijn zal er zich van moeten vergewissen dat niet iedereen daar zo over denkt. Want vlak naast het zo omstreden Domus Flandria-project ('te groot', 'te getto-achtig', enz.) staat reeds een ander project op stapel. In de tuin van de FAMILIE BROSENS, achter de oude Brouwerij, heeft NV. VERBO een verkaveling gepland van twee grote blokken van telkens 26 LUXE-APPARTEMENTEN, 5 verdiepingen hoog. Het college stelde haar voorwaarden en gaf haar fiat, de dorpsraad heeft zo zijn bedenkingen. Bij deze hittedagen kan je dan misschien nog denken: laat ze maar doen, ik laat de stad voor wat ze is en trek naar de MOSTEN. Maar ook daar broeit er wat. Notaris ROMMENS uit Meer, eigenaar van heel wat gronden in de buurt, heeft wel iets gezien in een verkaveling voor 34 WEEKENDVERBLIJVEN vlak naast het gemeentelijk recreatiedomein. Wettelijk gezien kan dit geen probleem opleveren vermits ook dit perceel op het gewestplan staat ingekleurd als recreatiezone. Belangrijker lijkt ons wel de vraag die velen zich hierbij stellen: Waar wil de gemeenschap van Hoogstraten met haar ruimtelijke ordening naar toe? Welk belang wordt er nog gehecht aan natuur, aan zachte recreatie voor de eigen bevolking, enz. De dorpsraad van Meer ziet alvast een dergelijk initiatief niet zitten. Ook de andere dorpsraden beraden zich zodat na 8 september deze zaak eens uitvoerig besproken zal worden met het college. Deze houdt voorlopig de boot af.

In de schaduw van Domus Flandria... De aanvraag bij het gemeentebestuur voor de bouw van deze 52 appartementen dateert van 18 juni '95. Op 19 juni is de dorpsraad van Hoogstraten in vergadering en wordt er door het college mondeling advies gevraagd aangaande dit nieuwe project. In een schriftelijk antwoord geeft de secretaris van de dorpsraad op 22 juni een aantal

10

bemerkingen. Kort samengevat komt de kritiek hierop neer dat de bouw van deze 52 appartementen en de bewoning ervan, samen met de reeds bestaande 88 woningen van Domus Flandria, het verkeer te zwaar zal belasten in de Karel Boomstraat en de Brouwerijstraat en de achterliggende gronden erg bezwaren . De dorpsraad maakt ook de bedenking of er wel een behoefte bestaat aan dergelijke wooneenheden, en indien ja, of men er dan zomaar aan moet voldoen. Voor haar lijkt het in ieder geval zeker te veel te zijn. Een belangrijk bezwaar blijkt

ook de voorgestelde hoogte te zijn. Deze bouw zal boven alle omliggende gebouwen uitsteken ten koste van de privacy van de buren en woningen waar men zomaar binnen zal kunnen kijken. En tot slot vindt het bestuur van de dorpsraad het meer dan noodzakelijk dat er in het centrum van een drukbereden stad als Hoogstraten voldoende groen zou bewaard blijven. Daardoor zou dit achterliggend stuk, dat oorspronkelijk nooit voor bebouwing bedoeld was, aardig van pas kunnen komen. De oppositiepartij Agalev brengt op 31 juli dit punt op de agenda van de gemeenteraad. Zij dringt aan op een fundamentele discussie over de ruimtelijke ordening voor de gemeente. 'Er is nog steeds geen enkele ruimtelijke ordening in Hoogstraten. Iedereen doet maar aan. Als bestuurders hebben wij de plicht verder te denken dan het belang van één privé verkavelaar,' aldus woordvoerder Juut Verhulst. Hij is er van overtuigd dat de inplanting van deze 52 appartementen op een louter voor de eigenaars interessante plaats problemen moet scheppen voor de gemeenschap. Er wordt immers al te weinig rekening gehouden met de infrastructuur van de wegen. De 88 sociale appartementen van Do mus Flandria vormen nu al een belasting voor de buurt en de wegen. Tot slot vraagt Agalev met klem dat er een georganiseerde en beredeneerde planning zou komen van de groei van de dorpskernen. De gemeente zou in het vervolg ook zelfhet initiatief moeten nemen voor de creatie van groenvoorzieningen en weginfrastructuur met het oog op een goede ruimtelijke inplanting van de woningen en het groen in deze zone. In een reaktie aan de telefoon weerlegt Xavier Broseos de bezwaren als zou dit project een belasting zijn voor de omgeving. 'Wij hebben onder de beide woonblokken parkings voorzien voor meer dan honderd auto' s en de uitrit van het complex gebeurt via de Brouwerij straat, een straat waar slechts weinig gebouwd is . Nee, van overbelasting kan hier geenszins sprake zijn, integendeel zelfs. Wat de hoogte van de bouw betreft, voorzien wij vier verdiepingen met een dakverdieping wat ongeveer zal overeenkomen met de hoogte van Domus Flandria' . Xavier Brosens is er ook van overtuigd dat er in Hoogstraten nog vraag is naar ruime appartementen. Er wordt hier vooral gemikt op een publiek van op rust-gestelden of gepensionneerde middenstanders die graag voldoende ruimte hebben om hun eigen meubelen te kunnen plaatsen. 'De huidige appartementen zijn toch allemaal zo klein tegenwoordig .' Deze appartementen zullen te koop aangeboden worden via een inschrijving vooraf. Dit brengt mee dat er momenteel nog geen zicht is op de juiste planning voor het begin en de afwerking van de woningen. Dit zal vooral afhangen van de te voeren promotie. Toevallig vernamen we ook dat er een degelijke folder zou uitgebracht worden die deze luxe-appartementen zou doen kaderen in een historisch en toeristisch Hoogstraten. Klaarblijkelijk mikt men dus niet enkel op de Hoogstraatse bevolking, maar worden de poorten ook dit maal ver opengezet. 0


GEMEENTERAAD

7N

BYOUTERIE

IV"" Ö"-o )CtVJ

l!o'V4

'Joli'

@.< .....,."

loJe'r(.f!V'·

I

HOOGSTRATEN Vrijheid66 Tel. 03/3147253

i

êtlo.o~IV"S

._) ~ t

0

0

"

0

~

~

<t-

\'~

~

* Groot assortiment m fantasieen merkjuwelen '"" 'l"«"

~~ r'"'V'~

voo,_

~o;~,,...,,,""'.o

ne-T"

~tiovD

G€rot~a:,.I'L"' ...

0

"'rr.

o.o ....

ff .."'Jk

0

T\1'1

,.,~

* Ruime keus in lederen

Gc'-'"JI.l.\fl.a~.u ·

UJ

ceinturen en handtassen 0

* Te gekke horloges en ringen * Grote keus in bruid-, kinderen haarmode

* Kortom... bijna alles!!! * Kunstnagels - Fantasienagels Versterken met gel Dames, het nagelbijten is gedaan! 44

l"'

~

f lttVf VO<J.._

OCt...eV

T\J("'f'V

h(f.

6c"t.JkV4'""'S .

W AT I~ ER IN HET LEVEN MOO IER DAN JE TE KUNNEN UITLEVE N ? ABB DRAACT DAAR GRAAG TOE BIJ . WANT VEILIG VERZEKEREN IS MEER DAN CENTENWERK.

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6- 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315 .80 20 Fax 03/315.03 79

De inplanting van de 52 nieuwe luxe appartementen in de tuin van de vroegere brouwerij Brosens. De gearceerde stukken komen overeen met de twee gebouwen en de onderliggende kelders. De parkeerruimten bevinden zich eveneens ondergronds maar buiten het gearceerde deel.

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS 11


GEMEENTERAAD zigd. Ook de andere dorpsraden reageerden negatief. Het gevaar bestaat dat na verwezenlijking van dit project de deur openstaat voor meer of andere vormen van verblijfsrecreatie zoals een camping.

Ook dit maal loopt Meer niet warm voor weekendverblijven aan de Mosten Toen vier jaar geleden de heren Jan Martensen Danny Engels een groots opgezet plan lanceerden voor de ombouw van de Mosten tot een groot park voor verblijfsrecreatie met 600 bungalows, een subtropisch zwembad en een hotel, liepen de gemoederen in Meer vrij hoog op. De pas heropgestarte dorpsraad reageerde negatief en ook de andere dorpsraden lieten zich kritisch uit op de door de gemeente georganiseerde hoorzittingen. De meeste ingezonden enquĂŞteformulieren spraken hun lof uit over het gemeentelijk recreatiegebied De Mosten zoals het tot dan toe gewerkt had. Buiten enkele noodzakelijke aanpassingen, zoals de onveilige toegangsweg, hoefde er voor de meesten niet veel veranderd te worden. Het eindrapport van Leo Sprangers over deze gemeentelijke hoorzittingen vermeldt uitdrukkelijk: 'Recreatiecentrum de Mosten wordt geprezen om de huidige kwaliteiten als kleinschalig, rustig en eenvoudig domein, gericht op gezinnen met kinderen uit Hoogstra ten.' Ook enkele maanden geleden kwamen de Mosten even terug in het nieuws naar aanleiding van een voorstel tot gewestplanwijziging waardoor een aantal aanpalende gronden zouden overgaan van 'gebied voor dagrecreatie' naar 'natuurgebied' . Hiertegen bestond in de gemeenteraad nogal wat bezwaar maar dit had meer te maken met mogelijke beperkingen op de landbouwgronden dan een mogelijke rem op verdere uitbreiding van het recreatiegebied. Nu in volle hitte van de zomeris de Mosten weer brandend aktueel. Want juist in het begin van het verlof dient de familie Rommens uit Meer een verkavelingsaanvraag in voor34 weekendverblijven grenzend aan het gemeentelijk recreatiedomein. Van 5 juli tot 18 juli wordt er een commodo en incommodo uitgehangen. Het gaat hier om een stuk van 3 hectare ten Noorden van de Mosten. Op het gewestplan staat deze zone ingekleurd als 'verblijfsrecreatie' . De bedoeling van de eigenaars is een wegverharding in groefgrind aan te leggen vanaf Hoogeind en langs weerszijden hiervan de 34 kavels in te planten. Deze percelen zouden een oppervlakte hebben tussen de 840 en 1010m2 . De maximum te bouwen oppervlakte zou 60 m2 bedragen. Aan het gemeentebestuur werd verzocht te onderzoeken wat de kosten zijn van de nutsvoorzieningen zoals waterleiding, gas, electriciteit, openbare verlichting en TV -distributie. De dorpsraad van Meer is helemaal niet gelukkig met deze ontwikkeling en heeft begin augustus haar bedenkingen en bezwaren op papier gesteld. Ook de andere dorpsraden uit de fusie hebben de toezegging gedaan om deze tekst aan hun bestuur ter discussie voor te leggen ten einde op 8 september tot een gemeenschappelijk standpunt te komen in de culturele raad. Hieronder volgt een samenvatting van de bezwaren: 1. Drie jaar geleden werden de dorpsraden geraadpleegd naar aanleiding van de plannen voor een grootschalig project Mostenmeer. Het

12

2. In de deelgemeente Meer is De Mosten zowat het enige aaneengesloten natuurgebied. Dit moet zo blijven. 3. Het project is niet bestemd voor de eigen bevolking. De bewoners zullen hoofdzakelijk inwijkelingen zijn waardoor er opnieuw een aparte leefgemeenschap ontstaat zoals dit bvb in Maxburg het geval is. 4. Het argument dat dit project het recreatiedomein De Mosten rendabeler maakt gaat niet op. Het aantal van 34 gezinnen is hiervoor te klein.

Het voorstel Rommens voor 34 weekendverblijven naast het gemeentelijk recreatiedomein de Mosten.

5. De inplanting van de verkaveling als een lange strook geprangd tussen landbouw- en natuurgebied is niet erg zinvol. Door de voorziene oppervlakte van de percelen is het gevaar niet denkbeeldig dat er in de praktijk woonhuizen komen i.p.v. weekendverblijven. 6. Het stadsbestuur zal opdraaien voor een aantal kosten.

standpunt van de dorpsraad destijds was dat er geen verblijfsrecreatie mocht komen. Er werd voorgesteld om werk te maken van een herwaardering van de omgeving en een verdere uitbouw van De Mosten op een gezins- en kindvriendelijke manier ten behoeve van de eigen bevolking. Dit standpunt blijft ongewij-

7. Een groot aantal nieuwe buren kan tot overlast en conflicten leiden voor de landbouwers in de direkte omgeving. 8. In vrijwel alle omliggende gemeenten (Wuustwezel, Brecht, Zoersel, ... ) heeft men

VLOEREN EN WANDTEGELS BOUWMATERIALEN

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

31A


GEMEENTERAAD huizenhoge problemen met dergelijke zones door permanente bewoning en bouwovertredingen. Net als men in deze gemeenten af wil van weekendverblijven zou Hoogstraten er op zijn grondgebied toelaten. 9. Uit een door de gemeenteraad goedgekeurde toekomstvisie op De Mosten blijkt dat de kracht van het gebied bestaat uit het behoud van het landelijke, informele en natuurlijke karakter. Deze stelling valt niet te rijmen met de voorgenomen verkaveling. 10. De dorpsraad van Meer stelt voor dat het stadsbestuur dit gebied zelf probeert te verwerven om het te behouden als natuur(gebied) en een globaal plan maakt van De Mosten en omgeving om dit gebied te beschermen en behouden. In de gemeenteraad van 31 juli kantte ook Agalev zich tegen de voorgestelde plannen. De uitbouw van een dergelijk verblijfsrecreatiegebied is voor de oppositiepartij een belangrijke ingreep in het landschap die verder ook geen voordelen zal opleveren voor de plaatselijke bevolking. Alleen zal de gemeente opgezadeld worden met de kosten van het onderhoud van de nutsvoorzieningen. 'Het is het goed recht van de eigenaars deze aanvraag in te dienen. Deze zone is volgens het gewestplan voorbehouden voor verblijfsrecreatie en wellicht zal er ook wel vraag zijn naar dergelijke percelen. Maar de plaatselijke gemeenschap heeft zich in het verleden reeds meermalen uitgesproken voor het beperkt houden van de omvang en de uitbouw van de Most en. Tevens is het gebied achter de Mosten richting Mark bij

de gewestplanwijziging voorzien als natuurgebied. Deze verkaveling zal hierop een ongunstig effect hebben. Daarom verzoeken wij het college en de gemeenteraad een negatief advies uit te brengen over deze verkaveling en de erbijhorende infrastructuur. Bovendien verzoeken wij het college een zware belasting te voorzien op weekendverblijven met het oog op de bescherming van de open ruimte en het bosbestand. ' Tot zover raadslid Verhuist.

Op onze vraag naar zijn persoonlijke reaktie deelde schepen van toerisme Marcel Van Ammel ons mee dat hij geen problemen ziet in deze verkaveling. 'Het gewestplan heeft deze mogelijkheid voorzien, dus moeten wij het ook toelaten of anders moeten we een gewestplanwijziging aanvragen. Als wij geen toelating geven zal de eigenaar wellicht toch in beroep gaan. Ten slotte zal de minister ons dan wel op onze wettelijke verplichtingen wijzen. En altijd komt men weer met dezelfde argumenten af, zo van: 'Het zal weer voor Hollanders zijn zeker?' Wij zijn toch geen racisten hé! Ook 'het gevaar voor een wildgroei': dat hebben wij toch zelf duidelijk in de hand. In Hoogstraten is er nog nooit een wildgroei van weekendverblijven geweest. De vrees van veel mensen voor een verdere uitbreiding is misschien begrijpelijk maar niet reëel. Dat kunnen we nu op deze manier vanaf het begin in de hand houden. Ik ben een man van het kadaster, ik weet dus wel waarover ik spreek en hoe het kan mislopen. Hier zullen wij een korrekte lijn houden en optreden waar het misloopt. En wat het laatste voorstel van de dorpsraad van Meer betreft: ik heb vroeger al kontakt gehad met deze eigenaar om die gronden op te kopen voor de Masten,

maar dat is toen niet gelukt. Voorlopig heeft het college nog geen advies gegeven aan de verkavelaar. Wij wachten op het advies van de dorpsraden en dan zullen wij een beslissing nemen. ·

Intussen vernemen we uit welingelichte bron dat er in het college nog weinig enthousiasme bestaat voor deze verkaveling. De stem van het volk wordt hier en daar dan toch nog gehoord. Afwachten dus tot na 8 september.•

L.JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Een garantie voor degelijk werk met eigen vakmensen! Een traditie van meer dan 50 jaar!

woongarnering

Tel. 03/314.48.47 125a

Schilderwerken Vloerbedekking Tapijten

Gordijnen Dekbedden Huishoudtextiel 13


Achter de schermen van de Antilliaanse Feesten Voor het Caribbean Music Festival "Antilliaanse Feesten" was de dertiende editie een echte voltreffer. De smalle Hoogstraatse wegen hadden moeite om de massa muziekliefhebbers te verwerken. Zelfs de organisatoren hadden deze massa niet verwacht. Bewijs hiervan zijn de drankbonnen van vorig jaar, die van onder het stof gehaald dienden te worden. Tien jaar geleden had nog niemand gehoord van pastechi, merengue, baracuja, donderwolkje, ... Dankzij de Antilliaanse Feesten zijn dit begrippen die één keer per jaar in augustus veelvuldig voorkomen. Misschien was U een van die twintig- (of is het dertig-) duizend bezoekers van de feesten. Waarschijnlijk stond U er nooit bij stil, dat voor de Antilliaanse Feesten een goede Zeshonderd mensen aan het werk gezet worden. Vooral Hoogstratenaren, die voor hun vereniging een centje proberen bij te verdienen. Fusieswing achter de schermen van de gebeurtenis van het jaar in Hoogstraten ? ! De Cocktailbar op de Antilliaanse Feesten moet zowat de langste in Europa zijn. Tijdens de twee dagen levert de Hoogstraatse jeugdclub Cahier De Brouillon vierhonderd helpers, die ze overigens zonder problemen vinden.

tenslotte is een eigen brouwsel, op basis van gin, dat al dertienjaar mee feest maakt.

Zij die het bij de traditionele dranken houden, kunnen terecht aan de biertoog (onder toeziend oog van eveneens Cahier de

Dirk Vanhaute

Brouillon).

Koen Versehoeren en Jos Snoeys Het bier wordt geleverd in een tankwagen, dit is dus geen koelwagen. Van daaruit wordt het gerstenat naar twee aanhangwagens gepompt, waar telkens twee vaten van 1000 liter inzitten (dus vier vaten van 1000 liter). Als het vat af is, nemen de tappers een

Aangezien er een paar tienduizend cocktails gemaakt worden, hebben we een aantal systemen bedacht. Achter de schermen worden de cocktails op voorhand 'geprepareerd'. Dankzij een speciale machine wordt de cocktail gekoeld en kan deze ook getapt worden door de helper. Zoals een café cola en bier uit het vat tapt, tappen wij hier cocktails uit het vat. Er wordt een beetje cola naar een ander vat overgetapt en aangevuld met rum of whisky. Zo krijg je een cocktail van het vat. Op de twee avonden wordenzo'n 2500 kilo ijsblokjes gebruikt. Deze worden aangeleverd in een vrieskontainer. Door middel van emmers worden ze in de ijsgoten (zeg maar dakgoten) gedeponeerd waarna ze misschien ook in uw cocktailglas belanden. De ijsgoten zijn ook voorzien van een afvoer, zodat het water kan weglopen. Cocktail-toppers zijn het Donderwolkje (Malibu, Amaretto en ananassap) en de Cuba Libre (rum, cola). De M argarita is een van die nieuwkomers dle ook meer en meer gevraagd wordt. Maracuja

14

ander vat. Zo kunnen we vrijwel constant beschikken over vierduizend liter bier. Op deze manier loopt er zo'n tienduizend liter bier door de kranen op de twee avonden. Vroeger werden de vaten rechtstreeks uit de koelwagen gehaald met een heftruck; zo konden 16 vaten (800 liter) tegelijkertijd getransporteerd worden. Dat betekende toch een gewicht van een duizend kilogram. Om dat gewicht gemakkelijker te kunnen verplaatsen, hebben we een eigen transportsysteem bedacht: onze 'trein', die achter de ganse toog doorloopt. Alcoholvrij bier was vier/vijfjaar geleden "in", nu is dat het enige wat achteruitgaat. Nu zijn dat nog een paar bakken.


ANTILLAANSE FEESTEN Nieuw dit jaar was de vruchtencocktail- en champagnebar.

Jos Vermeiren (foto) van hetGEBUURTEVOETBAL:

JefVan Bavel

De Antilliaanse Feesten zijn befaamd voor hun cocktails. Maar meer en meer mensen willen wel goed uitgaan, maar denken ook aan het rijden met de wagen. Dan zijn deze (alcoholvrije) cocktails, betaalbaar en met versgeperst fruitsap een goed alternatief Het is feestelijk en vooral Zuiders, met Zuiderse vruchten. Er wordt niets aan toegevoegd, behalve ijsblokjes. We willen U deze verfrissende drankjes niet onthouden : Kameleon : sinas, ananas, kiwi Pink Panther: aardbei, citroen, banaan Maradul : sinas, peer, banaan Amarillo : sinas, citroen, banaan Verdwenen in de fruitpers: 2650 sinaasappelen (appelsienen), 150 ananassen, 150 kiwi's en 150 kilo aardbeien De verkoop van champagne is een (geslaagd) probeersel. Er komen wel 'ns mensen met een dikke portomonee, dat is geweten. Zij willen misschien wel imponeren met een fles champagne.

Voor de vierde keer zijn wij in de weer met 150 helpers. Zij staan in voor de bediening en voor de barbecue. Hierop worden 7500 gemarineerde saté's gebakken. Het moet rap gaan, er wordt gebakken tussen twee roosters, zo kunnen de saté's allemaal tegelijkomgedraaid worden, anders was het onbegonnen werk. Vroeger werd de Antilliaanse Feesten -specialiteit pastechi (een bladerdeeg gevuld met een pikant gehakt en speciale kruiden) door een Hoogstmatse bakker gebakken. Op een gegeven ogenblik moest hij alle deuren uit zijn huis halen om voldoende tafels te kunnen maken. Nu wordt alles bereid in een professionele grootkeuken.

Koffie en thee van de WERELDWINKEL Joke Verschueren, Mie Bruyndonckx

De inwendige mens wordt ook niet vergeten.

Chef-kok Rob Matthé: In de keuken werken we met een vacuümsysteem. Dit biedtvolgende voordelen : lange bewaartijd, het is vooral praktisch om op te warmen, werkt snel, er kan ook niets aanbranden en er is ook geen smaakverlies. Op zo'n weekend worden geserveerd 7500 pastechi's, 1300 kippebouten, een goede 2000 porties vis (380 kilo), 1500 porties chili con carne, 700 liter soep, 600 kilo rijst. Nieuwkomer 'eend met fruit' ging zo'n 1500 keer over de toog.

Wij schenken uitsluitend Max Havelaarkoffie. Van zodra het kouder wordt, stijgt onze verkoop. De Hoogstmatse Wereldwinkel heeft een royaal percentage op de verkoop. De opbrengst wordt besteed, gedeeltelijk aan een project in de 3de wereld, gedeeltelijk aan onze eigen werking. Onze aanwezigheid hier heeft geen rechtstreeks effekt op de verkoop in de winkel, maar de mensen appreciëren de koffie wel. Zeker als je weet dat er een goede 6000 koppen geschonken worden. 15


ANTILLAANSE FEESTEN

Ongevallen Aan de Minderhoutsestraat te Minderhout reed woensdag 26 juli om 17 .45u Roland Schouwenaars (l8j) Brouwerijstraat 3, Hoogstraten met zijn auto tegen een vaste hindernis (Belgacom) . Naast de zware stoffelijke schade werd hij ook licht gewond. Dinsdag 8 aug . om 18.45u reed Werner Vermonden uit Beerse met zijn landbouwtractor + aanhangwagen aan de Hoogstraatsesteenweg te Rijkevorsel, tegen de woning van Jan Brughmans, Hoogstraatsesteenweg 5 Rijkevorsel, met als gevolg: zware schade.

Terwijl de Wielertoeristen an KWB Wortel (onder leid1ng van Jef Houben, foto) er voor zorgden dat de auto's een perfekt plaatsje vinden. deden wij een kleine :-;teekproef. Tien procent 'van de wagens komt van een garagist met woonplaats in een straal van 30 kilometer rond Ho g. traten. Vijftien procent zijn buitenlanders, en dat zijn echt met allemaal Nederlanders. De rest Lit verspreid over het ganse land. Onze tocht eindigde in de Pers- en VIP-bar, boven in de manège. Een plaats waar enkel pers, genodigden en artiesten gewenst zijn.

Eco-logisch? Het was geweldig en het was groots en het brachtmassa's volk hierheen. dat is zeker. Waar het vroeger vooral de aardbeien waren die Hoogstrateos faam moesten waarmaken, dan zijn dat nu vast en zeker de Antilliaanse Feesten. Maar toch, moet er zo nodig met zoveel plastiek gesmeten worden? Moet de hele afbraak en opruim nà de Feestenwaar "eel gratis en ondankbaar werk wordt verzet, daar niet van - zo gebeuren dat alles op een grote hoop wordt gegooid'? Kunnen die kilo's en meters pla tiek niet apart naar het containerpark? Kan dat gla" niet naar de glasbak? Allé jongens. met een beetje meer moeite moet dat toch kunnen . Kleinere festivals kunnen dáár groot in zijn, waarom is een groot fe.,tival dan zo klein?

Vrijdag 11 aug. om 18.15u botste aan de Langenberg te Wortel de lichte vrachtwagen bestuurd door Martinus Vermeiren, lpenrooisedijk 2, Meer, met de auto bestuurd door Florin Dinea uit Turnhout. Er was zware schade. Donderdagavond 17 aug. om 19u kwam aan Gammel Rijkevorsel, de auto bestuurd door Els Dieriks, Meerleseweg, Meer in aanrijding met de auto bestuurd door Lucianus Joosten, die met een aanhangwagen een lading augurken vervoerde. De vruchten die over het wegdek verspreid waren, werden door de brandweer van Rijkevorsel opgeruimd. Zaterdag 15 juli om 21.25u reed Danny Cox (29j), Gelmeistraat 83/6, Hoogstraten aan de Klinketstraat te Wortel tegen een boom. Hij werd hierbij zwaar gewond. Er was ook aanzienlijke stoffelijke schade. Woensdagnacht 19 juli om 2 u reed de motorrijder Wim Van Den Heuvel (22j) Lod . De Kooineklaan 395 Hoogstraten aan Gammel Rijkevorsel tegen verkeersborden. Zwaar gewond diende hij opgenomen te worden in het Sint Jozefziekenhuis te Turnhout. Maandag 24 juli om 14.20u kwam het tot een aanrijding tussen een fietser en een personenwagen aan de Westmalsesteenweg te Rijkevorsel. De fietser AdolfVerschueren (73j) uit 's Gravenwezel, werd licht gewond. •

Videocassettes te versturen'! DE POST heeft aangepaste POSTPACS

Marlies Lanslots : De artiesten eten hier de Belgische keuken. We houden wel rekening metvegetariers en diegenen die geen varkensvlees lusten of mogen eten. Dit jaar serveerden we voor de eerste keer frieten, iets wat niet zo'n succes was. Meestal eten de artiesten koude pasta, chili con carne, paella en vooral vis en kip. En wat betreft de drank : hoe later op de avond, hoe meer rum.

Fusieswing kwam en zag dat het goed was : de massa zette de Hoogstraatse helpers flink in het zweet. Een douche konden ze 's avonds zeker nemen, aangezien het terrein serieus stoffig was. Maar de authentieke sfeer maakte dit probleemloos goed ! 16

autobanden

* occassiebanden * reparaties

* depannage

* merkbanden

Gammel 2- 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 I 314.63.05


'Handen-Af' organiseert een 'Mars op Wortel-kolonie'

Wandelen voor het behoud van Wortel-Kolonie Als u wil beletten dat de nationale regering Wortel- en Merkspias-kolonie uitverkoopt, dan moet u, op zaterdag 9 september, mee opstappen in de 'Mars op Wortel-kolonie'. Precies één dag voor de officiële 'Open Monumentendag' organiseert Het Convent, samen met de dorpsraden van Hoogstraten, een wandeling naar een méér dan 1000 ha groot uniek landschap. Een monument op zich. De voorgeschiedenis kent u: op 1 maart 1993 schaft de Belgische regering, onder Europese druk, de wet op de landloperij af. 'Armoede mag niet bestraft worden' heet het officieel. Even denkt men er aan om de kolonie van het departement 'Justitie' naar 'Sociale zaken' over te hevelen, maar de toenmalige minister Laurette Onckelinx (PS) beslist er anders over. De landlopers staan op straat en de kolonie is zijn (goedkope) arbeidskrachten kwijt. Hierdoor komt, zeker op termijn, de uitbating van de boerderij en het onderhoud van bossen en dreven in het gedrang. Niets laat echter vermoeden dat men al zo vlug een uitverkoop wil houden. Integendeel. Zowel Het Convent als Migrom (Milieu Groep Merksplas) werkten al geruimetijd aan de voorbereiding van een dossier om, respectievelijk Wortel en Merksplas-kolonie, als landschap te beschermen. De Regie der Gebouwen, die eigenaar is van het geheel, dient zich, op dat moment, zelfs als bondgenoot aan.

Het Convent stapt naar de pers en kan beletten dat er een overhaaste beslissing genomen wordt. Enkele dagen later heeft men een afspraak met Vlaams minister-president Luc Van den Brande. 'Mag onze nationale regering, in een poging om de schuldenlast van 10.000 miljard frank te verminderen, ons Vlaams natuurschoon verkopen?' . Deze vraag staat centraal in het gesprek met Van den Brande. Alles lijkt erop dat hij mee naar een oplossing wil zoeken.

Mars op Wortel-Kolonie Eind september komt de technische commissie opnieuw samen. Voor het eerst zullen ook de plaatselijke besturen bij het gesprek betrokken worden. Van Aperen en Verstraeten zijn uitgenodigd. Vanaf dit moment zal Hoogstraten én Merksplas ook samen aktie voeren. Het beheer van beide domeinen zal, in de toekomst, misschien verschillend zijn, de bescherming als landschap én de andere doelstellingen zijn dezelfde.

Wonen in de Kolonie Vzw Kobecon verdedigt de belangen van de bewoner~ -personeclsleden. Het Convent wil een stap vcrder gaan en. naa t de belangen van die bewoner. . ook het karakter an de woning.:-n én hun typi. che architectuur verdedigen . Alle bewon er~ kregen, van de Regie der Gebouwen, de stellige belofte dat ze. tot hun pensioen of tot hun dood, in hun wonmg mogen blijven wonen. Slechts \1 anneet er biJ d.:- personeelsleden geen belangstelling meer i zouden de woningen verkocht worden. Het Convent vreest dat veel van de hmdige bewo · ners op korte temliJn zulkn afhàken. De bewoners voelen z1ch onz ·ker· ze weten dat de eigenaar. helst an al, w1J Yerkopen. Ook de huurpnjzen zullen b1erk stijgen en dit ondanks de mooie theoneën zoals 'de huurder bepaalt zelf het comfort en dus ook de huurpriJs Yan zijn woning' . Om te beletten dat de kolonie een paradijs voor (goed bemiddeldel bouwovertreder~ wordt mogen de woningen met erkocht worden. Het beheer van de worungen, in hun bestaande volume én karakter, kan best overgedragen orden aan een bestaande of een op te nchten ~ocJale woonmaat chappij . Alleen m zo'n constructie kunnen men~cn met een 'normaal' inkomen daar blijven wonen. (FH) •

5. Opstarten van een open gesprek, over de uiteindelijke bestemming van het domein alvorens definitieve beslissingen ten uitvoer te brengen. Verder in dit blad vindt u een lijst van alle verenigingen die, tot vandaag 20 augustus, de petitie ondertekend hebben. Dagelijks komen er nog nieuwe formulieren binnen.

Wortel-kolonie De oude gebouwen, rond de binnenkoer, mogen niet verkrotten maar moeten een nieuwe, liefst sociale functie krijgen.

Alarm Op 25 juni slaat Het Convent, gealarmeerd door geruchten over een mogelijke verkoop van de boerderij van Wortel, alarm. Bij de Regie der gebouwen heeft men een bocht van 180° genomen . Daar bevestigt men de geruchten: twee dagen later, op 27 juni, moet een technische commissie, op hoog administratief niveau, advies uitbrengen over de verkoop. Zo'n advies moet uiteraard nog getekend worden door de betrokken ministers, Philippe Maystadt (PSC) van Financiën, André Flahaut (PS) van Openbare werken en Stefaan De Clerck (CVP) van Justitie. Maar, de bekrachtiging van zo'n advies is vaak met meer dan een formaliteit.

Het Convent, de Dorpsraden van Hoogstraten en, voor Merksplas, Heemkring Marcbias en vzw Migrom, stellen een petitie op. Hun doelstellingen worden door een overgrote meerderheid van de plaatselijke verenigingen onderschreven: 1. Het geheel moet als landschap beschermd worden, wat activiteiten in de landbouw of zachte recreatie niet uitsluit. 2. De gronden, de woningen of de boerderijen mogen niet verkocht worden. 3. De bestaande bewoning moet, naar karakter en volume, behouden blijven. 4. Behoud van de publieke toegankelijkheid, voor zover dit wenselijk is.

Wat Wortel-kolonie betreft is de situatie duidelijk, maar zeer gevaarlijk. Men denkt aan de verkoop van de boerderij en een gedeelte van de gronden. Maar, en dat is positief, het domein is, in tegenstelling tot Merksplas-kolonie, nog niet gebonden aan langlopende pachten. Het stadsbestuur heeft zich vrij vlug achter de doelstellingen van de aktiegroep geplaatst en droomt nu van een overname door de provincie. Voor Het Convent is zo'n overname geen slecht, maar ook niet direkt goed nieuws. 'Wie uiteindelijk de (nieuwe) eigenaar is heeft weinig of geen belang', zegt men daar, 'Wat telt is de bestemming die men aan het domein geeft'. Het domein, en zijn infrastructuur, bieden enorme mogelijkheden. Waarom zou Wortel-kolonie niet opnieuw aanknopen bij zijn traditie en een nieuwe sociale functie op zich nemen. Opvang

17


Wandelen à la carte Afstand is een relatief begrip. Met deze waarheid voor ogen hebben de organisatoren voor een waaier van mogelijkheden gezorgd. U bepaalt zelf uw vertrekplaats én het aantal kilometer.

De 1\tlars De grote wandeling vertrekt om 10.00 uur op het Kerkplein in Meerle. In drie andere kerkdorpen kunnen wandelaars bij de mars aansluiten. Een overzicht:

Uur

Plaats van vertrek

Aantal km kolonie

10.00 uur 11.30 uur 12.20 uur 13.00 uur 13.40 uur

Meerle, Gemeenteplein Meer, bij Vredeboom Minderhout, Kerkplein Hoogstraten, Kerk Aankomst in Worteldorp

17,100 km 10,550 km 7,225 km 5,200 km

-

De familiewandeling De groep wandelaars die deelneemt aan de Mars sluit, in Wortel, aan bij de familiewandeling, die om 14.00 uur aan de parochiezaal vertrekt. 14.00 uur 14.45 uur

Wortel, parochiezaal Aankomst in de kolonie

2,500 km

... en terug? Fervente wandelaars kunnen nadien, via veld- en boswegen terugkeren naar Meerle. De bijkomende afstand voor dit traject bedraagtzo' n 10kmof ongeveer twee uur stappen. Vertrek om 16.00 uur. Indien dit voor u té ver of té laat wordt brengen de organisatoren u met een bus terug. Voor de rasechte wandelaar is er, na afloop, een herinneringsstempel beschikbaar voor het wandelboekje.

Merksplas en Rijkevorsel In Merksplas vertrekken de wandelaars om 13.30 uur aan zaal De Kunstvrienden. Zij stippelden een tocht van 6,5 km uit door Merkspias-kolonie en gaan langs de Dieptrechtstreeks naar Wortel-kolonie. Rijkevorsel sluit bij hen aan, die groep vertrekt om 13.30 u. aan de hoek Bolk-Papenvoort (Bolks Heike). Deze wandeling is een initiatief van het gemeentebestuur dat zich spontaan aansloot bij de aktie. van daklozen, alternatieve bestraffing, behandeling bij drug- en alcoholversla ving, een centrum voor reclassering, een herscholingscentrum of een beschutte werkplaats behoren tot de mogelijkheden. Bepaalde van deze projecten kunnen in samenwerking met het Proefbedrijf en/of de tuinbouwschool. Als men de bestaande gebouwen, zoals de boerderij e.d., niet laat verkrotten kunnen deze een nieuwe functie krijgen en als uitvalsbasis dienen voor het onderhoud van bossen en dreven. Zo'n nieuwe sociale functie zou ook aan de werkgelegenheid ten goede komen.

Merkspias-kolonie Merkspias-kolonie heeft als landschap haast dezelfde unieke eigenschappen: een uitzonderlijk waardevol kompartimentenlandschap met partijen bos en akker- en weiland, doorweven met hei- en venrelikten. Op architekturaal gebied heeft Merksplas méér te bieden. Denken we maar aan het vroegere schoolgebouw, de kerk met zijn zichtbare metalen dakconstructie en de prachtige hoeve gebouwen. Met de nodige creativiteit kan men ook deze 'monumenten' een nieuwe bestemming geven.

Een gedeelte van Merkspias-kolonie is echter al zwaar gehypothekeerd door een (langlopende) pacht van gronden aan landbouwers en een boomkwekerij. Ook het plan van burgemeester Verstraeten om een gedeelte van de kolonie om te vormen tot een industriezone vindt geen genade in de ogen van Monumenten en Landschappen en de plaatselijke aktiegroepen . 'Wie een aantal hectaren van zo'n domein wil opofferen aan een industriezone snapt het hele liedje niet', zegt men daar. Of, om het met de woorden van minister-president Van den Brande te zeggen: Als je eerst de stoelen verkoopt hecht je later minder belang aan de tafel en uiteindelijk mag ook de kast de deur uit' . Iemand die respect heeft voor het geheel, respecteert elke vierkante meter. (FH)

Als u niet akkoord gaat met een uitverkoop van Wortel- en Merksplas kolonie dan verwacht men u op zaterdag 9 september om 14.00 uur aan de parochiezaal in Worteldorp. Om 13.30 uur vertrekt er een wandeling aan zaal De Kunstvrienden in Merksplas. Deze groep trekt dwars door Merksplas-kolonie, langs de Diept naar Wortel-kolonie. Ervaren wandelaars kunnen deelnemen aan een méér dan 20km lange wandeling. Zij vertrekken om 10.00 uur in Meerle om, langs Meersei-Dreef, Meer, Minderhout en Hoogstraten, aan te sluiten bij de familiewandeling die om 14.00 uur vanuit Worteldorp vertrekt. Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Frans Horsten (tel. en fax 03/314.88.85), Huibrecht Provoost (tel. 03/3145.38.16) of Jef Marteos (tel. en fax 03/314.43.21.)

Kempisch toeten en Antilliaans blazen Tussen de (emstigel toespraken mag het be t een vrolijke boelworden daar in Wortel-kolonie. Voor. tUdens en na de wandeling Zijn er optredenç voor~ien . De streekeigen ruiters , vendeliers, fanfares en andere blazers worden afgewisseld en aangevuld met Antilliaanse klanken. En. omdat er drank is, ~uilen er ook sanitaire ·top~ ::.ijn.

Waarom zou Wortel-Kolonie niet opnieuw aanknopen met zijn sociale traditie: opvang van daklozen, behandeling bij drug- en alcoholvers laving, een beschutte werkplaats ...

18


Tot en met zondag 20 augustus hebben volgende verenigingen de petitie tot behoud van het domein Wortel-kolonie onderschreven: Andere gemeenten: A.C.V. Hoogstraten-Beerse * Gemeentebestuur Beerse * vzw Kobecon (vereniging van het personeel van de strafinrichtingen van Merksplas, Hoogstraten en Wortel) * Onderlinge bedrijfhulp Hoogstraten!Wortel/Rijkevorsel * Plusserswerking Rijkevorsel * Schepencollege Malle * Schepencollege Rijkevorsel * Streek V.V.V. Noorderkempen vzw * Turnhoutse Stadsgidsenvereniging * Velt - Noorderkempen * Vlaamse Volksbeweging (Beerse Turnhout) * Volksunie Jongeren Kempen- Mechelen* Wandelclub AWSV (Turnhout)* Wandelclub WSV Beekakkers (Beerse). WORTEL: Bond van Grote en Jonge Gezinnen * Dorpsraad *Gebuurte 'Beukenbospoeleindes' * Gebuurte St.-Janskring * Gebuurte Worteldorp * Jeugdhuis 't Slot* K.A.V. * Kath. Bond van Gepensioneerden * K.L.J. *Kath. Verbond van Gehandicapten * K.V.L.V. * K.V.L.V. Wandelclub '~ K.W.B . * Kerkfabriek * Kon. Fanfare 'St.-Jan Baptist' * Missieaktie *Nummer Negen * Oudercomitee * Ponyclub * Paardenvrienden * Parochiecomitee * Parochieteam * Sportcomitee * St.-Janskoor * St.-Jorisgilde * Toneelvereniging Willen is Kunnen * Tuinbouwvereniging * Vakantiehuis Het Meuteken * V.N.A. Wortel* vzw Wortelfeesten * Ziekenzorg. HOOGSTRATEN FUSIE: A.C. V. Meer * A.C.W. Hoogstraten fusie t.< Agalev* Antilliaanse Feesten* Atemi-Ryu Hoogstraten *Brassband St.-Rosalia *Bridgeclub Hoogstraten * Chirojongens Meer * Chiromeisjes Marckendael Meer * Chiro St.-Jan Meerle * C.V.P.-bestuur * Davidsfonds Hoogstraten * Dorpsraad van Hoogstraten, Meer, Meerle, Meersel-Dreef en Minderhout *Fanfare 'Voor Eer en Deugd' Meersel-Dreef * FC De Statie Hoogstraten * Gebuurte Buizeihoek * Gebuurte CastelrĂŠ * Gebuurte Lindendreef * Gebuurte Westhoek * Gebuurtevoetbal Hoogstraten * Gemeentebestuur Hoogstraten * Gemengd Piuskoor Hoogstraten * Ghesellen van de Aardbei Hoogstraten *Jong Agalev * Judoclub Hoogstraten * J.N.M. Marvallei * Hand in Hand Hoogstraten * Hoogstraatse Tennisclub * Kath . Bond van Gepensioneerden Meer * Kath. Bond van Gepensioneerden Meersel-Dreef * Kath. Bond van Gepensioneerden Minderhout * K.V .B. Kristelijke Volksbelangen * Imkersvereniging St.-Ambrosiusgilde Hoogstraten * Kon. Lustige Wielrijders Hoogstraten * Kon. Fanfare De Marckzonen Minderhout * Kon. Toon- en Toneelmaatschappij St.-Cecilia Hoogstraten * K.V.L.V . Hoogstraten * K.V .L. V. Minderhout * Tejater De Lepe Hoek * N.C.M. V. Middenstand * Minderhout V.V. * Mussenakker Meer * Muziekgroep DNA Meer * Pastoraal Team Meersel-Dreef * Postzegelclub Hoogstraten "' St.-Jorisgilde Hoogstraten "' St.-Jorisgilde Meer* St.-Jorisgilde Minderhout * Tennisclu_b De Vrijheid Hoogstraten * Turnkring voor vrouwen Meerle * Turnkring 't Zolderke Meerle * Rode Kruis Hoogstraten * Vendeliers 'Kempense Klauwaerts' Meersel-Dreef * Vendeliersgilde 'De Ge!melzwaaiers' Hoogstraten * Voetbalclub H.V.V. * Volksdansgroep van de St.Ambrosiusgilde Meer * V.V .V. Hoogstraten * Wandelclub 'De Noorderkempen' * Wandelclub Markdal * Wielertoeristen Hoogstraten * Wijkvereniging Donkakker Meer * Wielewaal Markvallei. MERKSPLAS: A.C.W. Vakantiegenoegens * Atletiekclub Merksplas * Biebond St.-Ambrosius * Chirojongens St.-Willibrordus * De Nieuwe Spetser * De Sint Niklaasvrienden * Heemkundekring Marckblas * Hoekeinde FC *Kerkfabriek St.-Willibrordus * Kon . Fanfare St.-Willibrordus * Kram (Kritische Aktiegrieop Merksplas) * K.V.L.V. * Merksplasse Tennisclub * Vogelbond De Eendracht * Widar Stichting *Wielertoeristen K.A.W.S. *Wijk Centrum* Wijk Stw. op Turnhout * Wijk Westhoek.

19


AMUSEMENT Zingt allen mee, met

Drs.P U wist het misschien al (en als u het nog niet wist, dan weet u het nu): De Hoogstraatse Maand heeft gezwind de kaap van de tien jaar overschreden. Geen reden om meteen een duf boekwerk op de markt te brengen over hoe goed we het in de loop der jaren wel gedaan hebben, en over het belang van ons veelgelezen prachtblad voor de regio. Wel een reden om te feesten, vonden wij. Daarom haalt De Hoogstraatse Maand op zaterdag 30 september de inmiddels 75-jarige (maar nog erg bedrijvige) Drs. P (Doctorandus P.) naar de Rabboenizaal voor een exclusief concert. De maker van klassiekers als 'Dodenrit', 'De Gezusters Karamazov', 'Knolraap en Lof, Schorseneren en Prei', 'Veerpont' en ' Bananen' zal er 15 jaar na zijn memorabel concert in de parochiezaal van Wortel, achter de vleugel plaatsnemen, en een weelderige selectie uit zijn rijke oeuvre ten berde brengen. Niet te missen, deze 'Intieme soirée met Drs. P'. V oor de prijs moet u het in ieder geval niet laten. Kaarten zijn in voorverkoop te kopen ofte reserveren bij de Dienst voor Toerisme in de kelder van het stadhuis (tel. 03/340.19.56) aan de bijzonder democratische prijs van 200 fr. De avond zelf betaalt u 250 fr. knaken. Hoep Hoep Hiezee, voor Drs. P! (bron interview: Gazet van Antwerpen)

Hij loopt nu al 75 jaar rond als een deftig Hollands burgermannetje en zwaait nog steeds met dat diploma doctorandus . Wordt het niet hoog tijd dat Heinz Polzer echt doctoreert? 'Indien een universiteit mij doctor honoris causa zou maken, dan zou ik mij daar niet tegen verzetten', zegt Drs. P., die al dertig jaar zijn brood verdient als cabaretier. 'Om te doctoreren moet je een proefschrift maken en dat nog verdedigen. Ooit studeerde ik economie en ik had reeds een mooie titel: 'Economie en ethiek'. Dat klonk boeiend, indrukwekkend én vreesaanjagend. Maar om dat nog te boek te stellen, moet je vrij veel weten over economie én over ethiek. Het bleef dus bij de titel', zegt Drs. P. zonder verpinken.

De zusters Karamazov Tante Constance en Tante Mathilde Woonden eendrachtig en knus bij elkaar Een was hardhorend, de andere brilde In doorsnee waren zij zeventig jaar In Overveen Telden zij hun dagen bijeen Niet meer zo coquet als voorheen Maar nog altijd flink ter been Terwijl de kater sliep En de pendule liep En de kanarie sprak Tjiep tjiep tjiep tjiep Tante Constance en Tante Mathilde Erfden de kleren van Tante Heleen Waardoor ineens hun gehechtheid verkilde Want van elk soortjapon was er maar één Er werd getwist En naar provocaties gevist En er werden dingen vermist Waar de ander meer van wist Terwijl de kater sliep En de pendule liep En de kanarie sprak Tjiep tjiep tjiep tjiep Op zeek'ren dag maakte Tante Mathilde Akelig lachend de koffie gereed Daar zij haar zuster vergiftigen wilde Die in haar eentje een wandeling deed Met terpentijn En een snufje rattenvenijn En gesloten keukengordijn Moest het wel uitvoerbaar zijn Terwijl de kater sliep En de pendule liep En de kanarie sprak Tjiep Diep Diep Diep Toen nu de koffie tot stand was gekomen Wou zij eens proeven en nam een slok Zij had de juiste dosering genomen Tante Mathilde viel neer als een blok Sedert die tijd Droeg Constance in eenzaamheid De japonnen die tot haar spijt Tot een drama hadden geleid Terwijl de kater sliep En de pendule liep En de kanarie sprak Tjiep Diep DiepDiep

20


AMUSEMENT Zijn wijsheid gebruikte hij dan maar als cabaretier. Al dertigjaar staathij op het podium. In die tijd is er niets veranderd. Niet zijn uiterlijk, niet zijn pianogetokkel, niet zijn liedjes . Alleen zijn zijn absurde teksten nu veel minder absurd. De werkelijkheid heeft de absurditeit achterhaald. Zijn taallijkt met de dag archaïscher te worden, maar dat blijkt de bedoeling. 'Ik bewonder de Vlamingen dat zij het 19deeeuwseNederlands zo blijven cultiveren. Welke Nederlander gebruikt nu nog woorden als 'nochtans' en 'verwittigen'? Een volk dat zich bedient met het eigen gereedschap vind ik respectabel', zegt hij . 'Is taal niet fascinerend? Is dat geen onafzienbaar feestterrein dat je zomaar voor niets thuis krijgt aangeboden. Bestaat er een betoverender mechanisme?' Drs . P. weet waarover hij spreekt. Hij werd als Zwitser geboren in Thun en hoorde Frans en Duits rondom zich. 'Een bekoorlijk land met tamelijk zichtbare bergen en zeer koele meren', merkt hij op. Hij begeeft zich nog meerrnaals derwaarts en niet alleen om zijn bankrekening na te kijken. Hij houdt van de Zwitserse netheid, maar het kan soms wat te veel zijn, dus verkiest hij het Franstalige gedeelte, zo Bourgondisch is hij wel. Over de vreemde invloeden in de taal is hij ook niet zo behoudsgezind. 'Indien het Duits niet bestond, zouden wij ook het woord 'heimwee' niet kennen. Duits is boeiend en doelmatig', vindt hij.

'En wat zou het Nederlands zijn zonder Frans? Gelukkig hebben wij als handeldrijvende natie altijd veel geahsorbeerd. Wij kunnen overal terecht. Is een Fransman geen sukkel doordat hij zich tweehonderd jaar lang heeft geïsoleerd als een Chinees? Door zijn gebrek aan talenkennis moet hij overal ter wereld wachten op een andere Fransman om zijn verzuchtingen mee te delen. ' Drs. P. had als kind al absurde neigingen. 'Ik heb nog vluchtig overwogen om zeerover te worden', zegt hij. 'Lach niet, er bestaan nog van die lieden en zo komen aardig rond. In OostAzië overvallen ze nu bootvluchtelingen. Er bestaan geen rechtschapen zeerovers meer. En ze zingen ook niet meer Hojo, Hojo. Dus doe ik maar voort met wat ik gewend ben.' Het zijn nochtans moeilijke tijden voor absurde cabaretiers. Drs. P. heeft sedert Ivo De Wijs veel individuen en groepen overleefd. Hij zag taboes sneuvelen: regeringen, Kerk, huwelijk. 'Wat rest, daar kan je niet meer echt om lachen', zegt hij . 'Kinderen en incest, pedofilie, gehandicapten én het Belgisch koningshuis. Het is tegenwoordig van dik hout planken zagen.' Wat er nu allemaal voor cabaret doorgaat, noemt hij bij het boertige af. De slipjes van de Belgische koningin vindt hij armoedig voor hilariteit. Paul de Leeuw is voor hem schreeuwerig, grof en irritant. 'Vakmatig vind ik dat het allemaal moet kunnen. Maar ik vind dat satire ook stijl moet hebben.'

Woninginrichting

GEBR.LEVTEN Vr ijhe1d 167

Hoogstraten Telefoon03/314 59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

Algemene Bouwonderneming

~ RAATS MARCEL Vogelhofstsraat 6

2323 Wortel

Tel: 03/31 4.32.24.

Fax:03/314. 11.24.

Autotei:017/1 6.92.80. 119

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 0313146250

De vakfotograaf maakt er meer werk van Een on ergelelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken . Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf. 35

21


De trottoir doen Dominique Van Hoffel met foto-installatie in Warande Wie tussen 9 september en 8 oktober in de ruime inkomhal van de Warande in Turnhout belandt, kan daar kennis maken met een opmerkelijk projekt van Dominique Van Huffel. Niet zomaar een gewone fototentoonstelling, maar een foto-installatie die door middel van imposante zwart-wit beelden het alledaagse verhaal en tegelijk het oneindige avontuur van het trottoir aanwezig stelt. De toeschouwer treedt er letterlijk binnen in het bonte straatleven van vreemde maar zo herkenbare mensen. En wie kijkt, wordt zelf eveneens bekeken- wat ook lijkt te gebeuren in deze 'TROTTOIR'. Het maakt van deze installatie zonder meer een uniek gebeuren. Beelden van Van Huffel zullen bovendien op diverse reclamezuilen in het Turnhoutse stadscentrum prijken. Bij dit alles hoort tenslotte een publikatie die foto's verenigt met poëzie van de zeer getalenteerde jonge Loenhoutse dichter Jan Geerts. Wij zochten Dominique Van Huffel op voor een babbel in zijn woning aan de Katelijnestraat. Fotografie is voor hem al lang heel wat meer dan zomaar een hobby of tijdverdrijf. Hij praat er met zoveel passie over dat het soms lijkt alsof zijn fotograferen haast een zijnswijze is geworden. Grootst gemene deler daarvan, is de sociale bewogenheid (letterlijk én figuurlijk) van zijn beelden. Als gelensde man legt hij waar hij ook komt, het dagelijkse leven van de gewone sterveling op hoogst ongewone wijze vast. Met kritische blik, doorspekt met solidariteit, ook een vleugje humor nooit ver af. Dat maakte recent nog zijn tentoonstelling 'De schaduw van de halve maan' zozeer de moeite waard. Met deze 'Trottoir' lijkt hij echter nog een wezenlijke stap verder te zetten. 'De idee achter Trottoir is in feite nog een late reactie op het Antwerpen ' 93 gebeuren. Toen hebben we met enkele collega' s een eigen tentoonstelling in mekaar gestoken, die ikzelfbest op straat wou exposeren. Toen vond echter niemand dat zo'n geschikte idee. Maar bij mij is dit altijd blijven hangen. Wat me er vooral in aanspreekt is het drempelverlagende karakter ervan, wat voor mijn straatfotografie-waarmee ik bedoel dat mijn foto-activiteiten zich nagenoeg altijd letterlijk op de straat afspelen, - een goede zaak is . De foto's gaan naar de mensen toe, die hoeven niet langer bewust een ruimte binnen te stappen voor een tentoonstelling. De Warande pikte op deze idee in. Zij boden aan om de hun toegemeten ruimte op de grote publiciteitszuilen in het stadscentrum twee maanden ter beschikking te stellen voor mijn foto's. Die worden in postervorm één op anderhalve meter groot, dat zijn verrekt grote lappen, hoor!'

onder meer door de weersomstandigheden een moeilijk haalbare kaart. Al wil ik ook dat nog wel eens waarmaken, al was het maar voor enkele dagen - waarom zou dat hier in Hoogstraten niet eens te doen zijn? ... Het alternatief is nu dus een isuele installatie geworden die op fotografische manier het trottoir moet aanwezig stellen in de inkomhal van de Warande. Ik maak er als het ware de ruimte van een trottoir. Tussen zijwanden met diverse straatbeelden moet men zich een weg banen langsheen de aan het plafond opgehangen foto' s, die op je af komen als voorbijgangers in de straat. Want je moet met een beetje inlevingsvermogen echt het gevoel krijgen dat je niet langer zomaar toeschouwer bent, maar datje je effektief op de straat bevindt. De straat is een universeel gegeven. De straat wordt ook gebruikt door iedereen, door alle soorten van mensen en voor allerlei activiteiten. De geselekteerde foto's bevatten dan ook erg verscheiden opnamen uit diverse landen en van diverse momenten. Er zijn er nogal wat uit Oosteuropese landen, wat logisch is omdat daar het straatleven heel druk is. Maar vaak merk je

nauwelijks wat van die geografische verscheidenheid. Wel heb ik dit keer bewust geen islamitische landen opgenomen. Het straatleven en de omgeving zijn er te duidelijk anders, wat een te sterk contrast zou vormen binnen de selektie. Eigenlijk biedt dit projekt ook een soort van overzicht van mijn fotografisch werk. Want er zijnfoto's bij uit diverse andere projekten waar ik als fotograafmee bezig was of ben. Zelfheb ik het gevoel dat deze installatie daardoor een beetje een overgangsperiode is geworden.'

Opzet Hoe moeten we ons dit 'Trottoir' nu voorstellen? Het opzet is om de ruimte van de straat te kreëren door middel van foto ' s. Er is dus een middenruimte waarin foto 's lijken te zweven, omgeven door zijwanden met foto ' s links en rechts, en een achterwand waar het trottoir overgaat in de straat zelf. De rechtse zijwand toont toeschouwers op het trottoir in alle mogelijke omstandigheden. Dat gaat van kijkers naar de Kaarskesprocessie in Scherpenheuvel, over rustende muzikanten bij een 1 mei viering in Antwerpen tot Karnavalgangers in Aalst. Van Huffel: 'De foto's zijn van die aarddatje de indrukkrijgtdat de mensen die je bekijkt ookjou bekijken . Wie kijkt naar wie, wie is er nu uiteindelijk toeschouwer?' Enkele beelden: op een Parijse straat staat een man met boog te wachten op de bus, de handen van zijn echtgenote en schoonzuster en een verkeersbord vertellen het verhaal van een leven . Gegrimeerde jonge Aalsterse vrouwen naast een rasterafsluiting tasten met hun katteogen jouw gezicht af. Een alledaags Antwerps beeld: vijf gezichten van heel nabij gefotografeerd spreken hun levensverwachting uit in een landschap van bril, handtas en parapluhandvat. 'De linkse zijwand wordt volledig beheerstdoor de leidende lijn van het trottoir, de stoeprand zo je wil. Geleidelijk wordt die belangrijker en gaat zich al maar nadrukkelijker en sterker opdringen tot die uiteindelijk de foto gaat overheersen.' Het betreft hier opnamen van de anonieme trottoirs van Warschau of Praag waar de mensen winkelend onderweg zijn. Processiefiguranten uit Geel, oudstrijders in Brussel, muzikanten in Antwerpen wachten en worden

Noemer 'Bovendien is er de foto-installatie waarin ik mijn eigen trottoir kreëer. Gemeenschappelijke noemer van alle geselekteerde foto's is de ruimte van het trottoir, met de mens als toeschouwer, als actieve deelnemer van het straatgebeuren, als passant. Het gewone leven dat er zich afspeelt met al z'n actie, beweging, maar ook zijn passiviteit en toevalligheden . Heel belangrijk in dit alles is de verwezenlijking van het opzet als installatie, niet zomaar de geijkte tentoonstellingsvorm. Eigenlijk zou je met deze foto ' s zelfs daadwerkelijk op een trottoirterecht moeten, maar datblijktpraktisch

22

Dominique Van Huffel in Keulen op de gevoelige plaat gezet door collega Xavier Rombouts.


KULTUUR verwacht. Een verstilde opname in Antwerpen: centraal een blinkende motorfiets, een voorbijganger en een wachtende man, een hond die door het beeld loopt, een zittende jongere in het raam van Youth Hostel Boomerang. In horizontale lagen wordt een beeld van verleden en toekomst van een land als Polen opgebouwd: de volkse Polski Fiat verzinkt naast de opdringerige reclame voor kattevoer. 'In het middenstuk speelt het ruimtelijk effekt nog nadrukkelijker met de zwevende foto ' s die de dieptewerking van een trottoir weergeven. Het betreft 16 grote prints van 50 op 60 die zowel aan de voor- als de achterzijde van blokken gekleefd zijn. De toeschouwer wordt onderdeel van de installatie, hij krijgt te maken met tegenliggers, in feite dus de foto's die hij ontmoet als passanten op het trottoir. Zoals op een echt trottoir moet je er je weg banen langsheen hindernissen, verkeersborden, paaltjes, lichten, voorbijgangers . In de foto's zit nog een eigen beweging: aanvankelijk zijn het agressieve opnamen van heel dichtbij genomen, beelden die zich daardoor opdringen. Geleidelijk komt er meer afstand.' Eenjongeman verkoopt foto's van het koningspaar bij de begrafenis van Boudewijn. Sterfberichten hangen aan de muur, oudere voorbijgangers met kruk of stok, alleen een meisje lijkt in haar zondagse jurkje de vergankelijkheid te tarten. Een wachtende man, een zebrapad, een vrouw die wegloopt uit het beeld dat door een massieve bakstenen muur gedomineerd wordt. Een uitbundige vrouw danst met gespreide armen op een straatfestival, het open gebaar herhaalt zich in haar diep uitgesneden jurk. Straatkinderen doemen op uit de chaos, opdringerig tastend naar de kijker. Een zeldzame keer ontmoeten mensen elkaar in deze straten. Vaker nog blijven ze anonieme passanten voor elkaar. Hooguit zijn ze één ogenblik lang deelgenoten aan de buitenkant van elkaars bestaan. Tenslotte is er de achterwand met vier foto's. Daar vindt het trottoir zijn eindpunt, alleen de boordstenen blijven nog bewaard, dan neemt de straat zelf bezit van al de ruimte. De installatie van Dominique Van Hutfel bevat al bij al foto's van een konstant hoog niveau.

Doodsberichten aan de straatgevellijken een lugubere voorspelling te bevatten. Met dergelijke kwaliteit weet hij het medium fotografie probleemloos tot kunst te overstijgen. Ook het gehele opzet lijkt knap en doordacht. Eenaanrader dus, deze 'Trottoir' moetje doen! (mdl)

Op vrijdag 8 september om 20u. wordt 'TROTTOIR' geopend. Speciaal voor die gelegenheid krëeerde DeLepen Hoek een trottoirstuk dat die avond en mogelijk ook later nog enkele keren zal worden opgevoerd. De installatie is doorlopend vrij toegankelijk in de inkomhal van de Warande van 9 september tot 8 oktober. De publikatie die aan 'Trottoir' verbonden is, bevat een selektie van de foto's. Bij drie ervan schreefJan Geerts korte gedichten, ook aan het centrale thema wijdde hij een knap gedicht (zie kader). Deze publikatie is verkrijgbaar in de Warande. Posters vanfoto's zullen op vijf publiciteitszuilen in het Turnhoutse stadscentrum verschijnen van IS september tot 27 oktober.·

Trottoir Mensen komen ergens vandaan. Mensen gaan ergens naartoe. Daartu sen ligt het trottoir, de voetgang van het bestaan.

o

Het voetstuk \ an de weg is begaan met de stap en betegelt hem gangbaar de gevels lang~ . Als men kijkt is er altijd wel iets gezien. Nieu e beelden schuiven in een oud gezicht, kijken om zich heen. knipogen en wuiven , aL van zichzelf op weg. Ze weten van geen ophouden. willen allemaal een verhaal aan de straatstenen kwijt en stappen honderd uit. Ze gaan voorbij . Het trottoir blijft. Jan Geerts

Je weet wel/ daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping. 41

23


Al het nieuws voor en over HOOGSTRA TEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat llE, 314.53.70.

Wanneer u dit leest, is Begijntjes Laat Besluit reeds enige tijd voorbij. Winnaarvan de felbegeerde Begijn werd het gebuurte Thijsakker. De wisselezel toegekend door de kinderjury, werd gewonnen door Vrede en Vriendschap. Terecht ofniet, de jury beslist nu eenmaal: volgendjaarwat meer aandacht aan dit ofdat aspekt besteden, en wie weet zijn er dan weer andere winnende gebuurten. In deze komkommertijd liggen niet alle verenigingen stil. Vanwege de vendeliers ontvingen we een verslag van hun buitenlandse optredens. Voor zover we begrepen uit de Chinese kranten waren deze vollof over het vertoonde. De Sint-Ambrosiusgilde huldigde in volle vakantieperiode een nieuw werkhuis in.

Open Monumentendag De zevende editie van de Open Monumentendag in Vlaanderen heeft dit jaar plaats op zondag 10 september. In Hoogstraten kwamen bij de vorige dagen alle deelgemeenten in een beurtrol aan bod. De begeleidende stuurgroep koos dit jaar voor het thema Burgerlijke Openbare Gebouwen. Wat betreft Hoogstraten werd beslist om voor deze gelegenheid enkele openbare gebouwen open te stellen voor het publiek. Tussen 10 en 18 uur kan men een kijkje nemen in het Politiecommissariaat in Meer, evenals in het Administratief Centrum, het Historisch Stadhuis en in de Bibliotheekcentrale, dit alles in Hoogstraten-centrum. Om 11, 14 en 16 uur zijn er rondleidingen voorzien onder begeleiding van een gids . Toegang is vanzelfsprekend gratis en bovendien ontvangt elke bezoeker een brochure over alle geklasseerde monumenten in de fusiegemeente Hoogstraten. Vermeldenswaard is de fototentoonstelling in de Bibliotheek, 'Bib met Leica' door Xavier Rombouts (eminent Rijkevorsels fotograaf), over de realisatie van dit gebouw. D

HongKong is een unieke wereldstad waar twee werelden op en naast elkaar leven met als vervoer zowel de Engelse dubbeldekker, de ondergrondse metro als Chinese jonks. Enkele mooie Boeddhistische tempels werden bezocht, de Peak van waaruit we een prachtig panorama van de stad bewonderden, een wondermooie stadstuin, Chinese n:tarkten en natuurlijk belandden we ook in het winkelparadijs. Met de jettfoil werd het eigenlijke doel van de reis bereikt, nl. Macao, een Portugese enclave die eveneens als Hang Kong terug bij China zal gevoegd worden. We werden verwelkomd door een Engelssprekende gids die ons naar Hotel Grandeur bracht, waar we 7 dagen te gast zouden zijn. Gelukkig waren de meeste optredens in een grote zaal met air-conditioning, want met de tropische hitte werd het vendelen in de straten een zware opgave . Maar de Gelme/zwaaiers hadden er graag wat zweetdruppels voor over. We kregen in Macao van hetpubliek eenstaande ovatie en kwamen met vlaggenspel tussen zowel Europese, Amerikaanse en Aziatische dansgroepen goed aan bod. Tussendoor kregen we de nodige tijd om het leven van de inwoners en de sfeer te ontdekken.

VAN

WORTEL-KOLONIE Inwoners van Hoogstraten die opkomen voor het behoud van het domein Wortelkolonie worden op 9 epternber. om 13.00 uur, verwacht aan de St.-Katarinakerk. Daar kunnen ze aansluiten bij de 'Mar~ op Wortel-kolonie ', die om 10.00 uur in Meerle vertrekt. De afstand van Hoogtraten tot Wortel-kolonie bedraagt nog 5,2 km. U kan ook deelnemen aan de familiewandelinl!, die 0m I 4 .00 uur aan de parochiezaal in Wortel wrtrekt. De afstand be.draagt dan 2,5 km.

Ook hier loopt oud en nieuw door elkaar heen. Het kleine 4 km lange schiereiland ligt aan de westkant van de Parelrivier en is verbonden met het Chinese vasteland. Wat verkeer betreft, is Macao minder druk dan Hang Kong. Maar: prachtige Chinese parken, oude gebouwen elk met hun eigen geschiedenis, riksja's (fietstaxi's), tempels, ruïnes van de basiliek Sao Paulo, het cirkelvormige Casino de Lisboa met zijn hotel met 600 kamers. De Gelmelzwaaiers hebben genoten van deze wondermooie Portugese kolonie die volop in uitbreiding is. Ze hebben weer eens ervaren dat muziek en dans kan bijdragen tot verbroedering tussen verschillende volkeren en culturen.

Tot slot waren de Gelmelzwaaiers te gast op de Stadsfeesten van Genève, die plaatsvonden van 10 tot en met 14 augustus. De Hoogstraatse vaandels zwaaiden zowel in optochten als op diverse podia in de stad.

Op reis Onze vendeliers, de Gelmelzwaaiers, hadden een druk buitenlands zomerprogramma voor de boeg. Vooreerst waren ze aanwezig op het 50ste Internationaal Folklorefestival te Straznice in Tsjechië van 23 tot en met 25 juni waaraan door 3000 volkskunstbeoefenaars werd deelgenomen. Hoogtepunt van hun zomeractiviteiten was het 5de Internationaal Jongerenfestival in Macao met deelname van 18 buitenlandse volkskunstgroepen en 10 lokale groepen. We laten u even meelezen in het verslag dat we van deze reizende culturele ambassadeurs ontvingen. 'Met 9 deelnemers vertrokken we enthousiast via Rome naar Hongkong. Na een adembenemende landing op Kai- Tak tussen wolkenkrabbers en water bereikten we Hang Kong met zijn 1000 km 2 en 6 miljoen inwoners. We namen de tijd om deze kroonkolonie te verkennen met zijn bruisende commerciële stadscentrum volgebouwd met wolkenkrabbers van 60 tot 80 verdiepingen hoog.

24

Hoogstmats cultureel gezelschap ergens op een marktplein in de wereld. Kunnen we nog betere ambassadeurs hebben voor de promotie van Hoog straten?


HOOGSTRATEN

In de prijzen

Kamperen op het Begijnhof

In één van onze vorige nummers berichtten we over de restauratie van het panorama-schilderij van Hoogstraten door kunstschilder Jasper uit de Vrijheid. Op 3 juni laatstleden werd in Malle de 20ste Kempense kunstschildersprijs toegekend. In de categorie olieverfwerk behaalde J. Jasper de derde prijs vanwege de deskundigenjury en verwierf de eerste prijs van het publiek. Mevrouw De vos uit de Hemelstraat in Minderhout behaalde de eerste prijs in de categorie aquarel. Het grote schilderij uit de raadszaal van het stadhuis werd vorig jaar door Jasper gratis gerestaureerd. In opdracht van het stadsbestuur nam hij nu een kleiner schilderij onder handen. Gedurende 3 maanden werkte hij aan het herstel van het schilderij 'de vader van Karel Boom' . De heer Jasper is voortaan te bereiken in Turnhout, Mesenstraat 28 . D

Het moet vooruitgaan op het Begijnhof Aannemer X. uit H. is het beu elke morgen zijn werkvolk thuis te moeten ophalen. De iglo-tent van zoonlief bood soelaas: ze biedt ruim plaats aan twee metsers. De catering wordt verzorgd door de leden van het Convent die er reeds wonen.

Davidsfonds naar Noorwegen

'De vader van Karel Boom', geschilderd door, ja natuurlijk, de zoon zelf, werd op vakkundige wijze gerestaureerd door kunstschilder Jasper die per 1 september Hoogstraten verlaat.

DE POST Ook open op zaterdag De openingsuren van het postkantoor m Hoogstraten werden onlangs nog u1tgebre1d (het is cont1nu toegankeliJk van 9.00u tot 17.00u , dus ook onder de m1ddag) Vanaf 2 september is het kantoor ook open op zaterdag. U kan terecht aan één loket van

10.00u tot 12.00u. Meer inlichtingen : Gravin Elisabethlaan 9 a. tel 314.53.80

DF-Hoogstraten trok met 21 personen (leden+ aanhang) naar het noorden. Om de groep voltallig te maken, sloten ook andere reizigers zich bij hen aan. Daarom dat u niet-bekende gezichten op deze foto ziet. Maar goedgemutst zien ze er allemaal uit, want het was een zowel boeiende als plezierige reis; de kundige leiding van de ervaren Heidi Bekaert stond daar borg voor.

25


Goud in Hoogstraten Jos en Maria Vanluffelen-Verbiest 'Het mooiste wat men in het leven kan beleven is te toeven in een mooi en gelukkig gezin.' Daarop kunnen los en Maria in ieder geval met grote voldoening terugblikken nu zij op 22.08.95 hun gouden huwelijksjubileum vieren. Het muizenhuis Na de oorlog was Jos aan de slag kunnen gaan als cipier in de gevangenis van Hoogstraten en zo konden zij na hun huwelijk een woning betrekken binnen de muren . Daar werd een eerste reeks van 5 kinderen geboren. Al snel kreeg het huis waarin zij woonden de benaming van 'Het muizenhuis', niet omwille van het kleine grut dat er in en om speelde maar wel degelijk omwille van de talrijke kleine knaagdieren die de zolder bewoonden en hen soms uit hun slaap hielden. Nadien verhuisden zij naar een huis op 'De plein', wat wij nu Het Hoefijzer noemen. Daar werden de twee volgende kinderen geboren. Achteraf bekeken hadden zij wel wat spijt van deze verhuis uit het muizenhuis.

Het gezin van Maria en Jos zou uiteindelijk 11 kinderen tellen. We waren al aan zeven en de overige vier zouden 'Spetsers' worden want zij werden geboren in Merksplas. Een nieuwe promotie bracht het gezin in 63 naar Gent. Een periode waarop zij wel met tevredenheid terugblikken, want het was heerlijk wonen in een groot herenhuis. Toch bleef het hart, zowel van ouders als van kinderen, verknocht aan de Kempen. Iedereen was dus wat blij als Jos in '67 naar Hoogstraten kon terugkeren als hoofdbewaarder. Een functie die hij tot zijn pensioen is blijven uitoefenen.

De kinderen vliegen uit Terug in Hoogstraten konden zij gaan wonen in een huis van het Kasteel in de Lindendreef Vanuit dit huis zijn de kinderen dan allen uitgevlogen. De oudste, Guy, kreeg wel wat te verduren. Toen hij met zijn 'lief' de eerste maal thuis kwam had vader er niet beter op gevonden om de jeneverfles met water te vullen en, onder de ogen van het lief, leeg te 'zuipen'. Toneelspelen kon J os ook goed zodanig zelfs dat het lief grote ogen opzette en Guy kwaad werd want dat had hij zijn vader nu nog nooit zien doen. En zo vertrokken de kinderen één na één, meestal echter zonder grappen van vader. De middelste, Paul, vertrok na een opleiding als verpleger naar Rome om als religieus in te treden. Hij beheert nu een parochie in Argentinië.

Opvoeden volgens het chinees systeem Naar Merksplas, Gent en terug naar Hoogstraten

Waar het begon Jos werd geboren te Hoogstraten op 22.2.1920 en, omwille van het overlijden van zijn vader op jeugdige leeftijd moest hij al snel aan het werk. Maria, geboren in Koningshooikt op 3.1.23, bracht haar jeugd door op de ouderlijke boerderij in Zandhoven. Immers, doorheen het vorige bedrijf van haar vader groef men toendertijd het Albertkanaal. Schoolliep zij in Lier waar zij de 'coupe' leerde. Nadien was het helpen op de boerderij van haar ouders. Bij aanvang van de oorlog werkte Jos in Hoogstraten in een bedrijfje dat groenten deshydrateerde (dit bedrijf was gevestigd op de plaats waar nu het IKO is). Tijdens de oorlog besloot men echter om de bedrijvigheid over te brengen naar een andere vestiging in Zandhoven . En zo vallen de puzzelstukjes van Jos en Maria in elkaar. Een broer van Maria werkte in hetzelfde bedrijf als Jos en zo ontstonden de eerste sporadische contacten. Een gehuwde zus van Maria zag wat Jos waard was en beveelde hem aan. Jos had ondertussen een onderkomen gekregen op de boerderij, wanttelkens heen en weernaar Hoogstraten was in oorlogstijd niet mogelijk. Zo ontspon zich een korte vrijage van om en bij éénjaar welke werd bezegeld met een huwelijk op 22.8.45.

Jos was ondertussen al wat op de promotieladder geklommen maar zoals dat in het gevangenisleven het geval is, veranderde bij een bevordering meestal ook de standplaats. Zo was hij ondertussen overgeplaatst naar Antwerpen. Voor hen een niet onbewogen tijd. Als bewaker van politieke gevangenen vlak na de oorlog kan hij tal van herinneringen ophalen maar die zijn omwille van hun beladenheid. niet voor publikatie vatbaar.

In ons gesprek hebben wij niet echt kunnen achterhalen wat Jos en Maria hiermee bedoelden, maar het moet toch te maken hebben met het vele plezier dat in familiekring gemaakt werd, maar anderzijds ook met het kattekwaad dat de kinderen uitstaken, gaande van vogelsroven tot andere deugnieterij, maar wat telkens eindigde in een spelletje 'vlucht voor de matrak'. Hierbij zat vader de kinderen achterna met een natte opgerolde dweil; die deed bij een klap geen pijn maar zorgde wel voor de nodige hilariteit.

Het hele gezin in 1963, vlnr: Mieke, Jan, Louis, Sus, Guy, Marc (op schoot moeder) Katrien, Paul, los, Lutgard en Luc.

26


HOOGSTRA TEN Al die kleine belevenissen in het gezin schreef Jos op in een bundeltje onder de titel 'De kroniek van een gezin'. Veel jaren is Maria als huismoeder actief met weinig of geen tijd voor andere bezigheden. Haar opleiding in de 'coupe' kwam haar in het gezin wel goed van pas, want heel wat kleding maakte ze zelf. Tot de eerste pij van Paul toe. Die vroeg hij reeds op zeer jeugdige leeftijd aan Sinterklaas, want als de heilig man een geweer en zo kon brengen voor de andere kinderen dan kon hij ook wel een pij brengen.

Pensionering is blijven dienen Na zijn pensionering liet de gevangenis Jos nog niet los. Ooit zei hij tegen zijn vrouw: 'We hebben een groot en mooi gezin dat heel wat geld kost, maar ik ben niet in staat om te gaan 'bijverdienen', het enige dat ik kan doen is slagen in elk bevorderingsexamen.' Iets wat hij ook deed zodat hij als hoofdbewaarder zijn carrière beÍindigde. Eens op pensioen bleef hij als koster actief binnen de muren. Na hun verhuis naar een bejaardenwoning ging Jos dikwijls naar het rusthuis waar hij bejaarden ging helpen en bezoeken. De laatste tijd echter zijn Maria en Jos meer op hun rust gesteld. Mooie herinneringen hebben zij aan hun twee bezoeken aan Rome voor de wijding van zoon Paul, maar voor de rest zaten verre reizen er niet in. Hoewel Maria het wel een aantal keren in de hoogte gezocht heeft in de luchtballon van zoon Louis . Zij was de testpiloot voor de, ondertussen bekende. gehandicaptenstoel in de luchtballon van Louis Vanluffelen. D

In memoriam

Stan Pauwels

In de vorige Hoogstmatse MAAND publiceerden we 2 foto's ter gelegenheid van de Open Deur op het Begijnhof Een van deze foto's ziet u hier bovenaan en portretteert een glasconstructie met de titel 'Bloed, zweet en tranen' als symbool voor het vele gezwoeg dat de restauratie van een begijnhofhuisje kost. Dit glaswerk werd echter niet gemaakt door A. Nijs maar wel door Luc Bastiaens, de heer des huizes van woning nr.20, waar het werk ook hangt aan de schouw.

Torenijzer in de as gelegd

Woensdag 23 augustus kreeg de Hoogstmatse brandweer om 16 uur een melding binnen van een brand in taverne 'Torenijzer' op de Vrijheid. De brand ontstond nadat uitbater Jan Ruts herstellingswerken had uitgevoerd aan het plat dak van een achterbouw. Het vuur sloeg in een mum van tijd over naar het dak van het historische pand waarin 'Torenijzer' is ondergebracht. De brandweer was al na zeven minuten ter plaatse, en had de brand na een kwartier onder controle. De belendende percelen werden gevrijwaard. Dak, eerste verdieping en inboedel gingen verloren.

Zelfs een onverwachte donderslag tijdens de voorbije hete zomer had minder verwarring en opschudding gebracht als de droeve mare die zich op 14 augustus verspreidde: Stan Pauwels i niet meer. Wc werden er stil van. Kon dit wel . Gans zijn leven had hij gewijd aan zijn gezin, zijn school, zijn tennisclub. zijn vele hobby's. Nu was de tijd gekomen om van dit alle nog meerte genieten. En nu dit onverwachte en al te vroege heengaan. Hoogstraten in het algemeen, het maatschappelijk leven, de sport en dan vooral de tenniswereld in het bijzonder, verliezen met het heengaan van deze dynamische figuur een voortrekker die overalleemten zal nalaten. Twaalf jaar lang leidde hij de Hoogstraat.se sportraad waar hij aan de basis van de oprichting lag. Heel wat initiatieven werden in de periode genomen: de stratenloop, oprichting van o.a. de tennisclub, de petanqueclub, conditietraining, recreatief volleybal. gevechtsporten, scholenveldloop, kampioenenviering enz. Overal had Stan zijn deel in. In 1980 werd Hoogstraten uitgeroepen tot sportgemeente van het jaar. Dat was opnieuw het werk an iemand die ons veel te roeg is ontvallen . De trofee van sportverdienste die hem een paar jaar terug werd toegekend kreeg nooit een betere bestemming. Vele verenigingen mochten op Stan beroep doen maar de Hoogstraatse Tennisclub nam toch een ereplaats in. De eerste plaat~ bleef echter voorbehouden aan zijn gezin. Hier laat hij een leemte na die niet kan opgevuld worden. Magda, kinderenen familieleden: we voelen met U mee en wensen U veel sterkte in deze moeilijke dagen. Hoogstraten zal de edele figuur van Uw echtgenoot, vader, grootvader en familielid nimmer vergeten. K.V.

27


Sint Ambrosiusgilde

Bevruchtingsstation De Raam in werking Tijdens deze felle zomer opende de Sint-Ambrosiusgilde van Hoogstraten officieel haar bevruchtingsstation De Raam ter streke 'De Raam' te Keirschot in Rijkevorsel. Hiermee ging een oude droom van de imkersvereniging in vervulling. Bijen, zon en bloemen zijn de drie belangrijkste factoren om het bestui vingswerk te verrichten en om honing te kunnen oogsten. Maar er is nog meer nodig om een goed bijenvolk te bekomen en daarom de noodzaak van een bevruchtingsstation op de juiste plaats. Op 4 juni 1947 werd er door enkele imkers de koppen bij elkaar gestoken om een imkersvereniging in Hoogstraten op te richten. De mannen van het eerste uur waren: Paul Peeraer, Jan Willemsen, Jan Peeraer, Willem van Heist, Marcel Anthonis en E.H. Van Bortel. Van deze groep starters is er nog éne die tot op vandaag ononderbroken in het bestuur van de St.-Ambrosiusgilde heeft gezeten, maar helaas niet aanwezig kon zijn op de opening, en dat is meester Marcel Anthonis. De laatste van het eerste uur. Op dit moment groepeert de vereniging imkers uitHoogstraten, Rijkevorsel, Meer. Meerle, Minderhout, Wortel, Loenhout, SintLenaarts, Beerse, Merksplas, Vlimmeren, Schoten en zelfs van over de landsgrens. In het totaal zijn er 67 leden waarvan er een deel zijn die hun bijen broodnodig hebben voor de bestuiving van de diverse gewassen (in de serres) en anderen die het als hobby bekijken en eerder werken om wat honing te kunnen slingeren. Reeds meer dan tien jaar geleden waren er al enkele imkers die aan het uitkijken waren naar een plaats waar ze enkele goede bijenvolken konden wegzetten die dan moesten dienen als darrenvolken en waar de onbevruchte koninginnen, afkomstig van de beste volken, in bevruchtingskastjes naar toe zouden worden gebracht om dan door de 'gewenste' darren bevrucht te worden. Het was uitkijken naar een plaats waar de invloed van 'ongewenste' darren tot een minimum kon worden beperkt zodat er meer kansen waren op een beter gecontroleerde paring. De familie Lauryssen van Achtel bezat zo een geschikt terrein en stelde dat ook ter beschikking. Jef Lauryssen leverde het materiaal en de handige leden van de gilde hebben alles in elkaar gezet.

Selectie Door een bewuste selectie en kweek van bijenkoninginnen kan de 'steeklust' van een bijenvolk werkelijk tot een minimum worden beperkt. Een zo groot mogelijke paringscontrole is dan een noodzaak. Het grote probleem is evenwel om over een stuk grond te beschikken waar de jonge koninginnen van geselecteerde moeren door eveneens geselecteerde darren kunnen worden bevrucht en de invloed van vreemde darren tot een minimum wordt beperkt. De St.-Ambrosiusgilde heeft nu een plaats ter beschikking die aan de vele eisen voldoet. Zo heeft men de kans om de goede eigenschappen van de bijen te bewaren en kan men ook 'zachtere' bijen bekomen want ongecontroleerde paringen en inteelt leiden dikwijls tot meer agressieve dieren. Het echte doel van dit bevruchtingsstation gebeurt natuurlijk niet in het lokaal maar buiten in de vrije natuur. De bijenvolken die de nodige darren moeten leveren worden opgesteld in de hal en de bevruchtingskastjes met de jonge onbevruchte koninginnen kunnen dan her en

28

der opgesteld worden. Niettegenstaande men reeds op het einde van het kweekseizoen zit, is er nog een grote variëteit in de kastjes. Bij al dit gebeuren van koninginnenkweek is het van groot belang om over goed vertrekmateriaal te beschikken. De koninginnen die de teeltlarven zullen leveren en de koninginnen die voor de zo belangrijke darren zullen zorgen, dienen van de beste kwaliteit te zijn en moeten als het ware op elkaar afgestemd zijn.•

De bij met witte stip op de rug is een bevruchte koningin via de kunstmatige inseminatie.

Vier bijenliejhebbers, (v.l.n.r.) Jef Lauryssen, Jan Rombouts, Karel Verheyen en René Lenaerts, met een bevruchtingsraam met jonge koningin.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

Baarie-Hertog

Kapelstraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten


AMNESTY INTERNATIONAL

Op reis naar Myanmar?

misschien duidelijker als u 'Belg' vervangt door 'Zaïrees', 'Turk' of 'Indonesiër'). Daarnaast poogt A.I. ook druk uit te oefenen op regeringen, maar steeds zonder zich aan wie dan ook te verkopen: A.I. wil van geen enkele politieke partij of belangengroep afhankelijk zijn. Meer en meer poogt A.I. ook naar buiten te treden met allerlei akties die bij een zo ruim mogelijk publiek een bewustwording van mensenrechten in verschillende landen willen teweeg brengen. Na een geslaagde aktie van de Turnhoutse groep in mei 1994, willen ook wij in Hoogstraten iets laten zien van wat ons bezighoudt in dat overigens prachtige land Myanmar/Birma.

Hebt u bij uw reisbureau voor 'verre bestemmingen' ook al de naam van dit land opgemerkt? Misschien is het u beter bekend onder zijn oude benaming: Birma. Het minste dat ervan gezegd kan worden is, dat het zich de laatste paar jaar uitslooft om zoveel mogelijk toeristen aan te trekken: aanleg van wegen en spoorwegen, bouw van hotels, oppoetsen van de talrijke monumenten ...

In de hal van de gemeentelijke bibliotheek, Lindendreef, zal van 23 september tot 7 oktober een bescheiden tentoonstelling te bekijken zijn over Myanmar/Birma en wat wij daarrond doen. Ook kunt u kennismaken met onze werking in onze tent op de Vrijheid tegenover de kerk en het stadhuis opzaterdag 23 september van 10 tot 18 uur. Daar kunt u ook zelf de handen uit de mouwen steken door een brief te ondertekenen aan de autoriteiten van Myanmar voor de vrijlating van U Kaweinda, boeddhistisch monnik en gewetensgevangene, voor wie onze groep al jaren werkt. Amnesty International, Lokale Groep Noorderkempen.

Met duizend brieven kan je iemand bevrijden. Maar ééntje van duizend mag ook. In tientallen landen 'verdwi jnen' mensen, worden ze gefolterd en vermoord. Amnesty wil daar wat aan doen, en u kunt helpen. Door te schrijven, maar ook door ons financieel te steunen. Bel 03/271.16 .16 voor meer informatie. Of stort uw bijdrage op PRK 000 - 0000082 - 82 .

4Amnesty International U hebt meer macht dan u dacht.

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

DE HOOGSTRAATSE MAAND Ook uw maandblad!

Wist u dat een aantal mensen uit uw ruime omgeving zich al wat jaartjes met dit land bezighouden? Wees gerust: niet voor een reisbureau. Wel met de bedoeling de situatie van concrete mensen in dat land leefbaarder te maken. Nog steeds worden allerle' mensenrechten in Myanmar met voeten getre<..~n . Daaraan wil o.a. de Lokale Groep Noorderkempen van Amnesty International iets helpen veranderen. Meer bepaald trekt zij zich het lot aan van een boeddhistische monnik, U Kaweinda, die sinds 1989 zit opgesloten omdat hij geweldloos opkwam voor democratie. En de Lokale Groep Turnhout ijvert voor de vrijlating van een groep studenten die hebben betoogd voor democratie.

GRAFZERKEN Tel.: 314.41.26/314.49.11

HOFMANS 118

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

1

Maar ... wat doet Amnesty International nu eigenlijk, zult u zich misschien afvragen. A.I. komt op voor 'gewetensgèvangenen', dat zijn mensen die achter de tralies worden gezet en vaak ook gefolterd worden omdat ze zonder gebruik van geweld hun mening hebben geuit en ze de pech hebben gehad dat de plaatselijke machthebbers er anders over denken. Voor deze mensen vraagt A.I. de onmiddellijke vrijlating. Ook voor andere gevangenen zet A.I. zich in, maar dan met de bedoeling dat ze een behoorlijk en eerlijk proces krijgen. A.I. verzet zich ook te allen tijde tegen foltering en tegen doodstraf.

Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

Om deze doelstellingen te bereiken, schrijft A.I. in de eerste plaats brieven naar ministers, procureurs, politiechefs enz. Die brieven worden altijd geschreven door buitenlanders: een Belg kan alleen schrijven voor mensen buiten België. Dat wordt zo gedaan om hem te beschermen tegen eventuele represailles vanwege de machthebbers in zijn eigen land (dat wordt

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37

Alle reportage- en studiowerk

VRIJHEID 126

.

HOOGSTRATEN

03/314.13.13 38

29


Bedankt Jan voor uw jarenlange medewerking. De lezers zullen u missen en wij ook.

Help mij, help mij, uit de nood Mensen, 't is de Marcel hier opnieuw en ik zal maar met de deur in huis vallen, want ik heb slecht nieuws. De Jan en de Willy hebben ontslag genomen bij de Hoogstraatse Maand. Ze stoppen alletwee met het schrijven van de Meerse rubriek. Ze zijn het beu, het werd een sleur en wat weet ik nog allemaal. Amai, krijgt zoiets op uwe boterham zeg. En als het dan nog één van de twee was, maar nee, alletwee zijn die dat op dezelfde moment beu. Straf, hé. Maar tussen ons gezegd en gezwegen, ik voelde dat al wel een tijdje aankomen, zulle, ik had gemerkt dat het niet zo goed meer ging. De fut was er uit, maar vertel dat niet voort hé, dat ik dat gezien had. Dat hoeft niemand te weten. Het gevolg is natuurlijk wel dat ik er nu alleen voor sta. Naar wie moet ik nu mijnfoto's brengen. Ze zeggen weleens tegen mij dat ik zelf bekwaam genoeg ben om die teksten te schrijven, maar daar begin ik niet aan. In geen honderd jaar. Een paar regeltjes, tot daar aan toe, maar die lange epistels, da's niks voor mij . Daarom doe ik samen met de redactie een oproep voor een nieuwe medewerker voor de Meerse rubriek. Man of vrouw, da's eender, de leeftijd maakt niet uit, maar ge moet wel een pen kunnen hanteren natuurlijk. De dorpsrubriek bestaat eigenlijk uit twee dingen. Eerst en vooral de activiteiten van de volgende maand aankondigen, dat is het belangrijkste. En ten tweede een kort verslagje van wat voorbij is, daar dienen dan ook mijn foto's voor. Meer niet. Ik weet wel, de Jan en de Willy dachten dikwijls dat ze daar een hoop praatjes rond moesten verkopen, maar dat is allemaal niet nodig. Ge moet het niet moeilijker maken dan het is. Dus wie vanaf de volgende Maand de Meerse rubriek wilt schrijven, moet dringend contact opnemen met Jef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, 03/ 314.55.04.

De mannen van de inkom

Als we links Vader Abraham even wegdenken, hebben we hier een mooi plaatje van vijf mannen die ons bij elke thuismatch van KFC Meer aan de inkom staan op te wachten. Van links naar rechts herkennen we eerst Bart Van Gestel en Fons Aerts, die de lootjes van de tombola verkopen, verder staat Jan Mertens pal, die de kaar~jes vakkundig afscheurt, en tenslotte eindigen we bij Geert Geudens en Gust Laurijssen, die het inkomgeld ontvangen en wegbergen in een zwarte koffer. Laten we hopen dat die koffer te klein wordt, want dat zou kunnen betekenen dat KFC Meer dit jaar meedoet voor de kampioenstitel.

Koelboxtoerisme in De Mosten

VAN

WORTEL-KOLONIE Wortel-kolonie is 10,550 km, en dus niet ver van ons bed. Omdat de toekomst van dit domein op het spel staat, stappen we massaal op in de ' Mar~ op Wortel-kolonie' , op zaterdag 9 september. Die Mars vertrekt om 10.00 uur in Mecrle . Inwoners van :~\·teer worden om 11.30 uur aan de Vredeboom verwacht. De afstand bedraagt dan nog 10.550 km. Terugkeren kan eventueel met de pendelbus. U kan ook aansluiten in Minderhout (12 .20 uur), Hoog, traten (13 .00 uur) of deelnemen aan de familiewandeling , die om 14.00 uur aan de parochiezaal in W ortc I vertrekt. De afstand Wortel-dorp tot Wortel-kolonie bedraagt 2.5 km.

30

Met de superzomer van de afgelopen maanden was het in De Mosten bijna elke dag volle bak. Voor de uitbater van de cafetaria waren het gouden dagen, maar toch moest hij met lede ogen aanzien dat vele toeristen een frigobox meezeulden, waardoor heel wat extra inkomsten aan zijn neus voorbij gingen .


MEER

Boerenmarkt sluit de zomer af

~lil.... I~"'

HERIJGERS

Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

! ! ! NIEUW ! ! ! DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Op de foto krijgen we nog een impressie van het voorbije, zeer succesvolle Rommelmarkt, maar alle aandacht gaat nu naar de afsluiter van het marktseizoen: deRoerenmarkt op zondag 23 september. Van 9.00 tot 12.00 uur zal de Donckstraat plaats bieden aan allerlei kraampjes uit de sector van de land- en de tuinbouw. Wat mogen we verwachten? De Landelijke Gilde verkoopt fruit, groenten, zuivel- en vleesprodukten, terwijl de KVLV voor verse rijstpap zorgt. De Meerse Bloemenvrienden maken en verkopen bloemstukken. Er komt een tentoonstelling van enkele oude tractors, van vetbeesten en van bijenkasten. Een oude dorsmachine wordt opnieuw in werking gesteld en een groep vlegeldorsers demonstreert hoe het vroeger ging. Er wordt een kinderboerderij opgesteld en je krijgt de kans om mee te doen aan enkele wedstrijden: het gewicht van een paard raden en koemelken. De Chiro zorgt voor spek met eieren en koffie en het marktcomité baat een biertent uit in het kloosterpark. Een boerenkapel uit Rijsbergen zorgt samen met Radio Valencia voor de muziek en belangrijk om te weten is ook dat de officiële prijsuitreiking zal plaatsvinden aan de stand van de Landelijke Gilde. Uiteraard blijven de kraampjes die niet direct aanleunen bij het marktthema, even welkom als altijd. Wie nog meer informatie wil, kan zoals steeds terecht bij Jan Dufraing (315.86.80) of lefVan Opstal (315.73.02).

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

Bloemensierkunst CATTLEYA

~~

LEOPOLDSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

INTERIEURADVIES &UITVOERING

Slecht 8,3o/o van alle vrouwen en meisjes is maagd! De rest is inderdaad steenbok, waterman, kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hun sterrenbeeld passende tinten en kleuren. Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristallen vaas met horoscoopmotief, draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent. ·

DECORATIE RESTAURATIE Raamgarnering Vloerbekleding Schilderwerken H.Bloedlaan 277-279 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 52 78- Fax 03/314 88 02 '"

Elke verjaardag kan ermee bedacht worden, elke jarige is er bijzonder opgetogen over! En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau -voor een verrassend vriendelijke prijs overigens. Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bellen naar de Cattleya Bloemenlijn: 014/63.45.16. Faxen (014/63.51 .87) of telexen (72 422) kan ook al. We kunnen het u moeilijk nog makkelijker maken! 45

31


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

't Is nie moeilijk, 't is gemakkelijk, Artikels plegen die bol staan van halleluja's en fantastismen En als het zo zij zonder de waarheid geweld aan te doen, dan is dat leuk meegenomen. Door spijkers op laag water te zoeken hebben tenslotte weinigen hun hemel verdiend. En ook het schrijvend sujet wordt zoniet met een stel verlepte rozen bedacht dan toch zeker met rust gelaten want van totaal ongevaarlijk tot wat naïef bestempeld. En we drinken en glas, en we p .. . een plas, en alles blijft zoals het was. Maarwat als (een deel van) de publieke opinie tussen de spreekwoordelijke pot en pint zijn ongenoegen de vrije loop laat over grote maar vooral ook over minder grote gebeurtenissen in 's Heren landje. Moeten we dit enkel beschouwen als een efficiënt middel tegen moderne beschavingsziekten, i.c. stress en aanverwante vanwege hart luchten en stoom van de ketel laten. Is dat de bedoeling? Of kunnen -al dan niet ronde- tafelgesprekken zinniger worden als de vraagtekens ook eens naar de goegemeente worden verwoord? En wie neemt dit op zich? Juist ja, zelfs al is het zelden uit strikt persoonlijke naam. En wie heeft dan de boter gegeten? Wie haalt de banbliksem naar zich toe? Inderdaad, maar daar zijn we voor zeker en daar verwachten we zeker geen schouderklopjes voor. Dat er soms dingen in het verkeerde keelgat schieten als we de vinger op de wonde leggen, daar leren we mee leven, ook al wordt de laag confituur op onze boterham er niet dikker door. Maar we leven met deze geruststelling: elke keer er op de pianist geschoten wordt, betekent dit dat er honderd anderen zijn die het stuk wisten te waarderen. Om maar dit te zeggen:

Wie zich geroepen volgt om mee in de bres te springen voor een maandelijkse beschouwing op het Minderbonts dorpsleven trekt op dit eigenste moment zijn stoute schoenen aan voor een wandeling naar bovenstaand adres en een babbel... tussen pot en pint.

En het spel werd ernst Om weer maar onmiddellijk ons geweer op scherp te zetten (weliswaar zonder dat we zullen schieten - maar dat bent u zo gewend als aandachtig lezer) tonen we bijgaande foto van de nieuwe omgeving van de kapel van Q.L.Vrouw in de Akker. Maanden geleden werd via het verenigingsleven geïnsinueerd dat het met de speelpleintjes in Minderhout niet verliep zoals eertijds bij het verkavelen voorgesteld werd. De stille dood en opruiming van de speelweide MarkwijkCastelréweg werd hier o.m. aangehaald. Dit alles bleef weliswaar zonder enige reactie. De kapel werd (gedeeltelijk) opgeknapt. Er werd wat met gronden gesjoemeld. Binnenskamers werd tussen de soep en de patatten - als variatie op de pot en de pint- een verkeersplannetje op papier gezet en de nieuwe omgeving van de kapel kreeg vorm. Wegens vooraf binnenskamers kwam op dat moment uiteraard pas de publieke stem los. Te smal, wat met de rijrichting, hoe het huis achter de kapel bevoorraden .... Er kunnen verhalen geschreven worden. Maar ook deze storm stilde en de vredige rust in deze sacrale omgeving keerde weer. Tot op dit moment weer melding wordt gemaakt van een snelgroeiend bord met als opschrift 'verboden te spelen'. Nu kan ik me moeilijk voorstellen dat hier uitbundige voetbalwedstrijden of geanimeerde motorraces worden gehouden.

32

En indien het toch zo zou zijn dat de voordeur van onze historische kapel als voetbaldoel zou worden gebezigd of de steunberen als plas paal, dan dringen maatregelen zich inderdaad op. Maar zonder de moraalridder te willen uithan-

VAN

WORTEL-KOLONIE Wie in Minderhout aan wil ~luiten bij de 'Mar· op Wortel-kolonie ' wordt om 12.20 uur verwacht aan de bibliotheek. De af:tand tot Wortel-k tonic bedraagt dan nog 7 km. Terugker..·n kan eventut•el met een pendelbus . U kan ook aansluiten in Hoogstraten ( 13.00uur) of deelnemen aan de 2,5 km lange familiewandeling die. om 14.00 uur, aan de parochiezaal in Wortel vertrekt. gen, dwalen onze gedachten dan automatisch af naar een waarde als 'respect' die blijkbaar nog slechts miniem in onze opvoeding aan bod komt. Respect voor personen, respect voor materialen, respect voor ideeën, ... Voorbeelden van een gebrek hieraan liggen bij bosjes voor het oprapen. Dat zou ons veel te ver leiden en is eerder boeiende stof voor avondlijke discussies. Wat- terug naar ons pleintje- hier wel eens waar te nemen valt, zijn picknickende speelzusjes met een onschuldig korfje zelfgesmeerde boterhammetjes met confituur en muisjes. Ik kan me moeilijk voorstellen dat men hierop doelt. Eet men in Scherpenheuvel zijn boterhammetjes ook niet op de banken rond de basiliek? En dat was in vroeger tijden wellicht nooit een speelplein dat men 'onze kleinen' stiekem afgepakt... Heilige Moeder Maria met een stel joelende jonge kinderen, het lijkt trouwens een mooie combinatie .. . Zou het misschien niet beter passen om overal op onze pleinen een bord te plaatsen met 'spelen verplicht' in plaats van een boel verlaten ruimten te creëren en onze jeugd zo in het straatvandalisme en -nihilisme te drijven? o

Het voormalige speelplein is letterlijk in alle stilte verdwenen.


MINDERHOUT

Fietsen, fietsen, fietsen

Fietsen en spelen, dan ben je gegarandeerd op weg met K. W.B. Waar we in onze inleiding op zoek gaan naar schrijvende medewerkers, nemen we ongevraagde hulp vanuit K.W.B.-hoek, meer bepaald via Jef Trapas en/of Mie Pedal. Naar aanleiding van de avond-fiets-vierdaagse putten we graag inspiratie uit een artikeltje uit het Rakkertje (wat wegens ook omgekeerd gebeurt voor weinig problemen zal zorgen). De Antwerpse Zesdagen mogen dan al ter zielen zijn gegaan, de Minderhoutse Vierdagen kent een steeds toenemend succes. Op een haartje na 300 fiets-enthousiastelingen

(299 om precies te zijn) meldden zich aan bij de als kroeg ingerichte Noorderkerk voor de inschrijving. De tochtjes waren zeer gevarieerd, niet te lang en rustig bewegeld. Ulicoten, Rijkevorsel, Meersel-Dreef en de Rupsenkolonie ... pardon, Wortelkolonie werden onder de wielen geschoven. Deze laatste bestemming maakte het spreekwoord 'Het staat geschreven en gedrukt, dat ge moet krabben waar het jukt' weer brandend actueel. Wie minstens drie van de vier ritten op zijn

actief had, werd nadien beloond met een herinneringsmedaille. Je zou voor minder de fietsschoenen aanbinden. En dat deden er ook weer een behoorlijk aantal bij de fietszoektocht die naast het fietsen ook een aantal opmerkingsvragen in petto had. Uiteraard moesten praktische proeven de handigen van de denkers onderscheiden. En een medaille was er deze keer niet bij, maar wel een mooie prijzentafel en een stapel besmeerde boterhammen. 0

bewonderend aankeken tegen zonnebankbruine verschijningen in het voorjaar is nu niet aan de orde. En niet enkel het bewegend vlees is door deze kunnen we nog wel zeggen uitzonderlijke?temperaturen lekker gekleurd maar ook alle grasveldjes hebben meegenoten blijkbaar. Nou ja, allemaal? Op je niet-gemotoriseerde tochten door de Kempen wordt nu en dan je aandacht toch getrokken door een opvallende groene plek. Een sjieke voortuin bij een dito villa die door baasje ten overvloede bevochtigd werd. Mooi, dat kunnen we niet ontkennen, maar kan dit wel in tijden waarin droogte één van de meest bedreigende kwalen van onze planeet dreigt te worden, waarin drinkwater van

goudwaarde is voor miljoenen en weldra ook hier schaarste dreigt voor elementaire hygiëne. Bewondering maakt bij zulke bedenking vlug plaats voor meewarig hoofdschudden. Nee, eigenlijk hoort een siergazon er nu echt niet groen bij te liggen, tenzij we eigengereid alle waarden op zijn kop zetten .... o

Bruin, bruiner, bruinst Er waren jaren, nietwaar, dat je de vakantiebestemming zo van de gesprekspartners kon afleiden. Naargelang men van het diepe zuiden naar het hoge noorden opschoof evolueerden de kleuren van bijna zwart en donkerbruin over brons en hoogrood naar bleek <''1 blank. Tegenwoordig is iedereen bruin. /ewoon lekker bruin. Zowel de avontuurlijke fjordenganger als de verstokte strandslaper of de intensieve zelfbouwer. En zo is het wellicht goed, heel Europa genietend van een echte zomer. Over de niet zo fraaie oorzaken hiervan en de vervelende bijverschijnselen voor land- en andere bouwers zullen we het ook weer niet hebben, kwestie van positieschikking, weet je wel. De periode dat we al dan niet afgunstig of

CONCESSIEHOUDER GARAGE

Paal boven paal

NIEUWE EN TWEEDEHANDSWAGENS

GeudellS STREVEN NMR PERFECTIE

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76

ERKENDE CARROSSERIE 27

Een illustratie bij ons wedstrijdverslag 'Vluchtheuvelrijden' uit de vorige maand. wie komt met de snelgroeiende vluchtheuvelpaal op de proppen. Wij garanderen je een zorgeloze toekomst waarbij je de rest van je leven in de Suskes en Wiskes kan duiken. Maandloon buiten alle proporties verzekerd!

33


MINDERHOUT

Exotisch

En wat zagen we op een mooie middag in onze dorps kuil. Even gingen onze gedachten uit naar het tropische weer dat ook de appelsienbomen en bijhorende fauna naar onze streken zal brengen. Dan weer meenden we de 'vluchtheuvelrijders' berouwvol hun strafte zien uitzitten. Of waren het vermomde gazettenkletsers die stiekem nieuws trachtten te vergaren. Hoe dan ook, ik kon met niet van de indruk ontdoen dat dit bekende gezichten waren. Maar we werden dra met onze neus op de realiteit en met onze gedachten in onze oude schoolboekjes gedrukt: Er was een 'circus in ons dorp'. De kamelen hebben zich sinds hun vertrek uit de woestijn wellicht nooit zo thuis gevoeld als in onze broeierig-droge dorpskuil.

Even chauvinistisch We blijven nog even in de vakantiesfeer. Ook dan babbel je wel eens met mensen. Meer dan ooit wellicht. Met mensen die je nog nooit tegenkwam. Met mensen die maar een uurtje je pad kruisen en daarna voorgoed van de aardbol verdwijnen. Maar bijna altijd komt die vraag: En waar komen jullie vandaan? In ons eigen Belgenland kunnen we ons meestal nog behelpen door te verwijzen naar de middelste van de drie bochels die onze typische ligging bepalen . Maar eens je daarbuiten gaat, wordt het een stuk moeilijker. Meestal gaat het dan via omgeving Antwerpen voorzichtig een stukje dichterbij naar Turnhout. Meestallukt dit nog vrij aardig. Als je een poging doet om Hoogstraten te situeren zie je al menige wenkbrauw fronsen. Minderhout zelf is uiteraard hopeloos. Tenminste .... wás hopeloos. Want als men nu naar je herkomst informeert, zeg je toch gewoon 'van bij de Antilliaanse Feesten'. En dan sla je meteen de nagel op de kop. Of je nu op een fietseiland zit bij onze noorderburen of aan de het andere eind van de wereld. En laten we toch maar wat chauvinistisch zijn: de Antilliaanse feesten, dat is Minderhout En ja, hun roots zijn Hoogstraats, hun opperhoofd Wortels en één van de tapploegen komt alleszins uit Meer, maar thé place to be is Minderhout En dat willen we tegen onze vakantievrienden ook gezegd hebben. Want zeg nu zelf, heb jij iemand ontmoet die er niet bij was? Nee toch. Want het was er weer ontzettend druk naar het schijnt. Niet op het podium zelf, want daar heeft men een lege plek moeten opvullen door twee keer dezelfde act te laten opdraven. Maar op de weide. 'Ongezellig' druk dixit onze krant, maar daar trappen we niet in. Tenslotte zijn wij van Minderhout, van de Antilliaanse Feesten, weetje wel! 0

Als het dan echt moet, eenfoto dan maar! Proficiat!

34

Landelijk En op 24 september organiseert de Landelijke Beweging een grensoverschrijdende opendeurdag. Vier Belgische en vier Nederlandse bedrijven stellen hun bedrijven open. De route bedraagt een dertigtal kilometer. Een bezoek kan op volgende plaatsen: Stoffels fruit, Minderhout; Bestermans champignons, Meer; De Roover geiten, Galder; Jansen vollegrondsgroenten. Galder; Van Exel tomaten, Strijbeek; De Rover vaste planten, Strijbeek; Christiaenen melkvee, Meerle; Proefbedrijf, Meerie. 0

En dan sluiten we deze Maand af met goud Gust Sprangers en Maria Van Mierlo uit de Venhoefweg hebben er samen vijftig huwelijksjaren opzitten. Dit is zeker een gelegenheid om hen in de bloemen te zetten. Maar dat is buiten de bescheidenheid van het paar gerekend. Nee, niet in de gazet. Dat moeten ze allemaal niet weten. Toch, een beetje geschiedenis van eigen bodem is nooit weg. Maar het zij zo, Gust en Maria, alleen een klein fotootje dan. DHM wenst jullie alleszins verder nog een goede gezondheid en over een tientaljaren doen we vast een nieuwe poging.•


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

D. VERHEVEN

Een Lange Hete Zomer Misschien is hij, op ogenblik dat U dit leest, dan toch weer voorbij, die mooie zomer. Misschien is eindelijk de verlossende regen gevallen en begint onze gazon de eerste tekenen van herstel te vertonen, groene schijn tussen het geel. Misschien is er al sprake van nachtelijke koelte die een verkwikkende nachtrust mogelijk maakt.

motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen

Op het ogenblik dat we dit schrijven zijn zweetdruppels de enige tekenen van "neerslag", ligt er weer een broeiende nacht onder de pannen in het verschiet en staan er voor morgen opnieuw 32 graden op het programma. Nu is dat natuurlijk niet om te klagen dat we dit schrijven, want zo'n zomer, daar roepen we elk jaar op en als we hem dan krijgen moeten we de nadelen maar op de koop toe nemen. In de herinneringen later verdwijnen die immers vanzelf.

Tweewieler Racing Center

DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 13

Vreemd bezoek !

In een krant las ik ergens dat de huidige zomer ons land kwa klimaat op de Provence doet lijken. Niet enkel kwa klimaat zou ik zeggen. Natuurlijk ontbreken bij ons wijngaarden, zonnebloemen- en lavendel velden, toch geven sommige taferelen onze anders eerder koele aard ook een zuiders tintje. Spelende kinderen op een zinderend dorpsplein; eenjeugdkamp op de terreinen van de chiro met geĂŻmproviseerd waterbassin om in te pletsen; een cirkus uit het land waarin ook de Provence ligt, dat midden in ons dorp neerstrijkt en dieren aan het hek van de kerk zet die we anders in de dierentuin moeten gaan bekijken ; fietsers die op de banken onder de bomen aan het gemeenteplein even uitblazen met zicht op de kerk; stoelen buiten op de stoep aan de cafĂŠs in de Kerkstraat waarop tot laat in de avond mensen in korte broek, met open hemd en frisse pint zitten te buurten. Zolang we niet moeten werken is zo'n zomer trouwens best te verdragen en als we dan toch aan het werk moeten, kunnen we ons troosten met de gedachte dat zij die dan met vakantie zijn ook recht hebben op lekker zomerweer. t'Is misschien weer voorbij, die mooie zomer. We hopen op dezelfde voor volgend jaar. D

Cirkus : zelfs als er geen vertoningen zijn is er altijd wat te zien.

uw kappersteam waar haarkappen een kunst 1s.

D

mode ... Kerkstraat 21

Bus

2330 Merksplas

Na afspraak

Tel.: 014/63 31

99 116a

35


MEERLE

Nieuwe studio voor Radio Continu ! Op maandag 7 augustus heerste er in het gebouw van radio Continu aan de Strijbeekse weg een feestelijke en tegelijk opgeluchte stemming. Op die dag werd immers een gloednieuwe studio in gebruik genomen, studio die op nauwelijks vier dagen tijd geïnstalleerd werd. De oude studio, gebruikt voor de montage van reclamespots, voorbereiding van programma's en het opnemen van interviews,dateerde van 1989. In de loop der jaren is de functie van die studio flink veranderd en de technische wensen van de gebruikers noopte tot vernieuwing. Volgens Ludo de Kort, dagelijks coördinator van radio Continu zijn het vooral de noodzakelijke digitalisering van de apparatuur en de behoefte aan meer automatisering die de vernieuwing in een stroomversnelling hebben gebracht. Naast het nieuwe hart van de studio, een uitgebreide mengtafel, is ook de randapparatuur vervangen. Het ontwerp van de studioruimte is gebaseerd op jaren radio-ervaring en op de specifiek wensen van de medewerkers. Radio Continu, in de regio Breda de populairste zender en ook langs deze zijde van de grens flink beluisterd, bestaat in oktober 12 jaar. Voor de lente van volgend jaar wordt de viering van het twaalf en een halfjarig jubileum gepland en staat de vernieuwing van de twee overige studio's op het progranuna. o

Tuinontwerp Tilburgs .•. ; •• de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tu inaanleg in fases is nu mogelijk

Chiro-meisjes en jongens zorgden weer gratis voor leuke spelnamiddagen voor de Meerlese jongeren tijdens de Knal-namiddagen. Puik initiatief

Kermis!!! Om er nog een keer een goei patat op te geven alvorens weer de lange winter in te gaan, daarvoor komt de Meer!ese kermis op het juiste tijdstip. Voor de jongsten bieden de foorkramers alles waar ze die dagen van kunnen dromen, voor de anderen zetten de Meerlese cafés hun beste beentje voor. De bakkers en de beenhouwers hebben alles in huis wat de moernae's op zondagmiddag, voor de grote trek naar de paardemo lens. aan de verenigde families willen voorschotelen. Tradities zijn er om in ere te houden. Voor wie graag op voorhand uitstippelt waar hij naar toe wil, volgt hier een overzicht van wat er zoal te beleven valt :

Voor meer informatie:

Konincklaa~3 . 18 . . Zateráag 9 september 1995 cf.irop(ein <Méer(c In ~om Bil •Fr. '1iv~ 60 •Fr.

. · ..

.

.

. . .. . . .

'"

de

v

o3 - 314.55.04

FILATELIE, een aparte kijk op de wereld. Neem een abonnement.

Gu00@~~ (f(SU(SU~~@

maand

Kredietkaarten van de postcheque: VISA en DINERS

CLUB 36

Zaterdag 9 september Bombardon : optreden van de formatie uit Gilze ·' Kookenhaken" Volksvriend : Discobar Union Servet in de zaal Chiroplein :grote Kennisfuif met DJ Sound System Zondag 10 september Bombardon : ouderwets kermisbal met Union Servet en DJ Werner Volksvriend : Live optreden van Nonkel ey 's Rhythm & Blues Band en Discobar met DJ Danny The . econd Maandag 11 september 's Namiddags volksspelen bij ·'de Zwaan" en "de Volksvriend'' Bombardon : ouderwets kermisbal met Union Servet en DJ Wemer Volksniend: Discobar met DJ Danny Tbe Secoud in het caf

Machtelt Tilburgs Lod. de 2320 Hoogstraten Tei./Fax 03/314.23.53

Vrijdag 8 september : Bombardon : uitbetaling van de spaarka. met grati drinken voor de leden van 21 tol 23 uur. Volkn'liend : uitbetaling van de spaarkas

Dinsdag 12 september ·s Namiddags volksspelen bij "de Bombardon'' Bombardon : Meezing-avond met " Karaoke" vanaf 18 uur Volksvriend : Discobar met DJ Michel Stoffels Vrijdag 15 september Bombardon : nakermisbal met DJ Dannv The Secoud ten voordele van "de Groentjes". Zaterdag 16 september 's Namiddag : stratenloop van Chiro en K.W.B. Bombardon : nakermisbal met Palladium ten voordele van de KU-Meerle. Volksvriend: Discobar met DJ Danny The Secoud in het café. o


MEERLE

2 x viergeslacht Ros a Jochems- Van Den Bogerd heeft heel wat nazaten op de wereld gezet, die op hun beurt niet stilzaten. Resultaat: een dubbel viergeslacht (nu maar hopen dat de juiste namen onder de respectievelijke foto's komen, al zullen familie en kennissen wel weten wie op welke foto staat).

Ros a Jochems, Jozefa Jochems, Ann De Herdt, Jietske en Silke Blankers.

Rosa Jochems, Maria Jochems, Els De Keuster, Charlotte en AnnSophie Janssens .

TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba

\IEHZE\(EH\NGEN

Meerseweg 97 路 2321 Hoogstraten

sPMHBAN\(

Tel. 03/315.90.90

LEN\NGEN

Lichte bedrijfswagens: DAF 10 37


MEERLE

Gouden Priesterjubileum Op een zonnige 15e augustus mocht E.H. Van Zon, priester op rust in Meerle, onder ruime belangstelling met een mooie Gregoriaanse eremis de 50e verjaardag van zijn priesterwijding vieren . Na ruim vijftien jaar pastoor te zijn geweest in Alphen, heeft E.H. Van Zon zich bij zijn opruststelling in Meerle komen vestigen. Op rust, maar niet altijd rustend, want zowel in Meerle als in Meer springt de eerwaarde regelmatig bij om de pastoors te vervangen of te helpen. In beide parochies is hij dan ook een graag geziene gast. Naast de familie van E.H. Van Zon, waren zowel vanuit Alphen (NI) als uit Meerle en Meer de mensen toegelopen om hem hulde te brengen. Met dat doel werd de jubilaris na de mis een feestlijke receptie aangeboden door de parochie en het gemeentebestuur. De parochiezaal was te klein en het was lang aanschuiven om de jubilaris te kunnen feliciteren. Met toespraken van de voorzitter van het parochieteam en de burgemeester werd de jubliaris figuurlijk en daarna ook letterlijk in de bloemen gezet. Wij doen er graag onze gelukwensen bij. D

Veilig terug naar school: bi-flashes en zebra-paden.

3e MJEELSE LOOP Wie na een week kermis nog fit genoeg is en dat wil tonen, moet zeker komen meelopen in de "3e Mjeelse loop", de stratenloop van Chiro en K.W.B. Je kan kiezen tussen 3, 6, 9 of 12 kilometer en je krijgt bij de aankomst een herinnering. Start om 15.00 uur. Om 14 uur mogen eerst de jonsten (t.e.m. 12 jaar) aantreden voor een geleide loop van 500 of 1000 meter. Voor iedere deelnemer is een prijzentas voorzien. Inschrijven aan de chirolokalen, Ulicotenseweg 2 of door het inschrijvingsgeld (100 Fr. voor leden van Chiro of K.W.B., 120 Fr. voor niet leden) over te maken op rekening 789-57 4081380 (afstand vermelden). Voor de deelnemers zijn kleedkamers en douches voorzien. Wie te stijf of te vermoeid is om mee te lopen kan natuurlijk nog altijd komen supporteren.•

b.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS Uitge,¡erij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. +fax: 03/314.55.04

VAN

WORTEL-KOLONIE De ' Mars' op Wortel-kolonie, van zaterdag 9 september, vertrekt om 10.00 uur op het gemeentepJein. De afstand bedraagt 17 km heen en eventueel, 10kmterug. Terugkerenkanook met de pendelbus. Indien de afstand u afschrikt kan u ook aansluiten in Meer (11.30 uur), Minderhout (12.20 uur), Hoogstraten (13.00 uur) of deelnemen aan de familiewandeling die, om 14.00 uur aan de parochiezaal in Wortel vertrekt. De afstand tot Wortel-kolonie bedraagt dan nog zo'n 2,5 km.

E.H. Van Zon in de (zonne-)bloemetjes gezet.

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE

IIIlSD GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten

38

Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

op maandag gesloten.

Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98


______ t ________________________________________________________________ Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86 Een rondborstige kalender. één Nan y en twee Karem· rood omcirkeld. Een koelkast, zes echte scharreleieren, een put pickles ;:,onder deksel. een aangesneden komkommer en twee 11wagdelijke flessen entre-deux -mers, \I aarvan jaarKang 1991 dievan 1992overtro.f Ditmoetdevrijge-:ellen.flatvanJANVANVAN BA VEL zijn. Jan nestelt zich als een vos, in dit gewl één die wel zijn lwren maar niet zijn streken verliest. in zUn kunstlederen fauteuil. Lurkt nog eens aan zijn onafscheidelijke Bastos, buigt 1 oorover om met een draaiende belveging van de voorpoot de peuk, dewelke in het daartoe bestemde object dubbelgeplooid nog wat ligt na te kringelen, te doven. Nipt van zijn glas wijn en slaat dolenthousiast met zijn staart het ritrne van Born to he 1vild van sixtiescoryfee Steppenwolf mee, dat uit de boxen van een, hem dooreenlispelende electroverkoperran netmerde grens aansmeerde, hifi-keten knalt. Wat ik stil hoopte en eigenlijk "'ekerwist, staat nu plots als twee palen boven heel laag water. Er valt hier wmavond meer te leren dan die zevenentwintig rotjaren voordien. DHM: Jan, de kermis ... een algemene volk bijeen te krijgen. Vroeger stondiedereen te springen. De laatste week loopt het wel los, dan evaluatie a.u.b. Eigenlijk hadden de drieJ's afgesproken dat Jef Jacobs die jaar de contacten met de pers ging onderhouden. De mensen weten dat Jefke druk aan het verbouwen is en geen tijd heeft, dus neem ik de plicht maar op mij. Eigenlijk spreek ik dus een beetje in eigen naam. Maar daar zal niemand zich aan storen, zeker? Wat mij dit jaar opviel, was de getemperde strijdlust. Dat wat vroeger zo kenmerkend was, dat sportieve gevecht op leven en dood tussen de verschillende gebuurten is gedeeltelijk afgezwakt. Vroeger was je heel nauw bij je eigen ploeg betrokken. In mijn jeugdjaren bestond het niet dat je met iemand van een ander gebuurt een pint ging pakken. Er was strijd, wagens en materiaal moest gepikt worden. Geiten die stonken, en met Heibossen was niks aan te vangen, terwijl ik die strijdliederen dit jaar amper gehoord heb. Je merkt het ook aan de vergaderingen in je eigen gebuurt. In het begin is het moeilijk om

schiet iedereen in actie. Maar dat fanatieke zoeken naar ideeën is er wat af. Mensen willen het gebeuren blijkbaar wel meemaken, maar willen er niet zoveel moeite meer voor doen. En in feite, wat is eigenlijk het belangrijkste? Dat het Heieinde voor de Geiten is, of dat het hele gebuurt uiteindelijk meedoet? Dat van die afnemende strijdlust is een vaststelling. Of dat goed of slecht is, zal de komende jaren blijken. Misschien ligt het wel aan mezelf. Dat ik wat ouder aan het worden ben, wat rustiger tegen de zaken aankijk dan vroeger het geval was. Want wat ik wel merk is, dat bij de jonge mannen de spirit er nog wel inzit. Daar zitten nog een paar fanatici tussen die kost wat kost willen winnen.

DHM: Twee dagen broederstrijd, van het goeie teveel? Dat is iets wat me in het beginstadium van deze kermis nog gevraagd is. Toon Verleye ondermeer zag het niet meer zo zitten. Moet dat nu

· KLJ' ers op kamp tijdens een schrijfsessie voor Amnesty International.

echt? Heeft het nog zin? Geloof me, Toontje zit terug op het rechte spoor. Die twijfelaars zijn meestal mensen die zelf niet meedoen. Ik kan er inkomen dat passievelingen vraagtekens plaatsen. Misschien dat de twijfel van sommige mensen te maken heeft met de verminderde strijdlust, ik weet het niet. Er zijn dit jaar ook wat strubbelingen geweest. Het Heieinde dat niet zeker was over een weide te kunnen beschikken. Maar op den duur valt dat allemaal in de gewenste plooi. De laatste weken schiet iedereen in actie. En elk jaar vaardigt ieder gebuurt een ploeg af. Dat feit alleen al geeft de kermis zin. 's Maandags schat ik dat er toch een dikke 150 deelnemers waren, zowat evenredig over de ploegen verdeeld. Dus aantrekkingskracht hebben de spelen nog altijd. De dinsdag krijgt dan weer wat meer belangstelling van buitenaf. Die publiciteit van TV -kempen vorig jaar was natuurlijk uitzonderlijk. Den Drej had dat goed geregeld toen. Ik hoop van harte dat die broederstrijd nogjaren door kan gaan. Heel dat gebeuren, voor mij onlosmakelijk met mijn jeugd verbonden, is iets typisch Dreefs, dat mag niet verloren gaan. Dat was trouwens de reden waarom wij de fakkel overgenomen hebben toen Toon Bliek stopte. Wat ooit begonnen is met wat cafépraat en wat getouwtrek over de Mark, is uitgegroeid tot een dorpsmanifestatie. En veel hebben we hier niet, geen sportploegen om mee uit te pakken, geen hoogstaand verenigingsleven. Het enige waar wij blijkbaar goed in zijn, is feestvieren. We zijn niet voor niets het enige deeldorp met een feestcomité.

DHM: Is de formule uitgemelkt? Je mag wel eens iets nieuws proberen, maar ik blijf erbij dat de klassiekers in ere gehouden moeten worden. Van dingen zoals het planklopen, vlegelhangen, steltlopen, daar moet je afblijven. Je kan dat wel eens in een nieuwe vorm gieten. Het planklopen hebben we ditjaar met hindemissen gedaan. In het verleden was vaak de ploeg die het eerste wegkwam de winnaar, terugkomen was ontzettend moeilijk. Met een bultje hier en daar wordt dat wat spannender. Nieuwkomer was het levende rad. Eigenlijk een geluksspelletje. Iemand gaat op een schijf staan die door iemand van de ploeg in gang wordt geduwd. Daar waar de schijf stopt, worden punten toegekend en diegene die van de schijf komt, is door het draaien even het noorden kwijt. Wat was er dan nog nieuw? Er moet elk jaar, en zeker met dit weer, een waterspel bij zijn. Vrouwenspel, water en ballonnen, dat gaat mijn klassieker worden. Veel uitleg hoeft daar niet bij zeker. Dat wil allemaal niet zeggen dat je niet flexibel in je organisatie kan zijn. De weide voor dinsdags wordt een probleem. Dan kijk je uit naar alternatieven. Er zal altijd wel ergens een plaats opduiken die geschikt is, al zitten we nog voor jaren goed op het Heieinde. Geen tappers genoeg op dinsdag. Hawel, dan zal elk gebuurt tappers moeten sturen. Problemen om juryleden te vinden? Waarom proberen we het niet met de voorzitters van de dorpsraden van de omliggende dorpen, om maar iets te zèggen.

39


MEERSEL-DREEF Misschien moeten we ooit wel zoeken naar andere vormen. Meer cafés, minder cafés . Je moet durven evolueren, ja. En voor de rest is de formule genoegzaam bekend. Neem het van mij aan, ze werkt. Daar iets aan wijzigen, is om problemen vragen. In samenspraak met de kasteleins wordt er' s maandags vier cafés aangedaan en dinsdags komen de overgebleven twee aan de beurt. Zes cafés was niet meer te doen. Te strak schema, kroegbazen die kwamen klagen dat ze hier of daar langer waren blijven hangen. Op deze manier is er tussen de spelletjes tijd om op het gemak wat te drinken. Bijkomend voordeel is, dat de dinsdag beteruit de verf komt. Die introductieronde dinsdagmorgens aan het café van vertrek. Vooral mensen van buiten het dorp snappen nu tenminste waar het over gaat. De jurering kan dankzij de voorstellingsronde objectiever gebeuren. Toch heb ik de indruk dat de topjaren van het verkleden momenteel wat voorbij zijn. Er zijn prachtige kostuums bij, maar de moeilijkheidsgraad die de mensen zich opleggen, is niet meer zo hoog. Als geheel misstaan de verkleedpartijen kwalitatief zeker niet, maar ik merk ondermeer aan de afwerking dat men niet meer zo fanatiek is. En dan kom ik weer terug op die strijdlust. Je merkt dat ook bij de prijsuitreiking. De mensen leggen zich bij de uitslag neer, er is geen commentaar meer achteraf. Ik herinner me nog een jaar op het Moleneinde. Dat bloementhema en de dubbele bodems die daar in zaten. Het had wel wat in vooraleer de jury doorhad waar het over ging. Maar de afwerking, die was heel diepgaand.

pelijke, sportieve, weet ik wat allemaal nog, sfeer komen. Nu leent het ene onderwerp zich beter tot uitbeelding dan het andere. Maar blijkbaar is dat hele gedoe rond travestie het enige wat na een jaar wereldnieuws bij de mensen blijven hangen is. Als Jan Modaal dat zo wil, dan moet dat kunnen, hoe triviaal het onderwerp misschien ook is. Dat is het recht van Jan Modaal. Dat die evolutie misschien wel te denken geeft, is iets anders. Ach, veel is er niet veranderd sinds de val van Rome. Brood en Spelen, jongen, geef de mensen Brood en Spelen.

DHM: De ambities van Dreef-Midden zullen nu wel worden opgeschroefd met die nieuwe injectie van bewoners in de luxe-appartementen? Dat is nog niet helemaal uitgesproken van welk gebuurt die luxe-appartementen nu eigenlijk zijn. De grens tussen het Geiteneinde en DreefMidden ligt daar waar vroeger de Wel vaart was. Daar kan geen grensverschil meer over zijn. Maar de weide die daar tegenover ligt, geen kop die het interesseerde tot welke gebuurt die hoorde. Nu zetten ze daar ineens appartementen op en zijn wij met de stamoudsten van DreefMidden rond de tafel gaan zitten. Die Geiten doen het hele jaar hun best en met zo veel zijn die niet. Wij zitten nog voor jaren goed met de

DHM: Over thema's gesproken, ook gemerkt dat twee gebuurten met hetzelfde op de proppen kwamen? Ja, en oorspronkelijk was er een derde, want wij op Dreef-Midden liepen met hetzelfde idee rond. Als een probleem zie ik dat niet. Moet zoiets vermeden worden? De organisatie heeft vooraf geen enkele inzage in de thema's. Eigenlijk wordt alles aan de gebuurten overgelaten. Zowel wat de dinsdag als de maandag betreft. Wij komen met de afgevaardigden in de winter een paar keer bij elkaar en we zorgen dat er afspraken gemaakt worden, dat is alles. Wat dat verkleden betreft, voor mijn part komen ze volgend jaar allemaal met hetzelfde af. Je zal zien, de uitwerking is toch overal verschillend. Vroeger werd aan iedereen gevraagd rond hetzelfde thema te werken. De Grieken, de Romeinen, allen zijn ze de revue gepasseerd. Toen alle oude volksstammen zo een beetje uitgestorven waren, zijn we op het huidige systeem overgestapt. Aan ieder gebuurte wordt gevraagd zich te verkleden rond een actueel, belangrijk thema. Dat kan uit de politiek, populaire, wetenschap-

DHM: Jan, ooit zit hier stof in voor de man van de maand. Voor de mannen van de gazet staat hier de deur altijd open. Ik heb op het bovenste schap van de kelder nog iets Schots en spiritueels staan. Voor Toon of Drej zou ik dat niet doen, maar, ...

Tentoonstelling oude Mariabeelden bij de paters.

RUIM TE IN 111

111

1111:;

SPAREN CERA MEER

111111

St. Annastraat en als het heel erg wordt, dan kunnen die van Strijbeek nog altijd met ons meedoen. Dus hebben wij besloten de Geiten een eenmalige geste te doen. Zij krijgen die luxe-appartementen van ons, gratis en voor niets. Bij deze doen wij dus officieel, zet het er maar in zoals ik het nu zeg, afstand van elke mogelijke aanspraak nu en in de toekomst op die appartementen. Ik zie daar voor de Geiten alleen maar voordelen in. Een hoop nieuw volk, daar moeten toch een paar goede kermisspelers uit kunnen groeien. Die mensen hebben tijd, die hebben ideeën, kunnen creatief zijn. Als de Geiten ooit met een geburenbal willen beginnen, daar kunnen sponsors gevonden worden. Alhoewel, ze hebben pas gebouwen gekocht, misschien dat daar ook de tering naar de nering wordt gezet. Jongen, om zo een zaken kan ik me dus echt druk maken. Die hypocriete decadente manier van leven van ons. Neem nu voor een keer onze sociale verkavelingen eens onder de loep en ik weet dat ik nu een kleinzeer aanraak. Die gronden mogen zo weinig mogelijk kosten, en terecht overigens, maar rij maar eens rond in de streek, er staan overal kasten van huizen op. Voor het huis staat een slee van een wagen, iedereen heeft tegenwoordig een motor in zijn garage staan, en af en toe moet er eens een zeiljacht gehuurd kunnen worden ook. Tegen elkaar op, met niks nog content, maar wel in aanmerking willen komen voor sociale bouwgronden. Of dat allemaal zo gezond is? En het gaat blijkbaar allemaal zo gemakkelijk. Wat hebben wij zelf moeten doen? Niets! Wij teren nog altijd op het succes van vorige generaties en kunnen daar heel moeilijk afstand van doen. We hebben alles gekregen, nergens voor moeten werken en zo kweek je natuurlijk geen sterke volwassen personen. Het moet maar groter, het moet maar sneller, het moet maar beter, terwijl we ons eigen dinges niet fatsoenlijk kunnen afvegen als het erop aan komt. neen, dan heb ik het grootste respect voor de generaties van mijn ouders . Maar ja, wij leven nu, is het niet. Onze oude mensen worden niet meer opgepast en onze jeugd wordt niet meer opgevoed.

DHM: Geen bezwaar, Jan, echt geen bezwaar

J E BANKZAKEN

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

BELEGGEN

LEVENSVERZEKERINGEN

KREDIETEN

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 30

40


MEERSEL-DREEF

Landelijke Rijvereniging Op zondag 13 augustus vond het ruitertoemooi van de Marckeruiters Meerie/Meersel-Dreef plaats op de terreinen aan de Scheurdekousweg. Een kort verslag. Zondagmorgen 7 uur en de eerste vrachtwagen en tractoren met paarden komen reeds aan op de Scheurdekousweg. Een beetje bewolkt en wat motregen, maar toch ongeveer 25 graden, een ideaal weertje om paard te rijden. Liefst 27 verenigingen uit gans de provincie kwamen met hun ruiters en amazones afgezakt naar het noordelijkste puntje van België. Cijfers spreken duidelijke taal: 685 ruiters voor de individuele dressuurproef, 519 ruiters voor de springwedstrijd en er werden 68 groepsdressuren verreden. De Marckeruiters zelf traden aan met drie achttallen in groepsdressuur. Er was met andere woorden een legertje vrijwilligers nodig om dit allemaal georganiseerd te krijgen. Om 18.30 uur sloten de Marckeruiters hun toemooi moe maar voldaan af. Voor de volledige uitslagen (winnaars per klasse) zie de sportbladzijden.

De Hoogstraatse Maand Adverteren: 314.49.11

Abonneer nu: 314.41.26 314.55.04

KLJ-Kamp Voor het eerst in een zestal jaren knoopt KLJ Meersel-Dreef terug aan met een aloude traditie, het jaarlijkse kamp. De lat werd dan bewust ook niet te hoog gelegd. Vijf dagen Grobbendonk bij Herentais moesten als primeur volstaan. Rudi Verschueren (van Louis en Treza van Meersel) schreef het volgende: 11 augustus, we vertrekken met de fiets op kamp. Tot mijn grote verbazing is iedereen op tijd zodat we mooi op schema kunnen vertrekken. Twee uur en drie kwartier fietsen, en toch

Dappere KLJ' ers na hunfietstocht naar Grobbendonk. nog tijd gehad voor twee pitstops. Onderweg nog een ex-leraar tegengekomen, maar tot mijn grote spijt konden we niet meer stoppen om een babbeltje te slaan. Toen we in Grobbendonk aankwamen, hebben we eerst de gebouwen verkend. Daar troffen we een grote rotzooi aan, gelukkig was er al een man aan het opruimen, want ik begon schrik te krijgen dat ik het zou moeten doen. Toen die man klaar was, konden we eindelijk uitpakken, wat pauzeren en eten. •s Namiddags werd het dorp zelf verkend, waar we een zwembad vonden, heerlijk. Terug op kamp aangekomen, was het etenstijd. Na het eten konden we een uurtje pauzeren in afwachting van Paul, onze pastorale begeleider, die zou komen. Hoe hij het deed weet ik niet. Hij had allerlei onnozele spelletjes bij, en toch heeft hij ons drie uur aan een stuk kunnen bezighouden. Toen was het tijd om te gaan slapen. Als ik deze dag zo eens terug bekijk, was het een prettige dag. Ik hoop alleen dat we de komende dagen iets meer gaan lachen en als dat gebeurt, dan denk ik dat die vijf dagen de beste waren van het jaar. Hoogste tijd dus om de KLJ-top met dit schrijven van één van hun actiefste leden te confronteren.

DHM: En Martijn, kan je je hierin terugvinden? Jawel, Rudi heeft de eerste dag goed beschreven. Een beetje een sprong in het duister, zo een eerste kamp. Als jongere heb je het recht om fouten te maken, daar kun je alleen maar van leren. Zo weten we nu al waar we volgend jaar op moeten letten als we een lokatie zoeken, welke afspraken we onderling beter moeten maken enz .... Alles in acht genomen, een geslaagde vijfdaagse en volgend jaar trekken we er, als het kan, tien dagen op uit.

DHM: Dus alles peis en vree in het KLJkamp? Dat nu ook weer niet helemaal. We zitten een beetje in de knoei met een geschikte lokatie voor onze activiteiten. In de zomer zitten we vanzelfsprekend veel buiten. Vroeger konden we in de winter onbeperkt gebruik maken van de zaal en het patronaat bij de paters. Dat kan nu begrijpelijkerwijze niet meer. Ons oud-lokaal is ondertussen wel opgeknapt, maar voor een ingebruikname heb ik nog geen bericht ontvangen. We zullen het lokaal ook moeten delen met een aantal andere verenigingen. Dat betekent afspraken maken, compromissen sluiten, niet dat we dat niet zouden willen, maar ik zie het niet zitten om mijn programma voor meer dan een half jaar vooruit te plannen. Daarbij denk ik dat het vernieuwde fritkot iets te klein gaat uitvallen. Pas op voor bestuursvergaderingen, zou het ideaal zijn, maar je kan van een stel tieners toch niet verwachten dat ze de hele avond braaf rond een tafel blijven zitten. Wij dromen dus eigenlijk een beetje van een eigen lokaal, alhoewel we weten dat dat niet voor morgen zal zijn. Volgens mij staat of valt een goede jeugdwerking met een eigen lokatie. Mensen die ooit in jeugdwerking hebben gestaan, weten dat ik gelijk heb. Een jeugdvereniging is iets speciaals en dat vergeten ze hier weleens.

DHM: Nog dingen op stapel staan? Da's zeker da. Onze ledenwerving natuurlijk in september. Ik heb de indruk dat we weer in de lift zitten. Goede contacten met de dorpsraad en het parochiale team, een pastoraal begeleider, mensen die van plan zijn cursussen te volgen. Dat is hier ooit wel eens anders geweest. We hebben een paar moeilijke jaren achter de rug, laat de vette nu maar komen!•

Paul Kox.

41


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69. Het groot verlof zit er weer voor het allergrootste deel op. Meer dan half Wortel is op vakantie geweest, de één wat dichter bij huis, in eigen land; de ander wat verder weg, in een ander land, hetzij Frankrijk of Spanje, of Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen of weet ik waar. Misschien zelfs wel buiten Europa: Egypte of Tunesië of Turkije. We laten ons hoe langer hoe minder door afstanden afschrikken; als 't niet met de fiets of de auto kan, nemen we het vliegtuig of 't niks is; nog gemakkelijker dan de bus naar Turnhout! Wat is er toch veel veranderd de laatste jaren. Toen wij twintigjaar geleden pas hier woonden, waren wij ongeveer de enigen uit ons straatje die op vakantie gingen en ons huis alleen lieten staan voor een paar weken. Nu zijn wij praktische de enigen die niet weggaan of niet weggeweest zijn. En als u dit zult lezen, zijn de Wortelfeesten ook al achter de rug, voor de 7e keer, om de vakantie te besluiten. Sommige kinderen verlangen weer terug naar school, zoals de grond snakt naar een regenbui. En als u dit alles leest, zult u ook weten of dit jaar misschien de warmste of droogste zomer van deze eeuw is geweest. Het zal een magere troost zijn voor ons, maar misschien zullen onze kinderen er later mee kunnen stoeffen. Zo van: die zomer van '95! Amaai, weet ge nog! Er viel geen gróót nieuws te beleven in Wortel, maar die warmte en droogte toen! Dat gun ik niemand meer.

Grensfeesten in de Kolonie

Rupsen bij de Grensfeesten Bij de Grensfeesten van zondag 23 juli op de kolonie waren er onaangekondigd en onuitgenodigd de beruchte processierupsen die de feestvreugde kwamen verhogen, of verpesten voor sommige feestgangers ... Die beestjes zitten bij voorkeur in eikebomen, en eikebomen zijn zowat langs alle dreven van de Kolonie te vinden, evenals langs veel andere openbare wegen. Twee jaar geleden hadden we er rond Wortel voor het eerst last van, meen ik. Vorig jaar hoorden we er wat minder van, maar ditjaar is het goed raak. Met een variant op een bekend processielied kan men zeggen: 'Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men nu die rupsen tegen ... ' Ze hebben zelfs onze hoogste plaatselijke gezagsdragers gehad, naar het schijnt. Hopelijk komt er nu eens een flinke strenge winter, die afdoend is om die insekten niet te laten overleven voor volgend jaar. Of kunnen er in het voorjaar geen maatregelen genomen wor. den? Ik ben geen deskundige, maar ik denk: als er geen strenge winter zou komen en als er geen maatregelen worden genomen, dat we dan nog voor een ergere plaag staan als dit jaar. o

Jonge bomen sterven

Tal van plezierige evenementen trokken eind juli een massa volk naar de GRENSFEESTEN in de Kolonie. Populaire mediafiguren als FEL/CE en KOEN WA UTERS hadden veel bekijks. Hier zien we laatstgenoemde bezig met het zetten van zijn handtekening op tere lichaamsdelen van nog maagdelijke meiskes.

Staf Van de Poel op pensioen

Het is wel iets aan de late kant, maar begin juli werd Staf bij gelegenheid van zijn oppensioenstelling (wat een woord!) gehuldigd en verrast als muzikant en drumband/id. Hij ontving het gouden Fedekamteken omdat hij meer dan 35 jaar muzikant is en hij kreeg als aandenken een tinnen schotel van de Worte/se brassband. Proficiat, Staf!

42

Twee jaar geleden werden in het voorjaar in een recordtijd van 8 werkdagen door een groot aantal vrijwilligers ongeveer 630 vierkante meter parking aangelegd en met kasseien bestraat tussen de Guld en de parochiezaal en tussen de zaal en de weg naar Poeleinde. Daarna werden 24 jonge platanen aangeplant en nog een 50 meter ligusterhaag, om de plaatsen voor te parkeren auto ' s afte lijnen. Na ruim twee jaar is die jonge aanplant al aardig gegroeid, behalve de rij van 8 bomen tussen de zijkant van de zaal, 4 meter uit de geveL Heel die rij staat er nu als dood bij! Zonder bladeren. Hoe kan dat? 8 op één rij die dood zijn. Wat kan de uitleg hiervoor zijn? Hebben er vroeger op die strook veel auto's gestaan, die door olievlekken de grond eronder vergiftigd hebben? Maar op de rest van de parking, tussen zaal en Guld, hebben er vroeger evengoed alle soorten auto's kriskras geparkeerd gestaan. En de bomen zien er daar goed uit. Bij het planten van die rij bomen, hebben we in de plantgaten toch ook niets bijzonders opgemerkt, dat er bijvoorbeeld stukken fundering van oude gebouwen of zoiets in de grond zaten. We staan voor een groot raadseL Wie een antwoord of uitleg denkt te weten, wordt verzocht het mee te delen aan de dorpsraad of aan uw schrijver van dit blad. Als we dit raadsel niet kunnen oplossen, heeft het ook niet veel zin om er nieuwe bomen voor in de plaats te planten. o


WORTEL

Speelveldjes

Het speelveldje aan het Kerkveld is enige tijd geleden door enkele gezinshoofden van de speeltuigen ontdaan, omdat er praktisch geen kinderen van lage re school-leeftijd meer in de straat zijn, die er komen spelen. Er staat alleen nog een klimtoren en een tafel met vaste zitbanken, waar groteren elkaar nog wel eens ontmoeten voor een buurtje. Maar aan de Pater Declerckstraat, waar het speelveldje wat in verval geraakt was, is door enkele huisvaders weer flink gewerkt: ze hebben de armen uit de mouwen gestoken en de speeltuigen wat herschikt, gerepareerd, in orde gebracht, zodat alles er weer aantrekkelijk uitziet voor de jeugd uit die wijk. Die kunnen er nog jaren plezier van hebben.

VAN

WORTEL-KOLONIE

(03)

Tel.: 314.82.16

(03)

Fax: 314.79.38

Zorg dat je der bij bent. Op zaterdag 9 september moet iedereen, die wil beletten dat Wortel-kolonie een tweede 'Mecrse Bergen· wordt, de straat op. Maak je geen illu ~ies . ah die woningen (ooit) te koop komen, maakt de bewaarder

GRASMAAIEN WORDT EEN PLEZIER

Buizeistraat 2a 2320 Hoogstraten • • • • • • •

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken 43

of iemand met een vergelijkbaar inkomen geen kans. Dan rijden er wagens rne.t andere nummerplaten en worden de woningen 'riant" aangepast. Als de ~:,•-ronden (ooit) verkocht worden, komt he t ellebogenwerk. met het verkavelen als inzet. meteen in werking. De organisatoren noemen htm aktie ' Handen-Af. dat i. duidelijk. Zorg dat je der bij bent, zaterdag 9 september, om 14.00 uur aan de parochie· zaal.

Wie op zoek is, naar een krachtige grasmaaier, die betrouwbaar is en steeds in vorm, komt vroeg of laat bij HONDA terecht en bij de firma J. Stoftels-Paulussen in Minderhout. In deze gespecialiseerde zaak vindt u namelijk het volledige gamma van deze Japanse kwaliteitsconstructeur. Alle zitmaaiers van Honda zijn permanent uit stock leverbaar. Neem nu de overbekende Honda-grasmaaiers, die verkrijgbaar zijn in 24 krachtige modellen. Met het voor Honda kenmerkend gemakkelijk startsysteem. Van 2,6 pk tot 6 pk met een met een maaibreedte

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten

Tel. 03/314.41. 15

96

43


-- _,,

.(

)'~·

I SPORTI

...;-.

'

ONNA-KAI Hoogstraten Vrouwen vanaf 14 jaar: DOEN! Iemand die enkele woorden Japans begrijpt, vertaalt Onna-Kai onmiddellijk door 'vrouwenclub', niet meer of minder. Geen gewone vrouwenclub uiteraard, maar wel één die gebaseerd is op verdediging. Sensei Marc Vanlommel, in zijn vrije tijd een fervent liethebber en beoefenaar van gevechtssporten, merkte enige tijd geleden reeds op dat heel wat vrouwen nood hebben aan een training in zelfverdediging. Geregeld werd hij aangeklampt(!) door vrouwen of hij niet het initiatief wilde nemen tot het inrichten van een speciale cursus die op het zelfverdedigen van vrouwen berustte. Hij voegde uiteindelijk de daad bij het woord, voor zoveel aanbiedingen zwichtte ook hij, en met zijn cursus die doorging van 29 november 1994 tot 14 maart 1995 oogstte hij een serieus succes. 'De vrouw meer zelfvertrouwen schenken en haar de nodige bagage meegeven om zich in een noodsituatie afdoende te kunnen verdedigen' was het doel.

Sensei Marc Vanlommel De lessen worden onderricht door sensei Marc Vanlommel, die reeds vele jaren actief is in de gevechtssportenwereld en zodoende van verschillende krijgskunsten veel heeft geleerd. Hij bezit enkele dan-graden en volgt geregeld stages in binnen- en buitenland, waar hij les krijgt van verschillende grootmeesters. In '93 was hij 'Sportman van het Jaar' in Hoogstraten. Zijn kennis inzake het zelfverdedigen en specifiek het zelfverdedigen voor vrouwen zal hij overbrengen aan de leden van zijn nieuwe club.

Clublid bij Onna-Kai

Ogenschijnlijk een gemakkelijk hapje voor deze 2 'heren'! Na de cursus wist deze dame van wanten en met enkele stampen, vegen, klemmen en een dosis zelfvertrouwen zullen ze voortaan wel tweemaal nadenken.

1 september 1995 Veertig vrouwen namen deel aan deze lessenreeks en dit met groot enthousiasme. Alsmaar meer aanvragen stroomden binnen en Marc Vanlommel vond de tijd dan ook rijp om een volwaardige club voor vrouwenverdediging op te richten in Hoogstraten. Op 1 september '95 wordt de club Onna-Kai Hoogstraten officieel een feit.

Wat ontvangt een clublid: vergunningsboekje van - gratis B.A.J.K.V.A.V . vzw bij de inschrijving men betaalt eenmaal per jaar het lidgeld men is verzekerd tegen ongevallen lessen in een verwarmde oefenzaal met douches, toilet... een ruim assortiment oefenmateriaal is ter beschikking één gratis proefles op eigen risico gratis voor elk lid het kwartaalblad 'B.A.J.K. Info' en 'Djoohoo' van AtemiRyu Hoogstraten technieken zowel voor beginners als gevorderden elk lid ontvangt gratis het club T-shirt met clublogo dat gedragen wordt tijdens de trainingen - er is de mogelijkheid om ook de gevechtssporten van Atemi-Ryu Hoogstraten voor hetzelfde lidgeld te volgen (Karate, Ju-Jitsu)

Doel

Info

De vrouw die wordt aangevallen, moet zoveel mogelijk zelfvertrouwen uitstralen dat de aanrander zich erdoor laat afschrikken. Dat zelfvertrouwen kan zij opdoen tijdens de lessen zelfverdediging, hoewel deze trainingen natuurlijk niet als een wondermiddel beschouwd mogen worden. De bedoeling is niet om on overwinnelijke vechtmachines te creëren, maar wel vrouwen te vormen die zich kunnen verdedigen indien dit nodig blijkt te zijn. De aanvaller zal schrikken als zijn slachtoffer heftig reageert.

De lessen vangen aan op dinsdag 5 september '95 vanaf 19.00 uur en gaan vervolgens steeds door op elke dinsdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur. Er wordt getraind in de oefenzaal van Atemi-Ryu Hoogstraten, welke gelegen is in deAchtelsestraat 72 te Hoogstraten. Informatie is steeds verkrijgbaar bij sensei Marc Vanlommel, Sint Sebastiaanstraat 11, 2330 Merksplas, tel. 014/63.47.28. LAAT JE NIET VERRASSEN! SLUIT VANDAAG NOG AAN!

44

~ K\ vP"'

......... "'

_,,.

)'~· )'~

)'~·

_;-

(

'

Petanque Mensen die niet de begenadigde techniek bezitten om een bal haarfijn in het doel te loodsen of een andere bal rakelings over het net te meppen, moeten daarom nog niet met de handen in het haar te zitten. Zij kunnen nog fietsen, zwemmen, lopen, ... ofwel petanque spelen! Een sport die hen veel genoegdoening kan schenken. Het spel dat in de zuiderse landen vooral op dorpspleinen beoefend wordt. Een eenvoudig spel waarvoor geen peperdure installaties moeten voorhanden zijn en waarbij je geen blitse outfit moet dragen. Je kan het spelen in je tuin, op het strand, maar ook bij een club. Ook in Hoogstraten bestaat sinds enkele jarenzo'n club en niets mag je weerhouden van daarbij aan te sluiten als je interesse hebt. Het lokaal bevindt zich op Hoogeinde 74b in Meer, vlakbij het recreatiecentrum 'De Mosten' . Om nog meer mensen van dit ballenspel te laten genieten wordt er op de terreinen aan De Mosten een cursus petanque ingericht, met medewerking van BLOSO, en dit door een ervaren lesgever, die jou alle kneepjes zal toevertrouwen. De cursus gaat door op woensdagen 30 augustus, 6/13/20/27 september telkens van 19 tot 21 uur. Voor verdere inlichtingen kan je altijd terecht bij: Cor Van der Meer: 03/315.87.93 Leo Jansen : 03/312.30.20 Marleen Balanck: 03/314.64.45

HVV Na 22 seizoenen in bevordering en 9 seizoenen in derde nationale gaan de roodwitten voor de 1Oe keer van start in derde. Vorig jaar was het zonder meer schitterend. Een tweede plaats en een periodetitel... De eindronde was een tegenvaller. Bij HVV treurde men er niet lang over. Spelers vertrokken, anderen kwamen de rangen versterken. In de voorbereiding zat het HVV niet erg mee. Peter Brant is nog altijd geen rijkswachter en de opleiding houdt hem voorlopig weg van de training. Nico Van Der Goten van wie enorm veel wordt verwacht, werd nog voor de start aan de knie geopereerd en is nog steeds in revalidatie. Johan Gabriels geraakte ook buiten strijd, doch komt wel aan de aftrap. Via een reeks oefenmatchen stoomt trainer Kernland zijn mannen klaar voor de kompetitie en al de rest is zonder belang. HVV speelde met wisselend resultaat een aantal matchen. Juist de twee die men niet mocht verliezen, werden wel verloren en zo ging én de halve finale van de Beker Coeck en de match voor de Beker van België tegen La Louvière aan onze neus voorbij. Wedstrijden: SvMol- HVV: l -3,HVV -Aarschot: 0-1 Beker Coeck,HVV- Schriek: 5-l,Zw. Leeuw-HVV: 0-1 , HVV - Kapellen: 0-2, Herk- HVV: 3-1 Beker v. België, HVV- Lyra: 3-3 Kompetitie 02.09.95: HVV - Hasselt 20 u, 10.09.95: Tilleur Luik- HVV 15 u., 16.09.95: HVV- Berchem 20 u., vrijdag 22.09.05: Berlaar - HVV 20 u., 30.09.95: HVV - Racing Mechelen 20 u. Nat. res. 01.09.95: Hasselt- HVV 20 u., 08.09.95: HVV - Tilleur 20 u., 16.09.95: Berchem- HVV 15 u., 23.09 .95: HVV- Berlaar 15 u.,29.09.95: Racing Mechelen - HVV 20 u.


SPORT

Minderhout VV met ambities De mindere prestaties van de vorige seizoenen wil de MVV-familie zo vlug mogelijk uitgewist zien. Optimisten wagen zelfs een plaats binnen de eerste vijf te ambiëren. Enkele spelers sloegen elders hun tenten op: Ton Lammerse, Marcel Vrolijk en Dirk Van Ba vel. Als versterking werden Koen Broes, Micha Van Gestel en Guy Laeveren binnengeloodst. Of deze spelers werkelijk het verschil gaan maken, zullen ze in alle geval nog moeten bewijzen. Een nieuwe trainer in de persoon van Fonne Donekers uit Brecht werd aangeworven en hij moet mee voor betere resultaten helpen zorgen. In de jeugdreeksen vertrekt MVV met duiveltjes , pre-miniemen, miniemen (A en B), knapen en juniores. Ook het reserve-elftal, elkjaar één van de smaakmakers in de reeks, wil zeker weer vooraan meedraaien.

Wedstrijden Zaterdag 2 september: 18.30 u. Heibos-Minderhout VV Zondag 10 september: 15.00 u. Minderhout VV- Meer FC Zondag 17 september: 15.00 u. Minderhout VV - Merksem Zondag 24 september: 15.00 u. Minderhout VV- Berendrecht

KFC.MEERLE Op 6 augustus moest Meerle Horendonk partij geven in een Bekermatch. Meerle speelde een eerder zwakke partij en kwam juist voor de rust op achterstand. In de 2e helft kreeg Marco Klijs een prachtkans, die hij echter niet benutte. De stand bleef dan ook 0-1 en meteen was Meerle uit de beker van Antwerpen gewipt.

Wedstrijden voor september (telkens om 15 uur) 3 september : ' s Gravenwezel-Meerle 10 september : Meerie-Horendonk 17 september : Meer!e-Brasschaat 24 september : Achterbroek-Meede

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen Te l. 03.314.5 1.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

FCMeer

V.N.A. Wortel

Hunkeren naar de bal doet men in Meer alleszins en een drukke voetbalbedrijvigheid zal het zonder twijfel worden op de velden aan de John Lysenstraat. Zomaar eventjes 14 teams werden ingeschreven voor de competitie en tel maar uit hoeveel sportminnaars daarbij betrokken zijn: spelers, trainers, begeleiders , bestuur. ... ! Voetbal leeft bij de Meerse jeugd en petje af voor de beleidsmensen! Het lste elftal viste vorig seizoen naast de promotie! Wordt het deze keer raak? Afwachten is de boodschap, maar alleszins hoopt men op de aanwezigheid van een hele schare supporters. Wedstrijden Zondag 3 september: 15.00 u. FC Meer- Borsbeek Zondag 10 september: 15.00 u. Minderhout VV - FC Meer Zondag 17 september: 15 .00 u. FC Meer- SK Donk Zondag 24 september: 15.00 u. Heibos- FC Meer

De oefen- en bekerwedstrijden tegen DOSKO, Essen en VIimmeren waren zeer behoorlijk. Tegen de buren van Merksplas werden goede met slechte momenten afgewisseld. Het spelpeil is in het algemeen behoorlijk genoeg om de competitie, die in september start, met optimisme tegemoet te zien.

De wedstrijden Zondag 03 september: 15.00 u. Gooreind- V.N.A. Zondag 10 september: 15.00 u. V.N.A. - Westmalle Zondag 17 september: 15.00 u. Wildert- V.N.A. Zondag 24 september: 15 .00 u. V.N.A. - 's Gravenwezel Zondag 01 oktober: 15.00 u. Meer!e- V.N.A.

r---------------------------~-,

PAUL VOKSSELMANS H OOGSTRAAl S UI TLAAT B AN D EN SERV ICE BANDEN - VELGEN - U I TLATEN SCH OKDEMPERS - TREKH AKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING

MINNENBOOMSTRAAT

Hinnenboomstraat 2320 Hoogstraten - Tel.: 03/314 81 57

L---------- - ------------------~ 45


SPORT

Internationale Dag van het Trekpaard

RUITERSPORT

lste Grote Prijs Stad Hoogstraten Waar anders dan in de Minderhoutse Blauwbossen werd deze manifestatie ingericht! Een gedroomde omgeving en een prima accommodatie voor het organiseren van evenementen met het paard als middelpunt. Deze keer stonden de ranke, elegante springpaarden niet onder de schijnwerpers, maar wel de stevig uit de kluiten gewassen, goedogende trekpaarden, die langzamerhand zo helemaal uit het straatbeeld verdwenen zijn. Daarom zijn ze echter nog niet uit onze contreien gebannen, want hedentendage is er terug belangstelling voor dit noeste trekdier. Allerlei prijskampen, nationaal en internationaal, verschijnen op de kalender en dit met het oog op de instandhouding van het trekpaard. In de Blauwbossen werden 249 topgeselecteerde trekpaarden van het type BELGISCHE TREKPAARD, uit België en Nederland, gekeurd en dit in verschillende categorieën. Daarnaast, en dit was voor het grote publiek een hele sensatie, stond er op het programma een Internationale samengestelde menwedstrijd voor aangespannen Belgische Trekpaarden. Nostalgie alom natuurlijk! Want waar is de tijd dat het trekpaard heer en meester was op de weg waar het zijn dagelijkse job vervulde! Nu een curiositeit! Zo'n samengestelde menwedstrijd bestaat uit drie proeven: dressuur, een omloop van 5 km tegen een tempo van 5 á 6 km, een vaardigheidsproef tussen biertonnen en dit alles met authentieke paardenkarren of -wagens . Een proef waar het publiek op lekkerbekte!

11 de plaats: Odette Van Emblem (Aernouts Jan, Loenhout) - Merries geboren in 1988+1989 met veulen: 4de plaats: Sonja Van Gammel (Jan De Bie, Minderhout) •

Vanaf7 uur ' s morgens kwamen op zondag 13 augustus de eerste vrachtwagens en tractoren met paarden toe op het wedstrijdterrein aan de Scheurdekousweg op Meersel-Dreef, waar de Marckeruiters van Meerle en Meersel-Dreef hun ruitertornooi hielden. Een beetje wolken en zelfs een beetje motregen, maar toch 25 graden : een ideaal weertje om paard te rijden. Liefst 27 rijverenigingen uit de provincie waren met ruiters en amazones naar de Dreef komen afzakken. 685 ruiters waren ingeschreven voor de dressuurproef, 519 voor de springwedstrijden en 68 groepsdressuren werden er verreden. De JVIarckeruiters zelf traden met 3 achttallen aan voor de groepsdressuur. Om zo een omvangrijk evenement tot een goed einde te brengen waren veel vrijwillige werkkrachten nodig.

De uitslagen Groepsdressuur zwaar a : Kasterlee zwaar b : Kasterlee midden : St.-Lenaarts licht: St.-Lenaarts en Zoersel viertal : Rijkevorsel

Enkele resultaten

Individuele dressuur

- Merries geboren in 1994: lste plaats: Sara Van Gammel (Seeuws Clement, Rijkevorsel) - Merries geboren in 1993 : 5e plaats: Arina Van 't Witteveld (Jos Jansen, Meerle) ; 7de plaats: Frieda Van Gammel (Seeuws Clement, Rijkevorsel) - Merries geboren in 1992 zonder veulen: 8ste plaats: Fanny Van Leenhout (Aemouts Jan, Loenhout) - Merries geboren in 1990+1991 zonder veulen: 4de plaats: Sara Van 't Witveld (Antenissen Adriaan, Meerle) - Merries geboren in 1988+ 1989 zonder veulen:

zwaar 2 : Alfons Pauwels (Minderhout) zwaar 1 : Raf Kooremans (Turnhout) midden 2 : Henny Oostenrijk (Peppel) midden I: Jos Laurijssen (Meer) en JozefVan Hoof (Kasterlee) licht 2 : Paul Hermans (Kasterlee), Erik Rombouts (St. Lenaarts), Jan Wuyts (Oostmalle), Versteynen (Peppel), Frank Mertens (Kasterlee) licht I : Henny Oostenrijk (Peppel), A. Van Gorp (Kasterlee), Harry Eertels (Turnhout) , Wim Meerts (Weelde-Ravels), Bart Herrijgers ( Oostmalle ), Marcel Janssen (Meerle), D. Koremans (Turnhout) begin 2 : Ruth Diels (Zondereigen), Sandra Jansens (Zoersel), Annemie Van Den Heuvel (Minderhout), Wim Van Den Heuvel (Minderhout), Bert Martens (Minderhout) . begin 1 : G. Coenegrachts (Minderhout), Annick Bruynen (Wortel), An Meeusen (Oostmalle), JozefVerhoeven (Peppel), Wendy Vermonden (Oostmalle), Greet Willeros (Merksplas), Griet Wens (Kasterlee), Tom Hertags (Turnhout), J. Van Gastel (St. -Lenaarts).

Een oude paardentram uit de tijd toen het woordje 'file' nog niet in het woordenboek stond.

Voor persoonlijk en degelijk advies op maat. .. één adres

ZAKENKANTOOR

@ VERZEKERINGEN Rommensstraat 7

Springen

VANBAVEL-ROMMENSbvba SPAREN 2321 Meer

Tuigpaarden

LENEN Tel. 03/315.72.54

SI 46

licht : Jan Spaepen (Kasterlee) midden : Paul Hermans (Kasterlee) zwaar : Tom Weckhuysen (Peulis)

klasse A: Bemard Jansen (Meerle) klasse B : Bernard Jansen (Meerle)

23


Bouwkundig Erfgoed in het Kempens Landschap De auteurs Jan Aerts, Armand Calders, Frans Cooymans, Michel de Bont, Yves de Bont, Harry de Kok, Kris de Winter, Jan Goris, Jaak Jansen, Roger Knaepen, Guido Landuyt, Jozef Schellekens, Eugeen van Autenboer, Walter van den Branden en Edith Vermeiren schreven de teksten voor dit boek. Het werk bestaat uit twee delen: natuurmonumenten en cultuurmonumenten. In het eerste deel wordt de ontwikkeling van het Kempens landschap beschreven en de invloed van de mens op dit landschap. In het tweede deel, het bouwkundig erfgoed, bespreekt men een selectie van bouwwerken uit de Antwerpse Kempen: kerken, stadhuizen, abdijen, molens, begijnhoven, kastelen, woonhuizen en fabrieken . Ook de houtsnijkunst, de glasramen en bijzondere interieurs komen aan bod als belangrijke onderdelen van dit bouwkundig erfgoed. Het boek (formaat: 32 x 25 cm) telt 17 6 pagina's en ongeveer 150 illustraties in kleur en zwart/wit. Rob Koop verzorgde de fotografie en de vormgeving is in handen van de Grafische Groep Daneels, Beerse. Voor deze kunstdruk gebruikt men Consort Royal Silk papier van 150 gr. Het gebonden boek krijgt een linnen band met goudopdruk en stofwikkeL Eind oktober 1995 is het boek verkrijgbaar in de boekhandel voor deprijs van 2450 fr. V oor de liefhebbers die nu bestellen en betalen (zeker voor 15 oktober) kost het boek slechts 1960 fr.Aarzel niet indien u belangstelling hebt voor dit kunstboek over de Kempen want de oplage is beperkt en eerst is eerst, en op is op.

_ .......... ~-

-

-:;_,~:;. ~

~ ~:~...

.

.

BESTELBON Ondergetekende (naam en voornaam): adres: .................................................................................................................................................................................................................................................. bestelt.... exemplaren van het boek 'Bouwkundig erfgoed in het Kempens landschap' en betaalt voor 15.10.1995 ... x 1960 fr. op rek.nr. 733-3243117-49 van De Hoogstraatse Pers, Loenhoutseweg 34,2320 Hoogstraten, met de vermelding: BOEK+ aantal. Verzendingskosten (eventueel): 100 fr., of afhalen nà 20 oktober 1995. Datum. ·H······ ···· .. ....... H. .

..................................Handtekening ............. .

47


48


AMUSEMENT

LAURVSSEN ELECTRONICS B.V.B.A.

VOLWASSENENONDERWIJS L.B.C.-N.V.K.

Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten

CENTRUM DAG- EN AVONDONDERWIJS

• .

VOOR S~<;,',~~~i~~OMOTIE

~

2300 TURNHOUT

Start vanaf ma. 04 sept.1995 in haar vestigingspla;tts VlTO te HOOGSTRA TEN Gravin Elisabethlaan 30 met cursussen op SECUNDAIR NIVEAU HSBL. LSTL en HSTL

INFORMATICA * MS~DOS,

I

WINDOWS, WORJJ,ACCESS, EXCEL, WORKS ent-.

AUTOTECHNIEK *

I

.\'umenJtt!lling en Bouw Meclwnisc fl ,. Groepen en Rollend Uedeelie, Aultmmtoren, Aurut!lektrici!dt.eiJZ.

Fr111u, Engels, Duits m Spauns

Li~>EKHOUDEN ·~!'ORMATICA *] JJaeklwt{(len, lufomwticu, Economie t!tt

I

Wt:tge~>Îng

WI.JN- en DRANKENKENNIS

~----------------------------------~ Aarzel ook niet om ons te contacterenop tel. 014/4 1.40.31 en Fax. 014/43.99.21

Inschrijvingen vanaf28 augustus tot 15 oc;cptembcr iedere maandag, dinsdag en donderdag Vitrl 19 tot 21u "DEZE cu~t.•mssF.~ LOPEN ooK fN TURNHOUT, NMST BoEKIIOUOEN, FISCALE WF.TGEVJNG, Eu:KTRONIC , MECJTANICA-Sl'lllll~:mnu:A!J, VKJtK(~t' & P tmucrn:rr KN KLEOING!

TOE LA TINGSVOORWAARDEN G

E

T

T

H

E

B

E

S

T

huyr;1;fjl

.'oordcafdclmgcnllSnl . cn!IS11 · Diploma of )t<lUÎ k,<dui(l ......., l ..ugo r S" umlu" Ondt:rv.-ij• ofT=I;,to ~ >ru.:f voordcnfdclinvf.STI .' De ou.Jcrtb n> .. ~n 1 S ju•r b<:n.:okll.~hb<:n en d:.~rhij de -.~te 2 l~crprvn """het !>c:cu!!<bir Onderwijl s ç...:o lgd hd>bcn uftod;,tlnc•pt<><fl

INSCHRIJVINGSGELD Het inschrijvingsgeld bedmagt \0 F per lesuur en 200 F w rLckering Werklozen (met atte:;.t VDAB) lo.unnen voo1 bt.:paalde curslL%ó!n vrijstell ing bel.:omcn \ J.n het in~hJ ijvingsgeld .

end door valt alles te beleven op het terrein aan de EO-school van Wuustwezel, aan de Nieuwmoersesteenweg. Voor de inkom hoef je het niet te laten. Vrijdag (200 frank), zaterdag en zondag (100 frank). Alle info op 03/ 313.87.18 (Wilfried Van Hasselt) . D

Akkerpop

Fusieswing Benetietpop Reeds voor de vijftiende maal wordt in Wuustwezel, zoals de naam het al zegt, voor het goede doel een festival georganiseerd, Benefietpop. De opbrengst gaat integraal naar Gehandicaptenzorg Noorderkempen. Vrijdag 1 september (de eerste schooldag) start men met een sixties-nacht, met Retro Tul! en de L.A. Doors. Normaal begon hun toernee op twee september in Nederland, maar na enkele belletjes en faxen waren de heren overtuigd om hun reïncarnatie te starten in Wuustwezel. So come on baby, light my fire. De muzikale omlijsting gebeurt door Stancis, de reïncarnatie van de

platenspeler. MetCD's kan hij niks aanvangen. Dat beloofd! Zaterdag 2 september is het de beurt aan de Nacht van Benefietpop met de populairste discobars uit de streek. Vorig jaar was Benefietpop één van de eerste festivals met een vrij podium. Dit jaar wordt deze traditie verder gezet op zondag 3 september. Benefiets Rockconcours presenteert Black Out (Funcore uit Merksem), Ernst (pop uit Antwerpen), Hart Of Darkness (Metal uit Ternat), Ramed Yard (Rock uit Brasschaat), Tubalcain (Hardcore uit Giste!), J ohny Vervloet uitRijkevorsel, Flexible Frank (Rock/Funk uit Kalmthout), Promil (pop/ rock uit Loenhout) en tenslotte Impakt (Pop/ Soul/Blues/funk uit Ekeren). Het ganse week-

Niets dan stralende gezichten, zondag 20 augustus aan het Klooster in Meer. Akkerpop? was geslaagd. Een meer dan tevreden stellende publieke opkomst was het resultaat van het goede weer en de gratis inkom. In de namiddag bewees Spitfire zich als de beste van de 'jonge honden' . Alle groepen hebben een goede basis, toch wist de voorzitter van de jury Marc Sprangers (popkenner uit Hoogstraten) het juist te verwoorden door 'ze zijn er nog niet'. Dit gold trouwens voor alle groepen. Potentieel talent voor de komende jaren? En een goede nieuwe Kempense basis alvast. Langs de ene kant mag Akkerpop tevreden zijn dat ze de afgelopen twee jaar hun 'opdoffer' hebben gekregen. Hierdoor speelden ze op zeker en zullen ze één van de weinige winstgevende Kempische festivals zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Graspop (8000 toeschouwers te weinig) en Ambiorex. Het is nog te vroeg voor de eerste plannen voor Akkerpop ' 96. Verdergaan met de huidige formule zou alvast niet slecht zijn. Menig Merenaar kwam nu ook eens kijken op zondagnamiddag aan het Klooster, al dan niet vergezeld van de kinderen. En het doet me echt deugd, de hardwerkende organisatie te zien stralen.•

49


Restaurant

HALVE EEUW GELEDEN

à la carte week-menu Strijbeek 16 Meerle Tel. 03/315.91.07

Augustus 1945

BRECHT

Radio CONTINU - FM 103

Onweder

Hoogstraten Examen Juf. Maria Noeyens is met onderscheiding geslaagd in haar eindexaam van onderwijzeres, te O.L.Vrouw-Waver. Proficiat.

Ook te Brecht heeft het onweder Maandag nacht zijn rol geeischt. Alhier is de bliksem op de hoeve van landbouwer Goossens geslagen. Gansch het woonhuis, schuur en stallingen zijn uitgebrand. Buiten den oogst zijn nog twee koeien de prooi der vlammen geworden.

FRITUUR - EETHUIS

Hoeve-overval

Op 1 September a.s. openen de Religieuzen Ursulinen van Hoogstraten een nieuwe School: de familieschool, toegankelijk voor meisjes geboren in 1930 of vroeger. Als centrum van de Noorderkempen is Hoogstraten de aangewezen plaats voor een inrichting, waar jonge meisjes van hier en de omliggende dorpen en die geen middelbaar onderwijs verlangen te volgen, zich bekwamen voor het gezin en de toekomst. Deze school werkt met volledig dagstelsel; de Zaterdag is vrij. Op het leerplan komen voor: 1. Godsdienst. 2. Algemeene vakken - 1 uur per dag. 3. Huishoudelijk onderricht: theorie en praktijk door een huishoudkundige regentes. 4. Naad, snit en confectie door een beroepsregentes. Er werden reeds veel leerlingen ingeschreven voor het eerste leefjaar. Voor inlichtingen wende men zich tot de Eerwaarde Moeder Overste.

In den nacht, te 3 u., werd een overval gepleegd op de hoeve van landbouwer A. Van der Linden, door twee of drie gemaskerde en met knuppels gewapende bandieten. Er werd ongeveer 20.000 fr. gestolen.

Op 20 Augustus, Zondag aanstaande, is het de Feestdag van den H. Bernardus. Deze heilige wordt bijzonder aanroepen tegen jicht en andere kwalen, ziekte en sterfte onder het vee. Dien dag is het dan ook in de kerk van het Begijnhof begankenis ter eere van den H. Bernardus. De HH Missen worden opgedragen tot intentie van de bedevaarders. Te 6 u. gelezene mis en te 8 u. de Hoogmis tereere van den H. Bernardus. Onder de missen geschiedt er een bijzonder sermoon over den H. Bernardus. Na de missen wordt de litanie van den H. Eernardus gebeden en de relikwie vereerd. In het portaal der kerk wordt er dien dag gewijd meel verkocht, medaliën van den H. Bernardus, wassen offergiften, litanie, enz.

Hevig onweder Maandag nacht hing er boven de omliggende gemeenten een hevig onweder. Hierbij is de bliksem ingeslagen op de schuur van landbouwer Jan Jeuris, in de Nieuwe Baan. Daar de gansche oogst reeds in de schuur geborgen was, vond het vuur onmiddellijk uitbreiding en viel er aan blusschen niet meer te denken; te meer daar bijna een vol uur verstreek eer men de pompiers kwam verwittigen. Het woonhuis en de stallingen konden gespaard worden. De gansche oogst is in de vlammen gebleven.

50

- met regionaal, netioncel en internetioncel nieuws - 24 uur per dog muziek - informatie van en over lokale verenigingen

RIJKEVORSEL

Bericht

Begankenis

Strijbeekseweg 2S 2328 MEERLE Tel 31S 79 40- Fax 31S 86 S7

'DE EIKEN' John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten : dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur. 60

Sport H.V.V. Zondag ging, onder groote belangstelling, de eerste ontmoeting door voor de schaal BrasensPalmans en wel tusschen de reserven van R. Antwerp F.C. en Zwarte Leeuw F.C . Geen enkele der toeschouwers zal zich de verplaatsing hebben beklaagd want de geheele wedstrijd, van het begin tot het einde, had een spannend verloop dat door de aanwezigen met volle aandacht werd gevolgd. De eerste speelhelft was voor Antwerp dat aan de rust met 1-0 de leiding had. Na de herneming voerde Zwarte Leeuw hethoogewoord en wist dan ook een prachtig tegenpunt te netten. De uitslag 1-1 geeft de juiste sterkte-verhouding der beide ploegen weer. Na het einde moest de finalist door het lot worden aangeduid. Antwerp was de gelukkige en .zal dus, Zondag en acht dagen, tegen Hoogstraten of St. Lenaarts, strijden voor de uiteindelijke overwinning in dit tornooi.

Tel. 03/314.36.93

58

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Bron: Gazet van Hoogstraten

61

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL

Café - feestzaal

De Eiken

aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

GORRENS WILLY-VERVOORT

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

Al 25 jaar een oase aan de Boomkes Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag (20.00u), vrijdag, zaterdag(19.00u) en zondag 13.30u)

51

56

Z'~6!.

CAFÉ

'T F~RTÛJr;r" --::J Meerdorp 13

da-4.~

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

62


Op stap in.

BROUWERSHUIS RESTAURANT TAVERNE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

HOOGSTRATEN Zondag 3 september: WIELERWEDSTRIJDEN NIEUWELINGEN en JUNIOREN, omloop Tinnenpotstraat, aanvang 13.30 uur en 15.30uur, org. kon. Veloclub 'De Lustige Wielrijders', tel. 03/314.52.42. STREEKTHEATERTOURNEE, diverse cafés in Hoogstraten en omstreken, van 14 tot 19 uur, org. Tejater De Lepe Hoek, tel. 03/314.4 7.92. Zondag 10 september: OPEN MONUMENTENDAG, deelgemeente Hoogstraten, org. Dienst voor Toerisme en cultuur, tel. 03/314.19.55. Donderdag 14 september: SCHRIJFAVOND Amnesty International, vanaf 20 uur in café De Gelmel. Vrijdag 15, zaterdag 16, zondag 17 september: OPENDEURDAG HOOGSTRAATSE WINKELIERS, org. NCMV, 03/314.57.43. Zaterdag 23 september: OPEN DEUR Amnesty International in een tent op de Vrijheid (tegenover de kerk en stadhuis), van 10 tot 18 uur. Van 23 september tot 7 oktober: TENTOONSTELLING over Birma, ingericht door Amnesty International, in de bibliotheek in de Lindendreef. Zaterdag 23 september: DAG VAN DE KLANT, org. NCMV, 03/ 314.52.49. Zondag 24 september: KERMIS in Hoogstraten-centrum. Zondag 24 september: OPEN DEUR van LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN uit Minderhout, Meer, Meerle, Galder en Strijbeek

/.~

tv .

MEERLE Zaterdag 9 september: MEERLE-KERMIS met optreden in Bombardon, discobar in De Volksvriend en fuif op het Chiroplein. MARS op WORTEL-KOLONIE, vertrek om 10 uur op het gemeentehuis. Zondag 10 september: KERMIS met bal in Bombardon, Nonkel Ney in De Volksvriend. Maandag 11 september: KERMIS. Volksspelen bij 'De Zwaan' en 'De Volksvriend', bal in Bombardon en Disco in De Volksvriend. Dinsdag 12 september: KERMIS. Volksspelen bij de Bombardon en Meezing-avond, discobar in De Volksvriend. Vrijdag 15 september: NAKERMISBAL in de Bombardon. Zaterdag 16 september: STRATENLOOP, ingericht door Chiro en KWB; NAKERMISBAL in Bombardon ten voordele van KLJ en discobar in De Volksvriend.

MINDERHOUT Zondag 3 september: KERMIS Zaterdag 9 september: MARS op WORTEL-KOLONIE, vertrek om 12.20 uur aan de bibliotheek.

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag- Tel. 03/314.32.64

kn~rqtj~squis \Jrij!)eiill83 !)oogstrnten 03/314 66 65 Qi)ust & Jfiiliane

Van Aertseiaerpiein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43

~~JRccT

Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers

Eethuis Roma Woensdag en donderdag gesloten 57

52

Nf:~4~4~t8

unstschifder J.J{.J. Jasper

1/ "

RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

MESESTRAAT 48 - TURNHOUT - TEL. 014/43 85 74 80

MEER Zondag 3 september: BOERENMARKT in de Donckstraat van 9.00 tot 12.00 uur. Maandag 4 september: Slotvergadering MARKTCOMITÉ om gildelokaal om 20 uur. Dinsdag 5 september: Algemene vergadering DORPSRAAD in Boerenzaaltje om 20 uur. Zaterdag 9 september: MARS op WORTEL-KOLONIE, vertrek om 11.30 uur aan De Vredesboom. Dinsdag 12 september: Ophaling GROOT HUISVUIL. Vrijdag 15 september: INHULDIGING Nieuw Schoolcomplex. Zondag 17 september: FIETSTOCHT met VOLKSSPELEN van Landelijke Gilde aan het klooster om 13 .00 uur. Zondag 24 september: BWB-WIELERKOERSEN aan zaal Victoria: nieuwelingen om 13.30 uur en junioren om 15.15 uur. Woensdag 27 september: BLOEDINZAMELING in school Terbeeksestraat van 18.00 tot 20.30 uur. Vrijdag 29 september: KERMIS. Zaterdag 30 september: KERMIS .

WORTEL

alle koude en warme schotels om mee te nemen.

HOOGSTRATEN

11

47

50

Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u. 48

Zaterdag 9 september: MARS op WORTEL-KOLONIE, vertrek om 14 uur aan de parochiezaal.

Cafetaria

Harry Begers

11

Minderhoutsestraat 23 (54) 2320 Hoogstraten (Minderhout)

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

Voor alles waar geluid, licht en ambiance moet zijn

MEERSEL-DREEF 124

Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11 54

46

51


Ongevallen Brandweer 314.42.43

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

03/314.32.11 03/314.59.10

RIJKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak) 71

63

HUISARTSEN VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER

Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35 64

Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelen

• K'li4 Voei.m • nieuw - oud - antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5 - Rijkevorsel TeL: 03/314.20.24

65

2 en 3 september: DR . DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle, tel. 315.87.15. 9 en 10 september: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Desmedtstraat, 29, Minderhout, tel. 314.31.66.

16 en 17 september: DR. JEAN-MARC VERMAND ER, Vrijheid 166, Hoogstraten, tel. 314.57.84. 23 en 24 september:DR. DOLFMOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 314.66.02. 30 september en 1 oktober: DR. JOHAN WILLEMSE, Burg. J. Van Haperenstraat 3, Hoogstraten, tel. 314.45.55.

Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 03/315.79.50

APOTHEKERS

• Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage 66

Indoor tennis squash snooker

DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN

Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

TeL 03/314.54.50

75

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

: _1~ ~~

UÎ\IIE

Kantoor Hoogstraten Vrijheld 116 tei.03/314.42.92 122

Van 1 tot 8 september: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68. Van 8 tot 15 september: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20, St. Jozef-Rijkevorsel, tel. 312.12.20.

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20 , 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

Tennisclub vzw Achtelses/raat 72 2320 Hoogstraten

74

mobile Rent

Zaterdagvoormiddag 9 september: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77 .73.

VRIJHEID

Van 15 tot 22 september: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74.

AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN

Tel. 03/314.31.08

Tel. 031314.37.76

Van 22 tot 29 september: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 314.60.38.

67

Zaterdagvoormiddag 23 september: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75.

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza's, tussendoortjes ...

THUISVERPLEGING GELMELSTRAAT 6 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.38.11 Fax: 03/314.15.03 Alle dagen open van 10 tot 20 u Behalve op woensdag: van 10 tot 14 u Kleine groepen 's avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd, voor vergaderingen of pri é

",

WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS EN LIEVE VANMECHELEN (03/ 315 .92.29) en ELS DIRKS (03/315 .87.89) Zelfstandige verpleegkundigen: LOU VAN DIJCK-VAN BODWEL (03/314.41.50) en VERA NOYENS-HAEST (03/314.38 .39).

Vanaf 27 september mag u nieuw leesvoer verwachten in de volgende MAAND. Medewerkers, uw kopij wordt verwacht op 13 september en ten laatste (dorps- en sportnieuws) op 17 september.

:ltit Jf.,J"F'""' 13.Jiam /uun031 JH.3Z.3~

70

52

LAURIJSSEN JEF

KWALITEITSPLUIMVEE

dAN VERHEVENb.v.b.a.

de

72

St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

76

b.v.b .a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: teL: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel. : 314.49. 11

1 \( j\11

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 25e


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.