juli 1995 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

ELFDE JAARGANG, NR. 123 JULI 1995 • PRIJS: 60 FR. AFGIFfEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

Een bank vooruit Afscheid van het schoolse leven


0

p

s

L

A

G

De vlag en de lading

Met uw gat bij de deur Neeje, dat is een goei zaakvoor de gemeenschap, manneke, dat het H.Bloedpark en het Gravin Elisabethpark eindelijk een nuttige bestemming krijgen. De mensen moeten toch kunnen parkeren, zeker! En ze willen allemaal hetzelfde, maakt u maar niks wijs. Allemaal willen ze met hun gat bij de deur staan, gij niet zeker? En anders dangaan ze op eenander winkelen, vraagtdatmaar eens aan******* die twee van die vuillindebomen voor zijne oprit heeft- maar daar ga ik het nu niet verder over hebben, dat is een ander affaire. En wie wordt daar dan beter van hè dat ze op een ander gaan? Zeg nu zelf, wie? Ikke niet in alle geval, en dat kan de bedoeling niet zijn. En al dat gras, waar is dat goed voor: de honden schijten er op, al het vuil waait er in, en de gemeente moet dat maar afrijden, 't gras. Goed en wel beschouwd kost dat gras ons dus schoon geld. Dat zouden ze beter aan andere zaken besteden. Aan mij bijvoorbeeld, of denkt gij dat wij er allemaal warmkes inzitten omdat we toevallig met een dikke Mercedes rijden zoals*******, *******of*******? Staat gij er wel eens bij stil dat wij dat nodig hebben voor de goei zaak, de onze? Bijkans allemaal hebben wij ons bovendienferm in de schulden moeten steken voor de zaak hoor, of denkt ge dat een vernieuwing zoals nu pas bij ******* en ******* allemaalniks kost? Ofdatwij ons geldmaar gelijkeenfluitje van een cent kunnen laten drukken bij*******? Watte, erg dat het laatste groen uit het centrum vanHoogstraten verdwijnt? Niet overdrijven hè, niet overdrijven. Dat hebben de regenwolken hier de laatste tijd al meer dan genoeg gedaan. En daar kwam tenminste nog ferme regen van, in plaats van al die zever van u. Goed voor de kommerce trouwens, d'er zijn veel paraplu's verkocht van de maand bij*******, maar daar wil het nu niet verder over hebben. Zeg en als we nu de klinkers eens groen zouden schilderen, is 't dan wèl goed? Ge moogt zelf de kleur nog gaan kiezen bij*******, die hebben zo'n mengmachien, en da's goei marchandise die jaren meegaat, daar zullen ze geen spijtvan krijgen, zeker weten. En anders legt de gemeente maarwatvast tapijtvan bij*******. Die hebben drie soorten groen in de vitrien liggen. In de trouwzaal hebben ze toch ook eens nieuw tapijt gelegd, niet? Niet dat dat toen van een Hoogstmatse middenstander kwam, vergeet het maar. Want als er hier eens iets met standing te rapen is, dan is******* of zo ineens niet goed genoeg meer. Dan moet het van ergens anders komen. Awel, is dat dan nu ineens teveel gevraagd om wat klinkerkes te leggen in die stomme parkskes zodat de mensen hier eindelijk eens fatsoenlijk hunne auto kwijt kunnen? Ge kunt hier in de Vrijheid nergens staan zulle, als er al geen bomen staan, dan staan er welleraars de godganse dag. Hoe dat dat kan, dat heb ik nooit begrepen zie. Ze moeten van heel de dag amper een paar uurkes werken, en dan laten ze hun voituur nog ongegeneerd staan van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dat hougeert nog niet eens, dat is zoals ze les geven zeker? Kunnen ze dan heel dat schoolgedoe niet gewoon opschuiven wat verder van de straat af? Of op de speelplaats laten parkeren? 't Is toch waar zeker. De dorpsraad is dat allemaal ook nog maar pas gaan zeggen. Goed gezien van die mannen. Ge moet niet denken dat hetfeit dat onze ******* van ******* daar op de ******* er nu toevallig voorzitter van geworden is, daar ook maar iets mee te maken heeft. Jong toch, die staan daar boven hè, die van de dorpsraad, die denken alleen maar aan 't goed van heel de gemeenschap. En die zijn voor geen gat te vangen. Of 't moet dat van uwe auto zijn natuurlijk. Neejet, gelijk ik zeg jong, 't wordt hoog tijd dat de gemeente er eindelijk eens werk van maakt. Binnenkort kan er hier gedomme zelfs niemand meer een terraske bijleggen in de Vrijheid, zoals bij *******, *******, *******en*******. Waar gaat het dan naar toe? Watwas dat dat ge aan 't zeggen waart? Dat is dik gelogen dat er in die rotonde achter de kerk nog altijd parkeerplaatsen ongebruikt blijven. Willen we eens gaan zien se, nu direkt als ge wilt. Subiet gaat ge nog zeggen dat er nergens in de Kempenzoveel parkeerplaatsen zijn in een winkelstraat als in de Vrijheid hier! Ge zijt gij weer zo 'ne groene hè. Gij weet gewoon niet wat ge zegt, stom manneke!! 2

De eerste prijs voor de beste affiche van dit jaar (tot op heden) geven we aan deze van de Machine-Pinkstershow. Zonder het woord 'machine' hadden we helemaal niet gedacht dat hier twee vissers, narnelijk één op haring en één op paling, hun koopwaar aanprijsden. Mogen we ook vragen dat de organisatoren van de grensfeesten op 23 juli de plaats van het gebeuren bekendmaken. Hun affiche is op dit vlak nietszeggend.

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

lllfalll

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20

2323 Hoogstraten


AFSCHEID VAN HET (RIJKE ?) SCHOOLSE LEVEN Naast een hoge toren, een begijnhof en aardbeien staat Hoogstraten tot ver buiten zijn grenzen bekend als scholencentrum. Weinig steden en gemeenten kennen een dergelijke concentratie van (vrije) middelbare scholen op goed ĂŠĂŠn vierkante kilometer, weinig studierichtingen die hier niet aangeboden worden. Die scholen maken graag reklame met fraaie "opvoedingsprojecten", zetten elk jaar hun deuren wijd open voor het publiek en leggen vaak nadruk op hun niet onaanzienlijke infrastructuur. Je zou soms vergeten dat de leerlingen die er schoollopen mensen zijn van vlees en bloed, jongeren van deze tijd. Het einde van het schooljaar leek ons een uitstekende gelegenheid om enkele van hen eens hun gedacht erover te laten zeggen. We kozen laatstejaarsscholieren van divers pluimage qua school en studierichting, maar die dat gemeen hebben dat ze op 30 juni de middelbare school achter zich laten en er onbevangen kunnen op terugkijken, zij het nog niet van op afstand. De meesten trekken naar elders, met verschillende doelen; verder studeren of trachten een job te bemachtigen. Alleszins een radicale breuk met hun leven van de voorbije jaren.

Carolien Van Mierlo - 18 jaar- Land-en Thinbouwschool-

se jaar landbouw

Hoe kwam zij in de tuinbouwschool terecht, geen vanzelfsprekende keuze voor een meisje? In ben er ook niet in gestart, hoewel mijn interesse er al vanaf de lagere school naar uitging. Zo met de open-deurdag ging ik kijken en wilde eigenlijk bloemiste worden. Maar in de lagere school haalde ik goede resultaten en door het PMS werd me dan ook humaniora geadviseerd, dus toch maar moderne geprobeerd. Met de studies haalde ik goede resultaten en ik was er ook goed door, maar ik wist eigenlijk niet waarom ik dat allemaal leerde. Na datjaar heb ik dan mijn zin mogen volgen en ben ik naar de land- en tuinbouwschool getrokken, maar wel de richting landbouw. Mijn interesse voor bloemen was wat gezakt, voor dieren gestegen. Wij hebben thuis ook een melkveebedrijf, met eigen gefokte dieren en de verzorging daarvan sprak me aan. Heb je het naarje zin gehad de voorbije Sjaar? Ik heb er heel veel opgestoken. Technische is deze tijd zeker niet meer te onderschatten, veel mensen denken nog altijd aan "de vakschool". Je krijgt er een ruime algemene vorming. De school zelf is maar een kleine school en dat is heel gezellig. Je kent er zowat iedereen, leerlingen en leeraars. Misschien dat dat vanaf volgend jaar verandert, na de fusie met de VITO, dat kan ik niet zeggen. Maar ik heb me er heel goed thuisgevoeld.

Ook als meisje tussen veel jongens ? Dat was wel wat anders, zeker in het begin. Ik kwam van een pure meisjesschool en dan in een richting waar ze niet echt meisjes-gezind waren. Wij zaten met drie meisjes in een klas van zestien.Toen hoorden we er nog niet echt bij en de meisjes klikten toen meer samen. Ook gepest en getreiter van de jongens natuurlijk, maar gelukkig bleef dat meestal vriendelijk, zonder echt kwade bedoelingen. Jongensstreken, van snotjongens. Jongens blijven trouwens langer snottig dan meisjes. Maar dat veranderde stil-

aan en vooral de laatste jaren ging dat heel goed. Nu zijn jongens en meisjes gelijk en komen ze evengoed aan ons een mening over iets vragen. Je wordter wel weerbaarder door,je leert op tijd zeggen "ik ben er ook nog hoor !"Als ik nu naar de leerlingen van de laagste jaren kijk, merk ik wel dat de meisjes er meer vanaf het begin bijhoren, het onderscheid is minder dan in onze tijd.

Vriendschappen voor het leven opgedaan? Dat weet ik niet echt. Ik heb vele vrienden en vriendinnen, in en buiten de school. En er zijn er toch een paar bij waarvan ik denk dat de vriendschap de schooltijd zal overleven, waar ik nu ook veel mee optrek. Karin, Gert, Koen. Ik heb ze allemaal op school leren kennen maar we trekken ook buiten de school met mekaar op.

Leerkrachten die een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten ? Zoals overal, denk ik, zijn er bij ons goede en mindere leerkrachten, die het goed of minder

goed kunnen overbrengen. Een goede herinnering zal ik zeker bewaren aan Mr. Meynen, leraar informatica en voeding. Hij beschouwt je als gelijke, kan goed met je praten en je leert er nog veel bij ook. Er zijn er spijtig ook bij waar je weinig van opsteekt : een heel uur les gekregen en dan vraagje je af"waar ging dat ook weer over ?". Met geschiedenis en aardrijkskunde heb ik dat dit jaar gehad, hoewel op zich toch interessante vakken, de vorige jaren toch. De lerares kan helaas de interesse van de klas niet wekken.

En de praktijk ? In de technische afdeling krijg je maar vier uur praktijk en de mogelijkheden van de school zijn hier wel beperkt. Landbouw en vooral veeteelt dat is moeilijk in praktijk te brengen op zo'n kleine school. Nu kon ik thuis nogal wat praktijk

3


meemaken. Ook zijn we de laatste 2 jaren drie maal een week naar een praktijkcentrum in Hoest (NL) geweest. Daar leer je in korte tijd enorm veel. Een puike sfeer ook tijdens die verblijven, ik bewaar er mooie herinneringen aan.

Wat de volgende jaren ? Als alles goed gaat ga ik volgend jaar starten voor een graduaat in voedings- en dieetleer in Gent. Nee, het sluit niet echt aan op mijn vooropleiding en het heeft weinig met dieren te maken. Die keuze komt een beetje door het PMS . Je bekijkt samen de mogelijkheden, afgaande op je belangstelling en de vakken die je graag doet. Bij mij zijn dat biologie en chemie, maar mijn wiskunde is oei-oei. Graduaat chemie ofbio-chemie zijn dus minder aangewezen. Bij voedings- en dieetleer komen vooral de wetenschappelijke vakken aan bod. Zodus, naar Gent volgend jaar. Op kot. Gent trekt me wel aan, het lijkt me een sympathieke stad. Ik ben er dit jaar een paar keer geweest voor mijn eindwerk en heb er een beetje rondgehangen. Ik heb er wel zin in, ja.

Geen schrik voor weer een verkeerde keuze zoals zes jaar geleden ? Wie weet ? Als ik mijn diploma haal zou ik er ook graag mijn brood mee verdienen. Maar als ik er geen werk in vind, kom ik misschienooit nog wel terug in de landbouw terecht.

Door te trouwen met een boer bijvoorbeeld? Dat zit er niet in denk ik ! Als ik nu terugkijk heb ik heel vroeg een keuze gemaakt. Te vroeg, ik zou dat waarschijnlijk nu niet meer doen. Ik zou zeker wat langer in de moderne gebleven zijn. Dan zou ik nu mis-

schien gekozen hebben voor een medische opleiding. Je weet op je 12 jaar nog niet watje later wil gaan doen. Maar voor iemand die een opleiding wil in landof tuinbouw zal ik zeker de VLTin Hoogstraten aanraden. In kijk met plezier terug op mijn verblijf daar. Zeker een richting die in geen geval mag verdwijnen. D

Liesbet Geerts - 19 jaar - Humaniora (economie/moderne talen) verlaat na in het totaal 9 jaar het Spijker. Hoe ze op het Spijker terecht is gekomen en in die studierichting ? Eigenlijk kwam dat vanzelf. Ik behaalde goede resultaten in de lagere school, zodat me humaniora werd aangeraden door het PMS. Zelf sta je daar nog niet echt bij stil, ik wist in de verste verte nog niet wat ik later wou worden. Latijn sprak me niet echt aan, moderne dus . Wiskunde was ook niet mijn sterkste kant, vandaar moderne talen. Het Spijker was vanzelfsprekend, op het Seminarie waren geen meisjes toegelaten. Kwam daarbij dat vanaf de Dreefhet Spijker het dichtste bij was en ik er al een paar jaar lagere school had gelopen. Alles tesamen dus een logische maar niet echt bewuste keuze, ook niet echt van harte want door het "Instituut Spijker" voelde ik me niet meteen aangesproken.

Hoe kijkje nu terug op deze schooltijd, je ervaringen, de sfeer ? Niet onverdeeld gelukkig. Zoals gezegd sprak deze school me niet echt aan. Ik heb de sfeer altijd een beetje als onnatuurlijk ervaren. Vooreerst omdat het niet gemengd was. Dat vind ik niet meer van deze tijd en ik heb spijt dat ik niet met jongens op school hebben kunnen zitten. De leerkrachten van Spijker zijn mijns inziens eerder verwend. Ze vinden ons al snel brutaal, maar je moet eens op andere scholen gaan kijken. Je wordt goed in de gaten gehouden, ook nog als je achttien bent geworden. Het duurt lang eer ze je niet meer als klein meisje behandelen. Nochtans heeft het Spijker ook veel troeven;

4

een goede opleiding, een fraaie omgeving. Maar er ontbreekt wat. De mening dat "leerling van het Spijker" zijn iets speciaal is, een beetje intellectueel verheven, daar krijg ik iets van. Jaarthema's, zoals BAP's =Bijzonder Aangenaam Persoon. Dat ben je niet omdat je zo'n badge draagt. Het is allemaal wat wereldvreemd, melig soms en zeker niet iedereen is erbij betrokken. De jongere leerlingen misschien nog wel, ik zeker niet meer. Men probeert wel, zoals de sociale raad of de aktie rond Ruanda. Er kwam iemand spreken, dat was tof, die dag was echt geslaagd. Maar dan wordt daar op het einde nog een melig vervolg aangebreid. leder krijgt een zakje met vijf steentjes en telkens als je iemand kwetst of zo moetje een steentje weggooien. Ik ben altijd zonder steentjes thuisgekomen. Nu mag je niet alles negatief bekijken, ik noem de dingen die me geergerd hebben. Ik heb ook geen vergelijkingspunten want ik ben alleen op Spijker geweest. Er waren veel vriendelijke en sympathieke leerkrachten, waar je mee kon babbelen. Zoals mijn laatste klastitularis. Helaas ook krengen, zoals de muzieklerares die mij uitlachte omdat ik geen toon kon houden. Daar heb ik lang mee gelopen.

Vriendschappen voor het leven opgedaan? Ja, toch wel, zoals Mieke, Mieken Ellen. Ik denk dat ik daar bevriend mee zal blijven, ook al lopen onze wegen uiteen. Maar eigenlijk hou ik niet zo van meisjes, ik vind ze eerder "genie-

pig", dikwijls flauw ook. Jongens zijn volgens mij lekker eerlijk. Daarom ook liever gemengd onderwijs voor mijn kinderen later.

Toekomstplannen? Grafische vormgeving in Antwerpen. Ja ik weet het, heeft niets te doen met mijn vooropleiding. Het is een recente keuze, zes jaar heb ik niet geweten wat ik later zou doen. Op kot ja, dat is al een uitgemaakte zaak ! Mijn vriendin is al op kot en ik wil graag uit de streek weg. Misschien dat ik later zal zien hoe mooi het hier is, nu is dat niet het geval, nu wil ik weg. De vrijheid ? Zelfdiscipline heb ik niet, ik heb druk van buitenaf nodig. Voor deze opleiding is


die er wel, je moet altijd op tijd je werk inleveren, je kan dus niet wachten tot bij de examens om te werken.

Wat zou je graag gewijzigd zien aan de middelbare school ? Volledig gemengd, maar dat komt eraan. Te laat voor mij , goed voor mijn kinderen later. De invoering van het eenheidstype vond ik echt niet goed; veel stof,te veel maar te oppervlakkig. Op je eigen benen staan, dat leer je ook niet op de middelbare school naar mijn mening, al denk ik dat veel leerlingen dat ook niet echt willen, soms denk ik dat ze er bang van zijn. Ach, alles goed beschouwd zou ik misschien nog wel hetzelfde terugdoen moest ik opnieuw moeten beginnen. Maar nu zal ik geen tranen van spijt laten omdat het voorbij is. D

Erika Janssens, handelsafdeling Seminarie

'Hoe meer bloed, hoe liever... ' Spijker en Seminarie vormden tot nu toe de schoolse horizon voor Erika Janssens. Ze woont in de Lindendreeftussen beide scholen in. Haar vader is studiemeester aan de Technische van het Spijker, haar moederis er werkzaam op het secretariaat. Na drie jaar Spijker humaniora maakte ze de overstap naar de Handelsafdeling van het Seminarie waar ze zopas van de schoolbanken stapte met een diploma Secretariaat-Talen op zak. Of ze aan het gemengd onderwijs waaruit ze komt, ook gemengde ervaringen heeft overgehouden?

Meisjes 'Ik kwam uit de lagere school van het Spijker als een van de vele gemiddelde leerlingen. Echt veel moeite had ik tot dan toe niet gehad, maar leren deed ik niet bepaald graag. Toch wilde ik humaniora proberen, al was ik aanvankelijk zoals de meeste eerstejaars best wat bang voor zo'n grote school . Het vooruitzicht van elke dag lessen te moeten leren en urenlang te werken, schrikt toch wel wat af. Achteraf viel dat nogal mee en het eerste jaar was ik er probleemloos door. Het tweede jaar werd echter een dieptepunt: elke dag leren tot 's avond laat zonder veel resultaat, met Kerstmis nog wat buizen bovenop. Op het einde van het jaar werd me aangeraden om geen humaniora studies meer te doen. Maar ondertussen was ik het schoolleven in het Spijker gewoon geworden. Je kent er de gang van zaken,je hebt er goeie vriendinnen, dat laat je niet zomaar in de steek. Dus volgde er toch nog eenjaar Economie-Moderne Talen, maar nadien oordeelde men dat ik toch te veel problemen zou krijgen en moest ik overschakelen naar de Handelsafdeling van het Seminarie. In het Spijker aardde ik best goed van zodra de eerste schrik er zowat af was. Je kwam er terecht in een grote, strenge school. Er werd plots verwacht dat je je plan leerde trekken niks meer te vragen aan de leerkrachten hoe of

wat er moest gebeuren, neen je moest dat zelf ondervinden. Maar de sfeer was er goed, met een leuke klasgroep en vele vriendinnen. Ook het schoolleven was er wel plezant, met dingen die er voor de leerlingen gebeurden zoals het Sinterklaas- of het leerkrachtenfeest De leerkrachten waren er dan weer streng, wat afstandelijk, behoorlijk veeleisend ook. Wanneer ik er nu achteraf op terugkijk, vind ik het niet-gemengde karakter van zo'n meisjesschool toch wel een stuk minder goed. Met alleen maar meisjes krijg je al gauw zo'n competitieve sfeer van ik-ben-knapper of heb-demooiste-kleren en zo... Terwijl je in een gemengde school allemaal gelijk bent, wat het uiteindelijk aangenamer maakt. In Handel-Talen en Secretariaat-Talen heb ik geen noemenswaardige studieproblemen meer gehad. Ik ben er nu goed door, al weet ik dat ik nog beter zou kunnen als ik er meer voor zou werken. Leren heb ik nooit echt graag gedaan, ik denk dat ik ook niet echt zo'n groot doorzettingsvermogen heb om er alles uit te willen halen - maar ik kan me wel opleggen om te doen wat er moet gebeuren.'

Humor 'In het Seminarie is de sfeer losser en gemoedelijker- misschien is dat wel typisch voor een

路 school met jongens. De afstand ten opzichte van leerkrachten is er merkelijk kleiner: in het begin keek ik daar echt van op. Hier werden er plezante dingen uitgehaald in de klas, kon je meer riskeren zonder direct tegen een pak straf aan te lopen. Hier mocht je dingen zeggen tegen die gij-leraars die ik tegen de U-leerkrachten van het Spijker van m'n leven zou durven denken! Dat geeft een persoonlijker omgang waarbij je je als leerling gemakkelijker en meer aanvaard voelt. Leerkrachten willen zich eerder aanpassen aan de aard van de klasgroep en kunnen er zo meer uit halen, 茂n plaats van alleen maar voor de klas te staan en de eigen eisen op te leggen. De overstap van niet-gemengd naar gemengd onderwijs was voor mij achteraf bekeken dus een heel goede zaak. Tussen meisjes onderling was dat eerder zoiets van: jongens? ba, nee, vies, niet aankomen ... Het was een verademing om te ervaren dat je zowel met jongens als meisjes kon omgaan op een heel spontane en gewone manier, dat je als meisje door iedereen

5


op dezelfde manier behandeld werd en er van stoerdoenerij, uitlachen en noem maar op geen sprake was. Jongens kunnen ook beter tegen een stootje. Ze maken niet zo rap ergens een drama van, zien eerder de humor van iets in. Dat geeft een andere sfeer, hoor: je hoeft niet voortdurend beducht te zijn voor het karakter en de hypergevoeligheden van iedereen, voor ruzie om de minste opmerking. Daar krijg je zelf ook meer vertrouwen door,je wordt wat harder misschien, ontwikkelt meer zelfvertrouwen omdat iedereen mag zijn wie zij of hij is in plaats van wie men wil dat je zou zijn. Op die manier ontwikkel je ook hechte vriendschapsbanden. Ik ben ervan overtuigd dat ik aan mijn middelbaar ten minste een aantal vrienden en vriendinnen voor de rest van mijn leven zal overhouden. Je moest ons eens bezig zien tijdens de 10-daagse Romereis bij voorbeeld, je zou versteld staan van de hechte groep die we met z'n allen vormden! Dat was trouwens een heerlijke ervaring - zelfs nu nog gaat er geen dag voorbij zonder dat ik eens even naar de foto's van die reis kijk of er eens aan terug denk .. . Ik geloof dat de ideale school die ik voor mijn eventuele kinderen ooit zou kunnen dromen een mengeling zou moeten zijn van de twee scholen die ik zelf heb meegemaakt. Geef hen maar het organisatietalent van het Spijker en de sfeer met de menselijke contacten van het Seminarie. Al is dat allemaal wel relatief hoor, want voor hetzelfde geld kun je ook niet-gemengd onderwijs verdedigen. Het moet toch ook plezant zijn om je dochter te zien opgroeien tot jongedame onder haar soortgenoten ... ?'

Kant-en-klaar 'Al bij al is het een hele leuke periode die nu afgesloten wordt voor mij. Ik denk dat we een behoorlijke en gevarieerde basisopleiding meegekregen hebben, niet te eenzijdig en van een goed niveau. We hebben ook de leerstof zelf leren verwerken, het werk organizeren op de manier die je het beste uit komt. Al weet ik dus van mezelf dat ik nog wel wat reserve heb voor wanneer het echt zal moeten. Maar dat zal wel lukken, hoop ik. Binnenkort begin ik aan een Al opleiding Verpleegkunde in Antwerpen. Dat het die richting zou uitgaan, stond voor mij al een tijdje vast. Omgaan met mensen, verzorgen en helpen heeft me altijd al wel geboeid. Ik kijk ook steevast met heel wat interesse naar allerlei programma's op televisie over operaties, ziekten, kortom alles wat met de ziekenhuiswereld te maken heeft. Hoe meer bloed, hoe liever. Dat klinkt wel raar, zeker? Op termijn is het mijn droom om echt als verpleegkundige aan het werk te kunnen in bijvoorbeeld een dienst spoedgevallen, of assisteren bij operaties. Ik ben er me heel goed van bewust dat ik nog heel wat jaartjes hard zal moeten werken eer het zover is. En dat er dan nog enkele jaren beddegoed verschonen, zieken naar het toilet helpen gaan en dergelijke in het verschiet liggen. Maar je weet op voorhand dat dit er bijhoort, dus vind ik dat zeker geen probleem. Het vooruitzicht om om kot te gaan, geeft een beetje een dubbelzinnig gevoel. Aan de ene kant is er het besef dat je voor de eerste keer een leven moet uitbouwen zonder dat je voortdurend en automatisch een beroep kunt doen op je ouders en thuis. Het eten zal niet meer vanzelf en op vaste uren op tafel gezet worden; als er opgeruimd moet worden, moet je er zelf voor instaan, waarna je eigenlijke studiewerk ook nog moet gebeuren ... En als je dan weet dat ik totaal niet kan koken, dan zie je al

6

Leerlingen van 6 Handel en Secretariaat-Talen tijdens hun Romereis. derde van rechts onderaan.

Erika (met rugzak) is de

haast een stevige portie kant-en-klare maaltijden of een hamburger in het verschiet! Maar anderzijds is er de boeiende uitdaging om het op eigen benen waar te maken en de horizon te verruimen. Op je achttiende ben je daarook wel een stuk aan toe.' 0

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

1

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriĂŤle fotografie enkel op afspraak.

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37 VRIJHEID 126

HOOGSTRATEN

03/314.13.13 38


Gert Rombonts (Beeksestraat 5, Meer) laatste jaar Houtbewerking Voor hem zit de studietijd er definitef op. De mogelijkheid om een zevende specialisatiejaar te doen, spreekt hem niet direct aan. Na een stageperiode van 4 weken ligt voor hem wellicht een job klaar. Gert is ook een vrolijke noot in en buiten de school. Gezelligheid troef in de klas en ook in verscheidene verenigingen vindt hij zijn weg. Des te plezanter was de babbel bij een lekker Palmke. 'Ik kom uit het landbouwersmilieu. Mijn vader (Stan) en mijn moeder (Clara Van Den Bergh) runnen thuis een varkensbedrijf en zitten daarbij nog volop in de tuinbouw. Wij kweken aardbeien in open lucht en onder kappen, en augurken in de serre. Ikzelf heb nooit goesting gehad om in één van die zaken verder te gaan. Boer worden zag ik niet zitten. Dat was voor mij teveel hetzelfde: in de zomer veel te druk en in de winter bijna niets. En volgens mij zit er ook zo weinig toekomst in. Ook de tuinbouw zegt me niets. De gedachte alleen dat ge geen vakantiemogelijkheden hebt. Nee, zo heel de dag op den akker zitten, sprak mij niet aan. De keuze voor een technische school is voor mij simpel geweest. In de lagere school in Meer gingen de resultaten nogal op en af. Maar dat had meer te maken met de concurrentie in de familie, zo een beetje tegen elkaar op. Toen ik in het laatste jaar zat, ging ik met ons thuis naar een open-deur-dag in het Vito. En dat sprak me daar zo aan, dat ze me er dezelfde dag nog hebben ingeschreven. Zo kwam ik in het oriëntatiejaar richting Hout en Bouw en vervolgens in het tweede jaar technische Houtbewerking. Daar had ik het meeste goesting voor en vond ik heel plezant. Ik herinner mij dat wij al eens iets mochten maken, zoals een kruidenrekje, een nestkastje, enz . En wij fier! Maar de theorie was iets minder. Ik buisde in mijn herexamen van wiskunde en kon het tweede jaar opnieuw beginnen. In het derde technisch had ik al drie herexamen en kreeg een B-

attest. Ik vloog toen naar het vierde beroeps en van toen af was voor mij alles in orde. Ook de volgende jaren tot vandaag verliepen picobello: Ik was heel content en ik had nog tijd zat om andere dingen te doen. Zo speelde ik al enkele jaren in de Meerse Brassband (tuba), schiet wekelijks twee avonden met de kruisboog en soms speel ik ook mee in de toneelkring Het Heidebloempje. · Thuis hebben ze er wel sterk achtergezeten dat de resultaten goed zouden zijn. De rapporten werden altijd goed nagekeken en mijn ouders waren daar wel streng in (toen meer dan genoeg naar mijn goesting). Dat verloren jaar hebben ze mij wel genoeg uitgelegd. Maar anderzijds heb ik altijd zelf mogen kiezen wat ik ging doen. Ze hebben mij nooit gedwongen om die of die keuze te maken. Ze hebben mij altijd gestimuleerd en daar ben ik achteraf gezien wel blij om. De overstap van Technisch naar Beroeps was voor mij helemaal niet erg. Integendeel zelfs, ik zat ineens terug bij mijn vrienden en dat was heel plezant. De sfeer in de klas is bij ons heel goed. Op dat gebied ben ik dus heel content. Maar ook voor het vak; ik zou geen andere richting dan hout willen kiezen. En in beroeps krigen we ook veel meer praktijk. Voor het latere beroep maakt het voor mij niet veel uit of ik nu technisch danwel beroepsafdeling gevolgd heb. Wat ik wel heel interessant gevonden heb, was de stage in het laatste jaar. Ik heb 4 weken gewerkt bij de firma Borgmans in V orselaar. Dat was een heelleerrijke ervaring. Ik heb daar

veel nieuwe zaken opgestoken, vooral met moderne computergestuurde machines. Spijtig misschien dat we daarmee in de school niet hebben kunnen werken, maar dat is voor een school ook niet te betalen. Daar zal ik dus nog veel in moeten leren. Ook het arbeidsritme was wel wennen. De toekomst ziet er voor mij wel goed uit. Ik kan wellicht beginnen werken waar ik mijn stage gedaan heb. Hetzelfde geldt voor ongeveer de helft van de klas . Sommigen gaan nog een zevende jaar doen, maar voor mij hoeft dat niet meer. Ik denk dat ge in één jaar praktijk meer kennis op kunt doen dan in de school. Misschien ga ik nog weleens een cursus machinebesturing volgenenzeker gaikde eerstejaren bij een baas werken. Daarna zien we wel of er eventueel iets inzit om zelfstandige te worden. Nee, bij mij is alles kits. Ik ben heel tevreden over mijn opleiding. Ik heb er veel vrienden gemaakt en wij hadden een prima klas. En intussen heb ik nog altijd tijd gehad voor mijn hobby's, wat wilt ge nog meer? Als ik bijvoorbeeld op het Seminarie had gezeten, dan zat ik waarschijnlijk altijd binnen boven mijn boeken. Dat zou nooit iets voor mij geweest zijn. En nu ben ik heel content.o

@TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF Gert Rombouts, Je bovenaan, links te beginnen.

10

7


Stijn Jacobs, humaniora Seminarie 'Kennis is macht' Stijn Jacobs is een blonde aannemerszoon uit de Beemden in Minderhout. Van de lagere school in het eigen dorp belandde hij in de Latijnse op het Seminarie, waar uiteindelijk een twintigtal collega-latinisten mee doorstoomden naar de derde graad Latijn-Wiskunde. Bijna vier jaar deelden ze als groep de schoolbanken, wat in het huidige schoolbestel met meer richtingen en keuzemogelijkheden haast een ouderwets unicum dreigt te worden. Niet alleen het schoolwerk vult zijn dagen, er zijn nog ettelijke andere zaken als inline rolschaatsen, de Cahier, de Minderhoutse KSJ. 'Grote praat hè,' zo relativeert hij de eigen woorden aan het einde van het interview, 'maar toch geloof ik dat het aan mijn generatie zal zijn om terug solidariteit in ons leven in te bouwen: binnen de eigen kring van familie en vrienden, maar ook ruimer binnen het dorp, onze maatschappij en zelfs mondiaal naar de derde wereldlanden toe.'

De lat hoger 'Destijds was kiezen voor Latijnse in het Seminarie een evidente zaak voor mij . Ik haalde behoorlijke resultaten, moest de studies aankunnen en wou dat gewoon zelf. Achteraf is dat allemaal goed meegevallen, doorgaans ben ik zelfs beter gaan presteren in de loop der jaren. Ik vind dat ergens logisch omdat je meer en beter jezelf leert kennen, je weet je goede en mindere kanten. Je leert ook werken natuurlijk en verwerkt leerstof op een beklijvender manier. Je geraakt bovendien thuis in het systeem, je ziet op den duur wel hoe een bepaald type leerkracht leerstof zal ondervragen. Dat lukte me dus vrij aardig, zonder dat ik me daarvoor hoefde dood te werken. Al heb ik altijd gedaan wat er moest gebeuren, en kwam ik daar ook altijd voor uit. Vooral de eerste jaren gebeurde het immers wel eens dat je jongens tegen kwam die het als hun imago beschouwden om zogezegd niks of zo weinig mogelijk te doen voor school. Van zoiets heb ik me nooit wat aangetrokken, gelukkig. Ik ben iemand die voor zichzelf de lat altijd wel wat hoger wil leggen. Als ik iets bereikt heb, kan ik even euforisch zijn, maar al snel denk ik dan bij mezelf: ah, dan kan ik de volgende keer nog een tikkeltje meer. Zonder dat zoiets een obsessie mag worden natuurlijk, want dat is dan ook weer gevaarlijk. En zonder dat je als een eeuwige Streber door het leven moet gaan stappen ... Ik denk dat wij in het eerste jaar met een zeventigtal Latinisten begonnen zijn. Vooral in de eerste graad is dat aantal erg geslonken. Vanaf het derde jaar zitten we met nagenoeg steeds dezelfde groep in Latijn-Wiskunde, zodat we onderhand een erg hechte groep zijn gaan vormen . Of dat dan meteen ook vriendschappen voor het leven zijn, dat zou ik niet weten. Want vanaf nu valt de groep uiteen in alle mogelijke richtingen, ieder gaat zijn eigen weg. Je ziet enkelen nog wel regelmatig, anderen wellicht haast niet meer. De interesses zullen ook wel uit mekaar groeien. In dat opzicht hou je wellicht eerder kameraden dan vrienden over. Nochtans heb je vele momenten kunnen delen met mekaar. Aan de meerdaagse excursies naar Londen, zeker Parijs en Rome hou ik heel wat uitstekende herinneringen over. Of aan de spelavonden die er waren, dergelijke zaken. Zo hebben we nu nog met z'n allen een pool-party bij iemand thuis, en trek ik deze vakantie met

8

drie van hen een maand lang door Zuid-Europa. Maar zelfs de gewone lesdagen heb ik met het nodige plezier gesleten hier. Rechtuit gezegd, ik ben nooit met tegenzin naar school vertrokken - de occasionele maandagmorgenblues niet te na gesproken. Je bent met je kameraden, elke dag gebeurt er wel ergens iets, zeker de laatste drie jaren wordt er in iedere les al eens gelachen. De leraars zijn losser, ze accepteren meer zonder dat het er ongedisciplineerd aan toe gaat.'

Mannenpraat 'Als ik eerlijk ben, moet ik toegeven dat ik het altijd een goede zaak heb gevonden dat we een niet-gemengde afdeling waren. Met meisjes erbij zou het allemaal toch anders geweest zijn. Ze reageren immers anders op een boel dingen. Terwijl je nu binnen de groep al eens ongegeneerd mannenpraat kon verkopen, en het er vlot en spontaan aan toe ging. Let wel, ik heb helemaal niks tegen vrouwen hoor, integendeel dacht ik ... Maar stel nu dat ik later zelf een dochter heb en de keuze voor bijvoorbeeld een niet-gemengd Spijker is er, dan belandt ze toch op het Spijker. Dit klinkt allemaal wel ongelooflijk positief, denk ik, maar als ikterugkijkop mijn schoolcar-

rière zie ik weinig of zelfs geen vervelende of overdreven moeilijke zaken! Het lessenpakket van Latijn-Wiskunde heeft me altijd aangesproken. Zelfs een vak als Duits, wat ik wreed ambetant vond om in te studeren, kan ik echt appreciëren omdat je weet dat het nuttig is. Wat ik ook goed vond is dat we de laatste jaren als volwassenen behandeld werden. We kregen een boel verantwoordelijkheid- zeg mannen ge zijt oud genoeg om te weten hoe iets kan, hewel doe het dan maar. Dat geldt niet alleen het studiewerk, maar ook activiteiten zoals de Retoricadag of het studentenblad Kommaf. Latijn-Wiskunde is een brede opleiding die een goeie basis geeft om van te vertrekken. Ook het vervolg van mijn studies zal trouwens in die richting liggen: ik begin aan de studies voor handelsingenieur aan de UFSIA in Antwerpen, precies omdat het een heel brede vorming is van antropologie, over accountancy, mechanica, positieve wetenschappen tot vier talen. Als jongere wil ik geïnteresseerd kunnen zijn in een brede waaier van zaken. Het kotleven dat voor me ligt, beschouw ik als een uitdaging. Ik ben me ervan bewust dat er hard zal moeten gewerkt worden, al is het nu nog niet mogelijk om daar al echt een goeie kijk op te hebben. 0, ik zal

6 Latijn-Wetenschappen en Latijn-Wiskunde met hun klasleraar Fe mand Thijs. Stijn trotseert de lens op de tweede rij van onder naar boven, derde van links.


mijn plan wel trekken, mezelf de nodige discipline opleggen, nieuwe mensen en interessante zaken leren kennen. Maar de thuisbasis met ouders, zus, vriendin en kameraden zal ik nog ferm missen, dat wel. Maar als je een beetje nadenkt over alles, besef je pas hoe gelukkig we zijn dat we naar school kunnen gaan en een goede opvoeding genieten. Want in het leven is kennis macht, wat kun je bereiken als je niet eerst een stevige kennis hebt verworven?'

Machteloosheid 'In de maatschappij van vandaag opgroeien, is niet altijd even makkelijk, vind ik. Het lijkt dat de jongeren van mijn generatie vaak met een gevoel van machteloosheid kampen. Je ziet hoe rot onze maatschappij soms is, hoe corrupt politici zijn, hoezeer de natuur verloedert tot er niks meer te redden gaat zijn, hoe groot_ de onrechtvaardigheid op wereldvlak wel niet is. De verleiding is dan soms groot om alleen nog maar aan jezelf te denken, al de rest te laten stikken. In plaats van een wij-gevoel waarmee je problemen te lijfkunt gaan, kom je dan uit bij een grote verzameling van allemaal ikjes. We moeten ons daartegen wapenen met een nieuw gevoel voor solidariteit. Grote praat hè, ik weet het. Maar toch zal precies dat onze taak worden: om terug solidariteit in te bouwen op alle niveaus van ons leven. En daarin moet iedereen individueel zijn eigen verantwoordelijkheid durven opnemen. In de huidige generatie van jongeren zie je in grote trekken ook die twee strekkingen. Ik weet dat het een veralgemening is, maar je vindt dat zelfs in het uitgaansleven. In wiskundige termen zou je kunnen spreken van twee verzamelingen met een doorsnede.Je hebt aan de ene kant het publiek dat de Cahier of het Spiraal en zo opzoekt, aan de andere kant de Casa, de sjiekere dancings of de housetenten. Iedereen wil hetzelfde hoor: uitgaan, plezier maken en bewust of onbewust het besef naar de achtergrond dringen dat onze wereld naar de knoppen dreigt te gaan. Maar enerzijds is er de meer sociaal georiënteerde groep die zich tegen dat besef wil verzetten op hun manier; anderzijds degenen die veeleer met zichzelf bezig zijn en dus niet liever vragen dan mee in het rijtje lopen. Maar bang voor onszelf en de toekomst zijn we allemaal wel wat, of beeld ik me dat maar in?' 0

Olivier De Pryck, VTI Spijker, Toerisme en Onthaal Olivier werd geboren in Turnhout op 8 augustus 1975 als zoon van Danny, H.V.V.'s tweede trainer en van Annie Mariën, en woonachtig in het Peperstraatje. Zijn hobby's: karate bij Atemi Ryu (bruine band), uitgaan en hiphopper van het eerste uur, oftewel rap-fanaat. 'Ik ga graag naar school, want het is er plezant. Heel veel volkken ik er niet; enkel de richtingen Kantoor en Toerisme hangen samen. Met Hotel is er weinig band.'

Meisjes 'Als enige jongen in de klas zitten met meisjes, is niet makkelijk. Allemaal jongens is plezanter. Meisjes zagen nogal eens. Maar er is nog een ander verschil met het Seminarie. Daar staat de leraar een beetje hoger (ook letterlijk bedoeld, op de trede) dan de leerlingen: de relatie is meer afstandelijk dan op het Spijker. We zitten met weinig in de klas zodat we mekaar ook al vier jaar door en door kennen, leraars en leerlingen. We zitten nu nog met 5 want voor twee weken is er nog iemand gestopt. Er zijn ontzettend veel afvallers en praktisch niemand zit op zijn jaar.'

Reizen Olivier loopt school aan het VTI Spijker, richting Toerisme en Onthaal, en is hier terechtgekomen na drie jaar Moderne afdeling aan het Seminarie. Waarom hij deze richting gekozen heeft? 'Echt technische vakken interesseren me niet. Fysika en chemie hebben we niet, en we moeten slechts 2 uur wiskunde per week doen. Ik vind het een algemene richting waarmee je later alle kanten uit kunt. Best veel talen worden er gegeven.' In de marge horen we toch dat er wat druk van thuis uit was om deze richting te kiezen. 'Met het uniform zat ik niet echt veel in. Wel is het even wennen dat er zoveel Hollanders op de school zitten.'

Deze richting staat volgens Olivier nog niet helemaal op punt. Zijn jaar is een beetje een proefjaar geweest: het was dan ook het eerste jaar van een nieuwe aanpak. Zo waren de computers er wel, maar ze hebben er niet mee gewerkt in de reisbureau-klas. De diverse studiereizen droegen wel zijn goedkeuring weg. Zo werden Praag, York, Berlijn en de Roompot aangedaan. Uit de foto's die we mochten zien, viel op te maken dat er best wel lol te beleven viel op die schoolreizen. 'Positief eraan is, dat je wat ervaring hebt, als je in die richting verder gaat, vooral met de stage.' Die volbracht hij op de VVV in Hoogstraten.

Een beroep Hij zou zeker de richting herdoen indien er opnieuw moest gekozen worden. Ook omwille van Roger De Jongh, de beste leraar in zijn leven, die - als hij dit leest - waarschijnlijk verwonderd zal opkijken volgens Olivier. Als hij zijnA2haaltinjuni, weetOlivieronmiddellijk wat er te wachten staat in september. Omdat hij voor de vier ingangsexamens geslaagd is, kan hij voor 9 maanden beginnen aan de Antwerpse politieschooL Slechts 25% komt door deze proeven. Vooral op de schriftelijke proeven valt men af; voor wie aan sport doet, zijn de tests niet zo zwaar. Ook hier is gemoderniseerd: weg met de klassieke vraagjes. Zo diende een reportage bekeken te worden, waarna - zonder dat er notitie genomen mocht worden - een samenvatting moest worden gemaakt. Aantrekkelijk aan de job vindt hij vooral het afwisselend werk en de vastheid van de betrekking. Duimen maar. •

9


Sofie

Ram~ysen:

Laatste jaar Deeltijds Onderwijs, 18 jaar Sofie Rameysen, de dochter van Marc Rameysen en Annette Van Gils (Hoogstraten), werd geboren te Turnhout op 4 maart 1977, woonde 18 jaar te Wortel en woont sinds drie maanden zelfstandig te Hoogstraten. Na 4 jaar Tuinbouwschool schakelde zij vorig jaar over naar het Deeltijds Onderwijs, een stap die ze zich niet beklaagt, integendeel. 'Had ik dat vooraf geweten, dan was ik er al een jaar vroeger naar toe gegaan.' 'Ik ben eigenlijk iemand die nooit graag geleerd heeft. Na de lagereschoolinWortel was hetdan ook niet zo gemakkelijk te weten wat ik zou gaan doen. Mijn ouders zouden misschien wel het liefst gehad hebben dat ik naar het Spijker ging om een goed beroep te leren maar dat zag ik helemaal niet zitten. Naar het Seminarie of het Spijker zou ik nooit van mijn leven heen gewild hebben. Dat was allemaal veel te netjes voor mij. Dan bleef er niet veel anders meer over dan Tuinbouwschool of VITO. Ik zou waarschijnlijk wel het liefst naar het VITO gegaan zijn maar mijn ouders gaven de voorkeur aan de Tuinbouwschool. En uiteindelijk maakte het mij toch niet zoveel uit. Ik hou heel veel van dieren en in die tijd was ik echt in de overtuiging dat er in de Tuinbouwschool veel met dieren gewerkt werd. Dat bleek echter niet het geval en dat viel dus wel tegen. Toch was er veel afwisseling en dat maakte het nog plezant. Knutselen, metsen, timmeren, metaal bewerken, enz. Ik heb ooit zelf een kast gemaakt voor op mijn kamer en een kandelaar. En als we aardbeien moesten plukken, dan was het gewoonlijk: ĂŠĂŠn plukken en twee opeten. Nee, al bij al was het toch een plezante tijd op de Tuinbouwschool, ik had er veel vriendinnen en ook mijn eerste vriendje. Na het derde jaar zag ik het niet meer zitten en begon ik in Turnhout voor kinderverzorgster. Maar die sfeer viel mij daar zo tegen dat ik er na twee maanden al weer weg was. Van de twintig leerlingen in de klas gebruikten er 15 drugs. Zelfs tussen de lessen werden er jointjes gerookt op de WC. Dat was daar helemaal niets voor mij, ik had er zelfs schrik van. Ik ben toen terug naar de Tuinbouwschool gegaan naar het vierde jaar beroeps maar in juni was ik er gebuisd en zo kwam ik uiteindelijk in het Deeltijds Onderwijs terecht. En dat werd een totaal ander leven. In het Deeltijds volgde ik de richting Bediening en Keukenhulp. Ja, dat was weer een totaal andere richting, maar ik heb altijd gevonden dat ge van alles wat moet proberen. Wij volgden twee dagen per week les, maandag en dinsdag, de andere dagen gingen wij werken. Op maandag kregen wij theorie en bedrijfsbeheer, dinsdag hadden wij praktijk met vooral kooklessen. Tijdens dit laatste jaar heb ik zes maanden bij Janssens Farmaceutica gewerkt in de schoonmaak. Gij zult wel zeggen: weer iets anders, maar zo is dat bij mij altijd al geweest. Ge kunt beter van alles wat leren, want als ge later, jaar in jaar uit, altijd hetzelfde werk moet doen dat lijkt mij toch ook niks. Had ik vroeger geweten wat het deeltijds onderwijs eigenlijk was dan was ik er al een jaar eerder aan begonnen. Ge kunt er immers vanaf uw 15 terecht. Het is er veel vrijer, ook veel gezelliger en de groepen zijn veel kleiner. Wij zaten met zes leerlingen in de klas, wij noemden de leerkrachten ook gewoon bij hun voornaam, en sommigen van hen zijn zelfs echte vrienden geworden.

10

Ik heb mij twee jaar heel goed geamuseerd en toch veel geleerd. Ik zou daarom Deeltijds Onderwijs willen aanraden voor al diegenen die niet willen of moeilijk kunnen leren, of die helemaal niet graag naar school gaan. Wij moesten nu eenmaal tot ons 18 naar school, anders was ik wellicht zelf ook vroeger gaan werken. Ik hoop nu snel werk te kunnen vinden. Ik solliciteer nu reeds volop maar zolang ge nog twee dagen op school zit is het moeilijk. Vanaf juli zal het wel gemakkelijker gaan, hoop ik. Ik kijk nu elke week in de Kempenklok, ga om de twee weken eens naar een interimbureau en bel nu en dan wat mensen op. Maar veel van die advertenties blijken dikwijls alleen maar reklame te zijn, want als je dan belt, dan blijkt dat ze niemand nodig hebben. En als ge 10 maal solliciteert, krijg je soms maar van 1 een antwoord. Dat is ook ontmoedigend. Momenteel ben ik heel kontent. Ik heb bijna gedaan met de school, ik heb een eigen appartementje en ik woon samen met mijn vriend. Ik zou niet anders willen. Alleen moet ik nu nog werk vinden. Gelukkig trek ik momenteel al

dop . Ik heb mijn wachttijd van 9 maanden er al een tijdje opzitten, maar de meesten van mijn klas zijn nog niet ingeschreven. Ik heb dat gedaan toen ik nog bij mijn ouders thuis woonde. Toen trok ik ook al dop. Ik had de keuze tussen stempelgeld of kindergeld. En vermits wij thuis maar met twee kinderen waren was de dop het voordeligste voor mij . Ik trek nu 7.000 fr.per maand, ongeveer de prijs die ik betaal voor dit (sociaal) appartement. Mijn vriend, Jeroen Welp, is beroeps-militair in Nederland en ligt nog zeker 1,5 jaar in Oirschot bij Eindhoven. Misschien kan hij later wel dichterbij komen. Want in Nederland gaan wonen, daar heb ik tot hiertoe weinig zin in gehad. 0

VLOEREN EN WANDTEGELS I

BOUWMATERIALEN

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

3 1A


10 Jaar Hoogstraatse Maand - 4

VROUWEN EN MANNEN VAN1988 Voor de selectie van de citaten van de Hoogstraatse vrouwen en mannen is het nodig te grasduinen in de jaargang van 1988. Bij dat doorbladeren ga je als vanzelf kijken wat er toen zoal nieuws was in onze gemeente en we noemen voor U graag even een aantal belangrijke(?) nieuwsfeiten van toen; nationale verkiezingen met Jef Van Looy en Arnold Van Aperen, een golfterrein in Minderhout, de aanleg van een fietspad en de vernieuwing van de rijweg van de N14 Minderhout-Meerle (waarbij sprake was van het rooien van alle eiken langs die weg), de aanleg van de Dalweg in Meerle, "turbo-koeien" of supervee, het mestprobleem in onze gemeente, het Begijnhof, de hoogte van de schuldenberg als gevolg van veel gemeentelijke openbare werken en last but not least het slechte weer van die zomer ! Valt U daarbij ook iets op? Juist ja, nieuws van toen is nieuws van nu, het verleden is het heden (is de toekomst ?). Men zegt dat we in drukke, stresserende tijden leven waarin we dikwijls tijd te kort komen. Bij even terugschouwen kan je je afvragen of dat wel nodig is. Want wat in 1988 aan de orde was, blijkt dat nu, zeven jaar later, nog te zijn. Waarom dan al dat gehaast? Veel kans dat dat waar we nu heftig mee bezig zijn, binnen zevenjaar nog niet uit de voeten is, of misschien nog erger, dat naar hetgene we nu afsluiten volgend jaar al geen man meer omkijkt, tenzij een of andere nostalgische dromer die in de jaargangen van de Hoogstraatse Maand gaat liggen bladeren ! "Rustig aan" en "doe niet zo belangrijk" lijkt in dat licht een goede raad. Goede raad en andere wijsheden puren we ook uit de interviews met Hoogstraatse Vrouwen en Mannen van 1988.

Juul Noeyens • Meester, journalist, liefhebber van voetbal, koers, wandelen en vooral van Wortel.

Laura Marten..~ - Heeft half Hoogstraten op de weegschaal gelegd, zonder dat dezen dat beseften.

Nonkel Ney- Pinten pakken, lol maken en zeveren Dhm : Wij hebben ooit iets gehoord over een paard. .. NN : Jaja, onze Toska, ons paard. Ja, dat namen wij geregeld mee op café hè. Dan zaten we bij de Sus en dan zeiden ze tegen mij : Ney ga uw paard nog eens halen . Dan gingen onzen Herman en ik naar huis en brachten onze Toska mee terug naar binnen. En dan dronk het paard met ons mee aan de toog. Het kreeg dan een zinken emmer met bier. Deugd dat het daarvan had!

Als de moeders raad vroegen, was dat meestal over geboortespreiding, hoe een volgende zwangerschap uitstellen ? Dat was in de tijd voor de pil, en wij konden hen niets anders aanraden dan periodieke onthouding= vrijen tijdens veilige periodes in de menstruatiecyclus. Een ingewikkelde bedoening, maar als de mensen het echt wilden, lukte het dikwijls.

Op pensioen gaan, dat was voor mij niet gemakkelijk. De eerste maanden kon ik mijn draai niet vinden. Ik ging maar wat rondfietsen in de Kolonie en dan dacht ik : "Nu is het speeltijd, nu is de klas gedaan". Ik leefde nog helemaal op het ritme van de school en ik miste de mensen, dat kontakt met de collega's, met de kinderen. Algemene Bouwonderneming

~ RAATS MARCEL Vogelhofstsraat 6

2323 Wortel

Tel: 03/314.32.24.

Fax:03/314.11 .24.

Autotei:017/16.92.80. 119

11


Frans Geerts - Landschapsarchitect en groene geweten van het Markdal

Dhm : Hebbenplaatselijke gemeentebesturen veel te zeggen bij de aanleg van wijken en wegen? Als de gemeente wil, heeft ze daar natuurlijk invloed op. Ze kunnen eisen dat het in deze of gene richting willen, dat ze er anders niet mee akkoord gaan. En als daar emstig werk van gemaakt wordt, dan ben ik zeker dat Brussel het ook goedkeurt. V oor de aanleg van de Dorpsstraat in Wuustwezel is burgemeester Ansoms, nadat de werken door Bruggen en Wegen al waren aanbesteed, met aangepaste voorstellen naar het hoofdbestuur van B & W getrokken en heeft vele aanpassingen aan het oorspronkelijk plan kunnen bekomen. Sommige gemeentebesturen zeggen dat ze er niets aan kunnen doen, zoals het onze bvb. met de heraanleg van de weg Minderhout-Meerle. Als de gemeente wil dat die bomen daar blijven staan, dan kunnen ze dat best bereiken .

Nini Peeraer - Een postvrouw tussen de mannen

Constant Van den Heuvel Kunstschilder als beroep Mijn eerste schilderij heb ik gemaakt toen ik zeven was, mijn eerste groot schilderij op negen jaar. Op triplex en met verfuit het werkhuis van mijn vader. Die vond dat ik daar mijn kost niet mee kon verdienen en daarom moest ik schrijnwerker worden en bij hem komen werken. Maar ik bleef ook schilderen. Zo is het jaren gegaan, tot in 1973, hetjaar dat mijn vader overleden is. Toen heb ik het werkhuis definitief gesloten en is alles wat er stond, blijven staan zoals toen. Sindsdien verdien ik mijn kost als kunstschilder.

Na de oorlogsjaren zijn de eerste vrouwen bij de post komen werken, wegens gebrek aan mannen. Wij werden toen "voorlopig" aangenomen, maar sommigen zijn mogen blijven en zijn na verloop van tijd ook benoemd. Ik heb meestal tussen mannen gewerkt, ja. Maar hier in Hoogstraten gaat dat goed, er is samenwerking, een goede sfeer.

Adriaan Van Boxel - De secretaris van Meerle

.Jan en Gert Verheyen - Zo vader, zo zoon ! ------------------~

Dhm : Moeit vader zich veel met uw spelwijze ? Gert : Heel weinig. Als ik naar onze vader zou moeten luisteren en dan ook nog naar de trainer, dan zou ik het helemaal niet meer weten. Daarbij ik weet zelf ook wel wanneer ik goed of slecht gespeeld heb en dan begin ik er zelf maar niet over. Jan : Ja, dat vind ik ook wel een goed punt bij hem, hij kan toegeven dat hij slecht gespeeld heeft.

Twee belangrijke kenmerken van Meerle waren de grote bossen en de talrijke kleine huurboerderijen, beiden gevolg van het sterk aanwezige grootgrondbezit. Rijke families uit handel enindustrie hadden hier grotevilla's-de mensen noemen het kastelen - en drukten een grote stempel op de streek en zijn bevolking. Het waren bijna feodale toestanden in de 20e eeuw ! De mensen gehoorzaamden hen met slaafse onderdanigheid. Dit verleden verklaart zeker voor een deel de mentaliteit van de oudere mensen van Meerle.

de " o3 - 314.55.04 Gu0cv速~~ crcsucsu~~速

maand 12


Charel Geens - Over onze Jaak en De Ster

Frans Wouters - Onderpastoor in Hoogstraten, pastoor in Oostmalle

Dhm: Is het ook voor het lawaai dat ze niet verder kunnen uitbreiden (naar de Lindendreef toe) ? Charel : Zoveellawaai maakt dat niet, dat horen ze ginder niet. Alhoewel dat ze zeggen dat ze 's nachts muziek horen. Maar ik woon er hier vast tegen en ik hoor niks. Ik zeg : "Ge moet te bed gaan als ge lui bent. Dan slaapt ge goed".

WAT I~ ER IN HET LEVEN MOOIER DAN JE TE KUNNEN UITLEVEN ? ABB DRAACT DAAR CI~AAC TOE BIJ. WANT VE ILI G VERZEKEREN IS MEER DAN CENTENWERK.

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6- 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.8020 Fax 03/315 03 .79

Natuurlijk is er ook het aspect eenzaamheid. Als celibatair hebt ge thuis niet direkt andere mensen rondom U. Vroeger had ik hier bijna altijd volk in huis : een student van het seminarie, een zus die in Hoogstraten school liep, een andere zus met haar twee kinderen. De laatste tijd niet meer wegens de nakende benoeming. Maar de pijn is merkelijk voelbaar.

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

LAURVSSEN ELECTRONICS B.V.B.A. Minderhoutdorp 29c - 2322 HoOgstraten

Torenbouwers ! Het was wel heel koud daarboven in de winter ! Gaston : "Ik heb Jos daar ooit wel zien staan werken met een snotpiet van wel twee meter lang ! Ge moet daar niet mee lachen, alles bevroor boven direkt en werd binnen de kortste keren een lange sliert. Maar soms was het ook mooi daarboven, daar heb je geen gedacht van. Dat moet je zien om het te geloven !"

G

E

T

T

H

E

B

E

S

T

6uyrJ;fjl 13


VANUIT HET STADHUIS ... Overschot aan geld ondanks stijgende schuldenlast Voorzichtigheid blijft geboden Jaarlijks maakt de gemeenteontvanger en de financiële dienst de balans op van het gevoerde financiële beleid. Voor het eerst werd het financieel dienstjaar afgesloten op 31 december '94. Vanaf 1 januari 1995 is er immers een nieuwe gemeentelijke boekhouding ingevoerd. Naar aanleiding van deze gemeenterekening hebben wij jaarlijks de hoofdlijnen uit het werk van de gemeenteontvanger in de Hoogstraatse Maand toegelicht. Daar deze samenvatting echter zo een bron van informatie inhoudt voor al diegenen die bekommerd zijn om het financiële reilen en zeilen van de gemeente, vonden wij het ditmaal toch interessant om het in zijn geheel voor u af te drukken. Slechts enkele kleinere details hebben wij anders verwoord of weggelaten, en dit enkel met het oog op een betere leesbaarheid. Voor deze toelichting kreeg de gemeenteontvanger Herman Schellekeus en gans de financiële dienst lof en waardering van alle politieke frakties.

1. Resultaat van de rekening Zoals U achteraan in de rekening kunt zien, sluit de rekening 1994 met een globaal overschot van 114.790.296 fr. De gewone dienst vertoont een boni van 64.284.793 fr., de buitengewone dienst heeft een boni van 44.027 .320 fr., terwijl de fondsen & dienst voor order sluit met een overschot van 6.478.183 fr. Het resultaat van de rekening wordt bepaald door: - het eigen dienstjaar en verrichtingen die betrekking hebben op vorige dienstjaren. - het verschil tussen effektief gedane inningen en effektief gedane betalingen. Gaan we na hoe de gewone dienst gedurende het eigen dienstjaar scoort:

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 03/3146250

Tabel: Resultaat gewone dienst eigen dienstjaar Jaar 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Inningen 162.012.713 170.440.898 181.605.779 225.1 40.365 268.822.527 283.915.295 291.623.784 287.168.857 322.203.845 314.544.725 334.601.448 332.556.083 376.313.136 397.114.041 424.681.228 429.188.799

Betalingen 153.005.574 185.614.453 219.457 .138 251.641.112 267.945.517 275 .725 .389 289 .685.255 280.516.924 290.777.272 308.624.023 326.268.768 314.497.924 337.247.423 357.109.577 420.590.284 388.982.921

Resultaat + 9.007 .139 - 15.173.555 - 37.851.359 -26.500.747 + 877.010 + 8.189.960 + 1.938.529 + 6.651.933 + 31.426.573 + 5.920.702 + 8.332.680 + 18.058.159 + 39.065.713 40.004.464 + 4.090.944 + 40.205 .878

Gecumuleerd met de vorige dienstjaren komen we tot volgend overzicht:

Tabel: Resultaat gewone dienst eigen dienstjaar + vorige dienstjaren Jaar 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1995 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

14

Inningen 228.313 .060 247.000.831 243.244.821 256.586.056 278.036.900 288 .754.035 298.501.532 294.585.078 334.617.578 356.885.807 380.496.014 374.101.673 431.512.563 463 .779 .200 498 .664.007 481.183.347

Betalingen 161.374.318 198.410.513 228.019.604 255.266.944 275.403.029 288.136.834 294.273.145 285 .733.279 297.848 .152 316.346.678 348.421.376 328.673 .070 369.249.686 392.752.710 472.814.635 416.898.554

Resultaat + 66.938.742 + 48 .590.318 + 14.225.217 + 1.319.112 + 2.633.871 + 617 .192 + 3.778.387 + 8.851.799 + 36.769.426 + 40.539.129 + 32.074.638 + 45.428 .603 + 62.262.877 + 71.026.490 + 25.849.372 + 64.284.793

De vakfotograaf maakt er meer werk van ! Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf. 35


GEMEENTERAAD Uit beide tabellen blijkt dat in 1980, '81 en '82 de gewone ontvangsten van het eigen dienstjaar kleiner zijn dan de gewone uitgaven. Dat de gewone dienst in die jaren toch nog een overschot vertoont, is te danken aan het boni van de vorige dienstjaren. Noteer even dat het gekumuleerd resultaat constant daalt vanaf 1979 tot 1984, om daarna weer gestadig te stijgen. De reserves van de zeventiger jaren werden in de eerste jaren van '80 fel aangesproken. Daarna werden o.a. door het invoeren van nieuwe belastingen (huisvuil, waterleiding, riolering) en een verbeterde conjunctuur (opcentiemen onroerende voorheffing en personenbelasting) opnieuw reserves opgebouwd.

2. Gewone uitgaven: ekonomische klassifikatie=struktuur van de uitgaven

Woninginrichting

GEBR.LEVTEN Vrijheid167

Hoogstraten Teletoon03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken

De uitgaven van de gemeente kunnen naar hun ekonomische natuur ingedeeld worden in: - persooneelsuitgaven - werkingsuitgaven - overdrachten - schulduitgaven In de onderstaande tabellen vergelijken we de vastgelegde uitgaven van de jaren 1988 en 1994.

-Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

Tabel: Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar: Bruto-cijfers 1988

~

1994

~

personeel werking overdrachten schulden

129.109.169 43.873.737 25 .090.369 112.519.300

41,6 14,1 8,1 36.2

197.031.285 83.245.929 44.035.111 126.717.528

43,7 18,5 9,8 28.0

TOTAAL

310.592.575

100

451.029.853

100

We moeten er echter ook rekening mee houden dat een aantal uitgavenposten worden gekompenseerd door ontvangsten aan de aktivazijde. Rekening houdend met deze tussenkomsten kan het uitgavenpatroon meer realistisch worden weergegeven. In dit geval hanteren we nettocijfers die ons iets zeggen over de nettolast, zelf te financieren door de gemeente d.m.v. andere inkomstenbronnen (belastingen e.d.) De tussenkomsten m.b.t. de personeelsuitgaven omvatten de staatspremies voor de geko's, de weddesubsidies voor de leerkrachten van het lager en kunstonderwijs en de weddetoelagen voor de bibliotheek. De staat komt ook tussen in de werkingskosten van scholen en de bibliotheek. Bij de overdrachten is het eigenlijk zo dat elke frank die uitgegeven wordt, een pure uitgave is, met geen enkele compensatie aan de ontvangstzijde. Van de leningen ten laste van de staat worden de intresten en de aflossingen terugbetaald aan de gemeente.

Tabel: Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar: netto-cijfers 1988

~

1994

Personeel Werking Overdracht Schuld

61.419.330 37.494.188 25.090.369 54.676.380

34,4 21,0 14,0 30.6

103.636.862 73.767.682 44.035.111 115.964.249

30,7 21,9 13,1 34.3

TOTAAL

178.680.267

100

337.403.904

100

Vaststellingen: De vastgelegde uitgaven bedroegen in 1988 310,5 miijoen, tegen 451 miljoen in 1994 of een stijging van 46% Van de 310 miljoen uitgaven in 1988 was 178,6 miljoen effektief ten laste van de gemeente. Van de 451 miljoen uitgaven in 1994 was 337 miljoen effektief ten laste van de gemeente, of 159 miljoen meer dan in 1988 Deze bijkomende 159 miljoen, die de gemeente zelf heeft moeten financieren, bestaan uit: -personeelskosten: in 1994 netto 42 miljoen meer dan in 1988 -werkingskosten: in 1994 netto 36 miljoen meer dan in 1988 -overdrachten: in 1994 netto 19 miljoen meer dan in 1988 - schulduitgaven: in 1994 netto 61 miljoen meer dan in 1988 De personeel- en schulduitgaven, beide moeilijk samendrukbaar, benemen zowel in 1988 als in 1994 ca. 65% van de totale gewone uitgaven.

Ook administratie en politie kunnen er niet naast kijken dat hun kostenpakket jaarlijks oploopt. De kosten voor het nieuw administratief centrum zitten daar ook voor iets tussen.

314.41.26 314.55.04 314.49.11.

De Hoogstraatse Maand 15


GEMEENTERAAD

3. Gewone uitgaven: funktionele indeling- netto-last Een gemeente verzekert verschillende diensten: administratie, politie, brandweer, onderwijs, enz. In de gemeentebegroting wordt geraamd hoeveel deze funkties gaan kosten, terwijl in de gemeenterekening de exacte uitgaven zijn terug te vinden. Willen we voor de verschillende funkties nagaan wat zij uiteindelijk aan de gemeente zelf kosten, dan moeten we eveneens rekening houden met de ontvangstzijde. Het verschil, per funktie, tussen uitgaven en ontvangst, geeft de nettolast weer= zelf te financieren door de gemeente. De netto-last per funktie geeft dus een beeld van wat elke funktie netto aan de gemeente kost en hoeveel inkomsten er uit andere bronnen moet worden aangetrokken om voor de financiering in te staan. Aan de hand van de laatste 8 jaarrekeningen kan volgende tabel worden opgesteld:

Tabel: Netto-last per funktie (per inwoner) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 .Jaar Administratie 1.783 1.761 1.852 2.088 2.347 2.725 2.899 4.035 4.461 582 684 797 847 Politie 631 939 1.047 1.244 1.368 746 540 639 787 Brandweer 549 526 486 498 523 Verkeer-Wegen 2.568 2.841 2.837 3.072 3.303 3.543 3.504 4.034 4.048 484 Landbouw 401 359 370 442 469 477 482 492 229 343 314 346 512 572 445 Volksontw. + kunst 154 185 525 191 226 264 291 287 277 302 364 Bibliotheek 683 789 927 1.013 1.111 1.166 1.349 1.583 Onderwijs & IKO 590 Soc. Zekerh.&bijst.1.416 1.069 1.446 1.473 1.821 1.736 1.717 2.254 2.343 782 251 263 280 338 552 681 805 1.144 Ontsm-reiniging Afvalwater 1.197 1.057 990 1.030 1.045 1.085 1.077 1.244 1.302 Berekening: vastgestelde uitgaven min vastgestelde rechten gedeeld door aantal inwoners. Vaststellingen: De funkties die in onze gemeente het minst zelfbedruipend zijn, in wier financiering vooral moet worden voorzien d.m.v. externe middelen (belastingen e.d.) zijn: -verkeer- wegen- waterlopen: kost in 1994 4.048 fr.per inwoner -administratie: 4.461 fr.per inwoner in 1994 - sociale zekerheid en bijstand: 2.343 fr. per inwoner - afvalwater: 1.302 fr. per inwoner -onderwijs (kleuter+ lager+ kunstonderwijs): 1.583 fr.per inwoner De sterke stijging vanaf '93 binnen de administratie is vooral te wijten aan de leasing vanhet N.A.C. (eerste terugbetalingen in '93).

Ontvangsten of inkomsten van de gemeente Tabel: Opcentiemen onroerende voorheffing .iru!!: 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

1 opc 23.484 24.357 24.426 25.640 26.762 29.010 29.614 63 .805 71.137 82.776 94.469

aantal 1800 1800 1500 1700 1700 1700 2100 1050 1050 1050 1050

begroting 42.271.866 43.843.630 36.639.195 43.589.445 45.495.621 49.317.986 62.1 90.891 66.995.534 74.694.281 86.914.832 99.1 92.335

rekening 41.788.384 40.922.170 34.444.472 50.397.802 48.354.572 45.821.187 66.517.812 79.816.466 85.155.704 85.500.159 108.119.825

-

+ + -

+ + + -

+

verschil 483.482 2.921.460 2.194.723 6.808.357 2.858 .951 3.496.799 4.326.921 12.820.932 10.461.423 1.414.673 8.927.490

Schepen van Financies Staf Peerlinck zal de boodschap van gemeenteontvanger Herman Schellekens in praktijk moeten brengen, een voorzichtig investeringsbeleid.

Tweewieler Racing Center

D. VERHEVEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 13

Tabel: Gemeentebelastingen en gemeentefonds (vastgestelde rechten) Gemeentebelastingen .iru!!: 1982 6.267.082 12.519.983 1983 1984 12.009.129 12.311.467 1985 11.533.102 1986 12.009.599 1987 1988 11.765.634 12.052.818 1989 1990 10.432.013, * 15.232.522 1991 1992 15.131.278 20.760.343 1993 22.083.472 1994 * afschaffen belasting waterleiding

16

Gemeentefonds 41.240.465 43.739.991 42.924.964 43.739.988 44.152.372 43.739.988 38.731.588 41.329.728 40.047.132 49.738.887 57.511.046 62.414.746 66.527.954

Rechtzetting In de rubriek 'OngevaUen' in de vorige MAAND werd melding gemaakt van een ongeval in Minderbout-dorp op 16 mei. Volgens ons bericht zou T. Van Ravenstijn ernstig gewond zijn maar dit was gelukkig niet bet geval. hij bezeerde slechts zijn knie. Het was ook dezelfde T. Van Ravenstijn die met zijn fiets achterop de auto van J. Slager inreed en niet omge路 keerd.


GEMEENTERAAD

Tabel: Opcentiemen personenbelasting .irulr

begroting rekening verschil 1984 7 31.310.555 32.986.901 + 1.676.346 1985 7 38.831.562 34.476.980 4.354.582 1986 6 38.651.699 36.233 .385 2.418.314 1987 6 37.507.305 39.005.261 + 1.497.956 1988 6 39.397.506 33 .630.460 4.269.000 1989 6 40.121.081 39.694.489 426.592 1990 7 43 .342.000 46.411.087, * + 3.069.087 1991 7 52.079.000 52.121.932 + 42.932 1992 7 56.053.000 47.923.927 8.129.073 1993 7 56.766.000 51.560.871 5.205.129 1994 7 65.670.884 61.443.161 4.227.723 inklusief een bijzondere dotatie van 5.203.270 fr. die de laattijdige inning van de personenbelas ting moet compenseren.

Ongevallen

%_

Vrijdag 26 mei om 20.00 uur botste aan het kruispunt Vrijheid- Tinnenpot ·u·aat de auto bestuurd door Rosemarie De Gruyter Meerseweg 4 Meer, met de auto bestuurd door Pat.ricia Fleerakkers Vrijheid 132 Hoogstraten. Er wa, zware st•hade. Zondag 4 juni om 16.45 uur gebeurde een verkeerslmgeval aan het kruispunt Mercitraat en Lij~terstraat te Rijkevorsel Jo.~ Bogaerts (62) Vini-enpad 22, Rij!. vorscl 'liep verwondingen op. Om l7.20uur, dezelfdt• dag, botsten aan het kruispunt Gammel Houtt>lweg te Rijke orse! de auto' s be tuurd door Guido Francken (34) uit Malle en Marcel Reynders (29) uit Meerhout. Beide wagens werden zwaar bechadJgd.

4. Slotopmerkingen Ontvangsten - De opcentiemen op de onroerende voorheffinghebben in 1994 bijna 9 miljoen meer opgebracht dan was voorzien in de begroting. Het kadastraal inkomen van de gemeente is de laatste jaren fors gestegen, dankzij de intense bouwaktiviteitenen het belastbaar worden van het gebouwencomplex aan de grensovergang. -De verdelingscriteria voor hetgemeentefonds werden sinds 1991 grondig herzien. De verdeling gebeurt nu voor 30% in funktie van de fiskale armoede van de gemeenten. Het feit dat in Hoogstraten het gemiddeldbelastbaar inkomen per inwoner tot de laagste van het arrondissement behoort, wordt hierdoor gekompenseerd. Voorts wordt een wegingscoëfficiënt van 10% toegekend aan de oppervlakte van de gemeenten en 5% van de dotatie wordt verdeeld ten behoeve van gemeenten vanaf 10.000 inwoners en wel volgens het aantal leerlingen dat onderwijs volgt op het grondgebied van de gemeente. Zo zal ons aandeel in het gemeentefonds stijgen van 40 miljoen in 1990 tot 66 miljoen in 1994. - De dotatie uit het zgn. 'fonds Vandenbossche' kan in de toekomst dienstig zijn om de algemene uitgaven te financieren. De verplichting om deze gelden te gebruiken voor kansarmoedebestrijding is vervallen.

- De dividenden van Electrabel zijn gestegen van 31,9 miljoen in 1988 tot 60,5 miljoen in 1994 (nettocijfers). Wanneer binnen enkele jaren de financiering van kapitaalsovemarnes via IKA zal afgelopen zijn, zullen de netto-dividenden nog stijgen.

Nogmaals die zondag 4 juni om 17.35 uur botsten twee pers oenwagens aan Gammel - Polfruit Rijkevorsel. De bestuurder PascaIe Van De Haak (20) uu Berkcl-Enschot (NLJ werd gewond.

Uitgaven - De personeelskosten zullen blijven stijgen. De herziening van de weddebarema's moet nog ingevoerd worden. - De overdrachten bestaan vooral uit de toelage aan het OCMW. Ook daar zullen de personeelskosten wellicht stijgen. - De uitstaande schuld bedroeg op 01.01.1994 45 .615,- fr.per inwoner tegen 31.960 fr. in 1993 . Een voorzichtig investeringsbeleid is in de toekomst dan ook noodzakelijk.

Conclusie -Uit dit alles mag blijken dat de meeste uitgaven moeilijk samendrukbaar zijn. De hertekening van de verdelingscriteria van het Gemeentefonds en de stijging van het kadastraal inkomen van onze gemeente hebben er mede voor gezorgd dat de stadsrekening 1994 een overschot vertoont. •

Woemdag7juni om 18.30 uur werd aan de Sint Janstraat te Wortel het 9-jatige tiet:;er·· tje Yves Jansen. Kerkstraat 8 Wortel, hebt gewond toen hij werd aangereden door een auto. 1

Vrijdag 9 juni om 19 uur kwam het tot een botsing tu -sen twee per onenwagens aan Heieinde Meer. Johanne Van Den Broeck (35) Klein EysseJ 14 Meerleen pasr,agier ter Jlona Van De Pluym (15) uit Langeweg (NL) liepen Jjchte kwetsuren op. Zaterdag 10 j um om 13.20 uur gebeurde aan de Meerseweg een verkeersongeval waarbij twee motors. twee personenwagens en twee vrac}ltwagt>ns betrokken waren. De motorrijder Hendrik Jongepier (33) uit Kloetingen (NLJ en zijn duozitter Ger, om Jongt·pier, zelfde adres, werden ernstig gekwetst.

Kantoor van Notaris J.MICHOEL Lod.De Kontneklaan 381 • HOOGSTRATEN Tel. 031314 11 77 OPENBARE VERKOPING van GOED GELEGEN WONING met TUIN te HOOGSTRATEN, MOLENSTRAAT 11

Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal ZONDER INZETPREMIE, ten overstaan van de Vrederechtervan het 2de kanton Turnhout, openbaar verkopen: GOED GELEGEN WONING MET TUIN te Hoogstraten, Molenstraat 11, groot 432m 2. Kadastraal inkomen 9500.

Beschikbaar tegen betaling van verkoopprijs en onkosten. Zitdag: -Toewijzing op dinsdag 4 juli 1995 telkens om 15.30 u. in Café De Wachtzaal bij Adams-Brosens, Van Aartselaarstraat 4 te Hoogstraten Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris.

Ingedeeld als volgt: . -gelijkvloers: inkom, zitplaats. eetplaats, keuken, bergmg en wc - verdiep: 3 slaapkamers Eigendom beschikt over electriciteit, waterleiding en TV-distributie. Bezichtiging: zaterdag van 14 tot 16 uur.

17


Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat llE, 314.53.70. Verkleumd thuisgekomen vanjaarmarkt en kermis, moet deze rubriek nog afgewerkt worden. Voor degenen die moeten studeren is het ideaal weer. Kwatongen beweren dat de laatste week van juni de scholen reeds dicht zijn. Elders in dit nummer verschijnt er een lezersbrief die we integraal afdrukken. Toeval of niet, maar we planden zelf om even stil te staan bij de openbare werken die Hoogstraten te wachten staan. Voorts verneemt u alles over de aktie van de dorpsraad aangaande monumentenzorg. De vakantie nadert. Naar het schijnt zijn sommige gebuurten reeds druk bezig met de voorbereiding van Begijntjes laat Besluit. Daarover volgende keer meer.

IIIIBB GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30 , Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83. 98

IKO Zaterdag 3 juni was het verzamelen geblazen voor de jeugd: de jaarlijkse tekenwedstrijd vond plaats onder een licht bewolkte hemel. Voor de 6- tot 8-jarigen bestond de opdracht erin met kleurpotloden 'Met mijn olifant op het schoolfeest' uit te werken. De prijs Joz. Adams (jongste prijswinnaar) ging naar Sofie Van Achterbroek uit Rijkevorsel. De zeven hoofdprijzen werden achtereenvolgens toegekend aan Jonas Geens, Nick Lauryssen, Frank Mertens, Ine Vervoort, Isabelle Oostvogels, Thomas Hone en Dieter Oostvogels. De tussenleeftijd diende met verf volgend onderwerp in kleur te zetten: Oei, mijn kamerplanten groeien zo hard, dat ik niet meer uit bed kon! Hier ging de eerste van de 7 hoofdprijzen naar Ellen Huet uit Hoogstraten, v贸贸r Ans Aerts, Bram De Backer, Pieter Vanderhenst, Bart Passeniers, Konrad Dobson en Evelien Maes. De leeftijdsklasse van 12 tot 14 jaar verfde 'In de filmzaal'. Tom Raats uit Wuustwezel kreeg de hoofdprijs toebedeeld, voorSiets Damman, Kris Martens, Dieter Van Eerste!, Bjom Blockx, Rienk Miehielsen en Raf Vorsselmans. In alle reeksen werden nog tal van aanmoedigingsprijzen uitgedeeld, zodat er volgend jaar weer veel kinderen zullen aantreden in deze toch niet zo competitieve wedstrijd. Wegens de deelname van Geertruidenberg voor de 20ste keer, werden alle kinderen bedacht met een puzzeltje op Iko-maat gesneden. IJs en fruitsap ontbraken niet op het menu. o

Bij de prijsuitreiking in het IKO op zondag I 1 juni waren nogal wat winnaars aanwezig. Een aanmoediging om er nog jaren mee door te gaan.

Kan dit?

Fietsen vanuit Hoogstraten Vakantiegenoegens Noorderkempen biedt de gelegenheid om een gezellige, familiale en sportieve dag mee te maken. Wie mee wil fietsen, heeft op zondag 2 juli drie mogelijkheden: een voormiddagtrip van 25 km (vertrek om 10.30 uur), een namiddagtochtje van eveneens 25 km (14 uur starten), of de twee: 50 km, waarbij onderweg een zelfmeegebrachte picknick wordt aangesproken. Verzekering is voorzien en onderweg wordt ook nog een drankje aangeboden. Een volgwagen zal de pechvogels voorthelpen en de dorstigen laven met frisdrank, koffie en thee. De leden van Vakantiegenoegens betalen 25 frank per persoon (per gezin beperkt tot 100 fr.) en niet-leden betalen slechts 35 frank (maximum 140 fr.). Voor meer inlichtingen: V ie Corne1issen, tel. 03/314.40.01. o

18

Half Hoogstraten sprak er schande van. Verkeersraad en Dorpsraad zetten het op de agenda. Na tussenkomst of op bevel (?) werd 1 stoepdal meer vrijgemaakt. Is dat genoeg? . Uit het politiereglement: 'De minimumafstand tussen het terras en de rijweg of vaste obstakels moet minimum 1 meter bedragen.... Het terras mag de zichtbaarheid van de rijweg niet belemmeren. ' Hetzelfde reglement onder afdeling 17: Kermissen- foren: 'art. 178. De stoepen en hetfietspad op de Vrijheid te Hoogstraten moeten volledig vrij blijven. '


HOOGSTRA TEN

Gravin Elisabetlaan Tijdens de spits een druk bereden weg. Meer dan 150 leerkrachten banen zich een weg door de horden fietsende studenten en leerlingen. Het wegdek is zachtjes verzakt. Dat remt de snelheid. De voetpaden, omhooggestuwd door de wortels van bomen, liggen er erbarmelijk bij. Bij de opmaak van de stadsbegroting 1995 werd 9 miljoen gereserveerd voor een heraanleg van deze laan. Iemand (wie?) zag genoeg problemen (welke juist?) om er dit bedrag tegenaan te gooien. De gemeenteraad besliste op aanraden van het college een ontwerper aan te stellen. Welke diens opdracht is, om aan welke euvels een oplossing te bieden, is niet bekend gemaakt. Moeten die verzakkingen geĂŤffend worden, of de stoepen hertekend? Verbreding van de straat, of versmalling? Langs alle kanten werd beloofd dat er inspraak zou komen voor de scholen en de bewoners.

Inspraak Maandag 29 mei werden alle omwonenden uitgenodigd op het stadhuis. De heer Schillebeeckx, van het gelijknamige studiebureel, lichtte een eerste schets toe. Opvallend maar niet onlogisch, want het ligt er in feite al- enkel de bewegwijzeringspiaten ontbreken -, is een rondpunt ter vervanging van het driehoekje waar nu menig automobilist zich van voorrang vergist. Verkeersremmers zijn de links en rechts afwisselende parkeerstroken die een asverschuiving teweegbrengen. Ook een voorsortering om op de Vrijheid te geraken, is voorzien. Ook opgenomen in het ontwerp is de verandering van het bestaande parkje in een grote parking(+ 80 plaatsen). Wie dit aantal gevraagd heeft, is niet duidelijk. We weten enkel dat de middenstand een tekort vaststelt in de Vrijheid. Door de dorpsraad is in verband geadviseerd dat het gelijnd parkeren in de Vrijheid integraal moet doorgevoerd worden, dat bestaande parkings beter moeten aangegeven worden en dat er bijkomende kunnen voorzien worden. Maar tachtig? Tijdens de bijeenkomst werden heel watopmerkingen geformuleerd. Geen echte konklusies werden er getrokken. Hopen we maar dat de ontwerper genoeg notitie genomen heeft om zijn volgend ontwerp aan de wensen van de mensen aan te passen. Uitvoering geven aan de voorgestelde schets zou meer dan 15 miljoen frank kosten. Budget en opdracht stemmen blijkbaar niet erg overeen. Opnieuw de essentiĂŤle vragen: welke zijn de noodzakelijke redenen die een aanpak van deze laan verantwoorden, wat moet dit kosten, en kan de ontwerper binnen het budget blijven?

Parkeren Wegens de opoffering van een aantal parkeerplaatsen vooraan in de straat ten gunste van de voorsortering, wenst men in het parkje bijkomende parking te voorzien. Omdat gebleken is dat de Vrijheid over te weinig parkeerplaatsen (hoeveel te weinig?) beschikt en daarenboven nogal wat langparkeerders plaats innemen, wil men deze laatsten parking aanbieden in de korte nabijheid.

Ten eerste stelt zich de vraag of de Vrijheid over te weinig ruimte beschikt. Is het niet eerder zo dat, mits gelijnd parkeren, er voldoende plaatsen beschikbaar zijn? Wie garandeert dat die langparkeerders hun wagen achter de Vrijheid zullen plaatsen, zeker bij hevige regenval op het moment dat ze op tijd op hun werk moeten zijn? Gedwongen gebruik van die achterliggende parkings kan dan enkel via invoering van de parkeerschijf of de betaalautomaat. Deze laatste moet dan weer gecontroleerd worden (door wie?) zodat uiteindelijk de parkeermeter zijn intrede zal doen. Het uitzicht van de Vrijheid zal hierdoor niet mooier worden. En heeft men er al aan gedacht dat markt, kermis en andere aktiviteiten gehinderd worden door deze muntenslikkers? Heeft men er al aan gedacht of de kerrnisattrakties die al jaren in de Gravin Elisabethlaan resideren, een plaats kunnen krijgen op de Vrijheid? Is er wel genoeg ruimte dan?

Over de lijdensweg van de herininrichting van de Vrijheid (prijskaartje ondertussen opgelopen tot meer dan 2 miljoen) kan eenzelfde liedje gezongen worden. We maken zelfs geen verwijt aan degenen die hun kost verdienen door werken uit te voeren voor de overheid; inderdaad, voor hun geleverde prestaties moeten ze natuurlijk betaald worden. Maar het is die overheid zelf die in de fout gaat door te weinig aan budgetbewaking te doen, slechte kontrakten afsluit enzomeer. Het kan anders.

BYOUTERIE

'Joli' HOOGSTRATEN

Kwestie van aanpakken Over de aanpak, de manier waarop dergelijke straatherinrichting 'verkocht' moet worden, kunnen andere vragen gesteld worden. Waarom stelt een overheid onmiddellijk een beroeps-ontwerper aan? Is er dan in eigen midden geen deskundigheid aanwezig om een eerste aanzet te geven? Waarom vraagt men niet eerst aan de bewoners wat ze zelf willen, los van de noodzakelijke herstellingen aan riolering? Eens de problemen en wensen gekend, kan het toch niet moeilijk zijn om zelf een schets te maken en die grondig aan een publiek onderzoek te onderwerpen. Dat kan allemaal zonder kosten, in tegenstelling tot het prijskaartje dat hangt aan de eerste schets van het aangeduide studiebureau. Op de bewonersvergadering werd gefluisterd dat de faktuur hiervoor meer dan 300.000 frank bedraagt. Was men niet erg vroeg begonnen met het opmeten in detail van deze straat, zodat ook deze kosten betaald moeten worden? In het politieke milieu werd ons nog zopas gezegd dat een overheid voortdurend 'genaaid' wordt door ontwerpers, aannemers en uitvoerders van werken. Meerwerken, niet voorziene werken, interesten, last-minutewijzigingen.... drijven de fakturen op. De gemeenteraad wordt meestal met de rug tegen de muur gezet, keurt de begrotingswijzigingen goed zodat er betaald kan worden. De burger zwijgt en betaalt.

Vrijheid66 Tel. 03/3147253

* Groot assortiment m fantasieen merkjuwelen "' Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

* Te gekke horloges en ringen

* Grote keus in bruid-, kinderen haarmode

* Kortom ... bijna alles!!! * Kunstnagels - Fantasienagels Versterken met gel Dames, het nagelbijten is gedaan!

19


HOOGSTRA TEN

Heilig Bloedlaan Over deze straat gaat de eerder aangekondigde lezers brief. U moet hem beslist lezen. Ook hiervan circuleert al een tijdje een plan tot heraanleg. De probleemstelling is hier veel duidelijker: enkele nieuw gevestigde en andere reeds langer bestaande middenstanders stellen vast dat hun zaak moeilijk bereikbaar is. Langparkeerders (bewoners, studenten, werknemers,... ) verhinderen dat klanten met hun wagen tot bij de winkel geraken. Leveranciers die bijgevolg dubbel stationeren om te laden en te lossen, verhinderen alle doorgang. Aangemoedigd door hun beroepsvereniging begint de groep zelfstandigen te denken en een oplossing te zoeken. In de eerste plaats, is ons gezegd, werd gezocht naar bijkomende parkeerplaatsen voor de langparkeerders: op het OCMW, in of achter de school, ... Ook werd gedacht aan een herinrichting. Vrijwillig en gratis werd er getekend door één van de betrokkenen zelf. Natuurlijk in het belang van hun eerste opzet: meer parking, maar met behoud van zoveel mogelijk groen. Hun voorstel geraakte reeds op de verkeersraad, en werd niet ongunstig onthaald. Aanpassingen met betrekking tot de toegang Achtelsestraat en voor de veiligheid van de fietsers werden voorgesteld. Kosten tot nog toe: niks. Indien er beslist wordt tot realisatie, kan er een billijke vergoeding betaald worden. Meer ook niet. Of zijn er nog andere kapers op de kust? Dit is de omgekeerde weg van wat we meemaakten bij het ontwerp voor de Elisabethlaan. Mits men nog een open inspraakmoment organiseert voor alle betrokkenen en geïnteresseerden. Een openbare diskussie is de beste ondergrond voor een gefundeerde beslissing. Prachtig is het toch dat bewoners zelfhet heft in handen nemen. Er wordt hier helemaal niet gepleit voor het nogal eens verondersteld eigenbelang van de middenstand. Ook deze moet maximaal de groene ruimte behouden, fietsers en voetgangers absolute voorrang en veiligheid garanderen en de wagens een minimale snelheid opleggen. Dat men eens opnieuw telt hoeveel bijkomende parkeerplaatsen men echt nodig heeft, zodat het bestaande groen zoveel mogelijk kan behouden blijven. 'Meer parking' als argument volstaat niet. Waar, hoeveel, voor wie, voor hoelang: deze vragen moeten eerst een antwoord krijgen. o

Andy Melis, winnaar van de Gouden Schoen van de supportersklub van H. V. V.

20

Open Deurdag in het VITO. Naar aanleiding van '50 jaar bevrijding' kregen deze leerlingen metaal door hun werkleider een smeedoefening voorgeschoteld: een echte 'Willy' nabauwen.

Onze Rooikes Ook op zaterdag 3 juni vierde de supportersklub van H.V.V. zijn 50-jarig bestaan. De namiddag begon met een receptie in de kantine van het voetbalstadion, waarna in stoet onder muzikale begeleiding werd opgestapt naar het stadhuis. Daar werd een uitgebreide delegatie ontvangen door Schepen van Sport Marcel Van Ammel. Die had zelf nog eigen herinneringen aan het stamcafé (met dochters) waar de klub werd opgericht. De schepen poneerde dat deze supportersklub een bijdrage leverde aan waar H.V.V. nu staat. Vooral de morele steun aan de voetballers en de materiële en financiële steun aan de jeugd vormen de belangrijkste ondersteuning. Voorzitter Cyriel Oomen bedankte het stadsbestuur namens zijn vereniging. Die bood aan meer dan tweehonderd leden een etentje aan in de Hotelschool. Nadien was er een serieus moment, waarna de dansavond werd ingezet.

Zo werd Staf Verhoeven gehuldigd door H.V.V. zelf, voor zijn 25 jaar als terreinverzorger. Alle spelers werden één voor één in de bloemetjes gezet voor hun bijdrage aan het resultaat: voor de tweede opeenvolgende keer werd de eindronde behaald. Vanwege supportersklub en spionkop werden de afscheidnemende spelers gehuldigd: Dré Lauryssen en Nic Goeminne. 'Le moment suprême' betrof het uitreiken van de gouden schoen. Gedurende het voorbije seizoen konden alle supporters bij elke thuismatch hun beste speler opgeven. Na telling van het aantal verkregen vermeldingen, ontving Andy Melis de gouden schoen van de supportersklub Onze Rooikes. Tot in de vroege uurtjes werd er gevierd, zo werd ons meegedeeld. o

Het jubilerend bestuur van supportersklub Onze Rooikes: Frans Adams, Louis Van Loock, los Pinxteren, André Lodewijckx, Cyriel Oomen, Rik Viskens, Theo Maenhout, los Buylinck, H. Ceusters.


HOOGSTRATEN

Dorpsraad herwaardeert monument Vrijdagavond 2 juni. Voor de tweede maal in 5 maanden trok het bestuur van de dorpsraad op pad, bekommerd om de woonomgeving. Weinig volk gezien. Toch één iemand die het drietal aansprak en binnenvroeg. Formidabel. Tussen kerkhof en Pax werd een perfekte groene speelzone voor jonge avonturiers aangetroffen. Wie hier plannen heeft om deze omgeving van alle hoge groen te ontdoen en de ruimte kaal te zetten, moge de vloek van vele jonge Robin Roods over zich krijgen. In het verste hoekje werd een pas gemaaid gazon tussen hoge bomen gevonden, maar de plek werd ontsierd door een vervuild en onbeplant Dr. Versmissenmonument Men herinnert zich een pleidooi vóór enige jaren om dit monument te verplaatsen. Dit kan gewoon niet verplaatst worden. En het mag niet, want het staat er. Alleen had het al lang moeten opgekuist zijn. Het drietal besloot in alle stilte er zelf werk van te maken. Wat er is, moet onderhouden worden. Men besloot ze allemaal eens rode kaken te doen krijgen. Nog voor H. Bloed zou het onder handen genomen worden. Op 9 juni in de vooravond, tijdens barre weersomstandigheden, werd er enige uurtjes gekarweid. Oordeel zelf.

VOOR:

... de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Lod. de Konincklaa~318 . 2320 Hoogstraten Tei./Fax: 03/314.23.53 ..

troosteloze aanblik.

.

..... 40•

Kruisboog

NA:

Rustbank De Dr. Versmissen-bank werd op 5 mei 1979 ingehuldigd. Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de geboortedag van deze huisdokter met belangstelling voor kultuur en met eigen literaire ambities, werd een huldiging bedacht. Door de plaatselijke VTB-vertegenwoordiger werd een werkgroep samengesteld die een drieluik voor de viering voorzag: uitgave van een bloemlezing uit het werk van dokter Versmissen, organisatie van een prijsvraag voor een ontwerp van monument dat tegelijkertijd als rustbank dienst moest doen, en de viering zelf. Winnend architect was Freddy Dalemans uit Merksem. De bronzen medaillon is van de hand van Jef Martens. In samenspraak met parochie en gemeente werd beslist het ontwerp van de prijswinnaar uit te voeren op de plaats waar het nog altijd staat. Leerlingen en leraars van het VITO namen het werk voor hun rekening. Vaagweg herinnertmen zich dat de bijdrage van de gemeente, naast een derde van de kosten, ook zou bestaan uit het onderhoud van het monument annex zitbank. Ook werd toentertijd geopperd om het hele gebied van kerkhof tot straat als park te herwaarderen. Wat meer onderhoud zou de omgeving best kunrien gebruiken zonder dat een totale heraanplanting moet geschieden. Dokter Hendrik Versmissen leefde in het huis op de Vrijheid dat momenteel in restauratie is .•

Tuinontwerp Tilburgs ...

Proper hé. De pas geplante fuchsia's waren slechts drie dagen immuun voor kwajongensstreken. Erg hé.

De eerste twee weekends van de maand juni grepen in het lokaal van de Sint-Jorisgilde in de Brouwerijstraat de Bondschietingen op 20 meter plaats. 179 deelnemers uit 9 verschillende verenigingen namen deel. In de ere-categorie ging de rozenprijs naar Paul Geudens uitMeerdie 'ne volle' schoot: 120, of 12 rozen. Hij ging daarmee Frans Goetschalckx en Adri Vermeiren vooraf, beiden 119, waarna 10 schutters volgden met 118. In de A-reeks won Werner Carvers met 117 punten, die ook behaald werden door Alfons VanAperen, diens broerAmoldenLucPalinckx. Bij de B-schutters ging de eerste prijs naar Kurt Van de Locht met 116, ook behaald door Kris Bevers. Bij de senioren ging Karel Van Hemeldonck uit Rijkevorsel met 116 punten aan de haal met de eerste plaats. En nog: Tijdens de eerste twee weekends vanjuli organiseert dezelfde Sint-Jorisgilde de bondschietingen op 61 meter. Negen gilden treden aan, waarbij er geschoten wordt in 3 reeksen. Sinds twee jaar is de categorie Dames afgeschaft en komen zij uit in dezelfde drie reeksen als de heren. Van positieve discriminatie gesproken. Op zaterdag wordt er geschoten vanaf 14 uur en op zondag vanaf 10 uur, telkens tot 21 uur. V oor wie het eens wil meemaken, iedereen is steeds hartelijk welkom in de Brouwerijstraat D

TAXIPOST: een goedkope snelkoerier POSTPAC: veilig en handigvoor al uw pakjes

Naargelang je het bekijkt, sta je niet altijd droog onder een boog. Kwaadsprekers zeggen dat het maar een cafésport is. Die zijn met deze uitgedaagd om het eens te proberen.

21


HOOGSTRA TEN

In memoriam

Handelsschool 6de jaar 1951-'52

Louis de Busser

In hetUniversitair Ziekenhuis te Edegem overleed op 12juni 1995 Louis De Busser. Hij was te Olengeborenin 1918 enkwam van bij de oprichting van de Handelsschool als leraar boekhouden naar Hoogstraten. Louis De Busser behaalde aan de Ufsia het diploma van licentiaat in de handelsen consulaire wetenschappen. Daar was hij klasgenoot van Leo Tindemans . In Hoogstraten behoorde hij tot de pioniers van de Handelsschool samen met ondermeerE.H. J.Van Gompel, M. Standaert, F. Bartelen, V. Van Merode en J. Vogels, die reeds eerder overleden zijn. Later verhuisde Louis De Bussernaar het Sint-Jan-Berchmanscollege te Westmalle om er zijn leraarsloopbaan verder te zetten. In de noorderkempen fungeerde hij vaak als raadgever voor jonge mensen die als zelfstandige een zaak begonnen. Louis was oud-strijder van de Tweede Wereldoorlog en een trouw lid van de Strijdersbond te Meerle. Minder bekend is het feit dat Louis ook politiek actief is geweest. "Toen hij in Hoogstraten aankwam was hij provincieraadslid voor het kanton Herentals. Later werd hij voorzitter van de C.V.P.-afdeling Hoogstraten. Het gezin De Busser-Bens wordt wel bijzonder zwaar beproefd. Een half jaar geleden overleed de jongste zoon, Marc en de familie-vader Louis . Wij bieden hen onze oprechte gevoelens van meeleven aan. J.B.

De klas van mijnheer De Bussermet v.l.n.r. (boven) Jan Marijnissen (Hoogstraten), Louis MatthĂŠ (Rijkevorsel), Louis Van Weereld (Hoogstraten), Frans Van Bladel (Meer), Vic Van de Mierop (Wortel), StafVan deCloot (St.-Lenaarts) en Paul Van Delm (Hoogstraten); (onder) Fr. Verboven (Sint-Lenaarts), John Jespers (Hoogstraten), leraar L. De Busser, JozefVerschraegen (Hoogstraten) en Jacques Muroille (Hoogstraten). De leerlingen Louis Lenaerts (Hoogstraten) en Karel Bogaerts (Meer) waren die schooldag afwezig. (foto: VITO-archief).

~­ SAVE A

TREE

SHOP wtTH ME I Save A Tree Shop 'With Me recto/verso, 100% katoen 47x47 cm prijs: 200,-

Milieuvriendelijk winkelen met een boodschappentas van Greenpeace uit de Wereldwinkel. In juli en augustus is de Wereldwinkel erikel open op zaterdagvoormiddag van 10 tot 12 uur, namiddag van half 2 tot half 4.

CONCESSIEHOUDER GARAGE

NIEUWE EN nNEEDEHANDSWAGENS

GeudellS STREVEN NAAR PERFECTIE

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76

ERKENDE CARROSSERIE 27

22


HOOGSTRA TEN

BEGRAFENISSEN

Lezers schrijven

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35 .84

Langs de 'Hoge Straat' te Hoogstraten Naar aanleiding van het artikel in GvA (31105/95): 'PERKEN WORDEN PARKINGS- HOOGSTRAATSE MIDDENSTAND WIL MEER PARKEERPLAATSEN' ... zijn volgende bedenkingen ontstaan: De middenstand, 'de boeman', wil in Hoogstraten NOG MEER parkeerplaatsen (en liefst vóór zijn deur)! Dat is zijn goed recht.. . doch niet ten koste van om het even wat of van 'Jan en Alleman' . In de H. Bloedlaan wordt door een paar mensen actie gevoerd om, door huis-aanhuis bezoek, handtekeningen te 'verzamelen' (teken van zwakheid!) in de hoop voldoende druk te kunnen uitoefenen om in hun opzet te lukken, nl.: het doen verdwijnen in zijn huidige vorm van het bestaandeGROENEPARKJE aldaarteneinde dit kunnen omvormen tot PARKEERPLAATSEN voor NOG MEER auto's . WAANZIN!!! .. . En moest zoiets toch mogelijk kunnen zijn, dan wordtinderdaad 'HOOGSTRATEN ÉÉN GROTE PARKEERPLAATS' (GvA), terwijl DE STAD zou moeten kunnen uitgroeien tot een GROEN WINKELPARADIJS met de Vrijheid als economische hoofdslagader en waar het goed is te wandelen en te winkelen. Ook middenstanders moeten dat beseffen! Wanneer de voorzitter van NCMV in GvA (31/05/95) zegt:' ... in de H. Bloedlaan hebben zich de voorbije jaren HEEL WAT middenstanders gevestigd .. ' dan is dit wel even TE sterk uitgedrukt. Hoeveel.. . twee, drie ... nieuwe 'vestigingen'? En verder .. .: 'na gesprekken met de handelaars in de buurt, werden er oplossingen gevonden voor de meeste problemen.' ... Zo simpel is dat! En daarbij zou er in de H. Bloedlaan zelfs geen enkel parkeerprobleem zijn, moesten de aldaar wonende middenstanders hun eigen 'wagenpark' alsook dit van hun personeelsleden, dat veelal de hele dag de parkeerruimte bezet, uit het straatbeeld verwijderen. En laat dan het park in de H. Bloedlaan, evenwel na een grondige opwaardering, in zijn huidige vorm voortbestaan, want niet iedereen is even gelukkig met de NIET -noodzakelijke ontgroeningen! ... In vele steden en gemeenten doet men thans zware inspan-

Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN Moet deze haag wijken voor heilige koe 'auto'? Niet iedereen is het daarmee eens, getuige de lezersbrief die hierbij wordt afgedrukt.

HOFMANS 118

N.V. GARAGE VAN USSEL

[HJ

ningen om meer 'GROEN' en meer 'RUST' in de straten te brengen, ook zelfs met houten bloembakken! HOOGSTRATEN, eens het rustige Kempische dorp met de boerekar en het stoomtrammeke onder de groene lindebomen, is zowaar veranderd in een jachtig provinciestadje met desaangaande alle ingrediënten inclusief industrieterrein, supermarkten, bankinstellingen, appartementsgebouwen, enz.... Voor menig Hoogstraatse burger een 'moeilijk wennen' . Erger wordt het, wanneer hierdoor bepaalde wantoestanden ontstaan, waardoor het gezond leefmilieu in het gedrang komt zoals door VERKEERSOVERLAST, hoofdbekommernis in Hoogstraten! Als men daarbij bedenkt dat elke verstoring van het recht op rust en om te leven in een gezonde omgeving als een sociale aanslag kan bestempeld worden, dient er dringend naar een oplossing gezocht. Maar intussen blijft de brave burger in de stad voortleven in een ziek en zeer gevaarlijk milieu zonder voldoende ademruimte! Men hoeft niet langer met de kop in het zand te blijven zitten wanneer men ziet dat in vele Kempische gemeenten en steden (Geel, Turnhout, Herentals ... ) de 'RING' (omleidingsbaan) reeds lang werkelijkheid is geworden. De politieke wil, samen met een degelijke verkeersplanning, zijn dringend nodig om hier het bestaande verkeersbeleid om te buigen tot meerdere eer en glorie van het Stadsbestuur en van de STAD HOOGSTRATEN! C.H., Hoogstraten.

HONDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

"

(03)

Tel.: 314.82.16

(03)

Fax: 314.79.38

Buizeistraat 2a 2320 Hoogstraten • • • • •

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag

• Deurkrukken • Bevestigingstechnieken 43

23


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PA TRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47. Onmiddellijk na het verschijnen van de vorige Maand, beste lezer, op donderdag 1 juni om half zeven 's morgens of alleszins daaromtrent, werd ik door aanhoudend belgerinkel uit mijn laatste slaapje gehaald. In pyjama, of was het in mijn regenpak -want dat doe je in deze grauwe tijden schijnbaar nooit meer uit- haastte ik me naar de voordeur, tot nader order nog altijd de enige deur met bel, besefte ik toch ondanks het ongehoord vroege uur. Toen ik de deur van haar zesvoudige grendel had ontdaan- grauwe tijden weetje wel - stond daar rood van opwinding en blazend als een opgejaagde kalkoen, onze huisfotograaf. 'Dat hij helemaal niet was ingehuurd door Maandlezers voor privéfeestjes of door Zijne Heiligheid De Paus bij de voorbereiding van het Damiaanbezoek,' kon ik uit zijn verwarde uitleg opmaken. 'Was het maar zo,' hoorde ik zijn portefeuille in zijn binnenzak kreunen. Maar nee, niks daarvan. Gewoon mijn job als onbetaald medewerker van dit Hoogstraats Gazetje zoals altijd. Wat minder foto's, oké, maar 1t kan niet alle maanden kermis zijn, nietwaar. Dat was zo ongeveer het relaas van onze opgewonden huisfotograaf. En we geloven hem zowaar nog ook. Hij hoeft dus geen pint te betalen bij een volgende gelegenheid vanwege geen extra-bijverdienste. Daarmee is dit ook weer rechtgezet, nietwaar Marcel! Met deze Maand een stel extra-foto's er bovenop. 't Is voor (bijna) iedereen vakantie!

Van Klinket tot Galder Als leek zou je wellicht geneigd zijn te denken dat dit de weinig originele titel is voor een werkje dat de geschiedkundige evolutie beschrijft van een of ander middeleeuws wapen of specifiek metsers gerei. Onze schoolrekken waren vroeger gevuld met titels als 'van zeilschip tot stoomboot' of 'van boom tot lucifer'. In deze paragraaf beschrijven we echter de belevenissen van een stel moedige Minderhoutse mannen (schudden wij ons hier weer een geweldig-toevallige alliteratie uit de mouw) en vrouwen die, met ware doodsverachting want weinig ervaren en met opgestoken neusknijper, zichzelf te water lieten ter hoogte van de Klinketbrug in Wortel. Tussen twee haken, en vooraleer de eerste waterslagen gegeven worden, vertalen we 'klinket' als kleine deur in bijvoorbeeld een stadspoort of een sluis. En meteen zitten we op de goeie weg. Want sluizen zullen we nog (te) veel tegenkomen. Onder meewarig hoofdschudden van enkele die zich slimmer waanden en aan de kant bleven, zette een karavaan van elf kano's zich om-

streeks 9.30 onder een behoorlijk stralende zon in beweging. De bedoeling was er een ontspannende tocht stroomafwaarts op onze Mark van te maken. Maar laat ons zeggen dat het een beetje anders liep. Vooreerst bleek de start wat ondiep zodat een eerste slachtoffer al direct tot aan de knieën in het (riool)water mocht om de heren en dames toeristen over de uitgestrooide keien te sleuren. Wat dat stroomafwaarts betreft, dat is ook heel relatief. Ondergetekende had tenminste stellig de indruk, gemeten aan de inspanning die moest geleverd worden, dat de Mark in de plaats van te stromen van bron naar monding zoals een doorsnee rivier dat placht te doen, zij eerder stroomde van linkeroevernaar rechteroever. Of lag dit aan de bemanning van onze boot? En dan de zon. Zo gauw zij in de gaten had dat we onomkeerbaar vertrokken waren, kroop zij, wellicht beschaamd voor zoveel onkunde op het water, voor de rest van de dag achter een grijs wolkendek. Maar goed, het avontuur riep. Voor sommigen blijkbaar zelfs zo hard dat een regelmatige duik in het onfrisse Markwater o.w.v. een te hevige

Dat het Markwater niet echtfris smaakt, hebben we aan den lijve mogen ondervinden toen we vaststelden dat je niet in een kano stapt zoals je dat in een auto doet. instap na een versassing over de oever of o.w.v. lichte paniek bij het naderen van een sluis onvermijdelijk was . Gelukkig waaiden er regelmatig droge T-shirts vanaf de bruggetjes naar beneden. De begeleidende equipe van K.W.B.Minderhout leverde ondertussen uitstekend werk bij het uithalen en weer te water laten van de boten bij de sluizen. Voor een beetje beschutting bij de middagpick-nick had men zelfs een heuse tent opgezet zowat halfweg. Wat nadien volgde was in niets meer vergelijkbaar met de voormiddagetappe. Behalve dan wat de stroming betreft. Ondanks de wisseling van vaarpartner, zelfs van vaartuig, bleef onze boot hardnekkig weigeren om de juiste richting uit te gaan. Maar andere kano's hadden ook hun problemen blijkbaar. Zo presteerde een jeugdig duo het om hun boot op de bodem van de Mark te parkeren. Probeer hem daar in je eentje maar eens weg te krijgen. Voorwaar geen sinecure. En als je dan ook nog de trappist van de paters op Dreef aan je neus ziet voorbijgaan ... Uiteindelijk stond iedereen al moe maar tevreden toe te kijken hoe uw dienaar met zijn vaarmaat weinig eervol als laatste arriveerde. Kranten bedelen om drie uur 's morgens met de fiets is toch een stuk makkelijker dan de zeventien kilometer Markwater doorworstelen op een natte zondag. Maar niemand die dit nieuwe initiatief van onze K.W.B . had willen missen. Volgend jaar een nieuwe poging met beter weer, een schonere Mark en ... betere boten! 0

®TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Dit was zo ongeveer de ploeg die zich een hele zondag voorstelde te zijn doorgedrongen tot in de diepste Afrikaanse wouden, maar in feite op onze eigen Mark peddelde. 24

Lichte bedrijfswagens: DAF 10


MINDERHOUT

S.O.S. Parochiecentrum Nauwelijks twee maanden nadat het parochiaal comité de verenigingen op de hoogte bracht van de nieuwe uitbatingsvorm van het parochiecentrum om te trachten dit weer rendabel te maken, volgde een nieuw schrijven waarin het ontslag van de gerant werd gemeld. Ook de nieuwe uitbater heeft moeten ervaren dat het runnen van café en zaal onder de huidige voorwaarden, niet rendabel is. De kritiek op de vorige beslissing indachtig, en dat wordt door de gemeenschap zeker gewaardeerd, heeft het parochiaal comité deze nieuwe situatie onmiddellijk voorgelegd aan de overleggroep met de vraag ideeën aan te brengen voor het beleid van het parochiecentrum in de toekomst. Na dit overleg is men tot de vaststelling gekomen dat er moet gezocht worden naar een concierge voor de zaal, een schoonmaakploeg stijl 'Pax-moeders' en (een) vereniging(en) die verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de uitbating van het café. Tegen Minderhoutkermis weten we wellicht hoe de vorkjuist aan de steel zal zitten.

toen zijn gabbers hem heel fier vertelden wat zij met hun autootje hadden uitgericht.. . 0

Straf verhaal Rijdt u ook wel eens met de wagen door Minderhout als het donker is. Wees dan gewaarschuwd voor het nieuwe spel waar sommige jongeren op 'kick-en'. Sinds kort siert een vluchtheuvel de ingang van ons dorp ter hoogte van de zagerij met de bedoeling de snelheid van het autoverkeer te breken. Nu lijkt het leuk deze vluchtheuvel aan de linkerkant te passeren in de plaats van gewoon aan rechterkant. Hebt u dat ook al eens geprobeerd? Nee toch. En ik hoop echt ook niemand tegen te komen die dit uitprobeert wanneer wij ons doodgemoedereerd aan het verkeersreglement en ons gezond verstand houden! 0

Fietsterreur Voortbouwend op dit verhaal kwam op de werkgroep Veilig Verkeer ook het stijgend gebrek aan fietsdiscipline aan de orde. Met alle respect voor deze 'zwakke' weggebruikers, maar dikwijls lappen deze tweewielers hun laars aan alle elementaire regels van veiligheid en respect voor andere weggebruikers. Hoe dikwijls breekt het zweet ons uit als jonge fietsers als dwazen de weg dwarsen alsof zij onvoorwaardelijk beschermd worden door wel heel speciale engelen. Hoe vaak maken we het mee dat fietsende jongeren zonder omzien door rijen lagere schoolkinderen breken? Wat beteken je als eenzame fietser als je een zwerm op je af krijgt? Hier durft blijkbaar niemand een beetje discipline vragen. En zijn deze jonge fietsers niet de aankomende automobilisten van morgen? Zal die mentaliteit zo maar omslaan door de verandering van vervoermiddel? We durven het te betwijfelen. Niet dat we niet voor de fietsveiligheid ijveren. In bijna elke verkeerswerkgroep is dit een prioriteit. Zo wil WVVM heel snel een heel duidelijk standpunt in verband met de oversteek van de fietsers op de Bredaseweg ter hoogte van de

Beemden. Ondanks het nieuwe fietspad zal dit ook in de toekomst hét cruciale punt blijven waar tientallen schoolkinderen vanuit de richting Meerle de baan dwarsen om naar Minderhout of de Hoogstmatse secundaire scholen te fietsen. Hier moet zeer dringend iemand zijn nek durven uitsteken om de heren van bruggen en wegen te wijzen op deze tere plek die, indien niet extra-beveiligd, met de nieuwe weg nog behoorlijk wat leed zal veroorzaken. Hopelijk zullen we hier over afzienbare tijd ook geen borden moeten planten zoals ter hoogte van het Spijker met de mededeling dat het 'al veel te laat is' 0

Sluikwegen En dan spreken we in Minderhout vooral over Minderhoutsestraat en Lage Weg. Beide zijn ideaal om het centrum van Minderhout te vermijden en zo een snellere verbinding te rnaken tussen onze buurdorpen. Aangezien de borden 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' in de Minderhoutsestraat weinig effect opleveren en voor de politie blijkbaar moeilijk controleerbaar zijn, nam het stadsbestuur in de begroting 95 centen op om drempels in te bouwen. Dit project werd nu afgeblazen en voorlopig door niets anders vervangen. De Minderhoutsestraat zit dus voorlopig weer in het slop. Wie suggereert hier nog een oplossing? De bewoners van de Lage Weg misschien? Dezen hebben op initiatief van Pons Van Bavel en Jos Vermeiren en na een brainstorming met alle geïnteresseerden en technische bijstand van de commissaris een enquête verspreid waarin men kon kiezen voor enkele alternatieven. Uiteindelijk bleken velen gewonnen voor een totaal afsluiten van deze straat aan een zijde. Een andere optie die veel bijval genoot is het invoeren van enkele richting maar dit zal dan samen met de Hoge Weg moeten bekeken worden. Wat er uiteindelijk gaat gebeuren is op dit moment nog niet duidelijk maar we hebben stellig de indruk dat een inspanning die door de bewoners samen wordt gedragen tot een bevredigende en snelle beslissing leidt. •

Ook Hans Kooreman kon als nieuwe uitbater het parochiecentrum van Minderhout niet meer varend krijgen.

Er was eens een groen autootje... dat eenzaam en weinig frivool - wellicht ook vanwege zijn niet meer zo jeugdige leeftijd langs de kant van de weg stond, onherkenbaar tussen tientallen andere Golfs op onze Hoogstraatse wegen. Baasje kon dit niet langer aanzien en in een vlaag van ere-a-musement toverde zij enkele potten stevige en kleurige metaallak tevoorschijn, wikkelde haar kinderen in doeken ter bescherming tegen overdreven enthousiasme, kocht zich een paar stevige kwasten en bedacht haar kroost met de opdracht: Dit autootje van jullie is een treurige groene wei. Wat daar ontbreektzijn bloemen,"bijen, vogels, vlinders ... Aan de slag. En kijk, luttele minuten later was ons autootje onherkenbaar veranderd, maar integendeel des te herkenbaarder in ons dorp. Tevreden dommelde heel de kroost 's avonds in slaap ... tot papa thuiskwam. Kan je je voorstellen dat die even moest slikken

GRASMAAIEN WORDT EEN PLEZIER

Wie op zoek Is. naar een krachtige grasmaaier, d ie betrouwbaar is en steeds in vorm, komt vroeg of laat bij HONDA terecht en bij de firma J. Stoffels-Paulussen in Minderhout In deze gespecialiseerde zaak vindt u namelijk het volledige gamma van deze Japanse kwaliteitsconstructeur. Alle zitmaaiers van Hondazijn permanent uit stock leverbaar. Neem nu de overbekende Honda-grasmaaiers, die verkrijgbaar zijn in 24 krachtige modellen. Met het voor Honda kenmerkend gemakkelijk startsysteem. Van 2,6 pk tot 6 pk met een met een maaibreedte

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel, 03/314,41.15 96

25


MINDERHOUT

Fotosessie vieringen Om het dorpsnieuws van vorige Maand een beetje geloofwaardig te maken, publiceren we hier een aantal foto's van vieringen en evenementen die maakten dat we te laat kwamen op elke familiebijeenkomst

Deze groep eerste communicanten vlinderde op 14 mei schitterend door een aangename viering.

Sommigen zijn heel enthousiast, anderen ontgoocheld. Dat is inherent aan de ontvangst van gasten die je nog moet leren kennen. Ook aan de andere kant van de taalgrens wonen toffe kinderen en kinderendie het je wel eens lastig kunnen maken (verwend, brutaal...). Toch mogen we ook dit jaar, ondanks het enerverende regenweer, weer spreken van een boeiende ervaring met het taaluitwisselingsproject van de basisschool.

Vreemd bezoek in de Venhoef Niet alledaagse gasten werden er op 24 mei gemeld ter hoogte van de Venhoef. Een koppel ooievaars had deze plek uitgekozen om een nachtje te verpozen. Dat het paar vele belangstellenden lokte hoeft geen betoog. Maar het blijft wel jammer dat een aantal van deze nieuwsgierigen zo weinigrespect betoonde voor deze langpotige bezoekers en blijkbaar het plaatje schieten belangrijker vonden dan het gewoon genieten van de aanblik van deze vogels. Niet onverstandig zijn ze dan ook kort daarop vertrokken naar een rustiger verblijf.

De Strawberry City Brassband bracht een geslaagd optreden in de parochiezaal naar aanleiding van hun 15-jarig bestaan.

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten) .

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE

26

Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

op maandag gesloten.

"

Een moment om even bij stil te staan: onverwacht gevleugeld bezoek op de Venhoef


MINDERHOUT

Voor wie het nog niet wist: roken schaadt de gezondheid Er zijn mensen die bij de minste geringste pseudo-prestatie al onmiddellijk zo naast hun schoenen gaan lopen dat de blaren al vlug niet meer om te dragen zijn. Er zijn ook mensen die een prestatie afleveren om u tegen te zeggen maar hierdoor geen greintje inleveren aan sympathie en eenvoud. En met een van deze laatste soort mochten wij kennismaken naar aanleiding van het behalen van een doctorstitel aan de Katholieke Universiteit van Leuven. PETER HOET verdedigde op 3 mei met succes zijn proefschrift tot het behalen van de graad van doctor in de medische wetenschappen aan de Faculteit Geneeskunde van de Leuvense Univ. Wie zit te wachten op de correcte titel van zijn werk laten we alvast niet langer op zijn honger: 'Development and application oflung cell isolation and in vitro culture for the investigation ofpulmonary toxicology' met als ondertitel 'polyamine uptake & xenobiotic metabolism in alveolar epithelial cells'. Een mond vol die Peter voor ons, leken, tracht te vulgariseren. Peter, stel je eerst eens even voor. Ik ben dus Peter Hoet, zoon van Jef Hoet die allicht niemand onbekend is, en dus ook rasecht Minderhoutenaar. Ik ben geboren op 12 december 1962 en sinds een aantaljaren getrouwd met een andere echte Minderhoutse, Lieve Goos. Vanwege mijn job zijn we sindsdien in Leuven gesetteld met onze twee kinderen Ruben en Hanne.

Nadien belandde ik in de WB op het Seminarie. Natuur, biologie, chemie hebben me altijd geboeid, ook al was het als schoolvak niet altijd het meest interessante. In 1980 begon ik aan de studies voor industrieel ingenieur biochemie. Nadat ik deze tot een goed einde had gebracht, kleefde ik er nog drie jaren aan vast om ook het diploma van landbouwingenieur te behalen. Met de specialisatie plantenbescherming-toxicologie was ik toch heel wat beter gewapend om me op de arbeidsmarkt te presenteren voor onderzoekswerk.

Minderhout is dus een vruchtbaar element kwijtgespeeld. Zeker niet Mijn vrouw en ik spelen nog met de gedachte om terug te keren naar onze geboortestreek maar dat zal in grote mate afhangen van mijn werksituatie. Op het einde van dit jaar loopt het project waarin ik mijn onderzoek verricht af en dan zal het uitkijken worden naar wat anders. Ook al zou ik graag in universitair midden blijven om me daar verder aan onderzoek te wijden, toch bestaan er op dit vlak uiteraard ook enkele kansen in de privĂŠ-sector. Maar dat onze streek hier niet echt goed in de markt zit. op die gekende firma in Beerse na, zal je ook niet onbekend zijn.

En hierdoor ben je in de universitaire wereld blijven hangen. Ikhadhetgelukdat in 1989 een nieuw labo voor longtoxicologie werd opgestart onder de leiding van Prof. Dr. B. Nemery . Dat pastte uitstekend bij mijn opleiding en beantwoordde perfect aan mijn verwachtingen. Omdat dit labo zich begaf op een onontgonnen terrein was er een boel meer voorbereidend werk nodig en gebruikte ik tenslotte vijf jaren voor het vervolmaken van mijn thesis.

Kan je even je aanzet schetsen vooraleer je toe was aan je doctoraatswerk. Ik begon zoals iedereen op de Minderhoutse jongensschool (amaai, meester Peeters moet toen een jonge knaap geweest zijn als die nu nog altijd meedraait). Toen al wilde ik van elk plantje, elk diertje de naam weten.

Wat niet altijd eenvoudig te combineren was met een gezinsleven wellicht. Zonder nostalgisch te worden draag ik een groot stuk van mijn werk op aan mijn vrouw die altijd weer op zondagen en andere vrije momenten met de kinderen werd opgezadeld terwijl ik weer eens achter mijn tekstverwerker dook. Het

Peter Ho et, doctor in de medische wetenschappen, maar in hart en nieren een sympathieke Minderhoutse buitenmens, samen met zijn kinderen Ruben en Hanne. maken van een doctoraatsthesis is trouwens voor 10% inspiratie en voor 90% transpiratie. (is dit niet wat te bescheiden, n.v.p.l.) Gelukkig konden we het financieel best runnen door toedoen van de beurs die aan het project kleefde. Ik wil trouwens van deze gelegenheid gebruik maken om te vermelden dat ik bij mijn werk de steun heb gekregen van een heleboel vrienden en wetenschappers die elk hun specifieke bijdrage hebben geleverd om tot dit uiteindelijke geslaagde resultaat te komen. En dit gaat dan van opzoek- en correctiewerk tot discussiegroepen en opbouwende of scherpe kritieken.

Licht het project eens wat nader toe, Peter, in woorden die een doorsnee-man als ik begrijpt. Wij krijgen dagdagelijks een massa lichaamsvreemde stoffen binnen langs de longen die via de werking van enzymen moeten geneutraliseerd of omgevormd worden zodat ze ons lichaam weer op een normale manier kunnen erlaten. Wel, het hoofddoel van de studie was een bruikbare methodiek uit te werken voor de isolatie en de primaire cultuur van longcellen, zowel van menselijke oorsprong als van proefdieren. Je moet namelijk weten dat mijn chef arbeidsgeneesheer is en hij er dus ook alle belang bij

uw kappersteam waar haarkappen een kunst

IS.

mode ...

~

Kerkstraat 21

Bus

t

2330 Merksplas

Na afspraak

Tel.: 014/63 31

99 116a

27


MINDERHOUT heeft om de belangrijke groep van longziekten beter onder controle te krijgen. Ons werk richt zich in de eerste plaats op fundamenteel onderzoek en is dus bijvoorbeeld. niet gericht op het ontwikkelen van geneesmiddelen tegen bepaalde kwalen. In d<;: long vinden we een veertigtal verschillende cellen die allemaal op een bepaalde manier mekaar be誰nvloeden. Wij trachten nu cellen te isoleren en dieper in de kleine structuren te dringen om het geheel beter te begrijpen. Een volgende stap is allicht de moleculaire biologie waarvoor nog fijnere meettechnieken zullen moeten ontwikkeld worden. Door juist de invloed van andere cellen uit te schakelen moeten de resultaten ook met de nodige omzichtigheid worden ge誰nterpreteerd. Wat wij in vitro-op plaat dus- vaststellen, moet ook in vivo- in het natuurlijk levend milieu- op dezelfde wijze plaatsvinden en dat is niet altijd evident.

School in feesttooi

Waar halen jullie je werkmateriaal vandaan? We kunnen spijtig genoeg niet zonder het werken met proefdieren, goudhamsters of nu meestal ook ratten. Toch doen wij heel veel beroep op menselijk weefsel van de operatiezaal, al gaat het hier uiteraard altijd om min of meer aangetast weefsel. Ik heb de indruk, Peter, dat er al een stuk van jouw energie tot in Hoogstraten is doorgedrongen. Nog toekomstplannen behalve het weer op zoek gaan naar werk? Ja, dat zoeken naar een nieuwe uitdaging is iets dat me bezighoudt. Ik zou absoluut graag in het wetenschappelijk onderzoek blijven hangen, maar de kans dat ik aan het stempellokaal beland, zie ik ook voor mogelijk. De goedkeuring van de projecten die zijn ingediend, laat altijd op zich wachten en daar hangt tenslotte heel de financiering aan vast. Niet dat we er rijk van worden, verre van, maar een bron van inkomsten moet er toch zijn, nietwaar. Voor het overige ga ik mijn kinderen nu eens extra geven wat ze toch een beetje hebben moeten ontberen en dat is vooral: wandelen met papa in de prachtige bossen rond Heverlee. Dat kennen we hier niet meer. En natuurlijk zijn mijn vrouw en ik ook weer van de partij op de Kapellekensloop in Minderhout (maar dat zal ondertussen al voorbij zijn zeker). Als afsluiter heb je vanuit je wetenschappelijke achtergrond rond longaandoeningen allicht nog een waardevolle tip in petto voor de lezer. Dat is zelfs niet moeilijk en heel voor de hand liggend. Ik zou heel gelukkig zijn als ik al maar een kleine bijdrage kon leveren om het roken uit de wereld te helpen. Als mensen zich ervan bewust zijn dat er duizenden verschillende schadelijke stoffen via sigaretterook ons lichaam binnendringen, dan kan het toch niet zo moeilijk zijn om hier de nodige conclusies aan te verbinden. Om maar twee overduidelijk waarneembare zaken aan te halen: wie rookt zal ongetwijfeld lijden aan kortademigheid. En eenmaal je zestig-zeventigjaar wordt (als je dat in de gegeven omstandigheden al haalt) ga je het als roker moeten stellen met een duidelijk verminderd levenscomfort. Als je dat al weet, dan hou je er toch gewoon mee op. Of teister je er op zijn minst je medemens niet mee. Aan mij zal het zeker niet liggen, Peter. Bedankt voor je sympathieke uitleg.

28

Er was weer heel wat belangstelling op het schoolfeest voor de kleutershow met Samson (in het kaaienest) ...

... en de dansen van de lagere school.

autobanden

* occassiebanden

* reparaties * depannage * merkbanden

Gammel2- 2310 Rijkevorser Telefoon 03 I 314.63.05


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Stonesmania Ja mensen, 't is de Willy hier, jullie zullen het deze keer met mij moeten stellen. Op de Jan moeten we deze Maand niet rekenen. Die loopt al weken de Stones achterna. Het is allemaal eind mei begonnen. Toen heeft hij twee dagen rond Paradiso in Amsterdam gezworven en de weken daarna zat ie in Nijmegen, Landgraaf en Werchter. Ik zou er niet van verschieten als hij in juli of augustus nog naar Duitsland of Frankrijk trekt of zoiets, want daar spelen ze ook nog. Zodat het best mogelijk is dat de Marcel en ik er de volgende keer weer alleen voor staan. 't Is verdorie schoon. Zot zijn, doet geen zeer, zegt men wel eens. Dat geldt zeker voor de Jan. Allè, dat is 42 jaar oud en dat loopt als een hondje achter mannen die nog eens tien jaar ouder zijn. En allemaal denken ze dat ze nog twintig zijn. Hoe lang gaat dat spelletje nog duren? Pas op, ik heb het hem gezegd, recht in z'n gezicht. Maar hij trekter zich geenfluitvan aan. In z'n ogen blinken twee rode tongen, dan weten jullie het wel, zeker? Enfin, we hebben eens goed ruzie gemaakt, maar uiteindelijk kwamen we tot het volgende compromis: hij zou de pastoor interviewen en ik zou dan al de rest doen. Dat is dus gelukt, maar hoe het de volgende Maand moet gaan, ik weet het niet. Desnoods duwen we de Marcel nog eens een pen in z'n handen. Nood breekt wet.

bevrijding, maar op 27 mei 1945 kreeg ik mijn priesterwijding in Mechelen van kardinaal van Roey. Voor mij betekende dat de bekroning van mijn roeping, maar het was tevens het begin van de rest van mijn leven. DHM: Waar ging u als priester aan de slag? Past: Na twee maanden vakantie werd ik op 26 september 1945 benoemd tot onderpastoor in Grobbendonk. Als proost van de jeugdbewegingen beleefde ik er formidabele jaren. Ge moet begrijpen, dat waren de jaren na de oorlog: alles en iedereen begon terug te werken en een nieuw optimisme maakte zich meester van de mensen. Spijtig genoeg stierf in 1950 de pastoor, maar met de nieuwe kon ik nog beter overweg. Toen kreeg ik ook de reismicrobe te pakken. DHM: Die bent u nooit meer kwijtgeraakt, als ik me niet vergis. Past: Nee, op reis gaan met jongeren heb ik altijd heel graag gedaan. Dat is begonnen in 1953, met de Ziekenkas naar Zwitserland, en dat is blijven duren tot op de dag van vandaag. Ik heb altijd graag met jongeren gewerkt. Zo richtte ik in Grebbendonk een zang- en knapenkoor op en in 1957 stichtte ik er mijn eerste chirogroep. DHM: Toch bleef u niet in Grobbendonk? Past: Nee, in 1958 vond ik het tijd om eens van lucht te veranderen en kwam ik als onderpastoor terecht in Vosselaar. Ik woonde er alleen, maar had er als collega-onderpastoor de gekende priester-kunstenaar Remi Lens, van wie ik heel veel geleerd heb over kunst. Hij had toen pas een kerstspel geschreven dat een enorm succes kende in de streek, elke winter werd het vijf Ă zes keer opgevoerd. DHM: Waaruit bestonden uw activiteiten in Vosselaar? Past: Ik werkte vooral met de jeugdbewegingen en stichtte er voor de tweede keer een chirogroep, met wie ik ook op kamp ging. Ik bleef tevens veel op reis gaan : met Pasen naar Zwitserland met de 14-jarigen en in de grote vakantie naar Spa en Westouter met de 12-jarigen. DHM: Hoelang bent u daar gebleven? Past: In 1964 stierf de pastoor en toen begon ik voor het eerst te dromen van zelf pastoor te

Op zaterdag 27 mei vierden wij het 50-jarig priesterschap van onze pastoor JAN VAN DEYCK met een onvergetelijke eucharistieviering en een gezellige koffiemaaltijd daarna. Het waren drukke dagen voor onze pastoor en daarom wachtte ik enkele weken voor ik hem in de pastorij opzocht voor een losse babbel, waarbij zowel verleden, heden als toekomst de revue passeerden Het was een boeiend gesprek, dat u dankzij e Hoogstraatse Maand nu kunt meemaken in uitgesteld relais.

Dat was in september 1939 dat ik begonnen ben voor een termijn van zes jaar en in 1945 ben ik priester gewijd. Vooral de eerste jaren heb ik het moeilijk gehad. Dat kw aam door het internaat, ik was dat niet gewoon en dat viel niet mee, ook al omdat ik vaak ziek was. Daar kwam dan in het eerste jaar ook nog de oorlog bij. We zijn toen gevlucht tot aan de Somme, maar keerden terug en konden zelfs ons eerste jaar nog afmaken. We zaten met 136 kandidaat-priesters in het eerste jaar, van wie er uiteindelijk 95 tot priester gewijd werden. Ge ziet dus dat er onderweg nog heel wat afvielen. DHM: Wanneer bent u dan tot priester gewijd? Past: We moesten eerst nog wachten op de

DMH: Mijnheer pastoor, eerst en vooral proficiat met uw gouden priesterjubileum. Past: Dank u wel. DHM: Als u het goed vindt, gaan we eerst even terug in de tijd. Naar hetjaar 1921 om precies te zijn. Past: Goed, dat is het jaar dat ik geboren ben. Dat was in Mechelen, op 27 november 1921. We waren thuis met zeven kinderen, zes jongens en een meisje. Moeder had dus werk genoeg en vader wans ontvanger bij de Commissie van Openbare Onderstand. In 1930 verhuisden we naar Bonheiden, maar ik bleef naar Mechelen gaan om mijn humaniora te doen aan het college. In 1939 zaten we met 39 man in de retorica en 8 daarvan voelden zich geroepen om priester te worden. DHM: Waar kwam uw roeping vandaan? Past: Ik zag in Mechelen geregeld honderden toekomstige priesters naar hun buitengoed wandelen en dat was in feite het begin. Ik zag dat en ik wou erbij zijn. Dat veroorzaakte bij mij een vonk die leidde naarmijn roeping. Men zegt wel eens dat in die tijd elke zichzelf respecterend gezin een priester moest leveren, maar dat was bij ons thuis zeker niet het geval. Er was geen dwang, wel steun en aanmoediging toen ik mijn voornemen bekendmaakte. DHM: Waar hebt u uw opleiding gevolgd? Past: In het St.-Jozef Seminarie te Mechelen.

Tijdens de viering van zijn 50-jarig priesterjubileum had pastoor Jan Van Deyck best even de tijd om in de lens van onze Marcel te gluren, aangezien hij zich omringd wist door een keur van collega's, wat het geheel een extrafeestelijk tintje gaf Links herkennen we pater JanSipsen dominicaan Nee! Vermeiren, rechts pater Francais Rommens en deken Van Dijck.

Een gouden pastoor

29


MEER maken die moest dienen als afbeelding op het prentje voor mijn priesterjubileum. DHM: Dan had u beter de Marcel even geroepen. Past: Ik zal er volgende keer aan denken. U begrijpt nu waarschijnlijk waarom de Deken in zijn toespraak zei dat 'de carrosserie wel afgezien heeft, maar de motor nog goed is.' Ik moet proberen wat minder te vallen. DHM: ledereen weet dat de Chiro een vaste plaats in je hart heeft. Past: Dat klopt, ook nu nog werk ik graag met jeugd. Dat was trouwens één van mijn eerste verwezenlijkingen in Meer: het opstarten van een ebirogroep voor jongens èn voor meisjes. Dat was in totaal de derde keer dat ik dat deed. Ik ga met hen nog elk jaar op kamp. Sommigen zeggen wel eens: waarom doet hij dat toch, hij kan toch beter thuis blijven? Maar zolang ze graag hebben dat ik meega en zolang ik het zelf de moeite blijf vinden, zie ik niet in waarom ik zou thuisblijven . Zoiets houdt je gezond en jong. DHM: Als ik het zo bekijk, dan moet u toch veel drukke dagen hebben? Past: Ja, mijn agenda staat vol. De eucharistievieringen in de week en het weekend, de geboortes, de huwelijken, de overlijdens, het schrijven van sermoenen en bidprentjes, het bijwonen van vergaderingen van de Chiro, de gepensioneerden, de KWB, de KAV, de KVLV, Ziekenzorg, de catechese en ga zo maar door. Drukke dagen ja, maar daar ben ik voor. DHM: Ook het kerkgebouw gezorgt u waarschijnlijk heel wat kopzorgen? Past: Ja, dat is altijd een grote zorg geweest. Toen ik hier kwam, was de kerk erg verwaarloosd. Pastoor Aerts had klassen moeten bouwen, zodat er weinig geld overschoot voor de kerk. Mede door de erfenis van Cornelia Verschueren hebben wij er echter voor gezorgd dat de kerk nu binnenin volledig in orde is. Daar behoort ook het orgel bij, dat we vooral met eigen middelen hebben laten restaureren. Dankzij de steun van de gemeente kon ook de kerktoren gerenoveerd worden, zodat er op dit moment alleen nog de rest van de buitenkant overschiet. Ik schat die kosten op 30 à 35 miljoen en dat geld hebben we niet. Gelukkig heeft de gemeente beloofd voor die restauratiewerken in te staan op het moment dat er subsidies vrijkomen. Toe zolang lost schaliedekker Cools uit Turnhout de ergste noden aan de buitenkant op, iets wat hij trouwen al jàren doet. DHM: Een ander probleem is de parochiezaal. Past: Ja, begin de jaren zeventig werd die volledig gerestaureerd, maar we zijn nu 25 jaar later en de zaal vertoont heel wat mankementen. We hebben daarover al vaak vergaderd en er is al veel over gepraat. Er was het voorstel om een volledig nieuwe zaal te bouwen en het voorstel om de vrijkomende kleuterklassen om te bouwen tot een zaal, maar beide voorstellen kregen

worden. Ik diende een aanvraag in bij het bisdom en in 1965 werd ik tot pastoor benoemd in St.-Job. DHM: Hoe beviel dat? Past: Eerlijk gezegd, het was niet gemakkelijk. Er was daar pas een zeer uitgebreid parochiehuis gebouwd en dat had grote schulden en moeilijkheden veroorzaakt, wat voor mij een zware last betekende. Gelukkig kreeg ik veel hulp van de Zusters van Borsbeek, waar ik elke dag ging eten. Ook onderpastoor Delsaerdt en pater Wildiers boden mij een welgekomen steun. Maar door mijn minder goede gezondheid en de voortdurende last rond het parochiehuis, begon ik toch naar iets anders uit te kijken. En toen hoorde ik dat er een plaats zou vrijkomen in een rustig, gezapig dorpje in de Noorderkempen. DHM: Dat was dus Meer? Past: Inderdaad, in 1969 nam ik hier de plaats in van pastoor Van Den Heuvel en vond op die manier mijn definitieve bestemming. Men had mij een kalme parochie voorgespiegeld, maar dat is wel anders uitgepakt. In het begin klopte dat wel, maar al vlug kreeg o.a. te maken met de lokale politiek en dat bracht heel wat leven in de brouwerij . Maar ik wil daar nu niet meer over uitweiden. DHl\l}.,_Kreeg u hulp van een onderpastoor? Past: Gd ukkig wel. Eerst was dat onderpastoor Wijnants, maar die was te rusteloos voor Meer en vertrok al vlug naar De Panne. Momenteel zit hij ergens in Duitsland, heb ik gehoord. In 1970 kwam pater Jozef De Deugd en aan hem heb ik inderdaad veel deugd beleefd. Hij was o.a. proost van de KLJ en het was heerlijk werken met hem. Het grote voordeel was dat hij graag thuisbleef, waardoor ik des te meer kansenkreeg om op reis te gaan. Ik mag nu wel zeggen dat hij dat helemaal niet erg vond, want hij speelde dolgraag pastoor tijdens mijn afwezigheid, iets wat ik hem trouwens van harte gunde. Het was voor mij dan ook een harde klap toen hij in 1985 stierf. DHM: Toen was het afgelopen met de onderpastoors? Past: Inderdaad, door het gebrek aan priesters stond ik er nu alleen voor en kwam er nog meer werk op mijn schouders neer. Gelukkig werd dat gedeeltelijk opgevangen door het parochieteam, dat in 1986 opgestart werd en tot op dag van vandaag schitterend werk levert. Ze hebben me bijvoorbeeld al een paar keer moeten depanneren. In 1987 al ben ik een hele winter afwezig geweest toen ik bij een val in Dijon mijn knieschijf brak. Ook in 1990 was ik lang buiten strijd door een ontsteking van de pancreas en daarna nog een paar keer o.a. door een ongeval met de auto. Op dit moment herstel ik van een tuimeling in de kerk, waaraan ik een hoofdwonde, een gebroken vinger en gekneusde ribben overhield. Dat allemaal omdat ik ergens opgekropen was om een foto van een glasraam te

RUIMTE

IN

te veel tegenkanting. Daarom hebben we gedacht om de bestaande parochiezaal stapsgewijs te restaureren. We gaan proberen elke jaar iets te doen. Het plan is om te beginnen met het bijbouwen van een moderne keuken in de pijp tussen de zaal en de toiletten. Het jaar nadien zouden we dan chauffage laten aanleggen en zo elk jaar verder tot alles in orde is . DHM: De zaal wordt dus niet groter? Past: Nee, dat is moeilijk uitvoerbaar. Trouwens, de keren dat de zaal echt te klein is, zijn op de vingers van één hand te tellen. In feite is dat alleen met de dorpskwis. DHM: Waar kijkt u in die 50 jaar priesterschap met veel plezier op terug'l Past: Ach, er is zo veel. Mijn priesterwijding zelf. Mijn persoonlijke verhouding tot God. Het dopen, het vormsel, de prentjes opstellen bij begrafenissen, .. . Het kunnen werken met vele goede mensen, vooral met het parochieteam. Ook de viering van 25 jaar pastoor in Meer, die als een komplete verrassing uit de lucht kwam vallen . Ik kan blijven opsommen. DHM: Toch zijn er waarschijnlijk ook minder leuke herinneringen? Past: Niet echt. Wat me wel veel pijn doet, is het teruglopend kerkbezoek. DHM: Wat is daar de oorzaak van? Past: Dat zou ik eigenlijk aan jou kunnen vragen ... Het is natuurlijk zo dat het leven totaal anders geworden is . Er is zoveel afleiding en de mensen hebben alles. Ze hebben het zo goed dat ze God niet meer zien. Vroeger waren de mensen ook meer gepakt door het interieur, de sfeer en het mysterieuze van de kerk, nu lukt dat niet meer. Het moet allemaal duidelijk zijn, maar ge kunt nu eenmaal niet alles uitleggen van een kerkelijk leven. DHM: Laten we tot slot even naar de toekomst kijken. Uw toekomst. Past: Tja, ik word er volgend jaar 75 . Volgens het kerkelijk wetboek moet ik dan mijn ontslag aanbieden aan het bisdom en in Antwerpen wordt dat ontslag steeds aanvaard. DHM: Wat moet er dan van ons geworden? Past: Het parochieteam neemt dan de taken van de pastoor over, maar een priester uit de omtrek krijgt de laatste verantwoordelijkheid. Want de kans op een nieuwe pastoor is miniem. DHM: En wat gebeurt er met u? Past: Kijk, als het bisdom mij zou vragen om nog een tijdje te blijven en mijn gezondheid blijft goed, dan wil ik nog wel een poostje voortdoen. Zoniet of als er iemand anders komt, dan ruim ik de plaats en moet ik weg uit de pastorij . Het liefst zou ik wel in Meer blijven wonen, maar ja... Ik zal voorlopig maar afwachten en stilletjes verder doen. En ik zal proberen niet meer te vallen. DHM: Mijnheer pastoor, wij wensen u het allerbeste, nogmaals proficiat en bedankt voor dit gesprek. Past: Da's met plezier gedaan. D

J E BANKZAKEN

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

BELEGGEN

LEVENSVERZEKERINGEN

KREDIETEN

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 30

30


MEER

Fiets mee met de KWB Voor de twaalfde keer pakt de KWB-KA V tij dens de zomer uit met een fietszoektocht, die je over 34 km langs de mooiste plekjes van onze fusiegemeente voert. De maanden juli, augustus of september zullen allicht een dag bevatten dat je de fiets op wil om met de hulp van het wegwijzerboekje deze tocht te maken . Daarin vind je ook opdrachten, die helemaal niet moeilijk zijn, en er is op gelet dat er geen strikvragen gesteld worden. Het zoeken en logisch denken primeert. Wel aanwezig is een schiftingsvraag, want die is belangrijk voor de eindrangschikking. Het wegwijzerboekje kost 100 fr en is te koop bij Jan Swaenen, Jef Vinckx, Armand Fransen, Alfons Muesen, Staf Peerlinck, René Sprangers, de BACOB-kantoren en de Toeristische Dienst. Er zij n verschillende vertrekplaatsen voorzien en de antwoordformulieren moeten ten laatste op 30 september onder gesloten omslag ingeleverd worden in één van de verkooppunten. In de loop van de maand oktober ontvangt iedere deelnemer de juiste antwoorden en de eindrangschikking, zodat begin november de prijsuitreiking kan plaatsvinden op de Meerse Hobbybeurs. Meer inlichtingen bekom je bij Armand Fransen (03/315 79 15).0

De Heifeesten in Maxburg Wie juli zegt, komt onvermijdelijk uit bij de Maxburg Heifeesten, die ditjaar opnieuw doorgaan in een tent langs de Maxburgdreef, naast het huis vanjan Vrients. De festiviteiten beginnen op zaterdag 22 juli om 20.00 uur met een dansavond, waarop de Wireri' s van katoen zullen geven. Zondag 23 juli brengt vanaf 14.00 uur de traditionele kindernamiddag met het goocheltheater ' Hans'. Eris bovendien gezorgd voor een kinderspeeltuin en een luchtkasteel. Ook aan de vaders en moeders is gedacht, want blaaskapel St.-Lucia uit Loenhout zal de tent vullen met gezellig muziek, wat het pintje nog lekkerder zal doen smaken. V oor meer in formatie kan je terecht bij Wim Van Der Velden. •

Bravo Seminarie!

In de maand mei veroverde de miniemenvoetbalploeg van het Klein Seminarie voor de tweede opeenvolgende keer de prestigieuze Kardinaalsbeker. De glans van die schitterende prestatie straalt ook een beetje af op ons dorp, want op de kampioensfoto ontdekken we twee jeugdspelers van KFC Meer: Dirk Christiaenen, (staand, derde van rechts) en Roei Jochems (zittend, vierde van rechts). Proficiat, mannen. Ik neem trouwens nog een bepaald individu uit Meer op de foto te herkennen, maar zeker ben ik niet en zijn naam weet ik helemaal niet. Dirk Christiaenen vertelt: 'Het was een ongelooflijke ervaring. Zonder dat we daar echt op gerekend hadden, schakelden we school na school uit: eerst scholen uit de streek, dan uit de provincie en tenslotte uit heel het Vlaamse land. In de finale versloegen we Ieper met 3-1. Ik had nooit kunnen denken dat mijn tweede jaar op het Seminarie zo'n fantastische belevenis zou worden. Dit zal ik nooit meer vergeten. '

De Meerse Markt nodigt de kinderen uit

Bert maakt het gezellig

Tijdens de kruisdagen in mei pakte een devote Bert Miehielsen resoluut de kop van het peloton gelovigen dat een mooie traditie in eer tracht te houden. Met een nooit geziene toewijding - let daarbij vooral op zijn gelaatsexpressie - trok Bert een lichtend spoor door de Meerse landerijen. Als een moderne Christus torste hij het kruis, daarbij nauwlettend in de gaten gehouden door zijn 'apostel' Jan Van Dun, die bij de minste verzwakking van Bert klaar stond om zijn zware, maar dankbare taak over te nemen. Halleluja.

Ondanks het minder goede weer pakte de Meerse Markt in juni toch breed uit met een zeer gevarieerd aanbod aan kraampjes. De massa kwam wat later opdagen, maar bleef ook langer hangen. Dat was niet in het minst de verdienste van de Strawberry City Jazz Band, die metz'n aanstekelijke muziek de zon in ieders hart bracht. Onder het thema 'Kindermarkt' nodigt het markcomité alle kinderen van Meer en de fusie uit om op zondag 2 juli vanaf 09.00 uur naar de Do nekstraat te komen. Ze mogen daar komen verkopen ofruilen wat ze willen: speelgoed, boeken, zelfgemaakte spulletjes, enz .... Of ze kunnen komen kijken, want de markt biedt speciaal voor de kinderen heel wat attracties: clowns, spelletjes, volksdansen, maken van springtouwen en haarklemmen, knutselen met snoep en fruit, een ballonwedstrijd, kruisboog schieten, touwtrekken, quaddriving, enz.... Uiteraard zijn de volwassenen ook weer welkom, want de markt blijft natuurlijk het normale aanbod aan kraampjes presenteren en de dansgroep van de St.-Ambrosius- en St.-Jorisgilde zal instaan voor het showelement.

31


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

SCHANDE!!! Een ander woord vind ik niet voor dat wat onze goede bestuurders beslist hebben over de bomen langs de weg Minderhout-Meerle. Volgens de laatste berichten moeten ze er allemaal uit. Ongeveer 200 fiere eiken tegen de vlakte. Wat door de natuur in ca. vijftig jaar is opgebouwd, wordt door mensen in een hik en een gauw uit het landschap geschrapt. Weg ermee ! Na wel tienjaar plannen maken en verschillende maanden na het begin van de werken zijn onze knappe koppen er nog maar eens achter gekomen dat het fietspad en de vernieuwing van de weg er niet kunnen komen zonder alle bomen te rooien. Nu wisten we van vroeger dat openbare werken het niet zo op bomen langs de weg heeft. Vuil, met ambetante wortels, onderhoud, toch wel goede redenen zeker om ze niet te willen. Trouwens, zo'n bomen kunnen het verkeer alleen maar hinderen. Want elke twee jaar waait er wel eens een zware tak af. Soms zijn er ook automobilisten die onzacht met een boom in aanraking komen en dan vraag je je natuurlijk terecht af "wat staat die boom hier feitelijk langs de weg te doen ?". Ook zijn bomen volledig in tegenstrijd met de stelling dat een baan moet dienen om zo snel mogelijk van de ene plaats naar de andere te vliegen. Bomen verengen immers het zicht wat aanzet tot het matigen van de snelheid, waardoor de verplaatsing van Meerle naar Minderhout gemakkelijk twee minuten meer in beslag neemt. Zonde van de verloren tijd.

Thrnfeest

Sommige aanwonenden moeten extra-goed uitkijken om op de baan te komen en neemt veel tijd in beslag of veroorzaakt ongevallen. Gevaarlijke bomen ! Dat die bomen er voor de huizen stonden is natuurlijk niet ter zake doende, want toen moesten de auto's ook nog niet zo snel kunnen rijden en waren er nog niet zo veel. Veiliger fietspad achter de bomen ? Komaan hé zeg, ze moeten nu niet alles willen ! 't Is nog niet genoeg dat ze al een fietspad krijgen, ze willen ook nog een veilig fietspad ! Nooit content hier in't noorden. Het lijkt erop dat om gelijk te krijgen B & W de taktiek van de voldongen feiten toepast. Terwijl de werken bezig zijn vaststellen dat uw plannen toevallig niet goed uitkomen. Enig mogelijke oplossing : de bomen eruit ! Goede plannen maken, op voorhand, dat is te veel gevraagd. En de bestuurders van onze gemeente ? Die laten begaan, leggen zich neer bij wat zij het onvermijdelijke noemen. "We moeten later nog met die mensen werken" en "We moeten oppassen of we krijgen hier in de streek nooit iets gedaan" of "Ge weet niet wat voor last en vertraging dat meebrengt. reclameren bij B & W" . Altijd dezelfde verontschuldigingen. Een zinnig argument aanbrengen komt blijkbaarniet in aanmerking. Trouwens, ik vraag me af of ze er wel iets mee inzitten ? Zitten ze niet eerder op dezelfde golflengte als onze geprezen wegenontwerpers ? En wijzelf, dat we dat allemaal slikken?

In de school wordt ook aan de lichamelijke konditie gewerkt, dat moet ook wel als je van die toeren wil uithalen. Zonder oefenen zouden die pyramides gauw in mekaar donderen.

Schande, een ander woord vind ik niet ! D

Nog meer turnen Dat doen ze natuurlijk bij de turnkring 't Zolderke, buiten de schooluren wel te verstaan. Na een intense voorbèreiding trokken ze met heel de groep naar Meerhout om deel te nemen aan de wedstrijden in het kader van het Gouwfeest van het Kempisch Turnverbond. Niet zonder resultaat overigens. 9 Trofeeën werden in de wacht gesleept, waaronder zelfs twee Gouden Bekers. Niet slecht toch voor een jonge kring, je moet weten dat er daar in Meerhout een tiental kringen en meer dat zeshonderd turners aantraden. In de competitie voor de meest gedisciplineerde kring tijdens het verhondsfeest werd 'T ZOLDERKE ditjaar zelfs tweede. Een puike prestatie toch. Misschien had de nieuwe vlag daar iets mee te maken. Zeker een foto in de gazet waard.

32


MEERLE

KEGELEN Dat de K.G.B. over een goed uitgeruste, zelf gebouwde kegelbaan beschikt, heb je in eerdere nummers van dit blad kunnen lezen. De praktijk leert ons nu dat ze daarmee aan een behoefte voldeden. Hun kegelbaan is elke week een aantrekkingpool voor een hele hoop gepensioneerden, soms is het er aanschuiven geblazen. Gelukkig is er veel plaats voor de wachtenden, de tijd wordt er aangenaam doorgebracht bij een kop koffie, met het leggen van een kaartje of met gewoon gezellig buurten. De kegelaars van de K.G.B. willen dat plezier niet voor hen alleen houden en daarom nodigen ze heel het dorp (en daarbuiten) uit om te komen kijken hoe plezant het er op hun kegel baan aan toegaat.

Goud in Meerle BROOSKE BROSENS EN ANNEKE BASTUNS Afgaand op de vele Gouden Bruiloften dit jaar, waren het drukke tijden voor pastoors en burgemeesters in het jaar 1945. In Meerle alleen vieren ze in juli niet minder dan drie maal goud. Een gevolg van vier jaar oorlog dat in 1945 zoveel getrouwd werd? Volgens Anneke Bastijns niet, althans bij haar toch niet : "Trouwen dat wacht niet, als de tijd daar is doet ge dat, oorlog of gene oorlog". Zij deed dat met Brooske Brosens, op een snikhete 11 e juli 1945.

Op zondag 9 juli van 10.00 tot 19.00 is iedereen welkom op de opendeurdag van de bowlingkegelbaan van de K.G.B. in hun lokaal op de Voort 38 (bij Vermonden). Voor slechts één briefje van 100 Fr. krijg je vier beurten van drie worpen. Zo kan je tegelijk eens proberen of bowlingen niets voor U is. Tien kegels om is dan nog prijs ook. Beslist een bezoek waard. •

L.JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENdANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Zoals toen meer het geval was, zijn ze beiden kinderen van de streek. Anneke werd geboren op 't Looi in Meer, als zevende in een gezin van 12 kinderen. Tot haar veertiende naar de school in Meer en vanaf dan was het werken geblazen. Zij ging dienen bij haar oudere zuster To die getrouwd was met Jos Aerts of Jos van Boerkes en op het Oosteneinde woonde. Broos woonde daar al, heeft daar immers heel zijn leven gewoond en is thans de langst op Oosteneind wonende inwoner van dat gebuurte. Broos was de tweede jongste van oorspronkelijk 17 kinderen, waarvan er uiteindelijk 11 opgroeiden. Hetzelfde jonge leven als Anneke: tot 14 jaar naar de dorpsschool en dan als knecht

aan het werk. Broos heeft tot zijn trouwen altijd bij zijn oudere broers en zusters gewerkt. Zijn vader heeft hij amper gekend, die overleed als hij vier jaar was. Het boerenbedrijf werd voorgezet door moeder Brosens en altijd de oudste die thuiswas. In 1939 werd Broos onder de wapens geroepen om zijn dienstplicht te vervullen. Hij maakte in mei 1940 dan ook de tiendaagse veldtocht na de inval van de Duitsers mee. Na een achtal dagen was het Se linie-regiment van Turnhout in Nazareth (boven Gent) terechtgekomen. Daar kregen ze op een avond te horen dat ze 's avonds nog konden biechten en te communie gaan, want dat ze 's anderdaags naar het front moesten, vechten tegen de oprukkende Duitsers.

~,-----------------------------,

_

PAUL VORSSELMANS : HOOGSTRAAlS UITLAAT BANDEN SERVICE BANDEN- VELGEN- UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING

MINNENBOOMSTRAAT

Molenstraat 5 2320 Hoogstraten - Tei.:03/314 81 57

1 1 I I I I I I I I

L-----------------------------~

33


MEERLE "Gelukkig voor ons", zei Broos, "kwam 's anderdaags de kapitulatie, zodat ons dat bespaard bleef. We werden ontwapend, krijgsgevangen gemaakt en in een wei gezet, waar we geen eten kregen, alleen wat de mensen uit de buurt in die wei kwamen gooien" . "Het was de bedoeling dat we naar Luik werden gebracht, zeiden de Duitsers, maar wij vermoedden dat we vandaar naar Duitsland zouden moeten om te gaan werken. Daar was echter een kerel uit Herentais bij ons, die een beetje Duits sprak en die een kamion georganiseerd had. Die zei tegen de Duiters 'ik zal mijne kamion volladen en naar Luik rijden'. Ik met hem mee, ik moest wel op de kapoot zitten, want achter was er geen plaats meer. In plaats van naar Luik, reed die gast naar Herentals. Als 't bergaf ging, zette hij zijn motor af om mazout te sparen, anders waren we niet zover geraakt. In Berentals mocht ik mee naar zijn thuis, waar ze antiduits waren, kreeg er voor het eerst in een paar dagen fatsoenlijk te eten en een bed. Ik kreeg burgerkleren van hem aan, drie karren te groot, een oude fiets en trok naar Meerle. Die fiets heb ik de dag daarna met Franske Boeren terug gaan brengen. Ik had toen een nieuwe fiets van thuis bij. Op de terugweg werden we door een Duitser tegengehouden. "Fahrrad abgeben" zei die. Franske, die bij mij achterop zat, zette het op een blèten, deDuitsers kreeg medelij, en we mochten doorfietsen". De rest van de oorlog is Broos thuis aan het werk kunnen blijven. Het hoeft geen tekening waar Broos en Anneke mekaar hebben leren kennen. Op 't Oosteneinde kende men mekaar, er werd in die tijd immers wat afgebuurt. Echt kennis kregen ze op de Kermis in 1940, bij Ward Jacobs . Veel tijd om uit te gaan hadden ze die tijd niet, alleen met de kermis, dan mocht het ook. Op 11 juli 1945 trouwden ze dan in Meer. Te voet van 't Looi naar gemeentehuis en kerk. Daarna, onder begeleiding van monika-speler Jefke De Bruyn werden naar Meerse gewoonte alle cafés aangedaan. Anneke : "Onze Louis zei later altijd' vanjullie trouw, daarkan ik me niks van herinneren' . Hij was goed zat ook en is bij

thuiskomst gelijk in 't kafkot gekropen. Daar zijn er in de loop van dien dag nog meer in terecht gekomen". 's Anderdaags was er van "wittebrood" geen sprake. Broos moest bij zijn broer gaan koren pikken. "Hij was nog niet goed gezind omdat we te laat kwamen. Ik zei 'maakt u niet druk, ik heb toch nen heinder meer meegebracht". Het jonge koppel trok bij Broos thuis in. Na een jaar namen ze de doening van moeder Brosens over. Negen jaar later kochten ze ook de grond over, zetten er een nieuwe boerderij op boerden verder met koeien, paard en kar, en varkens. Met het kweken van varkens heeft Broos meer dan 100 medailles gewonnen, tot in Anderlecht toe. Het gezin kreeg 7 kinderen; Maria (thans Mai), Denie, Toke, Frans, Jeanne, Jan en Lizette. Allemaal grootgebracht door Anneke en thans allemaal uitgevlogen, als is het niet ver. Zes wonen er in Meerle en één op de Dreef. Zij zorgden tot hiertoe al voor 17 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.

Tegen zijn pensioen aan, bouwden Broos en Anneke zich nog een nieuw huis, op ' tOosteneind natuurlijk, en daar wonen ze nu nog altijd. Op pensioen, dat wil zeker niet zeggen stilzitten. Integendeel, Anna en Broos zijn verwoede dansers. "Dat is gekomen met een geburenbal ten tijde van de aardbeifeesten. Leo Tichelman, een van de geburen, die was dansleraar en gaf op dat bal een demonstratie. Zelf kenden we niks anders dan eenwalskeen we waren danig onder de indruk van hetgeen we zagen. Leo zei ons dat hij ons en anderen dat ook best wilde aanleren". Broos nam dat heel serieus op en begon aan de organisatie van lessen van de dansliga in Meerle en op Dreef. In Meerle kwamen er 121 mannen en vrouwen opaf, op Dreef 119. Broos werd voorzitter en is dat 28 jaar later nog altijd. Hele generaties hebben er leren dansen. Daarnaast zijn Anneke en Broos ook lessen gaan volgen, om later zelfles te kunnen geven. 13 jaar terug hebben ze ook bij de gepensioneerden een dansgroep, meer voor volksdansen dan, opgericht en geven ze er elke week nog les in. Heel veel tijd hebben ze erin gestoken, uren per week van huis en dan nog uren thuis oefenen. Maar ze hebben het altijd graag gedaan en blijven dat doen. Broos is ook nog voorzitter van de oudstrijders van Meerle en fietst nog geregeld. Hij heeft er zelfs de trofee van de oudste deelnemer van de fiets-vierdaagse van de K.W.B. voor gekregen. Ook zijn hond Bruno vraagt heel wat aandacht, daar gaat hij sedert enig maanden mee naar de hondenschooL "Hij luistert pertang al goed, ge moogt gerust proberen met een koekske of met ne worst om hem weg te lokken als ik zeg dat hij moet blijven liggen". Alhoewel ze met een beetje nostalgie terugkijken op de tijd van vroeger, toen de mensen nog meer tijd hadden voor mekaar, om te buurten of om samen iets te doen, weten ze dat die tijd voorgoed verdwenen is. Zij kijken echter terug op een gelukkig leven terug en hebben dan ook alle reden om hun gouden bruiloft goed te vieren. Enof er zal gedanst worden ! •

Je weet wel/ daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.92.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping 41

34


_____ t ____________________________________________________________ Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86 De nieuwswaarde van de schrijfsels op deze pagina's moet af en toe gerelativeerd worden. Deze keer slaan we echter wel de spijker op de kop met exclusief nieuws voor onze lezers. Zoals elk rechtgeaard Drevenier wel weet staat de kermis opnieuw voor de deur. De sportieve strijd tussen de gebuurten laait dan elk jaar hoog op. Angstyallig worden d~ thema's waarrond elk gehucht op dinsdag zal werken, voor de bmtenwereld geheim gehouden. Wel, De Hoogstraatse Maand, brengt wellicht voor de eerste keer in de geschiedenis van DE DREEFSE KERMIS, een vooruitblik op hetgeen er dinsdag zal gebeuren. Het GEITENEIND wil van haar kwalijke reukje af en heeft er blijkbaar iets op gevonden ook. De overige gebuurten zullen het scanderen van de slogan 'Geiten Stinken!' best achterwege laten. Het Geiteneind wil immers schoon schip maken met de slogan: 'Fris onder de oksel is half gewonnen.' Ja, aan de spreuk dient nog wat gesleuteld te worden. De geiten geloven echter dat ze d'r uiteindelijk toch nog iets gaafs van gemaakt zullen kunnen krijgen. De aartsrivalen uit het HEIEINDE moeten uiteraard niet ver gaan zoeken om inspiratie op te doen. De jonge meute Dreveniers die in de Kapucieneboschen een wo~nst optrekt lijkt hen een waardig kermisitem. De hevigsten zijn druk doende met het mzamelen van mortelmolens, truwelen, mortelkuipen en grijze overalls. Eén van de hen zou zelfs een bulldozer op de kop hebben getikt om alle concurrentie op een hoopje te rijden. Op het Heieinde hebben ze onderling wel afgesproken het fatsoenlijk te houden dit jaar. Zo proberen zij aan klantenbinding te doen om zo volgend jaar met een versterkte ploeg aan de slag te kunnen. Met de inwoners van de Kapucieneboschen worden de Heieinders immers weer wat groter in aantal.

DREEF-MIDDEN zal het op kermisdinsdag over 'Villapark 11' hebben en verwijst daarmee naar de residentië appartementen in hun gehucht. Ze zijn er precies wel niet zo blij mee als de Heieinders met hun nieuwe inwoners. Enkele duistere figuren van Dreef-Midden, duidelijk met linkse sympathieën, willen van de kermisoptocht blijkbaar een protestmanifestatie maken. Zo ver wil niet iedereen gaan. De plaatselijke middenstand wil haar, misschien-je weet toch wel nooit-kliënteel, immers niet voor het hoofd stoten. Sommigen dromen hardop van een zaak in exclusieve juwelen bontmantels en kaviaarhapjes. ' Het MOLENEINDE holt de feiten wel een beetje achterna. Zij hebben het over het onverharde fietspad ter hoogte van de watermolen. Dat fietspad is ondertussen al meer dan een maand verhard. 'Maar niemand had het gezien.', legt Jos Huybrechts ons verontschuldigend uit. Aangezien men al ver gevorderd was met de voorbereidingen en men nog weinig zin had om nog met iets anders voor de dag te komen, heeft men besloten om te doen alsof het fietspad nog niet verhard is. In MEERSEL, het gehucht dat al enkele jaren bijzonder sterk uit de hoek komt, is het ons niet gelukt om ook maar enig kommentaar los te krijgen. Allerlei geruchten doen de ronde, maar daar kan u als lezer uiteraard geen genoegen mee nemen. Wel melden we dat mevrouw Coppens koppig de kaken op mekaar geklemd hield toen we nieuwsgierig aandrongen. Daarbij is spijtig genoeg de gouden kroon van één van haar tanden gebarsten. De Hoogstraatse Maand verontschuldigt zich langs deze weg bij mevrouw Coppens. Het was nooit onze bedoeling zo ver te gaan.

Avondmarkt We troffen het niet met de Avondmarkt in Meersel-Dreef. De weergoden zorgden ervoor dat een twintigtal marktkramers afbelden en ook het grote publiek liet het daardoor afweten. De middenstand had nochtans de datum al verschoven en zich inspanningen nog moeite gespaard om het evenement in binnen- en buitenland kenbaar te maken. In de voorgaande edities was het weer al geen meevaller. Het heeft echter niet mogen baten, alleen de herbergen zaten gezellig vol. Volgende keer hebben de initiatiefnemers hopelijk meer succes. Onze plaatselijke middenstand loopt overigens over van nieuwe ideeën en we mogen binnenkort weer enkele nieuwe middenstanders verwelkomen. Zo kan je een zaak verwachten die helemaal gespecialiseerd is in zoetigheidjes, wijnen en kazen. In 't Beekske hebben we trouwens ook een nieuwe uitbater. Karel en Rit hangen de voorschoot aan de haak en Richard Jochems neemt nu hun plaats hun. Karel en Riet Van Opstal kijken met veel plezier terug op de tijd die nu achter hen ligt en danken ook langs deze weg hun trouwe kliënteel. o

Fietspad Het fietspad langs de Mark is nu helemaal klaar. De aannemer heeft de laatste asfaltlaag aangebracht. Het Hoogstraatse schepencollege besliste om hem de opdracht te geven ook het onverharde stuk ter hoogte van de watermolen en de sluis mee te verharden. Dat gebeurde zonder daar de eigenaar van op de hoogte te brengen. Notaris Rommens weigerde hiervoor immers zijn toestemming te geven zodat het stuk op zijn gronden maandenlang onverhard bleefliggen. Het college hoopt nog altijd tot een aanvaardbare overeenkomst te kunnen komen. Ondertussen wordt het fietspad druk befietst. Op woensdag 12 juli zal het fietspad trouwens officieel ingéfietst worden in aanwezigheid van goeverneur Paulus . Van deze gelegenheid maken de toeristische dienst van onze gemeente en de VVV gebruik om ook het vernieuwde Aardbeienpad voor te stellen. D

DREEF-KERMIS

Op zondag 25 juni organiseert basisschool 't Dreefke opnieuw een schoolfeest. De fanfare zal op deze 'Boerenbruiloft' zeker van de partij zijn.

Kermis dus! Op zondag 9 juli worden alle Dreveniers weer op de foor verwacht. Uiteraard krijgen we daar het gezelschap van onze noorderburen en maken we er iets heel gezelligs van. Op maandag en dinsdag wordt het pas echt kermis . Op maandag treden de gebuurten in het strijdperk van de volksspelen en op dinsdag nemen de gebuurten het tegen mekaar op met kostuums, praalwagens en toffe spelletjes. De kermisdagen zijn traditioneel ook dagen dat alle grote families bij mekaar komen en de oudDreveniets hier nog eens een stapje in de wereld komen zetten. De Dreefse herbergiers zorgen overigens voor een aardig stukje, muzikaal vertier. ledereen is van harte welkom en maak er iets moois van . D

35


MEERSEL-DREEF

Mariabeeldje verdwenen Minder fraai ging het er een paar weken geleden aan toe in de Oude Tramweg. Het oude boomkapelletje in deze straat moet het sindsdien zonder Mariabeeldje stellen. In het kapelletje tegenover de gebroeders Jacobs werd het beeldje immers gestolen. Enkele weken voordien had men al een poging ondernomen. Die was mislukt omdat de daders onverwacht op de vlucht moesten. Louisa Jacobs en haar familie betreuren de verdwijning van het Mariabeeldje. 'Het gaat hier over een kapelletje dat waarschijnlijk zestigjaar geleden werd opgericht. Dat gebeurde in Meersel-Dreef toen onder impuls van Pater Octaaf. We waren zeer gehecht geraakt aan het beeldje. Onze Jaak en ons mannen hebben heel de omgeving afgezocht, maar hebben niets kunnen vinden. Veel waard is het beeldje wellicht niet, maar voor de buren hier heeft het vooral een emotionele waarde.' Mevrouw Jacobs overwoog de politie in te lichten, maar zij hoopt in de eerste plaats dat het beeldje terug komt. Daarom roept zij de daders op hun daad recht te zetten. 0

De Sint Luciakapel vormde opnieuw het decor voor een geslaagde tentoonstelling. Deze keer stond Franciscus van Asisi centraal in de expositie.

Kapucieneboschen In onze nieuwe wijk wordt ijverig gebouwd. Het heeft niet lang geduurd vooraleer de eerste kranen de bouwgronden opreden om met het uitgraven te beginnen. Ondertussen zijn enkele bouwheren al ver gevorderd met de werken. 0

Fanfare en Schola Puerorum Sancti Jaccobi De fanfare pakt elke zondag nog uit met de gezellige rommelmarkten, maar laat het daar niet bij. Ook tijdens de zomermaanden ligt de werking niet stil. Op zaterdag 1 juli luistert het Poolse jongerenkoos 'Schola Puerorum Sancti J aceobi' uit Torun om 17.30 uur de eucharistieviering op in de Kapucijnenkerk. Nadien organiseert de fanfare 'Voor Eer en Deugd' een concertavond van het koor in de parochiezaal 'Zevenster' . De fanfare zelf zal een kort voorprogramma verzorgen, samen met het Mariakoor. Het jongerenkoor, bestaande uit een vijftigtal kinderen, zal een achttientalliederen zingen. De opbrengsten zijn bedoeld voor de medische verzorging van zieke en gehandicapte kinderen uit Torun. Ter plaatse zijn immers te weinig middelen aanwezig om voor een goede medische verzorging in te kunnen staan. Dit jaar gaan de opbrengsten naar Ania Preis. Zij is een kindje van anderhalf jaar met een waterhoofd. Door deze aandoening kan zij niet lopen en alleen een doorgedreven medische verzorging kan haar helpen. •

Het Poolse jonge renkoor 'Schola Puerorum Sancti Jaccobi' treedt op I juli op in parochiezaal 'Zevenster'.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

Baarie-Hertog

Kapelstraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten 33

36


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Afscheid van Mijnheer Pastoor

Eind mei nam pastoor RIK LUYTS afscheid van zijn parochie. 28 jaar lang was hij de pastoor van Wortel, in een tijd van grote veranderingen, vooral op religieus gebied, wat zijn taak zeker niet gemakkelijk maakte. De parochianen gaven hun pastoor als afscheidsgeschenk een nieuwe kelk. 'Met die kelk, zo sprak een ontroerde pastoor, zal ik steeds de mensen van Wortel gedenken in mijn latere misvierin: en.'

Biflash Het artikeltje over de langbeloofde biflash aan de schooloversteek langs Worteldorp bij de school van de Rooimans heeft ook de belangstelling gewekt van ons oudercomité, dat zijn best doet om genoemde oversteek te 'bemannen' met 'oversteekmoeders' . - Welnu, uit een brief van eind maart 95 van Ir Debaere van Bruggen & wegen aan ons College blijkt dat er opdracht werd gegeven om de Biflashen op 6 punten in onze gemeente aan te brengen vanaf 2 mei tot 29 juni 95. Een van deze 6 punten is hier bij ons, twee ervan zijn aan 't Spijker in de Gelmeistraat en 3 zijn rond Meerle. Genoemde periode omvat 41 werkdagen, als ik goed tel en hiervan zijn er 33 om. Het kan dus nog binnen 8 dagen die er nog resten vanaf de dag dat ik dit schrijf. Opletten dus of de kaboutertjes de hifiashen nog plaatsen tegen de dag dat dit nummer van DHM verschijnt. Dan krijgt ge volgend nummer de foto's te zien als bewijs dat ze er echt staan. D

Advertenties 314.49.11 I 314.55.04

Tijdens eenfeestelijke bijeenkomst in de parochiezaal nam pastoor Luyts afscheid van zijn parochianen. Naast hem Anneke Haest van het parochieteam en Jan Sterkens van de Kerkfabriek.

Bejaardenwoningen. Veel tekenwerk voor niets! De 4 bejaardenwoningen tussen de Moerklokstraat en de Oude Weg, die in opdracht van De Noorderkempen uit Merksplas al een paar maanden geleden gebouwd hadden moeten zijn, zijn nu dan toch eindelijk uit de startblokken gekomen. Maar eilaas! niet zonder enige miserie. Want door de nieuwskrant van TV-Kempen (of RTV) vernamen we dat ze deels op andermans grond getekend waren, en dus zo, op die plaats, niet gebouwd mochten worden. Hoe kan dat? Heeft de architect het kadaster niet geraadpleegd? In alle geval is het erg vervelend, vooral voor de latere bewoners. Want de eerste tweewoonstblok. 't dichtst bij de Oude Weg, is gewoon een aantal meters naar links opgeschoven, richting Hoogstraten, zodat die nu zowat midden op de weg komt, die vóór die blok gepland was. Nu kijken de toekomstige bewoners met hun voordeur op een haag en de zijgevel van een nieuw hoog huis. Van de fraai getekende wegenis met bloem- en plantperken allerhande die ontworpen was tussen voorgevel van de bejaardenwoningen en de gebuur aan de kant van Hoogstraten kan niet veel meer terecht komen. Het totaalresultaat langs de Oude Weg zal weer 'n 'potje' zijn! Is er geen tijd in overvloed geweest om te zorgen dat daar een stukje dorpsverfraaiing had kunnen komen? En op wie z'n kosten komt dit alles? •

De oplossing van het raadsel(tje) 'Wortelse horten benen als sporten koppen als ballen komen over de Hoogstraatse toren vallen. ' In de vorige MAAND drukten wij dit zonderlinge versje af in de hoop dat iemand een verklaring zou kennen voor deze raadselachtige rijmen. En inderdaad, de gezusters Dimphna en Hilda Lommez uit Hoogstraten wisten er meer van. Hun moeder Justine Coenen had in haar kindertijd dit versje opgeschreven en zij had het dan weer van haar oom. Die oom woonde in Beerse en zong dit versje ter verwelkoming van zijn Hoogstraatse verwanten als die hem en zijn familie kwamen opzoeken bij de jaarlijkse kermis.D

De Bond van Gr. en J. Gezinnen heeft het initiatief genomen om in Wortel een 'BEJAARDENGEZELSCHAPS-DIENST' op te richten. Deze dienst richt zich tot alle mensen die thuis iemand oppassen of verzorgen die niet alleen thuis kan blijven. Om die (dikwijls zware) taak wat te verlichten, heeft de dienst enkele mensen (momenteel2) ter beschikking die voor een korte tijd hun plaats kunnen innemen zodat zij er ook eens tussenuit kunnen. Verantwoordelijke van de dienst is Greet Sijsmans, bestuurslid van de Bond (Tel. 314.68.26). Meer informatie over de werking van de dienst kan men over enige tijd verwachten in de brievenbus . D

37


WORTEL

'Ik wil een pastoor zijn voor iedereen' Na het heengaan van Pastoor Rik Luyts bleven de mensen van Wortel even in het ongewisse. Zou de toch kleine parochie van Wortel nog een eigen pastoor krijgen nu er zo'n schaarste is aan priesters? Beginjuni kon deken Van Dijck het goede nieuws melden op de Wortelse preekstoel: WALTER D'HAUWE, leraar op het Seminarie, zal de nieuwe pastoor worden. Wij gingen eens met hem praten.

Van nederige afkomst Aan zijn naam - maar dan ook alleen aan zijn naam- is het al te merken, Walter D 'Hauwe is geen man uit de streek. Hij werd in 1936 geboren in Wetteren (0-Vlaanderen) in een arbeidersgezin van 5 kinderen. Vader en moeder D'Hauwe verdienden de kost op verschillende manieren; in de winter was vader textielarbeider, in de zomer reed hij met kar en paard rond om ijskreem te verkopen. Daarbij werd in het gezin - zoals elders in die streek - ook klein 'geboerd' : een koe, enkele schapen, kippen en eenden vulden het gezinsinkomen aan. Zoon Walter liep eerst school in zijn geboortedorp, daarna in Gent en besloot, na zijn legerdienst, dat hij priester wilde worden. Daartoe klopte hij aan bij de Paters van Grimbergen, hij deed daar zijn noviciaat en werd in '63 tot priester gewijd. Hierna studeerde hij nog verder aan de Leuvense Universiteit en behaalde zo zijn licentie in de Filosofie. Twaalf jaar is hij in de abdij van Grimbergen gebleven waar hij les gaf en verantwoordelijk was voor de begeleiding van de jongeren. Omdat steeds minder jongeren zich aanmelden in het klooster, kwam er voor hem ook minder werk en zo belandde hij in' 72 in het Seminarie van Hoogstraten . Hij werd er godsdienstleraar, niet alleen op het Seminarie maar ook op het Spijker - een 4-tal jaar - en in de Handelsschool. Op het Seminarie werd hij ook de verantwoordelijke voor het internaat.

Huis in Antwerpen Omdat de Noorderkempen wel wat ver was van zijn geboortestreek, kocht W . D' Hauwe een huis in Antwerpen, halverwege Wetteren en Hoogstraten. Het was een oud huis dat hij gedeeltelijk zelf opknapte en waar hij tot nu toe woonde tijdens het weekeinde en in de vakanties. De tijd die hij daar doorbrengt gaat grotendeels naar zijn werk in een nabijgelegen bejaardenhuis waar hij de zondagdienst vervult en behulpzaam is waar nodig. Ook een groep Zusters die wonen in hartje Antwerpen, doen regelmatig een beroep op hem als priester.

Voorlopige keuze Door al zijn bezigheden buiten en binnen het Seminarie was het voor W. D'Hauwe niet zo vanzelfsprekend dat hij er voor koos om in Wortel pastoor te worden. 'Ja, ik zal hetwerk in het internaat moeten laten vallen; het huis in Antwerpen, dat bejaardenhuis en ook de Zusters, dat zijn allemaal dingen waar je niet van vandaag op morgen afstand van doet. Ook wil ik het volgende schooljaar hiernog lesgeven, daarna ben ik 60 en ga ik op pensioen. Ook heb ik weinig of g een ervaring met het parochieapostolaat Ik ben vroeger wel op zondag gaan helpen in St.Jozef-Rijkevorsel waar ik ook bezig was met twee Chiro-groepen maar dat is alle-

38

Voorkeur voor een dorp als Wortel Toen men W . D ' Hauwe vroeg om pastoor te worden, kreeg hij 14 dagen bedenktijd; na een goede week besloot hij tot een voorlopige aanvaarding. Het idee om parochiepriester te worden zat vele jaren eerder ook al in zijn hoofd. Bij zijn aankomst op het Seminarie dacht hij zo' n tiental jaren les te geven om daarna in een parochie te gaan werken. Maar omdat het werk op het Seminarie tot zijn eigen en ieders tevredenheid verliep, besloot hij te blijven. Maar nu, met het pensioen in zicht, vermoedde hij wel dat er voor hem meer parochiewerk lag te wachten, wellicht in Antwerpen, zo dacht hij . 'Maar als de bisschop mij zou gevraagd hebben om de hele verantwoordelijkheid voor een parochie op te nemen, dan zou ik dat het liefst in een dorp als Wortel willen doen, niet in Hoogstraten bij voorbeeld.'

Het werk van de pastoor

Walter D'Hauwe

maal niet hetzelfde als verantwoordelijkheid dragen voor een parochie.' Deze overwegingen hebben W . D'Hauwe ertoe geleid dat hij zijn definitieve keuze voor Wortels dorpspastoor eenjaar uitstelt. In ditjaar zal hij 'administrator' zijn; dit is een voorlopige functie - wel met dezelfde rechten en plichten als de pastoor - waarbij het werk van de vorige pastoor wordt verdergezet 'Men treedt in de werking' zo noemt men dat. In de meeste gevallen is dat zo; als een parochiepriester weggaat zal hij in de eerste tijd vervangen worden door een administrator; pas later volgt dan de definitieve benoeming van de nieuwe pastoor die in vele gevallen niet dezelfde persoon is als de administrator. Hier zal dat wel het geval zijn, tenminste als Walter D'Hauwe besluit om in Wortel te blijven. 'Na eenjaar kan men het dan eens bekijken; zowel de mensen van Wortel, de priesters van de dekenij, en ikzelf, moeten achter de keuze staan. Want ja, als men eens de zestig heeft bereikt, dan gaat het niet meer zo vlot als wanneer men dertig is. En het is toch een heel nieuwe wereld voor mij, jongeren en bejaarden, daar kom ik veel mee in aanraking, maar ik wil een pastoor zijn voor iedereen, voor alle parochianen. Toch, ik ga niet naar Wortel met de gedachte: na een jaar ben ik hier weg, integendeel, ik ga erheen met de hoop en de bedoeling dat het blijvend mag zijn. Nu is de afspraak zo dat ik in de loop van juli in Wortel in de pastorij ga wonen zodatmen mij daar altijd kan bereiken. Vanafseptember zal ik er enkel 's avonds, in de weekends en tijdens de vakanties zijn. Telefonisch ben ik natuurlijk wel altijd te bereiken, hetzij op het Seminarie, hetzij via de dekenij .

'Het is niet zo dat het parochiewerk helemaal nieuw is voor mij, wat mij wel een beetje afschrikt is de administratie, de Kerkfabriek, de Parochiale Werken, de parochiezaal, al die paperasserij daaromheen, daar heb ik me nooit mee bezig moeten houden, dat lijkt me wel wat moeilijk maar dat valt allicht te leren. Mijn voornaamste bekommernis is om een goede pastoor te zijn voor iedereen, dat vind ik heel belangrijk, geen pastoor voor deze of gene groep. In een dorp heb je mensen van allerlei afkomst en strekking, van verschillende kleur en opvatting; ik zou voor al die mensen een 'bewerker van vrede' willen zijn. Dat dat niet zo gemakkelijk is, daar ben ik me wel van bewust. Ik ga naar Wortel zonder afgemeten plannen en ook zonder krampachtigheid. Ik hoop dat het lukt maar als dat niet zo is, ben ik geen geslagen man, ik zal het geprobeerd hebben en daar gaat het om. Ik denk dat ik met zo'n houding ook vrijer sta in de parochie, meer dan een jonge priester, en dat kan toch wel een voordeel zijn. Voor een pastoor is kontakt met zijn parochianen natuurlijk heel belangrijk maar wel moeilijker dan voorheen. Huis aan huis bij de mensen langsgaan, is zeker niet meer aangewezen. Wat ik wel heel belangrijk vind, is huisbezoek bij oudere mensen en langdurig zieken; natuurlijk ook bij mensen die er zelf naar vragen. Om te beginnen wil ik tijdens het groot verlofWortel al verkennen per fiets en dan misschien al eens een praatje kunnen slaan met de een of de ander.

Kerkelijke en niet-kerkelijke parochianen Zoals ik al gezegd heb, ik wil pastoor zijn voor alle parochianen, of zij naar de kerk gaan of niet, speelt daarbij geen rol, wel of het mensen zijn van goede wil. Ik heb natuurlijk het liefst als iedereen naar de kerk komt maar dat is niet realistisch. Het is natuurlijk wel zo dat men het meest in contact komt met de mensen waarmee men samenwerkt maar anderzijds is er ook veel engagement in de parochie van mensen die niet kerkelijk zijn; samenwerking met hen is voor mij even zinvol. Ik vind men staat in de eerste plaats als mens tegenover elkaar, pas in de tweede plaats als kristen .•


WORTEL

I

~~""

HERIJGERS

KWB-Voetbal, al 20 jaar!

~...._ Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

! ! ! NIEUW ! ! ! DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

De 675ste match van de KWB was eenjubileummatch want hiermee sloot de club haar 20ste seizoen af Tijdens deze 20 seizoenen traden welgeteld 97 spelers aan om de KWB-kleuren te verdedigen. Zij deden dat met wisselend succes in 677 wedstrijden. Gefeliciteerd mannen!

10 jaar Hoogstraatse Maand Zaterdag 30 september Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

Wortelkermis in 't Slot Wortel Kermis pakt dit jaar eens uit met een originele affiche (proficiat!). Zaterdag 8 juli is dat een van Sin Alley. Ska-fanaten zijn zeker van de partij voor The Dill Brothers op zondag. Maandag is er een openluchtoptreden (net als op zaterdag en zondag) van BCS Band en Night Live. Meer nieuws vind je in de rubriek Fusieswing.

Rabboenizaal - Spijker

BEGRAFENISSEN

ELECTROHANDEL

JORIS

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

19

28

39


WORTEL

los Van Opstal

Frans Horsten

Marc Rameysen

Nesten over de vloer bij De Guld 'De Guld', het schutterslokaal van de Wortelse St.-Jorisgilde, opende precies vijfjaar geleden de deuren. Om het eerste lustrum wat kleur te geven, nodigden de leden vrijdag 2 juni de Westvlaamse cartoonist Nesten uit. Nesten maakte indertijd furore met zijn karikaturen van renners in 'het gazetteke van de ronde van Frankrijk', dat indertijd door Het Volk werd uitgegeven. Tot grote hilariteit van de aanwezige gildebroeders en -zusters tekende Nesten op anderhalf uur tijd maar liefst 34 karikaturen. Een paar snelle schetsen in potlood, een paar rake penseeltrekken en een beetje afwerking ... en hopla, klaar was Kees. Waarom er zo hard gelachen werd, mag blijken uit deze kleine selectie Wortelse huisvlijt van de tekenaar uit Kuurne. (th)

Catherine Sterkens

40

los Van Bavel


[&)

l!ILtJ

...,... ....,... .(

·""

)>~·

.>.

'

I SPORT I

Het is nu reeds de vijfde maal dat de Hoogstraatse Reddersclub een evenement op touw zet in het rekreatiecentrum De Mosten. In het begin was er de 'Dag van de redders' (1991-1992-1993). Het bezoekersaantal is elk jaar toegenomen en sinds vorig jaar is de HRC overgeschakeld op een weekend omdat dan de gedane investeringen beter konden renderen. Tijdens de vierde editie (1994) mocht men reeds 2600 bezoekers verwelkomen.

Programma Reddersweekend zaterdag 8 juli: namiddag: - Autocrash te water: Dit succesnummer spreekt tot ieders verbeelding. Diegenen die het willen kunnen gratis plaatsnemen in een auto die we dan in het water laten rijden, op die manier kan je aan de lijve ondervinden hoe het aanvoelt en wat je moet doen als je met een auto in het water terecht komt. Tevens zijn er bij deze akties de bronzen en gouden brevetten 'auto te water' te behalen. Duikers van de duikclub 'Boreas' houden voor het veilige verloop een oogje in het zeil. -Surf-initiatie: Gratis initiatielessen windsurfen op de grote vijver van De Mosten. Deze lessen worden gegeven door 'De Windhoos', een Hoogstraatse windsurfclub. Je hoeft jezelf niet eens nat te maken dankzij de zelfgemaakte simulator. - Kajakverhuur: Men kan ook een kajak huren en eens op de grote vijver gaan peddelen om er te genieten van de rust. Natuurlijk onder het toeziend oog van gediplomeerde redders. Met deze twee laatste aktiviteiten willen we het gebruik van de grote vijver stimuleren.

zaterdag 8 juli vanaf 19.00 uur - Nachtzwemmen: 's avonds blijft De Mosten gratis open voor het Nachtzwemmen (nightswimming), het is voor de meesten wel een stoute droom om in de nacht te gaan zwemmen. De zwemvijver zal voor de gelegenheid goed

verlicht worden en Michel Stoffels (discobar en verhuur) zal er voor een gezellige sfeer en muziek zorgen. - Massa-Hydrobic: Om 21 uur zal men de bezoekers uitnodigen om in het water aan aerobics te doen. Dit gaat in samenwerking met de Hoogstraatse Aerobicclub en Nike Rommens.

zondag 9 juli 1995 namiddag Deze namiddag zal er net zoals de zaterdag de autocrash te water plaatsvinden alsook zullen er dan kajaks verhuurd worden en zal men surfinitiatie kunnen volgen. Maar verder zijn er die namiddag ook: -Demonstraties: De redders laten hun kunnen op diverse terreinen zien aan het publiek. Zwemmende reddingen in de zwemvijver, reddingen van een surfer en een kajakker met een rubberen reddingsboot op de grote vijver en andere demonstraties zullen ook dit jaar weer te zien zijn vanop ons kijkterras tussen de twee waterplassen bij het redderskwartieL - Kinderanimatie: In de namiddag zal' Kinderdisco Stoffel' (Michel Stoffels) de kleine (en grote) kinderen boeien met dans en spel. Michel Stoffels verdient reeds meerdere jaren zijn sporen in de kinderanimatie en de ambiance in het algemeen. Gedurende het gehele weekend zal de Hoogstraatse reddersclub ook een infostand voorzien om de belangstellenden te woord te staan en allerlei informatie over het lidmaatschap, de aktiviteiten en de opleidingen verstrekken. Iedereen is dus welkom op De Mosten tijdens het ReddersWeekend op 8 en 9 juli. •

Gebuurtenvoetbal FC De Statie

-~ ~4._

...,... . ( ....,...

tr

)>~·

·""

;.~

.>

'

organiseert op zaterdag 1 juli 1995

DE NACHT DER DUBBELS

~~

IE URIJHBD ... Tennis voorzien vanaf 18u00 t ot ... De laatbiQvers bieeten

wU gratis "Spek & Eieren• aan 1

VERVOER HUYBRECHTS B.V.B.A. Dreef 8 - 2328 HOOGSTRATEN (Meerle) BELGIË

Sportregio Noorderkempen

Para 2-daagse in Tielen Zin om eens enkele dagen je nieuwsgierige neus in het paracommando huishouden te steken? Wel, die gelegenheid ligt voor het grijpen voor meisjes en jongens tussen 15 en 18 jaar, die echt zin hebben in spanning en avontuur. Deze 2-daagse gaat door op 5 en 6 juli e.k. te 3de Para, Kaliebaan 30,2460 Tielen. Voor750 fr. kun je heel wat beleven en alle activiteiten vinden plaats op de terreinen van 3de para te Tielen en niet te vergeten, onder een deskundige leiding van de para's.

DANNY VERMEER/:.iV. een gewaardeerde pion bij F.C. De Statie, verol'erde dit seizoen met riante voorsprong de GOUDEN SCHOEN. uitgereikt door ·ijn club aan de verdienstf'lijkste speler, vóór Andre Lodewijck.r: en Mar. Brosens.

De organisatie is een samenwerking van de Sportregio Noorderkempen, Bloso en de 3de Para Tielen, o.l.v. Luitenant-Kolonel Savels. Informatie en inschrijvingen: Regiosecretariaat Sportregio Noorderkempen (vragen naar Micky Leconte of Chris Verbeeck), Steenweg op Zevendonk 18 bus 2, 2300 Turnhout, tel. 014/ 41.20.66 .•

41


BIBLIOTHEEK

SPORT

25 jaar Minderhout VV

Nieuws van de bibliotheek

Terugblik

V.l.n.r. F. Donckers, nieuwe trainer, los Hendrickx, Marce/Janssens, burgemeester A. VanAperen .

Marcel Janssens zou de administratieve rompslomp bij de start van MVV in 1970 voor een jaartje in goede banen helpen leiden en dan de secretarisjob in andere handen geven. Dat jaar heeft dan wellang geduurd, precies een KWART-EEUW! Onlangs werd Marcel om zijn verdienste voor de club in de bloemetjes gezet. 25 jaar is echter genoeg en van deze gelegenheid maakte hij dan ook gebruik om zijn opvolger, Jos Hendrickx, voor te stellen.

Stratenloop Hoogstraten

Van den Abbeele toont zijn kuiten

In 1994 bereikte men 4!100 bibliorheekgebruiker. die in de hoofdbibliotheek en 5 uttleenposten : Meer. Meerle . .Minderhout, Dred en Wortel, kunnen be~chtkken o er 7 3.000 boek.:n of andere materialen. ZtJ kenden samen I 82.000 exemplaren mt. D1t betekende opnieuw een groet van 2 % t.o v. 1993. Ook \·erder zat men niet stil. De uitleenpost in Wortel' erd olkdig vernieuwd. Eindelijk ond ook de hoofdbibliotheek een thuis: in het nieuwe pand aan de Lindendreef. Ook d automatisering werd een fe1t m 1994. De bibliotht>ekgebruiker kan in de hoofdbibliotheek in de automatische catalogus op t.oek gaan naar een bepaalde boektitel of een hjst van boeken. Opcnmg. uren achteraan op het gemeentelijk inft1blad.

Thrillertentoonstelling

Winnaar Van Den Abbeele uit Bornem uitgebreid geïnterviewd door RTV na zijn prachtige solo tocht. Traditiegetrouw een hele schare toeschouwers op de Vrijheid voor de jaarmarkt en de daarmee gepaard gaande stratenloop, ondanks de niet-inhun-beste-humeur-zijnde weergoden. Diep in de jassen gedoken trotseerde men de juni-koude en dit in tegenstelling met de zwoele happening van het jaar voordien. Een streep door de rekening van de plaatselijke horeca natuurlijk, maar bij de atleten geen gemor en gezeur. Een ideaal loopweertje, veel zuurstof in de lucht en veel minder hinderende transpiratie.

42

De winnaar van vorige uitgave, Van Den Abbeele, toonde al vlug hoe je een groep van 500 gespannen atleten als een ballon uit mekaar laat spatten. Al vroeg liet hij iedereen zijn hielen en kuitwerk bewonderen en in een niet-aflatend tempo veroverde hij voor de 2de keer op rij de zegepalm op de vrijheid. Plaatselijk favoriet JAN HENDRICKX toonde zich ook langs zijn knapste zijde en behaalde een oververdiende 3de plaats. •

Er looptmomenteel een tentoon~tellmg m de hoofdbibliotheek < nder de benaming: 'The Art of .Murde·'. Het betreft hier natuurlijk 'de literaire moordkun~t' toa!:, die te vinden L in thtillcrs. misdaad erhalen of ddcctive"erhalt>n. Op 2(1 panelen wordtereen rijk geïllustreerdt> geschiedcni~ geschetst van de evolulle van het rru~daadverhaal in de Engebe literatuur. 60 ~chiijvers komen erin aan bod. Er zijn keuzetafel hij met boeken van deze Engebe mi~daadschnJ ers. U kan er o m de meuw te generatJe thnllerschnJven leren kennen : Pluhp KCJT en France::. Fyfield. De tentoonstellingspanelen ziJn engelsta.l.tg . Ze werden verzorgd door The Bnti h Councll en P.D. James - zelf ger..:.nouuneerd ml<:daadschnJ ver. De tentoosntelli ng 1s te bckijken in de kranten- en tijdschriftenafdeling van de hoofdbibliotheek tijdens de opening~­ uren tot 15 JUli. tNormaal vmdt u misdaadverhalen alfabeti~ch gerangschikt bij de romans in de volwassenenafdehng. Ze zijn extra gekenmerkt op de rug an bet boek door e.·n genreklever met revol er) .

Nieuwe openingsuren Minderhout Uitleenpost Minderhout heeft licht gewijzigde opening. uren op donderdag: van 15.30 tot 18.30 uur. Minderhout is ook open op zondag: van 9.30 tot 12.30 uur.


Postbode én veehoeder sterk verhaal uit de Boschstraat Enkele weken geleden, op een prachtig zonnige lentedag fietst postbode J.M. in de vroege namiddag rustig terug richting Post. Zijn ronde eindigt op de prachtige Bosuil in Wortel. Vrolijk fluitend ziet hij in de verte het smalle bruggetje over de Mark opdoemen. Een jong meisje staat dromerig in het water te staren met haar fiets in de hand, waarschijnlijk op de afspraak met haar geliefde (Romeo?). Het is tenslotte niet voor niks lente, mijmert onze poëtische postbode. Maar plots wordt dit redig tafereel verstoord door een rumoerige kudde koeien en kalfjes in de wei net over de Mark. De postbode had al gemerkt dat het melkvee lustig door de wei draafde maar nu springt één van de kalveren in een bui van dolle lentevreugde uit de wei en staat plots in de Boschstraat Even later gebeurt iets wat de toch al ervaren postbode tot nu toe niet voor mogelijk hield. Een volwassen koe (de moeder van het kalfje waarschijnlijk) springt, bijna als een paard, over de prikkeldraad, blijkbaar niet gehinderd daar haar, nochtans fel uitgebouwde, melkklieren. Bezorgd gaat het moederdier het kalf achtema en draaft ook in de richting van de brug. Het rustig starende meisje bij het water merkt dat de dieren in haar richting komen gelopen. Hevig geschrokken vertrekt ze in allerijl met haar fiets over de brug heen, richting postbode. Met een blik van: 'Ik kan er ook niets aan doen' kruist zij de postbode die zijn fietstocht richting melkvee verder zet. Het zicht van de fietsende postbode (die waarschijnlijk een soort natuurlijk gezag uitstraalt) doet de dieren halt houden. De koe is inmiddels tot bij het kalf geraakt maar is duidelijk nog niet gekalmeerd. De postbode fietst rustig maar behoedzaam voorbij de beide dieren en zet zijn tocht verder naar de Post en naar iemand die de koeien kan opvangen. Maar als hij de dieren net gepasseerd is verandert het kalf van richting en draaft achter de postbode

aan (misschien op zoek naar een vaderfiguur of... vast werk}, enkele meters daarachter gevolgd door een duidelijk bezorgde Moeder de Koe. De stoet van 1 mens en twee dieren rijdt nu richting Vrijheid. De postbode probeert enkele malen de dieren terug te sturen richting wei. Tevergeefs. De koe en het kalf staan inmiddels al op 200 meter van de Vrijheid. Maar postbodes hebben niet alleen af te rekenen met alomgekende hindemissen als te kleine brievenbussen, loslopende honden of de klassieke, aanmoedigende opmerking van sommige klanten. 'Ge zijt zo laat fakteur!'. Postbodes zijn door het leven gelouterd en meestal voorzien van enig praktisch, gezond verstand. Onze postbode, met in zijn zog de twee beesten, belt aan bij de in de Boschstraat wonende veehandelaar F. met de vraag of dat soms zijn koeien zijn. De vrouw des huizes gooit de deur verder open en krijst geschrokken van het ongewone tafereel haar man in huis toe. De dieren zijn inmiddels al de voortuinen van enkele Boschstraatbewoners aan het bestuderen. Maar de echtgenoot-veehandelaar trekt direkt ten strijde. De fakteur kan nu gerust zijn weg verderzetten naar het kantoor. De dieren zijn in goede handen. Wanneer hij zijn laatste meters afmaalt op de weg naar de Post ziet hij zich in zijn dromen al de Vrijheid opfietsen met twee koeien in zijn zog. Het scheelde maar 200 meter!•

Met duizend brieven kan je iemand bevrijden. Maar ééntje van duizend mag ook. In riemall en landen 'verdwijnen' mensen, worden ze gefolterd en vermoord. Amnesry wil daar ~a r aan doen, en u kunt helpen. Door re sc hrijven, maar ook door on; financieel re steunen. Bel 03/271.16.16 voor meer informatie. Of srort uw bijdrage op PRK 000 - 0000082 - 82.

4 Amnesty International U hebt meer macht dan u dacht.

, - - - - - - - - ·· - - - - - - ---,

U hebt meer macht dan u dacht. Amnesry help en helpr. Duizend brieven kunnen iemand bevrijden. Maar één briefje van dui zend is ook welkom. Bel 03/271.16.16 voor meer informatie. Of srorr uw bijdrage op PRK 000-0000082-82.

4 Amnesty International

Klaar voor het grote werk

Met duizend brieven kan je iemand bevrijden. Maar ééntje van duizend mag ook.

Het schoolproject dat de leerlingen van de hoogste kleuterklas moet voorbereiden op de grote stap naar het eerste studiejaar, verliep in mei onder het motto 'Verhuizen'. Een perfecte keuze, want voor de Meer se klassen staan er drukke verhuisdagen voor de deur, nu de voltooiing van de nieuwe school aan de Terbeeksestraat bijna eenfeit is.ln een heuse verhuisstoet trokken de kleuters naar de lagere school en daarmee gaven ze een gesmaakte en ludieke aanzet tot wat komen gaat.

In riemallen landen 'verdwijnen' mensen, worden ze gefolterd en vermoord. Amnesry wil daar wat aan doen, en u kunr helpen. Door re schri jven, maar ook door ons financieel te ste unen. Bel 03/271.16.16 voor meer informatie. Of srorr uw bijdrage op PRK 000 - 0000082 - 82.

4 Amnesty International U hebt meer macht dan u dacht.

43


Bouwkundig erfgoed in Kempens landschap In het najaar verschijnt een prachtig boek waarin voor het eerst uitvoerig wordt uitgelegd aan niet-specialisten, hoe het Kempens landschap van vandaag in de loop van vele eeuwen is gevormd.

Natuur en cultuur

Binnen en buiten

Om deze wetenschappelijke uiteenzetting beter toegankelijk te maken voor een ruim lezerspubliek, wordt de tekst rijkelijk ge誰llustreerd met plannen, kaarten en schema's. Deze bijdrage van Dr. R. Knaepen zal voor velen een werkelijke openbaring zijn. Het tweede deel van het luxueuze boek besteedt veel aandacht aan onze cultuur-historische monumenten die de voorbije eeuwen een plaats kregen in dit Kempens landschap. Op deze wijze wil het boek in zekere zin ook een synthese vormen tussen natuur- en cultuurmonumenten.

Zoals we reeds in de vorige editie van DHM (blz. 18) schreven, behandelen de verschillende hoofdstukken onze voornaamste grote en kleine monumenten zoals kerken en kastelen, abdijen en begijnhoven, stadhuizen en molens, maar ook woningen op het platteland en in de stad, burgershuizen en arbeiderswoningen.

Meestal kennen we die gebouwen alleen maar van de buitenkant; dikwijls niet meer dan de gevel of de straatzijde. Daarom wordt in dit boek ook even naar de binnenkant gekeken. In enkele hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de meubelkunst, de glasramen en de decoratie van de interieurs. Ook dit zal voor veel lezers echt nieuw zijn .

Kempen Een belangrijk probleem voor de vijftien medewerkende auteurs was het begrip Kempen . We kunnen spreken over de Antwerpse Kempen, de Limburgse Kempen, de Nederlandse Kempen, de Kempen in het historische Brabant, de Noorderkempen en de Zuiderkempen, de Midden- en Voorkempen, enz ... De meeste auteurs kozen als werkgebied, waarover zij schrijven, de streek die we vandaag meestal aanduiden met de Antwerpse Kempen, m.a.w. het arrondissement Turnhout en de kantons Brecht, Zandhoven en Heist-op-den-Berg tot daar waar de zandstreek in het zuiden eindigt. Enkele schrijvers, die omwille van hun onderwerp hier enigszins van afwijken, vermelden dat ook in hun tekst.

Liefhebbers kunnen dit boek (2450 fr. + verzendkosten) nu reeds bestellen bij Uitgeverij De Hoogstraatse Pers, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten. Op dit adres kan men ook nog meer inlichtingen bekomen over deze uitzonderlijke uitgave die ons bouwkundig erfgoed plaatst in het Kempens landschap.

Bloemensierkunst CATTLEYA

~

LEOPOLDSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

INTERIEURADVIES & UITVOERING

Slecht 8,3o/o van alle vrouwen en meisjes is maagd! De rest is inderdaad steenbok, waterman, kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hun sterrenbeeld passende tinten en kleuren. Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristallen vaas met horoscoopmotief, draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent.

DECORATIE RESTAURATIE

Elke verjaardag kan ermee bedacht worden, elke jarige is er bijzonder opgetogen over! En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau - voor een verrassend vriendelijke prijs overigens. Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bellen naar de Cattleya Bloemenlijn: 014/63.45.16. Faxen (014/63.51.87) of telexen (72 422) kan ook al. We kunnen het u moeilijk nog makkelijker maken!

Raamgarnering Vloerbekleding Schilderwerken H.Bioedlaan 277-279 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 52 78- Fax 03/314 88 02 22a

44


Geschoolde bouwvakarbeiders gevraagd De contactgroep 'Bouwwereld-Vakopleiding' (BVO)- regio Turnhout, het actie- en overlegplatform van de werkgevers- en werknemersorganisaties uit het bouwbedrijf, trekt aan de alarmbel. Hoewel in het arrondissement Turnhout 1200 bouwondernemingen actief zijn, die samen bijna 10.000 arbeiders tewerkstellen, zijn de bouwafdelingen in het technisch en beroepsonderwijs relatief onderbevolkt. Dit is geen gezonde situatie gezien de toekomstmogelijkheden in deze sector. De sociale partners en de scholen van de streek willen daar samen iets aan doen. De spanning tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dateert niet van gisteren. Ondanks de hoge werkloosheidscijfers blijft er in een aantal sectoren een constante behoefte aan gekwalificeerd personeel. Typisch voor de bouw zijn niet zozeer de mobiliteit van de werkplaats en de seizoensgebondenbeid van het werk, maar wel het redelijk vast werkvolume en de verhoogde produktiviteit, waardoor er veel minder dan vroeger vraag is naar ongeschoolde arbeidskrachten. De handlangers vertegenwoordigen vandaag minder dan 20% van het actieve arbeidersbestand in de bouw. De instroom van jonge, geschoolde krachten is ruim onvoldoende om al was het maar de 'natuurlijke afvloeiingen', te compenseren. Door de verlenging van de leerplicht en het overwicht van de ASO-richtingen kiezen te weinig jongeren voor een bouwgerichte basisopleiding in het technisch en beroepssecundair onderwijs. Eén van de storende factoren is de onderwaarde-

ring van de handenarbeid, waardoor jongeren en ouders vaak verkeerde of te late keuzes maken. Men laat veel kinderen - onmiddellijk na de basisschool - starten in het algemeen secundair onderwijs (de vroegere humaniora) en pas na drie of vier jaar, wanneermen bemerkt dat het toch geen goede keuze was, wil men overschakelen naar het TSO of het BSO. Eigenlijk is dat te laat om nog een opleiding met een goede basis te realiseren. Men moet zeker een definitieve beslissing nemen ná de eerste graad, op het einde van het tweede jaar van het secundair onderwijs, omdat vier jaar (2e en 3e graad) noodzakelijk zijn voor een vakopleiding. Het ontbreken van een ruime en stevige opleidingsbasis is later nog moeilijker goed te maken. Alleen de school kan aan leerplichtige jongeren zo een basis en bagage meegegeven. Deze vooropleiding is een minimumvereiste. Het bouwvakonderwijs is bij vele ouders onvoldoende gekend en bijgevolg ook niet echt

gewaardeerd. Ook de bouwsector kampt nog steeds met een negatiefbeeld bij mensen die dit werk vandaag niet kennen. De tijd dat men alleen sterke kerels met grote handennodig had, is reeds lang voorbij. Ook in de bouw heeft men behoefte aan sterk gemotiveerde werkkrachten die niet alleen handvaardig zijn, maar ook inzicht hebben in wat ze doen, die zelfstandig zijn en in ploegverband kunnen denken en werken. Even belangrijk als een behoorlijke vakbagage, zijn sociale vaardigheden. De betere werkomstandigheden in de bouw, samen met de invoering van nieuwe materialen, machines en werkmethoden hebben het beeld van de bouw grondig gewijzigd. Ook in de nieuwe bouwvakopleiding is er een grote kwaliteitsverbetering. Daarom zegt de BVO: 'Vroeg begonnen is half gewonnen. Kies tijdig voor een bouwvakopleiding. De aannemers zoeken naar geschoolde bouwvakarbeiders.'•

TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba

\IERZE\(ER\NGEN

Meerseweg 97 · 2321 Hoogstraten

SP~RBAN\(

Tel. 03/315.90.90

LEN\NGEN

Lichte bedrijfswagens: DAF 10

45


Voor persoonlijk en degelijk advies op maat... één adres

ZAKENKANTOOR

~ VERZEKERINGEN Rommensstraat 7

VAN BAVEL-ROMMENS bvba SPAREN 2321 Meer

SI

Fusieswing De afgelopen twee maanden moest U Fusieswing missen. De reden : gewoon tijdsgebrek. Nogmaals doe ik een oproep naar de organisatoren. Stuur tijdig Uw berichten op. Als een bericht te laat binnenkomt, kan het ook niet meer behandeld worden. Langs de andere kant, weet ik maar al te goed dat het podiumaanbod in onze regio begint te slinken. De redenen hiervoor zijn vrij simpel. We hebben waarschijnlijk de zeven vettejaren gehad. Langs de andere doet het mij pijn in het hart te weten dat de energie en tijd en het enthousiasme van jonge Kempenaren, in casu organisatoren, niet meer beloond wordt. Ik kan beginnen over de klasse van een Anne Clark op Festivalk. Deze dame speelde gewoon voor een te klein publiek. Neen, ik heb ook geen oplossing voor de afname van geïnteresseerde muziekliefhebbers. Toch blijft er nog altijd die hoop dat Akkerpop, het Bemdfestival en al die andere festivals volgend jaar weer met volle moed er tegen aan kunnen gaan. Op de steun van Fusieswing mogen ze alvast rekenen.

Cahier De Brouillon Eén van die jeugdclubs die niet stilzit is Cahier De Brouillon. Een volgepropt terras, tijdens de Jaarmarkt, was daarvan nog maar eens het bewijs. Eén van die groepen die regelmatig aangekondigd werd zijn De Drie Tieten. Diverse malen lieten ze het afweten, maar op vrijdag 21 juli (Nationale Feestdag) komen ze zeker in het kader van het Cahier-weekend. Ze brengen eigen- en onzinnige bewerkingen van Amerikaanse, Ierse en Nederlandse traditionals. En één titel uit een Nederlandse krant zegt genoeg : 'De Drie Tieten : zwakzinnigen breken buurt-

LENEN Tel. 03/315.72.54

huis af' . Zaterdag 22 juli mogen hun landgenoten The Undeclinable Ambuscade hun ding doen. Zij brengen knallende "fartcore", oftewel een mix van vrolijke, snelle punk, stukjes reggae en ska, tot en met country toe. Jong en fris, deze Hollanders . Tevens passen in het Cahierweekend, volgende aktiviteiten : zaterdagnamiddag een fietsuitstap naar cowboy-dorp El Paso in Wuustwezel en op zondagnamiddag zwemmen met attributen (wat die ook mogen wezen).

23

Het Slot 3 dagen, 6 groepen: gratis!

Wortelkermis Live De Kreuners zijn nog maarnet de Slotdeuren uit of de kermis staat weeral voor de deur. In het vorige nummer van dit blad kon u al in het kort vernemen wat Jeugdhuis 't Slot voor u in petto heeft met de kermis. Er is nog een en ander veranderd ondertussen maar de essentie blijft: live muziek in diverse stijlen in de Boornkes. Ook dit jaar gooit 't Slot er weer meer dan 100.000 Jappen tegenaan om het u met de Wortelse Kermis naar de zin te maken. En naar goede traditie mag u weer gratis komen kijken en luisteren. Zaterdag 8 juli vanaf 21.00 uur wordt de kermis ingezet met Orange Black een groep met invloeden van Buffalo Tom en Sonic Youth,

Sin Alley

The undeclinable Ambuscade.

46

daarna zalSin Alley u aangenaam verbazen met muziek die put uit het beste van de fifties en de sixties: rockabilly in vijfde versnelling. Zondag 9 juli start alweer om 21.00 uur De Bossen de avond met nummers die refereren aan de wilde frisheid van Jonathan Richman . Deze groep bevat 2 dames en 1 heer. Hierna


speelt ska de hoofdrol in het optreden van The Dill Brothers, die hun mosterd halen bij de Skatalites, The Selecter en natuurlijk Toots and The Maytals.

Nightlife The Dill Brathers

Maandag 10 juli is de ware Wortelkermisavond en zoals u misschien al wist doet Nonkel Ney ditjaar niet mey . U kan hem waarschijnlijk aan de toog vinden. De eigen Blue Chicken Slotband is er ditjaar wel weer bij. Bandleader Johan Sijsmans zal dit

jaarfitaan de start verschijnen want de wegnaar huis is een flink stuk korter geworden. De groep is ook een stuk professioneler gaan werken met de inlijving van de Hofkens brathers en manager Leon wist ons te melden dat de groep ook intercommunaal gaat vanaf nu. Ze spelen immers ook op Bolk Kermis. De kermis wordt afgesloten door Nightlife, die een waardige opvolger moeten worden van

Nonkel Ney. De groep speelt stomende roekin' rythm 'n blues in de goede traditie van Dr. Feelgood, George Thorogood en The Inmates. De dansvloer in de Boomkes zal weer kreunen onder de swingende beentjes van de duizendkoppige menigte. Nu nog enige zwoele zomeravonden en de editie '95 wordt in grote letters in het Wortels kermisarduin gekapt. 0

Een garantie voor degelijk werk met eigen vakmensen! Een traditie van meer dan 50 jaar!

woongarnering

Tel. 03/314.48.47 ~25a

Schilderwerken Vloerbedekking Tapijten

Gordijnen Dekbedden Huishoudtextiel 47


10 jaar Hoogstraatse Maand met

DOCTORANDUSP. Zaterdag 30 september

Rabboenizaal, Spijker

Grensfeesten Op zondag 23 juli a.s. zullen in Hoogstraten voor de eerste maal de 'Grensfeesten' plaatsvinden. Dit evenement - met een groot aanbod aan activiteiten - zal doorgaan in de bosrijke omgeving van Wortel Kolonie. De wegroute zal duidelijk te volgen zijn d.m.v. de wegwijzers. De activiteiten zullen aanvangen om 10.00 uur 's morgens en zullen eindigen omstreeks 21 .00 uur nadat er een tientalluchtballons zullen opgestegen zijn. Bij het toekomen op het terrein kan iedereen eerst rustig kuieren langs allerlei kraampjes op de braderij . Voor de kinderen is volgende animatie voorzien : Springkastelen, quad driving, een hindernisbaan, razende roeland ... Als top of the bill zal om 17.30 uur op het podium de kindercarrousel plaatsvinden van de bekende clown PAP A CHICO van VTM. Alle kinderattracties staan onder toezicht van begeleiders. Liefhebbers van wagens komen eveneens aan hun trekken. Zo zullen er een 20 tal oldtimers worden tentoongesteld. Echte durvers kunnen zich uitleven op de spectaculaire attractie genaamd AIR DIVING. Airdiving is een attractie waarbij je een vrije val maakt vanaf 60 meter om vervolgens 1 meter boven de grond te slingeren. Het is de nieuwste sensatie met een Belgisch karakter, die na het elastiekspringen de attractie van de volgende jaren zal worden. Wie toch de lucht in wil, maar op een iets rustiger manier, kan een vlucht meemaken met de helikopter. Personen die zich willen inschrijven voor air di ving, helikopter ~n/of ballonvluchten kunnen terecht op de infolijn van de grensfeesten op telefoonnummer 314.24.44.

Vanaf 13 t.e.m. 17 uur zal er een rechtstreekse radiouitzending plaatsvinden van RADIO DONNA. Dit zal doorgaan op een grote mobiele podiumwagen van RADIO DONNA. De presentatie van deze zomertour is in handen van Felice Damiano en Fien Sabbe. Gedurende de uitzending kunnen er door het publiek tal van prijzen worden gewonnen en kom je misschien wel rechtstreeks op de radio. Ook zullen er een 8 tal optredens plaatsvinden van binnen- en buitenlandse artiesten. The Strawberry City Jazzband uit Hoogstraten zal gedurende de ganse dag eveneens voor de muzikale omlijsting zorgen. Over gans het terrein zullen er voldoende dranken eetgelegenheiden zijn zodat niemand dorst of honger zal moeten lijden. Op een centrale plaats zal een grote feesttent worden geplaatst. Er zal eveneens een ruime parking zijn. Van hieruit kan iedereen met een stoomtreintje tot aan de inkom geraken. Voor de fietsers is er een bewaakte fietsenstalling voorzien. Bij eventueel slecht weer zullen er ook enkele feesttenten worden bijgeplaatst zodat alles toch zijn normale gang zal kunnen gaan. Kaarten in VVK zijn te verkrijgen aan 150 Bfr. Diegenen die een VVK-kaart kopen maken eveneens kans op het winnen van een ballon- of helikoptervlucht Deze trekking zal plaatsvinden op het podium van RADIO DONNA omstreeks 15.30 u. Kinderen onder de 12 jaar kunnen gratis binnen. Zoals u kunt lezen zal het feest zijn voor iedereen tijdens de 'Grensfeesten' te Hoogstraten. •

10 jaar De Hoogstraatse Maand Een intieme soirĂŠe

garage VAN RIEL

met

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash * carrosserie alle merken

Rabboenizaal Spijker zaterdag 30 september, 20 u.

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 15

48

Drs. P


Bericht

HALVIllUW GELEDEN Juni1945 E.H. Lauwerijs Deken te Hoogstraten Op het allerlaatste oogenblik bereikt ons het verheugende nieuws datZ.E.H. Lauwerijs, professor aan het Seminarie, door Zijne Em. den Kardinaal tot pastoor-deken te Hoogstraten benoemd werd. E.H. Lauwerijs, die een zeer graag geziene en hoogstaande figuur te Hoogstraten is, zal hierdoor nog beter zijn krachten aan den heropbouw van kerk en toren kunnen wijden en tevens het geestelijk en moraal leven in onze stede doen opbloeien. We verheugen ons met gansch de bevolking om deze benoeming en wenschen den Z.E.H. Lauwerijs veel geluk en zegen voor de zware taak die hem nog wacht.

Hoogstraten Openbare verkooping van Prachtigen en allerbestgelegen Eigendom midden in de Vrijheid te Hoogstraten. Notaris Rommens, te Meir, daartoe in recht benoemd, zal ten overstaan van den heer Vrederechter van 't Kanton Hoogstraten, namens Mevrouw Vermeulen en kinderen te Meir, publiek verkoopen: Eenen zeer schoorren Eigendom, gelegen midden in de Vrijheid te Hoogstraten, allerbest gelegen voor den opbouw van handelshuizen, tegenover de groote kerk, aan tramhalte en halte van autobus, begrijpende 2 schoone bouwplaatsen met grooten hof, beplant met prachtige boomen, groot 66 aren, verdeeld in 3 loten, zooals afgepaald. Lot 1. bouwgrond met puinen van afgebrand huis, en tuin, zijnde het deel zuidwaarts, groot 10 a. 82 ca. Lot 2. bouwgrond met puinen van afgebrandhuis, en weg, deel noordwaarts tegen Van Calster, groot 13 aren 01 ca. Lot 3. prachtigen hof achter de loten 1 en 2, groot 41 a., 92 ca. Onmiddellijk aanvaardbaar. Zitdagen: Voorloopig op Dinsdag 3 Juli en definitief op Dinsdag 10 Juli 1945, telkens om 10 uur voormiddag klokslag, op 't Vredegerecht te Hoogstraten. Bron: Gazet van Hoogstraten, juni 1945

Bericht Mej. Maria Crols deelt aan het geacht publiek mede dat zij zich vanaf heden gelast met het vervaardigen en veranderen van alle dameshoeden. Vriendelijk aanbevelend: Lod. De Konincklaan, 309, Hoogstraten.

Meersel-Dreef Dankbetuiging Alfons Herrijgers en familie bedankt hiermede het gebuurt, de fanfare en gansch de Meerselsche bevolking voor hun blijk van genegenheid bij zijne terugkomst uit Duitschland. Zondag 17 Juni, om half drie zal, voor de eerste maal sedert 1940, wederom de Sprekende Processie haar ommegang houden in het park van de Grot. Zooals voorheen zullen de derde Zondagen wederom met hun gewonen luister gevierd worden: om halfelf zal er aan de Grot een plechtige Hoogmis in open lucht opgedragen worden, en 's namiddags, in aansluiting met de Processie van half drie, zal er op dezelfde plaats een plechtig Lof met sermoon plaats hebben. Als het weder meewil, wordt het een mooie bedevaartdag voor gansch de Noorderkempen. De autobusmaatschappij heeft voor die gelegenheid haar dienst versterkt, en er zal, behalve de bus die om half twee toekomt te Meersel, een andere toekomen om half elf, dus juist vóór de Hoogmis.

Ik ondergeteekende, loof 10.000 fr uit aan al diegenen die kunnen bewijzen dat ik met Duitsehen gesmokkeld heb. Dit omdat er valsche geruchten de ronde doen. Jos Verhoeven, H. Bloedstraat, Hoogstraten.

Loenhout Huldiging Op 14 dezer kwamganschop het onverwacht onze jongste politieke gevangene uit Tcheco-Slovakije thuis. Henri Kuypers, amper 17 jaar oud, trok ongeveer twee jaar geleden met een tweetal Amerikaanse parachutisten van hier weg om te trachten over Spanje Engeland te bereiken. Aan de Spaanschegrens werden zij echter ontdekt en twee jaar bracht onze jonge held in de gekende Duitsche gevangenkampen door. 'tls aan zijnjeugdigen ouderdom te danken dat de Duitsehers hem het leven lieten. Loenhout brengt dezen jongen held een welverdiende hulde. Op Zondag 24 dezer, te 4 uur, trekt een stoet door de gemeente. De voornaamste episoden uit den lijdensweg van Henri zullen er in worden uitgebeeld. De gansche bevolking neemt aan deze huldiging deel. Ook ons blad, de grootsche daad van den held ten volle waardeerend brengt hem een warme hulde en heet hem van harte welkom thuis.

Bestrijding van den Colorado-kever Wij herinneren er de inwoners aan dat het aantreffen van den colorado-kever op de aardappelenvelden oogenblikkelijk bij het gemeentebestuur moet aangegeven worden. Er is nog een kleine hoeveelheid loodarsenaat voorradig, dat op het gemeentehuis kan bekomen worden, ingeval een besproeiing noodzakelijk is. U redt daarmee uw eigen velden en die der andere inwoners.

De EIBctro-fiets is da kindersciJOenen ontgroaid "Twee nieuwe types" komen op de markt.

I

l)e Electro-trioorteur het c nieuwe. vaertuig:. voor. afleverin 1r van deur tot deur: Het ideaail voor balolrers, beenhouw.:rs, ~nz..

De Electro-tnoto 1945 Groote wielen met rayon9 En•{lllebel't banden 14 x 3,25. Volmaakt confort I

Prijs PI'S. 24.750 CONTANT of CREDIET 3 tot 24 maanden. Uitsluitend A•gentschap :

Turnhout-Stad en Noorderkempen.

jos Hendrickx Hoogstraten 49


Op stap in ...

BROUWERSHUIS RESTAURANT TAVERNE

HOOGSTRATEN

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43 Geopend vanaf I I u. Dinsdag \ Jnaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf I ~ u. 4B

Zaterdag 1 juli: BONDSCHIETING 61 METER, St. Joris gilde, Brouwerijstraat, vanaf 14 uur, tel. 314.30.11 Ook nog op 2, 8 en 9 juli. Woensdag 5 juli: AVONDFIETSTOCHT K.V.L.V., naar de Cuvéehoeve, vertrek 19.15 uur aan het Medisch Centrum.

'l(unstscfiifáer J.'}{.J. Jasper

lt ~

Zaterdag 9 juli: PAPIER-OPHALING vanaf 8.30 uur. Woensdag 19 juli: AVONDFIETSTOCHT K.V.L.V., naar de Beerse Hofstede, vertrek 19.15 uur aan het Medisch Centrum. Zondag 23 juli: TE DEUM NATIONALE FEESTDAG, St. Catharinakerk, 10 uur. HOOGSTRAATSE FEESTEN of GRENSFEESTEN, in Wortel-Kolonie. Zaterdag 29 juli: OPEN ZOMERTOERNOOI TENNIS, Hoogstraatse Tennisclub, Katelijnestrat, 03/ 314.57.67. Zondag 30 juli: TWEELANDENFIETSTOCHT, K.A.W .S. Wielertoeristen Hoogstraten, vertrek vanaf 8 uur aan café De Gelmel, 03/314.41.42. BEIAARDCONCERT, St. Catharinakerk, 19 uur, 03/314.56.64.

Tel. 03/314 .36.93

RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

VRIJHEID 34b - 2320 HOOGSTRATEN • TEL. 03/314 14 86

58

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32 64

80

MINDERHOUT Zaterdag 1 juli: STRAATTEKENEN EN VOLKSSPELEN voor kinderen tot 12 jaar. Plaats: Borselhoeve vanaf 14 uur. Info: Jos Bolckmans (314 72 97). 5-6-7-8 juli: FIETSVIERDAAGSE voor het hele gezin (ca. 25 km). Start aan de noodkerk tussen 18 .30 en 19.30. Info: Johan Bastiaansen (314 22 46).

Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers

Eethuis Roma

Zaterdag 15 en zondag 16 juli: VISWEDSTRIJD 'Nacht van de Schepzak' in de Deslaputten van zaterdag 20 uur tot zondag 10 uur.

alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten 57

Zondag 30 juli: FOREL VISSEN op Den Heibaard in Loenhout vanaf 8 uur. Info Bart Peeters (314.44.68).

Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers

knerfrtjesfruis IJrijqeiö 183 qoogstraten 03/314 66 65 (h)ust & 1fi iliane

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten 57

50

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De

Hoogstraatse Maand Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83. 11

46

52

MEERLE

~~M~~~=s~~ Minderhoutsestraat 23 (54) 2320 Hoogstraten (Minderbout)

Voor alles waar geluid, licht en ambiance moet zijn

50

124

Zondag 9 juli: OPEN DEUR van BOWLING-KEGELBAAN van KGB in het lokaal Voort 38. Van 10 tot 19 uur. Woensdag 12 juli: BEEKONDERZOEK van de Meerlesebeek, door JNM. Afspraak om 14 uur aan de kerk.

de

"o3- 314.55.04

Du00@~~(?CSUCSU~~@

maand


WORTEL

'!)(4~~

'T n

Zaterdag 1 juli: FOREL VISSEN in de vijvers van Den Heibaard in Loenhout. Inschr. bij L. Donckers, St. Jansstr. 27 . Organisatie KWB . Zondag 2 juli: 16de PAAPTORNOOI aan de parochiezaal. Inschrijven vanaf 13.15 uur, eerste spel vanaf 13.30 uur. Org. KWB. Zaterdag 8 juli: Inzet van de KERMIS. Vanaf 21 uur optreden van ORANGE BLACK, daarna SINALLEYin het Slot. Zondag 9 juli: KERMIS met om 21 uur optreden van DE BOSSEN, hierna THE DILL BROTHERS, in het Slot. Maandag 10 juli: de KERMIS wordt afgesloten met BLUE CHICKEN SLOTBAND en NIGHTLIFE. Zondag 23 juli: GRENSFEESTEN in Wortel-Kolonie. Tal van evenementen waaronder helicopter en luchtballonvaarten, voorelkwat wils. Van 10tot21 uur.

RTUIN ~~

Meerdorp 13

'

\t:---\~ '

\../

MEER

CAFÉ DISCOBAR

Heel de maand: KWB-KAV-VAKANTIEFIETSZOEKTOCHT.

4'4-4-~

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

"

vzw Mussenakker Meer

Zondag 2 juli: MEERMARKT brengt KINDERMARKT in Donckstraat vanaf 09.00 uur. MUSSENAKKER met bus naar WERCHTER om 07 .00 uur.

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

7

.._/

- /

Geopend; vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u. , zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/31 5 .74.29. 51

Zondag 23 juli: Gewestelijk PONYTORNOOI vanaf 9 uur op de terreinen van Wortel-Kolonie. Zondag 30 juli: NATUURWANDELING in Wortel-Kolonie, vertrek 14.30 uur aan het Casino.

Al

25 jaar een oase aan de Boomkes Wortels jongerencafé zor jer pretentie Open: donderdag (20.00u), vnjdag, zalerdag(19.00u) en zondag 13.30u)

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten . Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

MEERSEL-DREEF Zondag 25 juni: SCHOOLFEEST 'Boerenbruiloft' op de basisschool 't Dreefke. Zaterdag 1 juli: optreden van JONGERENKOOR SCHOLA PUERORUM SANCTI JACCOBI tijdens de viering (17 .30 uur) in de Kapucijnenkerk en op de concertavond in de parochiezaal 'Zevenster' (20 uur). Zondag 9 juli: DREEF-KERMIS. Maandag 10 juli: VOLKSSPELEN vanaf 13.00 uur. Dinsdag 11 juli: GEKOSTUMEERDE SPELEN vanaf 13 uur. Zondag 16 juli: DREEF-NAKERMIS. Woensdag 12 juli: INFIETSEN FIETSPAD naast de Mark om 15.30 uur vanuit Galder (Nl.).

56

Cafetaria

De Hoogstraatse Maand Tel.: 314.41.26/314.49.11 Tel.+ Fax: 314.55.04

Zaterdag 1 juli: BRASSBAND Ste.-Rosalia concerteert te Sint Lenaarts om 17.00 uur. KWB en KA V op REIS naar Limburg aan Vredesboom om 07.30 uur.

Maandag 3 juli: MARKTCOMITÉ vergadert in gildelokaal om 20.30 uur. Dinsdag 4 juli: KAV-FIETSEN aan Rosaliakapel om 13.15 uur. Zaterdag 8 juli: BRASSBAND en KWB naar SCHERPENHEUVEL: voetgangers aan ZVKV om 19.00 uur. REDDERSWEEKEND in De Mosten. Zondag 9 juli: BRASSBAND en KWB naar SCHERPENHEUVEL: fietsers aan ZVKV om 04.45 uur en auto's om 07.00 uur. REDDERSWEEKEND in De Mosten. Dinsdag 18 juli: KA V-FIETSEN aanRosaliakapelom 13.15uur. Zaterdag 22 juli: MAXBURG-HEIFEESTEN: dansavond met de Wireri's. TWEEDE NACHTVAN DE MOSTEN. Zondag 23 juli: MAXBURG-HEIFEESTEN: kindernamiddag met goocheltheater 'Hans ' en blaaskapel StLucia vanaf 14.00 uur. Woensdag 26 juli: KA V-FIETSEN aan Rosahakapel om 20.00 uur.

Restaurant

à la carte week-menu Strijbeek 16 Meerle Tel. 03/315 .91.07

U

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

,

Radio CONTINU - FM 103 Strijbeekseweg 2S 2l28 MEERLE Tel liS 79 40- Fax liS 86 S7

- met regionool, notionooi en internationaal nieuws - 24 uur per dog muziek - informatie van en over lokale verenigingen

MEERSEL-DREEF 54

Dit blad elke maand in uw brievenbus ? ({)314.41.26 I 314.55.04

b.v.b.a.

FRITUUR - EETHUIS

DE HOOGSTRAATSE PERS

'DE EIKEN'

Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.+ fax: 03/314.55.04

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur. 60

51


Ongevallen Brandweer 314.42.43 - -- ~

C! "'"" .--

-~~

RUKSWACHT: 314.50.08

63

72

HUISARTSEN

~ CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK

1 en 2 juli: DR. STIJN FAES, Heilige Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10

2321 MEER

Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35 64

Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelen

LAURIJSSEN JEF DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

8 en 9 juli: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A, Meerle, tel. 315.85.55 15 en 16juli:DR. LUCVLOEMANS, HetLak 3, Meer, tel. 315.84.74

• Kflif Uot~m •

: 65

22 en 23 juli:DR. MARCVAN OVERVELDT, Rooimans 10, Wortel, tel. 314.48.00 29 en 30 juli: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 315 .84.54

JAN VERHEVENb.v.b.a. Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle)

APOTHEKERS

Telefoon: 03/315.79.50

• Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage 66

Indoor tennis squash snooker Tennisclub vzw Achtelses/raat 72 2320 Hoogstraten

VRIJHEID

Van 30 juni tot 7 juli: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20, St. Jozef-Rijkevorsel, tel. 312.12.20

~~ .à.

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza's, tussendoortjes .. .

JAN STOFFELS

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70 .16

Zaterdagvoormiddag 22 juli: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50

THUISVERPLE(iiNG

Alle dagen open van 10 tot 20 u Behalve op woensdag: van 10 tot 14 u Kleine groepen 's avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd, voor vergaderingen of privé 77a

J6, 1&oJ'tnuu.s B.II.m 'Taun-

Ook in vakantietijd krijgt u DE MAAND thuisbezorgd en wel op 26 juli. Medewerkers, houd uw kopij klaar op woensdag 12 juli. Het laatste nieuws is voor zondag 16 juli.

o:J; :JH.'JZ.'Jf!

70

52

Wit-GeleKruis, 24 uurop24. Tel. 014/61.48 .02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS - LIEVE VANMECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (315.87 .89).

"

mobile Rent AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

Tel. 03/314.31.08 76

Van 14 tot 21 juli: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315 .73.75 Van 22 tot 28 juli: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 669.64.24

GELMELSTRAAT 6 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.38.11 Fax: 03/314.15.03

tei.03/314.42.92

KWALITEITSPLUIMVEE

Tel. 03/314.37.76

...__-=------------....;;":....~

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 122

Zaterdagvoormiddag 1 juli: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24 Van 7 tot 14 juli: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74

75

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

21juli:DR.JOHANWILLEMSE, Burg.J. Van Haperenstraat 3, Hoogstraten, tel. 314.45.55

nieuw - oud - antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 03/314.20.24

de

POLITIE: 315.71.66

03/314.32.11 03/314.59.10 (op afspraak)

---

Hoogeind 54

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel. : 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel. : 314.49.11

lll[:alll

Lid van de Unie an de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.