juni 1995 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

ELFDE JAARGANG, NR. 122 JUNI 1995 PRIJS : 60 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.


JUBILEUM

Tien jaar Hoogstraatse Maand - 3

Jos Bruurs : echte Hoogstratenaar met muziek als roeping

MANNEN EN VROUWEN VAN1987 1987 - nog geeneens lang geleden en toch kan ik me niet zomaar direkt iets van het grote nieuws van toen voor de geest halen. Alhoewel de gazetten toen elke dag hebben volgestaan en het TV -nieuws toch ook elke dag een half uur duurde. Blijkbaar is wat toen belangrijk en misschien wel wereldschokkend was, dat wellicht niet meer. Je kan natuurlijk bij de bibliotheek binnenspringen en in de "Kroniek van de 20e eeuw" het jaar 1987 opzoeken.Misschien is er dat jaar wel geschiedenis geschreven ? Ik ben niet tot in de bib geraakt. Het kleine, plaatselijke nieuws vindt je dan toch ook niet in zo'n "Kroniek". Daarvoor is een ingebonden jaargang van de Hoogstraatse Maand beter aangewezen. Wat vinden we zoal in 1987 ? Blijvende ambras in het gemeentebestuur over de Thijsakker, met een verdeelde meerderheid en een paar CVP-ers die de KGB gingen "verruimen" (toen heette dat nog overlopen- de term "verruimers" is onlangs uitgevonden door een zekere heer Van Hecke, ter gelegenheid van het overlo ..komen van VU-ers en AGALEV-ers naar .... jawel, de CVP). Den ambras was soms zo erg, dat er zelfs een gemeenteraadszitting heeft plaatsgehad op de pui van het gemeentehuis omdat burgemeester en schepen niet wilden dat de gemeenteraad bijeenkwam en het gemeentehuis gesloten hielden ! Natuurlijk niet alleen verhalen over deze dorpspolitiek in ons blad. De eerste Akkerpop met Herman Brood op de affiche was meteen een voltreffer. FC Meerle en FC Meer bestonden beide al 50 jaar en kwamen in een sportieve kompetitie tegen elkaar uit. En elke maand werd een originele brievenbus door onze deskundige jury bekroond met foto in de gazet en een prijs. En uiteraard ook elke maand een Man ofVrouw in de Maand die we graag nog even in herinnering brengen.. Frans Hesseis - Medeoprichter vanhet Heidebloempje en erevoorzitter van fanfare Ste-Rosalie

"Ik was overal nogal rap bij, alleen trouwen, dat was een ander paar mouwen. Ik ben namelijkpas getrouwd toen ik de 35 al voorbij was. In Meer dachten ze al dat het er niet meer van zou komen en eerlijk gezegd, ik had ook mijn twijfels. Maar uiteindelijk is dat er ook nog van gekomen."

2

Toke Van Loon- Ze maakt de liedjes terwijl ze zingt.

"Dat gaat eigenlijk vanzelf, ik kijk naar buiten en zie al dat groen en dan komen de woorden zo in mij op. Om een versje helemaal af te maken, dat duurt wat langer want het moet rijmen. Liedjes zingen, dat hebben wij thuis altijd gedaan. Ons vader had een trekharmonika en 's avonds haalde hij die soms voor de dag en dan zongen wij allemaal samen. "

DHM : Hoe komt het dat jonge inwijkelingen dikwijls klagen over de onvriendelijkheid en het weinig sociale karakter van de Hoogstratenaars? "Volgens mij is dat niet specifiek Hoogstraats. Dat is een beetje de kwaal van alle plaatsen die een centrumfunktie hebben voor de dorpen van de omtrek. Zodra de inwijkelingen zich wat geïntegreerd hebben in het dorps- ofparochiaal leven, denk ik dat het nogal meevalt. Er zijn altijd mensen die zich afzonderen in hun privéleven en na een halve eeuw nog vreemd zijn. Verenigingen hebben dan ook altijd een soort onthaalfunktie gehad voor mensen die hier nieuw waren en ik hoop dat dit zo mag blijven. "

Jonkvrouw Marie, Charlotte, Mathilde, Ghislain du Bois de Vroylande- beter gekend als MadammekeStas

DHM : Als jongehuwde vrouw (22 jaar) kwam U rond 1924 van de stad naar den buiten. Een groot verschil... ? "Ja, wat mij vooral opviel was dat hier alles zoveel eenvoudiger was. Ik had dat nooit van dichtbij gezien : mensen die 's morgens water uit een put halen om zich te wassen; bij het eten allemaal uit één pot scheppen .... zo simpel, zo zonder enig comfort."


JUBILEUM Rik Ceelen - Hing in 1987 op zijn 78°nog gezwind in de ringen

Gouden raad : "Ik zie veel mensen van mijn leeftijd of zelfs een heel stuk jonger van 's morgens aan van de tafel naar de zetel sieffen en van de zetel naar de tafel en terug naar de zetel. Zo kan dat niet lang blijven duren. Ik voel mij nog niks stijf 's Morgens neem ik een goede koude douche en daarna wrijf ik me heel hard af Buiten tweemaal turnen in de week doe ik wat karweitjes links en rechts en hou ik mij in beweging. Ik ben met de jeugd opgegroeid en ik blijf mij jong voelen. Zo lang ik kan doe ik voort. "

Mieke Van Gils • 100 jaar in 1987

~ ~ · ·.\I,

'

In Memoriam Burgemeester Jos Van Haperen

Voor zakenman in de wieg gelegd. "We zouden bij de paters van Postel appelen gaan kopen. Terwijl we in de kelder, in afwachting van de komst van pater-verkoper, de appelen keurden, zegde de los me : 'Ze vallen niet tegen, als ik die voor 3 Fr. per kilo kan kopen .... ' En daar was de pater. Na wat over en weer gepraat, kwamen we tot de kern van de zaak. - En de prijs ? -Ja, die zouden 1,80 Fr. moeten opbrengen.' - Wat, 1,80 Fr. , voor die kwaliteit! Ik dacht dat paters menselijker waren ! Ze werden tenslotte gekocht voor 1,40 Fr. per kilo en we hebben er een stevige Postetse op gedronken.

Tom Peeters - pleiter in wording In 1987 medewinnaar van de Drs. Telderprijs in Den Haag

GEBR.LEVTEN

~

Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

\\' ·· ~ \

.

"Ik ben bijna honderd jaar en van die eerste jaren weet ge niet zo veel, hee. Maar ik weetnog dat grootvader Grauwmans, dat was de vader van mijn moeder, op een boerderij op Eindmeer, op 'Nent' zoals ze nu zeggen, woonde. En daar gingen we gaarne naartoe. Dat zoudt ge niet onthouden, maar weet ge wat : die had een koeitje en als we dan daar waren, dan zei grootvader 'Ja kom, ikrijnaardenakkerengemoogt op de kar zitten.' En wij fel, hee. Ik zie hem nog met zijn koeike rijden, man, hij zou dat bij in bed gelegd hebben. Ha, zoiets kunt ge onthouden!"

Over koopdagen van meubelen en huisgerief : "Het overgrote deel van de aanwezigen op de koopdag zijn natuurlijk kijkers. Mensen zijn nieuwsgierig, hé. Zo nieuwsgierig dat ze onder mijne neus komen staan om niets te moeten missen. Dat gaat nog, maar als ze het dan nog eens in 't lang en in 't breed moeten uitleggen, zodanig dat ik maar amper versta wie er biedt, dan krijg ik het op mijn heupen, zelle! Zo waren eens twee madammen al een hele tijd vlak bij mij serieus aan 't kletsen en ze wisten van geen ophouden. Toen zei ik tegen de aangever : "doe eens wat water in een van de emmers die 'k seffens omhoog moet steken". Toen het moment gekomen was om ze te veilen, stak ik ze zoals gewoonlijk omhoog, maar stillekens hield is ze schuiner en schuiner, totdat er ineens ne scheut water over één van die vrouwkens kletste ! Die was ineens afgekoeld en ge moogt gerust zijn : die schuiven wel op!"

Woninginrichting

I.

\'

Sooi Vriens: stroper. boswachter

- Alle schilder- en behangwerken DHM : Wat is belangrijk om goed te kunnen studeren? "Het belangrijkste is een ontspannen studiesfeer. Van huis uit heb ik die steeds kunnen proeven, thuis werden we gestimuleerd om te studeren. Eenmaal in Leuven op kot krijgt men de vrijheid en is men op zichzelf aangewezen. Belangrijk is dan voor jezelf de grenzen bepalen. Juist bepalen wanneer er gestudeerd moet worden, in een balans met ontspanning. "

- Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

3


JUBILEUM Fons Jansen . De nieuwe burgemeester van Hoogstraten

"Dorpspolitiek zou niet van partijen mogen afhangen. Ik weet wel dat het in de praktijk niet anders kan - omdat ge anders niks gedaan krijgt, maar eigenlijk zou het beter zijn dat men zijn eigen visie zou kunnen volgen in plaats van een partijpolitieke mening. Daar heb ik het zelf dus wel eens moeilijk mee. Ik laat me niet zomaar de wet dicteren door een partij .. .. Of ik er nog opnieuw aan zou beginnen ? Daar kan ik nog niks over zeggen, dat hangt van de uitslag van de verkiezingen volgendjaar af Het enige waar ik zekervan ben, is dit: als ik niet het grootst aantal voorkeurstemmen heb, dan begin ik er niet aan. Want dan zal ik het wel niet zo goed gedaan hebben, vind ik. "

Charel Versmissen Man van de wielersport

RafJansen ¡ Ook acteur, ook 'af' Meer

"De eerste drie jaren van de jongensschool zaten wij nog in de Gelmelstraat. Dat vergeet ik zeker niet want daar ben ik eens door zo'n houten gemak gezakt. Een hele tijd ben ik nog juist met mijn handen aan de rand blijven hangen tot ze me gelukkig hoorden. Ze hebben me dan bij Liza Van Gesfel binnengedragen voor andere kleren. Maarwees gerust, dat riekt ge nu niet meer."

"En dan die kluchten: het kon niet gek genoeg zijn. Stukken zoals 'De Meid van de Pastoor'. Het liefst zagen ze U nog opkomen met een varkensblaas, ofinpyama. Er werdgegooidmet pispotten, enzovoort, het kon niet op. Vooral aan 'De koning van Hullabulla' heb ik goede herinneringen. Daarin speelde ik de rol van de niet zo verstandige boere-burgemeester, die altijd op zijn secretaris rekent en wiens gemeente zogezegd bezoek zal krijgen van de koning van Hullabulla, die uiteindelijk zwart bleek te zijn, Latijn sprak en mij decoreerde met een stierenmedaille. Wat hebben we toen toch gelachen!" •

LAURVSSEN ELECTRONICS B.V.B.A. Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten

\IERZEKER\NGEN

SP~RS~NK LEN\NGEN G

E

T

T

H

E

B

E

S

T

huyrJ;fjl 4


mensen in de maand 'Eén man per drie vrouwen...' Het menselijk bedrijf heeft vele hoofdstukken. Op weinige plaatsen vind je daar zo'n simpel maar treffend beeld van als hier in Hoogstraten: het moederhuis dat rusthuis werd, van jong naar oud, de cirkel is gesloten. Maar wie het Hoogstraatse rusthuis binnenstapt, denkt daar wellicht allang niet meer aan. Zij of hij wordt eerder getroffen door de sfeer eigen aan dit soort van instellingen. Hier heerst een grote bedrijvigheid, maar geen drukte. De dingen gebeuren er diskreet en haast in stilte. En wat later ook meermaals door de bewoners wordt beaamd: hier word je met de spreekwoordelijke glimlach onthaald en geholpen. Over het dagelijkse leven in het rusthuis, hadden we een babbel met vier bewoners: LOUISA GOETSCHALCKX, TOKE SCHRIJVERS, JAN HAEST EN JAAN JANSSENS. Samen goed voor 332 jaar wonen en werken in het Hoogstraatse... Terwille van het evenwicht bezochten we twee vrouwen en even veel mannen. Maar toen Jan ons met de echte cijfers over de verhouding vrouwelijke-mannelijke rusthuisbewoners om de oren sloeg, wisten we wel beter. 'Wij moeten ons nogal weren om boven water te blijven, met maar één man voor drie vrouwen,' klinkt het. V oor zover wij dat konden beoordelen, valt dat overigens ferm mee. Geen mens die dat hier aan het hart laat komen ...

De grote stap Louisa Goetschalckx (86): 'Ik heb samen met mijne man Pol Donekers heel m'n leven geboerd in de Munt, het einde van de Gestelsestraat op de scheiding van Meer en Loenhout. Mijn man was er trouwens ook boswachter op de Munt, een gebied van 225 hektaren. Met onze drie dochters hebben wij heel hard moeten werken op de boerderij. In 197 5 kochten we dan een huis op de Loenhoutseweg in Hoogstraten waar we tot 1992 gewoond hebben. Mijn zuster woonde al een tijdje in 't rusthuis. Nadat mijne man ziek geworden is, hebben wij samen ook de grote stap naar hier gezet.' Jan Haest (80): 'Ik ben nu bijna tien jaar hier. Ik was al op mijn 58 jaar weduwnaar geworden. Mijn vrouw was al een hele tijd ziek en had hulp nodig. Maar de verpleegsters konden niet vroeg gepoeg bij ons zijn zodat ik dikwijls te laat of helemaal niet op het werk kwam. Ik werkte bij Van Roey. Mijn baas wist wel dat ik te laat was, maar heeft veel begrip getoond voor mijn problemen en een goede oplossing gevonden. Ik mocht in Hoogstraten komen werken en als 't echt niet ging, moest ik aan den dop. Ik herinner me nog goed hoe ik elke keer 's morgens met mijn brommer voorbij het rusthuis reed. Dan werd ik bang, ik vreesde om ooit ook zoals sommigen in een rolstoel terecht te zullen komen. Maar eigenlijk ben ik dan zelf hier beland

omdat ik mijn zeventien pillekes voor mijn bloeddruk niet op tijd pakte. Ik mag wel zeggen dat ik nu heel kontent ben om hier te kunnen zitten.' Jaan Janssens (79) - goeie vriend van Jan : 'Mijn moeder was gestorven bij mijn geboorte. Omdat ik een lichte handicap had aan mijn arm, kon ik de zware boerenstiel niet aan. Zo ben ik bij mijn zuster in Meersel-Dreef gaan wonen. Daar deed ik het lichtere tuinwerk en hielp waar ik kon. Ik heb dat overigens altijd graag gedaan en was er heel kontent. Toen de kinderen van mijn zuster het huis uit waren, ben ik ook zelf maar opgestapt en naar hier gekomen.' Intussen

komt José Merfens even melden dat er 'ne nieuwe' binnen is. 't Is Louis Laurijssen. ' Toke Schrijvers (87): 'Ik ben in Meerle geboren maar heb er niet altijd gewoond. Ik ben namelijk 53 jaar huishoudster geweest bij priesters. Vijfentwintig jaar, tot in 1951, was ik in

Meerle bij pastoor De Bie. Later verhuisde ik naar Schoonbroek bij pastoor Mertens. Toen die naar het begijnhof van Turnhout trok, heb ik daar nog twaalf jaar gewoond, tot ik dan op mijn 75ste een hersenbloeding kreeg en gedeeltelijk verlamd geraakte. Zo belandde ik hier in 't rusthuis.'

Vort Het lijkt wel afgesproken werk (we weten beter, daar niet van), maar het is heel opvallend hoezeer het viertal tevreden is over het personeel in 't algemeen. Maar of ze dan echt geen aanpassingsmoeilijkheden gekend hebben? Of zich wat geïsoleerd zijn gaan voelen in het rusthuis? Louisa: 'Neejet, wij hebben geen enkel probleem gehad om ons aan te passen. We werden van in 't begin heel goed opgevangen door het personeel hier. Natuurlijk kost het wel wat om in een rusthuis te verblijven, maar ge zijt dan ook zelf van alle zorgen verlost. Geen gas-, water- of electriciteitsrekeningen, niks, ook geen kosten aan uw huis of zo. Da's echt wel gemakkelijk. Ik voel me hier ook niet alleen of zo, er komt veel bezoek- zeker van mijn kinde-

Louisa Goetschalckx: '... de mensen smossen tegenwoordig te veel...'

5


MENSEN IN DE MAAND ren, ge kunt er geen beter hebben dan ik ... ! Maar ook de kleinkinderen komen regelmatig eens langs. Er zijn zelfs nog vrienden van 20 jaar geleden die af en toe naar hier komen.' Jan: 'Ik heb het de eerste drie weken wel moeilijk gehad, moet ik zeggen. Waar ik vroeger zoveel schrik voor had, was nu immers werkelijkheid geworden. Maar momenteel is het al heel wat anders, ik ben heel kontent hier. Ik heb veel vrienden, er komt ook veel bezoek. We zitten hier goed, wat wilt ge: één man voor vier vrouwen ... Ge moet uwen teut soms wel houden, zelle. .. Zeg, moet gij geen foto's pakken?' Jaan: 'Ja, in 't begin heb ik ook wel vort gehad. Maar de mensen hier zijn echt wel goed, en dan voelt ge u al vlug thuis. De familie komt me regelmatig ook nog eens een keer halen voor een uitstapje. En verder komen er al eens kennissen van vroeger langs.' Toke: 'De eerste twee maanden zat ik op een klein kamerke, en daar voelde ik me niet zo goed bij. Toen er een plaats vrij kwam, ben ik verhuisd naar een grotere kamer en nu stel ik het best zo. We worden hier prima gesoigneerd. Ik krijg regelmatig bezoekers over de vloer uit Meerle, Schoonbroek of zelfs de laatste begijn van Turnhout. En alle weken komt de familie. Ook de internen van het Spijker springen dikwijls binnen voor een babbeltje.'

Jan Haest: 'Ge moet uwen teut soms wel houden, zelle .. . '

Gewend Het leven in een rusthuis heeft zijn gewende momenten. Het ontbijt krijgt men er 's morgens op de kamer. Om half tien is er gelegenheid tot misviering. Zowel 's middags als 's avonds wordt er in de zaal gegeten. De namiddag is meestal bestemd voor allerlei aktiviteiten: bezoek, een uitstap, een wandeling in de tuin, kontakten met andere bewoners. 's Avonds na het eten kan er nog in de zaal gebuurt worden. Daarnaast heeft eenieder zo wel zijn eigen bezigheden. Louisa gaat 's morgens en 's avonds samen met Maria Hellings de medikamentenpotjes afwassen. 'Voor de rest lees ik veel, dat wil zeggen: Juister ik veel. Vroeger was ik geabonneerd op de Hoogstraatse Maand, maar mijn ogen zijn te slecht geworden om nog echt te lezen. Daarom ben ik lid geworden van de blindenbond en zo beluister ik nu heel wat boeken die men me toestuurt op kassette. Dat zou trouwens nog eens een idee zijn voor de Hoogstraatse Maand ook, er zouden veel mensen gebruik van kunnen maken!'

Jan trekt nog altijd zijn plan met zijn brommer. 'Elke voormiddag, zo van tien tot elf, rijd ik met mijn brommer naar mijn zuster in de Achtelsestraat om er wat te buurten. Maar ik moet wel zeggen dat het verkeer zo verschrikkelijk druk geworden is dat ge er bang van zoudt worden. En verder lees ik ook wel, van Jaan krijg ik de Hoogstraatse Maand om te lezen- en hij krijgt dan in ruil Het Volk van mij.'

Jaan heeft zijn fiets aan de haak gehangen. 'Tot vorig jaar ging ik nog geregeld een tochtje met de fiets doen zo. Maar nu zit de schrik er toch wat in. Het is veel te gevaarlijk geworden met de drukte op de baan, zeker als ge al wat minder goed hoort en ziet. Maar zo hebt ge dan weer wat meer tijd om een partijke te kaarten. Er zijn niet veel dagen dat ik dat oversla hoor ... '

Meimaand, Mariamaand- zo wil de volksmond het nog altijd, en wat Toke betreft, mag dat zeker zo blijven. 'Jaja, de meimaand

6

Toke Schrijvers: ' ... op éénjaar tijd wel99 stukken gebraad... '

CONCESSIEHOUDER GARAGE

GeudeilS

-

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76

NIEUWE EN nNEEDEHANDSWAGENS

-

STREVEN NAAR PERFECTIE

ERKENDE CARROSSERIE 27


MENSEN IN DE MAAND is voor de mensen nog altijd de maand bij uitstek om zich op een of ander manier wat in te zetten voor de gemeenschap. Zo bid ik elke dinsdag het rozenhoedje voor aan de grot in de tuin van het rusthuis hier. Voor de rest lees ik al eens graag iets . Ik heb regelmatig grote-letterboeken die vrijwilligers om de veertien dagen uit de biblioteek brengen.'

Vroeger... 332 levensjaren heeft het viertal al achter de rug, met ongetwijfeld voor ieder een heel pak ervaringen en inzichten. Hoe kijken ze terug op hun leven, met spijt om wat voorbij is of om wat niet gerealizeerd kon worden? Zouden ze het anders aanpakken als alles van voorafaan te herdoen viel? Louisa : 'De boerenstiel was niet gemakkelijk, zeker niet. Het zware werk moest gebeuren met één man en vier vrouwen. Een gemakkelijk leven hebt ge dan niet. Maar wij konden het altijd goed met elkander stellen, en dat maakt heel veel goed. Mijne man was soms bang dat ik zou omvervallen van 't werk .. . Maar ik was toch altijd wel kontent, ik denk dat ik een gelukkig leven heb gehad.' Jan: 'Ik zou het niet anders doen, zelfs niet als het kon. Maar pas op, gemakkelijk ging dat vroeger allemaal niet. Er was vroeger weinig te kiezen voor de kinderen. Wij waren te arm om iets anders te gaan doen. Als oudste van elf kinderen moest ge al vroeg de handen uit de mouwen steken. Naar school gaan was er maar bij tot uw twaalf jaar. Maar de mensen waren rapper kontent, denk ik. Het enige waar ik van mijn leven wel veel spijt heb, is dat ik mijn vrouw zo vroeg verloren heb, dat wel ja .. .' OokJaan klinkt gelijkluidend. 'Zonder mijne handicap zou mijn leven er misschien heel anders uitgezien hebben, dat weet ge niet he. Waarschijnlijk zou ik zoals ons vader en moeder ook zelf geboerd hebben. Maar of dat nu betekent dat ik spijt heb van hoe de dingen gelopen zijn? Neen, ik heb geen spijt van niks!' Toke: 'Ik heb mij altijd heel gelukkig gevoeld bij de priesters. Ik bewaar dan ook heel schoon herinneringen aan de mensen, zeker de boeren van Schoonbroek. Dat was een klein parochie van maar 700 zielen, maar wat voor zielen! De mensen waren daar nog goed voor elkaar. Hoewel we in een kleine gemeenschap woonden, hebben wij nooit honger moeten lijden. De boeren brachten ons geregeld goei boter en vlees . Ik heb eens geteld dat wij op éénjaar tijd maar liefst 99 stukken gebraad gekregen hebben .. .'

laan Janssens: 'Er zijn niet veel dagen dat ik het kaarten oversla' ja ... En de jonge mensen van vandaag zijn dikwijls nogal frank. Soms hoort ge kinderen nu dingen zeggen waar dat ge ze vroeger eens een klets op hun poep voor zou gegeven hebben ... Maar voor mezelf zit ik hier nu wel goed hoor, in mijn eigen wereld ... '

Jaan beaamt wat zijn kompaan zegt en meent 'dat vooral de jeugd van tegenwoordig wel heel hard veranderd is. En er zeker niet beter op geworden is in hun manier van omgaan met de mensen.'

Toke: 'Ik voel me nog goed vandaag de dag. Ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik afgeschreven werd, zeker niet door de mensen uit mijn omgeving. Al is het waarschijnlijk weljuist dat ge als oudere mens door de moderne tijd aan de kant geschoven wordt. Maar ik voel en maak me nog zo veel als ik kan nuttig voor de anderen hier, door dingen te doen zoals het voorbidden in .de ~is . Echt, ik voel me goed in het rusthms ... •

VLOEREN EN WANDTEGELS BOUWMATERIALEN

...en nu Hoe kijken ze aan tegen de onpersoonlijke manier van leven van vandaag? Voelen ze zich aan de kant gezet als oudere die niet meer mee telt? Louisa: 'Volgens mij smossen de mensen te veel met wat ze hebben, er wordt precies zo niks meer gespaard voor als het eens minder goed zou gaan. Daar komt later dikwijls veel spijt van! Ik hou eigenlijk niet zo van deze moderne tijd. De mensen zijn niet meer kontent. In een gezin moeten ze alle twee gaan werken. Dat vind ik eigenlijk allemaal niet zo goed, eerlijk gezegd. En als oudere mens kunt ge zelfs niet meer op straat komen, alles is veel te druk en te gevaarlijk voor iemand die wat minder goed ziet.' J an: 'De moderne tijd gaat allemaal veel te rap,

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

31A

7


MENSEN

Rusthuisfeiten

BYOUTERIE

Een bondertal personeelsleden staat in voor de goede gang van zaken in het Hoogstraatse rusthuis. Dat personeel bestaat uit direktie, sekretariaat, verzorgend en verplegend personeel met o.m. ergoterapeuten en animatieploeg, poetsdienst, keukenpersoneel, techniekers. Daarnaast werken er veel vrijwilligers die betrokken worden bij diverse aktiviteiten. Van de 103 bewoners zijn er 78 vrouwen en 25 mannen. Naar leeftijdskategorie onderverdeeld geeft dat 16 boven de 90 jaar (waarvan 2 honderdjarigen) 61 tussen 80 en 90 jaar 26 jonger dan 80 jaar. Wie ouder is dan 60-65 en met pensioen, kan in het rusthuis verblijven. Daartoe dient men zich eerst in te schrijven op de wachtlijst. Vandaag zijn er heel wat meer alternatieven dan vroeger: bejaardenwoningen, serviceflats, thuisverpleging (OCMW). De aktiviteitenkalender is behoorlijk uitgebreid. Er zijn dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse aktiviteiten. Vele daarvan gebeuren met de inzet van vrijwilligers uit het Hoogstraatse en de omliggende gemeenten. Twee ergoterapeuten en een animatieploeg koördineren een en ander. Een greep uit het aanbod: maandag turnen en zitdansen (met vrijwilligers) dinsdag handwerken (met gepensioneerdenbond), in Mei aktiviteiten aan de grot (met vrijwilligers) woensdag sjoelen en bingo (heel populair, met vrijwilligers), maandelijks een sprookje voor volwassenen (vrijwilliger-verteller) donderdag optredens (akkordeongroep, toneelgroepen .. .), film, dia's, modeshow (twee maal per jaar), schoenenverkoop (idem), daguitstap (3 of 4 maal, naar Scherpenheuvel, Meersel-Dreef, Postel, Hof ter Zwalmen ... ) vrijdag poetsdag Verder wordt er dagelijks in de namiddag gekaart, wordt op 25 april de dag van de bejaarden meegevierd, en eindjuni is er een open deur (waarover elders meer) . In de jaarlijkse aktiviteiten zit nog o.m. een kerststallentocht, St Niklaasfeest, karnavalsfeest, nieuwjaarsreceptie, week van de derde leeftijd of een pannekoekenfeest. Veertiendaags zijn er de boekenbedeling en de verjaardagsfeesten. Maandelijks verschijnt er een krantje met bijdragen van de bewoners. Die kunnen hun wensen en klachten ook uiten op de bewonersraad die drie maal per jaar gehouden wordt. Voor eventuele klachten is er trouwens bovendien een klachtenboek.

'Joli' HOOGSTRATEN Vrijheid66 Tel. 03/3147253

" Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen

* Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

* Te gekke horloges en ringen

*

Grote keus in bruid-, kinderen haarmode

* Kortom... bijna alles!!! · * Kunstnagels - Fantasienagels Versterken met gel Dames, het nagelbijten is gedaan! 44

OpenDeur Op vrijdag 23 juni wordt de jaarlijkse open-deurdag ingekaart met een kaartprijskamp jokken en rikken. Inschrijven vanaf 19u.30 in de refter van het rusthuis, begin om 20u. De opendeur van zondag 25 juni bevat de klassieke ingrediënten. Om 1Ou.30 is er een eucharistieviering. Doorlopend tot 18u. is er een foto- en een handwerktentoonstelling, bloemenverkoop, animatie voor groot en klein, cafetaria en tombola. Nieuw is dat er ook een videofilm wordt vertoond met beelden uit het dagelijkse leven in het rusthuis. Met de opbrengst worden enkele reizen gefinancierd (Meersel-Dreef; Scherpenheuvel en een daguitstap), wat overblijft wordt besteed aan de kerstgeschenkjes. Toch is dat zeker niet de hoofdbedoeling van de festiviteiten. Ergoterapeute Ingrid: 'Zo'n opendeurdag werkt ook drempelverlagend. Mensen die we anders weinig of niet zouden bereiken, vinden dit een makkelijke manier om eens binnen te stappen. Nu mogen we wel zeggen dat de drempel de laatste jaren al stevig verlaagd werd. Daar zit vooral het vrijwilligerswerk voor veel tussen. We hebben toch zowat 70 mensen uit heel de fusie die op vrijwillige basis bij ons meehelpen, waarvan een 25-tal heel aktief is in de rusthuiswerking. Wat hen drijft om dat te doen? Voor vele 60-plussers is dat een concrete manier om zich op bewuste manier bezig te houden met het ouder worden; per slot zal een deel van hen binnen afzienbare tijd ook naar het rusthuis willen komen. Voor anderen geldt dit als een zinvolle vrijetijdsbesteding.' Of zo'n opendeurdag door de bewoners niet eerder als overlast wordt ervaren? 'Neen, zeker niet. Voor de meesten primeert het feestkarakter van de dag. Ze zien weer eens nagenoeg heel de di rekte familie. Ergens vormt datzo'n beetje de verderzetting van de eigenfamiliefeesten die ze vroeger in hun eigen omgeving konden inrichten. Velen kijken er dus echt wel naar uit!' o Voor meer informatie over de opendeurdag en de rusthuiswerking tel. 314.51.05. 8


VANUIT HIT STADHUIS ... Gemeente geeft gunstig advies voor golfterrein Natuurgebieden niet gewenst Toen wij twee maanden geleden uitvoerig de mogelijke aanleg van een golfterrein in Hoogstraten bespraken, leek alles er op te wijzen dat ook het college gewonnen was voor een wijziging van het gewestplan om dit golfproject te kunnen realiseren. De eigenlijke aanvraag voor deze herziening van het Gewestplan Turnhout dateert weliswaar van 1 juli 1991, onder de vorige legislatuur. Slechts drie van de oorspronkelijke indieners, de burgemeester en de schepenen Van Ammel en Peerlinck, zetelen nu nog in het huidige college. Veel zou dus afhangen van de nieuwe schepenen Aerts, Van Looy en Desmedt, die toevallig alledrie de landbouwkringen vertegenwoordigen. Door de gewestplanwijzigingen zou immers een kleine 30 ha grond aan de landbouw onttrokken worden en gebruikt worden voor de aanleg van het golfterrein. Aan de andere zijde zou iets meer dan 7 ha grond dat altijd door landbouwers werd bewerkt, maar als bosgebied stond aangegeven, definitief als landbouwzone worden vastgelegd. Tegelijkertijd bevatte het voorstel ook de wijziging van twee gebieden voor dagrecreatie, aan de Mosten en E 10-put te Minderhout, naar natuurgebied. De periode van onderzoek, de zogenaamde 'commodo en incommodo' liep van 23 januari 1995 en bracht heel wat bezwaren op. Vooral de milieu- en natuurverenigingen verzetten zich fel tegen de plannen van het golfterrein, de landbouwkringen kunnen zich niet verzoenen met de geplande natuurgebieden. In de gemeenteraadszitting van 24 aprillegthet college haar advies voor aan de raad en vraagt hierover de stemming. Haar standpunt luidt: - gunstig voor het aan te leggen golfterrein en het agrarisch gebied aan de Paddegracht. - ongunstig voor de twee natuurgebieden om volgende redenen: -Voor de E 10-put (Meer-Minderhout): op dit moment is deze put nog in gebruik voor de zogenaamde zachte recreatie zoals vissen, watergewenning voor paarden en windsurfing; er liggen eveneens landbouwgronden in het gebied; de landbouwers worden hierdoor sterkere beperkingen opgelegd bij het uitbaten van hun gronden. - Voor de Mosten (Meer): het bestaande dagrecreatiegebied vormt als het ware één geheel met het recreatiegebied de Mosten; hierdoor zou dit bestaand recreatiegebied niet meer kunnen uitgebreid word~n; bovendien liggen eveneens nog heel wat lan1'1bouwgronden in het gebied; de landbouwers worden hierdoor eveneens sterkere beperkingen opgelegd bij het uitbaten van hun gronden. De oppastiepartij Agalev, die zich in de loop van de voorbije jaren steeds fel verzet heeft tegen de plannen voor een golfterrein op Heerle,

heeft heel wat bedenkingen bij dit advies van het college. Woordvoerder Verhulst wijst erop dat ongeveer 1 000 inwoners van Hoogstraten, vanuit hun vereniging of als privé-persoon, bezwaar hebben ingediend tegen het golfterrein. Agalev kan volledig akkoord gaanmet de wijziging met de 7 ha bosgebied naar Landbouwgebied aan de Paddegracht. Op het gewestplan was dit immers een vergissing, en dat is nu rechtgezet. Voor de aanleg van een golfterrein zijn er echter geen aanvaardbare redenen. Volgens het raadslid is er geen enkele behoefte aan een golfgebied in de Noorderkempen. Dit bewijzen de vele bezwaarschriften en verder kan men vaststellen dat er binnen de afstand van een half uur rijden reeds minstens 15 golfterreinen aanwezig zijn. De plaats van dit golfterrein is gewoon op het lijf geschreven van projectontwikkelaar Van Spaandonck. Er zijn tal van argumenten aan te halen tegen deze wijziging van het gewestplan. Noch de bosfunctie, noch de landbouwfunctie op de gronden langs de Heerleseweg, zijn achterhaald. Voor het bosgebied blijkt uit verscheidene studies en in het ontwerp voor Lange-Termijn Bosbouw en Actieplan Bosbouw, opgesteld in opdracht van de Vlaamse regering, dat er nood is aan meer bos.

Door de aanleg van een golfterrein zou een groot deel van dit bosgebied zijn boskarakter verliezen met alle gevolgen vandien voor het vogel- en plantenbestand. Ook zou hierdoor een versnippering van het gebied ontstaan, zonder dat er compensatie voor gerooide percelen in de plaats komen. Raadslid Verhulst steunt zich hierbij uitdrukkelijk op enkele rapporten en adviezen die in opdracht van de Vlaamse regering werden opgesteld. Zo verwijst hij naar het

Schepen van Milieu en Ruimtelijke Ordening lefvan Looy: 'Het golfterrein is niet de ideale oplossing, maar door de kompensaties zullen we wellicht 2landbouwbedrijven kunnen redden. advies van de MINA-raad van 23 november' 93 dat pleit voor een moratorium op ontbossing waarvan slechts zou mogen afgeweken worden 'ten behoeve van het natuurgebied en mits handhaving van de globale bebossingsindex'. Ook in het Lange Termijnplanning Bosbouw, eindrapport 1993 wordt gesteld: 'De ontbossing moet volledig gestopt worden tot in structuur- en bestemmingsplannen 20 % van de Vlaamse oppervlakte voor bos bestemd is en bos in gemeentelijke en provinciale plannen van aanleg zo ingecalculeerd is, dat het in relatie staat met de vraag (sociaal, ecologisch en economisch) van de betreffende entiteit en in overeenstemming is met de krachtlijnen van de Lange Termijn Bosbouw.'

9


POLITIEK Er is hier echter nergens sprake van nieuwe te bebossen oppervlakte als compensatie, aldus het Agalev-lid. Ook verwijst hij verder naar het rondschrijven van AROL ondertekend door de toenmalige minister Waltniel van 31 mei 1989, de zogenaamde 'golfnota'. Hierin staat uitdrukkelijk ·'dat de aanleg van golfterreinen volstrekt uitgesloten is in volgende bestemrningszones: de reservaten, de natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, de bosgebieden met ecologische waarde, de valleigebieden, de landbouwgebieden met ecologische waarde, de bosgebieden en de natuurgebieden'. Vermits deze beslissing van de Vlaamse Executieve nooit herroepen is, gaat deze gewestplanwijziging duidelijk in tegen de nog geldende besluiten van de Vlaamse Regering. Tot zover raadslid Verhulst die er tot slot aan toevoegt dat in opdracht van Van Spaandonck zelf, overduidelijk de ecologische waarde van het gebied blijkt. Schepen van Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, Jef Van Looy, vindt persoonlijk de bestemming van golfterrein niet de meest ideale oplossing voor dit gebied. Maar het is als het ware de tol die moet betaald worden voor het behoud van het ganse gebied en voor de redding van twee landbouwbedrijven via compensatie. Het is volgens de schepen belangrijk de historiek niet uit het oog te verliezen. Na de dood van mevrouw Stas bleeferop Heerle een 120 ha bos achter dat als bosgebied geen waarde meer had, en een 20 ha parkgebied met het landhuis. De bossen waren erg verwaarloosd en er was al lang geen onderhoud meer gebeurd. De erfgenamen keken daarom niet alleen tegen hoge successierechten op, maar ook tegen hoge onderhoudskosten. Vandaar dat er al vrij vlug allerlei geruchten de ronde deden over een verkaveling van het gebied in kleine percelen van 1 tot 3 ha. Heel de buurt en de vele landbouwers hielden hun hart vast voor deze verkaveling met een reeks illegale weekend-verblijven als gevolg. 'Als mogelijke oplossing hebben wij eraan gedacht deze bossen te kopen om ze als bosgebied te kunnen behouden. Maar dit is ons niet gelukt omdat de prijs hiervoor zo hoog was. Voor de prijs van 1 hectare hier hoop je op een ander 3 hectare', aldus schepen Van Looy. 'Dit bosgebied kon alleen maar worden gered als er een economische drager kon gevonden worden en die is er nu. De oorspronkelijke plannen voor het golfterrein situeerden zich in het bosgebied. Later is dit verschoven naar de gronden rond het landhuis, en in het park en in een verwaarloosd landbouwgebied. In diezelfde streek liggen ook nog twee boerderijen die alleen maar zouden kunnen gered worden via compensatie. Moesten zij in het bosgebied blijven liggen, dan zouden zij ten dode opgeschreven zijn. Kijk maar eens wat de invloed van het MAP hier zou zijn. Vandaar dat wij ook gezegd hebben: O.K. voor het golfterrein op voorwaarde dat die twee bedrijven daar kunnen blijven voortbestaan. Maar aan de andere kant zijn wij helemaal niet akkoord met alle andere compensaties die ook nog op het hoofd van de landbouw zouden terechtkomen.' Hiermee verwijst schepen Van Looy naar die gebieden die eveneens via een gewestplanwijziging overgaan van dagrecreatie naar natuurgebied. Een gedeelte van deze gronden worden door de landbouwers gebruikt. Raadslid Verhulst repliceert op dit standpunt van het college.

10

GRASMAAIEN WORDT EEN PLEZIER

Wie op zoek Is, naar een krachtige grasmaaier, die betrouwbaar is en steeds in vorm, komt vroeg of laat bij HONDA terecht en bij de firma J. Stoffels-Paulussen In Minderhout. In deze gespecialiseerde zaak vindt u namelijk het volledige gamma van deze Japanse kwallteitsconstructeur. Alle zitmaaiers van Honda zijn permanent uit stock leverbaar. Neem nu de overbekende Honda-grasmaaiers, die verkrijgbaar zijn in 24 krachtige modellen. Met het voor Honda kenmerkend gemakkelijk startsysteem. Van 2,6 pk tot 6 pk met een met een maaibreedte

J.STOFFELS·PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 03/314.41.15 96

Volgens hem wordt de zaak hier foutief voorgesteld. Aan de ElO-put ligt een drietal hectare weiland dat tot het recreatiegebied behoort, maar officieel geen landbouwgrond is. Deze gronden werden vroeger onteigend en de staat heeft tot hiertoe altijd gedoogd dat ze nog door de landbouw gebruikt worden. Aan de Mosten is een gedeelte van het bewuste gebied voor dagrecreatie bos en een gedeelte tegen de Mark reeds natuurgebied. Wanneer gans dit gebied over zal gaan naar natuurgebied, dan blijft het mogelijk deze gronden verder uit te baten zij het met een aantal beperkingen qua bemesting. In een recreatiegebied zullen de beperkingen voor de landbouw echter strenger zijn. Als dit gebied dan echt moet dienen voor een uitbreiding van de Mosten, dan zijn deze gronden verloren voor de landbouw. Komen zij ondernaturn, dan is er verdere exploitatie mogelijk.

Dan verwordt dit op korte tijd tot één grote rotzooi, waarin niets meer kan gedijen, geen vogels en geen planten. Dan krijgen we een verkankerd gebied. Aldus schepen Aerts . Nu ieder zijn zeg heeft kunnen doen en alle standpunten gekend zijn, rest er ons niets meer dan de uitslag van de stemming in de raad weer te geven. 16 van de 22 aanwezige raadsleden keuren het advies van het college goed, drie Agalev-leden stemmen tegen en de raadsleden Blockx, Van Ba vel en Pauwels onthouden zich. Voorlopig kunnen wij dit dossier nu opbergen. De uiteindelijke beslissing ligt nu in het kamp van de Vlaamse Regering. Tenzij .... want de oppositie heeft alvast beloofd zich te zullen verzetten tot het bittere eind.

Schepen Van Ammel vindt het standpunt van het college heel consequent. Volgens hem dient het gebied achter de Mosten bij het recreatiegebied te blijven. Gebieden voor sport, recreatie en toerisme dienen beschermd te worden. RaadslidPauwels herinnert zijn collega's in de raad eraan dathij in april '90 het voorstel gedaan heeft om gans het bosgebied aan te kopen. 'Als dit inderdaad zoveel waarde heeft voor de gemeenschap, dan moet het maar staatseigendom worden. Daar is men toen echter niet op ingegaan. Nu is het gebied verwaarloosd en dringt een oplossing zich op. Als de staat het niet koopt, dan moet de privé het maar doen om de zaak terug gezond te maken. Ik zal mij hierbij onthouden', aldus raadslid Pauwels. SchepenAerts heeft zo zijn eigen bedenkingen bij al deze natuurtoestanden. Zolang de gronden goed onderhouden blijven en ter beschikking van de landbouw, dan is er met het groen niets aan de hand. Maar o wee als het een natuurreservaat wordt, zoals bij voorbeeld aan het Merkske.

L.JANSSENS N.V. HOUT- E.~ PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten


POLITIEK

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

1

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriĂŤle fotografie enkel op afspraak.

Andre van Spaendonck krijgt van de meerderheid in de gemeenteraad het licht op groen voor zijn golfterrein. (Maar voorlopig nog zonder hotel...)

Herinrichting Gravin Elisabethlaan In de gemeenteraadszitting van einde maart keurde de raad een ereloonovereenkomst goed met het Studieburo Schillebeeckx voor de herinrichting van de Gravin Elisabethlaan. Vooral de ontsluiting van de nieuwe wijk 'Wereldakker' tussen de Burgemeester Van Aperenstraat en de Kathelijnestraat vraagt een herziening van het voorste gedeelte van de Gravin Elisabethlaan. Met het studieburo zullen alle facetten hiervan besproken worden, zoals ook de plaatsing van de H. Bloedkermis, de parkeergelegenheden en eventueel verharding van het pleintje. Schepen Aerts maakt zich sterk dat deze plannen ook door de dorpsraad zullen kunnen geadviseerd worden. Schepen Van Looy wijst erop dat deze herinrichting ook kadert in een globale studie over het verkeer in Hoogstraten. Met deze studie wil het bestuur een volledig zicht krijgen op de verkeerssituatie in de gemeente, zodanig dat men in de loop van de volgende jaren oplossingen kan aanbrengen voor een aantal knelpunten.

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37

HOOGSTRATEN

VRI'JHEID 126

03/314.13.13 38

In deze lijst is het Hoogeind niet opgenomen. Hiervoor wordt een afzonderlijk dossier opgemaakt. Er komt een volledig nieuwe weg. Momenteel heeft de gemeente reeds een ontwerper aangesteld die de rooilijnen zal vastleggen tot aan de Masten. Bij de opstelling van deze rooilijnen zal geen rekening gehouden worden met het midden van de huidige weg. Ook in het kader van het Aquafinproject 1995 met de aanleg van de riolering te Meersel-Dreef (van de Oude Tramweg tot aan de watermolen), Klein Eyssel en een deel van de Strijbeekseweg, worden gelijktijdig een aantal wegeniswerken voorzien. Zo zal er bijvoorbeeld op de Dreef tussen de watermolen en de paters een nieuwe weg gelegd wordt vermits de riolering daar midden onder de baan moet. Ook keurde de gemeenteraad onlangs de lastvoorwaarden goed voor het maken van plantgaten in de parkeerstrook langs de Lod. de Konincklaan. In het najaar zullen hierin 36laanbomen geplant worden, zodat deze 'landingsbaan' weldra tot het verleden zal behoren. Maar menigeen zal zich wellicht afvragen of die 500.000 fr. kosten niet vermeden hadden kunnen worden.

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevarset Tel. 0313146250

Onderhoudswerken aan gemeentewegen Ook dit jaar komen er weer een hele lijst gemeentewerken aan de beurt voor dringende onderhoudswerken. Het gaat hier meestal over uitvlakken en overlagen. Er is een lastenboek opgemaakt en de globale kosten worden geraamd op bijna 16 miljoen frank. De volgende keer wegen komen dit jaar in aanmerking: Terbeeksestraat, Heerle, Poeleinde, Habelaar, Pampaweg, Heuvelstraat, Vlamingstraat, Lindendreef, Zandbergstraat, Witherenweg, kruispunt J. Lijsenstraat/Hoogeind, Beeksestraat, Frankenberg, Gestelsestraat, Groot Eyssel, H. Bloed. laan.

De vakfotograaf maakt er meer werk van Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

Algemene Bouwonderneming

~ RAATS MARCEL Vogelhofstsraat 6

2323 Wortel

Tel: 03/314.32.24.

Fax:03/314.11.24.

Autotei:017/16.92.80 . 119

35

11


POLITIEK

Fietspaden Enkele maanden geleden publiceerde de lOK een studie over het woon- en werkverkeer in de Kempen. Uit gegevens van de volkstelling in 1991 werden enkele statistieken opgemaakt over de verplaatsingen naar het werk in het arrondissement Turnhout en deze werden vergeleken met de resultaten van de provincie Antwerpen en deze van het ganse land. Een belangrijke vaststelling is het gebruik van fiets en bromfiets als vervoermiddel ( 17,3% in de Kempen). Het gebruik hiervan ligt in de Kempen 40% hoger in vergelijking met de provincie Antwerpen en meer dan 100% in vergelijking met België. Een omgekeerde vaststelling kan er gemaakt worden inzake het gebruik van het openbaar vervoer in de Kempen. In België kiest 10,6% voor het openbaar vervoer, in de provincie Antwerpen, 8,3% en in de Kempen slechts 3,8%. Het niveau van gebruik van het openbaar vervoer in de Kempen is bijgevolg slechts de helft van het niveau in de provincie Antwerpen en slechts l/3 van het niveau in België. Het belangrijkste vervoermiddel blijft echter de auto. In totaal kiest 60% hiervoor, zij het als bestuurder (51,7%), of als medereiziger (7,2). Deze cijfers voor de Kempen komen ongeveer overeen met deze voor de provincie en voor België. Als besluit van deze vergelijkende studie stelt de lOK dat investeringen in fietspaden in de Kempen renderen. Fietsen en bromfietsen zijn immers het tweede belangrijkste vervoermiddel in de streek. Anderzijds is de uitbouw van het openbaar vervoer de eerstvolgende jaren een topprioriteit voor de Kempen. Intussen is de aanleg van het fietspad tussen Minderhout en Meerle volop in uitvoering. Voor de gemeente dreigden de kosten echter de pan uit te rijzen. Zoals men zich misschien nog herinnert wou Bruggen en Wegen aanvankelijk een dubbel fietspad aanleggen langs weerszijden van de nieuwe weg die na jaren gepalaver dan toch beloofd werd. Daar het budget van Openbare Werken beperkt was tot 55 miljoen frank voor gans het traject en daardoor het fietspad vlak naast de rijbaan zou aangelegd worden, stelde het vorig gemeentebestuur een ander plan voor. De gemeente zou de kosten van de onteigeningen op zich nemen en daarna die gronden gratis overdragen. Op die manier zou er een veiliger fietspad kunnen gelegd worden verder van de rijbaan verwijderd. De gemeente zou ook de kosten voor het graven van grachten, inbuizen van grachten en het opmetsen van kopmuren voor haar rekening nemen. De totale aankoopsom werd aanvankelijk (gemeenteraad september '93) geschat op 4 à 5 miljoen. Met de bijkomende werken verwachtte men zich aan een totale kostprijs van om en bij de 15 miljoen frank. Intussen draagt de kostprijs voor de gemeente reeds 19 miljoen voor het eerste gedeelte en 18 miljoen voor het tweede stuk zonder de aankoopgelden voor de gronden. Schepen van Openbare Werken Karel Aerts wijt deze hoge meerkosten aan het feit dat deze gronden snel beschikbaar gekomen zijn waardoor de aannemer snel is kunnen beginnen. Spijtig genoeg is toen die natte periode gekomen zodat er nu heel wat werken terug opnieuw moeten uitgevoerd worden.' Wij staan nu met onze rug tegen de muur want we moeten er wel mee verder. Maar het college zal alle mogelijke stappen ondernemen bij Bruggen en Wegen om de kosten voor de gemeente zo laag mogelijk te houden.' Aldus schepen Aerts.

12

Werkende beroepsbevolking naar voornaamste vervoermiddel in het arrondissement Turnhout, Provincie Antwerpen en België (in procenten) VERVOER MIDDEL Trein Vervoer door werkgever Auto als medereiziger Auto als bestuurder Bus, tram, metro Motorfiets, scooter Fiets, bromfiets Te voet

ARR. TURNHOUT 1,9% 4,3% 7,2% 51,7% 1,9% 0,2% 17,3% 2,5%

Ook het nieuwefietspad langs De Mark, dat op 23 juni officieel wordt ingehuldigd, dreigt zo zijn financiële zorgen met zich mee te brengen. Dit toeristisch fietspad langs de boorden van de Mark vertrekt in Meer achter de watertoren aan de zandbergstraat en loopt zo 7 km lang tot aan de grens in Meersel-Dreefwaar het aansluit aan het verharde pad in Nederland tot in Breda. Vermits het een grensoverschrijdend project is komt het in aanmerking voor Europeese subsidies, de zogenaamdeEFRO-subsidie. In samenspraak met het Strategisch Plan Kempen en BENEGO (Belgisch-Nederlands-Grensoverleg) werd dit fietspad opgenomen in het dossier tot subsidiëring van de toeristische recreatieve infrastructuur. De totale kosten werden geraamd op iets meer dan 23 miljoen frank, waarvan de gemeente 20% zou moeten betalen. De overige gelden komen van EFRO (50%) en de provincie (30%). De gemeente zou op die manier 4,6 miljoen frank moeten bijdragen. Door de daling van de ECU-koers blijken de Europeese subsidies een stuk lager uit te vallen waardoor het fietspad toch een pak meer zal kosten voor de gemeente. De kostprijs was intussen opgelopen tot ongeveer 30 miljoen en de binnengekomen EFRO-gelden zouden maar de helft van dit

PROVINCIE ANTWERPEN 2,9% 2,9% 6,8%

52,4% 5,4% 0,2% 12,1% 4,3%

BELGIE 5,2% 2,1% 7,4% 52,1% 5,4% 0,3% 7,9% 4,8%

Schepen van Openbare Werken Karel Aerts '>;iJ staan met onze rug tegen de muur... bedrag dekken. Er zouden 800.000 ECU aan de gemeente worden uitgekeerd aan de oorspronkelijke prijs van 42 frank. Maar intussen is de koers van deze ECU gezakt tot 37,5 frank, en hoogstwaarschijnlijk zal de gemeente ook die rekening gepresenteerd krijgen. Afwachten maar .•

In de laatste gemeenteraad gaf Burgemeester Van Aperen een show ten beste hoe je best een hondepoep verwijdert van de openbare weg. Volgens het nieuwe politiereglement is iedere begeleider van een hond op straat verplicht een opruimzakje bij te hebben. Maak het maar mee dat een agent je op straat aanmaant je zakje te laten zien ...


POLITIEK

De verkiezingen van 21 mei 1995

Hoogstraten stuurt twee vertegenwoordigers naar de Vlaamse Raad De verkiezingen van 211 mei 1995 hebben niet gebracht wat velen gevreesd hadden. Het Agusta-schandaal, de algemene verrechtsing van de maatschappij, de toenemende desinteresse voor politiek, dat alles deed vermoeden dat er een nieuwe zwarte zondag in het verschiet lag. Ondanks de nog kleine vooruitgang van het Vlaams Blok heeft de zogenaamde anti-politiek zich niet kunnen doorzetten. Het aantal blanco en ongeldige stemmen is niet noemenswaardig toegenomen en de voornaamste partijen hebben hun kiezers weer warm gekregen voor hun programma, hun vlag of hun boegbeelden. Afhankelijk van de plaatselijke figuren op deze of gene lijst, liepen ook de resultaten uit elkaar. Het was de derde maal binnen éénjaar tijd dat de kiezer opgeroepen werd. Op 12 juni 494 stemden wij voor het Europese Parlement. Op 16 oktober was het de beurt aan de gemeenteraads-en provincieraadsverkiezingen. Dit maal werd er gestemd voor de Senaat, de Kamer en voor de eerste maal rechtstreeks voor de Vlaamse Raad. De opkomst was normaal, de samenstelling van de telbureaus bleek echter een puzzelwerk daar heel wat opgeroepen en afzegden omwille van schoolfeest, kommuniefeesten, en andere ware of vermeende redenen. Een overzicht van de resultaten.

en benadert sterk die van de CVP (32,9% ). In de kieskring Turnhout-Mechelen komt de VLD maar aan 16,2%. Het belang van sterke plaatselijke kandidaten is daarom zeker niet te onderschatten. Zo scoort bijvoorbeeld ook Jef Sleeckx in zijn thuishaven Mol sterk met 23,8% daar waar de SP in het kanton Hoogstraten maar aan 9,2% komt. In gans de kieskring MechelenTurnhout behaalt de CVP 31,8%. de SP 17,9% en de VLD 16,2%. De CVP blijft in de Kempen op overtuigende wijze de grootste partij. In de kieskring Mechelen-Turnhout stuurt zij 5 vertegenwoordigers naar de Vlaamse Raad. Eén daarvan is J ef Van Looy. De VLD heeft twee afgevaardigden waaronder burgemeester Arnold VanAperen.

Voorkeurstemmen Bekijken we de cijfers van hetkieskanton Hoog-

De Vlaamse Raad Zondag 21 mei was het de eerste maal dat de Vlaamse Raad rechtstreeks door de kiezer kon verkozen worden. Voordien hadden de vlaamse parlementsleden automatisch zitten in deze Vlaamse Raad. Uit Hoogstraten kregen we twee kandidaten: Amold Van Aperen (VLD) en Jef Van Looy (CVP), beiden uittredende parlementsleden. Beiden werden verkozen. Kieskring Mechelen-Turnhout Ing. kiezers: 524.906 Stemmen '95 36.006 AGALEV SP 81.531 VL.BLOK 60.557 38.580 VLD 73.938 CVP 144.912 HOERA 2.493 4.474 BANAAN PVDA-AE 2.385 VVP 1.006 wow 4.665 475 NWP 3.210 wow 712 D95 BEB 1.026 ROSSEM REGEBO VCD-PCS 36.554 BLANCO/ONG.

vu

Volledig %'95 7,9 17,9 13,3 8,5 16,2 31,8 0,5 1,0 0,5 0,2 1,0 0,1 0,7 0,2 0,2

7,0

Wanneer we het kiesdistrict Mechelen - Turnhout vergelijken met het kieskanton Hoogstraten, dan zien we dat vooral de VLD en in mindere mate Agalev en de ~VP in het kanton een beter score halen dan in de kieskring. Toevallig maken deze drie partijen in Hoogstraten ook het gemeentebestuur uit, ook al is de naam van de partij van de burgemeester in dit geval KVB . De VLD van burgemeester en ex-senator Van A peren haalt in hetkanton een score van 29,5%

Ook dit maal was stemmen tellen en aandragen een arbeidsintensiefwerk... misschien een historischfeit voordat de computer ook Hoogstraten ontdekt?

13


POLITIEK Kanton Hoogstraten Ing.kiezers: 24.276 Volledig Stemmen '95 AGALEV 2.097 SP 1.976 2.260 VL.BLOK 1.058 vu VLD 6.379 CVP 7.101 HOERA 96 BANAAN 154 PVDA-AE 79 VVP 44 wow 150 NWP 13 wow 129 D95 26 BEB 30 ROSSEM REGEBO VCD-PCS 1.628 BLANCO/ONG.

Kamer %'95 9,7 9,2 10,5 4,9 29,5 32,9 0,4 0,7 0,4 0,2 07, 0,1 0,6 0,1 0,1 -

Kanton Hoogstraten

aantal

aantal

%

aantal

aantal

%

1991

1995

1995

winst of verlies

1991

1995

1995

winst of verlies

37.796 80.861 51.899 37.782 65.561 151.634 2.622

36.176 80.942 60.969 34.449 73 .159 150.014 2.448

7,9 17,8 13,4 7,6 16,1 32,9 0,5

-0,4 +0,1 +2,1 -0,6 +1,8 -0,2 -0,1

1.989 1.981 1.737 983 4.660 8.406 107

2.245 1.993 2.547 1.058 4.352 7.985 95

10,7 9,5 12,2 5,0 20,8 38,1 0,5

+1,1 +0 +3,8 +0,3 -1,6 -2,3 +0

32.115

37.108

7,1

+0,9

1.740

2.234

9,2

+1,7

6,7

straten, welk samengesteld is uit de gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas en BaarleHertog, dan is het duidelijk hoe er vooral voor de figuur van Van Aperen gekozen werd. De VLD haalde 6.379 stemmen. Hiervan waren slechts 1.068 lijststemmen (bolletje bovenaan de lijst) en 5.102 stemmen voor één of meerdere kandidaat titularissen waarvan 4.976 voor Arnold Van Aperen. Bij de CVP ligt de verhouding ongeveer half-half. Hier zijn we 3.216 lijststemmen tegenover 3.346 met voorkeurstemmen. J efVan Looy haalde er hier 2. 359 van binnen. Een partij als Agalev daarentegen heeft meer kiezers die voor de lijst in zijn geheel stemmen 1346) dan voorkeur stemmers (669). In de globale kieskring Mechelen-Turnhout loopt de persoonlijke score van zowel Van A peren als Van Looy nog heel wat ruimer uit. Amold Van Aperen haalt in totaal10.605 stemmen binnen. Dat is echter een 1.100 minder dan in 1991 toen hij voor de Senaat opkwam. Mogen wij hieruit besluiten dat de concurrentie van de CVP-er Jef Van Looy hier zijn sporen heeft nagelaten? In 1991 stond JefVan Looy immers als kandidaat op de lijst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De Kamer Bij de verkiezing voor de Kamer zien we hoe de verhouding tussen CVP en VLD weer helemaal anders ligt dan bij deze voor de Vlaamse Raad. Hier stellen we nu vast dat er in verhouding meer lijststemmen gegeven worden dan voorkeurstemmen. Hierdoor zakt de verhouding CVP-VLD 38,1%-20,8%. Beide partijen gaan achteruit tegenover 1991 en ookhet aantal blanco en ongeldige stembiljetten gaat de hoogte in. Anderzijds zien we hoe Agalev hier met haar 10,7% beter schort dan in de rest van de kieskring. De figuur van gemeenteraadslid Juul Verhulst als lijstduwer zal daar zeker ook niet vreemd aan zijn. Voor de Kamer scoort Agalev 10,7%, voor de Vlaamse Rad 9,71 en voor de senaat maar 8,22%. Lijstduwer Juul Verhulst haalt in het kanton Hoogstraten 446 stemmen, in de kieskring Mechelen-Turnhout bedraagt dit 824. Ook het Vlaams Blok met Christian Verbeeren wintinhetkantonHoogstraten3,8%. Dat is 1,5% meer dan in het kiesdistrict. Bij de Europese verkiezingen haalde deze partij 9,7% in Hoogstraten.

14

AGALEV S.P. Vl.Blok V.U. V.L.D. C.V.P. P.V.D.A. Blanco ongeld.

Kieskring Mechelen-Turnhout

Zetelverdeling in kieskring Mechelen-Thrnhout aantal zetels

CVP

SP

VLD

Vl. Blok

Agalev

vu

andere

Vlaamse Raad

14

5

2

2

3

1

1

0

Kamer

10

4

3

1

1

1

0

0

Kanton Hoogstraten Ing.kiezers: 24.276

Volledig

Stemmen '91 Stemmen '95 %'95 ±in%

AGALEV 1.977 SP 1.850 VL.BLOK 1.651 vu 874 VLD 6.678 CVP 7.233 HOERA BANAAN PVDA-AE 79

wow NWP

wow

-

D95 ROSSEM 739 REGEBO 80 Blanco/ong.1.375

1.734 8,2 - 1,1 2.60712M4 + 3,7 11, + 3,4 2.361 1,267 60 + 1,9 4.554 21,6 -10 7.854 37,2 +3 99 0,5 156 0,7 86 0,4 +0 183 0,9 18 0,1 94 0,4 47 0,2 -

2.101

-

-

8,7 + 2,8

1.888 voorkeurstemmen, de SP en Tobback respectievelijk 12,36% en 1,311. Bert Anciaux van de Volksunie heeft tenslotte nog 734 sympathisanten in Hoogstraten.

De 10 populairste politici uit de Kempen: Jos Dupré (CVP, Kamer): Jef Sleeckx (SP, Vlaamse Raad): Marc Verhaegen (CVP) : Willy Taelman (VLD, Kamer): Hugo Van Rompaey (CVP, Vl.R.): Amold Van Aperen (VLD, Vl.R.): JefVan Looy (CVP, Vl.R.): Jan Peeters (SP, Kamer): Godelieve Dams (CVP) : Linda Van Looy (CVP):

38.078 21.490 13.422 13 .566 10.665 10.605 9.785 9.718 8.884 8.606

Ook dit maal was stemmen tellen en aandragen een arbeidsintensief werk. .. misschien een historisch feit voordat de computer ook Hoogstraten ontdekt?

De CVP gaat in het kanton Hoogstraten met 2,3% achteruit tegenover de verkiezing van 1991. Doch toen stond J ef Van Looy als kandidaat op deze lijst.

De Senaat Voor de senaat was er slechts één lij st per partij voor het ganse vlaamse land. Hierdoor kon men zijn stem gaan uitbrengen op de grote te horen zoals Dehaene, Tobback en Verhofstadt. Het zal ook in Hoogstraten Dehaene en de CVP zijn die de spits afbijten. De CVP haalt 37,23% en Dehaene rijft 2.977 voorkeurstemmen binnen. De VLD en Verhofstadt scoren 21,59% en

de

"o3- 314.55.04

[h)@)@)@0~ (?@@~~@

maand


Loenhout 100 jaar dorpsteven Voor de tentoonstelling Honderd jaar landelijk leven in Loenhout, georganiseerd door de Landelijke Gilde die dit jaar zijn eeuwfeest viert, werd een beroep gedaan op de hele bevolking. Er kwamen meer dan duizend foto's en voorwerpen bijeen. Het geheel gaf een overzicht van het rijke dorpsleven, waarin de Boerengilde - Landelijke Gilde een groot aandeel had en heeft. De tentoonstelling werd een groot succes: meer dan 1.500 bezoekers kwamen de meer dan duizend bijeengebrachte voorwerpen en foto's bekijken. Aan de hand van allerlei documenten, zeer veel foto's en verscheidene unieke voorwerpen werd een beeld opgehangen van de voorbije eeuw en van de evolutie van het dorp Loenhout. De ereplaats in de tentoonstelling was voor de eerste foto van de Boerengilde, genomen in 1896. Elke foto en elk voorwerp in de tentoonstelling vertelt een eigen verhaal. Of beter gezegd: elk voorwerp ontlokte verhalen aan de bezoekers: dit zijn mijn grootouders; dit is mijn overgrootvader die getrouwd was met.... Verscheidene bezoekers ontdekten ter plaatse dat zij nog verre familie van elkaar zijn. De tentoonstelling was opgedeeld in verscheidene thema's: familiefoto's; schoolfoto's; soldatenfoto's; het leven binnen de Landelijke Gilde met o.a. het eerste gilderegister; schilderijen en dorpsgezichten enz. Bij de foto's stond wie of wat erop te zien was en bij welke gelegenheid ze genomen werd. Een greep uit de opmerkelijke voorwerpen en foto's: een erediploma godsdienst van Frans Kenis uit 1892 voor het behalen van een 9 op 10; een groepsfoto van 39 moeders die tien of meer kinderen hadden uit 195 8; de eerste maaibalk in Loenhout in 1917; een oude kaart van Loenhout op perkament, daterend uit 1779; een stafkaart van het dorp uit de eerste wereldoorlog; een brandijzer met de letters LO om het Loenhouts vee te brandmerken; luchtfoto's van voor en na

de ruilverkaveling in 1972; een stierenbril, die een 'woeste, maar kwalitatief uitstekende' stier moest kalmeren; een rouwkoffiepot, die alleen gebruikt werd bij uitvaarten enz. Er waren ook verscheidene ingekaderde heilwensen die als huwelijksgeschenk gegeven werden. De Loenhoutse priesters en missi贸narissen, evenals de burgemeesters, hadden een eigen plaatsje gekregen. In de tentoonstelling waren verscheidene hoekjes gemaakt over het boerenleven: een open haard, een woonkamer van vroeger, een tuinbouwstand, een boterhoekje. Zelfs een levend hoekje met een kloek en een tiental kuikentjes ontbrak niet. Bijzondere attraktie van de tentoonstelling waren de ontwerpen die binnengebracht werden voor het maken van de Kempische boer, het beeldhouwwerk dat de Landelijke Gilde bij gelegenheid van zijn eeuwfeest aan de Loenhoutse bevolking wil aanbieden en dat een plaats krijgt aan de kerk. Op de tentoonstelling, prachtig opgesmukt met bloemstukken door de KVLV en bloemenclub, had elke foto en voorwerp zijn eigen verhaal. De kolenbak aan de open haard werd door een gemeentewerkman gevonden op het stort, mooi opgepoetst en doet nu dienst als sierstuk in de woning. Een tabakszak, zo vernamen we, werd gemaakt

Een verkleinde editie van 'De Kempische Boer', monument dat later aan de kerk van Loenhout zal geplaatst worden (beeld uit het verleden of voor de toekomst?).

uit een varkensblaas. Jonge meisjes breiden of naaiden daarrond een mooi zakje met allerlei versieringen erop. Dit gaven zij dan aan een jongeman die hun hart sneller deed kloppen. Hield de jongeman de tabakszak, dan was dat een teken dat zij mocht hopen op een verdere kennismaking en huwelijk; kreeg zij de zak terug, dan moest zij geen hoop koesteren.

BEGRAFENISSEN

JORIS

Twee, daar waren ze het beiden over eens. Hoogstraten verdient 2 man in de Vlaamse Raad. lefVan Looy enArnold VanAperen haalden beiden hun slag thuis. 2e plaats op de lijst en alletwee verkozen.

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

15


Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat llE, 314.53.70. Stem uitgebracht voor de derde maal op een jaar tijd, en tijd voor afsluiting van deze rubriek voor het juni-nummer. Het is vandaag net 1 maand voor het begin van de zomer en het is precies al komkommertijd. Weinig verenigingen hebben ons hun nieuws voor de volgende tijd laten weten. Natuurlijk zijn het examens en is de bloktijd een periode van windstilte. De opendeurdagen zijn achter de rug zodat voor nieuwe leerlingen misschien wel een andere school lonkt. In juni wordt de agenda traditioneel bepaald door HEILIG BLOED. Het hoeft niet gezegd hoe deze dagen zullen gevuld worden: het programma is voor alle inwoners ruimschoots bekend. Kijk even in de agenda achteraan in dit blad: het aanbod oogt voldoende voor de eerste zomermaand.

aangehaald worden. Het katholiek onderwijs in Vlaanderen telt op dit moment ongeveer 11.500 leerlingen, verspreid over meer dan 150 internaten.

Waarom op internaat gaan?

Zaterdag 22 april was eenhoogdag voor het Internaat SPIJKER. Met een uitgebreid feestprogramma werd het einde van 15 jaar vernieuwingswerken aan het internaat gevierd. Deze viering begon met een colloquium rond 'Zin of onzin van een internaat anno '95'. Na dit meer ernstige gedeelte was er ook aandacht voor het kunstzinnige aspekt van de school en vond er een muzikaal intermezzo plaats. Tussendoor werden de dorstigen gelaafd en voorzien van een hapje. Het ietwat overladen programma kreeg toch de volle aandacht van de grote groep genodigden en aanwezigen.

Uit een doorlichting van de katholieke internaten in 1990 blijkt dat zowel ouders als de jongeren zelf volgende belangrijke motieven opgeven voor hun keuze: studie- en opvoedingsmogelijkheden ('moeilijkheden'?), afstand en transport, relationele en situationele faktoren in het gezin en beroepsgebonden faktoren van de ouders. Beide laatste elementen scoren ongeveer 20% terwijl de eerstgenoemden toch rond de 40% halen. Ook blijkt dat pedagogische motieven van doorslaggevende aard zijn. Vereiste is dan wel het akkoord van de kinderen zelf: volgens de genoemde studie zijn 25% van de jongeren op eigen vraag op internaat gegaan. Dit laatste wordt bevestigd door de vaststelling van het 'internaatstoerisme' : men komt niet meer vanaf het begin van de middelbare cyclus op internaat en/of men blijft er niet de volledige duur van de leergangen. Of voorgaande genoeg elementen bevat om de internaten verder van de nodige fondsen te voorzien, vroeg de inleider tot het colloquium zich af: waarom de internaten behouden want er zijn ook nog andere maatschappelijke noden die tegemoet gekomen moeten worden?

financi毛le redenen werden er kostscholen gesloten. De grotere mobiliteit van de bevolking en bijgevolg ook van de schoolgaande jeugd deed de nood aan internaten verminderen. Door de verbeterde transportmiddelen kwam de school van keuze ook binnen het bereik van iedereen te liggen. Temeer daar het secundair onderwijs in Vlaanderen een ongekende hoeveelheid aan studierichtingen en vestigingsplaatsen aanbiedt. Als laatste element kan de veranderde tijdgeest vooral inzake opvoeding

Chefbinnenland van De Standaard, Guy Tegenbos wierp met deze vraag de knuppel in het hoenderhok. Nogal snel kreeg hij tegenwind van Zuster Elisabeth, Directrice van het Internaat Spijker. Volgens haar bestaat er nog steeds een verkeerd beeld van het internaat. Als je aan ouders van externen vraagt waarom ze hun kinderen niet op internaat plaatsen, krijg je

15 jaar verbouwingswerken

Zijn ze er nog, de internaten? De laatste 15 jaar zijn zowel het aantal internaten als het aantal interne leerlingen fors teruggelopen. Begin van de jaren '70 had zowat elke middelbare school zijn internaat dat draaiend werd gehouden door nog hoofdzakelijk religieus personeel van de school. De terugloop van deze laatste beroepsgroep is echter niet de hoofdreden van de vermindering van het aantal internaten. Ook omwille van

Zin van een internaat

""wn,Prn voert 路 de inhuldiging van 'De Kleine Prins op van , van van Kur1srenm1r rechts naast de directrice van het Internaat. Het aanwezig publiek luistert naar de woorden en wikt de groene gladde krul waarop het figuurtje balanceert.

16


HOOGSTRA TEN steevast een uitleg die slaat op een verouderde beeldvorming, wijst men op de strenge tucht (van voorheen) en is de kostprijs een obstakel. Zij bevestigt de vrije keuze van 1 op 5 van haar internen; wijst wel degelijk op de hoge kostprijs van ongeveer 75 .000 Bf waarachter nooit gevraagd wordt door ouders die hun kinderen op internaat brengen. Haar belangrijkste repliek betrof echter de sfeer van het hedendaagse internaat. Dit wil een thuis zijn voor de kinderen, de geborgenheid van een nest bieden. Speelzalen (van vroeger) werden omgevormd tot 'livings'. De oude 'chambrettes' werden vervangen door individuele moderne kamers. Zolders werden tot leefkamer omgetoverd. Aan alles werd 'kleur' gegeven: bij de tijd brengen noemt Zuster Liesbeth dit. Het familiale internaat van vandaag is een opvoedings-'thuis' voor kinderen van 9 tot 19. Dit alles omwille van veranderende maatschappelijke omstandigheden: grotere mobiliteit, gescheiden gezinnen, tijdgebrek van de ouders. Ere-jeugdrechter Jan Peeters uit Mechelen roeide even tegen de stroom in. Hij vroeg zich af waar het verschillag met de plaatsingen die hij deed in de jeugdbescherming. Voor hem was een internaat even goed een ' plaatsing', weliswaar minder verplichtend en ruimer van opvatting. Maar dan ook niet weggelegd voor de jeugdigen waar hij meestal mee te maken had.

Kunstwerken Na dit ernstige gedeelte werd de dag voortgezet met de inhuldiging van een kunstwerk in openlucht: op de speelplaats is voortaan 'De Kleine Prins op de Rand van de Evolutie' permanent te bewonderen. Luk Van Soom, wonend en werkend te Rijkevorsel, is de schepper van een liggende polyester krul waarop zich een harlekijnachtig bronzen figuur zittend in evenwicht houdt. De inplanting bij de speeltuigen in een groene omgeving sluit mooi aan bij wat het beeld aan symboliek kan betekenen in een opvoedend kader. Aanleiding tot deze huldigingsdag was het beĂŤindigen van 15 jaar verbouwingswerken

Het voltallige panel van het colloquium: Ere-jeugdrechter Jan Peeters, mevrouw Breesch-Grommen, de heer Damen, Zuster Elisabeth Van de Wiele.ln het midden Guy Tegenbos. Rechts Kanunnik De Wolf en de kabinetschefvan de Minister van onderwijs. aan het internaat. Zowel van binnen als van buiten werden de gebouwen vanaf 1980 onder handen genomen. Het geheel mag best gezien worden en doet allang niet meer denken aan het ouderwetse kloosterinternaat Binnenin werd dan het kunstwerk van Gerarda Vermeiren in het daglicht gesteld. Zuster Veronique zoals heel Hoogstraten haar waarschijnlijk beter kent, leverde een vrij gestileerd Mariabeeld af dat zijn plaats vond in de centrale zaal van het internaat. Daar werd dan ook de eerste toast uitgebracht. En ook de meubels verdienden aandacht. En wat voor een meubel. Een negentiende eeuwse vleugelpiano, een 'Erard', werd voor de aanwezigen door Jef Martens ingespeeld. In de kloosterkapel stond dit gerestaureerd, lichtgebouwd en voor kamergebruik bedoeld instrument te wachten op gevoelige oren.

lefMarfens bespeelt de mini-vleugelpiano 'Erard' die een plaats kreeg in de kloosterkapel.

Voor de aanwezigen was het een vermoeiende en inspannende dag. Of de weggemoffelde noodkreet van de noodlijdende vrije internaten gehoord werd tot in Brussel, kunnen we maar verhopen. De meerwaarde voor Hoogstraten en zijn bewoners zit evenzeer in de architektuur en in het kunstminnend korps van direktie, lerarenkorps en studenten die de omgeving aansteken.

Stratenloop BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliĂŤnteel.

Woensdag 14 juni is het weer zover. De Hoogstmatse Corrida, oftewel Stratenloop, vindt weer doorgang. Hopelijk vinden de marktbezoekers de inspanning van de atleten het bekijken waard en respekteren ze de vrije omloop tot de laatste loper verdwenen is. Bij mooi weer moet deze avond opnieuw de jaarlijkse climax van het Hoogstmatse feestvieren worden.

GRAFZERKEN

HOFMANS 118

17


HOOGSTRA TEN

50 jaar supportersclub 'Onze Rooikes' Op zaterdag 3 juni viert de supportersclub van de Hoogstraatse VoetbalVerenigingfeest omdat deze 50 jaar bestaat. Vanaf 15 uur biedt het bestuur een receptie aan in de kantine. Om half vijf wordt dan in stoet opgetrokken naar het stadhuis voor een ontvangst met receptie. Schepen van sport Marcel Van Ammel zal daar het woord voeren. Omstreeks 18 uur wordt aan de ingeschreven leden een etentje aangeboden in de Hotelschool waarna om 19 uur de 'gouden schoen' wordt uitgereikt. Een gezellige dansavond zal de avond besluiten.

Hoe het begon Op 15 augustus 1945 vergaderden in hetcafé bij Rob Vereecken (heden ten dage welbekend als 't Hooghuis) verscheidene personen met de bedoeling een supportersclub op te richten. Hoofdzaak was H.V.V. zowel moreel als financieel (in de mate van het mogelijke) te steunen. Eerste voorzitter werd Corneel Knaepkens, Alhert Weyler werd ondervoorzitter en Jules Voet was secretaris-schatbewaarder. De overige bestuursleden waren: Karel Vlaminckx, Marcel Dries, Antoon Siemons. Dit bestuur kreeg de zegen van Leopold Smets, voorzitter van H.V.V. en John Brosens, de secretaris. Bij het ontstaan telde de club 150 leden. Om lid te worden diende men destijds tevens lid te zijn van het spaarkastje in het lokaal, bij de Rob dus. Ondertussen was de voorzitter opgevolgd door Alfons Jansen die in de jaren zestig de voorzittershamer van de supportersclub zou doorgeven aan Karel Lanslots omdat hij zelf geroepen werd tot voorzitter van H.V.V.

Gouden tijden Er moest natuurlijk zaad in het bakske komen. Karel Lanslots kreeg het gedaan dat de supportersclub bij elke thuiswedstrijd een tombola mocht inrichten. Ook werd er een fanfare opgericht. Voor elke match trok men dan in stoet van het supporterslokaal naar het terrein onder mu-

Zomerinde Wereldwinkel

zikale begeleiding. Ook onder de rust werd er een deuntje gespeeld. Die groep muzikanten bleef niet bestaan: het werd langzaam aan moeilijker om de spelers te motiveren. In 1974 trok Karel dan naar de beheerraad waar hij als lid zijn verdiensten zou behouden, vooral inzake de werving van reklame rond het voetbalveld. Vanaf 13 augustus 1974 werd de kar getrokken door Cyriel Oomen. De kersverse voorzitter nam samen met zijn bestuur het besluit om nog meer leden in de club te krijgen. Op dit moment telt de club zowat 348leden. De tombola bestaat nog altijd, maar ook autozoektochten, kaartprij skaropen en kwisavonden worden ingericht. Deze activiteiten lukten best zodat H.V.V. en ook de jeugdafdeling regelmatig financieel werden tegemoet gekomen. Bij het vijftigjarigjubileum past het dan ook dat vooral de eigen leden aan hun trekken kunnen komen. Het programma van deze feestdag van 3 juni is dan in de eerste plaats voor hen op touw gezet. Bijna 200 personen schreven zich in voor het feestmaal, zodat de rest van de avond niet meer stuk kan. Naast de uitreiking van de 'gouden schoen' zullen alle spelers van H.V.V. en andere verdienstelijke personen gehuldigd worden. Daarenboven is iedereen welkom op de clubavond. Vrienden supporters, u wordt verwacht!

Oude tijden, gouden tijden.

Uit de knipselkrant van weleer doken we de pas opgerichte muziekafdeling van de Hoogstmatse supportersclub 'Onze Rooikes' op. Zij maakten zich hier klaar voor de huldiging van Armand Swaegers ter gelegenheid van zijn 400ste wedstrijd in het eerste elftal. Deze viering vond plaats op Paasdag van hetjaar 1963 bij de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Daring Leuven.

Nu het eindelijk zomer is, kom eens langs in de Wereldwinkel (Gelmelstraat 5) om onze collectie !-shirts te keuren. Bij aankoop steunt u: GREENPEACE, AMNESTY INTERNATIONAL, SOLIDARITEITSFONDS, FAIRTRADEen MA GASINS DU MONDE. Mooie spulletjes aan eerlijke prijzen en ... voor een goed doel. Openingsuren: woensdag en donderdag van half 2 tot half 4, vrijdag van half2 tot 6 u en zaterdag van I 0 tot I 2 en van half 2 tot half 4.

®TOYOTA Ter gelegenheid van de jaarmarkt in de week van de Heilig Bloedfeesten zullen de loketten van De Post de ganse dag gesloten zijn op woensdag 14 juni in Hoogstraten, Meer en Meerle.

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Vragen over de Post? Contacteer de commerciële dienst!: 03/2340610

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF 10

18


HOOGSTRA TEN

Alleen voor vrouwen ? De plechtige opening van de door de gemeentelijke gezondheidsraad ingerichte tentoonstelling "Alleen voor vrouwen ?" mocht op een ruime belangstelling rekenen. De raadzaal van het gemeentehuis was nauwelijks groot genoeg om de talrijk opgekomen genodigden plaats te geven. De aanwezigen werden vergast op boeiende referaten. Eerst door Dr. Van de Pas die de historiek en vooral het grote belang van de preventieve geneeskunde schetste. Op rustige maar gedreven wijze en in een mooie taal kwam Paula Semer vervolgens vertellen over haar ervaring met borstkanker. Zij kan daarvoor niet alleen putten uit de ervaringen die zij opdeedbij de samenstelling van haar destijds ( 1981) spraakmakende programma "Leven met borstkanker", waarvoor zij gesprekken had met tientallen patiënten. Ook haar eigen ervaringen met de ziekte zijn een rijke bron voor haar verhaal. Verhaal dat ze dan ook met verve brengt en wil blijven brengen om het nog steeds bestaande taboe rond kanker verder te doorbreken en de naar haar mening negatieve beladenheid van het woord om te zetten in postieve aktie. Via de media heeft zij destijds de strijd aangebonden tegen de vooroordelen die omtrent de ziekte bestonden en nog steeds blijven bestaan. De media spelen daarin volgens haar een cruciale rol; zij moeten zoeken naar de juiste woorden om meer mensen te bereiken en de mensen aan te zetten tot assertiviteit voor het geval zijzelf of hun nabije omgeving met de ziekte geconfronteerd worden. Een tentoonstelling zoals "Alleen voor vrouwen" dient op een uitstekende wijze dit doel, en niet alleen voor vrouwen. u .f.)

In DHM nr. 120 schreven we in de rubriek Hoogstraten onder de titel 'Nieuw gezicht': 'Vanafhalf rnaart is Els Timmermans de hoofdverpleegster in het rusthuis'. Deze mededeling was een spijtige vergissing van onze redactie, want de dagelijkse leiding van het OCMW-rusthuis is niet langer in handen van één hoofdverpleegster. Deze verantwoordelijkheid wordt nu gedragen door drie dames, narnelijk twee hoofdverpleegster en een directrice. Om alle misverstanden te vermijden publiceren we hier deze foto met v.l.n.r. Chris Jespers, hoofdverpleegster, Els Tirnrnerrnans, directrice en Carinne Joosen, hoofdverpleegster. We hadden ook nog graag eenfoto laten zien van het nieuwe OCMW-bestuur, maar op het moment dat deze uitgave werd samengesteld, was het nieuwe bestuur nog niet compleet. D

Streekgastronomie Begin mei vond de finale plaats van de 4e Trofee voor Streekgastronomie in hotelschool Spijker. Een dertigtal kandidaten hadden zich ingeschreven en negen onder hen werden geschikt bevonden voor de finale. Acht deelnemers kwamen opdagen en zij kregen de kans om hun gerechten in de keuken van de school klaar te maken en te presenteren aan de jury. De opdracht bestond in de bereiding van een 'brasseriegerecht', m.a.w. geen dure produkten, re-

delijk eenvoudig en tamelijk snel te bereiden. Natuurlijk moest het eindresultaat een smakelijke en mooie maaltijdschotel zijn. Toch waren er enkele deelnemers (en misschien ook wel een paar juryleden) die vergeten waren dat het om een trofee voor streekgastronomie ging en die redelijk ingewikkelde gerechten toonden met exotische ingrediënten. Wie daarop moet wachten in een brasserie, loopt al weg voor het klaar is. Maar de meeste kandidaten slaagden wel in de opzet. Eén van hen was Louis Meulders uit Beerse, die als enige amateur-kok in de finale toch een vierde plaats wist te veroveren met een stevige kippebout in bier bereid. De eerste prijs ging naar Luc Serrien met een tournedos van konijn. D

Paula Serner in de raadszaal

Bontenavond van de KSJ Gewoon onnozel doen moet nog kunnen in deze tijd. Zomaar wat toneel, zonder franje gebruik makende van een ouden (soms versleten) mop, maar gebracht met overtuiging en duidelijk plezier van achter de schermen, maakten dat het talrijke publiek van ouders en sympathisanten een heerlijk avondje beleefden op 29 april. Van groot tot klein nam de KSJ ons mee op een reis door de tijd, zijnde onze oermensen, ridders en jonkvrouwen, Vikingen, baronnen en baronessen, maar ook een blik in de toekomst werd geworpen. Leut was er die avond te over, en sluimerende acteurstalenten komen stilaan naar boven. Er is dus nog toekomst voor de Hoogstraatse scène.D

LASERSHOW - HOOGSTRATEN Louis Meulders aan het fornuis .

12

19


HOOGSTRA TEN

Goud in Hoogstraten Bert Verschueren en Bertha Huysmans Zijzelf waren van plan om het in alle eenvoud te vieren, maar kinderen en geburen beslisten daar anders over. Zoon Cel kennende, wil vieren dan ook echt vieren zeggen, tot de laatste druppel zweet of tot men erbij neervalt. Bert, of officieel Albert, werd geboren in Wortel op 9.2.1916 in een gezin dat uiteindelijk uitgroeide tot een familie met 5 zonen en 2 dochters . Toen hij tien was, verhuisde het gezin · naar Hoogstraten om er te boeren in de Katelijnestraat. Voor de kinderen was helpen op de boerderij dan ook het enige devies . Bertha zag het levenslicht in Geel op 22.1.1921 in een gezin met 7 meisjes en 1 jongen. Zij mocht al snel uit Geel weg, want in 1926 kwam het gezin in Merksplas wonen om er ook de boerenstiel te beoefenen.

In 1941 , oorlogstijd, leerden zij elkaar kennen op Merksplas kermis. Vrijen in de oorlog stelde niet zoveel voor want spertijd, en verduistering waren een domper op de vreugde. Toch werd er op 14.4.45 uitbundig gevierd ten huize Huysmans, want op die dag gaven zij elkaar het ja-woord. Eerst door thuis te helpen en later door zelf de boerderij over te nemen, voorzagen zij zich in de kost voor zichzelf en voor de twee kinderen: May, geboren in 1949 en Cel en 1954. Tijd voor hobby's was er in een boerenstiel niet veel. VoorEertlag en ligt H.V.V. nauw aan het hart, terwijl voor Bertha vooral de huishouding van tel is. Wij wensen hen nog vele jaren samen. •

Fientje Bartholomeeusen 100 jaar Het zal niet zo dikwijls voorvallen om in één rustoord binnen de 2 maanden 2 100-jarigen te vieren. Na Bertine Vervoort vierde op 20 mei Fientje, of voluit Maria-Josephina Bartholomeeusen haar 1OOste verjaardag. Geboren te Loenhout op 20.05.1895 in een landbouwersgezin kende zij geen onbewogen jeugd. Pas elf verloor zij reeds haar vader. In 1922 huwde zij met Jozef Leys en trok in bij diens ouders op de boerderij in Wuustwezel. Daar werkten ze 5 jaar samen om in 1926 hun intrek te nemen op hun eigen doening op de Hoogstraatsesteenweg in Rijkevorsel. Daar werden hun vier kinderen geboren: Louisa, Maria, Jeanne en Louis. Pas elf overleed in 1941 zoontje Louis. Getekend door dit verlies stierf ook haar echtgenoot, enkele maanden later. Gebeurtenissen die plaats vonden temidden van oorlogsgeweld en die het leven er niet makkelijker op maakten. Toch zette J osefien door. Ze nam zelf de touwtjes van de boerderij in handen en samen sloegen zij zich

er doorheen. Een diepe devotie voor Q.L.Vrouw van Lourdes hielp haar daarbij . Elf maal ging zij op bedevaart daar naartoe een laatste maal toen zij reeds 95 was. Aan een rustoord werd niet gedacht, want bij de kinderen was zij steeds welkom. Pas in november 93, na het overlijden van haar oudste dochter, nam zij haar intrek in het rustoord. Nu mei 95 is het tijd om te vieren, met honderd rozen, ook al zijn die getekend met doornen. Het stadsbestuur nodigde haar na de eucharistieviering uit op het stadshuis om geschenken van stad en koningshuis in ontvangst te nemen. Na ondertekening van het guldenboek ging de viering in beperkte kring verder tussen eeuwelinge, kinderen, 13 kleinkinderen, 26 achterkleinkinderen en ondertussen ook reeds 2 achterachterkleinkinderen. Met deze wensen wij haar nog veel goede jaren temidden de andere bewoners van het rustoord.

uw kappersteam waar haarkappen een kunst 1s. mode ...

~

Kerkstraat 21

Bus 1

2330 Merksplas

Na afspraak

Tel.: 014/63 31

99 116o

20


HOOGSTRA TEN

Ongevallen

Goud in Hoogstraten Jos Versmissen en Leen Van Nijen Toen hij klein was, wasJos de schrielste van de 5 kinderen Versmissen ( 16.12.19). Tot de ware levertraan in huis kwam en men hem die deed slikken. Alras groeide hij uit tot een frisse knaap van om en bij de tachtig kilo. Veertien jaar zijnde, na twee jaar St. Victor Turnhout, kwam hij in de zaak van zijn vader schrijnwerker/aannemer en leerde hij de stiel thuis van de andere werklieden. Om zich te vervolmaken volgde hij avond-tekenschool te Rijkevorsel. Leen C017.03 .20), afkomstig van Beerse, werd op slag van schoolverlater gedropt achter de toog van café De Veiling. Een niet altijd even leuke ervaring maar met veel horen, zien en zwijgen sloeg zij zich er wel doorheen. 0

Jos door na eenhalfjaar huwelijk, nat, 128 kg te wegen. Een moment om er de rem op te zetten, niet enkel tijdens de vasten maar ook op andere momenten, wou zijn hart niet in het vet komen te zitten. Na het huwelijk stopte Leen haar werk in het ouderlijk café en wijdde zij zich ten volle aan de huishoudelijke taken en deed de administratie van 's mans zaak. In '48 werd zoon Gust geboren, die op zijn beurt ondertussen 2 kleindochters in de familie bracht. Waar het volgen van de wielersport voor Jos een passief gebeuren was, was het pompier-zijn actiever dan wat ook. Naast familie en werk was dat 'het stuk' van zijn leven. Of men nu op 2 januari vastvroor aan de nokpannen van het belendende huis, spuiten bleef hij. Leen beoefende voor haar huwelijk wel de toneel- en operettekunst, telkens vooruitverkochte zalen om zo de kas van HVV wat te spekken (de supportersclub vond haar oorsprong in hun café), maar nadien viel dit scènegebeuren helemaal stil. Zijn leven lang, tot op zijn 73ste verjaardag, is Jos blijven werken in de zaak, weliswaar de laatste jaren stilaan uitbollend. Wij leerden hen kennen als sappige vertellers vanuit een leven vol anekdotes, die ons binnen het bestek van dit tijdschrift te ver zouden leiden. In ieder geval waard om een afspraak te maken om binnen 10 jaar nog eens langs te komen op de H. Bloedlaan 285 en bij diamant kan er wel meer plaats beschikbaar gesteld worden. •

·zaterdag 22 april om 18.30 u botste in Meerdorp de auto bestuurd door Maria Voeten (45j) uit Ulvenhout met de auto bestuurd door Hendrika Monster ( 19j) uit Dordrecht. De wagens liepen zware schade op. Hendrika Monster werd zwaar gekwetst. Aan de Vrijheid botsten vrijdag 28 april om 15.30 u twee personenwagens. De eerste werd bestuurd door Antonie Elzermand uit Ridderkerk en liep lichte schade op. De tweede werd bestuurd door Kristine Hechtermans, Vrijheid 208. Deze wagen werdzwaar beschadigd. Zondag 30 april om 10.30 u. reed Comelia Meyers uit Baarle-Nassau tegen een vaste hindemis aan de J. Lijsenstraat te Meer. Er was lichte schade. Maandag 1 mei botste aan het kruispunt Bredaseweg-Beemden te Minderhout de auto bestuurd door Ireneus Gillis uit Ravels, met de auto bestuurd door Jef Van den Heuvel, Minderhoutsestraat 89. Er was zware__ schade. Woensdag 3 mei om 8.30 u botste aan de Langenberg te Wortel de auto bestuurd door Leo Van Bergen, Beukendreef 2A, Wortel met de trekker bestuurd door Fredely Van Hofstraeten, Langenberg 21. Beide voertuigen liepen zware schade op. Woensdag 3 mei om 13.45 u weer aan de Langenberg, botste de auto bestuurd door Walter van Dijck, Meerseweg 68 Wuustwezel met de vrachtwagen bestuurd door Nalia Verhaert Achtelsestraat A Hoogstraten . Deze laatste werd licht gekwetst. Er was ook zware schade. Dinsdag 16 mei om 7.50 u werd in Minderhoutdorp de fietser Thomas Van Ravenstein, St. C!emensstraat 1A, Minderhout, zwaar gekwetst bij een aanrijding door de auto bestuur door Jacqueline Slager, Schoolstraat 38, Minderhout •

Eens de kinderschoenen ontgroeid, kwam de oorlog en op 15 maanden tijd beleefde Jos legerdienst, mobilisatie en oorlog om na 28 mei 1945 te eindigen in Vichy-Frankrijk ergens tegen de Spaanse grens . Voor hem was het 3 maanden leven als God in Frankrijk, maar de ongerustheid over het thuisfront dwong hem toch, via een bewogen tocht door Frankrijk, terug naar huis. De zaak van vader, die ondertussen overleden was, werd verdergezet hoewel er in de oorlog heel wat vindingrijkheid aan te pas kwam om te overleven en zaken te doen. Gelukkig bleef de café open en in 1941 vonden Jos en Leen elkaar. We hoorden het reeds vele malen: de oorlog is geen tijd om te trouwen, dus werd gewacht tot 8.5.1945 om die stap te zetten. Dat dit juist samen zou vallen met de V -dag, was niet voorzien, maar toch ook aangenaam om weten. Dat het huwelijk hem niet slecht deed, bewees

21


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Bingo! Een dorp zonder fanfare is zoals een tuin zonder bloemen. Het maakt het geheel feestlijker, het fleurt op. Gelukkig is Meerle een fanfare rijk, een fanfare die heel wat in haar mars heeft, dat hebben ze al meermaals bewezen. Maar een fanfare kost ook geld, veel geld zelfs. Muziekinstrumenten hebben nu eenmaal het nadeel niet goedkoop te zijn. Buiten muziek maken doet de fanfare dan ook af en toe een en ander om wat geld in het laatje te krijgen. Fanfarefeesten inrichten bijvoorbeeld, elkjaar met Sinksen en ditjaar dus op zondag 4 juni. De Hoogmis om 10.30 uur wordt door hen dan opgeluisterd met feestelijke muziek. Na de mis nodigen zij iedereen uit om een door hen opgediend feestmaal te komen gebruiken in de parochiezaal (wel inschrijven vooraf, kwestie van genoeg kroketten te kunnen maken) . Tenslotte worden de feesten 's avonds afgesloten met een spannende en ontspannende Bingoavond. Vanaf 19.30 uur in de parochiezaal. Talrijke en waardevolle prijzen zijn voorzien. Houdt de muziek in ons dorp en doe mee ! ! 0

De Pastorale Wie zich graag even onderdompelt in "een artistiek bad" moet daarvoor Meerle niet uit. De Pastorale op de Lage Rooy heeft op dat gebied altijd wel wat te bieden. Iets nieuws, ongewoons, fleurig en altijd kwaliteit. Momenteel, en dit nog tot 20 juni, kan je er keramiek en bronzen van Nel Knoop (binnen en buiten) en schilderijen van Saskia Kuulkers gaan bekijken. De beelden vanNel Knoop ontstaan door gedrevenheid en discipline, die in haar gedachten en gevoelens oproepen die haar vrijheid geven om te vliegen. Het werk van Saskia Kuulkers is vrolijk en zonnig. De krachtige kleuren laten een onuitwisbare indruk achter op het netvlies van de toeschouwer. Samen met het prachtige kader van de Pastorale een uitstekende bestemming voor een zondagse middagwandeling. Warm aanbevolen. Wie niet voldoende heeft aan kijken, maar de drang voelt om zelf iets te doen, kan daarvoor eveneens bij de Pastorale terecht. Heel de zomer organiseren Evelyn en Marcel talrijke cursussen in keramiek, raku, boetseren, tekenen en schilderen. Bloemsierkunst kan in de fleurige tuin van de Pastorale natuurlijk niet ontbreken en ook de hobby-fotograaf kan zich vanaf dit jaar komen bekwamen in verschillende aspecten van de fotografie. Zowel beginners als gevorderden, volwasse nen als jongeren kunnen op de Lage Rooy terecht. Inlichtingen in De Pastorale - tel. 03/ 315.00.11.0

Touwtrekken en Fietsen

Beelden van Nel Knoop in de tuin van de Pastorale.

Thrnfeest Dat onze kinderen in de school heel wat te leren hebben, nemen we allemaal zonder meer aan. De bewijzen van de opgedane kennis worden opgetekend op een rapport, dat einde van het schooljaar dan ook in veel gezinnen en familie' s hét onderwerp van gesprek is. De vraag "hoe hebben die van U het ervan afgebracht ?" verdringt zelfs tijdelijk de gesprekken over het weer. Het vak "turnen" of "lichamelijke opvoeding" staat ook wel op dat rapport, maar wordt in de gesprekken nooit of nauwelijks aangehaald. Een goed cijfer voor LO wordt veelal niet geteld en als een van onze jonge snaken daarop wijst, wordt dat dikwijls aanzien als middel om de aandacht af te leiden van mindere resultaten op de "serieuze" vakken. Een mogelijkheid om te laten zien dat ook in de turnles wel degelijk "serieus" gewerkt wordt en dat het voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen zelfs een absolute noodzaak is, is een turnfeest De kinderen van onze dorpsschool nodigen dan ook iedereen uit om op zondagnamiddag 11 juni naar de speelplaats van de kleuterschool

Dat de K.W.B. tot een van de meest aktieve verenigingen van ons dorp behoort, hoeven we in deze rubriek wel niet meer te onderstrepen. Einde juni willen ze U dat nog een duidelijk maken en nodigen ze heel het dorp uit om mee te komen doen. Allereerst is er op zondag 25 juni de 2e grote MeerleseTouwtrekwedstrijd. Teams van verenigingen, farnilie's , vrienden en vriendinnen kunnen hun eigen krachten meten en die van hun tegenstrevers . Telkens drie minuten krijgen ze om de anderen over de streep te trekken. Wie zijn de sterkste mannen en vrouwen van Meerle? Denk je erbij te horen, dan volstaat het niet dat aan den toog te vertellen . De uitdaging aangaan en het bewijs leveren : meedoen is dan de boodschap. Zij die graag al dat gewoeker met spierkracht liever aan de anderen overlaten, kunnen natuurlijk komen kijken. Spektakel absoluut gewaarborgd. Waar iedereen kan aan meedoen is de tradionele Avond-Fiets-Vierdaagse van de K.W.B. Daarvoor moet je niet over uitzonderlijke spierkrachten beschikken. Een geöliede fiets en een uurtje vrije tijd volstaan ruimschoots. De eerste avondrit heeft plaats op woensdag 28 juni, de volgende ritten op 29, 30 juni en de feestelijke afsluiter op zaterdag 1 juli. Als naar gewoontekrijgen we telkens en ontspannend en lichtlopend parcours door eigen streek aangeboden, met een verfrissing onderweg. Starten tussen 18.30 en 19.30 uur aan de parochiezaal. Deelnemen kost 150 Fr (ongevallenverzekering inbegrepen). Wie drie van de vier avonden meefietst ontvangt een herinneringsmedaille. Als het weer een beetje meezit (en de K.W.B. lijkt daar nooit moelijkheden mee te ondervinden - een speciale relatie met de weermaker misschien?) een absolute aanrader voor iedereen die over een fiets beschikt. •

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

Baarie-Hertog 22

komen voor hun Turnfeest Ze zullen U tonen dat turnen een vak is als een ander, waarvoor moet gewerkt worden en waarvan een goed cijfer wel degelijk van belang is. Kom kijken, overtuig uzelf en wees niet direkt wantrouwig als uw bengel je erop wijst dat hij goede punten heeft gekregen voor turnen. 0

Kapelstraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten


MEERLE

Heimwee? Onvrede? Ongeduld?

Fijn verpozen op het jaarlijkse schoolfeest.

Contente ouders wegens het gezelschap, een lekker drankje en de zon. Contente kinderen wegens vrienden, paardemolen, echte paarden en allerhande andere plezante dingen. Waarschijnlijk ook een contente school wegens de ruime belangstelling en allicht ook dito opbrengst. Prima toch !

Dat meerdere MeerZenaars niet gèlukkig zijn met de huidige toestand van "De Posthoorn", hoor je wel eens meer. Zonde dat zo'n mooie cafÊ, op zo'n typische plaats, recht onder de kerktoren, daar nu staat te verkommeren. Heimwee van sommige jongeren naar de tijd van Roe!. Voor wanneer de herstelling ? Zoals je op de foto kan zien houdt niet iedereen zijn mening voor zich. Ofdat snel iets aan de toestand zal wijzigen is een andere vraag.

Bloemensierkunst CATTLEYA

L11t~~

LEOPOLDSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

INTERIEURADVIES &UITVOERING

Slecht 8,3o/o van alle vrouwen en meisjes is maagd! De rest is inderdaad steenbok, waterman, kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hun sterrenbeeld passende tinten en kleuren. Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristallen vaas met horoscoopmotief, draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent.

DECORATIE RESTAURATIE Raamgarnering Vloerbekleding Schilderwerken H.Bioedlaan 277-279 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 52 78- Fax 03/314 88 02 22a

Elke verjaardag kan ermee bedacht worden, elke jarige is er bijzonder opgetogen over! En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau - voor een verrassend vriendelijke prijs overigens. Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bellen naar de Cattleya Bloemenlijn: 014/63.45.16. Faxen (014/63.51 .87) of telexen (72 422) kan ook al. We kunnen het u moeilijk nog makkelijker maken! 45

23


______+__________________________________________________________________ Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86 Na het voeren van een maandenlange consequent toegepaste afwezigheidspolitiek teistert mijn bijdrage weer deze bladzijden. Kwaliteit komt vroeg of laat toch terug bovendrijven of onkruid vergaat niet, zou het andere geval verkiest. Ik had mij in ieder geval voorgenomen de streek voor onbepaalde tijd, en het liefst zo lang mogelijk, te verlaten. Indrukken tot een veelkleurige toverbal versmolten zijn altijd zachtjes in mijn achterhoofd blijven rollen en hebben me terug naar moeders' rokken getrokken, alhoewel ik dat laatste liever niet toegeefwant ik wil graag voor vol worden aanzien. Terug in de Noordhoek dus. Met de fiets naar het werk, wat een onbetaalbare luxe is voor iemand die dagelijks files op de Antwerpse ring gewend is geweest. Terug mijn eigen stekkie in mijn eigen stamkroeg. Mij verplanten ze voorlopig niet meer. Al mis ik ze wel in deze examenperiode, de twintigjarige zwartharige studentes die in het Stadspark met een cursus communicatiemanagement, kan ook bioesthetiek zijn, mooi zitten te wezen.

Grote olievlek in de Mark bij Meersel-Dreef Volgend artikel uit het Nederlandse dagblad De Stem d.d. 19 april werd me onder de neus geschoven. De Mark tussen Meer en Meersel-Dreef was gedurende het paasweekend over een flinke oppervlakte met olie vervuild. De schuldige was een gesprongen leiding van de stookinstallatie van een tuinbouwbedrijf tussen Minderhout en Meer. Het bleek te gaan om zware stookolie die via een afvoerkanaal in De Mark terechtkwam. Onmiddellijk werd de brandweer van de gemeente Hoogstraten erbij gehaald, maar omdat deze niet over het vereiste materiaal beschikte werd de hulp ingeroepen van de civiele bescherming in Brasschaat. Ter hoogte van de stuw in Groot Eyssel legde die een dam aan en kon met de opruimwerkzaamheden begonnen worden. Over de nadelige gevolgen voor de visstand en het milieu kon men nog geen uitspraak doen. Haalde De Mark en zijn visstand een aantal jaren een redelijk niveau, dan gaan we nu terug naar af ondanks de verhalen over wonderbaarlijke visvangsten, al zal er bij dat laatste flink wat visserslatijn bijzitten. Die massale visvangsten kunnen op twee dingen wijzen . Het gaat steeds beter met De Mark en er zit inderdaad een pak meer vis wat resulteert in bijbelse visvangsten. Ten tweede, de vervuiling slaat keihard toe en alle vis wordt naar die plaatsen in de rivier gedreven waar leven nog min of meer mogelijk is, meestal op plaatsen waar min of meer zuivere zijriviertjes uitmonden. Het lijkt er dan inderdaad op dat er veel vis op die rivier zit, maar eigenlijk is het tegendeel waar. D

Uw maand kan er als volgt uitzien Er viel weinig nieuws te verzamelen deze maand, vandaar deze korte bijdrage. Dat kan veranderen als u deze data onthoudt, van de geplande gebeurtenissen foto ' s maakt, uw belevenissen op schrift stelt en die bij Toon in de brievenbus stopt. Vrijdag 9 juni jaarmarkt. Onze middenstand organiseert haar jaarlijkse jaarmarkt. Informatie hieromtrent is te bekomen bij de plaatselijke middenstand. Vanaf zondag 21 mei rommelmarkt ten voordele van onze fanfare Voor Eer en Deugd. Zondag 25 juni schoolfeest van onze lagere school. Iedereen wordt verwacht verkleed te komen en het thema dit jaar is boerenbruiloft. •

1111/iiB GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71 .84 Fax: 03-314.83 .98

24

Kanovaren Onze huisfotograafMarcel botste in Meersel-Dreeftoevallig op deze stoere vito-boys die zopas De Mark per kano afgevaren hadden. Een sportdag met een schitterend weertje.


MEERSEL-DREEF

Café zonder bier De een merkt het aan de eerste aardbeien, een andere vindt de eerste kievitseieren. Cafébaas Ad Maas merkte het aan zijn bierdebiet dat de zomer dichterbij komt. Het eerste mooie weer zorgde voor een toeloop van toeristen zodanig dat Ad door zijn biervoorraad zat. Dan maar oergezellig met een flesje in de hand een praatje maken, weer eens wat anders. D

_. . " _ HERIJGERS 1 Bouwspecialiteiten ~~

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

! ! ! NIEUW ! ! ! DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of

voor renovatie

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

Onze plechtige communicanten

Tuinontwerp Tilburgs ... ...de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Lod. de Konincklaa~318 . 2320 Hoogstraten Tei./Fax: 03/314.23.53 · . ·· 40a

De eucharistieviering opgedragen ter gelegenheid van het eeuwfeest van onze grot.

25


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Schoolfeest

Geert Standaert (met gitaar) voor zijn gelegenheidsbandje zorgt voor sfeer, zowel buiten als binnen.

Zondag 30 april werd het jaarlijkse schoolfeest gehouden, deze keer in of rond de gebouwen van de school van de Rooimans. We waren er in onze dorpsschool dit jaar eens vroeg bij (30 april) om schoolfeest te houden. Een poging ook om -definitief?- af te stappen van de vroegere opvatting waarbij weken vooraf dansjes, liedjes of een turnshow ingeoefend worden.

Neen, deze keer konden de kinderen op de dag zelf meedoen aan een aantal aktiviteiten, zoals een kennismaking met drummen (à la drumband), petjes en sjaaltjes beschilderen, volksspelen, grote-botten-voetbal (heel plezant) ... Er was ook nog een dansklas en de kleuters beschilderen en versierden koekjes ... en aten die op. Het stoepkrijt voor het straattekenen staat nog in de kast (zie verder bij: het weer).

Krijgen we nog een pastóór? Of een pástor? Als U ditleestzijn we al minstens 10 dagen later dan de dag waarop ik dit schrijf en terwijl ik dit schrijf kan ik niet in de toekomst kijken. Geen dag zelfs. Ik weet alleen dat ik een paar maanden geleden geruchten hoorde dat onze pastoor zou vertrekken; ik belde hem toen, waarop hij de geruchten beaamde, en zei dat hij eind mei wilde vertrekken, in overleg met de bisschop. Op vrijdagavond 26 mei word dan een afscheidsavond voor de pastoor georganiseerd. Wat er daarna gebeurt weten we nog niet. Een ding is zeker: de priesters liggen niet meer voor het oprapen. Er mag dan nogal wat werkeloosheid zijn, voor deze job, van pastoor, zijn er vrijwel geen liefhebbers of kandidaten meer. We gaan höe langer hoe meer naar een priesterloze kerk als Rome geen andere maatregelen neemt of toelaat. Naar aanleiding van de titel boven dit berichtje zult U misschien vragen: wat is het verschil tussen een pastóór en een pástor? Van oorsprong is er eigenlijk geen verschil tussen: beide woorden komen van hetzelfde Latijns werkwoord 'pascere', dwz: weiden of hoeden (zoals een herder zijn schapen weidt of hoedt) . Een Pasto(o)ris dus een herder, maar het verschil is een kwestie van accent, letterlijk en figuurlijk. Vroeger was er iemand die eerst priester gewijd was, daardoor in dienst van de bisschop stond, en via andere functies (onderpastoor oflesgever of surveillant aan 'n college,

26

o.d.) wat ouder en rijper geworden was en daarna tothoofd van een parochie aangesteld werd: dus baas benoemd werd, hetzij van een kleinere parochie, hetzij van een grotere, waarbij hij tevens baas werd over een of meer andere priesters, die onderpastoor heetten. En naargelang die priester zijn functie als hoofd van een parochie goed uitoefende, had hij kans op promotie tot deken, kanunnik, of zelfs bisschop! Wel, de tijd dat een priester op die manierpastoor speelt, op z'n eentje aan het hoofd van een parochie, is voorbij. Nu is het mogelijk dat iemand die geen priester is ('n diaken bv, of een pastorale werker) de leiding over een parochie krijgt, maar hij niet alleen, maar in overleg met anderen: dus in gedeelde verantwoordelijkheid. -Hoe zo'n functie in de toekomst verder moet groeien zal de tijd leren. Maar een ding staat vast: wij al-lemaal zullen voor elkaar mede-verantwoordelijk moeten leren zijn. -Toen Kaïn zijn broer Abel doodgeslagen had, riep God Kaïn en vroeg hem: Waar is uw broer? Waarop Kaïn het huichelachtige antwoord gaf: Ben ik dan mijn broeders hoeder? (Of: herder). Ja, wij zijn allemaal elkanders hoeder of herder. Hoe precies, zullen we nog moeten leren. Maar niemand mag nog zeggen: mijn evenmens intreseert me niet.

Keuze genoeg dus. Voor sommige kinderen misschien wel wat te veel, want het was niet altijd duidelijk waar ze moesten zijn (ze hadden vooraf een keuze gemaakt). Want daarnaast waren er ook nog de gewone schoolfeest-attrakties: een springkasteel, de eendjes-viskraam, ballen gooien en nog wat meer van dat. De grootste tegenvaller was wel het weer. Wat volgens de weerberichten de eerste dag van een zomerse week ging worden, bleek uiteindelijk een smosserige voormiddag en een kille namiddag te zijn. En dat drukte de pret al meteen. (Al van te voren, eigenlijk, want hoe en waar begin je dan alles op te stellen~) 'Stan and the man' , een bandje dat voor deze gelegenheid was samengesteld rond vader Geert Standaert met mensen uit Wortel en omgeving en voor wat sfeer op het plein moest zorgen, trok zich noodgedwongen terug in de zaal. Niet dat dat voor hen zo' n groot probleem was : er was veel belangstelling voor hun optredens, ook van buiten de school. Zodat er misschien nog wat blijvends groeit uit dit eerste optreden. Maar behalve wanneer de kinderen er enkele gebarenliedjes kwamen zingen, bleef het podium buiten wel leeg. Wat veel succes kende en zeker nog zal herhaald worden: het dessert-buffet. Bereidwillige ouders hadden cake, vlaaien, taarten, flan en hoe heten al die andere soorten lekkers, gebakken en naar de school gebracht. Daar waren veel belangstellenden om te kijken, te kopen en te proeven. Langs deze weg nog eens een grote 'dank-je-wel' gestuurd naar al die ouders (moeders én vaders) en kinderen die hun bak-kunde getoond hebben. Slot: we denken dat de kinderen zich geamuseerd hebben. We hopen van de ouders hetzelfde. Volgende keer verfijnen we dit nog wat. En nu? Nu gaan we eens aan de komende sportdag denken. Of heeft Karel dat al gedaan? (fvb) D

Provinciaal kampioenschap dames intemationalen Zondag 23 april had hier bij ons naar jaarlijkse gewoonte het provinciaal kampioenschap wielrijden voor dames plaats. Tussen de 35 deelneemsters waren er 13 uit de provincie Antwerpen, waaronder onze Wortelse vedette Sabine Snijers, die eigenlijk een paar jaar geleden afscheid genomen had van de sport. Er moest gereden worden over 12 ronden van 7,4 km= 89 km: start bij de frituur aan de Langenberg richting Merksplas tot de Kolonieweg, daar indraaien, daarna richting Casino en vandaar terug langs de molen de Beukendreef op en via Poeleinde en Pastorijstraat, St.Janstraat en Worteldorp terug naar start- en aankomststreep. Er stond een stevige wind die het de dames niet gemakkelijk maakte. Er was veel afwisseling in de strijd: kopgroepjes die zich afscheidden en weer ingehaald en opgeslokt werden. Op den duur scheidden het duo Vanja Vonckx uit Heistop-den Berg en de Belgische kampioene Heidi Van de Vijver zich af van de rest: ze bouwden een maximale voorsprong van bijna 3 minuten uit en in de eindspurt won Vanja Vonckx de provinciale titel, vóórHeidiVan de Vijver, zo waren de provinciale kampioenen tevens de ritwinnaars van deze dag. D


WORTEL

Bejaardenwoningen Uit goede of welingelichte bron hadden we vernomen dat er zeer binnenkort zou begonnen worden aan 2 blokken van elk twee bejaardenwoningen door de aannemer Van Velthoven uit Loenhout, vier stuks dus in totaal. Tot heden is er nog geen enkel spoor van bedrijvigheid te zien tussen de Moerklokstraat en de Oude Weg, waar deze woningen zouden moeten komen. Soms zijn we gelukkig als we eens een primeur kunnen brengen, een nieuwtje vers van de (pers?) of vers van de bron; maar dan komt er weer een domper op zodat het lijkt of het nieuws ver van de fles of van iemand z'n duim kwam. Sorry, we zullen nog wat geduld moeten hebben. Maar als 't zover is, zullen we er ook een foto van maken. D

Vrijdag 23 juni om 20.30 u.

De Kreuners in 't Slot in Wortel

Biflash

0

0 Dit is geen foto van de biflash in Worteldorp bij de over streek in Worteldorp bij de school van de Rooimans, want een echte foto konden we er nog niet van nemen om de eenvoudige reden dat ze er nog niet geplaatst zijn. Op een vergadering van de verkeersraad vorig jaar was nochtans beloofd dat ze kort na het groot verlof 1994 zouden geplaatst worden. inmiddels zijn we onderhand aan een groot verlof van een jaar verder toe. De vraag is: komen die knipperdinges er nog of niet? Zo ja, wanneer? Ik weet niet hoever het staat met de andere plaatsen van onze fusie, maar als er echt staan, zullen we er ook een echte foto van maken.

De Kreuners anno '95: Erik Wouters, Walter Grootaers, Be11 Crabbé en Jan Van E ·ken. Het is meer dan 15 jaar geledeh dat de groep nog eens in 't Slot stond, (Ze speelden nog wel eens in de parochiezaal op Mukkelrock) maar op vrijdag 23 juni komen ze nog eens het Slot in vuur en vlam zetten: De Kreuners. Op 27 maart verscheen een nieuwe CD en een nieuwe single ( 'Wat komen moet dat komt'). de groep zit bij een nieuw management, heeft een nieuw platencontract en dit optreden is het onderdeel van een nieuwe toemee na een stilte van 2 jaar. Alles nieuw dus. Mensen die er in 't Slot bij willen zijn zullen echter zeer snel moeten zijn want het aantal toeschouwers is strikt beperkt tot 200. U kan kaarten kopen in 't Slot en bij het Gemeentekrediet in Hoogstraten.

Raadsel:

"03 .. 314.55.04

dct DlB0@0~CfGJC5U~0@

•••nd

·---------

-------------------

Een onzer lezers vond bovenafgedrukt document in zijn familiearchief Wie kan nadere inlichtingen hierover bezorgen? Er is sprake van de naam Coenen, van de Rooiman en van 1887 (als jaartal bedoeld?). De namen Karel ofJustine Coenen of Dymphna Cornelissen zijn hier bij ons onbekend. Wie enige licht over dit raadselachtig document kan laten schijnen zou ons een groot plezier doen. Neem a.u.b. contact op met ons.

27


WORTEL

Fietstocht en pannekoekenfeest

Foto's in het Slot

Zoals het bijna een traditie is binnen de KLJ, wordt er op de dag van de arbeid (1 mei) hard gewerkt in een om het KLJ-lokaal! Dan vindt er immers de fietszoektocht en het pannekoekenfeest plaats. De derde editie werd een grandioos succes, 120 fietsers namen deel aan de fietszoektocht terwijl er in het KLJ-lokaal zo'n 800 pannekoeken gebakken, gesmuld en (hopelijk) verteerd werden. Een veel gedane uitspraak was dan ook: 'Morgen gaan we lijnen'. De fietszoektocht werd gewonnen door Bernarda Haest, in het wiel gezeten door Luc Fransen en Frank Lenaerts. Opvallend dit jaar waren de vele exequo' s. Om toch tot een rangschikking te komen, werd er gevraagd naar het aantallucifers in een bokaal. Het juiste antwoord was 244, de antwoorden liepen echter van 46 tot maar liefst 705 lucifers. Voor de foute schatters nog deze raad: 'Schat nooit te weinig of te veel anders verdwijn je bij de prijsuitreiking van het toneel?!' Tot fiets en smulsop 1 mei '96! (stv) 0

Open Deur Oude Kunst

Tijdens het Pinksterweekend steltfotogroet 't Slot eigen werk tentoon. Zondag 4 en maandag 5 juni, telkens van 10 tot 19 uur.

Op zaterdag 13 en zondag 14 mei waren er Open Deurdagen bij Bert Suyck en Marianne in de Pater Schrijversstraat te Wortel. Wat was er te zien? Wel, heel veel: decoratieve tuinbeelden en zuilen in oud-Romeinse en Griekse stijl; salon-, eet- en tuintafels met zuilenkoppen in verweerd oud marmer; oude helden- en gadekoppen van bij de oude Grieken en Romeinen, grotere en kleinere antieke bloempotten, enz. Dit alles in een smaakvolle aangelegde tuin, om nog niet te spreken over alles wat er binnen te zien was. De opendeurdagen trokken veel volk, zoveel, dat het open karakter ertoe leidde dat er bijna niemand (binnen) nog bij kon. Bert, proficiat, wij wisten niet datje zo'n artist was en we wisten niet dat er zoveel mensen nog iets geven om die rustige oude kunst, waardoor je je in het oud Athene of in het oude Rome kon wanen, zonder kaboutertjes dan. D

Wortelkermis Live Het kermisprogramma van 't Slot is ondertussen ook klaar. Drie dagen gratis livemuziek in de Boomkes. Zaterdag 8 juli openen Hard Resistance de kermis met hardcore, voor het jonge volkje dus. Hierna wordt de avond afgewerkt in het gezelschap van Sin Alley, een groep die put uit het beste van de fifties en de sixties, rockabilly in vijfde versnelling. Zondag 9 juli krijgt een broeierige ska-avond met The Dille Brothers. Deze groep haalt de mosterd bij de Skatalites, The Selecter en Toots and the Maytals. Maandag 10 juli zal u dit jaar verrassen want Nonkel Ney en zijn maten staan ditjaar niet op het podium maar waarschijnlijk aan de toog in Wortel. De eigen Slotband: The Blue Chicken Slotband zal dit jaar in zijn sterkste versie op het podium staan. De live kermismuziek zal dit jaar een waardige afsluiten krijgen metNightlife, een stomend rockin' rythm & bluestrio in de traditie van Dr.Feelgood, George Thorogood en The Inmates. Het zal een waardige afsluiter worden van een ongetwijfeld weer vermoeiend kermisweekend. 0

Zondagmorgen 23 april ontdekten mensen van KU die in hun lokaal moesten zijn, dat er aan de school van de Boomkes ongewenst bezoek geweest was, waarschijnlijk 's nachts: op de speelplaats waren er jonge boomkes in de top geknakt, en er was nogal kwistig met eieren gesmeten tegen de ruiten! Je vraagt je af wie loopt er nu 's nachts met een paar schalen ofdoosjes eieren in zijn handen rond? Je kunt ze moeilijk in je zak steken en er mee rondlopen totdat je iets tegenkomt waarop je je woede wilt koelen of iets dergelijks. En wie heeft er lol aan om jonge boomkes te knakken? Of is dit bedoeld als krachtpatserij of aan zichzelf te bewijzen wat men kan of durft? In alle geval: Bravo voor de helden! En denken die er ook aan wat het kost om hun smurrie op te ruimen en de veroorzaakte schade te herstellen?

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash

* carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 15

28


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Bruiloft in Andalusië Enkele jaren geleden vertelde ik jullie al over onze dorpsgenoot JOS 'PEPE' HERRIJG ERS, die voor zijn werk naar Zuid-Spanje verhuisd was en in de havenstad Algeciras een nieuw bestaan trachtte op te bouwen. Mensen die Jos een beetje kennen, weten dat hij niet vlug opgeeft als hij aan iets begint. Het mag dus geen verbazing wekken dat hij inmiddels dat nieuwe bestaan volledig gevonden heeft. Na zes jaar zoeken en tasten kocht hij niet alleen een eigen woning, maar haalde en passant ook een Spaanse schone in huis, met wie hij op zondag 9 april 1995 in het huwelijk trad. De Hoogstraatse Maand was erbij en keek ernaar. Inderdaad, wegens toenemend succes werken wij nu ook met buitenlandse correspondenten. Onze Man ter plekke interviewde Jos tijdens zijn eerste wittebroodsweek. DHM: Proficiat, Jos ofPepe. Het is er dus toch van gekomen. Jos: Ja, dat blijkt. Ik heb er lang genoeg over nagedacht, het moest er eens van komen. DHM: Stel je vrouw eens voor. Jos: Dat is hier ons Myrianneke, voilà, Myrian Gutiérrez, sinds vierdagen mijn vrouw. Zeis 33 jaar oud en houdt een goedlopende speelgoedwinkel open in Algeciras. DHM: Blijft ze dat doen? Jos: Jaja, natuurlijk, wat moet ze anders een hele dag doen? Die winkel is trouwens van haar. Ze is er heel trots op. DHM: En jij werkt nog steeds bij Sealand? Jos: Ja, ik heb daar nu een vast contract, zodat ik de garantie heb dat ik hier kan blijven werken als Inland Operations Manager voor het Middellands zeegebied. Toen ik die zekerheid had, heb ik hier een huis gekocht en mijn trouwplannen doorgevoerd. DHM: Je woont hier werkelijk prachtig. Jos: Dat vind ik ook. Ik heb eerst vijfjaar in een

buurthuis in Algeciras gewoond. Ook prima hoor, ik had er heel wat ruimte en zat er vlakbij de uitgaansbuurt, dus dat zat goed. Maar veel groen en rust was er niet. Daarom ben ik dan toch beginnen uitkijken naar iets anders en uiteindelijk kwam ik hier terecht: een landhuis met tuin en zwembad, middenin het groen, langs de weg tussen Algeciras en Tarifa, met een adembenemend uitzicht over de Straat van Gibraltar. Het is nu te bewolkt, maar bij helder weer kan je perfect de witte huisjes van Tanger zien liggen. Ja, ik heb mijn stekkie gevonden. DHM: Vertel eens over je trouwdag. Ik vond het een gigantisch feest. Jos: Ja, uit de kunst, van feesten kennen ze hier iets. Op dat gebied kan je de Andalusiërs best vergelijken met de Belgen. Alleen moet het in België te veel vooruit gaan, hier pakken ze meer tijd om te genieten van de plezante dingen van het leven. DHM: Over Belgen gesproken, er liepen er afgelopen zondag heel wat rond. Jos: Ja, en nu ook nog, de laatsten gaan zaterdag terug naar huis. Wie was er zondag allemaal? Van de familie onze Geert en Mit, onze Piet, ons Annie en van de vrienden JefRombouts en Hild, Jan Goyvaerts, Willy 'Weber' Verschueren, Jos Haest en Rien, Jan Dufraing en Wis, Luk Vloemans en zijn gezin. Ja ja, een schoon gezelschap, ik ben blij dat ze gekomen zijn. DHM: Je trouwdag begon met champagne. Jos: Ja, volgens de Van Dessel- ook een Belg die hier bij Sealand werkt - moest dat zo. Dat was niet flauw, want de vorige nachten had ik mijn afscheid van het vrijgezellenleven uitgebreid gevierd. Maar goed, daarmee was de toon gezet en zo trokken we naar de kerk, waar om 09 .45 u. een korte plechtigheid was gepland waarin ons Myrian en ik zowel voor de kerk als voor de wet zijn getrouwd. DHM: Het ging allemaal wel vooruit. Jos: Jaja, dat is hier zo. Een mis wordt er voor een huwelijk niet gedaan. Alleen het gedeelte

Het heeft 38 jaar geduurd, maar op zondag 9aprill995was hetzover inAlgeciras: los 'Pepe' Herreijgers trad in het huwelijk met Myrian Gutiérrez. Tijdens de huwelijksplechtigheid werden zij geflankeerd door de twee getuigen: links de broer van Myrian en rechts de zus van los, Annie. met de ringen telt hier en dat wordt een beetje omweven door enkele gebeden. Daarna liggen dan in de sacrastie de papieren klaar die voor de wet moeten getekend worden en klaar is Kees. Op een halfuurtje was het officiële gedeelte afgehandeld en kon het echte feest beginnen. DHM: Het liep toen tegen halfelf. Jos: Ge hebt goed opgelet, moet ik zeggen. We

WAT IS ER IN HET LFVEN MOOI ER DAN JE TE KUNNEN UITLEVEN ? ABB DRAACT DAAR GRAAG TOE BIJ. WANT VEILIG VERZEKEREN IS MEER DAN CENTENWERK.

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315 .80.20 Fax 03/315 03 79

In de Montes, het stamcafé van Pepe en Myrian, werd het bruiloftsfeest nog een weekje nagevierd door een deel van de Belgische vertegenwoordiging, die van geen wijken wilde weten.

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS 29


MEER zijn dan met heel de bende naar mijn stamcafé 'Montes' gegaan, waar we de rest van de voormiddag op het terras gezeten hebben. We begonnen met koffie en broodjes, maar met al die Belgen erbij duurde het niet lang of er stond bier op tafel. Ondertussen passeerde er een processie over de straat, want de Goede Week begon die dag en vanaf dan is er hier elke dag tot Pasen een processie. In België denken er ook veel dat ze katholiek zijn, maar dan moeten ze hier eens komen kijken. Hier menen ze het echt en doen ze d'r ook iets voor, wat van vele Belgen niet kan gezegd worden. Pas op, ge zult mij ook niet in een processie zien lopen, ik wacht tot ie voorbij is, want dan begint hier iedereen uit te gaan en daar hou ik wel van. DHM: Dat heb ik al gemerkt. Jos: Dank u wel. Na de middag sjouwde iedereen dan naar mijn huis, waar we voor de rest van de dag en nacht in de tuin Andalusisch gebruiIoft hebben. Drank was er in alle vormen en smaken en heel de tijd kon er gegeten worden van de barbecue. DHM: De barbecue vond ik echt een openbaring. Jos: Ja, daar had ik een paar Argentijnen voor gevonden, die wisten hoe ze vlees moeten braden. In België wordt er ook veel gebarbecued, maar de meeste mensen kennen er niks van en bakken alles kapot. De kunst is hetvlees binnenin mals en sappig te houden en die Argentijnen hebben dat prima gedaan. DHM: De drank vloeide rijkelijk. Jos: Daar dient ie voor. Maar echt zat was er niemand. En hoe komt dat? Omdat men heel de tijd kon blijven eten. In België eet men eerst en dan zuiptiedereen zich te pletter. Hier niet. Wat eten, wat drinken, weer wat eten, weer wat drinken .. . dat kunt ge veel langer volhouden zonder echt zatte worden. De mensen zitten hier veel op café, omdat ze graag bijeen zijn en plezier maken. Maar wat doen ze? Ze eten tussendoor 'tapas' en kunnen zo veel beter tegen de drank. Bovendien zijn die 'tapas' zo lekker dat de drank pas op de tweede plaats komt. DHM: Het klikte op het feest goed tussen de Spanjaarden en de Belgen. Jos: Daar verschiet ik niet van, want op het gebied van feesten lijken wij sterk op elkaar. Het viel mij wel op dat de Spanjaarden vooral wijn en sterke drank namen en de Belgen bier. Maar dat is best zo, want als een Belg hier wijn en zo begintte drinken, dan drinkthij dat als bier en ligt ie binnen de kortste keren omver. Maar de Belgen hier wisten dat en waren daarom zo slim om vooral bij bier te blijven. Op dat gebied ben ik trouwens zelf ook nog altijd een echte Belg. DHM: Opvallend vond ik ook dat het feest 's narniddags al uitbarstte in een waar dansfestijn. Jos: Ja, zo zijn Spanjaarden. Dansen doen ze verschrikkelijk graag. Ze hebben daar ook geen drank voor nodig, wat een groot verschil is met bij ons . Wij durven vaak pas aan dansen denken als we genoeg gedronken hebben. De Spanjaarden niet. Bij hen zit dansen in het bloed en de minste aanleiding is voldoende om het eruit te laten komen. DHM: Wat vonden al die Spanjaarden van dat hoopje Belgen? Jos: Ze waren uitermate gecharmeerd omdat de Belgen zich zo makkelijk integreerden en zich met hart en ziel in het feest wierpen. Het leek wel of iedereen mekaar al jaren kende en sommigen, zoals bijvoorbeeld onze Piet en Jos Haest, hebben hier op allerlei manieren een onuitwisbare indruk achtergelaten. Ze keken soms aangenaam op van de kunstjes die die twee

30

hier opvoerden. DHM: Wat is het grootste verschil tussen een Spanjaard en een Belg? Jos: De mentaliteit. Pas op, sommige van de Belgen hier zouden ook Spanjaard kunnen zijn. Maar over 't algemeen zijn wij veel gejaagder en ongeduldiger dan een Spanjaard. Veel Belgen zullen een Spanjaard lui noemen, maar dat klopt niet. Men leeft hier gewoon wat trager, men maakt zich niet druk over onnozele dingen, men profiteert gewoon wat meer van het leven. DHM: Jij wil hier niet meer weg? Jos: Nee, zeker weten. Het leven is hier prachtig, wat moet ik in België nog komen doen? In de regen zitten? In de file staan? Af en toe kom ik nog eens over, naar de familie en de vrienden, maar mijn plaats is hier. Ik heb nu een vrouw, een ·huis, een tuin, een job ... Ik heb alles wat ik wil. Ik ben content. DHM: Volg je de gebeurtenissen in België nog? Jos: Toch wel. Elke zaterdag ga ik een Vlaamse krant kopen in Tarifa en via onze Piet en ons Annie ontvang ik ook geregeld een lading Humo' s en Hoogstraatse Maanden. Dus zowel op nationaal als lokaal vlak blijf ik op de hoogte. DHM: Wat is je bijvoorbeeld bijgebleven uit de Hoogstraatse Maand van pakweg het laatste

half jaar? Jos: Ongetwijfeld het verhaal van Nol en zijn poema. Dat vond ik tegelijk komisch en onthutsend, maar ook heel typerend voor de manier waarop er in België aan politiek gedaan wordt. DHM: Je bent nu vier dagen getrouwd. Hoe voelt dat? Jos: Ik heb er nog geen last van gehad. Ik heb trouwens ons Myrian nog maar amper gezien. Ze is deze week gewoon naar de winkel gegaan, omdat ik toch heel de tijd op stap ben met de vrienden uit België. Maar als de laatsten zaterdag vertrokken zijn, zal ik haar eens goed soigneren. DHM: Laatste vraag. De toekomst. Jos: Ziet er schitterend uit. Na zaterdag gaan Myrian en ik het er eens goed van pakken. Eerst een paar dagen uitrusten en volgende woensdag vertrekken we voor twee weken op huwelijksreis naar Thailand. Als we terug zijn, neem ik nog een weekje om te bekomen en dan zal ik eens gaan kijken of ze me op mijn werk nog kennen. DHM: Jos, bedankt. We zullen dezeweeknooit vergeten. Jos: Da' s graag gedaan. Kom nog maar eens af. 0

Leven en laten leven Nu de lente weer hoogtij viert, valt het op hoeveel vogels dat prettig vinden. Wie geregeld eens met de fiets rijdt, kan bijvoorbeeld niet naast de kievit kijken. Deze vogel, die zijn eigen naam roept en een opvallende kuif draagt, trekt in de winter weg tot in Noord-Amerika om in het voorjaar weer bij ons op te duiken. De kievit houdt van drassige weiden en omgeploegde akkers om er de pieren tussen de graspollen te zoeken. Tijdens het voorjaar voelen de mannetjes de lentekriebels en maken ze markante baltsvluchten om zo de wijfjes te verleiden. Daar komt natuurlijk gebroed van. Na 24 tot 31 dagen komen de eieren uit. Als het nest op een kale akker ligt, worden de jongen naar een meer beschermend grasland gebracht. Minder bekend, maar ook niet weg te denken bij ons zijn die andere weidevogels : de wulp en de grutto. De wulp met zijn kromme bek is de grootste Europese waadvogel. Opvallend is zijn langgerekte, melancholische roep. De grutto heeft hoge stelten en een lange, rechte bek. Hij is ook makkelijk te herkennen aan het roepen van zijn naam: een langgerekte grutto-gruttogrutto ... Deze weidevogels zijn bijzonder kwetsbaar in de broedtijd. Ook al zijn ze beschermd, toch zijn er nog altijd 'mensen' die er prat op gaan een kievitsoest geroofd te hebben. Ook het maaien en het ploegen van de akkers eisen een zware

autobanden

lef Van Gils geeft op zijn akker het goede voorbeeld. Marcel had ook de kievitten gevraagd om samen met lef te poseren, maar om onbegrijpelijke redenen wilden ze dat niet. In ieder geval, bravo lef.

* occassiebanden * reparaties

* depannage * merkbanden

Gammel2- 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 I 314.63.05


MEER tol. Dat echter met een beetje goede wil veel ellende kan voorkomen worden, bewees landbouwer JEF VAN GILS uit het Looi. DHM: Jef, jij hebt er iets op gevonden. Jef: Ja, ik doe mijn best. Op mijn akker bevonden zich dit jaar zeven kievitsnesten. Dat is vandaag de dag uitzonderlijk veel. Helaas trekken veel boeren zich daar niets van aan en die rijden dan ook alles kapot. DHM: Jij niet. Jef: Nee. Bij het ploegen hou ik de kievitten van op de tractor in de gaten. Als ge eenmaal hun gedrag kent, is het nest heel makkelijk te vinden. Bij elk nest zet ik een stokje. Als ik dan met de ploegvoor aan zo'n stokje kom, zet ik het nest met een schop over. Als ge de eieren niet aanraakt, zal de kievit daar geen problemen mee hebben en broedt ie gewoon voort. DHM: Maar wat gebeurt er dan als er bijvoorbeeld maïs moet komen? Jef: Geen probleem. Door de stok bij het nest te laten staan, kan de loonwerker er nadien rekening mee houden. Dat is een simpele oplossing als ge die kleine moeite wil doen. Luister, ik hou van alles wat leeft. Mensen, vogels, ... maakt niet uit, iedereen en alles blijft graag in leven. DHM: Lukt dat ook met de andere weidevogels? Jef: De nesten van de wulp en de grutto zijn iets minder makkelijk te vinden. Maar zij kunnen op dezelfde manier geholpen worden. Als ze in het gras zitten dat gemaaid moet worden, laat ge gewoon een flinke bussel staan en dan is er geen probleem. Het is allemaal een kwestie van willen of niet. DHM: Jef, in naam van alle vogels, bedankt. Ik hoop dat er nog meer landbouwers zijn die erover denken als jij.

Tel.: (03) 314.82.16

Jef: 0, die zijn er wel, maar nog niet genoeg. En nu moet ik voort gaan doen, want gij hebt precies tijd genoeg. 0

Wegaan naar DeMosten Niet alleen de vogels krijgen de lentekriebels, de mensen natuurlijk ook. Zo gauw de zon een paar dagen van de partij is, voelen wij een plotse behoefte aan water opkomen, waarin wij willen plonzen en spatten. Gelukkig kunnen wij dan naar De Mosten, waar de uitbaters ZJEF VAN BEECK EN MIE AERTS hun tweede jaar ingaan en ons met open armen zullen ontvangen. DHM: Klopt dat, Zjef? Zjef: Absoluut. Wij zijn ondertussen al open sinds begin mei, want je kan hier in de maanden mei en juni terecht tijdens de weekends en de feestdagen vanaf 13.00 u. In de zomermaanden juli en augustus gaat de poort elke dag open om 10.00 u en we sluiten die dan pas om 22.0 u, zodat men 's avonds nog het café met minigolf en pit-pat kan bezoeken. DHM: Is er veel veranderd ten opzichte van verleden jaar? Zjef: Nee, er gebeurden geen grote investeringen. Wel keurde de gemeenteraad vorigjaar een beheersplan goed, maar de eerste resultaten daarvan zullen pas merkbaar zijn in 1997. Het is in ieder geval de bedoeling om De Mosten in de toekomst heel het jaar door open te houden. Verder is de speeltuin in het voorjaar door een gespecialiseerde firma nagekeken en er werd een nieuw speeltoestel geplaatst: het zeemeerminhuis, waarin de kinderen met emmertjes en trechtertjes water kunnen vervoeren vanuit een centrale plaats met een waterkraan. DHM: Verledenjaar was er soms ook animatie. Zjef: Inderdaad en die lijn trekken we door. We denken bijvoorbeeld aan een schminkstand, een kleuternamiddag, een sportdag, waterspelen, strandspelen, een springkasteel, enz ... Een concrete planning komt er binnenkort. DHM: Komt er weer een Nacht van De Mosten? Zjef: Zeker weten. We hebben opnieuw enkele grotere activiteiten. Eind mei hadden we al de triatlon van Zundert en voor de toekomst moeten we naar juli kijken met het Reddersweekend op 8 en 9 juli en de Tweede Nacht van De Mosten op 22 juli. DHM: Dat is nog redelijk veraf, ik zal daarover in de volgende Maand iets brengen.

Zjef: Dat is heel vriendelijk, maar ik wil iedereen nu al van harte uitnodigen om te komen. DHM: Zijn de toegangsprijzen veranderd? Zjef: Nee, die blijven heel goedkoop: gratis voor kinderen tot 4 jaar, 40 fr voor kinderen tot 14 jaar en 60 fr voor al wie ouder is . Er zijn ook nog speciale prijzen voor groepen en scholen en voor het vissen en de watersport en zo, maar die ga ik hier niet allemaal opsommen. DHM: Gelijk heb je, Zjef. Het ziet er dus allemaal goed uit. Zjef: Heel goed, maar we blijven natuurlijk wel afhankelijk van het weer. Daar moeten we wat gelukmee hebben, maar de mensen moeten toch beseffen dat ook bij minder goed weer De Mosten met zijn schitterende omgeving heel wat mogelijkheden biedt om een aangename dag door te brengen. DHM: Dat geloof ik graag. Dit is echt een prachtig domein. Hier wat zitten, wat wandelen, iets eten, iets drinken, meer moet dat niet zijn. Zjef: Voilà, we zijn er. 0

115-jarige naar Scher~enheuvel Na de grootste feesten t.g.v. het 115-jarig bestaan geniet Brassband Ste.-Rosalia van juni van een verdiende rust, maar in juli gaat men er weer tegenaan. Op zaterdag 1 juli verzorgt men om 17.00 u een concert op de Verbroederingsfeesten in Sint-Lenaerts, maar centraal staat toch de jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel met de KWB. Secretaris JOS BROSENS geeft tekst en uitleg. DHM: De hoeveelste keer is dit, Jos? Jos: We gaan voor de negende keer naar Scherpenheuvel. Elkjaar is dat weer een succes, ook al omdat heel wat Meerse inwoners ons dan vergezellen, waardoor deze activiteit een onmisbaar evenement is geworden. Ik wil daarom opnieuw een oproep richten aan de mensen van Meer om mee te gaan. Dat kan te voet, met de fiets of met de auto. DHM: Leg dat eens even uit. Jos: Kijk, de vertrekplaats is telkens de Zaal voor Kunst en Volk. Op zaterdag 8 juli vertrekken de voetgangers om 19.00u stipt. De fietsers komen op zondag 9 juli aan de beurt om 04.45 u stipt. Al de anderen stappen om 07.00 u de auto in om rond 08 .30 u te kunnen aansluiten bij de voetgangers, die op dat moment wel wat morele steun kunnen gebruiken tijdens de laatste kilometers.

Fax: (03) 314.79.56 91 Loenhoutseweg 2320 Hoogstraten

Voor persoonlijk en degelijk advies op maat••• één adres

ZAKENKANTOOR • • • • • • ' •

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken

@ VERZEKERINGEN Rommensstraat 7

VAN BAVEL-ROMMENS bvba SPAREN 2321 Meer

LENEN Tel. 03/315.72.54

SI

23

31


MEER DHM: Wat gebeurt er dan in Scherpenheuvel? Jos: Om 10.00 u wordt iedereen verwacht in de Basiliek, waar de Brassband de eucharistieviering opluistert. Daarna is er gelegenheid om wat rond te wandelen, iets te drinken, iets te eten, kortom gezellig bijeen te zijn, voordat we dan 's middags terug naar huis rijden. DHM: Wat moeten wij doen als wij mee willen? Jos: Als je met de auto gaat, moet je niks speciaals doen, alleen ervoor zorgen dat je om 07.00 u aan de zaal bent. Maar de mensen die graag te voet of met de fiets meegaan, moeten zich voor I juli inschrijven bij Jan Swaenen, Frankenberg 4, zodat we tijdig de verzekering in orde kunnen maken. Dat is alles. DHM: En hoe ga jij, Jos? Jos: Te voet, natuurlijk, zoals elk jaar. Ik ben al volop aan 't oefenen. Ga je niet mee? DHM: Euh... dat zal ik eens aan de vrouw vragen. Jos: Datmoetje niet vragen, jongen, dat moetje gewoon doen. •

Tevreden mensen

Voor de twaalfde keer trok de KU op vrijdag 21 april te voet naar Scherpenheuvel. Het weer was hen niet goed gezind, maar dat kon deze goedlachse knapen niet deren. Bekijk hun gretigheid maar eens en dan zie je dat zij voorbestemd waren om hun doel te bereiken. Proficiat, mannen.

Bloe1nen van Vrouwen

De Meerse Bloemenvrienden vormen een nog vrij nieuwe vereniging en daarom willen wij hen even in het zonnetje zetten, ook al omdat wij laatst in Loenhout nog merkten dat deze dames heel wat in hun mars hebben. Van hen hebben wij het laatste zeker nog niet gezien.

Catharina, Els, Wendy en Sharoll

Als een prins werd ik er ontvangen, vertelde Marcel me, met koffie, gebak en Spaanse muziek_. Daarvoor was het echtpaar PLORE-HUISMAN verantwoordelijk, toen zij op 29 en 30 april de deuren van hun Hof Ter Zwaelmen openzetten voor iedereen die van hun prachtige huis en park wou komen genieten. Ondanks het slechte weer kwam er veel volk opdagen en dat stemde de heer en mevrouw Floré-Huisman heel tevreden. Hun tevredenheid ging één week later nog met sprongen omhoog toen zij vernamen dat het schepencollege de milieuvergunning voor de oprichting van een nieuwe discotheek in de buurt geweigerd had. Samen met de buurtbewoners hadden zij immers protest ingediend tegen de plannen van de heer Verschueren en zij zijn intens gelukkig dat het schepencollege hen daarin is gevolgd.' 32

In de familie Marlens is men al aan het tweede viergeslacht toe. Blij en trots poseren grootmoeder Catharina Stoffels (79 jaar), oma Els Martens (45 jaar), mama Wendy Pemen (24 jaar) en kleine spruit Sharon Van Loveren (2 maanden). Proficiat (4x).


MEER

DE POST

Dit hebben we al meer gezien

Ter gelegenheid van de jaarmarkt in de week van de Heilig Bloedfeesten zullen de loketten van De Post de ganse dag gesloten zijn op woensdag 14 juni in Hoogstraten, Meer en Meerle.

tr

03 - 314.55.04

de Gu00@~~ (?@@~~@

maand

TAXIPOST: snel en zeker

Onder leiding van vaste waarde Frans Brasens vochten de oude en de jonge leden van de Mussenakker op zaterdag 6 mei hunjaarlijkse voetbalduel uit. Na een verbeten strijd won oud nipt vanjong met 2-1, maar zoveel belang had dat allemaal niet. Het ging om het plezier en dat was er genoeg. Daarnaast blijft de Mussenakker goede optredens programmeren. Op zaterdag 17 juni is het de beurt aan de bluesformatie Tex, die van boogieblues en bluesrock hun kunstje hebben gemaakt. Bovendien biedt de Mussenakker ook de gelegenheid om met de bus naar Rock Werchter te gaan op zondag 2 juli. Het vertrek is gepland om 07.00 u en de terugkomst op maandagmorgen omstreeks 02.30 u. Op de bus is er ontbijt en koffie voorzien en worden er allerlei dranken aan spotprijzen aangeboden. Wie met de bus mee wil, betaalt 300 Jr. bij inschrijving in de Mussenakker of bij Ludo Martens (315 03 61), maar voor de festivalkaart moet iedereen zelf zorgen.

't Is een hobby

De eerste MEERSE MARKT was een schot in de roos: veel kraampjes, veel volk, veel zon, veel ambiance. Ideaal om het nieuwe seizoen mee op gang te trekken. Op zondag 4 juni is het weer prijs. Dan wordt de Meerse Markt opgezet rond het thema 'Kunst, ambacht en hobby '. Alle kunstvormen en hobby's kunnen aan bod komen: tekenen, schilderen, aquarellen, etsen, keramiek, smeden, weven, kantklossen, verzamelingen, enz ... Het is de bedoeling dat de marktbezoeker inzicht krijgt in de wijze waarop een kunstwerk tot stand komt, maar evengoed krijgt de kunstenaar of de hobbyist de kans zich kenbaar te maken bij het publiek en zijn kunstwerken te koop aan te bieden. Uiteraard wil dat niet zeggen dat andere kraampjes niet welkom zijn. Integendeel, iedereen mag komen verkopen wat hij wil, het maakt niet uit wat dat is. Animatie is er dit keer van de Strawberry City Jazz Band en als de zon weer van de partij is, kunnen wij ons opnieuw opmaken voor een gezellige zondagvoormiddag.

Leve de Minietnen A

Trainer Jan Laurijssen en afgevaardigde Jacobs poseerden op zondag 30 april trots naast hun miniemen A, die in de bloemen en de ballen gezet werden wegens het behalen van de kampioenstitel. Uniek aan deze prestatie is wel dat deze miniemenploeg de kompetitie wist afte sluiten met het maximum der punten. Misschien is dat wel de eerste keer in de geschiedenis van KFC Meer. Minstens een dubbele proficiat is hier op zijn plaats. Die kunnen we helaas niet geven aan het eerste elftal, dat het seizoen beĂŤindigde op een teleurstellende zevende plaats. Toch werden op zaterdag 13 mei de gouden, zilveren en bronzen schoen uitgereikt en die waren respectievelijk voor Harry Peeters, Frank Schrauwen en Stan Van Gestel, drie spelers die inderdaad boven de middelmaat uitstaken. Graag hadden we van deze uitreiking ook een foto gepubliceerd, maar Marcel was die avond in zijn zetel in slaap gevallen en dan houdt het natuurlijk op. 33


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

Hebben jullie ook, beste lezer, die indruk dat er in deze periode van het jaar te weinig zondagen zijn om alle communiefeesten, Vlaamse Kermissen, jubilea, wandeltochten en andere festiviteiten van verenigingen te kunnen plaatsen zodat K.G.B. zo weinig mogelijk last heeft van een organisatie van M. V. V. en K.L.J. niet in het vaarwater komt van K. W.B. of de vormelingen? Is het bij jullie ook zo dat je tegen je nichtje moet zeggen dat je pas tegen etenstijd op haar communiefeest kan zijn omdat je het optreden van je kleuter op het schoolfeest niet wil missen en tegelijkertijd toch eens met je zoon van twaalf langs de open deur van het Spijker wil lopen, want met dat gemengd onderwijs voor de middelbare school weet je toch maar nooit. En lopen jullie op zo'n dagen dan ook altijd nog wat oude bekenden tegen het lijf die je al zo lang niet meer hebt gezien dat je onmogelijk kan weerstaan aan een babbel bij de tapkast? En komt bij jullie ook van het één het ander zodat je je 's avonds bij je nichtje moet excuseren dat je slechts arriveert als het ijs al lang gesmolten is? Ja, u hebt dat omstreeks deze tijd van het jaar vast ook. Mei is zo'n maand. Juni trouwens ook. (Neem hier een minuut stilte in acht als blijk van medevoelen bij het blokwerk van onze studenten) Is het dan niet bijzonder opvallend dat er juist in deze periode een acuut gebrek aan verslagen en aan fotowerk is voor onze dorpsrubriek? (wie van jullie heeft onze fotograaf aan de haak geslagen voor zijn privéfuiven?). Akkoord, aan familiefeesten, hoe gezellig ook, hebben we hier uiteraard niet veel. Maar degehuchtentocht bijvoorbeeld, die kan toch nog eens in beeld. Dit is toch een typisch Minderhouts initiatief dat terecht onze waardering mag wegdragen. Het was slecht weer dit jaar. Telkens een nachtmerrie en een serieuze drempel voor de deelnemers. Gelukkig hebben we dit zelf niet in de hand. 't Zou wellicht niet meer gaan regenen. Niet in de weekends want altijd feest er wel iemand. Niet op weekdagen, want dat beïnvloedt de werksfeer ongunstig. En ze zijn er ook voor thuisgebleven, de Minderhoutse mensen. De opkomst was blijkbaar kleiner dan voorheen. Wie het wilde meemaken, maar echt niet tegen de wind op wilde beuken, stapte in de auto. Praktisch maar zeker minder gezellig. Toch was er ambiance ... tot er een kind onzacht van het springkasteel dook met een dijbeenbreuk als pijnlijk resultaat. 't Is echt niet altijd gemakkelijk als het gesternte verkeerd is georiënteerd. Dan hadden ze op het schoolfeest wel wat meer geluk. Een stralende zon (de laatste, zo bleek) zorgde alleen maar voor stralende gezichten, veel zweetdruppels en veel dorst. Oranjegerokte of veelkleurig gepette kinderen dansten zich te pletter voor de talrijke kijkers. Wie er was, kon op verkenning in de computerklas. En men toonde ook nog eens plannen voor een halve nieuwe school. Tja, we zouden in de plaats van plannen nu stilaan wel eens de nieuwe school zelf willen zien, hoorden we velen hardop denken. Maar 't komt in orde. Zeggen ze. Want de mensen hebben goed gedronken, zeker om zeshonderd bakstenen te kopen, zeggen ze. Nog twee schoolfeesten geduld .. . zeg-

34

gen ze, en het leed is geleden. Ons Sofie zal blij zijn als de speelplaats dan eindelijk eens wat vrolijker kan worden aangekleed ... Goed nieuws is er ook van deBredaseweg. Van het fietspad tenminste. Maar men moet ergens beginnen. Het schiet nu echt wel op. Dat doet ons de nodige ongemakken van wegomleggingen best aanvaarden. Alleen, hoe moet het verder naar Meerle toe? Of moeten we het stellen met een half fietspad? Niet aan één kant van de weg maar aan de twee kanten ... tot halfweg. Origineel zou het alleszins zijn, of hadden ze zoiets vroeger al niet tussen Rijkevorsel en Beerse? We hadden hier trouwens ook deblueskroegentocht willen verslaan. Maar wat doe je als je, van geen kwaad bewust, op stap gaat zoals vroeger (bijna schreef ik: zoals in die goeie ouwe tijd). Je stelt vast dat je omstreeks negen uur, wat voor ondergetekende toch al avond is, nog helemaal alleen bent. Muzikanten zijn nog volop arriverende en installerende. Zo vroeg is er nog in de verste verte geen sprake van muziek. Een uurtje later stemmen in één van de drie deelnemende Minderhoutse horecazaken twee Leuvense muzikanten hun zestien gitaren en twee mondharmonica's. Aha, beweging in de zaak, denk je dan. Weer mis, het blijkt voor die heren nog steeds te vroeg en daarom worden de kelen nog even gesmeerd om het rauwe bluesgeluid tot zijn recht te laten komen. Net toen we besloten dat het voor een oud persoon zo stilaan tijd werd om het nest op te zoeken, wilde 'the day after' niet op voorhand

gehypothekeerd worden, klonken de eerste noten. Dat was ook het begin van een nacht, waar we telkens weer hoopten van in de volgende gelegenheid de échte blues over ons te krijgen. Dat hebben we spijtig genoeg een beetje gemist ... Of was je de afgelopen maand misschien OP. de inforgJ.atieavond over delloge SnelheidsTrein ?Ex-BRTN-journalistHugo VanDienderen sloeg ons met enkele nuchtere cijfers om de oren. Wat denk je van het prijskaartje van 186.000.000.000 Belgische franken dat nu aan deze trein vasthangt? Dat gaat Vadertje Staat vast niet betaald krijgen zonder dat wij onze portemonnee (ver) opendoen. En hieraan zal ook niks veranderen, of hij nu tegen 300 km per uur door onze achtertuin raast of hij de Kalmthoutse Heide aan flarden scheurt. Het gaat trouwens ook moeilijk op om dan onze buurman maar met alle ongemakken op te zadelen. Beter ware het om de zin van deze investering te overwegen. Maar in welk politiek wespennest is deze HSTmaterie ondertussen verzeild. Wellicht is er nu al geen weg terug meer als we mogen voortgaan op de snelheid waarmee de Nederlanders plots wel hun Oostersehelde konden uitbaggeren. De al aangekochte treinstellen van een slordige anderhalf miljard -per stuk- dan zomaar een boemellaten dokkeren tussen Bomroerskonten en Zutendaal is wellicht onbespreekbaar. Dat de landbouwers nu eens eindelijk duidelijkheid willen in deze zaak, is logisch. Heel dit dossier legt inderdaad een onzekerheid op alle eventuele investeringen. Dat de vertragingsmanoeuvers van een bepaalde politieke groep dan ook niet in dank wordt afgenomen, is in deze optiek ook begrijpelijk. Toch liggen ook hier weer de standpunten van milieuactivisten en agrarische sector niet onverzoenlijk ver uit elkaar. Niemand zit te wachten op dit spook dat wij alleen maar zullen zien en horen langs de

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten


MINDERHOUT buitenkant. En de bewering dat de boeren vroeger ook zo geprotesteerd hebben tegen de , autosnelweg maar hem nu niet meer zouden kunnen missen, ligt wellicht toch op een ander niveau ... dachten we zo. En draai alvast de dop van je stookolietank zodat ze door toedoen van onze K.W.B. bijna gratis gevuld kan worden terwijl jijzelf op fietsuitstap bent op 11 juni (Louis Van Bavel, 314 71 94) of terwijl je al je trainingskilometers in een klinkende prestatie omzet op de3de Kapellekensloop op 24 juni. Voor ambiance, aardbeien en barbecueworsten wordt gegarandeerd gezorgd. Zo kennen we onze K.W.B . Lopen moeten we tot nader order nog altijd zelf.. . (Fons Aerts, 314 38 92). •

Je zou bijna voor je plezier in Meerle gaan wonen om elke dag overzo'n fietspad naar Hoogstraten te kunnen racen ...

De Wielewaal gaat op tocht Op zaterdag 3 juni naar De Halsche Beemden De leden van de natuurverenigingen uit de Markvallei kunnen deelnemen aan een ex.cursie van de nationale plantenwerkgroep. F-en aantal van deskundige plantenfreaks zal alles wat groeit en bloeit in ons kleine reservaat Je, en ook daarrond, op naam proberen te zetten . Afspraak om 9 u in de Halsche Beemden. Verantw. Koen Pans 314.75.63.

Op zondag 18 juni naar De Markmeanders Na de rechttrekking heeft de Mark een groot stuk van haar natuurwaarde verloren: ook naast de Mark verdwenen de beemden ten voordele van gedraineerde weiden of maĂŻsakkers . De oorspronkeliJke plantengroei is echterniet volh.'<ltg verleden tijd; hier en daar LiJn nog stukjes gehouden in de oude Markmeander:.. Op deze voormiddag gaal: men deze gebiedjes -die nu staatseigendom zijn- bekijken. Al wat groeit, bloeit, vliegt en fluit wordt aangeduid door de !!ids Jef Leestmans. Afspraak: om 8.30 u aan het lokaal in de K. Boom:.ttaat of om 9.30 u. aan de brug aan de Zandberg in Meer (begin fietspad) . De tocht gebeurt per fiets.

... of blijven we toch maar beter in Minderhout?

Je weet wel/ . daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

aupng 41

35


,. , ....

-.' ''1

1

-r /~

.( "" ·"" """' }>-flj__'

>.

'

~K\ ~"'

I SPORTI

tr

J>o~

...,.., ·-'...::( """' }>-flj__'

_;..

'

straat, Salm Salmstraat, J. Van Cuyckstraat, Buizelstraat, Dr. Versmissenstraat, Peperstraat, Vrijheid. De bewoners langs dit parcours moeten wel rekening houden met het feit dat deze straten op deze datum van 18.30 tot 20.00 uur volledig afgesloten zullen zijn voor alle verkeer.

Info Inschrijvingsgeld: -15 jaar: 100 fr. +15 jaar: 150 fr.voorinschrijving 250 fr. ter plaatse (2 uur voor aanvang van de stratenloop) In het kader van de campagne rond Kom op tegen Kanker wordt aan elke deelnemer vrijblijvend de mogelijkheid gegeven om 50 fr. extra-inschrijvingsgeld te betalen. Dit wordt integraal geschonken aan KOTK.

Hoe inschrijven?

Een promorerend tt·am mag al eens uit de bol gaan .'

KFC MEERLE PROMOVEERT!!! B1j de wedstriJd Meerle-Heze\\tjk was de spanning vanaf het begm dmdehjk voelbaar. zowelbiJ spelers als biJ supporter ledereen wa~ er z1ch van bewust dat Meerle nog slecht~ één puntJe nodig had oor de promotte. Het werd een zwakke eerste helft, waann het enige feitdat het melden waard was bet uitvallen van Marcel Van Dun was. Na een bot~ing met Van Ba vel moe~t hij met een gekloven wenkbrauw naar de dokter afgevoerd worden Na de rust had Meerle veel moeite om de sterke vt>rdedtgingsmuur van Hezewijk te slopen. Er kwan1en wel kansen. maar die werden atlemaal gemist Tot in de 88e minuut Dirk Mertens het zekerheid verschaffende doelpunt tegen de netten knalde. Vreugde alom. nog enkele minuten en de champagne kon worden aangevoerd. Die vloe1de na het eind:-ignaal dan ook rijkelijk onder het gezang van "we gaan naar derde toe" . De fanfare bracht er met een prachtige serenade de stemming er bij spelers. bestuur en supporters goed in en er werd tol in de late uurtjes gevierd. Profteat jongens!!! Voor de laatste match van het seizoen, op S.K. Heerse, lag de lat voor Meerle heel wat los ·er en dat wa duideliJk merkbaar tijdens de wedstrijd. In de 15e minuut geraakte Meerle op

achterstand en het duurde tot in de 75e mmuut eer Mar10 HerriJger~ met een prachtige kopbal gehjk kon stellen. Met Ó.JU 24e doelpunt van hel seuoen gaf top. chutter Marco KI IJS de overwinning nog aan Meerle. Een mooie afsltuting van een moot seizoen. Na 3 jaar tn 4e, speelt Meerle volgend jaar in 3e. Op zondag 14 mei werd in Mcerle de promotie op gepaste wijze gevierd met een uitgebreide receptie en met een penalty -tornoOI . Dtt werd gewonnen door Jelle Vanuffelen btj de jeugd, K1m Van Boxel bij de dames enErik BoudeWijDs bij de heren. Ook de uitreiking van de "gouden schoen" kre~g zijn beslag. Daarvoor werd eerst gekeken naar wie de meeste trammgen gevolgd had. Dat was Dave Van Gorp (75 trainmgen), voor Piet Van Bavel (73) en Bart Verachter (61 ) Met spanning werd het openen van de omslag gadegeslagen met de namen van de meest verdienstelijke spelers van het seizoen '94-'95 . Laureaat en Winnaar van de gouden schoen werd Piet Van Bavel met 91 punten, gevolgd door Bart Verachtert met 85 punten en Wtlly Miehielsen met 79 punten . Hoeft het gezegd dat het fee!:t nog tot in de late uurtjes duurde ?

Stratenloop

Op woensdag 14 juni te 19.00 uur weerklinkt het startschot voor de loopwedstrijd en dit vlak voor het stadhuis. Zoals gebruikelijk worden zowel joggers als wedstrijdlopers aan het vertrek toegelaten. Het wedstrijdparcours is 9,9 km lang en wordt onderverdeeld in 3 reeksen, nl. dames, senioren (+15 j .), veteranen (+40 j .). Kinderen tot 12 jaar hebben de mogelijkheid hun kunnen te tonen op een aangepaste omloop van 1,2km.!

Wil je nog deelnemen aan het stratenloopevenement wacht dan zeker niet te lang, want voor een verzekerde deelname is het geraadzaam vóór 10 juni je inschrijving toe te sturen want slechts 500 lopers worden om organisatorische redenen op het parcours toegelaten. Zorg dus datj'r bij bent door stante pede in te schrijven! Het zal evenwel al een drukte van jewelste zijn! De jaarlijkse Heilig Bloedfeesten met de daaraan verbonden Jaarmarkt lokt al duizenden mensen en als de weergoden ook nog even een handje willen toesteken wordt het een sfeertje zoals verleden jaar. Warm en zwoel!!

36

Parcours Volgende wegen worden voor de voeten geschoven: Stadhuis, Vrijheid, Achtelsestraat, Meterkensstraat, Els broeken, Pastoor Lambert-

1. Dooroverschrijving van 150 fr. (kind 100fr.) op rekeningnummer 850-8810487-72. Je dient dan volgende gegevens duidelijk te vermelden : Naam, adres van de deelnemer(s), categorie, wedstrijd of jogging. U krijgt dan het rugnummer en de parkeerkaart toegezonden . 2. Door inschrijving van het bedrag op volgende plaats: Kantoor Versmissen en Janssens, Gravin Elisabethlaan 7, 2320 Hoogstraten. Het rugnummer en de parkeerkaart worden onmiddellijk meegegeven. 3. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk!! Na 10 juni vervallen bovenvermelde inschrijvingsmogelijkheden en kan men enkel ter plaatse inschrijven op de Stedelijke Sportdienst. Voor meer informatie kan je steeds terecht op de Stedelijke Sportdienst, Administratief Centrum 149, 2320 Hoogstraten, tel. 3401951.•

Fietsdriedaagse Dat fietsen een gezonde ontspanning is voor jong en oud behoeft geen betoog. Hoppa vzw . organiseert in samenwerking met de sportdienst op 27, 28 en 29 juli een fiets 3-daagse telkens van 10 uur tot 16 uur! In groep onder begeleiding er op uit trekken langs rustige wegen, 's middags picknicken, een bezienswaardigheid bezoeken, een terrasje doen ... ! De Kempen en zijn grensstreek bieden tal van mogelijkheden. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden er verschillende startplaatsen voorzien. Dagelijks worden er tochten gereden van 20, 40 tot 80 km, tegen een tempo dat voor iedereen haalbaar is. Er is mogelijkheid om zowel individueel als in familieverband in te schrijven en dit vanaf de leeftijd van 8 jaar. Kostprijs voor 3 dagen begeleid fietsen, verzekering en een gratis T-shirt: 950 fr. Inschrijven kan door de inschrijvingsstrook te bezorgen: · op de sportdienst van de gemeente Hoogstraten op het Hoppa-adres: Oude Kerkweg 68, 2381 Weelde. Attentie! Bedrijven met zin voor sportieve en gezonde recreatie kunnen door sponsoring hun publiciteit op de rugzijde van het T-shirt laten drukken. Geïnteresseerd? Tel/fax 014/659687.


SPORT

De Meerse Duveltjes (links) die het pleit wonnen en Minderhouts hoop voor de toekomst (rechts).

Minderhout V. V.: 25 jaar In het kader van het 25-jarig bestaan van MVV organiseerde hetjeugdcomitĂŠ een Duveltjes-tornooi gespreid over een ganse dag. De weermaker was in zijn nopjes en de Meerse Duveltjes namen de cup mee naar huis.

Een garantie voor degelijk werk met eigen vakmensen! Een traditie van meer dan 50 jaar!

V4oongarnering

125a

Schilderwerken Vloerbedekking Tapijten

Gordijnen Dekbedden Huishoudtextiel 37


SPORT

VZW Military Liga Vlaanderen Blauwbossen: bakermat van de Vlaamse Military Namen als Karin Donekers en Jef Desmedt hebben in het paardesportmilieu al enige naam en faam verworven, dankzij o.a. hun prachtige prestatie met het Belgische team op de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona. Vooral de veelzijdigheidswedstrijd, beter gekend als de MILITARY, is in volle opgang en stilaan is men erin geslaagd aansluiting te vinden bij de elite van de andere Europese landen. Daar eindigt het echter niet, stilstaan is achteruitgaan. Men wil beter: een gestructureerd professionele begeleiding voor ruiters en organisatoren dringt zich op en is onontbeerlijk!

~-

~

.

--~

~

..... -

__:. .-.J7:..:;.

.

-

-.r·- .. "~

-~--·

Doel In de Blauwbossen werd tijdens een persvoorstelling de oprichting van de VZW Military Liga Vlaanderen bekend gemaakt met als doelstelling de bevordering en de pr_omotie van de paardenveelzijdigheidssport in al zijn facetten en ten aanzien van allen die daarbij betrokken zijn, zoals: ruiters, organisatoren, eigenaars en fokkers van paarden, juryleden, officials, media ... ! Kortom de promotie van de militarysport in Vlaanderen zodat er een duidelijke uitstraling van de Vlaamse sportbeoefenaar komt op basis van kwaliteit en kunde in België en in Europa.

Vlaanderen-Europa 2002 De Vlaamse regering, bij monde en in aanwezigheid van Minister-President Luc Van Den Brande, heeft beslist dit initiatief te steunen door sponsoring in het kader van de sportpromotiecampagne Vlaanderen-Europa 2002. De Vlaamse overheid is op zoek naar instrumenten om haar beleid te communiceren in binnen- en buitenland, de 'sport' is daar een belangrijk instrument in. Het komt er dus op aan een brede waaier van sportevenementen met internationale weer-

De 'spreektafel' met v.l.n.r. Gust Desmedt, J.P. No lens, Luc Van Den Brande (minister-president), L. Candries (voorzitter), Marc Rigouts (nationaal trainer)

klank uit te bouwen. Topsporters worden als Vlaamse ambassadeurs beschouwd. Door deze sponsoring nu wordt de Military Liga Vlaanderen in de mogelijkheid gesteld de Flanders European Military Cup in te richten. Deze omvat: de promotie van Vlaanderen in Europa door de military-sport, een ranking op te stellen van de beste Vlaamse ruiter over de verschillende Vlaamse military ' s over alle reeksen, verkiezing van het beste military-paard, hulp aan de Vlaamse organisatoren, een Flanders Team tegen een Europees Team tijdens de CCI in Lummen, een opleidingsprogramma voor de Vlaamse topruiters voor de internationale wedstrijden ... !

World Equestrian Games Marc Rigouts, nationaal Military-trainer van de topruiters, benadrukte hoe belangrijk het is om in belangrijke wedstrijden beroep te kunnen doen op een technisch onderlegd iemand. Coach en ruiters moeten elkaar daarom goed kennen door samen trainingsstonden te organiseren en de voorbereidingswedstrijden naar een groot evenement toe samen te beleven. De hoop is nu dat door een betere begeleiding het totale niveau van deze sport opgevijzeld wordt. De droom van de Liga is nu Vlaanderen kandidaat te stellen voor de Worid Equestrian Games in 2002 als apotheose van de actie VlaanderenEuropa 2002!•

rr---------------------------~-,

: I I I I 1 1

I I I

.

PAUL VORSSELMANS H O O GSTRAAl S UITLAAT B ANDEN SERVICE BANDEN - VELGEN- UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING

Molenstraat 5

I :

l I I ll

I I I

L_____________ ~ .:3.:.o~:~~r~e:-.:e~0~~4~~:_ _ J

38


SPORT

HVV dik in de prijzen Uit de laatste drie matchen behaalden de roodwitten 5 op 6. In Tilleur maakte de Kernlandploeg 2-0 goed en Herentais moest metkurkdroge 3-0 cijfers het onderspit delven. De laatste match, op Hasselt zag er aanvankelijk niet zo best uit, doch na de rust stelde men orde op zaken en met 1-2 werd ook daar de volle pot veroverd. Huygen, die in de laatste 4 wedstrijden 7 doelpunten scoorde, droeg meer dan zijn steentje bij tot deze prima resultaten. Meteen was HVV vice-kampioen en het strekt hen wel tot eer dat zij het ongenaakbare Tielen tot op de valreep konden bedreigden. Met 40 punten en twee punten minder dan de kampioen, veroverde HVV een ticket voor de eindronde. Omdat de roodwitten de derde periodetitel wonnen, waren ze ook nog eens rechtstreeks geplaatst. De eindronde duurde niet lang. Een ongelukkige loting stuurde ons naar Racing Jet Waver, waartegen we ook in kompetitie 2 keren aan het kortste eind trokken. Financieel was het evenmin een topper immers voor Waver is Racing Jet een inwijkeling en aan de rand van Brussel kan men voor hetzelfde geld een andere kwaliteit voetbal zien. De match tegen Jet verliep erg evenwichtig, doch de thuisploeg scoorde en HVV niet. Trainer Kernland gokte door er zijn twee mandekkers uit te halen voor twee meer aanvallend gerichte spelers. Na 90 minuten was het nog steeds 1-0. Op de 91e minuut kreeg Jet nog een bijkomend doelpunt uit buitenspel en omdat HVV wist dat de zaak verloren was en de organisatie helemaal weg was, werd het in dezelfde minuut zelfs 3-0. HVV ziet 3 spelers uit de kern vertrekken : DrÊ Laurijssen wordt trainer in St.-Lenaarts. Nick Goeminne verkiest de kleuren van Wilrijk te verdedigen en Tom Balemans wiens optie niet werd gelicht, vertrekt naar Poederlee. •

Scholenveldloop

Met z'n allen in de regen! Toch een sprankeltje goodwill van de zon te bespeur en bij de aanvang van de scholenveldloop georganiseerd door de Stedelijke Sportraad in samenwer king met de scholen en het Stadsbestuur. Daarna donkere wolken die tenslotte hun dreigement zonder pardon uitvoerden en bakken water uitstortten over Boskant, de plaats van het gebeuren, en enthousiaste toeschouwers en sporters. Dit kon echter de pret niet drukken want zo'n 435 meisjes en jongens trotseerden alle weercapriolen en gaven het beste van zichzelf om toch maar die begeerde beker in ontvangst te mogen nemen. Een pluim voor de inrichters en de atleten-in-spe!

De uitslagen

lste leerjaar JONGENS (46 deelnemers)

2de leerjaar JONGENS (43 deeln.)

1. Bart van Loon (Minderh.); 2. Nick Geets (Gem .Hoogstr. ); 3 . Lanslots Miehiel (Gem.Hoogstr.)

1. Kurt Aerts (Minderh.); 2. Geert Mertens (Minderh.); 3. Frank Van Oers (Meerle)

Tweewieler Racing Center

-

D. VERHEVEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 "

l ste leerjaar MEISJES (29 deeln.)

2de leerjaar MEISJES

1. Lies Rijmenants (Hoogstr.); 2. Julie Gijsbrechts (Meerle) ; 3. Erna Van Opstal (Minderh.)

1. Lore Lanslots (Hoogstr.); 2. Stefanie Quirijnen (Hoogstr;); 3. Evelien Brasens (Spijker)

39


SPORT

•

3de leerjaar JONGENS (52 deeln.)

4e leerjaar JONGENS (50 deeln.)

5de leerjaar JONGENS (25 deeln.)

1. Pieter Dof_lckers (Wortel); 2. Wim Boudewijns (Hoogstr.); 3. Matthias Van Der Linden (Hoogstr.)

1. Karim Yorti (Sem.); 2. Maarten Matthe (Meerle) ; 3. Pieter Hendrickx (Minderh. )

1. Pieter Peeraer(Hoogstr.); 2. StijnDe Roover (Hoogstr.); 3. Pieter Voeten (Meer)

3de leerjaar MEISJES (43 deeln.)

4de leerjaar MEISJES (26 deeln.)

5de leerjaar MEISJES (22 deeln.)

1. Karen Rombouts (Meer); 2. Godet Gitte (Meer); 3. Els Herrijgers (Meer)

Wendy Brasens (Spijker); 2. JokeAerts (Meer); 3. Lies Op De Beeck (Spijker)

1. Softe Kenis (Spijker); 2. llse Van Goethem (Hoogstr.); 3. Leen Anthonis (Hoogstr.)

RUIMTE

I N J E BANKZAKEN

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

BELEGGEN

LEVENSVERZEKERINGEN

KREDIETEN

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 30

40


SPORT

6de leerjaar JONGENS (29 deeln.)

6de leerjaar MEISJES

I . Tim Jacobs (Meer); 2. Ben Van Herck (Seminarie) ; 3. Wim Vermeiren (Meer)

I. Liesbeth Aertsen (Meer); 2. Tinne Herrijgers (Meerle); 3. Katleen Brasens (Spijker)

lste en 2de secundair JONGENS (14 deeln.)

I4. Rie Voet: bespeelde de toetsen tot de uitslagen in een mum van tijd uit de printer rolden. •

I . RafVissers (Sem.); 2. Steve Herrijgers (Land- en Tuinbouwsch.); 3. Dirk Christiaensen (Sem.)

Meer

Omnisport en avonturenkamp Tijdens de week van 15 tot 19 augustus wordt de kinderen van de gemeente Hoogstraten de mogelijkheid gegeven om deel te nemen aan het 6de omnisportkamp in de gemeenteschool te Meer. Het initiatief wordt genomen door Hoppa vzw. in samenwerking met Turnkring Vrij en Lenig ' en het gemeentebestuur. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen zich inschrijven voor het omnisportkamp. Ze worden in verschillende niveaugroepen verdeeld al naargelang de sportactiviteiten en de leeftijd. De deelnemers wordt de kans geboden kennis te maken met verschillende sporten. Slagbal, netbal, basketbal, atletiek... staan zeker op het programma. Gedurende I dag kunnen de kinderen ook hun eigen programma samenstellen. Ze hebben de keuze uit een hele reeks sporten: voetbal, oriëntatie, jazzdans, natuurtocht, pleinspelen, rope-skipping. Daarbuiten organiseert het monitorenteam ook grotere groepsactiviteiten zoals een bosspel en een pretbad in de Mosten. Jongeren tussen 12 en 15 jaar kunnen zich inschrijven voor een Omni-Avonturenkamp. Tijdens deze week beoefenen we vooral natuurgebonden sporten. Met kaart en kompas je weg weten te vinden op oriëntatietocht, de basis-

technieken hiervoor worden je aangeleerd. De eerste beginselen van het paardrijden krijg je onder de knie. Met de mountain-bike verkent men de bossen tussen Chaam en Alphen. Zeker niet te missen is de kayak-tweedaagse in de Kempen met overnachting. Hoe inschrijven? Voor een vlotte organisatie moet iedereen vooraf inschrijven. Je kan dit doen door een inschrijvingsformulier in te vullen en af te geven of op te sturen naar: Ann VanAelst, Hoogeind 1,2321 Meer, tel. 03/ 3150743 Mart Pemen, Meerseweg 52, 2321 Meer, tel. 03/ 3157831 Hoppa vzw. Oude Kerkweg 68, 2381 Weelde, teL/fax 014/659687 Je inschrijving is pas geldig na betaling van het

inschrijvingsgeld. Dit bedraagt: 1600 fr. voor het Omnisportkamp 3350 fr voor het Avonturenkamp Er wordt een korting gegeven van 100 fr. voor het tweede of derde kind per gezin. Inschrijvingsformulieren kan je bekomen op bovenstaande adressen of op de sportdienst van de gemeente. Enkele weken voor aanvang van het kamp ontvangt iedere deelnemer een bevestiging. In de prijs is inbegrepen : volledige begeleiding door sportleerkrach ten, de inkom op de Mos ten, drankje 's middags, verzekering en administratiekosten. Wil je meedoen, spreek dan af met je vrienden en vriendinnen en schrijf in vóór 15 juni !•

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten). Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

op maandag gesloten.

29

41


FC Meerle promoveert Ze hebben er ongetwijfeld hard voor gewerkt, de jongens van trainer Staf Van Boxel. Heel het seizoen lag groenwit op vinkenslag, scoorde regelmatig, liet weinig steken vallen en behaalde een knappe 2de plaats met recht op promotie. Een tweede plaats die FC Meer zich graag had toegeëigend. Op cruciale ogenblikken werden echter de punten te grabbel gegooid en weg stijgingsdromen! Minderhout VV kende een matig seizoen en eindigde op de 12de plaats met slechts 4 overwinningen maar wel 14 gelijke spelen. VNA Wortel handhaafde zich in 3de provinciale D en bekleedde na afloop een verdienstelijke 12de plaats.

Klassementen Lagere Antwerpen DerdeD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Oostmalle Retie Hulsen Ezaart Rauw St.-Dimpna Beekhoek Oosthoven Rotselaar Merksplas White Star Wortel FC Mol Molenkring Punt Vrij Arendonk

30 22 02 06 77 23 50 30 18 05 07 70 36 43 30 16 04 10 55 30 42 30 14 07 09 46 45 37 3011 0613 50 44 35 30 14 11 05 39 32 33 30 11 12 07 41 44 29 30 10 11 09 41 43 29 30 11 13 06 47 45 28 30 11 13 06 52 59 28 30 10 12 08 43 46 28 30 10 13 07 41 44 27 30 07 15 08 35 50 22 30 07 18 05 39 54 19 30 06 19 05 30 64 17 30 03 20 07 25 72 13

Vierde D 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 . 16.

Weelde Meerle Westmalle St.-Jozef Dosko SK Herentais Meer HIH Turnhout SK Beerse Massenhoven Minderhout Souwel Hezewijk Wechelderz. Sefa Pulle

30 21 02 07 80 32 49 30 19 04 07 69 31 45 30 16 05 09 63 33 41 30 17 07 06 67 36 40 30 16 09 05 55 30 37 30 16 10 04 50 45 36 30 12 07 11 57 33 35 30 13 09 08 44 45 34 30 13 11 06 63 38 32 30 09 11 10 49 60 28 30 04 12 14 43 54 22 30 07 17 06 44 73 20 30 08 19 03 36 60 19 30082002358118 30031710216616 30 00 22 08 17 76 08

Het beeld van een contente mens Op zaterdag 29 april nam Wim Janssens een passende wijze afscheid als voorzitter van 'Het proefbedrijf der Noorderkempen'. Effectief had hij de fakkel reeds doorgegeven aan Frans Cockx, maar zoals Ward Baets - huidig directeur - het stelde, moet men afscheid kunnen nemen op een feestelijke wijze in een passend kader. Temidden van familieleden, vrienden van toen en van nu. Wim Janssens, ooit voorbestemd om sigarenmaker te worden, was één van de eerste initiatiefnemers en dus vooruitstrevend tuinder om in 1955 de proeftuin mee uit de grond te stampen -hoewel wijlen Marcel Vanderbruggen de toenmalige bossen, welke men in bruikleen kreeg van de familie Stas - de Richelle, geen grond maar 'zand' noemde. In die 30 jaar is er zeer veel gebeurd en veranderd in de tuinbouw of anders -voor de streek van Hoogstraten- de teelt van aardbeien en tomaten. Tegen die achtergrond schetste Mon Rigouts, zelf één van de pioniers terzake als gewezen directeur van de veiling, de loopbaan van Wim Janssens. Hij kenmerkte hem als een gewaardeerd medewerker en een hartelijk gastheer maar vooral ook als een vooruitstrevend, leergierig tuinder. Leergierig in lezen en reizen. Als jong tuinder was hij de eerste die aardbeien onder glas begon te telen en was dus trendsetter. Nu, net 70 geworden, neemt Wim afscheid van het actieve betrokken zijn bij de proeftuin, die hij door en door kent en waarvan hij sedert 1969 fungeert als voorzitter van de beheerraad. Wim stelde zijn werk onder volgend devies: 'Weet elke dag wat ge 's anderendaags gaat en wilt doen'. Bij een afscheid hoort een geschenk. Niet gemakkelijk in dit geval. Via-via werd er gepolst om uiteindelijk uit te komen bij 'een beeltenis van een contente mens' . Een beeld dat er nog niet is, want een eerste poging van de beeldhouwer werd naar de schroothoop verwezen, maar komen zal het er. Die contente mens zal dan Wim voorstellen, zoals hij inderdaad een contente mens is. Zijn opvolger Frans Coclu belichtte de inzet

van Wim gedurende 25 jaar als voorzitter van zijn proeftuin . In die periode maakte hij 3 totale vernieuwingen mee, om dan in 1991 een modern complex te kunnen inhuldigen dat geldt als het nationaal centrum voor de aardbeienteelt en dat internationaal hoog in aanzien staat en samenwerking zoekt tot ver over onze grenzen. Alvorens het samenzijn feestelijk te besluiten, nam Wim zelfhet woord. In zijn beginnersjaren teelde men op de ambachtelijke wijze aardbeien, enkel voor industrieel gebruik. De grote ommekeer kwam er in de jaren '45-'50. Vermenging van rassen had aanleiding gegeven tot een achteruitgang in de produktie, zodat men op zoek moest gaan naar zuivere variëteiten en goed teeltgoed. In 1954, bij de oprichting van de veiling, voerde Wim reeds een pleidooi voor de oprichting van een proeftuin. Een idee dat aansloeg, want binnen hetjaar was men bezig. Samen metMarcel Vanderbruggen plantte hij de eerste aardbeien. Zelfs de zondagse rust werd opgeofferd aan de proeftuin. Immers, de open-deur-dagen op zondag werden op korte tijd de grote spreekbuis van het centrum. Van heinde en ver kwam men kijken, informatie vragen. De eerste resultaten die men boekte, waren spectaculair. Het onderzoek gebeurde op gefundeerde wetenschappelijke basis en heeft zo bijgedragen tot de ontwikkeling van de beroepstuinbouw in de streek en op termijn ook tot de instandhouding. De proeftuin is in feite de dynamo van de tuinbouw. Afsluitend had een ontroerde Wim Janssens woorden van dank voor familie, vrouw en kinderen, medewerkers van vroeger en nu. Bloemen gaven deze viering tenslotte een kleurrijk tintje. •

N.V. GARAGE VAN USSEL

(gJ HONDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60 Sa

4 peilers van de proeftuin op een rij: oud-voorzitter Wim lans sens, huidige voorzitter Frans Cockx, gewezen voorzitter van de veiling Mon Rigauts en huidig directeur van de proeftuin Ward Baets.


HALVE EEUW GELEDEN Mei1945

onze overige politieke gevangenen te mogen vernemen. J.H.

1 Mei 1944 - 1 Mei 1945 Er is juist, dag op dag, een jaar verloopen dat Hoogstraten beefde bij den inval der Sicherheitspolizei en het ontvangen van het bericht dat drie van de besten zijner zonen gevallen zijn voor het Vaderland. 1 Mei 1944 was een dag die immer in het geheugen van ieder Hoogstratenaar was gegrift. 1 Mei zal echter voor onze oogen in bloedige roode letters blijven zweven. 17 Hoogstratenaren werden in den vroegen, zonnigen lentemorgen van 1 Mei 1944 weggerukt van hun dierbaren, terwijl zeer enkelen aan den greep den Gestapo's konden ontsnappen door een gelukkige en overhàaste vlucht in de velden. Slechts drie politieke gevangenen werden na een gevangenzitting van enkele weken vrijgelaten, terwijl de overigen naar Duitschland werden vervoer. Op heden 1 Mei 1945 is er slechts één enkel officieel bevrijdde, de Heer Peeraer, onderdirecteur der strafschool alhier, wiens thuiskomst we spoedig verhopen, en tellen we reeds 3 dooden: E.H. Deken Senden, Frans Van Alphen en Victor De Koninck. Niemand zal ooit hun lichamelijke en zielelijden kunnen beschrijven. Niemand zal ooit kunnen vermoeden wat al donkere en verterende gedachten in hun geest hebben moeten zweven, wanneer zij zagen hoe velen van hun kameraden, hun medegevangenen, door het onafwendbare noodlot werden weggemaaid. Wij denken met diepe treurnis aan hen, die onschuldig, ver van huis in een vijandig land en onder de stekende blikken van hun beulen, langzaam een eenzaamen marteldood stierven. Welk scherp contrast hiermede vormen de landverraders, die met hun hautaine lachje om hun mond, nog steeds op vrije voeten loopenen nog nimmer meerren iets van hun edel germanendom verlooren te hebben. Wanneer zal hun duidelijk gemaakt worden dat het Duizendjarige Rijk van hun führer uit is en slechts in hun kinderlijke verbeelding werkelijkheid was? Wanneer zullen zij de GERECHTE straf voor hun misdrijven ontvangen? Hoogstraten is nog niet vergeten dat zij vier jaar lang onder de dwingelandij van een troepje ersatz-Duitsehers hebben gebukt gegaan en hoe ieder rechtschapen en vrijheidslievend man zich moest afvragen: 'leef ik morgen nog?' . Duizend angstên werden uitgestaan wanneer 's nachts een bende Gestapo-honden het dorp binnenvielen en onbeschrijflijk veelleed onder de bevolking bracht. Hoogstraten leeft opnieuw in hoop en vrees. We drukken den vurigen wenschuit spoedig, heel spoedig, gelukkig nieuws van

Berlijn gevallen In een speciale dagorder maakte maarschalk Stalin bekend dat alle gevechten in Berlijn opgehouden hebben en de overblijvende verdedigers van de Duitsche hoofdstad, met hun bevelhebber aan het hoofd, zich hebben overgegeven, Woensdag, drie uur in den namiddag. 70.000 krijgsgevangenen werden reeds bijeengebracht. De strijd om Berlijn kostte de Duitschers een kwart miljoen man aan dooden, gewonden en gevangenen.

Bedeeling chocolade en marsepein. Laatste bedeeling. De kinderen van de gemeente van 3 tot 12 jaar, die nog geen chocolade en marsepein hebben ontvangen, kunnen deze afhalen op Maandag 30 April van 9 tot 12 u. en van 2 tot 5 u. , op het bureel van het comité voor Hulpverleening, Kar. Boomstraat (Jongensschool). Vriendelijk verzoeken wij de ouders mee te brengen: rantsoenkaart en trouwboekje, lidkaart van den bond der Kroostrijke gezinnen en Steunkaart van het Nationaal Werk van Hulpverleening. Tarief: gesteunde kinderen, gratis. Niet gesteunde kinderen, 5 fr. Kroostrijke gezinnen 2,50 fr.

Bevoorradingsnieuws Voor de coiffeurs en coiffeuses. Met het oog op een aanstaande bedeeling van Shampooing, Lotion en dergelijke voor de coiffeurs en coiffeuses onmisbare parfumerie-artikelen, dienen de coiffeurs en coiffeuses zich aan te bieden op het bureel der bevoorrading op Maandag 30-4-45, tusschen 9 en 12 uur aan loket 4.

Uit de hand te koop Prachtigen eigendom gelegen midden in de Vrijheid tegenover de kerk, groot ruim 1 hectare. V oor alle inlichtingen en voorwaarden zich wenden tot mevrouw Vermeulen, Gestelhof, Meer of Emest Mertens, dorp, Meer.

Aan Achtel's Koningskind LEOPOLD MERTENS 7n zoon, geboren te Achtel den 9 Mei 1945, gedoopt te Rijkevorsel den 13 Mei Gij werdt geboren, Bij 't vredegloren Toen 't Vaderland Verlost werd van 't lijden En zich zag bevrijden Van dwingeland! Gij werdt geheeten, - En ieder mag ' t weten, Lijk d'Eerste Belg, Kind van den Koning, In onze woning Zevende telg! Trouw aan den Koning Zij zijn belooning, Nu en altijd! Ouden en jongen Blijven doordrongen Van dankbaarheid! J.L.

De H. Bloedfeesten. Op Zondag 27 Mei zullen de H. Bloedfeesten te Hoogstraten opnieuw in al hun vooroorlogsehen luister gevierd worden. Na vijf jaren onderbreking zal Zondag de groote processie met al haar pracht de Vrijheid weer doorkruisen. Een tweede processie gaat uit op Donderdag 31 Mei en een derde en laatste op Zondag 3 Juni. Naar alle waarschijnlijkheid zal de plechtige Hoogmis geschieden in de puinen onzer H. BloedkathedraaL Ook de foor zal opnieuw een vooroorlogsch karakter dragen, en zal waarschijnlijk zoo uitgebreid en verscheiden zijn, zoals we ze de laatste jaren niet meer kenden. De autoskooter, rupsmolens, paardenmolens, groote schuifaf, zwiermolen en een massa groote en kleine kraampjes en vermakelijkheden hebben hunne aanvraag reeds ingediend en zullen wel zorgen dat de vreugde en ontspanning er enkel voor het grijpen ligt. Een massa volk wordt er die dagen te Hoogstraten verwacht. Vele trouwe bezoekers van voor den oorlog zullen er zeker aan houden Hoogstraten weer te zien, nu nog duidelijk de vreeselijke wonden te zien zijn, die het Duitsche oorlogsmonster haar toebracht. Thans is de H. Bloedkathedraal nog slechts een troostelooze ruïne, doch eenmaal zal zij herrijzen, zooals ook Hoogstraten grootscher en schooner uit zijn puinen zal te voorschijn komen dan het ooit te voren geweest is.

Terug thuis. Donderdagnamiddag kwamen te Hoogstraten 5 gedeporteerde arbeiders aan. Ze waren allen den 29 April1943 door de Gestapo opgehaald en naar Duitschland gezonden, waar ze te Luneburg aan het werk gezet werden. Den 4e April werden ze aldaar door de Engelsche troepen bevrijd. Het zijn: Jos Schellekeos van Hoogstraten, Alf. Christiaensen en Aug. Donekers van Minderhout, Alfons Donekers en Const. Schellekens van Wortel. 43


Kantoor van Notaris J.MICHOEL Lod.De Konlncklaan 361 • HOOGSTRATEN Tel. 031314 51 77 OPENBARE VERKOPING van WONING TE HOOGSTRATEN GUSTAAF SEGERSTRAAT 13 Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen : WONING OP EN MET GROND te Hoogstraten, Gustaaf Segerstraat 13, groot 222m2

Kantoor van Notaris J.MICHOEL Lod.De Konlncklaan 361 • HOOGSTRATEN Tel. 031314 51 77 en van Notaris NOLENS Michel Weehelsebaan 184 • 2275 LILLE Tel. 014188 1 0 62 OPENBARE VERKOPING HOOGSTRATEN/MINDERHOUT van ZEER GOED ONDERHOUDEN WONING, MINDERHOUTSESTRAAT 123 AANPALENDE BOUWGROND tegen de Vooraard HOOGSTRATEN/MEER AKKERLAND tegen de Raamloopstraat Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten met tussenkomst van notaris Michel Nolens te Lille , zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: KOOP 1: Zeer goed onderhouden en goed gelegen woning te Hoogstraten/ Minderhout, Minderhoutsestraat 123, groot 1431 m2. Kadastraal inkomen 16.200.

Ingedeeld: 2 voorplaatsen, keuken, wc, bergplaats en opkamer. Boven : 3 mansardekamers. Kelder en kleine tuin. Voorzien van electriciteit, waterleiding, TV-distributie en telefoon, verwarming met gaskachels. Kadastraal inkomen 10.700. Bezichtiging: zaterdag van 16 tot 18 uur. Beschikbaar tegen betaling van verkoopprijs en onkosten. Zitdag: -Toewijzing op dinsdag 6 juni 1995 telkens om 16.30 u. in Café De Gelmel, Gelmeistraat 14/16 te Hoogstraten . Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt

Ingedeeld als volgt: - vooraan 2 plaatsen, living, keuken, badkamer, opkamer, grote veranda, bergplaatsen en kelder: -achteraan: grote bergplaatsen . Alle nutsvoorzieningen aanwezig of aan te sluiten. Verwarming met mazoutkachels. Bezichtiging zaterdag van 14 tot 16 uur. Kooo 2 Aanpalend perceel bouwgrond met een gevelbreedte tegen de Vooraard van 18 m groot 7 a 56 ca. Bestemd voor losbouw. Goedgekeurde verkaveling 29.09.80 (079/027) 1. Kopen 1 en 2 beschikbaar na betaling . Koop 3 Akkerland te Hoogstraten/Meer, Raamloopstraat groot 99 a 31 ca. Koop 4 Aanpalend aan koop 3 akkerland te Hoogstraten/Meer, Raamloopstraat, groot 99 a 31 ca.

Fax uw documenten op het postkantoor met BUREAUFAX

Palende : Bols-De Bruyn Frans, Cluytens-Stiers Leopold; de Raamloop en de Raamloopstraat Beschikbaar: nà het oogsten van de maïs.

•• Sorry doe-het-zelvers!? met POSTPAC doet De Post het werk voor u: wij hebben een gamma kantklare verpakkingen! 44

Zitdagen: - Inzet op dinsdag 13 juni 1995 -Toewijzing op dinsdag 27 j uni 1995 telkens om 15 uur in de Parochiezaal, Koestraat te Minderhout Plans van Koop 3 en koop 4 en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt


Kantoor van Notaris J.MICHOEL Lod.De Konlncklaan 361 • HOOGSTRATEN Tel. 031314 51 77 OPENBARE VERKOPING van ZEER GOED GELEGEN WONING TE 2960 BRECHT/SINT LENAARTS, HOOGSTRAATSEBAAN 61

Huis- en tuindekoratie Tuinarchitektuur

Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: WONING OP EN MET GROND te Brecht/Sint Lenaarts, Hoogstraatsebaan 61 , groot 643 m2 .

Ontdek de wondermooie wereld van Green House vol specialiteiten voor huis- en tuindekoraties en tuinarchitectuur. Dit alles bij elkaar gebracht in een gezellig en origineel interieur. Voor a,1 uw kleinmeubilair, tuinmeubelen, dekoratieve stoffen, siervoorwerpen, manden, glaswerk, kaarten, kandelaars; smeedijzer.. .

Ingedeeld: hall, living, nachthall, badkamer, 2 slaapkamers, keuken met aansluitend zitplaats, wasplaats met wc, bergplaats en zolder. Garage met berghok.

Green House b.v·. b.a. Heilig Bloedlaan 259 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 74 70

...

Voorzien van electriciteit, waterleiding, TV-distributie en telefoon ; centrale verwarming op mazout. Aansluiting op het gasnet mogelijk. Bezichtiging zaterdag van 16 tot 18 uur. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdagen: - Inzet op maandag 12 juni 1995 - Toewijzing op maandag 26 juni 1995 telkens om 16 uur in café Pallieter, Heilig Bloedlaan 299te 2320 Hoogstraten . Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt

@TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba

VELT (vereniging voor Ecologisch Leef- en teeltwijze) organiseert op 18 juni van 10 tot 17 uur weer haar opentuindagen. Aansluitend bij de gloednieuwe VELT-publikatie 'handboek Ekologische Voeding' is hetthema voor 1995 'bijzondere gewassen in moes-, fruit-, kruid- en siertuin'. Brochure met de opengestelde tuinen op aanvraag bij het secretariaat 03/31410 91 (ook voor niet-leden)

Meerseweg 97 · 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF 10 45


AGENDA

Op stap in.

BROUWERSHUIS RESTAURANT TAVERNE

HOOGSTRATEN

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43 Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u. 48

Vrijdag 2 juni: OPTREDEN 'The Bob French Connection' met Waldren 'Frog ' Joseph, lokaal Tuinbouwschool, Gravin Elisabethlaan, org . Marckriver New Orleans Jazzclub, inl. 03/314.67.08 . Zaterdag 3 juni: 50 JAAR SUPPORTERSCLUB 'Onze Rooikes ' , 15 uur receptie kantine HVV, 18 uur etentje Hotelschool, 19.30 uur bekendmaking beste speler en huldiging, gevolgd door dansanimatie. BONDSCHIETING kleine kruisboog 20 meter, van 14 tot 20 uur, lokaal St. Joris gilde, Brouwerijstraat TEKENWEDSTRIJD van het IKO, van 14 uur tot 16 uur op de parking van het instituut, voor alle kinderen.

Al

25 jaar een oase aan de Boomkes Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag (20.00u), vrijdag, zalerdag(19.00u) en zondag 13.30u)

SCHRUFAVOND voor AMNESTY INTERNATIONAL op 8 juni in DE GELMEL van 20 tot 22 uur. Zaterdag 10 juni: BONDSCHIETING kleine kruisboog 20 meter, van 14 tot20uur, lokaal St. Joris gilde, Brouwerijstraat Zondag 11 juni: HEILIG BLOEDPROCESSIE, kermis en markt, vanaf 11 uur. BONDSCHIETING kleinekruisboog 20 meter, van 10 tot 20 uur, lokaal St. Joris gilde, Brouwerijstraat PAAPTOERNOOI, om 13 uur aan zal Pax, organisatie van KWB, inlichtingen 03/ 314.31.37. IKO-TENTOONSTELLING,jaarlijkse presentatie van het werk van de leerlingen, in de school (tot en met 18 juni).

46

à la carte week-menu

Café - feestzaal

ct

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29. 51

Woensdag 7 juni: FIETSTOCHTnaar AaofWeerijspad, org. van de KVLV, vertrek 9.30 uur aan het Medisch Centrum (314.53.78).

Restaurant

Strijbeek 16 Meerle Tel. 03/315 .91.07

Zondag 4 juni: BONDSCHIETING kleinekruisboog 20 meter, van 10 tot 20 uur, lokaal St. Joris gilde, Brouwerijstraat Dinsdag 6 juni: VORMINGSAVOND 'Relaxatie van lichaam en geest', 20 uur in het Spijker, Rabboenizaal, org. vzw Wistik. UITSTAP naar Brussel (bezoek Living Tomorrow) in Vilvoorde+ historische wandeling bovenstad Brussel, org. C.M.B.V.-Hoogstraten.

FE EST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

11

M:!~;:!!?S

-met regionaal, nationaal en internationaal nieuws -24 uur per dag muziek -informatie van en over lokale verenigingen

FRITUUR - EETHUIS 11

'DE EIKEN'

Minderhoutsestraat 23 (54) 2320 Hoogstraten (Minderhout)

Voor alles waar geluid, licht en ambiance moet zijn

Radio CONTINU • FM 103 Strijbeekseweg 25 2328 M E E R L E Tel 315 79 40 ·Fax 315 86 57

124

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag ,en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur. 60

Woensdag 14 juni: JAARMARKTen STRATENLOOP, vanaf 17 uur. Organisatie door VBH (03/314.50.65) en Sportdienst (03/314.19.15).

Dinsdag 20 juni: VORMINGSAVOND 'Relaxatie van lichaam en geest' , om 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker, org. vzw Wistik.

Donderdag 15 juni: HEILIG BLOEDPROCESSIE en H. MIS om 10 uur.

Woensdag 21 juni: FIETSTOCHT naar Heike in Minderhout, vertrek 19.15 uur aan het Medisch Centrum, org. KVLV, 314.53.78.

Zondag 18 juni: ZESDE AARDBEIENTOCHT, vertrek van de wandeling tussen 8 en 15 uur aan zaal Pax voor verschillende afstanden, org. Wandelclub De Noorderkempen, 03/314.93.37 . HEILIG BLOEDPROCESSIE, en kermis vanaf 11 uur. FIETSTOCHT met bezoek aan DE MARKMEANDERS . Start om 8.30 u. aan het lokaal van De Wielewaal (K.Boomstr.) of om 9.30 u aan de Zandberg te Meer (begin fietspad).

Vrijdag 23 juni: KAARTPRIJSKAMP rikken en jokken. Inschrijven om 19.30 uur. Begin om 20 uur, in het rusthuis. Zaterdag 24 juni: WINKELBRADERIJ , org . NCMV , 03/ 314.57.43 . EENDAGSREIS naar Hasselt, vertrek om 7 uur aan de kerk, org . KWB .


AGENDA Zondag 25 juni: OPEN DEUR vanaf 10.30 u. (Eucharistieviering) tot 18 u. Handwerktentoonstelling, bloemenverkoop, cafetaria en videofilm over het leven in het rusthuis. WINKELBRADERIJ. SCHOOLFEEST van de GEMEENTESCHOOL, vanaf 14 uur, 03/314.84.44. LANDSCHAPSWANDELING rondHoogstraten, vertrek Begijnhof 14.30 uur, org. VMPA, 03/315.72.44. OPENDEUR in het rusthuis. Vanaf 10.30 uur tot 18 uur. Handwerktentoonstelling, bloemenverkoop, cafetaria en videofilm over het leven in het rusthuis. Woensdag 28 juni: WIELERKOERS om 17 uur, Tinnepotstraat

MEERLE

MEER

Zondag 4 juni: FANFAREFEESTEN, hoogmis om 10.30 u. met nadien feestmaal. ·sAvonds BINGO-avond vanaf 19.30 u. Tot 20 juni: TENTOONSTELLING van keramiek en bronzen van NEL KNOOP, schilderijen van SASKIA KUULKERS in De Pastorale, Lage Rooy. Zondag 11 juni: TURNFEEST tijdens de namiddag in de Lagere School. Zondag 25 juni: TOUWTREKWEDSTRIJD, org. KWB . Woensdag 28, donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 1 juli: AVOND-FIETS-VIERDAAGSE. Start tussen 18.30 en 19.30 uur aan de parochiezaal. Org. KWB .

Zondag 4 juni: KUNST-, AMBACHT- EN HOBBYMARKT in de Donckstraat van 09 .00 u. tot 12.00 u. PLECHTIGE KOMMUNIE Dinsdag 6 juni: KA V-FlETSEN aan RosaHakapel om 13.15 u. MARKTCOMITE vergadert in gildelokaal om 20.30 u. Woensdag 14 juni: KA V-FlETSEN aan Rosaliakapel om 20.00 u. Zaterdag 17 juni: OPTREDEN van TEX (blues) in Mussenakker om 20.30 u. Dinsdag 20 juni: KA V-FlETSEN aan RosaHakapel om 13.15 u. Woensdag 28 juni: BLOEDINZAMELING in school Terbeeksestraat van 18.00 u. tot 21.00 u. KA V-FIETSEN aan RosaHakapel om 20.00 u.

MINDERHOUT

Tel. 03/314.36.93

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag- Tel. 03/314.32.64

'!)14~~

'T Fl ~

47

Zondag 4 en maandag 5 juni: FOTO-TENTOONSTELLING van Fotogroep 't Slot in het Slot. Open van 10 tot 19 u. Zondag 18 juni: OPEN-TUINDAG VELT bij Kees Strijbos en Marina Aerts, Zandstraat Vrijdag 23 juni: DE KREUNERS om 20.30 u. in het Slot. Zaterdag 24 juni: PAPIERSLAG door de KLJ, vanaf 9 u.

CAFÉ DISCOBAR

·~·

4'44.~

·~ ·--· · ·~

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

\ 62

.

i

03/314 66 65

57

46

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL

RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten . Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT

80 52

:.__"/

Woensdag en donderdag gesloten

50

VRIJHEID 34b · 2320 HOOGSTRATEN · TEL. 03/314 14 86

"-./ · ~/

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

'l(unstscfiiláer J.J-{.J. Jasper

·~

Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers

\Jrijqeià 183 qoogstrnten

~

,

Vrijdag 9 juni: JAARMARKT van de plaatselijke middenstand Alle zondagen: ROMMELMARKT voor de fanfare Voor Eer en Deugd. Zondag 25 juni: SCHOOLFEEST van de lagere school.

kn~rJrtj~5Jrui5

®ust & 'lfiilmne

lt

MEERSEL-DREEF

WORTEL

RTUIN ..

Meerdorp 13

"

Zaterdag 3 juni: PLANTENEXCURSIE naar de Halsche Beemden. Start om 9 u. aan de Halsche Beemden. Org. De Wielewaal. Zondag 11 juni: FIETSUITSTAP, org. KWB Zaterdag 24 juni: 3e KAPELLENKENSLOOP met ambiance, aardbeien en barbecue. Org. KWB .

/ vzww:~:~~:nk~i~: i~n:er

Cafetaria

Tel.: 314.41.26/314.49.11

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Tel. + Fax: 314.55.04

MEERSEL-DREEF 61

56

De Hoogstraatse Maand

Harry Bogers

voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

54

47


Ongevallen Brandweer 314.42.43

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

03/314.32.11 03/314.59.1 0

RUKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak)

"

63

72

LAURIJSSEN JEF

HUISARTSEN VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321

3 & 4 juni: DR. LUK VERMAND ER, Meerteseweg 24-A, Meer, tel. 315.85.11

MEER

Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

64

Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelen

Sjuni: DR. DIRK ROBBEN, Leemstraat42-A, Hoogstraten, tel. 315.38.48 10 & 11 juni: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef34-A, Meerle, tel. 315.87.15

·Kw Vo~·

DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

17 & 18 juni: DR. JEAN-MARC VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten, tel. 315.57.84

nieuw · oud · antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5 - Rijkevorsel ..___ _ _ _ l_ei_.:_0_3_13_1_4_.2_0_.2_4_ _ _____::;:_j"

75

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 03/314.42.92

24 & 25 juni: DR. DOLF MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 314.66.02

122

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN VERHEVENb.v.b.a.

APOTHEKERS

Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 03/315.79.50

Tot 2 juni: APOTHEEK BROSENS, Schuttershof 9, Merksplas, tel. 014/63.33.83

• Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage 66

Van 2 tot 9 juni: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014/63.31.66

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

mobile Rent

Zaterdagvoormiddag 3 juni: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74

Indoor tennis squash snooker

Van 9 tot 16 juni: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 314.60.38

Tennisclub de VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.37.76 67

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza's, tussendoortjes ...

GELMELSTRAAT 6 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.38.11 Fax: 03/314.15.03

Zaterdagvoormiddag 10 juni: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50

St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

Tel. 03/314.31.08 76

b .v.b.a.

Van 23 tot 30 juni: APOTHEEKVAN PELT, Vrijheid 61, Hoogstraten, tel. 314.51.50

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

Wit-GeleKruis, 24uurop24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS - LIEVE VANMECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) .

Alle dagen open van 10 tot 20 u Behalve op woensdag: van 10 tot 14 u Kleine groepen 's avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, ver ·ierd, voor vergaderingen of privé

AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN

Van 16 tot 23 juni: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315 .77 .73

THUISVERPLEGING

74

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel. : 314.49.11

77o

J{,, 'Jfocp<W.l

De volgende MAAND mag u verwachten op woensdag 28 juni. Medewerkers, binnenkort is het vakantie, maar vergeet uw lijfblad niet en bezorg ons tijdig uw kopij. Liefst op woensdag 14 juni, de laatste berichten op zondag 18 juni.

8.II- flám

O:JI :JH.32.3!1

70

48

l ltè!\1

Lid van de Unie an de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen. Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 2Sa