mei 1995 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

maan

MAANDBLAD ELFDE JAARGANG, NR. 121 MEI 1995 PRIJS: 60 FR. AFGIFfEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

Afscheid vanAkkerpop

WIEHEEFT EENJOB VOORMU? Klussen via het P. W.A.

D STEMMEN, PLICHT OF RECHT? Enquête over de stemplicht

D SPORT AANBOD Prestaties van onze lopers, ruiters en voetballers


JUBILEUM

Tien jaar Hoogstraatse Maand - 2

MANNEN EN VROUWEN VAN1986 1986 - een jaar vol Mundial-gekte. De prestaties en de belevenissen van onze nationale J.M. Pfaff en zijn kompanen werden in de kranten breed uitgemeten, zelfs weken nadat ze uit Mexico waren teruggekeerd. In De Hoogstraatse Maand werd aan deze gekte niet meegedaan, bewust, het nummer van juli 86 was zelfs voorzien van een groot embleem "gegarandeerd Mundial vrij". In onze eigen regio viel immers nieuws genoeg te melden. De opening van de expeditiezone op de (toen nog) E10, H.V.V. promoveerde naar 3e nationale, Menten werd "persona non grata" verklaard in onze gemeente, iets wat de Paters Capucijnen niet konden zeggen, zij woonden toen 300 jaar op de Dreef. De Nationale Landmaatschappij, Jansen Farmaceutica en de Hotelschool kwamen met grootse plannen voor 't Begijnhof voor de dag, het gemeentebestuur stortte zich in het avontuur van een voetbalveld op de Thijsakker. De komst van de TG V in Meer werd ook in 1986 al aangekondigd en stuitte onmiddellijk op een motie van deC. V .P. in de gemeenteraad. Dat de "Mark Stinkt" stond niet alleen in ons blad te lezen, maar ook in het groot op de brug aan de watermolen op Dreef. Weinig nieuws onder de zon zo te zien. Wel nieuws waren natuurlijk de Hoogstraatse Mannen en ditmaal ook Vrouwen in de Maand.

Jef Desmedt, oud-burgt>meester van Minderhout, maar gekend tot ver daarbuiten, overlijdt injanuarll986.

"De St.-Catharinakerk was te klein voor het afscheid van een man van 't Heike, een uithoek van Minderhout Voor de boer, de 'burger' van Minderhout, de beheerder, de gezel uit vele verenigingen is gekomen : het dorp, de stad, de Kempen, het buurland; alle rangen, alle standen en ook jongeren".

e oa - 314.55.04

0uCV0@0~((CiJGJC5~@

mGGftd Louis Van Bavel, acteur, regisstrur~ filmscenarist en cineast, in 19-86 reeds 40 jaar op de planken.

Zuster Liesbeth, bezielde directrice van het Spijker.

"Ge moet de ambitie hebben om minister te worden, of vrouw van een minister. Voor minder moet ge het niet doen !" zei zuster Liesbeth ooit tegen haar leerlingen. Een uitspraak die haar wellicht het best tekent voor de buitenwereld, waar ze naam en faam heeft een veeleisende directrice te zijn die met hart en ziel gewerkt heeft voor 'haar' Spijker, voor 'haar' leerlingen ....

Jef Hofkens, portier en werkman van •t Seminarie. Op 22.5.1944 als werkweigeraar opgepakt en weggevoerd naar Wenen om er te werken in de grootste gasfabriek van Europa "Rella en Kompanie". Over zijn wedervaren hield hij een dagboek bij, dat in 1975 in authentieke stijl op stencil werd uitgegeven in het driemaandelijks tijdschrift "Schrijft" van Leo Pleysier. Fragment van woensdag 11 april 1945 : "van daag hebben we niet in den hof kunnen werken om dat de kanons ballenover onze kop fluiten en uit een splitsen, als er vliegers over komen hooren we geen enkel kanon meer schieten,

2

de

"Ze hebben heel ons kliek ooit eens bijna in de ban van de kerk geslagen. Ik denk dat het pastoor Van Reusel van Hoogstraten was en die was nochtans van geen kleintje vervaard. Het was eigenlijk een onschuldig stuk, maar blijkbaar toch te aangebrand. Het ging over nen directeur met veel personeel. Een van hen had een affaire met de vrouw van de directeur en daar werd dan een heel sitatuatie rond gebouwd. Het kwam er tenslotte op neer dat ze alle werknemers van haar man versierde. Kommentaar dat we daarop gehad hebben ! En een gepeperde brief om rooi kaken van te krijgen." maar als de vliegers weg zijn dan gaat het nog al met schieten, we hebben van daag niet in den hof kunnen werken, we hebben wat houd klein kunnen kappen is me dat toch een leven alle dagen wachten we naar de bevrijding, of we er nog leefdig door komen moeten we nog afwachten ik heb heel den dag in mijn kerkboek aant beden geweest, om dat we samen en gelukkig terug naar huis zouden mogen komen van daag hebben de Duitsch es es soldaten nog een oude vrouw van 80 jaar om vergeschoten, om dat ze het hakenkruis kapot gescheurd had, de soldaten hadden ze helemaal nokt gemaakt en zoo werd ze tegen een boom gebonden, en zoo hebben ze op eenige meters afstand aant schieten geweest, als we 'savonds buiten gaan zien staat heel de stad langs alle zijden in vuur en vlam"


JUBILEUM Maria van Koobkes, bijna 40 jaar achter de toog van 'Prinsenhof'. 'Wachtzaal'. 'Roma'.... verschillende namen, één café.

.Zuster Veronique, kleuterjuf, muzi· kante, keramiste en kJ()()Sterzuster. Na meer dan 30 jaar kleuterklas gaat ze met pensioen. Een van de laatste •'zusters" van het onderwijs.

"Ook de studenten van het seminarie kwamen wel een langs voor ze naar huis mochten of voordat ze binnen moesten. Die gingen er ferm tegenaan zelle ! De laatstejaars mochten de avond voor de Rome-reis ook nog eens iets gaan drinken, maar dat was gewoonlijk kort en hevig, met alle gevolgen vandien ' anderendaags in de bus !" .

Paul Vamuffelen, opvallende jongeling. student in Nederland, verple· ger in Indië, student in Rome, pries· ter gewijd in ~ome, eremis in Hoog. straten. Als priester van de oosterse ritus naar Argentinië iu Zuid-Amerika, het continent van de bevrijdingstheologie. "Het kloosterleven is ook fel veranderd sinds ik hier binnenkwam. Als ik aan die tijd terugdenk : de bel, iedereen stil, samen knielen, de handen netjes in de mouw van je kleed ..... Het is nu veel, veel beter. Er is zoveel meer vrijheid. Alhoewel, die vrijheid, die is voor sommigen ook zwaar geweest. Weet ge, die discipline vroeger, die gaf bescherming, houvast ook. Toen alles veranderde zijn er nogal wat kloosterlingen uitgetreden. Die konden die vrijheid niet aan. "

"Ja vooral in Peru en Colombia zijn er veel aanhangers van deze leer. Tja ... de Bysantijnse religie en de Bevrijdingstheologie, dat ligt nu wel ver uit elkaar, ze staan als vreemden tegenover elkaar. Spijtig, want ik denk dat de Bysantijnse spirualiteit een verrijking zou betekenen voor de bevrijdingstheologie."

August Laurijssen, directeur van bet VTI-Spijker.

Ad Goetschalckx, metser van stiel,

loper van inborst.

DHM : Gemengd onderwijs, tegen of voor ? "De hotels en restaurants zijn vele jaren een uitsluiten de mannenwereld geweest. Met de meisjes-leerlingen van onze hotelschool hebben wij dit kunnen doorbreken. Wij hebben bewezen dat meisjes als stagiaire of als werkneemster evenwaardig waren als jongens in deze sector van het bedrijfsleven. Onze ervaringen met gemengd onderwijs zijn positief. Tenslotte moet de school hen ook voorbereiden op een gemengd beroepsleven.

DHM : beschrijf nu eens 'leeggelopen zijn' ! "Dat heb ik eigenlijk nog maar ene keer meegmaakt, in St.-Antonius, tijdens mijn eerste halve marathon. Ik was veel te vlug vertrokken en probeerde de mannen die deze afstand gewend waren, te volgen. Ongeveer halfweg begon het. Ik kon niet meer vooruit en zag mannen met grijze baarden mij voorbij lopen. Je maag komt tot in je keel, het wordt zwart voor je ogen, je staat precies voor een afgrond. Je wil nog wel vooruit, maar het gaat niet meer. Ik heb de wedstrijd nog wel uitgelopen. Daarna ben ik met de auto naar huis gereden, alleen weet ik niet meer hoe !"

CONCESSIEHOUDER NIEUWE EN GARAGE

GeudeilS

-

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76

nNEEDEHANDSWAGENS

-

STREVEN

NAAR PERFECTIE ERKENDE CARROSSERIE 27

3


JUBILEUM JanHendric~Drevenier,douanier

en fietsenier.

I~"" ~ar...

HERIJGERS

Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

! ! ! NIEUW ! ! ! DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Over het Dreefse verenigingsleven : "We zien dat het verenigingsleven overal achteruitgaat. Hier op de Dreef zijn er al een paar verdwenen; de Chiro, de KWB. Er is nu veel minder belangstelling. Ik was vorige week op een viering van de BGJG in Meerle, daar waren met moeite 5060 mensen op de koffietael. Vroeger bracht zo' n bijeenkomst 200 mensen samen. Teerfeesten, tussen de mensen zitten, na de mis een pint gaan drinken, dat heb ik altijd graag gedaan. Het doet wel pijn als je ziet dat de jongeren niet meer meekomen. Zal dat nog terugkomen ? Alles kent zijn hoogtes en laagtes en nu zitten we in een slappe periode."

Piet-Jan Rombouts : non-conformist. "Toen heb ik ontdekt hoe onbelangrijk geld eigenlijk is want er was veel te gemakkelijk aan te geraken. Als ge geld nodig hebt, dan hebt ge het toch ! Is toch zo ! Of ge 't ooit kunt terugbetalen is een andere zaak en dan kunt ge u nog afvragen of dat wel nodig is. Nodig hebben is trouwens ook een heel rekbaar begrip

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

!" . •

Een garantie voor degelijk werk met eigen vakmensen! Een traditie van meer dan 50 jaar!

Yloongarnering

Tel. 03/314.48.47 125a

Schilderwerken Vloerbedekking Tapijten 4

Gordijnen Dekbedden Huishoudtextiel


man in de maand 'We hebben tegenslag gehad. Hadden de weergoden ons twee jaar geleden geen hak gezet, dan hadden we - met Willy De Ville op de affiche - een reserve kunnen opbouwen die groot genoeg was om nog vijf jaar een Akkerpop-festival met internationale topacts te organiseren. Maar ,, ja... ' Voor het eerst in negen jaar moet Meer het dit jaar zonder Akkerpop stellen. Na twee uitgeregende edities vindt men het bij de organiserende jeugdclub Mussenakker welletjes. In 1995 geen Akkerpop. Drevenier André Oomen was negen jaar geleden één van de initiatiefnemers. Een gesprek over rockfestivals, Mussenakker,journalistiek, natuur- en -natuurlijk- Meersel-Dreef. ' De editie ' 95 zou de negende editie van Akkerpop zijn geweest. Het idee om een festi val op poten te zetten ontstond, zoals zoveel dingen, aan de toog. In die tijd trad de Mussenakker af en toe naar buiten met bonte avonden. Voor de rest gebeurde er eerlijk gezegd betrekkelijk weinig. Toen de tekstschrijvers van die bonte avonden het stilaan lieten afweten, hebben we zo ongeveer een jaar lang niks georganiseerd. Op zekere avond zei een tooghanger: 'We zouden nog eens met iets naar buiten moeten treden' . Op dat ogenblik waren er nog niet zo veel festivals, en het leek Patje Christiansen en mezelf wel een goed idee om zoiets uit de grond te stampen. Vanuit onze ervaring met optredens in de Mussenakker moest dat wel lukken . Op dat moment trok de Mussenakker een erg jong publiek, en die waren natuurlijk direct voor zoiets te vinden. Hals over kop stortten we ons toen in het avontuur, zonder bij de consequenties stil te staan ... Dat het eerste jaar alles tot een goed einde is gebracht, mag je gerust een klein mirakel noemen. Patje en ik deden vrijwel alles alleen. De dag zelfkregen we wel wathulp en verschillende mensen hielpen bijvoorbeeld bij het plakken van affiches, ... Maar toch, het merendeel van het werk belandde op onze schouders . Zelfs het podium bouwden we toen nog zelf. Bij Lejaplast in Hoogstraten hadden we een groot vel plastiek gehaald, dat diende als overkapping van het podium. De dag voor het festival bouwden we het podium op, en om 1 uur 's nachts waren we klaar. Het podium stond nog niet helemaal overeind, of het begon me daar toch te regenen. 's Morgens om 8 uur kreeg ik telefoon dat het podium was ingezakt. Het plastieken zeil bleek zo sterk, dat het al het water had opgevangen, zonder te barsten . De twee steigers links en rechts van het podium hadden het begeven en waren naar binnen geslagen, zodat het zeil - in feite een gigantische waterblaas - tot op het podium hing. Er zou nooit een groep kunnen optreden. Grote paniek natuurlijk, ook al omdat de mensen van de geluidsinstallatie een uur later zouden arriveren om hun materiaal op te stellen. Uiteindelijk heeft Patje Christiaensen een kabel aan de trekhaak van zijn Honda Civic vastgemaakt, en de twee steigers rechtgetrokken .. . Net op tijd. De manager van Herman Brood stond er op te kijken, en was er niet gerust in. Hij belde naar Amsterdam met de boodschap nog even te wachten alvorens te vertrekken. Uiteindelijk liep het allemaal toch nog goed af... Je mag

gerust zeggen dat we toen door het oog van de naald gekropen zijn.

En de eindbalans was positief, want het jaar daarop gingen jullie door ... Ja, we hebben ontzettend veel geleerd uit wat er het eerste jaar is foutgelopen. Het tweede jaar begonnen we een week op voorhand met de voorbereidingen op het terrein. In de loop der jaren besteeedden we steeds meer zaken uit. Zo huurden we na een paar jaareenpodium bij PietJan. Gevolg is natuurlijk dat je elk jaar met een hoop vaste kosten zit. Na die achtjaar Akkerpop stellen we vast dat we aan het festival- als we de eindbalans bekijken - slechts een aalmoes hebben overgehouden. Die eerste editie was financieel misschien wel de meest succesvolle van allemaal. Doordat we alles zelf deden, konden we de kosten drukken, zodat de opbrengst natuurlijk veel groter was.

Nooit gedacht: laten we terugkeren naar die kleinschalige formule van het eerste jaar? 0 ja, dat is dikwijls genoeg gezegd. Maar je kan de klok nu eenmaal nooit terugdraaien. Het festivalpubliek is in de loop der jaren verwend. Een formule als die van Streekpop zou nu niet meer werken. Streekpop kan je in zekere zin de voorloper van Akkerpop noemen. Op de terreinen aan het klooster, waar ook Akkerpop plaatsvond, werd een oplegger gezet waarop streekgroepen speelden, achteraan op de wei een paar bakken bier, en het feest kon beginnen. Zoiets zouden de mensen nu niet meer pikken. Men heeft ons zelfs verweten dat we met het idee van Streekpop zijn gaan lopen. Maar Streekpop lag toch al drie jaar stil toen we met Akkerpop begonnen, en op het eerste jaar na, reeruteerden wij toch vooral buiten de eigen streek.

Het eerste jaar hadden jullie al meteen Herman Brood als top ofthe bill. Brood staat toch niet bepaald te boek als een gemakkelijke jongen... Herman Brood heeft op Akkerpop, denk ik, één van zijn allerbeste concerten weggeven. Hij was een tijdje uit de belangstelling geweest, en werkte volop aan een terugkeer. Toentertijd maakte ook gitarist Danny Lademachter, die later met The Radio' s nog furore zou maken, nog deel uit van zijn groep. Die jongens hebben toen echt de pannen van het dak gespeeld.

Of Brood een gemakkelijke jongen is, moet je maar eens aan Jan Aerts vragen. (lacht) Ook wat de backstage-ruimte betreft, hadden we geen ervaring en Jan verzorgde dat eerste jaar samen met Chantal Vanderhallen (die acht jaar lang op voorbeeldige wijze de backstage-ruimte heeft gerund) de service achter de schermen. Op zeker moment komt Herman Brood naar Jan toe, en vraagt: 'Hebt u misschien een lepel?' En Jan, in al zijn onschuld, vraagt: 'Is een vork ook goed?' Niemand van ons had er natuurlijk bij stilgestaan dat hij een lepel nodig had voor zijn 'stuff'. In het eisenpakket dat we vooraf van de manager hadden gekregen, stond ook dat Brood een spiegel nodig had. We zullen hem eens goed verwennen, denken wij , en zetten in de kleedkamer van Brood een kanjer van een spiegel neer. .. Tsja, .. . Pas achterafhebben we ons gerealiseerd dat dat spiegeltje waar Brood om vroeg ook wel andere bedoelingen zal hebben gehad.

Hebben jullie voor de rest nog problemen gehad met druggebruik bij artiesten? Dat valt best mee. Alleen met The Wailers. Cannabis roken maakt blijkbaar deel uit van de Jamaicaanse cultuur, zoals een pintje drinken hier bij ons.

Het tweede jaar hadden jullie Doctor Feelgood als top of the bill Nee, ik geloof dat dat het derde jaar was. Ik herinner me niet meer exact welke groep wanneer in Meer heeft gespeeld, maar ik denk dat het tweede jaar Fata! Flowers bovenaan de affiche prijkte. We vonden zelf dat we een stapje terug hadden gezet, maar achteraf beschouwd was - voor mij althans - dat concert één van de beste van de acht edities . Dat jaar hadden we trouwens ook Blue Blot als voorlaatste act, de groep was toen aan het opkomen.

Hadden jullie een bepaalde ambitie met Akkerpop? Het is nooit onze bedoeling geweest een groot festival te worden. Onze voornaamste bekommemis was de Mussenakker nieuw leven in te blazen, en wat fondsen te verzamelen om ons lokaal wat op te knappen. Ook voor de ledenwerving is zo'n festival belangrijk. Veeljonge gasten worden aangetrokken door zo ' n festival,

5


MAN IN DE MAAND komen eens kijken, helpen veertien dagen mee~ en leren de Mussenakker kennen. Bovendien is het ook naar buiten toe belangrijk, voor de geloofwaardigheid van een jeugdhuis als de Mussenakker. Al te dikwijls leeft bij de mensen immers nog het beeld van de jeugdclub als een donkere krocht waar alleen bier gedronken en gevreeën wordt. Met zo'n festival bewijs je dat je iets op poten kan zetten. Jonge gasten kunnen ontzettend veelleren als ze zoiets mee op poten zetten. Toen Patje Christiaensen zich wat terugtrok, en zich alleen nog met de programmatie ging bezighouden, kwam Herman De Bruin, toen 17 of 18 jaar oud, bij in de werkgroep die Akkerpop voorbereidde. Op de eerste vergadering die hij bijwoont, zegt hij, bijna langs de neus weg: 'Ik wil Urban Dance Squad op Akkerpop.' De groep had net een eerste CD uit, en begon door te breken bij een groter publiek. 'Je doet maar,' lachen wij, en denken: 'Dat lukt nooit.' En potverdorie, die jonge kerel begint te bellen en rond te horen, en speelt het klaar dat Urban Dance Squad naar Meer komt. Iemand die zoiets voor mekaar krijgt, heeft daar ontzettend veel uit geleerd.

Het optreden van Urban Dance Squad heeft nog wel aan een zijden draadje gehangen Akkerpop viel datjaar samen met Belga Beach, en de dag voor het festival krijg ik een telefoontje van één van de organisatoren van dat festival. Hij vraagt hoe we Urban Dance Squad hebben vastgekregen. In al mijn naïviteit doe ik mijn verhaal, zonder daar verder bij na te denken. 's Avonds zijn we op het terrein de laatste voorbereidingen aan het treffen, als de moeder van Herman komt zeggen dat hij naar de manager van Urban Dance Squad moet bellen. We hadden nog geen telefoon op het terrein, dus Herman rijdt naar huis en komt even later terug met de boodschap dat Urban Dance Squad niet zal komen. De zanger was ziek. Ondertussen hadden we op Studio Brussel gehoord dat Depeche Mode was weggevallen op Belga Beach ... Zo stilaan werd ons één en ander duidelijk. Achteraf is gebleken dat Herman Schueremans heeft geprobeerd Urban Dance Squad voor veel geld bij ons weg te kopen, voor Belga Beach. Herman De Bruin had gelukkig gezegd dat hij een dokter zou sturen om te controleren of de zanger echt ziek was, indien Urban Dance Squad niet zou komen opdagen. Uiteindelijk zijn ze toch zo fair geweest om, voor veel minder geld, op ons festival te komen spelen.

Nog zo'n stoten meegemaakt?

Akkerpop toen de zon nog scheen

Niet echt. De toetsenist van The Wailers had wel zware tandpijn toen ze hier aankwamen. The Wailers kwamen uit Spanje, en hun bus stond aan het festivalterrein. Omdat de accommodatie aan het klooster toen nog te wensen overliet, moesten The Wailers te voet door het dorp naar zaal De Paardekop. We hadden toen alle moeite van de wereld om die mannen bij mekaar te houden, want al dat schoon vrouwvolk dat daar rondliep, dat hadden ze nog nooit gezien. Onderweg kreeg de toetsenist steeds meer last van zijn tandpijn, en zijn wang werd dikker en dikker. Uiteindelijk zijn we er nog mee naar het CM-ziekenhuis in Turnhout gereden. Hij was net op tijd terug voor het optreden. Hij had een geel-groen-rode reggae-sjaal rond zijn kop gebonden, tegen de pijn. Hij heeft tijdens het concert niet veel bewogen, maar hij stond er, en dat was op dat moment het belangrijkste .. . We kregen indertijd wel eens het verwijt dat we nogal wat oude gloriën naar Meer

haalden. Maar uiteindelijk hebben die oude rotten vrijwel altijd uitstekende concerten weggegeven.

6

Aan welke bands bewaar je de beste herinneringen? De belangrijkste verdienste vond ik elk jaar weer dat we er met een groep jongeren in slaagden zoiets in mekaar te steken. Op muzikaal vlak liggen de voorkeuren voor iedereen anders. Een paar weken geleden werd ik zelfs aangesproken door iemand die het optreden van Willy De Ville het einde vond, voor anderen waren The Specials, afsluiter in '94, de crème de la crème. Vast staat dat we in schoonheid geëindigd zijn. Voorlopig ligt Akkerpop alleen dit jaar stil. Bij een aantal sleutelfiguren zit de schrik er in. We hebben besloten wat af te wachten, en aan te kijken hoe de andere festivals het dit jaar doen.

Bovendien is het aanbod enorm klein. Er zijn te weinig groepen die tijdens de zomer onze contreien aandoen, en die paar interessante acts die dan toch komen, zijn ofwel onbetaalbaar, ofwel staan ze op het tweede of derde podium van een groter festival. Het risico op een derde fiasco op rij willen we niet lopen.

Wat is er de voorbije twee jaar fout gelopen? Dat is heel simpel: het weer. Had het weer twee jaar geleden meegezeten, dan hadden we - met Willy De Ville op de affiche- genoeg middelen overgehouden om nog vijfjaar zonder ris ico een fatsoenlijk programma in mekaar te boksen. Het werd echter een snerteditie, met slechts één spelbreker: het weer. Niet bepaald een opstekertje voor je imago. Een ware zondvloed was het. Het probleem was dat we het jaar daarop opnieuw slecht weer hadden.


MAN IN DE MAAND Het concert van Willy De Ville was een afknapper... Zondermeer. Hij speelde de dag tevoren in Amsterdam, en twee dagen later moest hij in Parijs zijn. Akkerpop lag dus op zijn reisroute. Toen we de prijs te horen kregen die we zouden moeten neerdokken, hadden we al eens vier of vijf keer geslikt, maar uiteindelijk stemden we toch toe. Bovendien stelde hij allerlei supplementaire eisen. Hij moest een suite in een hotel in Brussel hebben, rozen zonder doornen, een buffet.. . Voor alles hadden we gezorgd. In het klooster was alles pico bello in orde gebracht, het had ons behoorlijk wat geld en energie gekost, en dan komt die kerel zijn bus niet uit. Bovendien deed de manager nogal vervelend omdat het materiaal niet door een overdekte

speciale eisen. Hij logeerde op de Bouwhoef, toen nog een hotel. Veel van die kleine, beginnende groepjes daarentegen: ze hangen heel de dag backstage rond, proberen zoveel mogelijk mensen gratis binnen te loodsen, de gastenlijsten zijn niet in orde, ... Altijd wel iets. Derek and the Dirt hebben het wat dat betreft het gortigst gemaakt. Als subtopper mochten ze het festival afsluiten, ik geloof na The W àilers. Backstage zaten ze met eten te gooien. Chantal V anderhallen heeft zich toen zo kwaad gemaakt, dat de manager van eerlijke schaamte zelf de kamer heeft opgekuist... Echt schandelijk hoe die kerels zich misdragen hebben.

Vind je het nu jammer dat het, voorlopig althans, gedaan is?

Mussenakker de cirkel stilaan rond is. De kinderen van sommige oprichters, zoals Jan Dufraing en Bert Michielsen, maken nu deel uit van een nieuwe generatie die misschien graag verder zou doorgaan. Het is spijtig, maar het gezond verstand zegt dat het beter is te stoppen. Ook al omdat we vorig jaar in zekere zin van geluk mochten spreken dat afsluiterGwar uiteindelijk niet is komen opdagen, zodat we er financieel geen kater aan hebben overgehouden. Zelf zou ik nog wel willen meewerken aan Akkerpop, maar ik zou niet meer het volledige engagement van vroeger kunnen opbrengen. Eén maand van de vakantie ging helemaal naar Akkerpop, elk telefoontje hier had er wel mee te maken.

Ja, een beetje wel natuurlijk. Ook omdat in de

Hoe benjij als Drevenier in de Meerse Mussenakker beland? 0, heel toevallig eigenlijk. Met een paar gasten van de Chiro hier fietsten we wel eens ergens naartoe. Holland lag ons niet zo, dan maar naar Meer of Meerle. In Meerle had je De Bombardon, in Minderhout ' t Kiekenskot (een betonnen kot achter café Stad Breda waar toen wel eens optredens plaatsvonden) en op een zondagmiddag belandden we in de Mussenakker. Boven de parochiezaal was dat toen, je moest door het KLJ -lokaal om er te geraken. We werden daar in het begin gewoon buitengekeken, maar een pintje kostte maar 10 of 12 frank, zodat we toch maar eens terugreden. En stilaan werd dat een gewoonte. Aanvankelijk keken we wel op naar de mannen die daar zaten: Jan Dufraing, Bert Michielsen, Jan Ghysbrechts, ... en luisterden mee naar hun muziek. Bob Dylan, The Rolling Stones, Rod Stewart, .. . Na een tijdje vonden we toch dat onze muziek- hard-rock was dat toen - ook aan bod moest komen. Het kwam bijna tot een strijd op leven en dood, waarbij op zeker moment een stuk uit een plaat gebeten is en een elpee van Bruce Springsteen met een punaise tegen het plafond belandde. Eeuwig zonde van die plaat natuurlijk. (lacht) Ondertussen ben ik al zeventien jaar, de helft van mijn leven, nauw bij de werking van de

) gang kon worden gelost. De Ville heeft toen een goeie set gespeeld, maar hield het na zeven of acht nummers voor bekeken. Voor de mensen die uren in de regen en de kou hadden staan wachten werd het een afknapper. Ik stond toen tussen het publiek en voelde de frustratie van de mensen. Herman en ik hebben toen een paar minder fraaie dingen tegen de manager van De Ville gezegd, maar die maakte zich er met enkele welgekozen vierletterwoorden vanaf. De manager liep trouwens met een pistool rond, dat zegt wellicht genoeg. Het verschil met bijvoorbeeld Walter Trout was erg groot. Die had dat jaar ook zwaar te lijden onder het slechte weer. Hij speelde toen toch een gedreven en volwaardige set, en was in zijn nopjes over onze zorgen backstage. Hij heeft de mensen die instonden voor de backstageruimte een week later zelfs uitgenodigd op zijn concert op Suikerrock in Tienen.

Je hoort wel eens zeggen: de echte groten maken geen problemen, het zijn de kleintjes die moeilijk doen. Klopt dat zo'n beetje? Ja, Willy De Villeniet te na gesproken natuurlijk. Nick Lowe bijvoorbeeld was een heel bescheiden en nuchtere man. Hij had ook geen

Bonte avond van de Mussenakker

7


MAN IN DE MAAND

Wie in een uithoek woont, moet hard roepen om gehoord te worden Toen Albert Vorstenbosch het indertijd, in dit eigenste blad, waagde oor te tellen Meersel-Dreef aan Nederland te verkopen. bleven de reacties niet uit. Lezer brieven stroomden binnen, het kwam net niet tot een bomaan lag. De Dreveniers waren boos, zo leek het wel. André Oomen i geboren en getogen Drevenier, en woont met vrouw Chris en piepjonge dochter Ni na nog steeds in het meest noordelijke stukje België. De geknipte man du · om te vragen hoe het nu eigenlijk zit: Zijn Dreveniers andens dan de doorsnee Hoogstratenaren? En zo ja, wat zijn dan de onderscheidende factoren? 'Ik denk dat de Dreveniers zich altijd een beetje benadeeld hebben gevoeld. Voor de fusie van 1976 viel een deel onder Meer, het grootste deel behoorde toe aan Meerle. Meersel-Dreefhad bijvoorbeeld geen eigen po. tnummer. Bij veel men. en bestond de indruk dat men de Dreef in Meerle niet wist liggen. Er lag een schamel kassei weggetje, de riolering die nu eindelijk gerealiseerd is. lag toen al op tafel. Toen de fusie rond was, werd hier onmiddellijk een dorpsraad opgericht. Die zette de riolering duidelijk als prioriteit voorop.' . · Dat fameuze verhaal over de plaatsnaamborden. Hoe zat dat juist? 'Tsja, als men op zulke borden niet een de náam van de zesde deelgemeente correct kan schrij en ... Dat getuigt toch wel van erg weinig respect. Ik vind dat de dorpsraad daar terecht tegen geprotesteerd heeft. Meersel-Dreef dus, en niet Meerseldreef. ' Is Meersel-Dreef eeil aparte gemeenschap?, willen we ook nog weten. 'Ja,' vindt Dré, 'maar Worte.l i dat ook. Specifiek aan de men en op de Dreef i~ dat ze niet zomaar alles pikken. Ze zijn wat mondiger, het zal wel een beetje met de invloed van Holland te maken hebben, denk ik. En ook: Als je in een uithoek woont, moetje hard roepen om.gehoord te worden.' 41% van de inwoners van Meersel-Dreef heeft de Nederlandse nationaliteit. Is dat van invloed? ·Ja, in de eerste plaat voor het verenigingsleven. Niet omdat het om Nederlander!> gaat. Integendeel,want de fanfare, die nauw samenwerkt met Galder enStrijbeek, bewijst het tegendeel. Het probleem is Jat de meeste van die men. en gewoon op de Dreef resideren, en voor de re. tin Breda en omgeving leven. Door de opkomst van T .V. en dergelijke, hebben de verenigingen het al wat moeilijker, als een groot deel van de inwoners dan niet deelneemt aan het dorpsleven, dan wordt het echt moeilijk. En dan zeg ik nog niks over de gevolgen die de hele · situatie heeft voor de huisvesting van de Drevenier~ zelf, en hun kinderen.' ' Een zekere rivaliteit tussen naburige gemeenten i er altijd, en al~ we vroeger een partiJtje voetbal speelden tègen jongens van Meerle, dan was het een strijd op leven en dood. Speelt Meerle tegen Meer, dan supporteren we natuurlijk wel weer oor Meer1e. Daar spelen er immer- een paar van de Dreef...' Mussenakker betrokken. Maar nu ben ik wel op een leeftijd beland, waarop ik wat meer afstand begin te nemen van wat er allemaal gebeurt. Ik

autobanden

* occassiebanden

* reparaties * depannage * merkbanden

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 I 314.63.05

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

Vatenkomen vaten gaan.... "' 8


MAN IN DE MAAND

Alles is weg

heb nu veel belangrijkere dingen aan mijn kop. (wijst naar zijn dochter)

En veel zien veranderen in al die jaren? Zoals elke vereniging kent ook de Mussenakker ups en downs. Onze eerste betrachting was altijd de kop boven water te houden, ook al heeft onze bankrekening af en toe onder nul gestaan. De moeilijkste periode situeerde zich na de verhuizing naar ons nieuwe lokaal. Er kwam steeds minder volk, en een jaar na de verhuizing zaten we met een paar mensen aan de toog kou te lijden. Het was echt niet meer plezant. Was men toen niet met de Meerse markt begonnen, zouden we het niet hebben gehaald. Op de beheerraad zei (Nonkel) Ney Michiels bijvoorbeeld: 'Het is goed geweest. We hebben zoveel in kas, laten we gewoon een vat geven.' Daar waren wij dan weer niet voor te vinden, en gelukkig heeft een nieuwe generatie jongeren toen de weg naar de Mussenakker gevonden. Uiteindelijk is het lot van de Mussenakker belangrijker dan dat van Akkerpop. Ik hoop dat het nog lang kan blijven duren.

Eén van dè grote pas ies van Dré is de natuur. Er kan geen roofvogel voorbijvliegen, of hij gaat óp de rem staan. 'Het begon a1 a1 . kleine bengel,· herinnert hij zich. 'Met · Fran Aerts, die aan de watermolen woonde, trok ik de bossen in. We hadden de gewoonte om altijd rechtdoor te lopen. Door braamstruiken, over beken, we namen de kortste weg. Onze benen stonden vaak vol schrammen. maar dat hoorde erbij. Toen men plots alle eikendreven begon te vellen, waren we daar het hart van in. Toen we in onze puberteit zaten, werd ook de Mark rechtgetrokken. In de Chiro was daar heel wat om te doen. Met chiro-leiders als Fons Jacobs, FransVan Bergen en Jos Mertens hebben we zelfs een officieel afscheid van de Kemelsbrug gehouden, een houten bruggetje over de Mark dat moest verdwijnen. rk vond het toen aJ doodjammer dat a1 die dingen verdwenen.' Later. op internaat in Meldert. werd Dré door Natuur 2000 ook wegwijs gemaakt in de wereldvan de vogels. 'Als je voor een krant werkt, dan kijk je met iets meer aandacht rond al:. je in de auto zit. Ik kijk daar bovenop ook nog vaak naar boven. Dat het gevaarlijk kan zijn. heb ik ooit in Luxemburg ondervonden. Ik zat naast Je chauffeur, zag een buizerd voorbijvliegen, en riep luidkeels 'Ho!' . Gelukkig reed er toen niemand achter ons, want de chauffeur ging bruu kop zijn rem staan.' Toch is de natuur- of beter: wat er met de rtatuur gebeurt- vaak een bron van ergernis. 'Ik ord nog aJtijd k'Waad al. ik bepaalde dingen zie gebeuren. Wij wonen met meer in de ·treek van tten jaar geleden. Twintig jaar geleden werden de 'groene jongens' versleten aL naïef. maar veel van de dingen die ze toen beweerden zijn ondertussen uitgekomen. ledereen is zich er ondertussen van bewust dat er iets moet gebeuren. Ik vind hef ook erg jammer dat de discussie over dat onderwerp zo gevoelig ligt. Men begint al te aak onmiddellijk te schelden, in plaats van gewoon eens met mekaar te praten. Ik denk dat de politiek daar soms ook een vuile rol in -;peelt, en dat mensen tegen mekaar worden opgezet. Duidelijk i ~> wel dat er iets moet gebeuren. Als ik bekijk wat er hier vroeger allemaal was ... Alles is weg.' getypt en vervolgens gepost. Dat betekende dat het minstens drie dagen duurde vooraleer de teksten verschenen. Na verloop van tijd stapte Louis Meulders over naar Gazet Van Antwerpen . De krant werd ondertussen een veel sneller medium, en het was Peter Put die als redacteur van de editie Kempen van het Volk een lezenswaardige editie maakte. We moesten sneller gaan werken, de draagbare computer deed zijn intrede, Peter Put (die momenteel op het kabinet vanLucVan den Brande werkt) belde ons elke

dag. Uit onze pijp komen moesten we, echt aan nieuwsgaring gaan doen. Wat ook zo prettig is bij Het Volk was de hechte groep medewerkers . Zeg maar gerust een vriendenkring. Prettig was ook dat medewerkers van Het Volk alles wat in hun gemeente gebeurde moesten verslaan. Zo heb ik ook de brand op de transportzone en de aanhouding van de IRA-leden hier mogen verslaan. Deze simpele jongen uit Meersel-Dreef mocht daarvoor op pad, met knikkende knieën weliswaar, maar toch. En, ik moet het eerlijk toegeven, het geeft een kick.

Onrechtstreeks ben je ook via de Mussenakker de journalistiek ingeduikeld. Ik schreef eenjaar of tien geleden bijna in mijn eentje het 'Mussenkrantje' vol, en stelde vast dat ik me vaak beter kon uiten op papier dan mondeling. Als hoofdleider van de Chiro op de Dreef, kwam ik regelmatig bij de paters. Pater Crombé was toen proost van de Chiro. Ook bij Broeder Clavis, broeder-portier, liep ik nogal eens langs om wat te buurten, een sigaar te roken of een trappist te drinken. Ook het 'Mussenkrantje' kwam ter sprake, en op zeker moment zei broeder Clavis dat zijn broer bij Het Volk in Gent werkte, en dat men daar een medewerker voor Hoogstraten zocht. Ik zag dat wel zitten. En één of twee maanden later kreeg ik een telefoontje van Louis Meulders, de redacteur voor de Kempen van Het Volk. En ik kon beginnen. In 't begin bleef dat beperkt tot één of twee stukjes per week. Over een hobbytentoonstelling of een vogelshow. De teksten werden

De legendarische Britse ska-band The Specials, het allerlaatste Akkerpopconcert: 'You 're wondering now ... '

9


MAN IN DE MAAND

Op internaat in Meldert

Chiroleiders en kinderen

Het Volk werd onlangs overgenomen door de VVM-groep, uitgever van Het Nieuwsblad en De Standaard. Gaat er voor jou, als correspondent voor Hoogstraten, veel veranderen? Er staan heel wat veranderingen op stapel. Op zes na, waaronder ikzelf, zijn alle Kempische medewerkers van Het Volk ontslagen. De zes die overblijven werken nu voor de VUM-groep. In Het Volk en Het Nieuwsblad zal vanaf nu hetzelfde regionaal nieuws verschijnen. Iic verzorg de berichtgeving over Hoogstraten, de berichtgeving over de regio wordt gecoördineerd door Marc Simons, die ooit nog medewerker was bij Het Volk, maar nu al een paar jaar als beroeps free-lancer voor HetNieuwsblad werkt. Ik vind het wel doodjammer dat de hechte groep medewerkers van Het Volk nu uit mekaar valt.

Vrijwel uitsluitend uit politieke hoek. Je krijgt alleen reactie als iets niet naar de zin van deze of gene is. Als je eens iets of iemand in de bloemetjes zet, hoor je niks . Men vergeet wel vaak hoe snel er bij een krant moet gewerkt worden ... Je hebt dikwijls geen tijd om over een tekst lang na te denken, of om hem zelfs maar na te lezen. Het gebeurt ook dat mensen niet tevreden zijn over een bepaalde titel, terwijl die vaak op de redactie wordt gemaakt, rekening houdend met de beschikbare ruimte. Wijlen mijn vader heeft ons steeds voorgehouden: 'Wees eerlijk'. En dat probeer ik, ook in mijn teksten,- zo goed en zo kwaad als het gaat - toe te passen. •

Krijg je veel reacties op je stukken voor de krant? Het spreekt vanzelf dat het af en toe gebeurt dat, wanneer bepaalde dossiers ter sprake komen, er iemand goed en er iemand minder goed uit de verf komt. Ik doe wel steeds mijn best om twee klokken te laten luiden. Iets van een vereniging afbreken zal ik nooit doen. Heel wat mensen hebben er dikwijls veel tijd en energie ingestoken, en naar best vermogen gehandeld. Ik zou het dan niet gepast vinden kritiek te leveren. Als het over het beleid gaat, ligt dat anders. Die mensen hebben een verantwoordelijkheid naar de gemeenschap toe. Het is een taak van de pers de verrichtingen van eender welke beleidsploeg kritisch op te volgen, en te signaleren wanneer er iets foutloopt Was de pers er niet geweest, dan stonden er bijvoorbeeld geen lindebomen meer op de Vrijheid ... Daar ben ik wel zeker van.

En kwaaie telefoontjes? Staathet toestel roodgloeiend of valt het nogal mee? Het is in de voorbije tien jaar wel een paar keer gebeurd. Soms misschien terecht, soms niet.

10

De ene 7..at een paar jaar op zee, de andere zag het le·v enslicht op Aruba, een derde leerde zijn lief kennen in de metro van Tokio. Straffe verhalen genoeg over exotische plaatsen die een belangrijke rol hebben gespeeld in iemand<: leven. Tijdens het gesprek met André Ooroen blijkt dat hij zeven jaar van zijn leven in Meldert heeft doorgebracht. God mag weten \vaar dat ligt, maar het klinkt in ieder geval niet exoti:.ch. 'Waar Meldert ligt? In de buurt van Tienen. Indertijd werd er door de paters van Meldert zwaar geronseld voor die • chooJ. Ze passeerJen langs het zesde studiejaar, en vroegen daar wie de drie beste leerhogen waren. Bij die drie leer· lingen gmg men dan op bezoek. Ook bij ons thub kwam een pater langs, en het gevolg wa. dat ik op internaat ging in Meldert. Op dat moment zaten er in de humaniora veertienleerlingen uit MeerJe. Zo'n uitzondering was ik dus niet.' 'Het onderwijs was er uitstekend. maar de accommodaties waren belabberd. Om van het eten nog maar te zwijgen. Eén van mijn broers die ook in Meldert zat, schilde zelf zijn appels, haalde het klokhuL eruit, en vulde hei met de substantie die moest doorgaan voor soepgroenten. Hij nam zijn appel mee naar buiten, en smeet- eenmaal buiten -de ·soepgroenten' in de vuilbak. Zo slecht was heteten daar. En dan zwijg ik nog over de kleine gehaktballen met worteltje · en erwtjes...' Ondertussen staat Dré a1 iets meer dan tien jaar op het Klein Seminllrie. 'Eerst zes jaar als opvoeder, daarna ook als leraar. Ik geef nog steed erg graag les. Nog steeds ben ik graag met jonge mensen bezig. Of dat nu op school is of in de Mussenakker. Wat zo prettig is aan het Seminarie, is de uitstekende sfeer. Ook onder de leraars. Er mag aJ eens gelachen worden, en dat is toch wel belangrijk.'

tt 03 - 314.55.04 Ook slijk hoorde helaas bij de realiteit van Akkerpop

de Oucvcv@~~crGJGJ~0@

mG

nd


VANUIT BET STADHUIS ... Wie heeft een job voor mij? Klussen via bet P.W.A. (Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap) Vooral naar aanleiding van moeilijkheden in de tuinbouw sector werd in Hoogstraten op 31 mei 1990 een P.W.A. opgericht. Op initiatiefvan de gemeente werd op die manier aan werklozen de kans geboden om op een wettelijke manier zonder verlies van stempelgeld seizoenarbeid te verrichten in de aardbeipluk. In de weken die hieraan voorafgingen waren er talloze razzia's geweest van rijkswacht en arbeidsinspectie op zoek naar illegalen en zwartplukkers. De onrust onder de tuinders steeg met de dag want door de aanhoudende hitte was de pluk weken voorop en bijna niet meer bij te houden. De vrees om gepakt te worden zat er bij velen stevig in zodat men hals over kop op zoek moest naar andere wettelijke middelen. De oplossing werd gevonden in een Koninklijk Besluit van 19 juni 1987 waarmee de toenmalige minister van Arbeid en Tewerkstelling Hansenne een klusjesdienst voor werklozen in het leven geroepen had. Dit had tot dan toe vooral in Wallonië succes gehad maar in Vlaanderen bleek het echter minder gekend. Daar zou verandering in komen toen de tuinbouw hierin haar redding zag. Tot voor kort ontstonden deze klusjesdiensten uit een vrijwillig initiatief van de gemeenten zelf, maar door de wet van 30 maart '94 wordt nu elke gemeente verplicht een P.W.A. op te richten. Het bestuur van zulke P.W.A. wordt samengesteld door afgevaardigden van het gemeentebestuur en deze van werkgevers- en werknemersorganisaties. In de gemeenteraad van 23 januari '95 werden de afgevaardigden van het gemeentebestuur aangeduid. Een aanleiding om eens van dichterbij te kijken naar de juiste bedoelingen, de soorten klussen, de positie van de werkloze, de visie van de tuinbouw, de bezoldiging, enz.

V rijwillige basis Toen minister Hansenne in '87 zijn klusjesdienst in het leven riep kon elke gemeente op vrijwillige basis een eigen P.W.A. oprichten. De bedoeling van deze plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen was vooral tweeërlei. Enerzijds zou men op die manier langdurig werklozen opnieuw proberen in kontakt te brengen met de arbeidsmarkt en anderzijds zou dit systeem tegemoetkomen aan een stijgende vraag naar klusjesmannen bij hulpbehoevenden, ouderen, verenigingen uit de niet-commerciële sector, enz. Wie zou hiervoor in aanmerking kunnen komen? Alle volledig uitkeringsgerechtigde werklozen die langer dan 12 maanden werkzoekend waren, en werklozen ouder dan 50 jaar. Andere categorieën zoals deeltijds werkenden, bruggepensioneerden, tewerkgestelde werklozen, alsook werklozen die niet ingeschreven waren als werkzoekenden, kwamen hiervoor niet in aanmerking. De werkloze kon op deze manier op vrijwillige basis een werk uitvoeren op eigen maat en ritme zonder dat hij ,zijn werkloosheidsvergoeding verloor en hier b~venop een vergoeding ontving van 120 frank per uur. Dit gelegenheidswerk werd beperkt tot 60 uur per maand. De gebruiker betaalde evenwell60 fr., waarvan 40 frank moest dienen voor een minimale dekking tegen arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen van en naar het werk. Later werd dit bedrag teruggebracht tot 10 frank zodat de werkloze 150 frank uitbetaald kreeg.

Uit een voorlopige balans einde '89 blijkt dat er in gans het land (589 gemeenten) 17'2 P.W.A's werden opgericht, waaronder 127 in Wallonië, 38 in Vlaanderen en 7 in Brussel. In totaal werden er 520.000 uren gepresteerd waarvan 355.000 als huishoudelijke hulp, 95 .000 in tuinonderhoud, 45 .000 alskinder-en ziekenoppas, en 25.000 in administratieve taken. Tweederden van de toegetreden werklozenoleken vrouwen te zijn.

meiijk Polen, voor een periode van 6 maanden in de vorm van een stage in de tuinbouw hier aan het werk te zetten. Doch deze onderhandelingen waren kort voordien na verscheidene moeilijkheden en meningsverschillen afgesprongen. Ook het ministerie en de vakbonden konden zich niet verzoenen met de idee buitenlandse arbeiders aan te trekken terwijl er in België nog zoveel werklozen niet aan de bak kwamen. De oplossing werd uiteindelijk gevonden in de aanpassing van de P.W.A waardoor ook seizoenarbeid in de groenten- en fruitsector in de richtlijnen werd opgenomen. Op 31 mei 1990 besliste de gemeenteraad van Hoogstraten een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap op te richten. Het ACV was echter niet gelukkig met deze beslissing waardoor de tuinders voor 160 frank per uur goedkope werkkrachten zouden kunnen aanwerven. Zij noemde dit een 'publieke schande' . De aantrekkingskracht voor de tuinbouw bleek echter nooit erg groot te zijn. In het voorjaar van '92 waren er 13 werklozen in het P.W.A-Hoogstraten ingeschreven (9 vrouwen en 4 mannen) . Tien van hen hadden hun voor-

. F.E · ·'N IS·s·E·N~ BE.~..· ·GRA ••

Hoogstraten en de tuinbouw Het is voor niemand een geheim dat er in de tuinbouw heel wat zwartwerk verricht werd en wordt. Ook heel wat buitenlanders en illegalen kwamen enkele jaren geleden in dichte drommen naar de Noorderkempen afgezakt. In '89 schatte men dit aantal op ongeveer 400 in de streek in en om Hoogstraten. Eind mei '90 brak er plots paniek uit in tuinderskringen. De pluk was volop aan de gang, de aanhoudende hitte zorgde voor een overhoop aan rijpe aardbeien en plots waren daar de razzia's van rijkswacht, sociale inspectie en andere diensten. Talrijke illegalen werden opgepakt en er werd gedreigd met zware sancties. Reeds geruime tijd vooraf waren er allerlei pogingen ondernomen om de problemen van de seizoenarbeid op een wettelijke manier te regelen. Vooral volksvertegenwoordiger en huidig schepen JefVan Looy heeft zich in die periode niet onbetuigd gelaten. Denken we even terug aan de onderhandelingen om een wettelijke regeling te treffen om Oost-Europeanen, vooma-

• l

• • ;

• ••• ; • ; : ••

• :..... • ••• •.._:.. ; •

r

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN

HOFMANS 11


GEMEENTERAAD keur uitgesproken voor werk in de tuinbouw. In juni werkten hiervan 5 in de tuinbouw. De andere taken bestonden uit naschoolse kinderopvang in opdracht van het oudercomité in Meer en in hulp in het huishouden. Bij de overgang naar het nieuwe systeem waren er nog 8 werklozen die in het oude P.A.W. werkten. In diezelfde periode werden gelijkaardige initiatieven opgezet in de gemeenten Rijkevorsel en Beerse. Beide P.W.A.'s zullen echter verdwijnen wanneer in 1992 een nieuwe regeling komt voor de tuinbouw. Er komt een verbod voor de tuinbouw nog langer gebruik te maken van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen. In de plaats komt er een 25-dagen regeling en een 'enig sociaal document'. Heel wat P.W.A.' s zullen een stille dood sterven.

Huis- en tuindekoratie Tuinarchitektuur

De plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen worden verplicht Op 30 maart van vorig jaar komt minister van Arbeid en Tewerkstelling Miet Smet met een nieuwe wet op de P.W.A.'s. Vanaf dan wordt elke gemeente verplicht een agentschap op te richten. Het vrijwillig karakter is nu volledig verdwenen, en dat doet bij de vakbonden de vrees rijzen dat deze P.W.A. ' s wel eens zouden kunnen gebruikt worden om langdurig werklozen van de werkloosheidsvergoedingslijsten te schrappen. De federale regering heeft drie doelstellingen bij dit nieuwe stelsel. Zij wil hiermee tegemoetkomen aan een vraag naar werk dat buiten het eigenlijk arbeidscircuit valt zoals hulp aan personen, milieubescherming, enz. Daarnaast wil zij de langdurig werklozen die moeite hebben een job te vinden terug op de arbeidsmarkt brengen en hen de kans bieden om officieel bovenop hun werkloosheidsvergoeding een aanvullende vergoeding te bekomen. Tenslotte hoopt zij op deze manier eveneens het zwartwerk te bestrijden. De gemeente Hoogstraten richt op 5 september '94 principieel het nieuwe P.W.A. op. Momenteel zit men nog in een overgangsfaze vermits men reeds in het oude systeem werkzaam was . Toch konden er reeds mensen opgeroepen worden vanaf 1 januari.

WIJ BESTAAN 1 JAAR!!! Ter gelegenheid hiervan willen wij onze tuinmeubelencollectie o.nder de aandacht}Jréng~n en geven .wij.bij.aankoopvan een tuinset, gratis de kusseri.S.(aaïÏ~oc.fgeldigtofl5n;ei}

FlJNKTIONEtE KWALITEIT & ENGE~SE. TMDirtE

/.

een :ui~g !Wreide collectiê tuinmeubelen in v~J,e ,modellerfwa~ronder vertro~wde merk~n ftls: '

.... . vormt de

bas~s. V{\l.n

Wie komt er voor in aanmerking? In samenspraak met de R.V.A. worden alle werklozen die drie jaar of langer werkloos zijn en alle schoolverlaters die meerdan twee jaar op zoek zijn naar werk verplicht ingeschreven in: het P.W.A.-Hoogstraten. Personen ouder dan 50 jaar die drie jaar of meer werkloos zijn en personen die al aktief waren in het vroegere P.W.A.-stelsel komen ook in aanmerking . Hetzelfde geldt voor alle personen die een bestaansminimum trekken. Al deze personen mogen in dit systeem 45 uur per maand werken. Zij behouden hun volledige werkloosheidsvergoeding en krijgen daar bovenop 150 frank per uur. Zij zijn automatisch verzekerd tegen arbeidsongevallen en via de P.W .A. ook voor burgerlijke aansprakelijkheid. ViaP.W.A.-beambte CatherineLeppensvernamen we dat er momenteel 131 personen ambtshalve ingeschreven zijn in het P.W.A.Hoogstraten. Al deze werklozen worden uitgenodigd voor een gesprek en gepeild naar hun interesse. Uit de voorlopige gegevens blijkt dat er tot nu toe 31 werklozen geïnteresseerd zijn om in dit systeem te weken en 22 anderen gewoon ingeschreven worden.

12

I

1

Ook vin<;lt u bij GREEN HQUSE houten tumverlicbting die

u1tstekena ~nsl'l}it ,bij dé ~he<têndaagse .trends en vormgév}ng.

r

.

:

.

• • .

.... ....

..

,:~.rJ

'

'

~·71'

'

J.

I/

. Kprn fonelJ(j.JJsen· ~ vráagdo

(

·.,

".

mentati~ .hij <

'

'

'

.,

J

GREEN HÓUSit~VBA ') Heilig Bloedlaan 259 . 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 74 70 94C


GEMEENTERAAD

Op dit moment werken er 18 personen in het nieuwe P.W .A.-stelsel. Negen mensen maken zich nuttig in de voor- en naschoolse opvang van kinderen en in de begeleiding op de bus. De anderen zijn aktief in de thuishulp, klein herstelwerk, poetsdienst. Drie zullen kortelings in de tuinbouw tewerkgesteld worden. Van deze 18 personen is er slechts één man aan het werk, de overigen zijn allen vrouwen.

Welk werk en voor wie?

maximum bedrag dat hiervoor in aanmerking komt is 80.000 fr. De vermindering bedraagt minimum 30% en maximum 40%. Op het maximumbedrag van 80.000 fr. betekent dit een belastingvermindering tussen 24 .000 fr. en 32.000 fr. Dit belastingsvoordeel geldt enkel voor privé-personen.

'U zoekt iemand die u kan helpen in het huishouden of op uw kinderen kan passen. U wil iemand inschakelen om regelmatig de boodschappen te doen. Uw tuin kan een onderhoudsbeurt best gebruiken. Uw culturele vereniging zoekt personen voor de organisatie van een manifestatie.' .. .'Als u handen tekort komt, steekt het P.W.A. een handje toe.' Tot zover de folder van het Ministerie van Tewerkstelling, Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid. Er wordt een ganse waslijst aangegeven metmogelijke jobs enklussen die viahetP.W.A. mogelijk zijn. Dit gaat van thuishulp, hulp aan ouderen, zieken, kinderen, voor- en naschoolse opvang, tot administratieve hulp en tuinonderhoud bij privé-personen . De gemeente en het OCMW kunnen werklozen inschakelen voor het regelen van het verkeer aan de scholen, bedelen van maaltijden, seizoenwerkzaamheden voor de verbetering van de leefomgeving, enz . Vzw ' s en andere niet-commerciële verenigingen kunnen er een beroep op doen voor administratieve hulp, vormingswerk, begeleiding bij hobby's en sport, onderhoudswerkzaamheden, enz. Ook de onderwijsinstellingen worden mogelijkheden geboden voor begeleiding en oppas van kinderen, hulp bij allerlei manifestaties, ophalen van leerlingen aan de schoolbus, enz. Met het nieuwe BW A-stelsel kan voortaan ook de land- en tuinbouwsector terug beroep doen op werklozen via het P.W.A ., zij het wel onder strikte voorwaarden.

Opvallende nieuwigheid is dat nu de land- en tuinbouwsector terug beroep kan doen op werklozen via het P.W .A. Sinds 1992 was dit niet meer mogelijk geweest. Verder kunnen alle volgende groepen en personen zich laten inschrijven als 'gebruiker': gewone privépersonen, de lokale overheid zoals de gemeente en het OCMW, vzw's en andere niet -commerciële verenigingen, de onderwijsinstellingen. Wil men een bepaalde aktiviteit laten uitvoeren via dit systeem, dan dient de kandidaat bij het P.W.A.-Hoogstraten een gebruikersformulier aan te vragen. Hierin beschrijft hij de uit te voeren werkzaamheden. Valt dit onder de toegelaten werkzaamheden, dan is de zaak in orde. Dit formulier moet steeds kunnen voorgelegd worden op vraag van de werkloze of van de arbeidsinspectie. Deze overeenkomst blijft geldig voor maximum één jaar. Ook dient bij de inschrijving een eenmalig bedrag van 300 frank betaald te worden. Kent men zelf een werkloze die aangesloten is bij het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap die voor u dat werk wil uitvoeren dan is dit geen enkel probleem. Indien men echter geen eigen kandidaat heeft, dan zoekt het PWA voor u de meest geschikte persoon voor die job. De prijs per uur voor de gebruiker is vastgesteld in Hoogstraten op 220 fr. per uur. De werkloze wordt betaald met cheques die bij het P.W .A. moeten aangekocht worden. Er worden echter Land- en tuinbouw twee soorten cheques gehanteerd. De ene zijn naamloos en dienen vooral voor personen die De situatie in de land- en tuinbouwsector is niet onder de categorie van de WIGW's (wezen, altijd even duidelijk geweest. In 1990 ontstoninvaliden, gepensioneerden, weduwen) vallen. denerin Vlaanderennogal watnieuweP.W.A.'s Deze kosten 200 frank per stuk. De andere nadat er een verruiming gekomen was naar cheques kan men op naam zetten en kosten 220 werk in deze sector. Dit was ook voor Hoogstrafr. Het voordeel hiervan is dat zij kunnen ge- ' ten de directe aanleiding. In 1992 komt er een bruikt worden voor belastingvermindering. Het verbod op werk in de land- en tuinbouw voor

werklozen viahetP.W.A. Vandanafkrijgen we een 25-dagen regeling om de piekarbeid op te vangen in de oogst- ofplukperiode. De werkgevers waren volledig vrijgesteld van RSZ en de werklozen werden betaald volgens het gewaarborgd minimumloon. Maar in de praktijk bleek dit systeem niet te werken . Arbeiders die hun 25 dagen hadden opgebruikt werden vaak gewoon vervangen door anderen en zo werd er vooral in Limburg gans het seizoen doorgewerkt, van de vroege aardbeien in april tot en met de pluk van appelen en peren in november. Hiermee werd de RSZkas schoon omzeild, maar ook werklozen kwamen meestal niet meer aan de bak. Het waren vooral asielzoekers die massaal werden aangenomen. Vanaf 2 juli ' 94 komt er nieuwe reglementering in de tuinbouw . Hierin worden een aantal beslissingen genomen zowel voor de vaste arbeidskrachten als voor seizoens- en gelegenheidswerk. Elke gelegenheidsarbeider mag nog slechts 65 dagen tewerkgesteld worden in de aardbei-, groenten- en fruitteelt. Hij ontvangt hiervoor een uurloon van 235.63 fr. (verminderd met een RSZ-bijdrage van 59 fr. per dag). De werkgever betaalt een sociale zekerheidsbijdrage van 112 fr.per dag. Dit is een gedeeltelijke vrij stelling. In de plaats van het voormalig enig sociaal document komen er nu twee documenten in de plaats: een aanwezigheidsregister en een plukkaart voor de werknemer. Niet iedereen in de tuinbouwsector bleek met deze nieuwe regeling even blij. Via de verplichte bijdragen aan de RSZ-kas kreeg men immers een grotere kontrole op het zwartwerk. Met het nieuwe P .W .A. kan er echter terug in de land- en tuinbouwsector gewerkt worden. De werklozen mogen (maximum) slechts 65 dagen

Tel.: (03) 314.82.16

Fax: (03) 314.79.56 91 Loenhoutseweg 2320 Hoogstraten

• • • • • • •

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken 43

13


GEMEENTERAAD werken in de piekperi ode. Zij mogen bij uitzondering gedurende twee maanden 90 uren per maand werken en dit in tegenstelling tot andere sectoren waar het slechts 45 uur betreft. Buiten de piekperiode mag er niet gewerkt worden. Champignonteelt en het aanleggen en onderhouden van tuinen en parken valt niet onder de toegelaten aktiviteiten. Via de plukkaart van de werknemer kan men kontrole blijven uitoefenen op de dagen dat er gewerkt mag worden. Het grote voordeel van de tuinbouwbedrijven is nu dat zij via het P.W.A.-systeem een lagere loonkost hebben dan bij het vorige seizoen- en gelegenheidswerk. Via het P.W.A. betalen zij slechts 220 fr.per uur waarvan 150 fr.voor de plukker.

BEGRAFENISSEN

JORIS /:.. >. ' ~i-~ ~ .~

rr. f

De twaalf leden zijn: - Voor het gemeentebestuur: Karel Aerts (KVB), voorzitter; Geeraard De

.• .

\:;

'I

. ; ··:·~·.. ~· • \. \ ,

•••, • •••

\

(<~''/X- ~~ - ,~)j,

;:;..~,: .:. --- ~­ J··.'~" ~:. \ __:::;.:-__;___.:~

~

Raad van beheer Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Hoogstraten is een vzw en daarbij hoort ook een raad van beheer. Deze is samengesteld uit 12 leden waarvan de helft door de gemeenteraad is aangeduid, en de andere helft bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale partners van de organisaties die zitting hebben in de Nationale Arbeidsraad. Dit zijn langs werkgeverszijde het NCMV, de Belgische Boerenbond en het Verbond van Belgische Ondernemingen. Langs werknemerszijde zetelen de afgevaardigden van het ACV, het ABVV en het ACLVB.

voor Hoogstraten vastgelegd. Elk plaatselijk agentschap was immers vrij een keuze te maken uit het aanbod van mogelijke werkzaamheden. Naar wij vernemen is gans de lijst van minister Miet Smet overgenomen. Wie meer inlichtingen wil kan terecht bij de P.W.A.-beambte voor Hoogstraten Catherine Leppens en dit in het stadhuis op maandag, woensdag en donderdag van 9 tot 12 uur, alsook maandagavond tussen 18 en 19.30 uur. •

. ·. '

, :·

::o--- -, - / ''0

~- . . _ )

-.) · (._

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.1 0 03/314.56.91

"

B usser (KVB); Lisette Thielemans (KVB); Staf Peerlinck (CVP); Mai Sterkeus (CVP); Marc Wouters (Agalev). -Voor de sociale partners: Eddy Jansen (ACV); Guido Peeters (ABVV); Geert Marijnissen (ACLVB); Ward Baets (B .B.); Johannes Jacobs (NCMV); Rilde Kerstens (VBO). Einde maart werden de statuten ondertekend en op 10 april werden de toegestane aktiviteiten

L. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

LAURVSSEN ELECTRONICS B.V.B.A. Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten

\IERt.El<ER\NGEN

SP~RB~N\( t.EN\NGEN GET

THE

BEST

huy rJ ;Ijl 14


GEMEENTERAAD

Bestaat België nog? Een terechte vraag, dunkt ons, nu we weer eens moeten gaan kiezen. Naar aanleiding van de komende parlementsverkiezingen op 21 mei meenden we een klein dossier te moeten presenteren. Sedert de laatste grondwetwijziging van 5 mei 1993, en wegens een aangepaste kieswetgeving is de staatsstruktuur van België ingrijpend gewijzigd. Daarenboven is het politieke klimaat de laatste jaren ook veranderd: klassieke partijen leveren in, de bevolking koestert nog meer argwaan tegenover de politieke klasse en de maatschappelijke problemen kennen maar geen oplossing.

Tien provincies België is een federale staat, samengesteld uit gemeenschappen en gewesten. Deze nieuwe bepaling in de Grondwet is de basis van het veranderde België. Het Vlaamse gewest omvat naast de goed gekende provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg, nu ook Vlaams-Brabant met Leuven als hoofdstad. Samen met de Waalse provincies zijn er nu tien: Henegouwen, Luik, Luxemburg en Waals-Brabant. Wanneer we vorigjaar de gemeenteraad en de provincieraad vernieuwden, zijn nu Kamer en Senaat aan de beurt. Beide instellingen zijn nog steeds Belgisch. Wel zijn hun bevoegdheden danig ingeperkt door de federalisatie van het land: tal van beleidsdomeinen zijn overgedragen aan de gemeenschappen en gewesten. DeGemeenschappen zijn onder andere bevoegd voor de culturele aangelegenheden, de persoonsgebonden materies, en het onderwijs. De Gewesten houden zich voornamelijk bezig met het economische en ruimtelijke ordening. Blijven vooral bevoegdheden van de federale Staat: landsverdediging, justitie, financiën, sociale zekerheid. Het zware politieke werk zal nationaal voortaan in de Kamer plaatsvinden, terwijl de Senaat eerder een overleginstelling tussen Vlamingen en Walen wordt. In Wallonië is er zowel een Franse Gemeenschapsraad als een Waalse Gewestraad. Tegenover deze twee kent Vlaanderen slechts één raad: de Vlaamse Raad. We kiezen voor de eerste keer rechtstreeks de leden ervan. Voorheen was deze samengesteld uit de Vlaamse senatoren en kamerleden. Vanaf nu is er onverenigbaarheid tussen een nationaal (federaal) en een regionaal mandaat.

Vlaamse Raad Alle kiezersuit het Vlaams gewest kiezen rechtstreeks de Vlaamse Raad. Uitzonderlijk kiezen we op 21 mei de Vlaamse Raadsleden, voor 5 jaar, want voortaan valt deze regering niet meer samen met de vierjaarlijkse verkiezingen voor Kamer en Senaat. Omdat de Vlaamse Raad voor de eerste keer rechtstreeks door de kiezer dient samengesteld te worden, valt deze kiezing nu samen met de nationale parlementsverkiezingen. De regel wil dat de Vlaamse Raad gekozen wordt op de dag van de Europese Parlementsverkiezingen, voorzien in het jaar 2000, terwijl deze dan zullen voorafgegaan zijn door nationale verkiezingen in 1999.

Bijgaand theoretisch schema geeft u een overzicht van het nieuwe België. Theoretisch kiezen we in 1999 opnieuw een Kamer en Senaat, in 2000 gaan we terug stemmen voor Europa en voor de Vlaamse Raad en in ditzelfde jaar moeten ook de gemeenteraad en de provincieraad vernieuwd worden, want 6-jaarlijks en geleden van 1994. Deze jaartallen liggen zo goed als vast want het is nu grondwettelijk moeilijker om een Regering te doen vallen. Slechts een volstrekte alternatieve meerderheid in de Kamer kan een nieuwe regering aan de macht brengen, en dit zonder nieuwe verkiezingen. We spreken van 'legislatuurparlementen'; Kamer, Senaat en Vlaamse Raad dienen hun volledige legislatuur vol te maken, namelijk 4, respectievelijk 5 jaar. Interessant om te weten is ook dat de Regeringsleden hun mandaat in de verschillende instellingen moeten afstaan aan hun opvolgers; ook deze cumulatie is niet meer mogelijk.

LASERSHOW - HOOGSTRATEN 12

Arrondissement Thrnhout Om te bepalen voor wat en voor wie we in Hoogstraten kunnen stemmen, moeten we weten dat we behoren bij het kiesdistrict Mechelen-Turnhout. In de Vlaamse Raad kiezen alle inwoners van de arrondissementen Turnhout en Mechelen 14 Raadsleden van de 118. In totaal zijnerwel124, wegens 6 bijkomende coöptaties. Voor de Kamer zijn er 10 (van de 150) plaatsen van Volksvertegenwoordigers vakant voor onze kiesregio. En, maar let nu goed op: Samen met alle Vlaamse kiezers uit heel Vlaanderen gaan we stemmen voor de aanduiding van 25 senatoren. Dit betekent dat er op de senaatslijsten 25 namen voorkomen, perpartij afkomstiguit heel het Vlaamse land.

Federaal Parlement (4-jaarlijks)

-

- -Regering

I I I I I I I

KAMERVAN Alle Belgische kiezers __ 150 Volksvertegenwoordigers Franstalige kiezers Franse Raad Duitse Raad

SENAAT 15 Senatoren 10 Senatoren 1 Senator

Vlaamse kiezers

25 Senatoren

15 Ministers L-

+ 10 gecoöpteerde Senatoren

(5-jaarlijks) 1-

10 Senatoren

118 leden Vlaamse Raad Vlaamse Regering: 11 leden

15


GEMEENTERAAD

Stemmen: plicht of recht? Dinsdagavond 11 april, tussen 18 en 19.30 uur, installeerden we ons in onze telefooncentrale en overvielen we 100 willekeurige inwoners van Hoogstraten met enkele vragen. Peilen naar de kiesintenties was niet echt de bedoeling. Toen we vernamen dat de opkomst in Nederland bij de Staten-verkiezingen op 8 maart net boven de 50 % lag, vroegen we ons af of er hier in Vlaanderen evenveel kiezers zouden opdagen indien de stemming niet meer verplicht was. Daarover gaan de twee eerste vragen. We wilden ook te weten komen door wat de mensen zich laten leiden bij hun keuze: kiest men eerder voor personen of voor partijen? Omdat we nog 40 dagen voor de verkiezingen waren, interesseerde ons ook het antwoord op de vraag of de mensen nu reeds beslist hebben voor wie of op welke partij ze op 21 mei zullen stemmen.

Vooraf nog dit: we kregen zeer weinig weigeringen om op onze vragen te antwoorden. We hadden sterk de indruk dat de mensen graag hun mening te kennen gaven. Sommigen vertelden ons veel meer dan datgene wat we vroegen. Dat er interesse bestaat voor politiek, en dat de mensen graag hun mening kwijt willen, zijn twee zaken die we ervaarden.

Resultaten Vraag 1: Bent u voor of tegen de stemplicht? VOOR TEGEN GEENMENING

mannen 39% 53% 8%

vrouwen 45% 42% 13%

totaal 43% 46% 11%

Vraag 2: Indien de stemming niet verplicht zou zijn, zou u gaan stemmen. JA NEEN WEETNIET

mannen (91) 61% (64%) 33% (36%) 6% (0%)

vrouwen (91) 47 (59%) 44% (39%) 9% (2%)

totaal (91) 52% (61 %) 40% (38%) 8% (1 %)

Vraag 3: Wat bepaalt uw keuze? Stemt u op personen of op partijen? PERSONEN PARTIJEN Programma

mannen (91) 50% (33%) 47% (49%) 3%

vrouwen (91) 44% (40%) 47% (49%) 9%

totaal (91) 46% (38%) 47% (49%) 7%

Vraag 4: Is uw keuze NU al bepaald? Weet u reeds voor wie u gaat stemmen op 21 mei? PERSONEN PARTIJ NOGNIET BESLIST

mannen 31% 31%

vrouwen 17% 33%

totaal 22% 32%

38%

50%

46%

Stemplicht Opvallende vaststelling die avond is dat nogal wat meer dames de telefoon aannamen op dat uur dan heren. Zoals een toevallige voorbijganger ons opmerkte: jullie bellen blijkbaar alleen mannen zoals wij, die later dan normaal werken. Het is geen uitgemaakte zaak of men nu kan zeggen dat men in Hoogstraten voor dan wel tegen dan de stemplicht is. Van die 100 Hoogstratenaren zijn wel meer mannen tegen het verplicht stemmen dan vrouwen. Er wordt echter geen meerderheid gehaald om de stemplicht op te heffen. Uit de tweede vraag blijkt dat mannen bewuster omgaan met politiek: 61% van de gehoorde mannen zal gaan stemmen, ook als ze niet moeten; slechts 47% van de vrouwen zullen dan naar het stemhokje gaan. Het algemeen cijfer van 52% stemt wonderwel overeen met de opkomst die in Nederland wordt vastgesteld. Meer moet dat blijkbaar niet zijn.

16

Bij deze vraag konden we ook cijfers vermelden van 1991 toen we eenzelfde vraag stelden. Het aantal mannen dat toen nog zou gaan stemmen als het vrij was, bedroeg 61% tegenover nu nog 52%. Dit geeft wel te denken. Nogal wat korrespondenten verwezen naar de aktualiteit van corruptie en smeergeld, en spraken nogal wat argwaan uit tegen de politieke klasse. Vooral mannen spraken dit uit, niettegenstaande vooral de vrouwen zich minder bereid vinden om te gaan kiezen als ze niet moeten.

Partij of politieker Er is geen overduidelijke strekking in de antwoorden betreffende de bepaling van de keuze die men maakt. Zowel personen als partijen scoren even goed. Indien we de scores van 'programma' (keuze die door enkele mensen werd toegevoegd aan onze telling, want we vroegen er niet naar) toerekenen aan de partij en, dan scoort het thematische toch iets beter dan

het stemmen op personen. Er is quasi overeenstemming met de getallen die in 1991 werden opgetekend. De antwoorden op de laatste vraag duiden er toch op dat de politieke partij het haalt op de personen. Bij de dames is de persoonskeuze minder aan de orde dan de partij-keuze. Belangrijk is dat 46% van onze bevraagden 40 dagen voor de verkiezingen nog niet weten voor wie of welke partij ze gaan stemmen. Is 11 april te vroeg geweest om meer duidelijke antwoorden te krijgen? We weten ook wel dat het parlement nog maar pas ontbonden is, en dat de kiescampagnes nog moeten beginnen. Ziezo, hopelijk stemmen onze cijfers een beetje tot nadenken; de mensen die ons vriendelijk te woord hebben gestaan, zijn van harte bedankt. Voor die ene Hollandse mevrouw met een Belgische naam die ons triest zei: 'Ik hoef nergens te gaan.': troost, in hetjaar 2000 kan u minstens voor de gemeenteraad stemmen indien u dan nog hier woont. Gezegde van de avond: Ik ben wel een vrouw, maar ik kies er mijn mannen wel uit.' •

Niet stemmen en gestraft worden . 'De stemming is verplicht en geheim ... ' (art. 62, lid 3 van de Grondwet) Artikel 62. lid I van de Gemeentekieswet zegt: · Deelnemmg aan de stemming i verplicht.· Puur roeval dat het luer om hetzelfde artikel gaat, want de Belgi che Grondwet is nog maar twee jaar geleden herschreven en hemummerd. Niet gaan . temmen betekent dat u trafbaar bent De artikels 207 tot 210 van bet Kieswetboek handelen hierover. In de eer"te plaats stelt de w~t de zaken positief voor: aan de kie7.er om zich vooraf te verantwoorden indien hij niet kan stemmen. Kiezer. die onmogelijk deel kunnen nemen aan de stemming, mogen aan de He<ierechter de redenen hiervan laten weten. Wanneer deze laatste de verschoning gegrond vindt, dan volgt er geen venrolging. Ma11r dan. Niet opgedaagden zonder verschoning worden opgeroepen ''oor de politierechtbank die beslisr zonder mogelijkheid van hoger beroep. Geen verder ver· haal is mogelijk. De straffen: bij een eerste overtreding wordt er berispt of een geldboete opgelegd ~1m 5-lO frank (x 250 tegenwoordig). Bij herhaling wordt dit 10 tot 2.5 frank. Belangrijk om weten is dat geen vervangende

gevangenisstraf wordt uitgesproken.

Nochtans blij ven er · keer op keer mensen weg nit bet stemhokje. En

velen zeggen dat ze nM zouden gaan stemmen indien er geen stemplicht bestond. Maar is dit laatste wel waar? Gaat u niet stelllftlen indien u niet moet? Kijk naar de resultaten van onze telepoU.•


GEMEENTERAAD

De Duimen van hetACW Meer dan gelijk welke andere organisatie is het ACW bezig op sociaal terrein. Ze houdt een kritische blik gericht op wat er zoal in onze omgeving gebeurt, zowel wat het gemeentelijk beleid betreft als wat individuen tot stand brengen. Die kritische blik heeft het ACW nu gesymboliseerd in beeldjes van een DUIM ; een duim die naar boven wijst als blijk van felicitatie voor een goed initiatief, een duim die naar beneden gericht is, als een blijk van afkeuring. Voor wie zijn die beeldjes nu bestemd? Daarover werd beslist door een stemming onder de ACW-leden. De O.K.-DUIM werd toegekend aan de aktiegroep FIETSPADEN NU voor haar onverdroten inzet voor de realisatie van fietspaden in onze gemeente. DeDOOD-DUIM ging naar de PRIVÉVERKAVELAARS omwille van de wildgroei van privé-verkavelingen in de gemeente waarbij de opgedragen verplichtingen dikwijls niet werden nagekomen. DeDRUK-DUIMwas oordeGEMACHTIGDE OPZICHTERS die zich vrij willig en onbaatzuchtig inzetten voor de veiligheid van de schoolkinderen. Wij -van De Hoogstraatse Maand- vinden dit een prachtig initiatiefvan het ACW en hopen dat er in de komende jaren nog vele beeldjes mogen uitgereikt worden.

In naam van de privéverkavelaars (die natuurlijk niet kwamen opdagen) werd de 'Doodduim' in ontvangst genomen door los Van Bavel, Marc Wouters en Staf Peerlinck.

Ongevallen Aan het kruispunt L.D.KonincklaanSt.Lenaartseweg botste woensdag 15 maart om 8.30 uur de vrachtwagen bestuurd door Jan Sprokkerieft uit Alphen a.d. Rijn (Nl.) met de auto bestuurd door Sabinne Flokman uit Brecht. Er was blikschade. Vrijdag 17 maart om 18.00 u. botste aan de Langenberg te Wortel de auto bestuurd door Nicole Machielsen uit Merksplas, met de auto bestuurd door Steven Sommen eveneens uit Merksplas . De voertuigen liepen zware schade op. Donderdagmorgen 23 maart om 6.15 u. gebeurde er een botsing aan de kruispunt GelmeistraatKlinketstraat te Hoogstraten, tussen een auto en

De 'Duim ' voor FIETSPA DEN NU werd in ontvangst genomen door Jan Peeters, Marc Wouters, Huibrecht Provoost, politiecommissaris Van Dijck en een ons onbekende maar lieftallige dame.

De 'Druk-duim ' was voor de gemachtigde opzichters waarvan er hier velen (maar niet allen) op de foto staan.

een bromfiets. De 17-jarige bromfietser Johan Vervoort Grote Plaats te Wortel, werd emstig gewond. Eveneens op donderdagmorgen 23 maar om 7 . 30 u . botsten aan het kruispunt St.Lenaartseweg en Hinneboomstraat twee personenwagens . De bestuurders Christian Snoeys, Oosteindlaan 22 Wuustwezel en Christa Adriaensen, Leemstraat 15A, Hoogstraten, werden licht gewond. Dinsdag 28 maart om 12.20 u botste aan Beekakker te Meer de auto bestuurd door Nicole Verhoeven, Beeksestraat 83 Meer, met de auto bestuurd door Ahdeslan El Jafoufi uit Antwerpen. Er was zware schade. Dinsdag 11 april om 16.15 u. botsten tweeauto's aan de Bredaseweg te Minderhout Virginia

Van Opdorp (36 j .), Heimeulenstraat 15, Hoogstraten, zat in de eerste auto en werd zwaar gewond overgebracht naar het St.Jozefziekenhuis. Eduard Jacobs (33 j.), Voort 32 Meerle, uit de tweede auto, werd licht gewond. Aan Gammel te Rijkevorsel reed woensdagmorgen 12 april om 7.30 u., de 20 jarige Dave De Vos, Veldstraat 68 Rijkevorsel, met zijn auto tegen een boom. Hij werd hierbij zwaar gewond. In Sint Jozef Rijkevorsel gebeurde woensdagavond 12 april om 20.45 u. een ongeval. Motorrijder Wim Heulens, Sint-Jozef 67, kwam in botsing met de auto bestuurd door Louis a Ooms, St.-Jozef 55 . De motorrijder Wim Beulens kwam met zijn motor tegen een elektriciteitspaal terecht en werd zwaar gewond. •

17


Koning Albert 11 ontvangt Ghesellen van de Aardbei Dinsdag 21 maart werden, door een afvaardiging van de Ghesellen van de Aardbei, de eerste Belgische aardbeien van het seizoen 1995 in het paleis te Brussel aan Z .M . de Koning en H.M. de Koningin aangeboden. Het was reeds de 18e maal dat de Hoogstraatse aardbeien van de Veiling der Kempen aan onze vorsten werden aangeboden. Deze eerste aardbeien werden voor het vijfde opeenvolgende jaar door tuinder Adriaan Van Boxel uit Meersel-Dreef op de Hoogstraatse veiling aangevoerd. Dit gebeurde reeds op maandag 27 februari en de oogst omvatte toen 24 doosjes van 200 gram van het aardbeienras Primella. De opbrengst van deze verkoop werd geschonken aan vzw Elegast, centrum voor jeugd en gezin. Elegast heeft ook een afdeling in Meersel-Dreef in een vleugel van het klooster der Paters Capucijnen. Ruim een week na het bezoek aan het paleis in Brussel, op woensdag 29 maart, trokken de Ghesellen van de Aardbei met de Koninginnen van Hoogstraten naar het provinciehuis in Antwerpen. Naar goede jaarlijkse gewoonte kreeg ook de Gouverneur van de provincie Antwerpen, de heer Camille Paulus, een bakje Hoogstraatse aardbeien aangeboden. In zijn dankwoord vertelde Gouverneur Paulus dat hij een groot fietsliefhebber is en dat volgens hem het nuttigen van een flinke portie Hoogstraatse aardbeien de beste voorbereiding is vooraleer men op de fiets springt voor een flinke rit.

Koning Albert Il bevestigde dat de Hoogstmatse aardbeien de lekkerste zijn. Het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei werd in 1977 opgericht door de Veiling der Kempen te Hoogstraten, de streekVVVvan de provincie Antwerpen. Dit genootschap stelt zich tot doel de goede faam van de Hoogstraatse aardbeien te bevorderen en te propaganderen in binnen- en buitenland. Men mag niet vergeten dat de streek van Hoogstraten één van de belangrijkste aardbeiencentra is van België. Jaarlijks worden hier in de Noorderkempen meer dan 6 miljoen kg. aardbeien geproduceerd, zowel onder glas, plastiek als in open lucht en in verlate teelt. Honderden bedrijven verwerven hun hoofdinkomen via de aardbeienteelt.

Een intense samenwerking tussen het Proefbedrijf der Noorderkempen in Meerle, de Vrije Land- en Tuinbouwschool van Hoogstraten en de Veiling der Kempen heeft geleid tot een zeer sterke specialisatie van onze tuinders . Dankzij deze kennis en de toepassing van steeds nieuwe teelttechnieken worden hier aardbeien geoogst van einde februari tot Nieuwjaar. Deze prestatie geeft aan Hoogstraten en zijn aardbeien een vermaardheid die reikt tot ver buiten de Vlaamse grenzen. Bij het bestuur en de directie van de Hoogstraatse veiling konden we dan ook enige optimistische geluiden opvangen. Men verwacht dit jaar een flinke toename van de uitvoer, vooral naar de Skandinavische landen. •

Bouwkundig erfgoed in het Kempisch landschap De Kamer van het Bouwbedrijf bestaat in het arrondissement Turnhout reed 75 jaar, als de vereniging van alle patroons en ambachtslieden werkzaam in de bouwsector. Natuurlijk gaat men deze verjaardag vieren.

Op vrijdag 5 mei worden alle gemeentebesturen uitgenodigd. Zij zullen dan o.a. kunnen luisteren naar een voordracht van Edwin Jacobs, directeur-zaakvoerder van de Nationale Conferentie van het Bouwbedrijf van België en bestuurder van De Lijn en de NMBS . Hij zal spreken over: Mobiliteit en ruimtelijke ordening : conflictmodel of harmonische integratie? Zaterdag 24 juni worden alle leden uitgenodigd voor een groot verjaardagsfeest in de priorij van Corsendonk te Oud-Turnhout en op vrijdag 20 oktober wordt het feestprogramma afgesloten in het Paterspand te Turnhout met de voorstelling vaneen boek over het bouwkundig erfgoed in het Kempisch landschap. Vorig jaar vroeg het bestuur en de directie van de Kamer van het Bouwbedrijfvan het arrondissement Turnhout aan onze uitgeverij De Hoogstraatse Pers, of wij voor hen een boek wilden maken over 'historische gebouwen in de Kempen'. Na enig denkwerk en veelvuldig overleg hebben wij deze uitdaging aanvaard. Het wordt een mooi kijk- en leesboek over de hoogtepunten van onze bouwkundig erfgoed. Heel veel aandacht gaat ook naar de geschiede-

18

Fragment van een orgel. Wie weet in welke kerk of kapel dit orgel staat? nis van de bewoning en het landschap van de Kempen. Andere hoofdstukken behandelen de kastelen, kerken, stadhuizen, begijnhoven, abdijen, molens, fabrieken, woningen, scholen, ... in de Kempen. Enkele auteurs behandelen ook de beeld- en meubelkunst, de glazenierskunst en enkele merkwaardige interieurs. Meer dan tien Kempische historici en architecten werken mee aan dit project. Jozef Schellekens verzorgt de algemene coördinatie en eindredactie. Het boek (formaat: 32 x 25 cm) telt bijna 200 blz. waarvan ongeveer de helft illustraties in zwart/wit en kleur.

Lezers die belangstelling hebben voor dit luxueuze boek moeten niet te lang aarzelen, want de oplage voor niet-leden van de Kamer van het Bouwbedrijf is beperkt. De verkoopprijs bedraagt 2450 fr. (+verzendkosten) . Voorintekening is mogelijk door overschrijving van dit bedrag op rekeningnummer 7333243117-49 van De Hoogstraatse Pers, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, met vermelding van 'bouwkundig erfgoed' . Op hetzelfde adres kan men vanaf eind oktober het boek afhalen . Voorwaar een leuk eindejaarsgeschenk. •


Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat llE, 314.53.70. In februari 1992 namHeidi Bekaert deze rubriek over van haar voorganger. Een beetje routine, veel geloop. ook watsleurennog meerbijkomendepri vé-bezigheden deden Hei di besluiten om er mee te kappen. Of we het evengoed gaan doen, moet binnen enige tijd blijken; van Heidi vetwachten we nog wellosse bijdragen. Bedankt. Heel belangrijk voor een va.;;terubriek als deze, zijngoede afspraken. Veel wordt verwacht van de mensen die iets organiseren : verenigingen, service-clubs, gebuurten. instanties, kunst- en andere ktingen, individuen. Aan u om ons tijdig in te lichten. Weet wel : de kopij wordt 14 dagen voor verschijningsdatum ( = laatste woensdag van de maand) afgesloten . Het liefst vernemen we wat op komst is; van wat voorbij is. hebben we graag een verslagje, uitslag of foto's . We .kunnen niet overal achteraan. Voorgaande diende blijkbaar herhaald te worden, want het is velen ontgaan om tijdens de paasvakantie één en ander door te spelen. Of is geen nieuws, goed nieuws? Kan niet, want een nieuw geluid maakt nog

geen nieuwe lente. Op naar de zo-

Aperitieven met het jeugdmuziekateUer

Op zondag 26 maart zette het jeugdmuziekatelier van Hoogstraten de deuren van het administratief centrum open voor hun jaarlijks aperitiefconcert. Gelet op de publieke belangstelling mag men zulks een geslaagd initiatief noemen want weerom was de ruimte te klein om alle belangstellenden te herbergen.

mermaanden.

Feest in de stad

Belangrijker was echter wat ten gehore werd gebracht. Kinderen en jeugd gaven het beste van hun kunnen op muzikaal vlak, iets wat ten volle door de aanwezigen werd geapprecieerd ondanks de niet zo denderende akoestische kwaliteiten van de hal. Het zoeken naar een goede concertgelegenheid in Hoogstraten zal nog wel even blijven duren. o

Culinair

De stad die we bedoelen is Mechelen. Op zondag 7 mei viert KWB-nationaal er haar 50 jaar bestaan met een groot gezinsfeest. De Mechelse binnenstad zal dan ingenomen zijn door duizenden KWB-ers en hun gezinnen. Vanalles zal er te doen zijn voor jong en oud. Voor 100 BF kan men aan alle aktiviteiten deelnemen. Er wordt tevens voor goedkoop busvervoer gezorgd. De plaatselijke KWB fietst op zondag 28 mei naar Scherpenheuvel. Omdat sommige zitvlakken deze afstand niet zomaar aankunnen, wordt er op de zondagen 14 en 21 mei getraind. o

Opendeur Traditioneel is de mei-maand gekend voor de opendeurdagen van de meeste scholen. Op zondag 14 mei van 13 tot 18 uur is het schoolfeest-opendeurdag in de lagere school van het Klein Seminarie. Centraal daarbij staat de tentoonstelling van pentekeningen, olieverfschilderijen, aquarellen en enkele beelden van papa Van De Looverbosch. Er zal sport, spel, dans, muziek en turnen zijn op de speelplaats. Ook wordt een Vlaamse kermis georganiseerd. Natuurlijk ontbreekt niet de informatiestand over de school en het internaat, de rondleidingen, en met het oog op gemengd onderwijs de ontvangst van toekomstige kleuters. 0 .

Op donderdag 23 maart hadden de 17K. W.B.-kookmannen hun laatste kookles. Om 21 uur werden de dames verwacht om de vorderingen van hun echtgenoten te komen proeven. Op de foto zijn de voorbereidingen nog volop aan de gang.

19


HOOGSTRA TEN

Eretekens voor de mensen van 't Kasteel

JosĂŠ Vermeersch Keramische sculpturen zijn het onderwerp van de 8ste Spijkertentoonstelling die door Kunstkring Spijker in de startblokken wordt gezet. De tentoonstelling gaat gepaard met een diareeks en videomontage over het werk en de werkwijze van de kunstenaar. JosĂŠ Vermeersch is een artistieke duizendpoot. Hij heeft geschilderd, getekend, wandtapijten ontworpen, houten beelden gesneden en heeft later keramiek en brons als materialen ontdekt. Zijn faam is groot in binnen- en buitenland en zijn werk bevindt zich in musea en particuliere collecties . In zijn keramische sculpturen staat de menselijke figuur centraal. Zijn volwassen, gedrongen beelden zijn niet 'mooi '. Hun schoonheid is van een andere, hogere orde. Zij zijn tijdloos en verwijzen naar de Precolombiaanse en Egyptische sculpturen. o

Tijdens een feestelijke plechtigheid in de Pax werd het eremetaal uitgereikt aan: (bovenaan, te beginnen bij rechts) Cor Snijders, de monitor van de schilders, Nee! Van Haaren, 1ste hoofdbewaarder, Stan Van Huffel, 1ste hoofdtechnieker en lef Buts, directeur. Hun echtgenotes vooraan, deelden in de eer en de vreugde.

Uitzonderlijk transport

Enkele weken geleden reed dit uitzonderlijk transport van Hoogstraten, via de Loenhoutseweg, richting E19. Wat dit gevaarte hier kwam doen precies op het drukste moment van de dag, omstreeks 17 uur, zonder enige begeleiding, is voor ons niet duidelijk. Het verkeer in het centrum van Hoogstraten, op de Ladewijk de Konincklaan en de Loenhoutseweg stond volledig stil en er vormden zich lange rijen auto's want het duurde tientallen minuten en vele pogingen vooraleer de vrachtauto, komende van Rijkevorsel, zijn draai kon nemen aan het rusthuis, richting Loenhout.

uw kappersteam waar haarkappen een kunst 1s.

D 20

mode ... Kerkstraat 21

Bus 1

2330 Merksplas

Na afspraak

Tel.: 014/63 31

99 116a


HOOGSTRA TEN

Tentoonstelling 'Alleen voor vrouwen'? Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 03/3146250

Van 5 mei t.e.m. 21 richt de Gezondheidsraad regio Hoogstraten de tentoonstelling in 'Alleen voor vrouwen' ? Het concept van de tentoonstelling is een initiatief van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne en kwam tot stand met steun van de Vlaamse Gemeenschap en organisaties i.v.m. kankerbestrijding. In de tentoonstelling worden op zeer informatieve, onderhoudende en vaak ludieke wijze drie grote onderwerpen behandeld: 1. De vrouwelijke seksualiteit (verleiding, erotiek, ... ) 2. Het sluipend gevaar van kanker 3. De hoop op tijdig opsporing en behandeling. Met 'Alleen voor vrouwen'? wil men de vrouwen motiveren om borsten en baarmoeder tijdig preventief te laten onderzoeken. Naast de angst en de taboesfeer om borst- en baarmoederkanker te verminderen leert men

ook iets meer over bouw en functie van deze lichaamsdelen en welke de risicofactoren zijn van borst- en baarmoederhalskanker. De preventieve onderzoeken, behandelingsmethoden en nazorg bij kanker komen eveneens aan bod. Het hart van de tentoonstelling is de baarmoedersimulator, waarin de bezoeker zich door het geluid, de beelden en de bewegingen in een baarmoeder waant. Men kan de tentoonstelling (gratis) bezoeken: in de Aula van het !.K.O., Dr. Versmissenstraat 6, Hoogstraten. -individueel: zaterdag 6, 13 en 20 mei: om 11 uur en om 14 uur zondag 7, 14 en 21 mei: om 11 uur. -in groep (maximaal20 à 25 deelnemers): op weekdagen na afspraak. Informatie en inschrijvingen (voor groepen): Stadhuis Hoogstraten, tel. 340.19.32. •

De vakfotograaf maakt er meer werk van Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult lcijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf. 35

Je weet wel/ daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

laloflex'

auptng 41

21


HOOGSTRA TEN

Wistik vzw

Raad mijn gewicht en ik ben van U

VZW WISTIK is een ereniging voor aanvullende hulp btj kanker. Zij ontstond uit een behoefte aan informatie bij kankerpatmten die na (of naast) de medische. behandeling op zoek waren naar andere vormen van begeleiding: WISTIK wil kankerpatiënten met alle mogelijke mtddelen bewust maken van bet feit dat hun actieve medewerking een onvervangbare bijdrage kan 1 veren tot hun genezing proces. In die zin worden projecten rond kanker l)j>gezet/ ondersteund, en dit vanuit een holisttsche en ecologische isie op het men~- zijn. De reremgmg probeert een brug: te vormen tus ·en ervaringsde ·kundigen enerzijds en d.e deskundigen op medisch, psychol ogi~chen exi· .s tentieel lak anderzijds. Onderlinge informatie-uitwis eling is daarbij een belangrijk aspect. Om haar doelstellîngè'n te bereiken ontwikkelde WISTIK diverse activiteiten : het uitbrengen van publtkaties, het inrichtingen vun vormingsen info-a vonden met deskundige begeleiding... In dit bericht vindt u alle geg.even b over een nieuw initiatief.

Vormingsavonden: relaxatie van lichaam en geest 'Raad mijn gewicht en ik ben van U' stond er op het kaartje bij deze chocolade paashaas van ruim 1 meter hoog. Iedere klant mocht een schatting doen naar het gewichtvan deze uitzonderlijkgoed geschapen paashaas in HET CHOCOLADEHUIS, Vrijheid 63 te Hoogstraten . Slechts één klant raadde het juiste gewicht nl. Kathy Van Aperen uit Hoog straten. Zij mocht het lekkere knaagdier mee naar huis nemen. De juiste oplossing was 4.560 gram.

Nieuws van de Dorpsraad Het bestuurvan de dorpsraad acht het belangrijk dat de inwoners op de hoogte blijven van wat er zoal gebeurd is tijdens de laatste maanden. Kort na de algemene vergadering en de verkiezing van het bestuur diende een prioriteitenlijst opgemaakt te worden. Deze lijst werd ondertussen doorgepraat met vertegenwoordigers van de gebuurten, vooral om meer voeling te hebben met wat er leeft onder de mensen. De lijst van 1996 zal zeker in het najaar met een nog grotere groep van verenigingen en burgers opgesteld worden.

Een greep uit de prioriteiten van 1995. Het verkeer in de Vrijheid blijft de hoofdbekommernis van de dorpsraad. Zonder het karakter van de Vrijheid aan te tasten, dienen er toch bepaalde ingrepen te gebeuren. De dorpsraad kiest er voor, wanneer er een consensus is over de integrale nieuwe inrichting, deze gefaseerd te laten uitvoeren. Voorop staat de herinrichting van het Van Aertselaarplein en de H. Bloedlaan. In samenwerking met de bewoners van deze laatste wordt een voorstel tot beperkte uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen aan het stadsbestuur overgemaakt. Het bestuur van de dorpsraad dringt er op aan dat het gelijnd parkeren over gans de Vrijheid zou verplicht worden. Kreatie van bijkomende parkeergelegenheid en het beter signaliseren van bestaande parkings moet het tekort wegwerken. Op de koördinatievergadering van 30 maart, tussen het Schepencollege en alle adviesraden werd reeds een antwoord van het bestuur ver-

22

strekt aangaande andere knelpunten uit de aandachtslijst voor 1995. Zo werd door het College het ontwerp tot onteigening voor een sociale verkaveling ter streke Kiekenstraatje afgevoerd. Dit komt tegemoet aan het bezwaar van de dorpsraad dat nieuwe verkavelingen slechts nog kunnen indien er voldoende ontsluitingswegen voorhanden zijn. Bovendien werd meegedeeld dat een wekelijkse ophaling van het huisvuil terug in het verschiet ligt. Bij de herinrichting van de Gravin Elisabethlaan waarvoor een ontwerper werd aangesteld, zal een inspraakprocedure georganiseerd worden. Ook werd vernomen dat er in deL. de Kooineklaan in de parkeerstroken in het najaar 36 bomen zullen aangeplant worden. Ook dit komt tegemoet aan een wens om het 'vliegveld' -uitzicht van deze laan te doen vergeten. Wat betreft nieuwe voetpaden formuleert de dorpsraad het herbekijken van mogelijkheden voor de Lindendreef (zonder park-allures van het vorige dure ontwerp) en de Katelijnestraat, eventueel hier in kombinatie met een fietspad. Voorgaande is niet alles maar wel het voornaamste waarmee de dorpsraad zich de eerste 2 maanden bezighield. Het bestuur neemt zich voor in samenspraak met zoveel mogelijk mensen overleg te plegen om gefundeerde adviezen te formuleren naar het stadsbestuur toe. o

Algemene Bouwonderneming

2323 Wortel

Tel: 03/314.32.24.

Fax:03/314.11 .24.

Praktische info - Vanaf 18/4/199 5 elkeeerste en derde dinsdag van de maand, om20 u. (niet in juli en augustus) - Lokatie: stille ruimte in de school Het SpijM ker, ingang lang~ Lindendreef37. Goede parkeergelegenheid in de buurt. · - Inschrijvingen/financies: deelname i gratls. Voora mschrijven nkt nodig. Men is altijd welkom, ook bij afwezigheid tijdens de oorgaande se sies. - Benodigdheden: een matje of kampeermatrasje. - Begel 1ding: Leo Schuermans. psychosynthe e-consulent. Bij hem kan men terecht voor nadere informatie, en dit op tel.lfax 031383 42

18.

~ RAATS MARCEL Vogelhofstsraat 6

Vanaf 18 april starten in Hoogstraten een reeks vormingsavonden o nder de benaming ' Relaxatie an lichaam en geest' . Zij zijn gericht op kankerpatiënten, ex -kankerpatiënten. hun partner enlof vertrouwenspersonen. Het uitgangspunt is dat elke mens over een ze1fhe1end. zelfgene zend vermogen be:;chikt. Spanningen, gevoelens \·an verdnet, angst. boosheid e n stress verbinderen dat men zichzelf openstelt voor die bron ~ran zelfhelend vermogen. Tijdens de relaxatie-bijeenkom ten leren de Jee ln mers hoe ze hun ' remmende ' gevl)elen ~ los kunotln laten. en, eens dat gebeurd is. hoe ze het zelfhelend. v rmogen gemakkelijker terug kunnen oproepen. Dat maakt het actief meewerken aan behan<;lelingen en ' t ' helen' Yan zichzelf mogelijk. Er wordt vooral gewerkt met de methodes en oefeningen van Dr Simonton. en bekende Am rikaanse arts die bij ?i j n behandeling van kankerpatiënten goede re uitaten boekte met ondersteunend groepswerk (geleide fanta ~ie , ademhalmg, - en ontspanmngsoefenmgen). luisteren naar rustige muziek ...

Autotei:017/16.92.80. 119

Voor algemene info. de publikatie en het bestaandevormingsaanbod van WISTIK vzw. kan men tererht op tel. 03/314 10 11, up woef! dag tussen 9 en 12 uur. Faxen kan ook altijd, op hetzelfde nummer. •


Goud in Hoogstraten Jeanne en Frans Luyckx-Donckers:

50 jaar gewoon doen De oorlogsjaren hebben indertijd heel wat koppeltjes doen besluiten om hun trouwplannen wat uit te stellen. Schaarste of gedwongen opeising om in Duitsland te gaan werken of anders ondergedoken leven maakten het soms echt onmogelijk. Zo ook voorJeanneen Frans. Beiden zagen zij in Hoogstraten het levenslicht en nog wel in hetzelfde jaar, 1921. Frans op 10 mei en Jeanne op 3 april. Thuis had Frans nog een broer (ondertussen overleden) en hard werken was het devies. Vader was bedrijvig in de tuinbouw en er was dus altijd wel wat te doen. Dit maakte echter wel mogelijk dat hij in Lier aan de normaalschool voor onderwijzer kon gaan studeren, om nadien in de strafschool terecht te komen. Wel te verstaan aan de andere kant van de tralies, want in de periode 42-45 was hij er bedrijvig als onderwijzer-opvoeder. Een bewakingsopdracht maar ook een opdracht om aan de gestraften les te geven op alle niveaus en in alle vakken. Ook Jeanne had een broer en helpen in de winkel thuis hoorde er vanjongsafbij. Zij volgde in Antwerpen een opleiding tot kapster en eens die achter de rug, werd er thuis een hoek in de winkel vrij gemaakt en begon zij als zelfstandige kapster. Elkaar kennen, hebben zij altijd gedaan, maar kennis kregen zij pas in 1941 als twintigjarigen. De broer van Jeanne was ook onderwijzer en zodoende kwam van 't een 't ander. Vrijen in oorlogsjaren was niet veel soeps. Om negen uur moesten alle lichten uit en kon men de straat niet meer op. Af en toe eens naar de cinema of gaan dansen en dat was al. Voor Frans verliepen de oorlogsjaren niet zonder perikelen. Hoewel, in de gevangenis zat hij vrij veilig, maar toch werd hij opgeroepen om zich te melden om in Duitsland in de oorlogsindustrie te gaan werken. Zijn paspoort werd ingehouden en hij zou moeten vertrekken. De toenmalige directeur Mr. Peeraer is toen zijn zaak gaan bepleiten: 'Ofwel geeft ge Frans zijn paspoort terug ofwel laat ik morgen alle gevangenen vrij ' . Schijnbaar hadden de Duitsers daar oren naar want van gedwongen arbeid was plots geen sprake meer. Directeur Peeraer werd later echter opgepakt door de Duitsers en hoewel hij de bevrijding uit het gevangenenkamp nog beleefde, stierf hij enkele dagen later. Met torenkerk en stadhuis in puin moest men er in Hoogstraten wat anders op vinden om te trouwen. Voor het kerkelijk huwelijk was de begijnhofkerk een afdoend alternatief. Voor het Burgerlijk huwelijk werd dan maar gekozen voor het salon bij Toon Brosens, de toenmalige burgemeester. Voor Jeanne was trouwen een verjaardagsgeschenk want wat deden ze op 3 april 1945, op randje einde oorlog. Veel wit brood hebben zij niet kunnen eten want begin mei moest Frans met het potlood het vaderland gaan verdedigen. Een geweer heeft hij als soldaat nooit vastgehad. Administratief was Frans betrokken bij de

afhandeling van de repatriëring van Belgen uit Duitsland en af en toe ging men eens sigaretten verkopen in Tilburg (in legeruniform wel te verstaan) om de karige soldij bij te spekken. Ook bij het leger had men enig gevoelen want einde december 45 liet men hem als getrouwde man reeds gaan. Frans voegde zich dan bij het lerarenkorps van de Hoogstraatse gemeenteschool. Een periode waar hij nog steeds met blijheid en zeker ook met weemoed kan op terugblikken. Toendertijd was het gewoon een fantastische ploeg. Ook al zaten zij de eerste jaren her en der verspreid. Immers de geallieerden hadden de school ingenomen en er een soort van kazerne, annex hospitaal, van gemaakt en lesgeven moest dan maar elders gebeuren. Meester Frans zat met zijn derde studiejaar in café 'De Wachtzaal' bij Hofkens. Op een mooie dag zet er iemand zijn fiets tegen de muur en komt binnen: 'Mijnheer als het is om een pint te drinken dan is het café hierachter' ... 'Excuseer maar ik ben de schoolinspecteur. ..' (alsof die geen dorst zouden kunnen hebben) Jeanne beoefende ondertussen naarstig haar beroep van kapster. Soms tot een stuk in de nacht want iedereen wilde er bij een bruiloft netjes uitzien. Na een dag en een nachtje fuifen zaten dames dan om zes uur ' s morgens terug in het kapsalon om hun haar te laten uitkammen. Zoals dat nu ook nog is, werden er op en om de kapperstoel alle mogelijke verhaaltjes, wetenswaardigheden en roddels van het dorp verteld. Een kapster kwam zo dus heel wat te weten waarover eigenlijk best niet verder gepraat werd. Jeanne heeft dit beroep blijven uitoefenen tot in 1957 om zich van dan af meer of uitsluitend aan de huishouding te wijden. Kinderen waren er ondertussen al. Eli werd geboren in 1947 en Rina in 1949, Guy volgde een eind nadien in 1962. Deze drie zorgden ondertussen voor 7 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. De oudste kinderen werden grootgebracht door de ouders van Jeanne zodat zij beiden hun be-

roep konden blijven uitoefenen. Op die manier was er voor Frans nog wat tijd vrij om naast het lesgeven te tuinieren ten behoeve van de veiling. Vakantie zat er later wel in. Meestal ging het dan richting Blankenberge of Tirol. Waar voor Jeanne het huishouden de hobby bij uitstek was, was Frans actiefin de schutterij. Bij 'Hoop en moed' hanteerde hij jaren de handboog en ook de schrijverspen. Het heeft niets met schieten te maken, maar in Castelré bij Snoeys, vragen ze zich tot op de dag van heden nog af waar die zo bestoefte worsten gebleven zijn. 'Hoop en moed' moest toevallig die dag gaan schieten. De grootste bezigheid naast werken is voor Frans echter wel het wel en wee van het Rode Kruis geweest. In Hoogstraten werd een afdeling opgericht in 1941 en van het begin af was Frans erbij betrokken. Vooral als lesgever in de cursussen eerste hulp en ambulancier. Verder was zijn betrokkenheid groot bij de organisatie van de bloedgiften. Als waardering voor deze inzet mocht hij enkele jaren geleden uit handen van prins Albert, nu onze koning, een herinneringsmedaille in ontvangst nemen voor 50 jaren actieve inzet voor het Rode Kruis. Na een hartinfarct nam Frans de beslissing om in '81 zich terug te trekken uit zijn actieve loopbaan als onderwijzer en werd het pensioen aangevraagd. Sedertdien is hij niet blijven stilzitten want zoals dat past bij gepensioneerden, die weet men altijd wel te vinden om het een of het ander te doen. HVV is een laatste item wat wij aanhalen. Hoewel zelf nooit actief, blijft het wel en wee van onze rooikes Frans nauw aan het hart liggen en zal hij ook nu niet zo vlug een wedstrijd missen. Voor de rest is het leven voorJeanneen Frans gewoon, gewoon doen. Bij de viering van het gouden huwelijksjubileum werden zij door de kinderen eens extra in de watten gelegd, maar dat mag wel bij zulke gelegenheden. •

23


HOOGSTRA TEN

Gratis 5 x 2 vrijkaarten

PROVINCIEBESTUUR

ANTWERPEN

Zilvermeertocht voor Hoogstraatse bevolking Op Pinkstermaandag Sjuni De Zilvermeertocht is een familiale bustrip, door het Provinciebestuur van Antwerpen ontworpen voor de inwoners van Hoogstraten en omgeving. De tocht met een comfortabele autobus van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn vertrekt op Pinkstermaandag 5 juni 1995 om 9.00 uur aan het Stadhuis van Hoogstraten. De rit gaat eerst richting Rijkevors el (halte aan de kerk nabij het gemeentehuis) en Malle (halte aan het Provinciaal Vormingscentrum). Daarna rijdt u richting Provinciaal Domein Zilvermeer in Mol. Onderweg vertelt een streekgids u enkele leuke weetjes over onze provincie en het landschap dat we doorkruisen. kinderen krijgen een mooie tekening om in te kleuren. Omstreeks 10.30 uur bereiken we onze bestemming. Vanop het centrale marktplein van het Zilvermeer kunt u kiezen uit tal van activiteiten: een 'rondleiding achter de schermen', een boottochtje op het Kempens Kanaal, een kennismaking met het Beocentrum De Go ren, een geleide natuurwandeling, een partijtje mini-golf, waterfietsen, ... Uiteraard kunt u ook op eigen houtje het Zilvermeer komen verkennen. 's Middags ontvangt u een lunchpakket. Om 16.45 uur keren we huiswaarts. De aankomst in Hoogstraten is voorzien rond 18 .00 uur. U hebt dan een boeiende dag achter de rug, waar u nog lang zult over spreken.

Speciaal voor de lezers van De Hoogstraatse Maand schenkt het Provinciebestuur van Antwerpen 5 x 2 vrijkaarten voor de Zilvermeertocht van Pinkstermaandag. Het volstaat een gele briefkaart te sturen naar het Provinciebestuur van Antwerpen met de vermelding 'Zilvermeertocht-DVO'. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. De briefkaart moet uiterlijk 10 mei toekomen in Antwerpen.

BYOUTERIE

'Joli'

Deze Zilvermeertocht kadert in de Dag van het Provinciebestuur, een attractieve opendeurdag in 21 provinciale centra. Op Pinkstermaandag 5 juni kunt u dus ook op individuele basis één en ander verkennen. De kleurrijke programmakrant is vanaf 5 mei gratis verkrijgbaar bij de Toeristische Dienst van Hoogstraten. •

HOOGSTRATEN Vrijheid66 Tel. 03/3147253

W&ningi nrichti ng

GEBR.LEVTEN Vrijheld 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

* Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen

* Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

- Alte schilder- en behangwerken .. Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding .. Siertafe·lkleden, lopers, enz.

* Te gekke horloges en ringen '

1

Grote keus in bruid-, kinderen haarmode

* Kortom.. . bijna alles!!! * Kunstnagels - Fantasienagels Versterken met gel Dames, het nagelbijten is gedaan!

Viergeslacht

De prijs van deze dagtrip bedraagt 200 fr. per persoon. Een gezins-/groepskaart is verkrijgbaar aan 500 fr. (maximum 5 personen per kaart). Inschrijven kan tot 15 mei 1995 bij de Toeristische Federatie van de Provincie Antwerpen. Programma en inschrijvingsformulieren vindt u bij de VVV/Dienst voor Toerisme, Stadhuis, Vrijheid 149 in Hoogstraten of bij het Provinciebestuur van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22 in 2018 Antwerpen . Tel. 03/ 240.65.13.

Dat we ouder worden, bewijst niet alleen het aantal hoogbejaarden, maar ook het regelmatig voorkomen van vier op een rij is hier een aanduiding voor. Overgrootmoeder Amalia Pluym (79 jaar) koestert Charise Janssens, geboren 14 december 1994. Grootmoeder Maria Vermeiren en dochter Sandra Herrijgers zijn niet minder fier op de jongste telg.

24


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69. DHM nr. 120 is nog geen veertien dagen uit of men verwacht van de correspondent dat hij weeral een paarbladzijden 'nieuw ' nieuws heeft voor de volgende editie. Door het spel van de maanden en de feestdagen zitten we soms krap in onze tijd. Vast ligt dat elke nieuw nummer van DHM steeds de laatste woensdag van de maand klaar is bij de drukker, dezelfde dag in de winkels ligt en donderdags met de post bij de abonnees in de bus komt. Dat wordt dus deze maand 26 en 27 april. Dat is één! Vervolgens moet veertien dagen voor die verschijningsdatum alle kopij binnen zijn. Dat is dus nu 12 april. Da's twee! Dus zouden we soms moeten heksen of nieuws uit onze duim zuigen. Wat ook niet kan. We doen ons best en doen hierbij tevens weer een beroep op u om het nieuws tijdig bij ons binnen te brengen. 0

1945-1995

Bestuur dorpsraad Op de voorbije algemene vergadering van de dorpsraad van 11 janauri werd getracht een nieuw bestuur aan te stellen. Vrijwillige aanmeldingen waren er niet, zodat de aanwezige stemgerechtigden werd gevraagd om elk tien kandidaten aan te duiden voor het dagelijks bestuur. Sindsdien is er geteld wie de meeste stemmen had en werden die personen één voor één benaderd en gevraagd of ze hun verkiezing aannamen. Inmiddels kunnen wij u meedelen dat er nu zeven bestuursleden zijn die hun keuze hebben aanvaard: Huibrecht Provoost is voorzitter, Jan Brusselaers secretaris, Stefaan Voet penningmeester en de bestuursleden Frans Roeien, Hild Rigouts, Louis Laurijssen en Ria Van Ballaer. Er kunnen er misschien nog een paar bijkomen, maar voorlopig kan men in elk geval verderwerken. o

Deze vijftigers zien het weer helemaal zitten. Ze kwamen bijeen in de parochiezaal om hun halve eeuwfeest te vieren. Zittend: Lucienne Verhoeven, Lea Van Opstal, /meld a Vriens, Lieza H errijgers, Laura Van Dijck, Ria Braspenning. 2de rij: Louis Aerts, Elza Strijbos, Mia Oomen, Mariette Van Ostayen, Lizette Adriaensen, Nicole Van Den Langenbergh, Fans Geerts. Bovenaan: Leo Lambregts, Frans Van Opstal, Leo Horsten, Jan Fransen, Louis Sijsmans, Cyriel Bunkers en William Pinxteren.

-----------------~-,

PAUL VOKSSELMANS : HOOGSTRAAlS UITLAAT BANDEN SERVICE BANDEN- VELGEN- UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING

MINNENBOOMSTRAAT

Molenstraat 5 2320 Hoogstraten - Tei.:03/314 81 57

1 l I I I I I I I I

L---- . . -------- ----~-----------~ 25


WORTEL

Verdienstelijke biljarters

Het biljartverbond De Verbroedering der Noorderkempen hield zijn 26ste jaarlijks teerfeest in de W ortelse parochiezaal op zaterdag 8 april. Bij die gelegenheid werden diverse kampioenen en winnende clubs van het seizoen 194-'95 in de bloemen (en de bekers) gezet. Harry van der Henst werd beginnerskampioen, Jaak Sprangers kampioen ·van de 6e reeks, Jan Govaerts kampioen van de Se reeks, August Laurijssen kampioen van de 4e reeks en Louis Jorens kampioen van de lagere reeks en algemeen driebandenkampioen. In de hogere reeksen werd Gustaaf Goetschalckx kampioen van de 3e reeks, Ambroos Blockx kampioen van de 2e reeks en Ludo Verheyen werd kampioen in de eer te reeks en tevens kampioen van de hogere reeks. In de clubrangschikking eindigde B.C. De Vlin-

ders uit Rijkevorser als sterkste ploeg voor B.C. Krijt op Tijd uit Meer, B.C. De Strijdlustige uit Hoogstraten, B.C. Kalm en Krijt uit Hoogstraten, B.C. Krijt op Tijd uitMeerleen als laatste B.C. Nut en Vermaak uit Wortel. Een extra vermelding kreeg Sooi Haest uit voor zijn 25 jaar trouw lidmaatschap. Sooi is inmiddels de 80 jaren gepasseerd! D

Fietspaden nu Sinds het nieuwe, rode fietspad aan de kant van de Ster al enkele maanden gereed en in gebruik is, zijn nog niet alle problemen voor de fietsers opgelost. Want er ligt nu een fietspad lang één kant van de weg, met als gevolg dat het in twee richtingen wordt gebruikt, al was dat niet direct de bedoe-

Kantoor van Notaris J.MICHOEL Lod.De Konlncklaan 311 • HOOGSTRATEN Tel. 03/314 51 77 OPENBARE VERKOPING van LANDELIJK GELEGEN WONING met BIJHOREND BOS, GARAGE en GROTE STAL te HOOGSTRATEN/MEERLE, RIETWEG 3 Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: LANDELIJK GELEGEN WONING TE HOOGSTRATEN/MEERLE, Rietweg 3, groot 61 a 55 ca. lngdeeld: - gelijkvloers: 2 grote plaatsen, keuken en berging - boven: 3 slaapkamers en badkamer - verder garage en stal Alle nutsvoorzieningen. Kadastraal inkomen 30.000 F. Bezichtiging: zaterdag van 14 tot 16 uur. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdag: -Toewijzing op maandag 8 mei 1995 om 16 uur in Café Den Bombardon, Kerkstraat 9 te Meerle. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt

26

ling omdat het daar eigenlijk te smal voor is. Als het niet druk is, is dat geen probleem, maar op de spitsmomenten, als er 's morgens grote groepen leerlingen naar de Hoogstraatse scholen rijden en vooral in de namiddag die kladden terug naar huis rijden, kan het gevaarlijk zijn tegen de stroom in te rijden. Bovendien, als ze terug huiswaarts rijden en het fietspad aan hun rechterkant gebruiken, rijden niet alle groepjes even snel. Dat maakt dat heel onverwacht hier of daar enkele fietsers de autobaan oprijden om enkele trage fietsers voorbij te steken. De veiligheid is dan nog geen 100%, evenmin als de discipline van sommige fietsers. Iedereen hoopt dan ook dat het fietspad aan de andere kant, vanaf de Klinketbrug tot de Lindendreef zo snel mogelijk zal uitgevoerd worden. Dan kan men alle fietsers die van Wortel naar Hoogstraten rijden, verplichten om vanaf de wolwinkel (aan de kerk) de Oude Weg te nemen en moeten er geen fietsers meer langsheen de autobaan rijden. Maar dan zou de Oude Weg- omwille van de veiligheid- wel eenrichtingsverkeer moeten worden. Anders kunnen er nog grotere brokken verwacht worden. o

Waar blijft onze biflash? Als ik mij nog goed herinner, werd er vorig jaar beloofd dat in het najaar 1994 bitlashes zouden geplaatst worden langs de Dorpsstraat ter hoogte van de schooluitgang voor de school aan de Rooimans, op de plaats waar nu nog dagelijks een 'oversteek-moeder' de kinderen helpt om van de ene kant van de straat naar de andere te komen, zonder levensgevaar. Tot op heden nog geen begin van uitvoering gezien en ondertussen is het reeds lente 1995. Waar blijft het beloofde? D

Speelpleintje Kerkveld Naar goede jaarlijkse gewoonte werd ook dit voorjaar het speelpleintje door de omwonenden aangepakt en na de winterperiode weer gebruiksklaar gemaakt voor het zomerseizoen. Het pleintje werd bijna twintig jaar geleden in orde gemaakt met de toestemming van de grondeigenaar. Het dreigde toen een maatschappelijk stort te worden van de straat. Daarom werd er met een graafmachine een groot gat gegraven. Het gestorte afval werd daarin gedumpt en met de uitgegraven zavel werd een flinke zandbak gemaakt, die met platen werd omgeven en verder nog een grote tuintafel met vaste banken. Als afsluiting werd een haag geplant, enz. De kosten van dit alles werden gezamenlijk gedragen. Als de kas al eens leeg was, werd een omhaling gedaan. Er werd afgesproken dat de straatbewoners jaarlijks - in het voorjaar- het geheel een flinke beurt zouden geven, wat trouwens elk jaar geschiedde. Het gemeentebestuur nam de zorg op zich om regelmatig het gras kort te houden. Maar ja, kleine kinderen worden groot en het speelveld doet nu geen dienst meer voor kinderen. De speeltuigen raken versleten of worden gevaarlijk. Kortom, er kwam flink wat volk opdraven op woensdagavond 12 april om het pleintje onder handen te nemen. De zandbak stond al vol gras. Die werd omgespit en de rand eromheen uitgebroken. De kleine uitkijktoren met glijbaan verdween en het pleintje kreeg een nieuw uitzicht. Met paaszaterdag dient het om de jeugd van het gebuurte te verzamelen om de paashazen te vieren. D


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Parochie op nieuwe wegen Parochie, maar al te vaak nemen we dit woord in de mond als een synoniem voor dorp of gemeente. Dat is het ook wel. Maar hetis meer. Slaan we er een woordenboek op na dan lezen we: parochie: een zelfstandige kerkelijke gemeente onder een pastoor. Nu is Meerle al sinds jaren geen zelfstandig dorp meer, maar nog steeds een parochie. Maar hoe moet het met onze parochie in de toekomst? Het probleem dat bij de definiëring van parochie in het oog springt is de toevoeging 'onder een pastoor' . Het is best denkbaar dat in de toekomst één pastoor meerdere parochies onder zijn hoede krijgt. Nu willen we geen dure woorden verkopen over het 'kwijnend aantal priesters. Hetis duidelijk- en dat is het al geruime tijd - dat de verantwoordelijkheid van leken binnen de Kerk steeds groter wordt en nog zal worden. Al jaren bestond er in het Parochieteam een wens naar het vormen van een bredere groep die, naast het Parochieteam, de parochie mee draagt. Zo'n overleggroep krijgt deze dagen gestalte. Op 28 maart organiseerde het Parochieteam een informatieavond omtrent de oprichting van een Parochiale overleggroep . De Parochiale overleggroep wil de mensen meer betrekken bij het beleid van de parochiegemeenschap. Nu is het Parochieteam, een groep van zeven mensen, nagenoeg de enige lekenorganisatie die naast de pastoor instaat voor het reilen en zeilen van de parochie. Maar het spreekt voor zich dat deze mensen onmogelijk alle noden en verwachtingen kunnen vatten, laat staan invullen. Daarom juist wensen zij meer inspraak vanuit de basis ; van mensen van

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

verschillende organisaties en werkgroepen, maar ook individuele parochianen zijn welkom. De Overleggroep zal tenminste tweemaal per jaar samenkomen en alle deelnemers krijgen vooraf de onderwerpen toegestuurd. Want wat verwacht het Parochieteam? Het is uiteraard een illusie te denken dat op die twee jaarlijkse vergaderingen bepaalde 'noden' aan het licht zullen komen. 'Noden' is dan ook niet het juiste woord. De overleggroep zal met andere woorden vooral 'reageren', 'meedenken' over vragen, problemen, voorstellen die binnen het Team leven, maar die het Parochieteam met anderen wil bespreken. Zo is er de vraag van de jeugdvieringen. Het is bijvoorbeeld interessant om van de jeugd zelf te vernemen wat zij hiervan verwachten zonder dat hun een datum wordt aangereikt wanneer er een jeugdviering is en de mededeling dat zij daar verwacht worden. Het idee van de Parochiale Overleggroep is niet nieuw. Het functioneert al jaren met succes in Minderhout Maar het is slechts een werkplatform. Het succes ervan is afhankelijk van de mensen die zich willen engageren voor hun parochie. (P.A.)

De fiets op Naar jaarlijkse gewoonte worden, nadat de tuin zuiver gezet is en het eerste plantgoed er in staat, de fietskettingen gesmeerd en de banden opgepompt. In Meerle weten we immers allang dat onze streek uitstekend geschikt is voor leuke fietstochtjes . Meerdere verenigingen spelen hier graag op in en bieden leden en sympatisanten mooie tochhten aan.

Schoolfeest Een beetje voor de examens, zo tussen de kommuniefeesten in, is de uitgelezen tijd voor de school om U uit te nodigen ook bij hen eens te komen feesten . Met alles erop en eraan wat een feest mooi en plezant kan maken. Een feestelijke H.Mis om 10.30 h. Na de mis moetje niet per sé naar huis, want vanaf 12 uur kan je in de parochiezaal aanschuiven voor een heerlijk feestmaal (wel inschrijven vooraf) . Daarna moet je ook nog niet naar huis , dan begint het pas goed. In de kleuterschool staat een heel spektakel klaar : paardemol en, koetsrijden, pony rijden en van alle plezante spelletjes. Je geeft uw klein mannen hunne zondag (of een paar zondagen) en je vleit jezelf neer in de zaal of op het terras als de zon er ook is . Je trakteert jezelf op een lekkere trappist of een koffie, verwent je met een lekker ijs of wafel en je neemt rustig de tijd om het allemaal eens mooi af te zien. Met familie en vrienden erbij wordt het nog plezanter, want dan kun je er ook nog kommentaar bij geven. Er zijn slechter manieren om een zondag door te komen. Zeg niet dat je niet wist dat het op 21 mei schoolfeest was ! ! !

Giarmata: blijvende steun

1

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

Andr•Bc.le

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37 VRIJHEID 126

De Bond van Grote en Jonge Gezinnen Meerle - Meersel Dreef heeft heel wat eraring op dat gebied en uiteraard bieden ze U ook dit jaar een paar puike fietswandelingen aan. Elke maand een ander parcours, niet te ver, op het gemakje een paar uurtjes peddelen met tijd voor een babbeltje onderweg. We kondigen U graag elke maand deze fietstochten aan, te beginnen met 21 mei voor een tocht naar Dorst. Heen : Strijbeek, Ulvenhout, Bavel, Dorst. Terug : Bavel, Ulvenhout, fietspad naast de Mark, Strijbeek. Vetrek om 13.30 hop het gemeenteplein of aan de school van Meersel--Dreef. Terug thuis rond vijf uur. Sportief aanbevolen. o

HOOGSTRATEN

03/314.13.13 38

De Roemeense revolutie is allang geen nieuws meer en van de toenmalig suksesrijke aktie "adoptiedorpen" zal je in kranten en tijdschriften zelfs met een vergrootglas niet veel meer terugvinden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ginder nu alles koek en ei is en dat vijf jaar later Roemenië het ontwikkelingspeil van de rest van Europa heeft geëvenaard. Niets is minder waar, zoals het evenmin waar is dat alle mensen die toen hun schouders onder de hulpakties hebben gezet, op hun lauweren zijn gaan rusten . Met de bijstand aan het door Hoogstraten geadopteerde Giarmata is dat geenszins het geval, deze gaat nog steeds door. Motor daarin is de vrijwillige brandweer. Een aktieve werkgroep volgt de situatie op de voet, spreekt ginder af wat kan gedaan worden, zoekt en verzamelt fondsen en kijkt er ook nauwlettend op toe dat deze ook terecht komen waar ze moeten zijn en dat ermee gedaan wordt waarvoor ze bedoeld zijn. Einde vorige maand gingen enkele leden van de werkgroep (Frans Van Bavel, Ed Van den Ouweland, Ludo Tackx en Gène Bogers) naar Giarmata om te kijken hoever het stond met de bouw van het sanitair blok voor de school, een projekt dat volledig door Hoogstraten gedragen wordt. Zij namen een nieuwe bijdrage van 7.500

27


MEERLE DM. (ruim 150.000 Fr.) bestemd voor de aankoop van materialen voor de uitvoering van de werken, werken die door lokale werkkrachten zullen worden uitgevoerd. Deze 150.000 Fr. is volledig door de vrijwillige brandweer bijeengebracht op diverse aktiviteiten vorig jaar. De door de gemeente beloofde bijdrage van 100.000 Fr. konden ze helaas nog niet meenemen, daar deze om niet geheel duidelijke redenen (administratief foutje ?) nog niet was vrijgemaakt door het stadsbestuur. Ter plaatse konden de leden van de werkgroep vaststellen dat het projekt nu vaste vorm heeft aangenomen. Zij konden de plannen inzien, de bouwvergunning wordt weldra afgeleverd en de start van de werken is voorzien voor ca. half juni. Zij bevestigden ter plaatse hun engagement voor de financiering ten belope van 15.000 DM. Tijdens gesprekken op het gemeentehuis van Giarmata kwamen ze in kontakt met Viorel COIFAN, voorzitter van de provincieraad van TIMIS (een functie die zowat te vergelijken is met deze van prefect van een Frans departement). Deze was reeds op de hoogte van de steun vanuit Hoogstraten en beloofde extra steun van de provincie voor Giarmata, in de vorm van extra kredieten voor de aanleg van een waterleidingnet Onze brandweermannen vernamen bij toeval dat Dhr. COlFAN binnenkort naar Brussel zou komen voor een handelscongres en ze nodigden hem prompt uit voor een bezoek aan Hoogstraten. Tijdens dat bezoek, dat op zaterdag 8 april plaatsvond, troonden de brandweermannen Dhr. Coifan doorheen alle gemeenten van de fusie, werd uiteraard een bezoek gebracht aan de brandweerkazernes en het administratief centrum. Ook een ontvangst door de burgemeester stond op het programma.

Als aandenken en dank voor hun werk in Giarmata mochten de brandweermannen een gedenkpenning in ontvangst nemen, waarvan er maar 100 geslagen zijn. De eerste 68 werden gegeven aan de familie van de helden van de revolutie, zij die in de strijd om de vrijheid gevallen zijn. Voor de hartelijke ontvangst kreeg de brandweer van Dhr. Coifan een oorkonde naar aanleiding van de Se verjaardag van de revolutie, met

daarin de tekst : "Voor mijn vrienden brandweermannen. Die met veel toewijding vast besloten zijn veel goede dingen te doen voor hun vrienden in Giarmata. Ik wens jullie het allerbeste en dankjullie voor de heerlijke dag in uw streek.". Het hartelijke kontakt steekt de werkgroep alvast een hart onder de riem voor de voortzetting van hun projekt. 0

Tijdens zijn ontvangst op het stadhuis kreeg de voorzitter van de provincie TIMIS van de burgemeester een aandenken aan Hoogstraten mee.

Spel zonder grenzen bij de chiro

bierproeven voor beginnelingen

28

en planklopen voor gevorderden.


Goud in Meerle FRANS MOUWS EN ROSALlA LENAERTS Ooit was de Voort in Meerle niet meer dan een kasseien weg waarlangs zo nu en dan het boemeltrammeke of de gele tram reed; ooit stonden langs deze baan slechts enkele huizen, was er veel heidegrond en bos. Nu is het trammeke weg en het aantal huizen vertienvoudigd. Frans Mouws en Rosa Lenaerts hebben veel zien veranderen. Vijftigjaar geleden betraden zij hun huwelijksbootje en twee jaar later lieten ze het anker zakken aan de Voort. Die vijftig gelukkige jaren samen willen op 2 mei vieren.

Geboren en getogen in Meerle, dat kun je van Frans en Rosa wel zeggen. Frans, geboren in 1922,kwam uit een gezin van negen kinderen, vijf jongens en vier meisjes. De boerderij op de Voort waar hij is opgegroeid is nu op een schuur na een woonhuis geworden. "Een schone jeugd hebben wij niet gehad", zegt Frans. Tot zijn veertiende ging hij naar school. Twee jaarwerkte hij als boerenknecht op de boerderij van J aan Aerts in Ulicoten. Tot de dreigende oorlog roet in het eten gooide. De grenzen werden afgesloten en Frans moest noodgedwongen elders werk gaan zoeken. Nog tijdens de mobilisatie vond hij dat bij Suske (alias Frans Tilburgs). Maar ook dit bestaan duurde niet lang. De oorlog brak uit en samen met nog een zeven tot achtjongemannen sloeg Frans op de vlucht voor de Duitsers. Ze vluchtten tot aan de Franse grens waar ze zouden inschepen naar Engeland. Maar de Duitse bombardementen waren zo hevig dat Fransen en Engelsen voorgingen. Zo zat er voor de 'Mjelenaren' niets anders op dan terug naar huis te keren. Van Adinkerke gingen ze grotendeels te voet naar Gent. Daar konden ze met een Duitse camion naar Antwerpen, waar Gust Mertens hen met zijn camion uit Meerle kwam oppikken. Terug in Meerle was hij voortvluchtige en moest dus kost wat kost uit de handen van de Duitsers blijven, of zeg maar uit hun zicht. Samen met zijn broer sliep hij in een kalverkot Maar zeker

met de winter in aantocht, leek dat niet de beste schuilplaats. Ten huize van Corneel Lenaerts zaten Jaan en Pierre Goos ondergedoken in een schuur en ze vroegen Frans en zijn broer om ook in de schuur in te trekken dan zouden ze toch met zijn vieren zijn moest er iets gebeuren. Van de schuur verhuisden ze naar het opperkamerke waar twee bedsteden stonden. En van het een kwam het ander. Comeel had immers drie dochters en één hiervan was Rosa. Zij is geboren in 1927. "Ook ik heb geen echt schone jeugd gekend, vooral door de oorlog kwam je niet ver. Alles moest bijna te voet. Ik was bij de Jeugd, ging af en toe voetbal kijken, maar naar kermissen ben ik niet geweest." Ze gaven elkaar hetja-woord op 2 mei 1945 en herinneren zich die dag nog goed: "Het was behoorlijk weer. Te voet gingen we eerst naar het gemeentehuis, daarna naar de kerk. De tocht liep dan langs de cafés van Janeke Goovaerts, Frans Goovaerts, Rie Van Tongerlo en Charel Laurijssen naar het ouderlijk huis van Rosa. Daar werd een varken geslacht en feest gevierd met eigen volk. Het jonge paar trok eerst enkele jaren in op de boerderij van Rosa's ouders. De oorlog liep toen op zijn einde. Nog voor hun huwelijk -in het najaar van 44 - hadden de Duiters deze streek verlaten. En Frans werd opgeroepen voor zijn militaire dienst. Zou hij dan toch nog onder de wapens geroepen worden? Zijn broer Jaan

(Adriaan) moest als soldaat Duitse krijgsgevangenen bewaken in de buurt van Luik. Maar Frans kon bij de gendarmerie in Meerle terecht als grenswachter. Hij kreeg een blauw kostuum, een muts, een matrak en een geweer en hield tijdens kermissen de zatlappen in het oog. In 1947 bouwde hij samen met Pons van Tongerio het huis waar hij nu nog steeds woont (Voort 13). De kelder heeft hij nog eigenhandig uitgegraven. De voorbouw van het huis kwam er in 57. Voordat Frans en Ros a zich hier als zelfstandige tuinders vestigden, verdiende Frans zijn brood als grensarbeider. Eerst een achttal maanden op de conservenfabriekHeroen later op de Etma in Breda, een ijzerfabriek waar stoven en fornuizen werden gemaakt. Daar stond hij in de buitenploeg, belast met het lossen van wagons en schepen. Na nog een winter werk op de Boerenbond, werd hij tenslotte tuinder. Eerst hadden ze nog wat kippen en varkens, maar deze verdwenen net als de sperziebonen en frambozen zodat ze zich tot hun pensioen vooral met augurken en aardbeien bezighielden. Ook nu nog gaan ze geregeld een handje toesteken bij hun kleinkinderen. Frans en Rosa hebben één dochter, Theresa gehuwd met Louis Jansen, en vier kleinkinderen: Jan , Lea, Ronnie en Sonja. Dansen is hun allergrootste hobby. En de danskriebels hadden ze al vroeg te pakken. Frans herinnert zich nog goed dat hij nog voordat hij Rosa kende, eens in de maand op zondagavond naar het Eekhoorntje trok. Dat was toen nog een soort café waar jongeren kwamen drinken en dansen. "Je had een soort toegangskaart voor het Eekhoorntje. Op een keer zat ik in de kerk, en voor de kerk was dansen des duivels, en ik moest de kaart van het Heilig Hart afgeven, dat was een soort bewijs dat je naar de communie was geweest, en per ongeluk wierp ik de kaart van het Eekhoorntje in de schaal. Die was ik natuurlijk kwijt. En bovendien kwam de wijkmeester thuis opspelen. Daar hebben ze thuis vaak mee gelachen. " De jonge mannen gingen ook dikwijls naar boeren met jonge meisjes om te buurten. Jaan, de broer van Frans kon monika spelen en dan werd er altijd veel gedanst. Pastoor de Bie was daar fel op tegen en liet dat tijdens de preek duidelijk verstaan. 25 jaar lang hebben zij bij de Gilde gedanst. Ze gingen mee naar de gildefeesten en naar Antwer pen waar eens per jaar de Vette Os werd geslacht en daarna de cafés afgeschuimd. Van 73 af volgden ze zevenjaar dansles bij de Dansliga. Tot Rosa aan haar voeten geopereerd moest worden. Sindsdien doen ze het wat rustiger aan. Maar Frans zit nog steeds in het bestuur van de Dansliga. Frans en Rosa vieren op 2 mei hun gouden huwelijksfeest. Het wordt een speciale dag. We wensen hun van harte geluk met hun gouden jubileum. (P.A. )

d•

tr 03 .. 314.55.04

Duee@f3~crcsucsunf3@

MQCiftd 29


_____ +·-----------------------------------------------------Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86 De Meimaand heeft voor de Meersel-Dreveniers toch een speciale bijklank. Mei is de O.L.-Vrouwe maand, rond onze Lourdesgrot is het dan weer een drukte van jewelste. Bussen met bedevaarders rijden af en aan. De fietsgroepen komen zich als kladden mussen op de Dreefse terrasjes nestelen. In hetweekend wordt het weer over de hoofden lopen met files op de invalswegen. De middenstanders zetten 's morgens alfluitend hun stoeltjes klaar, schikken hun koopwaarnog eens extra. Het toeristisch seizoen is gestart.

De GROT 100-jaar. Er werd allang en breed over geschreven maar onze Lomdesgrot bestaat 100-jaar. Al voor 1895 werd in het bos voor het klooster O.L.-Vrouw vereerd. De toenmalige gardiaan pater Honorius Schoonbeek liet in het park de Lomdesgrot uitbeelden met graszoden. De verschijning te Lomdes in 1858 leefde nog sterk in het geheugen van de meeste gelovigen. Toenmalig provinciaal Pater Jan Baptist van Meerlevertrok op 11 december 1894 naar India om er de Kapucij nenmissie van Punjab te bezoeken. In de Middellandse Zee, tussen Italië en Kreta stak er een gevaarlijke storm op. Pater Jan Baptist, een hevige Maria vereerder, deed de belofte een grot ter ere van Maria op te richten, indien de opvarenden behouden mochten aankomen. Te Dalhousie, aan de voet van het Himalajagebergte, zou de grot oprijzen. De plaatselijke bevolking had echter om godsdienstige redenen bezwaar tegen het bouwen van dergelijke grot. Daarom nam hij de beslissing het plan uit te voeren in zijn geboortestreek, in het bos van de paters te Meersel-Dreef . De bevolking van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek reageerde enthousiast. Met paard en kar brachten de boeren aarde en stenen aan, de Leiloop werd verlegd en werklieden legden een brede 100 meter lange laan aan tussen de eeuwenoude beuken en eiken. De groeve van Bierk leverde de rotsblokken. Pater Jan Baptist legde de eerste steen in

juni 1895. Echt makkelijk was het niet, de grot stortte tot tweemaal toe in. Maar eind september was de bouw voltooid. De grot was I 0 meter hoog en 15 meter breed. Op 20 oktober 1895 kon monseigneur G. Pelckmans, bisschop van de Kapucijnenmissie in Lahore, de grot plechtig inwijden. Al snel kwamen er bedevaarders vanuit alle hoeken van Vlaanderen en Nederland. Ter ere van Maria werden op haar feestdagen, processies georganiseerd. Op de Dreef ontstonden er gilden, die als taak hadden de bedevaarders te verwelkomen en de grot te onderhouden. Nu nog, 100-jaar later, wordt er elk jaar een oproep gedaan om 'de Grot' zoals het Mariapark hier kortweg wordt genoemd, schoon te maken. Nu de grote lijnen van dit verhaal klinken u waarschijnlijk bekend in de oren. Ons werd het verhaal met de paplepel ingegoten tijdens de vele zondagse wandelingen naar de Grot. Meer hierover vindt u in het boek dat in 1987 werd uitgegeven ter gelegenheid van het 300-jaar bestaan van het klooster van de paters Kapucijnen te Meersel-Dreef of in het blauwe boekje over 100-jaar grot, dat dit jaar bij de paters te koop is . De proloog van de vieringen is inmiddels achter de rug, op 25 maart, na de mis van acht uur, ging er een kaarskeusprocessie door de Grot. De nacht was voor de gelegenheid pikdonker, een zee van lichtjes in een wijde cirkel rond de Grot, biddend en zingend. En of je nu diepgelovig bent of niet, het doet je toch iets. Na de omme-

gang was er nog een kort gebed aan de grot, waarna de bedevaarders huiswaarts trokken. Uitgewuifd met de klanken van 'Te Lomdes op de bergen' gespeeld door enkele leden van onze fanfare onder leiding van broeder Xavier. Eén en ander wordt nog eens overgedaan in een meer uitgebreide versie op zaterdag 9 september. Voor de rest van het feestprogramma verwijs ik naar de rubriek van april. D

25-jaarKAV Meersel-Dreef. Met het oprichten van de zelfstandige kapelanij 'De Heilige Drievuldigheid' in 1968, ontstonden er te Meersel-Dreef verschillende zelfstandige verenigingen. Voor 1968 bestonden die niet ofleidde onder de vleugels van Meerle een gezamenlijk leven. Zo werden 'de Bond van Gepensioneerden' de KVLV en de KA V boven hetdoopvont gehouden. Op 27 april 1970, vond de stichtingsvergadering van de KA V plaats in aanwezigheid van Louisa Goetschalckx, Trees Van den Bogerd, Corrie Van Boxel, Cor Aerts, Annie Verheyen, Anneke van Dun, pater Gardiaan Ernest Verbannen en vertegenwoordigster van het verbond Turnhout Louisa Bogaerts. Na een eerste ledenwerving t~lde de vereniging boven alle verwachtingen 69 leden. Louisa Goetschalckx werd de eerste voorzitster. De KA V houdt jaarlijks drie tot vier algemene vergaderingen die bestaan uit een voordracht, een hapje eten en ontspanning. Verder waren er de ontelbare gespreksavonden rond gezondheid en de kwaliteit van het leven, de kookcursussen, bloemenschikken, de leden- en familiale uitstapjes, de turnlessen enz. En niet te vergeten de jaarlijkse trekking van een Lourdesreis . Daarvoor werd er

Tweewieler Racing Center

D. VERHEVEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 De misdienaars aan de grot met de kaarskensprocessie op zaterdag 25 maart.

30

13


door de jaren heel wat werk verzet door de bestuurs- ofkemleden. Die o.a. maandelijks het ledenblad 'Vrouw en Wereld' thuis bezorgden bij de leden . Maar zoals het bij alle verenigingen gaat, zijn er topjaren met meer dan 100 actieve leden en mindere jaren. Meersel-Dreef is een kleine gemeenschap met drie vrouwenverenigingen, vroeger was er een vrij strikte scheiding, de landelijke vrouwen waren bij de KVLV en de arbeidersvrouwen bij de KAV. Later verdween deze scheiding en werden veel vrouwen lid van zowel KAV en KVLV terwijl ze ook vaak al lid waren van de E.K.-Moedersbond. Dat maakt dat het aanbod groot is, waardoor de groepsbinding verminderde en de verenigingen wel veel betalende leden telden maar minder actieve leden. In 1994 liep het bijna slecht af, toen voorzitster Margriet Stoffels, opvolgster van Jeanne Smolders, het roer wou overgeven was er weinig enthousiasme. Het kringetje van actieve bestuursleden was flink verkleind en nieuwe bestuursleden stonden niet te trappelen om het vaandel over te nemen. Een fenomeen waar veel verenigingen mee te kampen hadden of hebben. Op 12 oktober 1994 werden de leden uitgenodigd voor een dringende vergadering. Rika Hermans, begeleidster van het verbond, schetste de noodsituatie en deed een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden. Het was nu alles of niets. Gelukkig voor de KA V boden zich twee nieuwe bestuursleden aan. Omdat er niemand zich geroepen voelde om voorzitster te worden, toch wat schrik voor het werk, de verantwoordelijkheid en het in het openbaar spreken, werd besloten om drie medevoorzitsters aan te duiden. Dat zijn momenteel An Van Dun, Cor Aerts en May Snoeys. Verder telt het bestuur nog zes kemleden: secretaris, penningmeester, Margriet Tilburgs, Jeanne Smolders, Annie Van Bavel en Marie Tilburgs. Daarmee was de grootste hindernis genomen en kon men vol vertrouwen werken aan de viering van het 25-jarig bestaan. Op woensdag 5 april startte de feestdag met een mooi verzorgde Eucharistieviering, gevolgd door een receptie voor de leden en genodigden, vertegenwoordigers van de andere vrouwengilden, KWB, ACV, KA V-Turnhout en vertegenwoordigers van de gemeente Hoogstraten. Na de gebruikelijke toespraken, die hoop en vertrouwen voor de toekomst uitdrukten, was het tijd om aan tafel te gaan. Zoals gebruikelijk werd de avond besloten met wat ontspanning en een tombola en kon men terugzien op een geslaagde dag . Als de nu huidige 73 leden zich actief blijven inzetten, dan is er nog een fijne toekomst weggelegd voor KAV- Meersel-Dreef. D

De zilveren KA V-bestuursleden bij elkaar. Achterste rij, van links naar rechts: Annie Van Bavet, Jeanne Smolders, An Van Dun, An Govaers, Roos Verheyen en May Snoeys. Vooraan Cor Aerts, Marie Tilburgs, proost pater kapelaan JozefTeuns en Margriet Tilburgs. rijk) van iedereen later nog eens terug te zien. De genodigden werden vervolgens vergast op koffie en gebak. De helpers die Jeanne assisteren als er gekookt moet worden, voerden in paters- en nonnentjeskleren een sketchje op. Ondertussenjoelden buiten van plezier de eerste kinderen van op de speeltoestellen. De speeltuin werd ondertussen gekeurd en na enkele herstelingswerken, goedgekeurd. De zalen werden grondig schoongemaakt, geschilderd en versierd, alles maakte een frisse indruk. Er was dan ook in de voorbije dagen tot in de late uurtjes aan gewerkt. Zo zijn ook de MeerselDreefse verenigingen weer verzekerd van een dak boven hun hoofd en een mensvriendelijke aanpak vanJeanneen Francine. Echter ook de respectievelijke echtgenoten Albert en Cornee en zoon Stanny zullen zich in de toekomst niet moeten vervelen. Veel succes. D

Algemene vergadering van de dorpsraad Onder een eerder matige belangstelling, ging de eerste algemene vergadering van de nieuwe cultuurraad, zeg maar dorpsraad, door. Wat stond er dinsdag 4 april op het programma? - In het kader van de bebloemingsaktie 'Bloemen in het dorp' werd Meersel-Dreef als eerste deeldorp uitgekozen, vooral ook omdat Meersel-Dreef 100-jaar Maria-grot viert. Het doel is de dorpen aantrekkelijker te maken door de straten en huizen te voorzien van bloemen. Eerst was er sprake om dit inde Meersel-Dreefse kleuren blauw en wit te doen. Omdat het

Opening speeltuin, taverne en feestzalen de Zevenster. Dat moeder en dochter Jeanne Van Aperen en Francine Verschueren de speeltuin en zalen van de paters Kapucijnen zouden overnemen, wist u al. Op zaterdag 15 april om 10u. in de voormiddag, vond de officiĂŤle opening van de speeltuin plaats. Burgemeester Van Aperen knipte onder de begeleidende nootjes van onze fanfare het lint door. Onze burgervader wenste de nieuwe uitbaatsters en hun partners veel succes toe. Vervolgens werd iedereen uitgenodigd op een receptie in de zaal. Francine dankte al de aanwezigen voor hun komst en hoopte (heel belang-

Onze fanfare kon rekenen op een volle zaalluisteraars op hun concertavond van zaterdag I april.

31


MEERSEL-DREEF aantal perkplanten in blauw en wit te beperkt is, stelde Louis Geerts, hoofd groendienst, voor om de bakken blauw-wit te maken, bijvoorbeeld door een geschilderde plank voor de (plastieken) l:>loembakken te plaatsen. De gemeente zal de vakbeplantingen aan de lantaarnpalen aanvullen waar nodig en de boomcirkels aanplanten met perkplan ten. De mensen die bloembakken plaatsen, kunnen van de groendienst gratis een langwerkende meststof verkrijgen om die op of in de potgrond te verwerken. Later zal eenjury de bebloemde huizen komen bekijken en een prijs uitloven. De dorpsraad zal hieromtrent nog een schrijven richten aan de bevolking. Eventuele gaten in de bomenrij voor ons Mariapark zullen in het najaar worden opgevulcl met nieuwe bomen. - Harry Vanderhenst maakte in opdracht van de gemeente een studie over de haalbaarheid van het leggen van een fietspad van Meer naar de Mosten en eventueel verder naar de Dreef. Het stuk van Meer naar de Mosten heeft prioriteit en zal eerst worden uitgevoerd. Richting MeerselDreef moeten we voorlopig nog niet hopen op een wegverbetering of en op een fietspad. Men zal wel de verzakte wegbermen zo goed mogelijk herstellen, maar zolang er grachten zullen liggen naast de wegen zullen deze kasseibermen blijven verzakken. Een kasseiberm in beton is mogelijk maar niet toegelaten, omdat onder deze berm de nutsvoorzieningen zijn aangebracht zoals elektriciteit, gas, water, telefoon enz. Deze firma's moeten ten allen tijden bij deze leidingen kunnen, dus geen beton. - De gemeente keurde de 2de fase van de riolering goed, dat las je al vorige maand, groot was echter onze verbazing dat er naast de vernieuwde weg op het Moleneinde geen fiets- of voetpad werd voorzien. Iets wat richting lagere school toch zeer belangrijk is en waarop al vaak vanwege de mensen van Meersel-Dreef werd aangedrongen. De dorpsraad en ons plaatselijk gemeenteraadslid Thérèse Coppens zullen echter hun uiterste best doen om dit alsnog in de plannen op te nemen. Omdat het gemeentelijk aandeel in de werken al 30 miljoen bedraagt, zou dit voetpad wegens bezuinigingsoverwegingen niet in de plannen zijn opgenomen. De aanbesteding van deze rioleringswerken zal plaats vinden op 29 april 1996. Omdat er nog wat geld te besteden viel voor de gewestwegen, zal ook het wegdek op Strijbeek van een nieuwe laag worden voorzien. Geen overbodige luxe. Ook de Strijbeekseweg in Meerle zal samen met de persleiding voorzien worden van riolering. De bomen zullen daarvoor moeten wijken. - De dorpsraad zal weer een ontspanningsavond organiseren voor de bejaarden in het rusthuis te Hoogstraten. Daartoe zullen de verenigingen een uitnodiging tot medewerking ontvangen. Niemand van de aanwezigen stelde zich kandidaat om één en ander te organiseren. - De dorpsraad vroeg de mening van de aanwezigen over het éénzijdig aangebrachte parkeerverbod in de Nieuw Dreef. Zij vonden het, alhoewel het op hun aanvraag was, achteraf gezien toch niet zo'n goed idee. Daarmee waren de aanwezigen na wat heen en weer gepraat akkoord, daarom zal ook gevraagd worden dit verbod op te heffen. Het éénzijdig parkeerverbod in de Markweg van de Dreef tot aan de Markstuw werd wel als zeer nuttig ervaren, omdat aan beiden zijden parkeren een normaal verkeer onmogelijk maakt. -Op de nieuwe verkaveling zullen een vier- tot zestal bejaardenwoningen worden gebouwd, dit kon ons gemeenteraadslid bevestigen. Volgens de voorzitter Jos Huybrechts, werd

32

Het dagelijks bestuur van de dorpsraad en Louis Geerts, hoofd van de groendienst, zetten de bloemetjes buiten of proberen althans de mensen zo ver te krijgen.

De eerste zelfstandige, nieuwe uitbaters van de zalen en de speeltuin van de paters, tijdens de officiële opening op zaterdag 15 april. erop de verkaveling zwarte grond weggevoerd en kleigrond gestort door de aannemer. Of dit gevolgen heeft was hem niet bekend, eventuele klachten daarover kunnen aan de technische dienst gemeld worden. De nieuwe eigenaars wezen gewaarschuwd. Verder stond hetwel of niet aanleggen van een voet-fietspad, van de nieuwe verkaveling langsheen het Mariapark, aan de St.-Annastraat zijde ter discussie. Dit pad zou dan tussen mevr. Rommens en het Mariapark aan de Dreef bij de paters moeten uitkomen. Voorstanders stelden de veiligheid van de kinderen en gepensioneerden voorop, deze zouden dan niet via de gevaarlijke en smalle wegen langs het Hei einde, Meerse! en de Kapelweg moeten rijden. Ook zouden de oudere wijkbewoners gemakkelijk de parochiezaal kunnen bereiken. Nadeel zou de eventuele verstoring van het Mariapark kunnen zijn. Maar wat weegt er in zo'n geval het zwaarst. Zeker als men bedenkt dat de wegen Heieinde en Meersel vanaf de ingang van de verkaveling gezien, in de komende jaren niet zullen verbeterd worden. Er volgde een hevige discussie. Jammer genoeg was er van de nieuwe eigenaars slechts één persoon aanwezig, alhoewel het toch over de toekomstige verkeersveiligheid van hun wijk ging. Of kiezen zij misschien voor de spreekwoordelijke 'vijgen na pasen'?.

Voilà dat was het verslag van de dorpsraad, kom de volgende keer gerust eens zelf luisteren, dan blijft u ook op de hoogte en kunt u ook een woordje meespreken. Of bent u misschien meer het type dat liever achteraf de zaken bekritiseert in plaats van zelf positief mee te werken. 0 ja, nog een pluim voor de makers van ons dorpsblad de STUW, veel en bruikbare informatie. Doe zo voort. D

Start rommelmarkt• seizoen. Al voor de achtste maal ondertussen, organiseert onze fanfare "Voor Eer en Deugd" haar rommelmarkten. In hun snuisterijenwinkel bij Trees Snijders is zowat van alles te koop. De fanfare kan ondertussen al rekenen op een vast cliënteel. Elk jaar vraagt men zich af waar de rommel nog vandaan te halen. Maar het blijft komen. Rommelwinkeluitbater Frans Jacobs warmt zich al op, om weer een 25-tal zondagen zijn waren aan de man te brengen. Eer het zover is moet er nog veel gebeuren, tafels en schabben plaatsen, al de winkelwaar aanvoeren. uitpakken, controleren en uitstallen. Natuurlijk zijn bij mooi weer de andere marktkramers ook weer op


MEERSEL-DREEF post. De rommelmarkt startte traditioneel met de avondmarkt van de middenstand, maar die vindt dit jaar enkele weken later plaats. En wel op vrijdag 9 juni, voor de derde maal. Hopelijk zijn dit jaar de weergoden de middenstand gunstiger gezind en zorgen ze voor zwoel terrasweer. Ook zij steken flink wat voorbereidend werk in het organiseren en vlot laten verlopen van deze avondmarkt De rommelmarkt gaat dan door van zondag 21 mei tot zondag 29 oktober. Elke zondag van 8- 9u tot 16u op het Gei teneinde, het stuk Dreef richting grens. Zowel kijkers (en liefst ook kopers) en marktkramers zijn van harte welkom. Zelf spulletjes verkopen kan, aan 200fr. per standplaats per zondag, meer inlichtingen kunt u hierover verkrijgen bij Jaak Snijders, tel. : 315.76.59. of 's zondags bij de rommel winkel. Alles ten voordele en ter meerdere eer en glorie van onze fanfare.

Sigarenbandjes · Broeder Clemens van de Norbertijnenabdij van P11Stel (gemeente Mo1) verzamelt sigarenbandje, waarop afbeeldingen van Hoog. traten staan. Wie kan hem helpen bij ZIJn verzameling? Wie wil rrusschien met hem bandjes ruilen? Belangstellenden schrijven naar: Broeder Clemens, Abdijlaan 16, 2400 Postel-Mol.

0

Goud in Meersel-Dreef Fons Koyen en Liza Vermonden, vijftig jaar lief en leed. Op 3 februari 1915 zag Pons Koyen het levenslicht, als jongste spruit in het landbouwersgezin vanJan Koyen en TokeDe Roover. Samen met vier broers en twee zusters groeide hij op in de Maaihoek op Meersel. Na de lagere school op Dreef diende hij verschillende jaren als boerenknecht bij verschillende landbouwers in de streek. Toen was het normaal dat een wat grote-

Fans Koyen en Liza Vermonden in trouwkostuum.

re boer, telkens voor één seizoen te beginnen van half maart, een knecht in dienst had. Toen was een boer met tien koeien al een grote boer. Al het werk moest dan ook met de hand gebeuren want machines kende men nog niet. Alhoewel hij wegens broederdienst vrijgesteld was van legerdienst, werd hij toch onder de wapens geroepen bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog. Samen met de andere jonge mannen van Meersel-Dreef, moest hij zich melden te Eeklo, om vervolgens richting Frankrijk te trekken. Maar verder dan Veurne kwam Jef niet, want ondertussen hadden de Duitsers ons landje al tot overgave gedwongen. Ondertussen had ook op 9 augustus 1920, bij Jan Vermonden en Cornelia Koyen op Belgisch Strijbeek, Liza Vermonden het levenslicht gezien . Als vierde in een gezin van tien kinderen, vijf jongens en vijf meisjes . Ze ging in Meerle naar school en besteedde verder haar tijd als hulp in het huishouden en op het landbouwbedrijf. Om nog een centje bij te verdienen ging ze wekelijks wassen bij de geburen. Inmiddels verhuisde de familie Vermonden in 1934 naar een boerderij op Groot Eyssel. Zoals dat in die tijd ging, ging men regelmatig ter kerke bij de paters Kapucijnen op de Dreef. Jef en Liza stalden hun fietsen gebruikelijk bij Toon Vermeeren. In die drukke processiejaren hadden veel Dreveniers een bijverdienste als wisselkantoortje of fietsenstalling. Er werden zelfs mannen aangesteld om de fietsen aan de kerk in het oog te houden. Het jonge volk liep dan samen op naar de kerk. Zo leerden Pons en Liza elkaar kennen. Veel vertier was er in de oorlogsjaren niet, wat buurten en kaarten, eens samen naar de processie, daar moest men het mee doen. Wegens de oorlogsjaren stelde men hethuwelijkliever nog wat uit. Maar op 17 april 1945, reden Pons en Liza met een gerij naar Meerle om elkaar het jawoord te geven. Alhoewel alles nog gerantsoeneerd was en er nog met zegeltjes moest betaald worden, speelde men

Het gouden paar Fans Koyen en Liza Vermonden bij een deelvanFans zijn bekers en medailles van de veeprijskampen. het toch klaar om bij Vermonden thuis een echte boerenbruiloft te organiseren. Pons en Liza trokken naar Meers el waar men het ouderlijk bedrijfvan vader Jan Koyen overnam. Met drie koeien, een vaars en een waaier, dat is een stierbare vaars, en veellichamelijke arbeid zette men een gemengd bedrijf op. Nog wat varkens, kippen en kalkoenen, aardbeien, frambozen en spruiten om het werk en de risico's te kunnen spreiden. Veel geld kwam er toen nog niet bij te pas want machines werden raar of zelden gebruikt. Alles met paard en kar. Pons en Liza kregen 10 kinderen maar moesten twee kinderen op jonge leeftijd afgeven. Vanjongs af aan werden de kinderen, in volgorde Jan, Jef, Corneel, Louis, Herman, Jeanne, Adriaan, en Maria, op de boerderij mee ingeschakeld, werk was er genoeg. Pons slaagde erin om langzamerhand het bedrijf wat uit te breiden. Hij was zoals al de landbouwers in die tijd lid van de veebond. De veebond moest de kwaliteit van het vee hoog houden, door gezamenlijk stieren van goede kwaliteit aan te kopen. Die werden dan na inschrijving bij één van de boeren gestald die ze voor wat voedergeld verzorgde. De andere landbouwers konden dan hun koeien daar laten dekken. Heinde en ver ging men met de vrachtwagen van Peer Jochemsbeesten keuren en kopen. Om de kwaliteit en de zuiverheid van het ras hoog te houden, werden de leden gestimuleerd door het houden van veeprijskampen. De vele bekers en medailles voor eerste prijzen, bewijzen datPons het vee kweken in het bloed had . De KI, het kunstmatig bevruchten van de koeien, deed na de oorlog de veebond langzaam uitsterven. Na de oorlog kwam ook de mechanisatie van allerlei handenarbeid de boerenstiel verlichten. Pons bleef echter zijn trekpaarden trouw tot aan zijn pensionering. Zoon Jef die het boeren ook in het bloed had nam later de boerderij over. Buiten vee kweken was Pons nog erg handig met truweel en hamer. Hij metste en timmerde van alles, van nieuwe stallingen

33


MEERSEL-DREEF Ioft samen met de kinderen, hun 19 kleinkinderen en al de mensen van Meersel-Dreef op zaterdag 29 april. Met een levensloopstoet vanaf9u30, een plechtige Mis om 11u30, een receptie voor genodigden bij de paters en een feest in de Leeuwerik op Galder. De leden van het feestkornitee en de verschillende gebuurten, zijn druk aan het werk om er iets moois van te maken. Zaterdag 29 april wordt vast weer een hoogdag voor Meers el-Dreef. En in het bijzonder voor het gouden paar Pons en Liza met hun familie. Pons en Liza van harte proficiat en nog vele jaren in goede gezondheid en geluk. •

Centrum voor residentiële • • crisisopvang van start Het gouden paar Fans Koyen en Liza Vermonden bij een deel van Fans zijn mozaïek tuinversieringen.

tot een nieuwe kast. Liza en de dochters zorgden ondertussen voor het huishouden, steeds alles stipt op tijd. Ze werd lid van de KVLV en de E.K.-Moedersbond. Na hun zilveren bruiloft kregen Pons en Liza wat meer tijd en kon men al eens gaan dansen, een hobby waar ze zich nu als lid van de bond van gepensioneerden nog steeds kunnen in uitleven. Na hun pensionering gingen ze in 1980 in een burgershuis op de Dreefwonen . Ze zitten echter nog niet stil, J efkweekt groentes en gaat al eens helpen bij de zonen op de boerderij. Liza kweekt op haar helft van de tuin allerlei bloemen. Op één van hun fietstochten met de gepensioneerden, zag men ergens allerlei bloembakken en figuren in mozaïek. Pons ging dat ook eens proberen en met behulp van allerlei serviesscherven, knutselt hij allerlei kunstige voorwerpen in elkaar om huis en vooral de hof mee te versieren. Hier brengen scherven echt geluk.

Het grote verschil met nu en vroeger vinden Liza en Pons vooral de opkomst van allerlei comfort en luxe. Bier, limonade of ander vlees dan spek, kwam enkel op tafel met de kermis of bij het oogstfeest. Wassen gebeurde met de hand. Dan gaat alles nu wel veel makkelijker, alleen door al die luxe hebben de mensen elkaar niet meer zo nodig. Burenhulp, helpen kalven het is er allemaal niet meer bij. En juist dat samen werken, samen buurten maakte vroeger de harde boerenstiel toch wat draaglijker. Maar toch kan er samen nog wat gebeuren, elk jaar stelt Pons met enkele andere gepen. ioneerden de kerststal op bij de paters of kuisen ze samen de Grot. En zo hoeven Pons en Liza zich nog geen minuut te vervelen. Pons en Liza waren niet de enigen die kort na de oorlog in het huwelijksbootje zijn gestapt, getuigen daarvan zijn de zes gouden bruiloften dit jaar op Meersel-Dreef. Pons en Liza vieren hun gouden brui-

bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt.

De maximale verblijfsduur bedraagt 21 dagen (3 weken). Men hcschtkt met over een mdividuele kamer; er z1ju wel aparte karners voor vrouwen en mannen voorzien.

De kostpnjs ts een astgestelde dagpnjs,

bepaald door Tbuislózendzorg Vlaanderen en bedraagt heden 720 fr. per dug voor een volwasseneen443fr. perdag vooreenkind beneden de leeftijd van 12 jaar. Gezien er momentee1gestart wordt met een beperkte per!>one.elsbezetting, kunnen we permanentie aanbieden elke werkdag van 08.00 uur tot22.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Telefonisch ts cnstsopvangcentrum te bereiken op het nummer014/42.84.18. •

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten 33

34

Al~ tussenoplossing wordt er ge. tart in een wijkwou.ing, namelijk Den Brand nr. 99. Hier kunnen maximum 6 personen verblijven en dit zowel mannen als vrouwen, al dan niet vergezeld van hlln .kinderen.

wanneer een persoon, om welke redeoen dan ook., met opgenomen kan worden, wordt samen met de hulpverlener naar een andere oplos ·ing gezocht.

een bezoek méér dan waard.

Kapelstraat 6

Dil centrum staat open voor iedereen die zi h in een noodsituatie bevindt, geen onc derdak heeft en nergen.· terecht kan met 7tjn problemen.

Tijdens het intake-gesprek. wordt d situatie overlopen en gepeild naar de motivatie. Er wordt bekeken op welke vlakken er moeilijkheden zijn, waf lueraan zo ~nel mogelijk gedaan kan worden. Er wordt ~amen gezocht naar wat kan veranderen en waar men hiervoór terecht kan. Kortom, de \·olle merlewerlang wordt gevraagd.

Een ontdekkingstocht!

Baarie-Hertog

Op 20 maart 1995 is het O.C.M.W.-Turnhout, in ·amenwerking met Welzijnszorg Kempen (een veren iging an 24 O.C.M.W.' s}ge tartmeteencnSISopvang· centrum te Turnhout.


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

On the road again Door de omstandigheden die u kent, stond deze rubriek de vorige keer op een lager pitje dan normaal. Maar vanaf nu pakken we de draad weer op en trekken onze registers opnieuw helemaal open. Wakkere Willy deed de inten,iews, Marcel nam de foto's en ik coördineerde. Wat daar het gevolg van was, kunt u lezen vanaf nu. 0

licht. Maar wel een licht zoals ik er nog nooit één gezien heb. WW: Guy, heb jij een UFO gezien? Guy: Ik weet het niet. Misschien wel, misschien niet. Het was in ieder geval iets zeer speciaals, iets dat ik niet kan verklaren, iets dat inderdaad een UFO zou kunnen geweest zijn.

Een UFO in Meer? We hebben er al over gehoord, over gelezen, maar we hebben er nooit één gezien. UFO's bestonden voor ons alleen in films. Daar is nu verandering in gekomen, want een dorpsgenoot heeft iets gezien dat hij niet kan verklaren. het waren de uiterst betrouwbare ogen van GUY COOLS die op een winteravond in januari iets zagen dat alleen maar als een UFO (=Unidentified Flying Object) kan aangeduid worden.

Tot zover het getuigenis van Guy. Indien er nog andere getuigen zouden geweest zijn van dit opmerkelijke verschijnsel, willen wij hen vragen ons dit alsnog te melden, om zo nog meer bewijzen te verzamelen van de verschijning van de eerste UFO in Meer. 0

WW: Wat heb je gezien, Guy? Guy: Dat vraag ik mezelf ook af. Ik weet niet wat het was, want ik heb zoiets nooit eerder gezien. WW: Wanneer gebeurde dit? Guy: Op een woensdagavond eindjanuari omstreeks halfnegen. Ik zat aan tafel en zag plots door het raam een fellicht in de lucht langzaam naderbij kome1.1. WW: Een fel licht? Guy: Ja. Ik dacht eerst aan een ster, maar daarvoor was het licht te fel en hing het te laag. Een vliegtuig was het ook niet, want het licht ging te langzaam vooruit en maakte geen geluid. Dus kon het ook geen helikopter zijn. Ook dacht ik aan een luchtballon, maar die vliegen niet in het donker. WW: Wat heb je dan gedaan? Guy: Ik besloot buiten een kijkje te nemen. Ik zag het licht langzaam dichterbij komen, totdat het achter de watertoren even uit het zicht verdween. Toen ik het weer in 't zicht kreeg, verdween het plots tegen hoge snelheid in de nachtelijke hemel. Het gekke wat dat het helemaal geen geluid maakte, het enige dat ik hoorde, was een zacht gezoem. Opmerkelijk was ook de eerst trage en dan hoge snelheid van het licht. WW: Heb je niet een bepaalde vorm kunnen waarnemen? Guy: (lacht) Zoiets als een vliegende schotel of wat? WW: Bijvoorbeeld ja, de kenmerken zijn er: het licht, het gezoem, de variërende snelheid. Guy: Een vorm heb ik niet gezien, alleen een

Het einde van Akkerpop Na de laatste uitgave van Akkerpop deed het gerucht onmiddellijk de ronde dat dit de laatste keer zou geweest zijn. De Mussenakker ontkende, noch bevestigde dit, waardoor het gerucht een tijdlang in het ijle bleef hangen. Maar nu is de knoop doorgehakt en ten huize van LUDO MARTENS kwamen we het volgende te weten. WW: Is het afgelopen met Akkerpop? Ludo: Hoho, niet te hard van stapel lopen, Willy. Of het afgelopen is met Akkerpop, weet ik niet, want ik kan niet in de toekomst kijken. Wat ik wel weet, is dat Akkerpop ditjaar niet wordt georganiseerd. WW: Waarom niet? Ludo: Omdat de vorige twee jaren financieel slecht waren. In 1993 was het weer de grote boosdoener en in 1994 zei onze top-of-the-bill in laatste instantie af en gooide het weer opnieuw roet in het eten. De kosten werden daardoor groter dan de opbrengsten en dat kan je natuurlijk niet volhouden. WW: Is het niet mogelijk met minder geld toch iets te organiseren? Ludo: Kijk, je kan natuurlijk opteren om kleinschaliger te gaan werken. Maar dan moet je beseffen dat heel wat vaste kosten hetzelfde blijven. Ik denk aan podium, geluid, licht, enz ....

Akkerpop in betere tijden

RUIMTE

I N J E BANKZAKEN

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

BELEGGEN

LEVENSVERZEKERINGEN

KREDIETEN

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 30

35


MEER Je moet dan ook minder bekende groepen vragen, maar komt daar volk op af? Luister, we hebben veel alternatieven bekeken, maar niks bruikbaars gevonden. Daarom hebben we besloten om dit jaar Akkerpop niet te organiseren. WW: Je zegt 'dit jaar', maar vaak wordt uitstel afstel. Ludo: Dat weet ik, maar we hebben een sabbatjaar nodig. We moeten lessen trekken uit het verleden enditjaardekateen beetje uit de boom kijken. Veel festivals draaien niet meer. Bijna overal komt minder volk. Wij willen na de zomer de andere festivals eerst evalueren en dan kijken wat we in de toekomst nog kunnen doen. WW: Daarmee valt jullie grootste activiteit weg. Wat schiet er dan nog over? Ludo: Pas op, werk hebben we genoeg, want binnenkort starten we met de voorbereidingen op het organiseren van de dorpskwis in januari 1996. Dat zal ons de rest van het jaar wel bezighouden. In de onmiddellijke toekomst hebben we de viering van het 22-jarig bestaan van de Mussenakker. WW: Wat houdt die in? Ludo: Op zaterdag 6 mei spelen we eerst om 16.30 u. op het Boskantterrein de traditionele voetbalwedstrijd tussen de oude en de jonge Mussen. 's Avonds vanaf 21 .30 u. organiseren we een vrij podium met o.a. de Meerse groep Eruption, voor wie dit het allereerste optreden is. uit Beerse komen Swallow en Ungawa en uit Zoersel Brainfuzz. Vier heeljonge groepen die de Mussenakker op z'n grondvesten zullen doen daveren. Een week later, op zaterdag 13 mei, treden TheNOTB52's uit Nederland op. Vanaf 22.00 u. doen zij hun ding: het imiteren en persifleren van de echte B52's, en dat leverteen waar spektakel op . Alle lezers van De Hoogstraatse Maand zijn hierbij uitgenodigd. WW: We zullen het hen schrijven. 0

Welkom Meermarkt V oor de derde keer in haar nieuwe bestaan begint de Meerse Markt aan een reeks van vijf optredens. Wie anders dan de grote bezieler JEF VAN OPSTAL kan ons best vertellen wat we mogen verwachten? Wakkere Willy vond hem in zijn tuin naast zijn gerestaureerde vijver. WW: Wat biedt de Meerse Markt dit jaar? J ef: We gaan door waar we verleden jaar gebleven waren, hoewel er toch een kleine aanpassing is. Elke marktkrijgt ditjaar een thema mee, waarrond we gericht zullen werken. Dit is het lijstje: zondag 7 mei: Lentemerkt; 4 juni: Kunst' ambacht-, hobbymarkt; 2juli: Kindermarkt; 6 augustus: Rommel- en antiekmarkt; 3 september: Boerenmarkt. WW: Waarom telkens een thema? Jef: Om aan elke markt een eigen stempel, een eigen aantrekkingskracht te geven. voor deLentemarkt bijvoorbeeld hadden wij graag veel kraampjes gezien met bloemen, planten ,groenten, fruit en allerlei nevenprodukten. WW: Betekent dat dat andere kraampjes niet welkom zijn? Jef: Helemaal niet. Iedereen, alle soorten van kraampjes zijn welkom, hoe meer hoe liever. net zoals in de vorige jaren. het enige wat we willen bereiken met die thema' s, is dat elke markt een beetje een eigen gezicht heeft. meer niet. Het zou erg zijn als een verkoper zich zou laten afschrikken door het thema, dat is zeker niet de bedoeling. WW: Blijft voor de rest alles bij het oude? Jef: Ik denk het wel. naar goede en gesmaakte gewoonte zal Brassband STe.-Rosalia de eerste markt op 7 mei muzikaal inkleden met een

36

Dit zijn de jongens van Eruption, vijf jonge Meerse wolven, die op 6 mei het Vrij Podium van de Mussenakker bestormen in een eerste poging om de wereld aan hun voeten te krijgen. optocht door het Dorp en de Donckstraat en twee kleine concerten op de markt zelf. Muziek zal er verder zijn van onze vaste leverancier Radio Valencia en ook de Ghesellen van de Aardbei hebben beloofd aanwezig te zijn. Dat is het voor de animatie in mei, misschien dat er ook een springkasteel zal staan voor de kinderen. WW: De uren zijn ook hetzelfde gebleven? Jef: Ja, van 09.00 tot 12.00 u., maar dat kan natuurlijk uitlopen. Aan de standhouders vragen we wel ten laatste om halfnegen aanwezig te zijn om zo tijdig de stand te kunnen opbouwen. Best zelf een tafel of iets dergelijks mee brengen. maar in het gildelokaal kunnen desnoods voor 100 fr.schragen gehuurd worden. WW: Het ziet er allemaal prima uit. Jef: Ja, maar het is toch altijd afwachten. We kunnen alleen maar hopen op goed weer en veel standhouders, want daar staat of valt zo'n markt mee. WW: Waar kan men terecht voor nog meer informatie? Jef:Bij mij (315 73 02) of bij Jan Dufraing (315 86 80). WW: Ik weet genoeg, bedankt. 0

Nieuws van de dorpsraad Op dinsdag 4 april vergaderde de dorpsraad voor de eerste keer in haar nieuwe samenstelling en bestuurslid JANVAN DUN vertelde ons het belangrijkste nieuws . WW: Zeg het maar, Jan. Jan: het belangrijkste was dat de definitieve prioriteitenlijst voor 1995 werd gepresenteerd. Dit is 'm: - Heraanleg kerkpleintje aan de Donckstraat. - Bestemming vijver Donkakker. Bij behoud: beter onderhoud en beveiligen voor kleine kinderen. - Bestemming oude speelplaats: kinderspeelpleintje en petanqueterrein voor bejaarden. - heraanleg voetpad aan de andere kant in het Dorp. -Restauratie of vervanging parochiezaal: dorpsraad gaat op zoek naar concrete plannen bij parochie en neemt dan terug contact op met de gemeente. - Fietspaden Hoogeind en Meerseweg: inspraak in toekomstige plannen

- Verbreden inrit Driehoekstraat - Inplanting wachthuisje openbaar vervoer aan melkerij : dorpsraad wacht besprekingen met eigenaar af. - Politiecontrole op nachtlawaai en vandalisme in het dorp tijdens het weekend. -Bannen doorgaand vrachtvervoer transportzone naarE-19 . · - Nieuwe groenaanplantingen langs de wegen waar het kan. Voor deverkeersraad werd nog een apart lijstje opgesteld: - Aanleg voetpad tussen de wijken Donkakker en Bijltje. - Veiliger maken van fietspad langs de Mark aan de stuwen -Verbeteren verkeersdrempel Meerleseweg - herstel voetpad aan bibliotheek. - Ophalen klinkers in Donckstraat wegens wateroverlast. WW: Da's een hele waslijst. Gebeurt er ook iets mee? Jan: Dat ligt eraan. Voor sommige puntjes is een vlugge oplossing moeilijk, voor andere niet. Ik zal van beide eens een voorbeeld geven. het ophalen van de klinkers in de Donckstraat, dat is ondertussen gebeurd. Dus dat puntje is heel snel opgelost. Daartegenover staat de vraag naar fietspaden langs de Meerseweg en Hoogeind. De Meerseweg valt onder het beheer van Bruggen en Wegen en naar we pas vernomen hebben, zijn die momenteel weinig of niets van plan. Hoogeind is een gemeenteweg en het stadsbestuur heeft een voorlopig plan laten opmaken om de rijweg overal te verbreden tot 6 meter met aan weerszijden een fietsstrook van telkens één meter. Met de bermen erbij zou men tot een totale breedte van 12 meter komen. Daarvoor zullen eerst een hele reeks onteigeningen moeten gebeuren en vooraf moet Aquafin de riolering nog aanleggen. Als je dat allemaal op een rijtje zet, dan merkje dat dit puntje van onze lijst iets van zeer lange adem dreigt te worden. WW: Kortom, jullie geduld wordt vaak op de proef gesteld. Jan: Inderdaad, maar dat zijn we gewoon. Ondertussen doen we het enige wat we kunnen: alles goed mee volgen en waar het kan, de nodige druk uitoefenen. WW: Dan zal ik je maar vlug gerust laten. Bedankt. 0


Brassband Ste.~Romalia bestaat 115 jaar! In het interview met Jef Van Opstal kon u lezen dat onze Brassband op 7 mei de Meerse Markt muzikaal op gang trekt, maar één week later is het helemaal prijs. In het weekend van 13 en 14 mei viert de Brassband namelijk haa rll5-jarig bestaan. LUC VAN BLADEL verschaft enige uitleg. WW: Hoe lang is 115 jaar, Luc? Luc: Hééllang, van 1880 tot 1995, tel maar uit. Zo oud zullen wij nooit worden. WW: Hoe gaan jullie dat vieren? Luc: Met veel muziek. Op zaterdag 13 mei zullen er dertien muziekverenigingen concerteren in de Zaal voor Kunst en Volk. Dit is het programma: 14.00-14.35 u.: Kon. Acc. De Harmonicavrienden Arendonk 14.35- 15.10u.: Kon. Harm. St.-Antonius Oosthoven 15.10- 15.45 u. : Harm. Bos en Hei Kalmthout 15 .45 - 16.20 u.: Kon. Fan. De Marckezonen Minderhout 16.20- 16.55 u.: Kon. Fan. Vermaak na Arbeid Rijkevorsel 16.55- 17.30u.: Kon. Fan. De EendrachtDessel 17 .30- 18.05 u.: Kon. Fan. St.-Catharina Hoogstraten 18.05- 18.40 u. : Fan. Sancta Cecilia Meerle 18.40 - 19.15 u.: Kon. Fan. De Heidebloem Nieuwmoer 19.15 - 19.50u. : Kon. Harm. De Vriendenband St.-Antonius 19.50- 20.25 u.: Harm. Verbroedering St.-Lenaerts 20.25- 21.00 u.: Jeugdorkest Vrije Verenigde Vrienden Schilde 21.00 - 21.35 u.: R.K.K.E. Harmonie N.E.O. Rucphen WW: Het programma zit wel eivol. Luc: Ja, maar het voordeel daarvan is de grote variatie. Je krijgt de kans niet om je te vervelen. En dat is nog niet alles, want 's avonds bieden wij ook pop- en rockmuziek met de optredens van Jungle Fe ver en La Cuenta in de Veilinghallen. WW: Ik ben onder de indruk. Luc: Wacht daar nog maar even mee, want op zondag 14 mei gaan we gewoon door in de veilinghallen met de volgende affiche: 13.30 - 14.10 u.: Brassband Ulicoten 14.10- 14.50 u.: Fan. VoorEeren DeugdMeersel-Dreef 14.50 - 15.30 u.: Kon. Fan. Vlijt en Eendracht Brecht 15.30- 16.10 u.: Brassband Kempenzonen Tielen 16.10- 16.50 u.: Kon. Fan. De Burgerzonen Oud-Turnhout 16.50- 17.30 u.: Fan. Ste.-Lucia Loenhout 17.30- 18.10 u.: Brassband Condor Rijkevors el 18.10- 18.50 u.: Kon. Fan. De Ware Vrienden V osselaar 18.50 - 19.30 u.: Kon. Harm. De Verenigde Statievrienden Essen 19.30-20.10 u.: Kon. Harm. De Vriendenkring Gierle 20.10 - 20.50 u.: Kon. Fan. St.-Willibrordus Merksplas 20.50 - 21.3Qu.: Brassband St.-JanBaptistWor-tel

21.30 - 22.10 u.: Kon. Fan. Het Werk Der Toekomst Beerse

Sooi gehuldigd

WW: Het is echt... Luc: ... een lieve lust, ik weet het. Bovendien zullen op beide dagen verschillende van deze fanfares ·opstappen door de Meersestraten en ik nodig iedereen van harte uit op onze feestdagen . WW: Luc, ik kan niet meer wachten, 115 keer proficiat. •

Tuinontwerp Tilburgs ... ...de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaan leg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Lod. de Konin. cklaa~318 2320 Hoogstraten Tei./Fax: 03/314 23.53 · ..

.

.

-....

.

-

"'

Tijdens hetjaarlijks teerfeest van het biljartverbond in Wortel werd onze dorpsgenoot Sooi Haest speciaal in de bloemetjes gezet voor zijn 25 jaar trouw lidmaatschap. Hij is inmiddels de 80 jaar al voorbij en nog steeds actief biljarter. Proficiat!

25 jaar leiders en leidsters

Het driedaagse feest rond onze 25-jarige Chiro was voor alle betrokkenen een schot in de roos. Grote bewondering was er voor het klooster op de achtergrond, dat de Chiro in eigen beheer restaureerde tot een volwaardig onderkomen, èn voor alle leiders en leidsters op de voorgrond, die de afgelopen 25 jaar een heerlijke tijd bezorgden aan talloze Meerse kinderen. 37


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

We spreken allemaal zo graag van sociaal zijn... maar als het erop aankomtt roepen we allemaal in koor: geef me een huis met een tuintje ervoor... De niet meer zo jonge lezers herinneren zich vast nog wel dit tossendoortje van Zjef Vannuytsel. Bij het uittikken van

de kopij voor deze .Maand kwam de tekst yan dit lied me weer onwillekeu-

rig voor de geest. Leest u maar. Wie K.S.J. zegt, denkt aan amusement voor de jeugd. Zotte spelen, enthousiaste fe_esten, onvergetelijke kampen in een kameraadschappelijk 'moet-kunnen' sfeertje. Daarin kunnen kinderen en begeleiding hun energie kwijt. Daaruit wordt nieuwe zuurstof geput om zich op andere momenten op de boeken te storten. Wie met jeugd bezig is , neemt onvermijdelijk ook de verantwoordelijkheid op zich om doorheen de activiteiten een aantal waarden door te geven. Wellicht is dat in deze tijd van onrustwekkende kijkcijfers voor rad van fortuin en andere families meer dan ooit belangrijk. Alleen al tijd willen vrijmaken voor het samen beleven van dingen, het naar mekaar willen luisteren, het samen creatief op zoek gaan naar onbewandelde paden, met vallen en opstaan, dat is uiteindelijk allicht de belangrijkste taak van een jeugdbeweging. Maar K.S.J.-Minderhout kijkt verder. Sociaal zijn in de omgang met je beste vrienden levert allicht weinig problemen op. Maar er zijn andere noden op deze aardkluit waarin wij ook als kleine Vlaming onze verantwoordelijkheid niet mogen ontlopen, vindt de begeleiding. En om dit concreet te maken steunde onze K.S .J. de voorbije jaren financieel een herbebossingsproject in Zaïre. Met oprecht enthousiasme weliswaar, maar uiteindelijk bleef het een louter passieve bijdrage die dan ook moeilijk vertaalbaar was naar de leden. Daarom heeft men nu het geweer van schouder veranderd (excuseer de uitdrukking) en ging men dichterbij op zoek naar een meer zichtbaar initiatief. Met de leuze in het achterhoofd 'laat ons eens proberen mensen te helpen door dingen te doen waar we goed in zijn' , het organiseren van activiteiten voor kinderen dus, kwamen onze K.S.J.-ers in contact met de buurtwerking Stuivenberg. In deze sociaal-achtergestelde buurt trachten Belgische en migrantenkinderen aansluiting te vinden bij onze maatschappij. In afspraak met de buurtwerking Stuivenberg-Seetboek werden een dertigtal kansarme kinderen uitgenodigd naar de Minderhoutse K.S.J.-burcht op woensdag 5 april. Temidden van onze (schaarse) Noordkempense bossen werd een spannende en speelse ontdekkingstocht op touw gezet met schatkaarten en trollen en regenliederen, wat uitmondde in een echt feest. Een geslaagd en tof initiatief van onze Minderhoutse jongeren. Wie zei ook weer dat de jeugd van tegenwoordig ... D Een andere initiatief dat verder reikt dan de eigen voordeur en dat de bedoeling heeft om kinderen kansen te bieden tot sociaal contact in een bredere context dan de eigen voetbalploeg is de jaarlijkse taaluitwisseling van de vrije basisschool.

38

Wat was dat zaalig in Neufcháateau ... maar 'k ben er wel moe van geworden. Trouwens, de jufzal me wel wekken als die trein komt...

Enkele weken geleden trokken de zesdeklassers weer vol buikkriebelende vraagtekens en nerveuze verwachtingen naar het verre Neufchäteau voor een weekje leven bij een leeftijdsgenoot in een Franstalig gezin. Ook hier is het de bedoeling dat onze kinderen hun horizonten kunnen verruimen en verrijken door zich onder te dompelen in een andere cultuur. Dat deze aanpassing een inspanning vraagt van onze kinderen, ligt voor de hand. In hoeverre kunnen of willen we deze inspanning opbrengen om met primitieve middelen contacten te leggen met anderen? Hoezeer mis ik postbus X op TV? Kan vriendschap groeien ondanks de taalbarrière? Kan ik op zijn minst respect of waardering opbrengen'l Deze vierde editie van het taaluitwisselingsproject tussen de vrije basisscholen van Minderhout en Neufchäteau mag ook rekenen op de steun van de Koning Boudewijnstichting. Deze zorgde voor gratis treintickets en een flinke beurs die mee de onkosten helpt dekken. Voor de kinderen van onze basisschool was het eens te meer een boeiende ervaring. Happart en andere communautaire banalieten zijn voor de deelnemers weer een stukje onbegrijpelijker. Kinderen van vandaag, politici van morgen, laten we hopen. In juni is het tegenbezoek van onze Franstalige gasten gepland. U weet dan waar die vreemde geluiden in uw straat vandaan komen. D

®TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF 10

... En dan kan zij haar uiltje vangen.

1 mei: VELT-NOORDERKEMPEN organiseert in samenwerking met VESEL (Vereniging voor ecologische siertuin en landschap) een kursusdag 'ecologische siertuin'. Lesgeefster Rosette van eauteren zal ons uitleggen hoe we onze siertuin mooi en ecologisch kunnen maken. Er wordt vooral aandacht geschonken aan vormgeving, plantenkeuze en sfeer. Tijdstip en plaats: 12.30 h. tot 17.00 h. bij Marc Verschueren, Bergenstraat 2A te Minderhout Er zullen VELT-pijlen te vinden zijn vanaf de kerk van Minderhout. (Reserveren gewenst; beperkt aantal personen) 03/314.10.91. Prijs: 150 fr. (Niet-leden zijn ook van harte welkom!).


MINDERHOUT

Werkaan de Verkeerswinkel Het minste wat je kan zeggen is dat de Werkgroep Veilig Verkeer Minderhout leeft. Knelpunten worden geïnventariseerd, voorgedragen op de verkeersraad van de fusie en, zeker niet onbelangrijk, ook degelijk opgevolgd. Dat resultaten niet zomaar uit de lucht komen vallen, is duidelijk. Verkeersproblemen zijn dikwijls heel complex: wat de ene baat, de andere schaadt. Maar gelukkig volharden deze mensen en willen zij helpen de verkeersknelpunten van de Minderhoutse burger zoveel mogelijk weg te werken. De K.W.B. droeg viazijn leden volgende problemen aan: De inrit van de Schoolstraat wordt bemoeilijkt door aan de kant van de weg geparkeerde voertuigen, daar waar onder de bomen voldoende plaats is. Een stukje parkeerverbod misschien? Het probleem Koestraat is genoegzaam bekend: hier passeert te veel en te zwaar verkeer richting Baarle. Blijkbaar speelt hier een stilzwijgende overeenkomst met onze Noorderburen voor wat het vrachtverkeer betreft. Onteigeningsperikelen verantwoorden blijkbaar de erbarmelijke toestand waarin een stuk van de Witherenweg voor het ogenblik nog steeds verkeert. Er rijzen ook vragen in verband met de parkeergelegenheid in de dorpskom. Wat is de functie van onze kuil? Nog maar eens wordt een strictere controle gevraagd op foutparkeren, meer bepaald op fietspad of trottoir. Discipline van de burger, daarrond draait het toch. Als iedereen die dit artikeltje leest zijn voertuig voortaan al eens parkeert met respect voor de zwakke weggebruiker. .. In ditzelfde verband wordt ook de terrasbouw van horeca op de stoep gehekeld. Het gebruik van openbaar domein voor privaat nut, zelfs zo doorgedreven dat buggy of rolstoel niet meer kan passeren getuigt inderdaad van weinig klasse. Wie doet hier wat aan? De bewoners van deMinderhoutsestraat, met zijn elf invalswegen behoorlijk gevaarlijk, voeren sinds 1988 vruchteloos actie om de snelheid in hun straat naar beneden te krijgen. Uit goed ingelichte bron vernemen we dat bij collegebeslissing van 13 .06.94 een budget op de begroting is voorzien om dit jaar in eigen beheer een oplossing te creëren. Ook in het dossier wegenwerken voor ditjaar zit het ophalen van de boordgoten in de Gemeentestraat Net zoals de Minderhoutsestraat geeft de Lage Weg snelheidsduivels vrije baan. Ook hier hebben de bewoners de koppen bij mekaar gestoken. In samenspraak met de politiecommissaris wordt naar een haalbare oplossing gezocht. De oversteek voor de fietsende schoolkinderen die op de Bredaseweg de Beemden indraaien, lijkt op de beheersinstanties weinig indruk te maken. Plateau of lichten mogen blijkbaar vergeten worden. Een verlicht zebrapad misschien? Dan kunnen we tenminste toch eens lachen. En deze geel-zwarte palen lijken trouwens heel makkelijk te groeien in Vlaamse bodem ... Tenslotte wordt er nog een oplossing gezocht voor de fietsers die naast de bib over het trottoir scheuren en zo zichzelf voor de auto's werpen die nietsvermoedend uit de Gemeentestraat komen . Aan discussiestof ontbreekt het voorlopig nog niet. Andere problemen en/of oplossingen zijn altijd welkom bij Karel Quirijnen (314 56 80) of Wim Koyen (314 75 51). 0

Strawberry City Brassband Het straatorkest uit de aardbeistad of The Strawberry City Brassband heeft veel aan de fanfare te danken. Bij het ingaan van de tachtiger jaren was het hier in het landelijke Noorden nog de gewoonte dat repetities, vergaderingen, bijeenkomsten startten als de laatste koe gemolken was. En eer de laatste muzikant van de fanfare gearriveerd was, kon acht uur al wel eens negen geworden zijn. En men kon zich toch al niet voor de repetitie op de drank storten, nietwaar. Dus werd er door enkelen van dit wacht-uur gebruik gemaakt om onder bezielende leidingvanJan Tilburgs eens lekker te jammen in de oude-stijl van NewOrleans . Jan had deze microbe te pakken gekregen bij de optredens van de ondertussen als muziekgroep verdwenen, maar alsjazz-club nog altijd springlevende Marckriver Jazzband uit ons eigenste Hoogstraten en andere Jeggpap N.O. jazzbands uit Dendermonde. Enkele invallersrollen bij de Marckriver en de Pootsteps dropten Jan Tilburgs definitief in de oude-stijljazzwereld. Via de in jassmiddens zeer gewaardeerde Eddy Sabbe werden wat akkoorden en nummers verzameld en de te laat startende repetities van de fanfare de Marckezonen leverden dus de nodige muzikanten op. Tenslotte kan je moeilijk aan deze jazzkriebels weerstaan als je een instrument in je handen hebt. Op 27 mei 1980 vond de eerste officiële repetitie plaats van wat nu is uitgegroeid tot een gewaardeerd straatorkest. Tijdens de afgelopen vijftien jaren bracht deze groep ondermeer ambiance op de Tijlfeesten in

Turnhout, mosselfeesten in Antwerpen, carnavalfeesten in Duitsland, op tuinfeesten, recepties, beurzen en braderijen. Ook bij radio 2 waren deze heren al enkele keren te gast. Uit de originele doelstellingen van de Strawberry City Brassband citeren we: -We spelen uit liefde voor de jazzmuziek. - Het mag wel eens vals klinken als we maar trouw blijven aan de oude stijl van de straatorkesten in New-Orleans. -Het moet plezant blijven ... De bezetting bestaat voor het ogenblik uit volgende dertien personen: Frans Broes (trommel)-Jef Broes (trompet)Paul Hermans (grand marchal)-J an Matheussen (trommel)-Rob Meyers (trombone)-Jan Noyens (banjo)-Frans Tackx (sax en klarinet)-Jan Tilburgs (tuba en sousafoon)-Eddie Van Delm (piano en accordeon)-Adriaan Van Dun (sax)Jean Van Ginkei (sax)-Jos Vermeiren (trompet)-Pirk Vervoort (banjo). Om hun vijftienjarig bestaan niet onopgemerkt te laten voorbijgaan organiseert de Strawberry City Brassband op zaterdag 20 mei een viering die om 18 uur start met een jazzmis in de SintClemenskerk in Minderhout Daarna volgt een receptie in het parochiecentrum vart Minderhout waarop iedereen is uitgenodigd en omstreeks 20.30 uur gaat de vlam in de trombone met een spetterend podiumoptreden van deze Hoogstraatse muzikanten, die zich voornemen van straatorkest ook meer te evolueren naar podiumorkest Voorwaar een avond die je niet licht zal vergeten. Daar verwed ik niet alleen mijn pen, maar zelfs mijn hele inktpot op! o

Deze muzikanten staan op 20 mei garant voor een sfeervol avondje. Op de voorgrond herkennen we Rob Meyers, los Vermeiren, Adriaan Van Dun en Frans Tackx.

Opendeurdag Op zondag 7 mei staan de schoolpoorten weer wijd open voor allen die op een aangename manier een financieel steuntje willen geven aan onze vrije basisschool. Om 10.30 uur wordt geopend met een eucharistieviering. Tegen het einde van deze viering zullen de barbecuevuren al heet gestookt zijn en kan men, mits voorinschrijving, die zondag nergens beter eten. De namiddag wordt gevuld met optredens van alle kinderen, spellen, pannekoeken, een babbel twee trappisten en veel zon. U kan zich alvast melden op het telefoonnummervan de school (314 64 21) of bij de kinderen die ook met tombolaloten bij u zullen langskomen. O

N.V. GARAGE VAN USSEL

(HJ H OND A Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

,, 39


MINDERHOUT

Jut enAer! Trekpaarden aanhet werkhouden is de doelstelling van de Wuustwezelse vzw 'Jut en Aer', hetgeen in het paardenjargon zoveel betekent als 'rechts' en 'links ' . Onlangs kon je te Minderhout, op Hal bij Jos Simons, deze stevige Brabantse kolossen met eigen ogen bewonderen. Deze mooie en krachtige dieren moeten zich in conditie houden en daarom worden er af en toe demonstraties gehouden of aan ploegwedstrijden meegedaan. Winnen is altijd plezierig maar helemaal geen prioriteit. Voor een groot aantal kijklustigen hebben deze kra~_ht­ patsers zich nog eens van hun sterkste ZIJde laten zien. (R.L.)

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

op maandag gesloten.

29

Zeven op één rijf Voor ]os Simons helemaal geen probleem, hij houdt de teugels stevig in handen .

Voor minder leed en pijn

Een grenzenloos konijnfestijn Enkele jaren geleden is het idee ontstaan om via verschillende sportmanifestaties en evenementen Artsen Zonder Grenzen te steunen. De sportmannen die deze edele taak op zich hebben genomen, noemen zich: 'Sporters voor Artsen Zonder Grenzen' De sporters voor Artsen Zonder Grenzen willen via de sport de humanitaire acties van Artsen Zonder Grenzen zowel moreel als financieel ondersteunen. Op zondag 10 december 1995 willen wij, Leen Quirijnen en Johan Snels, samen met ongeveer 400 Belgische sporters voor Artsen Zonder Grenzen deelnemen aan de Majors walk of marathon van Honolulu in Hawaii. Deze internationale sportmanifestatie is de aanleiding om sponsorgelden in te zamelen. Alle sponsorgelden gaan INTEGRAAL naar_ Artsen Zonder Grenzen. Alle sporters staan Immers zelf in voor de financiering van de reis-, verblijfs- en deelnamekosten. · Naar aanleiding van deze gebeurtenis hebben enkele personen uit de Noorderkempen, samen met Leen en Johan, de handen in elkaar geslagen. Met de slogan 'Voor minder leed en fijn, een grenzeloos konijnfestijn' willen wij u aansporen om samen met ons deel te nemen aan de grootste konijnebarbecue ooit gehoud~n. Op zaterdag 13 mei vanaf 19.00 uur zal dit feest plaatsvinden in de grote verwarmde stroloods

40

bij Jan Schrauwen, aan de Hoogstraatsebaan te Loenhout. Dat deze avond een konijnfestijn zal worden is niet zo verwonderlijk. Deze barbecue wordt immers verzorgd door een jonge, dynamische beenhouwer die op het kampioenschap SLAV AKTO te Utrecht vorig jaar de titel van Belgisch Kampioen in de wacht sleepte! Voor 500 fr. per persoon zal men u heerlijke konijnedelen aanbieden zoals een voorlopertje in marinade op Amerikaanse wijze, een exotische konijnespies, en andere lekkernijen. Het konijnevlees wordt steeds meer gevraagd om verschillende redenen: konijn is calorie- en cholestorolarm, het is eiwitrijk en bevat veel vitaminen en mineralen. Bovendien is konijn ook licht verteerbaar. Na deze goed verzorgde barbecue kunnen we onze benen strekken op de muziek van Michel Stoffels, een gekende DJ uit de streek met muziek voor iedereen. U merkt het: ambiance verzekerd. Tevens zal er die avond ook een stand van Artsen Zonder Grenzen staan met promotiemateriaal waar u meer uitleg kunt verkrijgen over hun activiteiten. Kaarten voor deze gelegenheid zijn te bekomen tot 10 mei in alle ASLK-kantoren in de Noorderkempen of bel tijdens de kantooruren naar 03/669.83.11. Personen die ons initiatief t.t.v. Artsen Zonder Grenzen willen steunen, zonder aanwezig te zijn op onze barbecue, kunnen een financiële bijdrage storten op rekeningnummer 0352023999-38 (Sporters voor Artsen Zonder Grenzen). •

WAT IS ER IN HET LEVEN MOOIER DAN JE TE KUNNEN UITLEVEN ? ABB DRAAGT DAAR GRAAG TOE BIJ. WANT VEILIG VERZEKEREN IS MEER DAN CENTENWERK

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN tv'ffi'~~~)

Te.CB'315.80.20 FaxCB'315.CB.79

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

L-----------------'·'


Lezers schrijven

ZIE, EEN BOERENZWALUW

ZIE, EEN ZWALUW..., EEN INVENTARIS VAN DE WIELEWAAL De boerenzwaluw is in Vlaanderen de meest voorkomende zwaluw. Boerenzwaluwen komen elkjaarterug naardezelfde broedplaats. De eerste vogels komen reeds in maart aan maar_de hoofdmacht komt in onze streken toe m apnl. Opdrogende plassen in de o~middellijk~ omgeving van de broedplaats ZIJn belangnJk. De zwaluwen komen er bolletjes slijk ophalen die, gemengd met speeksel, gebruikt worden bij het herstellen of bouwen van het schaalvormig nest. De Boerenzwaluw broedt het liefst binnen in stallen. In gunstige, zonnige zomers kan de Boerenzwaluw tot drie legsels grootbrengen. De najaarstrek die tot Zuid Afrika kan reiken kan reeds in de eerste helft van augustus begmnen. Elk voorjaar is het weer uitkijken naar hun terugkeer. Het is dan telkens groot nieuws. Zie, de eerste Zwaluw is toegekomen ! De HUISZWALUW is een ander soort zwaluw. Hij heeft ook gebouwen nodig om te nestelen: Maar dan wel aan de buitenkant. Zij nestelt biJ voorkeur in kolonieverband, onder uitstekende randen of dakgoten. Uit onderzoek blijkt dat de HUISZWALUW het niet goed gaat. Dat heeft onder andere te maken met dat het de zwaluw niet lukt nesten te bouwen tegen plastic dakgoten. Vijandig gedrag van mensen die de nesten te vies vinden speelt ook een rol. Door het plaatsen van kunstnesten ~ie bij De Wielewaal kunnen gekocht worden, IS het mogelijk de Huiszwaluw als broedvogel te helpen. Vanaf eind april start natuurvereninging de Wielewaal een inventarisatie en wil ze zoveel mogelijk broedplaatsen opsp?ren. Zij vraagt hierbij de medewerkmg van Iedereen die een zwaluw broed plaats weet. Door een telefoontje naar een van onderstaande personen kan je de plaats doorgeven:

MEER: M. Adriaensen, 3159040 MEERLE: Fam. Brosens, 3157441 WORTEL: K.Pans, 3148563 MINDERHOUT EN HOOGSTRATEN: J.Leestmans, 3146014 Meer informatie is beschikbaar, onder andere op Meer-Markt op 7 mei. En als de inventarisatie achter de rug is, na de zomer, hopen we een mooie kaart te kunnen presenteren met het voorkomen van de Hoogstraatse Zwaluwen.

1

DONKERBLAUWE BORSTRAND

~gg~~~~~D EN KEEL

DOE MEE AAN DE ACTIE VAN DE WIELEWAAL vzw

.. ZIE, EEN ZWALUW.. Dierencrematorium De K.V.B. (Kristelijke Volksbelangen van de fusie Hoogstraten) zijn gekant tegen de oprichting van een dierencrematorium in de deelgemeente Meerle. Er is geen behoefte aan een dergelijk crematorium in onze omgeving, gestorven huisdieren kunnen naar het crematorium te Zandhoven of worden meegegeven met het Vilbeluik van Schoten. Een dergelijk crematorium hoort niet thuis in de landbouwzone maar wel op een industrieterrein. Dit is niet voorhanden in Meerle, er is zelfs geen ambachtelijk gebied. Het bouwterrein waar dit crematorium aangevraagd wordt, is gelegen ten westen van een bewoonde kern op 200 m. Wij stellen ons vragen over de reukhinder daar de westenwinden overheersend zijn. Wel bestaat de grote vrees dat er veel aanbod zal komen van over de grens, Breda is gelegen op amper 13 km. van Meerle; daar zal een groot aanbod zijn. Immers, Breda is een regio met meer dan 100.000 inwoners. Wij moeten de problemen van Breda en omgeving toch niet oplossen! Om voorgaande redenen protesteren wij met klem tegen een dergelijk gebouw.

Provincie Antwerpen vakantieland Het voorjaar en het mooie weer betekenen telkens opnieuw een srimu1an.~ om er eens op uit te trekken . Leuke bestemmingen hoef je niet ver te zoeken. Vaak valt er in je buurt meer te beleven dan je vermoedt. Een filnunlJ eum in de grootste winkelstraat van Antwerpen? 38 km lang mountainbiken door de groene pracht van Herentals. Lichtaart en IÇasterlee? Met een stoomtrein door Klei n-Brabant trekken? Deze en vele honderden andere tjps vindt u in de Gids voor Vakantie en Recreatie. Een gezellig dagje uit met familie, vrienden of collega's is heerlijk. Maar dikwijls zijn de bestemmingen nogal traditioneel. Waarom niet eens iets origineels uitproberen? Kijk en kies daarom één van de 34arrangementen uit de nieuwe brochme Dagtrips voor Groepen. De Gids voor Vakantie en Recreatie kost 100 fr. ( 150 fr. bij tóeze.ndmg) en de brochure Dagtrip · voorGroepen is gratis. Deze drukwerken kan men bekomen bij de Toeristische Federatie van de provmcie Antwerpen (TFP A), Kar~l Oomsstraat ll, 2018 Antwerpen. tel. 2 16.82. 10 en fax: 23 7.8.3.65 of bij de Toeristische Dienó't van Hoogstraten in de raadskelder van het stadhuis . •

Namens deK. V.B., K. Pauwels, fractieleider

M.Adriaensen

41


BALVIllUW GBLIDIN

APRIL 1945 Lente en Vrede? ... En toch leven we nog. En tóch hopen we thans meer dan ooit dat een betere tijd in aantocht is, dat er vrede hangt in de lucht en dat straks weer alles in zomerbloei zal staan. We willen terug naar het normale, rustige dagelijsche leven uit vredestijd. Doch we mogen niet vergeten dat er tusschen de vrede van vroeger en den vrede van straks vijf volle jaren oorlog liggen, die veel krachten hebben opgeslorpt, haast allereserven uitgeput, die niet alleen de afzonderlijke menschen en gezinnen zwaar op de proef hebben gesteld, maar ook ons land haast ten gronde hebben gericht. We willen terug naar de dagen van voorheen, toen alle gezinnen dag aan dag samen l~efden onder één dak, toen er geen rantsoenenng en geen zwarte markt bestond, toen me~ met een gewoon inkomen of dagloon treffeliJk lev~.n kon! Doch we mogen niet vergeten dat we VIJf jaar ouder geworden zijn en dat wij, hier in het Noorden, allemaal een half jaar front hebben gedaan en een frontstreep ~eb~~n ve~d1end, maar ten koste van littekens m liJf of lid, van gebroken hart of opgekro~t verdriet. . We willen terug naar den liJd dat we rust1g naar de kerk gingen om onzen Zondagsplicht te vervullen om een kind te laten doopen of een doode te begraven; we willen terug naar den tijd dat we over de straat wandelden en naar de opgeschikte uitstalramen keken, ~aar de~ tijd dat we een glas bier zaten te dnnken m de schaduw van den hoogen toren ... Doch althans zijn het al geteisterden, de gebouwen zoowel als de menschen: de kerk, eerst voor de helft en dan nog eens, op Witten Donderdag, voor de helft van de laats~e helft •. vernield; het stadhuis, de hotels en wmkels, J.ngestort of uitgebrand; de tientallen woonhmzen, heelemaal dooreengeschud en onbewoonbaar en een honderdtal andere zwaar geteisterd, zonder dan nog te spreken van het splinternieuw Seminariegebouw, zoo erg getroffen dat het t?t op heden slechts een kleine helft van ziJn studenten kon herbergen, van het gasthuis, waar de zieken en ouderen van dagen zes maanden lang noodgedwongen in keldervertr~kken moesten huizen en van honderden worungen, waarvan sommige tot drie-en viermaal hun ruiten en dak moesten herstellen ....

Hoogstraten De Hel ontvlucht Op Paaschmorgen kwamen de eerste twee ged~­ porteerde arbeiders uit Duitschland terug thms na een afwezigheid van 2 jaar. Het zijn Alfons en Frans Van Calster, wonende in de Loenhoutschebaan. Wij geven hier een .. kort verslag van hun wederwaardighede~. Op 6 Apri11943 werden ze naar R~sselsheu:~ biJ Francfort overgebracht waar ze m een vliegtuigfabriek werden te werk gesteld .~n verder hun vrije uren in een kamp van kriJgsgevangenen moesten doorbrengen. Het Leger telde ongeveer 3000 krijgsgevangenen, meestal Franschen. In den beginnen ontvingen ze voldoende voedsel doch langsom meer werd het steeds slechter en verminderde het rantsoen gevoelig, zoodat zij de laatste maanden moesten stellen met 150 gr. brood, een beetje soep en 2 à 3 aardappelen. Minstens 12 uur per ~ag moest er gearbeid worden en wanneer geallieerde bommenwerpers op bezoek waren ge':"eest dan moesten ook zij dag en nacht de pumen mede opruimen en spoorbanen herstellen. Bij luchtaanvallen mochten ze het werk stilleggen en moesten dekking zoeken in loopgrachten waarin betonnen putringen gelegd waren. Deze dekking was natuurlijk alles behalve veilig, zoodat eenmaal van de 50 aldaar geborgen arbeiders, er na het bombardement 15 waren gedood, 20 gekwetst en slechts 15 ongedeerd bleven. Ondertusschen zaten de Heeren Moffen in sterk gebouwde ondergrondsche bunkers het einde van het alarm af te wachten. Wanneer de Amerikanen den 23e Maart den Rijn overstaken, werd dadelijk het kamp gealarmeerd en zou gansch het Leger geëvacueerd worden naar het Oosten. Een kolonne werd gevormd met vooraan een groot aantal gedeporteerde Russische vrouwen, hierna volgden de Fransche krijgsgevangenen en de vreemde arbeiders. De wegen lagen echter aanhoudend onder geallieerd kanonvuur, zoodat een ~oor­ tocht gelijk stond met zelfmoord. Allen weigerden dan ook te vertrekken: hierop stelden de Duitsche bloedhonden enkele mitrailleusen op

Haarverf- alle kleuren en tinten - Beste merken -De verma-arde Eau de Cologne en Parfums van 4711. - Beste merken van Poudre de riz, Brilliantine, Tandpasta. Tandenborstels, kammen, baardzeep eni. .. Vpor het bêhoud van het ~r. vraag Petrole Hahn en Sllvikrine- Rouwamkelen zooals colliers, Bellekens, Btocbes en Spellen. - Doopgeschenken zoals Haarbo~steltjes, zee.pdoo 'je", talkdoosjes. · Ook oiled1ge Gar-

nituren in het coiffeursalon. Jel!nne Leyten, Recht overdegroote Kerk Hoogstraten,

één adres

ZAKENKANTOD R

@ VERZEKERINGEN Rommensstraat 7

----------------------

VAN BAVEL-ROMMENS bvba SPAREN 2321 Meer

LENEN TeL 03/315.72.54

SI

Bron: Gazet van Hoogstraten

42

Permanent vanaf 35 fr.

Voor persoonlijk en degelijk advies op maat...

Ter dood veroordeeld De Krijgsraad van Turnhout vel~e in zitting van 27 Maart, het volgend vonms: Mertens Frans, geboren 11-4-1907 en wonende te Hoogstraten, Loenhoutschebaan 1, Fabriekswachter, Vonnis: doodstraf bij verstek.

en maaiden door de rangen. Minstens 300 vrouwen werden er laffelijk neergekogeld. Ondertusschen vluchtte gansch de kolonne uiteen en trachtte onder een regen van kogels de nabij gelegen bosschen te bereiken. Onze mannen maakten deel uit van een groep van 20 man. Zij werden onderverdeeld in verschillende groepjes en ieder groepje trachtte dan zelf zijn heil te zoeken want de S.~. en Gestapo hielden klopjacht om de verspreide kolonne terug te vormen. Gedurende 3 dagen en 3 nachten waren ze aldus verplicht zich schuil te houden. Als voedsel hadden ze enkel 1 Kgr. brood en 1 busje melkpoeder te verdeelen onder 3 man. Door den honger gekweld verlieten ze hun schuilplaatsen en begaven zich over den Main om op zoek naar voedsel te gaan. Hier bleek dit echter al even onvindbaar te zijn als overal elders. Doch nu waren ze van de Amerikanen.gescheiden door de Main die daar 150 tot 200 meter breed was. Allevlotten over de rivier waren bewaakt en toch wilden ze opnieuw de bevrijderstegemoet gaan. Een schildwacht werd aangesproken, om den weg vrij te laten en wonder genoeg aanvaardde hij, om hen 's nachts met een vl?t te laten overgaan. Dit was dan ook hun reddmg. Ondertusschen was de Westelijke oever reeds frontlijn geworden, zoodat ze na hun overtocht spoedig een boerderij moesten binnenvluchten. Daar hebben ze hun bevrijding afgewacht. Al dadelijk werden ze door de Amerikanen van voedsel en sigaretten voorzien, en kregen den raad aldaar nog verder te blijven wachten want nu lag de oever onder Duitsch artillerievuur. De drang naar huis werd echter te sterk en ze namen het risico op zich om 8 m, ver door het front te kruipen en te loopen. Achter het front gekomen werden ze door Amerikaansche au tos over den Rijen en naar en verzamelkamp gebracht. Van hieruit konden ze huiswaarts keeren, zoodat Paschen voor hen en hun ouders wel de mooiste feestdag van het jaar geworden is.

I

I

23


Ook reeds een halve eeuw Inderdaad, Piet-Jan Rombonts (af Meer) is onlangs vijftigjaar geworden. Hij heeft dus Abraham gezien. Tienjaar geleden werd hij door ons geïnterviewd, wat een uitgebreid vraaggesprek opleverde waarin Piet zijn zieleroerselen blootlei. Want hij is (en blijft) 'nen aardige' . Naar aanleiding van zijn 50ste verjaardag zochten wij hem nog eens op in Peizegem (een klein gehucht behorende tot de gemeente Merchtem) waar, op 15kmafstand van Brussel, hoofdstad van Europa, de tijd stil blijkt te staan. Zijn door hemzelf opgeknapte boerderij ligt in de schaduw van de plaatselijke volkskroeg 'In de Tuinbouw' - maar Piet komt er maar af en toe, dikwijls maar voor 5 minuten, voor een koffieke en een klapke, want: 'In tegenstelling tot wat velen denken, ben ik helemaal geen 'café-man' - dat is een hardnekkig vooroordeel.' Inderdaad, het draait bij Piet niet om het bier, maar om de communicatie! Hij heeft zich niet geïntegreerd in Peizegem om de eenvoudige reden dat hij er niet aan denkt om daar de rest van zijn leven door te brengen. Neen, voorlopig komt hij niet terug naar onze streek. 'Wie weet, later misschien, als ik oud ben, kom ik terug in Meer wonen. Als al die Hollanders daar weg zijn, dat zou toch mooi zijn, dan zou de cirkel helemaal rond zijn.' Waar hij na Peizegem naartoe trekt en wanneer, houdt hij nog even achter de hand. Anders vraagtiedereen altijd: 'Allé, gij ging toch naar..., zijde nu nog niet weg' -en daar pas ik voor. Hij volgt nog wel wat er in Hoogstraten gebeurt en heeft over een aantal zaken zoals bijv. de restauratie van het begijnhof, een uitgesproken mening. Voor de rest werkt hij keihard aan zijn zaak in verhuur van mobiele podia die prima draait en die hem toch weer de gelegenheid geeft om voortdurend 'on the road' te zijn. Kortom, Piet is alive and well... in Peizegem. •

Schrijf ze vrij met Amnesty International Wie het Amnesty International nog niet horen vernoemen tijdens nieuwsberichten in radio en

amnesty international viaanderen vzw Kerkstraat 156 2060 Antwel])en Telefoon 03/271.1 6.16.

Veel woorden op een doek in Peizegem.

Vragen over de Post? Contacteer de commerciële dienst!: 03/ 2340610 EMS: de internationale snelkoerier van De Post TV en er over gelezen in dag- en weekbladen? Even in het kort meer uitleg over onze organisatie: Amnesty International is een niet-gouvernementele organisatie die politiek onpartijdig is en zich volledig onafhankelijk opstelt. Zij heeft haar werkterrein beperkt tot 5 artikelen van de 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens' en ijvert ook tegen de doodstraf. Samengevat is de inhoud van deze artikelen de volgende: Art. 5: niemand zal onderworpen worden aan foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandelingen of bestraffing. Art. 9: niemand zal onderwerpen worden aan willekeurige arrestatie, gevangenhouding of verbanning. Art. 14: eenieder heeft recht om in andere landen asiel te zoeken bij gevaar in eigen land omwille van zijn overtuiging. Art. 18: eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Art. 19: eenieder heeft op vrijheid van mening en meningsuiting. Om deze artikelen in alle landen te doen eerbiedigen tracht Amnesty International preventief te werken door briefschrijfacties, de organisatie klaagt de schendingen van deze mensenrechten aan en bepleit de vrijlating van gewetensgevangen. Amnesty International wordt gedragen door vrijwilligers uit alle groepen en gezindheden van de bevolking. Plaatselijk wordt er gewerkt

POSTOGRAM: uw wensen, uitgereikt wanneer u dat wil

TAXIPOST: snel en zeker met lokale groepen en briefschrijfgroepen. In een lokale groep worden maandelijks vaste dossiers behandeld. Door taakverdeling schrijft ieder lid van de groep individueel naar de opgegeven adressen. Een briefschrijfgroep komt maandelijks bijeen in een vast lokaal en schrijft enkele voorbeeldbrieven over voor slachtoffersvan mensenrechtenschendingen die ons door het internationaal sekretariaat van A.I. worden gesignaleerd.

Wie samen met ons van start wil gaan in een briefschrijfgroep en één of meerdere brieven wil meeschrijven, wordt verwacht in Café De Gelmel, Gelmelstraat, te Hoogstraten, tussen 8 en 10 uur, elke 2de donderdag van de maand, Startdatum is dus: 11 mei 1995.

Voor alle inlichtingen: Mary Laureyssens (lokale groep 15), HallO, 2322 Minderhout, tel. 315.76.02.

43


Fusieswing The Juke Joints

Kroeg en Blues

Info

Volgend jaar kunnen we weer een mooie titel plaatsen boven het Kroeg en Blues-artikel. Tien groepen in tien kroegen voor de tiende keer. Dit jaar de negende editie dus van deze toch wel unieke 'kroegentocht', opvrijdag 12 mei. Twee nieuwe kroegen zorgen voor een rond getal. Deelgemeente Minderhout geraakt weeral beter vertegenwoordigd, met Papillon, nieuwkomer de Marekgalm en de Kwaadsteniet. De formule is ongewijzigd gebleven: doorlopend live-muziek in tien kroegen in Minderhout en Hoogstraten tussen half tien en twee uur. De pendelbus maakt zijn toer tussen tien en twee. De groepen zijn niet zomaar de eerste de besten. - THE SONICS combineren al meer dan een decennium lang tradities van pure rock 'n roll met rhythm 'n blues en een snuifje Django Reinhardt Elk concert van dit Belgisch-Nederlandse viertal mondt uit in een feest dat balanceert tussen uitgelaten pret en warme intimiteit. -BIG BILL trad al op toen hetjonge artiestenschaar van tegenwoordig nog aan moeders borst werden gezoogd. Hij kent alle geheimen van de parochiezalen en kroegen in België, overleefde een electrische schok én een trip naar de States. Anno 1995 staat hij er nog altijd, nu zelfs met de CD 'Live in Den Allee' als eeuwige getuige van zijn kunnen. -LES BONS TEMPS ROULES werden geboren terwijl boven Breda, Raamdonksveer, Zundert en Utrecht een Louisiaanse mistbank het zicht tot 0 meter beperkte. Vier enthousiastelingen zogen de kunde van Queen lda en Wayne Toups naar binnen en brengen dat over in een wervelende show van cajun/zydeco. Allons a Lafayette! - DOUBLE ACES spelen twee troeven uit: jarenlange ervaring in bluesbands en een speeltechniek die hen toelaat een resem instrumenten te bespelen. Op elke kroegentocht zijn ze graag geziene gasten, want hun repertoirekennis omvat talloze uren blues- en r 'nb-songs. Klasse te over. : - MARK MARSHÁLL zat ooit nog in The Scabs. Algauw trok hij alleen de wereld in: in concreto het clubcircuit van Frankrijk en Duitsland. Daar ontwikkelde hij zijn gesmaakte gitaar-speelstijl, waardoor hij ene Louisiana Red mocht begeleiden. Tegenwoordig knalt zijn sound door ramen en deuren naar buiten in het gezelschap van THE MARK MARSHALL BAND.

44

- THE JITTERBUGS nemen The Paladins, Omar & The Howler en The Fabulous Thunderbirds als voorbeelden. Zoals zo velen, zal u zeggen. Het verschil: elk festival met naam wil ze boeken, en ze worden getipt als openers van het BRB-Festival te Peer. Voilà! - Me ANTHONY onderwees de kunst van het spelen van bluesend Holland. Kerels van Livin' Blues, Magie Frankie's Blues Disease en The Zoots danken aan hem hun leven. Men noemt de grootmeester niet voor niets de J ohn Mayall van de Lage Landen. Sinds kort is er ook een CD uit: 'WhatTheHell' .EnMcANTHONY'SBLUESGANG ... zij speelden voort. - IDES OF MA Y zijn jong en ruig. Bluesrock en stevige 12-matenstampers vormen de hoofdmoot van hun concerten. Vanafhet begin van de jaren '90maakten ze al één LP en drie CD's. De recentse, 'Lookin'For Trouble', swingt als een tiet. - THE JUKE JOINTS zijn net terug van het Delta Blues Festival in Greenville Mississippi waar ze voor 16.000 man speelden, samen met alle groten uit de huidige bluesscène. Ook de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Scandinavië behoren tot hun actieterrein. Het zijn de Nestors van de Nederlandse blues met een concerten - én CD-lijst om 'U' tegen te zeggen. - THE DICKIE GREENWOOD BLUESBAND is het initiatief van Dick Groenewold, die eerder furore maakte in de Nederlandse groep One Way Trouble. Groenewold en co. zijn zowat de vaste begeleiders van Byther Smith, gewoon omdat ze honderd procent Amerikaans klinken. Texas, swing & jump op ongehoOrd niveau!

Double Aces (B)-Café Papillon. The Mark Marshall Band (B)-Café De Marckgalm. McAnthony's Bluesgang (Nl.)-Café De K waadsteniet. The Sonics (B/Nl)-Café Den Breughel. Les Bons Terups Roulés (Nl.)-Cahier De Brouillon. The Jitterbugs (B)-Taverne Het Hooghuis. Big Bill (B)-Café De Gelmel. ldes Of May (Nl)-Café Peanuts Pub. The Joke Joints (Nl.)-Café Pallieter. Dickie Greenwood Bluesband (Nl)-Café Plekje Bij De Molen. Kroeg en Blues praktisch: vrijdag 12 mei aan de Hoogstmatse Vrijheid en Gelmeistraat en in Minderhout centrum. Het ganse gebeuren is ook ditjaarweer live te volgen op Radio Cosmos (fm 105.8), welke omgetoverd wordt tot Radio Kroeg en Blues. D

McAnthony .


FUSIESWING

Ten For Soul en Romeo Spinelli Nieuwe initiatieven kunnen we enkel maar aanmoedigen. Op zaterdag 20 mei staan twee Vlaamse feestgroepen op bet podium van zaal Pax in Hoogstraten, namelijk Ten For Soul en The Romeo Spinelli Express. Romeo Spinelli, in het dagelijkse leven Dirk Degeest, startte destijds bij het legendarische Beri-Beri, wat ooit nog de thuisbasis was voor Boechoutenaren Bart Peeters en Jan Leyers. Diezelfde Leyers was zijn campagnon een tijd terug op Marktrock in Leuven. Ook in al Spinelli reeds de veertig voorbij, hij weet nog perfekt wat feesten is. In zijn groep waait een nieuwe wind dankzij Jan Degeest (leadgitaar, vox en sax), Eddy Roelandt (vox, bas), Jos Maes (keyboard, vox) en oude rot in het vak Hugo Van Camp. Romeo is ook goede maatjes met de tweede groep, Ten For Soul. Pure zware soul, met Kempense roots. Het elftal Ten Four Soul heeft deze muziek in hun ziel. Klassieker van ouder andere Otis Redding, Sam & Dave, Sam Cooke, Wilson Pickett en J ames Brown staan zowieso op het programma. Cinefielen wanen zich in de wereld van 'The Blues Brothers' en 'The Comrnitments ' . Zaterdag 20 mei wordt U dus verwacht voor een avondje feesten en fuiven, onder andere met DJ Frank, vanaf acht uur in zaal Pax in Hoogstraten. Alle info op het nummer 03/314.72 .53 . De toegangsprijs bedraagt 299 frank of 17 gulden. 0

Brassband Sinte Rosalia Brassband Sinte Rosalia viert ditjaar zijn 115jarig bestaan. Dit keer niet met één of andere Vlaamse Schlagerzanger, wel met talent van eigen bodem. De Meerse groep Jungle Fever bewezen vorige zomer hun muzikale talenten nog in de namiddag op het AkkerpopfestivaL De regio Merksplas is de thuisbasis van La Cuenta, een groep waar het laatste tijd een beetje kalmer was. Doch garanderen deze twee lokale groepen een gezellige avond. Een reden te meer dan dus om in Meer mee te gaan feesten op zaterdag 13 mei in zaal ' Voor Kunst en Volk'. O

Mussenakker Het Kempense muziektalent begint zijn weg te kennen naar nationale en zelfs internationale erkenning. 'Nieuwkomers' (nu ja, wat zijn nieuwkomers?) zoals Ashbury Faith, The Sands en River Phoenix timmeren zeer goed aan hun weg. Doch hebben al deze groepen één ding met elkaar gemeen, ze zijn allen klein begonnen in één of ander jeugdhuis. De Mussenakker biedt op zaterdag 6 mei zijn podium aan aan vier enthousiaste 'nieuwelingen'. Het Beerse viertal Umgawa sluit nauw aan bij de Indiaanse cultuur. Hun groepsnaam betekent dan ook 'vrede en genegenheid'. Een exotisch tintje is er dankzij de toevoeging van de dwarsfluit aan de klassieke instrumenten, zoals drums, gitaar en bas . Deze zestienjarige, waaronder één jongedame, staan garant voor uiterst dansbare melodiën. Voor Eruption is het op 6 mei de 'eerste keer'. Na verschillende akoustische optredens op de Meerse markt, wordt nu gekozen voor electronica. Punky muziek wordt gebracht door drie gitaristen. Het eenmansprojekt Swallow is niet vreemd van de huidige techno en ambient

Zaterdag 29 april in Wortel

Clement Peerens, Dildo Warheads en De Mens Nu zaterdag 29 april richt Het Slot in de parochiezaal weer een Mukkelrock in . Dit jaar kreeg

men een sterke affiche bij mekaar. Dildo Warheads beginnen om 20.00 uur, daarna speelt The Clement Peerens Explosition (Ronny Mosuse, Hu go Matthij ss en en Bart Peeters) die u waarschijnlijk kent van Studio Brussel en De Mens zet een prachtig punt achter de avond. Zorg datje die avond niet mist! o

The Clement Peerens Explosition

trend. De negentienjarige David Cornwell, van Angelsaksische afkomst, maar woonachtig in Beerse, haalde de muzikale mosterd bij groepen (of projekten) als Orbital, The Prodigy en The Shamen. Ook bij Brainfuzz speelt de electronica een grote rol zij het wel in een heel ander perspectief. Naast een zware beïnvloeding door Ministry, herkennen we ook invloeden van funk, new wave en acid-jazz. Dit jaar is een tweede demo gepland en in het najaar een debuutcd. Aanvang om half negen op zaterdag 6 mei in de Mussenakker aan de Meerse Donckstraat. Alle info over deze optredens bij Ludo Marteos op 03/315.81.57 . Ook geïnteresseerde groepen voor een volgend vrij podium zijn op hetzelfde telefoonnummer welkom. 0

Cahier De Brouillon Vorig jaar ging de Westvlaamse groep Word van start. In hun debuutjaar stonden ze maar liefst veertig keer op het podium. Hun mengeling van hiphop, acid jazz en funk zorgden onder andere voor voorprogramma's van The AugurkPlayers uit Zweden en het Amerikaanse Consolidated. Diezelfde groep vroeg onze landgenoten opnieuw voor hun komende Europese tournee. Van de twaalfplatenfirma's welke door de groep gecontacteerd werden, bleken er zeven geïnteresseerd. Voor de eerste keer te zien in de Kempen op zaterdag 29 aprilinde Hoogstraatse Cahier De Brouillon. 0

Nacht van de Blues vindt plaats zondag 30 april in de Godelieve-zaal in Wuustwezel. Er is een tribune voorzien met 120 zitplaatsen. In café Junior (naast de zaal) kan men het gebeuren volgen op video. Let wel op: het optreden start om vijf uur in de namiddag en duurt tot drie uur 's nachts. Tickets kosten 600 frank, aan de kassa betaal je 600 frank. Gelet op het beperkt aantal plaatsen wordt aangeraden om uw ticket op voorhand te kopen. Meer info op 03/663 .70.11. 0

Het Slot Zaterdag 13 mei is er in het Wortelse Slot een optreden gepland van Orgasmaddix. Sorry jongens, ziekte zorgt ervoor dat deze, nog niet volledige teksten, naar de drukker moeten. Volgende maand proberen we dan ook wat dieper in te gaan, onder andere op Jungle Fever. Ons adres is nog steeds hetzelfde: Pyperpad 5 in Meeraffax 315.88.34. •

Nacht Van de Blues De Nacht van de Blues viert ditjaar zijn tiende verjaardag in Wuustwezel op 30 april. Er werd een zeer diverse affiche samengesteld met Personal Blue, Steve James, Big Mama's Kitchen, Rod Piazza and the Mighty Flyers, Omar and the Bowlers, The Blazers. U merkt het: er werd niet bespaard om ook rasechte Amerikaanse bands naar Wuustwezel te halen. De Tiende

ldesofMay

45


~ /-' ~ 1 . ",

...,

·~

--r /~

~

"""

)>~·

·-'..c .( ? .

'

HVV zeer dicht bij de eindronde Indien de roodwitten de lijn nog even kunnen strak houden, spelen de mannen van trainer Kernland voor het tweede opeenvolgende seizoen mee in de eindronde. Op Racing Jet Waver, toch wel een zeer goede ploeg, geraakten de roodjes nooit in hun spel. Eén helft kon men de schade beperken, doch na de rust liep de thuisploeg 3-0 van ons weg en de treffer van Stef Huygen is enkel goed voor de archieven. Tegen Beringen, dat op HVV één van zijn laatste troeven uitspeelde, werd met 2-1 gewonnen. Diep in de tweede helft scoorde Huygen en toen Mouws er 2-0 van maakte, waren de prijzen gedeeld. De late tegentreffer kon de overwinning nooit in gevaar brengen. Met nog 3 matchen te gaan staat HVV alleen op de tweede plaats. Met 4 ploegen wordt het dringen voor 3 plaatsen in de eindronde. Nummer 2 en nummer 3 zijn er al zeker bij omdat de 2 periodetitels van Tielen aan nummer 2 en 3 worden toegekend. De derde periodetitel staat nog op het spel. Wordt deze gewonnen door Tielen, dan speelt nummer 4 ook mee. Wordt deze gewonnen door nummer 2 of door nummer 3 dan gaat de tweede periodetitel van Tielen naar nummer 4. De ploeg die op de vierde plaats eindigt kan m.i. enkel uit de boot vallen indien een ploeg die niet bij de eerste 4 staat de derde periodetitel zou winnen. Daar staat dan wel tegenover dat die ploeg dan weer in de eerste vier zal eindigen, zodat we praktisch met zekerheid mogen zeggen dat wie in onze reeks eindigt op plaats 2, 3 of 4 de eindronde gaat spelen, samen met de ploeg die in tweede klasse op de plaats 16 eindigt. Het wordt nog spannend.

Programma Herentais II-HVV II 29.04.95 15 u. HVV II-Hasselt II 05.05.95 20 u. HVV I-Herentals I 30.04.95 15 u. Hasselt I-HVV I 07.05 .95 15 u. •

VNA Wortel Tegen Ezaart speelden we ontelbare kansen bij elkaar, maar pech of dat tikkeltje beheersing stonden ons telkens in de weg. Op het einde van de wedstrijd maakten de bezoekers uit één counter de overwinningsgoal. ( 1-2). De blauw-witten moesten tegen White-Star Schorvoort een drietal basisspelers missen. De vervangers deden het zeer behoorlijk en VNA kwam verdiend op voorsprong. Vlak voor de rust aarzelde onze verdediging omdat de bal zou buiten geweest zijn en de bordjes kwamen in evenwicht. Wanneer dan nog twee spelers gekwetst uitvielen werd het nog even moeilijk maar gelukkig konden we de 1-1 behouden. Tegen Beekhoek was het weer hetzelfde scenario. In het begin van de wedstrijd speelden we voldoende kansen bijeen voor een ruime overwinning, maar de bal wilde er niet in. Op het einde van de wedstrijd scoorde Dirk Gijsels dan toch de ruim verdiende overwinningsgoal.

46

I SPORTI

~ K\ -.:P""

A

·(t_ )') ~?-

v(

"'

p;

>~

..,.. ·-'..: .< """ _;;.~· '

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 15

Door deze overwinning is Wortel, met nog 2 wedstrijden te spelen, zeker van behoud in 3e provinciaal. We speelden weinig slechte wedstrijden en waren meestal de betere ploeg. We kunnen dan ook terugblikken op een goed seizoen. Met wat beheersing en met dat tikkeltje geluk- we raakten ontelbare keren het doelhout-zou de rangschikking veel beter geweest zijn. Ook de andere ploegen deden het weer goed. De reserven eindigden op de 2e plaats , evenals de scholieren A en B en de knapen A. Onze junioren speelden met veel punten voorsprong kampioen. Hiervoor verdienen ze samen met een bekwame en enthousiaste trainer Piet Hereygers een dikke proficiat. Door deze goede resultaten hebben we dit seizoen vele goede jeugdspelers gezien, zodat ~NA de toekomst met optimisme kan tegemoet zien.

KFCMEERLE: DE PROMOTIE

WENKT! 26 maart was weer een speciale dag : de derby Meer-Meerle. Een sterk gemotiveerd Meerle speelde heel aanvallend en scoorde al in de 4e minuut, een doelpunt dat echter wegens buitenspel werd afgekeurd. Maar de toon was gezet, het werd meteen al heel spannend en in de 36e minuut knalde Marcel Van Dun een schot van op 20 meter tegen de Meerse netten. Meer ging sterk op zoek naar de gelijkmaker maar het was opnieuw Marcel Van Dun die daar een stokje voorstak. Na een vrije trap bracht hij Meerle op 0-2. Meerle stopte niet en in de 65e minuut bracht Marco Klijs de 0-3 op het bord door de Meerse doelmanVan Gestel prachtig te omspelen. Meer creëerde nog enkele kansen, die echter telkens door doelman Vanuffelen van de lijn werden gehaald. Eindstand 0-3 en het was duidelijk dat Meerle de sterkste ploeg was. Thuis tegen Massenhoven moestMeerlede gekwetste WiJfried Pauwel langs de kant laten. Geen nood echter, want na 2 minuten tekende topschutter Marco Klijs reeds de 1-0 aan. 5 minuten later deed Mario Herijgers daar nog een bij; 2-0. Van een bliksemstart gesproken. De tegenstrever was echter niet geïntimideerd en zette met 2 doelpunten in 10 minuten de toestand recht. Weer Marco Klijs bracht Meerle op voorsprong,

maar op slag van rust kwam een own-goal de stand opnieuw gelijk zetten. Met een penalty, omgezet door Marco Klijs, nam Meerle dan een optie op de overwinning, die uiteindelijk met doelpunten van Ad Graumans en Koen Van Dun bezegeld werd; 3-6. Meerlebleef in het spoor van leider Weelde, dat een week later bij Meerle op bezoek kwam. De nr. 2 tegen de nr. 1 en een beslissende match voor het kampioenschap ! Meerle moest net op die dag 6 basisspelers missen, 3 gekwetsten en 3 geel geschorsten. Voorwaar een slecht moment. Meerle startte gemotiveerd maar moest op de 7e minuut Koen Van Dun zien uitvallen, die met een oogkwetsuur naar het ziekenhuis diende afgevoerd te worden. De spannende wedstrijd ging gelijk op, maar het was Weelde dat het eerste kon scoren. 0-1, meteen de ruststand. Tijdens de rust wist trainer Staf zijn mannen sterk op te peppen en ze gooiden dan ook meteen alles in de aanval. Het mocht echter niet baten, want het was opnieuw Weelde dat kon scoren en de stand verdubbelen. Dat bleef zo tot het einde en toen was het tijd voor Weeldeom de champagne te laten vloeien. Verdiend overigens. Voor Meerle is echter nog niets verloren. Met nog 3 wedstrijden voor de boeg staan ze nog 2e met nog steeds een punt voorsprong. o

911/iiD GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71 .84 Fax: 03-314.83.98

De Hoogstraatse Maand Ook uw maandblad!

Tel.: 314.41.26/314.49.11


SPORT

KFC Meerle Op paasdag werd de belangrijke inhaalwedstrijd tegen Dosko gespeeld. Meerlestartte zeer sterk en kon reeds in de 1Ode minuut scoren :een voorzet van Mario Herijgers werd door Marco Klijs in doel getrapt. In de 25e minuut kwam Doskometeen prachtig doelpunt langszij . Ruststand 1-1. In de 2e helft ging de match gelijk op maar de Meerlese aanhang schreeuwde om een doelpunt, dat in de 78e minuut door Mario Herijgers nog gescoord werd ook. Eindstand 21. Meerle vestigde zich daarmee nog steviger op de tweede plaats en denkt die te kunnen behouden om samen met Weelde rechtstreeks over te gaan naar derde.

JEUGD Aandacht ook even voor onze allerjongs_t~n . De duiveltjes spelen nog geen kompetitie maar ~mtmoeten elkaar in vooraf opgestelde vnendschappelijke wedstrijden. KFC Meerle bracht dit seizoen twee duiveltjes-ploegen in het veld. Allemaal ventjes ~ie graag yoetballen, altijd heel strijdlustig, gel~kkig ook nog speels . Trainers en begeleiders zorgen dat alles in goede banen gehouden wordt, zodat deze voetballers in de dop de goesting er goed in houden. Poseren voor de ploegfoto's kunnen ze al zoals de groten. •

de

"o3- 314.55.04

Du00@~~crcsucsu~0®

mand

Twee duiveltjes-teams van KFC Meerle.

FC Meer: het venijn zit in de staart Weg promotie! In 't verleden speelde hetMeerse lste elftal een slechte heenronde maar daartegenover stelde het een zeer goede terugronde. Met deze traditie werd dit seizoen alleszins gebroken. De 2de helft van de competitie verliep archi-slecht. Denken we maar aan MeerDoskol Meer liet daar een vijftal reuze kansen onbenut. Zo kun je niet promoveren en verdien je het misschien ook niet. Dit werd nogmaals bevestigd in de match tegen Meerle. De buren leken wel een klas sterker terwijl de Meerse Boys voor weinig uitstraling zorgden. Een afstraffing was het logische gevolg en tevens de lste thuisnederlaag van het seizoen. Op 2 april moest men op bezoek bij het zwakke en tevens hekkensluiter Pulle, tot nog toe zonder overwinning. Ook daar werd het een armtierig vertoon en kon men slechts één puntJe meebrengen. In Hezewijk had men nog eens reden tot juichen dank zij een 1-3 zege. Gelukkig mag de club fier zijn op zijn jeugd. Voor hen is een heel mooi seizoen voorbij . Kijk maar naar de eindrangschikkingen: juniores 2de, scholieren 4de, knapen B 4de, miniemen lste, pre-miniemen 3de. Welke club kan zo'n resultaten voorleggen? Proficiat! •

GRASMAAIEN WORDT EEN PLEZIER

Wie op zoek is, naar een krachtige grasmaaier, die betrouwbaar is en steeds in vorm, komt vroeg of laat bij HONDA terecht en bij de firma J. Stoffels-Paulussen in Minderhout. In deze gespecialiseerde zaak vindt u namelijk het volledige gamma van deze Japanse kwaliteitsconstructeur. Alle zitmaaiers van Honda zijn permanent uit stock leverbaar. Neem nu de overbekende Honda-grasmaaiers, die verkrijgbaar zijn in 24 krachtige modellen. Met het voor Honda kenmerkend gemakkelijk startsysteem. Van 2,6 pk tot 6 pk met een met een maaibreedte

J.STOFFELS·PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 03/314.4l.l5 96

47


SPORT

Minderhout VV in feeststemming Geen succesvol seizoen, te weinig overwinningen, wel een ruim aantal gelijke spelen, maar daar scoor je niet mee in het klassement. Als verzachtende omstandigheid kan men diverse kwetsuren naar voor brengen en daar de kern al niet te breed is, valt het niet altijd mee een degelijk geheel op het veld te brengen. SK Herentais had weinig moeite met een gehavend MVV en zonder pardon kreeg het een 3-1 aangesmeerd. Een volgende verplaatsing, en dit naar het toch niet zo sterke Dezewijk liep ook op een sisser uit. Een droge 3-0 werd het deel voor de Minderhoutenaren die wel vier titularissen moesten missen. Bouwel verscheen aan de Hoge Weg zonder veel ambities, MVV greep dit gemakkelijk brokje bij de keel en de 4-1 cijfers

deden nog eens deugd. Dirk Van Bavel, tweemaal, Guy De Bie en Marcel Vrolijk waren de gelegenheidsschutters. Tegen HIH Turnhout kwam groenwit reeds vroeg op voorsprong langs Guy De Bie. De bezoekers kwamen langszij en liepen verder uit tot 1-2. Guy De Bie bracht MVV terug in de wedstrijd en een juiste puntendeling, 2-2, voor twee toch niet slecht spelende ploegen. Tegen Sefa werd het dan weer een knappe 5-1 overwinning. Het seizoen is voorbij , de voorbereidingen voor de volgende competitie kunnen reeds een aanvang nemen. Eerst in mei nog het 25 jaar bestaan van de club verteren en dan met een nieuwe lei beginnen! •

25 Jaar Minderhout VV Het wordt feesten geblazen voor de Minderhoutse voetbalfamilie, niet om de titel of promotie te vieren, wel voor een zilveren jubileum. Och, wat gaat die tijd toch snel, de tijd dat de Minderhoutse jongeren, die dachten iet of wat tegen een balletje te kunnen stampen, zich tot HVV of FC Meer moesten wenden om hun geliefkoosde sport te kunnen beoefenen. Dat is ... 25 jaar geleden!

7436 Een voetbalploeg oprichten in Minderhout? 'Een onbegonnen zaak, die geraakt nooit van de grond!' Met deze weinig aanmoedigende woorden hebben enkele enthousiastelingen een kwarteeuw geleden toch hun wil doorgedreven. Louis Vervoort stak het vuur aan de lont en Fons Geets zag er ook wel brood in. Nog enkele anderen, o.a. Frans Jochems, Fons Van Erck, Roger Bolckmans, sprongen mee op de kar. Het

gemeentebestuur werd om medewerking gevraagd, die werd verkregen en na tal van voorbereidende werkzaamheden werd op ZONDAG 23 AUGUSTUS 1970het nieuwe terrein feestelijk ingehuldigd en kon MVV in de kompetitie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond starten onder het stamnummer 7436. Een belangrijke gebeurtenis voor het sociale leven in Minderhout.

Verdienstelijke spelers

1970 Frans Joeberns werd tot voorzitter gebombardeerd en heeft na 25 jaar de hamer nog steeds in handen. Marcel Janssen werd aangezocht om het secretariaat op poten te zetten en te beheren. Hij wou deze job wel eenjaartje op zich nemen, kwestie van MVV mee op gang te helpen trekken. Na 25 jaar is hij nog steeds op post in dezelfde functie. Daarnaast had men natuurlijk nog een aantal bereidwillige medewerkers die zich inzetten voor de kantine, terrein, begeleiding ... ! Zij met z'n allen hebben stevige fundamenten gegraven waarop de club hedentendage nog altijd voortbouwt.

Prestaties In die voorbije 25 jaar heeft het MVV-gezelschap toch niet te slecht geboerd. De eerste jaren waren de magerste uit het bestaan. Wat wil je, een samenraapsel van spelers van goede wil, die niet de echte voetbalcapaciteiten in zich hadden om behoorlijk mee te draaien in een competitie. Langzamerhand keerde het tij en in het seizoen '79-' 80 werd gepromoveerd. Slechts één jaar hield men het uit in de 3de provinciale afdeling. In '87-' 88 eindigde men 2de achter Borsbeek en MVV promoveerde opnieuw . Na enkele moeilijke jaren stond men terug waar men begonnen was, in de 4de provinciale. Vorig jaar eindigde groenwit op de voorlaatste plaats, dit seizoen ging wel iets beter maar ongetwijfeld zal men in de achterste regionen het seizoen afsluiten. Volgend seizoen de heropstanding?!

Het feestprogramma Zaterdag 6 mei Voetbalnamiddag georganiseerd door de MVVjeugdafdeling. Vrijdag 12 en zaterdag 13 mei Tornooi met Minderhoutse verenigingen Groep A: Kruisboog-MVV-KLJ Groep B: KWB-Boskant-KSJ Vrijdag 12 mei 19 u. KWB-Boskant 20 u. Kruisboog-MVV 21 u. Boskant-KSJ Zaterdag 13 mei 14 u. MVV-KLJ 15 u. KWB-KSJ 16 u. Kruisboog-KLJ 17 .30 u. 5de en 6de plaats 18 .30 u. 3de en 4de plaats 19u. FINALE Zaterdag 20 mei Uitstap naar Bobbejaanland voor de MVVjeugd Zaterdag 27 mei 18 u. Eucharistieviering voor de overleden leden van Minderhout VV (1939-1946) en (19701995). 19.30 u. Feestzitting in de parochiezaal voor genodigden. Vrijdag 18 augustus Barbecue. •

Paul Van Erck raapte 400 selecties bijeen en is momenteel nog actief bij VNA Wortel.

48

Karel Koyen werd gehuldigd voor 500wedstrijden in het eerste elftal en om zijn verdiensten voorMVV.


SPORT

Gewestelijke Scholieren

Het Hoogstraatse jeugdvoetbal inde kijker

Reeks H

Als je de eindklassering van de jeugdreeksen overloopt, moet je wel besluiten dat de resultaten van onze jongeren verre van slecht genoemd mogen worden. VNA Wortel behaalde de titel bij de Juniores en veroverde nog vier tweede plaatsen bij Reserven, Scholieren A, Knapen A en Knapen B. FC Meer is fier op zijn Miniemen A-kampioenenelftal en terecht, daarbij behaalden 'de Juniores een 2de plaats, Preminiemen A een 3de, Scholieren A een 4de, Reserven A een Sde en Reserven B ook een Sde plaats. Bij Hoogstraten VV stonden de Pre-miniemen op het hoogste schavotje en behaalden de Miniemen A een 3de plaats. Minderhout VV onderscheidde zich met een 2de plaats bij de Scholieren en een 3de bij de Reserven. Voor FC Meerle redden de Knapen A de eer met een 3de plaats. Muziek zit er zeker in onze jeugd!

Jeugdvoetbal-regio Kempen Eindklassering Gewestelijke Reserven

2221 01121 23 43 22 15 3 4 91 36 34 22 15 4 3 78 32 33 2214 7 169 43 29 22 11 8 3 41 47 25 22 910 3 48 S4 21 21 8 9 4 41 47 20 21 6 12 3 41 49 15 22 5 12 5 43 58 15 22 S1S 23310712 22 1 17 4 18 68 6 22 1 17 4 18 68 6

Reeks P 1. Pu1le A 2. Minderhout 3. HIH Turnhout 4. Flandria A S. Wortel B 6. Beerse 7. Merksp1as B 8. Flandria B 9. PulleB 10. Meer B 11. Hoogstraten B

20 16 2 21 13 17 34 20 14 4 21 00 34 30 201442812730 20 14 4 2 87 40 30 20 12 s 3 62 43 27 20 8 9 3 57 53 19 20 8 11 1 46 56 17 20 4 13 3 53 87 11 20 413 317 7611 20 3 12 s 39 84 11 20 0 20 0 10 148 0

Reeks I

Reeks E 1. White Star B 2. Wortel 3. Minderhout 4. Ver.Arend.B S. Meerle 6. Hoogstraten 7. Poppel 8. St.-Dimpna B 9. Weelde B 10. OostmalleB 11. Zwaneven B 12. Dosko 13. Merksplas B

Gewestelijke Juniores

1. Antonia A 2. Westmalle 3. Oostmalle 4.Meer 5. Wuustwezel 6. Hoogstraten 7. St.-Lenaarts 8. St.-Jozef 9. Zoerse1 10. Meerle 11. Brecht 12. Loenhout

24 23 24 24 24 23 24 24 24 23 24 24 23

22 0 21 26 22 46 13 s s ss S3 31 13 7 4 62 37 30 12 8 4 59 49 28 11 8 s S2 38 27 11 9 3 S4 4S 2S 10 9 5 65 49 25 9 11 4 40 55 22 8 11 5 49 54 21 8 14 1 54 72 17 5 14 5 41 80 15 6 17 1 36 83 13 3 18 2 26 82 8

1. Wortel 2.Meer 3. Merksplas A 4. Lentezon A S. Hoogstraten 6. VV Vosselaar 7. Minderhout 8. Meerle 9. St.-Jozef 10. Oostmalle 11. Brecht 12. Westmalle

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

19 2 1S 6 13 4 12 7 9 10 9 10 9 11 8 11 6 10 712 4 15 3 16

1 73 23 39 1 64 36 31 5 68 31 31 3 49 38 27 3 63 48 21 3 40 50 21 2 49 72 20 3 6S 6S 19 6 64 65 18 3528317 3 51 89 11 3 34 72 9

Reeks R 1. Veerle A 2. Wortel A 3. Gierle A 4. AC 01enA 5. Zw.Leeuw 6. Sefa 7. SV Mol 8. Molenkring 9. OG Vorselaar 10. Ver.Arend.B 11. Kasterlee

20 18 0 20 16 1 20 17 3 20 12 7 20 11 7 20 7 12 20 5 11 20 5 13 20 5 14 20 216 20 2 16

2139 14 38 3 143 28 3S 0 128 21 34 1 84 30 25 2 63 50 24 1 36 85 15 4 21 73 14 2 26 86 12 1 32 98 11 2 100 101 6 2 21 117 6

Reeks M 1. Ver.Arend.A 2. Merksplas A 3. GierleB 4. Viimmeren A S. Meer A 6. Flandria 7. Beerse 8. White Star A 9. Vrij Arend. JO. Oosthoven 11. Weelde A 12. VV Vossel. B 13. St.-Jozef 14. HIH Turnhout

26 20 4 26 17 3 26 15 6 26 14 8 26 14 8 2612 7 26 12 7 25 10 11 26 9 12 26 8 12 26 6 14 26 5 15 25 7 17 26 0 25

2 96 6 80 5 89 4 66 4 61 758 7 56 4 75 5 59 6 49 6 35 6 36 1 48 1 22

30 42 27 40 29 35 42 32 38 32 3631 47 31 60 24 64 23 64 22 71 18 76 16 68 15 178 1

Reeks W I. Merksplas C 2. St.-Lenaarts C 3. St.-Job C 4. Wuustwezel B S. Meer B 6. Lentezon B 7. Zw.Leeuw 8. WestmalleB 9. Loenhout B JO. Brecht B 11. 's-Gravenw. C 12. VIimmeren C 13. Oostmalle C

23 16 5 2 59 27 34 23 15 5 3 55 30 33 23 15 5 3 45 22 33 2313 4 6352432 23 9 8 6 3S 34 24 23 10 11 2 38 34 22 23 8 9 6 32 38 22 24 8 11 5 37 35 21 23 6 8 9 39 36 21 23 6 8 9 26 35 21 23 6 12 5 30 40 17 23 3 14 6 32 62 12 23 3 18 2 23 69 8

Dejuniors van VNA Wortel, kampioen in reeks I

49


SPORT

Gewestelijke Knapen

Reeks K

ReeksH 1. Loenhout A 2. Wortel 3. Meerle 4. Hoogstraten A 5. AntonaA 6. Westmalle A 7. Meer A 8. St.-Jozef A 9. Brecht A 10. Wuustwezel A 11. Zoersel 12. St-Lenaarts 13. Zw.Leeuw A 14. Oostmalle A

Gewestelijke Pre-Miniemen

26 23 1 2 124 22 48 26 18 3 5 89 41 41 2618 7 1106 55 37 2617 7 2109 37 36 26 17 7 2 76 38 36 26 16 7 3 81 38 35 26 16 8 2101 68 34 25 11 13 1 80 78 23 25 8 16 1 53 99 17 26 4 18 4 39 66 12 26 4 18 4 37 128 12 26 3 18 5 32 92 11 26 420 2 3012810 26 3 19 4 36 103 10

Reeks S

1. Hoogstraten B 2. Ver. Arend. 3.Meer A 4. Weelde A 5. Merksplas A 6. Wortel A 7. Poppel A 8. Oosthoven A 9. Flandria A 10. Meerle 11. Minderhout 12. Zwaneven A 13. Oud-Turnhout 14. Vrij Arend.

26 22 1 3117 15 47 26 20 2 4 100 25 44 26 20 3 3 97 15 43 26 15 8 3 58 19 33 26 15 9 2 59 38 32 26 10 8 8 54 40 28 26 1110 5 47 38 27 26 11 10 5 44 42 27 26 10 13 3 37 45 23 26 9 14 3 60 77 21 267172246216 26 5 20 1 37 108 11 26 5 21 0 21 81 10 26 024 213163 2

Reeks R 1. St.-Jozef B 2. Wortel B 3. Loenhout B 4.MeerB 5. MeerleB 6. WestmalleB 7. Merksplas C 8. Hoogstraten B 9. Brecht B 10. Zw.Leeuw B 11. OG Vorse1aar 12. OostmalleB 13. Wuustwezel B

24 22 2 0 169 42 44 24 20 2 2 119 31 42 24 19 2 3 92 24 41 24 16 6 2 95 51 34 24 11 9 4 71 56 26 241110 3 70 4725 24 10 10 4 51 45 24 24 9 12 3 51 62 21 24 7 14 3 48 66 17 24 4 18 2 38 109 10 24 4 18 2 33 145 10 24 4 19 1 25 113 9 24 3 18 3 32 103 9

Gewestelijke Miniemen ReeksH 1. Poppel 2. Ver.Arend.B 3. Dosko 4. VV Vossel. B 5. Hoogstraten B 6. Flandria 7. Vrij Arend.B 8. Minderhout B 9. Oosthoven B 10. MeerB 11. Beerse B 12. Zwaneven B 13. Merksplas B 14. Weelde B

26 23 0 3 145 19 49 26 18 5 3 83 52 39 26 14 4 8 87 38 36 26 14 8 4 89 61 32 26 14 9 3 79 52 31 26 13 11 2 111 73 28 261210 4 54 7028 25 910 6 55 39 24 26 9 11 6 54 68 24 26 9 12 5 88 63 23 25 5 14 6 42 90 16 26 4 15 7 33 92 15 26 4 17 5 42 71 13 26 2 24 0 25 199 4

/ĂŽo~ VRIJHEID~ tEnnisclub

Achteisastraat 72 - 2320 Hoogstraten

Tennisclub 'De Vrijheid' viert dit jaar haar eerste lustrum. Om dit te vieren werd besloten om ook de mensen van Hoogstraten bij de feestelijkheden te betrekken. Eventjes voorstellen: TC De Vrijheid, ontstaan in 1985, is gelegen aan de Achtelsestraat m 72 te Hoogstraten. Sinds

1. St.-Lenaarts B 2. WestmalleB 3. VV Vossel.B 4. Merksplas B 5. Wechelderz. 6. FCTumh.B 7. Loenhout C 8. OostmalleB 9. Hoogstraten B 10.MeerB 11. Wuustwezel B 12. Wortel B

2220 1 11001041 22 15 3 4 78 24 34 22 .14 2 6 55 21 34 22 15 4 3 50 20 33 22 11 4 7 46 16 29 22 9 6 7 51 32 25 22 6 14 2 31 57 14 22 5 14 3 20 44 13 22 4 15 3 23 70 11 22 4 15 3 23 8111 22 4 16 2 25 56 10 22 3 16 3 28 99 9.

haar ontstaan tracht de club elke tennisliefhebber een kans te geven om haar favoriete sport uit te oefenen. Zo telt men na 10 jaar reeds 250 leden. Ook de jeugd wordt niet vergeten. Zij vormt zelfs het hart van de club! Elk jeugdlid wordt dan ook opgevangen door een dynamisch jeugdteam. Zij zorgen voor animatie, tennislessen, .... Op 30 april wordt voor de eerste maal een opendeurdag gehouden, en dit tussen 13 u en 16 u. Iedereen, jong en oud, is welkom. Tijdens deze dag kan iedereen vrijblijvend kennismaken met de werking en de faciliteiten van de club. Terwijl de volwassenen een pintje drinken en de 'chalet' , zorgt het jeugdbestuur voor de animatie van de kinderen. Spelenderwijs laat men de kinderen kennismaken met de tennissport Ieder kind wordt in een eigen leeftijdsgroep ingedeeld. Gans deze dag is gratis en dus een reden te meer om eens binnen te springen. •

VLOEREN EN WANDTEGELS BOUWMATERIALEN

bvba .

Reeks S 1. Meer A 2. Merksplas A 3. Hoogstraten A 4. Oostmalle A 5. Meerle 6. Zoersel 7. St.-Lenaarts 8. Brecht A 9. St.-Jozef 10. Wortel 11 . VIimmeren A 12. Minderhout A 13. Loenhout B

24 24 0 0 165 9 48 24 20 3 1 76 38 41 24 19 3 2 99 25 40 24 15 7 2 67 40 32 24 13 9 2 72 62 28 24 11 8 5 40 35 27 24 11 11 2 52 47 24 24 9 12 3 54 68 21 24 7 16 1 35 86 15 24 5 16 3 24 66 13 24 4 17 3 34 79 11 24320120997 24 2 21 1 30 114 5

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel. : 03/314.70.60 Fax: 03/314.75 .84

3 1..0.

50


SPORT

Gebuurtenvoetbal Hoogstraten The Champions

Sterkeos heeft eerste zege met de Mondeo binnen

Voorzitter van het gebuurtenvoetbal lefVan Maldegem temidden van kampioen en bekerwinnaar Boereneinde, geflankeerd door Schepen voor Sport Marcel Van Ammel die de beker uitreikte. Zoals verwacht veroverdeBOERENEINDE in het Hoogstraatse Gebuurtenvoetbal de titel en om hun overmacht nog duidelijker te laten blijken werd ook de Bekercompetitie als primus beëindigd. Twee vliegen in één klap! Wel betekende de laatste wedstrijd van het seizoen tegen

de Statie de eerste nederlaag in deze kompetitie! Kwatongen beweren van 'laten winnen'! De motivatie weg en de gedachten reeds bij de kampioenenviering of.. . was de Statie werkelijk in een superdag?

Groot in sportiviteit

Na een aantal seizoenen met een Ford Fiesta 4x4 gestreden te hebben bouwde het Jos Sterkeus Mondeo Motorsport team een heuse Ford Mondeo. Het werd niet enkel een bloedmooie wagen maar was tevens een primeur voor het Rallycross gebeuren. Het team plaatst dit jaar het Belgisch en Nederlands Kampioenschap op hun agenda en vult aan met een zestal Europese wedstrijden. Om niets aan het toeval over te laten nam het Kärcher Team in maart reeds deel aan een wedstrijd in het Engelse Brands Hatch waar het als zevende eindigde. Een aantal kinderziektes werden ontdekt en bijgestuurd tegen de testdag die onlangs op het Duivelsbergcircuit in Maasmechelen plaats had, zodat het team vol vertrouwen naar de eerste wedstrijd kon toeleven. De openingsrace is op 9 april verreden in Ingelmunster. De eerste reeks baarde Jos Sterkeus nogal wat zorgen, een defect aan het voordifferentieel deed de Mondeorijder vroegtijdig het rennerspark opzoeken. Eens dit euvel verholpen toonde Sterkeus zijn kunnen en snelde tijdens de twee resterende manches als eerste over de finish. De finale mocht zodoende uit de fel begeerde pole position vertrokken worden met naast hem Jan Van Elderen en op de tweede startrij John Cross en Kamiel Vereeken. Dat J ohn Cross van op die tweede startrij ging proberen om tussen Sterkeus en Van Elderen verdringen was voorspelbaar. Dit lukte echter slechts gedeeltelijk want het was de man uit Minderhout die de leiding nam. Wat Cross ook ondernam hij kon niet langs Sterkens. Kamiel Verèeken werd derde voor Van Elderen, Bert Van Roy en Jan Van Loon.•

Blij was Frans Brasens (rechts) alleszins met het aandenken en de waarderende woorden uitgesproken door M. V.Ammel. Frans (Suske) Brosens uit Meer, voorheen een hevig maar sportief voetballer bij FC Meer, verwisselde héél vééljaren geleden het kleurige voetbalshirtje voor het zwarte scheidsrechtersoutfit Omwille van zijn fairplay en sympathie is Frans nog altijd een graaggeziene fluitenier in het gebuurtenvoetbaL

51


SPORT

RUITERSPORT Op 11 maart werden te Heverlee de Nationale indoor-springkampioenschappen voor pony's verreden en daarin traden 7 combinatie' s uit de fusie aan. Deze zeven, geselecteerd op de provinciale kampioenschappen, hebben de kleuren van het gewest Hoogstraten hoog gehouden. In de klasse 'licht' voor B pony's kwamen 2 combinaties in de ring. Tom Aerts uit Meerle wist in de voormiddag brons te veroveren. In de namiddagwedstrijd misrekende pony Roosje zich en stootte een balk af. Het was nochtans een fraai gereden parcours. Guy Laurijssen uit Meer reed een mooi foutloos parcours in het stijlspringen maar miste met 1 punt een medaille. In de namiddag kwam hij opnieuw enkele seconden te laat, na een foutloze rit en een foutloze barrage. In de klasse 'licht' voor C-pony's traden eveneens 2 combinaties aan. Tinne Huybrechts (Meerle) reed met Rocky twee maal een foutloze rit en nog een foutloze barrage, doch aan een ietsje te laag tempo voor eremetaal. Pieter De Cleene uit Minderhout pikte met Paulien wel een medaille mee. In de stijlproef kwam hij nog op een 4 o plaats uit, maar in de barema A-wedstrijd moest hij slechts ĂŠĂŠn ruiter voor laten gaan. Over twee wedstrijden bracht dat deze combinatie een 1oplaatsop en mochten ze aantreden in de interprovinciale wedstrijd. Voor de derde maal gingen ze daarin foutloos rond. Een puike prestatie. In de hoogste klasse voor C-pony's hadden we opnieuw Pi eter De Cleene, ditmaal met Kathy.

vlnr: Denise Bruinen, Els Mertens, Tinne Huybrechts, Pieter De Cleene, Tom Aerts en Guy Laurijssen. Bij het stijlspringen haalde Pieteropnieuw zilver. In de namiddag hield een klein pechduiveltjePieteren Kathy van de eerste plaats. Els Mertens uit Wortel met Pompidou verdedigde onze kleuren in de klasse licht voor Dpony' sen ze deed dat met verve. Foutloos in de stijlproef, foutloos in de barema-A rit en foutloos in de barage waren goed voor eremetaal. In de hoogste klasse voorD-pony's tradDenise Bruinen uit Wortel aan met King. Je had het op voorhand niet durven dromen, maar ook deze combinatie ging in de stijlproef prachtig rond.

~

INTERIEURADVIES & UITVOERING

DECORATIE RESTAURATIE Raamgarnering Vloerbekleding Schilderwerken H.Bioedlaan 277-279 Tel. 03/314 52 78

2320 Hoogstraten Fax 03/314 88 02

L----------------------------22..;_ja 52

Spijtig liep het in de namiddag wel fout. King schrok van hindemis 5, die kort na de bocht was opgesteld en kwam door deze aarzeling in de balken terecht. De schrik zat er goed in, zodat voor Denise en King de rit hier eindigde. Niettemin was het een prachtige dag voor alle deelnemers. Eerst en vooral al geselecteerd zijn voor een Nationaal Kampioenschap en dan nog zulke prestaties neerzetten! Knap van deze jonge ruiters die terecht fier mochten zijn. Natuurlijk ook een pluim voor hun kommandanten. 0

Bloemensierkunst CATTLEYA LEOPOLDSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

Slecht 8,3o/o van alle vrouwen en meisjes is maagd! De rest is inderdaad steenbok, waterman, kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hun sterrenbeeld passende tinten en kleuren. Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristallen vaas met horoscoopmotief, draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent. Elke verjaardag kan ermee bedacht worden, elke jarige is er bijzonder opgetogen over! En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau - voor een verrassend vriendelijke prijs overigens. Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bellen naar de Cattleya Bloemenlijn: 014/63.45.16 . Faxen (014/63.51.87) of ielexen (72 422) kan ook al. We kunnen het u moeilijk nog makkelijker maken! 45


SPORT

AVN scoort goed op veldloopkampioenschappen De A VV-veldloopkampioenschappen werden dit jaar georganiseerd door de vereniging uit Kalmthout. Het parcours, gelegen in de nabijheid van het station, lag er vrijwel droog bij. Toch werd het een zwaar kampioenschap omdat op de omloop van 1500 meter 2 maal een korte doch steile helling diende genomen te worden. Neem daar nog het vele bochtenwerk op het grasveld bij en de strakke wind die van de partij was en u weet meteen dat er moest gewerkt worden. Toch lieten de deelnemers zich hierdoor niet ontmoedigen en werd er duchtig de pees op gelegd. Onze eerste deelneemster was Wendy Brosens. Wendy had heel het winterseizoen regelmatig gepresteerd in de crossen. Op dit kampioenschap was een derde plaats en dus ook meteen op het podium haar deel. Proficiat Wendy. Dan was het wachten op Benny A erts uit Meer, die in de scholierencross zou aantreden. Benny werd deze winter slechts 1 maal geklopt en de vraag was dus of hij de gouden medaille zou kunnen bemachtigen. Direct na het startschot nam hij resoluut de leiding en zou deze niet meer afstaan. Zonder meer een sterke prestatie van deze jongeman. Hij mocht dan ook terecht op het hoogste podiumplaatsje gaan staan. Bij de seniores-dames hadden we één vertegenwoordiger. Carine Joeberns uit St. Lenaerts deed wat we van haar konden verwachten en finishte , na een sterke tweede wedstrijdhelft, op een verdienstelijke 4e plaats . De voorlaatste wedstrijd van de dag was deze van de veteranen. In deze reeks waren er twee favorieten.Omer van Noten, voorgaande jaren steeds kampioen geworden, en Jan Hendrickx uit Hoogstraten. De stand tussen beiden tot vanmiddag was 3-2 in het voordeel van Van Noten. Reeds van bij de start schoven de twee kemphanen naar voren. VanNoten bleef meestal in het zog van Hendrickx en moest op de heuveltjes enkele meters prijsgeven. Bij het ingaan van de laatste ronde was er echter nog geen definitieve afscheiding, zodat het spannend bleeftot op het einde. In de laatste driehonderd meter kon Jan Hendrickx zijn felle belager dan toch op achterstand lopen om verdiend kampioen te wroden. In deze reeks was er ook een prachtige prestatie vanEddy Oomen, eveneens uit Hoogstraten. Eddy nestelde zich direct na de start in een groepje van drie en wist naargelang de wedstrijd vorderde goed stand te houden. Hij werd dan ook mooi vijfde afgevlagd. Proficiat Eddy. U ziet het, we waren niet met heel velen, maar zij die er waren hebben zich in zeer gunstige zin laten opmerken. Moge het een stimulans zijn voor alle clubleden. De zomer is in aantocht en dat betekent dat we cross weer een tijdje opzij zetten en weer aan de piste- en wegwedstrijden gaan denken. Een aantal mensen zijn reeds duchtig aan het trainen voor de 20 km. van Brussel, die op 28 mei doorgaat. Hiervoor werd ook weer een bus ingelegd. Inlichtingen hierover bij Jan Hendrickx, 03/314.39.66. Ook de stratenloop te Hoogstraten in de helft van juni, is een wedstrijd waarvoor we zeker ons beste beentje moeten voorzetten.

Intussen wensen wij iedereen nog veel trainingspiezier en ben je het beu altijd alleen te moeten lopen, kom gerust een keer af op donderdagavond vanaf 19.00 uur of op zaterdagvoormiddag vanaf 11 .00 uur telkens op de piste van het Klein-Seminarie. Wens je eerst me inlichtingen, bel dan gerust JanVlamingsop het nummer 03/314.69.13

20 km. van Brussel AVN neemt deel aan de loopwedstrijd ' 20 km . van Brusser op zondag 28 mei. ledereen die een sportief dagje Brussel wel ziet zitten, kan ook mee . De bus vertrekt om J 2 uur aan he t Rusthuis(Hálig Bloedlaan He Hoogstraten. Vo\)f meer inlkhlingen en inschrijvingen neem je even contact op met Jan Hendrickx. Loenhoutseweg 25 te Hoogtraten, tel. 03/314.39.66.

Wind was geen bondgenoot voor Jan Hendrickx

ging van het niveau dus. Een aansporing misschien voor KBAB om van deze marathon in de toekomst het Belgisch kampioenschap te maken. De wedstrijd zelf werd bij de mannen gewonnen door de Rus Othrnakov Oleg in 02.12.43 en bij de dames door de Belgische Marleen RendeTs in 02.31.26. Ook liepen er een aantal atleten van bij ons mee, niet om mee te dingen naar de dichtste ereplaatsen, wel om zichzelf te meten in dit illustere marathongezelschap. Dat het voor sommigen bloed en tranen gekost heeft om de eindmeet te bereiken kun je wel raden, toch doet die grensverlegging en te weten van 'ik heb het gedaan' die bittere pijn an de laatste tien kilometer overgaan in een zekere euforie ... !

Onze vertegenwoordigers 143 . Louis Onincx (Sint-Lenaarts maarex-Minderhout) in 02.53 .37. 196. Frans Onincx (Wuustwezel maar ex-Minderhout) in 02.57.07. 387. Patriek Leysen (Minderhout) in 03 .10.30. 534. Corneel Strijbos (Wortel) in 03 .1!\.41. 561. Jos Van Bavel (Minderhout) in 03 .20.23. 682. Michel Swaenen (Wortel) in 03 .27.04. 759. Marc Terreur (Hoogstraten) in 03.31.14. 887. An Braspenning (Meerle) in 03.44.15. 889. Robert Meyers (Minderhout) in 03.44.18. 906. Jef Jacobs (Meerle) in 03.45 .36. 957. Alfons Aerts (Minderhout) in 03.49.53. De laatste deelnemer (Thierry Lejeune) finishte in 05 .07.53. •

Sportregio Noorderkempen

Frisbee, skeeleren...

Van zijn eerste marathon dit seizoen had de Hoogstraatse atleetJan Hendrickx alleszins een beter resultaat verwacht. In de Nederlandse Westlandmarathon was hij hoopvol gestart met de ambitie een behoorlijke tijd neer te zetten. Na afloop, hij finishte als 16de in een tijd van 2u31' (zijn beste tijd in 1994 was 02.22.35 gelopen te Brussel), scheen hij toch enigszins ontgoocheld te zijn over zijn prestatie. Een te snelle start deed hem in het tweede wedstrijdgedeelte de das om, plus daarbij nog een stormachtige wind waartegen op gebeukt moest worden! Jan was er in alle geval niet gelukkig om en hoopt in de marathon van Eindhoven in het najaar een betere tijd weg te geven. •

Marathon Antwerpen

Vorming en opleiding van sportbegeleiders in eigen streek ligt de sportregio Noorderkempen wel nauw aan het hart. Op zaterdag 6 mei van 9 tot 12.30 u. in Sportcentrum De Hooght te Oud-Turnhout wordt een informatiedag voor leraars lichamelijke opvoeding, jeugdleiders en sportbegeleiders georganiseerd. Zij kunnen dan ook kennismaken met het uitleenmateriaal van de sportregio.

Hetaanbod Frisbee: De knepen van het werpen en de trucs worden aangeleerd. Van niets naar iets: frisbee in anderhalf uur. Skeeleren: Na wat oefening kan ookjij vlot op wieltjes lopen. Fietstestkoffer: Deze koffer werd samengesteld om na te gaan of kinderen stuurvaardig genoeg zijn om actief deel te nemen aan het verkeer. Je maakt kennis met deze all-in koffer. Bogenkoffer: Handboogschieten ... Een koffer staat ter uwer beschikking. Informatie of inschrijven: Sportregio Noorderkempen, Steenweg op Zevendonk 18/2 2300Turnhout, tel. 014/41.20.66. (Vraag naar Micky Leconte of Chris Verbeeck).

Ruim 1500 deelnemers, waarvan er 1213 de finish haalden, namen het vertrek in de tweede Lipton lee Tea Antwerp Marathon. Vorig jaar bleven vier atleten onder de 2u30', ditjaar waren er zestien. Onder de 3u30' noteerde men 494 lopers, vorig jaar 370. Een gevoelige stij-

53


Op stap ID.

BROUWERSHUIS RESTAURANT TAVERNE

HOOGSTRATEN Zaterdag 29 april: Optreden WORD in Cahier de Brouillon. Zondag 30 april: GEZINSWANDELINGnaar Achtel o.l.v. Aug. Lauryssen, vertrek om 14 u. aan zaal Pax, org. BGJG. OPENDEURDAG van tennisclub De Vrijheid (Achtelsestraat 72), tussen 13 en 16 u. is iedereen, jong en oud (gratis) welkom! Dinsdag 2 mei: VORMINGSA VOND relaxatie van lichaam en geest, om 20 u. in de Rabboenizaal van het Spijker, org. vzw Wistik. Vrijdag 5 t/m zondag 21 mei: TENTOONSTELLING 'José Vermeersch in alle staten', in het Instituut Spijker (toegang via de Gelmelstraat-speelplaats), op zaterdag van 21.30tot 17.30uur&opzondagvan lOtot 17.30 u. TENTOONSTELLING 'Alleen voor vrouwen?', in de aula van het IKO (Dr. H. Versrnissenstraat), zaterdag om 11 en 14 u. &zondag om 11 uur., groepen tijdens de week op afspraak, tel. 340.1 9.32. Zondag 7 mei: WIELERKOERS trofee van Vlaanderen voor juniores, vertrek om 14 u. aan de Tinnenpotstraat, org. De Lustige Wielrijders . BESTE VOETBALLER van HVV, uitreiking van de gouden schoen om 18.30 u. in de kantine, org. supporterclub Onze Rooikes. Woensdag 10 mei: FIETSTOCHT naar Den Heibaard via de Heuvelstraat, vertrek om 19.15 u. aan het medisch centrum, org. KVLV. Vrijdag 12 mei: KROEG EN BLUES, verschillende groepen in verschillende cafés, zie FUSIESWING. Donderdag 11 mei: DAGUITSTAP naar Sint-Truiden, Zoutleeuw en Hasselt, org. CRM. BRIEFSCHRIJFGROEP van Arnnesty International start in café De Gelmei en verder elke tweede donderdag van de maand tussen 8 en 10 u., inlichtingen: tel. 315.76.02. Zondag 14 mei: OPENDEURDAG en schoolfeest van de Lagere School van het Klein Seminarie van 13 tot 18

u. Dinsdag 16 mei: VORMINGSAVOND relaxatie van lichaam en geest, om 20 u. in de Rabboenizaal van het Spijker, org. vzw Wistik. FIETSTOCHT naar Wortel-kolonie en Bolk, vertrek om 13.30 u. aan het lokaal van de St.Jorisgilde, org. CRM.

54

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43

Zaterdag 20 mei: DAGUITSTAP naar Scherpenheuvel, vertrek om 6.30 u. hoek Loenhoutseweg, inschrijven voor 10 mei, org. KVLV. AARDBEIDUBBELTORNOOI van de Hoogstraatse Tennisclub (tot zon. 28 mei), inlichtingen: tel. 314.57.67. Optreden TEN FOR SOUL en ROMEO SPINELLI, vanaf 20 u. in de Pax. Zondag 21 mei: BEDEVAART naar 0 .-L.- V. van Lourdes in Meersel-Dreef, vertrek om 13 u. aan het medisch centrum, org. KVLV samen met LG. Woensdag 24 mei: FlESTTOCHT naar het Bolks Heike via De Pint, vertrek om 19.15 u. aan het medisch centrum, org. KVLV. Donderdag 25 mei: OPENDEURDAG, school in werking, in het VITO, van 10 tot 17 uur. Zaterdag 27 mei: TOERISTISCH promotieweekeinde 'Groen Vlaanderen', org. Dienst voor Toerisme, inlichtingen: tel. 340.55.56. Zondag 28 mei: TOERISTISCH promotieweekeinde 'Groen Vlaanderen ' , org. Dienst voor Toerisme, inlichtingen: tel. 340.55.56. FIETSTOCHT naar Scherpenheuvel, vertrek om 6.15 u. aan de kerk, org. KWB, inlichtingen: 314.35.65.

Geopend 'anaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open >anaf 18 u. 48

Restaurant

à la carte week-menu Strijbeek 16 lvleerle Tel. 03/315.9 1.07

U

Radio CONTINU - FM 103 Strijbeekseweg 2S 2328 MEERLE Tei31S 79 40- Fax 31S 86 ST

· met regionaal, nationaal en internationaal nieuws · 24 uur per dag muziek · informatie van en over lokale verenigingen

FRITUUR - EETHUIS

'DE EIKEN' John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.8828 gesloten : dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur. 60

MEER

Tel. 03/314.36.93

58

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag- Tel. 03/314.32.64 47

Zaterdag 29 april: OPENDEURDAG in Hof ter Zwaelmen, John Lijsenstraat 54-56, van 10 tot 18 u. Zondag 30 april: OPENDEURDAG in Hof ter Zwaelmen, John Lijsenstraat 54-56, van 10 tot 18 u. Woensdag 3 mei: UITSTAP naar Westmalle, org. Ziekenzorg. Zaterdag 6 mei: 22 JAAR MUSSENAKKER: om 16.30 u. Jonge-Oude Mussen op de Boskant & om 21.30 u. vrij podium met o.a. Eruption. Zondag 7 mei: LENTEMARKT aan de Donckstraat van 9 tot 12 uur. KWB viert 50 jaar KWB-nationaal in Mechelen. Maandag 8 mei: MARKTCOMITE vergadert om 20.30 u. in het gildelokaaL


OPSTAPIN Zaterdag 13 mei: 115 JAAR BRASSBAND: om 14 u. start optredens muziekverenigingen in de zaal Voor Kunst en Volk en om 20 u. optredens van Jungle Fever en La Cuenta in de Meerse veilinghal. 22 JAAR MUSSENAKK.ER: om 20.30 u. optreden van The Not B52' s. BARBECUE om 18 u. en GOUDEN SCHOEN om 21.30 u. in de kantine, org. KFC Meer. Zondag 14 mei: 115 JAAR BRASSBAND: om 14 u. start van de optredens van de muziekmaatschappijen in de veilinghallen. NATUURWANDELING Markdalpad om 14.30 u. aan De Mos ten, org. VMPA-Hoogstraten. Zondag 21 mei: EERSTE COMMUNIE, nationale en gewestelijke verkiezingen. Zaterdag 27 mei: PASTOORVAN DYCK, 50 jaar priester, viering om 16 u. in de kerk. Woensdag 31 mei: FIETSEN, om 20 u. aan de H.Rosalia-kapel, org . KAV.

MEERSEL ..DREEF Maandag 1 mei: PLECHTIGE EUCHARISTIEVIERING door Mgr. Paul Van den Berghe, bisschop van Antwerpen, de pastoors van de dekenij Hoogstraten en de paters Capucijnen van het klooster. Bij mooi weer aan de 100-jarige Lomdesgrot in het Mariapark. Zondag 21 mei: ROMMELMARKT (tot 29 oktober) elke zondag van 8 tot 16 u. aan het Geiteneinde op de Dreef (richting rijksgrens), ten voordele van de fanfare Voor Eer en Deugd.

MINDERHOUT Maandag 1 mei: CURSUSDAG siertuinen van 13.30 u. tot 17 u. bij Marc Verschueren, Bergenstraat 2a, inschrijven: tel. 314.10.91. Zondag 7 mei: OPENDEURDAG van de vrije basisschool vanaf 10.30 u., inlichtingen: tel. 314.64.21. Zondag 7 mei Um zondag 4 juni TENTOONSTELLING 'Sculpturen in staal en glas' van Günther Wagner. Minderhout-Galerie Ingrid Hazelzet-Domein Broederstede-Mariaveld 3-Woensdag t/m zondag 13-17 uur en op afspraak. Galerie Ingrid Hazelzet-Mariaveld 3, 2322 Hoogstraten-03/315 .02.43 . Woensdag 17 mei: SCHOLENVELDLOOP voor alle leerlingen van de gemeente Hoogstraten om 14 u. op de terreinen van FC Boskant. Zaterdag 20 mei: 15 JAAR STRAWBERRY CITY BAND: om 18 u. jazzmis in de St.-Clemenskerk, daarna receptie in de parochiezaal en om 20.30 u. podiumoptreden. Zondag 28 mei: RUITERTORNOOI van de rijvereniging SintClemens vanaf9 u. aan de Blauwbossen, inlichtingen:_tel. 315.92.62.

ZATERDAG 29 APRIL 20 U DILDO WARHEADS CLEMENT PEERENS EXPLOSITION DE MENS PAROCHIEZAAL WORTEL

Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

Café - feestzaal

WORTEL

De Eiken

Vrijdag 28 april: VRIENDENMATCH om 18 u. door KWBvoetbal ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan. Zaterdag 29 april: MUKKELROCK vanaf20 u. in de parochiezaal met Dildo W arheads, CP eX en De Mens, org. 't Slot. Zondag 30 april: WANDELDAG in Wortel-kolonie, org . V.V.V ., inlichtingen: tel. 314.56.64. SCHOOLFEEST in de gemeenteschool. Maandag 1 mei: FIETSZOEKTOCHT en pannekoekenfeest, tussen 11.30 u. en 14 u. inschrijven in het KLJlokaal aan de Boomkes, org. KLJ. Zaterdag 13 mei: Optreden ORGASMADDIX in 't Slot.

/~

~~·.

~

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29. 51

11

M:!~=s

11

Minderhoutsestraat 23 (54) 2320 Hoogstraten (Minderhout)

Voor alles waar geluid, licht en ambiance moet zijn

'-...- '.

124

vzw Mussenakker Meer

\

urijqti~ 183 qoogstndttt 03/314 66 65

& 1Jiilumt

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

~-

ku~r4tj~s4uis

~ust

46

56

/

'

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

/

Geopend: vrtjdagavond vanaf 20.00 u. , zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u. , zondagavond vanaf 20.00 u. 61

50

Cafetaria

Harry Bogers

~mJRccT

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL-DREEF 54

HOOGSTRATEN

52

MEERLE Dinsdag 2 mei: FIETSEN met KVLV, om 20 u. Woensdag 10 mei: Les BLOEMSCHIKKEN met KA V Zaterdag 13 mei: VORMSEL VIERING Zondag 21 mei: SCHOOLFEEST in de Kleuter- en Lagere School Woensdag 24 mei: Les BLOEMSCHIKKEN met KAV Donderdag 25 mei: EERSTE COMMUNIE.

~~

'T R

lt Meerdorp 13

CAFË DISCOBAR

RTUIN --~

44-4.~

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

'}Jmst.>cftifáa j.!J{.j.

"

62

Jasper

RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

VRIJHEID 34b - 2320 HOOGSTRATEN - TEL. 03/314 14 86 60

55


Ongevallen Brandweer 314.42.43

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

03/314.32.11 03/314.59.1 0

RIJKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak) 71

63

HUISARTSEN 1 mei: DR. LUC VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74.

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

64

Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelen

13 en 14 mei: DR. JOHAN WILLEMSE, Burg. J. Van Aperenstraat 3, Hoogstraten, tel. 314.45.55

nieuw - oud - antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5 - Rijkevorsel

20 en 21 mei: DR. DOLF MOSTMANS , Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 314.66.02

~....-_ _ _ _ Te_l_.:_0_3_13_1_4._2_0._24_ _ _ _~ ,,

25 mei: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 315.84.54. 27 en28mei:DR. GEERTFAES, HeiligBloedlaan 291 , Hoogstraten, tel. 314.50.10

Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 03/315.79.50

APOTHEKERS

• Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

" Indoor tennis squash snooker

Van 12 tot 19 mei: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24

Tel. 03/314.37.76

Van 19 tot 26 mei: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04

67

Van 26 mei tot 2 juni: APOTHEEK BRDSENS , Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014-63.33.83

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza's, tussendoortjes ...

Zaterdagvoormiddag 27 mei: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75

GELMELSTRAAT 6

THUISVERPLEGING

2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.38.11 Fax: 03/314.15.03

Wit-GeleKruis, 24uurop24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS - LIEVE VANMECHELEN (315.92.29) en ELS DlRKS (315.87.89).

75

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! :_r~~

UNIE

Kantoor Hoogstraten Vrijheidll6

tei.OJ/314.42.92 122

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon : 03/315.70.16

De volgende MAAND is er op 31 mei. Kopij voor dit nummer wordt verwacht op: woensdag 17 mei. Dorps- en sportnieuws mag nog op zondag 21 mei.

'Twn

70

74

mobile Rent AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

Tel. 03/314.31.08 76

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE · PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel. : 314.49.11

na

O:JI:JH.'JZ.:Jq

56

Tel. 03/314.54.50

Van 5 tot 12 mei: APOTHEEK ROMBOUTS , Worteldorp 11, tel. 314.38.68

Tennisclub vzw Achte/sestraat 72 2320 Hoogstraten

Jf,, 'J&,jJV""'-' /3afiton

DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 • 2322 Minderhout

Tot 5 mei: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77 .73

VRIJHEID

Alle dagen open van 10 tot 20 u Behalve op woensdag: van 10 tot 14 u Kleine groepen 's avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd, voor vergaderingen of privé

LAURIJSSEN JEF

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN VERHEVENb.v.b.a.

de

6 en 7 mei: DR. F. HOL VOET & H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29 , Minderhout, tel. 314.31.66

72

1[~\11

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fran ·en, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.