april 1995 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

ELFDE JAARGANG, NR. 120 APRIL 1995 PRIJS: 60 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

O.C.M. W.-voorzitter

lOJAAR OOGSTRAATS MAAND De 'Mannen' van85 D

Toch een golfterrein in Minderhout? D

Die dierbare huizen in de Lindendreef.

••

Henri Miehielsen


JUBILEUM

DE HOOGSTRAATSE MAAND WORDT TIENER! Als lezer heb je het waarschijnlijk nog niet in de gaten gehad, maar je kan het nakijken op de cover van ons blad. Nummer 120 staat er en aan 12 maanden per jaar wil dat zeggen dat we mf't dit nummer tienjaar rond hebben gemaakt. In hetlicht van de eeuwigheid natuurlijk maar een fractie, toch zijn we er trots op. Trots dat we het al zolang hebben volgehouden, trots ook dat we al die tijd zijn blijven groeien. In omvang: onze eerste jaargang telde gemiddeld 24 bladzijden, thans is dat het dubbele. Trots en vooral blij dat ook ons lezersaantal steeds is blijven groeien, ons daarmee de zuurstof verschaffend om verder te gaan.

John Van Tongerloo : Meerles wieierglorie uit vervlogen jaren.

Omdat wij de gaven van "madame soleil" missen, blijft de toekomst voor ons even onvoorspelbaar als voor U. Laten we het dus bij de hoop houden dat ons volgend nummer het eerste mag zijn van weer tien jaargangen. Vooruitkijken is moeilijk, een terugblik kan wel. Een verjaardag is daarvoor zelfs een uitstekende gelegenheid. We willen dat graag doen door U in tien afleveringen de Hoogstraatse "Vrouwen en Mannen in de Maand" in herinnering te brengen die de voorbije tien jaar onze voorpagina hebben gesierd. Dat zijn er alles bijeen een pak boven de honderd, waarvan er ondertussen een aantal dit aardse tranendal hebben geruild voor het eeuwige geluk. Gewone en ongewone mensen, belangrijke en minder belangrijke, jongeren en ouderen, met allemaal ĂŠĂŠn ding gemeen : wij vonden dat ze de goegemeente iets te vertellen hadden. Vandaag kijken we met U graag terug naar 1985, toen alleen nog "Mannen in de Maand".

Sooi Van Mierlo : rondrager van gazet en Kempenklok en wieierjournalist voor de koersen uit de streek.

Corneel Kinschots: duivenmelker, destijds ~'Schri'k van de Noorderkempen"

(Over de hem zeer vertrouwde kunst van het derny-rijden) "Op souplesse rijden en stil op uw fiets zitten zodat je als het ware meegezogen wordt, dat is de kunst ! ! !"

De Hoogstraatse Maand Ook uw maandblad! Vanaf nu elke maand in uw brievenbus?

"Sportreporter ben ik uitsluitend geweest bij beroepsrennerswedstrijden en ik ben er nooit doorgevallen hoor, ik had alleen de eerste vijf minuten schrik. Maar eens d' ak bezig was, was ik niet meer te stoppen, zelle !" Jeanne (zijn vrouw) : "Dan stond den droesem op zijne mond".

2

"Jonge duiven geraakt ge gewoonlijk nogal wat kwijt. Daar zit een hoop 'bucht' tussen plus dat ze jong en zot zijn. Nederlanders komen hier langs de ElO hun duiven lossen. De wilde en onbezonnen jonge duiven vliegen 50 of 100 km. mee 't Hollands in en die ziede hier niet meer terug".

Tel.: 314.41.26/314.49.11 Tel. + Fax: 314.55.04


JUBILEUM

Louis Geets : K.aartentekenaar, self-made topograaf en fotograaf (met eigenhandig gemaakte camera) en wegens deze drukke bezigbeden nooit 'bezoedeld' door 'den huwelijksen staat'. DHM. :Waarom zijt ge zo gepikeerd op politie en rijkswacht? Louis : "Ik heb in den oorlog gezien hoe heldhaftig de gendarmen waren. Voor een gewone Duitse soldaat 'Ja mein Herr. Deutschland wird de Krieg winnen. Heil Hitler' . En dat waren de mannen die ons jaren gepest hebben. 'Zit uw bonnetteke goed, zijn uw nistels goe vast?'. Maar voor een Duitse soldaat sprongen ze zelf. Daar hadden ze ook tegen moeten zeggen 'Gij hebt hier niks te maken', maar dat deden ze niet. En die officieren, hoe hoger in rang hoe meer 'Hazenclub', zo gauw mogelijk naar waar geen gevaar is . Die staan niet van voor om te sterven voor ' t vaderland. Dat is goe voor nen armen mens en zij zuigen hem uit. Ik ben misschien wel wat van dieje kant, maar ik kan er ook niet aan doen". Twee maanden geleden stuurde ik een brief naar de gendarmen om te zeggen dat er hier voor de deur veel op het fietspad geparkeerd wordt. Twee weken had ik weer een brief en 12 foto ' s klaar, maar ik dacht : eerst eens telefoneren of ze die eerste brief wel gehad hadden. 'Niks gezien' zeiden die mannen, alhoewel ik hem zelf was gaan afgeven. Ik zeg :' Met wiens voeten zijde aan het spelen ? Of beschermde gij den automobilist zo ?' 'Mijnheer, dat maken wij wel uit', zegt die en hij haakt af. DHM : Ze zouden U dat toch kwalijk kunnen nemen. Hebt ge daar geen schrik voor ? Louis : 'Niks, ze kunnen me niks doen. We zitten toch in een demokratie zeker? Als ge nog niet zoudt mogen reclameren over wantoestanden, dan is het toch al ver gekomen. Neen, ik heb ze niet hoog op, die mannen. Dat durf ik ze gerust in hun gezicht te zeggen. Ze kunnen me komen halen, ja .... maar daar heb ben ze ook niets aan !" .

Deken Hannes : neemt afscheid van Hoogstraten, na 17,5 jaar dienst.

"Een kloek gebouwde Kempenaar met een warme diepe stem en met de gave van het woord" .

Alfons Van Dijck : nieuwe pas路 toor van Hoogstraten

Louis Fransen : Kempenaar en kunstenaar, wonend en werkend in Japan. Medeoprichter van IKO.

(Was toen in Hoogstraten voor het plaatsen van een wandkeramiek en glasramen in de hotelschool Spijker en sprak ons over zijn werk) "Bij alle werken die we tot nu toe maakten, zijn er veel dingen bij waarmee ik niet akkoord ben; het zijn alleen voorbereidingen op andere dingen die we later nog zouden kunnen maken. Voor het werk in Hoogstraten ligt dat heel anders. Ik wil telkens opnieuw dit dorp in beweging brengen. Toen met de IKO dacht ik : nu gaat Hoogstraten een uniek dorp worden. Ik dacht dat er mensen met die opleiding zelf zin zouden krijgen om zelf iets te maken of als ze dan zelf niet kunnen, anderen zouden aanzetten om iets te maken. Daarom was ik zo blij toen jullie met de Hoogstraatse Gazet begonnen, zo een blad heeft dezelfde rol als een kunstenaar : wakker schudden, inspireren, leiding geven, alert zijn ! !"

Vital Raes : landmeter op pensioen, gerenomeerd karabi路 nier, ferventfietser en joviaal verteller. DHM : Zijn er ook dingen waarvan dat ge spijt hebt dat ze er niet meer zijn of dat ze veranderd zijn?

Over zijn visie op 'de priester' : "Het is iemand die levensnabij moet zijn, iemand die goed luisteren kan ook. De priester moet het programma niet maken, het is er. Wel moet hij het vertalen, naar de mens toe, naar de mens van vandaag".

Vita]: "Spijt, niet echt nee, of 't zou moeten zijn dat het vroeger 's zondags na de hoogmis altijd zo gezellig was in ' t dorp. Dan kwamen we allemaal bijeen en gingen een pint pakken waar nu deRoma is en de Zwaan, bij Leijten, bij Van den Heuvel of in de St.Georges, waar nu 't Spiekeis ....dat was toch gezellig, ja ... ".

3


PUBLI-REPORTAGE

BACOB opent nieuw kantoor te Hoogstraten . Zaterdag 11 maart 1995 was een heuglijke dag voor FRANS ADRIAENSEN, kantoordirecteur van BACOB Hoogstraten en zijn medewerkers. Op die dag werd immers het nieuwe BACOB-kantoor, aan de Vrijheid nr.114 (vroeger café Bonanza) geopend met een geslaagde en drukbezochte ontbijtreceptie en een open deurdag. Wij waren er uiteraard bij en hadden een gesprek met kantoordirecteur Frans Adriaensen waarin hij ons een en ander meedeelde over de geschiedenis en de vooruitzichten van BACOB.

De enthousiaste BACOB-ploeg met v.l.n.r. Jan-Pieter Leemans, Peggy Pluym, Frans Adriaensen en Jules Schrickx.

De stijlvolle voorgevel van het nieuwe BACOB-kantoor, Vrijheid 114 te Hoogstraten.

Enkele prominenten tijdens de geslaagde ontbijtreceptie in het nieuwe BACOB-kantoorop zaterdag 11 maart.

4

OPENINGSUREN HOOGSTRA TEN Vrljh~ld

114

2320 Hoogstraten Tel. 03 I 314.82.94 Fax 03 I 314,89.44

M. 09.00- 12.30 D. 09.00-12.30 w. 09.00- 12.30 D. 09.00-12. 30 V. 09.00-12.10

z.

14.00· 16.30

14.00· 16.10 14.00- 18.10 14.00- 16.30

09.30 - 11.00

ZATERDAG GESLOTEN TIJDENS DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS

Wij laten Frans verder zelf aan het woord: Misschien dat ik me best even voorstel. Ik woon te Wortel op de Langenberg en ben getrouwd met May Segers, die werkt op het Spijker. Wij hebben twee dochters, 13 en 11 jaar oud. Hoe het begonnen is? Wel, in maart 1990 heb ik, samen met Jules Schrickx, huidig adjunct-kantoordirecteur, de BACovergenomen van Fons Van Huffel (Hoogstraten) en Fons Fransen (Wortel). Ondertussen is de naam veranderd in BACOB en zijn wij van een spaarkas geëvolueerd naar een volwaardige bankinstelling die alle bankprodukten kan aanbieden zoals: verhandelen van vreemde munten, buitenlands en binnenlands betaalverkeer en uiteraard allerlei vormen van zowel beleggingen als kredieten. Wij richten ons ook niet meer uitsluitend, zoals vroeger, op de bankbehoeften van particuliere personen maar evenzeer op het bedrijfsleven, en met sukses! Ik wil hier nog eens uitdrukkelijk Fons Van Huffel en Fons Fransen bedanken voor hun inzet en hun pionierswerk. Zij hebben tenslotte de BAC geïntroduceerd en uitgebouwd in onze streek. Ik wens overigens te vermelden dat in Meer en Minderhout, de klanten uiteraard nog steeds terecht kunnen bij de plaatselijke vestigingen van BACOB , nl. Armand Fransen te Meer en Alfons Muesen te Minderhout Al vlug werd onze vroegere vestiging (naast het kantoor van Fons Van Huffel) te klein, en moest er dus uitgekeken worden naar een ander en ruimer onderkomen. Ik meen dat we hier de ideale plek gevonden hebben: vlak in het centrum en toch ruime parkeergelegenheid. Het gebouw is zeker groot genoeg: er zijn 3 loketten en vier burelen waarin we ruim kunnen werken, en waarin we de klanten op een professionele manier kunnen ontvangen. Dat was ook wel nodig want ondertussen is ons personeelsbestand uitgegroeid tot 4 personen. Naast Jules en ikzelf werken hier immers nog twee loketbedienden nl. Peggy Pluym en Jan-Pieter Leemans. Wij zijn ook wel fier dat we bij de 250 BACOB-kantoren behoren die uitgerust zijn met een MULTIMATIC bankautomaat voor zelf bankieren. Onze klanten beschikken over een automatisch loket voor de meest voorkomende bankverrichtingen, zoals geld afhalen en deponeren, uittreksels opvragen, formulieren bestellen, enz. Zo kan men zonder wachten, veilig en discreet zijn bankverrichtingen afwerken. De MULTIMATIC is elke dag toegankelijk vanaf 6.30u 's morgens tot 21u 's avonds en tijdens het weekend zelfs tot 22u 's avonds. Ik zou echter iedereen willen uitnodigen om eens een keertje langs te komen in ons nieuw gebouw: Bankieren is tenslotte onze natuur!! Denk maar aan onze traditiegetrouw zeer interessante woonkredieten en beleggingen vanaf 8% zonder eigen risico! Wij wensen Frans en zijn medewerkers nog veel sukses in hun nieuwe BACOB-kantoor. •


man in de maand Werkloos zijn, is het ergste! Onze man in de maand is bij velen beter bekend als Rik Michielsen, echtgenoot van Elisabeth Hofkens, die samen reeds vele jaren aan de Van Aertselaerstraat wonen, vlak bij de oude tramstatie in Hoogstraten. Rik is voor veel Hoogstratenaren 'de man van de Pax' en oud-voorzitter van de CVP. Hij werd reeds enkele malen verkozen voor de gemeenteraad maar ruilde zijn stoel voor een plaats in de OCMW-raad. Oudere lezers kennen Rik zeker ook nog als 'de man van De Beuckelaer' in Sint-Lenaarts en als actieve schutter van de Sint-Sebastiaansgilde. Ook bij de werking van het gebuurte De Statie was Rik altijd heel nauw betrokken. Dit jaar werd zijn politieke carrière bekroond met de verkiezing tot voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Hoogstraten. Het OCMW beheert o.a. het rusthuis voor bejaarden en verzorgt in de praktijk het sociaal beleid van de gemeente.

Een echte Hoogstratenaar Soms hoor je weleens zeggen: 'Hoogstraten is een plaats waar vooral ambtenaren en zelfstandigen (vrije beroepen en middenstanders) wonen. Er zijn ook wel een aantal arbeiders en bedienden en nog een groepje land- en tuinbouwers, maar het gezicht van Hoogstraten wordt bepaald door de ambtenaren en handelaars. ' Waarschijnlijk is dit een nogal overdreven uitspraak maar het is zeker dat- vroeger en nu - heel wat gezinnen hun maandelijks inkomen ontvingen van een ministerie: onderwijs, justitie, financiën, ... Deze situatie heeft natuurlijk een sterke stempel gedrukt op het sociaal karakter van Hoogstraten Veel ambtenaren waren geen Hoogstratenaren maar inwijkelingen uit andere streken en provincies. Zij zorgden voortdurend voor 'nieuw bloed' in de Hoogstmatse samenleving en dit verklaart ook waarom nogal wat Hoogstmatse families geen specifiek Kempische familienamen hebben. Ook Rik Miehielsen ontsnapte niet aan de invloed van ambtenaren en middenstanders. Hijzelf was gans zijn actieve loopbaan bediende. Rik is geboren op 5 januari 1932 in het huis aan de Gelmeistraat (nu nr. 18) waar nu nog zijn zuster Mia woont. Zijn vader, Louis Michielsen, werkte in de gevangenis van Wortel en Merksplas. Zijn moeder, Adèle Van Loocke, was ook een kind van een ambtenaar van Justitie, afkomstig uit Oost-Vlaanderen. Zijn grootvader langs vaderszijde was bakker. Drie van de vier grootouders waren uit het Hoogstraatse. Later verhuisde de familie Michielsen-Van Loocke naar de Lindendreef (nu nr. 4), waar nu een andere zuster van Rik woont, Magda, echtgenote van Etienne Van Nyen. De kindertijd van Rik Miehielsen valt voor een flink deel samen met de oorlogstijd (Tweede Wereldoorlog 1940-'45). Uiteraard heeft deze periode heel wat indrukken en herinneringen nagelaten. 'Bij het begin van de oorlog vertrokken een aantal bewakers samen met een groep gevangenen op de vlucht voor de Duitse bezetter naar Frankrijk. Een paar maanden later waren de bewakers terug thuis maar ik denk dat de meeste gevangenen onderweg het hazepad hadden gekozen. Zowel bij het begin als bij het

einde van de oorlog leefden heel wat mensen in schuilkelders: in het begin had je hier de Franse en Duitse troepen en bij het einde waren het de Geallieerden die Hoogstraten beschoten om de Duitsers te verjagen. Vooral de omgeving van de Sint-Catharinakerk in het centrum van de Vrijheid was een gevaarlijke plaats. De scholen waren opgeëist door de militairen, dus werd er les gegeven bij een aantal burgers aan huis. Als misdienaar herinner ik mij ook nog goed toen men de klokken uit de toren kwam halen. Het was voor ons, kinderen, vooral een indrukwekkende operatie. Eigenlijk beseften we waarschijnlijk niet echt de ernst van de situatie. Voor ons was heel die oorlogstijd een plezante en avontuurlijke periode. Het ergste was misschien nog de regelmatige portie levertraan die we moesten innemen omdat het eten te weinig voedzaam was.'

Geen beroepsmilitair 'In de lente van 1945 begon mijn studententijd aan het Klein Seminarie van Hoogstraten. Ook de Hoogstraatse kinderen waren toen allemaal intern. Tijdens de maand mei sliepen we nog in

Rik Miehielsen

de kelders van het internaat. Ik herinner me nog dat er in de hoek van de kelder een grote 'piston' stond. Als de surveillant om 11 uur 's avonds was gaan slapen, deden wij ons uiterste best om die ton te laten overlopen. Je kunt denken hoe het daar na enkele dagen stonk in die slaapkelder, maar wij, bengels, vonden dat allemaal plezant. Na mijn middelbare studies ging ik met nog twee andere jongens uit Hoogstraten ingangsexamen doen voor de Koninklijke Militaire School van Brussel. Wij wilden beroepsofficier worden in het Belgische leger. Misschien toch nog een gevolg van de voorbije oorlog? Er waren een 500 kandidaten voor 50 plaatsen in het eerste jaar. Ik slaagde niet en natuurlijk vonden wij dat de kandidaten die de kadettenschool van Lier hadden gedaan, bevoordeligd werden. Waarschijnlijk waren zij ook wel veel beter voorbereid op deze examens. Dus begon ik in december 1951 maar aan mijn militaire dienst als milicien. Ik heb 21 maanden dienst gedaan (tot augustus 1953) in Lombardsijde bij het luchtafweergeschut aan de Belgische kust. Na de geweldige storm en overstroming van februari 1953 moesten we enkele

De familie Michielsen- VanLoocke: v.l.n.r. Rik, vader Louis, Mia, Greet, Simone, moeder Adèle, lef enMagda.

5


INTERVIEW weken zandzakjes gaan vullen voor de versteviging van de dijken in Knokke en Nieuwpoort Eén zakje weegt niet veel maar na een aantal uren heb je toch het gevoel dat je armen steeds langer worden. Een rit van Hoogstraten naar Lombardsijde duurde toen met het openbaar vervoer zo'n zes à zeven uur.'

Duizendpoot

· Bouwbedrijf en tuinbouw 'Na mijn legerdienst ben ik in Antwerpen gaan werken. Ik heb daar twee jaar gewerkt in een bedrijf voor auto-onderdelen. De eerste januari 1956 begon ik als eerste bediende bij de nv Bouwmaterialen De Beuckelaer in Sint-Lenaarts. Dit bedrijf groeide snel en was in zijn soort toonaangevend voor de hele streek. Toen ik daar begon te werken waren er 20 arbeiders en 5 vrachtwagens. Op een bepaald moment werkten er 240 mensen en reed men er met beton en andere bouwmaterialen met 40 vrachtwagens. In hetbegin was ik alleen verantwoordelijk voor de gehele administratie, later lag mijn taak vooral in de aankoop en tenslotte bij het onderhoud. Het bedrijf is ongeveer geëindigd zoals het begonnen is. Ik had er meer van 28 jaar gewerkt toen nv De Beuckelaer in 1984 failliet ging. Op dat moment was ik weer de enige bediende naast een twintigtal arbeiders waaronder nog drie chauffeurs. Over het leven van veel mensen zou je een boekkunnen schrijven. Over de opkomst en ondergang van nv De Beuckelaer zou ik wel vijf boeken kunnen schrijven. Het was eigenlijk onvoorstelbaar! Toen begon voor mij, 52 jaar oud, de zwartste bladzijde uit mijn levensboek. Ik werd werkloos en moest ander werk gaan zoeken. Niettegenstaande ik op geen enkele manier verantwoordelijk was voor het faillissement- integendeel- was ik toch beschaamd om te gaan stempelen. Werkloos zijn, is waarschijnlijk het ergste wat je als 'werkende' mens kunt meemaken. Ik vond het tenminste verschrikkelijk. De eerste dagen en weken denk je nog: Dat zal bij mij niet lang duren . Ik ken veel mensen, ik ben actief in de politiek, ik heb daar veel relaties en ze zullen mij wel snel aan eenjob helpen. Dat is een grote teleurstelling geworden. Ik heb gedurende zes maanden op misschien wel veertig plaatsen gaan vragen voor werk. Eindelijk, op 1 februari 1985, kreeg ik een plaats als bediende aangeboden bij het Proefbedrijf der Noorderkempen in Meerle. Ik heb daar nog zeven jaar gewerkt tot in 1992. Toen was ik zestig jaar en ben ik met pensioen gegaan. Aan die tijd op het Proefbedrijfheb ik goede herinneringen. Het werk was heel afwisselend en de werksfeer was aangenaam. Ik ben blij dat ik daar nog heb kunnen werken tot aan mijn pensioen.'

Liesbeth Hofkens en Rik Miehielsen trouwden in het bijzondere jaar 1958.

De familie Rik Miehielsen is een kind uit een flink gezin. We zouden nu zeker zeggen: uit een groot gezin. Hij heeft nog één broer, Jef, en vier zusters: Mi a, Simone, Magda en Greet. In het midden van de jaren vijftig leert hij zijn toekomstige vrouw wat beter kennen; zij is een vriendin van zijn zusters. In 1958 - het jaar van de Wereldtentoonstelling in Brussel - trouwt Rik met Liesbeth Hofkens. Ze gaan inwonen bij nonkel Fons en de tantes aan de Van Aertselaerstraat in de drukke café, feestzaal en beenhouwerij Hofkens. Zes jaar later bouwen ze een nieuw huis aan de overkant van de straat (naast Dr. H. Fransen) en verhuizen naar de Van Aertselaerstraat nr. 3. Het gezin Michielsen-Hofkens telt vier kinderen waarvan er drie in Hoogstraten wonen en één in Leuven: Jan woont aan de Minderhoutsestraat, Jef aan de Tinnenpotstraat, Mieke aan de Gustaaf Segersstraat en Marc in Leuven. De hele familie telt momenteel reeds twaalf kleinkinderen.

Niettegenstaande echtgenote en kinderen, een druk beroepsleven heeft Rik zijn hele leven heel wat tijd en energie gestoken in het verenigingsleven. Indien we alle facetten zouden bespreken, zou je terecht kunnen zeggen dat Rik Miehielsen een echte duizendpoot was. We beperken ons hier echter tot enkele van de belangrijkste vrijetijdsbezigheden. 'In het begin van de jaren vijftig startten Mon Rigouts en Louis Fransen met een tijdschrift voor de miliciens. Ze hebben dat een tijdje alleen gedaan maar dat werd stilaan te veel. Juul Druyts en zijn vrienden van de Hoogstraatse 'duzendpoot' kwamen deze initiatiefnemers ter hulp. De duzendpoot was een vrolijke bende van jonge, ongetrouwde Hoogstraatse mannen. Zij hielpen Juul Druyts, één van hen, bij zijn werk in de bibliotheek en dat bracht wat zakgeld op waarmee men kon uitgaan. Ik was een tijd bij deze groep. Hieruit is de ploeg ontstaan die een veertigtal jaren de kar van De Gelmeiwacht zou trekken. Het echte trekpaard was natuurlijk René Van Delm. Later is de redactie nog uitgebreid met een aantal jongere medewerkers die niet meer tot de traditie van de duzendpoot hebben behoord. Hier in de hof 'bij Hofkens' was ook de thuishaven van de handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan. Ik ben vele jaren met plezier schutter geweest van deze gilde en een aantaljaren heb ik zelfs goed geschoten. Gedurende acht jaar was ik ook secretaris van de Hoogstraatse schutterij; dit was een soort koepel boven de St.-Sebastiaansgilde, De Nieuwe Olijftak en Hoop en Moed' .

Pax 'De oude parochiezaal Pax achter het café De Tinnen Pot aan de Vrijheid- waar nu de Tinnenpotstraat begint; de toegang tot de Thijsakkerverkaveling - was compleet onderkomen en verouderd. Nochtans hebben de mensen van het gebuurte Begijnhof moeite noch tijd gespaard om de zaal bruikbaar te houden. Maar op initiatief van enkele mensen, onder leiding van pastoor-deken P. Hannes, ging men geld zoeken, eerst voor het herstel van de oude zaal, later voor de bouw van een nieuwe parochiezaal toen

1111/iiD GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71 .84

Fax: 03-314.83.98

6

De familie Michielsen-Hofkens: ouders, kinderen en kleinkinderen.


INTERVIEW het duidelijk werd dat alles zou verkocht en afgebroken worden voor de aanleg van de verkaveling Thijsakker. De verkoop van die eigendom bracht trouwens flink wat geld op; het was de basis voor het kapitaal dat men nodig had om de werken te kunnen starten. Er werd een Paxcomité opgericht. Notaris Van Ussel was de eerste voorzitter, E.H. M. Verheyen, onderpastoor, werd secretaris en ik kreeg de taak van penningmeester. Ook het bestuur van de jeugdclub De Tinnen Pot heeft heel wat initiatieven genomen om een nieuwe Pax - achter de Sint Catharinakerk - te kunnen bouwen. De werken waren klaar begin 1978. Later werd de taak van voorzitter overgenomen door notaris Jan Michoel en E.H. F. Wouters, onderpastoor, werd de nieuwe secretaris. Reeds 18 jaar ben ik bijna dag en nacht bij het wel en wee van de zaal Pax betrokken. Er zijn moeilijke jaren geweest voor de penningmeester maar tegenwoordig mogen we niet klagen. Ook de uitbreiding en de verbeteringswerken kunnen we betalen dankzij een voldoende bezetting van de verschillende zalen.'

Politi.ek 'Mis chien zal iedereen dat niet goed geloven, maar eigenlijk heb ik vroeger nooit echt interesse gehad voor de gemeentepolitiek Maar de families Hofkens en Desmedt zijn verwant aan elkaar. Dus kwam in het midden van de jaren zeventig Jef Desmedt, toen nog burgemeester van Minderhout, op zekere dag naar mij met de boodschap: Rik, we hebben je nodig voor de CVP-lijst van de gemeenteraadsverkiezingen in 1976. Het waren de eerste raadsverkiezingen na de fusie van Hoogstraten met de andere gemeenten Meer, Meerle, Minderhout en Wortel. Ik heb vele malen gezegd dat ik zoiets helemaal niet zag zitten en er ook geen zin voor had maar Jef Desmedt wist niet van ophouden en bleef maar aandringen tijdens bezoeken en telefoongesprekken tot zelfs op mijn werk. Uiteindelijk heb ik dan toch maar mijn akkoord gegeven. Door omstandigheden moesten we in 1977 de gemeenteraadsverkiezingen nog eens overdoen en via deze verkiezingen kwam ik dan in de OCMW -raad. Dit werk lag mij beter dan een rol in de gemeenteraad, vond ik. Naar aanleiding van de fusie van de gemeenten nam het arrondissementsbestuur van de CVP het besluit om ook de verschillende plaatselijke CVP-afdelingen te laten fusioneren per gemeente. Opnieuw kwam ik zwaar onder druk te staan maar deze keer vanuit het ACW in de Korte Begijnenstraat van Turnhout. Na heel wat overleg heb ik ermee ingestemd om voorzitter te worden van de nieuwe CVP-afdeling van grootHoogstraten, Armand Coenegrachts (Minderhout) werd secretaris en Louis Koyen (Meerle ), schatbewaarder. Verder is elk kerkdorp van de gemeente Hoogstraten in het bestuur vertegenwoordigd en ook alle raadsleden maken deel uit van de kern. Voorzitter zijn van een afdeling van een politieke partij wil op de eerste plaats zeggen: heel veel vergaderi ngen op gemeentelijk en arrondissementeel vlak. Denk maar eens aan alle voorbereidende vergaderingen voor de gemeenteraadszittingen en voor de bijeenkomsten van de OCMW-raad. We zijn tweemaal medeverantwoordelijk geweest voor de samenstelling van de CVP-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en ik kan u gerust vertellen dat het geen eenvoudige opdracht is. Binnen de CVP worden er om de drie jaar bestuursverkiezingen gehouden. De huidige CVP-voorzitter van de gemeente Hoogstraten is sinds 1989 veearts Albert Desmedt.'

OCMW-voorzitterschap ·Ik heb nu zo'n 18 jaar ervanng met de werking van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Hoogstraten. Daarom weet ik natuurlijk wel wat het werk van een voorzitter allemaal kan meebrengen. Het betekent o.a. opnieuw veel vergaderen: met het vast bureau, met het sociaal comité, met de algemene vergadering. Verder het driemaandelijks overleg met het gemeentebestuur, het overleg met de vakbonden, enz. Een voorzitter moet uiteraard ook veel brieven lezen en documenten tekenen. Samen met het personeel is hij ook verantwoordelijk voor de 120 gasten van het rusthuis. De dagelijkse werking moet regelmatig besproken worden met de secretaris. De voorzitter moet de dossiers voor de rechtbank kennen. Het is geen opdracht die je er 's avonds zo maar even kunt bijnemen; ook tijdens de dag moet je heel wat tijd kunnen vrijmaken. Het is zeker moeilijk te combineren met een voltijds beroepsleven. Gelukkig ben ik nu gepensioneerd. Ik ga zeker flink wat tijd besteden aan kennismaking met de mensen die in het rusthuis wonen en aan kontakten met de mensen die voor het OCMW werken. Voorlopig hebben we geen bijzondere plannen. We starten met een aanpassingsperiode want ook de nieuwe leden van de OCMW-raad moeten de tijd krijgen om zich vertrouwd te maken met de werking van dit bestuur. De nieuwe raad bestaat uit zes nieuwkomers en vijf leden die reeds vroeger zitting hadden in de raad. Dat is eigenlijk een grondige vernieuwing. Binnen het OCMW staat het partijbelang niet zo sterk vooraan; dat werkt helemaal anders dan in de gemeenteraad. De vertegenwoordiging van de verschillende dorpen en groepen uit onze samenleving is veel belangrijker. Wij moeten op de eerste plaats oog hebben voor de sociale problemen. Denk hierbij o.a. het bestaansminimum voor jongeren, het overbruggen van de periode na stopzetting van het werk en voor de uitbetaling van het pensioen, het soms achterwege blijven van de kinderbijslag, tussenkomsten bij betalingen van huishuur of gezondheidszorg voor mensen die tijdelijk in zware financiële problemen zitten, de huisvesting van sommige inwoners, de opvang van immigranten,

enz. Bovendien heeft het OCMW nu ook, in plaats van de gemeente zoals eerst de bedoeling was, de 88 sociale appartementen van Domus Flandria aan de Karel Boomstraat overgenomen. Niettegenstaande de (te?) strenge normen zijn op dit moment de helft van de appartementen reeds toegewezen. Mochten we de voorwaarden iets soepeler mogen maken, zouden we ze gemakkelijk allemaal kunnen verhuren. Er waren reeds meer dan 100 aanvragen maar niet iedereen heeft recht op een 'sociaal' appartement.

Het werk van dit voorzitterschap mag je zeker niet onderschatten maar ik ben nu 63 jaar en voel me voldoende fit en gezond om samen met de nieuwe ploeg goed werk te leveren voor alle inwoners van de gemeente Hoogstraten. •

Tweewieler Racing Center

D. VERHEVEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 13

Rik Miehielsen achter het rusthuis bij de bejaardenwoningen aan de Loenhoutseweg in Hoog straten.

7


VARUIT HET STADHUIS ... Een golf van protest?? Via een wijziging van het gewestplan dan toch nog een golfterrein in Hoogstraten? De laatste gemeenteraad van einde februari bracht weinig hoogtepunten en evenmin veel stof voor discussie. Gelegenheid voor ons dus om eens terug te grijpen naar een dossier dat reeds enkele jaren de gemoederen beroert in onze gemeente, namelijk de plannen voor de aanleg van een golfterrein te Minderhout. Zopas is een onderzoek commodo en incommodo afgesloten om via een gewestplanwijziging dit golfproject te kunnen realiseren. Natuurverenigingen, de jeugdraad en Agalev hebben de bevolking opgeroepen bezwaarschriften in te dienen en hebben verscheidene petities laten circuleren. De promotor van het golfproject, de heer André Van Spaendonck, van zijn kant heeft eveneens de verenigingen aangeschreven om wat good-will te creëren voor zijn initiatief. Het is nu wachten op de definitieve beslissing van de Vlaamse Regering. Intussen is er nog steeds geen definitieve uitspraak bij de rechtbank over de illegale kappingen van september 1990. André Van Spaendonck voor zijn Heerle 's Hof

Gezicht op Heer/e's Hof vanop de weg Heerle. De weilanden op de voorgrond worden in de wijziging van het gewestplan voorbehouden voor golfgebied.

Golf op Heerle's Hof De eerste geruchten over een mogelijk golfterrein in Minderhout steken de kop op rond 1988. André Van Spaendonck, een Nederlandse projectontwikkelaar is de nieuwe eigenaar geworden van het kasteeltje met daarrond een domein van 18 hectare van wijlen 'madame' Stas -De Richelle (+ 12.11.1988). Op het aangekochte goed bevinden zich nog een dienstwoning, stallingen en boerderij, een vijver en een park. Al deze gronden maakten vroeger deel uit van een groot bosrijk gebied, vooral op het grondge-

8

bied Meerle, waarvan de families Voortman (400 ha), Dupret (300 ha) en Jacquemijns (250 ha) grootgrondbezitters waren. In de loop der jaren zijn deze eigendommen echter danig versnipperd geraakt. Van de verre familieleden van mevrouw Stas en van de erfgenamen van een Schotense handelaar Van Den Bosch koopt Van Spaendonck de volgende jaren nog heel wat gronden op. Momenteel maakt zijn eigendom deel uit van een aaneengesloten bosgebied van ongeveer 300 hectaren beter gekend als de Smisselbergen. Het is de droom van Van Spaendonek om in dit domein een exclusief golfterrein aan te leggen met 36 holes of golfbanen.

Later wordt dit aantal teruggebracht tot 27 . In 1989 dient hij een officiële aanvraag in voor de aanleg van dit golfterrein. Het domein waarin dit zou aangelegd worden had aanvankelijk een oppervlakte van 146 hectare. Volgens het Gewestplan Turnhout (KB 30.09.1977) is 133 ha hiervan als 'bosgebied' aangeduid, en 13 ha als 'landschappelijk waardevol landbouwgebied'. Het eigenlijke golfterrein zou een oppervlakte hebben van ongeveer 80 ha, waarvan 4 ha bos zou moeten gerooid worden. In hetzelfde jaar ( 1989) echter neemt de Vlaamse Regering een 'golfnota' aan waarin duidelijk gesteld wordt dat in een bosgebied en in een landschappelijk waardevol landbouwgebied golfterreinen volstrekt uitgesloten zijn. De plannen voor dit golfterrein in Minderhout kregen op plaatselijk vlak heel wat tegenwind, maar ook heel wat Vlaamse natuurorganisaties voelden zich door deze golfnota in hun verzet gesteund. Wie verwacht had dat Van Spaendenek zich hierbij zou neerleggen, kwam evenwel bedrogen uit. Deze zoekt immers steun bij het toenmalig schepencollege van Hoogstraten en krijgt die ook in de vorm van een toelating tot 'ontbossen en heraanplanten' . Deze beslissing wordt genomen in het college van 2 juli 1990. Merkwaardig genoeg is dat, onder het mom van beheers werken, de aangeduide percelen perfect overeenkomen met de stroken waarop de golfbanen moeten komen. In totaal dus een 40 ha. Twee maanden later, september '90, begint men met man en macht aan de kappingen. Na een klacht van Jef Leestmans en de vzw Natuurreservaten wordt er nadien mondeling bevel gegeven de kappingen te stoppen, maar dit bevel wordt genegeerd en er wordt gezwaaid


GEMEENTERAAD met de toelating van het schepencollege. Heel het week-end wordt er verder gezaagd en zelfs nadat 's maandags de schriftelijke bevestiging van het bevel tot stopzetting vanwege Stedebouw wordt voorgelegd, wordt er nog tot woensdag doorgewerkt. De toelating van het schepencollege bleek waardeloos daar zij over dergelijke zaken geen bevoegdheid heeft. Enkele maanden later, januari ' 91, bevestigt de Turnhoutse rechtbank in kortgeding de stilleging van deze illegale kappingen en krijgen diegenen die klacht hadden ingediend, (de overheid, Natuurreservaten en Leestmans) de bevoegdheid verder toe te zien dat er niet meer zou gerooid worden. Een uitspraak ten grond zou later volgen. Intussen zijn we vier jaar verder en na ettelijke verdagingen en is de zaak nog steeds niet ten gronde behandeld. Eén maand na het kortgeding dient Van Spaendonek een aanvraag in tot het verbouwen van een woonhuis met twee paardestallen tot een hotel en conferentiecentrum. Maar ook deze aanvraag wordt verworpen omdat ze niet in overeenstemming is met het gewestplan. De golfdromen definitief stuk??

Plan wijziging gewestplan

De nieuwe strategie: een gewestplan•• • • WIJZiging Na deze weigering trekt Heerle' s Hof definitief een andere kaart. Er komt een nieuw golfplan : minder in het bos, maar meer op landbouwgrond. Om dit te kunnen realiseren is een gewestplanwijziging nodig en dit ziet Van Spaendonek wel zitten. Vermits hij in het verleden het schepencollege warm gekregen heeft voor zijn plannen, ziet het college er ook deze maal geen problemen in om deze nieuwe weg te bewandelen. Nochtans loopt er op dat ogenblik nog steeds dat gerechtelijk onderzoek tegen de illegale kappingen. Nogal wat tegenstanders van het golfterrein verwijten de burgemeester en het toenmalig schepencollege dat zij op deze manier een onwettige zaak trachten goed te praten of te regulariseren. Op I juli 1991 vraagt het college deze gewestplanwijziging aan. Schepen Verlinden is op dat ogenblik afwezig en één andere schepen onthoudt zich. De andere vier keuren het voorstel goed. Het voorstel luidt: - van bosgebied naar golfgebied: 24ha27 - van agrarisch gebied naar . golfgebied: 29ha42 in totaal dus 53ha70 - van bosgebied naar agrarisch gebied: 3ha5 - van ontginningsgebied naar agrarisch: llha4, in totaal14ha46 Intussen wordt gewezen minister van Ruimtelijke Ordening Paul Akkermans (CVP) mee voor de kar gespannen en dat blijkt vruchten af te werpen. Het kabinet van de huidige minister van Ruimtelijke Ordening Kelchtermans (CVP) maakt een voorstel voor wijziging van het gewestplan op en op 23 januari I 995 start het onderzoek commodo en incommodo. Dit onderzoek liep tot 23 maart. Aan het oorspronkelijk voorstel werden intussen nog enkele veranderingen aangebracht zodat de uiteindelijke wijziging betrekking heeft op 54,5 hectare (i.p.v. 53,7 ha) voor het golfterrein. De hierbij betrokken landbouwgronden zijn gelegen langs de weg Heerle tussen hetHeikeen de Paddengracht. Het gaat om een 30 hectare 'landschappelijk waardevol agrarisch gebied'. Ter kompensatie wordt 7,2 ha grond dat als 'bosgebied' staat ingekleurd maar dat al jarenlang

Strook 1 gaat over naar landbouwgebied (7,28ha) Strook 2 verandert in golfterrein (54,5 ha). door landbouwers wordt gebruikt nu officieel 'landbouwgebied'. Dit stuk is gelegen aan de Paddegracht waar zich de boerderij van de familie Boudewijns bevindt. Deze gewestplanwijziging wordt aangevuld met een Stedebouwkundig voorschrift dat de bouw van alle infrastructuur, nodig voor het beoefenen van de golfsport, reglementeert. Zo zou er eenclubhuisen eenverblijfsaccomodatievoor de uitbater mogen opgetrokken worden, doch geen hotel voor gasten. Het voorschrift vermeldt uitdrukkelijk: 'met uitsluiting van elke andere verblijfsaccomodatie' . Verder moet het golfterrein 'ecologisch' worden aangelegd volgens internationale standaarden en er moeten aangepaste beheerswerken worden uitgevoerd om de kwaliteit van het hele bosgebied te vergroten. Bezwaarschriften tegen de voorgestelde gewestplanwijzigingen konden ingediend worden tot 23 maart. En voor zover onze informatie strekt, werd er gretig op ingegaan.

Bezwaren Er zouden vooral bezwaarschriften tegen het golfterrein zijn ingediend vanuit een drietal hoeken uit het Hoogstraatse. Agalev, de jeugdraad en de natuurverenigingen Wielewaal en JNM riepen hun leden en de Hoogstraatse verenigingen op te protesteren tegen de voorgestelde gewestplanwijziging. De Wielewaal kan zich niet verzoenen met de gedachte dat er weeral een waardevol bosgebied zou moeten verdwijnen. In Vlaanderen is er al zo weinig bos meer over. 'Een verdere afbraak is daarom onaanvaardbaar. Zelfs in de

plannen van de Groene Hoofdstructuur blijft gans dit gebied bos . Door het nu te verkwanselen voor eengolfterrein verloochent de Vlaamse Regering zijn eigen principes .' De Wielewaal pleit ook voor het behoud van de open ruimten en de landschappelijk waardevolle landbouwgebieden. Zij begrijpt niet hoe er vanuit landbouwkringen zo weinig reaktie komt tegen dit golfterrein. Hier gaan 30 ha landbouwgrond verloren en schijnbaar beweegt niemand. Tel daar dan nog de 40 ha bij die voor de uitbreiding van de Transportzone worden afgenomen. Maar anderzijds steigert men in landbouwkringen als er enkele stukjes van de Halse Beemden van landbouw overgaan naar natuurgebied. Dit was een kompensatie voor verloren gegane natuurgebieden bij de aanleg van de transportzone. Ook nu heeft de Wielewaal de indruk dat men zich weinig gelegen laat voor die dertig hectare, maar dat men zich weer volop concentreert op enkele kompensaties. Tegelijkertijd met de plannen voor het golfterrein worden er immers nog twee wijzigingen voorgelegd. De eerste gaat over een wijziging van gebied van 'dagrecreatie' naar natuurgebied. Het gaat hier om de E 19-put te Minderhout. Tussen de put en het tankstation Elf ligt nog een wei die bij de onteigening van de gronden voorbehouden werd voor dagrecreatie. Tussen de put en de E 19liggen eveneens enkele weiden die indertijd onteigend werden en op de gewestplannen als natuurgebied werden aangegeven. Al deze weiden werden in de loop der jaren echter gewoon doorgebruikt, hoewel het eigenlijk geen echte landbouwgronden zijn. Het ander perceel dat een beslemmingswijziging krijgt is het gebied achter de Mosten. Het gaat

9


GEMEENTERAAD feit dat deze voorgestelde wijziging van het gewestplan een op het lijf geschreven antwoord is op de konkrete vraag van een vastgoed-makelaar. 'Er is op geen enkele wijze naar de mening gevraagd van de plaatselijke bevolking, de economische groepen zoals de landbouw, de middenstand en de vakbonden, noch van de milieuraad en evenmin van de commissie voor ruimtelijke ordening' . Wijzigingen van een gewestplan moeten gemotiveerd worden door ernstige redenen en die zijn hier niet te vinden, aldus de motie van Agalev. Agalev ziet ten slotte de beste garantie voor het redden van dit hele gebied in de aankoop ervan door de overheid. Daarna zou dit onder het beheer kunnen geplaatst worden van het Bestuur van Waters en Bossen.

Een positief geluid

Schepen van Landbouw Annie Desmedt: 'Het college blijft voorlopig bij het vroeger ingenomen standpunt uit de vorige legislatuur'. hier om gedeeltelijk bos en gedeeltelijk weiland dat allemaai ingekleurd staat ais 'gebied voor dagrecreatie'. Ook die gronden zouden nu natuurgebied worden. De natuurverenigingen begrijpen echter niet dat men hierover zoveel heisa maakt en over het golfterrein ais het ware zwijgt. Maar ook de Wielewaal is niet onverdeeld gelukkig met deze wijziging aan de Mosten. In haar bezwaarschrift zegt zij zelfs dat 'indien het de bedoeling is om de oppervlakte dagrecreatie te behouden, men beter het gebied aan de Mosten ais recreatiezone kan behouden'. Nu er echter de stempel 'natuurgebied' opgeplakt wordt is er blijkbaar paniek in landbouwkringen. De landbouw heeft eigenlijk lange tijd een aantal gronden gebruikt die voor andere doeieinden bestemd waren. Daar is nooit veel reaktie op geweest. Wij ais natuurverenigingen protesteren nu toch ook niet tegen die overheveling van gronden van Boudewijns uit het 'bosgebied' naar 'landbouwgebied' . Dit is een regularisatie van een feitelijke toestand en dat is in dit geval voor de betrokkenen een goede zaak'. Over gans deze kompensatie en natuurgebieden is schijnbaar het laatste woord nog niet gezegd. Ook Agalev vindt de voorgestelde gewestplanwijziging onverantwoord. Vooreerst omdat de natuur in de Hoogstraatse regio de laatste tijd al bijzonder sterk geieden heeft. Zij denkt hierbij vooral aan de wilde inplantingen van woonwijken, het ongeordend toelaten van landbouwbedrijven, de aanleg van de Transportzone, de kaaislag door de ruilverkaveling en de rechttrekking van de Mark, het mestoverschot, enz. 'Onze streek, die in de jaren ' 60 beschouwd werd ais een typisch landelijk gebied met een prachtige natuur, is ernstig in de knoei geraakt. Wij vinden dat men erg zuinig moet zijn met wat ons nog rest' . Hiernaast moet men vaststeilen dat gans dit gebied een belangrijke ecologische waarde heeft. Als deel van een 300 hectare groot aaneengesloten bosgebied is deze streek als het ware de groene long voor Hoogstraten en een broedplaats voor verscheidene zeldzame vogels. Door de aanleg van dit golfterrein zou een groot deel van dit bosgebied zijn boskarakter verliezen en evolueren naar een parklandschap . Wat voor Agalev ook niet aanvaardbaar is, is het

10

Maar ook Van Spaendonck heeft tijdens de periode van commodo en incomrnodo niet stilgezeten. Alle verenigingen uit de fusiegemeente kregen van hem een brief met het verzoek 'uw sympathie en uw steun aan de gouverneur kenbaar te maken' . In een viertal pagina' s stelt hij aan de lezer zijn 'ecologisch project' voor. Hiervoor zou hij, buiten de kosten van de realisatie van het project, nog eens 18 miljoen frank gereserveerd hebben. Hiermee zou hij het aaneengesloten gebied kunnen 'restaureren en garanderen voor de toekomst'[. Zo zou er plaats zijn voor een 'arboretum' van ongeveer 20ha van het parklandschap, en lOha zouden bijgeplant worden. Het is duidelijk dat hij de bezwaren van de

Agalev-woordvoerder Juul Verhuist: 'Op geen enkele manier is er naar de mening gevraagd van de plaatselijke bevolking'. natuurliefhebbers vrij goed kent want hij tracht op verscheidene vlakken weerwerk te bieden aan de kritieken. Heel zijn uiteenzetting zou gebaseerd zijn op 'degelijke en uitgebreide studies van allerlei facetten van de natuur', aldus Van Spaendonck. 'Nu is het een gesloten gebied, straks kan het opengesteld worden voor 1500 mensen' .

VLOEREN EN WANDTEGELS BOUWMATERIALEN

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75 .84

3 1A


GEMEENTERAAD

Vorigjaarorganiseerden verscheidene natuurvereniging en, sociale organisaties en enkele politieke partijen een boomplantaktie op de illegaal gekapte stroken van het geplande golfterrein.

Het gemeente-

bestuur Vanuit het gemeentebestuur en het college is het voorlopig erg stil in deze zaak. Het college wacht naar verluid het onderzoek intussen twee nieuwkomers naar hun mening. Annie Desmedt en Jef Van Looy komen beiden uit de landbouwkringen en behoren alle twee tot de CVP-fractie in het college. Geen van beiden zetelde in het vorige college en ze zijn als respectievelijke schepen van Landbouw en van Ruimtelijke Ordening toch nauw bij deze materie betrokken. Zowel Desmedt als Van Looy ontkennen dat er momenteel al een standpunt ingenomen is in het college. Volgens schepen van Landbouw Desmedt blijft het college bij zijn vroeger genomen besluit uit vorige legislatuur. Toch zijn beiden alvast verheugd met de kompensatie of gewestplanwijziging ten voordele van de landbouw (7,2 ha). 'Zonder deze wijziging zou Boudewijns in het kader van het MAP zijn bedrijf hebben kunnen sluiten' aldus JetVan Looy. Dit is dus een positief punt. Waar de twee schepenen echter niet over te spreken zijn, zijn de kompensaties die volgens hen weer volledig op de rug van de landbouwers neerkomen. Vanuit landbouwkringen is men nu volop aan het onderzoeken hoeveel hectare landbouwgrond er nu weer via kompensaties afgenomen wordt'. Zoals reeds hoger vermeld verwijst ook schepen Desmedt hier naar de gronden aan de E-19 put en deze achter de Mosten. Al deze gronden veranderen van 'dagrecreatie' naar 'natuurgebied'. Alle bezwaarschriften zijn intussen binnen. Het woord is nu aan de Vlaamse Regering.

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

1

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37

VRIJHEID 126

HOOGSTRATEN

03/314.13.13

"

Dé vinger aan de Hoogstraatse pols

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

De Hoogstraatse Maand

~ ~~

~ \

\

\.

11


AKTUEEL

Het Schepencollege

ALARM in de Lindendreef Zaterdagmorgen 25 februari was het verzamelen geblazen in de Lindendreef ter hoogte van de huisnummers 75 en 77. Het voltallige bestuur van de dorpsraad, bewoners van de straat in kwestie, leden van de vzw Het Convent en anderen, wilden door een plaatsbezoek met eigen ogen vaststellen welke schade door een aannemer berokkend werd aan de kwestieuze huizen. Enkele dagen tevoren was de aandacht getrokken op de plotse atbraakplannen van deze huizen via TV-Kempen en circuleerde er een petitie in Hoogstraatse middens tegen deze sloping. Vastgesteld werd, dat alles in het werk werd gesteld om de verkrotting van de gebouwen in een snel tempo te laten aanvangen. Zo werden alle dakvlakramen verwijderd of opengezet, pannen en leien werden weggeslagen, goten en afvoeren afgebroken en alle ramen en deuren verwijderd. Regen en wind kregen dus vrij spel.

De eigenaar Eigenaar van deze twee huizen, en van de andere koloniehuizen zowel in Hoogstraten, Wortel als Merksplas, is de Regie der Gebouwen. Om niet onvoorbereid de zaak aan te pakken, werd daags tevoren een telefoontje gepleegd met de verantwoordelijke ambtenaar in Turnhout. Zonder enige schroom vertelde deze man wat we wilden weten. Ik heb dan ook niks te verbergen, stelde hij, hoewel de dienst een achterbakse manier van werken werd verweten in een aangetekend schrijven van dezelfde groep die de zaak voor TV-Kempen bracht. De huizen werden door Justitie overgedragen en de Regie besloot de 90 are in de Lindendreef en tegen de Gelmeistraat te verkavelen teneinde de opbrengst (vadertje staat heeft geld nodig) zo groot mogelijk te maken. Bedoeling is, om er acht kavels van te maken. Toch altijd beter om 8 betaalbare bouwgronden te creëren, dan de zaak overlaten aan één eigenaar. Bij zijn weten waren nooit echte kandidaatkopers opgedaagd. Men dacht dus niet de zaak verkocht te kunnen krijgen in de huidige staat: vervallen, na 10 jaar leegstand, en geplunderd. Want dan zou heel de eigendom voor een prikje verkocht geraken aan een privé-eigenaar die dan zelf de afbraak wel zou verzorgen, de verkaveling doorvoeren en de meerwaarde opstrijken; neen, dan zou Openbare Werken zelf de klus wel klaren en de maximale opbrengst binnenrijven. Momenteel worden cijfers tussen 12 en 17 miljoen genoemd die het hele lot zou moeten opbrengen. Ter voorbereiding werd dan maar aan een aannemer gevraagd de huizen te ontmantelen, in afwachting van de sloop- en verkavelingsvergunning. De ambtenaar wijst erop dat men het spel eerlijk speelt: aan de structuur van de huizen werd niet geraakt en er werd niet afgebroken zonder vergunning; enkel ging dg aannemer een beetje te ver door de verwijdering van de rotte ramen. De afbraak is niet gestopt om wille van het protest. Ons wordt ook nog verteld dat er heel wat telefoontjes binnenliepen over deze huizen en dat men nu het advies afwacht van het Schepencollege van Hoogstraten. Niet dat dit bindend is voor Stedebouw, die rechtstreeks de afbraakvergunning aflevert aan de eigenaar.

12

Toch een eigenaardige manier van werken: blijkbaar heeft men in sommige overheidsdiensten nog altijd niet gehoord van enig overleg en doordacht optreden. Vraagt dan geen enkele ambtenaar (in Brussel) zich af of er rekening gehouden moet worden met plaatselijke gevoeligheden. Betrokkenheid van de burger blijkt een loos begrip te zijn.

Waardevol patrimonium? Die bewuste zaterdagmiddag werd afgesproken alles in het werk te stellen om de huizen van afbraak te redden. De aan de gang zijnde petitie zou 's anderendaags aan de burgemeester overhandigd moeten worden. Daarenboven zou het Schepencollege gevraagd worden een ongunstig advies uit te brengen. Tevens zou gepoogd worden de dienst Monumenten en Landschappen te laten afstappen teneinde de procedure tot bescherming in te leiden. De gebouwen dateren van het einde van de 19e eeuw en bevatten tal van vormuitingen op architecturaal gebied die een syntese zijn van de stand van zaken op bouwgebied op dat moment in de geschiedenis. De huizen hebben toch wel wat, was de unanieme conclusie van de aanwezigen, als restant van de oude Lindendreef en voorpost van het kasteel.

Het advies inzake deze huizen stond op de agenda van 27 februari . Het werd uitgesteld. Diezelfde avond was het gemeenteraad en voegde de fraktie Agalev de 'afbraak van twee gevangeniswoningen in de Lindendreef toe aan de agenda van de openbare vergadering. Burgemeester Van A peren deelde mee dat het College de zaak 's morgens verdaagd had en aanvullende informatie opgevraagd heeft. Tevens stelde hij dat deze zaak een uitsluitende bevoegdheid is van het College. Raadslid Verhulst vroeg dat het College een pleidooi zou houden voor behoud van de huizen. De burgemeester antwoordde hierin voorzichtig te blijven met een openbaar standpunt om de zaak niet te bezwaren. Schepen Peeelinek voegde eraan toe dat de lijst van de krotwoningen waarop een belasting wordt geheven, eind 1993 werd opgesteld. Dat deze huizen er ook op voorkomen, en dat de gemeentetaks vermoedelijk de aanleiding is voor de afbraak. Hij vroeg zich af waarom er destijds niet gereageerd werd? Op 6 maart besliste het College een ongunstig advies afte leveren aan Stedebouw, ook om de termijn niet te laten voorbijgaan. De sloopvergunning wordt door Stedebouw afgeleverd. Maar het College nam ook initiatief: in een onderhoud met de verantwoordelijke ambtenaar van de Regie werd deze gevraagd de kans open te laten dat de gebouwen zouden kunnen worden gekocht door geïnteresseerden die ze niet willen afbreken. Dit zou voorgelegd worden aan de hogere chefs. Voorgaande veronderstelt vermoedelijk wel dat er genoeg geld op tafel komt, én dat kan bedongen worden dat de koper overgaat tot restauratie van de huizen. Twee Joodzware condities, waarover we bij het afsluiten van deze kopij nog geen uitsluitsel hadden. Evenmin over de toelating tot afbraak. Vermeldenswaard is het onderhoud op 2 maart van enkele mensen van Het Convent met Monumenten en Landschappen. Onderhandelen is momenteel de enige mogelijke oplossing. Beschermen of klasseren is een zeer omslachtige procedure met misschien weinig kans op slagen.

BEGRAFENISSEN

JORIS /

·--/

@TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF 10

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.1 0 03/314.56.91

19


AKTUEEL

Conclusie Grote vraag blijft natuurlijk of de huidige staat van de huizen nog kooplustigen zal aantrekken die dan nog het gevraagde geld willen neerleggen, en bovendien de huizen willen terugbrengen in hun oorspronkelijke staat. Enkele getuigen meldden ons dat individuele leden van het Schepencollege in het begin niet veel graten zagen in de afbraak van de huizen. Dergelijke afwijzende reactie spruit natuurlijk ook voort uit het partijpolitieke spektakel dat de oppositie op TV-Kempen voerde. De positieve beslissing van de College is er dan ook pas gekomen nadat men zag dat heel wat meer mensen zich achter de zaak schaarden. Eens te meer blijkt dat dergelijke materie in alle eendracht en sereniteit dient aangepakt te worden en uit de partijpolitiek moet gehouden worden. Daarom de vraag wie in een gemeente toezicht houdt op het patrimonium en initiatief moet nemen ter vrijwaring, behoud en beziging. We stellen vast dat de overheid niet het voortouw neemt. Of dit een permanente opdracht voor de dorpsraden is, moet door deze raden zelf beslist worden. Dat dergelijke opdracht thuishoort in de activiteiten van Het Convent, eventueel na voltooiing van het Begijnhof wegens het vele werk, kan hen gevraagd worden.

Lindendreef 77 vóór de ontmanteling.

In Hoogstraten staan er nog verschillende gebouwen waarvan de bestemming met kritische ogen moet gevolgd worden. We weten er wel raad mee, maar men moet het dan ook eerst aan de bevolking vragen en deze niet altijd voor voldongen feiten plaatsen. •

Een garantie voor degelijk werk met eigen vakmensen! Een traditie van meer dan 50 jaar!

woongarnering

Tel. 03/314.48.47 ~25a

Schilderwerken Vloerbedekking Tapijten

Gordijnen Dekbedden Huishoudtextiel 13


Al het nieuws over HOOGSTRA TEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88

Alle vorige records zijn gesneuveld. Zomaar eventjes 30 à 35000 mensen bezochten de Handels- en Autobeurs editie 1995! De eerste dag werd sfeervol ingezet door de wandelende muzikanten van The Strawberry City Brassband.

De Evenementenhal was te klein voor de vele fans van Leopold 3 (joto ), Dana Winner, Def Dames Dope, Clouseau en al die andere artiesten die op zaterdag rechtstreeks door Radio Rijswijck de ether werden ingestuurd. Het moet evenwel gezegd dat het grootste enthousiasme te vinden was bij het achteraan rechtstaande publiek. Van de zittende toehoorders hadden wij eerlijk gezegd iets meer vuur verwacht. Ook de kindernamiddag met Papa Chico en Cecile Van Dijck, die optrad voor de Je leeftijd, trok veel volk.

BYOUTERIE

'Joli' HOOGSTRATEN Vrijheid66 Tel. 03/314 7253

*

Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen

* Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

*

Te gekke horloges en ringen

* Grote keus in bruid-, kinderen haarmode

Ook de meeste handelaars waren tevreden. Wie om praktische redenen zijn artikelen niet ter plaatse kon verkopen, pakte uit met een wedstrijd, de ene al origineler dan de andere, de "Grootste schoen ter wereld" bijvoorbeeld, waarvan men de grootte moest raden, was een maatje 360...

14

Hopelijk hebt u uw toegangskaart van de Handelsbeurs nog niet weggegooid, wantvande4 te winnen ballonvaarten zijn er nog 3 niet afgehaald. De winnende nummers zijn 38494, 27115, 20070 en 20379 en het reservenummer is 35005. Wie één van deze nummers bezit, neemt best zo spoedig mogelijk kontakt op met het sekretariaat van de Handelsbeurs, tel. 03/ 314.10.93.

* Kortom... bijna alles!! ! * Kunstnagels - Fantasienagels Versterken met gel Dames, het nagelbijten is gedaan!


HOOGSTRA TEN

Kamaval

Traditiegetrouw, bij het ingaan van de krokusverlofweek, werd op vrijdag 24 februari karnaval, het begin van de vasten, gevierd. Meesters en juffrouwen van de lagere school in Hoogstraten zetten ook dan hun beste beentje voor. Voor een dankbaar kleuterpubliek werd een stukje 'Kampioenen' opgevoerd.

Groepsfoto van de Hoogstmatse Kampioenen na het geslaagd optreden voor kleuters en -leidsters. Tervoorbereiding van de vasten werd evenwel beroep gedaan op broeder-kapelaan om het devoot karakter van de periode te onderstrepen. Vergissen we ons als we eerder denken aan zuster-kapelaan bij het zien van de foto? Die blote tenen verraden toch wel wat.

'Prosper zit in de Scheer'

Zingend en swingend

De maand april is voor de toneelafdeling van de Hoogstraatse vereniging ST CECILIA traditiegetrouw theatermaand. Reden genoeg om met de regisseur eens een praatje te maken. LUCIE SMETS stond reeds drieproduktiesop de planken in Hoogstraten en nam deze keer de algemene leiding voor haar rekening. DHl\1: Mag het publiek rekenen op ontspannend toneel, of bewandelt u andere wegen? Lucie: Ik zou niet weten waarom er dient veranderd te worden. In het verleden is gebleken dat we op de goede weg zijn. Het aantal toeschouwers neemt nog steeds toe. Toen wij de toneelafdeling opnieuw hebben opgestart, zijn we begonnen met twee voorstellingen en vorigjaar december waren de drie voorstellingen reeds in november uitverkocht. Dus is het maar best dat er aan deze strategie niets wordt gewijzigd. DHl\1: Is het moeilijk om u als vrouw (in dit mannelijk regisseurswereldje) te handhaven? Lucie: Neen helemaal niet. Een goede kennis van uw personages, een logisch doorzicht van het geheel en de ervaring zorgen ervoor dat de akteurs je vertrouwen en op je rekenen. Dat vertrouwen zorgt voor een goede samenwerking. Tenslotte is teamwork het sleutelwoord en zonder dat gaat het niet. DHl\1: Vertel eens iets over de komende produktie. Lucie: Moeilijk. Iets vertellen zonder iets te verraden. Het is een blijspel in twee bedrijven van de Engelse auteurs Johnnie Mortimer en Brian Cooke. De oorspronkelijke titel (Wh en the Cat' s away) verraadt meer van de inhoud dan de Nederlandse versie 'Prosper zit in de scheer' maar de hoofdfiguur komt wel zwaar in de problemen te zitten. Dat heb je nu eenmaal als je een man alleen laat. D HM: Wanneer en door wie wordt er gespeeld? Lucie: De vrouwenrollen krijgen gestalte door Hilde van Bavel, Ingrid Pelgrims, Monique Hendrielex en Veronique Van Der Linden. De mannenrollen worden gespeeld door Willy Jes-

pers en Julien Beckers. Zij zorgen ervoor dat de lachspieren volop in werking worden gesteld. De speeldata zijn: 22, 23 en 29 april telkens om 20 uur in zaal St Cecilia, Gelmeistraat 8 te Hoogstraten. Ik moet er wel aan toevoegen dat er op 22 april nog maar enkele plaatsen vrij zijn, dus tijdig reserveren is de boodschap. Ditkan op de volgende nummers 03-314.53 .65 of 03314.20.36. DHM: Nog toekomstplannen? Lucie:Doorgaanzoals we bezig zijn. Hetgrootste deel van ons vast publiek komt reeds van over de stads grens. Er zijn ook onderhandelingen aan de gang om in Berchem en Herentais te spelen en voor het seizoen 95/96 zijn er kulturele uitwisselingen mogelijk met andere toneelverenigingen. DHM: Nog een laatste woordje? Lucie: Ik wil via deze weg nog eens iedereen bedanken voor de steun en de inzet en aan de akteurs en aktrices zeg ik in het vakjargon, Toi, Toi, Toi. J.u.B.

N.V. GARAGE VAN USSEL

CHJ

HONDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

"

Als laatste podiumvoorstelling van de Kunstkring Spijker voor dit schooljaarwerd het Ceciliakoor uit Gierle nog èens naar Hoogstraten gehaald. In een vrij goed gevulde Rabboenizaal -hier en daar al wel eens het "Cultureel Centrum van Hoogstraten" genoemd- brachten zij hun nieuwe show "Swing and Sing" onder leiding van Ria Vertinden. Het publiek kon kijken en luisteren naar wereldberoemde nummers, zoals de op deze foto herkenbare scène uit Westside Story van Leonard Bernstein. In mei volgt nog de Be Spijkertentoonstelling met dit jaar Keramiek van José Vermeersch, maar daarover meer in ons volgend nummer.

15


HOOGSTRA TEN

Nieuw gezicht Hoogstraten 12 maart 1995. De eerste zonnige zondagochtend van het jaar. We hebben een afspraak met BART WUYTS in de Lindendreef 42. Bart heeft zijn doctoraat behaald in de fysica, altijd de moeite waard om eens een gesprek te hebben. En of het een gesprek was. Bart heeft een uur lang gepraat over onderzoek, ontdekkingen, fysica en nog veel meer zodat wij ons hier moeten beperken tot een algemeen overzicht van het onderhoud.

Vanaf half maart is ELS TIMMERMANS de hoofdverpleegster in het rusthuis. Els is afkomstig uit Meer maar woont nu in Mol, samen met echtgenoot Jan Verstricht. Na haar verpleegstersstudies specialiseerde ze zich verder in het 'Beleid van Verzorgingsinstellingen ', een basis voor haarfunctie in het rusthuis. Voor zij naar Hoogstraten kwam, werkte zij als leerkracht en nadien als verpleegkundige op de afdeling Intensieve zorgen in Antwerpen.

Een volle kerk deelde in de vreugde van de familie bij de viering van de 100-jarige Berline Vervaart. Onder luid applaus kwam zij de kerk door, geflankeerd door haar 3 zonen Fans, los en laan lansen, de schoondochters Maria en Elza Swaegers en Louise Adriaensen, de 9 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen. Daarna volgde het officiële gedeelte, met ontvangst op het stadhuis, toespraken en ondertekening van het Gulden Boek. Het interview met deze kranige 100-jarige kon u lezen in ons maart-nummer.

16

Bart: Ik werd geboren in 1966 in Hoogstraten, of neen, eigenlijk in Turnhout en volgens mijn moeder was het een moeilijke bevalling . Tot het vierde leerjaar gïng ik naar de gemeenteschool om vanaf het vijfde naar het klein seminarie over te stappen. Daar volgde ik Latijn-wiskunde. Ik ben er prima doorgekomen en dan zat ik met de vraag ' wat nu? ' . Even speelde ik nog met het idee om Pers en Communicatiewetenschappen te volgen. Ik heb ooit nog eens enkele artikels geschreven voor 'De Hoogstraatse Gazet' maar dat had altijd met auto's te maken. Uiteindelijk viel mijn keuze toch op natuurkunde. In Leuven aan de KUL had ik twee keer geluk. Ik behaalde mijn licenciaat in 1988 en leerde er ook mijn vrouw Marleen kennen. Terloops wil ik toch vermelden dat Marleen haar doctoraat behaalde in de kernfysica, wat nog moeilijker is . Wij huwden dan in 1989 na de studies. Vrij vlug kregen wij dan de gelegenheid om een doktoraat te halen . Mijn doktoraat had te maken met 'supergeleiding' . Het is wel een speciaal fenomeen omdat wij onderzoekingen deden naar electra-geleiders die minder weerstand hadden dan de klassieke geleiders en waarbij men de temperaturen kon terugbrengen. Misschien lijkt dit onbelangrijk, maar 8 jaar geleden kregen de onderzoekers van IBM die met dit researchwerk zijn begonnen, de Nobelprijs Fysica. Marleen heeft dan dadelijk werk gevonden in het onderwijs. Zij doceertmomenteel fysica aan de hogeschool in Wilrijk en ik werk nog mee aan een project dat voor het grootste deel wordt gefinancierd door de Vlaamse regering maar nog altijd in een onderafdeling van de universiteit van Leuven. Dit is echter maar een tijdelijk

kontrakt tot eind 1995 . Intussentijd ben ik op zoek naar een meer zekere job, of in de industriële sector Of in het onderwijs . Er lopen al wel enkele kontakten met grote bedrijven die interesse vertonen en waar ik uiteindelijk beland zal de toekomst uitwijzen . Het is wel zo, dat men in deze branche rekent op een enorme mobiliteit. Hiermee bedoel ik, men kan moeilijk zeggen 'hier woon ik en hier ga ik ook werken'; als ge van die veronderstelling uitgaat kunt ge het wel vergeten. Momenteel wonen wij in Kessel-Lo bij Leuven en Marleen werkt in Antwerpen. Op de vraag of wij ons weer in Hoogstraten willen vestigen antwoorden wij beiden 'ja, graag' al was het maar voor de rustige en gezonde omgeving, maar het hangt allemaal af van verschillende factoren waaronder werkgelegenheid één van de belangrijkste is. Uiteindelijk is het zo dat ik op mijn dertigste aan een toekomst begin te bouwen waar andere mensen reeds vanaf hun tweeëntwintigste aan begonnen zijn.

We bedanken Bart voor dit gesprek waarvan we hier een verkorte versie hebben geschreven. Zijn pleidooi voor het behoud van fundamentele onderzoeken, zijn visie op uitvindingen en Marleen haar beknopte uitleg over 'wat is fysica' zullen later nog wel eens van pas komen. We wensen Marleen, Bart en het vriendelijke dochtertje van 21 maanden het beste voor de toekomst en hopen om later met hen nog eens te kunnen praten over... fysica. Aan de moeder van Bart ook een proficiat, want, al is het dan een moeilijke bevalling geweest, het loonde de moeite. (JuB.)


HOOGSTRA TEN

Kaartzesdaagse Zes Hoogstraatse verenigingen riepen deze winter de kaartliefhebbers rond de kaarttafels. Achtereenvolgens waren dat de Gemeentelijke Basisschool, de duivenmaatschappij 'De Blauwe Duif' , de Hoogstraatse Wielertoeristen, de K.W.B., harmonie St Cecilia en initiatiefnemer 'De Lustige Wielrijders'. Flor Laurijssen, zesmaal als uitmaker van dienst, mocht op vrijdag 10 maart volgende eindstand bekend maken: Rikken: 1. Agnes Aerts(Rijkevorsel) 1737 p. ; 2. Yvonne Anthonis 1725 p.; 3. Rudy Van Looy 1705 p.; 4. Jaak Goris 1699 p.: 5. JozefLavrijssen 1680 p. Jokken: 1. Alfons Grielens 1022 p.; 2. Jan Stoffelen 1066 p.; 3. JozefHofkeus 1075 p.; 4. Jan Dictus 1083 p. ; 5. Gustaaf Goetschalckx 1086 p.

Trofee streekgastronomie Voor de vierde maal organiseert hotelschool Spijker in samenwerking met de Academie voor Streekgebonden Gastronomie de 'Trofee voor Streekgastronomie'. Met deze wedstrijd, waaraan zowel amateurkoks als beroepskoks kunnen deelnemen, willen de initiatiefnemers bereidingen met streekgebonden produkten promoten. Voor de trofee- '95 hoopt men een aantal inzendingen te mogen ontvangen van gerechten waarbij een Vlaams bier gebruiktwerd en die tevens goed passen op ee kaart van een brasserie. De prijzenpot heeft een waarde van bijna 80.000 fr.Wevermelden o.a. eenheerlijke maaltijd voor twee personen aan boord van La Pérouse (Flandriaboot aan het Steenplein in Antwerpen), een uitnodiging voor twee personen in de nieuwe brasserie Antoon van hotelschool Spijker en tal van waardevolle boeken en abonnementen. Een inschrijvingsformulier en het wedstrijdreglement kan men bekomen bij dit. A. Lauryssen, hotelschool Spijker, Gelmeistraat 62, 2320 Hoogstraten (tel. 03-314.54.01 of fax : 03314.78.66). De recepten van de deelnemers moeten voor 18 april in de school toekomen. Eind april zal de jury 20 finalisten selecteren voor de finale op woensdag 3 mei. Zij krijgen dan de gelegenheid om hun recept te bereiden in de keuken van de hotelschool. De vakjury en de klantenjury beoordelen de resultaten op basis van praktische uitvoering van het gerecht, de presentatie, de smaak én het gebruik van streekeigen produkten. Men verwacht inschrijvingen vanuit alle Vlaamse provincies maar zeker uit de Kempen en natuurlijk ook enkele deelnemers uit Hoogstraten . 0

Paxfeesten Beloken Pasen is traditioneel de dag van de Paxfeesten. Fanfare St. Catharina zet de feestelijkheden in om 14 uur. Vanaf dan is er in de grote zaal doorlopend eet- en drankgelegenheid met ondermeer pannekoeken, wafels en gebak met frisdranken of een tasje koffie. Verschillende optredens zorgen voor sfeer en ook de kinderen worden niet vergeten. Vanaf 17 uur is ook de gelagzaal open. Daar kunnen smulpapen terecht voor kaas en wijn, spek met eieren of frikadellen met krieken. En de Paxfeesten zouden niet volledig zijn zonder de alomgekende doorlopende tombola natuurlijk.

Onder het goedkeurend oog van uitmaker Flor Laurijssen worden Agnes Aerts door Marcel Verschueren, afgevaardigde van de gemeentelijke basisschool en Alfons Grielens door Adriaan Aerts, afgevaardigde van deK. W.B., gefeliciteerd.

Als het goed is, zeggen we het ook. In ons februarinummer schreven we nog dat de parking van de bibliotheek niet aangeduid was. Inmiddels is dat wel het geval, zoals deze foto bewijst. Alleen heeft de eigenaar van de Mazda op de voorgrond dat nog niet zo begrepen ...

Kom op tegen Kanker KOTK 95 is van start gegaan op 25 maart. Ook Hoogstraten zal zich weer inzetten om haar steentje bij te dragen. In 1993 bedroeg de totale opbrengst 145.604.371 BEF. Hoogstratendroeg toen meer dan 2,3 miljoen bij. Dit jaar zal de nadruk gelegd worden op de gevaren van het roken. Het is belangrijk de preventie te beginnen daar waar het roken meestal begint: bij de leerlingen van het middelbaar onderwijs. Daaromheeft KOTK Hoogstraten besloten 2 soorten acties te doen. Ten eerste preventieve acties op de scholen en bij jeugdverenigingen en jeugdclubs, met de medewerking van een preventiewerker van KOTK en van de gemeente. Het tweede luik bevat de sponsoracties. Er is de verkoop van stickers, badges, pins, t-shirts, affiches en spandoeken;

er zijn de meer "spectaculaire" acties zoals kwistaxrace, bloemenweekend en stratenloop; maar niet te verwaarlozen zijn zeker ook de geldelijke giften, die immers bijna louter opbrengst betekenen voor de actie en die voor de ·gever bovendien fiscaal aftrekbaar zijn vanaf 1000 BEF (Rijksregisternummer of geboortedatum noteren bij uw overschrijving !). De organisatoren roepen de verenigingen op om mee te doen. Dat kan door deel te nemen aan een groot evenement, maar dat kan evengoed door zelf een wat bescheidener activiteit te organiseren. Voorstellen en aankondigingen worden ingewacht bij Romy Sprangers van de Dienst Welzijnszaken in het Administratief Centrum, tel. 03/340.19.50 of bij Marcel Verschueren, Katelijnestraat 66, tel. 03/314.45.32. 0

17


HOOGSTRA TEN

Laden en lossen

50.000 frank voor Decanaal Fonds

Uit de handen van Jenny Laurijssen-Wens mocht deken Fons Van Dijck in naam van het Decanaal Fonds een cheque in ontvangst nemen ter waarde van 50.000 BEF. Hij gaf hem op zijn beurt door aan penningmeester Ludo Van Rompaey (links op de foto). Dat bedrag werd geschonken door het Davidsfonds, dat haar kerstconcert gekoppeld had aan een huis-aan-huis-verkoop van toegangskaarten. Met deze actie wilde het bestuurde wens waarmaken van de vorigjaar overledensecretaris van de vereniging, Marcel Laurijssen. Nieuwe plannen voor de Vrijheid zouden pas van de tekentafelgerold zijn. Het betaald parkeren wordt overwogen. Is Hoogstraten zo druk bezocht of zijn het de eigen inwoners die (te) veel met de wagen winkelen? Werknemers van zaken in de Vrijheid zouden toch stilaan de parking achter de kerk moeten ontdekken. En is er een reglement nodig op het laden en lossen in de Vrijheid (zoals in de grote steden)? Zoals op deze foto kan het echt niet.

Toegeslagen

"KWB leeft" en "Vele handen maken licht werk". Dat deze slogans geen ijdele woorden zijn, mag ondermeer blijken uit dit beeld. Al enkele jaren organiseert de KWB voor haar leden een samenaankoop van potgrond. Dit jaar kregen zij bestellingen binnen voor 32 m 3. En heel die hoop werd door enkele noeste werkers eigenhandig overgeladen in 770 zakken. Op 2 april staat bij diezelfde KWB nog meer op het programma. In aansluiting op het bezoek aan de St. Catharinakerk vorig jaar, zal nu een bezoek gebrachtworden aan de andere kerken van de gemeente Hoog straten. Belangstellenden worden om I 3.30 uur aan zaal Pax verwacht met eigen auto. Er wordt 50 BEF per persoon gevraagd en voor inlichtingen kan men terecht op het nummer 03!3I4.3I.37.

Hij deed het maar weer. De zetduiveL Op bladzijde 14 van het maart-nummer liep één en ander mis met de ondertitels bij de afgedrukte foto's. Op de hier opnieuw toegevoegde foto ontvangt de heer Jasper, restaurateur van Hoogstmats mooiste panorama uit handen van de burgemeester een bloemstuk met herinneringsschaal. De tekst die toen werd afgedrukt onder deze foto hoorde natuurlijk onder de volgende foto op dezelfde bladzijde (betreffende de firma Kärcher ), terwijl diens onderschrift bij een foto van de Fred van de Highstreet hoorde, die echter niet thuisgaf op het moment van opstelling. Hopelijk is hiermee tot ieders genoegdoening deze aanslag van de zetduivel voorgoed rechtgezet. 18


HOOGSTRA TEN

Gemengd onderwijs

Oproep Knal!! Het starl$chot van de act1e: KOM OP TEGEN KANKER-HOOGSTRATEN-1995 werd reeds gegeven. Inderdaad. dinsdag J4 februari werd een eerste vergadering gehouden. Kanker. iedereen komr er van ver of van dichtbij mee in aanmerking. Verba~men kunnen we. het niet, hoe graag we dat ook willen, maar we trachten er iets aan te doen. Mensen niet alleen laten staan. maar samen verder vechten. Ook u en/of uw vereniging kunnen meewerken aan de actie KOTK 1995. Konkreet durven wij u vragen de actie te bespreken binnen uw vereniging en ons mee te delen wal en wannecru iets gaat doen. WenM u mee te doen aan: - Kwistaxrace 1995. ergen, in oktober -Nationale bloemenverkoopdagen, 16 en 17 septemberdatzou eveneens prachtig ziJn. Geef ons een seintje, wdat wiJ een actiVIteitenkalender kunnen op tellen. Ook. àlle verdere inlichtmgen kan u bij on bekomen. Met vriendelijke groeten. namens hè! actiekomitee, Romy Sprangers Aórrumslratief Centrum Vnjbeid ·149 flöogstraten Tel 03/340.19.50

Een mededeling van de directie Instituut Spijker en Klein Seminarie, te weten de heren A. Luyten en R. Peeters, belandde op onze redactietafeL Beide scholen zullen vanaf 1 september 1995 in het Algemeen Secundair Onderwijs zowel jongens als meisjes toelaten. Dit resultaat van de besprekingen dienaangaande kreeg het gunstig advies van oudercomités, personeelsafvaardigingen en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. Vooreerst blijven de twee scholen apart bestaan. Beiden streven naar een zo volledig mogelijk studie-aanbod, gebaseerd op het huidig aanbod van studierichtingen. Nieuwe studierichtingen zullen echter in de toekomst niet meer op beide plaatsen aangeboden worden. Vanaf 1 september 1995 worden meisjes en jongens toegelaten in het eerste, tweede en derde jaar; vervolgens wordt dan per I september een volgend leerjaar toegevoegd aan de gemengde klassen, zodat vanaf 1 september 1998 alle ASO-richtingen openstaan voor jongens en meisjes. Men gaat ervan uit dat dit niet tot grote verschuivingen zal leiden in de leerlingaantallen. Het aanbod van kwaliteitsonderwijs staat voorop, zodat maatregelen zullen genomen worden indien dit doel in het gedrang komt. Tot zover deze mededeling. •

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS

VELT-NOORDERKEMPEN organiseert op 12 april een avond rondetherische oliën met Jos 't Jolle van Het Hof Van Wuustwezel. Jos is fyto-cosmetoloog en zal ons uitleggen wat de invloed is van etherische oliën en geurtherapieën op de gezondheid van ons lichaam. Bijeenkomst in het klein lokaaltje van de Pax te Hoogstraten op 12 april om 20.00 uur. Inkom: 100 fr. (voor leden en niet-leden). Deze avond gebeurt in samenwerking met natuurvoedingswinkel 'De Pastinakel' van Hoogstraten. Ook zal er de gelegenheid zijn om zich produkten aan te schaffen.

Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

28

uw kappersteam waar haarkappen een kunst

IS.

mode ...

~

Kerkstraat 21

Bus 1

2330 Merksplas .

Na afspraak

Tel.: 014/63 31

99 ".. 19


PUBLI-REPORTAGE

Welkom in attraktiewereld van Jan Bogaerts Op de weg van Minderhout naar Meer, de Meerseweg, staat al enkele jaren een bord voor de deur met opschrift 'Attraktieverhuur Jan Bogaerts'. Velen onder ons zullen dit al wel opgemerkt hebben, maar wij vroegen ons eigenlijk af wat dit allemaal inhoudt. Wat verhuurt hij precies, wat is attraktieverhuur ,... Wij gingen op bezoek in het wonderlijke fantasierijke kantoor en vroegen het hem zelf... Wat is attraktieverhuur eigenlijk? Vele mensen vragen zich soms af, wat doet die nu eigenlijk. Attraktieverhuur houdt in dat wij spelen verhuren voor allerlei feesten. Dit gaat van springkussens voor de kleinsten tot reusachtige opblaasbare spelen voor volwassenen, zeskampspel en, rodeostructuren, enz ...

Hoeveel attrakties heb je eigenlijk voor al dit soort evenementen? Je mag toch wel rekenen op zo' n 300 verschillende, gaande van attrakties voor kinderen tot volwassenen.

Stel, ik wil een attraktie huren voor ons familie- of huwelijksfeest. Wat raad je aan? Bijvoorbeeld de zenuw-wand, hetstokkenvangspel, de surprisetaart, de wervelwind, vlaamse spelen, het kwis-spel met vragen, ...

OK, 't is in orde! Neem nu bijvoorbeeld een school- en een ander kinderfeest.

De nieuwste hindernissenbaan.

Ideaal zijn hiervoor de kinderquads, overdekte standen zoals de viskraam of schiettent, springkussens , gekke fietsen, .. .

Moeten de mensen hun attraktie zelf komen ophalen?

Zijn dit bestaande attrakties of ontwerpen jullie ze zelf?

Wij bieden 4 verschillende mogelijkheden. Ofwel komen de mensen de attraktie afhalen, leveren wij de attraktie, doen wij de op- en afbouw of verzorgen wij het geheel. Meestal wordt hier een combinatie gemaakt.

Het meeste wordt door ons zelf ontworpen. Ons hoofddoel is bewust een attraktie te ontwerpen en uit te werken om uiteindelijk een kwaliteitsprodukt te realiseren waarbij veiligheid nog steeds op de eerste plaats staat.

Kan ik bij jullie ook terecht voor artiesten? Nee, wij verhuren enkele attrakties voor alle soorten evenementen. Wel gaan wij in '96 van start met verhuur van kleding.

Zitten jullie ver te werken? Hoe kunnen de mensen nu kiezen uit zo'n uitgebreid assortiment? Wij beschikken over een uitgebreide folder met, per attraktie, een duidelijke omschrijving. Per attraktie is aangeduid of deze geschikt is voor volwassenen of kinderen en bij welke gelegenheid deze aan te raden is .

Dat gaat van de Kempenstreek tot Louvain-La Neuve, de Kuststreek, Tienen, het Antwerpse, Brusselse, een groot stuk in Nederland en zopas ook in Duitsland.

Attraktieverhuur Jan Bogaerts vindt

Ligt de verhuur in de zomerperiode niet beter dan in de winter?

U aan de Meerse-

Uiteraard. In de zomerperiode wordt er veel meer georganiseerd zoals bijvoorbeeld braderijen, zeskampen, schoolfeesten, enzovoort. In de winterperiode verhuren wij voornamelijk spelen die binnen gebruikt kunnen worden.

weg 17 in Meer. Bellen kan op 03/

Welke mensen huren bij jullie zoal een attraktie?

315.06.91, faxen

Eigenlijk iedereen. Dat gaat van particulieren die een spel willen huren voor hun feest tot verenigingen, organisatoren, sportdiensten en mensen uit de Horeca sektor. Meer en meer krijgen wij nu aanvragen voor bedrijfs- en personeelsfeesten waar mens sterk geïnteresseerd is in onze zeskampattrakties, een volledig parcours met opblaasbare hindernissen en attrakties in competitieverband.

Kan je even enkele belangrijke referenties opnoemen? Voor mij is elke klant even belangrijk. Of het nu een hotel, recreatiepark, vereniging of particulier is.

20

op 03/315.07.10. Geïnteresseerden Eén van de nieuwe kinderattracties. Dat is niet bij de deur! Hoe komen de mensen toch aan jullie adres? Er wordt een doelgerichte reclamecampagne gedaan naar bijvoorbeeld scholen, bedrijven, verenigingen, enzovoort. Omdat grote organisatiebureaus met ons werken, komt het regelmatig voor dat wij zo ver zitten te werken.

kunnen steeds vrijblijvend een folder aanvragen.


_____ +____________________________________________________________ Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86 Alhoewel de helft van de Hoogstraatse bevolking nog nooit een voet in MeerselDreefheeft gezet, is deze deelgemeente totver buiten de rijksgrenzen bekend. Een marktstudie in Nederland heeft ooit aangetoond dat onze Noorderburen in de provincie Antwerpen twee toeristische aantrekkingspunten kenden: de stad Antwerpen èn Meersel-Dreef Over Hoogstraten geen woord, en dat stemt sommigen misschien toch even tot nadenken. Een bezoek aan Meersel-Dreef is dus toch het overwegen waard. Onze Hoogstraatse mede-bewoners raden we wel aan het tijdstip zorgvuldig te kiezen. Kom niet tijdens de weekends en liefst als de zon niet te nadrukkelijk aanwezig is. In ieder geval van harte welkom!

Honderd jaar 'Grot' En er zijn de komende maanden redenen in overvloed om eens binnen te springen. Op dit ogenblik wordt druk gewerkt aan de bestrating in het Mariapark. De lieflijke zandpaadjes moeten er aan geloven en worden vervangen door klinkers, dat alles uiteraard in het kader van de viering van het honderdjarige bestaan van het Mariapark. Het begint op 25 maart (da's al heel rap). Na de avondmis van acht uur wordt in het park een kaarsenprocessie gehouden . Het wordt een bidprocessie met gezangen die wordt opgeluisterd door onze fanfare 'Voor Eer en Deugd'. Op 1 mei wordt het jubileumjaar plechtig geopend met een eucharistieviering. Daarin zal Mgr. Paul Van den Berghe, bisschop van Antwerpen, voorgaan. Hij wordt geassisteerd door de provinciaal van de Kapucijnen, alle Dreefse paters, de deken en alle pastoors van de dekenij. 's Namiddags, om drie uur, wordt een plechtig lof gehouden met een rozenkrans en gezangen. Op de zelfde manier wordt het jubileum jaar op 15 oktober weer afgesloten, dan met Mgr. Muskeus, de bisschop van Breda. Gedurende de hele periode zijn er speciale misvieringen, kaarsjesprocessies, mei vieringen en een tentoonstelling in het Kapucijnenklooster. In de grote refter kan je elke dag van 12 tot 27 augustus, tussen 14 en 17 uur, Mariabeeldjes en schilderijen over Onze-Lieve-Vrouw gaan bekijken.

Een nieuw gebeden boekje werd samengesteld met daarin de geschiedenis van de Paters en de grot. Je kan het in het klooster bekomen voor de prijs van 120 frank. Hier krijg je ook meer informatie over de feestelijkheden. (tel. 03/ 3157030) D

Vuilnisbakkenrodeo Wat veel minder fraai oogt: de stukgeslagen vuilnisbakken op de parking aan het klooster, de oude koelkast die nog altijd in de gracht ligt op Groot-Eyssel, de afgeknakte jonge aanplantingen op Groot-Eyssel en het onverharde traject van het fietspad aan de watermolen. We zijn met veellof over onze deelgemeente begonnen, we eindigen met een iets minder fraaie beschrijving. We moeten toch over iets gezeurd hebben zeker! •

Zeg het met bloemen! De dorpsraad heeft het idee opgevat om naar aanleiding van de feestelijkheden te starten met een bebloemingsactie. De toeristische dienst van de stad Hoogstraten loopt al langer met de idee rond. Meersel-Dreef zal nu als een soort proefproject starten. Door middel van deze grootscheepse actie wil de dorpsraad Meersel-

In het Mariapark moeten de aarden wegen plaats maken voor oer-Hollandse klinkers. Het honderdjarige bestaan wordt op passende wijze gevierd.

Dreef zo aantrekkelijk mogelijk maken. Hetkan de sfeer alleen maar ten goede komen. Daarbij wordt gedacht aan bloembakken, gevelverfraaiing en aanplantingen waardoor de huizen en straten er weer heel wat fleuriger zullen uitzien. Met betrekking tot de aanplantingen kan men rekenen op een aantal initiatieven van het stadsbestuur, maar voor het overige wordt gerekend op de bereidwillige medewerking van de Dreveniers. De mensen van de dorpsraad zullen huis aan huis rond gaan om kant-en-klare bloembakken te koop aan te bieden. De bestellingen worden dan genoteerd en op een later tijdstip aan huis geleverd: gemakkelijker kan toch niet! D

Rioleringswerken Ditjaar nog wordt begonnen met de tweede fase van de riolering in Meersel-Dreef. Het Moleneinde en Klein-Eyssel zijn dan aan de beurt. Hier wordt een persleiding aangelegd, een pompstation en uiteraard de riolering zelf. Hopelijk wordt de gelegenheid aangegrepen om tegelijkertijd de weg op te maken en hier en daar enkele verfraaiingswerken uit te voeren. Het doortrekken van de beplantingen kan de aan· trekkelijkheid van ons dorp alleen maar vergroten en allang wordt gevraagd om een voetpadje aan te leggen tot aan de lagere school. De dorpsraad heeft ondertussen een inspectiewandeling gemaakt met het oog op de oplevering van de eerste fase van de riolering. Hier en daar werden wel wat mankementen vastgesteld, een lijst werd overgemaakt aan het stadsbestuur. D

Broeder Xavier draagt ook zijn bescheiden steen bij tot het welslagen van de viering.

21


MEERSEL-DREEF

De gronden van de Capucienebossen konden eindelijk toegewezen worden. Binnenkortverschijnen hier de eerste bouwsels.

Sociale verkaveling We zijn in Meersel-Dreefbijzonder blij met de toewijzing van de percelen in de jongste, sociale verkaveling. Twaalf van de dertien toegewezen percelen worden ingenomen door jonge Dreefse gezinnen. De nood aan betaalbare gronden in de grensstreek is bijzonder groot. In Meersel-

Dreefworden we daarom al een decennium lang geconfronteerd met de vlucht van de jeugd naar andere gemeenten. Nederlandse inwijkelingen drijven de grondprijzen fel de hoogte in en vrijkomende woningen zijn onbetaalbaar omdat de kapitaalkrachtige Nederlanders ook hier hun oog op laten vallen. De dorpsraad voert al jaren actie voor het beko-

men van een sociale verkaveling. Na heel wat projecten ingediend te hebben, kon na jaren eindelijk grond vrijgemaakt worden voor dit doel. De verkaveling Capucijnenboschen, tussen het Mariapark en het Heieinde is goed voor vijftien kavels, nog eens twee kavels worden ingenomen door bejaardenwoningen. Die kavels worden aangekocht door de gemeente. Terwijl de bouwpromotoren hun exclusieve appartementsgebouw al onder dak hebben, kunnen nu stilaan de eerste woningen uitgepaald worden in de sociale verkaveling. Het stadsbestuur en de dorpsraad hebben er hard aan gewerkt. Hetheeft uiteindelijkjaren geduurd vooraleer het licht op groen kon gezet worden. Op dinsdag 14 maart werden de kavels verdeeld. Twaalf Dreefse gezinnetjes kregen een perceel toegewezen. De Dreefse vrijgezellen vielen ongelukkig uit de boot. De Dreveniers waren nadrukkelijk aanwezig en leefden intens met mekaar mee. De vrees bestond immers dat percelen zouden toegewezen worden aan mensen uit andere Hoogstraatse deelgemeente. De dorpsraad zou dan niet in haar opzet slagen. De verkaveling moest er in de eerste plaats komen voor onze eigen Dreefse mensen. We zijn heel blij met het resultaat. Drie percelen gaan naar mensen uit Meerle. Die mensen zijn natuurlijk ook van harte welkom.D

Attent college Door de waakzaamheid van het college zullen de kandidaten gemiddeld 140.000 frank per perceel minder moeten betalen. Nu moet een gemiddelde prijs van 1.025.000 fr.betaald worden, maar in het begin was datnog 1.162.000 fr.

LAURVSSEN ELECTRONICS B.V.B.A. Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten

\IERZEKER\NGEN

SP~RB~NK LEN\NGEN G

22

E

T

T

H

E

B

E

S

T


Het college vond dat veel en liet de zaak herberekenen. De lOK rekende de aankoopprijs van de twee percelen voor de bejaardenwoningen aanvankelijk door aan de kopers van de andere percelen. Het Hoogstraatse college vond dat oneerlijk ten opzichte van de kopers . In andere verkavelingen wordt die regel immers ook niet gevolgd. Daarenboven bleek dat men bij het doorberekenen van de materiële kostprijs gedeeld had door vijftien, in plaats van door zeventien. De percelen van de gemeente moesten ook hier per vergissing niet in de kosten delen. 0

Muziekavond De fanfare 'Voor Eer en Deugd' komt regelmatig op deze bladzijden voor. Het is een bloeiende vereniging in Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek die alsmaar meer op de voorgrond treedt. Op zaterdag I april organiseren zij opnieuw een concertavond. Als je hun nieuwe vlag nog niet gezien hebt, of je wil eindelijk wel eens met eigen oren vaststellen of ze werkelijk zo goed zijn als overal beweerd wordt. Dan is dit het gedroomde moment. Vanaf20 uur zijn ze present in de parochiezaal. o

Zevenster Of, moest ik 'Zevenster' schrijven? Heel duidelijk is me dat allemaal nog niet. Paul Kox had het er vorige keer over dat de parochiezaal en de speeltuin zouden worden uitbesteed. Dat blijkt ondertussen gebeurd te zijn. Op een affiche in één van onze geroemde frituren kon ik lezen dat Francine Verschueren en Jeanne Van Aperen, dochter en moeder dus, voortaan met de pollepel zwaaien in de 'Zevenster', want zo heet onze parochiezaal voortaan. Gelukkig zijn het echte Dreveniers en we mogen er dan ook een beetje geruster in zijn: onze verenigingen zullen niet zo maar op straat belanden. o

De fanfare verzorgt op zaterdag 1 april een concert in de parochiezaal 'Zevenster'.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

~~

~

. .w.o.o.n.d.e.c.o.ro.t.ie. . . . . . . . . .

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

Algemene Bouwonderneming

Baarie-Hertog

~ RAATS MARCEL Vogelhofstsraat 6 Tel: 03/314.32.24. Autotei :017/16.92 .80.

Kapelstraat 6

2323 Wortel Fax:03/314.11.24. 119

Decoratie & Restauratie Filatelie, een aparte kijk op de wereld. Neem een abonnement.

·beha

1

ng. en muu~be11

Kredietkaarten van de postcheque: Visa en Diners Club

• plafond· en

J

/

2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.78 Fax 03/314.81.02

raajg~tn I/

TAXIPOST: een goedkope snelkoerier

.. ~\oetbe\(.\ed\n<l

,~

POSTPAC: veilig en handig voor al uw pakjes 22

23


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Even stilstaan.•.. Wegens het plotse overlijden van Herman Dufraing, vader van Jan, is het nieuws uit Meer dit keer zeer sumier. Er stonden wel enkele interessante interviews op stapel - met een chiroleidster, met Guy Cools, met Ludo Marfens en met Jan Dufming zelf- maar uit respect besloten Wakkere Willy en Marcel daarvan afte zien en deze interviews ofwel af te gelasten, ofwel te verschuiven naar volgende maand. Hun bijdrage bestaat daarom uit slechts enkele artikels en foto's. Wij rekenen op uw begrip daarvoor en wensen de familie Dufming-Donekers veel moed en sterkte in deze moeilijke dagen.

De chiro bestaat 25 jaar! Toen de heer Jan Van Deyck 25 jaar geleden zijn intrede deed in Meer, was één van zijn eerste werken het opstarten van de Chiro. Het is immers geen geheim dat de Chiro in het hart van onze pastoor een heel speciale plaats heeft. Nu, 25 jaar later, vergaat het de Chiro beter dan ooit en dat moet uiteraard uitgebreid worden gevierd. Daarom organiseert de Chiro tijdens het weekend van 31 maart, 1 en 2 april een spetterend feest. De festiviteiten beginnen op vrijdag 31 maart met een oud-leidingsavond, waarbij alle oudleiders en -leidsters in de bloemen worden gezet. Op zaterdag I april kunnen de kleinsten 's namiddags van 14.00 u. tot 16.00 u. hun tekentalent botvieren in een grote tekenwedstrijd aan het klooster. 's Avonds is het de beurt aan hun oudere broers en zussen, want dan wordt in een tent aan het klooster een grensverleggende fuif georganiseerd met Disco Execute. Een must voor wie eens flink uit de bol wil gaan . Zondag 2 april kondigt zich eerst wat ingetogener aan, want om 10.00 u. viert de Chiro samen met hun proostJan Van Deyck de eucharistie in onze kerk. Daarna stelt men de vernieuwde lokalen in het klooster open voor het publiek, wat gepaard zal gaan met een receptie van 11.30 u. tot 13.00 u. Tot slot is er de niet te missen spektakelmiddag, die vanaf 13.30 u. op het plein aan het klooster zal plaatsvinden. De grote attractie vormt de estafettewedstrijd met hindernissen, waaraan alle geïnteresseerde ploegen mogen deelnemen. Natuurlijk hoopt men ook op talrijke kijklustigen en supporters, om op die manier het 25-jarig bestaan succesvol af te kunnen sluiten. Proficiat aan allen en nog veel chirogenot in de volgende 25 jaar. Voor meer informatie en inschrijvingen kan u terecht op het nummer 03/ 315.84.41. D

- De gronden waarop deze discotheek zou komen, zijn gelegen in een landschappelijk waardevo11andbouwgebied. Omdat een discotheek totaal niet past in een landbouwzone, verwerpt men het idee als absurd. -Hoewel er nog geen aanvraag voor een bouwvergunning gebeurd is, zouden er al werkzaamheden plaatsvinden die de bouw van een discotheek voorbereiden. Is dat allemaal wettelijk? - De omwonenden verklaren erg bang te zijn voor de mogelijke hinder die zo ' n discotheek meebrengt. Zij spiegelen zich daarbij aan het voorbeeld van de Barocci, de Zundertse discotheek van dezelfde aanvrager, die in het verleden al gesloten werd wegens ongeregeldheden. Moeten die problemen naar Meer toegehaald worden? - Tenslotte stelt men zich vragen naar de behoefte aan zo'n bedrijf. Wie zit er in Meer op zoiets te wachten? Iedereen weet datzo'n discotheek bijna uitsluitend door Nederlanders zal bezocht worden. In 't weekend zorgen zij in 't dorp al voor heel wat nachtlawaai en vandalisme. Moeten zij daarvoor beloond worden met een extra discotheek?

Foto- Wandel- Zoektocht VAKANTIEGENOEGENS organiseert op zondag 23 april een gezinsvriendelijke foto-wandel-zoektocht in en rond Meer. De deelnemers kunnen, na inschrijving, vertrekken tussen l3. en 14 u. Tot 17 u. heeft men de tijd om een 25-tal foto's uit de omgeving te herkennen en te lokaliseren over een traject van ±6km. Om 18 u. wordt de uitslag bekend gemaakt en worden de prijzen uitgereikt. Per ingevuld inschrijfformulier is er een prijs voorzien. Na aankomst kan men (mits vooraf te bestellen) een eenvoudige broodmaaltijd gebruiken (60 fr.) Deelnameprijs: 100 fr. per formulier voor VG.-gezinnen (op vertoon van de lidkaart) 120 fr. per formulier voor niet-VG.-gezinnen. Vertrek en aankomst: 't Boerenzaaltje in Meer. Informatie: Vic Cornelissen, tel. 03/314.40.01.

Oe Hoogstraatse Maand

Ook uw maandblad! Vanaf nu elke maand in uw brievenbus?

Tel.: 314.41.26/314.49.11 Tel.+ Fax: 314.55.04

Dit bezwaarschrift werd door de Meerse dorpsraad op woensdag 8 maart overhandigd op het administratief centrum en men hoopt nu dat het gezond verstand in deze kwestie zal zegevieren. D

Het ACV huldigt zijn trouwe leden

Protest tegen nieuwe discotheek Momenteel is er in Meer heel wat te doen rond de plannen van de heer M. Verschueren om voor de firma Mawaco een nieuwe discotheek te vestigen aan de John Lijsenstraat 66. Tot 18 maart liep er een onderzoek naar de aanvraag van de heer Verschueren om een milieuvergunning te verkrijgen van het College van Burgemeester en Schepenen. Enerzijds op vraag van de omwonenden en anderzijds op eigen initiatief besliste het bestuur van de dorpsraad unaniem om namens de Meerse dorpsraad verzet aan te tekenen tegen deze aanvraag. Dat verzet baseert men op de volgende bezwaren:

24

Op zaterdag 18 februari verzamelde het ACV in zaal De Eiken zijn trouwste leden. Er werden gouden, zilveren en bronzen eretekens uitgereikt en tal van foto's gemaakt. Wij kozen voor de foto met de gouden leden, want deze krasse narren hebben er nietminder dan 50 jaar ACV-lidmaatschap opzitten. Proficiat.


MEER

Herinnering aan Meester Herman Dufraing Op dinsdag 7 maart liep de Meerse parochiekerk overvol, toen Herman Dufraing aan zijn laatste tocht naar de Grote Meester begon. Zeer veel vrienden en kennissen hadden er aan gehouden hem op die tocht te begeleiden in een sfeervolle, soms ontroerende uitvaartliturgie. Herman Dufraing werd geboren te Meer op 15 november 1924, als oudste zoon in een echte onderwijzersfamilie. Zijn vader, Emiel Dufraing, was afkomstig van Merksplas en werd in september 1913 onderwijzer aan de jongensschool in Meer. Zijn moeder, Maria Danckaert, (voor de Merenaren 'Madame Dufraing') was geboortig van Wortel. Oud-leerlingen van vader Dufraing zijn er niet meer zoveel. Toch herinneren sommigen van hen vader Dufraing als een strenge doch zeer goede meester. Spijtig genoeg heeft hij deze talenten maar enkelejaren aan de Meerse jeugd kunnen besteden, want op 23 september 1928 stierf Meester Dufraing; hij was slechts 37 jaar oud. Zo bleef Madame Dufraing al vroeg achter met 2 kleine weesjes, met veel zorgen en veel verdriet. Haar benoeming als onderwijzeres aan de Meerse jongensschool, kort na het overlijden van haar man, maar ook haar werkkracht, hebben haar in staat gesteld haar kinderen, ook deze uit haar tweede huwelijk, een nieuwe en veilige toekomst te verzekeren.

Hoogstraatse Gazet die telkens opvielen door hun originaliteit. Zeker hebben al die aktiviteiten in Herrnan's leven zeer veel betekend, doch noodgedwongen heeft hij dat alles stilaan moeten afbouwen, want met zijn gezondheid ging het de laatste tijd niet zo goed. Hij werd een beetje stil; het leek alsof hij gelaten en moedeloos werd, twijfelend misschien dat het toch niet zo goed met hem was. Opname in het ziekenhuis werd noodzakelijk. Dan, tamelijk onverwacht, velen waren verrast, is Meester Dufraing op de eerste maart, omringd door degenen die hem lief en nabij waren, in het Sint-Josefsziekenhuis gestorven. Meester Dufraing zal in de Meerse gemeenschap herinnerd worden als een markant onderwijzer, maar tegelijkertijd laat hij in die gemeenschap en in zijn naaste omgeving een grote leegte na. Zijn vrouw Annie, zijn kinderen, kleinkinderen en familie zullen hem niissen, nog lange tijd. Dat zij zich echter sterken en optrekken aan zijn onvergetelijke figuur.

Als onderwijzer aan de basisschool in Meer is Herman Dufraing in de voetsporen van zijn ouders getreden en heeft hij de onderwijzerstraditie in zijn familie vele jaren verder gebracht. Honderden Meerse jongeren bewaren zeer veel goede herinneringen aan hem. Was hij niet de meester die van orde hield? Maakte hij zich niet de vertrouwde vriend van zijn jongens met zijn eigen stijl van lesgeven en aanschouwelijk onderricht? Wie leerde van hem niet snoepjes maken van gesmolten suiker en zout uit kokend water? Herman was een goede leraar en al die kinderen van vroeger, nu volwassen mannen, ook zijn collega's, hadden graag met hem te doen. Zij allen hebben hem steeds ervaren als een bekwaam en allerbeste meester.

Herman is de goede weg gegaan, de Grote Meester tegemoet, op die goede weg begeleid door zijn broer PaterJan Dufraing en door velen die hem liefhadden en respecteerden. (A.S.)

De Noordboek houdt Kampioenendag 1994

Herman was rijk bedeeld met menselijke gaven en hij heeft die kwaliteiten niet alleen aan het onderwijs gegeven maar ze ook kwistig uitgespreid over het kulturele leven in Meer. Op de bescheiden manier hem eigen heeft hij lange jaren en telkens weer zich ten dienste gesteld van de toneelkring " t Heidebloempje' ; toneelkring die hem als acteur, souffleur en regisseur zeer nauw aan het hart lag. Hij was lange jaren een trouwe muzikant bij de Meerse brassband en vele jaren gildebroeder bij de St.-Jorisgilde. En als de buren hem nodig hadden voor een of andere festiviteit was Herman altijd bereid. In de jaren tachtig tekende en ontwierp Herman tientallen kruiswoordraadsels voor De

Kampioen Quievrain Oude: Louis Schrijvers, Kampioen Quievrainlaarse: Frans Schrauwen, Kampioen Quievrain Jonge: Gino Geets, Kampioen Noyon Oude: Jansen - Van Ginneken, Kampioen Noyon Jaarse: Gebr. Peeters, Kampioen Noyon Jonge: Albert Godrie, Koning Kampioen: Francis lansen, Winnaars Fusieprijskamp:, Oude Quievrain: Francis lansen, Jaarse Quievrain: Gebr. Peeters, Jonge Quievrain: Karel Aerts, Oude Noyon: Victor Hapers, Jaarse Noyon: Gebr. Peeters, Jonge Noyon : Fonne Brasens

RUIMTE

IN

J E BANKZAKEN

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en prÓjecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

BELEGGEN

LEVENSVERZEKERINGEN

KREDIETEN

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 30

25


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Anonieme of naamloze brieven Een paar weken terug vond ik in mijn brievenbus een brief, met gesloten omslag, van buiten mijn naam, correct geschreven, met daaronder tussen haakjes (Hoogstraatse Maand) . Nu ben ik heel blij als mensen mij nieuws melden of hun mening over dit of dat ten beste geven: daarvoor staat mijn naam ook in de kop van het blad over Wortels nieuws: en als iemand zijn mening kwijt wil over dit of dat (het kan vanalles zijn), hebben wij een rubriek 'Lezers schrijven', maar als ik binnen in de brief geen enkele naam vind van de personen die mij zo'n brief schrijft, kan ik daar verder niets mee doen en kan ik daar niet op ingaan. Heeft de briefschrijver per ongeluk vergeten zijn naam onder de brief te zetten? Dat is dan spijtig; heeft hij met opzet zijn naam niet (durven) schrijven? Dat is dan laf. In alle geval, we kunnen hier niet verder op ingaan. Maar dit heb ik toch even vermeld om eventuele herhalingen te voorkomen. Zulke brieven gaan recht de prullenmand in. 0

Wordt postbezorgen een familieaangelegenheid? V oor het bezorgen van de post is Wortel in 2 ronden ingedeeld, naar het schijnt. Ik wist dat ook niet: wie van ons staat daar bij stil? Als onze post maar min of meer op tijd in onze bus zit, is 't ons al lang goed. Misschien kennen we de postbode of -boden die gewoonlijk onze straat doen, maar veel verder gaat onze kennis van de plaatselijke postbedeling niet. Dat er bij de organisatie van de postbedeling over heel onze gemeente heel wat komt kijken, geloven wij wel, maar verder gaat dat ons niet aan. Als wij maar op tijd het onze hebben. Maar nu is het door toevallige omstandigheden een paar weken geleden zo gelopen, dat het bezorgen van de post over de 2 postroutes van ons dorp door 2 mensen uit eenzelfde gezin geschiedde, nl vader Fons en zoon Peter J anssens uit de Pastoor Van de Voorstraat Dat zal niet zo heel dikwijls gebeuren, denk ik, dat vader en zoon 'gezellig samen' (nou ja, tot op zekere hoogte) hun dagtaak kunnen gaan doen. 0

Bejaardenwoningen Binnenkort zal er begonnen worden met de bouw van 4 bejaardenwoningen, tussen de Moerklokstraat en de Oude Weg, aan de kant van de douanenhuizen. Aannemer Van Velthoven uit Loenhout zal de woningen bouwen, in opdracht van de Bouwmaatschappij 'De Noorderkempen CV' uit de Leopoldstraat 63/1 te Merksplas. Het zullen 2 blokken van elk 2 woningen zijn, dus 2 tweewoonsten, van elk 7.20 x 8.35 meter met een uitspringend deel van 1,80 m voor de voorgevel, 3,10 m breed. Elke woning omvat een inkom, woonkamer, slaapkamer, badkamer + WC, keuken en berging, samen bijna 55 m2 nuttige vloeroppervlakte. Alles is gelijkvloers. Geen verdieping en geen garage. Als ge vanuit het Poeleinde de Moerklokstraat

26

Op zondagmiddag 5 maart trok de karnavalsoptocht voor de zoveelste maal door de straten van ons dorp. In die 24 voorbije jaren hebben ze het nooit zo slecht getroffen met het weer als dit jaar: regen en wind, heel de dag. Met als gevolg: geen grote drukte met kijkers van elders langs het parkoers. Volgens het programma liepen er 25 groepen mee (wagens ofloopgroepen), waarvan 12 van Wortel zelf: gebuurten en verenigingen; en 13 van buiten: Merksplas, Beerse, Rijkevorsel, Minderhout, Hoogstraten, en verder 4 van o-ver de grens: Baarle, Alphen en Rijsbergen, die horen er traditioneel bij . Bij de verschillende groepen werden natuurlijk actuele zaken uit het jongste verleden op de korrel genomen en werd de poema van onze burgervader niet vergeten. Op te merken valt dat niet alle reklame uit de optocht geweerd was, ondanks alle goede voorin gaat wordt er na het eerste stukje Moerklokstraat iets naar links buigend een rijweg van 4 m breed, richting Oude Weg aangelegd. Maar die is niet als doorgaansweg bedoeld: halverwege komen er ' n paar paaltjes, zodat de 2 woningen aan de kant van de Moerklok enkel van daaruit te bereiken zijn, en de 2 aan de kant van de Oude Weg enkel van daaruit. Er moet eerst nog riolering gelegd worden ook, en verder komen er naast die 4 m rijweg nog beplantingen. Wij hebben de plans toevallig even mogen inzien: het trof ons dat voor de 4 woningen er één plan was, op één blad papier, maar dat er voor de weg, riolering plus weg plus aanplantingen ernaast 7, (ja, zeven plans) waren met op elk plan een drietal gewichtige handtekeningen van ingenieur zus en zo van kabinet zus- en zo. Over dikdoenerij gesproken! 0

nemens van vorig jaar. En verder, dat er toch wat al te kwistig met confetti gesmeten werd: de mensen die naar de stoet komen kijken krijgen letterlijk geen kans om rustig langs de kant te staan kijken: voordat ze het weten worden ze met handvollen tegelijk in hun gezicht gegooid, liefst van vlakbij, door bepaalde lolbroeken. Er was wel niet meer die rotzooi-plastiekconfetti als vorig jaar, die weken later nog overal aan bleef plakken, maar de confetti die er nu was, was veel te veel voor het aantal mensen, vrienden of onbekenden- dat langs de weg stond die er hun gezicht en hun buik van vol kregen. Als we voor volgende jaren nog wat toeschouwers willen aantrekken, laat dan de kamavalsdeelnemers zich wat meer zelftucht opleggen zodat ze de bezoekers niet wegjagen. 0

Jongeren en Drugs De KWB organiseert een info-avond over 'Jongeren en Drugs' op donderdag 30 maart in de parochiezaal, om 20 uur. Aan deze avond zullen meewerken Adjudant Willy Driesen van de BOB Turnhout die het een klein uur zal hebben over produktinformatie, en Dr. Ria Miehielsen van het gezondheidscentrum van Hoogstraten die het zal hebben over waarom jongeren hun toevlucht zoeken tot drugs en hoe je als ouder daarmee kunt omgaan. De avond is op de eerste plaats bedoeld voor ouders van en met kinderen tussen 12 en 18, maar iedereen is van harte welkom.o

Oud papier Op zaterdag 15 april, Paaszaterdag dus, haalt de KLJ als naar gewoonte het oud papier dat u kwijt wil en dat u netjes bij elkaar gebonden of in dozen, voor uw deur aan de straat kunt zetten, vanaf9 uur.


WORTEL

Zaterdag 29 april: Dildo Warheads, Clement Peerens, De Mens Het Slot heeft weer voor een stunt gezorgd. Op zaterdag 29 april treden in de Parochiezaal in Wortel drie van België meest boeiende groepen op onder de noemer Mukkelrock '95. Bovendien gaat het over drie gitaartrio' s, dus een garantie voor stevige rock. Dildo Warheads starten om 20.00 uur. Deze groep heeft de Mussenakker nog op zijn kop gezet enige weken geleden. Daarna stort Clement Peerens (Hugo Matthijssen) zich op het podium met zijn makkers (vettige) Swa De Bock (Bart Peeters) en Sylvain Aertbeliën (Ronny Mosuse ). Vettige rock 'n roU à la Dikke Lu zal de zaal ongetwijfeld aan het boppen brengen. De Mens, de groep rond ex-Humo journalist Frank Vanderlinden zal veel mensen verrassen. Hun optreden op Marktrock vorig jaar is mij alleszins sterk bijgebleven. Kaarten voor deze avond zijn te koop in 't Slot tijdens de openingsuren of in het kantoor van het Gemeentekrediet in Hoogstraten. Ze kosten in voorverkoop slechts 250 Fr. U zal snel moeten zijn want het aantal kaarten is beperkt. Als er nog over zijn kan u op 29 april nog binnen voor 300 Fr. Op 13 mei treden in 't Slot Orgasmaddix op, ook het programma van de kermis begint vorm te krijgen, meer nieuws hierover later. (jom)

LASERSHOW - HOOGSTRATEN

Opa in de nesten

12

Videodinges Je hebt een videokamera gekocht maar na enkele pogingen merk je dat het resultaat je teleursteld. Of hoe maak je van meters opnamemateriaal een boeiende montage? Of je hebt nog geen kamera maar je voelt er wel iets voor. Je bent verstandig en dus denk je 'Laat ik maar eens uitzoeken hoe zo'n ding werkt' en het lukt je niet helemaal. In al deze gevallen helpt de info-avond EEN VIDEOKAMERA, ZO WERK JE ERMEE je misschien uit te problemen. Deze avond gaat door op DO 6 APRIL OM 20.00 UUR in de parochiezaal. Op deze avond heeft men het over: de techniek van de camera, de opnametechniek, de belichting en de montage. Deskundige raadsman is Bert Tauwenberg uit Turnhout. Voor do 30 maart inschrijven bij Martin Sommen, Kerkveld 8. Bij voldoende belangstelling plant men volgend werkjaar nog 2 avonden waarbij de deelnemers zelf aan het werk worden gezet. Org. KWB. • Opa Ben Goetschalckx in de nesten van dochters Hilde Landuyt en Mies Willems. Vrijdag, zaterdag en zondag 17, 18 en 19 februari, speelde onze toneelvereniging 'Willen is kunnen' een blijspel of klucht met bovenvermelde naam. Eigenlijk is het nu dus al oud nieuws, maar ja, in ons klein dorp gebeurt er niet zoveel wereldschokkends, zodat we ook met oude nieuwsjes blij zijn. Wie het kleine niet eert... En als ze ons niets komen vertellen van wat er buiten ons huis of ons straatje gebeurt, kunnen wij het ook niet ruiken. In alle geval, onze toneelspelers en speelsters speelden héél goed en hebben op die 3 avonden aan zowat 600 mensen een plezierige avond bezorgt (buiten de lol die ze er zelf aan beleefd hebben) en de week

autobanden

* merkbanden

* occassiebanden

er op nog eens voor de bewoners van het rusthuis in Hoogstraten. Het was een stuk voor 6 dames en 3 heren. Met zoveel dames en heren spelers en speelsters zijn er natuurlijk tientallen intriges of plots met verwikkelingen mogelijk. Wie er iets voor voelt om voor dezelfde spelers een stuk in elkaar te timmeren, waar mee gelachen kan worden, mag het altijd proberen en het binnenbrengen. Dat zou zoveel duizenden Sabamrechten kunnen uitsparen, die de toneelschrijver-in-spe als prijs zou mogen hebben. Wie weet. To-t vol-gend jaar hopelijk! D

garage VAN RIEL

* reparaties

* depannage Gammel 2 - 231 0 Rijkevorsel Telefoon 03 I 314.63.05

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Leriaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 16

15

27


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

Vruchtbaar Minderhout Deze maand kregen we twee keer een melding van een viergeslachtmet Minderhoutse wortels. Marie Janssen, die in een nabij verleden al een gouden Maand haalde met haar echtgenoot Louis Pemen, nestelde zichzo'n tien jaar geleden in de nabijheid van twee van haar zeven dochters in de Minderhoutsestraat. Een van die zeven flinke dochters, Anna is sinds enkele jaren fiere grootmoeder van Gitte Fransen. Deze kleine meid woont met haar moeder Sonja Marijnissen, de kleindochter van Marie dus, in Rijkevorsel. Zijnjullie nog mee? Zelfmoet ik er bijna een tekeningetje bij maken. Een foto van dit vrouwelijk vierges lacht, mag voor deze trouwe lezeres van de Maand niet in de Minderhoutse dorpsrubriek ontbreken . o

Gitte Fransen op de voorgrond wordt gekoesterd door haar overgrootmoeder Marie lans sen, haar moeder Sonja Marijnissen en haar grootmoeder Anna Pemen.

EvenMinde rhouts en even vrouwelijk maarnog verser gebakken is de reeks die afgemaakt werd door Dorien Van den Broeck, zesenzeventig jaar na haarovergrootmoeder Elisabeth Sprangers. De tussenliggende stappen vormden Maria Van Bavet en grootmoeder van Dorien en Sonja Keustermans, moeder van de jongste spruit die in de Minderhoutsestraat haar nest heeft gebouwd.

K.L.J. verkeer-t veilig - Minderhout minder De K.L.J.-afdeling van Minderhout nam zopas een splinternieuwe verkeersveiligheidsset in gebruik. De set bevat reflecterende armbandjes, kazuifels, knipperlichten en hoofdbanden en moet ervoor zorgen dat de K.L.J.-ers van Minderhout zich voortaan veiliger door het verkeer kunnen bewegen . De leiding van Minderhout kreeg de set gratis ter beschikking van het nationaal K.L.J.-bestuur. De gratis verspreiding kadert in een nationaal project ' verkeersveiligheid' op K.L.J.-activiteiten en geniet de steun van de Vlaamse regering. ABB en BIVV.

28

Een welgekomen geschenk, vindt de leiding van Minderhout want ook zij organiseren regelmatig activiteiten waarbij de set van pas kan komen. Zo stonden er in maart een fakkeltocht en een dorpsspel op het programma. Met het reflecterende materiaal zullen de deelnemende leden alvast beter opgemerkt worden door andere weggebruikers en op die manier zijn ze beter beschermd tegen mogelijke ongevallen. En van ongevallen met min of meer lichamelijke schade waren we de laatste week in Minderhoutdorp zo maar even drie keer getuige. Zegt dat eindelijk voldoende over de chaotische toestand in en rond de Koestraat? Na enkele weken is die onmogelijke container van de Belgacomwerken dan toch verdwenen. En de oversteeklichten, waarover we in de vorige Maand zo positief vooruitblikten, hangen er inmiddels ook. Indrukwekkende palen, dat wel, maar spijtig dat ze vrij nutteloos overkomen op deze manier. Misschien ressorteren ze een beetje effect wanneer de laatste nachtelijke klanten van Dekwaadsteniet licht aangeschoten de overkant van de straat trachten te bereiken. Maar dat kan toch niet de bedoeling zijn van deze investering dachten we zo. Of geeft iemand hier een andere uitleg aan? Wie droomt er niet eens van één van onze Hoogstraatse politici een (verdiende?) oorvijg te geven? Wel, dromen zijn niet langer bedrog als je zondag 17 april deelneemt aan degehuchtentocht. Netjes op een rij presenteert K.L.J. Minderhout alle kopstukken van de plaatselijke partijen en is het aan u om ze met een krachtige worp te vellen. Weliswaar betreft het hier een volksspel met houten koppen (levensecht dus?) maar laat dat de pret niet drukken. Uw voetbaltalenten kan u er ook demonstreren tijdens het penalty-trappen. Voor degenen met politiek bloed in de aderen vermelden we dat K.L.J. een onomkoopbare keeper gevonden heeft (na héééllang zoeken). Een villa in Frankrijk zit er voor K.L.J. dus niet in maar met een gewoon lokaal zijn ze al dik tevreden. Voor de

leken onder u mag het hopelijk ondertussen duidelijk zijn dat de gehuchtentocht synoniem is aan volksspelen allerlei. Gans Minderhout doorkruisend per fiets , auto of te voet kom je tal van spelletjes tegen waarmee je punten kan verzamelen. Per categorie deelnemers (mannen, vrouwen, kinderen) maak je dan kans op tientallen prijzen. Naast het merendeel nieuwe spelletjes voorziet deze enthousiaste beweging u ook rijkelijk van drank en hapjes . Naar het schijnt is de moeder van Hilde nu al ganse dagen aan het trainen om tegen een hels tempo pannekoeken te bakken. En het mooie aan de tocht is dat iedereen mag meedoen. Op alle plaatsen waar een (sponsor) vlag staat neergeplant kan men inschrijven, zowel in de voormiddag als in de namiddag . De prijsuitreiking vindt plaats in de parochiezaal. Komen jullie ook? Wij wel! o

Nieuwe borstels keren goed Of nieuwe wijken draaien meestal goed. Als de bewoners mekaar wat willen vinden en er voldoende jong geweld losloopt, slaan een aantal ijverige papa's al vlug de handen in mekaar om een terrein op te zetten waar hun jonge snaken zich veilig kunnen uitleven. In de Pastoor De Bougnestraat en de Carolinestraat is het niet anders. De een kan een gat graven als geen ander. Een tweede heeft nog wel een zakje cement dat bruikbaar is. Nummer drie is uitstekend in het vasthouden van de palen en een ander heeft een bakje geestrijk vocht op zijn kruiwagen. Zo vorm je al snel een ploeg van amateurs die wellicht degelijker werk afleveren dan de beste professional. En het sociale buurtleven zal er zeker wel bij varen. Onderhouden nu mannen, of over enkele jaren breekt men het in alle stilte af en plant er parkeerplaatsen of een fritkot neer (cfr. Markwijk). 0


MINDERHOUT

WAT IS ER IN HET LEVEN MOOIER DAN JE TE KUNNEN UITLEVE N ? ABB DRAAC T DAAR GRAAG TO E BIJ WANT VEILIG VERZEKEREN IS MEER DAN CENTENWERK.

Met het bouwen van huizen hebben ze allemaal ervaring, dan draaien we voorzo'n speeltuig ons hand toch niet meer om.

Fanfare in concert Vorig jaar omstreeks deze tijd beklaagde ik mezelf omdat ik het gepresteerd had het lenteconcert van de fanfare te missen. Ook tegen de eeuwwisseling aan stoot een ezel zich nog altijd geen twee keer aan dezelfde steen. Deze keer zou ik op de afspraak zijn. En daar was ik, juist op tijd om de laatste stoelen te bezetten. Veel volk dus . En schoon ook, want het was weer Annemie Meyers die de bindteksten maakte tussen de muziekstukken en ze met haar fluwelen stem ook voorbracht. Ze werd daarvoor terecht in de bloemen gezet. Ook schoon volk dat in de bloemen werd gezet op deze avond was Ilse Vorsselmans voor haar ontwerp van de nieuwe vlag, opvolger van de vlag die in 1959 door de zusterkes van het H. Graf werd gemaakt. En tenslotte was daar voor de schone kant ook Mia Jansen, die vorig jaar de top of Flanders, Will Tura dus, naar believen voorzien had van brood, kaas en Duvel en daarvoor nooit een cent uit de fanfarekas had gewild. Ook in de bloemen, maar minder schoon, Jeroom De Brauwer, al zovele jaren nauwgezet dirigent van deze vijftig muzikanten, die eigenlijk voor hun inzet allemaal een ruiker verdienden, maar hierin kon de penningmeester zich niet vinden. Bescheiden als altijd, zoals spreker van dienst vertelde, trok onze dirigent niet met de bloemen naar huis, maar plukte de ruiker uit elkaar voor de muzikanten van de eerste rij . Een applaus was er voor de gratis fruitkorf van 't Druifke (die ook weer naar I! se Vorsselmans verhuisde) en voor de sfeervolle halogeenverlichting van Walter Michielsen. 0 ja, het concert zelf was ook erg geslaagd. Fanfaremuziek is duidelijk meer dan alleen maar wat marsen dreunen. Ook film- en populaire muziek staan op het repertorium en dat werd gesmaakt. Ten bewijze ook het bisnummer. Veel jong volk trouwens ook in deze groep, wat belooft voor de toekomst. Ludiek was het 'onverwachte' binnenvallen van deStrawherry's die ook duidelijk op bijval van het publiek konden rekenen maar nog een zestal weken te vroeg waren. Na hun druk bijgewoond aperitiefconcert van enkele weken geleden, vieren zij hun 15-jarig bestaan met een optreden in de parochiezaal op20mei. Gegarandeerd goed!

En waar naartoe Wie zich K.A.Vrouw kan noemen, is op 5 april om 19.30 uur uitgenodigd in de parochiezaal op het paasfeest van deze vereniging. Op 10 april worden om 19 uur bloemen geschikt. Voetballiefhebbers kunnen op maandag 4 april terecht op het voetbalveld van MVV voor het paastornooi voor juniars vanaf 10 uur. De gehuchtentocht waarover elders meer staat voor 17 april genoteerd. Heel speciaal willen we de tentoonstelling vermelden van onze dorpsgenoot Jos De Wilde uit de Markwijk. In het paasweekend kan je olieverfschilderijen van zijn hand bekijken in het Sint-Jorislokaal aan de Brouwerijstraat in Hoogstraten. Toegang op zaterdag van 14 tot 18 uur en op zon- en maandag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Vanuit K. W.B.-hoek kunnen we tenslotte wellicht juist te laat melden dat er een boeiende praatavond in de vorm van een Drie-WijzenSpel staat geprogrammeerd op 31 maart in de parochiezaal. De lentewandelaars krijgen op 9 april de kans om de toestand van de ontwakende natuur van nabij waar te nemen. Afspraak om 13.30 uur aan de parochiezaal. En zeg nu niet meer dat er in Minderhout niks te doen is. U kan ook nog altijd naar de kaartprijskamp van K.G.B. op 22 april.... als u wil!•

de •

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6- 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315 .80.20 Fax 03/315 .03.79

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

1~_.."".... HERIJGERS Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

! ! ! NIEUW ! ! ! DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

o3 .. 314.55.04

Du00@0~(JGJ@~

moend Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

0

29


MINDERHOUT

Carnaval kinderbal Eind februari kon je het meemaken dat de filevorming in Minderhoutdorp nog een stuk dramatischer was dan anders. Een aantal chauffeurs genoten van de kleurrijke kinderbende die ter gelegenheid van carnaval door de Minderhoutse straten stapte. Een ander deel keek heel het gedoe nagelbijtend en vingertokkelend aan. Sommigen maakten furieus rechtsomkeer. Vijf minuten zijn in dit leven zo belangrijk geworden. Wat een schril contrast met die vrolijke, gekke, uitzinnige of vertederend frĂŞle kinderkostuums en geschilderde snoeten. Vooral de kleuters kijken met onwennig-fiere ogen tegen al deze uitbundige straatgekte aan, maar ook de lagere schoolkinderen laten zich niet pramen om eens in de huid te kruipen van hun idool of om gewoon eens een keertje echt soldaatje te spelen nu zij het milicien-geluk zullen ontberen. 0

Doe maar eens gek, we doen al zo dikwijls gewoon, was het motto.

CONCESSIEHOUDER . NIEUWE EN GARAGE

nNEEDEHANDSWAGENS

Geudeirs STREVEN NAAR PERFECTIE Die zotte juffen, lacht Dorien, terwijl ze zelf op de kast gekropen is.

Marva 78 Neen, beste lezer, ook al is die frele Vlaamse schlagerzangeres al een ondefinieerbare poos van de beeldbuis verdwenen, zo'n leeftijd durf ik er niet op te plakken. Toch zou onze gelauwerde koe haar naam wel eens kunnen ontleend hebben aan deze dame, die in de vroege zeventiger jaren successen oogstte. Nu was het dus de beurt aan deze rood-witte zeventienjarige van Fons en Liza VermeirenVan der Steen uit de Beemden om in de bloemetjes te worden gezet. Honderdduizend liter melk heeft deze dame uit haar vruchtbare klieren geperst. Ga daar maar eens aanstaan als je weet dat een melkkoe tegenwoordig maar een drietaljaren meegaat voor ze aan vervanging toe is. Moet ik hier nu degenen die beweren dat de jeugd niet meer is wat ze vroeger was, toch gelijk geven? In haar carrière bracht Marva (slechts) vier vaarskalveren voort. Maar ook die blijken meer dan gemiddeld begaafd wat produktiviteit betreft. Wellicht zoals ook bij de menselijke diersoort meestal een combinatie van erfelijk en opvoeding. Dat dit eerder kleine beest tot zulke grootse prestaties in staat was, is wellicht voor een groot stuk te danken aan het feit dat Fons haar regelmatig heeft laten 'spelen'. Ze heeft een hele tijd dienst gedaan als stierkoe. Zo zie je maar. Als de boog regelmatig ontspannen wordt, gaat hij veellanger mee.

30

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76

ERKENDE CARROSSERIE 27

In 1993 heeft zoon Jan de vlag van het bedrijf overgenomen van zijn vader, zoals Fons indertijd zelf ook zijn entree had gemaakt. Met zulk een genetisch stevig onderbouwde melkveestapel is Jan een goudmijn in de schoot geworpen waarvan hij nog veel pap zal moeten koken.

Succes! Een andere Minderhoutenaar die ooit met zijn beest de kaap van de 100.000 haalde, is Karel Aerts uit de Minderhoutsestraat. Goeie grond waar wij op mogen leven voorwaar! 0

Jan Vermeiren en zijn prijsbeest, dat na al die jaren melkproduktie echt geen 'cheese' meer over haar lippen kan brengen.


MINDERHOUT

De laatste match

Vragen over de Post? Contacteer de commerciële dienst!: 03/2340610 EMS: met De Post de wereld rond! POSTOGRAM: uw wensen, uitgereikt wanneer u dat wil

TAXIPOST: snel en zeker

EMS: de internationale snelkoerier van De Post Fax uw documenten op het postkantoor met BUREAUFAX Het begon allemaal achtjaar geleden in 'Café Papilion' bij de Paul inMinderhout. Enkele sportieve jongelui staken de benen bij elkaar en de voetbalploeg 'Papilion' was meteen gedoopt. Het beginnende enthousiasme bleefniet duren, men kampte met een spelerstekort en eenfusie met 'Boerenbond' (zat in dezelfde problemen) drong zich op. Onder de naam 'Papillon' bleefmen verder spelen en ditmaal in kompetitieverband. In 1994 werd het echter teveel en borg men de bal op. Nog éénmaal werd hij uit de kast gehaald voor een laatste reünie met alle spelers en oud-spelers. FC PapilZon is niet meer! Schol! •

Sorry doe-het-zelvers!? met POSTPAC doet De Post het werk voor u: wij hebben een gamma kantklare verpakkingen!

Woninginrichting

GEBR.LEVTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

Huis- en tuindekoratie Tuinarchitektuur Ontdek de wondermooie wereld van Green.House vol specialiteiten voor huis- en tuindekoraties en tuinarchitectuur. Dit alles bij elkaar gebracht in een gezellig èn origineel interteur. Voor al uw kleinmeuhilair, tuinmeubelen, . . ' . dekoratieve stoffen, sietvoorwerpen, manden, glaswerk, kaarten, kand:elaats, stnëedijzer: .. :,

Green House b.v:b.a. Heilig Bloedlaan 259 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 74 70

... 31


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Tweede-Handsbeurs ! Een nieuwigheid in Meerle. Geen rommel- of vlooienmarkt ditmaal, maar een heuse tweedehands beurs, ingericht door de Bond van Grote en Jonge Gezinnen van Meerle. Bent U op zoek naar kinderkleding of speelgoed, maar vindt U de winkelprijzen nogal aan de hoge kant nu er geen koopjes-periodes in de buurt zijn? Wel dan kan je op zondag 2 april in de parochiezaal uw keuze komen maken uit gebruikte maar in goede staat verkerende kinderkleding en speelgoed. Kinderen groeien immers dikwijls te snel om hun kledij te verslijten en speelgoed verdwijnt nogal eens naar de zolder met het idee "dat is nog veel te goed om weg te smijten of naar de rommelmarkt te brengen". Heel vaak komt het na een aantal jaren (na een voorjaars grote-kuis) daar natuurlijk wel terecht. Tussen 13 en 16 uur wordt de parochiezaal omgetoverd tot een supermarkt, waar allicht ook voor U iets interessants te vinden is. Kijken kost niets, kopen wel, maar niet veel.D

Als bet kriebelt.... ... moet je sporten ! Tijdens de vakantie kan het zo nogal eens kriebelen, wie zit er immers graag veertien dagen stil. Maar heel wat sportverenigingen zijn dan ook met vakantie of houden zich aan het normale weekschema. Voor de jonge gasten die tijdens de paasvakantie last zouden krijgen van kriebels , heeft de Turnkring ' t Zolderke de oplossing in petto. Van maandag 3 tot vrijdag 7 april organiseren zij hun eerste "Paas-Sport-Kamp". Jongeren vanafhet leleerjaar kunnen alle dagen van 10 tot 15.30 uur naar de kleuterschool komen om er onder deskundige begeleiding te sporten. Op het programma staan toestelturnen, omni-sport (handbal, volley-bal, basket, mini-tennis, jazzdans), spel en trampolinespringen op een grote trampoline. Als het weer meezit, worden heel wat buitenaktiviteiten gepland. Tijdens de middag kunnen de deelnemers hun meegebrachte boterhammetjes opeten, voor drinken wordt gezorgd. Dat alles voor slechts 1.000 Fr. voor leden van de turnkring of 1.200 Fr. voor niet-leden (meerkost voor verzekering). Dringend inschrijven bij Koen Cornelissen (314.85.44), Jan Fret (315.88.54), Henk De Gier (315.90.36), Rina Goetschalckx (315.86.03) May Van Dun (315.78.89) of Marianne De Graaf (315 .76.90) .0

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten). Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9 op maandag gesloten.

Van 'koer' tot 'speelplaats' Misschien herinnert U zich nog het relaas van de 'koerleggers' van vorige zomervakantie. Vrijwiliggers voorzagen de vroegere meisjesschool toen van nieuw plaveisel. Maar zo'n koer zonder iets op is nogal aan de kale kant. Het roept een beetje verveling op, het is geen echte speelplaats. Het oudercomité wist daar weer een antwoord op te vinden en voorzag de koer van een klimpyramide, tuimelstokken en een paar basketringen. Een puike zithoek van boomstammen en een bank maken het geheel compleet. Zoals je op de foto kan zien, worden deze tuigen niet onbenut gelaten door de schoolkinderen. Opnieuw een echte speelplaats !!! Wij hoorden al jaloerse kommentaren van de overkant.D

32

Wie herinnert zich nog de tijd van voor de kabel, toen je 3 posten op je TV kon ontvangen, en dan nog alleen als het weer niet tegenzat; BRT (nog zonder N en zonder TV2), RTB en Nederland. VTM was nog in geen velden of wegen te bekennen en zappen stond nog niet in de Dikke Van Dale, wegens geen afstandbediening. Op woensdagavond was dat trouwens totaal overbodig geweest, want dan kwam er op elke zender hetzelfde, Spel zonder Grenzen. Alleen de komentaar verschilde van mekaar, de rest stond in het teken van "één groot Europa". Natuurlijk werd er wel aan nationalistische gevoelens geappeleerd, want elk land werd door een eigen stad vertegenwoordigd. Wij supporterden dan ook om de twee weken even enthousiast voor een Waalse ploeg als voor een Vlaamse, want toen nog Belgisch. De Chiro van Meerle wil deze heroïsche dagen nog eens terug in herinnering brengen, zij het op iets beperktere schaal. Op zondag 9 april geven zij verschillende ploegen de kans het tegen elkaar op te nemen in "Spel zonder Grenzen", kompleet met 'Joker' en 'Pil-rouge' of 'Rode Draad' . Het startsein van dit grootse spektakel wordt om 14 uur gegeven, einde voorzien voor ca. 17 uur, plaats van gebeuren is het Chiroplein, Ulicotenseweg 2. Over de rechtstreekse uitzending op alle nationale zenders wordt op dit ogenblik nog onderhandeld, wat gezien het huidige televisie-landschap (of chaos ?) geen sinecure is. Voor alle zekerheid is het dus beter je naar het spektakelterrein te begeven. Zoals dat met zulke massaspektakels hoort, is de toegang voor toeschouwers en supporters gratis. Kinderen kunnen op aparte animatie rekenen. Allen daarheen. (Deelnemers aan het spel - groepen van 6 spelers - familie - vereniging - vrienden - kunnen nog tot 2 april inschrijven bij Ronny of Erwin Pijpers- tel. 315.83.48 of bij Ann Miehielsentel. 315.85.93).0

VAN DER SLUIS MODE ook op zondag geopend tot 5 uur.

Spel zonder Grenzen !

29


Verjaardag Verjaardagen zijn er om gevierd te worden, al is dat met de verjaardag van het behalen van een kampioenstitel niet zo gebruikelijk. De ploeg die een dergelijke heugelijk gebeurtenis mag meemaken, kijkt daar uiteraard met genoegen op terug. Veelal echter zijn de spelers die samen een kampioenenploeg uitmaakten tien jaar later ex -spelers (compleet met buikje en rokershoestje), verhuisd naar andere streken of gewoon getrouwd en door vrouwlief ver van het voetbal gehouden. Bij de reserven van Meerle zijn er enkelen die aan al deze gevaren zijn kunnen ontkomen en zij hadden het plan opgevat om die titel van 10 jaar terug nog eens te herdenken. Marc Van Boxel en Wies Schricks staken eerst de koppen en zochten dan de voetballers van toen bij mekaar, zochten een tegenstrever die ze vonden in het huidige reserve-elftal voor een herinneringsmatch en vergaten natuurlijk het allerbelangrijkste voor zo'n gelegenheid niet ; een feestmaal, een drankje en de mogelijkheid om herinneringen aan toen nog een keer op te halen . Een kampioenentitel die gekoesterd wordt.D

Het kampioenenteam in 1985 vlnr. boven :Guido Willemse, Geert Marijnissen, Marc Van Boxel, Marc Van Alphen, Stan Schrau wen, Willy Michielsen, Jan Verheijen, Frans Van Boxel en Gust Desmedt onder : Luc Lambrechts, Johan Pauwels, Ludwig Van Alphen, Frans Michielsen, Rudi Jochems en Wies Shricks.

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 03/3146250

De kampioenen tien jaar later, samen met de huidige re serven, net voor de herinneringsmatch.

Voor persoonlijk en degelijk advies op maat. .. ĂŠĂŠn adres

ZAKENKANTOOR

@

De vakfotograaf maakt er meer werk van Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

VERZEKERINGEN Rommensstraat 7

35

VAN BAVEL-ROMMENS bvba SPAREN 2321 Meer

-LENEN Tel. 03/315.72.54

SI

23

33


MEERLE

Handboogschutters van de Noorderbond

Vijfvan het winnende zestal van de zesdaagse van de Noorderbond

Modern times

Ook onze aloude, vertrouwde slachterij had blijkbaar nood aan een modern kleedje. Het administratiefgebouw, het enige van het ondertussenflinke complex dat nog enigzins een ambachtelijk uitzicht had. werd omgetoverd tot een modern geheel. Verblindend wit, hoekig, geheel conform de moderne industriële vormgeving. Daarmee werden de laatste herinneringen aan een kleinschalige, ambachtelijke activiteit opgeruimd. Dat het complex zich midden in een landelijk dorp bevind en niet op een industrieterrein is daarbij slechts een detail dat ongetwijfeld door de geschiedenis als "petite histoire" zal omschreven worden. Misschien kan dat in de nabije toekomst opgelost worden door het dorp af te breken en er een industriezone van te maken. Dan moet het dierencrematorium zich tevens niet meer bedienen van vergezochte omschrijvingen als "para-agrarisch" om in de landbouwzone te bouwen en hoeven vooruitziende ondernemers niet alle truken meer uit de kast te toveren om hier zonder problemen een mestfabriek te vestigen. De tewerkstelling zal dan met reuzesprongen vooruitgaan en de welvaart zal niet meer te stuiten zijn. Lang leve de vooruitgang!

BEGRAFENISSEN

HOFMANS

Schutterskampioenen

Tijdens een feestelijke bijeenkomst, ingericht door de Koninklijke Verenigde Vrienden van Meerle, werden de prijzen uitgereikt van de zesdaagse 1994-1995 van de Noorderbond en van het kampioenschap van de Grensschutters van 11 en 12 februari 11.

Dijk (Alphen) Louis Bierten (KSS Merksp1as ), Ben Van Akeren (DKP Poppel), Albert Donekers (NOH Hoogstraten), Martina Verhoeven (DKP Poppe1), Patriek Jespers (VNA Minderhout).•

Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

Het winnende zestal van de zesdaagse : Erik Jansen, Jos Jochems, René Jespers, Maria Verschueren, LouisHaagenen Anton Knijnenburg. De kampioenen van de grensschutters (van 1e tot !Oe catergotie) : Erik Jansen (KVV Meerle),, Davy Goris (NOH Hoogstraten), Erik Van Aert (VNA Minderhout), Jos Jocheros (KVV Meerle), Wim Van

34

GRAFZERKEN

HOFMANS 118


Klein beschrijf mogelijk.

Kantoor van notaris J. MICHOEL Led. de Konlncklaan 361 • HOOGSTRATEN Tel. 03/314 51 77 OPENBARE VERKOPING van LOODS met NOODWONING en LANDBOUWGROND te HOOGSTRATEN/MEEALE OOSTENEIND 2/B Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

Bezichtiging zaterdag van 14 tot 16 uur. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdag: - Toewijzing op dinsdag 11 april 1995 telkens om 16.30 u. in de Parochiezaal, Koestraat te Minderhout lnlilchtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt

LOODS met NOODWONING en LANDBOUWGROND te Hoogstraten/Meerle, Oosteneind 2/B, groot 1 ha 55a 78 ca. Eigendom beschikt over water, electriciteit en telefoonaansluiting. Verwarming met mazout. Kadastraal inkomen : 14.500

I

oor van notaris J. MICHOEL od. d e Konincklaan 361 • HOOGSTRATEN Tel. 03/314 51 77

Bezichtiging : zaterdag van 10 tot 12 uur. Besch ikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdag: -Toewijzing op donderdag 30 maart 1995 telkens om 15 uur 30 in café Den Bombardon , Kerkstraat 9 te 2328 Hoogstraten/Meerle. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt

OPENBARE VERKOPING van LANDELIJKE WONING te HOOGSTRATEN/MEER, HOOGEIND 91 Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen : LANDELIJKE WONING TE HOOGSTRATEN/MEER, Hoogeind 91 , groot volgens meting 1527 m2 .

Kantoor van notaris J. MICHOEL Lod. de Konincklaan 361 • HOOGSTRATEN Tel. 03/314 51 77 OPENBARE VERKOPING van ZEER GOED GELEGEN WONING te HOOGSTRATEN/MINDERHOUT, MINDERHOUTDORP 54 Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen : ZEER GOED GELEGEN WONING MET GROND TE HOOGSTRATEN/MINDERHOUT, MINDERHOUTDORP 54 Groot volgens kadaster 4a 70 ca.

Ingedeeld als volgt: 2 dooreenlopende plaatsen, keuken, badkamer, slaapkamer, opkamer, zolder en kelder. Achteraan garage en bergplaatsen. Eigendom is voorzien van alle nutsvoorzieningen en centrale verwarming - stookolie. Kadastraal inkomen 11 .300. Bezichtiging: zaterdags van 14 tot 16 uur. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdagen: -Inzet op dinsdag 4 april1995 - Toewijzing op dinsdag 18 april 1995 telkens om 16.30 u. in Café Victoria, Meerleseweg 4 te Hoogstraten/Meer.

E!gendom is voorzien van alle nutsvoorzieningen.

Plans en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt

35


Kantoor van notaris J. MICHOEL Lod. de Koninc·k laan 381 • HOOGSTRATEN Tel. 03/314 51 77 OPENBARE VERKOPING van GEMEUBILEERDE BUNGALOW en AANPALEND WEILAND te HOOGSTRATEN/MINDERHOUT, ACHTERAARD 40 vlakbij E19 PUT en AC Restaurant Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal zonder inzetpremie, ten overstaan van de Vrederechter van het 2e kanton Turnhout, openbaar verkopen: KOOP 1 GEMEUBILEERDE BUNGALOW op en met grond te Hoogstraten/Minderhout, Achteraard 40, groot volgens kadaster 12 a 45 ca.

KOOP 2 AANPALEND WEILAND tegen de Achteraard, groot volgens kadaster 54 a 48 ca. Beschikbaar: volgens veilvoorwaarden. Het geheel gelegen palende of gepaald hebbende: de Achteraard, Van de Put August en Donekers Victor Sterkens. Zitdagen: - Inzet op dinsdag 4 april1995 ·Toewijzing op dinsdag 18 april1995 telkens om 15.30 u. in café De Wachtzaal, Van Aertselaerstraat 4 te Hoogstraten . Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt

Kantoor van notaris J. MICHOEL Led. de Konincklaan 361 • HOOGSTRATEN Tel. 03/314 51 .77 OPENBARE VERKOPING van BOUWGROND HOOGSTRATEN/MINDERHOUT, HOEK HOGE WEG-KOESTRAAT Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen : PERCEEL BOUWGROND TE HOOGSTRATEN/MINDERHOUT, Hoge Weg, op de hoek met de Koestraat, groot 764 m2 . Bestemd voor vrijstaand eengezinshuis. Stedebouwkundig attest nr. 1. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten.

Bezichtiging: zaterdag 2 - 4 uur. Kadastraal inkomen 5600 F. Beschikbaar: tegen betaling van koopprijs en onkosten.

Zitdag: -Toewijzing op dinsdag 11 april1995 telkens om 16 uur in het Parochiecentrum, Koestraat te Minderhout Plans en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt

Je weet wel/ daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping 41

36


HALVE EEUW GELIDEM

Smelt een weinig vet - spekvet is beter dan margarine - in de pan en laat warm worden. Als het vet rookt is het warm genoeg. Doe er snel de geklopte eieren in en als deze bakken, maak dan met een mes of vork de kanten los en laat het nog niet voldoende gebakken ei er onder loopen tot alles klaar is. De onderkant zal licht gebruind zijn. Laat uit de plan glijden op een verwarmden schotel en dien onmiddellijk op.

Meer

Maart1945

Inhaling en aanstelling van Z.E.H. Pastoor

Uit de Kempen Hoogstraten Veroordelingen tJp9FelliiDHl<PJ.ltM~~öfÉI~~=

verraders en collaborateurs uit Hoogstraten: Beiden betichten, John Gildemijn en Semke, waren lid van het V.N.V., de Zwarte Brigade en droegen wapens op zich. De Krijgsraad veroordeelde hen tot 10 jaar hechtenis en levenslange ontzegging hunner burgerrechten. Op 6 Maart deed de Krijgsraad te Turnhout uitspraak in de zaak John Scheyltjens. Tijdens de bezetting was hij lid van de N.S .K.K. en hierna van de Fabriekswacht. Hij droeg de wapens tegen zijn land en kreeg hiervoor 17 jaar buitengewone hechtenis en levenslange berooving der burgerrechten.

Verheugend Nieuws UiL hetrouwbare bron vernemen w.e dat Z .h .ff. ueKen ;)enaen en ae neer Marcel Rosiers, na bevrijd te zijn door de Russische troepen, zich thans bevinden in het repratrieeringskamp van Odessa aan de Zwarte Zee. Ook andere personen uit het Hoogstraatsche, waarvan evenwel de naam nog niet gekend is, zouden daar verblijven in afwachting van hun terugkeer naar België.

Op Donderdag, 8 Maart 1.1., werd Z.E. Heer P. Aerts plechtig aangesteld als pastoor onzer parochie. Spijts het onaangename weder en de oorlogsomstandigheden die zich dien dag vooral lieten gelden, was het voor onze menschen een dag van groote beteekenis die immer in hun geheugen zal geprent blijven. Ons dorp was in feesttooi : overal vlaggen en allerhande jaarspreuken om den nieuwen herder welkom te heeten. Gaarne hadden onze menschen meer gedaan, doch ook hier was papierschaarschte een leelijke struikelsteen. Van kort na den middag zag men gansch de bevolking naar de kerk stroomen, doch ook hier werd offer gevergd: door auto-ongeval kon de plechtigheid slechts een paar uren later aanvangen. Doch niets kon het geduld van onze menschen uitputten: ze bleven wachten! Aan het kerkportaal werden de sleutels der kerk op een sierlijk kussen aan den nieuwen herder aangeboden door witte maagdekens . Vervolgens werden volgende welkomsaanspraken gehouden, de eerste door E.H. Onderpastoor namens de parochianen, de andere door den heer Juul Mertens, namens de gemeente.

Voor de gezinnen onzer Op Zondag a.s. 11 Magttçütpotttendm

Rijkevorsel

Gemeente Hoogstraten, namens de Katholieke Actiegroepen, een geldinzameling plaats hebben ten voordele van de gedeporteerden van Hoogstraten. De Hoogstraatsche bevolking, bekend om zijn medevoelen bij het lijden zijner medeburgers, zal ook ter dezer gelegenheid toonen dat het steeds de gedeporteerden, slachtoffers hunner vaderlandsliefde, en die in de Duitsche gevangenkampen zuchten, indachtig is. Hartelijk dank. De Besturen van K.W.B .-V.K.A.J. en K.A.J.

Op 19 Maart heeft de Brigade der Douanen onder bevel van den heer Controleur een geheime stokerij ontdekt bij een zekeren S ... te Rijkevorsel Vaart. Vaten in gisting, 8 bidons met alcohol ongeveer 160 liter inhoudende, zakken suiker, kistjes gist en nog andere zaken werden er aangeslagen. De brigade heeft flink werk verricht met het opsporen dezer geheime stokerij, daar steeds in zulke bedrijven een slecht goedje gebrouwd wordt dat vergiftiging met zich kan meebrengen.

Gevraagd Huishoudster van gezetten ouderdom, bij weduwenaar met vijfkleine kinderen. Zal in het huishouden geholpen worden. Zich aanbieden: Huybrechts, 68, Kolonie, Merksplas.

Geheime Stokerij

Een heerlijke omelet met eierpoeder Om een goede omelet te maken, neem de waarde van twee eieren, t.t.z. twee afgestreken soeplepels eierpoeder en vier soeplepels water. Voeg er eerst de helft van het water bij, roer tot het een gebonden papje vormt, geheel vrij van klonters, en bewerkt goed.

Hedendaagsche zeden en zedelijkheid In sommige dagbladen lezen we dat er in Brussel gefuifd, gedanst en gevierd wordt terwijl in veel streken van ons land bittere mizerie en rouw heerscht. Tusschen de regels door kan men daarbij uitmaken dat het in die gelegenheden niet erg nauw steekt met de zedelijkheid van de meisjes en vrouwen die er aan deelnemen. Wanneer velen nu meen en dat het in onze hoofdstad maar alleen buiten de schreef gaat, dan zijn er die wel ver naast. In Hoogstraten geneert men zich tegenwoordig evenmin voor een kleintje, niettegenstaande de ellendige dagen die we door te maken krijgen. Ettelijke meisjes en vrouwen, waaronder moeders met kinderen, geven zich zonder blikken of blozen over aan de 'tommies' . Bij die feiten is het opmerkelijk te bestatigen dat de meesten van die loopsters destijds reeds met de 'feldgrauen' verdachte relaties onderhielden. Als zij meenen dat alles effen is , wanneer ze nu met een bevrijder aan den arm of om hun midden loopen, dan wedden zij op het verkeerde paard, en dubbel als ze zich niet in het fatsoenlijk kader weten te houden. Zij dienen gemeden als de pest! Het ging op zeker oogenblik zoover dat KINDEREN aan de geïnteresseerde soldaten den weg wezen naar de huizen waarin ze opgewacht werden door de Hoogstraatsche deernen. Die 'commerce' gebeurde in het volle daglicht. Anderen gaven er de voorkeur aan 's avonds of bij nacht bezoeken af te leggen aan bepaalde autocamions. Geen enkelluid protest werd gehoord. Wel is er schande over die toestanden 'gefluisterd', zoodat haast iedereen iets moet vernomen hebben. Mogelijk is ons gemeentebestuur echter van die situatie niet op de hoogte. Mocht het evenwel toch een en ander weten, dan is het onbegrijpelijk dat niet hardhandig ingegrepen werd. Die gemeene mamzellen en madammen brengen niet alleen de openbare zedelijkheid maar minstens even ernstig de volksgezondheid in het gedrang. Lijdzaam toezien bij een volgende gelegenheid zou een niet te vergeven nalatigheid of een volledig gemis aan verantwoordelijkheidsgevoel betekenen, want waar een wil is een weg. In afwachting geven we aan de mannen met verfpot en borstel ter overweging of het niet de moeite zou loonen de vuile koten met een proper kleurtje te zuiveren, indien het spelletje nog eens mocht herbeginnen. Dan is de zaak oké! Gentleman.

Bron: Gazet van Hoogstraten,l945 37


Mokkelrock

Fusieswing De lente, een nieuw geluid. Dat wil ook zeggen een nieuwe Fusieswing. Het wordt meteen een goed gevulde rubriek met de vaste jeugdclubs, of moet ik schrijven jeugdcafés, en de 'vaste' festivalwaarden.

Cahier De Brouillon Neen, ze gaan mij niet hebben. U kent het toch wel: op één april, stuurt men de ***, waar men wil. De naam 'DE KAKKEWIETEN' komt toch niet echt geloofwaardig over. Toch werd ons verzekerd dat hun optreden in de Cahier op 1 april geen aprilgrap is. Sinds kort is er op het Cahier-podium voldoende ruimte om er zelfs twaalf landgenoten neer te zetten. De helft van dit dozijn zijn muzikanten, de andere helft zijn pure gekken en acrobaten. Dit totaalspektakel wordt begeleid door grappige en eigenzinnige rock, rare covers van bekende nummers . Normaliter op maat van theaters en straattoneel, nu voor je neus in de Cahier. Zeker weten dat dit een primeur is. Tja, dat zal wel . Zou ik deze tekst niet vergeten te publiceren? Het zou toch eens een aprilgrap moeten zijn. Alle info op 03/ 314.32.64. Noteer alvast in je agenda: Zaterdag 29 april: THE NOT B52's in de Mussenakker (onder voorbehoud) Zaterdag 6 mei: VRU PODIUM met onder andere Eruption (Mussenakker) Vrijdag 12 mei: 9 (jawel negen) R&B-Bands cp KROEG EN BLUES in Hoogstraten en Minderhout Zondag 21 mei: verkiezingen. In het kader hiervan start de Cahier een T -shirt aktie tegen rascisme. Volgende maand hierover meer. Zaterdag 17 juni: de Belgische bluesgroep TEX (Mussenakker) Vrijdag 21 juli: de Nederlandse DRIE TIETEN vieren onze Nationale Feestdag in de Cahier Zaterdag 22 juli: de Nederlandse UNDECLINABLE AMBUSCADE (Cahier).

38

De Mens

Dildo Warheads

Zaterdag 29 APRIL is het weer zover. MUKKELROCK in de Wortelse Parochiezaal in een organisatie van het Slot. THE DILDO WARHEADS, CLEMENT PEERENS EXPLOSITION en DE MENS sieren dit jaar de affiche,. Clement Peerens, popkenner uit Antwerpen, bekend van het Leugenpaleis, wordt levend. Hij lijkt een beetje op Hugo Matthysen, de heer

Mosuse en Bart Peeters. 't Zal wel gezichtsbedrog zijn zeker. De Mens is het alter ego van exrockjoumalist Frank Van der Linden (Humo ). 't Zal daar intelligent worden in de Wortelse Parochiezaal. Alle info bij de leden van het Slot. En uiteraard: allen daarheen, ook wij van Fusieswing.

Mussenakker

ChewA Bone

CHEW A BONE is één van die opkomende Belgische groepen. Na Noordkaap is het Limburgse hoop in bange dagen. Onze Limburgers zijn al overtuigd van de podiumkwaliteiten van dit opmerkelijk quintet. Opmerkelijk is het juiste woord, vooreen groepdatzijn publiek hondebrokken of gratis wijn bezorgd. Hun olijke show wordt omlijst met een overheerlijke crossover mix van funk, metal en rap. Dit vijftal heeft al heel wat prijzen verdiend op de Vlaamse podia als laureaat van onder andere Campusrock (Diepenbeek), Vers Geweld (Bree ), Festivalternatief

(Koersel), Drakenrock (Borgloon), Rock 0 Rama (Stekene). Op het Crazy Dog Concours in Wetteren was het publiek hen beter gezind dan de jury. Ze gingen dan ook Limburgwaarts met de publieksprijs. Als U dan nog weet, dat ze de halve finale haalden van Humo's Rock Rally, dan kan U toch niet thuisblijven op zaterdag 8 april. Vanaf tien uur kan U niet enkel genieten van de nummers die op hun mini-CD staan, maar ook van een serieuze podiumact. Alle informatie bij Ludo Martensop 03/315.81.57


FUSIESWING

~---------------------------~-,

.

PAUL VOKSSELMANS HOOGSTRAAlS UITLAAT BANDEN SERVICE BANDEN- VELGEN- UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING

H N ENBOOMSTRAAT

Molenstraat 5 2320 Hoogstraten - Tei.:03/314 81 57

L-----------------~-----------~ Festivalk

De vierde editie van Festivalk komt er weer aan muzikanten, zoals toetsenist Andy Bell (Depeche Mode en Yazoo) en gitarist/zanger Martyn op vrijdag28 APRILda' s de dag voor Mukkelrock (timing jongens?!). En neem het van mij Bates (Eyeless in Gaza). Afsluiter na één uur aan, dit kan wel eens een van de betere worden wordt de Nederlandse CAPTAIN GUMBO. Om U voor een keer eens niet op tijd naar huis (valt het op dat ik fan ben van Anne Clark?) te sturen, maar al feestend de nacht in te stappen. Vorig jaar was er een kleine terugname van de publieke belangstelling voor Gorki, Noordkaap Deze Nederlanders weten maar al te goed wat en Amo. Maar geef toe, in tijden van dalende plezier maken is. Dat bewezen ze onder andere publieke belangstelling en het nog steeds stijop Kroeg en Blues in de Cahier. Hun zydeco gend aantal optredens is een drieduizendkoppig brengt de meest stijve hark in beweging. Muziek met accordeon en trekharmonica. De moeipubliek zeker niet slecht. Wat is er dit jaar veranderd? V oor de eerste keer staat er een te waard om wat langer te blijven. De deuren van de Valk in Rijkevorsel worden geopend echte 'buitenlander' op de affiche. Twee jaar vanafhalf zeven. Aanvang van het eerste optregeleden waren het ook enkel 'buitenlanders', den (Jan de Bruyn) is voorzien om zeven uur. als je Nederland mee mag tellen. Dit jaar ieKaarten kosten aan de kassa 550 frank. Om mand van over het Kanaal, niet zomaar de eerste zeker te zijn van je plaats, koop je je ticket best de beste, namelijk ANNE CLARK. Opvallende vernieuwing is de stijging van het aantal in voorverkoop in alle eera-kantoren en in groepen. Om zeven uur stipt start JAN DE Hoogstraten bij Music Inn en de Gelmel. BRUYN EN FRIENDS. Jan de Bruyn voorstellen is zeker niet meer nodig. Zijn 'friends' hebben dit keer een zeer lokaal karakter. Nonkel Ney en Desperated Company zullen een aantal muzikanten moeten missen, zoals daar zijn drummer Patriek Vindevoghel, toetsenist en bassist Dirk Mulleman en gitarist Dirk De Ruyscher. Ook Desperatect-zanger Eddy Maes wordt voorzien als 'guest' -zanger bij Jan de Bruyn. Daarna is het de beurt aan het schorre stemgeluid van de frêle Sarah Bettens van THE CHOISE, één van die Vlaamse muzikale verrassingen van de afgelopen twee jaar. Tegen juni mag er een opvolger verwacht worden voor The Great Subconscious Club. Op Festivalkeen · kruisbestuiving tussen het 'oude' (wat is oud?) en het nieuwe werk. THE SCENE is er voor de tweede keer bij op Festivalk. Moet het verhaal nog gedaan worden? Neen toch, iedereen kent zijn klassiekers. Topper is de frêle (waar heb ik dat meer gelezen?) Anne Clark. U kent haar nog wel uit de 'zware jassen-tijd' (voorniet-insiders de new wave-periode van de begin jaren tachtig). Toen scoorde ze onder andere met 'Our Darkness' en 'Sleeper In Metropolis' en de fuifklassieker 'SelfDestruct'. Anno 1995 is ze weer helemaal terug met de single 'Elegy Fora lost Summer', grijs gedraaid op Studio Brussel. Hou er ook rekening mee dat Anne begeleid zal The Scene worden door de crème de la crème wat betreft

Tel.: (03) 314.82.16

Fax: (03) 314.79.56 91 Loenhoutseweg 2320 Hoogstraten

• • • • • • •

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken 43

De Hoogstraatse Maand Ook uw maandblad!

Tel.: 314.41.26/314.49.11

39


-~ ~"'

)>~· )>~

tm fffi] .

~

..:... .44 ...,... .( )>~·

..>-.

'

HVVsterk tegen de buren Met 5 op 6 uit de matchen tegen Poederlee, Turnhout en Zwarte Leeuw bleefHVV netjes in het vaarwater van Tielen. De roodwitten waren genaderd tot op drie punten en Tielen begon zowaar achterom te kijken. Dan kwam de verplaatsing naar Hemptinne. Was er teveel zelfvertrouwen of was het de eerste lentewarmte? HVV was nergens. Zelfs tegen 10 Waaltjes konden de roodwitten geen kans scheppen en het doelpunt op de valreep, bij een 2-0 achterstand, bleek een pleister op een houten been . Met een verplaatsing naar Aarschot en een thuismatch tegen SV Mol voor de boeg, moet HVV in staat zijn een plaats in de top van het klassement te handhaven. Of er een eindronde-ticket inzet, hangt van een groot aantal factoren af, o.a. van het feit of kampioen Tielen erin zal slagen twee periodetitels te veroveren, zodat nummers twee en drie automatisch voor de eindronde in aanmerking komen. Nu, met of zonder eindronde: HVV speelde een schitterend seizoen en het zou jammer zijn dat in de slotfase de glans zou verloren gaan.

Wedstrijden Nat. res. HVV- Jet, 31.03.1995: 20.00 uur Beringen- HVV, 07.04.1995: 20.00 uur HVV- Tilleur, 21.04.1995: 20.00 uur Herentais- HVV, 29.04.1995: 15.00 uur HVV- Hasselt, 06.05.1995: 20.00 uur Eerste elftal: Jet- HVV, 01.04.1995: 19.30 uur HVV- Beringen, 08.04.1995: 20.00 uur Tilleur- HVV, 23.04.1995: 15.00 uur HVV- Herentlals, 30.04.1995: 15.00 uur Hasselt- HVV, 07.05.1995: 15.00 uur •

V.N.A. Wortel Tegen het laaggeplaatste Molenkring won V.N.A. gevleid met 2-0. In een wedstrijd met weinig kansen scoorden Peter Van Calster en Ed Vermeiren op het einde van de wedstrijd. Op Arendonk voetbalden de blauw-witten ontelbare kansen bijeen, maar er ging steeds iets mis. De thuisploeg kwam, na hoekschop, onverdiend op voorsprong. Gelukkig kon Ed Vermeiren nog gelijkmaken (l-1). Mol kwam in Wortel op voorsprong, maar nog voor de rust scoorden Ed Vermeiren en Hans Van Opstal. Na de pauze creëerden de blauwwitten nog enkele zeer mooie doelkansen, maar ze werden telkens gemist. Vlak voor het affluiten kon Mol 2-2 gelijkmaken. Na deze twee zeer goede wedstrijden was het in Oosthoven iets minder. De doelverdedigers hadden het rustig totdat een Oosthovenaar met wat meeval met een geweldig schot het enige doelpunt maakte. Hoe V.N.A. uit de hierna bijeengespeelde kansen niet scoorde, is onbegrijpelijk.

40

f:'-" 1~\ ".~ ~

I

SPORT I

-~

:...."*"

.Ä.

)'\

,;(

Uit deze laatste 3 wedstrijden hadden de blauwwitten telkens 1 punt tekort. Met een bang hartje gingen we dan zaterdagavond naar Hulsen, comfortabel op de tweede plaats. Bij de rust was het nog 0-0, maar V.N.A. was lichtjes de betere. Wanneer Dirk Gysels de score opende, was er geen houden meer aan. André Snoeys na een onweerstaanbaar dribbelnummer en Dave Verschueren met een machtig vluchtschot, verhoogden de score. Hulsen kon er met een strafschop in geschenkverpakking 1-3 van maken. Onze spelers raakten nog driemaal de staak, zodat de einduitslag nog veel rianter had kunnen zijn. Deze overwinning, na een briljante wedstrijd, werd daarna nog uitbundig gevierd. De wedstrijden 02.04.1995, 15.00 uur: V.N.A. - White Star 09.04.1995, 15.00 uur: Beekhoek - V.N.A. 23 .04.1995, 15.00 uur: Rauw- V.N.A. 30.04.1995, 15 .00 uur: V.N.A.- Punt

Minderhout VV zonder veel glans Een eentonig verhaal natuurlijk! Elke maand opnieuw dezelfde klaagzang aanheffen over de povere prestaties is ook niet zo'n denderend aangename bezigheid. Weinig puntengewin! De jongens doen echter hun best en staan in het klassement op een plaats waar ze ongetwijfeld thuishoren! Tegen het laatstgeklasseerde Pulle zou men toch moeten kunnen winnen. Zover is het echter niet gekomen. Wel kwam men tot enkele mooie combinaties, bekroond met een doelpunt van Bram Quaars. Men dacht zich gelanceerd maar de wedstrijd doofde uit als een kaars. Gelukkig misten de bezoekers nog een strafschop, maar slaagden er toch in tegen het einde de 1-1 stand op het bord te brengen. Het lle gelijkspel voor MVV was een feit. Bij Dosko bleef het een wedstrijd tot aan het rustsignaal, toen MVV tegen een 1-0 achterstand aankeek. Eens de 2-0 bereikt, ontplofte de thuisploeg en mocht Groen/Wit met zware 6-0 cijfers terug de brug over. Aan de vaart in St. Jozef speelde MVV zeker geen onverdienstelijke wedstrijd tegen een ploeg die nog altijd de promotie nastreeft. Een Minderbauts doelpunt werd afgekeurd en de thuisploeg had aan één goal genoeg om de twee punten bij te tellen. Een andere promotiekandidaat, Meer, betaalde bibbergeld aan de Hoge Weg. Reeds in de 8e minuut scoorde Kurt Vermeiren voor de thuisploeg en bleef de wedstrijd voor het verdere verloop tamelijk evenwichtig verlopen. In de 80e minuut maakte Meer gelijk en wilde dan nog meer. MVV bleef vechten voor elke bal en veroverde een puntje (12e gelijkspel) . Wedstrijden Zondag 2 april: 15.00 uur: Minderhout VV- SK Beerse Zondag 9 april: 15.00 uur: Massenhoven- Minderhout VV Zaterdag 15 april: 18.00 uur: Minderhout VV- Sefa •

"'

-~ j'i

~"' )>~

~ ~'<'l

l_

ïtl

,.,... .......

.4-t .(

~"

)>~·

..>-.

".~

'

1~\ ~

FC Meer: belangrijke steken laten vallen De voorbije wedstrijden zijn voor Meer niet zo gunstig verlopen. De eerste opdoffer kreeg men in Massenhoven te incasseren. Tijdens de heenronde konden deze jongens met een 9-1 nederlaag naar huis. De terugwedstrijd zou een gemakkelijk te verteren hapje worden. Meer scoorde al vroeg in de wedstrijd en men dacht de huid van de beer al te verkopen. De thuisploeg dacht er echter anders over en hun jong geweld ging er flink tegenaan. Meer werd totaal overklast en kon met een 3-1 nederlaag terug naar huis. Ook de thuiswedstrijd tegen Bouwel werd geen gemakkelijk karweitje. De rust bereikte Meer met een 2-0 voorsprong. Geruststellend, zou je denken. Bouwel sloeg echter terug langs strafschop en Meer kreeg het nog knap lastig. Lange tijd vreesde men het ergste, gelukkig scoorde men tegen 't einde van de wedstrijd een derde maal en de twee punten bleven thuis. In Herentais werd het een nieuwe teleurstelling van formaat. Veel viel er niet over te vertellen, tenzij dat men weer een 3-1 uitslag te slikken kreeg. De week daarna kwam Wechelderzande op bezoek. Een zwak broertje dat het eerste kwartier wel flink voor de dag kwam, doch daarna zwak presteerde. Tijdens deze periode kon Meer driemaal scoren, na de rust deed men er nog eentje bij en de overwinning met ruime cijfers was een feit. Op 12 maart stond de verplaatsing n~ar Minderhout op het programma. Veel pret hebben de supporters aan dit derby niet beleefd. De thuisploeg kwam vroeg op voorsprong en verdedigde deze 1-0 stand met hand en tand. Het spel scheerde helemaal geen hoge toppen en Meer mocht zich gelukkig achten dat het in de slotfase nog kon gelijkstellen. Intussen toch nog verheugend nieuws! De miniemen hebben reeds de kampioenstitel op zak. Zij wonnen tot hiertoe al hun wedstrijden en hun voorsprong in de rangschikking is nu zo groot, dat er niets meer kan gebeuren. Hun trainer, Jan Laurijssen, mag er fier op zijn. Proficiat voor Jan en zijn miniemen. Zij zullen nu kunnen deelnemen aan de strijd voor de Jeugdcup 'Het Volk'. Deze wedstrijden starten op 13 april! Wedstrijden Zondag 2 april: 15.00 uur: Pulle- FC Meer Zondag 9 april: 15.00 uur: Hezewijk- FC Meer Zaterdag 15 april: Toernooi voor Miniemen Maandag 17 april: Toemooi voor Duiveltjes Zondag 23 april: 15 .00 uur: HIH Turnhout- FC Meer Zondag 30 april: 15 .00 uur: FC Meer- Westmalle •


SPORT

KFCMEERLE De wedstrijd Pulle-Meerle, zonder Marco Klijs, was een modderige bedoening op een slecht veld. In de 55e minuut werd een foutieve ingreep op Wilfried Pauwels bedacht met een strafschop, omgezet door Willy Miehielsen : 01, tevens de eindstand. Meerle-Dosko kon wegens overvloedige regen niet doorgaan. Een week later trok Meerle naar Sefa zonder de gekwetste Nick Mertens en zonder doelman Vannuffelen, die met vakantie was . De wedstrijd startte zwak tot Sefa in de 35e minuut op voorsprong kwam. Amper een minuut later kopte Pauwels op voorzet van Graumans de 1-1 op het bord. In de 60e minuut kwam Meerle dan op voorsprong met een mooi schot van Marco Klijs. Diezelfde kreeg 5 minuten later de bal toegespeeld van Verachtert, omzeilde de Sefakeeper en zette Meerle op 1-3. Met nog acht minuten te gaan lukte Sefa de aansluittreffer, door een slecht verdedigend Meerle. Sefa ging nog op zoek naar de gelijkmaker, wat door een attent keepende doelman Van Bavel kon verhinderd worden, zodat Meerle de volle inzet mee naar huis kon nemen. Op 12 maart kwam St.-Jozef naar Meerle. De nrs . 2 en 3 in de rangschikking tegenover mekaar. Meerlekwam zonder de gekwetsten Van Gorpen Mertens aan de aftrap. St.-Jozef domineerde in de eerste helft en werd daarvoor in de 40e minuut beloond : 0-1. Net voor de rust kreeg Meerle een corner, Dirk Mertens gaf die op het hoofd van Marco Klijs en die kopte binnen : 11. In de 2e helft claimde St.-Jozef een penalty, maar de scheidsrechter besliste gelukkig voor Meerle dat het er geen was. Het laatste kwartier mocht Mario Herrijgers na een lange afwezigheid nog komen invallen, maar het bleef 1-1. Op Bouw el vertrok Meerle zonder stopper Willy Michielsen, die wegens een kwetsuur voor de rest van het seizoen out zal zijn . Het werd een rommelige partij , waarin Meerle op slag van rust op vroosprong kwam. Verachtert kon na een vrije trap het eerste doelpunt aantekenen. Het duurde dan bijna de ganse tweede helft eer Meerle zijn score kon verdubbelen. Een voorzet van Marcel Van Dun belandde bij Marco Klijs, die de 0-2 tegen de netten schoot.

Wedstrijden voor april : 02-4-95 09-4-95 16-4-95 23-4-95 30-4-95

: Meerle - Massenhoven : Meerle-Weelde : Meerle- Dosko : Meerle - Hezewijk : Beerse - Meerle •

Gebuurtenvoetbal Hoogstraten

Aan BOERENEINDE de titel! Elkjaar opnieuw is Boereneinde de te kloppen ploeg voor de kampioenstitel. Dit seizoen zal het zeker niet anders zijn. Om hem van de titel te houden moet er nog een ploeg in actie komen met heel sterke papieren. En die zien we nog zomaar niet opduiken. Aan de andere teams nu om de mooiste ereplaatsen in beslag te nemen. Over Boereneinde hebben we reeds de lof gezongen. DeGelmeiboys hebben een voortreffelijk seizoen achter de rug en zij ontpopten zich als de gevaarlijkste outsider en dat had men zeker niet verwacht. Als de ploeg met de beste techniek kunnen we zeker de Vikings vooropzetten maar door hun wisselvallige prestaties komt dit in het klassement niet helemaal tot uiting. Na een zwak seizoenbegin heeft Boskant zich wel duidelijk herpakt in de tweede ronde. Mussenakker bleek een moeilijk te bekampen tegenstrever die regelmatig de puntjes binnenhaalde, terwijl Westhoek een beetje op drift leek. Volgendjaar beter! Karaktereninzet toonde Hooghuis gedurende heel het seizoen en met die mentaliteit zal volgende kompetitie zeker hoger gescoord worden. Ook de Statie bracht niet echt wat ze er zelf van verwacht hadden ondanks een goede bekercampagne. Op zaterdag 8 april heeft dan de kampioenenviering en de bekeruitreiking plaats in de kantine van Boskant en zoals gewoonlijk is er dan voor alle ploegen gratis drank en spijs voorzien als waardig afscheid van een succesvol voetbalseizoen!

Marathon

Antwerpen '95 Met het lange afstandslopen gaat het momenteel goed in ons land. Het aantal lopers blijft stijgen. In 1986 waagden 2750 Belgen het er op een marathon te betwisten, in 1994 namen 4526 landgenoten, waaronder 230 dames, her en der de start in een van de vele wedstrijden in binnenen buitenland. Een zekere Harry Smedts uit Keerbergen liep verledenjaar zomaar eventjes 41 keer de 42 km! Tegen het jaar 2001 wil hij een absoluut totaal van 500 marathons najagen. Vincent Rousseau is momenteel de beste Belgische lange afstandsloper met een beste tijd van 2.07.51, gelopen in Rotterdam. Jan Hendrickx (Hoogstraten) staat op de 17de plaats in de algemene rangschikking van de Belgische heren-marathonlopers 1994 met een tijd van 2.22.35, verwezenlijkt te Brussel. Ook andere Hoogstratenaren bekleden een mooie plaats in dit klassement, te weten: 262ste Guido Everaert (Hoogstr.) 2.45.43 433ste Vermeiren Jan (Mind.) 2.51.02 1534ste Pat Leysen (Mind.) 3.14.18 1623ste Corneel Strijbos (Wortel) 3.15.49 1728ste Jos Van Bavel (Mind.) 3.18.15 1993ste Marc Terreur (Mind.) 3.23.11 2407de Swaenen Michel (Wortel) 3.30.27 3252ste Meyers Robert (Mind.) 3.50.24 Op ZONDAG 9 APRIL staat Antwerpen weer borg voor een marathonevenement Voor Minderhout starten vrijwel zeker: Fons Aerts, Robert Meyers, J os Van Ba vel, Jan Vermeiren, Pat Leysen, Marc Terreur. Voor Meerle Cor Braspenning en voor Wortel Michel Swaenen. •

Uitslagen Wedstrijden van 25.02.1995 Vikings-Westhoek: 1-8 Statie-Hooghuis: 0-0 Boereneinde-Mussenakker: 3-1 Boskant-Gelmelboys: uitgesteld tot 01-041995 . Wedstrijden van 04-03-1995 Gelmelboys-Hooghuis : 5-3 Westhoek-Mussenakker: 0-2 Vikings-Boereneinde: 1-4 Statie-Boskant: 1-0 Wedstrijden van 11.03.1995 Inhaalwedstrijd 28-01-1995 Westhoek-Gelmelboys: 3-6 Hooghuis-Mussenakker: 0-1 Statie-Boereneinde: 0-2 Vikings-Boskant: 1-1 Op 01.04.1995 hebben er nog twee inhaalwedstrijden plaats, met name Boskant-Gelmeiboys en Hooghuis-Statie. Op 08.04.1995 de laatste wedstrijden, met name: Gelmelboys-Westhoek Mussenakker-Hooghuis Boereneinde-Statie Boskant-Vikings. •

Sportregio Noorderkempen

Scherm 3-daagse Jongeren een aangename, zinvolle maar vooral sportieve vrijetijdsbesteding aanbieden is o.a. een zorg van de Sportregio Noorderkempen. Tijdens de paasvakantie (woensdag 5 april, donderdag 6 april, vrijdag 7 april) richt men in samenwerking met de Vlaamse Schermschool en de sportraad van Vosselaar een scherm 3-daagse in voorjongeren tussen 12 en 18 jaar en dit telkens op bovenvermelde data van 13.30 u. tot 15.30 u. in het Sportcentrum 't Diepvenneke te Vosselaar. Ervaren lesgevers zullen de deelnemers de basistechnieken van deze boeiende sport aanleren. De deelnameprijs bedraagt 750 fr. en voor informatie kun je altijd terecht bij Micky Leconte of Chris Verbeeck, Steenweg op Zevendonk 18 bus 2, 2300 Turnhout, tel. 014/41.20.66. •

41


SPORT

Juniores te Hoogstraten 2e Grote Prijs 'Bakske' Reeds vroeg in het seizoen, ZONDAG 9 APRIL te 15 u., pakken 'De Snelle Wielen' uit Hoogstraten uit met een wielerwedstrijd voor juniores en dit in de Gelmeistraat ter hoogte van drankenhandel 'Bakske'. Een selectief parcours van 84 km (12 ronden) wordt de renners voor de wielen geschoven. Het loopt langs G. Segersstraat, Leemstraat, Bosuil, Beukendreef, Poeleinde, Klinketstraat en Gelmelstraat. Het zoeken naar een gepaste concurrentie-arme datum betekende voor de inrichters wel een hele klus, want wat graag zou men alle Hoogstraatse juniores aan de start zien verschijnen. Hun zoektocht door de kalender werd beloond en die zondag staat er slechts één junioreswedstrijd in de provincie Antwerpen geprogrammeerd. Van een meevaller gesproken. De kans op een flink deelnemersveld is daarom zeker groot, bedenk daarbij dat men in stilte ook op een Nederlandse invasie hoopt.

Hoogstraatse kanshebbers Een aantaljongeren zijn momenteel aan de slag in de juniorescategorie en het zou niemand verwonderen dat de palm weleens binnen de stadsgrens zou vallen. Minderhoutenaar Vic Van Loon werd eind februari al clubkampioen (KWV) te Turnhout. Een beloning voor zijn harde wintertraining. Clubmakker Marc Goetschalckx uit Meer zorgde in Arendonk voor de eerste bloemen door een sterk deelnemersveld uit de wielen te fietsen. Revelatie van vorig seizoen, Rudy Meyvis, eveneens uit Meer, kon zich dit seizoen nog niet duidelijk op de voorgrond plaatsen en dit wegens gezondheidsperikelen. Van hem wordt toch een flinke prestatie verwacht. Van het W ortelse broederpaar Ben en Sam Van Dyck heeft alleen Sam zich nog maar laten zien. Is Ben uitgekeken op de fiets of zit de voorbije crosswinter nog in de benen? Minderhoutenaar Kristof Van Gestel is op dit ogenblik nog niet zeker van deelname, daar zijn club een Ardense stage gepland heeft in die periode. Natuurlijk hopen de inrichters op een flinke prestatie van clubrenner Jürgen Lodewijckx (Hoogstraten) die naarstig verderwerkt aan zijn conditie. Dames Sinds 1994 hebben de dames ook startgelegenheid gekregen in deze wedstrijden. Op de nationale dameskalender is die dag geen wedstrijd te bespeuren, zodat de kans zeker bestaat dat er enkele vrouwelijke deelnemers aan de start zullen verschijnen. lnge Geerts (Minderhout), Sabine Snijers en Diana Jansens (Hoogstraten) mogen zeker bij de deelnemers verwacht worden. Een boeiende middag belooft het zeker te worden in de schaduw van de Spijkergebouwen.

Technische gegevens

Met deze jongelui zal men zeker rekening moeten houden. V.l.n.r. Jürgen Lodewijckx, Marc Goetschalckx, Ben Van Dyck, Vic Van Loon en sponsor A. Lodewijckx (Bakske)

Golden Tennisbali Award 1994 Naast het traditionele jaarlijkse teerfeest heeft Tennisclub 'De Vrijheid' nog andere feestelijkheden in petto, kwestie van de vereniging nog meer uitstraling en aantrekkingskracht te bieden. Voor de eerste keer in het bestaan werd de 'Golden Tennisbal! Award' uitgereikt. Negen categorieën kwamen hiervoor in aanmerking waarin telkens vier kandidaten genomineerd werden. De winnaars mochten een heuse 'gouden' tennisbal in ontvangst nemen en dankten met een ontroerend en origineel 'dat hadden wij niet verwacht! '.•

42

Afstand: 84 km. (12 ronden) Vertrek: 15 u. aan 'Bakske' Inschrijving en uitbetaling: 'Bakske' Kleedkamers: Sporthal Spijker Premies: elke ronde 200 fr. Prijzen: 22.500 fr. en 200 fr. van de 2le tot de 30e plaats. Startschot: Burgemeester A. Van Aperen. •


SPORT

SPORTIEF BIER! Petanque-club 'Markdal' In de onmiddellijke nabijheid van het recreatiedomein De Mosten in Meer bevindt zich het lokaal van de Hoogstraatse petanqueclub MARKDAL Toen wij binnenkwamen was men reeds volop bezig 'een balletje te gooien'. ledereen was druk in de weer in een ontspannen sfeer. Petanque is niet zomaar een vakantiesport, maar wordt het hele jaar door gespeeld, verzekert Cor Van Der Meer. Het is zelfs zo dat deze sport een groot aantal beoefenaars heeft, veel meer dan men op het eerste gezicht zou denken. Cor Van Der Meer is voorzitter van de club. Hij legt uit dat deze sport uit Frankrijk is komen overwaaien. 'In België is er een Vlaamse en een Waalse liga. Jaarlijks worden er nationale kampioenschappen georganiseerd. In de provincie Antwerpen alleen al zijn er 23 verenigingen actief. Samen zijn zij goed voor 3.500 leden. Onze vereniging telt een veertigtal leden. Twintig van hen nemen ook daadwerkelijk deel aan wedstrijden die binnen en buiten clubverband worden georganiseerd. De rest is er bij voor de gezelligheid. Want daar gaat het natuurlijk ook om.'

Tuinontwerp Tilburgs ... ••• de creatie van een unieke groene naimte... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Lod. de Konincklaa~318 . 2320 Hoogstraten Tei./Fax: 03/314.23.53 · ..

.

.... .

_,

"''

Taboes Rond de petanque-sport bestaan heel wat taboes. Eén ervan is dat het vooral de ouderen zijn die deze sport beoefenen. 'Het leuke aan deze vrijetijdsbesteding is datje hetkan spelen van je achtste tot je achten tachtigste. In onze vereniging is het zelfs zo dat we een zevental jongeren hebben die nog geen vijftienjaar oud zijn. Niet in alle verenigingen heeft men dat geluk. In 1989 organiseerde het provinciaal bestuur een cursus. Onmiddellijk daarna besloten een aantal Hoogstratenaren de koppen bij elkaar te steken en werd de club Markdal in het leven geroepen. In het begin waren zij met zijn tienen. Momenteel telt de groep 40 leden en heeft men zelfs de organisatie van een Belgisch kampioenschap achter de rug. Toen kwamen er meer dan 800 mensen uit het hele land naar Hoogstraten. De petanque-vereniging kan een dergelijke toevloed best aan. 'In Meer beschikken we over een groot lokaal, 28 op 12 meter. Daarin bevinden zich 8 binnenbanen en een grote kantine. Buiten hebben we 33 banen en een ruime parking. De opbouw en de inrichting van ons lokaal gebeurde helemaal door vrijwilligers. We zijn daar best wel trots op.' De petanque-club Markdal blijkt een heel gezellige vereniging te zijn. 'Kijk, er zijn clubs die meer dan honderd leden tellen. Bij ons kent iedereen elkaar en dat zorgt voor dat unieke sfeertje. ledereen zet zich in voor zijn vereniging. Alles loopt dan ook bijzonder vlot.' Deze Hoogstmatse vereniging nodigt iedereen uit die, wanneer hij zin heeft, vrij dit spel wil beoefenen. Ook verenigingen die met hun leden een avondje uit willen, zijn welkom. Zij moeten wel een afspraak maken met Marleen op het nummer 03-314.64.45.

L.JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Op 17 april komt Schiedam en op 2 juli vindt de wedstrijd België-Holland plaats. U kan voor meerdere vragen of informatie steeds terecht bij Cor Van Der Meer op het nummer 03315.87.93.•

Aktie!

Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

43


SPORT

Zundertse Hockey Club Hockey: ook voor kinderen! Ooit al eens een hockeywedstrijd gezien of misschien al zelf beleefd? In onze streek alleszins een sport die weinig beoefend wordt en daardoor ook een beetje onbemind. Vlakbij in Zundert, waar zovele grensdorpbewoners gebruik maken van de prachtige zwemaccommodatie, wordt de hockeysport wel beoefend door volwassenen en... door kinderen! Wel, het bestuur van deze vereniging doet een oproep aan Belgische (kleine) kinderen om bij hen aan te sluiten voor een gezonde, plezierige sportbeoefening op kunstgras. Geen slijkgeploeter, een kraaknette outfit!

Benjamins Niet alleen de volwassenen genieten van de hockeysport, ook de kinderen voelen er zich best door aangetrokken. Bij hen wordt trouwens de basis gelegd voor een gezond club beleid. Ook de kleine kinderen, BENJAMINS, wil men deze sport laten ontdekken. Dit zijn jongens en meisjes van groep 3 en 4 die graag nader kennis willen maken met deze sport. Er zijn redenen genoeg om te kiezen voor deze discipline: men is BUITEN, wat vooral in de winter zeer belangrijk is, het is een TEAM-sport waarin samen bezig zijn en verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar en voor het team van groot belang is.

Training Elke zaterdagmorgen trainen de Benjamins van 9 tot 9.45 u . en deze oefenstonde is onderverdeeld in 4 gedeelten. Allereerst de belangrijke WARMING-UP. Voor deze kinderen misschien niet zo belangrijk maar 'jong geleerd, is oud gedaan'. Daarna een TIKSPEL waar zowel de snelle als de voorzichtige kinderen aan bod komen. Dan de ECHTE hockeytraining, waar allereerst gedacht wordt aan veiligheid.

De grondbeginselen van hockey komen aan bod: slaan, stoppen, pushen, mikken, pingelen ... ! Het hoogtepunt van de morgen is ongetwijfeld hetONDERLING PAR TUTJE. Niet echt, maar toch serieus! Na éénjaar oefenen en als ze ongeveer 8 jaar oud zijn, kunnen ze minihockey gaan spelen in een 6-tal en dit in vriendschappelijk competitieverband.

Kleding Een speciale kleding is niet vereist, alhoewel een jogging- of trainingsbroek natuurlijk wel lekker zit. Sportschoenen kunnen gemakkelijk gebruikt worden op kunstgras, als ze hockey willen blijven spelen, zijn schoenen met noppen wel het best. Scheenbeschermers zijn wel noodzakelijk. Een hockeystick kan altijd geleend worden bij de vereniging. ook zijn er kindermaten te koop voor 25 gulden. Per jaar betalen de Benjamins een contributie van 30 gulden. Voor het geld moet je het zeker niet laten! Eén raad: sluit aan!

Info Annemarie de Bont, secretaris, tel. 016-71641 Rian Nix, begeleider Benjamins, tel. 01675463.•

zondag 30 april HOOGSTRATEN Feestelijk evenement rond het thema van de onovertroffen Hoogstraatse aardbeien. Dagvullend programma voor gans bet gezin met actieve ontspanning midden in de Kempische natuur.

e Wandelroutes van 6 - 12 - 20 km

e Bewegwijzerde fietsroute 25 km e Attracties voor kinderen e Volksspelen e Randanimatie e Eet- & Drinkkraampjes e ..... en natuurlijk: aardbeien!

U wordt vanaf 10 uur verwacht aan de feestzaal Casino op het domein van de Rijksweldadigheidskolonie aoWortelf Hoog traten. De Lions Club HoogstratenMarkland heet u alvast van harte welkom. P. . Deze acti iteit wordt georganiseerd ten voordele van de restauratie van het orgel van de Begijnhofkerk.

Info: "lJ' 03/340.19.55

Ongevallen Maandagmorgen 20 februari om 1.30 uur reed aan Strijbeek Meerlede 47-jarige Comelis De Jongh uit Breda, met zijn auto tegen een boom. Hij werd ernstig gewond. Vrijdag 24 februari om 10.00 uur botste aan de Vrijheid de auto bestuurd door Miriam Jacobs, Minderhoutsestraat 56, met de auto bestuurd door GustaafWillekens uit Ekeren . Er was lichte schade. Zondagavond 26 februari om 20.05 uur botsten aan de Vlimmersebaan te Rijkevorsel twee personenwagens . Vijf personen werden licht gewond. FransJansen (39j) en zijn zoon Pau) ( 17j) Oosteinde 12A, Meerle. Patricia Van Dingenen (29j) en Frank Roeien (21j) Kantweg 57 Wuustwezel en Mandy Van Dingenen ( 12j) Heieinde 76 Beerse. Bij een botsing tussen twee auto' s aan het kruispunt Vrijheid en Gelmelstraat, op donderdag 2 maart om 17 .30 uur werd Martinus Heyboer uit Voorschoten (NL) licht gewond. Maandag 6 maart om 3.20 uur botste aan de Beukendreef te Wortel de auto bestuurd door Ivan Vinck Beerse met de auto bestuurd door Wim Nuyens uit Merksplas. Er was zware schade.

44

Donderdag 9 maart om 10.20 uur botsten aan het kruispunt K. Boomstraat en Katelijnestraat te Hoogstraten, twee personenwagens. De eerste werd bestuurd door François Van Der Hallen uit Antwerpen. In de tweede zaten Ferd. Sierra (50j) die zwaar gekwetst werd en Maria Vermeiren uit Wuustwezel. Aan de Voort te Meerle botsten woensdag 15 maart om 12.45 uur twee vrachtwagens. De eerste werd bestuurd door Geert Bartholomeus uit Balen. Deze liep lichte schade op . De tweede werd bestuurd door Gustaaf Spannenburg, Achtel 8, Rijkevorsel. Deze wagen werd zwaar beschadigd.

de "

o3 - 314.55.04

0u00@0~(JCSUCSU~0@

maand

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: teL : 314.49.11

ll![jlll

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verimtw. uitg.: J . .Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

...


BIJ DE BUREN

Het kappen van (Ie (dode) haan Om de donkere saaie wintermaanden wat op te fleuren, begaven onze voorouders zich weleens aan het wrede spel van het 'hanekappen'. Een (toen levende) haan werd aan een paal gehangen met de kop naar beneden waarna de 'kapper', op een ronddraaiend wiel gezeten, moest pogen de hanekop af te kappen. Dit eeuwenoude spel wordt sinds 197 5 opnieuw in Achtel gespeeld, een diervriendelijke wijze met een voorafgeslachte haan. Wie mee wil doen, moet ouder dan 14 zijn ĂŠn vrijgezel. In maart van dit jaar waagden 11 jongens en 1 meisje hun kans.

De koning van het vorige jaar, Ronny Laurijssen, wordt met een stoet aan huis afgehaald. De haan is er maar voor de vorm, die komt later weer vrij. -

'

Het 'kappen' in volle gang.

Nieuwe koning werd Dennis Laurijssen.

-

PROFESSIONAL DOOR STIHL

Bloemensierkunst CATTLEYA LEOPOLDSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

Met toptechniek voor perfekt zaagwerk. Met een STIHL heeft u een krachtige en handzame motorzaag. Betrouwbaar door de vooruitstrevende techniek met een ergonomische vorm en een integrale veiligheidsuitrusting . Professionele kwaliteit met 12 maanden garantie. STIHL motorzagen zijn leverbaar met een vermogen van 1,2 kW (1,6 pk) tot 6,3 kW (8,6 pk) .

machines voor de hof-, bos- en tuinbouw

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.41.15

Slecht 8,3°/o van alle vrouwen en meisjes is maagd! De rest is inderdaad steenbok. waterman, kreeft, enz En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hun sterrenbeeld passende tinten en kleuren. Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristallen vaas met horoscoopmotief, draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent. Elke verjaardag kan ermee bedacht worden. elke jarige is er bijzonder opgetogen over ! En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau - voor een verrassend vriendelijke prijs overigens. Al leen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bellen naar de Cattleya Bloemenlijn: 014/63.45.16. Faxen (014/63. 51.87) of telexen (72 422) kan ook al. We kunnen het u moeilijk nog makkelijker maken! 45

45


Op stap in ...

BROUWERSHUIS RESTAURANT TAVERNE

HOOGSTRATEN Zaterdag 1 april: 14 uur: Toespraak door de burgemeester vanop het balkon van het Nieuw Administratief Centrum, gevolgd door Spilzakken worp. Zondag 2 april: BEZOEK KERKENVAN DE FUSIE HOOGSTRATEN, vertrek zaal Pax 13 .30 uur met eigen auto' s, deelname 75 BEF, leden KWB 50 BEF, inschr. tel. 03/314.31.37. Maandag 3 t/m vrijdag 7 april: PAASSPORTKAMP, dagelijks 10-16 uur, inl. en inschr. Stedelijke Sportdienst tel. 03/ 340.19.51. Woensdag 5 april: JONGERENBEZOEKAAN HET RUSTHUIS, vertrek zaal Pax 13.30 uur, org. Jeugdpastoraal, inl. en inschr. 03/314.40.34. VOORDRACHT DOOR BISSCHOP PAUL VAN DEN BERGHE, bisschop van Antwerpen, thema "Het passieverhaal van Jezus", Rabboenizaal, 14-16.30 uur, toegang 180 BEF, leden 120 BEF, org. KBG. Zondag 9 april: WEDSTRIJD van de HONDENCLUB 'Vrij Hoogstraten' , cat.1 voor waak- en verdedigingshonden. Op het terrein aan de Heuvelstraat van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur. Zondag 9 april: WEIDEVOGELTOCHT, vertrek lokaal Karel Boomstraat 13 uur per fiets , org. JNM/Wielewaal, tel. 03/314.60.14. Woensdag 12 april: FIETSTOCHT, naarMeersel-Dreef via Princeven, vertrek Medisch Centrum 13 .15 uur, org. KVLV. NACHTTOCHT BREDA - MEERSELDREEF, vertrek parochiezaal Meersel-Dreef 20 uur, org. Jeugdpastoraal, inl. en inschr. 03/ 314.58.70. Woensdag 12 april: Info-avond over etterische oliën en geurtherapieën in de Pax om 20.00 uur. Org. Velt. Donderdag 13 april: LEDENVERGADERING GEPENSIONEERDEN, zaal Pax, 14 uur, org. KBG, inl. 03/ 314.65.94. Vrijdag 14 april: GOEDEVRIJDAGTOCHT, thema "De Grond van de Zaak", fakkeltocht, vertrek zaal Pax 20 uur, org. Jeugdpastoraal, inl. 03/314.58.70. Zaterdag 15, zondag 16 en maandag 17 april: TENTOONSTELLING OLIEVERFSCHILDERIJEN van JOS DE WILDE (Markwijk, Minderhout) in het St. Jorislokaal aan de Brouwerijstraat Zaterdag van 14 tot 18 uur, zondag en maandag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Zondag 16 april: ZALIG PAASFEEST. Dinsdag 18 april: MAANDELIJKSE MARKT. Donderdag 20 april: GROOTOUDERSBDEENKOMST, thema "Rugklachten", zaal Pax, 14 uur, org. BGJG, tel. 03/314.53.78 .

46

Vrijdag 21 april: THE DAVID LIVINGSTONE JAZZMESSENGERS, New Orleansmuziek, Tuinbouwschool, 21 uur, org. Marckriver Jazzclub. HEKSENWANDELING, Grobbendonk, org. CMBV, tel. 03/314.38.78. Zaterdag 22 en zondag 23 april: TONEEL 'Prosper in de scheer' door Toneelgroep St. Cecilia, om 20 uur in de zaal St. Cecilia, Gelmelstr. 8. Zaterdag 22 april: BEZOEK BEGIJNHOFKERK EN RESTAURATIEPROJECT, voor leden Davidsfonds, inl. lidmaatschap en inschr. 03/314.11.88. Zondag 23 april: PAXFEESTEN, 14 uur opening door Fanfare St. Catharina, verder doorlopend eet- en drankgelegenheid, optredens en kinderanimatie; 17 uur in Gelagzaal kaas en wijn, spek met eieren of frikadellen met krieken. Org. Paxcomité . LANDSCHAPSWANDELING, thema "Dag van de Aarde", vertrek Begijnhof 14 uur, org. JNM/Wielewaal, tel. 03/315 .90.40 . FOTO-WANDEL-ZOEKTOCHT VAKANTIEGENOEGENS , zie Meer. Woensdag 26 april: FIETSTOCHT, naar Zondereigen via Dr. Versmissenstraat, vertrek Medisch Centrum 13 .15 uur, org. KVLV. Vrijdag 28 april t/m maandag 1 mei: KAMPEREN IN DE BIESBOSCH, org. Vakantiegenoegens, inl. en inschr. voor 15 april, tel. 03/314.40.01. Vrijdag 28 april: VERLICHTE A VOND MARKT, vanaf 17 uur op de Vrijheid. Zaterdag 29 april: TONEEL 'Prosper in de scheer' door Toneelgroep St. Cecilia, om 20 uur in de Zaal St. Cecilia, Gelmelstr. 8. Zondag 30 april: DAG VAN DE AARDBEI, zie Wortel. WANDELING TE LILLE, vertrek zaal Pax, org. KWB .

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43 Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

4B

Restaurant

à la carte

week-menu Strijbeek 16 Meerle Tel. 03/315.91.07

Radio CONTINU • FM 103 Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Tel 315 79 40 ·Fax 315 86 ST - met regionaal, notionooi en internationaal nieuws - 24 uur per dog muziek -informatie van en over lokale verenigingen

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29 . 51

11

NE~~4~8

11

Minderhoutsestraat 23 (54) 2320 Hoogstraten (Minderhout)

Voor alles waar geluid, licht en ambiance moet zijn

!,~

~ .

I

124

kncrJrtjcsJruis urijqeio 183 qoogstraten 03/314 66 65 ~ust

& 'ifiiliane

50

Al 25 jaar eenoase aan de Boomkes Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag (20.00u), vrijdag, zalerdag(19.00u) en zondag 13.30u)

52


MINDERHOUT

FRITUUR - EETHUIS

Vrijdag 31 maart: PRAATAVOND, onder vorm van 3-WIJZENspel, om 20 uur in de parochiezaal. Org. KWB. Zondag 2 tot en met 30 april: TENTOONSTELLING 'Schilderingen van Jacques Maréchal', in Galerij Hazelzet, Mariaveld 3. Woensdag t/m zondag van 13 tot 17 uur. Maandag 4 april: PAASTORNOOI voorjuniorsop het voetbalveld van MVV. Dinsdag 5 april: PAASFEEST VAN KAV, om 19.30 uur in de parochiezaal. Zondag 9 april: LENTEWANDELING, vertrek om 13.30 uur aan de parochiezaal. Zondag 17 april: GEHUCHTENTOCHT met volksspelen, in de voor- en namiddag. Org. KLJ. Zaterdag 22 april: KAARTPRIJSKAMP KBG.

'DE EIKEN' John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur. 60

Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers Tel. 03/314.36.93

Het café voor jongeren met het hart bij .:&l~a:.tUL:..-.:.a::a.• muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32 64

58

57

"

MEERSEL-DREEF

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

"

Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

Zaterdag 1 april: CONCERTAVOND Fanfare Voor Eer en Deugd om 20 uur in de Parochiezaal 'Zevenster' . Zondag 2 april: PAARDEN- EN TRACTORENWIJDING aan de Sint-Luciakapel om 11.30 uur.

Cafetaria

Harry Begers

MEERLE

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL-DREEF 54

WORTEL Donderdag 30 maart: Info-avond 'JONGEREN EN DRUGS' om 20 uur in de parochiezaal. Org. KWB. Zondag 2 april: MUKKELROCK in 't Slot met DILDO WARHEAD, CLEMENT PEETERS en DE MENS . Donderdag 6 april: INFO AVOND 'Een videocamera, hoe werk je ermee?' om 20 uur in de parochiezaal. Org. KWB . Zondag 30 april: DAG VAN DE AARDBEI, wandel- en fietstochten, volksspelen en animatie, vanaf 10 uur aan het Casino van de Kolonie. DAG VAN DE AARDBEI, vanaf 10 uur aan zaal Casino op domein Kolonie, met wandelroutes , fietsroute, kinderattracties, volksspelen, eet- en drankkraampjes, org. Lions Club Hoogstraten-Markland, tel. 03/340.19.55.

"[)~w '

T Fl

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden , feesten . Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

56

1(unstscfiifáer J.J-f.J. Jasper

lt

44.~

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

Zondag 2 april: TWEEDE-HANDSBEURS voor kinderkleding en speelgoed, tussen 13 en 16 uur in de parochiezaal. Inrichting: BGJG. Van maandag 3 tot vrijdag 7 april: PAAS-SPORTKAMP voor jongeren vanafhet 1ste leerjaar. Elke dag van 10 tot 15.30 uurinde kleuterschool. Zondag 9 april: SPEL ZONDER GRENZEN, ingericht door de Chiro. Start om 14 uur aan het Chirop1ein, Ulicotenseweg 2.

-

RTUIN --~

Meerdorp 13

CAFÉ DISCOBAR

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen. Woensdag en donderdag gesloten

RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

46

MEER Vrijdag 31 maart: 25 JAAR CHIRO: Oud-leidingsavond Zaterdag 1 april: 25 JAAR CIDRO: 14.00 u: Tekenwedstsrijd aan klooster. 20.00 u: Chirofuif in tent aan klooster met disco Execute. Zondag 2 april: 25 JAAR CIDRO: 10.00 u: Eucharistieviering. 11.30-13 .00 u: receptie in de vernieuwde lokalen. 13 .30 u: Spektakelnamiddag aan het klooster. Dinsdag 4 april: DORPSRAAD in Boerenzaaltje om 20.00 u. Donderdag 6 april: KA V-BLOEMSCHIKKEN in Boerenzaaltje om 20.00 u. Zaterdag 8 april: OPTREDEN van CHEW A BONE (crossover) om 22.00 u. in de Mussenakker. Dinsdag 11 april: Gewestelijke KAARTPRIJSKAMP, K.B.G. Zondag 23 april: FOTO-WANDELZOEKTOCHT, vertrek Boerenzaaltje tussen 13 en 14 uur, deelname 120 BEF, leden VG 100 BEF, broodmaaltijd 60 BEF (vooraf bestellen), org. Vakantiegenoegens, tel. 03/314.40.01. Dinsdag 25 april: KGA-INZAMELING. Gewestelijk DANSFESTIVAL, K.B .G. GRATIS bedeling HUISVUILZAKKEN in bibliotheek van 13 .00-16.30 u en 18.00-20.00 u. Zaterdag 29 april: OPENDEURDAG 'Hof Ter Zwaelmen' aan John Lijsenstraat 54-56 van 10.00 tot 18.00 u. Zondag 30 april: OPENDEURDAG 'Hof Ter Zwaelmen' aan John Lijsenstraat 54-56 van 10.00 tot 18 .00 u.

VRIJHEID 34b - 2320 HOOGSTRATEN - TEL. 03/314 14 86

62

80

47


Ongevallen Brandweer 314.42.43 -- ~

(l =·- -.---~

-~

RIJKSWACHT: 314.50.08 71

63

HUISARTSEN

~ CONTAINERDIENST

1 en 2 april: DR. F. HOL VOET EN H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 314.31.66

VAN SPAANDONK 2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

72

LAURIJSSEN JEF DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50 64

Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelen

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

17 april: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A, Meerle, tel. 315.85.55

nieuw - oud - antiek (ook tafels op maat)

:

Koekhoven 5 - Rijkevarset Tel.: 03/314.20.24

65

22 en 23 april: DR. JEAN-MARC VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten, tel. 314.57.84 29 en 30 april: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel. 315.82.21

JAN VERHEVENb.v.b.a. Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle} Telefoon: 03/315.79.50

APOTHEKERS

• Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

" Indoor tennis squash snooker

-or.s~ •

Tennisclub vzw Achte/sestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 031314.37.76 67

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza's, tussendoortjes ...

JAN STOFFELS

Heimeutenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon : 03/315 .70.16

74

mobile Rent AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

b.v.b .a.

DE HOOGSTRAATSE PERS .

Van 28 april tot 5 mei: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315 .77.73

THUISVERPLEGING

Alle dagen open van 10 tot 20 u Behalve op woensdag: van 10 tot 14 u Kleine groepen 's avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd, voor vergaderingen of privé

Wit-Gele Kruis, 24 uurop24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS - LIEVE VANMECHELEN (315 .92.29) en ELS DIRKS (315.87.89).

Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: ~ 14.41 .26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

no

Op 26 april is de volgende MAAND weer dààr. Medewerkers, uw kopij graag op woensdag 12 april. Sport- en dorpsnieuws nog tot 16 april.

:%.t 'Jf..}'VaRJJ tJaKoon 7aint O:J/ :JH. 3l. 3~

70

48

Tel. 03/314.31.08

Van 14 tot 21 april: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11 , tel. 314.38.68 Van21 tot28 aprii:APOTHEEKADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315 .73.75

GELMELSTRAAT 6 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.38.11 Fax: 03/314.15.03

tel. 03/314.42.92

KWALITEITSPLUIMVEE

Van 31 maart tot 7 april: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20. St. Jozef-Rijkevorsel, tel. 312.12.20

Van 7 tot 14 april: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 122

Zaterdagvoormiddag 1 april: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75

VRIJHEID

75

8 en 9 april: DR. STIJN FAES, Heilig Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10 15 en 16 april: DR. LUC VERMANDER, Meerleseweg 24-A, Meer, tel. 315.85.11

·Kw Uot~m·

de

POLITIE: 315.71.66

03/314.32.11 03/314.59.10 (op afspraak)

. ...

Hoogeind 54

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoog~r~en

!lll:alll

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fran en. Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

76


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.