februari 1995 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

ELFDE JAARGANG, NR. 118 FEBRUARI 1995 PRIJS: 60 FR. AFGIFfEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

Met de heliU geboren ~

1

Dorpsraden in het me• uw

Nieuw Gemeentebestuur

GUST DESMEDT


Hoogstraten 17 路 22 februari 1995 Handelsbeurs Autobeurs In de verwarmde veilinghallen, inrit Loenhoutseweg, ruime GRATIS parking Woensdag 22 februari: Speciale KINOERANIMATIE SPECIALE THEMADAG voor de DERDE LEEFTIJD Groot SHOWPROGRAMMA met bekende vedetten Kinderen tot en met 12 jaar: Gratis toegang Vanaf 12 jaar: Toegongskaarten aan 100 fr. (geldig voor de ganse duur van de beurs)

2

Openingsuren: Vrijdag 17 febr: 17- 21 uu r Zaterdag 18 febr: 13 - 21 uur Zondag 19 febr: 10- 21 uur Maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 febr: 13 - 21 uur


man in de maand De helm hangt aan de haak, het vuur is nog niet geblust In het decembernummer van de Maand werd er in de Meerlese rubriek reeds kort melding van gemaakt: Commandant Gust Desmedt nam afscheid van de vrijwillige brandweer van Meerle. Gust was echter niet zomaar de commandant van de voorpost Meerle, uit de toespraken tijdens zijn afscheidsfeest, bleek hij er tevens de vader van te zijn. Vader van de brandweer, telg van een bekende familie, zijn nadrukkelijke aanwezigheid in Meerle : meer dan voldoende redenen om eens met hem te gaan praten.

·Roots "Ikzelf ben een geboren en getogen Meerlenaar, mijn vader, Henri, kwam echter van Minderhout. De boerderij van de familie Desmedt staat nog steeds op Heerle, vlak naast het landgoed van Stas. Grootvader Fons was samen metStas vanuit het Gentse naar de Noorderkempen komen afgezakt. Nonkel Jef is op de boerderij in Minderhout gebleven en werd er lange tijd burgemeester. Mijn vader is in Meerle komen wonen en werd er directeur van de coöperatieve melkerij en zaakvoerder van de Boerengilde. Thuis waren we oorspronkelijk met zijn vijven, een zus en een broer zijn echter jong gestorven, waardoor we dus met zijn drieën overbleven. Ikzelf was de jongste van het gezin en ben ook de enige die in Meerle is blijven wonen. Aan mijn jonge jaren in Meerle heb ik weinig herinneringen. Ik was zes jaar toen de oorlog uitbrak. Tijdens de oorlog heb ik in Meerle lagere school gelopen, zoals alle kinderen van het dorp. Hoewel, er waren in die tijd nogal wat dagen dat het geen school was ; bij het begin van de oorlog,

Gust op de lagere school in Meerle, toen nog met pen en inktpot

met de bevrijding. Vanaf de middelbare school ben ik altijd op internaat geweest, eerst in het Klein-seminarie, later in het St.-Michielscollege in Brasschaat. Latijn en Grieks waren aan mij echter niet goed besteed, zodat ik later teruggekeerd ben naar de handelsschool in Hoogstraten. Na de middelbare school ben ik naar Gent getrokken om te studeren voor Technisch Ingenieur Zuivel. Op 1 januari 1959 ben ik dan in dienst gekomen bij de melkerij."

De melkerij In die tijd had elke gemeente nog een coöperatieve melkerij, waar melk en eieren van de lokale producenten verwerkt en verdeeld werden. Ook Meerle had zijn melkerij waar vader Desmedt directeur was. Samen met zijn opleiding, de reden voor Gust om ook bij de melkerij in dienst te treden. Nochtans bewoog er toen reeds een en ander in de zuivelsector, zaken die later tot de volledige teloorgang van de kleinere lokale melkerijen zullen leiden. "Het verval van deze coöperatieven heeft meerdere oorzaken. Einde jaren vijftig, begin zestig kregen we de opkomst van de vakbonden in de zuivel. De looneisen, die de evolutie volgden van de andere industrieën, waren van die aard dat de melkerijen er moeilijk aan konden voldoen. Men had het dan over lonen van ca. 25 fr. per uur en sociale lasten van 12 à 13 %. Half de jaren zestig was dat al opgelopen tot 50 fr. per uur en 18 %. Op een bepaald moment beliepen de looncondities zeven maal het eindresultaat van de melkerij. Een tweede faktor was de technische evolutie. De capaciteit van de installaties werd op korte tijd enorm veel groter. Op enige j aren tijd evolueerden de afromers van 5000 liter tot 100.000 liter per dag. Het was dan ook moeilijk optornen tegen grote bedrijven. In het topjaarproduceerde de melkerij in Meerle 840.000 kg. kaas. Op dat zelfde ogenblik waren er in Nederland bedrijven die deze hoeveelheid op één week produceerden. De oplossing voor de melkerijen lag dan ook in schaalvergroting. Eerst kregen we de fusie van de melkerijen van Meer, Rijkevorsel en Meerle, later fusioneerden zij met andere melkerijen in

de intra-coöperatieve INZA. Deze evolutie lag volledig in de lijn van het beleid van het toenmalig Ministerie van Landbouw, dat voorzag in twee grote zuivelfabrieken voor heel de provincie Antwerpen.". Stillaan werden de aktiviteiten van de melkerijen van Meer, Rijkevorsel en Meerle bij INZA Schoten ondergebracht. In 1975 ging Gust mee naar Schoten om er de directie te versterken. In 1977 werd alle activiteit in de Meerlese melkerij gestaakt. Hoe zat het eigenlijk met de inspraak van de plaatselijke landbouwers in deze grote coöperatieve ? "Dat was inderdaad een probleem. Om hieraan te verhelpen werden er intra-producentengroepen opgericht, maar aan het feit dat de grote producenten de wet dicteerden viel moeilijk te ontkomen. Samen met de invloed van buitenuit (andere- niet-coöperatieve- zuivelfabrieken) is dat wellicht de grootse oorzaak voor de teloorgang van de coöperatieve verbanden. In een coöperatie was het immers het geheel van de door alle coöperanten aangevoerde produkten dat de uiteindelijke prijs bepaalde. Ook van kleine producenten of van moelijk te bereiken en afgelegen boerderijen, waardoor de ophaling natuurlijk heel wat duurder uitviel. Hoe je het ook bekijkt, ook de producent - de boer - was en is verplicht de zaak zakelijk te bekijken. De rekening is immers vrij eenvoudig . Een halve frank meer per liter maal het aantal liters voortgebrachte melk en tel uit je resultaat. De boer moet daarvoor geen stap méér verzetten, geen kilo méér voederen, geen beest méér voor kopen. Deze evolutie heeft uiteindelijk enkele jaren geleden ook INZA de das omgedaan. Grote ondernemingen pikten de beste en grootste producenten eruit door hen een betere prijs te bieden. De coöpertieven bleven met de kleinere en de moeilijk te bereiken producenten zitten . INZA is thans opgegaan in een nieuw groter verband, de B.Z.U. (Belgische Zuivel Unie). Maar deze evolutie volg ik al een paar jaar niet meer echt van nabij, aangezien ik INZA reeds in 1977hebverlaten"

3


MAN IN DE MAAND

De Hoogstraatse Maand echt wel beter Algemene Bouwonderneming

Het bestuur van de melkerij, begin van de jaren vijftig zittend (vlnr) : Karel Verheyen, Louis Van Boxel, Henri Desmedt (vader van Gust), Louis Pauwels, Pastoor Van Dijck, Juut Mertens, Alfons Desmedt (grootvader van Gust), Karel Jacobs, laak Huybrechts. staand(vlnr) : laak VanBoxel, JanAdams, Adriaan VanBavel, Jan Van Alphen, JefGoos, Jan Van Der Steen, Alo is Martens, Louis Boudewijns.

Raiffeisenkas Terwijl Gust nog in de zuivel aan de slag was, hield hij al een kantoor van de toenmalige RaĂŻffeisenkas (=boerenleenbank- zo genoemd naar de Duitse econoom F.W. Raiffeisen - 18181888). "Zoveel moet je je daar niet van voorstellen, het was iets dat ook uit de Boerengilde was gekomen en dat ik al een hele tijd erbij deed, vanaf 1962 meen ik. Het was de tijd van de spaarboekjes. Alles tesamen hadden we die tijd zo'n 70 Ă 80 boekingen per maand. Het kantoor was in mijn huis. Later hebben we hier een bureau aangebouwd en kwam Jaak Brosens me halftijds helpen . In 1977 werd ik dan voor de keuze geplaatst. Ik kon bij INZA full-time aan de slag blijven als directeur, maar gezien de grootte van het bedrijf zou dat ook onregelmatige werktijden meebrengen ; weekends, nachten. Ik zag dat niet zo zitten, want dan moest ik een groot deel van mijn sociaal leven hier in Meerle aan de kant zetten en daar voelde ik niet veel voor. Anderzijds stelde ook de Raiffeisenkas zijn eisen : voltijds kantoorhouder worden of ontslag. De keuze was voor mij vrij simpel : ik voelde me heel goed in Meerle en wilde de kontakten hier, vooral dan de vrijwillige brandweer, niet laten schieten. Er zat trouwens groei in het

kantoor (vandaar ook het ultimatum van de Raiffeisenkas) zodat ik voor mijn kostwinning niet hoefde te vrezen." Het kantoor groeide inderdaad, zodat in 1980 naar een volledig nieuw gebouw werd verhuisd. De Raiffeisenkas werd CERA, en heeft in MeerIe vier mensen in dienst.

Brandweer Zoals je uit het voorgaande kan opmaken, is de brandweer een van de redenen (en misschien wel de belangrijkste) waarom Gust verkoos in Meerle te blijven werken. Voor wie Gust kent, zal dat geen verrassing zijn. Veel meer dan iets anders wordt hij daarmee vereenzelvigd. Dat is natuurlijk niet zomaar gekomen, daar is een hele geschiedenis, of beterde hele geschiedenis van de Vrijwillige Brandweer van Meerle aan verbonden. "Begin van de jaren zestig waren er in de omtrek een paar zware branden, o.a. bij Jan Leen a erts in de Rietstraat en bij Frans Miehielsen op de Chaamseweg. Meerle was volledig afhankelijk van de brandweer van Hoogstraten en je kan je best voorstellen dat het nogal een tijdje duurde eer deze te plaatse waren. Trouwens, de brandweer verwittigen was al niet zo simpel. Niet

~ RAATS MARCEL Vogelhofstsraat 6

2323 Wortel

Tel: 03/314.32.24.

Fax:03/314.11.24.

Autotei:017/16.92.80. 119

iedereen had telefoon en het oproepen van de brandweerlieden ging toen nog per sirene. Als het in Meerle ergens brandde, luidde men toendertijd de stormklok. Als wij die hoorden luiden, staken we onze kop buiten en speurden rond om te zien waar er rook was . Als dat niet te ver weg was, spoedden we ons erheen om te zien of we iets konden doen, al was dat meestal heel weinig. Bij de brand bij Frans Miehielsen waren we snel met wat mensen ter plaatse, buren en dorpsgenoten, en konden we bijna heel de huisraad redden. Middelen om iets aan de brand zelf te doen waren er echter niet. Later aan de toog bij Ward Van de Heyning werd er natuurlijk over die brand geboomd en we kwamen tot de vaststelling dat indien de mensen die snel ter plaatse waren over enkele blusapparaten hadden kunnen beschikken, zij niet alleen de huisraad maar heel het huis hadden kunnen redden. Nu was een in brand gevlogen frietketel er de oorzaak van dat heel de zaak in de as lag, daar waar dat best had kunnen beperkt blijven tot een uitgebrande keuken. Dat konden we zo niet laten vond ik en Ward goot nog wat olie op het vuur door te zeggen 'dat durft ge niet, dat krijgt ge nooit voor mekaar !' . Ik had daar een andere mening over, want uiteindelijk was er niet zoveel nodig : een goed alarmsyteem, een paar degelijke brandblussers en natuurlijk vrijwilligers, mensen die zich op

uw kappersteam waar haarkappen een kunst 1s.

D

mode ... Kerkstraat 2t

Bus 1

2330 Merksplas

Na afspraak

Tel.: 014/63 31

99 116a

4


MAN IN DE MAAND elk moment kunnen vrijmaken. Zo kwam ik bij de zelfstandigen terecht en de respons was geweldig. Onmiddellijk bleken een vijfentwintigtal Meerleseen Dreefse mannen bereid zich aan te sluiten bij wat we toch wel 'een vrijwillige brandweer' mogen noemen. Nu nog aan geld geraken voor het nodige materiaal en we konden van start gaan. We besloten een beroep te doen op de Meerlese bevolking. Met een brief waarin we ons voornemen bekend maakten vroegen we elk gezin een éénmalige bijdrage van 100 Fr ,met de belofte de volgende jaren het bij 20 fr. te houden. De mensen van Meerle reageerden enthoesiast ; bijna elk gezin leverde trouw de gevraagde bijdrage of meer. Madammeke Voortman gaf genoeg voor een sirene, Pierre Voortman deed daar meteen een tweede sirene (voor bij de Paters op de Dreef) bovenop . Met het rondgehaalde geld kochten we 10 poederblussers, 25 helmen, 2 sirenes en een verzekering voor de brandweerlieden en de vrijwillige brandweer van Meerle was een feit. We hebben wel van in het begin gesteld dat de brandweer van Meerle nooit de bedoeling had het Hoogstraatse korps buiten te sluiten; het Meerlese korps zou snel kunnen tussenkomen 'in afwachting van' de Hoogstraatse brandweermannen." Van bij de start zijn hierover altijd duidelijke afspraken gemaakt. Via een jaarlijks bal en zelfs een 'auto-cross', dat was 'in' die tijd, geraakten we aan de nodige fondsen om een afgedankte Chevrolet van de pakjesdienst van de spoorweg (de kamion met de B erop) te gaan kopen. Samen met Christ Kustermans en Frans Van Oers, twee garagisten van ons korps, waar we zowat alle stielen in hadden, gingen we naar de kamion kijken en we kochten hem. Op de melkerij stond nog een tank van 3000 liter op overschot. Op de terugweg stopten we en Christ en Frans deden strooikentrek om uit te maken wie de kamion zou opmaken en de tank erop plaatsen,gratis natuurlijk. Christ trok aan het kortste eindje en maakte van Chevrolet, tank en een draagbare pomp onze eerste brandweerwagen.

Leren typen op de handelsschool, rond 1952

Erkenning Het gemeentebestuur, waar de brandweer ook ging aankloppen, hield al die tijd de boot af met vage beloften. "Voor burgemeester Glennison was een brandweerman altijd zowat synoniem geweest voor dronkenman; hij meende dat een vrijwillige brandweer als ekskuus moest dienen om op café te gaan. Totdat wij bij de brand van een schuur bij Jan Verheyen de woning konden redden, toen zag de burgemeester dat we toch wel nuttig werk deden. Goed voor een eerste subsidie van het gemeentebestuur, wat op een feitelijke erkenning aankwam." "Een officiële erkenning, dat is altijd een moeilijke zaak geweest en dat is het gebleven tot aan de fusie. We waren er wel, officieel bestonden we niet. We kregen wel formulieren van het Ministerie van Binnenlandse zaken, onze tussenkomsten werden opgenomen in de statistieken, erkenning en de daaraan verbonden subsidies kwamen er niet. Na de fusie, vanaf 1977, wordt het korps integraal opgenomen in het korps van groot Hoogstraten en bleef en blijft het verder funktioneren als vooruitgeschoven post. Van toen af ging

alles wat makkelijker. Het toenmalig gemeentebestuur, onder burgemeester Sprangers, zag de noodzaak van een goed uitgerust korps wel in en zorgde dan ook voor de nodige middelen. De volgende besturen hebben dat altijd verder gezet en zo komt het dat zowel Hoogstraten als Meerle over voldoende en moderne middelen beschikken. In ben blij en fier dat ik het Meerlese korps zo aan mijn opvolger mag overlaten."

Dienst 100 Ook in de organisatie van de dienst 100, zoals die nu funktioneert, heeft Gust een stevige vinger in de pap gehad. Voor 1980, toen dat ook nog '900' heette, werd die dienst verzorgd door Frans Brosens en Frans Van Ginkel. Beiden werkten op het OCMW-rusthuis, Frans Brosens als kok en Frans Van Ginkei als zijn helper. Als er dan een oproep voor een ziekenwagen kwam, moest één van hen potten en pannen laten vallen en in de ziekenwagen springen. De bewoners van het rusthuis moesten dan maar op hun eten wachten. Ook 's nachts en in de weekends waren beiden van dienst en het behoeft geen tekening om duidelijk te maken dat die toestand op den duur ondragelijk werd. Beiden hadden ze het pro-

BEGRAFENISSEN

JORIS

Hetjonge gezin Desmedt in 1970

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

" 5


MAN IN DE MAAND

Tel.: (03) 314.82.16

Fax: (03) 314.79.56 91 Loenhoutseweg 2320 Hoogstraten De melkerij van Meerle kort na de oorlog

• • • • • • •

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken

bleem al verschillende malen bij het gemeentebestuur aangekaart, maar die had de zaak steeds voor zich uit geschoven. Tot ze einde 1979 aan de burgemeester een ultimatum stelden : vanaf 1 januari houden wij ermee op.

43

BYOUTERIE

'Joli' HOOGSTRATEN

Vrijheid66 Tel. 03/314 7253

* Groot assortiment m fantasieen merkjuwelen '' Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

* Te gekke horloges en ringen

* Grote keus in bruid-, kinderen haarmode

* Kortom... bijna alles!!! * Kunstnagels - Fantasienagels Versterken met gel Dames, het nagelbijten is gedaan!

6

Gust was van de zaak op de hoogte geraakt en bracht ze ter sprake op de vergadering van het bestuur van de brandweer. Die was snel ervoor gewonnen de dienst in de toekomst verder te organiseren. "Er stelden zich natuurlijk nog een aantal praktische problemen ; de brandweer beschikte op dat moment niet over opgeleide ambulanciers en om zo'n opleiding op poten te zetten hadden we toch een tweetal maanden nodig. Wij hebben dan aan Frans en Frans gevraagd of ze nog tot einde februari op post wilden blijven en dat wilden ze met alle plezier nog doen. Binnen de brandweer werden dan een aantal vrijwilligers gezocht en opgeleid. Tussen Hoogstraten en Meerle werd afgesproken dat Hoogstraten de dienst zou verzorgen van maandag tot vrijdag, Meerle zou de weekends voor zijn rekening nemen. In het weekend kwam de ziekenwagen bij een van de vrijwilligers thuis staan, bij een oproep pikte die zijn collega op en binnen de kortste keren zouden zij op de plaats van het onheil kunnen zijn. In het eerste weekend dat de dienst van start ging, I maart 1980, hadden we al direct prijs. Frans Jespers en ik waren van dienst : er kwam een oproep voor een ziekenwagen uit Hoogstraten; Frans pikte mij hier aan de hoek van de straat op en binnen een paar minuten waren we ter plaatse. Dr. Vermander, die de oproep gedaan had, was hoogstverbaasd : 'wie zijn jullie en hoe komt het dat ge hier zo rap zijt?'. Gust heeft veel goede herinneringen aan zijn dienst, zowel bij de brandweer als bij de 100. Kwaaie momenten ook : "Als je een kind uit een afgebrande schuur moet halen zoals op de Ulicotenseweg in september 1970; of als je met de ziekenwagen bij je kameraad Karel Pinxten moet gaan en meer dan 20 minuten reanimeren geen resultaat heeft. Dan moet je wel even op je tanden bijten".

Parochiezaal Brandweer; dienst 100; Gust heeft nog meer op zijne kerfstok. Als goede Meedenaar neemt hij deel aan het sociale leven in het dorp. Ereledenavonden van de fanfare bijvoorbeeld. Begin jaren zestig konden alle deelnemers niet meer binnen in de toenmalige parochiezaal. Die harste letterlijk uit haar voegen. Achter de harmonie-zaal was nochtans nog plaats genoeg. Gust dacht er over na, sprak er eens over met Jaak Brosens en met pastoor Van Dijck en zette een paar ideeën op papier. Samen trokken ze heel het Vlaamse land rond om parochiecentra te gaan bekijken, elke week werden de plannen een beetje concreter. Geert Brasens tekende dat tenslotte uit tot een echt plan en pastoor Van Dijck was zo enthoesiast dat hij meteen op zoek ging naar geldschieters. "Een parochiezaal bouwt ge natuurlijk niet voor uw eigen, dat is voor de verenigingen en voor de mensen van de parochie. Om die bij het project te betrekken vroegen we elke vereniging twee leden af te vaardigden en vroegen we mensen uit de gebuurten. In drie vergaderingen werden de plannen voorgelegd, bediscussiëerd, gewijzigd en tenslotte definitief goedgekeurd. De pastoor had ondertussen voldoende geldschie-· ters gevonden, hij schreef er alle mensen voor

De eerste (zelf samengestelde) Meerlese brandweer.


MAN IN DE MAAND

30 JAAR VRUWILLIGE BRANDWEER IN MEERLE In het interview met Gust Desmedt kan je reeds lezen hoe de brandweer van 1\tleerle er gekomen is, van embryonaal stadium tot de gebool1e zullen maar we zeggen. Ondertussen is de telg opgegroeid tot een stevige volwassene van 30 jaar. Een cronologisch overzicht van de belangrijke momenten in het leven van de brandweer. na enkele zware hrunden in Meerle. na zware gesprekken erover aan de toog van de Bombardo n en de uitdaging door Ward Van de Heyning gaat Gust De Srnedt op ronde bij vooral zelfstandigen in Meerle en Meersel-Dreef. op zoek naar vrijwilligers. 28- 11 -1964 :brief aan de bevolking van Meer Ie en Dreef met verzoek om steun 1965 : '•auto-cross·• om de kas te spij zen 1966 : aankoop van een afgedankte Chevrolet: met afgedankte tank omgeto erd tot de eerstr;! brandweerwagen 31 -1-1968 : de leden hechten bun goedkeuring aan een ''Reglement van inwendige orde" ; gedaan met het zootje o ngeregeld 2- I l - 1969 : na 5 j aar eindelijk het eerste teerfeest~ vooraf bezoek aan de kazerne met de echtgenotes. zodat zij wisten waarvoor manlief zo ä îkwijls bet echteli:fk dak verliet 2·9~ 1970 : dramatische brand op de Ulicotenseweg, die sporen nalaat in het geheugen van de brandweermmmen 30-9-1970 : brief aan het gemeeutebe, tuur met de vraag een grondregle ment aan te nemen om officieel erkend te kunnen worden; "njef' en brandweer blijft "voorlopig'' zelfstandig 8-1-1971 : opheffing van de rijkswachtkazerne w da t een nieuwe plaats dient gezocht w worden voor de sirene ; stickers en steunkaat:ten ronddragen voor ee n meuwe sirene d ie op de kerktoren moet kornen; de bedieningsknop komt voortaan bij W ard Van de Heyning die V{)ortaan altijd thui.~ moet blij ven en ook zijn telefoon moet vrij houden; wel Jastig met grote kinderen die graag eens met vrie nde n en vriendinnen willen bellen 25-3-1972 : bosbrand op Groot Eyssel; 1 ha. in brand; Hoogstraten wordt bijgevraagd maar kan niet komen ; zijn zelf met alle manschappen en materieelnaar een bosbrand 27-3-1972 : uitslaande hoevebrand op de Scheurdekousweg; noodweer; Hoogstraten vraagt ookOo rtmalle nog bij; tegen dat deze arriveren moeten ze enkel nogvoor het licht zorgen ; twee branden op twee dagen waarmee een vooruitgeschoven pGst zUn nut kan bewijzen 27-4-1972: betaling van een voorschot van 1.000 gulden aan de brandweervan Chaam voor de overname an een echte brandweerwagen, de legendansch ''GMC" 21-6-1973 : gezamelijke oefening van de korpsen van Báarle-Nassau. Chaam, Ulicoten e n Meerleaan de molen van Theeuwe., die enkele maanden laterecht in brand gaat; dan was men echter vergeten dat Meerle dicht bij Ulicoten ligt 17-2-1974 : kelderbrand bij He.rdico ; nablu sen zeer zware karwei 4-3-1 974 : aankoop van uitgangsunûormen met het oog op het tienjarig bestaan 25-5*1974 : ontvangst op het gemeentehuis ter gelegenheid van het tienjarig bestaan oude Chevrolet. wordt vervangen door de Bedford 1976 : na de fusie wordt het korps integraa l met rang en stand opgenome n in het korps 1977 : van groot Hoogstraten en blijft het verder funktioneren a ls vooruitgeschoven post ; van dan af worden de mansc happen vergoed voor interventie de tankwagen, ook Waterman genoemd onJwille van de vele watertransporten 1979 : tijden ~ periodes van droogte (nog geen waterleiding toen). wordt vervangen door een echte nieuwe brandweerwagen ''Saviem" . 1-3-1980 : startdatum van de dienst 900 tijden ~ de weekends in Meerle 1985 : plannen en begroting voor ve rbouwen en vergroten van de kazerne januari J986 : Meerle e manschappen krijgen piepers en de wachtdienst verhui t naar Hoogstrnten: b ij Ward kunnen ze voortaan onbegrensd telefoneren najaar 1987 :start van de verbouwingswerken aan de ka,a!rne; ook allemaal onbetaald vrijwll· ligerswerk 16-9-1988 : plechtige heropening van de vernieuwde kazerne 14+ 15-3-1 992: tweedaag e uit tap naar Parij · om {mel enig u itstel) het 25 jarig bestaan te vieren (verhalen bierover zij n niet geschikt voor pubhkat:ie) I 8- ll -1994 :plechtige acadeJ:lÜsche zitung en feestelijk re eptie voor bet afscheid v an Cüm~ mandant Gust Desmedt 1964 :

(met dank aan l efVan Box el en Gene Bagers voor dokumentatie aan Karel Menens voor de f oto's)

aan die hij ooit gekend had, zodat in 1966 met de bouw kon begonnen worden. In 1967 werd de zaal ingehuldigd en ze kreeg van pastoor Van Dijck de naam 'Ons thuis ' mee. Iedere vereniging, ieder parochiaan moest er zich thuis voelen. Hij heeft de naam heel zijn leven consequent blijven gebruiken, als hij het over 'ons thuis' had, had hij het over de parochiezaaL De latere pastoor V erheyen heeft met deze gewoonte gekapt en de naam is in onbruik geraakt." Om de aangegane leningen terug te betalen werd opnieuw beroep gedaan op de verenigingen en de gebuurten. Samen met het bestuur staken ze de koppen bijeen om uit te maken hoe ze dat gingen aanpakken. De link met de aardbei, zeer populair in de streek, was snel gelegd en zo kwam men op de 'aardbeifeesten', Dankzij de inzet van velen werd dat een groot succes . Daar waar gerekend werd op een periode van 20 jaar om de leningen te delgen, was na 6 aardbeifeesten alles al terugbetaald. Het 7e feest zorgde voor een spaarpotje voor grote kosten. Daarna was het ook met de aardbeifeesten afgelopen. "Die feesten waren ook midden in het aardbeiseizoen en velen vonden dan de tijd niet meer voor de toch omvangrijke voorbereidingen. Ze hebben wel gemaakt dat we het gestelde doel bereikt hebben, en op korte tijd." Gust is al die tijd voorzitter van het bestuur van de parochiezaal gebleven. Ten tijde van de bouw van de zaal en van de aarbeifeesten werden de afgevaardigden van de verenigingen elk jaar bijeengeroepen en kregen zij de balans van het vorige jaar voorgelegd. "Deze gewoonte is later wel wat verwaterd, maar vorig jaar zijn we er terug mee begonnen. Tenslotte is de zaal nog altijd voor de verenigingen. We hebben opnieuw een keer gepraat en gevraagd waar we met de zaal naartoe willen. We staan misschien ook wel voor grotere kosten, na 30 jaar is er meestal wel een en ander versleten. Maar ik kan me best voorstellen dat de nieuwe generatie op een en ander een andere kijk heeft dan ik Zij moeten hun kans krijgen en stillaan wil ik mijn aktiviteiten op dat terrein

Tweewieler Racing Center

D. VERHEVEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL. : 03/315.91 .77 13

7


MAN IN DE MAAND wat terugschroeven. In ieder geval wil ik ook deze zaak tip-top afleveren voor de volgende generatie."

Agnes en de kinderen Bij zoveel aktiviteiten zou je bijna vergeten dat Gust nog getrouwd is ook. Nu ontmoette hij Agnes al voor hij in Meerle aan de slag ging, anders had hij daar misschien geen tijd meer voor gehad. Agnes is van geboorte van St.Lievens-Essen bij Zottegem. Na haar studies in Kortrijk kon ze in Gent aan het werk op het labo van het instituut waar Gust studeerde. Een gemeenschappelijk refter was er de oorzaak van dat Agnes later in Meerle is terechtgekomen. "In tegendeel tot wat je zou kunnen denken (Zottegem dat is toch nogal een eindje van hier) heb ik nooit heimwee naar thuis gehad. Dat komt waarschijnlijk omdat ik al vrij jong van huis weg was, op internaat. Daarbij heb ik het in Meerle altijd best naar mijn zin gehad, zodat dat al snel mijn thuis geworden is."

Laatste foto van het korps onder leiding van Gust Desmedt

Gust en Agnes kregen samen vier kinderen, allen opgegroeid en het huis uit. Allemaal goed terechtgekomen zoals dat heet. Johan studeerde voor kinesist maar komt aan de kost in de farmaceutische produkten; Hendrik is architect in Leuven, Filip studeerde eveneens voor kinesist maar trad uiteindelijk in de voetsporen van vader Gust en is kantoorhouder van CERA in Vosselaar; Kathleen studeerde economie en vond een job in Brussel. Terugkijkend zegt Gust : "Ik heb tot hiertoe geen spijt van wat ik gedaan heb; veel dingen zou ik vast opnieuw doen moest ik terug beginnen. Bovendien hebben wij het altijd goed gehad en waarom zouden we dan ontevreden zijn ?"•

Het korps in 1974, bij het tienjarig bestaan

r-----------------------------, PAUL VORSSELMANS HOOGSTRAAlS UITLAAT BANDEN SERVICE BANDEN- VELGEN- UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING

MINNENBOOMSTRAAT

Molenstraat 5 2320 Hoogstraten- Tei.:03/314 81 57

L-----------------~-----------~ 8


VANUIT BET STADHUIS ... Nog even feesten voor het groter werk Het nieuwe gemeentebestuur komt eraan Zelden hebben we de laatste jaren zo'n gemoedelijke en eensgezinde gemeenteraadszitting meegemaakt als die van 19 december '94. Er stond nochtans heel wat op de agenda waaronder de begroting voor het nieuwe jaar. Dit is traditioneel het moment voor de grote discussies over het te voeren beleid. Maar einde '94 betekende eveneens het einde van een formatie gemeenteraadsleden die zes jaar lang het wel en wee van de gemeente Hoogstraten ter harte heeft genomen. Op 10 oktober werd een nieuw bestuur verkozen, en na moeilijke onderhandelingen, weken later, een coalitie gevormd. Voor vele nieuwkomers was het aftellen geblazen voor de grote entree in de raadszaal. Geen tijd dus voor verhitte discussies en zwaarwichtige debatten, maar wel voor lof- en dankbetuigingen aan hen die definitief het politieke toneel verlaten. De beide oppositiepartijen waren bijzonder mild in de beoordeling van de nieuwe begroting. De kritiek zal wellicht opgespaard worden voor de volgende maanden wanneer het nieuwe college de belangrijkste zaken van de begroting '95 terug op de agenda zal plaatsen. Op twee januari legden alle raadsleden de eed van trouw af en werd het nieuwe college gekozen. Vier dagen later op de traditionele nieuwjaarsreceptie werden de afscheidnemende raadsleden en schepenen in de bloemetjes gezet. Eens te meer werd het glas geheven. Drie keer, telkens goede keer, ... en nu begint het serieuze werk.

Is er nog geld in huis? De gemeente Hoogstraten heeft de laatste jaren niet op een frankje gekeken om een aantal serieuze projecten te kunnen verwezenlijken. Denken we maar aan het Nieuw Administratief Centrum, de nieuwe bibliotheek, de werken aan de schoolgebouwen, enz. Dit heeft bij velen wellicht regelmatig de vraag opgeroepen waar de gemeente dat geld blijft halen en hoelang dit allemaal nog kan, zonder verhoging van de belastingen. Zoals ook de vorige jaren beĂŤindigt schepen van FinanciĂŤn Staf Peerlinck zijn beleidsnota met de volgende gedachte 'dat een voorzichtig financieel beleid zich in de toekomst meer dan opdringt' . Hoewel in de begroting '95 alle belastingen en opcentiemen voorlopig op hetzelfde peil van vorig jaar gehandhaafd blijven, zal gans het belastingsstelsel in het voorjaar terug ten gronde besproken worden. 'Het invoeren van nieuwe belastingen of het optrekken van bestaande tarieven zal hierbij niet geschuwd worden', aldus de schepen. Intussen sluit de gewone begroting '95 met een overschot van 5,5 miljoen, de buitengewone begroting vertoont nog een bonus van 1,7 miljoen. De opstelling van deze begroting is voor het personeel en de ontvanger een hele klus geweest omdat er vanaf 1 januari '95 een nieuwe boekhouding werd ingevoerd. De verschillende diensten hebben voorts erg moeten snoeien in hun begrotingsvoorstellen. Er wordt dit jaar nog voor 210 milj. investeringen voorzien in de buitengewone dienst. Voor de dagelijkse huishouding van de gemeente wordt ditjaar 500 milj . voorzien. Hier-

van gaat 207 milj. naar personeelskosten, 86 milj. naar werkingskosten, 69 milj. naar overdrachten en 138 naar schulduitgaven. In de toekomst zullen de personeelsuitgaven blijven stijgen vooral door de indexaties van de lonen en de baremaherzieningen. De schulduitgaven zullen eveneens stijgen dor de leasingskasten voor het N.A.C . en de nieuwe bibliotheek. Ook het OCMW zal een hogere bijdrage van de gemeente gaan opeisen, vooral door de stijging van de personeelskosten. Al bij al kan men besluiten dat de meeste gewone uitgaven moeilijk in te krimpen zijn. Gelukkig staat hier tegenover dat ook aan de inkomstenzijde enkele positieve geluiden te horen zijn. Zo blijft het kadastraal inkomen fors groeien met 10% in ' 96 en 8% in '97, en kan de gemeente Hoogstraten anderzijds sinds enkele jaren genieten van een hogere uitkering uit het Gemeentefonds . Hoogstraten behoort namelijk officieel tot de fiscaal armere gemeenten en dat wordt daarom gecompenseerd door een hogere dotatie uit het Gemeentefonds. Dit jaar is dit goed voor 68 mi!j. De opcentiemen uit de personenbelasting en de onroerende voorheffing brengen samen 190 milj . op en de interkommunale verenigingen met vooral IVEKA storten ditjaar 75 milj. in de stadskas.

Ook Piet van Sas is in zijn nopjes met de nieuwe loonsverhogingen. Daar mag eens op gedron¡ ken worden. bestuursgroep terwijl de uitvoering zal moeten geschieden door de nieuwe bewindsploeg. Raadslid Verhulst merkt op dat er van de geplande investeringen niets voorzien is voor een studie van het verkeer in de gemeente. Dit was nochtans een belofte die in verschillende verkiezingsfolders naar voor gekomen was. Wel wordt er 1 milj. voorzien voor erelonen voor de werken aan de Minderhoutsestraat. Schepen Peerlinck repliceert hierop dat dit slechts een fictiefbedrag is om in ieder geval te kunnen starten. Een nieuw beleidsplan zal er later wel komen. Een legislatuur duurt immers zes jaar. Raadslid Verhulst merkt tevens op dat er dit jaar niets voorzien is voor de aankoop van ecologisch waardevolle gebieden, en heeft daarnaast een aantal vragen over het geplande fietspad

Milde kritiek De oppositiegroep Agalev beperkte zich ditmaal tot een aantal vragen en bedenkingen. De kritiek was echter vrij mild. Dit had wellicht alles te maken met het feit dat deze begroting nog naar voor gebracht werd door de oude

LASERSHOW - HOOGSTRATEN 12

9


POLITIEK

De vijfnieuwe schepenen leggen de eed af v.l.n.r. Karel Aerts (KVB, 4e schepen), Marcel V<W Ammel (KVB, 2e schepen), lefVan Looy (CVP, Ie schepen), Staf Peerlinck (CVP, 3e schepen), Annie Desmedt (CVP, Se schepen).

naar Meer. Hij stelt in de begroting ook vast dat de kostprijs van het WIKAHO-bewakingsproject gevoelig gestegen is: van 120.000 fr.voor 3 posten vorig jaar naar 153.000 fr. per post dit jaar. Verder hoopt hij dat bij de verkoop van gemeentelijke gronden het oude-IKO gebouw in de Gelmeistraat niet verkocht zal worden. Dit zou immers nadelig zijn voor de bibliotheek en mogelijkheden voor de toekomst vernietigen. Tot slot hoopt het AGALEV -raadslid dat de nieuwe schepen Aerts, voormalig DE-oppositielid, zijn gekende mening over werken in eigen beheer nu ook daadwerkelijk zal uitvoeren. Schepen Peerlinck wijst er op dat al deze punten later toch uitgebreid op de raad komen. Burgemeester Van Aperen verduidelijkt de plannen van de gemeente met het fietspad te Meer. De gemeente voorziet 5 milj. voor de onteigening. Dit bedrag wordt door Bruggen en Wegen terugbetaald. B. en W. voorzag twee fietspaden maar die waren volgens de gemeente te smal. Daarom opteert zij voor I breed fietspad verder van de rijbaan verwijderd. Raadslid Sprangers waarschuwt het college hier echter zeer goed op te letten wat men daar voelt. Wellicht zullen de bomen er weer uitmoeten en wordt die baan één brede racebaan. Een breed ogende baan leidt nu eenmaal tot overdreven snelheden. Tot slot worden de begroting en alle belastingen eenparig goedgekeurd.

Domus Flandria en het geld van het OCMW Ook het OCMW heeft haar begroting voor 1995 klaar en die dient aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De gewone dienst heeft zowel aan uitgaven als aan inkomsten een bedrag van 175 milj . voorzien. Hierin zit evenwel een gemeentelijke tussenkom t van bijna 44 miljoen. De gemeente is namelijk wettelijk verplicht de negatieve balans terug recht te trekken. In de toekomst zullen de personeelskosten verder blijven stijgen maar vooral het project Domus Flandria doet bij een aantal raadsleden toch

10

wel wat vragen rijzen over de mogelijke financiële lasten voor het OCMW. Oorspronkelijk zou de gemeente Hoogstraten de 88 sociale appartementen na de voltooiing overnemen. Wanneer het OCMW echter deze appartementen van Domus Flandria overneemt, doet men een besparing van 10 miljoen. Binnen het OCMW is er over deze overname heel wat gediscussieerd geweest. Men vreesde in de toekomst heel wat last en financiële moeilijkheden te ondervinden bij de uitbating van dit project. Volgens raadslid Verhuist, die zich nooit grote voorstander heeft getoond van een dergelijk grootschalig project, zou dit kado aan het OCMW wel eens een vergiftigd kado kunnen

ACTIE

2

zijn. Ofwel blijven er in de volgende jaren een aantal appartementen leegstaan en dan wordt dit een financiële strop. Ofwel gaat men deze woningen optimaal benutten en dan zal men wellicht volk van buiten de gemeente moeten aantrekken. De kans bestaat dan ook dat een aantal personen hiervan in de toekomst ook wel eens beroep zouden kunnen doen op het OCMW. Agalev stelt daarom voor om in de beslissing de volgende voorwaarde op te nemen: 'De gemeente verbindt er zich toe de financiële en materiële lasten van het OCMW op zich te nemen.' Raadslid Verlinden is er van overtuigd dat dit zelfs niet neergeschreven moet worden vermits het bij wet geregeld is dat de gemeente automatisch bijspringt bij een tekort in het OCMW. Burgemeester Van Aperen beaamt dat er inderdaad veel bedenkingen zijn bij deze overname maar ontkent dat er ooit sprake geweest is als zou de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW té groot zijn. 'Het is inderdaad veel wat de gemeente moet bijdragen, maar het is maar goed dat wij dit als gemeente nog kunnen', aldus de burgemeester. Schepen Peerlinck beëindigt dit gesprek met de vrome wens dat dit project misschien nog wel eens zou kunnen opbrengen. Het is vooral omwille van de betoelaging van de infrastructuurwerken (8, 7 milj.) dat het OCMW deze appartementen overneemt. Normaal zou de gemeente dit gedaan hebben, maar zij zou niet hebben kunnen genieten van deze betoelaging. De gemeente zal wel de waarborgen leveren voor de af te sluiten leningen. Zo gaat het OCMW een lening aan bij Domus Flandria van 201 miljoen voor de aankoop van de 88 huurwoningen, een lening van 5 miljoen voor de verwerving van de gronden en 12 miljoen voor de wegen - en infrastructuurwerken. De sociale bouwmaatschappij De Noorderkempen heeft op 29 augustus van vorig jaar een overeenkomst met de gemeente afgesloten om het beheer van deze huurwoningen op zich te nemen.

1

FOTO'S VOOR DE · PRIJS VAN

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37 VRIJHEID 126

HOOGSTRATEN

03/314.13.13


POLITIEK

Loon naar werken Het sectorieel akkoord van 18 juni '93, als gevolg van de staking van de openbare diensten voor een loonsverhoging van I 0%, voorziet niet enkel in een aantalloonsverhogingen maar ook in een aantal instrumenten voor het personeelsbeleid en evaluatiemogelijkheden. Deze CAO is van toepassing voor het OCMW, de brandweer, de politie en het gemeentepersoneel. Op 19 december keurt de gemeenteraad de toepassing van dit sectorieel akkoord goed. Burgemeester Van Aperen meent echter dat er nog heel wat zal moeten bijgeschaafd worden en dat de eerste herziening zal geschieden op 30 juni '95. De oppositiepartij Agalev heeft hier toch een aantal vragen bij. Zij begrijpt niet waarom dit dossier pas nu voor de raad komt terwijl het reeds van mei op tafel ligt. Men had hier reeds vanaf juni mee kunnen komen, vindt Verhulst die voorstelt deze herziening met terugwerkende kracht vanaf I september te laten ingaan. 'Enkele mensen van het kaderpersoneel werd reeds een aanzienlijke loonsverhoging gegeven. Dan is het ook niet meer dan logisch dat ge ook de gewone werkman zo vlug mogelijk zijn verhoging toekent. Deze is tenslotte al jaren lang ondergewaardeerd geweest. ' Zijn collega Sprangers wil zelfs verdergaan en stelt voor de weddeherziening in te laten gaan op I januari '94 zoals het voor sommigen al gebeurd is en zoals het in het eerste overlegcomitee is afgesproken. Schepen van FinanciĂŤn Staf Peerlinck beaamt dat er oorspronkelijk gepland was de herzieningen te laten ingaan op I januari '94. 'Dit was voor het OCMW echter niet mogelijk. Dit zou een extra kost geweest zijn van 4 miljoen wat door een begratingswijziging had moeten geregeld worden. Nu is men tevreden op het OCMW en ook de vakbonden zijn kontent. Het gemeentepersoneel krijgt misschien geen 100% maar het benadert dit bedrag toch sterk', aldus schepen Peerlinck. 'Door de beide evaluaties op 30 juni '95 en op 30 juni '96 zullen alle personeelsleden hun hoogste opslag krijgen na I ,5 jaar. Als ACW- man zit ik hier om zowel de gemeentearbeiders te verdedigen als alle andere arbeiders die de verhoging moeten ophoesten zonder dat zijzelf verhoging krijgen. Het personeel zal blij zijn dat dit alles achter de rug is.' Of dit laatste inderdaad zo was, daar hadden wij onze twijfels over. Want veertien dagen later op de jaarlijkse gemeentelijke nieuwjaarsreceptie bleef een groot gedeelte van het administratief

Drie medailles werden er tijdens de nieuwjaarsreceptie uitgereikt voor bewezen diensten. De werkmannen Vic Peeters en los Sprangers kregen beiden het ereteken van de Arbeid 2e klasse. Fans Sprangers werd het ereteken van de orde van Leopold /I opgestoken voor zijn verdienste als burgemeester (Meer en Hoogstraten), schepen en raadslid. personeel weg. TV -Kempen en de dagbladen Het Volk en Gazet van Antwerpen berichtten hieroveruitvoerig .Ditwasnietdirektdebedoeling geweest van het personeel maar de afwezigheid op de receptie was nu eenmaal te groot om niet op te vallen. De oorzaak was vooral te vinden in de onzekerheid van het personeel. Vooreerst waren de resultaten van de doorlichting van het gemeentepersoneel door een studiebureel vrij lang achterwege gebleven en na de gemeenteraadsbeslissing van 19 december leek voor het personeel alles wat te blijven hangen. Maar intussen is er in het college druk gewerkt aan deze materie.

Meer volk bij de politie De politie van Hoogstraten gaat haar korps uitbreiden van 11 tot 15 agenten. Oorspronkelijk stemde de gemeenteraad voor een uitbreiding met 5 agenten maar dit bleek volgens het oude kader niet mogelijk. Wanneer deze nieuwe agenten in functie zullen treden, wellicht ten vroegste in juli '96, zal de gemeente Hoogstraten bijna I agent per duizend inwoners tellen. Het college vindt dit verantwoord gezien 'de

stijgende criminaliteit, de veiligheidsnormen die niet gehaald worden, de publieke opinie die meer politie in het straatbeeld vraagt en de intergemeentelijke samenwerking die kansen biedt op bepaalde toelagen.' Tevens stemt de gemeenteraad in met de wijziging van de aanwervingsvoorwaarden voor de politie. Er zal toegetreden worden tot een systeem van 'bovenlokale aanwerving'. Dit betekent dat alle selectieproeven afgenomen worden in een erkend opleidingscentrum, en alle geslaagde kandidaten in een werfreserve te" recht komen waaruit de gemeenten kunnen putten. De gemeenteraad benoemt uiteraard zelf de kandidaten en houdt de mogelijkheid om de geslaagde kandidaten uit eigen gemeente te benoemen. Raadslid Sprangers zou het zinnig vinden dat in de voorwaarden de clausule 'bijkomende gemeentelijke proef' zeer goed door de gemeenteraad zou vastgelegd worden en dat er een jury van buitenaf zou aangeduid worden. Op de opmerking van raadslid Verhulst dat de burgemeester in het verkiezingsdebat aanhaalde dat een uitbreiding van de politie met twee agenten zich niet opdringt, antwoordt de burgemeester dat de gemeente nu wel verplicht wordt van hogerhand.' Als wij niet overgaan tot de aanwerving van twee agenten dan zal het Minis-

De Hoogstraatse Maand

Ook uw maandblad! Vanaf nu elke maand in uw brievenbus?

Tel.: 314.41.26/314.49.11 Tel.+ Fax: 314.55.04 Afscheidnemende politiekers werden tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de bloemen gezet. V.l.n.r. de raadsleden laak Huybrechts, Frans Snoeys, Denise Adriaerisen en schepen Armand Coenegrachts.

11


POLITIEK terie van Binnenlandse Zaken ons de rekening voorleggen. Voor elke gemeente die onder de norm blijft, zal de rijkswacht het werk overnemen maar hiervoor wordt de gemeente financieel aangepakt. Nu echter zullen deze twee nieuwe agenten gedurende vijf jaar gesubsidieerd worden.

Eind goed, al goed Op het einde van de laatste gemeenteraadszitting van het vorige gemeentebestuur hield burgemeester Van Aperen eraan iedereen te danken voor de samenwerking gedurende die zes jaar. Niet enkel de raadsleden en de schepenen werden in het dankwoord betrokken maar ook de adviesraden, het personeel, het publiek en zelfs de pers werden niet vergeten. Speciaal werden ook de 8 uittredende raadsleden vermeld: Jef Verheyen, Fred Van Ostaeyen, Jaak Huybrechts, Raf Jansen, Denise Adriaensen, Armand Coenegrachts, Louis Van Laer en Frans Snoeys. Al deze raadsleden zouden tijdens de nieuwjaarsreceptie in de bloemetjes gezet worden maar slechts vier van hen zouden komen opdagen. Ook uittredend schepen Coenegrachts hield eraan zijn waardering uit te spreken voor de goede samenwerking gedurende die zes jaar. 'Voor de oppositie was het misschien niet altijd even gemakkelijk om de juiste toon te voelen, maar ik heb steeds met de beste bedoelingen mijn functie uitgevoerd. Toch wil ik speciaal één man uit de oppositie bedanken en dat is J ef Verheyen. Ik dank hem van harte voor zijn degelijk advies in alle stilte en zijn rijke ervaring'. Karel Pauwels die voor de volgende zes jaar zijn schepenzetel ruilt voor een stoel tussen de raadsleden, wil ook niet achterblijven om zijn collega's in de raad te danken voor de opbouwende sfeer en collegialiteit. 'Ik heb mij de laatste jaren zeer goed gevoeld in het college, over de partijen heen. Ik dank speciaal de raadsleden voor het vertrouwen en de oppositie voor de waardering die ik gekregen heb. Ik heb heel wat kunnen verwezenlijken en hierbij bleef ook Meerle niet in de kou staan. Er hing misschien soms een sfeertje van chauvinisme rond, maar dat heb ik er dan graag bijgenomen.'

Ruime belangstelling voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad. deze keuze niet onze keuze was'. Wij opteerden voor een nieuw en open beleid desnoods met een nipte meerderheid. Het is echter anders uitgevallen en we komen hier dan ook niet meer op terug. Wij zullen evenwel niet nalaten regelmatig voorstellen te doen . Wij hopen dat ieder zijn rol kan spelen en dat ook de oppositie haar werk mag doen. Wij wensen de raad een open en gedurfd beleid waarin iedereen naar iedereen kan luisteren. En ook de jonge gezichten die we hier opmerken doen bij ons het vermoeden rijzen van een goede kwaliteit. De groep Agalev zal zich vooral blijven inzetten voor een sociaal, milieu-, open en rechtvaardig beleid.' Ook eerste schepenJ efVan Looyheeft de beste wensen voor de nieuwe ploeg. 'De ruime meerderheid geeft mogelijkheden om een levendig debat te kunnen houden. De oppositie is daarentegen klein en dat is spijtig. Hierdoor wordt echter de individuele inbreng van de oppositieleden groter. Wij verwachten dan ook een harde maar eerlijke oppositie. Zoiets houdt het college wakker en dat is belangrijk. Het algemeen belang staat immers voorop. Daarom hopen wij ook op een constructieve samenwerking.' •

Woninginrichting

GEBR.LEVTEN Vrijheid 167 Hoogstraten . Telefoon R'>/314.59.66

- Alle schilder~ en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafel kleden, lopers, enz.

Het nieuwe geluid Maandag 2 januari werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De aanwezige raadsleden legden hun eed van trouw af, kozen een nieuw college en dronken op het welslagen van deze nieuwe legislatuur. De twee jongste raadsleden en nieuwkomers Karin Rombonts en H ans Vander Hallen werden al direkt aan het werk gezet bij de verkiezing van de vijf schepenen. Zoals verwacht kwamen in volgorde uit de bus! JefVan Looy, Mar cel Van Ammel, Staf Peerlinck, Karel Aerts en Annie Desmedt. Samen met burgemeester Arnold Van Aperen vormen zij de volgende zes jaar het dagelijks bestuur van de gemeente Hoogstraten. Raadslid Karel Pauwels wenst dit nieuwe college veel succes en doet een oproep tot iedereen om op een constructieve manier samen te werken in de raad. De ruime meerderheid maakt het besturen gemakkelijk maar het biedt ook volgens het raadslid de mogelijkheid voor iedereen te stemmen volgens zijn eigen inzichten. Raadslid Verhulst als woordvoerder van de enig overgebleven oppositiepartij, sluit zich bij deze gelukwensen aan, 'ondanks het feit dat

12

De vierkoppige Agalev-fraktie v.l.n.r.: Fons Sprangers, Mark Wouters, Jan Fret en Juul Verhuist. Van hen wordt 'een harde maar eerlijke oppositie' (Dixit lefvan Looy) verwacht.


Ben Dekkers, Tuur Eelen, Jef Faes, Marcel Adriaensen, Marjan Broes, JefVan Opstal, Jaak Verboven, Gust Goetschalckx, Mia Lenaerts, Denise Meeus, Jan Dufraing, Jaak Goetschalckx, Bert Michielsen, J aak Van Gils, Guy Cools, Jan Van Dun, Herman Vanthillo, J os Van Dijck, J efMichielsen, Stef Krols, André Rommens, J aak Leemans en Cis Vinckx.

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Le nouveau dorpsraad est arrivé Een kleine drie jaar geleden werd de Meerse dorpsraad na een lange afwezigheid terug nieuw leven ingeblazen. Als we terugblikken, mogen we al bij al zeker stellen dat deze wedergeboorte zinvol was. Niet dat er plots revolutionaire veranderingen plaatsvonden in het dorpsbeeld, maar als middel om de nodige druk uit te oefenen op het stadsbestuur en als signaalgever voor bepaalde wantoestanden, heeft de dorpsraad zeker zijn nut gehad. Omdat na het enthousiasme van het begin er na verloop van tijd toch een zekere verstarring merkbaar werd, kwam het decreet dat de dorpsraden verplichtte zichzelf te vernieuwen, in feite net op tijd. Op de openbare vergadering van JO januari in de parochiezaal werd deze vernieuwing officieel vastgelegd, maar dat was niet het enige dat aan bod kwam. Omdat ik als secretaris mijn bezigheid al had, nam ik Wakkere Willy mee, die voor jullie het belangrijkste samenbracht in de volgende stukjes. Grootwas onze vreugde toen we ter plekke ook Marcel onnvaarden, die zijn onvermijdelijke fototoestel gewoontegetrouw op het publiek losliet. Daarmee was ons triumviraat weer kompleet en konden we met gesloten rangen 1995 te lijf gaan.

uitmaken van de dorpsraad, omdat zij zich daarvoor opgegeven hadden. De anderen blijven uiteraard ook steeds welkom. Voor de volgende drie jaar zijn dit nu de leden van de vernieuwde Meerse dorpsraad: Herman Martens, May Sterkens, Rit Van Dijck, Jef Vinckx, Paul Eelen, Fonne Brosens, Marie Van Aperen, Annick Jansen, Jef Van Bavel, Frank Voet,

Welkom! Met dit woord opende Bert Miehielsen zijn laatste vergadering als voorzitter van de dorpsraad. Hij richtte dat in de eerste plaats tot de 50 dorpsgenoten die het hondeweer hadden getrotseerd om aanwezig te kunnen zijn. Van deze 50 dapperen zullen er 33 voortaan effectief deel

RUIMTE

IN

J

Help de politie Inmiddels was ook politiecommissaris Omer Meeus gearriveerd en zoals afgesproken gaf hij eerst een korte toelichting bij het huidige politiebeleid, waarna hij overging tot het beantwoorden van de vragen uit het publiek. Het toenemende onveiligheidsgevoel bij de burger was het eerste punt. Het grote probleem hier is het gebrek aan volk, zegt de commissaris. Daarom wil men 5 nieuwe agenten aanwerven, maar zelfs als die vandaag zouden aangenomen worden, kunnen die pas ten vroegste midden '96 in dienst treden. Toch heeft hij al verschillende maatregelen getroffen. Zo is voor Meer Frank Jespers als wijkagent benoemd, zodat wij voortaan bij hem terechtkunnen met onze politieproblemen . Ook is de politie vast van plan meer in het straatbeeld te verschijnen, o.a. door 4 extra patrouilles tijdens de nachten en de weekends. Verder wil men met Rijkevorsel een gezamenlijke interventieploeg opstarten, waardoor hier extra mankracht vrijkomt. Tenslotte is er de vlotte samenwerking met de rijkswacht van Hoogstraten, waardoor huizen van mensen op vakantie beter bewaakt kunnen worden. Vanuit de Donkakker zijn er klachten over het misbruik van vuurwerk door jongeren tijdens de maand december, waarvan vooral de oudere bewoners het slachtoffer waren. De commissaris belooft volgend jaar meer controles te doen en strenger op te treden. Het wildparkeren in het Dorp tijdens de weekends is bij velen een doorn in het oog. Het probleem hier is dat 95% van de overtreders Nederlanders zijn. Onmiddellijk een boete innen is moeilijk, want dat moet men wachten tot de autobestuurder opdaagt. PV' s naar Nederland veroorzaken door vertragingstechnieken zoveel rompslomp dat ze na één jaar verjaren. Wegtakelen is financieel te zwaar voor de gemeente en wielklemmen mogen bij wildparkeren niet gebruikt worden. Begin er dus maar aan . Toch belooft de commissaris iets aan het probleem te doen. Veel mensen trekken zich van het éénrichtingsverkeer in de Donckstraat en Rommensstraat niets aan. De commissaris zegt dat om de twee maanden een controle zal plaatsvinden. Het sluitingsuur en het nachtlawaai zal door politie en rijkswacht in combinatie met drugrazzia's gcontroleerd worden, hoewel de commissaris toegeeft dat efficiënt optreden op dit

E BANKZAKEN

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

BELEGGEN

LEVENSVERZEKER INGEN

KREDIETEN

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

TeL 315.77.81 13


MEER vlak niet eenvoudig is. Op de vraag naarmeer snelheidscontrolesantwoordt de commissaris dat die momenteel bijna dagelijks plaatsvinden volgens een beurtrol systeem. De frequentie ervan nog opvoeren, is praktisch onmogelijk. In verband met de golf van inbraken en de stijgende criminaliteit zegt de commissaris dat men doet wat men kan, maar ook hier speelt het gebrek aan volk hem lelijk parten. Hij pleit voor een mentaliteitswijziging bij de mensen. Vooral de laksheid van velen stoort hem. Zo komt er bijna nooit een melding binnen van een verdachte persoon of auto. Hou je oren en ogen open, zegt hij, en deuren en ramen gesloten, dan kan heel wat leed voorkomen worden.

Het College spreekt Inmiddels was het negen uur geworden, de commissaris werd door vrouwlief naar huis gevoerd en het College lichtte de prioriteitenlijst van het voorbije jaar toe. Het deed dat vooral bij monde van burgemeester Van Aperen en schepen Peerlinck. Ook de schepenen Van Looy en Desmedt waren aanwezig, maar zij hielden zich afzijdig, wat begrijpelijk is wegens te nieuw. Een moeilijk punt is de eventuele verbouwing of aanpassing of vervanging van de parochiezaal, die momenteel aan geen enkele kwaliteitsnorm beantwoordt. Hoewel er vanuit de dorpsraad in de vorige jaren verschillende initiatieven genomen zijn, is er nooit iets concreets uit de bus gekomen. Voor schepen Peerlinck is het simpel: de gemeente heeft geen geld om overal 'culturele centra' te gaan bouwen. Hij vindt dat er vanuit de parochie opnieuw besprekingen moeten starten om tot concrete plannen te komen. Pas dan bestaat er een mogelijkheid om met het College te komen praten over financiële steun. De balligt dus in het kamp van de parochie, maar ook daar is geld het grote probleem en bovendien lijkt de wil te ontbreken om echt in actie te komen. Th Meerseweg kan de vloed aan auto's en fietsers niet meer slikken. De burgemeester antwoordt dat de opmetingen door Openbare Werken gebeurd zijn, maar dat er nog geen plan is. Analoog met het fietspad tussenMeerleen Minderhout wil de gemeente dit jaar de nodige gronden langs de Meerseweg verwerken voor een fietspad achter de verlichtingspalen. Voor een fietspad aan de andere kant zullen de bomen verdwijnen, maar nieuwe aanplantingen moeten dat opvangen. Ook het wegdek zal vernieuwd worden, maar we praten nu al over ten vroegste eind '96, dus de huidige ellende zal nog een tijdje aanhouden. Ook voor het Hoogeind is het einde van de tunnel nog niet in zicht. Er kan immers pas gedacht worden aan een nieuwe weg en fietspaden als de riolering er ligt. Aangezien Aquafin ten vroegste pas eind '96 met de rioleringswerken wil starten, zullen we nog veel geduld moeten hebben. De mensen van de Driehoekstraat vragen al jaren een verbreding van de inrit, maar een oplossing is er nog niet. De burgemeester zegt dat een verbreding alleen mogelijk is als de gemeente de twee huizen aan weerszijden van de inrit zou aankopen, wat uiteraard een probleem is . Dankzij een nieuwe subsidieregeling is de inplanting in het Dorp van een wachthuisje voor het openbaar vervoer financieel best haalbaar. Het probleem is echter dat niemand zo'n ding voor zijn deur wil. De enige mogelijkheid lijkt daarom het terrein voor de vroegere melkerij te zijn, maar dat is in privéhanden. Het College

14

toont zich welwillend en belooft besprekingen te starten met de eigenaar. De heraanleg van deTerbeeksestraatachter de brug blijft voor wrevel zorgen. Over het fietspad is iedereen tevreden, maar de rest vindt bij niemand genade. Ook het College zelf lijkt niet gelukkig met de huidige situatie, maar vraagt een jaartje af te wachten en dan te e alueren. Wordt dus nog vervolgd. Om hetvrachtvervoer naar de transportzone te weren uit onze dorpskern, vragen de aanwezigen om de vrachtwagens komende uit Wortel en Rijkevorsellangs het rusthuis om te leiden naar de E-19, zodat ze op die manier de transportzone kunnen bereiken. De burgemeester zegt dat het reeds gevoerde overleg hierover met Openbare Werken zal voortgezet worden. Tot slot zegt schepen Peerlinck met een positieve noot te willen eindigen en daarom leest hij voor wat er voor Meer in de begroting van 1995 voorzien is: -

schilderwerken school ombouw oude turnzaal tot refter restauratie bijgebouw van politiekantoor renovatie bibliotheek studiekosten voor herinrichting Mosten verharding fietswegeltje naast Jef Van Opstal - aanbesteding riolering Frankenberg

De prioriteiten voor 1995 Daarmee zat de avond er voor het College in feite op, maar na een korte pauze bleek dat iedereen gebleven was om te luisteren naar de nieuwe voorstellen voor de prioriteitenlijst van 1995. Ik som ze hier losweg even op, zoals ze door de aanwezigen naar voor gebracht werden: - een voetpad tussen de wijken Donkakker en Bijltje - veiliger maken van het fietspad langs de Mark aan de stuwen - volledig verharden van parking naast parochiezaal. Probleem is dat het terrein niet van de gemeente is. - renovatie van het kerkpleintje aan de Donekstraat - de verwaarloosde staat van het terrein aan de Vredeboomstraat. Probleem is dat dit privéterrein is. - beter onderhoud van de vijver op Donkakker. - het misbruik van de AC-terreinen als op-

en afrit van de E-19. - bestemming oude speelplaats achter bibliotheek als kinderspeelplein en petanqueterrein voor de bejaarden - verbeteren verkeersdrempel op de Meerleseweg - herstellen voetpad voor bibliotheek - vernieuwing voetpad Dorp aan de andere kant - ophalen klinkers Donckstraat wegens wateroverlast - gedeeltelijke opheffing éénrichtingsverkeer in Donckstraat - opruimen sluikstort aan Beeksestraat Aan deze lijst moeten ook nog de hangende punten van de vorige prioriteitenlijst toegevoegd worden, zodat het een hele waslijst dreigt te worden. Daarom zal het bestuur op haar eerstvolgende vergadering (di 21-2-95) de belangrijkste punten eruit selecteren, om zo tot een definitieve lijst te komen.

Het nieuwe bestuur Tot slot van deze lange avond moest er nog een nieuw bestuur gekozen worden. Bert Miehielsen stelde zich niet meer verkiesbaar, maar blijft wel in de dorpsraad zetelen. Tien mensen stelden zich kandidaat en de aanwezige leden van de dorpsraad stemden de volgende zes voor een periode van drie jaar in het bestuur: Marie Van A peren, Marcel Adriaensen, Jaak Verboven, Guy Cools, Jan Van Dun en Jan Dufraing. In dit bestuur zalJan Dufraing het voorzitterschap waarnemen en J aak Verboven wordt de nieuwe secretaris-penningmeester. Een vrij jong bestuur dus, laten we hopen ook dynamisch. Hun eerste beslissing was een makkelijke: de volgende algemene dorpsraad gaat door op dinsdag 4 april 1995 om 20.00 uur in 't Boerenzaaltje. Nu de rest nog.

Nog vlug dit In 't buitengaan vroeg de Landelijke Gilde om jullie allemaal nog eens extra uit te nodigen op hun dorpskwis nu zaterdag 28 januari in de parochiezaal en de Brassband deelt mee dat voor hun vlooienmarkt van 25 en 26 maart nu reeds materiaal wordt verzameld. Neem contact op met kenner Frans Van Blade! (315 77 76) en men komt alles mooi bij jou ophalen. Zeg het voort.

Voor persoonlijk en degelijk advies op maat. .• één adres

ZAKENKANTOOR

@ VERZEKERINGEN Rommensstraat 7

VAN BAVEL-ROMMENS bvba SPAREN 2321 Meer

LENEN Tel. 03/315.72.54

SI

23


MEER lijn, als het weer het toelaat, is Sooi echter een zeer trouw supporter van FC Meer.

~<)a

Su.

Goud in Meer

Wij wensen hen alle goeds voor de komende jaren en hopelijk is het feest dat de kinderen in elkaar hebben gestoken, een heuse en aangename verrassing.

Sooi De Gruyter en Nel Boeren Het zou in stilte zijn, naar hun zeggen, dat Sooi en Nel op 23 januari 95 hun gouden bruiloft zullen vieren. Wij mochten ook niets zeggen tijdens ons bezoek want vooraf hadden wij toevallig één van de kleinkinderen aan de lijn gehad, die ons wel ingewijd had over de festiviteiten die de familie reeds gepland had om ouders en grootouders te verrassen. Afgaande op ons gesprek met de jubilarissen zou het ons inderdaad niet verwonderen moest het vieren in alle bescheidenheid geschieden, want zo zijnSooi en Nel, heel bescheiden. SOOI DE GRUYTER werd geboren te Minderhout op 17.01.1919, verhuisde zeer jong voor enkele jaren naar Meerle om op vijfjarige leeftijd te gaan wonen in Meer, in het huis waar hij nu nog steeds woont op de Meerseweg 39. NEL BOEREN is ook van Meer. Zij werd er geboren op 26.05.1921. Als zij alsjonge dienstmeid kwam werken bij de buren van Sooi, ontstond over de haag heen iets moois, want liefde is mooi. Een echtpaar werden zij op 23 .01.1945 in de kerk van Meer en sedertdien delen zij reeds 50 jaren lief en leed. Sooi trok vanaf zijn 14 jaar op met vader en broers om als metserdiender aan de kost te komen. Gans zijn carrière is hij diender gebleven. Eerst in de zaak van zijn vader en later in die van zijn broer. Zelf metser worden lag niet zo in zijn belangstelling. Zo zeulde hij dus heel

wat stenen en cement op schouder en schoft naar boven. (werkliften kwamen pas later in trek) Toch heeft hij dit werk geen enkele dag tegen zijn zin gedaan. Nel ging als jong meisje uit werken als dienstmeid bij de burgers van Meer en na het huwelijk wijdde zij zich volledig aan haar man en gezin. Want al snel kwamen er kinderen. Achtereenvolgens: May 0 46, Marcel 0 50, Rik 0 55, Luce 58 en als nakomerkeFred 61. Nu met 15 kleinkinderen is het op het familiefeest een schone hoop bijeen. 0

0

Eigen groenten kweken is zowat de hoofdbezigheid van Sooi, terwijl Nel haar gangetje blijft gaan in de huishouding. Ooit heeft Sooi wel gevoetbald, eens een keer tegen Minderhout en tegen Meer!e, maar de knieën lieten het afweten en een verdere actieve voetballoopbaan zat er niet in. Van achter de

Nel en Sooi tijdens een van hun schaarse uitstappen, ergens in Luxemburg.

LAURVSSEN ELECTRONICS B.V.B.A. Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten

Huis- en tuindekoratie Tuinarchitektuur

Ontdek de wondermooie wereld vanGreen House vol specialiteiten voor huis- en tuindekoraties en tuinarchitectuur. ,Dit alles bij elkaar gebracht · in een gezellig en origineel interieur. Voor al uw ldeinmeubihlir, tuinmeubelen, dekoratieve stoffen, siervoorwerpen, manden, glaswerk, kaart(\n, kandelaars, smeediJzer... )

Green House b.v.b.a. Heilig Bloedlaan 259 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 74 70

G

"'

E

T

T

H

E

B

E

S

T

buy 15


MEER

Waar ligt die vla?

WAT IS El< IN HET LEVEN MOOIER DA1'J JE Tf KUNNEN UITLEVEN ? ABB DRAACT DAAR CI<MC TOE BIJ . WANT VEILIG VERZEKEREN IS MEER DAN CENTENWERK.

Dat was de grote vraag op tweede kerstdag en het bestuur boog zich gezamenlijk over het grondplan om het juiste vak aan te duiden. De hoofdprijs van 40.000 fr ging naar Maria Dictus (vrouw van Jan 'Glas' Martens). Voor de troostprijzen van 5.000fr. elk zijn op dit moment nog maar twee namen bekend: Bart Ter Harmsel en Jan Van der Velden, beiden van Meer. Twee nummers wachten nog op hun winnaar: nr. 3104 en nr. 3684. Misschien is jouw nummer er wel bij. Check it out.

Een jury uit de duizend

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03.79

111

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

~...._ 1~" Het kerstfeestje van de jeugdelftallen van KFC Meer was opnieuw een schot in de roos. Heel de namiddag warenmeerdan honderdjeugdspelers in de ban van een speciaal voor hen samengestelde kwis. Daarvoor zorgden los Haest, Toin Van Gils, Georges Jochems en Mark Dufraing (v.l.n .r. op de foto). Zij vormden ook de jury en geef toe, met zo'n teamkan je naar de oorlog. Na de kwis werd er lekker gegeten en kregen alle spelers nog een mooi cadeau. Het gevolg liet zich raden: niks dan gelukkige gezichten, zowel bij spelers, ouders als bestuur.

HERIJGERS

Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

! ! ! NIEUW ! !. !

DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Toneelkring 't Heidebloempje trok middenjanuari nog eens alle registers open tijdens haar laatste toneelopvoeringen van dit winterseizoen. Het talrijk opgekomen publiek reageerde daarom ook dankbaar en enthousiast. Heb je trouwens de opdracht uit de titel al uitgevoerd? Dan volgt hier de correcte oplossing: v.l.n.r. herkennen we zittend Rit Rombouts, Chris Cools, Ann Herrijgers, Mieke Meyvis en Luc Van Bladel. Voorlopig dus geen ezelsoren, hoewel laatstgenoemde een aardige poging doet. Bovenaan dan, v.l.n.r. : Erik Fransen, Pierre Huybrechts, los Godrie, los Arnouts, Ad Godrie, Gert Rombouts, Jan Ezelso ren -ja, dat is 'm - Karel Martens, Mark Dufraing en Fonne Brosens.

16

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie


MEER

Hallo, mijnheer de Uil Jullie weten het waarschijnlijk niet, maar van alle ui lesoorten gaat de kerkuil het sterkst achteruit. Deze okerkleurige nachtuil met z'n witte gezicht werd vroeger vaak voor spook aanzien. Hij woonde vooral op kerkzolders en boerderijen. Het verloren gaan van deze typische nestplaatsen is mede de oorzaak van zijn achteruitgang. De huidige 'moderne' bouwtrant en het moedwillig afsluiten van gaten en spleten voor kauwen en duiven, houden ook de kerkuil buiten zijn geliefde nestplaats. Dat is jammer, want in vergelijking met kauwen en duiven is de kerkuil een propere vogel die geen rommel meebrengt in het gebouw. Bovendien bejaagt hij de muizen en ratten. Dat was ook het geval in onze kerk. Sinds de restauratie van de toren is door middel van gaas de toegang onmogelijk voor de kerkuil. Dit heeft hem er niet van weerhouden elders in de Donckstraat rond het klooster zijn vertier te zoeken. Nu eens in het klooster, dan weer in een schoorsteen. Hij is er een graag geziene gast. 's Avonds, als het donker is, laat hij zich geregeld zien. Als een witte schim glijdt hij dan geruisloos over de huizen van de Donckstraat. Hij zet zich op een schoorsteen en staartje aan met zijn grote, wijze ogen. Helaas voor hem moet er via de schoorsteen gestookt worden, zodat zijn oponthoud daar slechts tijdelijk kan zijn. Gelukkig bezit onze kerk nu zijn uilebak. Natuurvereniging De Wielewaal installeert her en der uilekasten om de kerkuil in zijn voortbestaan te helpen. Met de interesse en de welwillendheid van mijnheer pastoor gebeurde dat ook in onze kerktoren. Op de foto zien jullie de uilebak kort voor hij gemonteerd werd door Frans Bastijns en Marcel Adriaensen, twee notoire Wielewaalleden De aanloopbuis van zowat 1,5 meter dient als invliegopening en moet de uil naar de zorgvuldig getimmerde kist leiden. Daarin kan hij onder klokkengelui vrijwel ongestoord zijn broedsel grootbrengen. Hopelijk wordt de toren weldra weer bewoond door de vogel die aan de kerk zijn naam te danken heeft. De bewoners van de Donckstraat zullen zijn verhuis nauwlettend gadeslaan. Zoveel is zeker.

Suskewiet!

N.V. GARAGE VAN USSEL

[gJ HONDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Dé vinger aan de Hoogstraatse pols

De Hoogstraatse Maand Midden december was zaal Victoria één grote volière tijdens de vogeltentoonstelling van de Zandfluiter. Voor de mooiste exemplaren waren er prijzen weggelegd, maar die kwamen natuurlijk in handen van hun eigenaars. Marcel dreefhen in een hoek bijeen, waar ze zich van hun beste zijde lieten zien.

~ \

\

I

"\

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

op maandag gesloten.

29

17


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47. Voor het eerste nummer van dit nieuwe jaar was het vooral nog sprokkelen in het oude jaar. Hiermee zetten we voorgoed een punt achter 1994. We onthouden wat voor onszelf waard is om te onthouden en laten al de rest geschiedenis zijn. Hopelijk brengt 1995 ieder van jullie weer een heleboel aangenaams. Hopelijk krijgen we in deze dorpsrubriek weer volop de kans om te berichten over toffe initiatieven. Wellicht zal er regelmatig dat vleugje onvermijdelijke schuine beschouwing zijn, maar daar kunnen en willen we echt niet buiten. Zonder al te veel op zere tenen te trappen maar in alle openheid trachten we te brengen wat de Minderhoutenaar kan interesseren. Voor 1995 zijn dit allicht nieuwe fietspaden. Hopelijk wordt het dossier sportzaal weer bovengehaald. De nieuwe uitbating van het parochiecentrum waarnaar we al zo lang gissen en wat onze gemeenschap toch zeker aanbelangt, zal behoorlijk uitgebreid aan bod komen. De evolutie van de voetbalvelden zal het nieuws halen, het bouwdossier van de school, van K.L.J. U ziet, nieuws genoeg, maar eigenlijk ook weer niet. En dan bedoel ik alle kleinere evenementen binnen uw eigen vereniging of gebuurte, die ook de moeite waard zijn. U kent het adres. Gezondheid!

De vorst is daar Wie herinnert zich nog de bloembakken uit de vorige maand? We merkten op dat men het plantseizoen had laten voorbijgaan om in 95 van jong groen te genieten . Als de nood het hoogst is, is de redding nabij of vrij vertaald door onze stadsdiensten: als de vorst zijn intrede doet, is de planttijd daar. Op de dag dat wij een extra paar handschoenen uit de kast zochten, namen onze werklieden hun scherpste schop en bijl onder de arm. Die eerste stevige vorst zou het werkschema niet in de war sturen . Het kostte dan behoorlijk wat meer energie om in Minderhoutse bodem door te dringen, maar planten zouden ze. Ze gaan ons niet weer voor schut zetten in die Hoogstraatse Maand. Bedankt mannen, 't zal schoon worden! Maar met de blijde intrede van de vorst, want op deze tijd van ' t jaar is dat toch echt wel aangenamer dan dat 'gepladder' van rond Kerstmis, begonnen onze schaatsen, die een jaar lang zo roerloos stil op het bovenste rek in de garage hadden gestaan, zich weer te roeren. Elke dag opnieuw, en als ik me 's middags durfde te vertonen ook nog eens op dat moment, bevroegen ze me over de toestand van onze leeuwekuiL Of daar nu nog geen water in stond. En nee, daar stond nog geen water in. En of de Paul dat dan niet voor mekaar kon krijgen? Nee, de Paul leverde al 't idee, ' t zal wel goed zijn zeker. Of de Jean van de brandweer? Die zal ook wel andere dingen rond zijn kop hebben zeker. Wie giet er dan in 's hemelsnaam water in onze kuil zodat we kunnen schaatsen? Wel, euh, de dorpsraad misschien, zou dat niet een mooi initiatief

18

zijn voor onze dorpsraad? Ja, waarom niet eigenlijk. Weetje, ' t is binnenkort nog eens vergadering, de negentiende, 'k zal ' t ze dan eens vragen, okĂŠ? 0

Hobbytentoonstelling Een tweejaarlijks evenement dat door K.W.B.K.A. V. wordt ingericht is de hobbytentoonstelling. Vroeger was dit een jaarlijks gebeuren, maar door de uitbreiding van het aantal TVzenders op de kabel verminderde blijkbaar het aantalhobby's evenredig zodat moeilijk nog elk jaar een acceptabel aanbod kon gedaan worden. Men besloot dan maar tot een tweejaarlijkse inrichting in afwisseling met de toneelgroep van K.W.B .-K.A.V. Deze laatsteis ondertussen echter al een stille dood gestorven, maar als goede christen blijven we geloven in de verrijzenis, wellicht niet op de derde dag, dan maar in het derde jaar. Hopelijk gaat ook de hobbytentoonstelling niet dezelfde weg op. Al is het aanbod er niet direct een om de hele Noorderkempen op de been te krijgen, toch waren er weer een aantal stands die de aandacht op zich trokken door hun kunstzinnig werk of door hun originaliteit. Zo getuigden de firnafiguurtjes zeker van fijne vingertechniek. De platte kuikens die de broedwarmte van moeder kip moesten inruilen voor de broedbak vertederden natuurlijk menigeen. Het laten ontwikkelen van vlinderpoppen mag op zijn minst als speciaal bestempeld worden. De volwassen opgezette vlinders waren wel indrukwekkend maar lieten toch een wrange nasmaak. Velt toonde dat we voor elk kwaaltje zelf wel een kruidje kunnen trekken uit onze tuin. Embossing kreeg voor ons ineens een gezicht Het bierbrouwstandje stond er bij ons bezoek werkloos bij . Maar gelukkig bleek dat de tappers van dienst hun voorraad al hadden ingeslagen. 't Was dus echt wel boeiend. Voor hen die het misten: over twee jaar zijn ze er weer! 0

Op een hobbytentoonstelling leggen er uiteraard altijd wel enkele verzamelaars hun boeken open. Wendy Van Otten verdient met haar honderden zeepjes alvast de titel van zeepmeisje van het jaar.


MINDERHOUT

Oversteek Voor de zesde keer al mochten de Minderhoutse ouders hun kleine snaken met een gerust gemoed de frisse oudejaarslucht insturen om hun kelen schor en hun zakjes vol te zingen. Dit succesvol initiatief kan altijd weer rekenen op een schare volwassen vrijwilligers die op de meest voor de hand liggende oversteekplaatsen in het centrum plaatsvatten om de enthousiaste en niet op het verkeer geconcentreerde zangers veilig over de straat te loodsen en onverantwoorde snelheidsduivels tot kalmte aan te manen.

De kinderen werden in een gezellig tentje in onze dorpskuil vergast op gratis chocomelk. Een centrale herberg deed hier ook nog eens versgebakken popcorn bovenop. En dat de meesten een stuk later thuiskwamen dan de kinderen, zal voor de laatste keer van het lopend jaar ook wel met de mantel der liefde bedekt worden, zeker. Het nuttige aan het aangename paren, heet zoiets. 0

Na die uren in de kou voor onze kinderen, zal niemand de opwarming van de overstekers kwalijk nemen. Het gerucht doet nu wel de ronde dat naar oudejaarsdag in Minderhout stilaan meer wordt uitgekeken door de vaders dan door de kinderen.

Hulde

@TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF 10

Misschien is het voor lefVan Looy weljammer dat nieuwjaar nà de verkiezingen viel. Of hoe onze plaatselijke politici groot kunnen zijn.

Kerstboomverbranding Eigenlijk had dit nieuwe initiatief dit niet verdiend, maar het weer hebben we niet in de hand. En de kou kan je wegsteken, maar met regen is dat moeilijker. De druilregen zette onmiskenbaar een domper op wat een sfeervol gebeuren had moeten worden. Organisatorisch zat misschien ook niet alles in de plooi, maar misschien kunnen we dit klasseren onder jeugdziekten. De publiciteit, het bepalen van tijd en ruimte, de sfeer en muzikale omkadering ... De fanfare blies probleemloos haar hoogste noten maar het Olvakoor heeft het om een of andere duistere reden laten afweten. Maar al was er n iet de grote toeloop, vuur was er in elk geval, dat hebben we 's morgens nog kunnen merken. En zo is onze kerstboom eindelijk ook uit huis .. . o

de

e o3- 314.55.04

W00@~~L?GJC5û~~® Dirk Koyen, een van de MW-sterkhouders, omzeilde ook de kaap van de 300 wedstrijden in het eerste elftal van Minderhout W. Bloemen voor Dirk en zijn vrouw vanwege de club en zijn medespelers.

maand 19


MINDERHOUT

Da's niet eerlijk zei meester Peeters en hij huurde een stuntman in om zijn bibliotheek neer te halen zodat hij ook zo'n schoon ding kreeg als in Hoogstraten (maar 't mocht iets goedkoper, voegde hij eraan toe). Dat was tenminste wat bij ons opkwam toen we op oudejaarsmorgen de gehavende aanblik van de pas gerestaureerde Minderhoutse bib te zien kregen. Hier was geen verkeerd parkeermanoeuver uitgevoerd, hier werd in de nachtelijke uren gevlamd. De boeken van de volwassenen stonden bij de jeugd en omgekeerd (maar dat werd pas duidelijk bij de eerste ontlening), de muren waren schijnbaar centimeters opgeschoven. Maar zoals het een goede stuntman past, was er gelukkig weinig lichamelijke schade. Na de inbraak van een poosje geleden was dit op korte tijd de tweede onaangename verrassing voor onze bibliothecaris. We horen hem soms al luidop mijmeren over zijn goeie ouwe bib van voor de restauratietijd, maar dat zal wellicht ook niet gemeend zijn. D

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN

HOFMANS 118

Een klein idee van de schade aan de buitenzijde van de bib. Wie zet zo'n bouwwerk nu ook midden op de straat.

Turnhout in 't klein

de 4fr oa - a14«55.o4 Gucvcv®~~UGJC9J~0®

meand

autobanden Goed volk in de Gemeentestraat. De bezoekers zijn niet altijd even galant. In de kerstperiode leiden de sterren de kerststaltochtganger al vele, zeg maar heel vele jaren, naar een groene weide in de Gemeentestraat Bij mijn weten kan dit gebuurte bogen op de oudste kerststal van Minderhout, die daar elk jaar door een aantal vrijwilligers wordt opgebouwd en weer wordt opgeborgen. Maar hoge bomen vangen nog altijd wat meer wind dan de kleintjes.

De Turnhoutse kerststal kan regelmatig meepraten over losgebroken ossen, opengebroken offerblokken of ontvreemde geluidsinstallaties. Ook de stal uit de Gemeentestraat krijgt jaarlijks wel wat onguur volk over de vloer die het op de karige centen hebben gemunt. Jammer, vooral voor de mensen die altijd weer zoveel energie in dit gebeuren steken.

En tenslotte is erop 25 februari de bergpotgrond vanK.W.B. waarnaar je tuin al likkebaardend uitkijkt. De parochiale verenigingen komen samen voor overleg op 9 februari. Op 22 en 24 februari trekken de carnavaleske schoolkinderen door de straten als het weer het

20

* merkbanden

* occassiebanden * reparaties * depannage

toelaat. De oudervereniging organiseert op 23 februari een voordracht in het parochiecentrum met als thema: waarom is mijn kind soms zo lastig. En wanneer we in 't dorp gaan schaatsen, zal je vast wel merken! •

Gammel2- 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 I 314.63.05

16


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te vermelden.

200 l.EDEN, DAT

MOET JE VERDIENEN, ELKE DAG ! Dat de K.W.B. van Meerle een actieve vereniging is, heb je in deze kolommen wellicht al kunnen opmerken. Er gaat haast geen maand voorbij of ze komen met een of andere activiteit in het nieuws. Veel voor de hele dorpsgemeenschap, nog meer voor de leden. Dat weerspiegelt zich een gestage groei van het aantal leden; van 150 in juni 1989 tot 167 twee jaar later. Een kleine terugval hetjaar daarop tot 16lledenendan weer steil bergoptot 198 op het einde van 1994. 1995 begint voor de KWB voorspoedig, want alweer 2 nieuwe leden melden zich zodat het toch wel magische getal van 200 leden bereikt wordt. Zoiets laatje natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan : het tweehonderste lid wordt dan ook met het gepaste eerbetoon binnengehaald. Gewapend met een nieuwe lidkaart, een jaarprogramma en enkele flessen feestelijke drank ging een afvaardiging van het KWB-bestuur Michel Bastijns in de vereniging inlijven. Michel, af Meer, heeft enige tijd terug een woning gekocht in Meerleen heeft zich hier met zijnjong gezin gevestigd. Zijn aansluiting bij de KWB vindt hij een logische stap naar een integratie in het Meerlese dorpsleven. Aansluiten bij de KWB betekent niet dat je heel je sociaalleven eraan moet spenderen; je kiest zelf waaraan je meedoet. Fietsen, wandelen, kookles sen, vorming, het kan allemaal. Wil je je beperken tot deelname aan de samenaankoop van stookolie of potgrond, dan mag dat best. In februari organiseert de KWB zijn jaarlijkse ledenwervingsaktie; wie zich geroepen voelt kan terecht bij Ad Jacobs (ondervoorzitter en coördinator van de aktie), Chaamseweg 4 7- tel. 315 .85 .00 0

KOM MEEFEESTEN Naar jaarlijkse gewoonte nodigt het oudercomité van onze school U uit om met hen een pintje te komen drinken en een dansje te doen op hun feestavond op zaterdag 4 februari in de parochiezaal. Zo'n feestavond is dé gelegenheid om op een aangename manier met andere ouders en sympathi santen van de school in contact te komen. Om eens te horen wat een oudercomité zoal uitricht ook, waar ze zich mee bezighouden, hoe zij de schakel tussen school en ouders willen zijn. Natuurlijk ook de gelegenheid voor het oudercomité om de kas een beetje te spijzen. Het laatste jaar hebben ze immer nogal wat geïnvesteerd. Speeltuigen voor het speeltuintje van de kleuters, fietsenrekken voor de lagere school, een vernieuwde speelplaats voor de oude meisjesschool. Na de opknapbeurt tijdens de grote vakantie wordt er momenteel gezorgd voor de nodige aankleding van de koer : tuimelstokken, een klimpiramide en een zithoek moeten er borg voor staan dat onze kinderen zich op hun speelplaats goed voelen en zich niet staan te vervelen. U ziet, het met de feestavond verdiende geld wordt goed besteed. Laat U dus niet kennen en kom meefeeesten. De leden van het oudercomité komen uw inschrijving bij U thuis ophalen. Mochten ze uw deur ·voorbijgaan of zo je afwezig zou zijn, kan je terecht bij één van de bestuursleden of bij Maria Godrie-Antonissen- tel. 315.81.01. Terwijl je jezelf prima amuseert, kunnen je kinderen van de opbrengst profiteren. Een aanrader! 0

Opdracht volbracht ! Op dit ogenblik is het boompje nog kleiner dan de planters. Binnen een paar jaar zal dat wellicht andersom zijn.

BOOMPJES PLANTEN Wie zich tijdens het weekend al eens de moeite getroost om een wandeling te maken in het staatsbos van de Elsakker weet wat voor een prachtig natuurpatrimonium daar voor ons bewaard wordt. Bewaard worden dat wil zeggen beheerd. In het kader van dit beheer werd onlangs eenperceel van 2 ha. beplant met nieuwe boomjes; es, esdoorn, boskers, haagbeuk en zomereik. De dienst Waters en Bossen, verantwoordelijk voor het beheer van dit domein dat eigendom is van de Vlaamse Gemeenschap, deed voor de bebossing een beroep op de leerlingen van onze lagere school. Gewapend met laarzen en schoppen trokken ze op 19 en 20 december naar de Elsakker om onder de deskundige begeleiding van de medewerkers van Waters en Bossen duizendenjonge boomjes te planten. De betrokkenheid van de jongeren bij de natuur, vooral in eigen omgeving, kan er alleen maar mee gediend zijn. Het moet plezant zijn later, als zoweljongere als boompje tot volle wasdom zijn gekomen, om te kunnen zeggen : dat bos hebben wij toendertijd met onze schoolkameraadjes geplant. Een puik initiatief van de medewerkers van Waters en Bossen! •

Michel Basfijns tekent voor het 200° KWB lid. Secretaris Jan Vinckx, ondervoorzitter Ad Jacobs, wijkmeester los Jacobs en voorzitter los Van Bavel gingen hem met de nodige luister binnenhalen.

De Hoogstraatse Maand echt wel beter 21


MEERLE

Ter nagedachtenis

Marcel Verheyen

Enige uitleg van "boswerkers" over het planten van een nieuw bos.

WARME CHOCOMELK In april 1989 nam Meerle afscheid van Marcel Verheyen, die vanaf 1976 als pastoor van hun parochie dienst deed. Nu, slechts 5 jaar later, nam de gemeenschap van Schoonbroek op 15.12.94 definitief afscheid van hun pastoor. Ons 'Maand' -gesprek met Marcel sloten wij in maart 89 als volgt af: 'Wij zijn geen kerk van klanten, en wij zullen het minder en minder worden, ook in aantal. Maar hopelijk worden we zowel in Meerle, en het dekenaat Hoogstraten als in Vorselaar, meer en meer een kerk van priesters en leken in samengedragen verantwoordelijkheid.' Het was niet echt heel koud op oudejaarsdag, toch kon de KU het maken en schenken van warme chocomelk voor de zangertjes niet bijhouden. Blijkbaar hadden alle zangers de boodschap goed gelezen of anders was de mond-tot-mond reklame zeer efficiënt. Allemaal passeerden ze één (of misschien wel meer) keer langs het KU-kraam op het Gemeenteplein voor een lekkere wafel en een warme chocomelk, energie voor weer een paar uurtjes nieuwjaarke-zoete zingen. Goed gedaan KU.

Met die intentie vertrok Marc el, als zoon van een slijper uit St. Lenaarts, na omzwervingen als onderpastoor in Breendonk, Kalmthout, Wuustwezel en Hoogstraten, en als pastoor van Meerle naar het dorp van de slijpers, Vorselaar, om er als pastoor en later als deken van Herentais zijn taak te vervullen.

Een ontdekkingstocht!

Ziekte velde hem echter te vroeg, zodat hij zich in een wat rustiger omgeving diende terug te trekken. Als pastoor van Schoonbroek waagde hij zich aan een nieuwe uitdaging. Het heeft echter niet mogen baten.

bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het mlt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt.

De gemeenschap van Hoogstraten en dan vooral Meerle zal Marcel blijven herinneren als een gastvrij en bewogen priester die temidden van zijn mensen wilde zijn.

een bezoek méér dan waard.

Baarie-Hertog

Kapelstraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten 33

22


MEERLE

DORPSRAAD MEERLE : BLUVENDE BELANGSTELLING Een nieuwe dorpsraad, een goed gevulde agenda, uitleg van de Hoogstraatse politiecommissaris, nieuwe schepenen, een nieuw gemeentebestuur: redenen te over om naar de parochiezaal te komen. Heel wat Meerlenaars vonden dat ook en waren dan ook talrijk present. Zij kregen heel wat informatie en zorgen tevens door hun belangstelling dat het nieuwe gemeentebestuur aanMeerlede nodige aandacht schenkt. Vooraf gafvoorzitter Christ Sterkens een overzicht van de werkzaamheden van het bestuur van de dorpsraad tijdens het voorbije jaar. Bestuur, voorzitter en secretaresse in het bijzonder steken daar toch heel wat vrije tijd in, onbezoldigd. Onze waardering daarvoor.

Politie Vorig jaar was al vastgesteld dat nogal wat inwoners van Meerle, net zoals in de andere deelgemeenten trouwens, met vragen zaten omtrent het politiebeleid in Hoogstraten. Gemeentebestuur en politiecommissaris zijn daar niet doof voor gebleven en hebben blijkbaar besloten dit beleid bij te sturen. Via een schrijven van de dorpsraad werden de inwoners van Meerle in het kort ingelicht over de werking van de gemeentepolitie en kregen ze de mogelijkheid gerichte vragen te stellen. De commissaris, Omer Meeuws, was gedurende het eerste uur van de vergadering beschikbaar voor het beantwoorden van deze vragen en om zijn beleid toe te lichten. Vooraf lichtte hij voor de structuur van de gemeentepoltie toe, de bevoegheid van procureur, burgemeester en commissaris. Daarbij legde hij er de nadruk op de de burgemeester geen inzicht heeft in door de politie opgemaakte processenverbaal. Hij kan daar dus ook niet op ingrijpen en overtredingen laten vallen. Het is uitsluitend de commissaris die dat onder wel bepaalde en strikt beperkte omstandigheden (sociale redenen, bvb. snelheidovertreding gemaakt door iemand die plots werd ingelicht dat een naast familielid in de kliniek werd opgenomen) kan beslissen. Indien de burgemeester weet heeft van dergelijke omstandigheden, zal hij daarover met de commissaris overleg plegen. De politiediensten worden momenteel door de commissaris geherstructureerd. Na gesprekken met de procureur (ook de politie heeft vragen bij het vervolgingsbeleid) werd besloten afte stappen van het principe dat het gerechtelijk werk prioriteitheeft Voortaan zal de politie in Hoogstraten andere klemtonen leggen. Voor elke deelgemeente is een wijkagent aangesteld die de opdracht heeft zich de komende weken aan alle inwoners kenbaar te maken. VoorMeerleis dat Luc Vannuffelen van de Mgr. Eestermansstraat. Hij zal regelmattig en te voet in de straat aanwezig zijn, zodat hij direct aanspreekbaar is. De commissaris vraagt wel dat de inwoners eventuele klachten over het werk van de wijkagenten aan hem zouden melden zodat opdrachten kunnen bijgestuurd worden. Verder zal de politie meer aandacht schenken aan preventieve aktie's: meer patrouilles, ook 's nachts. Doelgerichte controles ook tegen drugs, diefstallen. De commissaris gaf de menen een idee van de werklast van de gemeentepolitie. De laatste jaren is het aantal in de streek vertoevende

illegale vreemdelingen sterk toegenomen. De adminstratieve controle van de documenten van deze vreemdelingen (gesteld dat ze erover beschikken) vraagt 4 uren voor 2 agenten. Als je weet dat sedert december 1994 zo'n 22 administratieve aanhoudingen werden verricht, is de som snel gemaakt. De gemeente heeft ook te maken met vele, kleinere diefstallen, die dikwijls te maken hebben met geldgebrek van mannen die zich in Nederland met drugs komen bevoorraden. Heel de grensstreek heeft er onder te lijden. Ook de zwakke punten van het politiebeleid wenste de commissaris niet te verbergen : -geluidsoverlast controleren wegens het gebrek aan geschikte apparatuur - op stoken; gezien land- en tuinbouw is dat soms moeilijk te vermijden; de politie wil niet persĂŠ iedereen tegen zich in het harnas jagen; op klachten van omwonenden zullen ze echter wel reageren. -controle van stedebouwkundige voorschriften ; idem als hiervoor; alleen flagrante overtredingen worden vastgesteld en verder wordt gereageerd op klachten; Tot slot van de hoorzitting gaf de commissaris antwoord op de aan de dorpsraad gerichte vragen en op de vragen uit het publiek. Aan sommige zaken zal de politie snel aandacht schenken, zoals het verzamelen van de scholieren 's morgens aan de uitgang van de witte wijk (om dit in ordentelijke banen te leiden), de snelheidsovertredingen op de Ulicotenseweg en in de wijken. De commissaris merkt daarbij op dat uit steekproeven gebleken is dat 9 van de 10 avetredingen begaan worden door bewoners van de wijk zelf. Op dit vlak heeft hij aan de procureur voorgesteld de boetes voor deze overtreders met 2000 fr. te verhogen. Met de controle op de verkoop van vuurwerk is de politie dit jaar te laat gestart, volgend jaar zeker op tijd. Voor het stelselmatig controleren van foutparkeerders (aan winkels, bakkers in het bijzonder) beschikt de politie over onvoldoende mankracht, vooral in de weekends.

gebrachte prioriteiten. Wie juist wat moest uitleggen was niet altijd duidelijk. Sommige schepenen van het vorige college hebben nu andere bevoegdheden, andere schepenen zijn volledig nieuw en werken zich nog in. Toch kregen de aanwezigen voldoende uitleg.

Onderhoud van aanplantingen : op de coĂśrdinatievergadering is door het bestuur van de dorpsraad gesteld dat hier nog weinig verbetering merkbaar is. Een van de aanwezigen vraagt waarom de gemeente zelf geen kleinere mobiele verhakselaar koopt, snoeisel ter plaatse verhakselt en als grondbedekking gebruikt. Schepen Peerlick zegt dat de gemeente momenteel reeds 800.000 Fr. per jaar betaalt voor het vermalen van het snoeisel dat op het containerpark verzameld wordt. Hij wijst ook op de verantwoordelijkheid van de omwonenden : in sommige dorpen worden pleintjes door omwonende onderhouden, kan daar hier ook niet aan gedacht worden ? De nieuwe bevoegde schepen, Karel Aerts, meent dat onderhoud, zeker het snoeien, niet teveel aan de bewoners moet overgelaten worden. Nochtans betekent veel groen en aanplantingen veel onderhoud, terwijl ook de groendienst kampt met personeelsgebrek. De aandacht blijft : de gemeente beslist weldra een hoogtewerker te kopen om het snoeien van bomen te vergemakkkelijken, de groendienst is begonnen met het snoeien van 2000 bomen en weldra gaat men het onkruid te lijf met een milieu-vriendelijke (?) onkruidverdelger. In Meerle zijn trouwens nog enkele aanplantingen gepland voor 1995 : de Wissel (na de aanleg van het fietspad) , lage begroeiĂŻng op de Mgr. Eestermansstraat, bomen en struiken op het Kerkhof en heraanleg van het Kerkhofpad.

Bejaardenwoningen : aan de Kerk heeft het provinciebestuur (de eerste maal dat Hoogstraten op dit vlak van provinciegelden kan profiteren) een perceel grond aangekocht en in erfpacht gegeven aan de sociale bouwmaatschappij De Noorderkempen. Daar waar het gemeentebestuur normaal 5 of 6 bejaardenwoningen had voorzien, vraagt de provincie nu de maximale benutting van de gronden, eventueel combinaties van bejaarden-, gezins- en!of gehandicapten woningen. De bouwmaatschappij heeft een architekt opdracht gegeven een project uit te tekenen.

Betaalbare bouwgronden : bij I.O.K. is een plan in opmaak voor de indeling van de gronden aan de Lage Rooy, aansluitend aan de witte wijk. Er zullen naar schatting 14 percelen vrijkomen, te koop aan de gekende voorwaarden (inwoner zijn van groot-Hoogstraten, nog geen eigenaar van grond of woning, prioriteit volgens gezinslast) . Het project moet ditjaar vast vorm krijgen.

Rioleringswerken :

Prioriteitenlijst van 1994 Vervolgens was het de beurt aan het nieuwe schepencollege, hier ruim vertegenwoordigd door burgemeester Van Aperen, de Schepenen Van Looy, Van Ammel, Peerlinck en Aerts schepen Desmedt was verontschuldigd, om de aanwezigen tekst en uitleg te verschaffen over stand van zaken van de vorig jaar naar voor

riolering voor de Strijbeekseweg (en aansluiting naar Meersel-Dreef) zou ten laatste in 1996 moeten uitgevoerd zijn. Voor Lage Rooy en Ulicotenseweg zijn nog geen uitvoeringstermijnen vastgelegd. Het gemeentebudget voor 1995 bedraagt 55 miljoen en dat wordt evenredig verdeeld, rekening houdend met het aantal te bedienen woningen. Bij Aquafin geldt immers de regel"hoe goedkoper per aansluiting,

23


MEERLE

-

des te sneller volgt de uitvoering". Daarmee werden de voornaamste prioriteiten van vorig jaar besproken. Schepen Peerlinck maakte de aanwezigen er wel op attent dat hiermede voorMeerlede kous niet af was. In de begroting voor dit jaar staan nog wel wat kredieten voorzien voor Meerle : - 1.000.000 fr.voor het opknappen van het oude gemeentehuis - 1.144.000 fr.voor verlichting, o.a. voor Groot en Klein Eyssel - 871.000 fr. voor het ondergronds brengen van het leidingnet in de Dalweg -533.000 fr.toelage aan de kerkfabriek voor de restauratie van het orgel

HOSPITAAL PLUS SPAARREKENING

De burgemeester wist op zijn beurt te melden dat de werken aan het fietspad vanaf de grens met Minderhout tot in Meerledorp normaal gesproken op 1 april van start gaan. Net zoals op het gedeelte naar Minderhout worden alle "gevaarlijke" (?) bomen (aan in- en uitritten) gerooid. Bruggen en Wegen beschikt naar zijn zeggen over de toelating om alle bomen te rooien, maar zal zich beperken tot de eerder genoemde. Als alles goed gaat is het probleem "slechte weg Meerle-Minderhout" einde 1995 uit de wereld. Nog volgens de burgemeester werd van B & W bekomen dat aan de school weldra bi-flashes (speciale waarschuwingslichten) zullen geplaatst worden.

Nieuwe prioriteiten Als laatste punt op de agenda van de algemene openbare vergadering stond het aanbrengen van nieuwe punten voor de opstelling van een prioriteitenlijst voor 1995. De voorzitter wenste dat dit schriftelijk zou gebeuren; alle aanwezigen konden voor hen belangrijke punten optekenen (met vermelding van naam) en aan het bestuur afgeven. Het bestuur van de dorpsraad zal hieruit later een prioriteitenlijst distilleren en aan het gemeentebestuur overmaken. Niet iedereen bleek het eens met deze gang van zaken, blijkbaar wensten meerdere aanwezigen lmn vragen direkt aan de betrokken schepenen te stellen en tegelijk te horen wat ze ervan dachten. De voorzitter wenste echter volgens het vastgestelde principe te werken zodat da aanwezigen hun prioriteiten enkel schriftelijk kwijt konden. Achteraf bleken sommigen niet gelukkig met het feit dat alle papiertjes gelijk door alle aanwezige collegeleden werden doorgenomen. Zo bleef van de stelling van de voorzitter dat bij doorspelen van de prioriteiten aan het gemeentebestuur de anomiteit zou gewaarborgd blijven, niet veel meer over. De prioteiten van Meerlevoor volgend jaar hebt U dus nog te goed, navraag bij het bestuur leert ons dat de meeste aandacht gevraagd wordt voor onderhoud van groen (opnieuw dus), onderhoud van straten, ook gewestwegen zoals de Ulicotenseweg en de verkeersveiligheid.

Nieuw bestuur Daarmeer zat de openbare vergadering er op. De stemgerechtigde leden van de dorpsraad, afgevaardigd door de verenigingen, moesten nog blijven voor de verkiezing van een nieuw bestuur. In Meerle werden door de verenigingen 39leden naar de dorpsraad afgevaardigd, samen met Wortel het hoogste aantal in de fusie. Slechts één persoon heeft zich ten individuele 24

Kantoor Hoogstraten Vrijheid I 16 tel. 03/314.42.92 123 • Bij spaarinlage van 300.000 BEF

titel als lid van de dorpsraad aangemeld en dat is het laagste aantal in heel de fusie. Deze stemgerechtigde afgevaardigden verkozen volgende 12 bestuursleden (dat kunnen er later 13 worden) : Ria Brosens-Van Aelst, Christ Sterkens, August Desmedt, Marc Sterkens, To Jacobs-Pelckmans, Guy Hendrickx, Jos Boeren, Xavier Pauwels, Adriaan A erts, Ad J acobs, Ronny Pijpers, Herman Van Boxel.

P.S. Dierencrematorium ?? Het lijkt erop dat de dorpsbewoners weldra opnieuw voor een openbare vergadering worden opgeroepen. Op deze vergadering werd door dhr. Durleben immers gemeld dat hij plannen heeft om op Groot-Eyssel een "diercrematorium" te bouwen en dat hij dorpsraad en inwoners hierover wil inlichten. U hoort er later beslist meer van in de dorpsraad en leest zeker over in dit blad. •

Tuinontwerp Tilburgs ... ...de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin

Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaanleg in fases , is nu mogelijk Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Lod. de Konincklaa~318 2320 Hoogstraten Tei./Fax: 03/314.23.53 . ·· .

-

.

.. .

.

40,


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

In memoriam

Jef Sprangers

Toneel op komst

Sinds half november is de toneelgroep ' Willen is kunnen' al bezig met wekelijks tweemaal te repeteren voor de klucht 'Opa in de nesten', die ze vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 februari op de planken willen brengen. Tijdens zo'n repetitieavond werden ze gefotografeerd. V.l.n.r. le rij: Mies Willems, Benny Goetschalckx, Linda Van Opstal en Hilde Landuyt; 2e rij: Rik Braspenning, Riet Plasmans, Hi1d Jansen, Rita Wouters en Guy Van Looy, May Braspenning ..

Kerstboomverbranding

Zaterdagavond 7 januari organiseerde het oudercomitĂŠ vanWortel een tweede kerstboomverbranding. Om 18.30 uur verzamelde zich een honderdtal ouders en kinderen aan de parking van de school aan het Kerkepad. De kinderen werden voorzien van lampions, de ouders van knipperlichten (kwestie van goed op te vallen in 't donker). Een aantal kinderen hadden hun lampions zelf gemaakt in alle vormen en kleuren. De wandeling ging in het donker over Poeleinde, Beukendreef en zo naar het huis van Fred Marijnissen en Maike Geerts waar men altijd

welkom is om de kerstbomen te verbranden. Er lag sneeuw. het vroor goed, echt weer om, bij een glas warme wijn of chocolademelk, een lekker vuur te maken. In tegenstelling tot vorig jaar brandden de kerstbomen goed (al doende leert men). De voorraad bomen was niet zo groot, na een half uurtje waren ze opgeruimd. Best wel gezellig zo'n avond, iets om elkjaar te doen. Een volgende maal nemen we er terug de muziek bij (fanfare?) Volgende afspraak met het oudercomitĂŠ: zondagnamiddag 29 januari 14 uur, winterwandeling aan het Casino in de Kolonie te Wortel. D

De laatste Wortelse veldwachter Jef Sprangers is niet meer. Op 7 februari 1995 zou hij precies 80 jaar geworden zijn. Er zijn in Wortel weinig mensen die Jef Sprangers kennen maar iedereen kent 'de Garde'. In 1947 werd hij benoemd tot veldwachter van de gemeente Wortel. Hij was een ijverig, plichtsbewust man die 'als man van de wet' steeds preventief optrad: beter voorkomen dan genezen, was zijn leuze. Dat hij graag gezien werd, bewezen de mensen door de ontvangst die hem te beurt viel bij het innen van het geld voor het ophalen van het huisvuil, de vergoeding voor electriciteit en telkens hij iets aan huis moest bezorgen, dat werden dan vaak ook 'zware' dagen. Hij kon ook kwaad worden, maar gewoonlijk was dat van korte duur. Iedereen wist dat hij eeneerlijk man was met eeo. hart van goud. Op 8 februari 1978 werd hij benoemd, samen met zijn collega's van de andere deelgemeenten, tot veldwachter in de fusiegemeente Hoogstraten. Hij was daar niet echt gelukkig mee want met zijn hart was hij in 'zijn Wortel'. Op 1 maart 1980 ging hij op pensioen: hij had bijna 33 jaren dienst als veldwachter. In de geschiedenis van en over Wortel zal hij vereeuwigd blijven als de laatste veldwachter. (Jef Meyvis).

25


WORTEL

Zeemeermin in forellenvijver

De vroegere NorthWest Club op de Bouwhoef is veranderd van naam (Het Eiland) en van uitbater. De bedoelingen zijn wel dezelfde gebleven maar niet iedereen is daar zo gelukkig mee. Getuige de (naamloze) protestbordjes in de berm.

Oud papierslag Op 7 januari jl. haalde de KLJ het Wortelse oudpapier op. Eerst leek de papierslag niet door te kunnen gaan. Omwille van de sneeuwval van de dagen voordien was het afwachten of we wel konden starten. Toch trotseerden 25 helpers en 3 tractors het koude weertje en trokken (of zeg ik beter gleden) van deur tot deur. Er werd 18 ton papier opgehaald, dat is zo' n 32 kilogram per huis (veel reclamefolders en inpakpapier van de eindejaarsfeesten). En dat het veel was zag je ook aan de containers, ze zaten zo vol dat er zelfs een kraan moest komen om het papier bij te duwen. De KLJ dankt alle Wortelse inwoners voor het goed bundelen van het papier. Voor het eerst deden ze ook een oproep tot het buiten zetten van restjes oude verf. Deze verf zal gebruikt worden om de kamavalswagen kleur te geven! Tenslotte bedanken ze ook de moeders voor het spontaan aanbieden van een tasje lekkere, hartverwarmende chocolademelk! Volgende ophaling: 15 april. 0

Punk en Mukkel

Stoken

Voor de punkers uit Wortel en omstreken is er goed nieuws. Op 28 januari spelen in 't Slot 2 groepen de stukken uit de muren. The Puke,een Kalmthoutse beginnende punkgroep opent om 21.00 uur de Merksplasse groep Sidewinder werkt het avondje af met o.a. covers van NOFX, Dog eat Dog en Bad Religion. Aanbevolen! De affiche voorMokkelrock '95,de rockavond van 't Slot in de parochiezaal, is rond. Op zaterdag 29 april openen The Dildo Warheads om 20.00 uur de avond, CPeX (The Clement Peerens Explosition bestaande uit Bart Peeters, Hugo Mathijsen en Ronny Mosuse) en waardig afsluiter De Mens vervolledigen het sterke programma. Rockliefhebbers kunnen al beginnen sparen. (jom) 0

Autostrade heropend Nu de bloembakken weggezet zijn op de Grote Plaais is de weg weer vrij voor de 'vliegeniers'. De laatste weken bleek alweer dat sommige automobilisten niet spontaan geneigd zijn om hun snelheid te minderen. Opnieuw zien we hoe meestal niet-Wortelse wagens de Grote Plaats en de Beukendreef gebruiken om lustig richting Minderhout te 'vlammen' tegen snelheden die boven de 100 per uur gaan. Ze proberen zo de drukte van Hoogstraten te mijden. Hoe lelijk en vervelend en slecht de oplossing van de bloembakken misschien ook mag geweest zijn, het was blijkbaar toch nodig. Men had beter gewacht met het losschroeven van de bakken tot er aan de kruispunten iets fundamenteel veranderd was. We zullen helaas weer moeten wachten tot er iemand omver gereden wordt. In afwachting van een serieuze oplossing kunnen de bewoners van de Grote Plaats (en Pastorij straat, Kerkveld en Beukendreef) hier en daar hun auto op straat parkeren en zo de snelheidsduivels afremmen. (jom) 0

Wortelsemensen zijn brave mensen. Maar ook onder brave mensen zijn er exemplaren die niet altijd goed nadenken . Zo is afval verbranden in openlucht al jaren verboden. Niets mag opgestookt worden noch los, noch in stookvaten in de tuin. Het is bovendien niet nodig want sedert enige tijd hebben wij een perfekt werkend containerpark in Minderhout Daar kan men met alle afval terecht. Toch zijn er nog altijd mensen die geregeld, en sommigen zelfs alle dagen, vanalles opstoken in hun tuin. Ze denken niet aan hun buren die buiten hun was te drogen hebben hangen, ze denken niet aan de mensen uit hun buurt die sukkelen met hun ademhaling noch aan diegenen die hun ramen openzetten om het huis te verluchten. Ze denken niet na, ze doen maar. In de toekomst iets meer denken en niet meer stoken zou beter zijn! Of moeten de buren eerst de politie bellen? (jom) o

mertens Decoratie & Restauratie

¡beha

' ng. en muu~be11

• plafond¡ en

J

/

2320 Hoogstraten Tel. 03/314.52.78 Fax 03/314.81.02

raa~g~in

.. \J\oetbe~\ed\t\9

I

,I

i

22

26


WORTEL

Algemene Vergadering Dorpsraad Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober ll. en bij het begin van een nieuwe periode van 6 jaar legislatuur moest er een nieuwe dorpsraad samengesteld en een nieuw bestuur gekozen worden. Zo werd op woensdag 11 januari dan een nieuwe algemene vergadering belegd in de parochiezaal, die druk bezocht was. Namens 24 verenigingen hadden zich een 40-tal personen op voorhand aangemeld, plus een achttal individuelen, die stemgerechtigd lid wilden worden. Daarenboven nog verschillende andere belangstellenden, zodat er in totaal60 à 65 mensen aanwezig waren. Dit wijst toch op een aktiefverenigingsleven in Wortel! Nadat de nieuwe leden van de raad voorgesteld waren en de raad als zodanig voor de volgende 6 jaar samengesteld was kreeg politiecommissaris Meens het woord om verschillende vragen omtrent de gemeentepolitie te beantwoorden. Hij wees erop dat de taak van zijn corps eigenlijk tweevoudig is : preventief en administratief. Het eerste is, door hun aanwezigheid misdrijven en overtredingen te helpen voorkomen; het tweede: begane overtredingen en misdrijven zodanig in PV's vast te leggen dat het gerecht de schuldigen kan vervolgen en straffen. Op een vraag of de Langenberg en Worteldorp soms een snelweg waren werd geantwoord dat de regelmatigesnelheidscontroles dienden om de snelheidsovertreders te pakken. In totaal zijn er over heel de gemeente 28 punten waar regelmatig gecontroleerd wordt. De resultaten van die controles worden wekelijks (indien mogelijk) bekend gemaakt op de grote gele borden bij de inkom van elke dorpskom, waar het aantal snelheidsovertredingen duidelijk te lezen is. Als men nu vraagt naar het werkelijke nut van deze grote gele borden is het antwoord, dat die toch wel degelijk invloed hebben en gemiddeld de snelheid met l 0 km per uur verminderen. Op de vraag of voor al die vastgestelde snelheidsovertredingen ook effectief de boete betaald wordt, antwoordde de commissaris ondubbelzinnig: (Maar de boetes komen niet in de gemeentekas terecht). Een enkel keertje wordt een overtreding wel eens geseponeerd (dwz. vergeven) als iemand een goede reden heeft om wat op de gaspedaal te duwen wegens een dringende zieke of zoiets. Wat het parkeren op fiets- of voetpad betreft, bij de apotheek bv of de broodautomaat is er tot nu toe 17 en 19 maal geverbaliseerd. Opmerkelijk is dat er hier binnen de bebouwde kom niet minder dan 15 T-kruisingen te vinden zijn, waar een straat haaks uitkomt op een doorgaande straat; volgens de algemene verkeersregels heeft dus iemand die uit zo'n straat komt, voorrang op elk ander voertuig datVAN LINKS komt. Elk voertuig dat van links komt, moet dus de auto's die uit die dwarsstraat komen VOOR LATEN GAAN! Wie doet dat? Veel chauffeurs die op een doorgaande weg rijden, houden geen rekening met wat er uit een dwarsstraat komt. Ook al komt van het van rechts , en dus voorrang heeft! Het gebrek aan zelfdiscipline bij veel chauffeurs is de grootste oorzaak van overtredingen en ongelukken! Op de vraag welke effecten de intussen verdwenen bloembakken op de Grote Plaats en het Kerkveld gehad hebben, wordt geantwoord als volgt: a) aantal ongevallen met auto's (=botsing met bloembak): 2 x; b) ongevallen met voetgangers of fietsers : geen; c) daling sluipverkeer: 10% geschat; d) gemiddelde snelheidsverlaging: geschat op 8%. Hieruit blijkt dat het hals-over-kop weghalen van die bloembakken op geen enkele SERIEUZE grond steunde.

Wat betreft deaansluiting van de Grote Plaats aan de Langenberg, bij de groentewinkel: die aansluiting is nu schuin, zodat 'n auto die van Merksplas komt, zonder remmen evengoed de Grote Plaats in kan draaien als rechtdoorrij den. Die aansluiting zalhaaksmoeten worden, maar dat zal misschien pas uitgevoerd worden in 96, als het fietspad Wortel-Merksplas aangelegd wordt.

Voorzitter Huibrecht Provoost wil de komende zes jaar het roer nog wel in handen houden maar hoopt dat er vlug een nieuw bestuur kan samengesteld worden. Een tweede reeks vragen betroffen het MILIEU. Zo is stoken van afval verboden binnen en 100 meter van de bebouwing. Dit is niets nieuws . De politie moet optreden als ze hieromtrent gebeld wordt. Wat het uitrijden van mest op landbouwgronden betreft, kan de politie wel controleren over de perioden wanneer het toegelaten is, maar moeilijker over de toegelaten hoeveelheden. In de bebouwde kom moeten loslopende dieren steedsaan de leibandgehouden worden. Preventie tegen inbraken: ieder moet zelf zorgen dat hij het eventuele inbrekers

zo moeilijk mogelijk maakt om in te breken. Nachtelijke straatverlichting schrikt inbrekers ook af, alsook regelmatig patrouilleren, maar absoluut alle inbraken voorkomen is onmogelijk. Alle feiten van gepleegde inbraken worden centraal-regionaal geregistreerd bij de rijkswacht te Turnhout, en de gegevens van daar hebben al geholpen om andere gepleegde inbraken op te lossen. Hierna werd overlopen hoever het stond met de prioriteitenlijsten van vroeger, wat er nog niet gerealiseerd was. Zo staät er al van I 992 op het verlanglijstje: biflash-knipperlichten bij de oversteek van de school van de Rooimans langs de grote baan. Een der aanwezige schepenen antwoordde dat op 30-12-94 de overeenkomst met IVEKA hieromtrent getekend was, zodat binnen enkele weken die biflash gerealiseerd zal worden. In 1993 was er aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid in de Rooimans als men daar zou beginnen met de riolering. De aanleg van de riolering aldaar is wegens te hoge kosten voorlopig nog uitgesteld. Zeer binnenkort zal er begonnen worden met een fietspad naast het voetpad langs de parking bij het monumentje; het voetpad langs WiJfried Van Dyck wordt al jarenlang als fietspad gebruikt, wat niet de bedoeling is. Voor de verkeersveiligheid in Worteldorp aan de Boomkes is nog steeds niets gedaan wegens geldgebrek bij Bruggen en Wegen, maar we moeten blijven hameren op maatregelen hieromtrent, in de vorm van verhoogd plateau of wegversmalling of iets dergelijks. En ten slotte het fietspad rechts van de Klinketstraat (richting Hoogstraten gezien); in het verlengde van de Oude Weg zou een tweede fietsbrug over de Mark gelegd worden en verder een strook grond van de Kolonie overgenomen worden om daar op kosten van de gemeente een tweede fietspad te leggen tot aan de Lindendreef, want het nieuwe fietspad langs de zuidkant (kant de Ster) is te smal voor dubbele richting. Wat dit betreft: de onderhandelingen met het ministerie zijn nog niet helemaal rond. - Inmiddels was punt 3 (van de 7 van de agenda) afgewerkt en was het bijna kwart voor 10- en begon men aan de pauze.

De Boornkes Na de pauze was het de beurt aan de aanwezigen om zich uit te spreken over een aantal zaken waarover in Wortel al enige tijd diskussie is of zou kunnen komen. Vooreerst is er het probleem van De Boomkes. Het pleintje ligt er dan wel nieuw en proper bij maar helemaal àf is het nog niet en over sommige zaken zal nog wel enige diskussie zijn . Om te beginnen: waar mag of moet men daar parkeren? Er zijn 11 parkeerplaatsen voorzien : aan de rand van het pleintje, in de rijrichting en tussen de bomen, niet op het pleintje dus maar het is dáár dat de auto's staan. Dat heeft veel te maken met de 'vloer' van de Boomkes waarop stenen

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur

* carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 15

27


WORTEL lijnen zijn aangebracht die op het eerste gezicht op gemarkeerde parkeerplaatsen lijken. In ieder geval zou er nu eens moeten uitgemaakt worden waar er wèl en waar er niet geparkeerd mag worden. Daarom wordt er voorgesteld om, na overleg met Cera en Slot (de parkeerders zijn meestal klanten van deze twee), een definitieve beslissing te treffen. 37 Aanwezigen keuren dit voorstel goed. Een ander euvel is de steile opkant van de boordstenen bij het oprijden van De Boomkes; wellicht bedoeld om het autoverkeer daar te ontmoedigen, is het nu een steen des aanstoots voor voetgangers en rolstoelgebruikers. De aanwezige schepenen beloven om binnenkort een gedeelte van de opkant van de boord te nivelleren. Wat er nog aan De Boomkes ontbreekt, is een monument. Niemand vraagt erop - aan één pomp heeft men al genoeg - maar er staat nu eenmaal een sokkel in de hoek van het pleintje (compleet met verlichting en al). Op die sokkel moet dus iets komen maar wàt? Aan de vroegere aalmoezenier van de Kolonie, E.H. Van De Poel, was om enkele voorstellen gevraagd. Deze had drie voorstellen van beelden of beeldengroepen uitgewerkt en die werden door oorzitter Provoost aan de aanwezigen voorgesteld. Die reageerden niet zo enthousiast, en al evenmin voor het andere voorstel om een beeld van een landloper op de sokkel te plaatsen (van dat landloper-imago wil men in Wortel nu wel eens af). Nog een ander voorstel om een beeld van een wortel (= pee) in De Boomkes te zetten, vond ook geen bijval. Toen kwam er iemand voor de dag met het voorstel om de familie Huet in te schakelen en aan iemand van deze kunstenaarsfamilie te vragen om voorWortel een waardig monument te ontwerpen. Raadslid Herman Verlinden die dit voorstellanceerde en de Wortelse 'wortels' van deze familie beklemtoonde, kreeg veel bijval: 35 stemmen vóór.

op de dorpsraad niet gesproken maar ze werden massaal afgekeurd.

Herman Verlinden (l) legde regelmatig een 'Wortels' accent en oogstte daarmee veel bijval. Naast hem de nieuwe schepen van Openbare Werken, Karel A erts, die het allemaal waar zal moeten maken en bezorgd de toekomst tegemoet ziet. Hij waarschuwde tegen te hoge verwachtingen naar de gemeente toe.

De bloembakken Het wel en wee van de bloembakken kwam ook nogmaals ter sprake. Voorzitter Provoost vertelde in het kort het komen en gaan van deze, voor sommigen nuttige, voor anderen ergerlij-

ke, wegobstakels. Misschien is het korte bestaan van deze bloembakken ook iets typisch Wortels; nergens in het land zullen bloembakken zo kort op straat hebben gestaan als hier in Pastorijstraat, Kerkveld en Grote Plaats (Dat was nog eens iets om mee op TV-Kempen te komen, het moeten niet altijd poema's zijn). In ieder geval, nu de bakken weg zijn, blijft het probleem van de onveiligheid onverminderd bestaan; wie snel wil rijden, kan dat weer. Iedereen is het erover eens dat die snelle mannen aan banden moeten gelegd worden, maar hoe? Het Schepencollege dat eerst de bloembakken plaatste en nadien weer liet weghalen, weet het ook niet. Dus hebben ze enkele deskundigen aangeschreven waarmee ze gaan praten (en als die dan met bloembakken voor de dag komen?) In ieder gt val is men in Wortel benieuwd naar de suggesties voor meer veiligheid in die straten.

Nog geen nieuw bestuur Nadat alle aanwezige bestuursleden ontslag namen, behalve de voorzitter dan, werd aan het publiek gevraagd wie hun plaats wou innemen. Geen enkele van de aanwezigen liet blijken daar iets voor te voelen. Iedereen wil wel een dorpsraad maar hoe die moet functioneren zonder bestuur, dat is niet zo meteen duidelijk. Aan het publiek werd toen gevraagd om kandidaten naar eigen keuze aan te duiden op papier; misschien dat zo'n duwtje in de rug van de eigen dorpsgenoten zal volstaan om een nieuw bestuur op de been te helpen. Binnenkort zullen we weten wie er op die manier over de streep kan getrokken worden. Wordt vervolgd. •

Wel of geen bouwgronden? Op aanstichten van een verkavelaar allicht, vroeg het gemeentebestuur zich af of er Wortel behoefte is aan nieuwe bouwgronden. In de andere dorpen was dat het geval dus waarom in Wortel niet. De moeilijkheid hier is echter dat er in Wortel geen stukje grond meer over is dat in de bouwzone ligt en niet verkaveld is. Dus, wil men in Wortel nieuwe bouwgrond, dan moet het gewestplan gewijzigd worden ten koste van landbouwgrond. Anderzijds is het zo dat er in Wortel nog± 100 bouwkavels liggen die wel niet allemaal te koop zijn ofwel nogal duur uitvallen. Als er dan toch nieuwe bouwgronden moeten geschapen worden, moeten die dus wel betaalbaar zijn, m.a.w. , het moet een sociale, of althans een gedeeltelijk sociale verkaveling worden. Opnieuw was het Herman Verlinden die in de diskussie een 'Wortels' accent bracht. 'Wortel, zo betoogde hij, heeft geen nood aan grote verkavelingen; dat zou de eigenheid van het dorp aantasten, Wortel zou Wortel niet meer zijn ... Als er dan een nieuwe bouwzone moet komen, dan zal het zijn voor een kleinschalige, sociale verkaveling die dichtbij het centrum gelegen is.' Met deze stelling oogstte het raadslid opnieuw succes: 36 aanwezigen schaarden zich achter zijn voorstel. Over de plannen van een verkavelaar die een bouwzone wil creëren in de omgeving van de Polder (ver van het centrum), 6 ha groot (dus niet klein) en privé (althans gedeeltelijk) werd

28

\IEHZ.E\(EH\NGEN

SP~HBAN\( t.EN\NGEN


_____ t _______________________________________________________ Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86 Na twee en een halfjaar in dit blad de dorpsrubriek te hebben geschreven gaf ik in apri/1990 de pen over aan Dré Oomen. Hij en zijn opvolger Paul Kox deden hun best om u verder op de hoogte te houden van het reilen en zeilen te Meersel-Dreef Zoals dat ook in de beste koninklijke families gebeurd, is opvolging niet altijd verzekerd. Niet dat wij versleten zijn, zeker niet, we zijnnog alle drie in de fleur van ons leven. Maar ja genoeg is genoeg. Dus zoals Dré vorige maand al uitlegde beschiktMeersel-Dreefnu over een redaktieteam en dit tot speurtochten tot in de verste uithoeken, een verse redacteur opleveren.

Dorpsraad Meersel-Dreef Meersel-Dreef is op die vijf jaren toch wel veranderd, de Dreef werd heraangelegd en men is bezig aan de wegenis van·de nieuwe verkaveling op het Heieinde. Na velejaren erover schrijven en vergaderen zijn we toch een grote stap verder geraakt. Daarmee verdwenen enkele grote strijdpunten die de gemoederen vaak deden oplaaien. Toch moet er nog veel gerealiseerd worden en het zijn toch ook vaak de kleine puntjes die vaak voor ergernis en opschudding kunnen zorgen. Omdat allemaal op te lossen beschikte en beschikt Meersel-Dreef over een goed lopende dorpsraad. Vanaf 1995 verandert er veel en weinig aan de dorpsraad, 'Dorpsraad wordt cultuurraad' blokletterde de Stuw, ons plaatselijk infoblad. Maar eigenlijk blijft alles bij het oude. Wat er wel verandert is: wil men stemgerechtigd zijn op de algemene vergadering dan moet men zich officieel kandidaat stellen als vertegenwoordiger van een plaatselijke vereniging. Gelukkig gingen nogal wat verenigingen op deze oproep in, een 20-tal mensen stelden zich kandidaat als vertegenwoordiger van een vereniging. Mits goedkeuring van de algemene vergadering en in sommige gevallen mits goedkeuring van de gemeenteraad, kunnen ook enkele individuelen zich kandidaat stellen, dit aantal is wel beperkt. Natuurlijk blijven de algemene vergaderingen toegankelijk voor al de mensen van Meersel-Dreef, ze hebben echter geen stemrecht. Daarmee tracht men de invloed en de overkoepeling van de verenigingen te versterken, op zich niet slecht. De vorige dorpsraad nodigde op woensdag 4 januarijl, al de vertegenwoordigers van de verenigingen die zich kandidaathadden gesteld, uit op een vergadering met nieuwjaarsdrink Na een kort overzicht van het voorbije jaar, werd overgegaan tot verkiezing van een nieuw dagelijks bestuur, zeg maar dorpsraad. Alhoewel er bij het vorige bestuur twijfels bestonden of ze nog wel voldoende kandidaten zouden vinden om een voltallig nieuw bestuur te vinden, verliep één en ander zeer vlot. Voor de volgende 3 jaren, beschikt Meersel-Dreef over volgende dorpsraad, met als herkozen leden: Jef Jacobs, Jos Huybrechts, pater kapelaan JozefTeuns, Jack Broers, Jef Koyen, Sander Verzijlenbergh en Jaak Snijders. Nieuwkomers zijn May Geerts, Louis Martens, Liesbeth Bastiaansen en Martin Bogers.Met de twee laatsten beschikt ook de jeugd van Meersel-Dreef over twee vertegenwoordigers. Het lijkt mij een goe-

de ploeg waar veel in zit. Mannen en gelukkig ook weer twee vrouwen, doe jullie best. Nieuws was verder dat er in de nieuwe verkaveling twee kavels voorzien zijn voor het bouwen van bejaardenwoningen. Naar ik meen, eventueel twee tweewoonsten. De nieuw aan te leggen riolering van de nieuwe wijk tot de aansluiting ter hoogte van de St.-Annastraat in de Nieuw Dreef, zou er één met gescheiden opvang van regenwater en afvalwater worden, dus niet slecht voor het milieu. De wegen waaronder de riolering komt, zullen aangepast worden, genre de nieuwe Dreef, met op de kruising Nieuw Dreef en Heieinde een verhoogd kruispunt. Eén van de werkpunten wordt zeker onzedorpsbibliotheek die zoals je kon lezen in de vorige Maand stiefmoederlijk behandeld werd en wordt. Hopelijk krijgt ookJack Broers weer een redactieteam rond zich om de Stuw te blijven uitgeven, want zonder goede informatie draait alles vierkant. Verder werd er een brief aan de gemeente geschreven i.v.m. nog te realiseren verbeteringen, o.a. de aanduiding van het gevaarlijke kruispuntMeersel-Oude Tramweg en het herstellen van de verongelukte afbakeningspaaltjes ter hoogte van de paters en frituur 'het Beekske' . Deze paaltjes staan er om te vermijden dat er op het voetpad zou worden geparkeerd. Ondertussen werden de afgebroken paaltjes vervangen en legde men betonnen drempeltjes tussen de paaltjes als extra afscherming. Dus dat punt kan de dorpsraad al van hun verlanglijst afstrepen. 0

Een nieuw vaandel voor onze fanfare 'Voor Eer en Deugd' In 1994 bestond onze fanfare 'Voor Eer en Deugd' van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek, 90-jaar. Zij vierden dit gedurende het voorbije jaar met allerlei muzikale optredens, een lenteconcert te Galder, een terrasconcert op Strijbeek en een mobiel concert te MeerselDreef, waarbij de fanfare gezeten op een vrachtwagen al musicerend het dorp rond trok. Ter gelegenheid van hun negentigjarig bestaan werd tevens beslist een nieuw vaandel te laten maken. De vorige vlag dateerde van 1968, ze werd toen geschonken door hun toenmalige Erevoorzitter notaris Aloïs Rommens. De huidige Erevoorzitter, zijn zoon notaris André Rommens zette deze traditie voort en schonk het nieuwe vaandel. Het nieuwe vaandel draagt een afbeelding van het klooster van de paters Kapijcij nen, de bakermat van de fanfare, verder symboliseert een grenspaal met een kronkelende 'notenbalkrivier' de drie grensdorpen Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek aan de Mark, muziek over de grenzen heen. Het nieuwe vaandel werd gewijd tijdens de hoogmis op de ijzelige maandag 26 december, tweede kerstdag, door pater kapelaan Jozef Teuns. Na de zegening sprak de voorzitter van de fanfare Jos Verboven, de aanwezige kerkgangers toe. Hij sprak over de symboliek van het vaandel, over de betekenis van de afbeelding en bedankte tenslotte hun Erevoorzitter notaris Rommens en zijn vrouw. Onze fanfare luistertjaarlijks op tweede kerstdag de hoogmis op, even traditioneel wordt ze gevolgd door een receptie, aangeboden door de parochie aan de verenigingen van Meersel-Dreef. Deze maal werd ze mee aangeboden door de fanfare die tevens een afvaardiging van de Galderse en Strijbeekse verenigingen had uitgenodigd. Op de receptie sprak de voorzitter van het pastorale team Jos Huybrechts, een dankwoordje uit voor

Het bestuur van de fanfare 'Voor Eer en Deugd' bij de inwijding van hun nieuw vaandel. Achterste rij: T_,oon Verleye, eredirigent laak lansen: ere-bestuurslid Christ Van Dun, Jan Van Poppel, Marlene Roelands, Jan Van Bavel, laak Sntjders, Jan Van Dun, Frans Jacobs. Zittend: voorzitter los Verboven, ere-voorzitter André Rommens en zijn echtgenote.

29


MEERSEL-DREEF de inzet van de verenigingen en in het bijzonder voor de jubilerende fanfare. 0

Meester Piet Christiaansen, Erevoorzitter van het feestkomitee Het feestkomitee van Meersel-Dreef staat in voor het organiseren van al de festiviteiten te Meersel-Dreef, waarbij de dorpsgemeenschap betrokken is, zoals gouden bruiloften,jubileums enz. Ook in het feestkomitee stond er wat te gebeuren, op de vorige algemene vergadering werd besloten het dagelijks bestuur te reorganiseren, het kernbestuur zal in de toekomst bestaan uit één afgevaardigde per gebuurt. Elk van de vijf gebuurten vaardigde iemand af en het kernbestuur krijgt de volgende samenstelling: voorzitter-penningmeester Jos Verboven, ondervoorzitster Thérèse Coppens, secretaris Toon Verleye en de leden Karin Goethals en Jos Aerts. Dit jaar staan er maar liefst zes gouden bruiloften op het programma en de Grot bestaatditjaar 100 jaar, dus werk aan de winkel.

De kersverse Ere-voorzitter Piet Christiaansen en zijn echtgenote Louisa Goetschalckx.

De huidige voorzitterPiet Christiaansen,oudschoolhoofd van de lagere school, nam afscheid als voorzitter. Hij was meer dan vijftig jaar lid van het kerkbestuur van het feestkomitee, waarvan 25 jaar als voorzitter. Op de verenigingsreceptie op tweede kerstdag werd hij wegens bewezen diensten tot Erevoorzitter uitgeroepen. Namens het feestkomitee werd hem een tinnen schotel met opschrift overhandigd. De kersverse Erevoorzitter was zichtbaar geroerd en dankbaar voor dit onverwachte eerbetoon.

Gouden huwelijk Neel enJulia Kinschots-Stoffels Vorige maand kon u al over het wel en wee lezen van ons eerste gouden koppel van 1995. Overigens over Nee! en zijn duiven kon je al het één en ander lezen in het tweede nummer van de Hoogstraatse Maand in juni 1985. Maar op vrijdag 6 januari was het dan zover. MeerselDreeflag onder een wit pak sneeuw en de wegen waren alles behalve sneeuwvrij. Maar iedereen en niet in het minst het gouden koppel was er

30

In memoriam Jo Bastiaansen

De keizer is niet meer... Op 14 december 1994 verloor MeerselDreef één van zijn markante figuren, nl. Jo Bastiaansen. Jo werd geboren op 4 augustus 1908 te Princenhage, na zijn huwelijk met de Dreefse Maria Snijders kwam hij in 1937 op de Dreef wonen in het huurhuis van schrijnwerker JefVan Boxel. Na vier jaar verhuisden Jo en Mit met hebben en houden naar café 't Jachthuis, zijn vrouw Mit stond er tot 1960 achter de tapkast. In de winter van 1941-1942 richtte hij de nu nog bestaande biljartclub 'Krijt op Tijd' op, samen met andere gekende Dreveniers o.a. Sooi Bogers, brouwer Louis Schrickx, J aan Schellekeus en Drikske Van Der Velden. Hij werkte tot 1947 in de melkerij 'De Hoop' te Meerle, om dan als zelfstandige te

beginnen met een stukadoorsbedrijf De zaken gingen goed en in zijn topjaren had Jo meer dan 30 man in dienst. Wat zijn invloed in het dorp vergrootte. Als zelfstandige beschikte hij over verschillende busjes om zijn werkvolk te kunnen vervoeren, in die jaren waren er nog niet zoveel auto' s op de Dreef, er werd dan ook dikwijls aangeklopt bij Jo om voor vervoer te regelen. Zo was Jo goed bevriend met Jaak Verboven, schoolhoofd en o.a. voorzitter

klaar voor. De mensen van het gebuurt Meersel hadden zich verzameld bij het versierde huis van Nee! en Julia. Met de fanfare en drumband op kop gevolgd door het gouden paar, de uitgebreide familie en de mensen van het gebuurt ging het richting kerk. Niet zo simpel op de gladde wegen, maar zonder kleerscheuren geraakte iedereen in de kerk. De mooie dienst opgeluisterd door ons Mariazangkoor en enkele musicerende familieleden stak goed in elkaar. Het gouden paar genoot zichtbaar. Op de receptie die volgde, werden de aanwezigen toegesproken door de voorzitter van het feestkomitee Jos Verboven, onze burgemeester Arnold Van Aperen en door de voorzitter van de gepensio-

van de fanfare . Jo en zijn zonen zorgden er jarenlang voor, dat de dirigenten van de fanfare afgehaald werden in hun woonplaats om ze naar de wekelijkse repetitie te brengen op de Dreef. Overigens al de Meersel-Dreefse verenigingen konden op zijn steun rekenen. Jo had een sterk karakter, wat hij wilde zou geschieden. Hij was trots op zijn verwezenlijkingen en trots op het aanzien dat hij daardoor in zijn dorp genoot. In de gouden jaren, toen niets mocht maar alles kon, verdiende Jo nog een flink centje bij met smokkelen. Hij organiseerde daarbij smokkeltochten waarbij hij op één nacht wel vijftig man met smokkelwaar de grens over stuurde. De twee of drie douaniers konden tegen zo' n groepen weinig beginnen. De smokkelaars bonden de douaniers dan ook gewoon vast aan de grenspaal tot ze terug waren. Inmiddels was Jo vader van zeven kinderen, die hij met strenge hand in zijn spoor trachtte te zetten. In 1960 verhuisde hij een laatste keer naar zijn eigen huis tegenover Sooi Bogers. Alhoewel er hard gewerkt moest worden was er toch nog voldoende tijd voor allerlei hobby's. Met de duiven spelen was voor Jo jarenlang een passie, goed bevriend met andere duivenmelkers zoals Nee! Van Opstal, Jef Van Boxel, Toon Vermeeren en Albert Verhoe ven, werd er heel wat gepalaverd en uitgeprobeerd. Verder hield hij van jagen, met zijn jagersvriend Jaan Snijders was hij vaak op pad. Zijn grootste passie was echter het schieten met de handboog, kruisboog en karabijn. Hij was lid van verschillende clubs. In de Meerlese kruisbooggilde 'St.-Jozef' werd hij drie keer achter elkaar koning, wat hem op 7 september 1975, na 18 jaar koning te zijn geweest, de titel van keizer opleverde. Tot 1993 bleef hij actief schutter, de laatste jaren in de Ulvenhoutse schuttersbond voor bejaarden, waar hij, omdat hij niet meer zo goed ter been was, op zijn knieën mocht schieten. Getrouwd in 1933, kon hij op 6 september 1983 zijn gouden huwelijk vieren. Een dorpsfeest met stoet zoals ze dat in Meersel-Dreef zo goed kunnen. Twee jaar geleden in 1993 mocht hij zelfs zijn diamanten huwelijk vieren. Eenjaar later echter begon zijn gezondheid achteruit te gaan. Moe en uitgeput blies hij zijn laatste adem uit, thuis bij Mit en de kinderen. Hij kon terug zien op een rijk en goed gevuld leven.

neerden Louis Jacobs, traditiegetrouw aaneengebreid met muziek van de fanfare . De stemming was opperbest. Terwijl de familie aanstalten maakte om elders het feestmaal te nuttigen, mochten de mensen van het gebuurt en de fanfare nog wat nadrinken en nabuurten in café 't Jachthuis, als dank voor hun inzet voor het welslagen van de feestelijkheden. • Voorlopig genoeg gefeest, u hoort weer van mij in april. 0 ja, heeft u nog nieuwtjes geef dan een seintje en denk niet, ze ruiken het wel... De groeten.


Al het nieuws over HOOGSTRA TEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88

Toneel in twee talen Met het stuk "Betrayal I Bedrog" van Harold Pinter door Teater Scorpio gaat de Kunstkring Spijker andermaal een nieuwe uitdaging tegemoet. Het wordt namelijk achtereenvolgens in het Engels en het Nederlands opgevoerd. Geen alledaagse gewoonte. In de eerste versie snuift u alvast de sfeer op van het oorspronkelijk in het Engels geschreven verhaal. Bij de tweede versie kan u er wat meer ontspannen bijzitten ... of misschien toch niet, want u kan nu niet alleen de tekst, maar vooral ook de onuitgesproken onderliggende betekenis van de woorden tot u laten doordringen. Het bedrog waar het stuk over gaat is huwelijksbedrog. Het verhaal vertelt de ontwikkeling binnen drie relaties, maar dan van het einde terug naar het begin. De vragen die men zich zou kunnen stellen: Moest het zo zijn? Wat is men bereid op het spel te zetten voor het individuele streven naar geluk? Is een duurzame verhouding wel mogelijk? Welke uitwegen blijven er nog over? De hoofdfiguren leveren een strijd via dialogen en geraffineerde steekspelletjes. Daardoor ontstaan onbehaaglijke, dreigende en ook lachwekkende situaties. Harold Pinter (London, 1930), is voor velen geen onbekende naam. Verschillende van zijn stukken zijn verfilmd. Het bekendste is The Caretaker (De huisbewaarder) uit 1960 dat zowel in Londen als in New York bekroond werd. En als filmscenarist is zijn naam verbonden met films als The Servant ( 1962) waarvoor hij eveneens zowel in Engeland als de Verenigde Staten werd bekroond, Accident (1967), The Go-Between (1969) en The French Lieutenant's Woman (1981). Betrayal I Bedrog wordt gebracht door Teater Scorpio uit Turnhout in een regie van Rikkert van Dijck in de Rabboenizaal van het Spijker op woensdag 22 februari 1995 om 20 uur. Genummerde plaatsen kosten 350 BEF of in voorverkoop 300 BEF bij reservatie op het nummer 031314.55.36.0

Nieuwe bib ingehuldigd

1 8 L I 0 T H. E E K

De nieuwe bibliotheek aan de Lindendreef is dan toch op de valreep nog in 1994 ingehuldigd. De eerste reacties zijn overwegend positief, vooral wat betreft de indeling van de binnenruimte, waar je nu rustig een boek kan kiezen zonder aangestoten te worden door al wie langs hetzelfde rek passeert. Het wachten is enkel nog op een audio-visuele afdeling. De eerste kritieken betreffen vooral de parkeergelegenheid. Een veel gehoorde opmerking is dat er langs de voorzijde ruimte was voor 3 tot 4 parkeerplaatsen, terwijl de bezoekers hun wagen nu op de verharde voetgangersstrook plaatsen of kris-kras ergens in de omtrek. De achtergelegen parking wordt weinig gebruikt en is zelfs niet aangeduid.

L.JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Een hele reeks sprekers passeerden de revue: Schepen van Cultuur J. Blockx schetste de bouwhistoriek. Voorzitter van de adviescommissie G. Kinschots overliep de bibliotheekgeschiedenis enE. L'Hoyest tenslotte besloot met een dankwoord. Het Jeugdmuziekatelier zorgde voor de muzikale omlijsting van deze officiĂŤle inhuldiging.

31


HOOGSTRA TEN

Festijn van het Jeugdmuziekatelier Zondag, 8 januari zat de Rabboeniezaal overvol, lang eer voorzitter Jef Van GiJs iedereen welkom heette. Deze datum kon nog net voor een kerstconcert want er werd nog Driekoningen gevierd. Het concert mocht ook beschouwd worden als de afsluiting van het jubeljaar waarin het instituut zijn 40ste verjaardag vierde. Tegelijk was het een mooie kans om een ander jubileum in te zetten. Carl Orff werd honderd jaar geleden geboren en zal ditjaar dus wereldwijd herdacht worden als de promotor van de methode die ook in Hoogstraten als leidraad wordt genomen. Voor de pauze kwamen verschillende groepen oud-leerlingen aan de beurt: een koperensemble, een blokfluitgroep, een groep gitaristen en een Orffgroep. Hoogtepunt in dit gedeelte was het 50 leden sterk koor dat, na slechts één repetitie een keuze kerstliederen uit Europa op keurige wijze uitvoerde, geleid door Bemadette Sijsmans. Het was prettig om zien, al die oud-leerlingen, soms met eigen kinderen om zich heen, al een beetje grijs of wat kaal en iets corpulenter (althans de mannen). Ze kwamen, net als bij de kerststal van heinde en verre: van Leuven en Meise, van Ieper en uit het Groot-Hertogdom Luxemburg maar ook uit Minderhout en Merksplas. Ze wilden dit best nog eens overdoen maar ze waren nuchter genoeg om te beseffen dat zoiets maar zelden kan. Na de pauze kwam dan de Kerstcantate van die eeuweling, Carl Orff, aan de beurt. In het orkest werden de fluiters en klokkenspelers ondersteund door enkele volwassenen met strijkers. Het koor en de zangsolisten was de hele gemeenschap van het atelier en dit was een krachttoer van Els Caremans en haar medewerkers om deze uitvoering naar een goede kwaliteit op te tillen. Ook het oudercomité had in voorbereiding en uitvoering flink werk geleverd. Paul Stoffels presenteerde het geheel, dat ook voor herhaling vatbaar mag genoemd worden. Bravo. D

ratenaren spelen op die manier even de rol van "figurant". En als kantklosster zien we Lieve Verhulst-Noels aan het werk in het voormalig Ostmuseum. Als muziek koos Goetschalckx werken van A. Meulemans, L. Mortelmans, D. Stemefeld,J. Van Hoof, M. DeJongh, P. Benoit en C. St.-Saens. Wie de film wil zien wordt verwacht op zaterdag 11 februari om 14.30 uur in het Auditorium van het Klein Seminarie. De toegang bedraagt 100 BEF en iedereen is welkom. D

Hobbytentoonstelling KA V en KWB slaan de handen in elkaar voor de 16e Hobbytentoonstelling op zaterdag 4 en zondag 5 februari. De Pax -zalen zullen weer te klein zijn om alle liefhebberijen die in en om Hoogstraten beoefend worden een plaatsje te geven . Voor de kinderen is weer wat speciaals georganiseerd. Wat het is blijft nog even geheim. De tentoonstelling opent voor het publiek zaterdagnamiddag om 14.30 uur. Die avond is er traditiegetrouw ook de kaartavond "Rikken". Inschrijven kan vanaf 19 uur en kost 100 BEF. De inschrijvingsgelden worden als geldprijzen uitbetaald. Zondag opent de Pax haar deuren om 10 uur. Rond 17 uur verloot de KWB haar twee Leurdesreizen en om 19 uur tenslotte wordt de tentoonstelling besloten met de trekking van de steuntombola. D

De Hobbytentoonstelling van KA VI.KWB is al aan zijn 16e uitgave toe.

Ost-film Ditjaar is het precies 50 jaar geleden dat Alfred Ost overleden is. Maar het is niet omdat "zijn" museum tijdelijk dicht is, dat er geen mogelijkheid zou zijn dat feit te herdenken. Er bestaat immers sedert vorig jaar een documentaire film over zijn werken. Die film," Alfred Ost, Spiegel van zijn Tijd", wordt nu geprogrammeerd door het Davidsfonds. Realisator Renaat Goetschalckx, die eerder al bekend raakte met een film over Vlaamse Wandtapijten, zal zelf aanwezig zijn om zijn film te vertonen. Hij heeft er 5 jaar aan gewerkt. Hij zegt zelf: "Ik leerde Alfred Ost kennen als kleine jongen, aan de hand van mijn vader. Wij bezochten regelmatig op zondagvoormiddag een of andere tentoonstelling. Het paard heeft ook mij naar Ost gevoerd want hij tekende het zo wondermooi ...". Maar dat AlfredOst veel meer tekende dan paarden, bewijst deze documentaire die behalve zijn tekeningen, ook zijn affiches en muurschilderingen toont. Goetschalckx probeert ook zoveel mogelijk de link te leggen met bestaande onderwerpen: molens bijvoorbeeld, die onlangs nog aan bod kwamen in de tentoonstelling in de Salm-Salmmolen, maar ook de Hoogstraatse Heilig Bloedprocessie heeft hij gefilmd. Heel wat Hoogst-

32

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

28


HOOGSTRATEN

Handelsbeurs en Autobeurs De tweejaarlijkse Handelsbeurs/Autobeurs is een begrip in Hoogstraten en verre omgeving. Van vrijdag 17 tot en met woensdag 22 februari worden in de Hallen van de Veiling der Kempen opnieuw zo'n 25.000 bezoekers verwacht. Het organiserende NCMV, met aan het roer voorzitter Aloïs Ruts en secretaris Marc Buyens- het "werkpaard" van deze organisatie - heeft getracht door een aantal nieuwigheden de aantrekkingskracht nog te vergroten. Zo zal de beurs een dag langer duren dan voorheen. En die bijkomende dag, woensdag dus, zal er 's namiddags speciale animatie voor de kinderen op touw gezet worden. Ook de Derde Leeftijd krijgt haar eigen "themanarniddag". En natuurlijk zijn er de evenementen voor gans de familie. Zo zal Radio Rijswijck rechtstreeks vanuit de Beurs uitzenden tijdens een groot showprogramma met bekende vedetten. Ook 's avonds zijn er optredens voorzien. Omdat het gedetailleerde programma pas op 1 februari vrijgegeven wordt - als onze Maand al bijna een week bij onze abonnees is -verwijzen wij daarvoor naar onze collega's van de dag- en weekbladpers en TV-Kempen. Al deze attracties hebben plaats in de speciaal daarvoor ingerichte "Evenementenhall", naast de Autobeurs. Daar zal ook de kinderopvang ondergebracht worden. De eigenlijke Handelsbeurs mag dit jaar rekenen op 103 standhouders, waarvan 80 uit Hoogstraten zelf. Dat is een verhoging van meer dan tien tegenover de vorige uitgave. Naast hun gewone assortiment tonen zij vooral de laatste nieuwigheden. Om die allemaal een plaatsje te kunnen geven is de oppervlakte van het gedeelte Handelsbeurs vergroot door een stukje afte snoepen van de Auto beurs, die echter toch nog steeds de grote blikvanger blijft bij het betreden van de beurs. 11 garagehouders stellen hun merken voor. Opgemerkte aanwezige zal ook de Rijkswacht zijn, die een goodwill-actie voert naar de bevolking toe. U kan er ondermeer te weten komen hoe u verdachte zaken kan melden, een onderwerp dat de laatste tijd meer en meer aan de orde komt, vooral hier in de grensstreek. En natuurlijk kan u op de beurs ook terecht voor een natje en een droogje. Bij de fanfare en bij de Missiekring (als tweejaarlijkse "goede daad" van NCMV krijgen deze laatste de stand gratis toebedeeld) kan u een drankje of hongerstiller bekomen, terwijl de veilingkantine zal verdeeld zijn in een gedeelte bar en een heus restaurant voor kleine en grote gerechten. U kan met andere woorden van een beursbezoek een echt "dagje-uit" maken: winkelwandelen, een hapje eten en een show bijwonen. U betaalt éénrnalig 100 BEF toegang. Kinderen t/m 12 jaar mogen gratis binnen. Uw kaart blijft geldig gedurende gans de beurs . Maar hou ze wel goed bij, want met de genummerde toegangskaarten neemt u deel aan een tombola waarmee 4 ballonvaarten te winnen zijn. De ballonvaarder in kwestie stelt trouwens op de beurs een wereldprimeur voor, nl. een mand die aangepast is voor mindervaliden . De deuren van de beurs zijn open voor bezoekers op vrijdag van 17 tot 21 uur, op zaterdag van 13tot21 uur, op zondagvan 10tot21 uur en op maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 21 uur. De beurs zelf sluit telkens om 22 uur, maar daarna kan u nog terecht in de kantine tot ongeveer middernacht. De toegang van de beurs is voorzien langs de Loenhoutseweg. Parking is gratis. D

Restauratie Begijnhof vordert Op 24 december, twee jaar na de ondertekening van de erfpachtovereenkomst, is er opnieuw een hoofdstuk toegevoegd aan het restauratieproject van het Begijnhof. De eerste bewoners hebben hun intrek genomen in hun zopas gerestaureerde woning. In een aantal andere huizen vorderen de werken met rasse schreden. Ondertussen zijn alle daken hersteld (behalve dat van het Convent zelf, dat voor 1995 voorzien is) en zijn de meeste nutsvoorzieningen aanwezig. Het houtwerk is behandeld (o.a. tegen insekten) en de muren zijn geïnjecteerd tegen opstijgend vocht. Ondertussen is ook bekend dat de dienst Monumentenwacht 2 tewerkgestelde werklozen heeft aangesteld voor kleine courante beheers- en restauratiewerken en voor groenwerken. In verband met die groenvoorzienin-

gen zal ook een studie uitgevoerd worden naar de toestand van de monumentale treurwilg , die mee geklasseerd is en mee het zicht bepaalt van het Begijnhof. Met speciale apparatuur zal een kracht gelijk aan een storm van 12 beaufort gesimuleerd worden, om na te gaan of de boom hieraan weerstaat. Omdat de vervoerskosten van deze apparatuur vanuit Duitsland bijzonder hoog oplopen, is het Begijnhof nog op zoek naar firma's, openbare besturen, of privé-personen die een soortgelijk probleem willen laten onderzoeken, zodat alvast de algemene kosten kunnen gedeeld worden. Wie dergelijke personen kent kan contact opnemen metJ efMartens, teL 03/ 314.43.21 of Frans Horsten, teL en fax 03/ 314.88.85 .•

l

Pat Pauwels was eerst. Op 3 december nam hij zijn intrek in de woning "St. Carolus Borromeus". Door de ruime interpretatie van het begrip "restauratie", is zijn woning aan de binnenzijde wellicht de meest gemoderniseerde van het ganse Begijnhof We zien hem hier in de slaapkamer onder het gebinte.

Frans Horsten kwam op 23 december met zijn gezin in het nummer 26 wonen. "St. Franciscus van Assisië". Hier zal waarschijnlijk ook het secretariaat van Het Convent gevestigd worden.

Het nummer 12, "Sint-Antonius", wordt ge restaureerd door het echtpaar De Backker, hier voor de schouw van de living. Zij behielden zoveel mogelijk de bestaande toestand van vroeger, tot zelfs het blauw geschilderde plafond, een kleur die vroeger, naast okergeel en stierenbloed-rood vaak aangebracht werd op eikenhouten plafonds. )

Jenny Wens zal vermoedelijk in de loop van dit jaar haar intrek nemen in de woning "Sint-Jan-Evangelist" aan het nummer 13. Ook hier getuigt de restauratie van veel respect voor de bestaande woning. In de kelder werd deze waterput met mooi uitgewerkte nis blootgelegd.

33


HOOGSTRA TEN

Beroepenavond Voor de laatstejaarsstudenten van de Hoogstraatse scholen organiseert Rotary opnieuw een Beroepenavond. Bedoeling is dat studenten zich kunnen informeren over wat de verschillende beroepen nu precies inhouden. Geen dode letter op papier, geen PMSconsulenten, maar een ontmoeting met mensen "uit het vak", waarmee gesproken kan worden, waaraan vragen gesteld kunnen worden, kortom informatie uit eerste hand: dat wil Rotary de studenten bieden. Zij kunnen daarvoor terecht in de Rabboenizaal van het Spijker op donderdag 9 februari om 20 uur. D

Dia路avond Londen Wie Londen al bezocht kent natuurlijk The Houses of Parliament, Trafalgar Square en Buckingham Palace. Maar Londen is meer dan dat. En daarom precies wil de dia-montage "Londen, anders bekeken" een andere weg inslaan, iets dieper de geschiedenis induiken en minder bekende maar mooie parels aan de Londense kroon in het licht stellen. Het CMBV heeft daarvoor Jan Thienpont en Rita Vanden Branden uitgenodigd. Zij stellen de reportage voor op maandag 6 februari om 20 uur in zaal Pax . Bovendien wordt er die avond ook een typisch Engels hapje en bijbehorend drankje geserveerd. De toegang (eten en drankje inbegrepen) bedraagt 500 BEF, leden CMBV en echtgenoten betalen 350 BEF. Inschrijven kan bij GreetMichoel op hetnummer03/314.38.78.

Informatie uit eerste hand, daarvoor kunnen laatstejaarsstudenten terecht op de Rotary beroepenbeurs.

Rode Kruis

0

Hugo De Ridder, Paul Muys, Bisschop Van den Berghe e.a. De KBG (Kristelijke Beweging van Gepensioneerden) heeft een indrukwekkende voordrachtenreeks geprogrammeerd, die op 25 januari startte met Hu go De Ridder, bekend als politiek commentator bij de Standaard-groep. Deze maand, op 8 februari om 14 uur, spreekt Prof Kris Deschouwer, hoogleraar Politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, over het onderwerp: "Het politieke landschap in Vlaanderen " . De volgende voordrachten zijn gepland op 8 maart, 22 maart en 5 april, telkens om 14 uur. Daarvoor komen achtereenvolgens Paul Muys, Freddy De Pauw en Bisschop Paul Van den Berghe naar Hoogstraten. De toegang kost per voordracht 180 BEF, KB G-leden betalen 120 BEF. Bij voorkeur op voorhand inschrijven bij F. Janssens, Vrijheid 210, tel. 03/ 314.52.71. 0 1

Het Rode Kruis huldigde zijn medewerkers en bloedgevers. Van de lange lijst vermelden wij de meest verdienstelijke: Constant Jansen uit Hoogstraten met Jd3 giften, Karel Sysmans met JOO giften, Theresia Jacobs, Lambertus Snijders, Joanna Van Ostayen en Joseph Van Ostayen met 60 en verder nog 7 mensen die 40 x op het bankje lagen, JO met 25 x en tenslotte J7 personen met JO giften. Bovendien haalden 33 cursisten het brevet E.H.B.O. Het Rode Kruis maakte ook de cijfers bekend van het aantal hulpverleningen. Zo kwamen we te weten dat er het voorbije jaar 52 maal beroep werd gedaan op hun diensten bij verschillende manifestaties: gemiddeld J x per week dus. Daarbij werden 27J verzorgingen toegediend en 12 personen naar het ziekenhuis gevoerd.

Kerstconcert

D茅 vinger aan de Hoogstraatse pols

De Hoogstraatse Maand

~ :~ 34

Vooreen volle kerk gafhet Sint-Maartenkoor uit Hasselt o.l.v. Ludo Claesen een kerstconcert in de dagen voor Kerstmis. Het genoegen was wederzijds. De toehoorders genoten van de stemmige liederen en het koor drukte na het optreden zijn tevredenheid uit over de ruime belangstelling en de warme ontvangst in Hoog straten.


HOOGSTRA TEN

Vrouwen in de Bijbel

Kerstboomverbranding

Over dit intrigerend onderwerp spreekt Peter Schmidt op woensdag 15 februari om 20 uur in het Auditorium van het Klein Seminarie. Hij werkte zelf mee aan het gelijknamige boek, uitgegeven bij het Davidsfonds. Het boek - en dus ook de voordracht - handelt over gewone vrouwen, moedige vrouwen, interessante vrouwen, van slavinnen tot vorstinnen. Met de bijbel als leidraad ontmoeten we Eva, Rebekka, de koningin van Saba en de moeder van Jezus. Peter Schmidt is professor Exegese aan het Bisschoppelijk Seminarie te Gent en publiceerde reeds talrijke boeken over bijbelstudie. Hij komt naar Hoogstraten op uitnodiging van de Dekanale Werkgroep Vorming (Dewevo), in samenwerking met het Davidsfonds. De toegang voor deze voordracht bedraagt 100 BEF. Zowelleden als niet-leden zijn welkom. 0

Noorse Fjorden Bij het ter perse gaan van dit nummer waren er nog een 10-tal plaatsen beschikbaar voor de autocarreis naar Noorwegen met DF-Hoogstraten en Rei buro Noorderkempen. Wie nog mee wil kan best zo spoedig mogelijk contact opnemen met F. Verschueren, tel. 03/314.11.88. De inschrijvingen worden afgesloten op 20 februari. De reis loopt van 25 juli tot en met 4 augustus en het programma vermeldt ondermeer een boottocht op de prachtige Geirangerfjord, een excursie naar de indrukwekkende Briksdalgletsjer, een bezoek aan het schilderachtige openluchtmuseum van Lillehamrner en aan het Vikingschepenmuseum in Oslo. Ook een éénnachtscruise op een schip met restaurant, casino en dancing aan boord, maakt deel uit van het aanbod. Dankzij een korting van 50 % bedraagt de basisprijs slechts 33 .975 BEF per persoon in tweepersoonskamer op basis van halfpension. Een gedetailleerd programma en de volledige reisvoorwaarden zijn eveneens te bekomen bij de hierboven genoemde persoon. 0

1111/illl GARAGE HOGA 8.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314 .71.84

Fax: 03-314.83.98

De eerste kerstboomverbranding in Hoogstraten was meteen een groot succes en is uitgegroeid tot een gezellige happening. Met eenfakkeltocht en fanfare ging het van de kerk richting Pax-terreinen. Deken Fans Van Dijck, sinds kort opnieuw actief in zijn parochie, leidde het gebeuren in en gaf het sein tot het aansteken van het vuur. De honderden kerstbomen, die eerder door de KU waren opgehaald, hielden het vuur brandende tot na middernacht. En al die tijd konden de aanwezigen terecht aan de vele kraampjes voor een tasje soep, een beker glühwein of een borreltje genever aan democratische prijzen. In de jeugdlokalen hadden de pannekoeken en boterhammen met spek en eieren veel aantrek. Dank zij de inzet van de jeugdbewegingen en verenigingen mocht het Paxcomité rekenen op een bruto ontvangst van bijna 90.000 BEF. Hoeft het gezegd datdeze gebeurtenis volgend jaar zal herhaald worden?

Gal-cartoons in IKO Drie beroemdheden op een rij: lef Marfens (plaatselijke bekendheid als ondermeer directeur IKO ), Brigitte Raskin (schrijfster en inleidster van de tentoonstelling) en GAL, pseudoniem voor Gerard A/steens, al 30 jaar een begrip in de Belgische cartoonwereld. Wie er snel bij is en ons blad ontvangt of koopt vóór het weekend, kan op 28 en 29 januari op de valreep nog een bezoek brengen aan een opmerkelijke tentoonstelling van deze cartoonist, die van elke tekening een kunstwerkje maakt en daarbij het gebruik van verschillende technieken niet uit de weg gaat. Gal is ook met zijn onder.1:erpen begaan. Brigitte Raskin zegt daarover: "Soms is de betrokkenheid van Gal bij een onderwerp zogroot dat ze verontwaardiging wordt en tot een boodschap wordt verpakt. Dat maakt zijn werk zo uniek." 30 Jaar 't beste van Gal: nog op 28 en 29 januari, telkens van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur in de galerij van IKO, Dr. Versmissenstraat 6.

In februari zijn we er vlug bij: op de 22ste verschijnt de nieuwe MAAND. Dit wiJ zeggen dat de kopij binnen moet zijn op woensdag 8 februari(!). Medewerkers opgelet! haast en spoed is geboden. Enkel het sport- en dorpsnieuws op zondag 12 februari. 35


HOOGSTRA TEN

Van onze correspondent in Kenia De Hoogstraatse Gelmeizwaaiers traden op in Kenia, kregen een handdruk van de president, en trokken erop uit om een stukje van het land te zien en de bevolking te ontmoeten. Een verslag uit eerste hand . .

Warmwelkom Met "Jambo, habari" (Hallo, hoe gaat het?) en een stralende glimlach werden de vendeliers uit Hoogstraten in Kenia ontvangen op het internationaal folklorefestival van "Drums of Peace and Harmony". De vlaggekunstenaars uit de Noorderkempen toerden drie weken rond in dit Oost-Afrikaanse land, gelegen op de evenaar. Samen met volkskunstgroepen uit IsraĂŤl, Finland, Griekenland, Egypte en enkele lokale Keniase dans- en zanggroepen brachten zij in de hoofdstad nairobi volkscultuur tot leven. Zowel in het amfitheatervan het Kenyattalnternational Conference Centre, dat de vorm heeft van een negerhut, als in de slijkerige krottenwijk Dandora, gingen de handen van het verbaasde publiek uitbundig op elkaar voor de prestaties van de Vlaamse culturele ambassadeurs, zoals we deze "mannen methun vlaggen" wel mogen noemen, want de Gelmelzwaaiers hebben de laatste jaren al een flink stuk van de wereld afgereisd om het vendelzwaaien te promoten en uit te dragen als uiting van Vlaamse volkskunst. Zo waren ze reeds te gast in de U.S.A. , Turkije, China, Nieuw-Zeeland, Ecuador en natuurlijk in talrijke Europese landen.

De Keniaanse president Daniel Arab Moifeliciteerde de Gelmelzwaaiers na hun optreden aan het presidentieel paleis.

-

Bloemensierkunst CATTLEYA

-

PROFESSIONAL DOOR STIHL

LEOPOLDSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

Met toptechniek voor perfekt zaagwerk. Met een STIHL heeft u een krachtige en handzame motorzaag . Betrouwbaar door de vooruitstrevende techniek met een ergonomische vorm en een integra le veiligheidsu itrusti ng . Professionele kwaliteit met 12 maanden garantie. STIHL motorzagen zijn leverbaar met een vermogen van 1,2 kW (1,6 pk) tot 6,3 kW (8,6 pk) .

Slecht 8,3°/o van alle vrouwen en meisjes is maagd! De rest is inderdaad steenbok, waterman, kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hun sterrenbeeld passende tinten en kleuren. Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristallen vaas met horoscoopmotief, draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent. Elke verjaardag kan ermee bedacht worden, elke jarige is er bijzonder opgetogen over I En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau -voor een verrassend vriendelijke prijs overigens. Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bellen naar de Cattleya Bloemenlijn: 014/63.45.16. Faxen (014/63.51.87) of telexen (72 422) kan ook al. We kunnen het u moeilijk nog makkelijker maken!

36

machines voor de hof-, bos- en tuinbouw

J.STOFFELS-PAULUSSEN ..

Minderhoutdorp 4, 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.41.15


GELMELZWAAIERS

Presidentieel paleis en sloppenwijk Kenia is een land met vele gezichten, zegt men. Iets van gezien? Jawel! Zoals in menig Afrikaans land liggen ook in Kenia armoede en weelde dikwijls naast elkaar, vooral in de steden. We hebben beide gezien en hebben ook opgetreden voor zowel de rijken als de armen. Zo brachten we met onze vlaggen amusement op een groot tuinfeest in de prachtige residentie van de Belgische ambassadeur en gaven we een voorstelling bij het presidentieel paleis met ondermeer president Daniel Arab Moi als aandachtig toeschouwer. Dit optreden kaderde in de feestelijkhedenrond "Jarnhuri", de Onafhankelijkheidsdag van 12 december. Na het optreden drukte de president ieder van ons nog persoonlijk de hand en nodigde hij ons uit voor een natje en een droogje. Maar ook in de sloppenwijk Dandora, temidden van krotwoningen, bananenbomen, maïs en suikerriet, traden we op voor honderden straatkinderen en hun arme ouders. In een schamel schooltje brachten we met onze vlaggen wat kleur en vrolijkheid. We konden zien hoe men de blootvoetse straat- en weeskinderen met primitieve middelen leert sandalen te maken van versleten autobanden ...

Bij de Lion King Ook op safari geweest? Natuurlijk! Wij hebben het groene, heuvelende savannegebied van de Masai Mara, het grootste wildpark van Kenia, doorkruist en hebben verschillende keren oog in oog gestaan met "the big five": leeuwen, luipaarden, olifanten, buffels en neushoorns; zebra's, gnoes, giraffen, waterbakken, wrattenzwijnen, apen, ... hebben ons avontuurlijk pad meermaals gekruist. We sliepen daarbij nog in het wildpark in kleine tentjes die 's nachts bewaakt werden door echte Masai-krijgers in vol ornaat. Gewikkeld in een rood deken en gewapend met mes en speer, hielden zij het gevaarlijk wild op afstand. Af en toe kregen we toch een nieuwsgierige aap op bezoek ... 's Avonds, wanneer de hyena's achter onze tentjes huilden en het gegrom van wilde dieren in de duisternis duidelijk hoorbaar was, dansten we rond het knetterende kampvuur samen met de Masaikrijgers de "ipid", een typische nomadendans waarbij men zo hoog mogelijk vertikaalomhoog probeert te springen. De nachten onder de sterrenhemel in de rimboe en de brousse zullen ons steeds bijblijven!

Apen Rare dingen meegemaakt? We hebben ondervonden dat vooral apen zich niet voor de aap laten houden. Nabij Lake Nakuru, dat wereldvermaard is om z'n enorme populatie roze fiamingo' s, kroop een stompaapje in ons safari-busje om z'n behoefte te doen en in Masai Mara deed één van deze "grappenmakers" hetzelfde, maar dan wel vanuit een boom juist boven ons hoofd gezeten ... In het wildpark Mara-Serengeti moesten we zelfs een grote baviaan van het dak van ons minibusje jagen. Even buiten Nairobi, in Langata, gaf een giraf een kopstoot aan iemand uit ons gezelschap en een anoniem tropisch beestje vond het nodig om één van ons een giftig prikje in z'n voet te geven terwijl hij , ten zuiden van Mombasa, al snorkelend tussen de koraalriffen zwom. In de tuinen van de hotels langs de kust stalen apen meermaals de show. We zagen er huzaarapen over de 0

elektriciteitsdraden lopen of eraan hangen te bengelen en s.uikerzakjes of eten van de restauranttafels gappen. De grootste hilariteit ontstond echter toen een "blauwzak-aap" met het topje van een zonnebadende vrouw aan de haal ging en de blote dame met slingerende boezem de achtervolging inzette om het bovenstukje van haar bikini terug te pakken te krijgen. Wij hadden sterk het vermoeden dat het handige aapje, net als wij trouwens, een pure natuurliefhebber was ...

Indische Oceaan Las gehad van de tropenzon en de hitte? Niet echt! Zeker niet in Nairobi, alhoewel de luchtvochtigheid er vrij hoog was omdat het regenseizoen nog naweeën had. De hoofdstad ligt immers op een hoogte van meter en vooral 's nachts was het vrij fris (l5°C). Voordeel hiervan was wel dat men geen last heeft van muggen (malaria-muskieten). Aan de Indische Oceaan daarentegen was het snikheet en klom het kwik dagelijks tot ongeveer 35°C. Een duik in het warme zeewater (27°C) deed deugd maar bracht weinig afkoeling. De witte zandstranden ten zuiden van Mombasa worden aan de landzijde beschaduwd door kokospalmen en lopen geleidelijk af in het glasheldere water van de oceaan. Ze doen denken aan eilanden in de Stille Zuidzee. We beleefden er enkele spannende ogenblikken toen we met een uitgeholde boomstam langs rotsen en koraalriffen moesten peddelen en het primitieve vaartuigje begon vol te lopen met zeewater. Gelukkig hielden we ons hoofd koel in de tropenzon en konden we met een bakje het binnenzwalpende water overboord scheppen en alzo het bootje varende houden.

Trein Heet was het ook in het "gekkentreintje" waarmee we tussen Nairobi en Mombas a pendelden. De "waanzinnige spoorlijn" loopt dwars door het Tsavo wildreservaat en de Taru-woestijn, met als schitterend decorum de eeuwig besneeuwde bergtop van de Kilimanjaro (5895 m) in Tanzania. Hier werden bij de aanleg van de spoorweg ooit 28 Indische arbeiders en ontelbare Afrikanen opgepeuzeld door leeuwen. Gelukkig is het er nu wat rustiger. De bedelende mensen langs de spoorweg en hun primitieve hutten, waarin ze nog steeds leven, troffen ons zeer.

Rituelen Naast de prachtige fauna en flora zullen vooral de vriendelijke mensen, hun schamele behui-

zing en de soms bizarre rituelen van sommige volksstammen ons bijblijven van Kenia. Zo gebruikten de Kikuyu het "hete mes" om de schuld of onschuld te bepalen bij twisten. Als maatstaf golden daarbij de afmetingen van de blaren die het hete mes maakte op de tong. Voor de besnijdenis van jongens en de cliterodectomie van meisjes, baseren zij zich nog steeds op het Oude Testament. De Masai zijn nog steeds liefhebbers van de polygamie of veelwijverij en verlekkerd ophet drinken van het mengsel van melk en stierenbloed, afgetapt uit de slagader in de nek van het beest. Samburu-meisjes beschilderen hun haar en blote borsten met rode oker en bij de Turkana's duurt een huwelijksceremonie drie jaar! Pas wanneer het eerste kind van de borst is genomen en kan lopen is het huwelijk voltooid. Een Rendille-meisje dat zwanger wordt vóór de besnijdenis is een schande voor de stam. Ze wordt daarom samen met de toekomstige vader op een kameel gebonden, die vervolgens over de rand van een steile bergwand wordt gejaagd ... Bij een Boran-jongen wordt als baby het haar afgesneden en hij mag pas als man opnieuw hoofdhaar dragen nadat hij zijn mannelijkheid bewezen heeft door een man van een andere stam, een leeuw of een olifant te doden of blijk heeft gegeven van zijn viriliteit door een gezin te stichten! De Kalenjin trekken nog steeds de ondersnijtanden uit om slachtoffers van kaakkramp te kunnen voeden en gemakkelijker medicijnen te kunnen toedienen. En bij de Luo's wordt heden ten dage nog veel zwarte kunst bedreven ...

Hakuna Matata Afrika, een aparte ervaring? Beslist! Afrika, het "Donkere Continent" is een impressie die nooit meer vervaagt. Kenia, een waar Afrikaans Eden, is een kaleidascoop van kleuren, landschappen en rassen. Een geslaagde cocktail van ongerepte natuur en modern comfort. Een prachtig land met vriendelijke mensen die blijkbaar nooit gehaast zijn en zich schijnbaar weinig zorgen maken. "Hakuna matata"- no probieros-is een gezegde dat men overal hoort. Een spreekwoord van de Swahili vat de sfeer die in Kenia heerst uitstekend samen: "Haraka haraka haina baraka". Het wil zo veel zeggen als "langzaam aan, dan breekt het lijntje niet!" En met "Jambo" kom je in Kenia overal. (André Pluym) •

CONCESSIEHOUDER NIEUWE EN GARAGE

nNEEDEHANDSWAGENS

GeudeilS STREVEN NMR PERFECTIE Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76

ERKENDE CARROSSERIE 27

37


...,... ....,..,. ·"L .( ".~·

'

Tielen een half maatje te groot voor gehandicapt HVV HVV moest voor de verplaatsing naar leider Tielen op stap met een opstelling waarin door het bijeenkomen van de gele kaarten de volledige verdediging ontbrak. Daarbij kwam nog een laat kerstgeschenk in de vorm van het atbaken van Peter Brant, die voor een loopbaan bij de Rijkswacht koos en daardoor het voetballen zo ongeveer kan vergeten. Roger Kernland had zijn pionnen op het schaakbord zo geschikt dat we eigenlijk probleemloos de IJsboeren uit onze verdedigende sector konden houden. Daar stond tegenover dat we aanvallend natuurlijk weinig konden laten zien. Op de 55e minuut scoorde de thuisploeg dan toch en toen het even later 2-0 werd was de match zo goed als gespeeld. Via Tom Balemans kwamen we terug in de match en er waren twee schitterende tussenkomsten van doelman Roosen nodig om Danny Herthogs van de gelijkmaker te houden. Op Herentals, waar we met 4-1 de boot ingingen, zagen we veel mistevreden HVV -supporters. Na de match tegen Tielen was er geen spoor van ontgoocheling in de roodwitte rangen. HVV had er hard voor gewerkt en erg gedisciplineerd gespeeld met de middelen die het ter beschikking had. Tegen Namen moet er weer gewonnen worden, doch ook dat krijg je niet op bestelling.

Wedstrijden 29.01.95 Aarschot- HVV (15 u) 04.02.95 HVV- Verviers (20 u) 12.02.95 Berlaar- HVV (15 u) 18.02.95 HVV- Poederlee (20 u) 26.02.95 Turnhout- HVV (15 u)

I SPORTI

_;-

Nat. Res. 27 .01.95 04.02.95 10.02.95 18.02.95 24.02.95

Zondag 19 februari : 15.00 uur FC Meer-Bouwel Zondag 26 februari : 15.00 uur SK Herentais- FC Meer •

;.~· )"-~

".~·

...>-

'

Wedstrijden

1995 wordt ongetwijfeld een belangrijk jaar voor de Meerse club. Wat zou men graag een trapje hoger springen en daar blijven ook. Promotiekansen heeft Meer alleszins als je het klassement in ogenschouw neemt, het waar maken is natuurlijk anders, maar het zou in ieder geval mooi zijn. Ook de andere elftallen verrassen in gunstige zin : reserven, juniores, scholieren, knapen (Belftal), miniemen en pré-miniemen staan bij de eerste drie in de klassering. Voetbal leeft in Meer!

Zondag 12 februari: 15.00 uur Massenhoven - FC Meer

·"..:: .(

Na een winterstop van enkele weken werd op 15 januari de kompetitie hernomen. Bij het lezen van dit artikeltje weet je zonder twijfel al meer over de MVV -resultaten en ken je de uitslagen van de wedstrijden tegen Weelde en Meerle precies . Hopen doet men alleszins op een plaatsverbetering in het klassement!

FC Meer met promotiedromen?

Zondag 5 februari: 15 .00 uur FC Meer- SK Beerse

....,..,.

Minderhout VV

HVV - Aarschot (20 u) Verviers- HVV (14 u) HVV -Berlaar (20 u) Poederlee- HVV (14 u) HVV -Turnhout (20 u)

Wedstrijden

-

J\ ~""

Zondag 5 februari: 15.00 uur Westmalle-Minderhout VV Zondag 12 februari: 15.00 uur Minderhout VV- Pulle Zaterdag 18 februari : 19.30 uur Dosko- Minderhout VV Zondag 26 februari: 15.00 uur Minderhout VV- Sefa •

VNA Wortel Na twee rustdagen en na een algemene af!assing trokken de blauw-witten naar Rosselaar, een deelgemeente van Balen. De eerste zestig minuten ving onze verdediging de thuisploeg goed op en met combinatievoetbal werd goed uitverdedigd. Bij de beslissende voorzet ging er steeds iets mis om de hard opzittende thuisploeg in verlegenheid te brengen . Rosselaar maakt dan een lucky doelpunt. Onze ploeg stuikte in elkaar en bracht er niets meer van terecht. Via doelpunten na een dekkingsfout en na een strafschop in geschenkverpakking werd het nog 3-0.

Je weet wel/ daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auJ)Ing 41

38


SPORT De hervatting van de competitie na nieuwjaar hadden we ons wel beter voorgesteld.

Gelmers 8 in het nieuw

De wedstrijden: 05.02.95 12.02.95 19.02.95 26.02.95

15.00 u. V.N.A.- Retie 15.00 u. Merksplas- V.N.A. 15.00 u V.N.A.- Molenkring 15.00 u. Vrij Arendonk- V.N.A.

Gebuurtenvoetbal Hoogstraten Wedstrijden Zaterdag 11 februari: 14.30 uur Mussenakker- Gelmeiboys 15.00 uur Hooghuis-Westhoek 13.30 uur Vikings- Statie 15.00 uur Boskant- Boereneinde Zaterdag 18 februari: 14.30 uur Gelmeiboys- Boereneinde 15.00 uur Hooghuis-Vikings 13.30 uur Mussenakker-Boskant 15.00 uur Westhoek- Statie. Zaterdag 25 februari: 14.30 uur Boskant- Gelmeiboys 15.00 uur Vikings- Westhoek 13.30 uur Statie- Hooghuis 15.00 uur Boereneinde-Mussenakker •

Na zo'n tien jaar 'recreatief' te hebben ge speeld als KA V-Minderhout, hakten we vorig jaar de knoop door om bij de volleybalclub De Gelmers in Hoogstraten te gaan spelen. Met een aanwinst van enkele nieuwe speelsters startten we in september 1994 met een veertiental vrouwen in het 4de gewest Turnhout als Gelmers 8. De eerste helftvan het seizoen speelden we nog met onze vroegere sponsor, maar kapsalon Carina vanMinderhout, tevens speelster in onze ploeg, zorgde voor een nieuwe outfit. Kwam het zaterdag 7 januari door de nieuwe truitjes of waren we gewoon zo goed? We wonnen eenfantastische match met 3-0; de setstanden waren: 15/13, 1514 en 15/7. Met nog maar één verloren wedstrijd staan we nu samen met VIimmeren aan de leiding in onze reeks. Het was een goede start in het nieuwe jaar en we strijden verder voor de titel. Duimt u ook voor ons? Kom eens zien!

T.C. De Vrijheid V.Z.W. Indoor Tiende Indoor Dubbel Tennistornooi 'KÄRCHER' Het is weer zover. .. tennisklub 'De Vrijheid' richt ook dit jaar haar Dubbel-Indoor-Tennistornooi in, en dit voor de tiende maal! Ditjubileum-tornooi vindt plaats van vrijdag 3 feburari tot en met zondag 12 februari 1995. Ook nu verwacht men een talrijke opkomst van deelnemers en zeker niet te vergeten vele belangstellenden, die de sfeer komen opsnuiven. De hoogtepunten vinden plaats op zaterdag 11 februari met de halve finales en uiteraard op zondag 12 februari met de finales vanaf 14 uur, gevolgd door de prijsuitreiking en een gratis drink! Iedereen van harte welkom!

Programma: Aanvang der wedstrijden: vrijdag 3 februari Gedurende de hele week: matches met rechtstreeks uitschakeling Vrijdag 10 februari : kwartfinales Zaterdag 11 februari : halve finales Zondag 12 februari: finales vanaf 14 uur

Reeksen: Dubbel Heren tot 30 punten Dubbel Heren tot 20 punten Dubbel Heren tot 10 punten Dubbel Dames tot 20 punten Dubbel Gemengd tot 15 punten Dubbel Junior Veteranen tot 15 punten Dubbel Heren (+45) tot 10 punten .$9

F.C. De Statie, actief in het gebuurtenvoetbal, vond de tijd rijp om zich te laten sponsoren. Autofabrikant KIA en autohandel 'WIUAN' uit Merksplas zorgden voor een blitse roodwit verpakking.

39


SPORT

Kantoor van Notaris J. MICHOEL TE HOOGSTRATEN ·Tel. 03/314 51 77 OPENBARE VERKOPING van ZEER GOED GELEGEN BURGERSWONING met TUIN te HOOGSTRATEN, KAREL BOOMSTRAAT 15 Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen : ZEER GOED GELEGEN BURGERSWONING te Hoogstraten, Karel Boomstraat 15, groot ongeveer 400m 2 • Ingedeeld als volgt: - gelijkvloers: inkomhal, 2 dooreenlopende plaatsen, keuken, berging, wc, veranda en bergplaatsen; - 1e verdieping: 4 slaapkamers en badkamer; - 2e verdieping: 3 kamers Alles in nieuwe en perfekte staat. Eigendom beschikt over water, electriciteit, telefoon, distributie, centrale verwarming mazout, aansluiting aardgas mogelijk, warm water: butaangas. Kadastraal inkomen 38.900 F

KFCMEERLE Na de (verlengde) winterstop trok Meerle sterk gemotiveerd naar Wechelderzande. Dat vertaalde zich dieet in een paar prachtige kansen en na twintig minuten in een doelpunt, gescoord door Marco Klijs. Net voor de rust verdubbelde WiJfried Pauwels de voorsprong tot 0-2. Na de pauze ging het dan wel heel vlot en werd het een doeltjeskermis ; 0-3 in de 53° minuut door DirkMertens. Via een penalty tegen MeerIe kon Weehel tot 1-3 milderen. Vijf minuten later was het echter opnieuw raak voor Meerle; een prachtige goal door invaller Marcel Van Dun. Willy Miehielsen wou ook zijn bijdrage leveren in de overwinning en legde de 1-5 in de netten. In de 6SO minuut was het nog eens aan Weehel om te scoren. Onze doelmanLucloste de bal (naar eigen zeggen van de kou) en de stand was 2-5. De match was echter nogal altijd niet afgelopen. In de 70° minuut bracht Marco Klijs op een prachtige voorzet van Dirk Mertens de score op 2-6 en in de 75o minuut deed Marcel Van Dun daar nog eentje bij. Dicht bij het einde kon Weehel nog eens scoren na een zware flater in de Meerlese verdediging. Eindstand 3-7; een mooie start. Doe zo voort jongens !

Wedstrijden voor februari 5-2-95 : HIH-Turnhout- Meerle 12-2-95 : Meerle- Westmalle 19-2-95: Pulle- Meerle 26-2-95 : Meerle - Dosko

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 03/3146250

Bezichtiging: zaterdag van 14 tot 17 uur. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdagen: - Inzet op dinsdag 7 februari 1995 - Toewijzing op dinsdag 21 februari 1995 telkens om 17 uur in café De Gelmel, Gelmeistraat 14 te Hoogstraten. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt

De vakfotograaf maakt er meer werk van ! Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto 's maken. Door een professioneel fotograaf. 35

40


VARIA Aan de Dr. Versmissenstraat te Hoogstraten botsten zondag 18 december om 12.30 uur de auto's bestuurd door lrma Van Beek Stevennekeos 18 Rijkevorsel en Marcel Van den Langenbergh, Lozenhofstraat 17 Rijkevorsel. Er was lichte schade.

Radio Cosmos Top 100 aller tijden

Maandag 19 december om 12.45 uur botste aan het kruispunt St Jozef en Meirte Rijkevorsel, de lichte vrachtwagen bestuurd door Florimont Padder (34 j.) uit Beerse, met de lichte vrachtwagen bestuurd door Eric Loos (22 j.) eveneens uit Beerse. Florimont Padder werd licht gekwetst. Maandag 26 december om 20 uur botsten aan de Terbeeksestraat te Meer de auto bestuurd door Danny Simons uit Brasschaat met de auto bestuurd door Herman Br. Meerseweg 142, Meer. Er was zware schade. Op Oudjaarsdag zond Radio Cosmos tussen negen en zes de 'top 100 aller tijden' uit. Er waren diverse prijzen te winnen, waaronder een vliegtuigreis voor twee personen naar Londen (eerste klasse). Winnares werd Leen De Vrij (Joli). Zij kreeg haar tickets overhandigd door Herman Vermeiren (marketing VLM) en Tony Priem (programmaleider Radio Cosmos).

Cursus Natuurgids Het Centrum voor Natuurbeschermingsedukatie leidt mensen op tot natuurgids. Het wil hiermee de cursisten inzicht geven in de samenhang van natuur en landschap in alle seizoenen in een sfeer van bewustwording en engagement. Theoretische kennis is nodig en zal ook gegeven worden, maar de natuur kan het best beleefd worden wanneer de verschillende zintuigen ingeschakeld kunnen worden ter plaatse. Vandaar dat ook excursies naar mooie natuurgebieden geprogrammeerd worden: Kooldries Brecht, Bonte Klepper Rijkevorsel, Kalmthoutse Heide, Zwin, enz. De nadruk ligt dus op praktische training. Na afloop van de cursus kan via een aantal proeven het getuigschrift "natuurgids" behaald worden . Sinds 1966 zijn er zo al4000 getuigschriften uitgereikt. Eén van de cursusplaatsen voor 1995 is Hoogstraten en omgeving. Deze reeks start in Wortel, in het Casino van de Kolonie op zaterdag 11 februari om 14 uur. De volgende 26lessen zijn steeds op zaterdag, en meestal om 14 uur, tenzij ingeval van een daguitstap . In juli en augustus is er geen les. Inschrijven kan door 3.900 BEF (3.510 voor leden CJP) over te maken op rekeningnummer 404-3076041-29 van het Centrum voor Natuurbeschermingsedukatie, Ommeganckstraat 20, 2018 Antwerpen, met vermelding "Cursus natuurgids Hoogstraten". In de deelnameprijs is alles inbegrepen: cursusboek, autocarexcursies, enz. Iedereen is welkom. Het is geen cursus voor specialisten en er isgeen voorkennis vereist. Voor meer inlichtingen kan men contact opnemen met hogergenoemde organisatie op het nummer 03/226.02.91. •

De Hoogstraatse Maand

Ook uw maandblad! Vanaf nu elke maand in uw brievenbus?

Tel.: 314.41.26/314.49.11

Ongevallen Vrijdag 16 december om 7.30 uurkwam het tot een aanrijding, aan de Hoogstraatsesteenweg te Rijkevorsel, tussen de auto bestuurd door Gert Kernland (20 j.) Berkenlaan 7 Rijkevorsel en de auto bestuurd door Frans Onincx (56 j.) Hoge Weg 13, Minderhout Beide chauffeurs werden licht gekwetst evenals de inzittende Christiane Pottier (46 j.) Hoge Weg 23, Minderhout

Zondag 1 januari om 5.20 uur werd aan het kruispunt Loenhoutseweg en Lod. De Koninekstraat de auto bestuurd door Christel Smeyers uit Brasschaat, aangereden door een auto die verder reed - Het plaatnummer is wel bekend. Maandag 9 januari om 13.45 uur slipte aan Strijbeek (Meerle) de auto bestuurd door Miranda Haverkamp uit Breda. De auto belandde tegen een boom. De brandweer van Hoogstraten moest de zwaar gekwetste bestuurster uit het voertuig bevrijden. Haar 8-jarig zoontje Joël Franken werd licht gekwetst. •

VLOEREN EN WANDTEGELS BOUWMATERIALEN

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

31A

41


Op stap in ...

BROUWERSHUIS RESTAU RANT TAVERNE

HOOGSTRATEN Vrijdag 27 januari: KAARTAVOND, Rikken en Jokken, zaal Pax, inschr. 19 uur, deelname 100 BEF. Zaterdag 28 en zondag 29 januari: 30 JAAR 'T BESTE VAN GAL, Cartoontentoonstelling, IKO, 10-12 uur en 14-17 uur, toegang gratis. OPTREDENINCAHIER(28.1) van de Amerikaanse groep GREEN. Dinsdag 31 januari: DANSEN, zaal Pax, 20 uur, org. KVLV -jongeren. Woensdag 1 februari: VOLKSDANSEN, zaal Pax, 13.30-15.30 uur, org. KVLV, tel. 03/314.58.86. Donderdag 2 februari: LOURDESVERGADERING, "Dankbaar samen-leven", zaal Pax, 14 uur, org. KVLV. Vrijdag 3 februari: DE GRIEKEN, toneel in het Raamtheater, vertrek kerk 19 uur, deelname (bus +toegang + Grieks hapje) 750 BEF, leden CMBV 600 BEF, inschr. 03/314.38.78 of314.69.36. Zaterdag 4 februari: HOBBYTENTOONSTELLING, Pax-zalen, vanaf 14.30 uur, org. KA V-KWB. KAARTAVOND, Rikken, zaal Pax, inschr. 19 uur, deelname 100 BEF, org. KAV-KWB. Zondag 5 februari: HOBBYTENTOONSTELLING, Pax-zalen, vanaf 10 uur, trekking tombola 19 uur, org. KA V-KWB. HISTORISCHE WANDELING, start Begijnhof 14 uur, org. Wandelclub Markdal, inl. 03/ 315.07.01. WANDELTOCHT, ingericht door MarkdaL Vertrek om 14 uur aan het Begijnhof. Maandag 6 februari: ETHIEK IN DE PRAKTIJK, start cursus Universiteit Vrije Tijd, NAC, 10-12 uur, 1180BEF, leden DF 980 BEF (4 lessen, incl. syllabus en koffie), inschr. 03/314.54.52. LONDEN, ANDERS BEKEKEN, diamontage, zaal Pax, 20 uur, 500 BEF, leden CMBV 350 BEF (toegang+ Engels hapje +drank), inschr. 03/314.38 .78. Dinsdag 7 februari: DANSEN, zaal Pax, 20 uur, org. KVLV -jongeren, inl. 03/314.35 .33. Woensdag 8 februari: DOORGEVEN ACTIVITEITEN MAART AAN DE HOOGSTRAATSE MAAND. HET POLITIEKE LANDSCHAP IN VLAANDEREN, door Prof. Kris Deschouwer, Rabboenizaal, 14 uur, toegang 180 BEF, leden KBG 120 BEF. Donderdag 9 februari: KOOKLESSEN VOOR MANNEN, start lessenreeks, zaal Pax, 19.30 uur, 800 BEF (4lessen), org. KWB . BEROEPENAVOND, voor laatstejaars humaniora, Rabboenizaa1, 20 uur, org. Rotary, inl. 03/314.44.26.

42

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARI ES)

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43 Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u. 48

Zaterdag 11 februari: ALFRED OST, SPIEGEL VAN ZIJN TIJD, filmvoordracht door R. Goetschalckx, Auditorium Klein Seminarie, 14.30 uur, toegang 100 BEF, org. DF. COTTON CITY JAZZBAND, Land- en Tuinbouwschool, 21 uur, org. Marckriver Jazzclub. Dinsdag 14 februari: DANSEN, zaal Pax, 20 uur, org . KVLV -jongeren, inl. 03/314.35.33. HOGE BLOEDDRUK, zaal Pax, 13 .30-15.30 uur, org . KVLV -middengroep , inl. 03/ 314.58.86. Woensdag 15 februari: VOLKSDANSEN, zaal Pax, 13 .30-15.30 uur, org. KVLV, inl. 03/314.58.86. VROUWEN IN DE BIJBEL, door Peter Schmidt, Auditorium Klein Seminarie, 20 uur, toegang 100 BEF, org. DEWEVO i.s .m. DF. Donderdag 16 februari: VERGADERING GEPENSIONEERDEN, zaal Pax, 14 uur, org. KBG, inl. en inschr. 03/ 314.65.94. Vrijdag 17 februari: HANDELSBEURS, Veilinghallen, 17-21 uur, toegang 100 BEF (ticket heel de week geldig), t/m 12jr. gratis, org. NCMV, inl. 03/314.57.43. Zaterdag 18 februari: HANDELSBEURS, 13-21 uur. Zondag 19 februari: HANDELSBEURS, 10-21 uur. Maandag 20 februari: HANDELSBEURS, 13-21 uur.

Dinsdag 21 februari: MAANDELIJKSE MARKT, Vrijheid, 9-12 uur. HANDELSBEURS , 13-21 uur. GEZOND ONTBIJTEN EN HEERLIJK BRUNCHEN, kookles, zaal Pax, 19.30 uur, org. KVLV-jongeren, inl. 03/314.35.33. PESTEN, info-avond, Gemeenteschool, 20 uur, inl. 03/314.84.44. Woensdag 22 februari: HANDELSBEURS , 13-21 uur met kindernamiddag. BETRAY AL/BEDROG, toneel door Teater Scorpio, Rabboenizaal, 20 uur, toegang 350 BEF, VVK 300 BEF, org. Kunstkring Spijker, reservatie 03/314.55 .36. Zondag 26 februari: EENDENTELLING, ElO-put, 9.30 uur, org. Wielewaal/JNM, tel. 03/314.60 .14. Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart: SPORTKAMP, 10-16 uur, org. Stedelijke Sportdienst, inl. en inschr. 03/340.19.51.

Restaurant

à la carte week-menu Strijbeek 16 Meerle Tel. 03/315.91.07

Radio CONTINU - FM 103 Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Tel 315 79 40 - Fax 315 86 57 - met regionaal, nationaal en internationaal nieuws · 24 uur per dag muziek -informatie van en over lokale verenigingen

Tel. 03/314.36.93

58

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. ~.... Ook op woensdag- Tel. 03/31432.64 .,

......................

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.


OPSTAP

MEERLE

WORTEL

Zaterdag 4 februari: FEESTA VOND van het Oudercomité. Zondag 12 februari: 5e WINTERTOCHT, 8-11-16-21-25 km, start Parochiezaal 8-15 uur, org. Wandelclub De Noorderkempen Dinsdag 7, 14, 21 en 28 februari: KOOKLES 'Microgolfo"ven' van KA V Woensdag 22 februari: KOOKLES om 13.30 uur en 19.30 uur over Kaasbereidingen. Org. KVLV. Zaterdag 26 februari: WANDELING georganiseerd door VELT in de bossen van Elsakker. Bijeenkomst kerk 9.30 u. Deelname gratis.

MEER Zaterdag 28 januari: DORPSKWIS van Landelijke Gilde in parochiezaal om 19.30 uur. Zondag 29 januari: BRASSBAND concerteert op fanfarefeesten in Rijkevorsel om 15.00 uur. Vrijdag 3 februari: KWB-DROPPING Zaterdag 4 februari: OPTREDEN van MEANTIME + BOBBY PERU in Mussenakker om 20.30 uur. Woensdag 8 februari: Ophaling GROOT HUISVUIL Vrijdag 10 februari: VERENIGINGSA VOND van Wielewaal en JNM in Mussenakker om 20 .00 uur.

MEERSEL-DREEF

Zaterdag28januari:optreden van THEPUKE in het Slot Zondag 29 januari: WINTERWANDELING, ingericht door het Oudercomité, met pannekoeken en drank achteraf. Vertrek om 14 uur aan het Casino in de Kolonie. Zaterdag 4 februari: MUZIEKAVOND door Brassband St. Jan. Om 20 uur in de parochiezaal. Inkom gratis . Zaterdag 11 februari: CURSUS NATUURGIDS , start lessenreeks, Casino Kolonie, 14-17 uur, 3900 BEF, leden CJP 3510 BEF (27 lessen, o.a. excursies), org. en inschr.Centrum voorN atuurbescherrningsedukatie, tel. 03/226.02.91, fax 03/233.59.97 . Vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 februari: TONEEL 'Opa in de nesten', telkens om 20 uur in de parochiezaal. Inkom 150F, voorverkoop: 120F. Zaterdag 28 februari: SPEKKENVERKOOP huis-aan-huis, door KLJ.

Zondag 19 februari: WANDEL TOCHT, ingericht door MarkdaL Start om 14 uur aan het Klooster. Zondag 26 februari: CARNAVALSOPTOCHT via Strijbeek, Meersel-Dreef naar Galder, rond 14 uur over de Dreef.

1 ~~~!~811 Minderhoutsestraat 23 (54) 2320 Hoogstraten (Minderhout)

Voor alles waar geluid, licht en ambiance moet zijn

124

kucrqtjcsquis

/.~

·.~

\Jrijqeio 183 qoogstraten 03/314 66 65

@ust & Ifii!iane

MINDERHOUT Dinsdag 31 januari: SANITAIR BELEID IN DE VARKENSHOUDERIJ , Parochiezaal, 13 .30-16 uur, org . AGRA-KVLV, inl. 03/314.64.76 . Dinsdag 7 februari: SOLIDARITEIT TUSSEN DE SECTOREN, Parochiezaal, 13 .30 uur, org. AGRA-KVLV, inl. 03/314.64.76. Donderdag 9 februari: OVERLEG van de parochiale verenigingen in de parochiezaal. Woensdag 22 en vrijdag 24 februari: CARNAVAL in de straat door de schooljeugd. Donderdag 23 februari:Info-avond over LASTIGE KINDEREN in de parochiezaal, ingericht door het oudercomité.

50

FRITUUR - EETHUIS

'DE EIKEN' John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 031315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur. 60

Zaterdag 11 februari: GRIEKS ETEN met de Mussenakker in Antwerpen. Vrijdag 17 februari: ACV-HULDIGING in De Eiken vanaf 18.30 uur. Zondag 26 februari: EENDENTELLING door Wielewaal en JNM aan E-19 put om 09 .30 uur. Maandag 27 februari: VERGADERING MARKTCOMITE in gildelokaal om 20.00 uur.

52

'!)(4~~

'T R

rlt "

RTUIN ..

Meerdorp 13

'l(unstscfiiUer J.:;{J. Jasper

CAFÉ DISCOBAR

~

44-~

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71 .53

vzw Mussenakker Meer

VRIJHEID 34b - 2320 HOOGSTRATEN - TEL. 03/314 14 86

62

Al

25 jaar een oase aan de Boomkes

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u.• zaterdagavond vanaf 18.00 u.• zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Wortels jongerencafé zonder pretentie 61

RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

Open: donderdag (20.00u), vnjdag, zaterdag(19.00u) en zondag 13.30u)

80

Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten 57

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL

Cafetaria

Harry Boge rs

aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

GORRENS WILLY-VERVOORT

MEERSEL-DREEF 54

Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11 55

46

43


Ongevallen Brandweer 314.42.43 -- ~

03/314.32.11 03/314.59.1 0

RIJKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak) 71

HUISARTSEN 28 en 29 januari: DR. MARC VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, Wortel, tel. 314.48.00

VAN SPAANDONK 2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN

Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

4 en 5 februari: DR LUC VLOEMANS, Het 64

18 en 19 februari: DR GEERT FAES, Heilig

Vot~m·

Tel. 03/314.54.50

Lak 3, Meer, tel. 315.84.74

11 en 12 februari: DR FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 315.84.54

Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelen

Bloedlaan 291 , Hoogstraten, tel. 314.50.10 MANDER, Dreef34-A, Meerle, tel. 315.87.15

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

-~~

65

JAN VERHEVENb.v.b.a.

APOTHEKERS

Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 03/315.79.50

Zaterdagnamiddag 28 januari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04

• Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

Van 21 januari tot 3 februari: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26 , Rijkevorsel, tel. 314.60.38

66

A

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon : 03/315.70.16

Tennisclub vzw Achte/sestraat 72 2320 Hoogstraten

Van 10 tot 17 februari: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014/ 63.31.66

Tel. 03/314.37.76 67

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza's, tussendoortjes ...

Van 24 februari tot 3 maart: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24

GELl\1ELSTRAAT 6 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.38.11 Fax: 03/314.15.03 Alle dagen open van 10 tot 20 u Behalve op woensdag: van 10 tot 14 u Kleine groepen 's avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd, voor vergaderingen of privé

AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN 2

~12~e~,g~~"s;~).fE N Tel. 03/314.31.08

Zaterdagvoormiddag 11 februari: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50 Van 17 tot 24 februari: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11 , tel. 314.38.68

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

THUISVERPLEGING

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04

Wit-GeleKruis, 24 uurop24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

REDAKTIE: tel. : 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

na

In februari zijn we er vlug bij: op de 22ste verschijnt de nieuwe MAAND. Dit wil zeggen dat de kopij binnen moet zijn op woensdag 8 februari (!). Medewerkers opgelet! haast en spoed is geboden. Enkel het sport- en dorpsnieuws op zondag 12 februari.

Jti, 'Jfa,!J"f""' fjrUio.n ftám O:JI :JH.'JZ.'J~

70

74

mobile Rent

Zaterdagvoormiddag 4 februari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57 .24

VRIJHEID

Kantoor Hoogstraten Vnjheid 116 tei.03/314.42.92 122

Van 3 tot 10 februari: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 314.62 .25

Indoor tennis squash snooker

44

75

25 en 26 februari: DR DOMINIQUE VER-

nieuw - oud - antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 03/314.20.24

de

72

LAURIJSSEN JEF

~ CONTAINERDIENST

· Kw

POLITIE: 315.71.66

63

(7 -~-- ,,-- - -~- -~---­

Hoogeind 54

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

111ralll

Lid

an de Unie

van de Uitgevers

van de Periodieke Per,

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

76


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.