december 1994 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

TIENDE JAARGANG, NR. 116 DECEMBER 1994 PRIJS: 55 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRA TEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

Stoelendans om Schepenzetels Hoogstraten • opnieuw bevrijd Nogmeer fietspaden

Verrijzenis van Maxburg


Wereldgeschenken

b .v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel. : 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel. : 314.49.11

1\ral!l

1

Lid van de Unie

van de Uit~cv~rs van de Penodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

Op zaterdag 10 en zondag 11 december, telkens van 10 tot 18 uur organiseert de Wereldwinkel een grootse GESCHENKENBEURS in de Pax. Met al de kado's en kadootjes die daar verkocht worden, maakt u niet alleen uw familie en vrienden gelukkig, ook anderen zijn ermee gebaat; ambachtslui en kunstenaars uit de 3de wereld die prachtige dingen maken en verschillende instellingen met een goed doel zoals Greenpeace, Amnesty International, Solidariteitsfonds, e.a. Behalve geschenken kiezen en kopen, kan de bezoeker ook komen ONTBIJTEN; zondagochtend vanaf 9 uur staan de warme broodjes en beleg klaar. Op zondagnamiddag is er kinderanima tie.

11.11.11.-kampagne 1994 Hoogstraten

139.841

Meer

64.069,50

Meerle

70.532

Meersel-Dreef

35.400

Minderhout

82.185

Wortel

89.093

Totaal

481.120,50

Gemeentelijke toelage

170.000

3 voor 11 (Aktie van Cahier-Mussenakker en Slot) Totaal

Eén en al aandacht in het 4de leerjaar van het Spijker voor de 'wereldkoffer' in het kader van de 11.11.11-aktie van de gemeente. Met didactisch materiaal en een enthousiaste uitleg konden de kinderen zich echt inleven in het leven van elke dag, ver van hier in Burkina Faso. 2

± ±

160.000

811.120,50

(Deze resultaten zijn nog maar voorlopig, de bedragen groeien nog aan door overschrijving en giften).


MAN IN DE MAAND

Rob Brosens in de ban van het voetbal

Langs de zijlijn Ik werd geboren in 1951 en groeide op in de Karel Boomstraat, waar ik een erg gelukkige jeugd beleefde. Ik had veel vrienden en stak veel kattekwaad uit. We voetbalden op straat, dat kon toen nog. Ik kom uit een gezin met zes kinderen, toen heel gewoon. Bij onze buren, de familie Van Merode, waren er tien kinderen. Ik was de vijfde van de zes, de jongste jongen. Allemaal voetballers. Zo'n groot gezin zou in deze tijd veel moeilijker zijn, denk ik. De kinderen krijgen allemaal wat meer, ze zijn veeleisender... Ze zijn vaak enig kind, of ze zijn slechts met twee thuis ... Op school wordt het elkjaar ook moeilijker. Je moet zien wat je zegt of doet, want over de grootste futiliteiten kun je 's avonds telefoon krijgen van de ouders . Wie vroeger op school een tik tegen de oren kreeg, kreeg er vaak thuis nog één bij. Dat is niet meer van deze tijd.

Veel voetballers koesteren het één of ander jeugdidool, een voorbeeld dat een beslissende wending gaf aan hun voetballoopbaan. Had jij zo iemand? Eigenlijk niet. Mijn oudere broers hadden het steeds over Rik Coppens, maar daar was ik wat te jong voor. Ik heb hem wel eens zien spelen, want ik reed af en toe met mijn vader naar een wedstrijd van Beerschot, waar Hoogstratenaren Bert Verschueren, Jan Verheyen en Paul Van Merode speelden. Dàt waren voorbeelden. Jan Verheyen, met zijn werkkracht.

En Cruijff, dat was toch de held van een hele generatie? Cruijff, ja, uiteraard. Daar had iedereen het toen over.

Je was dus de vijfde voetballer van de familie. Hoe zat het met de voetballoopbaan van je vier voorgangers?

Elk weekend trekken een paar duizend Hoogstratenaren er op uit om ofwel een voetbalwedstrijd te spelen ofwel er één te gaan bekijken. Rob Brosens, in het dagelijks leven regent L.O. aan het VITO, maakte ongeveer alle stadia uit een voetbalcarrière mee. Eerst was hij supporter voor zijn voetballende broers, later speler in bevordering bij achtereenvolgens Hoogstraten, Ramsel en Zwarte Leeuw, en speler-trainer bij Weelde en Oostmalle. Momenteel is hij als trainer aan de slag bij VNA Wortel, waar zijn broer Frans voorzitter is. "Bij Zwarte Leeuw was het voor alle spelers heel duidelijk: Trainer worden? Nooit! Zo'n rotjob! Nu ik zelf als trainer in de provinciale reeksen aan de slag ben, kom ik ze allemaal opnieuw tegen. Als trainer."

Frans, die nu voorzitter is van VNA Wortel, had erg veel talent. Hij stond in de eerste ploeg van Hoogstraten, maar tijdens een wedstrijd op Horendonk werd zijn knie kapotgestampt In die tijd kon men dat niet goed "repareren". Zou zoiets nu gebeuren, dan zou hij veel langer hebben kunnen spelen. Hij werd wel geopereerd aan kruisbanden en meniscus, maar zonder groot succes. Ik herinner me bijvoorbeeld dat we op straat voetbalden, en dat hij plots zomaar door zijn knie zakte. Hij heeft slechts gevoetbald tot hij vooraan in de twintig was. Jos was de tweede in de rij. Nadat hij in Hoogstraten een paar kampioenschappen behaalde met de provinciale reserven, schopte hij het tot in de eerste ploeg van Meerle en Merksplas. Toen in derde provinciale. Met het geld van één van die transfers, van Meerle naar Merksplas geloof ik, werd een grasmaaier gekocht. Hij vertelt nu nog dat hij verkocht werd "voor een grasmachien". In Meerle heeft hij een paar goede seizoenen beleefd. Roger heeft een serieuze carrière gehad. Hij stond in de eerste van Hoogstraten, in tweede provinciale. Toen werd hij verkocht aan SK Beveren. Er was een overeenkomst gemaakt dat hij meer zou gaan kosten als hij een bepaald

3


MAN IN DE MAAND

Vijf broers, vijf voetballers: Frans, Roger, los, Rob en Eert Brosens. aantal wedstrijden in de eerste ploeg stond. Men heeft hem net zo lang opgesteld, tot hij het vooropgestelde aantal wedstrijden net niet haalde. Hij geraakte toen ook nog gekwetst, en moest het jaar daarop onder de wapens, zodat ze hem niet definitief hebben aangetrokken en hij bij Lyra in derde klasse terechtkwam. Daar draaide hij een paar seizoenen mee, tot hij de overstap naar Ramsel maakte, waar ik later ook zou belanden. Daar is hij, ook nogal vroeg, gestopt, omdat hij het steeds moeilijker kreeg werk en voetbal te combineren. Bert, de vierde, heeft ook een paar keer in de eerste van Hoogstraten gespeeld. Ik herinner me een match op Lokeren, toen een bevorderingsploeg . We hadden een ploeg van gemiddeld 21 j aar, heel uitzonderlijk. Ik was toen zestien jaar, hij eenjaar of achttien. In de gazet stond: "Albert, oudere broer van Rob." Dat zorgde natuurlijk voor hilariteit. Ik stond al langer af en toe in de eerste ploeg, en er waren heel wat gekwetsten, zodat Bert ook werd opgesteld. In Hoogstraten stond hij niet zo heel vaak in de ploeg, hij heeft later nog wel een paar

seizoenen bij Zandhoven gespeeld. Uiteindelijk kwamen wij dus allemaal hier of daar in een eerste elftal terecht. En May, het enige meisje, trouwde dan nog met Koos Quaars, die ook een hele tijd in de eerste van Hoogstraten speelde.

Uiteindelijk was je vrij jong toen je Hoogstraten verliet. Ja. Soms leek het wel of er in Hoogstraten een vloek lag op de mannen van Brosens. Waarom weet ik eigenlijk nog steeds niet. Misschien had het er iets mee te maken dat mijn vader John Brosens, die overleed toen ik twaalf jaar oud was, nogal veel te vertellen had binnen de club. Ik weet het niet. Er werd van ons in ieder geval altijd meer verwacht dan we lieten zien. We kwamen misschien nogal nonchalant over, denk ik. Op de duur werd ik echt uitgejouwd en uitgefloten, tot het echt niet meer door de beugel kon. Het valt mij op dat zoiets op meer plaatsen gebeurt. Supporters hebben meestal een zondebok nodig, iemand waarop ze kunnen roepen en schelden. Merkwaardig genoeg kiezen ze daarvoor vaak eigen spelers uit. Had ik toen niet naar een andere ploeg kunnen

vertrekken, dan was ik gestopt met voetballen. Ik kon het echt niet langer aan, en begon vooral tijdens thuiswedstrijden ondermaats te presteren. Ik werd de laatste twee seizoenen in Hoogstraten wel altijd opgesteld, maar op die leeftijd - ik was bijna twintig - kon ik die druk niet aan. Ik gaftoen ook alles op het VITO, en was dus een collega van Marcel Leunen, de trainer van Hoogstraten. Reden genoeg voor sommigen om te suggereren dat ik werd bevoordeeld. De verstandhouding met de andere spelers, de trainer en het bestuur was wel uitstekend, ik heb er fantastische jaren beleefd. We gingen na de wedstrijd altijd met de hele ploeg op stap. We kwamen ook altijd als tweede over de eindmeet Een goede sfeer heb ik altijd heel belangrijk gevonden. Ik heb geweldige voetbaljaren beleefd op "amusementsgebied". (lacht) Je mag gerust van "après-football" spreken. Van Herck en Ringoot waren toen de doelwachters, Leo Lauryssen en Jan Arnouts waren er bij, Jos Van De Velde en Jan Van Kalmthout, die ondertussen alletwee overleden zijn, Nee! Wils en Wim Bruyninckx in de spits, mijn latere schoonbroer Koos Quaars. Dat zijn. de spelers die me zometeen te binnen schieten.

Toch vertrok je naar Ramsel. Ja, de druk van de supporters viel me te zwaar. Het was vertrekken of stoppen met voetballen. Toen was het echter niet zo vanzelfsprekend dat je weg kon. Wie nu ècht weg wil, kan dat, ook al omdat de limietprijzen beter gesteld zijn dan toen het geval was. De allerlaatste dag is het uiteindelijk toch nog in orde gekomen. Een gesprek van mijn broer Roger, die toen al bij Ramsel speelde, met burgemeester Jos Van Aperen, ook voorzitter van Hoogstraten, heeft de doorslag gegeven. Hoogstraten heeft toen erg goed voor me gebeurd. Het eerste jaar mocht ik weg voor een derde van de maximumprijs, voor mijn definitieve overgang naar Ramsel moest opnieuw de volledige maximumprijs betaald worden. Ik heb dus 133% van de maximumprijs opgebracht aan Hoogstraten. In Ramsel was het net het tegenvoergestelde van in Hoogstraten. Als ik één goede actie deed, was ik de held. Ik werd op handen gedragen. Ramsel was een ploeg die moest knokken om er in te blijven, en elke keer we een thuisoverwinning behaalden werd er een groot feest aangericht. Dan stonden de supporters op tafel. Toen we er in slaagden de degradatie te vermijden, zijn we ook een keer te voet naar Scherpenheuvel gegaan. We keerden wel met de auto terug, want dat haalden we niet meer te voet, na al die café's en discotheken in het bedevaartsoord. Ramsel speelt momenteel in derde provinciale, toen speelden we in bevordering. Ik heb -tot ik trainer werd- alleen in bevordering gespeeld. Zeventien jaar lang, zonder te zakken of te stijgen. Bijna een record, denk ik. Tijdens mijn laatste seizoen bij Zwarte Leeuw speelden we wel kampioen, dat was mijn 'fin de carriÁre' .

Bij Ramsel speelde je aan de zijde van de piepjonge Erwin Vandenbergh. Ik heb anderhalf jaar met Erwin gespeeld. Van zo gauw hij zestien jaar werd, stelde de trainer hem op. Het seizoen daarop bleefhij nog bij Ramsel, daarna vertrok hij . .

Zag je onmiddellijk dat het zo'n groot talent was? De kadetten van HoogstratenWin 1963. Staande: Leon Doms, Herman Govaerts, Doms, Jan Lodewijckx, Roger Van de Kieboom en Gino Geets. Zittend: Willy Lodewijckx, Gaston Kerselaers, Rob Brosens, Luc Debusscher, Gust Schrijvers en Willy Spanenburg.

4

Ja, het was toen nog een heel jong kereltje, maarhij had zoveel talent dat je erniet naast kon kijken. Hij kreeg soms kruispassen van het midden van het veld, spurtte naar de kleine baklijn, omspeelde een verdediger die op kwam


MAN IN DE MAAND

Zwarte Leeuw kampioen: Luc Vanderlinden, Rob Brasens en Luc Daemen aan het feest. (foto: Gazet van Antwerpen) zetten met één baltoets en tikte de bal droogweg voorbij de keeper. Hij kon geweldige dingen, én zijn bal afschermen, én verstandig de ruimte in gaan. Bij Ramsel zat men er echt op te wachten tot hij zestien was, zodat ze hem mochten opstellen. Onze trainer, Frans Schellens, heeft hem heel die tijd extra begeleid, ook toen hij nog geen zestien was. Men heeft het mij ooit wel verweten dat ik niet ambitieus genoeg was . Verschillende keren heb ik de gelegenheid gehad om hogerop te spelen, maar om de één of andere reden is dat steeds misgelopen. Toen ik bij Ramsel speelde, was er vanzelfsprekend heel wat belangstelling voor Vandenbergh. En die mensen zagen mij dan natuurlijk ook spelen. Maar ik lag onder contract bij Ramsel, dus kon men voor mij vragen wat ze wilden. Het kwam er dus niet van. Bij Zwarte Leeuw was het net hetzelfde. Zowel als trainer als als speler is het altijd mijn ambitie geweest het zo gezellig mogelijk te houden en zo veel mogelijk plezier te maken. Als de resultaten goed zijn, is dat natuurlijk altijd gemakkelijker. Ook op school probeer ik met die instelling te werken. Ik ga bijvoorbeeld met plezier woensdagmiddag met die jonge gasten op pad om aan atletiek, handbal of voetbal te doen. Het is belangrijk dat ze iets vinden dat ze graag doen, zodat ze later ook aan sport blijven doen. De kranten staan er vol dat de jongeren te weinig aan sport doen. Ik vind dan ook dat ik in mijn leven een mooi doel heb, de jongeren te laten sporten op een aangename manier. Dat is veel belangrijker dan trainer worden van een ploeg die wat hoger speelt. Het is maar hoe je het bekijkt.

Ramsel is toch niet bij de deur. Reed je dan een paar keer per week heen en weer? Hoogstraten-Ramsel is vijftig kilometer. Ik moet wel zeggen dat we een tijd lang, een jaar of twee-drie, in Herentais gewoond hebben. De verplaatsing viel dus best mee. Alleen het eerste en het laatste seizoen woonden we in Hoogstraten. Ik ging toen heel voorzichtig op zoek naar een nieuw club, een beetje dichter bij huis, en belandde zo eerder toevallig bij Zwarte Leeuw.

De aartsvijand! (lacht) Juist. Als tante Jeanne, die met haar man Rob Verreecken café hield op de hoek van de Vrijheid en de Gelmelstraat, zou geweten hebben dat ik bij de Leeuwen speelde, oeioeioei! Als er gasten van Rijkevorser bij tante Jeanne op café kwamen en wat te veellawaai maakten, dan smeet ze met Stimorol.

Heb je toen veel negatieve reacties gehad? De rechtstreekse confrontaties tussen Hoogstraten en Zwarte Leeuw waren natuurlijk wel iets speciaals, maar over het algemeen onthoud je vooral de positieve kant van de zaak. Toen het goed ging bij Zwarte Leeuw, werd hier in Hoogstraten gezegd: "Waarom hebben ze die laten gaan?" Dat deed op dat moment wel deugd. Ik heb uiteindelijk negen jaar bij Zwarte Leeuw gespeeld. Al meteen het eerste seizoen won ik "De Zilveren Voetbal" van Het Laatste Nieuws, die wordt uitgereikt aan de topschutter in tweede, derde en vierde nationale. Gaston Van Camp had die trofee hetjaar tevoren in de wacht gesleept, en werd later naar Antwerp

getransferreerd. Heel de ploeg mocht dat mee gaan vieren bij een brouwerij in Leuven. Bij Ramsel speelde ik meestal rechts- of linksbuiten, bij Zwarte Leeuw werd ik aangekocht als aanvallende middenvelder. Omdat Gaston Van Camp en nog een paar anderen waren verkocht, kwam ik uiteindelijk in de spits terecht. Ik heb niet dikwijls echt diep in de spits mogen spelen, maar dat lag me toch het beste. Alleen dat eerste seizoen, onder trainer Robert Willems, mocht ik op die plaats spelen. Met Zwarte Leeuw waren we altijd in strijd voor de eerste plaats. We eindigden een keer of drie op de tweede plaats, en na negen jaar werden we kampioen. Bij de leeuwen bestond geen teerfeest, zodat wij, de spelers, zelf maar iets dergelijks invoerden. We gaven een kerstfeestje waarop we zelf optraden. Er werd zelfs voor gerepeteerd, we bouwden decors. Danny Van den Eynde, Gaston Van Camp, Marc Paulussen, Tony Van Cottem, ... iedereen deed mee. We zongen nummers uit de hitparade, speelden toneel, .. . Bij Radio Cosmos hebben we ooit een eigen versie van "Purple Rain" van Prince ingezongen, we hadden er zelf een tekst voor geschreven. In die tekst werd "Purple Rain" dan vervangen door "Zwarte Leeuw", zo simpel was dat.

En de supporters? Zwarte Leeuw heeft geweldige supporters. In het begin werd er nog niet zo flink gevierd. Na de match zaten ze rustig een pintje te drinken aan een tafeltje. Ik zeg: "Zijn jullie nu niet blij? We hebben gewonnen, dat moeten we vieren!" "Ja," zeiden die mannen, "maar vorige week hebben we ook al gewonnen." Ik kwam

5


MAN IN DE MAAND maakten gelijk, het werd 1-1, maar Johan Boskamp, tegenwoordig de trainer van Anderlecht, heeft ons op amper twee minuten van het einde de das omgedaan. Boskamp speelde heel uitdagend, en Luc Van der Linden speelde hem dan nog door zijn benen. Heel het stadion Jachtte, maar een beetje later viel de tweede goal van Lierse. Luc Van der Linden speelde een wereldmatch. Als die zijn scheenbeen niet had gebroken, had hij zeker in eerste klasse gespeeld.

Het ging goed in de beker, maar jullie bleven opnieuw in bevordering steken.

Eric Lambrechts (momenteel trainer bij Brecht), Rob Brasens en los Fransen (nu trainer van Meer) : "Trainer worden? Nooit!" van Ramsel, en daar wonnen we maar af en toe, en als we wonnen was het daar - zoals ik al zei - groot feest. Maar na een tijdje hebben we dat ook bij de leeuwen kunnen veranderen. Wij riepen en zongen, en de supporters zaten na de wedstrijd op ons te wachten in de kantine. In Wortel word ik daar nu wel eens om uitgelachen. Onlangs hadden we heel onverwacht met 3-2 gewonnen. In de laatste minuut hadden we, niet echt verdiend, het winnende doelpunt gescoord. Ik zeg tegen die mannen: "Dat gaan we vieren, we gaan zingen." "Ja maar," zeggen ze ze dan, "onze tegenstrevers zitten nog in de kantine ." "Dat doet toch niks, wij mogen toch blij zijn" Ze hebben natuurlijk niet gezongen, en nu krijg ik vaak te horen: "Rob, gaan we niet zingen?" Ze zitten de trainer natuurlijk graag aan zijn vel. Bij Zwarte Leeuw hebben we de supporters leren zingen. We moesten na de wedstrijd ook "naar boven", waar de sponsors zaten. We gingen daar wel graag naartoe, want we kregen er gratis drank, maar we gingen toch veelliever naar de kantine. Dààr werd gezongen. Voor transfers en contracten moest je "boven" zijn, maar tussen de echte supporters was het veel plezanter. We gingen dus altijd eerst naar beneden. Gingen we te laat naar "boven", dan kregen we daar verwijten. Gingen we te vroeg, dan vonden de supporters dat ze in de steek werden gelaten. Het was geen echt gezonde situatie, want de supporters hadden het altijd over de "dikke nekken" van boven.

Je was er ook bij tijdens de legendarische 0-4 bekeroverwinning op de toenmalige eersteklasser Beerschot. Onze trainer Lucien Olieslagers had indertijd bij Lierse gespeeld, en ook de gouden schoen in de wacht gesleept. "We hebben niks te verliezen", zei hij. Als wij , als vierdeklasser, verliezen is het normaal, we moeten dus zo lang mogelijk stand proberen te houden, en er indien mogelijk uit proberen te komen, zonder onze verdedigende taken uit het oog te verliezen. Het eerste kwartier hadden we het heel moeilijk, maar na tijdje slaagden we er toch in de ballanger in ons bezit te houden, en af en toe iemand te passeren. Luc Van der Linden zette een paar keer iemand van Beerschot in de wind, Frank De Brouwer zat in een seizoen waarin werkelijk alles lukte,

6

Beerschot miste in het begin de kansen, en geleidelijkaan kregen ze meer respect voor ons. Bij de rust was het 0-0, en toen we na de rust, op één van onze tegenaanvallen, een doelpunt maakten, begon het pas . Toen kwam het er op aan stand te houden. Er viel een rode kaart bij Beerschot op ÉÉn van onze counters, en toen beging de keeper van Beerschot een flater. Op tien minuten van het einde werd het zo 0-2. Toen kregen wij pas echt vertrouwen, en begonnen wij allemaal onze mannetjes in de wind te zetten. Van Cottem die het laatste kwartier mocht invallen, maakte nog twee doelpunten. 0-4, het was niet te geloven. Een onvergetelijke avond. Een week later moesten we tegen Hoogstraten, en we waren natuurlijk zenuwachtig. Na zo' n match kon je het je natuurlijk niet veroorloven in Hoogstraten onderuit te gaan. Maar ja, met een Europacupmatch in de benen heeft zelfs Anderlecht het soms moeilijk, dus... Zo is voetbal, de ene week alles, en daarna niks meer. Gelukkig wonnen we toen ook met 0-4. Uiteindelijk was de competitie voor ons veel belangrijker dan een bekermatch.

En dan naar Lierse. Ja, met duizenden supporters trokken we naar het Lisp. Het ging allemaal heel goed, we

Zowel bij Hoogstraten als Zwarte Leeuw vormden de moddervelden in Wallonië het grootste probleem. We moesten daar aantreden op velden die niet waard waren dat er op gespeeid werd. Stavelot, Ciney,... Die ploegen waren het gewend, en voor ons was het altijd heel moeilijk. Waren die velden er niet geweest, dan zouden Hoogstraten of Zwarte Leeuw al veel eerder zijn doorgestoten naar derde klasse. Op die velden werden te weinig punten gehaald. Uiteindelijk werden we toch nog kampioen, in 1987 was dat. Het was spannend tot op de laatste dag. Jammer genoeg was ik er die laatste wedstrijd niet bij . Bij de voorlaatste wedstrijd van het seizoen moest ik geschorst (omwille van drie gele kaarten) aan de kant blijven. Bart De Roover kwam in mijn plaats. Voor de laatste match bleef de ploeg ongewijzigd, en voor de tweede keer in mijn carrière moest ik op de bank beginnen. Ik mocht nog wel even invallen van Roger Kemland, die nu trainer van Hoogstraten is .

Ben je Hoogstraten en Zwarte Leeuw ook later blijven volgen? Ja, zeker. Als je trainer bent, moet je wel twee keer per week trainen, je gaat af en toe naar de juniorsof de reserven kijken en zondag ga je met de eerste ploeg mee. Om dan zaterdagavond nog elke week naar een wedstrijd te gaan kijken, dat komt er vaak niet van. HoogstratenZwarte Leeuw (of andersom) mis ik natuurlijk nooit, en vier of vijf keer per j aar ga ik naar Hoogstraten en Zwarte Leeuw. Maar je blijft ze natuurlijk volgen in de kranten. Wat ik momenteel bijzonder apprecieer bij Zwarte Leeuw, is dat ze opnieuw vooral met eigen jeugd werken. Op termijn zal dat voor veel ploegen de enige manier blijken om te overleven, en ook met de supporters schept het onmiddellijk een hechtere band.

Veel ploegen kampen tegenwoordig met problemen. Wat is er in de loop van de voorbije jaren dan foutgelopen? Ik denk dat veel ploegen een beetje te hoog

CONCESSIEHOUDER NIEUWE EN GARAGE

nNEEDEHANDSWAGENS

GeudeilS STREVEN NMR PERFECTIE

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76

ERKENDE CARROSSERIE 27


MAN IN DE MAAND gegrepen hebben. De echt goede spelers moet je kunnen blijven betalen, en dat kost veel geld. Dat is alleen maar rond te krijgen met de hulp van grote sponsors. Als je de bedragen ziet die men aan sommige spelers moet betalen, dat moet van sponsors komen. Je mag ook niet vergeten dat de verplaatsingen van de jeugdploegen ook veel geld kosten. Die ploegen hebben meestal wel privésponsors die de shirts betalen, maar dan nog. De supporters die denken dat de spelers betaald worden met het geld van hun toegangstickets, vergissen zich. De mannen die elke week veel pinten pakken in de kantine leveren misschien wel een belangrijke bijdrage, dat zou kunnen. (lacht)

Na Zwarte Leeuw ging je als spelertrainer aan de slag bij Weelde in derde provinciale. Bij Zwarte Leeuw was het voor alle spelers heel duidelijk: Trainer worden? Nooit! Zo'n rotjob! Trainers hebben het altijd gedaan, als het slecht gaat vliegen ze buiten. Maar ja, je bent 36. Je voelt dat je wat trager wordt, en dankzij Luk Daemen kon ik als speler-trainer aan de slag bij Weelde. Met twee spelers van de leeuwen, Luk Daemen en Frank de Brouwer, trok ik daar naar toe. Het was niet zo simpel, ik dacht in het begin dat ik vanachter moest gaan staan, dan zag ik alles. In de loop der jaren schoof ik wel steeds verder naar voor. En het laatste jaar in Weelde, ik was ondertussen toch al 39 jaar, heb ik daar nog veel doelpunten gemaakt. Het was ook moeilijk omdat ik plots ook trainer was van twee spelers met wie ik jaren bij Zwarte Leeuw had gespeeld. Nu ik zelf als trainer in de provinciale reeksen actief ben, kom ik de meeste van mijn ploegmaten van bij Zwarte Leeuw, die geen van allen trainer wilden worden, opnieuw tegen. Als trainer.

Je hoort wel eens zeggen: dat het bij ploegen als Wortel zo goed loopt, heeft er mee te maken dat er geen geld mee gemoeid is. In Wortel weten ze de spelers te motiveren zonder dat er geld bij komt kijken, dat is inderdaad een heel sterk punt. Op hoeveel plaatsen gebeurt dat nog? Ik denk ook dat de sterfgevallen die de ploeg in de voorbije jaren heeft moeten incasseren er ook wel toe bijdragen dat men het voetbal goed kan relativeren.

Wat zijn de ambities? Euh. Ik denk dat we moeten proberen de op één na beste ploeg van de fusie te zijn. Maar het zal moeilijk worden, want Meer en Meerle zijn het toch wel heel goed aan het doen. We zien wel. Als het maar plezant blijft! •

Na Weelde belandde je bij Oostmalle. Ja, ook in derde provinciale, ook als spelertrainer. Het probleem in Oostmalle was dat er teveel goede spelers waren. Daar kwam nog bij dat de verschillende bestuursleden allemaal hun spelers hadden, en die in de ploeg wilden. Er waren verschillende kliekjes die achter bepaalde spelers stonden. In het bestuur waren zelfs mensen die de ploeg graag zagen verliezen als bepaalde spelers niet in de ploeg stonden. Teveel spelers waren bekwaam om mee te doen in de eerste ploeg, en als trainer moet je toch een keuze maken. Met als gevolg dat er heel wat ontevredenen waren. Als het dan slecht ging, dan was het altijd hetzelfde liedje: "Als we nu nog verliezen, dan ligt hij buiten." Je kan dan wel zeggen: "Ik trek het me niet aan", maar zo werkt het natuurlijk niet. Je trekt het je wel aan, en er zit druk op de ketel. In mijn tweede seizoen daar raakte ik gekwetst aan mijn heup, en daar sukkel ik nog altijd mee. Twee operaties, door twee van de beste artsten van België, Dr. Martens en Dr. Vermeiren, maar ik ben er nog steeds niet van verlost. Ik heb onlangs nog eens meegespeeld in Wortel. Het spelen zelf liep vlot, maar achteraf heb ik er veellast van gehad.

Nog geen problemen gehad met de voorzitter van VNA Wortel, je broer Frans? Voorlopig toch nog niet. Hij heeft zijn gedacht, ik het mijne. Ik ben nog niet op het matje geroepen. (lacht) Ik vind het bijzonder prettig dat bij Wortel alles zo gemoedelijk verloopt. VNA Wortel is één grote familie, zowel supporters, spelers als bestuursleden. Iedereen trekt aan hetzelfde zeel. Zowel voor de jeugdploegen, de reserven, de juniors als de eerste ploeg. Er loopt eigenlijk niks verkeerd.

.Verrassing in Belgische voetbalbeker

Zwarte Leeuw klauwt op het Kiel Club Brugge· wint op Anderlecht met 1-2. Een stunt, maar niet dé stunt in de 1/ló finales van de . Belgische beker die: dil weekeÏlk1e gespeeld werden . De grootste verrassing in dit grillige tot:n.ool, viel imJners zaterdagavond op hd Kiel. Daar kwam Zwarte Leeuw Rijkevorscl, een bescheiden ploeg uit vierde klasse, Beerschot voor eigen publiek inmaken met 0-4. De totale vernedering dus voor de Mannekens, die in de vorige rronde van het bekertoernooi ook tegen Germinal Ekeren slechts met de hakken over. de sloot waren geraakt. Die les waren ze bij Beerschot blijkbaar alweer vergeten, want

door het nonchalante en inspira. ticloze spel van de thuisploeg konden d~ geelzwarten in de wedstrijd komen, scoren en ver boven zich· zdf uitgroeien. · Kort na de r~st werd bij Beerschot - toen al 0-1 achter -· libero Sciascia uitgesloten en even laten hielp t:en blunderende Jan Ruiter de bezoekers aan een tweede doelpunt. Het was dó doodsteek voor de paarsWitln, die zwaar aangeslagen, nog twee treffers moesten toestaan. Pikant detail : drie va&-de vier áodpunten werden gescoord door spelers die ooit bij Beerschot kwamen testen maar te 'licht bevonden werden. 7


AKTUALITEIT

Bevrijdingsfeesten Het weekend van 22 en 23 oktober stond geheel in het teken van de Bevrijdingsfeesten waarmee de vijftigste verjaardag van de Bevrijding van Hoogstraten werd gevierd. Een voor de gelegenheid opgericht komitee had een toch wel indrukwekkend programma samengesteld.

De officiële foto: Private Peter Gray, Sergeant Charles Strong, Gunner Wally Shea, burgemeester, auteur Cis Huijbrechts, Captain Ben Brackenbury en echtgenote.

Aan de Calvarieberg: ingetogen luisteren veteranen, oudstrijders en mensen van nu naar het 'Last Post '.

Op vrijdagavond mocht de Muziekschool van de Zeemacht de spits afbijten met een concert in de Rabboenizaal. Op zaterdag vanaf 14 uur was het verzamelen geblazen in de raadzaal voor alle oud-strijders, veteranen, gastgezinnen, college- en raadsleden, en genodigden. Wat later sprak de burgemeester het welkomstwoord uit, vooral aan de veteranen-bevrijders. Hij hoopte dat hun terugkeer in Hoogstraten goede herinneringen mocht oproepen. Vervolgens werd het boek 'Waar blijven ze toch?' Oktober 1944: de Noorderkempen bevrijd' ingeleid door de broer van auteur Cis Huijbrechts. Het boek beschrijft een belangrijke periode in de geschiedenis van Hoogstraten en wordt aldus een stukje collectief geheugen van de gemeenschap . Zo is de periode 23 september tot 29 oktober 1944 dag aan dag gerekonstrueerd zowel wat de wapenfeiten betrof als wat de burgers overkwam. Vooral voor de mensen die het meemaakten, moet dit werk zeker herinneringen oproepen aan misschien reeds vergeten gebeurtenissen. Voor anderen kan het een goed relaas zijn om te weten wat er destijds gebeurd is en te beseffen dat oorlog niet meer hoeft. Het gemeentebestuur overhandigde gewoontegetrouw een geschenk aan de gevierde aanwezige veteranen, terwijl er de gelegenheid was voor het nuttigen van een glas streekbier. In stoet trok men dan naar de Kalvarieberg, de twaalfde statie van de Hoogstraatse kruisweg die in 1952 eigenlijk als oorlogsmonument met puin van de vernielde kerk werd opgericht. Elke statie draagt trouwens de naam van één van de burgers die tijdens de oorlog omkwamen. Na enkele toespraken, o.a. door de vertegenwoordigers van de militaire attachés van Canada en de Verenigde Staten, werddan de 'Last Post' geblazen, waarna de stoet ingetogen naar het IKO trok om de daar opgestelde tentoonstelling rond de bevrijding officieel te openen. Zondag: een vroege vogel, of was het een late stapper, had omstreeks half 5 de slapende inwoners gewekt met enkele sirenestoten om te zeggen: vandaag is het 50 jaar geleden dat Hoogstraten bevrijd werd. Zorg dat je er bent. Moeten we hier nog over schrijven? Wie was er niet? Het zag zwart van het volk in Hoogstraten, zo-ook de lucht die de evokatie-stoet van de bevrijding bedolf onder bakken water. Het kon de veteranen niet deren, zo blijkt uit de foto's . Ten overstaan van een massa burgers werden de veteranen gehuldigd en bliezen de verzamelde fanfares een indrukwekkend 'Sons of the Brave' . Angstaanjagend vonden veel mensen het lawaaierig rakelings over de daken scheren van de B-25 bommenwerper. Oudere mensen herkenden het geluid van destijds dat vooral onheil bracht.

De Hoogstraatse Maand Vanaf nu elke maand in uw brievenbus? Bel ons Wij sturen u een overschrijving!

Plicht roept. Weer of geen weer. Captain Ben Brackenbury opent als eerste echte bevrijder de optocht onder een striemende regen.

8

Tel.: 314.41.26/314.49.11 Tel. +Fax: 314.55.04


AKTUALITEIT

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 03/3146250

Op de pui van het stadhuis worden de veteranen ontvangen door een talrijk opgekomen publiek.

De vakfotograaf maakt er meer werk van Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult ldjken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf. 35

Nadat het weer wat opklaarde, werd de zegetocht van de veteranen nogmaals overgedaan, ditmaal in een rupsvoertuig.

allBil

BEGRAFENISSEN

GARAGE HOGA B.V.B.A.

JORIS

LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

En dat Captain Ben Brackenbury er geen genoeg van kreeg, bewijst deze aktie-foto: 'Tot daar en dan is Hoogstraten bevrijd!', lijkt hij wel te zeggen.

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.1 0 03/314.56.91

19

9


POLITIEK

Hindernissenkoers of verkiezingspoker? De onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord hebben behoorlijk lang geduurd. Een eerste onderhandelingsronde tussen de partijen van Van Aperen en Van Looy werd na drie weken afgeblazen. De CVP eiste naast drie schepenzitjes ook het OCMW-voorzitterschap op, wat voor de KVB onaanvaardbaar was. Agalev had reeds van bij het begin geweigerd om te praten met KVB, maar zag wel brood in een koalitie met de CVP. Die ging in op de vraag van Agalev om rond de tafel te gaan zitten. Maar ook dit parcours bleek niet zonder hindernissen. Voordat de ultieme vergadering naar een akkoord zou leiden, kwam de KVB met een nieuw voorstel waarin de CVP-eisen blijkbaar werden ingewilligd. Een nieuw bestuursakkoord was daarna snel rond: de zetelende koalitie doet er een nieuwe legislatuur bij. Agalev haalt zwaar uit naar de wijze waarop de CVP een spelletje verkiezingspoker zou hebben gespeeld. Van Looy ontkent dit en stelt dat Agalev zelf deels schuld heeft aan de mislukte gesprekken. Toch zijn er binnen de CVPzuilen oprispingen over de wijze waarop een en ander verliep. De verkiezingsuitslag was ongetwijfeld met gemengde gevoelens onthaald bij de partijen. Er was het persoonlijke sukses van Amold Van A peren, maar diens partij geraakte niet in om na het binnenhalen van Demokratische Eenheid aan de verhoopte meerderheid. De CVP bevestigde de eigen positie en genoot van het komfort dat ze als enige theoretisch twee koalitiemogelijkheden had. Maar met Agalev zou men slechts over een minieme meerderheid beschikken, wat met de diverse CVP-zuilen niet zonder risiko is. Agalev was tevreden omdat het aantal zetels verdubbelde. Op basis van het vroegere beleid en het KVB-programma achtte men een koalitie met deze partij zelfs niet bespreekbaar, zodat alle hoop op de CVP gevestigd was om niet weer 6 jaar in een weinig uitzicht biedende oppositie te verzeilen. 'Al voor de verkiezingen hadden wij 2 keer met Agalev van gedachten gewisseld over een aantal programmapunten,' zo zegt Jef Van Looy. 'Als er maar 3 partijen zijn, weet je vooraf dat de kans heel groot is dat je met 2 moet samengaan. Dan moet je ook iedereen horen. Maar daarbij liepen we telkens vast op enkele knelpunten. Agalev had een lijst met zaken die naar hun zeggen te nemen of te laten waren. Daar zaten voor ons enkele onverteerbare elementen in, onder meer het voorstel om van de vrije scholen gemeentescholen te maken en om de samenstelling van de milieuraad op een bepaalde manier vast te leggen. Ik kon die gedachtengang wel deels volgen, maar je mag dat niet op die manier vooraf op papier zetten. Daar zijn we toen dus niet uitgeraakt. Op de avond van de verkiezingen kreeg ik opnieuw diezelfde knelpunten te horen. Daarom besliste de groep unaniem om na de verkiezingen met KVB te praten. Daar kwam nog bij dat we met Agalev een uiterst kleine meerderheid zouden hebben. Er mocht nooit iemand ziek zijn, of we zaten al in de problemen. Dan heb ik het nog niet over de 13 mensen die het misschien niet altijd eens zijn, maar die wel altijd op dezelfde manier moeten stemmen. Dan riskeer je uiteindelijk 13 burgemeesters te hebben... Het had gekund, maar dan moet er wel 100% vertrouwen zijn. Dat was er gewoonweg niet.'

10

Geen kommentaar De eerste onderhandelingsronde tussen CVP en KVB duurt 3 weken, waarna de gesprekken stopgezet worden. Arnold Van Aperen schrijft dit toe aan: 'het simpelefeit dat we het niet eens werden over enkele opvattingen en voorstellen'. Maar verder wil hij geen kommentaar kwijt over het verloop van de onderhandelingen. 'Ik wens mij daar niet over uit te spreken. Dat behoort nu eenmaal toe aan de frakties, groepen of partijen en niet aan een individu.' Geen pottenkijkers dus. Dat hierbij nochtans bedisseld wordt wat men in de volgende jaren wel en niet realizeert voor de Hoogstraatse burger en om de vizie van waaruit dit beleid vorm krijgt, wordt blijkbaar uit het oog verloren. Naar verluidt was de reden voor het afspringen van de onderhandelingen de CVP-eis voor drie schepenzitjes ĂŠn het OCMW-voorzitterschap. Dat laatste zou voor de KVB onaanvaardbaar geweest zijn. Jef Van Looy legt meer openheid aan de dag: 'Het ging inderdaad in de eerste plaats om mandaten, maar dat is niet los te zien van programmapunten. Je kan alle mogelijke zaken uitpraten en op papier zetten, zolang je niet weet wie welke bevoegdheid effektief zal uitoefenen loop je altijd weer vast. Het gaat uiteindelijk toch om de mensen die moeten waar maken wat je afspreekt! Daar geraakten we op een gegeven moment echt niet uit. In besprekingen is het een kwestie van geven en nemen aan beide kanten. De CVP bevond zich dit keer in een andere positie als na de vorige verkiezingen, toen KVB met DE van Fans Jansen een wisseloplossing achter de hand had. Simpel gesteld zou je kunnen zeggen dat wij toen maar te knikken hadden als we mee in het beleid wilden. Nu lagen de kaarten helemaal anders. Wanneerdan op een bepaald moment de houding van KVB nog leek te verstrakken, hebben wij de gesprekken stopgezet.'

Hoe snel Frans en JosĂŠ de stemmen ook geteld hadden, zij konden niet voorzien dat de politiekers heel wat meer tijd nodig hadden om het werk af te maken. Spijtig genoeg telden deze laatsten opnieuw, niet de stemmen, maar de mandaten.

De tweede ronde 'Binnen onze partij gingen toen meerdere stemmen op om in te gaan op de uitnodiging van Agalev om te praten,' zo vervolgt Jef Van Looy. 'Omdat ik zelf de vroeger gevoerde gesprekken niet op een bevredigende manier had kunnen afronden, werden andere mensen afgevaardigd. Aangezien men eerst uitsluitend over programmapunten wenste te spreken, werd de CVP vertegenwoordigd door mensen van alle geledingen die mee ons programma hadden uitgeschreven. Agalev stelde nu dat de gekende lijst met programmapunten niet als breekpunten mochten gezien worden. Niks was te nemen of te laten.'

Bedrukte gezichten bij Michel Jansen en Herman Verlinden. De voorbode van moeilijke onderhandelingen?


POLITIEK Agalev zegt over deze gesprekken dat de CVPdelegatie nadrukkelijk stelde 'dat het de bedoeling was tot overeenstemming te komen over een gezamenlijk beleid. Zolang de onderhandelingen met Agalev duurden, beloofden de onderhandelaars, zouden er geen gesprekken gevoerd worden met de KVB. Het gesprek verliep in een zeer goede sfeer en over de meeste punten werd vrij vlot een akkoord bereikt. Over enkele punten - milieuraad, mestoverschot, schoolbeleid - werd afgesproken dat een van beide partijen een nieuw voorstel zou formuleren. Die nieuwe versie werd in een tweede vergadering besproken en goedgekeurd. Verder werden de beide programma's vergeleken. Uiteindelijk werd afgesproken dat een definitieve versie zou worden opgemaakt en dat deze door de partijen zou besproken worden. Op een derde vergadering zou dan hoofdzakelijk over de zetelverdeling gehandeld worden.'

Kegelspel Zover zou het echter niet komen, want voor die bewuste dag kwam de spreekwoordelijke hond in het kegelspel. Het initiatief ging uit van de KVB, dat nu wel instemde met de eisen van de CVP. Over het waarom en hoe van deze ommezwaai, wenste Arnold Van Aperen zoals hierboven geen kommentaar te geven. De CVP schetst bij monde van Jef Van Looy de gebeurtenissen als volgt: 'Ik kon zelf niet helemaal achter de tekst staan zoals die was opgesteld na het overleg met Agalev. Ik had vooraf de CVP-onderhandelaars niet gebriefd over welke Agalev-punten voor mij niet aanvaardbaar waren. Maar eerlijk gezegd begreep ik onderhandelaar Juul Verhulst niet zo best, die wist na de gesprekken van vroeger toch perfekt welke punten voor mij werkelijk niet konden. Toch brengt hij die weer op tafel bij de onderhandeling... De voorgelegde tekst moest eerst naar de achterban, daarna naar de CVP als groep. Door omstandigheden bleek de vooropgestelde vergaderdatum van maandag 14 november moeilijk haalbaar, zodat er waarschijnlijk pas 1 of 2 dagen later vergaderd zou worden. Maar op zaterdagnamiddag 12 november kwam Arnold Van Aperen terug. Na overleg binnen KVB gingen zij nu akkoord met het voorstel waarin wij wel aan onze trekken kwamen en zoals wij het graag gezien hadden. Ik vond dat ik tegenover mijn partij niet kon doen alsof er niks gebeurd was en heb vergeefs verschillende mensen proberen te bereiken. Uiteindelijk heb ik toen beslist om de CVPkandidaten en onderhandelaars bijeen te roepen op zondag. Na een lange en goede diskussie wenste een ruime meerderheid om op het KVB voorstel in te gaan.' Overigens meent Agalev te weten dat dit voorstel door 18 van de 25 aanwezigen werd aanvaard.

Fatsoen Agalev laat zich scherp uit over deze gang van zaken en verwijt de CVP en haar lijsttrekker 'gebrek aan politiekfatsoen.' Er was immers de afspraak om niet met de KVB te praten zolang de onderhandelingen bezig waren. 'Wij voelen ons door de CVP misbruikt als drukkingsmiddel om de KVB door de knieĂŤn te krijgen en te dwingen tot het toegeven van een 4de mandaat. Door tijdens de onderhandelingen een akkoord te sluiten met KVB zet de CVP zowel Agalev, haar eigen onderhandelaars als hun achterban voor schut.'

Van Looy voert aan dat de hogervermelde 'afspraak inderdaad gemaakt was op de verkiezingsavond. Nadien is daar niet uitdrukkelijk meer met mij over gepraat. Het hangt er ook van af wat men trouwens verstaat onder praten met de andere partij. Behelst dat ook een toevallig gesprek oftelefoontje? Wel, in de loop van de onderhandelingen met KVB heb ik ook diverse telefoontjes gehad van Fons Sprangers van Agalev! Ik denk dat het niet meer dan normaal is dat je soms even kontakt neemt om de nodige geruchten te ontzenuwen. Dat verwijt vind ik dus onjuist.

Wat mij verwonderde bij de onderhandelingen met Agalev is dat van elk gesprek achterafwel een kranteverslag verscheen. Zo voer je geen ' Onderhandelingen. Dat vereist een diskrete aanpak. Hierdoor heeft Agalev zelf de KVB zenuwachtig gemaakt en de informatie gegeven die ze nodig hadden! Had men dit niet allemaal zo indiskreet via de pers gespeeld, dan waren we misschien wel verder gekomen ... '

11


POLITIEK

Verkeken kans Toch denkt niet iedereen binnen de CVP er op dezelfde wijze over. Zo sprak een van de onderhandelingspartners, het ACW zijn ontgoocheling uit 'over de wijze waarop de keuze voor KVB als koalitiepartner gemaakt werd, niet zozeer over de beslissing op zich. Er waren immers argumenten in het voordeel van zowel KVB als Agalev. Maar wanneer Amold Van Aperen vragende partij was voor het burgemeesterschap en de eisen van de CVP inwilligde, dan was het meteen de ideale gelegenheid om ernstig te praten over een aantal zaken die de voorbije jaren mis liepen. Er zijn onmiskenbaar zaken die men dringend moet bijsturen zoals verkeersveiligheid, politie, ruimtelijke ordening. De CVP kreeg een unieke kans om dit af te dwingen, en die kans heeft men naar ons gevoel verkeken. Het is nog te vroeg om ons al uit te spreken over de toekomst, maar onze mensen blijven wel achter met gemengde gevoelens. We willen er nog op wijzen dat de gesprekken met Agalev zeer vlot en korrekt verliepen. Dat leidde naar een diskussietekst die een zinvolle basis kon vormen voor een beleidsplan. Als A CW hadden wij vooraf mee het CVP-programma uitgeschreven. Welnu, daarvan vonden wij veel terug in deze diskussietekst. Toch hebben de CVP-kandidaten hun keuze voor KVB gemaakt. Wij vragen ons nu dus af in hoeverre die 25 mensen allemaal individueel achter het CVPprogramma staan!'

9 oktober 1994. Nog gezellig bij een taske koffie. Intussen is de melk al erg verzuurd.

Wie doet wat?

Koftiedik 't Is dat we geen koffiedik kmmen kijken, maar het lijkt er toch op dat de CVP dus niet alle hindemissen zonder strafpunten genomen heeft. Jef Van Looy zal blijkbaar nog enkele muurtjes moeten heropbouwen. Met KVB werd ondertussen een definitieve verdeling van mandaten en bevoegdheden overeengekomen. Rik Miehielsen verwerft na 18 jaar zetelen in de OCMW-raad nu het voorzitterschap. De bevoegdheden van het schepenkollege ziet u in het bijgaande kadertje. Op het moment dat we dit schrijven, is er volgens JefVan Looy 'ook een basis om het beleidsplan uit te schrijven. Dat zal natuurlijk nog wel wat diskussie vergen, maar we moeten er hoe dan ook uitgeraken. Hoe het dan 6 jaar za/lopen, is weer een andere vraag. Het is nooit helemaal zoals men het zich vooraf voorstelt. Sommige dingen blijken beter te lopen dan men verwachtte, de kontekst van sommige dossiers wijzigt zich. En je mag nooit uit het oog verliezen dat je in een koalitie met de opvattingen van de partner rekening moet houden .. .' De KVB blijf in heel deze geschiedenis opvallend buiten beeld. Arnold Van Aperen houdt zich op de vlakte: 'De krachtlijnen van het beleid dat wij wensen te voeren zijn vervat in ons verkiezingsprogramma. Een beleidsnota zal er komen en worden meegedeeld aan pers en publiek. Ik wens mij niet uit te spreken over wat Agalev allemaal aanvoert en wat personen van deze partij allemaal zeggen. Het ware wellicht goed om in alle ernst en sereniteit na te denken en alle energie te besteden aan het welzijn en de welvaart van onze stad en streek in het belang van alle mensen die er wonen en leven.' Een fraaiere uitsmijter hadden wij nooit kunnen bedenken. Hopen maar dat de meerderheid dit in een koherent beleid in het belang van alle burgers zal omzetten!(mdl)- โ ข

12

lefVan Looy en Rik Miehielsen halen hun slag thuis. Van Looy wordt wel geen burgemeester maar sleept toch het voorzitterschap van het OCMW binnen voor zijn partijgenoot Michielsen.

. .

BlJRGEl\ffiESTER Arnold Van Apert!n Bevoegdheden: po itie, brandweer. p rsoneel. burgerlijke ;,tand, sociale zaken, eredienst, koรถrd:inatie EERSTE SCHEPEN Jef Van Looy Be vot.'gc;lheden: ruimtelijke ordemng, leefmilieu, verkeer, Europese zaken TWEEDE 'CHEPEN Marcel Van Ammel Bevoegdheden. sport, toerisme, huisvesting, onderwijs, kulturele manifestaties DERDE SCHEPEN Staf Peertlnek Bevoegdheden: ttnancies,Jeugd, VGV (Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing), mformatte, inspraak VIERDE SCHEPEN Karel At~_rts Bevoegdheden: openbare werken, nutsvoor:lieningen, patrimonium, monumenten VIJFDE SCHEPEN A.n nie Desmedt Bevoegdheden: landbouw, middenstand, ontwikkeling::.samenwerking, gezinsbeleid, derde leeftijd. migrantenbeleid, biblioteek

I

Amold Van Aperen en zijn Meerse ploeg. Amold kon in extremis zijn burgdmeestersjerp redden. Zijn mannelijke collega's, huidig OCMW-voorzitter los Brasens en (volgens hardnekkige geruchten toekomstige voorzitter) Herman Snoeys zullen het met een gewoon zitje f[!Oeten stellen.


POLITIEK

Lezers schrijven

De verkiezingsuitgaven Op de griffie van de rechtbank in Turnhout konden de uitgaven van de verschillende partijen en kandidaten bij de voorbije gemeente- en provincieraadverkiezingen, worden ingekeken. Sinds die uitgaven flink aan banden werden gelegd, worden er nog weinig echt exuberante uitgaven gedaan. Toch gingen we een kijkje nemen en noteerden de uitgaven van de verschillende Hoogstraatse kandidaten. Bovenaan, achter elke lijst, vind je de bedragen die elke lijst uitgaf. Achter de verschillende kandidaten vind je de uitgaven die de verschillende kandidaten bovenop dat algemeen bedrag uitgaven. Vanzelfsprekend is het niet altijd even duidelijk wat nu juist onder individuele en algemene uitgaven valt. Enig voorbehoud is op zijn plaats, maar toch wordt duidelijk in de verf gezet hoeveel men er nu juist voor over had een plaatsje in uw hart te veroveren.

Agalev (160.256)

CVP (358.108) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 . 24. 25.

Jef Van Looy Rik Miehielsen Staf Peerlinckx Annie Desmedt (provincieraad 92.01 0) Jef Blockx Karin Rombouts Ludo Tilburgs Hans V anderhallen Jos Van Bavel May Vinckx May Geerts May Sterkens Rit Boeren Leen Geens RitaPluym Piet De Bie Jaak Huybrechts Willy Bartholomeeusen Jos Laurijssen Mai Snijders Els Vermeiren Martha De Schutter May Sysmans Gust Adams Herman V erlinden

21.121 4.665 13.459 1.327 30.736 1.727 1.327 1.327 4.923 8.723 1.327 7.131 1.747 1.327 1.327 5.623 1.327 8.261

Bij Agalev werden geen persoonlijke campagnes gevoerd.

Een rekensommetje levert volgende rangschikking op, waarbij meteen opvalt dat de CVP veel meer heeft uitgegeven dan de twee andere lijsten samen. 1. CVP 510.547 2. KVB 232.489 3. Agalev 160.256

9.703 1.327 1.327 1.777 1.327 19.573

Open brief aan het CVP-bestuur Geachte Gesprekspartners, Met deze wensen we u te danken voor de mooie uren die we onlangs met vertegenwoordigers van uw groep rond dezelfde tafel mochten doorbrengen. Vooral wensen we u te danken voor het ons zo gul gegeven vertrouwen. Uit dit vert:rouwen zullen wij ongetwijfeld de kracht lëunnen putten om tijdens de volgende zes jaar te ijveren voor een (ook door u fel gewenst) 'nieuw beleid' . De kracht ook om te weerstaan aan de verleidelijke verlokking om zelf 'open, eerlijk en bekwaam• te worden, en aan de verleiding onszelf te bekennen tot aanhanger van de Christelij ke Volkspartij. Het is verder onze hoop dat u en uw gelijkgezinden op hetzelfde respect mogen rekenen dat u ons betoond heeft. Aanvaard verder onze welgemeenàe blijken van achting, waarvan wij het aan uw inschattingsvermogen overlaten en bepalen, op welk niveau deze zich situeren.

de Agalev-onderhandelaars Juul Verhuis~ Fons Sprangers, Marc Wouwrs, Sjat Franssen. Jan Fret en Frans Snels.

KVB (154.733) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 . 24. 25.

Arnold Van Aperen (provincieraad: 28.802) Marcel Van Ammel (provincieraad: 27 .327) Jos Broseos Frans Tackx Geert Marijnissen Thérèze Coppens Karel Aerts Jos Broseos Jos Marteos Christine De Smet Lambert Snyers Warre Palmans Marth Peemen Danny De Prijck Jan Geerts Bart De Roover LuceVermonden Marcel V erschueren Lisette Thielemans Rit Schrijvers Geert De Busser Marcel Verbaeten Herman Snoeys Michel Jansen Karel Pauwels

32.540 2.520 1.200 1.180 1.270 600 1.145 15.000 1.860 469 700 2.401 250 908 1.800 600 125 1.830 1.100 600 2.432 1.250 1.800 985 3.200

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

Baarie-Hertog

Kapelstraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten 33

13


VERKEER

Een koninkrijk met een fiets ... Het is nu al enige tijd opmerkelijk stil gebleven vanuit de fietspadenhoek. Voor de aktievoerders van Fietspaden Nu was dat trouwens de bedoeling: men wilde de politieke overheid de kans geven om de gedane beloften waar te maken en beperkte zich dus tot het van op fietsafstand volgen van de dossiers. In eerste instantie was dit de taak van het lOK waar Guy Van Tornout aangewezen werd om als kabinetsmedewerker van Luc Van den Brande op de voet te volgen hoe ons koninkrijk omspringt met haar fietsende onderdanen. Uit de recentste begrotingscijfers blijkt dat de overheid alvast van plan blijft om met bekwame spoed verder te werken. Op gemeentelijk vlak werd ondertussen evenmin stilgezeten: zowel inzake het fietspad Hoogstraten - Wortel als het toeristisch pad langs de Mark is er beweging. Maar ... In de nieuwe drie-jarenplanning van het kabinet Openbare Werken konden we de volgende cijfers voor fietspaden opdiepen: jaar

N14 Minderhout - Meerle 3e faze N124 Wortel - Merksplas - onteigeningen in 95 - uitvoering N144 Hoogstraten - Wuustwezel - onteigeningen in 95 en 96 - uitvoering Werden ondertussen al gerealizeerd: Hoogstraten- Rijkevorsel (met heel wat vertraging en niet zonder problemen verlopen); Hoogstraten Wortel (aan de zuidkant, de kant van de Ster); Minderhout - Meerle (tot aan het kruispunt Meer). Zijn in uitvoering: Merksplas - Turnhout en Minderhout- Meerle (2e faze). Hoewel Merksplas - Turnhout niet expliciet voor komt, durven we vermoeden dat dit dossier verdergezet wordt en dat de in vorige jaren genoemde bedragen ervoor beschikbaar blijven.

95

96

97

na 97

25

0

0

0

0

85

0

0

0

75

50

50

toestand met een enkelrichtingsfietspad aan één zijde van de weg creëert echter onverantwoorde, want gevaarlijke toestanden. Er is niet enkel het oversteken van de weg, maar ook het feit dat zeer druk fietsverkeer mekaar moet kruisen op het enkelrichtingspad tijdens de spitsuren (bv. voor de schoolgaande jeugd en de werknemers van de Ster, die in onvervalste kamikaze-stijl geacht worden in te gaan tegen de horden uit de andere richting). De huidige situatie is slechts een korte tijd duldbaar als noodoplossing. Dit moet het Hoogstraatse gemeentebestuur aanzetten om daadwerkelijk en met spoed verder te werken aan het fietspad aan de noordkant op gronden van het Penitentiair School Centrum. Geen Kafka-iaanse toestanden meer gewenst: brieven die maandenlang op de bureaus van Brusselse sekretaressen verdwijnen, onbeantwoorde telefoons, onbestaande plans, betrokken partijen die niet betrokken blijken te zijn, of naief en domweg beroep doen op gratis grondafstand (voor een symbolische frank) wanneer in de eigen begroting wel degelijk gelden werden voorzien. Er zijn méér dan genoeg paraplu's opengedaan om de verantwoordelijkheden af te wentelen. Het wordt integendeel de allerhoogste tijd dat de gemeentelijke overheid de eerder gedane beloften waar maakt. Of wordt hier misschien spaarzaam omgesprongen met de anders zo geroemde inzet van onze Brusselse verkozenen? Voor een bouwtoelating van Jan en Mieke, een uitbatingsvergunning van Sus en Jeanneke, een werkvergunning van Pjotr en Schwabl, of een koalitieakkoord lopen die zich met merkbaar méér inzet en resultaat het vuur uit de elektorale sloffen. Zut, wat stond er weer in die verkiezingsfolders???

Paaltjes

te behouden tenzij deze werkelijk kaprijp zijn en een gevaar voor de weggebruiker opleveren. Voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker zijn de bomen echter onmiskenbaar van groot belang!

Paraplu's De zuidkant vanHoogstraten-Wortel werd de voorbije maanden gerealizeerd. De huidige

In bovenstaande lijst is voor de eerste keer ook nadrukkelijk sprake van de weg Hoogstraten Loenhout (Wuustwezel). Het is onderhand elf jaar geleden dat voor het opmaken van onteigeningsplans paaltjes in de grond geslagen werden in de voortuintjes van de huizen aan de Loenhoutseweg. Administratieve molens malen dus echt wel spreekwoordelijk langzaam, maar in de loop van volgend jaar mogen de inwoners zich dus toch verwachten aan een bezoekje van mensen van het aankoopcomité voor de onteigening.

Bomenrij Minderhout- Meerle behelst (naast de heraanleg van de eigenlijke rijweg) de aanleg van vrijliggende fietspaden aan weerszijden achter de bomenrij. Daartoe heeft het gemeentebestuur destijds het initiatief genomen om de gronden te verwerven en aan OpenbareWerken over te dragen om deze te benutten voor fietspaden. Behalve het in Vlaanderen blijkbaar onvermijdelijke kappen van een aantal bomen, leek er lange tijd echter weinig schot te zitten in de werken. Half november begonnen dan toch de eerste graafwerkzaamheden op de oude trambedding. Het gerucht doet de ronde dat er problemen zouden gerezen zijn i.v.m. de bestaande bomenrij, en dat sommigen niet liever zouden zien dan dat deze geheel verdwijnt omdat de wortels de weg beschadigen. Dat druist echter in tegen het principe dat Openbare Werken sinds enige tijd huldigt om bestaande aanplantingen

14

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03.79

WAT IS ER IN HET LEVEN MOOIER DAN JE TE KUNNEN UITLEVEN ? ABB DRAACT DAAR GRAAG TOE BIJ. WANT VEILIG VERZEKEREN IS MEER DAN CENTENWERK

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS


VERKEER Van de gewestwegen blijft enkel Minderhout - Meer nog steeds buiten alle plannen. Dat zal dus eerlang een prioritair te verwezenlijken doel ormen om het fietspadenweb te vervolledigen. Een laatste bedenking bij deze materie: absolute zekerheid over de realizatie van wat in '96 of later wordt aangekondigd, is er niet. Zeker wanneer er een andere koalitie komt na de verkiezingen volgend jaar, of wanneer een andere partij het departement Openbare Werken beheert, zal waakzaamheid geboden zijn. Dan is het niet denkbeeldig dat Fietspaden Nu opnieuw moet oproepen om massaal de straat op te trekken. Maar wie zei er ook alweer dat Kempenaars koppige mensen zijn? Ondertussen durven we hopen dat onze Hoogstraatse parlementairen niet op de gekende krent blijven zitten, en integendeel links en rechts al eens polsen hoe de zaken ervoor staan.

een ongetwijfeld in de zomermaanden zeer druk bereden asfaltweggetje is voor de natuurliefhebber een pak minder aangenaam. Zeker wanneer dit fietspad ook nog eens gebruikt wordt door brommende landgenoten - zoals we zelf al mochten konstateren. Is dat trouwens wel de bedoeling, meneer de kommissaris? Zoniet, gebeurt daar dan ook wat aan? Jammer is hetookdat de statige bomenrij aan de oude Mark-meander naast het reservaat van Waters en Bossen in Meersel-Dreef is verdwenen. Mogelijk waren deze canada's kaprijp, maar dan was het toch wenselijk dat deze bomen vervangen werden door jonge aanplantingen. Wat in deze herfst nog niet gebeurd was, en wat trouwens ook niet meer voor de hand ligt doordat het fietspad meters dichter bij de oever ligt. Voorallandschappelijk is dit een verlies. Vreemd tenslotte is het onafgewerkte deel nabij

Mark Wat enkele jaren geleden nog als financieel onmogelijk werd afgedaan (hoewel onze Nederlandse buren het tegendeel bewezen hadden), kon dan nu eindelijk toch worden gerealizeerd met hoofdzakelijk Europese gelden. Op Belgisch grondgebied werd een rekreatief fietspad langs de boorden van de Mark gerealizeerd. Van aan de Zandberg in Meer tot aan de grens is het heerlijk fietsen, een tocht van Hoogstraten naar Breda wordt zonder meer een genietbare aanrader. De grootste verliezer in dit opzet is in feite de wandelaar. Het fietstrajekt loopt immers volledig op het voormalige wandelpad dat al enkele jaren één van de leukste, ongerepte wandeltrajekten van onze gemeente was. Wandelen op

de watermolen in Meersel-Dreef De asfaltverharding verdwijnt er plots, wat niet enkel onkomfortabel maar bij de houten brug zelfs even gevaarlijk wordt. Oudere of minder bedreven fietsers kunnen moeite hebben om het plotse hoogteverschil zonder lekke band of valpartij te overbruggen. Het gerucht doet de ronde dat het werk er stilgelegd werd omdat de eigenaar van de grond (een plaatselijke notabele, zoals dat heet) eerst zijn centen wou zien. Een betreurenswaardige zaak zou dat alleszins zijn: het eigenbelang mag in zulke zaken niet primeren boven het algemeen belang (wie is er trouwens wettelijk en moreel verantwoordelijk indien er zich omwille van de staat van de weg een tuimelperte voordoet?). Eens dit euvel definitief verholpen, is de realizatie van dit stuk fietspad hoe dan ook een goede zaak die de toeristische aantrekkelijkheid van de regio alleen maar ten gunste kan komen. En zou het niet nog mooier worden wanneer dit pad eerlang wordt doorgetrokken tot aan de Bredaseweg in Minderhout? (mdl)·

de "o3- 314.55.04 Du00@~~crcsucsu~~® Niet iedereen rijdt even gezwind over de brug nabij de watermolen in Meersel-Dreef

maand

LAURVSSEN ELECTRONICS B.V.B.A. Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten

GET

THE

DEST

huyPJ;IJI

Ind ustriBweq 7 - 2320 Ho oqstratB n

TB I. 031314.47.55- Fax 03/3î4.SO.B5

15


Al het nieuws over HOOGSTRA TEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88

BYOUTERIE

'Joli' HOOGSTRATEN Vrijheid66 Tel. 03/3147253

* Groot assortiment m fantasieen merkjuwelen

* Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen 路路路 Te gekke horloges en ringen

* Grote keus in bruid-, kinderen haarmode De Koninklijke Fanfare St. Catharina, die niet minder dan 48 muzikanten telt, heeft onder leiding van StafMertens een denderend Herfstconcert met internationaal programma ten gehore gebracht voor een volle Pax-zaal.

* Kortom.. . bijna alles!!! '!'

Overgrootoudersfeest

Kunstnagels - Fantasienagels Versterken met gel Dames, het nagelbijten is gedaan!

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kli毛nteel.

Om de bejaarden eens iets anders te laten zien dan andere bejaarden, heeft het rusthuis vorige maand in de hotelschool een grootfeest georganiseerd dat de titel kreeg van "Overgrootoudersfeest", omdat het de bedoeling was om de ganse familie, van oud tot jong, samen rond de tafels te krijgen. Animator Jan Martens riep de kinderen op de vloer, en de ouderen genoten van de wervelende dansen, hoelahoepkunsten, en kleurige serpentinemodeshow, waarna ze zelf enthousiast meewiegden op de tonen van walsjes en "muziek-van-toen". Hetfeest werd besloten met een smakelijk driegangenmenu.

16

GRAFZERKEN

HOFMANS

,,.


HOOGSTRATEN

Kerstconcert Twee dagen vóór Kerstmis, op vrijdag 23 december te 20.30 uur, is het Sint-Maartenkoor uit Hasselt te gast in onze St. Catharinakerk. Dit koor geniet de steun van het Ministerie voor Cultuur en gaf dit jaar een CD uit met religieuze muziek. Zijn dirigent, Ludo Claesen, is docent aan het Lemmensinstituut en een dirigent in grote opgang zowel voor koor als orkest. In september leidde hij nog een internationale koorweek te Maastricht. Hij wordt bijgestaan door Paul Steecmans aan het orgel. Het programma te Hoogstraten bestaat uit werken van Händel, Rutter en Gaston Feremans, naast een aantal eigen composities van Claesen en Steecmans. Het concert wordt georganiseerd door het Davidsfonds. De eventuele winst is bestemd voor het Decanaal Fonds dat helpt bij de vorming van leken in onze dekenij . Zo had de onlangs overleden secretaris Marcel Laurijssen alles nog geregeld in het voorjaar. Het bestuur houdt eraan de schikkingen van zijn zo verdienstelijke medewerker stipt uit te voeren. De kwaliteit van het Sint-Maartenkoor staat borg voor een degelijke uitvoering waarin vanzelfsprekend ook de gekende kerstliederen niet zullen ontbreken. Kaarten voor dit kerstconcert zijn te verkrijgen bij de Dienst voor Toerisme in de kelder van het stadhuis en kosten in voorverkoop 150 BEF, de avond zelf 200 BEF, kinderen tot en met 12 jaar gratis. (jb) 0

Op Cursusbij Hoogleraren

Videofilm

Als dank voor zijn medewerking aan de videofilm over Hoogstraten-hijfigureert ondermeer als gids in de kerk - mocht lef Van Gils symbolisch het eerste exemplaar in ontvangst nemen uit de handen van producent Luc Verheyden, onder het toeziend oog van deken Jozef Lauwerys, de 'vader' van de heropgebouwde kerk en toren. Deze videofilm kost 285 BEF en is verkrijgbaar bij de Dienst voor Toerisme, krantenwinkels, videotheken en enkele handelaars. Misschien een ideetje voor een eindejaarsgeschenk voor uitgewekenfamilieleden of verwanten die met de feestdagen nog eens langskomen?

N.V. GARAGE VAN USSEL

Na de succesvolle reeks geschiedenislessen, die gevolgd werd door niet minder dan 83 geïnteresseerden, wordt het initiatief "Universiteit Vrije Tijd" van het Davidsfonds verdergezet met de reeks "Ethiek in de praktijk - Op zoek naar de regels van het goede leven" door Professor Eertrand J. De Clercq. Professor De Clercq is gewoon hoogleraar aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij doceert, naast fundamentele wijsbegeerte, sociale en politieke filosofie en ethiek. Hij is tevens hoofdredacteur van het tijdschrift Kultuur/even, waarin hij ook regelmatig publiceert, en auteur van een tiental boeken. Zijn boek over de ontwikkeling van het politieke denken, "Macht en Principe", werd bekroond met de Van Cauwelaertprijs voor humane wetenschappen. De nieuwe reeks behandelt concrete ethische vragen over fraude, gezondheid, belastingen verkeer; vragen als "Moeten mensen hun geluk vinden in trouwe plichtsvervulling?", "Beslist uiteindelijk iedereen zelf over het leven, en ook over zijn sterven?", "Wat betekent rechtvaardigheid in het tussenmenselijk verkeer?", "Waarom moeten we de overheden gehoorzamen?". Veel oude zekerheden zijn weggevallen en dat brengt mensen in verwarring. Niemand kan behoorlijk leven zonder levensregels. Samenleven is onmogelijk als mensen niet op elkaar kunnen rekenen. Vandaar de nieuwe behoefte aan ethiek. De ethiek vindt zelf geen regels uit en legt er ook geen op. Ze biedt een hulp bij het verkennen en verantwoorden van de regels die mensen zichzelf en elkaar opleggen, op de diverse terreinen van het leven. De lessen vinden plaats in de Kapittelzaal van het NAC op maandagvoormiddagen 6 en 20 februari en 6 en 20 maart 1995 telkens van 10 tot 12 uur en kosten 1180 BEF, voor Davidsfondsleden 980 BEF. Koffie tijdens de pauze en syllabus van de lessen is inbegrepen. Inschrijven kan vanaf nu bij A. Livens, tel. 03/ 314.54.52. 0 DeEvangelisdze Gemeente Hoof,8traten

(HJ

nodigt iedereen van harte uit op zaterdagavond 24 dec. om 19.00 u . voor de.

HONDA

KERSTAVONDDIENST

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

sa

(Muzieksch.Ml) Karel Boomstraat 44 Inl. 314.10.37 I 3.15.92 8 .

GODELlEF BELLENS Op 15 november is Gorleliet Bellens gestorven. Het was voor velen een verrasl>'lng want. twee maanden geleden. organiseerde zij nog met haar medewerkers het jaarlijks mil>'>iefeest in de Pax. Gadelief ·was biJZonder geëngageerd voor de missies en het ontwikkelingswerk. Dat had ze van huize uit en de loopbaan van haar broer August, op de Filippijnen en van haar oudste zoon. Fon~> , in Guatemala heeft cht nog versterkt. Godelief werd in 19 J6 geboren te Limerick, de stad in h.~rland waar vader Jef Bellens organist was. Haar moeder was de zuster van Dokter Hendrik Versmis&en. Gadelief trou de met Albert Huet die reeds in de zc•mer van 1965 in een verkeersongeval omkwam. Zo bleef ze alleen achter met zeven jonge kinderen. Aan hen gaf Gadelief het beste van zich zelf. Zij mogen terecht fier 1.1jn op moe.der maar ze weten wel wat ze verhezen. Gadehef was een d1ep-gelovige vrouw die zich b1jzonder heeft ingezet vonr de pd!odue. Zij was bestuurslid van K.V .L.V., ziekenzorg. medestKhtster .an de weduwengroep, pionier van de miss1ekring. In al deze verenigingen droeg zij haar volle erantwoorJehjkheid met haar bijzondere kwaliteiten; geloof, naastenliefde, l>oberheid. Was ze thms. stond de voordeur tegen ab een teken van gastvrijheld en bereidheid om te helpen waar nodig_ Op gestelde tijden l~et ze de oppas van de kleinkinderen voorgaan want op de eerste plaats won ze de moeder van haar gezin zijn. Oudelief wist waar ze voor stond. Toch zou ze thuis sterven, omringd door haar familie . En .w ts het geschied: de dag na de thuiskomst uit de kliniek heeft ze de grote overtocht gemaakt zoals ze het zich had voorgesteld. Om nooit te vergeten. (J.B.)

17


HOOGSTRATEN

Computercursus Nog vóór de data en de lesgever vastlagen, waren de eerste inschrijvingen al binnen voor de jaarlijkse initiatiecursus "Computer voor beginners". Snel zijn is inderdaad de boodschap voor deze populaire lessenreeks waarmee het Davidsfonds de vorige jaren een goede reputatie heeft opgebouwd. Na een inleiding over algemene begrippen i.v.m. computer, zal de nadruk liggen op het werken met Windows, en daarbij aansluitend het gebruik van een programma waarin zowel tekstverwerking, gegevensverwerking als werkbladen voorkomen (Works). De cursus maakt de deelnemers op een bijzonder gebruiksvriendelijke manier vertrouwd met basisbegrippen die in dit en alle soortgelijke programma's voorkomen. Net als vorigjaar wordt de lessenreeks gegeven op 10 woensdagavonden, telkens van 19 tot 21 uur in de lokalen van het VITO aan de Gravin Elisabethlaan. De cursus start op 18 januari en loopt tot 29 maart 1995. In de krokusvakantie is er geen les. Er worden maximaal 15 cursisten aanvaard, die tijdens de les elk een computer ter beschikking zullen hebben. Deelnemen kost 3100 BEF voor niet-leden en 2100 BEF voor DF-leden. Men kan voor een jaar lid worden door eenmalig voor 660 BEF boeken aan te kopen. Inschrijven kan door overschrijving van het cursusgeld op rekening 733-3243145-77 van DF-Hoogstraten, p/aF. Verschueren, Hoogstraten, na telefonische aanmelding bij A. Livens, tel. 03/314.54.52. 0

Van de bovenste plank

Zondag 18 december verwacht de nieuwe bibliotheek in de Lindendreef heel Hoogstraten over de vloer. Van JO tot 16 uur staan de deuren wijd open. Ook de Hoogstmatse scholieren krijgen de kans kennis te maken met de nieuwe bib. In de oude gebouwen mochten alle kinderen van het 1e tot en met het6e leerjaareen boek."van de bovenste plank" halen, om het deze maand in de nieuwe bib terug te plaatsen. Zo weten zij alvast de weg. De kleinsten maakten over het gelezen boek een tekening, en de leerlingen van klas 3 tot 6 schreven er een verhaaltje over. De tekeningen worden op de opendeurdag tentoongesteld en de beste verhaaltjes zullen voor de radio voorgelezen worden. Allen daarheen!

Briljant Hoogstraten

Kerst-Sportkamp Op initiatief van de Sportdienst kunnen kinderen uit het 1e tot en met 6e leerjaar in de tweede week van de kerstvakantie, van 2 tot en met 6 januari 1995, deelnemen aan een sportkamp. De kinderen kunnen kiezen uit 2 modules: ofwel de combinatie toestelturnen, grote trampoline, jazzdans en zwemmen, ofwel voetbal, basketbal, mini-tennis en zwemmen. Dit lijstje is nog vatbaar voor wijziging en!of uitbreiding. Deelname kost 2500 BEF voor kinderen uit Hoogstraten en 2600 BEF voor kinderen van buiten Hoogstraten. Verzekering, busvervoer vanuit de deelgemeenten en een frisdrankje zijn inbegrepen. Voor informatie en inschrijving kan men terecht bij Rie Voet op de Stedelijke Sportdienst in het NAC, tel. 03/340.19.51. 0

Cursus E.H.B.O.

Op 28 september laatstleden waren JAN LAMBRECHTS en ROSA DOMS 65 jaar getrouwd. Ze zijn beiden 87 jaar oud en wonen zelfstandig in de J. Aertslaan. En ze hebben het weer gevierd. Eerst in 1969, 40 jaar getrouwd, want '50 halen we toch niet', zeiden ze toen tegen elkaar. Ná vijftig jaar huwelijk werd er toch gefeest, en ook de diamanten moesten 5 jaar geleden uit de kast gehaald worden. Binnen 5 jaar is het misschien platina-bruiloft, en wat er dan komt weet Rosa niet zo goed: ''eik' misschien', zegt ze, 'want dat zijn we wel aan het worden, oude eikebamen '. Vanwege de Hoogstmatse Maand wensen wij hen ee'!: dikke proficiat en nog vele jaren samen. 18

Het Rode Kruis start op 17 januari 1995 om 20 uur met een nieuwe cursus E.H.B.O. De reeks van 20 lessen wordt gegeven in hun lokaal aan de Gelmeistraat 26. Voor inlichtingen en inschrijvingen kan men kontakt opnemen met Annemie Sterkens, Leemstraat 15a bus 2, tel. 03/314.13.45.0


HOOGSTRA TEN

Neem nu een Jaarabonnement voor slechts

Missiefeest: de resultaten

660 fr. Bel nu!

314.41.26

De Hoogstraatse Maand Ook uw maandblad!

Zopas werden de resultaten bekendgemaakt van de voorbije Missiefeesten. Dankzij de vrijwillige inzet van deze uitgebreide ploeg medewerkers op kermiszondag, gekoppeld aan een ruime belangstelling van de Hoogstmatse bevolking en een groot aantal giften door storting, kan de Missiekring 439.000 BEF verdelen onder de Hoogstmatse missiewerkers Fons Rigouts, Martha Pleysier, Fons Huet, JacquesAdamsen Paul Vanluffelen, die elk 50.000 BEF ontvangen, en 25 missiewerkers metfamilierelaties in Hoogstraten, die elk 7.000 BEF mogen verwachten. Tenslotte werd nog een studiebeurs van 6.000 BEF geschonken aan een Indisch seminarist.

Vanaf nu elke maand in uw brievenbus? Tel.: 314.41.26/314.49.11 Tel.+ Fax: 314.55.04

Bloemensierkunst CATTLEYA LEGPOLOSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

Slecht 8,3% van alle vrouwen en meisjes is maagd!

\IERZE\(ER\NGEN

SP~RBAN\( LEN\NGEN nu na bezoek8 ak vviJ afspra telefonisc/h;14.37路 Tel. 03 ,A,..

ss

De rest is inderdaad steenbok, waterman, kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hun sterrenbeeld passende tinten en kleuren. Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristallen vaas met horoscoopmotief. draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent. Elke verjaardag kan ermee bedacht worden, elke jarige is er bijzonder opgetogen over! En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau - voor een verrassend vriendelijke prijs overigens. Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bellen naar de Cattleya Bloemenlijn: 014/63.45.16. Faxen (014/63 .51.87) of telexen (72 422) kan ook al We kunnen het u moeilijk nog makkelijker maken! 45

19


HOOGSTRA TEN

Bezoek uit India

In het kader van het "Education Sponsoring Programme", waaraan het Instituut Spijker al sinds 1974 deelneemt, kregen zij het bezoek van pater-jezuïet Father Cedric Prakash uit Gujarat in India, die na de conferentie in Kairo, waar hij deel uitmaakte van een team van 4 jezuïeten, de sponsors van zijn school persoonlijk wilde ontmoeten. De Spijkerkoppen luisterden geboeid naar de uitleg, die gebeurde in het Engels, een taal die voor de jeugd geen enkel probleem vormde. -

.

Gujarat is een staat in het westen van India met beboste heuvels en talrijke grote en kleine rivieren. De fauna bestaat uit herten, hazen, en af en toe een hyena of een panter. De bevolking leeft er op het ritme van de natuur. Elke seizoenswisseling gaat gepaard met grote feesten. De belangrijkste bezigheid is nu de landbouw. Zij werden hiertoe verplicht nadat houthandelaars een groot deel van hun bossen gerooid hadden. Ze verbouwen nu wat maïs, peulvruchten, rijst en granen en in de regenperiode (juni-september) een beetje groenten. Verder heeft elke familie een tweetal buffels of koeien voor de melk. De mensen zijn er weinig ontwikkeld. In elk dorpje was wel een klein schooltje, maar het onderwijs was slecht georganiseerd en het was vooral zeer moeilijk om de ongeletterde ouders ervan te overtuigen hun kinderen naar school te sturen. Per gezin mag gewoonlijk slechts één kind schoollopen. De anderen moeten mee op het veld helpen, of thuis op kleinere broers of zusjes passen. De school die door het Spijker gesponsord wordt is de Navrachna Ashram School, een internaatsschool. Het schooljaar begint er begin juni en loopt tot half april. Een schooldag loopt van 9.30 uur tot 16.15 uur, maar ze worden al om 6 uur gewekt voor de huishoudelijke taken zoals schoonmaken of in de keuken helpen. Wie die dag niet "van dienst" is mag nog wat studeren. Pas om 8 uur krijgen ze ontbijt. De Navrachna Ashramschool heeft 300 leerlingen: 200 jongens en 100 meisjes, verspreid over 10 leerjaren. Elke humanioraklas sponsort één leerling. De pater had van al deze leerlingen een steekkaart bij, zodat elke klas precies weet wie hun oogappel is. Father Cedric vindt deze steun heel belangrijk. Hij hecht veel belang aan de oplei-

ding. Daarom was hij niet helemaal tevreden over de conferentie in Kaïro, omdat er te weinig over "development" (ontwikkeling) werd gesproken, en teveel over nevenkwesties . Zo bijvoorbeeld het abortusvraagstuk. "Abortus mag dan al gelegaliseerd zijn sedert 1977, een arme vrouw zal het op geen enkel moment in haar hoofd halen om abortus te laten uitvoeren, tenzij om belangrijke medische redenen. Toch zijn hier op de conferentie 5 kostbare dagen aan besteed." De pater is overtuigd: "Zorg eerst voor ontwikkeling, dan pas zal het geboortecijfer dalen." Zolang de levensomstandigheden van de bevolking niet verbeteren zullen zij steeds zorgen voor veel kinderen, want men weet nooit hoeveel van die kinderen ouder dan 5 jaar zullen worden. "Kwaliteit van het leven is de hoofdzaak, en die begint bij een goede opleiding. En daar helpt het Spijker aan mee". •

De Hoogstraatse Maand Ook uw maandblad! Vanaf nu elke maand in uw brievenbus?

Tel.: 314.41.26/314.49.11 Tel.+ Fax: 314.55.04

-

PROFESSIONAL DOOR STIHL Met toptechniek voor perfekt zaagwerk. Met een STIHL heeft u een krachtige en handzame motorzaag. Betrouwboor door de vooru itstrevende techniek met een ergonomische vorm en een integrale veilig heidsu itrusling. Professionele kwaliteit met 12 maanden garantie. STIHL motorzagen ziin leverbaar met een dJ•iif•in~~ vermogen

van

1,2 kW

(1,6 pk) tot

6,3 kW (8,6 pk) .

machines voor de hof-, bos- en tuinbouw

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.41.15

20

Huis- en tuindekoratie Tuinarchitektuur

Ontdek de wóndêriÏ:looie wereld van Green House vol specialitèiten voor huis- en tuindekor~ies en

.. tuin~chite tuur, .· Dit alles bij elkaar gebracht i in een gezellig en origineel interieur.--. . Voor al uw 1deinmeubilair, tuinm~ubelen, dekoratieve stofftm., ... sietvoorwerpen, manden, glaswèrk, kaarten, kandeta.ars; srneedijz.~r...

",

~ :, .< - " :.:·

Green House b.vtb~a. Heilig Bloedlaan 259 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 74 70 94a


JiodG'siRA TEN Hoogstratenaar naar Wereldkampioenschap

LASERSHOW - HOOGSTRATEN 12

De 16-jarige Gust Hermans neemt deel aan het Wereldkampioenschap Zeilen, dat plaatsvindt in Tasmanië van 28 december tot en met 4 januari. Hij komt uit in de jeudklasse Cadet. Hij toont hier een eerder genomen foto, want de boot zelf was al verscheept naar Australië. Gust Hermans (16), die sinds 4 jaar de zeilsport beoefent, is er tijdens de selectiewedstrijden in geslaagd voldoende punten te verzamelen om in aanmerking te komen voor deelname aan het wereldkampioenschap zeilen in Tasmanië, een bergachtig eiland van 67 .000 km2 (2x België) ten zuiden van Australië, op het zuidelijk halfrond. Van28december 1994tot4januari 1995, als het daar zomer is dus, vindt het kampioenschi;ip plaats. Gust komt uit in de jeudklasse Cadet. Een Cadet is de enige tweemanszeilboot voor kinderen, voorzien van 3 zeilen: grootzeil, fok en spinaker, en is geschikt voor kinderen van 7 tot 17 jaar. De boot is 3,22 m lang, 1,27 m breed en de mast heeft een hoogte van 4,70 m. Gust Hermans is zelf de stuurman en bedient dus het roer en het grootzeil, terwijl de 14-jarige Matthias Hanssens uit Ekeren meegaat als "fokkemaat", dat is degene die de fok - het voorste kleine zeil - bestuurt. Ook Pol Hermans, de 14-jarige broer van Gust, is Cadetzeiler en hoopt één van de volgende jaren eveneens tot de selectie toegelaten te worden. Ze trainen hoofdzakelijk in Nieuwpoort en krijgen daarbij ondermeer les van de trainer van het Belgian Sailing Team. Na het voorbije seizoen, dat liep van maart tot en met juli, werden Gust en Matthias geselecteerd op basis van het behaalde aantal punten uit 10 wedstrijden. Nog 6 andere "Cadets" mogen mee naar Tasmanië. Ze vertrekken al op 18 december, om er eerst te wennen aan het tijdsverschil en nog een 5-tal dagen ter plaatse te kunnen trainen. Tijdens het kampioenschap zelf zeilen zij 7 "manches" - één per dag plus één rustdag-, waarvan de 5 beste uitslagen tellen voor de eindstand. Tot slot wilden wij nog weten of zo'n boot een dure investering is, maar dat blijkt best mee te vallen, omdat men dat soort bootjes steeds tweedehands koopt. Door de leeftijdsbegrenzing van 17 jaar heeft men zo'n bootje immers maar enkele jaren nodig. In vele gevallen is het de Uongere) fokkemaat die de boot van zijn stuurman overkoopt om dan zelf stuurman te worden en een nieuwe fokkemaat te kiezen. Het vliegtuigticket naar het WK moeten ze wel zelf bekostigen, maar daar ga je dan ook niet elkjaar naartoe. 0

Champagnewedstrijd

Algemene Bouwonderneming

~ RAATS MARCEL Vogelhofstsraat 6

2323 Wortel

Tel: 03/314.32.24.

Fax:03/314.11.24.

Autotei:017/16.92.80. 119

"La Champagne est unique. Les Champagnes sant multiples". De Champagne(= de streek) is uniek, maar er zijn vele Champagnes ( = de drank). Eén van de opdrachten in de jaarlijkse Champagnewedstrijd luidde dan ook: "Plaats de juiste Champagne bij het juiste gerecht". Het was de eerste maal dat deze standingvolle wedstrijd voor jonge (21-25 jr.) oud-leerlingen van alle Belgische hotelscholen, die werkzaam zijn als kelner, plaatsvond in een Vlaamse school, en de eer viel te beurt aan de Hotelschool van Hoogstraten. Vier deelnemers behaalden een eerste prijs. Zij kregen ondermeer een driedaags verblijf in de Champagnestreek aangeboden en hadden dus alle reden om met de organisatoren het glas te heffen. Op de foto van links naar rechts: Stefan Vandewinkel (Stella Maris Merksem, Je pr.), Monsieur Philippe Le Tixerant (grote Franse Champagne-autoriteit en vertegenwoordiger van het CJVC, het Comité lnterprofessionel du Vin de Champagne, Epernay, France), Christine Maes (Spa, 1e pr.), Jan Ge boers (Ter Duinen Koksijde, 1e pr.), Monsieur Guillaume Bruneau (CJVC), JAN LAURYSSEN (Spijker Hoog straten, 1e pr.) en tenslotte Gust Lauryssen (directeur VTJ Spijker). Na afloop vertelde directeur Lauryssen aan de juryleden dat hij dubbelfier was. Het was niet alleen iemand van zijn school, maar bovendien zijn eigen zoon die als laureaat uit de bus was gekomen. De juryleden waren verrast. Om beïnvloeding te vermijden, was hen hierover vooraf niets meegedeeld.

21


KULTUUR

Tentoonstelling Brigitte en Jasper bij de Indianen in De Pastorale Juwelen van Brigitte Didden en etsen van Jasper Van der Wel, samen met Indiaans aardewerk, kan men deze dagen gaan bewonderen in het kunstatelier De Pastorale aan de Lage Rooy 14 in Meerle. Voor de samenstellers van deze tentoonstelling vormen de Precolumbiaans geïnspireerde juwelen van Brigitte Didden en de kleuren die Jasper Van der Wel in zijn werken gebruikt een perfecte combinatie met de oude Indiaanse voorwerpen uit Latijns-Amerika. De rustige eenvoud die het terracottawerk uitstraalt is ook terug te vinden in de juwelen die Brigitte Didden vervaardigt. De kleuren van Jasper vormen een buitengewone combinatie met de andere werken doch staan inhoudelijk in tegenstelling tot de rust die uit het Precolumbiaanse werk straalt. Dit speelse contrast is een best te proeven ervaring. Op zaterdag 3 december, vanaf20 uur, geven de kunstenaars persoonlijk enige toelichtingen bij hun werk. Ook een specialist inzake Precolumbiaanse vondsten zal aanwezig zijn. Aan de geïnteresseerden voor deze avond wordt wel gevraagd om vooraf telefonisch te reserveren via tel.nr. 03-315.00.11. Alle andere dagen is deze tentoonstelling doorlopend open van 11 tot 17 uur. De Precolumbiaanse voorwerpen in galerij De Pastorale vormen een opmerkelijke, mooie collectie van originele bodemvondsten van 300 voor tot 1200 nà Christus. Deze archeologische vondsten zijn afkomstig uit de kulturen Tairona, Narino, Tumaco, Sinu, Equador, Quimbaya en San Augustin.

Brigitte Didden gebruikt voor haar juwelen hoofdzakelijk edele metalen in combinatie met edelstenen en halfedelstenen. Hameren, ciseleren en graveren zijn een greep uit een breed gamma technieken die hierbij worden gebruikt. Het evenwicht dat de drager hierin vindt is het belangrijkste voor Brigitte Didden. 'Hij moet zichzelf hierin terugvinden en er zich goed bij voelen'. Zij legt sterk de nadruk op de vloeiende lijnen en vormen, de sierlijkheid van het juweel. De etsen van Jasper Van der Wel bewijzen dat hier iemand bezig is om een verwarde nalatenschap in kaart te brengen . Zijn kracht is het feit dat hij een chaotische erfenis tot een aanvaardbaar geheel weet te brengen zonder politieke, religieuze of wetenschappelijke voorkeur. Hij neemt dusdanig afstand van alles om in eerste instantie overzicht te krijgen. Hij maakt een origineel standpunt aanvaardbaar, oprecht en zonder zwaartillende arrogantie.

Tijdens en buiten deze tentoonstelling bestaat er een permanente mogelijkheid om in De Pastorale werk te bezichtigen van Coleta Velderman, Marianne Rouws, Piet Snoeren en los De Swart. Bovendien is er een continue expositie met keramiek uit eigen atelier, van/sabelle Van Genneken en van Kaat Pouwels. •

Je weet wel/ daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auptng 41

22


KULTUUR

.De natuurlijke charme van Margriet van der Ven Nog tot 18 december is grafisch werk van de in Minderhout wonende Margriet van der Ven te zien in galerie Hazelzet. Deze galerie brengt sinds een jaar geregeld eigentijdse kunst van binnen- en buitenlandse kunstenaars. Met haar eigenzinnige en zeer overtuigende etsen bewijst Van der Ven in dat internationale gezelschap zeker niet te misstaan. Van haar werk gaat een natuurlijke charme uit, al wil dat niet zeggen dat het zich al van bij de eerste aanblik gewonnen geeft. In deze dubbeltentoonstelling worden daarnaast ook schilderijen van de Nederlandse Hanny Peters getoond. Deze dubbeltentoonstelling is gevarieerd en boeiend. Zo is het goed toeven in de kleurige wereld van de Nijmeegse Hanny Peters. In haar lyrisch-abstrakte olieverf- en acry Idoeken drukt zij op intuïtieve wijze haar emoties uit. Muziek en natuur blijken daarin de belangrijkste inspiratiebronnen. Maar het meest nieuwsgierig waren we toch naar het werk van de Minderhoutse Margriet van der Ven. Zij stelt etsen, potlood-, krijt- en inkttekeningen, evenals werk in gemengde technieken ten toon. Het oudste werk dateert van '89. Meestal is het werk in zwart-wit, maar soms zijn er enkele zachte, natuurlijke kleurtoetsen. In haar abstracte composities komen hier en daar flarden van herkenbare figuren voor, contouren van een blad, een vrucht, een poortsoms zelfs cijfercombinaties of een verwijzing naar de menselijke figuur. Het werk is speels en afwisselend, inventief en altijd weer op een rustgevende, evenwichtige manier gecomponeerd. De monumentale vormentaal vertelt haast mythische verhalen: verweerde, versteende organische elementen maken deel uit van vervallen en lang vergeten landschappen. Zwarte partijen groeien uit tot oeroude schaduwen; donkere nissen verlenen toegang tot nomadenhutten uit een ander bestaan; herkenbare flarden intrigeren en dwingen de kijker om de beelden tot leven te wekken. Telkens overheersen spanningen tussen vormen onderling, licht en donker, vlakken en lijnen, verweerde en gave elementen, zelfs tussen compositie en de rand van het beeld. Dat geeft soms ronduit prachtige beelden: de hierbij afgedrukte ets met de vrucht ; de ets met een bladmotief in blauw-grijs-bruine tinten waarmee je onmiddellijk bij het binnenkomen geconfronteerd wordt ; het grote werk met krijt, vloeipapier en verf in de eetkamer, waarin mooie, warme kleuren ontspringen boven de nerfstructuur van een blad tegen een donker silhouet. En zo zijn er nog ettelijke voorbeelden. Nooit geeft deze grafiek de indruk van onpersoonlijke druktechnieken, steeds voelt ze organisch aan. Een fascinerende en veelbelovende kennismaking dus.

vinden. Het belangrijkste criterium voorwat we tentoonstellen, is altijd of ik het werk zelf boeiend en uitdagend vind. Tot nu toe is dat nog altijd goed gelukt, meen ik. Daarbij bouwen we heel langzaam een eigen publiek op. Een kunstenaar of kunstliefhebber reageert op een advertentie of affiche, die brengt dan weer wat andere mensen aan en zo houden we ons in leven met wat mond-aan-mond beademing... Dat we hier wat verloren op het platteland lijken met dit soort van modern werk, is niet echt een punt. Integendeel, je merkt ook elders wel dat vele galeries zich vanuit de stad naar het platteland gaan vestigen. Al gaat het in het begin wel wat moeizaam om steeds mensen aan te spreken. Als er dan een dag amper iemand over de vloer kwam, gebeurde het toch wel eens dat ik me afvroeg waarom ik er in godsnaam mee begonnen was. Maar een dag later ontmoet je dan weer interessante mensen, en prompt kun je er dan weer een hele tijd tegen hoor!' In het lijstje van exposanten figureren namen als de Mechelse schilderes Anne Courjaret, de Roemeense beeldhouwer Bunus, diens Zwitserse collega Katerina Stregl of de Italiaan Scrofani. In maart brengt de galerie acrylwerk van de Waalse kunstenaar Jacques Marechal; in mei volgt een tentoonstelling met staal en glas

Margriet van der Ven, ets, 1994. skulpturen van de Duitser Günter Wagner. Nog later komt er wellicht werk van de Italiaanse beeldhouwer Molinari. (mdl) a Nog tot en met 18 december werk van Margriet van der Ven en Hanny Peters in Galerie Ingrid Hazelzet, landgoed Broederstede, Mariaveld 3 in Minderhout. De galerie is open van woensdag tot zondag telkens van 12u. tot 17u. en ook na telefonische afspraak 031315 02 43.·

de "o3- 314.55.04 Du00®~~[(@@~23@

maand

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

1

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

Broederstede Galeriehoudster Ingrid Hazelzet timmert in haar gelijknamige galerie aardig aan de artistieke weg. In het prachtige landgoed Broederstede pal op de grens van Minderhout en Meerle, heeft ze dan ook een ideaal kader gevonden voor haar ambitie. 'Sinds zowat eenjaar brengen we hier op geregelde tijdstippen werkvan internationale kunstenaars. Meestal gaat het om mensen die eigentijds en abstract werken, iets als het klassieke landschap zul je hier dus wel nooit

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37 VRIJHEID 126

HOOGSTRATEN

03/314.13.13 38

23


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

De verrijzenis van het Kasteel van Maxburg Wie met de fiets soms langs de Maxburgdreef passeert, heeft het ongetwijfeld al gemerkt: sinds deze zomer zijn er restauratiewerken bezig aan het totaal in verval geraakte kasteel van Maxburg. Wie zit daar achter? Wat is de bedoeling? Hoe ziet de toekomst eruit? Allemaal vragen waarop de Willy en ik graag een antwoord willen en u waarschijnlijk ook. Daarom trok ik - de Willy had andere bezigheden op een sombere novembernamiddag richting Maxburg en werd op het domein binnengelaten door Jelte Van Dijk. DHM: Wie is Jelte van Dijk?

J elte: Ik ben de oudste zoon van A.D. Van Dijk en C.A.H. De Groot en heb nog een jongere broer en zus. Ik ben 25 jaar oud, studeerde in augustus af aan de universiteit van Rotterdam in economie en doe nu een part-time job in Antwerpen. Het plan is dat ik nog ga promoveren aan de universiteit van Rotterdam of Leuven, maar dat moet ik nog even bekijken. DHM: Woonjij hier? Jelte: Ja, ik verblijf hier tijdelijk in één van de twee huisjes die voor het kasteel staan. Ik moet hier namelijk toezicht houden op de werken en alles coördineren. DHM: Maar je bent niet de nieuwe eigenaar? Jelte: Nee, ik niet, maar mijn ouders wel. Zij hebben deze zomer het kasteel en het park gekocht van de vorige eigenaar, de familie Martens uit Brasschaat. DHM: Misschien kan je je ouders even voorstellen? Jelte: Mijn vader is 52 jaar oud en is hoofd van een architectenbureau met vestingen in Rotterdam, Antwerpen en Keulen. Mijn moeder is er 49 en heeft geen echt beroep, maar zij houdt zich bezig met muzieklessen (viool en piano) en de schilderkunst. Zij komen uit Rotterdam, maar sinds 5 jaar wonen ze in Antwerpen, aan de Schelde, want dat kwam handig uit voor mijn vader z'n beroep. DHM: Hoe komt het dat ze dit kasteel hebben willen kopen? Jelte: Nou, dat is altijd hun droom geweest, een kasteel. Vroeger als we op vakantie gingen, bezochten we veel kastelen. Dat heeft er altijd ingezeten.

DHM: Maar dit kasteel is toch heel erg vervallen? Jelte: Ja, maar het is juist de hobby van mijn vader om gebouwen te willen opknappen. Vroeger heeft hij al eens een oude boerderij volledig gerestaureerd en nu waren ze al 2 à 3 jaar op zoek naar een oud kasteel. Heel toevallig zijn ze op die manier hier in Meer terechtgekomen. D HM: Was de zeer vervallen toestand dan geen struikelblok? Jelte: Nou, net niet, maar het scheelde niet veel. Als het nog een jaar, twee jaar geduurd had, was het kasteel niet meer te redden geweest. Dan had het afgebroken moeten worden. Gelukkig kunnen de muren, vloeren en plafonds er nog net mee door om met succes gerestaureerd te worden. DHM: Hoe verlopen de werken? Jelte: We zijn dus deze zomer begonnen met de buitenkant. Die wordt eerst helemaal afgewerkt, zodat de weerselementen geen schade meer kunnen aanrichten. Wij hopen dat dit werk rond de jaarwisseling voltooid wordt. In het voorjaar is het de beurt aan de binnenkant en worden de 24 kamers één na één hersteld. De bedoeling is in ieder geval dat er volgende zomer enkele kamers klaar zijn waarin mijn ouders dan komen wonen. De rest wordt daarna verder afgewerkt. DHM: Het einde is dus nog lang niet in zicht? Jelte: Nee, dat onmogelijk. Dit is een immens werk, waarvoor je veel geduld nodig hebt. Maar voor ons is dit een familieproject, waarbij iedereen z'n steentje bijdraagt. DHM: Geld lijkt me ook niet onbelangrijk? Jelte: Nee, zoiets kost natuurlijk erg veel. Maar

we willen geen gekke dingen doen, het moet binnen onze financiële mogelijkheden blijven. Kijk, we willen alles zo mooi mogelijk herstellen, maar het moet wel haalbaar blijven. We werken echt stap voor stap en kijken telkens wat kan en niet kan. DHM: Komen de torens terug op het kasteel? Jelte: Dat moeten we nog even afwachten. Je weet dat die torens al enkele jaren verdwenen zijn omdat ze totaal ingestort waren. Om die terug te bouwen is er natuurlijk weer heel wat extra geld nodig. De beslissing valt waarschijnlijk binnenkort. Maar als de andere werken financieel niet te erg tegenvallen, denk ik dat er veel kans is dat de torens er terug komen. DHM: Komt de rest van het domein ook aan de beurt? Jelte: Uiteraard. Pas op, de kapel en de bijgebouwen zijn niet van ons. Die behoren aan iemand anders die er trouwens woont. Maar de twee kleine woningen aan de straatkant worden helemaal hersteld, net als het park. Gelukkig hebben de buren dat steeds mee onderhouden, maar er moet toch ook vanalles in gebeuren. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling om de oorspronkelijke hoofdingang terug in gebruik te nemen. Maar nu loop ik wel ver op de zaken vooruit. DHM: Ben je niet bang dat sommige Belgen zullen zeggen: daar heb je weer enkele rijke Nederlanders? J el te: Nee, helemaal niet. Ik weet dat hier nogal wat Nederlanders wonen die zich niets aantrekken van het dorp waarin ze wonen en op een eilandje wonen. Maar dat willen wij totaal niet. Wij willen ons helemaal integreren in Meer. Daarom zoeken wij hier bewust geen contact met de plaatselijke Nederlanders, maar wel met de Belgen. Je ziet hier trouwens alleen maar werklui van bedrijven uit de buurt. Dat hebben we ook echt zo gewild. DHM: Dat doet ons veel plezier, Jelte. Bedankt voor dit gesprek. Ik ben ervan overtuigd dat heel Meer blij is dat jullie ervoor zorgen dat het kasteel van Maxburg definitief van de ondergang gered wordt. Jelte: Dat is graag gedaan. o

autobanden

* merkbanden * occassiebanden

* reparaties * depannage Gammel 2- 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 I 314.63.05

16

24


MEER licht van de zon, een vuur, een lamp, enz ... Misschien had ik het wit van de bladen liever zo gelaten. In het wit van het blad ziten alle beelden, alle herinneringen, maar de mensen begrijpen dat niet, ze willen wat zien. Simpele dingen zetten mij aan het tekenen, ze zijn de aanleiding, meer niet. Een arm die schaduw op een been werpt, fel licht op een schoudertop, een lichte bloemkelk die afsteekt tegen een donkere achtergrond, een boom die aftekent tegen de lucht, enz ... Tekenen is een proces van zien, zoeken, veranderen, aanpassen, verbeteren, hertekenen, bijschaven, een groeiproces. Soms snel, hevig, soms traag, moeizaam werken, maar nooit zonder plezier. Daarin zit de vreugde, het geluk van het tekenen. 'Tekenen is niets minder dan een andere manier van zien, want er wordt door de meesten veel gekeken, maar weinig gezien.' Ik teken uitsluitend voor mezelf, ongeacht wat anderen ervan vinden. Ik beoordeel zelf het resultaat, selecteer streng, gooi veel weg, soms na maanden. Daar heb ik nog nooit spijt van gehad, omdat ik zo werken overhoud waarover ik tevreden ben. Uiteindelijk worden die door mezelf ingekaderd op mijn manier. 'Zwart op wit' is een tentoonstelling van een tiental werken, samengebracht tot een homogeen geheel, op elkaar afgestemd qua onderwerp (model), kwaliteit en techniek (krijt), geselecteerd uit de werken ontstaan tussen 1990 en 1994 en gepresenteerd in de witte bizarre ruimte van Galerij Enzo te Antwerpen. Ik hoop dat u het mooi vindt, dan heb ik simpel bereikt wat ik nooit heb. Voor meer inlichtingen over deze tentoonstelling kan je uiteraard terecht bij Jef Misehielsen zelf, Donkakker 8 in Meer (tel. 03/3150816). o

Zwart op wit 'Zwart op wit' is de naam van de tentoonstelling van de tekeningen van onze dorpsgenoot Jef Michielsen, die doorgaat van 9 december tot en met 3 januari in het Contact J Promotiecentrum voor Jongerencultuur vzw, Bresstraat 10 in Antwerpen. Je bent er welkom op de werkdagen van 13.00 uur tost 17.00 uur. Op onze vraag hoe hij deze tentoonstelling ziet, bezorgde Jef ons de volgende getuigenis. Het wit van het blad aangevuld met zwart, zwart naast wit maakt grijs, wit omsloten door zwart maakt ander wit, witter wit licht is wit, het ontbreken van licht is zwart. Alles, alle voorwerpen, kunnen wij zien omdat er licht op valt:

De Muziekavond van Brassband Ste.-Rosalia Op zaterdag 3 december gaat de jaarlijkse muziekavond van de Brass- en Drumband SteRosalia door in de zaal V oor Kunst en Volk. Deze avond gaat van start om 19.30 uur met een optreden van de drumband, onder leiding van RenĂŠ Oprins. Speciaal voor deze gelegenheid hebben de drummers een hele reeks nieuwe nummers ingestudeerd. Vervolgens staat het concert van het jeugdorkest op het programma, met Luc van Bladel aan het dirigeerstokje. Ook zij zullen enkele nieuwe muziekstukken opvoeren. Tenslotte is het de beurt aan de brassband zelf om met dirigent StafMertens een tweedelig concert te geven. Dit afwisselende programma moet zonder twijfel de interesse kunnen wekken bij iedere luisteraar. Alle leden van brass- en drumband hebben zich gedurende een volledig jaar ingezet voor hun vereniging. Enerzijds natuurlijk als ontspanning, maar anderzijds als dienst aan de Meerse bevolking. Het opluisteren van officiĂŤle plechtigheden en stoeten van gouden bruiloften, de organisatie van het Sinterklaasfeest, de bedevaartnaar Scherpenheuvel, het inzetten van Meermarkt, de optochten door het Dorp bij koningsschietingen en dergelijke meer. .. Steeds staan zij voor ons klaar. Nu is het moment gekomen om iets terug te doen. Door de muziekavond bij te wonen, krijgen we de kans om de muzikanten, drummers, bestuursleden en dirigenten een hart onder de riem te steken. Zo geven wij hen de noodzakelijke morele steun om op de ingeslagen weg verder te gaan. Het lijkt geen twijfel dat onze aanwezigheid bijzonder gewaardeerd zal worden en het zou van weinig tact getuigen als we deze gelegenheid ongebruikt lieten passeren. 0

Geslaagd Schlagerfestival

Het Schlagerfestival van Jan Bogaerts op vrijdag 28 oktober deed de Veiling daveren op zijn grondvesten. Dat bewijst de foto overduidelijk, met onder meer een uit de bol gaande Jan Van Aperen, die niet alleen een mooi danspasje in huis heeft, maar bovendien een aardig mondje lijkt te kunnen zingen. Volgende keer het podium op, Jan.

RUIMTE

IN

J E BANKZAKEN

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

BELEGGEN

LEVENSVERZEKERINGEN

KREDIETEN

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 30

25


MEER

De Loze Vink krijgt Ezelsoren

De voltallige ploeg van het Heidebloempje die begin november 'De Loze Vink' voor het voetlicht bracht, kijkt hier opgewekt in de lens van onze Marcel, want zij bracht haar taak andermaal tot een goed einde. Dat ging niet vanzelf, de eerste opvoering was immers niet echt overtuigend. Maar er werd een klinkende revanche genomen tijdens de tweede en derde keer, toen de zaal het geregeld uitgilde van de pret, met spontaan applaus als gevolg. Dat laatste kunstje wil het Heidebloempje graag nog eens overdoen op maandag 26 december, zaterdag 14 en zondag 15 januari. Vanaf 19.00 uur is de Zaal voor Kunst en Volk dan het toneel voor 'Ezelsoren', een komedie in drie bedrijven van Luc Kerkhofs. Op dit moment zijn de volgende mensen volop aan het oefenen om ons een onvergetelijke toneelavond te bezorgen: Jan Dufraing, Christine Cools, Mieke Meyvis, Fonne Brosens, Rit Rombouts, Jos Arnouts, Lucvan Bladel, Gert Rombouts, Karel Martensen Annie Herrij gers. Aan het roer staat dit keer Erik Fransen, die voor de eerste keer de regie in handen heeft. Hij wordt bijgestaan door op gever Mark Dufraing, die aldus ook voor het eerst in het bakje kruipt. Voor decor, geluid en licht vormt de tandem Godrie(bis)Huybrechts opnieuw een garantie voor kwaliteit. Ook Brassband Ste.-Rosalia is weer van de partij om het geheel een muzikaal tintje te geven. Voor een toegangskaart moet u nog even geduld hebben, vanaf woensdag 21 december deelt May Roos ze uit voor 150 fr.

Aarzelende hobbytentoonstelling

Dat de hobbytentoonstelling van KWB en KA V na al die jaren nog steeds haar plaats opeist, is natuurlijk bewonderenswaardig. Maar toch komt er sleet op de formule. Hoewel de parochiezaal op zondag 30 oktober en dinsdag 1 november geregeld aardig volliep, was het opvallend dat het aanbod steeds kleiner wordt. Bovendien komen verschillende exposanten van buiten Meer en daar zijn ook 'beroeps' bij, die elke hobbymarkt in de streek afschuimen. Redenen om de koppen eens bij elkaar te steken, zodat een volgende editie terug de pluimen vindt die men nu kwijt lijkt te zijn.

Zijn die allemaal dertig?

Door op zaterdag 5 november in zaal Victoria plaats te nemen tussen de jubilerende dertigers van Meer, dachten de heren Van Opstal en Fransen en de dames Roos, Peeraer en Maenen dat ze op die manier hun jeugd konden terugwinnen. Maar dat bleek een illusie, want wij hadden het direct gezien. Ook de feestvierende dertigers zijn hun jeugd voorgoed kwijt, maar toegegeven, zij zien er tenminste goed geconserveerd uit. Net als de tien jaar oudere veertigers trouwens, die ook bijeenkwamen, maar die pech hadden met de fotograaf B.M., die alle foto's de wazigheid instuurde. Of keken de veertigers te wazig uit hun ogen? Wie zal het zeggen?

26


MEER

Beter laat dan nooit

Dit zijn de foto's die eigenlijk in de vorige Maand hadden moeten staan, maar door een misverstand in deze editie terechtgekomen zijn. Het betreft hier de gouden bruiloft van Jan Cox en Treza Adriaensen. Op de ene foto ziet u hoe het krasse paar de gelukwensen van de pastoor in ontvangst neemt, terwijl de andere foto een impressie geeft van de schitterende stoet die ter ere van het gouden paar door Meer trok.

De kampioenen van de fiets Op zaterdag 8 oktober werden in zaal Victoria de plaatselijke wielerkampioenen van de Vlaamse Wieierbond gehuldigd. Bovenaan met de bloemruikers in de hand vinden we de renners die als eerste eindigdden in hun categorie, daaronder met de bekers zitten de mannen die telkens tweede werden. Wat ons veel plezier doet, is het feit dat we bij deze kampioenen verschillende Meerse gezichten aantreffen. Proficiat aan allen.

Komen en gaan Tijdens de herdenkingsplechtigheid aan het oorlogsmonument op vrijdag IJ november stonden ze met z'n vieren mooi op een rij: de Meerse politici van de afgelopen zes jaar. Voor twee van hen, Frans Snoeys en Raf lansen, betekende dit optreden meteen het afscheid van hun politieke carrière. De andere twee doen gewoon door, hoewel ze op het moment dat deze foto genomen werd, nog niet wisten hoe. Op hetzelfde ogenblik stonden immers in Minderhout Juul Verhulst en lefVan Looy zij aan zij aan de kerk en even leek het erop dat zij elkaar de coalitie-hand zouden geven. Maar enkele dagen later kwamen CVP en KVB tot een nieuw bestuursakkoord voor zes jaar, hoewel de KVB wel enkele toegevingen moest doen. Fons Sprangers zit dus opnieuw in de oppositie en Arnold Van Aperen blijft onze burgemeester. Wij wensen hen allebei veel succes.

27


Kantoor van Notaris ..1. MICHOEL Lod. De Konincklaan 361 • HOOGSTRATEN Tel. 03/314 81 77 Kantoor van Notaris J. MICHOEL Lod. De Konincklaan 361 - HOOGSTRATEN Tel. 03/314 51 77 OPENBARE VERKOPING van OUDE HOEVE met STALLINGEN en AANPALENDE GRONDEN te HOOGSTRATEN/MEER, BERGENSTRAAT 21

Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen . OUDE HOEVE MET STALLINGEN EN AANPALENDE GRONDEN TE HOOGSTRATEN/MEER, BERGENSTRAAT 21, groot 7 ha 66 a 11 ca, verdeeld in 5 kopen Koop 1 De hoeve met stallingen, groot ongeveer 1 ha 16 a Kadastraal inkomen ongeveer 13.000 F Koop 2 Weiland, groot ongeveer 1 ha 21 a 73 ca Koop 3 Weiland, groot ongeveer 1 ha 93 a 79 ca Koop 4 Akkerland, groot ongeveer 1 ha 19 a 87 ca Koop 5 Akkerland, groot ongeveer 2 ha 15 a 43 ca Bezichtiging: zaterdag van 14 tot 16 uur. Beschikbaar volgens veilvoorwaarden. Zitdag: -Toewijzing op woensdag 7 december 1994 telkens om 14.30 u. in café Victoria, Meerleseweg 4 te Meer. Plans en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Lod. De Konincklaan 361 - HOOGSTRATEN Tel. 03/314 51 77 en van Notaris P. DECLEENE-VAN DER AVOORT Jodenstraat 12 bus 1 - ANTWERPEN Tel. 03/233 34 88

OPENBARE VERKOPING van LANDELIJK GELEGEN WONING te Rijkevorsel, KREKELENBERG 1 - 43 a 20 ca Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met tussenkomst van Notaris P. De Cleene-Van Der Avoortte Antwerpen en met winst van 1% premie openbaar verkopen: LANDELIJK GELEGEN WONING MET GROND TE RIJKEVORSEL, KREKELENBERG 1, 43 a 20 ca. Ingedeeld: - 3 dooreenlopende plaatsen, keuken, badkamer, hall - boven, 4 slaapkamers - kelder en zolder - bergplaatsen - stallingen Nutsvoorzieningen: water, electriciteit, distributie, telefoon Kadastraal inkomen 28.340 Bezichtiging zaterdag van 14 tot 16 uur. Beschikbaar 1/4/1995 Zitdagen: - Inzet op dinsdag 6 december 1994 -Toewijzing op dinsdag 20 december 1994 telkens om 16.30 uur in Café Sport bij De Vrij-Maegh, Stevennekens 174 te Rijkevorsel. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt

28


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

Hetputteke Hebt u het ook gezien, dat putteke in de Schoolstraat? Ernaast kijken was niet mogelijk want het was opvallend gemarkeerd metijzeren staven en gekleurd lint, dat putteke van 30 op 30. Wie het daar had uitgegraven was niet duidelijk. Nog minder wanneer dit gebeurd was of waarom. Ineens was het daar, voor de poort van de kleuterschool. Ten minste één juf. heeft er een souvenir op haar auto aan overgehouden. Het heeft daar goed gelegen, dat putteke. Drie weken lang. En bijna even plots was het ook verdwenen. Gelukkig betrapten we de dichtlegger van dienst op heterdaad en konden we hem die zo prangende vraag voorleggen die al drie weken op onze lippen brandde: wat was de bedoeling van dat putteke? Maar de man, hij antwoordde: ik zou het ook niet weten, ze hebben me gevraagd om dat hier terug te komen dichtleggen. En weg was het mysterieuze putteke. 0

De Marckezonen Dirigent De Brauwer vadert sinds 30 jaar over zijn (Marcke )zonen. Maar deze familie vertoont zeker nog geen sleet. De nieuwe vlag is zelfs in de maak. De Minderhoutse fanfare is jong. 115 jaar jong. Dat hoorden we op de toon- en toneelavond met voor een leek feilloos uitgevoerde nummers van o.a. Michael Jackson en Abba. Dat konden we ook met eigen ogen vaststellen: er schuilen heel wat jonge muzikanten onder de blauw-grijze uniformen. En in café 'het Aards Paradijs' figureerde ook aardig wat jong geweld. Of zoals het tijdens het blijspel zo plastisch door één van de stamgasten werd uitgedrukt: zet zoiets in de volière en ge trekt

gegarandeerd volk! Nu gebiedt de objectiviteit te zeggen dat het decor zeker geen overweldigende indruk maakte en dat de techniek niet echt op scherp stond. Dat er veel gedronken werd op de scene was allicht inherent aan het stuk. Van het roken kunnen we dat al minder stellen. Maar wellicht hoeven deze overwegingen niet echt. Hoofdzaak is dat er in een dorp toneel wordt gespeeld, dat er nog mensen de niet te onderschatten inspanningen van de repetities willen leveren en dat anderen hiervan ongecomplexeerd kunnen genieten. Een traditie die we niet graag zouden zien verloren gaan. 0

Beker van de gouverneur

De schone najaarsdagen Ze mochten er zijn, de zonnige dagen van de voorbije Maand(en). De tuin mèt werk was weer erg populair. Alhoewel ook de bezitters van deze 'tuin mèt' eerder schaars worden. Tegenwoordig tiert de zogenaamd onderhoudsvrije tuin. En ook het appartement, van het geslacht domus flandria, de Hoogstraatse succesteelt bij uitstek voor het ogenblik, heeft zijn deel van het publiek voor zich gewonnen. Maar oktober en de voordagen van november waren voor de goeie ouderwetse huis-en-tuin-ier topmaanden. Ze zijn dat trouwens altijd, weer of onweer. Maar bij dit weer was 't nog plezant ook. Ik hoorde zelfs al mensen jammeren om hun onderhoudsvrije tuin. Je kon er alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Maar waar blijf je in 's hemelsnaam met alle snoeiwerk en bladerbergen? Zoals de boterberg laten vernietigen op kosten van de Europese Gemeenschap? Of hadden we alles toch beter laten liggen als winterdekbed voor onze overlevende planten? Je kan toch ook niet alles gebruiken om houtwalletjes te bouwen voor overwinterende egels en veldmuisjes. Wie het geluk heeft een aanhangwagentje in zijn garage te hebben staan, zou misschien kunnen overwegen om de rit naar het containerpark te ondernemen. Voor één keer dan toch. Want een tweede keer waag je je met je auto zeker niet door de modderbrij die tot aan je deuren reikt. Al gesteld dat je er de eerste keer zonder kleerscheuren bent uitgeraakt. Een schoon initiatief, zo'n containerpark, maar op deze manier zullen de klanten wel twee keer nadenken en zal er weer veel tuinhout in rook opgaan. Of je kan natuurlijk ook de groencontainers opwachten die omstreeks deze tijd van het jaar op iedere (nou ja) wijkhoek opduiken. Als je zolang kan wachten weliswaar, hoor ik zo links en rechts. Want inderdaad is dit een mooie geste van het stadsbestuur en inderdaad je kan niet overal tegelijk zijn. Maar eind november, zeg nu zelf... o

Kurt Aerts, Geert Mertens, Pieter Hendrieloc en Dorien van de Poel eindigden in hun leeftijdscategorie op een knappe ereplaats in de provinciale scholencross in Mol. Een hele karavaan auto's zette op 9 november vanuit Minderhout koers naar het provinciaal domein Zilvermeer in Mol. Daar werden zo maar even een kleine 5000 kinderen verwacht om om het snelst enkele honderden meters door het mulle strandzand te 'crossen'. En het was daar een overrompelende chaos, dat eerste halfuur. Starten aan de lopende band, een wirwar van ommetjes om van start tot aankomst te geraken, roepende en vlaggen zwaaiende

begeleiders, tranende kinderen op zoek naar hun moeder. Maar gaandeweg kregen we meer zicht op de zaak en keerde de rust weer. De kinderen groeiden ook. En in al dit geweld wisten de zesenveertig Minderhoutse jongeren de eer hoog te houden en zelfs vier keer het podium te halen. Een knappe prestatie voorwaar, met als koninginnestuk Kurt Aerts die in zijn reeks het hoogste schavot mocht beklimmen. 0

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

op maandag gesloten.

29

29


MINDERHOUT

Face-lift 11-11-11, het behoeft nog we1mg woorden. Maarelkjaarweerintrigeertdiecijfercombinatie mij en tracht ik naar verklaringen te zoeken. Nu denk ik het gevonden te hebben. Dat de middelste 11 staat voor de maand november, dat lijkt me evident. De eerste 11 zal dus wellicht op de dag slaan dat er bijna niemand op pad gaat om fondsen te vergaren. Wapenstilstand voor de inzamelstorm van het volgende weekend lijkt het wel. Maar over de laatste elf had ik zo mijn twijfels. Zou dit iets te maken hebben met het rekeningnummer dat ik vroeger in al mijn naïviteit. Maar nee hoor, dit jaar was het overduidelijk. Die elf staat gewoon voor het ideale uur om de aanval op de particuliere woningen in te zetten. In Minderhout hadden ze dit nog niet begrepen. Een aantal Fonsen (zonder d en mét hoofdletter) en anderen MarieJosées stonden al om 9 uur (weliswaar met kleine ogen) in het personeelslokaal van de school. Vanuit dit centraal punt trok iedereen zijn eigen -op dit vroege uur uiteraard veelal gèsloten- deuren langs. Maar het weer was aangenaam, de radiowagen paraat en ... je was niet alleen op pad. Vooral die laatste gedachte was heilzaam voor het moreel. Na de verplichte opdracht had Jos gezorgd voor koffie en koeken. Alle vrijwilligers waren uiteraard toch wel een ietsiepietsie benieuwd naar hun eigen buit. Samen tellen dus. Dat leverde ons in de vroege namiddag -en dus ondanks alle om welke reden ook gesloten deuren- de schitterende som van 82000 franken op. Een stijging voor Minderhout van om en bij de 25%. Burkina Faso (heb je het al gesitueerd op de wereldkaart) dankt vrijwilligers en milde schenkers ! D

Niet afgewerkt Op de agenda van de overleggroep -een vergadering met alle parochiale verenigingen- stonden deze keer een aantal uitgebreide punten ingeschreven. Omwille van het dringende karakter werd de nieuwbouwnood van de basisschool eerst op tafel gelegd. De nood aan nieuwe klaslokalen ontkent niemand. Maar de financiële impact die dergelijke onderneming met zich meebrengt, weekt heel wat discussie los. Discussies rond verantwoordelijkheden, confessionele karakter, nostalgische bedenkingen, toekomstperspectieven, ... .Zelfs de numerus ciausus van de geneeskundige faculteiten werd op de basisschool getransponeerd. In zoverre dat de avond op was vooraleer het tweede agendapunt kon worden aangesneden. De nieuwe invulling van het parochiecentrum, de doopcatechisten en hun werking, het zal voor een volgende keer zijn . D

~ ,__sc_hi_~ __w_e_rk_en _

m _er _ tens _____ 1

Wij staan steeds klaar voor raad en advies over raam-, wand- en vloerbekleding, verf- en spuittechnieken, marmerbeschildering, enz.

Heilig Bloedlaan 277-279 Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802 22

vergadering, zeg maar kerstfeest, van 14 december. Vanaf 19.30 zullen de mannen weer ongestoord naar het voetbal kunnen kijken. Vrouwelijk Minderhout verzamelt in de parochiezaal. Op 19 december gooit men er nog een avond bloemschikken tegenaan, zelfde plaats, zelfde . tijd. D

Kom buiten met je vrouw Heb je een vrouw, kinderen of een hobby, kom er dan mee buiten en vul een standje op de hobbytentoonstelling van de K.W.B. Een seintje bij de wijkmeester of op telefoonnummer 314 2246 volstaat. Wees niet te bescheiden. Ook wat jij als doodgewoon ervaart, is wellicht boeiend voor anderen. In het weekend van 17 en 18 december zeker eens binnenwippen in het parochiecentrum. D

Ongewenst spektakel Twee spectaculaire ongevallen ontsierden de voorbije Minderhoutse maand. Op Woensdag 9 november duikelde nogmaals een vrachtwagen in de wei op het stuk waar Minderhout echt op zijn smalst is. De situatie hier is genoegzaam bekend. Kruisen van twee personenvoertuigen is hier al secuur werk. Als er een vrachtwagen mee gemoeid is of een lijnbus die daar enkele keren per dag passeert, is de situatie helemaal penibel. Tot nu toe blijken vooral de sterksten zonder lichamelijke kleerscheuren onderuit te gaan. Maar het zou ook voor de kleintjes wel eens anders kunnen aflopen. Simpel is de oplossing met de Markbeemden hier zeker niet. Maar waar een wil is ... moeten toch zwaardere ongevallen kunnen voorkomen worden. Laat de spektakelwaarde dan maar dalen. Voer voor de verkeerswerkgroep. D

Feesten De oudervereniging kan weer op een geslaagd najaarsfeest terugblikken. Daarvoor zorgden de 125 aanwezigen. Daarvoor zorgde de dj met zijn retro-muziek. Daarvoor zorgde zeker ook Kartouchke in de figuur van de voorzitter van de oudervereniging die op een bijzonder gevatte manier de jaarwerking toelichtte. Laat het buffet dan al wat minder zijn geweest, we hebben toch weer eens met ons juffrouw gedanst. Ons Anneke zal haar neus weer krullen als ze maandag naar school gaat. En die hoofdpij n van ' s zondags, dat zal wel een opkomend griepje zijn zeker! K.A.V. brengt zijnjaarverslag op de algemene

30

"'J}

{(

Het smalste deel van Minderhout in beeld. Wie voorkomt hier ernstige ongevallen?


MINDERHOUT

JOS over kop

Tweewieler Racing Center

D. VERHEVEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 In Castelré had los Strijbos na een uitwijkmanoeuver ook al eens de wereld van zijn andere kant bekeken. Ook hier was het schouwspel gelukkig indrukwekkender dan het lichamelijk leed.

13

JMC in concert

Lotje

Het Hoogsttaats Jeugd Muziek Atelier heeft een hele schare Minderhoutse jongeren op haar leerlingenlijsten ingeschreven. Om hen aan het werk te zien kan je op 18 december terecht op de open-deur-dag van de nieuwe Hoogstraatse bibliotheek. Ook bij de officiële opening op 15 december zorgt het JMA voor de muzikale noot. Indien er nog oud-leerlingen rondlopen die interesse hebben om een gedeelte 'uit de oude doos' van het concert op 8 januari op zich te nemen, dan dienen zij zonder dralen contact op te nemen met Els Caremans (03/6850469) of met het JMA (03/3145902).. 0

Op de valreep

Nadat Lotje uit de dakgoot was gevist en de bezem gerepareerd, werd er een grootfeest opgezet, met toeters en bellen en toverpap. De populariteit van Sinterklaas is wellicht voor elke aardse telg onbereikbaar. Daar kunnen we ons in schikken. Maar afgelopen maand werd deze brave man toch stevig naar de kroon gestoken door een al even mysterieus wezen. Heks Lotje was op haar bezem gestrand op het dak van de kleuterschool. Ze richtte daar behoorlijk wat schade aan maar onze kleuters konden het haar niet kwalijk nemen. Geïmponeerd door zoveel heksenverdriet om een gebroken vliegmachien, knutselden onze kleine ben-

gels fluks een nieuwe bezem in elkaar. Heks Lotje trakteerde op haar beurt op een indrukwekkende ketel toverpap. Op een nacht was ze weer verdwenen, even geheimzinnig als ze gekomen was. Maar sindsdien zien we regelmatig moeders bij de arm getrokken worden: hé, mama, daar loopt Lotje! Het geheim heeft zich prijsgegeven, maar in de verbeelding zal er nooit een juffrouw Greet maar altijd een heks Lotje bestaan. 0

Schuiven hier de nog warme uitslagen van de vandaag (20 .1 1) verredenprovinciale L.R.V.cross op de Blauwbossen in mijn brievenbus . We speuren even naar de Minderhoutse namen: Ring I licht: Ann Sterkens llde plaats en August Desmedt op de 15de Ring 2 licht: Overwinning voor Karin Donekers en een 13de voor Toon Desmedt. Ring 3 licht: 8ste plaats voor Bert Mertens, Martine Donekers 15de en Chris Aernouts 20ste. Ring 4: Sonja Donekers op 9 en Christophe Dael op 14. Ring 5: Overwinning voor JefDesmedt, André Mertens 3de, Maria Desmedt llde en Leen Sterkens 13de. Ring 6 licht: Piet Desmedt op 3, Griet Lenaerts op 13 en Jan Coenegrachts op 19. Ring 7: Geertrui Coenegrachts scoorde hier een 17 de plaats. Ring 8 midden: Op 7 vinden we Hilde Vermeiren, op 14 Luc Augustijns. Ring 9 zwaar: Piet en J ef Desmedt respectievelijk lOde en 11de, Jef Coenegrachts 16de. •

31


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. V ergeet het niet te vermelden.

Over hopeloze gevallen en puisten Het artikel in vorige "Maand" over de hopeloze krotten in de Kerkstraat en de afbraak van het huis onder de kerktoren zorgde voor enige reacties. Ik ben daar hoegenaamd niet kwaad voor. Het bewijst alleen maar dat deze rubriek gelezen wordt en dat ik niet de waarheid in pacht heb. De familie Sprangers laat weten dat zij in het dispuut rond de huisjes in de Kerkstraat geen betrokken partij zijn. Zij hebben derhalve nooit verzet aangetekend tegen het testament van N eel Hollanders waarin deze de huizen naliet aan het weeshuis. Het is dan ook logisch dat zij daaromtrent niet graag met de vinger gewezen worden. Blijkbaar was mijn informatie niet geheel correct. Ik hoop dat met deze publikatie de naam van de familie Sprangers van alle blaam in verband met de krotten gezuiverd is. Over het afgebroken huis van de familie Van Den Heuvel, kwam een brief toe op onze redaktie, die wij hieronder graag publiceren : "Aan de redaktie, Betr.: uw nr. 115, blz. 35- Rubriek Meerle Heel even was ik fier omdat de verdwijning van "ons huis"" in uw laatstverschenen nummer enige aandacht kreeg. Tot ik de begeleidende tekst las ... "hopeloze gevallen" .... "een puist" ???? Op de foto zag ik het huis waar ik het grootste deel van mijn jeugd doorbracht, waar mijn ouders en mijn grootouders met hun gezin woonden; het huis dat onze familie bouwde en bijna een eeuw lang bewoonde. Vele MeerZenaren kennen het huis omdat de meesten er ooit wel eens langs de voor- en!of de achterdeur binnen kwamen. Tot voor kort werd er zo goed mogelijk voor het gebouw, de hof en het uitzicht van "onze thuis" gezorgd. Door omstandigheden hebben wij dit bezit, dat ons dierbaar was, verkocht.

Ik wil hier geen polemiek voeren over hetfeit of dit gebouw nu wel of niet moest afgebroken worden. Ik vraag me alleen afwat uw redacteur met zijn woorden bedoeld heeft . Indien hij onze familie geen verwijten wil maken, kan hij zich misschien duidelijker uitdrukken. In ieder geval is de huivering die ik voel wanneer ik langs die lege plek achter de kerk kom, nog intenser geworden. Jacqueline Van den Heuvel, Minderhout." Het lag inderdaad niet in mijn bedoeling de familie Van den Heuvel te kwetsen toen ik hun huis "puist" noemde. Met "Puist" wou ik geenszins verwijzen naar de staat van de afgebroken woning, wel naar de behandeling die het te beurt viel. Efficiënt weggesneden, zonder sporen achter te laten, zoals bij een puist. Dit in tegenstelling met de "hopeloze gevallen" in de Kerkstraat, die daar naar alle waarschijnlijkheid nog enige jaren zullen staan etteren. Anderzijds vind ik het spijtig dat Mevr. Van den Heuvel geen polemiek wenst aan te gaan over de vraag of hun huis nu wel of niet moest afgebroken worden. Want dat het dorpszicht en vooral het zicht rond de oude kerk met deze afbraak grondig gewijzigd is, valt moeilijk te ontkennen. In tegenstelling tot een huis is een dorpszicht geen particulier eigendom. Indien met alle gebouwen in de dorpskern op deze wijze wordt omgesprongen, blijft binnen enkele jaren van de oudere kern van ons dorp alleen nog de kerk en het raadshuis over, omdat die geklasseerd zijn. Indien we iets willen bewaren, zijn we daarmetz'n allen verantwoordelijk voor. Ik wil de familie nochtans adsoluut geen verwijten maken, ook omdat ik de door Mevr. Van den Heuvel vermelde omstandigheden waarom het huis verkocht werd, niet ken. Vaststellen dat ik sommige dingen spijtig vind, kan en zal ik niet laten. Je moet niet per sé een familieband hebben met een gebouw om te huiveren bij de afbraak ervan. 0

Uw hobby- en handwerkwinkel Sernardusstraat 62, Ulicoten Tel. 00.31.4249.9571 Woensdagmiddag en zondag g esloten

Ook voor alle inlijstingen en stomerij 114

32

Herfstconcert De fanfare "Sancta Cecilia" gaf in november weer haar jaarlijks concert. Naar gewoonte was het ook dit jaar weer een spetterend succes. Het concert bestond uit een gevarieerd programma, met enkele uitschieters zoals: "Kartoon Kaleidoscope" (P. Lavender) waarin allerlei tekenfilmmuziekjes werden verwerkt zoals dat van de overbekende "Flinstones". "Billy Joël, Eloïse en Disco Band" werden door hetjongere publiek sterk geäpprecieerd. "The Bass in the Ballroom, Czardas en Tiger Rag" kregen een groots applaus. Grote hilariteit onstond toen er net voor de pauze bommetjes afgingen en er een wezen tegen hoge snelheid de zaal kwam in gevlogen met het opschrift ... pauze. Gastsolist was Gert van Bael, die het publiek wist te bekoren met prachtige tonen uit zijn bastuba. De dirigent Ludo Jansen bewijst nu al zes jaar na elkaar dat de fanfare toch heel wat in petto heeft. Zijn vrouw, Christine Engelen, verzorgde de presentatie. De muzikanten en de dirigent willen hierbij iedereen danken die ervoor gezorgd hebben dat ze weer twee dagen voor een volle zaal konden spelen. (K. Antonissen) 0

Dirigent Ludo Jansen in volle aktie om zijn muzikanten op de goede toonhoogte te houden tijdens het herfstconcert.

11.11.11 - Opnieuw + 11 % !!! Wie dacht dat het resultaat van vorig jaar (dat toen 11 % meer bedroeg dan dat van 1992) moeilijk te evenaren zou zijn, mag zijn mening herzien. Dit jaar werd in Meerle 70.532 Fr. opgehaald, of opnieuw 11 % meer dan in 1993. Het moet gezegd dat de voorzitter van de dorpsraad, Christ Sterkens, tevens organisator van de aktie in Meerle, flink wat medewerking heeft gekregen van de verenigingen : 25 medewerkers van 18 verenigingen zorgden ervoor dat in alle straten werd langsgegaan voor ophaling van de omslagen. Zij droegen er zorg voor dat Meerle niet met rode kaken moet rondlopen als het overzicht van heel de fusie gepubliceerd wordt. Solidariteit is nog niet dood. •


MEERLE

Bevrijding Einde oktober 1944 werd ook Meerle bevrijd en kwam er een einde aan 4 lange jaren bezetting. Ook in Meerle wou men dit heugelijke feit niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Niet met een grootse optocht, daarvoor is Meerle niet groot genoeg. Wel met een serene herdenkingsmis en de inhuldiging van het vernieuwde monument van de gesneuvelden van de 2e wereldoorlog. Herdenken, terug denken aan die dagen, aan die mensen die er bij betrokken waren, hoe kan dat beter dan door getuigenissen. De mensen die de mis bijwoonden kregen zo'n getuigenissen, van mensen die het aan den lijve hebben ondervonden. Het zijn eenvoudige maar pakkende verhalen, waard om op ruimer schaal verspreid te worden. Daarom laten we deze getuigen ook hier graag aan het woord.

" Wanneer wij vandaag de bevrijding van Meerle, nu 50 jaar geleden, herdenken, dan gaan onze gedachten onvermijdelijk terug naar die bange dagen van het begin van de oorlog. Naar de erge jaren van bezetting door de Duitsers, naar de verdachtmakingen en wegvoeringen, naar krijgsgevangenschap en onderduiken. Op 10 mei 1940, toen de vijand ons land binnenviel, werden wij opgeschrikt door dreunende vliegmachines die ook onze streek overvlogen. Tijdens de voormiddag luidden de zware oorlogsklokken. Iedereen zat met die prangende vragen : wat zal dat allemaal teweegbrengen ... ? Hoe zullen onze soldaten het ervan afbrengen nu het oorlogsgeweld is losgebroken ? Wie komt er terug naar huis en wanneer ? Vallen er gekwetsten ? Zijn er krijgsgevangenen of vallen er gesneuwelden ? Wanneer kom het einde ? Wat gaat er in Meerle gebeuren ? Zoveel vragen van angst en onzekerheid. Vragen niet alleen voor de jongens onder de wapens, diezelfde vragen werden gesteld door de ouders van wie de jongens tussen /7 en 19 jaar op bevel van de overheid op de vlucht trokken naar het

zuiden van Frankrijk en zo mogelijk naar Engeland om uit de handen van de Duitsers te blijven. Op 11 mei vertrokken we. Onze ouders hadden naar best vermogen een reiszak of koffertje klaargemaakt met wat eten en kleren. Met wat zakgeld in een beursje en met een laatste kruisje getekend op het voorhoofd trokken wij het onbekende tegemoet. Waar zouden we terecht komen ? Wat gaat er met ons gebeuren ? Zouden we onze plan kunnen trekken ? Zoveel vragen. We waren immers nog maar een paar jaar van de lagere school af Sommige kerels werkten thuis of in de omgeving, enkele studeerden, maar van de wereld wisten wij niets. En dan zo maar in het oorlogsgeweld gegooid worden ! Van in het begin hadden wij elkaar beloofd zoveel mogelijk bijeen te blijven, elkaar te helpen, hoe moeilijk het ook zou worden. Onze eerste trek bracht ons naar Eeklo bij Gent, alwaar we onderdak kregen voor een paar dagen. Vandaaruit moesten we verder, meestal te voet. Van toen af begon de miserie voor goed. Zuidwaarts, maar waar naartoe ? Waar vonden we onderdak om te slapen, eten, wat verzorging en geborgen heid ? Het werden bange dagmarchen, samen op trek met vele andere vluchtende mannen, vrouwen, families. Ergens langs die smalle wegen in de nabijheid van Lichtervelde ontmoetten wij twee Meertese families, die daar bij een boerengezin een onderkomen hadden gevonden. Zij waren vanuit Meerle gevlucht, denkende dat ze daar veiliger waren dan thuis. Wij zagen onze Belgische soldaten terugtrekken, moe en bezweet tijdens die warme dagen. Het zware geschut getrokken door paarden, zijzelf geladen met hun uitrusting. Zo mogelijk sliepen we op een boerenerf, in een schuur of een stal, op een schelftof

een optrek, op stro of hooi. Het waren dikwijls bange nachten en dan zo ver van huis. We aten wat de dag ons meebracht. Hadden we geen brood of fruit dan kochten we ingeblikte vis en peperkoek. Sommige bakkers zaten zonder gist om het brood te laten rijzen, maar dat zware brood was goed genoeg voor ons. Alhoewel we dachten struis en sterk te zijn, toch knaagde de heimwee. We dachten aan thuis en de weemoed kwam in het harte. De ene had er meer last van dan de andere. Een paar jongens uit onze groep hadden er zwaar mee te kampen. En dan hadden die kerels weer ineens een paar blijde momenten wanneer we geslapenhadden bij een boer in de streek van Kortrijk, waar ze een paar zware Vlaamse boerenpaarden zagen staan. Daar vonden ze iets wat hen ter harte ging, zij voelden zich even opgelucht. We trokken verder zuidwaarts, en ook deze jongens stapten mee, zo duppend.... steeds een paar honderd meters achterop. We trokken langs Passendaal, Woesten, Vleteren, Adinkerke. Van daar zagen we dĂŞ zware bombardementen uitvoeren op Duinkerken, die ons deden inzien dat we niet meer verder kannen. Toen kwam het bevrijdend bericht dat de oorlog voor BelgiĂŤ gedaan was. We keerden om en onze kop stond naar huis. Onderweg zagen we de erge gevolgen van de beschietingen en het oorlogsgeweld. De verwoesting van de huizen en dorpen zoals te Ruislede. Hier en daar zagen we nog de brandhaarden en diepe putten van de ingeslagen bommen . Samen met vele anderen geraakten we tot in de omgeving van Gent, waar we door de bezetter in een grote weide werden geduwd. We moesten er blijven zitten en niet trachten te ontsnappen, want bij de minste poging daarvan zou geschoten worden. Bang afwachtend hebben we er de nacht doorgebracht. Met de schrik op het lijf vroegen we ons af : zouden we onze thuis toch niet meer halen ? Zouden we afgevoerd worden en elders verzeilen ?

L.JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Plechtige ogenblikken bij de herdenking van de bevrijding van Meerle en de inhuldiging van het nieuwe gedenkteken voor de gesneuvelden.

Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

33


MEERLE Gelukkig werden we de ochtend nadien los gelaten en konden we voorgoed op huis aan. Wanneer we de tunnel van Antwerpen door waren, was de redding nabij. In ons dorp waren zelfs al enkele soldaten teruggekeerd en iedereen keek uit naar de terugkeer van de andere vluchtelingen. Ook wij werden verwacht. In het dorp had men afgesproken dat er vaders of familieleden naar de uitgang van de tunnel zouden rijden om halsreikend uit te kijken naar onze terugkomst. Ook mijn vader stond mij daar op te wachten. Het werd een blij weerzien. Mijn vader keerde per motor naar Meerle terug met de blijde melding dat we op komst waren. In de omgeving van Wijnegem werden we opgepikt door een van hieruit gestuurde kamion. We waren blij en gelukkig op die wagen te kunnen klauteren, het kon niet vlug genoeg gaan. Het avontuur was voorbij en niemand was achtergebleven. Wanneer in I945 het kapelleke ter ere van Q.L. Vrouw werd ingehuldigd, was dat evenzeer uit dankbaarheid voor de bescherming tijdens die oorlogsdagen. We dankten de Heer voor de behouden thuiskomst, want we waren er toen blij en gelukkig om. In kan het U verzekeren, want ik was één van die jongens die de gedwongen vlucht had meegegmaakt. "

Rooyke en in de Elsakker en hebben daar de Engelsen afgewacht. Op vrijdag 28 oktober eisten de Duitsers op Heerle en den Rooy een drietal paarden met kar en wagen op om hun zwaardere wapens te vervoeren naar GilzeRijen. Twee Meertese jonge mannen werden verplicht het konvooi te begeleiden. Na veel moeilijkheden en gevaren keerden Karel Adriaensen en Louis Govaerts op zondag in Meerle terug. Terwijl wij ongeduldig wachtten en regelmatig moesten schuilen in de kelder, kwamen de eerste geallieerde soldaten over de Rooy en over de Voort ons dorp binnen. De begroeting van de bevrijders beperkte zich tot wat gezang en enkele Belgische vlaggen. Het kon moeilijk anders, aangezien deze in achtervolging waren op de vluchtende Duitsers. Later werd een van de Engelse officieren, Luitenant Hercus, op het gemeentehuis ontvangen en kreeg de titel van ere-burger van Meerle. Hoewel bevrijd was de oorlog nog niet gedaan. De verschrikkelijke VI en V2's maakten ook in Meerle slachtoffers. Daarnaast kende Meerle nog andere slachtoffers. Kees Vermeiren die in het veld op de Voort op een mijn stiet en Toon Raats die werd opgepakt en nooit meer terugkwam.

Jef Van de Heyning.

De laatste Duitse troepen bestonden uit oudere en vermoeide soldaten, waaronder ook enkele Russen en Polen die men verplicht had mee te vechten. Enkele van hen gelukte het zich te verschuilen op het

Uit dank voor de betrekkelijk goede afloop van de oorlog werd ter ere van O.L. Vrouw in de Dorpsstraat een kapelleke gebouwd, juist op de dag van de eerste atoombom op Hiroshima. Dat was het begin van het echte einde." Adriaan Van Boxel

"Na de bevrijding kwamen er VI bommen over Meerle gevlogen op weg naar de haven van Antwerpen. Afweergeschut probeerde de tuigen af te schieten. Soms lukte dat en dan ontploften die tuigen in de lucht. Soms vielen ze ook neer en maakten dan grote kuilen in de grond. Op 20 februari 1945, 's namiddags rond 4 uur, stond mijn broer Frans gereed om boodschappen te gaan doen in het dorp. Weer kwam een VI aangevlogen, het afweergeschut joeg granaten naar de vliegende bom. Plots viel de motor stil ! Frans stond in de voordeur en op 10 meter voor hem plofte de bom op een

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 15

34

Moeder zat gekneld onder een zware balk die door het plafond omlaag was gevallen. Mijn zusters Liza en Paulina die in het achterhuis waren, werden vreselijk verminkt door de glasscherven. Het vee in de stallen werd aan stukken gescheurd : kop en poten hingen verhakkeld in de takken van de bomen naast het huis. Onze Frans lag onder het puin aan de voordeur, hij was totaal vermorzeld. Men kon nog amper zien dat het een mens was, helemaal verscheurd en bebloed. Moeder, Liza en Paulina werden naar het gasthuis van Hoogstraten gebracht waar ze echt goed verzorgd werden. Voor onze Frans was het te laat, hij was weer eens een slachtoffer van een wrede oorlog, ook al waren we bevrijd. Hij was nauwelijks 18 jaar. Deze beelden blijven voor altijd in ons geheugen geprent; daarom kunnen we ook meevoelen met de families van zovele slachtoffers die nog dagelijks gedood worden in de oorlogen in Ruanda, Joego~favië en nog andere landen in de wereld. Karel Braspenning.

"U moogt zich de bevrijding van ons dorp niet voorstellen als een triomfantelijke intocht van de geallieerde troepen. De Duitsers hadden meerdere mannen opgeeist om op Heerle, den Rooy en de Voort een verdedi gingslinie klaar te maken door het graven van putten en het kappen van bomen. Die strook legde men vol mijnen, dit om de aftocht van hun soldaten te beschermen. Terwijl ons dorp regelmatig onder het geschut van de geallieerden te lijden had, waarbij één dode, Joanna Pemen, één zwaargekwetse, Jeanne Stoffels- Van Loon, en veel stoffelijke schade aan woningen en gebouwen te betreuren viel, schoven de geallieerden traag en voorzichtig op.

* carwash

bergplaats. De slag was enorm en door de grote luchtverplaatsing vlogen huis en stallen in flarden vaneen.

Doctor Christine De demokratisering van ons hoger onderwijs heeft ervoor gezorgd dat een universitair diploma geen rariteit meer is. Een doctoraat is dat nog steeds wel en wanneer iemand van onze gemeente deze eer te beurt valt is dat nieuws dat we graag even onder ogen brengen. Op 4 november kreeg Christine Vinkx (van Groot Eyssel) uit handen van vice-decaan Paul Tobback haar doctoraatsdiploma overhandigd. Voortaan kan zij verder door het leven als Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen. Het stond voor Christine zeker niet van in het begin vast dat ze eens zou doctoreren. Daartoe heeft ze eigenlijk eerder laat beslist. Na haar humaniora in het Spijker ging ze naar Leuven om te studeren voor ingenieur voor scheikunde en landbouwindustrie. Als je studies dan voorspoedig verlopen, wat bij haar het geval was, vraagje je tegen het einde ervan af : wat volgend jaar? In een eerder technische of commerciële functie in de industrie zag ze zichzelf niet direct zitten. Onderzoek, dat lag haar meer. Daarvoor kan je ook in de industrie terecht, maar natuurlijk ook op de universiteit zelf. Christine kreeg de kans daar aan het werk te gaan en zo diende zich ook de mogelijkheid voor een doctoraal proefschrift aan. Haar promotor, professor Jan Delcour, had haar ook een mogelijk onderwerp voor een profschrift aangereikt. Christine promoveerde met een proefschrift


MEERLE "Structuren en eigenschappen van arabinoxylanen van rogge". Arabinoxylanen zijn voedingsvezels in granen, o.a. in rogge. Gedurende meer dan 5 jaar deed Christine onderzoek naar deze vezels door ze te isoleren, te beschrijven, er overzichten van te maken. Het nut van dit onderzoek ligt daarin dat door de structuur van de vezels beter te kennen, je er ook beter mee kan werken. Rogge is een grondstof voor brood. Het proefschrift kan dan ook zijn belang hebben voor de bakkerijsector vermits deze vezels rechtstreeks invloed hebben op de broodkwaliteit, meer bepaald op het volume, de kruimstructuur (of er grote gaten in komen of niet) en de vershoudbaarheid. Zaken waar we zelf dus dagelijks mee te maken krijgen. Wetenschappelijk onderzoek is niet noodzakelijk ver van ons bed (of beter, van onze tafel, in dit geval). Voor Christine is haar doctoraat de bevestiging dat ze tijdens de jaren dat ze met het onderzoek bezig was haar tijd niet verdaan heeft. Sedert kort is ze in dienst getreden van het Ministerie van Volksgezondheid, bij de eetwareninspectie, waar ze zich vooral zal bezighouden met vragen omtrent de wetgeving op eetwaren. Wij wensen haar van harte proficiat met haar doctoraat en wensen haar veel succes in haar nieuwe job. D

ZAKENKANlOO R

@

VAN BAVEL -ROM MENS bvb a

VERZEKERINGEN

SPAREN

LENEN

Wij verkopen niet alleen verzekeringen ... ook de NAZO'RG vinden wij belangrijk!!! Kom vrijblijvend eens praten! Rommensstraat 7

2321 Meer

Tel. 03/315.72.54

SI Eet meer appels ! !! Appels eten is gezond, turnen ook, maar wat hebben beide met mekaar te maken ? We leggen het even uit. Bij de turnkring' t Zolderke turnen en dansen ze dat de stukken eraf vliegen. Wist U trouwens dat ditjaar niet minder dan 128 sportievelingen zich hebben aangemeld om mee te doen. Zowat alle dagen van de week (behalve de zondag) gonst de zolder van de kleuterschool van de sportieve aktiviteit. Dat die zolder wel wat aan de kleine kant is voor zoveel jong geweld, zal je jezelf ook wel kunnen inbeelden. Gelukkig komt daar straks verbetering in, want de bouw van onze sportzaal schiet aardig op. De turnzaal moeten ze bij de turnkring gelukkig niet zelf betalen, voor heel wat andere dingen moeten ze wel zelf opdraaien. Uitrusting,

23

verzekering, degelijke begeleiding, het kost handen vol geld. Ook aan de toekomst wordt gedacht. ' t Zolderke wil graag jongeren uit de kring laten opleiden om later zelf de begeleiding van de turners in handen te nemen en zo te zorgen dat het initiatief niet doodbloed. Het verband met appels? Wel appels zijn voor de turnkring een middel om de kas een beetje te spijzen. Op zaterdag 10 december gaan ze in heel Meerle en Meersel-Dreef van deur tot deur om U een zak van 2 kg. gezonde appels aan te bieden. Een doodgewoon briefje van 100 Fr. vragen ze daarvoor in ruil. Voor U slechts een kleine meeruitgave tegenover de winkelprijs, voor hen een grote meerwaarde om hun kastoestand gezondte houden. Daarom dus, eet meer appels . Voor uw gezondheid en voor die van de tumkring. D

Afscheid van de brandweer

Chrisfine ontvangt haar doctoraatsdipiama uit de handen van vice-decaan Paul Tobback.

@TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF 10

Met een feestelijke receptie en een plechtige academische zitting nam de Meer!ese vrijwillige brandweer op 18 november afscheid van zijn commandant Gust Desmedt. Gust, die in 1964 mee aan de wieg van de Meerlese brandweer stond (ik hoorde zeggen dat hij er zelfs de vader van was) werd onlangs 60 jaar en dan moeten brandweermannen hun helm aan de haak hangen. De aktieve dienst zit er op voor Gust, maar dat hij uit de brandweerkazerne zal wegblijven zien we niet snel gebeuren. Zijn opvolger, Jef Van Boxel van de Dreef, kan zo nog verder gebruik maken van de ;;,renlange ervaring van Gust.

35


路-!-

MEERLE

Met z'n allen vijfenzestig

Woninginrichting

GEBR.LEVTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding

Je hoeft natuurlijk geen boom te planten om een gezamelijk verjaardag te vieren. Omdat 65 worden ook een mijlpaal is in een mensenleven, wilden de 65-jarigen vanMeerleen Meersel-Dreef dat ook graag samen vieren. Ze deden dat met een dankmis bij de paters, een feestmaal in de Bombardon en natuurlijk een plechtige foto voor de gazet.

- Siertafelkleden, lopers, enz. 39

Neem nu

een Jaarabonnement slechts 660 fr. Bel nu! 314.41.26

Een halve eeuw bij een eeuwenoude kerk

Tuinontwerp Tilburgs ... ... de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin

Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk Voor meer informatie: In een mensenleven zijn er sommige verjaardagen waar zo wat meer betekenins aan gegeven wordt dan aan de anderen. Mijlpalen, die men misschien wel zou willen uitstellen, maar waar men anderzijds toch wel fier over is om zover te zijn geraakt. 50 Jaar worden is zo'n verjaardag. Naast de gewone verjaardagstaart en borrel met familie en vrienden, besloten deSarah's en Abrahams van Meerleen Meersel-Dreef ook onder elkaar het glas te heffen. Tevens wilden zij aan hun feest een blijvend aandenken vastknopen en daarom besloten ze samen een flinke linde te kopen. Tijdens een stemmige en gezellige plechtigheid na de dankmis, opgeluisterd met fijne muziek van enkele oudere leerlingen van onze school en begoten met een glaasje gl眉hwein, planten ze hun linde op het oude kerkhof rond de kerk. Omdat iedereen mocht weten van wie die nieuwe boom wel kwam, plaatsten ze er een gedenk plaatje bij. Iets om samen naar te komen kijken met de volgende gezamelijk te vieren verjaardagen.

36

Machtelt Tilburgs Lod. de Konincklaa~3 . 18 2320 Hoogstraten Tei./Fax: 03/314.23.53 路路 ..

.

.

. . . . .. . 400


_____+______________________________________________________________ Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71

Fietspad met hindernissen.

Het toeristisch fietspad langs de Mark is haast helemaal klaar en wordt, mede dank zij het mooie herfstweer van de laatste weken, al flink gebruikt.

---

Alleen achter de watermolen en achter de Boven-Mark scheelt er blijkbaar wat. Daar is wel een bedding aangebracht, maar een asfaltlaag zoals bij de rest van het pad ontbreekt. Asfalt te weinig? Geld op ? Aannemer failliet of overleden? Navraag bij het gemeentebestuur leert ons wat er aan de hand is . Narmaal beschikt de gemeente naast de Mark over een strook van 4 meter, ruim voldoende om het fietspad aan te leggen. Nu is de Mark aan de watermolen heel wat breder, voor de brug is als het ware een grote kom ontstaan. Het fietspad in de Mark of op de schuine berm leggen is natuurlijk onmogelijk en daarom werd op meest aangewezen wijze verdergegaan met de aanleg van het fietspad. Een boom die daarbij in de weg stond werd gerooid.

Tel.:

Volgens de eigenaar van de aanliggende gronden, notaris Rommens, is de gemeente echter te ver gegaan. Naar zijn mening is een deel van zijn grond gewoon afgenomen en wil hij hiervoor vergoed worden, waarbij hij de gronden als bouwgrond wil verrekend zien. Ook voor de gerooide boom, eveneens zijn eigendom, wil hij vergoed worden. De rekening voor deze boom beloopt 180.000 Fr. Om zijn eisen kracht bij te zetten, heeft dhr. Rommens de werken laten stilleggen.

(03) 314.82.16 Fax:

(03) 314.79.56 91 Loenhoutseweg 2320 Hoogstraten

• • • • • • •

Het gemeentebestuur probeert nu met dhr. Rommens te onderhandelen. Wat betreft de gronden zouden zich mogelijkheden aandienen in de vorm van een ruil met een perceel dat de gemeente nog bezit aan het gemeentehuis van Meer en dat grenst aan een eigendom van de notaris. Over de kostprijs van de boom zal nog een aardig woordje moeten gepraat worden. Komt men niet tot een akkoord, dan kan de gemeente nog altijd overgaan tot onteigening voor algemeen belang.

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken 43

Vast staat ondertussen wel dat het de gemeenschap weer een flinke cent zal kosten. Buiten de

Bedevaartplaats

De talrijke votieven en andere voorwerpen bij het beeld van 0 .-L.-V. van Lourdes zijn een duidelijke illustratie voor de belangrijkheid van deze bedevaartplaats.

In 1995 zal het juist honderd jaar geleden zijn dat de 'Lourdesgrot' in het Mariapark, tegenover het klooster van de Paters Kapucijnen, gebouwd werd. Ondertussen werd zij één van de drukst bezochte bedevaartplaatsen ter ere van de H. Maria in Vlaanderen. Dit eeuwfeest zal met de nodige luister gevierd worden. De opening van hetjubileumjaar heeft plaats op maandag 1 mei, met een Eucharistieviering voorgegaan door de bisschop van Antwerpen. Het slot wordt gehouden op 15 oktober, met een viering, voorgegaan door de bisschop van Breda want Meersel-Dreefligt juist op de grens van beide bisdommen. In de loop van het jaar zullen er allerlei religieuze initiatieven gehouden worden. Men denkt o.a. aan een tentoonstelling van oude Maria-beeldjes en schilderijen. Meer nieuws hierover volgt later. D

De Hoogstraatse Maand Neem nu een abonnement

Tel.: 314.41.26/314.49.11 Tel. +Fax: 314.55.04 reeds genoemde kosten, komt er een meerkost van ca. 50.000 Fr. voor het opnieuw opstarten van de werken. Sommigen beschouwen de gemeentekas (of liever gemeenschapskas) als een onuitputtelijke bron van inkomsten. Dikwijls zijn dat dezelfden die een grote klaagzang aanheffen als er in die kas moet gestort worden. J.F.

37


MEERSEL-DREEF hielden het 'franciskaans ' en waren daarom altijd tevreden met het harmonium. Het koor wilde echter vooruit en drong al langer aan op de installatie van een echt pijporgel. We hebben

!\-lariazangkoor

Het zilveren Mariakoor werd zondag 20 november na de hoogmis in de bloemetjes gezet. Een kwarteeuw geleden ontstond uit de Meersel-Dreefse E.K.-Moedersbond, een unieke vereniging in Vlaanderen, het Mariazangkoor. Het was de toenmalige voorzitster, wijlen Roza Knevels, die het initiatief nam en op de stichtingsvergadering van het Mariazangkoor als koorleidster werd aangeduid. Toen bestond het koor alleen uit vrouwen. Vijfentwintigjaar later is het koor er nog altijd. Er is echter heel wat veranderd. Zondag 20 november werden de dirigent Broeder Xavier Janssen, de zangers en zangeressen en de organist in de bloemetjes gezet. Ze verzorgden op een prachtige wijze de hoogmis met een feestelijk programma met onder meer de tweestemmige mis ter ere van Onze Lieve Vrouw door Staf Nees . Zoals bijna in elke Dreefse vereniging, vind je ook in het Mariazangkoor een aantal Nederlanders. De Vlaamse en de Nederlandse gemeenschap blijken mekaar in Meersel-Dreef alsmaar beter te vinden en dat kan alleen maar toegejuicht worden. Theresia Snijders heeft nu het roer in handen. 'Och, bij ons heb je niet echt een voorzitster. Mij werd gevraagd de financiĂŤn een beetje in de gaten te houden. We zijn vandaag echt blij. De dankbaarheid van de mensen doet ons deugd. Maar wij zelf moeten uiteraard ook dankbaar zijn. Er zijn heel wat mensen die grote inspanningen leveren en geleverd hebben om ons koor te maken tot wat het nu is. Maria Vanderhenst was onze eerste dirigente. Ze werd opgevolgd door de paters Ernest en Hildebert. Maar

broeder Xaverius dirigeert ons nu al meer dan vijftien jaar. Hij doet dat op een eenvoudige, maar heel vakkundige wijze en we zouden hem, net als zoveel mensen in Meersel-Dreef, niet kunnen missen. ' Pater Kapelaan rekende uit dat het Mariazangkoor in de vijfentwintig jaar dat zij de diensten opluistert, 2250 optredens heeft gegeven. 'Elk jaar zijn de leden van het koor ongeveer negentig maal in de weer om tijdens allerhande vieringen hun beste beentje voor te zetten. Reken daarbij nog de wekelijkse repetities en je begrijpt dat wij hier in Meersel-Dreefwat blij zijn met de inzet van deze mensen. Ze hebben heel wat gepresteerd en dat mag wel eens gevierd worden.' Het Mariazangkoor is zich bewust '?lln haar amateuristische aanpak. 'We zingen èr al eens naast maar we doen ons best en proberen er iedere keer het beste van te maken. We zijn ook maar met 21 en ons stemvolume is dan ook niet heel groot. We krijgen echter regelmatig complimentjes en dergelijke aanmoedigingen kunnen we goed gebruiken. Het is belangrijk dat we ons niet te veel aan andere koren spiegelen en onze eigenheid bewaren. Samen met een goede verstandhouding is dat de basis om tot volle ontplooiing te komen. ' Het koor heeft een hele evolutie doorgemaakt. Het repertoire dat nu kan voorgelegd worden spreekt in die zin boekdelen. Het Mariazangkoor van Meersel-Dreef mag en kan iedereen recht in de ogen kijken. (O.A.)

Kerkorgel De Hoogstraatse Maand Neem nu een abonnement

Tel.: 314.41.26/314.49.11 Tel. +Fax: 314.55.04 38

1994 zal in de annalen van Meersel-Dreef en zijn paterskerk een bijzonder jaar blijven. Onlangs werd namelijk een echt en waarachtig pijporgel aangeschaft. Het zangkoor werd jarenlang muzikaal begeleid door pater Lidwien. Hij deed dat op het harmonium van de kloosterkerk. 'De Kapucijnen zijn een orde die alle luxe en weelde afzweren ', vertelt pater Jozef Teuns. 'Daarom is het zo dat we in de kloosterkerk van Meersel-Dreef nooit een orgel hadden. We

Dirk Bastiaensen bespeelt het eerste echte pijporgel in de kloosterkerk van de Paters Kapucijnen. er nu een en iedereen schijnt vol lof over het instrument. ' De paters kregen een wenk van de heer Bogaart uit Sprundel dat er in een onderwijsinstituut te Dordrecht een bescheiden maar nuttig orgel te koop stond. Broeder Xavier en de twee orgelisten, Frans Witteveen en Dirk Bastiaensen, gingen er op uit en waren zeer voldaan over de nobele klank van het instrument. De firma Huybrechts zorgde voor het vervoer en Jozef Cleerbaut, orgelmaker uit Duffel, bracht het instrument tot klinken in de paterskerk. Pater Gardiaan wijdde het orgel tijdens een eucharistieviering op 30 september en niemand minder dan Piet Van den Broek kwam om het voor de eerste maal officieel te bespelen. Deze gekende orgelist uit Mechelen is van huize uit de kosterszoon uit Chaam en heeft goede banden met Meersel-Dreef De komst van dit orgel zal zeker bijdragen tot meer luister van de liturgie en ter ondersteuning van het zilveren Mariakoor. Dirk Bastiaensen werd de opvolger van pater Lidwien en hij blijkt zich al goed thuis te voelen bij het koor. Sinds enkele maanden bespeelt hij het orgel en ook Frans Witteveen valt wel eens in als organist. (O.A./J.B.)

De Hoogstraatse Maand Het meest invloedrijke blad in de Hoogstraatse regio Advertenties: Telefoon: 314.49.11 Telefoon + Fax: 314.55.04


MEERSEL-DREEF Het Madrigaal, de federatie van kerkkoren, huldigde zondag 20 november ook drie leden van het zilveren Mariazangkoor. Het was voor hen een complete verrassing. Het hele koor werd gevraagd om rond het altaar plaats te nemen. Ze kregen allemaal een roos aangeboden en de drie koorleden, die al van in het begin deel uitmaken van het koor, ontvingen het zilveren ereteken met bijhorend erediploma van Het Madrigaal. Het was mevrouw S. BruursMichielsen die Theresia Snijders, Louise Van Looveren en Anna Van Boxel de eerbewijzen mocht overhandigen. De heer Jos Bruurs liet haar ook een brief in zijn naam voorlezen. Daarin loofde hij de leden van het Mariazangkoor en in het bijzonder broeder Xavier J anssen. Er was een feestelijk applaus van de gemeenschap voor de jubilarissen en voor de zo verdienstelijke dirigent. Daarna volgde er nog een gezellige receptie en een feestmaal voor de parochiale medewerkers . (O.A./J.B.).

Jubilarissen

Goed leren lezen, schrijven en rekenen

Gratis in Turnhout en Hoogstraten: 014/42.27.87 v.z.w. Centrum Basiseducatie Noorderkempen

Theresia Snijders, Louise Van Looveren en Anna Van Boxel ontvingen het zilveren ereteken en diploma van Het Madrigaal.

..,;

Harnamelis

[B~lO~K ONl~ N~~UW~ Wand- en vloertegels Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

(school voor volwassenen)

.....".......... ........................................, ......,.............................,........................,..

TOONZAAl ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIĂ‹, SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

~ ~

314 70 60 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

Onze toonzaal • is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur zondag 10 tot 17 uur 31

Hamamelis, of gewoon Toverhazelaar, is een prachtige winterbloeier. Het Arboretum van Kalmthout heeft er heel wat staan. Daarom nodigen ze iedereen uit op de jaarlijkse Hamamelisfeesten op de volgende zondagen: 15 en 22 januari en 5 februari. De geleide wandelingen starten om 11 en om 14 uur. Prijs voor deze wandeling met gids doorheen het Arboretum bedraagt 200 fr. per persoon (kinderen tot 14 jaar mogen gratis mee). Groepen maken best eerst een afspraak met het secretariaat, tel. 666.67.41. De voorjaarsplantendag gaat door op zondag 6 april 1995. D

39


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Kraan kantelt aan de Klinketstraat De omgeving van de Klinketstraat werd donderdag 10 november, iets na de middag, opgeschrikt door een fikse bonk ter hoogte van de Klinketbrug. Daar werd een brug over de Mark aangelegd voor het fietspad tussen Wortel en Hoogstraten. Toen men met een hijskraan de duikers wou verwijderen, die er tijdens de werken voor hadden gezorgd dat het water gewoon verder kon stromen, kantelde de kraan. De duikers wegen 12 ton per stuk. De kraan was alleen aan de linkerkant geschoord, en toen de duiker naar rechts uitzwaaide, kapseisde het gevaarte. In het kasseiweggetje naar de gevangenis van Hoogstraten werd een krater van een halve meter diep geslagen. De kraanmachinist was even het noorden kwijt, maar gelukkig vielen er geen slachtoffers. Gelukkig, want al die tijd mocht het verkeer gewoon naast de kraan doorrijden. Voor hetzelfde geld had er een auto onder de omgevallen kraan gezeten. Er kwamen twee zware satellietkranen aan te pas om het gehavende gevaarte opnieuw recht te trekken. Het verkeer tussen Turnhout en Hoogstraten werd lange tijd omgeleid langs Keirschot en de Bosuil. 0

Missietentoonstelling De jaarlijkse missietentoonstelling in de parochiezaal op 23 oktober mocht ook ditjaar weer rekenen op een ruime belangstelling. Het bestuur had nochtans schrik van de concurrentie met de Bevrijdingsteesten in Hoogstraten. Maar aan de opbrengsten te zien, hadden deze feesten weinig invloed op deze Wortelse aktiviteit. Ongeveer 71.000 Fr. kan dit jaar verdeeld worden onder de drie Wortelse missiewerkers: Jos Vannuffelen, Jeanne Verheijen en Lisette Snels. De missiekring dankt al de helpers, milde schenkers en de bezoekers aan het Missiefeest en verwacht u volgend jaar opnieuw. (jom) 0

30 jaar Geflankeerd door hun vroegere 'juffrouwen' en ·meesters' staan hier de fleunge dertigers bij elkaar: zij waren maatjes in de lagere ~n kleuterschool m Wortel. Het imtiat1ef voor de bijeenkomst kwam van Ben Goet.<tclmkkx die, met de inschnjvingslijst van de kle.uterschool in de hand. op ~oek ging naar zija vroegere lla.~genoten . Op 15 nktober kwamen ze bij elh.aar en. n3 een mis ter nagedachtenis van Ludo Voet. werd het een vrolijk ~amenzijn dat na I() of 20 jaar zeker zal herhaald worden.

Nieuwe vlag voor de St.-Jorisgilde Bij de St.-Jorisgilde van Wortel zit men niet stil. Een paar jaar gelden zetten ze eigenhandig één van de mooiste clubhuizen uit de streek neer, om de vernieuwing helemaal af te maken wordt momenteel ook de laatste hand gelegd aan een nieuwe vlag. Het werkelijk heel mooie ontwerp is van de hand van Raph Huet. Een prachtige afbeelding van St.-Joris die een draak doodt tegen een achtergrond van warme pastelkleuren. Eens de vlag af is, wordt ze begin mei ingewijd tijdens een feestschieting. •

GOED LEREN LEZEN, SCHRIJVEN EN REKENEN Gratis in Turnhout en Hoogstraten: 014/42.27.87 v.z.w. Centrum Basiseducatie Noorderkempen (school voor volwassenen)

40

t•an links naar reclus: onder:juffr. Beuts, MarleenAemouts, Greet Govaerts. Denise Strijbos. Ria VanBouwel, juffr. Claes midden: Suzpnne Haest, mr Sambre, Ben Goctschalckx, Pa u! Braspem1ing, Ron Venneircm, D1rk Mertens, juffr. Swannet, Chris Vemteiren, mr Vanhaute, Jan Geerts hovert: Luc God s, lef Vermei ren, Johan Vermei ren, Jef Vermeiren , Dirk Van Opstal, Kris Quirijnen,, Patriek Franun.


WORTEL

Diamant in Wortel Frans Beyeos en Trinet Swinnen

De kinderen gingen op de kolonie naar school. Vijf kinderen hebben ze grootgebracht, goed voor tien kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. 'We hebben er hard voor moeten werken,' herinnert Trinet zich. 'Ik hield kippen en varkens, deed aan tuinbouw en naaide.' 'Voor wat ik op de kolonie op drie maanden verdiende,' zegde Frans, 'moest ik in Mol slechts twee maanden werken. Na de uren nog iets bijdoen was bovendien dubbel profijtelijk: het bracht geld in het laatje, en al die tijd dat je werkte kon je niets opdoen.' Bij hun pensionering, ondertussen ook al weer 22 jaar geleden, verlieten ze de kolonie en kwamen in Wortel zelf wonen, in een huis recht tegenover de kerk, waar ze nu nog wonen. 'We hebben echt geweldige geburen,' zegt Trinet 'Het diamanten bruilofstfeest was formidabel. Er was heel veel volk, de kerk en de omgeving waren prachtig versierd en we kregen gelukwensen van iedereen. In september zijn we trouwens naar Lourdes geweest, een cadeau van de geburen voor onze diamanten bruiloft.' Frans was al twee keer ernstig ziek, Trinet sukkelt nog steeds met haar heup, gevolg van een verkeersongeval vanjaren geleden. 'We zijn 88 en 87,' zegt ze. 'We mogen dus niet klagen. We zijn aan het rentenieren, Frans tuiniert.. . We zijn met twee begonnen, en we zullen er samen mee stoppen, dat is toch mooi.' •

Zaterdag 12 november gonsde het van de activiteit in en rond de kerk van Wortel. Het huis van Frans Beyens en Trinet Swinnen, recht tegenover de kerk aan de kant van de Klinketstraat, was feestelijk versierd, de kerk zat stampvol voor de mis naar aanleiding van het diamanten bruilofsfeest van Frans en Trinet. De geburen maakten er één groot feest van. Nochtans waren Frans en Trinet niet bepaald van de jongsten toen ze zestigjaar geleden in het huwelijksbootje stapten. Zij was 28, hij was 27. Ze groeiden op in Geel, maar 57 jaar geleden verhuisden ze naar Wortel, waar Frans aan de slag kon als surveillant op de kolonie. 'Toen we trouwden, hadden we voor de tweede keer verkering,' herinnert Frans zich zoveel jaren later nog. 'In onze jonge tijd hadden we al een tijd lang verkering gehad, maar bij Trinet thuis vonden ze het maar niks. Een fabrieksjongen als ik was niets voor zo'n prompte boerendochter. Maar ja, het heeft zo moeten zijn, want een paar jaar later is het er toch van gekomen .. .' De eerste jaren na hun huwelijk bleef Frans in de fabriek werken, elke dag reed hij van Geel naar de fabriek in Mol-Gompel; 7 km met de fiets, weer of geen weer. Tien jaar lang heeft hij dat gedaan, tot hij in 1937, van een nonkel die in Merksplas werkte, hoorde dat er een examen was voor surveillant op Wortel-kolonie. 'Ik deed mijn examen in Brussel, en kon op 1 mei 1937 beginnen in Wortel. De eerste twee maanden bleef Trinet in Geel en logeerde ik bij mijn Nonkel Jan in Merksplas.' 'Ik bleef in Geel om voor mijn schoonbroer te zorgen,' gaat Trinet verder. 'Maar toen hij twee maanden later trouwde, ben ik ook naar Wortel gekomen.' 35 jaar lang woonden ze op de kolonie, Frans werkte zich op van gewoon surveillant tot verpleger, hij moest er flink voor bijstuderen.

Het meest gelezen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

gesloten 9-18 u. 9-19 u. 10-20 u. 8-18 u. 8-17 u.

Meerdorp 72, 2321 Meer Tel. 03/315 05 98

ijaar~tudio

H.llt

blad in de

Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand 41


Gluren bij de buren

Kerststallen Kerstmis geeft elk jaar weer aanleiding tot heel wat religieuze en minder religieuze feestelijkheden zoals kerstmarkten, kerstspelen en concerten. In de Kempen wordt Kerstmis extra sfeervol gevierd. Hiervoor zorgen o.a. de levensgrote kerststallen die verspreid staan in de verschillende dorpen en steden. Ze zijn tot Driekoningen te bewonderen in kerken en op pleinen. De Toeristische Federatie van de Provincie Antwerpen (TEFPA) stippelde vier rondritten uit die de bezoeker de mooiste kerststallen van de Kempen laten ontdekken. Groepen kunnen een datum kiezen, bij voorkeur tussen Kerstmis en Driekoningen, en leggen de autocar vast. De TEFPA helpt een traject uit te stippelen en zorgt voor een versnapering, bijvoorbeeld een Kempische koffietafel. Op aanvraag contacteert ze een gids of bouwt een kerstspel in het arrangement in. Tijdig boeken is aan te raden. De brochure 'Kerststallen 1994' geeft een uitgebreid overzicht van de tientallen kerststallen. Meer informatie, reservatie of aankoop brochure (prijs 75 fr. + 25 fr. verzendingskosten) kan bij de TEFPA, Karel Oomsstraat 11, 20 18 Antwerpen, tel. 216.28.10. 0

Markdal De vzw Markdal in Merksplas (Kloosterstraat 5) biedt dagopvang aan twintig mentaal gehan-

dicapte volwassenen uit de Noorderkempen. Aan deze mensen worden dagelijks activiteiten aangeboden. Vele hiervan leiden tot een mooi, volwaardig afgewerkt produkt zoals kerstbeelden, kerststallen, kerstversiering en kerstgeschenken. Als u dit leest zal de kersttentoonstelling reeds voorbij zijn maar wie belangstelling heeft voor deze produkten en Markdal wil steunen, kan altijd even kontakt opnemen (tel. 014-63.47 .12). 0

Majoor Blairon · De laatste militairen kregen hun opleiding in de Turnhoutse kazerne Majoor Blairon en nu gaat dezeonherroepelijk en definitief dicht. Volgens het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden, afdeling Kempen, moet de kazerne een nieuw centrum voor vorming, opleiding en ontwikkeling worden, met andere woorden een campus voor Hoger Onderwijs Buiten Universiteit (HOBU) . Turnhout heeft nu vier kleinschalige HOBU-scholen. Deze vier scholen moeten niet alleen blijven bestaan maar groeikansen krijgen. Met deze kazerne is er een unieke gelegenheid om één campus te realiseren. Bouw de kazerne om tot school met alle mogelijke studentenfaciliteiten: huisvesting, parking, sport- en cultuuraccommodaties, restaurant, bibliotheek, vrijetijdsbesteding, enz ... aldus het VKW. Maar er zijn ook nog andere mogelijkheden. De kazerne biedt ruimte voor een grootschalige decentralisering van openbare diensten, administraties van nutsbedrijven voor de bediening van de Noorderkempen, e.a. Maar de voorkeur gaat toch naar een centrum voor vorming en opleiding voor de Kempische jongeren. 0

TEJATER DE LEPE HOEK speelt DE VRIENDEN VANOCTAAF Het Hoogstraatse theatergezelschap DE LEPE HOEK slaat onvermoede wegen in. Hun nieuw stuk DE VRIENDENVAN OCTAAF duurtweliswaarnog geen half uur maar u zal zelden een totaler totaalstuk gezien hebben. Er is vooreerst het bekende absurd-koldereske en vervreemde akteerspel waar DE LEPE HOEK het patent op heeft. Maar daarnaast is er ook van live-muziek (trekzak en fluit) en video te genieten. Dat alles wordt in een unieke en uiterst kwieke mix, waarbij oren en ogen te kort schieten, aan een licht verbouwereerd publiek geserveerd. Het première-weekend van DE VRIENDEN VAN OCTAAF gaat door in het mooie kader van DE DIEPTE in Wortel, op vrijdag 9 en zaterdag JO december. De eerste voorstelling begint telkens om 20 uur en wordt doorlopend hernomen. Het café is geopend tijdens de voorstelling. Inkom: 100 Jr.

42

Speelkaarten De 25ste verjaardag van het Museum van de Speelkaart in Turnhout (Druivenstraat 18) wordt gevierd met twee tentoonstellingen. De eerste gaat in op de historiek van het museum aan de hand van documenten, foto's en allerlei stukken uit de collectie. De bezigheden van het museum blijken ook uit de tweede tentoonstelling die het resultaat is van 25 jaar zorgvuldig en geduldig verzamelen. Deze expositie 'Kaartenmakers in Wallonië' bevat het belangrijkste gedeelte van de verzameling Waalse speelkaarten. Veel van dit materiaal werd nog nooit eerder geëxposeerd. Men kan deze tentoonstelling nog gaan bekijken tot 31 december op woensdag, vrijdag en zaterdag van 14 tot 17 uur en zondags van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. V oor groepen en rondleidingen maakt men best eerst een afspraak via tel. nr. 014-41.56 .21. HetNationaal Museum van de Speelkaart is gesloten op 25 en 26 december. 0

Breda's Museum Nog tot 31 december kan men in het Breda's Museum (Grote Markt 19) gaan kijken naar de overzichtstentoonstelling 1954-'94 van de striptekenaar Don Lawrence, van dinsdag tot en met zondag van 13 tot 17 uur (maandag gesloten). Het is voor het eerst dat het werk van Don Lawrence in deze omvang wordt tentoongesteld. Er zijn zo'n 100 originelen van pagina's en illustraties te zien, die een goed beeld geven van de ontwikkeling die zijn tekenstijl heeft doorgemaakt: van grove lijntekening tot verfijnde tekening met uitermate veel detail. Hij is ook een van de weinige striptekenaars die zijn eigen werk inkleurt. •


~

l!Ifa

-

.( """" ·"'"'

)>-~·

...;-.

'

HVV in de top van het klassement Na de 0-1 nederlaag tegen Hasselt heeft HVV zich goed herpakt. Zwarte Leeuw, Turnhout en Hemptinne leverden 5 op 6 op. De periodetitel zat er achteraf gezien niet in, immers Tielen haalde 16 punten en daaraan kon HVV niet geraken, zelfs niet met mogelijke overwinningen tegen Hasselt en Zwarte Leeuw. Intussen staat de ploeg van trainer Kernland wel op een mooie vierde plaats en indien we die kunnen behouden vinden we het meer dan goed. Aan het basiselftal is intussen weinig gewijzigd. Peter Brant, één van onze beloftevolle jongeren, geraakte buiten strijd met een kwetsuur en Hans van den Dungen nam die plaats over ....zo gaat dat nu eenmaal in de voetballerij. Door schorsingen en kwetsuren zullen praktisch alle ploegen in deze fase van de kompetitie zelden met een identieke opstelling in lijn kunnen komen, zodat de kansen weer voor iedereen gelijk zijn, behalve voor clubs met een zeer brede kern, zoals Tielen. Hopelijk loopt Tielen niet van ons weg, zodat we het nieuwe jaar kunnen inzetten met een zeer gemotiveerd HVV, dat in belangrijke matchen meestal zich zelf overtreft. Intussen bracht de verplaatsing naar SC Mol ook nog twee punten op. Raf Beyers en Tom Balemans scoorden voor HVV, zodat de roodwitten met 7 op 8 toch wel bijzonder goed bezig zijn.

Wedstrijden: 03 .12 10.12 18.12 14.01 02.12 10.12 16.12 13.01

Beringen- HVV 20. u HVV- Tilleur 20. u Herentais- HVV 20. u Tielen- HVV 20. u HVV 2- Beringen 20. u Tilleur- HVV 2 14. u HVV 2- Herentals20. u HVV 2- Tielen 20. u •

F.C. Meer in mindere

I SPORT I puntjes in Meer zouden blijven maar dit was buiten de bezoekers gerekend. In de 97ste minuut lag de gelijkmaker in het Meerse net. Vermelden we nog dat twee voorspelers moesten gemist worden, nl. Gert Van der Velden en Herman De Bruin. Werd er daarom zo weinig gescoord de laatste weken? Wedstrijden Zondag 4 december 14.30 u. Westmalle- Meer F.C.

Zondag 11 december 14.30 u. Meer F.C. - Pulle Zaterdag 17 december 19.30 u. Dosko - F.C. Meer •

KFCMEERLE Meerlespeelde de derby tegenDoskoop zaterdagavond en moest een viertal basisspelers missen. De wedstrijd was nog maar vijf minuten aan de gang toen Dosko herleid werd tot 10 man. Meerle kon toen wat aanvallender spelen en kwam na een kwartier op voorsprong door een doelpunt van Koen Van Dun. Amper 7 minuten later stelde Dosko gelijk. Na de pauze ging het voor Meerle veel beter en er vielen dan ook heel wat doelpunten. Ondanks een rumoerig einde haalde Meerle het met 2-5.

--~ ~"'

;.~· }>~

...... . ( """" ·"'_;-"'

)>-~·

'

helft bracht Willy Miehielsen zijn ploeg op 1-2 en in de 65e minuut scoorde Maarten Goos met een afstand schot van 25 meter het gelijkmakend doelpunt. Eindstand 2-2. Op het veld van St.-Jozef begonnen beide ploegen met hetzelfde aantal punten. Het werd een vinnige eerste helft en doelman Luc moest zich meermaals reppen om St.-Jozef het scoren te beletten. In de 25e minuut kreeg Meerle een penalty, maar die kwam spijtig genoeg tegen de paal terecht. Willy Miehielsen probeerde het een paar maal met een afstandschot, maar het was Wilfried Pauwels die in de 35e minuut op een prachtige voorzet van Marco Klijs de bal in het doel schoot. Na de koffie ging het voor Meerle wat langzamer en er werd niet meer gescoord. Ondanks een paar prachtkansen voor St.-Jozef bleef de stand 0-1. Op zondag 20 november werd dan de match van het jaar gespeeld in de Noordhoek. MeerleMeer, altijd een speciale gebeurtenis, mocht rekenen op een ruime belangstelling en een uitstekend voetbal weertje. Meerle, met een heroptredende Bart Verachtert, speelde een zeer aanvallende eerste helft, zonder echter te kunnen scoren. Ruststand 0-0. Na de rust kwamen er voor Meerle iets meer kansen. Het doelpunt van Verachtert werd echter wegens buitenspel afgekeurd. Meerle bracht Micha Van Gestel na vijf weken afwezigheid wegens kwetsuur nog in het veld, maar tot doelpunten kwam men niet. De 500 toeschouwers kregen een spannend einde, Meer kreeg één punt mee naar huis en was er blij mee. Een plezante voetbalmiddag.

Tegen Sefa werd het voor onze ploeg niet zo gemakkelijk als men gehoopt had. Hoeveel moeite er ook gedaan werd en ondanks een paar open kansen tijdens het laatste kwartier, tot scoren kwam men niet zodat de wedstrijd eindigde zoals ze bedon ; 0-0.

Wedstrijden:

Op eigen veld tegen SK Herentais begon het voor Meerle ook niet al te rooskleurig, want na een kwartier stonden ze op een 0-1 achterstand. Meerle speelde een zwakke eerste helft, kreeg nog een penalty tegen en moest gaan rusten met 0-2 op het bord. Na 10 minuten in de tweede

Zondag 4 december 14.30 u. Meerle - SK Beerse Zondag 11 december 14.30 u. Massenhoven- Meerle Zondag 18 december 14.30 u. Meerle-Bonwel •

doen! Na overwinningen tegen Sefa en SK.Herentals is ons 1ste elftal begonnen aan een minder goede periode. Het begon te Wechelderzande. Meer speelde daar een zeer slechte wedstrijd, om zo spoedig mogelijk te vergeten, die met 1-0 verloren werd. Daarna volgde een verplaatsing naar Sefa. Ook daar had men weinig overschot, gelukkig kon men eenmaal scoren en de twee punten mee naar huis brengen. Zonder glorie echter! Dan kwam Minderhout op bezoek en voor dit derby hadden toch heel wat supporters de weg naar het Meerse stadion gevonden. De bezoekers namen een snelle start en daar had de thuisploeg het aanvankelijk niet zo gemakkelijk mee. Na een kwartier keerde het tij. Kwam men tijdens de eerste helft niet tot scoren, dan zou dit wel gebeuren bij de start van de tweede time dankzij Hans Claessen. Jammer genoeg werd deze laatste kort nadien uitgesloten tengevolge van een tweede gele kaart. Tot overmaat van ramp werd Frank Schrauwen hardhandig aangepakt en moest vervangen worden. Meer streed met 10 man verder. 't Was pompen of verzuipen. Lange tijd zag het er naar uit dat de twee

43


SPORT

VNAWortel Alleen op Mol en in mindere mate thuis tegen Arendonk was het minder goed. Alle andere wedstrijden waren van goed niveau. Spijtig werden nogal wat wedstrijden met 1 doelpunt verloren, terwijl een gelijkspel op zijn plaats was geweest. V.N.A. prijkt nu halverwege de rangschikking met 11 punten uit 12 wedstrijden. Indien we dit spelpeil kunnen behouden, moeten we deze plaats zeker kunnen handhaven.

De wedstrijden: zondag 04.12.94 14.30 uur Punt - V.N.A. zondag 11.12.94 14.30 uur White Star - V.N.A. zondag 18.12.94 14.30 uur V.N.A. - Hulsen

Van Bavel, Kurt Vermeiren, Bram Quaars en Gunter Vermeiren. Een zucht van verlichting deed de bladeren trillen. De euforie van die eerste zegepraalleefde een week nadien nog voort in het geburentreffen tegen en op Meer. Het eerste kwartier nam M.V.V. volledig voor haar rekening, nadien kwam de thuisploeg op de proppen. Dirk Koyen was tot tweemaal toe de ultieme redder in nood. 0-0 aan de rust en direct nadien 1-0 in het voordeel van onze noorderburen. Iedereen verzoende zich met deze eindstand maar ver in de blessurestrijd sleepte Dirk Van Bavel het zesde gelijkspel uit de Meerse brand.

Wedstrijden Zondag 27 november 14.30 uur Beerse S.K. - Minderhout V.V. Zondag 4 december 14.30 Minderhout V.V. -Massenhoven Zondag 11 december 14.30 Bouwel-Minderhout V.V . Zondag 18 december 14.30 Minderhout V.V. - S.K. Herentais •

500x Karel

Minderhout V. V.: met een zucht van verlichting! In de onderste regionen verblijven is niet zo gezellig en dat zullen de M.V.V.-spelers en bestuursleden volledig beamen. Daar belanden is niet zo moeilijk maar er weggeraken is een ander paar mouwen. Men wordt ook niet voor vol aanzien, scheidsrechterlijke beslissing draaien nogal dikwijls in je nadeel uit, het zelfvertrouwen kraakt in al zijn voegen, het supporterspotentieel slinkt en uit zijn ongenoegen. Kortom een plaats waar je zo snel mogelijk wil verdwijnen. M.V.V. is toch stilaan aansluiting aan 't zoeken en dat laat toch het beste verhopen voor de verdere wedstrijden . Voor de eerste keer werd er ook gewonnen dit seizoen. Twee maanden lang heeft men ervoor gewroet, maar die eerste winstmatch was er dan ook eentje om meer dan u tegen te zeggen! Q> Wechelderzande speelde M.V.V. flink mee, doelman Martens toonde nog eens zijn kwaliteiten en Dirk Van Bavel opende de stand in de 60ste min., 0-1! Weehel balde de vuisten, en drukte. Een terecht toegekende strafschop zorgde tenslotte voor 1-1. M.V.V. toonde zich tevreden met dit 4de gelijkspel. Sefa Herentais mocht men zeker niet onderschatten en ... zou de eerste overwinning behaald worden? Het zag er naar uit. Kurt Vermeiren bekroonde M.V.V.'s veldoverwicht met een doelpunt omstreeks het half uur. Het beste liet zich verhopen voor de tweede helft. Men verwachtte een jagend M.V.V., tuk op de twee punten. De thuisploeg dacht er wel enigszins anders over en in de 60ste min. stonden de cijfers weer gelijk, l-1. Daar bleef het ook bij en ... het vijfde gelijkspel. St. Jozef kwam, zag en overwon aan de Hoge Weg! Bram Quaars bezorgde de thuisploeg wel de leiding maar de gasten sloegen nog terug voor de rust. Na de koffie nog slechts één ploeg tussen de lijnen, figuurlijk dan wel. Vier keer nog trilden de Minderhoutse netten met een 15 eindresultaat! Snel vergeten! Een volledige gedaanteverandering de week nadien in de thuiswedstrijd tegen Weehelderzaode en .... de eerste overwinning was een feit. Men had er lang op moeten wachten maar de glunderende gezichten spraken wel boekdelen. Met zware 7-0 cijfers werden de bezoekers volledig ingeblikt en daarvoor zorgden Dirk

44

500ste wedstrijd, bloemen en geschenken voor Karel Koyen! Ook vrouw Martine en kinderen werden niet vergeten. Sympathieke Karel, M. V. V. 'er in hart en nieren, zweift toch al zo'n 17 jaar rond in de Minderhoutse kleuren op de Antwerpse sportvelden en mag zeker een toonbeeld van sportiviteit genoemd worden. Vader Louis (links), eertijds smaakmaker bij Hoogstraten V. V., voorzitter Jochems en medespelers beaamden volmondig de verdiensten van de gevierde.

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten


SPORT

Toon Frut sponsort de scholieren B

Gebuurtenvoetbal Hoogstraten

Boereneinde wint de beker!

Dat de frituur van Toon Herrijgers prima kwaliteit biedt en in een mum van tijd is uitgegroeid tot een pleisterplaats voor heel wat Meerse jongeren, weet u waarschijnlijk al. Maar dat Toon ook een voetbalhart heeft, is minder bekend. Toch volgt hij bijna iedere thuismatch van de eerste ploeg, maar het is vooral de jeugd die zijn voorkeur geniet. Daarom schonk hij aan de scholieren B nieuwe truitjes, waarop zijn naam uiteraard mooi tot uiting komt. U merkt dat ze er blij mee zijn en dat kan de prestaties alleen maar ten goede komen.

®TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97-2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

Sinds begin september streden de 8 ploegen uit de Gebuurtenkompetie in twee reeksen voor een plaats bij de eerste vier. Uiteindelijk bleek in groep 1 voetbalclub De Statie juist de baas over Boereneinde, het Hooghuis en de Gelmelboys. In groep 2 bleef de Westhoek ongeslagen, en dit voor de Vikings, de Mussenakker en de Boskant. Tijdens de halve finales stond de Westhoek als favoriet geboekt tegen Boeren einde, maar eens te meer bleek dat Boereneinde niet zomaar afgeschreven kon worden. De Westhoek werd terug gewezen met droge 3-0 cijfers en zou het mogen opnemen tegen de verliezer van de andere halve finalewedstrijd, met name de Statie tegen de technisch bedreven ploeg van de Vikings. Na een spannende wedstrijd kon de Statie echter het zegegebaar maken dank zij werkvoetbal en inzet, en waren meteen de finalewedstrijden van 12 november bekend: de finale ging tussen Boereneinde en de Statie, de troosting tussen de Westhoek en de Vikings. Voor de 7de en 8ste plaats werd gevoetbald tussen de Mussenakker en de Gelmelboys. De zeer wispelturige ploeg van de Gelmeiboys had ditmaal weer één van zijn superdagen en stuurde de Mussenakker terug naar af met droge 5-1 cijfers. Het Hooghuis had het niet onder de markt tegen de Boskant, dat zijn vel duur verkocht, maar uiteindelijk met 4-2 het hoofd moest buigen. De Vikings hadden in hun strijd voor de derde en vierde plaats nooit echte moeilijkheden met de Westhoek, en wonnen zonder veel problemen met 5-2. De finale beloofde erg spannend te worden. In de eerste helft bleek echter dat Boereneinde zich extra opgeladen had voor deze wedstrijd, en dat zij geen drie maal op rij van de Statie wensten te verliezen. Halfweg de eerste helft kwamen zij dan ook verdiend op voorsprong door wie anders dan hun superaanvaller Patje Verhoeven. En hoewel Boereneinde baas in het spel bleef, echte kansen konden zij toch niet meer creëren. Na de spelhervatting trachtte de Statie zich te herpakken, en uiteindelijk met succes. Danny Vermeiren kon met een opwippertje keeper Luc Fockaert verslaan. Uiteindelijk vielen er geen doelpunten meer in deze sportieve wedstrijd, zodat de penaltys moesten beslissen wie er dit jaar de beker in zijn lokaal mocht tentoonstellen. En ook in dit onderdeel bleken de jongens van Boereneinde koeler te zijn dan de penaltytrappers van de Statie. En hoewel het slechts één doelpunt verschilde (4 tegen 3), mag Boereneinde zijn bekertitel voor éénjaar verlengen. Op 3 december begint dan de gebuurtenkompetitie weer, waarbij men hoopt op een spannende en sportieve kompetitie.

45


SPORT

Wedstrijden Zaterdag 3 december 14.30 u. Gelmeiboys - Mussenakker 15.00 u. Westhoek - Hooghuis 13.30 u. Statie - Vikings 15.00 u. Boereneinde - Boskant Zaterdag 10 december 14.30 u. Boereneinde- Gelmeiboys 15.00 u. Vikings - Hooghuis 13.30 u. Boskant - Mussenakker 15.00 u. Statie- Westhoek Zaterdag 17 december 14.30 u. Gelmeiboys - Boskant 15.00 u. Westhoek- Vikings 13.30 u. Hooghuis - Statie 15.00 u. Mussenakker-Boereneinde •

Atemi-Ryu doet van zich spreken Te Deurne organiseerde Atemi-Ryu, Belgische Associatie van Japanse Krijgskunsten (B .A.J.K.), voor de 4e maal de karate jeugdbeker in Kata (stijloefeningen) en Shiai (vrij vechten). Heel wat clubs stuurden eenjeugdige afvaardiging naar deze wedstrijden, die stilaan toch meer in de actualiteit komen, gezien de ruime publieke belangstelling. Atemi-RyuHoogstraten was er bij en behaalde rondmt flinke resultaten. Ook in het B.A.J.K.-Kampioenschap Karate Kata in Hoogstraten zelf lieten de plaatselijke dames en heren een knappe indruk en in het Kampioenschap Kobudo Kata blonken Marc Vanlommel en Koen Laurijssen wel degelijk uit.

De uitslagen Karate jeugdbeker te Deurne 1. Kata (=stijloefening)

Miniemen:

Squash

B.A.J.K.-Kampioenschap Karate Kata te Hoogstraten Heren individueel: 1. Nuno Pasco-Delgado, Deurne; 2. Marc Vanlommel, Hoogstraten; 3. Dirk Hermans, Hoboken. Dames individueel: 1. Chantal De Schepper, Deurne; 2. Veerle Van Deun, Hoogstraten; 3. Jolien Van Aart, Hoogstraten. Groepen: lste de groep van- Sensie Marc Vanlommel, Hoogstraten;- Sensei Paul Van Ammel, Hoogstraten; - Koen Laurijssen, Hoogstraten. 2de de groep van- Olivier De Pryck, Hoogstraten; -Tom Verschueren, Hoogstraten; Veerle Van Deun, Hoogstraten; - Hans Doornen, Hoogstraten. 3de de groep van - Sara Snels, Hoogstraten; Jolien Van Aart, Hoogstraten;- Jill Van Aart, Hoogstraten.

Belgisch Kampioenschap Kobudo Kata te Hoogstraten Dan-graden: 1. Sensei Marc Vanlommel, Hoogstraten. Kyu-graden: 1. Dick Van Clasteren, Deurne; 2. Koen Laurijssen, Hoogstraten; 3. Dirk Hermans, Hoboken.•

Jan Servaes won de 'Open' in Hoogstraten Voor de 3e maal reeds organiseerde De Hoogstraatse Squashclub haar jaarlijks open tornooi in Indoortennis, Achtelsestraat te Hoogstraten. Daar er slechts twee banen ter beschikking staan, werd het deelnemersveld wel strikt beperkt gehouden. 24 spelers, al of niet competitief spelend, uit de regio werden weerhouden en al snel bleek dat de zwakke broertjes thuis gebleven waren. Een tornooi dat in vergelijking met de vorige uitgaven duidelijk aan niveau gewonnen had. Voornamelijk de tennissers Jan Servaes, Pieter Schellekeus en Rob Kruitwagen vielen duidelijk op in positieve zin. Uiteindelijk bereikten volgende acht spelers de kwartfinales: Mark Van Bavel, Jos Koyen, Robert Hofstede, Fred De Gruyter, Jan Gijsbrechts, Jan Servaes, Pieter Schellekensen Guy Ansoms.ln de eerste halve finale verloor Pieter Schellekeus nipt van Guy Ansoms en dit na een bikkelharde wedstrijd op het scherp van de snede. Fred De Gruyter ging in de tweede finale onderuit tegen Jan Servaes en dit na opgave wegens kwetsuur. Jan Servaes (St. Lenaarts) en Guy Ansoms (Loenhout) speelden een spetterende finale om duimen en vingers af te likken. Na 4 sets was de nieuwe 'master' gekend. Jan Servaes kroonde zich met 3-1 tot winnaar van de 3e Hoogstraatse Open. •

1. Kris Maes, Hoogstraten; 2. Tim Vercammen, Hoboken; 3. Kristof Van Hemeldonck, Hoogstraten. Kadetten: 1. Sara Snels, Hoogstraten; 2. Faik Zwintscher, Hoboken; 3. Hans Matthé, Hoogstraten. Scholieren: 1. Pascoa-Delgado Nuno, Deurne; 2. Chantal De Schepper, Deurne; 3. Redouan Ahankour, Hoboken.

2. Shiai (=vrij gevecht) Miniemen: 1. Otman Ahankour, Hoboken; 2. Kris Maes, Hoogstraten; 3. Tim Vercammen, Hoboken. Kadetten: 1. Brahim El Yakoubi, Hoboken; 2. Mohamed El Yakoubi, Hoboken; 3. Hans Matthé, Hoogstraten. Scholieren: 1. Nuno Pascoa-Delgado, Deurne; 2. Kurt Maes, Hoogstraten; 3. Redouan Ahankour, Hoboken.

Kobudo Kata-tornooi te Edegem 1. Nuno Pascoa-Delgado, Deurne; 2. Dick Van Calsteren, Deurne; 3. Marc Vanlommel, Hoogstraten.

46

De drie tenoren van de Hoogstraatse Open, v.l.n.r. Guy Ansoms (Loenh.), Jan Servaes (St. Len.) en Pieter Schellekens (Hoogstr.) .


SPORT

Sportkampen tijdens schoolvakanties Langs de media heeft u ook zeker reeds vernomen dat het met de fysieke gesteldheid van de jeugd de verkeerde kant opgaat. Fysische inspanningen leveren is niet meer zo alledaags en hart-en bloedvaten vinden dit niet zo'n opbeurend verschijnsel. fr Hoogstraatse sportdienst wil de jeugd tijdens de vakanties zekere ontspanningsmogelijkheden bieden en dit in de vorm van sportkampen. Een prijzenswaardig initiatief Naast de traditionele sporten zullen ook nieuwe takken en avontuursporten aangeboord worden. Men hoopt de jonge kinderen en jeugd liefde voor de sport in 't algemeen bij te brengen en ook interesse te kweken voor bepaalde vormen waarin men zich verder kan bekwamen en ontwikkelen in een of andere georganiseerde sportclub. De Hoogstraatse verenigingen vragen niet liever en zullen deze jongeren zonder twijfel met open armen ontvangen.

Veldritdrieluik in de mosten

volleybal, basketbal, tennis, voetbal, turnen, natuurtocht, mountain-bike, ijshockey, kayak, tweedaagse met overnachting, baseball, overlevingstocht, paardrijden, klimmen .. !

Service

Niet zomaar... ! Gespecialiseerde monitoren (licenciaten, regenten L.O) nemen de leiding waar van deze sportkampen zodat een hoge sporttechnischepedagogische kwaliteit kan gewaarborgd worden. De stedelijke sportdienst heeft hiervoor een samenwerkingsakkoord aangegaan met Hoppa vzw, die gespecialiseerd is in het begeleiden en uitvoeren van sportkampen. Hier zal doelgericht gewerkt worden en beschouw het zeker niet als kinderopvang.

Twee grote sporthallen en voetbalterreinen liggen in Hoogstraten relatief dicht bij elkaar en daar zullen de kampen in de beginfase hoofdzakelijk georganiseerd worden. Later zal de bestaande sportaccommodatie in de deelgemeenten onderzocht worden. Hoe komen de kinderen naar deze centrale plaats? Een busdienst zal ingelegd worden voor de kinderen uit de deelgemeenten. De bus met monitor haalt 's morgens de kinderen op en brengt ze 's avonds veilig thuis. Ook is iedereen verzekerd en een middagdrankje wordt gratis ter beschikking gesteld.

Voor wie?

Programma

Volgende doelgroepen komen voor deze activiteiten in aanmerking. Kleuters: watergewenning, allerhande spelen en spelletjes. 6 tot 12 jaar: voor deze groep zullen vooral omnissportkampen georganiseerd worden want zij zijn nog op zoek naar hun geliefkoosde sport. Zij maken kennis met: traditionele en nieuwe sporten zoals slagbal, netbal, basketbal, volleybal, korfbal, atletiek. turnen. tennis, trampoline. voetbal, schaatsen. mini-tennis, badminton, jazzdans . rope-skipping zwemmen ... ! 12 tot 18 jaar: deze groep jongeren is tamelijk moeilijk te bereiken en daarom gaat men specifieker te werk. Men denkt hierbij aan :

Kerst-sportkamp: (5 dagen) leeftijd: 1ste tot 6de leerjaar. Toestelturnen, grote trampoline, jazz dans, zwemmen, voetbal, basketbal, mini-tennis, zwemmen. Deelnameprijs: 2500 fr. Inschrijven kan tot een week voor aanvang van het kamp. Andere data: Krokus-sportkamp: 27,28 februari en 1,2,3, maart. Paas-sportkamp: 3,4,5,6,7 april.

Het ereschavot van de 3e Herdenkingsprijs Wim Labrechts: v.l.n.r. Paul Herrijgers, Peter Willemsens, onbetwist winnaar, Arne Daelemans. Op de voorgrond mevr. Lambrechts.

Informatie Stedelijke sportdienst Rie Voet, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, tel 03/340 19 51. •

Ben Van Dijck uit Wortel behaalde een prachtige 3e plaats bij de juniores.

Sponsor Ron Vermetten tooide het Minderhoutse reservenelftal met een mooi, modern uitziend outfitje.

47


SPORT

Hockeyclub .Zundert Iets voor u misschien? Toch gezellig als je allerlei sportactiviteiten kunt beoefenen in je directe omgeving! Niet iedereen is voorbestemd om te voetballen, basketballen, volleyballen .. . ! Hockey eens proberen misschien? Waarom niet? Een sport die in onze kontreien summier in de belangstelling staat. Weet u echter dathier vlakin de buurt, eventjes over de grens, in Zundert, een hockeyclub bestaat. Door vele Hoogstratenaren wordt de Zundertse sportaccommodatie gebruikt, denken we maar aan de tennisbanen en het prachtige sub-tropische zwembad. Zij kennen Zundert! De Zundertse Hockeyclub (Z.H.C.) is ijverig op zoek naar nieuwe leden en dames, heren, meisjes en jongens vanaf 8 jaar zijn van harte welkom.

Wat heeft HZC zoal te bieden? In twee korte woorden: zeer veel! 1. Een kunstgrasveld waarop onder bijna alle weersomstandigheden gespeeld kan worden. 2. Een fantastische kantine- clubgebouw, waar het altijd bijzonder gezellig is. 3. Training onder leiding van een enthousiaste en deskundige trainer. 4. Wedstrijden in competitieverband gedurende de wintermaanden ('s zomers heb je tijd voor andere sporten). 5. Tournooien voor-, tijdens- en na het seizoen. 6. Enthousiaste mede-clubleden die graag met je kennismaken en je snel thuis laten voelen bij onze club. 7. Op dinsdagavond recreatiehockey voor recreanten die geen competitie willen spelen. 8. Spontane 'niet-hockey' activiteiten door het jaar heen die altijd uitmonden in gezellige feesten of bijeenkomsten.

Wat vraagt Z.H.C.?

Zij verwelkomen je met de breedste glimlach bij de Zundertse Hockey Club.

3. Snelle reacties van mensen die zich in het bovenstaande kunnen vinden. Het seizoen is pas begonnen, dus je kun nog heel veel plezier beleven dit jaar.

Informatie Daarvoor moet je bij Annemarie De Bont, Zundert zijn. Tel. 01696-71641. Vanuit Belgi毛 00 31 1696 71641. In Hoogstraten kun je bellen naar Wies Plasschaert Tel. 03/314 42 13$*

路WERELD-GESCHENKENBEURS ZATERDAG10ENZONDAG11DECEMBER 路doorlopend van 10.00 tot 18.00 u.

1. Een lage lidmaatschapsbijdrage. 2. Sportieve mensen die in hockey een uitlaatklep zoeken en teamsport prefereren.

ZAALPAX HOOGSTRATEN

rr---------------------------~-,

.

PAUL VORSSELMANS : HOOGSTRAAlS UITLAAT BANDEN SERVICE BANDEN- VELGEN- UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING

MINNENBOOMSTRAAT

Molenstraat 5 2320 Hoogstraten - Tei.:03/314 81 57

1 l I -1 I I I I I I

L-----------------------------~ 48


Cahier De Brouillon Tupelo Honey Tupelo Honey (foto) is een vijfkoppige groep uit het Brabantse Helmond (en voor diegenen die slecht waren in aardrijkskunde, dat ligt in Nederland) ontleende zijn naam aan een gelijknamige LP van Van Morrison en bestaat ondertussen tweejaar. Het Engelse kwaliteitspiatenlabel Silvertone tekende met hen een wereldwijd contract. Dit resulteerde begin dit jaar in de mini-CD "Tupelo Honey". Ondertussen werd de eerste full-size CD uitgebracht. Hun livegeluid is onmiskenbaar van eigen makelij, ook al zijn invloeden merkbaar van de psychedelische se ven ties, Neil Young en Dinosaur Jr. Ze stonden zelfs in het voorprogramma van Buffalo Tom in Paradiso en in de Afrekening van Studio Brussel. Jong Nederlands talent op zaterdag 10 december in Cahier De Brouillon. Inkom 250 frank of 14 gulden. En noteer alvast in uw agenda (hoezo, U heeft nog geen agenda 1995?). Zaterdag 28 januari een "best of' optreden van Green.

Mussenakker

WERELDGESCHENKENBEURS ZAT.ERDAG 10 ENZONDAGll DECEMBER doorlopend van 10.00 tot 18.00 u. ZAALPAX

HOOGSTRATEN

De "Stuffed Babies On Wheels" is ĂŠĂŠn van die Vlaamse opkomende groepjes die op weg zijn naar de grote bekendheid. De groepsleden vonden elkaar in het Gentse. Dit rariteitengroepje speelt wat ze zelf "intergalactische sciencefiction getinte FREAK-FUSION dansmuziek" noemen. Met andere woorden: swingende saxen hammondpartijen doorspekt met verhitte percussie. Dit alles wordt gedragen door funky en soulvolle bas- en drumstructuren en opgesmukt met prettig gestoorde gitaarriedels. Seventies-invloeden zoals soul en funk worden vermengd met hedendaagse hip-hop en acid jazzelementen. Kortom, het geluid van de grootstad (dat zal wat geven in Meer) in volle bedrijvigheid. Hun podiumact omvat meer dan alleen muziek, denk maar aan de live-projektie van obscure 8mm B-science fiction films. De "Stuffed Babies On Wheels" zijn te zien (en zelfs te horen) in de Mussenakker op zaterdag 26 november. Een van de meest swingende optredens van dit jaar (en dat jaar is bijna om) start om half elf. Meer info bij Ludo "Metal Piek" Martensop 03/315.81.57. D

mode ...

uw kappersteam waar haarkappen een kunst 1s.

Kerkstraat 21

Bus 1

2330 Merksplas

Na afspraak

Tel.: 014/63 31

99 116

49


Op stap in.

BROUWERSHUIS RESTAURANT TAVERNE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMIN. RIES)

HOOGSTRATEN Donderdag 1 december: SINTERKLAASVERGADERING, thema "Kinderen alles geven?", zaal Pax 19.30 u., org. KVLV. Vrijdag 2 december: KAARTAVOND, Gemeenteschool, inschr. 18.30 uur, 100 BEF. Zaterdag 2 december: SINTERKLAASFEEST, zaal St. Cecilia, org. Fanfare St. Cecilia. Woensdag 7 december: VOLKSDANSEN, zaal Pax 13.30-15.30 u., org. KVLV. Zaterdag 10 december: JAZZAVOND, The Cotton City Jazzband, Tuinbouwschool21 uur, org. Marckriver Jazzclub. Zondag 11 december: KOOPJESZONDAG, org. NCMV Hoogstraten. Maandag 12 december: KOOKLES; "Heerlijke sudderpotjes", zaal Pax 19.30 uur, org. KVLV. STIJLVOLLE TAFELVERSIERING EN KERSTDECORATIE, door Chris Gillis, org. CMBV, inl. 03/314.38.78. Donderdag 15 december: BALLET, Coppelia door BVV in KVO, vertrek kerk 19 u., inl. 03/314.54.52, org. DF. Vrijdag 16 december: SPORTLAUREATENVIERING, VTI Spijker 20.30 uur, org. en res. Sportraad, 03/340.19.51. Zondag 18 december: EENDENTELLING, E-10-put, 9 uur, org. Wielewaal en JNM. OPENDEURDAG NIEUWE BIBLIOTHEEK, Lindendreef 10-16 uur. Dinsdag 20 december: KLEIN GEVAARLIJK AFVAL, diverse locaties. KOOKLES, "Soufflés, mousses, flans en bavaroises", zaal Pax 19.30 u. Woensdag 21 december: VOLKSDANSEN, zaal Pax 13.30-15.30 u., org. KVLV . Vrijdag 23 december: KERSTCONCERT, St. Maartenkoor Hasselt, St. Catharinakerk 20.30 uur, toegang 200 BEF, VVK en leden DF 150 BEF. Zondag 25 december: ZALIG KERSTFEEST

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43

WORTEL Zaterdag 3 december: SINTERKLAASFEEST voor alle kinderen van Wortel in de parochiezaal.

Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf I5 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u. 48

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL

Al 25 jaar een oase aan de Boomkes

aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag (20.00u), vrijdag, zaterdag(t9.00u) en zondag 13.30u) 56

MEERLE Donderdag 1 december: HANDWERKEN met KVLV, om 13 uur. Zaterdag 5 december: ST. NIKLAASFEEST van KVLV Maandag 5 december: ST. NIKLAASFEEST van de lagere school. Dinsdag 6 december: HANDWERKEN met KAV. Zondag 11 december: WANDELNAMIDDAG met KWB Woensdag 14 december: Demonstraties KAV Donderdag 15 december: AD VENTSVIERING van KVLV om 11.30 uur. Vrijdag 23 december: KERSTFEEST van KWB en KA V

46

Het café voor jongeren met het hart bij

....,~...~~~~~. muziek. Ook op woensdag- Tel. 03/314.32.64

47

Restaurant

à la carte week-menu Strijbeek 16 Meerle Tel. 03/315.91.07

U

Radio CONTINU • FM 103 Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Tel 315 79 40 - Fax 315 86 57

- met regionaal, nationaal en internationaal nieuws - 24 uur per dag muziek - informatie van en over lokale verenigingen

52

Cafetaria

unstschiráer J.Ji.J. Jasper

1/ >I

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL-DREEF

RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

VRIJHEID 34b - 2320 HOOGSTRATEN - TEL. 03/314 14 86

54

80


KALENDER

MEER Vrijdag 2 december: SINTERKLAASFEEST van Lagere School Donckstraat vanaf 09.00 uur. Zaterdag 3 december: MUZIEKAVOND vanBrass-en Drumband in ZVKV om 19.30 uur. Zondag 4 december: VRIJ PODIUM-GROEP in de Mussenakker om 14.00 uur. Dinsdag 13 december: KA V-REIS naar Brussel aan Vredesboom om 08 .30 uur. Woensdag 14 december: KERSTKOFFIE van de KVLV in de parochiezaal

Donderdag 15 december: KAV-DEMONSTRATIE in lokaal om 19.30 uur. Zaterdag 17 december: GEWESTELIJKE VOGELTENTOONSTELLING van de Zandfluiter in zaal Victoria vanaf 19.00 uur. Zondag 18 december: GEWESTELIJKE VOGELTENTOONSTELLING van de Zandfluiter in zaal Victoria vanaf 10.00 uur. EENDENTELLING aan E-19 put door Wielewaal om 09.00 uur. Maandag 19 december: GEWESTELIJKE VOGELTENTOONSTELLING van de Zandfluiter in zaal Victoria vanaf 10.00 uur. KGA - OPHALING KVLV maakt KERSTSTUKJES in de parochiezaal. Dinsdag 20 december: KERSTKOFFIE van de KA V in de parochie-

voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Woensdag 21 december: KERSTKOFFIE van de KBG in de parochiezaal. Maandag 26 december: TONEELAVOND met 'EZELSOREN' door 't Heidebloempje en Brassband in ZVKV om 19.00 uur. Woensdag 28 december: KERSTFEEST van KFC-Meer jeugd in kantine om 13.30 uur. BLOEDINZAMELING in school Terbeek van 18.00-20.30 uur.

Aan de St. Lenaartsesteenweg te Rijkevorsel reed zaterdag 22 oktober om 8 uur Anthoni Wemer (24j .) uit Deurne, met zijn auto tegen een boom. Hij werd hierbij zwaar gekwetst.

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u .• zaterdag· avond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29. 51

HOOGSTR-ATEN 58

~~

'T Fi

CAFÉ DISCOBAR

RTUIN --:~

4'4-4.~

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

62

Woensdag 14 december: KERSTFEEST van KAV, vanaf 19.30 uur in de parochiezaal. Zaterdag 17 en zondag 18 december: HOBBY-TENTOONSTELLING in de parochiezaal. Maandag 19 december: BLOEMSCHIKKEN van KA V, om 19.30 uur in de parochiezaal.

Aan het kruispunt Heesbeek - Houtelweg te Rijkevorsel kwam het zondag 30 oktober om 10.50 uur tot een botsing tussen de auto bestuurd door Egbert Se vers uit Halle en de auto bestuurd door Femanda Carvalho-Teixeira, Helhoekweg 23, Rijkevorsel. Er was zware schade.

Vrijdag 18 november om 17.20 uur werd aan de Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel de 13jarige fietser Frank Schuermans, Veldstraat 55, Rijkevorsel, aangereden door een auto. De jongen werd zwaar gekwetst. Zaterdag 19 november om 12.20 uur botsten aan Hoogeind, Meer, een vrachtwagen, een auto en een fietser. De bestuurster van de auto, Rita Miehielsen (32j.), Van Aertselaerstraat 80, Hoogstraten en haar kinderen Nick (7j.) en Bjöm Geerts (11j .) werden licht gewond. Maandag 21 november om 06.50 uur botste aan het kruispunt Beersebaan en Merksplasseweg te Rijkevorsel, de auto bestuurd door Willy Schrauwen, Ploegstraat 27, Merksplas met de auto bestuurd door Xindo Van Rompaey uit Malle. Er was lichte schade. •

Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten 57

kucrfrtjcsfruis

FRITUUR - EETHUIS

MINDERHOUT

Zaterdag 29 oktober om 13.30 uur botste aan het kruispunt St. Jozef-Meir te Rijkevorsel, de auto bestuurd door Carine Willems uit Beerse met de auto bestuurd door Josefa Stevens uit Rijkevorsel. Beide wagens werden zwaar beschadigd, maar de inzittende in de tweede auto, Elisabeth Huysmans (59j.) Beerse, werd zwaar gekwetst.

Vrijdag 12 november om 22.40 uur botste aan de St. Lenaartseweg te Hoogstraten de auto bestuurd door Lia Moos uit Brecht, met de auto bestuurd door Johan Oomen (49j.) Breda. Lia Moos werd hierbij licht gekwetst.

Meerdorp 13

zaal.

OngevaUen

\V, • vzw Mussenakker Meer \. ~ Waar mensen zich jong

brij!)eiû 183 froogstraten 03/314 66 65 ~ust & 1fiiliane

'DE EIKEN' John Lijsenstraat 24, Meer Te lefoon 03/315.88.28

50

gesloten : dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur. 60

53

b.v .b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

Loenhuutseweg 34 2320 H.oogstrat~n

tel.+

fax~

Op 28 december verschijnt tie laatste MAAND van dit jaar. Medewerkers, haast en spoed is nn geboden want op ZONDAG 11 DECEMBER verwachten wij alle kopij behalve het dorpsnieuws dat op DONDERDAG 15 DECEMBER op de redaktie moet zijn.

03/314.55.04

51


r

Ongevallen Brandweer 314.42.43 -- ~

(l=--_----~

POLITIE: 315.71.66

03/314.32.11 03/314.59.1 0

RUKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak) 71

63

-~--

72

rY""'( centrale v~~arming

HUISARTSEN

~ CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

/

Vrijheid 251 - 2320 Hoogstraten Achtelsestr.l

Tel. 03/315.74.46

Fax 03/315.88.35 64

Tel. 03/314.51.33

10 en 11 december: DR. GEERT FAES, Heilig Bloedlaan 291 , Hoogstraten, tel. 314.50.10

73

KWALITEITSPLUIMVEE

Antiek Koekhoven 5 - Rijkevorsel - Speciaalzaak in blankhouten meubelen - Oude kasten - Nieuwe stoelen en tafels op maat

Tel.: 03/314.34.37

17 en 18 december: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A, Meerle, tel. 315.85.55

JAN

24 en 25 december: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Bestermansstraat 15, Meerle, tel. 315.82.21

STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70 .1 6

65

APOTHEKERS

JAN VERHEVENb.v.b.a. Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 03/315.79.50 • Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

"

de

Tot 2 december: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50 Van 2 tot 9 december: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 669.64.24

Tel. 03/314.54.50

Zaterdagvoormiddag 3 december: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73

Tennisclub vzw Achte/sestraat 72 2320 Hoogstraten

Van 9 tot 16 december: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014-63 .3 3.83

VRIJHEID

67

K. VERHEYEN-GEYSEN

03/314.76.81

AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

Zaterdagvoormiddag 10 december: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75

Tel. 03/314.31.08

76

LIEF LAURIJSSEN

Van 23 tot 30 december: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

75

mobile Rent

Van 16 tot 23 december: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68

sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

74

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Indoor tennis squash snooker

Tel. 03/314.37.76

Gelmel,lrool 6 2320 Ha<•J•Irol•n Tel. 03/314 38 11 fox 03/314 15 03

68

THUISVERPLEGING

CIS VISSERS

Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/ 61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

Op woensdag 30 november is er weer een nieuwe MAAND; kopij voor dat nummer wordt verwacht op 16 november. Enkel sport- en dorpsnieuws mag nog op zondag 20 november. 70

52

- san1tarr

]3;: JOS SERVABS

3 en 4 december: DR. DOLF MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 314.66.02

2321 MEER

_ ""-

• SANITAIR- & DAKWERKEN • ZINK- & KOPERWERK \

DISSERS

Kathelijnestraat 17 2320 HOOGSTRATEN (03) 314 73 oo

78

LOON EN GRONDWERKEN EN CONTAINERVERHUUR

LOUIS KENNES BVBA

Blauwbossen 3A, 2322 Minderhout Tel. 03/315.75.09 79


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.