oktober 1994 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

I

TIENDE JAARGANG, NR. 114 OKTOBER 1994 PRIJS: 55 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

VERKIEZINGSKOORTS -het debat - de nieuwe lichting

DUITSERS IN MEER! (het schlagerfestival)

LOUIS VAN H0 ECK


BEVRIJDING

Hoogstraten bevrijd

Eén dag te laat

Paula Van Pelt: 'Wij woonden toendertijd recht tegenover de kerk, waar nu Jet Haseldonckx en May Bruurs wonen. Toen men ons kwam vertellen dat we moesten vertrekken, omdat men de toren zou laten springen, zaten we met zijn allen in de kelder. In de muur tussen onze kelder en die van onze buren, de familie van Karel Janssens, was een gat gemaakt. Mijn man, Jozef Van Pelt, en Karel Janssens besloten na enige discussie om

toch te blijven. Met onze twee kindjes in de kelder bleven wij dus in de kelder zitten . Wel aangekleed, zodat we onmiddellijk zouden kunnen vertrekken indien nodig. De hele nacht zaten we angstig te wachten. Het werd middernacht, 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur, ... er gebeurde niks . Omstreeks half vijf kwam er wat stof in de kelder, voor de rest hoorden we niets. Wij dachten dat er niets gebeurd was, dat de toren niet gesprongen was. Toen Karel Janssen na een uur een kijkje nemen, zag hij alleen mist. Later bleek dat het de stofwolk van de ontploffing was.'

'Plots een vuurgloed als uit een vulkaan. Als bij een bliksemsebiebt zie ik even erboven bet silhouet van de toren, als een donderslag dreunt bet in mijn oren. Hetgebouw schudt onder mijn voeten, de luchtverplaatsing slaat mij achterover tegen het gordijn van een slaapkamertje. Boven en naast mij rinkelen de ruiten aan stukken~ de scherven vallen op mijn kleren en op de vloer. Mijn hoofd duizelt wel van de zware val. toch sta ik recht.( ... ) Waar de toren moest staan, drijft nu een brede donkere wolk aan weerskanten uiteen'. Dat schreefDeken Lauwerys op 23 oktober 1944 in -ijn oorlogsdagboek. Het lzad een feestelijke dag moeten ::;ijn voor Hoog straten. Dat werd het niet. De ochtend voor de bevrijding dyneNniteerde de Duitse bezetter immers de St.Catharinukerk. In het centrum 1 an Hoogstraten werd een enonne ravage aangericht. Vijftig jaar later stelde dt: Hoogstraatse Maand aan een zestal mensen die het allemaal meemaakten, één prangende vraag. 'Waar was u toen tijdens de nacht van 23 óktober 1944 de toren werd opgebla en?· 2

Karel Versmissen: 'Ik werkte toendertijd voor het Rode Kruis, dat zijn intrek had genomen in de kelder van het Seminarie. Er waren wel wat geruchten dat het ging gebeuren, maar ik kan me niet herinneren zelf de knal gehoord te hebben. We hadden het ook veel te druk met het verzorgen van de gekwetsten. Ik herinner me nog dat we de avond van de dynamitering iwg iemand zijn gaan ophalen, een slachtoffer van de beschietingen door de Engelsen. Die beschietingen hebben heel wat schade aangericht. Zo herinner ik me nog een foto van voor het springen van de toren, waarop de kerk al serieus beschadigd is. In de late namiddag van 23 oktober, rond 17 uur, bereikten de Engelsen uiteindelijk toch Hoogstraten, langs het zuiden. Ze konden


BEVRIJDING natuurlijk niet direct door, want heel het centrum lag vol brokstukken en omgezaagde boomstammen. Wij woonden toen helemaal aan de Statie, en ik ben toen dwars door het vernielde Hoogstraten gelopen, om daar aan de mensen te gaan zeggen dat de Engelsen er waren. Echt gefeest werd er hier niet. De meeste mensen zuchtten: 'Hoogstraten is één dag te laat bevrijd.'

de Duitsers de toren gingen laten springen. Wij waren dus gewaarschuwd. De ontploffing was verschrikkelijk, de grond schudde van links naar rechts, alles beefde ... Toen we 's morgens gingen kijken, was het nogal mistig, ik zou gezworen hebben dat de toren er nog stond. Door het gat in de W.C.-deur zagen we vroeger de toren, nu zagen we niks meer, alleen de hemel. Toen de Duitsers al waren weggetrokken, en wij op de Engelsen zaten te wachten, kwam er plots een side-car met twee Duitsers aangereden. Grote paniek bij ons, want onze smeerput zat vol geweren van de weerstand. Wij dachten: 't Is niet waar, de Duitsers zijn terug'. Later bleek dat het gewoon twee verkenners waren, die een foto van de toren namen en terug wegreden. Die foto zou later in een Duitse krant verschenen zijn. In het onderschrift stond dat de Engelsen de prachtige kerk van Hoogstraten hadden vernield.'

snel hier zouden staan. Maar, aan de vaart in Rijkevorsel werden ze tegengehouden, zodat Hoogstraten in de vuurlinie kwam liggen. Op de toren, een uitkijkpost voor de Duitsers, werd hard geschoten. Het was verschrikkelijk onveilig op de Vrijheid. Op een bepaald moment waren wij er zo zeker van dat we zouden bevrijd worden, dat we klaarstonden met bloemen om de bevrijders te verwelkomen . Plots kwamen er echter Duitsers de straat ingereden. Van bevrijding was nog geen sprake, en we hebben de bloemen toen maar rap terug weggestopt. Na de bevrijding liet Lauwerys, die later deken Senden (die de oorlog niet overleefde) zou opvolgen onmiddellijk verstaan dat de toren opnieuw zou worden opgebouwd. Hij kreeg daarbij steun van een Engelse majoor, Balfour. Het was ook Lauwerys die in zijn ééntje voorkomen heeft dat er hier na de bevrijding lelijke dingen gebeurd zijn tegenover Duitsgezinden .'

Leonie Brosens: Jos Swolfs: 'Wij woonden ook op de Vrijheid, en zaten die nacht, zoals de meeste mensen, in de kelder. Wij hebben de ontploffing erg duidelijk gehoord, en toen het allemaal een beetje geluwd was, ging ik een kijkje nemen. Ik zag onmiddellijk dat het bovenste deel van de toren weg was, er stak niets meer boven de bomen uit ... Later stelden we vast dat echt alles vernield was . Bij Torreele lag heel de voorste kamer vol brokstukken. Tot boven toe, alsof ze er netjes ingestapeld waren. Als snel na de bevrijding kwamen de vliegende bommen, al heel snel. De mensen dachten dat de oorlog gedaan was, maar toen kwamen die verschrikkelijke tuigen . Er waren twee soorten vliegende bommen: VI 's, die je met een trage motor dichterbij hoorde komen, (als de motor stopte, dan wist je dat ie ging vallen), en V2' s, die je niet hoorde of zag, en die dus veel gevaarlijker waren . Er zijn nog verschillende slachtoffers gevallen. Aan de St.-Lenaertsebaan kwam de volledige familie Aerts om het leven. Alleen hun zoon Karel Aerts overleefde het drama.'

'Omdat we thuis geen goede kelder hadden (er was al een obus op gevallen), waren we zoals zoveel mensen naar het Seminarie gegaan. Op zekere dag moesten we daar op bevel van de Duitsers, om hygiënische redenen weg. Alleen

Josée Croes:

Jos Snoeys: 'Samen met de familie Brasens zaten we bij ons thuis in de kelder. Op zeker moment stak er iemand zijn hoofd door het keldergat, en zei dat

de zieken en de gewonden mochten blijven. We zijn toen naar Snoeys gegaan, zodat we een stuk over de Vrijheid moesten lopen. Het was toen niet alleen heel gevaarlijk door de beschietingen van de Engelsen, de Vrijheid maakte ook een desolate indruk: de bomen waren afgezaagd, her en der waren huizen uitgebrand. Eigenlijk hadden we de bevrijding veel vroeger verwacht. Toen Antwerpen begin september werd bevrijd, dachten wij dat de Engelsen wel

'Ik moest bevallen, ik was zelfs al over tijd. Ons huis stond vlak aan de kerk, en in de buurt waren al slachtoffers gevallen tijdens de beschietingen. Wij zaten in de kelder, met nog enkele familieleden en ik dacht: 'Ik kan hier toch niet in die overvolle kelder gaan bevallen?' . Ik besloot naar het Seminarie te gaan. Mijn man deed me naar het Seminarie, en vijf minuten later stond hij daar opnieuw met ons dochterje op de arm. 'Ze hebben gezegd dat we uit ons huis moeten ' , zei hij , en hij ging terug om de familie te halen . Ons huis is later, nog voordat de kerk werd neergehaald, volledig uitgebrand na beschietingen van de Engelsen . Omdat ik moest bevallen kreeg ik een hoekje in de kelder. De bevrijding zelf heb ik niet bewust meegemaakt, omdat ik in de kelder lag. Ik heb wel gezien dat de Engelsen even goeiedag kwamen zeggen. In totaal werden er een twaalftal kinderen in de kelder van het Seminarie geboren'. •

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

op maandag gesloten.

29

3


man in de maand In de schaduw va·n de toren Ik vraag me af voor wie het de grootste opgave was, voor de interviewer of de geïnterviewde. Louis weet en kan immers zoveel vertellen zodat er langs beide kanten een beetje de vrees is om onvolledig te zijn. Anderzijds was er vooraf de afspraak om een aantal zaken zoals gemeentepolitiek, waarin hij als ere-stadssecretaris toch een bevoorrecht toeschouwer was, zoveel mogelijk ter zijde te laten. Maar we zijn maar mensen of om het met de woorden van Louis te zeggen: "Wij moeten in deze materialistische tijd de deur van onze woning en van ons hart open houden voor een vriendelijke samenleving en trachten een blijde boodschap te brengen van hart tot hart, voor velen."

Huize De Ster Louis Van Hoeck is een rasecht Hoogstratenaar van vlak onder de toren dan nog wel. Hij werd er geboren 12.07.1913 als enige zoon in een gezin met 9 kinderen (in feite was men met z' n tienen doch het tweede zoontje stierf in 1917, amper 1 jaar oud.) Toch was het in de familie mooi verdeeld: 3 kinderen trouwden, 3 kinderen bleven ongetrouwd en de overige 3 werden non. Vader was gemeentesecretaris van Hoogstraten. De familie woonde toen reeds in "Huize De Ster", een huis in de 's Heerenstraete (de oorspronkelijke benaming van De Vrijheid) waarvan sporen zijn terug te vinden dat het er reeds stond in 1430. Louis bezit nog een

aankoopakte gedateerd op 04.05.1830 met als aanhef: "Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, ...."We waren toen immers nog net geen Belgen. Zoals dat toen paste, verdween Louis tijdens zijn jonge jaren, op enkele passen van huis, achter de muren van het Klein Seminarie en werden enkel de vakanties thuis doorgebracht. Nadien trok hij naar Heverlee om te studeren aan de Sociale Hogeschool. Het beroep van maatschappelijk assistent was toen nog van een heel praktische aard en tijdens de opleiding moest men een jaar arbeidsstage doen. We schrijven dan 1932, volle crisisperiode en nergens werk te vinden. Louis heeft zijn studies

dan moeten onderbreken. Als vrijwilliger, we zouden nu zeggen stagiair, is hij dan op het gemeentehuis gaan werken als bediende. Als de enige in dienst zijnde bediende overstapte naar de rechtbank, werd Louis als bediende vast benoemd. Toen zijn vader als secretaris op pensioen ging in 1938 was een opvolging door zoon Louis niet uitgesloten maar het lot, of laat ons maar beter zeggen "de politiekers", beslisten daar anders over.

Geen huwelijksfoto's Louis behoorde bij één van die drie kinderen die huwden. Voor hem was die gebeurtenis vastgelegd op 25 .08 .1943, in volle oorlogstijd. Op die dag trad hij te Mechelen in het huwelijk met zijn "Aertsengel" Maria Aerts. Buiten de huwelijksakte zijn van die gebeurtenis, opgeluisterd door het Hoogstraats Piuskoor, geen bewijzen meer. De fotograaf was immers de datum vergeten en verscheen derhalve niet op het appèl. Uit het huwelijk werden 8 kinderen geboren, 5 jongens en 3 meisjes. Een huwelijk waarop hij tevreden en met een intens en diep geluk kan terugkijken. Het overlijden van zijn echtgenote in 1985 viel hem dan ook bijzonder zwaar. Enkele jaren later in 1990 werd dit verdriet nog verzwaard door het overlijden van zijn dochter Rilde, 45 jaar oud. Gelukkig zijn er die vele mooie herinneringen. En al worden de mogelijkheden van de mens steeds groter en groter, (we waren bij Louis op de vooravond van de herdenking van 25 jaar "mens op de maan") en al wordt het heelal steeds grootser en ruimer, toch is er voor Louis het rotsvast kristelijk geloof dat nu zijn "Aertsengel" van daarboven op hem neerkijkt en dat is deugddoend. Een grote familie, steeds uitdeinend door huwelijken en kinderen maar waar muziek als een centraal gegeven bleef, maar daarover later meer.

Beerspuiters of miereblussers?

Het ouderlijk gezin met Louis, zittend uiterst rechts

4

Het gesprek over zijn huwelijk met een Mechelse "maneblusser" bracht Louis op het idee dat hij in feite een duoblusser is. Immers, getrouwd met een maneblusser uit Mechelen deed hem er aan denken dat die van Hoogstraten iets gelijkaardigs hebben. (De benaming "Spilzakken" is van latere da-


MAN IN DE MAAND turn.) Zo doen er twee verhalen de ronde. Volgens het ene zou men hen kunnen bestempelen als "beerblussers": bij een brand ergens in de 's Boschstraat zou men de brandslangen in een verkeerde put hebben gestoken om te kunnen spuiten. Het andere zou hen de naam van "Miereblussers" kunnen geven. Die gebeurtenis maakte Louis zelf mee : Het was enkele jaren voor de oorlog en op een avond leek het of de toren bovenaan in brand stond. Er hing immers een rode glinsterende gloed, net vuur ter hoogte van de torenspits. Jules Croes, toen brandweercommandant, stormde met enkele dapperen, het brandblusapparaat onder de arm, naar boven . Daar aangekomen was van vuur of rook niets te bespeuren. Het fenomeen van de rode gloed werd immers veroorzaakt door een enorme zwerm vliegende mieren. Maar dit even terzijde.

De toren, hij viel Het niet benoemd worden als gemeentesecretaris in 1938, beschouwt Louis nu als een geluk. Tijdens de Duitse bezetting was iedereen in een openbare functie op een of andere manier verdacht. Vanuit de aard van hunjob hadden zij dikwijls voorkennis van wat er gebeuren ging . Hoewel niet actief betrokken bij het verzet, wist men dat Louis de Duitsers zeker niet gunstig gezind was. Op het einde van de oorlog en zeker na de mislukte aanslag op Hitler, was de waakzaamheid van de Duitsers nog groter en op 25 .09.44 werd tegen hem een aanhoudingsbevel uitgevaardigd. De toenmalige gemeentesecretaris was van dit bevel op de hoogte en dank zij hem werd Louis verwittigd dat hij moest vluchten . "Op 25 .09 .44 te 8.30h. werd mijn leven gered door mijn voorganger-secretaris Stan Brosens. Die morgen ging ik toevallig, of was het de voorzienigheid, 10 miniuten later naar het stadhuis dan gewoonlijk, vanuit de Loenhoutsebaan. Aan het rusthuis is een auto met Duitse militairen mij voorbij gereden. Ik wist niet dat ze op weg waren naar mijn huis om mij op te pikken . De secretaris is, nadat de Feldgendarmen op het stadhuis waren geweest' ijlings mijn ouders aan de overkant van het straat gaan verwittigen. Een van mijn zussen is me dan tegemoet gelopen met de boodschap: niet naar het stadhuis te gaan en ook niet naar huis terug te keren maar zo vlug mogelijk onder te duiken. Vier weken heb ik dan geleefd als een opgejaagd dier, met het spookbeeld van concentratiekampen, folteri ng en dood voor ogen . Vele anderen zowel uit Hoogstraten als uit Meerle of Minderhout werden die dag opgepakt en weggevoerd, om nooit meer terug te keren . Als je leven zo op het nippertje gered wordt is dat een feit dat je hele leven op je blijft wegen en een waar merkteken nalaat." Tot einde oktober 44, de uiteindelijke bevrijding van Hoogstraten, leefde hij ondergedoken, zijn vrouw en eerstgeboren dochter in onzekerheid latend. Bij het uitbreken van de vijandelijkheden in 1940 was reeds een dringende opdracht gegeven door het toenmalig bestuur van Monumenten en Landschappen om alle kerkschatten, glasramen inbegrepen, in veiligheid te brengen . (Het glasraam in de rechter zijbeuk - de aanbidding der Wijzen en de besnijdenis van Christus - werd vernietigd en later op een prachtige wijze hermaakt door een hedendaags glazenier) Voor de Duitsers was de toren een uitstekende uitkijkpost teneinde hun artillerie juister en gerichter af te kunnen stellen op de naderende

geallieerden die alzo een tijdlang geblokkeerd konden worden aan het Kempisch kanaal. Anderzijds was de toren voor de geallieerden een uitstekend mikpunt, en brachten hun beschietingen de Duitsers rake klappen toe. Volgens Louis zijn deze twee factoren voor generaal Sieferd de belangrijkste redenen geweest om de beslissing te nemen de toren te vernietigen. Op 23 .10.1944 gafhij het bevel om de toren te dynamiteren. In kistjes werd de dynamiet naar boven gedragen en aangebracht op strategische plaatsen in de toren . De bevolking van de omliggende woningen werd gemaand hun huizen te verlaten, hoewel zij dat niet allen deden. Op 23.10.1944 omstreeks 5 uur in de ochtend werd de druk op de knop gegeven. Deken Lauwerys beschreefhet als volgt: "Daar spatte op één second het machtig bouwwerk uiteen, waarin vier eeuwen tevergeefs hun tand hadden gezet, en dat door kettersche beeldstormers en goddeloaze sansculotten was gespaard!. Drie krachtige ontploffingen weerklonken in de ochtend, en de Hoogstmatse toren stortte neer. "

Karel Boom 's verknippen met een schaar De ravage was enorm. De toren, het uitzicht van Hoogstraten, stond er niet meer. Een blok van om en bij de 50 ton viel op het voorste gedeelte van het stadhuis en vernietigde trouwzaal en raadszaal. Het achterste gedeelte, archief en bureel, bleef wonderwel gespaard.

Toch was de schade in feite onherstelbaar. De grote wandtableaus, in het begin van de eeuw ontworpen en geschilderd door Karel Boom, waren onder het puin bedolven. Louis keerde na de bevrijding, einde oktober 44 terug naar huis en werd met ingang van 1.11.1944 aangesteld als secretaris. Een van de eerste bezigheden was: redden wat er te redden viel van onder het puin van het historisch stadhuis . Stukken van de schilderijen die men nog vrij ongeschonden weer vond werden met een schaar verknipt en sieren nu de raadszaal. Met oorlogsschade (een soort van vergoeding) werden de ontwerpen van de muurtableaus, in feite volledig uitgewerkte schilderijen, aangekocht van de familie van Karel Boom. Deze waren ondertussen reeds verdeeld over twee takken van de familie maar gelukkig konden zij nog in hun geheel aangekocht worden. Zij sieren nu terug trouwzaal en bureel van de secretaris. Gelukkig is deze aankoop kunnen gebeuren want anders was een uniek stukje Hoogstmatse geschiedenis voor altijd ergens in het buitenland verdwenen. De recuperatie en restauratie van de oorspronkelijke schilderijen gebeurde in samenwerking met E.H. Jozef Tegenbos, kunstleraar aan het Klein Seminarie en de Lierse kunstschilder Bernhard Janssens. Net als de St.Catharinakerk mag men stellen dat het stadhuis een van de prachtigste gebouwen is van Hoogstraten. Het werd door Keldermans gebouwd, omstreeks 1530, aangezien de toenmalige graaf Antoon de Lalaing van oordeel was dat zijn stad

[B)ElOEK ONZE N~EUWE Wand- en vloertegels TOONZAAl Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIË, SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MMKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWMRDEN MN TE BIEDEN!

~ ~

314 70 60 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur zondag 10 tot 17 uur

5


MAN IN DE MAAND men reeds in Cuyck komen kijken en Louis bracht die plannen mee naar Hoogstraten. Tegenover de huidige hotelschool zouden twee grote ketels geplaatst worden waar het gas werd aangevoerd en van daaruit bedeeld over de gemeente. Een studie terzake werd gemaakt door Popovitski en deze beloofde zelfs winst voor de gemeente. Voor Louis was een nuloperatie reeds genoeg. Misschien zaten de plaatselijke gasbedelers er voor iets tussen, maar eenmaal voorgelegd aan de gemeenteraad, werden de plannen afgekeurd. De ontwerper echter was ervan overtuigd dat de levering en het plaatsen van leidingen en radiatoren in de huizen, met later de onderhoudswerken, een zeer interessant voordeel zou zijn voor de installateurs en de tewerkstelling in het algemeen.

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

Afscheid met unicum

28

toch een waardig raadhuis moest hebben. De 3de graaf de Lalaing schonk aan het stadhuis het merkwaardige schilderij "Zicht op Hoogstraten anno 1564 ".(Nu te bewonderen boven de schouw in de raadszaal) Merkwaardig omdat het ons een uniek beeld geeft van het uitzicht van het stadje Hoogstraten in die tijd. Weinige gemeenten beschikken over een dergelijk stukje historisch erfgoed. Vóór de oorlog herbergde het stadhuis, in de huidige raadszaal nog een museum waar een weergave werd gegeven van de plaatselijke ambachten. Het stadhuis werd vernietigd door de val van de toren. In de jaren na de oorlog volgde de heropbouw, onder leiding van provinciaal architect Jozef Schellekens, die van deze heropbouw zijn levenswerk maakte, van nabij gevolgd door Louis Van Hoeck als gemeentesecretaris.

De ambtenaar bij kaarslicht en niet bij gaslicht Met kerk en stadhuis in puin, weliswaar bevrijd van de bezetter, moest men terug beginnen aan de heropbouw van stad en administratie. Voorlopig vond de gemeentelijk administratie een onderkomen in de meisjesschool in de Gelmelstraat. Meer dan een onderkomen mag men niet stellen want maandenlang moest men werken zonder electriciteit en met een overjas aan want, zoals velen zich nog zullen herinneren, was de winter 44/45 een van de koudste van deze eeuw. Voor Louis waren dit de moeilijkste jaren van zijn loopbaan. Gevraagde kolen werden niet geleverd wat dus werken zonder verwarming betekende. Voor de gemeentesecretaris waren het in die tijd dikwijls lange dagen en werd 's avonds gewerkt bij kaarslicht. Kaarsstompjes werden aan elkaar geplakt ofwel behielp men zich met een schoensmeerdoosje met wat vet in en een wiek. (Wie zei daar weer iets over de ambtenaren?) Naast het gemeentelijk werk werd ook een hele boel werk van de politierechtbank (Hoogstraten is kantonhoofdplaats) doorgeschoven naar de gemeentelijke administratie en dit tegen een luttele vergoeding. Immers de burgemeester van de kantonhoofdplaats moest optreden als

6

ambtenaar van het openbaar ministerie en diende het voorbereidend werk te doen voor Politierechtbank en Vredegerecht en stelde dus de minnelijke schikkingen voor en diende de dagvaardingen op te maken. Voor een geringe vergoeding schoof de burgemeester dit werk door naar de gemeentesecretaris die er zijn handen vol mee had.

Geen gas Gelukkig is daar de jaren nadien verandering in gekomen. We haalden het in onze inleiding reeds aan, we zouden het zo min mogelijk hebben over gemeentelijke politiek maar één zaak moest Louis toch van het hart. Op een van zijn uitstappen had hij in Cuyck (Nederland) kennis gemaakt met een vrijwel uniek systeem van gasbedeling in de gemeente. (Gemeentelijke bedeling van propaan) Vanuit Australië was

Het gezin Van Hoeck in 1956

1 januari 1977 zou de start van een nieuw tijdperk betekenen: de fusie van Groot Hoogstraten. Maar de kiezers of zeg liever de partijen, beslisten daar anders over. Na klacht bij de Bestendige Deputatie werd door de Raad van State de gemeenteraadsverkiezing van oktober 1976 ongeldig verklaard en moesten de Hoogstraatse kiezers opnieuw naar de stembus . Zoals dit in de kieswetten is vastgeld moet dit gebeuren binnen de 50 dagen na de uitspraak van de Raad van State. Een datum werd vastgesteld, maar aangezien het met 's lands politiek ook niet zo goed boterde werden ook net op diezelfde dag parlementsverkiezingen uitgeschreven. Die twee verkiezingen samen op dezelfde dag was onmogelijk. Als gemeentesecretaris heeft Louis toen heel wat moeten afbellen tussen Brussel en Antwerpen, waar niemand hem een juist antwoord kon geven. Dergelijke situatie had men immers nog nooit meegemaakt. Door de administratie werd de knoop dan maar doorgehakt en werden de gemeenteraadsverkiezingen uitgesteld. Toenmalig burgemeester van Hoogstraten, wijlen Jos Van Aperen, zat wel verveeld met dit unicum en verzuchtte: Als hier maar geen derde keer verkiezing van moet komen! Gelukkig verliep het allemaal vlekkeloos en kon de


MAN IN DE MAAND Hoogstraatse fusie met een 7 -tal maanden vertraging van start gaan. Hoewel men vóór die gebeurtenis nog niet goed wist hoe heel die fusie door de 5 gemeentesecretarissen verwerkt zou worden en wie uiteindelijk de enige gemeentesecretaris worden zou. In feite was er niemand echt kandidaat want men wist nu eenmaal dat de secretaris van Hoogstraten al vóór de fusie tot een gat in de nacht zat te werken. De politiekers hebben die knoop echter al snel doorgehakt en Stan Verlinden (Minderhout) werd de eerste secretaris van Groot-Hoogstraten. Het tot een goed einde brengen van deze unieke fusie-operatie was voor Louis het eindpunt in zijn actieve carrière. Genieten van pensioen zou het volgende hoofdstuk heten. Nu volgt hij enkel nog de maandelijkse vergaderingen van de ere- en andere secretarissen. Een gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen en verstrekken van raadgevingen aan minder ervaren mannen in het vak.

De liefde voor muziek We stipten het reeds even aan: Huize De Ster is steeds door zijn bewoners een huis vol muziek geweest. Een liefde die Louis met de paplepel werd ingegeven. Nog tijdens zijn actieve loopbaan als secretaris bracht hij, dank zij zijn contacten op het ministerie van onderwijs het Nationaal Orkest van België onder leiding van zijn lievelingsdirigent Ladewijk De Vocht, naar Hoogstraten. Zelf zou hij jarenlang zowel orgel als harmonium bespelen. Reeds als jonge bediende speelde hij, vóór zijn dagtaak op het gemeentehuis, 3 missen in de

kerk van het Begijnhof. Dit was in de periode 40-44. Het harmonium van de Hoogstraatse gevangenis bespeelde hij meer dan twintig jaar. Met een koor waarvan verschillende leden geen noot muziek kenden maar het toch ontzettend graag deden, tot lof en eer van de organist, en als variatie in het leven als gevangene. Vorig jaar beëindigde Louis zijn actieve muzikale loopbaan toen hij afscheid nam als dirigent van het koor van de gepensioneerden maar hij bleef wel koorlid.

b.v.b .a.

DE ·HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 .ADMINISTRATIE: tel. : 314.49.11

Gids hier en elders Het uitdragen van het historisch erfgoed van Hoogstraten was en is voor Louis een blijvende opgave geweest. Zo bewerkstelligde hij de verbroedering tussen Hoogstraten en Nieuwpoort. Omwille van de ziekte van zijn vrouw verbleven zij gedurende langere periodes aan zee en zo ontstonden de contacten. De toeristische dienst maakte ook graag gebruik van Louis' kennis van de geschiedenis van Hoogstraten en zijn gebouwen. Voor de oorlog was hij waarschijnlijk een van de eerste die als gids werd aangetrokken door de VVV en later de toeristisch dienst; niet enkel om ter plaatse groepen rond te leiden in kerk en stadhuis maar ook om Hoogstraten te gaan vertegenwoordigen op beurzen in Antwerpen, Brussel en Utrecht. Hoewel Louis het een tamelijk vermoeiende maar heel boeiende taak vond, heeft hij dit tot in 1993 vol overgave gedaan. Een kleine anekdote om af te sluiten: Enkele jaren geleden komt Jos Laurijssen,(de koster) Louis ervan verwittigen dat er een Duitser de kerk wil bezoeken. Louis legt onmiddellijk de

'ral

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.:

J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

2$

link met de oorlogsgebeurtenissen en zoekt ter documentatie namen op van oorlogsslachtoffers . Van die Duitse bezoeker krijgt hij te horen dat deze man als 18-jarige in oktober 44 op de toren zat. Dit als telefonische contactman tussen de waarnemers op de omgang van de toren en de kanonniers die stonden opgesteld in de Katelijnestraat. Alzo konden deze hun geschut beter richten op de oprukkende geallieerden. Met het dynamiteren van de toren had hij niets te maken gehad, maar wel had hij de kistjes dynamiet naar boven zien dragen. Toch had hij er sterk zijn twijfels over dat slechts 2 ton springstof gebruikt zou zijn. Volgens deze waarnemer waren er zeker 4 ton dynamiet nodig om die Kempische reus te vellen.•

PROFESSIONAL DOOR STIHL Met toptechniek voor perfekt :zaagwerk. Met een STIHL heeft u een krachtige en handzame motorzaag. Betrouwboor door de vooruitstrevende techniek

Huis- en tuindekoratie Tuinarchitektuur

met een ergonomische vorm en een integrale veiligheidsuitrusting. Professionele kwaliteit met 12 maanden garantie. STIHL motorzogen zijn leverboor met een vermogen van 1,2 kW (1,6 pk) tot 6,3 kW (8,6 pk) .

Ontdek de. wondermooie wereld van Green House vol spedalitèiten voor huis- en tuindekor.aties .... en . .. tuJilàrc~tect.u:gr, . ' .. Dit alles bij _elkaar gebracht in een gezellig en .qti~ne~tinterieur,Voor al .uw ·k}ein~e~laif,.tuinmeub~len, · . é , dekdratteve stoft'èîr, , sieryoorw .en. manden, glaswerk, kaartt1U! kandelaar§~ S~dij"Zçr.~ . .

· ·~

'

-~

~~

-- -~

'

machines voor de hof-, bos- en tuinbouw

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.41.15

Gni~n House b.vtb~a. Heilig Bloedlaan 259 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 74 70

... 7


VANUIT BET STADHUIS ... Verkiezingskoorts ... Vandaag willen wij deze rubriek volledig wijden aan de komende gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober '94. De lijsten van de verschillende partijen zijn begin september officieel voorgedragen en zijn u wellicht reeds via het verkiezingsdrukwerk bekend. Toch willen wij ze u hier niet onthouden en hierbij enkele kanttekeningen maken. Uit deze drie lijsten pikten wij 6 nieuwkomers uit, van elke partij een vrouw en een man. In een tijd dat bij velen 'politiek' een vies begrip geworden is, leek het ons des te interessanter om eens te horen wat de motieven zijn van deze vrij jonge kandidaten om voor jan en alleman kleur te bekennen. Tot slot krijgt u hier ook het verslag van de debatavond rond de gemeenteraadsverkiezingen die georganiseerd werd door de dorpsraden in samenwerking met de vrije radio :S Cosmos en Continu en met De Hoogstmatse Maand. Zoals u weet gaven de drie lijsttrekkers van CVP, KVB enAgalev toelichting bij hun prioriteiten voor de volgende 6 jaar en gingen zij in op de vragen van de dorpsraden zelf en deze van het publiek. Een hele brok politiek nieuws, de moeite om eens goed bij te gaan zitten.

De lijsten In tegenstelling tot de vorige gemeenteraadsverkiezingen in oktober '88 zal de keuze van de kiezer ditmaal gemakkelijker zijn. Waar er 6 jaar geleden 5 partijen zich aanboden, is het aanbod nu teruggevallen tot drie. De lijst Dernokfatische Eenheid van de vroegere burgemeester Fons Jansen is niet meer te bespeuren. Deze groep had de voorbije legislatuur slechts drie vertegenwoordigers in de raad na

een erg teleurstellende verkiezingsuitslag. Slechts ĂŠĂŠn van de 23 vroegere kandidaten vinden we nog terug op een andere lijst. Ook de SP, die er bij vorige verkiezingen nooit in geslaagd is een volledige lijst aan te bieden, heeft dit keer afgehaakt omwille van te weinig kandidaten. Rest er dus nog de CVP met ditmaallijsttrekker Jef Van Looy, KVB onder leiding van Arnold Van Aperen, en Agalev, de voormalige Fusiebelangen, onder aanvoering van Juul Verhuist. Bij de installatie van de

nieuwe gemeenteraad begin januari '95 zullen er 25 raadsleden mogen zetelen. Dat is twee meer dan tot hiertoe het geval was. Vandaar dat alle partijen 25 kandidaten op hun lijst geplaatst hebben.

CVP De CVP vormde de voorbije 6 jaar samen met de KVB de coalitie. Zij had 8 verkozenen in de raad waarvan drie schepenen. Opmerkelijkste

1. Jef Van Looy, volksvertegenwoordiger, Minderhout 2. Rik Michielsen, gepensioneerde, Hoogstraten 3. Staf Peerlinck, bediende, Wortel 4. Annie Desmedt, boerin, Minderhout 5. Jef Blockx, ingenieur-architect, Hoogstraten 6. Karin Rombouts, ingenieur, Meerle 7. Louis Tilburgs, landbouwer, Meer 8. Hans Vanderhallen, ingenieur, Hoogstraten 9. Jos Van Bavel, chauffeur, Meerle 10. May Sterkens, huisvrouw, Meer 11. May Geerts, bediende, Meersel-Dreef 12. Mai Sterkens, kleuterleidster, Meer 13. Rit Adams, landbouwhelpster, Meerle 14. Leen Geysen, pluimveehoudster, Wortel 15. Rita Pluym, tuinierster, Meer 16. Piet De Bie, werkman, Minderhout 17. Jaak Huybrechts, landbouwer, Meerle 18. Willy Bartholomeeusen, ingenieur, Hoogstraten 19. Jos Laurijssen, gepensioneerde, Hoogstraten 20. Mai Snijders, onderhoudsvrouw, Hoogstraten 21. Els Janssens, huisvrouw, Meer 22. Martha De Schutter, huisvrouw, Hoogstraten 23. May Sysmans, regentes, Hoogstraten 24. Gust Adams, landbouwer, Minderhout 25. Herman V erlinden, bediende, Wortel. 8


POLITIEK vaststelling bij deze lijst is wel dat de naam van de vroegere lijsttrekker en schepen, Armand Coenegrachts, nergens meer te bespeuren is. Het is een publiek geheim dat er binnen het ACW maar ook bij nogal wat leden van landbouwersorganisaties wrevel bestond over het gevoerde beleid van de schepen. Ook twee andere raadsleden zijn van het politieke toneel verdwenen nl. Denise Adriaensen en Raf Jansen. CVP-volksvertegenwoordiger Jef van Looy voert de lijst aan en Herman Verlinden, de man met de meeste voorkeurstemmen van deze groep in '88, is lijstduwer. Verder mogen wij ons verheugen op 12 vrouwelijke kandidaten. Dit is alvast een primeur in Hoogstraten: net geen meerderheid.

KVB KVB is de grootste partij in de gemeenteraad. Zij bezetten 10 zetels in de raad waaronder er drie in het college. Lijsttrekker en senator Arnold Van Aperen is tevens de huidige burgemeester. Bij de vorige gemeenteraadsverkie-

De Hoogstraatse Maand Het meest invloedrijke blad in de Hoogstraatse regio Advertenties: Telefoon: 314.49.11 Telefoon + Fax: 314.55.04 zingen in '88 werd de voormalige KGB -lijst van wijlen Jos Van Aperen opgesplitst in enerzijds de groep Dernokfatische Eenheid en anderzijds de lijst van burgemeester Arnold Van Aperen die de naam KVB koos. Deze twee lijsten samen waren goed voor 13 zetels op de 23, een ruime meerderheid maar de coalitie is anders uitgevallen. KVB en CVP gingen samen scheep, goed voor 18 zetels. Dernokfatische Eenheid werd met zijn drie verkozenen in de oppositie gedrongen en dat heeft lang pijnlijke

sporen nagelaten. Van gans deze D.E.-lijst · blijft er enkel Karel Aerts over en die is naar zijn oude schaapstal teruggekeerd. Hij staat er op de 7e plaats na de huidige KVB-verkozenen. Schepen Pauwels duwt de lijst, Louis Van Laer is van het toneel verdwenen en Herman Snoeys neemt de plaats van vader Frans in. De grote vraag bij deze lijst is of burgemeester Van Aperen er in zal slagen de verloren stemmen van de vroegere D.E. ter herwinnen en alzo een absolute meerderheid te bekomen.

1. Arnold Van Aperen, Senator, Burgemeester, Meer 2. Marcel Van Ammel, Ambtenaar, .Wortel 3. Jos Brosens, schrijnwerker, Hoogstraten 4. Frans Tackx, Burger!. conducteur-bouwwerken, Minderhout 5. Geert Marijnissen, tuinder, Meerle 6. Thérèse Coppens, zelfstandige, Meersel-Dreef 7. Karel Aerts, landbouwer, Hoogstraten 8. Jos Brosens, bediende, Meer 9. Jos Martens, Aannemer bouwwerken, Meerle 10. Kristin Bastiaens-De Smet, huisvrouw, Hoogstraten 11. Bert Snyers, gevangenenbewaarder, Wortel 12. Warre Palmans, ambtenaar, Hoogstraten 13. Marth Pemen, huisvrouw, Meer 14. Danny De Prijck, lasser-installateur, Hoogstraten 15. Jan Geerts, bouwkundig toezichter, Minderhout 16. Bart De Roover, voetballer, Hoogstraten 17. Luce Vermonden, onthaalmoeder-huisvrouw, Meer 18. Marcel Verschueren, bankbediende, Hoogstraten 19. Lisette Thielemans, bedrijfsleider, Meersel-Dreef 20. Rit Schrijvers, huisvrouw, Wortel 21. Geert De Busser, bankbediende, Hoogstraten 22. Marcel Verbaeten, gepensioneerde, Minderhout 23. Herman Snoeys, onderwijzer, Meer 24. Michel Jansen, bedrijfsleider, Hoogstraten 25. Karel Pauwels, gepensioneerde, Meerle

ZAKENKANTOOR

~ VERZEKERINGEN

VAN BAVEL-ROMMENS bvba SPAREN

allBB

LENEN

Wij verkopen ni.et alleen verzekeringen ... ook de NAZORG vinden wij belangrijk!!!

GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS

Kom vrijblrjvend eens praten! Rommensstraat 7

2321 Meer

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten

Tel. 03/315.72.54

Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

23

9


POLITIEK

Agalev De naam Agalev zien we voor de eerste keer bij de gemeenteraadsverkiezingen in Hoogstraten. Voordien was het Fusiebelangen. Vermits de groene partij F.B . altijd al in dezelfde lijn als Agalev gedacht heeft, werd in '92 de naam

veranderd. Het is een vrij jeugdige ploeg met de twee raadsleden vooraan en achteraan de lijst. Juul Verhulst staat aan de kop. Pons Sprangers, die bij de drie vorige verkiezingen steeds de lijst aanvoerde, is nu lijstduwer. Opmerkelijke nieuwkomer is toch wel Marc Wouters, een

man met een duidelijke ACW signatuur, op de tweede plaats. De grote vraag bij deze partij is of zij de jarenlange konsekwente en met grote dossierkennis gestaafde oppositie beloond ziet worden met winst van enkele zetels.

1. Juul Verhuist, leraar, Minderhout 路 2. Marc Wouters, bediende, Hoogstraten 3. Sjat Franssen, bediende, Hoogstraten 4. Jan Fret, bediende, Meerle 5. Paul Kox, bediende, Meersel-Dreef 6. Els Fransen, lerares, Wortel 7. Jos Van Dyck, landbouwer, Meer 8. Fons Jacobs, maatsch. assistent, Minderhout 9. Roos Rombouts, huisvrouw, Hoogstraten 10. Marcel Adriaensen, ingenieur, Meer 11. Erik Vinckx, opvoeder, Meerle 12. Rosette Servaes, huisvrouw, Hoogstraten 13. Frans Snels, gepensioneerde, Wortel 14. Mark Sprangers, pol. en soc., Meer 15. Joos Thijs, lerares, Minderhout 16. Fons Jansen, student, Hoogstraten 17. Frans Meyers, maatsch.assistent, Hoogstraten 18. Fabienne Visser, studente, Meersel-Dreef 19. Jan Koyen, opvoeder, Hoogstraten 20. Jef Michielsen, Mechanieker, Meer 21. Chris Van Gestel, huisvrouw, Wortel 22. Jan Rombouts, arbeider, Meer 23. Marleen Franssen, lerares, Hoogstraten 24. Jef Leestmans, ambtenaar, Hoogstraten 25. Fons Sprangers, gepensioneerde, Meer

garage VAN RIEL

De Hoogstraatse Maand Vanaf nu elke maand in uw brievenbus ? Bel ons. Wij sturen u een overschrijving !

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * carwash

Tel.: 314.41.26/314.49.11 Tel. + Fax: 314.55.04

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 15

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03.79

W\1 IS u<'" 111 1 11 vF" v100IFR DA" Jl. 11 I(IJN"FN UITI FVEN' ,\UB lli<MCT rJA.AR CRAAC TOLI31J .

WANT VFILIC VEI<ZLKLRL" IS \1EEI< D1\N CL I'. 111\ Wl liK.

10

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

De Hoogstraatse Maand


POLITIEK

Nieuw bloed in de politiek 'Te veel eigenbelang', 'belangenvermenging', 'smeerlapperij',... Het waren harde woorden vorige maand in deze rubriek. Enkele oud-gedienden uit de gemeentepolitiek verdronken hun politieke kater in een zee van kritiek. Heel wat lezers zullen eens goed hebben moeten slikken bij dit weinig fraai beeld van wat een open en demokratisch bestuur zou moeten zijn. Sommigen zullen hierin de bevestiging gevonden hebben van hun visie dat politiek toch alleen maar zakkenvuilerij is. Anderen zullen vastgesteld hebben dat ook een politieker maar een mens van vlees en bloed is met al zijn ambities, verlangens, ontgoochelingen, hoop en frustraties. Niets menselijks is ons immers vreemd. Wie zou daar immers aan ontsnappen? Gelukkig ontsnapt de gemeentepolitiek nog aan het kwalijk geurtje dat zo vaak rond die grote politiek hangt. In een dorp kent iedereen iedereen nog. Waar dat niet meer het geval is, wordt het uitkijken geblazen, en daar moet Hoogstraten zich misschien eens ernstig over gaan bezinnen. Waar ligt de grens van de expansie en waar begint de kloof tussen de burger en de politiek? Onze vaststelling was alvast dat alle drie de partijen moeite gehad hebben om hun lijst op een vlotte manier vol te krijgen. De partij van exburgemeester Jansen is in rook opgegaan en ook de SP moest noodgedwongen afhaken bij te weinig kandidaten. Tientallen geschikte kandidaten zijn wellicht ook deze keer weer aan de kant blijven staan. Er zijn immers 101 redenen om te bedanken zoals 'de politiek ligt mij niet', 'Ik wil geen kleur bekennen' en 'zeker niemand tegen zijn kar rijden', of 'mijn dochter moet nog bouwen' en 'mijn stal moet nog geregulariseerd worden'. Redenen genoeg dus. Maar een gemeente moet wel bestuurd worden en liefst nog door mensen die dat op een eerlijke en serieuze manier willen doen. Des te aangenamer is het daarom vast te stellen dat er bij elk van de drie partijen weer tal van nieuwkomers zijn waaronder ook heel wat jongeren. 'Na誰eve dromers' of 'jeugdige overmoed' zul je hier en daar wel horen. Wij zochten in ieder geval twee nieuwelingen per partij op en waren verrast over het nuchter enthousiasme van deze kandidaten. Vooral heel konkrete zaken zoals verkeersveiligheid liggen vaak aan de basis van hun keuze om met een stralende glimlach de komende folders te sieren. Hier een kleine selectie, drie vrouwen en drie mannen, goed voor 8% van alle kandidaten.

Leen Geysen

14de plaats op de CVP-lijst Leen Geysen woont met haar echtgenoot Ludo Geens en hun drie kinderen op de Bouwhoef, op de grens tussen Hoogstraten en Wortel. Leen is van geboorte uit Rijkevors el, maar haar roots liggen in Hoogstraten. Haar vader was immers van hier afkomstig en een broer van Jan en Fons Geysen uit de

HeuvelstraaL Vanaf ' 89 woont de familie Geens-Geysen op de Bouwhoef en runt er een bedrijf met 60.000 legkippen en 60 melkkoeien. Wat bezielt een jonge dynamische vrouw met drie jonge kinderen en zo'n druk bedrijf om zich in de politiek te gooien? Wij vroegen het haar op de vrouw af. 'Ik kom vooral op om de vrouwen uit de landbouwsector te vertegenwoordigen . Ik heb heel mijn leven al in de landelijke organisaties gezeten. In Rijkevorsel was ik als jong meisje lid van de KLJ en later heb ik er ook in het bestuur gezeten . Na onze trouw woonden we nog zes jaar in Rijkevors el en in die periode was ik lid van de KVLV. Dat ben ik ook gebleven toen wij in '89 naar Hoogstraten verhuisden. Kort nadien werd ik ook bestuurslid van die vereniging en van de Agro-vrouwen. Ook zit ik in de Landelijke Raad van de fusie Hoogstraten als afgevaardigde van de pluimveesector. Ik heb eigenlijk altijd al de gemeentepolitiek in Hoogstraten van op afstand gevolgd, vooral dan via de Landelijke Raad. Maar als men dan persoonlijk komt vragen om mee op de lijst te komen, dan is het efkens toch iets anders. Ik heb daarom aan Jef Van Looy wel enige bedenktijd gevraagd. Als ge het doet, moet ge het ook serieus kunnen doen en dan is het geen kwestie van enkele weken mee te draaien. De kans zit er altijd in dat ge verkozen wordt en dan moet ge ook die zes jaar willen uitdoen . We

hebben de voor- en nadelen ervan eens afgewogen en vermits onze Lu het toch ook wel zag zitten, heb ik er in toegestemd. Ik hoop toch wel iets te kunnen betekenen voor de groep. De CVP ligt mij zeer goed. Ik heb altijd al in die kringen vertoefd en ik zou dus zeker niet bij een andere partij zijn opgekomen indien men het mij zou gevraagd hebben. Wat ik wel erg belangrijk vind is dat ik nu veel belangrijke informatie uit eerste hand heb. Waar ik mij zeker voor zou willen inzetten is het behoud van het landelijke karakter van Hoogstraten. Overal wordt maar bijgebouwd en bijgebouwd en op vele plaatsen wordt er landbouwgrond ingepikt. Ik wil er daarom speciaal mee voor ijveren dat er niet meer landbouwgrond verdwijnt. De boeren hebben de laatste jaren al veel te verduren gehad en nogal wat jonge landbouwers zijn er door ontmoedigd geworden . Het is voor veel jonge boeren echt moeilijk geworden. Het familiaal bedrijf moet dringend meer beschermd worden. In verband met vergunningen moet men de mensen ook geen zand meer in de ogen strooien. Als iedereen de wettelijke weg volgt is al dat stemmenlokkerij binnenkort gedaan. Er zijn de laatste jaren veel verkavelingen geweest. Hier zou men zeker een aantal kavels moeten voorbehouden voor eigen mensen en onbebouwde percelen in bestaande verkavelingen zouden niet langer onbebouwd mogen blijven liggen. Ook bij de uitbreidingen van de ambachtelijke zone zou men vooral moeten zorgen dat de bedrijven uit Hoogstraten zelf goed aan hun trekken komen, ook al zijn investeerders van buiten de gemeente vaak interessant voor de werkgelegenheid. De KMO-zones moeten op de eerste plaats aangewend worden voor Hoogstraatse KMO's. V oor de rest wil ik ook aktief meehelpen om de veiligheid van de fietsers en voetgangers te verbeteren. Men zou zich geruster op straat moeten kunnen bewegen. Voor mijn part mag er gerust wat meer politie in het straatbeeld zijn, als het maar op een gemoedelijke manier gebeurt. D

De Hoogstraatse Maand Ook uw maandblad! Vanaf nu elke maand in uw brievenbus ?

Tel.: 314.41.26/314.49.11 Tel. + Fax: 314.55.04 11


POLITIEK

Marc Wouters

2de plaats op de lijst Agalev Wie Marc Wouters een beetje kent, zal niet direct verwonderd zijn om zijn naam terug te vinden op één van de lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Marc interesseert zich reeds langer dan vandaag voor de gemeentepolitiek en misschien draagt hij onbewust nog wat mee van zijn vader Joris die jarenlang in de Hoogstraatse gemeenteraad gezeteld heeft. De keuze van de lij st daarentegen zal wellicht meer mensen verrassen. Marc staat immers tweede op de lijst Agalev en dat is voor een rasechte ACV- en ACW-man in Hoogstraten toch niet zo evident. Traditioneel gezien is het ACW immers één van de drie peilers van de CVP. Een opmerkelijke plaats en daarom vonden wij het zeker de moeite om deze nieuwkomer even aan de tand te voelen. Marc is Hoogstratenaar, de jongste uit een gezin van 7 kinderen en werkzaam in Aldi als hoofd van de personeelsdienst. Het waarom van de stap in de gemeentepolitiek verklaart hij zo : 'Ik ben secretaris van het ACV-Hoogstraten. Wij zijn misschien één van de kleinste besturen maar ook één van de aktiefste. Wij hebben reeds tal van informatieavonden georganiseerd rond sociale zekerheid, fraude, verdraagzaamheid, enz. Maar ook de gemeentepolitiek heeft ons altijd al geboeid. Zo volg ik regelmatig de gemeenteraden en samen met de andere bestuursleden trachten wij ons zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er politiek leeft in Hoogstraten. Buiten de informatie die wij via onze ACW-mandatarissen in de gemeenteraad krijgen, gaan we zelf ook vaak bijkomende informatie inwinnen bij andere groepen, partijen en instanties. Zo zijn we bijvoorbeeld erg aktief geweest in de zaak van het begijnhof waarrond we onze visie over sociale huisvesting hebben uiteengezet. Buiten deze aktiviteiten in het kader van het ACV en het ACW, ben ik steeds erg betrokken geweest in de akties van 'Fietspaden nu' en in de verkeersraad. Door hier aktief mee bezig te zijn, zijt ge bijna automatisch politiek aan het werken. En in die zin is de stap naar opkomen voor de gemeenteraadsverkiezingen niet meer zo groot.' 'Maar waarom nu juist Agalev? Om dat juist te kunnen plaatsen moeten we eigenlijk teruggaan naar het begin van dit jaar. Vooral binnen het

12

ACV en ook wel binnen het ACW was er nogal wat ongenoegen over het gevoerde beleid van dit gemeentebestuur, en van de CVP die deel uitmaakte van de coalitie. Wij hadden heel wat kritiek op het verkavelingsbeleid in de gemeente. Er was geen studie gemaakt over de noden, er waren te weinig sociale verkavelingen en de privé werd blijkbaar de vrije hand gelaten. Ook op gebied van tewerkstelling hadden wij onze grieven. Er waren immers de uitbestedingen aan derden van het onderhoud van het nieuwe administratief centrum en de huisvuilophaling. Dit ongenoegen wilden wij via het ACW aan het CVP-bestuur kenbaar maken en onze houding ten overstaan van de CVP verduidelijken . Wij hebben meermalen een gesprek aangevraagd om een duidelijk beleid uit te stippelen en een programma op te stellen naar deze verkiezingen toe. Maar het CVP-bestuur heeft echter telkens haar kat gestuurd. Daarop hebben wij met het ACV via de pers ons misnoegen gaar buiten gebracht in de hoop wat meer druk te kunnen uitoefenen op het ACW en de CVP. Maar ook die pogingen om samen met de middenstand en de landelijke gilden rond de tafel te gaan zitten mislukten. Hoewel het ACW -hoofdbestuur deze manier van werken (via de pers) van het ACV betreurde, kon zij wel akkoord gaan met de inhoud en de idee. Intussen werd er in beperkte groep binnen het ACW volop gewerkt aan een programma aan de hand van de gegevens uit een enquête die in alle deeltakken van het ACW gehouden werd. (KWB, KA V, CM, KGB, ACV) . Omdat het ACV er geen vertrouwen in had dat dit programma bij de CVP kans zou maken, vermits die zelfs niet eens reageerde werd er ook kontakt opgenomen met Agalev . In die periode verkondigde ook nationaal ACWvoorzitter Theo Rombouts dat men niet moest kijken naar één bepaalde partij maar wel naar die groep waar men het best met zijn visie en zijn programma terecht kon. Het ACV nationaal ging toen zelfs nog verder en pleitte voor een totale breuk met de CVP. Onze eerste bedoeling was een eigen ACWlijst te vormen, maar dit bleek in Hoogstraten niet mogelijk. Toen hebben wij met het ACV een gesprek aangegaan met Agalev en daaruit bleek dat we onze ideeën perfect konden terugvinden binnen deze groep. Wij hebben onze visie vanaf het begin volledig kunnen inlassen in het programma van Agalev.' 'Voor de volgende jaren zou ik mij persoonlijk graag speciaal toeleggen op een drietal thema's: verkeer, woonbeleid en ruimtelijk ordening en tewerkstelling. Vooral voor verkeer, woonbeleid en ruimtelijke orde is er dringend een visie op lange termijn nodig in Hoogstraten. Het wordt tijd dat er een echt beleid hieromtrent gevoerd wordt. De fietsers en de voetgangers moeten nu meer aandacht krijgen, en het wordt tijd dat er een serieus onderzoek uitgevoerde wordt naar de noden en de behoeften naar al of niet verdere verkavelingen. Er mogen geen nieuwe verkavelingen meer gecreëerd worden om de privé-belangen te behartigen. En wat tewerkstelling betreft, hier moet de gemeente heel wat meer kunnen verwezenlijken door arbeidsverdeling, door eisend op te treden bij nieuwe uitbreidingen van industrieof ambachtelijke zone, en ook door nieuwe tendensen naar ecologische bedrijven te stimuleren en an te moedigen. Daaraan zou ik graag meewerken.' D

Warre Palmans

12de plaats op de KVB-lijst Eén van onze nieuwe raadsleden is mogelijk Warre Palmans , die op de twaalfde plaats staat op de K.V.B . lijst. Warre is 40 jaar oud en afkomstig uit Rijkevorsel. 'Maar' , zegt hij, 'ik heb al twintig jaar met Hoogstraten te maken' . Na acht jaar Seminarie woont Warre nu al twaalf jaar in Hoogstraten, samen met zijn echtgenote Leen, de dochter van Louis Nees, en hun zevenjarige dochter Loes. Hij is er lid van de St.-Jorisgilde, de tennisclub en medewerker aan dit blad. Dat Warre zich verkiesbaar zou stellen was voor ingewijden geen verrassing. Hij is al jaren politiek geïnteresseerd, volgde de voorbije twee jaar alle raadszittingen en weet dus waaraan hij begint. 'Ik vond dat ik moest opkomen', zegt Warre, 'politiek heeft een slechte naam bij de mensen en dat moet veranderen' , gaat hij verder, 'in een democratie moeten er mensen opstaan die aktief aan het beleid willen deelnemen. Aan de kant blijven staan, kritiek geven en niets doen is te gemakkelijk, ik wil en zal mijn verantwoordelijkheid nemen' . Dat hij op de K.V.B. lijst terecht kwam heeft veel met de figuur van burgemeester Arnold Van Aperen te maken, zegt Warre. De programma's liggen niet zo ver uit elkaar, alhoewel... Agalev betekent allicht oppositie en in hun standpunten, ook nationaal, zitten een aantal zaken die ik niet deel. Hun economisch alternatief is weinig realistisch. Wat de C.V.P. betreft kunnen we kort zijn. Wat daar allemaal gebeurd is ... Het blijft daar, hoe dan ook, op eieren lopen met al de verschillende zuilen. Warre wil zich, binnen zijn fraktie, vooral inzetten voor een beter gestructureerd beleid. 'Werken met onvolledige dossiers, zoals in het verleden wel eens gebeurde, kan niet' , verduidelijkt hij, 'Ik zie te weinig planning op termijn. Laat ons rond tafel gaan zitten en beleidsopties uitschrijven. Rond elk domein moet men een planning opmaken. Bijvoorbeeld riolering' , gaat hij verder, 'goed, laat ons zien welke werken er op termijn uitgevoerd moeten worden, wat die werken zullen kosten en wat, op welke termijn, haalbaar is. Hetzelfde voor verkeer, voor huisvesting en ga maar door. De hogere overheid zal meer en meer bevoegdheden doorschuiven naar de lokale besturen, dat is nu al zeker. .. het veiligheidsplan van Tobback gaat al in die richting. We moeten als bestuur klaar staan om die taken te vervullen,


POLITIEK met een beleid dat getuigt van een VISJe op termijn. Een doordacht beleid, een beleid dat zich niet laat overdonderden door architekten of studiebureau' s. De raad moet kunnen zeggen 'nee heren, zo willen wij dat niet' , in plaats van de voorstellen van die heren te ondergaan'. 'Ik volgde ook de vergaderingen van de dorpsraad', gaat hij verder', de dorpsraden moeten dringend meer aandacht krijgen. Ze moeten méér bij het beleid betrokken worden. Men moet die raden vooraf én bij alle belangrijke dossiers betrekken. Daar wil ik me voor inzetten ' . Warre studeerde sociologie aan de universiteit in Leuven en werkt als ambtenaar bij deR.V.A. 'Ik weet wat het betekent om een beleid uit te voeren dat, voor een groot deel, in Brussel gemaakt wordt', zegt hij . Hij kent de gebruiken en de taal van de ambtenarij en is bereid creatief mee te denken om de administratie, waar nodig, beter te laten functioneren. 'Weet je', besluit Warre, 'drie, vier jaar terug ben ik een scriptie begonnen met een uitspraak van Thomas More uit de 16de eeuw: 'De welvaart van een staat is helemaal afhankelijk van de kwaliteit van zijn bestuurders ' ... dat geldt ook voor het besturen van een gemeente naar het jaar 2.000 toe. D

Jos Van Bavel 9de plaats op de CVP-lijst

laatste jaren opgezet heeft, heeft Jos zo zijn vragen. 'Natuurlijk moest er een Administratief Centrum komen', weet hij , 'natuurlijk moet een bibliotheek een goed onderkomen hebben' , geeft hij toe, 'ik stel me alleen de vraag of het allemaal niet eenvoudiger en goedkoper kon'. Jos pleit voor een beleid dat veel meer aandacht heeft voor kleine zaken, in de straat, in de wijk, in het dorp. 'Ik geef u een voorbeeld', zegt hij, 'voor de verharding van de verbinding van de Dalweg en de witte wijk hier in Meerle hebben we negen jaar moeten ijveren. Negen jaar. Nu is het werk uitgevoerd. Men heeft er, op enkele dagen tijd, oude klinkers ingelegd, het heeft bijna niets gekost en men heeft een groot aantal mensen gelukkig gemaakt'. Jos pleit dan ook voor de oprichting van een 'vlinderploeg' , een groep werklieden die elke dag klaar staan om uit te rukken bij kleine ongemakken. Het herstellen van een voetpad, klein onderhoud aan een fietspad en ga zo maar door. Als men die kleine werken onmiddellijk uitvoert voorkomt men erger én ergernis. De gewone man zit echt niet te wachten op een bibliotheek van bijna 50 miljoen, maar vraagt aandacht voor kleine problemen waar hij dagelijks mee gekonfronteerd wordt. Een ander belangrijk punt is, volgens Jos, de beschikbaarheid van sociale bouwgrond. Geef ons per jaar een tiental sociale bouwpercelen, dat volstaat. Op dit moment zien we goede jonge krachten vertrekken omdat ze hier niet meer kunnen bouwen. We jagen onze jeugd het dorp uit. Omdat er geen sociale bouwgronden aangeboden worden blijft de grond die nog beschikbaar is te duur en moeten onze kinderen het dorp uit. En dan is er nog het verkeersbeleid in het algemeen, de verkeersveiligheid en de fietspaden . Zaken waarmee Jos, als vrachtwagenchauffeur én fietstoerist, veel mee te maken heeft. Voor Jos zijn drempels en bloembakken slechts noodoplossingen. Een totaalbeleid zou veel beter zijn. En wat de fietspaden betreft is Jos van mening dat 'Fietspaden Nu' opnieuw de straat op moet. 'Akkoord', besluit Jos, 'de aktiegroep heeft onverwacht veel bereikt, maar we moeten blijven ijveren voor betere en beter onderhouden fietspaden , ook langs de secundaire wegen' .

Roos Romboots In de Heimeulenstraat 41 in Meerle woont de 44 jarige Jos Van Bavel met zijn vrouw Tonia Jacobs en hun kinderen Kathleen (15), Wouter (13) en Dieter (7). Jos Van Bavel woont er tussen de mensen wiens belangen hij wil verdedigen. Om dat te realiseren heeft hij de negende plaats op de C.V.P. lijst aanvaard. Eigenlijk past Jos niet helemaal in dit rijtje nieuwkomers. Twaalf jaar terug verdedigde hij een andere kleur, 'maar', zegt Jos, 'nu sta ik waar ik thuis hoor. Ik kom uit Christelijke organisaties, daar ben ik in opgegroeid. Ik kreeg mijn vorming in de Christelijke Arbeidersbeweging. Die groep, zeg maar de grote groep gewone mensen, wordt nog altijd het best vertegenwoordigd door de C.V.P., zo eenvoudig is dat. Jos is geboren en getogen in Meerle. Hij was er lid van de chiro en bracht het van leider tot gewestleider. Hij is er lid van het A.C.V., het A.C.W. en is voorzitter van de K.W.B . Grote woorden moetje van Jos niet verwachten en bij de grootse projecten, die het stadsbestuur de

9de plaats op de lijst Agalev Roos Rombouts, Jan Leemans en hun vier kinderen wonen voorlopig nog aan de SintLenaartseweg te Hoogstraten. Hun nieuwe huis

I Hé666~~~e~:ad

II I I

De Hoogstraatse Maand

I 1 1

I

streeknieuws

ro..

~~~

t\'-,·.1 ,1 . \

\

\ .

),

~----------~~~

"~a,

\-

w

)

in de Elsbroeken is bijna klaar maar in al die drukte van de bouw en het gezin zag Roos toch nog tijd om de Agalev-lijst voor deze verkiezingen op te fleuren en te ondersteunen. Lang heeft ze over die beslissing niet moeten nadenken. Jan heeft immers 12 jaar geleden ook op de FE-lijst gestaan en beiden hebben een uitgesproken visie op gemeentebeleid. Een kort gesprek. 'Waarom ik opkom bij deze verkiezingen? Dat is waarschijnlijk hetzelfde antwoord gelijk bij . zovele anderen: ze vragen u, ge denkt er even over na en ge stemt toe, hé. Agalev was nog op zoek naar enkele jonge vrouwen en Fons Sprangers kwam bij ons aankloppen. Mijn eerste reaktie was zo van: dat is niks voor mij. Maaronze Jan heeftmij gestimuleerd. Hij heeft er zelf 12 jaar geleden opgestaan en is erg aktief geweest bij Fusiebelangen. Hij was toen ook voorzitter van de Jeugdraad. FB heeft toen veel moeite gedaan om de jongeren een stem te geven in het gemeentebeleid. Wij komen immers alle twee uit de jongerenbeweging. Jarenlang zaten wij in de leiding van de KSJMinderhout, hoewel we beiden uit Meer afkomstig zijn. Daarnaast hebben we ook verscheidene jaren in de Jeugdraad in Hoogstraten aktief meegewerkt. Jan is ook lange tijd provinciaal vrijgestelde geweest van de KSJ. Zelfs nu nog gaan wij ieder jaar mee op kamp om te helpen. Gedurende hetjaar geven wij ook al jaren catechese aan jongeren ter voorbereiding van het Vormsel en de Plechtige Kommunie. De bekommernis voor de jeugd heeft er dus bij ons al altijd ingezeten en dan is de stap om in eenjeugdige ploeg zoals die van Agalev mee te helpen aan het gemeentebeleid niet zo groot. Wat mij vooral aanspreekt bij Agalev is dat men voor soberheid en kleinschaligheid opteert in plaats van al die prestigeprojecten van de laatste jaren. Want heeft de gewone man daar wel baat bij? Door alles zo sjiiek te maken heeft men zich vooral tot een bepaalde groep mensen gericht. Hetzelfde is er gebeurd met al die verkavelingen. Door het initiatief over te laten aan privé-verkavelaars hebben we hier overal dure bouwgronden gekregen en een hoop kapitaalkrachtige Hollanders die geen enkel sociaal opbouwend effect hebben voor de gemeenschap. En aan de andere kant hebben we dan zo'n sociaal project als Domus Flandria gekregen dat misschien meer op een getto gaat lijken. Waarom kon men in Hoogstraten geen woonproject uitbouwen zoals de Donckakker van Meer. Dat is tenminste een goede vorm van geïntegreerd samenwonen.

13


POLITIEK Waar ik mij vooral voor mee wilinzetten is het verkeersbeleid. Er moet meer fundamenteel gewerkt worden aan de veiligheid zonder al die lapmiddelen. De gemeente moet ook zeker meer druk gaan uitoefenen op het Gewest om de vele onveilige situaties op de gewestbanen te verbeteren. In verband met het woonbeleid zou ik graag willen meewerken aan een socialer beleid met een grotere rol voor de gemeente zelf. Hiermee bedoel ik vooral enkele kleine verkavelingen en voor de eigen inwoners op de eerste plaats, maar dan ook maar alleen als er echt behoefte aan is. En tot slot zou ik willen ijveren voor een blijvende ondersteuning van alles wat betrekking heeft op de jeugd. Hier is zeker ook nog veel te doen voor de niet-georganiseerde jeugd. Misschien moet de gemeente wel een ervaren jeugdwerker in dienst nemen om deze groep op te vangen, stimulansen te geven, een sociaal netwerk uit te bouwen om bijvoorbeeld een mogelijk drugprobleem te ondervangen, enz. Wij kunnen hier geen pasklare oplossingen aanbieden, maar er moet zeker aan gewerkt worden. Als ik hieraan kan meewerken zal ik het graag doen. 0

Lisette Thielemans

de groep rond urgemeester Van Aperen. Die doelstellingen liggen allemaal op het sociale vlak en niet, zoals men van een bedrijfsleidster zou verwachten, bij de harde cijfers of middenstandsbelangen. Wie de familie Huybrechts kent, kent hun sociale betrokkenheid. 'Ik vind dat er dringend iets moet gebeuren aan de opvang van volwassen mindervaliden', begint Lisette, 'Die mensen komen vroeg of laat alleen te staan en het is niet vanzelfsprekend dat broer of zus die zorg blijft dragen. De lokale overheid moet ook op dit vlak zijn verantwoordelijkheid nemen. We spreken hier al vlug over een 110 gehandicapten in groot Hoogstraten', weet Lisette. En dan zijn er uiteraard nog de specifieke problemen van een grensgemeente. 'Ik heb niets tegen Nederlanders, laat dat duidelijk zijn', begint Lisette, 'een groot aantal van hen integreert zich perfect, met deze mensen heeft niemand een probleem, integendeel. De problemen, en ik denk dat het gemeentebestuur ze echt onderschat, situeren zich op twee vlakken. Op de eerste plaats zijn er de mensen die zich niet integrer.en. Zij maken wel gebruik van onze voorzieningen en zijn er de oorzaak van dat de grondprijzen de pan uitrijzen. Men moet een oplossing zoeken waarbij deze kapitaalkrachtige Nederlanders een belasting betalen die in verhouding is met hun vermogen, zij hebben de middelen, punt uit. Sociale bouwgrond alleen brengt hier geen oplossing. Dan maakt men een sociale Belgische enclave in een door Nederlanders bewoonde Dreef. Drevenaars moeten op de Dreef kunnen wonen. De lokale overheid moet creatief genoeg zijn om naar een oplossing te zoeken. Het tweede probleem is de overrompeling van Meersel-Dreef door de dagjes-Hollanders. Er moet een gesprek komen tussen de Dreveniers, de plaatselijke middenstand en het stadsbestuur, want de maat is vol. Wij vragen ons allang af wanneer de bom zal barsten'. Lisette ziet zich, rond al deze problemen als een soort ombudsvrouw functioneren, ook als ze niet in de raad komt. Zij kon zich, als nieuwkomer, best verzoenen met de 19de plaats op de lijst, al hoopt ze dat de kiezer haar naar een mandaat binnen de raad of het OCMW zal brengen.

BYOUTERIE

'Joli' HOOGSTRATEN Vrijheid66 Tel. 03/3147253

* Groot assortiment m fantasieen merkjuwelen

*

Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

*

Te gekke horloges en ringen

*

Grote keus in bruid-, kinderen haarmode

* Kortom ... bijna alles!!! * Kunstnagels - Fantasienagels Versterken met gel Dames, het nagelbijten is gedaan!

19de plaats op de KVB-lijst 'De beslissing om me op 9 oktober verkiesbaar te stellen hebben Jos en ik samen genomen', zegt Lisette Thielemans, gehuwd met Jos Huybrechts en bedrijfsleidster van de gelijknamige transportfirma. Lisette werd 42 jaar geleden in Westmalle geboren, groeide op in Minderhout en woont sinds haar huwelijk in Meersel-Dreef Jos is voorzitter van de dorpsraad en de verkeersraad en maakt deel uit van het pastoraal team. Lisette was jarenlang voorzitster van het oudercomitee, is bestuurslid van de K.V.L.V. en lid van verschillende verenigingen. Nu de drie kinderen (21, 20 en 14 jaar) iets mindertijd vragen wil Lisette zich, ook langs politieke weg, inzetten voor de typische problemen van de Dreef maar vooral voor de mindervaliden, de bejaarden, de mensen die het minder goed hebben in onze samenleving en de jeugd. De keuze van de partij was voor haar, in eerste instantie, minder belangrijk. Na een aantal gesprekken bleek dat ze haar doelstellingen het best zou kunnen realiseren binnen de K.V.B.,

14

Stem goed, Stem Af Stem goed. stem af. Dat is de slogan die de Hoogstraatse lokale radio's Continu en Cosmos hanteren voor de gemeenteraadsverkiezingen 1994. Beide zenders hebben in dit kader hun krachten gebundeld en dit is absoluut uniek . Zaterdag 17 september werden de belangrijkste stukken uĂź het debat van de culturele raad uitgezonden. Zaterdag 24 , eptember en 1 oktober worden de Hoogstraatse politieke partijen op de roosters gelegd tijdens live-debatten, welke simultaan uitgezonden zullen worden op Cosmos (105.8) en Continu (103.0} tussen tien en twaalf uur. Zondag 9 oktober vanaf acht uur staat de gehele programmatie in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. In de voormiddag zullen er eerste reakties te horen zijn. In de loop van de dag word je door de beide nieuwsredakties op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Met andere woorden, als je de gemeenteraadsverkiezingen 1994 vanuit je luie zeteJ wil volgen, dan hoef je maar te luisteren naar jouw lokale Hoogstraatl.e radio. Het is ook de bedoeling om zo vroeg mogelijk naar buiten te kunnen komen met de officiĂŤle uitslag.

44


POLITIEK

Verkiezingsdebat zonder risico's Het verkiezingsdebat van de dorpsraden verenigde de lijsttrekkers van de drie partijen die op 9 oktober dingen naar uw stem. Geen van hen kwam bepaald verrassend uit de hoek. Het gesprek bevestigde de indrukken die de partijen eerder maakten. De CVP wil zich met J ef Van Looy als een doordacht alternatief aandienen, met een meer uitgesproken profiel dan tijdens de voorbije legislatuur binnen de koalitie. Agalev kiest met Juul Verhulst voor een principiĂŤle beleidsmatige opstelling. De KVB schaart zich rond het liberale dienstbetoon van Arnold Van Aperen. Opmerkelijk was dat de twee eerstgenoemden vaak gelijklopende standpunten vertolken, zodat het er soms erg op leek dat tussen hen een bestuurlijke vrijage in de maak is wanneer de verkiezingsuitslag dat toelaat. Tenzij de kiezer er anders over oordeelt natuurlijk. U dus. 'Politiek is altijd een beetje ieder zijn waarheid,' zo stak de uitstekende gespreksleider Jan Willems van wal in een keurig gevulde Minderhoutse parochiezaal. Hij riep de drie tenoren op tot een waardig debat, waar ze zich overigens prima van kweten. In een eerste deel van de avond kreeg elke partij JO minuten lang (of kort, zoals ze allemaal benadrukten) de tijd om enkele krachtlijnen van het programma voor te stellen. Vervolgens werden ze gekonfronteerd met vragen vanwege de inrichtende dorps raden, en tenslotte ook van het 140-koppige publiek.

Verder werken De huidige burgemeester Van Aperen beet de spits af met een lange lijst KVS-voornemens. Zo wil hij 'een kwalitatieve opvang van rusthuisbewoners en hun familie. Een rusthuis is in zekere zin een noodzakelijk kwaad, maar we mogen blij zijn in de eigen gemeente terecht te kunnen . We moeten verder werk maken van de uitbouw van de diensten voor thuiszorg en de opvang in de eigen familiekring. We wensen in alle deelgemeenten bejaardenwoningen en maken werk van serviceflats, om te beginnen Van zullen er al komen bij het rusthuis. ' Aperen bepleit verder het stimuleren van de dorpssscholen en een blijvende zorg voor minderbedeelden en kansarmen. 'In de bestaande zones moeten we de tewerkstelling bevorderen. We hebben in samenwerking met lOK de transportzone uitgebreid, in elke deelgemeente moeten we ook ambachtelij ke zones voorzien voor onze mensen. Inzake land- en tuinbouw moeten we maximale kansen geven aan gezinsbedrijven.' 'Nutsvoorzieningen dienen goed onderhouden en kwalitatief verbeterd. Dat kan gaan om simpele dingen als voldoende lichtpunten langs de wegen, het blijft altijd een veilig gevoel om 's avonds over een goed verlichte weg naar huis te rijden .. . We hebben de voorbije jaren voor zo'n 500 tot 600 miljoen geĂŻnvesteerd in de aanleg van riolering, wat voor het milieu een goede zaak is . Aquafin nam daarvan ongeveer 300 miljoen voor zijn rekening. We moeten op dezelfde manier verder werken. Het elektriciteitsnet moet verder ondergronds gebracht worden, alternatieve energiebronnen moeten ook bij ons een kans krijgen.' ' Voor het hoofdstuk sport en recreatie blijft onze leuze: Een gezonde geest in een gezond lichaam. We wensen allerlei sporten te stimuleren zodat eenieder aan zijn trekken kan

komen . We huren voldoende ruimte in sporthallen om de sportverenigingen te ondersteunen. De mensen van de eigen streek moeten terecht kunnen in het dagrekreatiegebied de Mosten dat verder kindvriendelijk uitgebouwd moet worden. De jeugdraad werd goed opgestart en moet samen met diverse jeugdverenigingen werken. Daarbij moet iedereen in alle sociale geledingen aan bod kunnen komen. Tenslotte mogen we onze kop niet in het zand steken inzake druggebruik, ook in onze scholen. Samen met hen kunnen we werk maken van preventiecampagnes.' Voor andere aandachtspunten verwees hij naar de KVB-verkiezingsfolders.

Algemeen belang Jef Van Looy stipte een vijftal programmapunten aan. 'In de eerste plaats politieke eerlijkheid en rechtvaardigheid. Nu reageren de mensen nog te dikwijls onwennig op het bestuur: de ene mag alles, de andere krijgt voor hetzelfde het deksel op de neus. Men vraagt zich af hoe dat kan. Wij beseffen best dat niet alle zaken simpel zijn en dat niet alle motieven en achtergronden steeds openbaar zijn. Maar dan nog zijn sommige dossiers toch wel op het randje. De vraag moet altijd zijn: in welke mate dienen we het algemeen belang? Dat loopt niet altijd gelijk met het individuele belang!' 'We wensen ook meer openbaarheid van bestuur. Een verkozen gemeenteraadslid zit er nog te dikwijls voor piet snot bij. Hij neemt niet echt deel aan het bestuur, en die afstand tot het beleid is een spijtige zaak. We willen alle raadsleden betrekken bij het beleid via kommissies waar partijen openlijk kunnen overleggen. Waarom voor sommige dossiers geen openbare kommissievergaderingen ?' 'Inzake de verkeersproblematiek mogen we vaststellen dat het hoofdfietspadennet volop in uitwerking is. Daarvoor was het belangrijk dat we met alle partijen samen aan dezelfde kar hebben getrokken. Het zal nodig blijven om de druk hoog te houden op dezelfde manier. Er is ook nog het secundaire net van fietspaden waar de gemeente voor moet instaan. Er blijven knelpunten zoals het Van Aertselaarplein of Meerdorp, die een oplossing moeten krijgen met inspraak van de bewoners. Om de veiligheid rond de scholen te verbeteren zijn we genoodzaakt om gemachtigde opzichters in te schakelen.' 'De problematiek van het zwaar verkeer is ingewikkeld. We mogen niet vergeten dat er veel plaatselijk verkeer bij is dat doorgang moet blijven krijgen. Wel moet op termijn een oplossing gezocht worden voor het sluikverkeer dat van de autowegen komt. Op termijn is daarom een doorsteek van de El9 naar de E34 via de verbrede weg Zoersel-Oostmalle-Brecht noodzakelijk. Op kortere termijn kunnen we al veel onnodig verkeer vermijden door een goede signalizatie naar de transportzone.'

15


POLITIEK 'We kennen allemaal voorbeelden van kleine kriminaliteit. Daarom is het nodig dat de politie meer zichtbaar aanwezig is. Ons politiekorps is voor 2/3 opgevuld, we horen inzake kostprijs voor politie per inwoner bij de laagste groep. Er is dus nog wel ruimte om hier wat te doen. Tenslotte benadrukken we dat OCMW, welzijns- en bejaardenzorg niet enkel beroepsmatig of financieel mogen bekeken worden. WÇtrmte en inzet zijn zeker zo belangrijk. De bejaarden moet zo lang mogelijk het lot in eigen handen hebben, thuis- en familiezorg moeten maximaal ondersteund worden . Dat is voor hen en voor de stadskas het beste.'

Eerst denken, dan doen Agalev, zo steltJuul Verhuist, wil een globale beleidsvizie. 'Wij menen dat een trendbreuk noodzakelijk is naar een socialer en meer open gemeentelijk beleid. Daarin moet zowel meerderheid als oppositie zijn rol kunnen spelen en dienen de beslissingen effektief in de gemeenteraad genomen te worden, in plaats van binnen een petit comité. De dienstverlening van de administratie moet korrekt en eerlijk gebeuren, zonder dienstbetoon. De verschillende inspraakorganen dienen vooraf gehoord bij serieuze problemen, bovendien moeten zij begeleid worden door deskundigen.' 'Agalev wenst een serieus milieubeleid, onder meer voor de mestoverschotten . Te vaak worden landbouwers en milieu tegen mekaar uitgespeeld. Dat hoeft niet zo te zijn, integendeel ze zullen samen winnaars of verliezers zijn! Na overleg moeten we komen tot een milieubeleidsnota. Dat houdt onder andere in: een stop op de expansie van de bio-industrie, bescherming van grondgebonden landbouw en gesloten bedrijven.' 'Milieu- en bouwvergunningen moeten vooraf worden aangevraagd. Het is de taak van de burgemeester als hoofd van de politie en vertegenwoordiger van de hogere overheid om er op toe te zien dat deze worden nageleefd. Daarbij dient de resterende open ruimte beschermd. Wat er de laatste jaren gebeurde, is ergerlijk. Voor golfterreinen of transportzone kon plots een echte uitverkoop van gronden uit winstbejag voor enkelen. Dat heeft de grondprijzen hier niet verlaagd, maar wel een verspilling aan open ruimte opgeleverd. ' 'Inzake verkeer moeten we eerst denken, dan doen . Er zijn te veel ondoordachte maatregelen getroffen, met een drempel hier, een bloembak daar. .. We hebben nood aan méér deskundigheid, de hulp van opgeleide mensen voor er iets verandert.' In de welzijnssektor wil men 'vertrekken van de zorgbehoevenden'; meer geld moet er zijn voor ontwikkelingssamenwerking; en voor de jongeren 'een voltijdse jeugdkonsulent, plus een regionale jeugdwerker die jongeren met problemen kan opvangen. Over sport verschillen onze opvattingen grondig van de andere partijen. Sport is ontspanning. Wij willen meer dan voorheen het verenigingsleven waarderen dat zich op die manier met sport bezig houdt, bijvoorbeeld voor turnen, dus niet enkel kompetitiesporten.' Meer geld ook voor de politie: 'In gezamenlijk overleg tussen politie en rijkswacht moet er 24 uur op 24 beschikbaarheid zijn. Dat kost inderdaad meer geld, maar dat is de moeite waard.' 'Globaal is er de voorbije legislatuur te veel geld uitgegeven voor prestigeprojekten. De cijfers spreken voor zich: in '90 had de ge-

16

meente een schuldenlast van 77 miljoen, in '94 is dit opgelopen tot 131 miljoen, in '96 zal dit al 174 miljoen zijn - enkel op basis van de genomen beslissingen. Dat zal serieus gaan doorwegen, zodat de belastingen in '96 zullen stijgen.'

Verkeerd verkeer ? De eerste vragenreeks van de dorpsraden, betrof de verkeersproblematiek. Moet er een globaal verkeersplan komen als basis voor het gemeentelijk beleid? Van Aperen: 'Met dergelijke studies werd ook al rekening gehouden in het verleden. Het probleem is dat het wegennet in elke deelgemeente bepaald wordt door één hoofdweg. Een globaal circulatieplan is daardoor bijzonder moeilijk. Bovendien moet men steeds met veel faktoren rekening houden. Zo moet de weg van Rijkevorsel naar Hoogstraten steeds optimaal berijdbaar zijn voor abnormaal verkeer dat niet op de autoweg mag of kan. Ik wijs er tenslotte op dat al wat wij beslisten, er kwam na overleg met politie en rijkswacht of advies van de hogere overheid.' Verhulst noemt een verkeersplan 'zonder meer een must indien men er ook echt iets mee doet. Een omvattende studie moet leiden naar een beleidsvizie voor de volgende 20 jaar - dus geen toestanden zoals de één miljoen kostende studie voor een zwembad die ongebruikt in een lade belandt... Maar zulke studie is een momentopname. Opvolging door verkeerseffekten-rapporten is dus belangrijk. Denk aan de inplanting van woonwijken: welk effekt heeft het bijkomende verkeer op de verkeersstroom? Dat dient vooraf bekeken, niet achteraf zoals in de verkaveling H.Bloedstraat. Geen amateurswerk meer.' Ook Van Looy meent dat 'we niet buiten een studie kunnen om inzicht te krijgen in de verkeersstromen doorheen de dorpscentra. Maar we moeten heel voorzichtig zijn. Zo was er sprake van een omleidingsweg van aan de Ster richting Ladewijk De Konincklaan om zwaar verkeer buiten het Hoogstraatse centrum te houden. Ik ben daar geen voorstander van: je houdt inderdaad het verkeer daar weg, maar tegelijk trek je nog méér verkeer aan door de intrastruktuur aantrekkelijker te maken. Hetzelfde gebeurde na het verdertrekken van de ring rond Turnhout. Het gevolg zal zijn dat Merksplas en Wortel nog méér verkeersoverlast krijgen. ' Wat met andere maatregelen zoals verkeersremmers en meer kontroles? Voor de KVB van de burgemeester 'helpen verkeersremmers

niet echt. Snelheidskontroles en sensibilizering van de bevolking zijn belangrijker. Je mag niet vergeten dat 80% van de snelheidsovertredingen wordt begaan door eigen inwoners! Wat mij betreft mogen er om de 200 meter kamera's komen zoals in de doortocht van Rijsbergen.' Agalev wenst 'geen paardjesmolenrijden zoals dat nu te vaak het geval is door geimprovizeerde plaatsing van bloembakken. Er moeten eenvormige oplossingen komen, vooraf bestudeerd met goede verkeersdeskundigen in plaats van de paraplu op te steken voor de verantwoordelijkheid door te schermen met advies van de kommissaris. Snelheidskontroles zijn nodig, maar blijven noodoplossingen. Het zijn de wegen zelf die aangepast moeten worden en niet langer een landingsbaan voor vliegtuigen mogen lijken waarop men automatisch hard rijdt. ' Th CVP kant zich tegen verkeersremmers 'omdat het noodoplossingen zijn. Omdat enkelen te snel rijden op een bepaalde plaats, worden alle chauffeurs gestraft. Denkt men daarbij ook wel eens aan de moeilijkheden die kinderen of bejaarde fietsers en chauffeurs ondervinden in zulke oplossingen? Tot nader order zullen er inderdaad wel meer snelheidskontroles noodzakelijk zijn. Meer PV's inderdaad.'

Tuinontwerp T ilburgs... ...de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Lod. de Konincklaa~318 . 2320 Hoogstraten Tel/Fax: 03/314.23.53 ·· ..

-

-

.....

.. 40a

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

gesloten 9-18 u. 9-19 U. 10-20 u. 8-18 u. 8-17 u.

Meerdorp 72, 2321 Meer Tel. 031315 05 98

ijaar~tudio

1\lli


POLITIEK

Hollanders buiten? De inwijking van kapitaalkrachtige Nederlanders zet kwaad bloed bij menig autochtoon die zich uit de bouwmarkt geprijsd ziet. Moet de gemeente optreden tegen deze Hollandse invasie? JefVan Looy: 'Wie vizeren we dan? Vergeet niet dat veel van onze eigen vrienden Nederlanders zijn. We praten dus enkel over de groep kapitaalkrachtigen die blijkbaar denkt dat hier alles mag. Binnen de Europese kontekst kunnen we hen onmogelijk weg houden. Wel moeten we er op toezien dat ook zij alle voorschriften volgen. De grote hoeveelheid inwijkelingen heeft er wellicht toe bijgedragen dat grondprijzen aan de top in ons arrondissement liggen, evenals van landbouwgronden trouwens. Een kant en klare oplossing daarvoor is er niet. Wanneer een privĂŠ-persoon grond verkoopt, dan is hij vrij om te verkopen aan wie hij wil. Toch kunnen we afspraken opleggen voor verkavelingen en een percentage vastleggen dat niet mag overschreden worden.' Ook Verhulst noemt het 'onmogelijk de inwijking te stoppen in een Europa met vrij verkeer van personen. We betreuren wel bepaalde toestanden, zoals het feit dat sommige inwoners hier geen belastingen betalen. Daarvoor vlak moet het parlement maatregelen treffen. Ook streekvreemde elementen moeten we vermijden - denk aan de luxe-appartementen in Meersel-Dreef. Het gemeentebestuur heeft de taak zelf een woonbeleid te voeren en het verkavelingsinitiatief uit de handen van het partikulier winstbejag houden om dergelijke projekten te voorkomen.' 'Er zijn al stappen ondernomen om de onrechtvaardigheid inzake belastingen weg te werken,' zo reageert Van Aperen. 'Dat moet verder nationaal geregeld worden. Overigens betaalt men hier wel degelijk belastingen , enkel niet de 7% personenbelasting. De meesten hebben dan weer een grote woning en brengen dus via het kadastraal inkomen meer geld in de lade. De Nederlanders echt weren, kunnen we niet. En als onze privĂŠ-mensen niet massaal aan hen zouden verkopen, dan was er helemaal geen probleem! Het is simpelweg de meestbiedende die het haalt op de vrije markt. '

Sociaal verkaveld Hoe beoordelen de partijen het beleid inzake sociale bouwkavels? De KVB voert aan dat 'de afgelopen 3 jaar getracht werd een spreiding te bekomen. De meeste deelgemeenten kwamen aan de beurt met nieuwe verkavelingen of invulprojekten. Een probleem was er nog wel in Hoogstraten waar 76 mensen op de wachtlijst stonden voor 25 percelen, en 11 daarvan bleken achteraf nog steeds geen kavel te kunnen kopen.' Koalitiepartner CVP meent 'dat er moet uitgegaan worden van een behoeftenstudie per deelgemeente. Hoeveel bouwgronden liggen er nog? We zijn niet echt arm aan bouwgrond, waarom zijn er zoveel geblokkeerd? Terecht werd verder aandacht besteed aan opvulling en inbreiding. Maar waarom zou de gemeente niet soms zelf gronden opkopen om ze dan vrij te geven als sociale kavels? Dat is niet goedkoop, maar het kan. Verder zijn dus afspraken met privĂŠ-verkavelaars nodig. En in heel deze problematiek mogen we niet de druk op landen tuinbouwgrond vergeten!' Agalev gaat akkoord met een behoeftenplan. 'Ook hier is een meer doordacht beleid nodig. Denk maar aan de onrechtvaardige toestand die men heeft geschapen in nieuwe verkavelingen als de Leemstraat in Hoogstraten of Schoolstraat-Gemeentestraat in Minderhout Kleine eigenaars worden getroffen, terwijl elders grote eigenaars hun gronden onaangeroerd zien en ze via intrastruktuurwerken zelfs nog grote voordelen toegeschoven krijgen op onze kosten!' Jef Van Looy vermeldt ' de verkaveling H.Bloedstraat die er slechts kon komen op konditie dat er een ontsluitingsweg kwam. Die is er dus niet. Zoiets mag niet langer.' Arnold Van Aperen weerlegt dat de verkaveling Leemstraat 'een verkiezingsstunt is, zoals Juul Verhulst beweert. Wij zijn ingegaan op verzoeken van verenigingen inzake sociale kavels. Er was nog behoefte aan gronden: in Hoogstraten waren er de 11 namen van de wachtlijst, in Meer waren er 36 kandidaten voor 14 kavels. Dat er mensen in de Leemstraat reageren tegen de verkaveling van enkele lage gronden is evenwel terecht, sommige komen niet voor bebouwing in aanmerking. Voor de toekomst moeten we wel onderzoeken hoe we de mensen kunnen stimuleren om bouwgronden op de markt te brengen.'

Openbaarheid en inspraak In welke mate worden de adviesraden naar waarde geschat? Volgens Verhulst is er alvast beterschap in vergelijking met vorige gemeentebesturen. 'Toch moeten ze nog meer vooraf worden geraadpleegd voor grote projekten van algemeen belang.' Van Looy beaamt 'dat er een grote evolutie is geweest. De raden moeten echter ook zelf weten wat ze willen. Voor kleine zaken zoals een gat in de weg of een lichtpunt is er een meldingsdienst. De raden moeten wel de diskussie kunnen voeren over voorstellen van het gemeentebestuur voor grote projekten.' Van Aperen meent dat de raden 'nu reeds zelfstandig werken met eigen agenda's. Soms legt het kollege verantwoordelijkheid af over de stand van zaken. De bevolking schat het zinnige werk van de raden soms nog te weinig naar waarde. Vergaderingen worden maar bijgewoond wanneer er bepaalde konkrete punten op de agenda staan. We moeten dus proberen om de bewoners nog meer bij het beleid betrekken. Meer informatie, ook in de vorm van hoorzittingen. Per slot zijn wij voor de mensen verkozen!' Even ontspint zich een diskussie wanneer Verhulst hierop inpikt door projekten te noemen waarin volgens hem onvoldoende inspraak was: de fiets- en voetpaden in de Ladewijk De Konincklaan, een vraag vanwege een ambtenaar van Waters en Bossen om kadastergegevens, de verkaveling Leemstraat. 'Raadsleden moeten inzage krijgen in alle dossiers, ook degene die nu enkel door het kollege behandeld worden.' Van A peren voert aan dat in elk van de vermelde gevallen de gewone procedure werd gevolgd.

Ruimtelijke Wanordening Hoe zien de partijen een beleid inzake bouwovertredingen? Juul Verhulst klaagt aan 'dat er nu een ongezonde situatie bestaat. De politie treedt pas op wanneer er een klacht wordt ingediend. Het is echter de taak van het gemeentebestuur om erop toe te zien dat wetten worden nageleefd en er geen overtreding is. Anders krijgen we toestanden zoals de zware bouwovertreding aan de Mosten waar een boswachtershuisje illegaal verdwijnt voor een riante villa. Het gemeentebestuur gaf tijdens het verlof zelfs de toelating om alles er waterdicht te leggen! Of zoals destijds de slotgracht die uitgegraven werd op de openbare weg, waar de gemeente de zaak regularizeert door de grond dan maar te verkopen aan die kerel en de weg af te schaffen!' Zijn CVP kollega Jef Van Looy stelt onomwonden dat 'zware overtredingen niet kunnen. Een voorbeeld zoals aan de Mosten moet inderdaad zo snel mogelijk stil worden gelegd. Sommige kapitaalkrachtige mensen denken blijkbaar dat alles zomaar mag ...' Burgemeester Van A peren wijst de kritiek van de vele regularizaties van de hand. 'Iedere bouwaanvraag volgt de normale weg, en het kollege volgt uiteindelijk de adviezen op. Regularizaties betreffen trouwens meestal vroe-

17


POLITIEK afgesloten toen de toegestane aantallen hoger waren dan nu. Als er nu normen worden opgelegd, moeten deze stelselmatig en rechtevenredig worden afgebouwd tot een redelijk niveau.'

schilderwerken

Schuld en boete?

Wij staan steeds klaar voor raad en advies over raam-, wand- en vloerbekleding, verf- en spuittechnieken, marmerbeschildering, enz.

Heilig Bloedlaan 277-279 Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802 22

gere situaties, het is maar sinds een drietaljaren dat de diensten van stedebouw zeer alert alle vergunningen opvolgen. Het gaat meestal over een vroegere niet-naleving van regels inzake bouwen, materialen of aanplanting. Er kan hier niets zo maar persoonlijk geregeld worden via schepen of burgemeester!' Dit voert heel even tot een diskussie over het dossier van het boswachtershuisje - waar de burgemeester uiteindelijk toegeeft dat het kollege recent een positief advies uitbracht. 'Wat staat er nu : een villa of boswachtershuisjeT, vraagt Verhuist. Een overtuigend antwoord blijft uit, tot hilariteit van het publiek.

Stemmen voor zwemmen? Vanuit het publiek kwam er een 50-tal vragen, waarvan slechts een zeer beperkt aantal aan bod kon komen. Nog maar eens dreef het zwembad boven. De KVB heeft dit dossier nog niet verdronken: 'Persoonlijk meen ik dat een volksraadpleging wenselijk is . Willen we een zwembad, ook als we weten wat het kost? Trouwens als zo'n zaak in Zundert leefbaar is, waarom dan niet in Hoogstraten? Maar er zal nog veel water door de Mark gaan, eer we zo ver zijn, dat weet ik wel. En ik wil hier vanavond niet zeggen dat een zwembad er voor mij moet of zal komen. Het staat niet in ons programma.' Ook voor de CVP blijft het dossier bespreekbaar. 'Als het zou kunnen, zou dat prachtig zijn. Maar in de omgeving is er al gelegenheid natuurlijk. Een zwembad hoeft overigens niet rendabel te zijn, wel betaalbaar. De mensen moeten weten welk tekort jaarlijks bijgelegd moet worden. Wat ons betreft moet dit dossier geaktualizeerd worden. ' Agalev trekt minder snel een zwemvest aan: 'Een zwembad beantwoordt aan de wens van sommigen maar is financieel niet haalbaar. Een kostprijs van meer dan 100 miljoen plus jaarlijks minstens 7 miljoen, terwijl het vanuit Meer of Meerle niet eens zo' n verschil in afstand is naar Zundert of naar Hoogstraten ... '

18

Bolletje mest Nog een drijvend dossier: hoe denken ze over MAP en Groene Hoofdstruktuur? Jef Van Looy voelt zich duidelijk thuis in de materie. 'We kunnen niet ontkennen dat de Noorderkempen een probleem van mestoverschot kent, niet bruikbaar op de eigen gronden. Het mestdekreet van '91 was een verdedigbaar kompromis, waardoor gebruik van kunstmest terugviel tot op één derde. Er leek bovendien een afzetmogelijkheid voor onze mest te zijn in polders en Zuiderkempen. De pluimveehouderij schakelde over naar droge mest waar de ammoniak op milieuvriendelijke manier gebonden is. Op termijn blijft er een probleem van overschot op de mineralenbalans, we moet~n meer mineralen uitvoeren - maar de oplossmg daarvoor moet op nationaal of zelfs nog ruimer niveau geregeld worden . Zo zijn in (semi-)ontwikkelingslanden nog organische meststoffen nodig. Indien men via het MAP een globaal plan bereikt en we als gemeente de kans krijgen daarin mee te spelen, dan moeten we dit beslist doen. Momenteel kunnen we hier geen nieuwe veebedrijven meer toelaten, dat is duidelijk. Dat zou immers dodelijk zijn voor degene die er al zijn. We moeten de huidige toestand in stand houden en bedrijven die nog onrendabel zijn, de kans geven om te groeien. Landbouw en milieu zijn mekaars bondgenoten, inderdaad. Allijkt het er veel op dat het de milieujongens in de Groene Hoofdstruktuur alleen maar om te doen is om zoveel mogelijk landbouwgrond te onttrekken! ' Juul Verhulst looft de deskundigheid van zijn G_VP-kollega, en bepleit 'een menselijke oplossmg voor de landbouwers op basis van goede afspraken. Het grote principe dient daarbij te zijn dat men aan de gronden toevoegt wat deze nodig hebben. Geen dumpingpraktijken meer.' Arnold Van Aperen wijst op het grote aantal bedrijven dat momenteel nog zonder de nodige uitbatingsvergunningen of boven de geldende normen zit, o.m. door achterstand in de behandeling van de dossiers. 'Maar overgaan tot sluitingen is onverantwoord. De mensen hebben fors geïnvesteerd. Ze hebben leningen

Hoe beoordelen de partijen de financiële situatie? Van Aperen : 'Budgettair is er nog ruimte, inzake investeringen waren we aan een inhaalbeweging toe. Men kan ons niet verwijten dat we niks gedaan hebben. Dat kost geld, dat weet iedereen. We hebben over een financieel beleidsplan dat ons leert dat we met een normale groei van 5% uitgaven en inkomsten goed zitten. Er zijn meer leningslasten, maar daar staat tegenover dat er meer inwoners zijn, dat er meer bijgebouwd werd en dat de vrijstelling van kadastraal inkomen voor outillering en gebouwen op de transportzone vervalt. De belas tingsdruk zal dus niet moeten stijgen.' Juul Verhulst geeft toe dat een aantal zaken gerealizeerd werden die moesten gebeuren. 'Maar vaak konden ze goedkoper, denk aan de onnodige ondergrondse parking van het administratief centrum of aan de biblioteek. Dat leidt duidelijk naar een financieel probleem. De cijfers die ik daarstraks noemde, houden nog géén rekening met toekomstige beslissingen. Sommige zaken zullen dus gewoonweg niet meer kunnen. ' Koalitiepartner Jef Van Looy stelt vast dat 'Hoogstraten momenteel bij de hoogste groep hoort inzake belastingsdruk en leningslasten. We hebben inderdaad een inhaalbeweging moeten doen, maar zullen voortaan de kraan dicht moeten draaien.'

Ombudsman of dienstbetoon Wenst men een ombudsman in de gemeente? Van Looy: 'Tot op zekere hoogte kan dat zinvol zijn . Maar voor vele zaken zou een meldingsbureau afdoende zijn, en een beperkte ploeg van mensen die meteen werk kunnen maken van gesignaleerde problemen.' Verhulst ziet in de ombudsman 'een manier om de kloof tussen burger en beleid te verkleinen. Al te vaak gebeuren de dingen nu door ongezond dienstbetoon , waarbij politiekers de burger langs zichzelf zien passeren.' Van Aperen stelt vraagtekens bij de funktie: 'We hebben toch al een meldingsformulier in het infoblad, evenals een goed werkende infodienst? Verder ben ik zelf al sinds de jaren '70 elke woensdagavond beschikbaar voor de problemen van de gewone man, om het even wie!' Waarom hij trouwens niet opkomt onder de naam VW? 'Omdat ik altijd opgekomen ben als Gemeente- of Volksbelangen. Dat is een eigen keuze die we samen gemaakt hebben. Het nationale vlak heeft niks te maken met het gemeentelijke ...' Waarmee het debat er tegen elven op zat. Een goed initiatief met puike organizatie vanwege de dorpsraden, waarvoor een terechte pluim. Al was het door de Hoogstmatse dorpsraadvoorzitter als slotwoord vermomde pleidooi voor een zwembad een storend schoonheidsvlekje. (mdl)· •


Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88

Bevrijdingsfeesten

riedivisie, Bobforce en de 2e Canadese Pantserbrigade - verloren waarschijnlijk een 25-tal militairen het leven. Aan Duitse zijde sneuvelden 34 man van de 7lle en 719e Infanteriedivisie. Samengeteld mag het aantal gewonden aan beide zijden op een kleine 100 worden geschat. Tijdens de bevrijdingsgevechten werden in Groot-Hoogstraten ruim 450 woningen ernstig beschadigd door inslagen van V-bommen. Wortel-Kolonie kreeg het wat dat betreft bij zonder zwaar te verduren door aanvallen met Typhoon-jachtbommenwerpers op 13 oktober 1944. De gehuchten Gestel, Beek en Maxburg hadden zwaar te lijden tijdens de gevechten op 26 oktober 1944. Hoogstraten-centrum werd vrijwel geheel verwoest door onophoudelijke artilleriebombardementen en vliegtuigaanvallen. De naar schatting 1500 mijnen en boobytraps zouden maanden na de bevrijding trouwens nog voor veel slachtoffers zorgen.

1994 Verbrijzeld beeld vanGodes thuis/ o troosteloze massa gruis .../ Wanneer herrijst weer in haar praal/ Dit schrijnend puin in kathedraal ?? ? (F. Bilcke)

1944 Tijdens de Tweede Wereldoorlog bezette het half verslagen Duitse leger de frontlijn dwars door de Kempen. De Duitsers hielden de 105 m hoge St. Catharinakerktoren als observatiepost bezet, terwijl deze bestookt werd door de Engelse Artillerie en de R.A.F. Deze "Slag om Hoogstraten" begon op dinsdag 26 september 1944 toen de eerste Britse artilleriegranaat op Hoogstraats grondgebied terecht kwam. Het projectiel trof de woning van smid JefRutten in de Gelmeistraat De Britse 49e Infanteriedivisie was er een dag eerder in geslaagd om een bruggehoofd over de Turnhoutse vaart te vestigen bij Rijkevorsel. Vanuit Hoogstraten, Achtel en Merksplas werden er 2 dagen lang Duitse tegenacties gelanceerd. Terwijl de geallieerden moeizaam vanuit Rijkevorser uitbraken naar Tilburg en Bergen-op-Zoom, lag Hoogstraten wekenlang in de frontlijn van de Duitse 711e Infanteriedi visie. Maandag 23 oktober 1944 was een rampzalige dag in de geschiedenis van Hoogstraten toen de Sint-Catharinakerk om 4.40 uur in de ochtend werd gedynamiteerd. Na de nodige schermutselingen en beschietingen ontruimde het gros van de Duitse troepen op 28 oktober als laatsten Meerle en MeerselDreef. Hoogstraten was hierdoor de laatste gemeente van de provincie Antwerpen en de voorlaatste gemeente van het land die bevrijd werd. Tijdens de bevrijdingsperiade werden er ongeveer nog 9000 granaten afgevuurd op het grondgebied van de huidige fusiegemeente. DrieĂŤnzestig burgers verloren bij de gevechten en bij de nasleep van de bevrijding door Vbommen of mijnenvelden het leven. Een 120tal anderen werd daarbij gewond. Aan geallieerde zijde - de Amerikaanse 104e US Infanteriedivisie, de Britse 49e West-Riding Infante-

Het weekeinde van 22 en 23 oktober zal helemaal in het teken staan van de herdenking van de Bevrijding. De organisatoren doen een beroep aan de bevolking om de huizen feestelijk te bevlaggen. De kinderen krijgen via de scholen eveneens kleine vlaggetjes. Op zaterdag 22 oktober om 14 uur worden de veteranen op het stadhuis ontvangen . Om 15 uur wordt een gedenkplaat onthuld aan het monument van de 2e Wereldoorlog en om 15.30 uur tenslotte wordt de herdenkingstentoonstelling "Oktober '44: de Noorderkempen bevrijd!" plechtig geopend. De dubbeltentoonstelling wordt opgesteld in het Administratief Centrum en in de IKO-galerij . De thema' s die op de tentoonstelling aan bod komen zijn : 1. Hoogstraten '44: Hoe leefde men in het Hoogstraten van 1944? Een selectie van documenten en voorwerpen: rantsoenering, brandstof, opeisingen, wegvoeringen en politieke gevangenen. 2. De bevrijding van het land: Korte historische schets van D-day tot de bevrijding van Antwerpen. Waarom werd de Noorderkempen niet bevrijd? 3. De Spelers : Duitsers en geallieerden . 4. De Bevrijdingsgevechten: Chronologie, fotomateriaal, documentatie, militaria, burgerlijke en militaire slachtoffers. 5. De verwoesting van Hoogstraten: Duiding, documentatie, foto's . 6. De nasleep : Laatste gevechten, mijnenvelden, puinruimen, bezetting, luchtafweer, Vbommen . Zaterdagvond 22 oktober om 20 uur wordt in de Rabboenizaal van het Spijker een Militaire Muziekkapel verwacht. Kaarten hiervoor zijn te verkrijgen bij de Dienst voor Toerisme. Zondag 23 oktober, precies 50 jaar na de dynamitering van de toren, moet het hoogtepunt worden van dit herdenkingsweekeinde. De Hoogstraatse bevolking zal massaal aanwezig zijn in het centrum. Aan de kinderen wordt gevraagd om bloemen mee te brengen. Op het ogenblik dat dit blad in druk gaat, staan volgende programmapunten reeds vast: 13.00-17.00 u.: - tentoonstelling doorlopend geopend

- torenbeklimming - volksmarktmet fanfares, jazz-groepjes, straattheater, volksdans, Vlaamse kermis, broodjes en drankjes, kraampjes enz. - beiaardconcert m.m.v. het Hoogstraats Koperensemble - verbroedering met para-commando's 14.00 u. : - optocht met fanfares en verenigingen van Van Aertselaerplein naar H. Bloedlaan 14.30 u.: - gezamenlijke optocht "Historische evocatie van de bevrijding": een kolonne historische militaire voertuigen, bemand door militariaverzamelaars, rijdt vanuit het zuiden (vertrek Veiling) het centrum binnen en parkeert de voertuigen voor stadhuis, kerk en omgeving - de kinderen leggen de meegebrachte bloemen onderweg op de voertuigen of geven ze aan de veteranen. 15.00 u. : -officiĂŤle verwelkoming van de veteranen door de burgemeester van op de pui van het stadhuis, overhandigi.ng erediploma's en serenade fanfares 16.30.u. : - Spectaculaire luchtshow met bommenwerper B-25 Mitchel en jager P-51 17 .00 u.: -einde

Gastgezinnen Ter gelegenheid van de Bevrijdingsteesten worden een aantal Britse oorlogsveteranen verwacht in Hoogstraten. Voor deze mensen worden nog gastgezinnen gezocht. Belangstellenden kunnen voor meer inlichtingen terecht bij de Dienst voor Toerisme in de kelder van het stadhuis of op het telefoonnummer 03/ 340.19.55.

Boek Na intensief opzoekingswerk publiceren Francis en Jan Huybrechts een historische studie over Hoogstraten tijdens de beide wereldoorlogen . Deze bestaat uit meerdere boeken, die worden voorgesteld op 22 oktober. De werken worden uitgegeven door de Vlaamse Kulturele Kring Dr. Hendrik Versmissen .

Hoogstraten op video Bij het ter perse gaan van deze uitgave, bereikte ons op de valreep nog het bericht dat er een video werd uitgebracht over Hoogstraten , verkrijgbaar bij de Dienst voor Toerisme en bij enkele handelaars aan 285 BEF. In een volgende editie komen wij hier nog op terug. 0

19


HOOGSTRA TEN

Kwistax-Race in de Veiling Zondag 16 oktober zullen de Veilinghallen gonzen van de go-cars. Door de organisatie van dit sportief evenement wil de Stedelijke Sportraad opnieuw een goed doel steunen. De voormiddag is voorbehouden voor Hoogstraatse gocars, terwijl 's namiddags de Nationale Finale gereden wordt, met deelnemers uit gans België. Talrijke Vlaamse vedetten, afgewisseld met Hoogstraatse groepen , betreden ondertussen het podium. Hoogstraatse verenigingen of bedrijven kunnen inschrijven door een go-car te 'kopen' aan 20.000 BEF. De Sportraad kan desgewenst een onkostennota uitschrijven. Het komt erop aan in een bepaalde tijd zoveel mogelijk rondjes af te leggen. Na elke ronde mogen de "piloten" gewisseld worden. De eerste vier Hoogstraatse go-cars mogen in de namiddag deelnemen aan de Nationale Finale. Een 15-tal gemeentes organiseren jaarlijks een kwistax-race en de vier besten uit elk van die gemeentes komen in die finale tegen elkaar uit. Het komt er dus op aan de Hoogstraatse kleuren waardig te verdedigen, gesteund door een schare supporters . De toegangsprijs bedraagt 100 BEF per persoon, kinderen onder de 12 gratis. Het spreekt vanzelf dat er rond het parcours volop gelegenheid zal zijn tot het nuttigen van een drankje of hapje. De opbrengst van al deze activiteiten gaat zoals gezegd naar een goed doel. 0

Van Latijnse School tot Universiteit Op vrijdag 7 oktober van 10 tot 12 uur begint de 6-delige lessenreeks in het kader van "Universiteit Vrije Tijd" rond het thema "De Middeleeuwen zijn anders . Over monsters, mystiekers en misverstanden" door professor Jozef Janssens. Dit initiatief haalde zelfs het Kempisch televisienieuws en wij brachten in een vorige uitgave reeds het gedetailleerd programma. Als Se Vlaamse gemeente werd inderdaad Hoogstraten uitgekozen voor een van de kwalitatief hoogstaande cursussen van het Davidsfonds , dat haar zetel heeft in de uni versiteitsstad Leuven . Toeval of niet, de lessen worden gegeven op de plaats waar jarenlang de Latijnse school leerlingen van heinde en Yen·e aantrok om hen voor te bereiden op de universiteit. De archieven vertellen ons dat bijvoorbeeld in 1545 niet minder dan 48 '·vreemde" studenten hier een opleiding volgden . Zij waren ondermeer afkomstig uit Mechelen , Brussel, Delft, .. . Vele lezers herinneren zich ongetwijfeld nog de "ruil" die plaatsvond bij de bouw van het Nieuw Administratief Centrum: de Latijnse School werd afgebroken maar de kerkfabriek kreeg een plaats in het nieuwe gebouw, de halfronde zaal op de tweede verdieping aan de achterzijde van het N.A .C. Precies die zaal , de Kapittelzaal, is uitgekozen als locatie voor de geschiedeniscursus . En naar verluidt zouden ook nu cursisten van heinde en verre zich hebben ingeschreven. Wie nog wil deelnemen meldt zich best zo spoedig mogelijk bij de voorzitter van DF-Hoogstraten, A. Li vens, op het telefoonnummer 03/314.54.52. Het aantal deelnemers is beperkt, maar zolang er plaats is worden er inschrijvingen aanvaard. De cursus kost 1680 BEF; Davidsfondsleden betalen 1480 BEF. o

Festival van Vlaanderen Het is inmiddels een traditie geworden: Hoogstraten is elkjaar een van de gaststeden voor het Festival van Vlaanderen. Ook dit jaar komt het muziekgebeuren naar hier. Het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen onder leiding van Muhai Tang wordt verwacht in de Sint-Catharinakerk op vrijdag 14 oktober te 20.30 uur. Het programma vermeldt van H . Berlioz: Ouverture Benvenufo Cellini, van G . Bizet: Jeux d'Enfants , van M. Bruch: Concerto voor viool en orkest en van R. Strauss: Till Eulenspiegel. De toegangsprijs bedraagt 500 BEF of in voorverkoop 450 BEF. Kaarten zijn te verkrijgen bij de Dienst voor Toerisme in de kelder van het stadhuis. 0

Hobby-tentoonstelling gepensioneerden Het weekend van 15 en 16 oktober wordt zaal Pax weer omgetoverd tot tentoonstellingsruimte, deze keer voor de gepensioneerde hobbybeoefenaars. Maria Spaepen, de stuwende kracht, en Trientje Vinckx, de verantwoordelijke van de hobbyclub, hebben gezorgd voor nieuwe kleur in de hobbywerking. Maar het zal er niet alleen mooi zijn, ook gezelligheid is troef met een drankje, een stukje taart of een Vlaamse boterham. En uiteraard is er weer een tombola waar iedereen altijd prijs heeft. De inkom is gratis. Zaterdag 15 oktober is de tentoonstelling geopend van 14 tot 20 uur en zondag 16 oktober van 10 tot 18 uur. De K.B.G. van Hoogstraten heet iedereen van harte welkom. 0

Eenheid op papier

reerde Predikherenkerk te Leuven . Zeldzame kunststukken in atlasformaat wisselen af met kostbare wandkaarten van meer dan 2 m 2 • Men ontdekt een fascinerende versiering met kleurrijke wapenschilden, klederdrachten, stadsgezichten, scheepstypes, allegorische voorstellingen, historische figuren, ... Het Davidsfonds bezoekt deze tentoonstelling onder leiding van een gids op woensdag 12 oktober; vertrek aan de kerk om 13.15 uur. Deelname kost 525 BEF; leden DF betalen 425 BEF. In deze prijs is zowel het vervoer als de gids inbegrepen. Belangstellenden kunnen inschrijven tot 8 oktober bij A. Livens, 03/314.54.52. 0

Provinciebuis en Sterckshof De damesorganisatie CMBV bestaat in Hoogstraten 10 jaar. Na een feestelijke opening van het werkjaar is de volgende activiteit een uitstap naar Antwerpen op dinsdag 4 oktober. En nu eens niet de alomgekende haven of de Grote Markt, maar het Provinciehuis en het Sterckshof worden bezocht. In de voormiddag krijgt de groep een rondleiding door de ontvangst- en vergaderzalen van het Provinciehuis : met de Provincieraadsverkiezingen in het vooruitzicht interessant als achtergrondinformatie. Ook de op dat ogenblik tentoongestelde kunstwerken krijgen de nodige aandacht. Na de lunch gaat het gezelschap naar het Sterckshof voor een bezoek aan de tentoonstelling "Het Augsburgs zilver in België". Het vertrek voor deze daguitstap is voorzien om 8.30 uur, einde rond 17.15 uur. De prijs bedraagt 900 BEF. Daarin zijn begrepen: bus, lunch, toegang en gids. Geïnteresseerde dames kunnen voor inlichtingen terecht bij de voorzitster Greet Michoel, tel. 03/314.38.78. 0

Schoonsethof

Gedurende 300 jaar, van in de 16e tot in de 19e eeuw, zijn merkwaardig veel kaarten gemaakt die de Nederlanden als geheel weergeven, zelfs na de officiële scheiding tussen Noord en Zuid in 1648. Over dit fenomeen is een unieke tentoonstelling bijeengebracht in de gerestau-

Het Schoonselhof was een der vele "hoven van plaisantiën" die eerst door de adel en nadien door de kapitaalkrachtige burgerij in de gemeenten rond Antwerpen werden aangelegd. Maar wij kennen het natuurlijk vooral onder

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

Baarie-Hertog

Kapelstraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten 33

20


HOOGSTRA TEN zijn latere vorm: de Antwerpse stedelijke begraafplaats . Er bevinden zich een groot aantal grafmonumenten van beroemde personen: bekende namen uit de literatuur, uit de Joodse gemeenschap, uit de vrijmetselaarswereld, uit de politiek, enz. Het domein is zo uitgestrekt dat men bij een begrafenisplechtigheid met de auto tot aan het graf moet rijden. Als leek loopt men er verloren. Maar een bezoek aan het Schoonselhofkan ook met een gids. Deze leidt de groep langs de mooiste monumenten en vertelt over de historische persoonlijkheden die er begraven liggen ... of niet begraven liggen, want er zijn ook monumenten waaronder zich geen graf bevindt! Wie dergelijk bezoek eens wil meemaken kan met het Davidsfonds mee op zaterdag 8 oktober, vertrek aan de kerk om 13.15 uur. Deelnamekost 300 BEF ofvoorDFleden 200 BEF, vervoer en gids inbegrepen. Inschrijven bij A. Livens op tel. 03/314.54.52.

Vlaamse Koormuziek Het Spijker is ook begaan met het cultureel peil van haar leerlingen. In deze visie is destijds de Kunstkring ontstaan, die behalve die leerlingen ook een brede achterban wil bereiken. De programmatie wordt zo gevarieerd mogelijk samengesteld. Het seizoen 1994-1995 is vorige maand gestart met Argentijnse ritmes in Nederlandstalige liederen. In oktober komt Vlaamse Koormuziek van na 1975 aan bod, op 22 januari volgt een aperitiefconcert met jazz, 22 februari brengt Teater Scorpio het stuk "Bedrog/Betrayal" van Harold Pinter, 15 maart staan operette en musical centraal in "Swing en Sing" van het Ceciliakoor uit Gierle, en in mei is er tenslotte de Se Spijkertentoonstelling met dit jaar José Vermeersch op de affiche. Deze maand dus "Vlaamse Koormuziek van na 1975". De Kunstkring noemt dit nieuw en uitdagend. Het Vocaal Ensemble Antwerpen (VacAnt) brengt een programma dat uitsluitend koorwerken van hedendaagse Vlaamse componisten omvat: ongewoon en verrassend. Het eerste deel van het concert bevat composities met een ernstig karakter. VacAnt brengt als het ware een staalkaart van de hedendaagse koortechnieken die Vlaamse componisten gebruiken. De muziek is ondermeer van Joost Termont, Raymond Schroyens, Frans Geysen, Jan Van der Roost en Paul Beelaerts met teksten van ondermeer William Blake, Paul Verlaine, J.H . Leopold, Hubert Van Herreweghen en Paul van Ostayen. Na de pauze wordt het frivool en pittig met volkser liederen waarin tekst en muziek nauw op elkaar inspelen. Daarvoor tekenen Vic Nees, Herman Roelstraete, Willem Kersters, Lode Dieltiens en Gaston Nuyts. Interessant is het feit dat de composities ingeleid worden door dirigent Philippe Poot. Poot is leraar muziektheorie en koor aan de muziekacademies van Brasschaat en Wuustwezel. In 1991 richtte hij het vocaal ensemble VacAnt op met uitsluitend geoefende zangers. Dit ensemble nam ondermeer deel aan de uitvoering van het oratorium "Elias" van F. Mendelssohn-Bartholdy i.s.m. het Filharmonisch Orkest van Vlaanderen en aan het oratorium "De Oorlog" van Peter Benoit, een coproduktie van ANZ, BRTN en Antwerpen 93 . In Hoogstraten treden zij op in de Rabboenizaal van het Spijker op woensdag 26 oktober te 20 uur. Kaarten kosten net als vorig jaar nog steeds 350 BEF, of in voorverkoop 300 BEF. Reserveren op het nummer 03/314.55.36. D

Wanneer wordt Gelmeistraat eindelijk veiliger?

Niet te snel, je gercwkt er wel; Neem snelheid aj, of we bekmden in ons graf; Niet te snel. je geraakt er wel: Veilig verkeer, ger:n slachtoffers meer: Traag rijden voorkomt onnodig lijden ; Als men dit kun vinden: groen, oranje. rood, tlan gaa11 er minder dood; Voor enkelen komt de oplossi11g al te utat: Wij eisen nu eert veiliger struat!!! De slogans spreken oor ách: er moet iets gedaan worden aan de. verkeerssituatie ·in de Gelmeistraat ter hoogte van de Spijkerscbolen. Vorige maand is er opnieuw een zwaar ongeval gebeurd. Een I I -jarige scholier, die stond te wachten aan de bu halte, werd overreden. Het is het vijfde ongeluk op 3 jaar, waarvan één met dod lijke afloop. De situatie IS daar dan ook zondt!r meer schrijnend. Honderden choolkinderen m<,eten op die plaats dagelijks de bus op. Eerst moeten zij daarvoor de gevaarlijke straat o ersteken, waar boe langer hoe meer verkeer lang~ raast. Vooral sjnds de openjng van de verle ngde ring rond Turnhout i~ de route door Hoogstraten. v1a de Gelmelstraat, richting Merkspla~ en Turnhout "interessant" geworden voor zwaar en aRder verke-er dat van de ene autosnelweg naar de andere wil rijd n. Als zij dan al veilig aan de overkant geraken. wa ht de leerlingen daar een stoeprandje van zowar 60 c m en zonder enige beveiliging waar zij met z' n allen op de bus riloeten wacht n. Nochtans ijveren Oudervereniging en directie van de school reeds meer dan 10 jaar oor een verbetering van de verkeerssituatie. Er werd overleg gepleegd tnet het stadsbestuur. met de Politie. met De Ujn, met de dienst Bruggen en Wegen ... Er waren pa~klare platmen uitgedokterd voor een vertraging an het verkeer via weg ·ersmallingen en plateau-drempels. De Lijn was akkoord om een gr te bushal teplaats aan te leggen langs de "veilige'' kant van de weg, vóór de Sporthal Zevensprong, op grond van de Rcl igieU7.eo Ursulinen, die daarvoor grond ter be chikking zouden stellen. Zelfs de politiecommissaris wa.~ akkoord met het voorstt.•! tot het plaatsen van verkeershchten, in combinati met de genoemd drempels. Helaas, to!!n dat alles in cijfers ()p papier moe t komen en op de begroting moest ingeschreven worden, werd het fee:.tje afgeblazen. En dát was er teveel aan. Alle overleg had gefaald. Bke instantie det>-d om beurten zijn "paraplu'' open. Het ongeluk van vorige maand was de druppel die de emmer de d overlopen. Ond r impul. van drie leerkrachten, Jos Lenaerts, Chris Slechten enThom Van Sa~, werd besloten tot actie over te gaan. Zij kregen de volledige steun van de directie. Nu zouden bet de leerkrachten en leerlingen lijn die in actie zouden treden. En h t wu geen b toging worden die op vijf minuten voorbij is. H t moe_ t een indrukwekkend maar sereen protest zijn. Op donderdag 15 september werden zowat alle leerlingen bereid gevonden drie kwartier vroeger naar scho l te komen. Op het

drukste momem van de ochtendspits w rd het verkeer aan beide .lijden van de Gelmelstraat tegengehouden. De zowat 1000 Jeerlingén en leerkrachten van het V .T.I . Spijker ~telden zkh op in twee lange rijen aan weersziJden van de straat. Toen mocht het verkeer stapvoet; vertrekken. Het m t duidelijk ûjn dat er verwacht werd dat er in de toekomst vooral kmg uml?r zou moeten gereden worden. De leerlingen l1adden spantloeken bij met niet mis te verstane slogans. Dit stille-. gedisciplineerde prote~t hielden zij meer dan een uur vol. Het gebeuren kreeg ruime aandacht in de nieuwsmedia. Maar het Spijker bhjft alert Als er geen resultaat uit de bus komt wordt de acne herhaald, met nog meer olk en nog nadrukkelijker. De eisen laten aan duidelijkheid niet.~ te wensen over: 1. Verkeersliçhten ter hoogte ·an de Techmscbe School en van de Lagere School. 2. Wegversmallingen. ' 'poorten" en 'Ju htheuveh ter vertraging van het al te nelle verkeer. . Beveiliging van de bushaltes door het plaatsen van hagen, bekkens en afbakeningen. 4. Verbreding van de staanplaatsen aan de bushaltes. 5. Parkeerverbod ter ho,)gte van de scholen en aanleg van een veilig fietspad.

De boodscoop is duidelijk; Beter 11oorkomen dan genezen. 21


HOOGSTRATEN

Meer komfort voor de hulpverlening Op vrijdagavond 16 september was er een kleine plechtigheid in de brandweerkazerne naar aanleiding van de herinrichting. In een kernachtige toespraak schetste de commandant, Jan Van Hemeldonck, de bedoeling van de verrichte werkzaamheden. Een beter scheiding tussen het materieel, de administratie en de ontspanningslokalen drong zich op. Van deze gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om de burelen uit te breiden en de oude seinkamer te vernieuwen. Deze bevindt zich nu op een hoger niveau zodat zowel hangar als aanrijwagen kunnen overzien worden. Omdat de hogere overheid steeds meer statistieken, verslagen, informatie en adviezen vraagt, was er dringend nood aan moderne burelen, uitgerust met de nodige informatica. Proper en net oogt de nieuwe persluchtkamer: een ruimte om binnen de meest hygiĂŤnische omstandigheden de zuurstofflessen te vullen, en de maskers te reinigen. Een laatste verbetering betreft de modernisering van het sanitair: omdat er de laatste jaren ook vrouwelijke brandweerlieden zich aandienden, was het vereist om te beschikken over gescheiden toiletten. Een vraag die we opvingen, betrof de juiste benaming voor de vrouwelijke collega's: vrouwelijke brandweerman, een brandweervrouw of een pompierster. In zijn wederwoord ontweek de burgemeester het probleem: hij sprak ze allen aan met 'brandweer-

lieden'. Het geheel van deze verbouwing binnenin, is mooi. Enkel de uitzichtpost van de seinkamer zie je van buitenaf. Daarom werd ook een woord van dank gericht aan het bestuur, de aannemers en de technische dienst (administratie en werklieden) die het werk op zich namen. Van de gelegenheid maakte de commandant gebruik om zijn wensen voor de komende jaren te formuleren. Zelf zou men volgend jaar de verlaten burelen inrichten tot leslokaal, dat dan op zich weer zou kunnen omgevormd worden tot crisiscentrum indien nodig. Voorts speelde hij in op de aktualiteit van de laatste week waarin aandacht werd gevraagd voor het statuut van de ambulanciers. De commandant durfde zelfs te suggereren aan de aanwezige leden van de gemeente-overheid dat het vijf voor twaalf is wat betreft de aankoop van een tweede motorpompwagen, desnoods dan maar met eigen middelen. De levering van een nieuwe tankwagen is voorzien voor volgend jaar en een andere materiaalwagen moet er nog komen en dan is men voor jaren gerust, zodat enkel de vervanging van de ziekenwagen nog een dringende must is. Niet dat er een dringende nood is aan nieuwe vrijwilligers, maar de commandant vroeg toch even aandacht voor het menselijk potentieel, waarvoor de 'tijd van het pinten pakken echt wel voorbij is', gezien de vele opdrachten en de

talloze keren dat de burger een beroep doet op de vrijwillige arbeid, soms met gevaar voor het eigen leven. Momenteel zijn er een 60-tal pompiers in Hoogstraten, waaronder 4 beroepskrachten. Een kleine aanvulling kan nog, want met 66 is het kader volzet. Wie zich geroepen voelt, neemt best eerst eens een kijkje achter de schermen, zodat men onmiddellijk overtuigd is van de ernst waarmee in een moderne brandweerkazerne gewerkt wordt. In zijn wederwoord feliciteerde de burgemeester het ganse korps voor de inzet en de professionaliteit. Zij mogen er gerust in zijn: het bestuur en de bevolking staan achter hun werk. Een drank en een hapje sloot het officieel gedeelte af, maar pas nadat de nieuwe lokalen bezichtigd werden, en goedbevonden. Voor het grote publiek werden dan de deuren opengezet op de zondag. (EP).

Bloemensierkunst CATTLEYA LEOPOLDSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

Slecht 8,3o/o van alle vrouwen en meisjes is maagd! De rest is inderdaad steenbok, waterman, kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hun sterrenbeeld passende tinten en kleuren. Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristallen vaas met horoscoopmotief, draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent.

Jong geleerd, is oud gedaan!

Elke verjaardag kan ermee bedacht worden, elke jarige is er bijzonder opgetogen over! En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau - voor een verrassend vriendelijke prijs overigens. Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bellen naar de Cattleya Bloemenlijn: 014/63.45.16. Faxen (014/63.51.87) of telexen (72 422) kan ook al. We kunnen het u moeilijk nog makkelijker maken! 45

22

OPENDEUR


Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71.

Open Monumentendag

De tentoonstelling bij de paters had heel wat bekijks.

De Hoogstraatse toeristische dienst bestempelt de zesde editie van de open monumentendag, ondanks het slechte weer, als succesvol. Meer dan duizend bezoekers bezochten de tentoonstelling bij de paters. Een bezoekersaantal dat ondertussen hoger moet liggen omdat de expositie tot 18 september open was.

De tentoonstelling belichtte de vele aspecten van het rijke kapucijnenleven in Vlaanderen gedruende vierhonderd jaar. Het eerste luik van de tentoonstelling gaat over het wel en wee van de orde vanaf haar aankomst in de Zuidelijke Nederlanden in 1585 en het herstel van de orde in 1830. Dat gebeurde aan de hand van archiefstukken, voorstellingen en kunstvoorwerpen. Op die manier werd vanuit verschillende invalshoeken de geschiedenis van de kapucijnen in woord en beeld toegelicht. De stichter, Franciscus van Assisi kwam uitgebreid aan bod. Tevens ging veel aandacht uit naar het dagelijks leven van de paters, de liturgie, het gebedsleven en de heiligenverering. Pater kapelaan toonde zich bijzonder trots en verheugd: "De tentoonstelling was eerder al te zien in Brugge. Ze is echter zo indrukwekkend dat we het spijtig vonden dat ze niet door meer mensen ervaren kon worden. Naar aanleiding van de open monumentendag namen we de gelegenheid ten baat om er een verlengstuk aan te breien. De samenstellers van de tentoonstelling hebben geopteerd voor kunststukken en voorwerpen uit het eigen patrimonium van de Vlaamse paters kapucijnen. Ze wilden in de eerste plaats de nadruk leggen op het cultuurhisto-

rische gedachtengoed van onze orde en niet op het artistieke bezit." Armoede en de beleving ervan zijn in de orde van de kapucijnen elementair. In een bepaalde periode in de geschiedenis moesten gardiaans ervoor zorgen dat alles wat uit leer of zijde gemaakt was, werd weggegeven of omgeruild. Desnoods moesten de stoffen vernietigd worden. Goud en zilver, al was het slechts verguld of verzilverd, moesten uit de kloosterkerken worden verwijders. Kandelaars moesten uit hout vervaardigd worden of desnoods met een houtkleur worden overschilderd. Je vindt daarom geen rijke artistieke kunstvoorwerpen, of het betreft giften. Veel waardevolle giften kunstvoorwerpen, vooral schilderijen gingen overigens verloren tijdens de Franse Revolutie. Spijtig, want veel van onze Vlaamse schilders bleken geĂŻnteresseerd in de grote franciscaanse thema's. Bijna al deze kunstwerken hangen nu in musea in Frankrijk en BelgiĂŤ. In sommige kerken en privĂŠverzamelingen. o

Helemaal vlekkeloos verliep de organisatie nochtans niet. Van een verkeersvrije Dreef was niets te merken. In een parkeerprobleem hier, geloof ik dan ook niet meer. Het is enkel het parkeren zelf dat hier voor problemen zorgt. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Met de tentoonstelling "Vier eeuwen paters kapucijnen - oude en loflijce manier van leven in de seraphike religie der paters kapucijnen van de Vlaemsche provincie 1585-1993", zo luidde de titel van de expositie. Een hele mondvol en heel wat Dreveniers struikelden over dat seraphike. De H . Franciscus werd pater Seraphicus genoemd. Een seraphike religie is niets meer of minder dan een franciscaanse religie. Een religie naar de leer van de H. Franciscus dus.

De Open Monumentendag stond ook in het teken van verkeer en transport. De speelplaats van de lagere school werd omgetoverd tot een verkeerspark.

23


MEERSEL-DREEF

Schooljaar September betekent traditioneel de start van het nieuwe schooljaar. Onze school, al jaren een zorgenkind, blijkt haar leerlingenaantal te kunnen stabiliseren. Net zoals vorig schooljaar start men nu ook met 2,5 kleuterklas . Ook ik keek zeer verbaasd op toen ik dat rare aantal hoorde . Elke dag start men met 3 kleuterklassen. Na de middag worden de jongsten van dat derde klasje ondergebracht bij juffrouw Lizette terwijl de oudsten naar juffrouw Denise gaan. Net zoal svorig jaar hoopt men binnen een paar maanden nog een aantal kleuters te kunnen aantrekken om het derde klasje volledig te maken. Op de foto herkennen we : Rachel Van Opstal, Lorenzo Poppelaars. Shirley Bastiaansen, Jelte Dijkstra, Thijs Jacobs, Marijn Van Oirschot, Ben Verheyen, Preek Broers, Kevin Leemans, Nicole De Hoon, Hans Deckers, Guan Roelands, Karel Van Oirschot, Koen Van Aert, Steffie Leemans. D

it res eet.

Marathon Een marathon, een kilometertje of 42 en nog een handvol hectometers. Jef Jaconbs en Jack Verheyen zijn twee dorpsgenoten die voor die afstand allang hun hand niet meer omdraaien. In hun voorbereiding op de marathon van Etten-Leur moest die van Berchem er eerst aan geloven. Jef liep een tijd van 3.37.59, terwijl Jack er een minuutje of twee langer over deed. "Een goede basisconditie, de conditie voor een halve marathon, en een beetje op je voeding letten .": zijn volgens Jef de eerste voorwaarden om een marathon te lopen. Een maand ofdrie voor de beoogde marathon , wordt de training opgevoerd. "Afstanden van 40 à 45 km. per week zijn dan eerder regel dan uitzondering .": aldus Jef. D

Traditioneel geteeld uit respect voor het milieu. Rechtstreeks en tegen een rechtvaardige prijs aangekocht uit respect voor de koffieboeren. Vakkundig gebrand uit respect voor de koffie. Te koop in alle Wereldwinkels.

~

"

·~ wv.xzE.fwR.Ëi.DWINKELS

091/23 .01.61

YAMBO-BIO is ook \ crkri j gb~ . r bij Colruyt, Sarm:..-Star, Nopri en de natuul'\ oeding<.winkd.

Markdal

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

1

Alle reportage- en studiowerk De eerste wandeling van de nieuwe reeks van 12 in Hoogstraten en omgeving zal doorgaan op zondag 9 oktober te 14 u. vanaf 't Gemeenteplein te Meerle. Wij volgen het Mgr. Eestermanspad. Afstand: 7,6 km. De tweede wandeling van de reeks naar de Industriezone te Meer zal plaatsvinden op zondag 23 oktober te 14 u. Trefpunt: Recreatiecentrum De Mosten te Meer. De derde wandeling op zondag 6 november zal Bolk aandoen en vertrekt aan het stadhuis te Hoogstraten. Vertrek te 14 u. Elke wandeling zal ongeveer 9 km. lang zijn, met een pauze halverwege. Tijdens die pauze ontvangt iedere deelnemer een verrassing. Meer inlichtingen zijn te bekomen tijdens de wandelingen, of bij ondergetekende. D

24

Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37 VRIJHEID 126

HOOGSTRATEN

03/314.13.13 38


Kantoor van Notaris

J. Miehoei

Kantoor van Notaris

J. Miehoei

Lod. De Konincklaan 361 • HOOGSTRATEN Tel. ()3/314 51 77

Lod. De Konincklaan 361 • HOOGSTRATEN Tel. 03/314 51 77

OPENBARE VERKOPING van WONING met GARAGE en TUIN te HOOGSTRATEN/MINDERHOUT, Pastoor Van Dijckstraat 22

OPENBARE VERKOPING van ZEER GOED GELEGEN BURGERSWONING met GARAGE te HOOGSTRATEN, Gustaaf Segersstraat 2

Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

Woning met garage en tuin te Hoogstraten/Minderhout, Pastoor Van Dijckstraat 22, groot 561 m2 .

Zeer goed gelegen burgerswoning te Hoogstraten, Gustaaf Segersstraat 2, groot volgens kadaster 3 a 60 ca.

Ingedeeld als volgt: - hall met vestiaire, keuken, eetkamer en salon, garage; - verdieping: 3 slaapkamers en badkamer; - zolder De woning heeft vernieuwd pannendak, zinken dakgoten, rolluiken en bijkomende WC op de verdieping. Voorzien van alle nutsvoorzieningen. Centrale verwarming met mazout.

Ingedeeld als volgt: - gelijkvloers: inkomhall, living, keuken, wc en veranda - boven: 2 slaapkamers en badkamer - verder: kelder en zolder, garage en bergplaatsen - in de tuin: duivenhokken

Kadastraal inkomen 28.400 F. Bezichtiging zaterdagnamiddag van 14 tot 16 uur.

Eigendom is voorzien van electriciteit, waterleiding, gas, distributie, telefoon

Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten.

Kadastraal inkomen 25.800 F.

Zitdag. - Toewijzing op dinsdag 11 oktober 1994 om 17 uur in de Parochiezaal, Koestraat te Minderhout

Bezichtiging zaterdag van 14 tot 16 uur of na telefonische afspraak met J. Torremans 03/314 66.37. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten.

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt

Zitdag. -Toewijzing op woensdag 12 oktober 1994 om 16.30 uur in Café De Gelmel, Gelmeistraat 14-16 te Hoogstraten. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt 25


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Van onze man in de straat Twee belangrijke onderwerpen deze maand: de kermis en de gemeenteraadsverkiezingen. Eenjaarlijks en een zesjaarlijks fenomeen. Wakkere Willy trok ermee de straat op en confronteerde zijn evenmens met deze twee opzienbarende gebeurtenissen. Wie kwam hij tegen en wat wisten zij te vertellen? U kan het lezen vanaf nu. genoeg, hè Willy. Twee jaar geleden hebt ge 'r nog een heel les over geschreven. WW: Dus ge geeft niet af. Bla: Waarom zou ik! Neenee, wij vertrekken bij De Eiken, dan naar Victoria en dan kan het dat we ook nog naar 't Fortuin gaan, dat ligt er al aan of onze Maurice nog niet te zat is. WW: Dan zijn er ook nog de verkiezingen. Bla: 0 ja, plezant, gaan kiezen. Dat doen ik zo graag hè, zeker voor de gemeenteraad, want die mensen kent ge allemaal hè. WW: Weet ge al wie uwe stem gaat krijgen? Bla: Natuurlijk, da's altijd hetzelfde, de mannen van Meer hè. WW: Hoe bedoelt ge? Bla: Awel, da's toch niet moeilijk. Elke keer als ik er ene van Meer tegenkom, dan kleur ik zijn bolleke. WW: Op welke lijst? Bla: Op allemaal natuurlijk. Wat anders? Van Meer is van Meer hè, die lijsten hebben geen belang. WW: Maar dat mag toch niet! Bla: Wat weet gij daar nu van, zo ne jonge snotter als gij . Luistert hè Willy, ik gaan al dertigjaar kiezen en ik heb het altijd zo gedaan. En ik heb daar nog nooit reclamaties op gehad. Nog nooit hè! Dus kom mijn niet vertellen hoe ge moet kiezen hè. Jongen toch, wat moet gij toch nog veel leren.

Bonavonture Bon: Praat eens wat harder, jongen, ik versta u niet. WW: Of ge kermis gaat houden en waar. Bon: Natuurlijk hou ik kermis, ik zou wel zot zijn als ik het niet deed. Mijne stek is zaal Victoria, daar zit ik altijd. Bij Nol hé, dat is mijne man. Altijd geweest. En de muziek is er goed hè, niet te veel lawaai en plaats om te dansen en te drinken. Ja. WW: De bloemetjes eens goed buiten zetten. Bon: Vaneigens. Da's gezond, ge moet van het leven profiteren zolang ge kunt. Maar pas op, 't is niet alleen plezier maken hè. De kermis is voor mij ook een bedevaart. Ja. WW: Een bedevaart? Bon: Uwe baas weet dat wel. Die heeft er nog over geschreven, over mijne vriend Prosper. die vijf jaar geleden tijdens de kermis gestorven is. Wij waren samen aan het uitgaan en toen viel hij van den biljart. Dood. Sindsdien gaan ik dubbel zo hard, voor hem erbij, om hem te gedenken. Jaja. WW: Een week later zijn er de verkiezingen. Voor wie gaat ge stemmen? Bon: Onbeleefderik. Dat zijn uw zaken niet hè. Maar ge kunt het wel raden zeker? WW: Voor Amold Van Aperen? Bon: Vaneigens. Mijne bol is voor Nol. Ja. WW: Waarom? · Bon: Hij is den beste die erbij is, zo simpel is dat. Jongen, wat die al voor mij gedaan heeft. Hij zal u altijd proberen te helpen en dat vind ik schoon . Dat schijnen ze in dat gazetje van u soms niet te snappen, wat voor ne goeie mens dat hij is. Weet gij wat ik met zo'n gazetjes doen? Die scheur ik kapot en daar kuis ik mijn gat mee af. Dus ziet maar een beetje uit wat ge schrijft, hè kerel. Ja.

Maurice Mau: Och Willy, trek het uw eigen niet aan, jongen. Ik heb dikwijls genoeg geprobeerd om het haar uit te leggen, maar dat haalt niets uit. Ze weet het toch altijd beter. WW: Hoe zit het met uzelf? Mau: Ik ben ne socialist, Willy. In hart en nieren. Maar ja, die komen hier niet op, heb ik gemerkt. Dus ja, ik weet het nog niet. 't Is niet veel soeps, vind ik. Ik zal nog zien . WW: Ge gaat weer serieus kermis houden, hoor ik? Mau: Ja, dat zijn we gewoon hè. Een goei pint pakken, wat dansen, wat zeveren, wat wilt ge nog meer. Als ik u ergens tegenkom, pakken we 'r ene. Of elf.

Blanche Bla: Dat is ferm sè, dat gij nog eens iets aan mij wilt vragen. WW: Wat gaat ge met de kermis doen? Bla: Uitgaan natuurlijk, dat weet gij goed

RUIMTE

IN

J

Con: Willy! Willy, wacht! Ik heb gehoord dat ge aan 't interviewen zijt en ik dacht, de Willy zal mijn gedacht ook wel willen horen. WW: Waarom niet? Wat zijn uw kermisplannen? Con: 0... euh... eens lekker koken zeker? Misschien dat we ook eens weggaan, dat weet ik nog niet. Ik krijg die van ons zo slecht uit zijne zetel, hè. WW: Wat denkt ge van de verkiezingen? Con: Och, da's niks voor mij, daar ken ik niks van, van politiek. Als ik niet moest, ging ik niet. Ik zal aan die van ons maar vragen wat dat ik best doe. Maar stel toch eens een plezante vraag! WW: Meer moet ik niet weten. Con: Allè nu, moet ik daar speciaal met mijne fiets voor naar 't Dorp komen?! Ik heb nog zoveel nieuwtjes voor uw boekske. Willy, niet weggaan! Willyyyyyyyyy!!

Sooi Soo: Ge moet daar allemaal niet te druk over doen, over die verkiezingen. Dat is 't niet waard. Al die politiekers zijn hetzelfde, die willen maar één ding: macht en geld. Ons geld. De verpakking van die mannen is misschien anders, maar de inhoud is altijd hetzelfde. Ze moeten nen ouwe boer als ik niks proberen wijs te maken. WW: Is er dan geen enkel partij waar ge iets in ziet? Soo: De CVP zeker? Dat zijn de enigsten die nog iets voor den boer willen doen. Die ander twee vertrouw ik voor geen haar. Van den Burgemeester heb ik wel oen dikke envelop gekregen, vol met papieren die moeten bewijzen hoeveel hij voor de boeren gedaan heeft. Maar daar heb ik de afgelopen zes jaar weinig van gemerkt. De vuilbak in ermee, juist zoals met die groen mannen van Agalev, daar is ook niks mee aan te vangen. WW: En de kermis, Sooi? Soo: Pff, de kermis. 's Zondags eten wij eens goed met de familie en daarmee houdt het op. Al dat gebrak, da's niks meer voor mij. Voor nen boer gaat het werk gewoon door. Wij kunnen geen verlof pakken. Die koei moet gemolken worden, die wacht niet tot ik uitgeslapen ben en met ne zware kop uit mijne nest kom. Voor ons is het altijd werkendag, Willy. Zijt blij dat ge gene boer zijt, jongen.

Marcel Mar: Zal ik een fotooke van u trekken? WW: Nee Marcel, laat maar zo. Vertel maar eens wat gij met de kermis gaat doen . Mar: Foto's trekken. Onze baas wilt sfeerfo-

E BANKZAKEN

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

BELEGGEN

LEVENSVERZEKERINGEN

KREDIETEN

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 30

26


MEER to's van de kermis en daar ga ik voor zorgen. Ik ga me vooral concentreren op de volksspelen, want dan is er veel ambiance. Is dat iets voor jou, volksspelen? WW: Ja, dat wel. En met de verkiezingen, ook foto's? Mar: Natuurlijk. Iets dat maar om de zes jaar is, daar moet ge bij zijn hè. WW: Weet ge al voor wie ge gaat stemmen? Mar: Nee, daar moet ik nog eens over nadenken . Dat is allemaal niet zo simpel hè. Maar laat me nu een foto pakken, mijn filmke is nog niet op. Willy, waarom loopt gij nu weg?! Allè, die wilt precies niet op de foto . Hoe is dat nu mogelijk?

Herman Her: Of ik kermis hou? Natuurlijk, daar kun je toch niet buiten. Maar ik wacht eerst de Gulden Gids af die jullie elk jaar publiceren, voor ik beslis waar ik juist naartoe zal gaan. Een heel handig ding is dat, die Gids. Hij komt er toch dit jaar, hoop ik? WW: Daar wordt voor gezorgd, geen probleem. Heel iets anders zijn de verkiezingen. Hoe zie jij die? Her: Als heel belangrijk. Tenslotte gaat het om het beleid voor de volgende zes jaar, tot het jaar 2000. Ik kom zelf op bij de KVB , dus moeilijk is de keuze voor mij niet. WW: Waarom de KVB? Her: Omdat ik wil stralen als de zon, leven in een veilige omgeving, streven naar een open beleid en vertoeven in een gezond milieu. En dat is exact wat de KVB ook wil. Vandaar. Maar ik heb eigenlijk nog wat nieuws voor uw rubriek. WW: Laat maar horen. Her: Op zaterdag 15 oktober vieren Jan Cox en Treza Adriaensen hun gouden bruiloft. Speciaal daarbij is dat wij met de buurt voor eens stoet zullen zorgen. Met zo'n 200 mensen bereiden wij een optocht voor, waarin 16 groepen het leven van Jan en Treza zullen uitbeelden. Deze stoet zal op die zaterdag om 12.15 uur vertrekken aan de Ipenrooisedijk 8. Rond kwart na één, halftwee zal hij door het Dorp trekken op weg naar de kerk, waar er om 14.00 uur een eucharistieviering is. Na de mis, rond kwart na drie, halfvier, passeert de stoet nog eens door het Dorp om dan te eindigen aan zaal Victoria. De mensen die graag getuige zouden zijn van deze prachtige optocht, weten nu dus wanneer ze op straat moeten komen. Ze zullen het zich niet beklagen, want het wordt een schitterend schouwspel.

Luc Luc: Hier sè, de Willy. Dat komt goed uit, want ik heb nog wat voor jou. WW: Over de kermis? Luc: Onder andere. Luistert. Zoals elk jaar zetten wij met de Brass- en Drumband de kermis in met een fakkeltocht op zaterdag l oktober vanaf 19.00 uur. We passeren dan langs het Fortuin, 't Stamineke en De Eiken . Een week later op zondag 9 oktober blazen we de kermis dan weer af met een parade door 't Dorp en een concert in Victoria. WW: En tussenin? Zien we jou dan ook nog? Luc: Gegarandeerd. Ik heb drie dagen verlof gepakt, dus ik kan zo hard gaan als ik wil. Maar d'r staat nog meer op het programma van de Brassband. Op zaterdag 15 oktober stappen wij mee op in de stoet van de gouden bruiloft van

CONCESSIEHOUDER GARAGE

NIEUWE EN TWEEDEHANDSWAGENS

GeudeilS STREVEN NAAR PERFECTIE Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76

ERKENDE CARROSSERIE 27

Jan Cox en Treza Adriaensen en op zaterdag 29 oktober brengen we een serenade ter ere van de gouden bruiloft van Jan Van Gestel en Mit Vervoort. WW: Nou, van 't feest naar 't ander. Luc: Zo is dat en 't is nog niet gedaan. Op zaterdag 22 oktober organiseert Meerle de jaarlijkse Play-In, waar wij een hele dag oefenen met verschillende maatschappijen, om dan 's avonds een slotconcert te verzorgen. De dag daarna tenslotte, zondag 23 oktober, viert men in Hoogstraten de Bevrijdingsfeesten, waar wij zullen opstappen over de Vrijheid, om dan ter hoogte van het stadhuis een gezamenlijke mars uit te voeren. WW: Amai, da's een drukke maand en dan zijn er nog de verkiezingen. Al een keuze gemaakt? Luc: Ja, maar die ga ik niet aan uwe neus hangen, want gij schrijft dat allemaal op. WW: Dat is de bedoeling, ja. Loc: Nee slimmeke, daar moet ge bij mij niet mee afkomen. Vraag dat maar aan iemand anders.

Armand Arm: Voor wie ik ga stemmen? Dat zijn uw zaken niet, da's persoonlijk. Pas op, ik weet het hè, ik twijfel niet. Een paar weken geleden ben ik naar die debatavond in Minderhout geweest. Dat was interessant, om de drie partijen hun uitleg te horen doen. Ik moet zeggen, dan gaan uw ogen wel open. Als dat nog moest natuurlijk, want wat ik hoorde, bevestigde alleen maar wat ik al wist. WW: En hoe zit het met de kermis? Arm: 't Zelfde als anders hè. Met het kermiscomité organiseer ik me de volksspelen en dat is altijd heel plezant. WW: Wordt er weer met de pijltjes gegooid? Arm: Jaja, vogelpik. In Meer willen ze niets anders. Maar nu dat ik jou toch zie, ik heb hier nog de uitslag van ons volleybaltomooi. WW: Laat maar horen. Arm: Dat was eind augustus. ' s Zaterdags hadden we met de KWB eerst gezellig gebarbecued en 's zondags was er ons jaarlijks volleybaltomooi. Het weer was prachtig en we noteerden een recordaantal deelnemende ploegen van 29 . Toch verliep alles heel vlot en binnen het tijdschema. Hier, dat zijn de uitslagen: Heren en gemengde ploegen 1. KWB-Wiekevorst I 2. OVOC 3. KWBWiekevorst II 4. Fam. Oomen 5. Voorwaarts

Kindervreugde 6. De Ster 7. RVC-Rijsbergen 8. Friski's 9. KWB-Meer 10. WEK-Loenhout 11. Lovalo 12. Flying Teddy's 13. KWHMinderhout 14. Fam. Rombouts I 15. Fam. De Bruyn 16. Hamal 17. Amateurkes 18. Fam. Rombouts II 19. Chiro-jongens 20. Poepieboys 21. Atea 22. Cahier. Damesploegen 1. Blijdorp 2. WEK-Loenhout 3. A-positief 4. De Groene Ster 5. KA V-Minderhout 6. Dames Wortel 7. Chiro-meisje.

Jan WW: Bedankt Ar. .. Maar waar is ie nu? Daarnet stond ie nog hier en nu zie ik hem niet meer. Da's verdorie ne rappe. Jan: Hoe is 't? Lukt het een beetje met uw interviews? WW: Ha, gij hier? Jaja, ik heb al heel wat. Gij komt mij toch niet controleren? Jan: Bijlange niet, ik weet dat gij dat kunt. Nee, ik moet van ons Wis wat boodschappen doen. WW: Hoe ziet jouw kermis er eigenlijk uit? Jan: Zoals de vorige twintig jaar. We vertrekken in de Mussenakker, dan 't Dorp in en op 't laatst naar 't Fortuin. Zo kom je ongeveer overal en loop je steeds weer andere mensen tegen het lijf. WW: En dat elke dag opnieuw? Jan: Nee, ik ga alleen 's zaterdags en 's zondags. In de week kan ik niet, want dan is er de school en dat gaat niet samen met kermisvieren. WW: Hoe zie jij de verkiezingen? Jan: Die zijn belangrijk, maar ik wil me niet vastpinnen op één partij . Dan wordt je toch in een bepaald keurslijf gedwongen en daar hou ik niet van. Elke partij heeft zijn waardevolle punten, hoewel de een al wat meer dan de ander. Het kan niet, maar ik zou eigenlijk liever op personen stemmen van verschillende partijen. Haal van elke partij de echt bekwame mensen bijeen en je hebt een degelijke beleidsploeg. Dat lijkt mij beter. WW: De dorpsraad is ook bijeengeweest. Van die kant nog nieuws? Jan: De Terbeeksestraat is zogezegd afgewerkt, maar buiten het fietspad is de toestand van de weg in feite even slecht als vroeger. De 'villa' in de Mosten mag nu waterdicht gemaakt worden, wat neerkomt op zeggen van: doe maar verder; een praktijk waartegen de dorpsraad unaniem protesteert. Er is ook veel kritiek op de veel te hoge stoepranden in het

27


MEER Dorp. De E-19 put valt nu definitief onder het beheer van Waters en Bossen. Men volgt bezorgd de ontwikkelingen rond de bestemming van het Lohuis. Blijkbaar wordt het kasteel van Maxburg momenteel gerestaureerd, het staat in ieder geval in de steigers. Door wie en wat de bedoeling is, dat is nog niet duidelijk. En tenslotte zal de dorpsraad opnieuw de 11.11.11.-actie coördineren in samenwerking met de Meerse verenigingen en dat op zaterdagvoormiddag 12 november vanaf 09.00 uur. WW: Ok, dat is het? Jan: Nee, het belangrijkste komt nog. De overheid heeft geoordeeld dat de dorpsraden moeten vernieuwd worden. Elke vereniging heeft een papier gekregen waarmee maximum twee leden kunnen ingeschreven worden voor de nieuwe samenstelling van de dorpsraad. De bedoeling is dat zoveel mogelijk verenigingen dat doen . Ook individuele personen kunnen zich kandidaat stellen. Papieren daarvoor zijn verkrijgbaar bij mij en Bert Miehielsen en op het stadhuis. Belangrijk is dat er niet getreuzeld wordt. Alle inschrijvingen moeten immers voor 15 oktober op het stadhuis binnen zijn. Ik hoop dat er werk van gemaakt wordt, anders heeft een dorpsraad geen zin. WW: Geef mij alvast maar zo'n papier. Jan: Zeg Willy, moet je nog veel mensen interviewen? WW: Nog eentje en dan stop ik. Jan: Je hoeft niet verder te zoeken, ik heb hem al gevonden.

Jan: Dan gaan we elkaar weer tegenkomen ... WW: Dat kan, maar ge moet geen schrik hebben voor uw Wis, ik zal er niet meer aankomen zoals vorig jaar. Jan: Och jongen, dat is allang uitgepraat, dat maakt niet meer uit. Vertel in de plaats maar eens voor wie jij van plan bent te kiezen. WW: Dat is niet moeilijk, voor Agalev. Het is de enigste partij waar jonge mannen als ik iets in ontdekken dat met een gezond beleid te maken heeft. De CVP is er voor ons vader en ons moeder en de VLD voor nog een hoop ander. Jan: De VLD komt niet op, Willy. WW: De KVB dan, dat is juist hetzelfde, dat weet toch iedereen. Nee, voor mij is de keuze makkelijk. Jan: Goed, daarmee zijn we rond volgens mij. WW: Zeg, we staan nu tochhierin 'tDorp. We gaan er gauw ene pakken, dat hebben we wel verdiend. Laat komen, die kermis.

@TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

Willy WW: Wat ik zelf doe met de kermis? Uitgaan . Zo veel en zo lang mogelijk. Zeker in de Mussenakker, ' t Stamineke, 't Hoekske en 't Fortuin.

Lichte bedrijfswagens: DAF 10

Leuk!

Op de weg naar Zundert aan de grensovergang pronkt al vele weken een bord dat aankondigt dat in Nederland de beschaving eindigt. Het werd daar neergepoot door enkele jonge Merenaars en ze hebben dat werkje met overgave gedaan, want het bord houdt stand. Of ze gelijk hebben, is natuurlijk iets anders. Maar als je de zwijnerij van de Hollanders hier in 't weekend als maatstaf neemt, ben je geneigd het bord te geloven. Blijkbaar beseffen onze noorderburen dat ook, want hoewel ze met honderden elke dag die plaats passeren, blijft het bord nu al weken zijn waarheid verkondigen.

Gulden Gids voor Meerkermis ZA 8/10

zo 9/10

Café

Café

KERMIS

ZA 1/10

zo 2/10

MA 3/10

DE EIKEN (De Gruyter)

Reach

Café

13.30 u: Volksspelen Silver Stars Café

FORTUIN (Herreij gers)

Execute (zaal +tent)

Ex ecu te (zaal)

Ben Crabbé and the Floor Show (Café)

13.30 u: Volksspelen Café+Zaal Flinstones Café+Zaal (Café)

HOEKSKE (Michielsen)

Travel Sound Union Servet Michel Stoffels (tent)

Intieme Lingerieshow (tent vanaf 21.00 uur)

15.30 u: volksspelen Music for Pleasure (Café)

Desperaete Company (tent)

Travel Sound Union Servet Michel stoffels (tent)

Nonkel Ney's Rhythm 'n Blues Band (Café)

MUSSENAKKER (Vzw)

Give Buzze

Café

Café

Café

Vrij podium: Praxinoscope SaltAcid U.P.I.A. Eyeless

Café

STAMINEKE (Faes)

Stiletto

Disco Special met DJ Jack

Golden Oldies met disco Special en DJ Jack

Daltons

Get Layed

14.00 u: volksspelen Café

VICTORIA (Van Aperen)

New Switch

Zonnekloppers

15.30 u: volksspelen Café 19.00 u: Jokprijskamp New Switch

Duo Alternatief

Café 19.00u: Rikprijskamp

DI 4/10

LET OP: HOEKSKE: VR. 30/9 RATTLESNAKE SHAKE (TENT)+ VR. 7/10 COCKTAILPARTY (TENT)

28

Romeo Spinelli and the Golden Five (Café)


MEER

Sbake your bips, part one

Van koningin naar koning

Ze zijn nog jong, maar het ritme zit er al in. Dat bewezen onze kleuters in augustus tijdens de opnieuw erg geslaagde sportweek van de turnkring Vrij en Lenig.

Sbake your bips, part two Op zaterdag JO september hielden de Verenigde Vrienden hun driejaarlijkse koningsschieting. Na een spannende strijd schoten zowel 路 Annemie Van Aperen als John Theuns de vogel in de derde rond naar beneden. In het kampen trok John aan het langste eind en daarom gaf Annemie - de waardige koningin van de voorbije drie jaar - de scepter door aan John Theuns uit Oud- Turnhout, die al 29 jaar tot de gilde behoort. Proficiat.

De Hoogstraatse Maand Neem nu een abonnement

Tel.: 314.41.26/314.49.11 Tel. + Fax: 314.55.04

Ze zijn al niet meer zo jong, maar het ritme blijft er voorlopig in. Dat bewezen de bezoekers aan de Valenciafeesten tijdens het optreden van Sha-Na, toen een bomvolle tent kompleet uit de bol ging bij het horen en vooral het zien van al dat moois. De derde editie van de Vatenciafeesten lokte vier dagen lang de grote massa naar haar feesttent, waar meer dan dertig artiesten uit Belgi毛 en Nederland - onder wie de onverslijtbare Vader Abraham - het beste van zichzelf gaven.

Tweewieler Racing Center

D. VERHEVEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER

Dat de vissport ook onder onze jeugd vele aanhangers telt, bleek tijdens de visprijskamp van zaterdag 20 augustus in De Mosten en op de foto kan u zien hoe de prijswinnaars trots met hun behaalde trofee poseren.

TEL.: 03/315.91.77 13

29


MEER

Tot volgend jaar

BEGRAFENISSEN

JORIS

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

De laatste Meerse Markt van dit seizoen was een voltreffer van formaat. Hoofdverantwoordelijke daarvoor was de toegevoegde Boerenmarkt, die ervoor zorgde dat de grote massa kwam opdagen. Daar kon zelfs het minder goede weer niets aan veranderen. De grootste attractie was ongetwijfeld de oude dorsmachine, die u nog eens op de foto kunt bewonderen. Volgend jaar is de Markt er opnieuw en door het succes van die laatste Boerenmarkt is men van plan om dan elke markt aan een bepaald thema op te hangen. De belooft dus voor de toekomst en wij kijken nu al uit naar de eerste zondag van mei.

19

De Hoogstraatse Maand Vanaf nu elke maand in uw brievenbus ? Bel ons. Wij sturen u een overschrijving !

Tel.: 314.41.26/314.49.11 Tel. +Fax: 314.55.04

LAURVSSEN ELECTRONICS B.V.B.A. Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten

SCHOORSTEENVOERING IN ROESTVRIJ

#tiJ(JrtJIII een !JekJM//119 n schoorsteen bekleden die het

En~et doet. gaat als volgL b.nnenm rd een nieuwe. volkomen

~~chte schoorsteen aang~b) racht van metaalt roestvnJ staa .. Dat is de enige oplossmg die goed 1S.

~"'

I~ ~ G

E

T

T

H

E

B

E

S

Bouwspecialiteiten

T

huyfJ;fJI 30

HERIJGERS

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55- Fax 03/314.80.65 90


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Wortelfeesten Vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus, in het laatste weekeinde van het groot verlof, hadden we voor de 7e keer onze dorpsfeesten op het nieuw-aangelegde Boomkesplein. Een 15-tal verenigingen werkten eraan mee om er dit jaar iets bijzonders van te maken. Vrijdagsmiddags om 5 uur begon het met de avondmarkt en om 7 uur begon de traditionele jogging. Een kwartier tevore~ startte de jo~~ ging voor kinderen, over 1 kilometer; hierbiJ viel nog een fikse regenbui, de laatste voor die dag, die de pret voor de 61 ingeschreven lopertjes niet kon drukken. Winnaar van deze kinderjogging was Maarten Peeraer. Om 7 uur startten de ruim 100 volwassenen: die konden voor een omloop van 3,1 km kiezen tussen 1 of 2 of 3 of 5 ronden, dus voor 3,1; 6,2; 9,3 of 15,5 km. Maar ze startten wel allemaal tegelijk. De 4 verschillende afstanden werden gewonnen resp. door Andy De Rooy voor één ronde; door Toon De Bakker voor twee ronden; door Michel Gorrens voor drie ronden en door Guido Hendrickx voor 5 ronden. De laatste liep gemiddeld 18,33 km per uur. Na de jogging werd de avond voortgezet in Het Slot en in de grote tent bij de Boomk:es. . . Zaterdagsmiddags startte de Antiek-, Rml- en Curiosamarkt met een onverwacht groot aantal jonge standhouders. Verder wandel- en fietstochten. Rond 4 uur kwam de Kempense Kinologenclub van Turnhout enkele demonstraties geven met hun honden, die echter een paar maal onderbroken werden door regenbuien. Voor de kinderen waren er ponytochten en andere spelen . Ditjaar zagen we voor het eerst 'kogelkoeken': een soort dikke speculaas in de vorm van een kerk, schuin gezien, waarin een ronde kogel in de zijkant van de toren te zien was want Wortel heeft waarschijnlijk de enige kerktoren van heel 't land, waarin een middeleeuwse kanonskogel al sinds 1603 vastzit. 0

de volgende jaren de bevolking van de lagere school ook steeg. Aan die groei is nu een eind gekomen. 0 ~ ···1e inhuld' . meuwe . vtuCie ., 1gmg

Boomkes en bibliotheek De heraanleg van de Boomkes, waar op 4 maart de 16 oude bomen geveld waren en waar sindsdien flink gewerkt was om rioleringen rondom te leggen en bovengronds een geheel nieuw plein te realiseren, alsmede de aanplanting van 26 nieuwe jonge boomkes plus een beukenhaag rondom een open driehoek met 10 rustbanken, was eigenlijk al een paar maanden klaar, maar men had gewacht met de officiële inhuldiging (of opening, of vernissage) om het met de Wortelfeesten te doen: dit in samenspraak met gemeentebestuur, dorpsraad en bestuur van deze feesten plus Het Slot. Ook was in de loop van het voorjaar het oude gemeentehuis van binnen verbouwd tot nieuwe bibruimte, en van buiten ook flink onder handen genomen: gezandstraald, opnieuw gevoegd; nieuw dak zodat de opening van deze nieuwe bibliotheek ook hiermee kon samenvallen. De laatste regens waren vrijdag om 7 uur voorbij: tafels en stoelen werden vanuit Het Slot naar buiten gesjouwd, de mensen verzamelden zich

buiten voor het podium en de 'dans loer', de burgemeester was aangekomen met nog enkele stadsofficials. Het feest kon beginnen. Want het was bedoeld als feest, niet als een begrafenis : een der genodigden had immers zijn uitnodiging teruggestuurd om te melden dat hij deze 'begrafenis' niet wilde bijwonen; zijn naam had hij er niet bij vermeld. Huibrecht Provoost van de Dorpsraad leidde de avond in. Burgemeester Van Aperen en schepen Blockx deden hun woordje, waarna de Boomkes officieel werden ingehuldigd door de gerestaureerde pomp te onthullen, waarna het gezelschap de openstaande bibliotheek in trok om daar het Guldenboek te tekenen, waarna de bib ook officieel geopend werd verklaard. Inmiddels was het ongeveer 8 uur geworden en begon de receptie voor iedereen met muzikale omlijsting, waarna in een goed-opgezet volksfeest verschillende W ortelse verenigingen optraden: de toneelkring deed een stukje straattheater; de gepensioneerden brachten enkele volksdansen; de KLJ liet zijn beste kant zien met enkele prachtige nummertjes vendel- of wimpelzwaaien . Ook de KVLV liet enkele nummertjes playback-show zien; mensen van 't Slot lieten de Blue Chicken Band optreden, en het geheel van de avond werd door Geert Standaert muzikaal omlijst. De hele avond bleef het verder droog, zodat we na het wispelturige en wisselvallige weer van deze dagen kunnen zeggen : eind goed, àl goed. De eindafrekening van deze twee dagen wortelfeesten en het toekennen van de winst aan de mensen van het 'goede doel' is voor een latere keer. 0

Vaarwel vakantie, leve de school Op donderdag 1 september opende de school haar deuren weer voor een nieuw schooljaar. In Wortel werden er 19 leerlingen minder geteld dan vorig schooljaar, nl. 64 kleuters (dat is 6 minder) en 13lleerlingen in de basisschool ( 13 minder). Onze schoolbevolking gaat achteruit. Voor wat de lagere school betreft zitten we nu ongeveer op hetzelfde punt als voor het schooljaar '84-'85, 10 jaar geleden dus. Toen telde_de lagere school 128 leerlingen, maar toen gmg het aantal kleuters in stijgende lijn, zodat voor

De Hbogstraatse Maand Het meest invloedrijke blad in de Hoogstraatse regio

Advertenties: Telefoon: 314.49.11 Telefoon + Fax: 314.55.04

Een hoop vrolijke politiekers bij elkaar in de vernieuwde bibliotheek. Maar het meest tevreden is toch Roos Aerts in 'haar' eigen bib.

@TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF 10

Bloembakken Sinds enkele weken staan er bloembakken op de rijweg in de Grote Plaats, de Pastorijstraat en het Kerkveld; in totaal 24 stuks, afwisselend links en rechts, zodanig dat elke bloembak 1 meter van de kant staat, om fietsers door te laten. Op die manier blijft er nog 3,40 meter breedte voor een auto over. De bedoeling is natuurlijk niet dat men zo snel mogelijk gaat slalommen maar dat er kalm gereden wordt en dat men voor een bloembak wacht als er een tegenligger moet doorgelaten worden. Maar wat zien we nu? Dat er mensen zijn die dat geduld niet hebben en rechts van de bloembak (die in hun weg staat) over de berm rijden, aldaar wonende politiemensen inbegrepen. Schande! •

31


WORTEL

Nachtelijk vuurwerk . Rond half één in de nacht van zaterdag 10 op ll september werden we opgeschrikt door zware knallen buiten, maar ergens dichtbij. Mijn eerste gedachte was: een of andere grapjas wil de bloembakken op straat in de lucht laten vliegen. Toen we buiten kwamen, was de helft van de straatbewoners al buiten: naar het scheen was er in de tuin achter de oude pastorij een of ander feestje aan de gang: er volgden nog verschillende knallers, die van beneden omhoog geschoten werden, al fluitend hoger stegen en dan daarboven uiteenspatten tot een kleurige sterrenregen onder luid geknal. Alsof het middernacht was met oudjaar! Alleen waren de straatbewoners niet in de juiste stemming om het spektakel te waarderen. En begonnen sommigen de politie al te bellen. Tot iemand zei dat de politie er zich al mee was komen bemoeien. 0 De vernieuwde oude dorpspomp is niet gerestaureerd, maar 'verballemond' of verknald door een nieuw tussenstuk in arduin, dat de namen vermeld van het stadsbestuur op deze dag. Niemand had hier een goed woord voor over. Had men de namen en de datum in een los stuk steen gebeiteld, dat plat in de grond gelegd zou worden, zoals in Minderhout, dan was de pomp tenminste niet gedevalueerd.

De Hoogstraatse Maand

echt wel beter Gepensioneerden stellen ten toon Zaterdag 17 en 18 september hield onze KBG twee dagen lang hobbytentoonstelling van de schoonste produkten van de vrijetijdsbesteding van haar leden. Van ongeveer 15 mensen was er werk uitgestald. Onze KBG doet de letter B (=beweging) alle eer aan: elke dinsdagnamiddag gaan ze fietsen of wandelen; elke donderdagmiddag van 1 tot 5 zitten ze samen in de zaal te 'hobbiën'; daarbij doen ze nog aan volksdansen . waan·an ze iets hebben laten zien bij de Wortelfeesten. Het gros van de tentoonstelling was door vrouwenhanden gemaakt: vroeger breiden die vrouwen vooral sjaals en andere eenvoudige dingen; maar de laatste jaren is er duidelijk een verschuiving naar meer ingewikkelde handvaardigheden, zoals tafellakens versieren, lampekappen, kussens en het zelf maken van fotoalbums, koperen hoekjes inbegrepen. Om geen risico's te lopen met al die tentoongestelde voorwerpen hebben een ploegmannen de nacht van zaterdag op zondag erbij gewaakt, dwz al kaartende de nacht in de zaal doorgebracht tot de ochtend. De inkom was gratis, maar de UIT-gang praktisch niet: alle bezoekers lieten wel wat geld achter voor de tombola of voor een consumptie. En op die twee dagen zijn er heel wat bezoekers over de vloer geweest, niet alleen van volk uit eigen dorp, maar ook heel wat van buiten en van zusterverenigingen, tot van voorbij Herentals. o

32

De rommelmarkt op de Wortelfeesten is vooral plezant voor de jonge marskramers.


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47. Ik kan het ook niet helpen maar deze maand leest de dorpsrubriek een beetje somber. Het kan niet echt de bedoeling zijnmaar soms lijkt de pen moeite te hebben met euforische klanken als daarin zo voor de hand liggende valse noten door klinken. En ik weet uit mijn eigen muzikale ervaring (die dus niet meer bevat dan het onvermijdelijke), al zing je honderd noten juist, het zijn die vijf valse die het meest opvallen. Hier gaan we dus.

Valse start 1 Vorige maand berichtten we u over de erbarmelijke toestand waarin de helft van de klaslokalen van de lagere school verkeren. De natte septembermaand heeft dit nog eens overduidelijk bewezen . Zwemvliezen en duikbrillen zijn naast de schoolboeken erplichte attributen voor onze kinderen. Maar naast die gekende ellende stonden we op 1 september voor een andere onaangename verrassing. Nee, deze keer was de directeur niet vergeten de bel aan te zetten of liet het fotocopieerapparaat het niet afweten op dit cruciaal moment. Maar wanneer wij de toiletten op de speelplaats, die kort voordien een grondige poetsbeurt hadden gekregen, van het slot haalden, stelden we vast dat onverlaten alles wat binnen handbereik stond in de wc-potten hadden gepropt. En wij die meenden dat onze eigen snaken wel eens de papierrollen in het toilet durfden gooien. Nu blijkt dus duidelijk dat er andere kapers op de kust zijn. Ondanks de gesloten deuren. Enkele weken later feest ons dorp weer. Een aantal paarden trekken mee in de stoet en belanden uiteindelijk op de speelplaats van de school. Je kan het vervolg raden. Maar op onze school is men uiteraard niet gelukkig met al die vlaaien tussen de spelende kinderen. Zeker niet wanneer het regent.. . 0

Valse start 3 Van het verkiezingsdebat op 15 september in onze parochiezaallees je elders in dit blad een uitgebreid verslag. Te oordelen naar het enthousiasme van de neutrale aanwezigen - twee man en een paardekop als je de pers en de tapdiensten buiten beschouwing laat- loopt het volk nog niet echt warm voor de verkiezingsstrijd. Ten andere, wat onze burgervader te vertellen heeft, dat zouden we na zoveeljaren beleid al kunnen weten. Maar om te weten hoe onze Minderhoutse kopstukken de strijd aanvatten zou je toch wel eens een stapje in de wereld zetten, dacht ik zo. Maar blijkbaar dachten niet velen met mij. De vraag is of zij deze keer ongelijk hadden? 0

Deze week las ik toevallig in een krant een verbolgen vraag van een leze r waarom er zo dikwijls verkeerde onderschriften verschijnen bijfoto 's.lnde krant dus. Maarhetkan dus ook in onze dorpsrubriek. In de vorige maand drukten we onze fanfare in de fanfare af Drie 'telgen ' uit de familie Brasens die warm liepen voor een koperblazer. Helaas was er wat mis met de begeleidende tekst. De foto toonde het driegeslacht met onze eigenste koster André, zoon Karel en kleindochter Eveline. Uiteraard is het enkel vava die de bevrijdingstonen nog meeblies. Voor de andere twee was die oortagsmiserie gelukkig (lang) achter de rug vooraleer zij hun neus boven water staken.

Geen beeld

Valse start 2

We hoopten u ander nieuws te kunnen brengen maar op dit moment moeten wij helaas nog altijd vaststellen dat er op de Bredaseweg nog steeds geen enkel spoor van werkzaamheden te bekennen is. Maar wij zijn het gewoon van geduld te oefenen. En zeg nu zelf: als men de voorziene tijd wil vullen kan men toch beter vooraf enkele maanden wachten dan de werken halfweg een eind te laten talmen, nietwaar?

Soms klopt de tekst niet bij een foto, soms is er een stukje tekst waarvan je wel eens graag een foto als bewijs wil zien. En ziehier, beste lezer, met een maand vertraging onze dorpsgenoot Robert Meyers (van die sluis weet je wel) samen met jawel, onze eigenste koning Albert. Wat die twee met elkaar hebben bekokstoofd zal wel voor eeuwig een geheim blijven, maar voorzeker zullen ze het gehad hebben over de uitspraak van hun beider voornaam: is het nu Albèèr en Robèèr of ze is het Albert en Robert? Laten we dat probleem misschien over aan hun respectievelijke eega's? Zij moeten er tenslotte dag in dag uit meer door het leven.

33


MINDERHOUT

Weer ker-MIS Ook al was 't nu eens geen kermisweer, 't was dan toch weer kermis . En om in de sfeer van deze maand te blijven, velen zullen vooral het woordje 'was' graag zien staan. We denken dan bijvoorbeeld aan degenen die altijd weer de euvele moed opbrengen om de veiligheid van de kermisgangers ter harte te nemen . Zij nemen onversaagd de handschoen op tegen alle niet-begrijpendewant 200 meter moeten omrijdende -automobilisten. Zij laten zich altijd weer de onbegrijpelijke herrie met enkele geviseerde neringdoeners welgevallen. Zij planten altijd opnieuw de omleidingspaaltjes die nachtelijke leukerds zo nodig moeten uitspitten. 'Was' ook voor de ordediensten en aanverwanten die op datzelfde ondeugdelijk nachtelijk uur een bende warmgedraaide feestvarkens uit mekaar moeten halen. Het eindresultaat heeft helaas sportweekend niet gehaald wellicht vanwege te grof spel. 'Was' ook voor de Minderhoutenaars tot in de verre omgeving die minder 'house' gezind zijn. Elke tijd zijn muziek maar trop is teveel zeker. Tenslotte als je temidden van het feest in de K.S .J.-burcht neerstrijkt, is het toch aangenaam dat je ook nog wat met mekaar kan babbelen, niet. 't 'Was' ook kermis voor moeders geldbeugel die toch wel erg wordt geteisterd bij elke glimp van een foorwagen . Die op de koop toe nog rommelig en ongezellig werden neergedropt op ons plein . Is dit nog lang vol te houden? Of doen de foorreizigers zichzelf de das om?

De volksspelen waren weer succesvol.

Hoevefeesten Het kwam wat moeilijk op gang maar uiteindelijk bleek ook op deze hoevefeesten de cafetaria in de manège van de Blauwbossen te krap berekend. Vanuit een andere gemoedsgesteldheid zouden we zeggen: er was veel volk. Deze maand zeggen we dus: de cafetaria was te klein. Wat niet onmiddellijk DE grote happening was maar zeker een bezoek verdiende.

L. JANSSENS N.V.

Uiteraard was er weer de nodige gezellige kermissfeer op ons straatterras (gelukkig want nadarbarelen volstaan echt niet meer) met een groep gelegenheidsrockers.

HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

De nakermis was een schuchtere natte aanzet en een aantal mensen kwamen mekaar weer zomaar eens op straat tegen en dronken samen een pint. Kermis, zoals hij hoort te zijn, een dorpsfeest! 0

Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Goud

autobanden Wie met de prijzen ging lopen bij het vlegeldorsen (foto 6) of wie zijn vendel het sierlijkst door de lucht liet zweven doet allicht minder ter zake. Het is een stukfolklore waarbij grootvader in dromen verzeilt en honderduit aan het vertellen slaat en waarbij de jongeren ongeloofwaardig hun hoofd schudden maar genieten van het schouwspel.

* merkbanden

* occassiebanden * reparaties * depannage Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 I 314.63.05

16

34

Heel wat kijklustigen ook voor de monsters op wielen die het paard van de akker hebben verdrongen. Ongelooflijk logge en oncomfortabele mastodonten die indertijd het verschil uitmaakten tussen boer en hereboer. Stof genoeg tot babbelen op deze dag. En dan hadden we het nog niet over het Landbouw Aktie Plan dat de landbouw bij de bevolking (terug) in een positief daglicht wil plaatsen. Landbouw en milieu gaan perfect samen of om een van onze dorpspolitici te citeren: samen groeien of samen ten onder gaan. 0

Begin september vierden los Van Dun en Johanna Jooren hun gouden bruiloft. Wel gefeliciteerd.


MINDERHOUT

Wat een fletspad

Alvast genoteerd K.A.V. dames storten zich op 3, 10, 17 en 24 oktober op de microgolven om voor pa-lief en de kinders meer feest te bieden met minder energie. K. W .B. trekt op 22 en 23 oktober een weekendje naar Heer-sur-Meuse dat we in Minderhout al sinds jaar en dag kennen van de bosklassen. Iedereen, ook niet-leden, zijn welkom. Voor de prijs hoef je het niet te laten: 1760 frank per volwassene voor overnachting met volpension, geleide wandelingen, zwembad en avondanimatie. Inlichtingen tel. 314 71 94. Op zaterdag 8 oktober zullen onze plaatselijke bakkers een iets rustigere voormiddag hebben. Onze oudervereniging voorziet dan zowat heel Minderhout van (zelfgebakken zou mooi klinken) vlaaien. Met de opbrengst hiervan worden weer een aantal projecten voor onze schoolkinderen gefinancierd. Wie het water in de mond voelt komen en nog niet bestelde: 314 36 97 . En onze bakkers, die komen op andere momenten zeker weer aan hun trekken. De kleuters van onze basisschool zijn weer volop aan hun voorbereiding toe voor hun grootoudersfeest op donderdag 27 oktober. Een dag eerder houden zij hun generale repetitie voor hun ouders.

ligt er nu langs onze Desmedtstraat. Mooi, rood, breed. Zo breed zelfs dat weerom koning auto deze strook als parking aanziet. Zelfs opmerkingen van onze fotograaf konden deze brave man niet tot meer sociale ideeën bewegen. Toevallig is dit een nummerplaat van onze buren, maar voor hetzelfde geld kleurt ze ook rood-wit. Om even een beruchte Vlaming te citeren: het is toch godgeklaagd... Marcel, blijf op je hoede met je fototoestel! Jij bent alvast een bemande camera!

En voor wie het goed meent met ons dorp zijn er nu alvast geen uitvluchten meer. Gemotiveerde kandidaturen voor onze dorpsraad worden voor 15 oktober op het stadhuis verwacht t.a.v. de stuurgroep van de cultuurraad. Alle info hierover op hetzelfde adres. •

®TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

Tel.: (03) 314.82.16

Fax: (03) 314.79.56

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

91 Loenhoutseweg 2320 Hoogstraten

• • • • • • •

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken 43

35


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te vermelden.

ZWAREKLUS Dat is het minste wat je kan zeggen van het werk dat het oudercomité van onze school op zich had genomen. Regelmatig kwam in de vergaderingen van het comité de koer van de vroegere meisjesschool ter sprake. De tijd, de natuurelementen en vele generaties schoolkinderen hadden er hun sporen achtergelaten. Kappotte dals, verzakkingen, putten en veel plassen als het regende. Klein mannen met natte voeten, niet kunnen voetballen als het geregend had, niet veel goeds dus. Maar ja, in het oudercomité zitten nogal wat dames, en de heren die erin zijn hebben van "stratenmaken" geen kaas gegeten. De school beschikt helaas niet over voldoende middelen om het werk uit te geven aan een aannemer. Tot op een dag Ria kwam zeggen dat ze hare Wim, wel stratenmaker van stiel, eens naar de koer had laten naar kijken. Ze had hem tegelijkertijd nog aangepord om er iets aan te doen ook. Samen met enkele vrienden-collega's stratenmakers Jan, Dré, Hein wilden zij de koer wel eens goed leggen. Hun werkgever, DCA (De Clerck Aannemingen) deed ook een flinke duit in het zakje. Hij liet aan de school een 10tal vrachten dals afleveren, gratis voor niks !! ! Het oudercomité moest natuurlijk een handje toesteken. De oude koer uitbreken, zand endals aanbrengen, en dergelijke plezante dingens meer. Niets vermoedend trokken ze half augustus aan het werk. Ze zullen de volgende keer wel eens nadenken eer ze zulke beloften maken. Bij het uitbreken van de koer was het al duidelijk dat ze de Stratenmakerstiel schromelijk onderschat hadden . Wat was me dat een zwaar werk. Ruggen kraakten, armer werden ne meter langer, handen en vingers stonden na één avond al vol kloven en bleinen. Om de professionele leggers te kunnen volgen met het aanbrengen van materiaal vloeide het zweet bij beken . Maar ze lieten niet af en gelukkig was het aantal vrijwilligers (of beter masochisten) groot. De organisatie van het werk berustte bij Jan Adriaenssens, voorzitter van het comitè (wat voorzitters lijden kunnen), die zelf het goede voor-

LASERSHOW - HOOGSTRATEl

36

Een paar van de straten- of liever "koer" makers, blij met de foto-pauze. Sommigen van de eerste rij moesten na de foto rechtgeholpen worden. beeld gaf door er alle avonden eerst te zijn. Ook directeur Frans Laurijssen was niet van de werf weg te houden, je zou bijna denken dat die een verkeerde stiel gekozen had. Hoewel, ik heb horen zeggen dat hij deze keer blij was dat de vakantie gedaan was en dat hij terug aan zijn normaal werk kon, veel gezonder voor zijne rug. Zo'n 700 m2 dals uitbreken en nieuwe leggen, dat is geen sinecure. Dat zijn tezamen meer dan 15000 dals, aan gemiddeld 5 à 6 kg. per stuk. Reken maar uit hoeveel gewicht er door hun handen gegaan is.

Op 14 dagen, of liever avonden, was de klus geklaard. De gemeente was zo vriendelijk de overschot van de oude koer te komen opruimen. Het resultaat mag gezien worden en dat schenkt aan de leggers veel voldoening. De eerstevolgende lichtingen schoolgangers kunnen alweer op een goede koer hun gangen gaan. De leden van het oudercomité weten één ding, de volgende koer leggen zal voor een andere generatie ouders zijn ook. D

STRATENLOOP De 2t> Mjeelse ~tratenloop kende met in totaal zo' n 200 deeln emer~ een ~lijgend succes. Op een goed afgeschermd stratenparcour · doorheen het dorp mochten eerst e,en 100-tal l inderen meelopen in een geleide jogging van één kilometer. Een uitstekende gelegenheld om met de loopsport bekend te raken en zich door de talrij k npgekomen ,upporteN te laten aanmoedigen . Ook voor het zwaardere werk hadden zich een 100-tal dapperen gemeld. Vo lrde mee~­ ten onder hen puur voor het meedoen, om eens te testen hoe er 7e konden gaan. Een eerder beperkt aantal liep voor de ereplaat~en . Benny Aert~ wa~ de cer~te m de 3 Km . LucVerheven kwam in de 6 Km. als eerste t.we~ de me~t en op de 9 Km. was de eer voor Jos Van Bergen. Op de 12 km. kwam zoals verwacht Jan Hendrickx als èer~te door het lint. VOI)f Guy H ndrick.x en Guido Everaert. Ook de dame. lieten zich niet onbetuigd . Wendy Bro~>ens 13 Km .). Rachel Tubex t6 km.) Christine Reijnd;;-rs 19 km.) en Liesbeth De SchriJ er ( 12 km.) kaapten de ereplaatsen weg. De stratenloop was puik georganiseerd en kende een onberispelijk v~::rloop . Vele bereidwillige medewerker~ (KWB en Chiro bedanken hen langs deze weg hiervoor) hielden op de krutspunten hel verkeer in goede banen. De orgamsatoren waren wel enigszi ns ongelukkig met het samenvallen van hun

Stratenloop. Dm.'ct na de sta rt kom1en deze j uffrouwen er no~; mee lachen. Vtm hun aunk(•mst :.;ijn er get'll fo to's. stratenloop met de Open-deurvan de vnjwillige brandweer. Alhoewel de datum van de stratenloop al haast een jaar was va ·tgelegd en gekend, had de brandweer geen andere datum gevonden oor bun . e nement. Het ongenoegen hieromtrent werd nog wrsterkt toen enkele brandweermanne n dan nog loten oor hun tombola kwame n verkopen in de cbiro-zaal. Een beetje meer respekt •oor hun organisatie hadden de men en van KWB en Chiro toch wel ve-rwacht. 0


MEERLE

OPENDEUR Zoals hiervoor al aangehaald, had de Vrijwillige Brandweer ook zondag 4 september uitgekozen voor hun traditionele open-deur dag. De keuze van deze dag, samen met de stratenloop en de hondsschieting van de St.-Jorisgilde, was eerder ongelukkig maar toch niet zomaar lukraak gekozen. Einde september neemt Gust Desmedt immers afscheid als commandant wegens het bereiken van de leeftijdsgrens en zijn manschappen wilden de open-deur nog onder zijn commando houden. Omdat ook de andere zondagen slecht uitkwamen (o.a. wegens de kermis), was de 4e september gekozen. Buiten de andere evenementen in het dorp, hadden de spuitgasten nog met andere ongunstige elementen af te rekenen. Het weer zat niet echt mee, zodat de tijden waarop de demonstraties plaatsvonden moesten aangepast worden aan de regenbuien. Bovendien raakte een wagen van de brandweer van Hoogstraten defekt, zodat de rondritten voor de kleinsten (voor hen steeds een hoogtepunt bij de open-deur) lange tijd moesten gestaakt worden . De puike demonstratie van een in een wrak geknelde persoon kon het wachten op de rondritten enigszins veraangenamen . 0

Zwaar ongeval, deskundige hulp.

MISSIEFEEST De pogingen van het Missie-comité om ook de jongeren meer bij hun missiefeest te betrekken, zijn eveneens geen onverdeeld succes geworden. Zij hadden nochtans hun uiterste be t gedaan om voor de jeugd aangepaste aktiviteiten te organiseren en naar mijn mening hadden ze een puik aanbod klaar. Voor de keuzeaktiviteiten waren echter slechts een 40-tal inschrij vingen binnengekomen en van een fuif achteraf is weinig terechtgekomen. Alleen een beperkt groepje bleek hierin nog zin te hebben. Zij maakten er dan maar een gezellig onderonsje van. Spijtig van het vele werk eraan besteed. Het traditionele Missiefeest kende als vanouds veel aantrek, al bleek de belangstelling op zondagmiddag toch minder dan vorige jaren. Waarschijnlijk waren de Hoevefeesten van de Landelijke Raad op de Blauwbossen (maar enkele kilometers verderop) hier niet vreemd aan. Een mens kan maar op één plaats tegelijk zijn en het aanbod aan aktiviteiten op zondagmiddag is tegenwoordig heel uitgebreid. Desalniettemin werd er op het missiefeest goed verkocht en goed verteerd, zodat de missionarissen toch op de steun van het thuisfront kunnen blijven rekenen. 0

Initiatie tot de oerdans op de jongerenavond van het missiefeest. Niets voor stijve harken.

.••'"'J I'

'

KUNSTIG TUDVERDRIJF Veel belangstelling van jongeren uit de nabije en verdere omtrek voor de Kinderateliers van J:rt Kunstatelier De Pastorale. Een week intensief bezig zijn met keramiek, tekenen, schilderen en!of auquarellen leek hen een uitstekende en zinvolle invulling van de vakantie. Op zondag 11 september werden alle kunstwerken in de galerij tentoongesteld, alvorens de kunstenaars in de dop ze mee naar huis kregen. Je mag er zeker van zijn dat heel wat van de kunstwerken thuis een ereplaatsje zullen krijgen. Alweer een geslaagd initiatief van Evelyne en Marcel, dat naar we vernemen zeker volgend jaar een vervolg zal krijgen. Er wordt zelfs aan gedacht om, in samenwerking met Elegast

Een deel van de kreatieve jongeren in de Pastorale, tijdens de expositie van kunstwerken.

Meersel-Dreef, ateliers te organiseren waarbij de kinderen blijven slapen. U hoort er beslist nog meer van . 0

37


MEERLE

WANDELSCHOENEN AAN!

Kermis

De wandelclub Markdal start op zondag 9 oktober met een nieuwe reeks van 12 wandelingen in de fusie Hoogstraten (en omgeving). Zij weten wat wandelen is, want het gaat reeds om de 16e reeks. Op 9 oktober wordt het Mgr. Bestermanspad afgelopen. Vertrek om 14 uur op het Gemeenteplein in Meerle. Iedereen is van harte welkom. •

de

"o3- 314.55.04

Du00@0~(]CSUCSU~0@

maand

Veel volk op de foor, volk dat zonder gevaar de straat kon oversteken. Voor de eerste maal was het dorpscentrum geheel verkeersvrij gemaakt. Wij kregen geen berichten dat de voorziene omleidingen tot grote verkeersmoeilijkheden zouden geleid hebben. We durven eveneens aannemen dat de middenstand niet te erg onder het afsluiten van de Kerkstraat geleden heeft, bij de bakker waren de pistolets al om 11 uur uitverkocht. In de café 's kon 's avonds geen man meer bij. De volksspelen op maandag en dinsdag waren eveneens voltreffers; 207 deelnemers op maandag en nog 170 op dinsdag. De kermis leeft nog in Meerle.

Nieuw kostuum

\IERZEKER\NGEN

SP~RSANK

De re serven van Meerlekregen op zondag 4 september een nieuw kostuum aangemeten. De gelegenheid om proper op de foto te staan.

Broederijk voetballen

t.EN\NGEN ken u na \1\lij bezoe afspraak telefonïscft;14.37· ss Tel. 03

38

Niet alleen Meerle speelt in groen-wit, zo zullen er nog talrijke ploegen op onze aardbol rondlopen. Maar dat er in Tanzania een ploeg met dezelfde kleuren én dezelfde sponsor (een gekend Meerles bouwbedrijf) rondloopt is niet toevallig. Vorigjaar schonk deze sponsor een volledige uitrusting aan de dorpsploeg van Kahangala in Tanzania. Dat is het dorp waar pater los Van Boxel werkzaam is. Marc Van Boxel, lef Van Dun en lefVerhoeven zochten hem ginder op en brachten deze foto mee. Het buurdorp Mag u mag dit jaar eveneens op een uitrusting rekenen, ditmaal vanwege dezelfde sponsor als de Meertese reserven. Van solidariteit gesproken.


MEERLE

Goud in Meerle RIE JESPERS EN LOUISA KUSTERMANS Gouden bruiloften, dat is tegenwoordig niet echt een rariteit meer, sla er dit eigenste blad maar op na. Het moet allelijk doen als er al eens een maand passeert zonder "goud". De mensen leven blijkbaar langer, in vele gevallen lang genoeg om 50 jaar getrouwd te zijn. 60 jaar, dat is nog wat anders. Diamanten bruiloften zijn zo zeldzaam als de edelsteen waar ze naar genoemd zijn. Zeldzaam, maar het komt voor. Zoals in Meerle de voorbije maand. Rie en Louisa stapten op 20 september 1934 in het bootje en houden dit 60 jaar later nog altijd drijvend.

Beiden zijn echte kinderen van de streek. Louisa werd in 1912 op de Hooge Rooy geboren, Rie brakte toen al 4 jaar rond op Heerle. Het gezin Kustermans verhuisde ook naar Jal en zo komt het dat beide mekaar eigenlijk heel hun leven gekend hebben. Zo ging dat immers vroeger. Voor amusatie was je op de buurt aangewezen. Er was te weinig tijd en zeker geen vervoer om het ver te gaan zoeken. Samen buurten, of kaarten. Het is niet voor niks dat er op Jal zoveel koppels gevormd zijn, zegt Rie, die later met mekaar trouwden en hij noemt er wel zes, zeven op uit zijne tijd. Zoals reeds meermaals meegemaakt, weten geen van beide nog wanneer ze nu eigenlijk zijn gaan "verkeren". Dat kwam stillekeus aan, zo vanzelf. Samen (meestal met de andere jongeren uit de buurt) eens naar de comedie gaan zien in het dorp. Dat "stillekens aan" is na een tijdje toch "goed aan" geworden, zo goed dat ze mekaar het jawoord gaven. Rie herinnert zich nog de tocht naar de kerk. In een rijtuig met het paard van Rie' s vader. Een "steeg peerd" was dat, zo dat ze niet zeker wisten of ze wel op tijd in de kerk zouden geraken . "Dat peerd was zo steeg. Op een keer moest het de mestkar trekken, maar er was geen beweging in te krijgen . Roepen, tieren, het hielp niks . Ten einde raad moest ik van mijn vader een busseltje brandend stro onder de buik van dat peerd houden. Stampen, naar alle kanten, maar vooruitgaan ? Gene meter. We hebben de mestkar zelf moeten trekken ."

Maar op de trouwdag wou het paard wel. Ze hebben bij Louisa thuis bruiloft gehouden, in de stal. Louisa herinnert het zich nog best; "Een planché erin om op te dansen, lakens aan de stalgang. Cie van de Paal kwam koken. Toen was het nog 2 dagen feest, de trouwdag voor de familie, met tantes en nonkels . 's Anderendaags voor de jonkheid. Jef De Bruyn speelde monika, zoon Louis saxofoon. Thuis trouwen, echt plezant." Het jonge paar trok in in een huisje op 't Heike van Meneer Stas, waarRietoen stalknecht was. Bij Stas werkte toen heel wat volk, voor buiten zelfs zo' n 12 man . Daarvan schieten alleen nog Rie en Nielis Van Bavel over. Dezelfde tijd deed Rie ook nog ander werk bij Stas. Met 4 man hebben ze een bos uitgedaan van 10 hectare. Niet alleen de bomen uitdoen, ze ook schorsen en korten. Dan de grond omdoen met de schup. "Met vier moesten we voor ons daggeld 1 are per dag omdoen. Toen de akker klaar was, mochten we bij Pons Aerts, de eerste pachter van deze akker, eens goed komen eten . Kop met brood, goeie kop ! En na de koffi e borrels". Louisa bleef ondertussen thuis, want dat was nodig. Het paar werd immers gezegend met 12 kinderen . Daar heb je de handen goed vol mee. Ook nog een paar beesten, want ze waren van plan stillaan op hun eigen te beginnen. Dat deden ze definitief toen ze einde 1953 een boerderij huurden op Jal (waar nu de zonen Jaak en Neel nog altijd wonen), en begonnen

met koeien, varkens en kippen. Met de koeien lukte dat niet zo best wegens de toen veel voorkomende ziekte TBC, vooral bij gekochte beesten. Zij bleven daarmee geplaagd tot ze de raad volgden van veearts Goos om alleen nog eigen koeien te telen . Om het door deze tegenslag nogal schaarse inkomen wat op te vijzelen deden ze tuinbouw bij. Een paar van de kinderen waren immers al groot en konden goed helpen bij de aarbeienteelt. In 1974 zijn ze dan met pensioen gegaan en een paar jaar later verhuisden ze naar het huis aan de Lage Rooy, waar ze nu nog steeds wonen, tot beider tevredenheid. Een goede gezondheid maakt het hen mogelijk nog steeds thuis te wonen en zichzelfte behelpen. Uiteraard springen de kinderen regelmatig bij. De meisjes komen het huis aan kant helpen, de jongens komen om beurt de hof rijven. De bloemen doet Louisa zelf nog, die gebruikt ze voor het bloemschikken, tesamen met kaart spelen haar liefste bezigheid. Appelmoes maken ook nog, voor bij de boontjes . Met 12 kinderen (allen getrouwd behalve de gekende vrijgezellen Jaak en Neel), 27 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen (een aantal dat nog gestaag groeit) is het huis ook nooit leeg. Rie is altijd gezond geweest, al had hij vroeger wel eens last van zijne rug. Daar was hij vanaf geraakt door het dragen van door Louisa eigenhandig gemaakte flanellen hemden. Iedereen die zich nu in zijn buurt met een blote rug durft vertonen, krijgt prompt de nodige waarschuwingen en de aanbeveling flanellen hemden te dragen. Een lelijke ziekte een paar jaar terug heeft hem toen echter wel goed geraakt. Maar gelukkig gaat het nu wel, er mag zelfs af toe terug een sigaartje opgestoken worden . Met dat ziek zijn had hij het roken moeten opgeven, al was dat heel moeilijk. "Ik heb heel mijn leven gerookt, ik moest wel. 65 jaar lang heb ik immers bijen gehouden en daar had ik mijn pijp voor nodig." Sedert zijn ziekte krijgt Rie ook altijd zijn ochtendkoffie in bed, zo kan hij wat langer uitrusten . Behalve 's zondags tijdens het duivenseizoen, danjeukt het in bed te hard. Duiven is een van zijn passies . Een van de kleinzoons speelt thans met de duiven en heeft zijn kooi in de hof van Rie. Die houdt de zaak in de gaten als kleinzoon aan het werk is. De kleinkinderen lachen er dikwijls mee. Bompa ziet niet goed meer en kan de gazet niet meer lezen . Maar een duif (of een klamper) herkent hij als ze nog hoog in de lucht hangen. Op zaterdag 24 september werd de diamanten bruiloft gevierd. De stoet hoefde niet meer, die hadden ze 10 jaar terug al gehad. Maar de feest was er niet minder om. Familie en de talrijke buren hadden er echt iets speciaals van gemaakt. Dat hoort zo bij Diamant. Net zoals onze hartelijke gelukwensen voor Louisa en Rie. •

b.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS

I•

Uitge-verij Loenboutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.+ fax: 03/314.55.04 39


MEER

Fusieswing

Schlagerfestival Vorige maand haalden we het reeds aan. Het Duitse Schlagerfestival komt naar de Meerse Veilinghallen op vrijdag 28 oktober. Verscheidene mensen stelden me reeds de vraag naar de optredende Duitse artiesten. Deze wil ik u dan ook niet onthouden: in een vier uur durende show brengen volgende artiesten een spetterende optreden: The Trumpet Stars, Richard Candell, Marc & Dave, Anita Lespoir, Dennie Christian en topper van de avond is Freddy Breek. Dennie Christian is de man die de presentatie voor zijn rekening neemt. Een ding staat vast: de Meerse Veiling wordt bijna een bloemenveiling, je zal jezelf in een Duitse Bierstube thuisvoelen. 'Bitte ein Bitt' zal de slogan van de avond zijn, want het originele Bittburger-pils zal rijkelijk door de kranen in originele potten en glazen vloeien. Ook 'Bratwurst' zal als Duitse specialiteit gegeten kunnen worden. Het Schlagerfestival zal ook zeker u kunnen boeien. Want wie kent nu niet de klassiekers 'Rosamunde', Überall auf der Welt' en 'Rote Rosen'. Indien u tickets wil reserveren voor één van de duizend zitplaatsen of als u meer informatie wenst, bel dan Attraktieverhuur Jan Bogaerts op 03?315.06.01. In Nederlandkan u terechtbij alle VVV-kantoren.

40

Cahier De Brouillon Nu het Hoogstraatse jongerencafé Cahier De Brouillon vergroot is, worden de namen van de artiesten ook 'groter'. De Nederlandse singersongwriter Julia P. Hersheimer begon eind jaren zeventig met haar broer en een vriend muziek te maken. Punk inspireerde haar wel, en het motto 'Hou het maar simpel' houdt ze daar nog altijd aan over. Na enkele pogingen om in . een groep te spelen, ging ze op haar eentje verder, in de huiskamer, met een viersporenrecorder. In 1990 hield de televisie-serie 'Twin Peaks' half Nederland in de ban, en dat was voor Julia P. Hersheimer de aanleiding een cassette uit te brengen die ondermeer door toedoen van de VPRO een culthit werd. Ze trad meer en meer op, eerst nog begeleid door een ritmebox, later met Stefan de Prie op bas en Jeroen Kleijn op drums. Uit dat verbond ontsproten nieuwe songs, eind 1993 werden onder leiding van Frans Hagenaars en Herman Bunskoeke (bassist bij Bettie Serveert) veertien nummers op band opgenomen. De CD 'Crazy Scenes With' kon daarna alleen maar rekenen op laaiend enthousiaste kritieken. Julia P. Hersheimer, een Amsterdamse, neemt op haar intense, broeierige concerten, een zwarte Fen- · der Telecaster Deluxe mee. Ze verkoopt gewoon geen flauwekul. Als support voor Julia P. Hersheimer speelt de inmiddels legendarische AmerikaanKen Post, die al mocht openen voor The Pogues, Kevin Coyne, Mo Tucker, Pat Mears, Jonathan Richman en Elliot Murphy. Eveneens een aanrader, op zaterdag 8 oktober in Cahier De Brouillon, Vrijheid 84 in Hoogstraten. En zij die van plan zijn om tot 's morgens vroeg door te gaan, vergeet uw kiesbrief en uw identiteitskaart niet. Tussen haakjes: dat is geen vereiste om binnen te mogen bij het optreden.

Flashback Rocknacht Never change a winning team. We hebben het al verscheidene malen geschreven in deze Ftisieswing. Vorig jaar was er het geslaagde debuut van de Flashback Rocknacht in het Centrum in Rijkevorsel. Vier klassiekers van toen en van nu, van dichtbij en ietsje verderweg zullen de muziek van toen doen heropleven. Down Town Crazy speelt vrijwel een thuismatch. Binnenkort zullen we dit Kempens viertal misschien wel meer over de landsgrenzen heen aantreffen. Blues, bluesrock en rock'n roll wordt gebracht door Henk van der Sypt, drummer Jef Krols, bassist Jef Kimpe. Toetsenist Bard Van Delm geeft de stevige nummers daarbij extra muzikale kleur. In augustus 1994 won Down Town Crazy de bluescontest van het Beememse 'Kijkuitfestival'. Een stevige, maar terecht opener. Het zestal Westpoint bestaat pas twee jaar, maar alle muzikanten hebben hun eer reeds verdiend. De groepsleden maakten immers deel uit van diverse legendarische dans- en begeleidingsgroepen en beheersen de muziek van de jaren zestig tot en met de jaren tachtig perfect. Drummer Eddy Nagels en toetsenist Vita! Pasteleurs komen uit The Redstars en The Golden Bissband, de begeleidingsgroep van Ann Christy en Rob De Nijs. Gitaristen Guy Grysolle en Paul Verhoeven leerden het vak bij Jet Set, net als zanger Raymond Van Keylegom trouwens. Bassist WiJfried Van Santvoort verdiende zijn sporen bij Roaring Silence. De groep speelt songs van Lenny Kravitz en Bryan Adams. Vijf einde-veertigers uit SintNiklaas, dat zijn The Romantics. Hier ook

Woninginrichting

GEBR.LEVTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz. 39

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand hebben alle muzikanten al heel wat waters doorzwommen. Muziek van El vis en Jerry Lee Lewis tot The Spencer Davis Group en Mantred Mann, plus uiteraard The Beatles en The Stones mag je verwachten. De organisatoren van The Aasback Rocknacht mogen terecht trots ·zijn omdat ze erin geslaagd zijn om de originele groepsleden van The Crew te overtuigen om nog eens op te treden. Anneke De Bruin neemt weer de micro in de hand, bassistvan-het-eerste uur Rik Grauwmans, toetsenist PieterVan Bogaert en zanger-gitarist Jan De Bruyn en onder voorbehoud drummer Bart, ze zullen er allemaal bij zijn op 15 oktober. Met andere woorden nostalgie en jeugdsentiment, en vooral goede muziek. Want De Bruyn en Van Bogaert bewijzen nu nog dagelijks als studiomuzikanten of als leden van onder andere The Gonnabeez' en One Por The Road hun muzikale kwaliteiten. Een absolute aanrader...

The Plasback Rocknacht vindt plaats op zaterdag 15 oktober in het Centrum in Rijkevorsel. De toegang bedraagt 300 frank of 16 gulden. Voor alle informatie belt U 03/314.55.29.

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A.

Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03 I 314.32.24- Fax 03 I 314.11.24 36


Meer Kermis

Aantalleerlingen in het basisonderwijs 1994-95

Kleuterschool

Lagere school

107 (-11)

Hoogstraten - gemeenteschool - KL Seminarie - Spijker Meer Meerle Meersel-Dreef Minderhout Wortel

170 (-11) 164 (+4) 119 (+6) 38 (-6) 119 (+1) 64 (-6)

196 (+15) 209 (+19) 195 (+6) 274(+15) 215 (-6) 49 (-) 225 (+1) 131 (-13)

Totaal

781 (-23)

1494 (+37)

-

Hoewel er vanaf ' 91 weer meer kinderen worden geboren, daalt het aantal kinderen in de kleuterklassen. Vooral in Hoogstraten (-22 kleuters) is dat te merken, dit in tegenstelling tot het leerlingenaantal in de Hoogstmatse lagere scholen (+40)

Neen, neen, ik wil de gouden gids van Meer Kermis geen concurrentie aandoen . Langs de andere kant, Belgacom brengt vanaf volgende jaar ook zijn eigen 'gouden' uit. Waarom zou Fusieswing dan achter blijven? In hetStammineeke, bij Michel Faes, twee optredens met Meer Kermis. Stiletto kan je aan het werk zien op !oktober. Deze regioband staat garant voor iets stevigere muziek in de traditie van Heart, Berlin, Toto, Cher en vele anderen. Hun bezetting : Jack Nobelen, Kristel Rombouts, Jan Verheyen, Redwig Romboutsen Carla Bouwhuis. Op 4 oktober is het de beurt aan The Daltons. Niet die grappige stripfiguren, wel een covergroep uit het Turnhoutse. Onder het motto 'covergroepen zijn er teveel, goede te weinig' werd een repertoire bij elkaar gesprokkeld van Tina Turner, Joe Cocker, The Troggs, Ray Charles, J ames Brown, Prince, Bob Marley, The Beatles en The Stones, ... De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de nummers van Dalton's intro's of arrangementen werden voorzien. Een grappige ondertoon is meestal ook aanwezig, niet in het minst door de fysieke verschijning van voorman Harry Dalton .

Een lachende juf en geen of weinig traantjes op de Jste schooldag in Meersel-Dreef

Het Slot In het Wortelse Slot is er op zaterdag 1 oktober een optreden van de Beerse groep Supermarket. Supermarket is nog een groentje, maar kaapte reeds de beker weg van de laatste editie van Rock Over Zevendonck. Brons was hun aandeel op het vrij podium van de Nok in Vosselaar. Muzikaal wordt Supermarket ge誰nspireerd door Sonic Youth.

We blijven het nog maar eens herhalen: stuur uw berichten voor de 7de van de maand naar: Peter VAN DUCK, Pyperpad 5 in 2321 Meer of per fax op 03/315.88.34.

Aantalleerlingen in het middelbaar onderwijs 1994-95 Seminarie+Handelsschool Spijker-ASO (algemeen vormend) Spijker-Technische (hotelschool) VITO Land- en Tuinbouwschool

991 (-54) 687 (-32) 938 (+47) 1048 (+68) 194 (+6)

Totaal

3858 (+35)

De trend van jaren zet zich door: steeds meer jongeren -of hun ouders- kiezen voor een technische opleiding. Een stijging van 111 leerlingen in Vito, Spijker Technisch en Land- en Tuinbouwschool is toch wel sprekend. Daar tegenover daalt het leerlingenaantal in Spijker-ASO en Seminarie met 86. 41


~ ~

..... ·"..::: .(

~

;:.~·

.?.

'

!SPORT!~

-K\ ~"' ;:..,_.

)>~

-

~

;:..,_.

·-'...:::

~

..;_

'

Veldritdrieluik

3de Herdenkingsprijs Wim Lambrechts Op ZATERDAG 22 OKTOBER spoeden alle wieierliefhebbers uit de Noorderkempen en zeker ook van ver daarbuiten richting het Hoogstratens Recreatiecentrum 'De Mosten', want in die omgeving worden die dag de grote kanonnen uit het cyclocrosswereldje het veld ingestuurd. Namen als Paul Herrijgers (wereldkampioen profs), R. Groenendaal (vice-wereldkampioen en Nederlands kampioen), Erwin Verveeken (Belgisch kampioen amateurs), V. Den Abeele (Belgisch kampioen profs), Danny De Bie(ex-wereldkampioen),MarkJanssens(2de in de Superprestige), Jempi Drücker (Kampioen van Luxemburg),Peter Stevenson(Kampioen van Groot-Brittani). Daarbij komen dan nog de beste Belgische amateurs: A. Moonen, P. Van Santvliet, G. Van Dijck, St. Van Bouwel, P. Willemsen, D. Pauwels e.a.! Kortom, iedereen die een beetje naam en faam te verdedigen heeft wil er in de Mosten koste wat het kost bij zijn. De inrichters hebben tijd noch geld gespaard om een indrukwekkend programma in mekaar te steken en als je het deelnemerslot bekijkt met al die bekende namen, dan mag je wel benadrukken dat ze hier volkomen in geslaagd zijn ook. Een groot lot toeschouwers wordt hier dan ook ten stelligste verwacht, want spannend zal het er alleszins aan toe gaan. Programma Categorie D: (cyclosportieven en veteranen) - 'Grote Prijs Bakkerij De Leliebloem' - start te 12.45 uur. - 8000 fr. prijzen en een diner voor 2 personen voor de winnaar. Categorie C: (nieuwelingen en juniores) - 'Grote Prijs Kempi-Meubel' - deze proef geldt als Provinciaal Kampioenschap - start te 14.15 uur - 17.000 fr.prijzen en een diner voor 2 personen voor de winnaar bij de juniores; voor de nieuwelingen: de eerste 10 renners ontvangen een tube surplus. Categorie A: (profs en internationale amateurs) - 'Grote Prijs Pluimveeslachterij Herrijgers: 3de Herdenkingsprijs Wim Lambrechts' - start te 15.30 uur - 125 .000 fr. prijzen en een diner voor 2 personen. De palmen worden geschonken door begrafenisondernemer J. Joris, de inschrijvingen gebeuren in de feesttent bij het parcours en de algemene inkom bedraagt 250 fr. voor een hele namiddag sportplezier op topniveau. Tevens is het de lste proef voor de Gazet Van Antwerpen-trofee waaraan een prijskaartje vastgekleefd is van 500.000 fr. Alle ingrediënten voor een spannend vertoon zijn hiermee ongetwijfeld aanwezig. •

42

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 03/3146250

De vakfotograaf maakt er meer werk van !

Wereldkampioen Paul Herrijgers, vorig jaar knap winnaar, start op 22 oktober ongetwijfeld als de te kloppen man.

HVV miste de start niet Met twee draws en een overwinning staat HVV na drie matchen netjes in de subtop van derde nationale B. Het punt dat de roodwitten op de valreep nog konden ontfutselen aan titelkandidaat Tielen, leverde naast veel voetbalvreugde ook het nodige vertrouwen op. In Namen werd 0-0 gespeeld en dat was eigenlijk achteraf iets te weinig. Tegen Aarschot werd dan gewonnen met 1-0 na een goede eerste helft. Positief is alleszins het goed presteren van drie jongeren in de basisopstelling: Kris Van Der Hallen, RafBeyers en Peter Brant. Ze gaan het waarschijnlijk geen heel seizoen volhouden, doch dat zijn dan problemen voor later. Indien de oktobermaand wat wil meevallen, staat HVV aan het begin van een mooi seizoen. Programma HVV I zat. 1.10.94 RVV-Berlaar 20u zon. 9.10.94 Poederlee-HVV 15u zat. 15.10.94 RVV-Hasselt 20u zat. 22.10.94 RVV-Turnhout 20u zat. 29.10.94 Zw.Leeuw-HVV 20u Programma HVV 11 zat. 1.10.94 Berlaar-HVV 14u vrijd. 7.10.94 HVV-Poederlee 20u vrijd. 14.10.94 Hasselt-HVV 20u zat. 22.10.94 Turnhout-HVV 15u vrijd. 27.10.94 HVV-Zw.Leeuw 20u •

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

F.C. Meer: start niet gemist Een goede kompetitiestart is zeker heel belangrijk. Goed begonnen is half gewonnen. Na 2 speeldagen heeft Meer toch al 3 op 4 behaald en dat is zeker niet mis. Gemakkelijk ging het echter niet. Meer heeft zich terdege versterkt en dat voelen ook de tegenstrevers en daarom extra verweer. Het begon al in St.Jozef waar het een felbetwiste wedstrijd werd. Jammer genoeg werd één onzer spelers nog vóór de rust uitgesloten. Ondanks deze verzwakking bleef zwartgeel goed voetballen. Moeilijker werd het wel toen de thuisploeg de score opende. Een nederlaag had men duidelijk voor ogen en slechts in de blessuretijd werd de gelijkmaker genet. Ook Weelde zou geen gemakkelijk hapje worden. Deze ploeg hanteerde van meetaf de grove borstel met als gevolg dat 2 bezoekers in de eerste wedstrijdhelft mochten gaan douchen. Meer toonde zich de betere ploeg, dat bleek duidelijk. Toch bleven de bezoekers terugkomen, zelfs na het Meerse openingsdoelpunt. Meer deed naarstig verder en werd voor zijn goed en krachtig voetbal beloond met een tweede treffer en de 2 puntjes waren binnen.


Programma Zondag 2 oktober 15.00 u. Meer P.C.-Massenhoven Zondag 9 oktober 15.00 u. Bouwel-Meer F.C. Zondag 16 oktober 15.00 u. Meer F.C.-Sefa Zondag 23 oktober 15.00 u. Meer F.C.-S.K. Herentais Zondag 30 oktober 15.00 u. Wechelderzande-Meer F.C. •

Minderhout V.V.: betere dagen komen nog De kompetitiestart leverde groen-wit alleszins niet het verhoopte succes. Op enkele puntjes had men zeker zijn hoop gesteld, het werden er tenslotte nul. Hoop leeft er toch in de harten van de trouwe aanhangers, want het geleverde vertoon was wel niet van de hoogste klasse, maar mocht zeker toch gezien worden. Twee nipte nederlagen mag dan zeker ook niet als een drama beschouwd worden, alhoewel het in de rangschikking recht geeft op de minst benijdenswaardige plaats. Op kermiszondag trok men naar Weelde en daar voltrok zich toch een echte thriller. M. V. V., uitstekend gestart, leidde aan de rust met 0-1 dank zij een doelpunt van Bram Quaars. Dirk Van Ba vel dikte direct na het hervatten aan tot 0-2 en men zat op rozen, zo dacht men en met reden. Het vel van de beer echter niet verkopen vooraleer men hem geschoten heeft! De thuisploeg knokte terug, herleidde tot 1-2, kreeg een goedkope strafschop toegewezen en 2-2, op de valreep nog 3-2 en ... de poppetjes gingen aan het dansen . Een wedstrijd die haar beslag zal krijgen voor de groene tafel waarschijnlijk. Meerlekwam naar de Hoge Weg en weer nam M.V.V. een hoopvolle start. Ton Lammerse scoorde 1-0 maar Willy Michielsen, de man met het staalharde schot, schoot een vrijschop keihard onder de lat. Na de rust kregen de bezoekers de beste kansen maar konden slechts op penalty de 1-2 cijfers vastleggen. De kermis in Meerle kon beginnen. Een spannende, sportieve wedstrijd en een verdiende winnaar!

Programma Zondag 2 oktober 15.00 u. Pulie-Minderhout V.V. Zondag 9 oktober 15.00 u. Minderhout V.V.-Dosko Zondag 16 oktober 15.00 u. Weche1derzande-Minderhout V.V. Zondag 23 oktober 15.00 u. Sefa-Minderhout V.V. Zondag 30 oktober 15.00 u. Minderhout V.V.-St.Jozef •

Sernardusstraat 62, Ulicoten Tel. 04249-9571 Woensdagmiddag en zondag gesloten

VNA Wortel Na 3 wedstrijden telt VNA 4 punten. Op zich is dat goed, maar er heeft veel meer ingezeten. Tegen Rosselaar kregen onze spelers ontelbare open doelkansen. Enkel Dré Snoeys trof éénmaal raak. Na de rust kwamen de bezoekers meer in de wedstrijd. Nadat Dirk Snoeys, met 2 gele kaarten, het veld moest verlaten, kon Rosselaar de eindcijfers (1-1) vastleggen. In Oostmalle zagen we voor de rust 2 goede ploegen. Vlak na de pauze konDave Verschueren, na een lossen van de plaatselijke doelman, het enige doelpunt scoren. Weer werd VNA tot 10 man herleid, maar de verdediging gaf geen krimp. Onze verdedigers waren aanvankelijk verrast door het snelle en viriele spel van Beekhoek. Wortel kreeg greep op het spel en overklaste met prachtig spel de Gelenaren. Een snedige Dré Snoeys scoorde tweemaal voor de rust. Na de pauze verloren onze spelers volledig de pedalen en Beekhoek maakte 2-2 gelijk. Met deze uitslag mochten we nog tevreden zijn. Bij momenten, en vooral in de eerste helft, spelen de blauw-witten zeer goed voetbal. Het is daarom spijtig dat de kansen niet benut worden. Tijdens de tweede helft loopt de organisatie niet meer zo gesmeerd en dat kost punten in een reeks waar met veel inzet en hard gespeeld wordt. De wedstrijden: Zondag 02.10 15.00 Zondag 09.10 15.00 Zondag 16.10 15.00 Zondag 23 .10 15.00 Zondag 30.10 15.00

u. VNA-Merksplas u. Molenkring-VNA u. St.-Dimpna-VNA u. VNA-Arendonk u. Mol-VNA •

Uw hobby- en handwerkwinkel Ook voor alle in lijstingen en stomerij

Zoveel meer DIRECT MAIL aan voorkeurtarieven van DE POST!

Als het snel moet gaan: TAXIPOST De troeven van de POSTCHEQUE: veilig, betrouwbaar, kosteloos!

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping 41

43


SPORT

Go-Car race

I

Doe mee voor het goede doel! In samenwerking met VZW GOODWILL uit Leuven organiseert de Stedelijke sportdienst en Stedelijke sportraad een GO-CAR RACE in de VEILINGHALLEN te HOOGSTRATEN OP ZONDAG 16 OKTOBER 1994. De directie van Veiling Hoogstraten stelt haar accommodatie gratis ter beschikking om deze manifestatie voor het goede doel te kunnen laten doorgaan in optimale omstandigheden. Voor de sportieve organisatie van dit evenement zorgt de sportdienst-sportraad en de technische kant van het gebeuren ligt in handen van vzw Goodwill. In de voormiddag strijden de Hoogstraatse Gocars om de Hoogstraatse titel en in de namiddag wordt de NATIONALE FINALE betwist. De beste 4 racers van de eerder gereden wedstrijden in Vlaanderen komen dan aan de start en strijden voor de titel, 'snelste go-car van Vlaanderen'. Bekende en minder bekende artiesten zullen tijdens deze dag de animatie helpen verzorgen. Vorig jaar werd deze activiteit georganiseerd t.v. v. Kom op tegen Kanker, een groot aantal Hoogstraatse bedrijven en verenigingen steunden de actie voluit. Dit jaar wordt er een fonds aangelegd en een groot deel hiervan gaat naar een goed doel binnen Hoogstraten: WISTIK!

Animatie Aan alle Hoogstraatse verenigingen en bedrijven doen de inrichters weer een oproep om deze organisatie te ondersteunen door mee te doen aan deze race. IEDEREEN KAN DEELNEMEN! Verenigingen kunnen bijvoorbeeld hun go-car laten sponsoren! Een go-car kost20.000 fr., het minimum aantal piloten per wagen is 8, een maximum aantal is er niet. Verschillende verenigingen hebben al toegezegd waaronder het Oudercomité Gemeenteschool Hoogstraten, De Gammelvrienden Rijkevorsel, gemeentepersoneel Hoogstraten, de Poepie-Boys (winnaar vorig jaar) en op het moment dat u dit leest zal de lijst al heel wat langer zijn. Duidelijke afspraken met de deelnemers zullen ruim op tijd plaats vinden. Ook de animatie wordt niet vergeten. Op het binnenplein verrijst een podium waar vedetten van allerlei slag zullen optreden. Samira, Danny Van Langendonek en 2 rockgroepen (Maria d.idn ' t call en Never too late), die het programma van Marktrock Leuven mochten verzorgen, hebben reeds toegezegd.

WISTIK WISTIK i , en organisatie die de bedoeling heeft om INFORMATIE te verstr kken over wat er bestaat aan aanvullende hulp voor kankerpatiënten. Initiatiefnemer van dit project is Gerd Koyen, woonachtig te Minderhout Ge.rd was zelf kankerpatiënte en heet't ervaren hoe belangrijk deze hulp kan zijn. Deze hulp is vooral 'aanvullend' d.w.z. dat ze de medische behandeling niet vervangt, maar dat ze na of naast de klassieke medische behandeling. een belangrijke 'houvast' kan zij n voor de patiënt. Vanuit de behoefte die sommige patiënten hebben aan informatie over psychische begeleiding en and re aanvullende hulp (o.a. voeding therapieën) is de v.z.w. Wistik gegroeid. De informatie waarover ze be. chikken wordt gebundeld en uitg geven in een 'zelfhulpmap' die te beiitellen is via Trefpunt Zelfhui'P 016/ 236507. Wistik is geen zelfhulpgroep maar een v .z.w.; gedragen door vrijwilligers die met deze map en persoonlijke 'wegwijzer' willen geven aan patiënten die deze hulp (psychische en emotionele) zoeken. NaaM de zeltbulpmap wil Wistik ook een verhalenmap uitgeven. Deze bevat verhalen van mens n die kanker hebben gehad en vertellen wat voor hen belangrijk was om te genezen. Het zijn hoopgevende verhalen die motiveren om ·verder' te kijken . Na 4 jaar hebben zich ook kleine groepjes patiënten gevormd die samenkomen en die onder deskundige begeleiding hun ervaring en gevoelens kunnen uiten, vb. Hoe omgaan met angst? Wistik wil patiënten belpen en ben duidelijk maken d·a t zij niet alleen staan met deze gevoelens. Het is belangrijk dat ze ergem terecht kunnen. Deze initiatieven kosten geld en er is geen subsidiëring voor. Met de opbrengst van de :,portmanifestatie kunnen wij instaan om de werking~>kosten van Wistik te drukken en de weg naar begeleiding yoor de patiënt bereikbaar te maken.

Programma 09.00 u. afhalen go-car door deelnemers 10.30 u. chronoritten 11 .30 u. start plaatselijke race 13.30 u. aankomst plaatselijke race 14.00 u. prijsuitreiking 15.00 u. chronoritten 16.00 u. start Nationale Finale 19.00 u. aankomst Nationale Finale 19.45 u. prijsuitreiking Inkom voor +12 jaar is 100 fr. en voor -12 jaar gratis. Kaarten in voorverkoop (sportdienst): 80 fr.! •

Adverteren in De Hoogstraatse Maand Tel : 314.49.11 Fax: 314.55.04

~ .

·, \ \

\.

Eerste schooldag

Helpende handen Zo'n organisatie uit de grond stampen vraagt tijd en inzet van heel wat bereidwillige mensen. Van hieruit dan een oproep naar MENSEN VAN GOEDE WIL voor de verzorging van het horeca-gedeelte. De pannekoekenbak en koffie-thee neemt Wandelclub Marckdal voor haar rekening, de Hoogstraatse Reddersclub helpt een handje op de parking. Andere verenigingen en groepen zullen zeker volgen!

Informatie Wie wil helpen verbindt zich met de sportdienst en vraagt naar Rie Voet, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, tel. 03/340 19 51.

44

De kleuters van de basisschool van het Spijker werden op 1 september aangenaam verrast: een fonkelnieuw speeltuig geschonken door het oudercomité van de school en in mekaar getimmerd door Piet Sommen.


REGIO

Gluren bij de buren ILiii§rtl De Mastentoppen

Het was onvermijdelijk. Na de Noordhoek, Hoogstraten, Loenhout, Wuustwezel-Gooreind, Oostmalle, Rijke orsel, Sint-Jozef en SintLenaarts kwam nu Brecht aan de beurt. Het nieuwe grote fotoboek van Marcel Leunen kreeg als titel 'De Mastentoppen'. Het werk bevat heel wat straatbeelden en foto's van gekende families, het geeft een beeld van het dorpsleven tijdens de voorbije eeuw met o.a. de eerste auto van drukker Braekmans, de wagen van elk buurtschap tijdens de St.-Michielsoptocht, enz. Natuurlijk komen de verenigingen flink aan bod en de talrijke klasfoto's ontbreken

ook nu niet. Deze luxe-uitgave, groot formaat in kunstlederen band met goudopdruk telt 320 bladzijden met ruim 700 foto's. Wie voor 25 oktober 1994 de som van 1250 fr.betaalt door overschrijving op rek.nr. 414-6047361-29 van Marcel Leunen - met vermelding 'fotoboek Brecht' - heeft het boek zeker nog voor de eindejaarsfeestdagen. Bestelde boeken kunnen afgehaald worden op het gemeentehuis van Brecht- tussen 13 en 16 uur- op de zaterdagen 29 oktober en 5 november of bij M. Leunen in Hoogstraten (Lindendreef 66) .0 en Nederlandse soldaten van nu. Belangstellenden kunnen het volledige programma bekomen bij het herdenkingscomité in Baarie-Hertog (Kerkstraat 11) .0

Na de doorbraak van de geallieerde troepen in Frankrijk in 1944 stootten de bevrijders als een speer door naar de Frans-Belgische grens . In amper vier dagen gaan ze bijna dwars door België en bevrijden haast zonder slag of stoot Brussel en Antwerpen. Dan stokt de snelle opmars bij de Belgisch-Nederlandse grens. De strijd om Baarle Hertog & Nassau en de kerkdorpen Zondereigen, Castelré en Ulicoten zou een lange nachtmerrie worden. Gedurende de maand oktober vocht men hier 28 dagen, vier weken met talrijke slachtoffers en heel grote schade aan gebouwen. Dat alles is nu een halve eeuw geleden en dat wordt dan ook uitvoerig herdacht met een uitgebreid programma. Honderden Poolse en Engelse bevrijders van toen komen nog éénmaal terug. Vliegtuigen en voertuigen uit 1944 reconstrueren de bevrijdingsopmars met de veteranen van toen

Oostmalle Renesse Eindelijk is het zover. De restauratiewerken die het Kasteel de Renesse te Oostmalle zolang ontsierden zijn nu klaar. De centrale middenvleugel werd plechtig heropend en het publiek kon de resultaten bewonderen tijdens de monumentendag. Dit prachtig gebouw (ingang: Lierselei, tegenover de Herentalsebaan) is elke zondag geopend van 14 tot 18 uur. Voor een geleid bezoek kan men bellen naar het secretariaat 03-311.55.91 tussen 9.30 uur en 11.30 uur. Tussen de ruime parking en het kasteel kan men ook nog even verpozen in het boscafé Het Koetshuis. Tijdens de herfstmaanden organiseert men hier een aantal gezellige optredens.•

Lezers schrijven Staande op de Pekelbrug kijk ik ver~ bouwereerd toe. Het schouwspel dat zich hier voordoet, met het Gelmeislot als achtergrond, is ronduit schandalig. Onze toren kijkt verbitterd toe. Dertien schroothopen met een, om ter krachtigste, motor staan aan "de start". Op het teken van de blauwe vlag scheuren ze weg. Het lawaai is oorverdovend. Zelfs de stem van de commentator, die loeihard door de luidsprekers klinkt, raakt niet boven het gebulder van de motoren uit. De laatste wilde konijnen die in dit zeldzame stukje groen Hoogstraten hun toevlucht hadden gevonden, zijn hoogst waarschijnlijk of naar Alaska gevlucht, of potdoof. Velen kennen dit plekje als een plaats waar je rustig kan gaan wandelen op een zondagnamiddag, een plaats waar de kastanjes voor het oprapen liggen en waar, als je heel stil bent, de konijnen nieuwsgierig komen kijken wie daar wandelt. Maar blijkbaar kennen velen dit plaatsje sinds vandaag ook als een uitstekende plek om opgefokte motors te laten brullen om een fles champagne en een kus van Miss Hoogstraten. De kastanjes zijn deze hersfst ietwat te vroeg naar beneden gekomen. Hun bomen konden het trillen van de grond door honderden PK's niet weerstaan en moesten daarom de bolster vroegtijdig laten gaan. Men weze dus gewaarschuwd, wie deze zomer achter het Gelmeislot kastanjes wil gaan rapen, zal bedrogen uitkomen. Ze zijn deze namiddag allen platgewalst door nog nasmeulende rubberbanden. Bram V erschueren 's Boschstraat 35 2320 Hoogstraten

45


Op stap in.

BROUWERSHUIS FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

RESTAURANT TAVERNE

HOOGSTRATEN Zondag 2 oktober: GOOCHELAAR GUINELLI, zaal Pax, 15 uur, toegang 100 BEF (kinderen) en 150 BEF (volw.), org. CMBV. Dinsdag 4 oktober: BEZOEK PROVINCIEHUIS EN STERCKSHOF, vertrek kerk 8.30 uur, deelname 900 BEF, inschr. 03/314.38.78, org. CMBV. PERSOONLIJK OMGAAN MET BEZIT, feestvergadering, zaal Pax, 14 uur, org. KVLV. Donderdag 6 oktober: START NAADCURSUS, zaal Pax, 13-16 uur, org. KVLV. Vrijdag 7 oktober: DE MIDDELEEUWEN ZIJN ANDERS, start lessenreeks door Prof. Jozef Janssens, N.A.C. 10-12 uur, inschr. 03/314.54.52, org. Davidsfonds. Zaterdag 8 oktober: GELEID BEZOEK SCHOONSELHOF, vertrek kerk 13.15 uur, deelname 300 BEF, leden DF 200 BEF, inschr. 03/314.54.52, org. Davidsfonds. KAMPIOENSCHAPVAN HOOGSTRATEN, wielerwedstrijd Vlaamse Wielerbond, inl. 03/ 314.52.42. Optreden JULIA P. HERSHEIMER en KEN POST op het podium van Cahier de Brouillon. JAZZA VOND, The Marckriver N.O. Jazzfriends, lokaak Tuinbouwschool, Gr. Elisabethlaan, 21 uur. Zondag 9 oktober: GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN. Maandag 10 oktober: BEZOEK VOEDINGSSALON, vertrek kerk 9 uur, org. KVLV. GEZOND SLAPEN, voordracht door Inge Geenen, inl. 03/314.54.52, org. CMBV. Woensdag 12 oktober: GELEID BEZOEK TENTOONSTELLING "EENHEID OP PAPIER", vertrek kerk 13.15 uur, deelname 525 BEF, leden DF 425 BEF, inschr. 03/314.54.52, org. Davidsfonds. VOLKSDANS , zaal Pax, 13 .30-15.30 uur, org. KVLV. Vrijdag 14 oktober: FESTIVAL VAN VLAANDEREN, Kon . Filharmonisch Orkest van Vlaanderen, St. Catharinakerk, 20.30 uur, toegang 500 BEF, vvk 450 BEF, kaarten Dienst voor Toerisme. Vrijdag 14 Um vrijdag 21 oktober 1994: WEEK VAN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK, inl. 03/314.32.61. Zaterdag 15 oktober: HOBBYTENTOONSTELLING GEPENSIONEERDEN, zaal Pax, 14-20 uur, org. KBG. Zondag 16 oktober: HOBBYTENTOONSTELLING GEPENSIONEERDEN, zaal Pax, 10-18 uur, org. KBG. KWISTAX-RACE, Veilinghallen, vanaf 10 uur, namiddag: Nationale finale, toegang 100 BEF, -12jr gratis, inl. 03/340.19.51. Vrijdag 21 Um zondag 30 oktober: HERDENKINGSTENTOONSTELLING "OKTOBER '44: DE NOORDERKEMPEN BEVRIJD!", Administratief Centrum en IKOgalerij .

46

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43

/~

. ~~- '

~

Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u. 48

knerqtjesquis urijqeih 183 qoogstraten 03/314 66 65 <!Dust & 'PJiliane

50

52

53

Zondag 23 oktober: BEVRIJDINGSFEESTEN, uitgebreid programma: zie rubriek Hoogstraten. Dinsdag 25 oktober: BOWLING, Breebos, 20.30 uur, org. KVLVjongeren. Woensdag 26 oktober: VOLKSDANS , zaal Pax, 13.30-15.30 uur, org. KVLV. VLAAMSE KOORMUZIEK VAN NA 1975, Vocant Vocaal Ensemble Antwerpen, Rabboenizaal Spijker, 20 uur, toegang 350 BEF of met abonnement, reservatie tel. 03/314.55.36.

SB

Al 25 jaar een oase aan de Boomkes

WORTEL Zaterdag 1 oktober Optreden SUPERMARKET (uit Beerse) in het Slot. Vrijdag 30 oktober en 1 november TENTOONSTELLING kunstwerken van Margriet Croenen.

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag (20.00u), vrijdag, zalerdag(19.00u) en zondag 13.30u)

Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen. 46

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. ......................1..&1~ Ook op woensdag- Tel. 03/314.32.64 47

Woensdag en donderdag gesloten 57

unstscfii(áer J.JLJ. Jasper

1/ :/

RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

VRIJHEID 34b - 2320 HOOGSTRATEN - TEL. 03/314 14 86 BO


OPSTAP IN...

~~RTÜÏ~:~ --~ Meerdorp 13

/

4'44-~

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

Ongevallen

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

..---/

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdag· avond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 62

61

MEER

Aan de Voort te Meerle botsten zaterdag 27 augustus om 16.00 uurtwee auto' s. De bestuurder van de eerste auto Johan Verkooyen (18j) Heimeulenstraat 55 Meerle werd licht gewond. De tweede chauffeur Jaak Versehoeren (56j) Ulicotensweweg 6 Meerle moest met zware verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd worden.

Café - feestzaal

Zaterdag 1 oktober KERMIS (zie Gulden Gids) FAKKELTOCHT van Brass- en Drumband vanaf 19.00 uur. Zondag 2 oktober KERMIS (zie Gulden Gids) Maandag 3 oktober KERMIS (zie Gulden Gids) Dinsdag 4 oktober KERMIS (zie Gulden Gids) Zaterdag 8 oktober NAKERMIS (zie Gulden Gids) Zondag 9 oktober NAKERMIS (zie Gulden Gids) AFSLUITEN KERMIS door Brass- en Drumband vanaf 14.00 uur. VERKIEZINGEN gemeente en provincie in school Terbeek van 08 .00 tot 13 .00 uur. Dinsdag 11 oktober KA V-REIS naar de Peel, vertrek om 08.30 uur. Zaterdag 15 oktober STOET GOUDEN BRUILOFT van Jan CoxTreza Adriaensen vanaf 12.15 uur. Zondag 16 oktober DEMONSTRA TIE HONDENDRESSUUR aan De Eiken vanaf 13.30 uur. Woensdag 19 oktober OPHALING GROOT HUISVUIL Zaterdag 22 oktober VELDRITTEN cat. A, C en D in De Mosten vanaf 12.45 uur. PLA Y-IN in Meerle met brassband Ste.-Rosalia. Zondag 23 oktober BEVRIJDINGSFEESTEN in Hoogstraten met brass- en drumband Ste.-Rosalia. Vrijdag 28 oktober SCHLAGERFESTIVAL in Veiling met Richard Candell, Dennie Christian, Freddy Breek, e.a. om 19.00 uur (kaarten 550 fr.) Zaterdag 29 oktober SERENADE Brassband t.g.v. gouden bruiloft Jan Van Gestel-Mit Vervoort.

MEERLE Zondag 9 oktober Start WANDELCLUB MARKDAL met een tocht langs het Mgr. Eestermanspad. Start om 14u aan het Gemeenteplein.

MINDERHOUT Donderdag 27 oktober GROOTOUDERFEEST van de kleuters in de school. Cafetaria

Harry Bogers

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29. 51

aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

54

56

FRITUUR - EETHUIS

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur. 60

Restaurant

Maandag 5 september om l3 .15u botste aan de Vrijheid de bromfietser Sirnon Eekels (44j) J.Lijsenstraat Meer, met een auto. Hij ·werd hierbij gekwetst. Donderdag 8 september om 18.50u botste in Hal Minderhout de tractor bestuurd door Hendrik Van den Broek Leemputten 18 Rijkevors el met de auto bestuurd door Rosausier Zbignieuw (24j) Hal 3A Minderhout Er was zware schade.

à la carte

week-menu Strijbeek 16 Meerle Tel. 03/315.91.07

U

Dinsdag 30 augustus om 16.40 uur werd aan het kruispunt St.Lenaartseweg en Industrieweg te Hoogstra ten, de fietser Yvonne Rombouts (35j) Minderhoutsestraat 119 Minderhout aangereden door de auto bestuurd door Patriek Vermeiren Meerseweg 41 Wuustwezel. Zij werd hierbij licht gekwetst. Bij opgraafwerken op de werf van de nieuwe bibliotheek in de Lindendreef te Hoogstraten vonden de werklieden donderdag 1 september een obus uit de Tweede Wereldoorlog. De ontmijningsdienst kwam het oorlogstuig weghalen.

'DE EIKEN'

Radio CONTINU - FM 103 Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Tel 315 79 40 ·Fax 315 86 57

Maandag 12 september om 5.45 u botste aan de Oostmallebaan te Rijkevorsel de bromfietser Marc Maegh uit Brecht met de auto bestuurd door Van Hemeldonck, Bouwhoeve, Hoogs traten. De bromfietser werd licht gewond.

-met regionool, notionooi en internotionool nieuws -24 uur per dog muziek -informatie von en over lokale verenigingen

Maandag 12 september omstreeks 16.30u reed aan de Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel de auto bestuurd door Inge Dictus, Karel Boomstraat 58, Hoogstraten tegen de gevel van de woning 171. Inge Dictus (bijna 19j) overleed tijdens de overbrenging naar het ziekenhuis .

N.V. GARAGE VAN USSEL

Maandag 12 september om 19.30 uur botste aan de Achteraard te Minderhout de auto bestuurd door Guido Boone uit Kasterlee met de landbouwtractor bestuurd door Peter Peeters, Achteraard 30, Minderhout De auto werd zwaar beschadigd.

(HJ Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

MEERSEL-DREEF

Zaterdag 27 augustus om 17.45 uur werd bij een botsing tussen twee auto's aan de Hoogstraatsesteenweg te Rijkevorsel de 44jarige bestuurster Gerarda Goossens, Helhoek 16 Rijkevorsel, werd licht gewond.

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL

HONDA

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

Zaterdagmorgen 27 augustus om 10u kwamen aan de Oostmallesteenweg te Rijkevorsel twee personenwagens en een vrachtwagen met elkaar in botsing. De chauffeur van de eerste auto, Jozef De Koninck (63) Looiweg 68 Rijkevorsel, werd licht gekwetst. In de andere auto liep de passagierster Julienne Wendrickx (69) uit Hulshout, zware verwondingen op.

De Hoogstraatse Maand Neem nu een abonnement

Tel.: 314.41.26/314.49.11 Tel. + Fax: 314.55.04 47


r

Ongevallen Brandweer 314.42.43 -- ~

(l :=-- co----~

POLITIE: 315.71.66

03/314.32.11 03/314.59.1 0

RUKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak) 71

63

-~ ---­

72

~ centrale v~~anning

HUISARTSEN

~ CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35 64

Antiek Koekhoven 5 - Rijkevorsel - Speciaalzaak in blankhouten meubelen - Oude kasten - Nieuwe stoelen en tafels op maat

~

7;]:3; JOS SERVABS

1 en 2 oktober: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 314.31.66. 8 en 9 oktober: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29, Meer1e, tel. 315.84.54. 15 en 16 oktober: DR. MARC VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, Wortel, tel. 314.48.00. 22 en 23 oktober: DR. JOHAN WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten, tel. 314.45.55. 29 en 30 oktober: DR. LUC VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74.

Vrijheid 251 - 2320 Hoogstraten Achtelsestr.l

Tel. 03/314.51.33

JAN VERHEVENb.v.b.a. Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 03/315.79.50

• Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage 66

Indoor tennis squash snooker de

Tennisclub vzw Achte/sestraat 72 2320 Hoogstraten

VRIJHEID

Tel. 03/314.37.76 67

JAN STOFFELS

Heimeutenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

APOTHEKERS

74

LAURIJSSEN JEF

Van 30 september tot 7 oktober: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 314.60.38. Zaterdagvoormiddag 1 oktober: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74. Van 7 tot 14 oktober: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04. Van 14 tot 21 oktober: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014/ 63.31.66. Zaterdagvoormiddag 15 oktober: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57 .24. Van 21 tot 28 oktober: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61 , tel. 315.77.73. Van 28 oktober tot 4 november: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68 .

VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

TeL 03/314.54.50

75

mobile Rent AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN

~12~e~~2~e;~~{~N Tel. 03/314.31.08

76

LIEF LAURIJSSEN

K. VERHEYEN-GEYSEN

THUISVERPLEGING

sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81

73

KWALITEITSPLUIMVEE

Tel.: 03/314.34.37 65

- samtrur

G elmel<lroal6 2320 Ho.oqsiMien

Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/ 61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

Tel. 03/3 14 38 11 fox ()3/3 14 15 o-3

68 •.l'•.l'•.r-•.l'•l'•.l'•.l'•.!'•.l'•.l'•ol'•.l'•.l'•.l'•./'•.l'•oi'•I'•"..".•.I'•.I'•,/'•J'•I'•,/'•.I'•.I'•.I'•.I'•.I'•.I'•J'•,/'•.I'•.I'•.I'•J'•

CIS VISSERS

Goed leren lezen, schrijven en rekenen

• SANITAIR- & DAKWERKEN • ZINK- & KOPERWERK

: Gratis in Turnhout en Hoogstraten: 014/42.27.87 v.z.w. Centrum Basiseducatie Noorderkempen

(school voor volwassenen)

.,............., ...................................., .............., ........................, .......................

\

'VISSERS

70

48

Het zal alweer vroeg donker zijn als de nieuwe MAAND verschijnt, nl. op 26 oktober. Niet stilzitten, medewerkers, want op 12 oktober moet de nieuwe kopij er zijn; alleen het sport- en dorpsnieuws kan nog tot zondag de 16de.

Kathelijnestraat 17 2320 HOOGSTRATEN (03) 314 73 00

78

LOON EN GRONDWERKEN EN CONTAINERVERHUUR

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A, 2322 Minderhout Tel. 03/315.75.09 79


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.