september 1994 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

TIENDEJAARGANG,NR.ll3 SEPTEMBER 1994 PRIJS: 55 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

De reiziger was thuis 50 jaar bevrijding meersel-dreef: open monumentendag ex-politici SPREKEN DEBAT GEMEENTEVERKIEZINGEN

Fons Lanslots


LUIM

In memoriam Het Slim Buroke vzw A. Vorstenbosch Schoonbeek 18a Hoogstraten

U interesseert zich niet voor de politiek? De politiek interesseert zich wel voor u! Daarom, kom naar de debatavond over de gemeenteverkiezingen. In de parochiezaal van Minderhout op donderdag 15 september om 20.00 uur. Toegang gratis en iedereen is welkom.

uit: 'De Standaard', 22 augustus '94

Pauling: leven voor vrede en vitamine C

Hoogstraten, 24 augustus '94

BIG SUR (ap, reuter) Tweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling, een bestrijder van kernwapens en verdediger van vitamine C, overleed vrijdag op 93-jarige leeftijd op zijn boerderij in CaliforniĂŤ.

Aan de redactie van 'De Standaard' Geachte Heer, Mevrouw, Met oprechte verontwaardiging stelde ik vast dat bij uw in memoriam van de wetenschapper Linus Pauling per vergissing mijn foto werd afgedrukt. Daar mijn zuster Lea na publicatie van de foto tal van blijken van innige deelneming mocht ontvangen, zou ik u vriendelijk willen vragen te publiceren dat ik nog wel degelijk in leven ben, en dat alles slechts op een pijnlijke vergissing berust.

Pauling is de enige die tweemaal een Nobelprijs won zonder een ervan met een ander te moeten delen. In 1954 kreeg hij de scheikunde-prijs voor zijn onderzoek naar de samenhang van rnalekuien en de struktuur van complexe stoffen als proteĂŻne. In 1963 ontving hij de Vredesprijs op de dag dat het eerste verdrag over het verbod van kernproeven tussen de VS en de Sovjetunie van kracht werd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had hij nog een medaille voor zijn

Met ondanks alles nog steeds de meeste hoogachting,

onderzoek inzake springstoffen gekregen, maar toen de atoombom op Hiroshima was gevallen, werd Pauling een verdediger van de vrede. In 1958 bood hij de UNO een petitie tegen kernproeven aan die door meer dan 11.000 geleerden ondertekend was. Tot op hoge leeftijd publiceerde hij wetenschappelijke artikels. Zijn opvatting over de betekenis van vitamine C maakte in de jongste twintig jaar van hem een omstreden figuur. Nogal wat proeven hadden zijn ongelijk aangetoond. Hij beweerde dat grote hoeveelheden van de vitamine het leven tientallen jaren kunnen verlengen en dat ze mensen beschermen tegen ziekten, van een verkoudheid tot kanker en aids. Zijn boek "Vitamine C en verkoudheid" ( 1970) was een bestseller en zette vele Amerikanen ertoe aan grote dosissen van de vitamine te

slikken. Zelfnam hij 18 gram per dag, terwijl de voor Arne-. rikaan se volwassenen aanbevolen hoeveelheid 0,06 gram bedraagt. Toen hij 91 was, bleek Pauling prostaatkanker te hebben. Hij zei toen dat hij met vitamine C de ziekte wellicht twintig jaar had tegengehouden. De overledene deed ook onderzoek over de struktuur van DNA, de molekulaire blauwdruk van het leven. James Collman, hoogleraar in de scheikunde aan de universiteit van Stanford {VS), herinnert zich dat Pauling "een formidabelleraar was. Als hij kollege gaf, stroomde de zaal vol. Hij was een fantastische showman." Eens plaatste het Britse "New wetenschapsblad Scientist" Pauling op dezelfde hoogte als Isaac Newton, Marie Curie en Alben Einstein.

Albert Vorstenbosch

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

lllralll

Lid an de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

2

,.

Pauling legt nog als 90-jarige uit hoe het leven in elkaar zit. Zijn onderwijsstifl en alpino-muts droegen bij tot zi.Jn bekendheid. (foto ap)


man in de maand De 'vooruitgang' is een pletwals Fons Lanslots vertelt over zijn autoongeval op de afrit van de autostrade. Die klap kwam zeer hard aan en bracht de spreekwoordelijke appel vèr van de ouderlijke boom. Letterlijk en figuurlijk. Wanneer Fons, enkele weken terug, in Hoogstraten was trokken we naar de Lindendreef voor een gesprek met, zo dachten we, een wereldreiziger, een avonturier. We maakten die namiddag kennis met een denker, iemand die zich niet echt thuis voelt in onze westerse maatschappij, iemand die alle partijen en drukkingsgroepen met argusogen bekijkt en écht anders is gaan leven. Fons Lanslets werd geboren op 2 mei 1954, in een gezin met vier kinderen, Mi a is ouder, Ties en Tin zijn jonger. Ofwel paste Fons niet in ons onderwijssysteem, ofwel zat het reizen er al vroeg in, hoe dan ook, zijn studies brachten hem van het seminarie en de handelschool in Hoogstraten naar de vakschool in Oostakker tot in Gent waar hij 'topografie' studeerde om landmeter te worden.

er te gaan wonen in een leefgemeenschap volgens de regels van Mahatma Gandhi. In een dorp, tegen de flanken van een berg aan, leven er per woning een zevental mensen in uiterste eenvoud. Men volgt er een zeer streng dieet, volledig vegetarisch, geen koffie, geen thee, geen sigaretten, geen alcohol en regelmatig een vasten, alleen op water, die kan leiden tot hallucinaties. Fons werkte er als landmeter, hij moest de gronden verdelen die aangelegd werden als terrassen. Tijdens dit eerste verblijf in India werd Fons ernstig ziek. "t Was op 't randje, hebben ze me gezegd', relativeert hij nu de periode waarin hij in het ziekenhuis belandde bij Martha Pleysier, het Tante Nonneke waarover Leo Pleysier schrijft in zijn boek 'De gele rivier is bevrozen ' .

Fans Lanslafs totaal andere wereld, de consumptie ten top. Maar de Verenigde Staten zijn voor Fons ook hét symbool van de pioniers . Fons trok er, eerst zes en nadien acht weken, in bij leden van 'Servas'. Veel leden van die vereniging zijn ook aktief in de vredesbeweging, de ontwikkelingssamenwerking, het milieu enz. 'De Verenigde Staten is een zeer spiritueel land, een land met onbeperkte mogelijkheden, een mengelmoes van religies, levensstijlen en noem maar op'. Fons maakte er de confrontatie van uitersten mee, zoals hij dat gelezen had in het boek 'American Pictures'. Hij woonde er samen met de 'homeless people' de daklozen van San

De kultuurschok

Lang voor Fans Alfonso werd.

De autocrash Fons begon aan een acht-tot-vijf job ' op 't kadaster', gekombineerd met een zelfstandige praktijk als landmeter. Tot hij in 1981, na een zwaar verkeersongeval, besliste om andere wegen in te slaan. 'Bij het zien van het wrak besefte ik dat ge op elk moment om den hoek kunt gaan', zegt Fons. Hij zou voortaan écht zijn zin gaan doen en nooit of nooit nog een auto besturen, daarin was hij formeel. Op een andere manier gaan leven betekende toen, op de eerste plaats, naar India reizen. Hij kende er het adres van een zekere Lea Provo, een vrouw die daar ontwikkelingswerk verricht. Hij nam ontslag en trok voor een half jaar naarSevapor om

Na een half jaar komt Fons terug naar België en ondergaat een ware kultuurschok. 'Je komt uit een zeer arme streek en ziet hoe men hier in een overvloed leeft. Men weet niet wat men met zijn geld moet doen. Ginder heeft iedereen één hemd, één rok, één tulband en hier.. .., hier. in het Westen, moet men woekeren om het geld op te krijgen. Geld opdoen, consumeren is een hele verantwoordelijkheid, maar men beseft het nauwelijks. Als je van een overlevingsekonomie, zoals ginder, naar een consumptieeconomie komt, zoals hier, ja ... ik was daar echt niet goed van. Dat shockeert me nog altijd' . Voor Martha Pleysier moet dat nog veel erger geweest zijn. Zij vertrok in 1955 naar India. Wanneer ze, in 1980, na 25 jaar, in België terug kwam was de verontwaardiging zo groot dat ze onmiddellijk terugkeerde. Na drie maanden keert Fons, over Indonesië en Maleisië, terug naar India. 'Van 't verschieten, zeg maar'. Later trok hij verschillende malen door de Verenigde Staten. Op het eerste gezicht een

Een karikatuur in de plaatselijke pers.

3


MAN IN DE MAAND

Droge·toiletten We staan er niet bij <;ti{. maar in een . tad zonder een degelijke riolering en ·. zonder waterzuivering zorgen 'de produkten van de stoelgang' voor een enonn milieuprobleem. Vandaar dat men, bv in Mexico, naast het toilet een mandje zet om het gebruikte toiletpapier in op te bergen. De Brigada de Aceion Beologica pleit voor het gebruik van ecologische toiletten. Het zijn droge toiletten. die geen elf liter water nodig hebben om 250 gram . afvalprodukren naar de rivier re lozen. De uitwerpselen vallen in een gemetste kamer, worden met wal zagemeel of droge bladeren bedekt en döor een vernuftig ventilatie&ysteem drogen 7-C vlug op. Deze gedroogde ma. sa kan later als natuurlijke me. tstof gebruikt worden voor het planten van de bomen. Deze aerobische toiletten werken. beter dan water-closet ·. Er zijn geen hinderlijke geuren en men kan het toiletpapier mee in de toiletbak werpen.

In een hospitaal in India, verzorgd door Martha Pleysier tweede van links.

Antonio (Texas) en enkele dagen later was hij op bezoek bij een oliesjeik in Houston. Wij hier in Europa hebben, vooral onder invloed van de T.V.-series, een totaal verkeerd en clichématig beeld van de Verenigde Staten, meent Fons.

kultuur in kontakt. In die cursussen, en dan spreken we van de jaren tachtig, ging het altijd maar over Nicaragua. Fons nam opnieuw loopbaanonderbreking en zou via Mexico over

Guatemala naar Nicaragua trekken. Eenmaal in Mexico wou hij enkele dagen rusten in Oaxaca. Men had hem, destijds in New Orleans, verteld hoe mooi die stad wel was . En het werd liefde op eerste gezicht. Fons zou er twaalf dagen blijven om vervolgens, voor drie maanden, door te reizen naar Guatemala en dan terug te keren naar Oaxaca, waar hij zijn (voorlopig) vaste stek gevonden heeft. 'De maatschappij is er totaal verschillend met de onze hier. Hier is alles al geregeld, de maatschappij is heel gekwadreerd, verlamd van de structuren, terwijl ginder alles nog in beweging is'. 'In Guatemala heb ik Pons Huet en Fons Rigouts ontmoet. Toch wel een plezierige combinatie, die drie Hoogstraatse 'Fonsen' in dat kleine dorpje. Fons Rigouts, een conservatieve katholiek, Fons Huet die voor de bevrijdingstheologie staat en ik.

Nonkel Paters en Co Voor zijn eerste reizen moest Fons verlof zonder wedde nemen. Nu werkt Fons als ontwikkelingshelper. 'Het idee om als ontwikkelingshelper te gaan werken is langzaamaan gegroeid', vertelt hij, 'ik heb altijd met veel wantrouwen naar ontwikkelingshulp gekeken. Ik heb er veel over gelezen, vooral kritische boeken zoals 'Het orkest van de Titanic'. Vooral de vraag of de ontwikkelingshelpers van nu en de 'Nonkel Paters' van vroeger wel genoeg oog hadden voor het leven ginder, de tradities, de gewoontes, kortom de eigenheid van het volk, hield hem bezig. 'Nu kan ik echt respect opbrengen voor missionarissen als Frans Van de Velde bij de Eskimo's en zoveel anderen ... ook voor de bevrijdingstheologie en noem maar op', besluit Fons. Tussen het reizen door volgde Fons hier cursussen van het ABOS en het NCOS. Zo kwam hij, langs de literatuur van auteurs van de derde wereld zoals Gabriël Garcia Marquèz, met de Latijns-Amerikaanse

4

Eenmaal in België heb ik heimwee naar Mexico, andersom niet.


MAN IN DE MAAND

·Urbanisatie en architectuur De aanleg van de betwiste 'bevrijdingsweg', een weg die de stad moest bevrijden van het doorgaand autoverkeer i<>, dat geven de autorit iten nu ook toe. een maat voor niets geweest. Te veel bochten en een manke technische uitvoering zorgden er voor da de weg niet aan zijn doelstellingen kan voldoen. De actiegroep rond Fons Laoslots heeft een voorstel klaar waarbij 'de natuur zich zal bevrijden vandebevrijdingsweg' . ·stop de geldverspHling·. zeggen zij. 'laat de weg zoals die er nu bij ligt. De natuur is wijs genoeg om dit kunstwerk te integreren: wegverzakkingen. grondverschuivingen en natuurlijke herbebossing zullen alles in zijn natuurlijke staat herstellen' . De actiegroep vraagt ook om de herwaardering van een architektuur zoals we die langs de weg viriden. Eenvoudige woningen van de Zapoteken, de Mixteken en andereindianenstammcn, opgetrokken m riet, modder adobe), bamboe en andere materialen die voorhanden zijn. De omgeving van de weg is de ideale plaats om deze authentieke architektuur, oliedig in harmonie mer de natuur, in ere te her.:;i:ellen. De werkgroep wil ook een studie maken van de 'architektuur op blote voeten'. Vooral rond de tad worden eenvoudige huisje. opgetrokken met materialen als zink, blik, hout en andere door de wegwerpmaatschappij uitge· <ipuwde produkten. Het resultaat is een vaak verras<;end moderne en zeer vindingrijke architektuur met goedkope produkten uit de streek zelf. Een collage van Fons Lanslots: De auto, symbool van de 'vooruitgang ' verwoest het paradijs dat de aarde zou kunnen zijn.

Westenwind Maar de grote liefde was Oaxaco, de stad waar Fons, in een nieuwe loopbaanonderbreking, opnieuw naartoe trok. Een koloniaal stadje met zeer vriendelijke aanhalige mensen in een bergachtige streek met een zeer gunstig klimaat. In de staat Oaxaco alleen zijn er 8.000 verschillende plantensoorten terwijl gans Europamaar 12.000 soorten telt. De streek is nooit interessant geweest om te ontginnen, dat is meteen de reden waarom naast de planten ook

de oude kulturen zo goed bewaard bleven. In een boek dat hij vertaalde beschreef Fons het leven van Maria Sabina. Een vrouw met een levensstijl waarin men gebruiken vindt uit de pré-colombiaanse kultuur. Zo ' n kultuur kan alleen in zo'n streek overleven. En vrouwen als Maria Sabina zijn er duizenden. Maar juist de eigenheid van die kulturen wordt bedreigd, dat verontrust Fons: 'de verschraling van de kulturen en vooral de snelheid waarmee dat gebeurt is verontrustend. Kwetsbare kulturen worden overspoeld door het Westerse model. Men

Maria Sabina, de wijze van de paddestoelen Toen Fons Laoslots voor een paar jaar terugkeerde uit Mexico, droeg hij in zijn bagage een boek mee van de hand van Alvaro E~trada . Het boek. 'Het leven van Maria Sabina, de wijze van de paddestoelen', vertelt het authentieke levensverhaal van een arme. ougeletterde vrouw die door het gebruik van hallucinerende paddestoelen, een gebruilc dat stamt uit de Precolumbiaanse beschaving, contact beeft met d~ Goden en er in slaagt haar Intgenoten te genezen. Fons Lanslots kroop achter de tekstverwerkèr, vertàalde het boek en gaf het uit in eigen beheer. H:et boek besteedt niet alleen aandacht aan het gebruik van hallucinerende paddestoelen (dat mijlenver afstaat van wat w~ hier onder ·druggebruik' verstaan). het chetst ook een vaak schrijnend beeld van het dagelijkse leven in Mexico in de twintigste eeuw. De paddestoelen, een restant van de oude volksreligies, zijn geen bedreiging, integendeel, ze vormen een stuwende, positieve kracht. De manier waarop Maria Sabina ( 1894-1985) door Westerlingen (soms haast letterlijk) wordt platgewalst van zodra er in het Westen aandaçht voor haar persoontje ontstaat. gren t aan het potsierlijke. Mooi is ook hoe ze katholieke hel!ligen in haar ·heidense' trance betrekt. Het boekje vormt een geschikte, soms zelfs ontroerende, inleiding bij een wegkwijnende, authentieke cultuur uit Mexico.

heeft de tijd niet om een keuze te maken, men kan alleen maar konstateren dat het gebeurt. De zogezegde Westerse wind is een allesvernietigende orkaan. Fons weigert te aanvaarden dat alle kulturen zitten te wachten op het Westerse model. 'Neem nu zo'n eenvoudig vissersdorpje. Denk je dat de mensen daar zitten te wachten op motorboten of een hotel van Club Méditerrannée? Nee toch. Misschien is de technologische evolutie op termijn onafwendbaar, maar de pletwals van de vooruitgang wordt bestuurd door de kapitaalkrachtige firma's die geen rekening houden met de wensen of de noden van de plaatselijke bevolking ', zegt hij , 'het zou interessant zijn om na te gaan welke invloed de introduktie van technologie op zo'n samenleving heeft' . Nu, sinds een jaar, werkt Fons, in het statuut van erkend NGO coöperant, in de praktijk zoiets als vrijwillig ontwikkelingswerker. 'Niet goed betaald maar ge hebt er veel voldoening van', zegt Fons, die in Oaxaca werkt voor de 'Brigada de Aceion Ecologica Huaxyacac', een vereniging die zich inzet voor het milieu in het algemeen en het terugdringen van het autoverkeer in het bijzonder. 'Hier durft men al veel franker spreken over het verkeer dan ginder, terwijl de situatie daar echt afschuwelijk is. Het verkeer is, in een stad als Oaxaca, de laatste tien jaar verdriedubbeld', verduidelijkt hij. Fons maakt, samen met de vereniging waarvoor hij werkt, gebruik van experimenten die men hier in Europa ook hanteert, denk maar aan acties als 'Halveer het verkeer'. De actiegroep publiceert in de plaatselijke en nationale pers, richt gespreksavonden in, organiseert tentoonstellingen en probeert, dikwijls met ludieke acties, de waanzin van het autoverkeer aan te klagen. Zo organiseerde Fons, in het centrum van de

5


MAN IN DE MAAND stad, op het spitsuur, een wedstrijd tussen een voetganger, een fietser, een gebruiker van het openbaar vervoer en een automobilist. De deelnemers vertrokken aan het station en moesten, in de kortst mogelijke tijd, naar de grote markt. Natuurlijk moesten ze de verkeersreglementen respecteren. De fietser kwam, na 6 minuten al, met grote voorsprong aan, gevolgd door de gebruiker van het openbaar vervoer ( 19 minuten), de voetganger (22 minuten) en de automobilist, die 25 minuten nodig had om de afstand af te leggen én zijn voertuig te parkeren.

Indianen Mexico is een zeer religieus land, en op het platte land is het bijgeloof nog zeer sterk. 'Er gebeuren schrijnende dingen', vertelt Pons, 'Als ze, zonder de Indianen erbij te betrekken, zo' n heilige berg opensnijden om een weg aan te leggen, op vraag van firma's als Eastmankodak, Down-chemica! en noem ze maar op, dan is er van respect geen sprake' . Begin dit jaar kwamen de Indiaanse boeren, in het Zuiden van Mexico in opstand. De onderdrukking van de Indiaanse boeren duurt al méér dan 500 jaar. Nu neemt de druk onder invloed van grootschalige economische projecten alleen maar toe. De kans dat het uit de hand loopt wordt elke dag groter. Als u dit leest is Fons opnieuw vertrokken, voor nog eens twee jaar Mexico. Hoogstraten is voor hem de plaats waar zijn ouders en zijn familie wonen. Als dorp is het al te veel 'verstedelijkt' . In België voelt hij zich het best thuis in het

Een laatste familiefoto voor zijn vertrek op 3 augustus laatstleden. Antwerpse. In het schipperskwartier heeft hij zijn vrienden en ontmoet hij 'gelijkgestemden' . Maar altijd, wanneer hij 'thuis' is, wil hij terug naar meer authentieke kulturen, voorlopig is dat Mexico . Van op afstand volgt hij wat er hier in België gebeurt, en heeft hij bewondering voor mensen

als Pater Luc Versteylen, Willy Courteau, Professor Wemer Comelis van het college voor ontwikkelingssamenwerking, Professor Rudy Doom, Patsy Sörensen ... 'ja' , zegt Fons, 'die mensen hebben een goeie kijk op de dingen' . Maar zelf definitief naar België terugkeren zit er voorlopig niet in, 'Nee, niet zo direkt, nee' ·•

Huis- en tuindekoratie Tuinarchitektuur

Gemeenteraadsverkiezingen oktober 94 Ons programma is klaar. Wij hebben de mensen ervoor . vraag het programma op. Bel: 314.58.53: Juul Verhuist.

AGALEV

Green House b.v.b.a. Heilig Bloedlaan 259 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 74 70

AGALEV. DA'S ZUIVER GESTEMD.

94

6


VERKIEZINGEN

De politieke·kater? Stoppen met politiek is één, moéten stoppen met politiek is vaak een heel ander verhaal. Ambities en frustraties, voldoening en chagrijn, stemmenwinst en verlies, het ligt vaak allemaal dicht bij elkaar, en weinigen kunnen er aan ontsnappen. Wie vandaag nog burgemeester is, kan morgen naar de oppositie teruggeslagen worden. Wie vandaag nog opgehemeld werd, wordt misschien mogen al verguisd. Dat is het lot van een politieker en het zijn sterke benen die de 'weelde' kunnen dragen. Wij zochten zeven persoonlijkheden uit vervlogen jaren op, vroegen hen naar hun ervaringen en confronteerden hen met het beleid van de voorbije zes jaar.

Jan Jacobs:

Er is teveel eigenbelang geweest in de politiek Hoewel reeds 6 jaar uit de aktieve politiek volgt Jan Jacobs uit Meerle nog steeds vanop afstand het politieke reilen en zeilen in Hoogstraten. Verwonderlijk is dat natuurlijk niet, want Jan heeft er zo' n 30 jaar opzitten als raadslid en schepen, vooreerst in Meerle en later in de fusiegemeente Hoogstraten. Met fierheid blikt hij op die periode terug en toont ons vol trots het ereteken van de Leopold H-orde voor zijn verdienste aan de gemeenschap. Alleen het einde van ' 88 is de aanloop naar de volgende verkiezingen ervaart hij als een donkere periode in zijn politieke carrière, waarover hij niet graag praat. 'Hier heeft men mijn ziel geraakt' zegt Jan. Het heeft van hem een kritisch man gemaakt met nog een groot hart voor de arbeidersbeweging maar aan zijn vroegere partij, de CVP, heefthij geen boodschap meer. Een terugblik. Als jonge arbeider en voorzitter van KWB Meerle komt de 26-jarige Jan Jacobs in 1958 op de eenheidslijst van burgemeester Glenisson. Vooral zijn sociale ingesteldbeid en 'zijn verzet tegen de onrechtvaardigheid van de sociale standen' waren de drijfveren voor deze keuze. De bewering van grootgrondbezitter Lauwers dat er nooit een werkman in de gemeenteraad zou zetelen was voor Jan een bijkomende stimulans. In '59 komt hij effectief in de raad vanMeerleen hij zal er blijven tot aan de fusie: de eerste 10 jaar als raadslid, vanaf '68 als schepen. De eerste zes jaar van de nieuwe fusiegemeente Hoogstraten is Jan schepen in de coalitie CVP-Fusiebelangen met als burgemeester Fons Sprangers. Hij beheert er vooral de post huisvesting en patrimonium. Met voldoening denkt hij daarbij terug aan de verwezenlijking van 120 sociale woningen van de Kleine Landmaatschappij en de 120 sociale kavels van de lOK in Meerle. Des te pijnlijker was het nadien voor Jan hoe het volgende gemeentebestuur besliste om de overige 22 niet verkochte lOK-kavels aan Nederlanders te verkopen. Na zes jaar worden de rollen omgekeerd. De groep KGB van Jos Van Aperen wordt de nieuwe coalitiepartner van FB en de CVP wordt naar de oppositie verdrongen. Het worden moeilijke jaren met het afspringen van de coalitie na de woordbreuk van de KGB en

enkele dissidente CVP-ers . Dit zijn voor Jan Jacobs de triestigste jaren geweest uit zijn politieke loopbaan. Er was geen samenhorigheid meer, zelfs niet in eigen rangen. Er werd voortdurend gebekvecht zodat serieus besturen niet meer mogelijk was. Ook zijn er op het einde van die periode een aantal zaken gebeurd die Jan persoonlijk diep gegriefd hebben. 'Zij hebben op mijn ziel getrapt' , zegt hij, maar hierover spreekt hij liever niet. Dit alles resulteerde in het feit bij de volgende verkiezingen op de voorlaatste plaats van de lijst verzeilde voor lijstduwer Jef Van Looy en hierdoor omwille van een lagere score niet meer verkozen werd. Zo kwam er einde ' 88 een einde aan het politieke leven van Jan Jacobs, hoewel hij nog wel een legislatuur in het OCMW had willen zetelen. Doch het CVP-bestuur oordeelde daar anders over en stuurde An Desmedt naar de raad. Hoewel hij het er, naar eigen zeggen, in het begin heel moeilijk mee gehad heeft om te stoppen met de aktieve politiek, is hij het toch op de voet blijven volgen . Dank iij zijn goede kontakten met vooral de ACW-verkozenen en via de verslagen uit de Hoogstraatse Maand en Het Volk weet hij nog zeer goed wat er leeft in en rond het gemeentehuis. Zijn grote teleurstelling over de voorbije zes jaar is vooral de eenzijdige bouwpolitiek. Er zijn teveel vrije verkavelingen geweest en de kleine man is in de kou blijven staan. Er is ook teveel eigenbelang geweest in de politiek. Een raadslid of een schepen krijgt zijn mandaat van de kiezer. Het is daarom totaal onrechtvaardig wanneer men deze functie financieel of materieel gaat uitbuiten. Er moet terug meer rechtvaardigheid komen in de politiek. Daarom moet er ook opgetreden worden tegen serieuse bouwovertredingen. Voor de toekomst houdt Jan zijn hart vast. Met het verdwijnen van de solidariteit is het leven zoveel harder geworden en dat baart hem zorgen. Hij hoopt vurig dat er nu eens werk kan gemaakt worden van een vermogensbelasting waardoor de toevloed van Nederlanders in de grensgemeenten zal afnemen. Die noorderburen die omwille van financieel voordeel de grens overkomen, stellen zich over het algemeen erg asociaal op en dat wordt op de duur nefast voor een dorp zoals Meerle.

Voor de rest hoopt hij dat er de komende jaren meer aandacht zal besteed worden aan goed berijdbare fietspaden en veiliger wegen voorzien van rotondes bij gevaarlijke kruispunten . Als besluit kunnen we stellen dat Jan, ondanks enkele negatieve persoonlijke ervaringen, toch met voldoening terugblikt op 30 jaar inzet voor de gemeenschap. Het was niet altijd gemakkelijk om als werkman een schepenfunctie uit te oefenen gezien het vele werk en de uren van collegevergaderingen. Dit zal wellicht in de toekomst moeilijker en moeilijker worden. Voor Jan is het goed geweest, er is terug tijd voor de familie . Aktieve gemeentepolitiek hoeft niet meer, toch zeker niet met de CVP. 'Moest het ACW ooit eens alleen opkomen, dan .. . wie weet? .. .' 0

BEGRAFENISSEN

JORIS

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

19

7


VERKIEZINGEN

Staf Eist:

Milia Horsten:

'Iemand die echt begaan is met de gemeenschap kan in de gemeenteraad niets gaan doen!' Het is bijna 15 jaar geleden, maar toch kan ik het me nog levendig voorstellen. Links dan de oppositietafels, ver weg van zijn kopman Jos Van Aperen, wellicht de jongste en de kleinste van het hele gezelschap: Staf Eist van Meer. Zoals zijn leuze in het verkiezingsdrukwerk, 'klein maar dapper' , zo was hij ook in de raadszaal. Wij herinneren ons nog zijn degelijke dossierkennis en zijn vinnige snedige tussenkomsten. In de figuur van Ludo Koyen aan de overzijde vond hij vaak een even gedreven en taalvaardig discussiepartner. Staf was ook niet bang om de eigen partijvisie soms kritisch te benaderen . Maar geleidelijk werd het stiller rond zijn persoon en plots was hij verdwenen uit de raad, bijna zoals een kaars die opgebrand raakt. We hebben Staf nooit meer gezien maar bij navraag naar zijn adres bleek dat hij nog steeds in Meer woont, ver weg van alle politiek en dorpse drukte. De appel was te zuur gebleken. Stafwas 24 jaar toen hij in 1970 in Meer samen metJan Hoeck, Fons Sprangers en Arnold Van Aperen met een lijst opkwam tegen wat hij noemt de 'oligarchie' van het heersend gemeentebestuur' . Er waren in Meer reeds 38 jaar geen verkiezingen meer geweest en Staf was die 'betutteling' meer dan moe. Als jong afgestudeerde licentiaat in de geschiedenis rekende hij het tot zijn verdienste de mensen op deze nieuwe lijst mee samengebracht te hebben . Het bleek een succes: Fons Sprangers werd burgemeester, Arnold Van Aperen en Jan Hoeck schepenen, en Staf Eist zetelde als raadslid tot aan de fusie in '76. De verkiezing van '76 moet een jaar later overgedaan worden wegens onregelmatigheden. In die tussenperiode doet Staf persoonlijk een vrij negatieve ervaring op waardoor hij twijfelt om aan die tweede stemronde deel te nemen . Hij bijt evenwel door, wordt verkozen en belandt samen met zijn partijgenoten van de Kristelijke Gemeentebelangen, de lijst van oud-burgemeester van Hoogstraten, Jos Van Aperen, in de oppositie. Na 4 jaar geeft hij het op en wordt in de raad opgevolgd door Charel Verboven van Wortel. Staf wikt zijn woorden en hoedt er zich voor niemand persoonlijk aan te vallen. Maar toch is hij niet mild met zijn kritiek. 'Iemand die echt begaan is met de gemeenschap en een visie heeft, kan in de gemeenteraad niets gaan doen!'

En Staf vertelt hoe hij de bedoeling had om op een ernstige manier aan politiek te doen. Hij was geen partijman maar hij had wel een duidelijke politieke visie en die twee zaken bleken niet altijd in dank afgenomen te worden . De definitieve breuk is er gekomen bij het aanslepend debat over de toekomst van de electriciteitsregie in Hoogstraten . Staf was voorstander van het behoud van de regie in eigen beheer, vermits dit voor de gemeenschap het voordeligst was. Hij steunde daarom ook de 'eenzame strijd van schepen Xavier Brosens' voor het behoud. Dit bracht evenwel zoveel spanningen met zich mee dat hij het tenslotte voor bekeken hield. De beslissing werd altijd maar uitgesteld maar enkele weken na zijn ontslag werd het dossier definitief afgehandeld. Nog 1 of 2 maal is hij nog naar de gemeenteraadszitting gaan luisteren, maar dan wel van op de stoelen voor het publiek. Daarna was zijn buik definitief vol. Hij is nooit meer gaan luisteren, en hij heeft ook niet de minste interesse meer voor politiek of het gemeenschapsleven uit zijn eigen dorp. De hoorzitting over de Masten, de openbare vergaderingen van de dorpsraad, het zegt hem allemaal niets meer. 'De mensen in de straat hier (Gestelsebaan) zijn allemaal tien keer beter geïnformeerd over de gemeente dan ik. Ik leid een rustig leven en meer moet dat voor mij niet zijn.' 0

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten) .

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE

8

Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

op maandag gesloten.

29

'Oppositie ligt mij niet' In de eerste legislatuur, na de fusie der gemeenten in 1976, was Milia Horsten, als FB-schepen van Onderwijs en Cultuur in een coalitie met de CVP, de eerste vrouwelijke schepen van Hoogstraten. In een tweede bestuursmeerderheid, met de groep van Jos Van Aperen, zou ze financiën onder haar bevoegdheidkrijgen tot ze in '83, om persoonlijke redenen, ontslag nam als schepen. Haar opvolging zou tot een breuk binnen de meerderheid leiden... 'Al waren de spanningen al langer voelbaar' , geeft ze nu toe. 'Het is niet altijd gemakkelijk om met een 'partij op de wip' een stabiele meerderheid te vormen en deze ook te behouden ... ' Nu, op 9 oktober, zal ze er niet meer bij zijn. 'De reden dat ik niet meer opkom heeft meer met mezelf dan met de politiek op zich te maken. Politiek interesseert me nog altijd, al vind ik het spijtig dat de waardering van de kiezer niet evenredig is met de inzet of de kwaliteit van het werk dat de politieker levert. Aanwezigheid op recepties rendeert nog steeds het best en dat spel weiger ik te spelen' , verduidelijkt Milia. 'Ik zou ook alleen in een meerderheid én als schepen kunnen functioneren ' , gaat ze verder, 'Oppositie voeren zou me niet liggen, daar ben

ik niet voor gemaakt. Ik hou van opbouwend werk, van een positieve samenwerking. Het systematische slopingswerk van een oppositiepartij is aan mij niet besteed en als gewoon raadslid kan je de zaken niet voldoende volgen'. De kans dat FB als partij 'op de wip' in een meerderheid geraakt, is volgens Milia klein. 'Trouwens, FB-Agalev is FB niet meer, al zou ik onmogelijk voor een andere partij kunnen opkomen. Dat doe je niet, ik toch niet. Er is nog zoiets als rechtlijnigheid en eerlijkheid naar de kiezer toe. Trouwens, ik heb een full-time job, een werksituatie waarbinnen het onmogelijk is om op een ernstige manier aan politiek te doen en dan begin ik er niet aan, zo eenvoudig is dat.' Hoe de politieke situatie zal evolueren is een groot vraagteken. 'De grote meerderheid, zoals deze van de laatste zes jaar, was, hoe dan ook. zeer werkbaar. Er is dan ook enorm veel gerealiseerd, al heeft één en ander enorm veel geld gekost. Te veel geld dat men uiteindelijk. langs belastingen, bij de inwoners moet gaan halen ... afwachten of de kiezer daarmee akkoord kan gaan'.•


VERKIEZINGEN

Jaak Snijders:

'Ooit ga ik me nog eens met politiek bezighouden' Jaak Snijders is lange tijd op zijn minst gezegd een veelbesproken figuur geweest in het politieke wereldje van Hoogstraten. Voor de ene was hij vooral gekend om de verdediging van de belangen van de kleinste gemeenschap uit de fusie, Meersel-Dreef. Door anderen werd hij dan weer verguisd om zijn stoute uitspraken en zijn dissident optreden in zijn eigen partij . Door nogal wat mensen binnen de CVP en ook daarbuiten werd hij in de moeilijke jaren' 85 tot '88 met de vinger aangewezen als medeoorzaak van het opblazen van de coalitie FB-KVB. Samen met Pons Van Huffel hielp hij meermalen de KVB-lijst op de solo-toer, aan een nipte meerderheid. Dit werd binnen de CVP-fractie niet in dank afgenomen. Bij de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen vinden ·we beiden dan ook terug op de lijst Demokratische Eenheid van voormalig burgemeester Pons J ansen. Jaak werd evenwel niet meer verkozen. Drie periodes heeft Jaak Snijders meegedraaid in de gemeenteraad: eerst 4 jaar in Meerle in opvolging van Rik Desmedt, daarna twee legislaturen in de fusiegemeente. Jaak zetelde telkens als afgevaardigde van het ACW en als woordvoerder van Meersel-Dreef. Uit gans deze politieke loopbaan kan Jaak zich weinig positieve zaken herinneren. Er was volgens hem weinig vreugde en plezier te beleven in de politiek. Wel heeft hij er enkele goede vrienden aan overgehouden. Waar hij

zich vooral aan geërgerd heeft was de aanleg van de Thijsakker en de verkoop van de eigen gemeentelijke electriciteitsregie. Vooral de herrie hieromtrent hebben bij Jaak slechte herinneringen nagelaten. Zes jaar geleden werd Jaak niet meer verkozen op de lijst D.E. De score van deze partij was immers erg tegengevallen zodat alleen Pons Jansen, Karel Aerts en Pons Van Huffel verkozen werden. De twee Ponsen bedankten voor de eer en dat deed ook opvolger Mon Mathieu, zodat uiteindelijk nog Jef Verheyen en Pred Van Ostayen in de gemeenteraad terechtkwamen. Toch bleef Jaak vanop afstand en als ondervoorzitter van de dorpsraad het politieke leven volgen. Over die laatste zes jaar heeft hij dan ook een uitgesproken mening. 'Het is een echt sinterklaasbeleid geweest. Er zijn veel te veel dure projecten geweest en te weinig aandacht voor de kleine man en de kleinere gemeenschap. Er zijn teveel privé-verkavelingen geweest ten overstaan van sociale. Dit alles zal zich wellaten gevoelen in de portemonnee. De volgende jaren zal er daarom heel wat meer aandacht moeten gaan naar de burger.' Hoewel Jaak zich naar eigen zeggen 6 jaar lang goed gevoeld heeft, blijft de microbe nog in zijn lijf aanwezig. 'Ooit ga ik me nog wel eens met politiek bezighouden. Als het ACW alleen opkomt kan zij op mij rekenen. Het ACW had volgens mij al veel eerder een zelfstandige

Xavier Brosens:

'Eerst mijn gezin' Xavier Brosens was, de eerste zes jaar na de fusie, schepen van sport en toerisme en had ook de nutsvoorzieningen onder zijn bevoegdheid. 'Een erg moeilijke legislatuur', weet hij nog, 'alles was voor iedereen nieuw, er waren plots drie secretarissen beschikbaar en er was totaal geen infrastructuur. Het schepenambt is in zo'n grote gemeente bijna een full-time job', gaat hij verder, 'een job die niet meer te combineren was met mijn gezin én met mijn werk als ingenieur aan de provincie. Uiteindelijk heb ik voor mijn gezin gekozen, liever dan bijna elke avond links of rechts een verplichting na te komen in één van de zes deelgemeenten.' Al is Xavier, sinds twaalf jaar, niet meer actief in de politiek, toch ligt Hoogstraten hem nauw aan het hart. Als voorzitter van de dorpsraad is hij ontgoocheld over het gebrek aan belangstelling van de politiekers voor de werking van de dorpsraad. 'Hoogstraten centrum heeft zich de laatste jaren verlaten gevoeld', vat hij de situatie samen, 'dat er, in de laatste meerderheid, geen enkele Hoogstratenaar schepen was, mag een historische blunder genoemd worden' . Het college verdedigt zich door te zeggen dat ze enorm veel gerealiseerd hebben in Hoogstraten. 'Akkoord', zegt Xavier, 'er is veel geld uitgegeven in Hoogstraten. Maar, en dat is het droevige, het geld ging naar veel te dure projecten. en naar zaken waar niemand om gevraagd heeft. Wie zat er te wachten op een Domus Flandria flatgebouw in de achtertuin

van de Vrijheid? Zo'n projecten worden nooit voorgelegd aan de dorpsraad. "t Was dringend' heet het dan, 't moest rap gaan' zegt het college op zo'n moment. De dorpsraad wordt wel geraadpleegd als er ergens een straatnaam moet gegeven worden, maar voor ingrijpende projecten kent men ons niet. De Iatijnse school is zonder enige vraag afgebroken. De bibliotheek is een schande. Het administratief centrum staat als een tang op een varken naast de kerk en het historisch stadhuis. Ondertussen is de schuldenlast zo hoog opgelopen dat een volgende meerderheid wel moet besparen en de belastingen wel verhoogd moeten worden' , besluit Xavier. Wie, na de verkiezingen, die belastingen zal moeten verhogen is een andere vraag. Volgens Xavier zou het dienstbetoon van burgemeester Van Aperen zich wel eens tegen hem kunnen keren. 'Je kan niet ongestraft tegen iedereen 'Ja, doe maar' zeggen.' D

koers moeten varen. Met die verschillende standen binnen de CVP zal het daar altijd een gesjoemel blijven . D

Debat gemeenteraadsverkiezûngen Op zondag 9 oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Nietiedereen zal geïnteresseerd naar de stembus gaan. Sommigen zuchten: ach, wat heb ik ermee te maken?, anderen mopperen: ach, wat zal. het veranderen? ... Toch wordt op 9 oktober bepaald wie on1e gemeente de volgende 6 jaar zal besturen. Die men. en zullen beslis. ingen nemen die ieder van ns raken in onze woon- en leefsituatie. Een modern gemeentebestuur houdt zich niet alleen bezig met het onderhoud van de wegen, de riolenng, de verlichting, enz. Ook op gebied van ruimtelijke ordening (vergunningen), tewerkstelling, milieu, port- en jeugdwerk is het gemeentebestuur aktief. . Het i& daarom belangrijk dat iedere · burger in het stemhokje weet voor wie hij kiest en waarom hij dat doet. Om daar meer over te weten is er wel . ·erkiezingspropaganda maar echt goede informatie is dat niet. Daarom wordt er door de dorpsraden een DEBATA VOND georgani seerd met alle politieke partijen die meedoen aan d gemeenteverkiezingen. Op die avond zullen die partijen hun programma voorstellen kort) waarna ze een aantal vtagen zullen beantwoorden die hen door de dorp«raden zullen gesteld worden; die vragen gaan uiteraard over de bekommernissen die leven in de verschillende dorpen. Na de pauze krijgt het publiek kans om vragen te stellen. Een onafhankelijk moderator zal dit alles in goede banen leiden.

Samengevat: debatavond gemeen~ leverkiezingen op dondt>rdag 15 sep· temher om 20.00 uur in de paro· cruezaal van Minderhout. Iedereen is welkom en de toegang is.gratis.. 9


VERKIEZINGEN

Gie Peeters:

De SP is nu aan een rustperiode toe De SP is in Hoogstraten nooit echt van de grond gekomen. Bij het begin van de fusiegemeente Hoogstraten scoorde deze partij 234 stemmen. Eén jaar later bij het overdoen van de verkiezing liep dit aantal zelfs terug tot 147 stemmen. Een vrij pover resultaat, zeker indien men dit vergelijkt met de score van de toenmalige Volksunie die ongeveer een 100-tal stemmen meer binnenhaalde. In 1982 stijgt dit aantal tot 258 en bij de laatste verkiezing van 1988 bereikt de socialistische partij zelfs een score van ongeveer 360 stemmen. Met slechts 7 kandidaten op de lijst in '82 en 12 in 1988 op een mogelijk totaal van 23 blijft het natuurlijk vechten tegen de bierkaai. Een belangrijke verdienste evenwel in deze gestage groei is wellicht te denken aan de inzet van Gie Peeters, syndicaal afgevaardigde bij Fiat Antwerpen, en met hart en ziel verknocht aan de SP. Hoewel nooit verkozen, volgt hij de Hoogstraatse gemeentepolitiekop de voet en heefthij bij tal van beslissingen zijn eigen visie op het gevoerde beleid. Gie is reeds 16 jaar aktief bezig met gemeentepolitiek. In 1976 komt hij voor het eerst op bij de SP. Richard Paepen is de kopman. Dit scenario herhaalt zich ook in

1982, maarbij de volgende verkiezingen, 6 jaar later, neemt Gie de leiding van de SP over van Richard. Met maandelijkse vergaderingen wordt het gemeentebeleid geëvalueerd en wordt er gewerkt aan een betere, meer representatieve lijst. Voor de verkiezingen van oktober ' 94 blijkt echter de veer gesprongen. De mogelijkheid om een goede lijst te vormen is niet langer haalbaar en daarom acht Peeters het beter nu een rustperiode in te bouwen om later met een vernieuwde ploeg terug naar voor te komen. 'De SP mag geen één-mans partij worden. Wij haken niet definitief af, maar wij zullen de gemeentepolitiek aktief blijven volgen en intussen werken aan een nieuwe generatie.' Persoonlijk heeft hij zijn bedenkingen op het gemeentebeleid van de voorbije zes jaar. Er zijn volgens hem te veel hand- en spandiensten geweest. 'Er is teveel belangenvermenging geweest en de persoonlijke en prestigeprojecten van de voorbije jaren waren te groot. Dit heeft tot gevolg dat wij eerlang de rekening zullen mogen betalen.' Het is volgens Gie Peeters daarom uiterst belangrijk dat er nu dringend een sociaal beleid komt zonder prestigeprojecten en waarbij men

leert de tering naar de nering te stellen. Rekening houdend met de ekonornische toestand moet er dringend werk gemaakt worden van de tewerkstelling. De werkloosheid moet ook in eigen gemeente teruggedrongen worden maar er moet een evenwicht zijn tussen tewerkstelling en milieu. Maar op de allereerste plaats moet er een sober beleid komen, zonder bijkomende taxen voor de gewone man. Het kwaad is natuurlijk al geschied, een reden te meer om alle overbodige projecten voortaan achterwege te laten. D

Mon Mathieu:

Smeerlapperij 'Misschien komt er wel een coalitie met een beleid dat meer sociaal gericht is, met Jules Verhulst als burgemeester, waarom niet', zegt Mon Mathieu, 'de laatste jaren heeft men het geld langs vensters en deuren buitengewerkt Waarom goedkoop als het duurder kan, leek de boodschap' , verduidelijkt Mon, 'Maar nee ... , de grote politiek, of wat daar voor doorgaat, zal het wel halen. 't Zal Van Aperen wel weer zijn . Hoe dan ook, ik zal er niet meer van wakker liggen', besluit Mon Mathieu, die twaalf jaar lang in de raad zetelde waarvan een tweetal jaren als schepen. Na zes jaar oppositie, tijdens de eerste legislatuur na de fusie, maakte Mon zes jaar deel uit van de meerderheid onder burgemeester Jos Van Aperen en zijn opvolgerFons Janssen. Nu zes jaar geleden, bij de vorige verkiezingen, volgde de kater. 'Er waren duidelijke afspraken gemaakt om samen met de lij st van Arnold Van Aperen en deze van Fons Janssen een absolute meerderheid te halen', begint Mon zijn verhaal, 'natuurlijk stond er van deze overeenkomst niets op papier, we konden het risico niet lopen dat één en ander zou uitlekken. De verkiezin-

gen verliepen naar wens, we halen samen 16 zetels en Van Aperen zou burgemeester worden omdat hij het grootste aantal voorkeurstemmen behaalde, zo was nu eenmaal de afspraak. Wanneer ik die maandag op het stadhuis toekom, waar alles besproken zou worden, hoor ik dat Van Aperen en de CVP een akkoord hebben. Ze waren's zondags samengekomen in het schutterslokaal in Klein Zundert, waar iedereen van de groep Van Aperen, na de nodige pinten 'ja' knikte. Coenegrachts was diezelfde avond nog naar Antwerpen gereden om de brief met de voordracht van Van Aperen als burgemeester naar het provinciebestuur te dragen' . Vertelt Mon verder. 'Ik kon het niet geloven', gaat hij verder, 'maar als ik naar Van Ammel bel zegt die droogweg 'Mon, da's politiek'. Ik zeg 'Marcel da's geen politiek jongen, da's smeerlapperij . Een woord bleek niet langer een woord te zijn, en na zo'n fundamentele onrechtvaardigheid verloor ik alle vertrouwen in die politiekers en trok me terug'.

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur

* tweedehands + demowagens

* carwash

* carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320

Hoogstr~ten,

telefoon: 03/314.33.33 15

10

Nu volgt hij de politiek van op een afstand. 'Voldoende afstand om te zien wat iedereen kan zien. Als het geld kan kosten mag het geld kosten', zegt Mon, 'Het Administratief Centrum ..., of de bibliotheek in de Lindendreef die 50 miljoen moet kosten... als dat goed en verantwoord is ... nee. Ik ben benieuwd, zou de kiezer geen besef van geld meer hebben'. D


VERKIEZINGEN

DEBATAVOND met medewerking van alle politieke partijen

DONDERDAGlSSEPTEMBER om 20.00 uur

PAROCHIEZAAL MINDERHOUT Gratis toegang

EEN ORGANISATIE VAN DE DORPSRADEN Tijdrekening of jaartelling Wij leven nu in 1994, zeggen we. Dat wil dus zeggen: het 1994e jaar sinds.... Ja, sinds wanneer eigenlijk? Wij leven nu met de zg. christelijke jaartelling, dus gerekend vanaf de geboorte van Christus, denken we. Maar toenJezus in Betbiehem geboren werd, stond daar geen deurwaarder of ambtenaar bij, die zijn geboorte op papier noteerde of in een register vastlegde. En niemand zei toen: Vanaf nu moet heel de wereld de jaren tellen vanaf nul of één. Hoe zijn wij dan aan onze telling gekomen? Hoe telde men vroeger de jaren? Dat was verschillend van land tot land, van volk tot volk. De meesten telden de jaren naar de duur van de regering van hun koningen: hoet zoveelste jaar van koning die of die, en als de koning stierfbegonnen ze weer te tellen vanaf de volgende. Er was geen doorlopende telling. Maar was er dan geen absoluut nulpunt? Soms wel. Zo bv in h et oude Rome. Daar telden ze de jaren vanaf de stichting van de stad. In oude documenten wordt deze telling aangeduid met de afkorting 'a.U.C. ' = ab Urbe Condita, dwz. vanaf dat de stad gesticht is. Rome werd geacht gesticht te zijn

in het jaar 753 voor Christus, al was het precieze stichtingsjaar gehuld in de nevels van legenden. Rome was meer dan 5 eeuwen lang een republiek, waar elk jaar twee nieuwe consuls door de senaat aangeduid werden om de stadéénjaar te besturen. Dus moesten ze wel een ander, doorlopend systeem kiezen als andere volken . Maar toen de republiek keizerrijk werd, telden ze ook volgens de methode van: het zoveelste jaar van keizer zus of zo. Dat zien we in het Lukasevangelie waar verteld wordt dat J oannes de Doper zijn optreden begon in het 15e jaar van keizer Tiberius. Maar daarnaast telden ze ook nog volgens het systeem 'aUC', zelfs toen het keizerrijk niet meer bestond en toen de pausen het in Rome voor 't zeggen hadden. In het jaar 1279e jaar 'aUC' begon een geleerde monnik te Rome, Dionysius Exiguus, te berekenen in welk jaar Christus geboren moest zijn, want die was toen 'de nieuwe zon, het Licht der wereld'. Hij kwam tot de conclusie dat Jezus geboren moest zijn 526 jaar eerder, dus in het 753e jaar 'aUC', en zei: Laat ons dit jaar nu het jaar 526 na Christus noemen. Dit werd zeer snel algemeen aanvaard. En zo hebben wij sindsdien verder geteld, tot heden.

'

Achteraf is gebleken dat Dionysius zich een jaar of 5-6 vergist heeft: zo is men er later achter gekomen dat koning Herodes, de kindermoordenaar van Bethlehem, al gestorven was in hetjaar 4 vóór Christus! Maar dit kon Dionysius toen nog niet weten. Zijn telling is later ook nooit meer gecorrigeerd of rechtgezet. De invoering van de christelijke kalender werd gezien als een overwinning van het christendom op het oude heidendom, evenals de invoering van het Kerstfeest op 25 december. Dat was een eeuw vroeger te Rome op die dag gesteld om een oud feest ter ere van de onoverwinnelijke zon een christelijke zin te geven. We zullen nooit met absolute zekerheid te weten komen wanneer Christus precies geboren is. Zo is Hij ook niet gestorven in het jaar 33 van onze telling, maar waarschijnlijk in het jaar 30, en was hij dus ± 36 jaar oud toen Hij stierf. Maar dat is geen essentieel geloofspunt. In de geschriften van het Nieuwe Testament, in het bijzonder in de Evangeliën vinden we geen enkele aanduiding over de juiste datum van zijn geboorte of van zijn dood.

11


Lezers schrijven

Natuur is prachtig! 'Natuur is prachtig, mijnheer!' Graag zou ik op deze manier toch willen verkondigen dat natuur prachtig is. Neen, ik ga nu geen gedicht schrijven om met weemoed de schoonheid, de zuiverheid, de veelzijdigheid van de natuur te bepleiten. Ik wel enkel reageren op de uitlatingen gelezen in het gemeenteraadsverslag van dit blad en wel het augustusexemplaar. Met name de uitlating 'een grote rotzooi dat uren in de wind stinkt' is toch wel zeer bedenkelijk te noemen. Nog bedenkelijker is dat een bijna voltallige gemeenteraad zich achter een dergelijke gedachtengang weet te scharen. Weten zij wel wat natuur is? Als natuurliefhebber doet zoiets toch wel pijn. De Halse beemden zijn een stuk natuur in Hoogstraten waarvan je nog van enige ongeschondenbeid kunt spreken. Het behouden en het beschermen waard. Ik zou zeggen, denk eens goed na alvorens nog eens te beweren dat natuur stinkt. En beweer zulke dingen zeker niet in het openbaar. Marcel Adriaensen Wielewaal

De voorstad groeit! Hoogstraten verandert. Wat ooit het gekoesterde geboortedorp van menigeen was, wordt nu door een niets ontziende bouwwoede gegrepen. Alsof men nog snel snel vóór het apocalyptische jaar 2000 alle nutteloze weiden, beemden en wildernisjes in de onmiddellijke periferie van het centrum, wil toedekken met gladde zwarte asfalt - waar je zo goed op kan uitbollen met de fiets - die ons kronkelend door alsmaar nieuwere woonwijken zal leiden. Jaja, er is woningnood, zo heet het. Er is geen nood meer aan verwilderde braaklanden waar kinderen naar hartelust kunnen ravotten. Een boomhut bouwen in het kreupelhout, kikkers vissen in het beekje, paadjes maken in de netels : allemaal ouderwetse bezigheden waar in het Hoogstraten van de 21 ste eeuw geen plaats meer voor zal zijn. Hebt u al gezien hoe de heuveltjes, het struikgewas en de weiden rond het voetbalplein vanhet Groenewoud veranderd zijn in een nette woonwijk? Ook de troosteloze, zompige weiden tussen de Salm-Salmstraat en de Meterkensstraat, 12

zijn nu voorgoed verleden tijd: we hebben er nu een nette woonwijk! En al die nutteloze ruimte rond de Heiligbloedstraat wordt eindelijk zinvol benut: de jonge werkende koppels hebben daar nu ruim de plaats gekregen om te laten zien hoe origineel en progressief ze kunnen bouwen in een nieuwe, nette Hoogstmatse woonwijk. En diegenen die te laat waren om een gegeerde bouwplaats te bemachtigen, krijgen nog een kans wanneer de verloren gronden tussen de Vrijheid en de Katelijnestraat verkaveld zullen worden. Woningnood dus. Er is ook geen nood aan landbouwgrond meer. Welke boer met een lapje landbouwgrond in de buurt van het stadscentrum, zou nu nog beweren dat hij nood heeft aan dat landbouwperceel? Vooral nu hij, niet van enige afgunst gespeend, al menige dorpsgenoot een flinke som geld heeft zien opstrijken, nadat die zijn landbouwgrond bestempeld werd als nieuwe bouwgrond. Wie geeft er nog om die schamele natuur rond Hoogstraten, buiten enkele sentimentalisten? In deze nieuwe pragmatische tijden is er geen nood meer aan een schilderachtig en landelijk Hoogstraten. Er is geen nood meer aan een ongerepte Markvallei waar de schilders van de tekenschool hun ezel kunnen zetten. Er is geen nood meer aan die ruime weiden, die avontuurlijke beemden en die 'canadabossen' van weleer. En dat is maar goed ook. Stel je voor dat we dat allemaal nog nodig hadden. Waar zouden we dan de volgende woonwijk nog kunnen leggen? Wat zou er dan terecht komen van het grote hotel van Priorij Corsendonk dat binnenkort het wasteland tussen de Gelmeistraat en de Mark economisch rendabel maakt? Zouden we dan de geplande sociale woonwijk die hierinde plaats gaat komen van de vroegere canada-bossen, nog even hoopvol tegemoet zien? Hoeveel mensen zullen we dan het eten uit de mond stoten, doordat hun landbouwgrond niets meer dan goedkope landbouwgrond blijft? Neen, zo wordt er niet gedacht, hier in Hoogstraten. Men kiest resoluut voor het nieuwe moderne Hoogstraten. Weg met het oude postkantoor. Weg met dat oud verrot tekenschoolgebouw! De bulldozer over het Latijnse schooltje. Geen oude brol meer in Hoogstraten, maar nieuwe gebouwen: een nieuw administratief centrum, een nieuwe bibliotheek, een nieuw postkantoor. Als oude gebouwen niet beschermd zijn, dan hebben ze weinig overlevingskansen in Hoogstraten. Maar niet alleen ouderwetse gebouwen, ook de oude, rustieke landschappen moeten wijken voor de brave new world. Mocht u nog zo een verwilderd, uit het oog verloren stukje grond vinden, of enkele door de natuur overwoekerde percelen, dan moet u dit gewoon melden bij één van de.Hoogstraatse beleidsmensen. U kunt er dan gerust in

zijn dat men een nuttig doel zal vinden voor het terrein. De woonwijk (het handelsmerk bij uitstek van het 2lste eeuwse Hoogstraten) zal binnenkort ook regeren over de nu nog ongerepte gronden tussen het straatje achter Quirijnen en de Katelijnestraat. Ook de weilanden rond de Leemstraat zullen binnenkort gegeerde bouwgrond worden. U weet toch wat dit betekent? Nog meer van die mooie, grote, nieuwe huizen. Nog meer mooie zwarte asfalt. Er komt nog een tijd waarin de onvolprezen historische waarde van Hoogstraten, stad van de heren van Lalaing en Salm-Salm niet meer de grootste charme van Hoogstraten zal zijn. Dit komt niet alleen door onze onverzadigbare nieuwbouwhonger, maar ook door het feit dat we nu systematisch de herinneringen aan dat rijke verleden elimineren denk maar aan het Latijnse schooltje: weliswaar lag hier de kiem van de Hoogstraatse onderwijscultuur, maar, geef toe, het was toch een rommelig kotje, hé? Maar dat historische aspect van Hoogstraten geven we graag op als we er meer woonwijke voor in de plaats kunnen krij gen. Ooit, wanneer we ook de Sint-Catharinakerk platslaan om er een mooi centraal gelegen winkelcentrum en flatgebouw te plaatsen, zal Hoogstrataen een glimmend modern stadje zijn, dat nog meer koopgrage toeristen lokt dan het oude Hoogstraten. Want vergeet niet dat deze nieuwe ingeslagen weg vele financiële voordelen met zich zal meebrengen voor de middenstanders, de bouwaannemers en de landbouwgrondeigenaars onder ons! Als we de ziel van Hoogstraten verkopen worden we er allemaal rijker van en misschien ook gelukkiger. Of niet?

Jan Verheyen, Hoogstraten

de " o3 - 314.55.04

Du00@~~C?CSUCSU~~@

maand


In de prijzen zonder wedstrijd Bij het Verbond van St.-Jorisgilden nam men afscheid van ADRIËN VAN DEN BOSSCHE, 25 jaar Opperhoofdman, en vanADRIAAN VAN BOXEL, 40 jaar secretaris van het Verbond. Eerder dit jaar ontvingen negen verdienstelijke leden goud in de 'Orde van de Papegaai'. Een verhaal van Hoofdmannen, Koningen, Keizers en kampioenen met de grote kruisboog. Adriën Van den Bossche en Adriaan Van Boxel hebben begin dit jaar hun functie reeds neergelegd en werden opgevolgd door Jef Van Opstal, de hoofdman van de St.-Jorisgilde van Meer, en door Wim Druyts, de voorzitter van 'de guld' van Wortel.

Twee uitersten Zaterdag 23 juli brachten de leden van de negen gilden van het Verbond hulde aan de twee uittredende bestuursleden. Jef Van Opstal schetste de loopbaan van beide jubilarissen. Adriaan Van Boxel was 40 jaar lang de stille werker die niet graag op het voorplan kwam, maar stipt en plichtsbewust werk leverde, zoals hij dat sinds 1944 ook deed als secretaris van de gemeente Meerle. Hij werd in 1916 in Meerle geboren en zou bij verschillende verenigingen, zoals het Davidsfonds, de Harmonie en de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten, actief zijn. Zijn voorliefde ging echter uit naar de gilde, waarvan hij in 1937 lid werd en al 50 jaar lang hoofdman is. Adriën Van den Bossche liep als Opperhoofdman, zeg maar voorzitter, van het Verbond veel meer in de kijker. Hij is afkomstig van Turnhout, liep als griffier stage in Hoogstraten en zou er in 1946 in dezelfde functie benoemd worden. Door zijn huwelijk met Anny Bruurs leerde hij, langs zijn schoonvader, de gilde kennen. Nu 25 jaar geleden volgde hij 'vader Bruurs', na diens overlijden, op als Opperhoofdman van het Verbond. Samen met zijn echtgenote was hij jarenlang gastheer tijdens de voor- en najaarsvergaderingen van het Verbond, die 'ten huize Van den Bossche' doorgingen.

Goed voor goud

Pons dit jaar nog de eerste plaats én de rozenprijs tijdens de openingschieting in Wortel. Fons begon zijn loopbaan, in 1944, samen met zijn vriendJ aak Bax, toen nog aangesloten in Meerle. Na zijn huwelijk maakte Jaak de overstap naar Castelré waar hij nu nog steeds actief schutter is. Keizer Jac Lanslots, van St.Joris Wortel, vind je wel eens in het gezelschap van hogervermeld duo . Jacleerde zijn geliefde én de kruisboogsport kennen bij smid Peeraer, destijds lokaalhouder inWortel. In 1966 schoot Jaceen eerste maal koning en sinds 1984 mag je hem keizer noemen. Samen met 35 jaar lidmaatschap was dit voldoende voor een gouden plaat. OokJos Schrijvers van Hoogstraten ontving, om dezelfde reden, de gouden plaat. Jos was koning van 1965 tot 1983, het jaar waarin hij als koning opgevolgd werd door Luc

Niet minder dan negen kruisboogschutters ontvingen de gouden plaat of de gouden vogel in de Orde van de Papegaai. Jo Bastiaansen, van St.-Joris Meerle, is, met zijn 86 jaar, de ouderdomsdeken onder de jubilarissen. Johannes Bastiaansen werd in 1908 geboren en is sinds 1944 lid van de gilde. In 1957 werd hij koning en zou dat gedurende drie ambtstermijnen blijven. Wanneer zijn zoon Wim hem in 1975 opvolgde, mocht vader de titel van keizer voeren. Naast zijn zoon Wim is zijn zoon Jos en kleinzoon Johan, zoon van Wim, actief schutter. J ef Miehielsen kon niet aanwezig zijn op de viering van de Hoge Gilderaad. Jef, die in 1910 geboren werd en 50 jaar lid is van de gilde, is de laatste jaren op de sukkel. Iets oudere schutters weten echter dat lefjarenlang een vaste waarde was in het Adriaan Van Boxel en Adriën Van den Bossche. eerste zestal van Meerle. Fons 'van 't Schoor' Anthonis. Marcel Van Tichelt, ook van St.J anssenswas er ook niet bij in Hoogstraten. Hij Joris Hoogstraten, kreeg de gouden vogel. Hij was met zijn vrouw Netteke op reis, want werd in 1952lid van de gilde en was er 20 jaar samen en nog goed gezond profiteren ze van 't lang griffier, een functie die later door Harry leven. De gilde neemt daarin een bijzondere Van Gompel en daarna door Frans Simons plaats in en, na 50 jaar lidmaatschap, behaalde overgenomen werd. Herman Dufraing, 50 jaar lid van de gilde van Mee_r, behoorde jarenlang tot de betere schutters van zijn gilde, maar is op dit moment niet meer aktief. Hij veroverde ooit de kampioenstitel in de B-reeks, was jarenlang secretaris en de grote organisator van de gildenfeesten die in 1963 in Meer doorgingen. Fons Van Erck, van Minderhout, is de tweede kampioen in de rij der jubilarissen. Pons werd, in 1962, kampioen in de B-reeks en is nu 50 jaar lid van de gilde waarvan hij van 1950 tot 1962 koning was .•

N.V. GARAGE VAN USSEL

[gJ HONDA Van links naar rechts: laak Bax, Jo Bastiaansen, Fans Van Erck, Jac Lanslots, Marcel Van Tichelt, Jas Schrijvers en Herman Dufraing.

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60 Sa

13


Resten van vroeger

Brouwerij Brosens Aan de Westkant van de Vrijheid te Hoogstraten, tegenover het Begijnhof, staat een herenhuis met een monumentale voorgevel: S brede vensters naast elkaar en daarnaast een dubbele ingangsdeur of -poort, met blinkendkoperen deurtrekkers en brievenbussen. Deze poort draagt het huisnummer 110 en op een brievenbusklep staat: Brosens-Delaet. De woning is in deze vorm gebouwd in 1883. Er woonden 4 generaties brouwers met de naam Broseos en achter het huis staan de vroegere bierbrouwerij en mouterij die tot 1989 hebben gewerkt.

Vanaf 0-kant: de mouterij omstreeks 1920. De nog bestaande gebouwen, met de Hoogstmatse kerktoren er bovenuit in de verte. Voor 1883 stond er op deze plaats de woning 'Het Fortuin' , een herberg, waarvan de bewoners-eigenaars ook al brouwden. want in 1675 kocht een zekere Andries Boeyens uit Wortel de oude potbakkerij die daar stond en begon er een hotel of gasthof: hij noemde het 'Het Fortuyn' en begon er bier te brouwen voor eigen gebruik. Vroeger waren er te Hoogstraten wel een 15-tal brouwerijen actief: iedere herberg (of bijna) brouwde voor eigen gebruik; later werden sommige brouwerijen groter, die hun bier aan anderen verkochten, en hielden de kleineren op met zelf te brouwen. Een 3-tal generaties Boeyens bleven bier brouwen in 'Het Fortuyn', tot een dochter van de laatste trouwde met Antoon Van Heyst, een lakenkoopman uit Meerle: die kwam in 'Het Fortuyn' wonen, en werd daarmee de eerste van 3 generaties brouwers met de naam Van Heyst. De 3e Antoon Van Heyst had 2 dochters, waarvan de jongste, Lucia Van Heyst, in 1842 trouwde met Jan Baptist Antoon BROSENS: zodoende kwam de eerste BROSENS in Het Fortuyn . Hij was dokter in de genees- en verloskunde en werd dus tevens brouwer. Uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren, 7 zonen en 3 dochters. De tweede zoon , Hendrik Maria Gerard Brosens moest wegens ziekte van zijn vader al jong het brouwerijbedrijf overnemen. Deze Hendrik betrad in 1877 ook het terrein van de politiek: hij werd burgemeester van Hoogstraten, wat hij 34 jaar lang achtereen bleef; in 1878 huwde hij met Maria-Theresia DELAET uit Niel; in 18831iet hij zijn 'Fortuin' verbouwen tot zijn tegenwoordige vorm en in 1890 begon hij ook een eigen mouterij: het hoge gebouw dat achter het huis nog te zien is . Hendrik Brosens werd behalve brouwer, ook mouter, wijnhandelaar, verzekeringsagent, bosbouwer, burgemeester, lid van de provincie-

14

raad en ambtenaar bij het openbaar ministerie van het vredegerecht. Uit het huwelijk Brosens-Delaet werden 7 kinderen geboren, waarvan 2 zonen volwassen werden: de ene werd priester, de andere was Antoon die na de dood van zijn vader in 1912 brouwer werd. Met hem kwam de derde Brosens-generatie in de brouwwereld. Hij trouwde in 1910 met Jeanne De Naeyer uit Lebbeke; hij werd onmiddellijk na de tweede wereldoorlog dienstdoende burgemeester van Hoogstraten. Hij overleed 8-11952. De oudste van zijn 13 kinderen, Henri, genoemd naar zijn grootvader, werd ook opgeleid voor de brouwersstieL Hij was burgemeester van Hoogstraten van augustus ' 54 tot februari '59 en een tweede maal van september '63 tot begin '71. De brouwerij staakte haar

aktiviteiten in 1989 met als laatste brouwer Edgard Brosens, broer van Henri. We mogen dus zeggen dat de brouwerij 'Het Fortuin' meer dan drie eeuwen overleefd heeft, waarvan bijna anderhalve eeuw als bedrijf van 4 generaties Brosens. Merkwaardig is dat de familie Brosens een eigen mouterij bezat, gebouwd in 1890: de enige in de noorderkempen. Een mouterij is een inrichting, waarin gerst omgezet wordt in mout, de grondstof voor de bereiding van bier. Mout is gekiemde gerst, die na het kiemen weer gedroogd wordt: daardoor wordt het zetmeel van de gerst omgezet in een soort suiker, maltose, waar dan verder bier van gekookt wordt. Die mouterij bestaat nog: het is een soort torengebouw, ongeveer 25m hoog, te zien vanaf de Vrijheid, met verschillende vloeren: beneden de stookinstallatie, daarboven een warmteverdeelinrichting; op de 2e en 3e verdieping de eerste en de tweede eest of ast (droogvloer; het woord bekend uit puzzels). Daarboven van de zoldering, waar de mout van de kiemen werd ontdaan en opgeslagen werd in silo's. Wat brouwde men? Bier natuurlijk. Maar er is bier en bier. Eeuwenlang werd in alle lokale brouwerijen de 'hoge gisting' toegepast, waarbij men het bier bij hogere temperaturen liet gisten ; daarbij had elke brouwerij zijn eigen gistcultures . De bekendste biersoorten van het Fortuin waren : 'Puik' en 'Kajoeter' , met als reclame: 'Hij die van bier iets proeft en kent vraag dat men hem Kajoeter schenkt.' Met Kerstmis werd er verder 'Christmas' gebrouwen, een donker zwaar bier. In de dertiger jaren, voor de tweede wereldoorlog, schakelden de grote en middelgrote brouwerijen over op 'lage gisting' -bieren, (gisting bij lagere temperaturen) volgens een methode overgenomen van de stad Pilzen in Tsjechoslowakije, en dat nieuwe soort bier werd hier dan ook 'Pils ' genoemd. Er moesten nieuwe gistingstanks voor geïnstalleerd worden en het bier moest gelagerd worden in ijskelders. Het nieuwe bier kwam overal in de mode en verdrong gedeeltelijk de (oude) hoge gistingsbieren, die in deze tijd weer terug opkomen . Naast bier werd er ook limonade gebotteld, vooral met citroensmaak, maar ook andere vruchtenextracten, samen met bronwater St.Amelberga. In 1989 werden alle brouw-aktiviteiten gestopt. (BS)•

Vanaf NW-kant, omstreeks 1900: links van de hoge schouw ziet men het hoge mouterij-gebouw. Op de voorgrond: de vijver, waaruit leem gehaald werd toen (rond 1600) er nog een potbakkerij gevestigd was op de plaats van 'Het Fortuyn'. Deze vijver werd in 1928 gedempt.


Al het nieuws over HOOGSTRA TEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88

Historische wandelingen Als aanloop naar de komende Bevrijdingsfeesten, organiseert de Dr. Versmissenkring een reeks historische wandelingen. Een deskundige gids zal de geïnteresseerden leiden langs de belangrijkste plaatsen uit de bewogen bevrijdingsweken van 1944. De wandelingen vinden plaats op de zondagen 4, 11 en 18 september. Vertrekpunt is de voormalige gemeenteschool aan de Karel Boomstraat 44, telkens om 14 uur. De wandelaars ontvangen tevens een kleine brochure. Deelname is gratis. 0

Orgelconcert en Gregoriaanse koorzang Cornet (Salve Regina), Händel (Concerto Grosso, bewerkt door C. Van Eyndhoven), Buxtenhude (Veni Creator), Merkel (variaties op een thema van Beethoven, op. 45) en Widor (Puer Natus) zijn de componisten die op het programma staan van het concert in de St. Catharinakerk aanstaandezondag 4 september te 19 uur door Carl Van Eyndhoven en het Hoogstraatse Piuskoor. Carl Van Eyndhoven (1959) is afkomstig uit Oostmalle. Hij heeft het gebracht tot organist aan de Sint-Pieter en Pauwelkerk te Mol, stadsbeiaardier van Mol en Tilburg en docent aan het Lemmensinstituut en componeert ook zelf. Hij concerteerde in het voorbije jaar in België, Nederland, Portugal en Japan. Van het Piuskoor treedt de mannelijke tak aan, die zich al jaren toelegt op Gregoriaanse koorzang. Zij zullen de Gregoriaanse zang brengen vóór de orgeluitvoering, zodat de luisteraar de muziek beter zal begrijpen. 0

Festival van Vlaanderen Vlaandereos grootste orkest, het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen, bestaande uit 70 topmuzikanten, wordt in de St. Catharinakerk verwacht opvrijdag 14 oktober te 20.30 uur, in het kader van het Festival van Vlaanderen Mechelen-Kempen. Dirigent is Muhai Tang en vioolsoliste is Irena Sherling.

Het programma vermeldt H. Berlioz (Ouverture "Benvenuto Cellini"), G. Bizet (Jeux d'Enfants), M. Bruch (Concerto voor viool en orkest in g, op. 26) en R. Strauss (Till Buienspiegel). De toegangsprijs voor dit concert bedraagt 500 BEF, of in voorverkoop 450 BEF. Kaarten zijn te verkrijgen bij de Dienst voor Toerisme in de kelder van het historisch stadhuis . o

Cartografie na Mercator Professor Frans Depuydt, geograaf aan de K. U. Leuven, brengt deze maand in zaal Pax een relaas over hoe en waarom de aarde in beeld gebracht is en wordt, van Mercator tot morgen. Kaarten behoren vandaag tot de dagelijkse gebruiksvoorwerpen. In het verkeer, in de economie, voor militaire doeleinden, in de ruimtelijke ordening, in het onderwijs. Zowel de hele aarde als de allerkleinste details van een landschap worden in kaart gebracht. Een belangrijke voorvader van de hedendaagse cartografie was Mercator, die 400 jaar geleden werd geboren in Rupelmonde. Welke inzichten heeft hij de wetenschap en de wereld meegegeven? Welke wetenschappelijke know-how en technologie maken de ingenieuze en haarscherpe cartografie van vandaag en morgen mogelijk? Welke veranderingen worden door de kaartenmakers en hun produkten veroorzaakt in de samenleving? Wie er meer over wil weten wordt op woensdag 14 september te 14.30 uur verwacht in het Groen Zaaltje van zaal Pax. De voordracht is een organisatie van het Davidsfonds en de toegang bedraagt 100 BEF. 0

Monsters, Mystiekers en Misverstanden Professor Jozef Janssens, vice-rector van de Katholieke Universiteit Brussel, stond ondermeer in voor de felopgemerkte facsimile-uitgave "Van den vos Reynaerde. Het Comburgse handschrift" uitgegeven door het Davidsfonds in 1991. Bij dezelfde uitgever verscheen vorig jaar het boek "De middeleeuwen zijn anders". Prof. Janssens heeft de gegevens uit dat boek

CONCESSIEHOUDER GARAGE

Aerobics De Hoogstraatse Aerobicclub start op 6 september het nieuwe seizoen in sporthal De Zevensprong te Hoogstraten onder leiding van Nike Rommens. Aerobic is een prettige manier om je hart in conditie te houden en je figuur te verbeteren, terwijl je aan je uithoudingsvermogen werkt op een pittige hedendaagse muziek. Iedereen is van harte welkom op dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur en van 20.30 tot 21.30 uur in sporthal de Zevensprong van het VTI Spijker, Gelmeistraat 62, Hoogstraten. Graag vooraf inschrijven zodat wij een duidelijk overzicht krijgen van de grootte van de groepen. Voor inlichtingen kan u steeds terecht bij Nike Rommens op het nummer 03/314.30.98 of 03/ 314.45.43 . •

Inschrijvingen Jeugdmuziekatelier

NIEUWE EN nNEEDEHANDSWAGENS

In bet Jeugdmuziekatelier van Hoogstraten kunnen kinderen vanaf 6 jaar muziekles volgen in de Karel Boomstraat 44. De 6- en 7jarigen hebben 1 uur les op woensdagnamiddag. De anderen 2x één uur in de week. Voor inlichtingen en inschrijvingen kan u terecht op woensdag 7 en 14 september van 17.00 t()t 20.00 uur; op zaterdag 10 september van 10.00 tot 12.00 uur, in de Karel Boomstr.aat nr. 44 te- Hoogstraten.

GeudeilS STREVEN NMR PERFECTIE

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76

verwerkt tot een cursus: "De middeleeuwen zijn anders. Over monsters, mystiekers en misverstanden." De reeks wordt gespreid over 6 voormiddagen. Elke les behandelt een ander thema: 1. De middeleeuwen: donker of helder? 2. Een renaissance in de twaalfde eeuw? 3. Middeleeuwse mens en wereldbeeld. 4. Middeleeuwse visies op dieren. 5. De culturele kloof: middeleeuwse en moderne literatuur. 6. De mens op tocht: koning Arthur en het ridderlijk avontuur. Stuk voor stuk boeiende titels die de nieuwsgierigheid aanwakkeren. De lessen worden gegeven in het ronde gedeelte van het Nieuw Administratief Centrum, op vrijdagen 7, 21 en 28 oktober, 18 en 25 november en 2 december, telkens van 10 tot 12 uur. Het geheel kadert in het initiatief "Universiteit Vrije Tijd" van het Davidsfonds . Het cursusgeld bedraagt 1680 BEF. Davidsfondsleden betalen 1480 BEF. Men kan lid worden door eenmalig een boekenaankoop te doen. Bestaande leden ontvangen in de loop van de maand september de nieuwe boekenbrochure en keuzekaart Inschrijven voor de cursus kan bij DF-voorzitter Alfons Livens, tel. 03/ 314.54.52 .•

ERKENDE CARROSSERIE 27

15


HOOGSTRA TEN

Koekooksnest bezocht Hoogstraten

De acteurs van 't Koekoeksnest reisden deze zomer met een circus mee en deden ook Hoogstraten aan. Dankzij het goede weer, konden de repetities buiten gebeuren. Op de foto herkennen we behalve de acteurs ondermeer Gie Laenen (achteraan rechts), tekstschrijver, eindredacteur en regisseur, en zijn echtgenote, de Hoogstmatse May Martens.

Acteur Eert Champagne, die de rol vertolkt van Karel Olaerts, hulp in 't Koekoeksnest, zette zijn mobilhome in de schaduw van onze toren. We kennen hem ondermeer nog als Poliei Peck uit De Elfurenmis in 't Pleintje, maar hij was er ook al bij ten tijde van de Heren van Zichem, waarin hij War de Garde speelde, in Beschuldigde Sta Op, en in diversejeugdprogramma 's.

Elke aflevering wordt op minder dan tien minuten "ingeblikt". Eerst wordt er gelezen "alsof het echt is ", de tweede keer staan de micro's aan en gebeurt de eigenlijke opname. Een verspreking? Geen nood: enkele seconden wachten en verderlezen. De technische ploeg knipt de vergissing er later wel uit. Hier zien we Emmy Leemans (Maria Leenders, vrouw van de eigenaar), Eert Champagne (Karel Olaerts, hulp), Jacky Morel (Julien Descamps, oud-koloniaal en ex-eigenaar) en Ugo Prinsen (Albert Leenders, eigenaar van 't Koekoeksnest) aan het werk.

Gie Laenen is de man die met het idee van 't Koekoeksnest op de proppen kwam, zo'n goede 4 jaar geleden. Inmiddels heeft hij wel assistentie gekregen van enkele collega-schrijvers, maar alle afleveringen dienen eerst langs hem te passeren. Hij is eindredacteur en regisseur.

@TOYOTA

1111/illl

Garage Luc Ryvers bvba

GARAGE HOGA B.V.B.A.

Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

LEO WOUTERS

Tel. 03/315.90.90

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84

Lichte bedrijfswagens: DAF

Fax: 03-314.83.98 10

16

De volgende MAAND ligt in de winkel op 28 september. Kopij wordt verwacht op woensdag 14 september. Sport- en dorpsnieuws op zondag 18 september.


HOOGSTRA TEN

Met het vliegtuig naar Hoogstraten? Begijntjes Laat Besluit en het weer. In het verleden dierf het wel eens foutlopen. Vorig jaar moest men nog uitwijken naar de Zevensprong, dit jaar waren de weergoden het Hoogstraatse kinderfeest wel gunstig gezind. Onder massale belangstelling traden zondag 21 augustus tien gebuurten in het voetlicht. De ouders en de begeleiders waren weer weken lang in de weer om met crêpepapier en bordkarton mooie kostuumpjes, attributen en een praalwagen in mekaar te steken. Alle mogelijke en onmogelijke onderwerpen kwamen daarbij aan bod. De Flintstanes kwamen op bezoek in Hoogstraten, de Westhoek bestaat 25 jaar, een reis rond de wereld, een kaartendans, molenfeesten, een verschrikkelijk monster dat de Mosten onveilig maakt, de verhuizing van de bibliotheek en de tovenaar van Oz. Het passeerde allemaal in de revue. Twee groepen hadden het, onafhankelijk van mekaar, over vliegtuigen. De Gelmeistraat droomde weg en zag zichzelf al hoog in de lucht boven Hoogstraten rondcirkelen. De kinderen van Boereneinde hadden het over de 'Luchthaven van Hoogstraten'. Een nogal flinke verwijzing naar de herinrichting van de Ladewijk de Konincklaan, waarmee niet iedereen in de buurt even gelukkig is. De kinderen overhandigen zelf een heuse petitie aan burgemeester Van Aperen. De wisselbegijn, toegekend door een volwassenenjury, ging uiteindelijk naar De Statie; de wisselezel, toegekend door een tienkoppige kinderjury, staat de volgende twaalf maanden te pronken in de kast van Vrede en Vriendschap. D

Af-stapje

Moeders' mooiste en vaders' plezantste op Begijntjes Laat Besluit

Slem voor de goei... maar wie zijn dat? Op donderdag 15 september v rneemt u daar meer over op de DEBATAVOND in de parochiezaal van Minderhout Alle gemeentelijke politieke partijen zullen daar hun programma voorstellen. Ook u kunt hen daar vragen stellen. Neem die kans waar. Begin om 20.00 uur.

®TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

Willy Verschueren tracht hier zijn geliefd 'Plekje bij de Molen' te bereiken via een plank waardoor je duidelijk het niveauverschil ziet; het nieuwefietspad ligt merkelijk hoger dan de inkom van het café. Een beroerde situatie als het gaat regenen.

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING 17


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Komkommertijd Dat is volgens Van Dale de tijd waarin de komkommers rijpen, of waarin men ze eet; slappe tijd in de journalistiek, nl. in augustus, als de komkommers rijpen. Wel, veel nieuws is er deze maand niet te melden in ons dorp, maar wel dit: een van onze vrienden, die buiten zijn gazon nog enkele vierkante meters gebruikt om wat groenten voor eigen gebruik te winnen, werd verrast door een komkommerplant die ongeveer tegelijkertijdover de honderd vruchten rijp liet worden. Hij heeft er veel buren en vrienden een plezier mee kunnen doen, want de diepvriezer vol stoppen met komkommers is ook niet zo economisch of zinnig. D

Graanveld De meeste gronden die bij de boeren in onze streek in gebruik zijn, zijn weiden waarin koeien of paarden lopen te grazen; of het zijn maïsvelden, zo hoog dat ge er niet overheen kunt kijken en dat ge op een hoek niet kunt zien of er van de andere kant een auto aan komt. Maar soms liggen er hier en daar wel eens lappen grond met aardbeien of augurken en héél soms, een hoogst enkele keer, een veld met graan: rogge of haver (voor tarwe is de grond hier veel te slecht). Zo lag er langs de Beukendreef een veld rogge dat eind juli met een ouderwetse pikmachine afgedaan werd, zoals op bijgaande foto te zien is. Toch is zo'n machine met rondvliegende wieken niet zo ouderwets: ze maait het graan en bindt het tevens in schoven. Vroeger werd alle graan met de hand gepikt en werden de schoven met de hand gebonden. Toch doet zo'n pikbinder ouderwets aan omdat wij 'm bijna niet meer zien. D

Bloembakken

cm hoog. Ze staan niet midden op straat zoals sommigen beweren, maar afwisselend links en rechts, één meter van de kant of van de goot, en niet dwars op de weg, maar langs met de richting van de straat mee, zoals u kunt zien op bijgaande tekening. En vermits de straat zelf 5 meter breed is, blijft er dus 3,40 meter wegbreedte over naast elke bloembak. De bedoeling is dat fietsers achter de bloembakken door fietsen, maar dat auto's, die aan hun rechterkant een bloembak zien staan, een tegemoetkomende auto eerst laten passeren en dan even naar links uitwijkend de bloembak voorbij rijden, waarna ze terug naar hun eigen rechterkant gaan. Erg moeilijk lijkt dat niet. De bakken staan gemiddeld ruim 50 meter vaneen, zodat ook camions met aanhangers er best langs kunnen. De bakken hebben flinke grote witte of gele reflectoren op hun kop, 4 stuks aan elke kant, zodat ze ook 's nachts goed te zien zijn. Witgeschilderde driehoeken op de grond geven duidelijk aan: hier komt een bak. De bedoeling van het geheel is: snelheid matigen, omwille van de veiligheid der aanwonenden op de eerste plaats. De Grote Plaats, de Pastorijstraat en het Kerkveld worden hoe langer hoe meer gebruikt als doorgaande weg, of sluipweg, waarvoor ze niet bedoeld zijn. En er wordt hoe langer hoe harder gereden, in de bebouwde kom!

Natuurlijk kwamen er van alle kanten protesten tegen deze 'ondingen'. Terecht of ten onrechte? Dat ligt er aan: als ge ervan uitgaat dat een auto ongehinderd overal door moet kunnen, zo snel als het de chauffeur behaagt, dan hebt ge gelijk: dan zijn bloembakken gevaarlijk. Maar wie zo redeneert is zelf een gevaarlijke chauffeur, die alleen met zichzelf rekening houdt. De eerste dag dat de bakken er stonden werd er al één omver gereden en de chauffeur zei: 'die stond er gisteren niet!' Daar had hij gelijk in, maar een autobestuurder moet naar de weg kijken: daar kan ook een levend mens of een fietser aankomen op dezelfde plaats als waar de bak stond, en als hij die omverrijdt mag hij ook niet zeggen: 'die was hier gisteren niet'. Zo iemand moest zijn rijbewijs afgenomen worden! Maar als ge ervan uitgaat dat een autobestuurder zich altijd aan moet passen aan de omstandigheden (wat volgens de wet ook moet), zal hij geen moeite hebben om zijn rijgedrag aan te passen. D

Fietspad NU In de voorbije weken is er (eindelijk) een begin gemaakt met de aanleg van een nieuw fietspad vanWortel naar Hoogstraten, langs de zuidkant van de weg, dus vanaf de Lindendreef in Hoogstraten langs de kant van de Ster. Aan de W ortelse kant wordt het aangekondigd door een groot bord waarop vermeld wordt dat de Vlaamse Gemeenschap er 10 miljoen tegenaan gooit; dat het een onderdeel is van verdere verbinding voor fietsers met Merksplas; dat de firma Wellens ervoor instaat dat de werken in november beëindigd zullen zijn. Er zijn al bomen gerooid in de berm; het tracé van het fietspad komt los van de autorijweg te liggen,

\ ) I

I

In de voorbije weken werden er bloembakken geplaatst op de rijweg op de Grote Plaats, in de Pastorijstraat en op het Kerkveld, samen zo'n 25 stuks. De bakken zijn I ,20 x 60 cm, en 70

Een pikbinder in aktie langs de Beukendreef

18

met ·een sloot ertussen. Overdag, tijdens de werkuren wordt het verkeer beurtelings met stoplichten over één weghelft geleid: kortom: het begin belooft en doet ons hopen dat er inderdaad binnen drie maanden een nieuw fietspad ligt. Dat het geen lijdensweg mag worden zoals het fietspad van Rijkevarset naar Hoogstraten. Wat het fietspad langs de andere kant, de noordkant betreft: daar zou in het verlengde van de Oude Weg een brug-voor-fietsers over de Mark gelegd worden en verderop langs de rand, over de gronden van de Kolonie tot de Lindendreef, een fietspad komen, dit alles op kosten van de gemeente. In de draai van de weg


WORTEL

autobanden

* merkbanden * occassiebanden * reparaties

* depannage Hier komt het fietspad, aan de rechterkant van de weg Hoogstraten- Wortel, te beginnen aan de Lindendreef tegenover de Ster ligt er al sinds enkele jaren een stukje van dit te realiseren fietspad, met een groot bord erbij; we zouden het bijna vergeten (Als iets maar lang genoeg duurt, vergeet men het vanzelf!), maar men wacht nog steeds op een overeenkomst met het ministerie over de aankoop van de strook grond waarop het fietspad moet komen . D

16

Een cadeautje te verzenden: POSTPAC de veilige en handige oplossing!

Een extra attentie van de Postcheque: TELEPOST!

SCHOORSTEENVOERING IN ROESTVRIJ

W(J(JrtJ/11 ""/Jek/IH//119 bekleden die het Een schoorstete~s volgt: binnenin met doet. gaa e volkomen word een meuw ¡ bracht dichte schOorsteen aang~l van metaal (roestvnJ staa . . Dat is de enige oplosstng dte goed ts.

~"-

1 ~..._

Gammel 2 - 231 0 Rijkevorsel Telefoon 03 I 314.63.05

HERIJGERS

Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7- 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55- Fax 03/314.80.65 90

Gepensioneerden in beweging De B van onze KBG betekent inderdaad 'beweging' van gepensioneerden! Het is geen bond van stilzitters, want ze proberen hun leden zo lang mogelijk in beweging te houden, door wekelijkse fietstochten of wandelingen, door volksdansen, enz. En als de mensen al stil zitten thuis, wijden ze zich nog aan allerlei hobbies, naargelang ieders goesting, voorkeur of aanleg: en van de resultaten van deze hobbies willen ze iets laten zien op de hobbytentoonstelling op zaterdag 17 en zondag 18 september in de parochiezaal, waar ieder welkom is. Tot dan. •

Minder dan 2 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn de diverse politieke partijen bezig (of al klaar?) met het opstellen van lijsten van kandidaten voor de zetels in de volgende gemeenteraad of in het college. Wie komt op welke lijst en op welke plaats? Het antwoord op deze vragen interesseert mij minder; tegen half oktober zullen we die kandidaten nog vaak genoeg te zien krijgen in allerlei druksels, op de partijlijsten of afzonderlijk, met of zonder foto, met of zonder hun voordeligste glimlach, of ons emstig aankijkend, smekend om mijn of uw stem. Nee, dat alles interesseert mij minder. Wat ik wel eens zou willen is: een kijkje nemen achter de voorgevels, achter het voorhoofd van al die mensen, om de gedachten te kunnen lezen van al die mensen die de stemmen willen krijgen van mijn of uw gezin of familie of geburen en die dan vervolgens, gewapend met al die stemmen, de belangen van al die kiezers beweren te verdedigen voor de komende 6 jaar in het bestuur van onze gemeente. Op donderdag 15 september is er een openbare debatavond tussen (kandidaat)- politiekers van de verschillende partijen die op onze stemmen azen en die dan hun programma en/of aspiraties zullen uitleggen of toelichten. Ik ben benieuwd of wat daar te horen zal zijn, overeenkomt met wat 'achter hun voorgevel' omgaat. Wat achter gesloten deuren bekokstoofd wordt, is niet altijd hetzelfde als wat naar buiten hard op gezegd wordt. Het verschil zal wellicht later pas blijken, als we ons weer voor de volgende jaren hebben overgeleverd. (B.S.) 19


______ t ________________________________________________________________ Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71. Sorry, hoor. Deze maand geen door u geschreven brieven die, op mysterieuze wijze in mijn bezit gekomen, schreeuwend om publicatie, deze bladzijden teisteren. Ik weiger namelijk nog langer advocaat van de duivel te spelen. Geen gezeik meer, schluss, gedaan, de blok erop. Het is uit met de fulminerende dorpsgenoten die van dit boeregateen dwergnatie proberen te maken. Gedaan met de blasé gezelligheid vanuit het noorden dat hier zijn streken komt verkopen. Ik kuis mijn schop af. De lachfactor van dit alles lag God zij dank hoog. Tenminste, ik heb gelachen jongens. Maar sorry, ik kan niet meer. De existentiële spanningen van dit dorp zijn me niet te zwaar. Ik wil niemand de mond snoeren. Ik neem geen enkele lezersbrief terug. Misschien maakte deze formule me laf of medeplichtig, of beide tegelijk. Het kan me niet schelen. Voorwaar, voorwaar. Ik neem deze publieke tribune voortaan zelf weer in handen. Ik ben jong, onafhankelijk en ik wil wat. Ik wil futiliteit, lichtheid. Daarom deze keer een korte maand met veel foto's. Prentjes kijken en de kloteboel hier wat relativeren. Maar moest er de komende weken hier iets wezenlijks gebeuren, dan zal ik het niet nalaten u ervan op de hoogte te brengen. Sorry, hoor.

Gevraagd Dorpsredacteur Meersel-Dreef mlv profiel: onmiddellijk beschikbaar ervaring of opleiding niet noodzakelijk bewijs van goed gedrag en een beetje zeden is niet nodig wij bieden: een aktieve en boeiende vrijetijdsbesteding het prestige en de eer van een dorpsredacteur soms wat kritiek maar meestalleuke reacties van lezers Indien u interesse hebtvoordeze uitdagende functie, stuur dan onmiddellijk uw solicitatiebrief zonder curriculum vitae en zonder recente pasfoto naar mij of naar de redactie van de Hoogstraatse Maand.

Tegen de stroom in Blijven koppig, en nog steeds zonder lokaal, tegen de stroom in roeien en kunnen daardoor voor eeuwig en altijd op mijn sympathie rekenen: de KLJ. Al dikwijls is het voortbestaan van de KLJ, wegens gebrek aan leiding meestal, bedreigd geweest. En telkens weer steekt een generatie sterkhouders de kop op. Onkruid vergaat niet zeggen ze wel eens en zo iets moet dat ook met onze jeugdbeweging zijn. Hebben beloofd van de KLJ een bloeiende vereniging te maken: Martijn Bogers, Monique Bastiaansen, Sandra en Sonja Molenaar, Sindy De Bie, Frank Verheijen. Succes jongens! D

Open Monumentendag De organisatie van de open monumentendag begint definitieve vormen aan te nemen. Tegen eerdere berichten in zal de Dreef niet volledig verkeersvrij gemaakt worden. In eerste instantie wou het organiserend comité het verkeer uit de dorpskom weren om een vlekkeloze organisatie te garanderen. Een visie die door het schepencollege ook gedeeld werd. Enkele horeca-uitbaters zagen hun belangen geschaad en volgend compromis werd gesloten. De Dreef zal slechts voor de helft verkeersvrij gemaakt worden .•

Stem voor de goei. .. maar wie zijn dat? Op donderdag 15 september verneemt u daar meer over op de DEBATAVOND in de parochiezaal van Minderhout Alle gemeentelijke politieke partijen zullen daar hun programma voorstellen. Ook u kunt ben daar vragen stellen. Neem die kans waar. Begin om 20.00 uur. 20

Zal de watermolen tijdens de open monumentendag nog eens werken?


MEERSEL

40 jaar priester

Tuinontwerp Tilburgs ... .•.de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Lod. de Konincklaa~318 . 2320 Hoogstraten Tei./Fax: 03/314.23.53

Pater kapelaan tijdens de viering van zijn 40-jarig priesterjubileum

..

.

..

.

Rommelen voor de fanfare

...

De Hoogstraatse Maand

echt wel beter

·-..

De rommelmarkt elke zondag ten voordele van de fanfare. Wie probeert dat verkeersbord te verkopen?

Tel.:

(03) 314.82.16

Khlderwerken merlens

Fax: (03) 314.79.56 91 Loenhoutseweg 2320 Hoogstraten

Wij staan steeds klaar voor raad en advies over raam-, wand- en vloerbekleding, verf- en spuittechnieken, marmerbeschildering, enz.

• • • • • • •

Heilig Bloedlaan 277-279 - Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken

22

21


Kasteelplein 20 2300 TURNHOUT Organiseert te HOOGSTRATEN, in samenwerking met

V.I.T.O.

Gravin Elisabethlaan 30 vanaf do. 1 sept.1994:

cursussen

voor beginners en gevorderden 1 avond per week, 20 weken, Modulair Systeem ATTEST na elke eenheid, DIPLOMA HSTL na alle eenheden 路.

路:

.

gespecialiseerde cursussen (Alleen te TURNHOUT) Desktop publishing VENTDRA Data- en Telecommunicatie Alle cursussen geven recht op EDUCATIEF VERLOF, vraag de brochure! Inlichtingen en inschrijvingen vanaf donderdag 29 aug. elke maandag, dinsdag en donderdag van 19 tot 21u V.I.T.O., Gravin Elisabethlaan 30 Hoogstraten. De groepen worden beperkt tot 20 personen. Alle cursussen worden ingericht op voorwaarde van voldoende inschrijvingen. Inschrijvingsgeld 800 F, vetzekering inbegrepen.

22


VOLWASSENENONDERWIJS L.B.C.- N.V.K. Organiseert in de vestigingsplaats te HOOGSTRATEN V.I.T.O.

Gravin Elisabethlaan 30 vanaf do. 1 sept.l994 ook nog de volgende cursussen:

Te TURNHOUT worden ook nog volgende avondcursussen ingericht: SECUNDAIR ONDERWIJS

TALEN (ook voormiddagcursussen) KLEDING (ook dagcursussen) ELEKTRO-MECHANICA VERKOOP en PUBLICITEIT

HOGER ONDERWIJS

BOEKHOUDEN FISCALE WETGEVING MECHANICA-STUDIEBUREAU ELECfRONICA

23


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. V het niet te vermelden.

Tinne Huybrechts met Rocky in volle inspanning op het Pony-tornooi van de Marckruiters.

GESLAAGD PONY-TORNOOI Onder een stralende hemel en temidden van landelijk groen kreeg op 15 augustus het Pony-Tornooi van de Landelijke Ruiterij zijn beslag. Meer dan 500 pony's en nog veel meer deelnemers en toeschouwers vonden de weg naar de terreinen op Klein Eyssel. Dat dit tot een goed einde werd gebracht is te danken aan veel vrijwillige medewerkers. Rode Kruis, Brandweer, Landelijke Gilde, schenkers van de talrijke prijzen en uiteraard zij die de terreinen ter beschikking stelden : Kees Christianen en Dolf De Meester. De inrichtende vereniging, Marckruiters MeerIe - Meersel Dreef, liet zich op haar eigen tomooi uiteraard niet onbetuigd. Het eerste achttal stond duidelijk een klas te hoog. Dat komt omdat ze 2 jaar geleden nog op het hoogste schavot stonden op het Nationaal Tomooi in Halle en naar de hoogste klasse promoveerden. Wegens het overschrijden van de leeftijdsgrens moesten ervaren pony-ruiters noodgedwongen afhaken. Het huidige achttal mist dan ook nog de rijpheid om zich in de hoogste klasse te manifesteren. Het tweede achttal viel net buiten de medailles. Toch een mooie prestatie als men weet dat sommige ruitertjes nog maar één maand bij de club aangesloten zijn. Het viertal daarentegen behaalde reeds voor de derde maal goud (3 maal goud en 1 maal zilver in 4 wedstrijden). Bea Aerts sprong met haar pony Bert een foutloos parcours, goed voor goud bij de Bbeginnelingen. Liesbeth Christianen deed hetzelfde met Lady (2e maal reeds dit seizoen). Tom Aerts reed eveneens foutloos in de klasse licht. Een foutloze barage was goed voor een 4e plaats. Broer Rudy had pech. Een weigering van Lady bezorgde hem 3 strafpunten. Rudy maakte dit dan weer goed door zilver te halen in de individuele dressuur voor C beginnelingen. Elke Van Velturn haalde in dezelfde discipline

24

brons bij de A pony ' s. Annick Verbeuken haalde met Nicky voor de vierde keer (op vier dit seizoen) goud in de springwedstrijd voor A pony's. Tinne Huybrechts deed hetzelfde (4 x goud op 4 wedstrijden) bij de beginnelingen C pony's. Haar zus kende pech want Roman wierp één balk af in de hoogste klasse D pony's. Cindy Godrie zette na een foutloze barage de 4e tijd neer in de klasse licht voor C pony's. Liesbeth Christianen behaalde met Misky zilver in de hoogste klasse dressuur voor D pony's. Een resultaat dat nog verbeterd werd door Tinne Rombouts die voor de 2e maal dit seizoen met Turbo goud haalde in de hoogste klasse dressuur voor C pony's. Turbo kan echter ook springen. In het springconcours wist slechts één ruitertje beter te doen dan Tinne en Turbo. In een voor beiden foutloze barage werd Tinne geklopt met ll honderdsten van een seconde. Niet getreurd echter, want met 1x goud, 2x zilver en 1x brons dit seizoen zijn paard en ruiter flink op weg naar een selectie voor het Nationaal Tornooi in Zonnebeke. Het puzzelspel was een puur Hoogstraatse aangelegenheid met een eerste plaats voor Minderhout, tweede voor Meerle en derde voor Wortel. En onder de bekwame leiding van Henri Verschueren (oud-Meerlenaar) reden 16 ruitertjes van de Hoogstraatse verenigingen een prachtig nummer sprincarrousel. Niet alleen een bewijs van de bekwaamheid van onze ruiters, ook en vooral een bewijs van de uitstekende samenwerking tussen de 5 pony-clubs van de fusie . Proficiat vöor al diegenen die hieraan meewerken . . (voor een beter begrip van de uitslagen : a pony's zijn kleiner dan 107 cm. A pony's zijn groter dan 107 cm en kleiner dan 117 cm B pony's zijn groter dan 117 cm en kleiner dan 127 cm C pony's zijn groter dan 127 cm en kleiner dan 137 cm D pony's zijn groter dan 137 cm en kleiner dan 147 cm D

SCHUTTERS Naast bekwame ruiters blijkt Meerle ook over bekwame boogschutters te beschikken. De schutters van de Koninklijke Verenigde Vrienden (KVV-Meerle) haalden immers de Beker van de Noorderbond binnen. Een prestatie die mag geweten zijn, want het is meer dan 30 jaar geleden dat deze beker in het lokaal van KVV stond. Met een vijfde plaats (op 11 verenigingen) vorigjaar behoorde KVV tot de goede middenmoot. Dat er dit jaar een eerste plaats inzat was dus niet echt verwacht. Het zestal van KVV haalde het met 21 punten op KSS-Merksplas en 31 punten op NO Hoogstraten. De uitslag in de beker duidt op puike prestaties van de KVV -schutters in hun eigen categorie. Erik Jansen eindigde 3e in de le categorie. In de 2e categorie eindigde Rudy Van Gestel als leen Jos Verschueren als 3e. Patriek Van Bavel schoot zich in de 3e categorie eveneens op een 3e plaats en in de 4e categorie wist Jos Joeberns op de 2e plaats te eindigen. Met het binnenhalen van de beker haalt KVV ook de organisatie binnen van het Kampioenschap van de Noorderbond volgend jaar. De schutters zullen hun beker in eigen huis met hand en tand verdedigen. D

DE ZWARTE MADONNA Een fiets-vierdaagse van alles tesamen zo ' n 100 km. is voor heel wat fietsers een hele prestatie. Voor anderen echter wil dat niet zoveel zeggen, die kunnen wel wat meer aan. Het wordt dan wel moeilijk om in of rond Meerle rond te toeren. Geen nood, Leo van Boxel weet met zoiets wel raad. Lourdes, Rome, Santiago de Compostella, enkele fietstoeren door hem uitgezocht en gereden. Alhoewel hij gezegd had dat Compostelia voor hem de laatste tocht was geweest, kreeg de microbe hem dit jaar weer te pakken. Niet naar het Zuiden ditmaal, maar oostwwarts. Naar de Zwarte Madonna van Czestochowa in Polen. Zeven moedige (meerderen hebben Abraham al ontmoet) fietsers (Jef "Rabas" Mertens, Frans Van Bavel, Bert Boudewijns, Christ Christiaenen, Jos Hofkens, Karel Mertens en Leo Van Boxel) vertrokken op maandagmorgen 11 juli al om 6 uur vanuit Meerle. De eerste dag wachtte hen immers een tocht van 261 km. De fietsers wisten zich uitstekend begeleid door drie ervaren verzorgsters (Elisa Van Bavel, Toke Boudewijns en Jeanne Van Boxel) die per auto volgden en op tijd en stond voor fourage zorgden. De tocht verliep voorspoedig, een gebroken stuurstang voor Jef Mertens, een valpartij door een verkeerd pinkende auto (gelukkig alleen wat schaafwonden en een wiel paraplu), en natuurlijk een aantal lekke banden niet te na gesproken. Wat wel wat last veroorzaakte was het feit dat de nochtans recente landkaarten van het voormalige Oost-Duitsland niet bleken te kloppen met de werkelijkheid. Zo moest er nogal eens verder gefietst worden dan voorzien. Ook aan wegwijzers ontbrak het daar meermaals, met verkeerde routes als gevolg. Als je dan maar om half-tien 's avonds in het hotel aankomt, nog moet wassen en eten, blijft er weinig tijd over om eens rond te kijken.


MEERLE Ook de grens met Polen was een probleem. 3 Km. aanschuiven en weer maar om half tien in het hotel. Al bij al kleine ongemakken, die goed verteerd werden . Na 1315 km. en 55 uren en 34 minuten fietsen (in 7 dagen) kwamen ze behouden in Czestochowa toe. Dat werd die avond gevierd met het nodige geestrijk vocht. 's Anderdaaags trok het gezelschap een dagje uit om het heiligdom van de Zwarte Madonna te bezoeken en om samen rustig te bekomen van de voorbije inspanningen .

VIERGESLACHT

Op 18 juli werd het gezelschap door Patriek Van Bavel en Eric Thielemans met de auto opgehaald en terug naar Meerle gebracht. Een mooie tocht, alleen spijtig dat ze met het fototoestel niet zo goed overweg konden als met de fiets . Daardoor komt het dat we U hierbij geen foto van de groep in Czestochowa kunnen publiceren. Je zal dus moeten geloven zonder zien. D

2e MJEELSE STRATENLOOP

Van oud naar jong : Johanna Snijders (75 }.), Maria Verschueren (48 }.), Jeannine Raaijmakers (24 j.) en Annick Pemen (2 j.)

Wie niet zo goed met pijl en boog omkan, wie zich niet goed voelt op de rug van een ros (van vlees en bloed of van staal) hoeft nog niet te wanhopen ooit met een sportieve prestatie in de gazet te komen. Een goed stel benen en een goede longinhoud volstaan om deel te nemen aan de 2e Mjeelse stratenloop ingericht door K.W.B. en Chiro Meerle op zondag 4 september.

BYOUTERIE

'Joli' HOOGSTRATEN

Vrijheid66 Tel. 03/314 7253 De schutters van deK. V. V. die de Beker van de Noorderbond naar Meerle haalden. Vlnr. lef Lenaerts, Rudy Van Gestel, Jac Geenen, Erik lansen, los Jochems en los Verschueren.

* Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen

* Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

* Te gekke horloges en ringen * Grote keus in bruid-, kinderen haarmode

* Kortom.. . bijna alles!!!

* Kunstnagels - Fantasienagels Versterken met gel Dames, het nagelbijten is gedaan! 44

Je moet hiervoor niet per sĂŠ over de beste benen beschikken, want de stratenloop is opgevat als een louter sportieve manifestatie, voor zoveel mogelijk deelnemers, jong en oud. Deelnemen is dan ook belangrijker dan winnen. Om 14 uur wordt de start gegeven voor een geleide loop van 500 m. voor kinderen tot en met 12 jaar. Om 14.10 uur start van de geleide loop van 1000 m, eveneens voor -13 jarigen. Om 15 uur start van de 3-6-9 of 12 km. Voor elke deelnemer is er een herinnering bij de aankomst. Inschrijven kan ter plaatse aan de chirolokalen Ulicotenseweg 2. Kinderen tot 12 betalen 40 Fr., volwassenen 120 Fr., K.W.B. en Chiroleden 100 Fr. De omloop volgt volgend trajekt : Kerkstraat Ulicotenseweg- Mgr. Eestermansstraat- Thornstraat - Heibergstraat - Dr. Gomroersstraat Bgm. Glenisonstraat- Bgm. Van Nuetenstraat - Dalweg - Kerkstraat - aankomst op het Chiroplein.

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03 I 314.32.24 - Fax 03 I 314.11.24 36

Postcheque: gewoon even toetsen!

Postpac: handig en niet duur!

Wees sportief en kom mee door Meerle joggen. D

25


MEERLE

Foto-video

de Greef

~

Dorp 42 - Rijkevarset Tel. 03/3146250

V. V.K. 60FR., iNKOM 8QrR

~ ~

KERMIS Als troost voor het einde van de vakantie, krijgen we in Meerle elk jaar onmiddellijk daarna weer Kermis. Nog even goed feesten en we kunnen de komende herfst en winter weer met goed gemoed aanvatten. De kermis dat is de gelegenheid om veel dorpsgenoten tegelijk tegen te komen. Gezellig langs de attrakties kuieren, al eens een gokje wagen in het Luna-park, een of ander kermis-prul schieten aan het schietkraam, uren staan wachten aan de paardemolen terwijl de jongsten eindeloos rondjes draaien, zelf met de iets ouderen in de botsauto's of in de rups kruipen en er dooreengeschud en misselijk terug uitkomen. Met de overschot uit uw portemonné nog een groot pak smoutebollen kopen en dan bij moemoe en va va met de rest van de familie pistolets gaan eten. Als de kinderen dan alleen kunnen thuisblijven (of va va en moemoe er misschien op willen passen), met vrienden en geburen een pint (of meer) gaan pakken en wie weet zelfs een danske doen. Gelukkig heb je 's anderdaags nog een snipperdag genomen, anders moet er nog een doktersbriefke aan te pas komen. De volksspelen 's namiddags, daar ga je alleen maar eens efkens kijken. Bier drinken ? Zeker niet..., of misschien één pintje. Tellen is natuurlijk uw sterkste kant niet met zoveel volk in de omtrek en ze komen trouwens ook nooit vragen watje wil drinken. Gelukkig zijn de volkspelen op tijd gedaan, zodat je, weliswaar in niet al te beste staat maar dan toch op tijd thuisgeraakt. En dan duurt de kermis nog een dag.

Het zal dit jaar niet anders wezen. Wat valt er dit jaar zoal te beleven.

In De Bombardon speelt op zaterdag- en zo'ndagavond (10 en 11 september) discotheek Execute in de zaal. Maandagavond 13 september speelt een bandje live-music uit de jaren zestig en zeventig. Dinsdagavond 14 september : "Karaoke" in het café. In De Volksvriend kan je op zaterdag en zondagavond komen dansen. Een discobar speelt in de zaal dansmuziek. Maandagavond krijg je discobar in het café. Dinsdagavond "Golden Oldies" in de zaal. Dansmuziek voor jong en oud uit een ver en minder ver verleden. 0

CIDROFUIF Ook de chiro mengt zich dit jaar in het kermisgewoeL In het najaar starten ze immers met de bouw van een sanitair blok voor de lokalen van de jongenschiro. Zoiets kost natuurlijk een smak geld en om een deel hiervan bijeen te sprokkelen geeft de Chiro een grote KERMISFUIF. Op zaterdag 10 september kan je vanaf20 uur terecht in de tent op het plein van de chiro aan de Ulicotenseweg. De muziek wordt verzorgd door de disco-bars Transaction en Splash. Allen daarheen en breng je vrienden mee ! ! !

De vakfotograaf maakt er meer werk van Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

Ongevallen Donderdag 11 augustus om 17.30 uur had een ongeval plaats aan de John Leysenstraat te Meer ter hoogte van de inrit van de E19 richting Breda. In de personenwagen zaten Ronny Floren, 22 j., van Minderhout en A. en Y. Vanhalewyn, resp. 23 en 20 jaar. De andere personenwagen werd bestuurd door Anja Wesseling van Delft (Nl.), 39 j. De personen, betrokken bij dit ongeval, waren licht gekwetst; de voertuigen waren zwaar beschadigd. Vrijdag 12 augustus was er om 7.05 uur een ongeval in Meersel-Dreef. De personenwagen werd bestuurd door Johannes Van Enschot, 33 j .; uit Gilze (NI) en de lichte vrachtwagen door Johan Van Opstal, 24 j ., van de Dreef. De betrokken personen waren licht gekwetst maar er was zware stoffelijke schade.

Uw hobby- en handwerkwinkel Sernardusstraat 62, Ulicoten Tel. 04249-9571 Woensdagmiddag en zondag gesloten

de

Ook voor alle in lijstingen en stomerij

Duee®~~crcsucsu~~@ 114

26

maand


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

Facsimile De - wegens vakantie wellicht niet zo talrijke - lezers van het augustusnummer van DHM hebben aan de rand van hun zwembad allicht hun wenkbrauwen gefronst toen zij de Minderhoutse bladzijde bekeken. Is dat alles wat over Minderhout kan verteld worden? Of is er nu alweer nood aan nieuw schrijvend bloed? Geen paniek, lieve lezer, de omstandigheden waren tegen ons. Onze vrienden van de Post konden- ondanks de prioritaire sticker- niet vermoeden dat vakantiepost ook wel eens nieuws voor DHM zou kunnen bevatten dat voor de gestelde deadline moest worden afgeleverd. Met de hand op het hart: uw dienaar was in de overtuiging dat de nieuwszending vanuit het niet-eens-zo-verre buitenland tijdig zou arriveren. De kostuums van tante Pos zijn al wat vlotter, nu nog wat aan de diensten werken. 't Was nochtans bergaf! De club van de 'jacsimilisten' heeft er hierdoor wel een fervent supporter bijgekregen. 't Is toch waar: gelijktijdig met het verzenden je ding bij de bestemmeling zien binnenwaaien, daar kan - met alle respect- toch geen enkele 'facteur ' tegenop.

Minderhout anno 94 De herinrichting van het dorp is na de schildering van het wegdek en het plaatsen van de bloembakken (eindelijk) voltooid. Als de natuur zijn werk nog doet, is het uitzicht over afzienbare tijd wellicht best aardig. Of de nieuwe toestand ook alle doelstellingen inlost, is een andere zaak. Het poorteffect is door de parkeerplaatsen en de bloembakken wellicht bereikt. Laat ons hopen dat dit ook snelheidsremmend zal werken. Of het dorp er veiliger op geworden is, laten we in het midden. De uitrit uit de Koestraat is dat alvast zeker niet. Dat er zoveel meningen zijn als er mensen zijn, is zeker een feit. Toch dreigt het een steen des aanstoots te blijven dat iedere Minderhoutse inwoner maar moest gissen hoe de nieuwe toestand zou worden. Zonder inspraak of op zijn minst wat voorlichting wegen kritische bedenkingen achteraf dubbel zwaar. Wat niet wegneemt dat de inspanningen om de doortocht in Minderhout veiliger te maken zeker moeten gewaardeerd worden. Vanaf twee augustus zou het weer moeilijk rijden worden in Minderhout Alles bleef mstig. 0 ja, zestien augustus zou de aanvangsdatum worden voor de al zo lang aanslepende aanpassingen aan de Bredaseweg. Weer niks . Hopelijk heeft men ondertussen de koe al bij de horens gevat. Wellicht heeft men het begin van het schooljaar afgewacht om de verkeerschaos ineens fatsoenlijk te maken. Men had hier toch, zoals voorzien was, een maand druk verkeer kunnen inwinnen, niet? Of zijn we weer te naïef? D

't Is (te) heet Een verslag over de Minderhoutse stratenloop kon je al op de sportbladzijden van de vorige DHM lezen. Ook daar werden al enkele kritische bedenkingen gemaakt bij deze organisatie. Allicht was het uitzonderlijk warme weer voorvele lopers een verontschuldiging voor het forfait aan de tweede kapellekesloop op 25 juni. En misschien hadden ze zelfs geen ongelijk. De voetbalwedstrijd België-Nederland, toch niet alledaags, was wellicht een andere struikelsteen.

Een bijzondere vermelding kunnen we zeker geven voor een aantal Minderhoutse dapperen die enkel voor deze gelegenheid de

(wedstrijd)loopschoenen aanbonden. Voor de vuist weg en met het risico er enkelen te vergeten noemen we Marcel Geerts, Marcel Van Dun, Marcel Snijders, Pons Jacobs, Albert Van Bouwel. Tof, mannen! Volgend jaar groeit dit groepje zeker nog aan. Bij de Minderhoutse wedstrijdlopers over de

Motorinvasie

Op een warme julidag was café 'Papillon' trefpunt voor niet minder dan 1100 ronkende machines en imponerende chauffeurs (of omgekeerd) die hier een controlepost moesten aandoen bij hun rit door de Kempen. Indrukwekkend voor de liefhebbers! Maar voor de anderen gelukkig geen wekelijkse stop.

27


MINDERHOUT volledige afstand wist Jan Adams (foto) zich (uiteraard) aan de kop te rangschikken . Na zich de hele dag voor de organisatie te hebben uitgesloofd, sloot Fons Aerts de rij op de halve marathon. Je moet het maar doen. Ondanks het feit dat ook de publieke belangstelling eerder matig was, verdient dit initiatief toch alle krediet. Wellicht op het publicitaire vlak wat minder bescheidenheid aan de dag leggen? Wat meer naar buiten komen met de troeven die je op tafel kan leggen? Vermeldenswaard is nog dat de organisatie de parochiezaal had verlaten omwille van laagvliegende duiven en andere budgettaire redenen. Er werd uitgeweken naar het voetbalveld. Voor wat zou kunnen uitgroeien tot een dorpsspektakel kunnen hier toch enkele vraagtekens bijgeplaatst worden . Of zoeken we spijkers op laag water? 0

Louis Swaegers: 40 jaar priester

Borselhoeve loopt dood Na geduldig wachten, veelvuldig aandringen en geïmproviseerde borden is onlangs eindelijk het officiële verkeersbord geplaatst dat van de Borselhoeve voor alle onbekende automobilisten een doodlopende straat maakt. Voor de plaatselijke vaders en moeders een hele geruststelling. Ook in de Schoolstraat vinden we een nieuw verkeersbord dat duidelijk maakt dat de snelheid hier o.w. v. de schoolkinderen dient aangepast. Dat het bord halfstok hangt heeft wellicht te maken met het feit dat het hier een kleuterschool betreft. Of is dit gewoon toeval? 0

e eerste voorbereidingen voor deze geldinzamelingsactie voor onze minder fortuinlijke broeders, zijn aangevat. Voor Minderhout heeft Vic Peeters de fakkel overgegeven aan Jos Van Ba vel om de organisatie hiervan op poten te zetten. Alle verenigingen zullen kortelings uitgenodigd worden om de stratenverdeling weer op punt te zetten. U bent verwittigd! 0

Een kleine moeite voor ons... ... en waarom ook niet voor jullie? Dat is de gezonde redenering die onze K.S.J.leiding erop na houdt wanneer de afvalberg ter sprake komt. Bij hun nieuwe lokalen legden zij een minicontainerparkje aan. Plastic, papier, etensresten, blik, ... belanden ieder in hun eigen nest... als alle leden trouw het voorbeeld van hun leiders volgen. Deze laatsten zorgen dan wel dat alles bij hun grote broers aan de Rollekens belandt. Een tof initiatief alleszins, waarmee men hoopt de jongeren een kleine maar bewuste bijdrage te laten leveren voor het milieuprobleem. En jongeren zijn tenslotte de volwassenen van later. Het is een kwestie van gewoonte en een klein beetje inzet voor de goede zaak. Als iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen afval, zitten we al een heel stuk verder, redeneren zij terecht. Het zal veeleer een kwestie zijn dit consequent vol te houden. Maar zo kennen we jullie toch, nietwaar! En, signaleert men ook nog bij deze jeugdbeweging, hoe minder afval we kopen, des te minder moeten we verwerken. Of om het met een K.W.B.-slogan te zeggen: consuminderen in de plaats van consumeren. En dat is uiteraard nog altijd het beste! 0

28

'Een beminnelijk man, een bijzonder en gerespecteerd priester!' Geen holle, uit de lucht geplukte bloemetjes, wel een eerlijk getuigenis. L. Swaegers en de Minderhoutse parochie werken al ruim 36 jaar onafscheidelijk samen en je mag gerust spreken van een positieve wisselwerking. Zowel oud als jong kennen hem en waarderen zijn bescheidenheid en dienstbaarheid in dienst van de anderen. 'De priester is er niet voor zichzelf, het is een nederig werktuig in dienst van de anderen' getuigde hijzelf in zijn homilie tijdens de eucharistieviering t.g.v. zijn 40-jarig priesterjubileum. Na zijn studies in het Klein Seminarie te Hoogstraten trok hij naar het Seminarie te Mechelen voor een priesteropleiding. Slechts één jaar verbleef hij daar want zijn oversten bemerkten al vlug dat er meer stak in de Meerlenaar. Men stuurde hem naar Rome voor de verdere opleiding en daar studeerde hij aan

de universiteit, o.a. met kardinaal Danneels als collega. Op 18 juli 1954 volgde de priesterwijding te Mechelen en in 1958 werd hij leraar aan het Klein Seminarie alhier en dit tot 1983 . Temidden van de jeugd voelde hij zich in zijn element en vakken als Latijn, Frans en Grieks behoorden daar tot zijn domein. Intussen ontpopte hij zich als jonge priester tot een geknipte proost voor K.S.A. en V.K.S.J.-Meer-MeerleMinderhout. De jeugd nam en neemt in zijn leven nog steeds een bijzondere plaats in, want heden ten dage, ook al 36 jaar, is hij nog altijd de geestelijke leider van K.S.J.-Minderhout. De woorden 'Mijn geliefde K.S.J.' tijdens de homilie spreken wel boekdelen. Door die jongelui wordt hij duidelijk geapprecieerd als iemand met een begrijpend en luisterend hart, iemand die veel belangstelling toont voor de anderen. Dat het niet altijd even gemakkelijk is tussen het jonge volkje te vertoeven is evident en vooral het afkalven van de religieuze waarden doet hem toch enigszins pijn. Uit genegenheid bood K.S.J. hun proost een warme trui aan voor de koude kampavonden met daarbij een frisse tuil bloemen. In 1983 zegde hij het echte lesgeven vaarwel toen hij geveld werd door hartklachten en een noodzakelijke ingreep volgde. Een beetje kalmer aan doen, luidde het advies van de medici en dat deed hij ook. Onlangs werd een tweede heelkundige ingreep uitgevoerd maar ondertussen staat hij terug present in de parochie en ook bij de Zusters van Mariaveld die hem een warm hart toedragen. 'Een bescheiden en plichtsgetrouw mens, groot in het gewone, onbaatzuchtige inzet en edelmoedigheid sieren hem, iemand die kan luisteren en opbeuren!' Zo omschreef L. Van Gils, spreekbuis van het Parochiecomité, de figuur van Louis Swaegers. Daarmee heeft hij niets teveel gezegd! (rl)

Fietszoektocht Een eerder matige opkomst voor de fietszoektocht van K. W.B. op zondag 7 augustus. De deelnemers lieten het niet aan hun hart komen en maalden enthousiast de kilometers af, op zoek naar de juiste oplossingen .

L.JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Winnares Gerd Marlens schoot de hoofdvogel af Voor organisator Jef Michiels leverde dit alweer een mooie foto op. o


MINDERHOUT

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt.

Robert en Albert Nadat hij zich uit de naad had 'gecoördineerd' om een planning van maanden voor de afwerking van een nieuwe sluis op enkele weken rond te krijgen, bevond ook Rob Meyers uit de Gemeentestraat zich tussen de genodigden wanneer koning Albert in Wijnegem de nagelnieuwe sluis opende die ook zijn naam draagt. Als het paard dat de haver verdient ze ook zou krijgen, zou Robertsluis wellicht meer gepast zijn dan Albertsluis. Maar zo werkt dat nu eenmaal.. . 0

een bezoek méér dan waard.

Baarie-Hertog

Kapelstraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

Fanfare in de fanfare

Bij het einde van de tweede wereldoorlog bliezen Eert en broer Karel Brasens hun eerste euforische overwinningstonen door hun koperen instrument. Een halve eeuw later haakte ook dochter Eveline haar karretje aan het jamilietreintje.

Bouwplannen Als je ziet wat door mensen tegenwoordig wordt neergezet, lijkt bouwen kinderspel. K.L.J. denkt daar ondertussen wellicht al anders over (zie DHM 07 .94). Ook voor onze lagere schoolloopt het allesbehalve van een leien dakje. Wie regelmatig door de Witherenweg fietst is wellicht al de aanblik van de vervallen prefab gewoon. Een toevallige schoolbezoeker vraagt zich telkens opnieuw af hoe het mogelijk is dat in dergelijke erbarmelijke lokalen nog altijd wordt lesgegeven. Twintig jaar geleden al werden deze prefablokalen als tweedehandse noodoplossing van een andere school overgenomen. Ondertussen heeft de tand des tijds zijn werk grondig gedaan en werd er aan vernieuwen gedacht.

voor onze kleuterschool. De eigen inrichtende macht kan deze inspanning niet opbrengen. Moeten wij in Minderhout een numerus ciausus op het leerlingenaantal zetten wegens nog maar zes lokalen ter beschikking? Laat men het in Antwerpen daarop afkomen? Of valt er toch nog een oplossing uit de lucht? Niettemin : op 1 september weer een enthousiaste start! 0

Sinds de eerste gesprekken in 1989 is het bouwdossier met veel ups maar vooral downs door de eerste selectie voor de goedkeuring van de staatswaarborg geraakt. Na een doorlichting van de inspectie ontwaakt dan de inrichtende macht (Katholiek Onderwijs Regio Hoogstraten met Seminarie, Meerle en Minderhout als scholen) uit haar slaap. Conclusie van deze heren: we onderkennen de nood aan nieuwe klaslokalen in Minderhout maar de bouwplannen vallen te duur uit. Punt andere lijn. Het basisonderwijs wordt qua subsidiëring nog altijd zeer stiefmoederlijk behandeld. Als alternatieven worden ondermeer nieuwe prefab en industriebouw van dichtbij bekeken . Wellicht zijn er ook nog andere denkpistes mogelijk. Maar één ding staat buiten kijf: de nood is dringend. De gemeente leverde een fameuze inspanning

Blauwbossen Deze locatie was tijdens de augustusmaand weer het decor van een aantal spectaculaire en gezellige organisaties. De Antilliaanse Feesten (12 en 13 augustus) boden ook voor hun twaalfde uitgave weer een exotisch muziekfeest zonder weerga. De weergoden hadden ondertussen blijkbaar wel hun beste pijlen verschoten maar dat kon de pret niet deren. Als de buren-boeren 's morgens hun koeien gingen wekken, togen de laatste festivalgangers huiswaarts . Zij hebben alvast waar gehad voor hun geld. Terwijl men de muziektenten platlegde, verschenen op de weide al de eerste paardenwagentjes . In het weekend van 20 augustus vond hier het Belgisch kampioenschap veelzijdigheid voor pony's plaats. Vrijdag werden de feestelijkheden ingezet met een karaokeavond. Zaterdag werd de omkadering verzorgd door de kleiduifschieters. 's Zondags konden we aanschuiven voor de traditionele brunch en konden we in de marge genieten van een demonstratie van het Belgisch trekpaard. Tussen de 400 ponyruiters vonden we uiteraard een schare lokale deelnemers. Vice Belgisch kampioen werd - wie had anders verwacht DolfDesmedt terwijl Jef Stoffel en beslag legde op een meer dan verdienstelijke vierde plaats. Proficiat! Alsof het niet op kon organiseerde de landelijke raad in samenwerking met het stadsbestuur op dezelfde plaats op zondag 28 augustus de Hoevedag - Kempendag. Zij tekenden ondermeer voor het Belgisch kampioenschap vlegeldorsen, een tentoonstelling rond 'de aardbei' als Mariaplant, een oude ambachtenmarkt, huifkarrentocht, kinderboerderij , barbecue, ... Na alle herrie rond het MAP is de tijd rijp voor het Landbouw Aktie Plan. Uitgangspunt hierbij is alleszins dat de gewestplannen strict als basis dienen te worden genomen voor alle verder maatschappelijk overleg rond structuurplanning. Met de slogan 'wat zou u doen zonder landbouwgroen' wil de Landelijke Beweging, behalve opkomen voor hun eigen broodwinning, de spots werpen op de positieve aspecten van de landbouw voor de wandelaar, de fietser, de natuurliefhebber, kortom de doorsnee - nietfanatieke - Vlaming.

29


MINDERHOUT Een verslag over de hoevefeesten in het volgende nummer. 0

Volksdans In de vakantiemaanden neemt onze K.S .J. telkens het lovenswaardig initiatief om in verschillende wijken in ons dorp een (avond)activiteit te organiseren voor kinderen. Zo vermeldde de affiche ook een volksdansavond op het pleintje. Leuk, maar jammer genoeg wijzigde de locatie om een of andere duistere reden. Ouders, die hun kind veilig dachten op het Dorpsplein, moesten later vaststellen dat er werd gedanst in de niet-verkeersvrije Markwijk. Mogen we hier vraagtekens plaatsen bij de veiligheid? •

Kantoor van Notaris ..J. MICHOEL Lod. 8e Konlncklaan 381 • HOOGSTRATEN Tel. 031314 51 77

OPENBARE VERKOOP van ZEER GOED GELEGEN WONING met TUIN en GARAGE te HOOGSTRATEN/WORTEL, POELEINDE 3 Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Zeer goed gelegen woning te Hoogstraten!Wortel, Poeleinde 3, groot 7 a 05 ca . Ingedeeld als volgt: - gelijkvloers: voorplaats, slaapkamer, zitplaats, keuken, badkamer, wc en 2 bergplaatsen; - verdieping 3 slaapkamers - verder zolder en kelder. Eigendom beschikt over alle nutsvoorzieningen , en centrale verwarming (mazout)

Tweewieler Racing Center

D. VERHEVEN motors

Kadastraal inkomen 19.500

bromfietsen - fietsen

Bezichtiging zaterdag van 14 - 16 uur. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten.

ook voor

Zitdagen: - Inzet op maandag 12 september 1994 -Toewijzing op 26 september 1994 telkens om 16 uur in café De Nieuwe Buiten, Langenberg 14 te Wortel.

uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt

TEL.: 03/315.91.77 13

Je weet wel/ daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping 41

30


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Business as nsual Zo, we hebben het weer gehad. Op een enkeling na heeft iedereen zijn of haar vakantie achter de rug. Het is opnieuw werken geblazen, maar met een beetje goede wil hoeft dat helemaal niet erg te zijn. Ook voor De Hoogstraatse Maand heb ik mijn troepen weer verzameld. Ons triumviraat is opnieuw kompleet. Dat was in de vorige maanden wel even anders. Ik vertoefde immers een aanzienlijke tijd op een camping in Esponellà, een schitterend plaatsje ergens verborgen in Catalonië. Meer zeg ik er niet over, want anders loopt u d'r binnenkort naartoe. Maar als u echt geïnteresseerd bent, mag u mij altijd contacteren. Wakkere Willy trok een maand rond in Ierland. Hij kwam daarbij onder meer in Dublin terecht, waar hij vlakbij de Windmill Lane Studio van U2 zowaarBonoen The Edge tegen het beroemde lijf liep en hen een handtekening kon ontfutselen. Daarmee loopt hij nu apetrots door Meer. Mensen die nog twijfelen aan de identiteit van onze Willy, hebben het nu een stuk makkelijker, te meer omdat u nu de Willy ook kan ruiken. Die handtekeningen staan immers op zijn armen en bijgevolg weigert hij die nog te wassen. De Marcel bleef heel de tijd in Meer, een paar eendagsreizen niet meegerekend. Dat was maar goed ook, want op die manier was onze thuisbasis toch niet helemaal ontmand. Marcel deed echter meer dan alleen maar foto's trekken, dat hebt u vorige maand gemerkt. Toen klom hij zelfs in de pen en hij deed dat tot ieders tevredenheid meer dan behoorlijk. Dat belooft voor de toekomst, waarin ik hem dus de Willy kan laten assisteren om af en toe een woordje te placeren. Voor de rest was en is Marcel onze alerte man in het veld, die steeds weer met nieuwsjes en weetjes komt aandraven, waaruit de Willy en ik dan onze keuze kunnen maken. Zo gebeurde dat ook in de afgelopen weken en het resultaat daarvan kan u nu lezen en bekijken.

Awoert stadsbestuur, deel 1 Wat het stadsbestuur met de herinrichting van de Terbeeksestraat over de brug tot hiertoe uitgespookt heeft, is voor de meeste mensen een schrijnend voorbeeld van wanbeleid en incompetentie. Het begon nochtans goed met de aanleg van een fietspad, maar in feite liep het · toen al mis, want voor iedereen was een vrijliggend fietspad beter geweest. Maar goed, beter iets dan niets, dachten wij. Daarna was echter het hek van de dam en werd er alleen nog knoeiwerk afgeleverd. Links en rechts werden de kasseien opgehaald om de ergste putten weg te werken, maar daar hadden deze kasseien geen zin en van de weersomstuit zakten ze terug naar hun vroeger bedje. Gedurende een tijdje bleef alles liggen zoals het was en toen besloot men plots een betonnen strook aan te leggen over de hele lengte van de weg. Daarna gebeurde er niks meer. Wat hebben we dus momenteel? Een betonnen strook, een diepe geul, de ingezakte kasseiweg van vroeger en het fietspad, waarvan al één derde van de paaltjes die het autoverkeer van het fietspad moesten weghouden, gesneuveld zijn. Kosten tot dusver: 7 miljoen. Resultaat: 0. Dankzij dit lapwerk is de verkeerssituatie er nu onveiliger dan ooit. Auto' s kunnen elkaar alleen passeren als het fietspad daarvoor gebruikt wordt, wat toch nooit de bedoeling kan zijn. Blijkbaar weet het stadsbestuur ook niet meer van welk hout pijlen maken. Ten einde raad riep het op maandag 8 augustus de buurtbewoners en het bestuur van de dorpsraad naar Hoogstraten om hen te vragen wat er nu moet gebeuren. Inspraak après la lettre, zullen we dat maar noemen. Daar bleek nogmaals dat de

meesten liever een vrijliggend fietspad hadden gezien, maar ja, dat kan nu natuurlijk niet meer. Over hoe het nu verder moet, waren de meningen verdeeld. Sommigen willen de kasseien aan elkaar smeren met asfalt, anderen willen dat de kasseien volledig herlegd worden op een nieuwe, egale bedding, en weer anderen zien liever een splinternieuwe asfaltweg. Het stadsbestuur nam akte van deze verschillende meningen en voor de rest moeten we weer afwachten wat er zal gebeuren. Wat men ook doet, uiteindelijk zullen de kosten vèèl hoger liggen dan nodig was en het resultaat zal niemand echt bevredigen. Als er in oktober een nieuwe gemeenteraad gekozen wordt, moeten we alvast hopen dat die nieuwe ploeg bereid is een visie en een beleid op lange termijn te ontwikkelen en dat ze verder wil kijken dan de eigen neus of ambtstermijn lang is. Zo niet zal knoeiwerk zoals nu met de Terbeeksestraat, meer regel dan uitzondering blijven. 0

Awoert stadsbestuur, deel2 Twee maanden geleden berichtte ik u over een bouwovertreding op Hoogeind: een schatrijke Nederlander had een soort van boswachtershuisje afgebroken en was bezig er een mastodont van een villa neer te poten. Dat allemaal zonder bouwvergunning. Er werd klacht neergelegd en de werken liggen sindsdien stil. De vraag die velen zich stelden was 'hoe zoiets mogelijk is zonder dat het stadsbestuur zelf ingrijpt? Deze vraag werd door de oppositie dan ook op de gemeenteraad van juni aan het

college gesteld. Het antwoord was ontluisterend: 'Wij wisten het niet' . Je zou ermee lachen, als het niet zo droevig was. Het is immers juist de taak van het college om dergelijke zaken te weten. Maar blijkbaar is de tactiek: wat niet weet, niet deert. Struisvogelpolitiek. Men laat maar betijen en als er een klacht komt, weet men zogezegd van niets. · Fraai hoor. Daarom lijkt het mij een goed idee om op donderdag 15 september massaal af te zakken naar het parochiecentrum van Minderhout, waar de verschillende dorpsraden een debatavond organiseren tussen de politieke partijen die binnenkort uw stem willen hebben . Ze zullen er hun programma voorstellen en ingaan op vragen vanuit het publiek. Dan kunt u zelf nagaan of onze toekomstige bestuurders bereid zijn hun ogen open te doen . Voorlopig zullen wij de ogen maar goed openhouden, want het huidige stadsbestuur houdt ze te vaak gesloten voor zaken die niet door de beugel kunnen. D

Op 17 augustus waren KAREL SNOEYS en MARIA EMSRECHTS 50 jaar getrouwd. Proficiat!

Woninginrichting

GEBR. LEVTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz. 39

31


MEER VANDAAG IN DEZE KRANT

Het boekje van Marcel

Hoeren of struisvogels In de Belgisch-Nederlandse grensstreek nabij Meer staat het schitterende landgoed Lohuis. Over de nieuwe bestemming van .het kapitale pand doen de wildste geruchten de ronde: bordeel of struisvogelfarm? • ZIE PAGINA A2

Dit bericht stond op donderdag 18 augustus op de frontpagina van de Nederlandse krant De Stem. Binnenin de krant werd het gevolgd door een uitgebreid artikel over de toekomstige bestemming van het Lohuis. Omdat ook in ons dorp de wildste geruchten de ronde doen, lijkt het mij een goed idee u een samenvatting van het artikel aan te bieden. Wat iedereen ondertussen al gehoord heeft, is dat Baracei-eigenaar Marcel Verschueren het schitterende landgoed Lohuis langs de John Lijsenstraat gekocht heeft. Dat deed onmiddellijk een aantal wenkbrauwen fronsen, want van iemand die zich in woord en geschrift aan de rand van een faillissement beweert te bevinden, verwacht je geen investering die volgens ingewijden in de buurt van de drie miljoen gulden moet liggen. Daarom beweren boze tongen dat hij slechts als stroman optreedt voor enkele 'stille' vennoten . Verschueren ontkent dat: 'Of ik dat pand gekocht heb? Jazeker. Met nog twee anderen? Wis en waarachtig niet. Ik heb het alleen gekocht. Van wie? Van de curator. Uit een faillissement.' De vraag die iedereen bezighoudt, is natuurlijk wat hij met het Lohuis gaat doen. 'Een nieuwe, gigantische discotheek, zegt de een. 'Een megabordeel, een exclusief hoerenkot', zegt de ander. Wie er gelijk heeft, weten we niet, maar burgemeester Van Aperen laat het niet aan zijn hart komen: 'Och, als iemand een boerderij koopt en daarvan een taverne maakt, daar liggen wij hier in België niet wakker van. Als het voldoet aan de milieuwetten en de warenwet, dan hebben wij geen problemen.' Ook van een nieuwe, grote discotheek is hij niet bang: 'U bedoelt dat er dan drugs worden verhandeld? Och, wij hebben hier in Meer 't Fortuin en in Hoogstraten de Highstreet Denkt u dat die zonder zonden zijn? Misschien dat ik daar vandaag of morgen onaangekondigd nog eens binnenloop met een drughondje. Maar verder zie ik geen echte problemen. Trouwens, het zijn allemaal geruchten. Ze zeggen zo veel. Ik ben eigenlijk zo'n beetje als de heilige Thomas: eerst zien en dan geloven'. Politiechef J. Gorissen van Midden- en WestBrabant vindt een nieuwe me ga-disco vlak over de grens geen aantrekkelijk idee: 'Het onttrekt zich natuurlijk aan onze bevoegdheid, maar omdat tachtig procent van de klandizie uit Nederland zal komen, hebben we wel een probleem. Dat volk rijdt immers met een slok op of met drugs in het lijf in de auto Nederland terug binnen en dan hebben wij er wel mee te

Als het snel moet gaan: TAXIPOST

32

maken. ' Van een groot bordeel heeft hij duidelijk minder schrik: 'Bordelen en andere bizarre horecavormen behoren nu eenmaal tot de typica van de grensstreek. Over het algemeen leveren die bedrijven nauwelijks of geen overlast op. Los gezien natuurlijk van al het geld dat daar witgewassen wordt. Verder moet er alleen gecontroleerd worden of de vreemdelingenwetgeving nageleefd wordt, want die meisjes komen uit alle uithoeken van de wereld. Voor de rest zijn er eigenlijk nooit problemen . Het gaat hier immers meestal om keurige zakenlui of vertegenwoordigers · die even langskomen om snel en discreet hun behoefte te bevredigen.' Dat beamen de eigenaars van 'La Reserve' en 'Sauna Diana', twee gerenommeerde sekshuizen die zich in de onmiddellijke buurt van het Lohuis bevinden. J. Simons, uitbater van Sauna Diana en schoonbroer van M. Verschueren, valt echter uit de lucht: 'Wat zegt u? Een megabardeel in dat landgoed? Dat is wel even schrikken. Had u me daar niet beter na het eten over kunnen bellen? Ik moet het trouwens nog zien. Waar haalt hij zo gauw zoveel goede meisjes vandaan? Want dat is echt geen eenvoudige zaak. ' Verschueren zelf ontkent echter alle disco- en bordeelplannen: 'Ach welnee, dat zijn allemaal cowboyverhalen. Ik ga struisvogels fokken . Het wordt een struisvogelfarm. Struisvogelvlees, dat is het vlees van de toekomst. Héél milieuvriendelijk, want bijna geen mest.' A. Lohuis, de oorspronkelijke eigenaar van het pand, die zijn bezit met pijn in het hart in een faillissement heeft moeten loslaten, buldert van het lachen bij het horen van de struisvogelplannen van Verschueren: 'De veren kan hij in elk geval in zijn nieuwe bedrijf kwijt. Luister, ik weet heel zeker dat hij van het gemeentebestuur van Hoogstraten een vergunning_ heeft gekregen voor de vestiging van wat ze daar een privéclub noemen. Ik weet ook dat er nog een aanvraag loopt voor een vergunning voor een dancing. Maar daar zullen burgemeester en wethouders van Hoogstraten pas over beslissen als ze van Verschueren nadere informatie hebben gekregen.' Zo stond het allemaal in De Stem. Wat moeten we nu met al die uitleg? Wie spreekt hier de waarheid? Wie liegt? We weten het niet, maar de toekomst zal ons ongetwijfeld een duidelijk antwoord geven, zodat leugen en waarheid zullen ontmaskerd worden. Wordt ongetwijfeld vervolgd. 0

Een postchequerekening: veilig, zeker en gratis!

Hallo, ' t is hier de Marcel nog eens. Ge weet, ik trek normaal de foto's, maar omdat ik zoveel positieve reacties gekregen heb op dat stukske dat ik van armoe de vorige keer geschreven had, heeft mijn baas gezegd dat ik dat voortaan meer mag doen. Bedankt allemaal daarvoor. Ik zou nog eens een oproep willen doen voor nieuwe gemachtigde verkeersopzichters. Wij hebben dat vorig jaar met ier man gedaan, maar dat is eigenlijk te weinig. Ideaal zou acht man zijn. Dus als ge goesting en tijd hebt, laat het dan weten. Aan mij of aan de directrice of aan Fons Laurijssen, dat maakt niet uit. Het is voor de veiligheid van de kinderen dat we dat doen, ze verdienen dat wij voor hen een beetje moeite doen. Dus als dat iets voor u is, niet wachten, laat het weten. Zo, dat wou ik efkes zeggen. Tot volgende keer .•

Voor de laatste keer

Dat is exact wat de Meerse Markt van plan is: in schoonheid eindigen met een fraai orgelpunt. Dat zal gebeuren op zondag 4 september, wanneer de Donckstraat voor de laatste keer dit jaar Meermarkt ontvangt, die voor de gelegenheid uitgebreid wordt met een heuse boerenmarkt. Onze landbouwers hebben immers beloofd de laatste markt een extra zetje te geven door met allerlei typische land- en tuinbouwprodukten aanwezig te zijn. Men zal kunnen proeven en kopen. Omdat de Donekstraat geen plaats genoeg biedt, zal ook een deel van het terrein aan het klooster gebruikt worden. Daar komen een aantal oude tractors en een antieke dorskast van liefst negen meter lang zal laten zien hoe er vroeger gedorst werd. Dat geeft naar het schijnt een heel spektakel. Tussen de bomen wordt ook een kinderboerderij gepland en kunnen een aantal paarderassen bezichtigd worden. Verder zal u de gelegenheid hebben om met een rijtuig een rondrit in de omgeving te maken. Voeg daarbij de kraampjes die steeds aanwezig zijn, dan ziet het er goed uit. Zeker als u weet dat de muzikale animatie in handen is van Radio Valencia en de Marckriver Jazzband, die voor de allereerste keer optreedt op de Meerse Markt. Of u komt als koper of verkoper of gewoon als bezoeker, dat maakt niks uit, u bent allemaal even welkom.


MEER

Leve onze pastoor!

Op 21 juli vierden wij het heuglijke feit dat E.H. Jan Van Deyck 25 jaar pastoor is in Meer. Dat gebeurde door middel van een eucharistieviering en een gezamenlijk ontbijt in de parochiezaal. Het leuke was dat de pastoor zelfvan niets wist. De voorbereidingen gebeurden in het grootste geheim en de viering diende zich voor de pastoor als een komplete verrassing aan. Het was pas toen Luc 'Fast Fingers' Dockx de klokken luidde, de deken van Hoogstraten plots opdook en de kerk volstroomde, dat onze pastoor besefte dat zijn parochianen hem niet vergeten waren. Aanvankelijk was hij even uit het veld geslagen, maar al vlug vond hij zijn ĂŠlan terug. Geconfronteerd met de warme sympathie die de bomvolle kerk uitstraalde, sprak hij: 'Als er soms mensen van buiten Meer zijn, die moeten wel denken, wat voor ne goeie pastoor is dienen Van Deyck wel niet. ' Toen hij vervolgens het boekje in handen kreeg waarin de viering was uitgewerkt, was zijn reactie: 'Ze hebben dat hier nu allemaal wel zo klaargemaakt, maar ik heb dat niet kunnen voorbereiden, maar ik zal dat boekske zo goed mogelijk volgen.' Waarna hij prompt afweek van de voorziene tekst, iets wat zich nog vaak zou herhalen. Het maakte hem nog menselijker en de genegenheid nog groter. Op een bepaald moment liet hij zich ontvallen: 'Ik doe zo graag een mis voor zoveel mensen. ' Dat gaf bij vele aanwezigen een krop in de keel. Deze kleine reacties van de pastoor- en zo waren er nog heel wat- zorgden ervoor dat deze op zich al prachtig opgebouwde viering uitgroeide tot een onvergetelijke ervaring. Die werd na de mis nog verlengd in de parochiezaal, waar alle aanwezigen gezamenlijk ontbeten en nog uren aangenaam vertoefden in het gezelschap van onze pastoor. We willen hem langs deze weg nog eens extra proficiat wensen en ook een dankwoord richten aan de organisatoren, die in een mum van tijd eenfeest in elkaar boksten dat zowel de pastoor als de aanwezigen nooit meer zullen vergeten.

We gingen met een zucht, tot boven in de lucht

Een man op zijn bank. Zijn naam is Karel Martens. Hij is 96 en woont op Hoogeind. Hij zit er rustig bij, hoewel hij net de kick van zijn leven gehad heeft: een luchtdoop met de helikopter. Dat gebeurde ter gelegenheid van JO jaar Mosten in juli. Ik zie het u op uw 96 nog niet doen. Ik zie u trouwens helemaal geen 96 worden.

Help mij, help mij, uit de nood

Op kamp met de Chiro

Amper bekomen van de festiviteiten rond zijn persoon, vertrok pastoor Van Deyck tijdens de laatste week vanjuli alweer op kamp naar Oostduinkerke met zijnjongens van de Chiro. Dat kunstje deed hij begin augustus nog eens over met de meisjes, zodat we kunnen stellen dat hij zeker niet op zijn lauweren rust. Achteraftoonde iedereen zich uitermate tevreden over het verblijf aan onze dit keer zonnige kust.

Op deze foto ziet u twee vrijwilligers van het Rode Kruis die dagelijks hulp bieden in het recreatiedomein De Masten. We willen hen gewoon even in het zonnetje zetten, want terwijl wij plezier maken, helpen zij mee aan onze veiligheid en gezondheid.

33


MEER

Dubbele pech voor Akkerpop

\IE~'Z.E\(E~\\\\GEN SP~~a~\\\\( LEN\NGEN Wat Akkerpop de weer- en andere goden misdaan heeft, weet ik niet, maar het is een feit dat ze het festival niet goed gezind zijn. Eerst kwam het onheilsbericht dat top of the bill Gwar had afgehaakt en later spoelden de hemelsluizen Akkerpop voor de tweede opeenvolgende keer in de modder. Je zou voor minder ontmoedigd raken. Overdag viel het allemaal nog best mee: de muziek was goed en de sfeer en het weer zonnig. Helaas viel 's avonds alles in het water. Ofdeze nieuwe tegenslag consequenties zal hebben voor de volgende uitgave van Akkerpop, is op dit moment nog niet duidelijk. Laten we hopen dat de Akkermussen doorgaan en de moed niet opgeven. Na regen komt immers zonneschijn.

Het mooiste cadeau dat De Mosten voor zijn tienjarig bestaan kon wensen, kreeg het van de weergoden. Het wekenlange schitterende zomerweer zorgde voor een nooit geziene volkstoeloop. De nieuwe uitbaters ZjefVan Beeck en Mie A erts hadden zich geen beter begin kunnen voorstellen. Half augustus was het dan zover: de 50.000ste bezoeker kocht een ticketje. Koen Timp uit Berchem en zijn drie kinderen waren de geluksvogels, die op zaterdag 20 augustus om 14.00 uur door het stadsbestuur werden gevierd. De geschenken kwamen daarmee bij de juiste mensen terecht, want Koen en zijn kinderen behoren tot de heel vaste klanten. Hopelijk houdt het goede weer nog een tijdje aan, maar ook bij minder goed weer kan u in De Mosten terecht. Zo liet Zjef ons weten dat het cafetaria heel het jaar door op zondag vanaf 10.00 uur openblijft, zodat we ook in de winter kunnen genieten van het prachtige domein dat De Mosten inmiddels geworden is.

Recordzomer voor De Mosten

RUIMTE

IN

J E BANKZAKEN

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

BELEGGEN

LEVENSVERZEKERINGEN

KREDIETEN

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 30

34


VARIA

LAURVSSEN ELECTRONICS B. V.B.A. Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten

Meer cursussen Nederlands voor anderstaligen Sinds vorig jaar organiseert men taallessen voor vreemdelingen in Hoogstraten. Men kreeg hiervoor lokalen ter beschikking van het gemeentebestuur in de Karel Boomstraat Dankzij de steun van GEKO (gem. dienst voor ontwikkelingssamenwerking) kon Basiseducatie een professioneel cursusaanbod uitbouwen. Vanaf september '94 tot juni '95 starten de cursussen Nederlands dan ook met een vernieuwd aanbod. Anderstaligen hebben de mogelijkheid nu meer lesuren te volgen. Zowel de groep beginners als de groep meer gevorderde cursisten kunnen nu tot 2 maal 2 uur per week naar de les. Het aanbod richt zich naar laaggeschoolde vreemdelingen. Cursisten leren zich vooral te redden in dagdagelijkse situaties: bij de dokter, op het werk, in de winkel enz ... Er zijn groepen voor anderstaligen die helemaal geen Nederlands spreken en verstaan, en groepen voor meer gevorderde cursisten. Ook mensen die ons alfabet niet kennen, zijn van harte welkom. Alle cursussen zijn gratis. Inlichtingen en inschrijving: 014/42.27.87 (tijdens kantooruren).

G

E

T

T

H

E

B

E

S

T

huy VZW Kreatief Op zondag 18 september richt ACV VZW

Kreatief van het gewest Rijkevorsel-Hoogstraten haar vijfde opendeurdag in. Op deze Opendeurdag stellen wij onze kursussen voor en kan iedere geïnteresseerde inschrijven voor volgende kursussen: naad, breien, handwerk, kreatief, engeis en frans. Het inschrijvingsgeld (lidgeld vzw kreatief) per kursusjaar: 100 fr. (ACV-leden) 300 fr. (niet ACV-leden) + 30 fr. per gevolgde les (halve dag) Deze kursussen lopen wekelijks van eind september tot Pasen, uitgezonderd tijdens de schoolvakanties. Het programma van de opendeurdag is als volgt: * tentoonstelling kursussen * cafetaria * kinderanimatie: - kinderschminken - sjoelbakken - rad van snoep * voorstelling werkzoekendenwerking Al wie met de VZW Kreatief en haar kursusaanbod wil kennismaken, of wil inschrijven voor één of meerdere kursus sen, kan dus best een kijkje komen nemen op zondag 18 september vanaf 13.00 uur in het Parochiecentrum te Rijkevorsel .•

U bemoeit zich niet met politiek? de politiek bemoeit zich wel met u! Kom naar de DEBATAVOND op donderdag 15 september om 20.00 uur in de parochiezaal van Minderhout. De politiekers zullen er aan de tand g voeld worden in verband met de komende gemeenteverkiezingen op 9 oktober. ledereen is welkom en de toegang is gratis.

BERICHT AAN DE BEVOLKING. Landmeter Willy VAN DE KERCKHOF, Vrijheid nr. 22 te 2320 HOOGSTRATEN brengt ter kennis van de inwoners van BAARLE HERTOG-ZONDEREIGEN, MERKSPLAS, RIJKEVORSEL en de fusiegemeente HOOGSTRATEN dat hij wegens ernstige gezondheidsproblemen zijn beroep niet meer kan uitoefenen. Vooraf wens ik iedereen te bedanken voor het in mij gesteld vertrouwen. Mijn praktijk is overgedragen aan landmeter Jan KOVEN, Dalweg nr. 22 te Hoogstraten/Meerle, die zo lang mijn gezondheidstoestand het toelaat, kan rekenen op mijn steun, ervaring en kennis. Hij komt tevens in het bezit van alle archiefstukken van wijlen landmeter RAES en mezelf voor de perioden van 1924 tot 1974 en van 1965 tot 1994. Alle lopende zaken worden door hem verder afgewerkt. Tot nieuwjaar 1995 kan hij beschikken over mijn bureel: Vrijheid nr. 22 te Hoogstraten, telefoon nr. 03/314.54.58. Het telefoon- en faxnummer van landmeter Jan KOVEN thuis is 03/315.01.33.

35


.( "" ·-'..c

-..,:....

)'-~-

J-.

'

I SPORTI

Vijf Hoogstratenaren in het Belgisch kampioenschap Reeds 67 jaar bestaat de Hoogstraatse veloclub 'De Lustige Wielrijders'. In de periode 1948-1970 vervulde ze een dubbele taak: wielerwedstrijden inrichten en renners opleiden. Denken we uit die tijd maar terug aan Stanny Pans, Jan Jansen, Alfons Boudewijns, Rik Mariën en zovele anderen. Sinds 1970 wordt nog alleen gedacht aan het inrichten van wielerwedstrijden maar met de stille hoop hierdoor ook renners aan te trekken voor de wielersport. Veel 'Sterren' ontdekten we nog niet, uitzondering gemaakt voor wijlen Wim Lambrechts. Wel kwamen er meerdere clubs tot stand die wedstrijden gingen inrichten op naam van 'De Lustige Wielrijders' en zo tellen we reeds onderafdelingen in Hoogstraten (2), Minderhout, Wortel (2), Meer en Meerle. Dit alles heeft, eindelijk zouden we zeggen, geleid tot wat we altijd hebben gehoopt: jeugdigen die zich geroepen voelen tot de wielersport. Zo waren we in Binche waar de nieuwelingen en de dames-internationalen streden om de Belgische titel. En wat zagen we: niet minder dan 5 Hoogstratenaren werden voor dit kampioenschap geselecteerd. Bij de dames-internationalen kwamen twee Hoogstratenaren aan de start: Sabine Snijers, vroeger uit Wortel en een paar dagen voor het kampioenschap nog winnares, en Diana Jansens. Sabine hadden we wel iets dichter verwacht dan de 16e plaats maar Sabine was blijkbaar niet in haar dagje. Diana eindigde als 27e.

Bij de nieuwelingen hadden we drie deelnemers: Rudy Meyvis uit Meer, dit seizoen reeds goed voor een zevental overwinningen, Kristof Van Gestel uit Minderhout van wie geweten was dat hij goed uit de voeten kan op een heuvelachtig parcours en Sam Van Dijck uit Wortel. Sam streed steeds mee in de voorste gelederen maar kreeg het in de tweede koershelft wat zwaar. Kristof en Rudy zagen we nog in de eerste tien bij het ingaan van de slotronde. Er kwam echter geen afscheiding en in de massaspurt plaatsten Kristof en Rudy zich respectievelijk 23e en 28e. Welke gemeente zou 5 renners aan de start hebben gebracht? Binnenkort zien we de jeugd opnieuw aan het werk op de Thijsakker. 'De Lustige Wielrijders' zullen weer instaan voor de Ie rit van de Trofe.e van Antwerpen, zowel voor nieuwelingen als voor junioren. Krijgen we dan misschien een Hoogstratenaar op het hoogste schavotje? (K. V.) •

Bloemensierkunst CATTLEYA LEGPOLOSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

-~ ~~

~

...~,

)'-~... )'-~

l_

ïtl

-......

·-'.c . (

)'-~·

_;

'

Hoogstraten VV: 30 seizoenen nationaal voetbal! De tijd gaat snel en we staan er niet bij stil. Toen HVV 30 jaar geleden in bevordering kwam, dacht menigeen dat dit voor HVV net iets te hoog gegrepen was. Hard werken, goede trainers en dito transferts hielden HVV in vierde nationale. 8 seizoenen geleden kwam dan de promotie naar derde klas. De aanpassing was moeilijk, want derde klas werd onderschat. Eenmaal die aanpassing achter de rug werd HVV een volwaardige derdeklasser. De allereerste keer dat de eindronde werd georganiseerd, ontbrak HVV niet op het appel. Titelkandidaat Denderleeuw werd op de Thijsakker uitgeschakeld. Het ambitieuse Kapellen werd voor één keer de struikelblok voor de rood witten ... Het was goed geweest. Omdat HVV een gezonde club is - en dit ook wil blijven- werd de tering naar de nering gezet en op de transfertmarkt bleef HVV erg rustig. Eén aankoop: Tom Balemans van Gerrninal. 20 jaar oud en steeds goed voor een doelpunt... Op zijn verjaardag werd HVV-Jemappes gespeeld voor de Beker van België. Het werd geen sprankelende partij voetbal, doch HVV scoorde 6 doelpunten en Balemans stond 4 maal op de goede plaats ... Tom Balemans kan bij HVV alleen maar groeien. Bij HVV vertrokken een aantal gevestigde - .

-

PROFESSIONAL DOOR STIHL Met toptechniek voor perfekt zaagwerk. Met een STIHL heeft u een krachtige en handzame motorzaag. Betrouwbaar door de vooruitstrevende techniek

Slecht 8,3% van alle vrouwen en meisjes is maagd! De rest is inderdaad steenbok, waterman, kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hun sterrenbeeld passende tinten en kleuren. Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristallen vaas met horoscoopmotief, draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent. Elke verjaardag kan ermee bedacht worden, elke jarige is er bijzonder opgetogen over! En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau -voor een verrassend vriendelijke prijs overigens. Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bellen naar de Cattleya Bloemenlijn: 014/63.45.16. Faxen (014/63.51.87) of telexen (72 422) kan ook al. We kunnen het u moeilijk nog makkelijker maken I

36

met een ergonomische vorm en een integrale veiligheidsu itrusti ng. Professionele kwaliteit met 12 maanden garantie. STIHL motorzagen zijn leverbaar met een vermogen van 1,2 kW (1,6 pk) tot 6,3 kW (8,6 pk).

machines voor de hof-, bos- en tuinbouw

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.41.15


SPORT waarden: Antonissen, Van Kilsdonk, Lambrechts, I o Laurijssen, Freddy Tielens en Mike Luyten, om er enkelen te noemen. De kern die overbleef is ook in de breedte sterk genoeg om een stevige ereplaats te veroveren, wat wij trainer Kernland en zijn assistent De Pryck van harte toewensen. Programma voor de maand september zaterdag 3 september: 20.00 uur RVV- Tielen zondag 11 september: 15.00 uur Namen - RVV zaterdag 17 september: 20.00 uur RVV - Aarschot zaterdag 25 september: 20.00 uur Verviers- RVV zaterdag 1 oktober: 20.00 uur RVV - Berlaar Nat. res. vrijdag 2 september: 20.00 uur Tielen - RVV vrijdag 9 september: 20.00 uur RVV - Namen zaterdag 17 september: 14.00 uur Aarschot - RVV vrijdag 23 september: 20.00 uur RVV- Verviers zaterdag 1 oktober: 14.00 uur Berlaar - RVV Beker van België RVV- Jemappes 6-2 RVV - Eeklo 0-2

V.N.A. Wortel Dominiek Dufraing werd weer voor 1 jaar overgenomen. Dirk Gysels, eveneens van Merksplas, kwam via Meer onze rangen versterken. Denis Aerts, keerde via omzwervingen naar Brecht, Ravels en Wuustwezel terug naar de schaapstaL We mogen dus zeggen dat de kern verbeterd is. Daarbij zijn nog verscheidene jongeren, rijper en sterker geworden en zullen dit speeljaar zeker kansen krijgen. De oefenwedstrijden, meestal tegen ploegen van vierde provinciale, lieten soms wel goed spel zien, maar de afwerkingen moeten nog verbeteren. Trainer Robert Brosens heeft nognu ik dit schrijf - enkele trainingen om hier beterschap in te brengen . De wedstrijden : zondag 4 september: 15 .00 uur Wortel - Rosselaar zaterdag 10 september: 18 .00 uur Oostmalle - Wortel zondag 18 september: 15.00 uur Wortel - Beekhoek zondag 25 september: 15.00 uur Retie- Wortel

Minderhout VV gevoelig versterkt Na de teleurstellende prestaties van het vorige seizoen koos het MVV-bestuur resoluut voor een versterking van het eerste elftal. Over de grens werd uitgekeken naar de broodnodige versterking en drie Nederlanders, twee voor- en één achterspeler werden gecontacteerd. Dirk Van Bavel uit Meerle, vorig seizoen nog bij Lentezon Beerse actief, vervoegt de groenwitte rangen eveneens . Gunter Jansen, ernstig geblesseerd het voorbije jaar, werd weer volledig fit verklaard en speelde enkele zeer bevredigende oefenwedstrijden. In de Beker van Antwerpen kreeg MVV twee verplaatsingen voorgeschoteld, naar Westmalle en Dosko, die telkens met een nipte overwin-

ning bekroond werden. De derde wedstrijd op verplaatsing .tegen 1ste provincialer Nijlen, werd een te zware dobber. Einde van het bekeravontuur maar daarover wordt geenszins getreurd. Een volgende oefenpartij bracht ook weer positieve cijfers op het bord, zodat men . gerust mag stellen dat MVV staat te popelen van ongeduld om een interessante competitie aan te vatten. Optimistische resultaten die een hart onder de riem steken van iedereen die met MVV begaan is. Buiten het 1ste elftal treedt MVV dit seizoen aan met: reserven, juniores, scholieren, miniemen A en miniemen B, preminiemen, duiveltjes. Veel succes! Programma zondag 3 september: 18.00 uur Weelde - Minderhout VV zondag 10 september: 18.00 uur: Minderhout VV- Meerle zondag 18 september: 15.00 uur HIH Turnhout - Minderhout VV zondag 25 september: 15.00 uur: Minderhout VV - Westmalle •

F.C. Meer Half juli startte zwart-geel de voorbereiding, talrijke oefenpartijen werden betwist tegen elftallen uit 2de en 3de provinciale afdeling, zodat Meer voldoende gewapend aan de aftrap van zijn 57ste competitie in zijn bestaan zal staan. Programma zondag 4 september: 15.00 uur St.-Jozef- F.C. Meer zondag 11 september: 15.00 uur F.C. Meer- Weelde zondag 18 september: 15.00 uur F.C. Meer - Hezewijk zondag 25 september: 15 .00 uur S.K. Beerse- F.C. Meer •

Gelmers weer van start Volleybalclub De Gelmers maakt zich weer op voor een nieuw seizoen. Een seizoen dat zich gunstig aanbiedt. Vorig jaar wist Heren 1 zich via een spannende eindronde te verzekeren van promotie. Een vrijwel ongewijzigde ploeg is bereid ook in tweede provinciale een hoofdrol te spelen. Met de nieuwe speler-trainer Jan Van Baelen, overgekomen van Olen, wordt er reeds hard aan gewerkt. Onze eerste damesploeg

miste vorig seizoen die promotie met één puntje. Werner Cornelis, de trainer die vorig jaar de heren naar promotie leidde, gaat nu proberen hetzelfde te doen bij de dames. Drie trainingen per week in de bossen van Lille moeten de weg effenen. Toch wordt het moeilijk want tweede provinciale wordt een zware reeks dit seizoen . Ook in de gewestelijke reeksen zal het er stuiven . Onze 2e herenploeg degradeerde en wil zo vlug mogelijk terug naar provinciale. Onze Se herenploeg kreeg nog een onverwachte promotie als derde en zal het moeilijk krijgen in zijn nieuwe reeks . De 4e herenploeg bestaat uitjonge talenten van 16 en 17 jaar, zij hebben wat te bewijzen. Bij de dames waren er vorigjaar twee kampioeneploegen. Er worden echter geen moeilijkheden verwacht in hun hogere reeks. Ereprijzen worden er verwacht van dames 2 en dames 6. Opmerkelijk is ook dit jaar weer de aangroei. We mochten dit jaar weer twee nieuwe damesploegen inschrijven, wat het totaal op acht brengt. Dit is een unicum in het gewest Turnhout. Jongens en meisjes vanaf 14 jaar beginnen ook reeds op 17 september aan hun seizoen . Mensen van alle leeftijd kunnen nog steeds aansluiten. Inlichtingen bij de voorzitter Ward Blommaert (03/314.53.76). De jongeren tot 14 jaar beginnen in september met hun trainingen. Voor het eerst worden voor de jongsten ook oefenstonden gegeven in Meer en Wortel, (maandag van 18.00 tot 19.00 uur) zodat de moeilijke verplaatsingen geen beletsel meer zijn om de olleybalsport te beoefenen. Men kan reeds vanaf 7 jaar meedoen. Alle inlichtingen bij de jeugdverantwoordelijke, Diane Verstraeten 03/314.42.60.

Enkele interessante thuiswedstrijden voor september: 10 september: bekerwedstrijden vanaf 15.00 uur 17 september: 17.15 heren 4- den dam 2 19.00 dames 2- wevok 3 20.45 heren 2 - tievoc 3 24 september: 16.30 dames 5 - Smash 3 18.30 dames 1 - Kasterlee 20.30 heren 1 - Puurs

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

37


GESCHIEDENIS

Grensstreek 50 jaar bevrijd

Oorlogsslachtoffers worden herdacht

--------------------~

BAARLE=50 J BEVRIJD

Ter gelegenheid van deze herdenking zal Z.E.H. Deken Van Dijck, EH.L. Swaegers en diaken Walter Van den Broeck voorgaan in de plechtige eucharistieviering in de Sint-Clemenskerk van Minderhout op zondag 18 september om 13.30 uur. Om 16 uur zal Gertrude Stuber-Kirlin aan de Hoogstraatsebaan te Castelré het herdenkingsmonumentje onthullen op de plaats waar haar broer William Kirlin, een Amerikaanse radio-operator, precies een halve eeuw geleden het leven verloor. De gemeenten Baarle-Nassau & -Hertog en hun kerkdorpen Castelré, Zondereigen en Ulicoten herdenken op verschillende dagen de bevrijding op het einde van de Tweede Wereld-

1944

Kirlin uit Reading, Pennsylvania, USA, en drie collega's bemanningsleden die eveneens naar hier komen, nl. de co-piloot Richard Scott, de bommenrichter George Sadler en de boordschutter Eugene Shabatura. Na de herdenkingsdienst in de parochiekerk van Minderhout (waar Castelré kerkelijk bij hoort) is er om 15 uur een bijeenkomst van alle genodigden in de zaal Snoeys aan de Schootsenhoek. Van hieruit vertrekt de optocht metde brass- en drumband van Ulicoten, de kruisbooggilde Sint-Joris, de handbooggilde Vrede en Eendracht en de ruiterij van Wortel. Om 16 uur zal de Amerikaanse Gertrude Kirlin het monument voor haar broer Bill hier in de Kempen onthullen.

1994 In Zondereigen stortte in de nacht van 12 op 13 mei 1944 een Engelse bommenwerper neer in een weiland, ongeveer 150 meter achter het kerkhof van Zondereigen. Dit vliegtuig was boven het gehucht Koekhoven (gemeente Merksplas) aangeschoten door een Duitse nachtjager. Het toestel ontplofte toen het de grond raakte en de volledige bemanning (zeven mensen) kwam hierbij om het leven. Ze werden in Zondereigen begraven . Na de oorlog, in 1945, werd op hun graf een kruis geplaatst dat werd gemaakt van huizen van obussen. Ter nagedachtenis zal een gedenkplaat met de namen van deze vliegers bij het kruis worden onthuld na een plechtige herdenkingsdienst in de Sint-Rumalduskerk te Zondereigen op dinsdag 27 september om 19 uur. Tijdens de maand oktober viert het 'Comité Baarle 50 jaar bevrijd' de bevrijding van Baarle, Zondereigen en Ulicoten door de Geallieerden in de herfst van 1944. •

rBrEZOrEK ONZE N~rEUWrE Wand- en ·vloertegels TOONZAAl Natuursteen Sgt. William Kirlin, radio-operator. oorlog, nu 50 jaar geleden. In september herdenkt men de drie gefusilleerde verzetsmensen, de enige Amerikaan die op Baarles grondgebied is gesneuveld en een zevenkoppige bemanning, zes Australiërs en een Engelsman, die met hun Halifax bommenwerper in Zondereigen zijn neergestort. Tijdens de maand oktober ligt de nadruk op de bevrijding van Zondereigen en Baarle door de Eerste Poolse Pantserdivisie en de bevrijding van Ulicoten door Engelsen en Canadezen. Zaterdag 10 september herdenkt Baarle drie van haar verzetsmensen die op 10 september 1944 door de Duitse bezetter in het Mastbos te Breda werden gefusilleerd. Het waren de huismoeder Mit Cornelissen-Verhoeven (geboren in Hoogstraten, zie DHM, 1989, nr. 54, blz. 19) en de marechaussees Gradus Gerritsen en Adrianus Van Gestel. Na de ontvangst in het gemeentehuis van Baarie-Hertog en een herdenkingsdienst (19 uur) in de Sint-Remigiuskerk is er om 19.50 uur een stille tocht naar het monument aan de Des. Geeraertsstraat. Zondag 18 september is het precies 50 jaar geleden dat een Amerikaanse Liberator bommenwerper een noodlanding moest maken en verongelukte langs de Hoogstraatsebaan in Castelré. De toen 24-jarige William (Bill) Kirlinjr. verloor hierbij het leven (zie DHM nr. 106, blz. 14-15). Op de plaats van het ongeluk zal een klein monument worden onthuld in aanwezigheid van zijn zuster, Gertrude Stuber-

38

Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIË, SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MMKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWMRDEN MN TE BIEDEN!

~ ~

314 70 60 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur zondag 10 tot 17 uur 31


ROCK

Cahier De Brouillon Het moest er van komen: Cahier De Brouillon wordt nog maar eens vergroot. Achter de gele gevel aan de Vrijbeid 84 in Hoogstraten werd de afgelopen twee maand serieus wat gewerkt. Het podium werd vernieuwd en vergroot. de artiesten kunnen opge,rangen worden i·n een aangepaste ruimte en wat voor u belangrijk is, is natoudijk bet feit dat voortaan tweehonderdvijftig in plaats van honderdvijftig toeschouwers binnen kunnen.

Fusieswing Benefietpop

Beverly Jo Scott

Reeds voor de veertiende keer wordt Benefietpop, ten voordele van de Gehandicaptenzorg Noorderkempen vzw, in Wuustwezel georganiseerd. Tijdens het weekend van 2, 3 en 4

Om de geslaagde verbouwing te vieren, haalde Marc Sprangers zijn kletnc zwarte zakboekje boven . Hij vond er het telefoonnummer van COSM1C PSYCHOS uit Australië, Dee Dee Ramone en Tbc Dill Brorhers. Niet de eerste de belite dus. Op vrijdag 9 september mogen The Cosmie Psychos het spi t~ afurjten. Wanneer de Australische Cosmrc Psycbos met op het land moeren werken, dan scbUJmt dit beukende bocrentrio stad n land af om bun loeiharde maar con i tentc punk aan het publiek voor te schotelen. De mannen uit de 'Va t Ourback' van Australië waren dan ook al tal1oze malen in België en Nederland te zien. Hun recentste en tegelijk ze de CD 'Palomino Pin:a' wijkt geen moer af van de vonge, en dat bet kent: knallen. rukken (sic van Marc Sprangen). stomen en trekken. Met andere woorden: klassebakken die uniek zijn in hun soort. Rockhefhebbers die nog nooit van The Ramones gehoord h bben. horen niet echt thuis in ' hel' wereldje' . Uit deze belangrijkste Amerikaan...e punkband aller tijdens pikte de Cahier oor U ba ~ist-van -hct­ eerste-uurDEE DEE RAMONE ICLC, welke t zien zal zijn op zaterdag 10 september. Na v1jftien jaar di nst verliet Dee Dee in '89 de groep, om alleen enler te boeren. Het h eft he 1 waf voeten in d aarde gehad, maar sinds vorig jaar is Dee Dee weer regelmatig op de

Voor de optredens van The Cosmie Psychos betaal je 300 frank inkom, The Dill Brathers zie j e al aan het werk voor d<• luttR{e p rijs van 100 frank. Meer info bij ·aannemiugen Cahier De Brouillon ' op 031314.32.64

september valt er weer heel wat te beleven. Vrijdag 2 september is er jonggerockt Zo kunnen heel wat lokale 'jonge turken' op een groot podium laten zien wat ze in hun mars hebben. De bossen van Vlaanderen verdwijnen systematisch, maar DE BOSSEN VAN VLAANDEREN kom je meer en meer tegen op de Kempense podia. Deze kerels uit de omgeving van Sint Lenaarts brengen pakkerrock, kortweg pock. Pock is naar eigen zeggen een ruwe mengeling van melodie en lawaai. JUNGLEFEVER opende recentelijk nog Akkerpop in Meer. Stevige eigen nummers die balanceren tussen het ruige rockwerk van The Tragically Hip en de crossover van The Urban Dance Squad of Rage Against The Machine zijn hun handelskenmerk. De funky punky

band U .P .I. A. uit Malle sluit jonggerockt af. Ze knutselden eigen materiaal in elkaar en brengen enkele eigenzinnige bewerkte covers. Zelf noemen ze het punkrock met een vleugje nineties, een pretparkbouwpakket waarmee ze je naar de keel grijpen. Een puike podiumact maakt van deze groep een echte live-attraktie. Zaterdag 3 september is er opnieuw de Nacht van de Benefietpop met drie topdisco' s: AB, EXECUTE EN STANCIS. Het belangrijkste gedeelte van Benefietpop is de zondag. Zondag 4 september is het 'half-openlucht-festival', een originele formule die al heel wat navolg kreeg in Vlaanderen. ME TALMOLLY is dit jaar de opener. Deze Rock Rally-finalisten zijn te omschrijven als een kruisbestuiving van Posies, Lemonheads Beatles en Buffalo Tom.

podia re zien. Hij werkt hard aan zijn eig n r>pertoire, een fullsize CD komt dit naJaar uit. Live maakt h1j nog steeds de meeste ophef door rij n vertolkingen van oude Ramon s-nummer , waarvan hij er veel mee inblikt . Wie de herinneringen aan de stadse seventies-punk levendig wil houden, mag niet ontbreken op lO eptember. Zaterdag 17 september wordt het feestgebeuren afgcsloren door onze landgen 1ll1 THE DILL BROTHERS, welke geen onbekenden 7ijn op de Hoogstraatsc podia. Begint u maar al te roepen. Deze jongens van Kempen!>e origine kunnen, zonder enig digitaal opnamcmateriaal, bogen op een erg groot aantal con erte.n di· zij telkens opnieuw doen ontploffen tot een mateloos 'skankin' feestje. Van chuchtcre covers evolueerden The DHI Br thers naar een repertoire van c1gen ska ongs, doorspekt met reggae-tunes en afrogelinte nummers. Ze zijn volwas n geworden, endatg<~jeop ?aterdag l7 sept mberongetwijfeld kunnen horen Als je tenmin~l kan blijven stilstaan!

ZAKENKANTOOR

~ VERZEKERINGEN

VAN BAVEL-ROMMENS bvba SPAREN

LENEN

Wij verkopen niet alleen verzek . ringen ... ook de NAZORG vinden wij belangrijk!!! Kom vrijblijvend eens praten! Rommensstraat 7

2321 Meer

Tel. 03/315.72.54

SI

LASERSHOW - HOOGSTRATEl 23

39


Hun debuut-CD-single 'Superskunk' is in ieder geval meer dan goed te doen. Fritz Sundermann en Hans Helewaut zetten samen California Sunshine op poten en vroegen medewerking van Mich Van Houtem, Lange Polle van The Wolf Banes, Bart De Nolf vaste bassist van Roland en Rudy Cloet drummer bij Arno . Hun single-debuut 'Rodeo' werd meteen opgepikt door Studio Brussel en Radio 21. Volgende 'echte grote' naam op de affiche is BETTY GOES GREEN. Hun nieuwste plaatwerk 'Handsome' werd opgenomen in de R.P.M. Studios in New York met Mike Rathke, de gitarist van Lou Reed, als producer. De Duitse funkrockformatie THE STROKE staat als vierde op de affiche van deze Benefietpop. Op Kastival '94 gaven ze zich te kennen als echte sfeermakers met hun dansbare funkmetal, geïnspireerd door Van Halen en de moderne rap en funk. Beverly Jo Scott bouwde een ijzersterke live-reputatie op. Deze Amerikaanse dame, nu woonachtig in dit apelandje, bracht reeds twee verrassend goedeCD's uit. Eveneens een echte aanrader, op het live-vlak, zijn de afsluiters THE WIDSKY PRIESTS. Pure ambiance zoals je dat nog maar zelden tegenkomt op de Vlaamse festivalpodia. Misschien op papier niet de topper, maar live zijn ze niet te onderschatten. Benefietpop gaat door op de terreinen naast de B.O.-school aan de Nieuwmoersesteenweg in Wuustwezel. Kaarten vind je in elk BACOBkantoor bij je in de buurt. En vergeet het niet: elke frank gaat rechtstreeks naar Gehandicaptenzorg Noorderkempen. Als je dan weer ziet hoeveel vrijwilligers hiervoor werken, dan mag je zeker niet ontbreken het eerste weekend van september. En het is trouwen tof dat de organisatoren, onder andere door hun gedreven motivatie, een Luka Bioom op Ambiorex kunnen overtuigen tot het dragen van een Benefietpop-T-shirt. Een initiatief dat volledig op onze steun mag rekenen .•

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

1

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37 VRIJHEID 126

HOOGSTRATEN

38

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN

Actionrock '94 Op zaterdag 24 september kun je het wellicht laatste festival van deze zomer meemaken . Treden daar op: JUNGLE FEVER, RAMSES , BETTY GOES GREEN en VAN BRENGHE. Je kunt ze horen in 't Centrum in Rijkevorsel. Kaarten in voorverkoop 300 f, aan de kassa: 350 f. De deuren gaan open om 19.30 u en Jungle Fever staat voor u klaar vanaf 20 u.

03/314.13.13

Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315 .03.79

WAT IS ER IN HET LEVEN MOOIER DAN JE TE KUNNEN UITLEVEN ? ABB DRAACT DAAR GRAAG TOE BIL WANT VE ILI G VERZEKEREN IS MEER DAN CENTENWERK

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

de

" 03 - 314.55.04

W®®@~~L?CSUCSU~~@

maand 40

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

gesloten 9-18 u. 9-19 u. 10-20 u. 8-18 u. 8-17 u.

Meerdorp 72, 2321 Meer Tel. 03/315 05 98

ijaar~tudio

JUli .


PERMANENTE!

HALVE EEUW GELEDEN

1

, Wilt U een mooie blijvende permanente? Wensebt U uw verknoeide haren weer in orde te laten brengen, wendt U dan tot het onderstaand adres. V' 790/28 . 705

Vrouw ). PINXTEREN Oeimelstr., 14 AUGUSTUS 1944

Hoogstraten Van Begijntjes 's avonds sluit Brachten in vreugde voor de goede werken van hun centjes om te vieren: Gebuurte Welvaart, voor onze gevangenen en arbeiders in den vreemde: 401 fr. Gebuurte H. Bloedlaan voor de Missies: 100 fr. Gebuurte Loenhoutschebaan voor eene H. Mis: 30 fr. Gebuurte Lindendreef voor de Missies: 207,50 fr. Gebuurte Vakschool voor de Missies : 155 fr.; 1 H. Mis voor afwezigen, 1 H. Mis voor spoedigen vrede: 60 fr. Gebuurte Statie voor de Missies: 25 fr. Gebuurte Seminarie: 100 fr. Gebuurte van Aertselaerlaan voor gevangenen en arbeiders in den vreemde: 105 fr. Gebuurte Statie 2 H. Mis voor krijgsgevangenen en slachtoffers van den oorlog: 30 fr. Gebuurte Karel Boomstraat (garde) H. Mis voor afwezigen: gevangenen en arbeiders in den vreemde: 30 fr. Gebuurte Lod. Komneklaan voor krijgsgevangenen en weggevoerden: 115 fr. Aan al die goede kinderen den besten dank en ook vurig meebidden voor Vrede.

Examen We vernemen datjuffrouw Maria Bruurs, met groote onderscheiding in het eindexamen is geslaagd van beroepsregentes aan de Beroepsschool van het H. Graf te Turnhout. Proficiat. Juf. Maria Noeyens is met onderscheiding geslaagd in haar eindexaam van onderwij zeres, te O.L.Vrouw-Waver. Proficiat.

3. Huishoudelijk onderricht: theorie en .praktijk door een huishoudkundige regentes. 4. Naad, snit en confectie door een beroepsregentes. Er werden reeds veelleerlingen ingeschreven voor het eerste leerjaar. Voor inlichtingen wende men zich tot de Eerwaarde Moeder Overste.

Mortsel, op 15 Juli 1944, na gesterkt te zijn op haar hemelreis door de troostmiddelen der H. Kerk. De lijkdienst gevolgd door de begrafenis had plaats te Wortel, op 19 Juli 1944. Zij ruste in vrede.

Te koop • Schoone cuisinière. Te bevragen ten bureele van dit blad. 1007 • Een schoonen eiken lessenaar in besten staat. Te bevragen ten kantore van dit blad. 1006 • Koolraapplanten en savooiplanten, bij Louis Strijbos, Maria veld, Minderhout. 1015 • Lux-Tandem met vooroorlogsche banden, versnelling 'Sturmey', Congostraat 7, Turnhout. 1013

Dankbetuigingen Den Zeer Eerwaarde Heer Jespers en de familie Henri Verhoeven-Van Elsacker, bedanken langs dezen weg de vele vrienden en kennissen, voor de blijken van innige genegenheid en kristelijke deelneming hun betoond, bij het overlijden van zijne trouwe en doorbrave huishoudster en hunne teergeliefde en betreurde dochter, Zuster, Schoonzuster, Tante en Nicht. Mejuffer Eli za J oanna Verhoeven geboren te Bolck, Rijkevorsel, op 4Januari 1910 en door een smartelijk ongeval overleden te

HOOGSTRATEN

Bron: Gazet Van Hoogstraten

"Voor de negen gelukkigen !" Een draagbare Piek-up H. M. V. .De negen. koopers, die er "het eerste. bij zijn, zullen er de gelukkige bezl~ters van zij>~. - Vallesvorm, licht en gemakkelijk te hanteeren, maakt het mogelijk thuis, op reii, op week-end, in de stad of buiten, nn Electrisch Fonomuziek te geDieten : Ingevoerd van .La \.'oix de son Maitre. Par(Js.

Bericht Op 1 September a.s. openen de Religieuzen Ursulinen van Hoogstraten een nieuwe School: de farnilieschool, toegankelijk voor meisjes geboren in 1930 of vroeger. Als centrum van de Noorderkempen is Hoogstraten de aangewezen plaats voor een inrichting, waar jonge meisjes van hier en de omliggende dorpen en die geen middelbaar onderwijs verlangen te volgen, zich bekwamen voor het gezin en de toekomst. Deze school werkt met volledig dagstelsel; de Zaterdag is vrij. Op het leerplan komen voor: 1. Godsdienst. 2. Algeroeene vakken - 1 uur per dag.

U benweit z:ich niet met politiek ? de politiek bemoeit zi h wel met u! Kom naar de DEBATAVOND op donderdag 15 september om 20.00 uur in de parochiezaal van Minderhout De politiekers zullen er aan de tand gevoeld worden in verband met de komende gemeenteverkiezingen op 9 oktober. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

@TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF 10

41


• ID.

Op stap

BROUWERSHUIS RESTAURANT TAVERNE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

HOOGSTRATEN Nog tot einde september FIETSZOEKTOCHT, formulieren verkrijgbaar bij de Dienst voor Toerisme. Zondag 4 september HISTORISCHE STADSWANDELING, vertrek Karel Boomstraat 44, 14 uur, org. Dr. Versmissenkring. TERRASTHEATERTOURNEE, Café's fusie Hoogstraten, 14-19 uur, org. Tejater De Lepe Hoek. ORGELCONCERT EN GREGORIAANSE KOORZANG, Carl van Eyndhoven en Piuskoor, St. Catharinakerk, 19 uur. Vrijdag 9 september: THE COSMIC PSYCHOS in Cahier de Brouillon. Zaterdag 10 september: DEE DEE RAMONE in Cahier de Brouillon. Zaterdag 17 september: THE DILL BROTHERS in Cahier de Brouillon. Zondag 11 september HISTORISCHE STADSWANDELING, vertrek Karel Boomstraat 44, 14 uur, org. Dr. Versmissenkring. EREMIS BRUNO AERTS, n.a.v. Priesterwijding, St. Catharinakerk, 14.30 uur. Woensdag 14 september CARTOGRAFIE NA MERCATOR, zaal Pax, 14.30 uur, toegang 100 BEF, org. Davidsfonds. Zaterdag 17 september OPENDEURDAG HOOGSTRAATSE WINKELS , org. NCMV. Zondag 18 september OPENDEURDAG HOOGSTRAA TSE WINKELS , org. NCMV. HISTORISCHE STADSWANDELING, vertrek Karel Boomstraat 44, 14 uur, org. Dr. Versmissenkring. Zaterdag 24 september TAPTOE-KERMIS, centrum Hoogstraten, 13 uur, org. Fanfare St. Cecilia. Zondag 25 september HOOGSTRATEN-KERMIS. MISSIEFEEST, zaal Pax, vanaf 12 uur, org. Missiekring. Maandag 26 september MISSIEFEEST, zaal Pax, vanaf 14 uur, org. Missiekring.

!.~

~ .

.

MINDERHOUT

Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

Donderdag 8 september: INFOavond over Groenbemesting, ingericht door Velt, om 20 uur in de parochiezaal. Donderdag 15 september: GROTE DEBAT-AVOND over de gemeenteverkiezingen met deelname van de politieke partijen . Iedereen welkom.

MEERSEL-DREEF

\lrijqei~

WORTEL Zaterdag 17 september: HOBBY-TENTOONSTELLING van de gepensioneerden van 14 tot 19 uur in de parochiezaal. Zondag 18 september: HOBBY-TENTOONSTELLING van de gepensioneerden van 10 tot 18 uur in de parochiezaal.

•• Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag- Tel. 03/31432.64

Cafetaria

Harry Begers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

Restaurant

MEERS EL-DREEF

à la carte week-menu Strijbeek 16 Mee rle

Tel. 03/315.91.07

52 L..----------------~

183

Ij oogstraten

U

Radio CONTINU - FM 103 Strijbeekseweg 2S 2328 MEERLE Tel 31S 79 40 - fax 31S 86 S7

· met regionaal, nationaal en internationaal nieuws -24 uur per dag muziek -informatie van en over lokale verenigingen

U3/314 66 65 ~ust

& lfiiliane

50

U interesseert zich niet voor de politiek? De politiek interesseert zich wel voor u! Daarom, kom naar de debatavond over de gemeenteverkiezingen. In de parochiezaal van Minderhout op donderdag 15 september om 20.00 uur. Toegang gratis en iedereen is welkom.

HUIS STRATEN 53

••

Zondag 11 september: OPEN MONUMENTENDAG. Gedurende de hele dag mogelijkheid tot het bezoeken van het Klooster en de St.Lucia-kapeL Tentoonstelling in het Klooster.

kntrJr±jtsJruis

HOOG 42

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43

58

"


OP STAP IN...

MEERLE · Zoódag 4 september: STRATENLOOP, ingericht door KWB en Chiro. Start om 14 uur, 14.10 uur en 15.00 uur. Inschrijven ter plaatse, Ulicotenseweg 2. Zaterdag 10, zondag 11, maandag 12 en dinsdag 13 september: MEERLE-KERMIS met vermaak, disco en optredens in café De Bombardon en de Volksvriend. Zaterdag 10 september: KERMISFUIF van de Chiro.

Woensdag 14 september: KOFFIETAFEL van Turnkring Vrij en Lenig. Zaterdag 17 september: , VLD-BAL in Veiling met The New Switch vanaf 20.00 uur. Zondag 18 september: GEZINSPIETSTOCHT met VOLKSSPELEN van Landelijke Gilde aan parochiezaal om 13.00 uur. Zondag 25 september: WIELERWEDSTRIJD voor NIEUWELINGEN en JUNIOREN aan zaal Victoria vanaf 13.30 uur.

MEER Van 1 tot 30 september: KWB-VAKANTIE- en -FOTOZOEKTOCHT Elke dinsdag: KWB-FIETSEN aan RosaHakapel om 20.00 uur. Donderdag 1 september: OPEN DEUR DANSCENTRUM BEVERS voor 50+ vanaf 19.00 uur. Vrijdag 2 september: OPEN DEUR DANSCENTRUM BEVERS voor jeugd met optreden van BB Jerome and the BANG GANG vanaf 19.00 uur. Zaterdag 3 september: OPEN DEUR DANSCENTRUM BEVERS vanaf 20.00 uur. BIERCURSUS van de Kempische Huisbrouwersgilde in Brouwerij Sterkens. Zondag 4 september: MEERMARKT + BOERENMARKT in de Donckstraat vanaf 09.00 uur. OPEN DEUR DANSCENTRUM BEVERS vanaf 15 .00 uur. ROSALlADAG van Ziekenzorg in parochiezaal vanaf 11.00 uur. Maandag 12 september: VERGADERING MEERMARKT in gildelokaal om 20.30 uur. Dinsdag 13 september: DORPSRAAD in Boerenzaaltje om 20.00 uur.

Al 25 jaar een oase aan de Boomkes Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag (20.00u), vrijdag, zaterdag(t9.00u) en zondag 13.30u)

7)(4~~

'Tfl

RTUIN --~

Meerdorp

13

Telefoon:

,

\~- , vzw Mussenakker Meer ~ , Waar mensen zich jong "'--...-

,-....//

- '

CAFÉ DISCOBAR

4'44.~ 2321 03/315.71 .53

Hoogstraten

Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers

Eethuis Roma

voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdag· avond vanaf t 8.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

Woensdag en donderdag gesloten

Schoolgerief uit de Wereldwinkel Organisaties die ijveren voor een goed doel zoals bv GREENPEACE voor het milieu of OXFAM voor hulp aan de derde wereld, brengen nu ook schoolmateriaal op de markt. Enerzijds doen zij dat om geld in te zamelen om hun akties te bekostigen en anderzijds om milieuvriendelijke produkten aan de jongeren te verkopen. KRINGLOOPPAPIER is daarbij het voornaamste: schriften en kaften, etiketten en kursusblokken, het is er nu allemaal in geheel of gedeeltelijk gerecycleerd papier. En deze produkten ogen niet meer zo grauw als voorheen, integendeel, het ziet er nu vrolijk en zelfs modieus uit. Reden genoeg dus om- als er schoolgerief moet aangeschaft worden - een bezoek te brengen aan de Wereldwinkel, Gelmeistraat 5 in Hoogstraten. Vanaf I september opnieuw open op woensdag van 13 .30 tot 15.30 uur, op donderdag van 13 .30 tot 15.30 uur, op vrijdag van 13.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur in de voormiddag en van 13.30 tot 15.30 uur .•

57

VELT-nieuws Café - feestzaal

-

De Eiken

'l(unstscfiiûfer J,:;{.J. Jasper RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

VRIJHEID 34b - 2320 HOOGSTRATEN - TEL. 03/314 14 86 80

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL

FRITUUR - EETHUIS

'DE EIKEN'

aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

56

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 031315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur. 60

Op 3 september krijgt VELT-Noorderkempen de gelegenheid om ECOVER te bezoeken te Malle. Dit is een unieke kans om mee te maken! Door de vele aanvragen die er bij Ecover binnenkomen heeft VELT maanden op deze gelegenheid moeten wachten. Bijeenkomst op 3 september om 11.30 uur aan de kerk in Hoogstraten . Deelname is gratis . Ook niet-leden zijn welkom. Gelieve in te schrijven bij Kees en Marina, tel. 314.10.19. Op 8 september wordt een voordracht gehouden overgroenbemestingdoor Peter van Hoof. Hij zal het ondermeer hebben over de voor- en nadelen en de toepassingsmogelijkheden. Bijeenkomst op 8 september in het kleine zaaltje van het Parochiecentrum te Minderhout om 20.00 uur. Leden 150 fr.niet-leden 200 fr.•

43


":? ·-

_)

Ongevallen Brandweer 314.42.43 -- ~

e =-

cc----,-

-~

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

03/314.32.11 03/314.59.10

RUKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak) 71

63

72

~ centrale v~~arming

--.--

~ CONTAINERDIENST

HUISARTSEN

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

~

10,; JOS SERVABS

3 en 4 september: DR. JEAN-MARC VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten, tel. 314.57.84.

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Vrijheid 251 - 2320 Hoogstraten Achtelsestr.l

Tel. 03/314.51.33

64

10 en 11 september: DR. JOHAN WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten, tel. 314.45.55.

Antiek

65

JAN VERHEVENb.v.b.a.

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315 .70.16

66

Indoor tennis squash snooker

VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

Van 9 tot 16 september: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75.

Tennisclub vzw

Achte/sestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.37.76 67

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03131 4 76 81 - - - · - ·-------.::..l..

AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN

Zaterdagvoormiddag 17 september: APOTHEEK VAN PELT. Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50.

~126e~~2~es;~~}E N Tel. 03/314.31.08

2

16

Van 23 tot 30 september: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 314.62.25.

LIEF LAURIJSSEN

Zaterdagvoormiddag 24 september: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68.

Gelmel,lroal6 2320 Hae<J >Irolen Tel. 0 3/314 38 11 fax 03/ 314 15 03

THUISVERPLEGING

CIS VISSERS

Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/ 61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten .

• SANITAIR- & DAKWERKEN • ZINK- & KOPERWERK

•,.".."..,r.".., ."..,.".".".,.,.,.,.".,.~oh"'"",..,.,.,.,.,."'."'""'"'"''''"''"''"'"~'""'" Goed leren lezen, schrijven en rekenen

Gratis in Turnhout en Hoogstraten : 014 I 42.27.87

75

mobile Rent

Van 16 tot 23 september:APOTHEEK SCHEVELENBOS , Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 669 .64.24.

VRIJHEID

74

LAURIJSSEN JEF

Van 26 augustus tot 9 september: APOTHEEK FAES , Meerdorp 61. Tel. 315.77.73.

• Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

L------

STOFFELS

DR. DOMENIQUE VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle, teL 315.87.15.

APOTHEKERS

Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 03/315.79.50

de

JAN

24 en 25 september:

Tel.: 03/314.34.37

73

KWALITEITSPLUIMVEE

17 en 18 september: DR. GEERT FAES, Heilig Bloedlaan 291, Hoogstraten, teL 314.50.10.

Koekhoven 5 - Rijkevorsel - Speciaalzaak .in blankhouten meubelen - Oude kasten · Nieuwe stoelen en tafels op maat

- samta1r

\

Kathelijnestraat 17 2320 HOOGSTRATEN 'viSSERS (03) 314 73 00

78

v.z. w. Centrum Basiseducatie Noorderkempen (school voor volwassenen) ........................ '\o•"'o•'l. • ...................... ...... ..................... .................. ..................

De volgende MAAND ligt in de winkel op 28 september. Kopij wordt verwacht op woensdag 14 september . Sport- en dorpsnieuws op zondag 18 september.

44

LOON EN GRONDWERKEN EN CONTAINERVERHUUR

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A, 2322 Minderhout Tel. 03/315.75.09 79


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.