juli 1994 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NEGENDE JAARGANG, NR. 111 JULI 1994 PRIJS : 55 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

Volgt u maar... VERKIEZINGSBELOFTEN INGELOST?

OM4 UUR DEUREN DICHT in 't café In '95 gemengd onderwijs op 't Spijker en 't Seminarie

Vijf gidsen uit het Land van Hoogstraten


LUIM

De polonaise Het Slim Buroke vzw Terwijl half jong Vlaanderen zich door de examens en eindwerken heen wurmt, mogen wij gewoon ontspannen ons maandelijks bezoekje afleggen ten huize Vorstenbosch. Vér weg van enig schools objekt. Dachten wij! Want wie schetst onze verbazing wanneer Albert opdraaft met een heus tweedelig eindwerk met de ronkende titel: De Polonaise en afgeleide bruiloftspelen in de Noorderkempen. EEN SOCIOLOGISCHE ANALYSE VAN PERFIDE GEDRAGSPATRONEN TIJDENS HET BRUILOFTSFEEST. DHM: Ja watte, Albert Albert Vorstenbosch: Toen Elke van onze Louis verleden jaar op zoek was naar een tema voor haar eindscriptie om haar studies Antropologie te Leuven af te ronden, heb ik haar dat idee aan de hand gedaan. Het was me namelijk opgevallen dat tijdens huwelijksfeesten dermate plotse gedragsdeviaties kunnen plaatsvinden dat dit een perfekt observatieterrein moet zijn. Ik heb voor haar de visuele prospectie gedaan door een 20-tal bruiloften in de streek 'undercover' te 'screenen' en de voornaamste aandachtspunten op te sporen. Ons Elke kon die dan wetenschappelijk verder onderzoeken. DHM: De Polonaise, dat is toch zo in een lange rij tussen tafels en stoelen .•• Albert Vorstenbosch: en daar is toch niets mee mis, hoor ik u al zeggen. Daar is inderdaad niets mee mis. Maar door de studie die hier ligt krijgt ge een mooi inzicht in deze vorm van collectief gedrag. En, én wetenschappelijk onderbouwd. Hier, ik lees even voor: Albert bladert door een hele reeks tabellen en diagrammen heen en leest paragraaf 5.5.3: Stimulans en responsgedrag bij de Polonaise. De polonaise wordt meestal ingezet door een armenzwaaiend, uitsluitend mannelijk leiderstype (zie bijlage 23). (morfologie: zie hoofdstuk 2&3); Het armzwaaien en breedlachen, alsook intens zoeken van oogcontact

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34

2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04

zorgt voor een inductieve stimulus bij de nog zittenden, die al snel aanhangen en invoegen (acces en join-in-fase). Hoe groter de groep, hoe dwingender de stimuli. Er zijn zelfs gevallen bekend waar stoelblijvers (non-respondanten) letterlijk worden meegesleurd. Het meest opmerkelijke fenomeen is echter het zogenaamde immediate laugh syndrom (ILS) . Na de join-in begint ogenblikkelijk het lachen. De cognitieve psychologie heeft daar tot heden geen verklaring voor kunnen vinden. De reden moet vermoedelijk gezocht worden bij de 'associatieve clustering' (Polonaise = plezierig, dus Lach) ... Albert Vorstenbosch: En zo gaat dat door. Echt interessant, vind ik. En dat van het 'Layered Erotism', dat zal ullie ook wel interesseren, denk ik. DHM: Leg snel uit, Albert Albert Vorstenbosch: Wanneer de dj na enkele rondgangen de sliert aanmaant met de rechterhand door de benen door (!) de linkerhand van de voorganger te vatten komen we op het niveau van het Layered Erotism (gelaagd erotisme). Die gelaagdheid is heel subtiel. Het 'is' geen handtastelijkheid, het is de 'socialisatie ' van handtastelijkheid. Dat 'is' geen frotleurisme (ongewenste wrijvingen), het is de socialisatie ervan. Door de ritualisatie krijgt iets, wat dagdagelijks verwerpelijk is, een maatschappelijk verplichtingsgedrag. DHM: Daar zit wel wat in, ja. Albert Vorstenbosch: Neem nu de vermenigvuldigingsdans. In de studie zijn zelfs enkele truukjes opgenomen om eraan, sociaal verantwoord (!), te ontsnappen. Dus niet naar het toilet vluchten, dat is asociaal. Zoiets houdt ge

~~ ~~· d:nu~~~~~

( .+ 1

L.GI~

DHM: En de 'spelletjes'? Albert Vorstenbosch: Spelletjes verdwijnen stilaan van het trouwfeest front. Voor enkele jaren had ge bijvoorbeeld nog 'het zonder handen - tussenbeens - doorgeven van lange ballon'. Volgens de studie van ons Elke is dat verdwenen als gevolg van de 'associatieve deductie' vanuit AIDS. Met andere woorden, de gelaagdheid daarvan was weggevallen, het signaal te direkt, te hard. DHM: En alcohol? Albert Vorstenbosch: Alcohol is nog steeds de enig aanvaarde drug, in tegenstelling tot de house-parties, waar XTC en andere pepmiddelen brede ingang hebben gevonden. Het zogenaamde alpha- tot delta-alcoholgebruik is vrijwel on bestaande op trouwfeesten. Het epsilongebruik (plotseling héel veel) wordt er echter niet alleen geaccepteerd maar ook ruim aangemoedigd. DHM: Interessant. Maar wat betekent dat voor mij, als gewone verplichte trouwfeestbezoeker. Albert Vorstenbosch: Eerst en vooral sluit deze studie zeer nauw aan bij de doelstellingen van Het Slim Buroke. Het gelaagd bekijken van sociale fenomenen. Anderzijds kunt u er ook uw voordeelmeedoen als u toch weereenszo'n feest moet doormaken. In het bijvoegsel aan de scriptie is een hoofdstukje gewijd aan 'verantwoord escapisme'. Op mijn nadrukkelijk verzoek heeft ons Elke er zelfs een invulformulier bijgevoegd waarop u allerhande notities kunt maken. U kunt tijdens zo'n avond bijvoorbeeld NonkelStanen Tante Wiza bestuderen: bereiken zij de join-in fase? hoe hoog ligt hun acceptatiedrempel? Er is een hoofdstukje gewijd aan de dj. Welke stimuli gebruikt hij? Enzovoort enzovoort. Kortom, een bruiloftsfeest is vanaf nu nooit meer hetzelfde. Elk feest kan een ethologisch pretparkje worden. 't Is maar hoe je het bekijkt..

STADSBESTUUR

GEEN ONGEADRESSEERD REKLAMEDRUKWERK a.u.b.

van de Penod1eke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

2

DHM: Komt 'den boot' ook aan bod. Albert Vorstenbosch: Ah ja, den boot. Dat sluit zeer nauw aan bij de polonaise, niet wat verplichting betreft maar zeker wel wat het LE aangaat (de 'delen' zijn er tenslotte zéér dicht bij elkaar). Nadeel bij 'den boot' is dat ge nooit ongezien kunt ontsnappen, wat bij de polonaise wel mogelijk is.

Geen reklame A.U.B.!

REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

111

best als 'joker'. Beter is het alle oogcontact te vermijden met een oprukkende vermenigvuldigenaar. Wanneer daarbij een hevig gesticulerend gesprek gevoerd wordt met een tafelgenoot is de kans groot dat u 'sociaal verantwoord' ontsnapt. Het vraagt wel wat oefening maar meestal lukt het wel.

Bent u die hopen reklamedrukwerk ook zo beu die elke week weer ongevraagd in uw brievenbus gepropt worden? Het gemeentebestuur heeft nu stickers laten drukken die u gratis kan afhalen op het gemeentehuis, meerbepaald op de dienst onthaal (in de hal, tijdens de openingsuren).


gidsen in de maand

Volgt u maar... Als u een van de komende weken in een ver of nabij oord vertoeft om er te genieten van een deugddoende vakantie, en u zou gebruik willen maken van een gids, waarop moet u dan letten? De doorsnee gids ziet eruit zoals u en ik maar wat hem of haar onderscheidt van de anderen zijn wel volgende kenmerken: enthousiasme en gedrevenheid. (Grondige) kennis van zaken is aan te raden maar vooral een bezieldbeid om het te gidsen onderwerp op een boeiende wijze, doorspekt met anekdotes, aan de toehoorders te 'verkopen'- 'verkondigen'. Of deze omschrijving nu de enige juiste of ware is, laten we in het midden, maar zo hebben wij in ieder geval een vijftal Hoogstraatse gidsen mogen ervaren tijdens een ronde-tafel-gesprek. Om ze even bij name te noemen, vermelden wij: GREET MICHOEL, LUCE VAN NUETEN, JEF VAN GILS, JAN AERTS en WILFRIED VAN DEN BERGHE. Ieder met hun eigen specialiteit zoals zal blijken; overigens zijn zij slechts een greep uit het totale gidsenbestand van Hoogstraten, zoals u elders kan lezen.

We stipten het reeds even aan, ieder zijn specialiteit. Een manier om onze gesprekspartners voor te stellen:

JEF VAN GILS: Het begin van zijn roeping is te vinden in de school. Als men kinderen enige wetenswaardigheden kan bijbrengen dan zou dat ook wellukken bij groteren. Zijn passie is vooral de kerk en zijn inhoud.

LUCE VAN NUETEN: Ingeweken vanuit Essen was het eerste wat haar opviel in Hoogstraten, die imposante bakstenen kerk. De eerste gidsencursus, zowat 15 jaar geleden, was dan voor haar ook de uitgelezen gelegenheid om die kerk eens wat dichter, en nadien van heel dichtbij te leren kennen. Hoewel zij nadien haar hart verpandde aan het begijnhof. Nu wel in de steigers, maar toch, die liefde blijft.

WILFRIED VAN DEN BERGHE: Is zowat het buitenbeentje in de kring, hoewel woonachtig in Merksem brengt hij toch het grootste deel van zijn tijd door in Hoogstraten . Meer bepaald in het douanekantoor bij de grensovergang. Het grootste van Europa, zoniet van de wereld en dus meer dan oppervlakkige aandacht waard.

Sant in eigen land

De gidsen De toeristische dien t kan beroep doen

op een groot aantal gidsen. Eerst en vooral zijn er de stadsgid en. Naast Jef Van Gil , Luce Van Nueten en Greet Michoel, die we rond de tafel brachten, mogen we zeker Cor Van Box el, Hei di BeJcaert, Deken Hannes, Adriaen Van Den Bossche en Louis Van Hoeck niet vergeten. Theo Van der Hanen en Loui Koyen zijn. net zoals Jan Aerts, goed thuis in de veiling en het proefbedrijf. terwijl de heer Van den Berghe alles weet over de transpo.rtzone. Nieuw. en bijzonder succesvol, is de 'initiatie krui boogschieten' . waarvoor men een beroep kan doen op AndrĂŠ Brosen en Jan Stoffel. van de St.-Jori gilde van Minderhout En dan zijn er nog de oatuurgidsen: Jef Leestmans, Jos Vorselmans, Mieke Roos, Leo Van Den Heuvel. Jos Vermeylen. Ria Boeren en Tom Verschaegen. JAN AERTS: Hij zal wel eeuwig verbonden blijven met de aardbei. Een beroep dat een passie werd tot in het oneindige (Amen). Alles wat met deze oorspronkelijke bosvrucht te maken heeft blijft hem boeien en inspireren om aan anderen door te geven. Een bezoek bij veiling, proeftuin of tuinder is dan ook zijn specialiteit. GREET MICHOEL: Eens uit de kinderen kwam de vrije tijd en de goesting om het historisch patrimonium van Hoogstraten te leren kennen en nadien ook door te geven aan anderen. Het is voor haar een aangename verpozing sinds jaren. De Gazet van Hoogstraten zette haar op het spoor om aan de eerste gidsencursus deel te nemen. Vrijheid in zijn totaliteit is haar geliefkoosd terrein. Neem daarbij de talenkennis en het beeld is compleet. Deze vijf zijn slechts een greep uit het totaal. De toeristische dienst van Hoogstraten heeft nog meerdere gidsen, ieder met hun eigen waarde en deskundigheid. (Elders vindt de lezer wel een lijstje alsook een inzicht in de werking en het aanbod van de toeristische dienst)

3


geweest alsook tal van personaliteiten uit alle hoeken van de wereld. De zone promoten heeft hij zich als doel gesteld. Immers, als wij het niet snel doen, dan gaat men er aan de andere kant (Nederland) van de grens mee lopen. Een professionele aanpak is dan ook nodig. Aan de hand van enkele video-reportages maakt hij de werking van de douane en de transportzone duidelijk. Ook het gebruik maken van een tentoonstellingsruimte, met tastbare resultaten van de douane-werking, zijn hierin een goed hulpmiddel. Een veel gehoorde reactie van de bezoekers is wel de grote verwondering. 'Wij wisten niet dat de douane dat allemaal doet...'

[BEZOEK ONZE N~EUWE Wand- en vloertegels TOONZAAl Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIË, SPANJE,

Jan Aerts was er vanaf het begin bij toen in 1963 de proeftuin startte met geleide bezoeken op zondag. Oorspronkelijk waren het meestal tuinders die daar naartoe kwamen om wat voor hun eigen bedrijf op te steken. Maar van het een komt het ander en nu zijn er jaarlijks om en bij de 25 groepen die hun keuze laten vallen op de proeftuin.

FRANKRIJK EN DUITSLAND MMKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWMRDEN MN TE BIEDEN!

Het hoogste haantje Mensen rondleiden is ook om reacties vragen. Zo maakte Luce Van Nueten het mee dat een groep Antwerpenaars het niet nam dat de gids durfde te beweren dat ons torenhaantje iets hoger staat dan dat van . Antwerpen. Een nauwkeurige reliëfkaart met aanduiding van de . zeespiegel moest hierin duidelijkheid brengen. Zo heeft ieder zijn eigen speciaal verhaal.

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag -tot 19 uur zaterdag tot 17 uur zondag 10 tot 17 uur

~ ~

314 70 60 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

31

Kiest u maar De toeristische dienst geeft een zeer brede waaier aan mogelijkheden om een dagje te verpozen in Hoogstraten. Uitschieters hierbij zijn wel de kerk en begijnhof. De waarde van deze twee behoeven geen betoog. Voor Jef Van GiJs is het wel spijtig dat het kasteel bij deze topics ontbreekt. Maar zoals men weet raakt men er sneller in dan uit. Vroeger werd het wel regelmatig toegestaan om met een groep dit kasteel te bezoeken; zowel buitenkant als binnenkant bevatten pareltjes uit de 17-18de eeuw. Hij denkt dan aan de authentieke gracht omheen het geheel en de prachtige duiventoren. Nu wordt een bezoek slechts sporadisch toegestaan. De geruchten rond een mogelijke bestemmingswijziging doen dan ook vraagtekens voor de toekomst rijzen. WiJfried Van den Berghe kwam in 1980 helemaal van de andere kant van het land naar Hoogstraten om er vanuit de douane de start van de transportzone mee te maken. Volgens hem is het mede dank zij het stadsbestuur dat dit geheel tot een successtory is kunnen uitgroeien. Zonder verpinken durft hij stellen dat reeds op dit ogenblik Hoogstraten de grootste transportzone ter wereld op zijn grondgebied heeft. De op til zijnde uitbreidingen zullen dit nog meer onderstrepen. Dat alles niet in de kijker stellen, zou zonde zijn. Met de medewerking van het stadsbestuur

4

Jef Van GiJs stond ooit oog in oog met de hersteller van de preekstoel in de kerk. Bij gebrek aan een beter voorbeeld had deze man zijn eigen voet genomen om in het hout uit te beitelen.

werden hiertoe middelen aangereikt. Nu ontvangt hij heel regelmatig bezoekers zowel uit het nabije binnenland als het verre buitenland. Bijna ieder regeringslid, zowel Vlaams als federaal, is al wel eens bij hem over de vloer

Jan Aerts ontmoette ooit mensen die Alfred Ost bij leven gekend hebben en hem nog heel wat extra wetenswaardigheden over deze kunstenaar wisten te vertellen.

Luce van Nueten

Greet Mariën


Reizen om te leren Een goede gids staat niet makkelijk met zijn mond ol tanden . Hij of zij tracht het verhaal zo boeiend mogelijk te brengen. Verwondering is er dan wel even als een of andere bezoeker meer van het onderwerp blijkt af te weten dan de gids: 'De Groot heeft dat glasraam in die of die periode gemaakt want er zijn duidelijke invloeden van dit of dat merkbaar' of 'Theodoor Verhaegen beeldhouwde ook de preekstoel van de kerk in St. Niklaas' . ...Verwondering maar ook voor de gidsen een aangename aanvulling van hun kennis. Kennis vergaren blijft een voortdurend aandachtspunt van de gidsen. Of het nu in Culemborg of in Zoutleeuw is, regelmatig trekken zij (al dan niet samen) op tocht om een of andere tentoonstelling te bezoeken die van verre of van nabij met een of ander Hoogstraats onderwerp te maken heeft. Die bijkomende kennis wordt dan ook onderling doorgegeven wat de gidsen samensmeedt tot een hechte groep.

Toch spijtig De toeristische dienst geeft aan alle bezoekende groepen een evaluatieblad mee. Nooit staan hierop opmerkingen over de gidsen, wat dus een lovende beoordeling is van hun kwaliteit. De gidsen zelf krijgen wel eens kritische opmerkingen van de bezoekers . Luce Van Bergen hoort wel eens klagen over de stank. Maar dit zal wel de gezonde geur van het platteland zijn. Of zijn er toch teveel varkens onder ons? . Een ander spijtig iets is dat niet altijd alles te bekijken en te bewonderen is. Zo bezit de kerk een schat aan liturgische gewaden en voorwerpen, maar een zware ijzeren sacristiedeur staat in de weg. Of anders is de belichting van een schilderij in het stadhuis niet optimaal om dit in zijn volheid te bewonderen. Een verzuchting van de gidsen is ook wel dat de verschillende besturen toch nog een extra inspanning kunnen doen om al dat waardevols beter aan bod te laten komen. Want Hoogstraten heeft immers heel wat te bieden, zij het vooral voor de dagjestoeristen.

lefVan Gils

.De V.V.V. Lang voor er sprake was van de Stedelijke Toeristische Dien. t was deken I.auwerijs de initiatiefnemer van een werkgroep die later het statuut van •vereniging voor Vreemdelingen Verkeer Noorderkempen' zou krijgen. Uh de statuten van de v.z.w .. die op 8 JUni 1957 in hetBe[gi ·eh Staatsblad verschenen, kunnen we opmaken dat, van de dertien initiatiefnemer s, Jozef Lauweti.j s, August Michielsen, Jan La urijs. en, Emiel Adri aensen en Jos Wouters deel z uden uitmaken an de eerste ra 'td van be tuur. Nu spreken we van de V.V.V . Hoogstraten en i. elke deelgemeente, door twee of drie leden. vertegenwoordigd binnen het be:-tuur. 'De V.V. V. is dé promotorvan destreeken de denktank van waaruit plaat elijke toeristi. che initiatieven vertrekken ' . zegt voorzitter Theo Van Der Hallen. 'Toerisme i een zeer belangrij ke economische sector geworden'. gaat hij verder. 'gelukkig hebben veel steden en gemeenten dat ingezien en, zoals Hoog. traten, een Toeristi che Dien t opgericht. Voor ons, V.V.V., is dat een goede zaak. Een infokantoor, zoals het door ons in 1978 opgericht werd, kan nu eenmaal niet op vrijwillige basis open gesteld worden. De , amenwerking tussen beide diensten verloopt nu uitstekend. al is dat ooit anders geweest' . De V.V.V. aangesloten bij het Vlaam· CommL sariaat voor toerisme en de Provinciale Dienst. 'Daar liggen ook de promotiekansen'. zegt Theo. 'binnen die structuur kunnen we Hoogstraten promoten op verschillende beurzen in binnen- en buitenland' . De grotere structuur die achter elke V.V.V. zit maakt, samen met het feit dat een V.V.V. niet aan ee-n toevallige coalitie gebonden is, een wezenlijk ver chil uit tus. en beide diensten. Jn die zin verzekert de V.V.V. de continuïteit en draagt ze zorg voor e n goed toeristisch beleid over de politieke grenzen heen. Het hebben van weinig of geen hotelaccommodatie wordt niet zozeer als een gebrek ervaren. De formule 'kamer met ontbijt' is wel geslaagd te noemen, vooral voor diegenen die met de fiets het land doorkruisen.

Een duidelijke richtlijn die wij van deze mensen kregen is wel het advies om Hoogstraten

zelf als inwoner eens grondig te bekijken. Het is volgens hen heel zeker de moeite waard om een trip in eigen stad-gemeente te maken. Een tocht langs en bezoek aan de verschillende kerken is zeker aan te bevelen. Ook de variatie in het landschap is niet te versmaden, denken wij hier maar aan de land- en tuinbouwbedrijvigheid als aan de prachtige zichten op Wortelkolonie die tot de verbeelding spreken . En waar vroeger de verschillende kasteeltjes (Voortman

Wilfried Van den Berghe

Jan Aerts

Doet het zelf eens

5


- Stas ...) tot de verbeelding spraken zijn er nu de 'Meerse Bergen'; als bezienswaardigheid, niet te versmaden. Met de bezoekers doet men meestal een dergelijke rondrit, zij het met minstens één stopplaats om in een (sponsorende) horeca van een natje en een droogje te genieten. Al kan dat soms wel eens te lang duren, al dan niet tot ergernis van de gids .

Vergeet u de gids niet

De toeristische dienst 'Het infokantoor en de werking van de Stedelij ke Toeri tische Dienst is ge tart anuit de V .V.V.', zegt Tin Martem die aanvankelijk, binnen eenB.T.K. project, werkzaam wa voor de V.V.V. Na één jaar kwam er een einde aan dat tijdelijk statuut en was het voorde V.V.V ., niet meermogelijk om het infokantoor, in de raadskeldervan het stadhuis, dagelijk~ open te stellen. De toeristen . tonden. vooral in de week, voor een ge. loten deur en zochten informatie bij de gemeentelijke administratie. Een situatie die voor Fons Janssèn en schepen Mon Mathieu de aanleiding wa voor de oprichting van een eigen Stedelijke Toeristische Dienst.

Daar heeft de toeristische dienst het volgende op bedacht: De gids is gewoon in de prijs inbegrepen. Voor een rondleiding van om en bij de 2 uur betaalt men 750 fr. Zo hoeft die gids niet met zijn handje open te staan aan de uitgang; soms hebben zij moeite om de plichtsbewuste reisleider wijs te maken dat alles inbegrepen is en er geen extra' s te geven zijn, hoewel een dorstlessertje om een schorre keel te smeren niet makkelijk ontweken kan worden .

Promotie-primeur De gidsen die met ons rond de tafel zaten waren vol lof over de werking van de stedelijke toeristische dienst en de manier waarop deze het land van Hoogstraten promoot. Het bewijs hiervan is zeker het steeds stijgende aantal bezoekers dat men jaarlijks mag rondleiden. Een primeurtje dat men ons wist te vertellen en waar wij naar uitkijken is wel het videofilmpje dat in de maak is en waarmee Hoogstraten op een bewegende manier gepromoot zal worden.•

Het aanbod Cultuurhistorisch: De 16de euwse St.-Catharinakerk Het 16de eeuws Stadhuis De .17de eeuws Begijnhofkerk De restaurati van het, in 1380. gestichte Begijnhof.

Land en Tuinbouw: Veiling der Kempen Proefbedrijf der Kempen Aardbeienrondrit met (eigen) autocar. Educatief en ontspannend: Landbouwleerpad Zoektocht in de St.-Catharinakerk Rondrit met (eigen) autocar lang. alle bezien waardigheden DeMo ten Natuurwandeling (Wortel kolonie, Hal~>che Beemden, Markdalpad, Landschapswandeling, Domein De El akker)

Anders dan anders: Torenbeklimming Initiatie kruisboog, chieten Kegelen . Bedevaart naar Meersel-Dreef

liet bedrijfsleven: Desta, ' van klei tot gevelsteen ' Hotelschool Het Spijker Brouwerij Sterkeos Transportzone P.l.D.P.A. Victoria Champignon 6

Aanvankelijk concentreerde aJles zich rond de zomermaanden, maar hoe langer hoe meer spreidt het toerisme zich uit over een gans jaar met piekmomenten tijdens de klassieke vakan.ti maanden maar ook in april, mei,juni, september en oktober. Nu ligt de verantwoordelijkheid bij Tin Marteos en Linda Bevers die, tijden. de wmermaanden. hulp krijgen van enkele jobstudenten. Opvallend is ook dat de groepen alsmaar kleiner worden. Vroeger bestond een grot>p steevast uit een veelvoud van 50 person n, met andere woorden een buslading vol. De laa te jaren krijgt de toeristische dienst steeds m er kleine maar zeer geïnteress erde groepen. De doelstelling van een daguitstap is niet lang reen dagje gezellig uit, nee, men wil ook iets zien. uit interesse hetzij voor monumenten, voor geschiedkundige achtergronden, voor een bedrijfsbezoek enz ... wat dat betreft heeft Hoogstraten dan ook veel te bieden met aL grote trekpleisters: kerk en begijnhof. de transportzone en het proefuedrijf. Ook op de initiatie kruisboogschieten krijgt de dienst zeer enthousiaste reactie .. Een overzicht van het aantal rondleidingen is de beste illustratie om het toenemend belang van Hoogstraten al toeristi sch c ntrum én de goede werking van de tüeristische dienst aan te geven. 1988: 44 groepen : 1527 personen 1991 : 294 groepen : 10.268 per<;onen 1989: 109 groepen: 3058 personen 1992: 207 groepen: 7696 personen 1990: 154 groepen: 5354 personen 1993: 236 groepen: 7119 personen Dit jaar kondigt zi ch bijzonder beloftevol aan. Ten opzichte van mrig jaär is er nu reeds een stijging van het aantal geleide bezoeken . 'Naast een aantal doelgerichte promotiecampagnes, bv op beurzen e .d" is dat b slist de verdienste van onze groep uitstekende gidsen die. in het ver nigingendrcuit. en zeer goede reputatie heeft.

Archeologie in Begijnhof Jeugd en Kultureel Erfgoed Vlaanderen organiseert archeologische opgravingskaropen voor jongeren vanaf 16. Deze kampen duren telkens 12 dagen en staan onder deskundige leiding van echte archeologen. De jongeren werken mee aan het archeologisch onderzoek en de conservering van historische sites. Behalve opgravingen zijn er ook nog uitstappen en lezingen . Deze zomer wordt er in vier sites gegraven: Chätel-sur-Moselle (F), Ename (bij Oudenaarde), Lanaken en ... Hoogstraten. Het kamp in het Hoogstraatse Begijnhof vindt plaats van 11 tot 22 juli. Er zal vooral gezocht worden naar de oudste sporen van het hof waarvan, zoals alle Hoogstratenaren weten, de oudste dokumenten dateren uit 1380. Meer inlichtingen zijn te verkrijgen bij de toeristische dienst tel. 03/340.19.55. •


VARUIT HET STADHUIS ... Café's, drankgelegenheden en discotheken voortaan om 4 uur dicht Van oud naar nieuw (reglement) Het is stilaan duidelijk aan te voelen dat de verkiezingen in aantocht zijn. Het is lange tijd rustig geweest, uitermate rustig zelfs, maar geleidelijkaan komen de spanningen tussen de verschillende frakties bovendrijven. De eerste nervositeit liet zich optekenen in de raadszitting van einde mei waarin de beide coalitiepartners op verscheidene punten tegenovergestelde standpunten innamen. Vooreerst was er de reeds lang aangekondigde discussie over het sluitingsuur van de drankgelegenheden in Hoogstraten. Zoals men zich herinnert werd er door de burgemeester nooit openlijk een standpunt ingenomen terwijl men anderzijds duidelijk kon aanvoelen dat hij het liefst alles maar bij het oude wilde laten. Daartegenover stonden dan enkele CVPraadsleden van ACW -strekking die klare wijn eisten en aandrongen op een algemeen sluitingsuur om drie uur voor heel de Kempen. Daarnaast was er de herrie over het verbod dat de gemeenteraad oplegde aan twee CVP-schepenen om de plannen van de herinrichting van de Vrijheid naar buiten te brengen. Dit werd door de CVP niet in dank afgenomen en Herman Verlinden vond het zelfs beter dat ze met zijn allen maar naar de 'peerdjesmeulen' zouden gaan. Een korte bevlieging of een voorbode voor naderend onweer?

Ten laatste om 4 uur dicht Binnenkort moeten alle drankgelegenheden in Hoogstraten ten laatste om 4 uur 's morgens dicht. Zo staat het tenminste op papier als besluit van een lange en vaak stuntelige discussieavond in de gemeenteraadszitting van 30 mei jongstleden. Of dit weldra ook de realiteit zal zijn valt natuurlijk af te wachten. In het verleden hadden wij meermalen de burgemeester en de commissaris horen beweren dat Hoogstraten één van de strengste reglementeringen kent in verband met drankgelegenheden. In theorie kan dit natuurlijk waar zijn, maar wie nu en dan eens flink wil doorzakken in Hoogstraten, weet wel beter. Zonder kontrole is elke wet of reglement, laat ze dan nog de beste zijn, gereduceerd tot een waardeloos stuk papier, hoogstens goed voor een stok achter de deur of een handig instrument voor willekeur of manipulatie. Met dit nieuwe reglement blijft evenwel alles bij het oude. Er blijft een algemeen sluitingsuur om 1 uur met een mogelijke verlenging tot maximum 4 uur. Het college dringt er evenwel deze keer op aan het reglement strenger te doen naleven via een verhoogde politiecontrole om de twee weken . Na lang gepalaber scharen 15 raadsleden zich achter dit ontwerp. Vijf anderen opteren voor een sluitingsuur om 3 uur. Een overzicht.

Weekend ongevallen en sluitingsuur De discussie over een algemeen sluitingsuur is al meer dan een half jaar aan de gang in de Kempen. Vooral de toenemende overlast en het

stijgend aantal weekendongevallen lagen aan de oorsprong van een initiatief van een aantal Kempense burgemeesters om een algemeen sluitingsuur in te voeren in gans de regio. Het voorstel betrof 3 uur. Waar vooral de gemeente Mol het voortouw nam, hielden de burgemeesters van Vosselaar en Hoogstraten eerder de boot af. Op 24 januari werd de mogelijke invoering van een sluitingsuur uitvoerig besproken in de gemeenteraad. Er werd evenwel geen beslissing genomen teneinde iedereen toe te laten zich nog eens goed te informeren o.a. op de gespreksavond ingericht door het ACW Hoogstraten op 10 februari in de zaal in Minderhout Het thema 'Weekendongevallen' lokte een massa volk van alle leeftijdsgroepen en wanneer er gesproken werd over konkrete maatregelen voelde men duidelijk de twee fronten. Met doorgedreven kontroles kon iedereen zich verzoenen, maar het invoeren van een vast sluitingsuur (3 uur) deed voor een aantal jongeren de deur dicht. Burgemeester Van Aperen die eveneens in het panel was opgenomen, hield zich opvallend op de vlakte en liet geen kenbare voorkeur blijken. Kort daarop ontvingen alle Hoogstraatse verenigingen en organisaties een enquête toegestuurd ondertekend door de burgemeester. De toelichting hierbij van de hand van de commissaris zette bij velen nogal kwaad bloed omdat deze afbreuk zou doen aan de onpartijdigheid van deze enquête. In zijn toelichting pleitte de commissaris er nogal voor om het allemaal toch maar bij het bestaande politiereglement te houden. De oppositie verweet daarop de burgemeester zijn 'tendentieuse vraagstelling' en concludeerde er verder uit dat deze rondvraag voor haar nog weinig waarde zou hebben.

Ook Fred ging akkoord met het sluitingsuur om 4 uur... Misschien dacht hij eerder aan de namiddag?

Discussie Toch reageerden 47 veremgmgen. Hiervan spraken 31 zich uit om het sluitingsuur van 1 uur te verlaten tot 3 uur. Tien verenigingen bleken daar echter helemaal niet voor te vinden en de overigen bleven wat in het vage. Vooral de adviesraden spraken zich duidelijk uit voor een sluitingsuur terwijl de jeugdraad en de jeugdverenigingen vrij verdeeld reageerden. Opvallend is wel dat heel wat organisaties vragen naar een strikte toepassing van het reglement en dat er ook strengere kontrales op drankmisbruik tijdens de weekends zouden ondernomen worden. Op basis van deze gegevens werd er door het college opdracht gegeven aan de politiecommissaris om een ontwerp-reglement uit te werken dat einde mei aan de gemeenteraad zou voorgelegd worden. Dit voorontwerp hield in: algemeen sluitingsuur om 1 uur 's nachts. Mogelijkheid tot verlenging tot 3 uur of 4 uur, afhankelijk van de gemeenteraadsbeslissing. Eenmalige lokale evenementen worden vrijgesteld van sluitingsuur. Het sluitingsuur kan vroeger dan 1 uur gesteld worden bij eenmalige evenementen waarbij er aanleiding kan zijn tot wanordelijkheden of gevaar. Ook wordt aan de gemeenteraad de mogelijkheid gegeven om drankgelegenheden vrij te stellen van het sluitingsuur op enkele, in het reglement vast te leggen data, zoals bv. oudjaar. Tot slot stelt het college een verhoogde politiecontrole om de twee weken voor om dit reglement te doen naleven. Commissaris Meeus wordt door de burgemeester opgeroepen om tekst en uitleg te geven over dit 'nieuwe' reglement. Hij verdedigt met klem de tot nu toe gevolgde methode: sluitingsuur op

7


GEMEENTERAAD 1 uur met mogelijke verlenging. Dit geeft de mogelijkheid een stok achter de deur te houden tegen die uitbaters die het niet zo nauw nemen met lawaaihinder en andere overlast. Hiertegen kan een verlenging ingetrokken worden . Anderzijds ziet hij weinig heil in een sluitingsuur. Hierdoor ontstaat volgens hem een verschuiving van het probleem door het ontstaan van houseparty ' s, enz. Meer heil ziet hij evenwel in een doorgedreven kontrole op de weg. Hij verwijst hierbij naar de resultaten van de recente 'Wodka-actie' die een lager drankmisbruik en minder ongevallen aangeven. De raadsleden Van Looy en Verhulst hebben heel wat vragen over de kontrole die er al dan niet op het sluitingsuur tot nu toe gedaan werd. Volgens de commissaris is het voor de politie onmogelijk elk weekend te kontroleren. Hiervoor zijn er onvoldoende manschappen . Maar zolang er geen problemen zijn heeft het ook weinig zin om te kontroleren, vindt hij . Enkel als het de pan uitrij st wordt de uitbater aangepakt en riskeert deze een verlies van zijn toegestane verlenging. Momenteel sluit ongeveer 80% an de zaken om 4 uur. De meeste problemen doen zich echter voor met fuiven en dansgelegenheden in tenten. Hier komen de meeste klachten voor en daarom worden voor deze gelegenheden ook extra voorwaarden opgelegd door het college. Hierop wordt dan ook degelijk toezicht gehouden. Een opmerkelijke discussie werd gevoerd tussen de commissaris en raadslid Van Looy over de discotheken. Volgens Omer Meeus kan de gemeenteraad zich enkel uitspreken over herbergen en niet over discotheken daar die onder de Vlarem-wetgeving vallen. Volgens Van Looy is het echter perfect mogelijk dat de gemeente strenge voorwaarden oplegt aan dancings en discotheken. En wanneer de commissaris aanhaalt dat hij onmogelijk 1000 man uit de Highstreet of het Fortuin kan zetten met twee agenten, repliceert het raadslid hierop gevat: 'Gij moet niet naar binnen gaan . Gij kunt gewoon laten vaststellen dat er niet gesloten wordt en dit doorgeven aan de bevoegde instanties, en 's anderendaags wordt de vergunning door Vlarem ingetrokken!

速TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING Dit alles wordt raadslid Fred Van Ostaeyen, uitbater van Highstreet, toch wel een beetje te veel en hij valt hevig uit tegen Van Looy die hij verwijt niet te weten waarover hij spreekt. 'Als ge om 3 uur Highstreet en 't Fortuin sluit, dan ligt direkt heel Hoogstraten en Meer wakker'. Herman Verlinden roept iedereen nog eens op om voor het sluitingsuur van 3 uur te stemmen. 'Er zullen nog ongevallen gebeuren. Maar wat na 3 uur gebeurt, had misschien vermeden kunnen worden . Laat de Kempen maar eens de

In de laatste gemeenteraad liet burgemeester Van Aperen zich ontvallen om ook eens met de drughond in de Hoogstraatse scholen binnen te vallen. Misschien is dit de voorloper van een groots project: de drughond in de school, de baksteenhond op de illegale werven en de heirhond in de sluikstorten. Hoogstraten wordt weer aangenaam om leven. 8

voortrekker zijn om duidelijke afspraken in wetten vast te leggen en geen omwegen meer toe te laten! ' Ook raadslid Verhulst sluit zich hierbij aan en wijst erop dat 80% van de ondervraagden voor het sluitingsuur om 3 uur is . 'Wat doet ge nu met de inspraak van de burger?' vraagt hij zich af. Burgemeester Van Aperen tot slot stelt voor dat men voortaan 4 maal per maand een kontroleaktie op de weg zou uitvoeren en hij ziet verder meer heil in een preventief optreden en een mentaliteitsverandering. Terzelfdertijd vindt hij dat ook enkele politiemensen zouden moeten opgeleid worden in drugbestrij ding. Opmerkelijk was wel dat hij deze drugbestrijding niet enkel in het uitgangsleven maar ook in de scholen wil invoeren . En zo te horen houdt onze burgemeester hier wel van een erg drastische aanpak. 'Zo zouden we eens met een drughond kunnen binnenvallen in enkele klaslokalen, bijvoorbeeld zo vlak voor een speeltijd.' Tot slot van een lange discussie kon gans de raad het eens worden met een sluitingsuur om 1 uur met de mogelijkheid tot verlenging. Verlenging tot...? en hier liep alles even in het honderd. Eerst werd er gestemd tot 3 of 4 uur maar uit deze chaos kwam geen meerderheid. Waarop raadslid Adriaensen plots de zaak nog wat complexer maakte door een onbeperkte verlenging voor te stellen volgens het gedrag van de klanten. Uiteindelijk viel dan toch het verdict: maximum verlenging tot 4 uur in de morgen. Vijftien raadsleden stemden voor. De heren Verlinden, Peerlinck, Verhuist, Sprangers en Brasens stemden tegen en opteerden voor 3 uur. Opmerkelijk was wel dat ook Fred Van Ostaeyen voor het sluitingsuur van 4 uur stemde. Bij de daaropvolgende motie stemde hij evenwel tegen. Raadslid Van Looy onthield zich en


GEMEENTERAAD de rest stemde voor. In deze motie, gericht aan de Minister van Binnenlandse Zaken, wordt een verzoek gedaan om een algemeen sluitingsuur in gans het Vlaamse Gewest of zo mogelijk op nationaal gebied in te voeren . Even voordien had raadslid Verhulst nog een oproep gedaan aan het college om consequent te zijn met het eigen politiereglement in Hoogstraten in plaats an moties te verzenden naar Brussel. •

Op de solotoer? Aanleiding tot heel wat wrevel en bitsigheid gaf de discussie over de informatieavond van de Hoogstraatse middenstand over de herinrichting van de Vrijheid. Bij de plaatselijke middenstanders was een uitnodiging in de bus gestoken om op dinsdag 31 mei kennis te komen maken met de nieuwe plannen voor de doortocht van Hoogstraten. De schepenen Blockx en Coenegrachts zouden op deze avond tekst en uitleg geven bij dit voorontwerp. Volgens burgemeester Van Aperen was dit tegen de afspraken die in het college gemaakt waren en hij vroeg aan de raad hierover een standpunt in te nemen. Zowel de KVB als de beide oppositiepartijen traden de burgemeester bij. Schepen Peerlinck onthield zich terwijl de overige CVP-ers zich ergerden over wat zij een doorgedreven betutteling vonden. De feiten en de meningen even op een rijtje: Op 25 april '94 besprak het college de aangepaste plannen voor de herinrichting van de doortocht van Hoogstraten . Men besliste toen om op 10 mei een informele vergadering te organiseren voor de gemeenteraadsleden waarbij de ontwerpers de nodige toelichting zouden geven. De nieuwe plannen werden toen voorgelegd en er werd afgesproken om eerst de fracties van de gemeenteraad de kans te geven deze van naderbij te bekijken en te bespreken op 26 mei, 2juni en 9 juni. Nadien zou het college een afspraak maken met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap om de haalbaarheid van het project te bespreken en om het prijskaartje te berekenen voor de gemeente. Deze afspraak werd op 25 mei bevestigd bij het Ministerie. Burgemeester Van Aperen neemt het dan ook niet dat enkele schepenen deze afspraken negeren en de solo-toer opgaan, en legt de gemeenteraad voor te beslissen of op deze bewuste informatie-avond van het NCMV de plannen al dan niet mogen voorgelegd worden. Schepen Blockx vindt het spijtig dat dit zo moet verlopen . 'De middenstand vraagt al zo lang naar meer informatie voor een zaak die voor haar zo belangrijk is. Nu zijn er concrete plannen en dan mag het niet. Welke bevoegdheid hebben wij nog als wij elke keer op onze blote knieën moeten komen vragen: mag dit, mag dat?' Volgens raadslid Verhulst moet men op de eerste plaats de gemeenteraad au serieux nemen. 'Zij moet eerst op een grondige manier kennis kunnen nemen van de plannen en daarna kan men ermee naar buiten. Wij moeten eerst afspreken wat de gemeente eraan kan en wil spenderen . En wanneer wij de mensen willen informeren en advies inwinnen, moet het initiatief van het gemeentebestuur uitgaan en niet van 1 of 2 schepenen. Dat is een kwestie van solidariteit. De gemeenschap betaalt, dus moet niemand hier de solotoer opgaan.' Ook raadslid Aerts is dezelfde mening toegedaan. 'Wij hebben hier zelf vorige week voor het eerst de plannen kunnen inzien en toen is er

duidelijk afgesproken dat er later een informatieavond komt voor alle bewoners. Als jullie dan toch zo van adviezen houden, waarom hebt ge dan niets gevraagd aan de burger over die nieuwe appartementen aan de Karel Boomstraat? Dan hadden ze er waarschijnlijk nu niet gestaan!' Raadslid Verlinden schaart zich volledig achter het initiatief van de beide CVP-schepenen en raakt hoe langer hoe meer opgewonden over het verloop van de discussie. 'Arm Hoogstraten', besluit hij, 'Als nu de peerdjesmeulen niet gesloten was, dan zou het misschien beter zijn dat we d'er met zijn allen naar toe zouden gaan.' De stemming maakte een einde aan de spanning tussen twee coalitiepartners Schepen Peerlinck onthield zich en de overige 6 CVP-leden stonden alleen tegenover huncollega's uit de meerderheid en de oppositie. 's Anderendaags ging de geplande informatieavond wel door, doch de plannen konden niet opgengevouwen worden.

op de eerste plaats in aanmerking voor sociale woningbouw? Volgens burgemeester Van A peren is ook hier nog mogelijkheid voor bouwkavels. Er dient immers een ontsluitingsweg te komen, eventueel zelfs naar de 's Boschstraat Op die manier zouden dan links de gebouwen van de Priorij Corsendonck komen, en rechts eventueel een aantal sociale kavels. Het is evenwel afwachten naar het structuurplan van de I.O.K. Dit zou vóór einde juli klaar kunnen zijn. Raadslid Verhulst kan zich hierin vinden op voorwaarde dat de percelen naar de Mark toe zo goed mogelijk als landschap zouden bewaard blij ven. Raadslid Aerts heeft bij dit alles heel wat vragen en bedenkingen in verband met de nodige vergunningen. Zijn partij zal zich bij de stemming onthouden . Zodra we een duidelijker beeld krijgen van de plannen en de mogelijkheden komen we uitvoeriger op dit project terug. •

Priorij Corsendonck op het stort In dezelfde gemeenteraadszitting van 30 mei besliste het gemeentebestuur principieel om het oude stort in de Gelmeistraat te verkopen aan de priorij Corsendonck. Deze achtergelegen gemeentegronden werden enkele jaren geleden al eens te koop aangeboden maar toen ingehouden omdat het bod te laag was. Corsendonck van haar kant is reeds langer op zoek om in samenwerking met de Hotelschool een residentieel conferentie- en educatief centrum op te zetten. Denken we maar terug aan de pogingen van zowel Corsendonk als de Hotelschool om de erfpacht over het Begijnhof in de wacht te slepen. De huidige beslissing houdt in dat de gemeente deze gronden wil verkopen en dat de I.O .K. aangesteld wordt om een structuurplan uit te tekenen voor de gehele omgeving. Raadslid Van Looy vroeg zich wel sterk af hoe de gemeente dit kon rijmen met het feit dat ze in vorige raadszitting besliste om een aantal privé-gronden vrij te houden voor sociale woningbouw, en hier haar eigen gronden gaat verkopen aan de privé. Komt deze grond hier dan niet

Raadslid Van Looy vroeg zich af waarom de gemeente gronden zou gaan onteigenen voor sociale woningbouw, als ze nu zelf eigen gronden gaat verkopen om een hotel en conferentiezalen op te zetten. 'Waarom kunnen hier dan geen sociale woningen of sociale kavels op?'

merlens

Wij staan steeds klaar voor raad en advies over raam-, wand- en vloerbekleding, verf- en spuittechnieken, marmerbeschildering, enz.

Heilig Bloedlaan 277-279 Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802 22

9


Handgeknoopt Nepalees kunstwerk van superieure kwaliteit - een rijk bezit voor veeleis,e nde liefhebbers ~ w-e rd speciaal gewassen én is daardoor nog duurzamer. Bestaat in verschillende maten en exclusieve kleurstellingen.

Wij presenteren deze tapijten graag bij u thuis.

Baarie-Hertog Kapelstraat 6 tei.014-699002

ook op zondag open

I

- - - · -~-·---------------- - - -_j

een bezoek méér dan waard.


AKTUEEL

I.O.K. bouwt definitieve komposteringsinstallatie In 1990 startte de I.O.K. (de Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen) een proefproject voor de gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval in de Kempen. Ook Hoogstraten maakte vanaf het begin deel uit van dit GFT -project. In die beginfase werd dit afval uit de gekende groene kontainers opgehaald bij 20.000 gezinnen. In de loop van de volgende jaren groeide deze gescheiden inzameling verder uit naar 40.000 gezinnen (1991) tot momenteel130.000 gezinnen (einde '93). Dit betekent dat er op dit ogenblik ongeveer 85% van de totale bevolking in het I.O.K.werkingsgebied wordt bereikt. Bij de I.O.K. zijn 29 gemeenten aangesloten, goed voor zo'n 450.000 inwoners. Met 9 speciaal voor GFT uitgeruste wagens wordt dit afval naar de stortplaats te Beersel Merksplas gebracht waar het verkomposteerd wordt in samenwerking met het KILTO, het Kempisch Instituut voor Land- en Tuinbouwonderzoek uit Geel. Het GFT-afval wordt hier vermengd met verhakseld snoeihout en op lange rijen opgezet. Afhankelijk van het verteringsproces worden deze rijen telkens na een aantal weken door middel van een mestbreker omgezet en verplaatst. Intussen wordt de temperatuur in de hopen konstant gekontroleerd. Tal van factoren nopen de I.O.K. o er te gaan naar een definitieve oplossing voor dit komposteringsproject. Vooreerst is er natuurlijk het groeiende succes. Waar oorspronkelijk nogal wat mensen in onze landelijke gemeenten vrij kritisch stonden tegen het ophalen van keukenen tuinafval, wat gewoonlijk bij de meesten op de mesthoop achter in de tuin belandde, blijkt bijna iedereen zich nu toch wel verzoend te hebben met deze groene kontainers. Gemiddeld wordt er per jaar en per gezin ruim 300 kg opgehaald. Vooral de maanden juli tot oktober zijn de piekmaanden, februari is daarentegen het dieptepunt. Momenteel blijkt ook nogal wat belangstelling te bestaan van instellingen en bedrijven. En intussen wachten er nog eens 25.000 gezinnen op aansluiting bij het project. Een tweede factor om tot een definitieve installatie over te gaan was ook het vrij arbeidsintensieve en vaak ook ambachtelijk werk van omzetten, verwerking en verpakking. En tenslotte. niet te onderschatten, de invloed van de weersomstandigheden met als gevolg stankhinder, modderbaden, mislukte kompostering met als gevolg rottingsproces, bijkomende stankontwikkeling, enz .. . Al deze redenen noodzaakten de I.O.K. over te gaan tot de bouw van een definitieve en automatische komposteringsinstallati. In 1993 zijn de werken gestart, in het voorjaar van 1995 hoopt men volledig operationeel te zijn.

Nieuwe installatie Op 18 januari '93 werd de nieuwe GFTkompostinstallatie aanbesteed in twee delen. De eigenlijke installatie wordt geraamd op ongeveer 261 miljoen frank en werd toegewezen aan de firma Cosimco. De buitenaanleg, bergplaats en een aantal machines zullen nog eens een '65 miljoen frank kosten. Gemeenschapsminister De Batselier heeft een subsidie van 30% toegezegd. Met BTW en bijkomende kosten verwacht men toch een kostprijs van ongeveer 450 miljoen. De nieuwe installatie zal een volledig afgesloten en automatisch geheel vormen waarin geen

toegang meer zal zijn voor personeel of bezoekers . Eens het bedrijf in werking zal er in de hal te weinig zuurstof overblij ven . De lucht die via ondergrondse buizen en een grindbed wordt ingebracht zal volledig benut worden door het komposteringsproces. Om die reden organiseerde de I.O.K. einde april een werkbezoek voor genodigden en pers. Zij werden geconfronteerd met een moderne en vrij esthetische metalen kanstructie waarbinnen de eigenlijke hal aan opgehangen is. Voornamelijk het gevaar voor roestvorming ligt aan de oorsprong om de ijzeren gebinten aan de buitenzijde van de komposteringshal te brengen. De moderne design is daarbij handig meegenomen. Het hoofdbestanddeel an deze metaalkonstructie zijn spanten van 70 meter lang. In de hal in het

centrum van de installatie bevindt zich een keerwiel met baggerbakken dat over een loopbrug van 50 meter overspanning loopt. Einde 1993 werd gans het terrein rond de hal reeds klaargemaakt om in het begin van dit jaar geasfalteerd te worden. Tegelijkertijd werd er een begin gemaakt met de bouw van de gesloten hal. Hiervoor werden niet minder dan 400 palen van 18 meter lang tot in de kleilagen geklopt. Vergeten we niet dat we hier te maken hebben met volgestorte kleiputten. Vandaar de uiterste zorg om over gans het terrein een solide onderstructuur aan te brengen om elke mogelijke verzakking in de ondergrond zo goed mogelijk op te vangen. Eind van dit jaar hoopt men volledig klaar te zijn met de installatie zodanig dat men binnenkort een kwaliteitsproduct kan aanbieden, verkregen uit een verwerkingsproces met mindere arbeidskosten en waarbij men een volledige kontrole hoopt te kunnen waarborgen over de geurhinder. Allen daarheen dus voor uw kompost aan 1 frank de kilo, en wie weet, misschien wel verkregen uit uw bananenschillen, uw veel te zout zakje friet met ketchup, en die rotte appel die bij vergissing drie weken in uw schoofzak was blijven zitten. Zolang het daar maar bij blijft is alles nog kits . Maar toch blijven er nog heel wat lieve burgers boven iedere verdenking weinig onderscheid maken tussen een groene GFT-kontainer en een grijze restafvalzak. Even serieus blijven en dan verdwijnt ook binnenkort die 2% rotzooi. Zo niet groeien er misschien nog plastieken tulpen in uw rijk met kompost bestrooide bloemenperkje. •

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten) .

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

op maandag gesloten .

29

11


AKTUEEL

Europese verkiezingen in Hoogstraten De Europese Ver kiezingen van 12 juni '94 zijn achter de rug, de resultaten zijn gekend. Wij vonden het interessant de resultaten uit het kanton Hoogstraten eens te vergelijken met deze uit het Nederlandstalig landsgedeelte en tevens eens terug te blikken naar '89 en '91.

Uitslagen Partij Vl. Blok SP CVP VLD Agalev V.U. Ongeldige + BI.

Vlaamse Gewest 12,6% 17,5% 27 ,5% 18,4% 10,7% 7,1% 9,4%

De grootste partij in het kanton Hoogstraten blijft de CVP met 35,4% van de stemmen gevolgd door de VLD met 26,8%, Agalev met 12,1 %, Vlaams Blokmet9,7% en SPmet7,7%. De Volksunie behaalt nog 4% en het aantal ongeldige of blanco stemmen bedraagt 7,7%. Ter vergelijking: in de Hoogstraatse gemeenteraad heeft de CVP 8 zetels daar waar de lijst KVB van burgemeester Van Aperen (VLD)

Kanton Hoogstraten 9,7% 7,7% 35,4% 26,8% 12,1% 4% 7,7% over 10 zetels beschikt. (Het kanton Hoogstraten beslaat de gemeente Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel). Vooral de SP scoort laag in de streek, terwijl de CVP, de VLD en ook Agalev in het kanton Hoogstraten een beduidend hogere score behalen dan het gemiddelde in het Vlaamse landsgedeelte.

Winst en verlies tegenover Europese Verkiezingen 1989 Wanneer we deze uitslag vergelijken met deze van de vorige Europese verkiezingen in '89 dan valt ons dadelijk de grote winst op van het Vlaams Blok ( +6, 1%) het forse verlies van de CVP (-9,2%) en in mindere mate het verlies van VLD (-2,0%) . Waar de stijging van het Vlaams Blok in het kanton Hoogstraten gelijke tred houdt met de resultaten voor gans het Partij Vl. Blok SP CVP VLD Agalev Ongeldig/Blanco

Nederlandstalig kiescollege, krijgt de CVP hier een extra dreun (-9,2% tegenover -6,6%) . Ook de VLD volgt niet de 'nationale' lijn die met 1,3% stijgt. EnkelAgalevboekt een beduidend beter resultaat(+ 1,0% tegenover -1,5%) en de ~ slaagt erin bijna al haar kiezers bij te houden waar de partij in het Vlaams landsgedeelte 2,5% verliest.

Nederlandstalig kiescollege +6% -2,5% -6,6% +1,3% -1,5% +1,1%

Kanton Hoogstraten +6,1% -0,2% -9,2% -2,0% +1,0% +0,5%

Winst en verlies tegenover de parlementsverkiezingen 1991 Tegenover de parlementsverkiezingen van 1991 zien we een drietal stijgers in het kanton Hoogstraten. Vooral de VLD boekt serieuse winst van 4,4% waar het Vlaams gemiddelde een daling van 0,8% aangeeft. Ook het Vlaams Blok en Agalev stijgen in het kanton, zij het iets Partij Vl. Blok SP CVP VLD Agalev

Nederlandstalig kiescollege +2,0% - 1.7% +0,5% -0,8% +2,9%

De voorkeurstemmen In het kanton Hoogstraten haalde Arnold Van Aperen, VLD-senator en burgemeester van Hoogstraten de hoogstepersoonlijke score. Hij kreeg 3.946 voorkeurstemmen achter zijn naam. Achterhem volgen Tindemans (1755), Martens (1109), Delcroix (708), Van Outrive (670), Taelmans (556), Aelvoet (436) en Tobback (326). Voor gans het arrondissement Turnhout

12

minder dan in Vlaanderen. De CVP daarentegen verliest 5% van haar kiezers tegenover drie jaar geleden en dit percentage ligt beduidend lager dan de +0,5% in het Nederlandse kiescollege. Kanton Hoogstraten +1,3% -1,8% -5% +4,4% +2,5%

zijn de CVP-ers Tindemans (16975) en Marfens (13509) de absolute koplopers gevolgd door Jef Sleeckx, SP, (9711) en Arnold Van A peren (7123). Van Aperen behaalde de meeste stemmen voor zijn partij in het arrondissement Turnhout. In het kanton Hoogstraten namen 22.925 kiezers deel aan de stemming. In het arrondissement Turnhout waren er dat 489.814. •

De Kempen tot 2022

lOK blikt vooruit Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (lOK) te Kasterlee werd door de voorzitter Richard Proost uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de toekomstige werking van deze instelling. De aanleiding is dubbel: enerzijds werd recent beslist om deze intergemeentelijke samenwerking in de Kempen opnieuw met dertig jaar te verlengen (1992-2022) en anderzijds start volgend jaar, na de verkiezingen in oktober, een nieuwe gemeentelijke legislatuur. In zijn toespraak wees R. Proost op een viertal kernelementen die in het beleidsdocument 'lOK 2022' dieper uitgewerkt zijn. Ten eerste is er nog steeds een nijpend tekort aan arbeidsplaatsen in de Kempen. Wil men ook in het arrondissement Turnhout eenzelfde werkloosheidsniveau als in Vlaanderen bereiken, is er nood aan 10.000 bijkomende arbeidsplaatsen op korte termijn. Om dit mogelijk te maken, zullen er, volgens het lOK, ooknieuwe bedrijventerreinen gecreëerd moeten worden . Diverse studies wiJzen uit dat er nood is aan 500 ha bijkomende terreinen tijdens de volgende tien jaar. Ten tweede is er het toenemend belang van de 'ruimtelijke ordening'. Willen de gemeenten in deze discussie aan hun trekken komen, is er nood aan 'harde' cijfers. De lOK is bereid om de gemeenten hierbij maximaal te ondersteunen door de uitbouw van een multidisciplinaire planologische dienst. Ten derde is er de behoefte aan bijkomende woongelegenheid als gevolg van de groei van de bevolking die geraamd wordt op 15 .000 personen tegen het jaar 2000. Inbreiding en sanering kunnen, aldus de voorzitter, slechts een beperkte rol spelen omwille van het nog redelijk jong woningenbestand. Daarom zou een blijvende aandacht voor sociale verkavelingen noodzakelijk zijn. Ten vierde is er de groeiende aandacht voor de problemen met afval in het bijzonder en het milieu in het algemeen. Op deze gebieden is er door de lOK en de Kempische gemeenten de jongste jaren verdienstelijk werk verricht. Om de hoeveelheid restafval nog meer te beperken, zal de lOK starten met een campagne 'thuiscomposteren' en maximaal inspelen op nieuwe evoluties bij het selectieve inzamelen van verpakkingsafval. Uit het document 'lOK 2022' blijkt duidelijk dat de wil aanwezig is om de bestaande opdrachten verder te zetten, waar nodig aangepast aan de nieuwe noden van de gemeenten en met de gemeentelijke betrokkenheid als grondslag. Ook de 'mobiliteit' (openbaar & privé vervoer, spoorwegen, kanalen ... ) is een sterk toenemend probleem in de Kempen, vooral in de noordzuid-as. Op dit moment is het nog niet echt duidelijk of de lOK voor deze situatie een passende oplossing kan aanbieden. De Naarderkempen ligt nog steeds veraf! •


''GEEN GEZEIK, IEDEREEN RUK'' Na de vakantie komen de verkiezingen eraan en dat zullen we geweten hebben. Nog even en onze brievenbussen puilen uit van de propaganda. Foto's met vriendelijke dames en heren, levenslopen van hen die naar uw stem hengelen, verhalen van hoe goed ze het de voorbije zes jaar wel gedaan hebben en nog meer hoe goed (of beter) ze het de volgende zes jaar wel zullen doen. Vrachten beloften. Zo gek als de leuze van Jacobse en Van Es (alias VanKootenen De Bie) hebben we ze nog niet tegengekomen, maar beloften krijgen we. "Belofte maakt schuld" zegt het spreekwoord. Daarom doken we de verkiezingsbeloften van vorige kiezing op en keken we eens wat er na zes jaar van terechtgekomen is. Onze bevindingen (zonder de pretentie compleet te willen zijn) schotelen we U graag in twee afleveringen voor. Vandaag deell.

De thema's Elke zichzelf respecterende partij of groep die naar de gunst van de kiezer dingt, doet dat met een programma. Als we nu de programma's van de verschillende partijen van de vorige verkiezingen overlopen, merken we dat we bij de meesten veel dezelfde thema's tegenkomen. De klemtonen en het belang verschillen van groep tot groep. De ene heeft een uitgebreid programma, de ander haalt slechts hoofdpunten aan waarmee ze de kiezer willen lijmen. In 1988 hadden Fusiebelangen en C.V.P. een vrij uitgebreid programma, K.G.B. was iets beperkter en de voorstellen van D.E. waren eerder summier. Hun campagne legde meer de nadruk op de verdiensten tijdens de voorbije legislatuur. Aangezien K.G.B. en C.V.P. samen een ruime bestuursmeerderheid vormden en dus het beleid maakten, zullen we vooral hun prestaties afwegen tegenover hun beloften.

Verkeersveiligheid Zowel C. V.P. als K.G.B. hadden in hun programma aandacht voor de aanleg van veilige

fietspaden. Daarrond is de voorbije zes jaar heel wat gebeurd. Het gemeentebestuur heeft zich vanaf de 1o actiedag van de Fietspadenactie achter de actie geschaard. Het gemeentebestuur nam ook zelf enige initiatieven inzake fietspaden. Ontsluiting van de verbinding Loenhoutseweg-Klein Seminarie, al bleef aansluiting naar de weg achter de rijkswachtkazerne achterwege. Een fietspad tussen de Terbeeksestraat en Donckstraat in Meer en een fietspad langs de Ulicotenseweg in Meerle. De burgemeester engageerde zich voor de aanleg van een fietspad van Wortel naar Hoogstraten op gronden van de strafinrichting en voor vrijliggende fietspaden langs de weg Minderhout-Meede koopt de gemeente momenteel de nodige gronden van de aanliggende eigenaars. Dit laatste initiatief is er gekomen nadat eerder F.B. door protest bij verkeersminister Sauwens de oorspronkelijke plannen van Bruggen en Wegen, waarmee het college had ingestemd, had kunnen doen opbergen. B en W was immers van plan alle bomen op de weg te rooien, de baan te vernieuwen met een fietspad dat slechts door een plantstrook van 75 cm van de baan gescheiden was .

Verkeersveiligheid in school- en woonomgeving wou de C. V.P. verbeteren door "gedurfde" snelheidbeperkingen, aanpassing van de wegenstructuren, goede snelheidsremmers en plaatselijk-verkeer. Het doorgaand verkeer door de centra zou beperkt worden door alternatieve wegen. K.G.B. zou de oplossing zoeken door een "omleiding rond Hoogstraten" en snelheidscontroles in de deeldorpen en plaatselijk verkeer in de Minderhoutsestraat. De laatste twee punten werden gerealiseerd, van de andere kwam weinig terecht. Weliswaar werden hier en daar verkeersdrempels ofbloembakken geplaatst, van de "gedurfde" snelheidsbeperkingen is weinig terug te vinden. 70 Km.per uur op de weg Meer-Minderhout is niet echt "gedurfd". De doortocht door de centra gebeurt nog identiek als zes jaar terug. De wegenwerken in Minderhout en recent op deL. De Konincklaan zijn daar het bewijs van. Brede open wegen die de automobilist geenszins tot matige snelheid aanzetten. Over een omleiding rond Hoogstraten is gedurende zes jaar weinig gesproken, al blijkt het onderwerp nu terug op te duiken . De snelle vernieuwing van de weg MinderhoutMeerle, een belofte van alle groepen tijdens vorige campagne, is nog steeds geen feit en kan deze campagne nogmaals als belofte gebruikt worden .

L. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten Het gemeentebestuur schaarde zich vanaf het begin achter de fietspadenactie.

13


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Leefmilieu K.G.B. zag zijn bijdrage aan het leefmilieu in het aanleggen van een containerpark, het behoud en de uitbreiding van groenvoorziening en verfraaiïng van woonkernen door groenvoorziening. Het C. V.P. - milieuprogramma beloofde de uitbouw van het rioleringsnet, zorgen dat bedrijven voldoen aan de milieunormen, de landbouw actief betrekken bij het uitstippelen van een evenwichtig milieubeleid, het opstellen van een milieukaart (met respect voor het Gewestplan), sluikstorten terugdringen door ophaling van groot-huisvuil. De realisaties van het gemeentebestuur komen niet geheel o ereen met de verkiezingsbeloften. Het containerpark werd aangelegd en werkt behoorlijk. Niet alleen groot huisvuil wordt regelmatig opgehaald, ook de sortering van afval en de gescheiden ophaling werd opgestart. In 1990 werd de gemeentelijke milieudienst opgericht en een milieuambtenaar aangeworven. In 1991 sloot het bestuur een Milieuovereenkomst met het Vlaamse Gewest. Het daarin vervatte milieubeleidsplan en de oprichting van een milieuraad zijn tot op heden het onderwerp van een bitsige diskussie met AGALEV -F .B. en verschillende milieuverenigingen. Zij vinden immers dat de landbouworganisaties hierin oververtegenwoordigd zijn. Misschien is het dat wat de C.V.P. in zijn programma bedoelde met "de landbouw actief betrekken bij het milieubeleid".

Foto-video

-de Greef Dorp 42 - Rijkevarset Tel. 03/3146250

Het gedurig afpitsen van landbouwgronden voor industrie- en transportzone jaagt de boeren in het verweer.

Van de C.V.P.-belofte dat zij ervoor zouden zorgen dat de bedrijven aan de normen moesten voldoen, kwam weinig terecht. Integendeel, klachten van F.B. over onwettige stortingen op het stort van Sprebo in Meer en illegale lozingen door Kela werden op de gemeenteraad letterlijk door het college weggelachen. Volkomen in tegenspraak met een ministeriële richtlijn werden aan de lopende band vergunningen verleend voor de bouw van varkens- en kippenstallen. Nog in 1990 wisten de burgemeester en de landbouwschepen in de gemeenteraad te vertellen dat er geen aanwijzigingen waren voor een mestprobleem in Hoogstraten. In 1993 moest dan dringend een project voor de oprichting van een mestfabriek voor de verwerking van de mestoverschotten ingediend worden. Een mestfabriek die temidden een natuurgebied en in de nabijheid van een waterwinningsgebied zou neergepoot worden. Inzake het mestprobleem koos het gemeentebestuur resoluut de kant van de Boerenbond. In de gemeenteraad werden motie's tegen het MestAktie-Plan en de Groene Hoofdstructuur van milieuminister De Batselier goedgekeurd. Het behoud en de uitbreiding van groene ruimte komt er eveneens bekaaid van af. Reeds zeer vroeg steunt het college Van Spaendonck in zijn pogingen om in de Smisselbergen (Heerles Hof) een golfterrein aan te leggen. Het college

verleent hem zelfs een vergunning voor "onderhoudskappingen en heraanplantingen", vergunning die door Van Spaendonck ge-( of mis)bruikt wordt om in enkele dagen 40 Ha. bos te kappen. Het college verleent eveneens een gunstig advies voor gevraagde gewestplanwijzigingen die de uiteindelijke aanleg van het golfterrein moeten mogelijk maken.

Ruimtelijke Ordening Dit traditioneel belangrijk en gevoelig thema in de gemeentepolitiek krijgt heel wat aandacht in de programma's. De C. V.P. beloofde verbetering en verfraaiïng van de dorpskernen en de restauratie van het Begijnhof Inzake verkavelingen en woningbouw opteerde ze voor "kleinschalige projekten, in bestaande woonuitbreidingsgebieden, met ruime aandacht voor groen, speelruimte en de verkeersveiligheid". Ook respect voor het gewestplan, geen onwettige bouw, stond in haar vaandel. Het K.G.B.-programma lag in dezelfde lijn. Restauratie Begijnhof, betaalbare woongebieden, sociale verkavelingen. Zij voegden daar nog aan toe ; de uitbreiding van de industriezone, ambachtelijke zones, de oprichting van een commissie ruimtelijke ordening en "een soepele behandeling van aanvragen van eigen

ZAKENKANTOOR

~ VERZEKERINGEN De vakfotograaf maakt er meer werk van Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken . Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

14

VAN BAVEL-ROMMENS bvba SPAREN

LENEN

Wij verkopen niet alleen verzekeringen ... ook de NAZORG vinden wij belangrijk!!! Kom vrijblijvend eens praten! Rommensstraat 7

2321 Meer

Tel. 03/315.72.54

SI


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN mensen voor nieuwbouw en uitbreiding van land- en tuinbouwbedrijven". De verfraaiïng van de dorpskernen kreeg van het gemeentebestuur ruim aandacht de voorbije legislatuur. Voor de lang beloofde (weet iemand nog hoelang ?) herinrichting van de Dreefwerden de grote middelen (d.w .z. financiële) ingezet. De Dreef kreeg eindelijk waar het zolang op gewacht had: riolering, voetpaden, behoorlijke verlichting, fraaie aankleding van de omgeving van klooster en Mariapark. Nadat de rijksweg Meer-Hoogstraten door B & W vernieuwd was, kreeg het dorpsplein van Minderhout een mooie en multifunktionele inrichting. Het kan zowat voor alles dienen wat je van een dorpsplein mag verwachten : speelplein, parking, kermis, circus, feesttent of plein om gewoon even te vertoeven en het gebeuren in het dorp te overschouwen. Tijdens een hevige vorstperiode twee winters geleden werd het zelfs omgetoverd in een heuse schaatsbaan, tot groot jolijt van de Minderhoutse jeugd. De omgeving van de St.-Catharinakerk, de Pax en IKO kreeg eveneens een fraai kleed aangemeten. Recent werd ook na lang gepalaver de knoop over de Boomkes in Wortel doorgehakt. Tot spijt van velen (maar blijkbaar toch te weinig) werden de oude Boomkes omgehakt. Er werden er wel nieuwe geplant, maar het zal nog vele jaren duren eer deze het uitzicht (en het aanzien) van het Wortelse centrum in zijn oude glorie herstellen. Hetzelfde kan gezegd worden van het Gemeenteplein in Meerle, waar de oude bomen eveneens onderuit moesten. Het plein zelf kreeg echter met relatief weinig middelen een fraai nieuw uitzicht. Het hoeft niet altijd duur te zijn. Dat het uitzicht van de Vrijheid nog dezelfde aanblik vertoont als zes jaar terug is niet aan het gemeentebestuur te danken. Einde 1989 hadden zij immers gemeld dat alle lindes op de Vrijheid weldra zouden gerooid worden en vervangen door nieuwe. De lokale pers bond de kat de bel aan, F.B. reageerde driftig in de gemeenteraad en heel veel Hoogstratenaren staken hun ongenoegen niet onder stoelen of banken. Geschrokken door zoveel reactie werd het plan snel begraven. Over de lindebomen zou in de toekomst slechts beslist worden in het kader van een algemeen plan tot herinrichting van de Vrijheid. Een voorontwerp van een dergelijk plan ligt nu voor en wordt op dit ogenblik besproken. Of het tijdens deze legislatuur nog zal goedgekeurd worden is een andere vraag. Meer kans dat het een rol zal toebedeeld krijgen in de verkiezingsstrijd. Voor het Begijnhofis het einde van de lijdensweg eindelijk in zicht. Mogelijk nog dit jaar zullen de eerste bewoners hun gerestaureerde huizen betrekken. De weg tot dit herstel was lang en kronkelig, ook nog tijdens deze bestuursperiode, en leidde ei zo na tot een breuk in de bestuursmeerderheid. De gemeenteraad keurde de voorbije zes jaar niet minder dan drie beslissingen tot toewijzing van de erfpacht goed. In 1989 werd gekozen voor het projekt van de VZW Economaat Spijker, projekt dat een jaar later door de VZW zelf werd begraven. In 1989 meldden zich 3 nieuwe kandidaten : Corsendonk/Moorkens, Borgmans/Stoops/Bresselaers en Van Spaandoek (van Heerles Hof en golfterrein). In een geheime stemming werd de erfpacht aan de laatste gegund. Het Begijnhof zou gebruikt

worden voor service-woningen voor bejaarden, hotel, restaurant, bedrijfsruimten, museum en galerij. Gewone bewoning was er niet meer bij, laat staan sociale huisvesting. Toen enkele maanden later de effectieve erfpachtovereenkomst op de gemeenteraad ter goedkeuring werd voorgelegd, werd deze door de K.G.B.-raadsleden verworpen. Het dossier kwam in een impasse tot de meerderheid besloot tot een soort (zij het voorwaardelijke en voor het Begijnhof in zijn geheel) openbare verkoop waarop geïnteresseerde groepen zich konden melden. Twee vorige kandidaten (Van Spaandonck en de groep Borgmans) melden zich opnieuw. Op aandringen van A.C.W. deed ook de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij een voorstel. Op het allerlaatste ogenblik meldde zich nog een groep rond Van Der Windt en Vervoort, wat tot nieuw uitstel leidde. Uit bezordgdheid over wat er met een uiterst belangrijk stuk van het Hoogstraatse patrimonium stond te gebeuren, lanceerde J ef Martens een oproep tot geïnteresseerde Hoogstratenaren om zelf het heft in handen te nemen en een projekt te ontwikkelen om het Begijnhof voor de lokale gemeenschap te redden. De ruime belangstelling leidde tot oprichting van Het Convent dat er op korte tijd in slaagde een sluitend (ook financiëel) projekt aan het gemeentebestuur aan te bieden. Het bleek zeer snel dat praktisch alle frakties zich in dit projekt konden vinden. Met grote meerderheid keurde de gemeenteraad van 29 juni 1992 de definitieve toewijzing van een erfpacht van 99 jaar van het Begijnhof aan het Convent goed. Hebben de meerderheidspartijen zich wat deze twee punten betreft (verfraaiïng dorpskernen en het Begijnhof) behoorlijk van hun verkiezingsbeloften gekweten, kan dat moeilijk gezegd worden over het gevoerde verkavelingsen woningbouwbeleid. Noch van sociale,noch van kleinschalige en "vriendelijke" verkavelingen is veel terecht gekomen. Dat wil niet zeggen dat er in de fusie niet verkaveld werd, integendeel; Heilig Bloed, Groenewoud, Wereldakker. De voorbije zes jaar werden ruim 400 percelen beschikbaar gemaakt voor bebouwing. Daarbij waren slechts 51 sociale kavels. Het gevoerde beleid werd recent nog in de gemeenteraad zwaar op de korrel genomen,

niet alleen door de oppositie, maar vooral de A.C.W. en A.C. V. achterban van de C.V.P. Zij stelden hierbij zelfs de uit hun eigen geledingen afkomstige schepenen verantwoordelijk voor het falen van het gemeentebestuur terzake. De inhaalbeweging die het college op de gemeenteraad van april jl. nog snel uit zijn mouw schudde (het reserveren van 125 percelen in 4 woongebieden voor sociale verkavelingen) kon hier weinig aan veranderen. Niet alleen aangaande het aantal verkavelingen kreeg het gemeentebestuur kritiek, ook de inplanting van de verschillende verkavelingen zorgt voor bezorgdheid. Als alle percelen zullen ingenomen zijn, vreest men voor een complete verkeerschaos op de Vrijheid. Aan de H.Bloedverkaveling werd ooit als voorwaarde gesteld dat de verkavelaars voor een ontsluiting langs de L. De Konincklaan moesten zorgen. Nu praktisch alle percelen verkocht zijn en er al heel wat mensen zijn komen wonen, is er van deze ontsluiting nog niets te merken. Alle verkeer komt via de H. Bloedstraat of de Achtelsestraat op de Vrijheid terecht. Groenvoorzieningen, speelruimten, verkeersveiligheid ? Weinig van terug te vinden in het gevoerde verkavelingsbeleid. Van de K.G.B . kunnen we gerust stellen dat zij hun belofte "op een soepele behandeling van aanvragen van eigen mensen voor nieuwbouw en uitbreiding van land- en tuinbouwbedrijven" trouw hebben uitgevoerd. Van de C.V.P. belofte "respect voor het gewestplan - geen onwettige bouw" kunnen we dat niet zeggen. "Regulariseren achteraf' kan je bezwaarlijk als "optreden tegen" of "respect voor" beschouwen. Kasteel met slotgracht op de Kampweg, BPA Marka (houtzagerij in Wortel), BPA Groot Eyssel (timmerbedrijf Martens), BPA Meir Berg (NV Simmo- zandafgravingen op historische Tjongervindplaats ). Momenteel zijn diverse wijzigingen van het gewestplan aangevraagd, o.m. voor de uitbreiding van transport- en industriezone. Wijzigingen waarmee men in landbouwkringen niet zo gelukkig is, aangezien het meestal gronden betreft die aan laubouwgebieden worden ontrokken.

(Deel 2 volgende maand)

Het Convent kreeg van het gemeentebestuur de erfpacht over het Begijnhof Begin van het herstel voor een belangrijk stuk patrimonium.

15


Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88

VTI Spijker is 75: Hedendaags feest met een knipoog naar het verleden

75 jaar geleden werd de Landbouwhuishoudschool opgericht. Voor de gelegenheid hadden de leerkrachten van de huidige afdelingen Sociaal-technische, Hotel, Kantoor, Toerisme, Brood- & Banketbakkerij ĂŠn de voltallige directie nog eens het uniform van toen aangetrokken. (En voor de foto moesten de beentjes zedig opzij!)

... en de directeur zag dat het goed was.

Heilig Bloed 1994

De Heilig Bloedprocessie - met de dragers van het Heilig Bloedschrijn in nieuwe gewaden kon dit jaar tweemaal uitgaan, al was het de tweede zondag wel even spannend. Uitzonderlijk, zegt U? Helemaal niet: het Parochieblad vertelt ons dat in de periode 1953-1994 de processie 87 maal door de straten trok en slechts 12 maal moest binnen blijven. Dat is samen 99,jawel, maarinde periode 1953-1968 ging de processie ook op donderdag (sacra mentsdag) uit!

16

Sommige mensen kan je ondertussen 'vaste waarden' noemen. Marcel Anthonis (rechts) bijvoorbeeld was er dit jaar voor de 50e maal . ., b lj.

Nog zo'n 'vaste waarde', maar dan in de categorie bezoekers is Mon Van de Ven, die nu al voor de 58e maal op bedevaart komt naar het Heilig Bloed. Jarenlang kwam hij zelfs met de fiets van Have.


HOOGSTRA TEN

Ost op rtim Voor hij naar Malonne ging (waar hij ondermeer les kreeg van de nu zaligverklaarde broeder Mutien-Marie), volgde Alfred Ost les aan het Klein Seminarie te Hoogstraten. Zo kwam hij in contact met de Heilig Bloedprocessie, die op hem grote indruk maakte. Hij zou later nog vele malen terugkeren. De reeks tekeningen die hij van de processie en de toren maakte, schonk hij aan Hoogstraten, met de bedoeling er een museum voor op te richten. Die wens kwam uit met de onderbrenging van het Ost-museum in de begijnhofhuisjes 1 en 2, en zal nadien voortleven in het nog te restaureren convent. Het is dan ook haast vanzelfsprekend dat zowel de tekeningen als de processie zelf opgenomen zijn in de film' Alfred Ost, 1884-1945, Spiegel van zijn tijd' . We zien vele Hoogstratenaren figureren, waaronder Lieve Verhulst-Noels als kantklosster. De film werd gerealiseerd door Renaat Goetschalckx. Deze bezielde Ost-vereerder heeft er 5 jaar aan gewerkt. De film is in de eerste plaats opgevat als documentaire over het ganse werk van Ost: zijn tekeningen, zijn affiches, zijn muurschilderingen, en wordt onderverdeeld in drie periodes: de jaren tot 1914, zijn 'Hollandse periode ' 1914-1918, en de periode na zijn terugkeer in België, tot 1945. Zo vaak mogelijk wordt de link gelegd tussen zijn tekeningen en de onderwerpên in kwestie: een gebouw, een trekpaard, de Heilig Bloedprocessie ... Voor de muzikale omlijsting koos Goetschalckx werken van Vlaamse componisten. De film wordt in omloop gebracht via het Davidsfonds te Leuven. De Hoogstraatse Davidsfondsafdeling heeft reeds toegezegd hem in het werkjaar 1994-1995 te zullen programmeren .

de Jeugddienst, Vrijheid 149, tel. 340.19.52. Maar voor het eerst neemt de stad Hoogstraten ook deel aan het initiatief Grabbelpas, dat in de rest van Vlaanderen al langer bestaat. Met een Grabbelpas in de hand kan de Hoogstraatse jeugd van 6 toten met 15 jaar gratis oftegen een kleine vergoeding deelnemen aan een hele reeks vakantie-initiatieven, waaronder een Vlaamse Kermis, reddingstrainingen op de Mosten, tuinbouwbezoeken, een avonturentocht, of leren vissen, toneelspelen, volksdansen, stoffen bedrukken en zelfs aan auto's werken (zie agenda). En in gans Vlaanderen geven vele musea, Spartakampen enzomeer korting voor Grabbelaars. De Grabbelpas is verkrijgbaar op de Jeugddienst aan de democratische prijs van 100 BEF. Voor alle activiteiten van juli kan nu gereserveerd worden. Vanaf 25 juli kan ook voor de activiteiten van augustus gereserveerd worden.

Tekenlaureaten

Eerste steen De Hoogstraatse Gemeenteschool telde het voorbije schooljaar 315 kinderen: 135 kleuters en 180 kinderen in de lagere school. De gebouwen van de vroegere rijksbasisschool waren allang te klein, maar men moest wachten tot het Hoogstraatse stadsbestuur ze had aangekocht om een plan voor uitbreiding op te maken . Begin vorige maand werden dan de werken aangevat. De bouwactiviteiten genoten enorme belangstelling van de kinderen. De kleuters geraakten er niet op uitgekeken, zeker niet toen één van de ramen van de klas van juffrouw Inge werd dichtgemetseld. Het derde leerjaar bekeek de plans en maakte tekeningen van de werkzaamheden. En het zesde leerjaar volgde het bouwschema en noteerde elke week de vorderingen . Toen dan de gevelstenen werden aangevoerd mocht één van de kinderen de eerste steen metsen. Karel Pauwels, schepen van onderwijs, trok het briefje met de naam van Miehiel Lanslots uit de doos. Met de helm op het hoofd en het truweel in de hand kweet die zich fier van zijn taak. De andere stenen volgden spoedig. In november hopen de kinderen de klaslokalen in gebruik te nemen. (jv)

De jaarlijkse teken- en schilderwedstrijd, georganiseerd door het IKO, bracht opnieuw meer dan 400 zes- tot veertienjarigen aan de tekentafel. Op de feestdag van Heilig Bloed kwamen 14 van de 16 winnaars hun prijs persoonlijk in ontvangst nemen. De erelijst luidt als volgt: Prijs Jo z. Adams (voor de jongste winnaar): Dieter Oostvogels uit Merksplas; Reeks A (6-8 jaar): 1. Kim Van Aert (Mer), 2. Johan Aerts (Mi), 3. Tinne Segers (Mr), 4. Ties Goos (Wo), 5. Evelien Maes (Rij) ; Reeks B (9-11 jaar): 1. Konrad Dobson (Mi), 2. Karolien Drossaert (Wo), 3. Bart Verschueren (Ho), 4. Liesbeth Swaenen (Wo), 5. Sarah Rombouts (Ho); Reeks C (12-14 jaar): 1. Toon Huet (Ho), 2. Yves Verhaegen (St.L.), 3. Ben Martens (Mer), 4. Tom Raats (Wu), 5. Thomas Martens (Ho).

'De torendrager' van Alfred Ost maakt deel uit van de nieuwe reeks prentbriefkaarten, uitgegeven door de Dienst voor Toerisme in samenwerking met boekhandel Dries-Torreele.

Kwispelen en Grabbelen Als het aan de Jeugddienst ligt, hoeft de jeugd zich deze vakantie niet te vervelen . Om te beginnen is er de ondertussen welbekende speelpleinwerking Kwispel. Van 4 juli tot en met 26 augustus zijn kinderen in de lagere schoolleeftijd welkom in de lokalen van de vroegere gemeenteschool aan de Karel Boomstraat, telkens van 8 tot 17 uur. In>chrijven via

Miehiel Lanslots werd uitgeloot om de eerste steen van de nieuwe klaslokalen te metsen.

17


HOOGSTRATEN

9-jarigen huwen Zoals elk jaar maakten de leerlingen van het derde leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool een leerwandeling naar het stadhuis . Niet zomaar een kijkuitstap, maar vooral een doe-uitstap. Vanuit de school vertrokken ze rond half tien feestelijk uitgedost in stoet richting stadhuis. Om tien uur startten ze met een heuse gemeenteraad in de raadzaal. Vijf leerlingen vertegenwoordigden de schepenen, de anderen waren gemeenteraadsleden, fotografen en journalisten. En één mocht even burgemeester zijn. Na het discussiëren en stemmen begaven ze zich naar de trouwzaal. Twee negenjarigen werden er in de echt verbonden. Getuigen, ouders, bruidskindjes: alles was compleet. En bij het afdalen van de trappen werden ze opgewacht door hun 'ervaren' voorgangers van het vierde leerjaar, die nu de rijst mochten gooien. En het was nog niet gedaan: in de school werd een kleine receptie gehouden en werd het feest besloten met een klassikale danspartij. 's Avonds mocht het hele gezelschap nog heel even filmster te spelen op TVKempen. En toch waren ze met zijn allen de volgende morgen netjes om half negen terug van de partij. Uitslapen 'zoals in het echt' behoorde niet meer bij de opdracht...

Kaalslag

~-·"' ~""·.L'"'j ~ { ~ ---...;:::,"..__ _ _.....,_

Net echt. De leerlingen van het derde leerjaar van de Gemeenteschool brachten een bezoek aan het stadhuis. Het 'huwelijk' haalde zelfs het avondnieuws van TV-Kempen.

Jongeren kunnen nu inschrijven: Tweede archeologisch kamp op het Begijnhof Van maandag 11 tot en met zondag 22 juli organiseert Het Convent, in samenwerking metJeugd en Cultuur Erfgoed, een tweede opgravingskamp voor jongeren. Vorig jaar werden, tijdens een eerste proefkamp, de resten blootgelegd van een rij woningen die, tot ze in 1902 afgebroken werden, evenwijdig aan de Vrijheid tussen de kerk en het schuurtje gestaan hebben. Nu wil men op zoek gaan naar de oudste sporen van het begijnhof. Door middel van een eerste opgravingssleuf, diagonaal over het oude erf, van woning nr. 27 tot aan het Conventshuis, hoopt men sporen te vinden van de oude kapel. Volgens geschriften gaf Jan III van Kuyk, Heer van Hoogstraten, in 1381 de toelating om die kapel te bouwen. Bij graafwerken, uitgevoerd in opdracht van Iveka werd, op ongeveer één meter diepte, tussen de kerk en de woningen 25, 26 en 27 een oude bakstenen vloerlaag blootgelegd, mogelijk resten van deze kapel. De kans dat men tijdens het opgravingskamp meer sporen van de vroegere kapel, in volume ongeveer de helft van de huidige kerk, vindt is dus niet denkbeeldig. Ook achter het Convent, waar de eerste ingang van het hof was, zal men op zoek gaan naar sporen van een ver verleden. De deelname aan het kamp bedraagt 3.000,- per persoon ouder dan 16 jaar. Voor dit bedrag zijn de deelnemers verzekerd, is er eten (middag- en avondmaal) en drinken voorzien en kan men deelnemen aan enkele uitstappen. De begeleiders en jongeren die verder weg wonen, verblijven in de Hotelschool en nemen als internen aan het kamp deel. De -16 jarigen kunnen gratis deelnemen aan de opgravingen en deelnemen aan een schervenkamp. Voor inlichtingen en inschrijvingen kan u terecht bij de Stedelijke Toeristische Dienst (03/ 3401955) of bij Dries Horsten (03/3145724).

ELECTROHANDEL Wie wil de ijver van de gemeentelijke snoeiers eens wat intomen? Deze bijna kale plataan - eens de trots van de H. Bloedlaan - is het resultaat van hun verregaande snoeizucht. Opzet ofonbekwaamheid? (J.F.)

de Du00@~~crcsucsu~~@

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 · Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

maand TEL.+ FAX 03/314.55.04 28

18


HOOGSTRA TEN

100

Libellen- en vlindertocht

3 generaties bakkers op de foto bij het 100-jarig bestaan van Bakkerij Mathysen, terwijl elders in Hoogstraten een andere bekende bakker, Jan Schrijvers, op 9 juli het roer overgeeft aan Joost Muesen, neef van de gelijknamige derde bakker, inderdaad.

Herdenkingsperming bevrijdingsfeesten

Koekoeksoest komt naar Hoogstraten

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de bevrijding worden er in Hoogstraten tijdens het weekeinde van 23 oktober grote herdenkingsfeesten georganiseerd. Onder het thema 'Oktober '44, de Noorderkempen bevrijd' werd reeds een uitgebreid feestprogramma opgesteld dat in het informatieblad van september uitvoerig aan bod zal komen. Ter gelegenheid van deze feestelijkheden wordt een speciale bronzen herdenkingspenning uitgegeven waarop de puinen van de St. Catharinakerk en het stadhuis worden afgebeeld met daarbij de vermelding 'Hoogs traten 1944-1994.' De oplage is echter beperkt en er wordt uitsluitend gewerkt met voorinschrijvingen. De herdenkingspenning kost 650 fr en kan tot en met 15 augustus besteld worden bij de Dienst voor toerisme & cultuur tel. 00/340.19.55 . Met de opbrengst van deze penning hopenn de organisatoren een gedeelte van de kosten voor deze feestelijkheden te kunnen betalen. Vanwege het stadsbestuur is alvast een extra subsidie voorzien van 50.000 fr. De herdenkingspenning wordt officieel uitgebracht op 23 oktober en vanaf dan kan ze worden afgehaald in het toeristisch info-kantoor in de raadskelder van het stadhuis.

Luisteraars van het populaire Radio-2 feuilleton 'Het Koekoeksnest' moeten beslist donderdag 28 en vrijdag 29 juli vrijhouden. Deze zomer trekken de Koekoeksacteurs met een rondreizend circus door Vlaanderen en op deze dagen wordt de tent opgesteld in Hoogstraten centrum. Het publiek kan de live-opnamen voor het radiofeuilleton elke dag bijwonen tussen 11 en 16 uur. De opnamen worden afgewisseld met korte optreden van Vlaamse folkgroepen en circus-acts. Heel wat bekende Vlaamse akteursmaken deel uit van de cast van het Koekoeksnest dat dagelijks zo'n 1 miljoen luisteraars bereikt. Iedereen wordt bij deze alvast uitgenodigd. De toegang is gratis.

Garage Luc Ryvers bvba

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84

Lichte bedrijfswagens: DAF

Fax: 03-314.83.98 10

motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen

13

LEO WOUTERS

Tel. 03/315.90.90

D. VERHEVEN

TEL.: 03/315.91.77

GARAGE HOGA B.V.B.A.

Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tweewieler Racing Center

DONCKSTRAAT 25 2321 MEER

allliJD

速TOYOTA

Wielewaal-JNM Hoogstraten gaat op zondag 24 juli op zoek naar libellen en vlinders in de Halsche Beemden en omstreken. Zij vertellen hierover: 'De meeste dag vlinders en het Hoogstraatse treffen we aan in de Halsche Beemden te Minderhout. Er heerst een voor insekten uitstekend microklimaat door de aanwezigheid van kleinschalige landschapselementen . Ook het gevoerde beheer door JNM en Wielewaal heeft een grote positieve invloed op de vlinders . Deze hebben nu veel grotere overlevingskansen door het slechts enkele keren per jaar maaien van de beemden. Er worden minder eieren, rupsen en poppen vernietigd en de waardplanten blijven langer voor de rupsen ter beschikking. Soorten van vochtige en schrale graslanden vliegen er in hoge aantallen . Ook zijn er veel libellen aan te treffen met als voornaamste de weidebeekjuffer die enkel in nog vrij zuivere beken voorkomt.' Wie met Wielewaal-JNM op pad wil, wordt op zondag 24 juli om 14 uur per fiets verwacht aan het lokaal in de Karel Boomstraat 44. Een vlindernet en een in sektengids kunnen goede diensten bewijzen .

N.V. GARAGE VAN USSEL

CHJ

HONDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

.. 19


ONDERWIJS

Is één grote Middenschool de toekomst? Ook het algemeen secundair onderwijs wordt gemengd Het technisch en beroeps secundair onderwijs (TSO & BSO) zijn reeds verschillende jaren gemengd in Hoogstraten. Zowel het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs (VITO) als het Vrij Technisch Instituut Spijker, sJ.e technische afdelingen handel, e.a. van het Klein Seminarie en de Land- en Tuinbouwschool hebben jongens en meisjes in dezelfde klassen. Maar de kans is groot dat het algemeen secundair onderwijs (ASO) ook gaat volgen. Zowel in het Klein Seminarie als in het Spijkerinstituut (humaniora) wordt gedacht en gesproken over de start van het gemengd onderwijs en andere vormen van samenwerking tussen deze scholen. Het is nu reeds duidelijk dat september 1994juni 1995 een heel druk en boeiend schooljaar gaat worden voor de Hoogstraatse scholen . In onze vorige editie (DHM, juni, nr. 110) brachten we reeds het nieuws over de fusie tussen het VITO en de Vrije Land- en Tuinbouwschool. Een samenwerking die men vanaf 1 september 1995 wil starten en die dus in de loop van het volgende schooljaar zal moeten voorbereid worden . Ook de oudercomités, de directies en de inrichtende machten van het ASO voelen steeds scherper dat bepaalde evoluties onomkeerbaar zijn geworden én er zijn ook economische aspecten die men niet langer kan negeren. Daarom wil het Katholiek Onderwijs diverse samenwerkingsverbanden ook in het secundair onderwijs ontwikkelen. Het gemengd onderwijs is dus maar een deel van een groter geheel. Natuurlijk is het niet aangenaam om te moeten vaststellen dat financiële bekommernissen soms de voorrang krijgen op pedagogische voorkeuren of standpunten. Maar men wil zeker niets forceren. Vanaf 1 september 1995 zou het eerste jaar van de eerste graad ( 12-jarigen) in het ASO gemengd worden, zowel in het Klein Seminarie als in het Spijker. Zeker op het Spijker kijkt men met enig argwaan naar deze ontwikkeling. Uit ervaringen van andere scholen weet men dat meisjes gemakkelijker naar een (vroegere) jongensschool gaan dan dat jongens naar een (vroegere) meisjesschool gaan. Uiteraard verandert ook het schoolklimaat door de invoering van het gemengd onderwijs.

definitieve keuze volgt pas later, meestal in het derde jaar (tweede graad). Twee scholen die fusioneren lijkt nog mogelijk in Hoogstraten, maar alle scholen laten samensmelten is toch nog wat anders. Men mag niet vergeten dat de vijf secundaire scholen van Hoogstraten elk een andere Inrichtende Macht hebben en die belangen of streefdoelen liggen zeker nog niet parallel. We hebben de indruk dat op dit moment zowel het Klein Seminarie als het Spijker bij voorkeur de twee ASOscholen volledig (met zes leerjaren) naast elkaar willen laten bestaan. Men denkt wel aan vormen van samenwerking en overleg voor de richtingen met (heel) weinig leerlingen. Maar definitieve beslissingen kan men niet blijven ontlopen en in de loop van het schooljaar 1994'95 zullen de gesprekken moeten leiden tot besluiten. •

de

"o3- 314.55.04

DD00@~~crcsucsu~~®

maand BEGRAFENISSEN

JORIS

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

19

Eén school? Maar er is niet alleen het probleem van het gemengd onderwijs. Een andere belangrijke zaak waar meer samenwerking misschien wel noodzaak zal worden, is de kwestie van het studie-aanbod. Heeft het nog zin of is het financieel nog langer te verantwoorden dat bijvoorbeeld in beide scholen een klein groepje leerlingen dezelfde lessen in dezelfde afdeling of studierichting volgen? Zou het niet beter zijn om ook op dit vlak werkafspraken te gaan maken in de zin van: Welk is ons aanbod? Welke afdelingen of studierichtingen organiseert het Klein Seminarie en wat in het Spijker? Of blijven we de (te) kleine koek van leerlingen onderling verdelen? Moet men in Hoogstraten evolueren naar één grote ASO-school (met zes leerjaren) in plaats van twee scholen, zoals het nu is? Of ligt de toekomst in één grote Middenschool (ASO+ TSO+ BSO)? In dit schooltype komen alle kinderen na de basisschool zonder onderscheid naar voorkeur en begaafdheid bij elkaar - jongens en meisjes - in de klas en de

20

Evolueert de Hoogstraatse scholengemeenschap langzaam naar één grote, gemengde middenschool?

Woninginrichting

GEBR.LEVTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz. 39a


DE POST

Post verhuist per paard

Vakantiekaartjes Kaartjes sturen en ontvangen vanuit vakantiebestemmingen is altijd I uk, op voorwaarde dat ze tijdig aankomen . Om vertraging door onj ui te of onvolledige adressen te vermijden is het belangrijk dat u voor uw vertrek de juiste adressen oploekt. van de mensen aan wie u een kaartje wil sturen. Vooral de juiste . traten, huisnummer. en postcodes zijn belangrij k. Het opzo ken van de exacte adr-essen is bv. makkelijk aan de band van het telefoonboek. De vaste postbode gaat ook met verlof en de vervanger moet dan werken met de traatnamen en huisnummer die op het kaartje staan. Hij kent immers de klanten niet met naam.

Made in Dignity of made in Taiwan? Op donderdagnamiddag 19 mei was het dan toch zover. De twee maanden geleden in dit blad aangekondigde verhuis naar het nieuwe kantoor werd die dag een feit. Het personeel had er samen een origineel en ludiek gebeuren van gemaakt. Uit eigen zak werd een feestelijke verhuis betaald met Brabants paard en kar, muziek uit eigen huis (Swa Van Gestel op harmonica) en de hele hoop postpersoneel op of achter de kar met of zonder fiets. Met belgerinkel en postgezang werd eerst afscheid genomen van het oude kantoor in de Gelmeistraat door middel van zwarte rouwlinten. De postbodes, die .hun toer die dag extra snel hadden moeten afwerken, ruimden hun persoonlijk materiaal op en laadden het in hun tassen. Dan vertrok de stoet door de Gelmelstraat, · Gustaaf Segersstraat en Vrijheid naar de Gra-

vin Elisabethlaan, onderweg toegewuifd door verraste toeschouwers en de kleuters van de gemeenteschool die blijkbaar door iemand verwittigd waren van de verhuis. Aan het nieuwe kantoor werd dan door het paard een driekleurig lint doorgereden als symbolische in gebruikname. Na deze rit mocht de pers een eerste kijkje nemen in het gebouw en werd door het personeel onder mekaar een beperkte viering opgez_et. 's Anderendaags ging het postkantoor immers normaal ope.n en moesten de postbodes · weer op toer. . De officiële opening is vermoedelijk voorzien begin september, dan kunnen ook de autoriteiten een kijkje komen nemen . Misschien mag daarna ook de geïnteresseerde gewone man eens komen kijken achter de schermen. D

Een postbus huren We weten het allemaal: de lonen zijn (te) laag en de werkomstandigheden zijn mensonterend in de textielsector in het Zuiden. De Wereldwinkels willen aantonen dat het ook in de textiel anders kan. Door enkele producenten uit het Zuiden werden t-shirts ontworpen die het logo 'Made in Dignity' (gemaakt in waardigheid) kregen . Deze t-shirts, en vele andere artikelen uit de derde wereld, (o.a. sandalen) zijn te verkrijgen in de Wereldwinkel, Gelmeistraat 5 in Hoogstraten. In juli en augustus enkel open op zaterdag: van 10 tot 12 en van 13.30 uur tot 15.30 uur.

de

"o3- 314.55.04

Du00®~~crcsucsu~~® Nu het nieuwe postkantoor in gebruik genomen is zijn meteen ook de mogelijkheden groter om een postbus te huren. Het aantal bussen is immers verviervoudigd en bovendien zijn de bussen vanaf nu dag en nacht te bereiken om de post af te halen. Wie meer inlichtingen wil kan terecht op het postkantoor in de Gravin Elisabethlaan 9a of per telefoon 314.53.80.

maand Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek ... lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad.

21


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

Voor een gesloten (voor)deur Zo zou je de huidige stand van zaken kunnen stellen voor wat betreft de bouwplannen van onze KLJ. Nadat Jef Blockx de wensen van deze jongeren op papier had gezet en een Minderhoutse steenbakkerij de stenen al in de oven had zitten, achtte het stadsbestuur dat een inplanting tegen de bibliotheek met de voordeur tegen de drukke rijksweg. niet opportuun. De toegang zou aan de Gemeentestraat moeten voorzien worden. Maar daar staat nu juist een fraaie electriciteitscabine. En die verzet je niet op een twee drie. Of onderschatten we de stoere landelijke knapen en meiden? KLJ gaat zeker niet bij de pakken (hooi) zitten om dit probleem op te lossen (te omzeilen). o

Op ons kan je rekenen

En zij zagen dat het goed was .•.

Na vijfjaren het dagelijkse reilen en zeilen van de parochie mee te hebben gedragen als lid van het pastoraal team, houdenRosi/a Fockaert en ]os Van Bavel het voor bekeken. Hun ambtstermijn loopt ten einde. Zij geven graag de fakkel door aan even enthousiaste jong-volwassenen. De besprekingen om deze twee vacatures op te vullen zijn trouwens volop aan de gang. Meer nieuws hierover wellicht bij het begin van het volgende werkjaar.

Dat is eigenlijk vrij vertaald de slotbedenking van deze vormelingen na een intensief werkjaar. Als jonge christenen kiezen zij, we gaan ervan uit zeer bewust, voor een vredelievende samenleving zoals Jezus ze ons heeft voorgeleefd. Aan jullie, meisjes en jongens, om het waar te maken!

Onder het goedkeurend oog van de vormheer blazen Loes Van Ginkei en An Mesuere de vormselviering leven in.

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A.

Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03 I 314.32.24- Fax 03 I 314.11.24 36

de

"03- 314.55.04

DuGG®~~C?CSUCSU~~®

maand 22


MINDERHOUT

Schoolfeest De weermannen (een woord dat inmiddels concurrentie kreeg van de vrouwelijke sexe) hebben het ze niet gemakkelijk gemaakt, de noeste werkers ·an de ouder ereniging. Dikwijls zongen ze met hun vaststellingen en vooruitzichten voor dankbare ijsbrekers om gesprekken op gang te trekken. Laat dat hun verdienste zijn. Maar voor het overige hebben wij over hen - net zoals zij over het weer - geen hoge hoed op (meestal een paraplu, ja). Neem nu de week voor het schoolfeest die zich schitterend aankondigde. De euforie steeg tot midden in de week, maar wij waren gewaarschuwd: het zou alsmaar kouder en natter worden. En de werkers, zij geloofden dat. Voor het optreden van de kinderen werd al naar andere data gezocht, alle tentjes en zeilen werden van stal en het schema door elkaar gehaald. Het schoolfeest zou wel eens op een kater kunnen uitdraaien, net nu ook nog een openluchtmis en een zomerse barbecue waren ingeschakeld. Maar wat bleek? Niet de weermannen maar de weergoden hebben tot nader order nog altijd de touwtjes in handen. En zij laten ons schoolfeest echt zelden in de steek. De mis, die veiligheidshalve wel naar binnen was verhuisd, zorgde nogmaals voor een uitpuilende kerk. Langs de barbecue die wat moeizaam op gang kwam maar al snel op volle toeren draaide, passeerden bijna driehonderd mensen . En ondertussen discussieerden Gust en Pons over het nakende wereldkampioenschap voetbal terwijl Julia en Marie-Louise het voorbije schooljaar evalueerden of Yooruitblikten naar de zomerse stranden. Een heleboel mensen samen, de kinderen amuseerden zich, het gerstenat loeide voor het goeie doel. De werkers waren tevreden. Het weer was zoals het weer hoort te zijn op een feest. Of toch zo ongeveer. En de weermannen, zij waren ondertussen wellicht weer onheilstijdingen aan het brouwen voor de volgende dagen .. . o

Verdachtgezelschap Zo moeten allicht een aantal bewoners van de Minderhoutsestraat en de Lage Weg gedacht hebben toen zij op 13 juni bij valavond een troepje weinig gedisciplineerde fietsers in deze buurten waarnam. Het ging richting noorden, dan weer honderd meter zuidwaarts om twintig meter op de stappen terug te keren. Er werd breedzwaaiend gediscussieerd en zorgvuldig genoteerd. Wat was nu juist de bedoeling? Via de verkeersraad (nog zo'n adviesorgaan) had de werkgroep Veilig Verkeer Minderhout het licht op groen gekregen om een achttien bloembakken te plaatsen om de verkeerssnelheid op sluikwegen af te remmen. Aangezien je vanachter een tafel een weinig realistische kijk hebt op de situatie, zocht men een aantal fietsen bij elkaar en maakten men ter plaatse een plan op dat aan het gemeentebestuur zal bezorgd worden. Bloembakken, het zal weer wennen worden, zeker als ze wat dicht in de buurt van jouw oprit ingeplant worden, maar tenslotte hebben ze maar één doel: onverantwoordelijke snelheidsduivels verplichten rekening te houden met de bewoners (kinderen) langs wegen die niet voor doorgaand verkeer zijn bestemd. o

Het optreden van de kleuters en de lagere schoolkinderen, ingekort omwille van anders geen tijd meer voor een pintje, kende een massale belangstelling.

De play-back met de Minderhoutse championettes als top of the bill leek een schot in de roos. De spelen konden de stroom kinderen moeilijk verwerken.

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

1

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37 VRIJHEID 126

HOOGSTRATEN

03/314.13.13 38

23


MINDERHOUT

Goud in Minderhout Maria Donekers en Jef Broes

'In een op en een wip was ik thuis!' Langs de Lage Weg hingen de vlaggen hoog in top ter gelegenheid van het gouden jubileum van twee van haar inwoners, twee autochtone Minderhoutenaars in hart en nieren. In 'Ten Hof', van waaruit zij een prachtig uitzicht genieten over de groene MarckvaHei wonen zij reeds een twintigtal jaren. De eerste bewoners van de Lage Weg voelen zich hier opperbest en hopen nog veel water door de Marck te zien vloeien. Jef Broes werd geboren op 7 december 1916 tijdens de eerste oorlog op de Vooraard en bracht zijn jeugd, gesitueerd tussen de twee wereldoorlogen, door op de ouderlijke boerderij waar hij alle knepen van de boerenstiel onder de knie kreeg. Toen Hitier duidelijk zijn aanvalsintenties liet blijken in Europa werd hij onder de wapens geroepen voor een temrijn van een jaar, daarbij mag je nog twee mobilisaties meerekenen zodat alles bijeen genomen hij twee jaar het vaderland heeft gediend met of tegen zijn zin. De oorlog was ook vlug voorbij voor onze Belgische soldaten en 'in een op en een wip was ik thuis!' Maria Donekers bracht haar eerste dagen door te Hoogstraten en 18 juli 1921 betekende voor haar de levensstart Al vlug verhuisde de familie Donekers naar den Aard om de edele landbouwkunst te gaan beoefenen. Het oorlogsgeweld trofhaar familie hard. Haar oudste broer en zijn familie vond de dood in een bombardement. Maria bracht haar jeugd door op de boerderij op het uiterste puntje van den Aard, van God en klein peerke vergeten, een echt watergat in herfst en winter, bijna volledig afgesneden van de bewoonde wereld. Daardoor liep zij ook niet teveel naar school en werd al vroeg in haar leven geconfronteerd met het hard labeur van het boerenleven. Toch ging zij in haar latere jeugd nog 'dienen' in Brasschaat bij een melkboer 'met negen gezonde melkkoeien. (Heel wat voor die tijd!)' 's Zondags mocht ik dan om 10 uur naar huis maar om 16 uur werd ik terug op mijne post verwacht om die beesten te melken. En alle verplaatsingen met de fiets alstublieft!' Jef en Marie (zo genoemd in Minderhout) woonden in feite maar een kleine boogscheut van elkaar verwijderd en de grote liefde kon niet uitblijven. Zij trouwden op 27 mei 1944 in de roes van de bevrijdingsdagen. Het paar vestigde zich te Hoogstraten maar kwam tamelijk vlug terug naar Minderhout afgezakt waar een woonst gekocht werd aan de Hoge Weg met een tuin die tot aan de lage Weg reikte. Rond de jaren "74 werd een nieuwe woning opgetrokken aan het uiteinde van die uitgestrekte tuin en prompt kreeg het de naam van 'Ten Hof'. Tijdens zijn actieve periode werkte Jef voornamelijk in de bouw en bij heel wat werkgevers . 'Ieder had zijn specialiteit!' monkelde Jef. Marie hield zich voornamelijk bezig met haar huishouden waar heel wat werk te versieren iel. Acht kinderen (4 meisjes en 4 jongens) in

24

10 jaar op de wereld brengen is ook geen kleinigheidje en vraagt meer dan een full-time

job, terwijl de eindjes aan mekaar knopen ook altijd geen gemakkelijke opgave betekende. Maar optimisme kan bergen verzetten . Jef, een geboren 'zwanzer', is om geen grapje verlegen, maar een tijdje geleden kwam er toch een donkere onweerswolk boven de groene MarckvaHei opzetten. Het hart sputterde en Jef werd in het ziekenhuis te Turnhout opgenomen voor observatie. Lang duurde dit echter niet, hij verlangde toch zo naar de Lage Weg, hij pakte zijn biezen en 'in een op en een wip' stond Jef thuis voor de voordeur tot grote verbazing van zijn vrouw natuurlijk. Lang duurde deze huiselijke vakantie echter niet en dit resulteerde tenslotte in een operatie met drie overbruggingen die positief uitviel. Ook achter het stuur van een auto is J ef nooit een grote held geweest. Eenmaal hanteerde hij de stuurknuppel tijdens een oefenritje, viel ergens ten velde stil en wist van toeten noch van blazen. 'Mijne eerste en ... mijne laatste keer!' Jef vind je altijd op de fiets en dat is voor hem het ideale vervoenniddel. Op 28 mei werd het een hartverwarmend feest. De geburen hadden hun beste beentje voorgezet en de optocht mocht er zijn. Jef en Marie, gefeliciteerd! (RL) •

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03.79

------WAT IS ER IN HET LEVEN MOOIER DAN JE TE KUNNEN UITLEVEN ? ABB DRAACT DAAR GRAAG TOE BIJ. WANT VEILIG VERZEKEREN IS MEER DAN CENTENWERK.

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS


MINDERHOUT

Odilia Heremans en Gust Thielemans

'Een kortjong leven, maar... een goei!' Een halve eeuw lief en leed met mekaar delen in voorspoed en tegenspoed kan je zeker geen sinecure noemen. Heel wat droevige en vrolijke gebeurtenissen zijn dan ongetwijfeld de revue gepasseerd en zonder twijfel valt er in een gezin met acht kinderen heel wat te helen en te lijmen. Dit alles langs de optimistische kant bekijken is ook een kunst en daarin zijn het echtpaar Odilia Heremans en Gust Thielemans zeker geslaagd.

huis kennen ze beiden ondertussen van binnen en buiten . Gust kan zowat over vanalles meespreken: een maagoperatie, meniscus, 2 polsbreuken, een bandbreuk, 2 sleutelbeenbreuken, 3 overbruggingen plus daarbij een operatie aan de halsslagaders. Na deze laatste ingreep - anderhalve maand later - zat hij alweer op de fiets en voelde zich fitter als ooit tevoren . Odilia voelde voor het eerst rond 1980 dat er met het hart wat aan de knikker was . Nu 14 jaar later, vlak voor hun gouden bruiloft, werden vier overbruggingen geplaatst en haar herstel vordert niet zoals ze zelf zou wensen. Toch ging het gouden jubileum door en het gebuurte Dorp-Noord zorgde voor een prachtige decoratie en dito optocht terwijl Heirnut Lotti de eucharistieviering mee kleur gaf. Van een verrassing gesproken voor Odilia en Gust! Hopen maar dat hun leven nog vele verrassingen in petto houdt! Gefeliciteerd! (RL) •

BYOUTERIE

'Joli' HOOGSTRATEN

Vrijheid66 Tel. 03/3147253

Te Oelegem werd Gust in het geboorteregister ingeschreven op 25 juni 1923 en dit in een gezin van acht kinderen waarvan hij de tweede in de rij was. Vader Thielemans hield het in Oelegem voor bekeken, trok naar Westmalle waar hij zijn brood verdiende in een steenfabriek en daar ten westen van Malle bracht Gust zijn jeugd door. Anderhalf jaar liep hij nog school in de 'Gewestelijke Vakschool' te Hoogstraten, werkte enkele jaren bij een fietsenmaker om tenslotte in de bouw te belanden . Zijn eerste werk was aan het antitankkanaal in 1939 te Oelegem. Tijdens de oorlog werd hij door de bezetter verplicht tewerkgesteld in de koolmijn van Houthalen. Naar Duitsland ofwel de koolput in! Zijn keuze was vlug gemaakt. Tot in 1944 werkte hij ondergronds . 'Toen ben ik wel dikwijls zogezegd ziek geweest! Dan gingen we smokkelen zoals zovelen deden tijdens de oorlog en daarmee was een aardig centje te verdienen!' Od.ilia opende de ogen in Rijkevorsel op 29 juni 1925 en zij behoorde tot een kroost van vijftien kinderen, waarvan er drie op zeer jonge leeftijd stierven. Haar vader overleed toen zij ongeveer vier jaar oud was zodat moeder Thielemans harde noten te kraken had met haar twaalf rakkers. In haar jeugd sloot ze aan bij de Kajotsters en ging dienen 'Bij Stolwerk', een café in Merksplas. Op 20 mei 1944, in de D-daydagen, zegden ze beiden plechtig 'ja' ! Ze woonden te Lint en te Rijkevorsel waar ze nog enkele jaren Odilia's verlamde moeder, die in 1950 stierf, een goede oude dag bezorgden. Op 14 februari 1954 begon het Minderhoutse hoofdstuk. Ze namen hun intrek in 'Café De Welkom', de huidige 'Papillon', van Sus Pak. Tot 1 januari 1960 werden er vele pintjes getapt en gedronken (ook door Gust) maar gezondheidsperikelen kwamen roet in het eten gooien en dwongen hen uit te zien naar een andere woning. In de Gemeentestraat werd er grond gekocht en een eigen woning opgericht. Zo' n 45 jaar werkte

Gust in de bouw en toen vond hij de tijd gekomen om op pré-pensioen te gaan. Acht kinderen, vier jongens en vier meisjes, werden in het gezin geboren, maar daarnaast had Gust nog een druk leven. Als wielertoerist snorde hij ongeveer 15 jaar met de Hoogstraatse K.A.W.S.'ers rond op alle Vlaamse wegen en dit op zondagvoormiddag en soms ook op zaterdag. In de gilde was en is hij nog altijd een actief man. 37 jaar schutter en 6 jaar koning! Ook als duivenmelker liet hij zich niet pramen en bij de wielertoeristen zorgde hij voor de hersteldienst Fietsen herstellen doet hij trouwens nog naast bowlingen en fietsen met de gepensioneerden tot driemaal per week toe. Voor hem zijn de dagen meestal te kort en 'als ik in een zetel zit, ben ik ziek! ' In zijnjeugdtijd is Gust ook altijd een echte spuiter geweest. 'Een kort jong leven, maar. .. een goei! ' Een kleine anekdote. 'We waren in Rijkevorsel eens a·an 't schilderen bij een zekere Sampermans tijdens een hele slechte zomer. De tomaten bleven groen aan de bossen hangen en die man maar klagen en jammeren over zijn groenblijvende vruchten. Wij zouden weleens voor verandering zorgen. Op een nacht trokken we met een pot rode menie naar zijn tuin en schilderden al zijn tomaten netjes bloedrood. 's Morgens kon die kerel zijn ogen niet geloven. Hij dacht zeker aan een mirakel, maar bekeek ons later toch maar met een scheef oog. ' Op zo'n schalkse manier wist hij ook zijn Odilia aan de haak te slaan. Wedden voor een fles cognac, liefdesbriefjes schrijven voor een ander waarin prachtige gedichtjes, overgeschreven uit een boekje ... ! Dat was Gust, maar Odilia loste niet meer. De idylle bloeide. Zij dansten graag maar dat was in die tijd niet zo evident. Zij ging, in plaats van naar de kajotsters, dansen met haar sprookjesprins in een of ander café. 'Thuis heb ik mijn moeder heel wat moeten wijsmaken en zij merkte ook altijd op dat mijn schoenen zo vlug versleten waren!' De jonkheid vliegt echter voorbij en het zieken-

* Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen

* Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

* Te gekke horloges en ringen * Grote keus in bruid-, kinderen haarmode • Kortom. .. bijna alles!!!

* Kunstnagels - Fantasienagels Versterken met gel Dames, het nagelbijten is gedaan! 44

de " o3 - 314.55.04 [hJ@)@)®~~ ([@@~~@

maand Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek.•. lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad.

25


MINDERHOUT

Wereldbekerkoorts Een Mi nderhouts volkscafé is dezer dagen aardig zwart-geel-rood gekleurd, patron incluis . Het is zeker geen unicum wan t waar je rijdt langs Vlaamse wegen word j e steevast met je neus op de worldcup soccer gedrukt. Zelfs de frietzakjes (of de frietjes zelf) zouden in onze Belgische driekleur aan de kl ant worden aangeboden . Alleen, het zwart-geel-rode cocktail dat speciaal voor de gelegenheid aan de fantasie is ontsproten, lijkt men te moeten afvoeren. Als men in dit brouwsel roert, wordt heel het zootje namelijk oranje. En zeg nu zelf, we hebben zeker niks tegen Nederlanders, maar als we voetballen zijn we ook een beetj e chauvinistisch .. . Tenminste, op het moment dat deze regels worden getikt. Als jij, lieve lezer, dit onder ogen krijgt, is onze nationale trots misschien al met stille trom uit de VS vertrokken. 0

Viering pastoor Janssens Culturele raad

Op zaterdag 11 juni was Minderhout weer in feesttemming voor een van zijn autochtonen. Pastoor Jos lanssens die na een druk leven van een welverdiende rust geniet in zijn eigenste Minderhout werd door de parochie in de bloemen gezet voor zijn 50 jaren priesterschap. Tijdens die voorbije jaren was pastoor J anssens vooral actief als leraar en een wijl als superior op het Klein Seminarie. Wiskunde en aanverwante vakken als daar zijn scheikunde en biologie waren altijd zijn stokpaardjes . Ook de functies van deken en rusthuisaalmoezenier kan men op zijn 'palmares' terugvinden . Het gebuurte had dus terecht een mooie stoet gebouwd voor hem en zijn zuster waarmee hij nu samenwoont in Minderhoutdorp. Met de koets werd het duo naar de kerk gereden waar alle nog in leven zijnde Minderhoutse priesters in concelebratie een mooie eucharistieviering voorgingen . Jos had naast een fijne homilie ook woorden van dank in petto voor deze attentvolle dag. Ook de receptie die door de parochie nadien werd aangeboden in de parochiezaal werd massaal bijgewoond. De enge behuizing in het cafetaria was voor zulke gelegenheid zeker niet optimaal maar in de zaal waren de feesttafels al gedekt. Hoelang men daar nog herinneringen heeft opgehaald is mij niet bekend. Mijnheer pastoor, we hopen dat je gezondheid je niet in de steek laat om er in alle rust nog vele jaren bovenop te doen. o

26

U weet, of indien niet dan komt u het bij deze te weten, dat het stadsbestuur een gamma adviesraden in het leven heeft geroepen om beslissingen een bredere fundering te geven (zie DHM mei 94). Een van die adviesraden is de culturele raad. De stuurgroep hiervoor bestaat, naast de schepen van cultuur, uit alle voorzitters en secretarissen van de dorpsraden. Voor het ogenblik zijn zij druk doende een verkiezingsdebat voor te bereiden voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. De Minderhoutse parochiezaal zal 'the place te be' zijn. Uit welingelichte bron vernemen we dat de vertegenwoordiging van de Minderhoutse dorpsraad de laatste maal afwezig tekende op de vergadering van de stuurgroep. Toeval? Of zitten we aan het einde van de legislatuur op ons tandvlees? Want inderdaad wordt in het najaar statutair ook een nieuwe verkiezingsprocedure opgestart voor het bestuur van de dorpsraden. Public-relations verzorgen, mannen! o

Gemachtigde STOFzichters Sinds acht juni is het voor onze gemachtigde opzichters helemaal geen pretje meer om langs de kant van de weg een oogje in het zeil te houden. Waar men normaal vraagt om een beetje droog te kunnen blijven tijdens de overzetmomenten, zag men nu de oranjevrouwen (zij zullen tijdens het WK hun outfit bijkleuren) schietgebedjes doen om een beetje regen. Niet dat men plots zo hittegevoelig was als onze Rode Duivels (zulke schepsels zouden dat toch moeten kunnen verdragen) maar de wegenmakers waren weer in actie geschoten en hadden een dikke laag kiezelstof uitgestrooid in Minderhoutdorp. Bij elke passage van een voertuig moest je enkele minuten wachten vooraleer je de opzichter kuchend en proestend uit het stof zag opdoemen. Gelukkig is ons klimaattype de laatste jaren van die aard dat het stof vrij vlug geblust was. En de ruiten van de aanwonenden zullen ook wel een beurt meer nodig gehad hebben. 0

PaaldGrp Daar begint het misschien wat op te lijken als je ziet wat er aan verkeerspaaltjes wordt bijgeplaatst. Maar ook hier geldt dezelfde bemerking als voor de bloembakken: slechts door drastische ingrepen kan je tegenwoordig van de automobilisten bekomen dat ze niet op het fietspad of op de stoep rijden of parkeren. Dat moeder met de buggy, de rolstoelpatiënt of de kwetsbare fietser de rijbaan wordt opgestuurd, daar staat men zelden bij stil. Akkoord, soms vraag je je wel eens af of de paaltjes overal even efficiënt zijn neergezet, maar het merendeel is zeker functioneel voor de zwakke weggebruiker. Alleen misschien jammer dat er zo weinig leven in die paaltjes is te krijgen, hoezeer de hondjes uit de buurt ook hun best doen (dixit pastoor Janssens) . o

Fietsvierdaagse Een nieuw initiatief van de KWB is de fietsvierdaagse die aanvangt op woensdag 6 juli. Gedurende vier opeenvolgnde avonden kunnen ontspannende tochtjes in de (wijde) omgeving worden afgewerkt. Deze trips van om en bij de 25 km staan open voor groot en klein, lid of geen lid. Het vertrek vindt telkens plaats tussen 18.30 en 19.30 uur in de parochiezaal. Onderweg is voor bevoorrading gezorgd. Wie drie van de vier avonden paraat is, sleept een mooie herinnering en een tombolabiljet in de wacht.

Liefhebbers Zo noemt men de categorie wielertoeristen (of is dat voor dezen wat oneerbiedig uitgedrukt) die er op zaterdag 23 juli in Minderhoutdorp weer een wieierhoogdag van maken voor de plaatselijke supportersclub. Misschien zorgen ook hier de heuveltjes en de bloembakken voor een welgekomen snelheidsbeperking en/of spektakel. •


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. V het niet te vermelden.

Vakantie Als we dit schrijven zijn we er nog een tijdje vanaf, maar toch nadert hij met rasse schreden. De vakantie waar we weer eens aan toe zijn. De zomer is al aan het oefenen (warm weer vandaag) en we hopen dat die niet met vakantie gaat. "Slap gelul" hoor ik U nu mompelen, dat van die vakantie dat weten ik ook wel en voor het weer hoef ik alleen maar naar buiten te kijken. Moet de Hoogstraatse Gazet daar papier aan verspillen? Weet die nu niks anders te vertellen? Ootmoedig buig ik het hoofd en beken. Zeer weinig nieuws vankeer. Kom het door den blok, is iedereen bezig zijn vakantie voor te bereiden, hebben de wereldkampioenschappen zo'n invloed dat ze het leven voor de rest zowat stilleggen ? Of weten ze me in Meerle niet meer wonen of staan ze niet graag in ons blad. Ik weet het niet, maar in mijn brievenbus zat zo goed als niks in voor de Gazet en in het dorp was weinig te zien de afgelopen weken. En om voor de zoveelste keer over het dorpsplein (wel schoon maar nog wat kaal) of over de baan naar Minderhout (Hoelang gaan ze ons daarmee nog aan het lijntje houden ? Hoeveel ongelukken hebben die fijne plannenmakers nog nodig vooraleer ze inzien dat die baan gevaarlijk versleten is?) heb ik eigenlijk geen zin. Eindeloos herkauwen word je tenslotte ook beu. Het weinige nieuws dat me bereikte, vind je hierna. En ja, als je zelf nieuws moest hebben, laat iets weten. We maken er liever plaats voor dan voor "slap gelul". Toch een prettige vakantie en veel goed weer !!o

Artistieke vakantie· Vakantie kun je op allerlei manieren doorbrengen, iedereen weet voor zichelf het beste hoe. Sommigen willen misschien nog wel iets leren tijdens de vakantie, iets waarvoor ze tijdens het werk- of schooljaar geen tijd vonden. Wil je kennismaken met creatieve bezigheden, dan biedt het Kunstatelier DE PASTORALE enkele uitstekende gelegenheden daartoe. Vooreerst een nieuwigheid. Vanafbegin juli tot medio augustus kunnen kinderen deelnemen aan Kinderateliers. Een week (keuze tussen voor- of namiddag) optrekken met echte kunstenaars. Via boetseren, tekenen, schilderen en nog veel meer, kunnen de kinderen zich volledig expressief uitleven. De resultaten worden op het einde van de week tentoongesteld in de galerij tijdens een eindexpositie. Maar ook volwassenen kunnen in De Pastorale terecht. Een cursus KERAMIEK, zowel voor beginners als voor gevorderden. Je kan kennismaken met diverse technieken. Raku of hout hoven staan ter beschikking. Ook een cursus TEKENEN, SCHILDEREN, AQUAREL behoort tot de keuzemogelijkheden. Alle cursussen worden geleid door beeldend kunstenaars en bevoegde docenten . Informatie en reservatie bij De Pastorale, Lage Rooy 14, Meerle Tel. 315.00.11 ( tussen 18 en 20 uur). o

Sportkamp Wie zich sportief wil bekwamen of zijn konditie tegen het einde van de vakantie terug wat wil aanscherpen kan naar jaarlijkse gewoonte terecht op het ZOMER-SPORTKAMP an de Turnkring 't Zolderke. Van maandag 22 tot vrijdag 26 augustus kunnen jongeren van 7 tot 14 jaar terecht in de kleuterschool aan de Ulicotenseweg. Op het programma staan 5 uur sport per dag ; toestelturnen, handbal, volley, basket, minitennis, jazz-dans en trampolinespringen . Aanvang telkens om 10 uur, einde om 16 uur. Tussen 12 en 13 uur kunnen de deelnemers hun boterhammetjes opeten. Deelnemen kost 1.000 Fr. voor leden van 't Zolderkeen 1.100 Fr. voor niet -leden ( verzekering en drinken inbegrepen) . · Vooraf inschrijven bij Rina Goetschalckx, Mgr. Bestermansstraat 10 (tel. 315.86.03), May Van Dun, Heimeulenstraat 33 (tel. 315.78.89), Jan Fret, Mgr. Bestermansstraat 7 (tel. 315.88.54) of tot 30.6.94 bij de turnleerkrachten in de school. o

Opendeur Enkele maanden terug kon je in deze kolommen het verhaal lezen van de nieuwe kegel- of liever bowlingbaan van de K.B.G. Omdat ze bij de gepensioneerden niet alles angstvallig voor zichzelf willen houden, nodigen ze op zondag 18 juli 1994 iedereen uit op de OPENDEURDAGVAN DE BOWLINGKEGELBAAN. Tussen I 0 en 18 uur kan je in het lokaal op de Voort 38 (Vermanden) zelf proberen één of meer kegels om te werpen. 100 Fr. voor vier beurten van drie worpen. Tien kegels om is prijs ! ! De K.B.G. heet U van harte welkom.•

Schoolfeest

De nieuwe attraktie, een rondrit in het dorp met koets of huifkar kende zeer veel succes, net zoals de rest van de festiviteiten trouwens.

In de school mochten ze van geluk spreken. In een periode van bar slecht weer klaarde het de middag van hetjaarlijkse schoolfeest helemaal uit. Warm was het nog niet, maar je kan niet alles willen. Misschien had Kees daarom niet zoveel klanten aan zijn ijs-kar staan.

27


______ +____________________________________________________________________ Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71.

Beste

lezers~

In mijn vermaarde rubriek lezersbrieven, deze maand aandacht voor de replicerende brief. Wederom zeer toevallig in mijn bezit gekomen, wederom door mij gekoesterd, wederom schreeuwend om publicatie. De onlangs door de KLJ gehouden 'leefbaarheidsenquête' blijft stof doen opwaaien. Laten we, en dat niet alleen om actueel te blijven, de anti-gastvrije reflex uit de enquête beschouwen als een actie van Weber op kruissnelheid, die een Koeman op TGV -snelheid, Traag maar het Gaat Vooruit, het nakijken geeft. Ja beste lezer, ook ik ben sinds jaren aan het spelletje verknocht geraakt. De magie van de heilige grasmat, de heroïsch uitgevochten duels, de aanzwellende krijgsgezangen. Het volk wil brood, het volk krijgt spelen. Een cliché zo stevig als een fles Chablis overeind gebleven tijdens de landing in Normandië. Het zou me in die optiek dan ook niet verbazen moest Coca Cola in de volgende wereldoorlog als hoofdsponsor optreden, maar ik wijk af. De schrijver van onderstaande is een aanhanger van het legioen van Oranje. Deze Oranjezoon huppelt al weken met een kei in zijn maag rond en kon de leeuw niet langer in zijn 'hempie' laten staan. Vanuit de speeltuin bij de paters, voorlopige stand België-Nederland: 1-1. Terug over naar de studio Marc. o

De missietentoonstelling georganiseerd door Memisa in de zaal van de paters.

="..,..",....,.,..,..,.,..,."..,...._

Beste Dreveniers, Naar aanleiding van de laatst gehouden enquête onder de bewoners van MeerselDreef, zou ik graag even kort willen reageren over de 'Hollanders' in MeerselDreef Zijn het misschien niet de 'Hollanders' die Meersel-Dreef, met name de horeca, draaiende houden! Zijn het misschien niet de 'Hollanders' die kerstverlichting maken en ophangen in Meersel-Dreef Is het misschien niet zo, dar een groot gedeelte van de bevolking van MeerselDreef 'Hollander' is. Ik als 'Hollander' wonende te MeerselDreef, ben van mening dat we in dit verenigd Europa net zo goed weer 2 slagbomen terug kunnen plaatsen, één bij café Moskes, één bij de Trambaan. Dreef mag, vind ik, best wel content zijn met de 'Hollanders '. Naam en adres bekend bij redactie. 0

Kermis Juli kermismaand. Het jaarlijks terugkerende moment om op het appartement van één van de 3 J's, tijdens het bekijken van de Ronde van Frankrijk, terug te blikken op de kermis en te mijmeren over het dorpsleven algemeen. Het is nog steeds Hoegaarden Jan . Maar dat is voor volgende maand.

28

De fanfare tijdens ·

succesvol mobiel concert.

Het kermiscomité vroeg me even aandacht aan het programma te besteden . Maandag 11 juli vinden 's namiddags voor de kleinsten de kinderspelen in de St.-Annastraat plaats. Weiiüg nieuwigheden ten opzichte van de vorige jaren. Het nieuwe café Jansen en Jansen uit de plaats van de Stunt op. Aan succesformules moet trouwens weinig veranderd worden. Maandag 11 juli: kermisspelen met de 5 traditionele gebuurten : Het Heieinde, Meersel, Dreef-Midden, Geiteneinde en Moleneinde. Vertrek: 12.45 uur Moskes ; 14.00 uur: Jansen en Jansen; 15.15 uur: Brouwershoeve; 16.00 uur: Den Bud; 17.20 uur: De Dreef met de jaarlijkse terugkerende klassiekers: vlegelhangen, planklopen, paapgooien , steltlopen ... Dinsdag 12 juli: gekostumeerde kermisspelen. Bijeenkomsten 13 .00 uur De Noordhoek: voorstelling van de thema 's door de vijf gebuurten. 14.00 uur Het Heieinde: kermisspelen. 17 .00 uur 't Jachthuis : slotspeL Dat de beste mogen winnen, al heb ik natuurlijk zo mijn eigen voorkeur. o

LASERSHOW - HOOGSTRATEN 12


MEERSEL-DREEF

Open Monumentendag September nadert en de organisatie van de open monumentendag begint stilaan in zijn definitieve plooien te vallen. Het zwaartepunt van de opengestelde monumenten is het klooster. Het klooster en de kerk worden opengesteld en elk 1,5 uur wordt er een geleide wandeling door de kerk gegeven. De benedenverdieping van het klooster vormt het decor voor de prestigieuze tentoonstelling 'Oude en loflijcke maniere van leven in de seraphike religie der paters capucinen van de vlaamsche provincie', die o.m. in het Brugse talloze bezoekers wist te lokken. Deze tentoonstelling duurt t.e.m. zondag 18 september en zal alle dagen geopend zijn van 13 tot 17 uur. De st.-Luciakapel wordt opengesteld en men probeert ook de watermolen voor de gelegenheid toegankelijk te maken, al moet men daarbij wel op de goodwill van notaris Rommens rekenen. D

De kerk en het klooster als centrum van de open monumentendag.

mogelijk zijn om voor één keertje alstublieft de Dreef hermetisch af te sluiten. Wat in Hoogstraten tijdens het Heilig Bloed kan, moet hier toch ook kunnen. Voor één keertje eens eendrachtig achter een project staan. Voor één keertje geen commerciële compromissen sluiten. Is dat dan echt zo moeilijk? Als men voor een paar duizend landgenoten echt wil afgaan als een gieter moet men de ongedisciplineerde zondagse toestand die dag zeker behouden. Een klein staaltje daarvan opgetekend uit de mond van een dorpsgenote. 'Op zondag 19 juni sta ik bij de bakker rustig aan te schuiven. Een dorpsgenoot komt vriendelijk de winkel binnen en vraagt beleefd of de eigenaar van een blauwe golf cabriolet zich in de winkel bevindt. De persoon in kwestie krijgt een bevestigend antwoord. Op de vraag of het voornoemd vehikel even verzet kon worden omdat het een uitrit versierde volgde dit laconieke antwoord. Even een kwartiertje wachten, er zijn nog een tiental nummers voor me en ik wil eerst mijn aankopen beëindigen. Onze dorpsgenoot is dus een kwartier later naar zijn bestemming kunnen vertrekken '.

Ergernis Wat de volgende alinea betreft, heb ik weinig zin om ze verder uit te tikken . Datverkeers-en parkeerprobleem hier komt me zo langzamerhand de strot uit. Vergeef me mijn ongenuanceerde uitspraken even, maar het zit me deze keer echt hoog. De Open Monumentendag is een nationaal ondersteunde manifestatie. Uit ervaring weet de stedelijke VVV dat een paar duizend bezoekers eerder regel dan uitzondering is. Reken daarbij de combinatie relatieve bekendheid als bedevaartsoord en bijzonder goed weer. Wil men de geleide wandelingen op een gedisciplineerde manier laten verlopen moet het toch

Stel je voor, in je eigen dorp, in je eigen huis opgesloten zitten omdat er iemand tien pistolets moet hebben. Ik vraag me af of we dit nog moeten blijven pikken. Beste meelezende politici, mag ik u aan medio oktober herinneren. Stuur vanaf nu iedere week verbaliserende agenten richting Meers el-Dreef. U zult een tiental middenstandsstemmen, en ik gun echt iedereen zijn boterham, verliezen. Ik garandeer u er op die manier een honderdtal terug te winnen. Doen . D Nu ik mijn gal gespuid heb, toch even terug komen op de open monumentendag zelf. Het animatieprogramma begint stilaan ook vorm te krijgen. De fanfare en de vendeliers zullen van de partij zijn. De School stelt voor om in het thema van transport een erkeerspark te maken op de speelplaats. De rommelmarkt zou eventueel aangevuld kunnen worden met oude ambachten. De middenstand zou ook bereid zijn een attractie aan te trekken. De KLJ zou gevraagd worden een drankenstand te voorzien. De speeltuin zal uiteraard ook open zijn. •

LAURVSSEN ELECTRONICS B.V.B.A. Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten

SCHOORSTEENVOERING IN ROESTVRIJ

STAA~

WOIIrtJIII een IJekJid/119 d het Een sdchotogrsat.;te~sb;~l~td~~nnl:nin n1et oe . Ik n word een nieuwe. vo omebracht dichte schoorsteen aang~) van metaal (roestvnJ staa d' Dat is de enige oplossing Ie goed IS .

~".

G

E

T

6uy

T

H

E

B

E

S

T

1~ ~

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55- Fax 03/314.80.65 90

29


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Kop op, Willy Het was een niet zo Wakkere Willy die beginjuni een beetje moedeloos bij mij binnenkwam en zich met een diepe zucht op een stoel liet zakken. Op mijn vraag wat er scheelde, antwoordde hij dat hij te weinig tijd had om al z'n werk behoorlijk te doen. Hij moest voor de Hoogstraatse Maand minstens vier personen spreken, maar dat kon hij niet maken, want hij stond voor de proefwerken en al zijn energie en tijd kroop daarin . Ik liet hem eerst zijn uitleg doen, gaf hem een pintje, stelde hem op zijn gemak en sprak toen de volgende verlossende woorden. Ik zei: Willy, ga naar Meermarkt. De mensen die jij wil spreken voor de Maand, zullen daar ongetwijfeld rondlopen. Spreek ze aan en je vangt vier vliegen in één klap. Op amper één zondagvoormiddag. Sprakeloos staarde de nu plots veel Wakkere Willy me aan. Dat hij daar zelfniet aan gedacht had! Dankbaar sprong hij op om me te omhelzen voor mijn geniale hulp, maar toen kwam ons Wis binnen en daarom schakelde hij over op een pompend handenschudden. Even later vertrok hij vol goede moed. Hij zat weer op het juiste spoor en wist wat hem te doen stond. Glimlachend keek ik hem na. Zoals een ware goeroe betaamt, had ik hem de weg gewezen. Meer moest dat niet zijn. Voldaan legde ik mij te rusten. Mijn werk voor de Hoogstraatse Maand zat er alweer op.

Akkerpop wil de zon zien Zo kwam het dat onze Willy op zondag 5 juni al om negen uur over de markt liep, op zoek naar nieuws voor dit stilaan onmisbare maandblad. Omdat er buiten nog niet zoveel beweging was, besloot hij de Mussenakker binnen te gaan. Daar trof hij Rudy Van den Heuvel, die hem het volgende vertelde over Akkerpop 94. W.W.: Alles klaar voor Akkerpop, Rudy? Ru: Ja, 't heefteen tijdje geduurd, maar nu staat de organisatie eindelijk op poten. D'r moet natuurlijk nog veel werk verzet worden, maar de lijnen zijn uitgezet, de taken verdeeld en het programma vastgelegd. W.W.: Het lijkt wel alsof het elk jaar langer duurt voordat de affiche rond is. Ru: Dat is zo. Maar het wordt ook elk jaar moeilijker om een degelijk festival te organiseren. W.W.: Hoe komt dat? Ru: Daar zijn verschillende redenen voor. Voor een klein festival als het onze is het een zware job om het hoofd boven water te houden door het immense aanbod in Vlaanderen. Daarom moet de affiche de moeite waard zijn. Maar dat kost veel geld en na de uitgeregende editie van verleden jaar moeten we uitkijken wat we doen. Daarom zijn we uitgegaan van onze sterkste troeven: een goede organisatie, de gezellige sfeer en de kwaliteit van de affiche. We hebben met opzet gekozen voor groepen die vooral live zeer sterk uit de hoek komen . W.W. : Wie zijn dat zoal? Ru: Kijk, dit is het volledige programma: 12.00- 12.45 uur: Jungle Fever (B) 13.15- 14.15 uur: 20 Brothers House (NL) 15.00- 16.00 uur: Channel Zero (B) 16.45-17.45 uur: MaCavity ' s Cat (UK) 18 .30-19.30 uur: Die Krupps (D) 20.15-21.30 uur: The Specials (UK) 22.30-24.00 uur: Gwar (USA) WW : Ik moet eerÎijk zeggen dat ik maar een paar groepen herken . Ru : Daar verschiet ik niet van. We hebben immers niet gekozen voor commercieel interessante groepen. Die zijn trouwens nog amper te betalen. Ik zei het al, bij ons primeert de livekwaliteit. WW: Het lijkt mij eerder een affiche voor een jong publiek.

30

Ru: De meeste groepen zullen inderdaad vooral het jonge volkje aanspreken, maar dat lijkt mij logisch. Hoewel het oudere publiek met MaCavity' sCat en The Specials ook uitgebreid aan z' n trekken zal komen. Zal ik over elke groep misschien iets meer vertellen? WW: Nee, daar zorgt Peter Van Dij ck voor. In zijn Fusieswing - achteraan in de Maand - gaat hij dieper op de groepen in. Zullen wij het over de praktische kant van de zaak hebben? Waar, wanneer, enz ... Ru: OK. Het Akkerpopfestival wordt voor de achtste keer georganiseerd door vzw Akkerdju op zondag 31 juli 1994 rond het 'klooster' in de Donckstraat van Meer. Dit terrein is voor ons ideaal, want de gezellige festivalweide is één van de grote aantrekkingspunten van Akkerpop. Wij zijn de eigenaars, nl. de Kerkfabriek, dan ook bijzonder dankbaar dat zij ons opnieuw het terrein ter beschikking willen stellen. WW: Hoevf;el gaat het ons kosten? Ru: We proberen de prijzen zo laag mogelijk te houden . Tickets kosten 450 fr. in voorverkoop en 600 fr. aan de kassa. Dat is hetzelfde als vorig jaar. Ze zijn te koop in alle BACOBkantoren, in de Mussenakker zelf, in dé Mick Shop en in de Gelmel. Tenminste, wat Hoogstraten betreft. Met zo'n ticket kan je vanaf 11.00 uur de festivalweide betreden . WW: Wie presenteert het gebeuren? Ru: Iedereen die wil. Net als vorigjaarplukken we mensen uit het publiek en plaatsen die op het podium om hun favoriete groep aan te kondigen . WW: Goed, ik denk dat we genoeg weten. Of is er nog iets? Ru: Niet speciaal. We hopen natuurlijk dat de zon zal schijnen. Dat verdienen we wel na de zondvloed van verleden jaar. Maar ja, dat heb je toch niet in de hand. WW: Bedankt Rudy voor deze klare taal. Ik ga zo vlug mogelijk een ticket kopen. Ru: Geweldig.

De Maxburgse Heifeesten Inmiddels was het al aardig druk geworden op de markt en Willy trok naar buiten. Vlakbij de stand van Radio Valencia ontmoette hij Wim Van der Velden, gerenommeerd lid van de roemruchte Wireri 's. WW: Wim, zijn er weer Heifeesten dit jaar? Wi: Natuurlijk. Wil jij d' r iets over weten?

WW: Ik schrijf het zelfs op voor in de Hoogstraatse Maand. Wi: Fantastisch. Wel, het opzet is hetzelfde als de vorige jaren. Wat goed is, moet je niet veranderen. WW: Dat heb ik al meer gehoord. Wi: Luister. De Heifeesten beginnen op zaterdag 23 juli om 20.00 uur met een dansavond waarop wij met de Wireri ' s spelen. Zondag 24 juli gaan de festiviteiten verder. Vanaf 14.00 uur is er een kindernamiddag met een optreden van Magie Sus, dat is een goochelaar en poppenkastspeler. Buiten staat een luchtkasteel opgesteld en de muzikale omlijsting is in handen van de blaaskapel St. -Lucia uit Loenhout. 's Avonds vanaf 20 .30 uur spelen de Marlets tenslotte ten dans. WW: Waar spelen al deze activiteiten zich juist af? Wi: In een tent langs de Maxburgdreef, naast het huis van Jan Vrients. WW: Ik kom zeker eens kijken . Wi: Prima. Breng de rest van Meer ook maar mee ..

Ga mee naar Scherpenheuvel Willy moest niet lang naar zijn volgende slachtoffer zoeken. Hij vatte Luc Van Bladel bij de lurven en onderwierp hem aan volgend vraaggesprek. WW: Hoe is ' t, Luc? Al veel getraind? Lu: Nogal. Ik heb al heel wat kilometers in de benen, maar ik moet pas pieken op 9 juli, dus ik bouw langzaam op. WW: De jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel. Vertel het maar, Luc. Lu: 't Is stilaan een traditie dat de Brassband en de KWB in juli naar Scherpenheuvel trekken: de achtste keer volgens mij . Op zaterdag 9 juli vertrekken de voetgangers om 19.00 uur aan de ZVKV . De fietsers komen op zondag 10 juli aan de beurt: om 04.45 uur aan de ZVKV. Zij worden om 07 .00 uur gevolgd door de rest. De bedoeling is dat zij om 08.30 uur in Scherpenheuvel zijn om de moedige wandelaars en fietsers te verwelkomen. WW: En verder? Lu: Om 10.00 uur luistert onze Brassband in de Basiliek de eucharistieviering op en daarna rusten we wat uit met een drankje en een hapje. WW: Kan iedereen meedoen? Lu: Absoluut. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Mensen die te voet of per fiets willen meegaan, moeten zich echter wel onmiddellijk inschrijven bij Jan Swaenen, Frankenberg 4. Kwestie van nog tijdig de verzekering in orde te kunnen maken. WW: Bedankt voor de informatie, Luc. L u: Da's graag gedaan .

Vraag het aan Ar mand De laatste persoon die onze Willy nog moest zien, was Armand Fransen. Hij speurde links en rechts de markt af en het duurde niet lang of hij zag de bekende witgrijze haardos naderen. Da 's het voordeel bij Armand: je ziet hem al van heel ver aankomen. Willy hield hem staande en vroeg het volgende. WW: Armand, hoe zit het met de vakantiezoektocht van de KWB? Ar : Sorry, ken ik u? WW: Ik ben Wakkere Willy van de Hoogstraatse Maand. Ar: Ben jij die Willy? Allé, dat had ik nu nooit kunnen denken. Ik heb altijd gedacht dat het de Jan zelf was . Maar jij bestaat dus echt?


MEER WW:; Jaja, voel maar eens. Ar: Hahaha, nee, ik geloof u zo ook wel. Welwel wel, dat moet ik aan ons Rita vertellen . WW: Doe dat, Armand, maar hebt u ook nieuws voor ons? Ar: Natuurlijk, heel wat zelfs. Eerst en vooral is er voor de elfde keer de vakantie- en fotozoektocht van de KWB. Over ca. 38 km loopt die langs de mooiste plekjes van onze fusie en Zundert. Van begin juli tot eind september kan men een dag kiezen om per fiets of zelfs per auto deze tocht te doen. De te volgen weg is makkelijk te vinden en de opdrachten voor onderweg zijn helemaal niet moeilijk. In tegenstelling tot vroeger worden er nu geen strikvragen meer gesteld, om zo meer kandidaatwinnaars te bekomen. Wel blijft de schiftingsvraag bestaan om een eindrangschikking mogelijk te maken. De formulieren met de antwoorden moeten voor 30 september onder gesloten omslag ingeleverd worden bij één van de verkooppunten: Jan Swaenen, Jef Vinckx, Alfons Muesen, Staf Peerlinckx, René Sprangers , de BACOB-kantoren van de fusie, de Toeristische Dienst, het VVV -kantoor in Zundert of bij mijzelf. Het inschrijvingsgeld bedraagt nog steeds 100 fr. In de loop van de maand oktober krijgt iedere deelnemer de juiste antwoorden en de einduitslag toegestuurd en op de hobbytentoonstelling begin november vindt de prijsuitreiking plaats . Voor meer inlichtingen kan iedereen bij mij terecht op het nummer 315 79 15. WW: Da's een hele mondvol, Armand. Ar: Pas op, ik ben nog niet klaar hè. WW: Oei. Ar: Op zondag 28 augustus organiseert de KWB voor de zevende keer zijn Recreatief Volleybaltoernooi op het oude voetbalterrein van KFC Meer an 10.00 tot 18.00 uur. Alle recreatieve familie-, gelegenheids-, dames-, heren- en gemengde ploegen zijn daar welkom. Om echter tijdig de praktische schikkingen te kunnen treffen, moeten de inschrijvingen voor 1 augustus binnen zijn . Dat kan schriftelijk of telefonisch gebeuren bij mij (3157915) of bij Eric Goetschalckx (3157313). Tien dagen voor het tornooi ontvangen de deelnemende ploegen het wedstrijdreglement en de afspraken . Deelnemen is volledig gratis, dus ik zou zeggen: meedoen . WW: Armand, dat heb je mooi gezegd. Bedankt. Ar: Zonder dank. A wel, daar verschiet ik nu van, dat jij die Willy bent.

Bang voor het vogeltje?

Blijkbaar waren de ballons belangrijker dan de fotograaf, want we zien hier uitsluitend de ruggen van de deelnemers aan de fietsnamiddag van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen op zondag 15 mei. Deze tocht kaderde in 'De week van de fiets' en om daaraan meer ruchtbaarheid te geven, werd onderweg een ballonwedstrijd ingericht, waaraan prachtige prijzen verbonden waren, o.a. een mountainbike. Voor de 65 deelnemers was het in ieder geval genieten van een mooie fiets namiddag.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

gesloten 9-18 u. 9-19 u. 10-20 u. 8-18 u. 8-17 u.

Meerdorp 72, 2321 Meer Tel. 03/315 05 98

Hij zal het nu toch moeten geloven, maar dat was de zaak van onze Willy niet. Voor hem zat het werk erop. Enkele uren op de markt hadden ervoor gezorgd dat hij in een minimum van tijd voldoende kopij had. Dankbaar keerde hij huiswaarts. De Meerse Markt had definitief een plaats in zijn hart veroverd. •

:Qaar~tudio RUIMTE

IN

H.llt

J E BANKZAKEN

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

BELEGGEN

LEVENSVERZEKERINGEN

KREDIETEN

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 30

31


MEER

Poepieboy Bert is kampioen

ELECTRO DE JONGHE Het adres voor al uw electriciteitswerken * Nieuwbouw * Aanpassen oude installaties * Bureau en winkelverlichting * Hallogeen verlichting * Alarminstallaties * Parle- en Videofonie

* Computerbekabeling * Electrische verwarming * Onderhoud en Depannage Hoewel sommige Poepieboys het andere geslacht ontdekt hebben en nu merken dat het mooie dingen voor de mensen zijn, blijft de hele bende geregeld loos gaan in hun hoofdkwartier 't Fortuin. Dat betekent in hun geval vaatjes bier leegdrinken, maar bijvoorbeeld ook biljarten. Zo organiseerden zij laatst het Poepieboykampioenschap, waaraan liefst zestien onvervalste Poepieboys deelnamen. De finale werd uiteindelijk gespeeld tussen Michel Joris en Eert Vinckx en het was deze laatste die na een spannende wedstrijd overwon, zodat hij uit handen van de sportieve verliezer de kampioensbeker mocht ontvangen. Proficiat, Bert.

-Gratis prijsofferte-Snelle service-

Gestelsestraat 42 2321 MEER Tel: 03/3150986 92

Schande

autobanden

* merkbanden * occassiebanden Dat het Meerse natuurschoon een fatale aantrekkingskracht uitoefent op verkavelaars en rijke, belastingontwijkende Hollanders, is een zeer spijtige zaak. Dat het stadsbestuur dat allemaal blijkbaar goedvindt, is ronduit triest. Kijk bijvoorbeeld eens op de foto naar wat er momenteel in de Mosten gebeurt. Vroeger stond hier een soort van boswachtershuisje, nu verrijst er een mastodont van een villa. Ook het omringende bos is in handen van de grijpgrage nieuwe eigenaar gevallen: een metershoge, ijzeren omheining laat daar geen twijfel over bestaan. Op deze manier vallen de laatste stukjes Meerse natuur ten prooi aan kapitaalkrachtige Hollanders, die voor de rest niets met ons dorp te maken willen hebben. Alsof dat nog niet erg genoeg is, zou de nieuwe eigenaar niet eens een bouwvergunning hebben. Hij vertrouwt blijkbaar op de lakse houding van ons stadsbestuur, dat niet alleen maar laat betijen, maar er achteraf zelfs voor zorgt dat deze rotzooi 'geregulariseerd' wordt. Sommigen worden hier natuurlijk beter van, maar het slachtoffer zijn wij.

32

* reparaties * depannage Gammel2- 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 I 314.63.05

16


MEER

De Afrikaanse school

Eén van de vele attracties op de laatste Meerse markt was het optreden van deze vier jonge straatmuzikanten. Drie uur lang speelden ze vol overgave het vel van hun vingers en konden daarmee op heel wat sympathie rekenen. Blijven oefenen, mannen. De volgende markt vindt plaats op zondag 3 juli en het marktcomité doet nogmaals een beroep op iedereen van de fusie en omgeving om te komen verkopen. Het maakt niet uit wat dat is. Met een beetje geluk kan je een aardig centje verdienen. Ook voor kinderen is dit een mooie kans om wat extra zakgeld bijeen te halen en met de vakantie in zicht kan dat alleen maar welkom zijn.

Kijk eens wat ik durf!

Ongevallen

Tweewieler Racing Center

Aan het kruispunt Lindendreef-Gelmelstraat te Hoogstraten botsten zondag 29 mei om 10.30 uur de auto' s, bestuurd door Patriek Peeraer uit Kasterlee, en Jozef Bosemans, Borkens 10 uit Merksplas . Er was lichte schade.

D. VERHEVEN

Maandagnacht 30 mei reed Christof Wouters (24j), Bolk 37, V osselaar met zijn auto tegen een boom aan de Merksplassesteenweg te Rijkevorsel. Hij werd hierbij licht gekwetst. De stoffelijke schade was groot.

motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen

In Meersel-Dreef botste zondag 5 juni om 16.00 uur de auto bestuurd door Wilhelm Van Bergen uit Roosendaal, met de auto bestuurd door Maria Govaers uit Kalmthout. Gevolg: lichte blikschade.

DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 13

Op tweede Pinksterdag liep het in 't Fortuin storm voor het High Di ving-spektakel, waarbij je vanop een hoogtekraan naar beneden kon springen om daar dan hopelijk zacht te landen op een luchtkussen. De één durfde al wat hoger dan de ander, maar springen deden ze bijna allemaal. Soms gaf dat ronduit hilarische toestanden, zodat de vele kijkers zich ook kostelijk amuseerden. Of het luchtkussen ook bestand was tegen een neerstortende Poepieboy, heb ik niet vernomen.

De projectweek 'Op weg naar 1 met Arie' met als doel de overstap van kleuters naar het eerste leerjaar te vergemakkelijken, werd op vrijdag 3 juni afgesloten met een Afrikaans feest in de school aan de Donckstraat. Dankzij Afrikaanse muziek, kleren en spelen waanden onze kleuters zich even op het zwarte continent. Dat daarbij de blanken nog steeds à la Kuifje in de kookpot van het dorp terechtkomen, namen onze kleuters er blijkbaar met de glimlach bij.

Vrijdag 10 juni om 13.10 uur botsten aan het kruispunt Vrijheid-Gelmeistraat een personenwagen met een lichte vrachtwagen . De bestuurster van de auto, de 30-jarige Beatrijs Mertens en de inzittende Jesse Janssens (5j), Bolk 12 Rijkevorsel, werden hierbij licht gekwetst. De licht vrachtwagen werd bestuurd door Derry Matteussen uit Brecht. Er was zware schade.

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 15

33


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

De Boomkes... een omstreden dorpsplein Het dorpsplein van Wortel is afgewerkt en door een grote meerderheid van de Wortelse bevolking afgekeurd. Niemand vindt het plein écht goed. Een minderheid wil het ontwerp enkele jaren krediet geven en hoopt dat het groen zijn werk zal doen.

Ook in Merksplas krijgt het dorpsplein een nieuw kleedje. Daar kon een ontwerper zijn creativiteit botvieren, het plein vervangt er immers een stenen woestijn, zoals dat ook in Minderhout was . In beide gevallen is het ontwerp goed en maakt men een plein 'anno 1994' , misschien een 'monument' voor later. In Wortel heeft men een 'monument' van enkele eeuwen oud afgebroken. Hopelijk heeft het stadsbestuur en de groep ontwerpers, die werken aan de herinrichting van de Vrijheid, gezien wat er in Wortel is misgelopen . Voor die Vrijheid zou een overdosis bloembakken, zitbanken en materialen die vreemd zijn aan deze streek, ook fataal zijn.

De meningen over 'de nieuwe boomkes' zijn verdeeld. Zij die niet tégen zijn, willen het plein enkele jaren krediet geven, en hopen dat het plein, binnen enkele jaren, beter uit de (groene) verf zal komen. Het is vo-or hen een troost dat er in het nieuwe ontwerp méér bomen staan dan vroeger. 'Misschien komt het toch nog goed' , klinkt het in die kringen. De tegenstanders zijn kategoriek: 'Met de 'Boomkes' verloor Wortel een 'monument' . Het beschikt nu over een dorpsplein dat net zo goed in Destelbergen, in Merksem of waar dan ook kan liggen. Het probleem met ontwerpers is dat ze 'moeten' ontwerpen . Een ontwerper heeft een bepaalde opdracht gekregen, wordt daarvoor betaald en moet ingrijpen om zichzelf waar te maken. Als schrijven doorhalen is (wie zei dat ook alweer?) dan is ontwerpen zich sober en bescheiden opstellen. Dat heeft men in Wortel niet gedaan. Ook Frans Geerts die het ontwerp wegens ziekte aan de groep Archomoest laten is niet te spreken over het resultaat. 'Ik ben zeer teleurgesteld, vertelt Frans Geerts, 'de meest essentiële eigenschappen van mijn ontwerp zijn verwaarloosd. Er moest een niveauverschil inzitten en als scheiding met de rijbaan zou er

een muurtje als zitbank komen . Zo kan ik nog een tijdje verder gaan, mijn ontwerp is verkracht', besluit Frans Geerts, die vroeg om zijn naam te verwijderen van het bord met de werfaanduidingen.

en Schapers... een omstreden aannemer 'Wij Belgen krijgen ginder geen kans', klinkt het rond de tapkast als men het heeft over Schapers, de Nederlandse firma die naast de Boomkes ook het plein in Minderhout en werken op het Begijnhof, in Meersel-Dreef, in Merksplas en in Beerse uitvoerde. Volgens Jan met de pint is het éénrichtingsverkeer: 'Belgische firma ' s krijgen in Nederland beslist geen kans, ge moet het niet geloven'. 'Niets is minder waar', zegt Cor Kieboom, mede-eigenaar van de firma Schapers, 'er zijn verschillende Belgische firma's, zoals Van Braeekhoven en andere, die in Nederland zeer grote werken uitvoeren, vooral in de wegenbouw '. Francais Bauweraerts, van de dienst Bruggen en Wegen, kan dit bevestigen: 'Het is voor een Nederlandse firma zelfs moeilijker om hier te werken dan voor onze firma ' s ginder. Het systeem van klassificatie van bedrijven, dat België kent, houdt een zekere vorm van protectionisme in', geeft hij toe, 'Neder-

landse firma's moeten door een enorme papiermolen vooraleer ze hier kunnen werken ' , weet hij .

Tel.: (03) 314.82.16

Huisstijl

Fax: (03) 314.79.56

Dat Schapers zo nadrukkelijk aanwezig is heeft, volgens Cor Kieboom, te maken met de huisstijl van de firma en het beroep van stratenmaker op zich: 'Onze firma heeft een eigen huisstijl. Ons wagenpark en onze publiciteit is éénvormig én verzorgd, daardoor vallen we op. En dan is er de traditie van de stratenmakers. België heeft jarenlang al zijn pleinen geasfalteerd. Daardoor zijn er in België geen echte stratenmakers meer, een beroep dat in Nederland, met zijn verkeersvrije winkelstraten, altijd is blijven bestaan'. Hoe dan ook, Schapers wil een Belgische vestiging oprichten. Op dit moment realiseren ze, met een totaalomzet van I ,5 miljard frank, ongeveer 60 miljoen frank in België. (F.H.) •

Op woensdag 27 juli verschijnt alweer een nieuwe MAAND. Kopij graag tijdig binnen: op woensdag 13 juli. Sport- en dorpsnieuws kan nog tot zondag 17 juli. 34

91 Loenhoutseweg 2320 Hoogstraten

• • • • • • •

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken 43


WORTEL

Schoolfeest Op zondag 5 juni klaarden vele gezichten in Wortel op. Eerst al omdat de zon, in tegenstelling tot de weersvoorspellingen, toch van de partij was. Maar de belángrijkste reden was wel dat op die dag hét feest van het jaar gevierd werd in de Gemeentelijke Basisschool. En een feest is het geworden ... Het overkoepelende thema was dit jaar HOBBY'S en daar draaide dan ook een groot gedeelte van de namiddag om. Om twee uur gingen de optredens van start, waarbij zowel de jongste als de oudste leerlingen hun kunnen vertoonden. Een uur lang kon men genieten van dansjes, muziek, zang, toneel en animatie. Vele kinderen, zo bleek al vlug, benutten hun vrije tijd behoorlijk goed. Dit werd nog duidelijker op de hobbytentoonstelling, waar een waaier van mogelijkheden getoond werd: sport, verzamelen, schilderen, lezen .. .. Opmerkelijk hierbij was hoeveel leerlingen er wel actief zijn in een club of vereniging: Voetbal 49; Hoppa 34; Tennis 32; K.L.J. 23; IKO 23; Ponyclub 8; Jeugd Rode Kruis 8; Fanfare/drumband 7; Volleybal6; Spagaatje 6; Muziekschool 5; Atletiek 4. Tevens was er op school nog een heleboel te beleven, voor klein én groot. Een behoorlijk aantal attracties zorgde ervoor dat de jongeren zich amuseerden en de ouderen konden ondertussen genieten van een drankje en een hapje op het 'zonneterras' . Dankzij de inzet en de betrokkenheid van velen, is dit een dag die niet vlug vergeten zal worden ... o

Rock op de kermis Naar jaarlijkse gewoonte zorgt 't Slot dit jaar weer voor gratis muzikale animatie in de vernieuwde Boomkes. Ook nu stopt hetjeugdhuis weer vele tienduizenden franken in het kermisgebeuren. Elke avond treden aan 't Slot vanaf 20.30 uur livegroepen op. Op zaterdag 9 juli wordt de kermis ingespeeld door U.P.I.A. en Nightlife, zondag 10 juli spelen Milk The Bishopen The Corner Catsen op maandag 11 juli treden naar gewoonte Nonkel Ney's Rythm&Blues band op, dit jaar echter voorafgegaan door de prima eigen Wortelse groep The Blue Chicken Slotband. Weer een unieke kans om drie dagen uit je bol te gaan zonder duur toegangsgeld te moeten betalen! Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Peter Van Dijck en Fusieswing elders in dit blad. Het is met de kermis het simpelste om mee te komen vieren, maar ook mensen die niet geïnteresseerd zijn, zullen dit jaar merkelijk minder last onvervinden. Het bestuur heeft zich voorgenomen om te grote overlast te voorkomen. De geluidsinstallatie zal stiller staan en buiten vroeger stoppen! 0

Stookolie De KWB bericht ons dat er weer aardig wat stookolie werd geleverd in de Wortelse gezinnen. Meer dan 250.000 liter werden besteld door ongeveer 90 gezinnen. Het prijsvoordeel was dan ook niet mis: 6,44 fr i.p.v. 8,33 fr. Mensen die op eigen houtje deze voordelige prijs wilden bedingen, vingen bot. 0

Bedenkingen bij een lessenreeks van de Bond van de Gezinnen Kinderspel- kinderspel? In onze huidige samenleving wordt het blijkbaar steeds moeilijker om een antwoord te vinden op de vraag wat spelen eigenlijk is en welke betekenis het speelgoed daarbij heeft. Heel ons onderwijs systeem en heel wat pedagogische visies zijn erop gericht om kinderen toch maar zo vroeg mogelijk tot denken en verstandelijk leren aan te zetten en hen toch maar zo snel mogelijk van hun fantasie te 'verlossen' . Al te gemakkelijk wordt spelen alleen maar met bezig zijn verwisseld. Men is blij als kinderen zich bezig houden maar te weinig staat men erbij stil welke krachten er in een kind steeds weer werkzaam zijn en het tot aktiviteit aanzetten. Als kinderen werkelijk spelen zien we ze situaties uit het dagelijkse leven nabootsen. Door zich in te leven in de volwassene leert een kind hoe die in huis, op straat, in de winkel, in de omgang met mensen het leven regelt. Vijf-zesjarige kinderen willen soms iets maken, bijvoorbeeld een trein of een boot of een kamion. Om dat te verwezenlijken hebben ze niet alleen veel fantasie nodig, maar ook handigheid, geduld en wilskracht. Ze zoeken de eenvoudigste middelen bijeen om aan het werk te gaan: stoelen, tafels, doeken, touwen, planken, stokken ... alles wordt op een bepaalde manier tegen elkaar geschoven. Meestal bestaat er bij het begin van het spel niet meer dan de impuls om de voorstelling die ze hebben te gaan bouwen. Tijdens het bouwen, het bezig zijn met de materialen en het zoeken van de attributen komen de afzonderlijke ideeën bij hen op hoe de constructie er van buiten moet uitzien, hoe ze het van binnen gaan inrichten en welke verbeteringen er nog kunnen aangebracht worden : touwen worden veiligheidsgordels, een stok wordt de handrem of de versnellingsbak, een stukje schors wordt de achteruitkijkspiegel... En iedere keer als zo' n idee vorm heeft gekregen geeft dit het kind de diepste bevrediging, want het heeft bijvoorbeeld precies de juiste achteruitkijkspiegel gevonden. Hier komen we op een belangrijke vraag: nl. wat is het dat de schors tot achteruitkijkspiegel maakt? Het is niets anders dan de kinderlijke fantasie. En het is uitsluitend een spiegel zo lang de fantasie van de kinderen dat wil. Tegelijkertijd echter kan een soortgelijk stuk schors voor een groepje andere kinderen de hoorn van de telefoon, een schaats of een bordje zijn. Spelen wil dus zeggen je in een proces bevinden en niet slechts het bedienen van kant en klare dingen. Speelgoed zou dus eigenlijk zo moeten zijn dat het slechts een vage aanduiding van iets is, zodat de fantasie van het kind ervoor zorgt dat het steeds aan iets anders herinnerd wordt, afhankelijk van de levenservaring van het kind. Als we ons best doen om juist die voorwerpen te geven die het hierboven besproken kinderspel ondersteunen en ontwikkelen dan geven we het daarmee voedsel aan die krachten in het kind die nu bezig willen zijn en zich willen versterken. Tijdens de schooltijd en in het latere leven zijn ze dan aanwezig om aangesproken te worden bij andere taken (is het zoeken naar oplossingen). Bij een dergelijk spel kan het kind zich vrij ontwikkelen door bezig te zijn de wereld te leren kennen. Niet alleen via het verstand maar via een veel diepgaander proces kan een kind zich met de wereld verbinden. Dit 'bezig zijn' geeft het kind innerlijke rust, vertrouwen en veiligheid. Dit is zowat de boodschap die Vicky, An, Piet, Roger en Jacqueline ons in Wortel kwamen brengen in hun lessenreeks voor de Bond van Grote en Jonge Gezinnen. Wie meer wil weten kan contact opnemen met Hilde Provoost-Stockman, tel. 314.78.02.

> Wortelkermis '94 < een organisatie

va.n

VZW"

Zaterdag

9 juli 20.30 u U.P.I.A.

Het Slot In

Wortel Gratis in de

Boomkes

Night Life 1 0 juli 20.30 u Milk the Bishop

zondag

The Corner Cats Maandag

11 juli 20.30 u

The Blue Chicken Slotband

Nonkel Ney's rythm 'n bluesband 93

35


WORTEL

De lange marsen van Jan Broseos Jan Brosens uit de 'witte wijk' in Wortel heeft zopas een 'Gouden Arend' behaald, niet voor zijn vliegkunst wat je misschien zou denken bij die 'arend' maar wel voor zijn wandel vaardigheid. Jan is een lange afstandwandelaar; alles samen heeft hij nu zo'n 17.000 kilometer in de benen en tochten van 100, 150 of200 km. daar draait hij zijn hand (been) niet voor om. Al zo'n 20 jaar is hij daarmee bezig en ook al wordt hij onderhand 50 jaar, hij blijft er fit bij. Dat konden wij met eigen ogen zien toen wij hem op een zondagochtend opzochten, daags na de 'Nacht van Vlaanderen' een 100 km lange dag-ennacht tocht in de omgeving van Torhout.

Op de fiets begonnen Als jonge man was het niet direct Jans bedoeling lange afstanden te voet af te leggen; hij had het meer in het wielrennen gezien. Lang duurde dat niet: zijn job liet hem niet toe veel te trainen en ook, naar iedere wielerkoers moest hij op eigen houtje, met de fiets wel te verstaan, zodat hij al moe was vooraleer de eigenlijke koers begon. Zijn eerste kennismaking met het wandelen was op de 4-daagse van Nijmegen waar hij (verplicht) aan deelnam als dienstdoende milicien. Dat viel hem best mee en daarom startte hij in '72 in de Kennedy-mars (80 km af te leggen in maximaal 16 uur: dat was, volgens wijlen president Kennedy de norm waaraan iedere USA-soldaat moest voldoen). Jan zakte niet door zijn benen, hij was niet buiten adem en dus besloot hij om het voortaan bij 'wandelen ' te houden .

dan denkik weleens: 'Jan jongen, waarom doet ge dat allemaal, blijf toch thuis. '

Gouden arend In '92 nam Jan deel aan een 200-km-tocht, ingericht door Euraudax, een Franse wandelorganisatie met ook een afdeling in België. Het was een dag-en-nacht tocht (zonder slaap) maar dat viel hem best mee . Daarna neemt hij deel aan verschillende tochten van die organisatie

en verdient zo een 'bronzen arend' en een 'zilveren' . Die tochten verlopen volgens een vast stramien; vooraan gaat de baankapitein die het tempo aangeeft (6 km per uur), er is een voorloper die het verkeer in het oog houdt en een achterloper die nablijvers aanport. 'Het is geen wedstrijd, het komt er enkel opaan een aantal kilometers binnen een bepaald tijdsbestek te gaan. De tochten gaan vaak door mooie gebieden en daar heb ik wel oog voor, het gaat niet alleen om kilometers vreten.' In dit voorjaar heeft Jan ook meegedaan (en uitgelopen) aan Parijs-Tubize: 123 deelnemers uit 8landen gingen 287 kilometers in 4 dagen tijd. Het regende veel op de tocht maar toch gaven slechts 11 wandelaars het op. Met al die kilometers in de benen had Jan stilaan recht op de 'Gouden Arend' van Euraudax. Die heeft hij ook gekregen en hij is er best fier op. Niet dat het hem aan bekers en medailles ontbrak, wel integendeel. Echtgenote Anny heeft al heel wat van dat spul opzij moeten zetten om ruimte in de kasten over te houden maar die Gouden Arend is een kleinood datJan het meest op prijs stelt. In het Hoogstraatse heeft alleen Karel Boeckx ook zulk ereteken. Zo'n Gouden Arend is ergens wel een hoogtepunt in een wandelcarrière maar Jan is niet van plan ermee te stoppen. Nog veel wandelplezier, Jan. •

De lange marsen Jan begon mee te doen aan wandeltochten her en der. In de jaren 70 moest je soms ver zoeken om aan georganiseerde tochten mee te kunnen doen . Inmiddels is het een populaire sport geworden: het deelnemersaantal groeit nog steeds en overal in het land worden tochten ingericht. Zo bracht 'De Nacht van Vlaanderen' 4600 wandelaars op de been, die lopen wel niet allemaal voor de 100 km maar toch. Wat al veel langer bestaat is de 'Dodentocht van Bornem, ook 100 km lang. Waarom 'dodentocht?' Omdat men vroeger dacht dat 100 km wel wat veel was voor een mens, daar zou men wel eens bij dood kunnen vallen. 'Maar dat gebeurt niet, vertelt Jan, ik wándel nu zo'n 20 jaar en ik heb wel eens iemand een flauwte zien krijgen bij warm weer maar daar bleef het bij. Wel is er iemand - een vriend van mij - dood gereden door een dronken chauffeur tijdens een tocht. Maar over 't algemeen lijkt iedereen er gezond bij te blijven .' Fit en gezond blijven is een van de redenen waarom Jan blijft wandelen. In zijn jongere jaren waren de af te leggen kilometers eerder een uitdaging, een test voor het uithoudingsvermogen, nu is het voor Jan meer een middel om de onherroepelijke aftakeling wat tegen te houden. 'Maar eigenlijk is het omdat ik het gewoon graag doe, het lopen, het gezelschap van de meelopers, de omgeving ... Ik voel me dan altijd heel ontspannen; eens de kadans in de benen gaat het bijna vanzelf. 's Nachts is het wel eens wat moeilijk, dan loop ik wel eens te slaapwandelen en schrik ik wakker als ik ergens tegenaan loop of naast de weg terechtkom. Maar als dan in de vroege morgen het licht weer begint te schijnen en het vogelgezang losbarst, dat is een glorieus moment ... Het slechtst heb ik het als het veel regent onderweg,

36

Nog vinnig en fris bij de aankomst van een 200-km tocht in Utrecht.

CONCESSIEHOUDER GARAGE

GeudeilS

-

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76

NIEUWE EN nNEEDEHANDSWAGENS

-

STREVEN NMR PERFECTIE

ERKENDE CARROSSERIE 27


Fusieswing Deze zomer zou wel eens bepalend kunnen zijn voor de verdere toekomst van onze zomerfestivals. Want als we even terugkijken naar Aspirock MeerIe en Mukkelrock Wortel, dan moeten we realistisch zijn : dit kan geen jaren meer blijven duren. Een te kleine opkomst in verhouding tot de kosten. Zelfs een Festivalk, waarvan gezegd wordt dat ze op zeker spelen met topgroepen, haalde financieel een pover resultaat. Nu is voor elk festival de financiële kant niet de belangrijkste, maar toch. Moskes heeft noodgedwongen enkel Belgische en Nederlandse groepen geprogrammeerd. Indien dit een succes zou zijn, zou met de winst van dit jaar volgend jaar weer een internationale affiche samengesteld kunnen worden. Eeuwige knorrepotten vinden dan weer dat met een kermis enkel de ambiance van belang is en de groepen van minder belang. Maar ja, dan komen we op het fenomeen dat we op elke kermis en toestanden enkele plaatselijke groepen zouden tegenkomen, zonder namen te noemen. Je hoort zowat elke festivalorganisator klagen over het beperkte muzikale aanbod en de grote kostprijs van de groepen. Dat heeft onder andere een hogere inkomprijs tot gevolg. Tel daarbij nog eens enkele, en wees nu eerlijk zeg maar meerdere, consumpties en een hapje om te eten. De rekening is snel gemaakt. o

Moskes Moskes probeert het dit jaar zonder "grote namen". Dat begrip is ondertussen ook relatief geworden, maar dat terzijde. Moskes kiest dit jaar resoluut voor lokaal talent. Toeval of niet, de grens wordt mooi in het midden gelaten : zes Belgische en zes Nederlandse groepen zullen trachten met Meersel-Dreef kermis het publiek te amuseren, aan een goedkope inkomprijs . De prijzen op Moskes variëren dit jaar tussen de 0

en de 200 frank. Met andere woorden, een gezellig kerll).isoptreden op het terras, waar je geniet van je pint in glas getapt. Een formule die misschien wel eens kan aanslaan . Het spits wordt afgebeten op zaterdag 9 juli door Van Brenghe, een groep die garant staat voor rockcovers en een heleboel amusement. Het optreden van Dirty Fingers wordt stilaan maar zeker een gewoonte op Moskes . Zondag 10 juli is het de beurt aan Koen Oop & The Beansvanaf 17.00 uur. Rake winkle Big Band nummers, uit het leven gegrepen. Vanaf 19.00 uur is het de beurt aan The Little Red Ridin' Hoods, welke bekend staan voor hun opzwepende, herkenbare en vooral swingende nummers uit voornamelijk de jaren zeventig en tachtig. Topper dit jaar op Moskes wordt zeker en vast de nieuwe groep rond Ann De Bruyn. Momenteel heeft de groep nog geen naam, wel staat vast dat zij begeleid zal worden door echtgenoot Pieter Van Bogaert op het Hammond-orgel. Op hun repertoire staan soulvol gebrachte bluessongs van het allerhoogste niveau . Ann De Bruyn en Band vormen zeker het hoogtepunt van de negende Moskes. Maandag 11 juli speelt vanaf 21.00 uur de Nederlandse popcover-groep M.T. Bottles. Deze zesmansformatie speelt onder andere covers van Thin Lizzy, PearlJam en TheRadios. Vrijdag 15 juli gaat het er weer stevig tegenaan met Stiletto. Stiletto is de vrucht ·an een jamsessie in een hardrockcafé waar bekende Meedenaar Jack Nobelen zangeres Kristel Rombouts tegen het lijf liep. Ook weer een aanrader. Zaterdag 16 juli begint Nie Zo Mauwe Joh om 21.00 uur. Nie Zo Mauwe Joh staat voor recht toe aan rock en blues. En zoals de naam al laat vermoeden, komen de heren van de andere kant van de grens. Daarna is het de beurt aan The Roofgard en, welke zichzelf een wervelstorm noemen van eigen krachtige songs en een paar selecte . covers. De laatste dag van de Moskes Rockzesdaagse begint met een optreden van routiniers

The Little Red Ridin' Hoods Firebrick. Na hen is het de beurt aan Run Riot, een groep opgericht in 1993 . Deze band kreeg positieve reacties op hun demo van onder andere George Kooymans. Moskes 1994 wordt afgesloten op zondag 17 juli door Partners In Crime, ook al geen onbekenden in MeerselDreef. Nu is het alleen maar hopen dat het muziekminnend publiek zijn weg vindt naar café Moskes op de Belgisch-Nederlandse grens in Meersel-Dreef. Want omwille van budgettaire redenen werd niet enkel bespaard op de groepskosten, maar op de kosten van onder andere het drukwerk en de persmailing. Door velen werd Moskes het gezelligste festival in Vlaanderen genoemd. Hopelijk kunnen we dat volgendjaar ook nog zeggen. Meer info bij Ad Maas op 03/315.70.15.0

Van Brenghe

Tuinontwerp Tilburgs ... ...de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Lod. de Konincklaan~ . 18 2320 Hoogstraten .. Tei./Fax: 03/314.23.53 . ..

.

. .. .

..

40

37


FUSIESWING

20 Brathers House

The Specials

Akkerpop Akkerpop had vorig jaar één groot probleem : het weer. En dat is net één van die factoren die je niet in de hand hebt. Ondanks het financiële verlies van vorig jaar heeft men de moed niet laten zakken en is de vzw Akkerdju er toch nog in geslaagd een affiche met zeven groepen klaar te stomen . Het plaatselijke talent komt ook dit jaar weer aan bod met Jungle Fever . 20 Brother House, Channel Zero, Die Krupps en Gwar zullen zorgen voor het stevige werk en zullen bij het jonge publiek voor spektakel zorgen . MaCavity's Cat en The Specials komen live sterk voor de dag en zullen vooral het oudere publiek moeten aanspreken . In één woord kan je de Akkerpop-affiche beschrijven : gevarieerd. Opener vanhet Akkerpopfestival aan het Klooster in Meer is Jungle Fever. Nog eens een echte regionale groep, met leden uit Meer, Rijkevorsel en Oostmalle. Hun muziek balanceert tussen het ruige rockwerk van The Tragically Hip en de crossover van Urban

Dance Squad of Rage Against The Machine. Het Alkmaarse sextet 20 Brother House is de recente winnaar van De Grote Prijs van Nederland. Hun muziek wordt wel eens vergeleken met, nog maar eens, The Red Hot Chili Peppers, Urban Dance en Living Colour. Anderen vergelijken hun repertoire dan weer met Public Enemy en menen er zelfs Zappa-invloeden in te herkennen. De afstand tussen het podium en het publiek wordt overbrugd door trampolines die tussenin worden opgesteld. De trampo-divers mogen er, op eigen risico uiteraard, halsbrekende toeren op uithalen. Metal wordt gebracht door Channel Zero. Waarschijnlijk ligt in augustus de opvolger van "Stigmatized For Live" in de platenwinkels. MaCavity's Cat is een bijzondere pittige Britse live-formatie. Hun mix van jigs, blues, country, swing, skiffle, bluegrass en "shitkicking hoedown" betekenen eigenlijk countrymuziek in een trashversie. Die Krupps mogen stilaan maar zeker klassiekers genoemd worden . Ooit waren zij de ijsbreker voor de internationale elektronische muziek, met andere woorden de Voorlopers van onder andere Nitzer Ebb en Front 242. Hun

geluid is met de jaren steviger geworden, mede door de vervanging van de synthesizer door gitaar, bas en drums . Hun nieuwste "To The Hilt" wordt momenteel grijs gedraaid op MTV . Topper dit jaar moeten The Specials worden . Met de heropleving van de ska, staan ze weer in de belangstelling. Net zoals goede wijn, behoeven The Specials geen krans. Afsluiters zijn ditjaar GWAR (wat staat voor God What A Racket). Laat uw goede kleren thuis, want het bloed zal U om de oren vliegen, net als klodders geurig sperma, uitwerpselen van een twijfelachtige afkomst worden het onderdanige publiek in gekatapulteerd. Alles wordt uiteraard overgoten met een humorvol-sausje. Tussendoor wordt ook nog wel muziek gemaakt. Eén ding staat vast, dit wordt één van de opvallendste Akkerpopoptredens . En ofwel ben je 200 procent pro ofwel contra. U weze gewaarschuwd. Akkerpop 1994 vindt plaats op zondag 31 juli aan het Klooster in Meer. Aanvang om 12.00 uur en is ongeveer twaalf uur laten afgelopen. Kaarten kosten in voorverkoop 450 frank, aan de kassa tel je 600 frank neer. 0

Je weet wel/ daar op de hoek in

H O OGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping 41

38


FUSIESWING

Het Slot Wortel Kermis wordt dit jaar voor de eerste keer aan de vernieuwde Boomkes georganiseerd. Gratis inkom met niet de minste groepen. Zaterdag 9 juli start U.P.I.A. , een groep die een tijdje terug nog in Wortel te zien was . Nightlife is een driemansband met een uitgesproken eigen karakter. Je moet hen aan het werk gezien hebben. Hun repertoire is onder meer te plaatsen onder de noemer "Rockin' Rythm & Blues" , met als voorbeelden ruige kleppers zoals Dr. Feelgood, Web Wilder, George Thorogood en The Inmates (ook nog oude bekenden van Moskes). Zondag 10 juli zijn er twee niet te missen optredens van Milk The Bishop en The Corner Cats. Beide zijn sterke live-groepen, persoonlijk had ik hun volgorde van optreden omgedraaid. "The People' s Popsicle" is de titel van het debuutalbum van Milk The Bishop. "Asshole" was in de zomer van '93 een terechte radiohit Met de opvolger "If we take our Chances" was het echt raak en in "Malibu" werd een geschikte opvolger gevonden. Milk The Bishop is een groep om in het oog te houden en misschien wel een van de revelaties van dit zomerseizoen , ook al ziet hun live-beztting er heel wat anders uit dan hun studiobezetting. The Corner Cats staan garant voor swingende rock'nrollmuziek uit de jaren vijftig. Hun complete omgeving wordt ook in die stijl aangekleed, zoals hun kledij , de microfoon en de ouderwetse contrabas. The

Corner Cats

Cats staan garant voor een frisse onvervalste rock' n roli-show met een stevige dosis entertainment en humor. Maandag 11 juli wordt Wortelkermis afgesloten met eigen Blue Chic-

ken Slotband, de moeite om te zien, en Nonkel Ney's Rhythm'n Bluesband, zonder commentaar dit jaar. Wortelkermis in de Boomkes aan het Slot in Wortel. •

--

-

PROFESSIONAL DOOR STIHL

Bloemensierkunst CATTLEYA LEOPOLDSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

Met toptechniek voor perfekt zaagwerk. Met een STIHL heeft u een krachtige en handzame motorzaag . Betrouwbaar door de vooruitstrevende techniek met een ergonomische vorm en een integrale veiligheidsuilrusting. Professionele kwaliteit met 12 maanden garantie. STIHL motorzagen zijn leverbaar met een vermogen van 1,2 kW (1,6 pk) tot 6,3 kW (8,6 pk) .

Slecht 8,3°/o van alle vrouwen en meisjes is maagd! De rest is inderdaad steenbok, waterman, kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hun sterrenbeeld passende tinten en kleuren. Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristallen vaas met horoscoopmotief, draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent. Elke verjaardag kan ermee bedacht worden , elke jarige is er bijzonder opgetogen over! En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau - voor een verrassend vriendelijke prijs overigens. Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bellen naar de Cattleya Bloemenlijn: 014/63.45.16. Faxen (014/63.51 .87) of telexen (72 422) kan ook al. We kunnen het u moeilijk nog makkelijker maken!

machines voor de hof-·, bos- en tuinbouw

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.41.15 45

39


..,.. ...,.. )>~·

'"" 0

JX'! ~ïtl

~

I SPORTI

(

,.;-

'

Hoogstraatse Zaalvoetbal Competitie (H.Z. C.)

Voor BANKUNIE de cup! Op vrijdagavond 27 mei 1994 is in sportschuur 'De Zevensprong' het seizoen 1993-1994 afgesloten. Vooreerst werd de bekerfinale gespeeld, waarna diverse ploegen gehuldigd werden, met name de kampioenen van de A- en B-reeks, de bekerwinnaar en de fair-play-laureaat. Half september '93 ging de Hoogstraatse Zaalvoetbal Competitie editie 1993-' 94 van start. Voor het eerst in haar bestaan mocht H.Z.C. 16 ploegen begroeten. Meteen zat het bestuur met de handen in het haar: een wedstrijdkalender samenstellen voor gans een seizoen is geen probleem, maar de competitie aangenaam houden voor alle 16 ploegen is een ander paar mouwen. Door de aanwezigheid van een beperkt aantal 'sterke' ploegen zou de spanning al snel uit de competitie verdwenen zijn en 'mindere' ploegen zouden misschien afhaken . Op de algemene vergadering werd, in samenspraak met alle ploegen, het volgende beslist: in de heenronde zouden alle ploegen tegen elkaar spelen. Nadien zou de competitie opgesplitst worden in twee reeksen om alzo de terugronde te spelen tussen de 'betere' en de 'mindere' ploegen, nogmaals met heen- en terugwedstrijden . Tussenin zou men voor de beker spelen volgens het volgende principe: wedstrijdbepaling door loting (tussen alle ploegen) en rechtstreekse uitschakeling tot de finalisten bekend zijn. In de heenronde bleken vier topploegen aan elkaar gewaagd (zie klassement I), de strijd om in de A- of B-reeks terecht te komen was echter spannend tot op de laatste speeldag. De terugronde, in twee reeksen dus, bleek een succes te zijn. In de A-reeks moesten de acht sterkste ploegen onderling uitmaken wie de beste ploeg had. Al vlug bleek dat Alma Sport een maatje te groot zou zijn voor de andere ploegen (zie klassement 2). De strijd om de tweede plaats hield er echter de spanning nog even m. In de B-reeks was er iets meer spanning, namelijk tot op de laatste speeldag. Uiteindelijk

speelden twee ploegen kampioen, namelijk Bankunie en A.F. Meer. Gelmelsoccers strandden op één puntje van dit duo (zie klassement 3) .

De bekerfinale werd gespeeld tussen de vicekampioen uit de A-reeks (Kärcher) en één der kampioenen uit de B-reeks, Bankunie. Een ongelijke strijd zou men zeggen, ware het niet dat underdog Bankunie de finale met klinkende 5-1 cijfers won, na voordien al Papilion en Alma Sport uitgeschakeld te hebben. De fair-play-beker (bal) ging naar de Brechtse nieuwkomer Peerdshof. In juni werd een nieuwe sportvloer aangelegd in sportschuur 'De Zevensprong'. Zodoende zal het nog aangenamer zaalvoetballen zijn in Hoogstraten. Het bestuur Z.H.C. zoekt langs deze weg zaalvoetbalploegen die zich willen

'..>-"" 0

)>~·

(

'

Klassementen: competitie Heenronde 1. Alma Sport Gemeentekrediet Kärcher Middenstampers 5. Blauw-Zwart 6. Papilion Peerrlshof Van Herck Sport 9. Gelmelsoccers 10. A.F. Meer 11. Pallieter 12. Bankunie 13. Icarus 14. Lepe Hoek 15. Sportivo 16. Beljaars

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

12 12 12 12 08 07 07 07 07 06 06 05 04 03 03 00

01 01 01 01 07 07 07 07 08 07 08 07 11 11 12 15

2 26 2 26 2 26 2 26 0 16 1 15 1 15 1 15 0 14 2 14 1 13 3 13 0 08 1 07 0 06 0 00

inschrijven voor de komende competitie. Inlichtingen kunnen bekomen worden bij Jos Lenaerts (tel. 03/314.39.39) . Op maandag 22 augustus om 20 uur zal de eerstvolgende algemene vergadering plaatsvinden in 'De Zevensprong '.

A-reeks Ploeg 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

GespGew Ver Gel VoorTegen Alma Sport Kärcher Middenstampers Gemeentekrediet Blauw-Zwart Papilion Peerrlshof Toon Frut

14 14 14 14 14 14 14 14

10 9 8 6 5 4 2 2

0 4 3 4 8 7 8 12

4 1 3 4 1 3 4 0

87 54 52 51 48 74 51 59

Punten 36 41 37 49 71 76 62 104

24 19 19 16 11 11 8 4

B-reeks Ploeg 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Gesp Gew Ver Gel Voor Bankunie A.F. Meer Gelmelsoccers Pallieter Lepe Hoek Icarus Sportivo Beljaars

Bankunie, kampioen in de B-reeks en duidelijk als underdog gestart, veroverde de beker met nietsontziende 5-1 cijfers.

40

..,., ...,..

14 14 14 14 14 14 14 14

11 10 10

8 6 4 2 2

3 2 3 6 8 8 11 12

0 2 1 0 0 2 1 0

75 66 75 62 57 46 36 45

Tegen Punten 38 50 31 38 72

52 95 86

22 22 21 16 12 10 5 4

De Kärcher-boys, vice-kampioen in de A-reeks, ontwikkelden iets te weinig 'druk' in de bekerfinale.


SPORT

Leef je uit tijdens het Redders Weekend op de Mosten! Op zaterdag 9 en zondag 10 juli organiseert de Hoogstraatse Redders Club hun Redders Weekend in het rekreatiecentrum De Mosten. Wat de vorigejaren de Dag van de Redders was, is nu uitgebreid tot een weekend. Vermits De Mosten dit jaar zijn tiende verjaardag viert, was het de bedoeling om het geheel iets feestelijker op te vatten.

Zaterdagnamiddag Het weekend begint op zaterdag 9 juli om 13.00 uur. Vanaf dan zijn dekJeinsten welkom tijdens de kindernamiddag met de kinderdisco 'Stoffel', het is een programma dat gebracht wordt door Michel Stoffels, die zijn sporen reeds verdiende in de kinderanimatie en ambiance in het algemeen. Verder is er die namiddag voor iedereen de auto-te-water, dit zal natuurlijk het meest tot de verbeelding spreken. Diegenen die het willen, kunnen plaatsnemen in een auto die in het water gelaten wordt, op die manier kan men aan de lij ve ondervinden hoe het aanvoelt en watje moet doen als je met een auto in het water terecht komt; men kan er pas over meepraten als men het zelf eens geprobeerd heeft. Om het

gebruik van de grote vijver te stimuleren kan men kajaks huren om eens rustig te genieten van de andere zijde van De Mosten. Daar zal de Hoogstraatse windsurfclub 'De Windhoos' ook initiatielessen geven en kan iedereen zijn eerste stappen op de surfplank zetten, je hoeft jezelf niet eens nat te maken dankzij de zelfgemaakte simulator.

Zaterdagavond 's Avonds blijft De Mosten gewoon open, dan is er om 20.00 uur een zeskamp tussen verenigingen. Hieraan is een wisselbeker verbonden worden waar men elkjaar opnieuw voor in het strijdperk kan treden . Ook is er het avondzwemmen (Nigthswimming), men zal er tot 23.45 uur kunnen blijven zwemmen in de

verlichte vijver, wat al een belevenis op zich zal zijn.

Zondagnamiddag Zondag 10 juli is er het strandcafé met een optreden van 'The Strawberry City Brassband' die bij goed weer ook wel eens een wandelingetje zal maken. Deze band is geen vreemde op De Mosten, zij hebben er reeds meerdere malen voor ambiance gezorgd. Ook op zondag zal de auto-te-water plaatsvinden en zullen de kajaks en de surfplanken op de grote vijver te zien zijn. Die dag geven de redders van de Hoogstraatse Redders Club hun demonstraties van reddingen in diverse omstandigheden (zwemmende reddingen in de zwem vijver, reddingen van een surfer en een kajakker met een rubberboot op de grote vijver, ... ) Gedurende het gehele weekend zullen zij ook een infostand voorzien om de belangstellenden te woord te staan en allerlei informatie over het lidmaatschap en de opleidingen te verstrekken. ledereen is dus welkom op De Mosten tijdens het Redders Weekend op 9 en JO juli, er is een tent voorzien, opdat alle aktiviteiten ook bij minder goed weer kunnen doorgaan.

OTRT Sprint in Minderhout Het Oud-Turnhout Rallyteam (OTRT) is de klub waar het merendeel van de Belgische rallycrossers zijn aangesloten. De klub organiseerde voor de eerste maal een sprint en kon terugblikken op een geslaagd evenement. Een sprint is te vergelijken met een 'special' van een rally . Het grote verschil is dat het traject van een sprint uitsluitend uit verhard wegdek bestaat. Voor deze sprint tellend voor het Vlaams Regionaal kampioenschap was de achtertuin van Jos Sterkeos de gekozen lokatie. Dat de rallycrosskampioen de te kloppen man was is evident. Rallyliefhebbers zullen in het parcour ongetwijfeld een etappe van de vroegere Noorderkempenrally herkend hebben. Het parcour diende drie keer afgelegd te worden, de drie tijden werden opgeteld en bepaalde de uitslag . 53 deelnemers verdeeld in acht klassen

dienden zich aan voor de eerste reeks. Als verwacht klokte Jos Sterkens de snelste tijd, ruim zeven seconden sneller danJan Roef in de snelle Mazda GTX en een dikke negen seconden voorLucVan Den Bulckin de Porsche 911. Leo Blockx parkeerde na een spectaculaire koprol zijn Opel Ascona in een maïsveld. Het was meteen duidelijk, indien de Fiësta van Sterkeos het sprintwerk goed verteerde zou er geen kruid gewassen zijn tegen de thuisspeler. Roef en Van Den 8 ulek streden op het scherpst van de snee voor de overige ereplaatsen. Even moest de wedstrijd geneutraliseerd worden om

olie te ruimen. Dader Wim Verloy zag zijn nieuwe motor naar de eeuwige jachtvelden verdwijnen. Na de derde reeks zouden er uiteindelijk 47 wagens geklasseerd worden in de eindstand. De eindstand werd aangevoerd door Jos Sterkeos voor Jan Roef en Luc Van Den Bulck. Klasse eindstand: Klasse A: Wim Van Genechten Klasse B: Guy Dierckx Klasse C: Kurt Suykerbuyk Klasse D: Jan Roef Klasse E: Colla Schrooten Klasse F: Dirk Lambrechts Klasse G: Luc Schoenmakers Klasse H: Jos Sterkeos

Honda Civic Toyota Open Manta Mazda GTX Citroën 2PK Honda CRX Opel Manta Ford Fiësta

Koersen op de Thijsakker

Op woensdag 29 juni werden op het Thijsakkercircuit door wielerclub 'De Snelle Wielen' boeiende wedstrijden ingericht. De grote prijs drankenhandel 'Bakske ' kende liefst vier plaatselijke juniores. Op de foto v.l.n.r. Jurgen Lodewijcloc (Hoogstraten), Marc Goetschalckx (Meer), Ben Van Dijck (Wortel), Vic Van Loon (Minderhout), André Lodewijckx (Bakske) .

Ook de Dames-internationalen beten van zich af in de grote prijs 'Veranda's Ramen en Deuren Eric Scheynen '. Diana Jansens en Sabine Snijers, links en rechts van de sponsor, waren ongetwijfeld de lokale blikvangers.

41


•ID.

Op stap

BROUWERSHUIS

••

RESTAURANT TAVERNE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

HOOGSTRATEN Vrijdag 1 juli t/m vrijdag 30 september FIETSZOEKTOCHT, 100 BEF, formulieren afhalen in BACOB-kantoor, Dienst voor Toerisme Hoogstraten of VVV-kantoor Zundert, org. LG, KLJ, KVLV. Zaterdag 2 juli t/m zondag 10 juli JEUGDTROFEE TENNIS, deelname 150 BEF, org. TC De Vrijheid, Achtelsestraat 72. Zaterdag 2 juli BARBECUE, zaal Pax, 19 uur, -12j. 120 BEF, +12 j. 250 BEF, inschr.bij wijkmeesters, org. KWB. Woensdag 6 juli FIETSTOCHT, vertrek Medisch Centrum 19.15 uur, naar Roskam Zundert via Klein~ Pint, org. KVLV. Zaterdag 9 juli OPEN TRAINING, Reddings-en overlevingstechnieken, voor Grabbelpashouders 10-15 jaar, De Mosten, 10.30-11.30 uur, 60 BEF (+14) of 40 BEF (-14), m.m.v. Hoogstraatse Reddersclub. Zondag 10 juli SUNDA Y BLOODY SUNDAY, Werken rond hedendaagse muziek, voor Grabbelpashouders 12-14 jaar, lokalen Karel Boomstraat 44, 14-17 uur, gratis, m.m.v. KSJ Hoogstraten. Maandag 11 juli t/m vrijdag 22 juli OPGRAVINGSKAMP BEGIJNHOF o.l.v. archeoloog Tony Waegeman, jeugd vanaf 16 j., org. Jeugd en Kultureel Erfgoed. Dinsdag 12 juli FILIPIJNS KOKEN, voor Grabbelpashouders 10-14 jaar, Basisschool Wortel, 10-13.30 uur, 100 BEF, m.m.v. Melba uit de Filipijnen. BEZOEK TUINBOUWBEDRIJF, voor Grabbelpashouders 10-14 jaar, Maxburgdreef 32A, Meer, 15-16 uur, gratis. Woensdag 13 juli LEREN VISSEN, voor Grabbelpashouders 815 jaar, naast De Mosten, 14-17 upr, gratis, m.m.v. Vissersclub 'Altijd Beet- De Marck'. Donderdag 14 juli BEZOEK TUINBOUWBEDRIJF, zie 12/7. Zaterdag 16 juli OPEN TRAINING, Reddings-en overlevingstechnieken, zie 9/7. Dinsdag 19 juli HOOGSTRAATSE INDIANEN OP DE HOGE RIELEN, voor Grabbelpashouders 6-9 jaar en AVONTURENTOCHT OP DE HOGE RIELEN, voorGrabbelpashouders 10-12jaar, vertrek achter de kerk (nabij zaal Pax), 8.15 uur, terug 16.45 uur, eten en drank meenemen, 100 BEF.

Woensdag 20 juli VOLKSDANS, voor Grabbelpashouders 6-15 jaar, Gemeenteplein Minderhout, 18.30-20.30 uur, gratis. FIETSTOCHT, vertrek Medisch Centrum, 19.15 uur, naar De Valk Rijkevorsel via Dr. Versmissenstraat, org. KVLV. Zaterdag 23 juli OPEN TRAINING, Reddings-en overlevingstechnieken, zie 9/7. Zaterdagen 23 en 30 juli en zondagen 24 en 31juli JUBILEUMSCHIETING, Gildehuis Brouwerijstraat, 10-20 uur, org. St. Jorisgilde. Zondag 24 juli DAG VAN DE FIETS, Gelmeistraat 14,7.3012 uur, deelname 30 BEF, org. Wielertoeristen KAWS . LIBELLEN- EN VLINDERTOCHT, vertrek per fiets aan lokaal K. Boomstraat, 14 uur, vlindernet meebrengen, org. JNM-Wielewaal. Woensdag 27 juli TOCHT DOOR MINDERHOUT, voor Grabbelpashouders 6-15 jaar, vertrek Borselhoeve Minderhout, 18.30 uur, einde 20.30 uur, gratis, m.m.v. KSJ Minderhout Donderdag 28 t/m vrijdag 29 juli 24-URENTOCHT OP DE HOGE RIELEN, voor Grabbelpashouders 12-15 jaar, vertrek achter de kerk (nabij zaal Pax), 8.15 uur, terug vrijdag 12.45 uur, 100 BEF, inl. en inschr. Jeugddienst, tel.340.19.52. Zaterdag 30 juli OPEN TRAINING, Reddings- en Overlevingstechnieken, zie 9/7. Zaterdag 30 juli t/m zondag 7 augustus ZOMERTORNOOI, Katelijnestraat 70, 13 uur, org. Hoogstraatse Tennisclub.

kn~rlytj~slyuis urijlp~ib 183 qoogstraten 03/314 66 65 <fi)usf & 1fiiliane

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43 Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u. 48

MEER Elke dinsdag KWB-FIETSEN aan Rosahakapel om 20.00 uur. Elke woensdag KA V-FIETSEN aan RosaHakapel om 20.00 uur. Van 17 juli tot 30 september KWB-VAKANTIEZOEKTOCHT. Zaterdag 2 juli KA V en KWB-REIS naar Reims en Epernay, vertrek 06.00 uur. Zondag 3 juli MEERMARKT in de Donckstraat van 09.00 tot 12.00 uur. Zaterdag 9 juli KWB en Brassband op VOETTOCHT naar Scherpenheuvel aan ZVKV om 19.00 uur. REDDERSWEEKEND op De Mosten, vanaf 13 uur KINDERDISCO, AUTO-TE-WATER en KAJAKV AREN, 's avonds ZESKAMP van de verenigingen. Zondag 10 juli KWB en Brassband op BEDEVAART naar Scherpenheuvel aan ZVKV: fietsers om 04.45 uur, auto's om 07.00 uur. Optreden van THE STRAWBERRY CITY JAZZBAND in De Mosten . REDDERSDEMONSTRATIES in De Mos ten. Zaterdag 23 juli HEIFEESTEN aan Maxburgdreef: 14.00 uur: Magie Sus; 20.30 uur: De Marlets. Zondag 24 juli HEIFEESTEN aan Maxburgdreef: 14.00 uur: Magie Sus; 20.30 uur: De Marlets. Zondag 31 juli AKKERPOP aan de Donckstraat van 11.00 tot 24.00 uur.

50

Restaurant

à la carte

week-menu

vzw 'HET SLOT' Wortels Jongeren café zonder pretentie

53

Z>~6!.

Openingsuren: Donderdag v.a. 20.00 u Vrijdag v.a.f 19.00 u Zaterdag u. 19.00 u Zondag v.a 13.30 u 55

42

Radio CONTINU - FM 103

CAFÉ

'T F~RTÛ)f:r" --~ Meerdorp 13

Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Tel 315 79 40- Fax 315 86 57 -met regionaal, notionooi en internationaal nieuws -24 uur per dog muziek -informatie van en over lokale verenigingen

44 4. ~

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

Strijbeek 16 Meerle Tel. 03/315.91.07

62


OPSTAP IN...

MEERLE \

Vrijdag en zaterdag 1 en 2 juli A VOND-FIETSVIERDAAGSE, ingericht door KWB. 46

Het café voor jongeren met het hart bij .;&~&jUI.A:...;a:.tWI muziek. Ook op woensdag- Tel. 03/314.32.64 47

Dinsdag 5 juli FIETSEN met KVLV.

Vrijdag 1 juli JEUGDBAL met EXECUTE in een tent hoek Meerseweg/Minderhoutsestraat. Org. KLJGroene Kring. Zaterdag 2 juli GROOT BAL met MUSIC SOUND vanaf 20 uur in de tent hoek Meerseweg/Minderhoutsestraat. Org. KLJ-Groene Kring. Zondag 3 juli ZESKAMP-spel. Vooraf inschrijven (315 .73.12) . Org. KLJ-Groene Kring. Aan de tent hoek Meerseweg/Minderhoutsestraat. Woensdag 6, donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 juli FIETSVIERDAAGSE, ingericht door KWB. Vertrek van elke tocht(± 25km) tussen 18.30 en 19.30 uur in de parochiezaal. Zaterdag 23 juli WIELERWEDSTRIJD aan de Liefhebbers.

:__..,/

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

Zondag 18 juli OPEN DEUR van de BOWLING-kegelbaan, van 10 tot 18 uur in het clublokaal (Voort 38).

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers

Eethuis Roma

51

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL

alle koude en warme schotels om mee te nemen.

MINDERHOUT

'

\~ "'-/' .~ ~/ ,

Woensdag en donderdag gesloten 57

GORRENS WILLY-VERVOORT

unstscfz.ifáer J.JLJ. Jasper

1/ "

aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten. Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

56

RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

VRIJHEID 34b · 2320 HOOGSTRATEN · TEL. 03/314 14 86 80

FRITUUR - EETHUIS

'DE EIKEN' John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten : dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur. 60

Cafetaria

Harry Bogers

WORTEL

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

Zaterdag 2 juli VISSEN OP FOREL in de vijvers van Den Heibaert in Loenhout. Vooraf inschrijven: 314.37.41. Org. KWB .

MEERSEL-DREEF

Zondag 3 juli PAAPTORNOOI aan de parochiezaal. Inschrijven vanaf 13.15 uur. Eerste spel om 13.30 uur, 3 spelronden. Org. KWB.

52

Zondag 9 juli WORTEL KERMIS met 's avonds animatie aan de Boornkes. Optreden U .P .I. A. en NIGHTLIFE. Org. Slot. Zondag 10 juli WORTEL KERMIS met optreden MILK THE BISHOP en THE CORNER CATS, aan de Boomkes. Org. Slot. Maandag 11 juli WORTEL KERMIS aan de Boornkes met THE BLUE CHICKEN SLOTBAND en NONKEL NEY. Org. Slot.

58

Zaterdag 23 juli Ophaling OUD PAPIER vanaf 9 uur.

Jan Mercelis, conservator van het Ost-museum, in gesprek met Renaat Goetschalckx, realisator van de Ost-film. Het Davidsfonds zal dezefilm verdelen. Hij zal wellicht volgend jaar in Hoogstraten geprogrammeerd worden.

®TOYOTA Garage Luc Ryvers bvb~ · Meerseweg 97 - 2321 HoogstrateQ \

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF 10

43


Ongevallen Brandweer 314.42.43

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

03/314.32.11 03/314.59.10

RIJKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak) 71

63

72

/

HUISARTSEN

#

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER

Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88 .35 64

Antiek

• K'lif Voeim •

Koekhoven 5 - Rijkevorsel - Speciaalzaak in blankhouten meubelen - Oude kasten - Nieuwe stoelen en tafels op maat

Tel.: 03/314.34.37 65

r:Y'( centrale v~~arming ~"'- samta1r

2 en 3 juli: DR. GEERT FAES, H. Bloedlaan 291, Hoogstraten. Tel. 314.50.10. 9 en 10 juli: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle. Tel. 315.87.15. 16 en 17 juli: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout. Tel. 314.31.66. 21 juli: DR. LUC VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. Tel. 315.84.74. 23 en 24 juli: DR. DOLF MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout Tel. 314.66.02. 30 en 31 juli: DR. MIEKE LEURS , Chaamseweg 20-A, Meerle. Tel. 315.85.55 .

Tel. 03/314.51.33

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

74

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 03/315.79.50

APOTHEKERS

• Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

66

Indoor tennis squash snooker Tennisclub vzw Achte/sestraat 72 2320 Hoogstraten

VRIJHEID

Tel. 03/314.37.76 67

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair - zink en koperwerk platte daken met Oerbigurn

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81

73

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN VERHEVENb.v.b.a.

de

JOS SERVABS Vrijheid 251 - 2320 Hoogstraten Achtelsestr.l

68

Van 1 tot 8 juli: APOTHEEK LIECKENS , Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 314.60.38. Zaterdagvoormiddag 2 juli: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. Tel. 314.38.68. Van 15 tot 22 juli: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas . Tel. 014/63.31.66. Zaterdagvoormiddag 16 juli: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50. Van 22 tot 29 juli: APOTHEEK BROSENS , Schuttershofstraat 9, Merksplas . Tel. 014/ 63.33.83. Zaterdagvoormiddag 23 juli: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04.

mobile Rent AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN 8

~12~ ~~~~e;~~.(iN Tel. 03/314.31.08

76

LIEF LAURIJSSEN

Gclmelslronl 6 ) 320 Hoalsl>'<>len T, l. 03/Jt-138 11 f nx03/3 14 15 03

THUISVERPLEGING

CIS VISSERS

Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/ 61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten .

• SANITAIR- & DAKWERKEN • ZINK- & KOPERWERK \

Op woensdag 27 juli verschijnt alweer een nieuwe MAAND. Kopij graag tijdig binnen: op woensdag 13 juli. Sport- en dorpsnieuws kan nog tot zondag 17 juli.

75

Kathelijnestraat 17 2320 HOOGSTRATEN 'VISSERS (03) 314 73 oo

78

LOON EN GRONDWERKEN EN CONTAINERVERHUUR

LOUIS KENNES BVBA

Blauwbossen 3A, 2322 Minderhout Tel. 03/315.75.09 79

44


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.