juni 1994 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NEGENDE JAARGANG, NR. 110 JUNI 1994 PRIJS : 55 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRA TEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

-1-------1

Ward Seis, het Seminarie en de wereldliteratuur

FUSIE VITO en TUINBOUWSCHOOL

EXCLUSIEF WONEN OPDE

DREEF STRAATINTERVIEWS:

Wat vindt

u van de Politiek?

John Vervoort


LUIM DHM: Fiets wààr dan wel? ALBERT VORSTENBOSCH: Er zijn nogal wat landelijke wegen die naar Hoogstraten, het scholencentrum leiden . Maar meestal is dat wat achterdoor en dus een omweg voor de scholieren. Dus rijden ze liever langs de kortere, maar levensgevaarlijke hoofdbanen. Ik heb een 5-tal alternatieve routes uitgewerkt, een soort' bisons futées,' met telkens een zogenaamde 'scholierenlokker'.

Scholier, fiets hier! Het Slim Buroke vzw Na het afvoeren van 'de brieven uit de oude doos' heeft Albert weer de handen vrij voor het opzetten van akties allerhande. De oude vertrouwde Albert, met zijn hoogstpersoonlijke oplossingen voor problemen van alledag. Wanneer we de veranda binnenkomen, zien we Albert een stapel scheurkalenderbladen van een kranteblad groot monteren. Wat zou daar weer achterzitten? DHM: Wat nu weer? ALBERTVORSTENBOSCH: Wel, de fietspaden, hé. Me dunkt dat het niet genoeg opschiet. Dat pad naar Rijkevorsel, hoe lang zijn ze daar al mee bezig? Daarom heb ik hier een voorlopig alternatief uitgewerkt: Het projekt 'Scholier, Fiets Hier' .

Voor het pilootprojekt Juni zal ik voorlopig zelf nog instaan. Maar in september wil ik voluit gaan op de 5 routes.

Het Boerke from Seattle Albert geeft buiten al eens een vertoning van hoe het er ongeveer aan toe zal gaan. Hij posteert zich naast 'de lokker ' waarop een uitgeschreven stukje diktee staat van 5WB van 't Seminarie. Hij zet zijn klak en rock 'n rol! zonnebril op en neuriet 'No Rain' van Blind Melon; All I can do is give you this diktee, my friends ... Een smakelijke vertoning. Ik zie in gedachten reeds de jonge scholiertjes gretig nota nemen. Dan belooft Albert: En voor morgen jongens, meisjes, verloot ik dit plaatje van de Blink Lemon Boys. Tot morgen.

DHM: Viezerik, zeker. ALBERT VORSTENBOSCH: Haha, neenee jongen. De scholierenlokker is een grote almanak. In de maand juni, examentijd, loopt hier een pilootprojekt voor de scholieren van Meer en Meerle. Elke morgen hangt hier op 't Schoorbeek, de redelijk veilige binnendoor naar Hoogstraten, een lokkertje. Ik heb de medewerking van nogal wat leraren en schoolhoofden. Die geven dan bijvoorbeeld een stukje van hun examen vrij, of ik verloot een plaatje of een inkomkaart voor een fuif of, ja, noem maar op. Bij elke plaat moet's morgens en 's avonds een 'animateur' staan. Ik denk dan aan een gepensioneerd landbouwer, of een werkloze leraar, of een gemeenteraadslid dat zich eens nuttig wil maken, bijvoorbeeld. En die moet er dan de zwier inbrengen.

ALBERT VORSTENBOSCH: En dan kan het volgende groepje komen. Wat denkt ge ervan? DHM: Het ziet er welleuk uit.

Praktisch: De scholieren van Meer en Meerle kunnen vanaf 1 juni langs Schoorbeek naar Hoogstraten fietsen . Elke morgen en avond is er een lichte vorm animatie van 7.45 uur tot 8.15 uur en van 16.15 uur tot 16.45 uur. Er zijn prijzen te winnen, er valt te lachen, er zijn goeie examenhints te graaien maar vooral een behouden schoolvaart en thuiskomst is gegarandeerd. Een initiatief van het Slim Buroke.

b .v.b .a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel .: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 Lid van de Unie · van de Uitgevers van de Periodieke Pers

Il fcll\1

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

2

ZAKENKANlOO R

~ VERZEKERINGEN

VAN BAVEL-ROMMENS bvb a SPAREN

LENEN

Wij verkopen niet alleen verzekeringen ... ook de NAZORG vinden wij belangrijk!!! Kom vrijblijvend eens praten! Rommensstraat 7

2321 Meer

Tel. 03/315 .72.54

SI

23


man in de maand

l

'

' I~

~----

-

r --~-

Ward Seis, het Seminarie en de wereldliteratuur John Vervoort is een bezige bij. Hij geeft niet alleen les op het Klein Seminarie, hij speelt ook toneel bij 'De Lepe Hoek', en is als journalist werkzaam voor Uit-Magazine, Het Nieuwsblad en PoĂŤziekrant. Zijn journalistieke werkterrein beperkt zich tot de literatuur. Een vijftal boeken per week leest hij, onbegrijpelijk veel voor de meeste buitenstaanders. 'Maar wie voetbalt en af en toe naar een wedstrijd gaat kijken, zal er per week- trainingen inbegrepen- toch al gauw een uur of 15 aan spenderen. Laat mij die 15 uur dan maar een boekje lezen.' Een gesprek met een boekenwurm. 'Ik werd geboren in Gierle in 1958. Mijn moeder vertelde altijd dat ik de eerste dopeling was van de omstreden nieuwe pastoor. In Gierle werd in die tijd een kleine burgeroorlog uitgevochten omwille van een pastoor die was overgeplaatst. Een deel van de parochie wou niet weten van de nieuwe pastoor die door het bisdom werd aangesteld, Van Tichelen heette hij . En ik zou dus de eerste dopeling van pastoor Van Tichelen geweest zijn. Toen ik een tijdje terug de schrijver Koen Peeters interviewde, bleek dat ook hij in 1958 in Gierle geboren werd. 'Naar het schijnt was ik de eerste baby die door de nieuwe pastoor gedoopt werd', vertelde hij. 'Kan niet,' zei ik, 'dat was ik. ' We besloten de zaak te onderzoeken, en nu blijkt dat de pastoor al enkele maanden was aangesteld toen ik geboren werd. Het verhaal klopt dus niet helemaal.' ' Gierle draag ik nog altijd een warm plaatsje toe in mijn hart. Ik woonde er tot mijn vijfde, en ik bewaar er nog enkele prille maar aangename herinneringen aan. Als ik door Gierle rijd of er op familiebezoek ben, dan vind ik het ergens steeds een beetje jammer dat ik er niet ben opgegroeid.' 'Niet dat ik het me beklaag dat ik in St.-Jozef Rijkevorsel ben opgegroeid, wel integendeel. Toen mijn vader naar St.-Jozefverhuisde om er een schilderswinkel te openen, werd hij geconfronteerd met enkele onbegrijpelijke reacties. Wat ging hij toch in zo'n gat zoeken? Maar hij heeft wel altijd goed zijn brood verdiend. Sinds drie jaar is hij met pensioen. In de loop der jaren palmden de grote winkels en ketens wel een deel van de markt in. ' 'Ik heb altijd graag in de arbeidersparochie die St.-Jozef toch was gewoond. Van de rivaliteit die er zou bestaan tussen de mensen van Rijkevorsel en die van St.-Jozef heb ik nooit veel gemerkt. Tenzij in het voetbal, want St.Jozef speelde toen in bevordering, terwijl Zwarte Leeuw slechts in twee provinciale uitkwam. Ik denk dat de naijver tussen de 'stad' Hoogstraten en de andere fusiegemeenten groter is dan tussen Rijkevorsel en St.-Jozef.'

Ward Seis 'In de lagere school in St. -Jozef kregen we ondermeer les van Meester Fransen. Hij gaf les in het vijfde, zesde, zevende en achtste leerjaar, en was in zekere zin progressief, want hij werkte al met niveaugroepen. De betere leerlingen werden in groepjes gezet en kregen aparte aandacht. Hij was sterk competitief gericht. Ik herinner me nog dat hij in de klas een bord had hangen met nummers van 1 tot 300. Daarop werd een soort van Ronde van Frankrijk verreden. Wie een achttien haalde op een test, mocht achttien plaatsen vooruit. Elke leerling werd gesymboliseerd door een prentje van een wielrenner. Ik was Ward Sels.' 'Vanaf het zesde leerjaar ging ik naar het Seminarie. In '69 moet dat geweest zijn. Mijn tijd op het internaat was een erg plezierige tijd. Ik hou er absoluut geen trauma aan over. Uiteindelijk was het internaatsleven in die tijd redelijk vrij. We mochten af en toe buiten het seminarie, en roken was toegestaan vanaf het derde jaar. Een verschil met nu is dat momenteel de meerderheid extern is, toen was dat nog andersom. In mijn klas, de Wetenschappelijke A, waren er van de 14 leerlingen 3 extern. Je trok de laatste drie jaar samen op, zodat er een grote groepsgeest ontstond. Tot vandaag de dag hou ik er nog steeds enkele goede vrienden aan over.' 'In mijn seminarietijd heb ik ook nog het begin van de gehandicaptendag meegemaakt, en Steen '74, de inhuldiging van de nieuwe gebouwen. In de oude feestzaal was er een bal met orkest voor de ouders, boven was er een fuif voor de jongeren. Toen heb ik voor het eerst enkele leraars van de andere kant leren kennen. De toenmalige, nogal norse turnleraar liep uitgelaten en vrolijk rond te huppelen. Ook andere leerkrachten hadden duidelijk een glaasje teveel op.'

Homo 'Op het internaat heb ik ook de rockmuziek ontdekt. Toen ik in het derde jaar zat, las mijn buurman in de studie, een zekere Vital Van

John Vervoort

Baekel, elke weekHumo. In datblad stond toen elke week een heel blad songteksten. Zwaar onder de indruk was ik daarvan. Ik probeerde mijn moeder er toen van te overtuigen dat ze zich op Humo moest abonneren. 'Er staan goede televisieprogramma's in', zei ik. Na verloop van tijd zwichtte ze, zodat ik ook elke week de songteksten kon lezen. Zo begin je dan stilaan, door er over te lezen, de rockmuziek te volgen.' 'Een ander hoogtepunt was het optreden van Armand op het Seminarie. Wij kenden hem alleen van zijn hit 'Ben ik te min ' , maar hij had heel wat anders in petto, zo bleek. Hij zong over de !egalisering van hasj en de vrije liefde. Zoiets hadden wij ook nog nooit gehoord en we vonden het natuurlijk fantastisch. Achteraan in de zaal vond men het vanzelfsprekend iets minder fantastisch. ' 'Een andere traditie waren de dansavonden van de retorica met het Spijker. Elke retoricastudent moest een Spijkerlief hebben, en bij mij was dat niet anders. De eerste weken gingen we nog in groepjes naar huis, later gingen we in koppeltjes. Het was misschien inbeelding, maar ik heb de indruk dat er toen een veel lossere sfeer hing.'

Fiat 500 'We hebben het ooit een keer gepresteerd een Fiat 500, zo'n bolhoedje, in de hal van de Hogere Cyclusgebouwen te zetten. In het kader van een actie voor Broederlijk Delen. Toen wij, om een uur of half twaalf volop bezig waren de auto naar binnen te duwen, kwamen plots Jan Sneyers en Walter D'Hauwe aanzetten. Wij dachten : 'Oeioei, nu zit er een vlieg aan de lamp. ' Tot Jan Sneyers zei: 'Wacht even, ik ga een fototoestel halen.' 'De kamer van Walter D'Hauwe was toen al een toevluchtsoord voor de studenten. Regelmatig liepen wij bij Walter langs, en we brachten ook onze eigen platen bij. Op zijn kamer heb ik voor het eerst iets van Bruce Springsteen gehoord. Iemand had de elpee 'Born to run' bij. Hij heeft

3


MAN IN DE MAAND

John Vervoort (linksboven) in de klas bij Jan Sneyers het nu een beetje afgebouwd, maar ik denk dat hij ook vandaag nog heel wat leerlingen over de vloer krijgt.' 'Toen ik op het Seminarie zat, werd Walter D'Hauwe ook proost van de Chiro van St.Jozef, en via hem ben ik ook in de leiding terechtgekomen. Ik heb tien jaar in de leiding gezeten, eerst bij de kleinsten, later als hoofdleider en in de gewestleiding. Vooral de kameraderie en de sfeer binnen de Chiro vond ik heel plezant. Heel wat kerels die bij mij in de lagere school zaten, maakten ook deel uit van de Chiro. Samen met een student veearts, was ik de enige die voortstudeerde. Ik kwam in een heel andere wereld terecht, met stoere verhalen, struisdoenerij en zwaar uitgaan. De eerste k~e~ dat ik ~ls jonge kerel met de leiding mtgmg, wou Ik natuurlijk ook wat drankverbruik betreft, niet onderdoen. De anderne hadden dat natuurlijk in de gaten, met als gevolg dat ik echt onvoorstelbaar dronken werd.' 'Walter heeft ontzettend veel werk verzet voor de Chiro. In St.-Jozef en omstreken is hij nog steeds wereldberoemd omwille van de vlooienmarkten die hij organiseerde voor de financiering van de nieuwe Chiro-lokalen. De eerste vlooienmarkt was geen echt overweldigend succes, tot Walter het lumineuze idee kreeg kloosters en rusthuizen aan te schrijven. We kregen ontzettend veel reacties. Kelken, stolpen en heiligenbeelden, ... We konden overal vanalles komen afhalen, tot in Oost-Vlaanderen toe. Bij de volgende vlooienmarkten liep het echt storm. Eén keer haalden we bijna een half miljoen bij mekaar.'

Germaanse 'Na mijn Seminarietijd besloot ik Germaanse studeren. Niet onmiddellijk met het Idee m het onderwijs te stappen. Tijdens mijn laatste jaar dacht ik er ook aan geschiedenis, criminologie of psychologie te gaan studeren. Uiteindelijk werd het Germaanse. We moesten in ons laatste jaar op het Seminarie een eindwerk maken, een 'maturiteit' . Ik maakte bij Jan Vermeiren een werkstuk over 'Van de vos Reynaerde' . Het boeide mij heel erg, en het moest dan maar Germaanse worden.' 'Ik koos voor Antwerpen omdat ik dacht dat Leuven, met alleen maar studenten, te massaal zou zijn. De eerste twee jaar, de kandidaturen, aan UFSIA, waren erg saai. Vooral blokwerk. Achteraf gezien wel nodig om genoeg basis te hebben, ~aar op het moment zelf niet altijd even prettig. Ik herinner me bijvoorbeeld een boekje van Lieven Rens: 'Acht eeuwen Nederlandse Letterkunde'. Vol namen en titels. We moesten het uit het hoofd kennen, want op het ~e g~an

Zonnekamp 'Eens per jaar, meestal de eerste tien dagen van augustus, ga ik ook mee op Zonnekamp. Dit houdt in dat we ons tien dagen lang bezig houden met de begeleiding van mentaal gehandicapten. Eigenlijk is dat ook een activiteit die aanleunt bij mijn Chiroverleden. Mijn vrouw Leen maakte al deel uit van Zonnekamp, en zo ben ik er ook bij terechtgekomen. Sinds 9 jaar gaan we al mee op kamp, ook onze kinderen . We beleven er nog steeds ontzettend veel plezier aan. 'Alles voor de kinderen', zegt Floris, de kampleider altijd. Maar wees er maar zeker van dat ook de begeleiders er steeds veel plezier aan beleven.'

4

John en Zonnekamp: 'Alles voor de kinderen'

examen kregen we één naam, waar we dan uitleg over moesten geven. Mij werd gevraagd: 'Bespreek de figuur Thomas A. Kernpis' , een Middeleeuws auteur. Een andere boeman was Xavier De Keyser, die het vak Engelse Taalkunde doceerde. De lessen filosofie vond ik het meest boeiend.' 'De laatste twee jaar, de licenties, waren zondermeer schitterend. Aan de UIA moest er niet meer echt geblokt worden, en je kon je eigen lessenrooster en vakkenpakket min of meer samenstellen. Aan de UIA werkte men ook met het erg aantrekkelijke semestersysteem. Tien weken les, één week blok, één week examens. Omdat wij vonden dat we geen blok nodig hadden, verplaatsten we onze examens altijd naar de eerste week na de lessen. Zodoende hadden we met pasen en kerstmis drie weken ve:lof. Het was mijn toenmalige prof Georges Wildemeersch die mij de poëzie heeft leren kennen. Bij hem werd ik voor het eerst geconfronteerd met de moderne poëzie van Kop land, Claus en Snoek. Voordien had ik daar nog nooit van gehoord. ' 'Mijn thesis maakte ik over film. We hadden een gastprof, die een erg boeiend vak doceerde: filmsemiotiek. Tijdens de lessen zette hij uiteen hoe filmtaal in mekaar zit, en hoe een film ~ordt opgebouwd. Hij liet ons ook fragmenten Zien mt films van Eisenstein, Renais, Orson Welles en Truffaut. Met enkele kameraden gingen we toen vaak naar het Filmhuis, het alternatiefvoor de REX-bioscopen op de Meir. Het was een nogal elitair en hoogdravend gebeuren. In plaats van naar Amerikaanse hitfilms te gaan kijken, bezochten we een Japanse prent van voor de Tweede Wereldoorlog, of een Russische stomme film. We begrepen er mets van, maar we vonden het geweldig.'

Onderwijs 'Hoe ik uiteindelijk als leraar op mijn oude school beland ben, is een verhaal apart. Het eerste jaar nadat ik de universiteit verlaten had, was ik een tijdje. werl~.loos en had ik een lange mtenm op St.-VIktor m Turnhout. Eind augustus zat Ik evenwel nog steeds zonder job, totdat


MAN IN DE MAAND

De Lepe Hoek

ik van een vriend, die als opvoeder bij de Turnhoutse Jezuïeten werkte, hoorde dat er nog een betrekking als opvoeder openstond. Ik nam telefonisch contact op met de prefect en mocht eens langskomen voor een gesprek. Dat gesprek verliep heel gunstig, en toen ik naar huis reed leefde ik in de overtuiging dat ik eindelijk werk had gevonden. Toen ik thuiskwam snelde ik naar Leen, nu mijn vrouw, toen nog mijn buurmeisje en vriendin. Leen had de dag daarvoor werk gevonden in Brasschaat, waar ze ook vandaag nog werkt. Ik ben nog maar net binnen, of mijn moeder komt zeggen dat er telefoon is, van het Seminarie. Ik dacht eerst dat ze zich vergiste, maar nee ... ' 'Wat wou het geval? Ik had als referentie Walter Dauwe opgegeven. De mensen van de Jezuïeten belden, net na mijn vertrek naar het Seminarie en vroegen naar Walter Dauwe. Walter was er niet en ze kwamen bij Raf Peeters, de toenmalige onderdirecteur terecht. Die hoorde dat het om een Germanist ging, en een oud-leerling van het Seminarie ... Nu wou het geval dat men op het Seminarie op zoek was naar een Germanist. Ik werd gebeld, en ik kon onmiddellijk aan de slag. Het spreekwoordelijke gat in de boter, zeg maar. Later heb ik me wel eens afgevraagd, wat er bijvoorbeeld gebeurd zou zijn als Walter die dag wel op school was geweest. Misschien stond ik dan nu wel bij de Jezuïeten. Ik had nog meer geluk. want ik kon het uurrooster van mijn voorganger overnemen. Drie parallelklassen van zes uur in een vierde jaar. Een gedroomd uurrooster.' 'Hoewel ik er niet bewust ingestapt ben, heb ik er nooit spijt van gehad in het onderwijs te zijn beland. Ik ben het ook niet eens met het verhaaltje als zouden de jongeren van vandaag moeilijker zijn dan vroeger. Voor de leerlingen van het Seminarie gaat dat in ieder geval niet op.' 'Dat we in Hoogstraten komen wonen zijn, had vooral met praktische overwegingen te maken. Leen werkt in Brasschaat, ik in Hoogstraten . Als we hier kwamen wonen, hadden we maar één auto nodig. Het was wel moeilijk om hier in Hoogstraten een flat te vinden . Uiteindelijk kwamen we vlak bij de school terecht, boven een supermarkt. Ik ko.n- bij manier van spreken - opstaan op het moment dat het eerste belteken ging.'

Lepe Hoek 'De Lepe Hoek' is eigenlijk ook ontstaan uit de

Chiro. Ik kende Jos Vinckx van op de gewestvergaderingen van de Chiro, en we liepen mekaar ook wel eens tegen het lijf in de Spiraal. Toen er een verbondsdag plaatsvond in OostVlaanderen, werd ons gevraagd of we 'niet eens iets konden doen'. Het viel mee, en we besloten verder te gaan. We staken enkele straatstukken in mekaar, en later hebben we zelfs drie of vier zaalprodukties in mekaar gestoken. De kerngroep is nog steeds, nu al elf jaar lang, dezelfde.' 'Het is plezant voor mensen te staan. In die zin speelt een leraar altijd een beetje toneel. Het leuke aan straattoneel is dat je speelt voor mensen die het niet verwachten. De mensen daar hebben niet gekozen voor toneel, ze worden geconfronteerd met iets dat toneel is, en weten vaak niet onmiddellijk hoe ze daar op moeten reageren . Spelen met het publiek, dat maakt het zo prettig.' 'Op een Nederlands theaterfestival stonden we om 14.30 uur op de affiche. We hadden ons onder het publiek (dat stond te wachten) gemengd, verkleed als fotografen . Om 14.30 uur begonnen wij van onze neus te maken: 'Dit trekt er toch niet op, wanneer komen die mannen nu? Ik ben van Gazet van Antwerpen en moet een foto komen maken ... Waar blijven ze nu? Het heeft een hele tijd geduurd vooraleer de mensen doorhadden wat er aan de hand was.' 'Het blijkt soms wel moeilijk om door te breken bij een breder publiek. In de loop der jaren hebben we al vanalles geprobeerd. Toen we het straattheaterfestival in Turnhout wonnen, dachten we dat het wat gemakkelijker zou gaan. Vorig jaar bestonden we tien jaar. We hebben toen ons eerste zaalstuk 'De komst van Mijnheer Vermeulen' van onder het stof gehaald. Drie avonden speelden we het in zaal St.-Cecilia in de Gelmeistraat De zaal zat elke keer goed vol, maar meestal met vrienden en mensen die ons via via kennen. Wildvreemden krijg je niet uit hun zetel.' 'Binnenkort moeten we in Nederland gaan spelen op de avond dat België-Holland gespeeld wordt, in Nispen. De organisator heeft ons nog eens speciaal gebeld. Hij vroeg ons om later te spelen, zodat de mensen eerst nog de wedstrijd kunnen bekijken. We zijn benieuwd naar de sfeer die daar zal hangen.'

in het onderwijs, ook daarbuiten wat rond literatuur te gaan doen. Zo begon ik na een tijdje voor 'Boekengids' te schrijven, een blaadje voor bibliotheken, waarin het volledige boekenaanbod besproken wordt. Voor dat blad maakte ik recensies van een vijftiental regels. Na een tijdje rijpt dan het idee: als ik er 15 regels over kan schrijven, dan kan ik er misschien wel 40 schrijven ook. Laat ik het maar eens proberen, dacht ik, en maakte een uitvoerige bespreking van een Amerikaans boek. Ik werkte er hard aan, en stuurde het stuk naar de Standaard der Letteren, de Morgen, Knack en Vrij Nederland.' 'Mijn briefje naar de Standaard moet bij het Nieuwsblad beland zijn, want na een aantal weken kreeg ik een telefoontje van die krant dat ik kon beginnen. Die krant was net begonnen met een katern rond cultuur en lifestyle, en was op zoek naar iemand die zich met boeken kon bezighouden. Ik was dus de juiste man op de juiste plaats op het juiste moment.' 'Toen ik al voor het Nieuwsblad werkte kreeg ik ook nog een telefoontje van Herman de Coninck, die toen voor De Morgen de boekenbijlage leidde. Later kreeg ik ook nog een vriendelijk briefje van Marc Reynebeau van Knack met de melding dat er geen plaats was in het blad voor nog een recensent. Uiteindelijk, maanden later, kreeg ik ook nog een heel hautain, smerig briefje van Care! Peeters van Vrij Nederland. Vernietigend was het.' 'Het is echt wel een jongensdroom die in vervulling gegaan is. Ik had nooit kunnen denken dat ik veel van de schrijvers die ik vroeger bewonderde, later nog eens zou kunnen interviewen. Wie ik allemaal al geïnterviewd heb? Een hele lijst ondertussen hoor.. . Frans Point!, Jerzy Kosinski (één van de laatste interviews vóór zijn zelfmoord), Ieroen Brouwers, Leo Pleysier, Gerrit Komrij, Adriaan van Dis, Jung Chang, Alan Hollinghurst, Slavenka Drakulic, Amos Oz, J. Bernlef, ... zo zou ik nog wel een tijdje kunnen doorgaan .' 'Opvallend is wel dat de grote, belangrijke schrijvers altijd het makkelijkst zijn om te interviewen. Voor hen is een interview een deel van hun job. Ze maken geen problemen en proberen je direct op je gemak te stellen. bij minder belangrijke schrijvers van de tweede of derde garnituur ligt dat vaak anders. Die deinzen er niet voor terug eisen te stellen. Onlangs nog maakte ik het mee dat ik een Vlaamse schrijver, wiens laatste boek ik niet slecht vond, bel voor een interview. 'Ja maar,' zegt die meneer, 'ik wil niet over mijn boek praten.' Toen ik dan later toch bij hem thuis kwam, was hij zo vijandig dat ik na een kwartier mijn boeltje gepakt heb.' 'Ik hou erg veel van boeken, ook materieel. Veel mensen snappen niet dat je boeken kan verzamelen, terwijl er in Hoogstraten toch een uitstekende bibliotheek is . Ik wil hiermee niet zeggen dat mijn huis één boekenkast is. Van toen we hier in de Boxtelstraat wonen heb ik voor mezelf een hoekje afgebakend. Dat hoekje staat vol boeken. Misschien kan ik mijn verzamelwoede wat betreft boeken het best vergelijken met de verzameling van een postzegelverzamelaar of iemand die sigarebandjes verzamelt! Ik kan ook erg veel genoegen beleven aan een boek dat mooi werd uitgegeven. Dat heeft dan helemaal niets te maken met wat er in dat boek staat, alleen met de vormgeving.' •

Schrijvers 'Toen ik een tijdje in het onderwijs stond, groeide bij mij de ambitie om, naast mijn werk

5


- -

PROFESSIONAL DOOR STIHL

G-Woonlening_

Met toptechniek voor perfekt :zaagwerk.

Steeds voordeliger. Nu

111t't-'t'

t!Hn

ooit

moPt u t•t•r·s t wikken. hij het afs luitt'n van t't'n wuunlt· ning. Hd g u a t imnwrs o\' t' t· t>t'll lan ge• periodt· in uw lt•vc· n wa ul'i1 ij lwt gt>wi('ht

'au

t' t'n

nHlmHit·lijk st·

a rl u· talin :; t't'll lw lan gdj kt • n d :-.p t-'t•lt.

Bovt•ntlit· n lws iUut PI ' imuH'tlf' aunhot! van t't' nll'vnc• !Pn op tiP ma !"la. \\r ij t•atl t' n u daarom ook aan a. ll t• t•lt·nwnh·n van t' t'll wounlt • ntn ~ o n dc• J' l' t' ll v t· q~ r nu t glu s h' lt•ggt·n. t•t·n

EPn n · nt t·voc· t is un tll'rht•\ ig a an d t· sc·hmn -

ml'lin g: t'n op tlt· g t> ld llHlr· k t. \Vij kun nt> n u IIH" I t' t!. ll gt•t' U S I S ! t• JJ t•n . \" o ot· oll ZI'' C- \Vonni P-

nin g zoq!;t' ll Wt' t-' 1'\'oor ti at W t• 11 !- lt't'd S tit• !Jt•..; tt\ \ l tli'WH U I ' tft • n

kUllilPil

u a nhi t•dt · n. O o k v oor nit·t - riWnkn. B ovt•tu lil' n hit•d t•n wij 11 1' 1'11 kompl«''t' ·"''l'v i,·t · aan. \X> ij makt·n voor u 1'1'11 JH' l'S UOilJijkt• lw l"t' kt·nin g. Hot•v pt•l u mol'l l t' nlgl ~t ·talt·n [H ' I' m a ant! .

Met een STIHL heeft u een krachtige en handzame motorzaag. Betrouwbaar door de vooruitstrevende techniek met een ergonomische vorm en een integrale veiligheidsuitrusting . Professionele kwaliteit met 12 maanden garantie. STIHL motorzagen zijn leverbaar met een vermogen van 1,2 kW (1 ,6 pk) tot 6,3 kW (8,6 pk) .

1-lot•vt•f'l dP pn ~ mit•s lw -

:',:t~Y::~ ~~~~ 1'~~; ~~~~~~~~~~::= 11

vt•r·zt•kPrin") t'n IHwH ·t·l tl t' fist·w; a[o.; duit in lwt zakj P dot•!. Om V Hn onzt• li (lt•t• ialt· ,·oorw uanlen lt' ~ t'O ÎP ­ tt· n. \Ta gt•n Wt' u Pnkt•l ul s tl' gt'll[ll't'S ialit' ' ' an tlt· G e n t' ntiP Bank uw ~ t'z in s l• a nkit'l' lt' ma k t'n . Ho ~ s n e l e n kos lcl o o s allt• informati e ove r tie G-Wooule nin g inwirmc n?

B t·l v an maandag, tol zu tt·rdag. \'Uil H tot :20 1!1'1\li li naar onzt• lnfo- Dit'n s t op lwt rn·. ·

11111'

078-116117. of\ul d t• hun hit·t'IHI in t'll l!t't'f

lwm af

-

in t"l'll Gt'IH"I"a lt·

Ban k-a gt·n tsdl:ljl .

Gr nrralr Bank. \h arsrhijnlij k hrl hrkwa amsl. lnformalir-hon

machines voor de hof-, bos- en tuinbouw

J.STOFFELS-PAULUSSEN

.. . .. \uor n a :tm : ...... .. ..... .... ..

P u~ tnuumu-1 : .... .. .... Ct·IJH'i' lll •':

~;, . , . f

d t•;-.,• fl "t t af i u

t'l' ll

C,·rh·,·:rlt-

Minderhoutdorp 4, 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.41.15

B a u l.. - a;.::•·n t ~• · h up.

Vrijheid 207- 2320 Hoogstraten- Tel. 03/314.50.73

Bloemensierk unst CATTLEYA

Droomgordijnen

LEGPOLOSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

gordijnen oan 1111' dromen vindt u nmuurlijk bîj Van der Sluis, waar onders?

[)p

Gordijnen spelen meer en meer een sfeerbepalende rol bij de inrichting van uw interieur. Van der Sluis gordiJnstoffen onderstrepen dat als geen ander. U zult verbaasd staan over de veelheid van kleuren. dessins, molleven en matenalen. Ook als het gaat om deskundige voorlicht~ng en service kunt u op ons rekenen .

Slecht 8,3o/o van alle vrouwen en meisjes is maagd! De rest is inderdaad steenbok, waterman, kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hun sterrenbeeld passende tinten en kleuren. Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristallen vaas met horoscoopmotief, draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent.

Dat Is pure klasse.

Elke verjaardag kan ermee bedacht worden, elke jarige is er bijzonder opgetogen over! En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau - voor een verrassend vriendelijke prijs overigens. Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bellen naar de Cattleya Bloemenlijn : 014/63.45.16. Faxen (014/63.51 .87) of telexen (72 422) kan ook al. We kunnen het u moeilijk nog makkelijker maken!

Baarie-Hertog Kapelstraat 6 tei.014·699002

ook op zondag open

een bezoek méér dan waard. 45

6

..


VARUIT BET STADHUIS ... 'Toch nog iets uit de brand gered!' De strijd om sociale kavels tegen 'gehaaide mannen' 25 sociale kavels op het Groenewoud en 26 in de H. Bloedstraat, dat is de balans van het sociaal woonbeleid tijdens de afgelopenjaren in Hoogstratencentrum. Een peulschilletje vinden heel wat critici, een schaamlapje meent . de oppositie, een zoethoudertje zegt het ACV, .. Voormalig schepen Herman Verlinden beseft dat het niet 100% verlopen is zoals het wellicht verhoopt l\ was, maar toch verdedigt hij met klem het gevoerde beleid: 'Er is nog heel~ \ ;::;,~::.:::::::Jr\.-:::. wat gepresteerd want die verkavelaars zijn gehaaide mannen. Zelfs de I.O.K. heeft zich door hen laten dribbelen. Gelukkig hebben wij als bestuur op het Groenewoud nog iets kunnen redden.' Maar ook het ACV is niet mals met haar kritiek tegenover het huidige gemeentebestuur en nog minder over de rol die de CVP hierin gespeeld heeft. Haar ongenoegen gaat zelfs zover dat zij een verdere samenwerking met de ACW-raadslid Herman Vertinden: 'Het is niet geweest, maar wij hebben proberen te CVP bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen voor bekeken houdt. Maar 100% redden wat er te redden viel ... ' ook het ACW zit met heel wat bedenkingen en wrevel. Ook voor haar is de maat van de vrije verkavelingen meer dan vol. Recente geruchten als zou er weer een nieuwe verkaveling in de lucht hangen tussen de Leemstraat en de 's Boschstraat was de aanleiding tot een brief van het gemeentebestuur. verkavelingen is de laatste jaren regelmatig Hierin vraagt zij met aandrang het bewuste perceel te vrijwaren voor sociale kritiek geuit. Niet enkel in de gemeenteraadsverkavelingen of sociale woningbouw. De reaktie van het college kwam zittingen maar ook in verscheidene dorpsraden onverwacht. Niet één maar liefst vier lokaties werden nu plots op de en socio-culturele organisaties. In de gemeengemeenteraad naar voor geschoven om te reserveren voor sociale woning- teraad heeft de oppositiegroep FB regelmatig zich laten horen wanneer er een nieuwe bouw. In de discussie kreeg ieder zijn zeg maar de uiteindelijke beslissing van verkaveling ter goedkeuring werd voorgelegd. was volledig onvoorspelbaar. De gedachte of het hier nu ging om een late Zij heeft zich steeds gekant tegen het in handen bekering dan wel om een late verkiezingsstunt heeft die avond wellicht nog geven aan privéverkavelaars en grondspeculanten. 'Hierdoor betaalt de uiteindelijke koper menig gesprek opgeleverd.

?( -

Bouwen tegen de sterren op Er wordt wel eens beweerd dat Hoogstraten één van de armste gemeenten van het arrondissement is. Wie dit gelooft moet ofwel heel speciale normen hanteren ofwel stekeblind zijn. De gemeentekas mag dan de laatste jaren met gulle gretigheid aangesproken zijn en de schuldenlast van de gemeente jaarlijks met ruime sprongen toenemen, de aanblik van de nieuwe verkavelingen getuigen alvast van een welvarendheid die in een post- ofpré-krisisperiode vreemd aandoet. Talrijke verkavelingen zijn de laatste jaren uit de grond gestampt, de een al groter dan de andere. Elsbroecken, H. Bloedstraat, Groenewoud, Wereldakker, in totaal meer dan 400 bouwplaatsen. De mortelmolens ratelen dag in dag uit en sommige optrekjes hebben vaak een omvang recht evenredig met de hoeveelheid geel in de nummerplaat van

de wagen voor de deur. In het geheel van deze voornamelijk privé-verkavelingen is het aandeel van sociale kavels zeer pover. Slechts 51 kavels zijn er als het ware uit de brand gered: 26 OCMW kavels in de H. Bloedstraat en 25 lOK-kavels op het Groenewoud. Dat deze er gekomen zijn is voor een groot deel te danken aan de druk van de achterban van de twee ACW -schepenen in het college. Maar desondanks blijft de kritiek aanhouden. 'Men heeft de privé de vrije hand gegeven, enkele kruimels zijn er van de tafel gevallen,' wordt er in de straat beweerd. Maar ook sommige leden van het college beseffen dat het niet zo verlopen is zoals misschien verhoopt was.

Kritische geluiden Tegen deze situatie an ongebreidelde privé-

enkele honderdduizenden meer en het is meestal dezelfde persoon die hierdoor verrijkt wordt. Het is de taak van de gemeente om voor betaalbare sociale kavels in de gemeente te zorgen,' luidde telkens het advies. Ook over de verkeersveiligheid en bijkomende ontsluitingen werd er regelmatig een hartig woordje gepleegd in de raad, niet enkel door de beide oppositiepartijen maar soms ook door leden van de meerderheidsfracties zoals bv . de raadsleden Van Looy en Blockx tijdens de discussie over de verkaveling H. BloedstraaL Toch werd deze verkaveling uiteindelijk goedgekeurd onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat dat er een bijkomende ontsluiting aan vooraf moet gaan. Intussen zijn we drie jaar en tientallen afgewerkte huizen verder en van een bijkomende ontsluiting is in de verste verte nog niets te bespeuren. Vooral de dorpsraad van Hoogstraten en het ACW verwijten in deze aangelegenheid het gemeentebestuur een volledig gebrek aan inspraak. Ook de andere dorpsraden in de fusie gemeen-

7


GEMEENTERAAD ten hebben regelmatig hun ongenoegen getoond over het gebrek aan goedkoper bouwpercelen in het eigen dorp. Hierdoor dreigen heel wat jonge gezinnen uit het dorp weg te trekken en ziet men vaak met lede ogen kapitaalkrachtige Nederlanders hun plaats innemen . Dit probleem weegt vooral zeer sterk door in Meersel-Dreef en Meerle. ACV en ACW hebben steeds erg kritisch gestaan tegeno er het woonbeleid van dit gemeentebestuur. Wellicht waren de verwachtingen hoog gespannen met twee ACW-verkozenen in het college. waardoor de desillusie des te groter geworden is. Het ACV stelt de sociale huisvesting prioritair. Voor haar zou dit minimum 40% van elke nieuwe verkaveling hebben moeten zijn. Wat er tot nu toe uit de bus is gekomen is een zoethoudertje. vindt hun woordvoerder. Het kwaad is echter geschied en dat neemt deze organisatie het gemeentebestuur en de afgevaardigden van de CVP ten zeerste kwalijk. In zoverre zelfs dat zij een verdere samenwerking met de CVP niet meer ziet zitten. Ook het ACW is ontgoocheld maar houdt voorlopig nog alle mogelijkheden open. Intussen volgt zij alle ontwikkelingen in de verkavelingssector met argusogen. Midden februari grijpt zij naar de alarmbel. Er gaan geruchten over een nieuwe privé-verkaveling in Hoogstraten. En dit moet te allen tijde vermeden worden. In een brief aan het gemeentebestuur verzoekt zij dit bewuste perceel. gelegen in een woonuitbreidingsgebied en een gedeelte in het woongebied, te reserveren voor sociale verkavelingen of sociale groepswoningbouw. Zij stelt hierbij uitdrukkelijk dit gebied slechts aan te snijden wanneer duidelijk blijkt dat hieraan nood is voor de eigen bevolking. In dit geval zou de realisatie best geschieden in fazen. aldus het ACW.

De raad wikt, weegt en beslist Groot was de verwondering van velen toen zij op de agenda van de gemeenteraadszitting van 25 april het voorstel van het ACW uitgebreid zagen met nog drie andere percelen grond. De raad werd gevraagd zich principieel uit te spreken om volgende gronden te reserveren voor sociale woningbouw en/of sociale bouwpercelen : · een perceel grond tussen de Donckstraat en Donkakker. met ontsluiting langs Donkakker: goed voor 12 kavels de binnengronden tussen de Schoolstraat en de Gemeentestraat met ontsluiting langs de gemeentestraat: 32 kavels gronden in het Kiekenstraatje, achter de wijk van de Kleine Landeigendom in de Achtelsestraat: 22 kavels de binnengronden tussen de Leemstraat en de Boschstraat. met ontsluiting via de Leemstraat: 59 kavels. Volgens het gewestplan zijn al deze gronden als woongebied of als woonuitbreidingsgebied ingekleurd. Raadslid Verhulst vat de discussie aan met de bedenking dat deze brief op een schrijnende wijze het failliet van het gevoerde woonbeleid in de gemeente onderstreept. ' Men heeft de voorbije zes jaar aan

®TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97- 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA 'VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING 8

Raadslid Juul Verhuist: 'De gemeente moet ::.elf het initiatief nemen bij toekomstige 1•erkavelingen. Allee11 ::.o kunnen wij de prij::.en voor on::.e mense/I drukkeil e11 het dorp op een veranttworde harmo11ische manier uitbouwen.·

makelaars, grondspeculanten en 'poen pakkers' de vrije hand gegeven waardoor Hoogstraten nu grotendeels verkocht is aan kapitaalkrachtige inwijkelingen van Nederlandse of Belgische nationaliteit. Op geen enkele wijze heeft dit bestuur gedacht aan een planmatige en verantwoorde uitbouw van de deelgemeenten . 'Het aantal sociale bouwpercelen die aak in extremis nog werden bijgepast zijn voor het raadslid niet meer dan ' een schaamlapje'. Men heeft verkeerdelijk gedacht de prijs van de bouwgronden goedkoper te maken door het privé-initiatief de vrije hand te geven. Maar niets is minder waar, aldus Verhuist. Men heeft de kapitaalkrachtigen aangetrokken, en de eigen mensen weggejaagd. Men heeft de sociale gevolgen foutief ingeschat, bv. op het vlak van de verkeersoverlast, van het onderwijs. Nu al kun je voorspellen dat er in het centrum van Hoogstraten een sterke aangroei van het lager onderwijs gaat zijn en in de andere deelgemeenten slechts een kleine aangroei of zelfs een negatieve groei . Met alle gevolgen voor de noodzakelijke infrastructuur. Voor Agale v-Fusiebelangen gaat dit voorstel van het college niet ver genoeg. Belangrijker is dat er op de eerste plaats eindelijk werk gemaakt wordt van een ernstig verkavelingsen woonbeleid. En dat moet volgens deze oppositiepartij uitgaan van volgende principes: I. De aanleg van grote nieuwe verkavelingen (meer dan I 0 percelen) mag alleen nog kunnen wanneer er eerst een duidelijk onderzoek geweest is naar de behoeften, en tegelij-


GEMEENTERAAD kertijd naar de juiste inplanting. 2. Vervolgens moet de verkaveling door de gemeente zelf gebeuren. Alleen hierdoor kan men de prijs drukken, omdat het winstmotief is weggevallen. Ten slotte kan Fusiebelangen zich ook niet helemaal verzoenen met het voorstel van het ACW. Door woonwijken uit te bouwen met enkele sociale bouwpercelen krijgt men een eenzijdige bewoning en vaak ook probleemwijken. Beter zou het zijn sociale bouwpercelen te kombineren met percelen voor de middengroep zodanig dat men woonwijken creëert die een weerspiegeling zijn van de ganse maatschappij. Ook met de concrete uitwerking van het

college in de verschillende deeldorpen heeft de oppositie het moeilijk. Wat haar vooral ergert is de sociale oneerlijkheid. Wie wordt er onteigend voor sociale woonwijken en wie kan daarentegen vrij verkavelen? En Verhulst verwijst hierbij naar Minderhout waar in het verleden immers op kosten van de gemeenschap wegen werden aangelegd. Waarom worden die gronden tussen de Hoge en de Lage Weg dan niet voor sociale woningbouw voorbestemd? Neen, men opteert voor onteigeningen aan de andere kant van het dorp waardoor opnieuw gewone families getroffen worden. Op die manier worden diegenen die al bevoordeeld werden in het verleden, ook door dit

A.C. W. vraagt zich vertwijfeld af" waar kan er nog sociale huisvesting? Een spandoek naar aanleiding van het protest van de buurtbewoners tegen de geplande sociale woningen op de Thijsakker. Intussen worden er vier gebieden vrijgehouden voor sociale verkavelingen.

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

1

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

Andr• B<Dt•

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37 VRIJHEID 126

HOOGSTRATEN

03/314.13.13 38

bestuur nog maar eens bevoordeligd. Dit is willekeur, dit is niet eerlijk. Dit probleem kan enkel opgelost worden wanneer de gemeente zelf alle grote verkavelingen voor haar rekening zou nemen. Hierdoor verkrijgt men goedkoper bouwpercelen, kan men de gemeente harmonisch uitbouwen, en kan men ook een degelijke prijs voor de aankoop van de grond betalen. Raadslid Verlinden heeft wel wat moeite om deze kritiek op het gemeentelijk beleid te slikken. Hij geeft toe dat er in het verleden wel wat misgelopen is door de gehaaidheid van een aantal verkavelaars. 'Maar toch is er nog heel wat gepresteerd en hebben we nog het een en ander kunnen redden,' vindt hij. 'Er is nu meer gebeurd dan in de vorige legislatuur. Ons moet ge nu de les niet komen lezen. Diegenen die niets doen, misdoen ook niets.' Het voorstel dat nu op tafelligt heeft volgens Verlinden tot doel te voorkomen wat in het verleden reeds meermaals gebeurd is. Door het feit dat een gemeentebestuur wat trager werkt is een privéverkavelaar er vaak iets vlugger bij en wordt er iets meer geld op tafel gelegd.' Op die manier is ook de I.O.K. op het Groenewoud gedribbeld. Gelukkig hebben wij als gemeentebestuur nog 25 kavels uit de brand gesleurd. Waar het nu op aan komt is een aantal gronden voor sociale woningbouw veiligstellen. Deze tussenliggende gronden zijn voor ons de enigste kans om goedkoop te werken, en het is zeker niet de bedoeling ze zomaar allemaal op de markt te gooien,' besluit ex-schepen Herman Verlinden. Schepen Marcel Van Ammel is helemaal niet gelukkig met de opmerking van raadslid Verhulst als zouden die sociale verkavelingen in deze legislatuur zomaar 'rap bijeengeflanst' zijn. 'Nee', zegt hij, 'de gemeente heeft hierin vanaf het begin haar inspraak gehad. ' Als lid van het bestuur van de bouwmaatschappij De Noorderkempen wil hij terloops nog kwijt dat er kontakten gelegd zijn met de Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting om op de Venhoefnieuw sociale woningen te bouwen. Doch deze maatschappij wou geen gronden afstaan aan de Noorderkempen. 'Waar zit men dan met sociale woningbouw?' vraagt de schepen zich vertwijfeld af. Doch het is evenwel reeds langer geweten dat de TMH kortelings zelf overgaat tot de bouw van 12 woningen op de Venhoef. Vermelden we hierbij nog dat er in het kader van Domus Flandria een drietal projecten ingediend werden voor de fusiegemeente Hoogstraten. Het eerste betreft de 88 wooneenheden, verdeeld over drie blokken, in de Brouwerijstraat Deze werken zijn volop aan de gang en schieten mede door de betonnen prefab-wanden zeer snel op. Daarnaast is er het project Donkakker dat verwezenlijkt zal worden door De Noorderkempen. Hier komen 14 woningen bij . En ten slotte is er nog een derde dossier ingediend door het OCMW voor 25 woningen aan de Loenhoutseweg in Hoogstraten-centrum. Tot slot van de ganse discussie meent burgemeester Van Aperen dat het gemeentebestuur het er nog redelijk goed van afgebracht heeft. Er zijn immers nog een aantal bejaardenwoningeninWortel en in Meerle op komst en ook de 36 kavels in De Beulken te Meer liggen in het verschiet. Bij de uiteindelijke stemming onthouden de beide oppositiepartijen en een groot gedeelte van de CVP zich . De andere meerderheidspartij KVB en twee CVP-leden keuren het voorstel goed. •

9


'Politiek, een rollend wiel, dat niet tegen te houden is' Slotgrachten, ophaalbruggen, een Stalin-orgel, een Pitbull-Terriër, een bataljon paracommando's ... Niets zal de dames en heren politici er in de komende weken en maanden van kunnen weerhouden de gewone man een vriendelijk woordje toe te spreken, of hem de hand te schudden. Zowel de Europese als de gemeentelijke en provinciale verkiezingen staan immers voor de deur. De Hoogstraatse Maand trok de straat op, en vroeg aan de gewone man/vrouw of hij/zij wel geïnteresseerd is in de politiek, wat hernihaar er toe beweegt voor deze of gene lijst te stemmen en, vooral, of hij/zij zou gaan stemmen indien er geen stemplicht was ...

zelf. lndertij d werd ik zo'n beetje afgeschilderd als een Volksunie-man. Gemeentelijk zou ik op zo'n partij echter nooit stemmen. Ik zie niet in wat zo'n partij hier zou kunnen doen. Ik kijk hier naar de personen. Ik heb mijn oordeel al op voorhand klaar. De propaganda in de weken voor de verkiezingen lees ik niet. Dan lees ik liever het foldertje van Hugo van Praag. Daar staat nog iets in dat waar is ... '

Marc Tilburgs: 'Ik zou niet gaan sternmen als het niet moest. Politiek interesseert me niet. Altijd hetzelfde. Als ik moet gaan stemmen, dan maak ik een tekeningetje op het stembiljet, en stop dat zo in de bus.' •

Jan Schrijvers:

Alie Van der Lee: 'Ik ben een Nederlandse die al23 jaar in België woont, en ik vind het heel jammer dat ik niet mag stemmen voor de gemeente. De Europese verkiezingen interesseren me niet zo erg. Niet dat ik de gemeentepolitiek op de voet volg. Maar wat mij aanbelangt kom ik toch wel aan de weet. Ik heb al overwogen om Belg te worden, maar dat blijkt niet zo gemakkelijk te zijn als ik dacht. Zelfs als je al zo lang hier woont, is het nog steeds moeilijk om van nationaliteit te veranderen. Ik was onlangs nog op het stadhuis, en men zei me dat het gemakkelijk drie jaar kon duren vooraleer zo'n procedure is afgerond. Ja, vooral voor de gemeente vind ik hetjammer niet te mogen stemmen. De politieke cultuur in Hoogstraten vind ik wel in orde. Goede burgemeester, goed bestuur, wat willen we nog meer.'

Tuinontwerp Tilburgs ... ...de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tu inaanleg in fases is nu mogelijk

'Het loopt hier in Hoogstraten de spuigaten uit, dus ik zie niet in waarom ik zou gaan stemmen. Ik zit hier in Hoogstraten in de dorpsraad. Al wat er vanuit het gemeentebestuur binnenkomt, is al goedgekeurd door de gemeenteraad. Neem nu de bibliotheek als voorbeeld. In de omgeving van de St. -Catharina zijn de mensen verplicht om bij het bouwen stenen te gebruiken die passen bij de stenen waarin de kerk gebouwd werd. De gemeente zelf mag wel in blauwe steen en gele betonsteen een bibliotheek bouwen. Het is gewoon schandalig. Ik ben in de dorpsraad gegaan, dus de politiek interesseert me wel. De gemeenteraad zelf volg ik niet, maar ik lees er wel over, en er gaat natuurlijk ook heel wat rond onder mensen. En af en toe babbel ik ook wel eens met de politiekers zelf. Maar ja. Dan ga je met Van Ammel praten, en dan zegt die: 'Er is niets aan te doen, dat is een rollend wiel, niet tegen te houden.' Dan praat je met Jef Blockx: die zegt net hetzelfde. Armand Coenegrachts: zegt ook al net hetzelfde. Dan klopt er toch iets niet, en je staat altijd voor schut. Bij het uitbrengen van mijn stem, kijk ik altijd steeds naar het dorp Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Lod. de Konincklaan~1 8 . . 2320 Hoogstraten .. Tei./Fax: 03/31 4.23.53 · . .,

10

.

.. .

. 40

René Wouters: 'Als je niet gaat stemmen, heb je helemaal niets te zeggen. De verkiezingen zijn de enige gelegenheid waarbij je iets kan veranderen, waarom zou je het dan niet doen. Als iedereen zou zeggen: 'Mijn stem draagt niet bij', dan stemt er niemand, en dan verandert er niks. ledereen moet beginnen bij zichzelf en zijn verantwoordelijkheid opnemen. Ook voor de Europese verkiezingen. Die belangen ons evengoed aan. Daar worden ook wetten gemaakt die op ons van toepassing zijn. Via de verkiezingen moet je proberen het beleid dat je zelf zou willen mee uit te stippelen. Ik volg de politiek op de voet. De politiek op elk niveau belangt toch iedereen aan. Ook op gemeentelijk vlak. Daar werkt men toch ook met geld uit onze portemonnee. En als we niets zeggen, dan doen ze misschien dubbel zoveel op. Soms ga ik wel eens naar de raad zelf. De verslagen lees ik altijd. Bij het uitbrengen van mijn stem is het beleid doorslaggevend, niet de persoon. Als het beleid tegenvalt, dan mag men er zeker van zijn dat ze volgende keer mijn stem niet meer krijgen. Propaganda? Interesseert me niet. Op mijn brievenbus hangt een stickertje 'Geen reclame', en ik wil dus ook geen verkiezingspropaganda ontvangen. Ik zal mezelf wel informeren. Je moet politici beoordelen op het werk dat ze gedaan hebben, niet op de beloftes voor de verkiezingen.'


U ZEGT?

autobanden

* merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage

Jeanne Goetschalckx, Monique Stessels en Denise Vermeiren: Denise: 'Als het niet moest, dan ging ik niet. Mijn man, Herman, zou misschien wel gaan. Ik niet. Het interesseert me niet en ik volg het niet echt.' Monique: 'Eigenlijk moet je gaan stemmen. Het is de enige manier waarop je een inbreng kan hebben. Het is soms wel moeilijk om op voorhand over iemand iets te zeggen. Je kan iemands politieke capaciteiten pas beoordelen als hij zijn termijn heeft uitgedaan.' Jeanne: 'Ik vind ook dat je moet gaan. Ik volg

de politiek niet echt op de voet, maar een mens hoort wellangs alle kanten van alles vertellen, dus je weet er wel heel wat van. Ik betwijfel wel of je veel kan veranderen. Uiteindelijk doen de politiekers toch hun goesting. Vandaag heb ik het nog meegemaakt dat een politieker naar mij komt. Normaal snort hij mij in zijn Mercedes voorbij, maar nu de verkiezingen voor de deur staan, komt hij mij weer een hand geven.' Denise: 'Het zou eigenlijk ook niet mogen kunnen dat dingen die langs de normale weg niet lukken, wel gaan als je er een politieker voor inschakelt. '

Gammel 2- 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 I 314.63.05

L. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Guy Mertens:

May Adriaensen: 'Of ik zou gaan stemmen als het niet moest? Moeilijke vraag, ik heb er zelf ook al wel eens over nagedacht. Ik denk van wel. Voor Europa zou ik er misschien nog aan twijfelen, voor de gemeente zou ik zeker gaan. Ik volg de gemeentepolitiek niet echt, maar er zijn wel bepaalde zaken waar ik voor of tegen ben, die ik laat meespelen bij het maken van een keuze. De verkiezingspropaganda heeft op mij weinig invloed. Je moet zoiets over de jaren heen bekijken. Tegen dienstbetoon op zich heb ik niets. Het kan heel nuttig zijn dat je, wanneer je iets wilt bereiken, de politieker aanspreekt die daar mee bezig is. Als het bijvoorbeeld om fietspaden gaat, moet je natuurlijk niet de politieker aanspreken die over voetbalvelden gaat. Je moet de juiste man hebben.'

'Ik heb de laatste tijd de indruk dat het weinig uitmaakt of je al dan niet gaat stemmen. Ik denk dan ook dat ik niet zou gaan stemmen voor Europa of voor het parlement. Voor de gemeente wel, toch nog altijd iets dichter bij mijn bed. Ik heb twee jaar in Diepenbeek gewoond, nu woon ik opnieuw in Hoogstraten . Voordat ik naar Diepenbeek vertrok, volgde ik de gemeenteraden op de voet. Meestal ging ik zelfs naar het stadhuis. Toen ik in Diepenbeek woonde, viel dat natuurlijk stil. Nu ik terug ben, keert de interesse ook terug . Bij het uitbrengen van mijn stem is de persoon ook belangrijk, maar ik denk toch vooral beleidsgericht. Ik laat me leiden door wat er in de loop van de jaren allemaal gebeurd is. De verkiezingspropaganda neem ik altijd wel eens door. Ik zit zelf in de grafische sector, dus het zou niet schoon zijn als het me niet zou interesseren. Het is wel goed dat je ziet wat de verschillende partijen van plan zijn, maar ze zijn niet bepalend voor mijn stem.'

LASERSHOW - HOOGSTRATEN 12

11


ONDERWIJS

Na bijna een halve eeuw

Land- & Thinbouwschool fusioneert met het VITO Enkele weken geleden verspreidden de inrichtende machten van de Vrije Land& Tuinbouwschool (VLT) en van het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs (VITO), beiden gevestigd aan de Gravin Elisabethlaan in Hoogstraten, het bericht dat zij vanaf 1 september 1995 gaan samenwerken als ĂŠĂŠn schooL Het is een fusie door overname, m.a.w. de VLT wordt opnieuw een afdeling van de 'vakschool' (nu: het VITO), zoals de Vrije Gewestelijke Tuinbouwschool bijna een halve eeuw geleden startte in 1947. De geruchten over een mogelijke fusie tussen deze twee Hoogstraatse technische scholen zijn niet nieuw . Wie de voorbije jaren de evolutie van de leerlingenaantallen een beetje heeft gevolgd, wist reeds langer dat het voor de Land- en Tuinbouwschool bijzonder moeilijk zou worden om zijn zelfstandigheid te bewaren. Het beperkte aantal leerlingen maakte het elk jaar opnieuw moeilijker om het lessenpakket op een pedagogisch verantwoorde wijze in te richten. Een school mag maar een aantallesuren organiseren in verhouding tot zijn leerlingenaantal. Maar elke school probeert een zo ruim en gevarieerd mogelijk aanbod aan vakken en afdelingen in te richten voor zijn leerlingen. Dit werd voor de VLT een bijna onmogelijke opdracht zonder een aantal klassen voor bepaalde vakken samen te voegen en aan de leerkrachten te vragen om ook een aantal extra (gratis) prestaties te leveren.

@TOYOTA

Een ander belangrijk probleem van de Land- en Tuinbouwschool is de 'huisvesting'. In 1947 begon men met 18 leerlingen in een lokaal van de pas afgewerkte 'Handelsschool' aan de Karel Boomstraat maar in 1955 verhuisde men met 61 leerlingen naar de nieuwe gebouwen. Precies deze gebouwen, nu bijna 40 jaar oud, voldoen niet meer volledig aan de eisen van het hedendaags onderwijs. Maar om te bouwen heb je niet alleen een plan, een toelating, een aannemer maar ook geld en grond nodig. De kosten voor de uitvoering van de bestaande plannen worden geraamd op 30 miljoen fr. Zoveel geld zit er niet in de spaarpot van de VLT dus moet men subsidies kunnen vastkrijgen en!of geld bij de bank gaan lenen. Dit blijkt niet allemaal zo eenvoudig te zijn. Bovendien moet de vzw Vrije Gewestelijke Vakschool, eigenaar van de gronden, ook nog een 'erfpacht' geven vooraleer men kan gaan bouwen. De onderhandelingen over deze erf-

allBB

Garage Luc Ryvers bvba Tel. 03/315.90.90

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten

HON'DA

Fax: 03-314.83.98 10

12

N.V. GARAGE VAN USSEL

[HJ

Telefoon 03-314.71 .84

Lichte bedrijfswagens: DAF

Goede intenties Over al deze problemen hadden wij een gesprek met de heren directeurs W. Vermolen, 59 j., (VITO) en R. Voet, 61 j ., (VLT) . De leeftijd van deze hoofdrolspelers is niet onbelangrijk. Directeur Voet heeft het voornemen bekend gemaakt om op 1 september 1995 met pensioen te gaan. In de veronderstelling dat 'enkele' jaren later zijn opvolger zijn functie verliest 'bij gebrek aan leerlingen' zou deze nieuwe directeur 'zonder school' haast automatisch de opvolger kunnen worden van directeur Vermolen. Zo een verloop van de geschiedenis zag de inrichtende macht van het VITO eigenlijk niet zitten. Zij geven de voorkeur aan een toekomstige directeur die zij zelf hebben kunnen kiezen en dat was voor hen zeker geen onbelangrijk element om aan te dringen op een snelle fusie.

LEO WOUTERS

GARAGE HOGA B.V.B.A.

Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

pacht' vormden misschien wel de eerste aanzet tot een gesprek over de fusie. Hoeveel kunnen of mogen we nog investeren in deze school? Hoe gaan we de schulden in de toekomst betalen als de school nog minder leerlingen zou hebben? Zullen we die 60% subsidies wel krijgen? Wat is de toekomst van de land- & tuinbouw in deze streek? Het aantalleerlingen uit het agrarisch milieu daalt gestaag.

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60 Sa


RECREATIE Een eventuele fusie met een andere Hoogstraatse school (TSO of ASO) is nooit echt overwogen. De samenwerking tussen het VITO en de VL T ligt eigenlijk nogal voor de hand. De twee scholen staan naast elkaar aan de Gravin Elisabethstraat en beiden zijn gevestigd op gronden van de vzw Vrije Gewestelijke Vakschool. Ook de leden van de twee inrichtende machten kennen elkaar goed, zowel nu als in het verleden zijn er verschillende beperkte vormen van samenwerking geweest en sommige leerkrachten hadden of hebben een gedeeltelijke opdracht in beide scholen. Volgens directeur Voet is de toekomstige fusie een goede zaak voor het land- en tuinbouwonderwijs in Hoogstraten. 'Een grotere school heeft ruimere werkingsmogelijkheden, zowel op financieel als op didactisch vlak. Omwille van de kwaliteitszorg kan men beter te vroeg dan te laat gaan samenwerken. Je moet niet wachten tot er een probleemsituatie ontstaat. Natuurlijk hopen we dat onze afdelingen hun eigenbied zullen kunnen bewaren binnen het grotere geheel van VITO en dat er volwaardige afdelingen land- en tuinbouwonderwijs blijven bestaan, zowel op technisch als op beroepsniveau, met een goede didactische omkadering.' 'Op dit moment staat er nog niets officieel op papier, tenzij in de verslagen van de besprekingen van de inrichtende machten' , zegt directeur Vermolen. 'Er moet nog een vrij lange procedure gevolgd worden vooraleer het dossier bij het Ministerie van Onderwijs komt. Bij de voorbereiding van deze 'fusie door overname' kunnen we ook rekenen op hulp en informatie van het Nationaal Verbond voor het Katholiek Onderwijs. Tenslotte beschikken we nog over een volledig schooljaar (1994- '95) om de toekomstige samenwerking ook intern voor te bereiden. We denken o.a. aan een kerngroep van leerkrachten die heel deze praktische planning moeten vorm geven.' René Voet hoopt toch dat zijn bouwplannen nog een kans krijgen, zowel de nodige renovatieweken als de nieuwbouw' want de beveiliging van de gebouwen laat veel te wensen over, er is nood aan nieuw sanitair en we zouden dringend een paar polyvalente lokalen moeten hebben voor de toegepaste wetenschappen.' Volgens Willy Vermolen zal het misschien wel nuttig en raadzaam zijn om na de fusie een zekere herschikking van de inrichtende macht van het VITO door te voeren. Maar ook de inrichtende macht van de VLT blijft juridisch bestaan. 'De beide inrichtende machten hebben reeds enkele gezamenlijke besprekingen gehouden en we hebben de beste voornemens om deze fusie zo goed mogelijk uit te voeren voor alle partijen.' Natuurlijk is er bij sommige leerkrachten enige ongerustheid over de toekomstige werkgelegenheid. Gaan alle vastbenoemde leerkrachten van de Land- & Tuinbouwschool hun volledige betrekking kunnen behouden? Ingevolge deze 'fusie door overname' hebben de vastbenoemde leerkrachten van het VITO voorrang. Wat met de niet-vastbenoemde leerkrachten die nogal talrijk zijn in het VITO? De precieze gevolgen voor de werkgelegenheid zijn zeer moeilijk te voorspellen. Dit hangt voor het grootste deel af van het aantal leerlingen dat zich zal aanmelden op 1 september 1995. Wie meer wil weten over bijna een halve

Vakantiet(r)ip Fietsen in de grensstreek Deze zomer kan je meerdaagse fietsto hten maken in het hart van het oude hertogdom Brabant, in de gren streek van Nederland n Vlaanderen, afwisse~ lend door de Kempen (B) en de Baronie (NL) met overnachting in trekkershutten met ontbijt. Men maakt vooral gebruik van het be taande netwerk van wandel- en fietsroutes langs weer zijden van de grens die intussen ook onderling verbonden zijn. Deze netwerken bieden aan fiet ·ers en wandelaars een unieke infrastruct uur om het grensgebied te ontdekken en te bele en. Om de toeristen hierbij te 'helpen ?.ijn door de Toeri tis he Federatie Prov incie Antwerpen. Strategisch Plan Toerisme Kempen en de Stichting Toerisme en Recreatie We t-Brabant te Breda meerdaag e tiet. an-angementen Uitgewerkt. De liefhebb rs kunnen kiezen uit vier soorten tochten die kunnen variëren an drie tot zes dagen. De 'Grenslandtrip' brengt de fietser langs de mooiste landschappen van de Belgisch-Nederland~e grensstreek tussen Zundert, Brecbt en Mol. Met ' Langs de stede:n van het oude hertogdom Brabant' bezoekt u de historische , teden van onze gren. treek. Afhankelijk van de route kan dat zijn: Breda. Herentals. Lier, Willemstad, Hoog!ttraten. Turnhout, Bergen-op-Zoom en Antwerpen. De 'Nostalgische onldek:k.ingstoch!' leidt lang allerlei bezienswaardigheden zoals kl~i­ ne musea. oude cafés. kapelletje en monumenten. Een • ·portieve tocht over langeaf: tand-fiet paden' is iets voor meer sportievere fietsers met dagtochten an crrca 70 km per dag in twee arrangementvarianten: weekend en lang weekend.

Arrangement In alle arrangementen (van drie tot .les dagen) is begrepen: overnachtingen in een trekkershut mét ontbijt, een complete routebeschrijving van de geboekte tocht en een Llilgebreid informatiepakket over de be7icn ·waardighed n in de dorpen en steden . Een trekkersbut IS een stevig houten hui ~e van 10 à 12 m2 oppervlakte en geschikt voor een overnachting van ma>..imum 4 per onen. Er staan twee stapelbedd n met matrassen en kussen<>. (slaapzal zelf meebrengen), een eettafel ml!'t vier stoekn, verliclJting, verwarming en e n tweepit kookforuuh.

Het sanitair bevindt zich in de centrale gebouwen van de campmg waar de trek:kershJJt staat. U kunt kiezen waar u de fietstocht begint: in Vlaanderen of Nederland . U emdigt uw tocht op d zelfde plaats al waar u gestart bent. De prijzen voor deze arrangementen variëren van 3.200 fr.voor twee personen tot 7.700 fr. per paar deelnemers. afhankelijk van het aantal overnachting n. Voor boeking, ragen en aanvullende mformau kunt u t recht bij: TFPA - Toeri. me Kempen te Turnhout, tel. 014-43.61.11. V oor de liefhebber. van een korte fietsvakantie in onze grensstreek is dit een .:eh te aanrader. Zelf oor de bewoners van de grensstreek kan het e n echte ontdekking tocht worden. •

eeuw Land- en Tuinbouwschool in Hoogstraten leest de 'Geschiedenis van de Vrije Tuinbouwschool van Hoogstraten' door J. Roggen, oud-directeur, in De Hoogstraatse Gazet, tweede jaargang, nummers 7, 8, 10 en 11 (februari-maart 1980) •

13


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. V het niet te melden.

HET VAT IS AF. .. .... en Roei of Liesbeth sluiten er geen nieuw meer aan. Na acht jaar Posthoorn zetten ze er definitief een punt achter. Ze laten heel wat trouwe klanten ietwat verweesd achter. Want kroegen zoals de Posthoorn er een was, en dat is niet oneerbiedig bedoeld. vind je niet veel meer. Langs de ene kant straalde (en straalt) de Posthoorn echte traditie uit. Zijn authentiek uitzicht, zijn typische ligging recht tegenover de ingang van de kerk, alsof het er altijd al geweest is (misschien is dat wel zo, ik woon

nog niet lang genoeg in Meerle om het te weten). Hopelijkkan dat behouden blijven. Het uitzicht van het dorp zou immers drastisch wijzigen mocht ook de Posthoorn als gebouw verdwijnen. Te drastisch, er zijn al littekens genoeg geslagen in ons dorp. Traditie ook door het onderdak verschaffen aan boogschutters en voetbalclub, door sjottersbak, biljart, flipper en darts . Langs de andere kant was de Posthoorn een toevlucht voor Meer!ese jongeren, die jongeren die zich niet direkt aangesproken voelen door de "discotheek-sfeer" . Een kroeg met een eigen sfeer, met moderne eigenzinnige muziek, met door Roe! uitgezochte groepen die met liveoptredens de kennisgangers lieten kennismaken met hart en ziel gespeelde muziek. Al zullen velen de Posthoorn missen, de laatste avond lieten ze hun verdriet alvast niet merken. Veel volk, een uitgelaten sfeer, een blij weerzien met enkele "Mjeelse Primitieven" waarvan de liedjes hartstochtelijk werden meegebruld. Met een vergulde tapkraan als blijvend aandenken en een levensgroot spandoek drukten de trouwe klanten uit wat acht jaar Roe! en Liesbeth voor hen betekende. Succes Roe! in je nieuwe stiel en hopelijk vindt de Posthoorn een even creatieve en eigenzinnige uitbater. 0

14

OPNIEUW KAMPIOEN F.C. Meerle telt opnieuw een kampioenenploeg in haar rangen. En wat voor een ploeg. De miniemen B (eerstejaarsminiemen) slaagden erin een heel seizoen rond te maken zonder één enkele nederlaag. 22 matchen gewonnen en 4 gelijk; 141 doelpunten gemaakt en slechts 25 tegen. Een kroon op het werk van trainer Sus Willemse (die er al een loopbaan van 11 jaar als jeugdtrainer heeft opzitten) en van afgevaardigde Jos Dufraing, die 2 seizoenen geleden met hetzelfde team al een titel mocht vieren.

Tijdens de laatste kompetitiematch werden de kampioenen op passende wijze letterlijk in de bloemetjes gezet. Van de spelers van de eerste ploeg van Meerle kregen zij ieder een roos aangeboden. Ook de laatste tegenstrever, Zwarte Leeuw, had een attentie bij . Sportief niet ? De sponsor "Shopwell-Van Boxel'' schonk een prachtige trofee, het bestuur van F.C . Meerle had voor iedereen een T -shirt met een foto van de kampioenen-ploeg erop en de brouwer zorgde er met frisdrank en een gratis vat voor dat er door spelers en supporters goed kon gefeest worden . Bij de gelukwensen van bestuur, sponsor, begeleiders, ouders en andere supporters doen wij graag de onze bij . o

ELFBEKERS

Kampioenen zijn er bij de turnkring 'T ZOLDERKE nog niet bij, maar dat ze tussen andere Kempische kringen niet uit de toon vallen · bewezen ze op de feestelijke sportviering van het Kempisch Turnverbond in Oud-Turnhout. Ondanks de vele feesten wegens Plechtige Kommunie, werd met praktisch heel de kring (uitgezonderd de kleuters) aan verschillende kompetities deelgenomen. Met niet verwachte uitslagen : 3 gouden, 3 zilveren en 5 bronzen bekers op 19 wedstrijden. In het totaal namen 11 Kempische Turnkringen deel aan de kompetities, samen goed voor bijna 1000 turners en vooral turnsters. Het moet gezegd dat de kompetitie opgevat was voor een groot deelnemersveld, met een niet professionele jury. De bedoeling was immers om iedereen (niet alleen de uitblinkers) met het element kompetitie te laten kennismaken en op deze wijze een stimulans te geven zich optimaal in te zetten tijdens de trainingen. Wat onze turnkring betreft, was de deelname een schot in de roos. De 11 meegebrachte bekers (dringend een trofeeënkast nodig) zorgen ervoor dat ze nog harder gaan oefenen om volgende keer minstens evengoed te scoren. Wie wil zien wat ze allemaal kunnen, moet maar eens naar de demonstratie op het schoolfeest (op zondag 5 juni) komen kijken . 0 Afscheid van Roel als cafébaas. Om rustig af te kicken, kreeg hij een tapkraan mee naar huis.

Een deel van de turners van 'T ZOLDERKE (velen konden wegens kommuniefeesten niet blijven tot de prijsuitreiking) met hun trofeeën.


MEERLE

VOETBALKAMPIOENEN

Vlnr. zittend : Wim Vanderlinden, Jasper Dirkx, Stijn Koyen, Tom Snijders, Ben Jacobs, Dirk Dufraing, Steven Daems. Staand: Kurt Jacobs, Maarten Christiaanen, Stefan Vermanden, Mark De Graaf, Mark Oomen, Dirk Godrie, Kristof Van Aert.

SCHOOLFEEST Een school, dat is heel wat meer dan de som Yan leerkrachten. leerlingen en leerboeken. Een school dat is een stuk van het leven van iedereen die er werkt, school loopt, of die er kinderen op school heeft. De school is ook een deel van het dorp, een belangrijk deel zelfs. Een grote werkgever in Meerle, waarschijnlijk de grootste na de slachterij. Dingen die deze tijd meetellen. Na het gezin de belangrijkste verblijfplaats van onze kinderen. Om U maar te zeggen dat onze dorpsschool toch wel wat te betekenen heeft. In de school doen ze er alles aan om onze kinderen het allerbeste te geven. Maar dat kost geld en de tegenwoordig door de overheid ter beschikking gestelde budgetten laten weinig ruimte voor zaken buiten het allernoodzakelijkste. Wil de school iets meer bieden, dan moet ze zelf voor de nodige financiĂŤle middelen zorgen. U kan daar natuurlijk in bijdragen en een uitgelezen en ook nog plezante weg daartoe is naar het schoolfeest komen op zondag 5 juni. Vanaf half elf kan je komen eten in het gelegenheidsrestaurant in de parochiezaal (wel voorafinschrijven- bel. 315.07.63-315.82.88 - 315.84.76) . De hele namiddag kan je je komen amuseren in en rond de kleuterschool. Vermaak voor groot en klein, een lekkere wafel of ijskreem, een warme kop koffie of een frisse pint. Een bezoek meer dan waard, ook als je geen kinderen meer op onze school hebt. Zo hou je kontakt. D

TOUWTREKKEN

Blij weerzien met de Mjeelse Primitieven. Dat hun teksten najaren nog steeds van buiten gekend zijn, zegt voldoende over hun vroegere populariteit.

HET "SCHEEF HUISHOUDEN" VAN DE CHIRO

In tegenstelling tot wat de titel zou laten vermoeden, gaan we het niet over politiek hebben. Wel over wat er letterlijk staat, touwtrekken dus. Op zondagnamiddag 26 juni organiseert de een MEERLESE TOUWK.W.B. TREKWEDSTRUD. Teams van verschillende Meerlese verenigingen en families, zowel mannen als vrouwen, zullen het tegen mekaar opnemen. Gedurende telkens 3 minuten moeten de ploegen mekaar over de streep proberen te trekken, zuiver op spierkracht. Spektakel gewaarborgd. Kom kijken en supporteren op het pleintje voor de K.L.J. lokalen. D

AVOND-FIETS-VIER DAAGSE

Vlnr. onder: Diane Geenen, Heidi Hofkens, Katleen Van Bavet, Monique Hendrickx, Gert Van Ba vel. boven : Willy Jespers, Gerrie Van Gestel, Eric Vinckx, Ronny Van DenAckerveken, Erik Van Den Ackerveken, Ronny Pijpers.

Nu het weer volop zomer wordt, zijn de fietsers alomtegenwoordig in onze mooie streek hier. Een tradionele topper voor de Meerlese fietsliefhebbers is de avond-fiets-vierdaagse van de K.W.B., ditjaar op 29 en 30 juni en op 1 en 2 juli. Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan de uitstippeiling van de fietsroutes, die U als naar gewoonte over rustige paden langs de mooiste plekjes in onze omgeving leiden. Onderweg wordt een verfrissing geboden, deelname aan 3 van de 4 a onden geven recht op een herinneringsmedaille. Vertrekken tussen 18.30 en 19.30 uur aan de parochiezaal. Deelnemen kost 150 Fr. (ongevallenverzekering inbegrepen). Inlichtingen bij Jos Van Bavel, Heimeulenstraat41 (Tel. 315.92.09) of bij andere K.W.B.bestuursleden. Pomp uw banden alvast op. D

15


MARKSTAETE : EXCLUSIEF WONEN OP DE DREEF Exclusief, dat is het minste dat je kan zeggen van de optrekjes die de Nederlandse Berlaere Vastgoedontwikkeling B.V. van plan is neer te poten midden op de Dreef. Exclusief, gezien het prijskaartje dat aan de appartementen hangt zijn deze niet direkt bedoeld voor de doorsnee Drevenier of andere Jannen met de Pet. Het lijkt erop dat de Dreveniers op hun beurt (na Wortel en Hoogstraten) geconfronteerd worden met een groots projekt dat hen niets te bieden heeft en waarover ze ook niets te zeggen hebben gehad.

Het projekt Omwille van fiscale verschillen tussen België en Nederland, vooral in de vermogenssfeer, is de grensstreek reeds geruime tijd het gedroomde werkterrein van Nederlandse vastgoedmakelaars en projektontwikkelaars. Vooral wegens de grootte van de vrijkomende percelen, bleef de kern van de Dreef tot op heden gevrijwaard van grotere bouwprojekten of verkavelingen. Daar blijkt nu verandering in te komen. De familie Rommens bezit op de Dreef nog een stuk grond, palend aan de straat, dat tot hiertoe weiland is gebleven. Een van de familieleden, John Rommens, architekt in Amsterdam zag in dit stuk grond iets meer dan een paar ééngezins-woningen en ontwikkelde het projekt "Markstaete", een complex van 10 luxe-appartementen (3 bouwlagen en ondergrondse garages). Zoals U op bijgaand liggingsplan kan zien, komt het gebouw een beetje achterin te liggen. In de luxe brochure voor kandidaat-kopers heet het dat de "onderbreking van de lintbebouwing aan de Dreef ter hoogte van de Kasteeldreef aanleiding gaf tot een ontwerp, dat op stijlvolle wijze contrasteerde met de langgerekte dorpskern" . Dat het hier om "exclusieve" woongelegenheid gaat blijkt overvloedig uit de genoemde brochure. Het wonen op de Dreef wordt in fraaie bewoordingen aangeprezen. "Een combinatie van rust, natuur, veiligheid en goede verbindingen met Nederland en Belgie. Het rijke verleden van de streek weerspiegelt zich in een aantal opmerkelijke monumenten." Geïllustreerd met foto's van het Kasteel (van de Kasteeldreef) en van een idyllisch hoekje van de Mark. Ook de vernieuwde Dreef blijkt een lokmiddel. Dat het groeneMeersel-Dreef met Kapucijnenklooster, Mariapark, kapel en speeltuin wekelijks heel wat mensen lokt, wordt eveneens aangehaald. Dat dit wekelijks aanleiding geeft tot verkeersoverlast, parkeerproblemen, geblokkeerde uitritten, enz. is natuurlijk geen verkoopsargument en wordt diplomatisch verzwegen. Het gebouw bestaat uit 10 "royale" appartementen, 8 villa appartementen en 2 penthouses, alien voorzien van ruime terassen. "Markstaete biedt comfort en privacy, hetgeen extra cachet krijgt door de sfeervolle en luxe entree met de statige wenteltrap". Voor ieder appartement is ruim voldoende privé-parkeergelegenheid in het souterrain.

16

Het is evident dat voor dat alles flink moet betaald worden, behalve natuurlijk voor de mooie omgeving en voor de heringerichte Dreef, die zijn immers al betaald. Zoals eerder gezegd, blijkt het exclusieve ook uit de koopprijzen van de appartementen. Het goedkoopste moet 495.000 gulden kosten, het duurste (een penthouse) mag U voor 630.000 gulden het uwe noemen.

Bezwaren Klaar en duidelijk dat het projekt niet direkt bedoeld is voor de doorsnee Drevenier. De projektontwikkelaar mikt eerder op de ietwat oudere, kapitaalkrachtige en fiscaal asielzoekende Nederlander. Begrijpelijk dat men op de Dreef dan ook niet staat te juichen. Een aantal omwonenden hebben bij de bekendmaking volgens de gangbare methodes bezwaar aangetekend tegen de bouwaanvraag. Voor een aantal onder hen komt het gebouw achter hun tuin te staan. Zij moeten de rest van hun dagen tegen een gebouw aankijken en vanuit de nieuwe appartementen kan men als het ware binnenkijken in hun tuin en woonkamer.

D bestrating !EZ~ gazon

11.§ beplanting

Ook vinden zij dat het gebouw hoegenaamd niet past in het straatbeeld. Daar waar de projektontwikkelaar stelt dat het ontwerp op stijlvolle wijze contrasteert met de lintbebouwing van de Dreef, vinden de huidige bewoners er niets stijlvol aan. Een mastodontgebouw midden de ééngezins-woningen. Verder vrezen de buren dat het optrekken van dergelijk gebouw gedurende geruime tijd heel wat hinder zal meebrengen o.a. door frequent en zwaar vervoer. Hoe zullen nieuwe bestrating, voetpad en aanplantingen er nadien uitzien ? Tenslotte speelt ook hier de diepe frustratie mee dat het voor niet kapitaalkrachtige Dreveniers moeilijk blijft om op de Dreef woongelegenheid te vinden.

Gunstig advies De indieners van de bezwaren voelden zich niet weinig gekrenkt toen zij vernamen dat geen enkel van de bezwaren door het schepencollege weerhouden werd en de bouwaanvraag een gunstig advies meekreeg . Het college motiveerde zijn besluit met het argument dat het projekt geen onoverkomelijke hinder betekent voor de omwonenden. Een van de bezwaarmakers, Guy Muesen is verbolgen : "Het schepencollege vond het blijkbaar niet nodig overleg te plegen alvorens een advies te formuleren. Alle bewaarschriften (bij mijn weten waren dat er minstens zes) werden zonder meer onder de tafel geveegd. Zelfs een woordje uitleg achteraf was er niet bij.".


Guy Muesen vindt dat de schepenen in deze voorbijgegaan zijn aan het algemeen belang, dat zij nochtans geacht worden te verdedigen : "Wij hebben niets tegen Nederlanders, wij hebben zelfs niets tegen een projektontwikkelaar, die verdedigt immers zijn persoonlijk belang, d.w.z. projekten opzetten die zoveel mogelijk winst maken. Van onze schepenen verwachten wij echter dat ze oog hebben voor het algemeen belang en dit verdedigen tegen persoonlijk belang" . Dat het algemeen belang hier geschaad wordt, is voor hem duidelijk : "Daar waar voor het ontwerp van het Administratief Centrum vereist werd dat het moest passen in het straatbeeld, is dat hier blijkbaar niet nodig. Het projekt levert geen enkel nut aan voor de lokale bevolking, ik zie de kopers waarop gemikt wordt niet direkt deelnemen aan het sociale leven op de Dreef. Het individueel belang heeft duidelijk voorrang gekregen op het algemeen belang . De partij van de burger, voor mij de partij van de rijke burger !"

Dorpsraad De Dreefse dorpsraad zit min of meer op dezelfde lijn . Ter gelegenheid van de bekendmaking van de bouwaan vraag, had ook

de dorpsraad schriftelijk aan het college laten weten niet veel voor het projekt te voelen. Naar hun mening bevordert een dergelijk

appartementsgebouw de verstedelijking van de dorpskern, die zij toch als plattelands-dorpskern willen bewaard zien. Het schepencollege heeft het niet nodig op dit schrij ven te antwoorden noch mondeling uitleg over zijn houding te verschaffen. Deze handelswijze zit de Dreefse dorpsraad bijzonder hoog. Dat het college de realisatie van het projekt misschien niet had kunnen verhinderen, wil men op de Dreef best aannemen. Dat de schepenen zich zo inschikkelijk toonden ten overstaan van de projektontwikkelaar en het niet nodig vonden de argumenten van omwonenden en andere Dreveniers ook maar ernstig te nemen kan op minder begrip rekenen . "Het college heeft zich in deze zaak al te laks gedragen" . Ondertussen vernemen we dat 8 appartementen zouden verkocht zijn en dat de werken eerstdaags starten. De Dreveniers zullen met Markstaete moeten leren leven. •

Je weet wel/ daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping 41

17


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Moet er nog Schapers zijn?

betalen en daardoor een hoop Belgen werk bezorgen? Ze roepen wel van: werk voor eigen volk en dan doen ze zoiets. En 't is niet alleen hier in Meer of Hoogstraten zo, verderop ook. In Merksplas, in Beerse ... overal Schampers en nog eens Schampers. MA: Blanche, het is Schapers. BL: Doe niet zo vervelend, Maurice. Zit ik hier speciaal voor u mijne nestel afte draaien en dan gaat mijnheer een beetje zitten vitten. De Willy zal wel denken. Schenk ons nog maar eens in, dat zal beter zijn.

Soms zijn er van die maanden dat het lijkst alsof er niets is waarover er kan geschreven worden. Voor Wakkere Willy was de voorbij e maand er zo één. Nergens was er iets dat zijn inspiratie kon wekken. Daarom nam hij noodgedwongen zijn toevlucht tot ons laatste redmiddel, onze hoop in bange dagen: BLANCHE. Ze heeft ons al meer uit de nood geholpen en daarom trok de Willy op een blauwe maandag naar de niet al te nederige woonst van Blanche en haar Maurice, om van hen te vernemen wat er momenteel leeft in de straten van Meer.

Onrust in de Donckstraat

BL: Welwel wel, wie we hier hebben, de Willy! Da's lang geleden zeg. Kom, ga zitten. Een taske koffie? Maurice!. De Willy is hier. Pak gerust een koekske. Ze staan er voor. Wat nieuws, Willy? WW: Dat wou ik eigenlijk aan jou vragen. BL: Is 't voor in uw boekske? Schrijf dan maar eens iets over die Schampers. MA: Nee Blanche, ge bedoelt Schapers. BL: Awel, dag zeg ik toch, Schampers. WW: Wat is daar mee? BL: Onze Maurice voelt zijn eigen serieus in z'n gat gebeten. Kijk maar eens rond u, Willy . Wat ziet ge? Schampers. MA: Schapers BL: Is 't nu goed?! Dat zeg ik toch. Onderbreek me toch altijd niet. Zet nog maar ne pot koffie. Waar was ik nu gebleven? Ah ja, Willy, wie dato al die grote werken tegenwoordig in Meer en omgeving? WW: Schapers? BL: Voilà, Hollanders . Onze Maurice kan daar niet tegen. Ge moet weten, hij is werkloos en kan geen vast werk meer vinden. Want er is wel een jongerenbanenplan, maar voor onze Maurice is er niets. Hij is blijkbaar te oud voor de regering, hij voelt zijn eigen afgeschreven. Al goed dat ie links en rechts wat kan karweien. In 't zwart natuurlijk, want de Staat moet niet denken dat ze van ons nog veel geld gaat zien. WW: Sorry, maar wat heeft dat met die Schapers te maken? BL: Onze Maurice zegt zo: met al die werklozen die er in België zijn, waarom geeft men dan het werk dat er is aan Hollanders, zoals die Schampers? D' r zijn toch Belgische aannemers genoeg die op werk zitten te wachten. Waarom geven ze dat dan aan Hollanders? WW: Omdat Schapers het goedkoopst zal zijn, zeker? BL: Allicht. Maar kunt ge niet beter iets meer

WW: Voor de rest nog nieuws? BL: Och manneke, daar is uw boekske te klein voor, voor alles wat ik weet. Ge hebt toch al gehoord van dat appartementsgebouw in de Mussenakkerstraat, dat klein straatje naar de parochiezaal? Nee? Allè, dat weet toch iedereen . D'r komt daar naar 't schijnt een groot appartement.

WW: Ik dacht dat die plannen niet doorgingen. BL: Ja, dat dacht iedereen, maar ondertussen zijn de plannen aangepast en zou het er toch komen. WW: Maar dat straatje is toch ve~l te eng voor een appartement? BL: Ja, maar d'r zou een nieuwe weg aangelegd worden die tegenover bakker Voeten in de Donckstraat zou uitkomen. WW: Wat zeggen de mensen die daar wonen van die plannen? BL: Die moeten er niks van hebben. Ze hebben vooral schrik voor de bijkomende "drukte die zo'n appartement zal veroorzaken en het uitzicht van de omgeving zal ook grondig gewijzigd worden . Daarbij komt dan nog dat het over luxe-appartementen zou gaan met een maandelijkse huur van 20.000 tot 25.000 fr. Wie in Meer zit daar in godsnaam op te wachten? Ga jij daar wonen, Willy? WW: Nee, zeker niet. BL: Awel, wij ook niet. Da's te duur voor de Meerse mens. Dus wat gaan we krijgen? Rijke buitendorpsen en natuurlijk de onvermijdelijke Hollanders. Zover is het al gekomen: dat wij woongelegenheid bezorgen aan mensen die hier in feite niks te maken hebben. Dat is toch te zot om los te lopen. In ieder geval, de mensen in de Donckstraat zijn van plan bezwaar in te dienen, maar of het veel zal helpen? Allè, drink nog eens van uwe koffie, anders wordt ie koud.

Kindermusicals blijven boeien

Nadat de eerste drie jaren eind april de beurt aan de shows, die nog maar eens musicals mogelijk maakte,

RUIMTE

van de lagere school vorige maand hun kunsten opvoerden, was het laatste drie jaren. Dat gaf opnieuw afgeladen zalen en verbluffende bewezen dat met talent en inzet alles mogelijk is. Iedereen die deze verdient een dikke proficiat.

IN

J E BANKZAKEN

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

BELEGGEN

LEVENSVERZEKERINGEN

KREDIETEN

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 30

18


MEER

Akkerpop krijgt vorm

Preminiemen A zijn kampioen

WW: Zo, dan ga ik maar eens zien. BL: Niks van, ge blijft hier, ge zijt hier nog maar juist. Vertel eens , komt ge wel eens in de Mussenakker, Willy? WW: Af en toe. Waarom? BL: Luistert, den oudste van mijn zuster zit er altijd en laatst hoorde ik hem bezig over Akkerpop . Is dat iets voor in uw boekske? Ja? Schrijf dan maar op dat er al verschillende groepen vastliggen . Hoe heten ze ook alweer? De Speciallekes en twintig brodderkes of zoiets. Wacht, onze Maurice kent die namen beter. Maurice? MA: The Specials en 20 Brother's House zijn al zeker en als opener zou Jungle Fever optreden, da's een groepje van hier. BL: Dat kan ie goed hè, die Engelse namen . Op zo'n momenten als nu ben ik wreed content dat ik met onze Maurice getrouwd ben.

BYOUTERIE

'Joli' HOOGSTRATEN Vrijheid66 Tel. 03/3147253

KFC Meer heeft er heel watjaren op moeten wachten, maar op zaterdag 23 april kon er eindelijk nog eens een kampioenstitel gevierd worden. De preminiemen A zorgden daarvoor. Na een heel seizoen op kop gestaan te hebben, werd pas in de allerlaatste match beslist over de titel. Hoogstraten, dat heel het seizoen kon aanklampen, werd kansloos met een droge 3-0 naar huis gestuurd. Daarmee was de titel binnen. De bloemen die spelers en begeleiders ontvingen, waren dan ook meer dan verdiend en wij willen hen langs deze weg nog eens extra proficiat wensen.

Bravo Jef en Piet

* Groot assortiment m fantasieen merkjuwelen

* Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

* Te gekke horloges en ringen * Grote keus in bruid-, kinderen haarmode

* Kortom... bijna alles!!!

* Kunstnagels - Fantasienagels Versterken met gel Dames, het nagelbijten is gedaan! 44

Meerse voetballers helpen Kardinaalsbeker winnen BL: Trouwens, we hebben in Meer nog een paar mannen op wie we trots mogen zijn. WW: Dat weet ik niet? BL: Maar jongen toch, voor ne journalist weet gij weinig, zulle. Goed dat ge mij nog hebt. Ge hebt gehoord dat het Seminarie met zijn scholieren èn zijn miniemen de Kardinaalsbeker gewonnen heeft? Goed. Awel, bij de miniemenploeg waren er drie voetballers van Meer: Jan Martens, Flor Adriaensen en Toon V erboven. Ze hebben de finale met 3-2 gewonnen tegen een school uit Torhout. Jan Martens

Ter gelegenheid van de laatste thuismatch van KFC Meer werden twee zeer verdienstelijke spelers in de bloemen gezet. lef Laurijssen en Piet A erts hangen na dit seizoen de schoenen aan de haak en werden daarom samen met hun vrouw gehuldigd door de club waarvoor ze zich al die jaren totaal ingezet hebben. Honderden matchen hebben zij in de eerste ploeg gespeeld en met hen verdwijnen de laatste twee spelers van wat men wel eens de 'oude' ploeg noemt. We zullen hen missen op het veld, dat zonder hen veel leger zal lijken. Van harte gefeliciteerd met jullie schitterende voetbalcarrière.

maakte de tweede goal en ook de Flor en den Toon behoorden tot de uitblinkers, heb ik gehoord. Als dat geen geweldige prestatie is, dan weet ik het niet meer. 't Is den eerste keer dat het Seminarie die beker wint, hè Maurice? MA: Zo is dat. WW: Ik zal het opschrijven. Maar ik moet nu door. BL: Wacht, ik heb nog niet kunnen vertellen wie d'r allemaal uiteen gaat en wie er met wie aanhoudt en wie ... MA: Blanche, dat interesseert de Willy niet, da's niks voor in de Hoogstraatse Maand. BL: Jawel, dat lezen de mensen graag. Uw boekske zal nogal eens verkopen als ik mijne boek eens opendoe.

MA: Kom Willy, ik zal u d'r efkes uitlaten. BL: Willy, als ge in nood zit, kom maar af hè. WW: Ik kan nu wel even voort, denk ik. Houd u. (buiten) Maurice, gij hebt toch geen nieuws meer? MA: Ik zou u veel kunnen vertellen, jongen, maar dan moet ge eens komen als ons Blanche niet thuis is. Het enigste wat ge nu nog zoudt kunnen opschrijven, is dat de fanfare op zondag 26 juni uitspeelt in Meer. Om 10.30 uur is er eerst een optocht door het Dorp en om 11.00 uur concerteren den drumband en den brassband in Zaal voor Kunst en Volk. WW: Bedankt, Maurice, ik zal dat in de kalender zetten. Ik kom nog wel eens af. Houd u. •

19


MEER

Spektakel met de Chiro

Lezers schrijven

Op zondag 24 april richtte de Chiro op de terreinen aan het Klooster een tobbedansestafettewedstrijd en Vlaamse kermis in. Dat gaf een hoop spektakel, enkele gekwetsten en vooral veel amuzement vanwege de enige jeugdvereniging van Meer die erin slaagt voldoende volk op de been te krijgen. Hoewel regen en onweer roet in het eten kwamen gooien, mocht de Chiro terugblikken op een geslaagde zondagnamiddag.

85El0[E[K ONZE N~EQJWE Wand- en vloertegels TOONZAAl Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

uitleg... Ve.rschillende ploegen moe. ten tegen elkaar een parcour~ (lees: onoverkomelijk zwaar hindem i!lsenparcours) afleggen waarbij de deelnemers reJ>-pectievelijk moesten zakspri ogen, hooiduiken (althans. zo zag J ef Quirijne n het), biliopen, bandwandek~n, kruipen en uiteindelijk. ab de ven noeidheid zijn hoogtepunt had bereikt, e.en hoge wand opklauteren om er daarna langs de andere kant af te schuiven in een zwembad(je). De winnaar van de finale wa. de ploeg van Danny Laurijssen, Barry Kerklaan, Ronny van Dun en Jef Quilijnen (fans kunnen een gesigneerde postkaart komen halen bij de chiroleiding). We willen met de ebiroleiding van deze gelegenheid ook gebruik maken üm alle mensen die on gesteund hebben. te bedanken: de mensen die naar on?.e show zijn kome n kijken, degenen die meegespeeld hebben, de deelnemendepJoegen van de tobbedanswedstrijd, de leden, de ouders van de leden en alle andere ch1rosympathhanten. Het 24-jarig beslaan van de chtro is dit jaar goed gevierd en ah u er niet bij was, onthoud dan dat we volgend jaar 25 jaar bestaan en we kunnen u alvMt garanderen dar de afwezigen ongetwijfeld weer ongelijk zullen hebben! De Cltimleiding

ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIË, SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

~ ~

314 70 60 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur zondag 10 tot 17 uur

EMS: de betrouwbare internationale koeriersdienst van DE POST!

31

20

Be. te Meerse Mens. Wel111.' ht JS het 24-Jung bè:;taan van de ch1ro ook u niet onopgemerkt voorbiJgegaan {al wa · het dan alleen al maar door het b~ rd in ons dorp waar .u gewoon nier naa;t kon kijken). Vour ons zij n het in ieder geval 2 dagen geweest di e onl> nog wel een. lang biJ zouden kunnen hlij \en (en u hopelijk ü Ok). Na het moe1zaam opstarten van 2 werkgroe pen. een voor ·, zaterdag. en een ,·oor ·s wndags. 16 vergaderingen, lll telefoontjes 0n 3 legen naftbakken. was her einddijk 23 april en wanm we hele maal" oorbereid om heel Meer te ont\<mg<'n m de parol:hiezaal voor ons "k·· t,o ew- ' t -ni. wete·show·. Het princ1pe en an was geba;eerd op De Dne Wij zen (u allen wel bekend) . De w~jzen werden tel ke n~ gespeeld door leidmg. De o \ <>nd steunde op een strijd tus. en mannen en v rm1wen waarvovr we beroep d ·Jen op de menr-.en van het publiek. federeen van onze k idingsploeg heeft ook die avond voor een keer de plankenkoorts o erwonnen (wat voor de ene al :eel gemakkelijker was dan voor de andere) en dat zorgde ongetwijfeld voor .:-en geslaagde avond. Een de.t ail: de mannen hebben glansrijk gewonnen ... Zondag 24 april hebben we het iets spectaculai rder aangepakt en konden verschillende ploegen, die zich op voorhand hadden ingeschreven, komen tobbedansen op de wei naa.~t het klooster. Om e ven uw geheugen terug op te fri ssen of omdat u gewoon niet weet wat. to bbedansen is. een korte

Uw postontvanger wenst u een goede vakantie!


MEER

Ongevallen Zondag 24 april om 9.30 uur b< tt.t..:. aan de Meerleseweg, de auto be tuurd door Runny Boudewijns. Zandbergstraat Meer met de lichte vrachtwagen he tuurd door Fran~ Van Lufl'elen, Vrijheid 55. Hoogstraten Ronny Boudewijns werd hierbij licht gekwetst. Er wa~ zware :.chade. Aan het krui~punt .Klein Eyssel en Groot Eyssel botste op zondag 24 april om 9.50 uur de auto be, tuurd door Bart Van Looveren, Meerledorp 2. met de auto bestuurd door Franci;, Rodie uit Baarle Nassau. Er was zware schade.

Zo, de eerste markt hebben we alweer gehad. Zoals de foto toont, was er veel volk. De zon was van de partij en er was heel wat animatie. Positieve zaken. Spijtig genoeg was het aantal kraampjes niet zo groot. Dat is minder positief, want een markt kan alleen blijven bestaan als er voldoende te koop wordt aangeboden. Daarom doet het marktcomité langs deze weg een dringende oproep aan iedereen van de fusie om iets te komen verkopen op de markt van zondag 5 juni. Blijkbaar moeten velen een soort van drempelvrees overwinnen en dat lijkt voorlopig niet makkelijk te zijn. Maar als je even doorbijt, lukt dat best. Afspraak dus op zondag 5 juni in de Donckstraat.

De nieuwe school komt eraan

Dinsdag 26 april om 18.30 uur botsten aan Voort te Meerletwee auto's. De bestuurder van de eer.,te, Johnny Van Alphen (20j). Dreef 86 werd zwaar gekwetst evenals de bestuurder van de andere auto. Willy Hendrickx (32j en de pas agierster Gerda Tilburgs (31j), He1deberg.!raat 13. Meerle.

Vnjdag 29 april om 15.00 uur reed Ludo Lënaerts, Langenberg 44. Wortel met zij n vrachtwagen tege n een vaste bindernis aan de Appelstraat-Drijhoek te Rijke orsel. Er was zware schade aan de eigendom van Karel Relen. Drijhoek 39. Rtjkev( rsel. Donderdag 12 mei om 18.20 uur botste aan de Meer eweg te Meer de a uto bestuurd door August Pin teren. Oehnelstraat 34. Hoogstraten met de auto bestuurd door Michel Daell15 uit Werahout. Er was lichte ~bade .

Vrijdag 13 mei om 13.40 uur gebeurde er aan de De:.medtstraat te Minderhout een ongeval waarbJj dtie auto's bt'trokken waren. De auto be~t uurd door Jeltje Kooistra, Merellaan 16. Meer werd hebt beschadigd. Lia Voet (28j), Vrijheid 120, bestuurde de tweede auto en werd l.Jcht gekweto;t. Haar auto liep zware schade op. Jan Warmelmck. Ul!cotenseweg 50, Meerle be&tuurde de derde auto die zwaar beschad1gd werd.

Op maandag 9 mei waren het de kinderen zelf die de eerste steen legden van het nieuwe schoolgebouw aan de Terbeeksestraat. Daarmee zijn de werken definitief gestart en als alles een beetje meezit, zal men binnen eenjaar het nieuwe gebouw kunnen inwijden. De lagere school zal dan volledig aan de Terbeeksestraat gehuisvest zijn. Alle betrokkenen kijken er al reikhalzend naar uit.

CONCESSIEHOUDER GARAGE

GeudeilS

-

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76

Radio CONTINU (FM 103) is op zoek naar actieve mensen die zich aangetrokken voelen door het medium 'radio'. Met het oog op programmatische veranderingen is er onderandere plaats voor interviewers, programmamakers, nieuwslezers & verslaggevers (MN).

NIEUWE EN nNEEDEHANDSWAGENS

-

Vrijdag 13 mei om l4.45uur werdte Meerle Klein Eyssel de 75-jarige fietser Frans Aerts. Zandberg. traat 10, Meer aangereden door de auto be. tuurd door Rosine Voeten, M. Eesterrnans, !raat 9, Meerle. De man werd fjch t gekwetst. •

STREVEN

Voor meer informatie neemt u contact op met Radio CONTINU, t.a.v. Ludo de Kort, Strijbeekseweg 25, 2328 MEERLE. Tel.: 03-315 79 40.

NAAR PERFECTIE

ERKENDE CARROSSERIE 27

21


_____ t ______________________________________________________________ Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71.

Lezersbrief In mijn reeks vreemdsoortige brieven, deze keer aandacht voor het genre van de verbaasde brief. Wederom op zeer toevallige wijze in mijn bezit gekomen, wederom door mij gekoesterd, wederom roepend om publicatie. U bent een volk van penneridders geworden mijn beste Dreveniers . Uw pennestrijd ais uitieme vorm van dorpscommunicatie. Uw pennevrucht als uitieme stoffering voor mijn rubriek, eik gebrek aan originaliteit van mijnentwege verdoezelend. Ja mijn beste lezer, tot u spreekt een lui beestje. Maar laat ik u niet langer in spanning houden. Zoals altijd is de inhoud van onderstaande eerder van ondergeschikt belang. Wat mij intrigeert is de mens achter het artikel. Wie zijn mijn in de pen kruipende lezers, wat beweegt hen? Is het de televisiekijkende dame met cellulitis tot onder haar oksels? Of de aan astma in de hoogste graad lijdende milieuactivist met bril, die rookt ais een Turk. Of is het de germanist in spé, die lacherig en beschaamd de ambitie koestert ooit een roman te schrijven en hierin een eerste aanzet ziet? Wie herkent u in onderstaande? · Beste Dreveniers, Met zeer veel aandacht heb ik deKU-enquête in de Stuw doorgenomen. (KU proficiat trouwens) Tot mijn grote verbazing werd de bestaande situatie aan de lagere school als zijnde zeer verkeersonveilig ervaren. Er van uitgaande dat het vooral bezorgde ouders zijn die dit knelpunt als verkeersonveilig bestempelen, wil ik het woord even tot hen richten. Indien er sprake is van een verkeersonvriendelijke situatie is deze in ieder geval tijdelijk. En dat bij het einde van de lessen 's middags en 's avonds. Ik kan mij echt niet van de indruk ontdoen dat de gevaarlijke situatie door de bezorgde ouders zelf gecreëerd wordt. Een klein beetje verkeersdiscipline zou heel wat orde scheppen. Moeten die kinderen echt allemaal met de auto van school gehaald worden? Laat die heilige koe toch eens een keertje staan. Neem de fiets om de paar honderd meter die uw woonst van de school scheidt te overbruggen. Of sterker nog, stimuleer uw kroost om zelf naar de school te fietsen . Generaties Dreveniers zijn door oudere broers of zusters of buurkinderen naar school begeleid. Generaties Dreveniers pendelden dagelijks in groep tussen Hoogstraten en Meersel-Dreef Iets wat aan de hedendaagse Marlboro generatie niet meer besteed is. Tot slot heb ik een radicale oplossing voor uw probleem. Maak van de Kapelweg geen éénrichtingsstraat. Gooi de hoftuin voor de prefab van de kleuters eruit. Zo komen er een aantal dwarse parkeerplaatsen voor bezorgde ouders vrij.

Hobby-tentoonstelling van de KEG.

De fanfare in aktie tijdens de feestelijkheden van hun 90-jarig bestaan.

Woninginrichting

GEBR.

LEYTE~

Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/3 14.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

22


MEERSEL-DREEF

Maria-devotie

KLJ Musical

Ze kwamen van ver, vanuit Rotterdam, naar Meersel-Dreef op bedevaart, de Portugeessprekende kolonie uit Nederland. Hun bisschop, Dom Paulino, die de stoet leidde, was afkomstig uit de KaapVerdische Eilanden.

Vormsel van de kermiskinderen

Op 14 mei was er een bijzondere plechtigheid aan de Grot in het Park. Monseigneur Noyens uit de Abdij van Tongerlo was speciaal naar Meerse/dreef gekomen om het Vormsel toe te dienen aan de kinderen van de foorreizigers; de jongere kinderen deden tegelijkertijd hun eerste communie.

Agalev-Fusiebelangen

De KLJ kan met succes terugkijken op haar musical. Een goed gevulde zaal, bestaande uit een honderdtal ouders en sympathisanten konden waardering opbrengen voor de inspanningen van de KLJ'ers. Omdat België toch niet aan het songfestival mocht meedoen kwam een Dreefse cafébaas op het idee een Dreefs gebuurtensongfestival te organiseren ter gelegenheid van zijn tienjarig kasteleinschap op Dreef. Alle gebuurten stuurden een deelnemer, de jury bestaan bestaande uit Els Jochems, Martha Hopstaken, Mr. Shuifel, Loes Bastiaansen en Marleen Dekkers werd per lottrekking uit de zaal gekozen. De jury kwam unaniem tot de volgende uitslag: 1) Meatlof met Paradise by the dashboardlight (Monique Bastiaansen en Martijn Bogers), 2) Peter Blanker met 't is moeilijk bescheiden te blijven (Gert Jan Van Rijen), 3) Jade metDon't walk away (Ellen en Anke Van Boxel). Uit de zaal noteerde ik de volgende reactie. Ik heb de indruk dat het een tijdje heel stilletjes geweest is rond de KLJ. Blijkbaar zitten ze nu weer in een stijgende lijn. De musical was mooi in elkaar gestoken, ik heb er echt van genoten. Meatlof was voor mij de uitblinker en is ook door de jury als eerste gekozen, alhoewel voor mij iedereen gewonnen heeft. De leiding had alles goed georganiseerd, aan alles was gedacht. De fanfare vulde de pauzes op met een grote tombola om de kas nog eens extra te spekken. Kortom, het was geweldig. Diegene die er niet waren hadden ongelijk, en ik hoop dat de KLJ volgend jaar iets soortgelijks in petto heeft. (aldus Conny Bogers). Patricia Basliaansen van de KLJ zelf wou het volgende kwijt. 'Achteraf gezien is alles meegevallen en durf ik van een succes spreken, al moet ik eerlijk toegeven dat er momenten geweest zijn dat ik het echt niet meer zag zitten. Langs deze weg wil ik ook de sponsors nog eens extra bedanken. Hun steun was meer dan een duw in de goede richting. Volgend jaar zouden we graag iets soort soortgelijks op touw zetten. Een echt toneel is misschien net iets te hoog gegrepen.' Alhoewel, waarom zou zoiets niet uit KLJ kunnen groeien? 0

Fanfare

Eind dit jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen! Misschien zou je wel willen meewerken aan het tot stand komen van een programma of een lijst. Indien je ook iets voelt voor het groene gedachtengoed, aansluiting zoekt bij een progressieve groep, of aan zo'n lijst wil meewerken, dan ben je bij ons op het juiste adres.

Waarom zou je niet eens bellen?

Tel. 314.58.53: Juul Verhulst of Tel. 315.71.73: Fons Sprangers.

Voor de zevende maal organiseert de fanfare een reeks rommelmarkten. De opbrengst wordt gebruikt voor het kledings- en instrumentenfonds van de fanfare. Dit jaar start de markt op vrijdag 27 mei t.g.v. van de jaarmarkt georganiseerd door de Dreefse middenstand. Vervolgens gaat de rommelmarkt door elke zondag van 29 mei tot eind oktober, telkens van 9 uur tot 16 uur. De markt situeert zich op het gebuurt het Geiteneinde op de Dreef zelf, richting grens. Naast de rommelmarkt trachten, bij goed weer ook een aantal marktkramers hun waren aan de man te brengen. Zij betalen hiervoor 200 fr. aan de fanfare per dag. Zowel kooplustigen als verkoper zijn van harte welkom. Voor meer informatie contacteert u Jaak Snijders, Heieinde 24, Meersel-Dreef, tel: 03/315.76.59 . •

Agalev-Fusiebelangen Hoogstraten. (advertentie)

23


Al het nieuws over HOOGSTRA TEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88.

Traditiegetrouw is de mei-maand de periode van de noeste arbeid in huis en tuin. Beiden hebben een beurt nodig voor de Communiefeesten. De leerlingen van het eerste leerjaar deden hun Eerste Communie op donderdag 12 mei -al een feestdag op zich, die velen van een verlengd weekend deed profiteren. Met 89 waren ze dit jaar en ze zagen er allemaal glunderend maar toch ook ernstig uit tijdens de kerkdienst. En wanneer u dit leest, zijn ook reeds de Plechtige Communicanten aan de beurt geweest en dit op Pinksterzondag. 0

Open deur op het Spijker Alle onderwijsinstellingen openen gewoonlijk hun deuren· tijdens deze maand. Op 1 mei zette het Instituut Spijker in al zijn afdelingen de deuren open voor ouders en sympathisanten. Bij de leerlingen werd deze Open Deurdag aangekondigd met een ééndagskrant die verscheen vanaf donderdag 28 april. 'Ariadne de draad' (was de naam van het enkele dagenkrantje) kondigde dagelijks de laatste wetenswaardigheden aan voor de komende open schooldag. De inhoud van één van de artikeltjes willen we u niet onthouden, weliswaar in verkorte versie. Reeds weken op voorhand verlangden de vele spijkerhartjes naar de Open Deur, vooral om van de welkome afleiding tijdens de week ervoor te mogen genieten. Want één keer per jaar worden de ramen van de school gewa sen, en dit in de week voor de open deur, zodat de bezoekers ook bij hondeweer een blik kunnen werpen op het fleurige park. En schrijft de redactrice van Ariadne verder: 'U vraagt zich natuurlijk af waarom dit wassen voor ons zo buitengewoon is. Welnu, alleen gedurende deze week valt op onze school vreemd (ons niet bekend) manvolk te aanschouwen. Spijkerkoppen slakken gilletjes, vallen in zwijm en moeten zelfs afgevoerd worden bij het verschijnen van zulk een mannelijk hoofd voor de ramen van de klas.' Gelukkig voor de Spijkerkoppen is de groep leraren/leraressen die in dergelijke gevallen de gordijn sluit, met uitsterven bedreigd, zo vervolgt het verhaal. En de glazenwassers waren dit jaar iets minder de moeite waard dan vorig jaar, maar ze bleven twee dagen en 'enkel en alleen al door hun aanwezigheid verzachten zij de soms zo saaie dagen voor de inwoners van Spijkerkoppenland'. Een pleidooi voor gemengd onderwijs, als het ware. 0

Lieve Boeykens stelde tentoon op de Open Deur van de Lagere School van het Seminarie. Op de foto : Paul Vinck, stadssekretaris in gesprek met de kunstenares, en notoir HTC-bestuurslid H. Dockx in volle bewondering.

Onder het toeziend oog van moeder schaap en publiek wordt de jongste spruit van de Land- en Tuinbouwschool van drank voorzien.

Op diezelfde 8ste mei hield de Land- en Tuinbouwschool vanaf 's morgens zijn jaarlijkse bloemen verkoop, en in de namiddag een open deur. Aandacht werd besteed aan de afdeling Landbouw, en me~! specifiek de veehouderij: dat men op deze school zachtaardig met de dieren omgaat, kon u zelf vaststellen. Op 9 mei vierde de Muziekschool Hoogstraten zijn 40-jarig bestaan met een concert. En op 12 mei was het tenslotte de beurt aan de V.I.T.O. om de poorten open te stellen voor alle belangstellenden. 0

Overal open deur Op 8 mei was het Seminarie aan de beurt: voor de waaghalzen had men er een klimmuur opgebouwd. Voorts had men het schoolfeest uitgewerkt volgens het concept: het (school)jaar rond, van september tot juni. In het leraarslokaal van de Lagere school stelde Lieve Boeykens, lid van het oudercomité ten toon onder het motto: 'Mens en omgeving' . 24

EMS: de internationale koeriersdienst van DE POST.

Scheikunde zit in de V.I. T.O. in de lift. Tijdens de Open Deur werd dit voor ons onbekend mengsel gebrouwd.


HOOGSTRA TEN

8 Mei 1945

Feestelijke twintigste editie voor de gehandicaptendag

Op deze. dag capituleerde Nazi-Duitsland voor de geallieerden en was de Tweede Wereldoorlog ten einde . Op 6 mei van dit jaar werd aan deze gebeurtenis aandacht besteed in vele scholen van het Vlaamse land. Op het Spijker werd er rond V -dag een hele week vooraf werk van gemaakt om dan op 6 mei de slotmanifestatie te vieren. Zo is het dit jaar 50 jaar geleden dat de landing in Normandi毛 plaatsvond (6 juni 1944) en dat Hoogstraten bevrijd werd; feit dat in het najaar zal herdacht worden. Inderdaad op 21, 22 en 23 oktober van ditjaar wel de Dienst voor Toerisme samen met het Stadsbestuur een herdenkingsweekeinde organiseren: 'Oktober 1944. De Noorderkempen bevrijd .' Er wordt daarbij gedacht aan de organisatie van historische stadswandelingen , een grootse herdenkingtentoonstelling over de bevrijding van de regio en een historische evocatie in het centrum. Voor de duut路 van de tentoonstelling wordt aan de bevolking gevraagd om fotomateriaal en militaire objecten ter beschikking te stellen. Wie materiaal wil uitlenen, of wie wil meewerken als individu of vereniging, belt met 340.19.55 , en de Dienst voor toerisme en kultuur. 0

Heilig Bloed De zondagen 29 mei en 5 juni zijn hoogdagen voor de Hoogstraatse gemeente, met toch wel als orgelpunt de stratenloop. De toenemende volkstoeloop noopt de organisatoren het deelnemersveld te beperken tot 500. Het afsluitende vuurwerk zal zoals steeds weer te vlug afgelopen zijn voor de talrijk opgekomen kinderen. In ons vorig nummer kon u uitgebreid lezen over het verloop van deze week. Voorafgaand aan deze week, was er op 21 mei de jaarlijkse IKO-tekenwedstrijd, waarvan we u pas in ons volgend nummer verslag en resultaten kunnen brengen. Tijdens de Heilig Bloedzondagen kan u in het IKO terecht om de resultaten van een gans jaar kreatief omgaan met materialen te bewonderen. 0

Voor de twintigste keer kwamen de gehandicapten van het gewest Turnhout van de CM naar het Klein-Seminarie voor hun jaarlijkse gehandicaptendag. Het hoogtepunt werd dit jaar een kleurrijke,feestelijke optocht door Hoogstraten. De 'mannekes', zoals initiatiefnemer Jan Sneyers de kinderen noemt, kregen het gezelschap van the Lowland Pipers, enkele muziekkorpsen, de Reuzen van Turnhout, een carnavalswagen uit Rijkevarset en enkele huifkarren. De tocht ging naar het Spijker, waar Marc Dex, Barbara en Salim Segers, de kinderen stonden op te wachten.

40 Jaar Muziekschool Hoogstraten

Kerk en toren met gids Dat onze kerkjaarlijks vele bezoekers trekt, is stilaan geweten. Maar ook vele Hoogstratenaren zelf hebben de wens uitgedrukt om het eigen kunstpatrimonium wat beter te leren kennen. Die kans is er nu. Op zaterdag 4 juni, op initiatief van het Davidsfonds, is er de gelegenheid om zowel kerk als toren te bezichtigen onder leiding van twee gidsen; glasramen, grafmonumenten, koorbanken, wandtapijten en beiaard worden aan u voorgesteld. Rondleiding in de kerk kan om 14 uur of om 15.30 uur. Beklimming van de toren is mogelijk om 14.30 of om 15.30 uur. Belangstellenden dienen zich wel vooraf in te schrijven, bij F. Verschueren, tel. 03/314.11.88. o

Tennis Met het goede weer in het vooruitzicht (dat hoopt men toch elk jaar opnieuw), organiseert elke tennisclub in de maand mei wel een open tornooi. De HTC van de Katelijnestraat hield zijn open aardbeientomooi van 20 tot 29 mei. Uitslagen volgen volgende keer, maar misschien moet je dan toch de sportbladzijden raadplegen, want hoort dat hier wel? 0

Mooi uitgedost voor deze feestelijke aangelegenheid.

Nog sport? Ook al op 8 mei onder een druilerige regen en met een temperatuur onder de 15 graden, organiseerden de SASSEN hun paaptornooi aan de St. Lenaartseweg. De uitslag: 1. DE GIEREN II - Gierle - 175 2. MARIA- Rijkevorsel- 166 3. FAM. SMITS- Beerse- 146 4. DE MIKKERS - Vhmmeren - 143 5. KLEIN GAMMEL- Rijkevorsel- 140

Nog op dezelfde dag (misschien een beetje veel van het goede) was er op de Thijsakker de wielernamiddag van de Lustige Wielrijders. Deze staan steeds bekend om hun puike organisatie, maar ook hier was het weer toch wel spelbreker. Een valpartij was dan ook nooit ver weg, en met wat schaafwonden zagen we enkele jonge renners uit de bezemwagen kruipen. o

25


HOOGSTRA TEN

Het Convent twee jaar later Op zaterdag 25 juni kunnen alle belangstellenden enkele woningen van het begijnhof, die momenteel gerestaureerd worden, bezoeken. Dat de toekomstige bewoners hun huis voor het publiek openstellen kadert in de feesten die de naam 'Het Convent twee jaar later' meekregen en herinneren aan de raadszitting van 29 juni 1992, toen het begijnhof aan Het Convent toegewezen werd. Vorig jaar kreeg het begijnhof, naar aanleiding van de tentoonstelling 'Het Convent éénjaar later', het bezoek van minister Johan Sauwens die, na zijn toespraak, de premies van de instandhoudingswerken ondertekende. Op dit ogenblik zijn bijna alle daken hersteld en wordt er met man en macht gewerkt aan de restauratie van de woningen. Op 25 juni zullen enkele woningen opengesteld worden voor het publiek, gaande van een 'bijna ruwbouwwoning' tot een huis dat binnen enkele maanden bewoond zal zijn. Een enige gelegenheid om kennis te maken met de toegepaste restauratietechnieken.

Pladijs met bier De derde Trofee voor Streekgastronomie, een initiatief van het VTI-hotelschool Spijker, de Academie voor Streekgebonden Gastronomie en Brouwerij De Koninck, werd gewonnen door Jean Jacques De Busscher uit Antwerpen (restaurant Petrus). Dit jaar kregen de drie finalisten de opdracht om een tussengerecht te bereiden met pladijs en bier. De tweede prijs ging naar Eriek Dernoen uit Bissegem en de derde plaats was voor Eddy van de Langenberg uit Rijkevorsel. In 1995 wil men deze wedstrijd splitsen in twee categorieën: beroepsmensen en amateurs. Zo krijgen de creatieve doe-het-zeivers ook eens de kans om hun kennis en bekwaamheid met streekgebonden produkten te demonstreren. De inrichters hopen wel dat er zich wat meer kandidaten zullen aanmelden uit de verschillende Vlaamse provincies. Ter gelegenheid van deze prijsuitreiking vroeg directeur A. Laurijssen ook enige aandacht voor het 'brasserieproject' van hotelschool Spijker. De omzet van restaurants en cafés daalt, zowel in Nederland als bij ons, maar de belangstelling van de consument voor de diverse 'tussenvormen' blijft stijgen. Daarom wil de school nu starten met de inrichting en verbouwing van het restaurant Antoon de Lalaing tot Brasserie Antoon. Naast deze brasserie, met een beperkte kaart (aan de Gelmelstraat), blijft ook het klassiek restaurant functioneren . D

26

Goud in Hoogstraten Sooi Van Ceulen en Emma Borremans Het jongste gebuurte van Hoogstraten, de Thijsakker vierde op 21 mei zijn eerste gouden bruiloftspaar. Sooi en Emma wonen in de Thijsakkerstraat sedert 1978, na een leven aan de Loenhoutsebaan. Sooi (Frans officieel) werd geboren op 9 november 1919 in Hoogstraten aan de Vrijheid (waar nu Supermarkt Quirijnen gevestigd is) als 3de van 4 kinderen. Thuis hadden ze een winkel en deden ze ook nog aan tuinbouw . Na de lagere school bleef hij thuis werken. vooral op het veld. 'Wel 200 roe moest er jaarlijks omgespaaid worden ' , herinnert Sooi zich. Werken moet ge doen, zei de vader, niet leren of spelen. Emma, geboren op 9 april 1921, aan de Loenhoutsebaan, bleef niet thuis . Vanaf haar vijftiende ging ze dienen: 5,5 jaar bleef ze op één post. Zij was de jongste van 7 kinderen.

Hoe ze mekaar leerden kennen, daar zijn we niet echt achtergekomen. Officieelluidt het dat ze met mekaar beginnen gaan zijn op Wortelkermis in 1941. Maar er was al vroeger wat over en weer geschrijf. Konklusie van Sooi: 'Ik heb hard moeten lopen om ze te krijgen', en met die uitleg moesten we het dan maar stellen. In oktober 1939 was Sooi dan ingelijfd bij het Belgisch leger, en maakte dus de invasie van 10 mei 1940 mee. Zo verzeilde hij ook in Duinkerken- waar veel militairen zijn ingescheept voor Engeland, onder wie de schoonbroer van Emma - en heeft hij daar een angstig moment meegemaakt. Op een bepaald moment waren er wel 40 Duitse vliegers in formatie in de lucht die de haven wilden bombarderen, die door het luchtafweergeschut uit elkaar werden gedreven, maar dan toch één voor één terugkeerden om hun waar (lees 'bommen') te droppen. Twee uur heeft Sooi toen onder een treinwagen tussen de rails gelegen. In juni 1940 is hij dan naar huis gestuurd door de Duitsers, en liepen ze van De Panne in 4 à 5 dagen te voet naar Heusden bij Maldegem, en via Antwerpen terug naar huis . Dan werd het tijd om te trouwen. 20 Mei 1944 was de hoogdag. Maar sommige bewijzen ontbreken. Trouwfoto's zijn er niet en dat is een verhaal apart. Met de fiets trokken ze naar Wuustwezel om zich te laten fotograferen . Achteraf bleek dat Sooi goed op de foto stond, maar Emma niet. En Sooi zei: 'Dan moet gij maar alleen teruggaan om het te laten

overdoen' . Voorschot betaald, maar Emma is nooit teruggeweest, en zodoende is er geen trouwfoto.

Het eerste jaar van hun huwelijk woonden ze thuis bij Van Ceulen in en werkten er ook allebei. Allerlei winkelwaar moest tot bij de boeren geraken, en dit legde de basis van hun latere zaak. In 1948 kochten ze café De Eik aan de Loenhoutseweg en deze werd omgebouwd tot winkel van kruideniers- en vleeswaren. Emma wilde persé geen café houden. Lange tijd werd ook de baan gedaan: allerlei waren werden thuisbezorgd, en van de boeren brachten ze eieren mee, voor verkoop in de winkel.

In 1968 werd de winkel overgegeven aan dochter Hilda (geboren in 1946), en startten ze een groothandel in boter en eieren, rechtover de vroegere winkel. Tot in 1984 bleef deze bestaan, tot Hilda een supermarkt opende in Rupelmonde. In 1975 stopte Sooi met de zaak omwille van gezondheidsredenen. Zoon Marcel (1952) deed nog verder, maar ruilde de zaak voor de uitbating van een winkel in Lille. In zijn vrije tijd is Sooi een verwoed visser geworden. Vooral in Holland werd, samen met zoon Marcel, een lijntje uitgeworpen, maar nu wordt er vooral in De Mosten gevist. Meestal gaat Emma mee, en breit dan wel een kous of iets anders, of leest. 'Ons vader is wel één van de trouwste supporters van Hoogstraten V.V., zelfs op verplaatsing' , vertrouwt zijn dochter ons toe. Ook als het zeer koud is trekt hij naar de Brouwerijstraat, desnoods met stro in de klompen. Driemaal per week wordt er gekaart, bij de gepensioneerden, in Castelré of in de Pax. Op vrijdag is het kruisjassen bij Gust van Nijen, en 'daar ligt geen één pan nog goed, van het op tafel kloppen', zegt Sooi. Voor ons part, moogt ge gerust nog lang op tafel kloppen Sooi. Gefeliciteerd, Sooi en Emma. •


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PA TRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

Gehuchtentocht

Wereldreis

Plaats in verspreide slagorde op Minderhouts grondgebied een vogelpik, en ringwerp- of een bollenspel, kook een ketel soep en een berg rijstpap en bedenk de winnaars van de spellen met wat prijzen en je krijgt ons volk weer op de been. K.L.J. tekende dit concept uit voor hun gehuchtentocht waarmee een tweehonderdtal kinderen en volwassenen een halve dag per fiets of per auto ons dorp doorkruisten. Leuk initiatief, voorwaar! 0

WiliTura

En wij die dachten dat we in Minderhout een grote parochiezaal hadden! Onze Vlaamse Will is in de loop der jaren alle dorpszalen ontgroeid. Uiteraard was onze organiserende fanfare op alles voorbereid. Zij hadden een tent neergepoot waarin men heel de Noorderkempen kwijt kon. Ook al zat het publiek dus niet in mekaars nek, met een kleine duizend man mocht men toch tevreden zijn over de opkomst. Ook over het optreden van onze Vlaamse 'hartenbreker' - Will ziet er nog altijd even jong/oud uit als vijfentwintig jaar geleden, alleen de fans zijn blijkbaar, met alle respect, onderhevig aan de tand des tijds, ook over het optreden dus, werd unaniem de loftrompet gezwaaid. Gezellig, sfeervol, allĂŠ, na vijfentwintig jaar gelukkig huwelijksleven komen alle jeugdherinneringen je zo weer voor de geest. Dank u wel, Wil!. En Will, die wil wel, als de kassa maar rinkelt en de meisjes blijven lachen .. . 0

Filatelie: een goede basis voor een brede kijk op de wereld.

Wie droomt er niet van om ooit eens de Grand Canyon van nabij te bewonderen en 's anderendaags te luieren onder HawaĂŻaanse palmbomen of op zoek te gaan naar de goudschatten van Toet-anch-amon. Iedereen toch, al was het maar om te ervaren hoe goed het in ons eigen Belgenland wel is. Voor Louis (Ludo) Oninckx, onze Minderhoutse uitwijkeling uit Sint-Lenaarts, die meestal eerder de krantekoppen haalt met sportieve prestaties, gaat deze droom in vervulling. Uiteraard gaat dat niet zomaar. Vooreerst moet je samen met je vrouw een zilveren huwelijkspaar vormen. In deze tijden is dat op zich al niet meer zo evident. Daarna moet iemand uitje naaste omgeving het initiatief nemen om je bij Donaat Deriemaeker te introduceren. Zijn onverwachte inval op je feest moetje overleven. Als je dan de moed kan

opbrengen om twee uur te figureren in Donaats Tartufo voor het kruim van Vlaanderen kritisch TV-publiek (sic), dan ben je al een heel eind weg. De doorslaggevende factor die het verschil maakt tussen een weekendje Blankenberge of een drieweekse wereldreis is echter 'geluk' zoals de winnaar ootmoedig bekent. Als je deze maand onder ogen krijgt, hebben we het ook zelf al kunnen vaststellen op 27 mei ... als we het programma tenminste hebben kunnen uitkijken. Want ook dat zal niet meevallen zonder training. zeker. Niettemin, het is je van harte gegund, Louis. Een kaartje is het minste wat we kunnen verwachten, nietwaar? En valt de marathon van Boston, New York of Honolulu niet in je reisprogramma? 0

Eerste Communie

De nieuwe kleren, de cadeaus van nonkel en tante, het feest waar zijzelf het varken mogen zijn, het kan allemaal extra motiveren. Waar het eigenlijk om draait is voor de eerste keer samen met al die grote mensen mee de eucharistie mogen vieren. En na die maanden voorbereiding zullen ze dat wel geweten hebben, deze groep eersteklasse die er op 1 mei in een volle Sint-Clemenskerk een vlotte en verzorgde viering van maakten.

27


MINDERHOUT

De eerste keer

Dubbe.le marathon De tweeënveertig Olympische kilometers al lopend afwerken vergt behoorlijk wat van je krachten . Daarvan kunnen we meespreken. Als je binnen de tijdspanne van een maand twee keer zulke wedstrijd tot een goed einde brengt, mogen we toch van een uitzonderlijke prestatie spreken voor een amateur. Jan Vermeiren uit de Beemden bracht dit voor mekaar. Omdat hij op de Antwerpse marathon net niet binnen de drie uur geëindigd was - zeer behoorlijke prestatie nochtans - wilde hij revanche, en liefst zo snel mogelijk. De volgende gelegenheid, in onooglijk Oostrozebeke, greep hij aan om die tijd zo scherp te zetten als hij zelf wilde, binnen de drie uren dus . Proficiat, Jan. D

Overleggroep Voor deze parochiale werkgroep zit het eerste werkjaar erop. Tijdens de laatste vergadering werden vieringen in het vooruitzicht gesteld voor Jos Janssens, Minderhoutse pastoor op rust voor zijn 50 jaar priesterschap en voor Louis Swaegers, nog altijd voorganger in de eucharistie en proost van de plaatselijke K.S.J., voor zijn 40 jaar wijding. Er werd ook gepolst naar de nood om de dorpsgemeenschap weer met mekaar in contact te brengen op een groots dorpsfeest. Het blijkt echter dat de kater van Kapellekenskermis, eens in de wijde omstreken een befaamd feest, nog niet helemaal is doorgespoeld. Er bestaan misschien al wel enkele initiatieven waarbij kan worden aangesloten. K.L.J . heeft zijn gehuchtentocht, K.W.B . zijn kapellekensloop, de fanfare zijn Marckefeesten, ... Wordt vervolgd. D

Tel.: (03) 314.82.16

91 Loenhoutseweg 2320 Hoogstraten

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken 43

28

Minderhout bas the blues Voor degenen voor wie Will Tura al een baard had toen zij zelf nog met een pamper rondliepen en voor de niet-leeftijdsgebonden liefhebbers van het genre hadden enkele plaatselijke horecamensen de blues naar Minderhout gehaald. Zij haakten hun karretje aan de inmiddels bekende kroeg en blues-trein. Het uit-de-windis-het-goed-terrasweer vermeed de overrompeling voor de podia. Zoals dat tegenwoordig wel meer het geval is, was de muziek op afstand beter genietbaar dan op de duurste plaatsen op de eerste rij . Als we echter alle optredens in dit circuit willen meepikken, dan moeten we onze mening i.v.m. het sluitingsuur dringend herzien. Of lag het misschien aan de bus - hoe handig - die ons gezelschap toevallig altijd ergens dropte waar de muzikanten aan pauzeren toe waren. De bluesy tunes uit de papilion waren dekwaadsteniet. Zeker weten en doorgaan. Voor een betere planning staan we zelf in. D

Kapellekensloop Voor wie het fietsen niet direct ziet zitten pakt K.W .B. uit met haar tweede stratenloop op 25 juni. Er is voor elk wat wils. Om 15 uur starten de kinderen en een uur later werken de seniors zich in het zweet voor 5, 10 of 21 km. In de States wacht de scheidsrechter tot de laatste deelnemer gearriveerd is om de aftrap van België-Holland te fluiten. Ook hier geen excuses dus. Maar omdat niet iedereen zal meelopen, werd er een parcours uitgestippeld dat aan de supporters alle kansen geeft om het wedstrijdverloop te volgen. Aanwezig dus! D

Waar is het paard?

Fietsdag

Fax: (03) 314.79.56

• • • • • • •

Omwille van het forfait van een muziekgroep werden deze nieuwe jonge muzikanten van de Marckezonen tijdens de Marckefeesten voor de leeuwen gegooid. Onder deskundige en bezielende leiding van los Vermeiren en gesteund door enkeleancienslieten zij het grote publiek horen wat zij in hun mars hadden. Volhouden , mannen (en vrouwen).

Bijzitters hebben in Minderhout een geldig alibi om zich aan hun kiesverplichtingen te onttrekken. K.W.B. organiseert namelijk op de Europese verkiezingsdag een gezinsfietstocht. Goed gezien van die mannen. Iedereen is noodgedwongen thuis. Geen excuses . Veel volk op de been dus. De rit gaat vanuit BaarieHertog langs het Bels lijntje en de Kempische vaart naar PosteL Afspraak om 9.30 uur aan de parochiezaal. 't Zal druk zijn in de stemhokjes tussen acht en negen! Op de lagere school verzamelden alvast tweehonderdtweeëntwintig jonge fietsers ter gelegenheid van de nationale sch oolfietsdag op 11 me1. Voor de kleinsten werd een behendigheidsparcour uitgezet. De ouderen smeerden hun benen in om onder leiding van meester Peeters de Kempen te doorkruisen of om met meester Jan, tegemoetkomend aan de mountain-bike trend, onfietsbare paden op te zoeken. Een goeie training alvast. Als onze papa nu nog maar kan volgen! D

Dravende en gulopperende paarden vernielen de keurige grasbermen langs de wegen van Heerle. Daarom vraagt P.G. aan de ruiters van Minderhout en omgeving: 'Eerbiedig het werk van andere mensen. Op stap gaat ook, bij mooi of slecht weer en het groen is zo mooi.'


MINDERHOUT

Minderhouts paardenvolk 2

Schoolfeest Uitgesteld omwille van de fanfarefeesten - en het slechte weer ook zullen we maar zeggen maar niet verloren. Op zondag 5 juni leiden alle wegen naar onze basisschool. Je kan er terecht voor een sfeervolle openluchtmis, een gezellige barbecue, een creatief optreden van al onze kinderen, een verTassende play-back, een stemmig deuntje Ierse folk . Pannekoeken, drank en spelen doorweven het geheel. Iedereen is van harte uitgenodigd! Inschrijven voor de barbecue graag vooraf op tel. 314.64.21. D

Minderhouts paardenvolk 1 Volgens de boeken werd op 20 september 1959 de aanzet gegeven voor de nieuwe rijvereniging Sint-Clemens. Waren de paarden uiteraard het motief, groepsgeest en vriendschap hebben deze vijfendertigjarige groot gemaakt. Want het minste wat we mogen beweren is dat zij Minderhout landelijke (en zelfs bredere) bekendheid heeft gegeven. Wie herinnert zich in een nabij verleden niet meer de uitzending van Jef Desmedt en Karin Donekers naar de olympische spelen in Barcelona? En als we de clubgeschiedenis erop nalezen sluiten we op een hele reeks kampioenen, titels en grote organisaties. Nochtans zijn prestaties, zo beweert men, noch de basis noch het einddoel van de vereniging. De essentie is het paardrijdenvoor-de-pure-deugd. In Hal is vijfendertigjaar geleden een paardenvolk opgestaan. En te oordelen naar de enthousiaste ponyruiters is dit geslacht nog lang niet doodgebloed. Tijdens het weekend van 23 en 24 april was de rijvereniging Sint-Clemens op de bekende terreinen van de Blauwbossen en Desta gastheer voor de landelijke ruiters. De nationale titel veelzijdigheid stond er op het spel. Onder een stralende zon - de finale van zondag - laten we buiten beschouwing, dat was echt géén weer tekende deze 35-jarige vereniging weer voor een piekfijne organisatie. Dat Dolf Desmedt bij de ponyruiters met de hoogste eer ging strijken, maakte de vreugde uiteraard nog groter. •

In het begin der zeventiger jaren vormde zich nog een andere rijvereniging binnen ons dorp. Op onze tafel belandde bijgaande foto . Deze ponyruiters, die van zichzelfbeweren de beste te zijn van • het gewest Hoog straten, hebben deelgenomen aan de nationale springwedstrijd in Leuven. En de resultaten, mannen? V.l.n.r. Claar, Annemie en Joris Van den Heuvel, Mark Mertens, Cindy Godrie, Jan Staffelen, Pieter De Clene, Denise Bruynen, An Lenaerts, Ilse Schrauwen, lef Staffelen.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

gesloten 9-18 u. 9-19 u. 10-20 u. 8-18 u. 8-17 u.

Meerdorp 72, 2321 Meer Tel. 03/315 05 98

ijaar~tudio

run

Arboretum

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten)

\

Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03.79

- - ----WAT IS ER IN HET LEVE N MOOI ER DAN IE TE KU NNEN UITLEVEN ? ABB DRAAGT DAAR CI~AAC TO E BIL WANT VEILIG VE RZE KEREN IS MEER DAN CENTENWERK

In het arboretum te Kalmthout overheerst niet de wetenschappelijke striktheid die soms zou kunnen overgaan tot saaiheid. In deze tuin werd als vertrekpunt geopteerd voor schoonheid en associatie. De algemene inkomprijs bedraagt 150 fr. en voor kinderen 50 fr.Het arboretum, vlakbij het station van Kalmthout-centrum, is dagelijks geopend van 15 maart tot 15 november: op de werkdagen van 9 tot 17 uur en tijdens het weekeinde vanaf 10 uur tot 17 uur. Er zijn ook regelmatig tentoonstellingen, voordrachten en geleide wandelingen . Meer informatie kan men bekomen bij: Arboretum-secretariaat, Heuvel 2, 2920 Kalmthout, tel. 03-666.67.41. D

de

~ o3 - 314.55.04

Du00®~~(fCSûCSû~~@ ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

maand 29


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Weer •n kampioen rijk Zondag 24 april had hier weer het provinciaal kampioenschap voor dames internationalen plaats, vanwege onze plaatselijke vedette Sabine, al woont ze dan nu eigenlijk niet meer in Wortel. De start was voorzien om 3 uur nm. Een kwartier voor de start werden de hemelsluizen geopend en viel er een fikse regenbui die echter de pret niet kon drukken. De start was misschien 'n paar minuten te laat, maar het ruime veld van 58 deelneemsters vertrok in de regen voor 12 ronden van ongeveer 8 km, richting Langenberg, dan Koloniedreef, langs het casino terug naar de Beukendreef, Poeleinde en dorp. Omdat de werken aan de Boomkes nog niet klaar waren en de Zandstraat en Rooimans geblokkeerd waren, was er eigenlijk geen omleiding over de Bouwhoef mogelijk voor het doorgaand verkeer, zodat dit 12 maal bij de Boomkes opgehouden moest worden in de richting Merksplas. Inmiddels bleef de regen gelukkig niet te lang duren, zodat na twee uren koersen het kampioenschap normaal afgewerkt kon worden. Winnares wa~ Monique Knol, een van de 16 deelneemsters van boven de grens. Derde was onze Sabine Snijers, die al eerste van 17 dames uit de provincie Antwerpen dus de kampioenstitel van de provincie behaalde. 0

Inbraken Een paar weken geleden zijn er enkele min of meer geslaagde inbraakpogingen gedaan in ons dorp. Op een plaats waren de inbrekers tot in de living geraakt, tot ze door plots hondengeblaf op de vlucht gedreven werden. Op minstens twee andere plaatsen hadden ze meer succes . Mogelijk zijn ze nog op meer plaatsen aan 't proberen geweest. Misschien is het raadzaam al te gemakkelijke of ouderwetse sloten aan achterdeuren te vervangen, of grendels aan de binnenkant bij te laten plaatsen. Maak het inbrekers in alle geval niet te gemakkelijk. •

Goed Doel Wortelfeesten Donderdagavond 21 april had in 't Slot een vergadering plaats van vertegenwoordigers van alle geïnteresseerde verenigingen om het 'Goede Doel' te bepalen waarvoor de opbrengst van de 7e Wortelfeesten eind augustus aanstaande zal worden bestemd. Want nu was er enkele weken eerder gevraagd 'goede doelen' voor te stellen, want het aantal gegadigden voor een flink bedrag groeit elk jaar. Er werd dus democratisch gestemd voor een goede bestemming: dit jaar zal de winst van de feesten gebruikt worden voor een opknapbeurt van de voorgevel van 't Slot zelf, nieuwe ramen en deuren inbegrepen. Het zij hun gegund, want al zes jaar was 't Slot belangeloos gangmaker en organisator van de feesten en tevens gastheer van alle feestgangers in hun lokalen. 0

Boomkes ongeveer klaar De werken voor het opnieuw aanleggen van de Boomkes zijn zo goed als klaar. Dinsdag 26 april werden de eerste nieuwe boompjes geplant en de laatste zijn inmiddels ook in de voorziene gaten geplant, zodat er nu in totaal26 nieuwe boomkes staan in plaats (niet op de

30

plaats) van de vroegere 16. Dus een winst van 10. Ze staan er nog wel wat magertjes bij, moeten nog uitbotten, zodat een foto van de nieuwe boomkes nu nog niet veel groen te zien zou geven. Verder is er langs twee kanten een beukenhaag geplant en zijn er 10 nieuwe stalen zitbanken geplaatst, niet te verwarren met de geldbank naast het Slot, die misschien meer volk trekt. De telefooncel is verplaatst naar de korte kant van de driehoek: daar zullen bellers minder last hebben van het (snel)verkeer langs de grote baan. Het wachthuisje voor de bus is iets achteruitgezet. Langs de grote baan is de scheiding tussen fiets- en voetpad niet zo duidelijk en nodigen de vakken tussen de plantgaten der bomen langs die kant misschien automobilisten uit om hun auto daar neer te poten, wat niet de bedoeling is. Voorts is het de bedoeling dat de weg langs het Slot enkelrichtingverkeer krijgt, max. 3 T, vanuit de richting benzinepomp naar de Zandstraat/Rooimans, en niet omgekeerd; en dat het pleintje zelf vrij blijft van geparkeerde wagens, door middel van bloembakken tussen de binnenste bomenrij. In alle geval, we hebben nu echte boomkes; vroeger spraken we wel van de Boomkes, maar eigenlijk was dat een onwaarheid: het waren bomèn. Er zijn mensen die het 'nieuwe' maar niks vinden. Laat ons enkele jaren geduld hebben tot alles wat breder uitgegroeid is. Over goesting en smaak kan getwist worden: de ene ziet liever een oud gerimpeld gezicht, de andere liever een blozende baby of een knappe meid. Maar die krijgt mettertijd ook wel rimpels en grijs haar. o

KLJ-Fietszoektocht Zondag 1 mei organiseerde onze KLJ een toeristische fietszoektocht met keuze tussen 15 of 25 km. Die afstanden waren enigszins naar onder afgerond en door een of andere vergissing reed een 15-km-zoeker er zelfs bijna 30! In alle geval, het was een heerlijke toeristische tocht; 65 deelnemers deden mee. Intussen was er in het lokaal tevens pannekoekenfeest waar zo'n 150 mensen op af kwamen. Het feest was echt een succes, al was het een half uur voor het begin bijna letterlijk in het water gevallen, niet vanwege regen, maar omdat er een buis van de waterleiding in het lokaal sprong en niemand wist zo gauw waar die leiding afgesloten kon worden, zodat op 'n zeker moment 10 cm water over 'n deel van de vloer stond. Even paniek, tot de redding gevonden was. Alles kon dus gewoon doorgaan. Eind goed, alles goed. Tot volgend jaar. o

Bib verhuisd Dit staat weldegelijk met een d, want onze bibliotheek is inmiddels verhuisd van achteren, waar ze huisde in de vroegere raadzaal, naar voren, waar de inwendige verbouwing achter de rug is. Bib-bezoekers kunnen zoals vroeger langs dezelfde zijdeur naar binnen, want de ingangsdeur aan de straatkant is wel gebleven, maar alleen voor het zicht. De trap die we vroeger rechts lieten als we naar Vik in ' t postkantoortje gingen , is nu aan het zicht onttrokken door drie muren eromheen; in die nieuwe ruimte is nu een volledig sanitair ondergebracht. Wellicht is er op een nader te bepalen dag een officiële opening van de nieuwe bib-ruimte, tezamen met de inhuldiging van de nieuwe Boomkes . Dat horen we nog wel. 0

25 Jaar 't Slot De 'zesdaagse ' om het 25-jarig bestaan van het Slot te vieren is voorbij en mag geslaagd heten, met het goed··gevarieerde program, waarvan we in vorig nummer melding maakten. Dinsdags de 10e was het bestuur op bezoek geweest in de Singel te Antwerpen, zodat via radio 2 van de BRT 's woensdags aan al wie het horen wilde kond gedaan was van de feesten . Woensdagavond had een groot galabal plaats met zo' n 80 man. Donderdags was er de zwem liezen-jenever-voetbal wedstrijd op het veld van de Kolonie, met een bal van ongeveer

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 03/3146250

KWH-Fietszondag Dezelfde zondag 1 mei werd er de Se fietstocht naar de Hoge Rielen in Lichtaart georganiseerd, voor heel het arrondissement. Wat ons dorp betreft kunnen we heel kort zijn: bij de enthousiastelingen die van 'boven' (Meer, Meerle, Minderhout en Hoogstraten) gekomen waren sloten zich hier welgeteld 2 deelnemers aan. In alle geval, die twee hielden moedig onze kleuren hoog. Maar wat wilt ge, als er ter plaatse ook voor een goed doel gefietst moet worden? Het hemd is nu eenmaal nader dan de rok. Soms is er teveel tegelijk te doen in deze tijd. 0

De vakfotograaf maakt er meer werk van Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf. 35


MINDERHOUT 2 meter diameter, waar ze dus niet alleen tegen konden trappen, maar ook bv bovenop gaan hangen. Hierbij kwam Tim Verschueren te vallen, waarbij hij een voet brak. 's Avonds trokken 'Beyond surprise' en ' Katastroof' ruim 250 man in de parochiezaal. Vrijdags was er de voetbalwedstrijd van de veteranen Oud Slot tegen Jong Slot, die werd gewonnen door de jeugd, 2-1. De fuif 's avonds was eerder een flop, maar ja, dat was dan ook de enige tegenvaller. Zaterdags was er een playbackwedstrijd, met 3 groepen van 0 tot 8-jarigen en 9 optredens van 8 tot 12-jarigen. Hanne Melis en Leen Van Bouwel gingen met de 1e prijzen lopen. 's Avonds in de parochiezaal was erover de 300 man om de 'Blue Chicken Slotband' en 'Slight Return' te zien en te horen. Als besluit en kroon op het werk van de kwarteeuwviering waser's zondagsmiddags de 24e toeristische Auto- en Fietszoektocht De 1e prijs van de autozoektocht was voor Maria Geens: hiermee was het monopolie van de winnaar van vorige jaren doorbroken, maar het blijft wel in de familie. En bij de fietszoekers ging de 1e prijs naar Daniella De Wilde uit Wortel. 60 Automobilisten hadden zich laten inschrij ven en 68 fietsers, samen 128 inschrijvingen, dus een succes, mede dank zij het goede weer. -De werkbijen van het Slot mogen tevreden terugkijken op een geslaagde feestweek en kunnen na deze dagen eens rustig gaan slapen. Met ruim 150 leden mogen ze ook tevreden zijn over de voorbije 25 jaar en

beginnen ze aan de volgende jaren. DHM wenst ze allen nog veel sterkte en geluk. D

Bloembakken Binnenkort zullen er bloembakken geplaatst worden links of rechts, afwisselend, op de rijweg in de Grote Plaats, de Pastorijstraat en het Kerkveld, teneinde het verkeer in deze woonstraten te vertragen. Een eerste plan om in die straten drempels aan te brengen komt veel te duur, bovendien, drempels kunnen niet meer verplaatst worden, bloembakken wel, als ze blijken beter wat anders te staan. De Grote plaats (en de Beukendreef) worden hoe langer hoe meer sluipwegen om vanuit Merksplas naar Minderhout of verder te rijden; het wordt er hoe langer hoe drukker en men vliegt erover. Het doorgaande verkeer langs daar moet ontmoedigd worden. De bloembakken zullen zo geplaatst worden dat er achterlangs 茅茅n meter breedte overblijft voor fietsers en kinderen. De bakken zijn 1,20 x 60 en worden met de lange kant in de rijrichting gezet, zodat er nog 3;40 meter overblijft voor een auto, maar niet voor twee om mekaar te kruisen. Wie dus naar links zou moeten uitwijken om .geen bloembak te raken en een tegenligger ziet komen, moet v贸贸r de bloembak aan zijn kant wachten. We zullen kalmer moeten leren rijden voor onze eigen veiligheid en de veiligheid van andere, zwakkere weggebruikers. D

BEGRAFENISSEN

JORIS /

I.

/

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10 03/314.56.91

,.

Tweewieler Racing Center

D. VERHEVEN motors bromfietsen -fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 "

De Hoogstraatse Maand echt wel beter The Blue Chicken Slotband

31


RECREATIE

Down Town Crazy naar Katar Ooit gehoord van Katar? Het is geen merknaam of zoiets maar een echte staatüe) in de Perzische Golf. Een stukje woestijn in de vorm van een schiereiland. Ook wij zouden nooit van Katar hebben gehoord ware het niet dat streekeigen muziekgroep DOWN TOWN CRAZY daar naartoe is gegaan, eind maart van dit jaar. Het was een fascinerende belevenis, dat vernamen wij op een avondlijke babbel met JEF KIMPE, lid van de groep, en echtgenote DIAN VAN GESTEL. Down Town Crazy is een 5-koppige muziekgroep met blues en rock op het repertoire, een 4-taljaren geleden ontstaan. Verledenjaar trad de groep zo'n 40 keer op op diverse podia in het Vlaamse land. Dat zij zelfs tot in Katar zouden bekend raken, dat hadden zij nooit gedacht.

Rijk land

A

=

Aardolie Olieleiding

D

A\ 0

Terminal Aardgas km

50

Zeilwedstrijden in de Perzische Golf Jaarlijks worden in Doha, de hoofdstad van Katar, zeilwedstrijden gehouden; zeilclubs van de hele wereld komen daar op af. Die regatta wordt opgeluisterd met allerlei feestelijkheden en daar hoort ook muziek bij . Een werkcollega van een der leden van Down Town Crazy was voor een tijdelijke job in Katar en gaf daar hoog op van de muzikale kwaliteiten van de Kempische muziekgroep. Ze werden uitgenodigd en zo vertrokken op 18 maart in Schiphol de mannen van DTC: Jef Kimpe, Jef Krols, Henk Van de Sijpt en Christof Foulon (het 5de lid kon zich niet vrijmaken); ze werden vergezeld door Hein Provoost en Dian van Gestel. Via Straatsburg en Bachrein kwamen ze omstreeks middernacht aan bij hun gastgezin. Het moet zijn dat ze zich wat zenuwachtig maakten want we lezen in hun dagboek 'onmiddellijk repetitie tot 3u ('s nachts)' . Om 5 u worden ze dan alweer gewekt door het geluid van het ochtendgebed. In ieder geval was hun eerste optreden in een reusachtige tent aan het strand een succes . De plankenkoorts is dan voor een stuk over en ze kunnen beginnen aan hun 'Arabisch' avontuur.

32

Dian vertelt: 'Het is een streng Islamitisch land. Hoe vriendelijk wij en de andere buitenlanders ook worden behandeld, men mag er zich niet blijvend vestigen. Je kunt er alleen naartoe voor een job of mits een uitnodiging zoals wij. Hetis ook eenheelrijk land, hetheeft de grootste aardgasbel ter wereld onder zijn bodem. De enige mensen die we daar hebben zien werken waren 'gastarbeiders' : Indiërs' en Pakistani. Voor ons is het een land van grote tegenstellingen; enerzijds leven zij in een wereld als de onze, met televisie, telefoon, ijskasten en auto's, anderzijds zijn er zaken die ons aan de Middeleeuwen doen denken; de manier waarop ze hun emir (soort koning) bejegenen bijvoorbeeld. De men woont met zijn hofhouding in een prachtig paleis maar niemand mag hem bekijken, een blik op hem werpen is heiligschennis. Dat ondervond een van de buitenlandse werknemers die iets in het paleis moest doen en daar een glimp opving van de vorst; onmiddellijk werd hij vastgegrepen en het kostte hem enige moeite om weer los te geraken mits veel uitleg en verontschuldigingen. Tijdens ons verblijf in Katar kwamen wij meer in aanraking met buitenlanders dan met Katari' s; we hebben verschillende keren opgetreden in hun privé-clubs. Telkens ging dat gepaard met een overvloed aan lekker eten. Nooit hebben wij zoveel en zo lekker gegeten als daar. Alle Belgen die in Katar wonen en

werken, zo'n 12-tal, de meesten uit Aalst, hebben wij op zo'n clubavond leren kennen. We hebben ook kennis gemaakt met de Engelse kolonie die veel uitgebreider is; de Engelsen beschikken daar over een eigen krant, de Gulf Times (ze zijn ons komen interviewen) over een eigen radio- en teeveeprogramma. Toch wordt er weinig teevee gekeken want de programma's zijn zodanig gecensureerd dat ze bijna niet meer te volgen zijn; alles wat op manvrouw relatie betrekking heeft, wordt geknipt, zelfs elkaar de hand geven, is taboe. Anderzijds wordt het geweld helemaal niet geweerd, integendeel. We zagen dat op de affiches van de bioscopen waar de ene kop na de andere wordt afgeslagen. Vele buitenlanders die daar werken zijn echte globetrotters, ze zwerven van het ene continent naar het andere in dienst van hun firma. Een uitzondering was een Schot die wij daar leerden kennen, er waren daar massa's Schotten werkzaam. Die ene Schot was daar al 16 jaar, hij staat aan het hoofd van een groot bedrijf dat zeewater ontzilt, het grootste ter wereld, zo beweerde hij . Het water dat zijn bedrijf produceert, heeft 'Perrrier' -kwaliteit, dat beweerde hij ook. Zo'n bedrijf dat zeewater ontzout is een goed voorbeeld van de rijkdom van de Katari' s, hoeveel geld zij daarvoor over hebben. Ook de palmbomen die in de hoofdstad groeien, die werden voor veel geld uit Miarni ingevoerd en nu met veel zorg onderhouden door de gastarbeiders.

Onzichtbare vrouwen Het moeilijkst te begrijpen voor ons, is hun houding tegenover de vrouwen. Zelf hebben we ze nooit kunnen zien, altijd zijn ze zwaar gesluierd, sommigen zelfs met een soort ijzeren masker voor. Gesluierd en wel moeten ze bijvoorbeeld in het restaurant, toch nog in een aparte kamer blijven en worden ze daar, afgezonderd van de mannen, bediend. Zelf maakten we het mee dat onze begeleider Abdullah, een hoge piet in het leger en een man die jaren in het buitenland had gestudeerd en daar ook samenwoonde met een vrouw, ons niet in zijn huis toeliet als zijn vrouw aanwezig was; was ze buitenshuis, dan werden wij daar met alle

Down Town Crazy (min 1) onder de zon van Katar: lef Krols, Henkv.d. Sijpt, JefKimpe en Christof Foulon.


RECREATIE gastvrijheid ontvangen. Op straat maakten we ook iets vreemds mee; aan een vriendelijke voorbijganger vroegen we of hij een foto van ons beiden wou nemen -Dian en Jef - maar die weigerde dat omdat er een vrouw bij op stond. Iemand anders wilde dat dan wel doen, vliegensvlug, om dan gauw het fototoestel terug te geven en er vandoor te gaan, het moet zo eens iemand gezien hebben. Waar we ook van onder de indruk kwamen is de veiligheid daar. We konden gerust onze handtas en ons fototoestel overallaten liggen, geen mens zou eraan gekomen zijn. De straffen voor diefstal zijn dan ook niet gering: het gebeurt dat er een hand wordt afgehakt. En ook gebeurt dat nu medisch verantwoord- door een dokter in het ziekenhuis - het blijft even

afschrikwekkend. Tegenover deze in onze ogen barbaarse zeden, staat dan weer de grote zorg voor hun kinderen, hun bejaarden. Iedere Katari geniet gratis medische verzorging, gratis onderwijs; zelfs studeren in het buitenland dat wordt aangemoedigd, gebeurt op kosten van de staat. Zo'n grote welvaart voor iedereen, onder een bijna altijd blauwe hemel en zelfs mèt palmbomen, het lijkt inderdaad een beetje op een sprookje. Jef en Dian, en hun reisgenoten waren alles tezamen een 10-tal dagen ginder maar hetgeen ze daar meemaakten zal hen nog lang heugen. Het liefst zouden ze nog eens terug willen, maar dat zit er voorlopig niet in.•

Pret voor gans bet gezin... Een onbekommerd dagje uit Water en zand. het blijft een fa cim~rende combinatie. Voeg daarbij nog eens een kleurrijke speeltuin en je hebt een paradijs waar kinderen z1ch naar hartelust kunnen uitleven. Voor een dagje-uit mçt gan het g zin moet je dan ook in De Mosten Zijn. Dit Hoog traatse recreatiecentmm is immers uitgegroeid tN een gezellig familiestrand vol kindvriendelijke attTaclies en dat alles voor een klein prijsje.

Waterpret Vanop de ligweide kunnen papa ' en mama's een oogje in het zeil houden terwijl het jonge grut in het water plonst. De zwemvîj er met tijn z.achthellende oever

heeft duldelijkafgesçheiden dieptezones en dat is een h ' ie gerust telling wam groot en klein blijft altijd vaste grnnd onder de voeten houden . Bovendien zorgen gediplomeerde redder:. voor extra veiligheid in en rond het water.

Eindeloos spelen ls het water al ëens nat of ttJ koud, dan kunnen de kinderen bun hartje ophalen in Je prachtige peeltuin. Deze kleurrijke wereld vol speeltoe -rellen preekt beslist tot de verbeeldmg. Schommels. Uimrek.ken, spannende verstop-huisje .• glijbanen. een treintje, een aantal nieuwe verenfiguurtjes, hangbrug en niet te vergeten, de burcht.. . het ;.ijn slechts enkele van die superleuke attractieR . En zijn de deugmeten uitgespeeld dan kunnen ze nog altijd een bezoekje brengen aan het mini-dierenpark.

Uitgelaten na het laatste optreden: de mannen van DTC met gastvrouwHeidien Dian (met bril).

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS

Een partijtje minigolf of pit-pat Wie houdt van ontspannende uitdagingen, mt>et besHst het pit-pat-spel eens proberen. Deze combinatie van biljart en minigolf i& enig in de streek en r u.te leuk. Ook. de minigolf nodigt uit om een balletje te slaan. Of wit je graag rustig issen, een wandcito ht maken of oriëntatieloop doen door de dennebo ~en rondom De Mo~ten om daarna lekker een biertje te nippen op het ten·a~ an de cafetaria? Dat kan all ' maal. want hel rt'kreatie entr um De Mo~tcn biedt ontspanning voor jong en oud. weg van de doordeweekse \tre .. en drukte.

Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

Openingsuren M 1. juni en september: vanaf 13.00 uur. Juli en augustu . . dag aan dag geopend van 10.00 uur Lot 20.00 uur. 26

1r 03 - 314.55.04

de [X)@)@)@~~(J@@~~@

maand

Toegangsprijzen - gratis oor kind ren tot 4 jaar

- 40 fr. voor kinderen tot 14 jaar, gehandicapten en gepensione rden (JO-beurtenkaart} voor 320,- f r.) -60 fr. voor jongeren +14 jaar en vol was. enen (10-beurtenkaart 480,- fr.) - 30 fr. per per:;oon voor groepen - 50 fr. pit-paHpel en minigolf - 100 fr. dagvergunning Yissen

- 50 fr. watersp01tkaar1 •

33


VERENIGINGSLEVEN

Wortel viert 25 jaar Het Slot

parochiezaal.' Het publiek van Het Slot is erg verscheiden . Zowel wat leeftijd als opleiding betreft. Leo Wouters: 'Optredens zijn voor Het Slot niet de hoofdzaak. We richten een brede waaier aan activiteiten in. Ook voor een ouder publiek, zoals de verschillende clubs . Ik vind bet belangrijk dat in onze vereniging jong en oud naast mekaar aan de toog kunnen zitten. '

Fakkel

Gert van Opstal, Leo Wouters en laak Aerts

Wie nog oren had na het schandelijk harde optreden vanSlight Return (de parochiezaalliep dan ook goeddeels leeg), kon zaterdag 14 mei meemaken hoe Ronnymo' met een verrassend sterk, uitstekend concert een punt zette achter de feestelijkheden naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van Het Slot. In de dagen daarvoor trok ook het concert van Ka tastroofheel wat volk naar de parochiezaal, alleen voor het jeugdbal op vrijdagavond was betrekkelijk weinig belangstelling. De concurrentie van de Hoogstraatse kroegentocht zal er wel voor iets tussen gezeten hebben. Het Slot ontstond in de loop van de jaren '60 uit een dorpsruzie. 'Toen er in Wortel een nieuwe pastoor werd aangesteld,' herinnert voorzitter Leo Wouters zich, 'stelde die zich als doel een eenheidsjeugdbeweging op te richten. Daarvoor moesten eerst alle andere jeugdverenigingen weggewerkt worden. Een gevolg daarvan was dat er uiteindelijk helemaal geen jeugdbeweging meer overbleef. Uit een samenkomst van enkele misnoegde leiders in het toenmalige café 'In de verzekering tegen dorst', ontstond toen Het Slot' . De kersverse vereniging vond onderdak in een boerderij onder de Boornkes. die ook 25 jaar later nog volledig belangeloos ter beschikking wordt gesteld door Jaak Aerts. 'Toen we in november '68 begonnen, was Het Slot alleen toegankelijk voor jongens,' gaat Leo Wouters verder. 'Pas in juni ' 70 werd Het Slot een gemengde vereniging. In het begin telden we gemiddeld 120 aanwezigen per avond, maar na een aantal jaren, toen er hier in de streek enkele discotheken openden, moesten onze dansavonden de duimen leggen. We richtten ons toen op andere activiteiten, zoals het organiseren van optredens, een popfestival en een autozoektocht. ' Ook werden in de loop der jaren enkele clubs opgericht, zoals een fotoclub , een schilderclub, een muziekclub en een boekenclub. Enkele van die clubs bestaan nog steeds, en hebben er in tijden dat de vereniging weinig volk trok voor gezorgd dat het Slot het hoofd boven water kon houden.

Cahier Een serieuze aderlating was de afscheuring van Cahier de Brouillon aan het einde van de jaren

34

'70. Een conflict tussen Lode Verschueren en Leo Wouters nam zodanige proporties aan, dat de helft van het ledenbestand van Het Slot met de noorderzon vertrok, en in Hoogstraten Cahier de Brouillon uit de grond stampte. Een fikse dreun die de vereniging slechts na een paar jaar te boven kwam. 'Een paar jaar lang kenden we geen aangroei van jongeren meer,' zegt Leo Wouters. 'Pas toen we in 1983 een jeugdcomité in het leven roepen kwam daar verandering in. Beginjaren ' 80 begonnen we ook met Mukkelrock, een muziekfestival. Van 1981 tot 1983 organiseerden we het voor het eerst. Omdat het toen financieel moeilijk werd, hielden we het een tijd lang voor bekeken. In 1987 hebben we nog een editie georganiseerd in Het Slot zelf, en begin jaren '90 trokken we opnieuw naar de

Jaak Een man die in het 25-jarig bestaan van ' t Slot een enorme rol ge~peeld heeft i. Jaak Aert~. De voormalige boerderij nudden in het dürp "telde hij ·in 1968 gratis ter beschikking van de pas opgerichte jeugdklub en dat i~ nog altijd zo. De uitgaansmogelijkheden van 1.1j n 6 eigen kinderen hebben hierin ook een rol gespeeld. Het 21jn dan ook aJJe zes trouwe Slotleden geworden. I aakheeft al d1e Jaren zijn vertrouwen g •steld in de leiding en met raad en daad meegewerkt (dikwijls a b.terde :cbermen) aan de uitbouw van de klub. Nog '>teeds 1 ' bij ( amen met Jeanne) terug te vmden op sommige aktlVlteiten en inmiddels begmnen zijn ... klemkinderen de weg naar ' t S lot te vinden.

Leo Wouters was 25 jaar voorzitter, maar acht nu de tijd gekomen om de fakkel over te dragen. 'Het zal natuurlijk een hele aanpassing zijn,' zegt hij. 'De voorbije 25 jaar was ik toch wel vijf avonden per week met Het Slot bezig. Het zal moeilijk zijn, maar ik zal natuurlijk wel blijven binnenspringen.' 'Hij is welkom,' lacht de gedoodverfde opvolger van Leo Wouters, Gert Van Opstal. 'Leo heeft al die jaren als een diplomaat de gulden middenweg bewandeld. Hij heeft steeds een bemiddelende rol gespeeld, en voor de nodige continuïteit gezorgd. Zo iemand zullen we altijd kunnen blijven gebruiken.' Begin juli is het opnieuw tijd voor de jaarlijkse kermis . Ook nu de Boornkes zo drastisch van aanzien veranderd zijn, wordt er aan Het Slot duchtig gefeest. 'We moeten er wel voor zorgen dat de geluidsoverlast, die de voorbije jaren de spuigaten uitliep, dit jaar binnen de perken blijft, weet Leo Wouters. 'Doen we dat niet, dan krijgen we onvermijdelijk problemen. Er zal dan slechts één slachtoffer zijn: de kermis . En dat moeten we ten allen prijze proberen te vermijden.'

Fusieswing De maand juni is wat optredens betreft steeds kalm. Volgende maand gaat het nieuwe festivalseizoen echt van start met de diverse regionale en interregionale festivals . Toch willen we u volgende optredens niet onthouden.

Open Tropen Het Open Tropen seizoen wordt dit jaar swingend ingezet, op vrijdag 3 juni. In de Wollewei in Turnhout is er een optreden van Tanzania's number one dance band, Mlimani Park Orchestra. Dit is een goed voorproefje van het Open Tropen Festival dat plaatsvindt op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli in het Raadsherenpark in Turnhout. Kaarten voor het optreden van Mlimani Park Orchestra kosten in voorverkoop 250 frank, aan de kassa betaal je 300 frank . Alle informatie is te bekomen op het Open Tropen secretariaat op 014/42.09.61.

De Gelmei In het kader van de Heilig Bloedfeesten is er bij Café De Gelmei op zondag 29 mei een kindvriendelijk terras, met diverse speelmogelijkheden vanaf 10 uur ' s morgens. Woensdag 1 juni, da's met de Jaarmarkt, is er een openluchtoptreden gepland van The Sonics. Da's een groep die garant staat voor pure rock'n roll uit de fifties en de sixties , gebaseerd op een jarenlange ervaring. De toegang hiervoor is gratis.

Info Stuur uw documentatie voor de zomerfestivals en optredens, zo snel mogelijk door naar: Peter Van Dijck, Pyperpad 5 in 2321 Meer of per fax naar 03/315.88 .34. •


....... 路"'..::: ........ 0

;.~路

I SPORTI

(

J-.

'

-i\~~

........ "' 路"'..:::

A.;.~

;.~路

0

(

J-

'

Kapellen struikelblok voor Hoogstraten V.V. Schrik en vertwijfeling! Een slechte start van de kompetitie deed rood-wit pardoes naar de onderste regionen van 't klassement verhuizen. Spelers en trainer verloren echter het hoofd niet en begonnen aan een heropstanding die H. V. V. naar de bovenste gelederen katapulteerde. Een 5de plaats in de rangschikking werd de uiteindelijke beloning voor een jaar vol noeste arbeid. Geen technische verfijndheid, wel inzet en karakter zijn de troeven van de Kemlandboys . Een tweede opkikker volgde in de vorm van een eindronde, die nog een promotieplaats

kon opleveren naar 's lands tweede klasse. Het werd een eindronde met rechtstreekse uitschakeling. Favoriet Denderleeuw werd met 2-1 wandelen gestuurd aan de Thijsakker na een verbeten wedstrijd en dit na verlengingen. Ontgoocheling bij de enen. euforie bij de anderen . De inzet had het hier duidelijk op de techniek gehaald! In de halve finale noemde de tegenstander Kapellen, een tegenstander die H.V.V. alleszins wel ligt, dat had men in het verleden al meermaals bewezen. Helaas, Kapellen, op ei-

gen terrein, nam de maat van H.V.V. met nipte 2-1 cijfers en dit na een krachtig verweer. De droom spatte uiteen, vaarwel tweede klasse. Teleurstelling bij de spelers! Toch een zucht van verlichting bij de bestuursleden? V.N.A. Wortel kon zich handhaven in derde provinciale, F.C . Meer en F.C. Meerle eindigden respectievelijk 6de en 7de, Minderhout V.V . als 14de in 4de provinciale. In de jeugdreeksen telde men 2 kampioenen: MeerleB bij de miniemen en Meer A bij de preminiemen. Proficiat, jongens!

13 . 14. 15 . 16.

9. Oostmalle C 10 . .Halle C 11. Antonia C 12. VIimmeren C 13 . Lille 14. Wechelderz.

Eindklassementen lste elftallen Derde Nationale B 1. 2. 3. 4. S. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 . 14. 15. 16.

. 30 21 01 08 64 23 50 Eisden Kapellen 30 20 02 08 63 21 48 Overpelt 30 16 05 09 50 26 41 30 12 08 10 46 38 34 Herentais Hoogstraten 30 12 10 08 42 31 32 30 11 12 07 48 37 29 Turnhout 30 08 09 13 27 37 29 Mol 30 07 09 14 43 44 28 Tubantia 30 09 13 08 32 46 26 Berchem 30 09 13 08 35 57 26 Aarschot 30 08 12 10 34 39 26 Poederlee 30 08 12 10 34 41 26 Hasselt 30 06 10 14 33 40 26 Beringen Zwarte Leeuw 30 10 16 04 36 41 24 30 03 15 12 34 60 18 Heist 30 04 17 09 19 59 17 Heultje

Derde Provinciale A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 . 16.

SK Putte Loenhout Halle Maria-t-Heide Gooreind Brecht Zoersel Antonia St.-Job Zandvliet Oostmalle Wildert Wortel Westmalle Berendrecht Luchtbalboys

30 17 30 16 30 15 30 15 30 15 30 15 30 12 30 12 30 10 30 10 30 09 30 08 30 09 30 07 30 05 30 05

05 06 06 06 07 07 10 11 11 14 14 13 1S 14 20 21

08 08 09 09 08 08 08 07 09 06 07 09 06 09 05 04

66 45 41 47 56 51 55 50 48 38 34 40 26 39 24 26

28 30 23 35 36 31 46 41 36 53 38 38 40 63 58 90

42 40 39 39 38 38 32 31 29 26 25 25 24 23 15 14

Vierde Provinciale C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Oosthoven Pulderbos Vrij Arendonk HIH Turnhout Beerse Meer Meerle St.-Jozef Pulle Massenhoven SK Herentais Dosko

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

20 16 17 15 14 13 14 13 12 12 12 09

05 05 07 07 08 08 10 12 13 13 13 16

05 09 06 08 08 09 06 05 05 05 05 05

62 66 63 52 51 60 S2 52 44 46 30 44

23 30 35 26 42 44 4S 51 44 47 35 61

45 41 40 38 36 3S 34 31 29 29 29 23

Hezewijk Minderhout Sefa Wechelderz.

30 08 16 06 35 67 22 30 06 19 os 34 64 17 30051807386717 30 03 19 08 29 77 14

Nationale Reserven 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 . 14. 15. 16.

Kapellen Overpelt Turnhout Berchem P. Eisden Herentais Zwarte Leeuw Hoogstraten Beringen Poederlee Heist Tubantia Mol Heultje Hasselt Aarschot

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 25 26 26 26 26 27

18 18 18 17 16 16 14 14 10 08 07 07 05 05 04 03

05 04 90 05 04 75 05 04 81 05 05 81 06 05 72 09 02 72 09 04 51 09 04 64 14 03 51 14 05 43 11 07 49 13 06 49 17 04 31 18 03 28 17 05 28 23 01 27

042 030 040 035 045 048 036 OSS 063 059 055 064 058 092 061 109

40 40 40 39 37 34 32 32 23 21 21 20 14 13 13 07

Jeugdvoetbal - regio

Kempen Reserven E 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 .

White Star B Meer A Poppel B Wortel Weelde B Viimmeren B Hoogstraten Meerle Zwaneven B Merksplas B Oostmalle B Minderhout Dosko

24 21 24 1S 24 12 24 13 24 12 24 12 24 11 24 07 24 06 24 06 24 05 24 os 24 01

01 2 85 os 4 S9 04 8 45 07 4 S6 07 5 53 07 5 57 08 s S8 11 6 38 12 6 38 14 4 37 15 4 43 16 3 S3 19 4 22

23 37 24 43 35 44 39 47 54 66 76 86 70

44 34 32 30 29 29 27 20 18 16 14 13 06

26 22 26 16 26 15 26 13 26 13 26 12 26 09 26 08

02 05 07 06 07 07 13 12

26 24 34 30 40 32 63 60

46 37 34 33 32 31 22 22

Reserven T 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

St.-Lenaarts B Westmalle B Lentezon B Wuustwezel Loenhout B Merksplas C Zw. Leeuw Meer B

2 82 5 50 4 51 7 43 6 51 7 73 4 36 6 42

26 26 26 26 26 26

07 07 06 06 06 06

13 14 14 14 16 16

6 5 6 6 4 4

45 35 53 35 38 30

58 55 63 56 64 59

20 19 18 18 16 16

034 03S 028 034 049 057 049 069 060 094 060 103

38 3S 34 26 2S 22 22 17 16 12 11 06

3 101 037 2 122 039 4 071 033 1100 044 3 076 039 4 078 042 6 112 049 1 059 053 3 oso 069 4 039 064 3 058 088 3 047 084 2 029 134 1141 081

41 38 38 37 37 34 34 25 21 20 17 15 06 01

01 4 84 019 04 4 69 029 03 6 56 015 07 4 58 040 10 1 72 033 09 3 64 048 09 4 69 049 10 4 42 043 11 3 65 057 1S 3 41 073 17 4 27 081 20 0 21 089 19 2 21 113

42 36 36 30 27 27 24 24 23 17 10 08 08

Juniores J 1. 2. 3. 4. S. 6. 7. 8. 9. 10. 11 . 12.

Oostmalle Meer Hoogstraten Loenhout Wortel St.-Lenaarts Brechts Wuustwezel Meerle St. Jozef Merksplas Dosko

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

18 16 16 12 12 10 09 07 07 05 04 03

02 03 04 08 09 10 09 12 13 15 15 19

2 95 3 79 2 78 2 67 1 S7 2 65 4 42 3 54 2 37 2 38 3 34 0 26

Scholieren I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Wuustwezel Wortel A Zoersel Hoogstraten Oostmalle St.-Jozef Westmalle Loenhout Minderhout Meer Brecht St.-Lenaarts Wortel B Meerle

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

19 04 18 06 17 05 18 07 17 06 15 07 14 06 12 13 09 14 08 14 07 16 06 17 02 22 00 2S

Knapen I 1. 2. 3. 4. S. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Westmalle A St.-Jozef A Wuustwezel A Oostmalle A Hoogstraten A Zoersel Meer A St.-Lenaarts Brecht A Wortel A Loenhout Meerle A Minderhout

24 19 24 16 24 15 24 13 24 13 24 12 23 10 24 10 24 10 2S 07 24 03 24 04 24 03

35


SPORT Knapen R 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

FC Turnhout 22 Meerle B 22 VV Vossel.B . 22 Dosko 22 Merksplas 22 Oosthoven B 22 Hoogstraten B21 Wortel B 22 Meer B 22 Flandria B 22 Ver. Arend. B 21 Vrij Arend. B 22

17 03 16 03 13 05 13 07 13 07 11 06 07 10 07 14 07 14 05 13 04 14 02 19

2 082 020 36 3 115 030 35 4 070 041 30 2 060 041 28 2 056 038 28 5 055 035 27 4 038 05118 1 040 050 15 1 047 085 15 4 040 084 14 3 026 067 11 1 023 110 05

Miniemen H 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I4.

Meerle B 26 22 00 4 141 025 48 Flandria B 25 18 04 3 120 037 39 St.-Lenaarts B 26 18 06 2 089 035 38 Weelde B 26 16 05 5 063 043 37 Zw. Leeuw 26 13 07 6 056 051 32 Hoogstraten C26 14 09 3 089 047 31 St.-JozefB 25 1010 5 066 065 25 Poppel 26 09 10 7 063 061 25 Hoogstraten B 26 09 12 5 067 081 23 Lentezon B 26 08 14 4 051 067 20 Meer B 26 07 17 2 040 064 16 Oostmalle B 26 04 20 2 031 116 10 Dosko 26 03 19 4 028 092 10 Merksplas B 26 03 21 2 029 149 08

Miniemen R 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Il. I2. 13.

Oud-Turnh. A 24 22 Hoogstraten A23 21 Meer A 24 20 White Star A 24 I5 Vrij Arend. A 24 I5 Minderhout 23 09 Merksplas A 24 08 HIH Turnhout 23 09 Meerle A 23 08 Flandria A 24 04 Verbr. Arend. 24 03 Weelde A 24 01 Wortel 24 03

01 02 02 08 08 10 11 I3 12 I6 18 I7 20

I I65 022 0 166 015 2 155 029 1 091 049 I 063 04I 4 047 076 5 038 062 I 048 063 3 045 067 4 040 137 3 021 123 6 020 121 1 024 118

45 42 42 31 3I 22 21 19 19 12 09 08 07

Pre-Miniemen I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Meer A 24 23 Hoogstraten A24 22 Wuustwezel 24 13 Brecht A 24 I2 Oostmalle A 24 I2 Lentezon A 24 12 Loenhout A 24 09 Wortel A 24 07 St.-Lenaarts A 24 08 Beerse A 23 07 Viimmeren 24 05 Minderhout A 23 02 Meerle 24 01

00 1160 012 47 011111 009 45 07 4 045 039 30 07 5 065 056 29 08 4 044 036 28 IO 2 050 038 26 11 4 038 048 22 11 6 029 047 20 13 3 035 065 19 I3 3 022 046 17 I4 5 022 060 15 16 5 012 076 09 22 1 013 114 03

Pr e-Miniemen T 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Il. I2. 13. 14.

36

Zw. Leeuw A Beerse B FC Turnhout B Dosko Meer B Hoogstraten B Loenhout D Merksplas St.-Jozef Minderhout B Weelde B Lentezon B Wortel B VV Vossel.B

26 26 26 26 26 26 26 26 25 26 26 25 26 26

23 21 2I 21 12 10 11 08 08 07 07 04 03 OI

02 1 97 17 03 2 80 17 04 1 99 22 04 I 88 23 10 4 71 58 09 7 31 33 11 4 47 42 11 7 22 40 12 5 39 61 15 4 29 65 17 2 35 64 19 2 10 81 19 4 21 79 21 4 14 8I

47 44 43 43 28 27 26 23 21 18 16 10 10 06

Volleybalclub DE GELMERS levert weer kampioen Aan het begin van het seizoen hebben we reeds vermeld dat het een zwaar seizoen zou worden. De zeer snelle opgang van verschillende ploegen kon niet ongestraft blijven. De tweede dames- en tweede herenploeg moesten dit aan den lijve ondervinden. Zij moeten steeds weer hun talentvolle spelers of speelsters aan de eerste ploeg afstaan en de opleiding van nieuwe jongeren is een mooie maar tijdvergende opdracht. Zij degraderen beiden. Vorig seizoen degradeerde ook heren 1. Nieuwe aanwinsten uit het verre Turnhout brachten ons op een tweede plaats, die recht gaf op een eindronde. Eén van de drie tweedes mocht nog mee promoveren. Na een harde, spannende wedstrijd in Olen met een honderdtal supporters in Gelmertenue op de tribunes werd deze eindronde gewonnen : promotie dus en terug naar tweede provinciale. Onze eerste damesploeg sneuvelde op één puntje van een promotieplaats, nadat zij vorig seizoen ook reeds een reeks waren gestegen. De gewestelijke ploegen deden het meer dan behoorlijk. Dames drie en vijf speelden kampioen in hun reeks . Heren vijf eindigden met hun derde plaats juist naast de prijzen, al is hier nog steeds promotie mogelijk. De overige ploegen konden zich zonder problemen in hun reeks handhaven.

De jeugd tenslotte bewees dit seizoen weer dat zij tot de besten van de streek behoren. In de wedstrijden om de beker van Turnhout hadden zij vijf finalisten en drie daarvan zagen hun inzet met een beker bekroond. Jongens tot 18 tegen Zoersel, jongens tot 16 tegen OudTurnhout en meisjes tot 10 tegen Tielen. Jongens tot 14 verloren nipt tegen St.Antonius Zoersel. Een ware hoogdag voor onze talenten. Ondertussen worden onze vrije trainingen van mei weer gevolgd door een zestigtal enthousiaste jongens en meisjes tussen zeven en twaalf. Zij moeten zorgen voor de noodzakelijke opvolging in de toekomst. Zoals het elke vereniging past zijn onze vooruitzichten zeer goed. Volgend jaar hopen wij de kaap van 200 aktieveleden te overstijgen, het aantal ploegen op te drijven tot minstens 20, het aantal karnpioenen te verdubbelen en ondertussen financiëel gezond te blijven. Want alhoewel geen enkele speler betaald wordt, toch zijn er ook geen inkomsten van inkomgelden en blijft de zaalrekening steeds stijgen. Het blijft dus rekenen op de geldelijke steun van onze plaatselijke handelaars en de rest zelf bijleggen. Wij hopen dan ook dat de sponsors ons gul zullen blijven steunen om iedereen die wil de kans te geven deze steeds populairder wordende sport te kunnen beoefenen, op elk niveau. •

Omnisport & Avonturenkamp te Meer Tijdens de week van 15 tot 19 augustus wordt de kinderen van de fusiegemeente Hoogstraten de mogelijkheid gegeven om deel te nemen aan het 5 de omnisportkamp in de gemeenteschool te Meer. Omdat deelnemers van de voorbije jaren te oud geworden zijn voor het omnisportgebeuren werd. voor jongeren tussen 13 en 16 jaar een 'Avonturenkamp' georganiseerd. Het initiatief wordt genomen door Hoppa vzw in samenwerking met 'Turnkring Vrij en Lenig'. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen zich inschrijven voor het ornnisportkamp. Ze worden in verschillende niveaugroepen verdeeld al naargelang de sportactiviteiten en de leeftijd . De deelnemers wordt de kans geboden kennis te maken met verschillende sporten. Slagbal, netbal, basketbal, atletiek, ... staan zeker op het programma. Gedurende I dag kunnen de kinderen ook hun eigen programma samenstellen. Ze hebben de keuze uit een hele reeks sporten: voetbal, oriëntatie, jazz-dans, natuurtocht, pleinspelen, rope-skipping. Daarbuiten organiseert het monitorenteam ook grotere groepsactiviteiten zoals een bosspel en een pretbad in de Mos ten. Jongeren tussen 13 en 16 jaar kunnen zich inschrijven voor een Omni-Avonturenkamp. Tijdens deze week beoefenen we vooral natuurgebonden sporten. Met kaart en kompas je weg weten te vinden op oriëntatietocht, de basistechnieken hiervoor worden je aangeleerd. De eerste beginselen van het paardrijden worden je aangeleerd. Met de mountain-bike verkennen we de bossen tussen Chaam en Alphen. Zeker niet te missen is de kayak tweedaagse in de Kempen met overnachting. Hoe inschrijven? Voor een vlotte organisatie moet iedereen vooraf inschrijven. Je kan dit doen door een inschrijvingformulier in te vul-

len en af te geven of op te sturen naar: Ann Van Aelst, Hoogeind 1, 2321 Meer, tel. 03/315 07 43 Mart Pemen, Meerseweg 52, 2321 Meer, tel. 03/315 78 31 Hoppa vzw. secretariaat: Witherenweg I8, 2322 Minderhout, tel. 014/63 54 53. Je inschrijving is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld. Dit bedraagt: - 1550 fr. voor het Omnisportkarnp. - 3200 fr. voor het Avonturenkamp. Er wordt een korting gegeven van 100 fr.voor het tweede of derde kind per gezin. Inschrijvingsformulieren kan je bekomen op bovenstaande adressen, de kredietbank, of op de sportdienst van de gemeente. Enkele weken voor de aanvang van het kamp ontvangt iedere deelnemer een bevestiging. In de prijs is inbegrepen: volledige begeleiding door sportleerkrachten, de inkom op de Mosten, drankje ' s middags, verzekering en administratiekosten. Wil je meedoen, spreek dan af met je vrienden en vriendinnen en schrijf in vóór 15 juni!!! •

de Du00®~~(?@@~~@

maand TEL.+ FAX 03/314.55.04


Hoogstraten VV

300 wedstrijden voor Johan Lambrechts Op de laatste speeldag van het lopende seizoen werd Johan Lambrechts, (reserve) doelman van Hoogstraten V.V., gehuldigd. Hij stelde zich namelijk meer dan 300 wedstrijden ten dienste van H.V.V. 1, al dan niet als bankzitter. Johan werd geboren op 6 december 1964 in datzelfde Hoogstraten, doorliep er alle jeugdrangen en werd op 17 -jarige leeftijd opgenomen in de A-kern onder toenmalig trainer Jan Verheyen. Tijdens dat bewuste seizoen 1981'82 werd Johan tweemaal aangeduid als bankzitter, namelijk thuis tegen Germinal en op Zwarte Leeuw. Dit zou de start zijn van een tot op heden 13 seizoenen lang durende carrière. Op 19-jarige leeftijd speelde Johan een eerste volledige wedstrijd als doelverdediger van H.V.V., namelijk op Duffel tijdens het seizoen 1983-' 84. Zijn voorlopig laatste optreden noteren we dit seizoen en wel op Aarschot, een wedstrijd die hij niet zo maar zal vergeten . Het was namelijk doelman Lambrechts die het eerste puntengewin voor H.V.V. van het huidige seizoen veilig stelde. Johan kende als trainer achtereenvolgens Jan Verheyen, Danny De Pryck, Herman Fransen, Willy Van Snick, Colin Andrews en Roger Kemland. Als doublure moest hij opboksen tegen (klasse)doelmannen als Arno Donkers, Roger Mous, Kris De Fré, Serge Cools en André Laurijssen. Hij herinnert zich nog goed dat hij de seizoenen dat De Fré het H.V.V.-doel verdedigde geen enkele keer hoefde in te vallen. Toen deze naar Zwarte Leeuw trok en H.V.V. Serge Cools aantrok, is Johan daarentegen bijna gans het seizoen 'numero uno'

geweest. Dit is uiteraard het seizoen dat hij zich nog levendig herinnert. Vooral de wedstrijd op Zwarte Leeuw, toen hij na een kwartier Cools moest vervangen, herinnert hij zich nog als was het gisteren. Met het komen van André Laurijssen, één seizoen later, verdween Johan echter weer naar de achtergrond. Johan werd tot op heden voor ongeveer 330 officiële wedstrijden opgeroepen, waarvan 27 wedstrijden in het kader van de Beker van België. Twee hiervan speelde hij volledig, namelijk op toenmalig eersteklasser Kortrijk, waar hij een reuzeprestatie leverde, en dit seizoen op Farciennes. Niemand is sant in eigen land, een gezegde dat dikwijls gehoord wordt en dat zeker op Johan van toepassing is . Sommigen dachten dat hij steeds als bankzitter mocht fungeren omdat zijn vader destijds trainer Fransen diensten bewees als hulptrainer en voorheen nogal goed kon opschieten met het bestuur. Johan heeft echter bewezen dat hij niet enkel voor één trainer goed genoeg was, maar voor alle trainers die hij achtereenvolgens meemaakte. Het is bewonderenswaardig dat iemand zo voor zijn sport leeft als Johan. Vier maal 's weeks trainen, 's zaterdags met de reserven spelen en 's zondags paraat zijn voor het eerste elftal, 13 seizoenen lang! Steeds

In goede en kwade dagen, steeds stelde Johan Larnbrechts zich met hart en ziel ten dienste van H.V.V. werkte hij zich uit de naad om, indien nodig paraat te staan. De wedstrijden die hij voor eender welke doelman moest invallen, heeft hij zich bijzonder goed van zijn taak gekweten. Een mooi voorbeeld hiervan is de voorbereiding op het huidige seizoen, om tijdens de competitie terug bankzitter te moeten worden. De loodjes beginnen echter nu toch wel wat zwaar te wegen .. . (P.v.d.B.) •

LAURVSSEN ELECTRONICS B.V.B.A. Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten

SCHOORSTEENVOERING IN ROESTVRIJ

STAA~

lfiJ(JrtJ/11 een !Jekl«//119 bekleden die het

~~~t ~c~~~~~;te~s volgt . binnenin d en meuwe. volkomen

~~~ht~ schoorsteen aang~b) racht

cf

van metaal (roestvnl staa Dat IS de enige oplossing Ie goed 1S.

~~

G

E

T

huy

T

H

E

B

E

S

T

I~ ~

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55- Fax 03/314.80.65 90

37


SPORT

Hoogstraatse straten vrij voor 500 lopers Wie klopt Jan Hendrickx? WOENSDAG 1 JUNI organiseert de gemeentelijke sportdienst i.s.m. de gemeentelijke sportraad haar jaarlijkse stratenloop, met vertrek en aankomst in het groene kader van de Hoogstraatse Vrijheid, waar die dag ook de jaarmarkt de aandacht weer zal opeisen. Steeds mogen deze twee organisaties zich op een massale belangstelling verheugen en dit jaar zal het weer zo zijn. Het startsein van de stratenloop, waarin slechts 500 lopers de startgelegenheid krijgen, wordt gegeven te 19.00 uur stipt! De lokale favoriet Jan Hendrickx vertrekt zeker met grote ambities en tussen zijn eigen supporters wordt hij meer dan een ernstig kandidaat voor de zege! Zoals gebruikelijk staat de stratenloop ook dit keer weer open zowel voor joggers als voor wedstrijdlopers. Joggers hebben de keuze uit 3,3 of 6,6 of 9,9 km. Het eigenlijke wedstrijdparcours is 9,9 km lang en wordt onderverdeeld in 3 reeksen nl. dames, senioren ( + 15 jaar) en veteranen (+40 jaar).

Kinderen tot 12 jaar kunnen zich uitleven op een speciaal aangepaste omloop van 1,2 km. Er is een prijzenpot voorzien van 55.000,- fr. en elke deelnemer ontvangt een herinneringsmedaille. De omloop is als volgt: vertrek en aankomst aan het Stadhuis- Vrijheid - Achtelsestraat- Meterkensstraat- Elsbroeken - Pastoor Lambertstraat - Salm Salmstraat- J. Van Cuyckstraat- Buizeistraat- Dr. Versmissenstraat - Peperstraat - Vrijheid. Het inschrijvingsgeld bedraagt: -15 jaar: 100 fr. (onafhankelijk van inschrijfdatum) +15 jaar: 150 fr.voorinschrijving (tot 28 mei) 250 fr. ter plaatse (2 uur voor aanvang van de stratenloop) . U kunt op volgende wijze vóór 29 mei 1994 inschrijven: 1. Door overschrijving van 150 fr. (kind. 100 fr.) op rekeningnummer 850- 8810487-72. Je dient dan volgende gegevens duidelijk te vermelden: naam + adres van de deelnemer(s), categorie, wedstrijd of jogging. U krijgt dan het rugnummer en de parkeerkaart toegezonden. 2. Door betaling van het bedrag op de volgende plaats:

Kantoor Versmissen & J anssens, Gravin Elisabethlaan 7, 2320 Hoogstraten. Het rugnummer en de parkeerkaart worden onmiddellijk meegegeven. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk. Na 29 mei 1994 vervallen bovenvermelde inschrijvingsmogelijkheden en kan men enkel ter plaatse inschrijven op de sportdienst Stedelijke sportdienst Hoogstraten, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, tel. 03/340.19 .51. De voorinschrijvingen worden afgesloten op woensdag 1 juni 1994 om 12.00 uur. Inschrijvingen ter plaatse voor aanvang van de wedstrijd zijn mogelijk op voorwaarde dat het totaal aantal toegelaten deelnemers nog niet bereikt is. Inschrijvingen ter plaatse: Nieuw administratief centrum, Vrijheid 149. Woensdag 1 juni van 17.00 uur tot 18.30 uur, 250 fr. Voor meer informatie omtrent deze sportmanifestatie kan u steeds terecht op de sportdienst, Rie Voet, Administratief Centrum, 2320 Hoogstraten, tel. 03/340.19.51. •

L.R.V.- Kampioenschap Cross

oe Gouden Toets 1111 111111 111111 11 1111 111111 1111 HEILIG BLOEDBAAN 263 2320 HOOGSTRATEN TEL. 03/314 72 91

. GITAAR 3-DAAGSE op \\ 29-30-31 juli en 8-9-10 aug. De Gitaar-3-daagse is bedoeld als extra kheid voor mensen die: meerwille n wetenover d e gitaar - kennis wil len maken met dit instrument en zijn mogelijkheden. ,. Zowel beginners als gevor_./Clerden zijn van harte welkom.

ROCK-WEEK

16 t/m 20 augustus Doelgroep: jongeren en volwassenen die reeds enige speelervaring hebben, d e kans te geven in een groep te leren spelen, dus zowel bassisten, drummers, gitaristen als toetsenisten. Zij worden in 4 respectieve lijke groepen ingedeeld en krijgen daar groepsen sololessen van rockdocenten met a ls hoogtepunt: het zelf verzorgen van een optreden ! Schrijf tijdig in . Plaatsen beperkt!

38

JefDesmedt oppermachtig in de Blauwbossen Ter gelegenheid van haar 35-jarig bestaan organiseerde de Minderhoutse Rijvereniging St.-Clemens het Nationaal Veelzijdigheidskampioenschap (Military) van L.R.V. (Landelijke Rijverenigingen) . Voor het eerst kwamen ook de PONY'S aan bod en zowat 150 ruitertjes uit alle delen van het Vlaamse land streden voor de eer en de titel. An Hillen (Mind .) met 'Moonlight' toonde zich de krachtigste en de behendigste bij de beginnelingen, maar vooral in de middenklasse kwamen de plaatselijke ruiters sterk uit de verf. DolfDesmedt kroonde zich 1ste en 2de met 'Esterella' en 'Nicky'. Zes lokale rijders bij de eerste acht. Knap! BijdePAARDEN licht kaapte Karin Donekers met 'Jenna' een verdienstelijke 2de plaats weg Goud en zilver voor een en in de klasse zwaar zorgde JefDesmedt voor nagenietende Jef Desgoud en zilver met 'Heerle' s Embers' en rned 'Mister Night'. Piet Desmedt met 'Dolleman' maakte het familiesucces volledig met een sterke 4de plaats. Ondanks regen en hagelbuien toch een hoogdag in de Blauwbossen!

De uitslagen Pony's Pony's Beginnelingen Cl. 1 2 3 4 5 6

Nr. 33 31 43 39 23 1

Ruiter An Hillen Tom De W eerdt Inge Schepers Toon Raeymaekers Evy Mertens Corné Buiks

Pony Moonlight Cibelle Sonny Blue Fellow Boy Daisy

Rijvereniging Minderhout Kontich Spalbeek Kasterlee Kasterlee Wortel

Pen. 69,6 74,4 77,95 79,2 93,55 96,4


SPORT 7 27 Anouk Dupon 8 51 Els Pluym 9 29 Tessa De Vos . 10 35 Kurt Leirs Pony's Licht Ring 3 Cl. Nr. Ruiter 1 93 Marijke Vrins 2 83 Wouter Dierckx 3 77 Liesbeth Van Laer 4 87 Tessa Loodts 5 97 Tine Rombouts 6 79 Dries Coenen 7 57 Griet Wens 8 75 Frank Deveux 9 94 Koen Mertens 10 101 Franky Fourier Pony ' s Licht Ring 4 Cl. Nr. Ruiter 1 68 Peter Schollaert 2 86 Ilse Schrauwen 3 92 Leen Wuyts 4 56 Greet Schellekeus 5 10 Maarten Van W aes 6 134 Ilse De Schutter 7 22 Victoria Abbott 8 54 Denise Bruynen 9 74 Franky Fourier 10 88 Mieke Lamberts Pony's Middel Cl. Nr. Ruiter 1 120 Dolf Desmedt 2 105 Dolf Desmedt 3 124 Greet Van Mieghem 4 121 Ben Leys 5 126 Mark Mertens 6 107 Ben Leys 7 115 Jef Stoffelen 8 111 Bart Van Mieghem 9 125 !sabel De Brabandere 10 104 Kurt Op de Beeck

Pirouette Neeltje Gold Fire Lady

Ar dooie Meer Eksaarde-Doorslaar Zoersel118,8

98 ,2 101,6 106

Pony Wilfred Xantos Sony Femke Turbo Pallieter Joepper Cassandra Pompidoe Storry

Rijvereniging Kasterlee Oelegem Kasterlee Turnhout Meersel-Dreef Lier Noord Kasterlee Herk-de-Stad Minderhout Spalbeek

Pen . 58,6 69,6 72,4 74,8 77,2 80,8 84,8 85 ,25 85,6 97,2

Cl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pony Quickly Ochtendglore Expo Hels-boy Catteau Marco Tiger' s Eye King Lucky Boy Lady V.E.

Vereniging Vollezele Hoogstraten Kasterlee Schoonbroek Moerbeke-Waas Koningshooikt Sint-Pieters-Leeuw Wortel Spalbeek Halle

Pen. 75,6 83,2 84,4 84,8 86 86,15 92,4 92,4 93,4 97,6

Cl.

Pony Esterelia Nicky Arno Timshel Heidi Albatros Dixie Alice Galant If You Wish

Rijvereniging Minderhout Minderhout Minderhout Lier Noord Minderhout Lier Noord Minderhout Minderhout Kontich Kontich

Pen. 55,4 56,4 61,5 64,8 67,2 71 ,4 73,7

Cl.

74

8

77,8 79,25

9 10

Paard Lu ca Jenna Kafir Lotus Latro Cinzano Lincoln Embro Kitto Woudky

Rijvereniging Grimbergen Minderhout Wachtebeke Lier Noord Eksaarde Doors!aar Geel Ten Aart Bassevelde Herselt Blauberg Geel Ten Aart Lier Noord

Pen. 66,8 69 73,75 76,6 77,75 79,2 83 83 ,6 84,2 88

Cl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pen. 82,92 84,56 90,48 93,48 95,84 101,36 111,76 128,08 138,84 142,84

Cl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wieiertweeluik te Hoogstraten

1

Het jaarlijkse wieiertweeluik van 'De Lustige Wielrijders' werd dit jaar tegengewerkt door de weermaker. Toch mocht de club achteraf van een suksesvolle inrichting spreken . Niet minder dan 84 nieuwelingen, verdeeld over 16 clubs en 64 junioren, verdeeld over 13 clubs kw amen op de Thijsakker, strijd leveren. Bij de nieuwelingen stond er op het meesterschap van Erwin Van der Auwera en S en De Weerdt geen maat. Vóór half koers reeds ontvluchtten zij de groep en met een voorsprong van 1 minuut spurtten zij voor de eerste plaats.

2 3 4 5 6 7

8 9 10

1 2 3 4 5 6 7

Paarden Paarden Licht Cl. Nr. Ruiter Kris Vervaecke 1 61 Karin Donekers 2 58 5 Etienne Van de Voorde 3 4 62 Kim Leys Jan Ruygbers 5 28 6 2 Jan Kooremans 7 16 Etienne van Meenen Dirk Bruynseels 8 52 Leen Hermans 9 25 8 Stijn Coenen 10 Paarden Zwaar Cl. Nr. Ruiter JefDesmedt 1 106 2 118 JefDesmedt Leo Janssens 3 123 4 111 Piet Desmedt Juul Mertens 5 124 Wilfried Van Poucke 6 120 Lydie Kooremans 7 114 Paul Scheirs 8 122 Juul Mertens 9 110 Walter Van Massenhove 10 125

Paard Rijvereniging Heerle's Embers Minderhout Mister Night Minderhout Judexco Rijkevorsel Dolleman Minderhout Wouter Langdorp Stekene Heideroos Turnhout Heist -op-den-Berg Ginotello Igor Langdorp Goland Schoonbroek

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 15

Erwin Van der Auwera won vrij gemakkelijk en liet daarmee reeds zijn zesde zege van het seizoen optekenen. De Netespurters die naast De Weerdt ook Johan Dekkers en Tom Eyckmans op de 3e en 4e plaats zagen eindigen legden beslag op de clubzege. Die zag er uit als volgt: I. Netespurters 9 p.; 2. R.A.B.C. 36 p. ; 3. Sport en Moedig Genk 57 p. ; 4. K. Hoboken Wac 59 p.; 5. Balen E .C . 59 p.; 6. Z.L.W.C. St. Truiden 66 p.; 7. Jonge Renners 68 p. ; 8. Bouwelse Wieiervrienden 73 p. Bij de junioren werd er bijzonder fel gestreden. Robby Pelgrims en Steven Lemmens waren de eerste twee die zich aanmeldden. Later kregen we 5 vluchters, achternagezet door een groepje van 4 en nog een groepje van 6 renners . Eerst kwamen groep 1 en 2 bijeen, later sloot ook groep 3 aan. Deze 15 zouden daarna weer gesplitst worden wanneer Robby Pelgrims, Danny Jacobs, Gert Vangenechten, David Verdonck, Andy De Baets, Giovanni De Wolf en Gunther Van Driessche wat harder op de pedalen gingen duwen. In bovenvermelde orde eindigden deze 7 vluchters de eindspurt, voor Pelgrims zijn 2e zege van het seizoen. Het clubklassement luidde als volgt: 1. Oostakker-Lochristi 22 p.; 2. K.V.C. Heist Sportief33 p.; 3. K. Lierse BC 39 p.; 4. Willen is Kunnen Tielen 51 p.; 5. KWV Turnhout 53 p.; 6. Jonge Renners 57 p.; 7. R. Antwerp B.C. 66 p.; 8. K. Hoboken Wac 73 p. Netesp. Herentais ontving ook nog de palm, verbonden aan het klassement over de twee proeven. •

39


SPORT

Scholenveldloop

Deelnemen was belangrijk! Reeds jaren organiseert de Hoogstraatse Sportraad in samenwerking met de stedelijke sportdienst en de scholen een veldloop voor jongens en meisjes van de lagere school en de lste graad van het secundair onderwijs. 487 Atleten -in-spe, 24 minder dan vorig jaar, boden zich aan, lieten hun kuiten bewonderen en streden voor de bekers en medailles. Voor de meesten was deelnemen belangrijk, anderen lieten hun ambities duidelijk blijken en ambieerden de kick van het podium en ... een foto in de krant!

2. lste leerjaar meisjes: (46 deelneemsters) 1. Eveline Brasens (Spijker) 2. Softe Willebrords (Meer) 3. Lore Lansfats (Basissch. Hoogstr.)

6. 3de leerjaar meisjes: (40 deelneemsters) 1. Wendy Brasens (Spijker) 2. Bieke Van Bavel (Basissch. Wortel) 3. Joke Aerts (Basissch. Meer)

1. lste leerjaar jongens: (54 deelnemers) 1. Ad Verschueren (Klein Sem.) 2. Tom Boudewijns (Basissch. Hoogstr.) 3. Bart Van Loon (Klein Sem.)

4. 2de leerjaar meisjes: (35 deelneemsters) 1. Marlies Laurijssen (?) 2. Els Herrijgers (Basissch. Meer) 3. Sanne Druyts (Basissch. Wortel)

3. 2de leerjaar jongens: (44 deelnemers) 1. Bart Aernouts (Basissch. Meer) 2. Axel Aerts (Basissch. Minderhout) 3. Matthias Van der Linden (Basissch. Hoogstr.)

5. 3de leerjaar jongens: ( 54 deelnemers) 1. Dennis Verschueren (Klein Sem.) 2. Peter Donekers (Basissch. Wortel) 3. Wim Boudewijns (?)

8. 4de leerjaar meisjes: (30 deelneemsters) 1. Jitse Druyts (Basissch. Wortel) 2. Leen Anthonis (Spijker) 3. Ann Herrijgers (Basissch. Meer)

7. 4de leerjaar jongens: (45 deelnemers) 1. Pieter Peeraer (Basissch. Hoogstr.) 2. Stijn De Roover (Basissch. Hoogstr.) 3. Hans Jacobs (Basissch. Minderhout)

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten). Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE

40

Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

op maandag gesloten.

29


SPORT

10. Sde leerjaar meisjes: (21 deelneem ters) 1. Els Van Schaeren (Basissch. Wortel) 2. Evelyne Laurijssen (Basissch. Meer) 3. Katleen Brasens (Spijker)

9. Sde leerjaar jongens: (33 deelnemers) I. Wim Vermeiren (Basissch. Meer) 2. Tom Onincx (BLO Beerse) 3. Jan Van Looveren ( ?)

12. 6de leerjaar meisjes: (11 deelneemsters) 1. Joke Laurijssen (Spijker) 2. Auke Latte (Spijker) 3. An Geerts (Het Dreejke)

Sterkens grijpt naast zege in openingswedstrijd

13. 1ste en 2de secundair jongens: (29 deelnemers) 1. Oskar Bayens (Spijker) . 2. RafVissers (Klein Sem.) 3. Roei Everaert (Klein Sem.)

De openingswedstrijd van Ingelmunster had geen groot deelnemersveld. De talrijke nieuwigheden -vooral in groep-N- inclusief het Zweedse Toyota team en de oude rotten uit het vak zorgden voor een boeiend geheel. Bij de vierwiel aangedreven groep A wagens (DIVISIE 2 A) zorgde Ludo Helven voor een opmerkelijk gegeven. Hij schreef met een minder krachtige Nissan Sunny in groep N versie in bij deze snelle groep A wagens . Kamiel Vereeken beloofde met een door Schanche geprepareerde bolide vuurwerk. Ingewijden in de sport weten dat dit meestal minder groots uitmondt dan aangekondigd. Carl Daems, John Cross en Jos Sterkeos kwamen met het vertrouwde materiaal aan de start. Sterkeos leek met twee snelste tijden op een nieuwe zegereeks af te stevenen. Vijf wagens aan de start van de A-finale met het Fiesta duo

11. 6de leerjaar jongens: (3 3 deelnemers) 1. Toon Marlens (Klein Sem.) 2. Maarten Peeraer(Basissch. Hoogstr.) 3. Joeri Meyvis (Basissch. Minderhout)

Sterkeos-Cross op de eerste rij. Tot ieders verbazing was het John Cross die als eerste de bocht indook gevolgd door Jos Sterkens. De Belgische kampioen plaatste nog in de eerste ronde een aanval maar kwam in aanrijding met Cross. Sterkeos moest vervolgens zijn Ford aan de kant zetten met een gebroken kardan. Enkel Carl Daems kon nog aanklampen bij Cross maar echt bedreigen kon hij nooit. Vereeken finishte derde voor Ludo Helven. Onder de mislukte inhaalpoging laten we Jos zelf aan het woord. 'De plaats was goed gekozen, de enige plaats waar ik John Cross eventueel kan inhalen. Een aanval in de eerste ronde is misschien vlug maar anderzijds mag je geen kans onbenut laten. Het is jammer natuurlijk maar een koers is geen kampioenschap al start ik natuurlijk liever met een goed resultaat. Bij de tweewiel aangedreven wagens was Marc Vandenbergh de snelste voor Ann J anssens, de groep N -1400 werd gewonnen door Ko Kasse na uitsluiting van Jan De Mulder, bij de vierwiel aangedreven groep N wagens stond er geen maat op Jos Kuypers die won voor kampioen Van De Put en de Divisie 3 tenslotte werd na een spannende finale gewonnen door Patriek Van Mechelen. •

Gebuurtenvoetbal Hoogstraten

14. 1ste en 2de secundair meisjes: ( 12 deelneemsters) 1. Tine Grielens (Klein Sem.) 2. Loes Martens (Spijker) 3. Greet Koyen (Spijker)

De WESTHOEK is kampioen! V.l.n.r. los Vermeiren (secr.), J. van Maldeghem (voorz.), Marcel Verschueren met beker (kapitein Westhoek), Corneel Braspenning.

41


BROUWERSHUIS

Op stap in ...

RESTAURANT TAVERNE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

HOOGSTRATEN Zaterdag 28 mei DANSCONCERT SKA-JEE 1994, zaal Pax, 20 uur, toegang 600 BF, VVK 500 BF, org. Cahier de Brouillon, 03/314.32.64. Zondag 29 mei HEILIGE BLOEDPROCESSIE, Vrijheid noord, 11 uur, gevolgd door KERMIS, org. H. Bloedstichting, 03/314.64.69. TENTOONSTELLING LEERLINGEN, IKO, Dr. Versmissenstraat, 10-18 uur, gratis toegang, 03/314.43.21 of 314.75.54.

,

Lagere School, Gravin Elisabethlaan, uur. WINKELBRADERIJ, org. NCMV. Woensdag 29 juni WIELERWEDSTRIJD, Junioren en Dames Internationaal, Thijsakker.

Woensdag 8 juni FIETSTOCHT naar de Beerse Hofstede, via Dr. Versmissenstraat Vertrek aan Medisch Centrum om 19.15 uur, org. KVLV Zaterdag 11 juni MUZIEKFEEST, zaal Cecilia, Gelmeistraat 8, org. Fanfare St. Cecilia en Boerenkapel St. Rosalia. HONDSSCHIETING KRUISBOOG 61 METER, Gildenhuis Brouwerijstraat, 14-21 uur. Zondag 12 juni HONDSSCHIETING KRUISBOOG 61 METER, Gildenhuis Brouwerijstraat, 10-21 uur. PAAPTORNOOI, plaats onbekend, 13-18 uur, org. KWB, 100 BF inschrijving. BEZOEK VLOEIWEIDEN RIJSBERGEN, vertrek 5.45 uur Vredesboom Meer, org. Wielewaal en J.N.M. Vrijdag 17 juni NACHTZW ALUWENTOCHT, vertrek 19 uur, K. Boomstraat, org . Wielewaal en J.N.M. Zaterdag 18 juni HONDSSCHIETING 61 METER KRUISBOOG, zie 11 juni. Zondag 19 juni BEIAARDCONCERT door StafMertens, Vrijheid, 16 uur. Ter gelegenheid van de Nationale dag van de beiaard. Tevens TOREN BEKLIMMEN en bezoek KLOKKENKAMER vanaf 14 uur (50 BF). BONSSCHIETING 61 METER KRUISBOOG, zie 12 juni. Woensdag 22 juni FIETSTOCHT naar 't Schaliehuis (Loenhout) via Heuvelstraat Vertrek Medisch centrum om 19.15 uur. Org. KVLV Zaterdag 25 juni FEEST 'TWEE JAAR HET CONVENT', Begijnhof, org. vzw Het Convent. GEZINSREIS NAAR DOORNIK, org. KWB , vertrek 6.30 uur kerk, terug om 20 uur. Inl. 314.61.19. Zondag 26 juni SCHOOLFEEST, Gemeentelijke Gemengde 42

Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woen;dag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u. 48

KWB-FIETSEN aan Rosahakapel om 20.00 uur. Woensdag 22 juni KA V-FIETSEN aan Rosaliakapel om 19.30 uur.

Woensdag 1 juni JAARMARKT vanaf 17 uur en STRATENLOOP om 19 uur, Vrijheid, gevolgd door VUURWERK omstreeks 22 uur. Zondag 5 juni idem als zondag 29 mei, maar Processie langs Vrijheid zuid.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43

Zaterdag 25 juni UITSTAP van Turnkring Vrij en Lenig met de kinderen. 45

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag- Tel. 03/314.32.64 47

MEER Zaterdag 28 mei FIETSTOCHT door Toneelkring 't Heidebloempje Zondag 29 mei KWB-DAUWTRIP aan Zandbergstraat om 06.00 uur. Woensdag 1 juni KA V-FIETSEN aan Rosahakapel om 19.30 uur. Zaterdag 4 juni OPTREDEN van THE PINK FLOWERS in de Mussenakker om 20.30 uur. UITSTAP van Toneelkring 't Heidebloempje naar Bourla-schouwburg. Zondag 5 juni MEERMARKT in de Donckstraat van 09.00 uur tot 12.00 uur. UITSTAP vanBrass-en Drumband Ste.-Rosalia naar Beerse Dinsdag 7 juni KWB-FIETSEN aan Rosahakapel om 20.00 uur. Woensdag 8 juni KA V-FIETSEN aan Rosaliakapel om 19.30 uur. Dinsdag 14 juni KWB-FIETSEN aan RosaHakapel om 20.00 uur. Woensdag 15 juni KA V-FIETSEN aan Rosahakapel om 19.30 uur. Dinsdag 21 juni

Zondag 26 juni OPTOCHT door Dorp (10.30 uur) en CONCERT in ZVKV (11 .00 uur) door Brass- en Drumband Ste.-Rosalia. Dinsdag 28 juni KWB-FIETSEN aan RosaHakapel om 20.00 uur. Woensdag 29 juni KAV-FIETSEN aan RosaHakapel om 19.30 uur. Zondag 3 juli MEERMARKT in de Donckstraat van 09.00 uur tot 12.00 uur.

~~

'T Fi

RTUIN 44.~

.M:;I

Meerdorp 13

CAFÉ DISCOBAR

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71 .53

''

WORTEL Zondag 5 juni SCHOOLFEEST vanaf 14 uur. Ingang Kerkpad

t I

:-'-~ .

ku~rfrtj~sfruis .

urijqeio 183 qoogstrnten 03/314 66 65 ~ust

& Ifiilinne

HOOG

50

HUIS STRATEN 53


AGENDA

MINDERHOUT Zondag 5 juni SCHOOLFEEST met openluchtmis, barbecue, optredens ... Zondag 12 juni GEZINSPIETSTOCHT van de KWB . Via Bels Lijntje naar PosteL Vertrek om 9.30 uur aan de parochiezaal. Zondag 26 juni STRATENLOOP van de KWB. Kinderen starten om 15 uur, de senioren om 16 uur. Keuze tussen 5, 10, 21 km.

Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers

vzw 'HET SLOT'

Eethuis Roma

Wortels Jongeren café zonder pretentie

alle koude en warme schotels om mee te nemen. Woensdag en donderdag gesloten

Openingsuren:

'l(unstscfiifáer J.HJ. Jasper

"'

55

RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL

Restaurant

VRIJHEID 34b • 2320 HOOGSTRATEN · TEL 03/314 14 86 80

à la carte week-menu

U

Radio CONTINU - FM 103 stri~25

Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

'DE EIKEN'

Tel. 03/315.91.07

2328~

Tel 315 79 40 - Fax 315 86 57

aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten . Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT

FRITUUR - EETHUIS

Strijbeek 16 MeerIe

Donderdag v.a. 20.00 u Vrijdag v.a.f 19.00 u Zaterdag v.a. 19.00 u Zondag v.a 13.30 u

57

56

Cafetaria

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28

Harry Bogers

gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur. 60

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

-flEtrrgiaml,~

-24~

- :infi:nmtie.aen.e:-Joole.e:enigirg:n

MEERLE Zondag 5 juni SCHOOLFEEST vanaf 10.30 uur in de parochiezaal en in en om de school. Zondag 26 juni TOUWTREKWEDSTRIJD tijdens de namiddag met teams uit verschillende verenigingen, op het pleintje voor de KLJ-lokalen. Woensdag 29, donderdag 30 juni, vrijdag 1 en zaterdag 2 juli FIETSVIERDAAGSE van de KWB . Telkens vertrek tussen 18.30 uur en 19.30 uur aan de parochiezaal.

MEERSEL-DREEF

vzw Mussenakker Meer

54

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdag· avond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

52

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29. 51

58

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

Wij staan steeds klaar voor raad en advies over raam-, wand- en vloerbekleding, verf- en spuittechnieken, marmerbeschildering, enz.

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

llltè!lll

Heilig Bloedlaan 277-279 Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802 22

Lid an de Unie van de Uit~ev_ers van de Penodteke Pers

erantw. uitg.: J. Fransen. Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

" 43


Ongevallen Brandweer 314.42.43 --~

03/314.32.11 03/314.59.10

RUKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak) 71

72

cY'\:

HUISARTSEN

~ CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

"

Antiek

POLITIE: 315.71.66

63

(l -~· -c.-·-o- -~-·-.··

Hoogeind 54

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

·K'IÜ Uot~m·

-gJ; JOS SERVAES

4 en 5 juni: DR. F. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle. Tel. 315.84.54. 11 en 12 juni: DR. L. VERMAND ER, Meerleseweg 24-A, Meer. Tel. 315.85.11. 18 en 19 juni: DR. D. ROBBEN, Leemstraat 42-A, Hoogstraten. TeL 314.38.48 . 25 en 26 juni: DR. C. BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle. TeL 315.82.21.

Vrijheid 251 - 2320 Hoogstraten Achtelsestr.l

Tel. 03/314.51.33

JAN STOFFELS

APOTHEKERS

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

Tel.: 03/314.34.37 65

.JAN VERHEVENb.v.b.a. Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 03/315.79.50 • Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

Indoor tennis squash snooker de

Tennisclub vzw Achte/sestraat 72 2320 Hoogstraten

73

KWALITEITSPLUIMVEE

Koekhoven 5 - Rijkevorsel - Speciaalzaak in blankhouten meubelen - Oude kasten - Nieuwe stoelen en tafels op maat

centrale v~~arming - samtarr

~

Van 27 mei tot 3 juni: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. Tel. 314.38.68 . Van 3 tot 10 juni: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. Tel. 014/63.31 .66. Zaterdagvoormiddag 4 juni: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. TeL 314.57.24. Van 10 tot 17 juni: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. TeL 314.40.74. Van 17 tot 24 juni: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. TeL 314.60.04. Van 24 juni tot 1 juli: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Zaterdagvoormiddag 25 juni: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73.

74

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

Desmedtstraat 36 • 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

75

mobil Rent

VRIJHEID

AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN

THUISVERPLEGING

St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

Tel. 03/314.37.76

Tel. 03/314.31.08

76

67

Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. TeL 014/ 61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

K. VERHEYEN-GEYSEN

LIEF LAURIJSSEN

sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn Gelmel,lrool 6 2320 Hoog,lrolen Tel. 03/314 38 11 fox 03/314 15 0.3

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81

De volgende MAAND mag u verwachten op 29 juni. Wij van onze kant, verwachten alle nieuwtjes op 15 juni op bet gekende adres; dorp- en sportnieuws mag nog op 19 juni.

Yt:tt 'J6x,jllfRJUJ !}rJ!co" :Twn 03/ :JH.:J2.39

CIS VISSERS • SANITAIR- & DAKWERKEN • ZINK- & KOPERWERK \

'viSSERS

Kathelijnestraat 17 2320 HOOGSTRATEN (03) 314 73 oo

78

LOON EN GRONDWERKEN EN CONTAINERVERHUUR

LOUIS KENNES BVBA

Blauwbossen 3A, 2322 Minderhout Tel. 03/315.75.09 70

44

79


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.