mei 1994 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NEGENDE JAARGANG, NR. 109 MEI 1994 PRIJS : 55 FR. AFGIFfEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

DE POST VERHUIST VELDEN VOOR

MINDERHOUT V.V. HARRY

SCHRICKX The U nited States of

Meersel-Dreef

SKA-JEE, KROEGENTOCHT en

25 JAAR HETSLOT


LUIM

Back to the future Het Slim Buroke vzw Voor de gelegenheid waren we met 2 naar huize Vorstenbosch getrokken. Want we hadden slecht nieuws bij. De 'Brieven van Lorlewijk en Karel' werden door onze lezers niet erg gewaardeerd. En hoe moesten we dat toch aan onze arme Albert gaan vertellen. 0 noodlot! Toen we binnenkwamen stond Albert alweer fier met een volgende brief uit de oude doos te zwaaien. 'Over de supersnelle tram, die in 1896 tegen 35 per uur door Hoogstraten zal razen' verduidelijkte de ongeduldige Albert reeds. Als voorbereiding op onze onheilsboodschap negeerden we alvast deze enthousiaste inleiding. Maar Albert liet niet af. Albert Vorstenbosch: Kijk, Ladewijk schrijft dat er een supersnelle tram, een Tram à Grande Vitesse, een TGV gaat komen van Antwerpen tot Meersel-Dreef. En hij vraagt Karel een aktiegroep op te richten: 'TGV NEE!' Haha, grappig, hé. Tedju tedju. DHM: Onze lezers lezen die brieven niet graag. Dat oude schrift en zo, het is nogal moeilijk vinden zij. Albert Vorstenbosch: (schrikt en dan diep gekrenkt) Wablief? Vind ik hier een historische schat aan brieven en dan komde gijllie hier af met... (zet een timide pruilmondje) ... 'onze lezers léézen dat niet grààg' Jamaar, godverdegod verdegodver ...

(nu echt woedend, zwiert de brieven terug in de koekendoos en ploft het deksel, met huwelijksfoto van Boudewijn en Fabiola, er met twee handen op.) Gedààn Brieven Ladewijk en Karel. Nonkel Oktaaf moest het nog meemaken, zeg. 't Is toch niet waar, zeker. (weer een pruilmondje) 'Onze lezers léézen dat niet graag' .

Net op het moment dat we hardhandig zouden buitengezet worden komt Lea, de jongere zuster en vertrouwensgenoot van Albert door 'de koepel' binnen. Lea Vorstenbosch: Allé allé, wat is dat hier allemaal. 't Is hier precies ... Albert Vorstenbosch: (heft de koekendoos in de richting van Lea en zet weerom het pruilmondje) Onze lezers léézen dat niet grààààg. Lea: A wel, Albert, als ik eerlijk moet zijn, ik las dat ook niet zo gaarne? Zo'n moeilijke woorden en zo'n ingewikkelde zinnen. Allé, soms wel grappig, zulle, maar ik lees toch liever wat gij gewoon zegt, zo gewoon uw eigen gedachten. Ik vind dat gij zeker zo

2

plezant en duidelijk uw ideeën kunt vertellen. Ik denk toch ook dat de mensen liever u hebben dan die twee oude mannen.

(Albert zet de doos met brieven voorzichtig terug op tafel en krabt met de vingernagel een vliegenstrontje van het hagelwitte kleed van Fabiola. Dan knikt hij begrijpend) Albert Vorstenbosch: Ik geef toe, gemakkelijk lezen ze niet. En 't is ook wel zo dat de werking van Het SlimBurokeer vandeeg mee achterop geraakt. En net nu er op de Hollandse televisie een programma start, HET IDEE, dat volledig gebaseerd is op mijn Het Slim Buroke. Want er liggen hier alweer enkele ideeën te sudderen en ik kan er maar niet mee buiten komen ...

(Albert raakt weer op dreef, blijkbaar zelfs een beetje opgelucht dat hij van die ideeënversmachtende brieven af is) Albert Vorstenbosch: Neem hier mijn projekt 'Drol-0-Drapeau' , en hier 'Een Kei van een Kop'. God ja, 'Scholier Fiets Hier' ook nog al... Tot volgende maand hé mannen, ik heb nog werk. DHM: Nog iets Albert. Ge hoort tegenwoordig zoveel vertellen over die 'typetjes'. Xavier De Baere en zo. En is Vandaele Maurice wel echt. Albert, zijt gij echt? Albert Vorstenbosch: (bulderende lach) Gij zijt ook goed. Ik sta hier toch. Ik sta toch elke maand in uw boekske met mijn foto. Of verzinde gullie zelf al die prachtige ideeën. Dat zouden (zet nogmaals zijn spottend pruilmondje) 'uw lezers zéééker niet gràààg lééézen' . Hahaha. Gelukkig kunnen we weer een goedgeluimde en bruisende Albert achterlaten. In het buitengaan teent Lea even met ons mee en knipoogt: 'Ge moet hem kennen hé.' •

Hulp aan Thzla (Yoegoslavië) Er is, dicht bij ons een verschrikkelijke oorlog aan de gang en die duurt nu al zo lang dat wij dreigen er gewoon aan te worden. Zo niet de mensen die ter plekke wonen, voor hen wordt het alleen maar erger: minder eten, meer angst, meer verdriet, meer haat... Hulp van buiten is schaars en ook, wat kunnen wij hier, in onze veilige plek, voor hen doen? Een van de oranisaties die wil helpen en dat ook doet, is ' INTERNATIONAL WORKERS AID' die hulpkonvooien naar Yoegoslavië zendt, met name naar Tuzla, een grote stad in Bosnië waar alle bevolkingsgroepen vreedzaam bij elkaar wonen. De mensen van Tuzla willen dat zo houden: met verschillende etnische groepen bij elkaar. Om dat voornemen, die houding, te ondersteunen, wil 'Workers Aid' vooral deze stad helpen. Om de hulpkonvooien te financieren, worden BROODBONNEN verkocht (I bon is voldoende voor 1 kg suiker, 1 liter olie en 4 kg bloem). De bonnen zijn o.a. te koop in de Wereldwinkel, Gelmeistraat 5, Hoogstraten. De winkel is open woensdag en donderdag van half 2 tot half 4, vrijdag van half 2 tot 6 u en zaterdag van 10 tot 12 en van half 2 tot half 4. •

b .v.b .a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij LQenboutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel. : 314.41 .26 ADMINISTRATIE: tel. : 314.49. 11

lr..l\1 van~!~ ~~nde Penod1eke t~~~~~e Pers l ILG verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten


POST

post in de maand De nieuwe woonst van tante Pos Binnenkort is het dan eindelijk zo ver: tante Pos verlaat het welhaast historische pand in de Gelmeistraat en neemt haar intrek in het gloednieuwe postkantoor in de Gravin Elisabethlaan. Als datum van ingebruikneming werd al enige tijd 19 mei vooropgesteld, al zou dat ook wel eens een paar weekjes later kunnen zijn. De plechtige inhuldiging is nog verder van kant. Wij trokken alvast onze stoutmoedigste schoenen aan en gingen er een kijkje nemen. Het nieuwe postkantoor is pakweg 20m x 60m groot en oogt licht, ruim, veilig en erg funktioneel. Dit nieuwe gebouw werd aanbesteed op 19 september 1991. Toen gewaagden wij in onze kolommen van een toewijzingsperiade van 6 maanden en afwerkingstijd van 1 jaar en 3 maanden. De afwerking van het interieur zou nog eens 6 maanden in beslag nemen 'zodat we effectief de eerste postzegels mogen halen binnen zo'n drie jaar' (DHM oktober '91). En deze timing blijkt al bij al behoorlijk te kloppen, al werd het geduld van menig postbeambte wellicht flink op de proef gesteld. De kostprijs raamde men op 20 miljoen. Vooraan is er parkeerruimte voor de klanten, die dus niet langer lijf en leden moeten riskeren om de Gelmeistraat over te steken. Achter het hek kan het personeel de eigen wagens kwijt. Rondom het gebouw wordt groenvoorziening aangeplant. Achteraan is er een grote garage met automatische poorten, bedoeld om de eigen dienstwagens te stallen. Voor de beroemde fakteursfietsen is er een heuse fietsenstalling voorzien. Links tegen de straatkant aan de buitengevelloopt een kleine zuilengalerij. Daar bevindt zich de brievenbus, evenals 82 (i.p.v. de huidige 20) huurbussen (in verschillende formaten) waar eenieder voortaan op om het even welk moment terecht kan. Het hoekraam is voorzien als lokatie voor een postornat geldautomaat, maar of deze er ook effektief

komt, is nog niet bekend. In de muur is ook een uitsparing voorzien voor een eventueellater te plaatsen postzegelautomaat. De bezoeker komt binnen in een ruime en lichte lokettenzaal van ongeveer 8m x 8m. Er zijn drie modern ogende loketten, waarvan één de mogelijkheid heeft om de klant privacy te bieden bij het vervullen van grotere bewerkingen. Aangrenzend is er een kleinere ontvangstruimte. Het bediendenpersoneel verricht voortaan de financiële verrichtingen in een grote opengewerkte ruimte waarin vier kantoren, die met glazen wànden en lage muurtjes volledige zichtbaarheid garanderen. Het hele gebouw is van straatkant tot achterzijde te overzien vanuit het kantoor van de postmeester, wat de veiligheid ten goede moet komen. Vervolgens belandt men in een afgescheiden ruimte die de volle breedte van het gebouw beslaat. Hier zullen de postmannen hun werk kunnen doen, waarvoor ze zowat drie keer zoveel oppervlakte krijgen als voorheen. Deze ruimte is vanuit de zijkant toegankelijk via een beveiligde dienstgang met twee deuren. De korrespondentie wordt gesorteerd aan nieuwe bureaus met sorteervakjes. Het eerste sorteerwerk gebeurt in een lokaal dat voorzien was als kleedruimte voor dames (om jassen weg te hangen). Voor de 2 vrouwelijke personeelsle-

11

·'------·· ·;--------~~·~· ~· ~ ·-~

m

Gelmeistraat

...,<

c. Elisabethlaan

©jm/dhm

den wordt evenwel een ruimte voorzien bij de heren. Tussen beide lokalen zijn de nodige sanitaire voorzieningen voor dames, heren en gehandicapten. Op de verdieping aan de achterzijde van het gebouw is er een kleine refter met aanrecht en kast, en een klein houten balkon. Verder zijn er ruimten voor het archief en het opslaan van drukwerken en materialen. Het geheel maakt een fraaie, lichte en frisse indruk. Voor alles lijkt de architektuur op funktionaliteit en veiligheid gericht. De smaakvolle afwerking oogt modern en misschien wat koeltjes . Maar dat zal er de werkomstandigheden allicht niet minder aangenaam op maken! D

Facteurs in het nieuw Al een hele tijd doet de Post moeite om zich te ontdoen van haar ietwat saai, grijs en ouderwets imago. Kwestie van de concurrentie te kunnen aangaan met verwante bedrijven als daar zijn vervoer- en verzendingsondernemingen, banken.. . Het komt er voor de Post op aan 'klantvriendelijk' te worden met o.a. mooie kantoren, vriendelijke loketbeambten en vlotte facteurs. Tot voor kort liepen facteurs rond in een kostuum dat eerder aan ordehandhaving deed denken dan aan dienstverlening: het strakke jasje met de blinkende emblemen en knopen, de stijve lange jas en vooral de kepi, een onhandig ouderwets hoofddeksel, door de dragers als 'kartonnen doos' aangeduid. Bij de face-lift van de Post moest dan ook het oude uniform eraan geloven. Men vroeg een bekend modeontwerper om een elegante moderne outfit te bedenken voor de gazettemannen. Wat velen vreesden, gebeurde: het ontwerp was bijzonder elegant maar niet zo geschikt om er in alle weer mee op de fiet te zitten. De vertrouwde kleermaker van de Post werd dus aangezocht om de nieuwe kleren te verzinnen en ja, het resultaat mag er zijn. Meest opvallend zijn de frivole rode biezen die her en der het strenge blauw onderbreken. Een echte vondst; niemand denkt nog aan een 'uniform' bij die kleurige noot. En dan de pet, die heeft niks meer van een kepi, integendeel, die maakt van (bijna) elke facteur ne knappe gast. Hij heeft iets vrolijks gekregen, onze postman, en, naar wat wij ervan gehoord hebben, is hij er zelf ook blij mee. Wij hebben zelfs de indruk dat ze er kwieker mee op en af de fiets springen. En ja natuurlijk, de verpakking, daar gaat het tegenwoordig om, het aanschijn der dingen is belangrijk, dat doet verkopen, nietwaar. De Post heeft dat goed begrepen. 3


POST

De post gelicht Af en toe willen ook wij er wel eens last van hebben: dan vragen we ons iets af. Zo wilden we eigenlijk wel eens weten wat er zich allemaal zoal afspeelt in de ingewanden van het postkantoor in het kleine Noordkempense H. Aanleiding vormde het nakende vertrek uit de Gelmelstraat, waar tante Pos sinds mensenheugenis onderkomen gevonden had. Eerlang neemt ze haar intrek in het fonkelnieuwe kantoor naast het park in de Gravin Elisabethlaan, in vogelvlucht zo'n luttele 150 meter verder. Postmeester Jean Torfs en chef fakteur Jaak Roos werden bereid gevonden een tipje van de vele sluiers voor ons te lichten. Hoe snel is mijn brief ter plekke? Hoeveel postbodes rijden er om vijf uur 's morgens al door Hoogstraten? Is de postzegelverzamelaar een bedreigde soort? Waar zijn de vertrouwde dorpskantoortjes gebleven? En hoe kommerdeel denkt tante Pos eigenlijk? De aktiviteiten van een postkantoor vallen uiteen in twee grote delen: de postbedeling en de financiële transakties aan de loketten. 'Eenieder kent wel enkele van deze laatste aktiviteiten. Alle verrichtingen van de postcheque, stortingsbulletins, uitbetaling van cheques, overschrijvingen en noem maar op. Recent kwam er de visa-kaart bij. Daarnaast is er de verkoop van andere postprodukten: postzegels, postpakjes en postogrammen. Sinds kort is er een pakketdienst bijgekomen, een samenwerkingsverband met Trois Suisses waarbij de mensen verwittigd worden dat hun pakje geleverd werd en opgehaald kan worden binnen de twee weken. De trend naar het verdere kommercializeren van de lokettendienst gaat nog steeds verder. Zo is er de verkoop van de postbon, de bevek waarbij men 10.000 fr. gedurende een aantal jaren belegt. Wellicht komen er eerlang nog andere financiële produkten bij . Dat is een manier om de klanten te blijven aanspreken, want over het algemeen zie je bij alle financiële instellingen dat het werkvolume aan de loketten vermindert. Het aantal financiële verrichtingen waarvoor men hier in Hoogstraten aan een loket terecht komt, is de afgelopen vijf jaar al teruggelopen. Door het ruimere aanbod stabilizeert zich dat nu meer. Dat is toch niet onbelangrijk voor de tewerkstelling. '

Briefuitreiking 'Wat de briefuitreiking betreft, is het sinds een drietal jaren de betrachting om de brieven te bezorgen de dag nadat ze gepost zijn. De zogenaamde dag + 1 norm. Meer dan 80% daarvan wordt ook effektief gehaald, wat helemaal niet zo eenvoudig is als de mensen misschien wel denken. Om dat mogelijk te maken hebben we de uren van de buslichting iets moeten vervroegen. Zo is de laatste lichting in Hoogstraten om 17 uur. Op het grondgebied Hoogstraten zijn er een twintigtal bussen, die tussen één en vier maal per dag gelicht worden. De brieven worden door de besteller afgestempeld en daarna verzonden. Er zijn twee koeriers, om half drie en om zes uur, die voor het transport naar het sorteercentrum Antwerpen X zorgen. Bij ons worden ze een eerste keer gesorteerd: alle randgemeenten, de belangrijkste kantoren, Hoogstraten zelf. Alleen die laatste gaan niet naar Antwerpen, dat zou wel een beetje te gek zijn. Alhoewel dat werk machinaal veel sneller gebeurt dan wij dat manueel kunnen doen. De briefwisseling voor hier wordt gesorteerd per ronde en 's anderendaags in de bus bij de mensen bezorgd. In het algemeen durf ik zeggen dat brieven die in de voormiddag op de bus gedaan worden, effektief de volgende dag bezorgd worden. In de namiddag kan dat nog

Eén van de volgende dagen trekt de postmeester definitief de deur achter zich dicht in de Gelmeistraat en verhuist De Post naar de Gravin Elisabethlaan. Het oude gebouw zal, waarschijnlijk samen met het gebouw ernaast (oude Iko + Vredegerecht), in blok te koop komen; een interessante zaak voor immobiliënkantoren en bouwpromotoren?

eens een dagje later zijn wanneer de drukte in Antwerpen X te groot is . Het is heel moeilijk te schatten hoeveel stukken we dagelijks verwerken. Dat varieert bovendien zeer sterk van dag tot dag. De 21 brievenbestellers hebben gemiddeld 450 bussen. In Hoogstraten centrum dragen ze doorgaans zo'n 600 tot 800 stuks per dag rond, door de vele zelfstandigen hebben zij meer korrespondentie te verwerken dan postbodes die een ronde buitenaf doen. Maar die laatste moeten dan weer meer kilometers doen, dat kompenseert Al bij al schat ik dat we zo'n 10.000 stuks gemiddeld zullen verwerken. Maar nog eens, dat schommelt enorm - er zijn momenten dat het werk gewoon niet te overzien lijkt. Daarbij zitten er ook 24.000 abonnementen op allerlei kranten en tijdschriften. Dat cijfer stijgt lichtjes in de loop van een jaar. Er moet een I 000-tal kranten besteld worden voor 8 uur, dat is immers de norm die de krantenuitgevers bedongen hebben . We trachten dat ook te halen. Helemaallukt dat niet, maar we mogen toch stellen 80% van de kranten in de bus bij de mensen zit voor 8 uur en 98% voor 10 uur. Op de buiten is dat een hele klus hoor, de afstanden zijn er heel groot. In het centrum zelf hebben wij bovendien weinig krante-abonnementen, wij hebben vooral de buitenwijken, de boeren die wat verderafwonen. Bij die eerste bedeling bezorgen we uitsluitend kranten, alleen de industrie- en transportzone aan de grens krijgen dan ook al korrespondentie.'

Personeel

Jean Torfs en Jacques Roos bespreken de laatste problemen bij de afwerking.

4

De Hoogstraatse post heeft 19 uitreikingsdiensten en 2 kranten- en pakjesdiensten. Voor elk daarvan is er een vaste man, aangevuld met een reserve van een tiental waarnemers die geen vaste dienst hebben. Op die manier worden


POST die het openhield was doorgaans iemand van het dorp die goed in het dorpsleven geïntegreerd was, waar men bij langs liep voor een postzegel en een babbel. Maar ekonomisch kon dat niet meer. Dat wij in een grensstreek zitten, levert geen specifieke problemen of zo. Het enige dat we wel eens meemaken is dat Nederlanders een giro-verrichting komen doen waarvoor ze een identiteitskaart moeten voorleggen. Maar velen hebben die niet bij zich omdat ze daartoe in tegenstelling tot Belgen niet verplicht zijn . Maar wij kunnen uiteraard niet anders dan de instrukties naar de letter opvolgen.'

Nieuwe kantoor

Postmeester Jean Torfs ziekten en verlofregelingen opgevangen. 'Momenteel geeft dat geen problemen, op termijn kan dat wel moeilijker worden. Dat hangt samen met de leeftijd van het personeel: het grootste gedeelte van ons personeel is tussen 35 en 45 jaar, een andere groep zit tussen 50 en 55 . Het is niet niks hoor voor iemand die al iets ouder wordt om jaar in jaar uit zo'n buitendienst te doen! Er komt dan een moment ~aarop de diensten anders georganizeerd moeten worden. De lokettendienst wordt verzorgd door vijf bediendes met een vaste dien t. De mensen hebben toch nog dikwijls een beetje een verkeerde kijk op wat een postbode zoal presteert. Ze zien hem om een uur of één naar huis fiets en, en denken dan allicht dat de job er toch wel rap op zit. Maar dan vergeten ze dat de dienst al om half zes begonnen is, en dat sommigen al een stuk vroeger hier zijn. Niemand ziet hen om vijf uur naar hun werk fietsen ... En geloof me, het zijn harde werkuren die geleverd moeten worden 's morgens vroeg. Zakken lossen, opensnijden, uitkappen, ruw sorteren, dagbladen direkt verdelen, sorteren. Daar zijn normen voor voorzien, maar in feite werken de mensen hier véél harder dan de officiële norm voorschrijft. Want hoe vlugger ze gedaan hebben, hoe vlugger ze kunnen beginnen met het inzetten van hun eigen ronde. Van half zes tot half tien of tien uur zijn die mensen dus konstant bezig geweest. Dan pas beginnen ze hun ronde, ze komen binnen tegen half één of één uur. Dan moeten ze hun rekening nog maken. Ik denk dat eel mensen zouden opzien mochten ze weten hoe zwaar de job eigenlijk wel is! Als 't dan nog niet regent of sneeuwt.. .'

Adjunct-controleur Jacques Roos eerste dagafstempeling, anderen verzamelen postfrisse zegels die nog volledig gaaf zijn. Nog anderen verzamelen stempels van alle kantoren, wat door het verdwijnen van kleine kantoortjes fel bemoeilijkt wordt. Men kwam bijvoorbeeld nadrukkelijk om een afstempeling van Wortel vragen. Nu kan dat niet meer natuurlijk want die stempels zijn allemaal vernietigd. Vroeger was er in elk dorp een kantoor. Maar dan heeft men besloten dat er in iedere gemeente nog één uitreikingskantoor moest komen. Bij ons is dat dus Hoogstra ten, met agentschappen in Meer en Meerle. De twee haltes in Minderhout en Wortel zijn afgeschaft omdat de dienst er niet voldoende opbracht. Als je een halte gedurende een uur openhoudt en er komen tien mensen voor wat postzegels en een stortingsbulletin, dan loont dat gewoon de loonkost en andere onkosten niet. Nu is het verdwijnen van die kleine kantoortjes niet zo'n groot probleem omdat alle bewerkingen ook bij de fakteur kunnen gebeuren. Dat gaat om het verkopen van postzegels, innen van cheques, meegeven van een brief, een aangetekende zending, kopen van postpakjes of een postogram .. . Voor sommige mensen blijft dat verdwijnen van de kantoortjes een spijtige zaak omdat er een stuk sociaal kontakt mee weggevallen is. Degene

De verhuis naar het nieuwe kantoor is langverbeid. 'Hoe eerder hoe liever, en dat zal iedereen hier wel zeggen. Dit huis is in feite uitgeleefd. De infrastruktuur is verouderd. Toch is dit kantoor niet onveilig, tenminste wanneer iedereen zich strikt houdt aan de voorschriften. Eenieder die hier werkt is mee verantwoordelijk voor de veiligheid van heel het kantoor. Het grote probleem hier is het plaatsgebrek. Dat is een oud zeer, al sinds de centralizering van de uitreiking in Hoogstraten. Tot dan was er ook in Meerle een uitreikingskantoor met een viertal postbodes. Die moesten hier bij komen. Dan kwam er de aparte bedeling van de kranten, met nog eens twee extra diensten. We zitten nu dus onvoorstelbaar krap. Je kunt je werkelijk geen idee vormen van hoe het er hier 's morgens aan toe gaat. In een kleine ruimte werken alle mensen schouder aan schouder, zo'n 30 tot 40 zakken korrespondentie worden uitgeladen en uitgekapt... Er kan bijna niemand meer langs. Je moet tussen hopen korrespondentie heel voorzichtig je weg zoeken .. .' Onze mensen moeten letterlijk/heel dicht tegen mekaar hun werk doen. Ze moeten dus ook heel veel kunnen verdragen van elkaar. Wrijvingen kunnen we ons bij wijze van spreken gewoon niet permitteren. Wij zien dus wel uit naar de nieuwe behuizing, die zal heel wat meer ruimte bieden en mooier zijn. Of het er ook gezelliger zal worden, dat is een andere vraag natuurlijk. Want dan vervalt de pure noodzaak om van mekaar veel te verdragen, en dat zou dan afbreuk kunnen doen aan de goede sfeer waarin men hier zo lang willens nillens heeft samengewerkt. Maar het is aan ons om dat niet te laten gebeuren .. .' D

Postzegels De ene 'temper' is de andere niet. Die vaststelling verleidt menigeen tot het verwoed verzamelen van postzegels. 'Filatelie blijft blijkbaar een vaste groep mensen aanspreken. Ook hier in Hoogstraten is die interesse vrij groot. Mensen verzamelen jarenlang, zijn er steeds weer op uit om hun kollektie volledig te houden. De meesten beginnen heel jong, en behouden die interesse voor een groot deel van hun leven. Sommigen hebben een abonnement bij de Filatelie, door een overschrijving op hun rekening krijgen ze dan een of enkele keren per jaar een keurig verzorgde reeks nieuwe uitgaven. Sommigen houden dan weer aan een

In het nieuwe kantoor wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking van de kantoorruimte.

5


-

-

PROFESSIONAL DOOR STIHL Met toptechniek voor perfekt zaagwerk. Met een STIHL heeft u een krachtige en handzame motorzaag. Betrouwbaar door de vooruitstrevende techniek met een ergonomische vorm en een integrale veiligheidsuilrusting. Professionele kwaliteit met 12 maanden garantie. STIHL motorzagen zijn leverbaar met een vermogen van 1,2 kW (1,6 pk) tot 6,3 kW

SCHOORSTEENVOERING IN ROESTVRIJ

#tiJ(JrtJ/11 een !JIIk/IJt//119 t

n bekleden die het btnnemn word een nieuwe. volkomenracht dichte schoorsteen aang~b) van metaal (roestvnJ staa d Dat IS de enige oplosstng te goed 1S.

~~~~ ~c~~o~~;teals volgt

(8,6 pk).

machines voor de hof-, bos- en tuinbouw

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.41.15

Steeds voordeliger. Nu mt't'r tlan ooit

Bovendien bestaat er Ct'n immens aa nbod van rentevoeten op de markt. Wij raden u daarom ook aan alle elementen van een woonlening ondt>r t>en \'eq;:rootglas tt>

lt>g~~~ · rentt>voet is onderhevig aan de schommelingen op de geldmarkt. Wij kunn e n u nlf'teen geruststellen. V oor onze G- Woonlening zorgen we l.'rvoor dat we u steeds de brs te \ oorwaarden kunnen aanbieden. Ook voor niet-cliënten. Bovendien hieden wij u t>en komplete service aan. Wij maken voor u een persoonlijk e herekt>ning. Hocvef'l u moet tcrug!Jetalen pe1· maand.

1 ~~

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

Industrieweg 7- 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55- Fax 03/314.80.65 90

Droomgordijnen

G-Woonlening_ moet u t•erst wikken, hij hPt afsluiten van Pen woonlening. Het rraat immt~ rs over f"en fange p<'riode in uw leven waarbij ht>t gewicht van t'f'll maanddijkse afbt~taling f'en lwlangrijkr- rol spt>Plt.

~".

De gordijnen ·tJa.n uw dromRn 11indt u nntuurlijk biJ Van der Sluis, wnflr anders?

Hoeveel dl' premie>; he-

~;Ï(Î~~ i~~~nt'~~n ~~~-:~l:t

d~r;i:~~:i~F1 d~i! Y~\:;! 1

zakjt> doet. Om van onzt' speciale voorwaarden tt• genieten, vragen we u enkel als tegenprestatie van tic.~ Gf':nerale Bank uw gezînshankier te maken.

Hoe snel en kosteloos alle informatie over de G-Woonlening inwinnen?

Gordijnen spelen meer en meer een sfeerbepalende rol bij de inrichting van uw interieur. Van der Sluis gordijnstoffen onderstrepen dat als geen ander. U zult verbaasd staan over de veelheid van kleuren, dessins, motieven en materialen. Ook als het gaat om deskundige voorlichting en service kunt u op ons rekenen.

Dat Is pure klasse.

Bel van maandag tot zate r dag.van 8 tot 20 uur gratts naar onzt· Info-Dienst op ht"t nr. ·

078-116 117 , of vul cl t> hem hit·rna in en geef h em af in een Gent>rale Bank-agt>nts('hap.

Baarie-Hertog Kapelstraat 6 tei.014-699002 Informatie-bon Naam:

... \oo•·nmun:

Vrijheid 207- 2320 Hoogstraten- Tel. 03/314.50.73 6


POST

Fakteur van vader op zoon Jan Fakteur is een begrip in Hoogstraten. Misschien wel omdat Jan Schrijvers zijn job ter harte neemt op de ouderwetse manier: als postbode heeft hij een goeiedag, een daverende kwinkslag of een babbel voor iedereen, en maakt hij de tijd voor wie er nood aan heeft. Geen dag in z'n leven is hij met tegenzin naar zijn werk vertrokken, zo zegt hij zelf. Maar hoe is 'klein Jantje' eigenlijk 'grote Jan Fakteur' geworden? Zelfs de spreekwoordelijke hond op het boerenerf kon daar niks aan veranderen ...

I .i

'Mijn vader was hier al fakteur, hij had trouwens een toer in dezelfde buurt als die ik nu doe. Als kleine bengel deed ik niks liever dan met mijn klein fietske mee op zijn ronde over den Aard tot Maxburg te trekken. Misschien komt het daardoor wel dat ik zoveel op mijn vader trek: een even grote lawaaimaker die zijn job met veel plezier deed. Ons vader stuurde me dan onderweg zo ook al eens alleen met een brief op pad naar een afgelegen boerderij. Ik weer verdikke nog goed hoe ik als twaalfjarige naar een boer achterin moest. Ik wou niet, want daar hadden ze een vervaarlijke hond. Jamaar, die zit toch altijd vast - zei ons vader. Ikke dus naar de werft, komt me daar direkt die hond woest blaffend afgelopen met de boer er achter aan. Binnen de kortste keren hing het beest aan mijn kuiten natuurlijk. Want uitgerekend die dag zat hij niet vast. .. Als ik daar later terug kwam, heb ik nog dikwijls mogen horen: ha, zijde gij dat klein Jantje dat hier nog ... Jaja, dat is datzelfde klein Jantje van vroeger. .. Toch leek ik eerst geen fakteur te zullen worden. De beroepsoriëntering in Turnhout raadde me dat zelfs af. Dus ging ik eerst drie jaar naar de Handelsschool. Maar nadien ging ik me aangeven bij de post in de Arteveldestraat in Antwerpen. Met mijn opleiding zou ik bediende worden, maar daar had ik geen goesting in. Ik wou en zou fakteur worden, en heb ze dat direkt duidelijk gemaakt. Die keuze is me goed bevallen hoor. Ik heb er ondertussen al 37 jaren dienst opzitten, en ik durf te zeggen dat ik al die tijd nog geen enkele dag met tegenzin naar mijn werk getrokken ben . Ik heb mijn job altijd met liefde en plezier gedaan . Och dat wil niet zeggen dat het de ene of andere dag eens niet wat minder goed afging. Denk maar eens aan de laatste maanden, elke dag de baan op in de pletsende regen. Dag in dag uit dat op het laatst alles nat wordt. Want we hebben wel goeie kledij, maar als het zo blijft regenen dan wordt op de lange duur alles doornat. Dan sakkert een mens toch al eens. Geef mij dan maar echt fakteursweer: droog, bewolkt met af en toe wat zon, dan mag er gerust wat wind bij zijn.'

vroeger. ' s Morgens is het hard werken, maar we hebben een goeie groep, een goeie vriendenkring op 't werk en dan kunt ge daar tegen. Ik doe nu al 11 jaar deze toer, daarvoor heb ik 13 jaar autodienst gedaan, een half jaar Heerle en Hal, en ook nog algemene dienst. Hoeveel kilometers dat alles bij mekaar zou kunnen zijn, daar heb ik allang geen gedacht meer van, ook niet hoeveel kilo' s papier ik zo al versjouwd heb. Want pas op, een kilo papier hebt ge rap hoor! Vooral de periode voor nationale verkiezingen moeten we een massa drukwerk verwerken, zoveel soms dat ge dat op de duur nog maar amper weg kunt werken. Doorgaans krijgt ge als fakteur meer werk naarmate de week vordert: de maandag is altijd druk doordat de post van heel het weekend bijeenkomt, de dinsdag is traditioneel de lichtste dag, van dan af wordt het elke dag wat drukker.'

Mensen

Bijten

'Ik heb altijd graag onder de mensen gekomen. Dat is het ook wat mij zo aansprak aan de stiel. Ge komt overal, kent iedereen, ge hebt overal een klapke. Misschien is dat een beetje een ouderwetse vizie op deze stiel, jonge mensen hebben het daar precies al wat moeilijker mee. Maar dat is een instelling van mij, ik heb het niet zo voor gelegenheden waar veel volk samen is, maar ik doe dan weer niks liever dan hier eens efkes buurten, daar een borrelke drinken, ginder eens efkes Juisteren naar de mensen .. . Toch zijn er wel momenten dat ge voelt dat ge een zware job hebt. In theorie beginnen we elke dag tegen half zes , maar velen zijn er al een stuk

'Van zo lang ik op de baan ben als fakteur heb ik heel wat dingen zien veranderen. Het verkeer is een stuk gevaarlijker en drukker geworden. Voor een fakteur is het veel gemakkelijker toeren wanneer de kinderen naar school zijn. Als al die bengels met hun fiets op de baan zijn, is het moeilijk rijden. Als fakteur zijt ge niet altijd even graag gezien overal, dat is logisch. Er kunnen al eens konfliktjes zijn ergens, mensen zijn malkontent over iets, of ge moet aanbellen met de minder plezante mededeling dat ze strafport moeten betalen of zo. Dat is trouwens sinds kort ferm opgeslagen: als iemand 15 fr. in plaats van 16 fr. aan postzegels plakt, dan kost u dat 33 fr.

Tweewieler Racing Center

D. VERHEVEN motors bromfietsen -fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 13

Postbode Jan Schrijvers

strafport. Dat weten de meeste mensen niet en daar kijken ze dan nogal van op. Zelf heb ik het niet zo voor honden, ik ben daar echt bang voor. Als die loslopen rond het huis en ge moet daar zijn voor een of ander, dan loopt ge altijd het risiko van gebeten te worden. Die beesten zien u binnendraaien, aan de brievenbus rommelen en denken waarschijnlijk dat ge van het terrein van hun baas iets wegpakt of zo... Als er een hond losloopt, neemt ge best efkes kontakt op met de eigenaar: als hij dat beest niet vastlegt tot ge geweest bent, kan hij zelf zijn post komen ophalen. Als ge dan toch gebeten wordt, komt er automatisch een spuit van, voor de fakteur in de eerste plaats en soms ook voor de hond zelf. Want wij zijn dan verplicht om naar de dokter te gaan en de aanval ook aan te geven bij de rijkswacht. Geen plezante zaken, maar ge moogt geen risiko nemen in zoiets. Maar het is en blijft een schone stiel hoor. Al moet ik zeggen dat ik het daar in dat oud kot in de Gelmeistraat nu toch wel stillekesaan beu begin te worden. Hoe eer we verhuizen, hoe liever. Als de baas zegt dat we vannacht de verhuis nog doen, dan sta ik direkt ginder. Zeker weten. Weet ge dat er 37 jaar geleden al gezegd werd dat er een nieuw kantoor ging komen? Ik heb nooit iets anders gehoord van zo lang ik bij de post werk. Voor ons gaat het een hemelsbreed verschil zijn om ginder te werken. We hebben er drie keer zoveel ruimte als nu, alles kan er degelijk opgesteld worden, dan kunnen we eindelijk eens wat gemakkelijker werken. De sfeer zal er wel anders zijn onder mekaar, maar met onze groep geloof ik dat we nog goeie kollegiale uurtjes zullen slijten hoor!' •

de

'ir 03 - 314.55.04

DuGG®~~C?CSUCSU~~@

maand 7


POST

Korte historie over de Post In België Hoogstraten zal dus weldra over een splinternieuw modern postgebouw beschikken, aangepast aan de noden van onze tijd, tijd van snelle communicatie. De behoefte aan communicatie bestaat echter al heel lang, waarschijnlijk zelfs zolang er mensen bestaan. Sporen van geordende overbrenging van berichten vinden we in China, in ca. 1.000 v.C. bestonden daar reeds goed georganiseerde bodediensten ten behoeve van de keizers. In de oudheid waren het meestal machtige vorsten die voor eigen gemak en veiligheid koerierdiensten voor het overbrengen van berichten instelden. Cyrus, Koning der Perzen, was de eerste die in ca. 500 v.C. op de grote wegen plaatsen inrichtte waar mannen en paarden gereedstonden om o.a. zijn bevelen aan de provinciegouverneurs over te brengen. Zijn koeriers legden de afstand tussen de Egeïsche Zee en de Perzische Golf, zo'n 2500 km. af in ca. !I dagen, of 225 km. per dag. Ook Egypte en het Inkarijk beschikten over goede bodediens ten. De Romeinen hadden een uitgebreide postinrichting . Onder Keizer Augustus bestond een organisatie van kloeke boden, getrainde lopers, die op gelijke afstand van elkaar pakken en brievenmalen doorgaven, die daardoor snel ter bestemming kwamen. Met het verval van de wereldrijken, verdwenen de postdiensten in Europa. Tot in de vroege middeleeuwen was er van georganiseerde post geen sprake. Toen in de 12e eeuw de universiteiten werden opgericht, kreeg de geregelde post nieuwe impulsen. De Universiteit van Parijs had een goed uitgebouwde dienst voor het vervoer van reizigers, pakken en brieven, vooral ten behoeve van zijn studenten

uit de provinciën en van de kontakten met andere intellectuele centra. Deze dienst was tegelijkgertijd een belangrijke bron van inkomsten voor de universiteit. De boden van deze dienst stonden onder bescherming van de Franse koning, Filips De Schone. Een koninklijke vrijgeleide was voor de boden hoegenaamd geen luxe, in het feodale stelsel diende immers zowat overal tolgeld betaald te worden . In de stedentijd boden ook handels- en rondtrekkende aklui zich aan als koerier. Tegen betaling brachten ze handelsnieuws en dokumenten van noord naar zuid. De steden en gemeenten richtten dan zelf bodendiensten in, die geleidelijk volgens een vaste dienstregeling gingen werken. De stadsboden zijn beëdigde ambtenaren, met een vaste wedde. Zij reizen te voet of te paard, zijn voorzien van een maal (=lederen tas) om de brieven in te steken en van een piek(= speer) om zich te verdedigen en om over sloten te springen. Zij kondigen hun komst aan met een ratel, een gongetje of een kleine hoorn. Toen in de 14e eeuw de pest in West-Europa lelijk huishield, overhandigden de postboden hun brieven met de pesttang. De uitvinding van de boekdrukkunst, de ontdekking van de nieuwe wereld en het ter discussie stellen van wetenschappelijke en religieuze dogma's ontketenden in de 15e en 16e eeuw een ware revolutie in het denken en de wetenschap. Met natuurlijk behoefte aan snelle en efficiënte communicatie. Nu had elke staat of staatje zijn eigen koerierdiensten, de een al beter dan de andere, an samenwerking was echter weinig sprake. De eerste grote postweg in ons land, met

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

28

8

Middeleeuwse postbode met maal, hoorn en piek.

Pesttang

Brussel als centrum hebben we te danken aan keizer Frederik III en vooral aan zijn zoon Maxiruiliaan van Oostenrijk. Aartshertog Maxiruiliaan was gehuwd met Maria van Bourgondië, dochter van Karel de Stoute. Zij hadden twee kinderen, Filips en Margareta. Margareta werd opgevoed aan het hof van de Franse koning Ladewijk XI. Filips woonde in Mechelen bij zijn grootmoeder, Margareta van Y ork, weduwe van Karel de Stoute. Zelf verliet Maxiruiliaan in 1486 de Nederlanden en vestigde zich in Innsbruck (Oostenrijk). Om in contanct te blijven met zijn Nederlandse gewesten en zijn kinderen, liet hij een grote internationele postweg organiseren. Zo ontstond in 1505 een geregelde verbinding tussen de Nederlanden en het Duitse, Spaanse en Franse hof. In 1516 kwam een postverbinding tussen Wenen en de Nederlanden tot stand en in 1525 tussen de Nederlanden en Italië. Deze keizerlijke post bekleedde uiteraard een monopoliepositie en vereiste een degelijke organisatie. Maxiruiliaan droeg de organgisatie van zijn postdienst op aan de vrijheren uit het geslacht van Thurn und Taxis, afkomstig uit Lombardië en reeds jaren met succes aktief op dit terrein in Italië. De beroemdste Taxis was ongetwijfeld Franz von Taxis door de keizer benoemd tot "kapitein en meester zijner boden". Hij kan aanzien worden als de eigenlijke schepper van de gemonopoliseerde en streng gereglementeerde internationale postdienst. Thurn en Taxis richt de dienst in op eigen kosten, die gedekt worden door geheven porten. De keizerlijke postdienst was een snelle koerierdienst De snelheid werd drastisch opgedreven door het opvoeren an het aantal


POST stopplaatsen, het verbeteren van de wegen en het gebruik van diligences en postkoetsen. Parijs - Brussel neemt 44 uren in beslag, tot in Lyon 4 dagen, tot in Toledo 12 dagen en tot Granada 15 dagen . De boden dragen een verzilverde metalen hoorn aan een schouderriem. Zij blazen erop om van verre hun komst aan te kondigen en om s' nachts de stadspoorten te doen openen. Thurn en Taxis slaagt er in, ondanks enige strubbelingen en pogingen tot verzet, hun monopolie te behouden tot in 1793. De Franse revolutie schaft de Post van Thurn en Taxis doodgewoon af en vervangt ze door een staatsmonopolie. Na de val van Napoleon (Waterloo 1814) krijgen Thurn en Taxis hun macht nog een jaartje terug, maar in 1815 is het definitief afgelopen. De regering van het koninkrijk der Nederlanden neemt de bestaande postdienst over. De post wordt een staatsbedrijf. Voor de Post in België betekent de Belgische onafhankelijkheid een nieuwe start. Op dat ogenblik telt ons land 123 postkantoren en 240 brievenbestellers. In 1836 wordt de landelijke dienst ingericht, d.w.z. in alle gemeenten van het rijk, met een uitreiking om de andere dag. Men begint met 400 landelijke bestellers die gemiddeld 7 gemeenten bedienen. Op I juli 1849 komen de eerste Belgische postzegels in omloop. Op de zegels prijkt het beeld van koning Leopold I, naar een gravure van Jacques Wiener. De grote lucht van de Post is voorgoed begonnen. In 1875 telt ons land 486 postkantoren, 4863 brievenbussen , 144 postwagendiensten en 2404 bestellers. 50 jaar later tellen we al 1686 kantoren, in 1951 2620 en in 1974 zijn dater3198. Sedert I 992 is De Post een autonoom bedrijf dat met de bevoegde minister een beheerscontract afsloot. Het bedrijf telt bijna 50.000 werknemers, bezit 1800 kantoren, een wagenpark van meer dan 4000 voertuigen en realiseert een omzet van bijna 60 miljard frank . Jaarlijks worden ca. 3,5 miljard poststukken besteld en voor 8 miljard frank pensioenen uitbetaald. De politieke diskussie over privatizering van De Post komt deze dagen op gang.

Frans Druyts, postmeester van 1934 tot 1949.

Karel Peeraer, met stofjas en pijp.

Hij aasde al lang op deze aanstelling en liet zelfs eerdere aanstellingen als postmeester op andere plaatsen voorbijgaan. De reden hiervoor was dat hij graag naar Hoogstraten kwam, omdat het toch nog in zijn geboortestreek (Turnhout) was en vooral omdat zijn broer, Leon Peeraer lange tijd in Hoogstraten woonde en werkte (Wortel-Kolonie) en er op het einde van de oorlog door de Duitsers weggevoerd werd. Hij kwam nooit terug. Wij kwamen dus in het Postgebouw wonen. Dat was toen gebruikelijk voor postmeesters, zij waren immers ook verantwoordelijk voor het postgebouw en voor de veiligheid ervan. Het was er goed wonen, hoewel het gebouw al oud was en nogal te lijden had gehad van het dynamiteren van de Hoogstraatse toren. Het gebouw telde 4 slaapkamers , wat wel van pas kwam voor ons gezin dat zes kinderen telde. We hadden een immens grote zolder, waar we ping-pong speelden, en een grote tuin. Ik bleef tot aan mijn huwelijk 1956 in de post wonen en ben er zelfs getrouwd. Mijn moeder wilde graag mijn trouwfeest thuis houden, gelukkig was het er ruim genoeg voor.

Mijn ouders bleven in het gebouw wonen tot vader in I 963 op pensioen ging. Ik herinner me dat er reeds in 1955 of 1956 plannen bestonden voor een nieuw postgebouw. De grond waarop de nieuwe post nu gebouwd is, werd naar mijn weten toen al aangekocht en moest aanvankelijk dienen voor zowel post als rijkswacht en belastingskantoor, De latere postmeesters woonden niet meer in het gebouw, de woonvertrekken werden ingenomen door de postbodes, archief en telefoniecentrale die lang in de post gehuisvest was . Zelf heb ik ook altijd voor de Post gewerkt, vanaf 1946 tot 1991 , vanaf I 969 terug in het Hoogstraatse kantoor. Ik was loketbeambte en heb eel volk zien passeren. Veel tijd om te buurten hadden we aan het loket niet, maar ik heb toch veel mensen Ieren kennen. Veel ken ik er natuurlijk van gezicht, maar niet bij naam." Karel Peeraer werd opgevolgd door Emiel Paesmans, die zoals gezegd niet meer in het postgebouw diende te wonen. •

Hoogstraten Veel historie is er over de Hoogstraatse Post niet terug te vinden, tot op heden heeft zich blijkbaar niemand geroepen gevoeld om de geschiedenis van de Hoogstraatse Post neer te schrijven. We kunnen aannemen dat met de inrichting van de landelijke post in I 846 ook in Hoogstraten een kantoor werd opgericht. Voor de meer recencte geschiedenis staken wij ons licht op bij Ninnie Peeraer, dochter van Karel Peeraer, één van de vroeger postmeesters, en zelf tot I 991 werkzaam op de post in Hoogstraten. "Mijn vader, Karel Peeraer, werd in 1949 als postmeester in Hoogstraten aangesteld, in opvolging van Frans Druyts, die het ambt uitoefende vanaf I 934.

L. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 03/314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

De Hoogstraatse Maand echt wel beter

9


r

VANUIT HET STADHUIS ... ·omstreden voetbalvelden te Minderhout Landbouwers voelen zich bedreigd Voor de Hoogstraatse gemeenteraad is de kous af: Minderhout krijgt haar nieuwe voetbalterrein hoewel de stemming hierover erg verdeeld was. Tien raadsleden stemden voor, 4 onthielden zich en 5 stemden tegen. De talrijk opgekomen landbouwers konden zich echter niet verzoenen met deze beslissing. Volgens hen worden een drietal collega's in hun voortbestaan bedreigd. De nieuwe voetbalvelden komen immers in een landbouwgebied en dit zou een zware hypotheek leggen op de uitbatingsmogelijkheden en eventuele uitbreiding van enkele aangrenzende landbouwbedrijven. Hun bezwaarschriften bij de provincie kregen niet het verhoopte succes en ook de druk op een aantal plaatselijke politiekers kon de uiteindelijke goedkeuring niet verhinderen. De Minderhoutse voetballiefhebbers daarentegen zijn best tevreden nu zij ook, net zoals in de andere deelgemeenten, uitzicht krijgen op twee terreinen. Vooraleer er evenwel in de Minderhoutse straat kan gevoetbald worden staan er nog heel wat moeilijkheden voor de deur: het wijzigen van landbouwgronden in voetbalvelden, de juridische stappen die zullen ondernomen worden door een aantal jonge landbouwers en last but not least de extra kosten die nog om de hoek zullen komen kijken. Een verbreding van de smalle Heistraat dringt zich in dit geval op en de vroegere 'Moerkens' verbergen in hun schoot een hele generatie Minderbonts huisvuil.

Minderhout voetbalt Dat Minderhout reeds lang op zoek is naar nieuwe terreinen voor M.V.V., de groen-witte voetbalvereniging uit deze deelgemeente is voor niemand een geheim meer. Sinds de oprichting van M.V.V. in 1970 wordt er gespeeld op het veld tussen de Hoge Weg en de Desmedtstraat. Deze gronden werden in oorsprong gehuurd van wijlen burgemeester Jef Desmedt. Net vóór de fusie kocht de gemeente Minderhout deze gronden over van haar burgemeester zodat ze vanaf 1 januari 1977 in de pot van het gemeentelijk patrimonium van de nieuwe fusiegemeente Hoogstraten werden opgenomen. Dit veld staat als bouwzone ingekleurd in het gewestplan. Tot vandaag de dag heeft groen-wit het steeds kunnen stellen met dit ene terrein, hoewel dit niet altijd zo gemakkelijk is met ongeveer 130 spelende leden. P.C. Meer en P.C. Meerle die beide ook spelen in dezelfde vierde provinciale, zijn er op dat vlak heel wat beter aan toe. Voor beide voetbalverenigingen zorgde de gemeente voor gronden waarop minimum twee terreinen en de nodige infrastructuur kon aangelegd worden . Ook Wortel en Hoogstraten konden uit dezelfde gemeentelijke bron putten. Begrijpelijk dat ook Minderhout ging aankloppen bij het gemeentebestuur.

Gemeente op zoek Reeds verscheidene jaren is de gemeente op zoek naar geschikte gronden. Enkele jaren

10

geleden stond men vrij dicht bij een oplossing. Op de Aard werden gronden te koop aangeboden door Gust Van Mirlo en Gust Voet. Hoewel deze (vrij hoog gelegen) gronden middenin het landbouwgebied gelegen waren was er schijnbaar weinig reaktie uit landbouw kringen. In de onmiddellijke nabijheid bevonden zich immers

geen jonge landbouwbedrijven die eventueel nog aan uitbreiding zouden denken. Doch de onderhandelingen sprongen af op de prijs . De vraagprijs lag beduidend hoger dan de schattingsprijs. Eén van beide verkopers vroeg 1,4 miljoen per hectare en dit was voor de gemeente een beetje teveel van het goede. Daarmee stond men terug aan af. Begin 1992 biedt mevrouw Julia Van Den Heuvel, weduwe van Frans Christiaensen de weilanden achter de boerderij in de Minderhoutsestraat te koop aan. Het is een aaneengesloten stuk van ongeveer vier hectaren, volgens insiders geschikt voor twee officiële speelvelden, een parking, infrastructuur (kantine, kleedkamers, vergaderlokaal, materiaalruimte, ...) en eventueel nog een klein oefenveldje. De par-

!I'IRÎT

Vo ! 7,511LVUl>é N


GEMEENTERAAD

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03/314.33.33 15

keerruimte zou groot genoeg zijn om alle bezoekers te stallen zodat er zeker geen gebruik zou moeten gemaakt worden van de aangrenzende -straten. M.V.V . speelt voor een gemiddelde van 100 betalende supporters. Bij topmatchen kan het aantal oplopen tot 200. Tel daarbij nog een honderdtal eigen leden (bestuur, spelers), dan komt men momenteel aan een maximum van 300 bezoekers. Deze gronden zijn momenteel enkel bereikbaar via de smalle Heistraat, waar twee auto's elkaar niet kunnen kruisen. In de onmiddellijke nabijheid zijn drie jonge landbouwers aktief, waarvan er twee direkt aan het bewuste perceel aangrenzen. In de gemeenteraadszitting van 29 juni 1992 werd een princiepsbeslissing goedgekeurd om een dossier op te starten over de eventuele definitieve aankoop. De verkoopprijs zou I ,2 miljoen fr. per hectare bedragen, en als bijkomende voorwaarde werd toen door de kandidaatverkoper voorgesteld om een ander gedeelte van de grond via een BPA om te vormen tot bouwgrond. Raadslid Verhulst had heel wat kritiek op deze 'vorm van chantage ' en waarschuwde er voor dat dit ook wettelijk niet meer mogelijk is om via een BPA hier een bouwzone te creĂŤren. Verder had hij wel zijn bedenkingen bij de verkeerssituatie met de beperkte toegang via de Heistraat en een private servitudeweg. Schepen Van Ammel repliceerde hierop dat men de kandidaatverkoper heel duidelijk heeft gemaakt dat een BPA voor woonzone zeker nu niet kon, misschien wel in de toekomst. Het zal zeker niet gebonden worden aan het voetbaldossier. Verder is de servitudeweg niet bruikbaar voor de mogelijke voetbal velden, maar er zouden al kontakten gelegd zijn om ook deze grond eventueel bij te kopen. Ondanks deze bedenkingen wordt de princiepsbeslissing tot aankoop tegen de vooropgestelde prijs unaniem goedgekeurd.

landbouwers hun doodsteek zou kunnen zijn. In haar antwoord aan de betrokkenen stelt het provinciebestuur duidelijk dat de aangehaalde bezwaarschriften door haar ongegrond bevonden werden . In haar betoog verwijst zij geregeld naar het advies van A.R.O.H.M., de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Leefmilieu van het Vlaamse Gewest. Deze laatste is van oordeel dat de ligging van het terrein vrij goed en gunstig is voor de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. Vooral het feit dat de Minderhoutsestraat enkel toegankelijk is voor plaatselijk verkeer en de Heistraat slechts een beperkte bebouwing kent zouden hierin sterk meespelen. Ook volgens dit advies zou er voor de omwonenden weinig of geen hinder ontstaan daar de parking op !SOm Yan de Heistraat tussen de twee velden in aangelegd zou worden . Als besluit stelt A.R.O.H.M. dat 'een inplanting van sportvelden op de aangegeven plaats verantwoord en goed gesitueerd is'. Zij voegt er verder nog aan toe dat het aangewezen is een bijzonder plan van aanleg (B .P.A.) op te stellen om iedere juridische polemiek omtrent het bouwen van .de bijhorende gebouwen te vermijden . Omtrent het verwijt om via een B.P.A. te komen tot een recreatiezone oordeelt de amb-

tenaar van de provincie voort dat hij niet bevoegd is hierover een definitieve uitspraak te doen. Het komt uitsluitend toe aan de Vlaamse minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden toe om goedkeuring te verlenen aan een door de gemeenteraad vastgesteld bijzonder plan van aanleg. Nochtans vermeldt de verantwoordingsnota van de gemeente Hoogstraten dat de gemeente 'zich zeker niet voorneemt de bestemming van de gronden te wij zigen in recreatiegebied' . Ook de klachten over beperking van uitbreidingsmogelijkheden wordt door de provincie als ongegrond beschouwd vermits een uitbreiding van de bedrijven meer naar het westen toe gewenst en te overwegen is. '

Definitieve beslissing De gemeenteraad van 28 maart ' 94 keurt de definitieve aankoop van de gronden goed. Vooral de leden van het college en de groep KVB stemmen voor ( 10), de CVP raadsleden stemmen verdeeld (onthouding of tegen) ; FB stemt tegen en D.E. onthoudt zich. Er waren wel vier afwezigen . Voor de stemming werd er nog uitgebreid van gedachten gewisseld over pro en contra. Er waren meer dan 60 toehoorders in de zaal, waaronder tal van voetballiefhebbers uit Minderhout en een ruime afvaardiging uit landbouw kringen. Hierdoor bleef wellicht de discussie v1ij sereen en kreeg ieder ruim de tijd om zijn argumentatie naar voor te brengen. Wij vernamen ook dat er vooraf nogal wat telefoontjes geweest waren om sommige raadsleden ertoe aan te zetten toch maar de juiste beslissing te nemen. Raadslid Van Looy drong er bij het college op aan de zaak uit te stellen vermits er nog te veel onduidelijkheden zouden zijn. Wie gaat er vooreerst opdraaien voor de bijkomende kosten om deze gronden, die vroeger als

ÂŽTOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

Protest Vrij kort na de princiepsbeslissing in de gemeenteraad komen er op het provinciebestuur enkele bezwaarschriften toe. De eerste is afkomstig van de drie buurtbewoners, Jef Stoffels , Karel Bruinen en Karel Aerts, drie jonge landbouwers die zich in hun voortbestaan bedreigd voelen wanneer hun bedrijf zou aangrenzen of in de onmiddellijke nabijheid zou komen liggen van een 'recreatiezone' . De tweede brief werd verzonden door de Bedrijfsgilde en de Groene Kring Hoogstraten. Alle betrokkenen vrezen voor een verkeersoverlast in de smalle Heistraat, en verzetten zich tegen de omvorming van landbouwgrond via een B.P.A. tot recreatiezone. Volgens de nieuwe milieuwetgeving (Vlarem) zouden de uitbatingsvergunningen van landbouwbedrijven grenzend aan een recreatiezone om de 15 jaar herzien moeten worden, wat volgens deze

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING 11


GEMEENTERAAD stort gediend hebben en met de ruilver kavelingswerken afgedekt werden met een kleilaag en slib, om te vormen tot bespeelbare velden? Is er verder nagekeken of er in een straal van 300 meter bedrijven liggen die later nog willen uitbreiden? En tot slot, op welke manier denkt het college deze zaak verder uit te werken? Met of zonder gewestplanwijziging, met of zonder bouwvergunning? Er blijven volgens Jef Van Looy nog te veel onbeantwoorde vragen die M.V.V . nog erg in de problemen zouden kunnen brengen. Ook raadslid Verhulst heeft een aantal bedenkingen bij dit plan. Hij vindt het logisch dat ook Minderhout zoals alle andere deelgemeenten twee gemeentelijke voetbalvelden krijgt. Doch de ligging van dit terrein brengt nadelige gevolgen mee voor de omwonende landbouwers. 'Ook al zegt het college dat ze de bestemming van de gronden niet zal wijzigen in recreatiegebied, bij een herziening van het gewestplan zal er automatisch een bestemmingswijziging komen als regularisatie van een bestaande toestand. Men moet het dus niet voordoen alsof er geen probleem is voor deze landbouwers,' aldus het raadslid. Ook de toegankelijkheid van deze velden via de Heistraat brengt extra kosten mee daar dit smal baantje zeker zal verbreed moeten worden met de nodige onteigeningen als gevolg. Verhulst stelt daarom voor dat het college naar alternatieven zou zoeken, zonodig in de onmiddellijke nabijheid van het bestaande voetbalveld. 'Tussen de Hoge en de Lage Weg liggen nog heel wat gronden, die nu toch al voor de landbouw verloren zijn, in een woonuitbreidingsgebied

BYOUTERIE

'Joli' HOOGSTRATEN Vrijheid66 Tel. 03/3147253

* Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen

* Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen ':' Te gekke horloges en ringen

* Grote keus in bruid-, kinderKortom... bijna alles!!!

;, Kunstnagels - Fantasienagels Versterken met gel Dames, het nagelbijten is gedaan! 44

12

...de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zeivers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Konincklaan~ . 18 .

Lod. de 2320 Hoogstraten Tei./Fax: 03/314.23.53

. ·· .

.

.

.

.... ..

40

liggen, en die bovendien nog niet aan een volledig uitgeruste weg liggen. De aankoop kan dus best meevallen.' Burgemeester Van Aperen herinnert er de raad aan dat de principiële beslissing in juni '92 unaniem genomen is . Men heeft intussen nog volop getracht om met de betrokken landbouwers andere percelen te vinden om via een ruiling toch tot een oplossing te komen. Dit is niet gelukt. Voor de burgemeester is er nu geen weg terug: er is grond verkrijgbaar tegen de schattingsprijs, er is gunstig advies van de provincie en 'voetbal is voor openbaar nut'. Wij hebben lang gezocht, en eindelijk is er grond. Wij hebben het dossier voorbereid, de raad moet maar beslissen.'

Slotwoord De gelukkigste in gans deze zaak was natuurlijk M.V.V. Het vooruitzicht op 2 of zelfs drie terreinen met ruime parking en akkommodatie moet zeker deugd doen. De slechte ondergrond van de vroegere 'Moerkens' baart het bestuur weinig zorgen. De kosten zullen wat hoger zijn maar daarover hoopt men tot een goede regeling te komen met het gemeentebestuur. Maar voor schepen van Financies Peerlinck is met de aankoop van deze grond (4,9 milj.) de kous af. 'Alle kosten om deze terreinen bespeelbaar te maken zijn verder voor de voetbalvereniging zelf.' De landbouwers van hun kant zijn niet van plan om bij de pakken te blijven zitten. De Provincie heeft hun bezwaarschriften dan wel ongegrond verklaard, toch zal er opnieuw bezwaar ingediend worden bij de Bestendige Deputatie. Vanaf nu zullen er gerechtelijke stappen ondernomen worden. Alle werkzaamheden op deze gronden zullen met argusogen gevolgd worden en elke bouwvergunning zal aangevochten worden. Er wordt intussen al gewerkt aan de oprichting van een v .z. w. om de advokatenkosten te betalen. De grond is intussen wel gekocht, maar aan voetballen zal er voorlopig nog niet gedacht worden. Hopelijk krijgt ook Minderhout geen 'Thijsakker-story' . •

Het sluitingsuur en de brief

en haarmode ~~:

Tuinontwerp Tilburgs ...

De discussie over het mogelijk invoeren van een sluitingsuur voor dansgelegenheden in Hoogstraten om 3 uur 's nachts is er de laatste weken zeker niet minder op geworden. Er waren de recente rellen in Mol maar vooral ook de onvrede over de brief waarmee de verenigingen en organisaties in Hoogstraten om advies gevraagd werd. Vooral de vorm waarin

deze brief gesteld was. zette in bepaalde kringen kwaad bloed. In de laatste gemeenteraad kwam dit ook uitvoerig ter sprake. In een bijkomend agendapunt vroeg de oppositiepartij Agalev-PB aan het college en de burgemeester meer klaarheid. 'Is het standpunt dat in de brief wordt ingenomen door gans de meerderheid bepaald? En kan het college akkoord gaan met deze tendentieuze vraagstelling?!' Einde januari werd er in de gemeenteraad reeds gediscussieerd over dit sluitingsuur. Vooral onder impuls van de gemeente Mol werd er in alle Kempense gemeenten hierover van gedachten gewisseld. De Hoogstraatse gemeenteraad koos er toen voor nog even af te wachten tot na de informatieavond over weekend-ongevallen te Minderhout, en tegelijkertijd advies in te winnen bij de verenigingen, oudercomité's en adviesraden. Dit laatste zou gebeuren via een rondschrijven. Op 8 maart wordt een brief verzonden, gedrukt op papier met de hoofding van het stadsbestuur, en enkel ondertekend door de burgemeester. Volgens raadslid Verhulst kan dit geen officieel schrijven zijn, en doet deze brief zelfs denken aan manipulatie van de burger. Er worden immers argumenten tegen een sluitingsuur aangehaald waarna de verenigingen gevraagd wordt een standpunt in te nemen. Op zulke 'tendentieuze manier' heeft dit advies niet de minste waarde, aldus het raadslid, die verder van het college graag zou vernemen of dit standpunt in de brief door iedereen van te voren gekend en goedgekeurd was. Volgens burgemeester Van Aperen is dit onderwerp besproken in het college van 7 februari. Daarna is de brief doorgegeven aan de commissaris om deze wat beter te argumenteren. Schepen Peerlinck vindt dat heel deze zaak wat misgelopen is . De vragen werden wel degelijk in het college besproken maar de brief in deze vorm hebben wij niet goedgekeurd. De bedenkingen van de commissaris zijn mee in de enquete verwerkt worden, en dit had afzonderlijk moeten blijven. De zitting wordt tijdelijk geschorst om de commissaris toe te laten een en ander van zijn argumentatie te verduidelijken. Wanneer de burgemeester tenslotte voorstelt om een nieuwe brief rond te sturen met aangepaste toelichtingen, vindt raadslid Verlinden het meer dan genoeg geweest. 'Het kwaad is geschied, we gaan het nu nog niet erger maken.' Voor hem kan er van uitstel geen sprake meer zijn, de gemeenteraad moet in april maar een standpunt innemen. Intussen vernemen we dat er geen tweede brief verzonden werd en dat er op half april reeds een zestal reakties bij het gemeentebestuur waren binnengekomen. Volgens schepen Peerlinck zal er wellicht in de gemeenteraad van mei een beslissing vallen.


GEMEENTERAAD

Waarom niet gewed? Enkele maanden geleden besliste de gemeenteraad om een stuk grond te verkopen aan de firma Van Der Velden. Agalev-FB diende hiertegen bezwaar in bij het provinciebestuur. Bij een bezoek aan het bewust perceel zou raadslid Verhulst astgesteld hebben dat er van een groene bufferzone nog helemaal geen sprake is en dat het bewuste perceel reeds

helemaal verhard is en afgezet met een betonnen afsluiting van 2,5 m. hoog. Dit ondanks het feit dat er nog geen frank aan de gemeente betaald werd, omdat de verkoopakte nog niet getekend was, en vooraleer er een antwoord van de provincie op de ingediende klacht was toegekomen. 'Dit kan niet. Daar ligt geen enkele vierkante meter beton. Als ge wilt, gaan we seffens na de

raadszitting samen wel eens kijken ' repliceert burgemeester Van Aperen. Juul Verhulst gaat direkt akkoord en nodigt heel de pers uit om mee te gaan. Er kwam niemand op het idee om een weddingschap afte sluiten en dat was voor Verhulst een dikke meevaller. Want voor één keer was zijn kennis niet exact genoeg. De beton lag namelijk op het aangrenzend stuk dat reeds vroeger door Van Der Velden was aangekocht. •

I

Kantoor van Notaris J. MICHOEL TE HOOGSTRATEN - Tel. 03/314 51 77

Kantoor van Notaris J. MICHOEL TE HOOGSTRATEN - Tel. 03/314 51 77

OPENBARE VERKOPING VAN OUDE HOEVE EN TWEE AANPALENDE PERCELEN BOUWGROND TE HOOGSTRATEN, HEUVELSTRAAT 22

OPENBARE VERKOPING VAN LANDELIJK GELEGEN WONING TE HOOGSTRATEN, LOENHOUTSEWEG 56

Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal zonder inzetpremie, ten overstaan van de heer Vrederechter van het 2de kanton Turnhout, openbaar verkopen :

Notaris Jan Miehoei te Hoogstraten zal met winst met 1% premie openbaar verkopen :

KOOP 1 Bouwgrond met een gevelbreedte van 24,68 m tegen de Heuvelstraat, groot 1034 m2 .

Zeer landelijk gelegen woning met aanhorigheden en tuin te Hoogstraten, Loenhoutseweg 56, groot 14 a 22 ca.

KOOP 2 Bouwgrond met een gevelbreedte van 25,1 0 m tegen de Heuvel straat, groot 1077 m2 . Voor beide percelen is bouwvergunning afgeleverd voor vrijstaande eengezinswoning op 30/8/93.

KOOP 3 Oude hoeve op en met grond, Heuvelstraat 22, groot 1694 m2 • Kadastraal inkomen ongeveer 16.000 F. Af te breken schuur is niet in de verkoop begrepen.

Ingedeeld als volgt: hall , 2 slaapkamers, kelder en opkamer, living, salon, keuken, badkamer, veranda en verschillende bergplaatsen . In de tuin grote bergplaats en garage. Kadastraal inkomen 15.400 fr. Eigendom beschikt over telefoon, waterleiding, TV distributie en wordt verwarmd met mazout- en gaskachel.

Bezichtiging elke zaterdagvoormiddag van 10 - 12 u. Beschikbaar op 1 juni 1994 en na betaling van koopprijs en onkosten. Bezichtiging: afspraak te maken met A. Michielsen, Heuvelstraat 8 te Hoogstraten tel. 03/314 66 31. Alles beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdagen - Inzet op dinsdag 26 april 1994 -Toewijzing op dinsdag 10 mei 1994 telkens om 16 uur in café De Wachtzaal bij Adams-Brosens te Hoogstraten, Van Aertselaerstraat 2.

Zitdagen: -Toewijzing op maandag 2 mei 1994 telkens om 14 uur in café De Wachtzaal bij Adams-Brosens , Van Aertselaerstraat 2 te Hoogstraten. Ingezet: 2.300.000 frank Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt

Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt

13


REPORTAGE

Hoogstraten in het buitenland

Ik mis de brouwer, de bakker en d.e beenhouwer In ons oktobernummer van vorig jaar wijdden we een artikel aan Paul Haseldonckx die als Hoogstratenaar een carrière in het buitenland heeft uitgebouwd. Voor de tweede keer konden we een Hoogstraatse 'buitenlander' aan de tand voelen. HARRY SCHRICKX, geboren en getogen Drevenier, verbleef in de week voor Pasen even thuis om te bekomen van tal van werkervaringen en om bij te praten met familie. En met ons.

De jonge jaren Geboren in Nieuw-Ginneken op Galder op 20 september 1957 werd hij vanaf zijn 2de levensjaar Drevenier. Zijn ouders, Christ Schrickx en Ad Noor en baatten er het café Stad Lourdes uit. Hijzelf was de tweede oudste van 6 kinderen . Grootvader Alois Schrickx was brouwer in Meersel-Dreef, en gehuwd met Maria Mertens, zuster van de volksvertegenwoordiger Juul Mertens . Met diens kleinzoon Juul, gekend van de Military, trok hij nogal veel op. Als inwoner van de Dreef volgde hij de kleuterschool en de gemeenteschool van MeerselDreef Niet die van Meerle, dat wil hij niet gezegd hebben als 'rasechte' Drevenier. Het zesde studiejaar deed hij op het Seminarie, waarna de Moderne en de Wetenschappelijke A volgden: 'Jan Vermeiren, leraar EngelsNederlands zal me zeker nog herinneren' , zo vertelt hij . 'Ik heb bij hem eens een hele spreekbeurt gegeven zonder te vertellen waarover ik het eigenlijk had. Dat vertelt hij nog altijd aan de studenten, zo heb ik gehoord.' Na de Retorika van 1976, gaat hij aan de Industriële Hogeschool Antwerpen-Mechelen verder voor industrieel ingenieur Communicatie-electronica. Tijdens de vakanties verricht hij vakantiewerk op de veiling, achter de computer aan de augurken-sorteerder. Tussendoor was hij ook nog in het weekend 'D.J. Harry N ac' in de Discobell. Tijdens de studies heeft Harry steeds gevoetbald. Vanaf zijn zestiende stond hij in het eerste elftal van Meerle, en in 1981 werd hij nog tijdelijk uitgeleend aan Metksplas, dat toen in Bevordering speelde. Afgestudeerd in 1980, verneemt hij op het Klein Kasteeltje dat hij vrijgesteld wordt wegens de tijdsduur die verlopen is sedert de diensttijd van zijn oudere broer, en kan hij op zoek naar werk, wat toen al niet makkelijk was. Via burgemeester Sprangers kon hij aan de slag als volksteller in 1981.

multinationals, bekend bij ons van onder andere het strooizout en de Levis verven. Akzo-Pharma houdt zich vooral bezig met zoals de naam het al zegt - farmaceutische produkten, waarbij Organon vooral bekend is voor 'de pil'. Organon Teknika bracht ook als eerste niet-Amerikaans bedrijf in 1986 een AIDS-test op de markt. Organon Technika brengt vooral hea1th-care produkten op de markt, bestemd voor laboratoria en bloedbanken. In Tuirtffout is de internationale verkoopsadministratie en het bijhorend management gevestigd van de firma, dat de 35 verkoopspunten verspreidt over heel de wereld en coördineert. Vrij vlug (om de twee à drie jaar promotie gemaakt) werd Harry Internationaal Marketing Manager in 1989 op vrij jonge leeftijd.

Reizen om te werken Om tot dergelijke staat van dienst en positie te komen, heeft Harry niet alleen in Turnhout gewerkt. Vanaf het begin bij Organon Teknika heeft hij jaarlijks tal van reizen gemaakt, over de ganse wereld. Vanaf 1986 reisde hij tweemaal per jaar naar de States, zodat zijn definitieve verhuis in 1993 hem niet naar totaal onbekende oorden voerde. Voorts wandelde hij op de Chinese Muur, liep ie over het Rode Plein in Moskou, nam de metro in Tokio, en lag op Philippijnse stranden.

Doel was telkens de firma te promoten en lezingen en trainingen te geven over de produkten, vooral over de reeds eerder vermelde AIDS-test. Telkens hij in de Verenigde Staten kwam, dacht hij bij zichzelf: 'Hier zou ik wel willen werken. Ik voel me hier ontzettend thuis.' We kunnen dit beamen: hij praat honderduit over het werk ginds, en het leven. Maar iedere dinsdag met Dreef-kermis probeert hij thuis te zijn: om met de familie bij te praten en kermis te vieren. Maar eerst maakt hij nog een ommetje via een ander land.

Leven als God in Frankrijk Zo werd hij vanaf september 1991 aangesteld om het Parijse filiaal te leiden, gevestigd in Fresnes. En dus ging hij er ook wonen. 'Daar heb ik het goede leven ontdekt. In Frankrijk (La Celle les Bordes, 30 km ten zuiden van Parijs) was het heel plezant om te wonen, maar was er weinig tijd om te leven: van 7 uur in de morgen was ik weg tot meestal omstreeks negen uur in de avond, dan had ik er zo' n 2 uur file opzitten. Omdat de zaak moest heropgebouwd worden, heb ik er dag en nacht gewerkt. Maar we woonden wel midden in de natuur en dat maakte het weekend goed: lekker eten, een flesje wijn.' Misschien ook wel doordat hij daar niet alleen naartoe is gegaan. Tijdens Zijn schaarse vrije tijd in België, speelde hij weleens garçon in het café van zijn zus en schoonbroer, Kris en Chris van het Hooghuis. Daar leerde hij zijn vrouw kennen die haar job van onderwijzeres in Loenhout liet staan om met Harry in Frankrijk te gaan wonen. Frankrijk was dus wonen in het buitenland, en toch werd er genoeg kontakt gehouden met de thuisbasis : 4 uur rijden tegen Franse snelheden, en je was weer thuis . 'Ik ben toch verbaasd hoe snel het menselijk lichaam en het verstand zich aanpassen aan veranderde omstandigheden. Als ik dan weer eens in het land was, vroeg ik me af: wat doe ik hier, mijn thuis is toch Frankrijk.'

De drie B.'s Dat Harry zich thuisvoelt in de wereld zult u waarschijnlijk al gemerkt hebben. En dus ,ook

Aan de slag Door de RVA werd hij naar Organon Teknika in Turnhout gestuurd alwaar er in de marketingafdeling een stagiair voor 6 maanden gezocht werd. 'Ik moest geen electronica doen, maar wel marketing, en ik wist begot niet wat dat woord betekende. Stage die hij tot tevredenheid met een half jaar verlengd zag, en zo werd hij vanaf 1 april 1982 vast in dienst genomen als Product-specialist op de marketingafdeling. Organon Teknika is een business-unit van AKZO, één uit de top 5 van de Nederlandse

14

Harry met schoonbroer Kris, wiens zaak in Hoogstraten dezelfde naam draagt als de nummerplaat van deze wel echt Amerikaanse wagen.


REPORTAGE het land, verkoopt zijn huis en verhuist. Al is het maar om gewoon wat meer te verdienen. Maar het is ook een vorm van sparen voor de oude dag: elk volgend huis is wat groter zodat bij verkoop omstreeks de leeftijd van 55 jaar en men terug kleiner gaat wonen, men een som geld maakt die belegd kan worden. Want wie werk heeft, heeft het goed in de Verenigde Staten. Wie geen werk heeft, vergaat het minder: de sociale voorzieningen zijn er niet uitgebouwd zoals in Europa. Het contrast tussen arm en rijk is er ook veel duidelijker. Een tiental minuten rijden van zijn woning, en Harry kan zich al in crack-county bevinden; er is daar wel een groot drugprobleem.

MyWay Met vrouw Brigitte en broer Jules in een leeglopend stadion op zaterdagavond, na een overwinning zo te zien.

in Amerika. Blijkbaar deed ie het in Parijs zeer goed want eind 1992 werd hij gevraagd om Vice-president Marketing en Sales te worden van het Amerikaanse hoofdkwartier in Chapel Hili, North Carolina. Daar vlakbij de University of N.C. of Duke University (beide hebben een medische fakulteit) wordt er zowel aan produktie als aan research gedaan. Harry leidt daar de Marketing-Sales afdeling van 160 personeelsleden, waarvan 110 verkopers die het ganse land afreizen, om zowel medische apparatuur als klinische testen te verkopen aan ziekenhuizen. North Carolina heeft een zeer zacht klimaat (air-conditioning is een must in de zomer) en het is er goed wonen (zwembad en jacuzzi in de tuin). Harry mist enkel de brouwers, bakkers en beenhouwers uit BelgiĂŤ (3x B). Voor elk gerecht bestaat er wel een nationale fast-food keten. Reusachtige steaks smaken ook weleens, maar het verfijnde van de keuken van hier kennen ze er niet. Men gaat daar uit eten om te eten, terwijl men hier uit eten gaat omwille van het 'social event', om te praten en om gezelligheid te vinden. Voor een Amerikaan geldt ook de regel: betaald is betaald, en wat we niet opkunnen, nemen we mee (het is er dan ook geen schande om een doggy-bag te vragen, waarin de kelner de bordresten verzamelt die je kan meenemen).

Living in America Net wanneer we dit gesprek met hem voeren, is het sluitingsuur in Hoogstraten brandend aktueel. En het drukke verkeer met de zware ongevallen. 'Geen sprake van', zegt Harry . 'In de U.S. rijdt men gemiddeld 90 km per uur, en dat met die zware limousines. Voor mij was het wel even aanpassen na Parijs, en nu flikkert men hier met zijn lichten naar mij als ik hier (te traag) rijd. Men rijdt er rustig en wellevend. Veel heeft te maken met opvoeding, maar overheid en politie zijn er ook super-streng wat de verkeersregels betreft. Bij de minste overtreding gaat de verzekering omhoog, zodat elke bestuurder dubbel voorzichtig is. Daarenboven heb je nogal wat dry-states, wat wil zeggen dat in bepaalde staten er geen bier mag verkocht worden aan -21 jarigen, die ook niet in een bar mogen komen. Om 2 uur is alles dicht.' Nochtans wordt er ook wel stiekem gedronken, maar een open bierblikje in de wagen is al verboden. Voor de Amerikaan is het gezin centrum van zijn leven . Het weekend is dan ook heilig. Kunt ge het voorstellen: op zaterdagmiddag zit heel Hoogstraten in het stadion te kijken naar de

match tussen Meer en Meerle? Daar gebeurt zoiets. Op zaterdagnamiddag zit er 20.000 man naar een match American Football te kijken. Bij aanvang wordt dan de nationale hymne aangeheven wat iedereen uit volle borst meezingt. Kinderen zijn er ook heel zelfstandig. Vanaf je zestiende mag je een wagen besturen, en het vliegtuig nemen van jongsafaan is er heel gewoon. Wanneer men verder studeert, is dit al vlug enkele duizenden kilometers van huis, zodat je voor het weekend niet naar huis treint, maar vliegt. Verhuizen is er dan ook een nationale hobby: wie werk vindt aan de andere kant van

'Ik wil er nog jaren blijven wonen en werken', zegt Harry Schrickx ons, en ook zijn vrouw is van die mening. Zij had in het begin wel wat kleine aanpassingsproblemen, maar hij was dan ook al langer voorbereid. Toch heeft Brigitte al enkele vooroordelen moeten laten varen. 'Modieuze kledij vind je enkel in de grote steden ; dat is hier beter verdeeld, zegt zij , 'en met de wasmachine van ginder heb ik nog steeds problemen. 'Als een vis in het water, voel ik me daar', zegt Harry : het leven is altijd een feest voor mij geweest', en met deze woorden duwt hij de stop-toets van onze recorder in. Einde van het gesprek. De rest is niet voor publikatie. Of toch wel : Harry en Brigitte verwachten binnen korte tijd een klein Amerikaantje. Felicitaties. Good luck, Harry!

B3EZ0[E[K ONZE N~ElUJW[E Wand- en vloertegels TOONZAAl Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIĂ‹, SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

~ ~

314 70 60 B~edaseweg

13 A ' 2322 Minderhout

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur zondag 10 tot 17 uur 31

15


______ +________________________________________________________________ Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71.

Lezersbrief Twee weken geleden nog, vroeg mijn getormenteerde geest zich af: 'Hoe in godsnaam deze rubriek vullen?' Het klassieke antwoord liet niet lang op zich wachten, er werd zoals het een waardig deus ex machina betaamt, in mijn bus gedeponeerd. Het middelmatige wordt almaar middelmatiger, het buitenissige steeds buitenissiger. Daarom werkt het dubbel zo verrassend wanneer je iemand, van wie je dat niet zou verwachten, iets unieks ziet presteren. Het unieke van de prestatie bestaat mijns inziens hierin, dat een volwassen persoon er in slaagt zijn gedachten op papier te zetten. En dat terwijl het er steeds meer op lijkt dat het ambachtelijke schrijversambt samen met Nonkel Bob naar Bokrijk zal worden verwezen. Een lezersbrief dus, wederom zeer toevallig in mijn bezit gekomen, wederom door mij gekoesterd, wederom roepend om publicatie. Deze rubriek leeft mijn beste lezer. Wie ben ik om u de vox populi te onthouden. Vooraleer ik u verder onder mijn retorische spraakwaterval begraaf, vraag ik u te letten op de typische stijl die schrijver dezes hanteert. Primitief, naturalistisch zonder scrupules, hard maar eerlijk. Hoekig, zoals de kar, die, getrokken door een zwarte knol, over de kasseien dokkert. Richting veld, alwaar de stevige boerendochter voorovergebukt in lange grijsgrauwe rokken, de benen lichtjes gespreid en de hielen half in de blubber verzonken, onder een brandende zon staat te ploeteren.

Smeerputten in het prei-kot Toen ik op een mooie omeravrmd op het (f! IT 1s :;at achrer een tomarellsapj(' , lloorci . ik een vreemd getik. Nieu11Wgierig geworden naar de om-zaat.. van d it vreemde geluid. besloot ik op onder.:.oek uit te gaan. Hel geluid J...wam van heel dichtbij. 11tlidden in een prachtig groen weiland trof ik e.&n berg stenen aan. En , verdomd al~ het niet waar is, daar stond een oude bekende op de steiger re met.1elen. 'Wat :.ta je daa r nou in godmaam te doen ?' vroeg ik. 'ik i>ta hier een prei-kot te cementeren. ::.ie je: dat niet?' ·o. ik \'roeg me al af, wat moet dat worstellen hier, ::.o midden in dit groeugebied. Heb j(i daar wel een vergunning ••oor?' De mnn lachte schamper. 'Een t•ergunning ? Kennen ' e dat dan hier in België ? Er wordt hier :.o veel gebouwd in de groene ::one. En dm·ht je dat die allemaat een ver"mming hadden? Ga toch weg, vem! Heb jij soms een hmm·vergumzing voor het huis waarjij in woont?' 'Ja natuurlijk', antwoordde ik ü•twat l'erontwaardigd. 'Mijn huis ~taal in een erkende IJozm•zone toel•allig. ' 'Ha, ha!' reageerde de man. 'Weet jij wel hoeveel hectare landhouwgrond je daarvoor had kunnen kopen ? Daarhut je met gemak een villflwijk op kwijt f?ekwu/ sHkkel! Weer je wat ook goed werkt ? Je neemr een I/outen serre. dieplaars j e in <Ie groene ::one, je noemt het een tuinderij en vervolgens ::ezje er een mooie l!'oning hij.' Woni11g k/a(lr? Serre naar het volgende stukje grond fll daar doe je precies het::.e/fde . KnwiT geen Jwan naar. · Ik stond ersleid en md de mond vol tanden. 'Maar dat nutg toch helemaalniet?' 'Poepen achter de kerk mag ook niet, me el j e eens gaan kijJ... ' fl f at een hoop ·tront dra daar ligt. Doe toch niet :.o naïef man. Als j e geen geld hebt voor -~'l een afgedankte ·crre, dan Mop j e toch xcwoon wat eikels in de g rond (eikels ge1weg hie1· in Hoog straten) en dat noem. je dan eeu boomkweker(j. Kan j e weer mooi een huis naast ::etren.' M(in oog vit'/ op drie smeerputren, acluer een muur{je dat nog maar voor de helft was gem et.~eld. ' Waarom h .b jij smeenmtten in j e prei·kot .' ' vrol'g ik nu toch wd erg nieu~<·sgierig

gel·Vorden. 'Ja luister a ns. je weet toch ::,eker ook w 'I dat i/.. hiu aan de ove rkant een guragebedrijf heh. Nou . in Nederland l'alt het nier me om een tdtb reidingwe rgumzing te krtjge11. Daar doen ;.c nogalmoeilijk in verhand met het milieu en::.o. Dus wat ligt er dan meer ••oor de hand dan hier in België een aanvraag in te dienen voor een tuinhouw/ood., end tar dan vermlgPns een garagebedrijf neer te :;en en.' ·Maar hier in Meersei-Dre(f stond toch twee jaar een I Pf?Olli garagebedrijj leeg. Dat is onlangs pas verkocht! ' ·weet j ij wet wat ik dcwn•oor /i(ld moeten bnalen ?' antwoordde hij. '0[' de~e manier is het veel goedk oper en ik kan hier tenminsrc een beetjt: zwart bijrerdien ·n. Dat geld komt stmks behoorlijk goed va11 p ts als ik de -;,aak wille~ali -ere n. En ik heb IUttuurl{ik or>k wc.t l n o di~ um hi r straks een niet al te schamel !mis bij neer te ::.etkn.' 'Denk j ij, ·vroeg ik nu w el! wel geheel1·erbijsterd 'dar dat altem.c:tal gaat lukken ?' 'En waarom niet ? Wie w l het hier aflJreken ? Er Ï\' nog no •it een illegaal projekt mmgepakt, door niemand niet! ' Geheel uit het 1·eld geslagen droop ik af Toef/ ik omkeek ::ag ik !log hoe een vra htwagen een enorme partij srenen begon te lo~ en. Somher hen ik op /wis aangegaan. Naam en adre:. bekend hij redactie

Welke situaties herkent u in de stijl?

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag . zaterdag

gesloten 9-18 u. 9-19 u. 10-20 u. 8-18 u. 8-17 u.

Meerdorp 72, 2321 Meer Tel. 03/315 05 98

ijaar~tudio 16

lUlt

Onze vormelingen met van links naar rechts Ann Ge erts, Loes Bastlaansen en Filip Deckers.


MEERSEL-DREEF

Dorpsraad Op dinsdag 3 mei 1994 om 20.00 uur stipt wordt een openbare algemene vergadering gehouden. Gezien de nakende verkiezingen worden er geen mandatarissen uitgenodigd. De volgende agenda zal besproken worden. - · verkiezing 11 e lid van de dorpsraad - organisatie open monumentendag september - stand van zaken afgelopen half jaar - resultaten KLJ-onderzoek 'leefbaarheid dorp ' voorstellen via meldingsplan Stuw voorstellen vanuit het publiek - sluitingsuur dancing/café 0

Verkeersraad Vanuit de verkeersraad bereikte mij het volgende: Nogmaals is het probleem van parkeren tijdens de weekends voor inritten en hier en daar dwars op het voetpad onder de aandacht van de politie gebracht. Er werd een aanvraag ingediend om slechts langs één zijde te parkeren in de Markweg en de Nieuwe Dreef, en dit langs de gedeeltes die kort tegen de Dreef gelegen zijn. De doorgang langs deze wegen wordt tijdens de weekends bijna onmogelijk gemaakt door het parkeren aan twee zijden an de weg. Verder wat het parkeren betreft, werd er voorgesteld om het parkeerverbod op de grasstrook gelegen langs de kant van het Mariapark op te heffen in verband met de naderende zomer. De toezegging werd bekomen dat deze borden in mei zullen worden verwijderd zodat het gras nog even de kans heeft om goed op te schieten. Diegenen die nog steeds twijfelen of er al dan niet snelheidscontroles gebeuren kan ik u het volgende vertellen: In de periode november-december werden er 18 verkeerso ertredingen vastgesteld in Meersel-Dreef. Dit hogere aantal is vooral te wijten aan een verscherpte kontrole op Heieinde en Meersel. In de periode januari-februari werden 7 overtredingen vastgesteld. Sinds nieuwjaar wordt ook de rijkswacht ingeschakeld bij snelheidscontroles. Op die manier worden de controles efficiënter uitgevoerd. 0

De bejaarden snijden de taart aan tijdens de viering van hun vijfentwintig jarig bestaan.

De eerste communicantjes. Op de foto herkennen we pater kapelaan, Jeffrey Deckers, Sven Eeckels, Marjolein Gijsbrechts, Kelly Michielsen, Emy Smeekens, Chiel Van den Broek, Rob Van Dun, Robin Van Dun, Kim Van Opstal, Kees Van Sundert en Juffrouw Denise.

KLJ Zaterdag 30 april is het zover, KLJ MeerselDreef kruipt het podium op. Er leeft blijkbaar iets bij de jeugd. Het tweede grootschalige project naar het dorp toe op relatief korte tijd. Een klein tipje van de sluier kan ik hier al oplichten. Een cafébaas zit zijn Dreefse situatie te bespreken . Blijkt dat het verenigingsleven hier zo saai is als een platte mus. Omdat wij dit jaar niet meedoen aan het songfestival wordt besloten op Dreef een alternatief festival, naar analogie met de kermis tussen gebuurten, te organiseren. De jury zal uit het publiek gekozen worden. Tekst werd door de KLJ zelf geschreven. Zonder enige toneelervaring is het vanzelfsprekend dat alles niet even vlot zal verlopen. Maar dat er die avond iets te beleven valt staat vast. De KLJ rekent in ieder geval op een volle en niet al te kritische zaal. •

17


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Marckefeesten op het Dorpsplein met WillThra Kapellekeskermis bracht jaren geleden een groot deel van de Minderhoutse bevolking en ver daarbuiten op de been. Er werd naartoe geleefd en op de dagen zelf deed men zich tegoed aan de geneugten des levens. De tijd dat Joz Adams, intussen overleden, en Edmond Matthieu en vele anderen zich voor de kar spanden mocht toch een heerlijke tijd genoemd worden voor het Minderhoutse dorpsleven. Tijden veranderen en gemeenschappen worden eilandjes, het cocoontijdperk! Al maar goed dat de fanfare nu en dan wat leven in de brouwerij blaast. Op 30 november 1879 trachtte deze vereniging de eerste noten te blazen en dit gebeurde op het gehucht Heerle. Oud-minister Rolin die aldaar een pannenfabriek uitbaatte werd, volgens de stichtingsakte, de eerste voorzitter. Later versmolt de fanfare met de zangvereniging uit het centrum. Na Rolin nam oud-burgemeester Alfons Desmedt het roer in handen. Na diens overlijden kreeg Alfons Aerts de leiding en na diens overlijden kwam Edmond Matthieu die ook de huidige dirigent Ieroom De Brauwer naar Minderhout haalde en onder hun bezielende leiding steeg de fanfare van vierde afdeling naar de afdeling uitmuntendheid. Op dit ogenblik deelt André Brosens de lakens uit en beleeft men weer een periode van hoogconjunctuur met een groot aantal jongeren. De Kon. Fanfare 'De Marckezonen' viert feest. Het 115-jarig bestaan! Deze heuglijke gebeurtenis wil de maatschappij alleszins in de kijker brengen en dit in volle dorpscentrum, waar men in een verwarmde feesttent alle sympatisanten wil vertroetelen. Overlopen we even het programma van deze MARCKEFEESTEN.

Een stel frisse Minderhoutse knapen op zuurstofkuur in de Zwitserse bergen.

Van uw verslaggever uit Fiesch in Zwitserland De voorbije aprilmaand een poos vertoevend in hogere regionen - niet alleen te wijten aan de droge Walliser weisswein - en genietend van een - weliswaar naar eigen mening - welverdiende rust, had ik me ermee verzoend deze keer minder heet Minderhouts nieuws op voorliggende bladzijden te smeren. Op dat eigenste moment echter meende ik ergens tussen de bovenloop van de Rhöne en de laatste uitschieters van de Aletschgletsjer een horde wulpse

berggeiten te ontwaren. Bij nader inzien leken deze echter verdacht veel op een stel ( on)fris gewassen Minderhoutse Kempenzonen. Niet getwijfeld dus, haren in de plooi gelegd, camera opgedoken en deze dorpsreünie in den vreemde vereeuwigd voor het nageslacht. En naar eigen zegen hadden deze stoere knapen zweetvoeten en bijhorende lijfgeur niet van thuis meegekregen maar waren zij het logische gevolg van het harde en primitieve bestaan in de Zwitserse bergen. De primitieve (lees preventieve) luchtkuren leven nog of als je wil: JEUGD EN GEZONDHEID! D

Programma Vrijdag 6 mei Live optreden van Wil! Tura met orkest. Aanvang te 20 uur. Voor de voorverkoop kun je terecht bij VVV -Hoogstraten, Drukkerij Merjan Minderhout, Danny Brosens Music Inn Hoogstraten, Dagbladhandel Mariën Rijkevorsel, Dagbladhandel Mick Shop Meer. Zaterdag 7 mei Muziekhappening met diverse korpsen uit de streek. Aanvang te 13 uur. Groot Brenghelfeest met als muzikale omlijsting de Heidegelmers. Aanvang te 20 uur. Zondag 8 mei Muziekhappening met korpsen uit de streek. Kinderanimatie en Breughelfestijn. Aanvang te 13 uur. Groot Jeugdbal met start te 20 uur. Music Service Stoffels en Sound System verwelkomen u. De Marckezonen wensen we in alle geval veel succes met hun lste Merckefeesten! (r.l.) D

18

Wij staan steeds klaar voor raad en advies over raam-, wand- en vloerbekleding, verf- en spuittechnieken, marmerbeschildering, enz.

Heilig Bloedlaan 277-279 Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802 22


MINDERHOUT

Van Jezus en de paashaas Op witte donderdag vierden 140 kleuters in Minderhout op hun eigen manier het feest van het licht, de lente, nieuw leven, Pasen dus. Samen bliezen ze de donkere wolken naar Afrikaanse regenseizoenen, klapten ze zo hard in hun handen tot de lichten aanfloepten en zwaaiden met kaarsen tot zelfs de zon buiten van lieverlee om het hoekje moest komen gluren. Alleen, dat paasfeest, waarover gaat dat nu, waar heeft dat mee te maken? Met de paashaas, chocoladen eieren en chocoladen kippen en eenden, met vliegende klokken ook, met feest bij ons oma, tja ... Zou het misschien ook wat met Jezus te maken hebben, durfde ik voorstellen ... 0 ja, misschien toch wel. Maar de spannende verhalen in de klas waren duidelijk nog niet verteld. Trouwens, toen wij drie waren, was dat ook allemaal niet zo simpel. Goed, de viering vorderde met een lied, een dansje, een maaltijd met de vrienden. Helemaal op het einde werd het silhouet van een paashaas geprojecteerd op een wit doek om een (te vroege maar niet minder lekkere) eierworp aan te kondigen. En .. wie zienjullie daar op dat witte doek, lieve kinderen? Het is onwaarschijnlijk, ik weet het, maar het klonk als uit ĂŠĂŠn mond: JEZUS! Och ja, ze zijn nog zo klein, meneer, het is echt niet slecht bedoeld. 0

...........

~.

Aperitiefconcert Zowat drie jaar geleden maakte de gemeente Hoogstraten zijn entree in de muziekacademie van de Noorderkempen met zetel te BaarleHertog-Nassau. De afbouw van het jeugdmuziekatelier was begonnen. Op zich was dit grensoverkoepelend project dat buiten de genoemde gemeenten ook Merksplas en Ravels op de kar had zitten, zeer lovenswaard en wellicht een Europese primeur. Interne perikelen rond leerkrachtenstatuut deden echter wrevel ontstaan. De doelstellingen van het jeugdmuziekatelier - muziek als hobby beoefenen en samen musiceren -gingen zwemmen tussen de verzwarende theoretische 'ballast' die voor de meeste vrijetijdsmusici tussen de school werken, het voetbal en de jeugdbeweging door, niet echt hoefde. Op de valreep echter, vooraleer de deur definitief werd dichtgeslagen, werd dit jeugdmuziekatelier nieuw leven ingeblazen. Op initiatief van Jos Bruurs werden een aantal bereidwillige mensen gevonden die de kinderen terug op de oude, spontane manier muziekonderricht konden bieden. In gezamenlijk overleg werd besloten om het jeugdmuziekatelier en de academie van de Noorderkempen naast elkaar te laten bestaan. Wellicht is aan beide behoefte. De toekomst zal hierin wel duidelijkheid brengen. Het jeugdmuziekatelier wenst echter niet als melkkoe te dienen voor de academie die de meest getalenteerden zou binnenhalen . De onderhandelingen rond het samenleven in de Karel Boomstraat, het terug overschakelen naar het atelier van leerlingen die reeds instrumenten - en dat kost centen - huurden van de academie, verliep zeker niet van een leien dakje. Blijkbaar vinden mensen mekaar wel in principes, maar wordt het been stijf gehouden als er over concrete toestanden (lees centen) moet onderhandeld worden.

De mensen die nu het heft in handen hebben onder voorzitterschap van Jef Van GiJs en onder pedagogische begeleiding van Els Caremans, zijn echter vast besloten de traditie van 40 jaar jeugdmuziekatelier door te zetten. Op zondag 7 mei halen we tijdens de leerlingenvoordracht trouwens deze veertig jaren weer voor de geest via de teletijdmachine. JuffrouwDenis-negentig jaar jong- zal op dat ogenblik als een van de pioniers van het muziekatelier ook extra in de bloemen worden gezet. Een verslag hierover vindt u wellicht in de volgende maand. VoilĂ , dit als inleiding op een verslagje over het aperitiefconcert waarmee het vernieuwde jeugdmuziekatelier half Minderhout (t.t.z. de helft van het publiek was Minderhouts) op de been kreeg. De stemming was inderdaad opvallend Minderhouts toen uw dienaar op 27 maart in een bedenkelijke zondagmorgenstemming - want gehavend na een valpartij in volle Ardeense afdaling - de speelplaats van de oude gemeenteschool in Hoogstraten opwandelde. Nadat iedereen zijn plaats had gevonden, dit betekende wegens plaatsgebrek voor verschillende mensen, buiten het lokaal of op de schoot van de buurvrouw, opende penningmeester Ed Sanen het concert. Dat de ramen voor deze gelegenheid in 't paasgeel werden gestoken, zullen we dan ook maar voor waar aannemen. Een heleboel Minderhoutse kinderen lieten ons genieten van hun muzikale progressie op dwarsfluit, saxofoon, gitaar of andere piano's. Nadat de trommelvliezen hun beurt gekregen hadden, was het de beurt aan de smaakpapillen en de tongriem om te genieten van gechambreerde rode wijn en een losse babbel. Als moemoe niet zonodig op een ander feest werd verwacht, was dit wellicht het aperitief voor ons avondmaal geweest. Het jeugdmuziekatelier leverde een gave presentatie. Het schip is weer vertrokken. Moeten uitkijken naar een geschikter lokaal voor de volgende voorstelling weerspiegelt enkel een positieve blijk van interesse. 0

Eitjes, eitjes, eitjes! Apotheose van een kleuterfeest.

VELT Wandeling Alhoewel de vereniging voor ecologische leefen teeltwij ze niet altijd de koppen van het nieuws haalt, wordt er op zeer geregelde tijdstippen een activiteit uit de grond gestampt door onze eigen Noordkempense afdeling. Zo wordt er op zondagvoormiddag I mei gewandeld in de schitterende Markvallei vanaf het kapelletje van Hal. Een stevig stel laarzen en een bekwame gids voeren je enkele uren langs de mooiste Minderhoutse plekjes. Wedden dat de zondagmiddagsteak een heel andere smaak krijgt? 0

Wegens een combinatie van storm, 'jopkesdag ', paasvakantie en de vroege deadline voor deze maand hebben we wel deze aankomende virtuozen, maar niet hun wapens op de gevoelige plaat kunnen vastleggen. Knappe prestatie, gasten!

19


Laat ons u als u in het oerwoud van reklan snelste pad naar uw EBIS-a van alle markten thuis op alle Niet alleen hebben wij de aangepaste oplossi zijn ook de Belgische en de Nederlandse mar bewijzen wij u dagelijks. Onze uni geen tocht door de rimb! Een reklame-mediaplan is voor ons geen su gaan we juist van uit! Want elk bedrijf en elk ~ tiemogelijkheden, zijn doelgroep, zijn media e niet zo gek om vooraf even de strategie uit 1 treffend werken . Waarbij we het overigens n uniek maakt. Voor ons bent u ni als klant bent u ook uniek! En dat zal u snel on (en uw) reklameplan zullen voorleggen . Geer "one size fits all" gedoe. Wij werken op maa1 zelfs gratis. Of het nu de consumenten- of bed Bel voor vrijblijvende En vraag naar Dit is de enige staรง

ebis

advertisir erkend ree

minderhoutsestraat 36, B-2322 minderhout/hol

20


r1

gids zijn

1iddelenen media het juiste en elgroep wilt vinden. 1ising, ·kten in België en Nederland. toor uw specifieke noden en vereisten , maar >or ons al ru im 15 jaar bekend terrein. En dat

aanpak, Jnder kaart en kompas! mentair te betalen of overbodige luxe. Daar 1kt of dienst is anders, zoals ook zijn distribun reklamebudget anders zijn . Dan is het toch ·kenen? Dat heet bij ons planmatig en doelvreemd vinden dat dát precies ons lichtjes

groot of te klein , •i nden wanneer wij u het eindconcept van ons >klare brok die te nemen of te laten is, geen nog betaalbaar ook. Bij serieuze budgetten nmarkt is, EBIS wijst u het juiste pad.

!

m atie 03/314 21 04. rge Landman. u zelf moet doen . tmedttoe tot

international 1e-adviesburo

b .v.b .a.

11!1 jury worei!rlij kc

praklijkeninzake

tetdame

aten , tel. (03) 314.21 .04, fax. (03) 314.20.79

21


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Don't be silly, Willy Het is u misschien ontgaan, maar mij zeker niet. Deze maand werk Wakkere Willy op de kop af één jaar voor uw lijfblad. Halleluja. Exact een jaar geleden nam hij mijn pen over - nouja, voor een groot stuk toch en met enkele onderbrekingen waarover ik het niet meer wil hebben - en sindsdien is hij een publiek figuur geworden, hoewel hij angstvallig probeert zijn ware identiteit verborgen te houden. Hij wil namelijk niet constant lastiggevallen worden door betweters die menen overal op- en aanmerkingen over te moeten maken. Die laat hij voor mijn rekening. Dat is immers nog steeds de afspraak: de Willy schrijft en ik publiceer en neem de verantwoordelijkheid. Onze wijn wordt aldus klaar geschonken. Toch eist de Willy steeds meer zijn plaats in de schijnwerpers op. D'r is blijkbaar geen houden aan. Zijn naam duikt nu zelfs op de radio op. De Belgische meidengroep Def Dames Dope heeft nl. de single 'Don't be silly ' uit en in het refrein figureert onze Willy in niet geringe mate. Het gaat als volgt: 'Hey you, don't be silly, put a condom on your willy'. JD: Wat zullen we nu hebben, Willy? WW: Tof nummer, hè. Dansbaar, hitgevoelig en pas op, mèt een boodschap. Het zou van Dylan kunnen zijn. JD: Jaja. Hoe kom jij in een nummer van Def Dames Dope terecht? WW: Dat stamt nog van de nakermis, toen ze optraden in de tent van ' t Hoekske. Ik was daar ook en na hun optreden heb ik nog wat 'gekermist' met die meiden. Van 'teen kwam 't ander en toen 'Ie moment suprême' aanbrak, toen ik hem dus op moest zetten, begrijp je, vond ik hem niet. Daarop riep Larissa of Axana of hoe ze ook heet: 'Put a condom on the Willy!' Wat ook gebeurde. Enfin, later belden ze me op om te vragen of ze dat zinnetje in een liedje mochten gebruiken, want dat klonk zo goed en het rijmde op 'silly' en wat weet ik nog allemaal. JD: Maar voelde je dan geen gêne of zo? WW: Waarom zou ik? 't Is toch voor een goed doel, ik doe zo mee aan de anti-Aidscampagne. Het enige dat ik wou, was dat 'the Willy' veranderd werd in 'your willy'. Het moet een beetje algemeen blijven, hè. Het is immers voor iedereen bestemd. Voor jou ook. JD: Voor mij?! WW: Natuurlijk. 'tis niet omdat je veertig bent en getrouwd bent, dat je niet meer moet oppassen . JD: Willy, bij mijn eigen vrouw loop ik toch geen risico, zeker! WW: Dat weet ik niet. Jij zet wel eens een stapje in de wereld, niet? En zij ook. Zodus ... JD: Wil je wel eens ophouden?! Wat insinueer jij eigenlijk?! Zoiets doen wij niet. Wij zijn trouw aan elkaar! WW: Jaja, dat zeggen ze allemaal. Ik denk er het mijne van. JD: Willy, don ' t be so silly! Dat jij rotzooit, moetje zelf weten, maar hou mij d'r buiten hè! Ik hoop voor jou dat je ook effectief doet wat er in je lied gezegd wordt. WW: Man, ik ben nu de levende reclame voor het gebruik van de condoom.

22

JD: Jaja, ik merk het. Pas maar op dat ze niet van u profiteren. WW: Je bent jaloers, hè? Je zou liever gehoord hebben van 'Hold on, sonny, put a condom on your johnny'. Hahahahaha ... JD: Is 't nu gedaan?! Onbeleefderik! WW: Ik meen dat niet serieus, jongen. Ik mag toch wel eens lachen, zeker.

BEGRAFENISSEN

JORIS

Kiescampagne begonnen WW: Trouwens, ik had gelijk hè, de vorige maand. JD: Hoe bedoel je? WW: Dat 1994 een verkiezingsjaar is. Je ziet het overal in Meer. Alle grote werken heeft men opgespaard voor dit jaar. JD: Ik kan niet volgen. WW: Kijk eens rond. De Terbeeksestraat over de brug, de luifel en de speelplaats, het Lak, de nieuwe school, het voetpad in 't Dorp, de Meerleseweg ... Vijf jaar gebeurt er bijna niks en nu krijgen we op een half jaar tijd alles ineens op onze boterham. Toevallig, zeker? JD: Ik weet niet. WW: Dat heet electorale planning, jongen, dat weet toch iedereen. JD: Maar het is toch goed dat er vanalles gebeurt? WW: Tuurlijk is dat goed, prima zelfs, zolang je de strategie maar ziet die erachter zit. JD: Willy, hou op. Met uwe politiek heb ik niks te maken. Da's hier een dorpsrubriek Onthou dat.

Samen naar de markt WW: Ik zwijg al. Nog vlug iets over de markt? JD: Verdorie ja, dat zou ik nog vergeten. Zondag 1 mei moeten we allemaal naar de Donckstraat voor de eerste markt van '94. We hopen op goed weer, veel kraampjes en veel volk. Attracties zijn er voldoende. De Ghesel-

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.1 0 03/314.56.91

19

Jen van de Aardbei zijn present en Brass- en · Drumband Ste.-Rosalia komt via een optocht door 't Dorp de markt muzikaal opluisteren met enkele concerten in het gildelokaal. De chiromeisjes hebben een 'spetterende' playbackshow gepland en de chirojongens denken aan volksspelen. WW:'t Ziet er prima uit. JD: Zo is dat. Ik hoop dat het allemaal meevalt. WW: Moet er voor de rest nog iets geschreven worden deze maand? JD: Ga eens langs bij de Fee! voor de Mussenakker en vraag ineens ook naar nieuws van de dorpsraad. WW: Ik ben al weg.

21 jaar Mussenakker WW: Peel, de Mussenakker bestaat 21 jaar. Fe: Ja, dat klopt. Goed hè! WW: Wordt dat gevierd? Fe: Uiteraard. Op vrijdag 6 mei houden we een oudledenavond. Ik wil daarom van de gelegenheid gebruik maken om alle oudleden van harte

Het nieuwe politiekantoor

Het_ ~eeft waarschijnlijk veel geld gekost, maar het resultaat mag er wezen. Het vernieuwde polzttekantoor oogt zowel aan de buiten- als de binnenkant heel mooi. Voor de commissaris en zijn agenten moet het op slag een stuk aangenamer zijn om elke dag naar het werk te vertrekken. Houden zo.


MEER uit te nodigen. Het was de bedoeling om de Lepe Hoek te laten optreden, maar ze hebben afgezegd. In de plaats gaan we waarschijnlijk een aantal oudleden hun favoriete muziek laten draaien van zoveel jaren terug. Bijvoorbeeld om het uur iemand anders. We zullen wel zien. WW: Zei de blinde. Fe: Zaterdag 7 mei is de echte feestdag. Het begint om 16.30 uur op het Boskantplein met de jaarlijkse voetbalmatch tussen de Oude en Jonge Mussen. 's Avonds vanaf 20.30 uur hebben we een optreden van The Dillbrothers in de Mussenakker. Daarmee sluiten we het 21-jarig bestaan af. WW: Fee!, wat ben jij eigenlijk? Een Oude of Jonge Mus? Fe: Alletwee. Ik ben zowel een oud. als een huidig lid. Ik combineer dat. WW: Al meer nieuws over Akkerpop? Fe: Daar bemoei ik me niet echt mee, maar ik hoor dat het niet meevalt om een goede affiche samen te stellen . We zitten natuurlijk met een beperkt budget na de kater van vorig jaar. Maar er wordt hard aan gewerkt en dat is het belangrijkste.

Prioriteiten en sluitingsuur WW: Fee!, ben jij op 5 april naar de vergadering van de dorpsraad geweest? Fe: Ja, er waren twee belangrijke punten: de prioriteitenlijst van ' 94 en het sluitingsuur. WW: Laat horen, Fee!. Fe: Hier is de lijst. Het simpelste is dat je hem gewoon zo afdrukt. WW: Doen we.

Geslaagde familiedagen

In het weekend van 26 en 27 maart waren de veilinghallen het toneel van de familiedagen van de Verenigde Vrienden. Fans Van Aperen, voorzitter van de Kempische Bond van de Kleine Kruisboog, verzamelde de prijswinnaars van de diverse schietingen rond zich en kon daarmee terugblikken op een geslaagd schuttersweekend

Veel vlooien voor veel volk

Prioriteitenlijst 1994 1. Uitbreiding en restauratie van de bestaande parochiezaal. 2. Fietspaden op Hoogeind, Meerseweg en Meerleseweg +inzage in toekomstige plannen. 3. Verbreden inrit Driehoekstraat +verbetering wegdek. 4. Wachthuisje openbaar vervoer. Voorstellen: a) aan melkerij in overleg met eigenaar, b) aan politiekantoor. 5. Opvoeren controles tegen wildparkeren in 't Dorp tijdens weekend. 6. Bijkomend zebrapad in 't Dorp ter hoogte van Lies Snoeys. 7. Bestemming E-19 put als natuurgebied. 8. Bannen van doorgaand vrachtverkeer naar E19. 9. Waar het kan, nieuwe groenaanplantingen langs de wegen. Fe: Er werd ook gevraagd om een advies uit te brengen over 't sluitingsuur. Dat had heel wat voeten de aarde, maar het kwam er tenslotte op neer dat een grote meerderheid van de dorpsraad gewonnen is voor een algemeen sluitingsuur om 3 uur. WW: Wat is het advies van de Mussenakker? Fe: Wij hebben geen advies gegeven. De meningen waren bij ons zo verdeeld dat het onmogelijk was een eensluidend advies uit te brengen. WW: Goed, dat was het. Bedankt voor de informatie. Fe: Graag gedaan. Maar ga de volgende keer eens bij iemand anders om uitleg. D 'r zitten nog veel andere mensen in de dorpsraad en in de Mussenakker. Het moeten niet altijd dezelfden zijn die hier aan 't woord komen. WW: Een gouden tip, Fee!. Dank je wel. •

Op zondag 10 april liep de ZVKV helemaal vol voor de vlooienmarkt van onze brassband. Het aanbod was enorm en de vraag groot. Er werd veel verkocht en veel betaald. De tevreden gezichten achteraf bewezen dat er mooie zaakjes gedaan waren. Hilariteit was er soms ook. Bijvoorbeeld toen Fonne Brasens boven op Den Uil nogalluid zijn drank bestelde, wat beneden geĂŻnterpreteerd werd als een bod, waardaar hij prompt een warmwatertank in zijn maag gesplitst kreeg. Moet kunnen. Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

ook op zondag geopend tot 5 uur.

op maandag gesloten.

29

23


MEER

De laatsten zullen de eersten zijn

Muzikale kinderen

De kindermusicals van de lagere school blijvenjaar najaar hoge toppen scheren. Alles zit steeds piekfijn in elkaar. Dat was deze keer niet anders. Het publiek stroomde in grote getale toe en genoot met volle teugen. Een verdiende proficiat aan iedereen die zich voor de goede zaak inzette.

Kindje afgeleverd

Terwijl zijn collega Rudy Meyvis tijdens de wielerwedstrijd van zondag 27 maart probleemloos een solovlucht ondernam richting eindzege, streed Kurt Goetschalckx in de achterhoede om de koers uit te rijden. Kurt is aan zijn eerste wielerseizoen bezig en moet voorlopig leergeld betalen bij de nieuwelingen. Momenteel is hij al tevreden als hij de koers kan volmaken, maar als hij zich blijft inzetten, hopen we hem binnen afzienbare tijd zegevierend te fotograferen.

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03.79

Nadat deze ooievaar de zoveelste baby in een Meerse schoorsteen gekieperd had, zocht hij ontspanning en vertier in de weiden naast de Meerleseweg. Gedurende meer dan een week genoot hiij van een welverdiende rust onder het bewonderende oog van de buurtbewoners. Hij kreeg zelfs het gezelschap van een 路tweede exemplaar, maar toen hielden ze het voor bekeken, want aan de lokroep van ontelbare zwangere vrouwen was niet langer te weerstaan.

WAT IS ER IN HET LEVEN MOOIER DAN JE TE KUNN EN UITLEVEN ? ABB DRAACT DAAR GRAAG TOE BIJ. WANT VEILIG VERZEKEREN IS MEER DAN CENTENWERK.

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

RUIMTE

IN

J E BANKZAKEN

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

BELEGGEN

LEVENSVERZEKERINGEN

KREDIETEN

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 30

24


Al het nieuws over HOOGSTRA TEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88.

Tikkebroeken Op zondag 8 mei . brengt de Hoogstraatse afdeling van Wielewaal-JNM een bezoek aan de Tikkebroeken. De Tikkebroeken is een typisch beekdalmoeras van 50 ha, gelegen langs de boorden van de Rode Loop te Kasterlee. Ongeveer 27 ha is reeds eigendom van de Wielewaal. Het is een afwisselend biotoop en in feite een synthese van het Kempisch landschap van vroeger. Men vindt er o.a. klokjesgentiaan, struik- en dopheide, moeraswolfsklauw en kleine en ronde zonnedauw. Blauwborstjes, waterral en wintertaling zijn in de Tikkebroeken aanwezig. De exploratie gebeurt onder leiding van een gids, Mark Smets. Het vertrek is voorzien om 13.30 uur aan het lokaal in de Karel Boomstraat met eigen vervoer, maar men kan ook aansluiten om 14 uur aan het gemeentehuis van Oud-Turnhout. Verantwoordelijke voor deze uitstap is Tom Verschraegen, tel. 03/314.67.25. (hb) 0

Bezoek aan Culemborg Sinds Graaf Antoon de Lalaing huwde met Elisabeth van Culemborg heeft Hoogstraten historische banden met deze Nederlandse stad. Wij weten allemaal dat zij het waren (en vooral Elisabeth), die de St. Catharinakerk, het stadhuis, een weeshuis en het Clarissenklooster (nu Klein Seminarie) lieten bouwen en het kasteel lieten vergroten. Maar ook in Culemborg hebben zij een en ander gerealiseerd, waaronder eveneens een ~tadhuis en een weeshuis. Haar standbeeld staat er in de 'Elisabethhof'. Het Davidsfonds heeft daarom dit jaar Culemborg uitgekozen als reisdoel voor de jaarlijkse eendagsoitstap op Pinkstermaandag 23 mei. Het vertrek is voorzien om 8.00 uur aan de kerk. In Culemborg wordt de groep opgewacht door 2 stadsgidsen voor een rondleiding door het oude centrum. Na de lichte lunch wordt er een bezoek gebracht aan het stadhuis, gevolgd door een rondrit door de Betuwe, die mogelijk, afhankelijk van de weersomstandigheden, nog gedeeltelijk in bloei zal staan. De uitstap eindigt in het stadje Buren. Deelname kost 750 fr. voor volwassenen, 300 fr.jongeren tot 16 jaar. Wie deze uitstap mee wil maken kan inschrijven vóór 15 mei bij F. Verschueren, tel. 03/314.11.88 (hb) 0

Kerk en toren met gids Tientallen groepen bezoeken jaarlijks onze kerk onder leiding van één van de Hoogstraatse stadsgidsen. Maar ook vele Hoogstratenaren hebben reeds de wens uitgedrukt ons eigen kunstpatrimonium wat beter te willen leren kennen. Die kans komt er nu op zaterdag 4 juni, op initiatief van het Davidsfonds. Op het ogenblik dat onze kerk feestelijk is getooid met vaandels- het is dan immers Heilig Bloedweek - zullen twee gidsen ter beschikking staan om uitleg te geven over de glasramen, grafmonumenten, koorbanken, wandtapijten en beiaard. Met de eerste gids wordt de kerk zelf bezocht. Dat kan van 14 uur tot 15.30 uur of van 15.30 uur tot 17.00 uur. Met een tweede gids kan u de toren beklimmen van 14.30 uur tot 15.15 uur of van 15.30 uur tot 16.15 uur. U kan dan meteen

het gewenste uur opgeven. Voor de prijs hoeft u het niet te laten: Davidsfondsleden betalen op vertoon van de lidkaart slechts 20 Bfr., nietleden kunnen de rondleiding meemaken voor 50 Bfr. en kinderen onder de 12 mogen gratis mee. Omdat er voor dit initiatief veel belangstelling bestaat, is het absoluut noodzakelijk vooraf in te schrijven bij F. Verschueren, tel. 03/314.11.88, uiterlijk 28 mei. (hb) 0

Broederlijk gedeeld De vastenaktie van Broederlijk Delen stond in onze dekenij in het teken van het j aarthema 'Voedsel, een recht voor iedereen' met diverse aktiviteiten. Financieel wenste men een steentje bij te dragen aan een landelijk ontwikkelingsprojekt in het marktcentrum Hawzen in Tigré-Ethiopië. De opbrengst daarvoor bedroeg in parochie St. Katharina 57 .070 fr., Begijnhof 5.150 fr., rusthuis 1.800 fr., in de lagere school van het Seminarie I 38.750 fr., lagere school Spijker 103.000 fr., gemeenteschool 91.895 fr., in VTI Spijker 180.000 fr. (mdl) 0

begeleid door Frans Trimbach. Het bestaat uit 60 leden, vrouwen en mannen, jongeren en ouderen. Sinds de oprichting in 1945 heeft men een verscheiden repertoire opgebouwd, waarin o.m. 16de eeuwse polyfonie, 18de en 19de eeuwse romantiek, opera en populair eigentijds werk, evenals religieuze muziek. In Hoogstraten brengt het koor de 'Missa Bre is' en het motet 'Alma Dei Creatoris' van Mozart, 'Alta Trinita', 'Psallite Deo Nostro' van Bach, 'Panis Angelicus' van Franck en 'Locus Iste' an Bruckner. Op maandag 23 mei brengt Els Biesemans om 19 uur een orgelconcert in de Katharinakerk. Deze organiste uit Kapellen is slechts 15 jaar oud, en wordt door haar muziekleraar Lieven Strobbe geroemd als 'uitzonderlijk muzikaal talent met geniale aanleg' . Eerder werd ze laureaat voor orgel van Jong Tenuto (BRT) . Ze

Fototentoonstelling Spijker Naar jaarlijkse gewoonte sluit de Kunstkring Spijker de eigen programmatie af met een tentoonstelling. Ieder jaar uitpakken met een prestigieus opzet (genre middeleeuwse heiligenbeelden) is evenwel een hele dobber. ' Dat is vooral financieel zo ingrijpend dat we hebben besloten om deze grote tentoonstelling voortaan tweejaarlijks in te richten, afgewisseld met een kleiner, maar daarom niet minder waardevol opzet,' zo zegt direkteur Luyten hierover. 'We zijn blij dit jaar naar buiten te mogen treden met een erg mooie fototentoonstelling met 48 portretten van Christiane Haelterman-van Iseghem. Het thema daarvan is 'Vrouwen in de wereld' , wat toch wel bijzonder goed aansluit bij onze traditie als meisjesschool. Dat krijgt voor onze school een bijzondere allure doordat deze foto's gekonfronteerd worden met de poëzie van Jef Geudens, leraar Latijn. Hij schreef bij elke foto een of meerdere kwatrijnen, evenals een naamgedicht. ' De foto's van mevrouw Haelterman vormen een thematische selektie vrouwenportretten die ze maakte tijdens diverse reizen. Ze portretteert vrouwen in kontrasterende situaties: arm en rijk, jong en oud, kwetsbaar en hard. De poëzie van klassicus Jef Geudens is klassiek van vorm en akademisch van toon, getuige dit kwatrijn uit 'Kring': Bij haar kind het eerste kindje zien. I Weer met licht een kamertje behangen. I Tranen van een weggewaand verlangen. / In de spiegel zachte rimpels zien. De Spijkertentoonstelling heeft plaats in de Angelazaal van 30 april tot zondag 15 mei, op zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur, evenals op donderdag 12 mei. (mdl) 0

Koor- of orgelmuziek Op zondag 1 mei verzorgt het Gemengd Koor Goirle de hoogmis van I 0 uur in de Katharinakerk. Dit koor staat onder leiding van mevrouw Wijnen-Van Bragt, en wordt op de piano

Els Biesemans, I 5-jarig orgelwonder

Woninginrichting

GEBR.LEVTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/3 14.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.

25


HOOGSTRATEN volgt een opleiding voor orgel, beiaard en piano. Op het programma staan orgelwerken van Johann Sebastian Bach. De inkom bedraagt 150fr. Meerinlichtingen tel. 314.77.47 . (mdl) 0

H. Bloedweek Op zondagen 29 mei en 5 juni zoekt als vanouds de H. Bloedprocessie haar weg tussen de lindebomen van de Vrijheid en enkele aanpalende straten. De voorbije jaren getroostte men zich daarbij de financiële inspanningen om de processie geleidelijk aan te vernieuwen waar nodig. Vorig jaar kwam de nieuwe kledij van de groep van dragers van het H. Bloedschrijn niet tijdig klaar, dit keer zullen de nieuwe gewaden dus voor de eerste keer dienst kunnen doen. Verder waren er grondige herstellingsbeurten voor de vaandels van H. Jozef, H. Hart, O.L.V. Rozenkrans en O.L.V. Lourdes . De kleine vlag van de H. Katharina en het vaandel van het H. Sakrament dienden volledig vernieuwd te worden, voor dit laatste kwamen het stadsbestuur en de Hoogstrarens Oudheidkundige Kring financieel over de brug. De processie trekt op 29 mei bij voldoende goed weer uit na de hoogmis van I 0 uur. Omstreeks 11 uur gaat het dus noordwaarts tot het Van Aertselaarplein, ' s Boschstraat en via de Gelmeistraat weer naar de kerk. De zondag daarop zuidwaarts tot aan de kapel en via H. Bloedlaan weer terug. Bij regenweer is een rondgang door elf groepen in de kerk. Op Sakramentsdag 2 juni is er een speciale misviering voor gepensioneerden, met na de mis van 10 uur ook een verkorte rondgang. Allerlei feestelijkheden zetten een en ander nog extra in de verf. Op beide zondagen is de Katharinatoren opengesteld tussen 14 en 17 uur met begeleiding door de VVV . In het IKO wordt leerlingenwerk in de diverse ateliers tentoongesteld, evenals de wisselkollektie kunst met werk van plaatselijke kunstenaars . IKO is gratis toegankelijk van 10 tot 18 uut. Uiteraard siert ook de kermis het Hoogstraatse centrum. De jaarmarkt en stratenloop krijgen hun beslag op woensdag 1 juni. De markt begint vanaf 17 uur en beslaat nagenoeg de volledige lengte van de Vrijheid. Dit gebeuren wordt op spetterende wijze afgerond met vuurwerk om 22 uur. (mdl) 0

Schoolpoorten open In mei voelen alle scholen zich onherroepelijk verplicht tot het uitschudden van de fraaie didaktische nestkasten en tonen met graagte hun frisgelegde broedsels. Het 75-jarige VTI Spijker zet de beste beentje voor op zondag 1 mei van I 0 tot 18 uur. Als technische en hotelschool weet men moeiteloos menigeen te verleiden tot het proeven van allerlei lekkers in ettelijke demonstraties, al dan niet met aktuele thema' s ingekleed zoals een Europaprojekt rond Belgische bieren of de Wereldbeker voetbal. Verder is er een uitgebreid luik informatie en animatie op het getouw gezet, met o.m. posterbeurs, muziekinstrumenten, schminkgelegenheid, vrij podium en sport. Ook het Spijker Humaniora zet diezelfde dag de poorten open van 10 tot 18 uur. Naast de hogervermelde tentoonstelling, is er bijzondere aandacht voor de voorstelling van de eerste graad, diverse vaklokalen, het school- en internaatsleven. Het Klein Seminarie wacht een weekje langer: op zondag 8 mei heeft er het schoolfeest plaats vanaf 13 uur. Dit wordt uitgebouwd rond het thema 'Het jaar rond'. De aktiviteiten zijn er

26

Hoeggy kreeg van zijn baas G. Pluym uit Poppel het bevel om 'apache' Brasens aan te vallen, en deed dat blijkbaar met tand en ziel.

Dan zag u daar misschien wel deze montere dansgroep van de Hoogstraatse KBG aan het werk. Deze demonstratie was één van de diverse aktiviteiten waarmee de Paxfeesten van zondag 10 april werden opgeluisterd. In de grote zaal en op een 'muzikali draaimolen' demonstreerden de fanfare St. Catharina, een kinderkoor, KVLV zangvedetten, animator, en een hele reeks jong muzikaal talent hun kunnen. En het Pax komitee zag dat het goed was ... (mdl)

ZAKENKANTOOR

~ VERZEKERINGEN

VAN BAVEL-ROMMENS bvba SPAREN

LENEN

Wij verkopen niet alleen verzekeringen... ook de NAZORG vinden wij belangrijk!!! Kom vrijblijvend eens praten! Rommensstraat 7

2321 Meer

Tel. 03/315.72.54

SI

23


HOOGSTRA TEN per kalendermaand gegroepeerd en geven telkens een ander beeld van het drukke schoolleven. Daarbij o.m. een klassenkwis, leerlingenwerk, een kleine tentoonstelling rond de Hoogstraatse regio in de 19e en 20e eeuw en rond tijdrekening. Verder sportdemonstraties, rondleidingen in Ecoland, muziek en toneel. Speciaal zijn er opvoeringen op het pas gerestaureerde orgel in de kapel van de school. De lagere school van het Seminarie biedt o.m. onderdak aan een tentoonstelling met werk van Lieve Boeykens, naast de vertrouwde klassenwedstrijden en Vlaamse kermis . Ook VITO doet als vanouds zijn vertrouwde ding, veronderstellen we. (mdl) D

Meester bij bijt weer De hondenklub Vrij Hoogstraten organizeerde op zondag 10 april een wedstrijd voor de hoogste kategorie van de afgerichte politiehonden. Twintig van deze viervoeters zetten hun · beste poot voor in gehoorzaamheids-, lenigheids- en bijtoefeningen. Gehoorzaamheid behelst diverse onderdelen, zoals het afleggen van een parcours met of zonder leiband, het volgen aan de leiband, gedurende een bepaalde tijd stil blijven liggen, weigeren van voedsel, een verstopt voorwerp lokalizeren en aan de eigenaar bezorgen. De goed getrainde honden verorberen moeiteloos stevige hindernissen in de lenigheidsoefeningen: ze springen over een 2m30 hoog schutsel, een 4m brede gracht met verlengenis, een vaste haag van lm20, en een gracht met schutsel van resp. lm breed en lm20 hoog. Spektakulair is vanzelfsprekend het 'zware werk', het pakwerk. De eigenaar stuurt zijn hond op naar de pakwerker en laat al of niet

aanvallen op kommando; in het meesterverdedigen krijgt de pakwerker geen kans om de eigenaar aan te vallen; verder dient de hond een voorwerp of persoon op te zoeken en te bewaken, waarbij zelfs vluchtpogingen verijdeld worden; en dient het dier ook gemuilband zijn streng te trekken. Momenteel telt de Hoogstraatse klub acht hondenliefhebbers . Met hun wedstrijd maken ze deel uit van een circuit van gelijkaardige evenementen in heel België. In de streek zijn er nog diverse klubs, o.m. in Beerse, Poppel, Turnhout en Brecht. Wekelijks is er van maart tot augustus een vijftal wedstrijden voor honden uit een van de drie kategorieën. Winnaar werd Albert Smets uit Olen met 379,5 punten. De inrichters bleken achteraf meer dan tevreden: de ergste modder werd voorkomen dank zij een vorstnacht en droge wedstrijddag, en een honderdtal bezoekers profiteerden van het schuchtere lentezonnetje om een frisse hondeneus te halen. (mdl) D

Hollandse senioren over de vloer In oktober 1992 bracht de Hoogstraatse bejaardenraad een werkbezoek aan hun Nederlandse kollega's uit Nieuw-Ginneken. Op donderdag 24 maart bracht een delegatie van deze Regionale Stichting Welzijn Ouderen en de Seniorenraad een tegenbezoek. Na een ontvangst op het stadhuis beluisterden ze uiteenzettingen van dokter Faes en Mia Timmerman. Faes belichtte as pekten van de medische verzorging en opvolging in het rusthuis. Bij onze noorderburen bleek de medische opvolging niet enkel uitgebouwd voor residentiële (zoals bij ons in een rust- of verzorgingstehuis) maar ook voor ambulante zorgbehoevenden. Bovendien gebeurde dit door een multidisciplinair team,

LAURVSSEN ELECTRONICS B.V.B.A. Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten

waarbij dus niet uitsluitend een arts betrokken is. Mia Timmerman belichtte de verschillende zorgmogelijkheden en kaderde het geheel van de bejaardenzorg in het dekreet dat deze regelt. In de namiddag werd de theorie aan de praktijk van het Hoogstraatse rusthuis getoetst. 'De verschillen tussen de Nederlandse en Vlaamse aanpak kwamen nog duidelijker aan het licht, 'aldus Hilde Rigouts van de dienst Senioren, 'boven de grens bleek reeds een hele evolutie te hebben plaatsgevonden met een verschuiving van verzorging in een ziekenhuisomgeving naar wooneenheden, gegroepeerd rond een dienstencentrum. Dat gaat dus eigenlijk al een stap verder dan de serviceflats waar men bij ons naar toe werkt. Anderzijds bleken de Nederlandse bezoekers enthousiast over de meer persoonlijke relatie die wij nog kennen tussen zorgverstrekker en zorg behoevende. De kontakten verlopen bij hen blijkbaar meer gedepersonalizeerd, via een sekretariaat, dienst enzovoort. ' (mdl) D

Toneelkursus Wie de toneelmikrobe voelt kriebelen maar zich nog niet meteen plankvast voelt, is misschien wel geïnteresseerd in een toneelkursus. Sinte Cecilia neemt alvast het initiatief daartoe. Gedurende negen lesavonden in de maanden mei en juni steekt u een en ander op over toneelgeschiedenis, bewegingsleer, uitspraak, mimiek. lichaamstaal, welsprekendheid, dekor en grime. Dat gaat gepaard met praktische oefeningen en mogelijk zelfs een korte toneelopvoering. De kursus is bedoeld voor personen vanaf 16 jaar, en kost 500 fr. (kursus pakket en werkmateriaal). Voor inschrij vingen of informatie: Lucie Smets tel. 314.53.65 . (mdl) •

Bloemensierkunst CATTLEYA LEGPOLOSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

Slecht 8,3°/o van alle vrouwen en meisjes is maagd! De rest is inderdaad steenbok, waterman, kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specifiek bij hun sterrenbeeld passende tinten en kleuren. Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komen in de geassorteerde kristallen vaas met horoscoopmotief, draagt zeker in niet geringe mate bij tot het groot succes dat deze attentie in het buitenland reeds kent.

G

E

T

huy

T

H

E

B

E

S

T

Elke verjaardag kan ermee bedacht worden , elke jarige is er bijzonder opgetogen over! En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau - voor een verrassend vriendelijke prijs overigens . Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bellen naar de Cattleya Bloemenlijn: 014/63.45 .16. Faxen (014/63.51 .87) of telexen (72 422) kan ook al. We kunnen het u moeilijk nog makkelijker maken! 45

27


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Paas(hazen)feestje Op zaterdag 2 april vierde het St. lansgebuurte voor de 14e keer de terugkeer van de paasklokken van Rome. De ruim 100 bengels van 0 tot 12 jaar van het gebuurt mochten vanaf het speelveldje aan de Pater Declerckstraat 3 verborgen paashazen gaan zoeken, die met of tegen hun goesting meegesleurd werden naar het feestveldje, waar ze verder allerlei rondedansen uitvoerden en spelletjes deden onder de waakzame ogen van bezorgde moeders en tenslotte weer naar huis mochten, voorzien van chocolade paaseieren en andere kadootjes . Tot volgend jaar. D

Vijfentwintig jaar Slot in schilderijen Tijdens het paasweekend vond in de lokalen van Het Slot een overzichtstentoonstelling plaats van schilders die in de loop der jaren in Het Slot exposeerden . Het werd vanzelfsprekend een erg bonte en gevarieerde verzameling. Oorspronkelijk was het de bedoeling alleen Wortelse kunstenaars. of artiesten met Wortelse roots ten toon te stellen. Later week men daar wel eens van af. Er was schilderwerk te bewonderen van Herman Adriaensen, Jaak Aerts, Marie-Louise Devos, Rob Goris, Frans Hendriks , Karel Huet, Jos Noeyens, Cyriel Oomen, Çois Sommen, Jos Sterkens, Rita Rillen , Karel Verheyen en Jos Versmissen . Onze voorkeur ging naar het werk van Karel Huet en Çois Sommen , maar dat is natuurlijk een persoonlijke kijk. D

't Slot viert 25-jarig bestaan Om de 25 voorbije jaren te vieren gooit 't Slot er 'n hele zesdaagse tegenaan! Heel de week van Hemelvaart. Ze hebben er 'n heel boekje van 21 blz. aan gewijd. Ze beginnen dinsdag 10 mei met een bezoek aan de brouwerij Ju pil er en Jupiller-sur-Meuse, hofleverancier van 't Slot om in de de stemming te komen. Woensdag 11 mei is er vanaf 20 uur galabal, waarna film en Karaoke-avond: wat dat precies is hangt mede van de bezoekers zelf af. Op donderdag 12 mei is er om 14.30 u op de terreinen van WortelKolonie een zwemvliezen-jenever-voetbalwedstrijd, met ingewikkelde (?) spelregels en een onvoorspelbare afloop. En dezelfde dag 's avonds zijn er in de parochiezaal optredens van 'Beyond Surprises' en 'Katastroof' met Zjuul Krapuul, Jimmeke 't Slimmeke, Rob de Snob en Jos Smos. Op vrijdag 13 mei is er om 18.30 een voetbalwedstrijd Oud Slot- Nieuw Slot op

de terreinen van de Kolonie, waarna vanaf 20 u een fuif met lichtspektakel in de parochiezaal. Op zaterdag 14 mei is er tussen 14 en 17 u een playback-wedstrijd voor kinderen. Jonge sterren-in-spe kunnen zich melden en hun geluk beproeven. 'sA vondsoptreden van 'The blue Chicken Slotband' vanaf 20.30 u, met een dikke bezetting van niet minder dan 11 groepsleden, allen Slotmensen of Slotters. Verder ook nog de groep 'Slight Return'. Dit alles in de parochiezaal. En om heel de feestweek te besluiten is er zondag 15 mei de 24e toeristische auto- en fietszoektocht, resp. over 40 en 20 km, waarbij u kennis kan maken met talrijke pittoreske plaatsjes waar u anders nooit komt of waarvan u het bestaan niet wist. Inschrijven hiervoor vanaf 12 u aan 't Slot. Voor de autotocht betaalt u 250 fr; voor de fietstocht 100 fr. D

Spekkenverkoop Zaterdag 21 mei houdt onze KLJ (de-12 groep) een spekkenverkoop huis-aan-huis. Een zak spekken kost 100 fr. Vanaf 13.30 u kunt u ze dus aan de bel verwachten. Houd uw portemonnee maar klaar. •

De Boomkes Sinds 4 maart klopt die naam eigenlijk niet meer, want toen zijn de 17 laatste bomen verdwenen. Maar stilaan krijgen we al wat zicht op hoe het worden zal : er begint orde te komen in de chaos. De rioleringen langs ' t Slot en anaf de Rooimans en Zandstraat zitten er al (diep) in tot de aansluiting met de grote weg, de plantgaten voor de nieuwe Boomkes zijn aangelegd en ze zijn al 'n flink eind opgeschoten met de bestrating. Nog enkele weken geduld en de nieuwe Boomkes zullen als een Feniks uit zijn as herrijzen. We houden u op de hoogte als u het zelf nog niet ziet of gezien hebt. D

De jeugdklub viert in mei zijn 25-jarig bestaan en ... speciaal voor de gelegenheid hebben ze, zij het in samenwerking met het stadsbestuur, de Boomkes een nieuw uitzicht bezorgd, voorlopig nog even zonder boomkes. (jm)

Fietsdag 1 mei Voor de Se keer organiseert de KWB landelijk een nationale fietsdag. Voor het arrondissement of gewest Turnhout gaat het dit jaar weer naar de Hoge Rielen in Lichtaart. Van hieruit rijden we niet langs de drukke wegen, maar langs prachtige en rustige wegen van onze Kempen. In de Hoge Rielen is er een groot aanbod van activiteiten, met een reuzebarbecue en een grote tent, kortom: voor elk wat wils. Van hieruit ongeveer 25 km fietsen. Samenkomst hier aan onze zaal om 10.30 uur, waarna we verder rijden met de mensen die van verder komen (Meer, Meerle, enz.). Rond 18.30 uur zijn we weer terug in Wortel. Vooraf inschrijven hoeft niet. Een heuptasje kost 50 fr. per persoon, en men betaalt maximum 200 fr. per gezin. We rekenen natuurlijk op goed weer, zoals steeds op 1 mei. D

28


WORTEL gezellige namiddag, met veel zon en na afloop overgoten met een Antwerps bolleke en Antwerpse prijzen voor de winnaars van de zoektocht. En merkwaardig genoeg: vorige jaren, als er ' n bus voorzien was, kreeg de KWB soms die bus maar half vol: nu moest ieder met eigen middelen maar in Antwerpen zien te komen, en bleken er 69 deelnemers te zijn gekomen ! Mensen zijn soms even onberekenbaar als het weer. .. D

De bibliotheek verhuist

Fietszoektocht en pannekoekenfeest

Eén van de volgende dagen verhuist de bibliotheek binnen hetzelfde gebouw. Er werd door de gemeentediensten de laatste weken al flink werk geleverd en momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking van het nieuwe lokaal. De nieuwe meubels worden eerstdaags geleverd en de boeken versjouwd naar het voorste deel van het oud gemeentehuis. De toegang tot het gebouw blijft, omwille van veiligheidsredenen, echter op dezelfde plaats. U moet eens een kijkje gaan nemen. De bib is open op woensdag van 18.00 u tot 20.00 u, op vrijdag van 14.30 u tot 16.30 u. Roos zal u graag verwelkomen. (jm)

Riolering Pastorijstraat Na ongeveer 9 weken arbeid zijn de rioleringsen andere werken eindelijk af. De week voor karnaval waren de filters gestoken en draaiden de pompen . Slecht weer gooide enkele keren roet in het eten en hield het werk tegen, maar eindelijk kwam er toch een eind aan de overlast voor de omwonenden. De aansluiting van Kerkveld en pastoor Vandevoortstraat werd logischer heraangelegd, zodat de snelheid afgeremd wordt en hetjarenlang gevaarlijke punt nu veiliger geworden is, als tenminste ieder zich aan de verkeersregels houdt. Ook de straatverlichting werd een metertje verlaagd: anders zouden ze het daar misschien tè hoog in hun bol krijgen. D

Ook op l mei (het wordt moeilijk kiezen) houdt de Wortelse KLJ voor de tweede maal een toeristische fietszoektocht en een pannekoekenfeest. Onze KLJ heeft zo'n 90 leden. Er zijn 2 fietsroutes, een van 15 en een van 25 km . Onderweg moeten uiteraard allerlei vragen opgelost worden en moeten ook praktische proeven afgelegd worden. Inschrijven tussen 11.30 en 14.00 uur aan de Boomkes, à 100 fr. Voor· wie niet zo van fietsen houdt is er de ganse namiddag in het KLJ-lokaal een pannekoekenfestijn, met een gezellig terrasje. Wie zou er nog thuis te vinden zijn op I mei? •

Wandelzoektocht in Oud-Antwerpen Het is al een lange traditie dat de KWB op zondag na Pasen, nu dus op l 0 april, een reis plus wandeltocht organiseert naar verre en onbekende bestemmingen, maar dit jaar was het iets dichter bij huis gehouden : niet verder dan Antwerpen, waar toch ook nog veel onbekends te ontdekken valt. Antwerpenkenner Jan Brusselaers had een zoektocht uitgezet die wel enkele uren kon duren, met moeilijke vragen, langs het begijnhof, het loodswezen, het schipperskwartier, de St Pauluskerk, the Dawson Memorial Church, een Godtshuys, OL V in ' t Schouwke, de Caroluskerk, enz. Het werd een

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevarset Tel. 03/3146250

Foto's kijken

De vakfotograaf maakt er meer werk van Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

Op zondag 22 en maandag 23 mei exposeren de fotografen van het Slot hun recentste werk in de eigen lokalen.

29


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. V het niet te melden.

OPGERUIMD STAAT NETJES En als er dan nog een cent aan verdiend kan worden is dat mooi meegenomen. Voor de tweede maal binnen het jaar hield de fanfare een grote vlooienmarkt. Vorige keer was immers nog heel wat overgebleven, nog wat spullen erbij gehaald en de notaris kon aan de slag. De opbrengst was ditjaar echter wel wat lager dan vorige keer, toen 200.000 Fr. verdiend werd. Misschien was het nog niet lang genoeg geleden of zaten andere rommelmarkten in de buurt er voor iets tusssen. Ditmaal moet de fanfare zich tevreden stellen met een goede 100.000 Fr. Toch nog welkom. De mooiste stukken wilren natuurlijk vorige keer al geveild, maar toch waren er nog heel wat "hebbedingen" bij voor de liefhebbers. Alleen wou het bieden niet zo lukken deze keer.

Blijkbaar hadden weinig bieders hun zinnen op dezelfde stukken gezet, zodat de bieder snel alleen overbleef. Lage prijzen als gevolg. De enkele aanwezige "profes ionele" opkopers deden goede zaken. Wanneer ze merkten dat een collega bood, stopten ze zelf. De volgende maal waren zij aan de beurt. Er was er een die voor een paar duizend frank een hele verzameling koperblaasinstrumenten, in goede staat, op de kop tikte. Het zou me verbazen mocht hij gemiddeld meer dan 600 Fr. per stuk betaald hebben. Gelukkig kon voorzitter Pauwels een mooi stuk, een hoorn in prima staat, zelf houden. Het werd de opkoper snel duidelijk dat Karel dit stuk niet voor een habbekrats aan hem wou laten. Ten bate van muziek en fanfare. Karel kan thuis zelf een "airke·· blazen op zijn hoorn . D

Een rommelmarkt houden, allemaal goed en wel. Maar alles af- en aansleuren, daar zijn heel wat handen voor nodig. De fanfare weet ze gelukkig te vinden, de werkers!!

PAASDINER In Hoogstraten i men nog steeds begaan met het destijds geadopteerde Roemeense dorp Giarmata. Het Geko en de Brandweer (met zwaartepunt Voorpost Meerle) blijven zich inzetten om de ontwikkeling van Giarmata te ondersteunen. Zo staan er momenteel enige concrete projekten op stapel die vanuit Hoogstraten begeleid worden. De bouw van een sanitair blok voor de lagere school en de renovatie van het dispensarium. Daarin wordt een dokterskabinet geïnstalleerd (geschonken door Dr. Convents) , een tandartsenkabinet (verkregen via de Brandweer van Zaventem) en worden waterleiding en sanitair voorzien. De werkgroep schat de totale kost van het projekt op 600.000 Fr. Om een deel van deze fondsen te verzamelen richtte de werkgroep een Paasdiner in in de Voorthoeve in Meerle. Roos en Ed Van Den Ouweland (brandweerman en voorheen nauw betrokken bij het Roemeense projekt) stelden hun keuken, restaurant en werkkracht gratis ter beschikking van de werkgroep. Ondanks de familie-feestdag Pasen, kwamen ruim I 00 mensen genieten van een ruim en lekker feestmaal , waarvan de opbrengst (geschat op 80 à 100.000 Fr.) integraal naar het projekt gaat. Op 2e paasdag vertrokken Ludo Tackx, Gust Desmedt en Gène Bogers naar Giarmata om ter plaatse een aantal voorbereidingen te treffen voor de uitvoering van het projekt. Dat gaat niet vanzelf, want hoewel er wel hulpvaardige handen te vinden zijn, vaklui (en die zijn nodig voor dit werk) zijn zeer schaars. Ter plaatse werd een comité gevormd om de zaak te coördineren. De directeur van de plaatselijke staatsboerderij beloofde een aantal stielmannen ter beschikking te stellen. Anderzijds zullen jonge mannen gezocht worden die door mee te werken de stiel een beetje kunnen leren . Zoals je ziet, staat Roemenië nog maar aan het begin van de ontwikkeling, en dan vooral plattelandsgemeenten zoals Giarmata. Het is absoluut nodig daarmee rekening te houden als je van hieruit steun wil verlenen. Al te vaak

Je weet wel/ daar op de hoek in

HOOGSTRATEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping 41

30


MEERLE wordt geredeneerd vanuit onze ervaringen en omstandigheden. Ter illustratie deze ervaring. Om de eerste materialen te kunnen aankopen, had de Hoogstraatse afvaardiging 5.000 D.M. meegenomen met de bedoeling deze ginder op een bankrekening te plaatsen, zodat het plaatselijk comité ervan gebruik kan maken als dit nodig is. Welnu, een alledaags iets als een bankrekening, daar heeft de delegatie 3 dagen werk aan gehad om dat voor mekaar te krijgen. De mensen daar hebben en kennen zelfs geen bankrekening, om de een oudige reden dat ze geen geld hebben om op een rekening te zetten. Alles geschiedt kontant en het maandloon van de meeste mensen loont niet de moeite om een rekening te openen (het maandloon van een onderwijzer varieert van 1500 tot 2500 fr.) . De werkgroep Giarmata is er zich gaandeweg van bewust geworden dat het steunen van de ontwikkeling van Giarmata een werk zal zijn van lange adem, zelfs een levenswerk. Evoluties gaan immers langzaam. Afhaken doen ze echter zeker niet. D

DE FIETS OP Dat we in een uitgelezen streek wonen om met de fiets rond te rijden weten we al langer. Heel wat verenigingen vinden dit ook en bieden hun leden en andere liefhebbers diverse soorten fietstochten aan. Zo ook de Bond van Grote en Jonge Gezinnen Meerle - Meersel-Dreef. Zoals het een uitgesproken "gezinsvereniging" betaamt, bieden zij de leden elke maand een "gezellige, gezonde wandeling per fiets" , over een rustig parcours. Geschikt voor alle familieleden , van jong tot oud.

LASERSHOW - HOOGSTRATEN 12

Hier het programma : Zondag 15 mei naar Rijsbergen - vertrek om 13.30 uur. Zondag 19 juni naar den Heibaard - vetrek om 13.30 uur. Zondag 17 juli naar Oudenbos - vertrek om 10.00 uur. Zondag 21 augustus naar Gilze - vertrek om 13.30 uur. Zondag 18 september naar Bolck - vertrek om 13.30 uur. Zondag 16 oktober naar Effen - vetrek om 13.30 uur. Vanuit Meerle wordt telkens vertrokken vanop het Gemeenteplein, vanuit Meersel-Dreef aan de school. •

de WGG®~~C?csuw~~®

maand

Op het paasdiner werden de honneurs waargenomen door de brandweerwerkgroep Giarmata. Foto 's uit het adoptiedorp toonden waarvoor de opbrengst moest dienen.

Tel.: (03) 314.82.16

Fax: (03) 314.79.56 91 Loenhoutseweg 2320 Hoogstraten

Gemeenteplein, de "kale" fase. Raadshuis dat er plots naakt bijstaat. De oude aankleding (aan de jaarringen te zien waren de bomen 80 tot 85 jaar oud) mocht dan misschien versleten zijn, zo zonder kleren is het kil. Hopelijk dat het nieuwe kleedje dat in de maak is de warmte terugbrengt. Volgende fase in volgende Maand.

• • • • • • •

IJzerwaren Bouwbeslag Deur- & raambeslag Beslag voor kanteldeuren Schuifdeurbeslag Deurkrukken Bevestigingstechnieken 43

31


MEERLE

BILJARTEN Het biljartverbond "De Verbroedering der Noorderkempen" heeft zoals vele verenigingen de gezonde nood aan een teerfeest. Zoals het een goed samenwerkend verbond betaamt, doen ze dat elkjaar in een andere deelgemeente, kwestie van overal eens te feesten. Dit jaar was Meerle aan de beurt en het toeval wou dat het wel een zeer speciaal feest werd. Het Yerbond vierde immers zijn 25e verjaardag, en dat verdient wat meer aandacht.

de

1:r 03- 314.55.04

UG00@~~C?C5ûC5û~~®

maand Trouwe leden.

25 jaar terug namen 4 lokale biljartclubs het initiatief zich te verenigen in een verbond. Nut en vermaak (Wortel), Kalm en Krijt (Hoogstraten), De Strijdlustige (Hoogstraten) en Krijt op Tijd (Meerle) stichtten samen de Verbroedering, vooral met de bedoeling een onderlinge competitie te bestwisten. Een jaar nadien sloot ook Krijt op Tijd (Meer) aan en in 1983 vervoegde tenslotte De Vlinders (Rijkevorsel) het verbond. Sedertien spelen deze 6 clubs elkjaar een driebandenkampioenschap. Op het j ubileum-teerfeest werden naast de kampioenen van het seizoen 1993-1994, de leden die de hele 25 jaar bij de Verbroedering spelen speciaal gehuldigd. Zij mochten uit de handen van burgemeester Van Aperen een herinneringsplaket in ontvangst nemen. Ter gelegenheid van het jubileum liet de Verbroedering zich een mooi biljartgroene muurdoek borduren. Na een feestlijk maal, een luisterrijke huldiging met mooie trofeeën werd tot in de nachtelijke uurtjes verder gevierd. De deelnemers zullen's anderendaags niet veel caramboHen gemaakt hebben denk ik. D

Al 25 jaar lid van de Verbroedering Der Noorderkempen GustaafGoetschalckx, Aloïs Sprangers, laak Sprangers, los Rommens, Jan Govaerts, Fernand Bilcke, Jan Van Dun, August Van Opstal, Frans Claessens, los Mertens, Alex Van Gestel, Jan Verheyen, Fons Verheyen, Marcel Woestenborghs, Jan Snijers en François De Decker.

De kampioenen van het biljartverbond De Verbroedering der Noorderkempen.

autobanden

* merkbanden

* occassiebanden * reparaties * depannage Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 I 314.63.05

Luc Buylinckx, Louis Verheijen, De nis Van Breda, Ludo Verheyen (algemeen kampioen en houder van de wisseltrofee), Harry Bruurs, André Jonckers, GustaaJGoetschalckx, Marcel Verschueren.

16

32

B.C. Kalm en Krijt van Hoogstraten werd kampioen van het verbond voor het seizoen 1993- 1994. Omdat het voor de derde maal was, mogen ze de wisselbeker van de Commissaris van Hoogstraten · behouden.


...,... ·-'..: .(

""'"

"~:

...)-

'

Voor HVV is het seizoen nog niet ten einde....

I SPORTI Wedstrijden: 29.04.94 20 u Res. SV Mol - HVV 01.05.94 15 u HVV- SV Mol •

FC Meer eindigt sterk Door het invoeren van periodekampioenschappen en de daaruit aartspruitende eindronden, heeft de KBVB zijn doel wel bereikt. De spanning zolang mogelijk in alle afdelingen erin houden om wedstrijden zonder belang zoveel mogelijk uit te sluiten. .. Door een bijzonder sterke tweede periode, waarin HVV alleen werd voorafgegaan door Patro Eisden, legde HVV de basis van een zekere deelname aan de eindronde waarin met drie overige clubs uit onze reeks (Kapellen ofEisden , Overpelt en Herentals) en 4 clubs uit derde klasse A zal gespeeld worden voor één plaats in tweede nationale. De eindronde wordt gespeeld met een systeem van rechtstreekse uitschakeling en de finale wordt op een neutraal terrein gespeeld . Met nog drie matchen te gaan en 4 punten voorsprong op SV Mol + meer gewonnen matchen, zit HVV in die eindronde. Intussen raakte de scoremachine van de roodwitten weer op gang. Heultje, dat mits te winnen op de Thijsakker nog een waterkans op het behoud had, werd door de Kemlandjongens met de neus op de feiten gedrukt. 4-0 aan de rust, 6-0 bij het eindsignaal. Berchem Sport, in lang vervlogen dagen een voetbalglorie, werd voor eigen publiek met 04 ingeblikt. Stef Huygen, een naam die stilaan in bredere kringen bekend geraakt, scoorde 6 doelpunten in die twee matchen en brengt zijn totaal op 20 treffers. Met nog drie matchen te gaan kan HVV de topschutter van de Kempische derdeklassers in haar rangen hebben.

-

Sinds ons vorig verslag is Meer het goed blijven doen . De wedstrijden tegen Sefa en Dosko leverde geelzwart in het totaal weer drie punten op. Dat maakt dat Meer tijdens de laatste 8 wedstrijden 14 op 16 behaalde. Wellicht zal men iets te kort komen voor de promotie maar een mooie ereplaats zit er in alle geval wel in. Op 1 mei e.k. sluit de kompetitie af met nog een uitwedstrijd. Ook voor al onze andere elftallen zal dan het seizoen afgelopen zijn . Programma Zondag 1 mei 15 .00 u SK Herentais - FC Meer•

Werk aan de winkel bij Minderhout VV Nog één wedstrijd en het doek valt over een kompetitie die voor de Minderhoutse Voetvalvereniging weinig reden tot juichen heeft gekend. Resoluut het roer omgooien is de boodschap, kijken naar de toekomst, daaraan bouwen en dan uit het slop proberen te geraken. Tegen SK Beerse werd na een betrekkelijk goede wedstrijd een puntje uit de brand gesleept. De match eindigde zoals ze begon, 0-0! De week daarop kwam Massenhoven op bezoek en langs MVV -kant een minderwaardige

"""-

"~:

·-'..: .( ...)-

'

wedstrijd met weinig prettige momenten. De OI nederlaag was dan ook niet te vermijden en zo staat groenwit na een overwinning op Hezewijk met 0-2 toch nog op een allesbehalve benijdenswaardige 14de plaats in de klassering. Programma Zondag 1 mei 15.00 u Pulle - Minderhout VV •

VNA Wortel In Zoersel speelde V .N.A. een ongelukkige wedstrijd. Onze gevaarlijkste aanvaller Dré Snoeys had al vlug last van een vroegere kwetsuur en bleef dan ook na de rust in de kleedkamer. De thuisploeg was veruit de betere ploeg, maar kreeg toch weinig of geen doelkansen tot de scheidsrechter enkele beslissingen nam, die in ons nadeel uitvielen en Zoersel aan 2 doelpunten hielp. De wedstrijd tegen promotiekandidaat Maria Ter Heide werd dan heel belangrijk. Met een vertimmerde ploeg werd moedig en vol overgave gespeeld. De bezoekers werden goed opgevangen tot concentratieverlies vlak na de rust een doelpunt opleverde. De thuisploeg was nu aangeslagen, maar begon toch terug te echten. Een tiental minuten voor affluiten kopte een goedspelend Paul Van Erck, na 4 maanden afwezigheid, de bal schitterend in doel. We kregen nog enkele goede kansen maar de 1-1 bleef behouden. Wanneer u dit leest is de competitie beëindigd, maar daar verneemt u in de volgende editie meer over. •


VARIA

Naar 35° onder nul

I

Wat doet een mens als hij vindt dat de winters hier niet koud genoeg zijn. Dan neemt hij een eenvoudige 2PK, isoleert hem langs alle kanten en maakt hem ook qua motor koudebestendig. Dat deed Frans Van Riel (Hoogstraten) en zijn broer Paul en zij schreven in voor de 2-jaarlijkse RAID LAPONI van de Finse 2PK-club. Deze raid bracht hen naar de meest noordelijke plaatsjes op de Europese landkaart: Moermansk (Rusland) en de Noordkaap en daarna terug langs Noorwegen en Zweden. De gevreesde (of misschien gehoopte?) min 40° werd niet gehaald. Het kwik daalde slechts tot min. 35°. Een 20-tal 2PK's uit heel Europa deden de tocht mee die, na een overzet per ijsbreker, voerde langs sneeuwwitte landschappen en loslopend ren-vee. De overnachtingen gebeurden meestal in blokhutten waar plaatselijke (alcoholische) brouwsels de binnenmenselijke anti-vries uitmaakten. Bij een verblijf in het deprimerende Moermansk, met op een boogscheut daarvandaan een vloot roestende atoomduikboten, hoort natuurlijk ook een diefstal. De reeds verzamelde souvenirs werden met verpakking en al reeds de volgende nacht gestolen. In een relativerende kijk wordt de trip naar een ander niveau getild.

N.V. GARAGE VAN USSEL

CHJ

HONDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Ongevallen Aan het kruispunt Vrijheid en Tinnenpotstraat botste zaterda~ 19 maart om 10.30u de auto bestuurd door Lotmy Verhe en Zand. traat 3 te Wortel. met de auto bestuurd door Tlse Vorsselmans Hal 4 Minderhout Deze laat te werd licht gekwetst.

Zondag 3 april om 2.55 u reed in Meer aan de .lohn Lijssenstraat - Hoogeind, een auto met Nederlandse num merplaat. tegen een bloembak en een muur. Zondagochtend 3 april om 4.35 u verloren twee jonge Nederlanders het leven . Zij reden aan de Meerseweg met hun auto tegen een buom, werden weggeslingerd tegen .;en duiker en kwamen te t·~cht naasr de weg in de wei waar hun auto in brand vloog. De be tuurder Wilhelm Mariën (20j en de im.ittende Tommy Jansen ( 19j), beiden uit Wouw Nederland, kon<.len zich niet uit de auti) bevrijden en kwamen om het leven. Aan het kruispunt Desmedtstraat. Meen;eweg. Breda se~ eg teM indeFhout botste z.ondaga ond 10 april om 20. 15 u. de auto be~tuurd door Eddy Van Dijck. Van Aert~e ­ laerstraat 46 met de auto bestuurd door Pmnk Schrouv.·en t25j) Buizebiraat 3/2 Hoogstrate11. Deze werd licht ge ond e enals de inûnende Sandy Timmermans (23j). zelfde adres.

®TOYOTA Sus Van Riel: Iemand die bij een temperatuur van plus 35° door bijvoorbeeld Spanje moet rijden, dat valt ook niet mee, hoor. Wij hadden tenminste 'fris' drinken bij.

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

CONCESSIEHOUDER NIEUWE EN GARAGE

nNEEDEHANDSWAGENS

GeudeilS

..

..

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 I 315.71.76

Lichte bedrijfswagens: DAF 10

I#IIBil GARAGE HOGA B.V.B.A.

STREVEN NMR PERFECTIE

LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30 , Hoogstraten

ERKENDE CARROSSERIE

Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98 27

34


Meer Examtns

HALVE IEUW GILIDER

--~

..rJJt,..---------------------------

MEI 1944 De roofovervallen en aanslagen in ons land Tijdens de Paaschweek zUn er weer een heete reek gewapende roofovervallen en aanslagen gepleegd geworden. - Door middel van inbraak en bedreiging met vuurwapen. werden duizenden bladen rantsoenzegels gestolen te Lier, Tremelo, Bertem en te la Louvière. In Walloniëhadden gewapende bandieten zelfs de drie -theid een f1·ein en een autobus te overvallen teneinde rant~>oenzegel te kunnen telen . ~ Ook de reeks aanslagen onderging een nieuwe vermeerdering. Te Brussel werd een lid van de Zwarte Brigade en teBinche een Waalsch legJoonair neerge choten. Een bijzonder laaghartige aan!> lag werd te Brussel uitgevoerd: de re ist E. Kempe~ neers, oorlogsvrijwilliger van 1914-18, wien tengevolge van zijn kwetsuren tijdens den vorigen oorlog beide beenen afgezet waren, werd door drie kogel . in den buik getroffen en bevindt zich in zorgw kkenden toestand.

Wortel N.W.O.S. Met dezen stuur ik namens het Nationaal Werk der Oud-Strijderl> 1914-18 en 1940, en in mijnen naam, onze hartelijken d~k. aan de jufvrouwen-verkoopl>ters van het 'Madelief-bloempje' voor hunne gewaardeerde medewerking op Zondag 23 Mei l.I. Het strekt de Jufvrouwen Vermeiren Paula, Dierek Marie-Louio;;e en Paula, Wouter:, Eliza, Van Heyst Magda!ena, Christiaensen Marja en Van 0, tayen Eli za, tot eer aan deze verkoop belangloc medegewerkt te hebben en er een bijval over gansch de lijn an verzekerd te hebben.

Hoogstraten F'ietsen gestolen Vorige weekwerden bij Jan Miebielsen in de Minderhoutschestraat ' ~:. nachts twee fietsen gestolen. Dat hier bekenden aan het \Verk ziJn geweest blijkt uit het feit dat dicht tegen de deur een klein raampje werd uitgesneden, waarlangs de deur aan de binnenzijde kon worden geopend, en dat. buiten de beide fietsen. niet!> werd medegenomen. ', Anderendaag:; werden de fietsen. ontdaan van de banden, t~rug gevonden in een korenveld.

Plechtige Communie! Bestel dadelijk uwe

REELDEKENS biJ

·DRUKKERIJ J• HASELDONCKX . HOOGSTRATEN . · Voorraad beperkt.

~:::::::::::::::::::::::::-"· ·

Minderhout Gemeenteberichten De medeburgers gelieven, zonder uitstel dç grachten en waterloopen ne enl> de paden en wegen te reinigen alsook deze laat~ten, opdat de Gemeente een fril>ch uitzicht bekome en moge aanzien worden als een aantrekkelijk dorp. Vele dorpsgenoten hebben het goede voorbeeld daargesteld de weg v6ór hunne woon~>t, tuinen en velden, alwaar de riggels der buurtspoorwegen onlangs werden weggenomen, gelijk te maken en te onderhouden. Dit strekt tot hunne eer en zou door eenieder dienen te worden nagevolgd. Eenmaal in orde gebracht vergt de ve.r dere arbeid geen moeite meer en bekomt men voor altoo een flink uitzicht dat door den bezoeker naar waarde geschat wordt. Men verwittige aanstonds het Gemeentebestuur indien de ' Coloradokever' zich mocht voordoen op de akkers en velden, opdat aanstonds voorzorgsmaatregelen kunnen worden getroffen. De Burgemeester, E.P. 'S JONGERS .

Uit5lag van het examen afgelegd voor de Staatsjury door de leerlingen der Middelbare lande-lijke huishoudafdceling te Me r. Leerlingen di 2 jaren den kur u~ olgden: Jeanne Aerts, grootste onderscheiding, Ida De Roover, groote onderscheiding; Louisa De Roover, groote onderscheiding: Maria Hillen. onderscheiding; Roza Snijders. onderscheiding. Leerlingen an het le jaar: Jeanne Rombouts, groote onder~cheiding ; Louisa Merten ·. groote onderscheiding: Jeanne Verheyen ~Meer), groote ouders ·hei ding; Trees Van Looveren, groote onderscheiding; Mana Geerts, groote onderscheiding; Jeanne Verheyen (Minderhoutl groote onderscheiding; Louisa Lenaerts. onderscheiding. Wij wenschen de leerlingen. alsook hunne toegewijde onderwijzeressen Juff. an den Houdt en Cornelis en van harte geluk met de schoone uitslage n. J\.·1oge deze nuttige . chool zich blijven verheugen in den steun en het vertrouwen der ouders onzer meisjes.

Van alles wat Honig geneest spraakgebreken Zwitser~che in'>t Hing voor doof tnmmen kon een leentres een kind er niet toe brengen de 'I ' orre t uit te spreken. Alle aangewende middelen bleven ruthteloo~ . Ten einde raad kwam de dame op het idee het gehemelte van het kind op de hoogte van de wortel van de voorste tanden met honig te bestnjken . Nu was h t wonder ge~ hied: gretig likte des kind~ tong den honig. waarbij het als vanzelf den '1 ' -k1ank uitbracht.

In eeo

Bron: Ga:::etvan Hoo;<straten

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A.

Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03 I 314.32.24- Fax 03 I 314.11.24 36

-----6------------------------~ Electriciteit en Mekaniek voor den Landbouw en de Hoeve Landbouwmachienen motoren en riemen van elke sterk'te. - Waschmachienen ·QUEEN.. - Officieele agenten der DURKQAp.. rnachienenfabrieken. - Electrische pompen STORK met automd~e werking. - WIND-ACCULAD.ERS, van een nieuw verbeterd model, voor ,12-24 of 32 V,olt~ deze ncttige rnaebiene g~ven U jàar in.,. jaar uit, koste.. loozen sroom~. voor de verlichting van uwe boerderij, radio, en voor de aandrijving van uwe huishoudelijke machienen. Een automatische « controlesysteem > houdt den motor op eene regelmati·ge snelheid, en voorkomt alzoo elke beschadiging bij groote windsterkte. - VerschiUende windladers bij onze klanten in werking te zien.Radio toestellen voor batterijen en voor stroom, waarborg een jaar. Batterijen onmiddellijk beschikbaar.

Hendrickx-Somers & Zoon

Oediplomeerd Verlichtingsdeskundige. . Erkend Electr.o~nstalla~eur S. E. E,.-1 .. M. E. 'A. 1~ . :VRIJHEID, 30-32 . . Telefoon 34 HOOGSTRATEN 35


Vijfentwintig jaar Het Slot

Fusieswing Deze maand is er een drukke agenda met als vaste waarden Kroeg en Blues, Ska-Jee '94, de Cosmos G.O.P. en vijfentwintigjaar Het Slot met diverse optredens. Vergeet trouwens ook niet het optreden van Will Tura in Minderhout (zie de vorige Maand).

Sweater vervangt Lynx Het optreden van Lynx, de nieuwe groep van ex-Kreuner en ex-Scab Berre Bergen in Het Slot in Wortel op 30 april gaat niet door. In zijn plaats komt Sweater naar Wortel, en daar zal je ons alvast niet over horen treuren. Sweater, een groepje uit Meldert bij Diest, behaalde de bronzen plak op de afgelopen Rock Rally. De Limburgse groep had met 'Write Your Own Song' ongetwijfeld de beste song in huis. De groep vergelijkt zichzelf graag met de Smashing Pumpkins en Hallo Venray. Hun geluid vertoont evenwel ook gelijkenissen met Buffalo Tom en The Lemonheads .

Hier m dt?e Fu~i wirtg. beperk ik me tot de diverse ·' muzikale'' acti iteiten in ht'l kader van de viering van 25 jaar Het SlO!. Din~dag JO mei wordt de Brouwerij van Jupiler in Jupille bezocht. Woensdag l l mei IS er het fe e~telij ke ··galabal". Vanaf 20 uur wordt U \ erwacht m aangepa!>te stadsklcd1j. du~ haal uw pla<;tron of vlinderdas maar uil de kast. De bezoeker · worden getrakteerd op een aperitief van het huis en een gepast geschenk. Omstreeks uen uur wordt door ·'filmproducer'' Sv.a De Nuttige de ·lntfilm van de laatste 5 jaren vertoond. De avond wordt afgesloten tot 3 uur met een karaoke-a ond, met andere woorden meebrullen met muziekklassiekers. Wegen~> de werkzaamheden aan uc Boornke~>, du · voor het Slot, gaan alle optredens door in de parochiezaal van Wortel. Het eer~te optreden vindt planb op donderdag I 2 mei. De Zoerselse groep THE BEYOND SURPRISES ziJn geen onbekenden in Het Slot. De groep brengt eigenzinnige Engel·tulige songs vanu1t de onderbuik. afgewis;eld met een zeldzame cover. Daarna is het. de beurt aan Zjuul Krapuul, Jos Smos, Jimmeke ·r Slinunek.e en Rob De Snob. Met andere woorden de "Antwerpse" volksgroep Kata~>1roof. "Zuipen, Zuipen·· en "Met de wijven nik· als ... " blijven hun grooL~te hits. Je zal hen nooit in Tien Om Te Zu:ln zien, maar elk optreden van hen bt!tek.ent feeste11. Vrijdag I 3 mei is er een FUIF met een gaçtoptreden van Fred Van O~tayen . Zaterdag 14 mei is er tussen 14 en 17 uur een PLAYBACKSHOW voor ki nderen . Zoals in het verleden steeds het geval wa., zal er ook met het 25-jarig bestaan van hel Slot een eigen Slotgroep optreden, namelijk THE BLUE CHICKEN SLOTBAND. De naam van de groep erw1jst naar de begmJaren van het Slot. De toenmalige disco "Biue Chicken" was een van de grote attrakües. De muziek van The .Blue Ch tekeu Slot Batld is heel uiteenlopend. van cover~ van de jaren zestig tnt de hedendaagse mu?iek, ia The Troggs

Festivalk Over Festivalk '94 kunnen we kort zijn : een tien voor de organisatie en de groepen. Toch weer bijna drieduizend mensen vonden de weg naar Rijkevorsel. Opvallend was het feit dat het publiek zich niet beperkte tot de Jokale bevolking. Heel wat onbekenden genoten duidelijk van dit goed georganiseerde spektakel. Om het clichématig te zeggen: de afwezigen hadden ongelijk.

Jaarmarkt "Never change a winning team" . Dat dachten Kris en Chrisje van het Hooghuis ook, toen ze besloten om, net zoals vorig jaar met de Jaarmarkt, The Me Duff Dirneusion te programmeren. Op de foto zien ze er eerder formeel uit, maar als ze op het podium staan, wordt alle schroom weggeveegd. Dit zevental, dat zijn muzikale eer reeds lang verdiend heeft, was één van de revelaties van de Jaarmarkt vorig jaar. Dit jaar zal THE MC DUFF OlMENSION optreden op het grote podium aan café Het Hooghuis op woensdag I juni vanaf half negen.

36

Me Duif Dimension (Hooghuis-jaarmarkt)

naar Noordkaap en Nirvana. Sommige nummer~ werden voorzien an Nederland ·e tekten, ve.rv-. ijze nd naar toestanden in en va n Het Slot. Niet minder Jan ll groepsleden moeten voor een :-petterende a ond L.orgen. AangeL ien het gaat { m men en uit de ~ treek., wil ik U de namen van de groep~leden niet onthouden . Het emge vrouwelijke groepshd is de Loenhoutse Fanny Janssen . Z1j neemt de vocalen v< or haar rekening. Jan Je~per~. uit Meerle be peelt de ba gitaar en de slaggitaar wordt om de hals gedragen door Romain Krols. die met LÎJn veertig lentes het oudste hd van de band Is. Stichter en zanger van de groep L L on Lenaert , te en ook beheerraad-lid van Het Slot. De tweede ~laggitaci ~ t is Johnny Mertens van Wortel Kolonie. Dour insiders wordt zanger P 'ter Sommen wel eens .. het brem'' achter de groep genoemd. Krhtof Staes zal er een lap op geven. op het drumstel wel te \'Cr<;tjl.iJn . Leadgitarist is Johan Sy ·mans, die reed· vijf Jaar actief was in de WGT-band en bij diverse andere groepen. Eric Van Op. tal zingt en speelt met :-.ambo-ballen en een tamboerijn. Tus. endoor ontwierp hij nog het logo van de groep. Naamgenoot Gen Van Op~tal zingt tevens. vooral in het bad, en bespeelt de mondbarmonika. LucVermeiren playba kte afgelopen zomer bij Rodio Donna Abba . Of hij echt zal zingen bij The BJue Chicken Slotband wordt in de wandelgangen b~~twijfeld . Slighl Rerum was reeds in het verleden niet alleen in Het Slot, maar ook op dive r~e andere Hoogstraatse podia te zien. Peter Hofken~ . Paul De Vries, Chris Van Leuven en Erwin Breugelman · laten hun gedeelde muzikale idolen aan bod komttn op het podium. zoal& daar · oor~d zijn 111e Black Crowes en Jirnmi Hendrix. In eerste in~tantie wa als af luiter The Choîce met Sarah Beth (of Betten~) voorzien. Zij konden/wilden niet komen en met Ronny Mo heeft het Slot zeker geen slecht alternalief gevonden voor The Choice. De solo-carri~re van Ronny Mosuhe is lot op heden vooral kort en krachtig. HU bewees


FUSIESWING

Kroeg en Blues

langs de verschillende cafés voert. Alle deelnemers, die 350 frank betaald hebben, ontvangen een programmaboekje met gedetailleerde informatie en een stratenplan. De ganse avond hoor je op Radio Cosmos, op fm 105.8, livemuziek en reportages van dit spektakel.

Cahier De Brouillon

Magie Frankie (Kroeg en Blues)

Mooie liedjes duren soms wel lang. Kroeg en Blues is reeds toe aan de zevende editie. Deze oergezellige kroegentocht door Hoogstraten houdt zich sterk aan één genre, namelijk de blues. Voor de eerste keer zijn er ook kroegen van buiten Hoogstraten, iets wat we alleen maar kunnen toejuichen. Langs de andere kant, zegt dit iets over het verdwijnen van de volkscafés in Hoogstraten. Of het sluitingsuur van toepassing zal zijn op 13 mei, is nog niet geweten. Overlopen we beknopt het programma, want uitgebreide informatie vindt U in het K & B-boekje. MAG IC FRANKIE DUO speelt in de Papilion in Minderhout, één van de nieuwkomers. Dit semi-akoestische duo kon je een aantal jaar geleden nog aan het werk zien op Moskes. De Kwaadsteniet is het tweede nieuwe café of kroeg, eveneens in Minderhout centrum . TUXEDO BUCK speelt Texaanse blues en rock ' n roll van de bovenste plank. Je moet ook zeker CHICAGO BOB NELSON aan het werk gezien hebben in Cahier De Brouillon. Deze oldtimer, van hetjaar 1934, speelde in Chicago met Muddy Waters, Earl Hooker, Howlin ' Wolf en Buddy Guy. JAN DE BRUIN behoeft, als goede wijn, geen verdere uitleg meer. Te zien in het Hooghuis. Wat we wel kunnen vertellen is dat zijn begeleiders van een topkwaliteit zijn, doch hun namen worden niet vrijgegeven. De kampioenen van het clubcircuit in de Nederlandse Randstad, JAN SMIT & HlS SIL VERTWINS, spelen in De Gelmei Louisiana- en Texas R & B tot en met J.J. Cale en eindigen in een stamppot van "genuine energy". Derde nieuwkomer is The Peanuts Pub bij Kurt, tegenover het penitentiar centrum in de Gelmelstraat. Op zijn podium zal LA BLUSA staan, muziek uit de swamps van het Zuiden, cajun en zydeco in originele outfit, nooit verlegen om een nachtje stompen. Laisser les bons temps rouler ... doet ons niet denken aan Margriet Hermans, wel aan Captain Gumbo. Muziek naar mijn hart. THE MEDFORD SLIM BAND zie je aan het werk in de Pallieter. De groep speelt meer in het buitenland, dan in eigen land . LEPTHAND FREDDY AND THE ACES speelt bij Rik in Het Plekje Bij De Molen. Alweer een groep van Hollandse topklasse. Op de zevende Kroeg en Blues wordt er live-muziek gespeeld vanaf half tien tot twee. Laat je wagen staan en maak gratis gebruik van de bus van de Lijn, die je

Zaterdag zeven mei staan er twee groepen op het podium van de Cahier De Brouillon. Sedert april 1989 overgiet ANCJENT RITES de cultpodia met black metal. De klank is morbide, agressief, melancholisch, brutaal en diabolisch tegelijk. Een controversiële groep, die al jaren zonder toegevingen zijn eigen weg gaat. De tweede groep is SYSTEM SHIT. Het avontuur van dit Noord-Kempisch produkt, start in 1987 onder de naam The Color of Noise, waarvan twintig minuten "puke babynoise" op tape zijn vastgelegd. Initiatiefnemer Riff-Raff pakt in 1988 uit met System Shit, op dat ogenblik een éénmans-noisegroep, die de tapes "The Beginning" en "Pamper! Not Normal!" ter wereld brengt. In maart 1990 wordt eindelijk een groep geboren, die in 1990 in de Cahier debuteert. De live-tape "The More, The Better" komt in 1990 uit, in 1991 gooit men de hele line-up overhoop om tenslotte in 1992 naar een vijfmansgroep uit te breiden. Van grind-, hard, death- en noisecore is het geluid nu geëvolueerd naar melancholische psycho-deathcore met melodische trekjes. In de golfstroom na een EP met Rising Nation en de tape "Wind Quest" zit System Shit op 7 mei in de Cahier De Brouillon.

9de Nacht van de Blues Zaterdag 30 april is er in het Parochiecentrum van Wuustwezel de negende Nacht van de Blues met GIVE BUZZE, HANS THEESSINK & BLUE GROOVE, SHERMAN ROBERTSON en LE RUE. Aanvang om negen uur stipt. Meer info bij THe Booze Brothers op 669.86.16. Kaarten kosten in voorverkoop 450 frank, aan de kassa 500 frank.

Ska-Jee '94 Een ander niet te missen evenement is de SkaJee op 28 mei in Zaal Pax, in een duoorganisatie van Cahier De Brouillon en de vzw Belgium Oversees. Vorig jaar werd goed gestart met The Dill Brothers, deze maand nog te zien in de Meerse Mussenakker, Mark Foggo's Skasters en Laurel Aitken. Ook dit jaar werden gerenommeerde groepen uit de ska-scène naar Hoogstraten gehaald. THE REGULATORS OPENEN de ska-train. Een twaalfkoppig gezelschap uit Engeland, blank

Radio Cosmos Golden Oldie Party Je hebt fuiven en optredens. Sommige organisatoren combineren de twee. De Hoogstmatse lokale radio Cosmos doet dit ditjaar reeds voor de zevende keer op zaterdag 28 mei in de Blauwbossen in Minderhout Dan wordt de manège van de Blauwbossen weer omgetoverd in een balzaal van de jaren zestig. Obers bedienen je aan tafel, je pint wordt geschonken in echt glas. Zo heb je weinig moeite om terug in de sfeer van de tijd van weleer te komen. Neem daarbij nog eens de oude klassiekers, die je niet enkel hoort, maar ook ziet op een groot videoscherm. Twee nieuwe "attrakties" mag je verwachten. De oldtimers zullen er ditjaar een beetje anders uitzien en voor de eerste keer zal er een echt "live"-optreden zijn van een ... "verrassings-" groep. Laat voor één keer je TV voor wat hij is, en beleef de nostalgie van de goede oude tijd .

Chicago Bob Nelson (Kroeg en Blues)

Mr. Review (Ska-Jee '94)

en zwart verenigd, niet te schuw om af en toe een uitstapje te wagen naar de rootsreggae. Ze komen met blazerssectie, dus aan opwarming zal geen gebrek zijn. MR. REVIEW werd opgericht in 1983 en anno 1994 is dit één van de toonaangevende ska-groepen die Nederland rijk is. Mr. Review is oude ska in een modern jasje met zinnige teksten en vooral live topenergie. Met het verschijnen van THE TOASTERS op een Hoogstraats podium beschikken de organisatoren over de wereldtop van de ska. Deze formatie uit de lower Eastside van New York trad sinds zijn ontstaan in 1984 al meer dan duizend keer op in veertien landen. Ze stonden op het podium met The Skatalites (it's a small world), The Selecter en Special Beat, toerden van Zuid - Amerika tot achter het Ijzeren Gordijn. Hun vorige tournee vorigjaar bracht het tot in de USA tot de concert-top 50 en dit jaar doen ze tijdens de maanden mei en juni heel Europa aan. The Toasters brachten tot op heden zes albums uit. Drie van deze albums werden mee geproduceerd door Joe Jackson, die in Amerika soms onverwacht mee op het podium sprong. De live-optredens vangen aan om half tien, kaarten in voorverkoop kosten 500 frank, aan de kassa betaal je 600 frank. Deze Fusieswing zit er weer, na een namiddag en avond achter de computer te vertoeven, op. Als U organiseert, stuur uw informatie tijdig ! op aan Peter Van Dijck, Pyperpad 5 2321 Meer of per fax op 031315.88.34. •

37


BROUWERSHUIS

Op stap in ...

RESTAURANT TAVERNE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

HOOGSTRATEN Vrijdag 29 april VERLICHTE AVONDMARKT, 17-22 uur. Zaterdag 30 april INZAMELING TUINAFVAL, D. Lauwerysstraat. TENTOONSTELLING '5 JONGE SPAANSE KUNSTENAARS', IKO-galerij, 10-12 uur en 14-17 uur.

Zondag 8 mei MUZIEKHAPPENING met kinderanimatie te 13.00 u. Groot JEUGDBAL te 20.00 uur Org. Kon.Fanf. 'De Marckezonen' . BEDEVAART Meersel-Dreef om 14 uur in het Mariapark, org. LG, KVLV en KLJ.

Zaterdag 30 april Urn zondag 15 mei SPIJKERTENTOONSTELLING, Instituut Spijker, weekends en donderdag 12 mei I 0-17 uur, org. Kunstkring Spijker, tel. 03/314.55.36. Zondag 1 mei INZAMELING TUINAPV AL, D. Lauwerysstraat. GOIRLE'S GEMENGD KOOR luistert in de Katharinakerk de hoogmis van I 0 uur op. OPENDEURDAGEN SPIJKERSCHOLEN, 10-18 UUR. TENTOONSTELLING '5 JONGE SPAANSE KUNSTENAARS', IKO-galerij, 10-12 uur en 14-17 uur. MUSEUMBEZOEK, Kon. Museum MiddenAfrika te Tervuren, toegang 30 en 50 BEF, · rondleiding 80 BEF, vertrek kerk 13 uur, org. Davidsfonds, inl. en inschr. 03/314.11.88. NATIONALE KWB-FIETSDAG, fietstocht naar de Hoge Rielen, vertrek zaal Pax, org. KWB. Dinsdag 3 mei HANDEN UIT DE MOUWEN, cursus voor jongeren, org. CMBV. Woensdag 4 mei SCHOLENVELDLOOP, inl. via de scholen. Donderdag 5 mei BEZOEK SCHOONSELHOF, org en inl. CMBV, tel. 03/314.38.78. LEERLINGENVOORDRACHT MUZIEKSCHOOL, Rabboenizaa1, 16 uur, org. Muziekschool, 03/685 .04.69. Zaterdag 7 mei ANCrENT RITES en SYSTEM SHIT in Cahier de Brouillon MUZIEKHAPPENING te 13.00 u. Groot BREUGHELFEEST te 20.00 u. Org. Kon.Fanf. 'De Marckezonen' . Zondag 8 mei BLOEMENDAG, verkoop van zelfgekweekte bloemen en opendeurdag, Land- en Tuinbouwschool, 9-17 uur. OPENDEURDAG KLEIN SEMINARIE, 1318 uur. TENTOONSTELLING '5 JONGE SPAANSE KUNSTENAARS ' , IKO-galerij , 10-12 uur en 14-17 uur. WIELERTWEELUIK, Tinnepotstraat, 13.3018 uur, org. De Lustige Wielrijders, tel. 03/ 314.52.42. DE TIKKEBROEKEN, natuurexploratie met gids te Kasterlee, vertrek lokaal K. Boomstraat, 13.30 uur, eigen vervoer, org. WielewaalJNM, inl. 03/314.67.25 . PAAPTORNOOI vanaf 13 uur op de weide van Huysegems, St. Lenaartseweg 43 , org. Sassen.

38

46

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag- Tel. 03/314.32.64 47 Woensdag 11 mei FIETSTOCHT, vertrek om 19.15 uur aan het Medisch Centrum, Gravin Elisabethlaan, org. KVLV. Donderdag 12 mei OPENDEURDAG V.I.T.O. , 10-17 uur, inl. 03/ 314.51.72. WEEKEND SCHIERMONNIKOOG, org. Wielewaal, inl. en inschr. 03/314.73.92 of 03/ 314.60.14. Vrijdag 13 mei KROEGENTOCHT, Hoogstraatse cafés, diverse muziekgroepen, 21-02 uur, org. Cahier de Brouillon, tel. 03/314.32.64. Zondag 15 mei FOREL VISSEN op den Heibaard te Loenhout. Begin te 08.00 u. , einde 13.30 u. Org. K.W.B. FIETSTOCHT, Aardbeienpad, vertrek zaal Pax, 13 uur, org. KWB. Vrijdag 20 Urn zaterdag 29 mei AARDBEIENDUBBELTORNOOI, Kalelijnestraat 72, 18-23 uur, org. Hoogstraatse Tennisclub, tel. 03/314.57 .67. Zaterdag 21 mei TEKENWEDSTRIJD, IKO-speelplaats, 14 uur, org. ARTIKO, tel. 03/314.43.21 of 03/ 314.75.54.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43 Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u. 4S

Maandag 23 mei EENDAGSUITSTAP CULEMBORG, vertrek kerk 8 uur, deelname 750 BEF (volwassenen) en 300 BEF (-16jr), org. Davidsfonds, inl. en inschr. F. Verschueren, tel. 03/314.11.88. FIETSTOCHT, Kleidabberspad, vertrek zaal Pax, 13 uur, org. KWB. ORGELKONCERT door Els Biesemans, 19 uur in de Katharinakerk. Woensdag 25 mei DAGTOCHT het Acht Zalighedenpad, vertrek Medisch Centrum Gravin Elisabethlaan om 9.30 uur, org. KVLV. Zaterdag 28 mei DANSCONCERT SKA-JEE 1994, zaal Pax, 20-01 uur, toegang 600 BEF, VVK 500 BEF, org. Cahier de Brouillon, tel. 03/314.32.64. Zondag 29 mei H. BLOEDPROCESSIE, 11 uur; aansluitend KERMIS , org. H. Bloedstichting, tel. 03/ 314.64.69. TENTOONSTELLING,IKO, 10-18 uur, gratis toegang, tel. 03/314.43 .21 of 03/314.75 .54. Woensdag 1 juni JAARMARKT en STRATENLOOP vanaf 17 uur, met afsluitend VUURWERK om 22 uur.

MINDERHOUT Zondäg 1 mei K.W.B. -FIETSDAG naar de Hoge Rielen te Lichtaart. Vertrek aan het P.C. te 09.45 u. met de fiets. Org. K.W.B. WANDELTOCHT met Velt, start om 9.30 u aan het kapelletje van Hal Vrijdag 6 mei Live optreden van WILL TURA op het dorpsplein te 20.00 u. Org. Kon.Fanf. 'De Marckezonen' Zaterdag 28 mei GOLDEN OLDIE PARTY van Radio Cosmos in de Blauwbossen.

~~

~ .

kner4tjes4uis urijqeih 183 qooBsfraten 03/314 66 65 ~ust & 1Jliliane

HOOG 52

50

HUIS STRATEN 53


AGENDA Zondag 29 mei TOUWTREKwedstrijd van KWB

Marc en Chris Van Der Smissen-Hereygers

Eethuis Roma

MEERSEL-DREEF

alle koude en warme schotels om mee te nemen. Woensdag en donderdag gesloten

Zaterdag 30 april KLJ op het PODIUM 57

-

'l(unstscfiifáer J.Jf.J. Jasper ,

RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN VERKOOP EIGEN WERK

WORTEL

VRIJHEID 34b · 2320 HOOGSTRATEN · TEL. 03/314 14 86 so

FRITUUR - EETHUIS

'DE EIKEN'

Zondag 1 mei Toeristische FIETSZOEKTOCHT 15 en 25 km,+ pannekoekenfeest door KLJ. Inschrijven tussen 11.30 en 14 u aan de Boomkes. Nationale KWB-FIETSDAG naar de Hoge Rielen te Lichtaart vertrek om 10.15 aan de zaal. Woensdag 11 mei GALABAL + FILM + Karaoke-avond in 't Slot, v.a. 20 u

John Lijsenstraat 24, Meer Te lefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur. 60

:MEERLE Zondag 1 mei Nationale KWB-FIETSDAG naar de Hoge Rielen. Vertrek aan het Gemeenteplein. Dinsdag 3 mei FIETSEN met KVLV Zaterdag 7 mei VORMSEL Zondag 8 mei BEDEVAART naar Meersel-Dreef, org. KVLV Donderdag 12 mei Eerste Communie

Donderdag 12 mei Zwemvliezen-jenever-voetbalwedstrijd, v.a. 13.30 naar Wortel-Kolonie 's Avonds aan de parochiezaal: 'Beyond Surprises' en 'Katastroof. Vrijdag 13 mei VOETBAL WEDSTRIJD Oud Slot - Nieuw Slot om 18.30 u terrein Wortel-Kolonie 20 u: FUIF met lichtspektakel in de parochiezaal Zaterdag 14 mei PLAYBACK-CONCOURS voor kinderen, van 14 tot 17 u in de parochiezaal. Vanaf20.30 'Blue Chicken Slotband' en' Slight Return', in de parochiezaal. Zondag 15 mei 24e TOERISTISCHE AUTO- en FIETSZOEKTOCHT, resp van 40 en 20 km. Inschrijven van 12 tot 14.30 u aan 't Slot.

vzw 'HET SLOT'

Zaterdag 21 mei SPEKKENVERKOOP huis-aan-huis door K.L.J.-jongeren (-12) v.a. 13.30 u.

Wortels Jongeren café zonder pretentie

Openingsuren: Donderdag v.a. 20.00 u Vrijdag v.a.f 19.00 u Zaterdag v.a. 19.00 u Zondag v.a 13.30 u 55

Zondag 22 en maandag 23 mei FOTO-TENTOONSTELLING van Fotogroep 't Slot, in 't Slot van l 0 tot 19 u.

MEER Zondag 1 mei MEERMARKT in Donckstraat van 09.00 u tot 12.00 u VOETBALTORNOOI van Preminiemen A (10.00 u) en Preminiemen B (14.30 u) op terreinen van KFC Meer

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, leesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

Maandag 2 mei KWB-FIETSDAG

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

Dinsdag 3 mei Alg. vergadering van de DORPSRAAD om 20.00 u bij de Paters.

ss

Cafetaria

Woensdag 4 mei KA V-FIETSEN aan Rosahakapel van 19.30 tot 20.30 u Vrijdag 6 mei 21 JAAR MUSSENAKKER: Oudledenavond vanaf 21.00 u

Harry Begers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL-DREEF 54

Zaterdag 7 mei 21 JAAR MUSSENAKKER: 16.30 u: OudeJonge Mussen aan Boskant; 20.30 u: Optreden van The Dillbrothers

Zondag 8 mei EERSTE KOMMUNIE BRASS- en DRUMBAND naar 115-jarige fanfare van Minderhout Dinsdag 10 mei KRUISDAGEN met Landelijke Gilde Woensdag 11 mei KA V-FIETSEN aan Rosahakapel van 19.30 tot 20 .30 u Maandag 16 mei VERGADERING MEERMARKT in Gildelokaal om 20.30 u Woensdag 18 mei KA V-FIETSEN aan Rosahakapel van 19.30 tot 20.30 u Zaterdag 21 mei ACW-RERUM NOVARUMviering in de parochiekerk Zondag 22 mei PLECHTIGE KOMMUNIE Woensdag 25 mei KA V-FIETSEN aan Rosahakapel van 19.30 tot 20.30 u Zaterdag 28 mei FIETSTOCHT door toneelkring 't Heidebloempje Restaurant

à la carte week-menu Strijbeek 16 Meer Ie Tel. 03/315.91.07

U

Radio CONTINU - FM 103 Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Tel 315 79 40- Fax 315 86 57

- met regionaal, nationaal en internationaal nieuws - 24 uur per dag muziek -informatie van en over lokale verenigingen

vzw Mussenakker Meer

,·~/

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

"'-. . •/ ~/~-

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdag· avond vanaf 18.00 u.. zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29. 51

"Dé4~~

'T n

RTUIN --~

Meerdorp 13

CAFÉ DISCOBAR

4'44-~

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71 .53

62

39


Ongevallen Brandweer 314.42.43

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

03/314.32.11 03/314.59.10

RIJKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak) 71

03

12

~

HUISARTSEN VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35 64

Antiek Koekhoven 5 - Rijkevorsel

- Speciaalzaak in blankhouten meubelen - Oude kasten - Nieuwe stoelen en tafels op maat Tel.: 03/314.34.37

Telefoon: 03/315.79.50

• Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

Indoor tennis squash snooker Tennisclub vzw Achte/sestraat 72 2320 Hoogstraten

VRIJHEID

Tel. 03/314.51.33

K. VERHEYEN-GEYSEN

JAN STOFFELS Heimeutenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81

Op woensdag 25 mei is er alweer · een nieuwe MAAND; medewerkers, het is 'kort dag'. Kopij ter bestemming op woensdag 11 mei. Enkel sport- en dorpsnieuws nog op zondag 15 mei. 40

75

mobile Rent AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St. Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

TANDARTSEN 30 april: STEPAAN ROUSSEAU, Markt 4, Merksp1as. Tel. 014/633520. 1 mei: MARlJKE SCHRIJVERS, Molenzijde 8, Merksplas. Tel. 014/633911. 7 en 8 mei: WALTER SCHRIJVERS. Eigenaarsstraat 47, Vosselaar. Tel. 014/612403 . 12 mei: MARC SPOORMANS, Gilseinde 44, Ravels. Tel. 014/657780. 14 en 15 mei: HANK STEYLAERTS, Vrijheid 131, Hoogstraten . Tel. 3144556. 21 en 22 mei: BART THIJS, Houtseweg 75, Beerse. Tel. 014/615063. 23 mei: LUC VAN DER DONCK, Pastoor Ceulemansstraat 6, Merksplas. Tel. 014/ 633844. 28 en 29 mei: JOHAN DAELMAN, Schoolstraat 3 bus 1, Beerse. Tel. 014/611567.

73

KWALITEITSPLUIMVEE

Tel. 031314.37.76 67

JOS SERVAES

Vrijheid 25 1 - 2320 Hoogstraten Achtelsestr.l

Van 29 april tot 6 mei: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstra ten. Tel. 314.51.50. Van 6 tot 13 mei: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 315.73.75 . Van 13 tot 20 mei: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20, St. Jozef-Rijkevorsel. Tel. 312.12.20. Zaterdagvoormiddag 14 mei: APOTHEEK ADRIAENSEN , Meerledorp 46 . Tel. 315.73.75. Van 20 tot 27 mei: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73. Van 27 mei tot 3 juni: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. Tel. 314.38.68.

Ulicotenseweg 36- 2328 Hoogstraten (Meerle)

de

-a:x:

30 april en 1 mei: DR. S. FAES, Heilig Bloedlaan 291, Hoogstraten. Tel. 314.50.40. 7 en 8 mei: DR. J.M. VERMAND ER, Vrijheid 166, Hoogstraten. Tel. 314.57.84. 12 mei: DR. J. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten. Tel. 314.45.55. 14 en 15 mei: DR. M. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, Wortel. Tel. 314.48.00. 21 en 22 mei: DR. L. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. Tel. 315.84.74. 23 mei: DR. M. LEURS, Chaamseweg 20-A Meerle. Tel. 315.85.55. 28 en 29 mei: DR. D. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout Tel. 314.66.02.

APOTHEKERS

JAN VERHEVENb.v.b.a.

centrale v~r:'arming - samtmr

~

Tel. 03/314.31.08 76

LIEF LAURIJSSEN

Gelm, lslroal 6 J320 HO<Xjsl,alen Tel. 03/3 1438 11 f ax 03/314 15 03

CIS VISSERS • SANITAIR- & DAKWERKEN • ZINK- & KOPERWERK Kathelijnestraat 17 2320 HOOGSTRATEN

\

'viSSERS

(03) 314 73

oo

"

LOON EN GRONDWERKEN EN CONTAINERVERHUUR

LOUIS KENNES BVBA

Blauwbossen 3A, 2322 Minderhout Tel. 03/315.75.09 79


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.